Page 1

GARIS PANDUAN PERANCANGAN ‘GATED COMMUNITY AND GUARDED NEIGHBOURHOOD’ November 2011 JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN


KANDUNGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

TAFSIRAN `GATED COMMUNITY’ PERKEMBANGAN GC FAKTOR PERKEMBANGAN GC PERSEPSI AWAM PERUNTUKAN PERUNDANGAN TUJUAN GP KEPERLUAN DAN STATUS GP DEFINISI GC & GN GP `GATED COMMUNITY’ a) Garis Panduan Umum b) Garis Panduan Khusus

10. GP `GUARDED NEIGHBOURHOOD’ 11. PERTIMBANGAN JEMAAH MENTERI 12. PERTIMBANGAN MNKT 13. PENUTUP

2


TAFSIRAN KOMUNITI 1 BERPAGAR Tiada suatu takrif rasmi atau takrif berkanun (statutory definition) terhadap istilah ‘gated community’ dalam manamana undang-undang negeri atau undang-undang persekutuan. Definisi sedia ada hanyalah berbentuk ‘working definitions’ yang dicadangkan oleh pelbagai pihak di luar dan di dalam negara.


TAFSIRAN KOMUNITI BERPAGAR (i) Setha Low (2003) – Buku `Behind the Gates’ • Pembangunan perumahan yang dikelilingi oleh dinding, pagar ataupun tanah bercerun ditutupi tumbuhan penutup bumi yang dijadikan sempadan. • Lazimnya pintu masuk dikawal oleh pengawal, ataupun perlu dibuka dengan kunci ataupun kad pengenalan elektronik. • Terdapat organisasi penduduk ataupun pengawal keselamatan yang diupah untuk mengawal keselamatan dan menjalankan rondaan.


TAFSIRAN KOMUNITI BERPAGAR (ii) Sarah Blandy (2003) Gated Communities: A System Review of the Research Evidence • Perumahan yang dipagari di mana akses kepada orang awam dikawal. • Kawasan perumahan lazimnya dikawal melalui CCTV dan pengawal keselamatan. • Penduduk dikehendaki menandatangani dokumen persetujuan tertentu.


TAFSIRAN KOMUNITI BERPAGAR (iii) Goobler (2002) - Outside The Wall: Urban Gated Communities and Their Regulation Within The British Planning System.

• GC sebagai sesuatu pembangunan perumahan di mana akses ke dalam kawasan tersebut dikawal dan kawasan kemudahan diswastakan. • GC memberi kesan terhadap persekitaran kejiranan seperti safety, restricting access dan

perpetuating social inequality”.


TAFSIRAN KOMUNITI BERPAGAR (iv) Blakely dan Snyder (1999) Fortress America: Gated Communities in United States. • GC sebagai sesuatu pembangunan perumahan yang direkabentuk untuk keselamatan penghuninya.

• Perimeter keselamatan seperti pagar / tembok / dinding di pasang di sekeliling kawasan untuk menghalang kemasukan bukan penghuni ke kawasan tersebut.


TAFSIRAN KOMUNITI BERPAGAR (v) Dr. Azimuddin Bahari (2007) The Strata Titles Act and Provision for (Landed) Gated Development. • GC sebagai suatu kelompok rumah atau bangunan yang dikelilingi oleh dinding ataupun pagar dengan akses ke kawasan perumahan tersebut dikawal dengan menggunakan pengawal keselamatan, rantai besi, pintu pagar, penghadang jalan dan seumpamanya.

• Lazimnya dilengkapi dengan sistem pengawasan 24 jam, rondaan sistem pengawasan berpusat dan CCTV. • Kemudahan (common facilities) yang disediakan seperti club house, kolam renang dan kawasan rekreasi dikongsi bersama antara penduduk dalam GC.


TAFSIRAN KOMUNITI BERPAGAR (vi) Gurjit Singh (2005) – Penilai Harta GC ialah sebuah pembangunan perumahan yang yang diuruskan atau diselenggarakan oleh Perbadanan Pengurusan (MC). (vii) DBKL (2006) GC sebagai skim perumahan yang menyediakan kawalan keselamatan, kemudahan, rekreasi dan infrastruktur untuk digunakan secara bersama oleh semua penduduk. Kos kawalan keselamatan serta penyelenggaraan kawasan kediaman seperti jalan raya, perparitan, lampu jalan, kawasan siar kaki dan perabot jalan dibiayai oleh pemilik kediaman sendiri.


TAFSIRAN KOMUNITI BERPAGAR CIRI-CIRI UTAMA GC • Kawalan keselamatan 24 jam sehari. • Pagar atau tembok di sekeliling (pelbagai bentuk). • Akses terhad untuk orang awam. • Terdapat kemudahan yang hanya boleh dinikmati oleh penghuni perumahan berpagar berkenaan; • Penghuni dikehendaki membayar sejumlah wang penyelenggaraan (maintenance fee) untuk menyelenggara kemudahan yang disediakan; • Penghuni premis dikehendaki mematuhi pelbagai terma dan syarat tertentu, dan tidak lagi bebas melakukan apa-apa perkara terhadap hartanah yang dimilikinya.


2 PERKEMBANGAN GC Luar Negara Wujud sejak Zaman Renaissance dan Pertengahan. Raja dan golongan bangsawan mendirikan tembok ketika merebaknya wabak penyakit dengan tujuan melindungi keluarga dan pengikut mereka. GC dikenali sebagai Negara Kota.


