Page 1

TAKLIMAT KAJIAN SEMULA DAN PENGUKUHAN PENUNJUK BANDAR MAMPAN MALAYSIA (MURNInet) untuk PIHAK BERKUASA TEMPATAN DI SARAWAK

OLEH

HAJJAH SHAMSAINI SHAMSUDDIN KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PEMBANGUNAN KOMUNITI TINGKAT 2, BANGUNAN BAITUL MAKMUR, PETRA JAYA KUCHING 15 DISEMBER 2011 (Khamis) , 9.00 pagi

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


TUJUAN 1. Memberi penerangan mengenai status Kajian Semula dan Pengukuhan Penunjuk Bandar Mampan Malaysia (MURNInet); 2. Memberi penerangan mengenai Gerbang MURNInet yang telah ditambahbaik;

Portal

3. Mengadakan perbincangan bersama pegawai-pegawai pihak berkuasa tempatan di Sarawak bagi memantapkan dan mengukuhkan pelaksanaan MURNInet;

Bahagian Penyelidikan Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan dan Pembangunan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Jabatan Perancangan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


LATAR BELAKANG Apa Itu MURNInet ? ď ś Merupakan singkatan kepada Jaringan Penunjuk-Penunjuk Bandar Malaysia (Malaysia Urban Indicators Network). ď ś Satu pendekatan yang dapat mengukur dan menilai kemampanan sesebuah bandar serta kawasan gabungannya melalui penggunaan PenunjukPenunjuk Bandar.

Bahagian Penyelidikan Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan dan Pembangunan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Jabatan Perancangan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


LATAR BELAKANG Objektif MURNInet

 Menentukan tahap kemampanan setiap bandar dalam negara berdasarkan Penunjuk Bandar Malaysia;  Mengenalpasti kekuatan dan bandar mengikut penunjuk;

kelemahan

setiap

 Mencadangkan peluang-peluang penambahbaikan bagi mencapai tahap mampan; dan  Menjadikan MURNInet sebagai alat mengukur bagi pelbagai peranan termasuk pentadbiran, teknikal, pembentukan objektif politik, penglibatan awam dan pemantauan pelaksanaan pelan tindakan. Bahagian Penyelidikan Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan dan Pembangunan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Jabatan Perancangan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


PELAKSANAAN MURNInet


LATAR BELAKANG ď ś Kronologi Pelaksanaan Program MURNInet (Malaysia Urban Indicators Network) BIL

TAHUN

PERKARA

1.

1998

Kajian Penyediaan Penunjuk Bandar dan reka bentuk sistem Oleh JPBDSM dgn bantuan perunding (menggunapakai 56 penunjuk)

2.

2002

Projek perintis ke atas 6 buah bandar dijalankan (Kuantan, Georgetown, Johor Bahru, Kuching, Batu Pahat dan Pasir Mas)

3.

2004

Diperluaskan ke 8 buah ibu negeri iaitu Kangar, Alor Setar, Ipoh, Shah Alam, Seremban, Melaka, Kota Bharu dan Kuala Terengganu (mengguna pakai 38 daripada 56 penunjuk)

4.

2005 – 2006

Dilaksanakan di semua ibu negeri di Malaysia termasuk Kuching dan Kota Kinabalu

Bahagian Penyelidikan Jabatan Perancangan dan Pembangunan Bandar dan Desa Jabatan Perancangan Semenanjung Bandar Malaysia dan Desa


LATAR BELAKANG ď ś Kronologi Pelaksanaan Program MURNInet BIL

TAHUN

PERKARA

5.

2007 - 2009

Gerbang MURNInet dilancarkan dengan kemasukan data secara online oleh PBT.

6.

2010

Tambahan 2 penunjuk baru hasil perbincangan bersama PBT pada bengkel Pengubahsuaian Penunjuk MURNINet di Shah Alam pada 17 Mei 2010. (menggunapakai 40 penunjuk)

7.

2011

Pelaksanaan MURNInet ditangguhkan untuk kerja-kerja Penambahbaikan dan Kajian Semula Pengukuhan MURNInet

Bahagian Penyelidikan Jabatan Perancangan dan Pembangunan Bandar dan Desa Jabatan Perancangan Semenanjung Bandar Malaysia dan Desa


ISU UTAMA PELAKSANAAN i. PENYERTAAN PBT  Masalah penyertaan PBT yang tidak menyeluruh.

