Page 1


HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010 Pembangunan Mampan – Kejiranan Hijau

Dirasmikan oleh

YB Dato’ Wira Chor Chee Heung

Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Hotel Royale Chulan, Kuala Lumpur 8 November 2010

Tanda Penghargaan Daripada Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

PROSIDING SEMINAR

Disediakan oleh Bahagian Korporat Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan FEBRUARI 2011


i

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

KANDUNGAN

muka surat

PERKARA 1.0

LATAR BELAKANG 1

2.0

ATURCARA PROGRAM 2

3.0 UCAPAN ALUAN 6 Oleh: YBhg. Dato’ Mohd. Fadzil Bin Haji Mohd. Khir Ketua Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia 4.0

UCAPAN PERASMIAN 14

Oleh: YB Dato’ Wira Chor Chee Heung Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan 5.0

PEMBENTANG KERTAS KERJA

24

5.1 UCAPTAMA Oleh: YBhg. Dato’ Mohd. Fadzil Bin Haji Mohd. Khir Ketua Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

28

56

5.2

PEMBENTANGAN KERTAS KERJA SESI 1

60 Kertas Kerja 1 Rancangan Fizikal Negara Ke-2 Oleh: En. Kamalruddin Bin Shamsudin Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan) JPBD, Semenanjung Malaysia 106 Kertas Kerja 2 A Green-Focused Agenda For Iskandar Malaysia: Towards a Low Carbon Society Oleh: En. Mohamad Bin Sa’elal Head, Integrated Planning Wilayah Pembangunan Iskandar Malaysia 140 Sesi Soal Jawab


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

5.3

PEMBENTANGAN KERTAS KERJA SESI 2

148

Kertas Kerja 3 Green Transport : Redefining Public Transport - Recent Achievements and Way Forward for Developing Cities Oleh : Mr. Hans Ulrich Fuhrke Principle Advisor German Technical Coorperation, GTZ German.

152

Kertas Kerja 4 Turning Putrajaya Into Malaysia’s Pioneer Green City Oleh: En. Omairi Bin Hashim Pengarah Perancangan Bandar Perbadanan Putrajaya Kertas Kerja 5 Japan and Asian Low-Carbon Society Scenarios and Actions Oleh: Dr. Junichi Fujino National Institute for Environmental Studies Tsukuba, Japan

182

Sesi Soal Jawab

242

6.0 UCAPAN PENUTUP Oleh: YBhg. Dato’ Mohd. Fadzil Bin Haji Mohd. Khir Ketua Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

250

7.0

SENARAI KEHADIRAN PESERTA

257

8.0

SENARAI JAWATANKUASA

266

9.0

GAMBAR-GAMBAR SEMINAR

270

206

ii


1

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

LATAR BELAKANG

Hari Perancangan Bandar Sedunia

Hari Perancangan Bandar Sedunia (HPBS) adalah suatu hari khas yang disambut pada 8 November setiap tahun, bagi memperingati peranan dan sumbangan Jururancang Bandar dalam pembangunan mampan dan mewujudkan persekitaran kehidupan berkualiti. Sambutan ini telah bermula sejak 56 tahun lalu, untuk mengingati betapa pentingnya Perkhidmatan Perancangan Bandar dan Desa di dalam membina persekitaran dan kualiti hidup yang sempurna dan selesa. Kini HPBS disambut di hampir 30 buah negara di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Sejak 1988, sambutan hari ini telah menjadi acara tahunan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Semenanjung Malaysia. Hari Perancangan Bandar Sedunia 2010 telah disambut pada 8 November 2010 bertempat di Hotel Royale Chulan, Kuala Lumpur.


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

ATURCARA PROGRAM

PROGRAM SEMINAR HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010 8 November 2010 (Isnin ) 8.00 pg – 8.30 pg

Pendaftaran Peserta

8.30 pg – 9.00 pg

Ketibaan Tetamu Jemputan

9.00 pg – 9.05 pg

Ketibaan Tetamu Kehormat - YB Dato’ Wira Chor Chee Heung, Menteri Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

9.05 pg – 10.30 pg

o Bacaan Doa o Persembahan Koir Jabatan o Ucapan Aluan Oleh YBhg. Dato’ Mohd Fadzil bin Hj. Mohd. Khir, Ketua Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD) Semenanjung Malaysia o Ucapan Perasmian Sambutan HPBS 2010 oleh YB Dato’ Wira Chor Chee Heung, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan o Perasmian Sambutan HPBS 2010 o Pelancaran Rancangan Fizikal Negara Ke-2 o Penyampaian MURNInet Excellence Award 2010

10.30 pg - 11.00 pg

Minum pagi

11.00 pg - 11.45 pg

Ucaptama Ketua Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Sesi 1 : Pengerusi 1 YBhg. Dato’ Prof. Zainuddin b. Hj. Muhammad

11.45 pg - 12.15 tgh

12.15 tgh - 12.45 ptg

Kertas Kerja 1 Rancangan Fizikal Negara Ke-2 Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan) JPBD, Semenanjung Malaysia Oleh: En. Kamalruddin Bin Shamsudin Kertas Kerja 2 A Green-Focused Agenda For Iskandar Malaysia: Towards a Low Carbon Society Head, Integrated Planning Wilayah Pembangunan Iskandar Malaysia Oleh: En. Mohamad Bin Sa’elal

2


3

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

8 November 2010 (Isnin ) 12.45 ptg -1.15 ptg

Sesi Soal Jawab

1.15 ptg -2.30 ptg

Makan Tengahari Sesi 2 : Pengerusi 2 Y.Bhg. Prof. Dr. Ho Chin Siong

2.30 ptg – 3.15 ptg

Kertas Kerja 3 Green Transport : Redefining Public Transport - Recent Achievements and Way Forward for Developing Cities Principle Advisor German Technical Coorperation, GTZ German. Oleh : Mr. Hans Ulrich Fuhrke

3.15 ptg - 3.45 ptg

Kertas Kerja 4 Turning Putrajaya Into Malaysia’s Pioneer Green City Pengarah Perancangan Bandar Perbadanan Putrajaya Oleh: En. Omairi Bin Hashim

3.45 ptg - 4.30 ptg

Kertas Kerja 5 Japan and Asian Low-Carbon Society Scenarios and Actions National Institute for Environmental Studies Tsukuba, Japan Oleh: Dr. Junichi Fujino

4.30 ptg - 5.00 ptg

Sesi Soal Jawab

5.00 ptg – 5.30 ptg

Ucapan Penutup Seminar HPBS 2010 oleh Ketua Pengarah, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

5.30 ptg

Minum Petang / Bersurai


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

UCAPAN ALUAN

Oleh:

YBhg. Dato’ Mohd. Fadzil Bin Haji Mohd. Khir Ketua Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

6


7

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

UCAPAN ALUAN Oleh: YBhg. Dato’ Mohd. Fadzil Bin Haji Mohd. Khir Ketua Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Saudara/Saudari Pengerusi Majlis; YB Dato’ Wira Chor Chee Heung Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan;

YB Dato’ Seri Panglima Haji Lajim bin Haji Ukin Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan;

YBhg. Dato’ Ahmad bin Hj. Kabit Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan;

YBrs. En. Kamalruddin bin Shamsuddin Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan) Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia;

Y.H. Dato’ Hamisah binti Ariffin Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan) Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Merangkap Pengerusi Jawatankuasa Kerja Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia 2010; Ketua-Ketua Jabatan dan Agensi, Wakil Jabatan dan Agensi, PengerusiPengerusi Sesi Pembentangan Kertas Kerja, Pembentang-Pembentang Kertas Kerja dan Peserta Seminar;

Dato’-Dato’, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan dan hadirin sekalian.

Assalammualaikum wbh dan Salam 1Malaysia. 1. Syukur kita ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurniaNya dapat kita berkumpul pada pagi ini untuk menghadiri Majlis Perasmian Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia 2010 dan pelancaran Rancangan Fizikal Negara 2. 2. Terlebih dahulu ingin saya merakamkan ucapan terima kasih kepada Y. Berhormat Dato’ Wira Chor Chee Heung, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang sudi hadir dan seterusnya merasmikan Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia 2010, pelancaran Rancangan Fizikal Negara 2 serta menyampaikan MURNInet Excellence Award pada pagi ini.


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

Kehadiran Y. Berhomat Dato’ Wira sangat bermakna kerana ini menunjukkan semangat dan komitmen Kerajaan dalam aspek perancangan bandar dan desa. 3. Selamat Datang kepada semua jemputan dan juga peserta seminar (156 semuanya) yang hadir pada hari ini yang mewakili pelbagai kementerian, jabatan, pihak-pihak berkuasa tempatan, dan pelbagai pertubuhan serta agensi. Disamping itu pada hari ini terdapat 8 orang perwakilan dari negara Jepun yang mewakili Kyoto University, National Institute for Environmental Studies (NIES), Tsukuba, Jepun, Japan Science and Technology Agency (JST), Singapore Office Japan Science and Technology Agency (JST) dan JICA Tokyo dan JICA Kuala Lumpur. Kehadiran tuan-tuan adalah sangat dialu-alukan. To our Japanese guest, I would like to wish them ”welcome to World Town Planning Day Conference and welcome to Malaysia”.

 EJARAH SAMBUTAN HPBS S Dato’-Dato’, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan dan hadirin sekalian,

4. Sebagai imbasan, sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia adalah ilham dan usaha Prof. Carlos Maria Della Paolera, seorang cendikiawan Perancangan Bandar terkenal dari Universiti Buenos Aires, Argentina. Pada tahun 1949, beliau mencadangkan penubuhan satu organisasi perancangan bandar antarabangsa dan menetapkan 8 November setiap tahun sebagai Hari Perancangan Bandar Sedunia. 5. Di Malaysia, sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia buat pertama kalinya telah diadakan sejak tahun 1988 iaitu kira-kira 22 tahun yang lalu. Sejak tahun tersebut acara sambutan telah diadakan pada setiap tahun mengikut tema tertentu selaras dengan keperluan dan perkembangan semasa. Untuk makluman semua, semenjak tahun 1988 Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia telah dijadikan aktiviti utama Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia dengan kerjasama Pertubuhan Perancang Malaysia dan Persatuan Pegawai Perancang Bandar Malaysia.

TEMA SAMBUTAN Dato’-Dato’, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan dan hadirin sekalian,

6. Tema sambutan HPBS jika dilihat dari tahun-tahun awal banyak menjurus kepada persekitaran perbandaran yang harmoni, selamat dan selesa untuk didiami. Hasil kecenderungan tersebut, Tema sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia mulai tahun 2008 adalah berteraskan “Pembangunan Mampan”. Pada tahun tersebut temanya adalah “Planning

8


9

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

for Sustainability”. Ini diikuti oleh tema “Pembangunan Mampan-Rakyat Didahulukan” untuk tahun 2009. Pada tahun 2010 ini, teras temanya masih sama tetapi ianya memberi fokus kepada skala ”kejiranan” iaitu “Pembangunan Mampan – Kejiranan Hijau” (Sustainable Development – Green Neighbourhood). 7. Pemilihan tema tersebut bagi sambutan tahun ini adalah selaras dengan usaha semasa Kerajaan Malaysia untuk memastikan pembangunan yang dijalankan dapat memenuhi keperluan generasi semasa dan akan datang dari aspek sosial, ekonomi dan alam sekitar serta mengambilkira kemajuan teknologi hijau untuk mengatasi isu-isu global termasuk mengurangkan kesan perubahan iklim global. Pada masa ini disamping istilah Green Neighbourhood kita juga didedahkan dengan pelbagai istilah yang berkait dengan kepentingan pembangunan mampan seperti Low Carbon Society, Energy Effiency, Renewable Energy, Green Growth dan Green Technology. Istilah-istilah tersebut memberi implikasi terhadap perancangan reruang dan seterusnya perancangan bandar dan desa. 8. Kejiranan Hijau merupakan penerusan kepada konsep pembangunan mampan dengan penggunaan elemen dan teknologi hijau. Kawasan kejiranan ini sesuai bagi semua golongan masyarakat untuk tinggal, bekerja, membeli-belah dan berekreasi serta mempunyai pelbagai kemudahan yang dapat memenuhi keperluan pelbagai lapisan dan kumpulan penduduk pada masa kini dan akan datang. 9. Untuk Seminar pada hari ini, pembentangan kertas kerja akan merangkumi dasar-dasar, kaedah dan kajian-kajian kes yang berkaitan dengan kejiranan hijau. Seterusnya satu garis panduan khusus untuk pembangunan Kejiranan Hijau sedang dirangka yang juga akan merangkumi aspek pengukuran ”kehijauan” sesebuah kejiranan. Pengukuran yang dicadangkan berkemungkinan sama seperti konsep Green Building Index. Oleh yang demikian melalui kaedah pengukuran tersebut, sesebuah kejiranan itu akan dapat diukur tahap “kehijauannya”.

RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE 2 Dato’-Dato’, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan dan hadirin sekalian,

10. Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia ini juga akan menyaksikan pelancaran dokumen Rancangan Fizikal Negara Ke-2 yang telah siap dikaji semula seiring dengan Kajian Semula Rancangan Malaysia Lima Tahun. RFN ke-2 ini telah diluluskan oleh Mesyuarat Jemaah Menteri pada 11 Ogos 2010, dan Majlis Perancangan Fizikal Negara (MPFN) pada 13 Ogos 2010. RFN Ke-2 ini telah mengambilkira isu-isu strategik dan cabaran-cabaran utama pada masa hadapan yang antara lain:


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

i. Mempromosikan konsep 1Malaysia; ii. Cadangan model ekonomi baru ke arah ekonomi berpendapatan tinggi; iii. Mempercepatkan kadar pertumbuhan ekonomi dalam wilayah ekonomi yang lebih ketinggalan; dan iv. Mengambilkira ancaman perubahan iklim (yang mana ada kaitannya dengan tema HPBS tahun ini). ANUGERAH BANDAR MAMPAN Dato’-Dato’, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan dan hadirin sekalian,

11. Pada setiap tahun sambutan HPBS, Laporan Kemampanan Bandar akan dikeluarkan untuk menilai kemampanan sesebuah bandar melalui kaedah MURNInet. Untuk tahun 2010 ini, sebanyak 48 buah bandar telah mencapai tahap kemampanan. Tahniah diucapkan kepada bandar-bandar tersebut. Bagaimanapun untuk tujuan penganugerahan bandar mampan, peratusan tahap kemampanan digunakan bagi mengenalpasti 5 PBT teratas. Kelima-lima penerima anugerah MURNInet Excellence Award akan diumumkan sebentar lagi selepas pelancaran Rancangan Fizikal Negara Ke-2. PENUTUP 12. Akhir sekali, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada YB Dato’ Wira Chor Chee Heung, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan serta pegawai pengurusan tertinggi KPKT, Ketua-Ketua Jabatan, KetuaKetua Bahagian, Pengarah-Pengarah Jabatan serta wakilnya, PengerusiPengerusi Sesi Pembentangan Kertas Kerja, Pembentang-Pembentang Kertas Kerja dan semua peserta seminar Hari Perancangan Bandar Sedunia diatas usaha dan kerjasama dalam menjayakan majlis pada hari ini.

 ekian, S saya sudahi dengan wabillahi taufiq wassalammualaikum warahmatullahiwabarakatuh.

walhidayah

10


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

UCAPAN PERASMIAN

Oleh:

YB Dato’ Wira Chor Chee Heung Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan

14


15

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

UCAPAN PERASMIAN

Oleh:

YB Dato’ Wira Chor Chee Heung Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan

YB Dato’ Panglima Hj. Lajim Bin Hj. Ukin Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

YBhg. Dato’ Ahmad Bin Hj. Kabit Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

YBhg. Dato’ Mohd. Fadzil bin Hj. Mohd. Khir Ketua Pengarah, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

YBrs. En. Kamalruddin bin Shamsudin Timbalan Ketua Pengarah Perancangan, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Y.H. Dato’ Hamisah binti Ariffin Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia, Merangkap Pengerusi Jawatankuasa Kerja Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia 2010 Ketua-Ketua Jabatan dan Agensi, pembentang kertas kerja, rakan media dan peserta seminar,

Dato’-Dato’, Datin-Datin, Tuan-tuan dan Puan-Puan sekalian, Selamat pagi dan Salam 1Malaysia.

i. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada JPBD selaku penganjur acara pagi ini kerana memberikan peluang kepada saya untuk berucap di Seminar peringkat nasional ini, yang pastinya amat bererti dan bermakna buat semua para perancang bandar dan desa di seluruh Negara.

ii. Tidak terlewat juga untuk saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada JPBD kerana telah berjaya menerima penarafan 4 BINTANG daripada pihak MAMPU pada 6 September 2010 yang lalu. Kementerian ini berasa bangga dengan pencapaian yang telah dicapai oleh JPBD dan


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

berharap agar penarafan tersebut dapat dikekalkan disamping memperbaiki segala kelemahan yang telah disenaraikan.

iii. Saya dimaklumkan bahawa Sambutan Hari Perancang Bandar Sedunia ini disambut secara serentak di 30 buah negara lain di dunia. Saya turut berbangga apabila dimaklumkan bahawa seminar ini dihadiri oleh bukan sahaja kakitangan kerajaan, tetapi juga pihak swasta, para akademia, pertubuhan-pertubuhan kerajaan dan bukan kerajaan, wakil persatuan penduduk dan lain-lain pihak yang saya percaya mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap isu alam sekitar semasa iaitu perubahan iklim dan pemanasan global. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan diharap dapat memberikan idea yang lebih berkesan dan praktikal untuk dilaksanakan oleh Kerajaan, khususnya Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dalam mewujudkan persekitaran hidup yang berkualiti bagi penempatan manusia selaras dengan wawasan negara.

iv. Justeru, tema sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia tahun ini; “Pembangunan Mampan- Kejiranan Hijau� amat bertepatan dengan isu perubahan iklim dan pemanasan global yang semakin mendapat perhatian masyarakat sejak akhirakhir ini. Ini kerana isu perubahan iklim dan pemanasan global dilihat sebagai suatu ancaman bukan sahaja terhadap manusia sejagat, tetapi seluruh kehidupan di muka bumi ini.

Dasar-Dasar Kerajaan Ke Arah Pembangunan Yang Lebih Mampan.

v. Sepertimana yang Dato’-Dato’, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum. Kerajaan amat komited dalam mengurangkan pengeluaran karbon intensiti bagi memelihara alam sekitar, seperti yang diumumkan oleh Y.A.B Perdana Menteri di dalam Persidangan Perubahan Iklim di Copenhagen (COP15) pada Disember 2009 yang lalu. Di dalam persidangan berkenaan, beliau telah menzahirkan komitmen Malaysia untuk mengurangkan pengeluaran GHG sehingga 40% intensiti karbon menjelang 2020, berbanding tahun 2005. Ini adalah sebagai sumbangan negara di peringkat global dalam menangani isu perubahan iklim. Indikator pengurangan ini merupakan sasaran sukarela negara dan bukan mandatori serta tertakluk kepada pembangunan teknologi, penyediaan kewangan yang mencukupi serta peningkatan kapasiti.

16


17

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

vi. Sebagai strategi permulaan Kerajaan untuk mengurangkan 40% intensiti, Kerajaan telah menyediakan kerangka Road Map yang meliputi tiga program utama iaitu, Kecekapan Penggunaan Tenaga (Energy Efficiency - EE), Tenaga Boleh Diperbaharui (Renewable Energy - RE) dan Pengurusan Sisa Pepejal.

Para hadirin sekelian,

vii. Pembangunan mampan menghendaki supaya setiap individu, masyarakat, syarikat swasta dan kerajaan lebih perihatin dan mewawarkan faktor kemampanan dalam setiap tindakan dan keputusan yang melibatkan alam sekitar. Sungguhpun dunia mempersetujui dan mengakui perlunya pembangunan dilaksanakan secara mampan, namun untuk melaksanakan konsensus (persetujuan) ini adalah agak sulit dan banyak rintangan. viii. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan setinggi tahniah dan syabas kepada JPBD kerana telah dapat menyiapkan RFN ke 2 seperti yang disasarkan bertepatan sekali dengan pelancaran RM Ke 10. Saya percaya dan yakin RFN ke 2 yang mempunyai perancangan strategik dan tersusun melalui 41 dasar yang mengambilkira isu dan cabaran baru termasuk NKRA, NKEA, perubahan iklim, jaminan bekalan makanan dan teknologi hijau.

ix.

 asar-dasar RFN juga mempromosikan penggunaan brownfield, D urban regeneration, pemuliharaan dan Bandar mampat disamping pembangunan bercampur untuk menggalakkan kediaman, aktiviti bekerja dan riadah di dalam kawasan yang sama. Ini bermakna tumpuan RFN ke 2 adalah selaras dengan inisiatif utama RM Ke10 dalam meminimumkan kesan negatif ke atas ekologi dalam mewujudkan persekitaran kearah meningkatkan kualiti hidup.

x. Dengan itu saya mengesyorkan Pihak Berkuasa Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan memberi penekanan kepada strategi dan inisiatif ini di dalam pelaksanaan pembangunan. xi. Selaras dengan ini, aktiviti penebangan hutan yang merupakan punca pelepasan gas rumah hijau (GHG) yang kedua utama iaitu sebanyak lebih kurang 20% daripada jumlah pelepasan global perlu diberi perhatian. Angka ini harus diturunkan dan perlindungan yang sewajarnya terhadap kawasan hutan harus dilakukan serta merta supaya kawasan hutan dapat berfungsi sebagai penyerap karbon. Pada masa ini, lebih 55% daripada keluasan tanah di Malaysia masih dilitupi oleh hutan. Saya ingin mengesyorkan supaya Kerajaan Negeri


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

mewarta lebih banyak kawasan hutan terutamanya kawasan tadahan air sebagai kawasan yang dilindungi. Semua garis panduan-garis panduan serta pelan-pelan perancangan yang telah disediakan oleh Kementerian harus dikuatkuasakan oleh Kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan bagi melindungi kawasan ini. Di samping itu, Kerajaan dengan kerjasama sektor swasta, NGO dan orang awam akan meneruskan usaha penanaman pokok bagi menghijaukan Negara. xii. Seiring dengan pendekatan yang telah saya nyatakan tadi, semua pelan pembangunan yang dirancang kelak perlu memikirkan bagaimana untuk mewujudkan rangkaian kawasan hijau yang bersambungan dalam bandar bagi menghubungkan hab aktiviti utama dengan kawasan kediaman, serta dilengkapi kemudahan seperti laluan basikal, pejalan kaki serta kemudahan-kemudahan lain yang menarik minat orang ramai menggunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan. Syarikat swasta digalak untuk turut membantu penubuhan dan penyenggaraan koridor hijau sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat mereka. xiii. Sebagai langkah permulaan, bagi menggalakkan pembangunan mampan, kerajaan telah memperkenal kerangka kerja Awareness, Faculty, Financial, Infrastructure, Research & Marketing (AFFIRM) yang menggariskan pendekatan ke arah membentuk ekosistem yang menyeluruh untuk kemampanan alam sekitar. Rangka kerja ini melibatkan aspek peningkatan tahap kesedaran rakyat Malaysia dalam memastikan persekitaran mampan adalah tanggungjawab bersama segenap lapisan masyarakat, meningkatkan kapasiti dan keupayaan tempatan dalam bidang berkaitan pengetahuan berkenaan topik pembangunan dan teknologi hijau, menyediakan insentif kewangan, memulakan pembangunan pembandaran hijau di Putrajaya dan Cyberjaya, melaksanakan penyelidikan bagi mempertingkat pembangunan dan pengkomersilan teknologi hijau serta membangunkan skim pelabelan-eko dan standard kebangsaan untuk menjadikan produk dan perkhidmatan negara setanding dengan standard antarabangsa dalam memelihara alam sekitar agar dapat berdaya saing. xiv. Bagi pengurusan sisa pepejal, yang mana berkait langsung dengan Kementerian ini, kerajaan akan meneruskan usaha untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan sisa pepejal yang akan mengurangkan pelepasan gas rumah kaca (GHG). Antara langkah yang akan diambil termasuklah:

18


19

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

1. membangunkan kemudahan pemerolehan semula bahan dan loji rawatan termal serta pengitaran semula sisa bukan organik. Ini dapat mengurangkan jumlah sisa yang dibuang ke tapak pelupusan dan seterusnya mengurangkan pelepasan metana; 2. melaksanakan pengurusan secara menyeluruh sisa pepejal melalui tapak pelupusan sanitari yang akan membantu memperoleh metana yang terhasil daripada sisa untuk menjana tenaga; serta 3. meningkatkan kesedaran awam terhadap kepentingan melakukan pengurangan, penggunaan semula dan pengitaran semula sisa.

