Page 4

SENARAI JADUAL     Jadual  1  :  Sistem  Pengkomposan  yang  dibangunkan  Pada  Tahun  1969     Jadual  2  :  Pendekatan  Pengurusan  Sisa  Berteraskan  Konsep  3R           Jadual  3  :  Data  Sisa  Makanan  Yang  Diperolehi  Untuk  Tujuan  Pengkomposan     SENARAI  RAJAH     Rajah  1  :  Pengkomposan  Kaedah  Timbunan/Terbuka         Rajah  2  :  Tata  Atur  Pengkomposan  bagi  Kaedah  Mekanikal           Rajah  3  :  Cara  Untuk  Menyediakan  Mudball                 SENARAI  FOTO         Foto  1  :  Salah  Satu  Kaedah  Pengkomposan  Sisa             Foto  2  :  Kaedah  Petak  Cetek  atau  Bata             Foto  3  :  Mesin  Pengkomposan  Bio-­‐Regen               Foto  4  :  Cara  pengkomposan  Bio-­‐Regen               Foto  5  :  Mudball  Siap  Disediakan                 Foto  6  :  Mudball  Disimpan  Di  Dalam  Bekas  Sebelum  Digunakan       Foto  7  :  Bokashi  Siap  Untuk  Digunakan               Foto  8  :  Pengkomposan  Sisa  Taman               Foto  9  :  Sisa  Sayuran  Dari  Pasar         Foto  10  :  Kaedah  Timbunan  Pengkomposan  di  DBKU         Foto  11  :  Cecair  EM  Yang  Telah  Disiap  Untuk  Digunakan           Foto  12  :  Hasil  Kompos  Setelah  Dikisar  Halus             Foto  13  :  Hasil  Tanaman                 Foto  14  :  Sayur  Segar  Menggunakan  Baja  Kompos             Foto  15  :  Tempat  Pengkomposan  Kaedah  Petak  Cetek           Foto  16  :  Campuran  Tanah  Diratakan               Foto  17  :  Mesin  Pengkomposan                 Foto  18  :  Hasil  Kompos  Dikeluarkan  Daripada  Mesin         Foto  19  :  Pengasingan  Bahan  Untuk  Pengkomposan           Foto  20  :  Bahan  Kompos  Ditimbang               Foto  21  :  Bahan  Siap  Untuk  Dikisar                 Foto  22  :  Cecair  Hasil  Kompos  Dikumpul  Di  Dalam  Tangki         Foto  23  :  Cecair  Hasil  Kompos  disimpan  selama  28  hari         Foto  24  :  Bio  Liquid  Fertilizer  Sedia  Untuk  Digunakan         Foto  25  :  Sungai  Sebulong  Johor  Bahru  Menggunakan  Kaedah  Mudball     Foto  26  :  Tapak  Pengkomposan  Terbuka        

  4   22   27         11   14   28         1   12   15   15   16   16   17   23   23   23   24   24   24   24   25   25   25   25   26   26   26   26   27   27   27   29  

Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia                                                                

iii  

Panduan Pelaksanaan Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau  

Panduan Pelaksanaan Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau, Program Pengkomposan Sisa oleh JPBD SM

Panduan Pelaksanaan Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau  

Panduan Pelaksanaan Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau, Program Pengkomposan Sisa oleh JPBD SM

Advertisement