Page 1

4

MAANDBLAD APRIL 2018

gil Gemeentelijk informatieblad Londerzeel GIL DEMENTIE > pagina 4

SPORT- EN CREAWEKEN > pagina 9

SENIORENFEEST > pagina 17

JOIN THE PIPE > pagina 20

Spor De L toase ijste > pa r gina 7


inhoud 4 Zorg- en welzijn > 3-5 - Tevredenheidsonderzoek dienst Onderhoud aan Huis - Onthaalouders gezocht! - Dementievriendelijk Londerzeel - Praatcafé dementie - Muziek in ‘Den Babbeleir’ - Knelpuntenwandeling - Vorming voor mantelzorgers - Koffiesalon Info > 6 - Bekendmaking beslissing van de dienst MER - Verkiezingen 2018 - OCMW verhuurt landbouwgrond Vrijetijdskrant > 7-18 Agenda > 11-14 Milieu > 19-20 - Zwerfvuilactie - Zwerfvuil: een taak voor jou en mij! - Samen voor een proper Londerzeel - Help de bij! - Vlonderpaden - Nieuwe veegmachine - Inzamelactie pesticiden - De kringloopkrachten staan weer klaar - Buitentappunt Join the Pipe: nieuw! Veiligheid > 21 - Wat te doen bij een nucleair ongeval? - Schrijf je in op Be-Alert Varia > 22 - Identificeer je bezoeker - Deskundig advies voor wooncomfort - GTIL zet deuren open - Geef je steun aan Oxfam en Broederlijk Delen - Dinsdagmarkt op 1 mei Lief en leed > 23 Blikvanger > 24 - L1840: Denk mee over onze gemeente! - Nieuwe datum opening school Lijsterstraat

COLOFON Verantwoordelijke Uitgever Gemeentebestuur Londerzeel Mevr. N. Sminate p/a Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel Foto’s & illustraties: Kenzo Debruyn, Nele Guiljam, Freek Heyvaert, Ronny De Coster, Geert Pas, Karel Vandeven, Bavo Haesen, Sabrina Van Nieuwenhove, Alejandro Escamilla (Unsplash - p. 24/L1840 - 2 x), Marita Berghman Redactieadres: Administratief Centrum, GIL Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel. Druk: Drukkerij Verspecht - Oplage: 9.150 ex.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 2

Beste inwoner Een aantrekkelijke, aangename en propere buurt dwingt respect af en is leuk om in te vertoeven. Blikjes, plastic flessen en sigarettenpeuken op straat, het stoort iedereen. De gemeente Londerzeel probeert op verschillende manieren het zwerfvuil te verminderen. Bijvoorbeeld door de omgeving goed in te richten en netjes te houden. En door afvalbakjes te voorzien op de juiste plaatsen. Medewerkers van onze dienst Orde en Netheid maken dagelijks op ons grondgebied de afvalbakjes leeg en houden voldoende en regelmatig veegrondes in onze straten en op pleinen. Maar vaak is dit niet genoeg om het zwerfvuil tegen te gaan. Dikwijls treffen we ook zwerfvuil aan in de bermen, op akkers en in de weiden, wat schadelijk is voor mens, dier en milieu. Dit afval kan bijvoorbeeld terechtkomen in de magen van koeien, waardoor koeien soms ziek worden en kunnen sterven. Met de steun van 10 lokale landbouwers plaatste onze gemeente 10 bermborden. Zo worden voorbijgangers erop attent gemaakt om de bermen en het platteland proper te houden. Drie onbemande camera’s van Incovo, de afvalintercommunale, worden ingezet aan de glascontainers en in de straten waar regelmatig sluikstort wordt aangetroffen. Op deze manier identificeren we soms de daders en proberen we het sluikstort tegen te gaan. Ik vraag aan alle inwoners van Londerzeel om een handje toe te steken (lees ook op p. 19). Ik dank de vrijwilligers die, in hun vrije tijd en het ganse jaar door, onze bermen proper houden en ook alle andere inwoners die zich inzetten om het zwerfvuil in onze gemeente op te ruimen. Ook het engagement van Ondernemersgroep Londerzeel voor het organiseren van hun opruimactie ‘Schoon Londerzeel’ en iedereen die hieraan meehielp, verdienen een pluim. Zondag 6 mei wordt in heel België Open Wervendag georganiseerd en meer dan 170 werven zetten hun hekken open voor bezoekers. Ook onze gemeente doet mee met ‘Sportoase De Lijster’ - de nieuwe naam van het sportcomplex in de Lijsterstraat. Benieuwd naar de bouw van het nieuwe sportcomplex? Kom dan zeker langs op zondag 6 mei. Een unieke kans om ook eens achter de schermen getuige te zijn van dit grootse bouwproject. Lees hierover meer op p. 7 van dit informatieblad. Nadia Sminate burgemeester

Alle gemeentelijke en OCMW-diensten (ook Bib) zijn gesloten op dinsdag 1 mei (Feest van de Arbeid). De politieposten van de zone K-L-M zijn eveneens gesloten op dinsdag 1 mei. volg ons op

april 2018


zorg en welzijn Gewikt, gewogen en over het algemeen zeer goed bevonden… Resultaten tevredenheidsonderzoek In december 2017 werd een tevredenheidsonderzoek georganiseerd bij de gebruikers van de dienst Onderhoud aan Huis. 163 vragenlijsten gingen de deur uit en 104 ingevulde vragenlijsten werden terugbezorgd. De resultaten van deze bevraging geeft ons een objectief beeld van de kwaliteit van het poetswerk en de verbeterpunten.

Voorts wordt de goede bereikbaarheid van de verantwoordelijken gewaardeerd. En dat de wijzigingen in de planning snel worden doorgegeven, is een pluspunt. Kan jij gebruik maken van de dienst Onderhoud aan Huis? Ben je 65-plusser, langdurig ziek, heb je een handicap? Krijg je sociale hulp van het OCMW? Lukt het je niet om je woning te onderhouden en wens je hulp? Wil je graag zolang mogelijk thuis blijven wonen? Dan kan de dienst ‘Onderhoud aan Huis’ je misschien helpen. Wat? De dienst zorgt voor het onderhoud van de bewoonde leefruimten van een woning bij wie het zelf niet (meer) kan. De dienst Onderhoud aan Huis doet geen grote schoonmaak of opkuis van zolders en kelders, dierenhokken en garages. Opdrachten met een risico voor de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers worden niet aanvaard. Wekelijks of eens per 2 weken krijg je een halve dag poetshulp. Er wordt gewerkt met een vaste planning, zodat je op hetzelfde tijdstip dezelfde poetshulp krijgt.

Enkele resultaten: • het poetswerk: 20% van de gebruikers vindt het poetswerk ‘uitmuntend’, 80% gaf aan ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’ te zijn • het respecteren van de arbeidstijd: 30,10% is ‘tevreden’, 39,81% is ‘zeer tevreden’ en 22,33% vindt het ‘uitmuntend’ • de organisatie van het poetswerk: 42,72% zegt over het algemeen ‘tevreden’ te zijn over de organisatie van het poetswerk, 33% is ‘zeer tevreden’ en 12,62% vindt het ‘uitmuntend’ • een kleine minderheid of 13,59% zegt ‘niet tevreden’ te zijn over het verwijderen van stofnetten en het schoonmaken van de muurplinten. Poetsen op ooghoogte is dus een aandachtspunt.

Wat kost het? De prijs wordt bepaald op basis van je inkomen en gezinssamenstelling (min. € 7,5/uur - max. € 10/uur). Hoe aanvragen? Neem contact op met het Zorgloket via zorgloket@londerzeel.be, 052 30 06 64 of kom langs tijdens de openingsuren. Na de aanvraag komt een maatschappelijk werker bij jou langs om alle documenten in orde te brengen. Interesse in de gedetailleerde onderzoeksresultaten of wil je meer info over de dienst? Surf naar www.londerzeel.be.

Onthaalouders gezocht! Landelijke Kinderopvang vzw zoekt nieuwe onthaalouders en organiseert infosessies voor kandidaat-onthaalouders op: • vrijdag 6 april om 9 u., Grotestraat 5 bus 1 in Herne • vrijdag 20 april om 13 u., Hoogveld 1 in Buizingen Meer informatie en contact opnemen met de dienst kan via www.landelijkekinderopvang.be, onthaal@landelijkekinderopvang.be of 016 24 39 81.

april 2018

3

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


zorg en welzijn Dementievriendelijk Londerzeel ‘Vlaanderen telt vandaag 116.000 personen met dementie… ‘Ongeveer 70% van de personen woont nog thuis’ (Steyaert, Meeuws, 2015). Verschillende personen zijn betrokken in de zorg voor een persoon met dementie: de mantelzorger, de professionele zorgverlener… Dementie hebben betekent niet altijd ‘iets niet meer kunnen’. Naast het geleidelijk verlies van de zelfstandigheid op verschillende vlakken, zijn personen met dementie vaak nog wél in staat een heleboel dingen te doen. Als samenleving én als mens is het een uitdaging om op een andere manier te kijken naar én om te gaan met dementie. De voorbije maanden hebben medewerkers van de gemeentelijke diensten, de lokale politie K-L-M en lokale handelaars een vorming op maat over dementie gevolgd. Beter geïnformeerd staan zij garant voor een gepaste dienstverlening. De handelaars die de vorming volgden, kan je herkennen aan de raamsticker die bij hen ophangt. We doen ook beroep op de bereidwilligheid van alle inwoners en verenigingen om van Londerzeel een ‘Dementievriendelijke gemeente’ te maken. DEMENT IEVRIEND ELIJK LONDERZEE L

Wie te maken krijgt met dementie, ervaart een grote impact in het dagelijkse leven. Niet zelden overheersen hierdoor gevoelens van angst, verdriet en onzekerheid. Zowel wie aan dementie lijdt als de mantelzorger, zijn vaak op zoek naar meer informatie over de ziekte in de eerste plaats, maar ook over de hulp- en ondersteuningsmogelijkheden. We willen met ‘Dementievriendelijk Londerzeel’ de inwoners die van dichtbij of veraf met dementie te maken hebben, ondersteunen via toegankelijke, correcte informatie: • heb je nood aan een infopakket? Vraag het aan via zorgloket@londerzeel.be. In het infopakket vind je o.a. de dementiewijzer, de brochure over ‘Dementie; u staat er niet alleen voor’, de jaarprogrammatie van het Praatcafé Dementie. • geïnteresseerd in de Eerste Hulp Bij Dementie-tas? Ontleen gratis de tas in Bib Londerzeel en Bib Malderen, in het Woonzorgcentrum Herfstvreugde, bij het Zorgloket en via de Buurttafels. In de tas kan je (kinder)boeken, muziek en films rond het thema dementie terugvinden. • ken je de Praatcafés Dementie? Het programma van de praatcafés kan je steeds lezen in dit informatieblad. • of heb je liever een persoonlijk gesprek rond het uitbouwen van de zorg voor een persoon met dementie? Of wil jij, als mantelzorger, een persoonlijk gesprek? Contacteer dan je huisarts of het Zorgloket.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 4

Thuis zorgen voor een persoon met dementie is voor een mantelzorger een intensieve en zware bezigheid. Goed voor een ander zorgen, vereist ook goed voor jezelf zorgen. We willen mantelzorgers daarin maximaal ondersteunen via het organiseren van een cursus ‘Dementie en (n)u’. In tien bijeenkomsten verwerf je kennis en vaardigheden om op een goede manier om te gaan met moeilijke situaties. Je krijgt ook de mogelijkheid om met een vaste groep lotgenoten, in alle vertrouwen, ervaringen uit te wisselen. De cursus gaat telkens door op dinsdag tussen 13-16 u. in het Administratief Centrum, Brusselsestraat 25 - startdatum is 18 september. Joke Hamels, tewerkgesteld bij het Regionaal Dienstencentrum Halle-Vilvoorde, begeleidt de bijeenkomsten. Interesse in het volledige programma? Of wil je meer informatie? Stel je vraag via zorgloket@londerzeel.be of 052 30 06 64. Surf naar www.londerzeel.be.