Bajet 2011 Para hadirin sekelian,

xv. Bajet 2011 menyaksikan pelbagai insentif dan peruntukan kewangan diberikan kepada sektor-sektor yang dijangka dapat memacu pembangunan negara ke arah yang lebih mampan sekaligus dapat memastikan Negara dapat berdaya saing dari segi pertumbuhan ekonomi, sosial dan persekitaran secara umum. Sebagai contoh, di dalam memajukan teknologi hijau, kerajaan telah menyediakan pelbagai insentif seperti menyediakan taraf perintis, pengecualian cukai, dan duti import serta galakan dalam memperluas penggunaan teknologi hijau.

xvi. Bajet 2011 juga menyaksikan kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM 80 juta bagi sektor pertanian dan RM 1.9 billion disediakan untuk membiayai projek pemuliharaan alam sekitar disamping RM 40 billion untuk pengangkutan awam.

Para hadirin yang saya hormati sekelian,

xvii. Saya berbangga, semenjak penubuhan JPBD pada tahun 1920-an, JPBD telah berjaya merancang pembangunan negara ke arah suatu tahap pencapaian pembangunan yang boleh dibanggakan oleh rakyat Malaysia. Selari dengan kematangan penubuhan JPBD, saya berpendapat JPBD senantiasa memperbaiki segala output atau produk utamanya. Ini dapat dilihat dari segi kualiti rancangan-rancangan pembangunan dan pemajuan yang telah dihasilkan. Sebagai contoh, dokumen Rancangan Fizikal Negara Ke-2 yang akan dilancarkan sebentar nanti telah mengambil kira pelbagai isu termasuklah isu berhubung dengan perubahan iklim di dalam rancangan berkenaan. Indikator pembangunan mampan di dalam Gerbang MURNInet


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

(Malaysia Urban Indicator Network) yang merupakan merupakan satusatunya kaedah mengukur tahap kemampanan bandar berdasarkan juga senantiasa turut dikaji dari semasa ke semasa selari dengan kehendak dan keperluan semasa.

xviii. Saya juga turut dimaklumkan, bahawa kini JPBD sedang menyediakan Garis Panduan Perancangan Pembangunan Kejiranan Hijau (Green Neighbourhood). Apabila siap, garis panduan ini diharap dapat diguna pakai oleh pihak berkuasa negeri, pihak berkuasa tempatan dan pemaju di dalam mengaplikasikan pembangunan kejiranan yang lebih mesra alam.

xix. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada pagi ini, saya ingin mengucapkan setinggi tahniah dan syabas kepada pihak Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Semenanjung Malaysia kerana berjaya menganjurkan majlis yang bermakna ini. Saya berharap, agar seminar yang dianjurkan bersempena dengan sambutan ini dapat merumuskan suatu pendekatan untuk melaksanakan dan merealisasikan hasrat pembangunan mampan menerusi pelaksanaan kejiranan hijau.

xx. Akhir kata, saya dengan ini merasmikan Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia 2010 dan melancarkan Rancangan Fizikal Negara Ke-2. Sekian terima kasih dan Salam 1Malaysia.

20


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

PEMBENTANG KERTAS KERJA UCAPTAMA Oleh: YBhg. Dato’ Mohd. Fadzil Bin Haji Mohd. Khir Ketua Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia PEMBENTANGAN KERTAS KERJA SESI 1 Kertas Kerja 1 Rancangan Fizikal Negara Ke-2 Oleh: En. Kamalruddin Bin Shamsudin Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan) Malaysia

JPBD,

Semenanjung

Kertas Kerja 2 A Green-Focused Agenda For Iskandar Malaysia: Towards a Low Carbon Society Oleh: En. Mohamad Bin Sa’elal Head, Integrated Planning Wilayah Pembangunan Iskandar Malaysia Sesi Soal Jawab PEMBENTANGAN KERTAS KERJA SESI 2 Kertas Kerja 3 Green Transport : Redefining Public Transport – Recent Achievements and Way Forward for Developing Cities Oleh : Mr. Hans Ulrich Fuhrke Principle Advisor German Technical Coorperation, GTZ German. Kertas Kerja 4 Turning Putrajaya Into Malaysia’s Pioneer Green City Oleh: En. Omairi Bin Hashim Pengarah Perancangan Bandar Perbadanan Putrajaya Kertas Kerja 5 Japan and Asian Low-Carbon Society Scenarios and Actions Oleh: Dr. Junichi Fujino National Institute for Environmental Studies Tsukuba, Japan Sesi Soal Jawab

24


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

UCAPTAMA “PEMBANGUNAN MAMPAN-KEJIRANAN HIJAU”

Oleh:

YBhg. Dato’ Mohd. Fadzil Bin Haji Mohd. Khir Ketua Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

28


29

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

UCAPTAMA “PEMBANGUNAN MAMPAN-KEJIRANAN HIJAU”

Oleh:

YBhg. Dato’ Mohd. Fadzil Bin Haji Mohd. Khir Ketua Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah swt kerana dengan berkat limpah kurniaNya dapat kita berhimpun pada pagi yang mulia ini di Seminar sempena Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia 2010 di bawah tema: Pembangunan Mampan – Kejiranan Hijau. Dato’-Dato’, Datin-Datin, Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekelian. Izinkan saya memulakan Ucaptama saya dengan sedikit pengenalan mengenai konsep pembangunan mampan. PENGENALAN Konsep pembangunan mampan buat pertama kalinya disebar secara meluas untuk perhatian umum sekitar tahun 1970-an, diikuti oleh Laporan Bruntland pada tahun 1987 dan Deklarasi Rio pada 1992, yang mencadangkan strategistrategi tindakan ke arah mencapai pembangunan mampan. Ini merangkumi inisiatif-initiatif yang berkait langsung dengan komuniti sejahtera, pembangunan hijau serta bandar dan kejiranan hijau atau ‘green neighbourhood, bagi menangani kemerosotan kualiti alam sekitar, perubahan iklim dan kekangan karbon pada masa hadapan (a carbon constrained future). PERUBAHAN IKLIM (CLIMATE CHANGE) Kejadian kemerosotan alam sekitar telah diperakukan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), yang meramalkan bahawa menjelang tahun 2100 1. suhu global secara purata akan meningkat di antara 1oC hingga 4oC; 2. precipitation global akan meningkat lebih tinggi, terutamanya di kawasan tanah tinggi semasa musim salji; dan 3. paras air laut dijangka meningkat di antara 20-140cm (20-55 inci). Fakta ini terbukti bila mana fenomena perubahan iklim global ini telah menyebabkan fenomena cuaca yang melampau, termasuk suhu kedinginan dan kepanasan yang ‘extreme’, peningkatan frekuensi kejadian kemarau yang


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

kritikal, banjir besar, ribut taufan, dan juga tsunami. Di Malaysia, pembebasan gas rumah hijau (GHG) telah meningkat sebanyak 55% pada tahun 2000 berbanding dengan tahun 1994. Ini bermakna pembebasan CO2 per kapita bagi Malaysia adalah sebanyak 7.1 ton per kapita lebih tinggi daripada purata pembebasan CO2 bagi negara-negara di Asia Pasifik, iaitu sebanyak 2.6 ton per kapita. Nilai ini adalah sangat tinggi dan harus dikurangkan sekiranya Malaysia ingin mencapai sasaran yang ditetapkan oleh Kerajaan iaitu 40% pengurangan intensiti per kapita GDP menjelang tahun 2020. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, aktiviti pembangunan merupakan sektor terbesar dalam penjanaan GHG. Oleh itu, inisiatif-initiatif menghijaukan bandar memainkan peranan penting di dalam agenda pembangunan mampan dan perubahan iklim. AGENDA KEMAMPANAN BANDAR DAN KEJIRANAN HIJAU Konsep pembangunan mampan telah dikembangkan kepada konsep ‘pembangunan hijau’ dan ‘kejiranan hijau’. Kejiranan hijau merupakan initiatif yang akan memberi sumbangan besar kepada pengurangan GHG di samping meningkatkan kualiti hidup sesuatu komuniti. Kejiranan hijau juga turut memfokuskan kepada kecekapan tenaga (energy efficiency) dan pengurangan pembebasan karbon dioksida dengan mempromosi gaya hidup yang ‘energy efficient’. Hadirin sekalian, Fakta daripada UN-Habitat 2001, menjelaskan, menjelang tahun 2030, lebih 60 peratus dari penduduk dunia (4.9 bilion daripada 8.1 bilion orang) akan mendiami kawasan bandar . Dalam konteks Malaysia pula, menjelang 2020, 75% penduduk Malaysia akan menghuni kawasan bandar dan ini akan menyebabkan kawasan bandar menghadapi pelbagai masalah seperti masalah sosial, pencemaran alam sekitar, penurunan kualiti hidup dan sebagainya. Oleh yang demikian, perancangan bandar dan desa perlu melihat suatu pendekatan lain yang mampu memelihara persekitaran, seterusnya dapat memberi kemudahan, keselesaan serta meningkatkan kualiti kehidupan penduduk, terutamanya di kawasan bandar. Untuk itu, pembangunan hijau, atau green growth merupakan pendekatan terbaik yang mampu memelihara kemampanan sesebuah bandar untuk kita tinggal pada masa kini, seterusnya dapat kita wariskan untuk anak cucu kita di masa hadapan.

30


31

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

Hadiri sekelian, Selepas 53 tahun negara kita merdeka, kerajaan semakin matang dalam memperkenalkan pendekatan-pendekatan pembangunan baru untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai salah sebuah negara membangun, Malaysia tidak terkecuali dalam menghadapi isu dan cabaran berkenaan dengan tenaga dan alam sekitar. Justeru, agenda pembangunan mampan dan kejiranan hijau merupakan antara agenda yang dipandang serius oleh kerajaan yang akan saya huraikan satu persatu, seperti berikut: PERTAMA: RANCANGAN MALAYSIA KE SEPULUH (RMKE-10) Bab 6, RMKe-10, kerajaan berhasrat untuk mewujudkan persekitaran ke arah meningkatkan kualiti hidup rakyat yang lebih baik, berbanding tahuntahun sebelumnya. RMKe-10 ini telah mencadangkan supaya, bandar-bandar dan bandaraya dimajukan menjadi kota yang terancang, produktif dan sesuai didiami setanding dengan kota utama di negara lain. Di antara pendekatan yang digariskan di dalam RMKe-10 ini berkenaan untuk menjadikan bandar yang ‘liveable’ dan berdaya maju adalah –

1. setiap projek bandar yang dicadangkan perlu mewujudkan kesejahteraan, kualiti hidup dan kesesuaian pembangunan berkenaan dengan kawasan sekitarnya;

2. menggalakkan pelaksanaan pembangunan bercampur (mixeduse development) untuk menggalak kediaman, aktiviti bekerja dan aktiviti riadah di dalam kawasan yang sama serta boleh dihubungi antara satu sama lain di dalam jarak berjalan kaki, supaya pengeluaran karbon dapat dikurangkan;

3. mewujudkan jaringan pengangkutan yang mempunyai kebolehcapaian yang tinggi dengan memberi tumpuan kepada penyediaan pengangkutan awam sebagai tulang belakang utama serta disokong dengan jaringan laluan pejalan kaki. (Pengangkutan awam juga berperanan penting untuk mengurangkan karbon di dalam atmosfera);

4. projek pembangunan yang hendak dilaksanakan perlu mengambil kira kos ke atas alam sekitar (environmental cost) dan sosial terutamanya pembangunan yang hendak dilaksanakan di kawasan tanah tinggi dan lereng bukit. Untuk itu, perundingan dalam perancangan perlu mengambil kira pandangan masyarakat dan komuniti perniagaan di sesebuah kawasan yang ingin dilaksanakan;


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

5. melaksanakan inisiatif penjanaan tenaga daripada bahan buangan (waste-to-energy) supaya dapat mengalakkan penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui dan mencapai tahap penggunaan tenaga yang lebih effisien;

6. mewujudkan ruang awam yang menarik di samping memupuk aktiviti kesenian, kebudayaan dan riadah bagi meningkatkan kualiti hidup penduduk kosmopolitan;

7. meningkatkan kerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dalam perancangan dan membuat keputusan; serta

8. perancangan berasaskan komuniti dan kejiranan.

KEDUA: DASAR TEKNOLOGI HIJAU NEGARA (NGTP), 2009 Y.A.B Perdana Menteri Malaysia pada Julai 2009, telah melancarkan Dasar Teknologi Hijau Negara yang bermatlamat untuk memastikan pelaksanaan pembangunan mampan dan memulihara alam sekitar melalui aplikasi tekologi hijau dalam agenda pembangunan negara. Dasar ini digubal atas kesedaran bahawa aplikasi teknologi hijau dilihat sebagai salah satu penyelesaian yang digunakan oleh banyak negara untuk menangani isu tenaga dan alam sekitar secara serentak. Dasar Teknologi Hijau ini telah menggariskan empat (4) Tonggak utama iaitu:

 ertama adalah tenaga, iaitu untuk mengelakkan kebergantungan P tenaga dan mempromosikan kecekapan tenaga; Kedua adalah alam sekitar, iaitu memulihara dan meminimumkan kesan kepada alam sekitar; Ketiga adalah ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi; dan Yang terakhir, sosial bagi meningkatkan kualiti hidup untuk semua.

Dasar Teknologi Hijau ini juga turut memberi tumpuan kepada 4 sektor utama iaitu Sektor Tenaga, Bangunan, Air dan Pengurusan Sisa serta Sektor Pengangkutan.

32


33

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

KETIGA: DASAR PERUBAHAN IKLIM, 2009 Dasar Perubahan Iklim yang dikeluarkan oleh Kementerian sumber Asli dan Alam Sekitar, 2009 telah dirangka untuk memastikan pembangunan yang berdaya tahan terhadap perubahan iklim bagi memenuhi aspirasi negara dalam menerajui kelestarian. Ini termasuklah mengarusperdanakan perubahan iklim, mengintegrasikan respons adaptasi dan mitigasi secara seimbang, dan meningkatkan keupayaan institusi dan pelaksanaan melalui penyelarasan tindakan-tindakan dasar yang bersepadu. DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN PERBANDARAN DAN KEJIRANAN HIJAU DI MALAYSIA Berdasarkan Rancangan-Rancangan Malaysia dan dasar-dasar nasional yang lain, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia melalui Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia telah menterjemahkan dasar-dasar berkenaan melalui Dasar Perbandaran Negara (DPN) dan Rancangan Fizikal Negara (RFN). DASAR PERBANDARAN NEGARA (DPN) Bagi menyokong perancangan dan pembangunan kejiranan hijau, Dasar Perbandaran Negara (DPN) yang telah diluluskan oleh Kabinet pada 8 Ogos 2006, bermatlamat untuk mewujudkan bandar berwawasan dan komuniti dengan kehidupan sejahtera menerusi pembangunan mampan. Di antara dasar-dasar yang berkaitan dengan tema sambutan kita pada hari ini adalah:

i. penekanan terhadap perancangan guna tanah yang optimum dan seimbang; ii. memperkasakan program pembangunan semula kawasankawasan brownfield dan memperkenalkan penjanaan semula bandar; iii. penyediaan kawasan lapang dan rekreasi berdasarkan kepada keperluan penduduk dengan mengambilkira pembangunan bersepadu kawasan hijau dalam pusat-pusat bandar untuk mengurangkan pengeluaran karbon; iv. sistem pengangkutan awam yang bersepadu, cekap dan mesra pengguna dengan mengambilkira kenderaan mesra alam, laluan basikal, dan pejalan kaki untuk rangkaian perhubungan yang baik bagi mengurangkan tahap pencemaran udara; v. sistem pengurusan sisa pepejal dan toksik yang sistematik dan bersepadu; vi. perumahan yang mencukupi dan rumah mampu milik dengan mengambil kira keperluan pelbagai kumpulan masyarakat termasuk


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

warga emas dan golongan kurang upaya; vii. pemeliharaan alam sekitar dan mempertingkatkan kualiti hidup; viii. menggalakkan pembangunan yang mengurangkan impak kepada urban heat islands dan memastikan pembangunan bandar mengambilkira pengurangan kesan pencemaran kepada udara, bunyi dan air; dan ix. penggunaan teknologi inovatif dalam perancangan bandar, pembangunan dan pengurusan perkhidmatan bandar untuk mengurangkan pengeluaran bahan sisa, menggalakkan pembinaan bangunan hijau (green building) dan menggalakkan penggunaan tenaga yang efisien dan ‘renewable energy’.

RANCANGAN FIZIKAL NEGARA (RFN) Matlamat Rancangan Fizikal Negara (RFN) adalah untuk pembentukan satu rangka spatial negara yang efisien, saksama dan mampan untuk memandu pembangunan keseluruhan negara ke arah mencapai tahap negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Untuk itu, dasar-dasar meyokong pelaksanaan konsep kejiranan hijau adalah

i. pemeliharaan sumber-sumber semulajadi, biodiversiti serta alam sekitar melalui pemeliharaan Kawasan Sensitif Aalam Sekitar, Central Forest Spine dan kawasan sumber air. Aspek mitigasi dan adaptasi terhadap kesan perubahan iklim dalam rangka kerja perancangan guna tanah juga turut ditekankan di dalam RFN Ke-2 ini; ii. penggunaan ‘renewable energy’ seperti tenaga solar, angin, ombak dan biojisim telah diwujudkan untuk menampung penggunaan sumber tenaga tradisional meningkatkan konsep berorientasikan pembangunan ‘transit-oriented development’ (TOD) bagi memastikan pengunaan pengangkutan awam diutamakan dan disokong oleh jaringan laluan pejalan kaki;serta iii. semua kawasan kediaman bandar akan dilengkapi dengan satu rangkaian bersepadu bagi pelupusan buangan pepejal selari dengan Pelan Induk Sisa Pepejal Negara.

Saya tidak bercadang untuk memberikan huraian yang lebih lanjut berkenaan RFN ini, kerana En. Kamalruddin bin Shamsuddin, Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan) akan membentangkan kertas kerja berhubung dengan RFN ke-2 yang telah dilancarkan sebentar tadi.

34


35

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

GARIS PANDUAN KEMENTERIAN

PERANCANGAN

DAN

PEKELILING-PEKELING

Hadirin yang dihormati sekelian, tambahan kepada Rancangan Fizikal Negara dan Dasar Perbandaran Negara terdapat beberapa insiatif untuk menggalakkan pelaksanaan kejiranan hijau. Antaranya adalaha) Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi; b) Garis Panduan Perancangan Taman Atas Bumbung; dan c) Pekeliling dari Ketua Setiausaha Negara dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan mengenai Sistem Penuaian Air Hujan, Tahun 1999 (SPAH). Saya juga ingin maklumkan di sini bahawa pada tahun 1998 Jemaah Menteri telah mengarahkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk menggalakkan penggunaan air penuaian air hujan. Berikutan itu, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah mengeluarkan satu pekeliling pada tahun 1999 mengarahkan pihak berkuasa tempatan melaksanakan Sistem Penuaian Air Hujan (SPAH) di dalam bangunan-bangunannya. Hadirin yang saya hormati sekelian, CIRI-CIRI BANDAR HIJAU DAN KEJIRANAN HIJAU Melalui kajian yang dijalakan oleh JPBD, bandar dan kejiranan hijau boleh ditakrifkan sebagai suatu kawasan kejiranan yang dirancang secara bersepadu dengan memberi keutamaan terhadap perlindungan, penggunaan dan kitaran semula sumber semulajadi, di samping meningkatkan kesihatan awam, keselamatan dan kebajikan umum penduduk bandar. Ciri utama bandar dan kejiranan hijau adalah, kejiranan berkenaan mempunyai tahap pelepasan karbon yang minimum, bebas bahan buangan, mempunyai sistem pengangkutan yang efisien dengan kemudahan pengangkutan awam yang tersedia luas, mesra pejalan kaki dan menggalakkan penggunaan basikal, mempromosikan kawasan hijau dan taman sebagai ‘fokus pernafasan bandar’ serta kualiti udara yang bersih dan melaksanakan inisiatif yang ‘energy efficient’. Oleh itu, kawasan kejiranan merupakan satu modul asas dalam memajukan bandar-bandar hijau di dalam inisiatif-inisiatif mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau (Green House Gases) serta mencapai matlamat-matlamat kesejahteraan komuniti yang lain. ELEMEN KEJIRANAN HIJAU Para hadiran sekalian, Bagi memberi penarafan bahawa sesuatu kejiranan yang dirancang itu


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

merupakan kejiranan hijau, sesebuah kejiranan perlu mempunyai elemenelemen berikut, iaitu: i) membina ”green building” untuk menggalakkan kemampanan dalam reka bentuk alam binaan.

 reen building Indeks (GBI) telah dirangka oleh Pertubuhan Arkitek G Malaysia (PAM) dan The Assosiation of Consulting Engineers Malaysia (ACEM) yang bertujuan untuk memberi penarafan kepada bangunan-bangunan yang dibina secara mampan. Ciri-ciri bangunan yang diiktiraf sebagai green building adalah berdasarkan kepada kriteria berikut iaitu -

o bangunan yang mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi (energy efficient) - dapat dilakukan melalui penggunaan tenaga solar atau penggunaan tenaga yang boleh diperbaharaui (renewable energy), home office connectivity dan bangunan perlulah mempunyai sistem penyelenggaraan yang mampan (sustainable maintenance);

o indoor environmental quality - melihat kepada kualiti udara, pencahayaan, visual dan keselesaan akustik (acoustic comfort) di dalam bangunan berkenaan. Untuk itu pendekatan ‘green roof’ juga boleh digunakan bagi menggalakkan penutupan bumbung bangunan dengan elemen semulajadi seperti rumput atau tumbuhan hijau;

o sustainable site planning and management yang mana antara lain melihat kepada sistem pengurusan air larian (stormwater management);

o sumber penggunaan material - melihat kepada jenis material yang digunakan, di mana menggalakkan penggunaan bahanbahan kitar semula dan bagaimana pembinaan melaksanakan construction waste management;

o penggunaan air yang efisien - menggalakkan penggunaan rainwater harvesting, penggunaan semula air (water recyling) dalam sistem bangunan serta water efficient in landscaping and water efficient fittings ; dan yang terakhir adalah

o aspek inovasi bangunan dalam reka bentuk serta inisiatif environmental design yang digunakan di dalam mereka bentuk bangunan sebagai contoh bangunan Malaysia Green Technology (Green Tech Malaysia) di Putrajaya.

