Page 31

26

GARIS PANDUAN PERANCANGAN TERMINAL KENDERAAN BERAT

26

GARIS PANDUAN PERANCANGAN TERMINAL KENDERAAN BERAT P. U. (A) 275/2003

HAD BERAT KASAR KENDERAAN YANG DIBENARKAN (TAN) Jalan-jalan yang dinyatakan dalam Senarai I Jadual Kedua

Jalan-jalan yang dinyatakan dalam Senarai II Jadual Kedua

Jalan-jalan yang dinyatakan dalam Senarai III Jadual Kedua

Jalan-jalan yang dinyatakan dalam Senarai IV Jadual Kedua

Jalan-jalan Persekutuan lain yang tidak dinyatakan dalam Senarai I - IV Jadual Kedua

34

28

-

-

26

Sekurangkurangnya 9.1 m

36

30

-

-

28

Sekurangkurangnya 10.0 m

38

32

-

-

30

Sekurangkurangnya 11.0 m

40

34

-

-

32

Sekurangkurangnya 12.2 m

42

36

-

-

34

Sekurangkurangnya 13.1 m

44

38

-

-

36

JENIS BEBAN Tatarajah Gandar

6 Gandar

Jarak Roda (meter)

Kurang 9.1 m

daripada

* Ukuran dan had berat bagi unit traktor hendahlah mematuhi peruntukan bagi kenderaan tegar yang berkenaan tertakluk kepada berat kasar kenderaan maksimum kepada 25 tan bagi unit traktor bergandar tiga.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Profile for R&D, JPBD

Garis Panduan Perancangan Terminal Kenderaan Berat  

Garis Panduan Perancangan Terminal Kenderaan Berat

Garis Panduan Perancangan Terminal Kenderaan Berat  

Garis Panduan Perancangan Terminal Kenderaan Berat

Advertisement