Praatcafé dementie Het praatcafé is een bijeenkomst voor familieleden van personen met dementie en andere geïnteresseerden. Een gastdeskundige geeft informatie over de verschillende aspecten van dementie en er wordt nagepraat in een gemoedelijke sfeer. • donderdag 19 april om 20 u.: ‘Wat is reminiscentie en waarom is het belangrijk voor personen met dementie?’ door Greet Herkes, dementiecoach aan huis. Locatie: Woonzorgcentrum Akapella vzw, Parallelweg 10 in Kapelle-op-den-Bos. Meer info via 015 71 92 10. • zaterdag 5 mei om 14 u.: ‘Zelfzorg voor mantelzorgers’ door Hilde Vanderlinden, psychologe en referentiepersoon dementie. Locatie: Dienstencentrum Ter Borre, Sint-Amandsplein 7 in Strombeek-Bever. Meer info via 02 267 38 50. De toegang is gratis. Meer info via zorgloket@londerzeel.be of 052 30 06 64. Het volledige programma vind je op www.londerzeel.be/praatcafedementie.

Muziek in ‘Den Babbeleir’ Leerlingen en leerkrachten van De Academie brengen livemuziek. Iedereen is welkom, ook thuiswonende muziekliefhebbers, mensen met dementie en hun mantelzorger of helper. woensdag 18 april om 14.30 u.: vingers die schuifelen, springen, dansen en swingen over de witte en zwarte toetsen van het klavier. De houten vleugel van Den Babbeleir wordt afgestoft voor de komst van Karlien Robbe haar leerlingen.

april 2018


zorg en welzijn Knelpuntenwandeling

Vorming voor Mantelzorgers

In een ideale omgeving kunnen alle mensen zich op een vlotte, toegankelijke en veilige manier verplaatsen van punt A naar punt B. De openbare weg opgaan zonder te struikelen over fysieke barrières, lijkt vanzelfsprekend. Maar, ben je wat kleiner of groter, loop je wat moeilijker of heb je een tijdelijke blessure, gebruik je een rolstoel of een rollator, draag je veel boodschappen, duw je een kinderwagen voort of rij je met een bakfiets… dan ben je (tijdelijk) minder mobiel en is je bewegingsvrijheid beperkt.

Doolhof van voorzieningen, premies… in de thuiszorg maandag 16 april om 20 u.

De gemeente Londerzeel streeft naar een leefbare en toegankelijke omgeving, zodat iedereen op een aangename en veilige manier op stap kan in onze gemeente. Tijdens de Week van de Valpreventie, van maandag 23 april tot en met zondag 29 april, kan je deelnemen aan verschillende knelpuntenwandelingen in de dorpskernen en sporen we eventuele hindernissen op. Zin om deel te nemen aan een knelpuntenwandeling? Dat kan! Je hoeft geen geoefend wandelaar te zijn. De wandelroute situeert zich letterlijk onder de kerktoren en leidt ons naar locaties in onze gemeente, zoals de bakker, de beenhouwer, de apotheek, de bank, de post, de bushaltes, de dokter… Jong, minder jong, met of zonder rolwagen of rollator, met een kinderwagen… iedereen kan deelnemen. Na de wandeling is er koffie en gebak voor alle deelnemers. Volgende wandelingen worden georganiseerd: • Londerzeel Sint-Jozef, op maandag 23 april om 14 u. We komen samen in de cafetaria van het GC Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44 • Steenhuffel, op dinsdag 24 april om 14 u. Samenkomst in Ter Huffel, J. Van Doorslaerstraat 48 • Malderen, op woensdag 25 april om 14 u. Samenkomst in het Gildenhuis, Kloosterstraat 22 • Londerzeel centrum, op vrijdag 27 april om 14 u. Samenkomst in cafetaria ‘De Notelaar’, Assistentiewoningen Eikenhof, Mechelsestraat 57 In de zomer van 2018 wordt een infomoment georganiseerd waar de bevindingen worden toegelicht. Je krijg ook informatie over de aanpassingen die op korte en lange termijn worden uitgevoerd en over de aanpassingen die niet gerealiseerd worden. Meer info hierover verneem je in een volgend informatieblad. Deelnemen aan de wandeling is gratis. Inschrijven is verplicht vóór maandag 9 april en kan via www.londerzeel.be/knelpuntenwandelingen, zorgloket@londerzeel.be of 052 30 06 64.

april 2018

De thuiszorg heeft een grote variatie aan professionele hulpverleners, voorzieningen, premies, tegemoetkomingen, sociale en fiscale voordelen… die kunnen helpen bij het organiseren en het betaalbaar houden van de zorg. Tijdens deze vorming krijg je een gestructureerd overzicht van het aanbod. De gesprekspartner is Hilde Weckhuysen, van Ons Zorgnetwerk. Afspraak in de raadzaal van het gemeentehuis in Kapelle-op-den-Bos, Marktplein 29. Zorg voor de sandwichgeneratie maandag 7 mei om 20 u. We bekijken hoe je de balans bewaakt tussen zorgen voor anderen en zorgen voor jezelf. Onder begeleiding van Erna Claes, dokter in de psychologie en expert trainer Fenrir Consult. Afspraak in het GC Gerard Walschap. Een organisatie in samenwerking met LSW LoKa en onze partners. KAPELLE-OP-DEN-BOS

Gratis deelname. Reserveren via het e-loket op www.londerzeel.be, zorgloket@londerzeel.be of 052 30 06 64.

Koffiesalon maandag 23 april van 14-16 u. Maandelijks worden ontmoetingsmomenten georganiseerd voor mensen die geconfronteerd worden met kanker, een chronische ziekte, met afscheid nemen, verdriet… In een vertrouwelijke sfeer delen we ervaringen, leren we van elkaar en steunen we elkaar. De ontmoetingsmomenten worden begeleid door Viviane Peleman en Anny De Preter en zijn in samenwerking met Kom Op Tegen Kanker en ConTempo vzw. Afspraak in Het Zomerhuis (campus OCMW). Gratis deelname. Reserveren via het e-loket op www.londerzeel.be, zorgloket@londerzeel.be of 052 30 06 64.

5

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


info Bekendmaking beslissing van de dienst MER voor een planologisch attest bvba Autovil, Autostrade 36 in Londerzeel Bvba Autovil vraagt een planologisch attest aan, omdat zij wenst uit te breiden in een zonevreemd gebied. De dienst MER heeft beslist dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. De beslissing van de dienst MER raadpleeg je via www.lne.be/milieueffect-rapportage of na het maken van een afspraak met de dienst Omgeving, via omgeving@londerzeel.be, 052 39 92 65 of via het e-loket op www.londerzeel.be. De screeningsnota en de beslissing liggen ter inzage tot zondag 15 april 2018. De definitieve versie van de screeningsnota en de beslissing kan je inkijken via www.lne.be/mer-dossierdata - via het dossiernummer SCRPL17251.

Verkiezingen 2018 Inschrijving op de kiezerslijst als niet-Belg Op 14 oktober trekken we naar de stembus voor de provincieen gemeenteraadsverkiezingen. Burgers die hier verblijven, maar geen Belgische nationaliteit hebben, kunnen zich onder bepaalde voorwaarden voor deze gemeenteraadsverkiezingen inschrijven als kiezer. Ben je EU-onderdaan? Elke onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie kan stemmen op voorwaarde dat hij/zij voldoet aan de voorwaarden voor de uitoefening van het kiesrecht en dat hij/zij zich vooraf inschrijft als kiezer. Heb je je al ingeschreven op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2000, 2006 of 2012? Dan moet je je niet opnieuw inschrijven en kom je automatisch op de kiezerslijst voor de verkiezingen van 2018. Aan welke voorwaarden moet je voldoen? • onderdaan zijn van één van de 27 andere lidstaten van de Europese Unie • op 14 oktober 2018 minstens 18 jaar zijn • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van een gemeente • op 14 oktober 2018 nog de burgerlijke en politieke rechten hebben • ten laatste op 31 juli 2018 de inschrijving op de kiezerslijst aanvragen

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 6

Ben je geen EU-onderdaan? Elke onderdaan van een staat buiten de Europese Unie die minstens 5 jaar in België woont, mag stemmen op voorwaarde dat hij/zij voldoet aan de voorwaarden voor het uitoefenen van het kiesrecht en dat hij/zij zich vooraf inschrijft als kiezer. Heb je je al ingeschreven op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2000, 2006 of 2012? Dan moet je je niet opnieuw inschrijven en kom je automatisch op de kiezerslijst voor de verkiezingen van 2018. Aan welke voorwaarden moet je voldoen? • onafgebroken in België verblijven gedurende 5 jaar (en een wettelijke verblijfstitel hebben die dit bewijst) • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van een gemeente • op 14 oktober 2018 minstens 18 jaar oud zijn • 14 oktober 2018 nog de burgerlijke en politieke rechten hebben • ten laatste op 31 juli 2018 de inschrijving op de kiezerslijst aanvragen Schrijf je in via het formulier ‘Verkiezingen oktober 2018 Aanvraag inschrijven kieslijst EU’. Je kan dit formulier downloaden op www.londerzeel.be of ga langs bij de dienst Burgerzaken. Het ingevulde formulier geef je vóór dinsdag 31 juli 2018 af aan de dienst Burgerzaken. Na je aanvraag beslist het college van burgemeester en schepenen of je voldoet aan de voorwaarden. Je ontvangt nog een brief met de vermelding of je aanvraag aanvaard of geweigerd werd. Meer info? Neem contact op met burgerzaken@londerzeel.be of 052 31 50 60.

OCMW verhuurt landbouwgrond Het OCMW verhuurt een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Middelweg in Londerzeel. Het betreft de helft van het perceel met kadasternummer 1D626 met een oppervlakte van ± 55 a 50 ca. Interesse? Stel je kandidatuur - schriftelijk - bij het OCMW Londerzeel, Mechelsestraat 55, 1840 Londerzeel, uiterlijk vrijdag 13 april 2018, en vermeld of: •• je al grond bewerkt die paalt aan of in de nabije omgeving ligt van het te verhuren perceel (vermeld ook kadastergegevens en oppervlaktes) •• je land- of tuinbouwer bent in hoofdberoep. Contacteer de dienst Patrimonium van OCMW Londerzeel voor meer informatie over de voorwaarden enz. via ann.steenackers@ocmw.londerzeel.be of 052 30 06 64.

april 2018


in Londerzeel

BELE HET EF MEE

Open Wervendag Sportoase De Lijster

Proficiat aan…

zondag 6 mei van 10-17 u.

• Jinze Joris. Jinze, Olympia-loper, werd bij de ‘pupillen 2008’ Belgisch kampioen.

Op maandag 26 februari werd de symbolische 1ste steen gelegd voor de heropbouw van het nieuwe sportcomplex in de Lijsterstraat. Ook de nieuwe naam van het sportcomplex werd onthuld: Sportoase De Lijster. Ben jij ook zo nieuwsgierig naar de bouw van het sportcomplex? Kom dan naar de Open Wervendag op zondag 6 mei. Vooraf inschrijven is niet nodig. Surf naar openwervendag.be voor meer info of stuur een mail naar sport@londerzeel.be.

• Lars Van Looy. Deze atleet van de Vilvoordse Atletiekclub en AC Pegasus werd vice Belgisch kampioen in het indoor atletiek hoogspringen voor junioren en beloften.