PERKEMBANGAN GC (i) Amerika Syarikat Bermula sejak 1870an. Merangkumi pembangunan ‘single family homes’, ‘town houses’ dan kondominimum. Menjadi tumpuan golongan kelas atasan dan pertengahan ekoran peningkatan kadar jenayah di kawasan bandar. Berkembang pesat terutamanya di kawasan metropolitan, penduduk yang berpendapatan tinggi dan kawasan yang mempunyai jumlah penduduk yang ramai khususnya kawasan penghijrahan rakyat asing.


PERKEMBANGAN GC (ii) Australia Bermula 1980an di Sanctuary Cove, Gold Coast. Menyediakan beberapa polisi dan undang-undang bagi mengawal perkembangan ‘gated community’ di Perth dan New South Wales.

PBT dan Western Australian Planning Comission bertanggungjawab merancang dan memberi kelulusan skim strata.


PERKEMBANGAN GC (iii) Kanada Berkembang pesat terutamanya di Alberta, Ontario, Nova Scotia, Saskatchewan dan Manitoba. Tiada undang-undang menghalang pembinaan pagar di jalan persendirian. Pemaju perlu menyediakan laluan/akses untuk kenderaan kecemasan (ambulan dan polis). Menetapkan jumlah densiti yang dibenarkan bagi pembangunan ‘gated community’ iaitu 20%50% lebih tinggi daripada pembangunan konvensional.


PERKEMBANGAN GC (iv) Brazil Dikenali sebagai ‘condominium fechado’ (closed housing estate). Menjadi atasan.

pilihan

golongan

Tujuan utama untuk melindungi komuniti daripada gangguan dan ancaman luar. Perkembangan perlahan disebabkan persepsi masyarakat bahawa jenayah tetap akan berlaku di manamana sahaja.


PERKEMBANGAN GC (v) China Perubahan dasar undangundang menyarankan agar semua pembangunan baru berkonsepkan GC. Pembangunan perlu dilengkapi dengan sistem keselamatan bagi melindungi penduduk dari ancaman luar. Contoh GC: Luodian yang berkeluasan 6.8 km persegi yang didiami 30,000 -50,000 penduduk.


PERKEMBANGAN GC

Malaysia Isu Keselamatan dan peningkatan kadar jenayah. Tawaran tahap keselamatan yang lebih baik oleh pemaju telah menarik penduduk untuk memilih skim kediaman yang menawarkan sistem kawalan keselamatan secara berpagar dan berpengawal.


PERKEMBANGAN GC Pembangunan GC berkembang pesat di Kuala Lumpur, Shah Alam, Pulau Pinang dan Johor Bahru. Asalnya (1980 an) pembangunan GC lebih tertumpu kepada pembangunan apartment, kondominium dan rumah pangsa. Sejak 2007 - perumahan landed property seperti rumah teres, banglo juga mula menerapkan konsep GC. Skim ini dikenali sebagai `Gated Community Scheme’ (GACOS).


PERKEMBANGAN GC Sehingga Mac 2011 - 515 GACOS Contoh-Contoh GC Country Height di Kajang. Sierramas di Sungai Buloh. Desa Park City Kajang Country Homes Tropicana dan Indah Resort Homes di Damansara. • Pusat Bandar Putra Permai (Serdang). • Bandar Nusaputra di Tanjung Malim. • Subang Villa di Subang Jaya • • • • •


PERKEMBANGAN GC Selain GC, skim `Guarded Neighbourhood’ (GN) juga terbentuk di kawasan kediaman sedia ada dan baru. Kewujudan skim ini secara `ad-hoc’ telah menimbulkan pelbagai masalah: pembinaan pondok pengawal pemasangan halangan (boom gate) pembinaan `perimeter fencing’.


PERKEMBANGAN GC REKOD SKIM `GUARDED NEIGHBOURHOOD’ DI SEMENANJUNG MALAYSIA BILANGAN SKIM GN BIL.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NEGERI Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri Sembilan Pahang Perak Perlis Pulau Pinang Selangor Terengganu WP Kuala Lumpur

JUMLAH

Dengan Kelulusan PBT

Tanpa Kelulusan PBT

JUMLAH

8 0 0 0 0 5 0 0 0 228 0 10

108 27 0 3 3 6 25 0 6 407 0 51

385

251

636

100 27 0 3 3 1 25 0 6 179 0 41

Sumber: JPBD Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan (Februari 2011)


3 FAKTOR PERKEMBANGAN GC (i) Aspek Keselamatan Kebimbangan penduduk terhadap kes-kes jenayah (pecah rumah). Memilih GC atas faktor keselamatan untuk melindungi diri dan keluarga daripada jenayah. Pembinaan pagar merupakan penyelesaian masalah jenayah dan beri kesan psikologi bahawa kehidupan dalam GC adalah selamat.

22


FAKTOR PERKEMBANGAN GC (ii) Gaya Hidup

Gaya hidup masyarakat yang lebih tertumpu kepada kerjaya sehingga menyebabkan keperluan menikmati kemudahan awam menjadi terhad. Memilih GC atas faktor mendapatkan interaksi sosial dan aktiviti riadah yang ringkas dan menjimatkan masa. Faktor gaya hidup turut didorong oleh faktor imej / prestij, privasi dan aktiviti dalam sesebuah komuniti. 23


FAKTOR PERKEMBANGAN GC (iii) Aspek Ekonomi Kedudukan kewangan yang kukuh meningkatkan kuasa beli masyarakat untuk mendapatkan rumah yang lebih selesa dan selamat sesuai dengan kemampuan. GC menjadi simbol kawasan yang mempunyai nilai harta yang tinggi, lokasi bersesuaian dan satu bentuk pelaburan jangka panjang.

