Page 35

MPPP merupakan   contoh   PBT   yang   telah   melaksanakan   pengkomposan   kaedah   petak  cetek.       iv.  Kaedah  Bio-­‐Regen     Kaedah   ini   bertujuan   untuk   menghasilkan   cecair   bio   liquid   fertilizer   dengan   mengisar   sisa   makanan.   Mesin   pengisar   direka   bentuk   untuk   mengisar   sisa   makanan   terutamanya  sisa  makanan  daripada  pasar   untuk   menghasilkan   hasil   kompos   cecair.   Foto   32   menunjukkan   contoh   mesin   pengisar  bagi  Kaedah  Bio-­‐Regen.     Foto  32:  Mesin  Bio-­‐Regen  

Mesin ini   bersaiz   1.5   meter   (tinggi)   dan   berukuran   40   sentimeter   x   40   sentimeter   (lebar).  Operasinya  sangat  mudah  dengan   memasukkan   sisa   makanan   basah   dan   juga   kering   ke   dalam   pengisar   tersebut   dengan   dicampurkan   dengan   sedikit   air   dan  juga  cecair  EM.     Hasil   kisaran   tersebut   akan   disalurkan   ke   dalam   bekas   penyimpanan   yang   disediakan   untuk   tujuan   penapaian   selama   28   hari   sebelum   digunakan   sebagai  baja  dan  juga  pembersih  biologi  di   lantai   dan   juga   longkang.   Foto   33   menunjukkan   penyaluran   hasil   kisaran   masuk  ke  tangki  penapaian.       Foto  33:   Hasil  Kisaran  Disalurkan  Ke   Dalam  Tangki  Penyimpanan  

6.2

   

       

Pengurusan Pentadbiran       Kebanyakan   PBT   di   Malaysia   tidak   mempunyai   unit   pengurusan   pentadbiran   dalam   menguruskan   pengkomposan.   Ia   memerlukan   kos   dalam   menyediakan   kakitangan   yang   khusus   dalam   menguruskan   pengkomposan.   PBT   boleh   bertindak   sebagai   agensi   yang   mengawal   selia   program,   memberikan   nasihat,   latihan   dan   juga   kesedaran   dalam   program   pengkomposan   sisa   kepada   komuniti   untuk   dibangunkan   di   dalam   kawasan  kejiranan.    

Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia                                                                

31  

Panduan Pelaksanaan Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau  

Panduan Pelaksanaan Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau, Program Pengkomposan Sisa oleh JPBD SM

Panduan Pelaksanaan Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau  

Panduan Pelaksanaan Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau, Program Pengkomposan Sisa oleh JPBD SM

Advertisement