Page 1

Jawatankuasa Perancang Negeri Kelantan Bil 52 - 2/2012 10 Mei 2012 (Khamis)

GARIS PANDUAN PERANCANGAN PENGENALPASTIAN BAGI PEMBANGUNAN SEMULA KAWASAN BROWNFIELD

Oleh : BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN


KANDUNGAN 1. 2. 3. 4.

TUJUAN LATAR BELAKANG TAKRIFAN ASAS-ASAS PERTIMBANGAN • • •

• •

KATEGORI BROWNFIELD PRINSIP-PRINSIP PERANCANGAN PERKARA-PERKARA YANG PERLU DIAMBILKIRA SEBELUM MEMBANGUNKAN KAWASAN BROWNFIELD CADANGAN PEMBANGUNAN MENGIKUT KATEGORI CADANGAN PANGKALAN DATA

5. IMPLIKASI 6. SYOR

2 JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN


TUJUAN Memohon Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri menimbang dan bersetuju dengan pemakaian Garis Panduan Perancangan Pengenalpastian Bagi Pembangunan Semula Kawasan Brownfield 3 JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

3


LATAR BELAKANG  Telah dilaksanakan di negaranegara maju.  Matlamat Malaysia sebagai sebuah negara maju dalam konteks penggunaan sumber (tanah) secara mampan. 4 JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN


TAKRIFAN “Kawasan brownfield adalah kawasan yang telah dibangunkan tetapi ditinggalkan atau terbiar atau mempunyai struktur pembangunan yang usang atau kawasan pembangunan yang tidak siap sepenuhnya dan terbengkalai. Kawasan ini mungkin tercemar atau tidak tercemar. Tanah kawasan brownfield ini juga termasuk tanah Kerajaan atau tanah persendirian.” 5 JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN


ASAS-ASAS PERTIMBANGAN KATEGORI BROWNFIELD i.

Kategori A : Bekas lombong atau kuari;

ii.

Kategori B : Kawasan bekas tapak pelupusan sisa pepejal yang telah penuh atau tidak lagi digunakan secara kekal;

iii.

Kategori C : Kawasan kilang atau perniagaan atau perumahan atau institusi yang telah ditinggalkan melebihi 10 tahun;

iv. Kategori D : Projek-projek pembangunan terbengkalai yang tidak siap dalam tempoh pelaksanaan pembangunan melebihi 10 tahun; v.

Kategori E : Bangunan atau deretan lot-lot bangunan yang telah siap tetapi terbiar melebihi 10 tahun; dan

vi. Kategori F : Kawasan bekas depot atau stesen pengangkutan awam, kemudahan infrastruktur dan utiliti. JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

6


ASAS-ASAS PERTIMBANGAN PRINSIP-PRINSIP PERANCANGAN

Kemampanan penggunaan sumber; Pematuhan kepada undang-undang dan garis panduan sedia ada; Keprihatinan terhadap kesihatan dan keselamatan penduduk;

Peningkatan imej bandar; Pemuliharaan warisan; dan

Menambah nilai hartanah bandar dan mewujudkan peluang pelaburan. JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

7


ASAS-ASAS PERTIMBANGAN PERKARA-PERKARA YANG PERLU DIAMBILKIRA SEBELUM MEMBANGUNKAN KAWASAN BROWNFIELD

Mengenalpasti kategori kawasan

brownfield;

Menentukan jenis dan perolehan hakmilik tanah; Mengenalpasti nilai warisan tapak atau bangunan; Melaksanakan penilaian tapak; dan Menentukan elemen reka bentuk bagi pembangunan semula kawasan brownfield. 8 JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN


ASAS-ASAS PERTIMBANGAN CADANGAN PEMBANGUNAN MENGIKUT KATEGORI KATEGORI

PEMBANGUNAN YANG DICADANGKAN

A Bekas lombong / kuari

Taman Tasik Taiping Sumber : http://taipingdankenangan.blogspot.com

• • • • • • •

Perumahan Institusi Kawasan Rekreasi Tempat Peranginan Golf Kawasan Warisan Pertanian dan Penternakan Pembangunan Pelbagai

Butchart Gardens, Vancouver Island, Canada Sumber : http://blog.travelpod.com/travel-photo

The Mines Wonderland di Mines Resort City, Sri Kembangan, Selangor, (Mac 2007).

