Page 1

20.176 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

15. Avocat profesionist, servicii variate, preturi bune, consultanta juridica, asistenta juridica si reprezentare in instanta. Consultanta juridica include, in principal, urmatoarele servicii: elaborarea si redactarea de opinii legale; (0745.460.772/ 0755.065.462 office@avocatt.ro

Acte, avoca¡i, contabili, notari 1. Absolut accesibil firma autorizata

CECCAR ofera servicii complete de contabilitate, consultanta fiscala, bilant certificat, contracte de munca revisal, declaratii fiscale lunare, semnatura digitala, refacere contabilitate, 100 L; (0722.657.989 euroexpertmng@gmail.com, www.eucontabil.ro 2. Accesibil, acces acord autorizari acte

înf firme/pfa/punct lucru, ofer sediu orice sector pret minim, schimb sediu, admin, activit/etc, major capital cesuni urgente, dizolv suspend/radieri, ief, (0724.864.790/ 0766.408.676 3. Acte firme gazduire sediu social, înfiintari societati, modificari acte pentru Registrul Comertului, înfiintari plus sedii sociale, etc., www.infiintari-firmebucuresti-ilfov.ro (0767.429.878

16. Avocat specializat in recuperare permis auto Cabinetul de avocat ofera consultanta si reprezentare juridica în Bucuresti si Ilfov in probleme de: -recuperarea permisului auto in cazut in care v-a fost retinut si aveti nevoie de el. (0729.874.757 17. AVOCAT, cabinet de avocat ofera

consultanta si reprezentare juridica in domeniul dreptului civil, drept penal, administrativ, procedura darii in plata, infiintari societati comerciale etc., onorarii corecte (0722.469.548 ivanescumarius@yahoo.com

20. Avocata si mediator autorizat uzucapiuni, obtinere acte proprietate imobile, cadastru, intabulari, divorturi, partaj, familie si minori; (0722.511.838/ 0762.639.391 21. Avocati Bucuresti si judete limitrofe, asistenta/reprezentare juridica: drept penal, comercial, muncii si pensii, contestatii, pretentii, divort, partaj, succesiuni, fond funciar, evacuari, clauze abuzive, dare in plata, infiintari/modificari firme. (0727.766.739/ 0729.244.904 22. Birou avocatura Serban Silviu.

Contencios administrativ. Contracte. Drept civil. Drept comercial. Drept imobiliar. Drept penal. Dreptul familiei. Dreptul muncii. Drepturi autor; (0722.330.277/ 0744.330.244 birou_avocatura@yahoo.com

25. Birou notarial, Florea Maria & Asoci-

atii, consultatii juridice in vederea perfectarii actelor notariale si a rezolvarii problemelor dvs de ordin juridic.Redactarea, tehnoredactarea si autentificarea actelor notariale: (021.320.47.27/ 0788.241.664 birounotarflorea@yahoo.com 26. Biroul Notarial Madalina Buta - Ser-

vicii complexe declaratii notariale, legalizarea copiilor, legalizarea copiilor dupa inscrisuri, legalizarea semnaturilor din inscrisuri, procedura succesorala notariala procuri, imputerniciri; (021.260.74.62 office.buta@gmail.com 27. Bucuresti si Ilfov,1 leu/zi, gazduire sediu social Oferta sedii firme: 600 lei - 2 ani gazduire. Schimbare sediu: 380 lei (taxe incluse). Detalii: www.reinventconsulting.ro, tel. 1 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro

reprezentare, civila in cauze penale (politie, parchet, insolventa), divorturi, partaje, recuperari; (0722.756.572

23. Birou Notarial Baias Valeria. Redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor; autentificarea inscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat; procedura succesorala notariala; (021.319.13.31 vbaias@yahoo.com

28. Cabinet avocat consultatii juridic si reprezentare Consultatii juridice si reprezentare in instanta, infiintari firme, PFA, intreprinderi individuale, in 3-10 zile, modificari la actele firmelor, cesiune parti sociale, (0784.412.333/ 031.108.54.49 office@avmichinici.ro

19. Avocat/ mediator consultatii asistenta reprezentare. Instante parchete civil succesiuni penal malpraxis muncii familiei adoptii comercial administrativ dr. autor recuper?ri creante si datorii intretinere infiintari modificari firme PFA gazduire sedii, (0744.226.031/ 0722.406.039 avocat@avocat-costache.com

24. Birou notarial Radu Maria Ramona servicii, redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor; autentificarea inscrisurilor; procedura succesorala notariala; certificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege. (0774.409.609/ 0741.053.359 bnpramona.radu@gmail.com

29. Cabinet Avocat Utiu Alexandrina Ioana -Drept Penal -Drept Civil si Comercial -Drept Contraventional -Bancar si Leasing; Clauze abuzive - Drept Civil Proprietate Intelectuala -Licente si Autorizatii - Litigii si Executare silita (0735.312.096/ 0721.170.883 office@uua.ro

18. Avocat, acord consultanta,

4. Acte firme, infiintari, mentiuni, radieri, sedii, acte firme: infiintari, mentiuni registru, radieri, sedii sociale. Infiintare SRL 320 lei, infiintare PFA 190 lei, taxe incluse. Autorizare activitate 100 lei. www.reinventconsulting.ro. 190 L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 marketing@reinventconsulting.ro 5. Administrare completa a imobilului contabilitate, casierie, sevicii tehnice (reparatii si intretinere). Servicii financiare si contabile, casierie 1-2 zile pe saptamana, plata facturilor la furnizori; (0720.209.330/ 031.418.82.00 office@administrare-cenzorate.ro 6. Administrare imobile, blocuri Servicii

administrare financiara. Servicii administrare tehnica. Servicii de cenzorat pentru asociatiile de proprietari. Servicii de mici repara?ii. Servicii de resurse umane; 12 L; (021.332.03.92/ 0744.652.156 office@mpgroup.ro 7. Administrari de imobile, vile, ansambluri procura mijloacele materiale necesare intretinerii si reparatiilor curente ale proprietatii comune. Supravegheaza executia lucrarilor de reparatii si de intretinere si participa la receptia lor, 10 L; (0723.165.956 office@altamiradaimob.ro 8. Administratie imobile, Pachet cuprin-

zand: intocmirea listei de plata,intocmirea statelor de plata, intocmirea declaratiilor lunare (si depunerea acestora), a ordinelor de plata, 10 L; (0722.624.066/ 021.430.48.32

Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

9. Asistenta juridica si reprezentare in procese, Divort, partaj, pensie de intretinere copii; exercitarea autoritatii parintesti; stabilirea sau tagaduirea paternitatii; Cazuri internationale, rapire internationala de copii; (0724.215.183 10. Avocat acord asistenta, reprezentare, divorturi, partaje, mosteniri, revendicari, cauze civile, penale, politie, parchet, comerciale, litigii munca, consultanta etc.; (0744.485.831/ 0766.329.907/ 0724.821.144 11. Avocat divort Cabinet avocatura PopeangA Magdalena consultanta juridica pentru procese de divort, acordand consultatii juridice la sediul Cabinetului, asistenta juridica pe durata procesului de divort, (0722.811.665/ 031.412.51.30 office@avocat-divort.ro 12. Avocat divort si partaj, divortul este de multe ori un soc emotional pentru ambii parteneri. Este important sa apelezi la un avocat specializat in divort, partaj, custodie minori pentru a obtine ceea ce iti doresti, (0734.925.611/ 0726.287.910 13. Avocat divort, succesiuni, penal, fond funciar, revendicari, executari, comercial. Termene scurte, preturi minime, experienta indelungata; (0737.313.578/ 0760.601.340 14. Avocat firme, infiintari, cesiuni, sediu social, avocat cu peste 12 ani de experienta, lucrand bilingv romana-engleza din 2007, asigur urmatoarele servicii pentru societati:Infiintari societati - 400 Lei + 2 luni consultanta gratuita (0722.302.572

E-mail: redactia@anuntul.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR 1. PRESTÅRI SERVICII

6

Acte, avoca¡i, contabili, notari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Evenimente, petreceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ¥ngrijire personalå, sånåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pazå, protec¡ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Repara¡ii electrocasnice, electronice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

2. LOCURI DE MUNCÅ

6

Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3. IMOBILIARE V¢NZÅRI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

5. AUTO, MOTO

6

Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Motociclete, scutere, atv-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Camioane, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

6. MODÅ, FRUMUSEºE

6

Bijuterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

7. CASA ªI GRÅDINA

6

Animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Mobilå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Textile, decora¡iuni interioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

8. ELECTRONICE

6

Telefoane, tablete, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Tv, audio, jocuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

9. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE

6

Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

10. AFACERI, DIVERSE

6

Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Echipamente profesionale, Horeca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

ANUNºURI ULTIMA ORÅ . . . . . . . . . . . . . .

63, 64

PRESTÅRI SERVICII Acte, avoca¡i, contabili, notari 30. Cabinet de avocatura, cabinet Avocat

Sorin Babu are o experienta considerabila in drept penal în asistenta ?i reprezentarea clientilor in dosare penale. Va putem apara interesele si ajuta sa va exercitati drepturile, (0732.464.492/ 021.610.58.03 contact@bajuridic.ro 31. Cabinetul avocatului Denislav Mari-

nov, servicii Servicii juridice din domeniul Dreptului Societatilor Comerciale si Comertului, Dreptului Administrativ si al Serviciilor Administrative, Dreptului Fiscal, Statutului Juridic al Persoanelor Straine. (0744.221.138/ 0767.159.717 d_marinow71@abv.bg 32. Cadastru, intabulare, apartamente,

250 lei, terenuri, actualizari, dezlipiri, energetic, extrase, urgente; (0722.278.432/ 0763.926.486 33. Cauti avocati specializati in divort si

partaj? Oferim servicii de consultanta, opinii legale in orice domeniu si mediere persoanelor juridice si persoanelor fizice, asistarea si reprezentare in fata instantelor judiciare; (0752.423.266/ 0720.120.710 avocat_niculescu@yahoo.com 34. Cenzor, expert contabil si judiciar efectuez cenzorat/ contabilitate (inclusiv liste) pentru asociatii de proprietari (0745.135.627 gasparionica2@gmail.com 35. Consultanta fiscala, contabilitate,

audit financiar. Excelcont este o societate comerciala cu o vasta experienta in domeniul financiar-contabil incepand cu anul 1992.Serviciile oferite: consultanta in intocmirea documentelor contabile primare; (021.413.11.47/ 021.413.56.45 office@excelcont.ro 36. Consultanta fonduri europene man-

57. Gazduire sediu, infiintare firme, acte

accesibil accesibil, gazduire sediu firma 300 lei/ 6 luni-500 lei/ an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi, (0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com www.gazduirefirme.ro

Înfiintari societati si gazduire sediu social, toate actele si modificarile actelor pentru Registrul Comertului, etc., www.infiintari-firme-bucurestiilfov.ro (0767.429.878

58.

59. Infiintam firme SRL, PFA, filiala/

sucursala, asociatii, fundatii, puncte lucru, gazduim sedii sociale, suspendare/ reactivare/ lichidari/ radieri SRL, autorizatii, permise sedere straini, vize, avize munca, actiuni instante; (0720.615.062/ 031.434.05.61 convenientconsulting@yahoo.com http://www.convenient.ro 60. Infiintam firme SRL, PFA, ONG pro-

ces complet Infiintam Firme de peste 10 ani. Infiintare SRL 320 lei, PFA - 190 lei, ONG - 1200 lei. Cost final, taxe incluse, noi redactam, depunem si ridicam actele. www.reinventconsulting.ro 190 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro 61. Infiintare firma SRL 320 Lei/ PFA -

190 Lei. Taxe incluse! Liderii pietei infiintari, acte firma Registrul Comertului, radieri, gazduire sediu social. Sunati. www.reinventconsulting.ro 320 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro 62. Infiintare firma gratuit, conta in avans 6 luni Reinvent Consulting: infiintare firma gratis si realizare logo gratuit pentru abonamentele de contabilitate pe 6 luni. Conta pleaca de la 175 lei/ luna. www.reinventconsulting.ro 1 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro 63. Infiintare firma la preturi fara con-

agement de proiect 2000-LCH se angajeaza sa ofere clientilor sai solutii complexe si competitive privind proiectarea de arhitectura si inginerie si consultanta financiara si management pentru dezvoltare de investii, (0732.122.640/ 021.326.51.86 consultanta@2000LCH.ro

curenta Infiintare firma la preturi fara concurenta. Oferim o gama larga de servicii pentru cei care doresc sa intre in domeniul afacerilor: infiintare S.R.L., S.R.L.-D, P.F.A., I.I., I.F., fundatii 100 L; (0771.122.934

37. Consultanta in domeniul fiscal. Top Services. Audit -Consultanta fiscala -Contabilitate generala - Infiintari Firme Bucuresti -Raportari si analize speciale Servicii de personal - salarizare (021.405.13.00 office@servicestop.ro

64. Infiintare SRL 320 lei/ PFA 190 lei taxe incluse, acte firma rapid, infiintare srl: 320 lei/ Infiintare PFA: 190 lei toate taxele incluse. Autorizare la terti: 100 lei. Sediu social: 600 lei pe 2 ani, www.reinventconsulting.ro 190 L; (0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro

38. Consultanta juridica in orice domeniu. Birou Avocat Niculescu Razvan. Beneficiati de un un pachet complet de servicii de consultanta juridica in orice domeniu, asistarea si reprezentare in fata instantelor judiciare (0720.120.710/ 0720.119.003 avocat_niculescu@yahoo.com

65. Infiintari firme - servicii complete doresti sa pornesti o afacere si nu stii pasii pe care trebuie sa ii urmezi? Vrei sa aduci modificari firmei tale dar timpul nu iti permite sa te ocupi de acest lucru? (0727.585.518 consultanta@pinamix.ro

39. Contabil autorizat, contabilitate completa, contabil autorizat, membru CECCAR, servicii de contabilitate complete, salarizare, resurse umane, D112, declaratii lunare, TVA, infiintari firme, PFA, refacere evidente fiscale, (0786.116.880

noastra, Benefit Consult & Partners Srl, infiintata in anul 2009 se ocupa de infiintari firme, societati comerciale, contracte si va ofera si consultanta juridica, infiintare firma; (0799.999.874/ 0767.695.164 office@infiintari-firma.ro

40. Contabil expert ofer servicii de contabilitate, consultanta fiscala, declaratii lunare, revisal, resurse umane, semnatura digitala, bilant certificat CECCAR, preturi avantajoase, 100 L; (0722.657.989/ 0767.269.480 alexmarcu@eucontabil.ro, euroexpertmng@gmail.com

67. Infiintari firme, oferta luna septembrie Cauti servicii de infiintare firma, vrei sa iti infiintezi un SRL sau PFA intr-un timp cat mai scurt si fara bataie de cap, in septembrie oferim reducere 30 % si prima luna gratuit contabilitate; (0737.293.200 topexpert.contabilitate@gmail.com

41. Contabilitate expert, servicii

contabile complete, declaratii lunare, bilant, tva, salarizare, revisal, resurse umane, PFA, II, consultanta si expertiza contabila, semnatura electronica, bonus o luna gratuit, 100 L; (0766.369.930/ 0720.891.226 activcontab@gmail.com 42. Contabilitate pentru SRL cu orice fel

de activitate contabil cu experienta (peste 20 de ani), lucrez pentru firme de prestari servicii, comert intern/extern, alimentatie publica, lucrari executate, productie : Evidenta contabila; (0749.151.650

43. Contabilitate, abili in a va oferi cea

mai buna solutie in contabilitate Bucuresti. Oferim servicii complete de contabilitate si intocmirea situatiilor financiare, 100 L; (0725.316.318 office@biroulcontabil.ro www.biroulcontabil.ro 44. Contabilitate, intocmire situatii

financiare, depunere declaratii, revisal, bilanturi etc 50 L; (0767.618.569 miky_i2003@yahoo.com 45. Economist contabil, ofer servicii con-

tabile complete, declaratii lunare/ trimestriale, bilant, revisal, semnatura electronica. (0740.193.220 idimancea@yahoo.com

46. Evidenta contabila completa, refaceri

acte economist contabil, cu vechime 25 ani, ofer evidenta contabila completa pt firme mici si mijlocii, cu sediul in BucurestiIlfov-Giurgiu, Dambovita-Ploiesti, TarguJiu, Craiova (0773.794.790 47. Evidenta contabila generala,

salarizare Economista, expert contabil acreditat CECCAR, ofer servicii contabile complete si consultanta fiscala. Intocmesc declaratii fiscale, revisal, contracte de munca, acte aditionale, (0784.590.475 48. Expert contabil - contabilitate comple-

ta. Economist si inspector resurse umane cu experienta, ofer servicii de contabilitate complete: intocmirea balantei lunare/bilantului anual si depunerea declaratiilor lunare/trimestriale online 100 L; (0743.052.400

49. Expert Contabil - servicii complete contabilitate - Contabilitate financiara si de gestiune; - Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, registrului de evidenta fiscala, jurnalelor de TVA; - Intocmirea balantei de verificare lunare; (0722.952.889 50. Expert contabil CECCAR, contabilitate, salarizare Tarif contabilitate de la 50 ron/ luna. Infiintez firme in cel mai scurt timp pret 200 ron. Ofer servicii de contabilitate de la A la Z financiara si de gestiune, salarizare, 50 L; (0726.437.123 51. Expert contabil, ofer servicii contabile

complete incepand cu 100 lei. Pentru detalii si informatii suplimentare ma puteti contacta la telefon; 100 L; (0741.118.822

66. Infiintari firme, acte, avize. Firma

68. Infiintari firme, servicii de contabili-

tate, toate activitatile ce tin de Registrul Comertului:infiintare firma (SRL, SRL-D, PFA, etc.), deschidere/Infiintare punct de lucru, inchidere punct de lucru, cesiune parti sociale, (0723.634.931 69. Infiintari firme, serviii complete Ser-

viciile oferite de Firma Contacons Active, infiintare societati comerciale (SRL, SRLD, PFA, II, SA), infiintarea punctelor de lucru, radierea punctelor de lucru, (0745.657.887/ 0784.411.112 office@consactiv.ro

70. Infiintari SRL, consultanta Registrul

Comertului consultanta juridica, infiintari societati comerciale, operatiuni registrul comertului, obtinere autorizatii si avize, reprezentare in fata autoritatilor locale si centrale. (0768.461.565 71. Infiintari, firme, acte firme, servicii

complete Infiintari, autorizari, modificari, cesiuni, radieri firme, infiintari, autorizari, mutari, inchideri puncte de lucru, completare, restrangere sau recodificare obiecte de activitate, (0799.300.200 suport.clienti@firmadeconta.ro 72. Infiintari/ radieri societati comerciale si puncte lucru, cesiuni, includeri si excluderi asociati, autorizatii, schimbari sedii sociale, suspendari activitate, contabilitate, resurse umane, consultanta fiscala, birouconta.ro; (0762.884.889 73. Lucrati cu noi si scapati de grija contabilitatii, firma E.T. Plus Conta SRL este o companie membra a CECCAR, ce ofera servicii de contabilitate, resurse umane si consultanta financiara in concordanta cu normele UE si legislatia din Romania. (0769.478.978 contabilitateplus@gmail.com 74. Lupu & Partners, servicii integrate de consultanta Lupu & Partners este una dintre cele mai cunoscute firme de servicii profesionale care ofera clientilor o gama completa de servicii integrate de consultanta. (021.367.00.70/ 0723.267.675 office@lupupartners.ro 75. Ne ocupam de acte- Noi stam la rand

pentru tine Consiliere, asistare si reprezentare la Oficiul Registrului Comertului (desfasuram operatiuni atat pentru firme din municipiul Bucuresti, cat si pentru cele din judetul Ilfov). (0724.222.485/ 0744.662.220 consilier1@e-studii.ro 76. Oferim asistenta juridica, consultanta juridica. Cabinet Individual de Avocat Radu Mihail Mutuliga. Oferim asistenta juridica, consultanta juridica, negocieri in domeniul dreptului civil, drept comercial, dreptul familiei, drept administrativ, (0726.622.225/ 0741.466.447 casadeavocatura@yahoo.de 77. Pachetul de infiintare firma Cabinetul nostru de avocatura va ofera un pachet complet de servicii, care va permit sa infiintati in cel mai scurt timp o societate comerciala, cu multiple obiecte de activitate. LV:.08.30 - 18.30 (031.425.17.24/ 0723.500.027

4

83. Servicii contabilitate, salarizare, resurse umane Societate contabilitate, membra CECCAR, ofera servicii de: contabilitate, salarizare si administrarea personalului pentru societati din Bucuresti si Ilfov. 50 {; (0745.094.211 office@contacaruntu.ro 84. Servicii de contabilitate care simplifi-

ca sistemul RightUp este un serviciu de contabilitate ce simplifica sistemul de administrare financiara prin acces rapid la informatie actualizata, indiferent de locatia clientului, (0723.581.684/ 021.327.24.07 office@rightnumbers.ro; 85. Servicii de evidenta contabila inregis-

trarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiilor contabilitatii, evidenta analitica si sintetica, clienti, furnizori, evidenta mijloace fixe, (021.330.89.69/ 0722.527.581 office@e-accounting.ro 86. Servicii Infiintare firme Bucuresti si

Ilfov, gazduire sediu social, infiintare radiere puncte de lucru, adaugare schimbare obiect de activitate, majorare capital social, cesiune, dizolvare, lichidare, radiere, schimbare mandat administrator, (0753.023.320/ 0799.819.005 87. Servicii integrate de consultanta

comerciala Servicii Reinvent Consulting:Infiintari firme si mentiuni la Registrul Comertului.Infiintari S.R.L., SRLD, S.A., P.F.A..Autorizare activitati; Inchidere/ deschidere punct de lucru; (021.318.69.60 88. Servicii juridice. Cabinet de Avocat

Russu Mihai. Domenii de specializare:Drept Societar si Corporatist; Drept Contractual; avize, autorizari, licente, fuziuni, divizari, achizitii si restructurari. Piata de capital.Proiecte imobiliare, (0740.368.324 office@russu.eu 89. Servicii notariale complete. Birou Notarial Accepter - Mitrea DorinaServicii notariale complete. Acte necesare, certificari de fapte, acte comerciale, contractuale, declaratii, procuri succesorale; (021.316.88.04/ 021.316.88.03 bnp@accepter.ro 90. Servicii notariale complete. Birou

Notarial Amzulescu Marius. Autentificari Certicari - Comerciale - Contractuale - Testamente - Certificari - Legalizarea semnaturii de pe inscrisuri (021.444.32.83/ 021.444.32.68 bnpamzulescu@gmail.com 91. Servicii pentru primii pasi in afaceri. Scopul nostru este sa oferim servicii integrate atat celor care fac primii pasi in afaceri, cat si celor care cauta servicii complexe de consultanta comerciala. (0745.761.006 avradoi@gmail.com 92. Servicii Registrul Comertului: infiintare firme; infiintare reducere puncte de lucru;schimbare gazduire sediu social; adaugare schimbare CAEN;majorare reducere capital social; (0729.674.724 93. Tematic Contexpert va poate infiinta firma rapid O echipa de profesionisti, cu o bogata experienta in domeniu, va asteapta cu urmatoarele servicii: infiintare firma, radiere obiecte de activitate, infiintare firma SRL-D, (0767.429.878 office@contaconta.ro

Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri 1. Accesibil acum executam finisaje inte-

rioare de calitate, apartamente, vile, gresie, faianta, rigips, reparatii, renovari; (0768.994.955 2. Accesibil, acoperisuri, dulgherii, profe-

sionisti, mansardari, reparatii, tabla, jgheaburi, burlane, case la rosu sau cheie 40 euro/mp tencuieli, termoizolatii, sape, gleturi, righips, garduri porti metalice; (0753.465.807 3. Acoperis cu tabla Lindab, zincata, montare, reparatii si vopsitorii, tabla, jgheaburi, burlane, parazapezi, confectionat si montat tubulatura ghena, protectii atic, pervazuri geam, zugraveli scari de bloc; (0744.372.095 4. Acoperis din tabla lindab, zincata, jgheaburi, burlane, dulgherie si mansardari, Mihai, (0724.506.937 gerardconstructroof.ro 5. Acoperis Lindab suedez, accesorii, jgheaburi, burlane, livrari gratuite la domiciliul clientului. Preturi fara concurenta; (0762.435.037/ 0729.613.397 6. ACOPERIS MONTARE! Tigla Met-

alica! Sistem pluvial! Black Dom Gold Montaj vinde tigla metalica, monteaza jgheaburi, burlane sistem complet. Constructii, hidroizolatii, finisaje interior/exterior. Acoperisuri, mansardari, dulgherie! Garantie 30 ani. 17 L; (0738.325.831/ 0767.156.181 construct@blackdomconstruct.ro 7. Acoperis tabla lindab, zincata, jgheaburi, burlane, dulgherii si mansardari, orice reparatii: 15% reducere, Marinescu; (0751.806.489 gerardconstructroof.ro 8. Acoperis tigla metalica, mansardari,

terase, foisoare, cabane, izolari termice, constatare gratuita; (0762.435.037/ 0729.613.397 9. Acoperis, tamplarie PVC Rehau, Sala-

mander - Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80-100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/exterioare 10 euro/m. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura; (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80 10. Acoperis, trabla lindab, zincata,

jgheaburi, burlane, dulgherie si mansardari, orice reparatii: 15% reducere, Radu, (0731.451.466/ 0744.963.206 gerardconstructroof.ro 11. Acoperisuri executam sarpante,

52. Expert contabil, auditor financiar persoana fizica autorizata ofer servicii de contabilitate complete, consultanta fiscala si verificari de situatii financiare complete si complexe cu o vechime de peste 20 ani de activitate profesional; (0741.765.695

78. Scapati de cozile interminabile de la

ghisee, cel mai rapid serviciu de infiintare societati comerciale (3 zile), Bybloserve Management. Servicii de infiintare societati comerciale (Bucuresti si Judetul Ilfov). (0725.535.555 office@infiintarefirmaurgent.ro

mansarde, invelitori din orice tip de tabla, tigla ceramica si mici reparatii de urgenta; (0721.897.813

53. Expertiza contabila, consultanta fis-

79. Servicii administrare imobile adminis-

ACOPERISURI REPARATIIMODIFICARI, JGHEABURIBURLANE, VOPSIT ACOPERIS, DULGHERIE; (0734.514.966

cala expert contabil ofer servicii de expertiza contabila, consultanta fiscala si evidenta contabila. (0745.757.667 54. Firma de contabilitate si consultanta

financiara Cosmos Tax Accounting SRL este o societate de expertiza contabila inregistrata in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor. Servicii: analiza financiara, audit; (0769.155.614/ 0729.882.889 office@firma-conta.ro

55. Firma specializata in consultanta comerciala Spectrum Business Center Oferim Servicii integrate atat celor care fac primii pasi in afaceri, cat si celor care cauta servicii complexe de consultanta comerciala (0745.761.006 avradoi@gmail.com 56. Gazduire sediu social Bucuresti Ilfov,

oferta gazduire sediu social orice sector Bucuresti si Ilfov: Platesti 1 de gazduire, primesti 2. 111 euro (2 ani)/ Platesti 2 ani de gazduire, primesti 4! - 199 euro (4 ani). Detalii tel. 25 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

trare financiara conform Legii 230. Raportari ITMServicii de casierie, servicii de cenzorat pentru asociatiile la care nu prestam alte servicii de administrare, servicii de curatenie pe scara (0766.368.008/ 0720.225.405 office.sag.serv@gmail.com 80. Servicii complete de contabilitate,

expert contabil ofera servicii contabile personalizate pentru societati din zona B-IF: contabilitate, refacere evidenta contabila, reprezentare in relatia cu statul, evidenta personal si salarizare. 1 L; (0730.523.787/ 0755.401.821 alex_craciun2006@yahoo.com 81. Servicii contabile de inalta calitate la

preturi imbatabile. Consultanta. Servicii de salarizare. Pt. mai multe info. nu ezitati sa ne contactati. (0761.590.788 82. Servicii contabilitate societati nou infi-

intate. Societate contabilitate oferim servicii de evidenta contabila, intocmire si transmitere declaratii fiscale, bilanturi, intocmire dosare de personal, intocmire contracte de munca, acte aditionale, (0723.399.677/ 0767.986.634

12.

13. Acoperisuri tigla metalica, reparatii

acoperisuri. Tel. (0722.939.207

14. Acoperisuri din tabla lindab, tabla cutata, jgheaburi si burlane, mici reparatii ugenta, ghene gunoi; (0722.198.795 15. Acoperisuri din tigla metalica reparati de urgenta ecxecutam urmAtoarele lucrari, zidarie, tencuieli, placari polistiren, gips, carton, dulcherie, terase, mansarde din lemn, case la rosu, persoana de contact Claudiu. (0743.972.222

ACOPERISURI TABLA LINDAB, ZINCATA, MANSARDARI, DULGHERIE, MODIFICARI ACOPERIS, PARAZAPEZI, REPARATII ACOPERIS; (0721.932.220

16.

Agen¡ii de Publicitate ● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67 ● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632 ● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923 ● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509 ● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600 ● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65 ● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02 ● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15 ● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36 ● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261 ● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563 ● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25 ● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91 ● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80 ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02 ● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00 ● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133 ● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10 ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62 ● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10 ● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153 ● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44 ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00

Oficii Po¿tale Bucure¿ti ● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59 ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27 ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03 ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01 ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67 ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14 ● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80 ● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39 ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90 ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96 ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30 ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77 ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42 ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17 ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50 ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79 ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08 ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58 ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54 ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25 ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51 ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15 ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78 ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60 ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75 ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44 ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86 ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69 ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05 ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29 ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35 ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32 ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43 ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02 ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55 ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07 ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54

Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov ● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI ● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI

Oficii Po¿tale din ¡arå ● BRAªOV . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. N. Iorga nr. 1 ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . . Str. Corbului nr. 3; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . . . Str. Soveja nr. 39 ● CRAIOVA . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . Str. Unirii nr. 54; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . Calea Bucure¿ti nr. 46 ● GIURGIU . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . Str. Mircea cel Båtrân nr. 18; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . . ªos. Bucure¿ti Bl. 205; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . . Str. Republicii 5A; . . . . . . . . . . . - Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . . Comuna Cålugåreni; . . . . . . . . . . . - Oficiul Crevedia Mare, . . . Comuna Crevedia Mare; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . . . Comuna Izvoarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . Calea Bucure¿ti 70; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Roata de Jos, . . . . . . Comuna Roata de Jos; ● IAªI . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . .- Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul ● PLOIEªTI . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul

Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal

nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.

1, . . . . . . . . . . Str. Cuza Vodå nr. 3; 8, . . . . . . Str. Costache Negri nr. 64 1, . . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8; 3, . . . . . . . . . . . . Sos. Nordului nr. 2; 6, . . . . . . . . . . . . . . Str. Postei nr. 75; 7, . . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6; 10, . . . . . . . . . Bd. Republicii nr. 102; 11, . . . . . . . . . . . Aleea Chimiei nr. 6; 12, . . . . . . . . Str. Malu Ro¿u, nr. 101; 13, . . . . . . . . . . Bd. Bucuresti nr. 24; 14, . . . P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2

● TIMIªOARA . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . B-dul Revolu¡iei nr. 2

E-mail: redactia@anuntul.ro


25 septembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

PRESTÅRI SERVICII Acoperisuri, executam dulgherie, tigla metalica, mansardare, experienta peste 15 ani si reparatii acoperisuri, oferim garantie, Silviu; (0738.343.663

48. Apometre, calorifere, montaj, sigilari,

18. Acoperisuri, tigla metalica, reparatii

complete personalizate pentru autorizatia de constructie si avize, pret 2 - 3 euro/ mp. Consultatii gratuite 3 {; (0729.883.322

17.

acoperisuri . Tel. (0722.939.207

19. Acoperisuri, toate tipurile de tabla,

tigla, ceramica, zolatii carton, dulgherie, mansardare, polistiren, garduri - fier, pavaje, reparatii de urgenta; (0731.545.436 20. Acoperisuri, amenajari apartamente,

case, polistiren, rigips, zugraveli, glafuri, tapet, electrice, sanitare, gresie, faianta, autocolant, raschetari - parchet; (0762.341.016

21. Acoperisuri, amenajari apartamente,

case, rigips, polistiren, zugraveli, reparatii mobila, usi, metal, aragaze, gresie, faianta, electrice, sanitare; (0764.625.908 22. Acoperisuri,Firma contract si garantie,meseriasi Orice tip de tabla,tigla metalica si ceramica,tabla zincata si cutata,sistem pluvial,jgheaburi,burlane,parazapezi,dulgherie,mansardare,sarpante,izolatie carton,placari polistiren.Transport gratuit. (0731.545.436/ 0758.808.695 23. Alexandru Gheorghe, reconditionari

cazi, echipa noastra este specializata in: reconditionari, cazi, reconditionari cazi, reparare cazi, reconditionat cazi, reparat cazi, refaceri cazi, refacere cazi, emailare cada, restaurare cazi, 300 L; (0723.349.476 office@reconditionaricazi.eu

24. Alpinism execut deszapeziri, placari

reparatii, instalatii sanitare in cupru, polipropilena, autorizat, garantie; (021.332.39.36/ 0722.141.866

49. Arhitect Proiectez case, constructi

metalice la preturi avantajoase (0768.338.140 www.proiectesimple.ro

50. Arhitect autorizat realizez proiecte

51. Arhitectura Autorizatii de constructie, certificate urbanism, avize, proiecte, orice aprobari, extinderi, modificari, recompartimentari, etajari case, hale, PUDuri, PUZuri, scoateri din circuitul agricol, cadastre, orice zona; (0721.695.945/ 0766.722.367 drafimar@yahoo.com 52. Arhitectura, rezistenta, instalatii, autorizatie construire, avize, studiu geo, studiu topo, expertiza tehnica prin ACPCI. (021.220.16.31/ 0754.957.566 53. Asociatia de proprietari sc. 3, bloc 99

din Str. Maior Vasile Bacila nr. 1, sector 2, doreste sa zugraveasca casa scarii, spatii tehnice si ghena. Persoana contact: Elena Vasile; (0720.101.080

54. Atelier confectii fier forjat, grilaje, garduri Atelier confectii metalice executa scari metalice de interior sau exterior, cu elemente din fier forjat. Executam lucrari complexe, scari dificile, etc., 100 L; (0761.879.995 mirea_18@yahoo.com 55. Avem echipa profesionista, executam

acoperis, jgheaburi, burlane, orice tip de tabla + mansarda, preturi mici, discount 15% si mici reparatii; (0721.044.495

56. Balustrade inox, scari inox, copertine

80. Echipa constructori, din Suceava con-

102. Evacuez mobila, moloz, pamant,

struim in Bucuresti -Ilfov, case vile, anexe, acoperisuri, garaje, 25 euro/mp la rosu. (0740.975.825

electrocasnice nefolosibile, asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432

81. Echipa executam case la rosu si finisaje, oferim seriozitate, perfectiune si preturi bune, realizam lucrari in domeniul constructiilor, 45 euro case la rosu. Bucuresti si ilfov. Dorim colaboare cu persoane fizice finisaje apartamente. 45 {; (0765.423.517 amicul_perfect_2006@yahoo.com

103. Execut izolatii carton, polistiren, zugraveli, faianta, rigips, parchet, tapet; (0720.347.831

82. Echipa executam instalatii sanitare si

termice, gaz. Echipa de instalatori executam instalatii sanitare si termice, instalatii de gaze, incalzire pardoseala, schimbari de coloane, apometre, montaj obiecte sanitare si instalatii electrice. (0764.341.947

106. Execut constructii cripte borduri, sapaturi gropi- inmormantari, mozaic, marmura, granit cruci si sculptez pe placi de marmura oriunde in tara; (0720.294.432

107. Execut decopertare faianta, gresie, parchet, demolari ziduri, evacuam moluzul, mobila, electrocasnice, preturi acceptabile, demolam case batranesti, oriunde in tara; (0720.294.432

84. Echipa instalatii termice, electrice si

108. Execut finisaje interior -glet, zugraveala, parchet, gresie, faianta, glafuri, usa montam. Exterior: avenlopari, decorativa, marmoram; (0768.923.422

85. Echipa meseriasi executam construc-

tii la rosu, gri, cheie, amenajari interioare, disponibilitate imediata, seriozitate, profesionalism. (0724.222.266 86. Echipa rapida montare usi de interior

si exterior, montaj usi interior, exterior, montaj usi garaj, montaj usi sticla, montaj usi termopan, montaj usi case,curte, reconditionari usi, reparatii, reconditionari parchet, mobilier scaune, birouri. (0731.353.652

110. Execut lucrari de reparati si amenan-

jari instalatii sanitare, electrice, termice. Reparatii zugraveli, gresie, faianta, parchet, usi, mobila, etc. Montari si demontari mobila si eventual confectionari. Mentenanta pentru vila, casa, apartamente (0768.250.069

26. Alpinism utilitar, lucrari de calitate la

faianta executam lucrari rigips de inalta calitate. Gresie + faiantamontaj usi interior exterior amenajari interioare + exterioaresapa, parchet, glet, montaj usi, polistiren, decorativa; (0766.328.052 88. Ecofresh curatatorie, spalatorie pro-

27. Alpinism utilitar, placari polistiren, ter-

58. Casa lemn Marius, construim case lemn 81 mp + 15 mp terasa. Casa are living, hol, bucatarie, doua dormitoare baie si o terasa. Pret constructie materiale + manopera, 26.500 euro. 26.500 {; (0763.444.155

feionala Curatatorie ecologica. Spalatorie profesionala. Curatat haine din piele. Reparatii croitorie. Curatatorie covoare. (021.232.95.50/ 0733.689.664 contact@ecofresh.ro

114. Execut servicii funerare transport funerar, imbalsamari, constatari deces, sapaturi gropi, la preturi mici, oriunde in tara; (0720.294.432

59. Case din lemn, amenajari, curti,

89. Efectuez poze ceramica alb

115. Executam reparatii case, amenajari

inaltime. Firma cu experienta in alpinism utilitar (peste 8 ani in domeniu) executa: termoizolatii, reparatii termoizolatii, montaje/demontaje acoperisuri balcoane, (0761.766.027 moizolatii, o cosntructie placata cu polistiren este mult mai putin afectata de fluctuatiile de temperatura din exterior, mentinand in interiorul acestora confortul termic, reducand astfel costurile, (0767.824.631 office@highalpin.ro

28. Alpinism, constructii, echipa de alpin-

isti cu o experienta de 7 ani, oferim urmatoarele servicii la cel mai mic pret: placari polistiren, reparatii/spalari, fatade. Tencuieli decorative etc. Oferim garantie. Pret neg. (0769.576.810 29. Aluminiu, tamplarie PVC Rehau, Salamander - Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80-100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/exterioare 10 euro/m. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura; (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80 office@designperfect.ro/ perfect.design4u@yahoo.com 30. Aluminiu, acoperis, tamplarie PVC Rehau, Salamander - Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 Euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80-100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/ exterioare 10 euro/mp. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura; (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80 31. Amenajam case, apartamente, gar-

soniere.Montam rigips, montam gresie, faianta, parchet.Ridicam case la rosu.Placare termosistem si hidroizolatie.Zugraveli blocuri.Cerem si oferim seriozitate. (0767.429.689

32. Amenajam apartamente, case, asiguram consultanta si materiale la preturi mici, transport gratuit. Sunati inainte de inceputul lucrarii, castigati timp si bani; (0722.400.497 33. Amenajam apartamente, case,

glet, lavabila, gresie, faianta, parchet, rigips, instalatii electrice si sanitare. Executie rapida, calitate garantata; (0722.400.497 34. Amenajam apartamente, case,

rigips, pereti despartitori, scafe forme deosebite, plafoane casetate. Executie rapida, calitate garantata; (0722.400.497

35. Amenajam interior si exterior Gresie 25, parchet 10, lavabil 6, glet grosier 9, finisaj 8, rigips 20, smilgher 3, tencuiala15, rog seriozitate; (0766.763.411/ 0767.598.785 Amenajari2016@yahoo.com 36. Amenajam, renovam case, vile, apartamente, reparatii, zugraveli, lavabila, gresie, mocheta, izolatii, consolidari, garduri, pavaj, polistiren, decorativa; (0720.372.500/ 0736.470.788 37. Amenajari gresie, faianta, rigips, par-

chet, sape, tencuieli, polistiren, vopsitorii, tapet; (0720.806.022

38. Amenajari interioare, gresie, faianta,

gleturi, rigips, vopsitorii. Relatii la telefon: (0737.242.646 39. Amenajari apartamente, case:

zugraveli, polistiren, rigips, gresie, faianta, parchet, electrice, sanitare, tencuieli, zidarie, sape, tapet; (0723.635.975

pavele, gazon, brazi, molizi, flori, pomi frutiferi, parculete pentru joaca copii. Oferim inclus servicii de proiectare urbanism, avize etc., in toata tara; (0765.213.837

interioare si case la rosu cu materialul clientului; (0729.867.264

137. Glet, 5 lei mp, lavabila, 5 lei mp, tecuiala, 10 lei mp, apartament zugravit 500 euro; (0724.641.540 138. Hidroizolatii lichide cauciuc acrilic

la hale, blocuri, terase, depozite, fundatii, acoperisuri, poduri, parcari, statii peco, in Bucuresti si, pentru suprafete minim 300mp, in toata tara. Hidroizolatii cauciuc acrilic lichid profesionale, 1 L; (0726.339.894 contact@stadicon.ro

90. Electrica, Electrician profesionist montez: prize 220-380V, aplice, neoane, lustre, contor pasant, intrerupatoare, variatoare, circuite separate, transformator de subsol, legaturi boiler, impamantare, etc...; (0775.605.417/ 0724.728.304 robert_maxx_2005@yahoo.com

69. Constructii, finisaje si amenajari

91. Electrician acord asistenta tehnica si

executie instalatii electrice, case, vile, apartamente, schimbat instalatii(cupru), reparatii, modificari, montaj tablouri electrice, corpuri de iluminat, prize. Calitate, seriozitate, (0723.022.738/ 0723.022.738 instalatii_electrice70@yahoo.ro 92. Electrician automatizari si reparatii,

executie si mentenanta instalatii electrice civile si industriale.Executie tablouri electrice civile si industriale.Casa inteligenta.Ofer garantie si factura. (0768.826.378

116. Executam acoperisuri, reparatii, vopstorii, reparatii de urgenta, executam acoperisuri din orice tip de tabla sau tigla ect. (0760.827.889 117. Executam acoperisuri, tigla metalica, dulgherie, mici/mari reparatii de urgenta, firma autorizata, 20% reducere; (0746.708.681 118. Executam amenajari interioare de la A la Z Echipa tanara executa amenajari interioare de la a la z inclusiv instalatii electrice si sanitare; (0737.213.470 119. Executam avantajos zidarie, ten-

cuieli, rigips, polistiren, zugraveli, pavele, faianta, gresie, gleturi, renovari, consolidari, demolari; (0755.125.452

case, apartamente sau spatii comerciale, echipa noastra formata din oameni cu experienta, 20-35 ani vechime, executa lucrari de calitate in domeniul constructiilor, amenajari interioare si exterioare, (0724.979.155

93. Electrician autorizat execut lucrari

complete instalatii noi cupru, case, vile, apartamente, impamantari, contoare pasante, Adrian; (0720.137.382

120. Executam constructie blocuri in Bucuresti, constructie blocuri structura finisaje, firma constructie bloc structura + finisaje interioare manopera + materiale la cheie 370 euro + tva calitate ireprosabila termen executie foarte rapid, (0769.076.165

72. Cosar, sobar autorizat efectuez lucrari

94. Electrician autorizat execut

121. Executam instalatii sanitare,

75. Demolari, evacuari, consolidari de

43. Amenajari interioare, exterioare, placari polistiren, zugraveli, gresie, faianta, izolatii terase, la preturi minime, reduceri pensionari; (0723.748.480

orice tip demolari, consolidari si refaceri de lucrari si evacuari de orice tip, pret variabil in functie de lucrare, valabil in toata tara; (0732.945.313 durablemansion@gmail.com

44. Amenajari interioare, gresie, faianta,

76. Desfundare tubulatura canalizare -

vidanjare. Vidanjare Bucuresti si Ilfov. Servicii oferite : - desfundare tubulatura canalizare cu presiune; - vidanjare ape menajere - decolmatare camine / Base; inspectie video canalizare CCTV; (0767.581.843 77. DIRIGINTE DE SANTIER Firma de consultanta oferim servicii de dirigentie de santier si de management de proiect pentru constructii. 0720805964www.dirigintede-santier.com (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com 78. Diriginte saniter autorizat, supervizez

si intocmesc cartea constructiei pentru lucrari de constructii civile si edilitare; (0723.172.158

79. Echipa prestez amenajari interioare de calitate si durabile, ofer servicii de curatenie si intretinere imobile, scari de bloc; (0721.522.044/ 07293645401

157. Instalator profesionest execut

lucrari: sanitare, termice, gaze. Depanare: aragaze, centrale termice, hidrofoare. Montaj senzori gaze electrovalve, termostate ambient. Preturi negociabile. (0730.310.810 158. Instalator profesionist Bucuresti, instalator inginer cu 17 ani experienta relevanta execut instalatii sanitare, termice si gaze. Cer si ofer seriozitate. Calitate garantata si garanatia lucrarii pe termen lung. ING. Popescu Marian; (0775.605.417/ 0724.728.304 robert_maxx_2005@yahoo.com

rapid instalatii noi, reparatii sau inlocuire instalatii la apartamente, case. Montez tablou, sigurante, prize, bransament. Garantie, executie rapida; (0722.400.497 95. Electrician autorizat Bucuresti electrician profesionist, va pun la dispozitie serviciile mele pt a va ajuta sa rezolvati orice problema pe care o intampinati cu instalatiile electrice sau orice modificare pe care vreti sa o aduceti; (0765.341.522 96. Electrician Bucuresti si Ilfov. Executam instalatii electrice de joasa tensiune la case si apartamente. Inlocuim traseele de curent din aluminiu cu trasee noi din cupru. Adaugam circuite separate pentru aer conditionat, (0720.046.422 97. Electrician Bucuresti, Ilfov electrician

incalzire, centrale, scurgeri coloane. Oferim garantie; (0772.166.845/ 0749.316.097 122. Executam lucrari in constructii, firma executam: constructii case, in baza unui proiect, la rosu sau la cheie. Zidarie, glet, sape, rigips, tencuiala, izolatii exterioare, acoperis. Renovari case si apartamente de la A-Z.Orice tip de lucrare. 100 {; superoferta2009@yahoo.com 123. Executam toate tipurile de lucrari de

constructii Total Solid Construct SRL-D: executam toate tipurile de lucrari de constructii necesare realizarii case: demolari si decopertari, tencuieli interioare, turnare sapa de egalizare, sapa autonivelanta, (0766.840.318/ 031.435.36.44 office@constructii-tsc.ro

Bucuresti, inlocuire prize, intrerupatoare, comutatoare: - montaj corpuri iluminat (lampi, becuri, neoane), - instalare protectie contra socurilor electrice, a electrocutarii (protectie diferentiala) (0767.200.203 101. Electrician profesionist in Bucuresti/ Ilfov 24/2 electrician profesionist cu mare experienta in domeniu, va pun la dispozitie serviciile mele pentru a va ajuta sa rezolvati orice problema aparuta in instalatia electrica; (0769.749.676

mente, case, vile. Modificari/ montaj doze si cositorit legaturi, montaj doze aparat si a intrerupatoarelor, prizelor aferente, montajul tabloului electric, (0767.784.998 142. Instalatii electrice, exclusiv; (0730.702.001/ 0787.872.829 sionescu.el@gmail.com 143. Instalatii electrice, sanitare si termice asiguram interventii rapide si lucrari electrice: instalatii noi sau inlocuiri, tablouri electrice, montare corpuri iluminat, depanar, remedierea defectelor aparute in instalatia electrica (0726.474.813 144. Instalatii HVAC-R ventilare, frigorifice, incalzire, sistem split/ multisplit, blower pentru tubulatura, rooftop, chiller, ventiloconvectoare, pompe caldura, turn racire, sisteme VRV, sisteme de umidificare, dezumidificare sisteme climatizare closecontrol, (031.805.64.06/ 031.805.64.06 amteh_international@amteh.ro 145. Instalatii mecanica si tapiterie

125. Exsecutam acoperisuri mansarde

de ori ce tip, montam tigla metalica tip lindab, tabla zincata jgheabur si burlane si orice tip de reparatii. Oferim serioziatate. (0748.629.800

100. Electrician non-stop 24/7,

141. Instalatii electrice pentru aparta-

146. Instalatii si amenajari interioare

98. Electrician execut instalatii electrice,

interventii de urgenta pentru:Lipsa tensiune aparatamente, case, birouri, etc,defectiuni tablouri electrice, mondernizare si inlocuire taboluri electrice; prize si intrerupatoare; (0764.038.685

tari, serviciile oferite de noi: placari termoizolante cu polistiren, termoizolatii, hidroizolatii blocuri, hidroizolatii terase, reparatii acoperisuri, tabla, tigla, ardezie, reparatii fatade, (0767.824.631 office@highalpin.ro

carton, parchet laminat, gresie, faianta, case la rosu; (0742.528.815

124. Executam zugraveli, montam gips

99. Electrician interventii Bucuresti, ofer

140. High Alpin, servicii de alpinism utili-

de scena Amenajari sali de spectacole,proiectare, executie si montaj instalatii de scena pentru teatre,tapiterie de scena. (021.434.95.24/ 0722.458.475 prothalia@yahoo.com

din 2002, efectuez si repar instalatii electrice.Mai multe detalii telefonic 1 L; (0752.350.158 bgdnantonescu@yahoo.com

tablouri 220-380 V, aplice, prize, case vile, apartamente, convenabil; (0724.129.669

139. HIDROIZOLATII, execut lucrari de hidroizolatii cu membrane bituminoase profesionale pentru terase de bloc, hale, fundatii, balcoane, garaje etc, execut si reparatii: inlocuire guri de scurgere aeratoare, seriozitate (0740.075.174

126. Faianta -gresie 30 Lei/mp, tencuieli

15 Lei, glet 8 Lei, lavabil 5 Lei, ap. zugravit 1.500 Euro; (0728.400.939 127. Faiantar Zugrav Rigipsar Instalator Parchetar Meseriasi executam amenajari interioare si renovari prestand urmatoarele: Montaj parchet laminat, Montaj gresie si faianta,Montaj rigips, compartimentari din rigips, scafe si masti din rigips, (0745.554.551 128. Firma constructii rezidentiale, hale

indrustriale oferim servicii complete constructii rezidentiale si nerezidentiale, hale pe structura metalica, demolari controlate, inchirieri echipamente constructii, inchirieri utilaje miniexcavator, buldoexcavator; (0726.000.347

Sanitare, termice, incalzire, masini de spalat, aragazuri. Reparatii subsoluri, schimbat coloane de apa, coloane de scurgere, coloane de incalzire. Faianta, parchet, rigips. Interventii 24/24 ore. (0746.989.646/ 0726.466.277

183. Montez, raschetez, paluxez parchet clasic si laminat din 1985 (0720.170.233/ 0766.304.178 184. Nise, masti, scafe rigips Echipa efec-

tuam lucrari de amenajari interioare, orice tine de ghips-carton nise, scafe, pereti, tavane, acoperiri grinzi, mansardari. Rog si ofer seriozitate; (0761.867.843 185. Paravane din sticla pt baie la coma-

da, cabine de dus, oglinzi de baie, pereti

nicoleta_corina.calin@yahoo.com

188. Parchetar raschetez, montez orice

tip scari, dusumele, usi interior, zugraveli; (0720.551.903

189. Parchetar montez, raschetez, paluxez. Masina cu aspirator, preturi minime; (0724.608.136 190. Parchetar, montat parchet si raschetat parchet clasic, parchetari Bucuresti montat parchet, parchetar chituit parchet, parchetar lacuit parchet, parchetar reconditionat, toate tipurile de parchet: (0743.457.184/ 0722.773.366 191. Pas Instal. Instalatii sanitare, termice,

electrice. Instalatii sanitare exterioare, Alimentare cu apa. Canalizare menajera si pluviala. Instalatii de stingere incendiu. Drenari. Instalatii sanitare interioare. Alimentari cu apa si canalizare, (021.451.03.95/ 0371.141.781 office@pasinstal.ro

1, 2, 3, 4, 5, 6. Construiti sau renova?i? Aveti nevoie de ajutor la montarea unui aragaz sau a unei masini de spalat?Puteti conta pe noi in orice problema legata de: instala?ii de gaze, montaj si service centrale. (0720.103.769

192. Pavaj exterior si interior - beton amprentat beton amprentat va pune la dispozitie cele mai recente si inovatoare tehnologii de pavaj exterior si interior pentru amenajarea spatiilor private si publice. Beton (0747.278.702

160. Instalator sanitar Instalatii termice si

193. Persoana fizica execut lucrari de glet, glafuri, lavabil, culori, rog seriozitate si respectarea intelegerii, fara comision; (0764.924.465

161. Instalator sanitar Bucuresti montez robinetii, baterii, chiuvete, masini de spalat, calorifere, reductii de inlocuit la calorifere cu puisori de aerisire, wc-uri, bazine, instalatii cupru, ppr, pexal, boilere, desfundari chiuvete cazi etc (0724.964.347

194. Pompare beton Bucuresti si impre-

structuri lemn case, pergole, terase, acoperisuri. Scari interioare: placare, scari elicoidale, integral lemn. Mobilier exterior: gradina, terasa. Mobilier divers: lemn masiv, semifabricate, (0771.115.040

finisaje Cauti un constructor pentru noua ta casa, doresti sa renovezi, sa izolezi sau sa faci finisaje medii sau de lux, casei tale, aplicam microciment si beton amprentat pe pardoseli, curti, pereti, (0774.300.981

si fotolii. Servicii de spalare si curatare canapele, saltele, fotolii, scaune materiale textil, tapiterie auto, etc. Metoda injectie extractie cu detergent activ, 100 L; (0722.381.928

4, 5, 6 Asiguram servicii de instalatii sanitare, termice si de canalizare non stop in tot Bucurestiul. Vi s-a spart o teava in toiul noptii si nu stiti ce sa faceti, un singur telefon la noi si va ajutam, (0749.040.066/ 0766.889.914

166. Lucrari lemn, consultanta si executie

67. Constructii la cheie, instalatii, ame-

71. Construim, renovam si amenajam

156. Instalator Bucuresti sector 1, 2, 3,

miniu si PVC producem si comercializam urmatoarele produse: jaluzele exterioare (rulouri) din aluminiu, jaluzele exterioare (rulouri) din pvc, jaluzele exterioare usi de garaj, (0722.534.353

de orice fel, demolari, renovari, garantam constructii la cutremur de 7 grade Richter. Oferim cartea constructiei inclus servicii de proiectare urbanism, avize etc., bonus 25 m gard. In toata tara; (0765.213.837

repar / modific tablouri electrice, instalatii electrice si de curenti slabi (internet, interfon, videointerfon, telefon, tv, sunet), circuite suplimentare pentru plite electrice; (0724.111.441/ 0745.595.842 office@electricianpfa.ro

Instalator autorizat, nondin sticla, usi de sticla securizata, oferim stop, execut: instalatii san- transport si montaj, consiliere si masuratori in Bucuresti, Ilfov si in tara, itare, termice: apometre, (0724.658.135 cazi, chiuvete, wc+rezervor, robineti, baterii, tevi sparte, 186. Parchetar experienta 25 ani montez parchet laminat, clasic, stratificat, reparatii centrale termice, parchet, ajutor cumparare, transport; calorifere, desfundari (0762.271.242 sifoane, scurgeri; 187. Parchetar montez, rachetez, palux(0733.722.294/ ez, masina cu aspirator, preturi minime, 15 0724.427.666 L; (0724.608.136 155.

165. Jaluzele si rulouri exterioare din alu-

66. Constructii case, vile la rosu, garduri

construiesc case la rosu si finisate, la preturi mici; (0722.529.094/ 0768.476.720

repara: obiecte sanitare, hidrofoare, calorifere, boilere, coloane apa-gaze, aragaze, sigilari apometre; (0720.433.272/ 0785.887.402

164. Interventii si reparatii hidrofoare Inginer specialist pompe si hidrofoare, asigur montaj si service pentru sisteme de alimentare cu apa: pompa submersibila put, pompa de suprafata cu aspiratie din rezervor si functionare, (0741.401.674/ 0727.287.077 hidroforperfect@gmail.com

din Porotherm sau din lemn, la cele mai bune preturi din Romania. Constructii case, amenajari, avem servicii de cea mai buna calitate, la un pret mic/ Folosim cele mai noi tehnologii in domeniul constructiilor: echipe de muncitori calificati cu o bogata experienta in domeniu pentru a construi casa dvs. la cel mai inalt standard si in cel mai scurt timp; (0735.390.490

70. Constructor batran cu echipa

154. Instalator autorizat monteaza,

163. Instalator termice, sanitare si gaze montez calorifere noi si din fonta, schimb reductiile, echipez cu robinet de tur-retur si aerisitor, montez obiecte sanitare, schimb robineti de trecere, pompe de put hidrofor, bai si bucatarii de noi. (0723.035.540 concept.install@yahoo.com

65. Constructii case la rosu sau la cheie

interioare. Firma de constructii ofera servicii pentru urmatoarele categorii de lucrari: tencuieli mecanizate, sape mecanizate, placari si compartimentari cu rigips, (0734.415.444

153. Instalator autorizat ANRE termic sanitar si gaz execut lucrari si reparatii la pretul corect si cu materiale de calitate. Respect si calitate, profesionalism. Obiecte sanitare, calorifere. (0761.547.045

162. Instalator sanitar Bucuresti, Ilfov Sud prestez servicii de instalatii sanitare, bai, bucatarii, coloane, montaj centrale termice, calorifere, avarii, interventii, inundatii, canale infunfate etc preturi rezonabile, constatare gratuita. (0724.531.405

jari, zugravi, executam tot ce tine de domeniul constructiilor, de la fundatii pana la lavabila. Constructii case la rosu sau la cheie, case de lemn, renovari, instalatii electrice si sanitare, zugravit, gresie. (0785.126.327

68. Constructii la cheie, renovari, izolatii,

152. Instalator autorizat instalatii sanitare si termice, reparatii, montez cada, chiuveta, wc, calorifere, orice obiecte sanitare. Garantie, executie rapida; (0722.400.497

sanitare si modificari la instalatia veche, montez centrale, calorifere, hote, laoare, etc, (0764.139.864

lemn modelul nostru sau al clientului. Echipa serioasa. (0721.766.113

najari interioare, Dan; (0770.543.525

151.

159. Instalator prompt in Bucuresti sect.

64. Constructie casa, renovari, amena-

74. Curatenie, oferim servicii de curatenie. Pentru Bucuresti si Ilfov valabil. Detalii la tel. (0732.945.313 durablemansion@gmail.com

47. Amenajari, glet 5 Lei/mp, lavabil 4 Lei/mp, tencuiala 10 Lei/mp, apartament zugravit 500 Euro; (0724.641.540

cavouri, apa, haznale, santuri, gaze si orice fel de sapaturi, oriunde in tara; (0720.294.432

carota carotare beton. Gauri profesionale executate cu masina de carotat, fara praf si fara mizerie datorita captatorului de apa si aspiratorului; (0737.812.317

63. Confectionez terase, foisoare din

42. Amenajari interioare de calitate, sun-

oastra, alei gradina, amenajari gradini, decoruri gradini, fantani arteziene, mobilier exterior, sisteme de pompare, amenajari acvatice, cascade, arhitectura peisagera; (0720.501.490/ 0720.501.491 office@agresivdesign.ro

113. Execut sapaturi gropi inmormantari,

136. Gaura hota, aer conditionat, centrala,

fier forjat, realizam grilaje metalice din fier forjat pentru geamuri, balustrade interior/ exterior, balcon din fier forjat, por?i si garduri la cele mai mici preturi dupa piata si cu o calitate garantata 130 L; (0752.392.660/ 0764.282.051 confectiifier@yahoo.com

73. Curatare canapele, spalare canapele

46. Amenajari pentru gradina dumneav-

punem geamuri, vopsesc grilaje, cruci, fier la vanzare, oriunde in tara; (0720.294.432

135. Gard din beton saxon 1, transport gratuit Preturi gard beton (include si stalpi clasici 12 x 13 x 220/270 cm):gard cu inaltime de 1,60 m:109 lei/metru liniar gard, gard cu inaltime de 2,10 m:139 lei/metru liniar gard stalpi cu model piatra. (0749.123.451/ 0749.123.452 contact@mesteresti.ro

62. Confectii metalice grilaje balustrade

41. Amenajari interioare - experienta SUA ofer servicii de amenajari interioare: Vopsit, gletuit, slefuit, finisaje diverse. Rigips: compartimentari, scafe, pereti falsi, etc. Montaj parchet. Experienta SUA. Preturi competitive; (0765.806.233

45. Amenajari interioare, exterioare amenajari scari de bloc, amenajari apartamente, garsoniere, vile montaj, gresie, faianta, parchet, usi interior, draperii, amenajari profesionale, Andrei Penescu, general manager, (0721.446.252

112. Execut reparatii felinare, lumanari,

adancime, denisipari si prelungiri, asiguram debit apa; (0729.782.533/ 0763.181.900

61. Case la rosu, gri, gata. Cauti case la rosu? Noi suntem cheia. Societate cu experienta de 13 ani pe piata, echipe profesioniste si cel mai bun raport pret-calitate in constructii civile industriale si agricole. (0751.264.808

de coserit si sobarit in orice zona a Bucurestiului. Accept si provincia. Pentru mai multe detalii, nu ezitati sa ma sunati (0764.535.693/ 0729.599.983

marmura, parchet, rigips, glet, zugraveli, instalatii electrice si sanitare, termosistem, hidroizolatii. Preturi mici, calitate maxima, seriozitate si integritate; (0728.606.585 anto_7508@yahoo.com

111. Execut lucrari interioare apartamente, vile, case, rigips, glet, faianta, gresie, parchet montaj, montat usi etc, la preturi avantajoase, (0765.142.122

ANRE executa bransamente, interioare. Bucuresti si Ilfov (0720.565.841/ 0764.411.353 buduvictor@yahoo.com

60. Case la rosu sau la cheie, material + manopera sau numai manopera, variante regie proprie sau pe firma, preturi corecte in functie de proiect, Bucuresti si in tara; oferim si solicitam seriozitate (0732.945.313 durablemansion@gmail.com constructii.durablemansion.com

40. Amenajari apartamente, zugraveli, gleturi, faianta, gresie, parchet, sapa, rigips, etc., neg.; (0769.447.079

tem o echipa de amenajari interioare care se axeaza pe calitate, promtitudine si seriozitate interesati sa fim recomandati de catre dvs mai departe.Noi va oferim urmatoarele servicii: (0726.662.249

negru/color, sculptez pe cruci, placi, oriunde in tara; (0720.294.432

132. Firma de reparatii instalatii electrice ABil Electric executa: bransamente, Instalatii de contorizare energie, Sisteme incalzire electrica pardoseala, instalatii electrice de joasa tensiune, instalatii impamantare si paratrasnet, (0723.187.600/ 0728.964.975 portalelectric@gmail.com

134. Forez puturi apa mica si mare

57. Burlane, jgheaburi, tigla metalica, dulgherie, lucrari si in afara Bucurestiului; (0724.716.882

time munca la inaltime, toaletat copaci. Alpin prof util executa: termoizolatii placat pereti cu polistiren, hidroizolatii rosturi placi exterioare, montat reclame/ bannere; (0723.285.482

tip de lucrari (constructii case la rosu sau la cheie canalizari, alimentari cu apa, drumuri, hale industriale, renovari). Avem ingineri specialisti.www.constructii-renovari-consolidari-case.ro (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com

133. Firma instalatii electrice autorizata

87. Echipa zidari, Rigips ,finisaje, gresie,

25. Alpinism uilitar, alpinisti utilitari la inal-

179. Montatori cu experienta lucrari acoperisuri Meseriasi constructori executa lucrari mansarde, acoperisuri, monteaza tigla metalica, sisteme si accesorii pluviale; (0738.055.222

130. Firma de alpinisti utilitari in Bucuresti

109. Execut lucrari de foarte buna calitate, preturi avantajoase, seriozitate, calitate, referinte. Zugrav particular; (0720.972.538/ 0775.583.762

inox. Realizam modele balustrade inox si scari inox in conformitate cu cerintele dvs. si incadrate in designul arhitectural existent. Echipa noastra se deplaseaza in Bucuresti si Ilfov sau imprejurimi, (0728.550.047/ 0724.269.527 rod_inox@yahoo.com

polistiren, reparatii fatade, montare, reparatii si vopsitorii, tabla, jgheaburi, burlane, hidroizolatii, zugraveli scari de bloc, instalatii sanitare; (0744.372.095

150. Instalator accesibil autorizat aragazuri, apometre, centrale termice, calorifere, robineti, baterii, wc+bazin, obiecte sanitare, senzori gaze; (0720.992.196

Instalator accesibil, non 180. Montez mocheta rapid calitativ Montez orice fel de mocheta la orice ora, pe stop, execut: instalatii sanlipire, underlay, gripere, pereti sau trepte, itare-termice, apometre, ma pute-ti suna oricand, montajul se va 104. Execut amenajari, particular, glet, Constructii: renovari, tencuieli, termoizoexecuta cat mai rapid, (0770.258.898 boilere, centrale-calorifere, ipsos, zugraveli, sape, gresie, faianta, latie cu polistiren, zugraveli, silicoane, chicazi, chiuvete, wc+rezervor, rigips, parchet; (0720.527.141 tuire, tencuiala decorativa, vopsea lavabi181. Montez orice tip de mocheta, pe robineti, tevi sparte, baterii, orice la.Montat / demontat structuri metalice. tip de suprafata, oriunde si oricand 105. Execut case la rosu de la 35 euro m, Montari / demontari jgheaburi; desfundari sifoane - scurg- dar nu si oricum, nu solicitam avans pentru construim case la rosu la un pret de la 35 (0771.148.325 contact@alpinistiutilitari.ro lucrare, (0720.777.691 ( 0724.600.234/ eri subsol; euro m. 35 {; (0770.248.832 0769.856.694 131. Firma de constructii executam orice 182. Montez tablouri electrice execut /

83. Echipa experta, executam totul la comanda dvs., acoperis, jgheaburi, burlane, din orice tip de tabla + mansarda, preturi mici, discount 15%; (0721.044.495

sanitare, echipa formata din instalator si electrician cu experienta de peste 18 ani executam, reparam si modificam instalatii termice, eletrice si sanitare la un pret convenabil si intr-un timp foarte scurt 100 L; (0727.356.330 georgescuionutsorin@yahoo.com

129. Firma de hidroizolatii, Noi suntem ceea ce cauti Hidroizolatii terase: terase circulabile/ necirculabile, reabilitari si reparatii; terase verzi cu vegetatie si reabilitarea celor vechi, hidroizolatii beci, fundatii, hidroizolatie jardiniere, (0726.339.894 contact@stadicon.ro

3

167. Lucrari lemn, consultanta si executie

structuri lemn: case, pergole, terase, acoperisuri. Scari interioare: placare, scari elicoidale, integral lemn, Mobilier exterior: gradina, terasa, (0771.115.040

168. Lucrari reparatii tamplarie lemn tam-

plar cu 20 ani experienta execut orice constructie/ lucrare din lemn: montaj/ reparatii scari, montaj/ repararii usi ferestre de lemn,reparatii orice constructie lemn- amenajari interioare lemn; (0722.804.950

169. Lucrari, zidarie, zugrav, faianta, glet,

rigips, meserias disponibil lucrari zidarie, zugrav, faianta, glet, rigips, usi, instalatii sanitare.Lucrari de calitate, timp scurt de realizare a lucrarilor, recomandari foarte bune, (0753.623.673

170. Meserias efectuez lucrari de: zicarie, tencuiala, zugraveli, parchet si dulgherie, fierarie, negociabil; (0756.420.720 171. Mester construiesc seminee si cosuri, modele la cerere. (0726.173.856 172. Montaj acoperisuri, tabla Lindab/zincata, lucrari monumente istorice. Orice reparatie, in toata tara. 20% reducere; (0753.709.391 173. Montaj raschetat parchet, montaj parchet laminat 7 lei/mp, stratificat 15 lei/mp, stratificat lipit 20 lei/mp, lemn masiv 20 lei/mp, raschetat + l?cuit 20 lei/mp, deck piscine, terase lemn, scari interioare, scule profesionale; (0768.337.335 174. Montaj si reparatii acoperisuri, ca este vorba de montarea unei ferestre de mansarda, a unui acoperis complet nou sau o reconditionare a unei invelitori vechi, vrem sa fim mai mult decat niste vanzatori de materiale (0744.176.354 cristian.feher@rmapro.ro 175. Montaj tapet Bucuresti Echipa de profesionisti cu experienta de peste 10 ani in domeniul amenajarilor interioare, efectuam lucrari de montaj tapet si fototapet in Bucuresti si Ilfov. Pretul pentru montaj tapet este 15 lei/mp. 15 L; (0755.376.281

jurimi, firma, executa lucrari de pompare beton cu pompa Putzmaister P715 noua, statica, pompare 18mc/h, coloana furtun 100 m, personal calificat, in Bucuresti si in imprejurimi, ptr. lucrari mici min. 2 ore. 200 L; (0732.611.947/ 0744.505.911 mioara702000@yahoo.com 195. Porti fier forjat, balustrade inox si fier forjat o echipa profesionista cu o experienta de 16 ani in domeniu va asteptam cu promotii atat la fier forjat cat si la inox. Reduceri 20% luna aceasta; (0733.315.548 196. Profesional, emailari cazi de baie, chiuvete diverse culori, fara demontare, seriozitate, garantie, experienta. Executie de calitate la cel mai bun pret. Preturi incepand de la 200 lei. (0762.441.333 reparatiicazibaie@yahoo.ro 197. Proiectare de arhitectura pentru toti. Proiectam casute si cladiri mari. Lasand gluma, AsiCarhitectura - birou arhitectura si design de interior, ofera proiectare completa pentru proiecte de arhitectura, (0724.873.849 office@AsiCarhitectura.com 198. Proiecte arhitectura, locuinte, hale, birouri, firma de arhitectura, rezistenta si instalatii realizam proiecte complete pentru diverse programe de arhitectura. (ansambluri rezidentiale, showroom, hotel).Preturi arhitectura de la 2 euro/mp. 2 {; (0726.194.113/ 0726.194.113 heroesdanutza@yahoo.com 199. Racodari gaze, instalatii gaze,

executie proiecte, obtineri avize etc., la cele mai mici preturi; (0737.342.851

200. Rafturi metalice depozitare, de vanzare rafturi metalice, depozitare inaltime 2.5 m, 3 m latimi 400, 600, 700, 1000. Preturi incepand cu 50 ron ml; 50 L; (0761.788.536 201. Reconditionari, emailari cazi de baie Efect de portelan, prin pulverizare pistol cu aer cald, rapid si eficient noi multumim orice client, experienta, profesionalism, garantie 4 ani, 300 L; (0723.349.476 202. Reemailez, reconditionez cazi de

baie, chiuvete; (0753.048.233

203. Rehau la pret de producator, plase

insecte, jaluzele orizontale - verticale, rulouri exterioare din aluminiu; (0727.881.274/ 0765.815.592

204. Renovari apartamente, gresie, zugraveli, tapet Echipa cu experienta in domeniu executam renovari totale sau partiale, glet, zugraveli, tapet, gresie si faianta, instalatii sanitare si electrice, etc. La cerere ne ocupam de procurarea materialelor, (0720.993.122 205. Renovari interioare si exterioare, executam orice lucrare de consolidare, constructii si reconstructii, amenajari interioare, exterioare la preturi foarte avantajoase.Executam lucrari complexe de amenajari interioare si exterioare. (0720.074.400 206. Renovari rapide camere lavabil sau glet de la 200-1500 lei, echpa meseriasi executam interioare si exterioare Bucuresti si Ilfov cu incepere imediata, preturi de la 5-50 lei/ mp negociabil, deplasare gratuita; (0766.228.168 207. Renovari si amenajari locuinte, spatii, Finisaje interioare-exterioare, termosistem, hidroizolatii etc., Bucuresti, Ilfov; (0732.945.313 durablemansion@gmail.com 208. Reparati acoperisuri Reprezentantii

acoperisi la cererea clientului modificari, masardari, tigla metalica, ceramca,i tabla zichata, jgheaburi, buline si alte acesorii; (0757.734.060

176. Montaj usi, montaj parchet, montaj

147. Instalatii termice, sanitare civile si industriale, instalatii incendii (hidranti interiori, exteriori, instalatii splinkere, grupuri de pompare; (0765.114.434

lambriu, echipa profesionista cu vechime de peste 20 ani executam lucrari de montaj ferestre, montaj parchet stratificat, montaj parchet masiv finisat, montaj dusumea, scari de lemn. (0725.878.350 ion_iulian2007@yahoo.com

209. Reparatii acoperis, constructii, tabla, tigla, constructii si reparatii de acoperisuri pe structura de dulgherie cu tigla ceramica, tigla metalica, tabla cutata, tabla lisa, ondulina, daca nu aveti proiect ne ocupam si de partea de proiectare. (0722.835.346

148. Instalator bun si ieftin sanitare, ter-

mice, gaze, gresie, faianta, parchet, zugraveli. Factura, garantie (0775.603.830 wenemil3@yahoo.com

177. Montaje usi interior simple, 50 lei

buc., metalice, 120 lei buc., parchet laminat, mobila, tamplar Constantin; (0736.590.172

210. Reparatii acoperis, tigla, burlane, izolatii. Renovari, acoperisuri, tigla metalica. Hidroizolatii, burlane si jgheaburi.Firma de acoperisuri.Montaj acoperis tigla metalica.Reparatii acoperis tigla ceramica.Montaj invelitori acoperisuri. (0734.403.799

149. Instalator particular autorizat mon-

178. Montare si modernizare instalatii electrice, montari instalatii electrice pentru case si apartamente(civile si industriale), inlocuire tablouri electric si echipare cu aparatura de protectie, modernizari instalatii de prize si iluminat. (0787.634.372

211. Reparatii acoperisuri, montaj, dulgherie, mansardari. Executam lucrari la cererea clientului: reparatii la orice sistem de acoperis, montaj acoperis, montaj sisteme pluviale, montaj tigla metalica, reparatii dulgherii, reparatii mansardari; (0746.425.641

tez si repar instalatii sanitare, termice, canalizari si gaze. Montaj masini spalat, aragaze si obiecte sanitare. Factura si garantie. 50 L; (0722.883.229 catrinamariusdragos@gmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


4

25 septembrie 2017

4

PRESTÅRI SERVICII 212. Reparatii cazi de baie in Bucuresti

garantie 6 ani firma noastra, Tasumcad Prest Serv SRL-D va propune: reconditionare cazi de baie, reconditionare tavite de dus, chiuvete, pentru orice culoare si orice model. Oferim cea mai buna calitate.Servicii: (0760.998.677/ 0749.770.229 contact@recondcazidebaie.ro 213. Reparatii infiiltratii acoperisuri exe-

cutam rapid si profesional reparatii de acoperisuri si hidroizolatii terase bloc. Dupa executia reparatiilor acoperisul poate fi protejat cu o membrana lichida, (0731.228.163 214. Reparatii, inlocuiri tablouri electrice

Electrician autorizat, specializat in depanarea si asamblarea tablourilor de distributie prestez urmatoarele lucrari electrice: reparatii sau inlocuiri tablouri electrice de distributie, (0722.761.703 215. Rulouri exterioare, plase anti insecte

si usi de garaj tip rulou confectionate cu materie prima de inalta calitate, prelucrata de oameni cu o experienta de peste 10 ani, (0731.535.890

247. Zugrav, faiantar, parchetar Meseriasi

particulari executam amenajari si finisaje interioare si exterioare in Bucuresti si Ilfov. Preturile se pot negocia in functie de lucrare. Acceptam orice lucrare, chiar si lucrari de mici; (0755.413.237 248. Zugrav, gletuiesc, tencuiesc, totul la

pret mic zugravesc, gletuiesc, tencuiesc, repar glafuri, torn sape, montez parchet laminat, gresie, faianta, tapet etc. Cer si ofer seriozitate. Preturi decente, negociabile; (0755.686.522 249. Zugrav, rigipsar cu experienta exe-

cut zugraveli, lavabile, glet, compartimentari, rigips, tavane false, casetate, etc. Asigur seriozitate; (0723.054.182 250. Zugrav, rigipsar, parchetar, faiantar, zidar, meserias cu echipa completa execut lucrari de renovare completa, amenajari si finisaje interioare/exterioare la cheie pentru orice spatiu, apartament, casa, vila, magazin etc. (0755.171.085

19. Cursuri asistente medicale -Scoala

Postliceala FEG Bucuresti, face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala europeana acreditata MECS Ordin nr. 3985/13.05.2008. Diplomele sunt recunoscute national si international. Adrese Bucuresti: str. Walter Maracineanu nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A, sect. 1, tel.: 021.311.10.54/ 0788.424.314 si Str. Badea Cartan nr. 6, sector 2, tel.: 031.405.27.30. Site: www.scoalafeg.ro; 20. Cursuri calificare 100 meserii: alimen-

251. Zugraveli glet, lavabila, faianta, gre-

tatie, turism, constructii, auto, infrumusetare, SSM, PSI, ANRE, certificate Ministerul Muncii. www.fundatiaapt.ro; (0744.437.105/ 0784.238.728

verificare P.F.A autorizat membru ASFOCH, oferim urmatoarele servicii:constructie si montaj seminee;- cerificare si intretinere seminee (se verifica starea izolatiei semineului, a racordului la cosul de fum (0753.568.556 alexandru.construct@yahoo.com

252. Zugraveli, gresie, faianta, izolatie fatada rigips, gleturi, izolatie fatada si multe altele. Zugraveli de calitate si curatenie pentru birouri, apartamente, vile (0722.302.480

21. Cursuri calificare-formare profesionala Cursuri alimentatie publica, constructii, servicii si notiuni fundamentale de igiena. Asociatia BBS este o organizatie nonprofit, neguvernamentala, apolitica,independenta fata de orice institutie. (0723.631.967/ 0765.276.239 asociatiebbs@yahoo.com

217. Servicii de asamblare si reparatii mobila prestez servicii de montaj si asamblare mobila la domiciliul clientului. Asamblez mobila dumneavoastra chiar si fara schita de instructaj in cel mai scurt timp posibil la domiciliul dumneavoastra; (0730.398.883

ular Bucuresti. Echipa meseriasi particulari executam lucrari de inalta calitate.Executam: zugraveli (glet, tapet, rigips, lavabil), faianta, gresie, granit, marmura, tencuieli, zidarii, sape etc. parchet laminat, (0767.124.657

22. Cursuri de arte martiale Bucuresti La Absoluto Fighting Center arte martiale pentru copii, cursuri autoaparare fete, antrenamente private Brazilian Jiu Jitsu, Kickboxing, Mixed Martial Arts, lupte libere, (0775.619.670 contact@absoluto.ro

Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri

23. Cursuri de Calificare si Formare Profesionala Design, Fashion, Beauty si Business sunt cele 4 mari domenii dupa care se pot clasifica cursurile Atelierele ILBAH. Inscrie-te la unul din cursurile pe care ti le punem la dispozitie; (0729.373.342/ 0751.705.943 inscrieri@ateliereleilbah.ro

216. Seminee/ constructie, reparatie si

218. Servicii de curatenie disponibilitate

24/24. Deplasarea este gratuita la dvs. atat in Bucuresti si Ilfov, prestam servicii la birouri, case, vile, hale, cluburi, restaurante, dupa zugrav, generala si pt. intretinere luni-duminica, (0787.692.222 219. Slefuit marmura si mozaic, travertin

placat marmura si turnat mozaic; (0740.667.843

220. Sobar specialist execut sobe, semi-

nee, reparatii, scuturat cosuri; (021.221.66.99/ 0745.991.298

221. Sobar specialist montez si re-montez

sobe de teracota pe lemn si gaz, seminee, cosuri etc.; (0787.587.212 222. Societate de constructii executa lucrari de zidrie, tencuieli, gletuire, placari exterioare, pardoseli etc.; (031.433.43.44/ 0738.797.457 223. Spal geamuri la birouri, magazine,

centre comerciale. Spal geamuri la preturi avantajoase spatii de birouri cat si magazine banci farmacii etc; (0731.400.592 224. Tabla zincata, mici reparatii, tigla ceramica, dulgherie, vopsit acoperisuri. 10% reducere; (0722.722.743 225. Tai lemne drujba asez, sparg cu toporul, oriunde e nevoie; (0720.294.432 226. Tamplarie pvc si aluminiu, montaj

tamplarie pvc si aluminiu, reparatii. 5 L; (0765.877.249/ 0765.877.249 K_drago@yahoo.com

227. Tapiter, tamplar, reconditionez canapele, pat, coltere, schimb imitatia piele, panza, cap- coada, structura rupta interior, structura solida lemn. Urgentele servire rapida; (0768.011.527 228. Tapiterie mobila, reconditionari Tapiter execut: auto inclusiv autobuze sau masini de epoca, canapele, fotolii, scaune, capitonaj usi, baruri, restaurante, sali de conferinta, reconditionari mobilier clasic, epoca, (0755.247.560 229. Tencuieli mecanizate, ciment, reteta

clasica, blocuri vile, case, preturi intre 15 lei. 15 L; (0744.660.888

230. Tencuieli mecanizate, amena-

jari interioare. Servicii de amenajari interioare si exterioare la preturi accesibile si calitate garantata. Serviciile noastre sunt: tencuieli mecanizate, design, instalatii termice si sanitare,instalatii electrice. (0722.778.899 office@amenajari-totale.ro 231. Termopane Rehau, Salamander -

Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80 - 100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/exterioare 10 euro/m. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura. (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80 office@designperfect.ro/ perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro 232. Termopane tamplarie PVC- Rehau

-Gealan- Salamander -Extruplast . La comanda de tâmpl?rie oferim plase antiinsecte gratuit. Rulouri exterioare / plase anti-insecte. Reduceri substantiale; 1 L; (0721.863.072 windows.thermo.safe@gmail.com 233. Termopane Germania la pret de

fabrica, montaj si transport; (0721.511.311

234. Transport mobila moloz veche,

nefolosibila, electrocasnice. Asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432 235. Usi de garaj sectionale, rulou direct din fabrica Usi de garaj pe orice dimensiuni sectionale din panouri sandwich de 4 cm, usi rulou din lamele de tabla/ aluminiu, rulouri pentru ferestre la preturi mici 60-110 euro/mp din fabrica, livrare inclusa. 100 {; (0722.455.662 udgr@udgr.ro 236. Zidar particular execut tencuieli, 120

L/mp, gled 7 L/mp, lavabil 5 L/mp; (0723.250.546

237. Zidar- faiantar- zugrav profesionist execut, finisaje de mare calitate, interioare si exterioare zidarii, tencueli, garduri, tencueli decorative, sape, gresie- faianta, rigips, hidro izolatii, polistiren, scafe, glafuri, gleturi, arcade, (0728.903.877 238. Zugrav execut zugravit, vopsitorii, lacuiri, reparatii, diverse, glafuri, termopan, parchet, faianta; (0727.957.787 239. Zugrav particular, efectuez lucrari de

calitate si avantajos. Sunati la tel: (0733.768.286

240. Zugrav -vopsitor isozar- restaurator

monumente arte, prestez servicii la domiciliul clientului; (0787.629.716 241. Zugrav cu echipa execut gle-

turi, sape, zugraveli, parchet, faianta, gresie, tencuieli, izolatii, apartamente la cheie, la cele mai mici preturi; (0737.342.851 242. Zugrav faiantar, ieftin si de calitate.

Echipa de profesionisti cu peste 10 ani experienta executam lucrari de zugravit vopsit cu mici reparatii la cele mai bune preturi, de la 250 ron per camera de 3x3. Aceste preturi le gasiti doar la noi, 250 L; (0775.265.245 243. Zugrav particular execut zugraveli

apartament 1000 euro, glet, lavabil, preturi mici; (0723.250.546 244. Zugrav particular execut zugraveli

apartament 1.500 euro. De calitate; (0723.250.546

245. Zugrav profesionist glafuri, gleturi, vopsitorii, polistiren, la preturi convenabile, - Danut; (0747.700.704 246. Zugrav, faiantar, rigips, parchet, montari sanitare executa meserias. Rog seriozitate, exclus intermediari; (0761.933.313

sie, parchet, instalatii sanitare, electrice, Ionut; (0726.754.215

253. Zugravim apartamente regim partic-

1. Absolvent master, profesor, meditez matematica, fizica, informatica, engleza, domiciliul meu sau al elevului, pret/ ora, 35 L; (0729.854.524 2. Academia de canto si balet Raluca Cioca ofera cursuri de canto, pian si balet, dar si de muzicausoara sau dans contemporan. Academia de canto si balet Raluca Cioca este un spatiu de descoperire a muzicii si dansului. (0741.470.336/ 031.105.98.96 contact@cantosibalet.ro 3. Academia de dans Ballet Art a fost înfiintata în 2001 de o echipa de profesionisti cu performante recunoscute atat în Romania, cat si pe plan european si cuprinde cursuri de balet pentru copii si cursuri de balet pentru adulti, (021.335.77.29/ 0723.225.538 office@balet.ro 4. After school individual cu teacher

Alina, pentru elevii de la clasa intai pana la a noua. Program flexibil, plata, zilnic ori lunar. 25 L; (0726.172.444 5. Agent de paza - 250 L, dispecer - 400

L, tehnician sisteme DSVCA - 648 L. Diploma in trei zile de la examinare; (0720.576.615/ 0760.128.554

24. Cursuri de dans pentru adulti si copii Pachet Standard : Pret Valsul mirilor este: 50 lei/60 min (pret pe sedinta) Pachet Valsul mirilor: 300 lei/ 6 sedinte / 60 min + 1 sedinta gratuita la restaurant) (0722.766.968 25. Cursuri de dictie Copilul tau are

defecte de vorbire: balbaiala, lipsa increderii in exprimare, se fastice usor ? Frecventeaza orele de dictie sustinute de un fost jurnalist si o voce de radio pentru rezolvarea lor. 25 L; (0746.968.452 orededictie@gmail.com 26. Cursuri de extensii de gene Crazy Mix acreditat, Academia de Beauty & Business Simetric este cea mai performanta scoala specializata in cursuri de micropigmentare si microblading, cursuri de extensii de gene Crazy Mix, cursuri de Business in Beauty (0766.328.985 inscrieri@academiasimetric.ro 27. Cursuri de limba engleza si ger-

mana, pentru copii, elevi si adulti. Alege programul de curs oferit de Global Learning. Vrei sa inveti limba engleza sau germana? Inscrie-te acum. Grupe de cel mult opt cursanti.Str Ion Racoteanu, sector 3. (072364817 info@cursuri-germana-engleza.ro

39. English&Deutsch Center predarea engleza si germana. Avand la baza experienta copiilor nostri in invatarea limbilor straine, suntem o echipa de profesionisti in predarea limbilor straine- limba engleza si limba germana. (0745.314.934/ 031.435.48.69 40. Eugen B., inginer ofer meditatii la 7 materii Matematica, 70 lei / doua ore, fizica 80 lei / doua ore, limba germana 75 lei / doua ore si 30 de minute, informatica 70 lei / doua ore, geografie 70 lei / doua ore, 75 L; (0747.630.598 41. Experienta 14 ani meditez elevi

matematica cls II-V rezultate excelente, diverse tipologii elevi, metode adaptabile pentru fiecare (simt si tact pedagogic). Sedintele se desfasoara numai la domiciliul meditatorului; (0737.188.678 meditatiimatematica@yahoo.com 42. FEG Bucuresti, Scoala Postliceala efectueaza cursuri calificare: infirmiera, operator calculator, coafura, frizerie, cosmetica, asistent social nivel mediu, tehnician maseur, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar- patiser, vanzator, tipograf, instalator, meserii constructii. Liceul F.E.G. face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 cursuri de zi, seral, frecventa redusa, profil: uman, acreditat MECS, ordin nr. 3516/28.03.2016. Se efectueaza inscrieri si la gradinita in limbi straine F.E.G. Bucuresti sector 1, str. Walter Maracineanu nr. 1-3, et. 2, camera 205A, tel.: 021.311.10.54/ 0788.424.314, sector 2, str. Badea Cartan nr. 6, tel.: 031.405.27.30. Diplomele sunt recunoscute national si international, site: www.scoalafeg.ro; 43. FEG Education organizeaza: cursuri de calificare: electrician, sudor, instalator, coafor, cosmetician, bucatar, ospatar et. Cursuri de specializare: tehnician energetician/ electrician, contabil, inspector resurse umane etc. Sediu din Bucuresti, str. Caderea Bastiliei nr. 58, lateral, in spate la ASE. www.feg.ro; (0756.876.091 44. Fizica, profesor experimentat medi-

tatii VI-XII, pregatire bc, admitere; (0726.206.001

45. Gradini?a Prietenii , cu program pre-

lungit, infiintarea Gradinitei cu program prelungit Prietenii Mei are ca scop dezvoltarea invatamantului particular, conform normelor si standardelor europene de organizare si func?ionare in vigoare (021.222.46.42 contact@gradinitaprieteniimei.ro 46. Grow Up, kindergarten si afterschool

prin activitatea sa, urmareste dezvoltarea inteligentei socio-emotionale si cognitive a copiilor, de la cea mai mica varsta.Misiunea fundatiei Grow Up consta in promovarea si sustinerea valorilor, (021.326.51.63/ 0723.668.275 office@growupkindergarten.ro 47. Hai sa ne jucam si sa invatam

engleza. Ofer meditatii la limba engleza pentru copii cu varste intre 3-7 ani (gradinita si clasa pregatitoare) la domiciliul meu in Tineretului, zona Palatul Copiilor, 35 L; (0723.128.214 48. Informatica gimnaziu, pregatire liceu

George Petre informatica gimnaziu, pregatire liceu, liceu (ciclul inferior), liceu (ciclul superior). Absolvent al Facultatii de Matematica si Informatica, Universitatea Bucuresti, 70 L; (0760.034.647 petregeorgee@gmail.com

6. Asistenti medicali. Scoala

Posliceala Studis, autorizata Ministerul Educatiei, inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la specializarile: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medicl balneofiziokinetoterapeut si recuperare. Diplome eliberate de Ministerul Educatiei, avantaje: numar de locuri cu si fara taxa, taxa in rate, burse de merit si sociale, se pot inscrie absolventi cu sau fara bacalaureat, Bucuresti, Str. Caderea Bastiliei nr. 58, sector 1. Site: www.scoalastudis.ro (0756.876.091 7. Before, after school clasa a 4-a la Scoala 97 Program Before School numai pentru copiii de la clasa a 4-a ai Scolii 97, strada Viorele 7, sector 4.Doar la 50 de metri de curtea scolii.Program de la 7:30 la 12. (0744.686.666 8. Birou traduceri, apostille, legalizari notariale, rapid ieftin si promt. Servicii profesionale, (0761.458.797 utilservice_traduceri@yahoo.com 9. Cadru didactic cu experienta meditez

elevi cls. I-IV, toate materiile (inclusiv limbi straine), 30 lei/ora, 30 L; (0760.355.343 10. Centrul de Meditatii Capri Bucuresti pentru a veni in intampinarea nevoilor tale, iti punem la dispozitie o mare diversitate de cursuri si meditatii individuale: Cursuri de limba engleza : Cursurile noastre sunt organizate pe 5 module (0731.237.857 contact@cursurimeditatii.ro 11. Centrul de Pregatire Profesion-

ala Alexanders curs tehnician veterinar, curs tehnician maseur (masaj)curs tehnician cosmetician, curs de coafura, curs frizeriecurs manichiura-pedichiura, curs unghii false, cursuri machiaj (0768.109.560/ 0768.102.944 12. Centrul Educational IBSEN Cur-

suri limbi straine Daca doresti un curs specializat sau intensiv de limbi straine, vrei sa-ti faci singur programul sau te simti in largul tau doar in compania profesorului si nu intr-o grupa de studiu, 120 L; (0722.710.351 contact@ibsen.ro 13. Colegiul Univ. Spiru Haret, admitere

Face inscrieri pentru anul scolar 20172018 la urmatoarele calificari profesionale nivel de învatamant postliceal: asistent medical generalist si asistent medical balneofiziokinetoterapie, (0721.808.577 sanitara.bucuresti@spiruharet.ro 14. Curs complet dermopigmentare, curs

acreditat, curs complet micropigmentare si microblading, kit de lucru inclus, curs acreditat, 16 octombrie 2017, rezerva-ti din timp locul de a participa la cel mai complex curs de dermopigmentist acreditat. (0725.427.293 15. Curs de limba engleza pentru copii Gratuit evaluare initiala: cunostinte, stil invatare si personalitate.Detalii curs: structurate in functie de nivelul initial de cunostinte al cursantilor, utilizator incepator (A1A2), (0723.772.727 victoriei@victoriaedu.ro 16. Curs engleza Metode modene, Cambridge, vrei toata atentia profesorului dar si sa beneficiezi de sansa de a interactiona cu alti vorbitori si de a-ti invinge astfel inhibitiile? Grupele de 3-4 persoane sunt solutia ideala; 40 L; (0744.998.774 info@invatengleza.eu

COLEGIUL UCECOM SPIRU HARET BUCURESTI ORGANIZEAZA CURSURI DE CALIFICARE PENTRU URMATOARELE MESERII:

coafor stilist, cosmetician, tehnician-maseur, coafor, ospatar, bucatar, optician, bijutier, mecanic auto, tinichigiu, vopsitor auto, frizer, manichiurist-pedichiurist, stilist, protezist unghii, croitor imbracaminte dupa comanda, tehnician depanator aparatura radio tv si video.

59. Matematica evaluare nationala, bacalaureat Ofer medita?ii la matematic? elevilor claselor V-XII pentru evaluare national?, bacalaureat, teze, corijente la domiciliul elevului sau al meu, (0720.124.462 60. Matematica si fizica, orice nivel, evaluare nationala, bacalaureat, admitere facultate, corigente, si la domiciliul elevului, 2 ore: 50 L; (0769.390.864 61. Matematica VII-XII, asigur recuperarea si insusirea temeinica a cunostintelor (bac, admitere, evaluare); (0744.218.761 62. Matematica, profesor serios, medi-

tatii V-VIII; (0726.206.001

63. Matematica, recuperari, (re)explicare, probleme, subiecte tip, intensiv. Metodic formarea gandirii, intelegerii. Informatica practica. Engleza conversationala; (0726.803.036 64. Matematica, profesor titular, 48 ani;

romana, profesoara titulara (sotia), 45 ani, clasele 5 - 12. Rezultate deosebite, 17 ani meditatii. Mate Bac: 10-2012; 9,6-2014; 9,8 - 2017 (niciun picat bac). Admitere liceu mate: 10-2013; 9,6-2014; 9,5 -2017. Pe ora 25 L; (0730.434.041 65. Meditatii chimie gimnaziu, pregatire

liceu Florina N chimie gimnaziu, pregatire liceu, liceu (ciclul inferior), liceu (ciclul superior), pregatire facultate, postliceala, profesional (SAM), profesional (an de completare), 70 L; (0763.393.119 fan2209ro@yahoo.com 66. Meditatii cursuri profesionale pentru sustinere examen asistente medicale infirmiere. Asiguram practica in spitale; (0740.074.591 67. Meditatii engleza copii. ofer meditatii

la domiciliul clientilor pentru copiii pana in clasa a 8-a, student la limbi straine in Londra, veti observa diferente imediate, banii inapoi daca nu sunteti multumiti dupa 3 cursuri. (0720.240.529

68. Meditatii engleza invatamant primar, gimnaziu Alexandra Nicolae limba engleza invatamant primar, gimnaziu, pregatire liceu, liceu (ciclul inferior), liceu(ciclul superior), pregatire facultate, postliceala, profesional (SAM), 45 L; (0766.304.425 sandranico@yahoo.com 69. Meditatii engleza medicala Ofer meditatii la engleza medicala adresate personalului medical (medici sau asistente/asistenti medicali) ce intentioneaza sa profeseze in strainatate. Detin materiale didactice si numeroase manuale, 50 L; (0785.194.146 70. Meditatii engleza, germana Pedagog

cu experienta de 5 ani, ofer meditatii la limbile engleza si germana, pentru orice nivel lingvistic; doar in zona sectoarelor 2 si 3. Pret: 50 ron/ 1h 30 min., 50 L; (0743.179.438 71. Meditatii fizica, chimie Oferim meditatii la domiciliu atat copiilor, cat si adultilor. Pret 50 lei (sedinta de 2 ore). Nivel incepator, mediu, avansat. Persoana de contact Alexandra Anghel, 50 L; (0763.070.417

72. Meditatii fizica/ matematica invata usor si cu placere. Predau matematica ?i fizica pentru elevi de gimnaziu sau liceu. Ma adaptez pe stilul fiecaruia. Rata de promovabilitate maxima. Ma deplasez la domiciliu. (0770.342.551 73. Meditatii franceza Iuliana Nicula Gimnaziu, pregatire liceu, liceu (ciclul inferior), liceu (ciclul superior), pregatire facultate. Absolventa a Facultatii de Limbi si Literaturi Straine, Universitatea Bucuresti, 50 L; (0744.119.433 iuli.nicula@yahoo.com 74. Meditatii intensiv individual elevi clasele 5-12 ofer meditatii la matematica intensiv individual elevilor din clasele 5-12, atat pentru pregatirea lectiilor zilnice, cat si pentru pregatirea cu succes a examenelor de Evaluare Nationala, 70 L; (0723.416.068 valea.plopilor@gmail.com 75. Meditatii la fizica si matematica pen-

tru bacalaureat/ admitere in invatamantul superior sau pentru cei care doresc o pregatire mai buna. Pretul este discutabil in functie de distanta la care locuieste elevul, 50 L; (0766.512.333 76. Meditatii la limba engleza Nivel elevi:

gradinita, generala I - IV, generala V - VIII, liceu, facultate, pregatire profesionala, domiciliul meditatorului. Zona Romana, Calea Dorobanti, 50 L; (0724.882.820

La absolvirea cursurilor, la cerere se va asigura loc de munca.

77. Meditatii la limba engleza, ofer medi-

Tel: 021.316.61.95/ 021.316.61.96

78. Meditatii la limba engleza, Ioana

28. Cursuri de limbi straine, traduceri, servicii conexe. Centrul de Limbi Straine Echo ofera cursuri de limbi straine, traduceri si servicii conexe companiilor, adultilor sau copiilor. Cursuri araba, cursuri chineza, cursuri de engleza; (021.253.22.55/ 021.642.13.55 office@theecho.ro

49. Inscriere la facultate la invatamant la

29. Cursuri engleza franceza, engleza,

50. Instructor auto categ. B - Scoala de

franceza, totul, conversational. Metode eficiente si testate de predare, adaptate cerintelor, nevoilor, personalitatii fiecaruia. Pentru toate domeniile. Rezultate garantate. 65 L; (0733.316.253 diana_perry1@yahoo.com 30. Cursuri engleza, franceza, engleza, franceza, totul, conversational. Metode eficiente si testate de predare, adaptate cerintelor, nevoilor, personalitatii fiecaruia. Pentru toate domeniile. Rezultate garantate. 65 L; (0733.316.253 diana_perry1@yahoo.com 31. Cursuri germana pentru medici, asis-

tente, fie ca sunteti medic specialist, fie rezident, obiectivul invatarii limbii germane poate fi atins in timp relativ scurt, daca o faceti in mod constient, fara module intermediare, uneori inutile. (0723.312.830/ 0242.532.001 lili_voicu_romania@yahoo.com 32. Cursuri ISCIR, stivuitorist, fochist,

macaragiu, masinist pod, operator GPL, imbuteliator, prelungire autorizatii; www.fundatiaapt.ro; (0784.238.728/ 0744.437.105 33. Cursuri limba germana pentru incepatori sau avansati, individuale sau de grup. Preturi incepand de la 40 lei + TVA/sedinta (1 h 30 min). Locatie: strada Elena Caragiani 17, sector 1, Bucuresti, 50 L; (0372.701.748 34. Cursuri operator calculator Cursuri de

perfectionare intensive avizate Ministerul Muncii si Educatiei: Operator calculator electronic si retele; contabilitate primara cu utilizarea calculatorului; contabilitate financiara (0724.772.425/ 0770.434.606 office@cursuri-picon.ro 35. Doamna cu experienta, ofer meditatii

17. Curs extensii de gene fir cu fir, daca doresti o cariera in domeniu, te astept la inscrierile pentru Tehnician in Extensii de Gene. Avantajul este ca poti lucra pentru tine de acasa si sa ai propriul program, 850 L; (0764.434.308

matematica, clasele 5-8, pregatire pentru admitere liceu. Pret avantajos; (0771.496.479

18. Cursuri acreditate in domeniul

37. Engleza personalizata pregatire

infrumusetarii: Academia Constantine organizeaza cursuri acreditate in domeniul infrumusetarii: cosmetica, coafor, manichiura pedichiura, unghii false. Suport de curs si materiale de practica din partea scolii. (0733.649.387 academia@constantine.ro

engleza generala, precum si pentru examene de admitere, teste Cambridge (KET, PET, FCE, CAE, CPE), IELTS, TOEFL. (0755.237.165

36. Engleza conversatii atractiv, adulti, copii, toate varstele, sector 2-3, Pret: 36 ron/sedinta; (0720.460.526

38. Engleza, orice nivel, conversatie, gra-

matica, plecari, angajari, metoda deosebita; (0726.193.483

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

distanta Au inceput inscrierile la invatamantul la distanta FFDC fara frecventa la distanta prin corespondenta la facultatea de drept, stiinte economice si contabilitate. Taxa scolara doar 330 euro/ an, 330 {; (021.201.53.57/ 021.201.53.58 ara@ffdc.ro soferi Buc., instructor auto autorizat (rezervist), serios, fost profesor de legislatie rutiera, cu experienta si rezultate bune la promovabilitate examen auto, pregatesc cursanti in vederea obtinerii permisului; (0729.094.105/ 0772.260.146 tatarugion@gmail.com 51. Instructor auto ctg B, scoala de soferi instructor autorizat, serios, calm si exigent. Flexibil la program. Pregatesc persoane din Bucuresti si Ifov pentru obtinerea permisului auto categoria B, pe autoturism BMW seria 3. 1.200 L; (0734.858.167 52. Iris S. - Meditatii la limba franceza Lucrez în domeniul culturii ?i am locuit doi ani în Fran?a,unde am studiat ?i am urmat stagii de formare profesional?:pasionat? de limba ?i cultura franceze,ofer medita?ii pentru persoanele interesate 80 L; (0754.556.529 serban.iris@gmail.com

tatii individuale. Acestea cuprind atat consolidarea cunostintelor de gramatica cat si imbunatatirea nivelului conversational. De asemenea ofer pregatire pentru examenele Cambridge; 60 L; (0724.397.024

Nemnom, profesor cu o experienta de 18 ai in predarea limbii engleze, dintre care 10 ani in scoli internationale din Emiratele Unite Arabe si Qatar. Predau limba engleza ca prima limba dar si alte materii. 100 L; (0728.449.070 79. Meditatii la limba italiana pentru copii

si adulti la domiciliul meu sau al dumneavoastra cu ajutorul diverselor materiale didactice: carti, materile video si audio, cu povesti, poezii, muzica, 40 L; (0764.537.774/ 0764.537.774 relyvlad@gmail.com

80. Meditatii la matematica pentru clase-

le 5-12, profesoara, cat si pentru Bacalaureat sau Evaluare Nationala. Meditatiile se desfasoara la domiciliul meu (Sector 5, langa Liberty). Pret: 70 ron/2 ore. 70 L; (0736.945.986 81. Meditatii la matematica pt. elevii

claselor V-VIII corigente si pregatire pentru Evaluare Nationala, la biroul meu din zona hipermarketului Auchan Titan sector 3 pret 60 lei/ sedinta 2 ore, 60 L; (0724.679.275 82. Meditatii limba engleza - indiferent

de varsta Cum ? De fapt intrebarile ar fi mai multe, cum ar spune englezii: How ? (Cum ?) Where ? (Unde ?) How much ? (Cat ?) Sa le luam pe rand. How? Exista mai multe module pe care le vom parcurge: (0731.659.673 83. Meditatii limba engleza, meditez copii scolari la limba engleza.Pret 50 lei sedinta. Sector 3. 50 L; (0724.378.532 Stan.valentina.ioana@gmail.com

de Muzica Gan's Music ofera cursuri de chitara, pian si canto pentru toate varstele, indiferent de nivel. Nu conteaza daca ati mai studiat inainte vreun instrument muzical, 50 L; (0768.725.027 clubulgansmusic@yahoo.com

84. Meditatii limba engleza, romana, matematica, germana, nume: Georgiana Andrei. Experienta: 4 ani. Ocupatie: student.Varsta: 22 ani. Studii: sunt studenta in anul 2 la Facultatea de Limbi si Literaturi Str?ine (sectia engleza-germana). Am experienta in domeniu, 50 L; (0737.022.034

54. Lectii sah pentru copii, incepatori si

85. Meditatii limba romana Profesor titu-

53. Lectii de chitara, pian si canto Clubul

intermediari. Maestru sah si profesor cu studiile de pedagogie efectuate in incepatori si intermediaristrainatate ofer lectii de sah pentru copii, incepatori si intermediari in Bucuresti. Ma pot deplasa la domiciliul elevului, 50 L; (0742.853.002 55. Maria International School cuprinde gradinita, scoala si afterschool, iar procesul instructiv-educativ se desfasoara conform curriculumului national, combinat cu cele mai bune practici internationale. (0730.432.092/ 031.437.95.69 contact@misb.ro 56. Matematica bacalaureat, admitere facultate, evaluare nationala V-XII si la domiciliul elevului, profesoara cu experienta; (0726.403.342

lar, ofer meditatii la limba romana elevilor din clasele primare si gimnaziale. Ma deplasez si la domiciliul elevului (sector 6 si imprejurimi); (0769.234.623

86. Meditatii Limba Romana cls 5-12. Profesoara cu 16 ani de experienta in lucrul cu elevii si cu rezultate foarte bune ofer meditatii la limba romana pentru clasele 5 - 12, evaluare nationala, bacalaureat si admitere la facultate . (0745.440.800 87. Meditatii Limba si Literatura Romana

Clasele I-XII orice nivel. Profesor cu experienta si rezultate deosebite si verificabile ofer Meditatii la Limba si Literatura Romana Clasele I-XII. (0761.503.016/ 031.417.62.19 contact@anamaria-popescu.ro 88. Meditatii matematica Ofer meditatii

57. Matematica profesor, sedinte individuale, domiciliul elevului, succesul garantat, sigur, comod, eficient, 1 L; (0761.929.678 matematicaprofesor@yahoo.co.uk

de calitate la matematica elevilor care doresc sa sustina examenul de evaluare nationala sau pentru imbunatatirea parcursului scolar, concursuri, olimpiade, teme pentru clasele 1-8, 45 L; (0732.636.350

Matematica V- VIII, lb. romana V - VIII, istorie V XII, Cls. I - IV; (0721.655.916

89. Meditatii matematica profesoara cu experienta si rezultate, bun psihopedagog, pregatesc elevi din clasele V-XII. Pregatire pentru evaluare nationala, bacalaureat, recuperare materie de la zero, (0731.731.730

58.

90. Meditatii matematica Bacalureat, algebra liniara (matrice, sisteme de ecuatii liniare), elemente de analiza matematica (multimi si elemente de logica matematica, siruri, functii, integrale), geometrie analitica (vectori). 70 L; (0749.302.826/ 0728.631.875 cedolimp@gmail.com

121. Romana pentru bacalaureat si testele nationale 45 lei / 2h. Profesoara 4 ani experienta, ofer pregatire intensiva, pentru anul scolar 2017- 2018, la limba si literatura romana, pentru bacalaureat si testele na?ionale. Se recupereaza materia, 45 L; (0784.702.941

91. Meditatii matematica clasele I-VIII Profesor cu experienta ofer meditatii matematica pentru clase I-VIII indiferent de nivel, ofer si cer seriozitate; (0784.971.212

122. Roxana I. - Meditatii la matematica Ofer meditatii la disciplina matematica clasele I-VIII la domiciliul profesorului si al elevului in zona Vitan, Dristor dar si in zona Obor. Sunt o persoana usor adaptabila 70 L; (0734.327.618

92. Meditatii matematica clasele V- XII zona liceului D. Bolintineanu. Experienta mare, performanta rapida, reusita maxima. Putere mare de recuperare a materiei neinteleasa. Cu seriozitate si efort reciproc reusita este maxima. (0744.657.307 93. Meditatii matematica clasele V-VIII, ofer meditatii la matematica Bucuresti, Sectorul 6 (sedinte in zona de preferat).Am obtinut nota 10 la examenul de evaluare nationala, nota 10 la examenul de bacalaureat. (0757.105.575 94. Meditatii matematica cls V-VIII zona Zepter, Unirii profesoara cu vasta experienta didactica, cu rezultate deosebite in pregatirea elevilor, ofer meditatii -Matematica pentru clasele V-VIII. Meditatiile se vor tine la domicilul meu (zona mag Zepter, (0742.975.221 95. Meditatii matematica la domiciliul elevului Vrei sa faci meditatii la tine acasa, te pregatesti pentru evaluarea nationala atunci hai sa lucram impreuna si o sa vezi ca matematica este usoara atunci cand o intelegi, (0755.245.965 96. Meditatii matematica si limba si literatura romana centrul de meditatii Sapient vine in sprijinul elevilor oferindu-le meditatii la matematica si la limba si literatura romana. Sedintele se desfasoara in grupe de maxim 3 elevi sau individual. 70 L; (0770.190.240 contact@cursurisimeditatiisapient.ro 97. Meditatii matematica, limba romana,

recuperarea materiei, orice nivel, examene, bacalaureat, facultate. Seriozitate; (0722.936.566/ 0722.199.039

98. Meditatii matematica, clasele V-VIII De 14 ani meditez elevi la matematica cls IV-VIII, rezultate excelente, diverse tipologii elevi, metode adaptabile pentru fiecare (simt si tact pedagogic), (0737.188.678 99. Meditatii matematica, fizica, chimie, profesor gradul unu, pregatesc minutios matematica, fizica si chimie pentru evaluari curente, nationale, bacalaureat si admitere facultate. (0728.671.837 100. Meditatii pian pentru toate varstele Profesor cu 20 de ani experienta ofera lectii de pian pentru toate nivelurile si toate varstele, 80 lei ora. Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ma contactati 80 L; (0734.089.405 101. Meditatii pian si chitara Am 24 de ani, am terminat scoala de muzica si sunt studenta la facultatea de Arhitectura. Ofer meditatii pentru pian si chitara la domiciliu sau la mine acasa, 40 L; (0773.709.959 102. Meditatii romana clasa VIII la domi-

ciliul elevului ofer meditatii la limba si literatura romana numai la domiciliul elevului, in Bucuresti. Pregatesc elevi pentru recuperarea materiei, teze si evaluarea nationala doar pentru clasa a VIII-a. (0760.316.706

103. Meditatiila la matematica clasele IXII Profesoara titulara, definitiva in invatamantul preuniversitar, licentitata cu 10 in matematica meditez la domiciliul meu sector 4) sau la domiciuliul elevului clasele IXII. Pret 70 ron/2 h. 70 L; (0723.591.963 gcatalinan@yahoo.com 104. Meditez engleza si franceza, per-

soana cu experienta, ofer meditatii de calitate la limba engleza si limba franceza pentru orice nivel lingvistic. (0729.952.502/ 0729.952.502 105. Meditez matematica fizica orice nivel, profesor cu deosebita experienta, meditez matematica, fizica orice nivel, inclusiv Bac, admitere facultate, evaluare nationala si studenti. La cerere lucrez si in week-end-uri + in toate vacantele (0745.365.972 ll632743@gmail.com 106. Meditez matematica pentru elevi de gimnaziu individual. Placuta, dar exigenta si ambitioasa avand rezultate conforme cu seriozitatea implicata. (note peste 8 la testari). Meditatii la domiciliul meditatorului, 60 L; (0727.567.654 107. Ofer meditatii matematica bacalaure-

at, capacitate profesor, meditez elevi la matematica pentru aprofundarea (sau recuperarea) materiei, bacalaureat, capacitate, imbunatatirea situatiei scolare. Adaptez meditatiile la nivelul elevului. (0744.936.903 andreicomanescu77@yahoo.com 108. Pregatire economie meditatii pentru

examenul de bacalaureat si admitere la facultatea de drept. Discount pentru elevii cu media generala peste 9 (0743.063.555

109. Profesoara de romana-engleza IXII, pregatire intensiva, evaluare nationala, bacalaureat, admitere performante, meditez domiciliu elev, (0745.271.605 110. Profesoara engleza - germana pre-

gatesc orice nivel la domiciliul meu (Brancoveanu) sau al elevului; (0726.925.883 111. Profesoara engleza-germana, pre-

gatesc orice nivel la domiciliul meu (Floreasca) sau al elevului, (0726.925.883 112. Profesoara universitara meditez: romana, engleza, franceza, jurnalism, Bac, admiteri, examene. Preturi negociabile; (0721.218.663 113. Profesoara, meditatii pentru person-

al medical profesoara, studii pedagogice in Franta, ofer meditatii limba franceza nivel gimnazial, liceal. Corigente. Examen liceu. Examen Bacalaureat; Admitere invatamant superior; Admitere Academia de Politie; (0757.313.301 114. Profesor - ofer meditatii la matemati-

ca Meditez matematica cls IV-XIX, metoda personalizata si bazata pe culori. Cursul dureaza 2 ore, cu prelungire de maxim o jumatate de ora, daca este nevoie, cu pauza intre ore de maxim 15 minute. (0726.213.352 tanita37@yahoo.com 115. Profesor - ofer meditatii matematica

clasele 5-12. Profesor cu experienta, grad I, vechime 20 de ani la catedra, ofer meditatii individual in zonele Titan, Dristor, N Grigorescu, clasele 5-12. Asigur pregatire individuala de calitate pentru recuperare (0784.070.987 mihai7548@yahoo.com 116. Profesor cu experienta meditatii

matematica Fin psihopedagog. Metoda verificata pentru elevii cu probleme la aceasta disciplina. Clasele 5-12. La domiciliu elevului. Pregatire pentru evaluarea nationala. Bacalaureat. Bacalaureat toamna; (0722.323.812

Profesor multa experienta engleza, franceza, orice nivel, numai 14 ron/ ora. Metoda speciala, rezultate garantate; (021.666.21.88

117.

