Page 1


KANDUNGAN PEMBENTANGAN 1. 2. 3. 4.

Latar Belakang Tafsiran Tanah Lapang Awam Pelaporan Tanah Lapang ke MPFN Jumlah Tanah Lapang Awam Sehingga Jun 2011


LATAR BELAKANG Status pewartaan tanah lapang awam direkodkan secara berkala bagi tempoh setiap 6 bulan iaitu sehingga Jun dan sehingga Disember setiap tahun bermula tahun 2005.


LATAR BELAKANG Ia selaras dengan keputusan Mesyuarat MNKT pada 18 Ogos 2003 yang turut diambil maklum oleh Jemaah Menteri (6 April 2005) yang membincangkan supaya diwujudkan satu mekanisme pemantauan yang rapi bagi memastikan tanah lapang awam diwartakan.

4


LATAR BELAKANG Ia juga selaras dengan keputusan mesyuarat MPFN Ke 5/2005 pada 6 Oktober 2005 yang mensasarkan penyediaan 2 hektar tanah lapang awam bagi setiap 1,000 penduduk bandar ke arah mencapai status negara maju menjelang tahun 2020.


LATAR BELAKANG BANDAR UTAMA

INDIKATOR PER 1000 PENDUDUK

HONG KONG

2 hektar

LONDON

4 hektar

PERTH

3.3 hektar

MELBOURNE

2 hektar

NEW YORK

2 hektar

TORONTO

2 hektar


ISU-ISU PELAPORAN TANAH LAPANG AWAM   

 

Penyelarasan data di peringkat negeri, Data yang berubah-ubah / tidak konsisten, Tafsiran tanah lapang awam yang kurang tepat Kesilapan teknikal semasa pengemaskinian data Definisi penduduk bandar


TAFSIRAN TANAH LAPANG AWAM – AKTA 172

Subseksyen 2(1) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172):

“mana-mana tanah sama ada yang dikepong atau yang tidak disusun atur atau dirizabkan untuk disusun atur keseluruhannya atau sebahagiannya sebagai suatu taman bunga awam, taman awam, padang sukan dan rekreasi awam, tempat makan angin awam, tempat jalan kaki awam atau sebagai suatu tempat awam”.


TAFSIRAN TANAH LAPANG AWAM – AKTA 56

Seksyen 5, Kanun Negara 1965 (KTN) memperuntukkan keperluan supaya kerajaan (termasuk lapang) dirizabkan maksud awam.

Tanah yang tanah tanah untuk


TAFSIRAN TANAH LAPANG AWAM BAGI PELAPORAN MPFN

Suatu kawasan atau tempat awam yang digunakan untuk tujuan rekreasi.


Jenis Tanah Lapang Awam Yang Dilaporkan Ke MPFN • • • • • • • •

Taman bandaran Taman tempatan Taman kejiranan Padang permainan Lot permainan Kawasan lapang di dalam skim perumahan Kemudahan rekreasi dan sukan Gelanggang permainan (futsal, badminton dll)


STATUS PEWARTAAN TELAH WARTA

DALAM PROSES

BELUM WARTA

Telah mendapat nombor warta

Telah dihantar ke Pejabat Daerah/Tanah untuk penyediaan kertas ringkasan teknikal atau telah mendapat kelulusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri

Telah diluluskan oleh Pihak Berkuasa Perancang Tempatan, Pihak Berkuasa Tempatan atau JPBD


STATUS PEWARTAAN • Merujuk kepada tanah-tanah lapang yang diwartakan di bawah Seksyen 62, KTN. • Ia tidak meliputi kawasan hutan simpan rekreasi kerana ianya dirizab dan diwartakan di bawah Akta Perhutanan Negara 1984.


JUMLAH KESELURUHAN TANAH LAPANG AWAM SEHINGGA JUN 2011  20,158.20 hektar.  Meningkat sebanyak 3,330.62 hektar (16.52%) berbanding dengan jumlah sehingga Jun 2010 iaitu 16,827.58 hektar.

14


Jumlah Keseluruhan Tanah Lapang Awam Mengikut Negeri Sehingga Jun 2011

NEGERI Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri Sembilan Pahang Perak Perlis Pulau Pinang Selangor Terengganu WP Kuala Lumpur WP Labuan WP Putrajaya

JUMLAH 15

JUMLAH KESELURUHAN TANAH PENINGKATAN DARIPADA LAPANG AWAM JUN 2010 HINGGA JUN 2011 (Hektar) Sehingga Jun Sehingga Jun Luas Peratus 2010 2011 (Hektar) (%) 1,444.61 1,453.13 8.52 0.59 737.04 1,035.19 298.15 28.80 318.32 329.66 11.34 3.44 354.50 362.11 7.61 2.10 511.37 527.73 16.36 3.10 3,086.25 3,224.10 137.85 4.28 1,112.18 2,186.68 1,074.50 49.19 67.75 72.66 4.91 6.76 652.57 695.26 42.69 6.14 3,476.04 5,029.44 1,553.40 30.89 1,269.90 1,406.27 136.37 9.70 2,048.88 2,087.80 38.92 1.86 143.55 143.55 0.00 0.00 1,604.62 1,604.62 0.00 0.00

16,827.58

20,158.20

3,330.62

16.52


JUMLAH TANAH LAPANG AWAM YANG TELAH WARTA SEHINGGA JUN 2011

 11,299.83 hektar.  Meningkat sebanyak 1,028.33 hektar (9.10%) berbanding jumlah diwartakan pada Jun 2010 - 10,271.51 hektar.