36


37

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

ii)

Kejiranan Hijau (green neighbourhood)

Kejiranan hijau menggalakkan pembangunan bercampur (mixed development) dan pembangunan padat (compact development) bagi mengurangkan pergerakan, seterusnya mengurangkan pembebasan karbon. Kepelbagaian jenis guna tanah menawarkan pelbagai jenis rumah untuk semua golongan, institusi, kedai, pejabat, perniagaan, kemudahan masyarakat dan rekreasi kepada penduduk bagi menjalankan pelbagai aktiviti harian. Kepadatan tinggi di kawasan pusat bandar adalah digalakkan untuk menyokong penyediaan kemudahan awam, pengangkutan awam, kemudahan transit serta menyokong kemudahan infrastruktur yang lengkap dan baik;

 enjadikan kejiranan sebagai ”walkable streets” bagi M menggalakkan orang ramai berjalan kaki. Rangkaian laluan pejalan kaki perlu diintegrasikan dengan sistem jalan raya dan kemudahan pengangkutan sedia ada, agar connectivity di dalam kejiranan bersambung dengan kejiranan lain sehingga pembangunan di peringkat wilayah. Ini dapat memberi kemudahan kepada penduduk untuk mendapatkan kemudahan dan perkhidmatan;

” Bicycle network” dan ”storage” disediakan bagi menggalakkan penduduk berbasikal dengan selamat. Laluan yang disediakan perlu diintegrasi dengan sistem jalan raya dan lain-lain kemudahan perhubungan. Kemudahan tempat letak basikal yang selamat di kawasan kejiranan terutamanya di pusat tumpuan masyarakat perlu disediakan sebagai sokongan bagi menggalakkan penggunaan basikal ini;

 emudahan sistem transit perlu disediakan secara berintegrasi K dengan kemudahan pengangkutan sediada ada. Ia perlu dibina secara meluas dan dalam jarak yang berdekatan di antara satu sama lain bagi menggalakkan dan menyokong penduduk menggunakan pengangkutan awam yang lebih efisien;

 enyediaan ’rangkaian hijau’ melalui penanaman pokok-pokok di P sepanjang pinggir jalan dan penyediaan rangkaian kawasan hijau yang luas seperti taman rekreasi dan ruang awam. Justeru, pemaju perlu memperuntukkan lebih banyak penyediaan kawasan hijau samada secara pocket garden atau kawasan lapang berpusat. Penyediaan lebih banyak rangkaian hijau melalui penanaman tumbuh-tumbuhan merupakan salah satu elemen penting dalam kejiranan hijau kerana tumbuh-tumbuhan merupakan carbon sink


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

yang dapat mengurangkan pembebasan karbon ke atmosfera. Sebagai contoh, 1 hektar kawasan yang ditanam dengan tumbuhtumbuhan mampu menyerap 900kg CO2 yang dihasilkan dan pada masa yang sama mengeluarkan sebanyak 600kg oksigen;

 enyediaan ”energy efficiency and green technology P infrastructure” untuk menggalakkan penggunaan sistem yang boleh menggunakan tenaga secara berkesan. Untuk itu, sistem tenaga berpusat perlu dibina supaya dapat dikongsi bersama oleh beberapa komuniti berhampiran. Penggunaan renewable energy seperti tenaga solar, biomas penghasilan tenaga daripada sampah (waste-to-energy) dan bahan terbuang amat digalakkan;

 enggalakkan pertanian makanan tempatan melalui community M farming. Penghasilan makanan tempatan bertujuan untuk menggalakkan pengeluaran makanan yang berasaskan komuniti (community-based food production) bagi menjamin kesegaran makanan, menggalakkan aktiviti kebun yang menghasilkan pelbagai jenis tanaman, menyokong pembangunan ekonomi tempatan dan menggalakkan kebun komuniti (community garden). Ini adalah selari dengan Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Bil. 5 Tahun 2008 – Pelaksanan Program Bumi Hijau oleh Pihak Berkuasa Tempatan yang berkuatkuasa pada 1 Ogos 2008.

INISIATIF-INISIATIF PERBANDARAN HIJAU Semasa pengucapan bajet 2010, Y.A.B Perdana Menteri pada bulan Oktober 2009 telah mengumumkan bahawa kerajaan akan menajdikan Putrajaya dan Cyberjaya sebagai model bandar perintis teknologi hijau untuk menjadi contoh kepada bandar-bandar lain di Malaysia. Selain daripada Putrajaya dan Cyberjaya, Wilayah Pembangunan Iskandar juga turut dijadikan sebagai bandar pelopor bagi low carbon city, di mana penekakan diberikan kepada energy efficient building, sustainable land use and transportation, and natural dan green environment. Saya tidak mahu bercerita dengan lebih lanjut berhubung dengan perkara ini kerana kita akan mendengar pembentangan kertas kerja berkenaan pembangunan Putrajaya dan Pembangunan Wilayah Iskandar sebentar nanti. Walau bagaimanapun, ingin saya tekankan di sini bahawa dasar-dasar yang digubal dan dilaksanakan bagi ketiga-tiga bandar berkenaan akan diberi diberi pertimbangan dan diselarikan di dalam dasar-dasar kerajaan di Peringkat Persekutuan.

38


39

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

Hadirin yang dihormati sekalian, PELAKSANAAN DAN MEREALISASIKAN PEMBANGUNAN MAMPANKEJIRANAN HIJAU Salah satu asas kejayaan ‘kejiranan hijau’ ialah komitmen yang tinggi daripada komuniti itu sendiri untuk mencapai matlamat yang sama. Pelaksanaan gaya hidup hijau (green lifestyle) yang menyeluruh seperti kitar semula, pengurangan sisa buangan domestik, mewujudkan plot pertanian komuniti atau taman komuniti, menyertai program pengkomposan atau ecofestival misalnya, merupakan aktiviti-aktiviti kejiranan hijau yang memerlukan sinergi secara kolektif. Perubahan gaya hidup didorong oleh perhubungan erat komuniti, seperti berjalan, berbasikal dan pelbagai inisiatif berkaitan dengan penggunaan teknologi hijau. Kejiranan Hijau perlu diterajui oleh komuniti itu sendiri. Kita belum sepenuhnya menggunakan ‘social media’ dan portal dalam usaha-usaha melebar luas kejiranan hijau, dan setakat ini beberapa aktiviti hijau seperti kitar semula telah dijalankan melalui Local Agenda 21 di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Bagi mereka yang terlibat di dalam sektor pembinaan seperti perancang bandar, arkitek, jurutera, pemaju dan pihak berkuasa negeri dan tempatan perlu menyambut baik inisiatif-inisiatif yang telah diperkenalkan oleh kerajaan dengan melaksanakan pembangunan yang lebih mesra alam. ‘Green consciousness’ juga harus ada setiap pihak yang terlibat di dalam industri pembangunan dan pembinaan. Untuk itu, semua pihak, tidak kira kerajaan, mahu pun di pihak swasta harus berganding bahu untuk sama-sama memastikan bahawa segala dasar-dasar yang telah dirangka di pihak persekutuan dilaksana di peringkat tempatan. Hanya melalui pendekatan 2 hala secara top-down and bottom-up approach ini, dapat dipastikan segala yang diharapkan oleh kerajaan dan rakyat untuk hidup dengan lebih berkualiti dapat direalisasikan. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri juga harus sentiasa follow through segala program-progarm dan aktiviti yang dilaksanakan dan melihat keberkesanannya. Hanya melalui jalan ini sahaja, masyarakat Malaysia boleh menjadi setanding dengan masyarakat di negara-negara maju. Bagi JPBD, suka untuk saya maklumkan bahawa, JPBD sedang merangka draf Garis Panduan Pembangunan Kejiranan Hijau yang berteraskan kepada prinsipprinsip kejiranan hijau yang telah saya bentangkan sebentar tadi. Apabila siap, garis panduan ini akan dibawa ke Jemaah Menteri. Selepas itu, garis panduan ini akan dibawa ke Mesyuarat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan (MNKT) untuk pemakaian di peringkat negeri dan juga di peringkat pihak berkuasa tempatan. Selari dengan itu juga, sistem penarafan kejiranan hijau akan dibuat


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

bersekali dengan petunjuk bandar MURNInet sediada ada yang telah diguna pakai oleh pihak berkuasa tempatan pada masa kini. PENUTUP Sebagai penutup, isu pemanasan global dan perubahan iklim dunia tidak boleh dianggap ringan oleh kita semua, kerana ia memberi kesan terhadap kehidupan manusia dalam pelbagai tahap dan keadaan. Justeru, komitmen terhadap reka bentuk kejiranan yang menyokong ‘low carbon lifestyle’ memerlukan komitmen semua stakeholders dan juga komuniti bagi menjayakan ‘green growth’ ini. Hanya melalui komitmen semua, sepertimana pendekatan oleh negaranegara maju yang telah berjaya melaksanakan bandar dan kejiranan hijau ini, pendekatan top-down dan bottom-up secara serentak adalah sangat kritikal. Akhir sekali saya berpendapat kejiranan hijau dan ‘green consciousness’ sebaik-baiknya nya diterajui oleh komuniti itu sendiri dengan dinaungi oleh ‘kepimpinan hijau’ yang baik (good green leadership). Sekian dan dengan itu saya sudahi dengan ucapan Wabillahitaufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

40


41

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

42


43

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

44


45

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

46


47

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

48


49

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

50


51

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

52


53

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

PEMBENTANGAN KERTAS KERJA SESI 1 Sesi 1 telah dipengerusikan oleh Y.Bhg. Dato’ Prof. Zainuddin b. Hj. Muhammad iaitu Mantan Ketua Pengarah JPBD SM (1993-2001). BIODATA PENGERUSI

Dato’ Prof. Dr. Zainuddin mendapat pendidikan awal di Kolej Tentera Diraja sebelum menyambung pengajian di University Of Melbourne, Australia. Beliau mempunyai Sarjana dalam Regional And Community Planning dari Kansas State University, USA, Sijil dalam Urban Management dari Harvard University, USA dan Diploma Lanjutan dalam Housing Planning and Building dari Bouwcentrum International Education, Rotterdam, Holland. Dato’ Prof. Dr. Zainuddin memegang banyak jawatan di pelbagai negeri di Malaysia sebelum dilantik ke jawatan Ketua Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Semenanjung Malaysia bermula pada tahun 1993 hingga tahun 2001. Sebagai penghargaan di atas pencapaian beliau yang membanggakan dan sumbangan beliau terhadap bidang perancangan, beliau telah dianugerahkan pangkat sebagai ‘Adjunct Professor of Planning’ dari University Teknologi Malaysia pada 1996. Pada 1995, beliau telah diiktiraf sebagai ‘Planner of the Year’ oleh Lembaga Perancang Bandar dan Paul Harris Fellow oleh Rotary Club International. Selain itu, beliau bergiat aktif dan merupakan fellow di beberapa buah tempat antaranya ‘Alumni Fellow’ daripada Kansas State University,USA dan ahli fellow Institute Alam Sekitar Dan Pembangunan (LESTARI), University Kebangsaan Malaysia dan juga fellow di Lembaga Perancang Bandar. Beliau juga merupakan bekas Pengerusi Putrajaya Holdings Sdn. Bhd. Dato’ Prof Dr. Zainuddin juga merupakan salah seorang lembaga di UDA Holdings Berhad, IOI Properties Berhad, Pembinaan Jayabumi Berhad dan Pelangi Berhad dan kini menjadi penasihat teknikal untuk Kerajaan Negeri Johor bagi perancangan dan pembangunan kepada pusat pentadbiran negeri yang baru di Nusajaya, Johor.

56


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

58


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

KERTAS KERJA 1

Rancangan Fizikal Negara Ke-2 Kertas Kerja 1 telah disampaikan oleh En. Kamalruddin Bin Shamsudin, Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan) JPBD Semenanjung Malaysia. BIODATA PEMBENTANG

Mr.Kamalruddin Bin Shamsudin has served JPBD for more than 32 years. His interests includes: assessing urban planning efforts; planning theories; planning history; application of decision science and spatial analysis; and social impact assessment. He has written extensively on Town Planning History (in particular the contribution of Charles Reade, the first government town planner in British Malaya). He obtained his Advance Diploma in Town and Regional Planning from the Institut Teknologi MARA, Malaysia; MPhil from University of Newcastleupon-Tyne, UK; Postgraduate Diploma in Urban Renewal from Institute of Housing Studies (IHS) Netherlands; and Certificate in Spatial Multi-criteria Evaluation Methods from ITC, Enschede, Netherlands. A former Director of Research and Development JPBD Headquarter, JPBD Negeri Sembilan, JPBD Terengganu, and also held various managerial posts in the department. He has successfully completed a number of GIS projects (Klang Valley Regional Planning Information System, AGISwlk, 1999; Klang Valley Regional Planning Support System, KVRPSS, 2000); and currently responsible for the development of the Safe City Monitoring System ( a GIS mapping and monitoring system under the Safe City Programme). He also contributed to the ENSPAD programme (expertise network for spatial analysis and development) – under the ASEAN University Network Programme, AUNP-ENSPADS (20042005). Kldin was responsible for the creation of the GSARD programme (geotechnical spatial analysis research and development, 2001) with special emphasis on spatial multi-criteria evaluation application in tackling complex urban and regional development issues; and TRANSIMPACT (social impact of transportation development in the Klang Valley, 1998). His hobby is writing and had authored more than 80 book chapters, journals, local and international seminars on planning and GIS development. He is currently the vice-president of the Malaysian Association of Social Impact Assessment (MSIA); and a member of the Malaysian Institute of Planners (MIP).

60


Kertas Kerja 1:

RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE-2 (RFN KE-2)

Pembentang:

Kamalruddin bin Shamsudin Timbalan Ketua Pengarah Perancangan

Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

KERTAS KERJA 1 Rancangan Fizikal Negara Ke-2 Oleh: En. Kamalruddin Bin Shamsudin Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan) JPBD, Semenanjung Malaysia

ABSTRAK

Rancangan Fizikal Negara bermatlamat untuk membentuk satu Rangka Spatial Negara yang efisien, saksama dan mampan untuk memandu pembangunan keseluruhan negara ke arah mencapai tahap Negara Maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. RFN dikaji semula setiap 5 tahun dan selaras dengan Rancangan Malaysia Lima Tahun. RFN Ke-2 yang disediakan telah mengambilkira penambahbaikan dasar-dasar dan strategi terdahulu, cabaran-cabaran, isu dan idea-idea baru termasuk beberapa tonggak transformasi negara seperti Model Baru Ekonomi, Bidang Keberhasilan Utama Negara ( NKRA) dan Konsep 1Malaysia. Antara isu-isu dan cabaran yang memberi impak kepada perancangan fizikal yang telah dirumuskan ialah seperti ancaman perubahan iklim, struktur bandar mampan-compact city, geo-bencana, jaminan bekalan makanan, penggunaan sumber tenaga diperbaharui dan penggunaan pembangunan teknologi hijau. Prinsip utama dalam pembetukan RFN Ke-2 ialah ke arah mencapai masyarakat yang bersatu padu dan ke arah pembangunan mampan. Justeru itu dalam membentuk dasar-dasar dan strategi spatial beberapa objektif telah diberi perhatian serius seperti merasionalisasikan dan menyediakan rangka kerja perancang spatial negara yang disokong oleh infrastruktur strategi untuk melonjakkan pertumbuhan ekonomi dan berdaya saing, menggalakkan pembangunan wilayah yang seimbang dan mengoptimum penggunaan tanah dan sumber asli. RFN Ke-2 menganjurkan konsep Concentrated Decentralization sebagai strategi pembangunan negara dimana ia bertujuan mempertingkatkan daya saing negara dengan memberi fokus pembangunan kepada conurbation utama dimana kawasan tersebut telah dilengkapi dengan rangkaian pengangkutan, infrastruktur dan perkhidmatan yang efisien. Dalam pada itu RFN Ke-2 juga turut memberi fokus pembangunan di kawasan berpotensi tinggi disepanjang koridor pembangunan seperti di Koridor Utara-Selatan, Koridor Pantai Timur

64


65

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

dan Koridor Tengah Timur Barat bagi mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan seimbang. Sebanyak 41 dasar dan 248 langkah telah dirumuskan dalam RFN Ke-2 berbanding dengan 36 dasar dan 194 langkah dalam RFN pertama. Dasardasar ini perlu diterjemahkan dalam pelan-pelan dan program pembangunan negara bagi menyokong negara mencapai pertumbuhan ekonomi yang memberangsangkan, mengekalkan pembangunan yang seimbang dan mewujudkan persekitaran yang mampan.


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE-2 (RFN KE-2) 1.0

PENGENALAN

Rancangan Fizikal Negara (RFN) merupakan suatu pernyataan bertulis yang merumuskan dasar-dasar strategik bagi maksud menentukan arah tuju pemajuan fizikal bagi seluruh Semenanjung Malaysia. RFN merupakan salah satu rancangan di peringkat Negara yang disediakan selari dengan Rancangan Malaysia Lima Tahun dan dasar-dasar sektoral yang lain bagi tujuan mencapai Wawasan 2020. Dasar-dasar RFN diterjemahkan di peringkat negeri melalui Rancangan Struktur Negeri dan di peringkat tempatan melalui Rancangan Tempatan.

1.1

Fungsi RFN ialah;

i. Memperkukuhkan perancangan pembangunan Negara dengan memberikan dimensi spatial kepada dasardasar sosio-ekonomi Negara;

ii. Menyelaras keputusan dan tindakan agensi pelbagai sektor yang terlibat dengan pembangunan fizikal;

iii. Mewujudkan satu kerangka spatial bagi perancangan di peringkat Wilayah, Negeri dan Tempatan; dan

iv.

 enyediakan dasar-dasar perancangan fizikal bagi M memastikan pembangunan mampan.

Penyediaan RFN diperuntukkan di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Subseksyen 6B(1) Akta 172 menetapkan supaya Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa menyedia dan mengemukakan suatu draf Rancangan Fizikal Negara bagi kelulusan Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN). RFN yang pertama telah diluluskan oleh MPFN pada 26 April 2005. Manakala RFN Ke-2 ini telah di luluskan oleh MPFN pada 13 Ogos 2010 Bagi memastikan RFN terus relevan dalam keadaan pembangunan Negara yang sentiasa berubah, Subseksyen 6B(4) Akta 172 memperuntukkan supaya RFN dikaji semula selaras dengan Rancangan Malaysia Lima Tahun. Sehubungan itu, kajian semula ke atas RFN telah dijalankan dan RFN Ke-2 disediakan dengan mengambilkira tahap

66


67

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

pencapaian RFN serta isu dan cabaran baru. Proses penyediaan RFN Ke-2 ini telah melibatkan dan mendapat maklumbalas semua pihak berkaitan termasuk Kementeian, agensi di peringkat pusat dan Negeri, badan berkanun dan syarikat swasta, institusi pengajian tinggi dan badan bukan kerajaan melalui siri-siri perbincangan teknikal yang diadakan di setiap peringkat penyediaan. Subseksyen 6B(3) Akta 172 juga telah menetapkan supaya Rancangan Fizikal Negara terlebih dahulu dirunding dengan semua Pihak Berkuasa Negeri sebelum ia dibawa ke MPFN untuk kelulusan. Sebagai memenuhi keperluan itu, RFN Ke-2 ini telah dibentangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri semua negeri di Semenanjung Malaysia dan mendapat maklumbalas serta pandangan Pihak Berkuasa Negeri. Semua maklum balas dan pandangan berkenaan telah pun diambil kira dalam penyediaan RFN Ke-2 ini.

2.0

ASAS–ASAS PERTIMBANGAN

2.1

Matlamat

Matlamat RFN Ke-2 ialah pembentukan satu rangka spatial Negara yang efisien, saksama dan mampan untuk memandu pembangunan keseluruhan Negara ke arah mencapai status Negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2020.

2.2 Bagi menyokong dikenalpasti;

matlamat

ini,

lima

objektif

telah

i. Merasionalisasikan dan menyediakan rangka kerja perancangan spatial Negara dengan disokong oleh infrastruktur strategik untuk mencapai ekonomi yang efisien dan berdaya saing global;

ii. Mengoptimumkan penggunaan tanah dan sumber asli untuk mencapai pembangunan mampan dan pemuliharaan biodiversiti;

iii. Menggalakkan pembangunan wilayah yang seimbang untuk mewujudkan pengintegrasian ekonomi dan perpaduan Negara;

iv. Mempertingkatkan kualiti, keselamatan dan kepelbagaian spatial dan persekitaran untuk mencapai


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

kualiti hidup yang tinggi; dan

v.

Mewujudkan hubungan antara negeri yang efisien dan bersepadu serta penyediaan ruang awam bagi interaksi sosial dan komuniti mampan selaras dengan konsep 1Malaysia.

2.3

Pencapaian RFN

Pencapaian RFN pertama secara keseluruhannya adalah sederhana iaitu 3.3 berdasarkan pengukuran 1 hingga 5 yang mana 5 adalah sangat baik dan 1 sangat lemah. Daripada 36 dasar; 9 sangat baik, 11 baik, 9 sederhana, 4 lemah dan 3 sangat lemah. Secara amnya pencapaian dasar-dasar yang berkaitan pembentukan rangka spatial Negara, dayasaing ekonomi, pelancongan dan petempatan manusia adalah baik. Ini dilihat dari segi penterjemahan dasar-dasar RFN oleh rancangan-rancangan struktur negeri, penumpuan penduduk dan aktiviti ekonomi dalam kawasan conurbation dan pusat pertumbuhan yang telah dikenalpasti, tren ketibaan pelancong dan penerimapakaian garis panduan-garis panduan berkaitan. Sementara dasar-dasar yang berkaitan pertanian dan infrastruktur menunjukkan pencapaian sederhana dan dasar-dasar berkaitan alam sekitar dan pengangkutan menunjukkan pencapaian yang lemah. Di antara dasar yang menunjukkan pencapaian sangat lemah termasuklah dasar mengenai central forest spine, kawalan pembangunan tanah tinggi, rel laju, infrastruktur bersepadu dan pengrizaban parit dan sungai yang mana tindakan masih lagi di peringkat awal atau pun belum diambil.

