Itineraris escolars de l'Any Cerdà

Page 1

INFORMACIÓ PRÀCTICA PER ALS GRUPS ESCOLARS I CÍVICS Calendari: tot el curs escolar 2009-2010

ITINERARIS CCCB CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA

ITINERARIS MUHBA MUSEU D’HISTÒRIA DE BARCELONA

Informació i concertació de visites: Servei Educatiu del CCCB. Tel. 93 3064135 (de dimarts a divendres, de 10 a 13 h) SEducatiu@cccb.org

Informació i concertació de visites: Tel.: 93 256 21 22 / Fax: 93 268 04 54 (de dilluns a dijous, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Divendres de 10 a 14 h.). reserves-mhcb@bcn.cat

Durada de la activitat: de 9:30 a 13:30 h, segons la disponibilitat del grup. A proposta del grup podem considerar la possibilitat de fer l’itinerari a la tarda. Nombre màxim d’alumnes: un monitor per cada 15 escolars o adults. Edat recomanada per als escolars: de 10 a 18 anys. S’han programat diferents recorreguts i exercicis per a cada itinerari, segons l’edat del grup. Es pot fer un recorregut més curt per als nens més petits. Recomanacions: Cal dur llapis i paper. En el cas que els estudiants portin una càmera fotogràfica o mòbil amb càmera, els convidarem a participar en una activitat pràctica que pot tenir un desenvolupament posterior i específic a l’aula i recollir-se a la web de l’Any Cerdà. Preu: 4 € per alumne/a (mínim 60 € per grup, amb un màxim de 15 persones)

Durada de l’activitat: dues hores aproximadament Nombre màxim d’alumnes: 25 per educador/a Preu: 4 € per alumne/a (mínim 80 € per grup). MUSEU D’HISTÒRIA DE BARCELONA Plaça del Rei, s/n 08002 Barcelona www.museuhistoria.bcn.cat Com arribar-hi: Metro: Catalunya (L1 i L3), Urquinaona (L1 i L4), Liceu (L3) i Jaume I (L4) Bus: 17, 19, 40 i 45

ANY CERDÀ 2009-2010 DES DE L’EDUCACIÓ ITINERARIS URBANS

CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA Montalegre, 5. 08001 Barcelona. www.cccb.org Com arribar-hi: Metro: línies 1, 2 i 3 (Catalunya i Universitat) FGC i RENFE. Bus: 7, 9, 14, 16, 17, 24, 38, 41, 50, 54, 55, 56, 58, 59, 64, 66, 67, 68, 91, 120 i 141.

Any Cerdà. Des de l’educació. La Mostra Cerdà. Urbs i territori, inaugurada a Barcelona l’any 1994 va suposar un impuls considerable en la difusió de l’obra d’Ildefons Cerdà en el camp de l’urbanisme. En aquell moment el món escolar ja se’n va fer ressò i avui es poden trobar alguns treballs de professors i alumnes dispersos en diferents biblioteques escolars. Aquest any es celebra el 150 aniversari de l’aprovació del Pla de Reforma i Eixample de Barcelona, i la ciutat es disposa a commemorar aquest fet rememorant l’esperit originari d’aquest projecte urbanístic que va permetre la creació del nucli central de la Barcelona moderna. Al mateix temps, es proposa revisar les transformacions dels darrers anys i la seva influència en el conjunt de l’àrea metropolitana. El programa d’activitats organitzat per l’ocasió s’articula entorn a una proposta àmplia d’itineraris urbans i un conjunt de exposicions temàtiques,

que inclouen una clara voluntat educativa en el seus plantejaments. Vist des de l’educació, l’Any Cerdà és una magnífica oportunitat per: Recuperar i presentar de forma ordenada les activitats que sobre l’Eixample barceloní es duen a terme actualment i les realitzades en els últims anys en diversos centres educatius. Fomentar l’interès dels joves per l’arquitectura i l’urbanisme de manera que aquestes matèries trobin el seu lloc en els plans d’estudi habituals. Proposar a les comunitats escolars la consideració dels centres educatius situats a l’Eixample com exemples arquitectònics concrets que ajuden a configurar i permeten entendre alguns aspectes de la xarxa urbanística ideada per Cerdà. Crear un espai web on puguin anar-se compilant iniciatives i activitats dutes a terme per estudiants i professors i assegurar-ne la perdurabilitat quan s’acabi la celebració de l’Any Cerdà.