24


4 PERSEPSI AWAM - 1

Keratan Akhbar : The Sun – 9 Mac 2010


PERSEPSI AWAM - 2

Keratan Akhbar : NST – 3 Mac 2010


PERSEPSI AWAM - 3

Keratan Akhbar : The Sun – 10 Mac 2010


PERSEPSI AWAM - 4

Keratan Akhbar : StarMetro – 12 Mac 2010


PERSEPSI AWAM - 5

Keratan Akhbar : StarMetro – 12 Mac 2010


PERSEPSI AWAM - 6

Keratan Akhbar : NST – 3 Mac 2010


PERSEPSI AWAM - 7

Keratan Akhbar : StarMetro – 12 Mac 2010


PERSEPSI AWAM - 8

Keratan Akhbar : StarMetro – 5 Mac 2010


PERSEPSI AWAM – 9

Keratan Akhbar : StarMetro – 15 Mac 2010


PERSEPSI AWAM - 10

Keratan Akhbar : The Star – 28 February 2011


PERSEPSI AWAM - 11

Keratan Akhbar : The Star – 3 Mac 2011


PERSEPSI AWAM - 12

Keratan Akhbar : The Star – 3 Mac 2011


PERUNTUKAN 5 PERUNDANGAN - GC Di bawah undang-undang, GC yang sah hanya boleh dibina dan dimajukan selaras dengan Akta Hakmilik Strata 1985. 

Sebelum pindaan Akta Hakmilik Strata 1985 (Akta 318) - hakmilik strata dikeluarkan kepada pembangunan yang hanya melibatkan parcel (unit kondo atau apartment).

Selepas pindaan akta ini (Akta 318) pada 12 April 2007 - hakmilik strata juga boleh dikeluarkan kepada ‘landed properties’ (rumah banglo / teres).


PERUNTUKAN PERUNDANGAN - GC Peruntukan Seksyen 6(1A) – Any alienated land having two or more buildings held as one lot under final title (whether Registry or Land Officie title) shall be capable of being subdivided into land parcels each which is to be held under a strata title or as an accessory parcel.

Aspek Peruntukan Hakmilik Strata

* Pegangan hakmilik strata membolehkan skim ini diurus oleh pemilik, dilengkapi dengan kemudahan harta bersama serta pagar mengelilingi keseluruhan lot utama. ** Di dalam Seksyen 6(1A) Akta Hakmilik Strata 1985 (Pindaan 2007) tidak dinyatakan yang `landed strata’ sebagai `gated community’.


PERUNTUKAN PERUNDANGAN - GC

Aspek Peruntukan Hakmilik Strata

Seksyen 6(1) Akta 318 (Highrise)


PERUNTUKAN PERUNDANGAN - GC

Aspek Peruntukan Hakmilik Strata

Seksyen 6(1A) Akta 318 (landed)


PERUNTUKAN PERUNDANGAN - GC

Aspek Peruntukan Hakmilik Strata

Seksyen 6(1) dan 6(1A) Akta 318 (Mixed)


PERUNTUKAN PERUNDANGAN - GC

Aspek Peruntukan Hakmilik Strata

Seksyen 13(3) Akta 318 (Konsep `Parcel’)


PERUNTUKAN PERUNDANGAN - GC

Aspek Peruntukan Hakmilik Strata

Seksyen 6(1A) Akta 318 (Konsep `Land Parcel’)


PERUNTUKAN PERUNDANGAN - GC

Aspek Peruntukan Hakmilik Strata

Akta 318 (Accessory Parcel)


PERUNTUKAN PERUNDANGAN - GC

Aspek Peruntukan Hakmilik Strata

Akta 318 (Common Property)


PERUNTUKAN PERUNDANGAN - GC

Aspek Halangan Jalan Awam

Seksyen 46(1) Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) - antara lain memperuntukkan bahawa mana-mana orang yang membina atau mendirikan tembok, pagar, susur, tiang atau halangan lain di manamana tempat awam adalah melakukan suatu kesalahan kerana menyebabkan suatu halangan.


PERUNTUKAN PERUNDANGAN - GC

Aspek Halangan Jalan Awam

Seksyen 80 Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333) - antara lain memperuntukkan bahawa mana-mana orang yang meletakkan apa-apa bonggol jalan, atau apa-apa tali, wayar, rantai, takal (tackle) atau radas (apparatus) melintang sesuatu jalan sehingga mungkin menyebabkan bahaya kepada seseorang atau kerosakan kepada kenderaankenderaan yang menggunakan jalan adalah melakukan suatu kesalahan. * Akta Kesalahan Kecil 1955 pemasangan halangan di atas jalan raya awam juga bersalahan dengan undang-undang.


6 TUJUAN GP Garis panduan ini disediakan bagi memandu PBN, PBT dan pemaju di dalam merancang, mengawal dan memantau pembangunan skim perumahan berkonsepkan: i.

`GATED COMMUNITY’ (GC) (Komuniti Berpagar)

ii.