2.4

Isu dan Cabaran

Dalam merangka strategi dan dasar-dasar bagi RFN Ke-2, beberapa isu strategik dan cabaran baru telah diambilkira;

i.

 egara Berpendapatan Tinggi, Bidang Keberhasilan Utama N Negara (NKRA) dan 1Malaysia Perancangan fizikal yang strategik menjadi semakin penting dengan usaha Kerajaan untuk menjadikan Malaysia Negara berpendapatan tinggi. Untuk menarik lebih banyakaktiviti bernilai tambah tinggi, kemudahan dan infrastruktur sokongan perlu disediakan dalam kawasan tumpuan pembangunan yang berdayasaing. Dalam masa yang sama penekanan perlu

68


69

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

diberikan kepada membangunkan kawasan yang ketinggalan seperti Wilayah Timur dan kawasan desa bagi mengurangkan ketidakseimbangan Wilayah dan membangunkan potensi semua kawasan. Sementara isu jenayah, penyediaan kemudahan pendidikan dan infrastruktur serta penggunaan pengangkutan awam juga perlu diberikan perhatian dalam perancangan fizikal. Penyediaan kemudahan dan ruang bagi kegunaan bersama bagi membolehkan masyarakat berinteraksi khususnya sangat penting bagi mewujudkan 1Malaysia yang bersatu padu.  erubahan Cuaca, Biodiversiti, Geo-Bencana dan Teknologi P Hijau Perubahan cuaca merupakan satu isu yang perlu ditangani oleh semua Negara di dunia.Dalam membangunkan sesuatu kawasan, langkah-langkah perlu diambil bagi membendung kesan ke atas alam sekitar. Pembangunan di kawasan-kawasan geo-bencana seperti tanah tinggi misalnya perlu dikawal dan kawasan hutan yang kaya dengan biodiversiti perlu dilindungi. Sementara pemakaian teknologi hijau perlu diterapkan dalam pembangunan dan aktiviti bandar sebagai menangani kesan perubahan cuaca.

ii.

iii. Struktur Bandar Mampan - Compact City Dalam menangani isu perubahan cuaca, struktur bandar juga perlu diberikan perhatian.Bagi mengawal rebakan bandar dan pencerobohan ke atas Kawasan Sensitif Alam Sekitar dan pertanian, konsep compact city yang menekankan ketumpatan bandar yang tinggi dan penggunaan tanah yang terkawal perlu diamalkan. Ciri-ciri yang ada bagi bandar sedemikian ialah pembangunan bercampur dan penggunaan pengangkutan awam sebagai mod utama pengangkutannya. Ia juga bermakna tumpuan perlu diberikan kepada usaha-usaha pemuliharaan dan pembangunan semula bandar di kawasan pusat bandar yang sediada. iv. Pelancongan Mampan Pelancongan mampan adalah satu lagi konsep yang perlu diamalkan bagi memastikan sektor pelancongan terus berkembang maju dan menyumbang kepada ekonomi Negara di samping memelihara alam sekitar. Kawasan-kawasan ekopelancongan yang merupakan sumber pelancongan yang penting perlu dipelihara dan dikawal pembangunannya. Semua aktiviti pelancongan perlu dipastikan tidak menjejaskan alam


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

sekitar dan nilai-nilai semulajadi kawasan. v. Jaminan Bekalan Makanan Jaminan bekalan makanan juga merupakan satu isu yang dihadapi oleh semua Negara di dunia. Kebergantungan kepada makanan impot meletakkan Negara kepada keadaan yang terdedah kepada elemen luar yang tidak dapat dikawal. Bagi mencapai kedudukan bekalan makanan yang lebih baik kawasan pertanian yang produktif perlu dikekalkan dan kawasan pertanian yang sediada ditingkatkan produktiviti. Bagi Malaysia, ini khususnya melibatkan kawasan tanaman padi yang mesti dipelihara daripada diambilalih oleh pembangunan perbandaran. vi. Teknologi Baru Teknologi moden khususnya ICT merupakan alat penting dalam pembangunan dan peningkatan kualiti hidup yang juga mempunyai implikasi besar kepada pembangunan kawasan. Penyediaan high speed broadband misalnya akan meningkatkan perhubungan dan pertalian di antara kawasan dan memberi peluang kepada kawasan kurang maju untuk dibangunkan. Sementara amalan konsep perkongsian dalam penyediaan infrastruktur yang boleh dilaksanakan menggunakan teknologi terkini akan menyumbang kepada pembangunan yang lebih mampan.

2.5

Penduduk

Penduduk Semenanjung Malaysia pada tahun 2020 dijangkakan mencapai 27.96 juta berbanding 18.52 juta pada tahun 2000 dengan kadar pertumbuhan penduduk yang dijangka sederhana perlahan iaitu 2.08%. Unjuran ini dibuat berasaskan unjuran penduduk RFN pertama yang diubahsuai dengan mengambilkira unjuran yang dibuat dalam setiap Rancangan Struktur Negeri yang telah disediakan. Bagi jangkamasa 2000 hingga 2005, wilayah tengah merupakan Wilayah yang mempunyai pertumbuhan penduduk paling tinggi iaitu 2.51%. Negeri-negeri yang mempunyai kadar pertumbuhan tertinggi ialah Selangor (2.84%), Johor (2.13%) dan Pulau Pinang (2.10%). Kadar perbandaran Semenanjung Malaysia dijangka mencapai 75% dengan anggaran penduduk 20.98 juta pada tahun 2020.

70


71

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

2.6

Gunatanah

Berdasarkan maklumat gunatanah bagi tahun 2008, sebahagian besar Semenanjung Malaysia kekal sebagai kawasan hutan (anggaran 45%). Berbanding dengan gunatanah 2001, kawasan tepubina telah meningkat kepada 5.8% daripada 3.3%, manakala kawasan pertanian menurun daripada 50.6% kepada 47.5%. Kawasan tepubina sebahagian besarnya tertumpu di Wilayah Tengah. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya merupakan kawasan paling membangun di mana 92.6% dan 72.7% daripada keluasan masing-masing adalah tepubina.

2.7

Strategi Pembangunan - ’Concentrated Decentralisation’

RFN Ke-2 menganjurkan konsep `Concentrated Decentralisation’ sebagai strategi pembangunan fizikal Negara. Sepertimana RFN pertama, RFN Ke-2 tetap menganjurkan supaya pembangunan ditumpukan di conurbation terpilih yang merupakan kawasan paling berdaya saing dan tersedia dengan rangkaian pengangkutan, infrastruktur dan kemudahan. Ini bagi memastikan pelaburan dan pembangunan yang strategik dan dapat meningkatkan daya saing Negara. Empat Conurbation Pertumbuhan Utama iaitu Kuala Lumpur, Georgetown, Johor Bharu dan Kuantan merupakan pusat utama bagi pelaburan asing dan tempatan. Fungsi ini akan disokong oleh Melaka dan Ipoh sebagai Conurbation Pertumbuhan Separa Wilayah serta ibu negeri-ibu negeri yang lain yang berfungsi sebagai Conurbation Pertumbuhan Negeri. Walau bagaimanapun, RFN Ke-2 turut memberi penekanan kepada pembangunan luar bandar dan kawasan kurang maju. RFN Ke-2 menggalakkan pembangunan di lokasi-lokasi terpilih di sepanjang koridor iaitu Koridor Utara Selatan (pantai barat), Koridor Pantai Timur dan Koridor Tengah bagi mewujudkan pembangunan yang lebih menyeluruh. Jika RFN pertama menekankan keseimbangan di antara pantai barat dan timur, RFN Ke-2 menganjurkan strategi keseimbangan yang bukan sahaja melibatkan keseimbangan di antara pantai barat dan timur tetapi juga bandar dan luar bandar serta kawasan maju dan ketinggalan. Bagi mewujudkan pembangunan luarbandar yang mampan, hubungan bandar-luarbandar perlu diperkukuhkan. Pusatpusat pertumbuhan perlu bertindak sebagai pusat yang menyokong aktiviti luar bandar di samping memberi peluang pekerjaan kepada penduduk sekitar. Hubungan di antara bandar dan luar bandar ini perlu diperkukuhkan lagi dengan tahap aksesibiliti dan kemudahan pengangkutan yang lebih baik di antara kedua-duanya. Ini adalah


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

72


73

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

2.8

Tema dan Dasar

Sebanyak 41 dasar dan 248 langkah telah dirumuskan untuk mencapai matlamat dan objektif RFN Ke-2 berbanding 36 dasar dan 194 langkah dalam RFN pertama. Terdapat 7 dasar baru yang berkaitan dengan tanah padi, orang asli, pelancongan mampan dan infrastruktur pelancongan, perumahan mampumilik, perubahan iklim dan bekalan gas asli. Dasar RFN14 merupakan gabungan dua dasar RFN iaitu RFN9 dan RFN11 yang kedua-duanya berkaitan dengan conurbation. Dasar RFN26 mengenai sumber air juga merupakan gabungan dua dasar RFN iaitu RFN22 dan RFN31. Dasar-dasar lain diubahsuai dan ditambahbaik dari segi pernyataan dasar dan penyusunan semula langkah. Dasar-dasar masih kekal dikategorikan mengikut 8 tema.

2.8.1

Tema 1 - Pembentukan Rangka Spatial Negara

 RFN Ke-2 akan terus berperanan sebagai rangka spatial bagi menentukan tujuarah pembangunan fizikal Negara dan menjadi asas kepada rancangan-rancangan pemajuan di Peringkat Negeri dan Tempatan serta rancangan pelbagai sektor pembangunan sehingga tahun 2020. Ini bagi memastikan pembangunan Negara yang strategik dan penggunaan sumber yang optimum dan dalam masa yang sama mengelakkan pertindihan infrastruktur dan kemudahan serta persaingan antara Negeri yang merugikan.  Satu dasar sediada di bawah RFN pertama dikekalkan dengan pindaan. RFN 1 RFN berperanan sebagai rangka perancangan spatial Negara bagi mencapai perancangan guna tanah yang bersepadu dan mampan serta selaras dengan dasar-dasar sektoral yang lain

2.8.2

Tema 2 - Peningkatan Daya Saing Ekonomi Negara

 Untuk memastikan Malaysia mampu bersaing di peringkat global, pembangunan perlu ditumpukan di Wilayah-wilayah yang berpotensi dan berkelebihan dayasaing. Bagi tujuan ini RFN Ke-2 menganjurkan supaya pembangunan tertumpu kepada kawasan conurbation tetapi dalam masa yang sama disokong oleh koridor pembangunan yang bertujuan mempromosikan Wilayah kurang maju. Untuk mempertingkatkan daya saing Negara juga, kerjasama dengan Negara-Negara serantau perlu diamalkan. Menerusi kerjasama ini, Malaysia dan Negara-


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

negara jiran akan mendapat faedah daripada pembesaran Wilayah ekonomi dan tindakan yang lebih bersepadu. Selaras dengan strategi Pelan Induk Perindustrian Ketiga (IMP3) 20062020, pembangunan perindustrian dan perkhidmatan perlu ditumpukan di kawasan-kawasan strategik dalam conurbation pembangunan. Empat dasar sediada di bawah RFN pertama dikekalkan dengan pindaan iaitu :RFN 2 Perancangan aktiviti ekonomi asas bandar ditumpukan kepada conurbation yang strategik.

perlu

RFN 3 Perancangan kawasan yang kurang membangun perlu menggunapakai pendekatan koridor pembangunan untuk menggalakkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi supaya dapat mengurangkan ketidakseimbangan wilayah. RFN 4 Kerjasama di dalam perancangan fizikal dan pembangunan ekonomi di antara Malaysia dengan Negara-Negara serantau ASEAN perlu diperkukuhkan. RFN 5 Perancangan pembangunan industri perlu menggunapakai strategi pembangunan holistik IMP3 untuk mencapai dayasaing global melalui transformasi dan inovasi sektor pembuatan dan perkhidmatan.

74


75

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

2.8.3

Tema 3 - Pemuliharaan Sumber Pertanian & Pembangunan Desa

Pertanian merupakan satu sektor ekonomi yang penting khususnya dari segi pengeluaran makanan. Tanah pertanian walau bagaimanapun dijangka akan terus berkurangan kerana terpaksa memberi laluan kepada pembangunan perbandaran. Oleh yang demikian tanah pertanian yang produktif seperti kawasan jelapang padi dan Taman Kekal Pengeluaran Makanan amat penting dikekalkan. Sebagai satu lagi langkah menangani isu jaminan bekalan makanan, RFN Ke-2 menganjurkan supaya kawasan padi di luar kawasan jelapang padi yang berpotensi, disediakan dengan teknologi dan infrastruktur yang bersesuaian untuk mempertingkatkan produktiviti kawasan berkenaan. Kawasan desa juga perlu dimajukan bagi meningkatkan taraf ekonomi dan kehidupan masyarakat desa. Pelbagai langkah perlu dilaksanakan termasuklah penyediaan kemudahan dan infrastruktur asas dengan cara yang lebih sistematik di pusat-pusat pertumbuhan desa. Dalam hal ini, RFN Ke-2 memberi perhatian khusus kepada masyarakat orang asli yang ketinggalan yang mana memerlukan bantuan bagi meningkatkan taraf hidup mereka. Tiga dasar sediada di bawah RFN pertama dikekalkan dengan pindaan dan dua dasar baru, RFN8 dan RFN10 diperkenalkan di bawah tema ini.

RFN 6 Kawasan Pertanian Utama (KPU) perlu dipulihara khusus bagi tujuan pertanian dan pembangunan bandar tidak digalakkan di dalam kawasan ini.

RFN 7 Lapan (8) kawasan jelapang padi strategik iaitu Muda (MADA), Kemubu (KADA), IADA Kerian – Sungai Manik , IADA Barat Laut Selangor, IADA Pulau Pinang, IADA Seberang Perak, IADA Terengganu Utara (KETARA) dan IADA Kemasin – Semerak perlu dipulihara.

RFN 8 Tanah padi di luar kawasan jelapang padi yang berpotensi perlu disediakan dengan infrastruktur yang sesuai bagi membolehkan kawasan ini meningkatkan produktiviti dan pengeluaran.

RFN 9 Kawasan desa dan Pusat Pertumbuhan Desa (PPD) akan dimajukan bagi membolehkan penduduk memperolehi pendapatan lebih tinggi dan kualiti hidup lebih baik.

RFN10 Masyarakat Orang Asli perlu diintegrasikan dari segi spatial dan ekonomi ke dalam inisiatif pembangunan arus perdana.

76


77

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

2.8.4

Tema 4 - Pembangunan Pelancongan Mampan

Untuk memastikan sektor pelancongan terus kompetitif konsep pembangunan pelancongan mampan ditekankan dalam RFN Ke-2. Pembangunan dan aktiviti pelancongan perlu menitikberatkan kepentingan alam sekitar dan pemuliharaan kawasan tarikan semula jadi. Pembangunan pelancongan yang tidak terkawal bukan sahaja akan memberikan kesan buruk kepada alam sekitar tetapi menjejaskan industri pelancongan. Pelancongan juga perlu dimajukan secara bersepadu berdasarkan ciri-ciri keistimewaan dan kelebihan lokasi sesebuah wilayah. RFN Ke-2 turut menekankan keperluan penyediaan kemudahan dan infrastruktur pelancongan yang berkualiti dan mesra alam bagi memastikan keselesaan pelancong dan tarikan berterusan ke kawasan-kawasan pelancongan. Satu dasar sediada di bawah RFN pertama dikekalkan dengan pindaan dan dua dasar baru, RFN11 dan RFN13 diperkenalkan di bawah tema in

RFN 11 Sumber eko-pelancongan dan pelbagai budaya asli serta warisan sejarah Negara perlu dipulihara.

RFN 12 Zon pembangunan pelancongan di setiap negeri perlu menekankan produk khusus berdasarkan kelebihan lokasi dan sumber yang ada.

RFN 13 Menyediakan infrastruktur dan kemudahan pelancongan berkualiti tinggi bagi mempertingkatkan keselesaan dan keselamatan pelancong tanpa menjejaskan alam sekitar.

2.8.5

Tema 5 - Pengurusan Petempatan Manusia

Tahap perbandaran di Semenanjung Malaysia akan terus meningkat ke tahap yang dijangkakan iaitu 75% menjelang 2020. Pembangunan perbandaran akan ditumpukan kepada empat conurbation utama iaitu Kuala Lumpur, Georgetown, Johor Bharu dan Kuantan. Tumpuan pembangunan di dalam conurbation berkenaan perlu disokong dan diperkukuhkan untuk memastikan penggunaan sumber yang optimum dan meningkatkan lagi daya saing setiap conurbation. Dalam masa yang sama bandar-bandar sederhana dan kecil tidak boleh dibiarkan ketinggalan dan perlu dibangunkan mengikut potensi ekonomi setempat. Begitu juga bandar-bandar yang mempunyai keistimewaan tertentu

78


79

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

perlu dibangunkan berasaskan ciri-ciri istimewa yang ada supaya ciri-ciri berkenaan dapat dimanfaatkan bagi pembangunan ekonomi masyarakat setempat. Selaras dengan konsep pembangunan mampan struktur bandar yang lebih padat (compact city) perlu dibangunkan dengan penekanan kepada pembangunan secara infill dan penggunaan kawasan brownfield. RFN Ke-2 juga memberi perhatian terhadap keperluan penyediaan perumahan yang sesuai dan mampumilik dalam kawasan petempatan mengikut keperluan penduduk sesuai dengan semangat 1Malaysia yang hendak dipupuk di kalangan masyarakat. Sebagai menyokong usaha meningkatkan kualiti petempatan juga, piawaian perancangan dan pengumpulan serta pengawalan maklumat gunatanah yang ke hadapan dan sistematik diperlukan. Lima dasar sediada di bawah RFN pertama dikekalkan dengan pindaan. Dua dasar di bawah RFN pertama, RFN9 dan RFN11 yang kedua-duanya mengenai conurbation digabungkan menjadi RFN14 dan satu dasar baru, RFN19 diperkenalkan di bawah RFN Ke-2.

RFN 14 Tumpuan pertumbuhan bandar perlu ditampung di dalam conurbation yang perlu dirancang dan dimajukan secara bersepadu selaras dengan Dasar Perbandaran Negara.

RFN 16 Keutamaan perlu diberikan kepada pewujudan compact cities.

RFN 17 Bandar berciri khas perlu dikenalpasti dan pembangunan projek yang memperkukuhkan ciriciri berkenaan perlu disokong dengan infrastruktur yang sesuai.

RFN 18 Bandar kecil dan sederhana perlu dikekalkan dan dibangunkan mengikut potensi ekonomi setempat.

RFN 19 Perumahan mampumilik yang cukup kemudahan dan menjamin keselamatan perlu disediakan di pusat-pusat bandar utama berdasarkan keperluan penduduk.

RFN 20 Piawaian perancangan dan garis panduan pembangunan bandar perlu dirangka bagi memenuhi keperluan sebuah Negara maju.

RFN 21 Satu agensi pusat perlu dipertanggungjawabkan untuk menerbitkan secara berkala maklumat pembangunan gunatanah.


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

80


81

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

2.8.6

Tema 6 - Pemuliharaan Sumber Asli, Biodiversiti dan Alam Sekitar

Malaysia kaya dengan sumber asli dan pelbagai khazanah semula jadi. Kawasan sensitif alam sekitar yang terdiri daripada kawasan yang mempunyai biodiversiti yang tinggi, kawasan yang mempunyai nilai sokongan hidup dan kawasan berisiko bencana perlu terus dipulihara dan diuruskan secara mampan. Pengekalan hutan khususnya sangat penting dalam memastikan pengekalan warisan semula jadi Negara yang mana kehilangan dan fragmentasi hutan bukan sahaja akan mengakibatkan kehilangan khazanah yang terdapat di dalamnya tetapi juga menjejaskan hidupan liar. Kawasan pantai juga merupakan kawasan yang alam sekitarnya sensitif tetapi terdedah kepada pelbagai bentuk pembangunan. Begitu juga kawasan tanah tinggi yang sangat menarik untuk dijadikan kawasan pertanian dan pelancongan serta kawasan tadahan air yang penting dalam memastikan bekalan air bersih yang berterusan. Semua kawasan ini perlu dipulihara dan diurus secara mampan. Draf Ke-2 juga mengambil kira perubahan cuaca sebagai faktor penting yang perlu diberi perhatian dalam perancangan fizikal. Pembangunan Negara harus peka kepada kesan-kesan perubahan cuaca yang perlu dijangka supaya langkah-langkah mitigasi dan adaptasi terhadap kesan-kesan tersebut dapat dikenal pasti dan dilaksanakan. Empat dasar sedia ada di bawah RFN pertama dikekalkan dengan pindaan. Dua dasar di bawah RFN pertama, RFN 22 dan RFN31 digabungkan menjadi RFN 26 dan satu dasar baru, RFN 27 diperkenalkan.

RFN 22 Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) perlu diintegrasikan dalam perancangan dan pengurusan gunatanah dan sumber asli.15ansitif

RFN 23 Central Forest Spine (CFS) akan diwujudkan bagi membentuk tulang belakang rangkaian Kawasan Sensitif Alam Sekitar.

RFN 24 Ekosistem pesisiran pantai dan laut yang sensitif perlu dilindungi dan digunakan secara mampan.

RFN 25 Pembangunan di tanah tinggi perlu dikawal dengan rapi bagi melindungi keselamatan manusia, kualiti alam sekitar dan kepelbagaian biologi.

RFN 26 Semua sumber air permukaan dan air tanah adalah aset strategik yang perlu dilindungi dan digunakan secara mampan. RFN 27 Rangka perancangan spatial perlu memuatkan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi terhadap kesan-kesan perubahan cuaca.


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

82


83

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

2.8.7 Tema 7 - Penyepaduan Rangkaian Pengangkutan Negara dan Bandar

 istem pengangkutan yang efisien penting dalam pembangunan S Negara. Untuk ini sistem pengangkutan yang bersepadu perlu diwujudkan yang mana sistem rel menjadi tulang belakang kepada pengangkutan manusia dan barangan sementara rangkaian jalan sebagai mod alternatif dan sokongan. Rangkaian rel dan jalan mesti saling berkait dan bersambungan bagi membolehkan pergerakan multi-modal manusia dan barangan.Pengangkutan laut dan udara juga perlu dilihat secara bersekali dan menyokong strategi pembangunan Negara secara keseluruhan. Pengangkutan awam khususnya perlu diberikan perhatian di mana untuk mencapai pembangunan mampan Negara perlu beranjak daripada pergantungan kepada pengangkutan persendirian kepada pengangkutan awam.

Enam dasar sediada di bawah RFN pertama dikekalkan dengan pindaan.

RFN 29 Satu sistem rel laju yang bersepadu perlu diwujudkan bagi menyokong rangkaian rel yang sediada.

RFN 30 Rangkaian jalan raya Negara perlu diperluaskan untuk perjalanan Wilayah dan kemudahsampaian tempatan

RFN 31 Lapangan terbang dan pelabuhan utama perlu dibangunkan mengikut fungsi yang saling melengkapi bagi memperkukuhkan dayasaing ekonomi Negara dan memudahkan ketibaan pelancong.

RFN 32 Konsep Pembangunan Berorientasikan Transit (TOD) perlu digalakkan sebagai asas perancangan gunatanah bandar bagi memastikan pengangkutan awam yang berdayamaju.

RFN 33 Sistem pengangkutan awam bersepadu dibangunkan di semua pusat bandar utama.

perlu


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

2.8.8

Tema 8 - Penyediaan Infrastruktur Bersesuaian

Pembangunan Negara perlu disokong oleh infrastruktur dan perkhidmatan yang efisien. Memandangkan infrastruktur mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembangunan dan melibatkan pelaburan yang tinggi, perancangan dan penyediaannya perlu dibuat secara strategik. Oleh itu agensi Agensi berkaitan perlulah memastikan penyediaan infrastruktur dan penyampaian perkhidmatan yang berasaskan rangka spatial yang dianjurkan oleh RFN Ke-2. Ini termasuklah penyediaan i n f r a s t r u k t u r bagi bekalan air, kemudahan pembentungan dan pelupusan sisa pepejal. Sistem saliran dan perparitan juga perlu diberi perhatian untuk memastikan banjir yang boleh mengakibatkan kerugian yang besar dapat dikawal. Sementara kemudahan komunikasi yang efisien perlu bagi memudahkan perhubungan di antara kawasan dan menyokong pembangunan Negara secara keseluruhan. Penyediaan bekalan tenaga yang terancang dan menyokong pembangunan gunatanah juga sangat penting dalam menentukan tahap pembangunan Negara. RFN Ke-2 bukan sahaja mengambilkira bekalan eletrik tetapi juga bekalan gas asli yang merupakan sumber tenaga yang semakin penting dalam pembangunan Negara. Tujuh dasar sediada di bawah RFN pertama dikekalkan dengan pindaan dan satu dasar baru, RFN40 diperkenalkan di bawah tema ini.

