Page 1

Garis Panduan Perancangan Terminal Kenderaan Berat STATUS KELULUSAN JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI (JPN) NEGERI

TARIKH

CATATAN

Johor Kedah

17 Februari 2013

Kelantan

29 Disember 2013

Melaka

Lulus dan diterima pakai

10 September 2013

Lulus dan diterima pakai

17 Jun 2013

Lulus dan diterima pakai

26 September 2013

Lulus dan diterima pakai

22 Julai 2013

Lulus dan diterima pakai

17 Disember 2013

Lulus dan diterima pakai

Negeri Sembilan Pahang Perak Perlis Pulau Pinang Selangor Terengganu WP Kuala Lumpur WP Putrajaya

Nota: Dikemaskini oleh Muhammad Anwar Bin Ramli (17.12.2013)

Status Kelulusan GPP TKB  

Status Kelulusan SPC Garis Panduan Perancangan Terminal Kenderaan Berat di Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri

Status Kelulusan GPP TKB  

Status Kelulusan SPC Garis Panduan Perancangan Terminal Kenderaan Berat di Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri

Advertisement