Page 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

«Ο μαθητής, όχι το μάθημα, είναι το πιο σημαντικό» -Μπ. Μπρέχτ

«Mα, δεν το θέλω σας λέω!» ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: «Έχω βαρεθεί να είμαι απουσιολόγος. Aπό την Ά Γυμνασίου μέχρι και τώρα στη B’ Λυκείου κάθε μέρα η ίδια δουλειά: εγώ να κυνηγάω τους καθηγητές να υπογράψουν και οι μαθητές να κυνηγάνε εμένα μην τους γράψω... Bα-ρέ-θη-κα! Ξέρετε αν είμαι υποχ ρεωμένη να είμαι απουσιολόγος, επειδή έχω τον μεγαλύτερο βαθμό στην τάξη;» ΞΕΣΤΡΑΒΩΣΟΥ! Όχι δεν είσαι! Ο νόμος λέει ότι το απουσιολόγιο «ανατίθεται από τον Διευθυντή σε μαθη τή διακρινόμενο εις το ήθος και την επίδοση». Καταρχάς επειδ ή σου «ανατίθεται» κάτι δεν σημαίνει ότι είσαι υποχρεωμένη να το δεχτείς. Επίσης διακρινόμενος σε ήθος και επίδοση δεν είναι μόνο ο πρώτος στην επίδοση! Μπορεί να είναι και ο δεύτερος , μπορεί και ο τρίτος. Ο ίδιος ο νόμος, δηλαδή, δίνει την ευχέρεια στον Διευθυντή να το αναθέσει σε έναν διακρινόμενο που το θέλει.

«Στις τρεις ωριαίες αποβολ ές, θα παίρνετε μια ημερήσια δώρο !» ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: Φέτος μας είπαν στο σχολείο ότι όποιος φτάνει τις 3 ωριαίες αποβολές, θα παίρνει μια ημερήσια! Έχουν αυτό το δικαίωμα;;; ΞΕΣΤΡΑΒΩΣΟΥ! Eίναι τελείω ς παράνομο (και παράλογο) το να υπάρχει μπόνου ς στις τιμωρίες. Nα ξέρετε ότι για κάθε αποβολή που παίρνετε, πρέπει να υπάρχει πλήρης γραπτή αιτι ολόγηση. Kαι η αιτιολόγηση για μια ημερήσια αποβολή δεν μπορεί να είναι ότι φτάσατε τις 3 ωριαίε ς! Zητήστε, λοιπόν, με τους γονείς σας από τον Διε υθυντή φωτοτυπία από το Ποινολόγιο (είναι δημόσι ο έγρραφο που σας αφορά και είναι υποχρεωμένο ς να σας το δώσει) και πηγαίνετε με αυτό στην τοπ ική Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης να δια μαρτυρηθείτε.

«Άνοιξε να δω την τσάντα σου!» «Μην ξαναπατήσεις έτσι στο σχολείο!» στο σχολείο του ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: Ένας μαθητής πήγε τή στις τουμε μαλλιά καρφάκια. Η διευθύντρια οδήγησε τον μαθη τεί! αλέτες των καθηγητών και τον ανάγκασε να λουσ δεν μπορεί να ΞΕΣΤΡΑΒΩΣΟΥ! Κανένας καθηγητής ή διευθυντής εις το χτένιαλλάξ να ρια κριτή του ωπικά σε αναγκάσει με τα προσ είναι προσου νισή εμφά Η . αρίκια σκουλ σμά σου ή να βγάλεις τα καθητές, -μαθη τητα κοινό κή σχολι η , σωπικό σου θέμα. Αν, όμως νισή σου είναι γητές, διευθυντής, γονείς- συμφωνούν ότι η εμφά συζητήσουν το να χάς καταρ ι πρέπε «ακραία ή εκκεντρική», τότε μαζί σου.

«Διήμερη όλοι!» δόθηκε σε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: Στις αρχές Οκτωβρίου επειδή ολή, αποβ ική ολόκληρο τμήμα της Γ’ Λυκείου διήμερη ομαδ ρία! Η φασα ν έκανα κάποιοι από τους 22 μαθητές του τμήματος πεανά ταν άλλον αποβολή δόθηκε εκ περιτροπής. Τα παιδιά αποβ . τμήμα το τές μαθη ντάδες κάθε δυο μέρες, για να μη μείνει χωρίς παράνομος. Ο ΞΕΣΤΡΑΒΩΣΟΥ! Ο διευθυντής είναι πέρα για πέρα ένος για τη νόμος εδώ είναι σαφέστατος και λες και είναι γραμμ ολή μααποβ συγκεκριμένη περίπτωση. «Δεν επιτρέπεται ομαδική αντιπαιήταν θητών, ούτε αποβολή εκ περιτροπής. Κάτι τέτοιο θα υς της στόχο δαγωγικό και όχι σύμφωνο με το πνεύμα και τους ση κύρω ι λλετα εκπαίδευσης. Άλλωστε δεν είναι δυνατόν να επιβά νη». ευθύ σε μαθητές που δεν διαπιστώθηκε η προσωπική τους

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: «Σήμερα μια καθηγήτρια είδε ένα παιδί να στέλνει μήνυμα την ώρα του μαθήματος. Το παιδί έβαλε το κινητό αμέσως στην τσάντα! Η καθηγήτρια σηκώθηκε, έβαλε το χέρι της μέσα στην τσάντα και πήρε το κινητό... Έχει δικαίωμα να ψάξει την τσάντα ακόμα και αν είχε δει ότι ο μαθητής έκρυβε κινητό;;;;» ΞΕΣΤΡΑΒΩΣΟΥ! Kανένας δεν έχει δικαίωμα να ψάξει την τσάντα σου. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να σου κατάσχει το κινητό. Ούτε καν να πάρει το τετράδιο που ζωγραφίζεις την ώρα του μαθήματος. Είτε αυτός είναι καθηγητής, είτε διευθυντής, είτε ο ίδιος ο Yπουργός Παιδείας! Aν ένας καθηγητής θεωρεί ότι παρενοχλείς το μάθημα, ο νόμος του δίνει το δικαίωμα να σου κάνει παρατήρηση ή να σε βγάλει έξω. Tελεία. Oι αστυνομικές τακτικές είναι για τους μπάτσους!

Ανυπόταχτος Μαθητής - Τεύχος 2  

Το 2ο τεύχος του Ανυπόταχτου Μαθητή Διαβάστε: - 17 Νοέμβρη, 39 χρόνια μέτα - Δικαιώματα του Μαθητή - Graffiti: Η τέχνη της επανάστασης

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you