Toekomstbeeld Sportoase De Lijster

Pagaddertocht Tennisstages

woensdag 16 mei van 14-17 u. Ouders en grootouders gaan samen met hun pagadders op zoek naar een piratenschat! Te voet, met de fiets of in een gocart… het kan allemaal! Tijdens de zoektocht moeten heel wat piratenhindernissen overwonnen worden… De Pagaddertocht is een tocht met activiteiten voor echte piraten en stoere jongens en meisjes: een hindernissenparcours, een klimtoren, een schietstand met loodjes, een workshop medaille beitelen, een piratenspel van de bib, natuurateliers en laat je schminken als een echte piraat! Een activiteit voor kinderen tussen 6 en 12 jaar op het terrein van de speelpleinwerking, Holle Eikstraat.

vanaf maandag 2 juli tot en met vrijdag 31 augustus

De kinderen nemen samen met de (groot)ouders deel aan deze activiteit.

Tennisclub Smash organiseert ook dit jaar leuke stages voor onze jeugd: • stage 1: 2-6 juli • stage 2: 9-13 juli • stage 3: 23-27 juli • stage 4: 30 juli-3 augustus • stage 5: 20-24 augustus • stage 6: 27-31 augustus

Deelname aan de Pagaddertocht is gratis. Je kan een gocart huren, mits betaling vooraf (cash) bij de Jeugddienst, Malderendorp 14. Een zitje voor volwassenen en kinderen groter dan 1m30 kost € 4. Kinderen kleiner dan 1m30 betalen geen zitje.

Telkens van 9-16 u. Opvang is voorzien vanaf 8.30 u. tot 17 u. Je kan kiezen tussen volledige of halve dagen.

Inschrijven vóór 7 mei via www.londerzeel.be/pagaddertocht-inschrijving of bel naar 052 31 94 62 en bezorg volgende gegevens: aantal deelnemers en eventueel het aantal personen waarvoor je een gocart reserveert. Betaal de huur van je gocart vooraf aan de Jeugddienst!

april 2018

7

Inschrijven kan via www.smashlonderzeel.be. Meer info? Neem contact op via michael.katzarov@hotmail.com of 0485 94 56 06.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


in Londerzeel Kinderraad Londerzeel roept 16 mei uit tot ‘smartphoneloze woensdag’ Wat is er leuker dan buiten spelen met het hele gezin zonder smartphone? Doe mee aan de Pagaddertocht op woensdag 16 mei en laat je smartphone thuis! Lees ook op p. 7.

Inclusieve speelpleinwerking

Speelpleinwerking

van maandag 2 juli tot en met vrijdag 31 augustus

van maandag 2 juli tot en met vrijdag 31 augustus

Ook je kind met een beperking is welkom tijdens de speelpleinwerking in de zomervakantie. Een afzonderlijke begeleid(st)er wordt voorzien en je kind wordt, in de mate van het mogelijke, geïntegreerd in de algemene werking. De inclusieve speelpleinwerking is voor kinderen van 3 tot en met 14 jaar. Om de nodige begeleiding, op maat van je kind, te kunnen voorzien, is vooraf inschrijven verplicht via jeugd@londerzeel.be of 052 31 94 62. Prijs: € 6 per dag voor inwoners van Londerzeel Extra: € 1,25 voor 3 drankjes en € 4,5 voor een warme maaltijd (soep en dessert inbegrepen).

Voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar. Prijzen: € 6 per dag voor inwoners van Londerzeel en € 7 per dag voor niet-inwoners van Londerzeel Extra: € 1,25 voor 3 drankjes per dag en € 4,5 voor een warme maaltijd (soep en dessert inbegrepen). Vooraf inschrijven is niet verplicht.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 8

Surf naar http://jeugd.londerzeel.be voor meer informatie. Je kan betalen via Bancontact.

april 2018


BELE HET EF MEE Sport- en creaweken tijdens zomervakantie

Lokale Helden

Georganiseerd door Jeugd- en Sportdienst

vrijdag 27 april om 19 u.

periode

activiteit

leeftijd

prijs/week

16 t/m 20 juli

circusweek

8-14 jaar

€ 60

23 t/m 27 juli

omnisportweek

6-12 jaar

€ 60

30 juli t/m 3 augustus

sportieve Schaseldagen

10-16 jaar (halve dagen)

€ 60

6 t/m 10 augustus

omnisportweek

6-12 jaar

€ 60

13 t/m 17 augustus

kleuterkamp

4-6 jaar (4 dagen)

€ 48

De inschrijvingen voor alle sport- en creaweken starten op maandag 23 april om 16.30 u. - via londerzeel.ticketgang.eu of aan de balie bij de Sport- en Jeugddienst. Wil je meer informatie? Stel je vraag via jeugd@londerzeel.be, 052 31 94 62 of surf naar http://jeugd.londerzeel.be. Georganiseerd door Ratjetoe, Panta Rhei en Muzix Naast de gemeentelijke Sport- en Jeugddienst bieden ook kleuterdienst Ratjetoe, jeugddienst Panta Rhei en Muzix kampen aan: periode

activiteit

leeftijd

prijs/week

inschrijven via

2 t/m 6 juli

crea kamp Phanta Rei

3-6 jaar 7-12 jaar

€ 90

info@ratjetoe.be info@pantarheivzw.be

9 t/m 13 juli

crea kamp Phanta Rei

3-6 jaar 7-12 jaar

€ 90

info@ratjetoe.be info@pantarheivzw.be

30 juli t/m 3 augustus

crea kamp Phanta Rei

3-6 jaar 7-12 jaar

€ 90

info@ratjetoe.be info@pantarheivzw.be

6 t/m 10 augustus

crea kamp Phanta Rei

3-6 jaar 7-12 jaar

€ 90

info@ratjetoe.be info@pantarheivzw.be

14 t/m 17 augustus

musicalstage Muzix

7-14 jaar

€ 130

info@muzix.be

Ongeveer 200 organisatoren in heel Vlaanderen zetten hun muzikale helden in de schijnwerpers - onder de noemer ‘Lokale Helden’. Deze muzikale hoogdag biedt ook het talent in Londerzeel een podium aan. Kan een streepje (pop)rock je smaken? Dan ben je in zaal ‘t Centrum, Markt 10, aan het juiste adres! 6 bands uit Londerzeel veroveren het podium: Boxing Day, Midwinter, Squirrel, Another Tom, Kawada en De Kanaalvissers. Lokale Helden is een initiatief in samenwerking met Poppunt en maakt deel uit van Lokale Helden 2018. Alle info op www.lokalehelden.be. Benieuwd naar het volledige programma? Surf naar https://jeugd.londerzeel.be of ga naar onze Facebookpagina. Nog vragen? Neem contact op via jeugd@londerzeel.be of 052 31 94 62.

Bierolade Bierweekends van Palm Belgian Craft Brewers zondagen 15, 22 en 29 april van 11-13 u.

vrijdag 13 april van 20-22 u. Twee Belgische topproducten vinden elkaar tijdens een bijzondere foodpairing: bier en chocolade. Bierkenner en chocolatier Werner Callebaut zorgt dat de smaken bij elkaar passen en introduceert je in de Belgische biercultuur. Ludiek, anekdotisch en educatief. De proeverij gebeurt met onze lokale bieren en aangepaste chocolade uit de streek. Laat je zintuigen prikkelen door deze unieke smaakcombinaties!

Zin in een aperitiefbezoekje bij Brouwerij Palm en Brouwerij De Hoorn? Na de ontvangst in bezoekerscentrum d’Oude Bottelarij neemt de gids je mee door de brouwerij. Je ontdekt hoe de bieren Palm en Cornet worden gebrouwen. Nadien wacht je een proeverij met een lekker aperitiefhapje erbij. Tip: combineer je bezoek met de Palm Hop Select- of Cornetknooppuntenfietstocht (met startplaats aan de brouwerij). Meer info via www.palm.be en reserveren kan via pr@palm.be. Prijs: € 10.

Locatie: Zaal Forever, Sint-Niklaasstraat 36. Kostprijs: € 15. Verplicht reserveren via cultuur@londerzeel.be.

april 2018

9

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


in Londerzeel Herdenking Bevrijding WOI De gemeente Londerzeel en de Londerzeelse verenigingen werken aan een herdenkingsprogramma rond de bevrijding van WOI. Ook het opsmukken van de oud-strijdersperken staat in de startblokken. Interesse? Hou dan zeker de volgende edities van het gemeentelijk informatieblad in het oog en kijk regelmatig op www.londerzeel.be en onze Facebookpagina! Oproep materialen WOI De Vereniging van Oud-soldaten en Oud-strijders plant een tentoonstelling rond het leven tijdens WOI. Zij zijn op zoek naar foto’s, kleding, gebruiksvoorwerpen, krantenknipsels... Heb jij materiaal dat kan dienen voor deze tentoonstelling? Stuur een mailtje naar cultuur@londerzeel.be. De gemeente Londerzeel gebruikt de madelief als symbool van WOI in België. Wat de klaproos voor de Britten is, de korenbloem voor de Fransen, dat is de madelief voor de Belgen. Op zoek naar naslagwerken over de oorlogsmonumenten uit Londerzeel met informatie over de gesneuvelde soldaten en de burgerslachtoffers uit WOI vermeld op de oorlogsmonumenten? Surf dan naar www.londerzeelwo1.wordpress.com.

De Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel helpt je bij je stamboomonderzoek en je speurtocht in de Londerzeelse geschiedenis (elke 1ste en 3de zaterdag van de maand) zaterdag 7 april zaterdag 21 april telkens van 9-11.45 u. in de Bib.

Cultuuruitstap naar Binche en Thuin Donderdag 19 april organiseert de Cultuurdienst, in samenwerking met Davidsfonds Londerzeel, een educatieve uitstap naar Binche en Thuin. Interesse? Reageer uiterlijk dinsdag 10 april via cultuur@londerzeel.be of 052 31 94 64. De plaatsen zijn beperkt. Kostprijs: € 50.

Kunst buiten! van vrijdag 27 april tot en met zondag 27 mei 2018 De Week van de Amateurkunsten (WAK) is dé jaarlijkse kunstweek van heel Vlaanderen. Het thema voor 2018 is KUNST BUITEN! In Londerzeel maken we er zelfs een hele maand van! Van vrijdag 27 april tot en met zondag 27 mei zetten we onze plaatselijke (amateur)kunstenaars in de kijker. Op verschillende plaatsen in Londerzeel, zowel in gemeentelijke gebouwen als bij mensen thuis, kan je verschillende kunstwerken bezichtigen. Van schilderijen en beeldhouwwerken tot gedichten! Ga naar www.londerzeel.be en lees de lijst met de verschillende locaties waar je een werk kan bewonderen of lees de folder beschikbaar bij de Cultuurdienst, in de Bib, het Administratief Centrum en Den Babbeleir.

Samenspelconcert blazers en slagwerkers donderdag 3 mei om 19 u. Het jaarlijks samenspelconcert van de blazers en slagwerkers van De Academie staat dit jaar in het thema KUNST BUITEN! - het thema van de Week van de Amateurkunsten. 9 groepen brengen hun samenspelkunsten. De klas verbale vorming verzorgt de presentatie. Buitensporig en feestelijk klimmen alle muzikanten op het podium voor een tutti slotstuk.

Drummersdag • woensdag 25 april van 14-16 u. drumclinic • woensdag 25 april vanaf 18.30 u. drumfuif Het meest luidruchtige optreden van De Academie, maar wat een fun, wat een beats... Om 14 u. komt Claudio Arduini langs (muzikant bij Oscar & the Wolf en Billie Leyers) en geeft een workshop ‘drumclinic’. Vanaf 18.30 u. start de drumfuif. Locatie: De Academie. Prijs: € 5 voor niet-leerlingen. Info & inschrijvingen via secretariaat@academie.londerzeel.be.

