Page 1

ACTIVITATS DE TECNOLOGIA | Autora àngels pradilla

RECUPE RACIÓ DELS PATIS INTERIORS D’ILLA DE L’EIXAMPLE CERDÀ www.anycerda.org/educacio

1


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA RECUPERACIÓ DELS PATIS INTERIORS D’ILLA DE L’EIXAMPLE CERDÀ

RECUPERACIÓ DELS PATIS INTERIORS D’ILLA DE L’EIXAMPLE CERDÀ Introducció Aquest treball consisteix en analitzar el Pla Cerdà des del punt de vista de la recuperació dels patis interiors d’illa com a espai urbà. Aquesta fitxa es planteja a nivell de Batxillerat, però podeu utilitzar-la per l’ESO adaptant els continguts. Per tenir més informació , podeu consultar el treball “ Recuperació dels patis d’illa de l’Eixample Cerdà”, realitzat pels alumnes Bru Mas i Lluc Presmanes, de l’escola Costa i Llobera, que trobareu en aquesta mateixa web. En aquest treball s’analitza tots els patis recuperats, la seva gestió, les seves característiques i configuració, els diferents usos que se’ls han donat, el mobiliari urbà de que disposen i altres característiques de cadascun. Hem fet unes fitxes per a cada pati d’illa estudiat. Posteriorment, i amb les dades de l’anàlisi anterior, s’ha fet un disseny propi sobre un pati d’illa en vies de recuperació: el pati Clip, entre els carrers de Còrsega, Lepant, Indústria i Padilla. A més del disseny del pati Clip, i un cop estudiades les illes i les característiques de l’Eixample Barceloní, s’han extret unes conclusions respecte la situació actual d’aquesta part tan característica de la ciutat

de Barcelona: Creiem que amb l’espai guanyat per a la ciutat amb els patis dels interiors d’illa s’ha pogut recuperar d’alguna manera una part de la idea que tenia Cerdà en el moment de projectar el seu pla, en el que creia fermament i amb el qual pretenia crear una nova zona fora les muralles de Barcelona que fes de la nostra ciutat un centre modern, cultural, urbanístic i arquitectònic de referència mundial. Explicació Cerdà, en el seu projecte, va disposar d’una trama i d’unes illes de base octogonals, amb una ocupació del sol determinada. Disposava les edificacions de diverses maneres creant conjunts que formessin espais públics comuns. Els diversos canvis en el pla, les diverses ordenances successives i l’especulació del sòl, van fer que les illes es tanquessin, deixant un pati interior tancat amb diversos usos, en general de propietat privada. Per això és tant important la recuperació que dels patis d’illa s’ha fet com guany per a espai públic. Aquesta recuperació s’ha fet gràcies a les administracions locals, com l’Ajuntament de Barcelona o Proeixample. Anem, doncs a estudiar una mica aquesta evolució. A continuació teniu un llistat dels patis d’illa recuperats i un exemple de fitxa que analitza un pati.

2


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA RECUPERACIÓ DELS PATIS INTERIORS D’ILLA DE L’EIXAMPLE CERDÀ

Desenvolupament a nivell d’ illa Aquest sis esquemes són una interpretació de l’ordenança d’illa projectats per Cerdà. Aquestes propostes d’ocupació de l’illa són les que comprenien el projecte guanyador del concurs i en dues reelaboracions successives fins al 1860. S’hi reflecteix l’especial atenció que parava Cerdà a el traçat global i a les dimensions de les illes . En cada una d’aquestes assaja diferents posicions d’edificació: Ocupant-hi dues bandes enfrontades, formant un angle, amb tres bandes edificades, o en alguns casos tancant completament el perímetre.

Aquests són els models de Cerdà proposat el 1865 on l canvi important és veu reflectit en el tancament de l’illa creant un gran pati quadrat de 80 m de costat. I també es veu la parcel·lació i el problema de les cantonades que tenen poca façana al pati. El resultat és una gran regularitat en el model

3


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA RECUPERACIÓ DELS PATIS INTERIORS D’ILLA DE L’EIXAMPLE CERDÀ

En el primer (e) és el model del passatge, el pati d’illa queda ocupat pel passatge central i és pensa en cases unifamiliars amb jardí. En el segon model és busca l’obertura del pati d’illa en un costat per trencar amb la regularitat i monotonia de cada illa tancada buscant unes combinacions més grans, per exemple, ajuntant dues illes. Es retorna en certa manera al model inicial del Cerdà basat en l’obertura del pati d’illa al carrer.