118. Profesor multilingv, atestat Cambridge si Ielts, ofer meditatii pregatire Cambridge si Ielts. Romana, orice nivel testare, nivel, gratuit diverse cursuri, pregatire strainatate; (0723.008.143 119. Profesor, meditez limba germana,

limba romana; (0760.289.048/ 0771.304.860

120. Profesori matematica, fizica, infor-

matica, meditatii cls. 5-12, bac, admitere facultate la domiciliul elevului; (0726.366.652

123. Scoala de dans Ecstatic Expansion ofera lectii de dans pentru toate stilurile. O echipa care iubeste libertatea si te incurajeaza sa-ti exprimi personalitatea prin dans. Avem programa cu dansuri pe alese, pentru cei mai alesi dansatori, (0720.328.125 contact@danceschool.ro 124. Scoala de dans In Pasi de Dans Serviciile noastre: cursuri de dans pentru adulti (dansuri latino, de societate si populare), cursuri de dans pentru copii (dansuri latino si de societate, coregrafii tematice); (0722.675.126 contact@inpasidedans.ro 125. Scoala Postliceala FEG Bucuresti efectueaza cursuri calificare: infirmiera, operator calculator, coafura, frizerie, cosmetica, asistent social nivel mediu, tehnician maseur, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar- patiser, vanzator, tipograf, instalator, meserii constructii. Liceul F.E.G. face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 cursuri de zi, seral, frecventa redusa, profil: uman, acreditat MECS ordin nr. 3516/28.03.2016. Se efectueaza inscrieri si la gradinita de limbi straine F.E.G. Bucuresti, sector 1, str. Walter Maracineanu nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A, tel.: 021.311.10.54/ 0788.424.314, sector 2, Str. Badea Cartan nr. 6, tel.: 031.405.27.30. Diplomele sunt recunoscute national si international, www.scoalafeg.ro. (0788.424.314 126. Scoala Postliceala FEG Bucuresti, face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala acreditata MECS Ordin nr. 3985/13.05.2008. Bucuresti sector 1, str. Walter Maracineanu, nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A: tel: 021.311.10.54/ 0788.424.314, Sector 2, str. Badea Cartan, nr. 6, tel: 031.405.27.30. Diplomele sunt recunoscute national si international. Efectuam si cursuri calificare: infirmiera, operator calculator, coafura, frizerie, cosmetica, asistent social nivel mediu, tehnician maseur, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar - patiser, vanzator, tipograf, instalator, meserii constructii. Liceul F.E.G. face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 cursuri de zi, seral, frecventa redusa, profil: uman, acreditat MECS, ordin nr. 3516/28.03.2016, Se efectueaza inscrieri si la Gradinita in limbi straine F.E.G Pentru un viitor asa cum vrei tu! www.scoalafeg.ro, (031.405.27.30/ 0788.424.314/ 021.311.10.54

«««««««««««««««««« 127. SCOALA POSTLICEALA SANITARA "SFANTUL VASILE CEL MARE", ACREDITATA PRIN ORDINUL MEC NUMAR 5637/14.11.2006, FACE INSCRIERI PENTRUL ANUL SCOLAR 2017-2018 PENTRU SPECIALIZARILE: ASISTENT MEDICAL GENERALIST, ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE. RELATII LA TELEFON: (021.253.13.94/ 0727.372.464

«««««««««««««««««« 128. Scoala Postliceala Studis autorizata

Ministerul Educatiei, inscrieri pentru anul scoalar 2017 - 2018 la specializarile: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical balneofiziokinetoterapeut; (0756.876.091 scoalastudis@yahoo.com 129. Smart Koala Kids Club Before school si after school. Programul nostru include:aten?ie, grija si respect pentru fiecare copil,supraveghere si indrumare pentru efectuarea temelor cu invatatori si profesori specializati. (0771.638.419/ 0771.638.425 SmartKoalaKids@gmail.com 130. Top Meditatii. Meditatii la fizica Vino la centrul nostru de meditatii sa inveti fizica cu cei mai funny si trazniti profesori din cati exista. Avem rabdare si bunavointa din plin. De la noi nu pleci cu lucruri neclare, 80 L; (0720.788.977 131. Traducator autorizat Ministerul Justitiei, traduceri simple, servicii traduceri in domenii diverse, ce pot fi preluate si predate in format electronic, fara a fi necesara certificarea de catre un traducator autorizat sau un notar public, (0722.756.060/ 0747.756.060 contact@traduceri10.ro 132. Traduceri autorizate in peste 30 de

limbi Birou traduceri efectuam traduceri autorizate, legalizate, apostilari, in regim de urgenta sau normal, documente diverse domenii juridic, economic, tehnic, medical in peste 30 limbi, (0761.473.030/ 0736.922.585 133. Traduceri autorizate in peste 30 de

limbi Ina Traduceri va ofera servicii de interpretariat, supralegalizari, apostile, transcrieri si servicii de localizare software si websiteuri. Traduceri urgente. Traduceri autorizate si legalizate, 12 L; (031.425.96.83/ 0730.614.806 office@inatraduceri.ro 134. Traduceri engleza- romanaengleza traducator cu 5 ani experienta, efectuez traduceri din limba romana in limba engleza si din limba engleza in limba romana in urmatoarele domenii: Traduceri medicale (manuale de utilizare produse, (0771.121.280 135. Traduceri legalizate, traducatori autorizati, traduceri legalizate ale documentelor de identitate: pasaport, carte de identitate, buletin de identitate, certificat de nastere, permis de conducere, certificat de casatorie, certificat de deces, (0735.175.139/ 021.430.24.59 contact@traducerilegale.ro

Evenimente, petreceri 1. Acordeonist obiceiuri nunti. Acordeonist si solist profesionist prestez serviciu muzical pentru obiceiurile tradi?ionale din ziua nunti. Pentru vizionari tastati pe youtube nr meu de tel 0765213952 Adrian (0765.213.952 2. Aranjamente florale evenimente Echipa o nunta de neuitat va pune la dispozitie servicii complete pentru nunti si botezuri: decor sala (masa prezidiu, fete masa, huse scaune, arcade, drapaje, naproane), aranjamente florale, (0720.757.076

E-mail: redactia@anuntul.ro


25 septembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

PRESTÅRI SERVICII 3. Aranjamente florale,decoratiuni sali Nunta Botez. Aranjamente florale, buchete mireasa si nasa, lumanari cununie, lumanari botez, decoratiuni sali, aranjamente prezidiu, decoratiuni diverse nunta (covor rosu, meniuri, aranjamente masini; (0723.264.197/ 0726.232.259 4. Aranjamentele din pene de strut de

la 65 lei pentru mesele invitatilor: aranjament format din 25 de pene 65 lei, aranjament format din 30 de pene 75 lei, aranjament format din 35 de pene 85 lei. Vaza si montaj/ strans incluse, 65 L; (0377.100.918 contact@royalmariage.ro 5. Artificii fum, baloane de sapun, ghea-

ta carbo. Firma autorizata in domeniul pirotehnic. Artificii exterior/interior. Masina profesionala fum greu cu gheata carbonica. Artificii interior 25 sec fara fum si fara miros, (0722.257.226

6. Asiguram fond muzical pentru nunti, botezuri, mese festive etc. Avand in vedere faptul ca muzica este foarte importanta intr-un astfel de eveniment unic, (0766.303.515 7. Baloane cifre cu aer sau heliu Eveni-

mente Vand baloane cifre cu aer sau heliu. Baloanele se vand unflate.Ofer si aranjamente de baloane pt orice eveniment.Oferim preturi accesibile si baloane de calitate, solutii pentru orice buget: (0733.847.464 8. Braseria Acuarela Bufet este o

braserie si iaurterie cu mancare internationala reinterpretata in stil romanesc. Bufetul este deschis de la ora 10 dimineata pentru ca micile delicii gastronomice; (0742.087.087/ 074208708 hello@menthol.ro 9. Buchete de mireasa din bijuterii buchete nemuritoare, pret de la 400 lei, 400 L; (0726.450.450 10. Buchete mireasa, lumanari botez-

nunta Buchete de mireasa, buchete de nasa , lumanari cununie-botez, aranjamente florale . Florile alese pentru buchetul de mireasa urmeaza sa te reprezinte , culorile tale preferate stilul tau, (0768.672.224 11. Buchete si aranjamente florale de

nunta Ornamentele florale pentru nunta dumneavoastra vor fi realizate de o echipa de profesionisti, folosind cele mai proaspete si mai interesante flori. Veti gasi modele inedite de buchete de mireasa, (0720.095.590 contact@florinunta.ro 12. Cabina foto Photobooth nunti, botezuri, evenimente. Vrei distractie maxima? Ai o petrecere privata, un botez, cununie civila, nunta, petrecere tematica sau un eveniment care poate deveni unic? Cutiuta cu amintiri 750 L; (0722.257.226 13. Cabina Photo Booth marturii de la nunta/botez. Va doriti un plus de imagine la evenimentul dvs.? Va doriti sa aveti ce nu are toata lumea? Raspunsul este cabina photo moment sau marturiile magnetice, care va surprinde cele mai placute momente, 400 L; (0763.233.177 14. Cameraman cununie 550 lei fotograf

nunta 700 lei, Pachet 700 lei - putere audio totala 500W Behringer cu mixer incorporat (Germany)- 2 incinte acustice pasive 15 (FBT Beat 153) - 2 stative pentru boxe - 1 microfon cu fir ;- sursa audio (laptop (0751.132.073 15. Candy bar Minnie cu fantana de cio-

colata cu fructe si mashmallow ideal pentru petrecerea micutei tale, 15 buc. cupcakes, 15 buc. popcakes, 15 buc. tarte asortate, 15 buc. turte dulci, 599 L; (0769.118.433 16. Cantareata, solista evenimente

Numele meu este Alexa, sunt cantareata si caut colaborari pentru nunti, botezuri, evenimente. Cant aproape toate stilurile de muzica, am multa carisma si energie si sunt ambitioasa si perseverenta, 300 {; (0740.212.122 17. Cascada cu fum greu, gheata carbonica, vulcani, lumini, cabina foto. Magic Night Events SRL va ofera un pachet personalizat si atractiv pentru evenimente din viata dvs ca, nunti/botezuri/corporate/majorate, format din: (0769.826.071 18. Complex Cernica Amplasat pe malul

lacului, intr-un cadru unic, complexul Cernica va asteapta sa organizati evenimente de neuitat pentru orice ocazie, atat in cele 2 saloane pe care le detine cat si in aer liber, (0767.741.121 office@restaurantcernica.ro 19. Copilul tau merita o super petrecere noi suntem BluParty si organizam petreceri si evenimente pentru copii in Bucuresti si toata tara, de peste 12 ani. Indiferent ca ai invitat 10 sau chiar 500 de copii, (0732.992.727/ 021.252.20.03 contact@bluparty.ro 20. Cort profesional 6x12 m, PVC 500 gr/mp, pret hiper bomba 3900 lei. Produse noi, importator si distribuitor: Martin Corturi Evenimente SRL.Cort profesional 6 m latime, 12 m lungime, 3 m inaltime la coama si 2 m la laterala. 3.900 L; (0742.491.780 21. Corturi, mese, scaune, aranjamente

nunti, corturile de care noi dispunem au dimensiuni intre 9 mp si 6 000 mp, tariful incepe de la 5 euro/mp podea, mocheta, montaj, demontaj - tarif 2.7 euro/mp. Vesela trusou complet pentru 1 000 persoane,

22. CoveBand Formatie pentru nunta, DJ, solisti CoveBand este o trupa care a insotit marea distractie si emotia de neuitat in nenumarate evenimente private: nunti, botezuri, petreceri de firma/corporate party, aniversari, zile onomastice. (0723.243.880 contact@covebandevents.ro 23. Dansand printre nori, fum greu/ghea-

ta carbonica fumul greu produs de gheata carbonica (fara miros si non toxic) creeaza o atmosfera de basm pe ringul de dans iar prin efectul va da impresia de plutire printre nori.Ideal pentru dansul mirilor. 399 L; (0766.635.093 24. Dansatoare orientala bellydance Elmas, planuiti un moment artistic deosebit pentru petrecerea de firma? V-ati dori sa impresionati oaspetii la un eveniment privat, nunta, botez, aniversare, zi de nastere? (0724.607.016 25. Dj & Foto & Video nunti,botezuri, petre-

ceri Amgi Events din Bucuresti, va asigura o atmosfera de neuitat la propriul dumneavoastra eveniment. Suntem o echipa tanara cu o experienta de 10 ani in organizarea petrecerilor. (0760.813.738 26. Dj botez, Dj cununie civila, Dj majorat,

Dj nunta, oferte 2017 Contracte incheiate la sediul firmei noastre. Dj Botez -de la 450 lei, Dj Majorat -de la 400 lei, Dj Cununie Civila- de la 500 lei, Dj nunta - de la 850 lei; (0733.633.333 27. Dj nunti, botezuri, majorate, petreceri,

etc., masina de fum, schela lumini, preturi accesibile in functie de eveniment si preferinte. Avem si pachete complete cu formatie cu ursitoare, servicii foto, video. (0731.737.816 28. Efecte speciale evenimente

Bucuresti. GlowMania.ro Inainte de a achizitiona un anumit tip de lampioane, trebuie sa ai in vedere ocazia pentru care ai nevoie de ele intrucat utilizarea este una diferita. (0258.830.053 comenzi@glowmania.ro 29. Extensii de par cheratina montaj gratuit, montari profesionale cheratina, microring,nano-ring, micro-stick, tape in) cu peste 14 ani experienta in domeniul extensiilor de par. Extensiile din par natural cu cheratina sunt permanente; (0747.605.911 30. F8 Studio Echipa de fotografi profe-

sionisti pentru evenimente (cununie civila, nunta, botez, fotografie de familie, sedinte foto, nou-nascut etc.) Album foto, fotografii prelucrate; (0737.034.195 contact@f8studio.ro

31. Fantana de ciocolata, bar de fructe de la 449 lei, pachet mini (sub 50 invitati) 599 lei (sau 449 lei fara frigarui): fantana de 3 etaje, 2,5 kg ciocolata; 100 frigarui fructe (pe fiecare frigaruie 6 bucati de fruct, in total minim 8 sortimente, 32. Filmare aeriana cu drona DJI Phantom3 Professional poze 360°. Filmare/ fotografie aeriana cu drona profesionala 4k DJI Phantom 3 Professional. Filmari si sedinte foto aeriene. Videoclipuri. Nunti. Obiective turistice. Petreceri private. Petreceri copii. 450 L; (0767.201.000 33. Focuri de artificii Pirotehnicieni autor-

izati, executam focuri de artificii pentru nunti, botezuri, petreceri private si alte evenimente importante din viata dumneavoastra. 500 L; (0721.924.935/ 0729.608.014 Alexecristian82@yahoo.com 34. Formatia Wow Band va poate prezenta cu ajutorul muzicienilor profesionisti pe care ii are in componenta momente muzicale speciale pentru evenimentul dumneavoastra: (nunta, botez, aniversari etc.); (0769.630.501 contact@wowdance.ro 35. Formatie de lautari nunti Bucuresti Buna ziua avem tambal, acordeon, vioara, orga, solista, solist, cantam toate genurile usoara, folclor, lautarie veche, vals, tango, romante, muz petrecere, etc, pentru vizionare formatia Ambient Nelu Paun, (0763.416.854 36. Formatie de nunta cu Bacio de la

Romanii au talent noi facem spectacol.Bacio, semifinalist la Romanii au Talent.Formatia este compusa din 8 membrii dintre care 4 solisti. 2.500 {; (0723.906.517 37. Formatie dj nunta, botez, sonorizari foto lumini Dj cu experienta 10 ani in activitatea sonorizarilor evenimentelor si cu foarte multi clienti multumiti de serviciile noastre. Oferim diferite pachete pt nunti botezuri majorate diferite evenimente (0784.002.107/ 0770.704.918 Formatie@djevenimentevegas.ro 38. Formatie nunta Akord Group In func-

tie de eveniment puteti alege una dintre urmatoarele variante: solista, clape, sonorizare Dynacord 3000 W, laptop (pentru muzica din pauze), lumini Led PAR, Eurolite Bar FX, (0722.432.394 pana_vasile@yahoo.com 39. Formatie nunta Bucuresti Event

Band (formatie nunta) EventBand din Bucuresti, va ofera un spectacol unic si special si aduce in fata dvs. un spectacol tineresc cu 8 tineri artisti de muzica (0725.735.968/ 0725.735.967 office@eventband.ro 40. Formatie nunta orchestra Petrecaretii

Orchestra Petrecaretii, formatie nunta Bucuresti, compusa din cei mai experimentati si profesionisti solisti si instrumentisti. Formatia noastra se poate adapta cerintelor dumnevoastra, (0761.026.079

41. Formatie nunta, muzica petrecere evenimente Mi-Re-La Duo - Mirela ?i Gabriel experiente si evenimente extraordinare împreuna din anul 1998. Petrecerea dumneavoastra job-ul nostru. Program foarte bogat si variat, (0773.326.479 42. Formatie nunta- Bucuresti, Ploiesti,

Pitesti, spectacol de muzica live, lumini si efecte speciale cu Domi Band, pre?uri promo?ionale pentru evenimente. Daca sunteti in cautarea unei formatii pentru nunta, botez, petreceri private, mese festive; (0770.862.316

59. Lampioane zburatoare, lampioane pentru nunta Transforma nunta ta intr-un eveniment fabulos. Renunta la focurile de artificii si surprinde-ti invitatii cu minunatele lampioane zburatoare ce creeaza o atmosfera feerica, de basm, (0770.578.260 contact@lampioane-chinezesti.ro

88. Salonul Attitude - Coafor-Frizerie Bucuresti Hair Stylisti cu experienta. Servicii si Tarife: Tuns barbati 35, pachet tuns barbati 50, tuns barba 15-25, vopsit barba 15, tuns femei 40, uscat scurt 15, uscat mediu 20, uscat lung 25, (031.438.20.36/ 0729.227.334 office@attitudesalon.ro

60. Machiaj mireasa Makeup artist Iuliana Stefan realizeaza machiaje profesionale pentru: mirese / nunti, ocazii speciale, make-up corector, pentru sedinte foto, fashion, advertising, teatru, televiziune. (0723.046.847 iulianastefan25@yahoo.com

89. Solista cu experienta Nunti, Botezuri, Evenimente. Solista cu experienta, cu participari la spectacole, evenimente si emisiuni, interpretez atat muzica usoara cat si folclor la evenimente ca nunti, botezuri, aniversari, petreceri de firma, (075180023/ 0766.543.241 georgiana.mrc28@gmail.com

61. Machiaj mireasa, Alexandra C. Ripeanu Make-up Artist - Make-up artist profesionist, realizez machiaje pentru mirese/nunti, petreceri, ocazii speciale (0755.298.971 catrinelv@gmail.com 62. Machiaj mireasa, machiaj beauty realizez orice tip de machiaj profesional: machiaj mireasa, machiaj beauty, machiaj fashion, machiaj natural, machiaj tematic etc. Folosesc doar produse profesionale, cea mai inalta calitate: (0760.596.901 63. Magic Place Events Situata intr-o

oaza de verdeata, in parcul Moghioros, Magic Place va propune locatia ideala pentru sarbatorirea zilelor cele mai frumoase din viata dumneavoastra, (0733.912.005 office@magic-place.ro 64. Magician la nunta - Mydas Te-ai sat-

urat de nuntile repetitive? Vrei ceva diferit la nunta ta?O formatie e de la sine inteleasa, dar secretul ca invitatii sa vorbeasca si peste ani despre nunta ta; (0746.834.049

venit si acest moment. Vrei sa ti-l amintesti? Noi stim sa surprindem emotia clipei in fotografii. Rezerva-ti si fotograful acum, si beneficiezi de preturile: fotografii primarie: 200 lei, 100 L; (0757.553.557 47. Fum greu cu gheata carbonica pentru

vicii de machiaj la domiciliul clientei. In zona Victoriei, deplasarea este gratuita, in alte zone se va percepe o taxa de 20 lei in cazul in care este vorba de o singura persoana. (0758.279.603 67. Marturii magnetice nunta, botez, aniversari, magneti nunta. Oferiti invitatilor dumneavoastra o marturie perfecta. Va oferim la cel mai bun pret magneti foto ca marturii pentru evenimente.Executia magnetilor se face pe loc. 7 L; (0727.277.413 68. Muzica live pentru pentru orice eveni-

ment Muzica live toate genurilepopulara, de petrecere, usoara, cafe- concert), toate zinele tariiMuntenia, Oltenia, Banat, Ardeal.profesionisti cu indelungata experienta.asiguram si dj in timpul pauzei (0767.303.554

69. Nunti, Botezuri - Fotografie de Eveni-

ment Mic, mare, departe, aproape, primavara, toamna, haios, serios, energetic, linistit,ma implic le fel de mult in toate evenimentele. Eu lucrez impreuna cu dvs. ca sa obtinem fotografiile care conteaza; 350 {; (0756.080.080

70. O locatie exclusivista pentru nunta sau

botez, petrecere la piscina, Pool Party, Vila petrecere, Club Privat, Bar. Curte deosebita (1500 m) cu piscina mare, baldachine, sezlonguri, acesorii gradina, palmieri, bar exterior sistem de sonorizare. 400 {; (0784.668.383 contact@luxurymansion.ro 71. Oglinda Minune, Oglinda foto, Cabina

nunta BASIC oferit de Casa Anke, 1.150 {; (0762.112.111 casaanke@yahoo.com 75. Pahare de nunta miri/nasi. Pahare de

nunta, folosite o singura data, nu au defecte. Pot fi folosite de miri sau nasi. 15 L; (0731.537.000 76. Peste 1000 de accesorii de eveni-

49. Ganesha Caffe, cafenea cu terasa si

78. Punem extensii/ codite afro, diferite modele profesionalism, calitate = extensii codite afro by Afia; (0749.139.631

53. Inchiriere Limuzina Chrysler 300c cu

o capacitate de 10-11 persoane, aceasta limuzina este alegerea perfecta pentru orice eveniment din viata dumneavoastra : nunta, botez, tur de oras, iesire romantica alaturi de persoana iubita (0734.426.426 contact@123limuzine.ro 54. Inchiriere limuzina de epoca Excal-

ibur. Aceasta limuzina de epoca are un design clasic bazat pe modelul MercedesBenz SSK 1930, fiind un model rar, editie limitata. Este limuzina perfecta pentru nunta, botez, petrecerea burlacilor etc. (0734.426.426 contact@123limuzine.ro 55. Inchiriez limuzina Chrysler 300C pentru Nunti. Limuzina de inchiriat Chrysler 10 locuri, de la 80 euro/ora.Pentru nunti 450 euro tot evenimentul Dvs. Bar inclus. Fum greu vals, 90 euro+gheata la primire.Artificii interior 4 buc., 70 euro, 80 {; (0761.509.177 56. Inchiriez Limuzine de lux pt. nunti,

botezuri. Alege limuzina potrivita cu sofer, bar, conditii excelente, pentru evenimentul tau. S-a ieftinit luxul, la 49 / h, 49 {; (0730.045.827 57. Inchiriez personal pentru eveni-

mente, ofer seriozitate; (0722.546.084 58. Iuliana Stefan make-up artist Make-

up artist profesionist, expert in remodelare sprancene, trainer, consultant de imagine realizez urmatoarele: machiaj pentru mirese / nunti, ocazii speciale, make-up corector pentru sedinte foto. (0723.046.847 iulianastefan25@yahoo.com

96. Ursitoare Botez din Bucuresti. Un spectacol de lux cu zane ursitoare de botez din Bucuresti transforma evenimentul copilului dumneavoastra intr-un vis frumos, ca desprins din basme, facand deliciul copiilor, dar si al adultilor. (0720.851.127 contact@cool-events.ro 97. Ursitoare botez oferta 350 lei, poze

reale, ursitoarele din folclor vin cu un moment emotionant, cu urari de bine, vorbind duios despre rolul mamei, tatalui, bunicilor si nasilor. Pachetul vine insotit de coloana sonora; 350 L; (0773.963.044 98. Va invitam la Kaffa Pub Restaurant & Lounge Suntem prietenosi, bine-pregatiti, informati si mereu cu urechile ciulite la nevoile clientilor nostri. Aducem in atentia voastra cele mai bune preparate, atent selectionate din bucataria internationala; (0731.007.582/ 0372.958.558 kaffapub@gmail.com

79. Ramada Hotel & Suites Bucharest North Cu o suprafata de 400 m2, Crystal Ballroom poate gazdui nunti mari si unice, de pana la 200 de persoane, (021.233.50.00 sales@ramadanorth.ro

1. Alter Ego, consiliere psihologica si psihoterapie Consiliere psihologica individuala. Psihoterapia difunctiilor sexuale (psihosexologie). Psihoterapie individuala. Terapie de cuplu si familie, (021.322.46.07/ 0760.935.815 psihologalterego@gmail.com

2D, 3D si Hollywood effect.Aplic extensii de gene false fir cu fir - pret aplicare 130 Ron, pret intretinere 100 Ron; extensii de gene 2d - pret aplicare 160 Ron, pret intretinere 140 Ron; extensii de gene (0724.016.418 4. Aplic extensii de gene false fir cu fir,

2D. Aplic extensii de gene fir cu fir-100 RON, gene 2D-120 RON 120 L; (0728.688.547

5. Aplic extensii gene si gene false vrei sa

ai gene bogate si curbate, dar mascara nu iti este de prea mare ajutor? Vrei sa ai privire fermecatoare atunci cand te trezesti? Iti doresti efect natural? 130 L; (0766.638.194

6. Aplic gene false fir cu fir 2D-3D, smoc extensiile de gene sunt ultimul trend aparut pe piata la ora actuala. Pe langa faptul ca acestea ofera un aspect natural sunt si cele mai durabile (pana la 4-6 saptamani) (0766.365.698 7. Aplic unghii false, unghii cu gel, unghii cu acryl la domiciliul meu. Detalii la telefon; (0763.112.542/ 0765.340.140

81. Restaurant Adam Bucataria tradi-

pune la dispozitie 3 saloane oferindu-va posibilitatea organizarii in conditii excelente de: mese festive, nunti, botezuri, aniversari, mese de protocol, conferinte; (0745.047.873 passionclub2003@yahoo.com 83. Restaurantul vegetarian Casa Satya

ofera preparate realizate dupa principiile alimentatiei sanatoase, cu ingrediente atent selectionate hrana pentru trup si suflet. (0736.392.587/ 0736.392.585 catering@satya.ro

84. Salon coafor, frizerie, cosmetica Mony

Style Salonul nostru: coafor, frizerie, ingrijirea tenului si a pielii are scopul bine definit de a oferi o gama variata de coafuri si cocuri, machiaje, etc. pentru cele mai speciale si diverse evenimente, (0722.685.778 robertinosorescu@yahoo.com

85. Salon coafura, manichiura, cosmetica,

masaj Abbate. Salon: coafura (parteneri Wella, L'Oreal, Top Line, Ecovital), manichiura, cosmetica, masaj, frizerie; tratamente cosmetice, aplicat unghii false, extensii gene, epilat, solar. (021.411.76.48/ 021.231.94.70 office@abbate.ro

86. Salon de manichiura mirese, Elle Nails, cu siguranta fiecare domnisoara viseaza ca cea mai asteptata zi din viata ei sa fie perfecta de aceea chiar si manichiura trebuie sa fie una ideala. Aceste unghii minunate vor atrage atentia tuturor. (0722.426.557 nailsaloon@outlook.com 87. Salon Oky Doky VIP, Beauty & More Salon de infrumusetare in Pipera. Servicii oferite:cosmetica; tratamente;masaj;impachetari; manichiura, pedichiura; coafor. okydokyvip@gmail.com

Urmatoarele servicii: estetica dentara, realizarea tratamentelor de corectare a formei si culorii dintilor precum, albire dentara cu lampa, fatetari de compozit, remodelarea gingiilor, (0748.037.806/ 021.310.63.55 office@dentistholidayclinic.com 21. Coaforii nostri, adevarati artisti ai parului, Chateau Maison de Beauté, salon partener L Oreal Professionnel. Cele mai noi tehnologii si trend-uri in materie de culoare, tunsoare si styling. (0742.428.328 office@lechateau.ro 22. Consiliere psihologica, psihoterapie, teste poligraf. Cabinetul de Psihologie Rosocha & Asociatii va ofera servicii psihologice in conformitate cu normele si standardele Colegiului Psihologilor din Romania pentru competente in materie de: (0765.253.800/ 0720.066.172 rosocha@poligraf-psihoterapie.ro 23. Doamna serioasa, ingrijesc in Bucuresti - exclusiv intern - persoana varstnica, de preferinta doamna; (0748.541.597 24. Dr. Danciulescu Delia Cabinet psihia-

trie/ psihologie. Servicii: psihologie: sedinte psihoterapie: depresia, anxietatea, atacurile de panica, fobiile, tulburarile obsesiv-compulsive, probleme legate de o dependenta, (0722.852.566 danciulescudelia@yahoo.com 25. Efectuez make up profesional cu gene banda Vrei sa-ti pui in evidenta trasaturile frumoase si sa atragi toate privirile asupra ta, la toate evenimentele la care o sa participi? Sunt o persoana sociabila ai ma deplasez ai la domiciliul (0787.868.633 26. Epilare cu zahar si cear (doar pentru

femei) Salon Sugar studio situat in zona Dorobanti langa metrou Aviatorilor.Epilare cu zahar.Epilare cu zah?r scurt 50 lei.Epilare cu zah?r lung 60 lei.Epilare cu zah?r inghinal classic 45 lei. (0770.818.669

27. Epilare definitiva, un avantaj major la epilarea definitiva, pe langa faptul ca scapi de chinul mersului saptamanal la cosmetica, e tratarea foliculitei, o problema care terorizeaza mii de femei. (0765.206.080

Îngrijire personalå, sånåtate

9. Biorezonanta magnetica Cabinet Dr. Alexandru Olga, investigatii, diagnostic si tratament prin biorezonanta, determinarea eficientei diferitelor metode de tratament, determinarea compatibilitatii cu produse naturale si de sinteza, (0723.347.034 medicinabiorezonanta@yahoo.com

82. Restaurant Passion Bucuresti va

20. Clinica stomatologica Dentist Holiday

29. Favorit Dental Clinic, cabinet stomatologic modern in Drumul Taberei. Consultatii, cosmetica/estetica dentara, terapie, protetica, implantologie, chirurgie/paradontologie, ortodontie. Consultatie primara. (0722.367.642/ 021.794.14.66 contact@favoritdentalclinic.ro

80. Reparatii incaltaminte Piata Kogal-

tionala, libaneza, internationala, serviciile calitative si personalul fac din Locanta Adam un loc in care totdedauna ai placerea sa revii. Restaurantul Adam are doua saloane; (0727.140.245/ 0722.413.377 restaurant.adam@gmail.com

19. Clinica de top in tratarea durerilor de spate, Bio Ortoclinic, clinica de ortopedie si vertebrologie, spondiloza, hernie de disc fara operatie tratament, decompresie vertebrala (elongatie), discopatie, fizioterapie, kinetoterapie (021.796.19.31/ 0754.060.060 office@ortoclinic.ro

intr-o gradina de peste 2500 de mp, va permite sa dati viata unor evenimente de pana la 300 de persoane (0756.034.134 events@vivolis.ro

99. Vivolis Events Cortul Vivolis construit

8. Aplic unghii tehnice sector 2, protectie 50 lei, intretinere 55 lei, tips+model 65, constructie gel +model 80 lei, constructie acryl 100 lei, lucrez doar cu geluri profesionale, nu vin la domiciliu, (0751.624.862

niceanu. Atelier de reparatii incaltaminte situat in Piata Mihail Kogalniceanu nr. 1, scara A, parter. Reper: vizavi de Hotel Venetia. Ofer toate serviciile de reparat incaltaminte, pantofi, pantofi sport, (0723.345.110

18. Clinica de Oftalmologie OphtaMax Consultatii oftalmologic, examen biomicroscopic al polului anterior si fundului de ochi, masurarea tensiunii oculare, prescriere ochelari si lentile de contact. OCT (0344.141.423/ 0745.999.268 office@ophtamax.ro

28. Extensii de gene false fir cu fir si 2D, si Hollywood Effect. Aplic extensii de gene fir cu fir sau 2D.Opteaza pentru extensiile de gene pentru a avea un look fresh si ingrijit in orice moment al zilei. Scapa de timpul pierdut in oglinda. 120 L; (0721.274.921

74. Pachete foto video nunta filmare

77. Porumbei albi nunta de la 136 lei Sambata: pachet bronz 6 porumbei voltati plus 2 porumbei voiajori 170 lei, pachet silver 10 porumbei voltati plus 2 porumbei voiajori 200 lei, 136 L; (0377.100.918 contact@royalmariage.ro

52. Inchiriere cort Nunta , Botez. Corturi de mari dimensiuni , Corturi de mici dimensiuni, Vesela, Scaune tapitate , Mese rotunde, Mese stand-up (cocktail), Mocheta, Cele mai mici preturi ! (0723.899.812

fum, baloane Va doriti ca evenimentul dumneavoastra sa se transforme intr-un basm plin de emotie, umor si voie buna atunci ati nimerit la fix. Cu o vasta experienta in domeniul organizarii de evenimente 249 L; (0765.275.558

3. Aplic extensii de gene false fir cu fir,

48. Fum greu, perdea Vulcani, PhotoBooth, lumini Atentie: pentru evenimentele din luna octombrie 2017, avem pret promotional si un discount generos pentru pachetul Platinum.Contactati-ne pentru detalii suplimentare,

51. Ghirlande luminoase led/bec, ghirlande ornamentale exterior, pentru vara dar si iarna, rezistenta superioara ger sau temperaturi ridicate. Perfecte pentru pentru gradini, terase, restaurante, pret de la 10.16 lei, 11 L; (0724.954.099

93. Trasura cu cai Cinderella pentru nunti, evenimente, oferim spre inchiriere trasura "tip Cindirella" cu cai pentru diverse evenimente; (0730.428.466

73. Pachet Gold, 10 lectii Lectii de dans private pentru dansul mirilor, 800 L; (0721.298.160 letsdance@letsdance.ro

mente, nunti, botez Doctor Event Peste 1000 de produse din categoria accesoriilor de evenimente, accesorii de nunta si de botez, marturii, invitatii de nunta si de botez, cadouri aniversare, cadouri tematice, (021.321.66.96/ 0729.022.000

50. Gheata carbonica si doua masini de fum. Compania noastra este singura de pe piata care ofera doua masini de gheata carbonica cu fum greu de top, care pot fi pozitionate in cele doua parti ale ringului, astfel incat mirii sa fie in centrul fumului pentru a avea un vals de basm, 399 L; (0769.118.433

kg de tort este 45 lei. Figurinele se platesc separat. Compozitii Tort: mousse de :ciocolata, menta, fructe de padure, capsuni, zmeura, diplomat, vanilie. Ridicarea comenzilor se face din sectorul 5, 45 L; (0768.916.512

2. Anticelulitic si relaxare tehnician maseur cu pregatire si experinta de 12 ani in tara si afara ofer masaj de intretinere si relaxare, anticelulitic si remodelare prin madero terapie, reflexologie si drenaj, acces bars. 69 L; (0753.371.255

o nunta de vis. Cu ajutorul masinii de fum greu putem creea o atmosfera unica, de basm, realizand superbul efect de "dans pe nori" la valsul mirilor. Pret 380 lei. Gheata carbonica la paharele de sampanie. (0762.891.355

narghilea Ganesha Caffe este una dintre cele mai vizitate cafenele din inima capitalei, locatia fiind una de o frumusete incontestabila. Momentele de relaxare nu vor lipsi dintr-un mediu care te indeamna (0764.263.742 claudia@ganeshacaffe.ro

92. Torturi Proaspete evenimente Pretul

95. Ursitoare botez de la actorie, masina

45. Fotograf si cameraman pentru nunti

46. Fotografii cununia civila, logodna, a

adus pentru toate tipurile de evenimente. Proiectie pe macheta tort din 5 trepte. Se pot proiecta poze, clipuri video, text. Vezi video. (0728.469.987

66. Makeup artist Piata Victoriei ofer ser-

72. Original Events, decoratiuni nunta Noi suntem aici pentru a te ajuta sa faci cele mai bune alegeri: sa descoperi cele mai frumoase si interesante sortimente de flori, sa alegi cele mai frumoase decoruri, (0722.466.264/ 0723.181.609 contact@originalevents.ro

si botezuri in Bucuresti si nu numai. Ti-ai gasit restaurantul, formatia, firma care se ocupa de amenajarile decorative, dar la fotograf si cameraman pentru evenimentul tau te-ai gandit? Suna-ne si fa-ti rezervare; (0767.411.516

91. Tort 3D la evenimente, un servicu nou

uri, ai nevoie de un make up profesional si nu stii unde sa apelezi cu incredere? Make up-ul este pasiunea mea si te invit la o programare sa vezi daca iti place cum lucrez. Folosesc produse profesionale. (0799.757.524

44. Fotograf evenimente (nunta,

cununie, botez) Fotograf profesionist, ofer servicii foto pentru evenimente, cununie civila, nunta, botez, sedinte foto copii, family, tarife accesibile incepand de la 200 de lei, 200 L; (076150387 george.teodorescu@yahoo.com

petreceri. Solista cu experienta, cu participari la spectacole, evenimente si emisiuni, interpretez atat muzica usoara cat si folclor la evenimente ca nunti, botezuri, aniversari, petreceri de firma. (0751.801.023

94. Trupa Altceva, pentru nunti, botezuri, petreceri Fie ca organizati: nunta, un botez sau orice alta petrecere privata unde muzica live este nelipsita atunci Trupa Altceva este solutia ideala. Trupa este compusa din: solista, solist, violonist, saxofon, (0729.591.216

65. Make up pentru evenimente si party-

foto cea mai buna oferta. Oglinda Minune va pune la dispozitie elementul-surpriza al petrecerilor dvs si cea mai noua inventie. Oglinda foto este perfecta pentru crearea unei atmosfere pline de voie buna. (0723.754.701/ 0733.393.034 office@oglinda-minune.ro

43. Foto Video Gold 4K Cinema Collection Fotografie si filmare profesionala pentru nunta, botez, evenimente corporate, reclame etc. 3.500 {; (0786.044.044 contact@amintiri-vii.ro

90. Solista nunti, botezuri, aniversari,

17. Clinica de oftalmologie Oftalmestet operatii si tratamente: afectiuni ale cailor lacrimale, cataracte, cicatrici vicioase, glaucom, glob ocular dezorganizat, malformatii congenitale ale ochiului; (021.322.82.45/ 0755.139.177 office@oftalmestet.ro

10. Cabinet de Psihologie Olaru Roxana.

In cadrul cabinetului meu ofer servicii de: psihoterapie si consiliere psihologica individuala, familiala si in grup, psihoterapie de cuplu, consiliere psihologica pre si postnatala individuala, (0728.471.506 contact@consiliere-psihologica.ro 11. Cabinet de Psihologie si Psihoterapie

Cristina Zamfir. Specializari: psihoterapeut, psiholog clinician autonom, formare in psihoterapie integrativa, formare in psihooncologie, (0744.310.310 contact@psiholog-psihoterapeut.com 12. Cabinet de Psihoterapie Suru Alice, psihoterapie individuala, hipnoterapie individuala, psihoterapie ericksoniana, psihoterapie de cuplu, psihoterapie de familie,psihoterapia copilului, (0726.993.700 alice.suru@gmail.com 13. Cabinet individual de psihoterapie Pasare Daniela Servicii oferite: psihoterapie de cuplu / familie. Psihoterapie de grup. Psihoterapie individuala / consiliere psihologica, (0740.059.064 contact@psihologdanielapasare.ro. 14. Camin de batrani Bucuresti, Acasa la Bunici: ingrijire, asistenta medicala si recuperare zilnica. Se afla intre parcurile Carol si Tineretului. O oaza de 700 mp de verdeata in centrul Bucurestiului, (0724.384.753 office@caminulacasa-la-bunici.ro 15. Cauti un medic de familie? Obstetrica-

ginecologie.Dermatovenerologie.Dermatologie.Endocrinologie.Reumatologie. Cardiologie.Gastroenterologie.Radiologie.Psihiatrie.Alergologie si imunologie clinica. (0219838

16. Cauti un psiholog bun in Bucuresti, ai facut primul pas. Aici cineva este alaturi de tine. Valentin Pescaru, psiholog atestat cu specializare in psihoterapie si sexologie este in masura sa te asculte si sa-ti ofere un sfat, consiliere, (0745.074.845 contact@psihologultau.net

30. Gen fir cu fir 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, Larissa's Lashez. Program: luni-duminica: 10:00-20:00.1D- 120 ron.2D-150 ron.3D170 ron.4D-190 ron.5D-210 ron.6D-230 ron.Între?inere: 80 ron, genute colorate ombre +25 ron. (0772.175.481 31. Gene fir cu fir - zona Universitate 1D =

110 lei , Intretinere = 90 lei, 2D -aplicare = 140lei, Intretinere = 120 lei, 3D - aplicare = 170 lei , Intretinere = 150 lei4D-aplicare= 210 lei , Intretinere = 180 lei; (0774.099.882 32. Ingrijire batrani si recuperari med-

icale, ingrijim batrani in centrul nostru din Mogosoaia, asiguram asistenta medicala necesara, ingrijire completa, kinetoterapie, masaj, electrostimulare musculara, exercitii fizice, atmosfera de familie, (0758.090.989 www.patrugeneratii.ro 33. Ingrijiri medicale personalizate la domiciliu. Evita Medical: Servicii. Compania noastra ofera servicii de ingrijiri medicale la domiciliu utilizand doua sisteme astfel incat pacientul are posibilitatea de a opta pentru: (0732.121.441/ 0732.121.442 evita.medical@yahoo.com 34. Machiaj make up urgenta, super pret de la 50 lei. Super preturi si calitate (pozele de prezentare 100% reale). Machiaj fara gene 50 lei, cu gene 100 lei, mireasa 150 lei, tratament ten 25 lei, pensat 20 lei, 50 L; (0763.031.590 35. Machiaj Make-up profesional la domi-

ciliu pentru ca atitudinea conteaza si pentru ca noua, femeilor, ne place sa fim frumoase. Ai un eveniment important in viata ta sau a celor dragi? Vrei sa stralucesti in acea zi speciala? (0726.272.913 36. Make up artist Realizez machiaje de zi

si de seara, folosesc numai produse de calitate (Urban Decay, Guerlain, Make up forever, etc). Am program flexibil si pot veni la domiciliu, (0740.212.122 37. Make up profesional Am absolvit 2 scoli de make up si un master class. Experienta 2 ani in domeniu. Preturi incepand de la 100 lei. Detalii in privat ! 100 L; (0746.191.959 38. Make up profesional produse profesionale, multiple stiluri, experienta in domeniu,150 lei (gene incluse), 150 L; (0729.186.025 39. Make-up si coafura la domiciliu Pentru

evenimente speciale, make-up pentru mireasa se face cu cateva zile inainte proba. Iau in calcul preferintele clientei si stabilim modelul din timp. Pentru rezervari telefonati; (0725.617.488

40. MakeUp profesional ofer servicii de make-up profesional, machiaj de zi, ocazie, nunta/ la preturi accesibile. Optional si hairstyle (0786.871.901 41. Manichiura pedichiura semipermanenta Ilc Nails studio peste 5 ani experienta in domeniu, unghii patrate: gel pe unghia naturala 60 lei. Intretinere gel 60 lei. Aplicatie cu tips 90 lei. Constructie cu gel 100 lei, (0729.932.482 42. Manichiura-Pedichiur? Clasica si

Semi Manichiur? pedichiur? clasica si oja semipermanenta , lucrez de 5 ani in domeniu, caut salon sa lucrez o zi cu o zi fara duminica de preferat sectorul 6 sau Militari Residence , rog seriozitate! (0762.563.678 43. Manichiura/Pedichiura - Unghii cu

gel false Produse profesionale. Calitate superioara. Diploma in domeniu. Pozele sunt din portofoliul personal. Preturi: Constructie gel 80 lei. Gel pe unghia naturala 60 lei. Intretinere gel - 50, 60 L; (0775.175.930 44. Manichiurista pedichiurista cu expe-

rienta Contract de munca si conditii salariale deosebite. Salon central; (0726.781.766 marius_1a@yahoo.com

45. Manichiurista. Salon Maty Beauty Center situat in Prelungirea Ghencea angajeaza manichiurista. Salonul are clientela formata, conditii foarte bune de lucru, salariul negociabil. Cautam o persoana serioasa, dedicata, 1 L; (0725.580.878 roxana.ghionea@gmail.com 46. Masaj de relaxare la domiciliu E timpul

sa-ti oferi o clipa de destindere si relaxare. Simte ca traiesti din nou si uita de munca, probleme si relaxeaza-te. Incarca-ti bateriile pentru restul anului. 70 L; (0729.245.387

5

47. Masaj de slabire, echipa Free Style Beauty Center va satisface toate nevoile in domeniul infrumusetarii, cu profesionalism si produse de cea mai buna calitate.Intr-un cadru modern si placut, (0733.640.342

4. Adelina 32 de ani, maseuza draguta cu forme senzuale si experta in tot ceea ce fac. Vino intr-un cadru discret pentru a te relaxa pe deplin, Titan Auchan 60 L; (0730.498.538

48. Masaj la tine acasa: sanatate si relaxare, viata moderna este foarte solicitanta. Organismele sunt obosite, tensionate, au nevoie de relaxare. Au nevoie de masaj. Terapeut maseur cu experienta ofer servicii de masaj somatic, de relaxare; 100 L; (0767.261.668

5. Adeline, masaj relaxare 38 ani, frumoasa, distinsa, delicata. Iubesc aventura, arta, muzica, natura. Va propun momente de relaxare, 300 L; (0770.850.792

49. Masaj profesional de relaxare si cos-

metica: masaj terapeutic, sportiv la maini si picioare, anticelulitic, reflexogen, relaxare, masaj lombar, la coloana, cervical, capilar, facial si cosmetica 50 L; (0765.779.266 50. Masaj reflexoterapie si relaxare Masajul alunga oboseala , imbunatateste circulatia , memoria , detensioneaza musculatura . Masajul de relaxare vine la pachet cu o mul?ime de plusuri pentru organism. 100 L; (0768.743.015 51. Masaj si remodelare corporala, tehni-

cian maseor, ofer masaje de mai multe feluri, terapii, Reiki si servicii samanice, maderoterapia - masajul care iti remodeleaza corpul cu ustensile din lemn, dreneaza limfa, celulita si toxinele 50 L; (0725.161.609/ 0725.161.609

52. Masaj terapeutic, reflexoterapie, drenaj limfatic, kinetoterapie, masaj terapeutic de relaxare, anticelulitic, de recuperare medicala sau dupa efort intens si prelungit, masaj pentru dureri articulare sau musculare, antistres. (0724.261.814

6. Adina, Unirii, doamna matura, inalta, foto reale, ofer masaj erotic domilor maturi si manierati in locatia mea, zona Unirii, Nerva Traian, poze reale, discretie, igiena, seriozitate, rog nu deranjati inutil. 200 L; (0765.869.290/ 0733.709.046 7. Adorabila, calda si pasionala, vino sa te alint doamna matura, 46 de ani, atenta la dorintele dvs. va ofera clipe de relaxare, masaj erotic body nud, cu uleiuri parfumate pe tot corpul plus alte surprize. Intimitate. Posibil si la tel. Seriozitate, (0729.679.746 8. Alege un masaj adevarat, de calitate,

realizat de o d-na tehnician maseur, prin relaxare, tonifiere, terapeutice, shiatsu, reflexo, sauna, aparate recuperare si slabit, curatenie, Crangasi. Nu ofer sex de niciun fel 130 L; (0731.515.140 9. Alegerea perfecta, garantez pozele reale, daca esti adeptul unei astfel de experiente sau pur si simplu iti doresti o experienta memorabila, sunt sigura ca vei gasi ce doresti intr-o intalnire cu mine. Daca ti-am starnit interesul suna-ma, (0761.301.459

53. Medic primar alergologie si imunologie

10. Alex, maseur barbat 33, 180, 95 ofer masaj de intretinere si relaxare, body masaj erotic corp la corp, tantric si senzual, pe masa de masaj sau in pat, doar la hotel sau domiciliul tau. Luni - sambata 12-22. 29 {; (0772.734.011 relajateyadelgaza@gmail.com

54. Mon Beauty Salon, salon de infrumusetare locul unde vei gasi liniste, frumusete si relaxare. Servicii: cosmetica, epilat, extensiile de gene, machiaj, tratamente faciale, tratament facial cu argila verde. (0732.619.907/ 0721.327.696 monicagavrilescu@ymail.com

11. Alice 27 ani, poze reale, astept domni

clinica si Medic primar Pediatrie. Orar consultatii : L , Ma, J : 13 20 Mi Vi 8 15. Consultatii de specialitate copii si adultialergologie si imunologie clinica: astm bronsic, rinita alergica (021.323.68.20 lucia.carbune@gmail.com

55. Nailed, salon profesional de manichiu-

manierati care stiu sa aprecieze calitatea nu cantitatea la un masaj total de relaxare si tonifiere la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 100 L; (0729.060.755

12. Alina Buna, ofer servicii de neuitat domnilor manierati si cu bun simt, suna-ma pentru mai multe detalii, 200 L; (0766.808.817

ra Mainile ingrijite reprezinta cartea de vizita a unei femei. Servicii si tarife: manichiura clasica 40 lei. Manichiura si oja Opi si tratament 45 lei. Manichiura si oja French Opi si tratament 50 lei, (031.420.94.72/ 031.817.67.89 office@nailed.ro

13. Alina 21 de ani maseuza supla, manierata si tandra. Te astept pe tine domn care sti sa te respecti intr un ambient discret pentru a te relaxa. Titan Auchan, 60 L; (0721.964.205

56. O coroana dentara in 24 de ore S-a deteriorat dantura si aveti nevoie ca a doua zi sa arate ca noua? Cu ajutorul tehnologiei Cerec beneficiati la Neoclinique de lucrari dentare tip coroane, fatete, inlays, onlays intr-o singaura zi, (0371.000.111/ 0755.101.002 office@neoclinique.ro

14. Alina 30 ani, bruneta cu experienta, masaj de relaxare de toate tipurile intr-un ambient placut. La numai 50 Lei iti ofer o sedinta de masaj cu limite extinse si alte fantezii. Discretie maxima. Poze100% reale. Militari, Apusului 50 L; (0735.525.821/ 0725.819.146

57. Ofer sevicii de make up la domiciliul clientului Make up artist. Ofer sevicii de make up la domiciliul clientului sau stabilim la momentul respectiv locatia, preturile 200 ron de seara 150 L; (0726.252.137

15. Alina foto reale Rond Alba Iulia nefumatoare, am putine vizite si de calitate, 1.70/53/22 de ani, poze reale, nu insista, si apartament frumos, am colega bruneta frumoasa 150/200 ora. Ofer masaj de relaxare, dus asistatat, surprize 150 L; (0721.950.521

58. Pediatru La Domiciliu - Dr. Mirela Cov?cescu Program consultatii: luni - vineri 11:30 - 13:00Când copilasul are probleme de sãnãtate, a-l trata singuri este un risc major.Vã propun consultatia pediatricã la domiciliu, (0755.650.027 doctorpediatru@yahoo.com 59. Prepar mancare pentru o doamna pensionara, preferabil Drumul Taberei (doar miercuri sau joi); (0741.661.317 60. Prostata, impotenta si calcifieri prostatice Prostata, impotenta si calcifieri prostatice, urinari frecvente, libido scazut, energie sexuala epuizata, adenom de prostata, tratament natural eficient. 97 L; (+40766671103/ +40766671103 nicughergu@gmail.com 61. Recuperare medicala si masaj Kinetoterapeut licentiat cu peste 5 ani experienta realizez masaj si recuperare la domiciliul pacientului sau la cabinet. Recuperez cifoze, scolioze, accidente rutiere, accidente sportive; (0740.692.480 62. Salon coafura, infrumusetare, remode-

lare corporala Classic Beauty Salon Bucuresti va ofera urmatoarele servicii: Coafura: Salonul nostru realizeaza tot felul de coafuri de la cele mai simple la cele mai complicate. (021.345.52.43/ 0734.312.184 manager@classicbeauty.ro 63. Salon de intretinere exclusiv feminina Isamar Lady. Centru feminin de infrumusetare si fitness: tratamente cu parafina pentru maini si picioare, impachetari (cu ciocolata, alge, namol marin), masaj anticelulitic, piercing, (0722.690.908/ 0799.744.082 contact@isamarlady.ro 64. Salonul de manichiura si pedichiura Nails Story, manichiura, pedichiura, unghii gel, unghii acryl, manichiura semipermanenta, pictura unghii, aplicare oja, glitter, paiete, confetti french, french permanent, aplicare stras Swarovski, (0729.801.610 contact@nailsstory.ro

65. Slim Concept - salon de remodelare corporala. Slim Concept este un cabinet cosmetic specializat in ingrijirea pielii, tratamente faciale, corporale si masaj terapeutic. Ne dorim sa putem trata o paleta cat mai larga de probleme ale tenului, (021.310.59.73/ 0721.484.427 contact@slimconcept.ro 66. Stilist protezist unghii false cu experi-

enta, Salon Elle Nails. Pentru mai multe detalii sunati la nr de tel., intre orele 10-18 luni-vineri.Salon in sector 3. (0722.426.557

67. Tehnician maseur (Gabi) barbat lucrez part-time in timpul liber la domiciliul clientului. Detin masa profesionala. Masaj relaxare, de intretinere corporala, anitcelulitic si sportiv. Durata sedinta: 90 minute. Pret corect. Rog seriozitate, 65 L; (0723.191.775 68. Terapia Yumeiho, Terapia Bowen, Reiki Este vremea sa te gandesti si la tine!Terapia Yumeiho, Cornelia Chioveanu treapta 3 #Yumeiho, 14 ani experienta.Terapia Bowen, Ioana Iorgulescu.Terapia BARS, Ioana Iorgulescu. (0723.366.092 69. Unghii cu gel si oja semi, constructie, tips, gel pe unghia naturala, intretinere, oja semi (0732.822.040 70. Unghii false, Unghii cu gel, Manichiura

pedichiura Esti o persoana pretentioasa, sau nehotarata? nu te grabesc la alegerea modelului, te sfatuiesc ce model ti s-ar potrivii. Daca se va rupe o unghie indiferent de motiv chiar si din vina clientei 60 L; (0766.365.698 71. Unghii gel si Gene 3D 130 super oferta. Tips /intretinere doar 50 lei. Gene 2D 110 3D 130, zona Teius in blocul cu salonul Magic. Rahova, 40 L; (0765.431.141 72. Unghii gel si Manichiura semiperma-

nenta Proaspat absolventa de curs unghii cu gel ?i manichiura oja semipermanenta, va astept cu drag sa dau culoare unghiilor dumneavoastra. Produse de calitate, preturi mici si atmosfera relaxanta :) (0755.894.264

Masaj 1. Abate drumul tau spre o relaxare pla-

cuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat, situat intr-o vila de pe strada Baba Novac, nr 9i, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 2. Adela, maseuza cu experienta ofer

masaj erotic profesional domnilor discreti, manierati si generosi, cer si ofer seriozitate; 100 L; (0727.560.398 adela.ade21@yahoo.com 3. Adelina 32 de ani maseuza inalta, cu forme senzuale si experta in arta masajului. Vino intr un ambient discret pentru a te simtii bine. Nu vei fi dezamagit. Titan Auchan, 60 L; (0730.498.538

16. Alina, 20 de ani, ofer masaj de relaxare domnilor interesati, te astept intrun ambient discret pentru a te relaxa asa cum iti doresti. Titan, Auchan, 60 L; (0721.964.205 17. Amalya, 30 de ani. Ofer masaj de relaxare la mine sau la tine acasa pt mai multe detalii suna-ma. Zona Berceni, 150 L; (0734.190.644 18. Ambianta si rafinament, daca esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. 120 L; (0732.545.457 19. Ana Maria noua in zona, te astept in

locatia mea pentru ati oferi masaj de relaxare, poze reale 100%, 150 L; (0738.597.478

20. Ana, bruneta slim, ofer masaj de relaxare domnilor generosi. Mai multe detalii la telefon. Titan. 60 L; (0723.192.086 21. Ana, noua pe site, 30 ani, cu experien-

ta in arta masajului de relaxare, zona Drumul Taberei, suna-ma pentru mai multe detalii, 80 L; (0723.114.875 22. Anca 27 ani. Noua in zona, astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domicilliul meu discret si curat. UniriiZepter, 60 L; (0729.060.755 23. Andra, Magheru, bruneta siliconata, te astept la mine acasa pt. un masaj de relaxare, poze reale, confirm cu tatuajele, mai multe detalii la tel. 100 L; (0799.055.923

24. Andreea te invit la mine pentru o ora de relaxare prin tehnicile masajului erotic si de relaxare intr-o locatie centrala si de lux 100 L; (0769.956.771 25. Andreea, Buna, sunt noua, te astept

sa vii pentru un masaj de relaxare intr-un ambient placut, ofer discretie maxima, locatie curata, rog seriozitate, 120 L; (0731.397.173

26. Andreea, 28 ani Rond Baba Novac,

draguta si finuta vino sa iti ofer un masaj de calitate. Fara graba, 150lei/ h, 70 L; (0764.093.732

27. Antonia, Unirii, bruneta pasionala, 30 de ani, slim&fit, nonconformista, dulce, ofer diverse tipuri de masaj numai in locatia mea d-lor discreti. Vila de lux situata in zona Pta Unirii, discretie si intimitate maxima. 150 L; (0727.430.314 28. Atingeri patimase. Bucura-te de cele

mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 29. Atingeri senzuale, masaj senzual, atingeri delicate pentru trupul tau. Domnisoare deosebite. Cadru sigur si discret. Piata Romana, 300 L; (0732.889.966/ 021.316.88.38 30. Beatrice, arat super si fac masaj erotic fenomenal snt exact fata din poza. Iti pot da mai multe poze daca ma suni. Sunt o rebela cu multa experienta in masaj erotic de top 190 L; (0720.105.312 31. Berceni, blonda ofer masaj de relaxare terapeutic body, masaj domnilor discreti si manierati, mai multe detalii la telefon, (0735.665.672 32. Bianca, d-na matura cu forme, ofer

masaj de relaxare. Zona Pantelimon, Delfinului. 40 L; (0723.498.992

33. Bianca, d-na matura ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon, Delfinului, 40 L; (0723.498.992 34. Bianca, maseuza cu atestat Calitate,

rafinament, discretie, experienta. Bruneta frumoasa cu bun simt, 28 ani ofer masaj profesional d-lor manierati intr-un cadru intim si placut la domiciliul meu, 200lei ora, cer si ofer seriozitate, 200 L; (0720.078.311 35. Blonda finuta curata draguta 34 de ani ofer domnilor draguti masaj si delicioase clipe ptr mai multe detalii sunama. Singura in locatie poze reale, (0768.177.993 36. Blonda matura inalta, eleganta, ofer diverse tipuri de masaj si companie, locatie centrala Unirii, discretie si intimitate, detalii la telefon, 100 L; (0799.980.901 37. Bruneta 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii sunama, zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035 38. Bruneta efectuez masaj de relaxare intr-o atmosfera calda si placuta. Mai multe detalii la tel. Zona Dristor, 50 L; (0763.978.947

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


6

25 septembrie 2017

4

PRESTÅRI SERVICII 39. Bruneta ofer masaj de relaxare, dis-

cretie, 30 de ani, 170 inaltime, greutate 56kg, 50 L; (0763.858.910

40. Bruneta slim, 20 ani, reala, central. sunt studenta. Apartament discret. Masaj de relaxare si intretinere. Suna pentru mai multe detalii la nr. tel. Program 19-05, 150 L; (0764.182.119

73. Drumul Taberei bruneta reala te astept la mine pt. un masaj asa cum nu ai visat. Mai multe detalii la tel., 60 L; (0761.805.793 74. Drumul Taberei, bruneta 24 ani ofer masaj de relaxare si tonifiere domnilor generosi si manierati. Intr-un ambient discret si curat, poze reale, 100 L; (0723.817.877

109. Masaj de relaxare profi pe masa de

110. Masaj de relaxare si tonifiere. Buna Ana ma numesc am 24 de ani. Te astept la mine pentru un masaj de relaxare. Singura in locatie, 50 L; (0762.172.734

141. Masaj, pasiune si extaz, seductie erotica cu domnisoare sexy si atragatoare intr-o atmosfera intima si relaxanta. Vei simti rasfatul oferit de catre o domnisoara experta in arta pasiunii, dornica sa-ti relaxeze trupul. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

111. Masaj de relaxare totala la domiciliul

142. Masaj. Vino la mine. Eny, 24 de ani,

relaxare. Pret in functie de timp. Doamna matur? cu forme; (0764.152.740

toate tipurile experienta, calitate, igiena aer conditionat pentru domni, generosi relaxare maxima, locatie Militari, metrou Gorjului, 50 L; (0725.819.146/ 0799.197.850

75. Elena, bruneta, senzuala ofer masaj

de relaxare domnilor generosi dornici de aventura, intr-un cadru discret, zona piata Alba Iulia, nu raspund la numere private, 100 L; (0730.760.604

meu, zona Tineretului, pentru mai multe detalii, suna-ma 60 L; (0760.839.801

42. Bruneta, noua in zona, Cantemir,

76. Estera 50 ani plus masaj terapeutic si

112. Masaj de vis, maseuza profesionista, ofer masaj de relaxare, capilar si aromaterapeutic, intr-un cadru intim si discret, unde igiena si romantismul ma reprezinta. 150 L; (0727.208.524

41. Bruneta stilata, masaj de relaxare,

170, 52 kg, 26 ani, te astept in locatia mea sa-ti ofer un masaj de calitate, vei reveni cu siguranta, mai multe detalii la tel., te astept cu drag, 100 L; (0799.442.851 43. Buna, vrei sa ma cunosti, suna-ma.

de relaxare intr-o locatie de lux, in compania unei doamne stilate, selective. Rafinament, discretie, intimitate. Garantez eficienta si igiena, amanunte pe Google (0724.184.287

Singura in locatie poze reale nu raspund la privat. Blonda finuta, curata, draguta, 34 de ani, ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase. (0768.177.993 Mireluta@gmeil.com

77. Estera 50 ani plus masaj terapeutic si

44. Camera de Comert, matura, te astept

78. Excess Massage, simte atingerile patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti ceva unic. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

la mine intr-un ambient calm si placut. Masaj de relaxare; 100 L; (0785.183.466 45. Caty, Lena, Raluca, Micky, Vera,

Georgiana, Vicky, Emy, Izza, Amalia, Ana, Nadia sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru, situat pe strada Baba Novac, nr 9i. Tandrete si pasiune, rasfat si relaxare, calitate si lux gasesti doar aici, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

de relaxare. Garantez eficienta si igiena. Locatie de lux, doamna stilata, rafinata, selectiva. Amanunte pe Google (0724.184.287

79. FAVORIT Drumul Taberei roscata sti-

lata, 34 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare, 60 L; (0731.784.820

46. Cauti ceva inedit, am creat special pentru tine un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase si senzuale fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera senzuala si plina de erotism, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457

80. Favorit, satena stilata, 35 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare 60 L; (0731.784.820 cacurobert@yahoo.com

47. Cel mai nou salon de masaj erotic, preturi incepand cu 140 Ron, salonul se afla intr-o locatie centrala, accesibila din orice zona, totul este nou, 140 L; (0727.646.456

ta, 34 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare, 60 L; (0731.784.820

48. Cel mai nou salon din Bucuresti daca

82. Finuta si draguta, te astept intr-o locatie discreta si curata, pentru un masaj de relaxare si tonifiere, pentru mai multe detalii suna-ma. Unirii, 60 L; (0725.473.852

esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta. 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 desiree.masaj@yahoo.com

49. Clipe de vis Excess Massage va invita

sa va relaxati intr-un loc incantator, elegant, sigur si discret. Salonul nostru va ofera o gama variata a serviciilor de masaj: relaxare, terapeutic, body, erotic. 120 L; (0763.369.660 50. Clipe de vis-salon lux. Te-ai gandit vreodata ca mangaierile si atingerile, rasfatul si alintul unei fete, calificata in arta masajului erotic, te pot face sa vibrezi, sa te detasezi de micile sau marile probleme cotidiene? 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 51. Cosmetica si masaj de relaxare,

Budimex, ofer servicii de masaj de relaxare/somatic/anticelulitic/reflexo la domiciliul meu, locatie de lux, conditii deosebite, discretie si comfort, epilari cu ceara/crema/tuns/pensat. Rog seriozitate. 150 L; (0761.914.506 panzacos@live.com 52. Cristina, 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Pt detalii sunama, zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 53. Cuplu tineri casatoriti, ea 25 de ani, el

30 de ani oferim masaj de relaxare celor interesati. Mai multe detalii la tel. 150 L; (0784.699.924

54. Dessiree Masaj, masajul erotic oferit

81. Favorit, Drumul Taberei, roscata stila-

83. Happy tantric hour, Sweet Touch Mas-

sage vine in intampinarea voastra cu o oferta incendiara. Tantric massage 160 Ron/ora de luni pana vineri intre orele 13:00-17:00. Programeaza-te pentru o experienta de neuitat 160 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 84. Jovial Place Masaje profesionale

incepand de la 80 ron-h. Te asteptam sa experimentezi placerea unui masaj asa cum nu ai visat, 80 L; (0763.581.129 85. Katy 27 ani, noua in zona, astept domni pretentiosi la un masaj total de relaxare, la domiciliul meu discret si curat Unirii, Cantemir, Budapesta, 80 L; (0725.874.994 86. Katy 27 ani, noua in zona, poze reale

100% astept domni pretentiosi la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Detalii la tel. 80 L; (0725.874.994 87. Katy 27 ani, poze reale, finuta si draguta astept domni pretentiosi ce apreciaza calitatea nu cantitatea, la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Cantemir, Budapesta, 100 L; (0729.060.755 88. La hotel sau la tine, buna ofer masaj

de relaxare doar la domiciliu tau sau la hotel, doresc sa va ofer 1 ora de masaj, speak english. 300 L; (0732.767.425

89. La mine zona Mihai Bravu Te invit pen-

tru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180

de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor,rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950

90. La mine zona Mihai Bravu, te invit pen-

55. Dessiree Masaj, alege calitatea

91. La mine, Dristor, poze recente, reale,

masajului de relaxare facut de fete profesioniste, cu uleiuri aromatice intr-un ambient de vis. Te asteptam intr-o locatie curata si discreta, unde vei mai reveni. Strada Traian 254, 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 dessiree.masaj@yahoo.com 56. Diana 37, bruneta slim fara fite, rabda-

toare, sociabila ofer masaj erotic si de relaxare domnilor generosi si pretentiosi. Se ofera discretie; 100 L; (0720.223.891 ami_ja@yahoo.com

57. Diana, buna, daca vrei sa te rasfeti te

astept in locatia mea discreta si curata pt. un masaj de calitate, nu vei regreta. Titan, Trapezului. 60 L; (0735.232.246 58. Diana, 35 ani, singura zona Obor, bruneta finuta, dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare, super calitate, 100 L ora, 100 L; (0769.857.366 59. Doamna 38 de ani, 1.75 m, 60 kg, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu sau deplasare. Mall Vitan, Dristor 200 L; (0735.395.398 dia_rr@yahoo.com

60. Doamna 39 ani, ofere masaj de relaxare, cervical si intretinere corporala. Exclus sex. Zona bdul Mircea Voda, 70 L; (0765.339.151 61. Doamna blonda, Bianca 37 ani iti pot

oferi un masaj de neuitat la domiciliu meu. Mai multe detalii la tel nu radp la ms si nr privat. Militari. 60 L; (0724.931.269

tru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180

113. Masaj deosebit la tine sau la hotel blonda fara fite, iti ofer un masaj de relaxare. Fara graba pt mai multe detalii. Suna-ma, doar deplasari (0731.536.906 114. Masaj erotic Oferim o experienta senzuala de neuitat, cu cerinte speciale erotice. Masajul este arta ce se creeaza prin atingere si are la baza principii simple ale tehnicii masajului erotic, 150 L; (0730.222.260 115. Masaj erotic Bucuresti Bucura-te de

cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe strada Traian nr. 54, 120 L; (0720.525.253/ 0769.994.064

179. Promotie dominare si masaj erotic

118. Masaj erotic cu fete superbe pentru gusturi alese, fetele din poze sunt 100% reale, poze facute in salon, si le gasesti zilnic doar la Attraction Club Massage, salon de lux. Maseuzele noastre sunt de o frumusete spectaculoasa si au un corp perfect. 190 L; (0734.766.416 119. Masaj erotic nud, erotism intimitate,

la tel.5/15m O doamna matura cu sanii mari, naturali te va rasfata cu un masaj body erotic nud, pe tot corpul cu uleiuri parumate, plus alte momente speciale. Posibil la tel 5/15 min. Rog seriozitate max., 100 L; (0729.679.746

120. Masaj erotic, domnisoare frumoase

te asteapta intr-un cadru intim si discret. Atingerile pasionale, devotamentul si finetea cu care te vor trata te vor face sa uiti grijile si sa depasesti barierele placerii. 120 L; (0732.545.457 121. Masaj erotic, noua in zona, te invit in

compania mea pentru o sedinta relaxanta de masaj erotic total. Sunt o fata manierata, discreta, ce iti respecta timpul. Locatie de lux centrala, toate conditiile, i speak english. 100 L; (0727.862.846

122. Masaj erotic, seductie, discretie, Nir-

vana Massage, salonul cu peste 10 ani vechime, va invitaintr-o locatie de lux din zona Cotroceni pentru a petrece clipe de vis in compania maseuzelor noastre, experte in arta seductiei si masajului, 170 L; (0721.904.419 Masaj.nirvana@yahoo.com 123. Masaj erotic-fantezie Salonul de

masaj erotic Jade Palace va invita sa va traiti fanteziile cele mai indraznete intr-un loc incantator, elegant, sigur si discret, 150 L; (0732.118.800/ 0732.118.800 124. Masaj la hotel Bucuresti, daca esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze iti vor oferi o experienta unica. 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 125. Masaj la hotel sau la Salon Mosilor, fete frumoase cu experienta va ofera masaj de relaxare si erotic direct in camera dvs. de hotel sau la salonul nostru. Nu trebuie sa va deplasati, noi venim direct la dumneavoastra, daca ne chemati, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457

47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. 100 L; (0720.084.742 149. Maseuza tanara, cu mult bun simt,

mereu cu zambetul pe buze, te astept intro locatie de lux pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. Disponibilitate pana la ora 20:00, 150 L; (0760.070.924 150. Matura doamna, 37 ani, 1.75 m, 62

kg, ofer masaj domnilor care se respecta. Pun accent pe faptul ca pozele imi apartin. Daca cauti calitate, atat serviciil cat si aspect fizic, suna cu incredere 200 L; (0730.138.339 151. Matura feminina, deosebita prin stil si calitate, ofer masaj terapeutic prin proceduri specifice terapiei, benefice organismului cu imbunatatirea tonusului necesar vietii cotidiene, 250 L; (0730.369.218 152. Matura 45 ani, experienta si profesionalism. Masaj de relaxare. B-ul Mircea Voda. 100 L; (0722.335.715 153. Matura, 37, eleganta, aspect fizic foarte placut, ofer masaj de relaxare de calitate. Singura in locatie. Poze absolut reale. Pentru cei care ma cunosc. Va astept cu drag, 200 L; (0730.138.339 154. Maya foarte draguta, cu experienta in

domeniu, ofer masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa ma suni pentru mai multe detalii la telefon, locatie 3 minute Unirii, 200 L; (0736.674.940

155. Mery, noua in Bucuresti, te astept in

apartamentul meu pentru a-ti satisface cele mai ascunse fantezii prin masaj. Doar pentru cateva zile in oras.Am si colega.Pentru mai multe detalii suna-ma. 150 L; (0751.391.642 156. Mihaela, la tine sau la mine, buna,

te astept in compania mea pentru a-ti reveni cu un masaj de relaxare sau terapeutic foarte bun. Poze 100% reale, 100 L; (0738.593.545 157. Mihai Bravu, noua in oras, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu curat, discret, cu siguranta te vei simti minunat. 50 L; (0728.557.844

177. Poze reale, pot dovedi cu tatuajele. Buna, sunt Sara, noua in zona, blonda cu ochii caprui ofer domnilor generosi masaj de relaxare intr-o locatie curata si discreta, Rond Alba iulia vino si nu vei regreta. 120 Ron/1 h, 120 L; (0720.183.900

vip fantezie Promo Noblesse Unic, masaj relaxare, body si erotic, plus diverse fantezii: striptease, lap-dance, erotic show, latex outfit, stockings, dominare, feetfetish, high heels. Promotie joi, orele 1223, 250 L; (0727.148.861 www.privatemassage.ro 180. Rasfat fara limite doar la Excess Massage Lasa-te invaluit de atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai minunate clipe, doar in incinta salonului Excess Massage pe str Baba Novac, 120 L; (0766.238.084/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 181. Rasfat si calitate Dessiree va ofera masaj erotic de calitate oferit de domnisoare superbe, experte in arta masajului erotic. Va asteptam pe str. Traian, nr. 254 (intersectia Calea Mosilor cu Mihai Eminescu), 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 desiree.masaj@yahoo.com 182. Rebeca, ofer masaj de relaxare d-lor peste 30 ani , discretie maxima, rog seriozitate, zona Pantelimon; 50 L; (0734.760.240 183. Relaxare, discretie, singura, A.C.,

doamna matura, 35 ani, iti ofer masaj reconfortant sau tonifiant, personalizat dupa preferinte, si alte surprize placute, discretie, singura. Detalii la telefon, 180 L; (0726.925.608 184. Rond Alba Iulia. Vino la un masaj de

relaxare in cele mai bune conditii. Locatie lux, discretiie totala. Poze reale, mai multe detalii la tel., 70 L; (0735.688.227 185. Roxana 35 de ani, maseuza plinuta

cu experienta. Te astept intr-un ambient discret pentru a te relaxa pe deplin, Titan Auchan; 60 L; (0763.753.996

186. Roxana. Masaj profesional Hello i m

Roxi, i have 28 years and i offer you a verry good and profesional massage. Call me if you want something diferents. Hotel visit; 200 L; (0731.646.555

187. Roxy Bruneta 30 de ani 1.76 si 65 de

kg daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare te astept la mine, lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat si cu multa energie, zona Zepter, 50 L; (0763.098.030

126. Masaj la tine sau la hotel, sunt o blonda frumoasa si sexi, iti ofer un masaj deosebit de relaxare, pentru mai multe detalii, suna-ma, deplasari, (0731.536.906

158. Militari, MCDonalds Virtutii bruneta

frumoasa, o femeie in adevaratul sens al cuvantului, ofer diferite tipuri de masaj, numai in locatia mea d-lor discreti 80 L; (0758.668.672

188. Rubin Masaj, daca esti in cautarea

92. La mine, zona Dristor, ofer masaj total de relaxare, poze reale 100%, locatie curata, zona Dristor, 80 lei 30 de minute 120 lei o ora, mai multe detalii la telefon. Nonstop. 80 L; (0765.129.556

127. Masaj Lucky Love salon de masaj si

159. Militari, Virtutii, zona Cora Militari bruneta reala 30 ani te astept in locatia mea pentru a oferi masaj de relaxare sau erotic domnilor manierati si generosi. Este loc de parcare, mai multe detalii tel., 80 L; (0758.668.672

189. Ruxy blonda frumoasa, o fire placuta,

160. Miruna reala 100% Buna te astept la

toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage de pe strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism unde te poti destine total, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

93. La mine, zona Mihai Bravu, te invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180 94. La mine, zona Mihai Bravu, te invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180 95. La mine, zona Mihai Bravu, te invit

pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180 96. La mine, zona Mihai Bravu, te invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180

night club, te cheama la o experienta de neuitat alaturi de cele mai fermecatoare, senzuale si frumoase fete. Masaj de relaxare, erotic, striptease, intim ladies show 100 L; (0722.110.003/ 0754.035.723 luckymasaj@yahoo.ro

128. Masaj profesional cu atestat, toate tipurile (relaxare, tonifiere, drenaj limfatic, terapeutic). Exclus erotic, va rog nu insistati, 150 lei pentru 90 min, zona Tineretului; 150 L; (0775.192.240 129. Masaj relaxare pentru doamne peste

30 de ani, constitutie atletica si o prezenta placuta, ofer masaj de relaxare si detensionare doamnelor care isi doresc sa iasa din rutina zilnica printr-o experienta speciala. 250 L; (0748.348.293 masajantonio@yahoo.com

de relaxare doar la domiciliul tau sau la hotel, doresc sa va ofer o ora de masaj, hablo espanol, 100 L; (0728.557.844

130. Masaj relaxare pentru doamne, 38 de ani, constitutie atletica si o prezenta placuta, folosesc masajul sa iti ofer ceea ce ai nevoie acum, acordand atentie fiecarui centimetru al pielii tale pana atingi starea de relaxare dorita. 150 L; (0040745878029 masajantonio@yahoo.com

98. La tine sau la hotel, Alina una dintre

131. Masaj si reflexoterapie Doamna

97. La tine sau la hotel Buna, ofer masaj

un masaj relaxant. Suna-ma nu vei regreta 200 L; (0762.677.757 100. Laura, la mine sau hotel, ofer masaj de relaxare, calitate, relaxare prin tehnicile mele de neuitat, ofer si ce seriozitate, 150 L; (0726.486.360 101. Laura, am revenit ofer masaj total, la

mine in locatie, garantez revenirea, zona Berceni 60 L; (0765.255.620

102. Luna Massage. O oaza de placere si

ta, usor adaptabila astept domni generosi in compania mea pentru un masaj terapeutic si relaxare din toate pct. de vedere. Zona Obor, Calea Mosilor, 12-22, 100 L; (0732.834.936 66. Doamna, 32 ani, masaj si companie

103. Masage for ladies, hotel room mas-

sage, 30+ years old, someone very pleasant and balanced, I will offer you a reinforcing and relaxing massage for one or two hours, of your choice, using natural coconut oil. See you soon, 150 L; (0040745878029 104. Masaj bruneta 26 ani te astept la

132. Masaj terapeutic si de relaxare la

133. Masaj terapeutic, Denisa 30 ani ofer

servicii de masaj intr-un cadru curat si discret domnilor educati. Profil real, zona Berceni bd. Alexandru Obregia 100 L; (0731.893.621 134. Masaj, Andra 23 de ani. Draguta si

rabdatoare, ofer masaj de relaxare de cea mai buna calitate domnilor seriosi, pozele 100% reale garantez. Doar la tine sau hotel. 150 L; (0738.590.092 135. Masaj, buna sunt Sonya, sunt o per-

soana serioasa, curata si cu bun simt, am aceleasi pretentii de la persoanele care ma viziteaza pentru a le oferi un masaj de relaxare. 200 L; (0734.898.256/ 0734.898.256 sonia_2017@yahoo.com 136. Masaj, Oana, vino sa te relaxezi in

locatia mea Dristor 2, cu un masaj deosebit, garantez revenirea, mai multe detalii la telefon atunci. 70 L; (0765.127.530

mine pt a-ti impartasi tainele masajului corporal intr-o ambianta placuta si curata, sunt o fata sociabila educata si cu bun simt, te astept, 100% reala, 60 L; (0720.909.174

161. Monica 34 de ani. maseuza cu forme senzuale, comunicativa si foarte atenta cu tine domn generos. Te astept intr-un ambient discret pentru a te relaxa cu un masaj de relaxare. Titan Auchan, 60 L; (0733.723.325 162. Nicoll buna dragul meu, te astept in compania unei masueze cu experienta. Poze reale si profesionale , frumoasa, dulcetot ce trebuie sa faci e sa ma suni, 60 L; (0766.884.707 163. Noblesse Unic, salon masaj erotic

nud, calitate. Pret bun. Multe maseuze tinere, sexy, profesioniste. Free bar. Salon Noblesse Unic Private Massage & Spa str. Leonida nr. 8, in centru, zona Petrom Eminescu. Doar fotografii reale pe site. 200 L; (0727.148.861 164. Noua domnisoare te asteapta pentru

un rasfat Royal intr-un cadru intim, nou si igienic cu freebar jacuzzi, piscina exterioara, lenjerii si prosoape curate si parfumate, locatie lux, 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com

165. Noua maseuza in sectorul 4, bruneta

cu experienta, pentru detalii suplimentare suna-ma. 100 L; (0727.953.233 adeadela39@yahoo.com

166. Noua pe site, masaj total, pasiune, la

tel, sani superbi mari naturali, delicata si dulce ofer masaj body erotic, masaj de relaxare body-erotic, intimitate. Locatie discreta, central, parcare. Am si o colega. Rog seriozitate; 100 L; (0747.825.952

167. Ofer masaj de calitate doar la hotel, domnisoara frumoasa cu experienta in arta masajului, ofer domnilor cu bun simt si generosi momente de relaxare. Doar la hotel, va rog nu deranjati degeaba 250 L; (0737.439.261 168. Ora ta de rasfat Uita de griji, stres si vino sa te bucuri de o ora de masaj plin de erotism, masaj de relaxare, body masaj, masaj erotic. Doar pt domni seriosi, discretie, ambient placut, poze reale. Zilnic pana la ora 18:00, 150 L; (0725.822.908

68. Dristor 2 noua in zona, draguta si fin-

mine pt. a te relaxa cu diferite tipuri de masaj. Mai multe detalii la tel. Drumul Taberei 60 L; (0761.805.793

69. Dristor 2, bruneta, ochii verzi, par lung, inaltime 1.70, 58 kg, masaj, 70 L; (0785.039.887

105. Masaj profesional pe puncte si canale de energie, ambient placut, locatie decenta. Zona Timpuri Noi; (0762.725.283

137. Masaj, buna sunt Diana, am 26 de ani, 1.60 m, 45 kg, poze din locatie, zona Dristor, Kaufland, mai multe detalii la telefon, igiena si discretie, 100 L; (0767.791.309

toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage, de pe Strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism, unde te poti destinde total 120 L; (0763.369.660

70. Dristor 2, Buna, sunt Andreea o fata

106. Masaj profesional, pe puncte si

138. Masaj, noua in zona ta, maseuza cu

170. Pisicuta alintata, te astept sa ne

uta vino sa ati ofer un masaj de calitate. Fara graba 80 L; (0765.766.217

am si colega buna sunt Sara, blonda cu ochii caprui, 1.62 inaltime, 49 kg ofer domnilor generosi masaj de relaxare, locatie curata si discreta, vino si nu vei regreta, am si colega, zona Rond Alba Iulia. 120 lei/1h. 120 L; (0720.183.900

daca te ai saturat de graba si poze false, te astept la mine intr un ambient calm si relaxant. Masaj de relaxare 30 min 80 lei sau 1h 120 lei. Ma poti suna non stop, zona Dristor, 80 L; (0767.524.306

relaxare te asteptam seara de seara in salonul nostru pentru o sedinta de masaj speciala. La noi te vei simtii cu adevart bine. Fete, dulci, frumoase, cu experienta. Bar, Jacuzzy, Parcare, curatenie, discretie, 150 L; (0722.877.223

67. Doamna, 39 ani, ofer masaj de relaxare si intretinere corporala. Exclus sex. Zona bdul Mircea Voda, 70 L; (0765.339.151

176. Poze reale, pot dovedi cu tatuajele,

148. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m,

jacuzzi si sauna maseuzele noastre sunt adevarate modele. Fetele ofera toate tipurle de masaj erotic. 190 L; (0737.709.719

domiciliu tau Masajul are un efect de relaxare foarte profund, la nivelul intregului corp si faciliteaza declansarea mecanismului de auto-vindecare. Ofera ajutor in:anxietate, depresie, migrene, dureri de spate, 60 L; (0723.259.300 bowentehnique@gmail.com

placuta, mai multe detalii la telefon, sunt atenta, discreta, pasionala, rabdatoare, Zepter, Unirii, 150 L; (0729.450.630

145. Maseuza frumoasa, stilata, nonconformista si pasionala. Te astept sa ne cunoastem in cadrul unei sedinte de masaj de relaxare. Mai multe detalii pot fi discutate la telefon. Program 10 - 20, 400 L; (0726.823.376

117. Masaj erotic cu bombe sexy in

99. La tine sau la hotel, Alex, vin sa iti ofer

65. Doamna roscata discreta si maniera-

suna-ma. Singura in locatie, poze reale, 34 de ani, finuta, draguta si curata ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma; (0768.177.993 Mireluta@gmeil.com

175. Poze reale, Delia 19 ani, fitness model, poze reale, te asteapt pentru a petrece o ora de neuitat prin cel mai bun masaj, I speak english, locatia este intr-o zona centrala in conditii de discretie si igiena, ac, prosoape curate. 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com

178. Profita de ultimele zile de vara si racoreste-te in jungla Amazonia, te asteptam la cel mai salbatic masaj din Bucuresti. Piata Victoriei amazoniamasaj.ro 170 L; (0734.745.200/ 0741.741.529 info_amazonia@yahoo.com

63. Doamna matura 45 de ani bruneta

sau la hotel bruneta matura 49 ani, reala forme voluptuoase, sani nr. 6 naturali, va astept la un masaj erotic body nud si multe surprize placute. La tel. 5/15 min.Ma deplasez la hotel.Am si cloega ptr show. 100 L; (0720.952.852

144. Masaj. Buna Vrei sa ma cunosti

147. Maseuza pentru salon remodelare corporala salonul Line Body Care angajeaza persoane de sex feminin cu experienta pentru masaj, LPG Cellu M6 si remodelare corporala. Salonul este situat in zona Unirii (0746.112.266/ 0785.861.861 contact@linebodycare.ro

cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950

masaj, companie placuta, igiena si discretie, foto reale, zona Unirii. Detalii la telefon 100 L; (0748.405.863

64. Doamna matura noua pe site, la mine

draguta, 30 de ani ofer domnilor draguti masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale100 % zona Zepter 60 L; (0784.986.529

174. Poze reale, Buna, numele meu este Ayda, am 21 de ani, 1.60 m, ofer masaj de relaxare, fara fite si fara graba, astept telefonul tau pt mai multe detalii. Mall Vitan 100 L; (0737.707.599

146. Maseuza cu atestat. Roxy 200 lei/100 euro, Calitate, rafinament, discretie, experienta. Bruneta frumoasa cu bun simt, 28 de ani. Ofer masaj profesional d-lor manierati la domiciliul meu 200 lei ora, cer si ofer seriozitate, (0731.646.555

tehnician maseur cu experienta execut masaj de relaxare, anticelulitic, terapeutic, reflexoterapie si drenaj limfatic. Rog seriozitate. (0754.634.248

educata fara fite, te astept in locatia mea sa te rasfat cu un masaj, mai multe detalii la telefon. Zona splaiul Unirii 100 L; (0722.335.715

143. Masaj. Buna bruneta finuta, curata,

173. Poze reale pot dovedi cu tatuajele, singura la loc buna sunt Sara, blonda cu ochii caprui, 1.62 inaltime, 49 kg ofer domnilor generosi masaj de relaxare, locatie curata si discreta, singura in locatie zona Rond Alba iulia 120 lei/1h. 120 L; (0720.183.900

116. Masaj erotic Bucuresti. Bucura-te de

putinele maseuze care au poze reale pentru ca te respect pe tine domnul meu si iti fac pe plac sa te relaxaxezi cu diferite tehnici ale masajului. 100 L; (0738.031.004

62. Doamna matura bruneta stilata ofer

1.68, 52 kg. Te invit in locatia mea pt a-ti oferi o sedinta de masaj de relaxare. Nu sunt fitoasa nu te grabesc. Locatie de lux, 50 L; (0762.172.734

172. Poze reale Buna, Sara blonda, ochii caprui, 1.62 inaltime, ofer domnilor generosi masaj de relaxare intr-o locatie curata si discreta piata Rosetti, singura la locatie, 120 L; (0720.183.900

dulce, jucausa, te astept in locatia mea pentru servicii totale de masaj, 60 L; (0767.409.039 tu.tu@yahoo.com

canale de energie, ambient placut, locatie decenta zona Timpuri Noi; (0762.725.283

experienta, masaj terapeutic si de relaxare. Poze reale; 50 L; (0765.027.974

71. Dristor 2, noua pe site, buna sunt Larisa iti pot oferi masaj de relaxare fara graba sau fite, 70 L; (0734.677.674 tu.tu@yahoo.com

107. Masaj de relaxare domnisoara 19 ani, acasa la mine efectuez masaj de relaxare intr-o atmosfera calda si linistita. Poze reale, 100 L; (0769.520.493

72. Dristor, noua pe site, Madalina 30 ani, 1.70, 50 kg, te invit la mine pentru un masaj total, discretie si igiena maxima, poze reale, mai multe detalii la tel. 150 ora. 100 L; (0762.478.045

108. Masaj de relaxare ofer masaj de relaxare, uleiuri cu arome, discretie totaladeplasare si la domiciliu. numai doamne si domnisoare,exclus barbati, 100 L; (0770.934.596 ady_alexey@yahoo.com

de ani, sunt o fata foarte calma si primitoare, te astept in locatia mea pentru masaj de neuitat zona Dorobanti, Stefan cel mare, 80 L; (0733.610.639 lichianvio21@yahoo.com

139. Masaj, noua in zona, Dorobanti, 21

140. Masaj, noua pe site te invit la mine

pentru un masaj de relaxare total. Discretie si igiena, nu ezita, pentru mai multe detalii suna-ma, (0743.669.916

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

169. Pasiune si tandrete Abandoneaza

jucam, bruneta tandra si pasionala ofer domnilor clipe speciale de relaxare, masaj erotic, body pe tot corpul cu uleiuri parfumate intr-un cadru intim, placut. Posibil si la tel.5/15 min. Seriozitate; 100 L; (0724.991.362 171. Placere unica, masaj erotic special

Te invitam sa traiesti o experienta de care fiecare barbat merita sa aiba parte cel putin o data in viata. Scopul nostru este placerea si satisfactia ta. Te asteptam, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta. Aici gasesti tot ce doresti, 80 L; (0765.505.383

plina de energie, 20 de ani, calma, rabdatoare, te astept in locatia mea curata si discreta de lux, masaj, 80 L; (0746.101.833

190. Salon lux Baba Novac Abandoneaza

191. Salon lux Baba Novac incita-ti imaginatia alaturi de trupuri apetisante si miscari lascive, pune in practica cele mai ascunse fantezii, renunta la inhibitii si alatura-te celor mai pasionale si jucause domnisoare experte in masaj, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 192. Salon lux Baba Novac Seductie erot-

ica cu domnisoare sexy si atragatoare intro atmosfera intima si relaxanta. La Excess Massage cele mai frumoase si talentate maseuze va pot oferi o sedinta de masaj memorabila, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

193. Servicii de calitate Ana, kinetoterapeut, ofer servicii de calitate (masaj), intro ambianta placuta si discreta in Piata Unirii, domnilor generosi, care stiu sa aprecieze calitatea, 100 L; (0726.303.293 194. Sevicii de dominare la cel mai inalt

nivel Royal Place Massage vine in intampinarea clientilor cu un serviciu nou de dominare, erotic massage, body massage si relax massage intr-o locatie centrala curata absolut totul este nou. Free bar. 240 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 195. Silvia, te invit la mine pentru o ora de

masaj de relaxare, body, atingeri usoare si tandre, 100 L; (0761.548.967 196. Simona, 39 de ani. Doamna matura

cu forme apetisante iti ofer masaj de relaxare intr-un cadru discret si curat. Titan Trapezului, 60 L; (0732.721.047 197. Singura in locatie, masaj Drumul Taberei, ai putin timp la dispozitie si cauti un moment de rasfat vino în locatia mea. Sunt o fata cu bun sim, gingasa si jucausa, atenta la dorinte tale, poze 100% reale, contacteaza-ma, 50 L; (0737.425.048 Cristyna20@gmail.com 198. Sofia, 19 ani, te teleporteaza in

Brazilia Brazilia e la un apel telefonic si cativa km de tine, o fata cu forme rubensiene te asteapta intr-o locatie de lux cu maxima igiena si cofidentialitate pentru a te rasfata cu un masaj erotic de vis, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com 199. Sonia, Sebastian parc, 20 de ani, poze reale 100 %. Te astept in locatia mea pentru un masaj de calitate fara graba, igiena garantata. Mai multe detalii la tel., cer si ofer seriozitate, detin locatie de lux, 100 L; (0765.236.542 200. Sophie 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista 200 L; (0725.458.291 201. Sunt Irina, model de top, daca vrei o experienta erotica cu un top model, atunci te astept zilnic la mine, intr-o locatie de lux 190 L; (0720.247.193

202. Tanara, 34 ani, ofer masaj de relaxare profesional, masaj cervical, lombar, capilar, intretinere corporala, experienta, atestat, masa de masaj, locatie centrala bd. Burebista, discretie, zilnic de luni-sambata, 14-22. 100 L; (0732.937.889 203. Te astept in locatia mea pt. a te relaxa cu un masaj de neuitat. Mai multe detalii la tel. Drumul Taberei 60 L; (0720.357.089 204. Te provoc sa te convingi, te astept, pozele reale, te-ai saturat de aglomeratie, stres la birou, te invit alaturi de mine sa-ti ofer un masaj perfect, erotic. De relaxare, dus impreuna, prosoape curate, pretind discretie toatala. (0720.584.986 205. Tehnician maseur, ofer masaj de

4. Asiguram montaj si reparatii aer conditionat. Asiguram servicii de montaj, service si reparatii echipamente aer conditionat si ventilatie, montaj si service pentru vitrine frigorifice, camere frigorifice, (031.435.17.60/ 0723.027.352 aeroclimvid@gmail.com 5. Autorizat, asigur reparatii masini auto-

mate de spalat, deplasare gratuita, garantie reparatii. Aer conditionat- curatare si iginienizare. Seriozitate. Urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233

6. Calculatoare, configurari sisteme, instalare Windows, antivirus, montaje componente, consultanta, analiza performante calculator, deplasare client; (0762.905.791

relaxare pt. o doamna sau un domn de afaceri. Pret 1500 lei pe luna, sunt cu handicap vizual, e singura meserie ce o pot practica numai daca va doriti sa aveti propiul maseur. 1.500 L; (0743.864.053/ 0743.864.053 ospanache@gmail.com

7. Calculatoare, service laptop, instalare Windows, servicii profesionale, instalari Windows 10, 7, XP, reparatii laptopuri, calculatoare la domiciliu in Bucuresti, devirusari, recuperari date, configurare router wireless, si in week-end, Cristi. 50 L; (0775.175.832

206. The Mens Masaj, buna, suntem 5 domnisoare dragute, te asteptam sa vii la noi in locatie sa exploram arta masajului, 150 L; (0730.239.324

8. Centrale termice, reparatii urgente,

207. TheMensMasaj buna, ai stat incordat din cauza furtunii? Vino la noi in locatie sa te relaxam cu un masaj. Suntem profesioniste. 150 L; 208. TheMensMasaj Suntem profesion-

iste, iti oferim servicii de calitate in conditii optime, fetele noastre sunt tandre si placute, vino, 150 L; (0730.239.324

209. TheMensMasaj, buna, ai stat incor-

dat din cauza furtunii? Vino la noi in locatie sa te relaxam. Suntem profesioniste. 150 L; (0730.239.324 210. TheMensMasaj, buna, suntem 5

domnisoare dragute care te asteptam in locatia noastra din centru pentru cel mai intens masaj. 150 L; (0730.239.324

211. Titan, metrou, vino sa te relaxezi intr-

un ambient placut, ofer masaj de relaxare, detalii la telefon, 70 L; (0785.039.887 212. Trapezului, Katy 20 de ani noua in zona astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat mai multe detali la tel; 50 L; (0728.557.844

instalatii sanitare, electrice, termice; (0775.523.343/ 0764.285.335

9. Curatam perne din puf si pene, inlocuim dosul vechi cu unul nou, redimensionam perna la cerere, dezinfectarea pernelor se face pe baza razelor ultraviolete. Ne gasiti in Piata Obor, vizavi de Mall Veranda; (0727.967.162 10. Daca ai probleme aparatul foto sau camera video, reparatii aparate foto in laborator propriu, personal autorizat si cu o vasta experienta in domeniul reparatiilor electronice.Important! Daca ai probleme nu ezita sa ne contactezi; (0720.667.800/ 0745.410.179 reparatielectronice@yahoo.com 11. Deblocare decodare iPhone 7 6S 5S

permanenta Neverlocked, resoftare, decodare oficiala si permanenta, telefonul va suporta update de soft ulterior - majoritatea operatorilor (retelelor) din lume, (0734.555.777 12. Decodare, deblocare, reparatii iPhone decodare oficiala si permanenta, neverlocked, telefonul va suporta update de soft ulterior, majoritatea operatorilor (retelelor) din lume. Se decodeaza orice versione iOS

213. Vitan intr-o lune agitata ofeta-ti un moment de placere. Un masaj de relaxare intr-un cadru intim si discret pt. placerea ta. Locatie personala. Pozele imi apartin. Imi rezerv dreptul de a selecta clientii, 500 L; (0732.934.302

13. Decodare/ decodez orice Samsung pe IMEI - Vodafone RO/Orange RO. Decodez orice model Samsung (telefoane sau tablete) pe baza seriei IMEI (cu cod nu se pierde garantia produsului). Valabil numai pentru retele de Romania, 70 L; (0734.621.612

Pazå, protec¡ie

14. Depanez frigidere si congelatoare, inclusiv sambata si duminica; (0744.517.905/ 021.425.87.56

1. Instalare, montare camere de

supraveghere Instalare sisteme supraveghere video.Vizionarea sistemului de pe telefon tableta laptop pc.Configurare DVRuri/Nvr-uri.Configurare router.Configurare camere IP.Reparatii/remedieri sisteme. (021.324.06.06/ 0721.761.116 bejan@titannet.ro 2. Paza obiective, persoane si bunuri servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor, precum si consultanta; servicii de paza a transporturilor de bunuri si valori, precum si consultanta; servicii de protectie personal; (021.313.80.53 3. Paza si interventie rapida paza obiec-

tive, bunuri si valori, monitorizare si interventie rapida, transporturi speciale, garda de corp; (021.210.63.31 4. Paza si monitorizare servicii de paza si protectie, monitorizare, escorta VIP, transport valori, servicii tehnice, tracking GPS (031.620.19.90 bucuresti@axissecurity.ro 5. Paza si monitorizare, paza obiective bunuri si valori; securitatea transporturilor de valori; protectie specializata a persoanei; dispecerizare, monitorizare si interventie, sisteme antiefractie, (021.320.04.71 6. Paza si monitorizare, paza si protecti, pompieri S.U., monitorizare si interventie, evaluare risc securitate fizica, consultanta in securitate,tehnica si sisteme de securitate, securitate evenimente, paza si protectie VIP, (021.210.04.68 office@elnetsecurity.ro; 7. Paza si monitorizare, paza si protectie;

15. Doriti service pentru aer conditionat rapid service, montaj, relocare unitate interioara.Relocare unitate exterioara. Incarcari cu agent frigorific. Prelungire traseu frigorific (0720.013.474/ 021.450.50.96 contact@cleanairfresh.ro 16. Doriti service pentru aer conditionat rapid ? servicii oferite de firma noastra: montaj, relocare unitate interioara, relocare unitate exterioara, incarcari cu agent frigorific, prelungire traseu frigorific, piese de schimb, igienizare aer conditionat. 200 L; (0720.013.474/ 021.450.50.96 contact@cleanairfresh.ro 17. Echipa instalatorii.ro va sta la dispozitie reparatii service montaj centrale termice gaze, electrice, lemne orice model, reparatii service montaj masini de gatit pe gaze (aragaze) casnice si pentru restaurante, (0722.855.948/ 0766.699.324 18. Firme specializata in masini de spalat

si aragaze Service-reparatii masini de spalat Indesit, whirlpool, Ardo, Zanussi, Electrolux, Service-reparatii masini de spalat vase Whirlpool, Indesit, Servicereparatii aragaze Indesit, Ariston (0729.563.337 cmcserviceexpert@yahoo.it

paza si insotirea persoanelor fizice; instalare sisteme alarm? anti-efractie;monitorizare sisteme alarma si dispecerizare; insotire transport de valori monetare, (0257.254.417

19. Frigidere casnice si comerciale, con-

8. Paza si monitorizare, Servicii de securi-

20. FRIGIDERE Reparatii frigidere, combine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica, (0729.473.587/ 021.420.36.48/ 0762.988.567

tate si siguranta, garda de corp si protocol, sisteme tehnice de supraveghere si alarmare, monitorizare si interventie rapida, transport valori, servicii de prevenire incendii, (0722.960.331 office@313ssf.ro 9. Paza si protectie oferim o gama diversificata de servicii eficiente: paza si protectie, interventie rapida, garda de corp, consultanta (021.420.40.29 office@rokyguard.ro 10. Paza si protectie, oferim servicii de paza umana, ce pot asigura securitatea dumneavoastra, a bunurilor si valorilor; (0768.252.720 11. Paza si supraveghere interventii rapi-

de, instalare si monitorizare sisteme alarma, monitorizare video, consultanta gratuita, servicii V.I.P, insotire transport valori, paza si protectie obiective (021.224.24.44 office@starsecurity.ro 12. Paza, monitorizare, interventie rapida

paza obiective, monitorizare si interventie rapida, garda de corp, paza evenimente, montare alarme si sisteme de supraveghere. (0743.400.500/ 021.467.33.40 contact@ssg.ro 13. Paza, monitorizare, interventie rapida servicii de paza si protectie, monitorizare si interventie monitorizare video, paza evenimente, paza si protectie VIP, paza spatii comerciale (0769.222.866 office@libraguard.ro 14. Paza, monitorizare, interventie rapida, paza umana, monitorizare si interventie, transport valori, escorta VIP, patrulare nocturna, servicii tehnice, paza canina, securitate evenimente, (021.243.42.37 office@dyncorp.ro 15. Paza, monitorizare, interventie rapida,

servicii monitorizare, paza si protectie, securitatea informatiilor, escorta V.I.P, servicii tehnice, telecomunicatii securizate, tracking gps, sisteme de securitate, (021.310.00.98 office@neiguard.ro

16. Paza, supraveghere, consultanta de securitate;paza cu agent; serviciul garda de corp; sisteme de alarma; transport persoane; transport special de bunuri si valori; (0724.661.963 17. Sisteme de securitate, sisteme tehnice de securitate (antiefractie, antiincendiu, control acces, televiziune cu circuit inchis etc.), interfonie/ videointerfonie, automatizari porti, retele de voce-date, centrale telefon, (0722.431.902

Repara¡ii electrocasnice, electronice 1. Aer conditionat instalare, reamplasari,

reparatii, incarcari freon orice tip de aparat. (0737.242.646 2. Aer conditionat service aparate de marca. Pentru orice model de aparat pe care-l veti achizitiona de la noi, va asiguram montaj si service de specialitate atat la sediul societatii noastre, cat si la domiciliul sau sediul solicitat, (0730.551.441/ 021.780.30.03 office@climatizaretermice.ro 3. Aer Instal Service Serviceintretinere pentru o gama foarte larga de aparate de aer conditionat precum si pentru aparate frigorifice (frigidere, lazi frigorifice, vitrine frigorifice, camere frigorifice, (0724.229.928/ 0768.703.293 info@aer-instal.ro

gelatoare, convenabil, garantie inclusiv sambata si duminica; (0722.565.401/ 0728.247.631

21. Frigidere, combine, congelatoare

etc., reparatii la domiciliul clientului, garantie; (0722.619.569

22. Gaze executie, instalare, intretinere

instalatii gaze naturale, verificari si revizii instalatii gaze, interventii si reparatii a instalatiilor, montare sau instalare argazplita-cuptor, montare contoare pansate Bucuresti, (021.334.36.80/ 0721.631.761 contact@victoriaglobal.ro 23. Inginer repar centrale termice, serv-

ice non stop, autorizat RSL, intretinere, montaj, avize orice combustibil, marca, putere 800 kw experienta 20 ani expert specializat, centrale in condensare www.termicecentrale.ro; (0726.209.005 cristeapaulconstantin@yahoo.com 24. Instalare Windows 7/8.1/10/XP cu licenta Ofer servicii de instalare sisteme de operare Windows in Bucuresti sector 3 la domiciliu dumneavoastra sau al meu.Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10. Instalare drivere, (0768.888.507 25. Instalarii profesionale MacOS X, Macintosh, Lion El Capitan, Leopard etc. Optional dupa caz si contra cost, deplasare la sediu sau domiciliu, sunati pentru detalii / programari (0752.428.574 26. Instalator - interventii. Reparatii tevi sparte, robineti, baterii, calorifere, modificari tevi, desfundari scurgeri, montaj masini de spalat; (0724.000.475 27. Instalator accesibil autorizat aragazuri, apometre, centrale termice, calorifere, robineti, baterii, wc+bazin, obiecte sanitare, senzori gaze; (0766.257.867 28. Instalator autorizat monteaza,

repara: obiecte sanitare, hidrofoare, calorifere, boilere, coloane apa-gze, aragaze, sigilari apometre; (0720.433.272/ 0785.887.402

29. Instalez Windows 10-8-7 cu drivere si

licenta la domiciliul dvs. Ai un calculator/ laptop care merge greu, are virusi, da tot felul de erori, se inchide singur, apare ecran albastru, apar tot felul de reclame nedorite (0721.185.721

30. Instalez windows cu licenta si garantie Windows 7, Windows 8, Windows 10 cu licenta originala de la Microsoft. Simplul fapt ca ati crezut ca un Windows piratat va reduce costurile va poate costa de fapt mai mult decat va puteti imagina, (0720.967.737 31. Masini automate de spalat, acum asigur deplasare gratuita, garantie reparatii. Curatare - igienizare aer conditionat. Seriozitate, urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233 32. Mecanic masini de cusut casnice si

industriale; (0720.004.414

33. Montaj aer conditionat cu pompa vid,

oferim garantie. Echipa noastra de frigotehnisti va pune la dispozitie: montaj aer conditionat 200 lei / 9.000 -12.000 Btu (manopera), montaj aer conditionat cu kit de instalare 350 lei, (0768.918.398/ 0768.918.398

34. Montaj aer conditionat, service incar-

care freon. Execut montaj aer conditionat, demontaj, incarcare freon, service; (0762.831.152

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

25 septembrie 2017

anuntul.ro

7

4

PRESTÅRI SERVICII 35. Montaj aer conditionat, service incar-

64. Reparatii tv led, depanator televizoare Bucuresti, pfa reparatii tv lcd, led, plasma tv, orice marca-model la domiciliul clientului din Bucuresti-Ilfov. Garantie 6-12 luni factura. Program zilnic, (0722.779.184/ 0762.814.725 reparatiilcd@gmail.com

17. Inchiriez microbuz cu sofer 8+1 locuri

diferite volume pentru transport marfa si mobila in Bucuresti si provincie. Programul nostru este zilnic inclusiv in weekend, 100 L; (0733.158.506

37. Montaj, instalari aer conditionat, serv-

65. Reparatii tv, lcd, led, masini de spalat, centrale termice, sisteme audio video, sisteme supraveghere, laptopuri si calculatoare la domiciliul clientului sau la laborator. Preturi minime si garantie, 1 L; (0764.881.906 hristuciprian@yahoo.com

38. Montam, reparam, igienizam aparate

66. Reparatii tv, televizoare Led, Lcd, plasma Element Service asigura reparatie/ service televizoare multimarca. Constatare gratuita, garantie 1 an la orice reparatie. Reparatii Samsung, LG, Panasonic, Philips, Sony, Toshiba, Orion, Hyundai, (0770.870.316

care freon execut montaj aer conditionat, demontaj, incarcare freon, (0755.576.520

36. Montaj si service aer conditionat Bucuresti si Ilfov. Firma noastra asigura montaj si service aer conditionat indiferent de marca sau capacitate BTU, la cele mai acceptabile preturi de pe piata. Vanzare aparate de AC. Instalarea (montaj), 250 L; (0761.963.661

ice, revizie Bucuresti/ Ilfov. Asiguram montaj profesional pentru toate aparatele de climatizare. Demontarea si remontarea aparatului in conditi de siguranta si recuperarea agentului frigorific, plus vidare traseu; (0768.339.092

aer conditionat indiferent de marca sau dimensiune in Bucuresti si Ilfov.Oferta de montaj include urmatoarele servicii: montaj unitate interna, (0751.298.874 39. Montare, demontare asamblare si

reparatii mobila montaj mobila Bucuresti, decupare blat de bucatarie, accesorii mobilier oferim servicii profesionale. Reparatii mobila, asamblare mobila, amenajari interioare, mobilier modern, preturi avantajoase. (0764.550.305 40. Montez si repar aer conditionat demontaj, reparatii, igienizare, incarcare freon (0770.514.876 41. Repar la domiciliu masini de spalat, frigidere refacem cuve capsulate cu rulmenti de cea mai buna calitate (skf)kit, programatoare (placa electronica) oferim garantie.Reparam toate tipurile de masini de spalat automate indiferent de problema (0723.769.880 42. Repar masini spalat la domiciliu

garantie 1 an particular, avand vechime de peste 20 ani in acest domeniu, repar masini de spalat, la domiciliul dv., indiferent de marca, model, defectiunea prezentata. Ofer garantie 1 an de zile (0722.509.635 43. Repar masini spalat, Ariston,

Whirlpool, Ardo, etc., garantie; (0767.177.665/ 0722.327.483

44. Reparam aragaze, cuptoare, plite, gaz, electrice Societate comerciala specializata in repararea aragazelor, cuptoarelor, plitelor, convectoarelor, montarea de hote va oferim urmatoarele servicii prin specialisti nostri autorizati ANRE (0725.940.159 45. Reparatii aer conditionat, service profesionist, inlocurire capacitor pornire compresor. Inlocuire capacitor pornire motor ventilator. Inlocuire motor ventilator U.E. Inlocuire placa electronica. Inlocuire motor ventilator U.I. (0723.868.406 office@service-climatizareaer.ro 46. Reparatii aparate aer conditionation-

at orice tip Proiectare de instalatii HVAC si HVAC&R. Procurarea si livrare de echipamente pentru instalatii de ventilatie si climatizare. Montajul instalatiilor si echipamentelor de profil. (021.667.03.52/ 0742.178.931 office@aks-com.ro

47. Reparatii aragaze va salut. Sunt technician electrocasnice si repar aragaze, plite, cuptoare la care nu sta flacara, schimbare diuze, termocuple ochiuri si cuptoare, la domiciliul clientului, se ofera garantie. 20 L; (021.648.58.59/ 0721.552.970 tunsu.catalin@yahoo.com 48. Reparatii calculatoare, tv si tablete

Depanez aparate electrocasnice tv, tablete, sisteme audio la domiciliu clientului deplasarea si constatarea gratuite, ofer garantie 6 luni de la data reparatiei pe acelasi defect, va astept cu drag; (0731.522.669 49. Reparatii centrale termice non stop,

autorizat ISCIR si agreat ANRE montaj, reparatii, intretinere, centrale termice 20800 kw indiferent de marca si an fabricatie, montaj boiler si instant apa calda, pe gaz sau electric, (0729.683.853 50. Reparatii frigidere Bucuresti Ne ocu-

67. Reparatii, service, Ps4, Ps3, Xbox 360, One, Playstation. Reparam orice tip de console si simptome, deasemenea laptopuri si placi video Reflow. Reballing. Inlocuire cipuri si diferite piese. Schimbare lentila optica; (0720.924.617 68. Restaurari obiecte de arta, tablouri,

statuete, lucrari pe suport ceramic, metalic, sticla, portelan, ghips, os, fildes, plastic & more. Restaurare, conservare, redarea valorii obiectului. (0728.611.578 69. Salut-IT Reparatii calculatoare Bucuresti. Reparatii calculatoare. Diagnosticam exact defectul, inlocuim orice tip de componenta periferica, procesor, memorie, placa vide. Reparatii laptop. Diagnosticare placa de baza defecta, (0762.297.890/ 0720.171.174 service@salut-it.ro 70. Service produsele din gama LG, Bosch si Zelmer, reparatii frigidere, reparatii masini de spalat, reparatii televizoare, reparatii aspiratoare, reparatii cuptoare cu microunde, reparatii masini de facut paine, reparatii blendere, (021.255.45.11/ 0722.283.983 office@lgservice.ro 71. Service si reparatii aparate foto si camere video pentru ca, indiferent de brand sau tip de echipament foto-video, asiguram reparatii in regim de postgarantie pe care le si garantam 90 de zile; (0742.726.843 service@depanero.ro 72. Service, montaj aer conditionat in Bucuresti, Ilfov, vanzari, montaj, service, intretinere orice model sau marca aparate aer conditionat in Bucursti si zonele limitrofe in maxim 12 ore de la comanda, (0720.324.836/ 0767.623.651 office@aeroservice.ro 73. Tapiter particular excecut reparatii la

domicilul clientului ieftin, rapid si de calitate; (0768.312.397/ 0774.698.510

74. Tapiter. Lucrari reparatie tapiterie, mobila clasica si moderna, canapele, scaune, fotolii, coltare, perne, capitonez usi, panouri decorative, confectionez huse tapiterie si la domiciliu. (0761.014.844 tapiteru@yahoo.com

54. Reparatii iPhone 4 5 6 6s WiFi apa

lichid display baterie mufa buton. Reparatii iPhone 4 4s 5 5s 5c 6 6+ 6s 6s+Reconditionare Display Original iPhone 6, 249 lei pe loc plus folie sticla cadou. Semnal slab sau lipsa WiFi GPS special iPhone 6, (0724.890.130 55. Reparatii masini de spalat rufe automate la domiciliu clientului in maxim 12 ore de la preluarea comenzi, lucram cu piese originale, oferim garantie. Deplasarea constatarea gratuita; (0741.772.580 56. Reparatii masini spalat automate, garantie 24 luni, orice marca, piese, urgente. 021.420.93.71; (0722.599.271/ 0767.888.141/ 021.230.72.06 57. Reparatii masini spalat Non Stop Asiguram reparatii masini de spalat sector 1, sector 2, sector 3,sector 4, sector 5, sector 6. Reparatia se executa la domiciliul clientului.Noi va oferim cel mai bun service pentru masini de spalat, (0722.999.212/ 0766.607.603 reparatiiservice@yahoo.ro 58. Reparatii pc, laptop, instalare win-

dows Ofer reparatii pc, laptop, instalare windows cu software complect, retelistica, reparatii componente pc si laptop, devirusari, recuperare date de pe hard disk defect, 59. Reparatii porti automate Bucuresti Firma specializata executam în regim de urgenta reparatii pt. sistemele de portii automate, usi de garaj, turnichetii, bariere acces zone private. Instalam în regim de urgenta, 50 L; (0765.465.636/ 0722.914.826 60. Reparatii si service expresoare de

cafea, orice model, orice tip-Saeco, SaecoPhilips, Krups, Jura, AEG, Gaggia, Lavazza, De Longhi, etc. constatarea este gratuita, garantie, (0746.286.818/ 0768.323.501 office@reparatieexpresoarecafea.ro 61. Reparatii televizoare LCD Smart TV Led Fie ca este LED sau LCD clasic, fie ca este Sony, Samsung, LG, Philips sau o marca mai necunoscuta, noi reparam orice model indiferent de diagonala. (0721.122.172

22. Sofer cu experienta, ideal clean, spalatorie profesionala de haine si covoare, angajeaza sofer cu permis categoria B . Cerinte : seriozitate, prezentabil, program de lucru : luni-sambata. email :office@spalatorii-textile. (0726.385.162 office@spalatorii-textile.ro 23. Transport cu dube-camion, marfa, mobilier din ap. 1, 2, 3 4 cam., transport bagaje, pianine, electrocasnice, materiale. Evacuam din apartamente moloz, tocarie, mobila veche, cu personal pt. incarcare 50 L; (0755.276.968 comenzi@efectueztransport.ro www.efectueztransport.ro 24. Transport agabaritic, transport utila-

je, tractoare transport trailer cu rampe si cu troliu de 8 tone, transport containere, transport utilaje santiere (0727.244.420/ 0767.419.106 office@transportmarfarutier.ro 25. Transport ieftin in Bucuresti si

provincie diverse marfuri, mobila, canapele, materiale de constructii, obiecte sanitare. Optional, asiguram personal pentru manipulare, 50 L; (0723.487.885 26. Transport ieftin moloz, nisip, gunoi,

mobila, marfa molozul, nisipul, pietrisul, gunoiul, balastul sau mobila oriunde in bucuresti si zonele limitrofe in cel mai scurt timp posibil, fara niciun efort in plus din partea ta 2 L; (0727.997.992 Florentyna.mihaila@yahoo.com

Transport in toata tara, mutari din case si ap. 1-4 camere, sedii firme, cu camion de 6 T, cu prelata. Avem tamplar. Iulia Bucur; (0762.676.751 27.

sau Dacia Papuc; (0757.180.103

Bucuresti si provincie.www.transportmarfa-mobila.ro 75 L; (0721.213.667/ 0721.213.667 valentinochioiu@yahoo.com

2. Abandonati cautarile transport cu dube si carosate, ieftin la dispozi?ie marfa, mobila, bagaje, electrocasnice, saci haine, flori si diverse obiecte personale in Bucuresti si pe intreg teritoriul Romaniei la preturi rezonabile, negociabile cu dube 3,5 50 L; (0748.682.232

30. Transport marfa camion cu macara,

3. Abandonati cautarile, 24h/24h mutam

cu dube si camioane cu volum intre 12 si 24 mc la pret de criza mobila, pianine, marfa, utilaje grele, electrocasnice, diverse obiecte, asigur personal specializat pt. demontare, montare. 1 L; (0722.228.149 comenzi@transport-orice-bucuresti.ro www.transport-orice-bucuresti.ro 4. Abandonati cautarile, ofer transport

Romania, ieftin de marfa si mobila, bagaje, piese mobilier, saci haine, flori, sau orice alta marfa va asiguram un transport optim si decent la preturi mici, 50 L; (0784.000.183 mihaidum77@yahoo.com

Acces 98% in Bucuresti si tara, montari demontari mobilier vechi si nou, debarasari lucruri vechi la groapa de gunoi. Avem masini de 1, 3, 5 tone, servicii cu personal calificat la cerere, George; (0722.724.103

6.

