Page 1

11/12

MAANDBLAD NOVEMBER-DECEMBER 2018

gil Gemeentelijk informatieblad Londerzeel GIL WARMTESCAN > pagina 5

ASBEST > pagina 6-7

JOUW IDEE? > pagina 11

SANIMEMORIX > pagina 26

DE S

INT K OMT

!

> pa

gina

8


inhoud 11/12 Info > 3-4 - Verhuis diensten Vrije Tijd - Regel het via www.londerzeel.be - Verhuis dienst Lokale Economie - Geen papieren telefoongids meer? - Wachtzaal stationsgebouw open - Sneeuw- en ijzelbestrijding - Verkoop CNC-machine - De Sint deelt uit - Geen wekelijkse markt Wonen > 5 - Al gehoord over het Woonloket? - Vraag een warmtescan aan - Meldpunt ‘discriminatie huurmarkt’ Milieu > 6-7 - Inzameling asbestmateriaal - Veilig asbestmateriaal demonteren - Vervoeren van asbestmateriaal - Inzameling landbouwfolie - Stook slim Vrijetijdskrant > 8-21

Beste inwoner Het eerste gemeentelijke informatieblad na de gemeenteraadsverkiezingen en meteen ook het laatste voor mij als burgemeester. Ik schrijf dit voorwoord dan ook met gemengde gevoelens. Het ligt niet in mijn aard om te lang bij de negatieve kanten van een verhaal te blijven stilstaan. Ik kijk met veel plezier terug op de mooie realisaties die onze gemeente in de positieve zin veranderd hebben: het sportcomplex in de Lijsterstraat, het buitensportcentrum Schaselberg, de vele trage wegen die werden aangelegd, het kinderdagverblijf en de kleuterschool in de Lijsterstraat… Deze projecten brachten een nieuwe en frisse dynamiek in onze gemeente en ik hoop dat het nieuwe bestuur op de ingeslagen weg verder gaat. Ik ben trots op de drie jaren dat ik burgemeester van onze gemeente mocht zijn en heb mijn mandaat met veel passie en overtuiging vervuld. Vanaf januari zal ik als gemeenteraadslid mijn werk met evenveel liefde verder zetten.

Agenda > 13-17 Veiligheid > 22-23 - Londerzeel test BE-Alert - Kies een BOB - Feestvuurwerk - Resultaten flitsmarathon - Opletten voor fietsdiefstal - Leg een noodpakket aan Mantelzorg > 24-25 - De MantelzorgHub - Verlies en rouw bij jongeren - Koffiesalon - Praattafel Zorg en welzijn > 25-26 - Dorpsrestaurant in feeststemming - Praatcafé dementie - SaniMemorix - Muziek in Den Babbeleir - Blijven Bewegen Lief en leed > 27 Blikvanger > 28 - De Warmste verkoop van houten kerstfiguren

COLOFON Verantwoordelijke Uitgever: Gemeentebestuur Londerzeel Mevr. N. Sminate p/a Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel Foto’s: Liselotte Vandoorne, Frederika Buelens, Barbara Hermans, Gert Vermeiren en Dany Van Goethem

Mijn oprechte dank gaat uit naar jullie: de lokale verenigingen, de handelaars en bedrijven, de vele vrijwilligers, kortom alle inwoners van Londerzeel en uiteraard ook aan de huidige bestuursploeg. Want samen hebben wij talloze initiatieven en ideeën uitgewerkt, hebben wij gewerkt aan ‘onze gemeente’… Samen hebben wij gezorgd voor verandering. En daar mogen we best fier op zijn! Tot slot wens ik de nieuwe bestuurders alle succes toe. Nadia Sminate burgemeester

Het Administratief Centrum, de afdeling Grondgebiedszaken en de diensten Vrije Tijd zijn gesloten op donderdag 20 december vanaf 12 u. (kerstfeest personeel). Alle gemeentelijke diensten (ook Bib) zijn gesloten op: • maandag 24 december vanaf 12 u. • dinsdag 25 december (kerstdag) • woensdag 26 december (tweede kerstdag) • maandag 31 december vanaf 12 u. • dinsdag 1 januari (nieuwjaar). Tijdens de feestdagen heeft het onthaal van de politieposten van de zone K-L-M andere openingsuren: • maandag 24 december, woensdag 26 december en maandag 31 december is enkel de politiepost van Londerzeel open van 8 u. tot 15 u. • dinsdag 25 december en dinsdag 1 januari zijn alle politieposten gesloten. Voor dringende hulp kan je bellen naar 101.

Redactieadres: Administratief Centrum, GIL Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel. communicatie@londerzeel.be Druk: Drukkerij Verspecht - Oplage: 9.190 ex.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 2

volg ons op

november-december 2018


info Verhuis diensten Vrije Tijd

Verhuis dienst Lokale Economie

Sinds midden november vind je de diensten Cultuur & Toerisme, Jeugd, Sport en het Evenementenloket in het voormalige OCMWgebouw, Mechelsestraat 55. Dit is een tijdelijke locatie in afwachting van de verhuis naar Sportoase De Lijster, het nieuwe sportcomplex in de Lijsterstraat in Londerzeel.

In het kader van de verdere integratie van het gemeente- en OCMW-bestuur tot Gemeente Londerzeel, verhuist op maandag 26 november de dienst Lokale Economie van het Administratief Centrum naar de afdeling Grondgebiedszaken, Malderendorp 14. Op deze dag is de dienst dan ook gesloten.

Wil je een van de medewerkers persoonlijk spreken? Maak dan eerst een afspraak via: • Dienst Cultuur & Toerisme: cultuur@londerzeel.be 052 31 94 64 • Dienst Jeugd: jeugd@londerzeel.be - 052 31 94 62 • Dienst Sport: sport@londerzeel.be - 052 31 94 66 • Evenementenloket: evenementen@londerzeel.be - 052 31 94 63

De contactgegevens blijven ongewijzigd - 052 31 50 63 en economie@londerzeel.be - maar vanaf dinsdag 27 november werkt de dienst Lokale Economie enkel nog op afspraak, net zoals de andere diensten van de afdeling Grondgebiedszaken.

Het voormalig OCMW-gebouw biedt tijdelijk ook onderdak aan drie pop-ups en De Academie van Londerzeel.

Regel het via www.londerzeel.be Zie je een put in de weg, een losliggend rooster van de riolering, een beschadiging aan het straatmeubilair? Meld dit online via www.londerzeel.be/openbaardomeinmelding. Beschrijf je melding, duid de locatie aan op de kaart en klik op Verzenden. Jouw melding komt automatisch terecht in de planningssoftware van de dienst Openbaar domein. Daarnaast kan je maar liefst nog 84 andere zaken online regelen via het e-loket. Hoe doe je dit: • ga naar www.londerzeel.be • zoek wat je wil doen. Vaak kan je het via het e-loket aanvragen. • vul alle gegevens in • klik op Verzenden • via e-mail ontvang je een bevestiging • onze medewerkers verwerken je aanvraag

Geen papieren telefoongids meer? schrijf je uit! Samen met FCR Media, uitgever van de goudengids en wittegids, zorgt de Gemeente Londerzeel voor een gezamenlijke verdeling van de telefoonboeken. Gebruik je de papieren gids niet meer? Schrijf je dan uit via https://fcrmedia.be/uitschrijven-boek. Schrijf je uit vóór 15 april 2019 en je zal bij de volgende verdeling geen exemplaar meer ontvangen. Bedrijven en adressen opzoeken kan ook op een ecologische manier via www.goudengids.be en www.wittegids.be.

Wachtzaal stationsgebouw open Tot en met vrijdag 29 maart 2019 is de wachtzaal van het stationsgebouw in Londerzeel open voor reizigers en dit elke werkdag vanaf 5.30 u. (en in principe tot 10 u.).

Vraag je een akte of (blanco) uittreksel uit het strafregister aan? Deze documenten ontvang je gratis thuis via de post. Wist je trouwens dat je via de website Mijn Dossier van het Rijksregister (https://mijndossier.rrn.fgov.be/) heel wat attesten en bewijzen zoals die van gezinssamenstelling, woonst, wettelijke samenwoning… en het uittreksel uit het bevolkingsregister eenvoudigweg thuis kan downloaden? Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is je eID en pincode.

De wachtzaal en het sanitair worden elke ochtend geopend door het personeel van de dagbladhandel aan het station. Groep INTRO verzorgt, net als vorig jaar, het onderhoud van het sanitair en de wachtzaal.

november-december 2018

3

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


info Sneeuw- en ijzelbestrijding

Verkoop CNC-machine

we rekenen ook op jou!

Het GTIL doet een machine van de hand. Het betreft een oude en defecte CNC-machine van het merk Chevalier die niet meer voldoet aan de huidige veiligheidsreglementering: • merk en type: Chevalier, FCL1840 • producent: Falcon

Tijdens de wintermaanden kunnen sneeuw en ijzel voor gladde wegen zorgen. De gemeentemedewerkers en het nodige materiaal staan klaar om sneeuw en ijzel te bestrijden zodat je mobiliteit verzekerd blijft. Het strooien gebeurt zo snel mogelijk maar niet elke straat kan even snel aan de beurt komen. Een strooischema werd uitgeschreven: eerst worden de hoofdwegen en gevaarlijke punten (bruggen, bepaalde kruispunten…) aangepakt en daarna de secundaire wegen. De fietspaden worden bestrooid vanaf 7 u. Indien de weersomstandigheden extreem zijn en we extra hulp willen inschakelen, kunnen we altijd beroep doen op enkele landbouwers via agro|services. Bij sneeuw of ijzel ben je verplicht de stoep voor je huis vrij te maken van ijzel en sneeuw. Maar toch opletten dat je de sneeuw niet in de goot veegt. Samengekoekte sneeuw smelt minder snel en dit kan voor problemen zorgen bij de afvoer van het smeltwater. Veel mensen ruimen ook hun opritten en tuinpaden en hiervoor wordt meestal strooizout gebruikt. Maar strooizout is niet ongevaarlijk (vooral calciumchloride) want het is een irriterend product. Als een kind valt op plaatsen waar gestrooid is, kan lokaal een lichte irritatie ontstaan, vooral als er een schaafwond is. Als het kind zijn vingers in de mond steekt, moet er best gespoeld worden met water. Let er ook op dat je niet in bermen of grachten strooit want dan verzilt de bodem. De meeste planten en landbouwgewassen gedijen niet of minder goed in zilte bodems. Zoutminnende planten krijgen op die bodems dan weer de bovenhand.

Enkele tips om strooizout te beperken: • gebruik eerst borstel en sneeuwschep om zoveel mogelijk sneeuw van de stoep te vegen • is de stoep niet volledig ijsvrij? Strooi alleen waar het nodig is. • strooi zand om een dikke laag ijs begaanbaar te maken • strooi preventief • strooi zout enkel op plaatsen waarover gelopen of gereden wordt (en dus niet in bermen of grachten) Raadpleeg het strooischema van Londerzeel via www.londerzeel.be.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 4

Wil je de machine bezichtigen en een bod doen? Maak een afspraak met Jan Stevens via 052 30 98 24. De uiterste datum voor de inschrijving via het invulblad (dat je na het bezichtigen meekrijgt) is vrijdag 14 december vóór 12 u. Stuur je bod als aangetekende zending en onder dubbel gesloten omslag met vermelding ‘bod CNC-machine GTIL’ naar het College van burgemeester en schepenen, Administratief Centrum, Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel of geef je bod onder gesloten omslag tegen ontvangstbewijs af aan het onthaal in het Administratief Centrum, Brusselsestraat 25.

De Sint deelt marktwaardebonnen uit tijdens de wekelijkse markt op dinsdag 4 december tussen 9 en 12 u. De Kerstman bezoekt de markt op dinsdag 18 december tussen 9 en 12 u. Er is geen wekelijkse markt op dinsdag 25 december en dinsdag 1 januari.

november-december 2018


wonen Al gehoord over het Woonloket?

Meldpunt ‘discriminatie huurmarkt’

Vragen over huren, kopen, bouwen of renoveren? Maak een afspraak met het Woonloket. Laura De Raedt, woonconsulente, helpt je graag verder met: • huurgeschillen • het zoeken naar premies • vragen over een energielening • premies en begeleiding bij het invullen van de aanvraagformulieren • sociale leningen en sociale woningen • het toegankelijk maken en houden van je woning • energiezuinig bouwen en wonen • ecologische bouwmaterialen

Discriminatie komt, jammer genoeg, nog vaak voor in onze maatschappij en de huisvestingsmarkt vormt hier geen uitzondering op. Zo zijn er tot op vandaag nog altijd mensen met een beperking die niet aan een woonst geraken, personen van een bepaalde origine die geen uitnodiging krijgen voor een bezoekdag van een woonst of eigenaars die enkel aan ‘traditionele koppels’ willen verhuren…

De woonconsulente kan ook gratis eerstelijns juridisch en technisch advies voor je aanvragen. Een juriste beantwoordt vragen over huurovereenkomsten, opzegtermijnen, huurconflicten... Een technisch adviseur geeft advies bij het isoleren van woningen, bij het aanpassen van woningen voor andersvaliden of bejaarden, bij vochtproblemen... Het advies is niet bindend. Maak een afspraak met Laura De Raedt via wonen@londerzeel.be of bel naar 052 30 36 16 of 0493 51 17 33.