Meer info via http://academie.londerzeel.be.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 10

april 2018


agenda april in Londerzeel LonderLab 14-17 u. Lees ook p. 17. Paasstage Londerzeelse Dunkers woe 04/04 Voor iedereen geboren tussen 2013 en 2005. Ook spelers van e.v. andere clubs of niet-basketters zijn welkom. Meer info vind je op www.dunkers.be. Voordracht: Wijn en symphonie do 05/04 14-17 u. Voordracht door Theo Peeters in het Gildenhuis Londerzeel, Gildenstraat 21. Organisatie NEOS Londerzeel. Info denise.vervoort2@gmail.com - 052 31 25 17. Toegang gratis voor leden, niet-leden betalen € 5. Gertrude kaartavond za 07/04 20-22.30 u. Twee prijzen per tafel. Afspraak Taverne Gertrude, J. Van Doorslaerstraat 34. Bel naar 052 30 01 72 voor meer info. Wandeling: Gisteren leeft ook nog vandaag aan de Rupel zo 08/04 13.30-19 u. Met vzw Leireken wandelen we - ongeveer 7 km - naar een deel van de industriële archeologie van elke Vlaming, ‘de baksteen’ in Noeveren. Verder in de dorpskern van het Hellegat ligt een prachtig natuurgebied ‘De Walenhoek’. Info via R. Van Aken, Brouwerijstraat 29 of 0474 25 33 44 of op www.leireken.be. Voorjaarswandeling zo 08/04 14-17 u. Naast het parkdomein Groenhof situeert zicht het Elsbos. Aan de andere kant van de Grote Molenbeek heb je het natuurreservaat Marselaer en het gemeentebos Kruisheide, twee groene boskernen die aanleunen bij Lippelobos. Info 052 30 97 28 - info@natuurpuntlonderzeel.be www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-londerzeel. Mallybal Mini zo 08/04 e.v. 14-15 u. Balgewenning voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar samen met een (groot)ouder in Ter Elst in Steenhuffel. Info via mallybalmini@gmail.com. Deelname € 7. Locatie: sportzaal Verma, Opdorpstraat 1. Crea di 10/04 19.30-22 u. Tijdens deze les leren we een broek naaien nadat we di 08/05 eerst een patroon gemaakt hebben. Je kan eveneens aan je eigen creatie werken. Afspraak in het Gildenhuis Londerzeel, Gildenstraat 21. Info via femmalonderzeel@gmail.com. PaasYogadag voor kids woe 11/04 9-16 u. Met knutselen, paaseierenraap, veel spelen, smullen en do 12/04 yoga. Gezonde drankjes en eten inbegrepen. Afspraak bij Londerlelie, Meerstraat 88. Deelname € 35. Info via Lentel@londerlelie.be. Zon-Zijn dag wo 11/04 10-17 u. We laten ons verwonderen door de bijzondere krachten van stenen. Elke steen is anders en daarom bijzonder, net als jijzelf. Via beleef- en relaxatieoefeningen en iets creatiefs ervaren we welke stenen iets voor jou kunnen betekenen (12 tot 15-jarigen). Deelname € 30. Afspraak Haan 40/1. Info via 0477 30 64 64 - www.zon-zijn.be - steenhuffel@zon-zijn.be. Workshop Engels & crea do 12/04 10-16 u. Maak kennis met de Engelse taal aan de hand van gezelschapsspelletjes, YouTube-filmpjes, liedjesteksten... Daarnaast gaan we ook creatief aan de slag. Max. 6 personen (10 tot 14-jarigen). Lunchpakket meebrengen. Deelname € 55. Inschrijven via taalgraag@gmail.com. Afspraak Bogaarden 26. Info 0479 36 45 20 - www.taalgraag.be - taalgraag@gmail.com. Buurttafel do 12/04 11.30-13.30 u. Dorpsrestaurant in GC Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44. Inschrijven en meer info via zorgloket@londerzeel.be of 052 30 06 64. Bloedinzameling do 12/04 18-20.30 u. Afspraak in het Gildenhuis, Gildenstraat 21. Info: bloed@rodekruis.be - 0800 77 70 00 - www.rodekruis.be. Buurttafel vrij 13/04 11.30-13.30 u. Dorpsrestaurant in Den Babbeleir, WZC Herfstvreugvrij 27/04 de. Inschrijven en meer info via zorgloket@londerzeel.be of 052 30 06 64. wo 04/04

Optredens Bart Defoort Quintet donderdag 19 april van 20-22 u.

Het Bart Defoort Quintet stelt de nieuwe cd ‘Inner Waves’ voor. Deze cd werd zeer goed onthaald door pers en publiek en bestaat uitsluitend uit eigen, recente composities. De muziek van Bart Defoort herken je door de lyrische melodieën, rijke harmonische kleuren, binaire grooves, swing, modale excursies, ontroerende songs, enz. Dit nieuw repertoire wordt gebracht door 5 Belgische topmuzikanten, met een hechte groepssound, vol interactie en intens speelplezier. Afspraak in het Hof van Boeres, Brusselsestraat 29b. Reservatie is verplicht via cultuur@hofvanboeres.be of 0475 43 14 93. Kaarten: € 14. Meer info op www.hofvanboeres.be.

Manneke Maan vrijdag 4 mei vanaf 20 u.

Manneke Maan is een groep van 4 vrienden die traditionele liederen brengen. Volksliederen die beelden beschrijven uit het leven van gewone mensen, opgetekend door muzikale journalisten. Ze brengen de liederen onbegeleid in een huiskamersfeer en onderstrepen daarmee wat elke zanger doet: zich kwetsbaar opstellen. Afspraak in het Hof van Boeres, Brusselsestraat 29b. Reservatie is verplicht via cultuur@hofvanboeres.be of 0475 43 14 93. Kaarten: € 8. Meer info op www.hofvanboeres.be.

april 2018

11

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


agenda april in Londerzeel vrij 13/04 vrij 13/04 za 14/04 vrij 20/04 za 21/04

zo 15/04

zo 15/04

zo 15/04 zo 22/04 zo 29/04

Bierolade 20-22 u. Lees ook op p. 9. Toneel: Les Liaisons Dangereuses 20-22 u. Het toneelstuk werd in 1989 wereldberoemd door de verfilming met John Malkovich en Glenn Close. Het stuk speelt zich af in Parijs in de jaren tachtig van de achttiende eeuw. Een mijnenveld van liefde, waar een ongelukkige afloop onvermijdelijk lijkt. Afspraak in het GC Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44. Toegang: € 9. Info en reservatie via info@theateralternatief.be - http://theateralternatief.be. Brunch 11-14 u. t.v.v. Groen Londerzeel. Met warme en koude gerechten in buffetvorm, bereid met producten uit de Wereldwinkel en de Bioboer. Afspraak in het Gildenhuis Malderen, Kloosterstraat 11. Stand-upcomedy try-out 14.30-21 u. Jordi Hemelaer brengt zijn debuut ‘Bezigheidstherapie’. De 20-jarige comedian loodst je gedurende anderhalf uur door de dingen die hem bezighouden... Een resem herkenbare situaties, actuele referenties en vooral heel veel humor. Ook Amelie Albrecht - finaliste van de Comedy Talent Award - veegt je van je stoel met haar oneliners. Het aantal stoelen is beperkt, graag inschrijven via londerzeelcurieus@gmail.com. Afspraak in Den Hof, Steenhuffelstraat 8. Info via www.curieuslonderzeel.be. Bierweekends van Palm Belgian Craft Brewers 11-13 u. Lees ook p. 9.

Vorming voor mantelzorgers 20-22 u. Lees ook p. 5. Buurttafel di 17/04 11.30-13.30 u. Dorpsrestaurant in Gildenhuis, Malderen. Inschrijven en meer info via zorgloket@londerzeel.be of 052 30 06 64. Geleid bezoek aan Aquiris di 17/04 13.30-17 u. De exploitatie van het waterzuiveringsstation (het grootste van België) is gestart in maart 2007 en behandelt vandaag het afvalwater van 1,4 miljoen inwoners. De infrastructuur van het bedrijf is zeer innovatief. Vertrek aan GC Gerard Walschap in Londerzeel Sint-Jozef. Inschrijven via: info@hvvlonderzeel.be. Blijven bewegen di 17/04 13.30-14.30 u. Voor 70-plussers in sporthal Ter Elst in Steenhuffel. Info via 052 30 06 64 - zorgloket@londerzeel.be. Deelname: € 2/les. Driedelige beginnerscursus naaien di 17/04 19-22 u. Niveau 1: beginners - geen ervaring vereist. Afspraak bij e.v. Alice, Handelsstraat 61. Deelname: € 99. Info: https://helloalice.be/workshop/3delige-beginnerscursus-naaien. Luisterconcert wo 18/04 14.30-15.15 u. Lees ook p. 4. Babbeltafel woe 18/04 19.30-21 u. Nederlands oefenen met anderstaligen. Vandaag gaan we een bloemstukje maken. Afspraak in de Bib Londerzeel. Info: 052 31 50 60 - wegwijs@londerzeel.be. Blijven bewegen do 19/04 14-15 u. Voor 70-plussers in GC Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat e.v. 44. Info via 052 30 06 64 - zorgloket@londerzeel.be. Deelname: € 2/les. Bart Defoort Quintet do 19/04 20-22 u. Lees ook p. 11. Cultuuruitstap naar Binche en Thuin do 19/04 Lees ook p. 10. Praatcafé dementie do 19/04 20 u. Lees ook p. 4. Blijven bewegen vrij 20/04 9.30-10.30 u. Voor 70-plussers in Sporthal Verma, Opdorpstraat 1 en e.v. van 10-11 u. in WZC Herfstvreugde - Den Babbeleir. Info: 052 30 06 64 - zorgloket@londerzeel.be. Deelname: € 2/les. Blijven bewegen vrij 20/04 10-11 u. Voor 70-plussers in WZC Herfstvreugde - Den Babbeleir. e.v. Info: 052 30 06 64 - zorgloket@londerzeel.be. Deelname: € 2/les. ma 16/04

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 12

Eddy Peremans & Soetkin Baptist zondag 6 mei van 11-12 u.

Soetkin Baptist en Eddy Peremans volgen een eigenzinnige route doorheen 6 eeuwen muziek. Van Dowland tot Schubert, van Brahms tot Bob Dylan, Linda Ronstadt, The Beatles en eigen composities. De covers worden afgegooid, een nieuw jasje wordt aangemeten. Ze klinken fris, uitdagend en tezelfdertijd puur, dankzij het rijmen van de karakteristieke klankkleur van de Godingitaar en Soetkins welluidende stem. Afspraak in Bistro Leireken, Brouwerijstraat 29. Kaarten in voorverkoop: € 12 (niet-leden vzw Leireken) en € 10 (leden). Aan kassa: € 14 (niet-leden) en € 12 (leden). Reserveren via mark@leireken.be of 0473 85 32 93. Surf naar www.leireken.be voor meer info.

zondag 6 mei van 14.30-18 u. Curieus installeert een podium voor lokaal (muzikaal) talent. Wil jij met je band of alleen optreden? Heb je magie in je vingers? Kan je met vaste hand borden balanceren op een stokje? Of breng je met je grappen iedereen aan het lachen? Schrijf je dan in voor een try-out. Afspraak bij Curieus Londerzeel, Den Hof, Steenhuffelstraat 8. Stuur een mail naar londerzeelcurieus@gmail.com voor meer info of om je in te schrijven. Gratis deelname.

april 2018


agenda april in Londerzeel vrij 20/04 vr 20/04 wo 21/04 zaterdag 5 mei vanaf 20 u. Koninklijke Fanfare Sinte-Cecilia Londerzeel centrum organiseert ook dit jaar de ‘Best of the Promenades’. De Romeo’s en Antje en Anke zorgen voor 100% feestgarantie! Vaste waarde is de trouwe presentator Kurt Van Eeghem! Samen met dirigent Jan De Bondt neemt hij het publiek mee voor een swingende avond! Jij komt toch ook?

za 21/04 za 21/04

zo 22/04

zo 22/04

ma 23/04 Locatie: sporthal De Blauvenne, Sint-Jozefstraat 41. Kaarten in voorverkoop: € 10 - aan de kassa: € 12 - zitplaatsen: € 15 en studenten: € 6. Meer info en kaarten via www.bestofthepromenades.be.

