Page 10

activitats MATEMÀTIQUES Forma i dimensions de les mansanes de l’Eixample

10

ACT. 07 Augmentem la profunditat dels edificis Ja s’ha dit que en el seu projecte de l’Eixample Cerdà va proposar que la profunditat dels edificis fos de 20 m. Els amos de les parcel·les i els constructors que volien treure més benefici de les seves inversions van pressionar per anar augmentant la superfície de la zona construïda augmentant la profunditat dels edificis. Va ser el mateix Cerdà que va posar un límit de 28 m, per tal d’assegurar-se una proporció acceptable de zona verda en l’interior de l’illa de cases. Ara haureu d’estudiar com varia aquesta proporció quan variem l’amplada interior de les edificacions.

Per això treballareu amb la funció que relaciona la profunditat amb el % de zona verda. a. Construïu la taula següent: x = Profunditat (m)

20

21

22

23

24

25

26

27

28

y = % de zona verda

b. Trobeu la fórmula algebraica que relaciona x i y. c. Representeu gràficament la funció. De quina corba es tracta?

Profile for CCCB

Forma i dimensions de les mansanes  

Material didàctic elaborat per Teresa Ticó, matemàtica i professora de l’IES Icària, amb Cerdà i la seva obra com a punt de partida.

Forma i dimensions de les mansanes  

Material didàctic elaborat per Teresa Ticó, matemàtica i professora de l’IES Icària, amb Cerdà i la seva obra com a punt de partida.

Profile for anycerda
Advertisement