Vraag een warmtescan aan en breng het warmteverlies van jouw woning in kaart Als inwoner van onze gemeente krijg je de kans om tijdens de herfst en winter goedkoop een warmtescan van je woning te laten uitvoeren. Voor € 40 euro gaat een energiedeskundige van vzw 3Wplus met een warmtebeeldcamera na waar precies in je woning warmte verloren gaat. Zo’n toestel is nodig omdat warmteverlies niet met het blote oog waarneembaar is.

Heb je een vermoeden van discriminatie op de huurmarkt als slachtoffer of als getuige? Neem contact op met het Woonloket als officieel meldpunt voor discriminatie op de huurmarkt. De woonconsulente kan je helpen met het indienen van een klacht, informeert je over je rechten en plichten, maar gaat zelf de mogelijke discriminatie niet onderzoeken. Enkele tips • voor verhuurders • zet in de advertentie eenvoudige en duidelijke huurvoorwaarden • gebruik een standaard-inlichtingenfiche voor het opvragen van gegevens bij kandidaat-huurders (te verkrijgen bij het Woonloket) • gebruik objectieve selectiecriteria zoals het financiële vermogen om de huur te betalen, de oppervlakte van het pand… • vraag naar het totaal beschikbaar inkomen, niet rechtstreeks naar loon • voor huurders • zorg dat je kandidatuur duidelijk en volledig is • geef de eigenaar maximale garanties betreffende de betaling van de huur en het onderhoud van het pand zoals: bewijs van inkomsten van eender welke bron, waarborg van een derde, bewijs betaling van vorige huur, aanbeveling van een vroegere verhuurder… • vraag begeleiding bij het zoeken naar een woning Meer info? Maak een afspraak met de woonconsulente via wonen@londerzeel.be of bel naar 052 30 36 16 of 0493 51 17 33.

Kwestbare doelgroepen maken aanspraak op verhoogde premies. Ook eigenaars die aan kwetsbare doelgroepen willen verhuren, kunnen een beroep doen op heel wat voordeeltarieven. Denk je in aanmerking te komen? Neem contact op met de woonconsulente. Een warmtescan laten uitvoeren, kan enkel tijdens de herfst en winter. Het verschil tussen de temperatuur binnen en buiten moet voldoende groot zijn. Een warmtescan aanvragen, kan via 0488 55 98 55 of kyotoindewijk@3wplus.be

november-december 2018

5

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


milieu Inzameling asbestmateriaal Asbest is een verzamelnaam voor een aantal soorten minerale vezels. Tijdens de 20ste eeuw (met een piek tussen 1960-1980) werden asbestvezels op grote schaal in talrijke producten verwerkt. Tegenwoordig zijn we ons bewust van de gezondheidsrisico’s van asbest. Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het ‘Actieplan asbestafbouw’ goed, waarbij de urgentie van een versneld asbestafbouwbeleid onderschreven wordt. Lokale besturen kunnen een beroep doen op extra steunmaatregelen voor hun burgers en aansluitend voor het eigen patrimonium. Eén van deze steunmaatregelen is een subsidie voor de huis-aan-huisophaling van asbestcement. Waarom dit project? In Vlaanderen is naar schatting 3,7 miljoen ton asbest aanwezig in gebouwen. Asbestcementdaken zijn sterk verweerd en die verwering neemt alleen maar toe. De cementsamenstelling vermindert door jarenlange blootstelling aan regen en vorst waardoor asbestvezels los komen te zitten aan de oppervlakte van de asbestgolfplaat. Sterk verweerde asbestgolfplaten worden het best zo snel mogelijk vervangen. Laat asbestmateriaal aan huis ophalen Plan jij binnenkort renovatiewerken en denk je asbestverdachte golfplaten te moeten verwijderen? Dan kan je de asbestcement golfplaten thuis laten ophalen door Incovo, de afvalintercommunale van onze gemeente. De asbestplaatzakken (3,10 m lang x 1,10 m breed x 0,3 meter hoog) zijn beschikbaar in het recyclagepark van Londerzeel. De prijs van de zak bedraagt € 30. Hoe werkt het? 1. download het formulier ‘Aanmeldingsformulier: ophaling asbesthoudende golfplaten’ via www.incovo.be/asbest en vul dit formulier verplicht in. Je kan dit formulier ook verkrijgen aan het onthaal van het Administratief Centrum van onze gemeente. 2. ga met het ingevulde aanmeldingsformulier naar het recyclagepark in Londerzeel voor: • de aankoop van een asbestplaatzak • een handleiding huis-aan-huisinzameling asbesthoudende golfplaten (ook te downloaden via www.incovo.be/asbest) • wegwerpbeschermingsmiddelen: overall, handschoenen, FFP3-mondmasker 3. verwijder de golfplaten met de nodige voorzichtigheid 4. vul de asbestplaatzak volgens de instructies 5. vraag de ophaling aan via: • www.incovo.be/asbest • de ophaling gebeurt op woensdag, ten vroegste 9 dagen na de aankoop van de zak op het recyclagepark 6. zet op de afgesproken ophalingsdag de gevulde zak aan de straatkant. Opgelet: eens de zak gevuld is, kan je deze door het gewicht niet meer verplaatsen. Het is dus zeker aan te raden om de zak pas te vullen op de afgesproken ophalingsdag.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 6

Prijs De kostprijs bedraagt € 30 per zak (inbegrepen zijn de asbestplaatzak, de wegwerpbeschermingsmiddelen en de ophaling). Voorwaarden • je bent particulier • je mag alleen asbesthoudende golfplaten aanbieden (geen leien of andere asbesttoepassingen) • maximaal 50 m2 (ongeveer 20 platen, ongeveer 500 tot 600 kg) • alleen correct gevulde en gesloten asbestplaatzakken worden meegenomen. Vul de zak maximaal tot aan de vullijn, anders zal de rits niet meer sluiten. • maximum 2 asbestplaatzakken per adres

Veilig asbestmateriaal demonteren Moet je asbestmateriaal demonteren en inzamelen • dan kan je jezelf beschermen met een Tyvekpak, handschoenen, stofmasker en eventueel een stofbril • zorg ervoor dat het materiaal niet beschadigd geraakt tijdens de demontage. Vermijd slijpen of boren in het materiaal, gebruik enkel handwerktuigen. • bevochtig de zone waar je vijzen losdraait of waar er een kans bestaat dat vezels kunnen loskomen • gebruik geen hogedrukreiniger. Is je asbestplaat begroeid met mos of klimop? Laat het mos gewoon zitten, klimop kan je wegsnoeien zonder de wortels los te trekken. • gooi niet met de asbestplaat, maar leg ze voorzichtig neer. Op deze manier verkleint het risico dat de plaat gaat breken. • maak de werkplek schoon met een natte doek die je nadien wegwerpt. Zeker niet stofzuigen of vegen, want dan blaas je de vezels de lucht in.

Wil je meer info over asbestcement en asbestherkenning? Kijk op www.asbestinfo.be. Twijfel je of er asbest in je huis aanwezig is? Ben je op zoek naar een gespecialiseerde firma om asbest te laten verwijderen? Of wil je gewoon meer info? Op www.alertvoorasbest.be vind je alles wat je moet weten of download de app AsbestCheck.

november-december juni 2018


milieu Stook slim

Vervoeren van asbestmateriaal Mag je asbest zelf verwijderen? Soms wel. Bij hechtgebonden asbest zitten de vezels vast in de structuur van de materialen. Bijvoorbeeld bij golfplaten en dakgoten. Bescherm jezelf voldoende door het dragen van een Tyvekpak, handschoenen, stofmasker en eventueel een stofbril. Vervoer je asbestmateriaal? Dan ben je sinds 1 november verplicht om asbestmateriaal ingepakt te vervoeren als je het materiaal vervoert in een open voertuig of in een open aanhangwagen. Platen of buizen hoeven niet apart ingepakt te worden, maar moeten wel in een gesloten voertuig of afgedekt met een zeil vervoerd worden. Kleinere stukken breng je zelf in een asbestzak of verpakt in folie naar het recyclagepark. Pak asbesthoudend materiaal in in doorzichtige plasticfolie of zakken. Deze kan je in elke doe-het-zelf-zaak kopen. Plak de folie met tape op maat dicht. Het verspreiden van asbeststof in de gemeente en op het recyclagepark wordt zo tot een minimum beperkt. Je moet zelf alle maatregelen nemen om te vermijden dat asbest in de omgeving terechtkomt. Het asbestmateriaal breng je gratis naar het recyclagepark in Londerzeel. Losgebonden of niet-hechtgebonden asbest mag je niet zelf verwijderen. Denk maar aan (gespoten) asbesthoudende isolatie rond leidingen. In zo’n geval moet je altijd een beroep doen op een erkend asbestverwijderaar. Heb je vragen? Neem contact op met de Milieudienst van onze gemeente via milieu@londerzeel.be - 052 39 92 65 of contacteer Incovo via info@incovo.be - 02 255 94 70.

Inzameling landbouwfolie In december, tijdens de openingsuren van het recyclagepark, kunnen landbouwers terecht met landbouwfolie, krimpfolie en vliesdoek. Je betaalt: • € 10,50 als je landbouwfolie brengt met een aanhangwagen • € 21 als je landbouwfolie brengt met een kar. (het tarief wordt bepaald door het transportmiddel, ongeacht de hoeveelheid). Je kan enkel betalen met Bancontact. Gelieve alles netjes gescheiden aan te bieden! Deponeer de bezemschone folie in de speciale container. Krimpfolie stop je in de 300 liter zakken bestemd voor verpakkingsfolie. Vliesdoek en netjes horen in de container voor groot restafval.

november-december 2018

Verwarmen kost hoe dan ook energie. In de eerste plaats is het dus belangrijk om je nood aan verwarming zo laag mogelijk te houden. Isoleer je woning dus zo goed als mogelijk, bijvoorbeeld het dak, de muren, de vloer, de kelder of de ramen. Met een goede isolatie verbruik je minder energie voor je verwarming en kan je bovendien ook honderden euro’s per jaar besparen. Een oude cv-ketel of een stookinstallatie met een laag rendement zijn echte energieverspillers. Kies voor een milieuvriendelijke verwarmingsinstallatie, verbruik zo minder energie en draag bij tot een betere luchtkwaliteit. Je keuze voor een verwarmingsinstallatie zal natuurlijk beïnvloed worden door de mogelijkheden van je woning en je budget. Wist je dat qua luchtvervuiling • installaties die warmte opwekken zonder het verbranden van brandstof het minste luchtvervuiling uitstoten? Een voorbeeld hiervan is een warmtepomp (op aardwarmte en groene stroom). Deze pomp heeft een lage ecologische voetafdruk en uitstoot. Voor sanitair warm water kan je ook een zonneboiler overwegen. • zelfs een moderne hout- of pelletkachel meer fijn stof uitstoot dan een hoogrendement aardgasketel? Een moderne hout- of pelletkachel heeft in vergelijking met een ouder en minder efficiënt model al een veel lagere uitstoot. Een oude kachel vervangen, zal de uitstoot doen dalen. • een houtkachel die verkeerd gebruikt wordt, een veel hogere uitstoot heeft dan bij een correct gebruik? Enkele tips als je binnen stookt: • pas de kachel aan aan de ruimte die moet verwarmd worden • vermijd open haarden • zorg voor een goede plaatsing van je schoorsteen • pas de aanbevelingen van de fabrikant toe • zet de luchttoevoer van je kachel niet altijd volledig open • gebruik de as van je kachel niet als meststof in de moestuin • maak je kachel niet aan met krantenpapier • leg bij het aanmaken van je kachel het meest brandbare materiaal bovenaan • voeg regelmatig kleine hoeveelheden hout toe en sluit de deur zo snel mogelijk • laat je schoorsteen minstens één keer per jaar vegen • verbrand geen samengesteld hout (bv. triplex en vezelplaat) in de houtkachel • laat (snoei)hout voldoende drogen vooraleer je het gebruikt • twijfel je of je goed of fout stookt? Kijk naar je schoorsteen. • sluit nooit de luchttoevoer van je houtkachel af als de temperatuur te hoog oploopt • sluit na enkele minuten de luchttoevoer als het vuur gedoofd is en er enkel assen overblijven Meer info en tips? Surf naar www.stookslim.be.

7

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


de Sint komt

Hij komt, Hij komt…

Op zaterdag 1 december is het eindelijk weer zover… de Sint en zijn Pieten komen aan in Londerzeel en trekken met een huifkar doorheen de straten van Londerzeel, Steenhuffel, Malderen en Londerzeel Sint-Jozef. Programma De leden van het college van burgemeester en schepenen verwelkomen de Sint en zijn Pieten in het Administratief Centrum vóór ze aan hun rondrit beginnen: • 11.30 u. onthaal aan de kerk van Steenhuffel • 13 u. onthaal aan de kerk van Malderen • 14.30 u. onthaal aan de kerk van Londerzeel Sint-Jozef • 16 u. onthaal aan de kerk van Londerzeel centrum Geef de Sint en zijn Pieten een warm welkom en kom met je kind(eren) naar één van deze onthaalpunten. Alle kinderen krijgen snoepjes. Aansluitend is er een balletjesworp met extra prijzen van de handelaars.