S.O.S. Rock festival dinsdag 1 mei van 13-22 u. Een gratis festival voor jong en oud. Op het podium: Intergalactic Table Journey, Devious Instinct, Rebounce, Amber Meert & band en The Gate. Voor de allerkleinsten is er kinderanimatie, een springkasteel en grime. De catering wordt verzorgd door verenigingen uit Malderen.

ma 23/04 di 24/04 woe 25/04 vrij 27/04 ma 23/04 di 24/04

wo 25/04

wo 25/04 do 26/04 do 26/04 vrij 27/04

Locatie: sporthal Verma, Opdorpstraat 1. Een organisatie van Curieus Londerzeel.

april 2018

za 28/04 za 28/04

Fuif: Lghts out i n v e r t s 21-04.00 u. Fuif in Jeugdhuis Onder Den Toren, Markt 3. Film: Battle of the sexes 20 u. Lees ook p. 18. LonderLab 14-17 u. Lees ook p. 17. Composteren 9-13 u. Lees ook p. 20. Schoolfeest Ter Elst 15-22 u. Workshops & opendeur. Afspraak in de polyvalente zaal Ter Elst, Jozef Van Doorslaerstraat 47. Info: secretariaat@terelst.londerzeel.be - 052 30 35 82 0477 78 67 81. Toegang € 1. Fluo-Lentewandeling 13-15 u. Korte en lange wandelingen met verschillende controleposten incl. versnaperingen, randanimatie, veilige oversteekplaatsen. Start wandelingen tussen 13-15 u. Een organisatie van Centrumschool Londerzeel. Zonne-borrel De naam ZON-ZIJN • Ik durf te stralen’ voelde goed aan voor ons; het weerspiegelt wie we zijn en waarvoor wij staan: de zon in ons hart is altijd aanwezig, ook al hebben we het soms moeilijk met onszelf, met anderen, met een situatie… ‘Ik durf te stralen!’is een uitnodiging om je te laten zien zoals je écht bent, want jij mag zijn wie jij bent, net zoals ik mag zijn wie ik ben. Iedereen met een hart voor kinderen: ouders, grootouders, leerkrachten, onthaalmoeders... en natuurlijk ook de kinderen en de jongeren zelf zijn welkom om samen met ons feest te vieren. Locatie: De Levensbloem, Maldersebouw 1 in Buggenhout. Surf naar www.zon-zijn.be voor meer info. Vrijzinnig café: Feestelijke proef vrij van het 10de Fakkel-brouwsel 20-23 u. Fakkel is een stroblond bier met een romige, fijnparelige, gebroken witte kraag. Met het betrekkelijk bescheiden alcoholvolumepercentage van 6,5% moet je overigens niet vrezen dat het gesprek al te snel in aangebrande moppentapperijen zal verzanden. Afspraak in het GC Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44. Deelname € 3. Info via www.hvvlonderzeel.be. Week van de Valpreventie - knelpuntenwandeling 14-17 u. Lees ook p. 5 14-17 u. 14-17 u. 14-17 u. Koffiesalon 14-16 u. Lees ook p. 5. Bloemschikken 13.30-16 u. met Femma Londerzeel in het GC Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44. Info sarensgreta@gmail.com 19.30-22 u. Drummersdag 14-16 u. Lees ook p. 10. vanaf 18.30 u. drumfuif Bloemenmarkt 9-19 u. Lees ook p. 14. Lezing: Autisme en moeilijk interpreteerbaar gedrag 20-22.30 u. Lees ook p. 16. Lokale Helden 2018 19-01.30 u. Lees ook p. 9. Jeugdfilm: Hugo 14-16.30 u. Lees ook p. 18. 6e Petrolquiz 19.30 u. Een niet-alledaagse quiz voor jong en oud. Iedereen gaat met een prijs naar huis. Afspraak in het Gildenhuis Malderen, Kloosterstraat 22. Info via www.zvcpetrol.be - petrolquiz@gmail.com. Deelname € 20 per ploeg van 4 deelnemers.

13

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


agenda april-mei in Londerzeel za 28/04 ma 30/04 di 01/05 di 01/05 do 03/05

do 03/05 vrij 04/05

vrij 04/05 za 05/05 za 05/05

do 05/05 za 05/05 za 05/05

za 05/05 zo 06/05 zo 06/05 zo 06/05 ma 07/05

Concert: The Universe 19.30 u. Solistenconcert van K.F. De Ware Vrienden der Eendracht in het GC Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44. Toegang € 5. Dinnershow Concertband Steenhuffel met Jean Bosco Safari 19 u. Lees ook p. 16. SOS Rock Festival 13-22 u. Lees ook p. 13. Planten- en rommelmarkt 10-18 u. Lees ook p. 14. Spel: Hoger-lager 14-17 u. Twee personen nemen het tegen elkaar op. Iedereen komt aan bod. Vele prijzen te winnen. Iedereen is welkom en deelname is gratis. Een Organisatie van OKRA Londerzeel Sint-Jozef. Afspraak in het GC Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44. Info: 052 30 00 73. Concert: KUNST BUITEN 19-20.30 u. Lees ook p. 10. Schoolfeest 17-21 u. met randanimatie en eetgelegenheid. Afspraak in de Sint-Amandus Basisschool, Kloosterstraat 21. Info via www.sint-amandus.be. Optreden: Manneke Maan 20-22 u. Lees ook p. 11. Workshop: De wondere wereld van kruiden 9-12 u. Workshop over het houden van kruiden bij Comité Jean Pain, Holle Eikstraat 34. Deelname € 5. Info via comite.jean.pain@skynet.be. Mallywood Cup 2018 10-18 u. Minivoetbaltornooi voor (recreatieve) dames- en herenploegen. Afspraak Voetbalveld KFC Malderen, Steenhuffelstraat 12. Deelname € 50. Info via nathalie.vdbroeck@skynet.be - 0496 51 94 48. Praatcafé dementie 14 u. Lees ook p. 4. Opendeurdag GTIL 14-17 u. Lees ook p. 22. Zon-Zijn namiddag - Helend hart 14-17 u. Sommige veranderingen geven je soms een gevoel van pijn, verdriet, boosheid, angst… Op creatieve manieren gaan we op ontdekkingsreis naar gevoelens die je wil delen met je hart en er een plekje wil geven. Deelname € 15. Afspraak Zon-Zijn, Haan 40/1. Info via 0477 30 64 64 - www.zon-zijn.be - steenhuffel@zon-zijn.be. Concert: Best of the Promenades 20 u. Lees ook p. 13. Optreden: Eddy Peremans & Soetkin Baptist 11-12 u. Lees ook p. 12. Free Podium 14.30-18 u. Lees ook p. 12. Open Wervendag Sportoase De Lijster 10-17 u. Lees ook p. 7. Vorming voor mantelzorgers 20-22 u. Lees ook p. 5.

De agenda wordt samengesteld met gegevens uit de UiTdatabank. Geef je eigen activiteiten en evenementen in op www.UiTdatabank.be.

Planten- en rommelmarkt dinsdag 1 mei van 10-18 u. Het centrum van Malderen wordt voor de 18de keer overspoeld door bezoekers van de planten- en rommelmarkt van Landelijke Gilde Malderen. Deelname aan de rommelmarkt: voorinschrijving niet nodig; ter plaatse te betalen: € 1/meter; auto mag bij de stand; opstellen standplaats kan vanaf 6 u. Deelname aan de plantenmarkt: inschrijven vooraf is verplicht; standplaats is voorbehouden; € 1/meter; auto mag bij de stand. Langsheen het parcours zijn er tal van eet- en drankstanden. Locatie: centrum Malderen. Inschrijven via andre.degenhardt@telenet.be. Meer info via http://malderen.landelijkegilden.be.

Bloemenmarkt woensdag 25 april donderdag 26 april telkens van 9-19 u. KVLV Londerzeel zet de bloemetjes buiten! Nog even en het is tijd om je bloembakken klaar te maken voor de zomer en op te vullen met kleurrijke eenjarige perkplanten. Assortiment: geranium, petunia, bacopa, verbena, salvia… Er is ook een minimarkt met streekproducten. Iedereen is welkom op het landbouwbedrijf van Guido en Nancy Robberechts - De Moor, Pikstraat 71. Meer info via anne.de.doncker@skynet.be of 0486 06 80 44.

Activiteiten voor het GIL van mei met bedeling vanaf maandag 30 april door Bpost moeten ingegeven zijn uiterlijk dinsdag 10 april. Surf ook naar www.londerzeel.be/gil voor de verschijningsdata van het GIL en de deadlines voor het invoeren in de UiTdatabank. Schrijf je in op de nieuwsbrief via www.londerzeel.be/nieuwsbrieven en ontvang 5 dagen vóór de deadline van het GIL een herinneringsmail. Ontdek het vrijetijdsaanbod van Londerzeel op www.UiTinlonderzeel.be.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 14

in Londerzeel

april 2018


BELE HET EF MEE Senioren in actie Okra Steenhuffel - info: Ben Lamberts - tel. 052 30 05 51 - ben.lamberts@telenet.be - FB-pagina Okra Steenhuffel elke ma elke ma elke di di 17/04

13.30 u. fietsnamiddag; vertrek aan kerk Steenhuffel 14 u. petanque bij Gertrude, J. Van Doorslaerstraat 34 13.30 u. namiddag voor kaartliefhebbers, om een gezelschapsspel te spelen, creatief bezig te zijn of binnen te springen voor een babbel in Taverne Gertrude, J. Van Doorslaerstraat 34 maandelijkse wandeldag (3de dinsdag) (+/- 8 km met koffiestop halfweg); vertrek om 13.30 u. aan kerk Steenhuffel - iedereen welkom

Okra Malderen - info: Hilda Van Campenhout - tel. 052 30 28 68 - okra.malderen.adm@gmail.com elke ma 14 u. petanque aan Vermahal, Opdorpstraat 1. Info: Simone 052 52 71 12 - robert.meert4@telenet.be. Bij regen en in de winter wordt in de sporthal gespeeld. elke di 13.30 u. fietsen, vertrek aan kerk. Info: Simone 052 52 71 12 - robert.meert4@telenet.be elke woe 13.30 u. lijndansen in Gildenhuis Malderen, Kloosterstraat 22. Info: 052 33 02 76 - marie-jeanne.booghmans@skynet.be do 26/04 bezoek aan het Vlaams Parlement en aan de Koninklijke Serres. Inschrijven bij Anita via 052 33 27 07 tot een week voor de reisdatum. Vertrek om 7.30 u. aan de kerk van Malderen. do 03/05 gezellig samenzijn met koffietafel, kaarten en tombola. Diverse animatie, sprekers, quiz, bingo en soms inschrijven voor een daguitstap - bij Anita via 052 33 27 07. Afspraak in het Gildenhuis Malderen, Kloosterstraat 22. Okra Londerzeel St.-Jozef - info: Paula Van Ransbeeck - tel. 052 30 30 45 - nellyhuyghe@telenet.be elke ma elke woe

13.30 u. kaarten (30/04 in GC Gerard Walschap, St.-Jozefstraat 44; 23/04 en 07/05 bij René Schellemans, St.-Jozefstraat 11) 13 u. fietsen, vertrek aan de kerk St.-Jozef

Okra Londerzeel centrum - info: Gerda Vergaelen, Hageveld 2 - tel. 052 30 11 24 - vergaelengerda@hotmail.com www.okra.be/trefpunt-londerzeelstkristoffel elke di elke woe elke vrij

14 u. lijndansen in Gildenhuis Londerzeel, Gildenstraat 21 (deelname: € 2 - koffie en koek inbegrepen) 14 u. petanque aan WZC Herfstvreugde 13.30 u. fietsen - vertrek aan sporthal Londerzeel, Lijsterstraat 1

Londerzeel vrijwilligt Om de vele vrijwilligers te ondersteunen, is voor het gemeentebestuur de uitbouw van een vrijwilligerswerking een prioriteit. In samenwerking met het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw zijn voortaan alle vacatures voor vrijwilligerswerk in Londerzeel online raadpleegbaar via www.londerzeel.be/vrijwilligerswerk-zoeken. Een zeer handige en overzichtelijke tool voor potentiële vrijwilligers van het aanbod aan vrijwilligerswerk in onze gemeente.

