Page 15

10

GARIS PANDUAN PERANCANGAN TERMINAL KENDERAAN BERAT

GARIS PANDUAN PERANCANGAN TERMINAL KENDERAAN BERAT (ii) Terminal Kawasan Letak Kenderaan

Rehat

10

dan

Bagi memastikan akses yang baik, kawasan rehat dan letak kenderaan hendaklah diletakkan berhampiran dengan jalan utama (rizab 30.5 meter) (Foto 11).

Rajah 5:

Foto 11: Contoh perletakan terminal kategori kawasan rehat dan letak kenderaan berat.

Akses ke tapak boleh melalui persimpangan searas (at-grade intersection) dengan laluan tunggal (single carriageway) (Rajah 5). Rizab jalan 20 meter dan rekabentuk persimpangan perlu menggunakan compound curve.

5.4

Konsep Perletakan Terminal Kawasan Rehat dan Letak Kenderaan

Perancangan Tapak

Perancangan tapak terminal mengambilkira beberapa sebagaimana berikut: (i)

perlu kriteria

Kesesuaian Guna Tanah

Terminal kenderaan berat tidak boleh dibangunkan di kawasan perumahan dan kawasan perdagangan bagi mengelakkan berlakunya ketidakserasian aktiviti guna tanah serta mengelakkan berlakunya konflik lalu lintas dan kesan pencemaran.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Profile for R&D, JPBD

Garis Panduan Perancangan Terminal Kenderaan Berat  

Garis Panduan Perancangan Terminal Kenderaan Berat

Garis Panduan Perancangan Terminal Kenderaan Berat  

Garis Panduan Perancangan Terminal Kenderaan Berat

Advertisement