© Studio Tibo

.................... Mijn naam: ..........

..................

..............................

Kleur een mooie tekening voor de Sint Neem je kleurpotloden of kleurstiften en doe mee met de tekenwedstrijd. Kinderen die een mooie tekening afgeven aan Sinterklaas, kunnen één van de Londerzeelse Kadobonnen winnen. Op elke locatie worden drie Londerzeelse Kadobonnen verloot. Mijn naa m: ......... .........

...............

Kleurplaten kan je downloaden via www.londerzeel.be/tekeningsint1 of www.londerzeel.be/tekeningsint2.

.............

.............

© Studio Tibo

..............

.....

Speelgoedinzamelactie zondag 2 december van 10 u. tot 14 u. Welzijnsschakels Londerzeel en Gemeente Londerzeel organiseren ook dit jaar een inzamelactie van speelgoed ‘Ieder kind een Sint’. Ouders en kinderen schenken speelgoed en de Sint herverdeelt en deelt uit aan de kinderen. Enkel speelgoed dat nog in goede staat is, is welkom: • batterij verslindend speelgoed is niet ideaal • geen pluchen speelgoed; knuffels zijn er in overvloed en om hygiënische redenen af te raden • puzzels mogen, maar enkel als ze nog nieuw en volledig zijn Breng je speelgoed naar Gildenhuis Londerzeel. Gemeente Londerzeel en de Sint zorgen ervoor dat het gepaste speelgoed bij het juiste kind terechtkomt.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 8

november-december 2018


in Londerzeel

BELE HET EF MEE

Tentoonstelling Miniatuurkermis

Filmvoorstelling

tot en met zaterdag 8 december

Ademloos vrijdag 7 december om 20 u.

De Bib is in feeststemming. Bezoekers worden ondergedompeld in een feeërieke miniatuurkermis.

Regie: Daniël Lambo (België 2018 - 79 min.).

De verlichte attracties op schaal nagebouwd, zijn van de hand van Dany Van Goethem: van de typische paardencarrousel, de zwiermolen en het spiegelpaleis over de botsauto’s, een achtbaan en een spookhuis, tot het onvermijdelijke friet-, smoutebollenen karakollenkraam. Het pronkstuk is een 2,10 m hoog reuzenrad, voorzien van 35 gondels en verlicht met 7.000 lampjes en leds.

Op zaterdag 24 november en 8 december is de tentoonstelling niet enkel verlicht, maar kan je de attracties ook echt zien bewegen en geeft kunstenaar Dany doorlopend van 10 u. tot 13 u. een woordje uitleg. Op zaterdag 24 november wordt dit gecombineerd met een leuke knutsel- en voorleesactiviteit voor kinderen vanaf 3 jaar. Vooraf inschrijven hoeft niet, iedereen is welkom. Tijdens de voorleesweek - die nog loopt tot zondag 25 november - genieten bewoners van Woonzorgcentrum Herfstvreugde en Levedale vzw, deelnemers aan de Babbeltafel en bezoekers van dagopvang CADO ook van heerlijke ludieke kermisverhalen. Voor alle kleutertjes uit de 2de kleuterklassen staat een interactieve voorleesactiviteit in het teken van de kermis op het programma. Afspraak in Bib Londerzeel, tijdens de openingsuren.

Bibmobiel maandag 3 december en 7 januari Ben je minder of niet goed mobiel? Ben je langdurig ziek? Doe dan beroep op een vrijwillig medewerker van de Bib die bij jou aan huis komt. Meer info via bibliotheek@londerzeel.be of 052 30 13 73.

november-december 2018

De Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel helpt je bij je stamboomonderzoek en je speurtocht in de Londerzeelse geschiedenis (elke 1ste en 3de zaterdag van de maand) zaterdag 1 en 15 december zaterdag 5 en 19 januari telkens van 9-11.45 u. in de Bib.

9

Filmmaker Daniël Lambo groeide op tussen het asbest van Eternit nv in Kapelle-op-den-Bos. Het gerespecteerde bedrijf zorgde voor werkgelegenheid en welvaart in de streek. Daniëls vader was arbeider en vakbondsman in de fabriek. Als de eerste slachtoffers vallen, durven weinigen het opnemen tegen het bedrijf. Ook Daniëls vader niet. Daniël wil weten waarom en gaat op onderzoek. Dit brengt hem naar een dorp in CentraalIndia, waar een dochterbedrijf van Eternit tot 2002 op grote schaal asbest produceerde. Het gebied is nu één van de grootste asbeststorten ter wereld. ‘Ademloos’ vertelt een David versus Goliath verhaal dat start in onze Vlaamse achtertuin, maar tentakels heeft tot in het verre India. De film laat zien hoe moedige enkelingen de strijd aangaan met een wereldindustrie. De dvd met de film verschijnt pas in de loop van januari 2019, maar Velt vzw en HVV Londerzeel vertonen nu al deze beklijvende documentaire in samenwerking met de Bib. Bekijk de trailer en reserveer snel je gratis plaatsen via http://londerzeel.bibliotheek.be. Afspraak in Bib Londerzeel.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


in Londerzeel @

Meer info op www.londerlab.be

Zaterdag 1 december 2018 van 14 u. tot 17 u. in Bib Londerzeel

beginners (7+ tot 16)

Scratch

Leer keigoed programmeren door met de blokjes te spelen!

ervaren beginners (10+)

App Inventor

Maak de coolste Android apps voor telefoon of tablet!

gevorderden (10+)

Arduino

Leer met elektronica prutsen, programmeer een Arduino en bouw bv. je eigen robot!

iedereen (8+)

Lasersnijden

Maak een oogverblindend mooi ontwerp dat je met onze lasercutter uit diverse materialen uitsnijdt en/of graveert!

Lasersnijden @LonderLab zaterdag 1 december - woensdag 19 december telkens van 14 u. tot 17 u. Ontdek hoe je een ontwerp maakt voor de lasercutter met het gratis tekenprogramma Inkscape. Daarna kan je jouw creatie graveren, in- en uitsnijden uit diverse materialen, zoals hout, kunststof, textiel‌ Kinderen vanaf 8 jaar (onder begeleiding van een ouder) kunnen deze workshops volgen, maar ook jongeren Ên volwassenen zijn welkom. Samen met vrijwilligers wordt gezorgd voor persoonlijke begeleiding op maat van de deelnemer.

LonderLab is STEM De Gemeente Londerzeel is met LonderLab toegetreden tot het Vlaamse netwerk van STEM-academies, dat vandaag ongeveer in de helft van alle Vlaamse gemeenten actief is. Dit is een initiatief waarin alle organisatoren van buitenschoolse STEMactiviteiten voor kinderen en jongeren verzameld worden en waar jongeren actief kennismaken met wetenschap, wiskunde, techniek en technologie. STEM-geletterdheid is vandaag niet enkel belangrijk voor programmeurs en ingenieurs: het is een basisvaardigheid voor iedereen. Met het STEM-netwerk wil de Vlaamse overheid een antwoord bieden op het structurele tekort aan technische en wetenschappelijke profielen op de arbeidsmarkt. Via vrijetijdsactiviteiten wordt ingezet op de interesse en passie van de arbeidskrachten van de toekomst. Met LonderLab wordt de passie van kinderen en jongeren voor wetenschap en techniek gestimuleerd, onder meer door samen te werken met CoderDojo en een beroep te doen op de inzet van vrijwilligers met de nodige kennis, die zorgen voor persoonlijke begeleiding op maat. LonderLab biedt een doorlopende digitale leerlijn vanaf de leeftijd van 4 jaar (BeeBot, Scratch, App Inventor & Arduino). Daarnaast kunnen kinderen vanaf 8 jaar tegelijk ook leren lasersnijden. Naarmate de deelnemers ervaring opbouwen met programmeren, elektronica en lasersnijden, kunnen deze bijdetijdse vaardigheden op heel inspirerende manieren gecombineerd worden: bijvoorbeeld een jongere die zelf een robot ontwerpt, de onderdelen uitsnijdt met de lasercutter, de elektronische componenten aanstuurt met een Arduino en een app maakt om de robot te besturen. Via het STEM-netwerk ontdekken we andere inspirerende initiatieven waarbij kennis en ervaringen worden uitgewisseld en gezamenlijke projecten worden uitgewerkt. Voorts zijn er subsidiemogelijkheden waarmee LonderLab verder kan uitgebouwd worden.

Afspraak in Bib Londerzeel. Breng als het kan een laptop mee. Meer info en een gratis werkplek reserveren kan via www.londerlab.be.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 10

november-december 2018


BELE HET EF MEE CitizenLab Wat is jouw idee voor Londerzeel? Heb je grootse of kleine ideeën die Londerzeel meer kleur kunnen geven? Of zijn er zaken die je anders wil zien? Dingen die volgens jou dringend aangepakt moeten worden? Zet je idee op CitizenLab tot en met vrijdag 30 november! Surf naar https://londerzeel.citizenlab.co. De drie ideeën met de meeste stemmen worden bekeken en geanalyseerd op: • haalbaarheid (budget, omvang) • gedragenheid (aantal stemmen, reacties...) Meer info: communicatie@londerzeel.be - 052 31 97 95

Er wordt gestart met het inrichten van een ontmoetingsplaats in Londerzeel Sint-Jozef. Naast de ingang van het GC Gerard Walschap wordt een groen plekje voorzien waar jong en oud mekaar kunnen ontmoeten. Er zijn drie mogelijke ontwerpen voor de inrichting: één ontwerp in hout, één in kunststof en één in loungevorm. Surf naar https://londerzeel.citizenlab.co en breng tot en met vrijdag 30 november je stem voor je favoriete ontwerp uit. Iedereen kan meestemmen. Op zondag 7 oktober werden de buurtbewoners van de straten omheen het Gemeenschapscentrum geïnformeerd over de drie mogelijke ontwerpen. Nadien konden de buurtbewoners als eerste hun stem uitbrengen op het ontwerp van hun voorkeur.

Inrichten ontmoetingsplaats in Londerzeel Sint-Jozef Meer info: jeugd@londerzeel.be - 052 31 94 62 Gemeente Londerzeel zet in op ontmoeting tussen mensen en dus ook op publieke ontmoetingsplaatsen voor mensen.

november-december 2018

11

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


agenda november in Londerzeel Femma Londerzeel

di 20/11

20 u. Balanceren tussen vrijheid en veiligheid: hoe kan ik thuis iemand veilig verzorgen zonder die persoon in zijn vrijheid te beperkten? door Hilde Weckhuysen, medewerker vzw Ons Zorgnetwerk. Locatie: LDC De Spil, Godshuisstraat 33 in Meise, 02 892 21 80. Meer info: zorgloket@londerzeel.be - 052 30 36 16. Alles mag-dag

wo 21/11

14-17 u. Een workshop ‘goestedoenders’ waarbij fantasieprikkelend materiaal wordt aangeboden zodat kinderen er hun goesting mee kunnen doen. Lees meer op p. 11.

19u

Luisterconcert wo 21/11

14.30-15.15 u. in WZC Herfstvreugde. Lees meer op p. 26. Klasconcert Cello

wo 21/11

16.30-18 u. De leerlingen van Jan Bontinck treden op in de Molière Volière van De Academie Londerzeel. Info via https://academie.londerzeel.be - 052 30 08 94. Babbeltafel

wo 21/11

19.30-21 u. Nederlands oefenen voor anderstaligen. Vandaag een toelichting door studenten van Erasmushogeschool afdeling Verpleegkunde te Brussel over koorts en vaccineren. Afspraak in de Bib Londerzeel. Info via 052 31 50 60 - burgerzaken@londerzeel.be. Blijven bewegen

do 22/11 e.v.

14-15 u. Voor 70-plussers in GC Gerard Walschap. Info via 052 30 36 16 - zorgloket@londerzeel.be. Deelname: € 2/les. Seniorenfeest

do 22/11

20 u. Toneel Fragment brengt een komedie om in je hart te sluiten, met een combinatie van film en theater. Afspraak in Gildenhuis Londerzeel, Gildenstraat 21. Prijs: € 9. Info via www.toneelfragment.be. Workshop Powertex

do 22/11

19.30-22 u. Workshop in GC Gerard Walschap. Info via sarensgreta@gmail.com. Een organisatie van Femma Londerzeel. Blijven bewegen

vr 23/11 e.v.

GUITAR@ THEMOVIES Christmas special

leerlingen groepsmusiceren uit de gitaarklas van Greetje Van Sanden

Zaal Grand Ecart Reservatiekost: 5 euro De Academie Londerzeel, Mechelsestraat 63, 1840 Londerzeel www.academie.londerzeel.be - 052 30 08 94

Tickets: € 5 en te koop aan het loket van De Academie Londerzeel. Afspraak in De Academie Londerzeel, zaal Grand Ecart.

13.30 u. Optredens eventueel in combinatie met diner. Lees meer op p. 16. Toneel: Wolk van muggen

do 22/11 e.v.