7. Asigur servicii de transport de marfa cu

duba de 3.5 T, mobila, obiecte fragile, mutari apartamente, sedii firma, electrocasnice, evacuari moloz. Personal calificat pentru incarcat si descarcat marfa, non stop. 1 L; (0762.113.393 transportmarfa_buc@yahoo.com 8. Asigur transport cu papuc sau duba

transport ieftin in Bucuresti si provincie cu papuc sau dube. La cerere personal pentru incarcat. Pret pt Buc de la 50 Lei, papuc iar dube de la 75 Lei. Program luni duminica. Seriozitate. Daniel. 50 L; (0724.478.342 9. Asigur transport mobila, mutari mobili-

er, bagaje, colete, debarasam moloz, mobila veche, oriunde, oricand. Seriozitate; (0722.936.566 10. Asiguram transport orice tip de

marfa, paletat sau vrac, materiale de constructii, ob. voluminoase precum piane, bancomate sau echipamente IT de mari dimenisuni oriunde in tara. Efectuam relocari complete pt. locuinte, companii, 1 L; (0780.600.100 comenzi@bucurestitransport.ro www.bucuresti-transport.ro

efectuam orice tip de transport marfa paletizata, strunguri, containere, stalpi electrici, utilaje de constructii sau agricole, nacele, anvelope mari, rezervoare. Va rog contactati prin telefon. 1 L; (0763.684.459 veltrigina@yahoo.com 31. Transport marfa, mobila Bucuresti si

provincie. Contactati-newww.transportmarfa-mobila.ro 85 L; (0721.213.667/ 0721.213.667 valentinochioiu@yahoo.com 32. Transport marfa, moloz, mobila. Oferim serviciile noastre pentru transport la domiciliu oricand, oriunde, la preturi avanatajoase; (0765.680.789/ 0734.218.485 33. Transport marfa, mobila, dimensiuni

utile 4,2x2x2,1 (Lxlxh)-18mc, pret minim, PSP/ promtitudine, seriozitate, punctualitate 1 L; (0722.873.643 34. Transport marfa. Acum transport

marfa, mutari mobila, Iveco 24 mc, Bucuresti si tara, preturi negociabile, non stop; (0722.890.601 35. Transport marfuri generale, marfa, mobila, moloz, camion 3,5 tone, 7,5 tone, 12 tone; (0724.719.850/ 0769.479.269 36. Transport mobila in Bucuresti si provincie, cu duba de 3.5tone, optional, asiguram incarcatori si tamplari 60 L; (0722.648.477

Echipa de 4 baieti, va ajutam la manipularea si montarea mobilierului dvs. Iulia Bucur; (0762.676.751 15. Efectuez mutari mobila marfa intern

63. Reparatii televizoare si la domiciliul

16. Inchiriez autocare. Oferim servicii de

transport persoane la preturi avantajoase pentru societati, scoli, gradinite, grupuri, organizate. Suntem la dispozitia dvs pentru transport zilnic, ocazional, (0746.015.269/ 0765.703.469 cristea_adrian1969@yahoo.com

8. ADELINA fosta Catalina, 41 ani

draguta ofer masaj domnilor generosi, seriosi care doresc discretie, va asteapta o doamna care stie ce vrea, locatie Militari, piata Veteranilor, 50 L; (0760.382.239/ 0724.605.269 9. Adelina, 32 de ani, maseuza draguta,

experta in arta masajului. Te astept intr un ambient discret pentru a te relaxa pe deplin. Titan, Auchan. 60 L; (0730.498.538 10. Adina Ofer masaj terapeutic de relaxare domnilor generosi, zona Mall Vitan, 100 L; (0761.932.872 11. Adina, ofer masaj de relaxare dom-

nilor maturi si educati, Titan metrou, 60 L; (0785.355.791 12. Alegerea ideala, te astept pentru un masaj de relaxare asa cum iti doresti, fara graba. Alunga stresul zilei cu o intalnire speciala. Drumul Taberei, 50 L; (0736.944.334 13. Alex, maseur 30 de ani ofer masaj de

relaxare doamnelor si domnilor; (0767.558.678

14. Alexandra 24 ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Budapesta, 40 L; (0736.197.198 15. Alexandra 24 ani, astept domni pre-

tentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu Unirii. 40 L; (0736.197.198 16. Alexandra, 23 ani, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere cu uleiuri si creme speciale, intr-o locatie discreta si curata. Unirii, Budapesta, Dimitrie Cantemir, 40 L; (0736.197.198 17. Alice 27 ani, poze reale, finuta si draguta astept domni manierati ce stiu sa aprecieze calitatea nu cantitatea, la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 100 L; (0729.060.755 18. Alina 21 de ani, domnisoara supla, comunicativa, manierata si foarte atenta cu tine domn care sti sa te respecti. Titan Auchan; 60 L; (0721.964.205 19. Alina, 21 de ani. Domnisoara supla si

foarte atenta cu tine. Vino in compania mea pentru a iti oferii un masaj de relaxare. Titan, Auchan, 60 L; (0721.964.205

20. Alina, 28 ani, obosit si stresat, te astept sa te destind cu un masaj relaxant si tonifiant facut de o persoana rabdatoare si draguta, igiena si discretie, zona Drumul Taberei 80 L; (0735.517.674 21. Alina, maseuza draguta cu bun simt

te astept la un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Discretie maxima, Unirii. 40 L; (0758.279.994

22. Alina, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Discretie maxima, Unirii, Budapesta, 40 L; (0758.279.994 23. Alina, te astept la un masaj de

relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Discretie maxima, Unirii, Zepter, 40 L; (0758.279.994 24. Alina, 27 de ani, 1.70 m, 56 kg, iti pot oferi masaj terapeutic profesional, tonifiere si intretinere corporala. Zona Dristor, Kaufland. Program 9.00-20.00, 50 L; (0763.978.947 25. Alyce, bruneta, 30 de ani, ofer masaj

de relaxare doar la domiciliul meu, igiena maxima. Mai multe detalii la telefon, zona Kaufland, Obor, 100 L; (0754.501.294

26. Alys, 28 ani, noua in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei, aproape Obor, 60 L; (0753.363.922 27. Am revenit zona Militari, Cora, Sir Andreea, tanara, 30 de ani, 1.69 m, 54 kg, sociabila, te astept la mine pt. masaj de relaxare, pozele imi apartin in totalitate, tel., 80 L; (0758.668.672

45. Andreea, esti obosit sau stresat vino

la mine pentru clipe unice alaturi de o blonda cu poze reale, 27 de ani mai multe detalii la telefon, zona Zepter 40 L; (0761.002.526 46. Andreea, o blonda cu poze reale te astept pe tine, domn generos, la un masaj suna-ma, sigur vei reveni, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526 47. Andreea, bruneta cu mult bun simt,

calma si rabdatoare ofer masaj de relaxare si tonifiere. Mai multe detalii la tel., Drumul Taberei, 100 L; (0761.622.032 48. Andreea, pozele imi apartin, din locatie, ofer masaj terapeutic si relaxare. Mai multe detalii la telefon. Platesc deranjul daca nu sunt fata din poze. Locatie curata si discreta 50 L; (0763.389.182 49. Angela, 31 ani. Noua in zona. Masaj de relaxare si intretinere pe toata suprafata corpului efectuat pe masa de masaj. Detalii la telefon. Zona Obor langa parc, 100 L; (0744.222.383 50. Anticariat Bucuresti cumparam carti noi si vechi, din orice domeniu si orice cantitate. Lichidam biblioteci sau stocuri de depozit. Plata pe loc. Deplasare gratuita; (0731.407.474/ 0740.088.443/ 021.315.97.04 51. Antonia, new, 1.65 m, 50 kg, tandra

din fire, frumoasa, stilata, ofer masaj terapeutic si de relaxare la domiciliul meu, fara graba, prin cele mai noi tehnici si metode de masaj, 150 L; (0727.210.430

52. Antrenoare fitness, 2, te asteapta la antrenament. Vino sa te antrenezi cu noi intr-o locatie de lux in zona centrala cu o igiena maxima, iti putem oferi ceva de baut din partea casei si un masaj de vis. Te astept sa ne cunosti, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com 53. Asociatie proprietari cauta firma,

autorizata pentru efectuarea reviziei la instalatia gaze; (0763.630.854

54. Atelier croitorie executam serii si miniserii, uniforme, echipamente de lucru, bluze, sacouri, etc. Executam dupa tiparele noastre sau ale clientului. La cerere se pot personaliza prin serigrafie, broderie,Dispunem de o gama variata de materiale. 30 L; (0720.164.770 sorina.clatesteanu@yahoo.com 55. Atestat masaj terapeutic profesional,

general reechilibrant de relaxare pe masa masaj, lombar, cervical, drenaj limfatic, presopunctura 100L+reflexoterapie se executa pe masa de masaj 10-21 aer conditionat, loc. Mosilo-Eminescu, 150 L; (0724.898.065 56. Atestat masaj terapeutic profesional, general reechilibrant de relaxare pe masa masaj, lombar, cervical, drenaj limfatic, presopunctura 100 L + reflexoterapie 150 L se executa pe masa de masaj 10-21 aer condit, loc. Mosilor Eminescu, (0724.898.065 57. Atestat, tehnician maseur, masaj 100% profesional: somatic, intretinere relaxare, anticelulitic, sportiv, epilat, 100 l/1 h, reflexo capilar facial, 150 l/1.30 h pe masa masaj central. Nu erotic. Nu sex. Ls:10-20; 150 L; (0720.148.681 58. Barbu Vacarescu, prezentabila, edu-

cata, cu experienta, masaj de relaxare, servicii complete domnilor civilizati, manierati. Locuiesc singura, zona Floreasca. I speak english. Exclus sms, nr. privat, program non-stop. 100 L; (0737.178.542 59. Berceni, Diana, bruneta, 1.65 m, 52 kg, 20 de ani. Finuta, selectiva, manierata ofer masaj de relaxare domnilor educati. Locatie curata si discreta. Zona Bd. Alexandru Obregia, 200 lei/ora, 100 L; (0799.343.582 60. Berceni, Diana, bruneta, 1.65 m, 52 kg, 20 de ani. Finuta, selectiva, manierata ofer masaj de relaxare domnilor educati. Locatie curata si discreta. Zona Bd. Alexandru Obregia, 200 lei/ora; 100 L; (0799.343.582 61. Berceni, ofer masaj de relaxare,

curatenie si seriozitate, 40 L; (0732.584.979/ 0731.983.494

28. Ana ofer diferite tipuri de masaj dom-

62. Berceni, 30 de ani, noua in zona, ofer

nilor la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, Trapezului 60 L; (0723.192.086

masaj de relaxare totala si terapeutic la mine acasa, discretie si igiena. Singura, 150 L; (0734.190.644

29. Ana 23 ani ofer diferite tipuri de masaj

63. Berceni, Mariana, ofer masaj de

38. Transport mutari duba mare-medie

30. Ana 23 ani, ofer diferite tipuri de masaj

tate, masaj pt. doritori de relaxare intr-o locatie discreta, 50 L; (0762.823.671

Tarif 75-110 lei in Bucuresti sau in provincie 1 leu/km functie de tonaj si distanta, program si in weekend 75 L; (0728.541.180 mutaritransport@gmail.com 39. Transport national masina 3.5 tone cu lift, oferim transport la tarife avantajoase la nivel national.Autoutilitarele sunt dotate cu lift hidraulic pentru o incarcare rapida si instalatii de racire pentru transporturi speciale. 100 L; (0722.564.252 cristian_toporan1407@yahoo.com 40. Transport orice tip de marfa, paletat sau vrac, materiale de constructii, ob. voluminoase precum piane, bancomate sau echipamente IT de mari dimenisuni oriunde in tara. Efectuam relocari complete atat pt. locuinte si companii. 1 L; (0780.600.100 comenzi@bucurestitransport.ro www.bucuresti-transport.ro 41. Transport oriunde, orice, oricand piane, pianine, marfa, mobila, electronice, materiale de constructii Evacuam moloz, tocarie orice doriti dvs sa aruncati la groapa de gunoi, avem personal la incarcare descarcare, program non-stop si in weekend, (0746.110.110 42. Transport, asigur transport intern,

international, tractari auto, mutari mobila, materiale constructii, avem personal incarcare, descarcare, factura; (0721.323.335

Servicii diverse

14.

cea mai buna calitate. Detalii la telefon. Drumul Taberei, 100 L; (0761.991.212

in apartament iti ofer un masaj ce te duce pe culmile fericirii, vino langa o domnisoara care stie ce doresti, suna-ma, un telefon ne desparte, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526

relaxare domnilor seriosi si discreti garantez revenirea; (0733.145.064

12. Avem camion si duba, prestam ser-

13. Camion de 3,5t ideal pt. mutari, cu dimensiuni L 4,80m, l 2,20m, h 2,30m, la pret avantajos, avem personal specializat pt. incarcare, descarcare, tamplari pt. demontare, montare, noi va mutam toata casa intr-un transport; (0732.226.466 comenzi@camion24m3.ro www.camion24m3.ro

7. Adela, bruneta sociabila, ofer masaj de

44. Andreea, blonda cu poze reale facute

domnilor la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan Trapezului 60 L; (0723.192.086

43. Transportam cu dube si camioane

vicii de mutari cu duba sau camion. Lucram si in weekend. Preturi mici. 50 L; (0722.768.555

6. Acasa la mine. Aura 31 ani la mine, noua in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei ap. de Obor 60 L; (0744.876.225

Bucuresti si Provincie. Seriozitate. 1 L; (0722.768.555

37. Transport mobila si alte materiale in

Asiguram transport cu auto cu prelata pentru firme si persoane fizice. Iulia Bucur; (0762.676.751 11.

Philips etc., la domiciliul Bucuresti si Ilfov; (0734.641.198 dvs., Marian Vlad reparatii TV Bucuresti. Misiunea noastra este sa furnizam clientilor nostri servicii profesionale si de cea mai buna calitate. Toate televizoarele reparate de noi sunt verificate cu atentie, (0744.231.215 contact@reparatii-tv.ro

itare si curatenie. Oferim servicii de mutari, transport mobilier si relocari de apartamente, sedii de firma. Oferim si depozitare in Bucuresti. Manipulare mobila, impachetare, despachetare, demontare/remontare curatenie 40 L; (0745.100.101/ 0745.100.101 romania@premiermoving.ro

transport marfa si mobila, bagaje, canapele, frigidere, etc. Program zilnic si in weekend; 50 L; (0737.178.195

sau international cu dacia papuc tarif 0,7L/km sau Dacia Doker 5locuri tarif 0,7L/km sau duba 2,8tone volum util 9mc tarif 0,9L/km sau duba 3,5tone volum util 13mc tarif 1,2L/km personal incarcare descarcare, 1 L; (0766.642.507

62. Reparatii televizoare Samsung, LG,

21. Mutari, transport mobila, depoz-

1. Abandonati cautarile asigur servicii de

5. Abilitate transport in Bucuresti si in

53. Reparatii in post garantie camere video, service autorizat Panasonic, service autorizat Sony si, mai nou, service JVC si service Lenovo si Viewsonic, venim in intampinarea clientilor cu o gama variata de produse electronice; (021.224.26.61/ 0724.071.632 service@omicronservice.ro

20. Mutari mobilier cu auto cu prelata de 5 tone, din apartamente si sedii firme. Iulia Bucur; (0762.676.751

29. Transport marfa mobila ieftin in

51. Reparatii frigidere, sector 2, 3, 4

frigidere Bucuresti, inlocuire termostat, inlocuire relee de pornire, reparatie modul electronic, inlocuire senzori de temperatura, inlocuire ventilator (condensator sau vaporizator) (0733.465.187 contact@reparatii-frigorifice-chirita.ro

19. Mutari mobila in Bucuresti, transport mobila, bagaje, canapele, frigidere, diverse marfuri, lucram si in weekend. Preturi cuprinse intre 50-110 lei, 50 L; (0735.493.750

28. Transport marfa cu duba 3,5 tone

marfa, mobila, in Bucuresti si in toata Romania. Transport marfa, mobila, bagaje, electrocasnice, diverse obiecte de mobilier. Ofer si rog seriozitate. La cerere, ofer personal manipulare si tamplar, 1 L; (0748.682.232

52. Reparatii frigorifice Chirita, service

18. Mutari in week-end, avem masini de

Transport, turism

pam numai de reparatii frigidere, masini de spalat si o facem bine. Reparatii frigidere Arctic, reparatii frigidere Indesit, reparatii frigidere Zanussi, reparatii frigidere LG, (0722.572.248/ 0766.394.796 cristi_7676@yahoo.com service, reparatii vitrine frigorifice. Service congelatoare. Reparatii combine frigorifice, inlocuire sau reincarcare cu agent refrigerant (freon), sau cand este cazul doar completare; (0722.317.597/ 0784.703.865 frigidereservice@gmail.com

Inchiriez Opel Vivaro 8+1 locuri varianta long cu aer conditionat Asigur transport urban, interurban, 7 zile din 7 / 24 ore din 24.Transfer aeroport in toata Romania; (0784.956.956

in toata tara, avem echipa de incarcare/ descarcare, echipa de montare/ demontare mobila, abandonati cautarile 50 L; (0720.115.849

1. 1 Mai, zona Obor Colentina, travestita

reala, fara implant de silicon, par natural ofer masaj de relaxare combinat persoanelor care stiu ce vor. Non stop, poze reale, (0730.259.890/ 0765.018.213 2. Abate drumul tau spre o relaxare pla-

cuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat. Vila, lux, aromaterapie, uleiuri aromate, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com www.excessmassage.ro

domnilor la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, Trapezului, 60 L; (0723.192.086

31. Ana domnisoara slim Calea Mosilor,

Ana domnisoara slim ofer masaj de relaxare domnilor discreti si generosi; 70 L; (0726.053.987 georgianavera124@gmail.com 32. Ana, mereu cu zambetul pe buze te astept pe tine la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Cantemir, Budapesta, 50 L; (0722.944.675 33. Ana, 22 ani, bruneta reala, te astept sa petrecem clipe placute cu un rasfat de calitate intr-o locatie discreta, fara graba, pozele reale, zona centrala, sunt noua in zona, 60 L; (0736.236.813/ 0734.816.855 34. Ana, 27 ani, poze reale Roscata reusi-

ta, astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Splaiul Unirii, 50 L; (0725.134.038 35. Anca 23 ani ofer masaj de relaxare si

intre?inere la domiciliul meu. Poze reale discretie maxima si igiena, 100 L; (0799.364.489

36. Anca, o blonda cu poze reale 30 de ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare ce te duc pe culmile fericiri mai multe detali la telefon zona Zepter; 50 L; (0766.626.007

65. Bety, masaj terapeutic de relaxare si

intretinere, pe toata suprafata corpului, efectuat pe masa de masaj. Detalii la telefon zona Bucur Obor . 100 L; (0746.588.018 66. Bianca, d-na matura, ofer masaj de

relaxare. Zona Pantelimon, Delfinului. 40 L; (0723.498.992 67. Bianca, ofer masaj de relaxare la domicilul meu. Cer si ofer seriozitate max. Locuiesc singura. Zona Iancului, 50 L; (0721.912.543 68. Blonda 27 ani, pozele nu spun prea

multe dar merita sa incerci sa ajungi macar o singura data si nu vei fi dezamagit. Sunt comunicativa, fara fite si discreta, iti ofer masaj pe tot corpul. Mai multe detalii la tel. 60 L; (0765.702.181 69. Blonda finuta, curata, draguta, 34 de ani, ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase si delicioase pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie poze reale; (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com 70. Blonda, 27 de ani, ochi albastri ofer

masaj terapeutic si de relaxare profesional pentru mai multe detalii, astept tel tau, Dristor 2 metrou locuiesc singura 100 lei h; 50 L; (0734.522.735 71. Blonda, masaj de relaxare prin proce-

37. Andreea Blonda 27 de ani cu poze

duri de alinare a starilor de disconfort pe punctele reflexogene de pe suprafata corpului in stadii incipiente. Manevrele efectuate bland, 100 L; (0726.508.066

38. Andreea finuta cu mult bun simt te

72. Blonda, masaj total, de relaxare corporal si cranian, prin masarea scalpului dintre liniile craniului si diferite puncte. Frictiunile sunt desfasurate pe fond de relaxare maxima. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066

reale te astept la mine pentru un masaj ce iti va indeplini toate dorintele mai multe detalii la telefon zona Mall Vitan 40 L; (0761.002.526 astept sa petrecem clipe unice relaxare si tonifiere prin masaj, la domiciliul meu discret si curat. Unirii. Zepter 50 L; (0732.260.367 39. Andreea te- ai saturat de poze false,

ofer masaj de relaxare pt mai multe detali nu ezita sa ma suni (0761.429.841

40. Andreea 24 ani, poze reale Finuta si

draguta mereu cu zambetul pe buze te astept la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului, 50 L; (0732.260.367

3. Acasa la mine, Andreea 25 de ani, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor, 60 L; (0741.455.047

41. Andreea maseuza selecta, ofer diverse tipuri de masaj de cea mai buna calitate, intretinere corporala in functie de preferinte, ofer conditii de lux, intimitate si discretie, 400 L; (0732.864.936

4. Acasa la mine, Katy, 36 de ani. Masaj terapeutic de relaxare si intretinere, efectuat pe masa de masaj, discretie si curatenie, detalii la telefon, Obor parc 100 L; (0748.569.097

42. Andreea, 1.70 m, 56 kg, ofer masaj terapeutic si de relaxare, pentru mai multe detalii, astept tel. tau. Zona Dristor 2 metrou, Baba Novac,150 lei/h. 60 L; (0729.632.359

5. Acasa la mine, Larysa, 32 de ani, noua

43. Andreea, 24 de ani, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului la domiciliul meu. Discretie maxima. Unirii, Cantemir, Budapesta, 50 L; (0732.260.367

in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul, 60 L; (0753.582.782

64. Berceni, str. Huedin, servicii de cali-

73. Bruneta 31 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii sunama. Zona piata Muncii; 100 L; (0737.184.035 74. Bruneta draguta, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 75. Bruneta vin la tine acasa sau la hotel

pentru ati oferi un masaj terpeutic sau de relaxare de cea mai buna calitate, nu ezita sa ma contactezi, 200 L; (0734.086.686 76. Bruneta cu poze reale, noua in locatie astept domni generosi la mine pentru clipe unice si un masaj de vis, zona Zeptter 40 L; (0768.519.135 77. Bruneta slim, experta in masajul anti-

stres, reala studenta curata si foarte frumoasa te astept pentru un masaj de relaxare si intretinere. Suna pentru mai multe detalii la tel. intre 19-05, luni-sambata. 150 L; (0764.182.119 78. Bruneta, 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035

79. Bruneta, 31 ani, ofer masaj de relaxare, la domiciliul meu. Zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035

115. Diana, doamna matura, ofer masaj de relaxare pe tot corpul intr-o locatie curata si discreta. 80 L; (0724.448.220

80. Bruneta, noua in zona, te astept la mine pt. un masaj de relaxare. Mai multe detalii la tel. Drumul Taberei, 60 L; (0732.876.380

116. Diana, 35 ani, singura, zona Obor, bruneta finuta, dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare, super calitate, 100 L; (0769.857.366

81. Bruneta, poze zeale, noua in zona Cantemir, bruneta dulce te astept sa ti ofer un masaj de calitate, fara graba, vei reveni cu siguranta, mai multe detalii la tel. 70 L; (0799.442.851

117. Diana, graviduta, Drumul Taberei, bruneta, 23 ani, ofer masaj terapeutic si de relaxare domnilor generosi si educati in locatia mea. Cauta-ma si nu vei fi dezamagit, (0701.237.312

82. Bruneta, 19 ani, ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon. 50 L; (0765.580.679/ 0765.580.679 alexandramaria778@yahoo.com

118. Doamna blonda, ofer servicii totale,

masaj terapeutic manevre a meridianelor principale si secundare, tehnici care stimuleaza circulatia qi-ului si sangelui incluzand manevre tranzitorii. OborMosilor. 150 l/ora, 100 L; (0726.508.066

83. Bruneta, 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035

119. DOAMNA casatorita, stilata, masaj

84. Bruneta, Dristor Sonia, bruneta cu

120. Doamna fac masaj terapeutic;

mult bun simt, calma si rabdatoare ofer masaj de relaxare si tonifiere. Mai multe detalii la tel., 50 L; (0767.142.862

85. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon. 50 L; (0748.782.236 86. Buna Blonda finuta, curata, draguta,

34 de ani, ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale; (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

87. Buna blonda, 34 de ani, finuta, curata,

draguta, ofer domnilor draguti masaj, ptr. mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale. (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

88. Buna, Alexa, am 20 ani, brunetica fara

inhibitii, te astept la mine pentru un masaj de relaxare intr un ambient placut, zona Dristor vis Kaufland. 60 L; (0738.143.758

89. Buna, blonda finuta curata draguta 34

de relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel.; (0722.966.960 (0735.670.953

121. Doamna matura, cu bunul simt, bruneta cu ochii verzi, 1.70 m, 60 kg, ofer masaj terapeutic si relaxare totala, pentru mai multe detalii suna-ma, non stop, Berceni, la mine sau la hotel, 100 L; (0734.190.644 122. Doamna ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si cu bun simt la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, 120 L; (0723.709.726 123. Doamna ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si cu bun simt la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, 120 L; (0760.447.314 124. Doamna Sara manierata, matura, stilata, te invit in locatie curata pentru masaj de relaxare 80 L; (0735.026.104/ 0760.716.483 125. Doamna Sara manierata, matura, stilata, te invit in locatie curata si discreta pentru masaj terapeutic sedinte de dominare soft sau hard 80 L; (0735.026.104/ 0760.716.483

de ani ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase si delicioase pentru mai multe detalii suna-ma singura in locatie poze reale; (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

126. Doamna singura, o fire placuta, comunicativa si discreta ofer masaj de relaxare d-lor generosi si cu bun simt, depun pasiune in ceea ce fac, detalii la telefon. Militari, 50 L; (0737.218.736

90. Buna, blonda finuta curata draguta 34

127. Doamna singura, rabdatoare si cu simtul umorului, te astept la domiciliul meu pentru un masaj de relaxare. Militari, nu raspund la sms si nr. privat. 50 L; (0734.152.417

de ani ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase si delicioase pentru mai multe detalii sunama Singura in locatie poze reale (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

91. Buna, blonda finuta, curata, draguta, 34 de ani ofer domnilor draguti masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale. (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com 92. Buna, blonda, 34 de ani, finuta, cura-

ta, draguta, ofer domnilor draguti masaj, ptr. mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale. (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com 93. Buna, Sofia, doamna te invit sa petrecem cateva momente placuteoferindu-ti un masaj de relaxare. Discretie, intimitate, fara graba, zona Nerva Traian cu Goga, det. la tel. 50 L; (0737.426.825 94. Calea Victoriei, Centru Vechi Te

astept in locatia mea pentru a te relaxa cu un masaj de calitate intr-un ambient placut si intim, 60 L; (0774.678.241 Oana5515@yahoo.ro 95. Calea Victoriei, hotel Radisson Roxi 19 ani, te astept la mine pentru a te relaxa cu un masaj de calitate, intr-un ambient placut si intim, 60 L; (0764.900.113 Ankutzadragusin@gmail.com 96. Calea Victoriei, Hotel Radisson, Roxi, 19 ani te astept in locatia mea pentru a te relaxa cu un masaj de calitate intr-un ambient placut; 60 L; (0764.900.113 Ankutzadragusin@yahoo.com 97. Certificate energetice efectuam, necesare vanzarii / inchirierii, termen 24 h. Pret 120 L- garsoniera, 2,3 camere 130 L, 4 camere- 140 L, 5 camere - 150 L TVA inclus; (0740.032.092/ 0731.032.092 contact@vreauenergetic.ro www.vreauenergetic.ro 98. Claudia doamna slim ofer diferite tipuri de masaj la domiciliul meu. Detalii suplimentare la telefon. Titan Trapezului 60 L; (0720.649.968 99. Columbianca noua pe site, zona Dr.

Taberei. Ofer masaj de relaxare si intetinere corporala, te astept la mine, program 14-22, 100 L; (0760.715.736 100. Corina, Drumul Taberei, am revenit,

draguta si atenta cu tine te astept la mine acasa sa iti ofer masaj de relaxare, dus, aromatherapy, discretie maxima, cer si ofer seriozitate, prog.14-02/150/h, i speak english, 70 L; (0768.458.059 101. Cristina bruneta 31 ani ofer masaj

de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii suna-ma. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

102. Cristina bruneta slim 30 de ani ofer

masaj de relaxare zona rond Alba Iulia 100 L; (0733.257.218 103. Croitorie, retusuri, reparatii,

broderie Retoucherie ofera servicii de croitorie, retusuri, reparatii, creare tipare si personalizare prin broderie. Clientii nostri pot beneficia de un pachet de servicii complet sau pot alege doar unul (0755.123.803 contact@retoucherie.r 104. Crystyna, Unirii, 21 de ani, poze reale 100%, iti garantez un masaj de neuitat intr-un ambient foarte placut; 70 L; (0735.211.795 Bombonika.thaaaa@yahoo.com 105. Cuplu casatorit va asteptam in compania noastra pentru masaj de relaxare, masaj antistres si alte metode de relaxare. Detalii la tel., (0721.272.550 106. CUPLU casatorit, masaj de relaxare,

ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.; (0723.424.793

107. Darya, doamna matura te astept pe

tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la telefon, zona Zepter. 50 L; (0763.154.254

108. Deea O bruneta reala, deschisa si fara inhibitii, te astept pentru a petrece momente placute prin masaj fara graba, loc discreta, zona centrala Nerva Traian cu Goga, 60 L; (0733.261.723 109. Deplasare la hotel/ acasa ofer masaj terapeutic si somatic profesional doar deplasare mai multe detalii la telefon 300 L; (0763.920.610 110. Dessiree Masaj a creat pentru tine

un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com www.dessireemasaj.ro 111. Diana Buna, daca vrei sa te rasfeti te

astept in locatia mea discreta si curata pt un masaj de calitate, nu vei regreta. Titan, 60 L; (0735.232.246

128. Doamna stilata, blonda matura, te astept sa te relaxez cu un masaj cervical, masaj de relaxare. Garantez revenirea. Locatie centrala, singura, igiena; (0701.503.057 129. Doamna 39 ani, ofer masaj de relaxare, cervical si intretinere corporala domnilor care doresc sa scape de stresul cotidian. Exclus sex. Zona Camera de Comert, bd. Mircea Voda 70 L; (0765.339.151 130. Doamna 39 ani, ofer masaj de relaxare, cervical si intretinere corporala. Exclus sex. Zona Camera de Comert 70 L; (0765.339.151 131. Doamna 53 de ani, discreta si manierata, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon. 60 L; (0732.074.954 132. Doamna 53, discreta si manierata, ofer masaj de relaxare. Zona Pantelimon, 60 L; (0732.074.954 133. Doamna 53, manierata si discreta ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon. Rog seriozitate, 60 L; (0732.074.954 134. Doamna 53, tandra si manierata, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon, Delfinului 60 L; (0732.074.954 135. Doamna blonda, singura, rabdatoare, te astept la mine pentru a-ti oferi un masaj de tonifiere si relaxare la domiciliul meu. Militari, 50 L; (0768.546.406 136. Doamna DorobantI ofer relaxare, matura masaj de relaxare si deconectare, inghinal, footloving, prostatic, discret, cochet, intimitate, simpatie, 10-23, english 10-22 h, Floreasca-Dorobanti, 120 L; (0760.144.808 137. Doamna draguta blonda, stilata, ofer

masaj terapeutic, de relaxare, la mine. Zona Iancului; (0724.159.915 herescu.c@yahoo.com

138. Doamna matura ofer masaj profesional de relaxare, ambianta placuta, discretie maxima. Zona Timpuri Noi (0763.674.058 139. Doamna matura 41, experta in arta

masajului. Calitate si profesionalism. Locatie decenta pe b dul Mircea Voda. 100 L; (0726.444.220 140. Doamna matura 45 te astept sa

petrecem momente de relaxare cu un masaj, discretie si intimitate, zona Oc. Goga, seriozitate, pr 11 / 20, 60 L; (0765.228.499

141. Doamna matura, 40 de ani, cu bun simt, rabdatoare, atenta la detalii, ofer masaj profesional de calitate la domiciliul meu intr-un cadru discret. Cer si ofer seriozitate, zona Dristor, 70 L; (0722.990.821 142. Doamna matura, selectiva si discreta te astept la un masaj de relaxare, atenta la cerintele tale, fara graba zona centrala, det la tel. 60 L; (0723.002.389 143. Doamna matura, 38 ani Obor brune-

ta reala si discreta, cu experienta ofer masaj de relaxare si intretinere fara graba si fite, locatie discreta si curata, 100 ron 30 de min. ofer si cer discretie si igiena maxima, 100 L; (0722.722.957 144. Doamna matura, 55 ani, poze reale din loc, sunt o doamna cu bun simt, sociabila te astept pentru a ne cunoaste si a aprecia ceea ce fac, masaj, discretie si intimitate, ofer seriozitate si doresc la fel, prog. 11/19. 70 L; (0734.786.543

145. Doamna si domnisoara Discretie, curatenie si intimitate, te asteptam pentru masaj de relaxare, zona Berceni, suntem noi in zona, garantam revenirea, contacteaza-ne pentru mai multe detalii, 50 L; (0764.472.189 146. Doamna singura, sociabila fizic placut o fire linistita discreta si rabdatoare cu experienta in masaj terapeutic depun pasiune in ceea ce fac d-lor manierati si educati, detalii la telefon, Militari, 50 L; (0737.218.736 147. Doamna, 42 ani, ofer masaj relaxare, seriozitate si discretie, doar pentru domni maturi, Favorit; 700 L; (0763.781.778/ 0753.181.317 148. Doamna, 45 de ani, discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profesional de relaxare, cervical, lombar. Zona Mosilor, Obor. Program 14-22. Discretie si igiena, 100 L ora, 50 L; (0727.483.225 149. Doamna, 37 ani, matura, 1.68, 56 kg, par scurt, ofer masaj de relaxare la domicilul meu, locuiesc singura, cer si ofet seriozitate, zona Iancului, 80 L; (0737.625.531

112. Diana daca vrei cu adevarat sa scapi

150. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profesional de relaxare, cervical, lombar. Mosilor-Obor. Program 14-22. Discretie si igiena. Pret 100 L ora, 50 L; (0727.483.225

113. Diana, buna sunt Camy am 20 de ani draguta, finuta, cu bun simt, te astept in locatia mea pentru masaj. 100 L; (0749.404.636

151. Doamne mature, Oferim masaj la 4 (patru maini). Disfunctii erectile punctul VC6, efect pro-erectil: stimuleaza terminatiile nervoase, si relaxeaza musculatura din tesutul erectil. L-S 9:00-20:00 220 L; (0720.377.471

de rutina zilnica vino sa te bucuri alaturi de mine intr o sedinta de masaj de neuitat va astept cu detalii despre mine si servicii la telefon Titan Trapezului 60 L; (0735.232.246

114. Diana, buna, daca vrei sa te rasfeti te

astept in locatia mea discreta si curata pt.un masaj de calitate, nu vei regreta. Titan 60 L; (0735.232.246

152. Domn efectuez masaj domnilor;

(0729.045.694

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


8

25 septembrie 2017

LOCURI DE MUNCÅ

PRESTÅRI SERVICII 153. Domn efectuez masaj relaxare doamnelor, Bucuresti; (0729.899.238

192. La tine sau la hotel, bruneta reala, draguta si cu bun simt iti ofer masaj de relaxare, masaj terapeutic, masaj corporal de intretinere pt. mai multe detalii suna-ma. 250 L; (0763.725.731

227. Masaj profesional, Roxana, bruneta cu par lung, 34 ani, discreta, amabila, ofer masaj de relaxare domnilor la mine in locatie, detalii amanuntite la tel. Dristor. 50 L; (0721.055.583

155. Domnisoara 19 ani, draguta, manierata si plina de viata, te astept, poze reale, iti ofer masaj, pentru detalii suna-ma si nu ezita, Dristor, 50 L; (0768.350.667

193. La tine sau la hotel, buna, ofer masaj

156. Domnisoara, 19 ani. Poze reale,

194. La tine sau la hotel, buna, sunt Diana,

228. Masaj relaxare, terapeutic intr-un cadru intim, discret si foarte curat langa Piata Victoriei. Detalii suplimentare la telefon. L-V 11-20. Ac, parcare; 150 L; (0747.411.080/ 0721.973.827

154. Domn fac masaj de relaxare doam-

nelor peste 60 ani. (0720.515.656

masaj, zona Dristor detalii la tel., 50 L; (0733.229.940

157. Doua doamne mature, ofera masaj la

dublu. Garantam calitate si profesionalism. Zona Bd Mircea Voda; 300 L; (0720.850.070 158. Dristor 2 Buna ma numesc Anca si

te invit in locatia mea pentru un masaj total, am 22 de ani si sunt prima data in orasul tau. Detali la tel., 50 L;

159. Dristor 2, 27 ani, noua in zona, draguta, fara fite, ofer masaj de relaxare intr-o locatie curata si discreta. Zona Dristor, metrou,150 lei h, 60 L; (0761.984.032 160. Dristor 2, vino sa te relaxezi intr-un

ambient placut, ofer masaj de relaxare, detalii la telefon, 70 L; (0785.039.887

161. Dristor noua in zona, 1.70 m, 56 kg ofer masaj terapeutic si de relaxare profesional, pentru mai multe detalii, astept tel.; 60 L; (0761.208.319 162. Dristor, Ana, noua pe site, 1.70, 50

kg, 19 ani te invit la mine pentru un masaj de vis, discretie si igiena maxima, poze reale, mai multe detalii tel., 100 L; (0763.731.885 163. Dristor, buna, sunt Denisa, 19 ani,

ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bun simt, igiena si discretie maxima, poze 100% reale, nu ezita, 60 L; (0764.915.940

terapeutic si de relaxare la tine acasa sau la hotel, speak english, 300 L; (0763.920.610 vin la tine pentru a te rasfata cu un masaj deosebit, pentru mai multe detalii la telefon, zona Alba Iulia, deplasari, 300 L; (0731.536.906

195. La tine sau la hotel, ofer masaj total. Baiat 29 ani open mind, mai multe detalii la telefon, valabil pt, femei si cupluri, mai multe detalii la telefon; 100 L; (0751.964.990 196. La tine sau la hotel. Ofer masaj de

relaxare domnilor cu bun simt. Te-ai saturat de poze false? Acum ai ocazia sa nu mai fi mintit. Suna si nu vei regreta alegerea facuta. Pentru mai multe detalii la telefon, 200 L; (0737.340.170 197. Larisa Buna dragul meu sunt o dom-

nisoara, 26 ani, atenta la dorintele tale, caut domni manierati si cu bun simt pentru a oferi momente de vis si placeri de neuitat, masaj, stilul si rafinamentul ma definesc, 50 L; (0733.870.910 198. Larisa, 32 ani, ofer servicii de cali-

tate, masaj relaxare domnilor generosi, discretie si igiena maxima, detalii la telefon zona Teiul Doamnei aproape de Obor, 60 L; (0753.582.782 199. Larisa, Budapesta, numele meu

este Larisa, am 31 de ani, 170 cm si 55 de kg. Iti pot oferi masaj de calitate la domiciliul meu situat pe bd. Dimitrie Cantemir. Nu ezitati sa ma contactati la nr. de tel. 60 L; (0763.013.977

pline de viata iti oferim masaj de relaxare. Atente cu tine si timpul tau te asteptam alaturi de noi, iti garantam revenirea si poze reale, 50 L; (0734.419.830

200. Larisa, Budapesta, numele meu este Larisa, am 31 de ani, 170 cm si 55 de kg. Iti pot oferi masaj de calitate la domiciliul meu situat pe bd. Dimitrie Cantemir. Nu ezitati sa ma contactati la nr. de tel. 60 L; (0763.013.977

165. Dristor, 2 noua in zona, matura, 38

201. Laura, am revenit bruneta fara fite,

164. Dristor, doua domnisoare dragute si

ani bruneta, finuta, discreta cu bun simt, ofer masaj de relaxare numai pentru domni educati, zona Dristor, Baba Novac, 60 L; (0737.228.348

te astept la mine pentru o sedinta de masaj de relaxare, placere garantata. Berceni, 60 L; (0765.255.620

166. Dristor, Baba Novac Andreea, 28

ofer masaj de relaxare domnilor generosi. Mai multe detalii la telefon. Titan, 60 L; (0720.649.968

ani, cu experienta an domeniu, ofer masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa ma suni pt mai multe detalii la telefon, 70 L; (0764.093.732 167. Drumul Taberei, te-ai saturat de fitze

si de poze false, la mine nu e cazul, singura in locatie, gingasa si jucausa, atenta cu cerintele tale, te invit in locatia mea unde igiena ma reprezinta, poze 100% reale 50 L; (0730.484.673 Alinasenzuala@yahoo.com 168. Eva, 19 ani, domnisoara, discreta, iti

garantez poze reale 100%, zona Dristor. Iti pot garanta o sedinta de masaj asa cum iti doresti, 60 L; (0734.787.051

202. Loredana, 29 de ani. Bruneta slim,

203. Ma deplasez la tine sau la hotel, poze

reale, 21 de ani, bun simt, calma si rabdatoare ofer masaj de relaxare, body, igiena si discretie maxima, just call, I speak english and deutch, 100 L; (0735.866.413

204. Madalina, masaj profesional de relaxare, intretinere, tonifiere la domicilul meu. Garantez revenirea sunt o fire sociabila. Singura, locatie centrala, (0749.578.314

229. Masaj relaxare, Shiatsu, presopunc-

tura, reflexo, masaj relaxare, tehnica shiatsu deblocarea punctelor energetice, vindecarea organismului in diverse afectiuni de sanatate ), presopunctura, reflexo-terapie; (0767.157.042 230. Masaj terapeutic, nu te grabesc, Ana ma numesc, am 23 de ani. Blonda fara fite. Te astept la mine. Platesc deranjul daca nu sunt fata din poze. Mai multe detalii la telefon, 50 L; (0762.172.734 231. Masaj, Ada, ofera domnilor manierati

masaj terapeutic, igiena, discretie. Titan, orele 8-17, 50 L; (0735.366.510

232. Masaj, Berceni, doamna draguta si

discreta, ofer masaj de relaxare, terapeutic body, masaj, pt. mai multe detalii, contacteaza-ma, 150 L; (0769.498.620 233. Masaj, d-na 1.80 m,58 kg,33 ani,calma si rabdatoare. Ofer masaj terapeutic, cervical si lombar, domnilor draguti si generosi in locatia mea centrala, curata si discreta 100 L; (0733.588.429 mihaelaandra@gmail.com 234. Masaj, de 12 ani in domeniu. Masaj de relaxare si pt. tratarea diferitelor afectiuni. Te astept la cabinetul meu din Burebista pt. ameliorarea sau tratarea problemelor tale. Atestat si experienta, 70 L; (0764.152.740 doinadumitru@ymail.com 235. Masaj, Karla, masaj de relaxare si intretinere corporala realizat de o doamna matura, atenta la dorintele dvs., detalii la tel. Tineretului, Cantemir, Budapesta, Unirii, Sincai, Berceni, poze reale, 50 L; (0734.781.401/ 0732.998.470 236. Masaj, Mihaela 22 de ani, draguta,

rabdatoare, ofer masaj de cea mai buna calitate domniilor seriosi, la tine sau hotel. Poze 100% reale. Pt. mai multe detalii la telefon. 150 L; (0722.116.386 237. Masaj, o ora de relaxare a trupului si

a mintii, prin masaj taoist, autentic si de calitate. Ma deplasez la tine sau la hotel. Alina 39, 120 L; (0799.655.540

238. Masaj, tanar dragut, prezentabil, curat, cu atestat si experienta, efectuez masaj terapeutic de relaxare, intretinere corporala la domicilul dvs al meu. Cer si ofer seriozitate, program zilnic, locatia Alba Iulia. (0729.433.215 239. Masaj, uneori dupa atat de mult stres avem nevoie sa ne relaxam si cum altfel daca nu printr-o sedinta de masaj de relaxare si/ sau terapeutic. Sedintele se fac la domiciliul meu din Unirii - Calea Vitan, 100 L; (0731.765.247

la un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu discret si curat. Unirii Splai. 60 L; (0725.473.852

205. Mama si fiica, finute si dragute te asteptam sa te relaxezi cu un masaj de relaxare la patru maini cu uleiuri si creme speciale. Respectul si bunul simt ne caracterizeaza. Unirii, Cantemir, Budapesta, 200 L; (0723.733.144

170. Finuta, draguta, fara fite, te astept

206. Mama si fiica, finute si dragute astep-

pe tine, domn generos, la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului, la domiciliul meu Unirii, Zepter, 60 L; (0725.473.852

tam domni manierati la un masaj de relaxare la patru maini cu uleiuri si creme speciale la domiciliul nostru discret si curat. Unirii. 200 L; (0723.733.144

sional, calitate, total de relaxare, tonifsportiv, cervical, shiatsu, presopunctura, reflexo, aparate performante de recuperare medicala si de slabit, sauna, ultrasunete, RF, galvanic, curat, merita. Nu sex. Crangasi 130 L; (0731.515.140

171. Floreasca, doamna rabdatoare, cu mult bun simt ofer masaj de relaxare domnilor civilizati, manierati, maturi, locatie curata si discreta, mai multe detalii la telefon, 80 L; (0775.164.493

207. Maria, 28 ani, ofer masaj total de

241. Masaj, la mine, Magda, calma si rabdatoare te astept pentru un masaj de relaxare si intretinere, efectuat pe masa de masaj, detalii mai multe la tel., bucur obor 100 L; (0755.450.726

169. Finuta 24 ani, poze reale, te astept

172. Flory, noua in zona, masaj terapeutic

de relaxare si intretinere, efectuat pe masa de masaj fara graba, detalii mai multe la telefon, zona Obor parc, 100 L; (0744.154.722 173. Gabriela, basarabeanca, 23 ani,

poze reale, te astept sa ne cunoastem. Sunt o tipa calda si primitoare si iti pot oferi diferite tipuri de masaj la domiciliul meu, 70 L; (0764.570.084 174. Geanina masaj terapeutic, relaxare,

intretinere corporala, masaj cervical, capilar, lombar facut pe masa de masaj timp de o ora, 100 L; (0726.066.981/ 0725.791.534 175. Graviduta astept domni manierati la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Cantemir, Budapesta, 50 L; (0733.403.174 176. Graviduta te astept la un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 50 L; (0733.403.174 177. Hotel la tine reala 100 % 21 de ani

doar la tine sau hotel, rasfata-te cu cel mai bun masaj terapeutic si de relaxare, aromatherapy, discretie si igiena maxima, suna pentru programari central, 100 L; (0725.468.709 178. Iliuta numerolog Consultatii telefon-

ice la numarul de telefon cu tarif preferential 1,50 eurocenti/ minut (tariful nu include TVA), (0903.760.710 cearly_ro@yahoo.com 179. Iulia 27 ani, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere a trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Cantemir, Budapesta. 40 L; (0733.347.650 180. Iulia 27 ani, te astept la un masaj de

relaxare la domiciliul meu discret. Unirii, Zepter. 40 L; (0733.347.650

181. Iulia blonda, finuta, draguta, sociabila

si fara fite te astept in locatia mea ca sa iti ofer diferite tipuri de masaj. Ma gasesti pe Iuliu Maniu intersectie cu Apusului in Militari. 60 L; (0765.702.181 182. Iulia, 27 ani poze reale, te astept la

un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 40 L; (0733.347.650 183. Katy 27 ani, noua in zona, astept

domni pretentiosi care apreciaza calitatea nu cantitatea la un masj total de relaxare la domiciliul meu discret, Unirii, Cantemir, Budapesta, 80 L; (0725.874.994 184. Katy 27 ani, noua in zona, roscata,

reusita, astept domni educati la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat, Unirii, Cantemir, Budapesta; 50 L; (0725.134.038 185. Katy 27 ani, noua in zona, poze reale 100% astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, 40 L; (0731.787.525 186. Katy 27 ani, noua in zona, poze

reale 100% finuta cu mult bun simt, astept domni care apreciaza calitatea la un masaj totoal de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Cantemir, Budapesta. 100 L; (0729.060.755 187. Katy 27 ani, noua in zona, poze reale 100%, roscata reusita te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat, Unirii, 40 L; (0729.452.895 188. Katy, 27 ani, noua in zona, poze

reale 100% Astept domni pretentiosi la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Detalii la tel., 80 L; (0725.874.994 189. La mine acasa, Aura 31 ani la mine, noua in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei aproape de Obor, 60 L; (0744.876.225

relaxare si tonifiere. Poze reale. 40 L; (0754.709.995

208. Mariana, 47 ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati discretie maxima curatenie garantez revenirea. Rel. la tel. Berceni; (0732.963.998 209. Mariana, 47 ani, ofer masaj de

relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea, Berceni. Rel. la tel. (0761.904.816/ 0765.223.633 210. Mariana, 47 ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea, Berceni. Rel. la tel. (0732.963.998 211. Mary 29 ani, ofer servicii de calitate,

masaj relaxare domnilor generosi, discretie si igiena maxima, detalii la telefon, zona Teiul Doamnei aproape de Obor, 60 L; (0758.877.130 212. Masaj Andreea, draguta, sociabila si

rabdatoare. Ofer masaj de relaxare de buna calitate la tine sau hotel, poze 100% reale. Cer si ofer seriozitate, mai multe detalii la telefon 200 L; (0724.699.257

213. Masaj Cristina, 27 de ani, ofer masaj

de relaxare. Pentru mai multe detalii contacteaza-ma, Tineretului, 100 L 2 sedinte, 60 L 1 sedinta; (0760.839.801/ 0737.231.889 214. Masaj de relaxare. Buna Ana ma

numesc. Am 24 de ani si te astept la mine pt un masaj de relaxare si tonifiere. In locatie sunt singura. 50 L; (0762.172.734 215. Masaj la mine, Soryna, 30 de ani, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor 60 L; (0758.158.334 216. Masaj la mine, tanara 34 de ani, ate-

stat, experienta 5 ani, ofer masaj de relaxare profesional, masaj cervical, lombar, capilar, detin masa de masaj, locatie centrala, vezi harta, discretie, foto reale, 100 L; (0733.529.054

217. Masaj profesional. Doamna maseur

cu atestat si experienta ofera masaj de relaxare, anticelulitic, de slabit, terapeutic si reflexoterapie, pe pat de masaj. Fara alte servicii. Zona Alba Iulia Rond, 70 L; (0764.152.740

218. Masaj profi, 40 de ani, 1.65 m, 67 kg.

Imi rezerv dreptul de a selecta clientii. Am atestat. Durata sedintei este de o ora sau in functie de tipul masajului personalizat. Zona Alba IuliaMall Vitan. Singura 70 L; (0764.152.740 219. Masaj somatic, de relaxare,

intretinere, sportiv si terapeutic pe masa de masaj. Cer si ofer conditii deosebite de igena. Exclus sex, (0733.293.542

relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0769.929.248

243. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel, masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0769.929.248 244. Masaj, noua in zona, bruneta draguta si cu bun simt. Ofer masaj de relaxare domnilor manierati. Pentru mai multe detalii conctacteaza-ma. Bd. Alexandru Obregia. 150 L; (0762.864.380 245. Masaj, noua in zona, te astept, buna,

te astept pentru ati oferi clipe de relaxare maxima 120 L; (0737.634.490 Serbancristinaa13@yahoo.com

246. Masaj, noua in zona. Te astept buna,

vino pentru momente placute de relaxare si nu vei regreta, 100 L; (0785.422.885/ 0785.422.886 Serbancristinaa13@yahoo.com

247. Masaj, noua pe site buna sunt Cristi-

na am 20 de ani ofer masaj de relaxare domnilor generosi si cu bun simt 70 L; (0760.196.432 Claudia valentina150@yahoo.com

248. Maseur 35 ani dragut, ofer masaj de

calitate doamnelor si domnisoarelor te astept sa imbinam utilul cu placutul nu vei regreta, (0762.421.142/ 0762.421.142 249. Maseur 35 ani discret. Esti stresata

obosita si nu are cine sa iti faca un masaj suna-ma sa imbinam utilul cu placutul sigur nu vei regreta, (0762.421.142/ 0762.421.142

265. Meriti masaj de calitate la noi sau la

hotel, domnilor care se respecta si care stiu sa aprecieze calitatea. Oferte jacuzzi, oferte hotel, petreceri, free bar, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com www.sweettouch.ro 266. Mery, pentru prima data in Bucuresti,

te astept in loca?ia mea centrala, pentru ati oferi un masaj de relaxare, pozele sunt reale facute in locatie. Pentru mai multe detalii suna-ma. 100 L; (0751.391.642 ci vino la mine, te astept in locatia mea pt. un masaj de relaxare, nu ezita sa ma suni, 60 L; (0760.185.226 268. Militari, Virtutii langa pod Ciurel, sti-

303. Rin Grand Hotel, Buna sunt Anna am

270. Mirela, cosmeticiana profesionista, ofer servicii de cosmetica si masaj general, mai multe detalii la telefon. Drumul Taberei, prog 10:00-20:00, 60L 30min/ 100h, 50 L; (0745.028.362 271. Mirela, diploma de cosmeticiana profesionista, ofer servicii de cosmetica si masaj general, mai multe detalii la telefon. Drumul Taberei, prog 10:00-20:00, 50L 30min/ 100h; 50 L; (0745.028.362 272. Mirela, masaj de relaxare. Esti stresat, obosit si inecat in rutina zilnica. Te invit intr-un ambient placut. Detalii suplimentare la telefon. Titan, Trapezului, 60 L; (0736.549.922 273. Mirela, 28 ani Esti satul de poze false? Eu sunt alegerea ta. Calitatea este cuvantul ce ma defineste. Scopul meu este placerea si satisfactia ta. Detalii suplimentare la tel. Titan Trapezului, 60 L; (0736.549.922 274. Monica Satena 20 de ani, fara inhibitii si deschisa pt orice. Pozele imi apartin si sunt facute in locatie. Iti voi oferi un masaj de calitate zona Zepter, 50 L; (0784.986.529 275. Monica 34 de ani. Maseuza draguta,

comunicativa si experta in arta masajului. Te astept intr-un ambient discret pentru a te relaxa. Titan Auchan, 60 L; (0733.723.325

relaxare discretie, Sos.Pantelimon, Cimitirul Armenesc, paralel Lidl; 60 L; (0726.566.223 278. Monica, noua in zona si in locatia

pozele imi apartin am 20 de ani si te astept pe tine domn generos la un masaj ce te duc pe culmile extasului si te voi surprinde cu multe fantezii, zona Zepter. 50 L; (0784.986.529 279. Monica, draguta, 43 de ani, ofer

masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223 280. Monyca, Draguta, 44 ani, ofer masaj

relaxare, discretie, sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, paralel LDL, 60 L; (0726.566.223

281. Monyca, draguta, 44 ani, ofer masaj

relaxare, discretie. Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc paralel Lidl. 60 L; (0726.566.223 282. Nemtoaica, blonda, finuta si fru-

moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona Militari, Poze reale, mai multe detalii la tel., 100 L; (0765.763.308 283. Nemtoaica, blonda, finuta si fru-

moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona Militari. Poze reale, mai multe detalii la tel., 100 L; (0765.763.308 284. Obor, roscata, Obor, Calea Mosilor,

te invit in compania mea sa imbinam utilul cu placutul, fara graba, discretie si igiena cer/ofer, relaxare,masaj terapeutic, 100 L; (0732.834.936 285. Obor, Stefan cel Mare, noua in zona,

256. Matura plinuta, calma, cu bun simt,

ofer masaj de relaxare dlor care aprecieaza calitatea. Zona Timpuri Noi, 60 L; (0785.183.466

calculata si recalculata, umblam dupa adeverinte, grupa, vechime, sporuri; (021.642.50.82/ 0740.005.644 290. Piata Progresu, doamna 55 de ani,

ofer masaj de relaxare persoanelor de varsta apropiata; (0730.515.750

291. Poze reale. Te astept in locatia mea

pt. un masaj de relaxare totala, despre mine 1,69, 50 kg, bust generos, natural. Locatie discreta, curata, singura, fara colega care sa te deranjeze. Despre detalii, suna-ma, 50 L; (0761.979.124

293. Poze reale, Titan Alina, 28 de ani

226. Masaj muscular, terapeutic, de relaxare, util pentru atrofia musculara, oboseala cronica, blocaje musculare, suprasolicitarea zonelor musculare prin manevre de frictiune pana la extensii de tractiune. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066

masaj total de relaxare, locatie decenta, curata si discreta. Zona Timpuri Noi, bd. Mircea Voda 100 L; (0733.261.615

259. Matura bruneta Ofer masaj de relaxare. Locatie decenta zona Camera de Comert, 100 L; (0733.261.615 260. Matura, 38 ani bruneta, finuta, disc-

reta cu bun simt, ofer masaj de relaxare numai pentru domni educati, zona Dristor Baba Novac, 60 L; (0737.228.348

261. Matura, inalta, supla, ofer masaj de

relaxare domnilor care stiu sa aprecieze calitatea. Discretie, locatie decenta. Zona Splai Unirii, Camera de Comert, bd.Mircea Voda, 50 L; (0726.874.434 262. Matura, 38, mereu bine dispusa, cu

chef de viata, te astept la un masaj de relaxare. Servici ireprosabile. Cantemir, 60 L; (0732.737.666

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

reala, garantez revenirea, 80 L; (0764.418.844

294. Promotie masaj cupluri Noblesse

Unic, o experienta super. Masajul la cuplu. Salon Noblesse Unic in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Promo valabil sambata intre orele 12-23. 250 L; (0727.148.861 www.private-massage.ro 295. Rebeca ofer masaj de relaxare la domiciliul meu zona Pantelimon, Delfinului 50 L; (0734.760.240 296. Rebeca, ofer masaj de relaxare d-lor

maturi peste 30 ani. Discretie maxima, zona Pantelimon. 60 L; (0734.760.240

297. Rebeca, ofer masaj de relaxare d-lor

peste 30 de ani, discretie maxima. Zona, Pantelimon, 50 L; (0734.760.240

3. Absolvent Facultatea Transporturi

video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare. 5.000 L; (0760.096.860/ 0763.707.076 angajari@essencestudios.ro

310. Simona, 30 ani ofer masaj de

5. ABSOLVENTE CHIMIE, POLITEHNICA SI MUNCITOARE INDUSTRIA ALIMENTARA; (0752.150.554 HERBARIUMREGIA@YAHOO. COM

rie de rasfat si traieste o experienta unica ce inseamna placere. Detalii suplimentare la tel. Titan Trapezului, 60 L; (0732.721.047 relaxare la domiciliul meu, zona Kaufland Obor. Mai multe detalii la tel. Poze reale, 70 L; (0748.944.812

masaj de relaxare totala si tonifiere domnilor, doar la domiciliul meu, Nerva Traian. (Maxbet). Poze reale 100%, confirm cu tatuajele, pt mai multe poze se poate verifica nr pe google. 100 L; (0765.603.101 313. Sophie, 25 ani, 1.60 m si 48 kg. Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. 200 L; (0725.458.291 314. Sorina, te astept la mine pentru o

ora de relaxare prin arta masajului de relaxare, terapeutic, Alba Iulia, 100 L; (0765.596.597

315. Soryna 30 ani, masaj terapeutic pro-

fesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor 60 L; (0758.158.334

316. Sunt noua in zona, bruneta matura,

35 ani, 1.70, 56 kg, te astept in locatia mea sa-ti ofer un masaj de calitate, imi plac domnii care aprecieaza calitatea, daca esti un domn cu bun simt, te astept cu drag, detalii la tel., 100 L; (0784.137.967 317. Tanar ofer masaj de relaxare (si nu

numai), doamnelor si domnisoarelor interesate, detin locatie, ofer si pretind discretie si igiena; (0765.938.746 318. Tanara 20 de ani, te astept in locatia

mea pentru un bine meritat masaj de relaxare. Dimitrie Cantemir, Tineretului aproape de Unirii. 50 L; (0765.027.974 319. Tanara, 33 de ani, ofer masaj de

relaxare profesional, masaj terapeutic, masaj cervical, lombar, capilar, experienta, atestat, masa de masaj, locatie centrala, discretie, conditii excelente, foto reale, 100 L; (0733.529.054

ofer masaj de relaxare la domiciliul meu curat si discret, mai multe detalii la tel., 50 L; (0728.557.844

254. Matura inalta, supla, ofer masaj de

2. Absolvent Baieti sau fete pentru video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare, 5.000 L; (0760.096.860 angajari@essencestudios.ro

««««««««««««««««««

253. Matura Inalta, supla, ofer masaj de relaxare domnilor care apreciaza calitatea. Locatie decenta, ambient placut. Zona Splaiul Unirii, Camera de Comert, Mircea Voda; 50 L; (0726.874.434

289. Pensia poate fi antecalculata,

1. Abatorul Peris cauta un stivuitorist serios, responsabil si atent la detalii. Oferim salariu motivant, contract de munca, transport sau cazare. Detalii la; (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro

309. Simona Lasa-te purtat intr-o calato-

287. Oferta deosebita pt un domn special

288. Ozana, Trapezului, noua in zona,

¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så acorde tuturor ¿ansa de a participa la ocuparea unui post, indiferent de: raså, etnie, na¡ionalitate, limbå, religie, convingeri, categorie socialå, categorie defavorizatå, vîrstå, sex,orientare sexualå, cf. Legii 48/2002

4. Absolvent, baieti sau fete pentru

252. Maseuze reale, servicii reale multe maseuze dragute si permisive, cu experienta in domeniu, oferim masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa suni. Jacuzzi, free bar. Zona Decebal. 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com www.sweettouch.ro

si manierat, daca nu te grabesti si vrei un masaj mai aparte, intr-un cadru placut si discret, apeleaza cu incredere la mine. Astept un domn civilizat, bine crescut, minim 30 de ani, preferabil casatorit, (0758.850.507

Oferte full time

308. Servicii sablare profesionale

Prestam servicii de sablare cu grit si sticla pentru piese- suprafete fier, aluminiu, cupru, lemn, caramida. ?Tarifele se stabilesc in functie de gritul consumat.Detalii suplimentare pe www.tekko.ro (0749.064.848

poze reale facute in locatie, ofer masaj de intretinere si relaxare efectuat pe masa de masaj. Bucur Obor linga parc. 100 L; (0746.963.545

mintii, reflexoterapie, preso-punctura. Suna si savureaza ora de rasfat prin tehnici de masaj taoist. La tine sau la hotel. Alina 39 ani 120 L; (0799.655.540 323. Tattoo Studio, Nobil Ink Studio, Calea Vitan 150. Tattoo & Body Piercing. Facebook: irinel tatuaje Tel/WhatsApp; 1 {; (0764.512.434 324. Tatuaje si piercing Salon tatuaje pro-

fesional si piercing. Tatuaje color sau black and grey. Piercing: buza, spranceana, nas, limba, buric, intim, ureche, cartilagiu, sfarc facebook: irinel tatuaje; (0764.512.434 325. Theo, domnisoara slim 20 ani noua

in zona si loc te astept pentr-u a te desfata cu un masaj de relaxare, intimitate si discretie totul fara graba, mai multe det la tel., zona Goga, Vitan, 70 L; (0743.689.932 326. Therapia-masaj pentru sanatate Masaj terapeutic relaxare, reflexoterapie, drenaj limfatic cu anticelulitic, masaj capilar si facial. Durata sedintei 30-120 min. Terapiile se efectueaza pe masa de masaj, program l-v 10-20.30, 150 L; (0752.905.239

23. AGENT paza si ordine, agent control

acces cu atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

24. Agent automate cafea, postul presupune alimentarea, intretinerea si incasarea automatelor. Cerinte: permis conducere cat. B. Nu este necesara experienta intr-un post similar. Salariu 1800 lei + bonus, auto, telefon 1.800 L; (0748.222.715 office@automate-nova.ro www.automate-nova.ro

sonal pentru curatenie complex comercial Soseaua Mangaliei; (00729006551

Auto pentru societate de distributie din Bucuresti cu sediul in Bucuresti, bdul. Aerogarii nr. 33, complex Aviatiei, etaj 2, nu se este necesar sa aiba experienta. (021.232.46.28/ 021.232.71.29 tanase.i.corneliu@gmail.com

apeutic, masaj de relaxare si intretinere corporala, detalii la telefon, zona Drumul Taberei, 100 L; (0767.821.102

ria B, experienta si atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

25. Agent curatenie Angajam urgent per-

307. ROXY, Dr. Taberei, ofer masaj ter-

322. Tao Masaj relaxare a trupului si a

258. Matura 40 ani bruneta, par lung, ofer

191. La mine, la tine sau la hotel, Selena,

mine o domnisoara simpla, curata draguta, manierata si cel mai important 100% reala. Iti pot oferi servicii de masaj de relaxare si body masaj in compania mea 250 L; (0736.179.951

321. Tanya, bruneta, 30 de ani, ofer masaj de relaxare doar la domiciliul meu, igiena maxima. Mai multe detalii la telefon, zona Kaufland Obor, 70 L; (0734.404.714

223. Masaj de relaxare, Marilena, blonda,

225. Masaj la tine sau la hotel buna sunt

306. Roxy, alege sa te simti bine alaturi de

312. Sonya, bruneta 25 ani, draguta, ofer

292. Poze reale Buna, Ayda, am 21 de ani, 1.60 cm ofer masaj de relaxare fara fite si fara graba, astept telefonul tau pt mai multe detalii, Mall Vitan, 100 L; (0737.707.599

Langa Sala Palatului si Calea Victoriei. Numai pt.domni care agreaza doamnele plinute dar cu forme placute. Satena, ochi albastri, 40 ani. Speak english, companie placuta. Singura, ambient curat. 70 L; (0726.030.857

305. Roxana 35 de ani, maseuza matura, cu forme plinute dar cu o experienta de nereprosat in arta masajului. Titan Auchan, 60 L; (0729.532.057

277. Monica, draguta, 44 ani ofer masaj

ofer masaj de relaxare, domnilor care apreciaza calitatea. Zona Timpuri Noi 60 L; (0785.183.466

224. Masaj de relaxare. Si samb.si dum.

304. Rond Alba Iulia buna, vino sa te relaxezi in adevaratul sens al cuvantului. Iti ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut cu diferite uleiuri. Locatie lux, igiena si discretie. 70 L; (0735.688.227

311. Simona, 39 de ani, masaj de relaxare. Esti stresat, obosit si inecat in rutina zilnica. Te invit intr-un ambient placut. Detalii suplimentare la telefon. Titan, Trapezului, 60 L; (0732.721.047

257. Matura plinuta, calma, cu bun simt,

46 ani, parul lung, te astept la mine, Berceni; (0763.664.061

22 de ani si iti pot oferii cel mai bun masaj de relaxare, ca zona stau in Vitan, poze 100% reale, 100 L; (0725.870.738 Claudia_a75@yahoo.com

276. Monica, draguta, 43 de ani, ofer masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

222. Masaj de relaxare si stare de bine iti

va reda energia si te va relaxa. Alege masajul perfect si relaxeaza-te pe masura stresului tau. Sector 6. (0764.555.813

302. Rin Grand Hotel, Bianca, 31 de ani,

bruneta inalta, ofer masaj terapeutic, de relaxare, body masaj, domnilor manierati intr-un cadru discret. Daca stii sa apreciezi calitatea si bunul simt, astept sa ma contactezi, 100 L; (0725.870.899 Claudia_a75@yahoo.com

269. Mirela masaj de relaxare. Esti stresat, obosit si inecat in rutina zilnica. Te invit intr-un ambient placut. Detalii suplimentare la telefon. Titan, Trapezului, 60 L; (0736.549.922

blugi decolorat (patati, schimbam culoarea), incaltaminte piele/ piele intoarsa. Mai multe detalii pe www.vopsitorie.eu (021.334.54.33/ 0771.029.176

301. Riana, doamna ofer masaj de

relaxare intr un cadru discret si intim. Pentru mai multe detalii suna-ma la tel. (0730.228.089 Dilalah2001@yahoo.com

22. AGENT interventie cu permis catego-

333. Vopsitorie Haine din piele, cojoace,

doamna matura, 35 ani, iti ofer masaj reconfortant sau tonifiant, personalizat dupa preferinte, si alte surprize placute, discretie, singura. Detalii la telefon, 180 L; (0726.925.608

267. Militari, 24 de ani, esti stresat, atun-

lata, 30 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 55 kg, 169 cm, mai multe detalii la tel., 80 L; (0758.940.431

332. Unirii, Centru Vechi Buna sunt Roxi am 19 ani, te astept in locatia mea pentru a te rasfata cu un masaj de relaxare intr-un ambient placut si intim.Poze % reale, pentru mai multe detalii nu ezita sa ma contactezi, 60 L; (0764.900.113 ancutzadragusin @gmail.com

300. Relaxare, discretie, singura, A.C.,

286. Oferim masaj, 2 fete, 19 si 22 ani, te invitam alaturi de noi unde sigur te vom rasfata cu un masaj, nu ezita sa ne cunosti, zona Dristor poze 100% reale, 50 L; (0765.169.018

251. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista 100 L; (0720.084.742

255. Matura ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon, Delfinului, 40 L; (0723.498.992

tehnician maseur, masaj: somatic=clasic intretinere relaxare, anticelulitic, sportiv, epilat-100L/1h+reflexo, capilar, facial 150L/1.30h pe masa masaj central. Nu erotic. Nu sex. L-S:10-20; 150 L; (0743.593.040

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima. Detalii la telefon. Bucur Obor, 150 L; (0743.809.294

299. Relaxare si terapie, masaj si terapii alternative cu un maseor calificat si experimentat in 18 tipuri de masaj: relaxare holistica, sportiv, cervical, prostata, thai yoga, echilibrare energetica etc. Discretie 100 L; (0762.025.410 masajterapie@yahoo.com

320. Tanya, 32 de ani, domnisoara finuta,

221. Masaj 100% profesional, atestat

na cu experienta, zona Mosilor, 100 L; (0733.148.658

264. Melyssa, 35 ani Poze reale% ofer

298. Rebeka te astept pentru un masaj de neuitat noua pe site, poze reale, te astept cu drag. Mai multe detali la telefon, Rebeka, 100 L; (0742.760.200 Mondina12@yahoo.com

Ana, am 26 de ani, 1.67 si 60 de kg, ofer masaj de relaxare pentru domni generosi si cu bunul simt, daca esti stresat vino la mine sa te relaxezi, pentru mai multe detalii suna-ma, 60 L; (0731.698.614

250. Maseuza efectuez masaj de relaxare care reda energia fizica si psihica a intregului organism, intr-un mod placut si eficient; (0766.543.143

220. MASAJ terapeutic, oferit de o doam-

Deea iti ofer un masaj deosebit la tine sau la hotel mai multe detali la tel: 250 L; (0799.255.800

21 de ani, 1,70m, 51 kg, ofer masaj de relaxare si tonifiere. Pozele sunt reale 100%. 200 L; (0799.237.123

242. Masaj, la tine sau la hotel, masaj de

relaxare domnilor care stiu sa aprecieze calitatea. Locatie decenta, discreta. Zona Splai Unirii, Camera de Comert, Bd-ul Mircea Voda, 50 L; (0726.874.434

190. La mine acasa, Katy 30 ani, noua in

zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor, poze reale, 100 %, 60 L; (0742.848.142

240. Masaj, bucura-te de un masaj profe-

263. Matura, feminina, deosebita prin stil si calitate, ofer masaj terapeutic prin proceduri specifice terapiei, benefice organismului cu imbunatatirea tonusului necesar vietii cotidiene, poze reale, 9-23 nu lucrez noaptea, nu raspund la nr. privat sau sms 250 L; (0730.369.218

4

«««««««««««««««««« 6. Absolventi Baieti sau fete pentru

video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare, 5.000 L; (0760.096.860 angajari@essencestudios.ro 7. Absolventi baieti sau fete pentru

video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare. 5.000 L; (0760.096.860/ 0763.707.076 angajari@essencestudios.ro

26. Agent curatenie SC Bella Bologna SRL angajeaza personal pentru curatenie birouri si unitati sanitare private (spitale si clinici), cu experienta minim 5 ani in domeniu. Salariu, bonuri de masa; (0769.687.505 office@bellabologna.ro 27. Agent curatenie Societate comerciala angajeaza personal pentru echipa de interventie. Oferim salariu motivant, program flexibil. Relatii la telefon; (0751.051.246/ 0751.051.246 hr@handy-man.ro 28. Agent curatenie, angajam personal pentru curatenie la birouri, program 8 ore, in zona Universitate. Oferim salariu competitiv plus tichete de masa; (0723.609.832 contact@winscope.ro 29. Agent curatenie, firma curatenie angajeaza agent curatenie pentru locatie fixa din zonele: Berceni, Balotesti si Otopeni. Oferim salariu motivant. Relatii la telefon (0751.051.955 30. Agent curatenie. Firma din domeniul curateniei angajeaza operatori de curatenie: program 8 ore, salariul motivant, bonuri de masa, alte bonusuri; (0731.321.700 31. Agent DDD Societate comerciala angajeaza operator dezinsectie, deratizare dezinfectie cu permis de conducere Detalii la tel.; (0751.051.955 hr@handy-man.ro 32. Agent de curatenie cu experienta, responsabil, dinamic, profesionist, rezistent la stres. Oferim contract de munca, orele suplimentare platite, un loc de munca sigur. Hai in echipa noastra; (0751.049.869 recrutare@handy-man.ro 33. Agent de curatenie cu permis de con-

ducere cat. B pentru firma de curatenie. Posesor permis categoria B - experienta de minimum 2 ani. Persoana serioasa, muncitoare si responsabila (0745.526.682 echipadecuratenie@gmail.com

34. Agent de curatenie, angajam personal cu experienta pentru echipa de interventii. Programul este flexibil iar pachetul salarial este format din salariu fix plus tichete de masa; (0723.609.832 contact@winscope.ro 35. Agent de curatenie, personal pentru

curatenie de intretinere birouri, tura de noapte, program de 8 ore, langa hotel Intercontinental. Oferim contract de munca, spor de noapte si tichete de masa; (0723.609.832/ 0374.034.370 contact@winscope.ro 36. Agent de interventie, agent de paza, sofer salariul este de 1.800 de lei net, nr. de telefon permis categoria B minim un an obligatoriu pentru agentii de interventie, 1.800 L; (0737.211.772/ 0737.211.772 office@bronic.ro

Agent de paza femeie, cu sau fara experienta pentru sediul firmei din sectorul 6, 8. Absolventi, sudori, lacatusi, slefuitori, se asigura contract de sofer marfa, Valmix Steel firma producamunca, tichete de masa, toare de utilaje in industria alimentara decontare transport in angajeaza absolventi cu sau fara experienta pentru: sudor, lacatus, slefuitor, sofer Bucuresti, salariu si o masa achizitii. (0752.090.192 calda, 1.150 L; daniela.stefan@valmix.ro (0732.672.654 9. Activitate care genereaza venituri suplimentar, salariati, pensionari, castiguri progresive+ pensie 500 USD, Trandafir; (0745.234.173 10. Activitate online esti comunicativa,

ambitioasa, doresti mai mult de la viata, vino in echipa noastra sa lucrezi si sa ai venituri substantiale, conversatiile online sunt specialitatea noastra 5.000 L; (0767.640.565 11. Administrativ, sofer, categoria B (cat. C optional), experienta pe un post similar

12. Administrator casier, spalatorie auto

cu experienta, zona Titan, salariu atractiv, carte de munca+ o masa pe zi. 2.250 L; (0724.370.496

13. Administrator logistica, firma Alpin57Lux cauta candidati la punctul de lucru din Bucuresti pentru postul de administrator logistica (0756.032.010 14. Administrator tehnic care sa indeplineasca si functia de casier pentru firma Scomet administrare imobile. Conditii obligatorii: permis, masina. Program 13.0021.00, 2.200 L; (021.336.77.44/ 0372.979.797 15. ADP 4 angajeaza dulgheri calificati cu

cazier fara inscrisuri. Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1;

16. ADP 4 angajeaza fierari betonisti califi-

cati cu cazier fara inscrisuri. Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1;

17. ADP 4 angajeaza lacatusi mecanici calificati cu cazier fara inscrisuri. Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1; 18. ADP 4 angajeaza pietrari calificati cu

cazier fara inscrisuri. Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1;

19. ADP 4 angajeaza zugravi calificati cu

cazier fara inscrisuri. Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1;

20. AEK Security Division angajeaza agenti de securitate, servanti pompieri, receptioniste, dispeceri. Scolarizarea gratuita. Salariu peste medie, plata ore suplimentare, bonusuri, servicii medicale gratuite. Relatii tel./ e-mail: (021.335.05.05/ 0760.411.281 recrutare@aeksecurity.ro 21. AGENT asigurari. Broker asigurari angajeaza agent asigurari, doamna, pentru emiterea politelor de asigurare si consilierea clientilor pentru locatia din Auchan Titan. Se ofera salariu fix+comision. (0769.265.880 orizontbucuresti@gmail.com

37.

38. Agent de securitate pentru restaurant

Ruby Tuesday, pentru informatii sunati la nr. de telefon din anunt intre orele 9.0017.00 de L-V (0741.277.755/ 021.346.56.00 info@ruby.ro 39. Agent de securitate fara atestat sau

cu atestat si minima experienta in paza, pentru obiective usoare, in Bucuresti si apropiere. Conditii de selectie, minime. Angajare imediata. (0759.056.795

40. Agent de securitate, femei, pt. Fox, fabrica de mezeluri.1.450 lei brut, spor de noapte, tichete de masa, masa calda gratuita,bonusuri. Durata nedeterminata. Program 12/24 -12/48. Sector 4. Contactati-ne intre 9-17, L-V; (0726.718.768 41. Agent de securitate, firma de paza angajeaza agenti pentru cei cu atestat prima de angajare 300 Lei, pentru cei fara atestat posibilitatea de a a face cursul interviu str. Ghita Hagi nr. 71, tel., (0742.104.912/ 0723.290.222 contact@bluecorp.ro 42. Agent de vanzari pt showroom tamplarie pvc se ofera salariu fix plus comision, carte de munca, conditii avantajoase de lucru, cu sau fara permis categoria B; 2.000 L; (0733.747.775/ 0766.222.953 termopan_gealan@yahoo.com 43. Agent de vanzari, agent imobiliar firma de dezvoltare imobiliare, cartier rezidential zona Pantelimon, angajam asistent vanzari imobile noi in cadrul ansamblului. Se cere seriozitate. Se ofera pachet salarial motivant. (0735.597.654/ 0735.597.654 office@ristconstruct.ro 44. Agent imobiliar intern pentru dezvolta-

tor imobiliar, cu experienta, se ofera carte de munca, salariu atractiv+bonusuri. CV la mail. Telefon: (0722.698.621 mihaela.dinculescu@sirgrup.ro

45. Agent imobiliar, agentia imobiliara Tecnocasa angajeaza agenti imobiliari cu sau fara experienta. Salariu fix + comision (0745.653.435 bcof1@tecnocasa.com.ro 46. Agent imobiliar, cu sau fara experienta, echipa tanara, mediu de lucru placut, cunostinte PC minime, castiguri semnificative, vanzari/ inchirieri zona Universitate, castiguri de minim 2500 lei lunar. 2.500 L; (0725.472.839 rbrtoffice@gmail.com 47. Agent imobiliar, cu sau fara experien-

ta, mediu de lucru placut, cunostinte PC minime, posibilitate avansare, vanzari/inchirieri, castiguri de minim 2.000 lei pe luna; (0725.472.839 Rbrtoffice@gmail.com

327. Tina, 42 de ani, doamna matura, discreta si rabdatoare iti ofer masaj de relaxare si intretinere corporala, cer si ofer discretie, zona sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0721.980.503 328. Tina, 42 de ani, doamna matura, discreta si rabdatoare iti ofer masaj de relaxare, discretie si igiena, zona sos Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0721.980.503 329. Titan, blonda, ofer masaj de relaxare

domnilor manierati intr-o locatie discreta. Cer si ofer seriozitate. 70 L; (0799.182.770 330. Titan, metrou, vino sa te relaxezi

intr-un ambient placut, ofer masaj de relaxare, detalii la telefon, 70 L; (0785.039.887

331. Unirii, buna. Vino sa-ti ofer clipe de neuitat. Ofer masaj de cea mai buna calitate. Igiena si discretie, pozele imi apartin. Mai multe detalii la telefon sau pe WhatsApp. Rog si ofer seriozitate. 50 L; (0762.859.197

E-mail: redactia@anuntul.ro


25 septembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

9

4

LOCURI DE MUNCÅ 102. Agenti de paza (barbati) din Bucuresti, studii minime 8 clase, cunostinte operare calculator. Salariul net minim 1800 lei/ 180 ore. Contact l-v intre orele 9-16 la tel.; (0749.050.576/ 0747.225.916 iulian.draganete@securitas.com.ro

121. Agenti de securitate, pentru SC Blue

103. Agenti de paza pentru firma de paza, magazin in mall, program de zi, cu sau fara atestat. 1.600 L; (0728.157.925/ 0765.174.389 ally.spartanii@gmail.com

ventie, plata salariilor la timp, sarbatori legale platite dublu, prime/ bonusuri, calificare profesionala gratuita, contract de munca integral, stabilitate la locul de munca, servicii medicale gratuite. Pentru posturile de agent de securitate si agent de interventie exista obiective in toate sectoarele din Bucuresti si in zonele limitrofe, BGS Divizia de Securitate. Interviuri: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3 (vis a vis de Targul Auto Vitan). Relatii la telefon: (0749.062.295

104. Agenti de paza (femei si barbati) Evo Way Security pentru obiectivul Meda Prod 98 SA, zona Republica. Program lucru: 12-24/ 12-48. Relatii luni-vineri 09:0015:00. CV email; (0752.225.419 office@medaprod.ro 105. Agenti de paza angajam, pentru obiective in Bucuresti si Ilfov: zonele Unirii, Pipera, Baneasa, Pantelimon, Berceni, Militari. program avantajos, in ture de 12 h/ 36/ h, 12 h l - v, ziua. Bonusuri si posibilitatea de promovare. Contract de munca integral, salarii platite mereu la timp. Salariu: 1.550 L; (021.311.35.13/ 0769.075.995 106. Agenti de securitate (barbati, femei)

in conditiile Legii 333/2003 pt. Bucuresti sectoarele 6 si 2. Oferim salariul de 1300 lei in mana, contract de munca si plata la timp, fara intarzieri, (0751.168.950/ 0736.644.955 orostar_invest@yahoo.com 107. Agenti de securitate (femei sau bar48. Agent imobiliar. Agentie imobiliara

sediu Unirii si Sala Palatului angajeaza agent imobiliar, conditii foarte avantajoase; (0799.059.903 49. Agent inchirieri auto pentru WLC Rent, tineri dornici de munca.Salariu 2000 + bonusuri lunare. 50. Agent livrare, sofer distributie marfa, permis B obligatoriu, experienta pe auto 3.5 t si distributie, fara cazier judiciar, postul implica si munca fizica (incarcat la depozit si descarcat la client). (021.434.22.35/ 0744.500.463 office@gamahygiene.ro 51. Agent paza cu atestat si experienta.

Bucuresti, sector 4? (0743.047.807 resurse.umane@montajelectric.ro

Agent paza - femei cu sau fara atestat pentru societate comerciala sector 6, program de lucru 8 ore, salariul 1.100 lei in mana + tichete de masa, relatii la; (0732.672.654 52.

53. Agent paza barbat, societate cu sediul in sectorul 6, angajeaza agent de paza cu sau fara experienta pentru paza proprie, se lucreaza 1 noapte la trei zile de la 19 - 07, tichete de masa, contract de munca, salariu net; 1.100 L; (0732.672.654 54. agent paza cu sau fara atestat, 1.065

L in mana fara intarzieri. Obiective: ADPP sector 1, RAPPS, carte de munca pe perioada nedeterminata, 1.065 L; (0758.111.018/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro 55. Agent paza pentru obiectiv (la

Podul Constanta), salariu bun, bonuri de masa, contract de munca; (021.324.85.28/ 0743.884.579

56. Agent paza, Euro Guard Security angajeaza agenti paza cu experienta si atestat, pentru magazine jucarii, situate in Vulcan Mall, Mega - Mall, depozit Militari, salariu 1100 Lei net (0727.083.007/ 0786.447.447 57. Agent paza, firma paza angajam agenti securitate cu atestat din Bucuresti si zonele limitrofe. Salariu 1.300 Ron net. Pentru detalii sunati la telefon. Interviu: luni-vineri 08.00-15.30 (0770.456.278/ 0757.027.025 58. Agent paza, securitate, societate de

paza si protectie angajeaza Agenti de paza /securitate pentru obiective aflate in Bucuresti Zona 1 Gara de Nord, zona 2 Soseaua Chitilei, zona 3 Fundeni, salariu platit la timp; (0751.143.961 59. Agent publicitate angajam, conditii

avantajoase, program flexibil; (0729.308.275

60. Agent rent a car, inchirieri auto in

Bucuresti Promotor Rent a Car, cerinte: atitudine pozitiva, limba engleza, permis cat. B minim 2 ani, operare pc. Salariu fix atractiv plus bonusuri de performanta si comisioane. Trimiteti CV-ul pe email. (0734.403.403 office@auto-rent.ro www.auto-rent.ro 61. Agent securitate angajam pentru un important hotel de 5 stele din Bucuresti.Locatie: Calea Victoriei. Program: 3 schimburi. Cerinte: limba engleza la nivel conversational, bune abilitati de relationare. 1.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 62. Agent securitate Civis angajeaza

agenti securitate cu atestat paza, pentru obiectiv sediu firma zona trafic greu program de lucru l-v 19-07, s+d 24, cim nedeterminat cu norma intreaga, salariu si taxe la zi, 1.450 L; (0723.602.909 traian.pirvan@civis.ro 63. Agent securitate pt. locatie Auchan

Drumul Taberei cu atestat-paza, program lucru 8 ore/ schimb - 2 schimburi. Salariu fix, tichete masa, prima vacanta, prime; (0374.409.880 arogojina@auchan.ro auchan.ro 64. Agent securitate centura Otopeni se

cere calificare sau disponibilitate pentru calificare, angajam si din localitati vecine, pentru interviu sunati sau lasati mesaj. Cadru lucru legal, salariu la timp, posibilitati de promovare 1.450 L; (0723.511.588/ 0721.363.035 recrutare@globalsecurity.ro 65. Agent securitate, Bronec angajeaza

urgent agenti de securitate, femei si barbati cu domiciliul in Bucuresti, cu sau fara atestat pentru sedii de birouri si punct control acces. Adresa: Str. Mesterul Manole nr. 1, bl.D17 (021.323.54.69 bronec@bronec.ro www.bronec.ro 66. Agent securitate, societate de paza angajeaza urgent agent securitate pentru spatiu comercial zona ultracentrala. Salariu minim net 2.000 lei. Posturi limitate. Urgent. 2.000 L; (0762.217.697 stancovici@teamguard.ro

67. Agent Telesales, contacteaza telefon-

ic potentialii clienti si identifica, telefonic, nevoile reale ale clientului cu scopul de a propune spre vanzare produsele Rottco care se potrivesc nevoilor exprimate; (0725.888.225 nicoleta.gaciu@qsol.ro 68. Agent turism tour operator, chineza,

G2 Travel cauta sa isi intregeasca echipa cu un vorbitor de chineza pentru oferirea de suport prin telefon sau e-mail, grupurilor de turisti din China cand acestia calatoresc in Europa. 69. Agent vanzari pentru societate comer-

ciala, care vor mai mult decat un loc de munca. Oferim salariu, bonusuri captivante, excursii promovare. Programeazate la un interviu pentru a afla detaliile. (0770.271.940 agtopcompany@yahoo.com 70. Agent vanzari anvelope pentru

firma cu traditie in importul si distributia anvelopelor, cu experienta in domeniu, studii medii si permis de conducere auto. Oferim pachet salarial motivant. 1.900 L; (0722.257.944 cristian@delta-grup.ro 71. Agent vanzari bilete de avion si auto-

car, agentia de turism Sebastian Touring,cu 15 ani de experianta in domeniu,angajeaza urgent agent de turism cu experianta in vanzarea biletelor de avion si autocar.Oferim salariu net de 1400 lei + comision; (0765.434.709 swat_seb@yahoo.co.uk

87. Agenti curatenie hypermarket

Colentina - zona Colentina, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0748.292.030 88. Agenti curatenie hypermarket

Colosseum - zona Chitila, contract de munca, tichete de masa, plata ore suplimentare; (0735.327.870 89. Agenti curatenie hypermarket Park Lake - zona Dristor, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0720.114.630 90. Agenti curatenie hypermarket

Unirii - zona Unirea, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0720.114.630 91. Agenti curatenie hypermarket

Vulcan, contract de munca, plata ore suplimentare; (0754.590.242 92. Agenti curatenie pentru prestarea serviciilor in camine si facultati. Salariu motivant. (0743.251.657

bati) cu sau fara atestat. Obiectivele pe care le avem sunt: casino-uri (doar barbati), cladiri de birouri, gradinite. 1 L; (0759.041.257/ 0374.662.200 officefullprotection@gmail.com 108. Agenti de securitate atestati din

Bucuresti sau zone limitrofe; (021.420.40.29

109. Agenti de securitate cu atestat. Pen-

tru cei peste 45 de ani 500 lei prima de angajare. Plata ore suplimentare si de noapte.Detalii la tel: 1.450 L; (0771.636.821/ 0770.131.872 bogdan@akylesecurity.ro

Agenti de securitate cu si fara atestat, angajam urgent. Posturi de interior. Rugam seriozitate; (0745.754.341/ 0751.279.777

110.

111. Agenti de securitate Firma de securi-

tate angajeaza urgent agenti de securitate cu experienta pentru punct de lucru zona B-dul Ion Mihalache , str.Turda.Conditii : cunoscator limba engleza siaspect fizic placut. (0756.135.698

Corp Security S.R., obiective in Bucuresti, prima de instalare. Interviu in str. Ghita Hagi nr 71, langa Piata Domenii, sect 1. (0742.104.912/ 0723.290.222

122. Agenti de securitate, agenti de inter-

123. Agenti de securitate, agenti de interventie. Obiective in toate sectoarele din Bucuresti si zonele limitrofe. Plata salariilor la timp, sarbatori legale platite dublu, prime/ bonusuri, calificare profesionala gratuita, contract de munca integral, stabilitate la locul de munca, servicii medicale gratuite. BGS Divizia de Securitate. Interviuri: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3 (vis a vis de Targul Auto Vitan). Relatii la telefon: (0749.062.295 124. AGENTI DE VANZARI MARE PUBLICITATE ANGAJEAZA ANUNTUL TELEFONIC. CAUTAM PERSOANE DINAMICE CU EXPERIENTA IN VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO 125. Agenti imobiliari Agentia Concept Imobiliare a decis sa isi mareasca echipa din sediul zona Drumul Taberei, am deblocat trei posturi de Agent Imobiliar, va asteptam cu mult entuziasm, (0760.654.540/ 021.440.22.49 conceptimobiliare@yahoo.com 126. Agenti imobiliari cu experienta in domeniu. Oferim conditii de exceptie, sediul modern zona Gara de Nord. Intra pe site sa te convingi. Te asteptam la interviu; www.tentantimobiliare.ro (0730.993.333/ 0720.009.999/ 0720.009.999 tentantimobiliare@yahoo.com www.tentantimobiliare.ro 127. Agenti imobiliari experienta vanzari/

inchirieri, sediu central, comision 60%, oferim birou propriu, telefon, publicitate agresiva; (0742.730.047/ 0732.717.111

128. Agenti imobiliari pentru agentie imo-

biliara cu sediul in sectorul 6 (Piata Veteranilor), cu experienta, minime cunostinte pc. Oferim comision 50%, program flexibil, eventual auto (0721.111.795 imobiliaretopcasa@yahoo.com

137. Agenti interventie. Se cere permis cat. B minim 2 ani, calificare. Salarizarea porneste de la 2.000 L; (0786.189.306 138. Agenti paza cu atestat pt. zona Sos.

Giurgiului (Gara Progresul) (0744.555.199

139. Agenti paza obiective cladiri birouri,

locuinte, urgent, salariu 1.300 lei net; (0786.325.283/ 0786.778.372

140. Agenti paza pentru un obiectiv pe

Sos. Nordului (Parc Herastrau). Rog seriozitate. (0723.845.910 cristi@biutiful.ro 141. Agenti paza angajam pentru obiec-

tive zone centrale, cladiri de birouri, ambasade, zonele: Hala Traian, Militari, Berceni, Pantelimon. Program: luni - vineri pe timpul zilei sau ture de noapte 12 h cu 36 h. Interviurile: zona Obor - Lizeanu, str. Radu de la Afumati, nr. 13 A, sector 2, luni - vineri: 10.00 - 18.00. Plata la termen. Salariu net lunar, (0786.410.128/ 0769.075.995 142. Agenti paza femei si barbati cu sau fara atestat pentru depozit logistica, fabrica, cladire birouri, ambasada, restaurant in zona Unirii, Hanul lui Manuc, Pantelimon, Titan, Militari, Eroilor, program 12/36h, 24/48h salariul 1.500 Lei. Plata la timp, 1.500 L; (0769.075.995/ 0786.410.128 angajari@carpatguard.ro 143. Agenti paza femei si barbati cu sau fara atestat pentru depozit logistica, fabrica, cladire birouri, ambasada, restaurant in zona Unirii, Hanul lui Manuc, Pantelimon, Titan, Militari, Eroilor, program 12/36h, 24/48h salariul 1.500 Lei. Plata la timp; 1.500 L; (0769.075.995/ 0786.410.128 angajari@carpatguard.ro

72. Agent vanzari magazin 1 Minute cu program de 6 ore/zi sau 8 ore/zi, lunivineri, situat intr-un business center din zona Metrou Pipera. Beneficii: salariu 1500 lei, 1.500 L; (0761.410.008 Adriana.panait@yahoo.com 73. Agent vanzari materiale electrice LC Electric angajeaza agent de vanzari, Bucuresti. Cerinte cunostinte minime in vanzari electrice, permis de conducere cat. B, operare pc. Beneficii: salariu, comision, masina. Relatii tel. (0746.586.764 office@LC-electric.ro

144. Agenti paza femei si barbati cu sau fara atestat, pentru depozit logistica, fabrica, cladire birouri, ambasada, restaurant in zona Unirii, Hanul lui Manuc, Pantelimon, Titan, Militari, Eroilor, program 12/36h, 24/48h salariul 1.500 Lei. Plata la timp; 1.500 L; (0786.410.128/ 0769.075.995 angajari@carpatguard.ro

74. Agent vanzari showroom parchet si usi, zona Obor. Activitate vanzare parchet si usi de interior atat in showroom cat si pe teren, zona Bucuresti, Ilfov. (0740.229.920/ 0740.229.920 bogdanconstantinescu25@gmail.com

145. Agenti paza Oltenita Libra Guard angajeaza agenti paza pt. localitatea Oltenita, judet Calarasi. Salariu 1100 lei. Tel: 1.100 L; (0784.908.888

75. Agent vanzari zona Bucuresti-Ilfov,

firma distributie detergenti-cosmetice angajeaza agenti vanzari pt. BucurestiIlfov. Experienta de minim 1 an intr-un post similar, permis cat.B. Pachet salarial motivant: conditii de lucru deosebite; (0372.738.273/ 021.330.56.87

146. Agenti paza sect. 4, Berceni, firma de paza si protectie angajeaza agenti de securitate, sectorul 4, Sos. Berceni sau str. Serban Voda, cu sau fara atestat, posibilitate de calificare, post control acces, 1.200 L; (0735.315.114

76. Agent vanzari, birou de vanzari dezvoltator, cautam agenti vanzari pentru vanzarea apartamentelor din complex, zona de sud venituri substantiale, cu sau fara experienta, necesita masina, permis categoria B. (0723.259.612

147. Agenti paza, barbati pentru Bucuresti, relatii intre orele: 12.00 - 14.00, salariu atractiv; (0727.761.858 148. Agenti paza, firma de paza cauta personal calificat pentru obiective in Bragadiru, Afumati, posibil si alte zone din Bucuresti (0723.270.146/ 021.423.20.12 prosig.total@yahoo.ro

77. Agent vanzari, cu carnet, categoria B

de minim 1-2 ani de zile, urgent, sociabildorinta de invatare, minim 12 clase, (preferabil cu facultate) 1.400 L; (0799.991.122/ +40721922152 alin_gebescu@yahoo.com

149. Agenti paza, Magic Star Security angajeaza agenti de securitate: salarii atractive, 1.400-1.600 Lei in mana, cu sau fara atestat, cu varsta de minim 18 ani, salariu la zi (fara intarzieri), cim nedeterminat 1.600 L; (0758.111.018/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro

78. Agent vanzari, persoana cu abilitati

de negociere, comunicare si vanzari directe pentru post reprezentant vanzari produse stomatologice. Asiguram contract, abonament transport public, tel.Rog CV pe email. 1.400 L; (0744.422.141 angajari.udp@gmail.com 79. Agent vanzari, deplasari tara, cu masina si carnet, pentru distributie imbracamnte si incaltaminte in orasele din tara. Salariu plus comision. (0721.721.490 diana.persunaru@yahoo.com 80. Agent, operator serviciu clienti, call center pentru societate de plasare forta de munca in strainatate, personal pentru departamentul call-center/serviciu clienti, preluare apeluri.Program de lucru full-time. (0727.581.999 europa.work@yahoo.com 81. Agent/agenta inchirieri auto, firma profil rent-a-car angajeaza agent/agenta inchirieri auto, limba engleza permis categoria B, si excel obligatorii; (0765.516.359 eurotopautomobile1@gmail.com 82. Agenti cu atestat Firma securitate angajeaza agenti cu atestat din Bucuresti; (021.336.69.96/ 0758.110.701 83. Agenti curatenie angajam pentru sedii

birouri zona Aurel Vlaicu si Universitate si pentru spatiu depozit zona Autogara Pacii. Salariu motivant si tichete de masa, orele suplimentare se platesc separat; (0751.113.011 84. Agenti curatenie angajam pentru sediu birouri banca B-dul Ion Mihalache, sector 1. Salariul include tichete de masa si abonament transport. Orele suplimentare se platesc separat. Relatii la: (0742.014.548

85. Agenti curatenie baieti si fete, program 8 ore/part time, seara, pentru birouri si spatii comerciale, salariu motivant, transport asigurat.Tel. (0723.395.147 86. Agenti curatenie birouri, con-

tract de munca, plata ore suplimentare; (0758.284.528

150. Agenti securitate din Bucuresti si Ilfov pentru depozitul Emag, programul este de luni pana vineri, de la 08:00-20:00, transport asigurat de la gura de metrou Pacii, salariu 1800-2000 Lei (0799.402.473/ 0799.006.961 emagw10@selectsolurions.ro 93. Agenti curatenie pentru sedii banci, cladiri birouri si mall-uri, full time, part time, tura de noapte, Bucuresti (0733.733.178/ 021.326.79.79

««««««««««««««««««

AGENTI CURATENIE PENTRU SEDII BIROURI SI SPATII COMERCIALE, PROGRAM 8 H - SALARIU 1.300 LEI, PROGRAM 4 H - 800 LEI, LOC DE MUNCA STABIL, ORA SUPLIMENTARE PLATITE, RUGAM SERIOZITATE MAXIMA; (0723.329.680 94.

«««««««««««««««««« 95. Agenti curatenie santier hypermarket

Militari, contract de munca, salariu 2.000 lei net, plata ore suplimentare; (0758.284.528 96. Agenti curatenie si sef tura angajam, salariu peste medie, platit la timp, bonuri de masa+ plata orelor suplimentare. Informatii la telefon de luni pana vineri intre orele 9:00-18:00; (021.335.00.11/ 0784.290.182 97. Agenti curatenie si sef tura angajam,

salariu peste medie, platit la timp, bonuri de masa+ plata orelor suplimentare. Informatii la telefon de luni pana vineri intre orele 9:00-18:00; (021.335.00.11/ 0784.290.182 98. Agenti curatenie, firma de curatenie

angajam cu contract de munca personal pentru curatenie in zonele Aurel Vlaicu si metrou Piata Muncii, program de lucru de 8 ore, l-v. Oferim salariu atractiv si tichete de masa; (0723.351.121/ 0720.532.891 99. Agenti de curatenie femei si barbati,

pentru zona Berceni, prpgram 8 ore; (0724.036.346 100. Agenti de curatenie pentru firma de

curatenie, zona Fundeni-Dobroesti. (0731.459.999 101. Agenti de curatenie pentru hyper-

market din zona Berceni, program 8 ore, contract de munca, conditii avantajoase; (0758.044.134

112. Agenti de securitate firma paza angajeaza agenti de securitate cu si fara experienta (persoane tinere, serioase, dinamice), pentru Cartier rezidential din Bucuresti, zona Baneasa. Studii medii, engleza nivel conversational.Ofera conditii de lucru avantajoase, seriozitate, salariu 2000 lei. Telefon (021.224.29.69/ 0752.298.571 113. Agenti de securitate pentru obiectiv centru SPA Balotesti, in interior, se ofera echipament sport, salariul la timp pe card, se cauta si se ofera seriozitate. Detalii la telefon sau la sediul firmei; (0786.138.000 Office@dabsecurity.ro 114. Agenti de securitate pentru posturi interior, program 8 ore, salariu motivant, conditii foarte bune de munca, pentru firma de paza; (021.337.44.77/ 0747.221.397 115. Agenti de securitate posturi de

interior, program flexibil, salariu 1.400 Lei /195 h, angajeaza firma SC Olimp Security; (021.337.44.77/ 0747.221.397 116. Agenti de securitate societate de paza angajeaza agenti de securitate cu atestat, pentru obiective in Municipiul Bucuresti. Program luni- vineri. tel: (021.795.41.63/ 0722.669.714 resurseumane@csssecurity.ro 117. Agenti de securitate angajam cu sau

fara atestat, pentru obiective din Bucuresti. (021.335.44.91/ 0723.346.264 118. Agenti de securitate cu atestat

pentru obiective in Bucuresti si Ilfov. Asiguram transport, salariul de la 1.300 la 1.800 lei in mana in functie de calificari si aptitudini; (0741.216.013 119. Agenti de securitate, angajam barbati/ pensionari pentru zonele din sectorul 6 si Otopeni; (0731.316.568 120. Agenti de securitate, fete si baieti cu si fara atestat. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 1.4001.600 in functie de obiectiv. 1.600 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84 angajare.tg@gmail.com

129. Agenti imobiliari Bucuresti, toate sectoarele, Ilfov metrou, carte de munca, cursuri gratuite loco, finantare externa, cu/ fara experienta, publicitate, masina, colectiv deosebit, bonusuri, program flexibil, fara restrictii varsta/ sex, avansat/ incepator, rugam CV; (0755.022.290 office@imobservicecenter.ro www.imobservicecenter.ro 130. Agenti imobiliari cu sau fara experienta zona Piata Iancului, Unirii, Alba Iulia, Unirii, Tineretului, Vitan, Nerva Traian, oferim initiere, training, contract, auto, decont taxi, publicitate fara limita de buget, departament juridic, notariat dedicat, 1.000 {; (0755.075.900/ 021.322.31.31 secretariat@excesimobiliare.ro 131. Agenti imobiliari cu/fara experienta.