TAHUN

BIL. BIL. PBT YANG KESELURUHAN MEMASUKKAN PBT DATA

PERATUS (%)

BIL. PBT YANG LAYAK DINILAI

PERATUS (%)

2007

146

47

32.19

41

28.08

2008

146

67

45.90

48

32.87

2009

147

101

68.70

87

59.18

2010

149

105

70.46

101

67.78

Masalah PBT menjadikan MURNInet sebagai pertandingan. (dijadikan KPI Datuk Bandar dan YDP) Bahagian Penyelidikan Jabatan Perancangan dan Pembangunan Bandar dan Desa Jabatan Perancangan Semenanjung Bandar Malaysia dan Desa


ISU UTAMA PELAKSANAAN ii. APLIKASI PENUNJUK MURNInet a. Pemilihan penunjuk oleh PBT tidak seragam – bergantung kepada kesediaan data (different base line / tidak konsisten). b. Kepentingan semua sektor dianggap sama rata – tiada pemberat (weightage) digunakan.

Bahagian Penyelidikan Jabatan Perancangan dan Pembangunan Bandar dan Desa Jabatan Perancangan Semenanjung Bandar Malaysia dan Desa


ISU UTAMA PELAKSANAAN iii. SEMPADAN KAWASAN KAJIAN PENGUMPULAN DATA BERBEZA-BEZA

UNTUK

a.

Ada PBT yang mengumpul data mengikut kawasan operasi dan ada pula yang mengikut kawasan kawalan.

b.

Terdapat juga data yang merangkumi keseluruhan daerah dan ada juga bagi kawasan bandar sahaja.

Bahagian Penyelidikan Jabatan Perancangan dan Pembangunan Bandar dan Desa Jabatan Perancangan Semenanjung Bandar Malaysia dan Desa


ISU UTAMA PELAKSANAAN iv. PEMILIHAN PENUNJUK a.

MURNInet bersifat sektoral (seperti perumahan, alam sekitar dan lain-lain – dipengaruhi oleh pembahagian sektor dalam kajian perancangan).

b.

Penunjuk bersifat tradisional (Cth. pengukuran kemampanan ekonomi masih mengguna GDP. Pengukuran yang lebih sesuai adalah GNI).

c.

Tidak dikemaskini dengan norma-norma perubahan gaya hidup, perubahan iklim, aspirasi rakyat dan dasar semasa kerajaan.

d.

Penunjuk-penunjuk MURNInet pada masa ia digubal tidak berasaskan kepada strategi dan hala tuju pembangunan mampan sepertimana yang dirumuskan di dalam RFN Ke-2, DPN, RMK-10 dan lain-lain dasar negara.

Bahagian Penyelidikan Jabatan Perancangan dan Pembangunan Bandar dan Desa Jabatan Perancangan Semenanjung Bandar Malaysia dan Desa


KAJIAN SEMULA DAN PENGUKUHAN MURNInet


KRONOLOGI KAJIAN SEMULA MURNInet 1. Mesyuarat Kajian Semula MURNInet 12 Jan 2011- perbincangan awal modus operandi bersama Ketua Pengarah JPBD dan Pasukan Petugas 2. Mesyuarat bersama stakeholders 16 - 17 Mac 2011- perbincangan awal dimensi, tema dan penunjuk serta sempadan pengumpulan data bersama PBT dan agensi pembekal data (PBT, DOS, UPEN, Pejabat Daerah) 3. Bengkel Kajian Semula MURNInet 3 - 4 April 2011 - perbincangan memuktamad dimensi, tema dan penunjuk serta sempadan pengumpulan data

4. Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan 1 27 April 2011 - Pengerusi Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan) – pengesahan dimensi, tema dan penunjuk serta sempadan pengumpulan data 5. Bengkel 2 Bengkel Kajian Semula MURNInet 14 September 2011 – pengesahan dan perbincangan hasil ujilari Gerbang MURNInet 6. Mesyuarat JPP JPBD 4 Oktober 2011 - Pengerusi Ketua Pengarah JPBD pengesahan Kajian Semula dan Gerbang MURNInet Bahagian Penyelidikan Jabatan Perancangan dan Pembangunan Bandar dan Desa Jabatan Perancangan Semenanjung Bandar Malaysia dan Desa