RFN 34 RFN menyediakan rangka spatial bagi penyampaian perkhidmatan infrastruktur yang bersepadu di peringkat Negara, wilayah dan conurbation.

RFN 35 Infrastruktur bekalan air yang sesuai termasuk kerja-kerja punca, loji rawatan dan rangkaian penghantaran dan pengagihan perlu disediakan bagi semua kawasan petempatan.

RFN 36 Kemudahan pembentungan yang sesuai, dengan pengumpulan, rawatan dan pelupusan kumbahan dan enap cemar yang mencukupi perlu disediakan bagi semua kawasan.

RFN 37 Semua petempatan perlu disediakan dengan rangkaian pelupusan sisa pepejal bersepadu dan kemudahan pemulihan.

84


85

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

RFN 38 Infrastruktur perparitan perlu disediakan bagi semua petempatan untuk mengelakkan kejadian banjir besar dan kecil serta pencemaran.

RFN 39 Sebagai aset strategik, loji janakuasa dan saluran penghantaran dan agihan eletrik perlu disediakan bagi memastikan bekalan tenaga yang terjamin dan efisien kepada semua pelanggan.

RFN 40 Loji pemprosesan dan rangkaian saluran penghantaran dan agihan gas asli perlu disediakan bagi menyediakan bekalan gas asli yang terjamin dan efisien kepada semua pelanggan.

RFN 41 Kemudahan dan infrastruktur rangkaian komunikasi perlu disediakan bagi semua petempatan.

2.9

Tindakan Pelaksanaan

Bagi memastikan pelaksanaan RFN Ke-2 yang berkesan beberapa tindakan perlu diambil seperti berikut;

i. Penubuhan Panel Penasihat Perancangan Fizikal Negara bagi mempertingkatkan pelaksanaan RFN Ke-2;

ii. Kajian terperinci terhadap Indikator RFN Ke-2 mempertingkatkan pengukuran pencapaian RFN Ke-2;

iii. Pengukuhan Sistem Perancangan Gunatanah (iPLAN) dan penerbitan Maklumat Gunatanah bagi memantau perubahan gunatanah;

iv. Penubuhan satu Institut Perancangan dan Penyelidikan Spatial Negara bagi mempromosikan R&D dalam perancangan spatial dan membangunkan model perancangan; dan

v. Lain-lain tindakan yang perlu bagi memastikan dasar-dasar RFN Ke-2 dapat dilaksanakan.

bagi


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

3.0

IMPLIKASI

Dasar-dasar RFN Ke-2 apabila telah diterimapakai perlu disokong dan dilaksanakan oleh kerajaan dan agensi di semua peringkat. Subseksyen 6B (5) Akta 172 menetapkan bahawa menjadi tugas am Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri membantu dalam memastikan matlamat RFN tercapai. Penterjemahan dasar perlu dibuat dalam perkara-perkara seperti berikut:

i. Penggubalan dan kajisemula dasar dan pelan induk pelbagai sektor pembangunan seperti dasar pengangkutan, dasar pelancongan, dasar pembentungan, pelan–pelan tindakan mengenai kawasan semulajadi dan sebagainya.

ii. Penyediaan rancangan-rancangan pemajuan di bawah Akta 172 iaitu Rancangan Struktur Negeri, Rancangan Tempatan dan Rancangan Kawasan Khas. Ini juga termasuk Rancangan Wilayah yang disediakan bagi setiap conurbation.

iii. Penyediaan kajian dan garis panduan terperinci seperti kajian mengenai bandar-bandar sederhana dan kecil, kajian bandar-bandar sempadan, kajian kawasan padi luar jelapang padi, kajian pembangunan taman Negara dan Negeri dan lainlain.

iv. Pelaksanaan program dan projek oleh agensi-agensi pelaksana yang mana perhatian khusus perlu diberikan terhadap inisiatif-inisiatif utama yang dicadangkan dalam RFN Ke-2

Bagi menterjemahkan dasar-dasar RFN Ke-2 ke dalam program dan projek, semua agensi pelaksana perlulah merujuk kepada dasar-dasar RFN Ke-2 dan keutamaan perlulah diberikan kepada program dan projek yang selaras dengan dasar-dasar berkenaan. Ini bermakna agihan perbelanjaan Negara dan negeri serta perancangan pembangunan sosio-ekonomi keseluruhannya perlulah selari dengan RFN Ke-2. Terdapat implikasi kewangan bagi tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk memastikan pelaksanaan RFN Ke-2 termasuk kajian, program dan projek yang akan dilaksanakan.

86


87

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

4.0

KESIMPULAN

RFN Ke-2 telah dirangka sebagai salah satu usaha untuk Negara mencapai status Negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2020. Perancangan fizikal yang strategik sepertimana yang dirumuskan dalam RFN Ke-2 amat penting bagi mempertingkatkan pencapaian ekonomi Negara dan mencapai matlamat tersebut. Pelaksanaan RFN Ke-2 perlu disokong oleh semua pihak berkaitan khususnya Kementerian, Kerajaan Negeri dan agensi dalam menjalankan tanggungjawab masing-masing.


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

88


89

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

90


91

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

92


93

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

94


95

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

96


97

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

98


99

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

100


101

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

102


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

KERTAS KERJA 2

A Green-Focused Agenda For Iskandar Malaysia : Towards a Low Carbon Society

Kertas Kerja 2 telah disampaikan oleh En. Mohamad Bin Sa’elal, Head Integrated Planning, Wilayah Pembangunan Iskandar Malaysia.

BIODATA PEMBENTANG

MOHAMAD BIN SA’ELAL was appointed the Head of Integrated Planning, Iskandar Regional Development Authority (IRDA) in February, 2010. Mohamad is responsible to lead the team to formulate the policy and strategy on land use planning, environment, transportation and safety & security for Iskandar Malaysia. Mohamad also involves in project implementation and stakeholders management. Prior to joining IRDA, Mohamad spent more than 25 years in various positions with property development companies in Malaysia. The portfolio of the projects includes The Curve, Ikea Mutiara Damansara and University of Nottingham, Malaysia Campus in Selangor. Kota Iskandar and Puteri Harbor in Nusajaya, Johor. Mohamad also conducts training for contractors and construction site personnel in collaboration with Construction Industry Development Board (CIDB). Mohamad graduated from University of Teknology MARA with a Bachelor of Civil Engineering in 1982.

106


Kertas Kerja 2:

A GREEN-FOCUSED AGENDA FOR ISKANDAR MALAYSIA : TOWARDS A LOW CARBON SOCIETY

Pembentang:

Mohamad Bin Sa’elal Head Integrated Planning

Wilayah Pembangunan Iskandar Malaysia


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

KERTAS KERJA 2

A Green-Focused Agenda For Iskandar Malaysia : Towards a Low Carbon Society Oleh: En. Mohamad Bin Sa’elal Head, Integrated Planning Iskandar Regional Development Authority

ABSTRAK

The global concern over our planet means that IRDA must play its part in ensuring that the Iskandar Malaysia region is developed in a sensible, timely and sustainable manner. In that regard, issues of climate change and global warming, setting targets for a low carbon footprint and positive support and promotion of a green economy through increased investments in environmental assets and green technology and production must all be properly planned handled. IRDA’s green-focused agenda is very much what it is – making a commitment that a green environment is the focus. IRDA strongly believes that the ‘green environment’ is the most important aspect of sustainable development; and sets the context within which all other factors – from land use proposals and development to social engineering and service provision – must be considered. Without ‘the green’, there is no sustainable development. The green-focused agenda that IRDA is implementing is very much addressing the global issues of today. It means looking at Iskandar Malaysia within the context of the planet; we see our role as a world player; making trends and events rather than following them; taking the lead in the way we address, tackle and face issues head on. Sustainable development is at the top of our agenda; and we see environmental planning as the prime determiner of Iskandar Malaysia’s economic development, land use and physical development, environmental management, and social planning. We have prepared 32 blueprints to address these matters; and these blueprints are the most up-to-date policy and implementation documents that we strongly believe will advance our green-focused agenda in transforming Iskandar Malaysia into a sustainable metropolis of international standing.

110


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

WORLD TOWN PLANNING DAY 2010 CONFERENCE “Sustainable Development - Green Neighbourhoods” 8th November 2010

A GREEN-FOCUSED AGENDA FOR ISKANDAR MALAYSIA: Towards a Low Carbon Society By En. Mohamad Bin Sa’elal Bismillahirahmanirahim. Y.B. Dato’ Wira Chor Chee Heung Menteri Perumahan Dan Kerajaan Tempatan Y.Bhg. Dato’ Mohd. Fadzil bin Hj. Mohd. Khir Ketua Pengarah Jabatan Semenanjung Malaysia

Perancangan

Bandar

dan

Desa

(JPBD)

Distinguished Paper Presenters, Guests, Members of Media, Participants, Ladies and Gentlemen, Assalamualaikum wbt and a very good afternoon,

First of all I would like to thank the organizing committee for inviting me to deliver this Paper in celebration of the World Town Planning Day 2010 on the theme of “Sustainable Development – Green Neighbourhoods”. I am truly honoured to be here and to be part of this event. I would also like to welcome back my friends and colleagues from Japan, notably Prof. Matsuoka, Dr. Junichi and the Japanese team on Low Carbon Society project, for which IRDA is going to be closely involved with very soon. I hope that your visit to Malaysia and to Iskandar Malaysia would be a fruitful and memorable one. Iskandar Malaysia is a young and very dynamic economic region, but we have strong aspirations and commitment in transforming it into a sustainable metropolis of international standing. And we hope of course that my fellow town planning professionals as well as our colleagues, architects, engineers, urban designers will be active players in the on-going development of Iskandar Malaysia.

112


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

Ladies and Gentlemen, Let me introduce Iskandar Malaysia to you. Iskandar Malaysia contains a wealth of environmental features of scenic, coastal, architectural and historic importance, varying in scale from broad expanses of designated landscape to individual buildings. Some landscape areas such as the Ramsar sites and forest reserves benefit from statutory designation and have special protection, while others rely on the respective Local Planning Authorities to ensure that they remain unharmed by pressures for change, emanating from development demands, including those of tourism and countryside recreation. Balancing the conflicting demands for change, with protection and conservation of these key environmental assets, both in built-up areas and in the countryside, is one of the most important themes of the current Comprehensive Development Plan (CDP) of Iskandar Malaysia. These scenic contrasts give Iskandar Malaysia a unique character. It is crucial that this character is conserved and managed in line with development, particularly as the CDP places priority on inward investment and development, stimulating economic activity and employment with the Iskandar Malaysia region. By 2025, it is expected that IM will become a thriving conurbation comparable to many major cities around the world. Thus, Iskandar Malaysia’s natural environment must be properly planned and managed as the region develops. It is essential that development proposals take full account of existing legislations, planning and other policies when they are proposed so that the areas are properly planned and managed. Developments which would harm the countryside and especially the designated areas such as Ramsar and the Forest Reserves will not be permitted unless it can clearly be demonstrated that there is an overriding need for such developments.

Ladies and Gentlemen, The Green-focused Agenda The global concern over our planet also means that IRDA must play its part in ensuring that the Iskandar region is developed in a sensible, timely and sustainable manner. In that regard, issues of climate change, setting targets for a lower carbon footprint and positive support and promotion of a green economy through increased investments in environmental assets and green production must all be tackled head on.

114


115

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

Our green-focused agenda is very much what it is – making a commitment that a green environment is the focus. We strongly believe that the ‘green environment’ is the most important aspect of sustainable development; and sets the context within which all other factors – from land use development and proposals to social engineering and service provision – must be considered. Without ‘the green’, there is no sustainable development. All you have is haphazard and disorganised development and land uses scattered all over the place. Cities, town and villages sprawl; linear development snaking endlessly along road corridors; and once beautiful and visually stunning green landscapes are gone forever. Re-greening these areas and our cities and towns will become an uphill struggle; and those landscapes we once had will not be the same again. The green-focused agenda that IRDA is implementing is very much addressing the global issues of today. It means looking at Iskandar Malaysia within the context of the planet; we see our role as a world player; making trends and events rather than following them; taking the lead in the way we address, tackle and face issues head on. Sustainable development is at the top of our agenda; and we see town planning as the prime determiner of Iskandar Malaysia’s economic development, land use and physical development, environmental management, and social planning. We have prepared 32 blueprints to address these matters; and these blueprints are the most up-to-date policy and implementation documents that we strongly believe will advance our green-focused agenda in transforming Iskandar Malaysia into a sustainable metropolis.

Ladies and Gentlemen, Land Use Planning Towards Sustainability and a Low Carbon Society Iskandar Malaysia’s vision is that by 2025, the Iskandar region will be “a strong, sustainable metropolis of international standing”. In order to realise this vision, IRDA must have the confidence and capability to transform the region’s economy and development through attracting foreign and national inward investments. Leaving the region’s development to normal market forces is not enough. Investment must be enticed into the region. Therefore, there must be excellent approach to land use planning and management. In order to do this, the land must be planned and managed properly, released in phases, and to be achieved without destroying the natural environment. The idea of a metropolis appears grand and imposing on the landscape, usually envisaged to be sprawling almost without any defined boundaries. In the case of such a development in Iskandar Malaysia, we intend such a metropolis to be a mixture of skyscrapers, high rises as well as self-contained communities in the


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

form of compact townships and villages. Some of these areas may be similar to the “eco-towns” in the UK or “eco-neighbourhoods” in part of Europe and the United States. In our version of green communities, there will be lots of green spaces within such a development as well as being surrounded by greenery. But there is more to it than just greening areas. In our case, the green-focus here also refers to how such areas can function in a green way, through green practices in energy efficiency, recycling and reusing of materials, efficient and fully used public transport, walking and cycling (as they do in Tsukuba, Kyoto, Tokyo, Amsterdam), rainwater harvesting, significant soft landscaping in all developments and lots of green shade. We intend our buildings to be using renewable energy sources, energy-efficient, meet Green Building standards; and where practical, we want to promote home-working as a way to reduce the need to use the car. IRDA, as the regulating authority, with the necessary legislation ingrained in the IRDA Act 2007, has a duty to ensure that the economic, social and environmental development of Iskandar Malaysia are carried out in a proper manner. IRDA, through its Environmental Planning Blueprint, has carried out a review and audit of the existing state of the Iskandar environment. IRDA plans to ensure that all issues relating to the environment are addressed as development in the region progresses. Land use planning helps to integrate environmentally sustainable development concepts by promoting mixed land use, an integrated transportation system and promoting compact city development. Our aim is to reduce the need to travel through effective sense of place planning and walkable cities where people do not have to travel far to get to places that they want to go. We are looking at cities like Tsukuba in Japan, where people have priority over traffic; where the bicycle and the pedestrian have priority and people tend to walk or cycle to get from one place to another, rather than taking the car. We are looking at Singapore and Curitiba in Brazil where there are effective and efficient public transit systems and consider how these examples can be used here in Iskandar Malaysia. We strongly believe that the integration of land use and transportation is crucial in ensuring that everything will function efficiently. And by doing so, we reduce the carbon footprint of Iskandar Malaysia through much reduced and controlled transportation energy as well as greenhouse gasses emissions.

116


117

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

Ladies and Gentlemen,

IRDA will promote and take the lead in what we have called “the Green-focused Agenda”, an overarching and practical approach into the planning of Iskandar Malaysia. Our focus will be on these visions and actions:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Liveable and Walkable Cities and Towns Protection and enhancement of the Natural Environment Low Carbon Lifestyle Green Economy Integrated Transportation Energy Efficiency buildings and promoting Renewable Energy Land Use Planning Securing Funding

In all these green approaches, IRDA must apply green credentials in all facets of the Iskandar economy and how the region should be transformed up to 2025 and beyond. IRDA’s vision is to transform Iskandar into a region that would be envied and emulated by the world. It aims to be the best or among the best developed metropolis in the world, not only in terms of its physical and environmental aspects but even more so in its economic and social credentials. To do this, Iskandar Malaysia must address its approach to ensuring that in whatever form development emerges, it must be looked at holistically. The factors affecting and contributing to a green and sustainable Iskandar Malaysia are all interconnected. The sum of its parts must be the transformation of the current uncoordinated and often haphazard development approach, into a well-planned approach with strong green credentials, to be emulated by the world. Now I am not saying these can easily be done. There will be so many aspects and variables contributing to even say to get all public buses within Iskandar Malaysia to switch to compressed natural gas (CNG) by 2020. Many things need to be done beforehand. Similarly, and perhaps even harder, is to make a bold statement and say that we want to achieve a lower carbon footprint for Iskandar Malaysia by 2025. Ladies and Gentlemen, There are many factors to be brought into the equation including promoting a green economy, integration of transportation, use of renewable energy, practising green, reducing pollution and wastes, making buildings energy-efficient and even a transformation of how we shop, work, drive, rest and play. You and I know these things, and a habit of a life-time will not be transformed overnight. There will need to be a concerted effort by everyone, not only IRDA, the 5 local authorities and


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

NGOs but also by all parties and especially the private sector. IRDA can make the statement but we will need everyone’s support and commitment to make it work. What is important in all that when we work together, we can achieve tremendous results, which people, and indeed the world, will notice and consequently we will see greater achievements that would not only benefit Iskandar Malaysia but also your organisation and your country as well.

A Low Carbon Society for Iskandar Malaysia Project Before I end my paper, I would like to inform you of a major piece of work that we have already started; working together with Prof. Ho of UTM Skudai, Prof. Matsuoka of Kyoto University and Dr. Fujino of the National Institute for Environmental Studies. The Low Carbon Society Scenario Project for Iskandar Malaysia will be carried out by University Technology Malaysia, in collaboration with Kyoto University and the National Institute of Environmental Studies of Japan. The main purpose of this 5-year JICA/JST-funded study/project is to see how Iskandar Malaysia can become a low carbon society by 2025. With the necessary preparation work already carried out by the respective research institutions and by IRDA, this study will point to our commitment to ensuring that Iskandar Malaysia will indeed be developed as a sustainable international metropolis.

Final Remarks Finally, I sincerely hope that through this World Town Planning Day Conference, my Team from IRDA will gain much valuable insight into how Iskandar Malaysia’s land use, social, economic and environmental developments are being planned and carried out in policy and on the ground. We can learn a lot from each other and through working together, I am confident that we can transform this region in a sustainable way. It is truly an honour for me to be standing here and being part of this important Symposium. Thank you again for your interest, your support and your on-going commitment in Iskandar Malaysia. I very much hope that you will be part of transforming this region into a metropolis of international standing, which we can all be proud of. Thank you!

118


119

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

120


121

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

122


123

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

124


125

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

126


127

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

128


129

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

130


131

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

132


133

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

134


135

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

136


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

138


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

SOAL JAWAB SESI 1 Kertas Kerja 1 Rancangan Fizikal Negara Ke-2 Oleh: En. Kamalruddin Bin Shamsudin Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan) JPBD, Semenanjung Malaysia

Soal Jawab 1 Nama Organisasi Soalan

Jawapan

: En. Abbas bin Abdul Wahab : Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia : Pembangunan perbandaran yang pesat sekitar tahun 1980 an telah membentuk bandaraya berinfrastruktur yang padat. RFN2 telah mencadangkan konsep ‘concentrated decentralization’ tetapi pada masa yang sama menganjurkan pembangunan koridor. Adakah kedua-dua konsep ini saling berkaitan?. Adakah konsep ‘concentrated decentralization’ akan mendapat kesan daripada kewujudan pembangunan koridor ini?. Pembentang Kedua juga mengakui Iskandar Malaysia juga mengalami pembangunan yang pesat. :

Dijawab oleh En. Kamalruddin bin Shamsudin Tidak dinafikan sempadan di antara negeri-negeri menyebabkan berlakunya persaingan di antara pihak berkuasa tempatan. Menjadi kesukaran kepada pihak berkuasa tempatan untuk menolak permohonan pemajuan yang dikemukakan oleh pihak pemaju atau pelabur yang bertujuan membuat pembangunan dan secara tidak langsung memberi faedah kepada daerah tersebut.

Dijawab oleh En. Mohammad Bin Sa’elal (IRDA) Iskandar Malaysia mengalami pembangunan yang pesat. Bagaimanapun, IRDA selaku agensi yang terlibat akan mengawal pembangunan di Iskandar Malaysia agar tidak terlalu padat dan sesak.

140


141

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

Dijawab oleh En. Philipose Philips daripada PAG Consult RFN Ke-2 ini dibentuk bagi menjadi halatuju dan petunjuk kepada semua pihak yang terlibat di dalam perancangan dan pembangunan spatial di peringkat negara. Pembentukkan konsep ‘concentrated decentralization’ adalah bertujuan meminimakan pembangunan berselerak dan kewujudan conurbation utama yang memberi tumpuan kepada pasaran setempat. Serakan Pembangunan bukanlah disebabkan oleh pembangunan koridor. Konsep ini diketengahkan kerana mengambil kira keperluan pembangunan untuk dikongsi bersama oleh daerah atau negeri bersempadan agar dapat menikmati dan mengambil peluang di atas pembangunan yang dijalankan di dalam conurbation tersebut. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur mega seperti lebuhraya dapat dikongsi bersama di sesuatu daerah atau negeri yang memerlukan antara satu sama lain. Soal Jawab 2 Nama Organisasi Soalan

Jawapan

: :

En. Azhar Bin Othman Perbadanan Putrajaya

: Apakah perkaitan di antara RFN2 dengan Dasar Perbandaran Negara (DPN)?. Adakah JPBD merancang untuk menyemak DPN bagi diselaraskan dengan semakan semula RFN seperti yang didokumenkan dalam RFN2?. : RFN dikaji semula bagi mengambilkira penambahbaikan dasar-dasar dan strategi terdahulu, cabaran-cabaran, isu dan idea-idea baru. Dasar RFN Ke-2 merangkumi semua aspek yang akan memandu pembangunan keseluruhan negara agar menjadi relaliti sehingga tahun 2020. RFN dan DPN saling berkait antara satu sama lain. DPN perlulah disemak dari semasa ke semasa selaras dengan kepesatan pembangunan infrastruktur, ICT dan sebagainya. Dasar-dasar yang terkandung dalam RFN dan DPN menjadi rangka kerja (framework) kepada pembentukan dasar di peringkat Rancangan Tempatan. Sehubungan itu, semua pihak yang terlibat perlulah merujuk kepada RFN Ke-2 di dalam mempertimbangkan


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

sesuatu pembangunan atau projek. Soal Jawab 3 Nama Organisasi Soalan

: :

Jawapan

: Dasar Ke 38 dalam RFN2 ada menggariskan tentang kawalan banjir. Agensi yang berkaitan akan mengenalpasti kawasan-kawasan yang terlibat dan akan membuat pemantauan terhadap permasalahan ini.

Y. Bhg. Datuk Yusof Bin Jantan Majlis Bandaraya Melaka Bandar Bersejarah (MBMB)

: Negeri Kedah dan Perlis sedang dilanda banjir besar pada masa kini. Adakah terdapat perancangan dalam RFN2 bagi mengatasi masalah yang tidak dijangkakan ini.

RUMUSAN PENGERUSI SESI RFN Ke-2 memegang polisi utama berkenaan dengan perancangan spatial di peringkat Negara. Selaras dengan matlamat negara ke arah mencapai status Negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2020, RFN Ke-2 diharap menjadi petunjuk kepada stakeholders seperti Syarikat Milik Kerajaan (Government Link Company) dan pemaju di dalam merancang pembangunan dan membuat pelaburan yang dapat meningkatkan ekonomi negara. Melalui RFN Ke-2 ini, diharap kerjasama semua agensi-agensi kerajaan di peringkat persekutuan, negeri dan tempatan, pihak swasta serta penglibatan orang awam yang tidak terhad kepada Akta Perancangan Bandar Dan Desa, 1976 dapat merealisasikan matlamat yang ingin dicapai negara pada tahun 2020.