Se asigura pregatire. Daca esti: responsabil, punctual, sociabil si poti prezenta, negocia, convinge, atunci esti binevenit in echipa noastra. Se ofera: salariu fix + comision din incasari, 1.000 {; (0767.833.046 office.dreamhouseimob@gmail.com

151. Agenti securitate in Ciorogarla.

Pachet salarial atractiv. Oferim si cerem seriozitate. 35 L; (0751.117.135 info@optimussecurity.ro 152. Agenti securitate pentru Civis, atestati profesional pentru sediu firma, intrarea autostrada Buc-Constanta, program in ture, cim nedeterminat cu norma intrega, salariu min 1400 net, 1.450 L; (0723.602.909/ 0764.499.081 traian.pirvan@civis.ro 153. Agenti securitate pentru cladiri de

birouri, spatii comerciale zona Pipera, Baneasa. Conditii avantajoase; (0728.972.348

154. Agenti securitate pentru obiectiv spatiu comercial, in zona Obor. Program de lucru in ture, drepturi salariale la timp, bonusuri pentru performanta, posibilitati de avansare, (0762.828.457 cosminvladescu@gmail.com 155. Agenti securitate pt. societate de paza. L-V 10 ore, L-D 12 ore, 2 cu 2 libere, obiectiv Toyota Pipera. CM salariul la timp, atractiv; (0771.515.573

etate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 1.7001.800 lei. 1.800 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com

156. Agenti securitate Bragadiru, Domnesti, pentru societate de paza, cu/fara calificare. Contract de munca legal, program flexibil, salariul net 1.400-1.600 lei. 1.600 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com

133. Agenti interventie cu sau fara experi-

157. Agenti securitate complex rezidential

132. Agenti interventie cu atestat pt. soci-

enta, permis categoria B minim 2 ani in Bucuresti, pentru zonele Berceni, Pantelimon, program 24/48h atributii alarmeinterventie si control agenti in obiective, sal. 2000 lei net, 2.000 L; (0769.075.995/ 0726.795.085 angajari@carpatguard.ro

pentru societate. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, salariu 1.4001.600 lei net. Tel.: 1.600 L; (0762.217.697 stancovici@teamguard.ro

158. Agenti securitate pentru magazineBucuresti. Salariu incepand de la 1.800 Lei net, care se plateste la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, prime, servicii medciale gratuite, conditii placute de munca, excursii gratuite munte/ mare, asiguram calificare profesionala gratuita. Interviurile: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3, luni-vineri, 09.0016.00. Mijloace de transport: 124, 202, 223, 135, 123 Auchan Vitan, vis a vis de Targul Auto Vitan. Relatii la tel.: (0749.062.295 159. Agenti securitate Pipera complex rezidential societate de paza angajeaza agenti de securitate pentru complex rezidential in zona Pipera. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu 1.400-1.600 lei net 1.600 L; (0767.800.080/ 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com 160. Agenti securitate scoli Pajura, Damaroaia, Buc.Noi. Societate de paza angajeaza agenti securitate pentru scoli in Bucurestii Noi, Pajura, Damaroaia. Program de lucru flexibil, contract de munca legal. Salariu 1.400 - 1.600 net; 1.600 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84/ 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com 161. Agenti securitate scoli si gradinite. Societate de paza angajeaza agenti de securitate cu si fara atestat pentru paza unor scoli si gradinite. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Tel., 1.600 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com 162. Agenti securitate si servanti pompieri, program 12/24-12/48 pentru obiectivul de pe centura Pantelimon, zona Tuborg. Exista posibilitate de transport usor din Branesti, Cernica, Pantelimon 2.175 L; (0723.511.588/ 0721.363.035 recrutare@globalsecurity.ro 163. Agenti securitate, barbati si femeie pentru cladiri birouri, societati comerciale, salariu motivant, plus bonuri masa; (0728.482.800 164. Agenti securitate, firma de paza angajeaza agenti securitate, conditii avantajoase (0728.124.192 ele_dil@yahoo.com 165. Agenti securitate, paza Bucuresti.Zona mall Vitan, Eminescu, Floreaca.Rog seriozitate. (0720.203.513 securityflash@hotmail.com 166. Agenti securitate, Romguard Securi-

ty angajeaza urgent personal inclusiv femei pt supraveghere diverse locatii bucuresti otopeni etc oferim salarizare motivanta echipament si scolarizare gratuita program de lucru variat; 1.500 L; (0726.741.032/ 0786.900.062 secretariat@romguardsecurity.com 167. Agenti securitate, tineri,fara obligatii,disponibil program prelungit in cursul saptamanii,posesor permis auto categoria B de minim 2 ani, auto personal obligatoriu,fara cazier,prezenta agreabila, 700 {; (0722.899.991/ 0766.289.565 cristian.radu@duncahypercar.com 168. Agenti securitate, barbati si femei pentru obiective in Bucuresti si zonele limitrofe. Asiguram scolarizare si salariu in functie de specificul obiectivelor (salariu net intre 1.250 - 1.600 Lei); de asemenea angajam si servanti pompieri (salariu net 1.680 Lei). Telefon interviu: (0734.222.064/ 0731.355.558/ 0761.156.982

Agenti securitate. Angajam agenti securitate zona Baneasa, Pipera, Oras Pantelimon. Tel. (021.335.03.11

169.

170. Agenti securitate. Firma de paza angajeaza agenti securitate (barbati si femei) cu atestat pentru obiective Bucuresti (0786.430.389/ 0786.775.537 171. Agenti securitate. SC Plus Protect

Security angajeaza agenti securitate cu sau fara atestat, seriozitate, obiective Bucuresti (0773.800.174 Office@plusprotect.ro

172. Agenti vanzari cu si fara experienta pentru promovare de produse editoriale, rugam seriozitate; (0733.380.388 173. Agenti vanzari director vanzari domeniul servicii de curatenie pentru dezvoltarea portofoliului de clienti. Oferim mediu de lucru placut, salariu progresiv (baza + comision), telefon, tableta, decont transport, asteptam CV la mail; office@helpcuratenie.ro 174. Agenti, femei si barbati cu ate-

stat si fara, pentru Bucuresti si zonele limitrofe. Firma de paza angajeaza; (0761.657.691/ 0721.216.234

175. Agenti, sefi de tura magazine MegaImage 1.400-1.600 lei in mana. Cu sau fara atestat. CIM pe perioada nedeterminata. Plata salariului fara intarzieri. 1.600 L; (0753.128.171/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro

134. Agenti interventie cu sau fara experi-

enta, permis categoria B minim 2 ani in Bucuresti, pentru zonele Berceni, Pantelimon, program 24/48h atributii alarmeinterventie si control agenti in obiective, sal. 2000 lei net, 2.000 L; (0726.795.085/ 021.311.35.13 angajari@carpatguard.ro 135. Agenti interventie diferite Zone Bucuresti, program ture zi sau noapte, experienta, atestat, permis B, fara cazier, conditie fizica buna, cunostinte intretinere auto, salariu net la 180 ore este 1.500 L; (0760.669.602 office@dabsecurity.ro www.dabsecurity.ro 136. Agenti interventie posesor permis

cat. B. Atestat agent securitate. Varsta intre 22 - 40 ani. Constitutie atletica. Salarizare pornind de la 2000 lei net. Plata la timp. Concedii platite. Acces sala fitness gratuit. 2.000 L; (0744.280.093

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


10

25 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 226. Ajutor bucatar, taietor salate pt. shaormeria Mister Kebab. Cerem indemanare si seriozitate. Program de lucru l-s. Oferim salariu atractiv, masa gratuita, tips. Bd. Aerogarii 17a, zona Baneasa; (0721.303.303 227. Ajutor bucatar, zona Foisorul de

Foc, "Terasa Rustica Foisor", salariu + tips, 1.400 L; (0720.452.045/ 0784.690.793 228. Ajutor bucatar, barman, anga-

jam urgent pentru Restaurant Casa Myt Drumul Taberei nr. 4; (0722.555.564

229. Ajutor bucatar, bucatar si femeie la

vase, ajutor bucatar, bucatar si femeie la vase pentru restaurant Casa Pustnicu din padurea Pustnicu, Branesti, jud. Ilfov; (0728.969.950/ 0764.968.841 alin@restaurantpustnicu.ro

Ajutor bucatar, bucatar, shaormar pentru fast food in Otopeni. Contract de munca, se lucreaza in ture, salariu atractiv; (0721.462.315 230.

176. Agenti. 30 agenti paza asiguram

scolarizare gratuit, obiective Bucuresti, salariu 1.200 lei net + bonusuri; (0786.778.378/ 0786.325.283

177. Agenti. 40 agenti paza, scolarizare

gratuit, salariu 1.300 - 1.400 lei net; (0786.778.372/ 0786.325.283

178. Agenti. Companie de securitate angajeaza agenti pentru galerii comerciale si mall-uri Bucuresti. (0744.352.233 179. Agenti. Companie securitate anga-

jeaza agenti cu/ fara experienta pentru cladiri de birouri si spatii comerciale in zona Baneasa-Piata Presei Libere; (0730.117.452

180. AJUTOR bucatar cu experienta pt. restaurant Jadoo, sector 1. Salariu motivant, program de 8 ore de luni pana vineri. Cerem si oferim seriozitate; (0760.288.882 181. AJUTOR BUCATAR, restaurantul

Aria Gourmet Burger, zona Universitate, angajeaza ajutor de bucatar. Ai oportunitatea de a studia alaturi de profesionisti. Contract de munca; (0751.242.660 cismas_dan@yahoo.com www.ariaburger.ro 182. Ajutor magazioner, firma de marochinerie, angajeaza in atelierul din Prelungirea Ghencea, ajutor magazioner. Se cere cazier juridic, experienta in depozit, seriozitate. Program 7-15, (0724.986.301 183. Ajutor autoservire bistro Piata Victo-

riei. Bistro Supapa cauta coleg pentru servirea mancarii din vitrina calda, incasare bani, curatenie sala. L-v, 9-17. Ne dorim un om serios, vesel, politicos, tanar. Bonus la salariu: pranz zilnic. 1.700 L; (0721.212.965 mona.bratescu@supapata.ro 184. Ajutor barman Hai sa lucram impre-

una, vei avea un venit motivant, posibilitate de crestere salariala si bonus, program 2 zile cu 2 zile si masa de pranz asigurata. Suna la numarul de telefon, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 185. Ajutor barman / Casiera pentru Can-

tina/ Autoservire in cladire de birouri, zona Piata Romana. CV-uri pe adresa de email. Pentru relatii suplimentare va rugam sa sunati la numerele de telefon. (0731.236.044/ 0724.045.501 georges.treats@gmail.com

186. Ajutor barman, Bistro - cafe angajam

1 ajutor barman, program 8 ore /zi cu 2 libere. Salariu negociabil, la 5 min de metrou Aurel Vlaicu, detalii, office@breadandspices.com.ro (0741.777.509

187. Ajutor barman, restaurant zona Militari, angajam ajutor barman, ajutor bucatar, nu este obligatorie experienta, asiguram training la locul de munca (0723.640.178 188. Ajutor brutar, cuptorist. Brutarie angajam modelator, ajutor brutar cu sau fara experienta (muncitori necalificati), cuptorist, oferim un mediu placut, program si salariu atractiv; (0786.094.857 189. Ajutor bucatar Angajam persoane pentru ajutor bucatar in cea mai mare fabrica de sushi din Romania. Locul de munca este pe Theodor Pallady 287, langa Casa Luminita. Detalii la telefon, Andreea Mocanu, (0722.988.918 contact@hrtime.ro 190. Ajutor bucatar cu experienta pentru

restaurant in Piata Alba Iulia, salariu intre 1.500 - 1.800 lei. Detalii la tel intre orele 9:00-19:00 zilnic, asteptam CV pe adresa de mail; 1.800 L; (0762.400.500 neacsu.raluca89@yahoo.com 191. Ajutor bucatar cu experienta,

femei pentru curatenie, tel. dupa ora 12; (021.222.57.55/ 021.223.22.25

192. Ajutor bucatar fara experienta pentru

shaormerie zona Berceni, program de lucru 12 cu 24 libere,12 cu 48 libere, pentru postul de salatiera, curatat si taiat legume, avem robot pentru varza, se ofera 1 masa zilnic. 1.800 L; (0770.573.286

193. Ajutor bucatar femei, program de l-v,

07-18, la 5 min. de Piata Romana. Salariul de pornire 2000 lei. Varsta 18-40 de ani. Asiguram contract si carte de munca. 2.000 L; (0730.224.457 evolution_1960@yahoo.com

194. Ajutor bucatar pentru firma de cater-

ing fara experienta, zona Tineretului, program 6,30-14,30, sambata, duminica liber, (0765.166.965 empatygroup@yahoo.com 195. Ajutor bucatar pentru restaurant cu

specific interna?ional, conditii de munca avantajoase ai posibilitatea avansarii. Detalii la tel. (0769.077.788 bistro@zattara.com 196. Ajutor bucatar pentru restaurant in

Dorobanti si Cismigiu, rece, cald, specific mediteranean. Salariu atractiv, tips, transport asigurat, program flexibil 2-2; 2.000 L; (0720.386.728 office@alioli.ro 197. Ajutor bucatar pentru un restaurant

cu specific intalian din Bucuresti, cu sau fara experienta, Persoana serioasa, harnica, loc de munca stabil, salarizare motivanta, 1.600 L; (0720.534.815 recrutare@passion4work.ro 198. Ajutor bucatar preparate reci

(salate, desert) si preparate calde, specific italian, tel. dupa ora 12; (0725.244.444

199. Ajutor bucatar pt. Luna Cafe & Bistro, program de lucru avantajos. Punct lucru: str. Viitorului 32, sector 2, punct reper Piata Gemeni. Trimiteti CV-ul pe adresa de email, 1.400 L; (0771.609.431 info@cafeluna.ro www.cafeluna.ro 200. Ajutor bucatar Restaurant din

Bucuresti, cladirea Sky Tower, etaj 36, aflat in Bd. Barbu Vacarescu, angajeaza ajutor bucatar, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

231. Ajutor bucatar, bucatarie calda cu

experienta. Program: luni-vineri, 06:3018:30, sambata si duminica liber. Salariu: 2.300 Lei - 2.700 Lei, masa. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca 2.700 L; (0742.266.859

251. Ajutor de bucatar cu experienta in orice bucatarie pentru sushi la Wasabi-Afi Palace 3.000 L; (0733.673.306 adriana.wasabi@gmail.com 252. Ajutor de bucatar femeie cu sau fara

experienta Pentru bucataria rece. Program: duminica - joi, 05:30-17:30,(vineri si sambata liber). Salariu + masa. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca; 1.800 L; (0742.266.859 253. Ajutor de bucatar pentru fast-food,

bucatarie echipata profesional cu regim de cantina pentru santier de constructii; pregatirea ingredientelor, ambalarea produselor, curatenie. Program luni-vineri 7:00-15:00, carte de munca, bonusuri. (0722.405.372 stefan.profiroiu@gmail.com 254. Ajutor de bucatar, angajam pentru

linie autoservire zona Ghencea; (0761.383.536 255. Ajutor de bucatar. Restaurant anga-

jeaza ajutor de bucatar, cu experienta, nu incepator, zona Cotroceni, salariu atractiv, in functie de experienta, carte de munca, termen lung, rog seriozitate! (0722.500.361 emil.avramita@yahoo.com 256. Ajutor de cofetar cu/fara expe-

232. Ajutor bucatar, fata la vase, angajam

pentru restaurant, ajutor de bucatar cu experienta, fata la vase. Relatii la tel. ; (0722.310.005 marius@irisa.ro

rienta, angajam ajutor cofetar cu/fara experienta in cofetarie. Cautam persoana dornica sa invete din tainele cofetariei, persoana cu inclinatii artistice, organizata. Program flexibil functie de comenzi; (0757.676.252 comenzi@etorturi.ro

233. Ajutor bucatar, femeie la vase pentru

Victorei angajeaza ajutor de bucatar cu sau fara experienta; (0734.415.879

restaurant autoservire,zona Unirii. (0723.203.505/ 0723.525.585

257. Ajutor de macelar, femeie curatenie,

202. Ajutor bucatar Restaurant romanesc

234. Ajutor bucatar, femeie serviciu vase,

carmagerie angajeaza ajutor de macelar (nu necesita experienta), femeie pentru curatenie; (0761.243.474

201. Ajutor bucatar restaurant in zona

angajeaza ajutor de bucatar serios si cu spirit de echipa. Program de lucru lunivineri de la 9 pana la 18. Salariul se ofera de 2 ori pe luna, 10 si 25. Se asigura masa, 1.900 L; (0727.706.206 aconsulea@yahoo.com www.zexe.ro

Restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, angajeaza ajutor bucatar si femeie serviciu si, vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro

203. Ajutor bucatar restaurant zona Nordului angajeaza ajutor bucatar cu sau fara experienta; (0722.161.718

235. Ajutor bucatar, femeie, si femeie la

204. Ajutor bucatar Restaurantul Dorada

angajeaza ajutor bucatar. Cautam o persoana harnica si serioasa; (0722.300.725 liliana.chiracu@hotellevor.com 205. Ajutor bucatar salariu 1.500

lei, program luni - vineri 8 ore, cu carte de munca; 1.500 L; (0724.546.677 206. Ajutor bucatar taietor salate pt. shaormeria Mister Kebab. Cerem indemanare si seriozitate. Oferim salariu atractiv, masa gratuita, tips, (0721.303.303

vase pentru fast food in sector 2, zona Batistei. Program luni-vineri 07.00-17.00, weekend liber. Carte de munca si o masa pe zi. Detalii la telefon. (0769.263.027/ 0762.883.978

258. Ajutor de ospatar, picolita zona Dru-

mul Taberei, program flexibil, contract de munca, colectiv frumos, tips, masa asigurata, dorim persoana comunicativa, ingrijita. De preferat din sector 5, 6, 1.450 L; (0773.802.387 259. Ajutor de vanzator pentru magazine

alimentar zona Aparatorii Patriei, sector 4 Bucuresti (0765.052.080

236. Ajutor bucatar, lucrator bucatarie pentru restaurant pizzarie in sector 4. Oferim salariu motivant si bonus, program 1023.30, 2/2, relatii tel., (0744.312.911/ 0771.682.720/ 0723.256.109 gabiflorescu56@yahoo.com

260. Ajutor electrician cu permis auto Erste Konzept Management SRL angajeaza ajutor electrician, cu permis auto categoria B obligatoriu. Pentru provincie se asigura cazare. Salariu motivant; (0763.685.263 office@erstesystem.ro

237. Ajutor bucatar. Firma

261. Ajutor gestionar pentru service

catering,10 ani experienta, angajam ajutor bucatar, personal linie autoservire. Program avantajos LV. (0723.337.174

auto, punctul de lucru din B-dul Metalurgiei. Salariu atractiv. Tel. (0724.303.016 contabilitate@best-tires.ro

275. Ajutor ospatar, picol Restaurant din Bucuresti, cladirea Sky Tower, et. 36, aflat in Bd. Barbu Vacarescu, angajeaza ajutor ospatar/ picol. Detalii la numarul de telefon, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 276. Ajutor patiser angajam ajutor patiser,

zona Gara de Nord; (021.222.35.24/ 031.436.86.32

277. Ajutor patiser, ajutor cofetar, vanza-

toare, femeie pentru curatenie, pentru cofetaria Georgy's; (0733.060.234

278. Ajutor pizzar angajeaza restaurant

cu specific italian, zona Ior; (0734.654.141

279. Ajutor productie publicitara, King Advertiser cauta ajutor! Daca ai abilitatile necesare pentru a fi un bun Asistent manager, sa stii ca am nevoie de tine si iti astept CV-ul la adresa de e-mail luana@kingadvertiser.ro; luana@kingadvertiser.ro 280. Ajutor shaormerie la curatat cartofi program de zi, CM, 1 masa/zi, salariu 1500 lei, zona Berceni. 1.500 L; (0770.573.286 281. Ajutor tipograf rotativa. Tipografie sit-

uata in Bucuresti, angajeaza ajutor tipograf, masina Muller Martini rotativa, in 2 grupuri.Pe masina aceasta se lucreaza intr-un schimb 7-15, L-V.Angajare cu contract de munca legal, (021.232.29.41 office@kmp.ro 282. Ajutor/bucatar si lucrator comer-

cial, rotiserie franceza din centrul Bucurestiul cauta bucatar sau ajutor de bucatar si lucrator comercial. Program 30/40 de ore pe saptamana. CV-uri la gorun.oana@gmail.com. detalii la telefon; 1.500 L; (0727.026.529 gorun.oana@gmail.com 283. Ajutori bucatari, bucatari, personal la

curatenie, la vase, necalificati; (0729.682.323/ 0757.678.405

284. Ajutori bucatari. Oro Toro by Osho angajeaza ajutori bucatari cu experienta in restaurant tip fastfood in locatiile din Bucuresti (Mall-uri). Salariu motivant in functie de experienta si alte beneficii; (0759.040.383 orotoro_resurse@yahoo.com www.orotoro.ro 285. Ajutori de bucatar si bucatar,

autoservire in Magurele Ilfov, cauta persoane serioase pentru postul de bucatar si ajutor de bucatar. Cerem si oferim seriozitate. Nu este necesara experienta (0764.469.536 nycolla_74@yahoo.com 286. Ajutori de bucatar, restaurantul La Mama Ateneu angajeaza ajutori de bucatar cu experienta de minim 6 luni intro bucatarie. Ne dorim in echipa persoane serioase, implicate si dornice sa invete (0761.194.005 ciobanu.lucica@lamama.ro

207. Ajutor bucatar zona Diham;

(0723.360.076

208. Ajutor bucatar (femeie), ajutor bucatar experienta minima (femeie), program de lucru L-V 8 ore, femeie curatenie+vase; (0733.766.689

300. Ambalator manual Firma produca-

toare de produse parafarmaceutice, cosmetice, suplimente alimentare si dispozitive medicale, angajeaza ambalator manual in zona Bucurestii Noi. Rel. la tel.; (0756.717.771 office@eminvest.ro 301. Ambalator pentru producator de cosmetice, zona Berceni. Perioada determinata. Atentie distributiva, disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi. (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro www.loncolor.ro 302. Ambalator si legator manual, angajam muncitor necalificat (baiat) pentru zona de productie. Se cer studii medii. Puteti suna la numarul de telefon sau sa trimiteti CV-ul pe adresa de mail (0758.012.886 office@angels-d.ro 303. Ambalatori cu sau fara experienta, program de lucru in ture, salariul 1.400 lei in mana + tichete de masa, relatii la; (0732.672.654 304. AMBALATORI pentru fabrica produse panificatie din Bd. Theodor Pallady, langa statia de metrou Nicolae Teclu. Program in trei schimburi 6:00- 14:00-22:00; (021.451.14.75 305. Ambalatori pentru o importanta fab-

rica de lacuri si vopsele din Bucuresti.Locatie zona Pallady. Program: 7-15:30 si 13:30-22:00. Nu necesita experienta in domeniu 1.300 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

306. Ambalatori fabrica Angajam urgent ambalatori fara experienta. Salariu net: 1700-2000 lei. Program in ture. Zona: sector 4, bvd. Metalurgiei. Detalii si angajari la telefon, 1.700 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 307. Ambalatori manuali in sectorul 4 Program 12 h/ zi in 2 schimburi (6:3018:30, 18:30-6:30). Plata 6 lei /h (pt 22 zile pe luna -1500 lei). Detalii la nr. din anunt, 1.500 L; (0748.085.887

209. Ajutor bucatar cu experienta in bucataria calda. Program: luni-vineri, 06:30-18:30, sambata si duminica liber. Salariu: 2.300 Lei/ 2.700 Lei, masa. Zona Colentina - Fundeni 2.700 L; (0742.266.859

308. Ambalatori sandwichuri S6 Cautam

colegi, colege pentru pozitia de ambalator. Salariu net: 1400 lei. Program de lucru: 5 zile/ saptamana cu 2 libere. Pentru detalii sunati la numarul afisat, 1.400 L; (0749.608.510

210. Ajutor bucatar cu experienta zona

Polizu - Buzesti, salariu atractiv; (0766.699.476

309. Ambalatori sandwichuri S6 cautam

colegi/colege pentru pozitia de ambalatori. Salariu net:1400 net. Program de lucru:5 zile/sapt+2 libere, 2 schimburiComtract pe perioada nedeterminata; 1.400 L; (0749.608.510

211. Ajutor bucatar pentru bucatarie

pizza, pentru mai multe detalii sunati la nr: (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com 212. Ajutor bucatar si bucatar pentru bucataria calda / rece la restaurant Alouette, zona Unirii,. Program 1 zi/ 1 zi, salariul atractiv + bonusuri. Urgent 1.800 L; (0766.215.498 office@kartoffel.ro

310. Ambalatori tipografie ambalatori tipografie sectorul 4. Urgent. Salariu 1700 lei net-20 zile lucrate, 2200 lei net -30 zile lucrate. Program de l-v 12 ore/zi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon, 2.200 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com

213. Ajutor bucatar si femeie la vase, pt.

locatie centru vechi, program 2/2 sau 1/1. Salariul negociabil 1 L; (0725.472.375 mihai.bigbenpub@mail.com 214. Ajutor bucatar si muncitor vase,

angajeaza Restaurant . Relatii la telefon: (0726.716.796

311. Ambalatori, manipulanti marfa si muncitori calificati/ necalifcati in constructii, angajeaza societate comerciala. Puncte de lucru sector1, 6; (0728.326.445

215. Ajutor bucatar Titan, femeie, pentru

312. Ambalatori, operatori, tamplari, s4

restaurant, langa Billa Titan, str. Postavarul 56, restaurant The Globe, 2 zile cu 2 libere, de la 9.00-23.00. Sal. fix 1800 lei, plata taxi seara, se asigura o masa pe zi. (0721.741.418/ 0721.329.164 contact@theglobepub.ro 216. Ajutor bucatar, 2 posturi pentru Toan`S Vietnam SRL; (0726.166.981

238. Ajutor bucatar. Restaurant angajeaza ajutor de bucatar cu sau fara experienta in domeniu. Oferim: contract de munca, salariu motivant, locatie ultracentrala, promovare. Pentru detalii sunati la nr. afisat; (0733.102.737

217. Ajutor bucatar, bucatar, femeie vase,

239. Ajutor bucatar. Restaurant zona Par-

livrator pe scuter sau masina, vanzatoare, picol, ospatar si muncitori necalificati. Zona Unirii salariu intre 1.500 si 2.000 Lei (0764.590.596/ 0724.124.240 viorelpor@gmail.com 218. Ajutor bucatar, camin de batrani din

sectorul 1 (Bucurestii Noi) angajeaza ajutor bucatar; (0722.601.148/ 0722.306.974 219. Ajutor bucatar, curatenie, spalat vase, receptie: preluare comenzi pentru restaurant; (0728.869.707

Ajutor bucatar, femeie sau barbat cu sau fara experienta pt. restaurant. Relatii dupa ora 12,00; (021.211.72.50/ 0723.325.038 220.

221. Ajutor bucatar, pentru restaurant

zona bd. Decebal, 2000 Lei (0728.246.925

222. Ajutor bucatar, personal linie, pentru

autoservire Piata Victoriei; (0743.189.187 223. Ajutor bucatar, pt. restaurantul Cetatea Berarilor, situat in sectorul 3, in apropierea statiei de metrou N. Grigorescu. Pentru detalii va rugam sunati la tel., (0723.383.637 224. Ajutor bucatar, restaurant angajeaza

ajutor de bucatar cu experienta ospatari. Ospatarite si femei la vase salariu atractiv sect 2; (0735.011.736 Bistrohb@yahoo.com

225. Ajutor bucatar, restaurant central angajeaza ajutor de bucatar. Conditii excelente de munca, cantina-restaurant pentru salariati, program fix 8 ore luni-vineri, salariu atractiv + tichete de masa; (0750.067.804 spetuhov@rivergate.ro

cul Carol angajam ajutor bucatar, ajutor barman. Relatii la telefon; (0785.225.000 240. Ajutor bucatareasa in Auchan Vitan,

chiar si fara experienta, pentru locatia Rustic din Auchan Vitan. Salariu 1.400, mancare plus bonusuri zilnice in functie de vanzare, program zilnic 8-17 cu duminica liber, 1.400 L; (0728.980.812 241. Ajutor bucatareasa, ajutor bucatari, pizzari, fara experienta, dar cu dorinta de a invata pt. restaurant situat in sectorul 2, se ofera salariu bun, program o zi cu o zi, contract de munca, tips, o masa pe zi; (0765.922.428 242. Ajutor casa, fetita Angajam doamna menajera si bona, prog luni-vineri 12/20 si sambata 8:30/12. Pentru curatenie, ordine, spalat, calcat, gatit, cumparaturi si se ocupe de fetita noastra cand se intoarce de la gradi, (0730.006.715 Andreeapop001@hotmail.com 243. Ajutor cofetar, program o zi cu

o zi. Salariul net 1.800 L; (0734.396.420

244. Ajutor crestere copii, femeie rabda-

toare fara obligati pentru supraveghere si ajutor copii. Mai multe detalii la telefon;Asteptam si studente sau fete care au avut grija de frati. 1.200 L; (0754.843.463 245. Ajutor de barman, barman si

ospatarite. Lucky Point angajeaza persoane tinere cu sau fara experienta, corecte, punctuale cu aspect placut si ingrijit. Program flexibil, venituri atractive, zona centrala, langa Carrefour Orhideea. (0722.258.577 an.petru@yahoo.com 246. Ajutor de bucatar Fast Food Emi-

nescu angajeaza ajutor de bucatar, program full-time (10:00-18:00), salariu atractiv. Pentru interviu sunati intre orele 15:0018:00 la tel. Rugam si oferim seriozitate, (0767.063.153 247. Ajutor de bucatar Gradinita particulara zona Pod Cotroceni angajeaza ajutor de bucatar full time. Relatii la telefon sau pe email office@discover-me.ro; (0747.774.809 office@discover-me.ro 248. Ajutor de bucatar pentru firma de catering, bucatarie romaneasca in zona Titan, Liviu Rebreanu.1200-1400 lei. Cer si ofer seriozitate. 1.200 L; (0723.027.773 maty_global@yahoo.com 249. Ajutor de bucatar Restro-Bar Klan-

destin doreste sa-si mareasca echipa cautand oameni profesionisti cu exerienta in domeniu. Conditii bune de munca, salariu atractiv, beneficii suplimentare, posibilitate de promovare; (0723.522.933 beatrice_masour@yahoo.com 250. Ajutor de bucatar - bistro langa Piata

Victoriei supapa cauta ajutor de bucatar (legume, vase, etc). Program L-V, 8-17, cu contract, 1.700 net + 200 in mese zilnice. Experienta obligatorie min.2 ani. Cautam un om serios, pe termen lung. 1.900 L; (0721.212.965 mona.bratescu@supapata.ro

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

262. Ajutor gestionar, impreuna cu gestionarul receptioneaza marfa de la furnizor si o pregateste pentru livrare. Participa la inventar. Loc de munca in sectorul 1, Sos. Odaii nr. 157-163. Se deconteaza abonamentul Ratb. (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro www.chorus.ro 263. Ajutor gestionar, lucrator comercial, pentru depozit electrocasnice situat in Cornetu, sos. Alexandriei, nr. 220, Ilfov, obligatoriu cunostinte operare PC, avantaj permis cat. B. (0722.393.475 george.petrila@chris-exim.ro 264. Ajutor in bucatarie, angajez femeie

pentru bucatarie in unitate comerciala de tip catering, cu pregatire profesionala, zona Aparatorii Patriei, salariu 1.600 lei cu posibilitate de crestere, alte detalii la tel; 1.600 L; (0769.664.596 allex.marin@gmail.com 265. Ajutor instalator pentru instalatii san-

itare si termice la blocuri noi in Bucuresti. Program 8:00- 17:00 de luni pana vineri. 1.600 L; (0722.692.595/ 0722.692.595 stancu_adrian1983@yahoo.com 266. Ajutor la bucatarie, la legume pt.

fast-food zona Unirii. Program 9-18, sambata si duminica liber, 1400 Lei, contract de munca (0730.115.599 267. Ajutor mecanic dezmembrari, soci-

etate angajam ajutor mecanic pentru lucrari de dezmembrari auto in oras Buftea, judet Ilfov, oferim contract de munca, salariu lunar 2000 lei 2.000 L; (0720.786.199 achizitii@aytreciclare.ro

268. Ajutor mecanic, service auto anga-

jam ajutor mecanici si mecanici auto cu experienta, program lejer si conditii decente de munca, 8 ore pe zi, 5 zile pe sapt.; 3.500 L; (0762.006.574 RADUT_ALIN@YAHOO.COM

269. Ajutor necalificati baieti si fete, tineri

dornici de munca, seriosi, punctuali, fara experienta pentru ajutor cofetarie, loc de munca stabil, langa Oraselul Copiilor, firma din 99, mediu lucru placut, conditii deosebite, salariu bun. (0723.564.103 270. Ajutor operator gratar, igiena personala, capacitate interactionare cu clientii, experienta in domeniu constituie avantaj. Se ofera salariu atractiv, o masa pe zi, cazare daca este nevoie. (0744.331.622 office@prodafum.ro 271. Ajutor ospatar, ospatarite/ ospatari, femeie de serviciu pentru restaurant zona Dorobanti; (0756.999.666 272. Ajutor ospatar, ajutor bucatar,

femeie vase, fete, restaurant Calea Victoriei salariul avantajoas, conditii deosebite. Urgent; (0723.197.156 273. Ajutor ospatar, ospatar pentru pensi-

une restaurant Bucuresti, fete si baieti, nu este necesara experienta, restaurant si pensiune, salariu motivant, tips+bonusuri, beneficii; (0721.568.114 pensiuneacasamica@gmail.com www.romtur.ro

274. Ajutor ospatar, picol Hai sa lucram impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numarul de telefon sau scrie-ne la adresa de email resurse.umane@stadio.ro, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

287. Alpinist utilitar pentru constructii/ montaj si curatat fatade. Disponibilitate pentru deplasari in tara, pentru care oferim cazare, transport si diurna. Salariul porneste de 2500 Lei net/ luna + bonuri de masa. (0722.346.015 office@stralbig.ro 288. Alpinist utilitar pentru montaje, demontaje, decorari suporturi si materiale publicitare. (0723.600.410/ 0723.600.410 ionut.iorgu@gmail.com 289. Ambalatoare croitorie si confectionere triplock zona Colentina, Doamna Ghica; (0745.138.931/ 0745.138.930 290. Ambalatoare pensionare pentru ambalat confectii dama- atelier croitorie- zona metrou Timpuri Noi; (0788.197.260 291. Ambalatoare produse cosmetice,

disponibile program prelungit, ore suplimentare platite, salariu 2.500+ Lei pe luna net, masa asigurat, doar nefumatoare, 2.500 L; (0735.477.551 curcubeu696969@gmail.com 292. Ambalatoare manual, lacatus mecanic, angajam ambalatoare si lacatusi mecanici cu domiciliul in Bucuresti sector 4 sau Jilava. Salariul pentru lacatus mecanici se negociaza in urma interviului. Salariul ambalatoare 1100 ron+bonuri de masa; (021.450.62.57 office@familypapers.ro 293. Ambalatoare S5,6, angajam ambalatoare pentru aplicare etichete pentru un depozit de logistica din Bolintin Deal. Transport asigurat de la Pacii. Pachet salarial 1400 lei. Program Luni-Vineri .Detalii la telefon; 1.400 L; (0755.651.839 294. Ambalator Fabrica de lumanari angajeaza fete si baieti pentru lucru in atelier: ambalare, etichetare, confectionare etc. Candidatul ideal trebuie sa fie serios, stabil si rapid in lucru. Cautam din sector 6, 1.450 L; (0769.837.990 admin@aliweb.ro 295. Ambalator pentru firma de catering;

(0756.121.165

Popesti Leordeni. Cautam colegi, colege pentru pozitiile specificate. Salariu net: 1600-3000 lei, variaza in functie de pozitie. Program: l-v 8-17:30, 2 sambete 8-14. Pentru mai multe detalii sunati la numarul afisat, 1.600 L; (0749.608.510 313. Ambalatori, pickeri, manipulanti marfa, operator masina ambalat, soferi (B+C), companie mare din domeniu alimentar angajeaza. Posturi stabile, salariu 1.400-2.000+ bonuri de masa de 15 lei/bon, transport asigurat pe Bucuresti si din provincie pe anumite rute. Detalii suplimentare la: (0722.646.763 314. Ambalatori/lucratori banda sector

6, cautam colege/colegi pentru pozitiile mentionate. Salariu net:1500-1700 lei. Program: DJ 2 schimburi. Contract pe perioada nedeterminata; 1.700 L; (0749.608.510 315. Ambalatori/Operatori S4 Popesti

Leordeni, cautam colegi/colege pentru posturile mentionate. Salariu net: 16003000 lei, variaza in functie de pozitie. Program: L-V 8-17:30+2 sambete 8-14. Contract pe perioada nedeterminata; 1.600 L; (0749.608.510

320. Angajam excavatorist Angajam exa-

catorist serios, punctual si cu experienta, necesar autorizatie. Se ofera masa calda in fiecare zi/ 2 mese calde pe zi pentru angajatii din provincie oferim si cazare. Salariu 3000 lei/luna 3.000 L; (0725.333.503

321. Angajam familie pentru cantina si gradina 5000 lei Firma cu sediul in Sindrilita-IF, angajeaza familie serioasa pt. pregatire masa calda si intretinere curte cu pasari, porci si sera legume. Asiguram cazare, program L-S, salariu 2500 lei net/persoana. 5.000 L; (0725.333.503 322. Angajam operator incarcator frontal Angajam cu contract operator incarcator frontal telescopic cu experienta, cunostiinte de mecanica si seriozitate. Utilaj tip TEREX cu brat multifunctional-12 m. Oferim o masa/ zi si salariu 2500 lei. 2.500 L; (0725.333.503 323. Angajam operatori utilaje lucr?ri reabilitare drum SC Unitip Global SRL angajeaz? operatori excavator, buldoexcavator, miniexcavator, greder. Salarii atractive,asiguram transport pentru naveta sau cazare in Bucuresti. Salarii atractive/contracte munca (0741.430.524 unitip.global@gmail.com 324. Angajez sofer c+e cu experienta de

lucru. Curse interne, program de munca lejerDetalii la numarul din anunt; (0722.739.919 Transalecu@yahoo.com

325. Animatoare, dansatoare, cel mai longeviv Night Club (1992), situat in centrul Bucurestiului (Piata Victoriei), angajeaza tinere cu/ fara experienta. Plata zilnic pe baza de comision. Posibil cazare. Detalii la tel./Whatsapp (0721.600.622 office@club-noapte.ro 326. Anton Atelier angajeaza croitoreasa confectioner cu experienta in confectionare camasi barbatesti, experienta in confectionare produse cap-coada. Mediu placut de lucru. Transport decontat. Salariu motivant (0751.556.715 christa.deanna@gmail.com 327. Anuntul Telefonic angajeaza reprezentant vanzari Jobul presupune preluarea de anunturi in sediile redactiei si contactarea clientilor pentru incheierea contractelor de publicitate. Oferim training, salariu fix plus bonusuri si comisioane, mihaelas@anuntul.ro 328. Aquatulip angajeaza contabil cu experienta evidenta stocurilor si mentinerea corecta a inregistrarilor referitoare la stocuri - reconcilierea datelor, efectuarea periodica a corectiilor de stoc, cunoasterea programului Saga este avantaj (0725.855.885 office@aquatulip.ro 329. Arhitect minim 3 ani experienta. Buc., provincie. Firma proiectare cauta arh. pentru tara si strainatate. Obligatoriu limba engl.+relocare in Bucuresti, cazare asigurata, disponibilitate de a calatori in strainatate; (0745.200.103 titieanu_a@yahoo.com 330. Asistent de birou, cerinte: atentie

distributiva, seriozitate, cunostinte Pac Office. (0787.686.096 luminita@sensoya.ro

331. Asistent de farmacie, receptionist pentru clinica medicala din Stefanestii de Jos. Experienta constituie avantaj. Pentru detalii si CV: 1 L; office@libertymedicalcenter.ro 332. Asistent farmacie. Farmacie angajeaza Asistent farmacie cu sau fara experienta. Oferim mediu de lucru competitiv, contract de munca, posibilitati promovare. Relatii la telefonul afisat sau prin email; (0721.097.967 recrutari.farma@gmail.com 333. Asistent logistica, relatii cu clientii, full time Firma de service si vanzare centrale termice, angajeaza full time asistent logistica si relatii cu clientii. Se ofera salariu fix motivant si bonusuri. Activitate de birou in sect. 5. Program: l-v, 8-17, (0735.233.330/ 0737.233.330 sergiu.stan@romservicetermo.ro 334. Asistent manager cerinte: cunostinte operare PC, limba engleza, permis auto categoria B, seriozitate. CV-urile se pot trimite la office@spalatorii-textile.ro, 2.000 L; (0726.385.162/ 0726.385.162 office@spalatorii-textile.ro 335. Asistent manager cunoscator contabilitate primara, Saga. (0732.335.050/ 021.252.22.96 office@alexgama.ro

316. Amenajatori terenuri de tenis pen-

336. Asistent manager limba rusa/ engleza. Salariu atractiv; (0740.665.577

317. Amenajatori terenuri de tenis, marim echipa, pentru clubul sportiv Galaxy, cu/fara experienta, contract de munca. Detalii la nr.: (0745.524.991 galaxybest2005@yahoo.com

337. Asistent manager secretara SC angajeaza persoana dinamica, organizata, cu aspect placut si cunostinte operare PC pentru activitati manageriale si secretariat. Se ofera pachet salarial atractiv. Asteptam CV-urile pe e-mail; (0742.046.666/ 0742.909.666 bogdanybr@gmail.com

tru Academia de Tenis Herastrau. Salariu atractiv. Pentru mai multe detalii sunati la tel. (0724.185.210 geut_19@yahoo.com

318. Angajam Bucatar pentru centru de

ingrijire batrani experienta constituind un avantaj. Pentru un centru de ingrijire batrani, se ofera contract de munca, salariul este negociabil, masa, prime merit, bonusuri, plata ore suplimentar; 2.200 L; (0722.320.247 gaby_cosma@yahoo.com 319. ANGAJAM BUCATARI CU EXPERI-

ENTA! Angajam bucatar cu experienta! Mediu de lucru placut, program 8 ore cu contract de munca, masa si cafea incluse,colegi tineri. SALARIU ATRACTIV! Mai multe detalii la telefon (0758.223.001/ 0758.223.002 casagheorg@yahoo.com

338. Asistent manager, operator calcula-

tor, consultant vanz., gestionar, contabil la fabrica produc pavaj. Punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Cu si fara experienta. Sal. 3000 lei+ % din vanzari, CV la e-mail, 3.000 L; armopavsrl@yahoo.ro 339. Asistent manager, vrei sa lucrezi intr-o firma unde poti avansa si vei creste permanent, vrei ca provocarile sa fie pe masura priceperii tale, sa ocupi un post pt care experienta anterioara sa nu fie eliminatorie, (0722.244.333 magazinandras@yahoo.com

296. Ambalator sectie confectii de dama,

angajam ambalator. Oferim un mediu de lucru placut, salariu motivant. Zona: Teiul Doamnei- Colentina. Detalii la tel; (0799.827.900 297. Ambalator / lucrator depozit, com-

panie distribuitoare de articole menaj, angajam lucratori depozit pt. ambalare si etichetare produse. Oferim pachet salarial atractiv si contract pe perioada nedeterminata. Zona sect. 3 Th. Pallady; (0723.692.695 alexandru@aspeti.ro 298. Ambalator fructe, Fruteria cauta o

persoana care sa ne ajute la ambalarea, sortarea ?i manevrarea lazilor cu fructe. Depozitul este in zona Militari. Program de duminica pana joi, salariu 1500 lei. Contact; 1.500 L; (0720.157.371 299. Ambalator industrie alimentara pen-

tru Agriro SRL, cu contract pe perioada nedeterminata, ambalator plante aromate pentru punctul de lucru din Valea Cascadelor. Program 8 h. Salariu de pornire 1300 lei net, ore suplimentare paltite. (0724.584.869/ 0744.322.388 tomagabrielandrei@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


25 septembrie 2017

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

11

4

LOCURI DE MUNCÅ 375. Atelierul Millisimo cauta muncitorii calificati, vopsitor masina, montator masa si masinista. Firma marochinarie, 2.000 L; (0730.434.609 office@intdesignfashion.ro 376. Aty Fashion angajeaza confectionere

cu experienta pentru masina simpla, triplok, sector 2, Bucuresti; (0784.444.888 377. Auchan Cotroceni recruteaza pentru urmatoarele posturi: casier, lucrator comercial, receptioner marfa, tehnician intretinere, consilier vanzari, vanzator produse proaspete, agent de paza. Va asteptam sa va depuneti CV-ul la serviciul Clienti din punctul de lucru Bd. Vasile Milea nr. 4 (AFI Palace Cotroceni) sau ne puteti trimite pe adresa de e-mail. Va asteptam sa faceti parte din echipa Auchan Cotroceni; cvasilache@auchan.ro 378. Automacaragiu, angajeaza societate constructii metalice. Detalii la: (021.345.26.23 379. Autosoft angajeaza mecanic geometrie auto 3D salariu 3.500 L; (0753.044.100

Ava Design Group angajeaza muncitori cu experienta pentru prelucrare PAL melaminat. Punct de lucru zona Clinceni; (0724.238.773 380.

340. Asistent manager, secretara pentru

firma instalatii, prog. 8-17, experienta in secretariat, operare PC, MS Office, Word, Excel, navigare internet, capacitate de organizare a timpului si seriozitate. CV si poze la email de mai jos. (0757.027.740 office@gemix.ro

341. Asistent manager, secretara agentie

imobiliara cu sau fara experienta cunostinte PC, MS Office, dinamica, spirit de echipa, aspect fizic placut, resposabila, bun organizator, mediu de lucru performant zona Piata Iancului. (0755.075.900/ 0755.075.901 office@excesimobiliare.ro 342. Asistent manager, secretariat pen-

tru societate cu sediul in Bucuresti, Sos. Andronache (Colentina). Asteptam CV pe adresa de e-mail. Tel: (0374.087.467 personal@hsl.ro 343. Asistent medical generalist cu expe-

rienta, camin de batrani, salariu 2.5003.000 lei sector 1, 3.000 L; (0722.100.744/ 0722.290.039 gaby_cosma@yahoo.com

344. Asistent medical de farmacie pentru

farmacia Alissa, cu sau fara experienta. Oferim mediu de lucru competitiv, contract de munca, posibilitati promovare. Relatii la telefonul afisat sau prin email; (0721.097.967

345. Asistent personal angajam asistenta maneger si secretariat, program full time, l-v,limba engleza, aspect fizic placut, cunostinte pc, administrarea si dezvoltarea portofoliului de clienti si agenda dr.; (0000000 346. Asistent personal locatie Bucuresti, cu permis B, salariu 2.500 lei in mana, CVuri la urmatoarea adresa de mail; ahmed.alsamarrai@yahoo.com 347. Asistent personal. Angajam asistent

personal locatie Bucuresti, cu permis B, salariu 2000 lei in mana, C.V uri la urmatoarea adresa de mail: ahmed.alsamarrai@yahoo.com 348. Asistent si consilier vanzari outlet

Auchan Titan, alege sa fii parte dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si lenjeria italiana, trimitand un CV la adresa: futuralenjerie2010@gmail.com 350 {; futuralenjerie2010@gmail.com 349. Asistent stomatologie. Clinica stom-

atologica zona de nord, angajam asistenta cu experienta, full-time, 2.000 L; (0758.074.415/ 0740.097.655 office@drserban.com 350. Asistent vanzari Oxette Oxette

Bucuresti isi doreste constituirea unei echipe tinere si dinamice, dornice sa fie imaginea unui brand de elita. Asteptam cvul tau pe adresa info.oxette@oxette.ro, (0720.572.001 emanuela@oxette.ro 351. Asistent vanzari, Oxette Constanta isi doreste constituirea unei echipe tinere si dinamice, dornice sa fie imaginea unui brand de elita. Asteptam cv-ul tau pe adresa info.oxette@oxette.ro. (0720.572.001 emanuela@oxette.ro 352. Asistent vanzari, Oxette Cluj Napoca isi doreste constituirea unei echipe tinere si dinamice, dornice sa fie imaginea unui brand de elita. Asteptam cv-ul tau pe adresa info.oxette@oxette.ro. (0720.572.001 emanuela@oxette.ro 353. Asistenta manager/secretara, firma

germana angajeaza full sau part time. CV pe adresa: (0728.081.718 floredo7@yahoo.de

354. Asistenta personala. Afacerist, caut

tanara cu aspect placut, carnet cat. B, ofer salariu bun plus bonusuri, cazare si training. Colaborare pe termen lung; (0763.070.180 cert81@yahoo.ro 355. Asistenta manager, Parchet Shop

SRL angajam asistenta manager/operatoare PC,salariu 2000 lei+bonusuri,contract de munca,program luni-vineri 818/sambata 9-14,sediu zona Vitan. Asteptam CV pe adresa de mail; 2.000 L; (0766.648.216 contact@parchet-shop.ro

Asistenta medicala angajam pentru camin de batrani zona Pantelimon; (0769.606.639 356.

357. Asistenta medicala clinica stomato-

logica sect. 1. Cerinte: absolventa de scoala postliceala sau facultate. Asteptam CV pe adresa de email. Tel: (0758.396.333 office@dentiq-atelier.ro 358. Asistenta medicala full time pentru

361. Asistenta medicala, clinica med-

icala de geriatrie si recuperare medicala angajeaza 3 asistente medicale. cerinte: Cursuri de specializare finalizate, ALP, Malpraxis. Program flexibil. Programari la interviu la telefon; (031.100.22.05 362. Asistenta medicala, pentru gradinita

particulara din cartierul Militari, cu studii de specialitate. Relatii la tel. (0720.777.221 magicworldeducation@gmail.com 363. Asistenta medicala. Camin batrani

sector 1, Bucurestii Noi, angajeaza asistenta medicala. (0722.601.148/ 0722.306.974

364. Asistenta, personala. Angajez sec-

retara cu contract de munca, cunostinte PC, fara obligatii, trimite CV si 2 foto la email, 500 {; (0723456 danservfor@yahoo.com

365. Asistente medicale - Scoala Postliceala FEG Bucuresti, face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de baneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala europeana acreditata MECS ordin nr. 3985/13.05.2008. Diplomele sunt recunoscute national si international. Adrese Bucuresti: Str. Walter Maracineanu nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A, sector 1, tel.: 021.311.10.54/ 0788.424.314 si str. Badea Cartan nr. 6, sector 2, tel.: 031.405.27.30, www.scoalafeg.ro. (0788.424.314

382. BAIAT bun la toate din provincie. Caminul particular Mihai Bravu angajeaza un baiat pentru curatenie si sa se priceapa la mici reparatii casnice. Salariul afisat. Cazare obligatorie in camin, 1.350 L; (0766.273.584/ 0720.441.880 383. Baiat pentru reparat masini de spalat

automate, sector 3 sau 4, posibil si parttime. Salariu atractiv (0744.526.477 384. Baiat tanar absolvent, firma adminis-

trare imobile -angajam tanar ambitios, cu chef de munca, in vederea calificarii. Fara experienta, doar sa doreasca sa munceasca si sa invete lucruri noi. Zona Nerva Traian; (0725.924.445

400. Barman, restaurant La Cocosatu,

angajeaza barmani, pentru detalii va rog sa va programati la un interviu la nr tel., (0736.445.737 office@lacocosatu.ro 401. Barman, barista Daca esti o per-

soana dinamica si cauti un job stabil te asteptam in echipa noastra. Program 2/2. Salariu intre 1.500 si 2.000 in functie de experienta. Mai multe detalii la telefon, (0761.844.102 cotoimarian@gmail.com 402. Barman, barista pt Bar Bistro Cau-

tam un coleg sau colega, prezenta agreabila, comunicativ, deschidere catre client, spirit de echipa. Program 12/24, 12/48.Salariu atractiv+tips, (0742.222.243 403. Barman, ospatar si ajutor de bucatar

Hashtag Pub angajeaza personal in bucatarie pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 32, zona Obor: barman, ospatar si ajutor de bucatar. Salariu atractiv si bonusuri in functie de realizari. Tips (0724.867.988 office@hashtagpub.ro 404. Barman, ospatar, campus studen-

test Grozavesti. Program flexibil, studenti. Conditii avantajoase; (0742.181.263/ 0755.013.339 405. Barman, picoli, cu experienta,seriosi

si motivati, pentru restaurantul Chez Toni, urgent, local elegant cu specific libanez, zona Floreasca,baza sportiva Pescariu, conditii de lucru avantajoase (salariu, tips), contract munca, tel. incepand cu ora 10; (0734.296.177 b_georgeta@hotmail.com www.cheztoni.ro 406. Barman- ospatar, cu experien-

ta, pt. bistro. Salariu motivant, incepand de la 2.000 ron, cate de munca, program normal, in zona Titan- Auchan. Domiciliul de preferinta in zona; (0732.408.999 hhtitanatlas@yahoo.com 407. Barman-ospatar pentru Bar&Grill,

zona Tei; (0722.408.198

BISTRO ANGAJEAZA OSPATARI, FEMEI SERVICIU, SECTOR 3, RELATII LA TEL. DUPA ORA 12.00 (0722.747.522

421.

422. Black Seasuppliers angajeaza muncitori depozit cu sau fara experienta, pt. punctul de lucru Glina- Ilfov; (0728.282.418 423. Bombonareasa. Cofetarie angajeaza bombonareasa cu experienta. Salariu avantajos; (0751.223.653 424. Bona zona Timpuri Noi, angajez pt 2

baieti: 2 ani si 4 ani (este la gradinita program lung), program L-V: 8.00- 18.30. Atributii: ingrijire copii, menaj usor. Sunati la tel /CV pe email. Nu suntem agentie; 2.000 L; (0788.000.117 vision_ro@yahoo.com 425. Bona cautam pt termen lung, pt zilele

lucratoare persoana nefumatoare, gospodina pt. a fi bona pt. copil 6 ani si menaj usor, luni-vineri 11:30-19:30. In timpul vacantelor scolare sau daca copilul este bolnav program 10 h. Dr Taberei, Prel. Ghencea. (0747.225.522 426. Bona Colentina, cartier Ion Creanga

familie, cautam bona pentru baiat 5 luni, alaptat, lu-joi, 08:30 - 16:30. Mama sta 1/2 zi acasa. Ingrijire copil, menaj usor (aspirat 1 data/ saptamana). Decontare transport. Mansarda, acces pe scara, 1.700 L; (0721.616.263 elena.dochie@gmail.com 427. Bona copii, zona Aviatiei pentru 2

baietei: 3 ani (la gradinita) si 2 ani, ajutor menaj, in zona Aviatiei (metrou Aurel Vlaicu, Promenada Mall). Program 10 ore/zi. Salariu 1800 net. Persoana rabdatoare, in putere. 1.800 L; (0746.135.513 428. Bona Crangasi Cautam bona pentru

fetita noastra de 1an si 4luni. Stam in cartierul Crangasi, programul de lucru ar fi 8:30-18:30, de luni pana vineri, iar atributiile sunt strict legate de copil. Salariu 1.500 lei; (0763.939.193 mirela_larie@yahoo.com

441. Bona zona Aparatorii Patriei, angajam bona, menaj usor nefumatoare, pentru ingrijire a doi copii, 3 si 8 ani. Salariul discutabil, minima experienta, (0728.894.768 orestbujor@yahoo.com 442. Bona zona Pipera pentru baietel de 3

ani, caut bona full time (program 1421/21:30) pentru un baietel de 3 ani. Locuim la casa in Pipera/Erou Iancu Nicolae (pct de reper scoala britanica - autobuz la coltul strazii). Salariu atractiv; (0727.360.324 443. Bona, 8-10 ore, 1800-2000 lei, zona

de nord, cautam o doamna care sa aiba grija de un baietel; in zona de nord a Bucurestiului; program 8-10 ore/zi, de luni pana vineri; salariul 1800-2000 de lei; 2.000 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 444. Bona, ajutor mama, 5 h/zi, l-v, Aviatiei familie tanara angajeaza bona pentru un baietel de 2 luni in zona Aviatiei. Programul este de la 13:00-18:00. Atributii doar pentru copil. 1.000 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 445. Bona, baietel, metrou Politehnica, 7h/zi, l-v Cautam bona pentru un baietel de 1 an si 2 luni in zona Politehnica. Programul va fi de la 09:00-16:00, l-v. Atributii doar pentru copil, 1.700 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 446. Bona, baietel, Pod Baneasa, 8h/ zi, l-

v Angajam bona pentru un baietel de 8 luni in zona Pod Baneasa (4 statii autobuz de la metrou Aurel Vlaicu). Program: 08:3016:30, l-v. Atributii: sctrict copil, 2.000 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 447. Bona, copil 2 ani si 7 luni, 9 h/zi, Avi-

atiei la metrou, 1.800 lei. Bona, intern, copil 1 an, Pipera, 2.500 lei. Bona copil de 8 ani, 6 h/zi si in vacante 8 h/zi, Balta Alba, 1.500 lei. (0764.185.105/ 0764.949.335 448. Bona, guvernanta zona bd. Lacul

Tei, guvernanta/ bona (zona Lacul Tei) pentru copii 6 si 3 ani (B si F) program 12:00-18:00 (L-V). Persoana educata, vesela, energica, preferabil cadru didactic. Atributii educatie, lectii, ingrijire (0722.276.776 aandreeamladin@gmail.com 449. Bona, menajera, ingrijitoare batrani

in Bucuresti. Recrutam personal pentru familii deosebite: bona, menajera, ingrijitoare batrani, paznic, sofer.Pentru inscriere in perioada 20 septembrie-30 septembrie comision de 30%. Programari telefonic sau CV; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 450. Bona, nou-nascut, 8 h/zi, Piata Victo-

riei, 1.800 lei. Bona, copii de 7 si 5 ani, 3 zile/sapt.: 14.00-19.30 si 2 zile 7.15-14.15, Pajura, 1.600 lei. Menajera, apartament 3 camere, 8 h/zi, L-V, Parcul Carol, 1.800 lei. (0764.185.105/ 0764.949.335

453. Bona. Se doreste o bona sufletista cu experienta si recomandare pentru ingrijirea unui copil, in regim de lucru intern, salariu 2.400- 2.500 Lei/luna; (0726.890.498/ 021.725.01.13

359. Asistenta medicala gradinita,

jeaza supraveghetor centrala termica (gospodar) si femeie de serviciu, de preferinta pensionari; (0769.670.675

372. Asociatie de Proprietari anga-

373. Asociatie de Proprietari Vasile

Conta 3-5, sector 2, Bucuresti, angajeaza ingrijitor scari bloc cu evacuare pubele la 4 scari. Salariu negociabil; (0722.588.110 374. Atelier reparatii incaltaminte, anga-

jam cizmar pentru reaparatii; (0799.941.956

386. Baieti pentru conversatii online, vrei

independenta financiara, la noi se poate. Minim 18 ani. Oferim contract de munca, comisioane avantajoase, seriozitate, bonusuri, locatie de lux, sedinta foto. Plata la zi, (0756.302.730 office@bestwebstudio.ro www.bestwebstudio.ro 387. Banzicar pentru atelier confectii tex-

tile in zona Rahova. Conditii foarte bune si salariu atractiv. (0721.207.315 388. Barbat, posesor carnet categoria B pt. firma servicii funerare (0722.301.166 389. Barbati pentru atelier mobila, anga-

jam urgent barbati pentru montaj mobila cu minima experienta. Salariu net: 2000-3000 Ron. Program: Luni-Vineri/ 8 ore. Peroada Nedeterminata. Zona: Sector 1. Detalii la telefon; 3.000 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 390. Barbati pentru curatenie, urgent

cautam barbati pentru curatenie cladire birouri /sediu in Calea Floreasca, Aurel Vlaicu, Pipera 8 ore; (0731.400.591 391. Barbati si femei pentru firma de curatenie in hypermarket din zona Berceni, program 8 ore; (0724.036.346 392. Barista cu experienta pentru a lucra intr-un container langa metrou Pipera. Program luni-vineri 7:00-15:30. Sarcini: preparat cafea, limonada, smoothies, operat casa de marcat, 1.600 L; (0741.972.053 bagels@sunday.ro 393. Barista si hostess, salarii motivante,

program flexibil. 2.500 L; (0746.013.623

394. Barista-vanzator, locatie centrala

street food Victoriei angajeaza, baristavanzator, program flexibil si salariu motivant; (0753.222.888

395. Barman hai sa lucram impreuna. Vei

avea un venit motivant, posibilitate de crestere salariala si bonus, program 2 zile cu 2 zile si masa de pranz asigurata. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 396. Barman o zi cu o zi, salariul 1.500

plus avantaje, zona metrou Pipera. Solicitam experienta, seriozitate, disponibilitate, amabilitate; (0774.081.481 cristina.dragos2007@gmail.com 397. Barman terasa - Obor, femei vase,

picoli; (0761.089.659/ 0761.868.684

408. Barmani pentru La Mama Ateneu, persoane cu experienta sau persoane care doresc sa invete tot ce tine de meseria de barman. Daca ai o atitudine pozitiva si vrei sa muncesti, trimite-ne CV-ul, (0761.194.005 ciobanu.lucica@lamama.ro

429. Bona cu spaniola sau engleza pentru

409. Barmani si ospatari pentru restau-

430. Bona externa/ interna Bucuresti, per-

rant/ terasa (0736.037.657 uraef.house@yahoo.com

410. Barmani si ospatari, hotelul Shera-

ton Bucuresti angajeaza barmani si ospatari, fete si baieti, cu sau fara experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com

411. Barmani si ospatarite pentru restau-

rantul "Elzada" din sectorul 4 Bucuresti. (0722.214.001 412. Barmanita angajam pentru

berarie, zona P-ta Progresul; (0721.294.361/ 0721.294.362

413. Barmanita pentru The Place Pub (sector 1,) urgent, singura pe tura. Salariu, decontare transport, tips foarte motivant. Se solicita experienta. 1.400 L; (0723.933.849 alina.andriescu@mauveideas.ro 414. Barmanita pentru pub sector 1, sin-

gura pe tura, conditii avantajoase, urgent 1.300 L; (0723.933.849 alina.andriescu@mauveideas.ro

415. Barmanite si ospatarite, picolte, tips

garantat minim 100 Ron /zi (0729.565.694

416. Beauty House Salon angajeaza frizerite, coafeze, manichiurista si pedichiurista cu experienta pentru salon frizerie, coafor zona Brancoveanu, procent 50%, vad foarte bun, CV pe Whatsap50 % procent super vad; (0730.571.111 417. Beauty House Salon angajeaza

frizerite coafeze, manichiurista si pedichiurista numai cu experienta pentru salon cu vad, frizerie, coafor zona Brancoveanu, salariu fix 3.000 L; (0730.571.111 418. Bellboy angajeaza Hotelul Capsa.

Telefon: (0757.645.737

419. Bijuteria Emir- Gold angajeaza vanzatoare cu sau fara experienta, in magazinul Bucur Obor; (0733.714.714

o familie de spanioli. Program l-v, 8-10 ore/ zi, salariu negociabil (1.500-2.000L), zona Dristor. Atributii menaj, supraveghere copil 1 an. Famileto, comision 20% din primul salariu, 2.000 L; (0724.617.662 office@famileto.ro soana serioasa, cu experienta, pentru ingrijire copii, program 8 ore sau intern. Agentie fara comision, 1.800- 2.500 Lei; (0726.637.102

431. Bona gemeni, Sos. Giurgiului, copii 7 luni, program 10 ore, cu experienta. 2.200 L; (0771.223.860 432. Bona in Pipera, recrutam bona cu

experienta, pentru familii deosebite din zona Pipera. Program de lucru: 8-10 ore/zi de Luni pana Vineri. Salariul lunar: 25003000 Lei. Programari interviu telefonic sau trimite CV; 3.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 433. Bona interna cu minima experienta urgent pentru nou nascut zona Baneasa, doua weekend-uri libere pe luna 2.700 L; (0729.007.828 stoica.officeconsulting@gmail.com 434. Bona interna fetita 1 an, cu experien-

ta, varsta 40-60 ani, blanda, cu rabdare, curata si responsabila. Locuim la casa cu gradina in zona Berceni, fetita are nevoie de supraveghere non stop, atentie, joaca, (0773.828.945 alisaratiu@yahoo.com

465. Brutarie, patiserie angajam brutar si

patiser oferim conditii deosebite, salariu si bonusuri motivante, mediu si colectiv extraordinar. Sector 1.Program lucru flexibil. (0768.532.104

466. BUCATAR / ajutor bucatar la Beca's

Kitchen. Cautam persoana energica, sociabila, proactiva, punctuala, cu dorinta de a invata si a-si imbunatati cat mai repede aptitudinile, ordonata.Posibilitate cresteri salariale la fiecare 6 luni + bonus. (0722.308.960 beca.andreea@gmail.com 467.

Bucatar angajam;

(0722.237.000/

0726.608.534

468. Bucatar autoservire cu specific tradi-

tional, zona Dacia, angajeaza bucatar. Salariu atractiv; (0766.445.843

469. Bucatar Camin de batrani din sec-

torul 1 (Bucurestii Noi) angajeaza bucatar/bucatareasa; (0722.306.974

470. Bucatar cu calificare si experienta si

personal necalificat la vase si curatenie; (0729.977.250

471. Bucatar cu experienta angajeaza Mister Kebab, locatie zona Aviatiei, Baneasa. Salariu 2500 lei bonusuri, prime, masa asigurata. 2.500 L; (0721.303.303/ 0744.648.379 472. Bucatar cu experienta in preparate

chinezesti si internationale pentru restaurant din sectorul 3. Salariu 2.500-3.000 Ron; (0724.370.496 473. Bucatar full time pentru restaurant

cu specific latino. Program flexibil echipa tanara. salariu motivant. Nu cerem mare experienta de lucru, vrem persoane care sa doreasca sa invete lucruri noi. (0722.537.018 contact@bluemargarita.ro

476. Bucatar pentru complex Turistic 4 stele Brasov. Salariul atractiv, bonusuri in functie de performanta. Relatii la tel., CV la mail, (0741.115.666 ionel.baxy@yahoo.com 477. Bucatar pentru pub situat in sect. 2

pe cald. Cerinte- experienta minim 2 ani, seriozitate. Se ofera program de lucru 2 zile cu 2, 12-22. 2.500 L; (0799.992.288 saghin@gmail.com

478. Bucatar pentru restaurant Horoscop, Unirii, bucatarie romaneasca, internationala.Cei interesati sunt rugati sa ne contacteze telefonic la numarul: (0786.223.663

455. Bonita Pizza angajam pizzari, ajutor

479. Bucatar pentru restaurant Le Boutique, Food Concept Store, cu experienta in bucataria internationala. Program 2 zile/2 zile, pachet salarial avantajos, transport seara si mediu profesional si tanar. (0722.538.274 comenzi@leboutiquefood.ro

pizzari, ospatari, femeie la vase. Salariu si program avantajos; (0743.557.524 Popaaalina55@gmail.com

ta, instalatii tehnico sanitare, nu ezitati sa ma contactati, (0765.877.249/ 0765.877.249 edidesigninvest@gmail.com

gram de zi. 40 ore/ saptamana. Salariu brut brutareasa cu experienta: 2.100 lei, carte de munca pe toata suma. Bonusuri si prime. Mediu de lucru placut, siguranta locului de munca, (0755.224.549

454. Bone si menajere, cu/ fara experien-

ta, in regim intern/ extern, agentie recruteaza persoane serioase, se ofera salarii atractive. Relatii la telefon (0784.659.190

385. Baieti muncitori cu si fara experien-

464. Brutareasa cu/ fara experienta Pro-

475. Bucatar la rece cu experienta catering vegan. Program de lucru de luni-vineri 06-15,30. Salariu discutabil Zona Hala Traian; (0759.035.301 breky2680@yahoo.com

369. Asistenti medicali pentru camine de

370. Asistenti medicali, Scoala Postliceala Studis, autorizata Ministerul Educatiei, inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la specializarile: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical balneofiziokinetoterapeut si recuperare. Diplome eliberate de Ministerul Educatiei, avantaje: numar de locuri cu si fara txa, taxa in rate, burse de merit si sociale, se pot inscrie absolventii cu sau fara bacalaureat, Bucuresti, Str. Caderea Bastiliei nr. 58, sector 1. Site: www.scoalastudis.ro; (0756.876.091

Brutaria cu maia "Paine si Vin", program 5 cu 2, ore 7:00-15:00, salariu atractiv, bonuri de masa, carte de munca reala, lucru cu maia salbatica, paine artizanala. (0726.748.978 hristu.valentin@gmail.com

452. Bona, Sector 1. Caut bona, pentru

copil in varsta de 2 ani. Persoana activa, blanda, implicata, responsabila. Program 8-18, zona Cismigiu.Indatoriri: tot ce tine de copil, mancare si menaj usor. 1.700 L; (0743.042.014 Mariacorina.scurtu@yahoo.com

batrani din Voluntari si Mogosoaia, Ilfov cu contract de munca nedeterminat, program 12/24, o masa pe zi, transport decontat, salariu atractiv. (0788.140.866

463. Brutar si ajutor brutar la Paine si Vin.

474. Bucatar hai sa lucram impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon 0731322472 sau scrie-ne la adresa de email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

368. Asistente stomatologie Clinica Den-

tara Art Implant, angajeaza asistente medicale (program de 6 si 8 ore). Oferim conditii de munca superioare, contract de munca si un salariu foarte avantajos, (0722.363.120 Artimplant.ro@gmail.com

462. Brutar cu experienta pentru brutarie artizanala, in zona Foisorul de Foc/ Pache Protopopescu. Program: 9 ore/ zi (cu 1 ora pauza). Sambata program scurt. Duminica liber. Salariu: 2.500 Lei net si bonusuri (0752.852.984

451. Bona, Otopeni, 8 ore, o doamna care

sa ajute cu cresterea unei fetite de 8 luni; program 8 ore, de luni-vineri, salariul 2000 de lei. Daca doriti program intern, exista posibilitatea de cazare, salariul 2500 lei. 2.500 L; (0720.689.454/ 0747.614.370

367. Asistente medicale pentru clinica dentara din Drumul Taberei, sector 6, cu sau fara experienta, absolvente de scoala postliceala sanitara. (0723.615.972 filimonaurora@gmail.com

371. Asoc. de proprietari bnl. 4A sc. 2 din bd. Unirii nr. 17 Bucuresti angajeaza portar, pensionar la limita varsta, cu un salariu net de 500 L; (0722.588.110

360. Asistenta medicala gradinita/ scoala privata program 8 ore, salariu fix, zona Piata Domenii. Cerinte: absolventa de studii postliceale sau superioare; Autorizatie de libera practica/ Certificat de Membru OAMMR. Cunostinte medicale solide. (0729.743.382 office@littlegenius.ro

livrator cu auto propiu pentru livrari la domiciliu program 2/2, salariu, benzina decontata seara. (0765.941.967

399. Barman si ospatar The Harp Pub si Bakery angajeaza ospatar si barman, programul 1 zi cu 1 zi, conditii de munca avantajoase; (0752.177.431 office@theharp.ro

420. Bijutier ceasornica angajez sau colaborez zona Eroii Revolutiei, CV+foto; (0722.213.243 orzainvest@gmail.com

366. Asistente medicale -Scoala Postliceala FEG Bucuresti, face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala europeana acreditata MECS Ordin nr. 3985/13.05.2008. Diplomele sunt recunoscute national si international. Adrese Bucuresti: str. Walter Maracineanu nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A, sect. 1, tel.: 021.311.10.54/ 0788.424.314 si Str. Badea Cartan nr. 6, sector 2, tel.: 031.405.27.30. Site: www.scoalafeg.ro;

gradinita privata. Cautam persoana iubitoare de copii, rabdatoare, calma, responsabila pentru a asigura ingrijirea medicala a copiilor. (0724.203.393/ 0726.152.551 office@gcm.ro

scoala privata sector 1, zona Domenii. Program 6 ore, de luni pana vineri, salariu fix, carte de munca. Relatii la tel: (0729.743.382 office@littlegenius.ro

381. Baba Novacco angajeaza sofer,

398. Barman cu experienta, Boulevard Cafe, situat pe B-dul Gheorghe Sincai nr. 9A, zona Tineretului,angajeaza personal pentru postul de barman. Salariu + comision din vanzare, program in ture. Cerem si oferim seriozitate; 1.300 L; (0735.155.357 cafeblv@gmail.com

456. Bordurari - pavatori, cu experienta, pentru lucrari in Bucuresti. Se asigura cazare si continuitate pe perioada de iarna. Angajarea se face in conditiile legii; (0756.336.468 office@cosim.ro 457. Brasov - spalator auto, Dealer auto

din Brasov angajeaza spalator auto cu norma intreaga. Pachet salarial: salariu fix peste medie, tichete de masa, asigurare medicala privata. Detalii la telefon; (0722.670.306 458. Brodeza, pentru cusut manual cu acul broderie cu margele in atelier de creatie, salariu atractiv, mediu de lucru placut, contract munca, program l-v, 8h cu pauza masa, zona Piata Victoriei, Aviatorilor, (0723.551.771 office@cristallini.com www.cristallini.com 459. Brutar angajam brutar cu experien-

ta. Sediul firmei este in zona Piata Victoriei. Program 8 ore/zi. Salariul este de 1.700 lei salariu fix si bonuri de masa; 2.000 L; (0729.699.825

460. Brutar cu experienta sau fara pentru

o brutarie artizanala din zona Piata Victoriei. Program 8 ore/zi, 2 zile libere. Salariu 1700 si tichete 300 lei. Pentru interviuri: 1.700 L; (0729.699.825 461. Brutar cu experienta, salariu

2800 lei. Relatii la telefon (0754.651.477

480. Bucatar pentru restaurantul The Roof din 13 Septembrie. Program de lucru 2 cu 2. Detalii la telefon. (0725.862.035 481. Bucatar pentru salon de evenimente

sector 2, si ajutor bucatar pentru evenimente. (0728.441.983

482. Bucatar Restaurantul Aria Gourmet

Burger, zona Universitate, angajeaza bucatar. Program 2/2, ctr. munca, salariu, tips; (0751.242.660 office@ariaburger.ro www.ariaburger.ro 483. Bucatar Restro-Bar Klandestin doreste sa-si mareasca echipa cautand oameni profesionisti cu exerienta in domeniu. Conditii bune de munca, salariu atractiv, beneficii suplimentare, posibilitate de promovare; (0723.522.933 beatrice_mansour@yahoo.com 484. Bucatar Scala Food angajeaza bucatar (femeie), experienta min. 3 ani, program 07-17, de L-V, weekend liber. Se asigura contract si carte de munca. Salariu net 3000 lei. Relatii la nr., 3.000 L; (0767.682.602 evolution_1960@yahoo.com 485. Bucatar si ajutor bucatar cu experienta - impinfe tava, zona Stefan cel Mare; (0768.053.009

435. Bona interna zona Pipera pentru familie cu doi copii. Program luni-vineri, salariu 1.800 lei. 1.800 L; (0726.726.095 436. Bona interna, copil 13 ani, toate week end urile libere, cu experienta si recomandari; 2.000 L; (0724.047.365 437. Bona Militari pentru 2 copii, luat de la

scoala si supravegheat pana la 18.30, (0766.610.487

438. Bona Mosilor, program 9 ore/zi, doar

copil, 2 luni, cu experienta si recomandari; 2.000 L; (0771.765.563

439. Bona pentru fetita, Otopeni Cautam o

bona-ajutor mamica pentru o fetita de 9 luni. Program este de 10h/ zi, l-v. Locatia este langa primaria Otopeni. Acces usor de la statiile Piata Unirii, Universitate, Romana, Victoriei, Aviatiei, 2.000 L; (0721.129.288/ 0738.553.001

440. Bona Pipera, program 9 ore/zi la un

bebelus de 2 luni, doar copil, fara menaj, 1.800 L; (0771.223.860

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


12

25 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 525. Bucatar, casier, femeie la vase, sofer, baiat la narghilea, pentru restaurant cu specific arabesc (vis a vis de Arena Nationala), (0766.262.666 526. Bucatar, restaurant "La mami acas?" din Popesti-Leordeni angajaza bucatar, ajutor bucatar, femeie de serviciu, rugam mult? seriozitate, oferim condi?ii avantajoase de munca; (0723.538.729/ 0765.851.559 Andrei_fer2008@yahoo.com 527. Bucatar, restaurant italian Bd. Sis-

esti 269, sector 1, angajeaza bucatar cu experienta. Pentru detalii; 3.000 L; (0724.053.013

528. Bucatar, restaurant Stradivari's din Bd Basarabiei, vis-a-vis de Arena Nationala, angajeaza urgent bucatar / bucatareasa; 3.000 L; (0724.111.473 alina.ripanu@gmail.com 529. Bucatar, restaurant zona 13 sep-

tembrie angajeaza bucatar pentru linie si catering. Program luni-vineri; (0735.005.002 bogdan.sturzea@papaway.ro 486. Bucatar - patiser/ cofetar, bistro de lux in Dorobanti angajeaza urgent bucatar - patiser / cofetar cu experienta. Conditii ff bune de munca, salariu pe CM, comision vanzari! Se lucreaza 1zi/ 1zi libera, program 10 - 22; 2.500 L; (0744.301.276 487. Bucatar - program de noapte Firma

de catering cu specific romanesc, cautam bucatar pentru program de noapte. 5 nopti/ saptamana. Sector 3. (0724.285.766 488. Bucatar / ajutor de bucatar, Yellow.

Menu, firma de catering strada Oltetului 1113, angajeaza bucatar si ajutor de bucatar. Program luni- vineri, 8-17, contract de munca 8 ore, salariu atractiv; (0757.061.061 madalin@yellow.menu www.yellow.menu 489. Bucatar bucatarie romaneasca, piz-

zar, femeie vase, salatiera, ospatari, aj. osptari pt. restaurant. Decontare transport. Tel. dupa ora 10,00; (0731.333.414 490. Bucatar cald, grill, tigai Hai sa lucram impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de email resurse.umane@stadio.ro (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 491. Bucatar calificat cu experien-

ta, ajutor bucatar, ajutor ospatar angajeaza Taverna La Calinescu Tineretului; (0788.472.725 492. Bucatar calificat si ajutor bucatar pentru gradinita privata sector 1, cautam persoane dedicate, (0748.288.899 contact@gradinitaluimatei.ro 493. Bucatar cu experienta ajutor

bucatar, casier, picol, spalator-vase, salariu peste media pietei,urmand a creste in functie de dvs. Program luni-vineri 08:0017:00. Sarbatori legale liber. Firma catering. Rugam seriozitate (0741.541.460 marco.pavel@essgroup.ro 494. Bucatar desert smart-casual te

asteptam in echipa SHC. Fii si tu Smart Casual. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 495. Bucatar desert, hai sa lucram impre-

una in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de email. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 496. Bucatar deserturi fara experienta in cadrul unui cunoscut hotel din Bucuresti.Program: 5 zile/2 libere.Necesita diploma de bucatar. 1.800 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 497. Bucatar grill pentru un restaurant de lux din capitala, situat in zona Aviatiei.Program de lucru: 2 zile cu 2 zile libere. Detalii la telefon, 3.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 498. Bucatar pentru fastfood cu bucatarie

romaneasca, locatia se afla in zona Piata Victoriei si se numeste Sorriso, str. Dr. Iacob Felix, nr. 59, sect. 1, Bucuresti, (0722.213.874 valimih_a@yahoo.com 499. Bucatar pentru restaurant cu servire

rapida, contract de munca, program de lucru in ture: 08:00-16:00, 16:00-24:30, salariu 2000 lei net, bonuri de masa, spor de weekend, decont transport. 2.200 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 500. Bucatar pt preparare meniuri Fast

Food angajam bucatar cu experienta pentru unitate fast food pentru prepararea si montarea meniurilor. Cerinte: experienta in preparate la gratar. (0762.570.925 501. Bucatar restaurant de sushi, pt.

restaurant Chico Chillout cu specific japonez si european. (0733.324.426 chilloutchico@gmail.com 502. Bucatar salate Hai sa lucram impre-

una in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de email resurse.umane@stadio.ro (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 503. Bucatar salate, pentru un important

restaurant din Bucuresti. Locatie: Aviatiei, sector 1. Program: 2 zile lucrate cu 2 libere. Cerinte: experienta anterioara, calificare de bucatar. 2.200 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 504. Bucatar sau ajutor bucatar, doamne pt. bucatarie romaneasca, carte de munca, salariu atractiv, program flexibil, pentru un bistro/ fast food/ linie calda; 2.000 L; (0722.294.330/ 0723.928.869

505. Bucatar sectia rece restaurant Bite Angajam colegi in bucatarie. Avem nevoie de doi oameni curajosi si pasionati pentru postul de bucatar sectia rece. Oferim stabilitate, transport seara, salariu motivant si bonusare în functie de volum; (0723.169.862 mirela.oanaivascu@gmail.com

530. Bucatar, restaurantul Cetatea Berar-

ilor, situat in sectorul 3, in apropierea statiei de metrou N. Grigorescu. Pentru detalii va rugam sunati la tel., (0723.383.637

549. Bucatar, ospatar si femeie ser-

viciu. Cafenea - Restaurant - Zona Titan , Sector.3, Bucuresti.Angajam Bucatar, Ospatar si femeie serviciu cu experienta.Relatii la telefon; (0731.137.776/ 0722.221.270 stanici@titannet.ro 550. Bucatar, ospatar, picol, ajutor bucatar. Restaurantul este localizat in Mogosoaia Ilfov. (0724.291.922 state.nicu@google.mail.com 551. Bucatar, patiser, cofetar, vanzator fast-food, pentru bucatar calificat oferim contract de munca si salariu de 4.000 Lei/ luna. Pentru vanzator fast-food - 1600 Lei/ luna. (12h cu 24h) Pentru cofetar 3.000 Lei/ luna. Pentru patiser 2.500 Lei/ luna. 4.000 L; (0724.725.048 zvanciuc.matei@yahoo.com 552. Bucatar. Angajam bucatar cu expe-

rienta pentru locatie nou deschisa in apropierea Bucurestiului, oferim conditii deosebite, pentru detalii va rog sunati la nr. tel: (0722.391.073 553. Bucatar. Pensiune turistica situata in

jud. Brasov, angajeaza bucatar, salariu atractiv, carte de munca; (0762.910.850/ 0762.910.850 padinaursului@yahoo.com

531. Bucatar, scoala angajeaza bucatar 021.315.65.43, gradinita angajeaza femeie curatenie sector 6; (021.410.69.84/ 0756.059.830

554. Bucatar. Restaurant Navaro by Green City angajeaza bucatar, 3.000 L; (0770.672.150 adriansubasu@gmail.com

angajeaza bucatar sectia rece, ajutor bucatar sectia Rece, salariu carte de munca + bonuri de masa+decont taxi, experienta constituie un avantaj, echipa tanara, urgent, centru Bucuresti

532. Bucatar, aj. bucatar, Restaurant sector 3 angajeaza bucatari, aj. bucatari cu experienta in bucataria internationala si romaneasca; (0744.494.099 fivacom@yahoo.com

555. Bucatar. Restaurant zona Sebast-

507. Bucatar sef Sebastian 19

533. Bucatar, ajutor bucatar Bistro situat in Piata Victoriei angajeaza bucatar, ajutor bucatar pentru tura de noapte, (0769.775.216 Just_zissu@yahoo.com

506. Bucatar sectia rece, Paine si Vin

angajam bucatar sef. (0769.250.897

508. Bucatar sef tura, hai sa lucram impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numarul de telefon. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 509. Bucatar sef, bucatar, ajutor de bucatar cu experienta pt. restaurant cu specific romanesc in zona Magurele, Ilfov, seara asiguram transport. Pentru mai multe detalii la nr. de telefon; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro www.la-crama.ro 510. Bucatar si ajutor bucatar la program

de 8 ore sau part-time (4 ore). Detalii la: (0744.831.505 511. Bucatar si ajutor bucatar, pentru

restaurant italian, zona Inter, Universitate, minim 2 ani experienta. (0735.327.902 osteriazucca@gmail.com

534. Bucatar, ajutor bucatar cu experien-

ta, pentru salate si deserturi, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029

535. Bucatar, ajutor bucatar, bucatar, ajutor bucatar angajam la firma de catering in zona Giulesti, salariu incepand de la 1800 , experienta, program flexibil, avansare, CV la email info@frenchbakery.ro 1.800 L; (0725.328.292 info@frenchbakery.ro 536. Bucatar, ajutor bucatar, cautam bucatari si ajutori bucatari pentru restaurant cu specific international situat in Otopeni. Se asigura transport la plecare si contract de munca. 10 L; (0764.842.717/ 0767.282.820 alina@laiancu.ro

ian, angajeaza bucatari, ajutor bucatar, femei vase. Salariu atractiv, (0722.290.230 laurelsanda1@yahoo.com 556. Bucatar. Restaurant, piata Doroban-

ti, angajeaza bucatar si ospatar; (0728.944.398 557. Bucatar. Restaurantul in sectorul 2 angajeaza bucatar cu experienta si ajutor bucatar, salariu motivant; (0760.366.384/ 0723.591.840 558. Bucatar/ajutor bucatar, restaurant

cu specific italian, situat în sectorul 1, angajeaz? buc?tar ?i ajutor buc?tar. Program lejer (doua cu doua) transport asigurat, salariu foarte atractiv+tips. Rugam ?i oferim seriozitate; (0761.753.205 Nordcatering@gmail.com 559. Bucatareasa cu specializare in domeniu, specific romanesc, pizza, evenimente, evenimente, sector 5, contract de munca; salariu de baza 2000 lei + tips evenimente, se depaseste 3000 lei. (0762.295.524

571. Bucatareasa, firma catering din sector 3, Timpuri Noi, pentru bucatarie calda si gratare. Aspect curat, ingrijita, cu energie si experianta. Program de L-V, 715. Seriozitatea e cea mai importanta 2.000 L; (0723.386.901 micusan.b@gmail.com 572. Bucatareasa, o doamna foarte curata pt. a gati mancare sanatoasa, fara grasimi, doresc sa fie nefumatoare, minim 45 de ani, zona Herastrau, salariul este de 2000 de lei. 2.000 L; (0762.838.508 573. Bucatareasa, persoana care sa gateasca pentru o gradinita privata in zona Herastrau, sa puna masa si sa asigure igiena in bucatarie.Program 8:00-16:00. 1.600 L; (0752.012.335 alexamaria.damian@yahoo.com 574. Bucatareasa, ajutor de bucatar pentru restaurantul Casa Condor, zona Militari, Piata Veteranilor, program o zi cu una libera, tips zilnic, carte de munca, salariu atractiv; (0766.376.385/ 0740.699.241 manager@casacondor.ro www.casacondor.ro 575. Bucatareasa, bucatar la bar/restaurant din baza sportiva ecvestra Tancabesti. Detalii la telefon: (0722.250.287

Bucatareasa. Se doreste rapid o bucatareasa cu experienta, pentru zona Baneasa. Salariu foarte atractiv 2.500 Lei/luna; (0726.890.498/ 021.725.01.13

576.

577. Bucatareasa/ bucatar pentru

596. Bucatari, ajutori bucatari si casieri pentru fast food cu mancare romaneasca in Militari Shopping Center (Auchan Militari). Bucatarii necesita experienta. Salariu 2000-3000 Lei (0755.050.280

579. Bucatari pentru bistro D20 situat pe Calea Dorobantilor, zona p-ta. Romana, cu minim 3 ani experienta. Program 1 cu 1 zi. (7:30 - 22:30)Detalii la telefon. 2.000 L; (0722.680.689 580. BUCATARI pentru hotelul Sheraton

Bucuresti. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata. (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com

598. Bucatari, femeie vase. Restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, angajeaza bucatari, ajutor bucatar ospatari, picoli, femeie serviciu, vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro

600. Bucatari, ospatari, barmani. Restaurant Bucuresti sector 4, angajeaza bucatari, ospatari, barmani, pizzari, femeie de serviciu; (0767.639.889 601. Bucatari, pizzari cu experienta, cu

Matrioska angajeaza bucatar si ajutor de bucatar. Oferim salariu corect, ocazia de a lucra cu un bucatar sef experimentat, atmosfera de lucru placuta si cerem seriozitate si implicare, (0722.616.553 office@bistromatrioska.ro de catering cu specific romanesc, cautam bucatar si ajutor de bucatar. Sector 3; (0724.285.766

560. Bucatareasa numai cu experi-

lucram impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

enta pentru restaurant autoservire, program 6.30 - 16.00 luni - vineri, salariu 2.500 - 3.000 lei + carte de munca 8 ore; (0724.546.677

538. Bucatar, ajutor bucatar, Madame Pogany angajeaza persoana serioasa, dinamica, aspect placut, sociabila. Salariu atractiv, masa, tips, transport asigurat; (0767.281.108 alex@madamepogany.ro

561. Bucatareasa pentru terasa- restau-

539. Bucatar, ajutor bucatar, pentru restaurant/tratorie, cu experienta, locatie in zona Obor, mai multe detalii la telefon. (0723.503.171/ 0761.261.781 stefan_jercau@yahoo.com 540. Bucatar, ajutor bucatar, ajutor

ospatar, barman, angajam pentru restaurant cu specific italienesc, zona Titan, langa Parc Ior; (0799.185.547 541. Bucatar, ajutor bucatar, preparator mici Angajam preparator carmangerie, bucatar si ajutor de bucatar. Cautam persoane dinamice, serioase. Oferim seriozitate; (0762.682.344/ 0765.203.386 542. Bucatar, ajutor bucatar, sofer livra-

tor. Wise Box cea mai noua companie intrata pe piata din Romania in domeniul restaurantelor cu livrare la domiciliu/office, angajeaza personal: operativ: bucatar, ajutor bucatar, sofer livrator. Suntem o echipa tanara de profesionisti intr-o comapnie mare in crestere. Asteptam CV-ul dvs. la adresa de e-mail. Relatii la telefon, site: www.wbox.ro (0799.831.111 cariere@wisebox.ro; emilia.musat@wisebox.ro 543. Bucatar, ajutor de bucatar pentru cantina autoservire zona Colentina, Fundeni. Relatii la telefon de luni pana vineri intre orele 10 -17. (0785.660.612 544. Bucatar, ajutor de bucatar cantina Pipera cu program in 3 ture prin rotatie: 06:00-14:30; 10:30-19:00; 22:00-06:30. Contract perioada nedet., salariu fix, spor de noapte, tichete, masa asigurata; (0786.552.982 545. Bucatar, ajutor de bucatar, femeie la

vase, oferim contract de munca pe perioada nedeterminata, bonuri de masa. Programul este flexibil. Restaurantul se afla in zona Titan; (0734.207.029 546. Bucatar, ajutor la bucatarie, ajutor

pizzar, angajeaza restaurant italian; (0763.400.965

547. BUCATAR, BUCATAREASA, AJUTOR BUCATAR, AJUTOR BUCATAREASA, LUCRATOR BUCATARIE, LUCRATOR DEPOZIT 8 ORE, 5 ZILE/ 2 ZILE LIBERE, SALARIU ATRACTIV, CARTE DE MUNCA, BONURI DE MASA, PRIME, OFERIM TRANSPORT. CALEA VICTORIEI - PLATINUM CASINO; (0726.141.233 548. Bucatar, lucrator comercial, autoservire linie, femeie serviciu, sunati 10.00 - 16.00; (0769.241.385

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

581. Bucatari pentru restaurant Ivan's, si

ajutori de bucatari cu domiciliul in sector 2 sau 3. Oferim seriozitate, contract de munca, transport, tips, etc. (0724.157.470 george81m@yahh.com 582. Bucatari pentru restaurantul La

627. Calificati si necalificati angajam fab-

rica de tamplarie PVC Mihailesti Giurgiu; (0786.182.700

628. Camerista angajam pentru hotel in

Bucuresti ,conditii deosebite, salariu motivant. (0756.200.044 hotel zona Unirii; (0756.031.076 fdm@international-bucharest.ro

Building manager pentru administrare cladiri birouri (inginer constructii/ instalatii sanitare), posesor permis auto, Bucuresti (0733.733.178/ 021.326.79.79

conditii deosebite. Salariu net 1500 lei si bonuri de masa.CV la mail.Tel: (0726.937.717 office@bucuraccommodation.ro

584. Bucatari cu experienta, ajutor bucatar, femeie de serviciu, programul o zi cu o zi, salarii plus bonusuri avantajoase. Locatia se afla in sector 6. Pentru mai multe detalii tel. (0737.227.564 Barlogul.lupilor@yahoo.com

611. Buldoexcavatorist cu permis auto

564. Bucatareasa pensiune la munte, angajam bucatareasa- preparare meniu a la carte (cald, rece, desert) si pachete, prep.rom de baza. Acceptam si o familie/pers.cu mai putina experienta, dispusa sa invete. Oferim cazare. Doar pe term. lung; (0723.345.644/ 0749.300.500

585. Bucatari grill Oro Toro by Osho angajeaza bucatari grill cu experienta in restaurant tip fast-food in locatiile din Bucuresti (Mall-uri). Salariu motivant acordat in functie de experienta si alte beneficii; (0759.040.383 orotoro_resurse@yahoo.com www.orotoro.ro

612. C.M.I. Stomatologie, sector 6, anga-

565. Bucatareasa pentru Boutique Hotel

586. Bucatari si ajutori bucatarie pentru

563. Bucatareasa calificata pentru after school zona Ghencea, pentru detalii suplimentare va rugam sa ne contactati la tel. (0731.313.101 stancorina74@yahoo.com

626. Calificati montaj mobilier, angajam urgent barbati calificati pentru montare si demontare mobila. Salariu net: 2000-3000 Ron. Program: 8 ore. Zona: Sector 1. Detalii la telefon; 2.500 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com

631. CAMERISTA hotel sector 6, cu sau fara experienta pt. hotel sector 6. Program 8-16. Cerinte: seriozitate, punctualitate, Bd. Timisoara 46. Interviu luni-vineri 10-14. 1.300 L; (031.425.41.55/ 021.444.11.83 rezervari@cityhotelbucuresti.ro

610. Buldoexcavatorist firma de con-

(0721.512.236

623. Calcatoreasa, curatatorie, zona Costin Georgian Morarilor, personal cu experienta (chimic/masa calcat/calandru). Program 7 ore/zi, 2 sambete libere, duminica liber. (0722.537.203 dumitru.sotir@yahoo.com

sonal. Buchetino este un boutique de lux cu un design unic ce realizeaza creatii deosebite. Aranjamentele pline de imaginatie sunt realizate de specialisti calificati. Desemenea lucram la cererea clentilor. 1.200 L; (0768.348.548 contact@buchetino.com

583. Bucatari si ajutor bucatar;

Lujerului. Rustic, lant de autoserviri cu mancare romaneasca angajeaza bucatareasa (bucatar) cu experienta in Cora Lujerului. Salariu 2400 si bonusuri zilnice mari, program zilnic 8-17 cu duminica liber. 2.400 L; (0722.430.708

622. Calcatoreasa, calcat interfazic si final pentru atelier confectii de dama. program 8-16:30 cu 30 min pauza de masa, contract de munca, salariu + bonuri de masa. Pentru detalii sunati la nr: (0748.219.724 andreea@dhanna.shop

630. Camerista Hotel Minerva. Oferim seriozitate, conditii de munca deosebite, salariu, bonuri de masa, ore suplimentare, sporuri, program 8:00 - 16:00 - 2 zile pe saptamana libere (0726.103.427 hr@minerva.ro

609. Buldoexcavatorist cu expeirenta New Holland pentru firma constructii Bucuresti. Salariu de inceput 2.100 lei net. Se asigura cazare gratuit, 2.100 L; (0722.284.776

562. Bucatareasa (bucatar) in Cora

621. Calcatoreasa, angajam doamna pentru calcat, in zona Crangasi, oferim salariu motivant, decont transport, bonuri de masa. Suntem in cautarea unei persoane cu sau fara experienta, 20-50 ani, serioasa; (0748.407.608

606. Buchetino angajeaza personal. Daca vrei sa inveti o meserie de viitor si sa ai un loc de munca, alatura-te echipei noastre si vino in atelierele Buchetino, 1 L; (0721.401.401 surub28@yahoo.com

Mama Universitate, cu un minim de 6 luni experienta pe un post similar. Ne dorim in echipa persoane serioase, implicate si dornice sa invete si sa impartaseasca din experienta; (0723.146.146 cristi.nicolae@lamama.ro

rant in zona Fizicienilor; (0723.326.713

620. Calcatoreasa haine, curatatorie haine angajeaza calcatoreasa haine cu experienta, program 7 ore L-V, plus 2 Sambete, contract de munca, zona centrala, Parcul Tineretului - Blvd. Dimitrie Cantemir. Salariu net 1.700 lei, 1.700 L; (0764.348.105

629. Camerista cu sau fara experienta,

608. 537. Bucatar, ajutor bucatar, hai sa

619. Calcatoreasa curatatorie de haine, program de 7 ore in ture, doar cu experienta, zona parc IOR; (0725.786.867

angajeaza bucatar, ajutor bucatar si bucatar pentru bucataria rece, (0721.100.000 office@berestroika.com

607. Buchetino isi mareste echipa, per-

519. Bucatar si ajutor de bucatar. Firma

618. Calcatoreasa sacouri, camasi, pantaloni, salariu de la 1.700 ron. Park Lake (zona IOR), (0724.338.507

625. Calificati in constructii, oameni seriosi si responsabili. Contract de munca, plata saptamanal fara exceptie. 150lei/zi. Pentru provincie se asigura cazare. 150 L; (0762.444.673

605. Bucatari. Restaurant zona Unirii

518. Bucatar si ajutor de bucatar. Bistro

617. Calcatoreasa in cadrul unei firme de perdele, in zona Piata Romana, mediu de lucru placut si curat, program de 8 ore, cerinte: responsabila, serioasa; (0744.656.640

602. Bucatari, spalator vase Cautam sa ne marim echipa si avem nevoie de bucatari si lucratori de bucatarie cu experienta sau fara experienta. Oferim un mediu de lucru placut, colectiv tanar, bonusuri in functie de performanta, (0722.545.024 contact@dancinglobster.ro

604. Bucatari. Restaurant zona Diham angajeaza bucatari la cald si bucatari la rece, oferim conditii bune de munca , carte de munca, tips, transport acasa, mai multe detalii la interviu; (0763.341.717

517. Bucatar si ajutor de bucatar zona Obor Hashtag Pub angajeaza personal pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 32, zona Obor: bucatar si ajutor. Program de lucru 2 zile cu 2, salariu atractiv si bonusuri in functie de realizari, tips; (0724.803.412 office@hashtagpub.ro

dru si fier de calcat), pentru spalatorie haine in sector 4. Program de lucru o zi da (12 ore), o zi nu; (0726.869.891 office@sifonot.ro

624. Calificat si necalificat angajam in constructii, pret 10 ron/ ora si 15 ron/ ora; (0734.323.717

ciali pentru SC Art Petrol Service SRL, retea de statii de distributie carburant (Peco). Posturile vacante: Bucuresti, Alexandria, Slobozia. 1.622 L; (021.230.55.11/ 0733.310.024 office@artpetrol.ro

pachet salarial atractiv peste medie, bonuri de masa, posibilitate de promovare. Afi Cotroceni; (0787.709.154 vivofoodbar@gmail.com www.vivofoodbar.com

616. Calcatoreasa cu experienta (calan-

salarii motivante; 2.500 L; (0747.010.261

603. Bucatari, vanzatori, lucratori comer-

516. Bucatar si ajutor de bucatar se ofera

zona Aviatorilor; (0720.492.207

sonal pentru curatenie. Restaurant nou. Zona Dorobanti; (0766.210.866 officenicolai@gmail.com

tor ospatar, ajutor bucatari, lucratori vase; (0774.508.071/ 021.330.03.76

515. Bucatar si ajutor de bucatar Ribs Bar&Grill isi mareste echipa. Iti oferim un mediu de lucru profesionist, oportunitatea reala de evolutie in cariera, alaturi de un pachet salarial atractiv. (0766.692.196 bogdanm.popescu@yahoo.com

524. Bucatar, ajutor bucatar, restaurant

597. Bucatari, casier, delivery boy si per-

599. Bucatari, ospatari (fete/ baieti), aju-

514. Bucatar si ajutor de bucatar pentru firma catering, gradinite, ture de noapte si zi (0765.489.624 vlad@delarte.ro

523. Bucatar, ajutor bucatar, fata la vanzare pentru autoservire in sector 1; (0724.508.592

595. Bucatari, ajutori bucatari pentru

578. Bucatarese catering angajam urgent, zona Baneasa, ajutor de bucatar restaurant zona Muzeul Satului. Ospatar/ita restaurant zona Muzeul Satului (0766.485.751 paul_constantin2001@yahoo.com

513. Bucatar si ajutor bucatar, restaurant situat in sect 6, angajeaza bucatar pe cald si ajutor bucatar pe rece din sect. 6/5/4, cu experienta in domeniu, capabil sa pregateasca o bucatarie romanesca bine pusa la punct. Program 2/2; (0768.484.287 cosmin_sand_tour@yahoo.com

522. Bucatar, 3 min. metrou Grozavesti, campus studentesc. Conditii avantajoase, bucatarie romaneasca; (0742.181.263/ 0755.013.339

vase, pentru Trattoria Roz Cafe si Roz Cafe Bistro zona MIlitari. Salarii negociabile.Va asteptam in echipa noastra. (0723.504.103 braileanucatalin@yahoo.com restaurant din mall Baneasa, in conditii avantajoase.Program de lucru doua cu doua.Saluriu motivant plus tips zilnic. (0768.494.450

din Centrul Istoric angajeaza bucatar si ajutor de bucatar in conditii avantajoase. Pentru detalii; (0724.491.974

521. Bucatar(easa), ajutor bucatar. Bucatar pentru restaurant zona 13 Septembrie. Daca esti bucatar(easa) sau ajutor bucatar cu experienta, suna acum. Salariu+ bonus+ diverse. (021.411.00.40/ 0723.763.615

594. Bucatari, ajutori bucatar, spalator

pizzerie- restaurant, zona Ghencea, doua zile lucrate, doua libere, 10.00 - 23.00, salariu 2.000 L; (0728.550.550 ionuut@gmail.com

512. Bucatar si ajutor bucatar, restaurant

520. Bucatar Sushi, in cadrul unui cunoscut restaurant Sushi din Bucuresti. Locatie: Calea Dorobanti, sector 1. Program: 40 h/ saptamana. Necesita diploma de bucatar si experienta in domeniu 4.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

593. Bucatari, ajutor bucatari, femeie serviciu, vase restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, angajeaza bucatari, ajutor bucatar, femeie serviciu si vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro

structii angajeaza buldoexcavatorist , norma intreaga. Salariu fix, contract de munca pe perioada nedeterminata; (0764.475.641

minim B. Societate comerciala angajeaza buldoexcavatorist cu experienta si permis in zona Bucuresti.Oferim cazare pentru persoanele din provincie, si alte beneficii. 3.500 L; (0720.292.292 robert.virlan@axatc.ro

jeaza asistenta medicala cu aviz liber practica, program L - V 12.00 - 20.00; (0771.561.148 sc_artcoop_sa@yahoo.co.uk

632. Camerista pentru hotel in Bucuresti,

633. Camerista hotel hotel 4 stele Europa Royale Bucharest angajeaza persoana dinamica, rezistenta la efort, responsabila. Atributii: Curatarea zilnica a camerelor/bailor oaspetilor, holurilor, respectand regulile de igiena (0724.244.148/ 021.319.17.99 manager.bucharest@europaroyale.com 634. Camerista hotel localizat central. Atributii: asigura curatenia si igienizarea spatiilor de cazare si a celor de folosinta comuna. (0737.221.876 ionut.dragomir@andyhotels.ro 635. Camerista hotel, intr-un mediu placut si colectiv agreabil. Programul de lucru este de 5 zile lucratoare cu doua libere. Pachet salarial cu tichete de masa si posibilitatea efectuarii unui curs de calificare, (0736.627.007 phoenixmar@yahoo.com 636. Camerista hotel, persoana cu/fara experienta, dinamica si responsabila. Oferim contract de munca, o masa/zi, salariul 1.500 lei. Program lucru: 8 ore/zi, 8 zile libere/luna. Rel. la tel. Va asteptam in echipa noastra; 1.500 L; (0761.960.309 637. Camerista hotel. Hotel boutique de

companie de catering, cu experienta. Locatia se afla in zona Straulesti. Pentru informatii sunati la nr. Activitatea se extinde si avem nevoie sa ne marim echipa. (0755.050.280 florin@lifebox.ro

613. Cabinet stomatologic angajeaza personal: secretara, asistenta cu sau fara experienta, calificata sau in curs de calificare; (021.313.30.55

4 stele in centrul Bucurestiului angajeaza camerista hotel. Cerinte: experienta, persoana curata, ordonata, constiincioasa. Responsabilitati:curatarea spatiilor de cazare si anexe (0758.094.095

614. Calcator cu experienta pentru atelier confectii de dama, zona Gara de Nord. (021.335.03.19/ 0723.623.087

566. Bucatareasa pentru familie, angajam bucatareasa pentru familie deosebita din Pipera, Jollie Ville. Program: 8 ore/zi de Luni pana Vineri. Transport asigurat.Salariul lunar: 2500-3000 Lei. Programari telefonic sau trimite CV; 2.500 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

587. Bucatari si ajutori de bucatari cu experienta, venit avantajos, rugam seriozitate, (0735.869.001 588. Bucatari si ajutori de bucatari, urgent bucatari (salariul 1.800 lei net + tichete de masa in val. de 100 lei) si ajutori bucatari (salariul 1.500 lei net + tichete de masa in valoare de 100 lei). Detalii la nr. (0744.385.079 intermacedonia98@yahoo.com

615. Calcator, confectioneri fabrica nou infiintata angajam calcator/ confectioneri cu experienta zona Costin Georgian, CM + salariu avantajos (0734.537.564

638. Camerista pentru Boutique hotel DBH Bucuresti Oferim un loc de munca stabil pentru persoane responsabile si motivate. Programul este de 8ore/ zi, asiguram masa si carte de munca. Va asteptam la interviu; (0724.891.819/ 0720.142.164 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro

567. Bucatareasa pentru gradinita sec-

589. Bucatari tineri pt. un concept nou de

DBH Bucuresti. Oferim un loc de munca stabil pentru persoane responsabile si motivate. Programul este de 8ore/zi si asiguram carte de munca. Va asteptam la interviu. Adresa: str. Barbu Vacarescu nr 51, sector 2; (0724.891.819 serban@decebalhotel.ro www.decebalhotel.ro

tor 2, pentru copii. Persoana agreabila, activa, blanda, harnica. Nefumatoare. Necesita experienta in domeniu. (0731.441.100 568. Bucatareasa pentru mic- dejun hotel DBH Bucuresti, experienta minim 6 luni intr-o bucatarie de restaurant sau hotel. Daca esti punctual si doresti un loc de munca stabil, te asteptam la interviu, str Barbu Vacarescu nr.51, sect.2; (0724.891.819/ 0723.515.008 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro 569. Bucatareasa, ajutor bucatar si

femeie la vase pentru cantina zona Bucurestii Noi. (0722.820.667 570. BUCATAREASA, camin privat pen-

tru batrani angajeaza gospodina priceputa la bucatarie. Locatiile sunt in Aviatiei sau Floreasca. Relatii la telefon; (0722.621.462 caminprivat@gmail.com www.caminprivat.ro

gatit, pasta bar, Floreasca, vino sa inveti arta pastelor direct de la creatorul lor, vei gati doar cu ingrediente aduse din Italia. Ai nevoie doar de minim 6 luni experienta intr-o bucatarie. Vino la interviu. (0724.891.819 IONUTSERBAN84@GMAIL.COM 590. Bucatari, ajutori bucatar, spalator vase, ospatari, picoli, hostess, casier angajam pentru Restaurant Romanesc Citygrill. Oferim venituri motivante. (0763.788.371 teodor.ivascu@citygrill.ro

591. Bucatari, SC Wisebox SRL cea mai

noua companie din Romania din domeniul restaurantelor cu livrare la domiciliu/ office angajeaza bucatari si ajutor bucatar. CV la adresa emilia.musat@wisebox.ro 592. Bucatari, aj. bucatari, pentru firma

de catering, zona Fundeni; (0756.121.165

E-mail: redactia@anuntul.ro


25 septembrie 2017

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

13

4

LOCURI DE MUNCÅ 682. Casiera cu sau fara experienta pentru restaurant Speed Pizza din Cora Pantelimon, fire comunicativa si spirit de echipa, program full time in ture, salariu fix si bonuri de masa (0734.989.958 contabilitate@speedpizza.ro 683. Casiera schimb valutar, tura de noapte (20.00-5.00-hotel) cu 6 zile lucratoare si 3 zile libere; (0722.929.264 684. Casiera si lucrator comercial pentru

639. Camerista pentru Hotel Boutique DBH Bucuresti daca esti o persoana dinamica si sociabila te asteptam la interviu. Program 8 h/zi, carte de munca si masa asigurate. Adresa: str. Barbu Vacarescu nr 51 (0724.891.819/ 0730.950.567 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro 640. Camerista si personal curatenie

pentru hotel Cismigiu Bucuresti. Carte de munca si pachet salarial incepand de la 1500 lei cu posibilitatea efectuarii unui curs de calificare.. Cerem si oferim seriozitate. Va multumim, (0736.627.007 phoenixmar@yahoo.com 641. Camerista tura de zi hotel mic, angajam camerista pt tura de zi carte de munca 8 h, 1500 lei. O zi libera; 1.500 L; (0720.313.151 642. Camerista, pensiune, 8 camere,

660. Casier operator, operator call center,

Wise Box cea mai noua companie intrata pe piata din Romania in domeniul restaurantelor cu livrare la domiciliu/office, angajeaza personl office: casier operator, operator call center. Suntem o echipa tanara de profesionisti intr-o companie mare in crestere. Asteptam CV-ul dvs. la adresa de e-mail. Relatii la telefon, site: www.wbox.ro; (0799.831.111 cariere@wisebox.ro; emilia.musat@wisebox.ro 661. Casier si lucrator comercial pentru

supermarket, in sector 6, fara limita de varsta, experienta nu este obligatorie, contract de munca, salariu si bonus motivant, (0724.367.330 662. Casier si preparator pizza pentru Domino's pizza, experienta nu este necesara, se asigura perioada de training platit la locul de munca.Sect 4, metrou Dimitrie Leonida. (0762.470.118

aproape de P-ta Unirii angajeaza camerista 8 h/zi, carte de munca, program de lucru 7.30-15.30, doua week-end-uri libere pe luna, salariu 1.100 + abonament Ratb 50 lei, 1.100 L; (0722.456.036 valentinasipu@yahoo.com

663. Casier, angajam casieri cu varsta intre 25 si 40 ani cu experienta anterioara in activitatea de incasare si lucrul cu oamenii. Sediul magazinului este in apropierea Pietei Victoriei. Program 8ore/zi; 1.600 L; (0729.699.825 office@wedohr.ro

643. Camerista, menajera in zona ultra-

664. Casier, cafenea-bakery la 5 min de Jolie Ville in Pipera (capatul autobuzului 301) angajeaza casiera cu experienta. Lb engleza- avantaj. Conditii avantajoase de salarizare. CV la office@freshfooddelivery.ro; (0742.102.875 office@freshfooddelivery.ro

centrala, Universitate, in spatele hotelului Intercontinental, 1 L; (0726.360.406 max.residance.office@gmail.com 644. Camerista, ospatar si vanzatoare pentru restaurant in zona Buftea. Program flexibil, salariu atractiv. Mijloc de transport din Bucuresti (maxi -taxi 508- P-ta ChibritBuftea). Detalii la numarul de telefon; (0765.488.300 645. Cameriste cu experienta la hotel Ramada North zona Pipera. Firma curatenie angajeaza; (0787.771.645 646. Cameriste, menajere, ingrijitoare varstnici recruteaza agentia Family Help; (0726.198.429/ 021.340.94.45 office@familyhelp.ro 647. Camin de batrani angajeaza asis-

tente medicale; (0722.624.264

648. Camin de batrani angajeaza infir-

miere cu experienta; (0722.624.264

649. Carmangier, macelar, patiser, cofe-

tar, brutar pentru cantina/ restaurant zona Aviatiei, Pipera. Va asteptam de l-j, orele 10-17 cu tel de confirmare inainte; (0724.460.965/ 0724.343.305/ 0723.746.208 650. Caserite, shaormari cu experienta, femeie de serviciu pentru fast food. Salaru atractiv. mai multe informati la interviu si la nr. (0774.610.778 651. Casier Agentia de pariuri Mozzart

angajeaza casieri. Program full-time, 2 zile lucratoare cu 2 zile libere, salariu atractiv, bonuri de masa, bonusuri, posibilatiti de avansare, 1.650 L; (0737.177.609/ 0770.404.980 stefania.vlad@mozzartbet.com 652. Casier daca iti doresti un loc de munca stabil, full-time sau part-time, hai in echipa noastra. Angajam casier in mall Baneasa. Programul este flexibil. Salariu atractiv, contract de munca si alte beneficii; (0725.896.606 recrutare@simtop.ro

665. Casier, casiera benzinarie Mol situata in orasul Otopeni, program de lucru flexibil, oferim bonusuri de performanta; (0723.233.448/ 0760.273.774 bicamarian@yahoo.com 666. Casier, casiera pentru Oro Toro by

pariuri sportive/ casiere, cunostinte de operare pe calculator, calitati de gestiune numerar, training de specialitate. Salariu atractiv. Zona Carrefour Orhideea; (0762.283.075/ 0728.685.126 officebigmarket@yahoo.ro 657. Casier administrator pentru spalato-

rie - vulcanizare auto; (0744.377.851

658. Casier Chocolat 2300lei +bonuri+transport +targhet, angajam casier cu experienta pentru Mall Baneasa, stand Chocolat, salariu 2300 lei +bonuri+decont transport 300 lei (benzina sau taxi) + targhet intre 200-500 lei; 2.300 L; (0742.288.504 contact@chocolat.com.ro 659. Casier minimarket in sectoarele 1, 3

si 6. Urgent. Salariu 1500 lei net. Program de lucru 8 ore/ zi. Perioada contractuala nedeterminata. Pentru detalii si angajari sunati la telefon, 1.500 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com

hipermarket Cora Lujerului, frizer si manichiurista cu experienta. (0755.743.174/ 021.772.00.10

686. Casiera, angajam casiera cu experi-

717. Clinica Stomatologica Identis anga-

enta in domeniu, oferim salariu atractiv; 1.400 L; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

687. Casiera, ajutor de bucatar, bucatareasa si femeie la vase, urgent pentru firma de catering. Program luni-vineri; (0745.756.819 688. Casiera, casier, vanzator benzinarie

Mol, sector 6, personal vanzare, doua fete si un baiat, interesati de un job intr-o companie multinationala, salar fix brut 1.450 Lei, plus salariu variabil, plus tichete de masa 200 lei, plus tipsuri, (0371.000.328 virtutii2@molretail.ro www.molromania.ro 689. Casiera, lucratoare comerciala Pen-

tru Shop&Go Mega Image in sectorul 6 (Militari). Cautam oameni cu sau fara experienta pentru colaborare de durata, program 8 h, salariu motivant in functie de experienta; (0729.903.824

690. Casiera, lucratoare comerciala pen-

tru Shop&Go Mega Image in sectorul 6 (Militari). Cautam oameni cu sau fara experienta pentru colaborare de durata, program 8 h, salariu motivant in functie de experienta; (0729.903.824

691. Casiere benzinarie, fete, casier pen-

tru beniznariile din Bucuresti si Ilfov. Program de lucru in ture de 12 ore, contract de munca, salariu atractiv, bonuri de masa. Relatii la tel. (0728.878.954 ciuperca2008@gmail.com 692. Casiere, lucratori comerciali

Shop&Go Mega Image angajeaza in zona sector 1 B-dul Laminorului, 10 zile libere pe luna. Primesti bonus la inventar. + un Cos de cumparaturi lunar. CV pe mail, 1.600 L; (0787.868.036 Cityshop.angajare@gmail.com

producatoare de mobilier la comanda din PAL si MDF, angajeaza urgent circularist cu experienta. Oferim salariu motivant si bonusuri de performanta. (0784.260.321/ 0722.672.160 office@mobilaromania.ro www.mobilaromania.ro jeaza secretara situatia in sector 1, Bucuresti, Strada Arh Ion Mincu, nr 29 bis, angajeaza secretara full time. Primim CVuri insotite de poza pe adresa de email, (0799.303.202/ 0799.303.202 office@identis.ro 718. Club Amsterdam angajeaza barman-

ite, ospatarite, barmani. Program flexibil, venituri peste medie; (0730.988.214

719. CMI medicina de familie angajeaza

asistent medical cabinet medical individual de medicina de familie angajeaza asistenta medicala cu cel putin 3 ani experienta in domeniul medical, preferabil in domeniul medicinei de familie. (0752.186.547/ 0758.086.022 ancaioanalupu@gmail.com 720. Coafez, cofeza, hair stylist pentru

Gotta Beauty Center, cu experienta minima de 3 ani si dedicat profesiei. Telefon contact: (0722.871.714 ajuganaru@gmail.com

COAFEZA (SALARIU 2200-4000 LEI), FRIZER (SALARIU 1800-3000 LEI) PENTRU SALON INFRUMUSETARE CU VAD FORMAT ZONA BERCENI; (0721.000.376

721.