Evolució de l’ordenança municipal de construcció de l’illa

4


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA RECUPERACIÓ DELS PATIS INTERIORS D’ILLA DE L’EIXAMPLE CERDÀ

Desenvolupament geomètric de la distribució de l’edificació nivell de zones a nivell d’un habitatge

5


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA RECUPERACIÓ DELS PATIS INTERIORS D’ILLA DE L’EIXAMPLE CERDÀ

6


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA RECUPERACIÓ DELS PATIS INTERIORS D’ILLA DE L’EIXAMPLE CERDÀ

Patis d’illes reformades

01. Jardins de la Torre de les Aigües 02. Jardins de Cèsar Martinell 03. Jardins de la Indústria 04. Jardins de Montserrat Roig 05. Jardins Manuel de Pedrolo 06. Plaça de Fort Pienc 07. Jardins de Sofia Barat 08. Jardins d’Emma de Barcelona 09. Jardins de Paula Montal 10. Jardins de Carretera Antiga d’Horta 11. Placeta de Joan Brossa 11. Jardins d’Elena Maseras 12. Jardins de Mercè Vilaret 13. Jardins de M. Matilde Almendros 14. Jardins de la Casa Elizalde

7


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA RECUPERACIÓ DELS PATIS INTERIORS D’ILLA DE L’EIXAMPLE CERDÀ

8

Jardins d’Emma de Barcelona (Carrer Comte Borrell, 157-159)

Jardins de Mercè Vilaret (Carrer de Floridablanca, 141)

Placeta de Joan Brossa (Carrer del Rosselló, 191)

Jardins de M. Matilde Almendros (Carrer de Calàbria, 90-92)

Jardins d’Elena Maseras (Carrer del Rosselló, 163)

Jardins de Cèsar Martinell (Carrer Villarroel, 60 i Gran Via, 543)

Jardins de Paula Montal (Carrer de Viladomat, 149)


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA RECUPERACIÓ DELS PATIS INTERIORS D’ILLA DE L’EIXAMPLE CERDÀ

EXEMPLE DE FITXA D’UN PATI RECUPERAT 2. Jardins de Cèsar Martinell

Direcció: Carrer Villarroel, 60 i Gran Via, 543. Entre els carrers: Gran Via, Villarroel, Casanoves i Diputació. Superfície: 2.582 m2

9


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA RECUPERACIÓ DELS PATIS INTERIORS D’ILLA DE L’EIXAMPLE CERDÀ

Accés al pati d’illa Nombre d’entrades: 5 Orientació de les entrades: 2 entrades perpendiculars als carrers Villarroel i Gran Via i 5 entrades més, procedents de l’aparcament subterrani. Tipus d’entrades: 1 entrada entre edificis, 1 entrada que passa a través d’un edifici (un hotel) i les 3 entrades subterrànies: 2 per escales i 1 altra per ascensor.

Mobiliari Bancs: 15 bancs allargats amb respatller més curt que el sallent, model “Nu amb respatller” (Santa & Cole)

Enllumenat general: 7 fanals de 2 llums Paviment: Part inferior rajoles Part superior sauló Part inclinada amb parterres de gespa i amb rampes de formigó amb acabat de color vermell.

10


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA RECUPERACIÓ DELS PATIS INTERIORS D’ILLA DE L’EIXAMPLE CERDÀ

Vegetació: 11 pseudo acàcies a la zona superior nord 7 bellaombres dins el parc infantil 12 a la zona inferior Hi ha moltes plantes a la vora de les parets, com ara buguenvíl·lies i heures Desguàs: Reixes col·locades entre les plantes que estan arraconades a les parets i els bancs. Són reixes d’uns 3 metres de llargada i 30 cm d’amplada. Papereres: 6 papereres model Barcelona d’acer pintat repartides en tot l’espai. 1 paperera per cada 430 m2. Parc infantil: Delimitat per una tanca de fusta i un banc de formigó El terra és de sauló 1 tobogan petit 1 gronxador 3 jocs de fusta amb base de molla per balancejar-se 1 balancí de dues molles amb dos seients (tots els jocs infantils de la casa KOMPAN)

11


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA RECUPERACIÓ DELS PATIS INTERIORS D’ILLA DE L’EIXAMPLE CERDÀ

Façana Tipus de delimitació de l’espai: La majoria de murs que ens delimiten l’interior d’illa són els tancaments dels locals amb planta baixa que generalment són d’obra arrebossats i pintats o de maçoneria, a sobre dels quals hi ha els tancaments de les terrasses dels primers pisos. Tractament de façana interior: La façana interior és molt gran ja que l’espai públic que tenim dins l’illa ocupa pràcticament tot l’espai possible de l’interior d’illa. Així doncs, hi ha llocs en que la façana interior són murs de pedra, i altres on la façana és la paret mateixa de l’edifici. Tractament de façana exterior: La façana exterior conserva algunes galeries força ben arreglades. Hi ha també algun edifici atrotinat i vell però algun és actual i modern.