142


143

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

Kertas Kerja 2 A Green-Focused Agenda For Iskandar Malaysia: Towards a Low Carbon Society Oleh: En. Mohamad Bin Sa’elal Head, Integrated Planning Wilayah Pembangunan Iskandar Malaysia

Soal Jawab 1 Nama : Y.H. Dato’ Hamisah binti Ariffin Organisasi : Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan) Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Soalan

: Sebagai agensi peneraju di dalam melaksanakan pembangunan di kawasan Iskandar Malaysia, IRDA memerlukan kerjasama yang kuat dari semua agensi di pelbagai peringkat seperti Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), agensi persekutuan dan negeri dan pelbagai pihak berkepentingan (stakeholders) yang berkaitan. Ini menggambarkan perkongsian secara bersama dengan lain-lain agensi dalam memandu arah pembangunan Iskandar Malaysia ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Adakah IRDA mempraktikkan amalan kerjasama antara agensi di dalam perlaksanaan pembangunan di Wilayah Iskandar?

Jawapan

: Pihak IRDA sentiasa bekerjasama dengan semua PBT/ kerajaan negeri/UPEN dan lain-lain jabatan teknikal peringkat negeri dan persekutuan berkaitan sebagai sokongan dan untuk memandu arah pembangunan Iskandar Malaysia. Ini termasuklah menjalankan kerjasama dengan agensi luar negara seperti JAICA dan University of Kyoto, Japan. Dalam aspek ‘greenfield’, pelaksanaannya di kawasan yang terancang seperti Bandar Nusajaya mudah untuk dicapai berbanding dengan lain-lain kawasan. Keadaan semasa kawasan ‘brown field’ di Bandaraya Johor Bahru masih lagi memerlukan perancangan yang terperinci dan berterusan. Setakat ini, IRDA tidak mempunyai program yang terperinci berkaitan pelaksanaan konsep kehijauan selain daripada pelaksanaan program 3K iaitu Keindahan, Keceriaan dan Kebersihan terhadap 5 PBT


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

di Iskandar Malaysia. Soal Jawab 2 Nama Organisasi

: :

En. Suhaimi bin Ariffin Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah (MBMB)

Soalan

: Kerancakan pembangunan di Iskandar Malaysia tidak dapat dinafikan. Perancangan yang baik menghasilkan pembangunan yang mampan tetapi perancangan yang tidak teratur akan menyebabkan berlakunya masalah banjir kerana pembangunan telah mengganggu keadaan fizikal muka bumi seperti bukit, hutan, sungai dan sebagainya. Adakah pihak IRDA telah mengambilkira isu banjir di dalam perancangan pembangunan yang dijalankan?.

Jawapan

: IRDA telah pun mengambilkira isu banjir di dalam perancangan Iskandar Malaysia. IRDA sendiri mengendalikan 2 projek yang berkaitan pencegahan banjir iaitu Integrated River Basin Management (IRBM) dan Pemantauan water level melalui GIS. IRBM merupakan projek kerjasama dengan Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) dan melibatkan 6 atau 7 sungai di Iskandar Malaysia. IRDA juga telah menghasilkan 2 jenis kajian iaitu Shoreline Management dan Stormwater Masterplan. Kajian Shoreline Management mampu memberikan maklumat tentang kesan yang akan berlaku sekiranya pembangunan dijalankan di sepanjang sungai manakala kajian Stormwater Masterplan pula mampu membantu di dalam mengawal stormwater run-off dan melancarkan water discharge terutamanya di Sungai Segget. Konsep MASMA akan dititikberatkan bagi sungai yang terletak jauh dari muara.

144


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

PEMBENTANGAN KERTAS KERJA SESI 2

Sesi 2 telah dipengerusikan oleh YBhg. Prof. Dr. Ho Chin Siong iaitu Timbalan Pengarah Pejabat Perhubungan Antarabangsa Universiti Teknologi Malaysia.

BIODATA PENGERUSI

YBhg. Prof Dr. Ho Chin Siong berkelulusan Doctor of Engineering (System and Information Engineering) Toyohashi University of Technology , Japan 1986– 1987, Master of Science in Construction Management (Project Management) – Heriot Watt University , Edinburgh, United Kingdom 1978-1983, Bachelor of Urban and Regional Planning (Honours) Universiti Teknologi Malaysia. Beliau kini berkhidmat di Pejabat Perhubungan Antarabangsa UTM, Skudai dan merupakan tenaga pakar dalam bidang Pengurusan dan Perancangan Bandar, Perancangan Perumahan dan Pengurus Projek. Antara projek-projek utama yang beliau kendalikan ialah seperti kajian Geo-Bencana dan Garis Panduan Pembangunan Kajian Gated Community dan Impact Analysis serta Piawaian Perancangan dan Manual Garis Panduan Perancangan bagi Semenanjung Malaysia. Kini beliau terlibat dengan projek Iskandar Low-Carbon Region 2015 dan Palm Oil Integrated Cluster (POIC), Kuantan Port.

148


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

KERTAS KERJA 3

GREEN TRANSPORT:REDEFINING PUBLIC TRANSPORT - RECENT ACHIVEMENT AND WAYFORWARD FOR DEVELOPING CITIES En. Hans Ulrich Fuhrke Principle Advisor, German Technical Advisor GTZ German

150


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

KERTAS KERJA 3 Green Transport : Redefining Public Transport - Recent Achievements and Way Forward for Developing Cities

Kertas Kerja 2 telah disampaikan oleh En. Hans Ulrich Fuhrke, Principle Advisor, German Technical Cooperation, GTZ German.

BIODATA PEMBENTANG

After completion of studies in social anthropology, economy, architecture and planning and several years of practical experience gained in studios in Berlin, assignment with the faculty of architecture at “Petra University”, Surabaya, Java, on behalf of “ Dienste in Übersee” for the introduction of the new subject “ Environmental Science”. 1987 - 1992 development of ideas, concepts, plans and the establishment of the Environmental Education Centre “Seloliman” in Indonesia, building and managing the institution. Director of this Indonesian NGO and the network of environmental education centres (PPLH) in Indonesia. Consultant jobs in urban and rural planning, architectural design, ecological planning, environmental education, intercultural communication and community development. Program developments for projects, seminars and conferences on urban / communal management, local implementation of agenda 21 and municipal development. Architectural, landscape (permaculture) and housing projects. Lecturer at Berlin’s Technical University on the subjects of intercultural communication and environmental education. Consultant and during recent years head of the environmental education centres “PPLH”, an Indonesian NGO with more than 100 full-timers on 4 locations in Indonesia. 6 months research study on “culture and development” for GTZ in 2001.

152


153

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

Lecturing “development studies” at Berlin’s Humboldt University and “planning in developing countries” at Berlin’s Technical University. Founder-member of the consulting firm “Nexus”, a link service for institutional development, mediation and coaching with international implementing agencies and developing communities. Head of regional coordination office for InWEnt’s capacity building programs (3/2004-10/06). Architect, planner, consultant in various fields of development cooperation, project development, strategic planning and institutional building for several international institutions, mainly in S-E-Asia. Principal Advisor for SUTIP, based in Jakarta, Indonesia, leading a growing team of momentarily 8 experts in Transport planning, management and development. Mr. Hans Ulrich Fuhrke berkelulusan dalam bidang Social Anthropology, Ekonomi, Senibina dan Perancangan. Pernah bertugas di Fakulti Seni Bina Universiti Petra, Surabaya, Pulau Jawa bermula pada tahun 1987-1992. Beliau juga merupakan Pensyarah Di Berlin Technical University dalam subjek Intercultural Communication dan pendidikan alam sekitar. Kini sebagai perunding dan telah beberapa tahun menerajui pusat pendidikan alam sekitar (PPLH) serta merupakan Badan Berkanun Bukan Kerajaan di Indonesia dengan lebih dari 100 pekerja di 4 buah lokasi di Indonesia. Beliau juga telah menjalankan kajian penyelidikan selama 6 bulan ke atas budaya dan pembangunan untuk GTZ pada tahun 2001. Beliau juga merupakan pengasas dan ahli firma konsultan “NEXUS” dan pernah menjawat jawatan sebagai Ketua Jabatan Pejabat Penyelarasan Wilayah bagi InWent’s Capacity Building Programs.


Kertas Kerja 3:

GREEN TRANSPORT : REDEFINING PUBLIC TRANSPORT – RECENT ACHIEVEMENTS AND WAY FORWARD FOR DEVELOPING CITIES

Pembentang:

Hans Ulrich Fuhrke Principle Advisor

German Technical Cooperation, GTZ German


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

KERTAS KERJA 3

Green Transport : Redefining Public Trasport - Recent Achivements and Way Forward for Developing Cities

Oleh : Mr. Hans Ulrich Fuhrke Principle Advisor German Technical Coorperation, GTZ German Urban land-use and mobility “Bridging the Gap” The suburbanization, the mono-cultural low density housing neighborhoods lead to the sprawling of cities which then lead to enormously long commutes, one of the major causes of traffic jams, as these trips are mostly made by private vehicles in the absence of an integrated public transport network which anyway cannot afford to serve low density housing areas Experience has shown that the more roads are built, the more congested these become, as new roads only invite private vehicles and distract from NMT1 and PT2 . During the last decades Asian cities were shaped by road culture, following the American example where individual freedom and the interest of the car manufacturing industry is deemed as undisputed value. While constructing new roads and widening existing ones, pedestrian and bicycle facilities were successively being pushed aside and the development of public transport, especially mass transit services neglected. As obviously there are factors of interests attached to this conservative policy. These need to be overhauled with the efforts to reshape and prepare our cities for a future of economic growth, social and cultural livability and a healthy urban environment. Building new roads is proven to be the starting point of a vicious cycle as these invite even more urban sprawl from where - even more than the new roads could bear - private vehicles commute to the city centers. Ways out - from an urban planning approach - lead to creating density and mixing use and regaining the pedestrian and bicycle space in order to redirect transit demand to these so-called non-motorized-transit modes. Creating density and functional mix within these large suburban areas will lead to sub-centers where most activities and daily needs of the citizen are covered: workplace, housing, education, entertainment, public facilities, shopping etc… 1

Non-motorized-transport = walking etc

2

Public transport

156


157

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

These sub-centers receive highest priority to get connected with the central business district and among themselves by mass rapid transport schemes, like light rail/MRT and/or bus rapid transit links. Urban planning is just one side of a coin, the other one should be its implementation. Our authorities have a notorious weakness in the latter: Laws, regulations or plans are hardly followed up in their implementation or enforcement. Neither is the traffic police capable to guarantee the discipline of traffic flow, safety and land-use, nor are policies or urban plans, like master-plans, land-useplans and the like being implemented. Instead these are continuously revised and adjusted to the rapid change of reality; instead of being the proactive means of urban development, these plans are degraded to becoming a response and a re-active reflection of an overtaking reality. Planning a complex and fast changing reality is indeed a much more difficult exercise than its application in the rather stagnant “developed world� where plans are meant to initiate change and improvements. The planning process must include its range of implications within the lifespan from its rendering through to its follow-up implementations and enforcement. To succeed in that, urban planning must start from a long term vision which stretches far beyond the expected and unexpected reality change. Such planning then does not merely become the tool to correct the symptoms of the most severe problems a city is facing during the time, but it guides the urban development as a legally binding frame to far reaching objectives by defining the long term visions and the strategies and processes to get there:

Asian towns feature their inner city public space free of fuel driven private means of transport (cars and motorbikes) in order to provide these streets and parks to pedestrians, bicycles and an extensive network of all appropriate modes of public transport . The backbone of public transport in larger cities consists of a network of railbased mass rapid transit lines, partly on ground and partly elevated. Exclusively dedicated bus-rapid-transit lines complement and support this city wide network, where stations are no further than 1 km from any location within the inner city central business district. Feeder buses of smaller scale connect these stations and collective (electric) as well as individual taxis (electric or manpowered) compliment the seamless connections within this hierarchy of urban public transport.


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

Major hubs like railway stations, intercity bus terminals, airports, passenger seaports as well as public facilities like universities and schools, city halls, commercial mega-structures and cultural centers are directly linked to the network. Future car and motorbike use is dedicated for regional, overland and out of town transport, connecting rural areas to the city borders as well as the lower density and suburban areas. All stations on the city fringe are equipped with park-and-ride facilities, where parking tickets are inclusive with the public transport pass. Inner city mega structures are dedicated to multi-usage and connected to each neighboring building by sheltered walkways on ground and/or elevated, providing semi public space within and around these structures, where public transport modes get directly connected to. Land use and building codes follow a transit oriented development making connecting stations an integral part of dense urban structures, while defined city limits prohibit urban sprawl beyond the boundaries where the sharp city edge immediately opens to green belts.

3

The inner city is referred to as “central business district” (CBD), limited by up to 40% of a city’s

boundary and defined by the city’ highest density and mobility demand 4

The public space of cities is all the realm which is not privately owned as the streets, walkways,

parks, river- and seashores etc, which adds up to around 30% of the total space 5

Exemptions are granted to fire brigades, ambulances, police during acute missions as well as

deliveries 6

Housing, offices, retail, services, entertainment etc are provided in balance

7

TOD

The relatively large inner city provides its streets, roads and parks to its citizens and visitors on the shaded, flood controlled and landscaped public space which had been occupied by private cars and motorbikes before, where now public activities and pedestrian mobility reclaim the urban realm.

Cities which today we regard as modern will soon be recognized as old fashioned and no longer fulfilling their purpose. Architectural highlights, perceived as sensational on the day of their opening, will be outdated within short notice, if they are not connected!

158


159

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

State of the art urban structures rising up in fast pace in this part of the world are still designed as single unities, some as esthetic, structural, social or ecological masterpieces by themselves, but none of them yet as an integral part of their greater context, which is the built – as well as the social and natural environment. Connecting a building to its environment opens plenty of potentials. One of the most obvious is nevertheless rarely realized. Asian architects need to explore and analyze in depth the greater context of their building sites to gain a comprehensive picture of the climate, the orientation, view and the natural surroundings. Adopting and adjusting to these factors will create connections in architecture as consequent climatic design creates a common language of regional identity. Connections are about a building’s interaction with and the adaptation of its natural environment (reference to climatic design), about a building’s integration into the built environment (reference to blending in) and about a building’s links to the social environment (reference to bridges), what we call “architecture of connectivity”. Solar radiation to get blocked off would be faced by interactive adjustable shading devises which intelligently act as ventilation ducts as well and become attractive elements of the façade which changes its appearance according to the sun, wind and view, much like a human face. We are not only creating a genuine and genius structure by blending our buildings into the natural surroundings, but – at least as important – are we complimenting to a neighborhood, to the townscape, the identity of place and the unity of it, while reducing the buildings’ energy consumption tremendously.

As beautiful and stunning a single modern structure might be, it is not contributing to the whole of a neighborhood or the city if it is not strongly integrated, aligned and connected! The latest developments of scattered urban centers spreading around the naturally grown cities will induce even more commuters into the traffic jammed streets of these. This urban sprawl is exactly the opposite to what we need in reclaiming, improving and creating the livability of our cities. What towns need are these three Ds:


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

Diversity, Density and Design - plus eventually a forth one, which is the Development oriented to Transit . When until now cities have spread on their horizontal plane and single structures popped up in isolation here and there, the silhouettes look like worn-out combs. The future of cities – and this will start in Asia, well possible Malaysia becoming pioneer – the future of urbanization lies in connectivity. Mega structures will start the process (smaller ones will follow, if not experimenting even earlier as avant-garde) and reach out to the neighborhood through bridges, upper level platforms, tunnels and any imaginable architectural elements which connect the building with the ones around. Public plazas and semi-public space on several levels, sheltered elevated landscapes or hanging gardens are going to become popular architectural features for urban centers as these link the buildings with the public, with the street and the neighboring structures. The citizens’ mobility will be enhanced by intensive pedestrianization in the first place, by providing wide and comfortable, sheltered and flood-proof walkways. These will be more and more elevated in the future, running from one building to the next, alongside or even through. Kuala Lumpur and other modern cities will have second and third levels of public space above the packed and flood-prone streets on ground becoming the reclaimed realms of pedestrian, bicycle and public transport feeding transit. In addition there will be elevated light rail systems bringing the citizens, the work force, the clients and customers directly to the building: Either are the stations integrated into the upper-level lobby of these multi-usestructures, which are designed for housing, working, shopping, learning and entertainment all in one, or, wherever these lines run through adjacent public space, like above the city streets, then these get directly connected on grade to make transit easy and enjoyable. These Mass Rapid Transit Links are new challenges for architects who are under demand to integrate transit stations into the design. Developers and investors will be happy to provide the extra funds as nothing makes a building more successful than its link to mass transit, pedestrian as well as on rails.

160


161

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

Architects must stand up and convince their clients, the landlords and developers, of the importance and benefit to rather surrender under a united complexity of the whole town, adjusting in architectural dimensions, proportions, fabrics and shapes instead of showing off by individualism or monumentalism. Connectivity serves a building’s purpose most, as each and every function is only then successful if the citizens find their easiest, safest, straight and leveled, dry and on solid flat surfaces and most comfortable, naturally climate controlled and sheltered ways into the space. Multi-functionality is the term of future developments where each element of a building serves the many purposes: Like a window carries dozens of functions, the coming features of our buildings, like the entrance plaza and bridges, will do so, too. The pedestrian bridge – one of these identity creating elements of future towns – serves as the walkway from one building to the other and at the same time as meeting point, rest area, observation spot and shopping mall.

It is the challenge for guiding authorities, the urban planners, who are negotiating and granting building permissions, to ignite, enhance and enforce this process by demanding connectivity as condition to make our cities a place of connections, livable and loveable towns.


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

162


163

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

164


165

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

166


167

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

168


169

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

170


171

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

172


173

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

174


175

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

176


177

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

178


179

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

180


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

KERTAS KERJA 4

Turning Putrajaya Into Malaysia’s Pioneer Green City ( Transformasi Putrajaya ke arah bandar hijau peneraju di Malaysia ) Kertas Kerja 4 telah disampaikan oleh En. Omairi Bin Hashim, Pengarah Perancangan Bandar, Perbadanan Putrajaya.

BIODATA PEMBENTANG

Beliau berkelulusan “Sarjana Muda Perancang Bandar Dan Wilayah” Universiti Teknologi Malaysia Dan “Master of Sains Tourism Planning And Development” dari University of Surrey. Kerjaya beliau bermula pada 1 Julai 1985 sebagai Pegawai Perancang Bandar dan Desa di Ibu Pejabat Jabatan Perancang Bandar dan Desa dan berkhidmat selama 12 tahun sebelum dilantik sebagai Pegawai Perancang Bandar di Jabatan Perancangan Bandar, Perbadanan Putrajaya pada tahun 1997 dan kini merupakan Pengarah Perancangan Bandar Gred Utama C. Atas jasa dan sumbangan yang telah diberikan, beliau telah dianugerahkan pingat kebesaran Johan Mahkota Wilayah pada tahun 2008.

182


Kertas Kerja 4:

TURNING PUTRAJAYA INTO MALAYSIA’S PIONEER GREEN CITY

Pembentang:

Omairi Bin Hashim Pengarah Perancangan Bandar

Perbadanan Putrajaya


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

KERTAS KERJA 4

Turning Putrajaya Into Malaysia’s Pioneer Green City (Transformasi Putrajaya ke arah bandar hijau peneraju di Malaysia)

Oleh: En. Omairi Bin Hashim Pengarah Perancangan Bandar Perbadanan Putrajaya

ABSTRAK

Putrajaya telah dibangunkan berasaskan prinsip-prinsip pembangunan mampan sepertimana yang telah diterjemahkan daripada konsep pembangunan asal Putrajaya, Bandar raya dalam taman, Bandar raya bestari. Pelan induk Putrajaya adalah dokumen penting dalam menentu tuju arah pembangunan Putrajaya di mana pelbagai komponen pembangunan Bandar telah diterap dan digarap di dalam pelan induk tersebut; antaranya, perancangan Bandar, rekabentuk Bandar dan bangunan, landskap, pengangkutan, tasik dan wetland, pelan pengurusan alam sekitar, infrastruktur dan utiliti dan lain-lain. Dengan pengumuman pihak kerajaan untuk menjadikan Putrajaya dan cyberjaya sebagai Bandar perintis dalam teknologi hijau di Malaysia, Perbadanan Putrajaya telah mengorak langkah untuk menyahut cabaran ini dengan menjalankan satu kajian untuk menetapkan tahap pelepasan karbon Putrajaya (Putrajaya Bandar Hijau 2025 atau Putrajaya Green City 2025 (PGC2025) selaras dengan komitmen kerajaan di persidangan COP15, untuk mengurangkan pelepasan karbon sehingga 40 peratus daripada intensiti keluaran dalam Negara kasar (KDNK) menjelang 2020 berbanding tahap 2005. Kajian ini akan menyediakan satu rangka kerja mengandungi langkah-langkah pencegahan asas yang seteruskan akan diperincikan dalam bentuk inisiatif, program terperinci untuk mencapai sasaran pengurangan tahap pelepasan karbon bagi Putrajaya. Putrajaya telah menetapkan 7 skop tumpuan yang akan diberi penekanan dalam usaha mencapai status Bandar hijau bagi Putrajaya.

186


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

188


189

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

190


191

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

192


193

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

194


195

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

196


197

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

198


199

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

200


201

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

202


203

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


KERTAS KERJA 5

JAPAN AND ASIA LOW-CARBON SOCIETY SCENARIOS AND ACTIONS Dr. Junichi Fujino National Institute for Environmental Studies Tsukuba, Japan


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

KERTAS KERJA 5 Japan and Asian Low-Carbon Society Scenarios and Actions Kertas Kerja 4 telah disampaikan oleh Dr. Junichi Fujino dari National Institute for Environmental Studies, Tsukuba, Japan BIODATA PEMBENTANG

He is an energy-environment-economy modeler to analyze global GHG emissions scenarios and energy system and has involved in the development of the AsiaPacific Integrated Model (AIM) to estimate climate change impact and to assess policy options for stabilizing global climate since 2000. He has fully engaged on “Japan Low-Carbon Society Scenario Project” during FY 2004 to FY2008 and supported Japan-UK joint research project on Low-Carbon Society to deliver its research outputs for G8 Japan, UNFCCC, and so on. Recently he has engaged on “Low-Carbon Asia Scenario Project” during FY 2009 to FY 2013 and has many chances to visit several Asian countries and cities nowadays. He received his B.S./M.S and Ph.D. in Electrical Engineering from the University of Tokyo, Japan. He has been working in current position since April 2000. He is visiting Associate professor, Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST), adjunct instructor, Tokyo University of Science, and IGES fellow.He is a lead author of IPCC Special Report on Renewable Energy Sources. He is a member of national committee on mid-long term GHG mitigation roadmap under Minister of the Environment Japan. Dr. Fujino merupakan Penyelidik Kanan dalam Climate Policy Assessment Section Centre for Global Environmental Research (CGER) di National Institute for Environmental Studies (NIES), Tsukuba, Japan. Beliau mempunyai pengalaman yang luas di dalam bidang penyelidikan termasuk analisis rekabentuk alam sekitar, terutama dalam rekabentuk sistem tenaga-ekonomi dan kajian Bio-Tenaga. Beliau terlibat di dalam pembangunan Asia Pacific Integrated Model’(AIM)

206


207

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

untuk mengukur kesan perubahan iklim dan untuk menilai pilihan polisi untuk keseimbangan iklim global. Beliau kini terlibat secara langsung dalam kajian Low carbon Society Scenario Project semenjak tahun 2004. Dr. Fujino berkelulusan B.S./M.S dan Ph.D dalam Kejuruteraan Elektrikal dari Universiti Tokyo, Jepun. Telah berkhidmat di National Institute for Environmental Studies, Japan hampir 11 tahun semenjak bulan April tahun 2000. Beliau juga merupakan Professor Madya di Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) dan Pengajar sambilan di Universiti Sains, Tokyo.