722. Coafeza /hair stylist pentru salon de

infrumutesare Lumieux Beauty in zona Baneasa-Sisesti; (0722.388.188/ 0724.732.956 723. Coafeza angajeaza Saloanele

Magic. Conditii deosebite. Salariu fix/procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, C.M 8 ore, traininguri gratuite. 5.000 L; (0768.106.512 angajari@saloanelemagic.ro

739. Coafeza, pentru salon Alize, situat in

COAFEZA, COSMETICIANA SI TEHNICIAN UNGHII FALSE CU EXPERIENTA, SALON CU VAD ANGAJEAZA FOARTE URGENT; (0769.694.093

740.

741. Coafeza, cosmeticiana, frizer, Salon Irene, piata Iancului, angajam coafeza, cosmeticiana, frizer, salariu fix sau procent 50%, cm 8 ore. Taxe platite integral de angajator. Program luni-vineri 12-20, sambata 9-16, duminica inchis; (0721.789.050 mihaidumitru39@yahoo.com 742. Coafeza, hairstylist Salon Beauty

Arena, sector 2, zona Arena Nationala, angajeaza coafeza/ hairstylist. Program 1zi/ 1zi. Duminica libera. Se oferta salariu fix sau procent, CM. Contact Elena; (0726.322.028/ 0722.402.559 salonbeautyarena@gmail.com 743. Coafeza, manichiurista, pedichi-

urista, tehnician unghii, toate cu experienta; (0747.254.835

MONTATOR SUBANSAMBLE (barbati si femei) Oferim contract pe perioada nedeteminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in doua schimburi: 06:00-14:00/14:00-22:00.

Relatii la telefon 0729.925.035 761. Cofetar, laborator cofetarie zona Pipera, metrou Aurel Vlaicu, angajam cofetar cu experienta si ajutor de cofetar, program de lucru si salarizare foarte avantajoase (0757.116.733 ralucaslati30@gmail.com 762. Cofetar, pentru laborator cofetarie, cu experienta, persoana serioasa, pasionata, numai pentru realizarea torturilor in martipan, mediu placut de lucru, carte de munca, conditii deosebit, salariu foarte bun, (0729.737.619 763. Cofetar, ajutor cofetar Laborator cofetarie zona 1Mai angajeaza cofetar si ajutor cofetar. Salariul negociabil in functie de experienta. Program 5 zile pe saptamana; (0755.142.606 daniel.minda@gmail.com

744. Coafeza, manichiurista, cosmeticiana, personal cu experienta, pentru salon cu vad format, zona piata 1 Mai, salariu fix, in functie de experienta, contract de munca, program o zi cu o zi, duminica liber.Telefon: (0726.575.990

764. Cofetar, ajutor cofetar. Laborator de

745. Coafeza, manichurista si cosmeticiana cu experienta in conditii avantajoase pentru salon, vad format, Romana; (0728.952.532/ 0723.688.767

765. Cofetar, maestru cofetar, 3.000 -

746. Coafeza, urgent, Pasntelimon, sec-

tor 2; (0765.686.493

747. Coafeza. Salon aflat in sectorul 5, zona 13 Septembrie angajeaza coafeza. Oferim salariu fix plus comision, program o zi cu o zi, duminica liber. (0726.841.139 caplescu.stefania@yahoo.com

693. Casieri angajam pentru Bucuresti,

zona Lujerului. Program: L-V- 8h/zi. Nu necesita experienta in domeniu. Cerinta: diploma de bacalaureat 1.300 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

cofetarie zona Rahova Electromagnetica angajeaza cofetar si ajutor de cofetar. Salarii deosebit de atractive. (0785.137.937

3.200, cofetar specialist 2.500 - 2900, ajutor cofetar 1700 - 2300 Lei si ucenic cofetar 1.700 Lei (0785.082.421 766. Cofetari si sofer, Laborator Cofetarie

angajeaza: cofetari, ajutori cofetari cu experienta, sofer distributie prajituri, se ofera ct munca, salariu stimulant, program flexibil, seriozitate, zona Salaj, sector 5, 1.800 L; (0728.274.104 sweetevy.cofetarie@gmail.com 767. Cofetaria Tic Tac, in Titan, sector 3

angajeaza cofetar cu experienta. Seriozitate. Salariu atractiv; (0722.459.539/ 021.324.95.54 angelinacofe@yahoo.com

768. Cofetariile Tip Top deschid noi locatii (Colentina, Bucur Obor, Iancului, Militari, Rahova, Pipera), angajam vanzatoare. Va asteptam sa faceti parte din echipa noastra, se ofera salariu de 1.500 Lei net, tichete de masa, pregatire si scolarizare la locul de munca. Relatii la telefon: (0732.672.654

694. Casieri pentru magazin

market angajeaza casieri si lucratori comerciali, salariu net 1.650 L; 1.650 L; (0744.286.910/ 0744.324.978 Mihaela.burlacu@d20.ro

769. Colaborare pentru cabinet de terapii: relaxare, terapeutic, cervical, lombar, reflexoterapie. Baba Novac. Salariu 2.500, Progrom de lucru 9:30-20:00. Colaborare part time, sambata, duminica la procent; (0720.377.471

696. Casieri, casiere supermarket situat in Piata Iancului, urgent, salariul 1.250 lei + bonuri masa in val. de 200 lei. (0744.385.079/ 0758.108.240 intermacedonia98@yahoo.com

770. Colaborare echipe muncitori, amenajari interioare, colaboratori pe partea de amenajari interioare. Lucrari - turnat sape, compatimentat pereti BCA, caramida, rigips si sticla, tencuieli, lavabil, montat parchet, gresie si faianta (0723.337.654

670. Casier, lucrator platforma benzinarie MOL Benzinarie MOL angajeaza persoane interesate si dornice a se alatura unei echipe dinamice. Salariu fix +bonusuri in functie de realizari, program flexibil in ture zi/noapte, tichete de masa. 1.450 L; (0744.691.982 mcgoildistribution@gmail.com

698. Casieri/lucrator comercial, Anga-

771. Colaborare echipe zidari si tamplari,

jez casieri si lucratori comerciali pentru magazin shop & go in Crangasi. Program de lucru: 8 ore, in ture. Salariu: 1700 lei/net. Experienta in Mega Image sau Shop & Go reprezinta un avantaj; 1.700 L; (0738.979.290 xandrei_drag@yahoo.com

hidroizolatrori, instalatori, tinichigii, muncitori necalificati, confectioner tamplarie PVC si Aluminiu, electricieni, zugravi. Societate de constructii din Bucuresti angajeaza pentru reabilitarii termice la blocuri (anvelopari), tel. intre orele 9-17,00 (021.311.94.39

671. Casier, personal linie, personal

699. Casierita, dispecer restaurant, zona

772. Colaborari cu doamne in domeniul

bucatarie pentru autoservire Piata Vitan; (0720.529.532 672. Casier. Benzinaria Mol 13 Septem-

brie angajeaza casier; (0730.690.812

674. CASIERA pentru magazin si service

656. CASIER SC angajeaza operatori

716. CIRCULARIST, Firma din Bucuresti,

Angajam urgent pentru firma STRATUM ENCLOSURES SRL Bucuresti

697. Casieri/casiere, ospatarite cu, fara experienta Benzinaria Mol Timpuri Noi cauta persoane sociabile, cu atitudine pozitiva, responsabile. Salariu fix, tichete de masa, contract de munca, tips zilnic, bonusare in functie de vanzarile realizate. (0724.528.622 timpurinoi@molretail.ro

669. Casier, lucrator comercial Shop&GO Mega Image zona Universitate, Sala Palatului, cu sau fara experienta anterioara in comert, flexibilitate si spirit de echipa. Program in ture, contract munca 1.600 L; (0732.016.790 Adrian.bra@yahoo.com

654. Casier pentru un restaurant la linie

toate incinta Grandarena Mall (Carrefour Berceni), cerinte: experienta in domeniu, domiciliul sector 4. Oferim: salariu fix motivant, bonus vanzare. Program 2/2 zile; (0723.228.243 catalina.rotaru@tavacudetoate.ro www.tavacudetoate.ro

738. Coafeza, manichiurista si cosmeti-

685. Casiera supermarket LivrariRegie in zona Regiei. LivrariRegie angajeaza casiere cu carte de munca. Program: 2 zile da si 2 libere 08 - 20- 1500 lei, si de Du Jo 18:00 - 00:00- 1200 lei. Se mai ofera si unele bonusuri lunare. 1.500 L; (0774.028.349 voipding@gmail.com

695. Casieri si lucratori comerciali Super-

673. CASIERA cu sau fara experienta angajeaza Mister Kebab. Program o saptamana cu o saptamana liber, masa gratuita, tips, bonusuri, carte munca. Bd. AerogariiBaneasa, 1.500 L; (0721.303.303

655. CASIER pt. autoservire tava cu de

737. Coafeza, frizer, frizerita, manichiurista, pedichiurista, cu experienta, Salon Bazil - Piata Sudului, zona cu vad, program 9-20, conditii avantajoase; (0788.509.437

ciana (acceptam si echipa). Salon cu vechime 15 ani, clientela formata, carte de munca, 8 ore, salariu fix garantat+ procent; (0768.652.703/ 0723.574.326

667. Casier, casiera pentru fast-food, pro-

653. Casier la casa de pariuri Get's Bet. Programul la alegere. Salariu 1500 de lei, plus carte de munca. Fete sau baieti cu sau fara experienta. Sec 1. (0766.400.634 mariana.vorotniac@gmail.com

localizat in zona Damaroaia. Program de lucru: L-V, 8 ore. Salariu net: 1200 lei + tichete masa+ masa calda si bonus de prezenta 150 lei. Pentru mai multe informatii sunati la: (0732.674.100/ 0800.800.408 ioana.pirvu@adecco.com www.adecco.ro

zi, salariu motivant, salonul se afla langa AFI Cotroceni, sector 6. (0734.411.900 roxanafierbinteanu@yahoo.com

715. Circularist si montator pe masa cu experienta pentru productia de mobila din pal melaminat. salariul 2.500 lei si carte de munca. Bucuresti sector 2, (0722.354.291/ 0763.652.221

alimentar.Program full time, contract de munca, colectiv tanar, salariu 1400 lei plus bonuri. (0722.265.790

668. Casier, casiera, pentru Gyros Santorini. Programul este 2 zile lucratoare cu 2 zile libere. Relatii la numarul de telefon din anunt sau pe email; (0770.346.696 office.santorini@gmail.com.

714. Circularist angajam circularist cu experienta pt atelier mobila zona Rahova Bragadiru, salariu intre 1800 si 2500 plus bonusuri, se asigura transport, program 8 ore. Rugam seriozitate. (0741.113.395

736. Coafeza si frizerita pentru salon, 1/1

magazin alimentar zona Bucurestii Noi, sector 1, metrou Jiului, se lucreaza in 2 ture de zi, se cere calificare si experienta in comert alimentar, recomandari, preferabil nefumatoare. 2.000 L; (0722.244.333

Osho, absolvent/a liceu cu diploma de Bac, sau calificare lucrator in comert, in restaurant tip fast-food zona Park Lake, Mega mall. Salariu si bonuri; (0759.040.383 orotoro_resurse@yahoo.com www.orotoro.ro

gram 8 ore/zi, lucru in ture, prin rotatie. Carte de munca, o masa pe zi asigurata, transport decontat pentru tura 2. 1.500 L; (0742.864.153 bojan.adriana.16@gmail.com

713. CIRCULARIST ajutor circular, tamplar universal, salariu intre 1600 - 2500 L in functie de experienta (carte de munca), rog seriozitate, (0763.692.398/ 0773.887.548 bajenarumarian08@gmail.com

Vitan, angajeaza casierite; 1.600 L; (0765.604.794 office@primofastfood.ro

703. CDI Transport persoane cu sediul in

autoservire si vanzare la linie program 8 - 16.30 luni - vineri, salariu 1.700 lei + carte de munca; 1.700 L; (0766.900.800

Bucuresti, sector 2, angajeaza soferi cu categoria D si card tahograf pentru trasee interjudetene (transport persoane). Rel.: (0730.444.450

676. Casiera pentru service auto, vulcanizare, salariu 1600 lei, rog sunati intre orele 12.00-19.00, sector 1 zona Piata Domenii, 1.600 L; (0784.339.160

704. Centrul de Meserii Bucuresti - cursuri autorizate: (frizerie, coafura, mainichiura-pedichiura; bucatar, ospatar, macelar, constructor, sudor stivuitorist cu aviz ISCIR, cofetar, agent securitate, infirmier si altele). Minim 400 lei, sprijin angajare. Cautam colaboratori, comision motivant; (0751.855.929/ 0726.964.482/ 0763.247.477 cursuri_romania@yahoo.com

679. Casiera cantina in Pipera, ajutor

sala. Se lucreaza prin rotatie tura 1: 06:0014:30, tura 2: 10:00-18:30. Se ofera: contract de munca, 1200 net, tichete de masa si masa asigurata. (0786.552.982 680. Casiera Club Poker, angajam

casiera pentru clubul de Poker ''PokerRoom" situat in piata Alba-Iulia nr.3, nu este necesara experienta, oferim training gratuit, programul este de 12 ore; 1.700 L; (0765.932.247 andreeamarinaradoi@yahoo.com 681. Casiera cu experienta angajeaza fast food, salariu 2.200 ron; (0734.225.024

774. Colaboratori. Antrprenor con-

structii cauta colaboratori in domeniul constructii societati si echipe; (0724.138.837 office@alex-art.ro

domiciliu, zona Piata Rahova; (0726.356.013/ 0738.221.075

675. Casiera pentru restaurant

678. Casiera / lucratoare comerciala, pentru Shop&Go Mega Image in sectorul 6 (Militari). Cautam oameni cu sau fara experienta pentru colaborare de durata, program 8 h, salariu motivant in functie de experienta; (0729.903.824

trice, termice sanitare. Minim echipa de 2 oameni (0722.464.212 v.gherghe@gmail.com

701. Caut femeie urgent, ingrijire bolnav la

702. Cautam echipa foarte serioasa de dulgheri, oferim 29 lei mp de cofrag. Firma serioasa; (0723.853.745

Ai experienta sau nu, vrei sa inveti lucruri noi, vino sa te alaturi unei echipe entuziaste. Vom gasi un pachet atractiv pentru tine. Vino la un interviu; (0760.919.154 magazinshopgo@gmail.com

773. Colaboratori echipe instalatii elec-

700. Casierite, Primo fast food, zona

auto situat in zona Aparatorii Patriei. Oferim salariul atractiv cu posibilitate de crestere, 1.800 L; (0720.268.447/ 0786.311.313

677. CASIERA Shop&GO, 13 septembrie.

masajului sau inchiriez camera utilata de luni-vineri 9:30-20:00, sambata 10:0016:00, (0754.385.321

Noul Popesti, program 2 zile cu 2 libere sau part time de la 17 la 23, 5 zile/sapt. Oferim cele mai bune conditii. Cerem seriozitate. Suntem in apropriere de Aparatorii Patriei. 1.500 L; (0724.969.833

705. Centrul Teritorial Veterinar angajeaza contabil sef, experienta 3 ani in domeniul bugetar si referent cu experienta de casier-magaziner; (021.255.22.17 706. Centrul Teritorial Veterinar angajeaza medic veterinar, tehnician veterinar, experienta pe animale mici; (021.255.22.17 707. Cesme Restaurant angajeaza

osparita, Restaurant Cesme cu specific turcesc angajeaza ospatarita cu program full time salariu atractiv la zi+tips. de preferat persoane care au lucrat tot in restaurant cu specific; 100 L; (0735.515.081 708. Chelner Bistro Matrioska angajeaza

chelner (f/b). Oferim salariu corect, o atmosfera de lucru placuta si cerem in schimb seriozitate si implicare. Beneficii suplimentare in functie de specificul postului, 1.300 L; (0722.616.553 office@bistromatrioska.ro 709. Cherry Studio angajeaza doamne/domnisoare 18+, cunostinte minime de limba engleza si un aspect fizic placut, te asteptam sa faci parte din echipa Cherry-Studio. Oferim un sistem de castiguri care sa te multumeasca si sa te motiveze. Te asteptam sa faci prte din echipa noastra, bonus angajare, bonus recomandare 200 USD+ 5% incasari, site: www.cherry-studio.ro, 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro 710. Chimisti, producator www.arcalux.ro

angajeaza chimisti, operatori chimisti, ambalatori, muncitori cu permis de conducere auto, electricieni, automatisti. Salarizare foarte buna. Se accepta si pensionari; (0723.666.441 arcalux@yahoo.com 711. Chituitori gips carton cu CM, 3

lei/mp. Apartamente mari de 850-1000 mp, plata saptamanal. Nu asiguram cazare. 712. Cindirella Studio angajeaza fete cu varsta intre 18-45 ani. Cerinte: cunostiinte minime lb. engleza. Salariu incepand de la 5000 lei lunar. 5.000 L; (0728.648.300 cindirellastudio@yahoo.com

724. Coafeza angajez coafeza cu minim

3 ani experienta. Salonul se afla în zona 13 Septembrie, se lucreaza la programari sau o zi cu o zi. Se ofera salariu sau procent, alte detalii la nr. de telefon; (0741.134.903 alinuta27081975@yahoo.com 725. Coafeza cu experienta minim 1 an, salariu atractiv, 2.000 lei +cm platita, 8 ore, salon de 10 ani. Program 1 zi da, una nu. Weekend da, unu nu, zona metrou Gorjului, 2.000 L; (0724.357.422 726. Coafeza cu experienta zona Calea

Mosilor Salon; (0721.242.150

727. Coafeza pentru salon Cris Estetique, sector 6, cu experienta de lucru in salon si calificare in domeniu. Se cauta personal cu dorinta de munca si sociabil, (0724.513.713/ 031.425.48.49 cristinalazar79@gmail.com 728. Coafeza pentru salon de infrumusetare cu vechime si vad, serioasa, muncitoare, in conditii bune, daca vrei sa faci parte din echipa noastra te asteptam la un interviu. Rugam seriozitate. (0722.132.892 simona.zuza@yahoo.com 729. Coafeza pentru Salon Stephanie,

(15 ani activitate), cu experienta, Soseaua Oltenitei 238, sector 4 (0723.460.908 stefy_seb@yahoo.com 730. Coafeza pentru salon zona

Diham, salariu 2.500 - 4.000 L si cosmeticiana, salariu 1.800 - 3.000 L; (0773.893.325 731. Coafeza cu experienta pentru salon

situat in Mall Veranda Obor. Oferim carte de munca 8 ore, salariu fix si concediu platit; (0744.352.013/ 0722.305.219 732. Coafeza cu experienta pentru salon Violet, zona Salajan, sector 3, salariu in functie de experienta si contract de munca 1 L; (0736.661.848 elisastancu@yahoo.com 733. Coafeza la salon, vis a vis de

Mega Mall, procent 50% din incasari. Rog seriozitate; (0770.112.476/ 0724.385.211 734. Coafeza sau hairstylist cu experien-

ta, salon in Sebastian-Calea Rahovei, vechime de peste 15 ani, vad si clientela formata, carte de munca 8 ore, program o zi cu o zi, conditii de lucru deosebite. Cerem si oferim seriozitate. (0720.757.176 bogdan88gherasim@gmail.com 735. Coafeza si cosmeticiana caut pro-

gram o zi da o zi nu, salariu 1.200 ron, carte de munca, sector 2, Trend Salon Complex Rose Garden, 1.200 L; (0725.861.511

748. Coafeza. Salon de infrumusetare situat in complexul Cosmopolis angajeaza urgent coafeza. Salariul fix, C.M. -8 ore. Conditii avantajoase. Detalii telefon: (0724.232.512

775. Colantor - finisor, cu experienta, permis de conducere, cat. B, salariu motivant, decontare transport, Sos. Oltenitei, sector 5; (0730.833.838 776. Colectiv Fabrica incaltaminte anga-

749. Coafor, salon Bucur Obor, inchiriaza post de lucru coafor, manichiura si cosmetica, rog seriozitate; (0745.280.495

jam colectiv pregatit-cusut fete incaltaminte dama, masinista, pregatitoare fete incaltaminte cu experienta, carte munca, bonuri de masa, seriozitate, zona Viilor-Cutitul de Argint; (0751.231.440/ 0757.012.543

750. Coafor, frizerie, manichiura, coafeza

777. Coleg departament grafica, in lucrul

sa stie si frizerie, coafez(a), manichiurista sa stie si unghii false, cu experienta, pentru salon situat in zona Brancoveanu, vad. (0734.548.871 floryhapau@yahoo.com

751. Coafor, stilist si frizer pentru lant de saloane, in zonele Floreasca si Unirii. Oferim mediu de lucru profesionist, salariu motivant si seminarii de perfectionare; (0720.996.748 752. Cofetar cu experienta pentru cofe-

tarie sector 4, zona Big Berceni, carte de munca, salariu negociabil in functie de experienta; (0771.261.485

753. Cofetar cu experienta program

o zi cu o zi sau 8 ore. Salariul net 3.000 L; (0734.396.420

754. Cofetar pentru un laborator de cofe-

tarie din zona Pipera, langa statia de metrou Pipera. Cerinta: calificare in domeniu. Contract pe perioada nedeterminata de timp. 2.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 755. Cofetar si ajutor de cofetar pentru

laboratorul propriu; 450 {; (0757.252.466 www.suntdelicioase.ro

cu Photoshop si Corel minima experienta DTP. Conditii financiare bune, atmosfera de lucru placuta zona Vatra Luminoasa/Stadionul National, rugam seriozitate. (0771.397.379 778. Coleg montator mobilier pal Montator

pal atelier mobila zona Bragadiru, Ilfov. Apreciem spiritul de echipa, seriozitatea si punctualitatea in finalizarea lucrarilor. Oferim perspective excelente de dezvoltare. Castig motivant; (0762.129.693 luizaxyz@yahoo.com 779. Coleg nou pentru depozit, importator

si distribuitor materiale electrice angajeaza lucrator in depozit pentru pregatirea comenzilor. Salariu atractiv, bonuri de masa si alte beneficii. Depozitul se afla in Afumati, Ilfov, (0720.163.898 recrutari@ultraelectro.ro 780. Coleg pentru packing & delivery ambalare & expediere produse. Cautam urgent coleg pentru impachetare si expediere produse din depozitul nostru. Se ofera salariu atractiv, carte de munca si bonusuri de performanta. Detalii la telefon. Urgent, 1.600 L; (0748.794.245 chicdivaro@gmail.com

781. Colega pentru bucatarie preparare sandwich-uri, program usor, (d-j 12-20.00), mediu de lucru curat, salariu atractiv. Contract de munca. Zona Cora Pantelimon, Republica. Experienta in domeniu constituie avantaj; (0723.291.005 silvian.miopanino@gmail.com 782. Colege cautam Fast food Bucuresti,

zona Casa Presei angajeaza ajutor bucatar, vanzatoare, ajutor pizzar. Persoanele fara experienta se pot califica la locul de munca. Program 8 ore zi, 5 zile pe saptamana. Tel. (0722.283.943 neadan@hotmail.com 783. Colegiul National "Spiru Haret" cau-

tam ingrijitoare/ femeie de serviciu din Bucuresti/ jud. Ilfov, contract pe perioada nedeterminata, program de 8 ore (6.3014.30). Relatii la telefon, sau la sediul unitatii din Str. Italiana nr. 17, sector 2, Bucuresti; (021.313.64.62

784. Compania Romprest ServicE S.A. angajeaza -mecanic auto, vopsitor, tinichigiu, vulcanizator, tractorist, masinist utilaje cale si terasamente, soferi profesionisti, muncitori necalificati, electrician intretinere si reparatii, instalator tehnicosanitar, fochist pentru punctul de lucru din Chitila- Ilfov, informatii la tel. 021/490.20.10 si la sediul societatii din str. Fortului nr. 31, Chitila- Rudeni, jud. Ilfov. -agenti curatenie (femei de serviciu), asfaltator, muncitori necalificati, masinist utilaje cale si terasamente, tractorist, mecanic agricol, punctul de lucru din Aeroportul Otopeni, informatii la tel. 021/201.33.59. -sefi echipa salubrizare, muncitori necalificati, informatii la tel. 021/668.10.50 si la sediul societatii din str. Izbiceni nr. 117-119, sector 1, Bucuresti. Persoanele interesate pot transmite CV-ul la adresa de e-mail recrutare@romprest.ro. 785. Companie paza angajeaza agen?i

securitate, condi?ii avantajoase, salariu motivant. (0769.666.416

786. Companie securitate pentru centre

de afaceri si cladiri de birouri, spatii comerciale. Conditii avantajoase; (0751.147.293 787. Conducator auto profesionist comu-

nitate sofer TIR. Angajam soferi profesionisti (carnet ADR) pe comunitate; (0799.854.542/ 0799.854.543 office.etica2013@gmail.com

788. Conducator auto, tehnician intretinere desfasoara activitate de montaj, reparatii diverse echipamente; deplasari auto. Cerinte: studii medii/superioare, permis categ B (avantaj categ. E). Trimiteti CV pe: (0732.320.557 office@das-certification.ro 789. Conducatori auto cat. B, pentru dis-

tributie catering, zona Unirii, carte de munca, masa asigurata, salariu motivant; (0729.682.323/ 0757.678.405

790. Conducatori auto, Bronec angajeaza conducatori auto/ agenti interventie, cu permis, categoria B, pentru obiectivele din Bucuresti (021.326.20.44 bronec@bronec.ro www.bronec.ro 791. Confectioner angajam cu carte de munca confectioner cu experienta. Va oferim condittii de munca optime, caldura, aer conditionat, program 7.30-16.00 de luni pana vineri. Va oferim bonuri de masa. (021.316.27.85/ 0722.411.446 office@asined.ro 792. Confectioner pentru firma confectii copii, Bd. Theodor Pallady, nr. 287 (incinta IOR 2), sector 3, pentru masina de cusut liniara si triplok. Detalii la telefon (0731.731.203 contact@mic-pitic.ro 793. Confectioner produse textile, anga-

jam persoane serioase cu experienta in liniare si triplock. Salariu motivant, mediu placut de munca, echipa. Utilaje noi, program 8 ore cu contract de munca. Zona Doamna Ghica-Baicului, sector 2. (0724.936.331 office@hovakim.ro 794. Confectioner textile si om pentru

calcat angajam urgent. Salariul atractiv. Detalii la numarul; (0722.292.431

795. Confectioner calificat industria tex-

tila Personal cu experienta cusut masina liniara pentru atelier de croitorie cu flux continu de lucru. Program 7.30-16.00 salariu 1500 lei net. Zona de metrou Timpuri Noi, 1.500 L; (0722.539.757 danielazlataru@yahoo.com

796. Confectioner modificari, retusuri haine barbati Atelier situat central in zona Dorobanti, sector 1, carte de munca, program lejer, salariu foarte motivant, (0755.123.033 contact@retoucherie.ro 797. Confectioner stante, ambalaje, anunt pentru persoane fara experienta.Cautam persoane tinere doritoare sa invete o meserie in industria tipografica: matriter confectionare stante plane pentru carton ondulat si duplex. 1.200 L; (0722.994.992/ 0722.974.132 stantform@yahoo.com 798. Confectioner tamplarie termopan, Pinum Doors&Windows angajeaza urgent muncitori cu experienta in confectionare tamplarie termopan. (021.233.34.31 nina.baluta@nusco.ro 799. CONFECTIONER, cautam colaborator confectioner imbracaminte dama cu specific "croitorie pe comanda" in atelierul propriu si disponibilitate full time. Experienta pe mai multe operatii, croit, realizare produs finit; (0763.664.356 innes.atelier@gmail.com

756. Cofetar calificat zona Militari, pro-

gram de lucru 5 zile cu 2 libere. Angajam cofetar cu experienta in cofetarie frantuzeasca sau produse de ciocolaterie. 3.000 L; contact@chocolat.com.ro www.chocolat.com.ro 757. Cofetar cu experienta, mediu de lucru placut, program 8 ore cu contract de munca, masa si cafea incluse, colegi tineri. Salariu atractiv.Mai multe detalii la telefon. (0758.223.001/ 0758.223.002 casagheorg@yahoo.com 758. Cofetar preparatie, cofetarie din 99, sector 4, firma serioasa, loc de munca stabil, mediu placut de lucru, salariu motivant. (0729.737.619 759. Cofetar si ajutor cofetar, ne marin echipa, te asteptam sa ni te alaturi. Cofetar cu experienta si ajutor de cofetar. Pentru mai multe detalii va asteptam sa ne contactati. Salariu cofetar 2500 lei, minim 5 ani experienta. (0733.098.643 Esenza2017@yahoo.com 760. Cofetar si muncitor necalificat pentru

alimentatie publica, angajam. Detalii la telefon; (021.461.01.66

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


14

25 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 847. Consultant vanzari, cu/ fara experienta. Salariu 1.600 + comision din vanzari, program 7.0014.00. CV la email. (0785.808.298 contact@pufinas.ro 848. Consultant vanzari, Diamond Busi-

ness, entry level hei, buna, cautam colegi noi, daca esti absolvent al Facultatii de Comert, vorbesti limba engleza fluent, ai simtul umorului si esti o persoana ambitioasa, trimite CV la email (0723.133.504/ 0723.131.656 adamevediamonds@gmail.com 849. Consultanti imobiliari pentru dezvoltator Berceni (fete) pentru vanzari terenuri, vile. Conditii excelente de lucru, seriozitate, fair-play, venituri substantiale. Trimiteti CV. office@exclusivconstructii.ro 800. Confectioner, masina liniara,

personal calificat masa croit, muncitor necalificat; (0721.939.117

801. Confectioner, masina simpla, pen-

tru atelier confectii dama, zona Gara de Nord. (021.335.03.19/ 0723.623.087 802. Confectioner, cusator camasi si

lenjerii de pat, productie camasi femei si barbati cap coada, salariu brut de la 2500 Lei pt cei cu experienta.Productie lenjerii de pat, salariu brut de la 2000 lei. Zona Kaufland Vitan, capat 123, 135 (Cet Sud Vitan). 2.500 L; (0741.657.595 office@marcvarga.com www.marcvarga.com 803. Confectionera angajez, cu experi-

enta: scris si retusuri, zona Delfinul; (0725.891.522

804. Confectionera pentru atelier con-

fectii liniara, triplock, yuber, butoniera, nasture. Carte de munca, program 8 h/zi. Minim experienta 2 ani (0734.703.280 marina@innab.ro

825. Confectionere, firma specializata

in confectii de dama, angajeaza: confectionere, modelier si croitor, salariu actractiv, decont transport, bonuri de masa, sediu Electromagnetica, zona Rahova. (0755.030.551 hr@rheacosta.com WWW.RHEACOSTA.COM 826. Confectionere, salariu 1.500-1.800

Ron, calcat final si interfazic, salariu 1.400 Ron, CTC-ist slariu 1.500-1.700 Ron, angajeaza firma confectii dama, zona Militari; (0729.834.163

827. Confectionere, maistra sectie con-

fectii de dama piata interna, angajam personal textile cu experienta. Lucru in serie, mediu de lucru placut, salarii bune + bonus pentru aducere echipa completa. Detalii la: (0799.827.901 828. Confectionere, modeliere, calcatori

finali, firma confectii dama angajeaza confectionere, modeliere si calcatori finali. Se acorda salariu+bonuri de masa. Tel.; (0745.020.199

Confectionere. Firma confectii dama zona Drumul 805. Confectionera produse pentru femei angajam si modelier sau croitoreasa, Taberei angajeaza confecproduse cap-coada pt. atelier de creatie. tionere, salariu minim 1600 Solicitam experienta in domeniu, oferim lei + bonuri si magazioner. conditii finaciare si de lucru foarte bune, 1.600 L; (0766.849.566 zona, metrou Aurel Vlaicu 35 L; (0724.580.742 office@croitoriebucuresti.ro

806. Confectionera, atelier din zona

Iancului angajam confectionera haine dama produs cap-coada). Firma serioasa, carte de munca, program de luni - vineri, de la 8:00 - 16:30, salariu 1500 lei si alte beneficii (0787.601.090 contact@funkers.ro www.funkers.ro 807. Confectionera, calcatoreasa si ambalatoare, confectinera si personal necalificat pentru atelier confectii textile, mediu de lucru deosebit; (0722.697.499/ 0722.738.477 808. Confectionera, confectioner, pen-

tru produs cap-coada atelier creatie vestimentara, salariu atractiv, mediu de lucru placut, loc de munca stabil, contract munca, program l-v, 8h cu pauza de masa, zona Piata Victoriei-Aviatorilor; (0723.551.771 jobs@cristallini.com www.cristallini.com 809. Confectionera, masina simpla

(liniara), triplok pentru atelier confectii. Lucru pe operatii; (0720.003.254

810. Confectionera, modelier, croitore-

asa atelier de creatie, lucram produse de dama, solicitam experienta pe produse cap-coada. Oferim facilitati si conditii foarte bune de lucru. Zona metrou Aurel Vlaicu 2.000 L; (0724.580.742 811. Confectionere in liniara numai cu contract de munca pentru atelier confectii zona Metrou Republica; (0743.128.349/ 0744.302.676 812. Confectionere masina liniara, calcat, curatat ate si sef formatie pentru atelier confectii dama serie mica, zona Militari. Carte de munca, salariu motivat incepand de la 1.500 Lei, (021.434.88.48/ 0747.501.279 813. Confectionere pentru simpla si

829.

830. Confectioneri in masina simpla de

cusut, lucratori in sala de croit (spanuit, timbrat, rihtuit) pentru fabrica de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor (021.424.62.93

817. Confectionere si calcatori, anga-

jam atelier de confectii; (0722.307.299 818. Confectionere si modeliere cu

experienta haine dama. Salariu fix 1.5001.900+ bonuri de masa, program 07.0015.30, conditii foarte bune, Sector 3; (0767.341.095/ 021.324.53.08 819. Confectionere si modeliere cu

873. Conversatii online. Te invitam la o prezentare de 20 minute. Alege activitatea de hostess online. Salariu lunar pana la 5000 lei+3200 lei prima angajare. Program 5-7 h/zi optional. Castiguri finale 3200 $ 7200 $. 5.000 L; (0767.887.888 uinrom@gmail.com 874. Coordonator sef echipa de curate-

nie pentru hypermarket, s eofera contract de munca, program 8 ore 1.500 L; (0758.044.134 875. Coordonator logistica, Let's do it,Romania, angajeaza coordonator logistica, care sa asigure gestionarea resurselor si a livrarilor din asociatie. Carnet conducere B. Program 8h/zi. CV la adresa recrutare@letsdoitromania.ro

892. Cosmeticiana, manichiurista pentru salon zona Colentina; (0763.270.272/ 0734.078.880 893. Cosmeticiana, manichiurista si coafeza (acceptam si echipa. Salon cu vechime 15 ani, clientela formata, carte de munca, 8 ore, salariu fix garantat+ procent; (0768.652.703/ 0723.574.326 894. Cosmeticiana, manichiurista, coafeza si frizer, cu experienta, salon zona Crangasi, sau inchiriez scaun; (0724.733.748 895. Cosmeticiana. Salon infrumusetare situat in Baneasa angajeaza cosmeticiana cu experienta. Program o zi cu o zi. C.M. Salariu atractiv. 896. Cosmeticiana. Salon Sector 3, Bd. 1 Decembrie, vechime 10 ani, clientela formata, angajeaza cosmeticiana, coafeza si manichiurista, carte de munca, salariu motivant, program lucru 1 zi/1 zi, mediu de lucru placut; (0744.643.726 897. Covrigar si personal covrigarie cu

sau fara experienta. Zona Voluntari, Padure Andronache. (0723.210.782

898. Covrigar cu experienta si vanzatoare salariu motivant, Covrigaria Maria, carte de munca. Rog seriozitate; (0768.745.571

dama angajeaza personal pentru masina simpla si triplok. Se lucreaza pe operatii, salariu motivant. Zona soseaua Viilor (0723.009.441 office@bludesign.ro 824. Confectionere, firma specializata in confectii de dama, angajeaza confectionere, salariu actractiv, decont transport, bonuri de masa, sediu Electromagnetica, zona Rahova (0755.030.551 hr@rheacosta.com

846. Consultant vanzari, asistent manager, operator calculator, la fabrica productie pavaj. Punct de lucru Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Cu si fara experienta. Salariu + comision, CV la adresa de email, 2.500 L; armopavsrl@yahoo.ro

914. Croitoreasa pentru atelier retusuri,

in regim part-time, zona Politehnica; (0727.272.888

ocazie, pentru croitorie cap - coada, la comanda de dama, modificari sau retusuri articole de dama. Atelier situat central in zona Dorobanti, sector 1, program lejer, salariu motivant; (0755.123.033 contact@retoucherie.ro 919. Croitoreasa /cusatoreasa /calcatoreasa angajez croitoreasa/ cusatoreasa masina de cusut liniara /calcatoreasa; (0722.431.777 office@decorativa.ro 920. Croitoreasa cu experienta pentru colaborare, lucru la domiciliu, detinatoare de triploc sau simpla; (0764.537.774 relyvlad@gmail.com 921. Croitoreasa cu experienta in croit haine dama si crearea produselor capcoada. Salariu atractiv, mediu de lucru placut. Detalii la tel. (0727.793.118 922. Croitoreasa lenjerie part. Sector 4;

(0722.384.479

923. Croitoreasa produse comanda,

produse cap-coada, rochii femei, tipare simple. Salriu motivant, program flexibil, zona Romana; (+40727165508/ +40727165508 laura.hincu@gmail.com 924. Croitoreasa produse de dama, atel-

ier croitorie de dama serie mica/medie angajeaza croitoreasa cu experienta in realizarea produsului cap coada (il primeste gata croit). Str.Barbu Vacarescula metrou Stefan cel Mare. L-V, 8-16.30; 2.000 L; (0799.523.278

925. Croitoreasa pt produse cap coada,

angajam croitoreasa pentru produse cap coada, croi doar pe comanda, program 8:30-16:30, carte de munca, zona piata Romana; 3.700 L; (0727.310.010

926. Croitoreasa sa poata executa cap

coada lucrarea, sector 3. Salariu neg. in functie de competenta; (0723.852.891

840. Consilier vanzari, vanzatoare maga-

844. Consultant vanzari pentru Rcs&Rds, Digi, cm 8 ore, comisioane motivante, 2.500 L; (0774.200.094 ionut.serban@rcs-rds.ro

atie vestimentara zona Banu Manta, cu experienta. La semnarea contractului de munca oferim o suma de 1000 Ron 35 L; (0726.840.302 mitricclaudia@gmail.com

(0768.034.382

Lake vrei sa faci parte dintr-o echipa dinamica, esti comunicativa, amabila, iti place sa oferi sugestii clientilor? Te asteptam in echipa noastra. Acordam bonuri de masa detalii la nr. 1.300 L; (0758.251.573 megamallsof@hotmail.com

AMICredit angajeaza colegi noi, responsabili, program, orele 9-17:30, vanzari produse bancare. Pachet salarial personalizat, peste 2.000 Lei. Locatie sector 3, bd. Unirii, zona Zepter, rog CV pe mail; (0726.248.057 alice@amicredit.ro

913. Croitoreasa pentru atelier de cre-

918. Croitoreasa - confectionera rochii

839. Consilier vanzari, Mega Mall, Park

842. Constuctor tipare, confectionere,

dama aflat pe piata de 5 ani isi mareste echipa, angajeaza masinista/confectionera produs cap-coada. Oferim salariu atractiv, carte de munca, plata separata pentru orele suplimentare. (0761.189.650 office_fashion@yahoo.com

917. Croitoreasa zona Bucurestii Noi;

837. Consilier vanzari producator tam-

tate cazare, salariu atractiv in functie de competente; (0722.266.441

912. Croitoreasa pentru atelier croitorie

Croitoreasa sala croit, taiat si incadrat, si masinista liniara, zona Pantelimon; (0769.606.639

de magazine cu Uniforme Medicale MediFashion, cautam colegi noi pentru postul de consultant vanzari, magazin sector 2, Bucuresti, (0723.980.244 recrutari@medifashion.ro

841. Constructori in Bucuresti, posibili-

911. Croitoreasa cu experienta pentru realizarea rochiilor de mireasa si de seara cap-coada si efectuarea de retusuri. Contract de munca, program L-V, 8 h,salariu atractiv+comision; (0737.762.444 rochiidelux@gmail.com

916.

836. Consilier vanzari Ne marim reteaua

zin cu haine dama, galeria Auchan, Titan.Salariu negociabil, cv la email. (0722.638.183 radumiu2008@yahoo.com

910. Croitoreasa cu experienta pentru realizarea rochiilor de mireasa si de seara cap-coada si efectuarea de retusuri. Contract de munca, program L-V, 8 h cu pauza de masa, zona piata Romana, echipa tanara (0737.762.444 rochiidelux@gmail.com

915. Croitoreasa sa poata executa cap coada lucrarea, sector 3, salairul negociabil in functie de competenta; (0723.852.891

consilier jante si anvelope cu experienta, oferim salariu atractiv+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

845. Consultant vanzari GSM, ClujNapoca, experienta relevanta minim 1 an in domeniul GSM, prezenta agreabila, excelente abilitati de comunicare si relationare cu clientii, studii medii/superioare, competente operare PC (word, excel, email); doina.rusu@arcoexpert.ro

823. Confectionere, atelier confectii

primara; (0767.600.088

doresti un job care sa-ti ofere satisfactie financiara? Ai nimerit exact unde trebuie. Suna acum la unul dintre numerele noastre si programeaza-te chiar azi la un interviu, (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro

891. Cosmeticiana, manichiurista coafeza, frizerita, stilist, frizer pentru salon zona Titulescu, Banu Manta, salariu fix, comision, carte de munca, 2.500 L; (0732.416.777

835. Consilier jante si anvelope, angajam

843. Consultant bancar prin telefon,

tionere pentru liniara si triplock cu experienta, in zona Delfinului, sector 2; (0742.032.849 gaby.nicolae@gmail.com

855. Contabil pentru contabilitate

872. Conversatii online-fete si baieti Iti

experienta pentru salon infrumusetare Deea Beauty Salon, sector 4, oferim salariu fix (1500 lei) comision, contract 8 ore, pt mai multe detalii sunati la: (0761.321.670 danielabold48@yahoo.ro

834. Consilier credite pentru credite de nevoi personale in agentie, pregatire interna gratuita. Salariu fix plus bonusuri. Studii superioare. Tinuta business. Full time. Va rog sunati intre 9:00-18:00. (0721.888.089

820. Confectionere textile pentru masinile simpla, triplok si pentru calcat; (0764.166.344

822. Confectionere, angajam confec-

primara; (0767.600.088

dinamica, vesela si ambitioasa atunci acest job este perfect pentru tine. Bonus angajare 800$, posibilitate de avansare, fara stres si fara sefi. Castiguri garantate 5000-10.000$, 5.000 {; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com

890. Cosmeticiana si manichiurista cu

inte, pe banda (pe operatii) si la creatie (produse cap-coada). Salariile in acord individual intre 1550 - 2350 lei, tichete masa, decontare transport, prime de vacanta si sarbatori. Zona Piata Cosbuc. (0722.430.831/ 021.337.15.13 personal@conflux.ro

atelier confectii angajeaza constuctor tipare, modelier, triplock, liniara, calcat. Carte de munca, program 8 h/zi. Minim experienta 2 ani; (0734.703.280 marina@innab.ro

fectii textile dama din zona Liberty Mall, angajeaza confectioner textile pentru liniara, nasturi si butoniera, croitor sala de croit calcatoreasa interfazic si final; (0761.499.135/ 0740.328.407

854. Contabil pentru contabilitate

871. Conversatii online Esti o persoana

salariu fix +carte de munca 8 ore se lucreaza o zi cu o zi duminica inchis zona straja. www.salonhema.ro; 1.550 L; (0766.663.406

833. Confectioneri, modeliri imbracam-

experienta haine dama. Salariu fix 1.5001.900+ bonuri de masa. Program 07.0015.30, conditii foarte bune. Sector 3. Tel.: (0767.341.095/ 021.324.53.08

821. Confectionere textile, fabrica con-

jeaza contabil cunoascator program SAGA 4 ore/ zi sau 2 saptamani /luna (15-25) si inspector resurse umane. CV la mail; (0743.333.203 cecilia_niculae@yahoo.com.

870. Contabilitate primara si operator calculator persoane cu experienta dovedita pentru complex China Town, Afumati, Ilfov. Program de luni pana sambata. Salariul motivant. CV la email; (0740.095.679/ 0723.666.952 gabicaragea@chinatownservicii.ro

889. Cosmeticiana cu experienta oferim

lucru placut, salariu atractiv, bonuri de masa, carte de munca. Program 8-16. Relatii la tel.; (0722.323.637 ioana.boariu@gmail.com

815. Confectionere liniara cu expe-

816. Confectionere pentru masina liniara permanent sau colaborare, femeie necalificata pentru ambalat si accesorizat rochite , salariu care poate creste constant , atelier in sectorul 2; (0726.322.062

853. Contabil firma contabilitate s2 anga-

CONTABILA ACTE PRIMARE, CU EXPERIENTA IN DISTRIBUTIE, PROGRAM DE 8 ORE; (0745.246.825

869.

atractiv, carte de munca platita pe 8 ore, program 1 zi da 1 nu 1, weekend da unu nu, salon de 11 ani, zona metrou Gorjului, 1.800 L; (0724.357.422

832. Confectioneri textile Mediul de

838. Consilier vanzari in magazin fashion. Daca doresti un job intr-un magazin elegant, alaturi de colege tinere si creative, vino in echipa noastra din mall Baneasa, telefon sau trimite CV tau cu foto pe mail; (0727.770.367 magazinglamour2016@gmail.com

rienta- atelier confectii damaangajam si pensionare, zona metrou Timpuri Noi; (0788.197.260

852. Contabil de gestiune cu experienta minim 5 ani pentru restaurant contabilitate primara pana la balanta, studii superioare contabilitate gestiune, productie, retetare, soft Ciel constituie avantaj. (0740.111.453 resurse.umane@legrenierapain.com.ro www.legrenierapain.com.ro

868. Contabil, contabilitate primara, angajeaza societate comerciala. Detalii suplimentare la telefon; (0731.025.976

888. Cosmeticiana cu experienta salariu

uberdeck, spanist, calcatori angajeaza fabrica confectii, Urgent, Salarii incepand de la 1.400 net plus bonuri de masa. Zona Valea Lunga, sector 6; 1.400 L; (0725.648.126/ 0746.171.601

814. Confectionere urgent, ambalatori

si croitorese cu experienta in liniara si triplock, pentru confectionare textile de casa. Salariu motivant, bonuri de masa. Zona metrou 1 Decembrie 1918. (0723.485.684 betaimpact.office@gmail.com

851. Contabil cu experienta in domeniu de 4-5 ani. Este necesara cunosterea contabilitati complete si a programului de contabilitate Saga. Reprezinta un plus daca a lucrat in domeniul hotelier. (0722.300.725 liliana.chiracu@hotellevor.com

firma de contabilitate, sector 2. CV la email; (021.255.57.76 av.contab@gmail.com

831. Confectioneri masina simpla 4 fire

plarie PVC angajeaza in conditii avantajoase persoana cu experienta de lucru in program Winarhi. Pentru relatii contactati (0724.254.009 dorinemi_77@yahoo.com

triploc, zona Stefan cel Mare; (0765.436.986

850. CONTABIL contabilitate primara. Societate angajam contabil/contabila, activitati de secretariat, cu competente IT, care sa aiba excelente abilitati de comunicare. CV-urile la adresa de e-mail. (0737.856.558 office@premiumexpert.ro

867. Contabil, contabilitate primara pt.

856. Contabil SC Maroush SRL, per-

soana pentru contabilitate primara si stocuri.Program 8h, la alegere. (0723.339.851 857. Contabil bun cunoscator Saga firma

de contabilitate angajeaza contabil bun cunoscator Saga, care sa introduca extrase, facturi, si sa intocmeasca balante, bilanturi si declaratii. Zona Aviatiei. Conditii avantajoase, (0720.068.062 oprita.doina@yahoo.com 858. Contabil cu experienta pt. firma de

catering zona Fundeni; (0756.121.165

859. Contabil de gestiune pt. firma com-

ert/productie alimentara, zona Bucurestii Noi, sector 1, metrou Jiului, obligatoriu experienta in domeniu productie - comert, domiciliul stabil in Bucuresti, preferabil nefumator, salariu bun; 2.500 L; (0722.244.333 860. Contabil economist angajam la

firma de productie alimentara in zona Crangasi, experienta SAGA, aprogram flexibil, salariu de la 2000, CV la info@frenchbakery.ro 2.000 L; (0725.328.292/ 021.220.53.21 info@frenchbakery.ro 861. Contabil evidenta primara cunosca-

tor de preferat program Sasory. CV mail: 35 L; (0728.764.646/ 021.317.37.98 contabsilvia@gmail.com 862. Contabil primar cu experienta,

cunostinte program Saga, incheiere contracte de munca, transmitere revisal, program de lucru 9 ore/zi, 6 zile/saptamana, salariu net 2200 lei, CV-pe mail. contabilitate.georgiana@gmail.com 863. Contabil primar, persoana serioasa,

dinamica si cu spirit de echipa pentru contabilitate primara si program de gestiune pentru restaurant romanesc in centrul vechi. Program de lucru de l-v. de la 10-18; 2.000 L; (+40727706206 aconsulea@yahoo.com 864. CONTABIL SEF SALARIU 1.000 EURO PRIMA LUNA, 1.200 EURO A DOUA LUNA, DASCALU, ILFOV; (0733.222.771 865. Contabil, responsabilitati: evidenta contabila completa pentru clientii societatii, relatia cu institutiile statului, 1 L; (0723.944.436 camelia@contabilitate-tcp.ro 866. Contabil, contabila junior sau senior

program full time pentru firma din zona Complexului Studentesc Tei. Pentru mai multe detalii sunati la tel. Pentru CV-uri, email. (0758.885.010 petprodexim@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

876. Copywriter, ai studii finalizate de Jurnalism sau studii umaniste? Comunici usor in scris si verbal? Atentie la detalii, cunostinte avansate de gramatica a limbii romane? Trimite CV la: 2.500 L; (0722.291.414 stoica01@gmail.com 877. Cosmetica auto cu experienta in spalarea profesionala a unui automobil:polish/spalare interior/spalare motor/degresare/ceara, (0723.234.551 gc.autodealer2016@gmail.com

COSMETICIANA (SALARIU 2400-5000 LEI) COAFEZA (SALARIU 2400-4000 LEI) PENTRU SALON INFRUMUSETARE ZONA DOROBANTI; (0751.251.411 878.

879. Cosmeticiana /tehnician corporal

pentru salon de infrumutesare, zona Baneasa/Sisesti; (0722.388.188/ 0724.732.956 880. Cosmeticiana angajeaza Saloanele Magic. Conditii deosebite. Salariu fix / procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, CM 8 ore, traininguri gratuite, 3.000 L; (0786.138.262 angajari@saloanelemagic.ro 881. Cosmeticiana cu experienta de minimum 3 ani pentru salon situat in zona Drumul Taberei; prezinta un avantaj daca cunoaste si make up. (0745.775.511 Marius33_2004@yahoo.com 882. Cosmeticiana cu experienta si in masaj, salariu atractiv 2.000 lei, cm, platita program 1 zi da una nu, 1 weekend da unu nu. Salon de 10 ani, zona metrou Gorjului; 2.000 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro 883. Cosmeticiana cu experienta. Rog seriozitate. Salon cu clientela deja formata; (0728.993.328/ 0733.409.804 884. Cosmeticiana manichiurisdta cu

experienta, urgent, salon cu vad, CM, colectiv tanar, 1 zi/ 1 zi, Bucurestii Noi; (0766.510.878 885. Cosmeticiana pentru salon situat in

Militari (Bd. Iuliu Maniu); (0722.654.660

886. Cosmeticiana cu experienta minim

899. Covrigareasa cu experienta pt. Patiseria Tismana, se lucreaza: luni-vineri, 06:00-16:30, sambata si duminica liber. Zona Colentina Fundeni 2.000 L; (0733.869.232 900. Covrigari modelatori covrigi, pt. zona Mihai Bravu Vitan (0721.663.581 901. Covrigaria Patrick angajeaza vanzatoare pentru punctuele de lucru din Mega Mall si Vulcan Centre. Salariu avantajos; (0721.591.176 902. Cris si Andre Prestcom SRL anga-

jeaza barmani, ospatari, bucatari, grataragiu, supraveghetor jocuri, vanzator rulota comerciala, manipulant marfa. Zona metrou Republica. Relatii la telefon 1.500 L; (0762.741.201 elena_barbu76@yahoo.com 903. Croitor Fabrica confectii textile dama, zona Liberty Mall, angajeaza croitor sala de croit. Program de 8 ore intr-un colectiv de lucru placut; (0740.328.407/ 0761.499.135 904. Croitor, croitoreasa cu experienta in

rochii de seara, croit dupa tipar in atelierul de creatie Alina Cernatescu, salariu atractiv, mediu de lucru placut, contract munca, program l-v, 8 h, zona Universitate. (0752.013.011 elena@alinacernatescu.fashion www.alinacernatescu.ro 905. Croitor, coritoreasa pentru sectie confectii de dama piata interna, cu experienta la croit in curis. Lucru in serie, mediu placut, salarii bune+bonus pentru aducere echipa completa. (0799.827.901

927. Croitoreasa sector 4, croitoreasa 8 ore, luni-vineri, 1650 lei, contract, Soseaua Giurgiului sector 4, nu necesita multa experienta. Se lucreaza accesorii haine barbati: papioane, batiste, bretele, esarfe; 1.650 L; (0771.567.921 stefan@papioane.ro 928. Croitoreasa si modelier. Stada bou-

tique se muta in locatie noua si angajeaza croitoreasa pentru lucrul cap-coada rochii de seara, la comanda si serii.Salariu foarte avantajos, program 8-9 ore, (0723.743.718/ 0754.073.715 georgianastavrositu@yahoo.com 929. CRoitoreasa triploc si liniara, angajam croitoreasa pentru produse pe comanda, cap coada, pentru triploc si liniara, program de luni pana vineri 8:30-16:30, Zona pia?a romana, carte de munca, salariu 2000 lei; 2.000 L; (0727.310.010 930. Croitoreasa, Barrio Events

Ursitoare Vip angajeaza croitoreasa, cu sau fara prea multa experienta. Salariu foarte motivant, program flexibil, carte de munca. Sector 5, Rahova; 2.500 L; (0723.329.992 loredana.lupu@barrioevents.com 931. Croitoreasa, fabrica de mobila angajaza croitoreasa cu sau fara experienta, cu sau fara calificare, in domeniul mobilei. Punctul de lucru al fabricii este in zona Cora Rahova, programul fiind de luni pana vineri; 500 {; (0761.516.066 angela.anason@yahoo.com 932. Croitoreasa, SC Cloche Fashion and Design SRL angajeaza croitoreasa cu experienta in productie cap, coada, produse pentru femei, inclusiv rochii de seara. Detalii la telefon: (0746.222.313/ 0757.100.557 contact@cloche.ro

933. Croitoreasa, confectionera pentru atelier de croitorie, cu experienta in realizarea produsului cap-coada. Program 8h. Oferim carte de munca, salariu motivant+prime, mediu placut. Zona Stefan cel Mare. (0726.095.146 934. Croitoreasa. Firma in ascensiune cauta sa angajeze croitoreasa pentru lucru cap-coada produse pentru copii. Mediu de lucru placut. Cerem seriozitate; (0725.538.795 darkfashionopus2@gmail.com 935. Croitorease pentru atelier creatie vestimentara specific "croitorie pe comanda", zona Cotroceni, cu experienta produs cap coada. Salariu motivant, program 8 h/zi. (0763.664.356 innes.atelier@gmail.com 936. Croitoresa, firma serioasa angajeaza coroitoresa cu experienta in domeniu perdele si draperii; 1.500 L; (0722.644.627 eurotextil@libero.it 937.

CROITORESE / VANZATOARE; 0724.528.536

(0724.638.832/

938. Croitorese angajez croitoreasa, executie produse cap-coada. Executie produse dupa poza. Atelier Drumul Sarii, salariu motivant, program 08:00-16:00. (0723.571.481 939. Croitorese masina liniara si triplok,

sef atelier. Salariu motivant, carte de munca. Zona Baicului, linia lui 143. Tel. (0736.365.066

940. Croitorese cu experienta pentru croitorie zona Moghioros, sector 6, executam uniforme de lucru. Atelier mic, mediu placut, posibilitatea de alegere a programului. Full time 1300 Lei net, Part time 700 Lei net 1.300 L; (0720.164.770/ 0720.164.770 sorina.clatesteanu@yahoo.com 941. Croitorese cu experienta masina liniara si personal sala croit pentru atelier croitorie zona Electronica, salariu motivant (0767.734.099 942. Croitorese, masina liniara si triplok. Salariu motivant, carte de munca. Program de luni-vineri 8 ore. Zona Baicului, linia lui 143; (0767.734.099

««««««««««««««««««

CROITORESE. ATELIER DE CROITORIE ANGAJEAZA CROITORESE CU EXPERIENTA MASINA LINIARA, TRIPLOK, PROGRAM 8 ORE, CONTRACT DE MUNCA, CONDITII EXCELENTE, BONUSURI IN FUNCTIE DE PERFORMANTE, SALARIU INCEPAND CU 1.600 RON, ZONA PIATA MUNCII; (0726.985.635

943.

«««««««««««««««««« 944. Croitoresre f. urgent ang. in condi-

tii. de lucru f. decente, pt. ateliere f. cochete, pt. croit, retus, modificari, in sect. 2, 3, 4, se ofera sal. incepand cu 2000 lei plus bonus, pt. cele din alta localitate se ofera si cazare. 2.000 L; (0749.020.225/ 0722.396.268 ionescuadialexandru@yahoo.com 945. Croitori. Atelier retusuri anga-

jeaza urgent croitori zona Pantelimon, salariu 13 - 2.000 lei; (0743.491.252

946. Curatatoria Aqua din Baneasa angajeaza personal prezentabil pentru primire haine. Se adauga tichete, sporuri, decontare transport. Cerinte: liceul, cunostinte calculator, MS Office, limba engleza nivel mediu. Trimite CV cu poza pe email, 1.800 L; (0722.291.414 contact@aquaclean.ro 947. CURATENIE Angajam personal

pentru curatenie in cofetarie/ laborator patiserie-cofetarie; (0757.252.466 www.suntdelicioase.ro

948. Curier pentru firma de curierat, cu contract de munca, curier pedestru sau cu bicicleta pentru sectorul 3, decontez abonament Ratb. Ofer si astept seriozitate. salariu motivant, platit la timp. 1.400 L; (0723.647.297 949. Curier auto Bucuresti Livrare plicuri, colete conform regulament. Pachet salarial foarte atractiv; (0745.772.258 office@fastius.ro www.fastius.ro 950. Curier bicicleta Bucuresti, livrare pli-

curi / colete mici dimensiuni cu bicicleta in Bucuresti conform regulament, pachet salarial atractiv; (0745.772.258

951. Curier pe bicicleta, scuter, pedestru si cu masina Companie de curierat cauta curier cu scuter propriu, cu bicicleta sau cu autoturism propriu. Cerinte: experienta in distributie/ curierat, cunoasterea strazilor din Bucuresti, seriozitate; (0724.475.050 adriana.stirceanu@alocurier.ro 952. Curier scuter Bucuresti, livrare pli-

curi, colete in Bucuresti conform regulament. Pachet salarial foarte atractiv; (0745.772.258

953. Curier, sofer livrare comenzi cu per-

mis de conducere Categoria B, prezenta agreabila pentru livrare comenzi birotica. Se asigura pachet salarial atractiv si contract de munca. Rugam CV pe e-mail. info@orangeoffice.ro

906. Croitor, croitoreasa cu experienta, contract de munca si salariu atractiv. Se cere realizarea tiparului si a produsului cap coada. Program de 8 ore, 5 zile pe saptamana. Zona centrala. (0754.535.450 roxanaa.panaite@gmail.com 907. Croitor/ croitoreasa dupa tipare carte de munca, program de lucru 8 h/ zi, de luni pana vineri. Mediu de lucru placutSalariu 1200-1500. Zona Pantelimon nr.300; (0720.290.699

3 ani, salon situat pe calea Vacaresti (Sun Plaza). Program o zi cu o zi, salariu atractiv, fix/ procent, carte de munca pe 8 ore, program: luni - vineri 9 - 21, sambata: 9 16, duminica inchis; (0749.232.233

909. CROITOREASA cu experienta pen-

887. Cosmeticiana cu experienta pentru cabinet cosmetic cu vechime de 14 ani si clientela formata; (0729.059.627

tru atelier serie mica, oferim seriozitate si stabilitate, mediu placut, zona Drumul Taberei, vezi harta, (0728.119.826 lumystyle@yahoo.com

908. Croitoreasa (retusuri) la

Intrare in Popesti Leordeni, (0723.586.473

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

25 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 989. Doamne, domnisoare, Eve Studio,

ambientul perfect pentru succesul tau. Doamne/ domnisoare pentru conversatii online. Aplica acum. Eve Studio, studio-ul de videochat cu cele mai mari comisioane pentru modele din Bucuresti face noi angajari. Salariu garantat 3.000 Lei, bonus angajare 300 $, bonus recomandare 200 $+ 5% incasari, transport gratuit. Te asteptam sa faci parte din echipa noastra. www.eve-studio.ro; (0720.839.831/ 0765.119.662 office@eve-studio.ro 990. DOAMNE, DOMNISOARE, MODELE ONLINE. PROBLEME CU BANII? NOI TE AJUTAM SA CASTIGI LUNAR PESTE 3.000 USD. NU CONTEAZA VARSTA SAU ASPECTUL, CONTEAZA DORINTA DE A FACE BANI. O ECHIPA DE PROFESIONISTI LUCREAZA PT. TINE; (0766.016.639 991. Domino's Pizza angajeaza prepara-

tor pizza, livrator. Cautam persoane cat mai serioase si dornice de munca. Experienta nu este necesara.Angajam: full time sau part time.Soferi distribuitori comenzi la domiciliu.Ajutori la prepararea pizzei. 1.400 L; (0743.664.667/ 0722.899.253

992. Domnisoare, doamne, doar conver-

satii pe calculator, nimic mai mult. Fara limita, dar varsta minima de 18 ani, fara nuditate, bonus la angajare 500 $; (0757.367.200

1010. Dulgheri, zidari, instalatori si

muncitori necalificati angajeaza Firma de constructii pe baza de contract. Rugam seriozitate. (0725.963.165

1011. Dulgheri, zidari, fierar si necalificati

cunoscatori de plan, seriosi, plata intre 130- 150 Lei pe zi . Oferim cazare. Executam case la rosu in Bucuresti si Ilfov 1 L; (0720.805.900 ivanrazvangabriel@gmail.com 1012. Dulgheri, zidari, fierari, zugravi,

vopsitori, pentru firma de constructi, salariu 2200 lei si muncitori necalificati salariu 1500 lei luna. Program 7-18 de luni pina vineri, sambata 7-12. (0761.395.964 nifloconstruct@gmail.com 1013. Dulgheri, zidari, zugravi, muncitori

necalificati pentru constructii. Rog seriozitate. Pentru persoanele din provincie se ofera cazare. Rel la tel. (0766.522.293 1014. Echipa pentru montaj mobilier sau

personal cu experienta in mobila din Pal melaminat. Salariu atractiv, pentru detalii sunati la nr; (0722.966.963 supermob.srl@gmail.com 1015. Echipa de constructori se ofera

salariu motivant, cazare si masa, carte de munca. (0764.590.480 1016. Echipa dulgheri si fierari calificati, constructie cartier rezidential, 4 blocuri. Societate de constructii angajeaza cu carte de munca sau contract. (0728.132.901

1032. Educatoare calificata pentru gra-

dinita particulara sector 6. Oferim salariu atractiv. (0766.661.001 contact@gradinita-scoobyandfriends.ro

1033. Educatoare calificate si tinere pen-

tru calificare, angajeaza gradinita particulara; (0728.106.100

1034. Educatoare cu liceu pedagog-

ic sau facultate, program 6 ore, pentru gradinita privata. Salariu atractiv; (0737.365.283

1035. Educatoare cu studii de specialitate pentru gradinita privata, sector 3, pentru 8 ore, contract de munca; (0749.607.276 1036. Educatoare gradinita particulara sector 1. Gradinita particulara isi extinde echipa si doreste o educatoare dornica sa lucreze cu copii si sa ofere foarte multa iubire celor mici, intr-un mediu prietenos creat special pentru cei mici. (0723.338.160 academiastrumfilor@yahoo.com 1037. Educatoare grupa mijlocie si mare, ingrijitoare copii si femeie de serviciu pentru gradinita Miniplay - Popesti Leordeni, 250m metrou, str. Oituz, nr. 7, (0733.178.552 miniplaygarden@gmail.com 1038. Educatoare si femeie de serviciu,

pentru gradinita privata langa Auchan Titan. (0725.211.112

Educatoare si ingriji1017. Echipa mobila curatenie, handler, toare angajeaza Gradinita CTC, deszapezire. Companie cauta per993. Domnisoare, doamne, doar converparticulara autorizata situasoana serioasa si cu simtul responsabilisatii pe calculator, nimic mai mult. Fara tatii pentru echipa mobila curatenie, manip- ta in sectorul 6, program de limita, dar varsta minima de 18 ani, fara ulant marfa, controlul calitatii tigaretelor, lucru full-time; nuditate, bonus la angajare 500 USD; relocari, deszapezire, cu permis categoria (0731.339.933 (0757.367.200 B. (0786.552.982 994. Dulgher angajam, zugravi necalifi1040. Educatoare si ingriji1018. Echipa necalificati Producator precati, salariu motivant. Cer/ ofer multa seritoare, angajeaza Gradinita fabricate beton, angajeaza echipa necalifiozitate; (0766.378.191 cati, oferim masina si combustibil pentru autorizata situata in secdeplasarea de acasa la fabrica din 995. Dulgher, zidar, numai cu experienta torul 6, program de lucru Magurele, Ilfov. Program de lucru: 7:00Persoana fizica caut urgent dulgher, zidar full-time; (0731.339.933 16:00; (0723.595.841 954. Cusatori fete incaltaminte la banda.

973. Doamna pentru curatenie la bloc, apartament; (0722.366.339

Conditii si salariu atractiv. Relatii suplimentare la punctul de lucru si telefon. De luni pana vineri 8:00-15:00. (021.316.11.23

974. Doamna pentru ingrijire pensionar la

955. Cyber Security angajeaza agenti de

975. Doamna pentru menaj caut, ofer

securitate si de interventie pentru Bucuresti, Otopeni si Buftea, cu salariu bun si la timp. Informatii suplimentare la telefon; (0744.422.884

956. Dansatoare buna, te asteptam sa vi

alaturi de colectivul nostru intr un ambient placut in care poti avea venituri foarte mari. 7.500 L; (0726.032.013 957. Data System Solutions angajeaza: agenti de securitate din Bucuresti si zone invecinate. Conditii: atestat, permis de conducere categoria B nu este obligatori, dar prezinta avantaj. Sef de obiectiv. Conditii: inspector de securitate sau militar in rezerva-vechime minim 3 ani, atestat, cunostinte calculator, permis de conducere categoria B. Relatii la telefon, e-mail; (021.667.00.38/ 0749.089.869/ 0740.279.488 office@datasystemssolutions.ro 958. Decorator floral cu experienta;

(0721.212.941/ 0723.294.972

959. Decorator. Cofetarie angajam tineri

talentati sau pasionati hand made si studenti la arte plastice din toata tara, energici cu aptitudini artistice realizare figurine comestibile salariu motivant, program flexibil; (0729.737.619 960. Decoratori fete, baieti pentru firma

productie publicitara din sector 3, 2.000 L; (0788.231.813 mike@printdivision.ro www.printarie.ro 961. Depanator cu experienta in reparatii

electrocasnice mici/ masini automate cafea/ masini automate mancare - vending machine. Zona Mogosoaia, pentru persoanele din Bucuresti oferim transport. Pentru detalii sunati la tel. de luni pana vineri intre 9.00 - 16.00; (0745.123.018 962. Dezosatori, personal productie ali-

mentara angajam cu si fara experienta: dezosatori si personal produtie alimentara. (0767.010.611 office@primofastfood.ro 963. Diamond Solar angajeaza fete dragute la Receptie, de preferabil din sectorul 5 si 6. Mai multe detalii la telefon; (0784.017.170 964. Diego Glory SRL angajeaza calcula-

tor pret cost pentru punctul de lucru din com Dobroesti, str. Dragonul Rosu Megashop, jud Ilfov, cerinte lb engleza minim, 8 ore/ zi. Contact; (0784.759.060

965. Dispecer pentru dispecerat central de monitorizare. Aptitudini operare calculator, abilitati de comunicare, studii medii; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 966. Dispecer monitorizare sisteme alar-

ma firma securitate, progr 12/24 cu 12/48, abilitati PC, Microsoft Excell/ Word, studii medii, relationare cu beneficiarii, experienta avantaj, sediul in zona Baneasa spre Otopeni, CV la mail; 1.500 L; (0760.665.666 office@dabsecurity.ro 967. Dispecer pentru monitorizare video,

program de noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, pentru cladire birouri situata la 100 m de statia de metrou Aurel Vlaicu. Rog cv-uri pe adresa de mail. (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro 968. Dispecer pentru servire in camera

(hotel) fete si baieti pentru hotelul Sheraton Bucuresti. Cunoasterea limbii engleze este obligatorie. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com 969. Dispeceri pentru Carrefour Militari pentru firma paza, cu sau fara atestat; (0724.392.029 970. Dispeceri, operator CCTV, pentru supraveghere spatii comerciale, program in ture, contract de munca, drepturi salariale la timp. Oferim si cautam seriozitate. Atestatul reprezinta un avantaj; (0740.042.277 cosminvladescu@gmail.com 971. Distribuitori pliante, stradal, plata saptamanal la numarul de pliante. Detalii: (0727.326.539 972. Doamna pentru calcat si menaj

salariu 3000 lei net in DomnestiIlfov. Program L-V 9-17, Sambata 9-13; (0744.480.305

domiciliu. (0723.279.925

locuinta, posibil mostenire, prefer doamna singura, eventual cu un copil (fetita); (0726.885.871/ 0762.274.705

cu experienta si muncitor, casa - vila, echipa mica, program 10 ore pe zi, cu pauza de masa inclusa. Sambata si duminica sunt libere; (0769.687.810

1019. Echipa. Cautam echipa foarte serioasa de zidari oferim 140 lei metrul cub; (0723.853.745

DULGHERI PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII, SE OFERA CAZARE; (0724.258.882

1020. Echipaj taxi/ sofer taxi 12 h, Logan aer, servo, geamuri etc, carte de munca, licenta Bucuresti, detalii la tel.; (0721.644.632

996.

1039.

1041. EDUCATOARE, Gradinita Iepurasul Bocanila angajeaza urgent educatoare calificate, cu experienta in domeniu de minim 2 ani, pentru grupa mica-mijlocie, cunoasterea limbii engleze constituie un avantaj; (0722.239.508 office@gradinitaiepurasulbocanila.ro www.gradinitaiepurasulbocanila.ro

cu varstele de 8 ani respectiv 10 ani, de la ora 10 pana la orele 20. Zona Calea Rahovei. Ofer 1000 lei. 1.000 L; (0756.340.866 977. Doamna caut, pentru ingrijire batran,

978. Doamna ingrijire batrana regim intern, pentru orasul Mizil, judetul Prahova. Se lucreaza 2 saptamani pe luna. Doamna are nevoie de ajutor la deplasare, baie si menaj.Detalii la telefon; (0760.665.565

tii permis conducere categoria B, salariu motivant.Locul de munca: platforma industriala Arteca Jilava. (0766.588.281/ +40766363217 office@leaderinstal.ro 1060. Electrician, de intretinere si reparatii la firma Zarea pentru depart. Productie cu contract de munca. Trimiteti CV pe mail sau pe fax si va contactam pentru interviu angajare. (021.667.00.20/ 021.668.58.00 office@zarea.ro

980. Doamna la vase - Restaurant zona Obor pentru Hashtag Pub, personal pentru locatia de pe soseaua Mihai Bravu nr. 32, zona Obor: doamna pentru spalat vesela. Salariu atractiv, tips, bonusuri si carte munca. (0724.803.412 office@hashtagpub.ro www.hashtagpub.ro

1061. Electrician, galeriile Titan angajeaza instalator, electrician cu experienta minim 3 ani in intretinere imobile. Abilitati majore de comunicare, seriozitate, flexibilitate, aspect ingrijit si fara meteahna bauturii, 1.500 L; (0737.030.810 estanescu64@yahoo.com www.galeriiletitan.ro

981. Doamna pentru curatenie si vase, pt.

Boulevard Cafe, situat pe b-dul Gheorghe Sincai nr. 9A, zona Tineretului, program de 2/2 libere, contract de munca. Cerem si oferim seriozitate, 1.300 L; (0735.155.357 cafeblv@gmail.com

1062. Electrician, SC Terra Dinamic SRL angajeaza electricieni. Angajari la; (021.324.66.11 nicoletaiordan.terradinamic@gmail.com

982. Doamna pt curatenie Caut dna pt

1063. Electrician, ajutor electrician

curatenie, intern, pt perioada lunga de timp, in Olanda. Detalii la nr de tel: 0031204040451 sau mail: gottliebiris@gmail.com; (0031204040451 gottliebiris@gmail.com

angajam, rog seriozitate; (0736.656.428 1064. Electrician, electronist auto cu experienta multimarca pt. service auto Elite Auto Club. Salariu fix sau procent. Salariu 2.000-2.500 L. Garajul este situat in zona Dristor, 3.500 L; (0722.362.799/ 0722.362.799 sorinpetrache700@gmail.com www.eliteautoclub.ro

983. Doamna, domnisoara pentru secre-

tariat, receptie, Prelungirea Ghencea, program 9-17. 1.400 L; (0724.986.301 eugen.tudor@gmail.com 984. Doamne pentru curatenie sediu birouri/ cladire birouri Brasov pentru firma serioasa, 4 ore si 8 ore (0731.121.029 985. Doamne si domnisoare cu varsta

987. Doamne si domnisoare pt conversa-

tii online. Contract de munca, bonusuri de angajare, program flexibil, bonus de angajare 300 $, procente de la 50%-80%, bonusuri de fidelitate, anuale, bonusuri de performanta, training gratuit 5.000 L; (0767.640.565 988. Doamne, domnisoare 18+. Esti

comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci vino sa ne cunosti. Noi te ajutam sa fii "rich" pe toate planurile. Cum? Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatiile pe internet. Job bine platit, 100% procent din incasari in prima luna lucrata. Cazare gratuita. Servicii gratuite de infrumusetare. Training gratuit/ cursuri de limba engleza. Suna acum la telefon sau da-ne un bip si te sunam noi. www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

997. Dulgheri pentru soc. constructii, in conditii avantajoase, cerem si oferim seriozitate. (0742.036.457 998. Dulgheri cu contract de munca Bil-

dungery se extinde, dulgheri seriosi care doresc sa se alature echipei noastre. Am inceput executia a doua mari proiecte rezidentiale si ne dorim sa lucram cu cei mai buni. 1.000 {; (0754.788.292 999. Dulgheri cu experienta pentru firma constructii. Salariu 18 -20 lei/ora. Program de lucru luni-vineri, 7,30-18,00. Relatii la tel. (0734.937.259

««««««««««««««««««

DULGHERI CU EXPERIENTA, ZIDARI, MESERIASI BUNI SI MUNCITORI NECALIFICATI DORNICI SA INVETE MESERIE; (0725.632.119 1000.

«««««««««««««««««« 1001. Dulgheri si fierari din provincie si din Bucuresti. Asiguram transport si cazare pentru provincie. (0721.499.324/ 0723.825.772 1002. Dulgheri si fierari-betonisti. Angajam in conditii avantajoase structuristi pt constructii civile in Bucuresti. Cazare gratuita pt nelocalnici, (0784.259.742 eugenbalan08@gmail.com 1003. Dulgheri, fierari pentru constructii in Bucuresti si Ilfov salariul atractiv in functie de performanti, plata saptamanala; (0767.986.630 1004. Dulgheri, fierari, necalificati. Se ofera salariu mare, carte de munca, cazare si masa. (0764.590.480 1005. Dulgheri, SC Magnum Expert Building SRL angajeaza pt. santier Pacii, Bucuresti (0728.106.312 1006. Dulgheri, fierari angajam pentru santier in Bucuresti, cm perioada nedeterminata, exclus echipe. (0740.258.355 1007. Dulgheri, fierari, pentru firma de

1021. Echipaj cu experienta categoria C+E, pentru lucru pe comunitate, se lucreaza 2 luni cu 2 saptamani libere. Conditii de salarizare atractive, (0758.057.803 1022. Echipe de dulgheri si fierari Lucrar-

ile sunt in Bucuresti si Corbeanca. Asiguram cazare; (0744.514.727 danielcraciunescu@yahoo.com

1043. Egerom angajeaza operator facturare cu experienta. Cerinte: studii medii, operare calculator. CV mail; resurseumane@egerom.ro

1023. Echipe sau meseriasi, salahori in constructii. Seriozitate, plata la timp. Constructii la rosu si la cheie, garantam loc de munca pe tot timpul anului. Oferim cazare pentru cei din provincie. Salariu atractiv, (0723.066.619 razvangradinaru92@gmail.com

1044. Electo-mecanic. Fabrica de mezeluri situata in Chiajna angajeaza electro-mecanic pentru intretinere. Se ofera salariu motivant. Relatii la: (0732.634.207 office@mezelar.ro

Economist (contabil) cu experienta de minim 2 ani angajam pentru Remat Vest, str. Barsanesti nr.23, sector 6. (021.434.10.29

1024.

1025. Economist in cadrul serviciului contabilitate angajeaza S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. Principalele cerinte ale postului, legislatia, atributiile specifice postului si actele necesare pentru intocmirea dosarului de angajare se gasesc postate pe site-ul societatii: info@adp4.ro si afisate la sediul ADP 4 din bd. Metalurgiei, Nr. 12 -18, Et. 1 (incinta Grand Arena). Dosarele se depun la serviciul Resurse umane. 1026. Economist pentru o companie pro-

ducatoare de lifturi. Locatie: Chitila.Program de lucru: 8:00 - 16:30. Experienta de minim 6 luni in domeniu si cunostinte foarte bune de Excel. 2.600 L; (0735.311.531 recrutare@passion4work.ro

1046. Electrician cu atestat pentru

lucrari specifice amenajarilor interioare. Program 8 ore, salariu atractiv, tichete masa (0731.321.900 1047. Electrician Firma de inst. electr ang. persoana serioasa cu cunostinte de inst.electrice, se ofera salariu motivant si comision din lucrare, de preferabil cu permis auto, 2.400 L; (0762.111.666 office.roingsystems@yahoo.com 1048. Electrician pentru o cunoscuta fabrica de bauturi alcoolice din Bucuresti. Locatie: Bucurestii Noi. Program: 12/24. Necesita experienta minima, 1.400 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1028. Economist, experienta minim 2

1050. Electrician SC Electromagnetica SA angajeaza Electrician de Intretinere si Reparatii. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la numerele de telefon: (021.404.21.20/ 0767.427.948

studii superioare economice, cerinte: contabilitate avansat, engleza. Conditii foarte motivante. Contact: tel. sau cv la mail (0723.581.684 office@rightup.ro ani, depunere declaratii lunare, balanta, bilant. Cunoastere Ciel- avantaj. Salariul se discuta in urma interviului; (0755.363.737 officenira@yahoo.com

1008. Dulgheri, fierari, zidari pentru firma

1030. Editori video. Caut colaborare cu

constructii din Bucure?ti angajeaz? dulgheri, fierari, zidari cu carte de munca , salariu intre 14-16 RON/h ?i cazare pt. provincie; 1 L; (073070430 nicolicil_nicolici@yahoo.com

executia instalatiilor electrice pentru constructii angajeaza tineri electricieni. Se poate transmite cv-ul la adresa de e-mail a societatii. (0762.303.516 cv@profesionalelectric.ro

1049. Electrician sau ajutor de electrician pentru executie lucrari de instalatii electrice si instalari sisteme de securitate. 1 L; (0743.094.914/ 0743.094.914 alarmelectricsistem@gmail.com

botezuri etc, venituri atractive, rog seriozitate (0763.215.489

1009. Dulgheri, fierari, zidari, firma de

1045. Electriceni, firma specializata in

1027. Economist contabil, absolvent

constructii, program full time, carte de munca, salariu 150 lei/zi + bonuri de masa; 150 L; (0751.553.553 de constructii, cu contract de munca legal. Se ofera cazare si transport daca este cazul. Se ofera si se cere seriozitate. 2.800 L; (0723.283.775 Office@highconstruct.ro

1042. Educatoare, gradinita privata sector 3 (zona Piata Muncii) angajeaza educatoare absolventa de Liceu pedagogic si/sau Facultate de stiinte ale educatiei. Program zilnic 10-18 (0720.446.942 bobdegrau.gradinita@gmail.com

1029. Editor video pentru nunti,

1072. Electricieni Societate de instalatii

electrice cu sediul in Bucuresti, angajam electricieni, pe perioada nedeterminata. Rugam seriozitate, relatii la telefon sau email: 35 L; (0721.621.881 office@esap.ro

1073. Electricieni cu experienta societate din Bucuresti specializata in executia instalatiilor electrice pentru constructii angajeaza electricieni. In vederea programarii unui interviu sunati sau trimiteti un cv pe adresa de e-mail. (0786.386.083 cv@profesionalelectric.ro 1074. Electricieni cu experienta, cladiri

de birouri noi, 2.500 L; (0769.688.118

Electrician mentenanta, mecanic intretinere, opera- 1075. Electricieni cu si/sau fara experienta pentru Elektra Invest SRL, Bucuresti, tor procesare/ ambalare, pentru lucrari de joasa si medie tensiune. manipulant, angajam zona Se ofera salariu atractiv si cazare pentru persoanele din provincie. Relatii supliCarrefour Colentina. Pentru mentare la tel. (0721.639.827 toate posturile se solicita experienta anterioara. Se 1076. Electricieni L.E.A., L.E.S., P.T. Angajam electricieni calificati L.E.A., lucreaza in 3 schimburi. L.E.S., P.T.-uri. Salariu net 1500- 2500 Lei. Contract de munca+ Telefon: (0744.654.583 tichete de masa+ bonusuri, ore de noapte platite supli- 1077. Electricieni LES, PT, M, angajam electricieni pentru executie retele electrice mentar; (0758.041.995 de medie si joasa tensiune in Bucuresti. Se vmoiceanu@ asigura cazare. Salariul 1600-2500 lei. Informatii la telefon; (021.330.77.35/ professional.com.ro

1056.

1059. Electrician utilaje pentru construc-

DOAMNA LA CURATENIE PENTRU SALON INFRUMUSETARE, LOCATIA BERCENI SI DRUMUL TABEREI; (0721.000.376

979.

minima 18 ani, atitudine pozitiva si incredere in sine, persoane serioase si responsabile pentru Dream Studio. Oferim: salariu garantat intre 5.000 si 10.000 Lei, forme legale de angajare, siguranta datelor personale si a identitatii, sprijin financiar pentru casa, masina si nevoi personale, abonamente medicale in cadrul unei companii private. Aplica acum. Site: www.dream-studio.ro; (0736.752.963/ 0757.367.200

1055. Electrician mentenanta linie de productie asigura interventii pe profil electric asupra utilajelor din sectia de productie si a echipamentelor auxiliare, 3 schimburi. Salariu 2.500 L, sporuri, BM, transport, permis cat. B, disp. interventii, 2.500 L; (0745.031.031 selectie@mediamarket.ro

1058. Electrician sau electromecanic auto, suntem interesati de angajarea unui electrician sau electromecanic auto cu experienta. Zona de lucru este in Pipera, programul este flexibil in general 10-16 de luni pana vineri 1.200 L; (0723.691.731 sebastian@racingcode.ro

serioasa, gospodina si sanatoasa, fara obligatii, relatii la telefon: (0766.466.028

986. Doamne si domnisoare cu varsta

1054. Electrician de executie si ajutor electrician pentru santiere din Bucuresti si din tara. SC instalatii electrice si curenti slabi. Cond. salariale bune, CM, ore supl, cazare, posib. avansare; (031.437.06.35 angajari@mht-experience.ro www.mht-experience.ro

1057. Electrician pentru cablare si punere in functiune a instalatiilor electrice. Program L-V 9-18 cu o ora pauza. Salariu 1.500 lei care include si bonuri; 1.500 L; (0761.247.825

976. Doamna pentru supravegere 2 copii

minima 18 ani, atitudine pozitiva si incredere in sine, persoane serioase si responsabile pentru Dream Studio. Oferim: salariu garantat intre 5.000 si 10.000 Lei, forme legale de angajare, siguranta datelor personale si a identitatii, sprijin financiar pentru casa, masina si nevoi personale, abonamente medicale in cadrul unei companii private. Aplica acum. Site: www.dream-studio.ro; (0736.752.963/ 0757.367.200

15

1065. Electrician, inginer, automatist, firma angajeaza electrician, inginer, automatist, cu experienta in instalatii electrice de interior, bonuri de masa, plata orelor suplimentare, proiecte de lunga durata; (021.321.12.12/ 0741.003.300 office@neotronix.ro www.neotronix.ro

0788.481.451 electromontajsb@gmail.com 1078. Electricieni pentru fabrica de paine sector 4 si 5 Salariul net 1.600 lei, salariul brut 2.244 lei, 5 zile lucratoare, 2 zile libere. Angajari la, 1.600 L; (0729.569.050 1079. Electricieni si absolventi de profil

electric (chiar fara experienta). Societate comerciala cu activitate in domeniul constructiilor angajeaza cu contract; (0799.992.673 1080. Electricieni si ajutori de electricieni, SC Ghepard Electric SRL. Angajeaza electricieni si ajutori de electricieni. Salariu 1500 - 2000 netoffice@ghepardelectric.ro 1 L; (0757.574.697 office@ghepard-electric.ro

1081. Electricieni si instalatori Firma cu sediul in Bucuresti cautam 6 colegi (electricieni si instalatori) pentru executie lucrari in complexe rezidentiale. Salariu motivant plus bonusuri in functie de performanta; (0724.783.068 recrutare@constructiishop.ro 1082. Electricieni si muncitori necalificati

pentru instalatii electrice interioare. Oferta este valabila pentru contract de munca pe perioada nedeterminata. Nu cautam sezonieri (0742.192.026

1083. Electricieni si muncitori necalificati, Sc angajeaza electricieni si muncitori necalificati in instalatii electrice, program LV 10 ore + doua sambete 10 ore. Oferim si cazare. Program de lucru 10 ore. Salariul intre 2000-3000 lei 3.000 L; (0722.273.793 1084. Electricieni uzinare tablouri electrice Studii de specialitate. Experienta pe un post similar constituie un avantaj. Locurile de munca se afla in Otopeni, sos. Odaii nr. 42 (cladire ETCO), 2 posturi. Se deconteaza transport pe Ratb, (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro www.chorus.ro 1085. Electricieni, firma serioasa cu contracte stabile în derulare angajam electricieni full-time, salariu de la 2000 lei net. Pentru provincie asiguram cazare; 2.000 L; (0760.762.740 alectric2017@yahoo.com 1086. Electricieni, pentru firma de insta-

latii, calificati, cu carte de munca, cu experienta pentru santiere. Constituie avantaj atestat ANRE, permis auto. Eventual cazare pentru cei din provincie. (0733.500.666 alex@vestgrupinstal.ro

1066. Electrician. Firma cu 1087. Electricieni, societate comerciala sediul in Sector 6, angaangajeaza electricieni cu experienta in jeaza electrician cu experi- instalatii electrice constructii, salariu atracintre orele 9-17; la nr de enta intretinere si reparatii, tiv, relatii detel.L-V, (0724.574.881 se asigura salariu atractiv, 1088. Electricieni, muncitori necalificati, tichete de masa, contract firma, angajeaza electricieni si muncitori de munca si o masa calda. necalificati tineri, motivati. Salariul va fi Relatii la telefon: oferit in fiecare 15 ale lunii si este atractiv. Pentru electricieni este negociabil in functie (0732.672.654 1067. Electriciani si instalatori retele date voce. (0723.301.196/ 0723.301.196 alexandru@telecommaintenance.ro 1068. Electricieni cu experienta minim 2

ani, pentru santier, instalatii electrice forta; (021.222.18.50 office@hanemg.ro 1069. Electricieni instalatii elec-

trice in constructii, provincie/ Bucuresti, CV la mail; (0744.678.288 cifadesign@yahoo.com 1070. Electricieni pentru lucrari de

joasa, medie si inalta tensiune, subterane si aeriene precum si lucrari de statii electrice si posturi de transformare; (0743.047.807 resurse.umane@montajelectric.ro 1071. Electricieni si muncitori necalificati. Oferim salariu intreg pe contract, bonuri de masa, CM, bonusuri in functie de performante. (0744.612.979 ingineruelectrician@gmail.com

de experienta; (0735.558.022 Midelectricsmartsrl@gmail.com

1089. Electricieni. Firma atestat si specializata in instalatii electrice, civile si industriale, angajeaza: electricieni calificati (cu prioritate cu atestat ANRE), cu contract pe perioada nedeterminata. Salariu brut incepand de la 2.500 lei/ luna, in functie de experienta; (0735.159.391 1090. Electromecanic firma Tinib Serv-

ices angajeaza electromecanic intretinere pentru reparatii pompe apa, experienta minima 2 ani, cat. B, salariu motivant. Informatii la tel. (0722.891.888 1091. Electromecanic ascensoare, lacatus mecanic, electrician si muncitor necalificat, pentru Sygler Ascensor SRL; (021.221.95.68

1092. Electromecanic intretinere hala de productie este in comuna Jilava, judetul Ilfov. Pentru cei din provincie se asigura cazare. (0734.025.012 office@o-g.ro

1051. Electrician auto angajam electri-

cian auto cu experienta, oferim salariu atractiv+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

editori video pentru evenimente, Cv la emailul din anunt; 1 {; (0762.764.444 it@stiriledeazi.com

1052. Electrician auto Experienta in domeniu minim 2 ani. Calificare profesionala.Asiguram transportul din Bucuresti cu auto firma. Salariul se negociaza in urma interviului (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

1031. Educatoare in cadrul gradinitei Rose Mary, sediul Prelungirea Ghencea si Baneasa. Avantaje: experienta, studii, calificari. CV pe mail pentru selectie interviu, conditii salariale deosebite. (0747.179.897 gradinitarosemary@yahoo.ro www.gradinitarosemary.ro

1053. Electrician auto, electromecanic auto Master Motors Service, reparatii alternatoare electromotoare, clima auto, angajam electrician auto, electromecanic, salariu 1500- 2500 lei, program lucru, l-v 09-18, cunostinte minime in domeniu; (0723.619.915 comenzimastermotors@gmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


16

25 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 1140. Femeie pentru batrana Valea Lunga, Dambovita, 1 L; (0721.272.924 mmoisealexandra42@gmail.com 1141. Femeie spalat vase. Hotel 4 stele,

angajeaza femeie pentru spalat vase. (0722.202.986

1142. Femeie caut pentru curatenie si cal-

cat 50 lei/zi, 7 ore; (0722.545.486

1143. Femeie curatenie program 06.00 -

09.00, luni - vineri, zona Piata Romana; (0763.300.600

1144. Femeie curatenie program 17.00 -

21.00, luni - vineri, zona Piata Victoriei; (0763.300.600

1145. Femeie curatenie program 17.30 -

21.30, luni, miercuri si vineri, zona metrou Aurel Vlaicu; (0763.300.600 1146. Femeie curatenie scoala particulara

Scoala primara particulara situata in zona Colentina /Andronache (intrarea in Voluntari) angajeaza femeie pentru curatenie. Program luni - vineri 7.30 - 16.30. Detalii la telefon, (0757.077.650 office@optimaedu.ro

1093. Electromecanic, electrician juniori, pt. Fox, fabrica de mezeluri, pt intretinere echipamente si utilaje, instalatii. Program:12/24 12/48. Perioada: nedeterminata. Spor de noapte, bonusuri, prime, masa calda. Sector 4. Telefon intre 9-17, LV; 1.900 L; (0726.718.768

1115. Fata pt facturi, sc angajeaza fata pt birou, serioasa,dinamica, pt emitere facturi, avize, (program Smart Bil). Salariu 2000 ron, program l-v:7.30-16.00, doua sambete/luna: 7.30-14.00. Detalii la telefon; 2.000 L; (0729.003.844 mihaelaf.florea@yahoo.com

1147. Femeie curatenie, camerista Anga-

1094. Electromecanici pentru

1116. Fata/ baiat ajutor florarie in centru,

1148. Femeie de servici pentru restaurant, zona Calea Plevnei; (0721.036.782

intretinere si reparatii ascensoare, cu experienta, salariu motivant, program flexibil, carte de munca; (0723.440.430

cu/ fara experienta. Acceptam si provincia, 1.000- 2.000 lei; (0724.311.176 1117. FEG Education organizeaza cursuri

jam femeie de servici in incinta hotelului nostru, hotelul este situat in str Calea Mosilor, sector 2, Bucuresti. Program 08:00-18:00 cu o zi pe saptamana liber, 1.400 L; (0721.228.689

1149. Femeie de servici angajam, carte

de munca, program 06.00-14.00, zona Parcul Carol, salariu 1.500 L; (0737.130.858

1095. Electronist reparator electrocasnice mici pentru garantie, salairu atractiv, zona Unirii (0725.558.223 recrutare@germag.ro

de calificare: electrician, sudor, instalator, coafor, cosmetician, bucatar, ospatar etc. Cursuri de specializare: tehnician energetician/electrician, contabil, inspector resurse umane etc. Sediu din Bucuresti, str. Caderea Bastiliei nr. 58, lateral, in spate la ASE, www.feg.ro. (0756.876.091

zona Baneasa, program de 8 ore incepand cu ora 07:00, salariu atractiv, 2.000 L; (0738.836.388 ru@creditamanet.ro

1096. Elmarom Grup SRL angajam

1118. Femei de serviciu pentru Club

1151. Femeie de serviciu angajam la o

electricieni joasa si medie tensiune; (021.336.75.43/ 0730.025.610

1119. FEMEI de serviciu, firma de curate-

1097. Emilia Business angajeaza muncitori calificati in constructii, rigipsari, faiantar, gletier, se acorda beneficii; (0735.178.053

Princess (0724.936.884

nie angajam doamne serioase pt. curatenie scari de bloc. Rugam seriozitate; (0727.401.622

1120. FEMEI pentru spalat vase, curatenie

si activitati auxiliare bucatarie, cu experienta in domeniu, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029

ESTI STUDENT SI VREI BANI DE VACANTA? ESTI ANGAJAT SI Femei angajam pentru curataDORESTI MAI MULTI BANI? NU AI 1121. torie spalatorie, la calcat si calanJOB SI VREI SA TE ANGAJEZI? ESTI dru, zona Berceni; (0744.564.738/ 0723.667.409/ 0720.226.184 CONVINGATOR? CONVINGE-NE SI TE ANGAJAM. ANUNTUL TELEFONIC 1122. Femei de serviciu angajam urgent pentru scari de bloc; (0773.822.839 ANGAJEAZA PERSOANA DINAMICA PENTRU ECHIPA DE VANZARI. 1123. Femei de serviciu pentru fabrica productie sector TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: 6, salariu 1.400 lei in mana REDACTIA@ANUNTUL.RO 1098.

1099. Expeditor transport intern parc pro-

priu de camioane, experienta minim 6 luni pe un post similar. (0747.226.226 danimarlogistic@yahoo.com 1100. Faiantar cu experienta, ofer si cer seriozitate, carte de munca, salariu bun si la timp, transport in functie de locatie, (0775.138.421 1101. Faiantari, rigipsari si zugravi pentru firma de constructii, muncitori calificati si cu experienta in Complex Cosmopolis, Ilfov. Ofera: salariu motivant, tichete de masa si cazare. Roxana. (0721.280.994

Faiantari, rigipsari, salariu atractiv, celor din provincie le oferim cazare, santier in Bucuresti; (0760.048.594 1102.

1103. Familie pentru spalatorie si treburi

gospodaresti, spalatorie auto angajeaza. Asigur cazare; (0722.923.001/ 0743.177.472 1104. Familie, angajez familie serioasa pe termen lung pentru intretinere gospodarie modernizata in Arges. Asigur gratuit locuinta , gradina, legume , grajd si cotete pt animale si pasari. Platesc 1000 lei lunar; (0722.560.760 1105. Familie, persoane serioase din

provincie angajez, ofer cazare pentru munca gradina legume, apropiere de Afumati, 15 km Bucuresti; (0765.152.723

1109. Fast food zopna Aparatorii Patriei,

angajeaza pizzer, bucatar, femeie de serviciu; (0726.370.976/ 021.334.35.76 1110. Fast-food angajeaza bucatar si aju-

tor de bucatar, conditii decente. Sos. Colentina; (0734.547.242 1111. Fata pentru firma productie mobilier, retus mobilier PAL, MDF, etc. Oferim conditii decente de munca si salarizare. Punct de lucru Popesti-Leordeni, Ilfov. (0723.395.045/ 0727.704.131 achizitii@furniturevision.ro 1112. Fata la curatenie pentru salon Magic

Dristor. Conditii deosebite, mediu de lucru placut. Salariu + CM. Zona Dristor; (0786.399.105 office@saloanelemagic.ro www.saloanelemagic.ro 1113. Fata operator calculator pc pentru parc de dezmembrari auto, minimul de experienta in a naviga pe internet (Google, E-mail, site-uri anunturi, etc) cat si in programe (Excel, Word, etc) 10 {; (0730.086.240 reteaua.auto@yahoo.com 1114. Fata operator calculator, parc de dezmembrari auto Bragadiru, angajeaza fata operator pc.Minimul de experienta in a naviga pe internet Google, E-mail, site-uri anunturi, etc) cat si in programe Excel, Word); 10 {; (0730.086.242 reteaua.auto@yahoo.com

1176. Femeie de serviciu, menajera Restaurant angajam femeie de serviciu pe perioada nedeterminata, persoana organizata si responasabila, 1.600 L; (0786.372.861 andreea@restaurantgargantua.ro 1177. Femeie de serviciu. Restaurant angajeaza femeie de serviciu, program 8 ore, zona 13 Septembrie. (0785.806.343 1178. Femeie de serviciu. Sala de sport

angajeaza femeie de serviciu. Contract de munca cu norma intreaga, salariu motivant. Programari la tel.: (021.316.09.62 1179. Femeie ingrijire curte, familie

serioasa angajam femeie singura fara obligatii pentru ingrijire curte aproape de Bucuresti, asteptam solicitari din provincie, salariu 1400 Ron, tot timpul anului, (0729.881.119 1180. Femeie interna pentru menaj Atributii: curatenie, spalat, calcat, ocazional gatit, familie 4 persoane, vila. Ofer cazare, masa, salariu si contract de munca, (0748.115.412 ad.negrila@gmail.com 1181. Femeie interna pt. ingrijire la domi-

ciliu, familie civilizata, cautam doamna 4055 ani, sanatoasa, curata, cinstita neaparat interna, fara obligatii, cu experienta ingrijire maladie Alzheimer, pentru mama varstica, oferim casa, masa, salariu atractiv. (0724.200.920/ 0722.207.577 1182. Femeie la curatenie pentru grup de

1152. Femeie de serviciu angajam pentru

firme. Program de luni pana vineri de la ora 08:00 pana la ora 17:00 cu pauza inclusa. Oferim si o masa calda. Relatii la numarul de telefon din anunt. (0752.203.755

1153. Femeie de serviciu angajeaza

1183. Femeie la curatenie zona Foisorul de Foc la "Terasa Rustica Foisor", 1.500 L; (0720.452.045/ 0784.690.793

vila, situata in Bucuresti sectorul 2, full time, salariu extrem de atractiv (0728.117.751 saifmoayad@gmail.com magazin alimentar Piata Moghioros - Piata Veteranilor (0766.258.646 societatea comerciala Bactolact SRL; (0764.352.788

1184. Femeie la curatenie noapte.

ga pentru locatie in zona Baneasa, pe Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti, zona 2 Cocosi, Oferim salariu si conditii de munca motivante. 1.600 L; (0725.368.099 contact@northsidepark.ro

Shaormeria La Baiatu SRL cauta femeie la bucatarie/curatenie 8 h de noapte, program 22:00-6:00, 1.500 Lei/ luna in mana, un liber pe saptamana, str. Mendeleev 715, Piata Amzei, sector 1, Bucuresti, 1.500 L; (0731.440.282 denisa.firicel@gmail.com

1155. Femeie de serviciu la birouri in

1185. Femeie la curatenie, angajam

1154. Femeie de serviciu cu norma intrea-

zona piata Baneasa. Program 6.00- 14.00 de luni pana vineri. Rog seriozitate. Salariu net 1200 lei. 1.200 L; (0769.088.600

femeie la curatenie, program 4h/ zi, restaurantul se afla in apropierea parcului Carol, sector 4; (0758.234.484

1204. Femeie pentru curatat si ambalat mobila Firma din Bucuresti, sect. 2, producatoare de mobilier la comanda din PAL si MDF, angajeaza urgent femeie la curatat si ambalat mobilier. Oferim salariu motivant si bonusuri de performanta, (0784.260.321 1205. Femeie pentru ingrijirea unei persoane (femei) cu handicap, infirma de un picior, la capatul tramvaiului 21, langa Europa; (021.655.66.34/ 0784.941.282/ 0723.719.568 1206. Femeie pentru spalat vase salon zona Pipera, program luni-vineri 6:45 16:30. Mai multe detalii la telefon; 1.400 L; (0731.144.165 leitoxp@gmail.com

inin pentru activitate online. Bonus de angajare, outfituri cadou, plata zilnic/saptamanal, contract de munca, asigurare medicala, program de finantare, aproape de metrou, 3.000 {; (0763.089.972/ 0730.872.297

1208. Femeie pentru spalat vase, restau-

1230. Fete, brutarie cuptor de paine in

rant italianiensc angajez, salariu atractiv+ bonus, taxi decontat, scara la plecare; (0731.333.410

zona Morarilor, sector 2, angajam fete si baieti cu si fara experienta; (0728.494.247 kanimpex@yahoo.com

1209. Femeie pt curatenie, angajeaz femeie pentru intretinerea curateniei in casa. Program de lucru 09:00-17:00, de luni pana vineri cu o sambata da si una nu. Rog seriozitate; 2.000 L; (0722.210.844 aconsulea@yahoo.com

1231. Fete, modele glamour, hotess online, salariu lunar 1500$ - 5000$, comision 80% in prima luna, 200$ bonus la angajare, 500$ bonus de recomandare, contract de munca, program flexibil, imprumuturi pentru facultate, operatii estetice, (0764.008.090/ 0753.889.900 office@glamourstudio.ro

1210. Femeie serioasa pentru menaj, menajera 8-10 ore de l-v (multifunctionala: spalat, calcat, gatit, menaj) pentru casa de 200 mp. Salariu atractiv cu posibilitate de castiguri extra. Zona Pipera, pentru familie. (0762.608.708 Liliana.jurca1@gmail.com 1211. Femeie serviciu 8h, 2 scari bloc cu

ghena, seriozitate; (0773.850.548

1212. Femeie serviciu cu experienta

1233. Fierari betonisti. Angajez urgent fierari betonisti cunoscatori de plan. Salariu actractiv. Chiar si echipe de fierari betonisti. Sunati la tel. (0760.154.358 gmcsupremestyle@yahoo.com

1213. Femeie serviciu full time scoala

1234. Fierari, dulgheri si zidari. Ofer

sector 1, pentru scoala particulara, zona Apicola Baneasa, program normal L-V, contract perioada nedeterminata. Salariul se discuta la interviu. Pentru mai multe informatii, sunati la tel; (0744.680.239/ 0722.629.573 cezar@scoala-mea.com

turcesc angajam femei pentru bucatarie, ospatarite, se ofera salariu bun, carte de munca, conditii bune de lucru, mancare, program 2 ture, 8-16 si 15-23, seara se ofera transport, (0728.686.868 adress.romania@gmail.com 1131. Femei pentru bucatarie la vase,

Companie activa pe piata de vending recruteaza persoana pentru postul filler (operator) automate cafea, (0721.515.253 office@storia-caffe.ro

1238. Finisor tipografie digitala cu experienta, Sos. Oltenitei, sector 4, salariu motivant, decont transport; (0730.833.838 1239. Finisori, Auchan Militari, contract munca finisori (gresie, faianta, parchet, glet), contract de munca full time, salariu brut 3.047 Ron, salariu net 2.403 Ron (2088 Ron, 315 Ron bonuri de masa), 100 Ron/luna bonus sarbatori, Lu-Vi, 8-18, 2.403 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1240. Finisori, dulgheri, fierari si necalificati, angajam cu carte de munca. Mancare 1 sau 2 mese pe zi, cazare celor din provincie, salariul in functie de prestarea fiecaruia. Bucuresti; (0760.381.779/ 0752.366.855 ivan_24_florin@yahoo.com 1241. Finisori, urgent, pentru constructii,

1156. Femeie de serviciu Locatie Apara-

torii Patriei Autotehnic Service (0721.667.950 office@autotehnic.net

1157. Femeie de serviciu pentru casa in

sector 2. Experienta minima 3 luni, se va ocupa de curatenie. Se cere corectitudine, seriozitate, punctualitate, pentru persoana din provincie. Se asigura cazare; (0721.555.858 unireainternational@yahoo.com 1158. Femeie de serviciu pentru depozit

farmaceutic situat in Mogosoaia, intrare din Sos Chitilei. Relatii la telefon; (0725.350.496 1159. Femeie de serviciu pentru restau-

Femei pentru menajerie camere hotel. Salariu atractiv; (0722.991.854

1162. Femeie de serviciu pentru spatiu

1134. Femei si barbati firma curatenie

1163. Femeie de serviciu pentru Wirkliche Losungen, persoane pentru curatenie scari de blocuri pentru sector 6. Cautam numai persoane serioase si dornice sa lucreze intr-o echipa cu obiective pentru dezvoltare si succes. (0761.149.570 office@wl.com.ro

1136. FEMEIE bucatarie, vase, curatenie

pt. restaurant autoservire,salariu atractiv, zona Militari, urgent. Rog seriozitate,Salariu atractiv! (0720.292.000 remus_maierean@yahoo.com

1137. Femeie curatenie, munictori necali-

ficati angajam urgent, 1.400 L;

1138. Femeie curatenie, progfram 8 ore,

in ture, zona Aurel Vlaicu; (0763.300.600 1139. FEMEIE de serviciu. Laborator de

cofetarie, situat in cartierul Militari, angajeaza femeie pentru spalat vase si curatenie in incinta laboratorului. Pentru mai multe informatii, sa ne contactati telefonic la; (0721.245.351

1188. Femeie la vase pt. fastfood in zona

Piata Victorie, str. Dr. Iacob Felix nr. 59. Sorriso, (0722.213.874

1190. Femeie la vase Restaurant Pipera

1161. Femeie de serviciu pentru societate, program flexibil. Cerinte: seriozitate, meticulozitate. (0787.686.096 luminita@sensoya.ro

angajam la magazinul Metro Militari; (0743.040.221

Casa Select, zona centru, langa Petrom str. Eminescu, program o zi da, una nu. Persoana curata, rapida si apta din pdv medical, se cere experienta. 1.400 L; (0762.203.040 casaselect@yahoo.com www.casaselect.ro

1189. Femeie la vase pt. restaurant zona

1132. Femei pentru curatenie. Angajam urgent femei pentru curatenie apartamente in regim hotelier. Salariu lunar 1.500 L; (0722.209.880

1135. Femei si barbati firma curatenie

1187. Femeie la vase pentru restaurant

1160. Femeie de serviciu pentru sala de

ospatarite/ picoli pt. restaurant sector 2, str. Ion Maiorescu nr. 18. (0767.103.111/ 0724.241.932

angajam cu program de noapte 8 ore la magazinul Carrefour Baneasa; (0770.131.055

1186. Femeie la vase Firma de catering, cautam o colega cu domiciliul de preferinta in Cartierul 23 August. Persoanele cu varsta peste 50 de ani au prioritate la interviu. Program de 8 ore. Cerem si oferim seriozitate; (0724.378.496

rant din zona Baneasa, tanara. Se ofera salariu atractiv, bonificatie, transport, 2 mese/zi, medicina muncii. (0720.880.010 jocuri, situata central, zona Universitate, program flexibil, salariu atractiv. (0732.890.925 fortuna.manager@intergameselect.com

1133.

cati. Carte de munca, salariu atractiv; (0734.329.717

1237. Filler (operator) automate cafea.

pentru Piata Gemenii, sector 2 Bucuresti;

1129. Femei la vase, hai in echipa Alioli

1235. Fierari, dulgheri calificati si necalifi-

alice, 120 Lei/zi, necalificati 50 Lei/zi. Plata pe 10 si 25; (0744.876.332

1127. Femei de serviciu, muncitori necali-

cofetarie din Voluntari angajeaza persoane cu experienta, program o zi cu o zi, curatenie 1.500 L; (0785.082.421

2.500/ 3.000 ron/luna in functie de ce stie fiecare. Pentru cei din provincie cazare in santier; (0769.870.492

1236. Fierari, dulgheri cofraje met-

1126. Femei de serviciu, instalator sanitar,

1128. Femei la curatenie, laborator de

Fierari betonisti, angajam pentru santiere in Bucuresti, contract de munca, termen foarte lung, oferim cazare. (0744.146.589 1232.