`GUARDED NEIGHBOURHOOD’(GN) (Kejiranan Berpengawal) JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

48


7 KEPERLUAN DAN STATUS GP Penggubalan garis panduan ini adalah perlu:  Memandangkan pertumbuhan skim `gated community’ dan `guarded neighbourhood’ berkembang pesat.  Memandu PBT mengawal dan memantau pembangunan skim tersebut.

Sebelum ini, GP tentang `gated community’ disediakan secara berasingan oleh:    

Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (2006 / 2010) Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (2007) JPBD Johor (2007) Majlis Bandaraya Johor Bahru (2007). JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN


KEPERLUAN DAN STATUS GP Garis panduan ini telah diluluskan oleh: i.

Jemaah Menteri pada 28 Julai 2010;

ii. Mesyuarat Majlis Negara Bagi Kerajaan Tempatan (MNKT) Ke-63 pada 2 September 2010.

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

50


KEPERLUAN DAN STATUS GP Pekeliling KSU KPKT

20 Okt 2010

Mesyuarat JK Perancang Negeri Kelantan

25 Okt 2010

Mesyuarat JK Perancang Negeri Pahang

15 Nov 2010

Mesyuarat JK Perancang Negeri Perak

29 Nov 2010

Mesyuarat KPKT bersama SUK Negeri Bil 1/2010

20 Dis 2010

Mesyuarat JK Perancang Negeri Sembilan

14 Feb 2011

Mesyuarat JK Perancang Negeri Kedah

28 Feb 2011

Mesyuarat JK Perundingan PBT 2011

6 - 8 Mac 2011

Mesyuarat JK Perancang Negeri Terengganu

14 Mac 2011

Mesyuarat JK Perancang Negeri Perlis

22 Mac 2011

Mesyuarat JK Perancang Negeri Melaka

31 Mei 2011

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN


8 DEFINISI `GATED COMMUNITY’ (GC) Kumpulan penduduk yang tinggal di kawasan berpagar dan berpengawal sama ada di kawasan kediaman berbilang tingkat atau di kawasan kediaman bertanah.

GC hanya tertumpu kepada kumpulan penduduk yang tinggal di kawasan kediaman bertanah berhakmilik strata. JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

52


DEFINISI `GATED COMMUNITY’ (GC) Secara umum, ia merupakan satu skim kediaman tertutup dengan tembok / pagar mengelilingi keseluruhan kawasan kediaman, mempunyai akses keluar-masuk yang terhad dan terkawal serta mempunyai kemudahan harta bersama

(common property).

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

53


DEFINISI `GATED COMMUNITY’ (GC) ciri-ciri GC:  Pembangunan kediaman bertanah yang dibangunkan di atas satu lot tanah utama dengan pecahan kepada petak tanah (land parcel) dengan pemilikan tanah secara hakmilik strata.  Pembangunan yang eksklusif dikelilingi oleh pagar atau tembok yang dijadikan sempadan dengan kawasan pembangunan atau kediaman bersebelahan.  Mempunyai akses keluar-masuk yang terhad dan sistem kawalan keselamatan 24 jam (pengawal keselamatan atau penggunaan CCTV atau kedua-duanya). JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

54


DEFINISI `GATED COMMUNITY’ (GC) ciri-ciri GC:  Mempunyai beberapa komponen kemudahan harta bersama seperti rumah kelab, kolam renang dan kawasan rekreasi / taman permainan yang hanya boleh digunakan oleh penghuni skim berkenaan.  Mempunyai sistem pengurusan dan penyelenggaraan sendiri yang diselia oleh badan pengurusan (management corporation) yang dilantik oleh penghuni selaras dengan peruntukan Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyelenggaraan dan Pengurusan) 2007 (Akta 663). JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

55


DEFINISI `GUARDED NEIGHBOURHOOD’(GN) Kawasan kediaman terkawal secara keseluruhan atau sebahagian yang pemilikan tanahnya adalah hakmilik individu. GN wujud secara ad hoc berdasarkan persetujuan penghuni di kawasan kejiranan. GN menyediakan perkhidmatan keselamatan sama ada dengan atau tanpa pondok pengawal. Amalan semasa GN : terbahagi kepada GN Tidak Berpagar (guarded only) dan GN Berpagar (guarded dan gated). JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

56


DEFINISI `GUARDED NEIGHBOURHOOD’(GN)

Dari segi undang-undang, GN tidak boleh mempunyai halangan fizikal di atas jalan awam dan menguatkuasakan sebarang sekatan keluarmasuk kepada penghuni dan orang ramai. JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

57


GARIS PANDUAN 9 PERANCANGAN GC

Skim `Gated Community’ – GC (Komuniti Berpagar)

a) Garis Panduan Umum b) Garis Panduan Khusus JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

58


a) GARIS PANDUAN UMUM `Gated Community’ (GC)

GC hanya dibenarkan di lokasi tertentu dan terhad di kawasan bandar. Luas skim GC : 1.0 hektar (minimum) 10.0 hektar (maksimum).