V.U. Nadia Sminate, Pilatusveld 6, 1840 Londerzeel

Praatcafé dementie

De leerlingen ‘groepsmusiceren gitaar’ van Greetje Van Sanden treden op. Tussendoor brengt de koperklas van Brecht Vandenbogaerde enkele kerstliederen en er is gratis chocomelk en glühwein. Sfeer verzekerd!

18

08.30-10 u. Hooiveld op de kruising met Kruishofplein 10.30-12 u. J. Van Doorslaerstraat aan de parking Voor groot huisvuil betaal je € 7,5/stuk. Als je meerdere stukken brengt, betaal je € 7,5 per 1,5 m³. Je kan elektronisch of contant betalen. Meer info: milieu@londerzeel.be.

2/

di 20/11

Christmas special donderdag 20 december om 19 u.

/1

Het recyclagepark komt naar je toe

Guitar@The Movies

20

elke 2de di van de maand vanaf 19.30 u. Crea-atelier in Gildenhuis Londerzeel, Gildenstraat 21. elke ma van 11-14 u. Wandelen met vertrek aan Gildenhuis Londerzeel. Info via femmalonderzeel@gmail.com.

Proficiat aan… Mick Kiekens, die zich kroonde tot Belgisch kampioen rolstoeltennis in reeks C voor de heren. Mick speelt bij club Forest Wheels zijn 3de seizoen rolstoeltennis, waarvan het 2de seizoen in competitieverband. Een uitmuntende prestatie, Mick!  >>>

9.30-10.30 u. Voor 70-plussers in de Vermahal. Info via 052 30 36 16 - zorgloket@londerzeel.be. Deelname: € 2/les. Blijven bewegen

vr 23/11 e.v.

10-11 u. Voor 70-plussers in WZC Herfstvreugde - Den Babbeleir. Info via 052 30 36 16 - zorgloket@londerzeel.be. Deelname: € 2/les. Praattafel voor mantelzorgers

vr 23/11

9.30-12 u. Het Zorgcontract. Lees meer op p. 25.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 12

november-december 2018


agenda november in Londerzeel Buurttafel vr 23/11

Hannelore Bedert vrijdag 7 december om 20.30 u. (deuren om 20 u.) Na het laatste album ‘Iets dat niet komt’ werd het muisstil rond Hannelore Bedert. Verwacht je niet aan donkerte en aan tristesse.

11.30-13.30 u. Dorpsrestaurant in WZC Herfstvreugde - Den Babbeleir. Inschrijven en meer info via zorgloket@londerzeel.be of 052 30 36 16. Steakfestijn KFC Malderen

vr 23/11 za 24/11 zo 25/11

18-21.30 u. In de kantine van KFC Malderen, Steenhuffelstraat 12. 17-21.30 u. 11-15 u. Bouwen met snoeihout

za 24/11

9.30-12 u. Onder leiding van de Tuinkracht-coördinator leer je de praktische kneepjes om stevige en mooie bouwsels te maken met snoeihout uit je tuin. Afspraak in Comité Jean Pain, Holle Eikstraat 34. Gratis. Info via info@incovo.be of 02 255 94 70. 25ste kaas-, vlees- & wijnavond

za 24/11

18-22 u. Voor de fijnproevers, jong en oud. Men kan naar believen proeven van een ruim aanbod aan kazen en charcuterie. Naast lekkere wijnen, kan men ook genieten van (streek)bieren. Locatie: Parochiaal Centrum Londerzeel Sint-Jozef, Topmolen 79. Info via fcverma@hotmail.com. Wintertennis

Dat Hannelore nog steeds kan lachen, is ondertussen geweten. Verwacht je wel aan een herboren en een nog steeds vintage Hannelore. 10 jaar na het succesdebuut ‘Wat Als’ neemt ze haar trouwe publiek opnieuw mee in haar eigen wereld. Samen met vaste waarde Thomas Vanelslander zingt ze terug voor een livepubliek. Afspraak in Bistro Leireken, Brouwerijstraat 29. Kaarten in voorverkoop € 12 (niet-leden) en € 10 (leden), aan de kassa € 14 (nietleden) en € 12 (leden). Reserveren kan via 0473 85 32 93 mark@leireken.be. Surf naar www.leireken.be voor meer info.

za 24/11

Bij Tennisclub Gertrude starten de winterlessen voor beginners en gevorderden. Lees meer op p. 14. Klasconcert viool

za 24/11

9.30-12 u. De leerlingen van Ilse Lamberts treden op in zaal Grand Ecart van De Academie Londerzeel. Info via https://academie.londerzeel.be - 052 30 08 94. Klasconcert hobo/blokfluit

za 24/11

11-12 u. De leerlingen van Elisabeth Schollaert treden op in lokaal V1, de Studio Bach van De Academie Londerzeel. Info via https://academie.londerzeel.be - 052 30 08 94. Klasconcert piano

za 24/11

14-17 u. De leerlingen van Erna Verbist treden op in de zaal Grand Ecart van De Academie Londerzeel. Info via https://academie.londerzeel.be - 052 30 08 94. Schlagerfeest

za 24/11

18.30-02 u. Schlagerfeest met tal van optredens. Lees meer op p. 16. KWB-café ‘100 jaar wapenstilstand WOI’

zo 25/11

10-18 u. Iedereen is welkom voor een leuke babbel met een drankje of een tas koffie met gebak en Miel De Cock brengt vier boeiende lezingen. Lees meer op p. 15. Travel event van Travelfactory

zo 25/11

10.30-18 u. Tal van professionals bezorgen je zowel reisinspiratie als gedetailleerd advies in Hof van Boeres, Brusselsestraat 29 b. Gratis. Info en inschrijven via www.travelfactory.be of 052 30 11 76. 14-14.45 u. Fotografe Ingrid Vekemans geeft een korte uiteenzetting over reisfotografie. Concerto Grosso

zo 25/11

19-22 u. Een concert gebracht door een fanfare met een hart voor muziek in de Sint-Kristoffelkerk van Londerzeel. Lees meer op p. 20. Viering Christus Koning

zo 25/11

november-december 2018

10 u. Chiro Londerzeel viert naar jaarlijkse gewoonte Christus Koning. We zetten deze leuke dag in met een misviering in de Sint-Kristoffelkerk. Iedereen is welkom.

13

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


agenda november-december in Londerzeel Koffiesalon ma 26/11

13.30-16 u. Ontmoetingsmoment voor personen met kanker, chronische ziekte... Lees meer op p. 24. Klasconcert zang

ma 26/11

19-20 u. De leerlingen van Aleksandar Dimitrijevic treden op in de Molière Volière van De Academie Londerzeel. Info via https://academie.londerzeel.be - 052 30 08 94. Ontmoetingsmoment

ma 26/11

12-13 u. voor jongeren (12-18 jaar) die geconfronteerd worden met rouw en verlies i.s.m. Missing You vzw. Lees meer op p. 24. Movienight quiz

di 27/11

19-20.30 u. Leerlingen theater, verteltheater-stemregie, theatermaken, dramastudio en woordstudio van juf Fleur Hendriks trakteren het publiek op een interactieve quiz in de Molière Volière van De Academie Londerzeel. Info via https://academie.londerzeel.be - 052 30 08 94. Bloemschikken

di 27/11

13.30-16 u. met Femma Londerzeel in GC Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44. Info via sarensgreta@gmail.com. 19.30-22 u.

Winterpetanque Senioren zijn ook dit najaar en deze winter welkom op de overdekte petanqueterreinen van Taverne Gertrude in Steenhuffel. Er wordt één keer per maand gespeeld, telkens op woensdag om 14 u. Speeldata: 12 december, 16 januari, 13 februari. Vooraf inschrijven is niet nodig. Indien mogelijk, breng je eigen petanqueballen mee. Inschrijven gebeurt individueel. De ploegen worden ter plaatse bij lottrekking gevormd. Afspraak in J. Van Doorslaerstraat 34. Meer info: via sport@londerzeel.be of Taverne Gertrude - 052 30 01 72

Klasconcert zang ma 28/11

19-20 u. De leerlingen van Aleksandar Dimitrijevic treden op in de Molière Volière van De Academie Londerzeel. Info via https://academie.londerzeel.be - 052 30 08 94.

@JeugddienstLonderzeel @biblonderzeel

Klasconcert slagwerk wo 28/11

18-19 u. De leerlingen van Tom Ouderits en Tom Maes treden op in lokaal G5, Het Percussiepaleis van De Academie Londerzeel. Info via https://academie.londerzeel.be - 052 30 08 94. Hebben wij hun stem gehoord?

vr 30/11

19.30-22 u. Een poëtische en muzikale vertelling over de Groote Oorlog. Lees meer op p. 19. Quiz: ‘k wist et ni, ma ‘t was plezant

vr 30/11

20-23.30 u. Organisatie Sint-Amandus Basisschool. Prijs: € 20/ploeg. Afspraak in Gildenhuis Malderen, Kloosterstraat 22. Meer info via ouderraad.sabs.malderen@gmail.com. Kip- en ribfestijn

za 01/12 zo 02/12

18-22 u. In de kantine van SK Londerzeel, Brusselsestraat 149. 11.30-14 u. Hij komt, Hij komt… De Sint komt

za 01/12

11.30-16 u. De Sint en zijn Pieten komen aan in Londerzeel en trekken doorheen groot Londerzeel. Lees meer op p. 8. Toonmoment muzieklabo, improvisatie en gitaar

za 01/12

10-11.30 u. Leerlingen muzieklabo en improvisatie van Sofie Servranckx en leerlingen gitaar van Daniel Dekens bundelen hun krachten in de Molière Volière van De Academie Londerzeel. Info via https://academie.londerzeel.be - 052 30 08 94.

Wintertennis vanaf zaterdag 24 november Bij Tennisclub Gertrude starten de winterlessen voor beginners en gevorderden in de polyvalente zaal, J. Van Doorslaerstraat 47. Op speelse wijze worden forehand, backhand, smash, volley en opslag aangeleerd. Groepsindeling volgens niveau en leeftijd. Voor kinderen van 6 tot 14 jaar. De lessen vinden telkens plaats op zaterdagnamiddag, in kleine groepen, 10 lesuren, twee lesuren per maand en telkens op hetzelfde tijdstip. Inschrijven via tcgertrude@skynet.be. Meer info via Jan Willems - 052 30 01 72. Kostprijs: € 90.

9de Kaartavond za 01/12 e.v.

In Taverne Gertrude, J. Van Doorslaerstraat 34. Speeldata: zaterdag 1 december, 26 januari, 9 februari, 9 maart en 6 april telkens om 20 u. Inschrijving: € 5 per persoon en per deelname. 2 prijzen per tafel en per avond; de 4 beste resultaten tellen in de eindrangschikking. Naar het voorbeeld van KWB Steenhuffel. Iedereen is welkom. CoderDojo @LonderLab

za 01/12

14-17 u. Kinderen vanaf 12 jaar, jongeren én volwassenen leren programmeren en ontdekken de geheimen van hedendaagse elektronica en robotica. Lees meer op p. 10.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 14

Het icoontje Vlieg wordt gebruikt voor het aanbod voor kinderen jonger dan 12 jaar.

november-december 2018


agenda december in Londerzeel Lasercutten @LonderLab za 01/12

Moestuin gezocht? Wil je graag je eigen groenten telen, maar heb je geen tuin of te weinig plaats? Wil je groenten kweken zonder pesticiden? Of wil je in een toffe sfeer bijleren over composteren? Dan ben je bij het Comité Jean Pain aan het juiste adres! Contacteer hen via comite.jean.pain@skynet.be of bel naar 052 30 53 65 (van 9 tot 12 u.). Je vindt hen in de Holle Eikstraat 34.

De Curieuze Kanaalvissers zo 02/12

De toegang is gratis. Afspraak in Gildenhuis Malderen, Kloosterstraat 22. Meer info via www.kwb.be/malderen kwbmalderen@advalvas.be.

10-14 u. Ouders en kinderen geven speelgoed weg. Lees meer op p. 8. Sinterklaasactie marktwaardebonnen

di 04/12

09-12 u. De sint deelt marktwaardebonnen uit aan de marktbezoekers. Meer info via economie@londerzeel.be. Sintconcert piano

KWB-café

Vanaf 10 u. is iedereen welkom voor een leuke babbel met een drankje of een tas koffie met gebak. Omstreeks 15 u. brengt Miel De Cock vier boeiende lezingen over soldaat Jan Baptist van Hoeck uit de Mattestraat in Malderen, Emile Verhaeren uit Sint-Amands, soldaat Emiel Ferfaille uit Menen en mademoiselle Jeanne Caroline Orianne uit Londerzeel.

16-19 u. Curieus Londerzeel en De Kanaalvissers slaan de handen in elkaar voor de Warmste Week van Studio Brussel. Lees meer op p. 18. Speelgoedinzamelactie ‘Ieder kind een Sint’

zo 02/12

di 04/12

‘100 jaar wapenstilstand WOI’ zondag 25 november van 10 u. tot 18 u.

14-17 u. Met een laser cutter kan je ontwerpen die je met gratis software maakt uitsnijden uit diverse materialen. Lees meer op p. 10.

