Page 7

2

GARIS PANDUAN PERANCANGAN TERMINAL KENDERAAN BERAT

GARIS PANDUAN PERANCANGAN TERMINAL KENDERAAN BERAT (iv)

2

perletakan kenderaan berat secara berselerak di kawasan-kawasan pembangunan dan tidak di kawasan yang sepatutnya mewujudkan pemandangan yang buruk (visual intrusion).

Foto 4: Lori yang diletakkan di bahu jalan boleh mendatangkan risiko kemalangan jalan raya kepada pengguna lalulintas (Muadzam Shah, 21.7.2011)

Foto 1 : Perletakan kenderaan berat di bahu jalan di sekitar North Port, Klang (19.7.2011)

Foto 5: Perletakan kenderaan berat di kawasan perniagaan di sekitar Bandar Klang menyebabkan kerosakan jalan yang teruk (19.7.2011) Foto 2: Lori yang diletakkan secara berselerak di kawasan perniagaan Bandar Sultan Suleiman, Klang (19.7.2011)

Foto 6 : Lori yang diletakkan di sekitar kawasan Foto 3: Lori-lori diletakkan secara berselerak di perumahan Bandar Sultan Suleiman, Klang (19.7.2011) tepi jalan di Pekan Chaah, Johor (21.7.2011) Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Profile for R&D, JPBD

Garis Panduan Perancangan Terminal Kenderaan Berat  

Garis Panduan Perancangan Terminal Kenderaan Berat

Garis Panduan Perancangan Terminal Kenderaan Berat  

Garis Panduan Perancangan Terminal Kenderaan Berat

Advertisement