Kemudahan harta bersama dan jalan dalam skim GC adalah milik komuniti. Ia perlu diselenggara sendiri oleh penduduk melalui perbadanan pengurusan (MC) yang dilantik. JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

59


a) GARIS PANDUAN UMUM `Gated Community’ (GC)

Pembinaan tembok / pagar yang mengasingkan sepenuhnya di antara penduduk GC dan bukan GC adalah tidak dibenarkan. Cadangan membangunkan skim GC perlu ditentukan di dalam pelan susunatur pembangunan, khususnya bagi cadangan pemajuan kediaman berskala besar dan tertakluk kepada kelulusan kebenaran merancang oleh PBPT. Kajian Penilaian Impak Sosial (SIA) perlu disediakan sebelum pemajuan GC diberi pertimbangan oleh PBT. JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

60


b) GARIS PANDUAN KHUSUS `Gated Community’ (GC)

Meliputi 14 aspek seperti berikut: Saiz keluasan pembangunan Perancangan tapak Lokasi pembangunan Sistem dan hierarki jalanraya Rekabentuk perumahan dan anjakan bangunan Pembinaan pagar/tembok Laluan keluar-masuk Pembinaan pondok pengawal Landskap dan penanaman pokok Ketinggian bangunan Penyediaan tempat letak kereta/motosikal Laluan khas utiliti Perletakan kemudahan awam Nama taman / kejiranan

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

61


b) GARIS PANDUAN KHUSUS `Gated Community’ (GC)

1. SAIZ KELUASAN PEMBANGUNAN GARIS PANDUAN KHUSUS

PIAWAIAN

Jika skim pembangunan • keseluruhan melibatkan kawasan yang besar (> 10 hektar), ia perlu dipecahkan kepada skim kecil.

Keluasan setiap skim adalah 1.0 hektar – 10 hektar atau 200-500 unit kediaman setiap skim.

Skim 2 1 hektar – 10 hektar

Skim 1 1 hektar – 10 hektar

10 Ha

Perletakan kemudahan awam dan ameniti

10 Ha

40 Ha. 10 Ha 10 Ha Skim 3 1 hektar – 10 hektar

Skim 4 1 hektar – 10 hektar

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

62


b) GARIS PANDUAN KHUSUS `Gated Community’ (GC)

Justifikasi penetapan keluasan kawasan 1.0 hektar hingga 10.0 hektar:  Memudahkan perbadanan pengurusan (MC) menyelenggara dan menguruskan kawasan GC dengan lebih sistematik.  Membolehkan penyediaan kemudahan berhirarki rendah diletakkan di dalam kawasan GC.  Memudahkan akses dan tidak menyekat / menghalang akses orang ramai ke kawasan pembangunan sekitar. JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

63


b) GARIS PANDUAN KHUSUS `Gated Community’ (GC)

Justifikasi jumlah kediaman 200-500 unit bagi sesebuah skim GC: • Jumlah unit yang sesuai bagi menampung perkongsian kos penyelenggaraan skim GC. • Mengambilkira pembangunan secara bercampur antara perumahan bertanah (landed strata) dengan perumahan

berbilang tingkat (high-rise strata). JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

64


b) GARIS PANDUAN KHUSUS `Gated Community’ (GC)

2. PERANCANGAN TAPAK GARIS PANDUAN KHUSUS

• Mematuhi dasar dan garis panduan perumahan seperti yang ditetapkan di dalam RT.

• Rekabentuk susunatur dan persekitaran perumahan perlu membentuk ruangruang yang boleh menggalakkan interaksi (Contoh: penyediaan kawasan rekreasi). JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

65


b) GARIS PANDUAN KHUSUS `Gated Community’ (GC)

3. LOKASI PEMBANGUNAN GARIS PANDUAN KHUSUS • GC hanya boleh dibenarkan di kawasan bandar, khususnya di kawasan yang kurang selamat (mempunyai kadar jenayah yang tinggi berdasarkan rekod PDRM). • Mempunyai jaringan jalanraya dan sistem perhubungan yang baik.

• Tidak digalakkan di kawasan perkampungan bagi mengelakkan impak negatif dan kesan pengasingan sosial yang ketara. JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

66


b) GARIS PANDUAN KHUSUS `Gated Community’ (GC)

4. SISTEM DAN HIERARKI JALANRAYA GARIS PANDUAN KHUSUS

PIAWAIAN

• Menyediakan laluan terus di antara skim.

• Hierarki jalan perlu mengikut piawaian semasa PBT.

• Menyediakan 2 laluan keluar- masuk (jalan masuk utama / laluan kecemasan).

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

67


b) GARIS PANDUAN KHUSUS `Gated Community’ (GC)

Justifikasi kelebaran jalan dalam GC seluas 12 meter: Melancarkan aliran trafik serta membolehkan komponen-komponen lain seperti ruang pejalan kaki / penunggang basikal, utiliti dan aktiviti landskap dibangunkan di sepanjang jalan tersebut. Justifikasi penyediaan 2 lorong bagi pelawat dan penghuni:  Melancarkan akses ke kawasan GC.  Dapat mengenalpasti kemasukan orang luar yang bukan penghuni. JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

68


b) GARIS PANDUAN KHUSUS `Gated Community’ (GC)

5. REKABENTUK PERUMAHAN DAN ANJAKAN BANGUNAN GARIS PANDUAN KHUSUS

Hanya pembangunan perumahan (Contoh: banglo, semi-D, teres dan kluster) dibenarkan.

Rekabentuk rumah dan susunatur perlu menekankan aspek keselamatan dan mempunyai identiti senibina yang menarik.