16


Status Tanah Lapang Awam Telah Warta Mengikut Negeri Sehingga Jun 2011 NEGERI

Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis Pulau Pinang Selangor Terengganu WP K. Lumpur WP Labuan WP Putrajaya

JUMLAH

JUMLAH TANAH LAPANG AWAM PENINGKATAN DARIPADA TELAH WARTA (Hektar) JUN 2010 HINGGA JUN 2011 Sehingga Jun 2010 1,082.35 199.57 22.55 324.86 454.47 1,753.22 320.55 62.10 345.49 2,687.11 1,048.71 976.08 134.48 859.96

Sehingga Jun 2011 1,148.65 261.82 28.19 354.58 456.20 1,768.74 511.79 72.66 422.83 3,008.73 1,067.64 1,003.40 134.48 1,060.12

Luas (Hektar) 66.30 62.25 5.64 29.72 1.73 15.52 191.24 10.56 77.34 321.62 18.93 27.32 0.00 200.16

Peratus (%) 5.77 23.78 20.01 8.38 0.38 0.88 37.37 14.53 18.29 10.69 1.77 2.72 0.00 18.88

10,271.50

11,299.83

1,028.33

9.10% 17


Nisbah Keluasan Tanah Lapang Awam Berbanding Penduduk Jumlah Tanah Lapang (sehingga Jun 2011) Jumlah Penduduk Bandar 2011 Nisbah (sehingga Jun 2011) Keperluan Mengikut Sasaran 2 Hektar : 1000 Penduduk Bandar Keperluan Untuk Mencapai Sasaran

18

20,158.20 Hektar 17,404,207 Orang 1.16 Hektar : 1,000 34,808.41 Hektar 14,650.21 Hektar


Perbandingan Nisbah Keluasan Tanah Lapang Awam Berbanding Penduduk 2009 - 2011 Sehingga Disember 2009

1.41 hektar

Sehingga Disember 2010 Sehingga Jun 2011

1.23 hektar 1.16 Hektar

19


Nisbah Keluasan Tanah Lapang Awam Berbanding Penduduk Bandar Mengikut Negeri Sehingga Jun 2011

NEGERI Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri Sembilan Pahang Perak Perlis Pulau Pinang Selangor Terengganu WP Kuala Lumpur WP Labuan WP Putrajaya 20 JUMLAH

JUMLAH TANAH LAPANG JUN 2011

JUMLAH PENDUDUK BANDAR

NISBAH (Hektar per 1,000 pddk)

SASARAN (2 Hektar per 1,000 pddk)

KEPERLUAN UNTUK MENCAPAI SASARAN

(Hektar) 1,453.14 1,035.19 329.66 362.11

2,453,991 1,283,100 66,582 724,132

0.59 0.81 0.50 0.50

4,907.98 2,566.20 1,331.76 1,448.26

-3,454.85 -1,531.01 -1,002.10 -1,086.15

527.73

692,872

0.76

1,385.74

-858.01

3,224.10 2,186.68 72.66 695.26 5,029.44 1,406.27

773,174 1,673,046 121,358 1,446,435 5,090,292 624,992

4.17 1.31 0.60 0.48 0.99 2.25

1,546.35 3,346.09 242.72 2,892.87 10,180.58 1,249.98

1,677.75 -1,159.41 -170.06 -2,197.61 -5,151.14 156.29

2,087.80

1,708,113

1.22

3,416.23

-1,328.43

143.55 1,604.62 20,158.20

72,959 73,861 17,404,207

1.97 21.72 1.16

145.92 147.72 34,808.41

-2.37 1,456.90 14,650.21


Alternatif 1: Kawasan Lapang DBKL Kawasan lapang dan kemudahan rekreasi yang meliputi: - Taman bandar raya - Taman daerah - Taman kejiranan - Taman tempatan - Kawasan mainan tempatan - Padang golf / polo - Hutan simpan - Kompleks sukan - Tasik rekreasi - Kolam takungan banjir - Padang bola - Gelanggang badminton/tenis/bola keranjang/bola jaring/taman permainan kanak-kanak - Stadium - Kompleks sukan Sumber: Pelan Struktur Kuala Lumpur


Kawasan Hijau - DBKL Kawasan yang sebahagian besarnya diliputi dengan tumbuhtumbuhan semulajadi atau tanaman meliputi: - Kawasan lapang - Koridor infrastruktur dan utiliti - Kawasan penampan - Rizab hutan simpan - Kawasan pertanian - Tanah perkuburan - Tapak semaian - Kawasan belukar - Kawasan halaman pertanian Sumber: Pelan Struktur Kuala Lumpur


Cadangan Kawasan Hijau • • • • • • • • • • • • •

Tanah lapang awam Taman negara Taman negeri Hutan simpan kekal Hutan lipur rekreasi Kawasan rekreasi swasta Taman tema Padang golf Rizab sungai Rizab pantai Buffer zone Taman atas bumbung Perimeter planting


Alternatif 2: CADANGAN TANAH LAPANG AWAM BAGI PELAPORAN MPFN • Tanah Lapang yang di serahkan kepada kerajaan – PEWARTAAN + NISBAH TANAH LAPANG /PENDUDUK • Tanah Lapang untuk tujuan rekreasi – NISBAH TANAH LAPANG /PENDUDUK • Tanah Lapang mengikut hierarki dan fungsi – NISBAH TANAH LAPANG /PENDUDUK


TERIMA KASIH

www.townplan.gov.my

25

Bengkel Pelaporan Online Status Pewartaan Tanah Lapang Awam  

Bengkel Pelaporan Online Status Pewartaan Tanah Lapang Awam Di Hotel Awana Genting Highlands, Pahang

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you