Page 6

ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

Els esbossos en dibuix tècnic Esbós: apunt o idea que hom té sobre un objecte o espai. No ha de ser excessivament precís ni ha de coincidir amb el resultat final; forma part del procés del disseny en una primera fase. Té per finalitat plasmar les primeres intuïcions al voltant d’una proposta de disseny.

Es realitza a mà alçada i pot incloure elements que donin rellevància al dibuix i aportin major informació: ombrejats, color, textures, detalls, etc. En el terreny del disseny, tot i que generalment a mà alçada, s’utilitzen diferents modalitats dels sistemes de representació vinculats al dibuix tècnic: plantes, alçats, axonometries...

A diferència del concepte d’esbós aplicat al món de la pintura (on l’artista avança el que serà la imatge final de la seva obra), en el dibuix tècnic no és la representació gràfica d’un dibuix posterior el que es dibuixa sinó les característiques formals de l’objecte que es vol crear.

6

Profile for CCCB

L'arquitectura i el dibuix  

Àngels Pradilla, arquitecta i professora de tecnologia de l’IES Costa i Llobera, ha preparat un conjunt de propostes que, tenint en compte e...

L'arquitectura i el dibuix  

Àngels Pradilla, arquitecta i professora de tecnologia de l’IES Costa i Llobera, ha preparat un conjunt de propostes que, tenint en compte e...

Profile for anycerda
Advertisement