PIAWAIAN

Anjakan bangunan bagi setiap jenis rumah perlu mematuhi UBBL (1984) dan piawaian JPBD / PBT. Jalan (Access) 12.2 m Anjakan Hadapan 6.1m Anjakan Tepi 3m

Anjakan Belakang 3 m

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

69


b) GARIS PANDUAN KHUSUS `Gated Community’ (GC)

Justifikasi anjakan bangunan: 

Pembangunan skim `landed strata’ yang mempunyai petak tanah kecil (land parcel) masih terikat dengan kawalan anjakan bangunan sebagaimana yang ditetapkan di dalam UKBS 1984 serta piawaian perancangan perumahan sedia ada.

Perlu bagi mengelak berlakunya permasalahan atau konflik antara penghuni berjiran.

Keselamatan dan pencegahan kebakaran.

Anjakan bangunan boleh berperanan sebagai halaman / ruang hijau serta sebagai tempat letak kereta. JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

70


b) GARIS PANDUAN KHUSUS `Gated Community’ (GC)

6. PEMBINAAN PAGAR/TEMBOK GARIS PANDUAN KHUSUS

Pagar (Perimeter fencing) boleh dibina di sekeliling kawasan GC sebagai sempadan dengan kawasan bersebelahan.

Hanya dibenarkan di kawasan yang tidak melibatkan jalan raya terus (through road).

Pagar persendirian kekal (double gated) tidak dibenarkan.

PIAWAIAN

Ketinggian maksimum: 2.75 meter (9 kaki)

(selaras dengan seksyen 98, UBBL, 1984).

50% dapat dilihat dari luar (tidak mengganggu `permeability’).

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

71


b) GARIS PANDUAN KHUSUS `Gated Community’ (GC)

Justifikasi ketinggian pagar 2.75 meter (9 kaki):  Ketinggian pagar 2.75 meter adalah selaras dengan peruntukan seksyen 98, Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984.  Mengelakkan berlakunya jurang pemisah yang ketara antara masyarakat di dalam dan di luar GC.

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

72


b) GARIS PANDUAN KHUSUS `Gated Community’ (GC)

Justifikasi minimum 50% `permeability’:  Memudahkan pemantauan keselamatan ke dalam kawasan GC oleh pihak keselamatan.

 Menggalakkan interaksi antara masyarakat GC dan bukan GC. JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

73


b) GARIS PANDUAN KHUSUS `Gated Community’ (GC)

7. LALUAN KELUAR-MASUK GARIS PANDUAN KHUSUS •

Mempunyai ciri keselamatan yang tinggi

(CCTV). •

‘Boom gate’ di atas jalan awam tidak dibenarkan (selaras dengan Sek. 80, Akta Pengangkutan Jalan 1987 / Subseksyen 46(1) Akta Jalan, Parit dan Bangunan, 1974).

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

74


b) GARIS PANDUAN KHUSUS `Gated Community’ (GC)

PIAWAIAN Menyediakan 2 laluan keluar-masuk. •Pintu utama sebagai laluan keluar masuk utama. •Pintu kedua sebagai laluan keluar masuk yang akan dibuka waktu kecemasan.

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

75


b) GARIS PANDUAN KHUSUS `Gated Community’ (GC)

8. PEMBINAAN PONDOK PENGAWAL GARIS PANDUAN KHUSUS •

Pondok pengawal dibenarkan dibina di dalam kawasan skim GC.

Lokasinya hendaklah tidak menghalang lalu lintas iaitu sama ada diletakkan di bahagian bahu jalan atau di kawasan yang bersesuaian.

Lokasi dan rekabentuk hendaklah ditunjukkan dalam pelan susun atur.

PIAWAIAN •

Saiz pondok yang dibenarkan : 1.8 meter x 2.4 meter atau saiz yang ditentukan oleh PBT.

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

76


b) GARIS PANDUAN KHUSUS `Gated Community’ (GC)

Justifikasi saiz pondok pengawal: 

Saiz pondok pengawal (1.8m X 2.4m) yang ditetapkan dilihat bersesuaian bagi menempatkan ruang bekerja pengawal keselamatan dan tandas.

Saiz ini telah digunapakai di Negeri Selangor, berdasarkan garis panduan yang disediakan oleh Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS) dan di kawasan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL).

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

77


b) GARIS PANDUAN KHUSUS `Gated Community’ (GC)

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

78


b) GARIS PANDUAN KHUSUS `Gated Community’ (GC)

9. LANDSKAP DAN PENANAMAN POKOK

GARIS PANDUAN KHUSUS • Mestilah tidak mengganggu ‘permeability’ yang menghalang pandangan.

• Ketinggian pokok renek tidak melebihi ketinggian pagar. JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

79


b) GARIS PANDUAN KHUSUS `Gated Community’ (GC)

10. KETINGGIAN BANGUNAN

GARIS PANDUAN KHUSUS

• Ketinggian maksimum bagi banglo/semi-D/kluster/teres adalah 4 tingkat daripada `basement’ (18.5 meter).

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

80


b) GARIS PANDUAN KHUSUS `Gated Community’ (GC)

Justifikasi Ketinggian 18.5 meter: 

Kawalan ketinggian 18.5 meter maksimum bagi rumah banglo / semi-D / kluster / teres adalah selaras dengan peruntukan seksyen 254 dan seksyen 256 UKBS1984 yang mengkategorikan rumah-rumah tersebut sebagai rumah kediaman persendirian atau kediaman bertanah (landed) di mana walaupun melebihi setingkat (mempunyai tingkat), ia tidak dikategorikan sebagai rumah berbilang tingkat.