SENARAI AGENSI PEMBEKAL DATA JABATAN / AGENSI KERAJAAN PERINGKAT DAERAH / NEGERI 1. JABATAN STATISTIK MALAYSIA 2. POLIS BAHAGIAN JENAYAH (DAERAH / NEGERI) 3. POLIS BAHAGIAN TRAFIK (DAERAH / NEGERI) 4. JABATAN KESIHATAN (DAERAH) 5. JABATAN ALAM SEKITAR (NEGERI) 6. JABATAN PENGAIRAN & SALIRAN (DAERAH) 7. JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN 8. JABATAN PELAJARAN (DAERAH) 9. JABATAN PENILAIAN & HARTA (NEGERI)

JABATAN / BAHAGIAN TEKNIKAL DALAMAN PBT 1. PERANCANGAN BANDAR 2. PERKHIDMATAN BANDAR 3. KEWANGAN/ PERBENDAHARAAN 4. PENILAIAN & HARTA 5. BANGUNAN

6. PENTADBIRAN & PERHUBUNGAN AWAM 7. LANDSKAP & REKREASI 8. KEJURUTERAAN BADAN-BADAN SWASTA

10. JABATAN AGAMA ISLAM (DAERAH)

1. KONSESI PENGURUSAN SISA PEPEJAL

11. JABATAN PENDAFTARAN (DAERAH/NEGERI)

2. SYARIKAT BEKALAN AIR

12. MAHKAMAH TINGGI

13. JABATAN PERPADUAN (DAERAH) 14. JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT (DAERAH) 15. JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT (DAERAH) 16. PEJABAT DAERAH 17. NAPIC

Hakcipta Terpelihara © 2011. JPBD Semenanjung Malaysia | Slaid ini adalah untuk tujuan ilmiah sahaja. Tidak dibenarkan untuk diterbit atau diolah semula


1 2 3

Keseimbangan Pembangunan Wilayah (Infrastruktur dan Pengangkutan)

4

Meningkatkan kualiti spatial, alam sekitar, keselamatan dan kepelbagaian fizikal (Sosial / Masyarakat)

5

Urustadbir Perhubungan dan Penyediaan Kemudahan Infrastruktur dan Masyarakat (Governans)

Pembangunan Ekonomi yang Efisien dan Berdaya Saing Penggunaan Tanah & Sumber Asli Yang Optimum

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


PERBANDINGAN PENYEDIAAN PENUNJUK MAMPAN MURNInet (Malaysian Urban Indicators Network)

Kajian Semula MURNInet (Malaysian Urban-Rural-National Indicators Network)

11 SEKTOR (40 PENUNJUK)

6 DIMENSI / 20 TEMA (36 PENUNJUK)

Demografi

Ekonomi Berdaya Saing

Perumahan Ekonomi Bandar

Kualiti Alam Sekitar Mampan m Komuniti Sejahtera

Utiliti dan Infrastruktur

Gunatanah dan Sumber Asli Optimum

Kemudahan Masyarakat dan Rekreasi

Infrastruktur dan Pengangkutan Efisien

Alam Sekitar

Urustadbir Efektif

Sosiologi dan Impak Sosial

Gunatanah Pelancongan dan Warisan Pengangkutan dan Aksesibiliti Pengurusan dan Kewangan Bahagian Penyelidikan Jabatan Perancangan dan Pembangunan Bandar dan Desa Jabatan Perancangan Semenanjung Bandar Malaysia dan Desa


Wawasan 2020, Model Baru Ekonomi, RMK 5 tahun/Rancangan Fizikal Negara Dasar Perbandaran Negara / Dasar Sektoral

1 DIMENSI

Ekonomi Berdaya Saing

6 DIMENSI

Urustadbir Efektif 5 DIMENSI

2

DIMENSI

Gunatanah & Sumber Asli Yang Optimum MSSDI MURNInet 4

3 DIMENSI

Infrastruktur & Komuniti Pengangkutan Sejahtera DIMENSI Efisien Kualiti Alam Sekitar Mampan Program Transformasi Kerajaan (NKRA, NKEA, MKRA)