18-19 u. De leerlingen van Karlien Robbe geven een speciaal concert ter ere van De Sint. In lokaal G2 (Quatre Mains) van De Academie Londerzeel. Info via https://academie.londerzeel.be - 052 30 08 94. Autisme: inleefmoment bis

do 06/12

20-22.30 u. Tijdens deze bijeenkomst maken we gebruik van enkele inleefmethodieken. Lees meer op p. 20. Toonmoment woord

vr 07/12

19.30-21 u. De leerlingen van de 3de graad woord van Tessy Plettinck treden op in de Molière Volière van De Academie Londerzeel. Info via https://academie.londerzeel.be - 052 30 08 94. Filmvoorstelling: Ademloos

vr 07/12

20-23 u. ‘Ademloos’ vertelt een David versus Goliath verhaal dat vertrekt vanuit onze Vlaamse achtertuin, maar tentakels heeft tot in het verre India. Lees meer op p. 9. Optreden van Hannelore Bedert

vr 07/12

20.30-23 u. Verwacht je aan een herboren en toch vintage Hannelore. Lees meer op p. 13. Miniatuurkermis

tot za 08/12

Bib-bezoekers worden ondergedompeld in een feeërieke miniatuurkermis. Lees meer op p. 9. Knutselen rond kerst

Babbelconcert donderdag 3 januari om 14 u. Babbelconcert ’Waar muziek echt over gaat’ met Marc Erkens aan de piano. Op anderhalf uur tijd kom je te weten waar muziek, in de breedste zin van het woord, in feite écht over gaat. Na het babbelconcert nodigt Neos Londerzeel alle aanwezigen uit op de nieuwjaarsreceptie. Naar jaarlijkse gewoonte zorgt de bestuursploeg voor lekkere belegde broodjes, wijn, bier of fruitsap. Locatie: Gildenhuis Londerzeel, Gildenstraat 21. Meer info via felix.peree@telenet.be.

november-december 2018

za 08/12

14-16.30 u. Elk kind gaat met meerdere stukjes naar huis. Lees meer op p. 17. Vakantiebeurs: Walter en Co

zo 09/12

10-18 u. Tal van professionals bezorgen je zowel reisinspiratie als gedetailleerd advies in Hof van Boeres, Brusselsestraat 29b. Recreatief wandelen

zo 09/12

13.30 u. Recreatieve wandeling van KWB Londerzeel Sint-Jozef, elke tweede zondag van de maand. Vertrek: Sint-Jozefkerk, Gerard Walschapplein. Info via info@kwb.be. Femma Londerzeel

ma 10/12

10-12 u. Kookles in Gildenhuis Londerzeel, Gildenstraat 21. Meer info: femmalonderzeel@gmail.com. Infomoment ‘MantelzorgHub’

ma 10/12

19.30 u. Een nieuw initiatief voor mantelzorgers wordt voorgesteld. Lees meer op p. 24. Buurttafel

ma 10/12

11.30-13.30 u. Dorpsrestaurant in Ter Huffel, J. Van Doorslaerstraat 48. Inschrijven en meer info via zorgloket@londerzeel.be of 052 30 36 16.

15

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


agenda december in Londerzeel Winterpetanque wo 12/12 e.v.

Senioren zijn ook dit najaar en deze winter welkom op de overdekte petanqueterreinen van Taverne Gertrude. Lees meer op p. 14. Buurttafel

do 13/12

do 13/12

11.30-13.30 u. Dorpsrestaurant in GC Gerard Walschap. Inschrijven en meer info via zorgloket@londerzeel.be of 052 30 36 16.

donderdag 22 november vanaf 13.30 u.

Bloedgeven

Optredens van Carina, Marc en Jan, Dennie Damaro, showballet Jumelle, Kurt Kramer, Willy Will, Jake en Salim Seghers in JDK Hal, Ambachtstraat 9.

18-20.30 u. Locatie: GC Gerard Walschap. Praatcafé dementie

do 13/12

Seniorenfeest

20 u. Een praatcafé voor familieleden van personen met dementie en andere geïnteresseerden. Lees meer op p. 25. De Buurttafel

vr 14/12

11.30-13.30 u. Dorpsrestaurant in WZC Herfstvreugde - Den Babbeleir. Inschrijven en meer info via zorgloket@londerzeel.be of 052 30 36 16. Kerstfeest

vr 14/12

18.30-22 u. Kerstfeest in Gildenhuis Londerzeel, Gildenstraat 21. Info via femmalonderzeel@gmail.com. 1840 MONEY RUN

za 15/12

9-12 u. Fitality Londerzeel organiseert de warme actie ‘1840 MONEY RUN’. Lees meer op p. 18. Kersthappening in het Vogelopvangcentrum

zo 16/12

10-19 u. Naast een rondleiding kan je in kerstsfeer genieten van een lekkere pannenkoek, een borrel of een warme glühwein. Lees meer op p. 17. Curieuze vertelnamiddag rond de stoof

zo 16/12

15-17 u. Curieus steekt in de appelschuur de houtkachel aan en laat de wonderlijkste en spannendste verhalen op je los. Lees meer op p. 19. Ontmoetingsmoment

ma 17/12

12-13 u. voor jongeren (12-18 jaar) die geconfronteerd worden met rouw en verlies i.s.m. Missing You vzw. Lees meer op p. 24.

Toegang: € 9; gratis voor 55-plussers van groot Londerzeel. Show met diner: € 30. Meer info en reservatie: info@schlagerfeestlonderzeel.be.

Schlagerfeest zaterdag 24 november vanaf 18.30 u.

Koffiesalon ma 17/12

13.30-16 u. Ontmoetingsmoment voor personen met kanker, chronische ziekte. Lees meer op p. 24. Kerstactie marktwaardebonnen

di 18/12

09-12 u. De kerstman deelt marktwaardebonnen uit aan de marktbezoekers. Meer info via economie@londerzeel.be.

Schlagerfeest met optredens van Willy Will, Sergio, Laura Lynn, Kurt Kramer, John Dennis en Ziva, Dennie Damaro, Willy Sommers, Sam Gooris, Swoop, Eric Flanders, Danny Fabry, Johan Veugelers, Jettie Pallettie... Speciale gast: Michel Van den Brande.

Buurttafel di 18/12

11.30-13.30 u. Dorpsrestaurant in Gildenhuis Malderen, Kloosterstraat 22. Inschrijven en meer info via zorgloket@londerzeel.be of 052 30 36 16. Klasconcert piano volwassenen

di 18/12

19-20.30 u. De leerlingen van Karlien Robbe treden op in lokaal G2 van De Academie Londerzeel. Info via https://academie.londerzeel.be 052 30 08 94. Bloemschikken

di 18/12

13.30-16 u. met Femma Londerzeel in GC Gerard Walschap. Info via sarensgreta@gmail.com. 19.30-22 u.

Locatie: JDK Hal, Ambachtstraat 9. Meer info over de verkooppunten en tarieven van tickets, reservaties… op www.schlagerfeestlonderzeel.be of 0476 88 56 54.

Luisterconcert wo 19/12

14.30 u. Organisatie De Academie Londerzeel in WZC Herfstvreugde. Lees meer op p. 26.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 16

november-december 2018


agenda december in Londerzeel Babbeltafel wo 19/12

Knutselen rond kerst zaterdag 8 december om 14 u. Door kerstdecoratie verandert je ‘alledaagse’ woonst in een sfeervolle en warme plek. Ook dit jaar knutselen we er nog eens op los. Ben je verzot op slingers, sterren, servethouders, kerstmannetjes, kerstballen… of op een trekpop? Je kan het allemaal zelf maken. Elk kind maakt verschillende kerststukjes en wordt bijgestaan door een volwassene. Je betaalt € 5. Inschrijven is verplicht vóór 1 december via 052 30 03 77 of gezinsbond-londerzeel@hotmail.com. Locatie: Gildenhuis Londerzeel, Gildenstraat 21.

19.30-21 u. Nederlands oefenen voor anderstaligen. Vandaag geven studenten van Erasmushogeschool afdeling Verpleegkunde te Brussel een toelichting over slapen, slaaphygiëne en veiligheid. Afspraak in de Bib Londerzeel. Info via 052 31 50 60 - burgerzaken@londerzeel.be. Lasercutten @LonderLab

wo 19/12

14-17 u. Met een laser cutter kan je ontwerpen die je met gratis software maakt uitsnijden uit diverse materialen. Lees meer op p. 10. Guitar@The Movies Christmas special

do 20/12

19-21 u. De leerlingen ‘groepsmusiceren gitaar’ van Greetje Van Sanden treden op. Lees meer op p. 12. Kerstmarkt Londerzeel centrum

vr 21/12

18-23 u. Flaneer langsheen diverse kraampjes, laat je inspireren voor je kerstinkopen en steun de lokale verenigingen. Lees meer op p. 20. Kerstmarkt in Steenhuffel

za 22/12

18-23 u. Op de speelplaats van de kleuterschool De Huffeltjes, Schoolstraat 2. Lees meer op p. 17. Familienamiddag: Don Quichot is zot

wo 26/12

Kersthappening in VOC zondag 16 december om 10 u. Je krijgt een rondleiding in het Vogelopvangcentrum en in kerstsfeer kan je genieten van een lekkere pannenkoek, een borrel of een warme glühwein. Je hebt de mogelijkheid om wintervoeding, een voederplank of een nestkastje aan te kopen.

15-16.30 u. Een muzikale kindertheater-voorstelling, trouw aan het boek maar met een vrolijke knipoog naar vandaag. Lees meer op p. 18. Bloedgeven

do 27/12

18-20.30 u. Locatie: Gildenhuis Londerzeel, Gildenstraat 21. De Buurttafel

vr 28/12

11.30-13.30 u. Dorpsrestaurant in WZC Herfstvreugde Den Babbeleir. Inschrijven en meer info via zorgloket@londerzeel.be of 052 30 36 16. Engels & crea (10-14 j.)

do 03/01

Afspraak in het Vogelopvangcentrum Malderen vzw, Boeksheide 51. Meer info via 052 33 64 10 - voc.malderen@gmail.com.

10-16 u. Tweedaagse workshop voor max. 8 personen. Maak kennis met de Engelse taal aan de hand van gezelschapsspelletjes, YouTubefilmpjes, liedjesteksten... We gaan ook creatief aan de slag. Locatie: Taal Graag, Bogaarden 26. Deelname € 60. Meer info: www.taalgraag.be - 0479 36 45 20 - taalgraag@gmail.com. Babbelconcert

do 03/01

Kerstmarkt Steenhuffel zaterdag 22 december vanaf 18 u. Op de speelplaats van kleuterschool De Huffeltjes. Lokale verenigingen scharen zich rond de kerststal. De toegang is gratis.

14 u. Babbelconcert met Marc Erkens aan de piano. Lees meer info op p. 15. Mallywood indoortornooi

vr 04/01 za 05/01 zo 06/01

15-23 u. voor U 13 09-21 u. voor U 7 in de voormiddag - voor U 10 in de namiddag 09-18 u. voor U 6 in de voormiddag - voor U 8 in de namiddag Er wordt 5 tegen 5 gespeeld. Locatie: Sporthal Verma. Organisatie KFC Malderen. Meer info via 0496 51 94 48. 2de verlichte tractorparade

Meer info via selina.robyns@hotmail.com.

za 05/01

Mooie versierde en verlichte landbouwtractoren rijden in stoet door de straten van groot Londerzeel. Lees meer op p. 19. Curieuze wensen

zo 06/01

in Londerzeel

november-december 2018

14.30-21 u. Net als vorig jaar worden de mooiste en meest welgemeende wensen uitgesproken. Schrijf zelf een nieuwjaarsbrief voor je vrienden of kennissen en steek hen een hart onder de riem! We klinken samen op een goede gezondheid, hechte vriendschappen, mooie liefde, massa’s geluk en een plezant Curieusjaar. En naar jaarlijkse gewoonte serveert Curieus de heerlijkste smoutebollen. Locatie: Curieus Londerzeel, Den Hof, Steenhuffelstraat 8. Meer info via londerzeelcurieus@gmail.com.

17

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


in Londerzeel 1840 MONEY RUN

De Curieuze Kanaalvissers

zaterdag 15 december van 9 u. tot 21 u.

zondag 2 december om 16 u.

In het kader van ‘De Warmste Week’ van Studio Brussel organiseert Fitality Londerzeel in samenwerking met de Gemeente Londerzeel de warme actie ‘1840 MONEY RUN’.

Curieus Londerzeel en De Kanaalvissers slaan de handen in elkaar voor De Warmste Week van radiozender Studio Brussel. De rockband De Kanaalvissers veroverden op zaterdag 27 oktober een finaleplaats bij de prestigieuze Zennetoer, de muziekwedstrijd voor bands uit het Pajottenland, Zennevallei en omstreken. Iedereen is welkom op zondag 2 december en het optreden is gratis. Een gulle vrije gift is welkom ten voordele van Blijdorp vzw.

Loop of stap één of meerdere rondes van 400 m en doe een duit in het zakje. Streefdoel is het verbeteren van het behaalde resultaat van vorig jaar - toen werd afgeklokt op 6.459 rondes of 2.583,6 km! In de après-skibar wordt gezorgd voor de nodige ambiance. Iedereen die langskomt, kan deelnemen. Aansluitend is er een party tot 24 u.