Jika melebihi 18.5 meter, ia akan berada dalam kategori rumah berbilang tingkat yang memerlukan pematuhan yang ketat kepada syarat-syarat di dalam UKBS, 1984 . JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

81


b) GARIS PANDUAN KHUSUS `Gated Community’ (GC)

Justifikasi Ketinggian 18.5 meter: 

Kawalan ketinggian 18.5 meter maksimum bagi rumah banglo / semi-D / kluster / teres adalah selaras dengan peruntukan seksyen 254 dan seksyen 256 UKBS1984 yang mengkategorikan rumah-rumah tersebut sebagai rumah kediaman persendirian atau kediaman bertanah (landed) di mana walaupun melebihi setingkat (mempunyai tingkat), ia tidak dikategorikan sebagai rumah berbilang tingkat.

Jika melebihi 18.5 meter, ia akan berada dalam kategori rumah berbilang tingkat yang memerlukan pematuhan yang ketat kepada syarat-syarat di dalam UKBS, 1984 . JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

82


b) GARIS PANDUAN KHUSUS `Gated Community’ (GC)

11. PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KENDERAAN GARIS PANDUAN KHUSUS • TLK (accessory parcel) perlu ditandakan dalam pelan semasa pemajuan. • Pembelian dan pemilikan unit rumah (land parcel) mestilah termasuk TLK.

PIAWAIAN • Rumah banglo/semiD/ kluster: 1 rumah:

3 TLK + 10% utk pelawat.

• Rumah teres:

1 rumah: 2 TLK + 10% utk pelawat.

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

83


b) GARIS PANDUAN KHUSUS `Gated Community’ (GC)

12. LALUAN KHAS UTILITI GARIS PANDUAN KHUSUS

• Laluan khas utiliti (elektrik, telefon, bekalan air, gas dan sistem pembetungan) secara berkongsi digalakkan disediakan.

PIAWAIAN

• Rizab minimum laluan khas utiliti :

2.5 meter (8.2 kaki).

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

84


b) GARIS PANDUAN KHUSUS `Gated Community’ (GC)

13. PERLETAKAN KEMUDAHAN AWAM GARIS PANDUAN KHUSUS

Kemudahan berhierarki rendah (seperti taman permainan kanak-kanak, kolam renang, gelanggang tenis dll) digalakkan disediakan di setiap skim GC.

Pemajuan GC melebihi satu skim perlu menyediakan kemudahan secara integrasi di tapak yang sesuai.

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

85


GARIS PANDUAN KHUSUS `Gated Community’ (GC)

PIAWAIAN

• Kawasan rekreasi berfungsi perlu disediakan di dalam setiap skim.

(Peruntukan ini tidak diambilkira sebagai Rizab 10% Tanah Lapang Awam).

Pembangunan perumahan (4 parcel GC)

Perletakan kemudahan awam dan kawasan lapang (10% daripada keluasan kawasan pembangunan)

Parcel 1

Parcel 3

Parcel 2

Parcel 4

Functional open space, seperti Taman Permainan Kanakkanak

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

86


b) GARIS PANDUAN KHUSUS `Gated Community’ (GC)

14. NAMA TAMAN / KEJIRANAN

GARIS PANDUAN KHUSUS • Tidak digalakkan menggunakan namanama asing (Contoh: Panama Village, Beverly Hills Park dan Manchester Homes).

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

87


10 GARIS PANDUAN

PERANCANGAN GN

Skim `Guarded Neighbourhood’ – GN (Kejiranan Berpengawal)

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

88


GARIS PANDUAN

Skim`Guarded Neighbourhood’ (GN)

Meliputi 6 aspek seperti berikut: Kawalan Am Perancangan Syarat Asas Penubuhan Pembinaan Pondok Pengawal Pembinaan Pagar Pengawal Keselamatan Pelepasan Status GN

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

89


GARIS PANDUAN

Skim`Guarded Neighbourhood’ (GN) 1. KAWALAN AM PERANCANGAN Skim GN hanya dibenarkan di kawasan bandar (kawasan operasi PBT), khususnya di kawasan yang kurang selamat (mempunyai kadar jenayah yang tinggi berdasarkan rekod PDRM). GN tidak dibenarkan jika di dalam kawasan kejiranan terdapat kemudahan awam utama serta jika merupakan laluan pengangkutan bas awam. PBT boleh menentukan bilangan unit rumah (minimum dan maksimum) dalam sesuatu skim GN bagi memastikan ianya dapat dikawal dan diurus dengan berkesan. JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

90


GARIS PANDUAN

Skim`Guarded Neighbourhood’ (GN) 2. SYARAT ASAS PENUBUHAN Cadangan menubuhkan GN perlu dimaklum kepada PBT melalui persatuan penduduk (RA) yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan (RoS).