Hoe doe je dit? • surf naar www.vrijwilligerswerk.be • creëer een account door je te registreren als organisatie • voer je vacature in • vermeld bij ‘plaatsnaam’ ‘Londerzeel (1840)’ en de vacature verschijnt automatisch in het overzicht op www.londerzeel.be. Meer info? Neem contact op via zorgloket@londerzeel.be of 052 30 06 64.

Iedere vereniging voert de vacatures in via www.vrijwilligerswerk.be en daarna worden de vacatures gepubliceerd op www.londerzeel.be.

april 2018

15

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


in Londerzeel Dinnershow met Jean Bosco Safari

Autisme en gedrag

maandag 30 april vanaf 19 u.

donderdag 26 april van 20-22.30 u.

Concertband Steenhuffel trakteert je op een uniek concept: Sergeant Bosco’s Tasty Concert. Eten, drinken en een spetterend concert zijn de ingrediënten van deze avond. Samen met de enige echte Jean Bosco Safari beleef je de wondere wereld van The Beatles en andere muziek uit de jaren 60 en 70.

Ouders en dienstverleners worden regelmatig geconfronteerd met moeilijk (interpreteerbaar) gedrag bij hun kind. We zoeken uit waarom mensen met autisme dit gedrag vertonen, hoe je de oorzaken achterhaalt en wat je kan doen. Steeds weer blijkt hoe moeilijk zij het hebben om te overleven in een voor hen chaotische omgeving. We zoeken naar mogelijkheden en middelen om hen te begeleiden, zodat ze zich in deze wereld wat meer thuis voelen.

De muzikale en culinaire avond bestaat uit: een receptie met aperitief, een voorgerecht, een hoofdgerecht, een dessert met koffie en minitaartjes, een concert van Jean ‘Sergeant’ Bosco Safari & The Brussels CBS Orchestra. Dj Bekaa sluit de avond af. Locatie: De Kampanje, Brouwerijstraat 10, Toegang: € 45. Reserveren en meer info via dinnershow@dekampanje.be of 0477 78 67 81.

Afspraak in het GC Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44. Contactpersoon: Kelly Vos. Meer info via 0495 94 69 41 of vvalonderzeel@gmail.com.

Restauratie Olijfje - de finale! De muurreclame ‘Olijfje’ werd in 1938 door Jan Stroobants rechtstreeks op de bakstenen zijmuur van een woonhuis in de Stationsstraat geschilderd. De meeste muurreclames uit die tijd zijn ondertussen verdwenen. Het ‘Olijfje’ is een zeldzame overlever, een historisch document over een kantelmoment in onze sociale geschiedenis en bovendien een echt kunstwerk in pure art-decostijl. Om deze redenen werd de muurschildering ‘geklasseerd’ - wat betekent dat het definitief beschermd is bij besluit van het Departement Monumenten en Landschappen. De zeer resistente verf van het Olijfje heeft al 80 jaar weer en wind getrotseerd en is hierdoor ‘wat vervaagd’. In juni 2017 startte beroepsrestaurateur Johan Van den Eede uit Malderen met de restauratie. Ondanks de subsidiëring door het Departement Monumenten en Landschappen en ondanks de giften van een aantal gulle sponsors en vele gevers zijn er centen te kort om de hele restauratie rond te krijgen. Daarom hoopt vzw De Muren Spreken op jouw financiële steun! Steun de restauratie ‘Olijfje’ financieel door belastingvrije giften via de projectrekening van de Koning Boudewijnstichting: BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1. Vermeld bij de overschrijving ook de mededeling 128/3022/00090 en je naam en adres. Meer info via edwin.deschepper@telenet.be of 0479 78 87 85. Kijk ook op www.demurenspreken.be.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 16

april 2018


BELE HET EF MEE LonderLab!

Seniorenfeest

woensdag 4 april van 14-17 u. zaterdag 21 april van 14-17 u.

zaterdag 26 mei tussen 14-19 u.

Hoe maak je (bijna) alles? LonderLab laat iedereen spelen met de mogelijkheden van digitale fabricage, met behulp van de Muse laser cutter. Met een laser cutter kan je ontwerpen die je met gratis software maakt, uitsnijden uit diverse materialen: hout, papier, sommige harde en zachte kunststoffen, textielsoorten… In de meeste van deze materialen kan je ook tekeningen of zelfs foto’s graveren. In glas, keramiek, steengoed en dikke materialen kan je enkel graveren en niet snijden. Technologische tovenaars, creatieve kunstenaars, studenten, leerkrachten, kinderen met hun ouders, uitvinders, productontwikkelaars en jongeren tot 130 jaar worden uitgenodigd om samen kennis te maken en te delen. Iedereen is welkom! Kinderen jonger dan 12 jaar brengen best een begeleider mee. We leren je hoe eenvoudig je met het gratis tekenprogramma Inkscape een prachtig ontwerp maakt en hoe je bestaande ontwerpen bewerkt. De inhoud van een workshop is aangepast aan de deelnemer en er is voldoende persoonlijke begeleiding: iedereen kan met een laser cutter aan de slag. Breng als het kan een laptop mee. Ontdek alle LonderWonderen op www.londerlab.be en reserveer een gratis werkplek. Afspraak in Bib Londerzeel.

Kom naar dit feest waar gezelligheid troef is! De muziekgroep ‘Once Upon a Time’ brengt een waaier van gekende nummers van vroeger en nu. Pure nostalgie! Jacky Lafon entertaint je met muzikale en humoristische acts. Luc Caals brengt een show rond 10 overleden zangers zoals André Hazes, Toon Hermans... onder muzikale begeleiding van ‘Once Upon a Time’. In de loop van de namiddag krijg je een broodjesmaaltijd. Het einde is voorzien omstreeks 19 u. Trek zeker je dansschoenen aan! Afspraak in sporthal de Blauvenne, Sint-Jozefstraat 39. Busdienst Voor de prijs van € 5 kan je gebruik maken van de busdienst (te betalen op de bus) en je krijgt hierbij 2 drankbonnetjes. Inschrijven Voor een vlotte organisatie ben je verplicht in te schrijven. Dit kan vanaf maandag 9 april tot en met maandag 14 mei bij de Cultuurdienst (in de voormiddag), in het Administratief Centrum en Bib Londerzeel (tijdens de openingsuren). Bij je inschrijving krijg je een toegangskaart. Meer info via cultuur@londerzeel.be of 052 31 94 64.

Einde leesjaar Kinder- en Jeugdjury Belangrijk bericht Het leesjaar van de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV) is bijna ten einde. Heb je de 8 geselecteerde boeken in jouw leeftijdscategorie gelezen? Of ben je de laatste titels nog aan het verslinden? Geen paniek! Tot en met woensdag 18 april kan je je stem uitbrengen. Je kan ook een boek reserveren. Je betaalt geen reservatiekost voor de geselecteerde boeken. Op zoek naar het scoreformulier? Je vindt het formulier in het vakje van jouw groep aan de KJV-muur in de Bib of surf naar londerzeel.bibliotheek.be. Bezorg tot en met woensdag 18 april je ingevuld scoreformulier aan de Bib of mail het formulier naar bibliotheek@londerzeel.be.

Bibmobiel woensdag 4 april Ben je minder of niet goed mobiel? Ben je langdurig ziek? Doe dan beroep op een vrijwillig medewerker van de Bib die bij jou aan huis komt. Meer info via bibliotheel@londerzeel.be of 052 30 13 73.

april 2018

17

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


in Londerzeel Filmvoorstellingen

Mijn Zadenbib

Battle of the sexes

Hugo

vrijdag 20 april om 20 u.

zaterdag 28 april om 14 u. (voorstelling voor de jeugd)

Regie: Jonathan Dayton, Valerie Faris (VK/VS 2017 - 121 min.) Met: Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough

1973. De 55-jarige gokverslaafde extennisster Bobby Riggs is ervan overtuigd dat geen enkele vrouw ter wereld hem kan verslaan. De getalenteerde Billie Jean King (29) - een feministe met ongeschoren benen, aldus de seksistische Riggs - besluit om de handschoen op te nemen. Een ongezien platvloers mediacircus mondt uit in één van de spannendste tenniswedstrijden uit de sportgeschiedenis. Dit waargebeurde verhaal is te gek voor woorden, maar leverde een hilarische film op.

Regie: Martin Scorsese (VS 2011 - 121 min.) Naar: Brian Selznick Met: Asa Butterfield, Chloë Grace Moretz, Christopher Lee Parijs, 1930. Hugo woont in het treinstation en in het geheim zorgt hij ervoor dat de klokken blijven draaien. Een levenloze mechanische pop - de automaton - is het laatste wat hem nog rest van zijn overleden vader. Hij doet er alles aan om dit bijzondere apparaat terug aan de praat te krijgen. Op een dag ontmoet hij de avontuurlijke Isabelle en haar humeurige grootvader George. Kunnen zij hem helpen? Een magische avonturenfilm die een warme ode brengt aan de kracht van de verbeelding. Deze jeugdvoorstelling wordt georganiseerd door HVV Londerzeel i.s.m. de Bib.

Bekijk de trailers en reserveer snel je gratis plaatsen op http://londerzeel.bibliotheek.be. Afspraak in Bib Londerzeel.

April is de ideale maand om een bezoek te brengen aan Mijn Zadenbib! Kom naar de Bib en neem max. 6 zakjes zaden van bijzondere groenten, kruiden of bloemen mee - helemaal gratis. Je moet wel je uitleningen registreren op de tablet. Wist je dat planten zich via hun zaden steeds beter aanpassen aan de lokale omgeving en de omstandigheden waarin ze moeten groeien? Zelf zaden oogsten is niet alleen makkelijk, leuk, ecologisch én gratis: het is ook slim! Zaden op overschot? Breng ze naar de zadenbib! Op www.mijntuin.org vind je de zadencatalogus onder ‘Community’.

Great Breweries Marathon Op zondag 3 juni vindt de derde editie plaats van de Great Breweries Marathon. De start wordt gegeven in Breendonk-Dorp ter hoogte van het Duvel Depot. Voor de lopers wordt het parcours volledig verkeersvrij gemaakt. Heel wat straten in groot Londerzeel zullen dan ook afgesloten zijn voor het verkeer. Voor extra informatie neem je best een kijkje op www.greatbreweriesmarathon.be.

Week van de Korte Keten van zaterdag 26 mei tot en met zondag 3 juni De Week van de Korte Keten vindt voor de eerste keer plaats in héél Vlaanderen. Ook de provincie Vlaams-Brabant doet mee! Waar staat Korte Keten voor? Wanneer je voeding weinig of geen tussenschakels passeert om van bij de boer op je bord terecht te komen, spreek je van een korte keten. Dat is fijn voor de consument, die weet waar zijn voedsel vandaan komt, maar ook voor de boer die een eerlijke prijs ontvangt.

Wil jij meewerken, als lokale producent of als vereniging, aan het verkleinen van de kloof tussen consument en producent? Organiseer zelf een activiteit! Elke happening, groot of klein, loont de moeite. Evenementen kunnen, ter promotie, opgenomen worden op de website www.weekvandekorteketen.be. Geen inspiratie? • organiseer zelf een kookworkshop of een proefavond met lokale producten • richt een evenement in waar de producten van de boer centraal staan zoals een opendeurdag

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 18

• weet je ergens een mooi grasveldje liggen? Ideaal voor een picknick met lokale producten! • zet hoeve- en streekproducten op een creatieve manier in de kijker • organiseer een wandeling of fietstocht langs boeren met een aantal proevertjes Meer info of je activiteit doorgeven kan: weekvandekorteketen@vlaamsbrabant.be.

april 2018


milieu Zwerfvuilactie

Zwerfvuil: een taak voor jou en mij

van maandag 16 april tot en met zondag 22 april

Erger jij je ook aan het zwerfvuil langs onze bermen en wegen? Wel, dan wijzen we ook jou met de vinger. Iedereen verliest wel eens een papiertje of een zakdoek uit zijn/haar zak. Dit is vrij onschuldig, maar het blijft wel als zwerfvuil achter op de openbare weg of in iemands tuin. Anders is het als je bewust een sigarettenpeuk, een blikje, een plastic flesje, een kauwgom… op straat gooit.