Per més informació visiteu la web:

www.anycerda.org


ITINERA RIS URBANS GRUPS ESCOLARS El programa d’itineraris urbans de l’Any Cerdà per a grups escolars integra les propostes del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i del Museu d’Història de la Ciutat (MUHBA), amb l’objectiu d’oferir una mirada àmplia i raonada de les transformacions urbanes de la ciutat i la seva àrea metropolitana. Aquesta seqüència d’itineraris parteix del Pla Cerdà com a origen de la Barcelona moderna i proposa un diàleg actiu entre passat i futur, entre la ciutat construïda i els últims projectes que estan transformant la ciutat actual.

NOVES VISIONS A L’ENTORN DE LA MURALLA És difícil imaginar avui les condicions de vida a la ciutat emmurallada, ja que com en bona part de les grans ciutats europees, a Barcelona, en els darrers 150 anys, els canvis han estat molt radicals. Aquest itinerari vol explorar el territori de contacte entre la vella i la nova ciutat per reconèixer sobre el terreny les principals transformacions de la ciutat des de l’enderrocament de les muralles. Itinerari a peu Organitza: CCCB Nivell recomanat: segon cicle d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

RAVAL I EIXAMPLE, DUES CONSTRUCCIONS DE LA CIUTAT L’evolució del projecte de l’Eixample ha conviscut amb les successives propostes de reforma interior de la vella ciutat. El barri del Raval ha sofert una enèrgica transformació urbana, intensificada durant els darrers deu anys amb importants canvis sociològics. Eixample i Raval són dues realitats urbanes molt properes i en una mateixa visita es poden explorar els seus contrastos, les seves respectives transformacions i la formalització final de la seva àrea de contacte al llarg de més d’un segle. Itinerari a peu Organitza: CCCB Nivell recomanat: segon cicle d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

L’OBERTURA DE LA VIA LAIETANA I LA CREACIÓ DEL BARRI GÒTIC

LA CIUTAT SUBTERRÀNIA

L’itinerari mostra la percepció del patrimoni a principis del segle XX i els debats que es van produir a l’hora de donar forma a la nova avinguda i de monumentalitzar el centre històric. El Barri Gòtic, la plaça Ramon Berenguer i el mateix Museu d’Història de Barcelona són fills de l’obertura d’aquesta via prevista en la Reforma de la Ciutat Vella ideada per Ildefons Cerdà. Itinerari a peu Organitza: MUHBA Nivell recomanat: segon cicle d’ESO i Batxillerat

La trama viària és el tret més destacat del projecte de Cerdà aprovat el 1859, però les seves inquietuds tècniques i higienistes el van portar a formular altres propostes menys visibles que havien de tenir lloc sota la superfície de la ciutat. Actualment les noves necessitats i una millor capacitat tècnica ens han permès ampliar l’ús del subsòl i iniciar algunes obres d’importància decisiva per al futur, com ara els dipòsits pluvials, el transport ferroviari i les xarxes d’energia i telecomunicacions. Itinerari en transport públic Organitza: CCCB Nivell recomanat: segon cicle d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