Kertas Kerja 5:

JAPAN AND ASIA LOW-CARBON SOCIETY SCENARIOS AND ACTIONS

Pembentang:

Dr. Junichi Fujino National Institute for Environmental Studies

Tsukuba, Japan


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

KERTAS KERJA 5

Japan and Asian Low-Carbon Society Scenarios and Actions

Oleh: Dr. Junichi Fujino National Institute for Environmental Studies Tsukuba, Japan

ABSTRAK

Japanese government set as target to cut 25% of GHG (Greenhouse Gas) by 2020 and 80% by 2050. He is leading to developing Japan Low-Carbon Society (LCS) scenarios that reduce GHG emissions around 60-80% by 2050 in Japan and structuring “a dozen actions” to realize technical reduction options (http://2050.nies.go.jp). He is one of modelers to provide simulation results to achieve 25% GHG emissions reduction by 2020 compared as 1990 level for the Japanese government and a member of roadmap committee on GHG emissions reduction under Central Environmental Council by Ministry of the Environment. He will explain the latest information on Japanese LCS scenarios and policies and its impact on Asian LCS scenarios.

210


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

212


213

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

214


215

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

216


217

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

218


219

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

220


221

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

222


223

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

224


225

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

226


227

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

228


229

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

230


231

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

232


233

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

234


235

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

236


237

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

238


239

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

SOAL JAWAB SESI 2

Kertas Kerja 3 Green Transport : Redefining Public Transport – Recent Achievements and Way Forward for Developing Cities Oleh : Mr. Hans Ulrich Fuhrke Principle Advisor German Technical Coorperation, GTZ German.

Soal Jawab 1 Nama Organisasi Soalan

Jawapan

: Dr. Junichi Fujino : National Institute of Environmental Studies, Tsukuba Japan :

 o you agreed that Road Pricing which has been D successfully implemented in Singapore can be one of the methods to reduce private vehicles entering the city?

: There are several measures that can be considered to reduce the usage of private vehicles in the city area. Road Pricing can be one of the measures. However, comprehensive network of public transportation system should be the priority when it comes to functionality so that public at large will have alternatives of commuting to the city. A good quality of public transportation system offers comprehensive way of mobility equipped with affordable services. Thus, the scenario will attract private car owners to switch their mode of transportation and provide alternatives to public before introducing Road Pricing System in the city area.

242


243

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

Soal Jawab 2 Nama Organisasi Soalan

: :

Jawapan

:

En. Azhar bin Othman Perbadanan Putrajaya

: What is Jakarta City Government’s approach in tackling issues relating to public transportation programs in the city? Is there any assistance by other foreign government in their public transportation programs?

 s a growing megacity, transportation issues have A significantly arisen and it has been estimated that in 2020, without a major transportation breakthrough, traffic jams will overwhelm the city and cost more to the country. Current public transportation in Jakarta consists of various types of buses, starting from the very small bemo and picked up size mikrolet, to slightly larger minibuses and full sized city buses. There are also both, two and four wheeled taxis. Other current transportation system includes the TransJakarta bus rapid transit system and the Jabodetabek Commuter Railway. Therefore, moving towards a rail-based public transportation is within the government’s intention to promote a Low Carbon Society in Indonesia. The main constraint of the current scenario is the lack of coordination between the different departments as too many different bodies involve in the public transportation project. The issues rose from how to apply and regulate the current practice as well as a conflict between borders of authority. Hence, Jakarta now is in the same track in implementing an approach of integrated public transportation system within the city area so does connecting to other suburban areas. In order to achieve that, the current proposed Mass Rapid Transit (MRT) project will integrate the current bus rapid transit system and commuter railway system. As the result, it will become the backbone of Jakarta transportation in the next few decades.

Additional Information from Wikipedia.org:

In the context of financial means, the current MRT project was funded through a loan by the Japan Bank for International Cooperation, now merged into the Japan International Cooperation Agency (JICA). PT Mass Rapid


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

Transit Jakarta is a limited liability company founded by the Jakarta Provincial Government will be responsible to operate the Jakarta MRT System. The shares are made up from 99% Jakarta Provincial Government and 1% PT Pasar Jaya (another Jakarta Reginal-GovernmentOwned-Company). PT MRTJ is classed as a RegionalGovernment-Owned-Company (Badan Usaha Milik Daerah-BUMD). The BUMD form for PT MRTJ is designed not to create profits for the shareholders, but instead to create flexibility in accessing alternative financing, which would otherwise be impossible if the company, was directly part of the government. With this, the cost of tickets sold to clients will be reduced with some of the operational cost being subsidized by other sources. The BUMD form also ensures transparency and accountability through the shareholders’ General Meeting, Decision Making and Reporting System which will be publicly available.

Soal Jawab 3 Nama Organisasi Soalan

: :

En Philipose Philips PAG Consult Sdn. Bhd.

:

Is it feasible by taking of government subsidy on fuel for the purpose of funding public transportation related projects?

: As has been mentioned before, there are several measures that can be considered to reduce the usage of private vehicles in the city area. To cut off government subsidies on fuel will result on raising the fuel price. Therefore at the first stage, it is advisable to provide an effective yet comprehensive public transportation system to the city so that public at large could benefit from it and offer alternatives for their mode of transportations. Having said that, public transport would consist of a network of rail-based rapid transit lines, partly on ground and partly elevated. Exclusively dedicated bus-rapid-transit lines complement and support this city wide network, where stations are no further than 1 km from any location within the CBD Area. Feeder buses of smaller scale connect these stations and Jawapan

244


245

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

collective (electric) as well as individual taxis (electric or manpowered) compliment the seamless connections within this hierarchy of urban public transport. Moreover, provision of streets, roads and parks to its citizens and visitors on the shaded, flood controlled and landscaped public space which will be dedicated to public activities and pedestrian mobility will encourage walkability further driven people to shift their mode of commuting to public transportation. In relation to the above matters, Taxing on fuel and Road Pricing can be done at the second stage in order to encourage people to use the public transports. Therefore, the scenario will contribute to the successful of the whole public transportation system.

Soal Jawab 4 Nama Organisasi

: :

En Mohamad bin Sa’elal Iskandar Regional Development Authority

Soalan

:

In terms of financial funding, is it essential for public transportation infrastructure such as MRT project to be funded by private sector to ensure the viability of the project?

Jawapan

:

It is proved that development of public transportation infrastructure need a huge amount of money for funding. It is good if private sector can develop the infrastructure and operate public transport system. However, in terms of feasibility in a long run, it might cost more to the public as profit oriented company will put a burden to the public in the end. In this context, emphasis should be given to the aspect of financial and economic calculations. For instance, Jakarta government loss about USD 5 Million a year because of not having a proper public transportation system due to public health, declining productivity and so forth. Thus, Government should play a vital role to invest into public transportation in any possible way. Professional ways in managing the project by lead agency and operated equally with non-profit organization can be considered as one of the implementation mechanism. Hence,


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

Government can provide good public transport facilities while economic factors taken into consideration. Generally in global context, public had spent around USD 100 mil per Kilometre every day in Asian region. If this amount of money is taken into account on developing public transport infrastructure and facilities, it can defame the idea of governmental institution.

RUMUSAN PENGERUSI SESI For the time being, there is still a need for Government to provide subsidies in developing country. However when public at large could benefit from a comprehensive transportation system in the country which offer alternatives for their mode of transportations, then other measures to enhance the system can be considered, for instance taxing the fuel and road pricing. In relation to the matter mentioned above, Smart partnership between government and private sector like Government link company (GLC) can be one of the implementation mechanisms to improve and promote green public transportation with an affordable or minimum cost to the public. Kertas Kerja 4 Turning Putrajaya Into Malaysia’s Pioneer Green City Oleh: En. Omairi Bin Hashim Pengarah Perancangan Bandar Perbadanan Putrajaya

Soal Jawab 1 Nama

:

Prof. Dr. Ho Chin Siong

Organisasi

:

Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Soalan

:

What is the planning character needed in Putrajaya?

Jawapan

: Perancangan asal pembangunan Putrajaya adalah bertujuan bagi mengurangkan kesesakan lalulintas di Kuala Lumpur. Walaubagaimanapun, pertambahan penduduk dan perpindahan empat (4) pejabat kementerian pada masa hadapan akan mewujudkan kesesakan lalulintas yang semakin teruk pada masa puncak. Bagi mengatasi kesesakan lalulintas ini,

246


247

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

Putrajaya mempunyai cadangan awal pembangunan iaitu menyediakan sistem pengangkutan ‘monorail’ yang lebih efisyen. Namun demikian, penyediaan sistem pengangkutan ‘monorail’ tidak dapat dilaksanakan kerana sumber kewangan yang terhad.

Kertas Kerja 5 Japan and Asian Low-Carbon Society Scenarios and Actions Oleh: Dr. Junichi Fujino National Institute for Environmental Studies Tsukuba, Japan

Soal Jawab 1 Nama

:

Prof. Dr. Ho Chin Siong

Organisasi

:

Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Soalan

: Apakah tindakan Malaysia melaksanakan LCS?

Jawapan

: Pembuat dasar perlu diberi pendedahan agar isu berkaitan mewujudkan LCS ini dapat dilaksanakan sepertimana di negara-negara Asia yang lain seperti India dan Jepun. Kerjasama di antara pembuat dasar dan rakyat dalam merealisasikan LCS ini adalah penting agar segala dasar yang digubal dapat membentuk sebuah masyarakat yang mencintai alam sekitar.

selanjutnya

untuk


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

UCAPAN PENUTUP

“PEMBANGUNAN MAMPAN-KEJIRANAN HIJAU”

Oleh:

YBhg. Dato’ Mohd. Fadzil Bin Haji Mohd. Khir Ketua Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

250


251

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

UCAPAN PENUTUP DAN RESOLUSI “PEMBANGUNAN MAMPAN-KEJIRANAN HIJAU”

Oleh :

Y.Bhg. Dato’ Mohd. Fadzil Bin Haji Mohd. Khir Ketua Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Saudara/Saudari Pengerusi Majlis; Y. Berusaha. En. Kamalruddin bin Shamsuddin, Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan), Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia; Y.H. Dato’ Hamisah bt. Ariffin, Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan), Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Merangkap Pengerusi Jawatankuasa Induk Hari Perancangan Bandar Sedunia 2010; Dato’-dato’, Datin-datin, Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum wbh dan Salam Sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah swt kerana dengan berkat limpah kurnianya Majlis Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia 2010 dan Seminar pada kali ini telah berjalan dengan lancar sepertimana tahun-tahun lepas. Saya seterusnya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan setinggi penghargaan kepada Dato’-dato’, Datin-datin, Tuan-tuan dan Puan-puan kerana telah sudi hadir di Majlis Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia 2010 dan seminar pada hari ini. Saya difahamkan penyertaan di seminar pada kali ini amat memberangsangkan dimana seramai lebih 150 orang peserta telah hadir yang terdiri daripada Perancang Bandar di sektor awam mahupun swasta, Badan-badan Bukan Kerajaan (NGO), ahli akademik, pemaju hartanah, pelajar IPTA/IPTS, orang awam dan ramai lagi. Kehadiran Dato’-dato’, Datin-datin, Tuantuan dan Puan-puan menunjukkan sokongan padu terhadap Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia yang disambut pada 8 November setiap tahun. Dato’-dato’, Datin-datin, Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian.


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

Secara umumnya, saya amat berharap Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia pada kali ini telah dapat memberi lebih banyak publisiti terhadap profesion Perancang Bandar dan aktiviti yang dijalankan di kalangan Perancang Bandar di dalam menyumbang ke arah pembangunan mampan, khususnya di peringkat kejiranan. Ini adalah seiringan dengan tema Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia pada kali ini iaitu “Pembangunan Mampan – Kejiranan Hijau” atau “Sustainable Development – Green Neighbourhood”. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan yang terlibat di dalam merancang bandar dan alam persekitaran, untuk menyokong inisiatif Kejiranan Hijau di negara ini. Pada seminar kali ini, kita telah mendengar sebanyak 5 pembentangan kertas kerja yang berkait rapat dengan usaha mewujudkan Kejiranan Hijau: Kertas Kerja 1 telah dibentangkan oleh En. Kamalruddin bin Shamsuddin, Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan), Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia. Beliau telah membentangkan Rancangan Fizikal Negara Ke-2 yang dapat memberi arah tuju perancangan spatial dalam konteks pembangunan mampan dan kejiranan hijau; Kertas Kerja 2 pula telah disampaikan oleh En. Ismail bin Ibrahim, Ketua Eksekutif, Wilayah Pembangunan Iskandar Malaysia (IRDA) dimana beliau telah menyentuh berhubung usaha-usaha yang telah dijalankan di Wilayah Pembangunan Iskandar ke arah ‘Low Carbon Society’; Kertas Kerja 3 yang telah dibentangkan oleh Mr. Hans Ulrich Fuhrke dari German Technical Coorperation pula telah memberi pendedahan kepada kita berhubung pengangkutan hijau atau ‘Green Transport’ dimana contoh-contoh yang telah diberikan dapat memberi panduan kepada kita didalam merancang pengangkutan yang mampan; Kertas Kerja 4 pula telah disampaikan oleh En. Omairi bin Hashim, Pengarah Perancangan Bandar, Perbadanan Putrajaya dimana beliau telah menyentuh berhubung usaha-usaha menjadikan Putrajaya sebagai Bandaraya Peneraju Utama ‘Green City’; dan Akhir sekali, Kertas Kerja 5 telah disampaikan oleh Dr. Junichi Fujino dari National Institute for Environmental Studies, Tsukuba, Japan. Beliau telah membentangkan kertas kerja berhubung kajian ‘Low Carbon’ dan apakah ‘planning tools’ dan aplikasi penggunaannya di dalam kajian tersebut. Daripada hasil pembentangan kertas-kertas kerja dan sesi soal-jawab yang telah dijalankan di sepanjang seminar pada hari ini, adalah jelas bahawa Pembangunan

252


253

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

Mampan – Kejiranan Hijau” merupakan satu usaha yang penting ke arah mewujudkan pembangunan yang mengutamakan kualiti hidup atau ‘Quality of Life’ di dalam komuniti perbandaran. Kejiranan hijau dapat mewujudkan kualiti alam persekitaran yang ideal dimana ianya diantara lain dapat mengurangkan kadar pelepasan gas karbon dioksida (CO2 emission) ke udara dan mempromosi ‘energy efficient lifestyles’. Ini adalah bertepatan dengan hasrat Kerajaan Malaysia untuk mengurangkan CO2 emission sehingga 40% per kapita GDP menjelang tahun 2020.

Dato’-dato’, Datin-datin, Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian. Seterusnya, izinkan saya membaca resolusi yang telah dicapai berdasarkan kepada Seminar Hari Perancangan Bandar Sedunia 2010 pada kali ini: Resolusi Pertama: RFN hendaklah dijadikan panduan strategik di dalam menjana inisiatif-inisiatif Kejiranan Hijau di peringkat negeri dan tempatan dimana aspek-aspek seperti Transit Oriented Development (TOD), pembangunan mampat (compact development), Green Building Index (GBI) dan penggunaan “renewable energy” telah dikenalpasti sebagai dasar-dasar yang menyokong pembangunan mampan dan Kejiranan Hijau. Sehubungan ini, tindakan-tindakan untuk merangkumkan konsep dan reka bentuk perbandaran hijau perlulah diambilkira di dalam Rancangan-rancangan Pemajuan; Resolusi Kedua: Pembangunan mampan hendaklah menjadi agenda utama pembangunan di semua Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) termasuklah usahausaha ke arah Low Carbon Society (LCS) yang bermatlamatkan pengurangan kadar pelepasan karbon dioksida ke atmosphera. Ini adalah selaras dengan hasrat Kerajaan untuk mengurangkan pelepasan karbon dioksida sehingga 40% per kapita GDP menjelang tahun 2020. Oleh itu, PBT-PBT dan pemaju perlu menyokong hasrat ini dengan merekabentuk pelan-pelan gunatanah yang dapat mengurangkan kadar pergantungan terhadap kenderaan persendirian di kawasan kejiranan masing-masing, mempromosi aktiviti-aktiviti kejiranan lain yang mempunyai ciri-ciri ‘Low Carbon’ dan ‘green lifestyle’. Sehubungan ini, pihak Wilayah Pembangunan Iskandar Malaysia (IRDA) dan Perbadanan Putrajaya telah mula merangkumkan konsep Low Carbon Society (LCS) di dalam perancangan bandar masing-masing dan dijangka akan mejadi ‘test-bed’ supaya dapat diaplikasi oleh PBT-PBT lain; Resolusi Ketiga: Pengangkutan mampan atau pengangkutan hijau terdiri daripada beberapa komponen seperti pengangkutan awam dan juga dapat dicapai dengan cara berbasikal atau berjalan kaki. Pengangkutan awam perlu disokong oleh Transit Oriented Development (TOD) manakala cara berbasikal dan berjalan kaki disokong oleh laluan-laluan basikal dan rangkaian pejalan


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

kaki yang ‘continuous’ dan berintegrasi. Aspek-aspek merancang pengangkutan awam yang berintegrasi ini perlulah diberi penekanan di dalam Rancangan Pemajuan khususnya Rancangan Tempatan dan Rancangan Kawasan Khas; Resolusi Keempat: Pengwujudan Kejiranan Hijau memerlukan komitmen dari semua stakeholder. Ini termasuklah pihak awam mahupun swasta dan juga para Jururancang Bandar dan pemaju hartanah di dalam mereka bentuk Kejiranan Hijau yang bersedia untuk menghadapi cabaran-cabaran pertumbuhan ekonomi, sosial dan kebudayaan serta persekitaran perbandaran yang sihat; dan Resolusi Kelima: Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) hendaklah melibatkan penyertaan komuniti tempatan di dalam merancang Kejiranan Hijau. Lanjutan dari ini juga, ‘social network’ diantara PBT-PBT untuk mempromosi aktiviti-aktiviti Kejiranan Hijau perlulah diwujudkan. Sesungguhnya, penglibatan komuniti adalah menjadi tonggak ke atas kejayaan sesuatu Kejiranan Hijau. Di dalam hal ini, promosi untuk kesedaran am atau ‘green conciousness’ perlulah dijalankan oleh semua PBT, pemaju-pemaju, Jururancang-jururancang Bandar dan masyarakat setempat.

Dato’-dato’, Datin-datin, Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian. Adalah diharapkan resolusi yang telah dicapai di Seminar Hari Perancangan Bandar Sedunia 2010 pada kali ini dapat dijadikan panduan oleh semua pihak yang terlibat di dalam merancang bandar dan alam persekitaran termasuklah semua Jabatan-jabatan dan Agensi Kerajaan di semua peringkat samada Persekutuan, Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan, juga mahupun sektor swasta, Badanbadan Bukan Kerajaan (NGO), ahli akademik dan pemaju hartanah. Di peringkat Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia pula, saya akan memastikan supaya semua resolusi yang telah dicapai pada hari ini dapat diterapkan di dalam perancangan bandar dan desa di negara ini di dalam jangka masa pendek mahupun jangka masa panjang. Seterusnya, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi tahniah sekali lagi kepada Bandar-bandar seperti Putrajaya, Shah Alam, Petaling Jaya, Melaka dan Jempol kerana telah mencapai status Bandar Mampan di bawah MURNInet Excellence Award pada tahun ini. Adalah diharapkan semua bandar lain di negara ini akan terus berusaha untuk mencapai status Bandar Mampan dari masa ke semasa. Akhir kata, sebelum saya mengundurkan diri, sekali lagi saya bagi pihak Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua peserta seminar yang telah hadir pada hari ini. Tidak lupa juga ucapan setinggi penghargaan kepada semua Pengerusi

254


255

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

dan Pembentang Kertas Kerja yang telah menjayakan seminar ini. Dan akhir sekali, saya juga ingin mengucapkan setinggi tahniah dan ucapan ribuan terima kasih kepada Y.H. Dato’ Hamisah bt. Ariffin, Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan), Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Merangkap Pengerusi Jawatankuasa Induk Hari Perancangan Bandar Sedunia 2010 dan semua pihak Urusetia dan ahli Jawatankuasa yang telah bertungkuslumus bagi memastikan Majlis Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia 2010 dan Seminar pada kali ini berjalan dengan jayanya. Sekian, terima kasih dan dengan ini saya secara rasminya menutup Seminar sempena Majlis Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia 2010. Semoga kita berjumpa lagi di Majlis Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia pada tahun hadapan. Assalamualaikum wbh dan SALAM 1MALAYSIA.