Londerzeel nam in 2014 voor de 1ste keer deel aan de campagne ‘Let’s do it! Belgium’ - een nationale campagne om samen de strijd aan te gaan tegen zwerfvuil en sluikafval. Ook dit jaar kloppen we opnieuw aan bij vrijwilligers, verenigingen, buurtcomités, scholen… om de handen uit de mouwen te steken en zwerfvuil op te ruimen. Nà de opruimactie wordt op het plein, in de berm, in de straat een bord geplaatst met ‘dit deel van Londerzeel werd opgeruimd door vrijwilligers’. Wil je deelnemen aan deze actie? Schrijf je in via www.londerzeel.be/zwerfvuilactie-inschrijving. In de week van 16 april kan je bij de Milieudienst terecht voor witte afvalzakken. Elke aanvrager kan ook een grijper, een veiligheidsvestje en handschoenen verkrijgen. Je ontvangt ook een raamaffiche om jouw deelname duidelijk te maken en om op te roepen tot actie.

In Londerzeel staan 167 afvalbakjes verspreid over het ganse grondgebied. Gebruik ze voor je klein zwerfvuil, maar niet voor jouw huishoudelijk afval. Ook het deponeren van een zakje van een supermarkt met huishoudelijk afval in een gemeentelijk afvalbakje kan niet. Voor het verzamelen van huishoudelijk afval geldt het principe ‘de vervuiler betaalt’. Restafval stop je in de bruine zak voor restafval, plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd) in de blauwe zak en de witte zak gebruik je voor groente- fruit- en tuinafval (gft). Weet dat je ook kleine restafvalzakken kan aankopen aan een prijs van € 0,8 per zak. Deponeer je een wit zakje gevuld met huishoudelijk afval in een gemeentelijk afvalbakje, dan riskeer je een GAS-boete van max. € 250. Een oproep aan alle inwoners: ga de uitdaging aan en laat geen huishoudelijk afval achter in de gemeentelijke afvalbakjes en laat geen zwerfvuil achter langs bermen en wegen. Organiseer je een fiets- of een wandeltocht? Zorg dan, als organisator, voor afvalrecipiënten aan de vertrek- en aankomstpunten en bij de rust- of stopplaatsen.

Wat doe je tijdens je opruimactie? Je verzamelt het zwerfvuil in je buurt of tijdens je wandelingen in de witte afvalzakken. In de zakken mag alle zwerfvuil. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten en autobanden mogen niet in de zak, maar leg je naast de witte afvalzak. Via www.londerzeel.be/zwerfvuilactie-2018 geef je door waar je de gevulde witte zakken geplaatst hebt. Deze zakken en het groter afval worden dan opgehaald door de dienst Openbare Werken. Wat doe je nà de opruimactie? Je bezorgt het geleende materiaal terug aan de Milieudienst. Alle deelnemers worden beloond met een kleine attentie.

Samen voor een proper Londerzeel! De eigenaars van braakliggende gronden en de eigenaars, huurders of gebruikers van bebouwde percelen zijn verplicht deze te onderhouden, te maaien en rein te houden. Het is ook verboden afval, puin of gelijkaardige stoffen op braakliggende gronden te leggen of te bewaren. Blijf je in gebreke? Dan kan het onderhoud gebeuren door de gemeentelijke diensten maar op jouw kosten. Landbouwers, aannemers, grond- en loonwerkers… moeten zo snel mogelijk alle aardesporen van de openbare weg opruimen die de banden van hun voertuigen hebben achtergelaten als ze hun veld bewerken of hun terrein verlaten. De eigenaars of houders van honden moeten altijd een zakje bij zich hebben om de uitwerpselen van hun dier(en) op te ruimen. Help samen met onze diensten het openbaar domein (straten, wegen, pleinen, voetpaden, stoepen, aanplantingen, groene zones, sport- en speelpleinen) netjes te houden.

april 2018

19

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


milieu Help de bij!

De kringloopkrachten staan voor je klaar

Bijen kunnen moeilijk overleven in ons milieu vol pesticiden en insecticiden, maar zijn onmisbaar bij het bestuiven van heel veel land- en tuinbouwgewassen en wilde flora.

zaterdag 21 april van 9-13 u.

Help de bij een handje: • plaats een bijenhotel of -kastje in je tuin • behoud dode planten met holle stengels of uitgeholde bomen • voorzie blokken hout met gaten in • integreer rietmatten in je tuin • woel de tuin niet om, maar wied met de hand • laat chemische bestrijdingsmiddelen achterwege en stel het maai- en snoeimoment van belangrijke drachtplanten af op de bijen • zaai een bloemenmengsel in je tuin. Een zakje bloemenzaad kan je afhalen bij het onthaal van het Administratief Centrum, Brusselsestraat 25 (20 gr. bloemenzaad voor 40 m²). Wil je meer weten over de bij? Neem contact op met de Koninklijke Imkersgilde Neerbrabant of de Bijenvrienden van Londerzeel. Of haal de folder ‘Bloemetjes en bijtjes, een duurzame liefde’ in het Administratief Centrum.

De vlonderpaden in het Boske Kruisheide in Malderen en in het Boske Neeravert in Londerzeel Sint-Jozef worden in ere hersteld. In juni wordt het vlonderpad in het Boske Kruisheide aangepakt en in september is het de beurt aan het vlonderpad in het Boske Neeravert. De herstellingswerken worden uitgevoerd door de dienst Openbare Werken.

Van maart tot en met oktober staan de kringloopkrachten klaar op hun compostplaats bij Comité Jean Pain (en niet op het recyclagepark). Je kan bij hen terecht voor de aankoop van compostbakken en compostvaten en voor meer informatie over het creatief verwerken van groenmateriaal uit je tuin. Interesse? Ga dan langs elke 3de zaterdag van de maand van 9-13 u. (uitgezonderd zaterdag 21 juli) op de site van Comité Jean Pain, Holle Eikstraat 34. Meer informatie op www.londerzeel.be.

Buitentappunt vanaf zaterdag 5 mei om 14 u. ‘Join the Pipe’ promoot het drinken van kraanwater met als doel een eerlijke verdeling van drinkwater en het gebruik van milieuvervuilend voorverpakt bronwater tegen te gaan. Met de verkoop van watertappunten, navulbare kraanwaterflessen en dankzij donaties financiert Join the Pipe projecten ten voordele van schoon drinkwater in ontwikkelingslanden. Voor elke verkochte fles doneert Join the Pipe een fles aan een kind in een ontwikkelingsland. Door het drinken uit een fles in plaats van drinken met de handen wordt minder kostbaar water verspild en zijn er minder ziektes. In de scholen op het platteland, waar vaak geen drinkwater is, kunnen de kinderen water meenemen in deze fles. In de steden kopen de kinderen vaak zakjes water op school. Deze plastic zakjes komen dan later in het milieu terecht. Join the Pipe zal een project, dat de gemeente ondersteunt via de Noord-Zuid subsidies, steunen door het doneren van flessen. Met de aanschaf van dit watertappunt sponsort de gemeente Londerzeel de bouw van een waterput in de derde wereld. De gemeente wil haar inwoners ook bewust maken over het gebruik van drinkwater.

Een nieuwe veegmachine werd aangekocht. De machine maakt o.a. de goten van de straten onkruidvrij zonder het gebruik van pesticiden.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 20

Het buitentappunt wordt geplaatst aan het voetbalveld Daalkouter. Tijdens de opendeurdag van het GTIL op zaterdag 5 mei vanaf 14 u. wordt dit buitentappunt officieel in gebruik genomen door enkele leerlingen van het GTIL.

april 2018


WEET JIJ WAT TE DOEN BIJ EEN NUCLEAIR ONGEVAL?

KOM HET TE WETEN OP WWW.NUCLEAIRRISICO.BE

In België zijn er vijf nucleaire sites. De bekendste zijn de kerncentrales in Doel en Tihange. Daarnaast zijn er nog sites in Mol, Dessel en Fleurus. Er zijn ook twee nucleaire centrales op minder dan 20 kilometer van onze landsgrenzen, in Borssele (Nederland) en Chooz (Frankrijk). De kans op een nucleair ongeval op één van deze sites is klein, maar niet volledig uit te sluiten. Daarom is het belangrijk dat ook jij het nucleaire risico, de acties van de overheid en de juiste manier om jezelf te beschermen, kent. Wat is het risico? Kerncentrales, maar ook de geneeskunde en de industriële sector, maken gebruik van radioactiviteit bv. bij de productie van elektriciteit of medische beeldvorming. Radioactiviteit is een natuurlijk fenomeen. Ons lichaam krijgt dagelijks een dosis straling, van de aarde en uit het heelal. Blootstelling aan een hoge dosis straling heeft soms gevolgen voor de gezondheid. Ondanks de uitgebreide veiligheidssystemen kan er altijd iets mislopen. Er zijn verschillende procedures en noodplannen die ervoor zorgen dat de gevolgen van het incident beperkt blijven voor mens en milieu. Uitzonderlijk kan er een radioactieve uitstoot zijn in de lucht, in het water of op de bodem. Bij het vrijkomen van radioactieve stoffen is er kans op besmetting (radioactieve deeltjes op je huid of kleding) of bestraling (radioactieve straling vanop afstand). Wat doet de overheid? De overheid en de uitbaters van de kerncentrales werken samen om de risico’s verbonden aan nucleaire installaties tot een minimum te beperken. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) controleert of alle veiligheidsvoorwaarden strikt worden nageleefd. Wat kan jij doen? Bij een nucleair ongeval bescherm je jezelf door te schuilen. Dat is de beste manier om bestraling of besmetting te voorkomen. Ga naar binnen en blijf binnen. Sluit ramen, deuren en zet ventilatiesystemen af. Luister naar de aanbevelingen van de overheid. Jodiumtabletten Sinds 6 maart kan je doosjes met stabiel jodium afhalen bij alle apothekers in heel België. Je legt de identiteitskaarten van je gezinsleden voor aan de apotheker en deze geeft je één doosje tabletten per 4 personen mee. De jodiumtabletten zijn gratis. De overheid raadt aan om jodiumtabletten in huis te halen: • voor inwoners van gemeenten in een zone van 20 kilometer rondom een nucleaire installatie (10 kilometer voor IRE Fleurus). Deze aanbeveling geldt ook voor alle collectiviteiten binnen de nucleaire zones. • al wie jonger is dan 18 jaar. Hoe jonger je bent, hoe kwetsbaarder je bent voor de gevolgen van radioactief jodium. In heel België krijgen families met kinderen en jongeren tot 18 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven,

april 2018

veiligheid het advies om een doosje jodiumtabletten bij hun apotheker af te halen. Deze aanbeveling geldt ook voor alle collectiviteiten waar kinderen tot 18 jaar aanwezig zijn in heel België (zoals crèches, kleuter-, lagere en middelbare scholen). Maar, niemand wordt uitgesloten om een doosje jodiumtabletten af te halen. Voor personen vanaf 40 jaar is het innemen van jodiumtabletten minder aangewezen, omdat de werking van de schildklier vaak ontregeld is, waardoor de nadelen van het nemen van jodiumtabletten (ongewenste bijwerkingen) soms groter zijn dan de voordelen. Personen ouder dan 40 jaar kunnen dus best raad vragen aan hun arts. Alle collectiviteiten binnen de noodplanningszones én alle collectiviteiten in heel België waar kinderen tot 18 jaar aanwezig zijn, krijgen de oproep om jodiumtabletten te voorzien voor personeel, klanten, bezoekers en aanwezigen. Voor algemene informatie over jodiumtabletten kan je terecht op www.nucleairrisico.be. Heb je specifieke vragen over jodiumtabletten, ga dan langs bij je behandelende arts of apotheker. Surf ook naar www.nucleairrisico.be.