L’EIXAMPLE, LA CIUTADELLA, EL BORN I L’EXPOSICIÓ DEL 1888. FORMACIÓ D’UNA ÀREA CENTRAL ENTRE LA VELLA I LA NOVA CIUTAT

RAÓ, PASSIÓ I NEGOCI EN LA CONSTRUCCIÓ DE L’EIXAMPLE

A baix de tot del passeig de Sant Joan, una de les grans avingudes de la Ciutat Nova, el parc de la Ciutadella és una resposta ben europea i moderna per crear una àrea de passeig i coneixement on fins aleshores hi havia la Ciutadella. El parc de la Ciutadella, el Born i el seu entorn configuren un espai de la més gran qualitat urbana, que, amb l’Exposició del 1888, esdevé també un pol d’alta qualitat formal. Es configura, així, una àrea de nova centralitat urbana en la confluència entre el nucli consolidat de la ciutat, que hi afluïa pel carrer de la Princesa, i la part aleshores més consolidada del nou Eixample. Itinerari a peu Organitza: MUHBA Nivell recomanat: segon cicle d’ESO i Batxillerat

L’EIXAMPLE, LA FORMA DE LA CIUTAT Si Barcelona té una forma clara, aquesta és, sense cap mena de dubte, l’Eixample. Aquest itinerari confronta el projecte de nova ciutat formulat per Cerdà amb la realitat actual i mostra quins elements han perdurat, quins representen una novetat, quins són els canvis més destacats i com la trama urbana original s’ha adaptat a les noves necessitats socials, econòmiques i turístiques. L’itinerari planteja el pas de la idea d’Eixample de Cerdà a la seva configuració present. Itinerari a peu Organitza: CCCB Nivell recomanat: segon cicle d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

Un recorregut per les coincidències i les desavinences entre el Pla Cerdà, les propostes arquitectòniques del modernisme i el noucentisme i la promoció immobiliària, des de finals del segle XIX fins a mitjan XX a l’Eixample. És una lectura en diferents replans de la materialització de l’Eixample, que recorre des de l’Illa de la Discòrdia fins als confins amb Gràcia, per tornar a baixar a la Pedrera. Itinerari a peu Organitza: MUHBA Nivell recomanat: ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

BESÒS: DE FRONTERA A ESPAI PÚBLIC El riu Besòs ha mantingut històricament intenses relacions amb les ciutats del seu entorn. Cerdà, en ple segle XIX, va portar el seu projecte d’Eixample fins als seus marges. Avui el Besòs actua com a agent d’urbanitat metropolitana de primera magnitud, configurant un espai públic que permet la identificació comuna d’un conjunt de poblacions i possibilita, al seu torn, el continu urbà allà on abans només hi havia una frontera marginal. Itinerari en autocar Organitza: CCCB Nivell recomanat: tots els cicles escolars

BARCELONA PANORAMA: ELS LÍMITS DEL PLA CERDÀ Cerdà volia que el seu projecte d’eixamplament de Barcelona fos il·limitat, però això no treia que tingués uns límits, els que marcava la topografia natural del territori, caracteritzada per les rieres i els torrents, així com per les primeres estribacions de la serra del Collserola. Són els límits de la primera metròpoli planificada per Cerdà. Proposem una mirada intencionada al conjunt de l’Eixample des dels turons de Barcelona, miradors privilegiats i molt propers a la ciutat central, convertits alguns en parcs i d’altres, en espais verds poc urbanitzats. Itinerari en autocar Organitza: CCCB Nivell recomanat: segon cicle d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

LLOBREGAT: NOU EIX METROPOLITÀ A mitjan segle XIX Barcelona va començar a viure un gran canvi d’escala urbana i Cerdà va definir els principals eixos de desenvolupament de la ciutat, preveient la decisiva importància dels nous mitjans de transport. Avui, en el context de la Barcelona metropolitana, el riu Llobregat té un paper fonamental en l’articulació del territori: flux d’aigua amb grans equipaments associats, corredor d’infraestructures de transport, eix de l’organització econòmica, sense perdre de vista el seu caràcter agrari i d’espai natural. En aquest itinerari explorarem totes aquestes variants d’un territori complex i en contínua transformació. Itinerari en autocar Organitza: CCCB Nivell recomanat: segon cicle d’ESO, Batxillerat i Cicles FormatiusIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.