(vase + curatenie), Restaurantul "Casa Voicu" - Berceni, conditii avantajoase, salariu 1000 lei + tips, oferim / cerem seriozitate; (0761.831.448/ 0762.949.586

««««««««««««««««««

ficati. Societate comerciala angajeaza femei de serviciu si muncitori necalificati. (0758.038.910

1229. Fete, BeYou angajam personal fem-

1207. Femeie pentru spalat vase in restaurant zona Floreasca. Program avantajos. Salariu motivant. Loc de munca stabil. Diverse beneficii. Cautam o persoana responsabila si curata. Transport asigurat. (0767.281.108

1125. Femei de serviciu SC NEVMOON SRL angajeaza femeie de serviciu, relatii la telefon 0725.861.511. (0725.861.511

1130. Femei pentru bucatarie Restaurant

FAST FOOD PIATA UNIRII, SALARIU MOTIVANT; (0723.383.710

1203. Femeie menaj. Particular angajez femeie menaj in zona Corbeanca, Ilfov, de luni pana vineri, salariu 2.000 L; (0727.300.409/ 0721.353.353

lara angajeaza femeie de serviciu. Pachet salarial atractiv; (0722.512.577 alina@happychildrenacademy.ro

1124. FEMEI DE SERVICIU PENTRU SEDII BIROURI SI SPATII COMERCIALE, PROGRAM 8 H - SALARIU 1.300 LEI, PROGRAM 4 H SALARIU 800 LEI, LOC DE MUNCA STABIL, ORE SUPLIMENTARE PLATITA, RUGAM SERIOZITATE; (0723.329.680

1107. Farmacist si asistenti de farmacie,

1108.

1175. Femeie de serviciu, scoala particu-

««««««««««««««««««

restaurant spaniol. Contract munca, salariu 1.400 lei in mana + tips zilnic. Se cer seriozitate, curatenie si dorinta de munca. Masa si transport asigurat. 1.400-2.900 lei. 1.400 L; (0720.386.728 office@alioli.ro

Adria Farm SRL angajeaza personal calificat la farmaciile din Bucuresti sector 2 si Ilfov, com. Afumati, in Doraly. Implicare, seriozitate si profesionalism. Va rog trimiteti CV pe adresa de email 3.300 L; (0726.116.636 adriafarm@yahoo.com

1202. Femeie la vase. restaurant din zona Diham angajez femeie la vase cu domiciliul in sector 2 sau 3.conditii bune de lucru:carte de munca, transport acasa, tips, mai multe detalii la interviu, (0763.341.717

+ tichete de masa, informatii la tel.; (0732.672.654

asistent de farmacie. adresa email; (0729.918.674 ovidiu.rabinca@yahoo.com

1106. Farmacia Gara de Nord angajeaza

1150. Femeie de servici, casa particulara,

1174. Femeie de serviciu, Restaurant din sector 3 angajeaza femeie de serviciu si la vase. Salariu atractiv, masa, tips, transport asigurat. Rugam seriozitate. (0734.872.858 tyby2711@yahoo.com www.conacul-nobil.ro

comercial. Zona Grozavesti. Program 8 ore, 1.200 L; (0769.148.965

1164. FEMEIE de serviciu pentru birouri in

zona Victoriei la program de 8h/zi.Oferim contract de munca,salariu+tichete. Firma de curatenie,angajeaza urgent (0728.855.456

1165. Femeie de serviciu pentru Scoala Americana, din zona Pipera, la program de 7 h/zi, in intervalul orar 15- 22. Oferim carte de munca, salariu avantajos si tichete de masa. Firma de curatenie, angajeaza urgent; (0728.855.456 1166. Femeie de serviciu cu sau fara experienta pentru patiserie, program lunivineri, 06:00-16:30, sambata si duminica liber. Poarta spital Fundeni (poarta Sportului) 1.500 L; (0742.266.859 1167. Femeie de serviciu pentru birouri,

zona Eroilor, Firma de curatenie, angajeaza urgent program de 3 h/ zi (6-9). Oferim carte de munca, salariu avantajos si tichete de masa. (0728.855.456 1168. Femeie de serviciu salon zona Lujerului, salon de infrumusetare zona Victoriei angajeaza femeie de serviciu, program l-s 7.30-15.00, salariu 900 lei. Tel., 900 L; (0728.498.725

Lacul Tei; (0763.560.630

angajeaza femeie la vase. Program de luni pana vineri de la 8:00 - 16:30. Salariu 1400 lei. Sambata si duminica in cazul in care sunt evenimente platita separat, (0761.034.021

1193. Femeie la vase pentru bistro din

zona centrala, preferabil cu experienta. Salariu motivant. Informatii intre 09-17 si CV pe mail; (0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com 1194. Femeie la vase restaurant central. Restaurant central angajam femeie la vase. Salariu 1500 Ron + evenimente platite separat, program o zi cu o zi, transport asigurat dupa program. 1.500 L; (0733.500.300

1199. Femeie la vase, angajam pentru

1173. Femeie de serviciu, pentru restau-

rant. (0766.088.706 conta3@bontonpalace.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

Titan angajeaza femeie la vase, soferi livratori cu masina proprie, barman. Relatii la sediul firmei; (0732.113.701

1220. Fete BeYou angajam personal femi-

nin pentru activitate online. Bonus de angajare, outfituri cadou, plata zilnic / saptamanal, contract de munca, asigurare medicala, program de finantare, aproape de metrou, 3.000 {; (0766.905.905/ 0730.872.297 1221. Fete pentru fast food cu sau fara experienta. Program flexibil. Contract full time pe perioada nedeterminata. Decontare transport pentru provincie, 2.000 L; (0740.060.708

1223. Fete pentru curatenie la scari de

1170. Femeie de serviciu, angajez femeie

1172. Femeie de serviciu, pentru firma curatenie, personal curatenie la sediile Universitatii Bucuresti, inclusiv din provincie. (0722.298.661

1218. Femeie, om de serviciu la scari de

1196. Femeie la vase si curatenie pentru

restaurant select. Program flexibil. Salariu atractiv. Sector 3. Detalii la telefon. (0722.402.126

restaurant, detalii la telefon; (0722.718.831 cuptorulculemne@yahoo.com

1200. Femeie la vase, angajeaza urgent

Restaurant Trattoria Roma Drumul Taberei, Favorit; (0723.393.083/ 0765.723.733 trattoria2005@gmail.com

1201. Femeie la vase, restaurant situat in

sectorul 2 angajeaza femei la vase, salariu 1.500 L/ 15 zile, (program o zi cu o zi) o masa pe zi, tips si contract de munca; 1.500 L; (0726.557.106

cati, seriozitate, contract de munca, cazare; (0733.544.521

1245. Firma constructii angajeaza munci-

Burgers angajeaza femeie la vase/ajutor de bucatar, carte de munca, program 8 ore. Beneficii atractive; (0751.576.021/ 0746.305.165 artramid@gmail.com

1222. Fete studio lux, Piata Muncii, angajam modele online, nivel engleza mediu, cu sau fara experienta, asiguram training, suport 24 h, bonusuri la angajare, 2.501 {; (0734.629.172 angajari@winstudio.ro

1197. Femeie la vase si curatenie, pentru

1243. Firma angajeaza dulgheri, necalifi-

1217. Femeie vase/ajutor bucatar, Rocka

1195. Femeie la vase si curatenie pentru restaurant in Piata Alba Iulia nr. 3 (rond Piata Alba Iulia), program 8 ore/zi, 6 zile pe saptamana. Salariu 1200 + o masa pe zi, 1.400 L; (0762.400.500 neacsu.raluca89@yahoo.com

Subway Piata Victoriei, restaurant fastfood. Program de lucru 8 ore de luni pana vineri. Carte de munca, salariu 1200 net. Rugam seriozitate. (0745.020.816 subway.victoriei@gmail.com

tem un club de traditie, suntem un pic diferiti, ascultam o muzica mai altfel, avem o atmosfera si un grup frumos si ne marim echipa. Pentru interviu sau mai multe detalii sunati la tel., (0724.273.971/ 0722.390.946 tanasetinel@yahoo.com

bucatarie, program noapte in com. Pipera; (0765.030.376

1219. Femeie. Restaurant L'incontro

tina angajeaza femeie la vase cu program in 3 ture prin rotatie: 06:00-14:30; 10:3019:00; 22:00-06:30. Contract perioada nedeterminat, salariu fix, spor de noapte, tichete, masa asigurata; (0786.552.982

1242. Fire Club angajeaza ospatari, sun-

1216. Femeie vase, Restaurantul 18 Lounge din Piata Presei la etajul 18, cauta persoana de incredere si muncitoare, salariu atractiv pentru postul de femeie vase, (0728.983.960

rant, angajam, str. Baicului nr. 66, sector 2, Bucuresti; (0788.111.898

rant Berestroika angajeaza femeie de serviciu si vase; (0721.100.000 office@berestroika.com

de batrani; (0722.624.264

bucatar, ospatari, pentru restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro

1192. Femeie la vase cantina Pipera Can-

1191. Femeie la vase si sofer la restau-

1169. Femeie de serviciu si vase Restau-

1171. Femeie de serviciu, pentru camin

1215. Femeie serviciu si vase, ajutor

bloc in Bucuresti (respectiv in toate sectoarele). De preferat cu experienta. Oferim contract de munca (0764.949.605/ 0764.875.581

1198. FEMEIE LA VASE, 8 ORE, 5 ZILE/ 2 ZILE LIBERE, SALARIU ATRACTIV, CARTE DE MUNCA, BONURI DE MASA, PRIME, OFERIM TRANSPORT. CALEA VICTORIEI - PLATINUM CASINO. (0726.141.233

de serviciu sectorul pentru detalii sunati; (0737.227.564

1214. Femeie serviciu si vase bucatari. Restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, angajeaza ajutor bucatar, femeie serviciu, vase, ospatari, (0722.366.583/ 0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro

tencuieli, gleturi, rigips, polistiren etc. Plata se face la saptamana cu proba de lucru. 150 L; (0723.066.233 davidmarius903@yahoo.com

bloc, 1.200 L; (0732.981.727 Dany.dany74@yahoo.com

1224. Fete prezentabile, cunoscatoare

1244. Firma catering angajeaza femei

1254. Firma instalatii angajeaza instalatori

Firma instalatii cu sediul in Bucuresti, angajeaza instalatori cu sau fara experienta. Tel contact (0745.319.178

1255. FIRMA MONICA DESIGN IMPEX SRL ANGAJEAZA CONFECTIONERE MASINA SIMPLA, CROITORIE, SALARIU ATRACTIV + TRANSPORT GRATUIT, ZONA GARA DE NORD; (021.317.16.75 1256. Firma prod. incaltaminte dama angajeaza persoana la finisat ambalat- productie mica. Suntem seriosi cu toate conditiile de angajare. Bucuresti sect.2, Sos. Iancului 46 (metrou Iancului) Garkony Studio; (0722.314.015 1257. Firma prod. incaltaminte dama angajeaza persoane cu experienta pt operatii imbracat branturi, tocuri, pregatirea talpilor cu adeziv, scamosarea fetelor si lipit, montat si batut tocuri. Productie mica in serie. Suntem seriosi cu toate conditiile de angajare. Bucuresti sector 2 Sos. Iancului 46 (metrou Iancului) Garkony Studio; (0722.314.015 1258. Firma prod. incaltaminte dama angajeaza persoane pt. tras talpuit manual (cu tocuri aplicate). Productie in serie. Suntem seriosi cu toate conditiile de angajare. Bucuresti sector 2 Sos. Iancului 46 (metrou Iancului) Garkony Studio; (0722.314.015 1259. Firma Sea Swet International angajeaza femeie de servici + ajutor patiser, zona Chibrit, langa metrou 1 Mai; (0735.123.244 1260. Fochist autorizat clasa A, medie presiune, porneste si supravegheaza functionarea optima a cazanului. Permis auto categ B. Salariu 2.000 lei+ beneficii, bonuri de masa, o masa asigurata, transport asigurat/decontare, etc. 2.000 L; (0745.031.031 selectie@mediamarket.ro 1261. Fornetti angajeaza personal cu sau fara experienta in zona Titan- Auchan. Se ofera salariu motivant incepand de la 2.000 ron, carte de munca, program confortabil. De preferinta domiciliul in zona; (0732.408.999 hhtitanatlas@yahoo.com

Forta de munca in constructii cautam: rigipsari, zugravi, gresieri. Salariu atractiv si contract de munca nelimitat inclusiv iarna. Oferim cazare; (0748.805.805

1262.

1263. Frigotehnist cu sau fara experien-

ta, pentru montajul instalatiilor frigorifice. Disponibilitate de deplasare in tara (0728.918.348 interfrig.power@gmail.com

1264. Frigotehnist, instalator, agent vanzari, www.aerconditionat.org, efectueaza montaj, intretinere si service la echipamente de aer conditionat, www.termopanejaluzele.rowww.e-rolete.ro - pentru agent vanzari bucuresti si in provincie; 3.400 L; (0732.525.252 office@aerconditionat.org http://aerconditionat.org 1265. Frizer experienta minim 3 ani pentru

salon situat pe Soseaua Pantelimon (0723.215.723/ 0722.294.787

1266. Frizer pentru Salon Andreea locatia

din Potcoava sector 3. Program 09:0020:00 luni-sambata duminica 09:00-14:00. O zi/o zi. (0723.141.822 salon.andreea@ymail.com www.salonandreea.ro

tori necalificati, zidari, dulgheri, fierari pentru provincie se asigura cazare; (0722.613.554/ 0766.263.094

1267. Frizer -frizerita, coafeza, angajeaza

1246. Firma curatenie angajeaza femei la spitalele Municipal, Polizu, Floreasca, Fundeni, Tei, tichete de masa pentru tura de noapte; (0726.693.792

1268. Frizer la salon Avangarde situat

1247. Firma curatenie angajeaza person-

al curatenie; (0741.540.555

1248. Firma de constructii Angajam

muncitori necalificati , sofer cat.B si pietrari . (0761.119.101 1249. Firma de curatenie angajeaza fete

la curatenie la scari de bloc zona Rahova si zona Fundeni, salariu 1.200 - 1.500, transport decontat, program de lucru L - S; (0787.597.035 1250. Firma de mutari angajam muncitori

manipulanti mobilier, bagaje, vitrine, plata saptamanal, 12 lei/ ora, rog sms de prezentare si seriozitate; (0763.500.000

salon de infrumusetare cu vechime, zona Lujerului. (0730.668.768 langa Rezidence Militari. Relatii la tel. (0723.612.566/ 0755.235.066 h3ma_2004@yahoo.com

Frizer pt. salon deschis de 20 ani, conditii avantajoase; (0764.692.929

1269.

1270. Frizer, frizerita cu contract pe perioada nedeterminata, experienta min 3 ani. Cerem si oferim seriozitate. Salariul negociabil si avantajos in functie de performanta. Zona P-ta Sudului, sector 4. 1 {; (0726.234.238/ 0722.686.381 1271. Frizer, frizerita, coafeza, Teiul Doamnei, retributie 60%, realizari, vad 19 ani, duminca inchis; (0722.312.889

1251. Firma distributie oras Pantelimon

1272. Frizer, frizerita, Corabia Piticilor isi mareste echipa, dorim o persoana serioasa cu minim 1 an experienta si abilitati de lucru cu copiii. Salariu atractiv, carte de munca 8 ore (0722.676.378 coaforcopii@gmail.com

1252. Firma distributie oras Pantelimon angajeaza sofer distributie, salariu 1.950 lei, inclusiv bonuri de masa dupa perioada de proba; (0730.712.999

1273. Frizer, hair stylist, baiat care poate tunde fete si baieti, Dolphy Frizeria Copiilor Sun Plaza. Contract cu norma intreaga 40 ore/saptamana, salariu de la 1800. Obligatoriu experienta, amabilitate si dorinta de lucru cu copii. 1.800 L; (0722.684.361 dolphy@dolphy.ro

angajeaza incarcator descarcator, salariu dupa perioada de proba 1.800 lei, inclusiv bonuri de masa; (0731.038.011

1253. Firma imobiliara angajeaza agenti care au mai lucrat in domeniu, varsta nu conteaza. Toate conditiile, comision 50%; (0765.677.535

1274. Frizer, manichiurista, coafeza sau

inchiriez scaun, Colentina; (0720.704.400

PC, mediu, pentru servire clienti loc de joaca zona Prelungirea Ghencea. CV pe adresa contact@fancykidsevents.ro sau la nr. de telefon, 1 L; (0742.111.113/ 0753.037.114 contact@fancykidsevents.ro 1225. Fete productie sandwichuri, zona Fundeni, program 6 zile/sapt, salariu 2.000 lei, masa asigurata, bonusuri, carte de munca. 2.000 L; (0728.011.145/ 0744.329.559 ghe_ioana@yahoo.com 1226. Fete sau baieti minim 18 ani, pentru

sampling, hostess-protocol, agenti imobiliari. CV cu poze la mail; (0723.440.440 atmi38@yahoo.com

1227. Fete si baieti pentru spalatorie auto.

Zona metrou Stefan cel Mare. Vulcanizator; (0722.349.339/ 0765.235.957

1228. Fete, BeYou angajam personal fem-

inin pentru activitate online. Bonus de angajare, outfituri cadou, plata zilnic / saptamanal, optional salariu garantat, 3 minute distanta de metrou 3.000 {; (0766.905.905/ 0730.872.297/ 0766.905.905 office@beyou-studio.ro www.beyou-studio.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


25 septembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

17

4

LOCURI DE MUNCÅ 1323. Hair-stylist, suntem in cautarea unei persoane vesele, entuziaste, careia ii place sa coafeze si sa isi petreaca timpul printre persoane zambarete. Ti se ofera salariu motivant, bonuri de masa si posibilitatea de a lucra intr-o echipa profesionista. CV la mail: (0761.247.825 copywriter_ec1@yahoo.com 1324. Hairstylist, manichiurista, cosmeti-

ciana, maseuza/ tratamente corporale, salon 18 ani, sector 4; (0722.671.541

1325. Hanul lui Manuc angajeaza bucatar

gratar, ospatar, ajutor de ospatar; (0764.425.150

Hanul lui Manuc angajeaza: hostess, picoli, menajera, ajutor bucatar, bucatar gratar, spalator vase; (0728.808.608

1326.

1327. Hofigal angajeaza ingineri chimisti,

mecanici intretinere, operatori chimisti, conditii avantajoase; (021.492.04.38

1275. Frizer, Piata Unirii, vad format de 17

ani; (0727.091.820

Frizer/ frizerita, coafeza, angajam urgent, zona Drumul Taberei Piata Moghioros; (0767.793.880

1276.

1277. Frizer/ manichiurista. Daca esti o

persoana serioasa, iti place ceea ce faci, cu spirit de echipa si abilitati de comunicare, suntem ceea ce cauti. Conditii avantajoase, salariu fix, carte de munca, 1.400 L; (0726.731.232 1278. Frizer/ita, persoana cu minima

experienta de 4 ani in salon, cu aptitudini bune de comunicare cu clientii, persoana prezentabila si serioasa, salariu negociabil; (0765.648.443 1279. Frizeri zona Crangasi, conditii

deosebite (0722.278.840

1280. Frizeri calificati frizerie cu vad, angajeaza pentru punct de lucru in Militari, zona Gorjului - Moinesti. Programul de lucru precum si conditiile avantajoase va vor garanta un mediu placut si castiguri pe masura (0774.687.824 1281. Frizerita - coafeza, cu experi-

enta; (0724.537.173

1282. Frizerita si coafeza cu experienta,

sectorul 3, Titan, zona metrou 1 Decembrie. Salariu, contract munca 8 ore, concediu platit. Salon cu clientela, vad, mediu de lucru placut. Oferim si solicitam seriozitate. colaborare termen lung; (0774.430.738 1283. Frizerita si manichiurista cu experi-

enta intr-un salon cu vad format in sect. 3; (0728.199.919 1284. Frizerite salon Drumul Taberei;

(0724.011.999

1285. Frizerite, cosmeticiana, manichiurista, pedichiurista, cu experienta, in zona Berceni. Oferim procent. Salon deschis in 2000; (0722.350.073/ 021.683.22.51 1286. Ganesha Caffe angajam ajutor bucatar Salariu fix, tips. Adresa str. Barbu Vacarescu, nr. 71, sector 2, Bucuresti; (0766.699.015 1287. Ganesha Caffe, angajam ajutor bar, ajutor bucatar salariu fix, tips. Adresa str. Barbu Vacarescu, nr. 71, sector 2, (0766.699.015 1288. Ganesha Caffe, angajam femeie la

vase Salariu fix, tips. Adresa str. Barbu Vacarescu, nr. 71, sector 2, Bucuresti; (0766.699.015

1289. Geometrist, angajam mecanic geometrist cu experienta, oferim salariu atractiv si comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 1290. Gestionar angajam la catering in Giulesti, experienta PC, permis cat B, program flexibil, salariu de la 2000 lei, bonusuri, posibilitate avansare , CV la info@frenchbakery.ro; 2.000 L; (0725.328.292 info@frenchbakery.ro 1291. Gestionar angajam urgent ges-

tionar pentru depozit cu minima experienta. Salariu net: 2000 RON. Program: LuniVineri-08.00-16.30. Perioada Nedeterminata. Zona: Sector 1/ Chitila. Detalii la telefon; 2.000 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 1292. Gestionar anvelope noi si sh, Angajam gestionar anvelope cu experienta in domeniu, oferim salariu atractiv; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 1293. Gestionar depozit produse natur-

iste Angajam fata, baiat pentru postul de gestionar, mic depozit produse naturiste, sector 6. Program: l-v in schimburi 7:00 16:00 / 10:00 - 19:00. Salariu: 2000 lei, (0727.503.269 cv@planteea.ro

1294. Gestionar depozit, cu experienta,

de preferat cu domiciliul in Voluntari sau zone limitrofe si operator facturare (fata). (0723.191.909 dana@nevalimcandy.ro 1295. Gestionar materiale pentru soci-

etate de constructii. Vechime minim 3 ani. Solicitam CV-ul pe email; (0372.185.601 office@dimar.ro 1296. Gestionar sef depozit mase plas-

tice, coordonare echipa depozit, receptii, livrari, controlul stocurilor si al gestiunii, salariu motivant, asteptam CV la office@agoraplast.ro; (0740.088.676 office@agoraplast.ro

1297. Gestionar si picker angajam urgent

pentru depozit. Salariu net: 1300-2000 ron+bonuri. Program: Luni-Vineri/ 8 ore. Perioada Nedeterminata. Zona: Sector 1/ Chitila. Detalii la telefon; 2.000 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com

1301. Gestionar, manipulant incarcator-

descarcator, muncitor necalificat, depozit anvelope - jante, zona Luica, perioada sept. - dec. 2017. Contract munca, salariu brut, 2.100 L; (0722.732.794 vadrexim@yahoo.com 1302. Gestionara angajam gestionara,

cu min experienta pt vanzare , facturi, avize, control stoc si gestiune (program smart bil). Salariu 2000 lei, Program LV:7.30-16.00, doua sambete/luna7.3014.00; 2.000 L; (0729.003.844 mihaelaf.florea@yahoo.com 1303. Gio Cafe angajeaza barman pentru

cafenea in zona Piata Universitatii, pentru operatiuni de preparare a produselor pe baza de cafea si a altor produse pe parte de bar; (0730.030.767 1304. Gipsari, zugravi, zidari, tencuitori,

necalificati firma de constructii din Bucuresti. Angajam gipsari, zugravi, zidari, tencuitori si necalificati cu contract de munca. Salarii intre 2.300-3.500 Lei/luna. Plata la doua saptamani. Contact tel. 3.500 L; (0744.562.121 office@admagrup.ro 1305. GIRONDE CONF SRL, CALEA VITAN 238, ANGAJEAZA VANZATOARE PENTRU MAGAZIN IMBRACAMINTE. ASTEPTAM CV LA ADRESA: PERSONAL@GIRONDE.RO

1332. Hostess online Piata Unirii, Smart-

Studio angajeza modele. Oferta: cm, salariu garantat 500 $, prima angajare 100 $, poze profi, training, bonusuri, promovari, 5 zile/ saptamana, suport tehnic 24 h/zi, locatie de lux, seriozitate, 2.500 {; (0761.508.070/ 0761.507.080 office@smart-studio.ro

calificat pentru receptie-rezervari cu experienta full time, program flexibil, rugam seriozitate; (0724.936.635 mugurel_1984@yahoo.com 1347. Identificator piese auto, angajam identificator piese auto cu experienta, oferim salariu atractiv+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 1348. Imprimeria Arta Grafica, situata in

Bucuresti, sector 4, angajeaza ambalatori manuali necalificati. Detalii la telefon: (021.306.61.00 1349. Incarcator -descarcator angajam

str. Doina Sector 5; (0786.182.700

1350. Incarcator, descarcator Buna ziua,

oferim loc de munca pentru postul de incarcator/ descarcator/ legator de sarcina/ muncitor necalificat. Program de 8h, cu 1h la pranz pauza, de luni-vineri. Telefon de contact; (0729.006.625 vasile.ionascu@tevi-laminate.ro 1351. Incarcator, descarcator Aeroport

Otopeni. Personal pentru incarcarea, descarcarea si sortarea bagajelor pe Aeroportul Otopeni. Salariu de inceput 1400 net, bonuri de masa si 200 lei sub forma de bonuri de combustibil. Program in ture. (0756.042.232 george.ionita@handling.ro 1352. Incarcator, descarcator marfa depozit, Stil Ambalaj angajeaza manipulant marfa depozit (de preferat cu permis cat. B) pentru a lucra intr-un cadru dinamic si profesionist. Magazinul se afla in comuna Afumati, in incinta complexului Doraly. (0756.109.655 1353. Incarcator- descarcator, firma de distributie cosmetice si detergenti in zona Magurele- Ilfov. (0742.123.005 concretoffice@gmail.com 1354. Incarcatori descarcatori societate

angajeaza pentru colectare deseuri nepericuloase.Program L-V, 8 ore, cm (0728.981.615

1368. Inginer autorizat ANRE gaze natu-

rale. Firma autorizata ANRE si ISCIR in domeniul gazelor naturale si a instalatiilor termice, prezenta de peste 15 ani pe piata, angajeaza inginer autorizat cu experienta. Salariu motivant, bonusuri. marius.dinu@prodimar.ro 1369. Inginer chimist, galvanizator, laca-

tus mecanic slefuitori si muncitori necalificati pentru diverse operatii pentru fabrica accesorii moda. Detalii la telefon (021.314.54.40 1370. Inginer comercial instalatii, inginer vanzari in domeniul instalatiilor (incalzire, climatizare), consilere clienti, dimensionare instalatii, alegere echipamente.Magazin Bd. Ferdinand 120, sector 2.www.ivp.ro (021.253.04.88/ 021.252.79.40 ivpinstal@gmail.com 1371. Inginer constructor, sudor, lacatus,

dulgher, fierar. Caut personal pentru Pitesti-Iasi: inginer constructor (Pitesti), maistru-1 (Pitesti), dulgher- 7 (Iasi), fierar-6 (Iasi), sudor- 3 (Pitesti), lacatus- 5 (Pitesti), lucrari termen lung; (0734.704.181 euroasiaimpex@gmail.com 1372. Inginer in constructii confecti metal-

ice. Salariu atractiv, experienta minim 5 ani, permis de conducere; 1 L; (0744.344.453 1373. Inginer instalatii sanitare termice

fara experienta, pentru firma instalatii 2.000 L; (0722.296.686 instalatii.hit@gmail.com 1374. Inginer, instalatori, muncitori necali-

ficati firma de instalatii angajeaza: inginer instalatii cu experienta sau fara experienta, instalatori calificati si necalificati, muncitori necalificati care vor sa se califice in meseria de instalator (0731.333.731 office@agv.ro 1375. Inginer, maistru instalatii sanitare,

termice firma specializata in domeniul instalatiilor HVAC si sanitare angajeaza. Bune cunostinte tehnice de instalatii sanitare si termice, experianta in coordonarea lucrarilor pe santier. (021.467.30.06 georgiana.grigore@maral.biz

1387. Ingrijitoare, gradinita privata sec-

1409. Instalator instalatii ventilatie, anga-

1388. INGRIJITOR ferma. Doresc sa angajez o persoana serioasa sau o familie pentru a avea grija de o ferma. Ofer cazare, salariu atractiv, seriozitate si sprijin. Colaborez cu persoane serioase si muncitoare. (0722.359.487

1410. Instalator mentenanta cladire de birouri, S.C. cu sediul in Voluntari, cautam instalator mentenanta pentru cladire de birouri.Solicitam calificare in meseria de instalator tehnico-sanitare. Relatii la tel; (021.240.20.56

tor 2(Zona Iancului, Baicului) angajeaza ingrijitoare harnica, responsabila, calma, atenta la detalii, rabdatoare, cu dragoste fata de copii; (0720.207.772 irene.sprintaroiu@yahoo.com

1389. Ingrijitor cai cu sau fara experien-

ta. Asigur cazare. Locatia se afla langa Manastirea Pasarea, com. Cozieni, jud. Ilfov. Cerinte: seriozitate, iubitor de animale; (0746.488.252

1390. Ingrijitor curte pe termen lung, curatenie, curte, gradina. Ofer cazare + salariu atractiv. Experienta constituie un avantaj, nu trebuie sa consume bauturi alcoolice; (0728.132.900 1391. Ingrijitor spatii exterioare, RIN

Grand Hotel cauta persoana muncitoare si serioasa pentru: efectuarea curateniei in parcare, in toate spatiile exterioare ale hotelului, colectarea gunoiului, precum si ingrijirea spatiilor verzi (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 1392. Ingrijitor vila si gradina, Piata Domenii, personal pentru familie deosebita. Cerinte: permis conducere cat. B, seriozitate. Program de lucru: 8 ore/zi. Salariul lunar: 1800 lei. Programari interviu telefonic sau trimite CV. 1.800 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1393. Ingrijitori animale pentru ferma vaci din jud. Calarasi, ofeirm salariu motivant, 3 mese pe zi si cazare; (0724.872.186 1394. Ingrijitori batrani Anglia, Reading SylvianCare Ltd recruteaza ingrijitori adulti pentru a oferi servicii de ingrijire a varstnicilor. Cerinte: engleza, nivel conversational, instruire continua, permis cat. B (07860803664 h-r@sylviancare.co.uk

sonal, ospatar, barman, camerista si femeie de serviciu. (0769.898.902 musat_mihaela_luminita@yahoo.com

1395. Ingrijitori la domiciliu Fundatia

1308. Gogosareasa si modelator covrigi

patiserie angajez urgent, zona Obor; (0723.880.799

pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale angajeaza ingrijitori la domiciliu (femei/ barbati) pentru activitate in Bucuresti si judetele limitrofe. Informatii suplimentare la tel., (0721.009.008

1309. Gospodar 1200 lei/luna si cazare,

1396. Insotitor ingrijire pentru o persoana

cu dizabilitati, 8 h/zi, Drumul Taberei, 1.200 lei. Bona copil de 1 an si 7 luni, 10 h/zi, Crangasi, 1.700 lei. Bona, copil de 7 ani, 14.00-17.00, Parcul Carol, 1.200 lei. Bona, copil 9 luni, 10 h/zi si 8 h S+D, Chitila, 3.000 lei. (0764.185.105/ 0764.949.335

pentru intretinere si curatenie curte si cladire, sector 6. Un om harnic si ordonat, caruia sa ii placa curatenia. Telefon: 1.200 L; (0740.790.199 a1.autostrada@gmail.com 1310. Gospodar - tehnician, firma scomet

Administrare Imobile angajam gospodar/tehnician intretinere pentru ansamblu de blocuri in zona Pantelimon. Program luni-vineri 8.00 - 16.30; 1.300 L; (021.336.77.44/ 0372.979.797

1397. Inspector ITP Service auto anga-

jam inspector ITP cu experienta, se ofera salariu fix plus procent; (0726.226.622 betautoservice@yahoo.com

1398. Inspector itp clasa III-A, certificat atestare profesionala clasele I, II, III sau atestare RAR. Exprienta minim 2 ani. Asiguram transportul din Bucuresti cu auto firma. Salariu negociabil; (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

1311. Gospodar bloc in Pipera Firma Scomet Administrare angajam gospodar pentru blocuri in comuna Pipera. Salariu net, 1.300 L; (0727.846.850 1312. Gospodina, ajutor bucatar pt.

bistro in zona Titan- Auchan. Salariu motivant de la 2.000 ron, carte de munca, program confortabil. De preferinta domiciliul in zona; (0732.408.999 hhtitanatlas@yahoo.com

1399. Inspector ITP, salariu 2500 lei,

sector 3, metrou Anghel Saligny, detinem electrica si mecanica auto, (0722.653.393

1313. Gradinar pentru un complex rezidential. Programul part-time sau full-time, luni- vinerei intre orele 8:30-17:30, 80 lei zi. Adr. Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti; (0725.368.099

intretinere, munci la gradina 600 mp, comuna Pantelimon; (0722.407.407 1315. Gradinita angajeaza femeie

curatenie, sector 6. (021.410.69.84 1316. Grataragii cu experienta, zona

Obor; (0761.089.659/ 0761.868.684

1317. Grataragiu angajam, zona Apara-

torii Patriei, salariu atractiv; (0772.286.833/ 0740.897.147

Studio angajeza modele. Oferta: cm, salariu garantat 500 $, prima angajare 100 $, poze profi, training, bonusuri, promovari, 5 zile/ saptamana, suport tehnic 24 h/zi, locatie de lux, seriozitate, 2.500 {; (0761.508.070/ 0761.507.080 office@smart-studio.ro 1334. Hostess online Piata Unirii, Smart-

1318. GRATARAGIU, Bar&Grill Pe Motoare situat in Giulesti- Grangasi, angajeaza grataragiu/ lucrator fast-food. Tinuta curata si seriozitate. Experienta minim 6 luni. Carte de munca, program in ture. Salariu atractiv; (0726.721.031/ 0723.659.954

Studio angajeza modele. Oferta: cm, salariu garantat 500 $, prima angajare 100 $, poze profi, training, bonusuri, promovari, 5 zile/saptamana, suport tehnic 24 h/zi, locatie de lux, seriozitate, 2.500 {; (0761.508.070/ 0761.507.080 office@smart-studio.ro

1319. Gratarangii, picoli, femeie la

1335. Hostess online, White Agency isi

curatenie sau vase, angajam gratarangii, picoli, femeie la curatenie si femeie la vase intr-un restaurant din Piata Romana, la doua minute de metrou. Se asigura transportul de seara. Experienta nu este obligatorie; (0722.392.323 alexandra.negoianu@gmail.com 1320. Gratarangii, picoli, femeie la

mareste echipa, alatura-te noua daca vrei un mediu placut de munca, program flexibil, contract legal de munca, training constant, sedinte foto profesionale gratuite. (0749.707.702 1336. Hostess online, Piata Unirii, Smart-

Studio angajeza modele. Oferta: cm, salariu garantat 500 $, prima angajare 100 $, poze profi, training, bonusuri, promovari, 5 zile/saptamana, suport tehnic 24 h/zi, locatie de lux, seriozitate, (0761.508.070/ 0761.507.080 office@smart-studio.ro

1356. Incarcatori-descarcatori marfa

depozit, Stil Ambalaj angajeaza incarcatori-descarcatori marfa depozit pentru a lucra intr-un cadru dinamic si profesionist. Pentru comuna Afumati, in incinta complexului Doraly. Cautam numai persoane serioase; (0756.109.655

Infirmiera angajam pentru camin de batrani zona Pantelimon; (0769.606.639

1357.

1358. Infirmiera Camin privat pentru batrani angajeaza infirmiere si ingrijitoare. Locatiile sunt in Aviatiei si Floreasca. Relatii la telefon; (0722.621.462 caminprivat@gmail.com www.caminprivat.ro 1359. Infirmiera camin persoane varst-

1376. Inginer, sudori SC AM&T anga-

jeaza inginer in confectii metalice, sudori,lacatusi, operator CNC, paznic si femeie de servici. Email : amt@am-t.ro, tel.: 0215601255 (0722.251.059/ 0722.251.058 1377. Inginer, tehnician service HVAC

Firma specializata in instalatii Hvac si sanitare. Se doreste experienta si cunostinte tehnice in domeniul HVAC. Cunostinte avansate de electrica si automatizari, (021.467.30.06 georgiana.grigore@maral.biz 1378. Ingrijitoare angajeaza gradini-

ta particulara zona Drumul Taberei, B-dul Timnisoara; (0720.222.200/ 0723.165.653 1379. Ingrijitoare batrani pentru camin in

Mogosoaia, program 24 cu 48 ore. Salariu 1.500 lei, asiguram masa, transport de la statia de autobuz pana la camin, contract de munca, solicitam seriozitate, 1.500 L; (0755.613.985 1380. Ingrijitoare cladiri pentru gradinita

nice, angajam personal cu/fara experienta pentru ingrijire varstnici. Zona Popesti Leordeni, transport maxi taxi 154 de la P-ta Sudului/ IRA-15 minute. Carte munca, conditii civilizate, salariu atractiv (0731.425.153 fundatiasfantulpetru@yahoo.com

privata harnica, responsabila, iubitoare de copii, colaborare de lunga durata. Responsabilitati : curatenie cladire, igienizare, suport pentru educatoare. Zona Obor, program full time (0723.250.003 denis.popescu@yahoo.com serioasa pentru centru de zi ingrijire copii intre 3 si 12 ani. Program de luni pana vineri, (0742.098.908 casasfiosif@mailbox.ro

angajam Hostess; (0722.161.718

1360. Infirmiera otopeni pentru camin de batrani privat. Ture de 12 ore, plata corecta si la timp, masa asigurata, carte de munca. Acces usor cu transport in comun. Rugam seriozitate, post pe termen lung 2.000 L; (0726.081.666/ 0771.720.299 camineden@gmail.com Www.camineden.ro

1339. Hostess. Metropolitan Studio anga-

1361. Infirmiera si ingrijitoare pentru

in aproprierea Pietei Victoriei angajeaza guvernanta cu experienta; (0722.300.725 liliana.chiracu@hotellevor.com

1337. HOSTESS, Restaurant zona Aviatorilor angajeaza hostess, preferabil cunostinte lb engleza. Program de miercuri pana vineri orele 12-20, sambata orele 11-20, duminica orele 11-17. Salariu 1.200 ron net, 1.200 L; (0756.117.041 cvsofia@zexe.ro

1322. Hair-stilist/a angajam, zona

1338. Hostess, restaurant zona nordului

Kogalniceanu. Conditii avantajoase; (0721.294.363

1355. Incarcatori descarcatori Rudeni, Chiajna, cautam pentru sediul din Rudeni. Oferim transport gratuit de la Gara de Nord, salariu motivant si intotdeauna la timp, contract nedeterminat, bonuri de masa, bonusuri periodice (0741.035.679 andreea.burlacu@srcl.com

jeaza fete pentru conversatii online. Oferim salariu minim garantat de 3.000 Lei, comisioane intre 50-70%, bonus de angajare 500 $. Site: www.metropolitan-studio.ro; 3.000 L; (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro 1340. Hotel 5 stele situat in Ghencea

cauta ospatari. Se ofera cazare pentru cei din provincie. CV la email; (0725.827.216 a.dobrescu@dobexpert.ro 1341. Hotel Berthelot angajeaza ospatar

si bucatar, trimiteti CV-ul dvs la adresa de mail. Locatie: sector 1, punct de reper Calea Victoriei. (0745.143.442 ionella.caradeanu@hotelberthelot.ro 1342. Hotel Mercure Bucuresti angeajza

bucatar. Salariu atractiv, bonuri de masa, abonament medical, clinica privata, bonusuri salariale. CV la email; (0731.100.204 h9680-hr@accor.com 1343. Hotel patru stele, situat in zona Unirii angajeaza cameriste: 0730.777.040, bucatar, spalator vase: 0731.111.164, ospatar, ospatarita B&T: 0731.111.418;

camin de batrani in zona Pipera, in regim intern (ofer cazare + masa de pranz). Rog seriozitate, (0754.523.372 1362. Infirmiera, ingrijitoare, angajam infirmiere, ingrijitoare cu sau fara experienta pentru camin de batrani particular in Baneasa sector 1. Program o saptamana lucrata o saptamana libera. Sau 8h/zi de luni pana vineri, contract; 1.500 L; (0786.234.029 1363. Infirmiere Angajam infirmiere

cu/fara experienta pentru camin de batrani in zona Mihai Bravu si femeie de servici.Salariu motivant. (0732.906.543

INFIRMIERE ANGAJAM PENTRU CAMIN DE BATRANI ZONA PANTELIMON; (0769.606.639

1364.

1365. Infirmiere cu calificare si experien?a in vederea ingrijirii persoanelor vârstnice, salariu atractiv, program de lucru 24/48 cerem si oferim seriozitate, va asteptam la interviu; (9721.694.210

1381. Ingrijitoare copii persoana

1382. Ingrijitoare copii, gradinita sect 1

angajeaza ingrijitoare copii (responsabile, muncitoare, iubitoare de copii, foarte calme si atente in relatia cu copiii) pentru tura: 10.00-19.00 (pauza de masa 1 ora); (0729.817.413 gradinita_mamisitati@yahoo.com

1411. Instalator pentru Bucuresti, experi-

enta necesara: cupru, ppr, centrale termice,coloane. Permis B. Atitudine comunicativa. Disponibilitate lucru in ture. Salariu atractiv. Sunati-ne sau trimiteti CV. Venit brut 7.000 ron; 7.000 L; (0721.761.332 ulisev2@yahoo.com www.terrainstal.ro

1412. Instalator sanitar, termice, ofer loc

de munca, pentru firma, cer si ofer seriozitate. (0720.241.826

Instalator sanitare termice, aer conditionat, lucrari in Bucuresti, angajam. Informatii la: (0732.672.654

1413.

1414. Instalator si zugrav faiantar Anga-

jez meseriasi instalator si zugrav faiantar (0721.225.526

1415. Instalator termice si sanitare, firma

specializata in domeniul instalatiilor HVAC si sanitare. Se doreste experienta indelungata in executia instalatiilor termice si sanitare; (021.467.30.06 georgiana.grigore@maral.biz

1416. Instalator, societate angajeaza urgent instalator termice sanitare, gaze, cu/ fara carnet conducere cat. B. Se angajeaza personal cu/ fara experienta si perioada de proba, salariu atractiv si bonusuri (0760.651.226 office.4ctl@gmail.com www.centralaieftina.ro 1417. Instalator, electrician, firma de instalatii angajeaza instalator si electrician cu experienta pentru activitati de mentenanta. Salariu 800-1000 euro + bonusuri, program L-V. Detalii la telefon; (0730.441.177 tehnic@coninstal.com 1418. Instalator. Firma de instalatii anga-

jam instalator sanitar termic. Salariu atractiv. (0722.766.741

1419. Instalator/electrician - Corbean-

ca, Angajam lucrator in instalatii pentru mentenanta. Salarizare 1500 ron. Perioada contractuala: nedeterminata. Necesar permis categorie B Locul de munca: Corbeanca; 1.500 L; (0723.788.172/ 0723.788.172 office@home-maintenance.ro

1420. Instalatori Firma de instalatii angajeaza instalatori termice-sanitare calificati. Oferim carte de munca, salariu corelat cu experienta si rezultate, eventual cazare pentru cei din provincie; (0733.500.666 alex@vestgrupinstal.ro 1421. Instalatori pentru apartamente noi

Bucuresti, salariu de la 2200 lei in functie de experienta, program 8-17:00 de l-v, ctr. de munca; 2.200 L; (0722.692.595 Stancu_adrian1983@yahoo.com

rienta pe un post similar minim 5 ani. Rugam CV cu poza la e-mail olga.costescu@artgroup.ro

1422. Instalatori Societate comerciala angajeaza urgent instalatori sanitare-termice, surori de teava presiune, ajutori de instalatori, muncitori necalificati. Pentru deplasare se ofera cazare, transport, diurna, se da proba 2.300 L; (0720.538.953 maco.solutions@yahoo.com

1401. Instalator cu experienta, instalatii

1423. Instalatori urgent calificati/ necalifi-

1402. Instalator firma Tinib Services

1333. Hostess online Piata Unirii, Smart-

jam instalatori instalatii ventilatie cu experienta intr-o echipa tanara, dinamica, salariu motivant. Solicitam si oferim seriozitate; (0724.526.106 marcel_maris@yahoo.com

1400. Inspector resurse umane cu expe-

sanitare. Bucuresti. (0726.292.344

1314. Gradinar-pensionar pentru

1321. Guvernanta, hotel de 4 stele situat

-Sectorul 6, angajeaza gestionar cu minima experienta; (0726.745.122

1331. Hostess online Piata Unirii, SmartStudio angajeza modele. Oferta: cm, salariu garantat 500 $, prima angajare 100 $, poze profi, training, bonusuri, promovari, 5 zile/ saptamana, suport tehnic 24 h/zi, locatie de lux, seriozitate, 2.500 {; (0761.508.070/ 0761.507.080 office@smart-studio.ro

1346. Hotel Vulturul Venus cauta personal

1367. Infirmiere si asistente pentru camin de batrani privat + carte de munca, in Ilfov; (0762.376.733

1307. Godot Cafe Teatru angajeaza per-

1299. GESTIONAR, Societate de produc-

1300. Gestionar, tipografie din Bucuresti

1330. Hostess online Piata Unirii SmartStudio angajeza modele. Oferta: cm, salariu garantat 500 $, prima angajare 100 $, poze profi, training, bonusuri, promovari, 5 zile/ saptamana, suport tehnic 24 h/zi, locatie de lux, seriozitate, 2.500 {; (0761.508.070/ 0761.507.080 office@smart-studio.ro

Ranca Transalpina angajeaza, receptionera,ospatar,ajutor bucatar (0728.001.000

viciu pentru camine din Voluntari si Mogosoaia cu contract de munca nedeterminat, salariu atractiv. (0788.140.866

angajeaza pentru depozitele din Militari: lucrator depozit, gestionar si stivuitorist. Oferim: salariu atractiv si bonuri de masa, ore suplimentare platite, contract de munca pe durata nedeterminata, program de lucru 8 ore de luni pana vineri in doua schimburi, transport asigurat de la statia de metrou Pacii, Bucuresti si din judetele Ilfov, Giurgiu, Teleorman. Puteti depune CV-ul la e-mail. Relatii suplimentare la telefon; (021.431.31.10/ 0752.028.465 dan.ion@ro.dsv.com

curatenie sau vase, angajam gratarangii, picoli, femeie la curatenie si femeie la vase intr-un restaurant din Piata Romana, la doua minute de metrou. Se asigura transportul de seara. Experienta nu este obligatorie; (0722.392.323 alexandra.negoianu@gmail.com

tie mase plastice angajeaza gestionarstivuitorist pentru punctul de lucru din Bragadiru. (0733.053.493 akktiv_e@yahoo.com

1329. Hostess Restaurant din Centrul Istoric angajeaza hostess in conditii avantajoase. Pentru detalii tel.; (0724.491.974 savu.monica@micaelvetie.ro

1345. Hotel Taverna Olteanului

1366. Infirmiere calificate, femeie de ser-

1306. Global Transport an Logistics DVS

ata in Chiajna angajeaza gestionar cu experienta pentru depozitele de produse finite. Se ofera salariu 2.000 ron. Mail: office@mezelar.ro ; (0733.969.700/ 0734.191.662 office@mezelar.ro

1298. Gestionar, fabrica de mezeluri situ-

1328. Hostess Hai sa lucram impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de email resurse.umane@stadio.ro, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1344. Hotel Ramada Bucuresti Nord angajeaza spalatori vase, cameriste,curatatorese lenjerie, ospatari si agenti securitate. Oferim pachet salarial avantajos,masa si cazare. Pentru detalii sunati la (021.407.52.35

angajeaza instalator experienta minima 2 ani, program 8 ore. Munca in echipa si seriozitate. Informatii suplimentare la tel. 0722.891.888 intre 9-18; 1403. Instalator SC Electromagnetica SA angajeaza Instalator. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la numerele de telefon: (021.404.21.20/ 0767.427.948 1404. Instalator aer conditionat sau aju-

tor. Cautam coleg pentru instalarea aparatelor de aer conditionat cu sau fara experienta. Cerinte: serios, cu chef de munca, punctual, statornic, permis categoria B, salariu atractiv, detalii la 1.400 L; (0732.362.212 btuaerconditionat@gmail.com 1405. Instalator cu carnet categoria B, societate cu traditie in domeniul instalatilor angajeaza. Pachet salarial corelat cu rezultatele obtinute. Salariul 2.500- 3000 lei; 3.000 L; (0766.974.760/ 0722.974.760 conta@ruady-service.ro 1406. Instalator cu carnet categoria B. Societate cu traditie in domeniul instalatiilor angajeaza instalator cu carnet de conducere categoria B. Pachet salarial corelat cu rezultatele obtinute. Salariul 2.000- 3000 Lei, 3.000 L; (0722.974.760/ 0766.974.760 conta@ruady-service.ro www.ruady-service.ro 1407. Instalator cu experienta pentru blocuri locuinte Bucuresti, se lucreaza pe PPR. Salariu motivant, cu carte de munca la 8 ore (0768.170.395 1408. Instalator instalatii sanitare firma SC Electro Service SRL angajeaza instalator/ ajutor instalator pentru lucrari instalatii sanitare. Asteptam CV la adresa de email termo_cont@yahoo.com. Relatii la telefon (0742.071.944 termo_cont@yahoo.com

cati, pentru sanitare si termice, program de luni - vineri, 8 ore, pentru mai multe detalii sunati; (0733.788.523 1424. Instalatori aer conditionat, maga-

zioner si muncitori necalificati; (021.430.75.75/ 0723.863.649

1425. Instalatori angajam sanitari,

instalatori de ventilatie, zugravi si necalificati; (0749.981.165 1426. Instalatori calificati angajam pentru santiere Bucuresti, contract de munca. Salariu atractiv + bonusuri. Posibilitate de incepere imediata, 2.500 L; (0722.296.686 1427. Instalatori cu experienta, firma instalatii anagajeaza instalatori cu experienta,varsta maxima 40 ani. Se oferta contract de munca, program l-v.Salariu intre 2500 lei-3500 lei in functie de performante. Rog si ofer seriozitate; 3.500 L; (0722.439.268 cojanuvalentin@yahoo.com 1428. Instalatori cu sau fara experienta in domeniul instalatiilor termice, HVAC, antiincendiu, hidranti, sanitare, etc angajeaza firma de instalatii. Salariu 2.500- 3.500 ron; (0729.919.911 1429. Instalatori experimentati, contract

de munca, salariu motivant, bonuri de masa, se poate oferi cazare. www.brenneka.ro (0756.047.999/ 0756.049.444

1430. Instalatori gaze montaj kituri detectie gaze naturale pe instalatii pausal avand contor general. Se ofera remuneratie 15 lei/ kit detectie montat.Cerem si oferim si seriozitate, (0741.765.935 contact@proconstructo.ro 1431. Instalatori pentru ansamblu rezidential, format din 4 blocuri, D+P+ 4 et., locatie sector 3 , cartier Titan, zona Policolor. Salariu atractiv. (0787.506.572 vanzari@titan4residence.ro

1383. Ingrijitoare cu experienta in gra-

dinita, angajam ingrijitoare cu experienta pentru gradinita, zona Dristor, sector 3; (0729.191.221 1384. Ingrijitoare cu experienta, referin-

ta, verificabile pentru batrana deplasabila la 4 ore, ingrijitoare credincioasa, (0723.087.049 1385. Ingrijitoare pentru batrani, personal pentru ingrijire si supraveghere batrani in Bucuresti. Program full-time sau intern. Oferta salariala si conditii de lucru deosebite. Programari interviu telefonic sau trimite CV. 2.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1386. Ingrijitoare varstnica intern. angajam doamna pentru a ingriji varstnica mobila, lucida fara probleme grave de sanatate. Persoana onesta, serioasa cu experienta. Zona centrala Bucuresti. Dorim recomandare! 2.000 L; (0760.018.337

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


18

25 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 1469. Laborator de cofetarie si patiserie cu specific frantuzesc, angajam cofetar. Atitudinea pozitiva si seriozitatea reprezinta un avantaj pentru apartenenta in echipa noastra. Mai multe detalii la (0755.915.169 1470. Laborator dentar zona Tineretului angajam curier pentru transportarea lucrarilor dentare la cabinete stomatologice cu mijloacele de transport in comun; (0722.303.103 1471. Lacatus - sudor, cu domiciliu

in sector 5. (0744.670.480

1472. Lacatus pentru confectii metalice,

permis cat. B. Punct de lucru - Bragadiru; (0720.852.570/ 0763.878.066 office@horeca-bucuresti.ro www.horecabucuresti.ro 1473. Lacatus sudor cu experienta

1432. Instalatori sanitare-termice-climatizare, cu experienta, lucrari de instalatii sanitare, termice, centrale, aer conditionat, program lucru: luni-vineri, ora 8:00-16:30. Salariu initial 2.000 ron net; 2.000 L; (0722.354.219/ 0722.383.798 1433. Instalatori si electricieni pentru Bucuresti Firma Igna Construct Bucuresti angajeaza instalatori retele termice, sanitare si electricieni pt. santiere in Bucuresti. Carte de munca, salariu 2.000-3.000 lei net. Detalii la tel. (0372.960.645 bucuresti@ignaconstruct.ro

Instalatori si electricieni. Firma constructii recruteaza instalatori si electricieni cu experienta, angajare pe perioada nedeterminata. Se ofera salariu atractiv, se cere seriozitate si bune cunostinte in domeniu. Relatii de luni si pana vineri, intre orele 09.00 si 16.00, la (0731.328.840 1434.

1435. Instalatori si muncitori necalificati

1450. Instalatori, electricieni si sudori Firma de instalatii din Bucuresti recruteaza personal calificat in domeniul instalatiilor sanitar, termice, electrice si ventilatii. posturi si de electricieni si sudori lucrari si in tara, 2.700 L; (0758.503.472 office@bellemoon.ro 1451. Instalatori, urgent, pentru venti-

latii, instalatii sanitare si termice. Oferim salariu avantajos. Contract de munca pe perioada nederminata. (0722.100.061 office@optim-construction.com 1452. Institutul de sondaje IRSOP, angajam operatori pentru interviuri telefonice. Plata atractiva, contract de prestari servicii, program flexibil, activitate placuta, sediul in zona Universitate. Relatii la tel. (Florina Popescu); (0760.652.289/ 021.315.66.41 office@irsop.ro 1453. Instructor fitness, sala Matrix Gym, Calea Crangasi nr. 6. Seriozitate, punctualitate, comunicare. (0766.277.794 1454. Instructor auto cat. B, salariu moti-

vant, atestat valabil, conditii de munca avantajoase, cerem si oferim seriozitate, salariu atractiv. (0736.932.372 1455. Instructor auto categoria B,

angajez pentru lucrari in tara, ofer cazare si diurna, posibilitate ore suplimentare platite, permis de conducere categ. B constituie avantaj. (0734.477.291

angajam, contract 8 ore program flexibil. Dorim instructori cu experienta; (0724.337.072/ 021.423.10.75

1436. Instalatori si muncitori necalificati pt. societate comerciala, se asigura cazare si masa. Pentru instalatori salariul este 2800 Lei, iar pentru muncitori necalificati salariul este de 1800 Lei (0724.437.424

1456. Instructor sala fitness. Style Sport Gym angajeaza tanar/tanara, pentru postul de instructor sala fitness, full time, in Complexul Residential Orhideelor 2, Strada Orhideelor 28 M, parter, Chiajna, Ilfov; (0720.822.973 contact@stylesportgym.ro

1437. Instalatori si necalificati, angajez instalatori sanitari si necalifica?i salarii atractive rog seriozitate; (0726.299.989/ 0722.906.135 1438. Instalatori tehnico-sanitar pentru Climatico care va avea in sarcina executia de lucrari de instalatii santitare si de incalzire. Postul este adresat doar lucratorilor cu experienta. Full time. (0722.975.599/ 0733.666.116 cariera@climatico.ro 1439. Instalatori termice si aer condition-

at full time, instalatori termice sanitare ventilatie si aer conditionat, lucrari zona Bucuresti. Permis auto obligatoriu categoria B. Pachet salarial motivant, se acorda bonusuri de lucrare. 1.800 L; (0767.208.855 contact@greenvent.ro 1440. Instalatori termice, sanitare in

Bucuresti. Contract de munca, salariu motivant, transport la locul de munca. Rugam seriozitate oferim seriozitate. (0740.036.805 mst_generalinstal@yahoo.com 1441. Instalatori termo-sanitari gaze cu

CM, se cere experienta si seriozitate. Inginer ofertare, intocmire devize Windev in domeniul instalatii termice-sanitaregaze. Inginer proiectare gaze naturale, cu autorizatii ANRE, pt. proiectare si executie, cunostinte Autocad. Personal calificat service in echipamente centrale termice, pompe. Secretara cunostinte PC, Word, Excel, experienta in domeniul instalatiilor sanitare constituie avantaj. Oferim salariu motivant, CV pe mail; (0726.770.573 office@iproexem.ro 1442. Instalatori, 15 instalatori calificati

si necalificati pentru sanitare si termice in Bucuresti. Contract de munca. Salariu 1.800-2.500, 2.000 L; (0722.296.686 1443. Instalatori, angajam 15 instalatori,

calificati si instalatori necalificati pentru sanitare si termice. Contract de munca. Salariu 2000-2.800. Relatii la tel.; 2.800 L; (0722.296.686 instalatii.hit@gmail.com 1444. Instalatori, angajam instalatori sanitare, termice, aer conditionat, program de lucru 8h, lucrari in Bucuresti; (0722.259.452 trams_cs@yahoo.com 1445. Instalatori, angajam instalatori si

1449. Instalatori, contract full time, salariu brut 4053 lei, salariu net 3109 lei (2794 lei cash + 315 lei bonuri de masa), 100 lei/luna bonus de sarbatori, zona Auchan Militari, lu-vi 8-18, nu oferim cazare; 3.109 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

1476. Lacatus confectii metalice usoare

cu experienta, dornic de afirmare.Salariu motivant, transport decontat si asigurat. Domnesti, jud ilfov. 2.000 L; (0722.433.350 greencostbucuresti@gmail.com 1477. Lacatus confectii metalice, SKB Prod Systems SRL din Chitila, avand ca obiect de activitate fabricarea masinilor de ridicat si transportat angajaza in vederea lansarii activitatii de productie. 2.500 L; (0740.244.245/ 0740.244.245 danut.dinca@skbs.ro 1478. Lacatus mecanic angajeaza o

firma producatoare de constructii metalice. (021.336.12.65 1479. Lacatus mecanic electrician

automatist, stivuitorist si sofer mare tonaj pentru societate com. din domeniul moraritului, cu pct. de lucru in loc. Buftea, jud. If. Salariile sunt atractive si cm. (0746.118.878 angajari.panificatie@gmail.com

1493. Lacatusi si sudori Fabrica de struc-

turi metalice din sectorul 3 angajam lacatusi si sudori CO2. Salariu intre 2.5003.000 lei. Oferim cazare, 2.500 L; (021.345.26.23 vanzari@structurimetalice.ro 1494. Lacatusi si sudori, angajez urgent

pentru reabilitare blocuri. Rog seriozitate, ofer salariu atractiv; (0768.303.902 1495. Lacatusi specialisti in tamplarie aluminiu si necalificati, ofer si cazare, angajez; (0771.072.578 1496. LaRegie angajeaza shaormar 10 12.50 lei/h. Shaormeria LaRegie angajeaza shaormar cu minim o luna experienta in domeniu. Avem diverse ture si de zi si de noapte. Salariul este de 10 - 12.50 lei pe ora. Se ofera si o masa pe zi. 2.500 L; (0774.028.349 voipding@gmail.com 1497. Legator tipografie offset in sectorul

2, Pantelimon, experienta in tipografie offset un avantaj. Telefon. Trimiteti CV pe email pentru interviu: 1.200 L; (031.080.93.01/ 0747.592.038 intersigmaadw@gmail.com 1498. Lent Sor Stile din Bucuresti

angajeaza vanzatoare cu experienta magazin mobila salariu intre 1.500 - 2.000 lei; (0727.667.575 1499. Linda Beauty Salon sector 4, angajeaza in conditii avantajoase coafeza, manichiurista, cosmeticiana, cu experienta. Se ofera carte de munca la 8 ore, program flexibil. Detalii la: (0722.440.999 lili_moisa@yahoo.com 1500. Livrator companie multinationala,

angajeaza livratori cu autoturism, scuter sau bicicleta proprii. Experienta in domeniul livrarilor si cunoasterea Constantei constituie un avantaj. Salariu 55 Ron/zi (0728.719.676 incatalin30@gmail.com 1501. LIVRATOR cu masina pentru mancarea asiatica, suntem o firma care face livrarea de manacarea asiatica cu concept nou si dormi sa angajam livratori cu experianta cu masina proprie, (0729.269.857/ 0758.068.542 wvh88@yahoo.com

1513. Livratori pentru pizzarie-restaurant,

cu masina personala. Asiguram program, salariu atractiv, masa, decontam benzina zilnic cu consum de 10 %. 1.400 L; (0729.881.660

1514. Livratori pentru restaurant pizzerie

in Mall Veranda Obor. Conditii avantajoase. (0729.952.613 madalinafdumitru@gmail.com

1515. Livratori pentru restaurant zona Lujerului, pe masina firmei, carnet de minim 5 ani, program flexibil, 2 libere pe saptama si 5 zile se lucreaza dimineata de la 10:00-14:00 si seara de la 19:00-24:00. 1.600 L; (0734.989.958 biank_08@yahoo.com 1516. Livratori zona Regie, Grozavesti

pentru pub.Livrarile se fac cu auto si scuter.Cerinte: permis categoria B, A.Se ofera salariu + tips, masina, scuter.Mai multe detalii la telefon. 2.000 L; (0769.164.064 filip.sergiu.dan@gmail.com

1517. Loc de munca, oportunitate, castig suplimentar pentru cei care sau saturat sa traiasca numai din salariu; (0724.225.047 vikys45@yahoo.com 1518. Loc de munca. Cele mai mari comi-

sioane din domeniu, peste 60%. Site-uri noi si trafic garantat. Program optional fara reguli de studio. Gratuit operatii estetice; (0757.367.200 1519. Lucrator comercial magazin alimentar, angajeaza SC. (0722.386.253 1520. LUCRATOR comercial pentru mag-

azin Shop&Go in zona Vitan. Oferim salariu + bonuri de masa si bonusuri de performanta. Solicitam seriozitate si implicare; (0735.182.686 musofilos@yahoo.com

1521. LUCRATOR comercial, casier, pentru magazine Shop&Go. Fara limit de varsta, experienta nu este obligatorie, dar reprezinta un avantaj, forme legale de munca, salariu negociabil, bonusuri, program in 2 schimburi, (0727.138.734 1522. LUCRATOR depozit en-gross pro-

duse congelate, sector 2, descarcare si incarcare marfa. Preluarea comenzilor si servirea clientilor. Program L-V 5,30-14.30; S 5,30-12.00, 1.600 L; (0745.472.470 1523. Lucrator bucatarie la salate si

gratar, barbat sau femeie in Mall Sun Plaza Berceni, in conditii avantajoase; (0726.103.229 bbockfood2010@yahoo.com

1534. Lucrator comercial in magazin de

accesorii GSM, salariu atractiv, bonuri de masa, bonusuri din vanzari, conditii de lucru foarte bune. Trimiteti C.V. la valentin.nicolau@fangsm.ro valentin.nicolau@fangsm.ro 1535. Lucrator comercial IQOS Store Mall Baneasa, salriu motivant, bonusuri pentru performanta, program flexibil, ideal pentru studenti, obligatoriu diploma bac si cunoasterea limbii engleze. CV cu poza la mail, contact L - V (11-17) la tel.; (0730.448.080 anamaria@plach.ro 1536. Lucrator comercial magazin alimentar sector 5 (0724.568.037 1537. Lucrator comercial magazin haine

sh Foisor. Iti place sa lucrezi cu oamenii, articolele de imbracaminte te pasioneaza si esti o persoana comunicativa?Te asteptam in echipa!CV la alina_veliscu@yahoo.com, (0733.205.805 Alina_veliscu@yahoo.com 1538. Lucrator comercial magazin

prezentare, persoana amabila, tinuta agreabila, zona Republica; (0740.101.051 eliza@aktis.com.ro 1539. Lucrator comercial pentru magazin

de incaltaminte. Oferim salariu atractiv+comision din vanzari. Relatii la nr. de telefon; 1.400 L; (0775.581.438 1540. Lucrator comercial pentru magazin zona Balotesti. Se ofera salariu atractiv, program 8 h, weekend liber. Relatii la telefon: (0751.051.955 1541. Lucrator comercial Producator mezeluri angajeaza lucrator comercial in mai multe zone din Bucuresti;

1542. Lucrator comercial restaurant fastfood 3F Mega Mall Pantelimon angajam lucrator la linia de servire si comercial. Salariu motivant. Asteptam cv-urile sau datele dvs. de contact la numarul de telefon sau adresa de mail, (0721.157.766 bucuresti@treif.ro 1543. Lucrator comercial Shop&GO,

Calea Giulesti 113. 1.400 L; (0799.731.450 sg_caleagiulesti113@mega-image.ro

1544. Lucrator comercial benzinarie Rompetrol, Benzinarie Rompetrol, situata pe soseaua de Centura intre Popesti Leordeni si Comuna Berceni, la 5 min de statia de Metrou IMGB, angajeaza lucrator comercial; 2.000 L; (031.432.65.78 bucegi_management@yahoo.com

1460. Invatator afterschool sector 3,

1545. Lucrator comercial Brasov. Efectu-

area activitatii de vanzare a tigarilor electronice si accesoriilor aferente acestora. Respectarea regulilor comerciale de vanzare, ambalarea produselor, incasare si eliberare bon fiscal, 1.200 L; (0749.527.371 ovidiumarin88@yahoo.com

zona Titan Afterschool fondat 2009, angajam invatator/ educator. Cerinte: studii pedagogice, experienta in lucrul cu copiii. Cvuri la adresa email, informatii la telefon; (0723.523.721 ramyskids@gmail.com 1461. IT-ist, pentru fabrica de lumanari,

creeare, editare, optimizare, actualizare, mentanta magazine online. Candidatul ideal trebuie sa aiba experienta IT si sa fie stabil. Cautam din sector 6. 2.000 L; (0769.624.687 admin@aliweb.ro

1546. Lucrator comercial Calzedonia, Intimissimi Angajam lucratori comerciali pentru magazinele Calzedonia, Intimissimi si Tezenis din Bucuresti. Persoanele interesate pot trimite CV-ul pe adresa de email: futuralenjerie2010@gmail.com, 350 {; futuralenjerie2010@gmail.com

1462. Job persoane fara limita de varsta Companie internationala angajeaza persoane pentru post: agent vanzari, full-time. Activitatea se desfasoara la birou. Salariu fix intre 1500 si 2500 lei, bonusuri de performanta. Rog/ ofer seriozitate, (0754.823.375 cristinarotarue@yahoo.com

1547. Lucrator comercial clatitarie. Cautam persoane responsabile, serioase pt. prepararea produselor si efectuarea operatiunilor pe casa de marcat. Oferim salariu atractiv si bonusuri. Experienta fast-food constituie un avantaj, 2.000 L; (0761.593.130 iani.canciu@yahoo.com

1463. JOB. DACA ITI PLACE SA LUCREZI CU OAMENII SI ESTI DISPUS SA DOBANDESTI NOI COMPETENTE ALATURI DE O ECHIPA ENTUZIASTA, VINO IN GASCA ART PRODUCTION. SALARIU INTRE 1.600 SI 3.000 LEI. RELATII LA TELEFON. (0731.141.741/ 0754.616.650

1548. Lucrator comercial cofetarie pentru

un important lant de cofetarii din Bucuresti. Locatie: Plaza Romania, Calea Dorobanti, Mall Vitan. Program: 2 schimburi.Nu necesita experienta in domeniu, 1.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1549. Lucrator comercial cu experienta

pentru magazinul alimentar Godac, zona Calea Giulesti; (021.220.28.54 1550. Lucrator comercial de noapte

1464. Josi Logistic angajeaza manipulant

1465. Josi Logistic angajeaza sofer cu experienta minim 1 an in domeniul distributiei de produse alimentare, pentru zona Bucuresti, dar si in tara. Relatii la tel., interval orar 10-18; (0799.946.123

erciala, instalatii termice, instalatii sanitare. Telefon: 35 L; (0722.209.098 liliana.mihai@freonti.ro

1475. Lacatus confectii metalice abkant ghilotina Angajam lacatus confectii metalice pentru post operator abkant si ghilotina cnc. Sunt necesare cunostintele de citire a desenului tehnic, (0744.654.339 radughita@eurama.ro www.eurama.ro

societate comerciala angajeaza pentru montaj rafturi metalice industriale. Se ofera cazare in Bucuresti si salariu de la 1500 Lei net (0756.027.406/ 0740.846.371 office@decoraft.ro

1459. Invatatoare. In Localitatea Corbeanca, jud. Ilfov, gradinita si scoala particulara angajeaza: invatatoare, educatoare, ingrijitoare, asistenta medicala copii, secretara cu experienta pentru scoala, full time si part time. Asiguram transport de la Piata Presei Libere si masa de pranz; (0724.215.832

1446. Instalatori, angajam urgent instalatori termice si sanitare cu experienta. Salariu motivant; (0764.341.947 springinstal@yahoo.com

1448. Instalatori, pentru societate com-

mis de conducere, cat. B si operator buldoexcavat cu cat. B + C, sau TR, Ecologic Neon SRL, salariu impozabil: 3.000 L; (0724.419.041

1492. Lacatusi si muncitori necalificati

1512. Livrator/Livratoare, angajam livrator/livratoare pentru pizzerie. Mare parte din livrari sunt la maxim 1km distanta de pizzerie. Auto de la pizzerie , sau propriu. Calea VItan nr170 sector 3;

1458. Invatatoare, educatoare Iti doresti respect, un loc de munca stabil, un colectiv minunat si un salatiu pe masura vino la noi, ai mai multe calificari, cu atat mai bine, aplica pe mail, 3.000 L; (0775.323.729 mirela.ionescu35@yahoo.com

cu experienta minim 1 an in domeniul produselor alimentare. Relatii la tel. interval orar 10-18; (0799.946.123

rienta in domeniul instalatiilor sanitare si termice, pentru lucrari civile si industriale. Mediu de lucru placut, salariu foarte bun, in functie de experienta. (0724.541.561 rudolf.likker@yahoo.com

1474. Lacatus confectii metalice cu per-

panie mare din zona Chitila. Locatie: Soseaua Chitila. Program: l-v 8-16:30. Necesita calficare in domeniu. 2.300 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1457. Intersnack Romania companei multinationala cauta candidati pentru pozitiile de sofer (agent livrari) si maniulant care sa se alature echipei din Tunari- Ilfov. Oferta: salariu motivant, pe masura realizarilor. Asteptam CV-ul la nr. de fax: 0372.734.815 sau email. Relatii la tel. (0730.012.556 hr@intersnack.ro

ajutor instalator sanitare, incalzire, aer conditionat, lucrari in Bucuresti, program de lucru 8h; (0722.259.452 trams_cs@yahoo.com

1447. Instalatori, cautam coleg cu expe-

in confectii metalice, fier forjat, Bragadiru Ilfov, Margelelor (0729.328.136/ 0742.214.310

1491. Lacatusi Mecanici pentru o com-

1466. Josi Logistic angajeaza stivuitorist cu experienta minim 1 an in domeniul produselor alimentare. Relatii la tel. interval oral 10-18; (0799.946.123 1467. Junior Manager pentru pentru

Magic Salon. Aplica acum: http://saloanelemagic.ro/cariere/formular/ju nior-manager.Iti garantam un mediu de lucru magic, posibilitati rapide de avansare, 1.500 L; (0786.138.262 angajari@saloanelemagic.ro 1468. La Mama recruteaza ajutor bucatar si spalator vase. Descopera calea cea mai scurta de la candidat la angajat. Angajam ajutor de bucatar si spalatoii vase. Venituri de 1500 ron, program flexibil, colegi faini, mancare buna si oportunitati de invatare; (0744.924.717 cv@lamama.ro

1480. Lacatus mecanic SC Terra Dinamic

SRL angajeaza lacatus mecanic. Angajari la; (021.324.66.11 nicoletaiordan.terradinamic@gmail.com

1481. Lacatus mecanic confectii metalice

SC Caloris Group SA, Piata Sudului, str. Berceni 8A, program l - v, program 8 ore. Salariu net 1.600 lei+ bonuri de masa.Decontam naveta (250 lei). 1.600 L; (0722.248.064/ 0722.248.064 sorin.pasat@caloris.ro

1482. Lacatus mecanic in Chitila, urgent 2 posturi, citeste desenele de executie si fisele tehnice si confectioneaza piese conform specificatilor, polizeaza, grureste, decupeaza, fasoneaza, nituiese, sudeaza si lipeste elementele metalice si executat. (021.436.00.06 liftkram@yahoo.com 1483. Lacatus mecanic, sudor si monta-

tor fatada pentru SC Stral Big SRL angajeaza personal in constructii. (0722.346.015 office@stralbig.ro

1484. Lacatus mecanic, sudor si monta-

tor fatada. SC Stral Big SRL angajeaza personal in constructii. (0722.346.015 office@stralbig.ro

1485. Lacatus montator structuri metalice

pentru societate producatoare de structuri metalice, pentru santierele din Bucuresti si din tara.Se ofera salariu atractiv (25003000 lei) si cazare.Relatii la: (021.345.26.23 marketing@structurimetalice.ro

1502. Livrator pentru companie multina-

tionala, livrator pedestru (pe jos) sau pe masina firmei, pentru livrare Mc Donalds. Salariu de la 70 Lei/zi. (0725.944.517 office.kitcheneto@gmail.com 1503. Livrator cu autoturism propriu

Doresti sa lucrezi intr-un startup de succes si sa castigi peste 2.500 lei pe luna? Daca ai masina si permis, esti serios si doresti sa muncesti pe bune, contacteaza-ne, (0731.265.022 ionela@caserola.ro 1504. Livrator cu masina proprie, cautam

persoane dinamice, responsabile, nr. de telefon; (0726.614.636 anda@fabiopizza.ro 1505. Livrator pentru firma de catering,

masina firmei, program full time. Firma de catering este in sectorial 1, in zona Pietei 1 Mai. Pentru detalii la nr de tel. (0734.562.931 1506. Livrator pizza, Pizzicato angajeaza

livratori cu experienta pe masina / scuter pentru punctele de lucru din Ion Mihalache/ Piata Victoriei, Dorobanti, program flexibil , salariu motivant + bonusuri; (0726.555.686 www.pizzzicato.ro 1507. Livrator posesor cat. B cu sau fara

masina, pentru restaurant, home delivery, bonus salarial pt. posesori auto. (0744.494.099 1508. Livrator, preparator pizza Dominos

1486. Lacatus operator abkant si ghiloti-

angajeaza livratori cu experienta si preparatori pizza fara experienta, pentru zona Pipera, metrou Aurel Vlaicu, program de lucru flexibil.Livrator 1100. Preparator pizza1500 lei. (0721.094.604/ 0733.371.820 pipera@dominos-pizza.ro

1487. Lacatus sudor, SC cu punct de lucru in Voluntari angajeaza lacatus sudor cu experienta in confectii metalice 2.500 L; (072987956 florin.marchidanu@yahoo.com

1509. Livrator, sofer pentru pizzerie cu livrare la domiciliu. Toate sectoarele. Mai multe variante de program. Salariu avantajos, benzina decontata, mancare asigurata, contract de munca. Rog seriozitate. (0736.418.923

na, atelier de confectii metalice situat in Bucuresti Sector 3 angajam lacatus confectii metalice operator abkant si ghilotina CNC. (0744.654.439 radughita@eurama.ro

1488. Lacatus, muncitor necalificat, SC angajeaza pentru lacatus / muncitor necalificat pentru atelier confectii metalice zona Progresul sector 4 - Jilava. Salariu 13001600 lei, in functie de pregatire, tichete de masa, transport; (0723.634.288 1489. Lacatusi mecanic si mecanic frigotehnic, conditii avantajoase, salariu motivat.Mai multe detalii la tel. 2.500 L; (0726.201.101 1490. Lacatusi mecanici cu experienta in

confectii de fier sau inox si slefuitori inox, angajam. Salariu motivant. Relatii la telefon; (0741.196.196

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1510. Livrator- curier. Restaurant Graffiti

Foods, sector 6 angajeaza livrator cu experienta, program 2/2, salariu 12001400 roni (0721.338.766

LIVRATOR. ANGAJAM LIVRATOR PENTRU RESTAURANT ZONA 13 SEPTEMBRIE. SALARIU + TIPS+ DIVERSE AVANTAJE. CU SAU FARA AUTO. TELEFON: (021.411.00.40/ 0723.673.615

1511.

1524. Lucrator bucatarie pentru restaurant -pizzarie in sect 4. Cerinte: seriozitate, minim experienta 1 an in domeniu. Program 10-23.30, 2/2. Salariu negociabil la interviu; (0771.682.720/ 0723.256.109 gabiflorescu56@yahoo.com 1525. Lucrator bucatarie gratar, intr-un

restaurant din centrul istoric cu produse traditionale din Austria. Persoana agreabila, responsabila, pozitiva, disponibila pentru lucru in ture. Salariul incepe de la 1500 lei plus bonificatii. (0771.337.788 anca_smada@yahoo.com 1526. Lucrator bucatarie si personal curatenie. Restaurantul Hard Rock Cafe angajeaza Lucrator bucatarie, Spalator vase si personal pentru curatenie. Program: 8 ore/zi, 5 zile/saptamana. Beneficii: masa de personal. (0751.190.479/ 0751.190.483 eliza.bourceanu@hardrockcafe.ro 1527. Lucrator bucatarie, ajutor

bucataresa pt. Sis Kebap, Pipera metrou, 1.600 L; (0722.193.100 1528. Lucrator bucatarie, hotelul Sheraton angajeaza lucrator bucatarie/ muncitor necalificat pentru spalat vase. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata; (0742.081.800 hr@sheratonbucharest.com 1529. Lucrator bucatarie, spalator vase,

magazioner, program full time, oferim salariu atractiv, bonuri de masa, program flexibil, contract de munca, bonificatii. Nu necesita experienta. Puteti depune CV-ul pe adresa de e-mail: (0731.317.381/ 0735.213.403 bocanvasilica@gmail.com

Angajam vanzator/e, lucrator comercial la un magazin non-stop de noapte, oferim carte de munca, 1.450 de lei pentru inceput. Zona Republica, 1.450 L; (0722.687.259 cristeaion1993@yahoo.com 1551. Lucrator comercial fast food Fast

Food Eminescu angajeaza lucrator comercial, program full time (11:00-18:00), salariu atractiv. CV la fastfoodeminescu@gmail.com. Rugam si oferim seriozitate; (0767.063.153 fastfoodeminescu@gmail.com 1552. Lucrator comercial sector 6, pentru

Hypermarket zona Militari.Program 8 h/zi , 2 libere pe saptamana, 2 schimburi. Salariu motivant. (0756.154.619 Catalin.ungureanu@trade-marketing.ro 1553. Lucrator comercial serios - zona

Lujerului, companie cu experienta de peste 20 ani angajeaza merchandiser in locatiile Cora Lujerului si Auchan Dr.Taberei. Program Luni-Vineri, carte de munca, salariu fix+ bonuri de masa de 15 ron+bonus lunar; (0729.896.510/ 0726.166.998 stefan.braileanu@mercury360.ro 1554. Lucrator comercial serios, zona

Colentina, Mercury360 angajeaza merchandiser pe ruta mobila, Carrefour Colentina si Carrefour Veranda, program luni-vineri, 8h/zi, sambata si duminica liber, pachet salarial atractiv, bonuri de masa de 15 Lei (0723.586.796/ 0726.166.998 stefan.braileanu@mercury360.ro

1555. Lucrator comercial supermarket LivrariRegie LivrariRegie angajeaza lucrator comercial cu carte de munca. Program: 2 zile da si 2 libere 08 - 20- 1400 lei, si de Du - Jo 20:00 - 02:00- 1150 lei. Se mai ofera diverse bonusuri. 1.400 L; (0774.028.349 1556. Lucrator comercial, angajam lucra-

tor comercial pentru magazin comercial Shop&go zona Foisorul de foc. Experienta nu este necesara dar prezinta avantaj. Salariu 1600 ron, cerem si oferim seriozitate; (0734.712.875/ 0743.470.948 pitulice_radu@yahoo.com 1557. Lucrator comercial, Auchan Drumul Taberei (gastro, auto-brico, electrocasnice) alimenteaza rafturile cu produse, pune etichete cu pret, program 2 ture, 6.00-14.00; 14.00-22.00, salariu, bonuri, prime, (0374.409.880 arogojina@auchan.ro auchan.ro 1558. Lucrator comercial, cautam tineri

sa lucreze intr-o rulota langa metrou Pipera. Program luni-vineri 7:00-15:30, carte de munca. Sarcini: facut sandwichuri, cookies, registru de casa, facturi 1.400 L; (0741.972.053 bagels@sunday.ro 1559. Lucrator comercial, D&P Parfumum, angajeaza, pentru standurile de parfumuri D&P, situate in sectoarele: 3, 4 si 5. Experienta nu este necesara. 1.300 L; (0743.112.340 mogosanu_marian@yahoo.com 1560. Lucrator comercial, femeie sau barbat, in cadrul depozitului magazinului de haine second-hand Monda. Punctul de lucru zona Republica (Sos. Dudesti Pantelimon). Cerem seriozitate, 1.500 L; (0748.564.000 ralucagadau@yahoo.com 1561. Lucrator comercial, lucrator raion mezeluri si casier angajam pentru magazin zona Metalurgiei, Berceni. Program 8 ore, salariul la interviu. (0764.510.366 1562. Lucrator comercial, magazin alimentar angajeaza lucrator comercial in Bucuresti, sector 1 si sectorul 3. Varsta si lipsa de experienta nu reprezinta un impediment; (0736.890.193/ 0727.666.613 1563. Lucrator comercial, pentru restau-

rant, cu/fara experienta. Oferim: contract de munca, salariu motivant, tips, locatie ultracentrala, posibilitate de avansare. Pentru detalii sunati la nr. afisat; (0733.102.737 1564. Lucrator comercial, persoana dornica de o activitate in domeniul de fashion retail. Oferim contract de munca, target din vanzari, program flexibil. Trimite un cv la adresa de mail. ilikeoutlet.ro (0733.944.964 cv@ilikeoutlet.ro 1565. Lucrator comercial, sef tura, casier, Shop&Go Gara Obor, relatii la tel. (0786.327.577 1566. Lucrator comercial, casier, Shop&Go zona Eroilor, relatii la telefon (0733.503.212 1567. LUCRATOR COMERCIAL, CASIERI- AUCHAN MILITARI, PROGRAM FULL-TIME, 8 H/ZI, CONTRACT DE MUNCA PE PERIOADA NEDETERMINATA. CV-URILE POT FI TRIMISE PE ADRESA DE E-MAIL SAU DEPUSE LA SERVICIUL CLIENTI DIN INCINTA MAGAZINULUI. INFORMATII POT FI OBTINUTE LA NR. TELEFON. TE ASTEPTAM IN ECHIPA NOASTRA; (0374.101.324 RECRUTAREMI@AUCHAN.RO 1568. Lucrator comercial, femei, pt. mezeluri Fox. Perioada nedeterminata. Aprovizionare rafturi, servire vitrina asistata in hipermarket-uri Bucuresti. Contactati-ne intre 9-17, de L-V; 1.700 L; (0726.718.768 1569. Lucrator comercial, sofer categoria

B, pentru societate cu sediul in Bucuresti, Sos. Andronache (Colentina). Asteptam CV pe adresa de e-mail. Tel: (0374.087.467 personal@hsl.ro 1570. Lucrator comercial, vanzatoare, pentru magazin alimentar, zona salajan sau 13 Septembrie, seriozitate si spirit de echipa, salariu atractiv, contract de munca. Relatii la tel. sau CV; (0767.513.601 iiprf@yahoo.com 1571. Lucrator comercial, vanzator, van-

zatoare in zona Republica, cartierul 23 August la supermarket, carte de munca, salariu de pornire 1.450 lei, cer si ofer seriozitate, 1.450 L; (0722.687.259 1572. Lucrator comercial-vanzator. Angajam personal in magazin tip Shop&Go in zona Unirii (langa Hotel Horoscop) minima experienta in domeniu. Solicitam seriozitate, spirit de echipa, corectitudine. Salariu atractiv, program flexibil; (0735.021.388 cristina_gheorghica2000@yahoo.com 1573. Lucrator comercial. Market angajeaza lucrator comercial pt. aranjat marfa in rafturi, conditii foarte bune, salariu foarte bun, zona sector 2, Sos. Colentina, 1.600 L; (0721.616.618

1530. Lucrator cafenea pentru o importanta companie din industria petroliera din Bucuresti. Locatie: Casa Presei Libere. Program: 7:16/ 10:19:00. Cerinte: studii medii, limba engleza nivel conversational 1.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1531. Lucrator Comercial angajam in cadrul unui restaurant de tip fast-food din Ploiesti.Locatie: centru, zona halelor.Program: l-v 11-19.Necesita experienta minima in domeniu. 1.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1532. Lucrator comercial angajez lucrator comercial Shop and Go Piata Iancului. Program full time. Pentru detalii contactatima telefonic. (0764.371.925 megalimes@gmail.com 1533. Lucrator comercial cu experienta

(0767.655.834

E-mail: redactia@anuntul.ro


25 septembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

19

4

LOCURI DE MUNCÅ 1612. Lucratori comerciali, magazin Shop & Go situat in zona Kaufland, Mihai Bravu sectorul 3. Programul 8 ore, doua zile libere pe saptamana, ore suplimentare platite, transport asigurat tura doi. 1.400 L; (0723.322.090 mroswita@yahoo.com 1613. Lucratori comerciali, casieri,

Shop&Go Cameliei nr.2a, bulevardul Dinicu Golescu zona Gara de Nord, program de lucru in 2 ture, carte de munca pe perioada nedet, posibilitate avansare, 1400 lei, rog seriozitate; 1.400 L; (0743.550.850 ranchita.r@gmail.com

1574. Lucrator depozit angajam pentru

un cunoscut depozit cu produse de ingrijire personala din Bucuresti. Locatie: Valea Cascadelor, sector 6. Program: l-v 8:30-17. Conditii excelente de munca. 1.400 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1575. Lucrator depozit cu permis de con-

ducere categoria B. Sarcini: asezare marfa,procesare comenzi, distributie comenzi catre magazine.Va rugam sa trimiteti email office@cadouridiversity.ro 1576. Lucrator depozit pentru depozit

farmaceutic situat in Ciorogarla. Se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon: (0725.350.496 1577. Lucrator depozit program de lucru L-V: 09-17 S: 09-14. Contract de munca pe perioada nedeterminata. Pentru detalii va rugam sa ne contactati direct la telefon. Complex Doraly Afumati, 1.700 L; (0766.667.972 office@elbowstore.ro 1578. Lucrator depozit - Stivuitorist

Angajam personal pentru manipulare si gestiune marfa. Abilitati: persoana tehnica, permis auto categoria B, experienta in gestiune marfa depozit. Locatie: Bucuresti, sector 6, str Preciziei. 2.200 L; (0758.233.351 cretupetrisor@yahoo.com 1579. Lucrator depozit - verificator Zona

Pantelimon - Catelu. Persoana tanara, muncitoare, nu fumeaza, nu consuma alcool. Verifica si pregateste marfa. Angajare cu Contract de Munca. Sunati, trimiteti CV pe email pentru interviu, 2.400 L; (0722.317.109 vetro@vetro.ro 1580. Lucrator depozit Bucuresti. Distribuitor produse papetarie si birotica angajeaza lucrator depozit, in Sema Parc, langa metroul Petrache Poenaru. Cerinte: persoana fara antecedente penale, studii medii, pentru descarcarea si receptia marfurilor, aranjarea pe rafturi, pregatirea si ambalarea comenzilor, inventarierea marfurilor. Beneficii: contract de munca pe perioada nedeterminata, program de lucru luni-vineri, in timpul zilei. Pentru interviu: trimiteti CV-ul la adresa de e-mail, fax: 021.318.39.45 sau sunati la telefoanele: (021.318.39.44/ 031.423.03.40 pisaidiana@papetti.ro 1581. Lucrator depozit Chitila, esti in

1592. Lucrator mobila/confectioner pal

melaminat. Angajam lucrator mobila/confectioner pal melaminat.Salariu 1800 lei netProgram Luni-vineriTelefon:0745030754 (0745.030.754 nidamobcom@yahoo.com 1593. Lucrator pentru depozit cu permis auto. Pregatirea coletelor (30 kg) pt livrare, aranjarea produselor in depozit, descarcat, incarcat marfa, program de zi de luni vineri, Expo Market Doraly. Afumati, Ilfov. CV pe email 1.800 L; contact@frameworks.ro 1594. Lucrator sala Bingo pentru club

Bingo Chez Gabi, barman (fara experienta). Va asteptam cu cv-urile in bd. Iuliu Maniu, nr. 11 (zona Apaca) in zilele de luni, marti, miercuri si sambata dupa ora 17:00. robert.donciu@yahoo.com 1595. Lucrator servicii funerare pentru magazinul de servicii funerare Colosseum din Bd. Ghencea nr. 12, cu permis auto. Persoana de contact Virgil Patulea. (0722.266.143 colosseum.camin@yahoo.com 1596. Lucrator site online. Zona Fundeni,

1600. Lucratori SC Almi International,

cautarea unui loc de munca stabil si sigur? Depozitul Dona. Logistica angajeaza lucratori in depozit. Asteptam CV-ul tau la adresa: recrutare@farmaciiledona.ro (0731.799.557 recrutare@farmaciiledona.ro

fabrica de incaltaminte, angajeaza lucratori pentru urmatoarele operatii: croitor piele, lucrator masina de cusut 1 sau 2 ace, muncitor necalificat. Contact, (0722.307.783

1582. Lucrator depozit Jilava, cerinte: descarcarea marfurilor si receptia acestora, aranjarea lor pe rafturi, pregatirea comenzilor (impachetare/predare la curier) Depozitul este in Jilava, str. Ana Ipatescu. (0751.281.140 cristi.florea@carpartstuning.com

ing din Bucuresti (zona Gara de Nord) angajeaza lucratori bucatarie. Se ofera carte de munca,echipament de protectie, salariu negociabil in functiie de experienta. Program 8:00-17:00; (0728.971.847/ 031.422.10.68 office@urbanfoodcatering.ro

1583. Lucrator depozit, firma Soliton Computers - Bucuresti (sediu Sema Parc) angajeaza lucrator in depozit (incarcaredescarcare, coletare, gestionare curierat etc).Program de lucru 9:30-17:30.Salariu negociabil. (0735.388.388 camelia.soliton@gmail.com

1602. Lucratori bucatarie Personal pen-

1584. Lucrator depozit, societate produ-

catoare detergenti lichizi(sect.2), angajam lucratori depozit pentru etichetare/ ambalare/ pregatire comenzi/incarcare, descarcare marfuri. Detalii la tel: 0212550023 sau 0745144033;

1585. Lucrator depozit. Distribuitor produse papetarie si birotica angajeaza lucrator depozit, in Sema Parc, langa metroul Petrache Poenaru. Cerinte: persoana fara antecedente penale, studii medii, pentru descarcarea si receptia marfurilor, aranjarea pe rafturi, pregatirea si ambalarea comenzilor, inventarierea marfurilor. Beneficii: contract de munca pe perioada nedeterminata, program de lucru lunivineri, in timpul zilei. Pentru interviu: trimiteti CV-ul la adresa de e-mail, fax: 021.318.39.45 sau sunati la telefoanele: (021.318.39.44/ 031.423.03.40 pisaidiana@papetti.ro 1586. Lucrator depozit. pentru un depozit

de piese auto din zona sector 4. Program de lucru: L-V, 3 schimburi. Pentru mai multe informatii sunati la tel., 1.400 L; (0732.674.100/ 0800.800.408 ioana.pirvu@adecco.com

1587. Lucrator depozit/ necalificat Depozit frigorific angajeaza personal pentru incarcare -descarcare si manipularea marfii. Program L-V. Salariu atractiv. Detalii la tel., 1.500 L; (0768.885.544 Viombusinessteam@gmail.com 1588. Lucrator fast-food cu experienta.

Salariu atractiv. Zona metrou Dimitrie Leonida. (0729.144.496 getaivan@yahoo.com

1589. Lucrator gestionar depozit Austria

Card companie ce activeaza in domeniul producerii si personalizarii cardurilor bancare angajeaza lucrator gestionar. Se ofera pachet salarial atractiv, bonuri de masa si transport decontat, (0725.206.363 adriana.negoiu@austriacard.ro 1590. Lucrator gratar, rotisor, friteuza angajeaza fast food, salariu 1.700 ron ; (0734.225.024 1591. Lucrator in depozit pentru pregatire comenzi, preferabil cu carnet de motostivuitorist angajeaza Firma de import, productie si distributie detergenti. Asteptam CV la e-mail. Persoanele selectate vor fi chemate la interviu. diradjunct@ponsro.com

1601. Lucratori bucatarie firma de cater-

tru bucatarie calda si rece in Mall Promenada. Conditii avantajoase, se acorda si bonuri de masa; (0731.365.129 office@imbissgrill.ro

1603. Lucratori comerciali Angajam per-

sonal din provincie oferim cazare in sectorul 3, (de preferabil 2 pers) rog si ofer seriozitate pt. detalii contactati telefonic, 1.450 L; (0722.687.259

1604. Lucratori comerciali angajez pentru Subway Alexandriei din Rahova. Salariul minim este de 1400 Lei, bonus in functie de performanta, posibilitate de avansare (0729.931.401/ 0786.722.464 madalina@plach.ro 1605. Lucratori comerciali personal cu

sau fara experienta, salariul 1500 lei in mana, contract de munca din prima zi 2.000 L; (0764.231.514 Nicu.paunescu@sterlingcruise.eu

1606. Lucratori comerciali Supermarket

angajeaza lucratori comerciali, casieri, femeie de serviciu, locatie in bd Brancoveanu colt cu Sos Oltenitei. Colectiv tanar, conditii de munca decente, se ofera si se cere seriozitate, (021.332.03.88/ 0737.062.420 1607. Lucratori comerciali manipulare,

ambalare, Suntem un colectiv vesel si dinamic si vrem sa completam echipa cu lucratori comerciali ambalare/ manipulare, program 8-17, salariu de la 1850, zona metrou Republica. Detalii la tel., 1.850 L; (0737.212.718 loredana.vreja@boutiquecadeaux.ro 1608. Lucratori comerciali Mega Image Shop&Go cu sau fara experienta. Mag este in Chiajna. Se lucreaza in ture de 8h. Atmosfera placuta. Se ofera bonuri de masa, salariu,1500 lei. Tel: 1.500 L; (0732.752.011 Gabrielaesparza9@yahoo.com 1609. Lucratori comerciali patiserii Cau-

tam personal cu studii medii, pentru o viitoare retea de patiserii apartinand unei bine cunoscute companii din sectorul Horeca, în orasul Bucuresti. Relatii la tel., 1.600 L; (0722.206.637 iulian.lorenzo.fulger@gmail.com

1610. Lucratori comerciali si manipulanti

marfa, salariu 1600 lei in mana la care se adauga carnetul de munca.Program de 8 ore, in ture.Nu este necesara experienta si nu conteaza varsta.Se lucreaza cu legume-fructe. 1.600 L; (0724.591.407 t.cristinaroxana@yahoo.com 1611. Lucratori comerciali, casieri (fete

baieti )zona metrou Nicolae Grigorescu salariu ?i program atractiv, totul discutabil si negociabil in functie de experienta si calitati; (0770.522.019

1644. Manichiurista cu experienta

angajam; (0766.527.180

1669. Manichiurista, tehnician unghii

false, salon situat in sec. 4 (Aparatorii Patriei). Program o zi cu o zi, carte de munca, salariu fix + procent. 1 L; (0767.126.874 Isac_vica@yahoo.com 1670. Manichiurista- pedichiurista cu experienta, carte de munca si salariu atractiv, salon central. Pt. detalii sunati la: (0726.781.766

1615. Lucratori comerciali/vanzatoare,

1646. Manichiurista cu experienta,

1671. Manichiurista- pedichiurista, coafeza si cosmeticiana (acceptam si echipa). Salon cu vechime 15 ani, clientela formata, carte de munca, 8 ore, salariu fix garantat+ comision; (0768.652.703/ 0723.574.326

angajam lucratori comerciali si vanzatoare in zona sectorului 4 (in apropierea autogarii Filaret). Program L-V/ 8:30-18:30 + 2 sambete pe luna/ 8:30 -12:30. Salariu 1300 ron net + tichete de masa; 1.500 L; (0736.326.435

salon in Sebastian, Calea Rahovei, vechime de peste 15 ani, vad si clientela formata, carte de munca 8 ore, program o zi cu o zi, conditii de lucru deosebite. Cerem si oferim seriozitate. (0720.757.176 Bogdan88gherasim@gmail.com

1616. Lucratori comerciali/vanzatoare, angajam lucratori comerciali si vanzatoare pentru magazin de mobila/bricolaj in zona sectorului 4(autogara Filaret). Program LV/ 8:30- 18:30 + 2 sambete pe luna/8:3013:00. Salariu 1300 + bonuri.; 1.500 L; (0736.326.435

1647. Manichiurista cu minima experienta in salon de 4 ani , manichiura clasica, persoana tanara cu aptitudini bune de comunicare cu clien?ii . Salon zona Dorobanti . (0765.648.443

1617. Lucratori depozit (picker, gestionari), salariu atractiv, 1.400 lei + bonuri de masa; (0731.777.735 1618. Lucratori depozit pentru un cunos-

cut depozit cu produse de nutritie animala din Bucuresti.Locatie: Stefanestii de Jos, Ilfov.Program: l-v 6:00 14:30 si 8:30 17:00Nu necesita experienta in domeniu. 1.900 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1619. Lucratori depozit pt etichetare,

1649. Manichiurista pentru salon zona Chisinau, salariu 1.800 - 2.500 L si frizer/ frizerita, salariu 1.800 2.500 L; (0760.920.948

1674. Manichiuriste, coafeza, frizer Salonul Alizone Beauty Spa isi mareste echipa daca vrei sa faci parte din echipa noastra te asteptam pentru interviu la numarul de tel., WhatsApp sau cv la albucristina78@yahoo.com; (0734.231.629 albucristina78@yahoo.com

unghii gel, oja semipermanenta, manichiura - pedichiura clasica, experienta minim 2 ani, sector 2, Bucuresti (0723.529.371

Manichiurista pt. salon deschis de 20 ani, conditii avantajoase; (0764.692.929

1650.

1620. Lucratori depozit, SC Ertec Ideal

1652. Manichiurista cu experienta pt.

1622. Lucratori in masina liniara si calcat

Atelier confectii angajeaza angajam lucratori in masina liniara si calcat. Oferim salariu motivant, bonus de performanta, carte de munca si concediu de odihna platit. Experienta este necesara, 1.700 L; (0743.697.247 tovirnac@gmail.com

1673. Manichiurista. sectorul 3, Titan,

1648. Manichiurista pedichiurista pentru

1651. Manichiurista Salon Afrodita, Bdul Lacul Tei, angajeaza coafeza, manichiurista si maseuza, cosmetician, salariu atractiv; (0723.644.041/ 021.210.56.47

Fundeni Angajam lucrator depozit, cu experienta imbracaminte, incaltaminte, home & deco, zona soseaua Fundeni, nr. 204, sector 2. Salariu 1700 lei, 1.500 L; (0729.901.505/ 0729.901.506 eduardpetrescu10@gmail.com

1672. Manichiurista. Salon angajeaza manichiurista unghii tehnice, coafeza, frizer, zona Pantelimon Orange; (0743.491.252

zona metrou 1 Decembrie. Salariu, contract munca 8 ore, concediu platit. Salon cu clientela, vad, mediu de lucru placut. Oferim si solicitam seriozitate. colaborare termen lung. (0774.430.738 scifi_ds@yahoo.com

pregatire comenzi. Salariu 1.500 lei net+bonuri masa+overtime platit dublu. Transport asigurat de la Metrou Preciziei/Pacii. Program de lucru L-V,8:3017. Locatia: zona Kika-Hornbach Militari; 1.720 L; (0722.508.408 office@nmcromania.ro

1621. Lucratori depozit, cu experienta,

1599. Lucratori in depozit, program de lucru in 2 ture, relatii la; (0732.672.654

tru salon in Drumul Taberei, cu vad format, conditii avantajoase (0722.609.552

manichiura simpla si semipermanenta, pedichiura clasica si semi, salon zona 1 mai -Turda, salariu fix si comision carte de munca 8 h, 2.000 L; (0732.416.777

1597. LUCRATORI comerciali. Gogoasa

diseri pt. aprovizionarea si asezarea produselor pe raft in hipermarket-uri, verificarea termenelor de valabilitate. Se ofera contract de munca pe perioada nedeterminata. Experienta nu este necesara. Pentru mai multe detalii suna la tel. sau trimite CV la adresa de e-mail si te vom contacta; (0756.054.384 simona.goganau@trade-marketing.ro

1643. Manichiurista cu experien?a pen-

1645. Manichiurista cu experienta

Grup cu sediul in Voluntari-Ilfov, angajeaza lucratori depozit atat domni cat si doamne. Daca doresti un job bine platit intrun mediu placut alaturate echipei Ertec; (0731.068.554

1598. LUCRATORI comerciali/ merchan-

1642. Manichiurista cosmeticiana cu experienta, urgent, CM, salariu atractiv, personal tanar, 1 zi/ 1 zi, Bucurestii Noi; (0766.510.878

1668. Manichiurista, tehnician unghii false pt. Saloanele Magic, conditii deosebite, salariu fix/ procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, CM 8 ore, traininguri gratuite 3.000 L; (0768.106.512 angajari@saloanelemagic.ro

1614. Lucratori comerciali, muncitori necalificati Angajam lucratori comerciali alimentatie publica, sofer livrare, muncitori necalificati, pentru cantina/ restaurant zona Aviatiei-Pipera. Va asteptam l-j, orele 1017; (0724.460.965/ 0724.343.305/ 0723.746.208 office@smartbistro.ro

magazin online incaltaminte, Fundeni, domiciliu in zona, program l-v 9:00-17:00, o sambata da, una nu program 9:00 14:00, cunostinte minimale de lucru cu calculatorul. Salariu pt. inceput 1600 ron; 1.600 L; (0768.582.602 soare.marillena13@yahoo.com infuriata angajeaza lucratori comerciali pentru magazinele din Bucuresti. Conditii avantajoase; (0742.074.434 gabipreda@gogoasainfuriata.ro

1641. Manichiurista /pedichiurista/ stilist/ protezist pentru salon de infrumutesare Lumieux Beauty, zona Baneasa-Sisesti; (0722.388.188/ 0724.732.956

Salon Stephanie, (15 ani activitate) soseaua Oltenitei 238, sector 4 (0723.460.908 stefy_seb@yahoo.com 1653. Manichiurista cu experienta si in

unghii false, carte de munca, platita pe 8 ore salariu 2.200 lei, salon de 10 ani, program 1 zi da unu nu, 1 weekend da unu nu, zona metrou Gorjului; 2.500 L; (0724.357.422

1654. Manichiurista sector 4, unghii false si mani + pedi doar oja semi, produse IBD gel si Opi gelcolor, se lucreaza 1 zi/ 1 zi libera, stradal, zona circulata, clientela formata. Salariu, incepand cu 1500 lei; (0728.986.420 andrei_rahova@yahoo.com

1675. Manipulant Fabrica de lumanari angajeaza fete si baieti pentru lucru in atelier: ambalare, etichetare, confectionare etc. Candidatul ideal trebuie sa fie serios, stabil si rapid in lucru. Cautam din sector 6, 1.450 L; (0769.837.990 admin@aliweb.ro 1676. Manipulant abator, Abatorul Agri-

cover din Niculesti, Dambovita cauta manipulanti marfa; 1.200 L; (0770.183.275 contact@docte.ro 1677. Manipulant bagaje aeroport

Otopeni, personal pentru incarcarea descarcarea bagajelor pe Aeroportul Otopeni. Salariul de inceput 1400 net, 200 lei bonuri combustibil, bonuri de masa. Program in ture. 1.400 L; (0756.042.232 george.ionita@handling.ro 1678. Manipulant depozit mezeluri Bucuresti, depozitul este situat pe strada Drumul intre Tarlale, nr. 29A, sector. 3, Bucuresti (0720.660.985 office@vericom2001.ro

1689. Manipulant marfa depozit, Mit Clima Distribution srl angajeaza manipulant marfa depozit.Beneficii: salariu motivant. Contract de munca pe perioada nedeterminata. Ore suplimentare platite. Decontare transport; (0725.999.949 angajari@mitclima.ro

Manipulant marfa depozit, Pod Fundeni, contract 8 ore/zi, L-V, minime cunostinte PC, seriozitate, stabilitate, 1.600 L; (0730.073.940 1690.

1691. Manipulant marfa fete si baieti si verificator de marfa, loc de munca foarte serios, se cere responsabilitate si seriozitate, salariul atractiv intre 1600-1800 lei, inceperea jobului chiar de maine. 1.600 L; (0731.373.890 office.alnaser@yahoo.com 1692. Manipulant marfa si lucrator com-

ercial, societate comerciala, angajam manipulanti marfa si lucratori comerciali pentru magazine alimentar in sectorul 3 . Experienta in Mega Image sau Shop&Go constituie in avantaj . Detalii la telefon; 1.700 L; (0723.322.090

rigipsari si zugravi, salarii atractive; (0723.691.618/ 0733.963.075 1624. Lycamobile angajeaza promoteri

agenti vanzari. Program full time. Contact Ilie Marius. Salariu brut 2.800 L; (0701.535.723

1695. Manipulant marfa, pentru Let's do it, Romania, care sa asigure gestionarea si reconditionarea mobilei din depozit. Carnet conducere B. Program 8 h/zi. CV la adresa. recrutare@letsdoitromania.ro

1698. Manipulant marfa, tura de noapte, pregateste marfa pentru expeditie in conformitate cu comenzile primite. Se lucreaza 4 nopti pe saptamana. Program 18.00 7.00.Salariu 2000 lei. Relatiila tel: 0732.634.207 2.000 L; (0723.634.207 office@mezelar.ro

1627. Macelar cu experienta pentru

1699. Manipulant marfa. Matei Conf Grup- nr 1 in Romania in producerea echipamentelor de lucru angajeaza manipulant marfa. Oferim salariu atractiv, bonuri de masa si prime anuale. Zona Bucurestii Noi. Detalii la: (0731.022.108

1629. Macelar societatea comerciala Amicorum, cu sediul in Bucuresti, strada Putul cu tei, nr 36, sector 4, angajeaza macelar cu experienta pentru carmangerie. Salariu atractiv. Pentru detalii contactatine; (0766.549.645

MACELAR - AUCHAN MILITARI, PROGRAM FULL-TIME, 8 H/ZI, CONTRACT DE MUNCA PE PERIOADA NEDETERMINATA. CVURILE POT FI TRIMISE PE ADRESA DE E-MAIL SAU DEPUSE LA SERVICIUL CLIENTI DIN INCINTA MAGAZINULUI. INFORMATII POT FI OBTINUTE LA NR. TELEFON. TE ASTEPTAM IN ECHIPA NOASTRA; (0374.101.324 RECRUTAREMI@AUCHAN.RO

1700. Manipulant marfa. RIN Grand

Hotel patru stele. Desfasoara activitati de incarcare/descarcare a marfurilor, manipularea si asezarea acestora in depozite, manual sau cu ajutorul lizei; decorarea salilor pentru evenimente festive si targuri de nunti (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

1630.

1701. Manipulant marfuri Fabrica de pro-

1655. Manichiurista si coafeza, se ofera

salariu fix sau comision, CM, program o zi cu o zi. Salonul are clientela formata si se afla pe Calea Vitan. 1.600 L; (0762.928.773 info@alybeauty.ro

1631. Macelar si ajutor de macelar si

1656. Manichiurista si cosmeticiana pentru Tina Style Salon, sector 3, cu cm si salariu fix. Salonul are vad format, pt. mai multe detalii telefon si interviu. (0761.718.282 emy25emy2000@yahoo.com

1632. Macelar si ajutor macelar pentru

1657. Manichiurista si cosmeticiana, salon zona Cultural, sector 4, (Big Berceni), salariu + carte de munca, sau comision; (0723.293.222

vanzatoare pt macelarie la butuc in piata Berceni Oltenita.Salariu atractiv si program flexibil, rog seriozitate; (0723.417.528 magazin macelarie; (0760.124.090/ 0733.421.012

1633. Macelar, barman si spalator vase.

Restaurant din Calea Floreasca angajeaza macelar, barman si spalator vase cu experienta. Program avantajos, salariu atractiv, masa si transport asigurate. CV pe mail sau relatii la telefon: (021.313.45.85/ 021.313.45.98 office@vacamuuu.com 1634. Magaziner pentru Cantina Pipera

Cantina angajeaza magaziner cu experienta in domeniul alimentar. Program de luni pana vineri, 06:00-14:30. Contract de munca pe 8 ore, salariu fix, tichete, masa asigurata. Obligatoriu permis cat. B (0786.552.982 1635. Magazioner Gestionar magazie

alimentatie publica. Informatii la telefon; (0722.718.831 cuptorulculemne@yahoo.com

1636. Magazionera pentru firma pro-

duse cosmetice, conditii bune, luni -vineri 8 ore/zi, pentru firma produse cosmetice; (0729.059.627

1637. Maistri electricieni, pentru societate care executa instalatii electrice pentru constructii, salariul porneste de la 2000 Lei in functie de experienta fiecaruia, relatii la tel., (0726.485.671

Manager cu experienta (bun gospodar, energic), bucatari, ospatari, PR, grataragiu pt. restaurant romanesc sector 2; (0740.665.577

1638.