DIMENSI, TEMA DAN PENUNJUK MURNInet

S1 D1

Pembangunan Ekonomi yang Efisien dan Berdaya Saing

Ekonomi Berdaya saing

Tema

W

T

a. Pertumbuhan Ekonomi

1

4

b. Kemiskinan

2

-

4

d. Pelaburan Swasta

1

2

-

S3

Kualiti Alam D3 D2 Sekitar Mampan

Tema a. Kualiti Alam Sekitar

W

T

2

1

1

c. Pengagihan Pendapatan

e. Pengagihan Pekerjaan

S2

Penggunaan Tanah dan Sumber Asli Yang Optimum

b. Kawasan Sensitif Alam Sekitar

c. Pengurusan Risiko

-

1

Keseimbangan Pembangunan Wilayah (Infrastruktur dan Pengangkutan)

Komuniti Sejahtera

Tema

W

T

1

1

a. Kediaman b. Kemudahan Masyarakat & Rekreasi

1

c. Kualiti Kehidupan

6

d. Demografi

1

5

1

2

6

1

S4 D4

Meningkatkan kualiti spatial, alam sekitar, keselamatan dan kepelbagaian fizikal (Sosial/ Masyarakat)

Guna Tanah & Sumber Asli Optimum

Tema

W

T

a. Perubahan Gunatanah

1

2

b. Pembangunan Perbandaran

3

c. Pemuliharaan Warisan, Pertanian & Pelancongan

2

D5

S5

Infrastruktur & Pengangkutan Efisien

Tema

W

Urustadbir Perhubungan dan Penyediaan Kemudahan Infrastruktur dan Masyarakat (Governans)

D6

Urustadbir Efektif

T

Tema

W

T

a. Sistem Penyampaian

2

2

b. Pengukuhan Institusi

2

3

c. Penguatkuasaan dan Pemantauan

2

-

6

5

a. Kecekapan Utiliti

2

6

b. Pengurusan Sisa Pepejal

2

2

1

3

1

-

6

11

4

1

c. Pengangkutan d. Pengurusan Sisa Kumbahan

d. Kualiti Perumahan

-

1

e. Sumber Bumi

-

1

6

9

1

f. Pembangunan Industri, Industri Asas Tani & Bioteknologi

-

4

Jumlah

4

16

d. Pengurusan Alam Sekitar

Jumlah

2

4

5

9

Jumlah

9

12

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah Penunjuk Keseluruhan 36 wajib (62 penunjuk tambahan)


Dimensi 1. Ekonomi Berdaya Saing

Tema ET1

Pertumbuhan Ekonomi

ET2 Kemiskinan ET3

Pelaburan Swasta

2. Kualiti Persekitaran ST1 Kualiti Alam Sekitar Mampan Pengurusan ST2 Risiko

ST3

Pengurusan Alam Sekitar

Penunjuk Wajib ET1-P1

Kadar pertumbuhan gunatenaga

ET2-P1

Kadar kemiskinan bandar

ET2-P2

Kadar kemiskinan

ET3-P1

Kadar pertumbuhan pelaburan swasta

ST1 –P1 Tahap kebersihan sungai ST1–P2

Keadaan kualiti udara persekitaran

Peratus penduduk yang tinggal di ST2 – P1 kawasan yang terdedah kepada ancaman banjir ST3 – P1 Penjanaan sisa pepejal per kapita ST3 – P2

Bilangan program/kempen alam sekitar di PBT

19


Dimensi

3. Komuniti Sejahtera

Tema

KT1 Kediaman

Penunjuk Wajib

KT1-P1

Peratus unit rumah mampu milik

Kemudahan KT2 Masyarakat dan KT2-P1 Rekreasi

Indeks kemudahan awam dalam lingkungan 400 meter

KT3

Kualiti Kehidupan

KT4 Demografi

KT3-P1

Nisbah kes aduan berkaitan kacau ganggu awam kepada 10,000 penduduk

KT3-P2

Nisbah kes jenayah indeks kepada 10,000 penduduk

KT3-P4

Nisbah kes penyakit bawaan air dan vektor kepada 10,000 penduduk

KT3-P5

Peratus premis perniagaan makanan Gred A

KT3-P6

Peratus tandas awam yang mendapat penarafan

KT4-P1 KT4-P2

Indeks Kebahagiaan (Happiness Index) Nisbah kebergantungan

20


Dimensi

Tema

Penunjuk Wajib

GT1 Perubahan GT1-P1 Gunatanah GT2 Pembangunan GT2-P1 Perbandaran GT2-P2 4. Gunatanah dan Sumber Asli Optimum