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA 9 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN


ASAS-ASAS PERTIMBANGAN CADANGAN PEMBANGUNAN MENGIKUT KATEGORI KATEGORI B Bekas tapak pelupusan sisa pepejal

PEMBANGUNAN YANG DICADANGKAN • • •

Taman Rekreasi Springdale Park, Austin, Texas, USA Sumber : http://www.tpl.org/tier3/nov2006)

Kawasan Rekreasi dan Padang Golf Kawasan Penghasilan Tenaga Berasaskan Biogas Projek Berteknologi Fertigasi

KT Golf Resort, Kuala Jembal Sumber : ttp://www.agoda.com.my/asia/malaysia/ kuala_terengganu/kt_golf_resort.html JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

10


ASAS-ASAS PERTIMBANGAN sambung…

CADANGAN PEMBANGUNAN MENGIKUT KATEGORI KATEGORI C Kawasan kilang/perniagaan/ perumahan/ institusi yang telah ditinggalkan melebihi 10 tahun

PEMBANGUNAN YANG DICADANGKAN • • • • • •

Jaya One, Seksyen 13, Petaling Jaya Sumber : http://www.jtaeuraaudit.com

Perumahan Perniagaan dan Perkhidmatan Institusi Kilang Hotel dan Resort Pembangunan Pelbagai

Kilang Terbiar, Seremban (Mac 2007) JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

11


ASAS-ASAS PERTIMBANGAN sambung…

CADANGAN PEMBANGUNAN MENGIKUT KATEGORI KATEGORI D Projek-projek Terbengkalai melebihi 10 tahun

Sebelum 1997

PEMBANGUNAN YANG DICADANGKAN • • • • • • •

Perumahan Perniagaan dan Perkhidmatan Institusi Kilang Hotel dan Resort Pusat Membeli Belah Pembangunan Pelbagai

Selepas 2007

Pembangunan Sebelum dan Selepas Quenbay Mall, Pulau Pinang

Plaza Rakyat, KL Sumber : http://forum.lowyat.net JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

12


ASAS-ASAS PERTIMBANGAN sambung…

CADANGAN PEMBANGUNAN MENGIKUT KATEGORI KATEGORI E Deretan lot-lot bangunan terbiar melebihi 10 tahun

Deretan Unit Rumah Kedai Lama Dan Terbiar Di Jalan Chung On Siew, Ipoh, (Februari 2007)

PEMBANGUNAN YANG DICADANGKAN • • •

Perniagaan dan Perkhidmatan Rumah Kedai/Kedai Pejabat Institusi

Deretan Rumah Kedai Lama Dan Terbiar Di Persimpangan Jalan Yam Tuan Dan Jalan Tunku Hassan, Seremban (Mac 2007). JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

13


ASAS-ASAS PERTIMBANGAN sambung…

CADANGAN PEMBANGUNAN MENGIKUT KATEGORI KATEGORI F Bekas depot/stesen pengangkutan awam/kemudahan infrastruktur dan utiliti

PEMBANGUNAN YANG DICADANGKAN • • • •

Pembangunan KL Sentral Sumber : http://www.lcct.com.my/others/places/kl-sentral-station

Perumahan Perniagaan dan Perkhidmatan Pembangunan Pelbagai Hub Pengangkutan Bersepadu

Pembangunan Semula Bekas Stesen Gas sebagai Greenwich Millenium Village, London Sumber: http:// www.greenwich-village.co.uk/ nov2006

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

14


ASAS-ASAS PERTIMBANGAN CADANGAN PANGKALAN DATA GIS

Kerajaan Negeri & PBT perlu mewujudkan pangkalan data GIS kawasan brownfield berdasarkan kepada format pangkalan data rancangan pemajuan. 15 JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN


IMPLIKASI Kewangan Pemakaian garis panduan perancangan tidak memberi implikasi kewangan.

Perundangan Garis panduan perancangan menepati kehendak peruntukan undang-undang sedia ada. 16 JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN


SYOR Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri dipohon bersetuju dan menerima Garis Panduan Perancangan Pengenalpastian Bagi Pembangunan Semula Kawasan Brownfield di peringkat negeri dan PBT. 17 JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN


Terima Kasih JPBD Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan Malaysia

www.townplan.gov.my www.townplan.gov.my

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

GARIS PANDUAN PERANCANGAN PENGENALPASTIAN BAGI PEMBANGUNANSEMULA KAWASAN BROWNFIELD  

GARIS PANDUAN PERANCANGAN PENGENALPASTIAN BAGI PEMBANGUNANSEMULA KAWASAN BROWNFIELD

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you