Locatie: Curieus Londerzeel, Den Hof, Steenhuffelstraat 8. Meer info via londerzeelcurieus@gmail.com.

De opbrengsten gaan rechtstreeks naar Levedale vzw. Aangepast loopschoeisel is vereist. Afspraak aan buitensportcentrum Schaselberg Londerzeel. Meer info? Contacteer Fitality Londerzeel via 052 30 45 15 - londerzeel@fitality.be of ga gewoon langs. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Familienamiddag: Don Quichot is zot Wandelnetwerk Brabantse Kouters woensdag 26 december van 15 u. tot 16.30 u.

wandelkaarten en infogids te koop

Een muzikale kindertheatervoorstelling, trouw aan het boek maar met een vrolijke knipoog naar vandaag. ‘Don Quichot is zot’ werd door de kinderjury van het kindertheaterfestival Spekken uitgeroepen tot beste voorstelling van het festival in de categorie 5 tot 12 jaar.

Aan de hand van genummerde knooppunten stippel je zelf een route uit met keuze uit 480 km aan bewegwijzerde wandelpaden, in Londerzeel, Opwijk, Merchtem, Meise, Asse, Affligem, Wemmel, Aalst en Buggenhout.

Locatie: GC Gerard Walschap. Toegang € 5 (leden) en € 9 (niet-leden). Meer info via gezinsbond-londerzeel@hotmail.com of 052 30 03 77.

De agenda wordt samengesteld met gegevens uit de UiTdatabank. Geef je eigen activiteiten en evenementen in op www.UiTdatabank.be. Activiteiten voor het GIL van januari/ midden februari met bedeling vanaf maandag 31 december door bpost moeten ingegeven zijn uiterlijk vrijdag 30 november. Surf ook naar www.londerzeel.be/gil voor de verschijningsdata van het GIL en de deadlines voor het invoeren in de UiTdatabank. Schrijf je in op de nieuwsbrief via www.londerzeel.be/nieuwsbrieven en ontvang 5 dagen vóór de deadline van het GIL een herinneringsmail.

Ten oosten van de A12 kom je de knooppunten niet op het terrein tegen, maar ze zijn er wel. Je ziet ze op de extra kaart of via de gratis app - te downloaden op www.toerismevlaamsbrabant.be. De niet-bewegwijzerde route is 300 km lang. Je betaalt € 6 voor de wandelnetwerkaart Brabantse Kouters, te verkrijgen aan het onthaal in het Administratief Centrum of in Bib Londerzeel. Betalen kan cash of via Bancontact. De wandelkaart is ook te koop tijdens de openingsuren in Leireken vzw, Brouwerijstraat 29. Het wandelnetwerk Brabantse Kouters is ook beschikbaar in een versie met twee wandelnetwerkkaarten en een extra infogids met de bezienswaardigheden. Prijs: € 9 (exclusief verzendingskosten) en te bestellen via www.toerismevlaamsbrabant.be of aan te kopen tijdens de openingsuren in Leireken vzw, Brouwerijstraat 29.

Ontdek het vrijetijdsaanbod van Londerzeel op www.UiTinLonderzeel.be.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 18

november-december 2018


BELE HET EF MEE Hebben wij hun stem gehoord?

Verlichte tractorparade

vrijdag 30 november om 19.30 u. (deuren open om 19 u.)

zaterdag 5 januari

De Gemeente Londerzeel, Kunstcollectief Stuifmeel (gedichten en dagboekfragmenten) Silhouettes (a capella), Sound of Seven (zang en instrumentale fragmenten), Fran & Bart (zang) en Freek Van den Broeck (zang) brengen je een poëtische en muzikale vertelling over de Groote Oorlog. In een regie van Miel De Cock.

De Landelijke Gilde van Londerzeel vieren in 2019 hun 100-jarig bestaan. Als eerste activiteit staat de 2de editie van de verlichte tractorparade op het programma, met een parcours doorheen groot Londerzeel.

De vertelling bestaat uit twee delen: • Deel 1: Aan de dode soldaten, een groet van respect Van 1914 in Luik tot 1918 aan de IJzer brengen we het verhaal van de gesneuvelde soldaten van Londerzeel. Dagboekfragmenten en poëzie, gereciteerd door leden van Kunstcollectief Stuifmeel, worden afgewisseld met sfeervolle klassieke muziek, aangereikt door het ensemble Sound of Seven. • Deel 2: Nooit brengt een oorlog vrede We volgen het verhaal van jongemannen die enthousiast vertrokken, maar opgeofferd werden aan de leugen dat oorlog voor vrede kan zorgen. Hun eigen woorden en de woorden uit liedjes van Eric Bogle, Coope Boyes and Simpson en anderen, gebracht door Silhouettes, Sound of Seven, Fran & Bart en Freek Van den Broeck zijn sentimenteel en grof, wanhopig en toch hoopvol. Maar, ze zijn vooral troostend en louterend voor wie ontredderd wordt door de tragedie. Deze voorstelling is de laatste activiteit die onze gemeente organiseert in het kader van het werkjaar ‘WOI’. Afspraak in GC Gerard Walschap. Toegangskaarten: € 7 en kunnen ter plaatse worden aangekocht of in voorverkoop bij de Cultuurdienst of Bib Londerzeel; cash te betalen.

Het programma • samenkomst tractoren: vanaf 17 u. op de parking rechtover Gildenhuis Londerzeel • start parade: om 17.45 u. • einde parade: omstreeks 21.30 u. worden de tractors opnieuw verwacht in de Gildenstraat. Na afloop worden de toeschouwers getrakteerd op een hapje en een drankje. • vanaf 20 u. start een gezellige avond met dj Danny in zaal het Gildenhuis in Londerzeel - met muziek voor iedereen • vanaf 21.30 u. is er een optreden van John Dennis en Ziva • om 22.15 u., tijdens de pauze, worden de 10 mooist versierde tractoren bekendgemaakt; er zijn mooie prijzen te winnen. Na de prijsuitreiking volgt het 2de deel van het optreden van John Dennis en Ziva en zorgt dj Danny voor leuke muziek. Surf naar http://londerzeel.landelijkegilden.be voor meer info of schrijf je in voor de tractorparade. Deelnemende tractoren moeten voldoen aan de voorwaarden om zich te mogen begeven op de openbare weg.

Curieuze vertelling rond de stoof zondag 16 december om 15 u. Curieus steekt in de appelschuur de houtkachel aan en laat de wonderlijkste en spannendste verhalen op je los. De beste vertellers komen langs en brengen je kerstverhalen, kortverhalen met een feelgoodgehalte, mysterieuze verhalen, recht uit het leven gegrepen, over wondermooie prinsessen die in de val lopen, over een varken en kerstkalkoenen, over hun eerste lief in de rups... Nestel je bij de kachel en laat je meevoeren. Locatie: Curieus Londerzeel, Den Hof, Steenhuffelstraat 8. Meer info via londerzeelcurieus@gmail.com. De toegang is gratis.

november-december 2018

19

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


in Londerzeel Op zoek naar een leuk geschenk?

Concerto Grosso

De eindejaarsfeestdagen zijn weer in aantocht. De zoektocht naar een ideaal en origineel kerst- en nieuwjaarscadeau begint - voor sommigen een stresserende opdracht. Heb je al eens gedacht aan de Londerzeelse Kadobon? De Kadobon is een papieren bon van 5, 10 en 25 euro waarmee je kan winkelen bij meer dan honderd plaatselijke handelaars in Londerzeel centrum, Malderen, Steenhuffel en Londerzeel Sint-Jozef.

zondag 25 november van 19 u. tot 22 u. Een concert gebracht door een fanfare met een hart voor muziek in de Sint-Kristoffelkerk van Londerzeel. Dirigent Jan De Bondt heeft een mooi programma uitgewerkt met solowerken, concertwerken, lichtere muziek... Een organsiatie van Koninklijke Fanfare Sinte-Cecilia Londerzeel centrum vzw. Meer info: info@stcecilialonderzeel.be. Prijs: kassa: € 10, vvk: € 5.

Autisme: inleefmoment bis donderdag 6 december van 20 u. tot 22.30 u. De deelnemende handelszaken herken je aan de raamsticker in hun zaak. De Kadobon wordt uitgegeven door de Gemeente Londerzeel in samenwerking met de Londerzeelse handelaars en ondernemers. Als je een bon aankoopt, krijg je er de lijst van de deelnemende handelaars bij. Bon en lijst zijn verpakt in een mooie envelop (je kan zelfs kiezen voor een feestenvelop). Verkooppunten van de Londerzeelse Kadobon: • onthaal van het Administratief Centrum, Brusselsestraat 25 • Bib Londerzeel, Molenstraat 5 • Bib Malderen, Malderendorp 12 Betalen kan cash of met Bancontact (niet in Bib Malderen). Of bestel de Kadobon via het e-loket op www.londerzeel.be. De Kadobon ligt klaar voor jou aan het onthaal van het Administratief Centrum na 2 werkdagen. Bij de deelnemende handelaars kan je de Kadobon niet aankopen. Meer info via www.londerzeel.be of economie@londerzeel.be.

Mensen zonder autisme kunnen lezen en leren over autisme, maar hoe het voelt om autisme te hebben, is nog een andere zaak. Tijdens deze bijeenkomst maken we gebruik van enkele inleefmethodieken om zo dicht mogelijk bij het autistisch voelen te komen. Bij inleefmoment bis komen andere inleefmethodieken aan bod dan bij het gekende inleefmoment. Afspraak in het GC Gerard Walschap. Vooraf inschrijven is nodig. Prijs: € 5 - voor VVA-leden gratis. Meer info via 0495 94 69 41 vvalonderzeel@gmail.com.

Kerstmarkt Londerzeel centrum vrijdag 21 december om 18 u. Flaneer langsheen diverse kraampjes, laat je inspireren voor je kerstinkopen en steun de lokale verenigingen door het consumeren van een hapje en drankje. Parcours: Kerkstraat, Markt en Brusselsestraat. Een organisatie van OGL en Gemeente Londerzeel. Meer info via kerstmarktlonderzeel@gmail.com.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 20

november-december 2018


BELE HET EF MEE Senioren in actie Okra Steenhuffel - info: Ben Lamberts - tel. 052 30 05 51 - ben.lamberts@telenet.be - FB-pagina Okra Steenhuffel elke ma elke ma elke di di 20/11 en 18/12 wo 19/12

13.30 u. Fietsnamiddag; vertrek aan kerk Steenhuffel 14 u. Petanque bij taverne Gertrude, J. Van Doorslaerstraat 34 13.30 u. Namiddag voor kaartliefhebbers, creatief bezig te zijn of binnen te springen voor een babbel in taverne Gertrude Maandelijkse wandeldag (3de dinsdag) (+/- 8 km met koffiestop halfweg); vertrek om 13.30 u. aan kerk Steenhuffel - iedereen welkom Het kerstfeest start met een eucharistieviering om 12 u. Om 12.45 u. volgt een kerstmenu (kostprijs: € 40 als lid en € 45 als niet-lid ). De namiddag sluiten we af met optredens van Willy Sommers en Lindsay. Inschrijven vóór 12 december.

Okra Malderen - info: Hilda Van Campenhout - tel. 052 30 28 68 - okra.malderen.adm@gmail.com elke ma 14 u. Petanque aan Vermahal, Opdorpstraat 2. Meer info via Simone 052 52 71 12 robert.meert4@telenet.be. Bij regen en in de winter wordt in de sporthal gespeeld. elke di 13.30 u. Van november tot en met maart wordt er gewandeld i.p.v. gefietst. Eveneens vertrek aan de kerk. Meer info via Simone 052 52 71 12 - robert.meert4@telenet.be. elke wo 13.30 u. Lijndansen in Gildenhuis Malderen, Kloosterstraat 22. Meer info: 0479 28 16 56 marie-jeanne.booghmans@skynet.be. do 20/12 Het kerstfeest start met een eucharistieviering om 12 u. in Gildenhuis Malderen. Om 13 u. volgt een kerstmenu (betalend) van drie gangen. Het wordt een gezellig samenzijn met mogelijkheid tot kaarten, afsluiten doen we met een tombola. Meer info via Anita (052 33 27 07) of Hilda (052 30 28 68). Okra Londerzeel St.-Jozef - info: Paula Van Ransbeeck - tel. 052 30 30 45 - nellyhuyghe@telenet.be elke ma 13 u. Kaarten (26/11 en 10/12 in het GC Gerard Walschap; 31/12 bij René Schellemans, St.-Jozefstraat 11) elke wo 13 u. Fietsen, vertrek aan de kerk Londerzeel St.-Jozef elke di 13.30 u. Lijndansen in zaal Blauvenne, St.-Jozefstraat 39 (€ 2/les) elke wo 13.30 u. Petanque bij Van Nieuwenhove, Breendonkstraat 28. Bij slecht weer wordt er binnengespeeld, Stuikberg 28 (€ 1). do 06/12 13-17.30 u. Een iglo maken met verlichting in L’artista klei. Afspraak in het GC Gerard Walschap. Okra Londerzeel centrum - info: Gerda Vergaelen, Hageveld 2 - tel. 052 30 11 24 - vergaelengerda@hotmail.com www.okra.be/trefpunt-londerzeelstkristoffel elke di elke wo elke vr

13.30 u. Lijndansen in Fitality Club, Blauwenhoek 78 (€ 2) 14 u. Petanque aan WZC Herfstvreugde 13.30 u. Fietsen - vertrek aan Sportoase De Lijster, Lijsterstraat 1

november-december 2018

21

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


veiligheid Londerzeel test BE-Alert

Feestvuurwerk

donderdag 6 december

Het zelf afsteken van feestvuurwerk wordt sterk afgeraden. Ben je niet-professioneel bezig met vuurwerk, dan loop je altijd het risico op brandwonden en andere verwondingen. Een pijl kan ook fout terechtkomen en brand veroorzaken. Honden, paarden, herten, schapen en tal van andere dieren geraken in paniek door vuurwerk. Het verstoort hun bioritme en nachtrust en ze kunnen ervan weglopen. Daarom is het altijd verboden om vuurwerk af te steken in de nabijheid van dieren op de stal en/of op de weide.