Schrijf je in op BE-Alert Zo ben je meteen verwittigd bij een noodsituatie. BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de burgemeester, gouverneur of de minister van Binnenlandse Zaken een bericht kan uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners snel de nodige aanbevelingen krijgen (bijvoorbeeld om ramen en deuren te sluiten bij een brand of een nucleaire ramp). Je kan een BE-Alertbericht ontvangen via een sms, een gesproken bericht via een vaste lijn of een e-mail. Registreer je gratis via www.be-alert.be. Om een bericht te ontvangen, moet je je inschrijven. Surf hiervoor naar www.be-alert.be. Je kan meerdere adressen of telefoonnummers registreren. Heb je geen e-mailadres of kan je niet online? Kom dan langs in het Administratief Centrum, Brusselsestraat 25, bij Bib Londerzeel of Bib Malderen en vul een BE-Alertformulier in. Meer info via www.be-alert.be.

21

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


varia Identificeer altijd je bezoeker

GTIL zet deuren open

Weet wie je toelaat in je woning. Een onbekende bezoeker kan een dief zijn die met een list je woning wil binnen geraken. Zo zijn er valse politiemensen, valse controleurs van de gas- of watermaatschappij, valse verkopers van allerlei producten… Je hebt het recht om iedereen de toegang tot je huis te weigeren, zelfs iemand van de politie! Voorkom een diefstal met list - één gouden raad: identificeer je bezoeker! Vraag altijd naar de officiële dienstkaart van de bezoeker en de reden van het bezoek. Een echte politieambtenaar draagt meestal een uniform met het logo van de politie, een graad- en naamplaatje en heeft zijn identificatiekaart mee. Bij verdachte situaties, bel de politie via het noodnummer ‘101’!

zaterdag 5 mei van 14-17 u. Heb je interesse in wetenschap en techniek? Kom dan langs tijdens de opendeurdag van het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel (GTIL). Iedereen is welkom in Daalkouter 30, Londerzeel.

Surf naar www.besafe.be voor meer informatie over diefstal met list.

Deskundig advies voor duurzaam wooncomfort Ga je bouwen of verbouwen? Wil je een duurzame woning met veel comfort en een lage energierekening? Dan heb je nood aan een doordacht ontwerp en een correct uitgevoerde isolatie, ventilatie, verwarming en warmwatervoorziening. Maar, hoe begin je eraan? Waar vind je een oplossing voor je specifieke situatie? Vraag advies aan het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen. Dit steunpunt geeft duurzaam bouwadvies voor jouw specifieke situatie. Een basisadvies voor jouw woning behandelt volgende punten en/of gaat dieper in op één specifiek punt: • een evaluatie van het ontwerp naar indeling, oriëntatie, compactheid, zomercomfort… • advies rond correct isoleren en het vermijden van koudebruggen • ventilatieadvies • hulp bij de keuze van een verwarmingssysteem • concreet advies rond waterbesparing, gebruik van regenwater en benutten van de zon voor warm water • advies rond duurzame materialen Het gaat niet om een architectenovereenkomst - Het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen neemt dus nooit de taak van de architect over en komt ook niet tussen in geschillen of als expert. Je bouwt een nieuwe woning of je gaat grondig verbouwen Zodra je een eerste ontwerp hebt, kan je een advies aanvragen. Je maakt een afspraak en je brengt de plannen en eventueel ook andere documenten mee (bv. het bestek). De plannen worden besproken en mondeling toegelicht. Je architect is natuurlijk ook welkom. Als je een afspraak maakt, wordt meteen de locatie waar het advies plaatsvindt, vastgelegd. Je verbouwt een bestaande woning Ga je grondig verbouwen of zijn het eerder kleine ingrepen aan een bestaande woning die zonder architect of vergunning uitgevoerd worden? Dan heb je niet altijd plannen van de bestaande toestand of van de uitvoeringsplannen. In de meeste gevallen is dan een plaatsbezoek noodzakelijk. Tijdens het plaatsbezoek bekijkt de adviseur de bestaande toestand van het gebouw en worden je ideeën en plannen besproken en mondeling toegelicht.

Tijdens de opendeur wordt het buitenttappunt ‘Join the Pipe’ officieel geopend. Lees meer op p. 20. Meer info over de opendeur? Neem contact op met het GTIL via info@gtil.be of 052 30 98 24.

Geef je steun aan stappers en fietsers voor projecten in het Zuiden: in mei houden de vrijwilligers van Oxfam en Broederlijk Delen een sponsortocht ‘wandelen en fietsen’. Lees er meer over in het informatieblad van mei.

De wekelijkse markt op dinsdag 1 mei (Feest van de Arbeid) gaat door zoals normaal.

Je kan een afspraak maken via www.dialoog.be/steunpunt, steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be of 016 23 26 49. Kostprijs: € 50 voor een bouwadvies voor woningen die in Londerzeel gebouwd of verbouwd worden.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 22

april 2018


lief en leed Huwelijken • vAN WINDEN Stéphane en DOCKX Christel, beiden uit Londerzeel, °17.02.2018 Van harte gefeliciteerd en veel geluk.

Geboortes • VEREECKEN Helena, dochter van Veerle uit Londerzeel St.-Jozef, °23.01.2018 • KINALI Devran, zoon van Özbey en Melissa Isin uit Malderen, °25.01.2018 • DE WIT Lore en Lien, dochters van Kris en Caroline Willaert uit Malderen, °31.01.2018 • AHLALOUM Chahd, dochter van Mohammed en Halima Al Handalusi uit Londerzeel St.-Jozef, °01.02.2018 • GUELI Camille, dochter van Luigi en Veerle Loockx uit Londerzeel, °02.02.2018 • GALLET Alice, dochter van Wim en Melina Bergen uit Londerzeel, °02.02.2018 • DE WACHTER Lou, zoon van Jonas en Suzanne Maerivoet uit Londerzeel, °05.02.2018 • VAN HUMBEECK Luca, zoon van Davy en Lien Van Opstal uit Londerzeel St.-Jozef, °05.02.2018 • GUSTIN Hugo, zoon van Sébastien en Jennifer Demarche uit Londerzeel, °06.02.2018 • VAN dEN HOUTE Reeva, dochter van Joost en Anke Huych uit Londerzeel St.-Jozef, °08.02.2018 • DE PROFT Rune, zoon van Arne en Anne Heyvaert uit Steenhuffel, °12.02.2018 • HELLEMANS Thiago, zoon van Jano en Ines Van Doren uit Londerzeel, °13.02.2018 • DEBLIECK Silas, zoon van Kevin en Mariska Celis uit Londerzeel, °14.02.2018 • TIERENS Céleste, dochter van Niels en Lindsay Kindermans uit Malderen, °20.02.2018 Proficiat aan de ouders van deze pasgeborenen.

Het gemeentebestuur betuigt zijn deelneming aan de nabestaanden van:

Overlijdens • TEMMERMAN Alice uit Dendermonde, °05.07.1921, †31.01.2018 • VAN SANDE Karel uit Malderen, °30.05.1930, †03.02.2018 • DE SMEDT Celestin uit Londerzeel, °22.02.1932, †01.02.2018 • VAN dEN BROECK Sylvia uit Malderen, °30.09.1929, †05.02.2018 • VAN MOL Maria uit Malderen, °10.10.1928, †06.02.2018 • WAUTERS Joanna uit Londerzeel, °12.09.1923, †09.02.2018 • ROSIERS Joannes uit Malderen, °22.04.1932, †13.02.2018 • ARNAUTS Georges uit Londerzeel, °24.04.1939, †17.02.2018 • SPOELDERS Joanna uit Londerzeel, °18.04.1938, †18.02.2018 • WYNS Jan uit Londerzeel St.-Jozef, °10.04.1921, †24.02.2018 • DE SMEDT Albert uit Londerzeel, °06.09.1923, †24.02.2018 • DE SMEDT Elyane uit Opwijk, °08.05.1946, †15.02.2018 • DE SMEDT Bernies uit Steenhuffel, °27.11.1923, †24.02.2018 • WEYMANS Maria uit Malderen, °10.05.1930, †26.02.2018 • VAN OPSTAL Augustinus uit Londerzeel, °11.02.1925, †26.02.2018 • VAN dEN BERGHE Chantal uit Londerzeel St.-Jozef, °04.07.1972, †27.02.2018 • VERGAELEN Benedict uit Steenhuffel, °04.09.1927, †02.03.2018 • BOOGHMANS Liliane uit Malderen, °14.02.1949, †01.03.2018 • DE KEMPENEER Charles uit Malderen, °04.02.1939, †03.03.2018 • VAN LAREBEKE Simone uit Brussel, °21.09.1920, †05.03.2018 • TROCH Hilda uit Londerzeel, °23.11.1940, †06.03.2018

De brochures ‘Gids voor nabestaanden’ en ‘Wat te doen wanneer je partner overlijdt?’ kan je aanvragen bij de dienst Burgerzaken via 052 31 50 62 of burgerzaken@londerzeel.be.

Wens je geen persoonlijke gegevens in het informatieblad dan meld je dit aan de dienst Burgerzaken via 052 31 50 62 of burgerzaken@londerzeel.be.

april 2018

23

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


blikvanger L1840: Denk mee over onze gemeente! Denk je graag mee over de toekomst? Dat kan! Londerzeel telt 18.621 inwoners. De gemeente Londerzeel is benieuwd naar de mening van zo veel mogelijk inwoners. Deze willen we bereiken en bevragen via een enquête en een gespreksavond. De vragenlijst is politiek-neutraal opgemaakt, anoniem en gaat over een brede waaier aan thema’s. Wat zijn de sterke punten? Wat verdient meer aandacht? Welke noden en behoeften heb je als inwoner? Hoe ervaar je de leefomgeving? Wat vind je van de dienstverlening van gemeente en OCMW Londerzeel? Hoe wil je het liefst worden geïnformeerd? De resultaten worden gebundeld in een inspiratienota voor het uitstippelen van het beleid voor de bestuursperiode 2020-2025. Deze worden later ook gepubliceerd op www.londerzeel.be. Laat je mening horen en neem deel aan de enquête op www.londerzeel.be/L1840 vóór dinsdag 1 mei. Kan je niet online en wil je een papieren versie? Ga dan langs bij het onthaal in het Administratief Centrum van gemeente of OCMW of in Bib Londerzeel of bel naar 052 30 36 16. Bezorg de ingevulde vragenlijst terug ten laatste op maandag 30 april 2018. Tijdens de gespreksavond gaan we dieper in op dezelfde thema’s. Ook de resultaten van de enquête komen aan bod. Iedereen kan deelnemen op dinsdag 5 juni vanaf 19.30 u. in GC Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44. Schrijf je in vóór woensdag 30 mei via www.londerzeel.be of 052 30 36 16. We willen jou er zeer graag bij! Voor meer informatie surf je naar www.londerzeel.be/L1840 of neem je contact op via info@londerzeel.be of 052 30 36 16.

Nieuwe datum opening en inschrijfmoment kleuterschool Lijsterstraat woensdag 18 april 16-18 u. De opening van de kleuterschool van de Centrumschool, vestiging Lijsterstraat, en het inschrijfmoment voor de nieuwe kleuters is verplaatst naar woensdag 18 april. Door het uitlopen en door vertraging van de werken kon de eerder geplande opening niet plaatsvinden. Ouders die hun kleuters wensen in te schrijven in de gloednieuwe kleuterschool, zijn welkom op woensdag 18 april tussen 16-18 u., Lijsterstraat 7.

april 2018

Gil 2018 april  

Gemeentelijk Informatieblad Londerzeel - editie april 2018

Gil 2018 april  

Gemeentelijk Informatieblad Londerzeel - editie april 2018

Advertisement