{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade
1 minute read

Resultatopgørelse

(DKK mio.) Note 2019 2018

Afkast på ejendomme -0,3 -0,4 Renteindtægter fra William Demant Invest A/S 70,5 70,0 Udbytte fra William Demant Invest A/S 120,6 20,0 Porteføljeafkast i alt 190,8 89,6

Administrationsomkostninger 1 -4,6 -4,2 Fondens resultat 186,2 85,4

Disponeret således: Overført til Kapital, bunden, jf. Fundatsens §10, 1 18,6 8,5 Årets disponering til kapital til rådighed (uddelingsrammen) 167,6 76,9 186,2 85,4