Ús del pati És una zona de descans, repòs i jocs infantils.

12


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA RECUPERACIÓ DELS PATIS INTERIORS D’ILLA DE L’EIXAMPLE CERDÀ

ACTIVITATS PROPOSADES INTRODUCCIÓ En primer lloc estudia la introducció i consulta el treball abans esmentat.

ACT. 01 Fes un itinerari per les illes amb patis recuperats per tal de conèixer-les. Aquest itinerari ha de ser adequat a les teves possibilitats. Pots triar les diverses zones en que l’Eixample està subdividit: esquerra de l’Eixample, quadrat d’or... T’adjuntem uns plànols de la web de Proeixample on pots veure les diferents zones de l’eixample i un itinerari per a cada una d’elles. http://www.proeixample.cat/ Si entres en aquest lloc web i obres la finestra de’interiors d’illa, podràs obrir més finestres amb la següent informació: • Pla de recuperació • Procés de recuperació • Patis d’illa recuperats • patis d’illa en recuperació • Plànol de localització • Passat i present

13


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA RECUPERACIÓ DELS PATIS INTERIORS D’ILLA DE L’EIXAMPLE CERDÀ

ACT. 02 Observa i fes una descripció dels patis. Observeu quina sonoritat tan diferent del brogit habitual de l’Eixample; l’efecte que fa descobrir la cara interior, més domèstica i humana d’aquest barri, caracteritzat per la impersonalitat que li atribueixen els edificis destinats a oficines i a centres de negocis. Gaudiu el temps que vulgueu d’aquest petit tresor al cor de l’Eixample i després seguim la nostra passejada per la història del barri. Et servirà fer un dibuix semblant a aquest:

14


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA RECUPERACIÓ DELS PATIS INTERIORS D’ILLA DE L’EIXAMPLE CERDÀ

ACT. 03 COMPOSICIÓ VARIADA D’APUNTS RÀPIDS DE L’ENTORN A MODUS DE QUADERN DE VIATGE. Combina el dibuix a color i la línia, pot tenir anotacions a mà, com un quadern de viatge. 1. Fes una comparació entre les diferents illes recuperades. 2. Compara passat i present d’una illa recuperada. 3. Compara una illa recuperada amb una que no ho ha estat. 4. Entra a la pestanya pla d’actuació i observa el procés de recuperació d’illes 5. Analitza les prioritats de futur en la pestanya de localització amb la web de pro eixample 6. Imagina com hauria estat la ciutat i l’espai públic si la primera idea d’en Cerdà hagués subsistit. Els patis i els passatges de l’Eixample són una reminiscència d’una idea i un espai que mai no va arribar a existir. 7. Dibuixa axonomètriques de les diferents ocupacions d’illa amb els successius canvis. Estudia el % d’ocupació del sòl . Compara aquestes diferents ocupacions entre sí. 10. Compara aquestes diferents ocupacions i analitza els guanys i la relació de les recuperacions amb la idea primigènia d’en Cerdà.

15


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA RECUPERACIÓ DELS PATIS INTERIORS D’ILLA DE L’EIXAMPLE CERDÀ

11. Tria una illa i estudia i apunta els diferents conceptes: a. Ubicació b. plànol de situació amb parcel·lari c. Accés a l’illa d. Ús espai públic, distribució i disseny e. Anàlisi dels edificis ( alçades, tipologia....) i façanes de l’exterior i interior d’illa f. Dibuix ael plànol d’un habitatge a e:1/100 g. Mobiliari urbà h. Fotografies de l’illa, interior i exterior i. Dibuixa una perspectiva a mà alçada de l’interior j. Dibuixa una perspectiva axonomètrica del volum

12. Amb la informació obtinguda, pots proposar la gestió i el disseny d’un nou pati d’illa que pugui ser recuperat.

16


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA RECUPERACIÓ DELS PATIS INTERIORS D’ILLA DE L’EIXAMPLE CERDÀ

itineraris culturals d’acollida els patis perduts de l’Eixample U.B. Universitat de Barcelona http://www.ub.cat/sl/borsa/itineraris/itinerari11.htm Dreta de l’Eixample

17


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA RECUPERACIÓ DELS PATIS INTERIORS D’ILLA DE L’EIXAMPLE CERDÀ

PROEixample

18


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA RECUPERACIÓ DELS PATIS INTERIORS D’ILLA DE L’EIXAMPLE CERDÀ

19

Els patis d'illa  
Els patis d'illa  

Àngels Pradilla, arquitecta i professora de tecnologia de l’IES Costa i Llobera, ha preparat un conjunt de propostes que, tenint en compte e...

Advertisement