Page 1

Book Review (KeBook)

Mesyuarat Pagi Jabatan Bil.3/2011 PENDAHULUAN • Ditulis oleh John P. Kotter. • Profesor Emeritus di Konosuke Matsushita di Harvard Business School. • Telah menghasilkan 18 buah buku. • Berdasarkan buku ‘Leading Change’ yang telah hasilkan pada tahun 1996. • Menggariskan 8 langkah melaksanakan transformasi . • Langkah yang pertama iaitu ‘A Sense of Urgency’ adalah yang paling kritikal.

bahagian rancangan fizikal negara


Book Review (KeBook)

Mesyuarat Pagi Jabatan Bil.3/2011 RINGKASAN BUKU 1. It All Starts with A Sense of Urgency 2. Complacency and False Urgency 3. Increasing True Urgency: One Strategy and Four Tactics 4. Tactic One: Bring The Outside In 5. Tactic Two: Behave with Urgency Every Day 6. Tactic Three: Find Opportunity in Crises 7. Deal with No Nos 8. Keeping the Urgency Up

RUMUSAN

bahagian rancangan fizikal negara


Book Review (KeBook)

Mesyuarat Pagi Jabatan Bil.3/2011

1. IT ALL STARTS WITH A SENSE OF URGENCY Sense of Urgency VS Complacency

BACK

bahagian rancangan fizikal negara


Book Review (KeBook)

Mesyuarat Pagi Jabatan Bil.3/2011

2. COMPLACENCY AND FALSE URGENCY Complacency VS False Sense of Urgency VS True Sense of Urgency BACK

bahagian rancangan fizikal negara


Book Review (KeBook)

Mesyuarat Pagi Jabatan Bil.3/2011

3. INCREASING TRUE URGENCY: ONE STRATEGY AND FOUR TACTICS Heart @ Hati & 5 Keperluan Utama

BACK

bahagian rancangan fizikal negara


Book Review (KeBook)

Mesyuarat Pagi Jabatan Bil.3/2011

4. TACTIC ONE: BRING THE OUTSIDE IN

7 Asas Dalam Mengenalpasti Masalah

BACK

bahagian rancangan fizikal negara


Book Review (KeBook)

Mesyuarat Pagi Jabatan Bil.3/2011

5. TACTIC TWO: BEHAVE WITH URGENCY EVERY DAY Sikap : NEGATIF @ POSITIF & 5 Perilaku Penting

BACK

bahagian rancangan fizikal negara


Book Review (KeBook)

Mesyuarat Pagi Jabatan Bil.3/2011

6. TACTIC THREE: FIND OPPORTUNITY IN CRISES Pros VS Cons & Formal VS Tidak Formal

BACK

bahagian rancangan fizikal negara


Book Review (KeBook)

Mesyuarat Pagi Jabatan Bil.3/2011

7. DEAL WITH NO NOS

No Nos : NEGATIF & 3 Cara Menangani Sikap No Nos

BACK

bahagian rancangan fizikal negara


Book Review (KeBook)

Mesyuarat Pagi Jabatan Bil.3/2011

8. KEEPING THE URGENCY UP

Urgency Up, Success VS Urgency Down, Mess

BACK

bahagian rancangan fizikal negara


Book Review (KeBook)

Mesyuarat Pagi Jabatan Bil.3/2011

RUMUSAN •False Sense of Urgency

•True Sense of Urgency

•Complacency S W O T

•Bring The Outside In

•No Nos •Crisis

bahagian rancangan fizikal negara


Book Review (KeBook)

Mesyuarat Pagi Jabatan Bil.3/2011

KELAB BUKU (KeBook) BRFN Ketua Kumpulan : Shah Rizan bin Ab. Razak Ahli Kumpulan : 1. Mohd Sukri bin Hj. Baharom 2. Mohd Syamsul Arief bin Mahbud 3. Nina Izurin binti Yahya 4. Tuan Zuraihan binti Tuan Lah 5. Noreza binti Dahari 6. Shahidah binti Che Wan Mohamed

bahagian rancangan fizikal negara

A Sense of Urgency  

A Sense of Urgency

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you