GT2-P3

GT3 Pemuliharaan GT3-P1 Warisan, Pertanian Dan GT3-P2 Pelancongan IT1 Kecekapan Utiliti

IT1-P1 IT1-P2

5. Infrastruktur dan Pengangkutan Efisien

IT2 Pengurusan Sisa Pepejal

Harta tanah perumahan yang tidak terjual Peratus perubahan keluasan yang diliputi kawasan hutan Bilangan kawasan pusat tarikan pelancongan dan rekreasi Jumlah isipadu penggunaan air domestik harian bagi setiap penduduk Jumlah penggunaan elektrik (KW) per kapita (penunjuk baru)

IT2 – P1

Peratusan sisa pepejal yang dikitar semula

IT2 – P2

Kekerapan kutipan sisa pepejal domestik mengikut jadual

IT3 Pengangkutan IT3-P1 IT4 Pengurusan Sisa Kumbahan

Kadar perubahan gunatanah daripada bukan tepubina kepada gunatanah tepubina Kadar perbandaran Nisbah penyediaan tanah lapang awam berbanding penduduk bandar

IT4 – P1

Bilangan stesen pengangkutan awam bersepadu Peratus kediaman mendapat perkhidmatan pembentungan berpusat

21


Dimensi

Tema

Penunjuk Wajib

UT1 Sistem UT1 – P1 Peratusan kepuasan penduduk terhadap Penyampaian perkhidmatan PBT UT1 – P2

Bilangan pelaksanaan program bersama masyarakat yang dilaksanakan oleh PBT (list of program tiada)

UT2 – P1 Peratusan Pencapaian Kutipan Hasil PBT. 6. Urustadbir UT2 – P2 Peratusan perbelanjaan Efektif penyelenggaraan berbanding jumlah perbelanjaan PBT keseluruhan. UT3 Penguatkuasa UT3 – P1 Peratusan permohonan kebenaran an dan merancang yang diluluskan mematuhi Pemantauan Rancangan Pemajuan/Rancangan Tempatan UT3 – P2 Bilangan Pelaksanaan Operasi Penguatkuasaan Yang Dijadualkan oleh PBT UT2 Pengukuhan Institusi

22


PERKARA-PERKARA BARU DALAM KAJIAN SEMULA 

Penunjuk Kempen 1Malaysia Green, 1Malaysia Clean Mengenalpasti bandar-bandar yang bersih dan mengamalkan ciriciri perbandaran hijau. – imej yang postif tentang keindahan dan kebersihan bandar di Malaysia.

Pasukan kajian boleh mengenalpasti dan menilai bandar-bandar yang berkaitan dengan penunjuk-penunjuk bandar bersih dan hijau melalui Sistem Gerbang MURNInet 

Kajian Indeks Kebahagiaan (Happiness Index Study)

Pengumpulan data-data primary – kajiselidik dijalankan bersama antara PBT dan penduduk Aspek-aspek yang diambilkira – kebahagiaan bersama keluarga, suasana kejiranan dan persekitaran, interaksi antara komuniti, tahap keselamatan penduduk, tahap kemudahan kesihatan dan tahap perkhidmatan PBT di kawasan mereka.

Bahagian Penyelidikan Jabatan Perancangan dan Pembangunan Bandar dan Desa Jabatan Perancangan Semenanjung Bandar Malaysia dan Desa


Pengemaskinian Kandungan dan Pembangunan Semula Gerbang MURNInet Kepada Versi Baru, Hasil Ujilari Ke Atas 8 PBT serta Mekanisme Pelaksanaan


Kronologi Pembangunan Aplikasi MURNInet • Tahun 1999- Perisian aplikasi dan pangkalan data MURNInet telah mula dibangunkan (sistem prototaip). • Tahun 2001 - Versi pertama perisian aplikasi MURNInet dilancarkan secara stand alone application – beroperasi secara terminal komputer di ibu pejabat JPBD SM. • Tahun 2007 - Aplikasi MURNInet telah dinaiktaraf kepada gerbang yang berasaskan web (web based) – capaian secara internet online • Tahun 2011 – Kajian Semula & Pengukuhan MURNInet : Perubahan secara menyeluruh terhadap maklumat penunjuk dan pengwujudan dimensi serta tema menggantikan sektor dalam gerbang sedia ada.