1639. Manager transport marfa, societate

1658. Manichiurista, angajez urgent

in Drumul Taberei. Relatii la telefon; (0721.547.274/ 0722.233.416 1659. Manichiurista, angajez;

(0722.211.105

1660. Manichiurista, coafeza, ucenic cu

experienta, Salon Divin, sector 2, (0722.605.019 Salondivin@yahoo.com

1661. Manichiurista, cu experienta pen-

tru salon situat in Mall Veranda Obor . Oferim carte de munca 8 ore, salariu fix, concediu platit; 1.500 L; (0744.352.013/ 0722.305.219 1662. Manichiurista, persoana cu mini-

ma experienta de 4 ani in salon, cu aptitudini bune de comunicare cu clientii, persoana prezentabila si serioasa, salariu negociabil; (0765.648.443

1663. Manichiurista, coafeza pentru Salon zona Basarabiei, Arena Nationala, 1 zi/1zi. Salariu fix sau procent, carte de munca. Contact Elena, (0726.322.028 saftoium@yahoo.com 1664. Manichiurista, coafeza, salon Bucur Obor, cu experienta. Ofer salariu fix sau procent + carte de munca; (0745.280.495 1665. Manichiurista, hairstylist, coafeza

cu experienta. Curly Salon situat Bulevardul Unirii sector 3 angajeaza manichiurista, hairstylist/coafeza cu experienta, necesar aptitudini de frizerie, 1/1 zi, carte de munca, salariu atractiv, duminica inchis, (0732.163.316/ 0732.163.316 liliana.dachin@cleverkids.ro

de productie mase plastice angajeza in conditii avantajoase pentru 2 camioane. (0784.235.304 mariana.voicu@evplast.com

1666. Manichiurista, maseuza. Angajam manichiurista cu experienta si maseuza la Salon Green Day Spa sector 5 si 6, vad format; (0747.639.790

1640. Manager, director, Ioptic Galaxy SRL, optica medicala scoate la concurs un post de manager/director. Conditi, studii superioare, vorbitor de limba rusa/engleza.CV-urile se vor trimite la: andreitotal@yahoo,

1667. Manichiurista, pedichiurista, coafeza vrem sa ne marim echipa. Angajam manichiurista, pedichiurista, cu specializare si in unghii false si coafeza cu experienta pentru salon situat in zona Militari, Veteranilor. (0725.933.717

1679. Manipulant depozit suntem cel mai mare magazin online de obiecte sanitare. Atributiile angajatului vor fi: receptie marfa, ambalare, manipulare, program luni-vineri 9:00-18,00 salariul net: 1500 RON + bonuri masa; 1.700 L; (021.212.30.10 razvan.dumitru@german-quality.ro www.germanquality.ro 1680. Manipulant marfa Activitati de incarcare-descarcare, activitati de pregatire a produselor pentru livrare, manipularea marfurilor de la locul de depozitare pana la locul livrarii (0755.044.515 bench.making@yahoo.com 1681. Manipulant marfa depozit electronice si electrocasnice situat in Cornetu, sos Alexandriei, nr 220. (0722.393.475 george.petrila@chris-exim.ro 1682. Manipulant marfa pentru depozit

ductie angajeaza manipulant marfuri, zona Carrefour Militari. Program de lucru 06:0014:20, 14:00-22:00, de luni pana vineri. Decont transport, tichete de masa; (0737.466.725

1702. Manipulant marfuri distributie Cluj pe camion distributie. Salariu intre 16501800 lei pe luna. Mai multe detalii la telefon (0749.034.335 translogisticnad@yahoo.com 1703. Manipulant marfuri, operator masi-

na de ambalat, societate com. din domeniul fabricarii pastelor fainoase, angajeaza manipulant marfuri si operator masina de ambalat.Pct. de lucru se afla in Buftea/IF, se acorda BM si transp. gratuit din Buc.; (0746.118.878 angajari.panificatie@gmail.com 1704. Manipulant, angajam urgent

manipulanti, in depozit din sector 6 (langa metrou Politehnica). Cerem si oferim seriozitate; (0733.949.508 hr@cel.ro

bauturi complexul Chirigiu sect 5, salariu atractiv, contract de munca full time. (0722.324.119 meg.2000@yahoo.com

1705. Manipulant, incarcator descarcator pt schela, sector 3, program luni-vineri, 8-17. Salariu 1.065 lei; (0774.699.394

1683. Manipulant marfa pentru depozit de materiale electrice cu varsta cuprinsa intre 18-40 de ani. Depozitul se afla in Sos. Pipera-Tunari, judetul Ilfov, transportul in Bucuresti, masa asigurat. Mai multe detalii la telefon. 1.600 L; (0759.035.541 sorin.hagiu@damieco.ro

1706. Manipulant, lucrator depozit, 2 barbati manipulant depozit cu sau fara permit cat. B, program 8 h-17.30 luni pana vineri, adresa: sos. Pipera langa metrou Aurel Vlaicu. Contract de munca, salariu 1400 lei net, bon de masa, bonus. 1.750 L; (0721.886.688 contact@pamikio.com

1684. Manipulant marfa pentru restaurant, preluarea marfurilor, verificarea, cantarirea, transportul acestora in magazie si aranjarea in raft, efectuare plati cu acordul gestionarului. Program l-v 9-18. Cladirea SkyTower. Detalii, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1707. Manipulant. Albalact SA, angajeaza manipulanti depozit perioada nedeterminata, zona Afumati. oferim salariu atractiv, tichete de masa, prime, transport gratuit. Cv-urile se primesc pe e-mail, detalii, (0372.609.324/ 0372.609.324 recrutare_albalact@albalact.ro www.albalact.ro

1685. Manipulant marfa (baiat) Cautam

gestionarul receptioneaza marfa de la furnizor si o pregateste pentru livrare. Locuri de munca in sos. Odaii nr. 157-163, sector 1. Decontare transport Ratb, 4 posturi, 1.500 L; (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro www.chorus.ro 1711. Manipulanti marfa pentru un depozit de piese auto din sector 6. Salariu net 1300 lei plus al 13 lea salariu. Tichete de masa. Tichete de benzina. Sporuri. Program l-v, 3 schimburi, 8 ore, 1.300 L; (0755.651.839 1712. Manipulanti marfa -depozit Berceni si depozit Chitila. Pachet salarial motivant si transport asigurat. Pentru detalii sunati la (021.407.52.35

1714. Manipulanti marfa si helperi pentru depozit in loc. Pantelimon. Program l-v, 3 schimburi, 8 ore. Salariu 1450 ron net, bonuri de masa. Transport asigurat de la Cora Pantelimon si m. Republica, 1.650 L; (0736.326.435

1626. Macaragiu, Militari, salariu brut 4.053 lei, salariu net 3.100 lei (2785 lei + 315 lei bonuri de masa), 100 lei/luna bonus sarbatori, 8h + 1h suplimentara, 8-18, autorizatie tip grupa E, macara turn, lu-vi; 4.053 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

1628. Macelar pentru restaurant Calea Floreasca isi mareste echipa, cu minim 2 ani experienta. Salariu atractiv, tips. Daca doresti sa te alaturi echipei, trimite un cv pe adresa de email. (021.313.45.85 office@vacamuuu.com

1710. Manipulanti marfa Impreuna cu

1694. Manipulant marfa, depozit de marfa situat pe soseaua de centura, la iesirea din Popesti, salariu 1500 lei net, program de luni pana vineri, ore suplimentare, carte de munca 1.500 L; (0727.250.971 alberto.catanus@gmail.com

vulcanizator, mecanic, ajutor de mecanic pentru service auto, situat in Pipera. Se ofera contract de munca si salariu motivant, (0745.999.771 office@barami-service.ro

macelarie romaneasca in zona Titan Fizicienilor salariu atractiv; (0722.359.449 ilie_lixandru@yahoo.ro

1709. Manipulanti marfa angajam barbati pentru depozit de bauturi, in incinta complexului Antrefrig (strada Fantanica, nr 36). Salariul 1500 Lei (021.313.29.59

1713. Manipulanti marfa sector 6 pentru

Mogosoaia, s.c. angajeaza manipulant marfa si stivuitorist zona Mogosoaia; (031.450.19.37/ 0741.030.031 progresu@zizin.ro

1697. Manipulant marfa, spalator auto,

1625. Macaragiu, pentru firma de constructii, cu experienta si permis cat. B, locul de munca se afla in judetul Brasov,2500 lei. 2.500 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com

Bragadiru; Salariul net 1.400 lei, salariul brut 1.946 lei; Salariul creste dupa 3 luni; 100 lei decont transport; Angajari la; 1.500 L; (0729.569.050

1693. Manipulant marfa si stiviutorist -

1696. Manipulant marfa, lucrator comercial Depozit produse alimentare angajeaza manipulant marfa se ofera salariu net de 1.600 lei. Adresa: str. Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4 (punct de reper: in spate la magazinul Metro Berceni), 1.600 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com

1623. Luvcim SRL angajeaza urgent

1708. Manipulanti - depozit, Bucuresti,

depozit de piese auto din zona metrou Pacii. Salariu 1260 ron net, tichete de masa, bonuri de benzina. Program l-v/ 8 ore/ 3 schimburi. Contract perioada nedeterminata, 1.500 L; (0736.326.435

1715. Manipulanti marfa si incarcator, decsracator depozit in zona Doraly, salariu 2000 lei, pentru mai multe detalii la tel: 2.000 L; (0733.984.338 1716. Manipulanti marfa, muncitori necalificati femei si barbati pentru firma Zarea, productie de bauturi. Beneficii: bonuri de masa, ore suplimentare platite dublu, spor de noapte, prime, bounusuri, pachet cu sticle. Interviuri de l-v orele 1315 sediu. (021.667.00.20 office@zarea.ro 1717. Manipulanti marfa, sector 5, anga-

jam manipulanti marfa pentru depozit de mobila/bricolaj in zona sectorului 5/sos..Alexandriei. Salariu 1300 net + bonuri de masa. Program: L-V 8:30 - 18:30 + 2 sambete pe luna 8:30 -13:00; 1.500 L; (0736.326.435

Manipulanti marfuri fabrica de productie alimentara angajeaza manipulant marfuri, program de lucru in ture, salariul 1.400 lei in mana + tichete de masa (0732.672.654

1718.

1719. Manipulanti marfuri. Spot Vision

Electric & Lighting SRl, depozit produse electrice, angajeaza manipulanti marfuri. Relatii la depozitul din Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 616 sau la numerele de telefon;CV la mail (0748.880.824 alina@spotvisionelectric.ro 1720. Manipulanti pentru firma de usi de

garaj din sector 5. Salariu net 1400. Decontare transport. Program l-v.Marire dupa 3 luni. Pentru detalii sunati la numarul, 1.400 L; (0755.651.839

«««««««««««««««««« 1721. MANIPULANTI PENTRU LIVRARE MOBILIER LA DOMICILIU CLIENTULUI ANGAJAM, PUNCT DE LUCRU ROND MOGOSOAIA. SALARIU 1.500 NET+ BONURI DE MASA; (0722.214.793/ 0729.618.811/ 0730.709.446

«««««««««««««««««« 1722. Manipulanti si stivuitoristi Otopeni

zona aero, angajam manipulanti si stivuitoristi pentru depozit situat in zona Aeroportului Otopeni; (0722.399.810 dan@asgwind.eu

1723. Manipulanti, angajam manipulanti

marfa produse amenajari interioare, punctul de lucru Militari West Park. Oferim contract nedeterminat, tichete de masa, program avantajos.Obligatoriu 12 clase, varsta max 40 ani; 1.500 L; (0749.025.805 ionut.barbu@podnet.ro 1724. Manipulanti, muncitori necalificati

pt. Fox, fabrica de mezeluri. Program in schimburi. Perioada nedeterminata. Alte beneficii: spor noapte, bonusuri, prime, masa calda. Zona sector 4. Contactati-ne intre orele 9-17 de L-V. 1.600 L; (0726.718.768

1725. Manipulanti, pickeri, lucratori depozit Angajam pickeri, manipulanti pentru depozit fresh legume si fructe si ambiental, salariu de la 1300 lei - 1900 lei (in mana). Transport asigurat pe ruta: Ciolanesti, Videle, Poieni Ciorogarla, (0761.303.191/ 0736.373.987 1726. Mar&Pet Grup Srl angajeaza lucra-

tor depozit, cel mai mare producator de tamplarie PVC Rehau din Romania 1.500 L; (0727.789.170 financiar-bucuresti@marpet.ro

ambalator colete magazin online (baiat). Se cere seriozitate, fara experienta anterioara. Salariul 1400 lei net, 1 masa/ zi, program 8.30-15.00. Zona Fundeni, Colentina, Voluntari. Bucuresti, 1.400 L; (0742.222.455 efermier2685@gmail.com 1686. Manipulant marfa depozit la firma Zarea, barbati, necalificati, program lunivineri numai dimineata. Interviu zilnic orele 10-16. Transport: metrou statia Laminorului sau autobuz 112, 697 (021.667.00.20 office@zarea.ro 1687. Manipulant marfa depozit Valea Cascadelor, angajam manipulant marfa barbati/femei depozitul este situat in zona Valea Cascadelor Salariu 1600 Ron NET +200 tichete de masa+bonus de performanta pana la 400 Ron. ExperientAreprezinta un avantaj; 2.200 L; (0734.300.315 ruxandra.simion@pella.ro 1688. Manipulant marfa depozit, gestionarea stocului in depozit, comenzi de marfa, facturi, avize intrari/iesiri, incarcare/ descarcare marfa din si in magazine. Oferim salariu fix si bonuri de masa. CV liviuciuperca@networkcafe.ro monicaciobanu@networkcafe.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


20

25 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 1772. Mecanic, electrician, ajutor mecanic camioane, utilaj. Posibilitate cursuri specializare. Salariu atractiv. (0722.333.733 bogdan.furtuna@unimogservice.ro 1773. Mecanic, mecanic incepator, ucenic, Ilfov candidatul ideal trebuie sa aiba permis categoria B, cunostinte de mecanica, (0784.293.112 vanzari@mecanovalmar.ro 1774. Mecanic, vopsitor si tinichigiu auto

pentru service auto, cu experienta.Salariu atractiv. Relatii la telefon. (0768.771.519 1775. Mecanic. Societate Bucuresti

angajeaza mecanic deservire buldoexcavator. Rel. tel. (0724.482.653 1776. Mecanici societate de constructii

angajeaza mecanici reparatii si intretinere auto si utilaje. Solicitam seriozitate si vechime in munca min.3 ani. Rel.L-V, in intervalul orar 8.00 - 16.00; (0727.221.670 david@dimar.ro

1727. Market Colentina angajeaza urgent vanzatoare, salariu, 1.500 L; (0768.052.808 1728. Marochiner pentru atelier din zona

centrala a Bucurestiului, vopsitor cu experienta. Detalii la telefon. (0733.760.127

««««««««««««««««««

MASEUR- TEHNICIAN MASEUR, ACS BEAUTY EXPERT ANGAJEAZA PENTRU SALON SITUAT IN SECTORUL 2. TELEFON/ FACEBOOK: ACS BEAUTY EXPERT. SITE: WWW.ACSBEAUTYEXPERT.COM; (0721.121.261 1729.

«««««««««««««««««« 1730. Maseuza minim 2 ani experienta, in

salon de infrumusetare situat pe Soseaua Pantelimon. (0722.294.787/ 0723.215.723

1731. Masinist ambalator, Ardagh Buftea

1749. Mecanic auto cu experienta. Con-

ditii foarte bune de munca. Adresa: str. Humulesti sector 5; (0722.550.018 unomagservice@gmail.com 1750. Mecanic auto cu sau fara experienta, ofer salariu motivant intre 2000 si 3000 de lei. Se cere seriozitate, responsabilitate, adaptabilitate. Vitan, Barzesti, nr de tel: (0767.855.628 nick.2111@yahoo.com 1751. Mecanic auto Dealer auto Suzuki

si Citrone angajeaza in conditii avantajoase mecanic auto; (0721.250.718/ 0722.227.998 dragos.ionescu@honda.com.ro

1752. Mecanic auto Elite Auto angajeaza mecanic auto cu experienta. Caut mecanic specializat penrtru sisteme de injectie diesel, lucrari complexe etc. Salariu fix sau procent. Garajul este situat in zona Dristor, 3.500 L; (0722.362.799/ 0722.362.799 sorinpetrache700@gmail.com www.eliteautoclub.ro 1753. Mecanic auto numai Dacia Logan,

sediu garaj Sos. Andronache sector 2; (0765.519.814

1754. Mecanic auto pentru BMF Auto

1777. Mecanici auto firma serioasa angajeaza in zona Pipera. Salariu atractiv si motivant. Se lucreaza de luni pana vineri, foarte rar sambata intre orele 9:3017, 1.500 L; (0723.691.731/ 0723.691.731 sebastian@racingcode.ro

1735. Masinista (masa+masina), pentru

atelier de productie incaltaminte dama, persoana pentru pregatit, montat si cusut fete incaltaminte, (masa + masina). Pachet salarial atractiv, plata la 2 saptamani; (0731.242.650 1736. Masiniste cu experienta, angajez pe perioada nedeterminata, zona Afumati; (0761.359.345/ 0721.837.473 1737. Masiniste pentru atelier confectii

textile Afumati judetul Ilfov. Detalii la tel: (0761.359.345

Masiniste. Confectii textile angajeaza masiniste cu experienta si calcat final. Decont transport+ tichete de masa, zona Militari; (0734.522.529 1738.

1739. Masiniste. Confectii textile, zona Militari, angajeaza masiniste cu experienta si calcat final. Decont transport+ tichete de masa; (0764.587.370 1740.

Mecanic auto, relatii la (0735.302.907

1741. MECANIC masini si utilaje pentru

productie, firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din B-dul Bucurestii Noi 176, sector 1, transport: metroul Parc Bazilescu si autobuz 697, 112; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 1742. MECANIC si manipulant pentru montaj si intretinere platforme autoridicatoare. (0722.622.353 1743. Mecanic /electromecanic auto.

Service auto in Titu, Dambovita angajam mecanic/ electromecanic auto. Salariu 1.500-3.000 ron in functie de experienta; (0723.727.914 pieseautopaun@yahoo.com 1744. Mecanic auto (iubitor auto

epoca) domiciliu in sector 5; (0744.670.480

1745. Mecanic auto cu experienta care stie sa faca si geometrie, salariu motivant, de preferat sector 2 sau 3; (0733.585.700/ 0784.410.141 1746. Mecanic auto cu experienta tehnica in reparatii si schimb piese auto multimarca. Calificare profesionala si experienta minim 2 ani. Asiguram transportul din Bucuresti. Salariu negociabil. (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 1747. Mecanic auto cu experienta vasta multimarca. Service specializat in casete de directie isi extinde activitatea! Angajam doar profesionisti! Pentru incepatori salariul pleaca de la 2000 lei. 3.500 L; (0785.661.199 Kitdirectie@yahoo.com 1748. Mecanic auto cu experienta, uceni-

ci auto, vulcanizatori conditii bune de lucru, echipament de lucru, carte de munca, salariu motivant, concediu de odihna platit, zona Carrefour Orhideea Crangasi 2.500 L; (0729.009.900/ 0760.160.130 floriannica@yahoo.com

1800. Menajera pentru casa cu 2 etaje,

spalat, calcat, gatit; (0736.645.188 zulal_4@hotmail.com

1801. Menajera pentru casa particulara; (0764.554.455 1802. Menajera pentru curatenie in sediu

1804. Menajera pentru restaurant situat

1780. Mecanici auto pentru service auto

1805. Menajera pentru salon de masaj, urgent, cu contract de munca. Program zilnic 12.00-18.00, calcat si spalat, menaj usor. Zona Piata Unirii, (0736.611.941

Bragadiru, service auto - Bragadiru Ilfov angajeaza mecanici auto, tinichigii, vopsitori, ucenic mecanic. Salariu motivant. Decontare transport. Relatii la telefon sau euromanconstruct@gmail.com (0771.690.148 euromanconstruct@gmail.com

1781. Mecanici auto pentru service auto,

angajam mecanici auto, tinichigii auto, ucenici (necalificati) pt. atelierul mecanic si vopsitorie, salarii peste minimul pe economie; (0765.263.199/ 0740.407.003

1783. Mecanici si ucenici de mecanici

ambalat, produse de bacanie, salariul net 2000 lei/luna+bonuri de masa+ore suplimentare platite+transport platit. Program de lucru l-s: 7,00-16,00. Str. Drumul Intre Tarlale nr. 45G, sect. 3. 2.000 L; (021.361.28.28 licitatii@ketos.ro

saptamana, program 7:30-15:30; (0723.389.990

tru service autorizat multimarca. Pachet salarial atractiv (3.000-4.000 lei in functie de experienta). Posibilitate de avansare. 4.000 L; (0722.416.512/ 0730.343.389 office@erc-auto.ro

1755. Mecanic auto pentru service autor-

1734. Masinist, operator masini de

1799. Menajera in Bucuresti, 3 zile pe

1779. Mecanici auto cu experienta pen-

1732. Masinist marochinarie si modelier

tor frontal, autogreder, cilindru compactor; mecanic intretirene si reparatii utilaje; (0731.160.273/ 021.450.62.80

curatenia si igienizarea zilnica in imobil. Varsta maxima 50 ani. 3.000 L; (0373.783.008

1803. Menajera pentru familie fara copii, nefumatoare, minim 5 ani experienta, program 8 ore pe zi, zona Domenii, sector 1. Contract de munca, 3.000 L; (0733.279.160 iulianad1982@gmail.com

multimarca, cu experienta. Cautam persoane responsabile, pasionate de domeniul auto. Salariu bun, bonusuri, conditii de lucru bune. Zona Teiul Doamnei, Colentina. (0799.827.900

1782. Mecanici auto, salariu negociabil la

1733. Masinist terasamente tip: incarca-

1798. Menajera imobil Snagov. Cerinte:

1778. Mecanici auto pentru service auto

Service, cu experienta de minim un an in service multimarca. Service-ul se afla in zona Vitan. Salariu atractiv. Rog cv la email. (0799.888.211 bmfautoserv@bmfgrup.eu izat RAR, salariu atractiv, urgent. (0720.062.063

1797. Menajera Gradinita particulara, zona Pipera, angajam menajera, transport inclus. Detalii la interviu; (0748.238.684 vali.diana@yahoo.com

de birouri, zona Floreasca, program in ture. Se ofera contract de munca, salariu fix si decontare abonament transport. Urgent, (0749.114.178

angajeaza masinist ambalator, studii medii, fara experienta. Oferim contract nedeterminat, program fix-8ore, tichete masa, prime sarbatori. Str. Metalurgiei, nr.2, Buftea; 1.450 L; (0737.495.956 ozen.musat@ardaghgroup.com Atelier de accesorii din piele naturala, angajeaza modelier si masinist marochinarie. Salariu fix. Program fix. Ore suplimentare platite. Bucuresti. siminadesign@gmail.com (0766.285.336 siminadesign@gmail.com

1796. Menajera Familie serioasa dorim menajera pentru activitati usoare in apartament: curatenie, spalat si mancare. Program 5 - 6 ore/ zi. Locatie zona Parc Herastrau, apartament 3 camere; (0766.949.316 ofirabokk@gmail.com

fata locului. Contract de munca 8 h. Activitati suplimentare platite. Posibilitatea efectuarii unor lucrari proprii in afara orelor de program. (0728.729.687 moto, 2.500 L; (0741.080.200 feodorovlaura@yahoo.com

in piata Romana, program in ture, salariu motivant. (0723.909.534 dragos.neacsu@journey-pub.ro

1806. Menajera pt. familie din zona

Pipera, angajam menajera, program 8 h/zi de luni pana vineri. Salariu 1.700 Lei. Persoana potrivita trebuie sa fie iubitoare de animale (0765.311.501 1807. Menajera Societate comerciala angajeaza menajera. Program l-v, 08:3017:00, str. Biharia 67-77, S1, carte de munca.Mijloace de transport , 112, 301, tramvai 5, statia Apicola, (0742.128.789 logistica@queenmonaco.ro 1808. Menajera tanara, in schimb ofer cazare gratuita la tara la 38 km de Bucuresti si la 30 minute parcursi cu masina biletul 5 lei; (0763.837.965/ 0722.134.176

1756. Mecanic auto pentru un service autorizat VW si Audi. Se cere calificare, experienta minim 2 ani si permis de conducere. Se ofera contract de munca, salariu fix si ore suplimentare, precum si calificari. (0732.674.100/ 0800.800.408 ioana.pirvu@adecco.com

tru fabrica produse panificatie din Bd. Theodor Pallady, langa statia de metrou Nicolae Teclu. Salariu atractiv. Program in trei schimburi 6:00-14:00-22:00 (0755.116.678

1770. Mecanic, angajam mecanic cu sau

fara experienta pentru punctul de lucru din comuna Domnesti; (0723.567.941 office@gama-admin.ro 1771. Mecanic, cautam mecanic cu experienta pentru o importanta companie din domeniul distributiei de stivuitoare; 2.000 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro

1829. Menajera Piata Romana, program

14-21, calcat, gatit, ordine prin casa, cu experienta si recomandari, carte de munca. 2.200 L; (0772.276.051

1830. Menajera Pipera, Jolie Ville IS Recruitment cauta menajera pt o vila pe 3 etaje. Atributii: curatenie, calcat, spalat haine, mancare. Prog: 3 zile/ sapt, 8h/ zi, salariu, 1.700 L; (0724.574.232 isrecruitment.ro@gmail.com

1836. Menajera, familie serioasa anga-

jam persoana, curata si ordonata, fara obligatii pentru menaj in vila. Locatia se afla in Balotesti, Corbeanca. Se ofera cazare in camera separata, masa si salariu 1500-2000 lei. 2.000 L; (0751.146.662 emanuel.odagiu@gmail.com

1784. Mecanici. Firma transport persoane angajez mecanici cu experienta pentru Isuzu, Mercedes, WV, Cibro, salariu 2.000 - 3.000 Lei; (0733.743.721

Medic dentist cu experienta pt. magazin stomatologic din D-na Ghica. Cv la adresa email; emiliakarina@yahoo.com

1785.

1786. Medic veterinar, Farmacie veterinara Biovet angajam medic veterinar. Program de lucru in ture si weekend prin rotatie. Suntem situati in zona Str Garii; (0746.768.173 resurse.umane@biovet-impex.ro 1787. Medici med. familie si cardiologie Angajam medic specialist cardiolog, ev. rezident anul 5Angajam medic specialist med. de familie, ev. competenta ultrasonografie generala si bune cunostinte de pediatrie.In cartier Drumul Taberei, 3.000 L; (0733.942.945 mediculcasei@yahoo.com 1788. Mega Image Shop&Go lucrator comercial zona Colentina-Lizeanu, salariu, 1.500 L; (0725.896.030 1789. Menaj apartamente regim hotelier, ultracentral, la Piata Universitatii. Program 8 ore Luni-Vineri. Salariu motivant, beneficii si carte de munca. Nu se necesita experienta; (0745.500.676 1790. Menaj, bona agentie fara comision,

fara nicio taxa, cauta doamne serioase pentru posturi de menajera, bona si ingrijire batrani in toate zonele Bucurestiului la salarii atractive 2.000 L; (0731.579.464

MENAJERA ANGAJAM MENAJERA - PERSOANA CINSTITA, SERIOASA, HARNICA SI ORGANIZATA. SE SOLICITA EXPERIENTA INTR-UN POST SIMILAR, PRECUM SI REFERINTE SCRISE DE LA LOCUL DE MUNCA ANTERIOR. INFORMATII LA NUMARUL DE TELEFON: (021.308.25.10 1791.

1792. Menajera angajam pentru pensi-

une in sectorul 6. Se asigura cazare. (0724.807.623 1793. Menajera cu experienta, pentru firma, in zona Herastrau. Program full-time, carte de munca. Relatii la tel: (0742.919.936/ 0757.737.706 1794. Menajera externa san interna pen-

tru activitati de menaj la locuinta din Buftea. Oferim: Contract de munca, program 8 ore, salariu atractiv, bonuri de masa. (0763.771.953 angajari@cms3r.com 1795. Menajera Familie angajeaza doamna pentru menaj, apartament, zona metrou Izvor, curatenie, spalat, calcat. Experienta, nefumatoare, curata serioasa program luni-vineri 9.30-17.30 1.600 L; (0721.283.599

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1809. Menajera club de inot pentru copii,

club de inot pentru copii din Bucurestii Noi angajeaza menajera part-time si full-time, persoana serioasa si responsabila, salariu motivant. Detalii suplimentare la telefon. (0722.310.052/ 021.668.76.97 clubulmiciicampioni@yahoo.com 1810. Menajera energica cu experi-

1851. Meseriasi si necalificati pentru con-

structii diverse si mentenanta, 100lei/ zi, 08.00-17.30. Bucuresti, sect 5, 100 L; (0736.927.517 pubsnatch@gmail.com 1852. Meseriasi si salahori, meseriasi 3100 lei/luna, salahor 2100 lei/luna. 3.000 L; (0766.221.966 office@pacoconstruct.ro 1853. Meseriasi, angajam muncitori in constructii: dulgheri, fierari, zidari, santier situat in zona Pantelimon . Se ofera si cazare. Salariu atractiv; (0735.597.654 office@ristconstrcut.ro

1876. Modele online, Best Studios iti asigura un job cu venituri garantate de minim 1.000 USD pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de 1855. MESTERUL CASEI, peste 18 ani, cazare gratuiOSPATARITE, AJUTOR BUCATAR, ta in Bucuresti si zeci de BUCATAR, FEMEIE VASE ANGAbeneficii financiare. Fii JEAZA RESTAURANTUL IL CANTUC- model la cel mai bun studio CIO RISTORANTE. SALARIU ATRAC- din Bucuresti. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc TIV, PROGRAM FLEXIBIL; de munca legal, confiden(0724.540.839 tial, serios, training gratuit, castiguri din prima zi. Suna 1856. Metaloglobus SRL angajeaza acum la telefon, sau da-ne muncitori necalificati, secretara (cunostinte de contabilitate primara). Relatii la telefon; un beep si te sunam noi, (0723.181.551 site: www.beststudio.ro; (0730.752.752 1857. Metropolitan Residence anga-

jeaza electricieni calificati cu experienta pentru ansambluri rezidentiale, conditii deosebite, urgent. CV la mail 3.500 L; (0721.805.158 gabriela@metropolitanresidence.ro 1858. Metropolitan Studio angajeaza doamne/ domnisoare daca esti serioasa, ambitioasa si iti doresti sa faci cariera ca model online sau pur si simplu iti doresti un castig suplimentar alatura-te echipei noastre si vei avea parte de multe beneficii, site: www.metropolitan-studio.ro; 3.000 L; (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro 1859. Mobilisti si muncitori necalificati

productie mobila; (0748.290.001

1861. Modelatoare covrigi pentru covri-

garii din zonele: Piata Iancului si Doamna Ghica. Cu experienta. Urgent; (0722.585.808 1862. Modelatoare covrigi, cu experien-

1838. Menajera, firma de curatenie anga-

1863. Modelator Patiserie - covrigarie angajeaza urgent modelator cu experienta, contract de munca 8 ore, program luni vineri 5.30 - 16, sambata 6 - 14, dumnica liber, salariu motivant; (0746.072.910

1839. Menajera, full-time, in ture, zona

Piata Alba Iulia, Piata Unirii. Salariu 1250 lei net + bonuri de masa. (0755.023.984 clara.ionescu@gmail.com

1864. Modelator covrigi program o zi cu

o zi sau 6/7. Oferim salariu atractiv, carte de munca perioada nedeterminata. Cautam persoane serioase si cu experienta. Sector 6. (0736.033.867/ 0746.648.324 Pretzel.factory@yahoo.com 1865. Modelator covrigi la patiseria Pinocchio, angajam modelator covrigi la Patiseria Pinocchio.Program de dimineata de luni pana vineri. Adresa str. Primo Nebiolo nr.1 sect.1 ,vis-a-vis de Agronomie. Transport 331, 335, 330, 131, 282, 41; (0784.570.903/ 0784.570.903

enta in domeniu, pentru intretinerea unei locuinte, pentru un program full time in Bucuresti, sal./luna 1.800 L; (0726.890.498/ 021.725.01.13

1840. Menajera, pentru casa in Mili-

1811. Menajera externa pentru doamna

in etate caut persoana serioasa, nefumatoare, gospodina pentru menaj extern apart. 2 camere sec. 1, piata Dorobanti/ Floreasca. 8 ore L-V, 6 ore sambata. Gatit, aprovizionare, plimbari.Sunati dupa ora 17 (021.231.26.80 talydrimer@gmail.com

1841. Menajera, bona, doamna pana in 50 ani pentru menaj gospodarie 4 persoane (gatit, curatenie zilnica, spalat, calcat, curatenie generala) si ocazional bona copil 1 an. Regim intern (masa, camera proprie). (0726.744.159 Ralmariaco@gmail.com

1866. Modelator covrigi, gogosi, urgent,

1812. Menajera externa/ interna, cu

1842. Menajera, camerista pentru curate-

1867. Modelator covrigi, pizzar, program

experienta, vila, program 8 ore/zi sau interna. Salariu 1.700- 2.500 Lei plus cazare si masa. Agentie fara comision; (0726.637.102 1813. Menajera in Pipera, recrutam menajera cu experienta pentru familii din Pipera. Program de lucru 8 ore/zi. Salariul lunar: 2500 lei, contract de munca, decontare transport. Programari telefonic sau trimite CV; 2.500 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 roxana.iatan@profiles.ro 1814. Menajera interna angajam menajera in regim intern de luni pana vineri, pentru activitati de menaj la casa in Bucuresti. Oferim salariu si restul conditiilor asigurate. Telefon; (0723.206.313 1815. Menajera interna foarte harnica si responsabila, nefumatoare, sa aiba mult bun simt si respect, corecta fara vicii, zona Baneasa, particular,salariu negociabil, (0728.001.001 1816. Menajera interna in Bucuresti de

luni pana vineri; (0723.389.990

1817. Menajera interna pentru imobil Snagov. Cerinte: curatenia si igienizarea zilnica in imobil. Doar cu referinte sau recomandari, 3.000 L; (0373.783.008 mihaellavasile@gmail.com 1818. Menajera interna pentru ingri-

jirea unei persoane in varsta cu probleme de mobilitate; (0740.127.128

1819. Menajera interna pentru o familie

deosebita in zona Pipera. Programul este intern cu 2 week-end-uri libere/luna. Atributii: curatenie, calcat, gatit. 3.000 L; 1820. Menajera interna zona 2 Cocosi, se cauta menajera interna, pers. cu experienta si recomandari, pentru familie din sect 1, zona 2 Cocosi, pt casa de 200 mp. Se ofera 2 weekenduri libere/ luna, 21 zile concediu/ an, ctr de munca, salariu neg., 2.000 L; (0726.251.442 isrecruitment.ro@gmail.com 1821. Menajera interna, pensionara, fara

obligatii, pentru menaj usor (fara caini, fara batrani, fara copii) in Bucuresti, Piata Virgiliu, 1000 lei lunar. Astept provincia, 1.000 L; (0731.323.001 scedmondsrl@gmail.com 1822. Menajera interna, salariu minim,

persoana placuta fizic; (0722.229.678

tari, 8 ore/zi de luni pana vineri curatenie, calcat, gatit, 1800 lei/luna. 1.800 L; (0722.221.538/ 0732.733.846

nie in apartamente cu regim hotelier. Salariu motivant cu posibilitate de marire (in functie de implicare), program full time flexibil, abonament lunar metrou, (0720.502.281 info@redbed.ro

1843. Menajera, femeie de serviciu pen-

tru apartamente in regim hotelier in zona Piata Universitatii. Program luni-vineri, 917 si ocazional in weekend. (0745.500.676 1844. Menajera/personal curatenie

sediu, full time (8h), 2 locatii: Piata Unirii (apartament 3 camere), Timpuri Noi (sala exersare), carte de munca, experienta minima, salariul: 1500 lei; 1.500 L; (0727.779.200 academy@artasia.ro

MENAJERE, FULL-TIME, PENTRU CLINICILE SI SPITALUL SANADOR. (0757.577.711/ 0755.045.495 RESURSEUMANE@SANADOR.RO

1845.

1846. Merchandiser mobil Lego anga-

jaeaza, program luni-vineri, 8:30-17:30, carte de munca din prima zi. Salariu fix, bonuri de masa, decont transport. Orele suplimentare se platesc, sanse reale de promovare in cadrul companiei, (0726.166.998/ 0729.896.510 stefan.braileanu@mercury360.ro

1847. MERCHENDISERI pentru firma Zarea la depart. vanzari pentru mercantizarea produselor in supermarket. Trimiteti CV pe adresa de mail si vei fi contactat pentru interviu. Te asteptam sa ni te alaturi; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 1848. Meseriasi si salaori in domeniul constructii. Meseriasi 100-150 lei/zi.Salaori 80-90 lei/zi.Cazare gratuit.Oferim carte de munca.Plata la 7-10 zile.Cerem si oferim seriozitate. (0767.429.689 1849. Meseriasi constructii, muncitori in constructii, meseriasi fierari si dulgheri 120 Lei. Plata se face zilnic si saptamanal. Se cere si se ofera seriozitate. Ilfov si Bucuresti. Se ofera cazare pentru provincie 120 L; (0765.423.517 Amicul_perfect2006@yahoo.com

Meseriasi constructii. Ofer cazare + mancare; (0725.623.939

1850.

1877. Modele online. Esti comunicativa?

Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci vino sa ne cunosti. Noi te ajutam sa fii "rich" pe toate planurile. Cum? Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatiile pe internet. Job bine platit, 100% procent din incasari in prima luna lucrata. Cazare gratuita. Servicii gratuite de infrumusetare. Training gratuit/ cursuri de limba engleza. Suna acum la telefon sau da-ne un bip si te sunam noi. www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 1878. Modele online. Vrei un job cu venituri garantate de 1000$/luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Loc de munca legal, confidential, cle mai bine platit din Romania. Training gratuit+ cazare gratuita. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi www.beststudios.ro; (0730.752.752 angajari@beststudios.ro

Model online cu cele mai mari castiguri Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 USD. Nu conteaza varsta sau aspectul, con1879. Modelier confectii. Atelier de croitorie angajam modelier, salariu atractiv.Secteaza dorinta de a face tor 1, Bucuresti; 2.200 L; bani. O echipa de profesion- (0743.010.899 alisalitrarovici@gmail.com isti lucreaza pentru tine; 1880. MOdelier textile, pentru lansator (0766.016.639 1860.

ta, salariu avantajos, zona 1 Mai. (0727.120.785

jeaza menajere pentru birouri si familii in zonele Bucuresti si Ilfov. Program 8 ore. Salariu atractiv; (0745.526.682 echipadecuratenie@gmail.com www.echipadecuratenie.ro

1875. MODELE ITI DORESTI VENITURI COLOSALE? NOI ITI OFERIM SOLUTIA. DEVINO MODEL LA BEST STUDIOS SI VEI CASTIGA MII DE DOLARI .CELE MAI BUNE BONUSURI, PRIMA DE ANGAJARE + 1.000 EURO GARANTAT PRIMA LUNA; WWW.BESTSTUDIOS.RO, (0730.752.752 ANGAJARI@BESTSTUDIOS.RO

1854. Mester tehnolog pentru fabrica de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor, (021.424.62.93

1837. Menajera, femeie pentru menaj, de

luni pana sambata, chiar si din provincie, intern. Termen lung. Rog maxima seriozitate. Voluntari, Ilfov. (0758.228.651/ 0758.228.656

1763. Mecanic auto si ajutor de mecanic

1769. Mecanic reparatii si intretinere pen-

1828. Menajera pentru vila in Popesti Leordeni, program 8 ore de luni pana vineri, carte de munca. Doresc menaj (fara gatit), persoana onesta, iubitoare animal companie (caine), responsabila, din Popesti Leordeni, Berceni sau imprejurimi. Rog seriozitate; (0727.222.322

1835. Menajera, cautam o doamna care sa faca menajul unei case; 8 ore/zi, de luni pana vineri; zona: sector 2; salariul 1700 de lei. 1.700 L; (0720.689.454/ 0747.614.370

1762. Mecanic auto sau dezmembrator parc auto. Salariu in functie de abilitati. Nu acceptam persoane fara experienta. Zona Iuliu Maniu, Militari 4.000 L; (0731.457.466 denisautodez@yahoo.ro

1768. Mecanic reparatii buldoexcavatoare cunostinte mecanica, permis categoria B, salariu motivant, (0766.588.281/ +40766363217 office@leaderinstal.ro

tarie, zona Autogara Rahova (sector 5); (0786.886.178

Menajera zona Pipera, (metrou Pipera) salariu 100/200 lei pe zi. Program 2-3 zile/ saptamana; (0740.665.577

1761. Mecanic auto cu sau fara experienta pentru service auto multimarca, locatia este in zona Eroii Revolutiei (0759.030.644

1767. Mecanic auto, ajutor de mecanic Service auto Unix Speed Carr situat in Bdul Timisoara nr. 60-62, langa depozitul de piese auto Unix angajeaza in conditii foarte avantajoase mecanic auto si ajutor de mecanic cu experienta in domeniu; (0768.411.929/ 0758.688.744 crimu_viorel2008@yahoo.com

1827. Menajera pentru laborator cofe-

1834.

1760. Mecanic auto Service multimarca Activ Auto angajeaza mecanic cu experienta. Conditii optime de lucru. Program l-v 08-17. Zona Bucur - Obor. Mai multe detalii la telefon, 3.000 L; (0722.605.050 office@activauto.ro

cian auto, muncitori necalificat pentru service auto - roti. Oferim salariu atractiv, bonusuri, 2.500 L; (0723.520.848/ 0371.470.870 kadserviceroti@gmail.com

1826. Menajera pentru curatenie vila in Sector 1. Cautam doamna energica pentru curatenie in vila 3 etaje langa statia metrou 1 Mai, Sect.1. Persoana cinstita, serioasa, cu experienta. Program 8 ore / zi. Oferim salariu pe masura efortului depus; (0788.631.103 paul3petcu@gmail.com

familie angajam femeie pentru menaj 3-5 zile/sapt. Activitatile vor include: curatenie, calcat, spalat, gatit; (0723.510.591 simonagamote@lgp.ro

1759. Mecanic auto service autorizat RAR, angajeaza cu contract si carte de munca. Adresa Bd. Theodor Pallady 287 sector 3, 3.000 L; (0723.263.373/ 0723.007.249 costel.diaconu@gmail.com

1766. Mecanic auto, vulcanizatori, electri-

ice auto; (0763.030.109

1833. Menajera zona 13 Septembrie,

marca angajeaza mecanic auto si electromecanic cu experienta; (0744.661.106/ 021.460.33.61

mecanici seriosi pentru service auto situat in Bucuresti, sector 3 (Zona Theodor Pallady). Service-ul nostru se bazeaza doar pe mecanica si geometrie roti. Este echipat ultra modern; 6.000 L; (0732.117.746 autobelucciservice@yahoo.com

1825. Menajera pentru 2 camere si serv-

Program de lucru:9.00 - 13.00, de luni pana vineri. Programari interviu la tel. (0724.930.204 anca.stanescu@deck.ro

1758. Mecanic auto service auto multi-

1765. Mecanic auto, sunt in cautare de

1824. Menajera Otopeni pentru camin de batrani privat, ture de 12 ore, plata corecta si la timp, masa asigurata, carte de munca. Acces usor cu transport in comun. Rugam seriozitate, post pe termen lung 1.800 L; (0726.081.666/ 0771.720.299 camineden@gmail.com

1832. Menajera sediu firma zona Militari.

jeaza mecanic auto cu experienta; (0766.431.331 m48ax@yahoo.com

1764. Mecanic auto si muncitori salubritate, SC Ecogreen Construct SRL, cu sediul in loc. Adunatii Copaceni, angajam mecanic auto (pt intreprindere privata) salariu 3000 lei. muncitori salubritate (necalificati) salariu 1.400 Lei (0726.152.603 adunati07@icloud.com

gatit, mici comisioane, cu experienta si recoamsndari, insotit copiii la scoala cand e cazul, 2.000 L; (0724.047.365

1831. Menajera sau familie pentru curatenia si intretinerea unei case de vacanta in localitatea Nucsoara, judetul Arges. Se asigura cazare si salariu net de persoana 2.000 L; (0730.711.519

1757. Mecanic auto Service auto anga-

auto, service auto autorizat RAR sector 3 angajeaza mecanic auto si ajutor de mecanic auto. Conditii bune de lucru.Salariu atractiv.Program de lucru normal; 2.500 L; (0722.606.159

1823. Menajera Lacul Tei program 8 h l-v,

cu experienta pentru locatia din Auchan, Titan, 1 Decembrie 1918, sector 3. Program 6/7, pentru detalii va rog sunati. (0736.033.867/ 0765.637.615 Pretzel.factory@yahoo.com o zi cu o zi sau 6/7. Oferim salariu atractiv, carte de munca perioada nedeterminata. Cautam persoane serioase si cu experienta; pentru locatia din Auchan Titan sector 3; (0765.637.615/ 0736.033.867 Pretzel.factory@yahoo.com 1868. Modelator modelatoare covrigarie

bulevardul Timisoara nr 49, sector 6, salariul 1.700-2.200, (0761.662.598 1869. Modelatori covrigi ajutor

patiserie; (0767.600.088

Modelatori covrigi fabrica productie alimentara angajeaza modelatori covrigi,salariul intre 1800-2000 lei net+ tichete de masa. Relatii la (0732.672.654 1870.

Modelatori covrigi, program de lucru 8 ore/zi, salariu intre 1.800- 2.000 Lei net, tichete de masa, o masa calda. Informatii la: (0732.672.654

1871.

MODELATORI COVRIGI, TIP TOP ANGAJEAZA MODELATORI COVRIGI, PROGRAM DE LUCRU 8 ORE/ZI, SALARIUL INTRE 1.8002.000 LEI NET, TICHETE DE MASA, O MASA CALDA. INFORMATII LA TELEFON; (0732.672.654 1872.

productie, persoane serioase cu experienta in domeniu. Salariu motivant, mediu placut de munca, utilaje noi, program 8 ore cu contract de munca. Zona Doamna Ghica, Baicului, sector 2. (0724.936.331 office@hovakim.ro 1881. Modelier/confectioner cu experienta, atelier creatie rochii de seara angajeaza modelier/confectioner cu experienta, executare produs integral. Program 8 h/zi de L-V 8.45-17.15 cu 30 min. pauza. Carte de munca. Zona centrala; 2.000 L; (0743.906.952/ 0736.949.494

1882. Modelieri si confectioneri pen-

tru firma confectii dama. Salarii atractive, tichete de masa si bonusuri; (0728.977.764

1883. Montator si muncitor necalifi-

cat in vederea calificarii, cu carnet sofer, angajam pentru atelier mobilier pal (0728.928.898

1884. MONTATOR subansamble. Adecco

Resurse Umane recruteaza operator montaj turbo. Punct de lucru: zona Metrou Pacii. Program de lucru: 3 schimburi. Cerinte: liceu sau scoala profesionala tehnica, acuitate vizuala si dexteritate; (0732.674.100/ 0800.800.408 ioana.pirvu@adecco.com 1885. MONTATOR tamplarie PVC, cu experienta, permis conducere, zona Militari, salariul 1.200-2.500 lei; (0721.410.591

1886. Montator :tamplarie pvc / al, angajam montatori tamplarie pvc si aluminiu seriosi cu experienta vasta in domeniu fara permis (sau cu permis) salariu motivant, program luni -vineri, 2.400 L; (0723.495.610 optim.profesional@gmail.com 1887. Montator jaluzele, cu masina proprie angajam, program flexibil, salariu motivant, carte de munca, decont combustibil; (0726.247.655 1888. Montator mobila cu experienta pentru magazin Prosper, Sos. Mihai Bravu 452-460. Relatii: (0723.168.665 1889. Montator mobila Firma din Bucuresti sect 2, producatoare de mobilier din PAL si MDF, angajeaza urgent montator mobilier, cu permis de conducere. Oferim salariu motivant si bonusuri de performanta, (0784.260.321/ 0722.672.160 office@mobilaromania.ro 1890. Montator mobila, pentru 2 magazine in zona Ghencea. Cerinte: permis de conducere categoria B, experienta in montaj mobila, atentie la detalii, spirit de echipa. CV pe e-mail. Mai multe relatii la telefon (0720.067.622 mobila@spectral.ro 1891. Montator parchet laminat Bucuresti

Parchet Shop angajeaza montatori parchet laminat, salariu intre 2.500 si 3.200 Lei (in functie de numarul de metri montati lunar) cu contract munca. Telefon/ mail 2.500 L; (0766.648.216 contact@parchet-shop.ro 1892. Montator parchet, tamplar Societate cu experienta in montarea pardoselilor din lemn, angajeaza montator parchet / tamplar, cu sau fara experienta. Salariu intre 1.000 - 1.500 euro, 1.000 {; (0723.315.147/ 0723.315.147 contabilitate@bau-land.ro

1873. Modele Baieti sau fete pentru video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare, 5.000 L; (0760.096.860 angajari@essencestudios.ro

1893. Montator sticla securizata, angajam muncitor necalificat pentru montaj geam securizata, balustrazi de sticla, tamplarie PVC si aluminiu, salariu motivant. permisul de conducere constituie un avantaj; (0722.456.775/ 0722.456.775 viorel.rotaru@gmail.com

1874. Modele chatline Salariu 2.000$5.000$ pe contract. Oferim bonus 500$ la semnare. Experienta nu este necesara. Program 7 h/ zi (5 zile/ saptamana). Detalii L-D 08:00-20:00. Angajam doar personal feminin, 4.860 {; (0767.887.888 uinrom@gmail.com

1894. Montator subansamble (barbati si femei), angajam urgent pentru firma Stratum Enclosures SRL Bucuresti. Oferim contract pe perioada nedeterminta, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in doua schimburi: 06:00-14:00/ 14:0022:00. Relatii la telefon: (0729.925.035

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

25 septembrie 2017

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 1946. Muncitor necalificat centru fier vechi, zona P-ta Progresul, angajeaza muncitor necalificat, salariu atractiv, negociabil, 1.450 L; (0722.684.348/ +40788000800 ovidiumanucu@gmail.com 1947. Muncitor necalificat cu sau fara permis B (0787.686.096 luminita@sensoya.ro 1948. Muncitor necalificat din provincie;

(0769.681.631

1949. Muncitor necalificat Firma de curatenie si dezinsectie angajam om pentru curatenie, dezinsectii si deratizari. Program 8 ore/zi. Bun cunoscator al Bucurestiului. Decontare transport si telefon. 1.600 L; (0772.029.406/ 0751.127.227 contact@conexclean.ro www.conexclean.ro

1895. Montator subansamble. Adecco Resurse Umane recruteaza operator montaj turbo. Punct de lucru: zona metrou Pacii. Program de lucru: 3 schimburi. Cerinte: liceu sau scoala profesionala tehnica, acuitate vizuala si dexteritate; (0732.674.100/ 0800.800.408 ioana.pirvu@adecco.com 1896. Montator tamplarie PVC cu experi-

enta; (0728.037.615 anomis2004@yahoo.com

1897. Montator tamplarie PVC cu sau fara experienta, salariu in functie de cunostinte, bonusuri in functie de munca depusa (0745.548.184 plasetermopane@gmail.com 1898. Montator tamplarie PVC fara expe-

rienta preferabil Bucuresti sector 6, 1.500 L; (0742.654.437 mihplast@gmail.com

1899. Montator tamplarie pvc si accesorii

2 posturi, Sc Simetric Servprod Srl angajeaza in Bucuresti muncitor necalificat pentru montaj tamplarie pvc si acesorii. Program de luni pana vineri 8 ore/zi, salariu atractiv plus bonusuri; (0769.076.632 anca.gavrila@simetric.ro 1900. Montator, firma de design interior,

zona Piata Romana, angajeaza persoana responsabila, cu bune abilitati si deprinderi in lucrul cu scule electrice, permis cat B, conditii avantajoase, salariu atractiv, (0727.332.672 rh@draperii.pro www.draperii.pro 1901. Montatori profesionisti pentru mon-

taj usi interior; (0720.103.532

1902. Montatori - tamplari, pentru

mobila la comanda. Program fix, carte de munca, salariu motivant, sector 5; (0727.127.729/ 0762.771.459 1903. Montatori calificati sau necalificati

tamplarie pvc, aluminiu usi, salariu fix + bonus din montaje,, permis de conducere categoria B, disponibilitate program prelungit 3.000 L; (0724.536.463 mihai.popescu@tamplarie.com www.tamplarie.com 1904. Montatori calificati sau necalificati

tamplarie pvc, aluminiu usi, salariu fix, bonus din montaje, permis de conducere categoria B, nu este obligatoriu, disponibilitate program prelungit 3.000 L; (0724.536.463/ 0724.536.463 mihai.popescu@tamplarie.com 1905. Montatori casete tabla expandata si lacatusi, salariu adecvat, carte de munca, disponibili la deplasari, rog seriozitate, (0746.045.974/ 0742.271.895 gheorgheburlacu@hotmail.com 1906. Montatori fatade ventilate, munci-

tori pentru montaj pereti cortina si fatade ventilate. Angajarea se face numai pe baza de contract de munca. Salariul oferit, incepand de la 2500 lei. Se poate oferi si cazare. (0734.204.248 1907. Montatori gips carton, instalatori, electricieni, firma amenajari interioare angajeaza montatori gips carton, zugravi, faiantari, instalatori, electricieni. Se ofera contract de munca, asigurare medicala, transport auto. Salariu foarte atractiv; (0734.058.981/ 0371.304.494 1908. Montatori glafuri cu sau fara expe-

rienta Firma serioasa, angajam pe perioada neterminata montatori glafuri ferestre la blocurile care se reabiliteaza termic. Salariu atractiv in functie de competente. Plata saptamanala sau la 2 saptamani. (0720.028.478 iulmet@yahoo.com

1909. Montatori gresie/ faianta, zugravi, tencuitori, conditii avantajoase, angajam urgent; (0763.226.331/ 0760.872.298 1910. Montatori mobilier, societate com-

erciala angajeaza urgent 10 montatori mobilier si 10 muncitori necalificati si 5 soferi categorie B (DUBE3.5 TONE.) in domeniul montaj mobilier. 1 L; (0721.263.936/ 0721.263.936/ 0731.014.083 office@blejan.ro

1911. Montatori mobilier, Mobexpert Baneasa, manipuleaza si monteaza produsele intr-o maniera profesionala. Program de lucru: 8 ore, salariu 1900+tichete de masa.Cerem si oferim seriozitate. 1.900 L; (0727.333.717 cosmin.talmaciu@mobexpert.ro 1912. Montatori montaj parchet, usi inte-

rior si trepte, cautam montatori zona Bucuresti; avem atelier tamplarie productie trepte lemn masiv, showroom cu parchet stratificat si masiv, usi de interior Germania; (0749.279.847 office@treptelemn.ro 1913. Montatori pal melaminat angajam

1921. Montatori tigla metalica cu experi-

enta pentru pentru firma din Bucuresti, plata salariului la doua saptamani, fara intarzieri la plata, carte de munca, concediu de odihna si bonusuri la montaj, lucrari in Bucuresti, de lucru toata perioada anului, 3.510 L; (0723.153.211 1922. Multinationala angajeaza picker, manipulant cu/fara experienta si stivuitorist cu experienta minim 3 luni pentru depozitul nostru din Chiajna, parc logistic (km 13).Contact: tel. Adina Lungu. (0730.999.980 alungu@fmlogistic.com 1923. Muncit necalif, spanuitor, confectioner in textile Matei conf-nr.1 in Romania angajeaza muncit necalificati, spanuitor si confectionere in ind textila, inclusiv pers cu dizabilitati. Salariu, bonuri de masa, prime, contract pe per nedet. Detalii: 0731022108. 1924. Muncitoare Fabrica de productie sosete cu punctul de lucru in Militari, sector 6 angajeaza muncitoare. Informatii la telefon intre orele 09.00-17.00; (0730.096.765 office@rogalu.ro 1925. MUNCITOARE necalificate pentru

depart. productie la firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din Bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Transport: metroul statia Parcul Bazilescu si autobuz 697; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro

miniu, angajam cu contract de munca montatori tamplarie pvc si aluminiu cu si fara experienta, salariu minim 1900 lei; (0720.565.112 1919. Montatori termopane cu experienta urgent pentru montaj termopane, salariu incepand de la 2500-3000 de lei. Rugam seriozitate. (0728.371.397 Isaila_razvan@yahoo.com 1920. Montatori termopane cu experien-

ta, rugam seriozitate, urgent. Salariu de 2.000-2.500 Lei, urgent; (0728.371.397 Isaila_razvan@yahoo.com

1954. Muncitor necalificat pentru depozit,

cu sau fara experienta. Carte de munca, salariu atractiv. Zona Obor. Seriozitate, punctualitate, disponibilitate imediata. Program de zi (0751.873.793 1955. Muncitor necalificat (preparator).

Laborator de cofetarie angajeaza muncitor necalificat (preparator creme, foietaj). Salariu 1.400 Lei net. 1.400 L; (0785.285.910/ 0785.285.911 1956. Muncitor necalificat - spatii verzi,

angajam muncitor necalificat pentru intretinere bazine de fantani arteziene si spatii verzi. Acceptam si sezonieri; (+40733677403 info@aquajet.ro

1976. Muncitor, meserias cu experienta in constructii, caut muncitor serios si motivat de munca, numai cu experienta in fier beton, cofrag, zidarie, tencuieli, polistiren etc. pentru o casa in Bragadiru. Sambata, duminica liber; 3.000 L; (0769.687.810 1977. Muncitor, muncitoare necalifi-

cati angajam, pentru magazin non stop, program de noapte; (0729.495.499

1978. Muncitori calificati in constructii, gresie, faianta, rigips, montaj pavaj, salariu atractiv, rog seriozitate, (0763.345.199 1979. Muncitori calificati si necalifi-

cati in constructii angajez, (turnat beton,reabilitari,cofrat) plata se face la lucrare se asigura o masa pe zi (0727.665.500 1980. Muncitori calificati, necalificati in domenoiul confectilor metalice, ambutisari si stantari pe presa mecanica, operator ghilotina.Salariu difera in functie de calificare.Program de 8 ore. (0766.230.749 1981. Muncitori calificati, pietrarmozaicar, tencuitor, program 8 ore. Salariu 3000 lei. Sambata si duminica liber. Relatii la (0761.301.404 1982. Muncitori caut muncitori pentru lucrari interior/ exterior plata la zi 70/100 lei, program 8.00-17.00. Dorim seriozitate; (0730.987.026 1983. Muncitori Fabrica din Mogosoaia

angajeaza personal curatenie, asteptam CV; (021.310.37.96/ 0767.735.017 secretariat@pharmex.ro 1984. Muncitori Firma construnctii cauta

muncitori pentru reabilitari cu polistiren (termosistem), cazare gratuita, plata integrala la 2 saptamani, salariul motivant; (0762.546.031

2003. Muncitori calificati pentru tamplarie PVC si aluminiu, sediu firma in sector 4; (0744.552.405/ 0740.255.741 2004. Muncitori calificati si necalificati in

constructii, parchetar, zugrav, faiantar, cu calificare la locul de munca, salariu atractiv; (0722.638.575 2005. Muncitori calificati si necalificati pentru firma de constructii. Se ofera cazare pentru provincie; (0786.717.210

2024. Muncitori constructii in domeniul acoperisurilor. Asiguram cazare. Salariu minim 3000 lei. Tel. director tehnic, 3.000 L; (0744.304.636

2006. Muncitori calificati in constructii, salariu motivant, experienta obligatorie. SC angajeaza. Se ofera cazare, rog seriozitate; (0738.571.314

2025. Muncitori constructii asiguram cazare Buc. Firma angajeaza in Bucuresti muncitori calificati si necalificati. Angajam si echipe. Asiguram cazare; (0720.060.601

2007. Muncitori calificati pentru lucrari de constructii lucrarile sunt in Bucuresti, nu se ofera cazare. Zugrav, montatori ceramica, rigips, tencuitori, zidari, finisori fatade. De la 110 lei/zi. Carte de munca norma întreaga, decontare transport local 130 L; (0756.135.239

2026. Muncitori constructii, dezvoltator imobiliar angajez echipe dulgherie, fierarie plata la mp/kg; 1 {; (0766.886.242 imobilinvest@yahoo.com

2008. Muncitori calificati si necalifi-

cati angajam pentru lucrari de constructii civile in judetul Calarasi. Societate comerciala, contact (0727.374.199/ 0737.126.318 2009. Muncitori calificati si necalifi-

cati pentru fabrica tamplarie PVC; (0727.019.893 2010. Muncitori calificati si necalifi-

cati pentru firma de constructii; (0727.346.698 2011. Muncitori calificati si necalificati

zugravi, vopsitori, zidari, firma de constructii angajeaza pentru finisaje interioare; (0723.634.927

tru atelier de tamplarie din pal melaminat; (0763.691.442/ 0723.479.632 1934. Muncitor calificat si necalificat,

angajam muncitor calificat si necalificat; 2.000 L; (0758.258.717/ 0755.677.424 1935. Muncitor calificat, semicalificat instalatii Angajam muncitor fara sau cu experienta in domeniul instalatiilor termice, sanitare, ac, ne aflam in sector 4, permis conducere constituie avantaj; (0723.214.263 officetriumph@yahoo.com 1936. Muncitor cu experienta, fabrica incaltaminte, pentru banda de tras (lansator, aplicat, lipit talpa tunit, solutie calapod si talpa, glaspapir (glazuit), caltiera, consolidat toc). 2.500 L; (+40730501000/ +4024728262 contact@sansavana.ro

MUNCITOR DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII, SOSEAUA FUNDENI, LUNAR 2.000 L; (0735.887.402

1937.

ciala de distributie articole menaj plastice, angajeaza muncitor depozit cu contract munca, salariu motivant. Rugam seriozitate. Tel. (0732.777.291/ 0762.222.224/ 0784.283.720 trimarq@trimarq.ro ale ptr cripte, borduri, cruci.A folosi flex este important.Program flexibil. 1.500 L; (0767.411.886 magda_sarbu@yahoo.com

manal, 8 lei la ora, 20 pe fiecare zi la 12.00 transport in oras, 2.000 L; (0744.342.961 1941. Muncitor in domeniul productiei de

role profesionale. Cerinte pentru angajare: studii medii, capacitati de invatare, abilitati tehnice, experienta si permis B avantaj, (021.434.22.35/ 0744.500.463 office@gamahygiene.ro

1942. Muncitor necalificat angajam necalificat pentru slefuire suduri cu flexul pregatire pentru vopsire finisaj, asamblare carucioare si diverse produse lucru in atelier program L-V de la 08-17 tichete de masa tichete cadou; 1.800 L; (+40731005008 mitmetall@yahoo.com 1943. Muncitor necalificat angajam, cu

2049. Muncitori in productie persoane cu

sau fara experienta dornice de lucru, care sa fie interesate de un loc de munca intr-o companie de productie. Disponibilitate pentru program in schimburi. Bucuresti, sector 3. (021.569.05.07/ 021.569.05.07 cosmin.fatu@carboplak.ro 2050. Muncitori intretinere Centru rezidential angajeaza muncitori constructii pentru intretinere, program l-v, cu contract de munca nedeterminat, salariu net 1.500 lei; (0788.140.866

2051. Muncitori necalificati Amboseli angajeaza barbati si femei, muncitori in industria auto din Romania si Cehia. Hai la munca in fabrica de cablaje.Contacteazane la, 1.500 L; (0755.787.794/ 0755.787.794 voicu@confima.ro 2052. Muncitori necalificati angajam urgent pentru depozit materiale de constructii, zona Militari- Rosu; (0726.586.912

2030. Muncitori cu experienta, echipe finisori fatada, firma de constructii cu experienta in domeniul reabilitarilor termice (fatade polistiren) angajeaza finisori fatade pt. reabilitari termice de blocuri. Se ofera plata la mp, transport, cazare (0784.121.432 popescucristianadrian@yahoo.com

2054. Muncitori necalificati Firma angajeaza urgent muncitori necalificati si zidari in domeniu constructiilor. Rog seriozitate. Salariu actractiv, 11 L; (0769.676.500 r.marin30@yahoo.om

dulgheri, lacatusi, zidari, zugravi (salariu 2.500-3.500 ron) si muncitori necalificati (salariu 1.600-1.800 ron), contract de munca. Posibilitate cazare la baraca; (+40753106150/ +40753106150 elenasavulescu2002@yahoo.com 2034. Muncitori in constructii angajez cu

experienta in finisaje interioare, exterioare si muncitori necalificati, santier in Bucuresti, asigur cazare, plata la saptamana; (0729.420.902

in constructii si dulgheri, salarii 2.500 lei3.000 lei pe luna pt. firma constructii. Pentru detalii sunati la nr. de tel. (0784.348.217/ 0768.323.960

2055. Muncitori necalificati in constructii

si dulgheri pentru lucrari de structura in Bucuresti si Ilfov. (0767.986.630

2056. Muncitori necalificati in vederea

specializarii pentru realizare confectii metalice. Lucram pe santiere in Bucuresti-Ilfov. Angajam numai cu carte de munca, permis auto categoria B, salariu negociabil, (0728.550.047 toader.catalin1@yahoo.com 2057. Muncitori necalificati pentru

companie internationala, angajeaza urgent, salariul 1.500 L; (0764.914.055

2058. Muncitori necalificati pentru o fab-

rica de mezeluri din Bucuresti. (0787.578.757/ 021.313.12.36

2059. Muncitori necalificati pentru polizat

piese metalice. Relatii la telefon (0734.735.067/ 0734.735.066

2060. Muncitori necalificati pentru sectii de productie pentru fabrica productie alimentara sector 6, program 2035. Muncitori in constructii cautam muncitori in constructii: dulgheri, fierari, de lucru in ture, salariul zidari, zugravi. Santiere in Bucuresti si 1.400 lei in mana + tichete Ilfov. Pt. cei din provincie asiguram cazare. de masa + o masa calda, Pentru detalii suplimentare: Ing. Ene relatii la; (0732.672.654 George; (0766.840.318

enegeorge88@yahoo.com

2036. Muncitori in constructii pentru

1957. Muncitor necalificat in bucatarie, curatat legume - pentru firma catering zona Bucurestii Noi, sector 1, metrou Jiului, program de lucru L-V 8 ore/tura, tura noapte, domiciliul stabil in Bucuresti, preferabil nefumator; 1.500 L; (0722.244.333 1958. Muncitor necalificat in constructii 80/ 90 lei/ zi din provincie, serios si vrednic de munca. Program: 8.00 - 18.00 (9 ore + o ora pauza de masa). Salariu la 2 saptamani fara intarziere, 1.800 L; (0769.687.810 1959. Muncitor necalificat si geamgiu,

firma producatoare de tamplarie PVC si geam termoizolant, angajeaza cu forme legale muncitor necalificat si geamgiu. Punctul de lucru este in Sos.Alexandriei, Ors.Bragadiru, (0731.837.855 dyandy2002_contact@yahoo.com 1960. Muncitor necalificat, ajutor de elec-

tricianpe zona Bucuresti Ilfov.Salariu atractiv.Nebautor.Rog seriozitate.Carte de munca, etc. (0740.983.312

1985. Muncitori Firma de constructii angajeaza zidari cu experienta si muncitori constructii. Oferim salariu atractiv, bonuri de masa si cazare (Ilfov). Tel.0722.409.082. 1986. Muncitori Firma productie publicitara angajeaza muncitori necalificati si calificati (lacatuserie, confectii metalice, sudura) pentru panouri stradale, reclame luminoase, prioritate posesori carnet auto; (0722.326.435 citacom@xnet.ro 1987. Muncitori Firma productie publicitara angajeaza muncitori necalificati si calificati (lacatuserie, confectii metalice, sudura) pentru productie si confectionare panouri stradale, reclame luminoase, etc.; (0722.326.435 citacom@xnet.ro 1988. Muncitori in constructii, zilieri si meseriasi. 80 lei pt. salaori si 120 pt. meseriasi. Plata se face si zilnic sau saptamanal. Sunati doar daca sunteti dornic de munca si harnic. Ilfov si Bucuresti. 120 L; (0765.423.517 1989. Muncitori necalificati angajam pen-

1961. Muncitor necalificat, la fabricare

tru curatenie blocuri, spatii verzi. (0766.866.075/ 0728.216.380

1962. Muncitor necalificat, montator

1990. Muncitori necalificati in betoane, program 8 ore. Sambata si duminica, liber. Salariu 2000 lei. (0761.301.404

sapun natural. (0768.895.827

mobila, ajutor circularist pentru firma mobila; (0765.200.922 1963. Muncitor necalificat, SC Terra

Dinamic SRL angajeaza muncitor necalificat. Angajari la; (021.324.66.11 1964. Muncitor necalificat, societate straina angajeaza, locatie Voluntari, pachet salariu motivant; (0756.820.912 1965. Muncitor necalificat, abatorul Peris

cauta 25 de muncitori necalificati pentru perioada determinata de 3 luni. Oferim salariu lunar net fix 1500-1700 lei, tichete de masa, transport si/sau cazare.Detalii la tel. (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 1966. Muncitor necalificat, ajutor electri-

cian, salariu atractiv,rog seriozitate. (0761.659.194 1967. Muncitor necalificat, femeie vase,

program de la 8:00 la 16:00. Soseaua Giurgiului 33 A, incinta Arteca, Jilava. (0722.558.880 1968. Muncitor necalificat, manipulant marfa. Depozit fructe angajeaza manipulant marfa (liza manuala)-Glina/Ilfov (capatul maxi-taxi 154). Domiciliul in zona, Popesti-Leordeni, Aparatorii Patriei, Berceni. Carte de munca; (0735.538.587

1944. Muncitor necalificat angajez pentru

1970. Muncitor necalificat. Fabrica de mobila la comanda angajeaza muncitor necalificat cu o minima experienta in domeniu; (0727.056.131

ajutor la vopsitorie; (0762.219.621

tie obiecte sanitare (Bucuresti, zona Ghencea) angajam muncitori in fabrica. Cerinte: persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orele suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun; (0720.112.734

2053. Muncitori necalificati cu experienta

2033. Muncitori in constructii Angajam

1969. Muncitor necalificat, spalator vase.

ambalare produse metalice, pentru sediul din Otopeni. Asiguram transport, salariu motivant, bonuri de masa. Program 8-16. CV la email; (021.350.38.10 office@acp.ro

2048. Muncitori in fabrica. Firma produc-

2029. Muncitori cu experienta in finisaje interioare. Angajam muncitori cu experienta in finisaje interioare disponibili pentru deplasare in Franta. Oferim salarii atractive.Cheltuielile cu transportul si cazarea sunt suportate de societate. (0724.107.134/ +33753274505

productie. Angajam in Bragadiru muncitori depozit si muncitori productie (femei si barbati). Telefon: (0730.072.503

contract de munca, pentru intretinerea spatiilor verzi. Oferim asigurare de sanatate, salariu bun si tichete de masa de masa de 315 lei. Se lucreaza de luni pana vineri, 8 ore/zi. (021.318.91.77 hr@semaparc.ro

1945. Muncitor necalificat asamblare sau

sari, faiantari muncitori in constructi si echipe angajez cu carte de munca. Punct de lucru Tancabesti sau Otopeni, mai multe detalii la tel. (0760.154.358 gmcsupremestyle@yahoo.com

2032. Muncitori depozit, muncitori

1931. Muncitor administrativ, montator gresie, faianta, parchet, lacatus mecanic, sudor confectii metalice, instalatii sanitare, bun la toate, shaorma cu de toate. 1 {; (0760.772.881

1933. Muncitor calificat si necalificat pen-

2028. Muncitori constructii, zugravi, rigip-

Muncitori depozit materiale de constructii, salariu atractiv + bonuri de masa; (0744.675.760

Muncitor si muncitoare depozit, aranjare si pregatire marfa confectii si electrocasnice mici, salariu atractiv, zona Afumati, transport asigurat (0725.558.223 recrutare@germag.ro

1932. Muncitor calificat meserias constructor, finisor Muncitor policalificat meserias constructor, intr-o echipa de max. 6 persoane, serios si vrednic de munca, salariu la 2 saptamani. Program: 8.00 18.00. Sambata, duminica libere. Rog seriozitate, 3.000 L; (0769.687.810

2027. Muncitori constructii, faiantari, rigipsari, zugravi, echipe de meseriasi, etc. Firma caute sa angajeze cu carte de munca in conditi avantajoase. Mai multe detalii la tel. Punct de lucru Tancabesti sau Otopeni. (0760.154.358 gmcsupremestyle@yahoo.com

2031.

1930.

1940. Muncitor in constructii, plata sapta-

1918. Montatori tamplarie pvc si alu-

tii metalice, posesor permis cat. B, punct de lucru Bragadiru, judet Ilfov. (0720.852.570/ 0763.878.066 office@horeca-bucuresti.ro

metalica zona Republica. Cerinte: disponibilitate pentru munca fizica. Avantaj: domiciliu sector 3 sau 2. Relatii la tel. (021.256.26.30/ 0770.462.440

2002. Muncitori calificati pentru masina de cusust si necalificati pentru masa la fabrica noua de incaltaminte; (0774.677.221

1929. Muncitor SC angajeaza muncitor pentru prajit alune (cu sau fara experienta), Dobroesti (10 min. Cora Pantelimon), salariu 1.500 lei, carte de munca, program 8-17 si 2 sambete/ luna. Rog maxima seriozitate; (0768.103.061

1915. Montatori tamplarie pvc si aluminiu

producator. Relatii la telefon (0726.711.301

1953. Muncitor necalificat pentru confec-

1975. Muncitor sudura, structura, hala

1928. Muncitor Rpk Construct, Buc., sect. 2 angajeaza muncitori calificati montaj tamplarie aluminiu si PVC, usi met., usi interior, partitii sticla sec. Permis auto cat. B, salariu garantat, bonus de performanta; (0725.433.341 rpkconstruct@gmail.com www.rpkconstruct.ro

1939. Muncitor in cimitir, pregatit materi-

1917. Montatori tamplarie PVC pt. SC

1952. Muncitor necalificat pentru atelier confectii metalice zona pod Constanta, Bucurestii Noi sau Giulesti Constructorilor, 7:30-17:00, 1200- 1500 Lei net 1.500 L; (0786.010.368/ 0721.980.095 contabilitate@bndgroup.ro

1974. Muncitor reparatii paleti salariu net 1500 lei. Pachet salarial competitiv, decontare transport,Romgrup Development SRL,Stoenesti, Aricestii Rahtivani, DN 72,depozitare si reparare paleti,detalii la telefon. 1.500 L; (0722.265.383 office@romgrup.ro

2001. Muncitori calificati pentru finisaje interioare si exterioare, zugravi, rigipsari, faiantari. Experienta constituie un avantaj. Asiguram carte de munca, echipament si transport, (0729.894.241 constructii_diverse@yahoo.com

confectie metalica - vopsitorie.Activitatea se desfasoara in localitatea Bragadiru. Cautam persoana tanara si serioasa. Oferim salariu atractiv, (0722.924.262 tzanu2003@yahoo.com

1914. Montatori tamplari mobilier din PAL melaminat, salariu MARE, sunati pentru informatii. Cazare daca este nevoie. Persoane cu experienta sau cunostinte in domeniu. Program luni-vineri orele 8-18. In incinta Faur sector 3. Carte munca. (0766.638.967/ 0735.876.984 office@marcoshop.ro www.marcoshop.ro

SC Plus Confort SRL angajeaza montatori pereti cortina, placari cu bond, tamplarie aluminiu cu experienta in domeniu minim 5 ani si disponibilitate la deplasari. Oferim salariu motivant; (021.255.41.15/ 0756.135.920 claudia@plusconfort.ro

goEco SRL, firma autorizata pentru colecatrea selectiva a deseurilor reciclabile, angajeaza muncitori necalificati pentru, sortare si prelucrare deseuri reciclabile din sticla; (0748.314.105

exterior si interior, poate sa fie si zugrav, priceput, tanar; (0767.827.955

1927. MUNCITOR necalificat in domeniul

1938. Muncitor depozit, Societate comer-

1916. Montatori tamplarie aluminiu, firma

1951. Muncitor necalificat Jetrun Ener-

1973. Muncitor pentru chituit profile de

2000. Muncitori calificati instalatori sanitare/ termice, electricieni pentru SC Eurocors Constructii AG. Relatii la tel. 2.000 L; (0727.300.575 office@eurocors.ro

1926. Muncitor in depozit materiale de constructii salariu 1.500 lei net; (0722.520.460

montatori pal melaminat cu experienta salariu de la 1800 net, carte de munca, bonusuri montaje platite, pt atelier zona Rahova Bragadiru se asigura transport. Rugam seriozitate. (0741.113.395

- 2500 ron, firma cu vechime angajeaza montatori tamplarie pvc si aluminiu. Zona Eroii Revolutie, acces metrou! Rugam seriozitate, angajare pe termen lung. Se ofera salariu 2500 ron net, carte de munca; 2.500 L; (0723.691.222 dragos@techsuport.ro

1950. Muncitor necalificat in Prel. Ghencea, Sere Militari. Salariu 110 si bonuri de masa. Contract de munca. Transport asigurat de la capatul tr. 41. Se solicita cazier. Trimite CV pe email 1.300 L; (0724.986.301 eugen.tudor@gmail.com

1972. Muncitor parc dezmembrari, caut muncitor pentru parc dezmembrari auto zona Berceni. Se cere experienta minima. Pentru mai multe detalii sunati la; (0767.808.413

21

Laborator de cofetarie zona Rahova angajeaza muncitor necalificat, spalator vase. Salariu de inceput 1.500 Lei net. (0785.285.910/ 0785.285.911

1971. Muncitor necalificat. Sebastian Macelarie, angajeaza muncitor necalificat. Salariu+ bonuri de masa, 1.800 L; (0744.552.969

1991. Muncitori necalificati in constructii.

Zona sector 4, Piata Sudului, Bucuresti; (0732.839.926

1992. Muncitori necalificati si calificati in

constructii, 3.000 L; (0758.250.250 vlad.nasarau@gmail.com

1993. Muncitori pentru atelier specializat

in inramari profesionale de tablouri, zona statie metrou Pipera. CV la email. (0722.676.790 printarecanvas@gmail.com

1994. Muncitori pentru curatenie ofeirm

cazare, zona Colentina; (0763.646.272 1995. Muncitori pentru firma de constructii, calificati sau necalificati. Oferim salariu atractiv, de la 120 la 160 lei pe zi, contract de munca.Pentru zonele Bucuresti-Ilfov. 120 L; (0723.206.262 andreea.banica30@gmail.com

1996. Muncitori SC Fibro Metals SRL angajeaza muncitori necalificati, barbati, pentru hala industriala Mogosoaia, salariu atractiv, cu carte de munca; (021.224.01.17 1997. Muncitori Societate constructii din Bucuresti angajeaza pentru santierele proprii cu carte de munca: dulgherii, zugravii si muncitori necalificati; (0723.525.358/ 0723.100.080 1998. Muncitori calificati 4 (meseriasi) pentru placat polistiren si decorativa, se lucreaza pe nacele, ofer 120 - 150 lei/ zi, plata dupa program; (0768.800.083 1999. Muncitori calificati in constructii pentru tencuieli. Diploma nu este importanta deloc, doar cunostintele in meserie si experienta. Plata in fiecare sambata. Pentru provincie, asiguram cazare. Oferim si cerem seriozitate, 150 L; (0762.444.673

firma constructii Bucuresti, calificati si necalificati pentru constructii. Oferim salariu motivant, contract de munca, decontare transport urban si alte beneficii; (0729.990.877 abisconstruct@yahoo.com

2061. Muncitori necalificati pentru tabacarie, Jilava Ilfov, (0728.320.203 tarocomimpex@yahoo.com 2062. Muncitori necalificati permisul cat

B este un avantaj, pentru lucru in atelier confectie rulouri sau montaj; (0732.557.799/ 0722.209.073 office@rulouriexterioare.eu

2012. Muncitori calificati si 2037. Muncitori in constructii metalice necalificati pentru fabrica 2063. Muncitori necalificati productie calificati/necalificati. Cer si ofer seriozitate. de mobilier tapitat (barbati) pentru o fabrica de obiecte sanOfer un salariu atractiv, peste media de itare in sectorul 6. Salariu net 1500 lei. (canapele si fotolii) din piata. (0754.373.513 Bonuri de masa. Program ture de 8 sau 12 Bucuresti, membra a grupuofficedecorglass@yahoo.com h. Detalii la nr. din anunt, 1.500 L; lui Mobexpert. Salariu de (0748.085.887 2038. Muncitori in constructii, angajam proba 1.550 Lei net + muncitori in constructii, pentru lucrari de 2064. Muncitori necalificati SC angabonuri de masa (300 de lei interior si exterior - termoizolatie, hidroizojeaza muncitori necalificati (1800 net) si lunar). Relatii la telefon; latie, rigips, gresie, montaj usi, parchet etc electricieni (2200 net) program l-v 7:30-17 cu contract de munca si toate legalitatile, pentru santier in Brasov. Se asigura cazare (0733.509.653 2013. Muncitori calificati si necalificati, fierari, salahori, zidari, dulgheri. Se ofera salariu mare, cazare si masa. (0764.590.480 2014. Muncitori calificati si necalificati,

societate comerciala cu sediul in Bucuresti, Sector 4, angajeaza muncitori calificati si necalificati pt. tamplarie PVC/alu, confectii metalice. Salariu atractiv, conditii de munca decente, bonus; 3.000 L; (0737.900.400 cossmin_nicolae@yahoo.com 2015. Muncitori calificati si necalificati,

societate producatoare de tubulatura de ventilatie din Bucuresti, sectorul 3, angajeaza muncitori calificati si necalificati. Se ofera cazare. Site: www.metalplus.ro. (0726.333.363 contabilitate@metalplus.ro 2016. Muncitori calificati si necalificati, zidari, dulgheri, necalificati. Oferim cazare, o masa, salariu atractiv, contract de munca, (0760.156.999/ 0762.880.010 2017. Muncitori calificati si necalificati.

Acceptam si echipe, in constructii; (0724.138.837

2018. Muncitori calificati, companie

angajeaza muncitori calificati: zugravi, rigipsari, faiantari, tamplari, zidari, lucratori in structuri pt. constructii. Obligatoriu absolventi cu diploma de scoala profesionala sau cursuri 1 L; (0746.888.858 office@consolidated.ro 2019. Muncitori calificati, dulgheri, zidari, rigipsari, salariu 1.400 euro, fete curatenie, salariu 1.200, 6 ore, bonusuri, ofer - cer seriozitate; (0766.778.240 2020. Muncitori calificati, necalificati, zidar, fierar betonist pentru firma constructii, salariul atractiv + bonus performanta. Posibilitate cazare in santier. Info si programari interviu tel. (0729.070.212 officebuildigdivision@gmail.com 2021. Muncitori calificati-necalificati,

societate angajeaza muncitori reparat paleti la Bucuresti, Balotesti, Jud. Ilfov si la Lugoj, Jud Timis. Contract de munca, transport decontat, salariu atractiv, prime de sarbatori; 1.500 L; (0745.217.659 nikosan1970@yahoo.com 2022. Muncitori calificati/necalificati con-

structii Belgia, permis categoria B. (0736.000.300 bogdanbaiu@yahoo.com

2023. Muncitori calificati/necalificati, angajam urgent muncitori calificati si necalificati pentru posturile de zugrav, finisor, montator gresie/faianta. Se ofera contract individual de munca, salariu atractiv, conditii excelente de munca; (0762.590.535 madalinacalljob@gmail.com

si transport, (0747.388.456 cecilia@cwdkonstrukt.com 2039. Muncitori in constructii, calificati si

necalificati din Bucuresti si din alte localitati cu carte de munca, asigur cazare si transport. Salariu incepand cu 1.800 lei net. Relatii la tel. intre orele 9-17 (0770.852.194 saxonconstruct@gmail.com 2040. Muncitori in constructii, dezvoltator

imobiliar, angajeaza muncitori in constructii, calificati, necalificati oferim calificare ) si echipe gata formate, pentru Anglia si Germania. Transport, cazare si 3 mese pe zi gratuite; 2.500 {; (0727.220.250 Consuela.cara@icloud.com 2041. Muncitori in constructii, firma constructii angajeaza cu carte de munca muncitori pentru interioare/ exterioare, finiaje, gresie, faianta, parchet in Bucuresti. Cerem si oferim seriozitate 2.400 L; (0784.712.833 topuzru.alina.alexandra@gmail.com 2042. Muncitori in constructii, firma de constructii angajeaza muncitori calificati/necalificati, pentru lucrari in tara si strainatate, salariu atractiv; (0729.865.247 office@hizo.ro 2043. Muncitori in constructii, personal calificat pentru finisaje interioare, zugravi, faiantari, rigipsari, se cere seriozitate si se ofera contract de munca. Ofer cazare pentru muncitorii din provincie. Salariu 2500 lei, (0762.141.900 smadu_i@yahoo.com 2044. Muncitori in constructii, SC Elite Surface Systems angajeaza in Bucuresti cu contract de munca pe perioada nedeterminata, muncitori in constructii pentru executia de pardoseli industriale. Telefon; (0724.000.108/ 021.667.08.87 izabela.manea@pardoseli-elite.ro 2045. Muncitori in constructii, zidari, dul-

gheri, rigipsar, zugravi si muncitori necalificati.Salariul pentru calificati 110-140 lei/zi. Salariul necalificati 80 lei/zi, 1 {; (0763.909.303/ 0726.496.783 2046. Muncitori in constructii, cazare

inclusa, firma serioasa, activitate din 1993, angajam muncitori calificati (rigipsar, faiantar, zugrav, dulgher) si necalificati in constructii, activitatea se desfasoara in Bucuresti Ilfov (0734.651.945/ 0725.528.321 contact@profielements.ro

santierele se afla in sudul Bucurestiului, 2.000 L; (0735.558.022 g.a.istrati@gmail.com

2065. Muncitori necalificati si calificati pt. constructii, oferim cazare; (0723.248.640 2066. Muncitori necalificati Societate angajeaza muncitori necalificati pentru sortare deseuri reciclabile. Salariu 1500 lei, bonuri de masa; (0743.335.228 2067. Muncitori necalificati urgent, pen-

tru brutarie. 1.800 L; (0772.261.614

2068. Muncitori necalificati - 2000/luna

Angajam muncitori necalificati - femei si barbati seriosi, pentru sortare deseuri in localitatea Sindrilita, Ilfov. La cerere putem oferi si cazare. Salariu NET 2000 / luna + 2 mese/zi 2.000 L; (0725.333.503 2069. Muncitori necalificati fara experien-

ta pentru fabrica de incaltaminte. Salariul oferit este de 1500 lei (1300 lei si 20 bonuri valorice). Fabrica este in zona mall VitanTimpuri Noi. 1.500 L; (+40730501000/ +40724728262 contact@sansavana.ro 2070. Muncitori necalificati in constructii

in zona Militari. Se ofera CM (0734.125.125

2071. Muncitori necalificati in constructii pentru firma de constructii, zidari si sudori.Salariu, avans si lichidare.Se asigura contract de munca.Pentru persoanele din provincie se asigura cazare.Tel.: (0725.942.460 laurentiu_sorin@yahoo.ro 2072. Muncitori necalificati in constructii

pentru firma din Bucuresti, salariu platit la doua saptamani, fara intarzieri la plata salariului, se asigura carte de munca si concediu de odihna, de lucru toata perioada anului, se lucreaza la montaj acoperisuri, 2.600 L; (0723.153.211 2073. Muncitori necalificati pentru agricultura, angajeaza societate. Salariu atractiv, tichete de masa, abonament transport; (021.492.04.38 2074. Muncitori necalificati pentru Pitesti,

Amboselii Ro SRL angajeazA Montatori Cablaje auto(muncitor necalificat barbati si femei). Descriere post: montator (asamblare) de cabluri. Detalii la telefon; (0755.787.794 becickova.marketa@gmail.com

2047. Muncitori in crama, barbati la firma

2075. Muncitori necalificati si calificati pentru lucrari int./ext., salariu avantajos, plus carte de munca/ contract; (0763.903.604

Zarea, program de 8 ore dimineata si conditii foarte avantajoase. Interviu luni-vineri orele 13-15 la sediul firmei bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, cu metrou statia Laminorului sau 112 (021.667.00.20 office@zarea.ro

2076. Muncitori necalificati, Angajam in cadrul unui cunoscute fabrici din Romania de bauturi alcoolice. Locatie: Bucurestii Noi. Program: 7-19; 19-7. Nu necesita experienta; 1.300 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


22

25 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 2077. Muncitori necalificati, angajam muncitori necalificati in comuna Pantelimon. Salariu atractiv; (0768.192.599 office@marelko.ro

2106. Necalificat, muncitor necalificat

2078. Muncitori necalificati, angajeaza firma producatoare usi de exterior. Nu este necesara calificare. Sediul firmei este in oras Pantelimon. Angajam si persoane din alte localitati, oferim cazare Tel.: (0726.203.998 office @aluset.ro

2107. Necalificat, curatare hote, firma specializata in curatare hote (mai multe detalii la tel) angajam full-time, 2000 - 2300 lei. Se cere seriozitate si dorinta de munca. Posibilitate de promovare sef de echipa in funct 2.300 L; (0722.306.634 alexandru.naftaila@gmail.ro

2079. Muncitori necalificati, asfaltatori, pavatori pentru firma constructii drumuri. Tel./fax: (021.450.62.80/ 021.450.43.30 2080. Muncitori necalificati, pentru

ajutor electrician, angajam; (0758.862.873

2081. Muncitori necalificati, pentru cosit

gazon. Salariu motivant, 2.500- 3.000 lei; (0722.296.707 2082. Muncitori necalificati, SC Anconi

Design angajeaza muncitori necalificati confectii metalice, Bucuresti, (0731.010.457

2083. Muncitori necalificati, calificati pen-

tru finisaje interioare/ exterioare (rigips, gresie, faianta, etc.) oferim cazare gratuita + 80 Lei /zi, pentru mai multe detalii, va rog sa ma contactati, (0725.368.099

2084. Muncitori necalificati, contract de munca, contract full-time, salariu brut 2.316 lei, salariu net 1.902 lei(1.587 lei + 315 lei bonuri de masa), nu oferim cazare, program de lucru lu-vi, 8-18, zona Auchan, Militari, 1.902 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 2085. Muncitori necalificati, soferi Bece,

mecanic, SC Ecogreen SRL cu sediul in Adunatii copaceni, Giurgiu, angajeaza muncitori necalificati, soferi profesionisti, mecanic auto, oferim cazare si o masa calda pe zi. Salariu atractiv +bonusuri; (0726.152.603 adunati07@icloud.com

2086. Muncitori necalificati. Societate comerciala angajeaza muncitori necalificati pentru curatenie parcare sector 3. Salariu 1.400 Lei. Telefon: (0758.038.910 2087. Muncitori pentru amenajari interioare B, cautam faiantari, zugravi si oameni policalificati in finisaje interioare in Bucuresti. Oferim forme legale de munca, salarii intre 2.000 si 3.000lei, posibilitate avansare. Contact George; (0741.231.841 georgedragan22@gmail.com 2088. Muncitori pentru santiere in

Bucuresti Firma de constructii angajeaza pe perioada nedeterm. m. necalificati pentru curatenie si OS, obiective in Bucuresti. Program de santier. Salariu pana la 2500 lei/ luna. Carte de munca + avantaje; (0744.522.170 cristian.chitimia@gmail.com 2089. Muncitori productie montatori mobilier pal angajam pentru montaj, productie, manipulare mobilier pal urgent pt. societate de vanzare si productie mobilier. Loc de munca: soseaua de centura nr. 20 Tunari, Ilfov (0723.139.027 2090. Muncitori santier de constructii, angajam urgent dulgheri, fierari, muncitori necalificati pentru lucrari de constructii in Bucuresti. Oferim carte de munca, salarii decente si punem la dispozitie si autoturism (daca este nevoie) (0762.404.205 maruntu.daniel@gmail.com 2091. Muncitori sectia spirtoase la firma

Zarea, program de 8 ore dimineata si conditii foarte avantajoase.Interviu luni-vineri orele 13-15 la sediul firmei :B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, cu metrou statia Laminorului sau 112. (021.667.00.20 office@zarea.ro 2092. Muncitori sectia spirtoase la firma

Zarea, program lucru 8 ore de luni-vineri, numai dimineata. Interviuri zilnic orele 1315 la sediul firmei din B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, transpot metrou statia Laminorului, 112. (021.667.00.20 office@zarea.ro

2093. Muncitori si electricieni. Firma Internationala mase plastice cu sediul in Copaceni Ilfov, angajeaza: muncitori, electricieni. Oferim: salariul motivant fix, tichete de masa (15Ron/zi), spor noapte, abonament medical privat, plata ore suplimentare conform legii, bonus anual de performanta, instruire si dezvoltare profesionala. Pentru mai multe detalii va rugam sa sunati intre 9:00-17:00 la 0213166921, 0740169885. (021.316.69.23/ 021.316.69.20

Muncitori si muncitoare necalificati S.C.Wirquin Romania S.A. din str. Preciziei nr. 3, Sector 6, Bucuresti angajeaza muncitori si muncitoare necalificate si muncitori calificati pt lucru pe utilaje pt. prelucrare rame metalice. Relatii si informatii intre orele 9.00-17.00 la tel; (0755.044.934 2094.

2095. Muncitori si/ sau echipe placari blocuri cu polistiren. Salariu atractiv. Plata la timp. Seriozitate maxima. Iarna se lucreaza la interioare. Lucrari pe termen lung si foarte lung (0799.855.433 mihaicatalin21@yahoo.com 2096. Muncitori tineri si seriosi Bucuresti,

faiantari, rigipsari, parchetari, pentru colaborare in Bucuresti - amenajari interioare. Contract munca si salariu motivant, (0741.231.841 diana@nextdoor.ro 2097. Muncitori tineri, finisaje interioare,

Bucuresti cautam faiantari, rigipsari (inclusiv necalificati), pentru colaborare in Bucuresti - amenajari interioare. Contract munca si salariu motivant si posibilitate de crestere in functie de performante (0741.231.841 2098. Muncitori, ambalori, sudori, latusi-

mecanici, stivuitoristi. Conditii foarte bune de munca, instruire gratuita, salaraiu motivant, asiguram transport. Posibilitate de crestere profesionala. (0757.496.289 roman.croitor@laserprocessing.ro

angajam pentru atelier mecanic in zona Cora Pantelimon. Relatii la tel; (0722.513.951/ 0727.842.195

2108. Necalificati barbati si femei punct

de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8, jud. Ilfov (fabrica Pavaj), punct reper Garden Plaza sau mag. Bellona. Statie autobus ICTSMUA. Oferim cazare, salariu 2.5003000 L, 3.000 L; (0724.545.953

2109. Necalificati Fabrica de lumanari angajeaza fete si baieti pentru lucru in atelier: ambalare, etichetare, confectionare etc. Candidatul ideal trebuie sa fie serios, stabil si rapid in lucru. Cautam din sector 6, 1.200 L; (0769.837.990 admin@aliweb.ro 2110. Necalificati pentru service auto

zona Pod Grand si necalificati pt. acoperisuri; (0763.030.109

2111. Necalificati depozit Angajam urgent personal pentru depozit, barbati si femei. Salariu brut: 1700 lei, bonuri 300 lei, bonus 250 lei, transport 100 lei. Program in schimburi. Zona: sector 6, Preciziei. Detalii la telefon, 1.700 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 2112. Necalificati depozit, angajam urgent necalificati depozit in zona sec 6 .Salariu 1700 lei brut/1200 lei net+bonuri+bonus de performanta +transport decontat. Program de L-V 8h/zi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon; 1.700 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 2113. Necalificati depozit, angajam

urgent necalificati pentru depozit. Salariu brut: 1700 Ron+Bonuri 300 ron+Bonus 250 Ron+Naveta 100 Ron. Program in schimburi. Punc de lucru: Sector 6/ langa Metrou Preciziei; 1.700 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 2114. Necalificati productie Angajam

urgent necalificati, barbati si femei pentru productie. Salariu brut: 1500 lei, bonuri de masa, bonus 200-400 lei, transport 100 lei. Perioada nedeterminata. Zona: sector 3, Republica, 1.500 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 2115. Necalificati productie Angajam

urgent personal productie fabrica de vopsea in sectorul 3. Salariu 1500 lei brut, 1100 lei net, bonuri, bonus, transport decontat. Program de l-v 8 ore/zi. Pentru detalii sunati la telefon, 1.500 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 2116. Necalificati si calificati pt. lucrari

electrice angajam, nu este necesara experienta, pentru lucrari electrice de curenti slabi, control acces, cctv, siteme de alarma, efractie, incendiu, retele voce date. Contract cu carte de munca. (0728.777.028 alexandru.racovita@recency.ro 2117. Necalificati tipografie, angajam urgent necalificati tipografie. Salariu 1700 lei net-20 zile lucrate/2200 lei net-30 zile lucrate. Program de lucru L-V 12h/zi. Perioada contract: nedeterminata. Pentru detalii sunati la telefon; 2.200 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 2118. Necalificati, barbati si femei la fabrica productie pavaje. Punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8,p reper: floraria Garden Plaza. Statia ICSITMUA autobus (449,780,783) .Oferim cazare gratis, sal. 2.500-3.000 L; (0724.545.953 2119. Necalificati, ofer cazare, masa +

salariu; (0724.778.928

2120. Nicol angajeaza muncitori necalifi-

cati pentru manipulare paleti, mecanic auto. Oferim salariul 2.000 lei; 2.000 L; (0760.896.390/ 0720.883.662

2121. Nicoresti restaurant, Restaurant Nicoresti angajeaza ajutori ospatari, ajutori bucatari, femeie la vase si femeie de serviciu, pt. orice informatie sunati la cele doua numere; (021.211.24.80/ 0724.290.550 dandinu_72@yahoo.com 2122. Oferim loc de munca si locuinta la

curte in Peris, Ilfov, unui barbat familist, cu deprinderi gospodaresti si experienta in instalatii sanitare, termice, electrice. Trimiteti CV la email. (0773.945.239/ 0722.209.482 eli13ro@gmail.com

Ofice-conta angajeaza 3 pers. contabilitate primara (NIR, stoc, inventar), program de noapte sau de zi, sector 2, salariul saptamana, (0720.200.002 2123.

2124. Olanda. Angajez in Olanda tineri 18

ani gay, ofer 2.000 euro lunar + cazare + masa gratuita (0786.447.781

2125. OMV - B-dul Nicolae Balcescu nr. 2,

angajeaza: casier si personal curatenie; (0722.333.046

2126. OMV angajeaza consultant vanzari Bucurestii Noi, shop si gastro, relatii la tel. (0721.254.054 mihai.stircu@yahoo.com 2127. OMV Gara de Nord angajeaza casi-

er gastro; (0736.898.770

2128. OMV Rahova angajeaza personal cu/fara experienta: casieri, ospatari, spalatori auto, detalii in Cal. Rahovei 266A/ Electromagnetica Trafic Greu/ Sebastian zilnic10,00-16,00; (0723.360.300 2129. Operatoare introducere date,

angajam pentru patiserie. Relatii la telefon: (0754.651.477

««««««««««««««««««

2099. Muncitori, Eurokurt angajeaza muncitori necalificati (B/F), motostivuitorist, sofer, inginer mecanic si subinginer, mester extruder pt. mase plastice si ajutor. Adresa: Popesti Leordeni str. Pavel Ceamur nr. 4. (0742.244.271/ 021.890.33.02

OPERATOARE CALCULATOR SI XEROX, CONDITII AVANTAJOASE. TRIMITETI CV PE MAIL; (0761.854.044 COPYSIPRINT@GMAIL.COM

2100. Muncitori, fabrica de talpi incalta-

««««««««««««««««««

2130.

minte, zona Rostar Alexandriei sosea, angajam femei, barbati pentru finisori talpi incaltaminte. Salariu, bonuri masa, transport decontat, program 7- 15.30. Cerem seriozitate; (0744.505.252 liliana_iftimie@yahoo.com

2131. Operatoare casa de amanet cu si fara experienta, pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, b. masa, comision. Cv la adresa: 1.400 L; contact@creditareamanet.ro

2101. Muncitori, mecanici de intretinere

2132. Operatoare casa de amanet, Post

societate de constructii angajeaza pentru statii de betoane tip Liebherr, situata in loc. Jilava; relatii de L-V, in intervalul orar 08.30 - 16.00, solicitam seriozitate, (0724.558.567 betoane.jilava@dimar.ro 2102. Muncitori. Productie mase plastice angajam urgent muncitori calificati si necalificati, reglori, electromecanici, tehnicieni, controlori calitate. functionam in incinta faur sector 3. (0784.235.304 2103. Muncitori. Tipografie din Bucuresti

vacant : operatoare casa de amanet. Cerinte: experienta obligatorie. Avantaje : Mediu placut de lucru, colectiv dinamic si unit, salariu avantajos. Locatie : Sectorul 2 - Statie de masina; (0769.088.454 Claudiupena2005@yahoo.com

Operator casa de amanet. Program flexibil, salariu atractiv, cu sau fara experienta; (0732.648.297 2133.

2134. Operator CNC gaurire / frezare

cu 20 ani de activitate in domeniu angajeaza muncitori calificati/ necalificati pentru legatorie manuala si masinisti (stantatori si operatori folio). Pentru cei fara experienta asiguram pregatirea la locul de munca; (0740.025.260

mobilier PAL / MDF. Se cer cunostiinte operare calculator, cunostiinte tehnice mobilier, seriozitate si dorinta de perfectionare in domeniu. Se ofera salariu motivant; (0721.238.957 office@mobiladebucatarie.eu www.mobiladebucatarie.eu

2104. Muncitorii constructii, caut meseri-

2135. OPERATOR CNC la masina cu cap

asi in constructii. Zidarii, fierari, dulgherii, necalificatii; 200 {; (072454124 petre_negrea2009@yahoo.com

2105. Necalificat ajutor instalator pentru

Adyra Construct (0764.409.917

laser pentru taiere materiale textile. Se solicita cunostiinte de calculator si seriozitate. Va oferim un loc de munca stabil, salariu motivant carte de munca. (0722.411.446/ 0722.232.852 office@asined.ro

2136. OPERATOR date contabilitate primara. Societate angajam operator date contabilitate primara, activitati de secretariat, cu competente IT, care sa aiba excelente abilitati de comunicare. CV-urile la adresa de e-mail. (0737.856.558 office@premiumexpert.ro 2137. OPERATOR masini prelucrat hartie

in role. Carte de munca. Program de lucru in 2 schimburi: 7-15 sau 14-22, luni-vineri, (021.232.29.41 office@kmp.ro 2138. Operator schimb valutar, si

amanet, cu domiciliul in Bucuresti, diploma bac, oferim pregatire. Salariu incepand cu 1400 lei / net + comision. (0764.402.441 2139. Operator amanet electronica cu

experienta sau fara, program in ture plus comision, salariu, trimite-ti cv+ foto; 2.000 L; orzainvest@gmail.com 2140. Operator amanet exchange, cu

experienta in domeniu program in ture. Asteptam CV + foto, salariu 2.000 L; amanetplatinum@gmail.com

2141. Operator amanet, TopAmanet angajam persoane, cu sau fara experienta, responsabile si serioase cu varsta minima de 25 ani. Reprezinta un avantaj experienta in domeniul vanzarilor. Cv+foto pe mail. 1.700 L; (0733.705.704 topamanet@yahoo.ro www.topamanet.ro 2142. Operator calculator Angajez secre-

tar, secretara, operator calculator notariat. Relatii la telefon; (0723.519.697

2143. Operator calculator cerinte limba engleza avansat, Photoshop, HTML, persoana creativa. Pentru programare interviuri tel., 2.000 L; (0766.715.701 2144. Operator calculator Firma Scomet

Administrare Imobile angajeaza operator calculator contabilitate partida simpla. Salariul o mie opt sute lei pe luna. Posibilitati crestere in functie de performanta, 1.800 L; (021.336.77.44/ 0372.979.797 2145. OPerator calculator Operare PC,

activitati de birou, gestiunea stocului de marfa, contabilitate primara. Salariu motivant si bonuri de masa, contract de munca perioada nedeterminata CV email: monicaciobanu@networkcafe.ro 2146. Operator calculator casier cunos-

tinte calculator, oferim program flexibil, salariu motivant, contract de munca, bonuri de masa, puncte de lucru: Pod Constanta si Calea Giulesti (0744.629.531

Operator calculator pentru vanzari online, vanzator accesorii mobila, stivuitorist cu experienta min. 2 ani, gestionar pentru pal cu experienta, operator PC, operator calculator pentru preluare comenzi, tamplari, muncitori necalificati; (0731.038.195 2147.

