Page 41

Ateş gecesi — O ki sana sormak istiyordum. Evet sana bir sey soracaktım. Fakat bana unutturdun... Neydi o bakayım... Evet aklıma geldi. Su dün aksam gördüğümüz matmazel kimdi Stematula? — Hani su kilise bahçesinde gördüğümüz matmazel. Nekadar güzel matmazel o... Öyle güzel gözleri, disleri, saçları var ki... Matmazelin karanlıkta yarım yamalak gördüğüm gözleri, disleri simdi karsımda olsa tanıyacağım süpheliydi. Fakat herhangi bir genç kıza duyacağım meyli saklamağa mecbur olmadığımı Stematulaya anlatmak ve Rina meselesini arada kaynatmak için onu alabildiğine methediyordum. Bir ates gecesinde aramızdan gelip geçmis bir yabancıyı gözüme kestirmis olmam mesele değildi. Fakat hergün düsüp kalktığımız arkadaslar için lâkırdı olmamalıydı. Islanmıs, kavrulmus Stematulanın bu masala inandığını pek zannetmiyorum. Fakat inanmıs görünmeyi politikasına daha uygun gördü. Yalnız yabancı kız hakkında sorduğum suallere pek iyi cevap vermiyor, birçok seyler gevelemekle beraber izahatı Eleniçanın: «Onun baba Yunanistanda çok zengin adam., çok büyük adam» ından ileri geçmiyordu. — Ne zaman geldi bu matmazel ? — Var bir hafta., on bes gün... Bilmiyorum. — Niçin geldi? — Var burada bir amcası., çok büyük adarn... — Milâsta mı? — E... • —Ne is yapar? — Bilmiyorum., büyük tüccardır... — Tüccar olduğunu biliyorsun ya... — Ben bilmiyorum., öyle söylüyorlar. — Pekâlâ Stematula... Tesekkür ederim... Stematuladan ayrılarak yürümeğe basladım. Fakat mahallenin hududunu asmağa basladığımız halde o pesimi bırakmıyordu. — Kemal Bey, size bir sey söyliyeceğim... — Ne olmus? — O ki size söyliyeceğim.. kimseye söylemiyeceksiniz. Yeni bir mesele karsısındaydık: ' — Peki Stematula, dedim. Söylemiyeceğim. — Yemin ediyorsunuz? Ne zaman söyliyeceksiniz çok fena olacak, çok fena... Çünkü bana söylemislerdir kimseye söylemiyeceğim. .. — Anlasıldı Stematula.. söylemiyeceğim. — Aksam hep kızlar size yalan söylediler. O matmazel Yunanlı değildir, Osmanlıdır. — Yani sizin gibi Osmanlı tebaası mı? — Yok tebaa... Osmanlı kadını... Müslüman... — Sahi mi söylüyorsun? — Niçin yalan söyliyeceğim? — Peki, neden türkçe bilmiyor? — Türkçe biliyor., mahsus söylememistir. Siz anlamıyasınız için... Reşat nuri güntekin

40

ATE_ GECES_  
ATE_ GECES_  
Advertisement