Justifikasi Keperluan Gerbang Versi Baru • Selaras dengan penunjuk baru, definisi, formula, skor, piawaian, sasaran, ranking dan analisis indeks kemampanan. • Mengstruktur semula proses analisis dan penjanaan laporan mengikut indeks kemampanan & selaras dengan pembangunan mampan

• Menambahbaik & menaiktaraf gerbang sedia ada kpd beberapa aspek tambahan/baru (cth.: verifikasi data boleh dibuat melalui imej peta) • Mempermudahkan lagi penyelenggaraan aplikasi penunjuk & pangkalan data kerana gerbang versi baru akan lebih bersifat fleksibel • Melebar luas lagi perkongsian maklumat dengan pelbagai pihak • Memastikan satu gerbang yang lebih mudah dan mesra pengguna dari pelbagai peringkat.


Konsep & Senibina Gerbang Versi Baru


Kategori Pengguna Gerbang MURNInets User 1 : Administrator- JPBD SM 1

2

User 2 : JPBD Negeri 5

User 3 : PBT

User 5 : Awam

3

4

User 4 : Agensi Pembekal Data


Konsep Jaringan Gerbang MURNInets JPBD SM Orang Awam (Workstation /Mobile) • Paparan Maklumat Asas Penunjuk & Indeks Mampan

(MURNInets Server) • Pentadbir Sistem • Pusat Kawalan • Semak, Verifikasi & Sah

JPBD Negeri (Workstation/Mobile)

PBT/Agensi Pembekal Data (Workstation/Mobile) • Kemasukan Data • Semak & Verifikasi • Jana Laporan

• Kemasukan Data • Semak & Verifikasi • Jana Laporan


Peta Laman (Site Map) Gerbang MURNInets JPBD SM

JPBD Negeri

PBT/Pej. Daerah/Agensi

LOGIN

Paparan Maklumat

Pentadbiran

Pengurusan Data

Pengurusan Data

Laman Admin Maklumat Asas Maklumat Penunjuk Tahun Kajian Kemaskini Penunjuk Kemaskini Piawaian Kemaskini Skor Kemaskini Pemberat

Kemasukan Data Penunjuk Semakan & Verifikasi Penjanaan Laporan

Akaun Pengguna

Kemasukan Data Penunjuk Semakan & Verifikasi Penjanaan Laporan Kemaskini Piawaian Kemaskini Skor Kemaskini Pemberat

Berita & Makluman

Paparan Maklumat

Paparan Maklumat

Maklumat Asas Maklumat Penunjuk Berita & Makluman

Maklumat Asas

Pemantauan Status Kemasukan Data Indeks Mampan Penjanaan Laporan

Awam

Maklumat Penunjuk Berita & Makluman

APLIKASI Web MURNInet

CAPAIAN PANGKALAN DATA MURNInet

Maklumat Asas Maklumat Penunjuk


Ciri-Ciri Baru Gerbang MURNInets 

Rekabentuk antaramuka lebih tersusun, mudah & mesra pengguna

Menggunapakai platform ‘open source’ (php) yang lebih stabil dan ada kepakaran.

Proses penjanaan indeks tahap kemampanan akan lebih bersifat saintifik dan ‘analytic’

‘Mandatory fields’ diperkenalkan bagi menjana indeks kemampanan

Kemasukan maklumat lebih bersifat fleksibel/mudah selenggara

Tambahan paparan imej peta bagi verifikasi sumber data


Penjanaan Indeks Kemampanan 

Analisis dijana berdasarkan kemasukan data yang telah dibuat.

Berdasarkan teknik ‘Analytic Hierarchical Process’ (AHP) melalui set pemberat dimensi dan tema yang telah ditentukan . Pendekatan yang sama banyak digunapakai di negara luar.

Sumber : Boulanger P.-M. (2008 Belgium). Sustainable development indicators: a scientific challenge


Hasil Ujilari 8 PBT


Ujilari Gerbang MURNInets •

Kerja-kerja pengumpulan data untuk tujuan ujilari ke atas penunjuk dan Gerbang MURNInets - telah dijalankan pada bulan Jun 2011 ke atas 8 Pihak Berkuasa Tempatan yang terpilih mengikut hierarki seperti berikut; i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii.