Cadangan untuk mewujudkan GN perlu mendapat persetujuan majoriti penduduk (ketua isi rumah), tertakluk kepada tiada sebarang paksaan dan tekanan kepada penduduk yang tidak bersetuju. JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

91


GARIS PANDUAN

Skim`Guarded Neighbourhood’ (GN) 3. PEMBINAAN PONDOK PENGAWAL Saiz pondok pengawal hendaklah tidak melebihi 1.8 meter X 2.4 meter. Pondok pengawal hanya dibenarkan disedia atau dibina di kawasan bahu jalan (road shoulder) dan perlu dipastikan tidak menghalang lalulintas. Amalan pembinaan pondok pengawal di atas atau di kawasan tengah jalan adalah tidak dibenarkan. JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

92


GARIS PANDUAN

Skim`Guarded Neighbourhood’ (GN) 3. PEMBINAAN PONDOK PENGAWAL Jika cadangan binaan pondok pengawal di kawasan bahu jalan (rizab jalan) adalah berstruktur kekal, pemohon perlu memohon TOL (seksyen 65, KTN 1965). Halangan dalam bentuk sekatan fizikal secara sementara seperti `manual boom gate’, kon dan papan tanda keselamatan boleh diberi pertimbangan untuk dipasang atau diletak di lokasi yang sesuai di jalan masuk berhadapan dengan pondok pengawal dengan syarat terdapat pengawal keselamatan bertugas mengawal sekatan tersebut selama 24 jam. JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

93


GARIS PANDUAN

Skim`Guarded Neighbourhood’ (GN) 3. PEMBINAAN PONDOK PENGAWAL

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

94


GARIS PANDUAN

Skim`Guarded Neighbourhood’ (GN) 4. PEMBINAAN PAGAR Pagar (perimeter fencing) mengelilingi sempadan skim GN tidak dibenarkan.

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

95


GARIS PANDUAN

Skim`Guarded Neighbourhood’ (GN) 5. PENGAWAL KESELAMATAN Perlu berdaftar dengan Kementerian Dalam Negeri (KDN). Syarat-syarat pengambilan adalah seperti di dalam Pekeliling Agensi Persendirian Bil. 1 Tahun 2006, KDN 2006. 

Hanya warganegara Malaysia sahaja dibenarkan untuk diambil bekerja.

Satu perlima (1/5) daripada pengawalpengawal keselamatan Agensi Perkhidmatan Kawalan dikehendaki terdiri daripada bekas Polis dan bekas Tentera. JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

96


GARIS PANDUAN

Skim`Guarded Neighbourhood’ (GN) 5. PENGAWAL KESELAMATAN 

Hanya warganegara asing bekas tentera warganegara Nepal sahaja yang dibenarkan untuk bekerja sebagai pengawal keselamatan.

Pengambilan pekerja dan pengawal keselamatan mestilah mendapat kelulusan tapisan keselamatan dari Polis dan lulus ujian air kencing.

Pengambilan pengawal keselamatan berumur lebih 60 tahun tidak dibenarkan. Bagi pengawal yang berumur 56 tahun dan ke atas hendaklah mendapat pengesahan dari doktor mengenai tahap kesihatannya. JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

97


GARIS PANDUAN

Skim`Guarded Neighbourhood’ (GN) 5. PENGAWAL KESELAMATAN 

Semua pengawal keselamatan hendaklah mengikuti kursus asas pengawal keselamatan yang ditetapkan oleh KDN.

Pekerja secara kontrak tidak dibenarkan.

Agensi Perkhidmatan Kawalan tidak dibenarkan menggunakan gari.

Penggunaan anjing untuk tujuan menjalankan kawalan adalah tidak dibenarkan kecuali dengan persetujuan KDN. JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

98


GARIS PANDUAN

Skim`Guarded Neighbourhood’ (GN) 6. PELEPASAN STATUS GN Cadangan pelepasan atau pembubaran status GN kepada status asal (tidak berpengawal) perlu dimaklumkan kepada PBT.

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

99


JEMAAH MENTERI 11 PERTIMBANGAN (28 Julai 2010) 1. Keperluan mengkoordinasi peranan agensi penguatkuasa untuk meningkatkan keberkesanan pelaksanaan ‘community policing’. 2. Rukun Tetangga sebagai alternatif sekiranya timbul isu bantahan mengenai mekanisme kawalan `guarded neighbourhood’. 3. `Engagement’ dengan wakil persatuan penduduk dan anggota masyarakat bagi memberi penjelasan mengenai rasional garis panduan. JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

100


MNKT 12 PERTIMBANGAN (2 September 2010) 1. Menterjemah GP sebagai UndangUndang Kecil oleh setiap PBT selaras dengan peruntukan Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171). 2. GP ini terpakai untuk permohonan pembangunan baru.

3. Tiada tindakan pemutihan secara segera ke atas skim GC dan GN sedia ada yang tidak mematuhi GP yang digubal. JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

101


13 PENUTUP GP ini melengkapi Akta Hakmilik Strata 1985 dan undang-undang lain dalam membantu PBT dan pemaju dalam merancang, mengawal dan memantau pembangunan skim ‘Gated Community’ (GC). GP ini juga boleh dijadikan rujukan oleh kejiranan sedia ada dalam menubuhkan skim ‘Guarded Neighbourhood’ (GN).

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

102


TERIMA KASIH Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN www.townplan.gov.my www.mytownnet.blogspot.com

AbR 18.11.2011

103


104

Powerpoint Garis Panduan Perancangan Gated Community and Guarded Neighbourhood  

Powerpoint Garis Panduan Perancangan Gated Community and Guarded Neighbourhood

Powerpoint Garis Panduan Perancangan Gated Community and Guarded Neighbourhood  

Powerpoint Garis Panduan Perancangan Gated Community and Guarded Neighbourhood

Advertisement