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze gemeente willen we je graag snel verwittigen. Onze gemeente kan gebruikmaken van BE-Alert, een nieuw systeem dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon. BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de burgemeester, gouverneur of de minister van Binnenlandse Zaken een bericht kan uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners snel de nodige aanbevelingen krijgen (bijvoorbeeld om ramen en deuren te sluiten bij een brand). Je kan een BE-Alertbericht ontvangen via een sms, een gesproken bericht via een vaste lijn of een e-mail. Laat je waarschuwen, schrijf je in via www.be-alert.be. Om een bericht te ontvangen, moet je je inschrijven. Surf hiervoor naar www.be-alert.be. Je kan meerdere adressen of telefoonnummers registreren. Heb je geen e-mailadres of kan je niet online? Kom dan langs in het Administratief Centrum, Brusselsestraat 25, bij Bib Londerzeel of Bib Malderen en vul een BE-Alertformulier in. Jouw gegevens worden gebruikt om je in een noodsituatie te verwittigen. Zowel de inschrijving als de berichten die je ontvangt, zijn gratis. Ongeveer 1.050 Londerzelenaren schreven zich al in voor BE-Alert. Londerzeel test BE-Alert Om de communicatie in een crisissituatie te testen, wordt op donderdag 6 december een test-sms gestuurd naar alle geregistreerde burgers voor Londerzeel.

Kies een BOB Ga je op stap? Kies dan zeker een BOB! Ook op het einde van dit jaar worden alcoholcontroles gehouden om iedereen aan te sporen zich veilig en alcoholvrij in het verkeer te begeven. Zet het nieuwe jaar daarom goed in: kies steeds een BOB en verplaats je veilig in het verkeer!

Wil je toch vuurwerk afsteken in eigen tuin, dan mag dat in de gemeente Londerzeel enkel vanaf 31 december 20 u. tot 1 januari 01.00 u. Overtredingen worden bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) van € 250. Het feestvuurwerk wordt verder in beslag genomen en vernietigd.

Wie op een ander moment vuurwerk wil afsteken, heeft hiervoor voorafgaandelijk de toestemming van de burgemeester nodig. Voor een vlotte administratieve afhandeling moet je je aanvraag minstens één maand op voorhand indienen via milieu@londerzeel.be of via het e-loket op www.londerzeel.be. Wensballonnen met open vlam zijn verboden omdat het risico op brand te groot is. Als je toch vuurwerk wil afsteken, doe het dan veilig: • gebruik geluidsarm vuurwerk • houd vuurwerk buiten bereik van kinderen • lees vooraf aandachtig de gebruiksaanwijzing • houd huisdieren op een veilige afstand en weet dat voor dieren in de weide vuurwerk angstaanjagend is; ze kunnen in paniek weglopen en gewond of zelfs gedood worden • steek geen vuurwerk af bij hevige wind en steek maar één vuurpijl tegelijk af • steek nooit een vuurwerkartikel opnieuw aan

Resultaten flitsmarathon Tijdens de flitsmarathon op woensdag 17 oktober werden controles uitgevoerd op overdreven snelheid in Kapelle-op-denBos, Londerzeel en Meise. Ongeveer 2.465 voertuigen reden langs de flitscamera - 250 bestuurders deden dit te snel. Ondanks de massale aandacht in de media, hield dus ongeveer 10% zich niet aan de toegelaten snelheid. Te snel rijden blijft de oorzaak van veel (dodelijke) ongevallen. Pas daarom steeds je snelheid aan.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 22

november-december 2018


veiligheid Opletten voor fietsdiefstal

Leg een noodpakket aan

De nationale actiedag tegen woninginbraken die plaatsvond op vrijdag 26 oktober ligt inmiddels achter ons. Neem je voorzorgen om diefstal te vermijden, zeker met de feestdagen in het verschiet. Zo blijven fietsdiefstallen bijvoorbeeld een echte plaag. Een aantal tips:

Je kan jezelf en je gezin beter voorbereiden op een noodsituatie door een aantal voorbereidingen te treffen en door een pakket voor noodgevallen klaar te leggen. Dit is handig in noodsituaties bijvoorbeeld bij wateroverlast, een stroomstoring…

Fiets labelen Een fiets, zeker een recente fiets, is voorzien van een serienummer (bijvoorbeeld onderaan het fietskader). Noteer dit serienummer. Of laat je fiets labelen. Je fiets wordt dan voorzien van een niet-verwijderbare sticker die je rijksregisternummer vermeldt. Op deze manieren kan de eigenaar van een gestolen fiets makkelijker worden teruggevonden. Deze maatregelen verhinderen niet dat je fiets wordt gestolen, maar het maakt de fiets wel minder aantrekkelijk voor dieven. Neem foto’s Neem verschillende foto’s van je fiets en bezorg ze aan de politie bij de aangifte van een fietsdiefstal. Noteer de kenmerken Heeft je fiets bepaalde kenmerken die hem typeren? Bepaalde krassen, vlekken of stickers? Alle gedocumenteerde kenmerken helpen bij het terugvinden van je fiets. Slotvast Laat je fiets slotvast achter - altijd en overal. Bijvoorbeeld aan het station, maar ook in je eigen tuinhuis. Geef dieven minder kans en gebruik een goed slot. Parkeer je je fiets voor een lange(re) tijd, kies dan voor een slot waarmee je het fietskader kan vastmaken aan een vaststaand voorwerp. Kies ook voor plaatsen waar veel volk passeert en waar een goede (straat)verlichting is. Sluit je tuinpoort, tuinhuis, garage… af. Doe aangifte Doe altijd aangifte van een fietsdiefstal. Misschien ben je wel het slachtoffer van een dievenbende. Doe je geen aangifte, dan vermindert de pakkans. Of het nu gaat om een koersfiets of een fiets van 30 jaar oud, doe steeds aangifte bij de politie. Welkom bij ‘gevonden fietsen’ Vaak wordt je fiets teruggevonden in de buurt waar je fiets gestolen werd. Surf naar www.gevondenfietsen.be. Kies de provincie waar je fiets werd gestolen en start je zoektocht. Herken je je fiets op de website? Doe dan meteen online een aanvraag om je fiets terug te krijgen.

Neem de tijd om het volgende na te kijken: • waar en hoe kan je de water-, gas- en elektriciteitsvoorziening afzetten? • hoe houden je gezinsleden contact in een noodsituatie? • heb je oudere, kwetsbare buren of familieleden die je hulp nodig hebben?

Stel een pakket samen met volgende zaken: • een radio op batterijen of een opwindbare radio • een zaklamp (opwindbaar of op batterijen) • theelichtjes en lucifers (wees voorzichtig voor brandgevaar) • een EHBO-kit (inclusief je voorgeschreven medicatie en eventuele doktersvoorschriften) • flessen water, conserven, energierepen of chocolade, gedroogd fruit, potjes babyvoeding… • een multifunctioneel zakmes • een kleine voorraad cash geld Bijkomend kan je volgende zaken voorzien: • dekens, slaapzakken • kledij, schoenen (een set reservekledij per persoon en een extra set voor de kinderen) • reservebatterijen (voor je radio, zaklamp…) • toiletpapier en andere persoonlijke hygiëneproducten • een lijst met nuttige telefoonnummers (noodnummers…) • reservesleutels van je woning en auto • bewaar kopieën van identiteitsbewijzen en verzekeringspapieren of andere belangrijke documenten op een tweede plaats (of online) • speelkaarten, gezelschapsspel, papier en potloden, leesboek… (om de kinderen bezig te houden) • een brandblusser van het type ABC • een rugzak of sporttas (voor het geval je je huis moet verlaten) Deze lijst is een suggestie. In functie van je eigen situatie (de samenstelling van je gezin, je gezondheid) kan je andere zaken nodig hebben. Vul daarom zelf de lijst aan. Controleer regelmatig of je voorraad nog volledig is en controleer de houdbaarheidsdatum van je voedingsproducten. Lees meer tips op www.risico-info.be.

november-december 2018

23

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


mantelzorg Verlies en rouw bij jongeren maandag 26 november en 17 december van 12.15 u. tot 13 u.

infomoment op maandag 10 december om 19.30 u. Vlaanderen telt meer dan 600.000 mantelzorgers, zowel jonge als oudere mensen die kort- of langdurig en onbetaald zorgen voor een hulpbehoevend familielid, kennis of buur. Mantelzorgers geven aan dat ze vaak behoefte hebben aan extra ondersteuning zoals sociaal contact met lotgenoten, toegankelijke informatie, psychologische ondersteuning en opvang. Het sociaal innovatiebureau !DROPS en Kom op tegen Kanker willen in samenwerking met de Gemeente Londerzeel aan de slag rond het thema mantelzorg via een participatief project voor én door mantelzorgers, ‘De MantelzorgHub’. Dit overkoepelende project wil mantelzorgers samenbrengen, versterken en wil inpikken op concrete noden en behoeften. Hiervoor willen !DROPS en de Gemeente Londerzeel nauw samenwerken met zowel mantelzorgers als lokale zorgorganisaties met als doel het aanbod voor mantelzorgers te verbreden en te versterken. Als startschot wordt een infomoment voor mantelzorgers georganiseerd op maandag 10 december om 19.30 u. in het GC Gerard Walschap. Op deze samenkomst worden het doel en de mogelijkheden van het project nader toegelicht en kan je als aanwezige mantelzorger je stem laten horen over jouw specifieke uitdagingen en ideeën voor Londerzeel. Achteraf kan er rustig nagepraat worden bij een tas koffie of een fris glas. Voor vragen en inschrijvingen: zorgloket@londerzeel.be of 052 30 36 16.

Maandelijks wordt een ontmoetingsmoment georganiseerd voor jongeren die geconfronteerd worden met verlies of afscheid moeten nemen van een geliefd persoon. Onder begeleiding van Missing You vzw, een organisatie die een luisterend oor biedt aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen die een broer, zus, ouder, vriend… verloren hebben door sterfte en hierover willen praten. Specifiek voor Londerzeel worden deze ontmoetingsmomenten georganiseerd voor rouwende jongeren van 12 tot 20 jaar. Gaat het om een plots overlijden, een overlijden na een slepende ziekte of na zelfdoding, alle jongeren zijn welkom tijdens de ontmoetingsmomenten - die speciaal georganiseerd worden tijdens de middagpauze van de school. Afspraak in Het Zomerhuis (achter de Assistentiewoningen, Mechelsestraat 57). Deelnemen is gratis. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Koffiesalon De koffiesalons zijn maandelijkse ontmoetingsmomenten voor mensen die geconfronteerd worden met kanker, een chronische ziekte, met afscheid nemen, verdriet… In een vertrouwelijke sfeer komen lotgenoten samen om te praten, te luisteren en om elkaar te steunen. Onder begeleiding van Viviane Peleman en Anny De Preter en in samenwerking met Kom op tegen Kanker en ConTempo vzw. maandag 26 november en 17 december telkens om 13.30 u. Afspraak in Het Zomerhuis (achter de Assistentiewoningen, Mechelsestraat 57). Je kan gratis deelnemen. Reserveren kan via het e-loket op www.londerzeel.be of zorgloket@londerzeel.be.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 24

november-december 2018


mantelzorg Praattafel

Het zorgcontract - vrijdag 23 november om 9.30 u. Soms kan je niet (meer) voor jezelf zorgen (door ouderdomskwalen, ziekte, handicap…) en ben je afhankelijk van anderen (bijvoorbeeld van professionele zorgverleners, familieleden, buren of vrienden). Het kan nuttig zijn om een aantal afspraken op papier te zetten. Je kan dit doen op het moment dat je zorgbehoevend wordt, maar ook vooraf. Je kan een zorgcontract opstellen. Tijdens deze praattafel staat het opstellen van een zorgcontract centraal: wanneer doe je dit, wie kan je helpen bij het opstellen en welke afspraken en regelingen neem je op. Mario Schelfhout, stafmedewerker van de vzw Liever Thuis LM en bestuurslid van het Vlaams Mantelzorgplatform vzw, zorgt voor de begeleiding.