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

258

SENARAI KEHADIRAN PESERTA SEMINAR HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA (HPBS) 2010

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA (IBU PEJABAT)

NO. 1

NAMA

BAHAGIAN / UNIT

CIK FARIDAHWATI BT.MOHD SALLEH

BAHAGIAN KORPORAT

2

CIK NURUL HAMIZAH BT. AHMAD

BAHAGIAN KORPORAT

3

DATIN HJH. NOORAINI BT. HJ. ISMAIL

BAHAGIAN KORPORAT

4

EN. MOHD NAJIB B. AHMAD

BAHAGIAN KORPORAT

5

EN. MOHD. HANIF B. MOHD MAIFIAH

BAHAGIAN KORPORAT

6

EN. MOHD. SUKURAN B. TAIB

BAHAGIAN KORPORAT

7

EN. MUHAMMAD ROSDI B. ABDULLAH

BAHAGIAN KORPORAT

8

PN. APRIANA BT. ABD. MAJID

BAHAGIAN KORPORAT

9

PN. ASMARIAH BT. AHMAD

BAHAGIAN KORPORAT

10

PN. ROSZILAWATI BT. NOR AZIZ

BAHAGIAN KORPORAT

11

TN. HJ. AMIR HAMZAH B. HASHIM

BAHAGIAN KORPORAT

12

CIK SITI NUFFARHANA AIN BT. ISMAIL

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN (SEKSYEN PENTADBIRAN)

13

EN. MOHAMMED RAMANI B. ABD. RANI

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN (SEKSYEN PENTADBIRAN)

14

EN. WAN FAUZI B. HJ. WAN TAJUL ARIFFIN

15

EN. ZAKARIA B. ZAINAL

16

PN. JUNIEDA BT. HASHIM @AWANG

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN (SEKSYEN PENTADBIRAN) BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN (SEKSYEN PENTADBIRAN) BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN (SEKSYEN PENTADBIRAN)

17

PN. MAZLINDA BT. MOHTAR

18

PN. ROSMI BT. RAMLI

19

PN. SUHAILI BT. DOLLAH @SULAIMAN

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN (SEKSYEN PENTADBIRAN) BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN (SEKSYEN PENTADBIRAN) BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN (SEKSYEN PENTADBIRAN)

20

PN. ZAHRIAH BT. YUSJAR

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN (SEKSYEN KEWANGAN)

21

CIK AZIHAH BT. OSMAN

22

PN. FAHIZAH BT. MOHD YUSOFF

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN (SEKSYEN SUMBER MANUSIA) BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN (SEKSYEN SUMBER MANUSIA)


PROSIDING SEMINAR

259

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010 23

PN. NAJWA BT. ABDULLAH

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN (SEKSYEN SUMBER MANUSIA)

24

PN. NORMISLIHA BT. SUHUD

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN (SEKSYEN SUMBER MANUSIA)

25

CIK RAJESWARY A/P VASU

26

EN. IRMAN B. IBRAHIM

27

EN. MOHD AZMAN B. MOHD SALLEH

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN (SEKSYEN TEKNOLOGI MAKLUMAT) BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN (SEKSYEN TEKNOLOGI MAKLUMAT) BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN (SEKSYEN TEKNOLOGI MAKLUMAT)

28

EN. SYAIFUL NIEZAM B. HAMIL

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN (SEKSYEN

29

PN. SELASIAH BT. AWANG

30

CIK SITI ZALINA BT. ABU BAKAR

BAHAGIAN MAKLUMAT GUNATANAH NEGARA

31

EN. ABBAS BIN ABDUL WAHAB

BAHAGIAN MAKLUMAT GUNATANAH NEGARA

32

EN. FAISAL BIN KHALIL

BAHAGIAN MAKLUMAT GUNATANAH NEGARA

33

EN. MOHD FAISAL B. KHALIL

BAHAGIAN MAKLUMAT GUNATANAH NEGARA

34

EN. MOHD KHAMIMI B. IDRIS

BAHAGIAN MAKLUMAT GUNATANAH NEGARA

35

EN. MOHD RASHID BIN ABD TALIB

BAHAGIAN MAKLUMAT GUNATANAH NEGARA

36

EN. RAMLI BIN ZULKEFLI

BAHAGIAN MAKLUMAT GUNATANAH NEGARA

37

PN. MAZNI BT. DAHLAN

BAHAGIAN MAKLUMAT GUNATANAH NEGARA

38

PN. MIMI ZAREENA BT. MD. NOR

BAHAGIAN MAKLUMAT GUNATANAH NEGARA

39

PN. NORA BT. HARON

BAHAGIAN MAKLUMAT GUNATANAH NEGARA

40

PN. SALINA BT. ALANG ABDUL RAHMAN

BAHAGIAN MAKLUMAT GUNATANAH NEGARA

41

EN. ABD. RASYID B. ZAINAL

BAHAGIAN PERUNDANGAN DAN KAWAL SELIA

TEKNOLOGI MAKLUMAT) BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN (SEKSYEN TEKNOLOGI MAKLUMAT)

PERANCANGAN 42

EN. ABDULLAH B. ABDUL RAHMAN

BAHAGIAN PERUNDANGAN DAN KAWAL SELIA PERANCANGAN

43

EN. BADRUL B. RAHIM

44

EN. MUHAMMAD SUFFIAN B. ABDUL RAZAK

45

PN. HAFALIZA BT. ISHAK

BAHAGIAN PERUNDANGAN DAN KAWAL SELIA PERANCANGAN BAHAGIAN PERUNDANGAN DAN KAWAL SELIA PERANCANGAN BAHAGIAN PERUNDANGAN DAN KAWAL SELIA PERANCANGAN

46

PN. HASNI BT. RAMLI

47

PN. KAMARIAH BT. IBRAHIM

48

PN. LELAWATI @ NORMADIAH BT. ISMAIL

BAHAGIAN PERUNDANGAN DAN KAWAL SELIA PERANCANGAN BAHAGIAN PERUNDANGAN DAN KAWAL SELIA PERANCANGAN BAHAGIAN PERUNDANGAN DAN KAWAL SELIA PERANCANGAN


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010 49

PN. LILIAN TAI YEE CHI

260

BAHAGIAN PERUNDANGAN DAN KAWAL SELIA PERANCANGAN

50

PN. NORAINI BT. OMAR CHONG

BAHAGIAN PERUNDANGAN DAN KAWAL SELIA PERANCANGAN

51

PN. NORIDA BT. MUSTAFA

52

PN. SANISAH BT. SHAFIE

53

PN. WIRDA BT. ASMAT

BAHAGIAN PERUNDANGAN DAN KAWAL SELIA PERANCANGAN BAHAGIAN PERUNDANGAN DAN KAWAL SELIA PERANCANGAN BAHAGIAN PERUNDANGAN DAN KAWAL SELIA PERANCANGAN

54

DR. ALIAS BIN RAMELI

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

55

DR. DAHLIA BT. ROSLY

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

56

EN. FADZLI BIN. ZUBI

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

57

EN. HASNAN BIN IBERAHIM

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

58

EN. MOHD FAIZALNIZAM B. MD. ZAIN

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

59

PN. NORZALIZA BT. MOHD PUZI

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

60

MOHD FAHRURAZI B. AHMAD SULEIMAN

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

61

PN. TEE SZU FONG

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

62

PN. SHAMSAINI BT. SHAMSUDDIN

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

63

PN. SUZLYNA BT. ABD. LATIB

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

64

TN. HJ. MUHAMMAD RIDZUAN BIN ARSHAD

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

65

EN. MUHAMMAD ANWAR B. RAMLI

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

66

CIK HAIZA WAHIDA BT. HARON

BAHAGIAN PERANCANGAN WILAYAH

67

CIK MASTURA BT. ZUBIR

BAHAGIAN PERANCANGAN WILAYAH

68

EN. ADI ISKANDAR ZULKARNAIN B. NOORDIN

BAHAGIAN PERANCANGAN WILAYAH

69

EN. AZRUL B. OSMAN

BAHAGIAN PERANCANGAN WILAYAH

70

EN. MOHD FAISAL B. JAMALUDDIN

BAHAGIAN PERANCANGAN WILAYAH

71

EN. MOHD IZAD B. YAHAYA

BAHAGIAN PERANCANGAN WILAYAH

72

EN. ZULAZHAR BIN ABD GAHNI @ ABD.

BAHAGIAN PERANCANGAN WILAYAH

GHANI 73

PN. HAZIZAH BT. SULAIMAN

BAHAGIAN PERANCANGAN WILAYAH

74

PN. MARIYANTI BT MD. DESA

BAHAGIAN PERANCANGAN WILAYAH

75

PN. MAZISALWANI BT. MAHYUDDIN

BAHAGIAN PERANCANGAN WILAYAH

76

PN. NORHANA BT. MOHD NOOR

BAHAGIAN PERANCANGAN WILAYAH

77

PN. NORIDA BT. ABDULLAH

BAHAGIAN PERANCANGAN WILAYAH

78

PN. RUHAIZAH BT. MOHD RAWI

BAHAGIAN PERANCANGAN WILAYAH

79

PN. ZALEHA BT. SHAARI

BAHAGIAN PERANCANGAN WILAYAH

80

EN. KAHLIL BIN BUSHRA

BAHAGIAN PERANCANGAN WILAYAH

81

CIK ZAHARIAH BT. MOHAMAD JAN

BAHAGIAN PERANCANGAN WILAYAH

82

CIK HAJAR BT. AHMAD

BAHAGIAN RANCANGAN FIZIKAL NEGARA

83

CIK NINA IZURIN BT. YAHAYA

BAHAGIAN RANCANGAN FIZIKAL NEGARA


PROSIDING SEMINAR

261

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010 84

CIK ROKIBAH BT. ABDUL LATIF

BAHAGIAN RANCANGAN FIZIKAL NEGARA

85

DATIN NORA’SHIKIN BT. HJ. KUMASI

BAHAGIAN RANCANGAN FIZIKAL NEGARA

86

EN. AZLAN B. MOHD NASIR

BAHAGIAN RANCANGAN FIZIKAL NEGARA

87

EN. AZLAN SHAH B. ZAINUN

BAHAGIAN RANCANGAN FIZIKAL NEGARA

88

EN. KHAIRUL HAZIZI B. FORIZAD

BAHAGIAN RANCANGAN FIZIKAL NEGARA

89

EN. MOHD SANNY B. MOHD RASHID

BAHAGIAN RANCANGAN FIZIKAL NEGARA

90

EN. MOHD SYAMSUL ARIEF B. MAHBUD

BAHAGIAN RANCANGAN FIZIKAL NEGARA

91

EN. NIK MOHD NIZAM B. NIK ANUWA

BAHAGIAN RANCANGAN FIZIKAL NEGARA

92

EN. ROZI EFFENDY B. ABD. RAHMAN

BAHAGIAN RANCANGAN FIZIKAL NEGARA

93

EN. SHAHRIZAN B. ABD. RAZAK

BAHAGIAN RANCANGAN FIZIKAL NEGARA

94

EN. SYED MOHD KAMAL B. SAYED MAHADI

BAHAGIAN RANCANGAN FIZIKAL NEGARA

95

EN. ZAINUDDIN B. NALI

BAHAGIAN RANCANGAN FIZIKAL NEGARA

96

EN.MOHD YUSRE B. NAHAR

BAHAGIAN RANCANGAN FIZIKAL NEGARA

97

EN.MOHD YUSRI B. MOHD YUNOS

BAHAGIAN RANCANGAN FIZIKAL NEGARA

98

PN. AFARIZA BT. ABD. RAHMAN

BAHAGIAN RANCANGAN FIZIKAL NEGARA

99

PN. HJH. MARHAMAH BT. ABD. GHAFFAR

BAHAGIAN RANCANGAN FIZIKAL NEGARA

100

PN. IDA RAHAYU BT. MT. RADZI

BAHAGIAN RANCANGAN FIZIKAL NEGARA

101

PN. NAZRIAH BT. HJ. AHMAD

BAHAGIAN RANCANGAN FIZIKAL NEGARA

102

PN. NEN FARAHANA BT. AHMAD FOOAD

BAHAGIAN RANCANGAN FIZIKAL NEGARA

103

PN. NOR BAIZURA BT. CHE MAN

BAHAGIAN RANCANGAN FIZIKAL NEGARA

104

PN. ROSNAH BT. OSMAN

BAHAGIAN RANCANGAN FIZIKAL NEGARA

105

PN. SHAHIDAH BT. WAN CHE MOHAMED

BAHAGIAN RANCANGAN FIZIKAL NEGARA

106

PN. SHUHAILA BT. MD. FADZIR

BAHAGIAN RANCANGAN FIZIKAL NEGARA

107

PN. SITI NORZIA BT. HJ. SOIB

BAHAGIAN RANCANGAN FIZIKAL NEGARA

108

EN. NORHADZMI B. MOHD NOR

UNIT PENYELARASAN PROJEK

109

EN. NORHADZMI B. MOHD NOR

UNIT PENYELARASAN PROJEK

110

PN. FATIMATON BT. HASSAN

UNIT PENYELARASAN PROJEK

111

PN. HARIZAH BT. DATO’ HJ. HASSAN

UNIT PENYELARASAN PROJEK

112

CIK MAZILLAH AZLEEN B. MAT NOR

PEJABAT PROJEK ZON SELATAN

113

EN. ABDUL JAMIL BIN ARSHAD

PEJABAT PROJEK ZON SELATAN

114

EN. SUHAIMI BIN BIN SARPAN

PEJABAT PROJEK ZON SELATAN

115

TN. HJ MOHD. ISA BIN JAAFAR

PEJABAT PROJEK ZON SELATAN

116

TN. HJ. ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH

PEJABAT PROJEK ZON SELATAN

117

CIK NORAZIAH BT. ABDUL AZIZ

PEJABAT PROJEK ZON TENGAH

118

EN. ABDUL RAHAMAN BIN HAMZAH

PEJABAT PROJEK ZON TENGAH

119

EN. MOHD ARIFFIN BIN AHMAD

PEJABAT PROJEK ZON TENGAH

120

EN. MOHD FAIZAL BIN ABD. AZIZ

PEJABAT PROJEK ZON TENGAH

121

EN. MOHD HISHAM B. MOHD. ISA

PEJABAT PROJEK ZON TENGAH

122

EN. MUSTAFA BAKRI B. ALIAS SANI

PEJABAT PROJEK ZON TENGAH

123

EN. SHAHIDI BIN YUSOP

PEJABAT PROJEK ZON TENGAH

124

EN. ZOLKIFLI B. HASIM

PEJABAT PROJEK ZON TENGAH


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010 125

PN. ALIMAH BT. MOHD. SURI

PEJABAT PROJEK ZON TENGAH

126

PN. KALSOM BT. YOP MOHD.KASIM

PEJABAT PROJEK ZON TENGAH

127

PN. LILIAN HO YI CHAN

PEJABAT PROJEK ZON TENGAH

128

PN. NORHAYATI BT. ABU BAKAR

PEJABAT PROJEK ZON TENGAH

129

PN. ROSMIZAWATI BT. SALLEH

PEJABAT PROJEK ZON TENGAH

130

TN. HJ. MOHD ALI B. ABU BAKAR

PEJABAT PROJEK ZON TENGAH

131

EN. HAARIS FADZILAH B. ARSHAD

PEJABAT PROJEK ZON TENGAH

132

EN. MOHD RUSHDAN B. ABDUL MAJID

PEJABAT PROJEK ZON TENGAH

133

EN. SHAHRIN AMIR B. SHARIFUDDIN

PEJABAT PROJEK ZON TENGAH

134

PN. NORAINI BT.HJ.KASIM

PEJABAT PROJEK ZON TENGAH

135

PN. SARIFAH BT. ABD. KADIR

PEJABAT PROJEK ZON TENGAH

136

EN. MUHAMAD HAKIMI B. MOHD HUSSAIN

PEJABAT PROJEK ZON UTARA

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI

NO.

NAMA

NEGERI

137

PN. NORASIAH BTE. HANIFF

JPBD SELANGOR

138

EN. AHMAD FAUZI YUSSOF

JPBD SELANGOR

139

PN. NORMUNIRAH BT. AWALUDDIN

JPBD KEDAH

140

TN. HJ. NORAN BIN SHARIF

JPBD KEDAH

141

CIK NORASIMAH BT. SALLEH

JPBD KEDAH

142

PN. NUZULNISA BT. BARUDIN @ KAMARUDIN

JPBD KEDAH

143

PN. ROSMIYANI BT. CHE HARUN

JPBD KELANTAN

144

EN. AMINARIFF B. HUSSIN

JPBD KELANTAN

145

PN. SHARFARIZAN BT. ZOLKIFLI

JPBD KELANTAN

146

TN. HJ. MOHAMAD ZAKI BIN IBRAHIM

JPBD MELAKA

147

PN. HAIBENARISAL BT. BAJURI

JPBD NEGERI SEMBILAN

148

PN. JASMIAH BT. ISMAIL

JPBD NEGERI SEMBILAN

149

EN. KHAIRON ZAIREE BIN BASIRON

JPBD NEGERI SEMBILAN

150

TN. HJ. MOHD. ANUAR BIN MAIDIN

JPBD NEGERI SEMBILAN

151

PN. MAZWIN BT. MOHAMED NOOR

JPBD NEGERI SEMBILAN

152

EN. MOHD. FARABI YUSOFF BIN YUSOFF

JPBD PAHANG

153

DR. DOLBANI BIN MIJAN

JPBD PERAK

154

PN. FITRI BT. ABD. RAHMAN

JPBD PERAK

155

PN. SYAZLINA BT. BAHARI

JPBD PERAK

262


263

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010 SENARAI KEHADIRAN PESERTA SEMINAR HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA (HPBS) 2010 PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) NO.

NAMA

MAJLIS PERBANDARAN / DAERAH

156

EN. NIZAM BIN SHAARI

MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA

157

EN. MOHD. FAIZAL BIN MOHD. ALI

MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR

158

EN. MOHD. SHAH REZZA BIN MUSTAZAR

MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR

AZHAR 159

EN. JOHARI BIN AHMAD

MAJLIS PERBANDARAN KAJANG

160

PN. SAIDAH BT. MAHMUD

MAJLIS DAERAH KUALA SELANGOR

161

EN. ABD. GHAPAR B. DAHLAN

MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG

162

PN. NORFAZLINA BT. MUNAJI

MAJLIS DAERAH SIMPANG RENGGAM

163

TN. HJ. ZAID BIN A. RAHMAN

MAJLIS DAERAH KOTA TINGGI

164

EN. ZAINUDDIN BIN KASRI

MAJLIS DAERAH KOTA TINGGI

165

PN. NADIA IRYANTI PUTRI BINTI AB. KADIR

MAJLIS DAERAH YONG PENG

166

Y. BHG. DATO’ HJ. MOHD. SAUFIE BIN

MAJLIS PERBANDARAN KUALA KANGSAR

ARIFIN 167

EN. WONG KAM LEE

MAJLIS BANDARAYA IPOH

168

EN. AHMAT ZAINUDIN BIN SAIDI

MAJLIS DAERAH TELUK INTAN

169

PN. SITI NURBAYA BT. ABU BAKAR

MAJLIS DAERAH SELAMA

170

EN. MOHD. FAIZUL BIN MOHD. ZAIDIN

MAJLIS DAERAH PERAK TENGAH

171

EN. MOHD. HISAMUDIN BIN IDRIS

MAJIS PERBANDARAN KUANTAN

172

DATO’ HJ. AHMAD SALHI B. ABD LATIF

MAJIS PERBANDARAN TEMERLOH

173

EN. MOKHTAR BIN ABDUL MUBIN

MAJIS PERBANDARAN TEMERLOH

174

CIK. MAZMIN BT ELIAS

MAJLIS DAERAH MARAN

175

PN. HABSAH BT. MAT JABAR

MAJLIS DAERAH MARAN

176

EN. CHE WAN ZAHARI AHMAD

MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN

177

EN. MOHD. SABRI BIN MUHAMMAD

MAJLIS DAERAH DUNGUN

178

EN. CHE AMRAN BIN CHE ABDULLAH

MAJLIS DAERAH SETIU

179

EN. ROZAIDI BIN MAHAT

MAJLIS PERBANDARAN HANG TUAH JAYA

180

PN. NURUL ADAWATY BT. ISMAIL

MAJLIS PERBANDARAN ALOR GAJAH

184

EN. FAISAL BIN MOHD. SAPARI

MAJLIS DAERAH BALING

185

EN. MOHD. ZAIFOUL BIN MD. AKHIR

MAJLIS DAERAH BALING

186

EN. ABD. AZIZ BIN HASSAN BCK

MAJLIS DAERAH SIK

187

TN. HJ.MOHAMAD RAWI BIN BAHAROM

MAJLIS DAERAH REMBAU

188

EN. NAZRI BIN A. GHANI

MAJLIS PERBANDARAN NILAI

189

EN. MOHAMAD ZAINOOR BIN ZAINUDDIN

MAJLIS DAERAH JELEBU

190

EN. AHMAD FAIZAL BIN KAMARUDIN

MAJLIS DAERAH TAMPIN

191

EN. FAKHRUL HAFRIZ BIN SUHAIMI

MAJLIS DAERAH JELI

192

EN.MOHD RAZAINI BIN ISHAK

MAJLIS DAERAH DABONG


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010 “SENARAI KEHADIRAN PESERTA SEMINAR HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA (HPBS) 2010” KEMENTERIAN DAN JABATAN NO.

NAMA

AGENSI

193

EN. ABDUL HAMID B. ABDUL MAJID

KEM. KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

194

EN.ROSLEE BIN ABDULLAH

JABATAN LANSKAP NEGARA

195

EN. AZHAR NORAINI

UNIT PERANCANG EKONOMI

196

PN. SABARIAH BT. ABDUL AZIZ

KEM. KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

197

EN. SAIFUDDIN BIN AHMAD

KEM. KERJA RAYA

AGENSI-AGENSI LAIN / IPTA NO.

NAMA

AGENSI

198

EN. RUSTAM KHIRI ZAHARI

UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA

199

PN. M. ZAINORA BT. ASMAWI

UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA

200

EN. CHE ARIFFIN BIN YUSOF

LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH

201

ARIFFIN BIN ALI

LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH

202

CIK NOORSHAHADAH BT. SAIDIN

LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI

203

PN. FARRAH FAZLINA BT.MUSTAPA

WILAYAH PEMBANGUNAN ISKANDAR MALAYSIA

204

CIK. SURAYA BT. BAHARUDDIN

(IRDA) WILAYAH PEMBANGUNAN ISKANDAR MALAYSIA (IRDA) 205

EN. MOHAMAD JAMIL BIN AHMAD

WILAYAH PEMBANGUNAN ISKANDAR MALAYSIA (IRDA)

206

EN. AHMAD NASYUTION

UNIVERSITI MALAYA

PERUNDING NO.

NAMA

AGENSI

207

EN. MOHD. SAMSUDIN BIN

FI PLANNING SDN. BHD

MOHAMED 208

EN. IHSAN ZAINAL MOKHTAR

IZM CONSULT SDN BHD

209

EN. PHILIPPOSE PHILIPS

PAG CONSULT SDN BHD

210

MOHD. ZAINAL BIN RAZAK

RPCC CONSULTAN

211

ABD RAFAR BIN ABD AZIZ

RPCC CONSULTAN

212

MOHD. HANIFF BIN MOHD. YUNUS

KITA RANCANG CONSULT SDN BHD

264


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

JAWATANKUASA SEMINAR HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA (HPBS) 2010 Penasihat - YBhg. Dato’ Mohd Fadzil b. Hj. Mohd Khir Ketua Pengarah  Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Jawatankuasa Induk - YBhg. Datin Wira Hamisah bt. Ariffin Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan) Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Hjh. Rokibah bt. Abdul Latif Bahagian Korporat Jabatan Perancangan Bandar Semenanjung Malaysia

dan

Desa

Jawatankuasa Kecil i.

Bahagian Korporat (BK)

• • • • •

Jawatankuasa Induk dan Kewangan Jawatankuasa Kerja Penyelarasan Jawatankuasa Kerja Seminar / Kertas Kerja Jawatankuasa Kerja Pengiklanan dan Publisiti Jawatankuasa Kerja Penyelarasan Koir Jabatan

ii.

Bahagian Perundangan dan Kawal Selia Perancangan (BPKSP)

iii.

Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan (BPP)

• •

Jawatankuasa Kerja Majlis Perasmian

Jawatankuasa Kerja Teks Ucapan Penyediaan Feature Article Green Neighbourhood

268


269

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

iv.

Bahagian Rancangan Fizikal Negara (RFN)

• •

v.

Bahagian Khidmat Pengurusan

(a) Seksyen Pentadbiran • Jawatankuasa Kerja Pengangkutan dan Keselamatan

(c) Seksyen Kewangan • Jawatankuasa Kewangan

Jawatankuasa Kerja Jemputan dan Pendaftaran Jawatankuasa Kerja Gimik Pelancaran Rancangan Fizikal Negara Ke-2 Penyediaan Feature Article Rancangan Fizikal Negara Ke-2

(b) Seksyen Sumber Manusia (SSM) • Jawatankuasa Kerja Cenderahati

vi. Bahagian Maklumat Gunatanah Negara (BMGN) dan Seksyen Teknologi Maklumat (STM)

Jawatankuasa Kerja Gimik Pelancaran HPBS 2010

vii.

Bahagian Perancangan Wilayah (BPW)

viii.

Pejabat Projek Zon Tengah (PPZT)

ix.

Unit Penyelarasan Projek • Jawatankuasa Kerja Penyediaan Buku Nota

Jurulapor dan input kepada ucapan penutup Ketua Pengarah.

Jawatankuasa Kerja Pameran


GAMBAR-GAMBAR SEMINAR


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

SEPANJANG SEMINAR BERLANGSUNG

272


273

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010


PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

274


275

PROSIDING SEMINAR

HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA 2010

Proceedings HPBS 2010  

Proceedings HPBS 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you