Perbadanan Putrajaya Dewan Bandaraya Kuching Utara Dewan Bandaraya Kota Kinabalu Majlis Bandaraya Shah Alam Majlis Bandaraya Miri Majlis Perbandaran Alor Gajah Majlis Perbandaran Sandakan Majlis Daerah Kuala Pilah


Ujilari Gerbang MURNInets

(samb.)

• Ujilari dijalankan adalah bagi menilai aspek berikut : i. proses pengumpulan data ii. sistem pengoperasian gerbang iii. penjanaan indeks kemampanan • Secara keseluruhannya kerjasama oleh 8 PBT yang terlibat adalah sangat memuaskan dengan sasaran pengumpulan data melebihi 90 peratus dalam masa hanya 4 bulan ujilari dijalankan.


Modus Operandi Pelaksanaan MURNInets 2011


Pusat Operasi MURNInet Kebangsaan  Penasihat

: Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)

 Pengerusi

: Pengarah Bah. R&D, JPBD SM

 Setiausaha : Ketua Pasukan Petugas MURNInet  Keahlian

: Pasukan Petugas MURNInet,

 Tugas & Tanggungjawab : i.

Menetapkan penunjuk kemampanan negara, negeri, daerah & bandar

i.

Melaksanakan penunjuk kemampanan di peringkat negara.

ii.

Mengenalpasti tindakan kerjasama antara agensi pelaksana dan pembekal data di semua peringkat dalam usaha capai sasaran mampan.

iii. Memperkukuh pembangunan keupayaan (capacity building) berkaitan pengurusan data dan maklumat di peringkat persekutuan, negeri, daerah dan PBT. iv. Sebagai inspektorat dan memperaku sumber data bagi setiap penunjuk. v. Menyediakan Laporan Indeks Kemampanan pada setiap tahun untuk diangkat ke MPFN.


Pusat Operasi MURNInet Negeri  Pengerusi

: Pengarah JPBD Negeri

 Setiausaha : Unit MURNInet JPBD Negeri  Keahlian : PBT, Pasukan Inspektorat Pusat Operasi MURNInet Kebangsaan dan Jabatan Teknikal Daerah berkaitan  Tugas & Tanggungjawab : i.

Mengenalpasti tindakan kerjasama antara agensi pelaksana dan pembekal data di peringkat negeri, daerah dan PBT dalam usaha capai sasaran mampan.

ii.

Memperkukuh pembangunan keupayaan (capacity building) berkaitan pengurusan data dan maklumat di peringkat negeri, daerah dan PBT.

iii. Mengesahkan sumber data bagi setiap penunjuk.

iv. Melaksanakan penunjuk kemampanan yang telah ditetapkan di peringkat Daerah. v. Menyediakan Laporan Indeks Kemampanan Bandar mengikut negeri pada setiap tahun untuk diangkat di JPN dan seterusnya dikemukakan kepada Pusat Operasi MURNInet Kebangsaan


Tempoh Pelaksanaan MURNInets 2012  Sesi Teach-in Gerbang MURNInet dan kaedah kemasukan Data

: Januari – Mac 2012

 Proses Mengumpul Data : April hingga Julai 2012 oleh PBT dan agensi pembekal data  Verifikasi Data-data penunjuk oleh JPBDN dan pasukan petugas

: Ogos hingga Oktober 2012

 Laporan Kemampanan Bandar

: November 2012


PAPARAN UTAMA GERBANG VERSI BARU 40


PAPARAN LAMAN ADMIN (CONTROL PANEL) GERBANG VERSI BARU

41


42


43


PENUTUP 1. Kajian semula dan cadangan penambahbaikan MURNInet dijangka dapat memberi gambaran sistem ranking kemampanan yang lebih rasional dan menyeluruh. 2. Mesyuarat hari ini menjurus kepada ketetapan (finalize) bagi penunjuk setiap dimensi untuk digunapakai ke dalam gerbang versi baru. 3. Seterusnya penambahbaikan gerbang versi baru yang telah dibangunkan dapat digunapakai sepenuhnya oleh PBN, PBT, agensi pembekal data dan orang awam 4. MURNInet yang akan diberi penjenamaan semula (rebranding) kepada Malaysian Urban & Rural National Indicators Network on Sustainable Development - MURNinets Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


Sekian Terima Kasih bpp@townplan.gov.my

45

Taklimat PBT Sarawak - Kajian Semula MurniNet 2011  

Taklimat PBT Sarawak - Kajian Semula MurniNet 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you