V.U.: Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Mantelzorgers ontmoeten elkaar en drinken samen een lekker kopje koffie. Tijdens een praattafel wordt gepraat over een bepaald thema en er is voldoende tijd om ervaringen uit te wisselen en jouw verhaal te vertellen.

Dankjewel om er gewoon te ‘zijn’! Fier op mijn mantelzorger.

Mantelzorg-dankjewelpostkaart-016.indd 3

22/09/2016 16:07:54

Afspraak in Het Zomerhuis (achter de Assistentiewoningen, Mechelsestraat 57). Je kan gratis deelnemen. Reserveren kan via het e-loket op www.londerzeel.be of zorgloket@londerzeel.be.

zorg en welzijn Dorpsrestaurant in feeststemming

Praatcafé dementie

Tijdens de laatste maand van het jaar serveert De Buurttafel een feestmenu in: • Ter Huffel (Steenhuffel) op maandag 10 december • GC Gerard Walschap (Londerzeel Sint-Jozef) op donderdag 13 december • Gildenhuis (Malderen) op dinsdag 18 december • Den Babbeleir (Londerzeel centrum) op vrijdag 28 december (opgelet: er is geen feestmenu op vrijdag 14 december).

Het praatcafé is een bijeenkomst voor familieleden van personen met dementie en andere geïnteresseerden. Een gastdeskundige geeft informatie over verschillende aspecten van dementie en er wordt nagepraat in een gemoedelijke sfeer.

Schrijf je verplicht in ten minste 1 werkdag op voorhand en dit vóór 12 uur. Het aantal plaatsen is beperkt. De data voor De Buurttafels in november vind je terug in de UiT-agenda van dit informatieblad.

donderdag 13 december om 20 u.: ‘Wijsneus’, een muziekvoorstelling gebracht door Raf De Bruyn, geriatrisch verpleegkundige en docent in Karel de Grote Hogeschool. Afspraak in WZC Akapella vzw, Parallelweg 10 in Kapelle-op-den-Bos - 015 71 92 10. De toegang is gratis. Meer info: zorgloket@londerzeel.be of 052 30 36 16.

Je kan inschrijven via het e-loket op www.londerzeel.be, 052 30 36 16 of zorgloket@londerzeel.be. Het menu, de data en meer informatie lees je op www.londerzeel.be.

november-december 2018

25

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


zorg en welzijn SaniMemorix

Muziek in Den Babbeleir

zet preventie van dementie op de kaart

• woensdag 21 november om 14.30 u. : in deze koude en donkere tijden zorgt muziek voor blozende wangen. Zet oorwarmers en wollen mutsen af en laat je oren verwennen door hartverwarmende melodieën. • woensdag 19 december om 14.30 u.: hun haren kleuren al zilver en de tijd schonk hen lachrimpels. Maar hun vingers zijn nog soepel en hun harten zingen nog steeds een jeugdig lied. Minder jonge leerlingen van De Academie Londerzeel zorgen voor een zilveren editie van de luisterconcerten.

Het aantal personen met dementie stijgt van ongeveer 132.000 in 2018 naar 188.000 in 2035, een stijging van 42,7%. De belangrijkste oorzaak is de stijgende levensverwachting en de vergrijzing van de bevolking. Hogere leeftijd is dan ook de belangrijkste en meest bekende risicofactor voor dementie. Internationaal is er de afgelopen jaren wetenschappelijke eensgezindheid gegroeid dat naast leeftijd ook een (on)gezonde leefstijl een belangrijk effect heeft op het risico op dementie. De campagne SaniMemorix, een initiatief van Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, vraagt aandacht voor die relatie tussen leefstijl op middelbare leeftijd (40 tot 75 jaar) en het risico op dementie op hogere leeftijd. Een gezonde leefstijl kan het risico op dementie gevoelig doen dalen. Die relatie is echter maar zeer beperkt bekend.

Deelname is gratis. Meer info: zorgloket@londerzeel.be of 052 30 36 16.

Blijven Bewegen is minder vallen en meer sociaal contact

B Blijven Bewegen

Vanaf januari wordt een nieuwe lessenreeks ‘Blijven Bewegen’ georganiseerd. Ben je ouder dan 70 jaar en heb je zin om samen met anderen meer te bewegen? Dan is Blijven Bewegen iets voor jou! De reeks bestaat uit 12 lessen en het bewegingsprogramma is gevarieerd. De lessen worden begeleid door een kinesist, een bewegingscoach, een Tai Chi-leerkracht en een sofroloog. Locatie

Als promotiemateriaal van de campagne ‘SaniMemorix’ worden vaccindoosjes uitgedeeld. Op de bijsluiter lees je informatie over beïnvloedbare leefstijlfactoren die het risico op dementie doen dalen. Fysiek actief zijn, gezond eten, sociaal actief en nieuwsgierig blijven… zijn alvast zeer belangrijk om lichaam en hersenen gezond te houden.

Dag

Uur

Startles

Ter Huffel Steenhuffel (nieuwe locatie)

dinsdag

13.30-14.30 u. 15 januari

GC Gerard Walschap

donderdag

14-15 u.

17 januari

Sporthal Verma

vrijdag

9.30-10.30 u.

25 januari

WZC Herfstvreugde

vrijdag

10-11 u.

25 januari

Deelnemen bedraagt € 2 per les. Na de les word je verwend met koffie en een koekje en kan je napraten met de andere deelnemers. Meer informatie: zorgloket@londerzeel.be of 052 30 36 16. Inschrijven kan via het e-loket op www.londerzeel.be.

SaniMemorix is dus geen medicijn of vaccin, maar zijn tips om de kans op de ontwikkeling van dementie te verkleinen. Er is nog geen medicijn dat dementie vertraagt of voorkomt. Wil je meer weten? Je vindt de bijsluiter aan het onthaal in het Administratief Centrum of lees meer op www.sanimemorix.eu.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 26

november-december 2018


lief en leed Huwelijken • SMOLDEREN Wim en HOLBRECHT Nena, beiden uit Steenhuffel, 06.09.2018 • DERWAEL Dirk en CLAES Hilde, beiden uit Londerzeel, 07.09.2018 • JACOBS Roel en SIMON Wendy, beiden uit Steenhuffel, 08.09.2018 • CALLEBERT Reinout en VERMOERE Felice, beiden uit Londerzeel St.-Jozef, 12.09.2018 • FREYS Peter en VAN WIELE Anne, beiden uit Steenhuffel, 15.09.2018 • DE PROFT Jasper en BOGAERT Charlotte, beiden uit Steenhuffel, 15.09.2018 • DE BLOCK Stefan en CEUPPENS Inge, beiden uit Steenhuffel, 15.09.2018 • EL ASRI Walid en SAHRAOUI Ines, beiden uit Steenhuffel, 21.09.2018 • VAN RIET Doenja en VERHAMME Olivia, beiden uit Steenhuffel, 21.09.2018 • LAMAASSAB Zakaria en DE PRETER Emilie, beiden uit Londerzeel, 29.09.2018 • DE LEEUW Robby en VAN DYCK Katleen, beiden uit Londerzeel, 06.10.2018 • ADRIAENSSENS Jorn en VAN INGELGEM Nancy, beiden uit Londerzeel St.-Jozef, 08.10.2018 • DE CAUWER Patrick en VAN MARLE Cassandra, beiden uit Londerzeel, 12.10.2018 • DE KEERMAECKER Matthias en PAS Marjolein, beiden uit Londerzeel, 20.10.2018 Van harte gefeliciteerd en veel geluk.

Overlijdens Het gemeentebestuur betuigt zijn deelneming aan de nabestaanden van: • HUYSMANS Louis uit Londerzeel, °25.11.1939, †07.09.2018 • VERBRUGGEN Louis uit Londerzeel, °24.02.1939, †05.09.2018 • LAUWERS Jella uit Londerzeel, °13.08.1996, †07.09.2018 • WIJNS Jan uit Londerzeel, °13.11.1929, †09.09.2018 • DE MAN René uit Sint-Amands, °21.06.1938, †12.09.2018 • DE DONDER Albert uit Londerzeel, °06.05.1931, †13.09.2018 • DE BOECK Maria uit Londerzeel, °06.10.1929, †17.09.2018 • VAN HILEGHEM André uit Steenhuffel, °21.12.1935, †20.09.2018 • VANDERSTRAETEN Willy uit Steenhuffel, °27.02.1948, †22.09.2018 • BOOGHMANS Pieter uit Londerzeel St.-Jozef, °19.07.1932, †23.09.2018 • VAN DER PLAS Maurits uit Malderen, °16.12.1932, †28.09.2018 • VAN AKEN Pelagia uit Londerzeel, °16.02.1923, †28.09.2018

november-december 2018

• LAUREYS Elsa uit Londerzeel, °24.07.1929, †30.09.2018 • DE SMET Maria uit Londerzeel, °26.04.1933, †01.10.2018 • SNOECK Brigitte uit Londerzeel St.-Jozef, °21.11.1957, †29.09.2018 • MERTENS Anny uit Londerzeel, °04.05.1948, †02.10.2018 • VAN IMPE Lucia uit Londerzeel St.-Jozef, °18.06.1934, †06.10.2018 • SCHELLEMANS Frans uit Londerzeel St.-Jozef, °07.01.1938, †06.10.2018 • VAN HAUTE Frans uit Steenhuffel, °15.03.1927, †07.10.2018 • PONSAR Gisèle uit Londerzeel, °22.05.1939, †08.10.2018 • SCHUTZ Maria uit Steenhuffel, °03.09.1941, †10.10.2018 • VAN GUCHT Irma uit Dendermonde, °02.07.1928, †11.10.2018 • LAMBERTS Annie uit Londerzeel, °01.06.1937, †12.10.2018 • BOSTEELS Ghislanus uit Londerzeel St.-Jozef, °28.07.1946, †14.10.2018

De brochures ‘Gids voor nabestaanden’ en ‘Wat te doen wanneer je partner overlijdt?’ kan je aanvragen bij de dienst Burgerzaken via 052 31 50 62 of burgerzaken@londerzeel.be.

Huwelijksjubilea 50 jaar gehuwd • VAN LINDEN Walter en VAN DE VENSTER Irma uit Steenhuffel huwden op 14 augustus 1968 • AIT Hammou en DEDRY Micheline uit Londerzeel huwden op 5 oktober 1968 • GODTBIL Charles en DEMUNTER Nicole uit Londerzeel huwden op 12 oktober 1968 Van harte gefeliciteerd met jullie gouden bruiloft. 60 jaar gehuwd • SYMONS Leonard en VAN OBBERGEN Jacqueline uit Londerzeel huwden op 26 augustus 1958 • DE CONINCK Frans en VAN BUGGENHOUT Maria uit Londerzeel St.-Jozef huwden op 17 oktober 1958 Van harte gefeliciteerd met jullie diamanten bruiloft. 65 jaar gehuwd • DE DONDER Jaak en TOURNE Joanna uit Londerzeel huwden op 25 september 1953 Van harte gefeliciteerd met jullie briljanten bruiloft.

27

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


blikvanger De Warmste verkoop van houten kerstfiguren Ondernemersgroep Londerzeel (OGL), UNIZO Londerzeel en de Gemeente Londerzeel doen mee met de Warmste Week en organiseren ‘De Warmste verkoop van houten kerstfiguren’. In de week vóór kerst is er ook dit jaar De Warmste Week, een initiatief van radiozender Studio Brussel, waarbij burgers en verenigingen acties voor verschillende goede doelen organiseren. De Warmste Week kadert in Music For Life, start op dinsdag 18 december en loopt tot en met maandag 24 december. Bij de onthaalmedewerkers in het Administratief Centrum en de deelnemende handelaars in Londerzeel kan je tot zondag 9 december houten kerstfiguren kopen aan € 5 per stuk. De opbrengst van deze warme actie is ten voordele van Trias ngo. Trias is een niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisatie met hoofdzetel in Brussel die wereldwijd boeren en ondernemers verbindt en probeert om samen hun dromen waar te maken. De figuurtjes zijn vervaardigd uit hout met FSC-label.

Versier mee de kerstboom! Ben je creatief of gewoon handig? Pimp de kerstfiguurtjes en versier de grote kerstbomen die opgesteld staan in onze verschillende dorpskernen op • zaterdag 8 december om 20 u. aan de kerk van Malderen. • zondag 9 december om 14.30 u. aan de kerk van Londerzeel • zondag 9 december om 18 u. aan de kerk van Steenhuffel en geniet van de gezellige sfeer, een hapje en een drankje. Doe mee met de actie en samen zorgen we voor een Warme decembermaand! Voor meer info over deze actie kan je terecht bij de deelnemende handelaars of neem contact op met de dienst Duurzaamheid via duurzaamheid@londerzeel.be - 052 39 92 67. Surf naar https://dewarmsteweek.stubru.be voor meer info over de acties en goede doelen.

november-december 2018

Profile for An Van den Bogaert

GIL - editie midden november - december 2018  

Gemeentelijk Informatieblad Londerzeel - editie midden - november 2018

GIL - editie midden november - december 2018  

Gemeentelijk Informatieblad Londerzeel - editie midden - november 2018

Advertisement