2148. Operator calculator, cautam o per-

soana tanara, dinamica, cu cunostinte de operare calculator si contabilitate primara, pentru facturare, NIR-uri, registru de casa, gestiune. 2.000 L; (0726.012.806 cristina.voicu@sweetela.ro 2149. Operator calculator, fata pt. introdus facturi, tinut legatura cu furnizorii, conditii foarte bune, carte de munca, zona sector 2, Sos. Colentina, salariu 2.000 L; (0734.072.088 rusu2222@gmail.com 2150. Operator calculator, firma de con-

tab. angajam un op.calculator/contabil. Poate fi si absolvent de liceu sau student. Sunt necesare cunostiinte de word/excel si dorinta de a invata Program partime sau fulltime CV pe email; expertcontabilro.ro@gmail.com 2151. Operator call center pentru restau-

rant din zona Pipera. Program flexibil, salariu avantajos si alte beneficii. Rugam seriozitate. (0733.200.011 andreiohaci@gmail.com 2152. Operator casa schimb

valutar/amanet - Bucuresti, operatiuni de schimb valutar, western union si amanet. Pachet salarial atractiv (salariu fix, comisionare fara target, decontare transport, al 13-lea salariu), pregatirea si formare initiala asigurata; 2.250 L; (0738.836.388 ru@creditamanet.ro 2153. Operator centru copiere si reincar-

cari cartuse Centru printare si reincarcari cartuse angajam personal pentru activitati de copiere, printare, refill, stampile, vanzari birotica si consumabile imprimante. (0723.390.550 Inovomag@gmail.com 2154. Operator curatenie pentru centru

medical Lotus Medica 2002. (0735.883.051 office@lotusmedica.ro

2155. Operator cutter ploter, ploter imprimanta, cu cunostinte Corel, Draw, AI, Autocad; (0723.294.972 2156. Operator date cadastrale minim 2 ani exp., cunostinte practice privind domeniul, abilitati peste medie privind operarea cu AutoCad, ArcView si MS Office, cunostintele necesare prelucrarii masuratorilor (0722.304.466 2157. Operator etichetare pentru masina

automata de etichetat sticle la sectia imbuteliere angajeaza firma Zarea. Interviuri zilnic luni-vineri orele 13-15 la sediu in B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, metrou Laminorului; (021.667.00.20 office@zarea.ro 2158. Operator facturare pentru societate de distributie produse alimentare si bauturi din sectorul 6. (0722.221.538/ 0732.733.846

2167. Operator miniincarcator, buldoexcavator, miniexcavator, obligatoriu experienta pentru firma de constructii cu sediul in comuna Domnesti (0723.567.941 2168. Operator pc asistent manager, contabil primar, consultant vanzari, la fabrica productie pavaej. Punct de lucru Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Cu si fara experienta, sal.+ comision, CV la adresa de email, 2.500 L; armopavsrl@yahoo.ro 2169. Operator PC pentru Logos

Accounting Services filiala a AXE (http://axeitalia.com/) angajeaza full time, 09.00-18.00. Salariu: 1700 lei net/luna, contract incheiat pe o perioada de proba 2 luni. CV la email. (031.438.09.79 a.grigore@logosas.com 2170. Operator preluare comenzi pizza

pentru pizzerie cu sediul in sect. 5,Program in ture, masa asigurata, contract munca,salariu 1500 lei. (0765.489.624 vlad@delarte.ro

2171. Operator preluare comenzi, indatoriri: preluare comenzi online, prin email si telefonic, ambalare colete, mentinerea relatiilor cu furnizorii. Cerinte: Microsoft Excel, permis de conducere. Salariu + comision. 1.500 L; (0726.792.144 nuntatex@yahoo.com 2172. Operator preluari comenzi telefon-

ice si online pentru firma de livrare mancare la domiciliu, aflata in zona Garii de Nord, (0723.227.220 2173. Operator preparare sandwichuri

pentru Benzinaria Mol Otopeni (0723.233.448/ 0760.273.774 bicamarian@yahoo.com 2174. Operator sala jocuri Sala King Game angajeaza baiat, de preferat sector 4 Berceni, pentru mai multe detalii sunati la tel. intre orele 9:00-19:00. (0768.840.225 adryana1987@yahoo.com 2175. Operator sala jocuri Las Vegas Games, Operator sala jocuri, Bucuresti, Las Vegas Games. Angajam fete/baieti cu/fara experienta pt. postul de supraveghetor sala. Detalii suplimentare. C.V. la adresa e- mail; 1.500 L; (0765.657.235 anna09995@gmail.com 2176. Operator si ajutor masina aplicat

cant pentru S.C. Komandor Romania, producator de mobilier la comanda. Relatii: (0728.853.061 2177. Operator si tehnician automate cafea si snack Salariu motivant, bonuri de masa, bonus-uri, contract de munca perioada nedeterminata. CV email: liviuciuperca@networkcafe.ro 2178. Operator tipar digital, cunos-

tinte Corel Draw, zona Oltenita sector 4, Bucuresti (0730.833.838

2179. Operator utilaj automat de spalat covoare Ideal Clean, cu sediul in orasul Voluntari (zona RAR) angajeaza personal calificat/ necalificat pentru sectia de spalare covoare. Totul este realizat cu utilaje profesionale. Salariu atractiv, 2.000 L; (0726.385.162/ 0726.385.162 office@spalatorii-textile.ro 2180. Operator(masinist) masina ambalat-Parmalat, angajez operator(masinist) masina ambalat la fabrica de Santal din Com. Tunari, Sos. de Centura, nr.12, Ilfov. Atributii: verifica si modifica constant parametrii de proces ai utilajului de productie, 400 {; (0722.431.614 adina.popescu@parmalat.ro 2181. Operator, operatoare call center

call center, program l-v, 9.00-18.00, salariu net 1500+bonusuri, zona Unirea, cunoasterea produselor naturiste constituie avantaj. CV la adresa: (0723.531.268 claudiu.elixir@yahoo.com 2182. Operator. Amanet exchange angajeaza operator cu experienta in domeniu, zona Bucurestii Noi, salariu motivant, CV+foto, 2.000 L; (0722.213.243 orzainvest@gmail.com 2183. Operatori call center MPS Solu-

tions este in cautarea de noi operatori call center, vorbitori de limba italiana.Sediul este langa statie de metrou Grozavesti.Suna pentru a stabili un interviu. 2.200 L; (0728.117.215/ 0728.117.216 andrei.mandache@mpssolutions.net 2184. Operatori call center operatori tele-

fon Oferim: pachet salarial atractiv, program 8h/zi, mediu tanar, loc stabil, contract de munca.Sediul se afla in Prosper Plaza,S5. Detalii la tel. (0785.548.668 cosmin.andrei.bo@gmail.co, 2185. Operatori call center, pentru compania leader in domeniul telemarketing, limba italiana, cu sau fara experienta.Suna pentru a stabili un interviu. 2.200 L; (0728.117.215/ 0728.117.216 andrei.mandache@mpssolutions.net 2186. Operatori call-center full-time pen-

tru o companie ce se ocupa de comercializarea ochelarilor de soare/vedere.Locatie: Cotroceni Business Center, metrou Politehnica. Program: 8h/zi de luni pana vineri; 1.400 L; (0728.063.417 recrutare@passion4work.ro 2187. Operatori catering angajam opera-

tori catering pentru restaurant. (0742.230.602

2188. Operatori CNC pentru firma de

productie. Contract de munca, masa asigurata, transport, salariu incepand de la 1700 lei net, ore suplimentare platite. Lucrul in schimburi. Tel. (0741.090.021 2189. Operatori curatenie, angajam

tionar anvelope, baiat tanar dinamic, cunostinte bune PC, Word, Excel, bacalaureat. Salariu brut 2.550 - 2.850 lei, 2.850 L; (0722.732.794 vadrexim@yahoo.com

operator de curatenie pentru partea de exterior a cladirii. Locatie: in zona Baneaza (Parcarea magazinul Ikea). Program: in 2 schimburi. Salariu fix + tichete de masa + decont transport; (0728.063.417 recrutare@passion4work.ro

2160. Operator internet cafe cautam colegi tineri, sociabili, pasionati de calculatoare pentru postul de operator la Alien Cyber Cafe (sector 4, aproape de Unirii). Pentru mai multe detalii, sunati la tel., Ciprian (0720.450.311

2190. Operatori curatenie, angajam operator de curatenie. Locatie: in zona Bucurestii Noi. Program: 22:00-06:00 de luni pana vineri. Salariu fix+ tichete de masa+ spor de noapte; (0728.063.417 recrutare@passion4work.ro

2161. Operator introducere date nir-uri

2191. Operatori curatenie, angajam

2159. Operator facturare vanzator / ges-

Autotehnic Service angajeaza operator introducere date (nir-uri) in sistemul contabil. Locatie intersectia Aparatorii Patriei; (0721.667.950 office@autotehnic.net 2162. Operator linie productie cu/fara

experienta pentru Austria Card SRL, companie ce activeaza in domeniul productiei si personalizarii cardurilor bancare. Se ofera pachet salarial atractiv, bonuri de masa, transport decontat. (0725.206.363 adriana.negoiu@austriacard.ro 2163. Operator linie productie pentru o fabrica din industria farmaceutica, cu sediul in Chitila. Transport asigurat din Bucuresti. Program de lucru: 2 schimburi/ 12 ore. Pentru mai multe informatii, sunati la: (0732.674.100/ 0800.800.408 ioana.pirvu@adecco.com 2164. Operator linie, ambalator in Volun-

tari program l-v 7:30-16:00. Salariu 16001800 lei net (in mana) + tichete de masa. Se ofera produse de curatenie gratuit. (0725.139.325/ 0732.674.100 adina.badea@adecco.com

2165. Operator livrare manipulare marfa,

incarcare/ descarcare/ livrare marfa. Manipulare, infoliere, asezare produse in spatii special amenajate. Carnet de conducere obligatoriu. Se ofera salariu atractiv, decontare transport (0756.140.001/ 0756.140.001 office@urbio-romania.ro

2166. Operator logistica, manipulant marfa depozit Stefanestii de Jos, 18-35 ani. Transport asigurat gratuit de la/catre Unirii sau metrou Pipera. Program: schimb 1, 6:30-14:30, schimb 2, 14:00-22:00. Contact: (0733.927.543 diana.matei@erka.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

operatori de curatenie pentru partea de exterior a cladirii. Locatie: in zona Militari(Militari Shopping). Program: in 2 schimburi. Salariu fix + tichete de masa; (0728.063.417 recrutare@passion4work.ro 2192. Operatori date Societate special-

2197. Operatori masini de tricotat Shima,

firma de tricotaje angajeaza muncitori calificati, femei si barbati, care sa lucreze ca operatori masini de tricotat Shima. Salariul brut este de 1800lei + tichete de masa si ore suplimentare platite 1.800 L; (0734.301.444/ 021.310.01.88 bianca.nicolae@trerofashion.ro

2198. Operatori masini de tricotat si con-

fectionat Angajam muncitori calificati/ necalificati pentru posturi de operatori masini de tricotat, confectioneri, ambalatori, sortatori, 1.600 L; (0754.089.616/ 0740.055.005 claudiaandreea05@gmail.com

2199. Operatori masini fasonat otel cu comanda numerica urgent in Bucuresti (in incinta SC Faur) (0736.796.200 2200. Operatori masini injectie studii medii sau scoala profesionala absolvite, seriozitate si responsabilitate, experienta in productie, disponibilitate de a lucra in 3 schimburi; (0729.067.080 bruo@romtatay.ro 2201. Operatori Peco pentru zonele Chi-

tila, Pod Constanta, Militari autostrada, Oltenitei, Pantelimon si Pantelimon centura. Program 180 ore/luna, posibilitate de a obtine functii conform cunostintelor si muncii depuse 1.600 L; (0734.920.701 camiirod@yahoo.com

2202. Operatori platforma cu atestat GPL Benzinaria Mol Timpuri Noi angajeaza operatori platforma cu atestat GPL. Persoane sociabile, cu atitudine pozitiva, implicate in munca. Se asigura salariu fix, bonuri de masa, contract de munca, tips zilnic; (0724.528.622 timpurinoi@molretail.ro

2232. Ospatar, ospatarita cu experienta pizzerie angajeaza pentru sector 1. Conditii de munca moderne. Echipa tanara. Transport, masa asigurata, salariu, tips, bonusuri lunare; (0733.200.012 2233. Ospatar, ospatarita cu experienta, cu experienta, salariu motivant cu crestere anuala bonusuri, contract de munca, zona Petre Ispirescu (0766.301.835 2234. Ospatar, ospatarita si barman, bar-

manita, mai multe detalii la telefon. Salariu in functie de experienta; (0736.952.535 razvanadamescu@yahoo.com

2235. Ospatar, ospatarita, pentru restaurant/ bar in hotel de 4 stele din Otopeni. Cu posibilitatea de cazare si 2 mese pe zi (0758.911.984 fom@bwplusbristonhotel.com

intre orele 10.00-18.00 la tel: (0763.550.397

2265. Ospatari, restaurant Dream Regie

angajazeaza ospatari cu experienta. Pentru detalii sunati; (0749.911.202 s_sasu@yahoo.com

2266. Ospatari, restaurant italian Bd. Sis-

esti 269, sector 1, angajeaza ospatari. Pentru detalii; (0724.053.013

2267. Ospatari, Restaurant sector 2, zona Foisorul de Foc, angajeaza ospatari, ospatarite. Se ofera: salariul avantajos, masa, tips, transport asigurat. Se cere seriozitate; (0766.871.277/ 0721.076.016 tyby2711@yahoo.com 2268. Ospatari, ajutori de bucatari. Restaurant in Militari angajeaza ospatari, bucatari, ajutori bucatari. Locatia este situata in Bulevardul Uverturii nr.132.Pentru detalii puteti suna la tel. (0723.502.237 geo.mustatea@weissbeer.ro weissbeer.ro 2269. Ospatari, barmani, vanzatoare prod patiserie, brutar. Restaurant cu locatii si terase in centrul Capitalei, zona 0 si 1, cautam sa ne marim echipa cu ospatari, barmani si vanzatoare. Oferim salarii motivante, masa de pranz, traininguri, (0740.111.453/ 0721.268.438

2205. Operatori productie Abatorul Peris,

2238. Ospatar, personal vase, sofer livra-

2239. Ospatar, pizzar cu experienta salariu atractiv, contract de munca. Zona Sebastian sector 5 (0762.067.172 raduma_90@yahoo.com

2272. Ospatari, ospatarite full time si part

2206. Operatori utilaje si muncitori necal-

2240. Ospatar. Angajez ospatar pentru

2273. Ospatari, ospatarite pentru restau-

15 operatori productie, responsabili si dornici sa intre in echipa noastra. Oferim salariu fix lunar net de 1200 de Lei, tichete de masa, transport sau cazare. Detalii tel. (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro ificati (femei si barbati) pentru societate cu sediul in orasul Pantelimon; (0759.019.910

2207. Operatori, extruder calificat /necali-

ficat mase plastice si operatoare calificata/necalificata pentru sudura pungi in 3 schimburi, zona Stadion Arena; (0768.085.099

2208. Orient Ceramic te asteapta sa te alaturi echipei de profesionisti din cadrul companiei: angajam 4 consilieri vanzari pentru showroom-uri din Ava-Sos. Mihai Bravu si Valea Cascadelor, full time, venit minim garantat pentru full time, fara limita superioare. Baza fixa, comision, bonus de performanta lunar. Se asigura instruire in domeniul placilor ceramice; (0723.613.399 2209. Ospatar intr-un restaurant din cen-

trul istoric cu produse traditionale din Austria. Persoana agreabila, responsabila, pozitiva, disponibila pentru lucru in ture. Salariu incepe de la 1.500 lei plus bonificatii, (0771.337.788 anca_smada@yahoo.com 2210. Ospatar pentru cafenea/terasa, in

conditii avantajoase si cu posibilitate de pregatire pentru bar. Terasa foarte placuta si linistita. Program 9:30-18:30. 1.500 L; (0731.065.207/ 0731.065.207 stefan@contego-coffee.com 2211. Ospatar preluare si servire comenzi mancare si bauturi. Pregatire preparate usoare. Cerinte: experienta, limba englezanivel mediu, seriozitate. Hotel boutique 4 stele din centrul Bucurestiului, (0758.094.095 mihaela.zuld@hotelmoxa.com 2212. Ospatar Restaurant cu specific

mediteranean angajeaza ospatar cu sau fara experienta. Conditii de munca avantajoase. (0730.007.660 office@sardin.ro

tor cu masina proprie, restaurant de burgeri in zona Decebal, relatii la telefon: (0724.321.689

situat in zona centrala angajeaza ospatar. Suntem ineresati de persoane cu experienta si dornice sa lucreze in echipa! (0724.226.479 restaurant@elpato.ro

2216. Ospatar cu experienta, varsta peste 40 de ani, restaurant zona Dorobanti-Floreasca angajeaza ospatar cu experienta, dintre cei cu scoala veche de ospatari. Varsta peste 40 de ani. Se cere si se ofera maxima seriozitate. Va rog, sunati dupa ora 11; (0722.259.360

2274. Ospatari, ospatarite pentru restau-

rantul La Mama Atheneu, cu sau fara experienta. Venituri intre 3.000-4.000 lei. Te asteptam in echipa noastra. Suna acum si programeaza un interviu. (0761.194.005 ciobanu.lucica@lamama.ro

2242. Ospatar/ajutor de ospatar, Wasabi din Afi Palace Cotroceni angajeaza ospatar/ ajutor de ospatar cu sau fara experienta. Programul: o zi cu o zi, de de la 9-22. Salariu:1800+200lei bonuri de masa+tips+bonusuri; 2.000 L; (0733.673.306 adriana.wasabi@gmail.com

2275. Ospatari, ospatarite Stadio restaurantul smart-casual asezat in Piata Universitatii angajeaza ospatari, ospatarite. Venituri motivante program 2 zile cu 2 zile, transport si masa. Detalii la numarul de telefon, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2276. Ospatari, ospatarite, ajutor bucatar,

2243. Ospatar/ospatarita, restaurant zona Nordului angajam ospatar/ospatarita; (0722.161.718

2277. Ospatari, ospatarite, restaurantul

2244. Ospatari angajam pentru un cunoscut hotel de 4 stele din Bucuresti. Locatie: zona Aviatiei. Program: 2 schimburi. Necesita cunostinte de limba engleza nivel conversational. 1.600 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

2279. Ospatari, picoli, bucatari pentru locatie centru vechi. Pachet salarial atractiv, rog seriozitate, (0768.901.960 dediucris@yahoo.com

botezuri, petreceri private etc.; (0766.677.437

2247. Ospatari pentru restaurantul Zat-

2249. Ospatari Restaurant italian, bd.

Sisesti nr. 269, sector 1, angajeaza ospatari. Pentru detalii; (0724.053.013 2250. Ospatari Restaurant situat in zona

Unirii angajeaza ospatari/ ospatarite cu minim de experienta, ajutor bucatar, salariu+tips, conditii avantajoase, program de 12 ore, program interviu L-D 15:0021:00; (0722.145.882/ 0720.619.050 2251. Ospatari / ospatarite cu limba straina si experienta probanta, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 031.436.44.77

2253. Ospatari ospatarita, ajutor de bucatar, doar cu experienta, salariu motivant, pentru restaurant in Magurele, Ilfov seara asiguram transportul; 1.500 L; (0723.580.658

18 Lounge din Piata Presei Libere la etajul 18, cauta persoana prezentabila, responsabila cu experienta in ospatarie. Pachet salarial peste medie. (0736.041.405 rsvp@18lounge.ro www.18lounge.ro 2220. Ospatar, pentru restaurant lux

Dorobanti, Victoriei, pt a la carte si evenimente si personal vase. Program 16-24 de luni pana vineri. interviu bd Iancu de Hunedoara 48, et 15. (0722.587.589/ 0733.305.989 2221. Ospatar, picol, casier cu experienta

pentru Pub centrul istoric; (0720.154.145 2222. Ospatar, restaurant campus stu-

dentesc, 3 min. metrou Grozavesti, program flexibil; (0742.181.263/ 0755.013.339

centrala, zona Piata Romana, angajam ospatar cu experienta. Salariul 1500 lei + tips; (0726.555.688 andreea@restaurantgargantua.ro

angajeaza ospatar pentru locatia situata in Piata Victoriei; (0722.300.725 liliana.chiracu@hotellevor.com

2194. Operatori linie imbuteliere personal

2225. Ospatar, restaurant-berarie Bere-

stroika angajeaza ospatar cu experienta, (0721.100.000 office@berestroika.com

2226. Ospatar, ajutor de bucatar, limba engleza si cunostintele in domeniile gastronomic si enologic sunt avantaj. www.enotek.ro (0749.033.999 bianca.bucur@enotek.ro 2227. Ospatar, ajutor ospatar hai sa lucram impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numarul de telefon sau scrie-ne la adresa de email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2228. Ospatar, ajutor ospatar la cafenelele din Bucuresti. Salariu atractiv, tichete de masa. Calificarea se poate face si la locul de munca. Sunati la nr. din anunt de l-v intre orele 9.00-17.00, (0741.277.755 info@ruby.ro

2278. Ospatari, ospatarite, zona Foisorul

2246. Ospatari pentru evenimente: nunti,

2218. Ospatar, barman si pizzer la Rac-

2219. Ospatar, ospatarita. Restaurantul

La Mama din Centrul Vechi angajeaza ospatari/ospatarite cu sau fara experienta. Venituri intre 2.500-3.500 lei. Te asteptam in echipa noastra. Suna acum si programeaza un interviu (0731.036.878 necula.georgiana@lamama.ro de Foc, la "Terasa Rustica Foisor", salariu + tips, 1.200 L; (0720.452.045/ 0784.690.793

2252. Ospatari angajez (cu sau fara experienta). Colectiv tanar, carte de munca, transport decontat, conditii bune de lucru; (0768.041.033

ing Pub. Program si salariu atractive. Sunati intre orele 9-17. (0746.243.829

femeie de serviciu cu salarii motivante, 1.500 L; (021.313.47.65

2245. Ospatari fete sau baieti pentru restaurant central in conditii avantajoase. (0732.803.690

2217. Ospatar sau ospatarita si bucatar

pt. restaurant si berarie germana zona Pipera - Baneasa. Conditii avantajoase (0723.321.293 n.marin@tecadra.ro

time angajam urgent, salariu atractiv; (0774.636.294

man, bucatar/aj buc, ne marim echipa, berarie in centrul vechi. Cautam ospatar/aj ospatar/barman/aj barman/bucatar/aj bucatarie. Daca ai o atitudine pozitiva si esti dornic de afirmare, vino in echipa noastra; (0735.861.683 vera@curteaberarilor.com

2248. Ospatari pentru un important restaurant din zona Aviatiei. Locatie sector 1. Program: 2 zile lucrate cu 2 libere. Beneficii masa asigurata,uniforma asigurata 1.100 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

2215. Ospatar cu experienta! Restaurant

rant Suzana Ribs Bucuresti isi mareste echipa, se cere experienta minim 1 an in domeniu. Se ofera: salariu atractiv, lucru in ture si alte beneficii. Localul este situat in zona Rondul Cosbuc; (0785.444.442 office@suzanaribs.ro www.suzanaribs.ro

2241. Ospatar/aj ospatar, barman/aj bar-

2214. Ospatar si femeie la vase pentru

Bistro situat in vitan str. Foisorului colt cu Zizin.Program 2 zile cu 2 de l-v de la ora 10:00-00:00, s-d de la ora 11:0000:00.Detalii la tel. (0742.246.246 elena_raduta007@yahoo.com

2271. Ospatari, femeie la vase Restau-

rant international din sector 2, cu experienta. Salariu atractiv, masa, tips, transport asigurat,rugam seriozitate. (0734.872.858/ 0721.076.016 tyby2711@yahoo.com

tara. Conditii de munca avantajoase. Detalii la: (0769.077.788 bistro@zattara.com

angajeaza ospatari, salariul este de 1500 Lei pentru detalii sunati la tel., 1.500 L; (0736.445.737 office@lacocosatu.ro

2270. Ospatari, bucatar, pizzar urgent pentru restaurant, pizzerie, sector 3, fete si baieti, calificati. Preferabil domiciliul in zona. Se asigura CM, salarizare conform experientei. Rugam seriozitate. (0744.387.982 carmen_grigoroiu2015@yahoo.com

Complex Turistic 4 stele Brasov. Salariu fix plus plata suplimentara la evenimente, transport, o masa/zi. CV la adresa de mail, 1.500 L; (0758.111.016 office@stejariibrasov.ro

2213. Ospatar restaurant LA Cocosatu,

zare cu autoturism propriu, program de lucru part-time 2/4 ore; (0763.817.508

- necalificati firma de tricotaje angajeaza muncitori necalificati care sa lucreze ca operatori masini de tricotat Cotton/ confectioneri tricotaje- salariul brut 1450 Lei, tichete de masa si plata orelor suplimentare 1.450 L; (0734.301.444/ 021.310.01.88 bianca.nicolae@trerofashion.ro

Klandestin doreste sa-si mareasca echipa cautand oameni profesionisti cu exerienta in domeniu. Conditii bune de munca, salariu atractiv, beneficii suplimentare, posibilitate de promovare; (0723.522.933 beatrice_mansour@yahoo.com

2264. Ospatari, program full-time. Relatii

2237. Ospatar, ospatarita, femeie serviciu, Restaurant Daryus situat in bulevardul Dacia, nr. 62, sector 2, Bucuresti angajam ospatar, ospatarita si spalator vase si curatenie, 1.400 L; (0768.448.866

2193. Operatori dezinsectie - derati-

2196. Operatori masini de tricotat Cotton

2231. Ospatar, ospatarita Restro-Bar

tru restaurant zona de Nord, (0766.463.960 Elizaandracraciun@gmail.com

2204. Operatori productie - obiecte sanitare - Militari, salariul net 1.500 lei ; bonuri de masa 273 lei + transport 100 lei + prima de Craciun, paste 500 lei; angajari la; 1.873 L; (0729.569.050

2224. OSPATAR, Restaurant Dorada

gravat pentru firma de productie. Contract de munca, pranz, transport, salariu incepand de la 1500 lei net, ore suplimentare platite. Lucrul in schimburi. Tel. (0741.090.021

rant din Bucuresti, cladirea Sky Tower, et. 36, aflat in Bd. Barbu Vacarescu. Venituri peste 6.000 lei/ luna, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

2263. Ospatari, picol, ajutor bucatar pen-

2236. Ospatar, ospatarita, Persoana serioasa, dinamica, aspect placut, sociabila. Salariu atractiv, masa, tips, transport asigurat, (0767.281.108 alex@madamepogany.ro

izata in administrarea imobilelor angajeaza personal pentru postul de operator date. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV-ul la adresa de email: dan_calina2000@yahoo.com;

2195. Operatori masina inscriptionat,

2230. Ospatar, ospatarita pentru restau-

2262. Ospatari, ospatarita, program flexibil, salariu motivant, pentru restaurant in Magurele, Ilfov seara asiguram transportul, 1.500 L; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro

2203. Operatori procesare date pentru firma de curierat. Punctul de lucru este in Otopeni Ilfov. Program de lucru 9:30-18:30 o ora pauza. Relatii la telefon. (0725.860.912 vam_unic@yahoo.com

2223. Ospatar, restaurant de top, locatie

calificat pentru sectia productie angajeaza firma Zarea. Interviuri de angajare zilnic luni - vineri orele 13-15 la sediul din bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1 (021.667.00.20 office@zarea.ro

2229. Ospatar, ospatarita Hai sa lucram impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numarul de telefon sau scrie-ne la adresa de email resurse.umane@stadio.ro, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

2254. Ospatari pentru pub, salariu, tips,

situat in complex Regie. Program 2 cu 2, contract de munca, salariu+ tips.Cerinte: experienta minim 1 an, beneficii: pachet salarial, lucru in echipa tanara, tips. 80 L; (0769.164.064 filip.sergiu.dan@gmail.com 2255. Ospatari si barmani Restaurant italian situat in zona Piata Romana cauta ospatari(te) si barman, minim un an vechime. (0735.990.000 2256. Ospatari si cameriste, pt.

hotel in Bucuresti. Engleza mediu; (0762.884.632 2257. Ospatari si ospatarite evenimente

Bucuresti Plata este de minimum 150 Lei/eveniment. Plata se face la sfarsit. Interviul are loc in zona metrou Brancoveanu.www.ospatari.com. George (0763.562.772/ 0726.353.022 geo.wteam@yahoo.com

OSPATARI SI PICOLI, MESTERUL CASEI, OSPATARI SI PICOLI PENTRU WEEKEND ANGAJEAZA RESTAURANTUL DINES DIN PARCUL CAROL. SALARIU ATRACTIV SI PROGRAM FLEXIBIL; (0723.634.741 2258.

2280. Ospatari, picoli, bucatari, ajutor bucatar, restaurantul Flying Pig amplasat langa Mall Promenada vrea sa-si mareasca echipa. Detalii la tel., (0743.046.666 2281. Ospatari/ ospatarite angajam ospatari sau ospatarite; (0742.230.602 2282. Ospatarita cu experienta zona

Dorobanti, salariu 1.200 lei + tips minim 200 lei pe zi, contract 8 ore; (0724.546.677 2283. Ospatarita pentru restaurant cu bucatarie internationala, central, oferim salariu avantajos, transport si un mediu de lucru placut. Pentru detalii va rugam sa sunati la tel sau email. 1.200 L; (0752.206.746/ 0752.206.746 office@jazzbook.ro 2284. Ospatarita pt restaurant in Sun Plaza Berceni, program 2 zile cu 2 libere, de la 9.00 la 23.00. Se asigura o masa pe zi. Salariu, tips cca 2800 lei; (0741.252.126/ 0728.968.315 2285. Ospatarita restaurant zona Arcul de Triumf angajeaza ospatarita cu experienta. Program 2 zile cu 2 zile, salariu motivant, concediu platit. Cerem si oferim seriozitate; (0760.288.882 Office@jadoorestaurant.ro 2286. OSPATARITA Restaurantul Casa Mino angajeaza ospatarita cu contract de munca si ofera un salariu motivant plus bonusuri la fiecare eveniment; (0766.100.813 office@casamino.ro

2287. Ospatarita Bd Decebal, Cafenea situata pe bd decebal angajeaza ospatarita cu experienta si aspect fizic placut, salariu de inceput 1500 ron + tips, carte de munca 8 ore, program 2/2 , bonus al 13 salariu; 1.500 L; (0737.520.740 Xolounge@yahoo.com 2288. Ospatarita in aeroportul Otopeni,

angajam intr-un restaurant dedicat angajatilor din aeroport.Salariu si tips atractiv, colectiv placut, angajam si ajutor de bucatar (0734.727.777 contact@arome.work

2289. Ospatarita, Angajam ospatarita pt restaurant The Globe, langa Billa Titan, Str. Postavarul nr.56, 2 zile cu 2 libere. sal. 2600 lei fix. Relatii la tel. (0721.741.418/ 0721.329.164 contact@theglobepub.ro 2290. Ospatarita, Pub situat in sect. 2 cautam o colega pentru postul de ospatar. Trebuie sa ai minim 6 luni experienta, sa fii o fire sociabila, vesela. Programul este de 2 zile cu 2, 12-24; 1.000 L; (0799.992.288 saghin@gmail.com 2291. Ospatarita. Night Club situat in centru vechi angajeaza ospatarita, dansatoare, cliente false si personal (fete) pentru distributie flyere. Cer si ofer seriozitate. CM, 1.000 L; (0765.651.339 robert_lores@yahoo.com

2259. Ospatari, ajutor bucatar (salate, linie calda), pentru restaurant Regie. Conditii avantajoase, decont transport, bonuri masa; (0724.992.762

2292. Ospatarite cu sau fara experienta, zona Grozavesti, Politehnica, venituri salariale pana la 3000 lei, (0727.825.231

2260. Ospatari, ajutori ospatar, barman,

2293. Ospatarite si ospatari, pizzari, aju-

bucatari, ajutori bucatar si femeie la vase pentru restaurant zona Tineretului. Salarii motivante. (0745.351.635

tor bucatar, femeie de serviciu, angajeaza restaurant italian, cu salarii motivante; (021.313.47.65

2261. Ospatari, angajam in cadrul unui renumit hotel de 5 stele din Bucuresti.Locatie: Universitate, Km 0. Program: 5 zile / 2 libere. Necesita limba engleza nivel conversational. Masa este asigurata; 1.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

2294. Ospatarite, hostesse, cliente false ospatarite hostesse dansatoare, Club din Bucuresti angajeaza si ofera cazare gratuita pentru: ospatarite, hostesse, cliente false, dansatoare si animatoare. Castiguri intre 100 si 400 Ron pe seara (0721.800.012

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

25 septembrie 2017

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 2295. Ospatarite, ospatari pentru pub zona Unirii, cu experienta de min. 6 luni pe un post similar, salariu motivant, tips, echipa tanara in plina ascensiune. 1.400 L; (0761.805.040/ 0799.730.730 Office@thetemplepub.ro 2296. Ospatarite, ospatari pentru restau-

2331. Persoana pentru facturare. Service

auto angajam persoana pentru facturare, persoana care este interesata trebuie sa faca urmatoarele : nir, facturare, totul pe calculator în programul saga, Sector 3 langa Auchan Titan. 1.400 L; (0723.619.915 comenzimastermotors@gmail.com

rant zona Brancoveanu, sector 4. Program 2/2 zile, salariu 1500 lei in mana, contract munca, tips individual, bonusuri. Se cer, experienta, dinamism, seriozitate, 1.500 L; (0760.650.710/ 0726.782.482

persoana serioasa pentru curatenia imobilului si calcat rufe. Zona Baneasa; 800 L; (0740.675.267 irina.jercan@jgv.ro

2297. Ospatarite. Club de biliard, bowl-

2333. Persoana serioasa interna pentru

ing, snooker, tenis de masa, terasa, restaurant angajeaza ospatarite/picolite. Contract de munca. Bonus de performanta.Va rugam trimiteti CV pe email, (021.316.09.62/ 0372.742.863 hr@idm.ro 2298. Osptarita pentru restaurant cu

specific muzical, oferim salariu avantajos, un mediu de lucru placut si asiguram transpost. Cerem si oferim seriozitate. Te asteptam cu drag in echipa noastra. 1.400 L; (0752.206.746 office@jazzbook.ro 2299. Packing & Delivery ambalare si expediere produse. Cautam urgent coleg pentru impachetare si expediere produse din depozitul nostru. Se ofera salariu atractiv, carte de munca si bonusuri de performanta. Detalii la telefon. Urgent, 1.500 L; (0770.199.766/ 0760.613.966 chicdivaro@gmail.com 2300. Paine si Vin angajeaza ajutor bucatar sectia rece platouri, deserturi/ brutar sau aj brutar, program: 2 cu 2 sau 5 cu 2, bonuri, decont taxi, carte munca, pachet salarial complet, detalii, (0726.748.978 hristu.valentin@gmail.com 2301. Parchetar Societate comerciala angajeaza parchetar cu experienta pentru montaj si raschetat parchet si trepte din lemn masiv si montaj parchet stratificat. Salariu atractiv, (0731.707.550 adriangrosu83@gmail.com 2302. Patiser angajam urgent. Detalii si relatii la telefon, 2.500 L; (0757.663.470 2303. Patiser, cofetar, menajera Cofetaria

Biscotto SRL (zona Beller - Dorobanti) angajeaza patiser, cofetar si menajera. Detalii la telefon; (021.231.40.99

2304. Patiser/ cofetar Firma de catering

cautam persoane pasionata de deserturi si patiserie traditionala. Experienta nu este necesara. Program de lucru- luni - vineri7:00 - 17:00. Sector 3. (0724.285.766 2305. Patiser/ patisera angajam urgent, salariu avantajos. Relatii la telefon 2.700 L; (0746.731.022 2306. Patisera in zona Spital Colentina;

(0744.347.782

2307. Patisera cu experienta pentru

Cofetaria Eda, sector 3, strada Nerva Traian nr. 11. Detalii la interviu, 2.200 L; (0726.577.971 sorina.office@yahoo.com 2308. Patiserie pizzerie, angajam patiser,

pizzar cu sau fara experienta pentru patiserie-pizzerie aflata in sector 2. Rog seriozitate 1 {; (0723.360.076 alex.gusita@gmail.com 2309. Patiserie, zona Kogalniceanu,

angajeaza vanzatoare, program o zi da una nu, fara limita de varsta, conditii bune de munca. salariu 1.200 L; (072447596 2310. Paza noapte si receptie motel Casa

de Piatra, Branesti, Ilfov, fara studii,cu cazare gratuita la locatie, 2000 net, cm, cazare in motel cu baie proprie. Maxi 503, 10 min. sms sau tel dupa h 13:00. Angajare cu c.i. 2.000 L; (0767.079.463

2332. Persoana pentru menaj, cautam

ingrijire permanenta, doamna varstnica la domiciliu, conditii deosebite; (0723.225.536

PERSOANA SERIOASA, ASPECT INGRIJIT, ANGAJAM PENTRU CURATENIE CASA ZONA AVIATIEIBANEASA, LUNI-VINERI: 4 ORE/ZI, PREFERABIL DIMINEATA. RUGAM SERIOZITATE. RELATII L-V: 9-15; 021/211.16.84-1 (021.211.16.84

2334.

2335. Persoana serioasa, respons-

abila, corecta pe post de gestionar; (0371.477.855

2336. Persoana vase restaurant zona 13

Septembrie angajeaza persoana vase si curatenie; (0735.005.002 bogdan.sturzea@papaway.ro 2337. Persoana, societate comerciala

angajeaza persoana pentru curatenie; (021.314.54.40

2338. Persoane Atelier de croitorie anga-

2314. Paznic, Sevacon Impex cauta firma

de paza sau angajeaza paznic de noapte la sediul social din str. Intrarea Straulesti, nr. 2D, sector 1. Program zilnic de 12 ore; (0722.896.717 www.sevacon.ro

2315. Paznic, santier constructii, Chiajna,

1715 lei, Paznic, santier constructii, Chiajna, contract full-time, salariu net 1715 lei (1400 lei cash, 315 lei bonuri de masa), 100 lei bonus de sarbatori. Se cere atestat de paza, 1.715 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 2316. Paznici balta peste, 18 km Bucuresti, asigur transport dubita Colentina; (0762.311.312 2317. Paznici, soferi (8x4) atestati Paznici

cu atestat, buldoexcavatoristi New Holland, soferi autobasculante Iveco 8x4, 6x4 cu atestat si cartela tahograf digital, 19 L; (0744.352.697 office@ponicon.ro 2318. Pedagog social educator, persoana

dornica sa lucreze cu copii, serioasa, comunicativa, ordonata, dinamica; abilitati de lucru in echipa; studii medii sau superioare, obligatoriu modulul pedagogic (0742.098.908 casasfiosif@mailbox.ro

2319. Pensiunea Atra angajeaza personal Valea Doftanei, Prahova, ospatari, ajutor bucatar, (cu/fara experienta). (0732.675.816 andrei.popa@atradoftana.ro 2320. Persoana contabilitate primara.

Angajez persoana pentru 8 h studii medii liceu economic, cunostinte calculator, salariul minim pe economie, munca de birou tel contact, cv la adresa mail madalinuta23@yahoo.com; (0723.267.641 madalinuta23@yahoo.com 2321. Persoana cu abilitati de negociere, comunicari si vanzari directe pentru postul de reprezentant vanzari; (0371.477.855 2322. Persoana cunoscatoare limba

rusa, detalii la numarul; (0728.650.079

2323. Persoana dinamica, fata, cu abili-

tati de comunicare cunostinte IT, minime cunostinte economice, pentru ajutor in activitate firma de mutari; (0763.500.000 2324. Persoana vrednica pentru a face

treaba intr-o miniferma particulara langa Bucuresti, ofer cazare, masa, salariu; (0727.409.859

2325. Persoana angajam pentru operare

calculator, cu cunostinte de contabilitate primara. Salariu motivant, tichete masa, contract de munca, perioada nedeterminata; (0726.247.657 2326. Persoana cu experienta masina

simpla, liniara si uberdeck, colega pentru atelier confectii 1.600 L; (0766.556.217 2327. Persoana dinamica pentru activitatea de administrare imobile. Program lucru 13:00-21:00 Nu este necesara experienta 1.600 L; (0723.106.360 admynya@yahoo.com 2328. Persoana la spalat vase pentru fast-food program 9-18, sambata si duminica liber, salariul 1400, zona Unirii (0730.115.599 2329. Persoana lucru la domiciliu, societate din Militari angajeaza persoane din cartier Militari, Chiajna, Dragomiresti pentru lucru la domiciliu pentru produse din cablu, chinga, plasa, elastica si rigida. (021.433.06.63 office@eurosandow.ro 2330. Persoana menaj Pipera, luni pana vineri, 8 ore/zi, curatenie, spalat, calcat la 2 familii; 3.000 L; (0724.047.365

2370. Personal bucatarie angajeaza

fast food, salariu 1.500 ron; (0734.225.024

2371. Personal bucatarie La Mama din str. Barbu Vacarescu nr. 3 angajeaza ajutori de bucatar si spalatori de vase. Cautam persoane serioase care vor sa invete si sa se dezvolte la locul de munca; (0722.629.621 manolache.oana@lamama.ro 2372. Personal bucatarie pentru firma de

distribuitor, detalii la numarul; (0728.650.079

2340. Persoane pliante, cu varsta 18 -30

ani pt locatii din centrul istoric, program de noapte de la 22 la 05 de miercuri pana duminica. 1.700 L; (0724.618.784 2341. Persoane pt etichetare, ambalare

manuala zona Autostrada Buc-Pitesti km 13.5.Salariu 1100 net+ bonuri de masa 300 lei +transp. de la Pacii. (0758.088.908 adriana.dorobat@yahoo.com

2342. Persona pregatire marfa, angajam persona pentru pregatire marfa la firma de distributie de papetarie. Studii: liceu. Salariu 1500 cu bonuri de masa incluse. Domiciliu in Bucuresti; (021.327.75.14 2343. Personal angajam pentru finisaje;

(0722.234.336

2344. Personal angajam pentru laborator

sandwich; (0773.945.313

2345. Personal angajam, curatenie scari

bloc, toate sectoarele; (0720.249.870 2346. Personal aparate de cafea;

(0766.569.115

2347. Personal Club Fitness din sector 4

2353. Personal patiserie, pizzerie;

(0749.327.214

2354. Personal pentru fabrica de Marochinarie MUSETTE EXIM cu sediul in str. Verzisori 36-38 sector 4 (Timpuri Noi Sincai) in meseriile: muncitori calificati pentru slefuit piele, muncitori calificati /necalificati pentru vopsit cant piele, muncitori calificati /necalificati pentru polizor -perie. Tel: 021.330.6525 de luni pana vineri intre orele 9-17; (021.330.64.24/ 0730.024.100

stele din zona Bucuresti, cautam: bucatar, bucatar rece cu experienta; (0722.300.725/ 0735.300.399 liliana.chiracu@hotellevor.com 2376. Personal bucatarie, restaurant spe-

cific fructe de mare angajeaza personal bucatarie. Relatii la numarul de telefon din anunt; (0723.369.406

2377. Personal bucatarie. Restaurantul Terasa Doamnei situat in centrul istoric, vis a vis de Banca Nationala a Romaniei angajeaza in conditii avantajoase salariale bucatari; (0723.605.438/ 0773.331.689 office@terasadoamnei.ro

feminin, in sectorul 3. Cautam o persoana matura, serioasa, corecta, ingrijita, disponibila sa inceapa imediat, cu diploma BAC si experienta in vanzari. (0722.678.578/ 0731.368.131 Eyeseemedical@yahoo.com 2379. Personal cafenea bistro, Manufak-

tura by Doncafe isi mareste echipa, ospatari, cofetari, femeie la vase, barista, barmani. Interviurile au loc la Manufaktura by Doncafe, Mega Mall, luni - vineri. (0745.141.787 francisca.cotruta@gmail.com cofetarie, patiserie premium, in Pipera, pe str. Erou Iancu Nicolae, angajeaza ajutor bucatar, casier, lucrator comercial barman si ospatar, (0742.102.875 office@freshfooddelivery.ro

2382. Personal calificat in domeniul mar-

cajelor rutiere pentru firma constructii drumuri. Tel./fax: (0722.644.363/ 021.450.62.80/ 021.450.43.30 2383. Personal calificat pentru societate

de instalatii, societate instalatii Buc. angajeaza personal calificat pentru executie lucrari de instalatii sanitare si stingere incendiu, se ofera salarizare atractiva si posibilitatea de cazare. rel. la telefon; (0724.273.971 tanasetinel@yahoo.com 2384. Personal calificat si necalificat pen-

tru firma catering, deservire bucatarie (bucatar, ajutor bucatar, personal curatenie), cofetar, vanzator, sofer si operator calculator cu sau fara experienta. (0769.666.616/ 0769.666.610 cristinnlimpex@gmail.com 2385. Personal calificat si necalificat

instalatii, firma de instalatii angajeaza muncitori pentru lucrari de instalatii sanitare, termice si lacatusi, sudori pentru confectii metalice, (0767.984.812 contact@instaltermic.ro 2386. Personal calificat si necalificat, AS

Metal Com SRL, inginer metalurg, topitor turnator, macaragiu/competente graifer, stivuitorist, sortator metale, muncitor necalificat, salariu atractiv, tichete masa, decontare transport, (021.319.39.57/ 0784.263.704 adriana.bud@asmetal.ro

mopan cu sediul in Bragadiru, pentru prelucrarea sticlei (femei si barbati) cu si fara experienta, si o responsabila evidenta comenzi si contabilitate primara; (0738.550.783/ 031.431.34.21 decoglass.construct@gmail.com 2356. Personal pentru restaurant cu spe-

2388. Personal calificat, angajam person-

Baneasa, bucatar, ajutor bucatar, ajutor ospatar. (0768.494.450

2358. Personal pentru restaurant La Brasserie du Parc, situat in Parc Herastrau, cu experienta, lucrator bucatarie rece si ospatar (vorbitor de limba engleza). Relatii la tel. sau CV la email. (0376.203.061 andra@labrasserie.ro 2359. Personal pentru Restaurant La Conu'. Bucatari, ajutori bucatari, ospatarite, femeie la vase. Interviurile vor avea loc la locatie. Adresa: Oltenitei nr. 2 Citty Mall, (0765.456.057 Daniele.Iliescu@gmail.com

2401. Personal curatatorie haine cu

contract de munca 8 ore/zi, l-v, femeie de serviciu, curatenie birouri. Telef. (0731.313.150 hr@masterclean.ro 2404. Personal curatenie Angajam pentru o fabrica de mobila. Locatie: Soseaua Pantelimon, langa Mega Mall. Program: 06:0014:20 de luni pana vineri (0728.063.417 recrutare@passion4work.ro 2405. Personal curatenie bucatarie si aju-

tor ospatar sau ospatar angajeaza restaurant Murad str. Panait Istrati 101 vizavi de Piata Domenii; 0733.116.014 (0731.426.606/ 021.224.13.80/ 021.223.21.04

2406. Personal curatenie cu sau fara experienta pentru locatie in incinta mall Afi Cotroceni, plata saptamanal la sfarsitul saptamanii, 250 ron; (0723.696.519 2407. Personal curatenie firma anga-

jeaza pentru scari de bloc; (0764.533.700

2378. Personal cabinet optica medicala,

2387. Personal calificat si necalificat, pentru companie specializata in lucrari de instalatii si curenti slabi, instalatori, tehnicieni curenti slabi, cablaje, vopsitori. Se cauta personal responsabil. (0771.305.132/ 031.431.35.74 office@feqs.ro

2357. Personal pentru restaurant in mall

2400. Personal Curatatoria zona Titan angajeaza personal pentru curatat si calcat. Se ofera tichete de masa, sporuri, decontare transport, servicii medicale in clinica MEDLIFE. Program interviu: luni vineri intre orele 10.00 - 18.00. 1.800 L; (0722.291.414 contact@aquaclean.ro

2403. Personal curatenie angajam cu

2355. Personal pentru fabrica geam ter-

cific romanesc: ospatari, bucatari, ajutori de bucatar, femeie de serviciu. (0722.561.666

2399. Personal cu/ fara experienta in domeniu pentru covrigarie - patiserie. Asteptam sa va alaturati echipei noastre; (031.420.64.84/ 0736.389.833

2374. Personal bucatarie restaurant cu

2381. Personal calificat Firma confectii dama angajeaza personal calificat pe posturi de maistru atelier si confectioner. (0766.630.079/ 0770.137.921

2352. Personal firma de curierat: sofer curier cu experienta in curierat sau firma de distributie, sofer camion 7.5 t, manipulanti coletarie. 1.700 L; (0760.235.017/ 0760.235.006 gabriel.mitu@curierdragonstar.ro

ificate la fabrica de paine in zona Morarilor sector 2 Bucuresti. Mai multe detalii la tel., (0728.494.247 kanimpex@yahoo.com

2402. Personal curatatorie, spalatorie eco tip Nufar cu sau fara experienta, salariu motivat, oferim contract si seriozitate. (0734.027.736 urgent_cleaning@yahoo.com

2348. Personal cu experienta minima

2351. Personal fete, baieti angajez pentru pariuri sportive, nu necesita experienta. Rog seriozitate; (0763.558.333

2398. Personal cu si fara experienta pan-

2373. Personal bucatarie pentru restaurant Beirut, ospatari, ajutor ospatar, femeie vase, zona Arcul de Triumf, conditii decente, salariu motivant, program lejer. (0722.302.320 ancad1111@yahoo.com

2380. Personal cafenea, bakery, cafenea,

optica medicala in sectorul 6. Oferim un salariu de baza cu targeturi si bonificatii multiple si asiguram un loc de munca curat, fara stres potrivit pentru o doamna serioasa. (0722.678.578 Eyeseemedical@yahoo.com

pentru fast food in zona Iancului si Militari, asiguram contract de munca pe perioada nedeterminata, o masa pe zi, echipament de lucru, training-uri. Salariu fix, bonusuri, bonuri de masa, (0785.405.645

experienta pentru curatat si calcat haine, program si salariu avantajos. (0728.035.286

angajeaza personal receptie part time/ full time. Cerinte: experienta lucru cu casa de marcat, preferabil cu domiciliu in sector 4, lotussport2002@gmail.com; (0722.818.180 lotussport2002@gmail.com pentru depozit, zona metrou A. Saligny; (0731.777.734

publicitara, angajam urgent personal cu experienta in realizarea de casete luminoase, litere volumetrice, colantari, montaje etc. Salariu fix atractiv+bonusuri lunare. CV la office@signproduction.ro; (0723.592.611 office@signproduction.ro

livrare mancare la domiciliu, aflata in zona Garii de Nord, cu sau fara experienta. Tel. interviu. (0723.227.220

2375. Personal bucatarie hotel, hotel 4

2350. Personal feminin pentru cabinet de

paznic pentru o balta, telefon: (0727.889.133/ 0743.066.384

2369. Personal Boutique Deluxe Buchetino. Buchetino anunta inceperea cursurilor de calificare.Dac? vrei sa inveti o meserie de viitor si sa ai un loc de munca alatura-te echipei noastre si vino in atelierele Buchetino, (0721.401.401 surub28@yahoo.com

2339. Persoane pentru postul de

2312. Paznic pentru santier in zona

2313. Paznic caut pentru un spatiu si

2368. Personal bistro, angajez bucatar, ajutor de bucatar pentru bistro cafe situat in zona Piata Unirii; (0722.362.680

2397. Personal cu sau fara experienta

jam doua persoane pentru lucrul pe masina liniara. Atelierul este localizat in in cartierul Giulesti.Salariu atractiv, bonuri de masa. Detalii la tel.; (0722.912.784 narcis.noaghea@gmail.com

de munca pentru functia de agent paza zona Cora Pantelimon. Relatii telefon; (0722.513.951/ 0727.842.195

Pipera, salariul motivant (0724.007.314

2396. Personal cu experienta in productie

specific italian si romanesc in zona Voluntari si Pantelimon,bucatar cu experienta, ajutor bucatar, pizzar, carte de munca, transport asigurat, (0733.817.694 tudordinusorin@yahoo.com

2349. Personal curatenie si vase pentru Boulevard Cafe, situat pe b-dul Gheorghe Sincai nr. 9A, zona Tineretului. Program de 2/ 2 libere, contract de munca; 1.300 L; (0735.155.357 Cafeblv@gmail.com

2311. Paznic angajam pensionar cu drept

2367. Personal birou si personal teren, firma administrare imobile angajeaza personal birou (operare PC) si personal teren (verificare administrativ-tehnica). Salariu incepand de la 1500 lei . Rugam seriozitate; (0752.027.797 crissanaavantaj@yahoo.com

al pentru curatatorie haine,schimbul I si II. Cerem: experienta in domeniu minima. Daca esti din provincie te ajutam sa te stabilesti in Bucuresti. Salarii peste medie.Haide in echipa; (0769.699.006 job@spalatoriehaine.ro

2389. Personal calificat. Producator ambalaje angajeaza urgent personal calificat pentru urmatoarele posturi: masinisti tipografi, masinisti legatorie (stanta, brosat, faltuit, colator, caserat, plastifiat, folio, taietori) legatori manuali, motostivuitoristi si muncitori necalificati. Asteptam CV la adresa de email, tel. sau va puteti prezenta la interviu in incinta platforma Danubiana Sos. Oltenitei nr. 181, intre orele 9.0015.00; (0758.109.809 silvia.gheorghe@tipografiaeruobusiness.ro 2390. Personal cantina self service, zona

2408. Personal curatenie firma de curate-

nie recruteaza personal pentru servicii de curatenie, cu experienta in domeniu. Program 8 h/zi; (0722.306.784

2409. Personal curatenie Firma Galimex angajeaza personal curatenie pentru lucru in echipe de interventie. Minim 10 clase. Rugam seriozitate; (021.330.17.96 rmc@galimex.ro

vant, program 2 zile cu 2 zile, masa de pranz asigurata. Posibilitate de crestere a salariului. Suna sau scrie-ne la adresa de email resurse.umane@stadio.ro, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

««««««««««««««««««

PERSONAL CURATENIE SI INGRIJIRE COPII, FULL TIME SAU PART TIME PENTRU GRADINITA PIPERA TUNARI; (0724.260.983

2414.

«««««««««««««««««« 2415. Personal curatenie Baneasa Com-

panie multinationala angajeaza personal curatenie la birouri in Baneasa. Conditii legale si avantajoase, program schimbul 3, de la 22:00-06:30. Salariu 1.065 net, tichete de masa, spor de noapte; (0786.552.982 2416. Personal curatenie birouri 6 ore zi zona Orhideea Gara Basarab, program 16;00 - 22;00, L-V, salariu atractiv, urgent; (0770.101.808 2417. Personal curatenie birouri Bucuresti (firma curatenie), zonele Aurel Vlaicu, Militari. Program luni-vineri, posturi fixe. Contract munca, salariu bun, bonuri masa, decontare transport; (021.252.31.80 2418. Personal curatenie birouri, firma de

curatenie - conditii salariale foarte bune. Dispusa la deplasari. Norma intreaga. Dispusa la deplasari; 1.800 L; (021.780.00.80/ 0772.029.406

2419. Personal curatenie blocuri pentru Expert Service&Building Management, fete sau baieti.Cerinte: seriozitate, harnicie, experienta, recomadare de la ultimul loc de munca (obligatoriu).Zona-Dristor, 1.500 L; (0726.899.700/ 0760.767.679 2420. Personal curatenie cu relocare Paltinis pt hotel, camerista, femeie de serviciu, personal spalatorie pentru hotel in Paltinis, jud Sibiu, locatie noua ce va fi clasificata cu 4 stele. Oferim cazare pentru personal; (0726.652.097 recrutare@elanconsulting.ro

productie (fabrica), zona de lucruBucurestii Noi, program 10 ore/zi, salariu motivant, tichete de masa, carte de munca; (0726.247.655 2365. Personal autoservire zona

Romana: bucatar, ajutor de bucatar, personal servire linie, personal la vase. (0799.844.474 2366. Personal bar, bucatarie, jocuri elec-

tronice in zona D. Taberei si Piata Progresul. (0721.389.440

(polish/ tapitrie), salariu 1.000 lei +comision 150 lei/ masina, carte de munca, posibilitate de cazare. Telefon: (0765.132.999 2394. Personal cu contract pentru sectia

foliere si accesorii, SC producator tamplarie PVC, acceptam pensionari (femei si barbati) (0728.853.009/ 0728.853.003 2395. Personal cu experienta Fast Food zona Lacul Tei, angajam personal cu experienta, casieri, ajutor de bucatar, preparator shaworma, agenti paza. Colectiv tanar, se ofera si se cere seriozitate, conditii de munca decente; (0733.374.226

cautam pentru sedii/ cladiri birouri, locatie fixa, program 8 ore Piata Romana, Floreasca, Pipera, Aurel Vlaicu; (0731.400.591

2423. Personal curatenie magazin de haine. Curatenie Premium cauta personal, femei, pentru curatenie magazin de haine zona Parc IOR, Pantelimon, program 6-10, de luni-vineri, doar 4 ore pe zi, toate formele legale de munca, 800 L; (0729.548.456 contact@curateniepremium.ro 2424. Personal curatenie profesionala

pentru urmatoarele locatii. Hotel ultracentral 8 ore/ zi, femeibarbat pentru piscine si administrativ, gradinita privata, personal deservire cantina 8h/ zi si program 4 ore /zi, (0731.768.777 contact@bertmanncleaning.ro

2461. Personal la curatenie, personal la vase, necalificati, bucatari, ajutori bucatari; (0729.682.323/ 0757.678.405 2462. Personal linie autoservire, prefer-

abil doamne/ domnisoare. pt vanzare/ servire produse restaurant catering autoserivre, seriozitate, cm, salariu decent, bonus, masa. Zona Expozitiei, l-v, 8-17.00; 1.400 L; (0722.288.988 angajari@qzine-catering.ro 2463. Personal masculin - feminin(ambal-

atori), ambalatori in depozit Dragomiresti Deal. Asiguram transp. de la Metrou Pacii(cca.20 min de mers pana la depozit). Program L-V se lucr. in 2 ture). Salariul 1500 net + TM + spor. Detalii; 1.500 L; (0736.575.730 2464. Personal necalificat pentru fabrica

napolitate. Conditii avantajoase. Cerem si oferim seriozitate. Asiguram cazare; (0758.308.869

2433. Personal curatenie, firma de curatenie angajeaza personal pentru curatenie birouri, program 8 ore, zona Televiziunea Romana (0722.623.865 office@curatenielions.ro

2466. Personal patiserie, angajam mode-

2434. Personal curatenie, firma de prestari servicii curatenie, angajaza personal curatenie. Program fix, beneficii salariale. Rugam seriozitate, tel. contact; (0766.211.715/ 0728.241.073 office@eurodavas.ro 2435. Personal curatenie, full-time, anga-

jam pentru cladire de birouri in zona Baneasa, locatie fixa si salariu motivant. Telefon: (0751.278.488

2436. Personal curatenie, scoala particulara in Pipera, se cauta persoane harnice cu experienta in domeniu; (0733.047.375 2437. Personal curatenie, Aurel Vlaicu,

pentru companie, curatenie spatii de birouri, zona metrou Aurel Vlaicu, program de 8 ore, schimbul 1: 06:00-14:00, schimbul 2: 14:00-22:00. Oferim ctr. de munca, 1150 net si tichete. (0786.552.982 2438. Personal curatenie, depozit Ciorog-

arla cautam personal curatenie pentru depozit din Ciorogarla, Km.13, autostrada Bucuresti-Pitesti. Oferim contract de munca si tichete de masa. Program: 08:00- 16:30. Detalii la tel. (0733.241.059 2439. Personal curatenie, echipa interventie, fete si baieti, program 8 ore, disponibilitate deplasari in tara, se acorda diurna, salariu 1500 lei plus abonament transport; 1.500 L; (0770.101.808

2443. Personal din provincie pentru pro-

ductia, ambalarea produselor de patiserie in Bragadiru. Program de 9 h/zi, salariu 1.350 lei/net, diverse bonusuri in functie de performante, asiguram transport . Rog seriozitate. 1.350 L; (0726.538.429/ 0727.114.962 ionutnita86@gmail.com 2444. Personal echipa interventie firma serioasa cu experienta in domeniul curateniei, angajam personal curatenie, salariu motivant, bonuri, bonus de performanta, program L-V 6:00-14:30 S 6:10 asiguram toate formele legale de munca 1.800 L; (0729.548.456 contact@curateniepremium.ro 2445. Personal evenimente ospatari, bar-

mani, bucatari, femei curatenie; (0722.546.084

2446. Personal fabrica pentru productia

produselor de patiserie, ambalarea si coacerea acestora. Program de 9h/zi, salariu de 1500 lei/net, bonusuri in functie de performante, bonus de prezenta 100 lei. Rog seriozitate. 1.500 L; (0726.538.429/ 0727.114.962 ionutnita86@gmail.com 2447. Personal fabrica produse cosmet-

ice salariu oferit 2700 euro net/ luna. Programul de 1 h/zi respectiv 40 h/ saptamana un singur schimb. De luni pana vineri. Se pot face si ore suplimentare (tarif.1,5E/min+TVA) 2.700 {; (0900.310.110

2448. Personal fara calificare, laborator patiserie angajeaza personal cu sau fara calificare. Program lucru 09:00-17:00. sase zile pe saptamana.Localizare Arteca Jilava. Carte de munca. Detalii la telefon; 2.000 L; (0766.406.721 2449. Personal fast food cu/ fara experi-

enta, zona Banul Manta, sector 1. Detalii la telefon dupa ora 16:00; (0765.270.047 2450. Personal fast food sector 2, Shaormeria Iancului angajeaza shaormar si persoana la taiat zarzavaturi. (0729.060.441 2451. Personal fast food zona BaneasaSisesti, fast food zona Baneasa-Sisesti, angajam personal pentru lucru in bucatarie curatenie, pregatirea legumelor, salate).Program L-V 8.5 ore/ zi, se asigura o masa la locul de munca; (0765.487.405 seb1988ro@yahoo.com 2452. Personal feminin cu sau fara

experienta angajam pentru mica pensiune zona Bragadiru- Ilfov, pentru meseriile: picol, ospatar, barman, receptie. Se lucreaza in ture. pentru provincie se asigura cazarea (0744.342.575

2453. Personal feminin ambalatoare, angajam ambalatoare pentru depozit marfa Chiajna. Se lucreaza cu rechizite, haine, trolere etc. Sarcini: ambalare, etichetare. Program L-V - 07:-16:00 Salariul 1500 net. Detalii la ; 1.500 L; (0736.575.730 2454. Personal feminin productie angajez, l-v 8.00-17.00, Sos. Chitila; (0760.011.880 2455. Personal fete masaj, somatic, plata

zilnic din comision, oferim si cazare pentru provincie, calificari pentru masaj, conditii excelente, experienta nu este necesara, exclus sex. Carti de munca, salon lux, vila, 3.000 {; nelly_pisy@yahoo.com

2456. Personal hala productie publicitara,

muncitori necalificati din Bucuresti si Ilfov pentru hala produtie publicitara. 1.800 L; (0735.225.007 hr@reclame-autorizatii.ro

lare hartie in sectia tipar si legatorese pentru sectia de cutii din tipografie. Relatii la tel.: (021.318.19.14/ 0744.787.614 lator, patiser vanzator cu sau fara experienta. Punct de lucru in zonele Diham, Iancului, 13 Septembrie 1 {; (0734.046.120/ 0722.848.630 alex.gusita@gmail.com

2467. Personal paza, obiectiv 13 Septembrie, persoana cu atestat de paza, conditii avantajoase; 1.200 L; (0752.111.707 razvan@mirano.ro www.mirano.ro 2468. Personal pentru activitatea de curatenie cu program de lucru 8 ore zilnic schimbul 2, in zona Pipera-Tunari. Oferim salariu, tichete de masa si decontarea transportului.Conditii: seriozitate, punctualitate, aspect fizic ingrijit; experienta in domeniu constituie un avantaj. Societate comerciala, angajam (0720.303.132 2469. Personal pentru atelier productie incaltaminte si marochinarie (0720.581.833 giapanatau@yahoo.com

2494. Personal restaurant, bucatar, ospatar, ajutor bucatar, ajutor ospatar pt. restaurantul La Nuci, zona Doraly, Afumati. Se ofera contract de munca si 2 mese/zi. Detalii la tel. (0744.530.286 2495. Personal restaurant, bucatar, ospatar, livrator , sector 5, contract de munca, salon evenimente. (0762.295.524 burcus_ionut@yahoo.com 2496. Personal restaurant, hai in echipa

SHC. Cautam colegi pentru urmatoarele pozitii:ospatar, ajutor ospatar, picol, bucatar, ajutor bucatar, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

2497. Personal restaurant, hai in echipa Social 1, restaurantul smart-casual asezat langa Casa Poporului. Daca vrei sa arati cat esti de bun, suna-ne si hai sa ne vedem la o cafea. Angajam ospatar, picol. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2498. Personal restaurant, ne marim echipa. Restaurant in centrul Bucurestiului, piata Unirii-Sfanta Vineri, angajam bucatar, ospatar, femeie curatenie. CV pe email comenzi@bucatarasul.ro sau programare interviu la telefon; (0760.966.360 comenzi@bucatarasul.ro 2499. Personal restaurant, urgent picoli,

ospatari, ajutor ospatar. (0768.308.199 Mihaelaantonmihaela@gmail.com

2500. Personal restaurant, S1, angajam

ospatari, ajutor ospatar, ajutor bartman cu experienta, S1. Salariul BRUT 1450 lei, voucher taxi, masa asigurata, tips. Program 5 zile cu 2 libere in doua schimburi. Contract de munca pe nedet; 1.450 L; (0755.651.839 2501. Personal restaurant. Restaurant in

2502. Personal sala croit pentru atelier croitorie zona Electronica, salariu motivant, carte de munca 8 ore pe zi (0736.365.066

Firma de croitorie angajeaza; (0763.584.429

2472. Personal pentru curatenie si spalat

vase. Restaurant situat pe Calea Victoriei angajeaza personal pentru curatenie si spalat vase. (0723.310.312 office@bistroatelier.ro 2473. Personal pentru depozit textile, pentru termen lung in zona sector 2. Cu permis categoria B, 1.600 L; (0720.900.000 Sumit290@gmail.com

2474. Personal pentru depozit, angajam

pickeri si gestionari pentru depozitul nostrum din zona Catelu (metro Anghel saligny). Conditii avantajoase (de la 1400 lei net si bonuri de masa); (0731.777.734/ 0731.777.735

2475. Personal pentru finisat incaltaminte, angajeaza un producator de incaltaminte din zona Tineretului, Timpuri Noi. (0744.317.188 2476. Personal pentru magazin alimentar si macelar, punct de lucru Nerva Traian, Mihai Bravu; (0722.504.063/ 021.346.17.64 2477. Personal pentru montaj sisteme de

securitate, electricieni, cunoscatori curenti slabi si muncitori necalificati. Se acorda transport si tichete de masa. Obligatoriu permis de conducere. Telefon: 0722620051. (0722.620.051/ 0722.620.051 georgeta@mgds.ro

2478. Personal pentru postul incarcatordescarcator, fabrica termopane angajeaza personal pentru postul incarcator-descarcator, ansamblator montator si muncitor necalificat. Salariul se stabileste in urma interviului; 1 L; (0731.304.181/ 0731.304.178 raluca.ivascu@decopvc.ro 2479. Personal pentru receptie, secretari-

at Administreaza si distribuie documentele care intra si ies din firma, redacteaza corespondenta oficiala a firmei, receptioneaza comenzile on-line/ telefonice, comunica clientilor statusul comenzii, (0728.870.117/ 021.311.70.01 office@intercomserv.ro 2480. Personal pentru remodelare hyper-

market sector 6. Salariu motivant 8h/ zi, 2 libere/ saptamana, 1.500 L; (0756.151.857 sorin.dogaru@trade-marketing.ro

2481. Personal productie sandwich-uri ambalate pentru firma catering, zona Colentina. Program: duminica-joi, intre 10.00 - 18.30. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport decontat, masa asigurata. (0731.127.458 contact@sandwick-break.ro 2482. Personal productie sandwich-uri

2503. Personal servicii curatenie Bucuresti Firma TopMop Cleaning Station, cu sediul in Bucuresti, angajez personal pentru servicii curatenie: menaj, birouri, scari de bloc. Rog seriozitate. Salariu atractiv. Pentru mai multe detalii, tel. (0767.824.640 andreeamanea93@yahoo.com 2504. Personal servire si bucatarie restaurant pentru restaurant Xanadu Titan, picoli/picolite si ospatarite cu sau fara experienta si femeie pt preparare salate si desert.Detalii la tel. 6 {; (0722.621.717 tenghercorina@yahoo.com 2505. Personal servire si incasare Cantina locatie in zona Piata Victoriei/ Romana. Cautam persoane tinere, responsabile, dornice sa invete lucruri noi. Va rugam CVuri pe adresa de email. Pentru detalii suplimentare apelati telefonic. (0731.236.044/ 0724.045.501 georges.treats@gmail.com 2506. Personal simigerie Piata Drumul Taberei, angajez vanzatoare si modelatoare covrigi pentru simigerie Piata Drumul Taberei,ofer contract de munca,program flexibil si salariu atractiv; (0740.181.444 2507. Personal spalatorie curatatorie chimica. Oferim pachet salarial atractiv; (0742.105.106 2508. Personal spalatorie auto, profesionala. Se ofera salariu fix, cazare, pentru cei din provincie, 1 masa calda zi, se cauta doar persoane serioase, aspect placut, ingrijit, cazier curat. Venit 2800 lei. Program luni-vineri 09-18, 2.800 L; (0738.154.922 2509. Personal stand cu cosmetice Grand Arena Mall, angajam personal pt stand cu cosmetice in incinta mallului Grand Arena. Program 1zi cu o zi. Doua weekenduri libere pe luna. Varsta max 40 ani. Salariu 1400 lei; 1.400 L; (0769.637.305 Alinacunitchi@yahoo.com 2510. Personal supermarket ISSA, lucra-

tori comerciali si casieri, program flexibil, salariu atractiv, colectiv tanar, cerem si oferim seriozitate. Locatie Bd. Lacul Tei nr 113. (021.242.00.54

2511. Personal tehnic abator - Abatorul Peris, frigotehnist, electrician, lacatus mecanic. (6 pozitii). Transport asigurat, salariu fix, tichete de masa, tichete cadou. Detalii la telefon; (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 2512. Personal tipografie KMP angajeaza

cu contract de munca personal in sectia de productie. Calificare la locul de munca. Firma este situata in Bucuresti, sector 1; (021.232.29.41 office@kmp.ro

ambalate pentru firma catering, zona Colentina. Program: duminica-joi, intre 21.00 - 05.30. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport decontat, masa asigurata. (0731.127.458 contact@sandwick-break.ro

2513. Personal vanzari directe, consultanta financiara firma Big Credits Solutions cauta oameni deschisi, cu viziune. Un mare avantaj daca ati lucrat in vanzari (0724.007.239 bigcredits@yahoo.com

2483. Personal pt evenimente bucatari, ajutor bucatar, personal spalat vase pt evenimente constiinciosi, muncitori seriosi si cu chef de munca; (0761.133.440/ 0751.133.440 vreaubucatar@gmail.com

2514. Personal vase Restaurant din Bucuresti, cladirea Sky Tower, etaj 36, aflat in Bd. Barbu Vacarescu, angajeaza personal vase, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

2484. Personal pt. depozit si sofer, anga-

2515. Personal vase Aurel Vlaicu Companie angajeaza femeie la vase si curatenie. Program in doua schimburi: 06:0014:00 si 12:00-20:00. Conditii legale, salariu fix, bonuri de masa, masa asigurata. Zona metrou Aurel Vlaicu; (0786.552.982

jam pt. depozit de sanitare, gresie si faianta (si sofer) Militari, str. Valea Cascadelor, nr. 23, magazin Imorom, program: l-v 09-18, sambata 09-16, duminica liber, salariu + bonus, 1.600 L; (0756.602.020 2485. Personal restaurant angajam bucatar si ajutor de bucatar si lucrator Fast Food pentru restaurant situat la Piata Crangasi. (0746.439.634 viobeti@gmail.com 2486. Personal restaurant Hai in echipa Social 1, restaurantul smart-casual asezat langa Casa Poporului. Daca vrei sa arati cat esti de bun, suna-ne si hai sa ne vedem la o cafea.Angajam ospatar, picol, bucatar tigai si desert. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

2516. Personal vase/ curatenie. Grand Cafe Van Gogh angajeaza personal vase si curatenie. Contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu integral declarat pe cartea de munca. Salariu atractiv. Pentru detalii sunati la tel. (0758.119.320 jobs@vangogh.ro 2517. Personal, angajam personal functie: ambalator, sex feminin, nefumator, studii- liceul, varsta 25-45 ani, cu domiciliul in sectorul 3beneficii: salariu brut: 1700 lei salariu net: 1233 lei; 1.700 L; (0786.137.807 hr@alphashot.r

2487. Personal restaurant Ospatar, bucatar rece, pentru restaurant in zona Universitate. Vrem sa te cunoastem (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

2518. Personal, firma de distributie: sofer

2488. Personal restaurant pentru Terasa

2519. Personal, mentenanta angajam -pentru lucrari mici in spatii birouri (reparatii/ intretinere), program 8 ore, salariu motivant, tichete masa. (0731.321.900

Tress 2, urgent, barman, ospatari, ajutor bucatar, ajutor narghilist, personal vase, curatenie. Programari interviu la telefon. Detaliile se vor discuta doar in cadrul interviului. (0746.509.006 dumitru.lili@yahoo.com

2490. Personal Restaurant Cherhanaua Ancora. Restaurant Cherhanaua Ancora, angajeaza: ospatar, aj. ospatar, barman, hostess, bucatar cu experienta, aj. bucatar si femeie la vase. Salariu motivant; (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com

restaurant in zona Popesti Leordeni, metrou Dimitrie Leonida, ajutor de bucatar si om la vase. (0727.247.660

2493. Personal restaurant, angajam personal pentru urmatoarele posturi: bucatar, ospatar, barman, personal curatenie, cofetar, vanzator cofetarie, preparator inghetata; (0752.203.755

2471. Personal pentru croit si retus.

2458. Personal in bucatarie pentru

2426. Personal curatenie, angajam pen-

2492. Personal restaurant italian zona Universitate, urmatoarele posturi: spalator vase, ajutor bucatar, ospatari.Asteptam Cv cu poza la adresa de email. (0733.933.933/ 031.421.92.96 ghitafdaniel@yahoo.ro

Centrul Istoric angajeaza ospatari, bucatari, picoli si lucratori la vase. Salariu motivant si conditii de munca decente. (0788.493.922 franceza@redangus.ro

rece in Mall Sun Plaza. Conditii avantajoase, se acorda si bonuri de masa; (0731.376.479 sunplaza@imbissgrill.ro

2489. Personal restaurant Restaurant angajam bucatar, ajutor de bucatar, fete la vase, personal curatenie; (0721.259.439/ 0721.662.286 restaurant@irisa.ro

postul de curatenie, fete si baieti. Program 05:50 - 14:30. Descriere post: asigura curatenie la piscina hotelului, 1.800 L; (0764.615.565 treft_treft@yahoo.com www.rentwaiters.ro

2491. Personal restaurant Dubai, in cadrul unui restaurant de lux din Dubai. Pozitiile: chef partie, head chef, commis, waiter, bartender, mixologist 4.000 {; (0720.534.815/ 0728.063.417 ionut.dragoi@passion4work.ro

2470. Personal pentru bucatarie calda si

2457. Personal hotelier urgent, pentru

2425. Personal curatenie si personal vase Cautam femeie la vase si femeie la curatenie in restaurant, locatie centrala, program 1 zi cu 1 zi, masa asigurata, salariul platit la timp; (0727.585.253 office@theharp.ro

tru clinica privata, conditii deosebite, salariu motivant. (0755.200.076

2460. Personal la curatenie persoana serioasa, apta de munca pentru curatenie sala fitness, program 2 zile lucrate /2 zile libere, salariu 1.800 Lei (0762.970.269 marya.negru@gmail.com

2465. Personal necalificat pentru manipu-

2442. Personal depozit in sectorul 6. Urgent. Salariu 1700 lei brut, 1200 lei net, bonuri, bonus de performanta, transport decontat. Program l-v 8 ore/ zi.Pentru detalii sunati la telefon, 1.700 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com

2413. Personal curatenie Salariu moti-

2459. Personal intern, 8 ore, selectam si plasam pentru menaj, ingrijire copii, batrani, spitalizati; (021.642.50.82/ 0740.005.644

curatenie angajeaza personal cu experienta pentru curatenie birouri; 1.200 L; (0736.087.785

2412. Personal curatenie pentru sedii birouri, locatie fixa program 4 ore, urgent Floreasca (0731.400.591

2392. Personal constructii, ne marim echipa Angajam Bucuresti, personal in constructii, recompartimentari, zidarie si rigips, gleturi, finisaje, tencuieli, placari, placa de beton, refacere garduri, zidarie si constructie metalica, placari pereti, 2.000 L; (0725.583.061 nelu_iosef@yahoo.com

2364. Personal angajam pentru sectie

2432. Personal curatenie, firma de

depozit articole copii. Salariul oferit este de 1.400, bonuri de masa, dupa o perioada de proba de 2 luni (valoare bonuri 300lei), 6 {; (0766.180.122

2362. Personal - Cherhana la Parfene (Ilfov), angajam bucatar, ospatar, ajutor bucatar, spalator vase, paznic, intretinere curte. Angajam si din provincie (oferim cazare). Contact telefon sau cariera@tancabesti.ro ; (0766.455.665 cariera@tancabesti.ro

2393. Personal cosmetizare auto

curatenie angajeaza pentru curatenie birouri, zona Grozavesti, zona Televiziunea Romana. (0722.623.865 office@curatenielions.ro

ercial din zona Pallady si zona Berceni la program de 8h/zi.Oferim contract de munca.salariu+tichete Firma de curatenie angajeaza (0786.810.532

2422. Personal curatenie firma catering pt. firma productie sandwich-uri, program: duminica-joi, vineri si sambata liber. Salariu, masa gratuita. Contract de munca pe perioada nedeterminata, zona Preciziei, Militari; 1.400 L; (0721.144.526 office@snack4u.ro www.snack4u.ro

2363. Personal : vase/ ajutor bucatar, firma de catering in Baneasa angajeaza personal vase/ ajutor bucatar; 1.500 L; contact@chefsgallery.ro

2431. Personal curatenie, firma de

2441. Personal depozit (barbati) pentru

2391. Personal cantina, cantina situata in

Bd.Expozitiei cauta personal pentru: servire la linie, spalat vase, curatenie. Salariu+avantaje. Mediu de lucru placut, program de zi. CV la:office@dlcatering.ro ; (0727.777.715/ 0744.306.194 office@dlcatering.ro

2430. Personal curatenie, firma de curatenie angajeaza femei pentru complex rezidential. Zona Lacul Tei, 1.450 L; (0744.530.400/ 0723.691.539

2411. Personal curatenie in Centrul Com-

angajam casiera si lucraltor comerciali. Programul este de 8 ore cu doua zile libere. Detalii suplimentare oferim doar la interviu. Rog CV la adresa de mai jos pt. Timisoara. 1.500 L; (0723.322.090/ 0723.322.090 homebusinesstrade@gmail.com

2361. Personal Shop&Go Timisoara 35C

2429. Personal curatenie, firma de curatenie angajam urgent personal curatenie pentru echipa de interventie (birouri, apartamente) si pentru obiectiv fix zona Crangasi la program de 4h sau 8h pe zi. Salariu 1700 lei, CM; 1.700 L; (0741.268.172 totalcleaningservices2017@gmail.com

2440. Personal curatenie, femeie de serviciu, pentru depozit medicamente in Chitila.Program full time, 40 h/saptamana. Program de lucru: 8:30-17:00. (0721.294.206 cristina.enacopol@yorkpharm.com

2421. Personal curatenie femei si barbati

calda, bucatar salate, ospatari. Conditii avantajoase, decont transport, bonuri masa. (0751.267.453

2428. Personal curatenie, firma administrare imobile angajeaza personal curatenie blocuri sector 2 si 3. Salariu atractiv + contract de munca. Cerinte : seriozitate, domiciul in Bucuresti sau in apropriere. tel; (0723.922.805/ 0752.027.797 crissanaavantaj@yahoo.com

ercial din zona Militari si zona Crangasi la program de 8h/zi.Oferim contract de munca.salariu+tichete Firma de curatenie angajeaza (0731.400.891

2410. Personal curatenie in Centrul Com-

metrou Pipera, pentru urmatoarele pozitii: bucatar, ajutor bucatar zona cald/rece, lucrator linia de servire, debarasator, casiere. (0742.668.259 mihai.samson85@yahoo.com

2360. Personal restaurant: bucatar linie

2427. Personal curatenie, Bery Fitness Iancului angajeaza femeie de serviciu, (25 - 45 ani). Domiciliul in zona si experienta in domeniu constituie avantaj. Cerem si oferim seriozitate. Programari interviu; (0758.077.700

23

camion 7.5 t, sofer duba 3.5 t, manipulant. 1.700 L; (0760.235.006/ 0760.235.017 gabriel.mitu@curierdragonstar.ro

2520. Personal, restaurant Herastrau, angajeaza: ajutor bucatar, personal vase, (0730.822.085 isoletta@isoletta.ro 2521. Personal, service auto angajeaza tinichigiu, vopsitor, pregatitor, mecanic auto, locatie sector 6 Militari si sector 3; 1 {; (0731.344.156 smautoservice1@yahoo.com 2522. Personal, urgent, ospatari, ajutori

pizzari si om la vase.Program de lucru si salariu avantajos. (0743.557.524 Popaaalina55@gmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


24

25 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 2523. Personal, urgent. Personal feminin

pt masaj somatic. Experienta nu este necesara deoarece oferim formare profesionala gratuita! Plata zilnic, conditii excelente lucru, exclus sex! 5.500 L; (0736.611.941 discreterosrl@gmail.com 2524. Personal, vanzatori, gestiune si asistent manager firma de tesaturi, zona Voluntari 1 L; (0722.596.239 zina_mudi@yahoo.com

2525. Personal. Administratia Domeniului

Public si Dezvoltare Urbana Sector 6 Bucuresti cu sediul in Intr. Av. Lt. Caranda Ghe., nr. 9, sector 6, in temeiul H.G. nr. 286/2011, completata de H.G. nr. 1027/2014 si H.G. nr. 427/10.06.2015, organizeaza concurs pentru urmatoarele posturi vacante, contractuale, de executie, astfel: Sectia Drumuri Semnalizare Rutiera: 1 post muncitor calificat- asfaltator, 1 post muncitor calificat- fochist, 2 posturi muncitor necalificat. Proba practica: 17.10.2017, ora 09:00. Interviul: 23.10.2017, ora 09:00, la sediul institutiei. Sectia Spatii Verzi: 1 post muncitor calificat- floricultor, 2 posturi muncitor necalificat. Proba practica: 17.10.2017, ora 12:00. Interviul: 23.10.2017, ora 12:00, la sediul institutiei. Pentru proba practica candidatii se vor prezenta la sediul institutiei, urmand ulterior sa se deplaseze la locatiile acesteia, in vederea sustinerii probei. Conditii de participare la concurs: Conditii generale: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Conditii specifice: -pentru posturile de muncitor necalificat: studii generale/ medii, fara vechime; -pentru posturile de muncitor calificat: studii generale/ medii, calificare, fara vechime; -disponibilitate pentru lucru in program prelungit, in conditiile legii, deplasari in teren. Dosarele de inscriere se pot depune in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului de ocupare a posturilor vacante. Calendarul de desfasurare a concursului, continutul dosarului de concurs si alte date sunt afisate la sediul institutiei. Relatii la Secretariatul comisiei de concurs: 021/4101681, int. 115. (021.410.16.81 2526. Personal. Angajam intern cu con-

tract de munca, zona Popesti-Leordeni, personal cu experienta pentru supraveghere batrani cu dizabilitati, infirmiere, asistent medical, personal curatenie, conditii excelente, salariu motivant+bonusuri. Relatii la tel. (0725.475.256 2527. Personal. Angajm in conditii avantajoase personal pentru postul de Asistent Manager, vanzari directe si servicii publicitare; (0728.650.079 2528. Personal. Caut oamnei pentru a face perne si pentru cusut la masina, ofer cazare, detalii la telefon: (0720.938.411 2529. Personal. Firma recrutare cauta/ofera, personal ingrijire batrani, intern, full time, menaj; (0733.514.203 2530. Personal. Laborator de cofetarie situat in zona Piata Sudului (Berceni), angajeaza personal necalificat. Se ofera salariu motivant, (0740.439.062/ 0743.776.828 2531. Personal. Menajere cu experienta

pentru curatenie in locuinte.Mai multe joburi pe: www.inchirieriregimhotelier.ro/angajariOferim: salariu peste medie; telefon de serviciu; bonusuri de performanta. 1.800 L; (0725.482.487 2532. PERSONAL. Pensiunea Nea Stefan, Moeciu de Sus, judetul Brasov, angajeaza personal. Oferim masa si cazare; (0722.203.665 2533. Personal. Recrutam si plasam

personal cu experienta pentru ingrijirea batranilor sau bolnavilor la domiciliu in regim de lucru full time si intern, 1.800- 2.100 Lei/luna; (0726.890.498/ 021.725.01.13 2534. PERSONAL. ZONA FAURREPUBLICA- TITAN, FABRICA BISCUITI ANGAJEAZA PERSONAL IN PROCESUL DE PRODUCTIE AMBALARE; (0744.301.980/ 0758.239.700

2535. Personal. Fabrica angajam personal pentru ambalat. Zona: Bucurestii Noi (statia de metrou Straulesti). Salariu motivant, conditii foarte bune de lucru intr-un mediu civilizat si prietenos. Relatii; (031.107.32.88 2536. Personal. Firma de constructii

recruteaza zidari, faiantari si gipsari cu experienta, angajare pe perioada nedeterminata. Se ofera salariu atractiv, se cere seriozitate si bune cunostinte in domeniu. Relatii, de luni si pana vineri, intre orele 09.00 si 16.00, la numarul tel. (0731.328.840

2549. Pizzar hai in echipa Stadio, restaurantul smart-casual de la Universitate, vizitat zilnic de peste 500 de oameni. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

2585. Profesor limba engleza pentru

2618. Receptionera, Sun Beauty Studio isi mareste echipa. Ai experienta ca receptionera, daca da, asteptam contactul tau telefonic, 1.600 L; (0723.080.104

2649. Restaurant Mc Moni's angajeaza picoli, ospatari si barmani. Se ofera salariu avantajos de 2.000 lei plus bonusuri si program flexibil. Relatii la tel. (0740.102.003

2550. Pizzar cu experienta pentru cuptor

2586. Profesori si studenti. Firma anga-

cu lemne nou deschis, pentru linie autoservire zona Piata Rosetti. Se ofera salariu intre 2.000 si 2.500 Lei si program flexibil. Relatii la: (0740.102.003

jeaza profesori si studenti cu atestat de limba engleza, germana si dans pentru activitati cu copiii din gradinite; (0722.552.786

2650. Restaurant Mc Moni`s angajeaza femeie la vase si curatenie, soferi cat. B+C, tamplari, electricieni, lacatusi si gradinari. Relatii la tel.; (0740.102.003

2551. Pizzar cuptor pe lemne, femeie la

2587. Profesori. Firma angajeaza profe-

2619. Receptionera, instructor fitness sala fitness din zona 13 Septembrie. Program de 8 h/zi, contract de munca, se lucreaza in ture.Asteptam CV ul dvs la adresa mail. (0763.975.455 abonamente@newfitway.ro

vase; (760275510

2552. Pizzar cuptor pe lemne, program 2

zile (10:00-21:30) si 2 zile libere. Zona sect. 1. Calea Grivitei, (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com 2553. Pizzar pentru cuptor cu lemne, angajeaza restaurant -pizzarie sector 6, salariu avantajos; (0799.956.488

2554. Pizzar si ajutor de pizzar angajam pizzar si ajutor de pizzar. Se lucreaza la cuptor electric, in ture, se asigura transport la plecare. Salariu pizzar =2500 lei. Salariu ajutor de pizzar=1950 lei, 1 L; (0764.842.717/ 0729.106.169 alina@laiancu.ro 2555. Pizzar si bucatar pentru restaurant Britannia. Salariu atractiv. (0722.290.230 2556. Pizzar zona Berceni, oferim si

cazare. (0769.399.555 Casaluica@gmail.com

2557. Pizzar, ajutor pizzar (program 15.00-23.00) si livrator pizzarie, pentru pizzarie zona Berceni Aparatorii Patriei sector 4. (0761.770.538 2558. Pizzar, pentru restaurant pizzerie,

cu experienta salariu atractiv, transport asigurat Voluntari, (0733.817.694 tudordinusorin@yahoo.com 2559. Pizzar, pt. restaurantul Cetatea

Berarilor, situat in sectorul 3, in apropierea statiei de metrou N. Grigorescu, pentru detalii va rugam sunati la tel., (0723.383.637 2560. Pizzar, restaurant Horoscop Unirii )

angajeaza pizzar. Program - o zi cu o zi. Pentru cei interesati va rugam sa ne contactati la numarul de telefon; (0786.223.663

scoala particulara, sector 6, (0761.880.643 secretariat@king-george.ro

sori limba engleza si studenti atestat engleza, dans, pentru activitati cu copii in gradinita. Profesori si studenti limba germana; (0722.552.786 2588. Programatori HTML5, JS, CSS,

AngularJS, Q-Bis Consult SRL aflata in actiunea 2.2.1 din cadrul Axei 2 a POC, detine un nr de 3 posturi de progamator: HTML5, JS, CSS, AngularJS, trimitere CV la suport@qbis.ro; (0745.766.995 suport@qbis.ro 2589. Proiectant cunoscator Autocad,

(0732.335.050/ 021.252.22.96 office@alexgama.ro

2590. Proiectant pentru mobila la comanda schite + desene, sef atelier, salariu motivant; (0727.127.729/ 0762.771.459 2591. Proiectant, designer mobila la comanda experienta 1 an in proiectare 3D a mobilierului din pal, mdf, executare proiecte pentru lansarea in productie, permis conducere categoria B. Salariu motivant (0751.298.991 gd.servicii@gmail.com 2592. Proiectant/desenator, King

Steel Srl, cu sediul in Cristian, judetul Brasov, zona industriala, producator de hale si structuri metalice, angajeaza inginer proiectant , desenator cunoscator Autocad 2D; (0799.707.620 office@regencycompany.ro 2593. Proiectare mobilier cu soft IMOS CAD. Salariu consistent in functie de abilitati. Detinem utilaj prelucrare cu comanda numerica (CNC), (0721.238.957 office@mobiladebucatarie.eu www.mobiladebucatarie.eu 2594. Promoteri noi te vrem in echipa noastra. Daca tu vrei: castiguri substantiale, program flexibil, echipa performanta de traineri, atunci programeaza un interviu la telefon. 3.000 L; (0766.715.701

romaneasca, ospatari, ajutor de ospatar, femeie vase, decontare transport. Tel. dupa ora 10,00; (0731.333.414 2564. Pizzar, bucatar, angajam pizzar bucatar -grataragiu. Salariu atractiv, restaurantul se afla in zona Baba Novac; (0722.218.487 pizza_gili@yahoo.com 2565. Pizzar, lucrator bucatarie, cautam

persoane care sa fie dinamice, responsabile, nr. de telefon; (0726.614.636 anda@fabiopizza.ro

2566. Pizzari pentru pizzarie, restaurant,

cu experienta. Asiguram program-salariu atractiv, masa, transport.De preferinta sa domicilieze in sectoarele 2, 3 sau 4. (0729.881.660

2567. Pizzer Restaurantul Osteria Zucca

situat langa hotel Intercontinental, cauta pizzer. (0737.535.727 osteriazucca@gmail.com

2568. Pizzer si femeie la spalat vase Restaurant Bucuresti, sector 3, angajeaza pizzer si femeie la spalat vase (inclusiv pensionari pentru postul la vase). Program flexibil, conditii avantajoase. Contact; (0767.124.117 2569. Pizzeria "La Donna" angajeaza ospatarita, conditii bune; (0722.350.214 2570. Pizzeria "La Donna" angajeaza

sofer cu auto propriu pentru distributie pizza; (0722.350.214 2571. Portar angajam, zona Smart

Flora/Voluntari. Relatii la tel.: (0723.774.066

2572. Portar noapte centru de zi ingrijire copii cauta persoana serioasa, muncitoare. Relatii la tel. de luni pana vineri in intervalul 9-18. (0742.098.908 casasfiosif@mailbox.ro 2573. Post de casier, lucrator comercial,

zona Unirii angajeaza receptioner calificat, cunoscator al limbii engleze nivel avansat. Cunoasterea sistemului de gestiune Opera reprezinta un avantaj, (0755.979.797 fdm@international-bucharest.ro www.international-hotels.ro 2599. Receptioner cladire birouri, magazin prezentare persoana amabila, prezenta si tinuta agreabila, zona Republica; (0740.101.051 eliza@aktis.com.ro 2600. Receptioner clinica de psihologie Front desk/ receptioner clinica de psihologie, 1.500 L; (0733.303.334 contact@clinicaoananicolau.ro 2601. Receptioner cu exeprienta minima

in domeniu pt. hotel 3 stele, Unirii, necesita cunostinte de limba engleza obligatoriu, PC. Se cauta persoana serioasa hotel cu standard ridicat. Salariu atractiv + tips, (0727.739.378 teller_mihai@yahoo.com 2602. Receptioner hotel minim studii medii. Experienta pe un post similar hotel 4/5 stele, minim 1 an. Calificarea in meseria receptioner hotel constituie un avantaj. Minim limba engleza, niv. avansat, (0758.094.095 2603. Receptioner hotel, Hotel Unique

Piata Romana angajeaza receptioneri in conditii avantajoase.Cerinte prezenta fizica agreabila,limba engleza fluent, Se ofera o masa zilnic.Interviuri zilnic 16-18 cu cv si poza; (0721.077.925 rezervari@hotelunique.ro 2604. Receptioner(a), fluent limba engleza, P.C., etc., ajutor bucatar si femeie pentru spalatorie rufe, hotel zona centrala; (0744.827.323 2605. Receptioner, receptionere hotel,

program flexibil, carte de munca. Pentru mai multe informatii sunati la: (0745.151.062 mihai_dinculescu@yahoo.com

jeaza receptionera cunoscatoare limba engleza. (0722.202.986

2538. Picker(Manipulant) - Parmalat,

2608. Receptionera pentru firma de

italienesc, salariu, procent, taxi decontat; (0731.333.410

2542. Picol, picolite cu experienta, pentru

pub-restaurant zona Cotroceni, carte de munca, salariu, se asigura masa (0722.500.361 emil.avramita@yahoo.com 2543. Picoli si femei de serviciu 6

picoli/debarasatori si 2 femei de serviciu. Zona Pipera. Salariu intre 1500 si 1800 lei/luna. Telefon: (0724.936.891 2544. Picoli si femeie la vase restaurant

situat in Piata Iancului angajeaza picoli/ picolite si femeie la vase/ ajutor bucatar pentru colabarare pe termen lung. Cautam persoane serioase si responsabile (021.252.73.31 intermacedonia98@yahoo.com 2545. Picoli si ospatari Curtea Berarilor, vrei sa faci parte dintr-o echipa frumoasa, angajam picoli si ospatari intr-un mediu stabil si bine definit. Contact tel. (zilnic intre 13.00 si 17.00) sau email (021.313.75.32 office@curteaberarilor.com 2546. Picoli(ite) cu sau fara experi-

enta, femei pt. bucatarie angajeaza restaurant cu specific. (0722.912.671

2547. Picoli, si femeie de serviciu, anga-

jam pentru Restaurantul Capri- zona Militari. Salariu atractiv, rog seriozitate; (0730.094.662/ 0722.797.639

2548. Picolita Restaurant zona Piata 1 Mai angajeaza picolita cu experienta. Salariu motivant, tips, program 2 zile cu 2 zile; (0760.288.882 Office@jadoorestaurant.ro

jeaza vopsitor, sudor si electrian; (021.326.61.46 office@recon-ex.ro

2625. Rectificator, coordonatist, bohrw-

erkist, frezor, angajam rectificator, coordonatist, bohrwerk-ist, strungar conventional si CNC, frezor conventional si CNC, sculer-matriter, caruselist, inspector-controlor CTC; (0787.694.427/ 021.319.43.17 sirbu@digi.ro 2626. Referent, dispecer call center Angajam operatori call center. Limba engleza sau germana la nivel conversational. Program flexibil, in ture, inclusiv de noapte. Oferim salariu atractiv, bonusuri periodice, contract de munca, 2.000 L; (0745.382.780 customercare@acr.ro

2598. RECEPTIONER Hotel 4 stele,

(021.335.33.08

2541. Picol, pentru restaurant cu specific

2624. Recon-Ex, confectii metalice anga-

2563. Pizzar, bucatar bucatarie

2574. Postas angajam, sector 5;

din zona Damaroaia. Program de lucru: LV, 8 ore. Salariu net: 1200 lei + tichete masa + masa calda si bonus de prezenta de 150 lei. Pentru mai multe detalii sunati la: (0732.674.100/ 0800.800.408 ioana.pirvu@adecco.com

pentru hotel 4 stele situat in zona de Nord a Bucurestiului. Receptioneri: 1750 lei net + sporuri ore suplimentare. Cameriste: 1500 lei net. Bucatar: 2700 lei net. (0723.248.232/ 0723.248.232 simona.patru@class-hotel.ro

2629. Reprezentant tehnic comercial

2596. RCS - RDS angajeaza agenti de vanzari salairu fix + comision, cointract de munca, 3.000 - 4.000 lei; (0774.200.465

2575. Postas angajam, sectorul 5;

2540. Picol pentru un restaurant la linie

2623. Receptioneri, cameriste, bucatar,

2597. RCS&RDS, agenti vanzari, achizitii, salariu fix+comision, bonusuri motivante, posibilitate rapida de avansare, echipa tanara, program flexibil, cu sau fara experienta. 3.500 L; (0773.788.419 laurentiu.gheorghe@rcs-rds.ro

iste in protezarea unghiilor, realizarea tratamentelor de baza, aplicarea unghiilor cu gel si extensiilor etc. Oferim venituri peste medie. CV pe email soho@usa.com

sonal curatenie angajam pentru Restaurant Grand Pub, zona Drumul Taberei; (0762.399.350

toriu experienta in industria alimentara; 2.200 L; (0758.108.018/ 0758.108.018 miachimov@gmail.com

2622. Receptioneri, (fara lb straina), cameriste, mesterul casei, pensiune 'casa de piatra, padurea' pustnicul, Branesti. Se poate oferi si cazare gratuita.maxi 503 de la cora pantelimon-10 minute.salarii motivante. Sms sau tel dupa 11 a.m; 1.700 L; (0767.079.463

distributie produse nealimentare angajeaza urgent reprezentant comercial, posesor carnet categoria B.Disponibilitate deplasari in Bucuresti si provincie. Rugam seriozitate maxima (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro

2595. Protezist unghii cautam profesion-

2537. Personal: pizzer, ospatarite, per-

2539. Picker, magaziner in Chitila. Obliga-

2621. Receptionere hotel bune cunoscatoare de limba engleza, persoane pozitive cu aptitudini de comunicare, seriozitate si punctualitate (021.223.13.26 marius@irisa.ro

2561. PIZZAR, BUCATAR RESTAURANT L'INCONTRO TITAN ANGAJEAZA: PIZZAR, BUCATAR CU EXPERIENTA SI FEMEIE LA VASE. RELATII LA SEDIUL FIRMEI SAU LA TELEFON (0732.113.701 2562. PIZZAR, BUCATAR RESTAURANT L'INCONTRO TITAN ANGAJEAZA: PIZZAR, BUCATAR CU EXPERIENTA SI FEMEIE LA VASE. RELATII LA SEDIUL FIRMEI SAU LA TELEFON; (0732.113.701

angajam o fata pentru postul de casier/lucrator comercial la Complexul Doraly 1, salariu atractiv. Sunati la tel. pentru mai multe detalii. 1 L; (0722.252.766/ 0728.117.751 saifmoayad@gmail.com

angajez picker(manipulant) la fabrica de Santal din Com. Tunari, SOS. de Centura, nr.12, Ilfov. Atributii: pregatirea comenzilor pentru livrare, utilizarea lizei manuale, scanare manuala, infoliere mf; 360 {; (0722.431.614 adina.popescu@parmalat.ro

2620. Receptionere hotel, bune cunoscatoare de limba engleza, persoana pozitiva cu aptitudini de comunicare, seriozitate si punctualitate. Va rugam sa trimiteti CV-ul (cu poza) la adresa de email; (021.223.13.26 Marius@irisa.ro

(0737.994.015

2576. Pregatitor vopsitorie pentru Vip Best Car Service, salariu atractiv, program flexibil, l-v 08:30 - 17:00. Societatea noastra este situata in Voluntari, str. Izvoarelor, nr. 43. (0732.113.360/ 0723.241.090 cristi.oprea@vbcs.ro 2577. Pregatitor, vopsitor, mecanici auto

calificati cu experienta, ne marim echipa.Pentru detalii, asteptam sa ne contactati la nr de tel.Dati de veste si prietenilor. 3.000 L; (0751.266.727/ 0761.336.865 mihai.b@autoleader.ro 2578. PRELUCRATOR prin aschiere, SKB Prod Systems SRL, avand ca obiect de activitate fabricarea masinilor de ridicat si transportat angajaza in vederea lansarii activitatii de productie (0740.244.245/ 0740.244.245 danut.dinca@skbs.ro 2579. Preparatoare salate, preparare salate si sandwich-uri, pentru bufet. Program: luni-vineri 05:30-17:30, sambata si duminica liber. Salariu 1800 Lei + o masa. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca, 1.800 L; (0742.266.859 2580. Preparatoare semifabricate si semipreparate culinare cu un minim de experienta. Sunati la nr. de telefon din anunt. Punct de lucru in zona Mihai Bravu sector 3. Program de L-S. Se ofera si tichete de masa (0741.277.755 info1@ruby.ro 2581. Preparator sandvisuri Restaurant

tip fast-food situat in Piata Victoriei angajeaza personal tanar, salariul atractiv, tichete de masa, bonusuri. Program de lucru 8 ore, 2 zile libere. Rugam seriozitate; (0745.020.816 subway.victoriei@gmail.com

2582. Preparatori si ambalatori pentru fabrica de sandwich-uri, tura de dimineata si tura de dupa amiaza, zona Hala Traian, 1.200 L; (0742.625.778 2583. Product supervisor urmarirea implementarii unui brand premium de cafea italiana in locatiile partenere, experienta minim 1 an in vanzarea cafelei espresso (0756.033.303 mihaela.d@globalmirex.it 2584. Productie ambalaje alimentare din

plastic, fabrica de ambalaje din plastic angajam: ambalatori, alimentatori, reglori, controlor calitate. Experienta in injectie mase plastice constituie avantaj.Firma se afla in incinta Faur sector 3. (0784.235.304 mariana.voicu@evplast.com

2606. Receptioner/a pentru sala fitness, Calea Crangasi, nr. 6. Seriozitate, punctualitate, comunicare. (0766.277.794 2607. Receptionera Hotel 4 stele anga-

paza, cladire de birouri in zona 13 Septembrie sector 5, program in ture. 1.100 L; (0728.157.925/ 0765.174.389 ally.spartanii@gmail.com 2609. Receptionera pentru salon Anias

Beauty Center (0738.046.370 aniasbeauty@yahoo.com

2610. Receptionera sala de fitness, sec-

tor 5, program 08:00 - 23:00,se lucreaza o zi cu o zi liber, contract de munca, maxim 35 ani, aspect fizic placut, trimite-ti cv la adresa de mail. (0765.614.724/ 0765.614.724 burcus_ionut@yahoo.com 2611. Receptionera Boutique hotel 4

stele Cautam o persoana sociabila, cunoascatoare a limbii engleze. Interviu zilnic, str. Barbu Vacarescu nr. 51, l-v 12-15, CV la: serban@decebalhotel.ro; DBH Bucharest; (0724.891.819/ 0723.515.009 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro 2612. Receptionera clinica medicala

Clinica medicala stomatologie cautam colega pentru receptie la sediul din Popesti Leordeni. Ce ne dorim: o colega entuziasta care sa ne ajute sa ne dezvoltam relatia cu pacientii interni si externi, (0754.547.162 contracte.qmed@gmail.com 2613. Receptionera cu experienta pt. salon de infrumusetare, salariu pt. inceput 1.800lei + cm platita pe 8 ore, zona metrou Gorjului. Va rog cv pe mail., 1.800 L; (0744.128.929 offece@cmstill.ro 2614. Receptionera front office Guard

One, pentru un sediu de birouri aflat in Bucuresti. Pachet salarial motivant, mediu de lucru placut, echipa tanara si dinamica. (0726.287.250 recrutare@guardone.ro 2615. Receptionera pentru salon masaj

Calea Floreasca, cautam receptionera cu experienta in domeniul relatii cu clienti, obligatoriu limba engleza fluent, aspect fizic placut, varsta maxima de 35 ani, persoana sociabila si comunicativa; (0754.590.853 fantasymasaj@yahoo.com

2616. Receptionera sala aerobic, se cauta pentru receptie persoana serioasa si organizata, pentru activitati de secretariat, contabilitate primara, primire clienti. 1.500 L; (0740.405.650/ 0740.405.650 andreea.enache87@gmail.com

Receptionera, pentru salon zona Diham, salariu atractiv si coafeza, salariu 2.500 - 4.000 L; (0773.893.325 2617.

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

2627. Rematholding angajeaza conducator auto mare tonaj, posesor permis auto categoria B, C, C+E si de atestat profesional transport marfa. Conditii bune de lucru, salariu motivant, tichete de masa. Cursele se efectueaza numai pe plan local- zona Bucuresti/Ilfov. Interviuri: Sos. Berceni Fort nr. 5, sector 4, Bucuresti. Relatii la telefon: (0724.343.454 2628. Reprezentant comercial societate

materiale electrice pentru Societatea Comerciala Lore Electro Stil S.R.L. cu sediul in Ploiesti, reprezentant renumitelor firme de profil, 35 L; (0726.274.679 loreelectro@yahoo.com 2630. Reprezentanti vanzari pentru Bucuresti si Ilfov, cu experienta de minim 2 ani pe un post similar (retail si Horeca), si buna capacitate de comunicare si relationare cu clientii angajeaza firma importatoare, producatoare si distribuitoare de detergenti. Se ofera pachet salarial atractiv si cursuri de formare. Asteptam CV la email. Persoanele selectate vor fi programate pentru interviu. diradjunct@ponsro.com 2631. Reprezentat RPK Construct, Buc.,

sect. 2, cautam colega. Consilier vanzari timplarie termopan Al si pvc, parchet, usi. Prezenta placuta, comunicativa, spontana. Minim studii medii, oferim salariu si comision; (0725.433.341 rpkconstruct@gmail.com www.rpkconstruct.ro 2632. Responsabil achizitii piese, pentru

service camioane si remorci, magazin piese camioane si remorci, oferim venituri atractive, conditii bune de lucru, strada Preciziei, sector 6 Bucuresti, cerem experienta in domeniul auto, CV la 3.500 L; (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.piesewabco.ro 2633. Responsabil calcat si ambalat pt.

atelier confectii textile. Mediu de lucru placut, castig avantajos (0735.174.420 2634. Responsabil magazin service IT esti onest si responsabil, te pricepi la calculatoare si sti sa lucrezi in Microsoft Office, daca stii si Corel sau Photoshop. Te asteptam in echipa noastra. CV pe email 1.500 L; (0786.860.222 angajari@opm.com.ro

Restaurant angajeaza femei la vase, sector 2, str. Baicului nr. 66; (0720.579.689 2635.

2636. Restaurant Nasu & Finu zona blv Brancoveanu, angajeaza pizzar cu experienta; (0729.942.824 florinrizea80@yahoo.com 2637. Restaurant zona Iancului

angajeaza bucatar si ajutor bucatar, suna dupa ora 10.00; (0724.212.282 2638. Restaurant a la carte angajam bucatari si ospatari bucatari sef, bucatari, aj. bucatari, ospatari, aj. ospatar si personal curatenie bucatarie. Experienta constituie un avantaj. Se asigura ctr. munca, masa si decont transport. (0729.652.843/ 0786.386.435 evenimente@dada.ro

2651. Restaurant Mc Moni`s zona Piata Presei Libere angajeaza bucatar, ajutor de bucatar si cofetar pt. bucatarie romaneasca si internationala. Se ofera conditii bune de lucru si salariu avantajos. Relatii la tel.; (0740.102.003 2652. Restaurant romanesc angajeaza formatie muzica (lautareasca, manele), pozitie centrala, sector 2, pentru cei din provincie oferim cazare; (0720.200.002 2653. Restaurant Spartan angajeaza preparator, restaurant Spartan este cel mai mare lant de restaurante cu carne rotisata din Romania. Daca vrei sa lucrezi cu oameni tineri te asteptam la un interviu. Salariu incepand cu 1400 Lei, 1.400 L; (0723.751.323 rerumfood@gmail.com www.spartanrestaurant.ro 2654. Restaurant Trattoria Monza, zona Baba Novac, angajeaza bucatari, aj. bucatari, aj. ospatar, spalator vase. Pentru mai multe detalii sunati dupa ora 12:00; (0767.287.406 2655. Restaurantul Clubului IDM angajeaza bucatar, ajutor bucatar, full time, contract de munca; (021.316.09.62 hr@idm.ro 2656. Rich Girls Studio. Vrei un job cu venituri garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare peste 18 ani. 100% procent din incasari in prima luna. Fii model la cel mai mare studio de videochat. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca stabil, legal, confidential, serios. Training gratuit/ cursuri de limba engleza oferite gratuit. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi. www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 2657. Rigipsari pe perioada nedeterminata, montatori gips carton in Bucuresti, pentru proiecte rezidentiale. Salar 3400 Lei net. Oferim: serizitate contract de munca. Contact tel. intre orele 9-17 (0731.150.177 2658. Rigipsari si zugravi meseriasi cu

carte de munca. Rog si ofer seriozitate; (0766.617.494 2659. Rigipsari zugravi, salarii 2.500 3.000 lei/ luna, plata se poate face si saptamanal, cer si ofer seriozitate; (0724.021.393 2660. Rigipsari cu experienta pentru compartimentari si placari in front deschis, materialele asigurate zilnic, 4000 lei(carte + bonuri) si comision de productivitate. Minim 25mp/ zi. Contract nedeterminat. Plata la 2 sapt..; 4.000 L; (0736.084.640 2661. Rigipsari si zugravi cu carte de munca. Rog seriozitate si ofer seriozitate. Salariu motivant; (0762.457.833 2662. Rigipsari si zugravi cu experienta

de lucru, pe termen indelungat. Caut persoana responsabila; (0766.268.477 adelaida.maria89@yahoo.com 2663. Rigipsari, cel putin 3000 lei bani in

mana pe luna, 3.000 L; (0744.520.200 nextrol@gmail.com

jeaza pizzar si ajutor bucatar; (0723.502.300/ 021.340.60.06

bucatar, ajutor bucatar, pizzar, femeie la vase, barman, ospatari, ospatarite, picoli, picolite, sofer pentru livrari la domiciliu; (0768.735.154/ 0722.555.245

2685. SC Electrolift Serv SRL angajeaza montator reglor depanator ascensoare calificat cu experienta, sau cu cunostinte in instalatii electrice, mecanice sau electronice pentru calificarea in domeniul ascensoarelor. (0726.118.153/ 0722.641.135 stoica_florian2000@yahoo.com 2686. SC Komandor Romania SRL cu sediul in Magurele, producator de mobilier la comanda angajeaza operator si ajutor circular debitare. Relatii la tel. (0728.853.061 2687. SC Komandor Romania SRL cu

sediul in Magurele, producator de mobilier la comanda, angajeaza vopsito si slefuitor MDF. Relatii la tel. (0730.166.668 2688. SC Komandor Romania SRL cu sediul in Magurele, producator mobilier la comanda, angajeaza muncitori necalificati. Relatii la tel. (0728.853.061 2689. SC LUCIELLA - LUX ANGAJEAZA LUCRATOR COMERCIAL PENTRU MAGAZIN BUCUR-OBOR, RAION CONFECTII BARBATI; (0722.366.191

2691. SC New Silkiss SPA Buftea angajeaza cu norma intreaga menajera COR 911101, conditii avantajoase; (0734.888.110

(0735.244.454

2666. Rigipsari. Firma constructii angajeaza rigipsari si ajutor de rigipsar. Valabil si pt. provincie, oferim cazare; (0760.580.828/ 0736.070.694 2667. Rompetrol Otopeni cauta casier, ospatar, bucatar, (0724.051.489 hpypepper@yahoo.com 2668. Rustic angajeaza fete la fast-food in Mall-uri, fete harnice, si fara experienta, pentru sevire clienti in Auchan Militari si Cora Lujerului. Salariu de inceput 1400, mancare si bonusuri zilnice din vanzari, program o zi (9-22) cu una libera, 1.400 L; (0723.705.385 2669. S.C. Andrei 94, angajeaza pentru

menaj, femeie; (0726.282.586/ 0722.269.741

2670. Sabon, consilier clienti magazin cosmetice in mall Salariu atractiv. Bonus procent din vanzari. Discount pentru achizitionarea produselor. Bonuri de masa. Decontare transport pentru Bucuresti. Program de lucru 8 ore flexibil, (0746.120.830 dana.nicolae@sabon.ro 2671. Salon Andreea angajam frizer, coafor, manichiurist, cosmetician si maseur, deschidem o noua locatie in Prelungirea Ghencea nr. 28. Program 09:0021:00 L-V, sambata 08:00-20:00, duminica 09:00-14:00. O zi cu o zi (0724.542.277 Office@salonandreea.ro 2672. Salon Carita angajam manichiurista, coafeza. Salonul functioneaza de 12 ani (zona Prosper- 13 Septembrie), vad format. Oferim carte de munca, salariu motivant; (021.430.21.75/ 0755.695.691

2674. Salon Maxstil din sos. Mihai Bravu

2643. Restaurant Casa Diham, angajam

2684. SC Ecovol SA (firma de salubritate) cu sediul in Voluntari, B-dul Dunarii nr. 52A, jud. Ilfov angajeaza: 1. sef birou dezinfectie, dezinsectie, deratizare. Cerinte: experienta minim 3 ani. Desfasoara activitate de promovare si popularizare a serviciilor DDD pe care societatea le poate oferi clientilor; conduce, organizeaza, dezvolta si eficientizeaza activitatea biroului dezinfectie, dezinsectie, deratizare. 2. sef serviciu marketing. Cerinte: experienta minim 3 ani. Realizeaza studii de piata, identifica modul de structurare a pietei: clienti actuali, clienti potentiali, intocmeste contracte noi, concepe si implementeaza strategii imbunatatite de vanzare activa etc. 3. sef birou recuperare debite. Cerinte: experienta minim 3 ani. Urmareste contractele incheiate de firma si incasarea acestora. 4. sef serviciu colectare selectiva. Cerinte: experienta minim 3 ani. Organizeaza si operationalizeaza colectarea selectiva in orasul Voluntari. 5. sef serviciu tehnic. Cerinte: experienta minim 3 ani. Admionistreaza parcul auto. 6. consilier juridic. Cerinte: experienta minim 3 ani. Acorda consultanta si consiliere juridica. 7. Consilier serviciul salubritate - 2 posturi. Cerinte: experienta minim 3 ani. Coordoneaza direct in teren activitatea utilajelor repartizate si a lucratorilor pentru salubrizare, in functie de normele si tehnologia de lucru stabilite. 8. Sofer categoria C (autogunoiere). Cerinte: experienta minim 3 ani. Atestat, card tahograf. (0730.018.553 e_balteanu@yahoo.com

2665. Rigipsari, necalificati;

2640. Restaurant Beijing Garden anga-

2642. Restaurant Casa Diham anga-

2683. SC Corpconstruct angajeaza zugravi, faiantari, meseriasi in constructii, program 8 ore; (0768.348.389/ 0799.293.512

2690. SC Maur SA angajeaza

2673. Salon cu clientela utilizat, inchiriaza

2641. Restaurant Bocca Lupo angajeaza ospatar, ospatarite, barmani cu experienta, salariu 1600 lei+masa+tips, pizzar cuptor lemne si bucatari cu experienta, salarii atractive, pt. cele 2 locatii din Bucuresti; (0766.454.513/ 0774.429.430

2682. SC Compania de paza R.O. angajeaza agenti, agente de securitate, dispecer, dispecera cu sau fara atestat pentru obiective situate in zona comuna Pantelimon; (0736.400.882

2664. Rigipsari, firma de constructii angajeaza rigipsari cu experienta salariul de 3000 lei pe luna; (0728.220.232 chioveanuionut2005@yahoo.com

2639. Restaurant angajeaza personal urgent:spalator de vase,pizzar,ajutor de bucatar,program de luni pana vineri: 07.0017.00.Zona: Petrache Poenaru, la 2 minute de metru. (0723.577.212 toni.mihai2014@gmail.com

jeaza ospatari, picoli si femeie bucatarie pentru locatiile sale din Berzei si Pipera; (0771.218.642/ 0726.666.888

2681. SC Compania de Paza R.O. angajeaza agenti de securitate barbati si femei, cu sau fara experienta, pentru obiective situate in Bucuresti si Ilfov. Dispeceri monitorizare video, cunostinte minime operare calculator, pentru: cladiri birouri situate in Bucuresti, cladiri birouri situate in Ilfov (Pipera); (0734.444.411 angajare@companiadepaza.ro

post de cosmeticiana; (021.331.04.16/ 0766.609.609 angajeaza frizer cu experienta; (0721.175.710 2675. Salon Maxstil angajeaza frizer,

coafeza si manichiurista; (0726.307.956 2676. Salvamari. Cel mai mare centru de

Wellness si Relaxare din Europa isi mareste echipa. Salariu atractiv la care se adauga tichete de masa, sporuri, transport asigurat, program flexibil in ture, mediu de lucru profesionist. Relatii la: (0735.400.103 2677.

SAMPONEZA, SALON ANGAJEAZA, ZONA TITAN; (0724.133.585

mecanici auto si portari; (0742.208.911

2692. SC Ping Activ SRL angajeaza calcu-

lator pret cost pentru punctul de lucru din Bucuresti, Str. Vasile Predescu, nr. 7987,Complexul Dragonul Rosu-extindere corp 4, studii medii, cerinte lb. engleza minim, 8 ore/ zi. Contact; (0784.759.060 2693. SC Practicom SRL selecteaza per-

sonal pentru urmatoarele posturi: sofer profesionist cu ADR pentru comunitatetoate judetele, sofer profesionist curse interne sau tur-retur- zona Brasov. Echipaj sofer distributie (3,5 to), si manipulanti marfuri- Bucuresti, Popesti Leordeni, Ilfov, Brasov. Iti oferim: salariu, diurna sau bonus, abonament medical retea clinici private, loc de munca stabil, mediu de lucru placut si profesionist. Detalii la tel./ e-mail: (021.444.04.52 hr@practicom.ro 2694. Sc prestatoare de servicii PSI anga-

jeaza cadru tehnic salariu 3.000 lei brut si servanti pompieri cu atestat salariu 2.500 lei brut; (0747.025.344 2695. SC prestatoare de servicii PSI posesoare avize C1 si C2 cauta colaboratori pentru indeplinirea conditiilor prevazute in ordinul 96/2016 (0747.025.344 2696. SC Procema SA (Bucuresti) angajeaza sofer autocamion- cerinte: absolvent studii medii (liceale/ bacalaureat), permis conducere categoriile C+E, avantaj autorizat agabaritic, experienta in domeniu minimum 3 ani, lipsa cazier si antecedente penale, cunoasterea legislatiei in domeniu, rezistenta la stres si efort. Oferim: loc de munca stabil, salariu motivant. Contact: (0730.602.723 2697. SC Roelectro angajeaza ellectricieni

calificati program 8 ore salariu 2000/ 2500 lei executie instalatii interioare, imobile civile. Rog seriozitate tel: (0766.786.750/ 0721.195.764 2698. SC Supercom SA cu sediul in Bucuresti, str. Gherghitei nr. 23 C, angajeaza urmatoarele categorii de personal: 1. soferi - permis conducere categ. BC, CE si atestat profesional transport marfa; 2. masinist la masini pentru terasamente (buldozeristi, Wollisti) - cursuri de specialitate masinisti la masini pentru terasamente experienta minim 1 an; relatii 021.240.26.86 int. 127 si 131 (0372.129.327 2699. SC Xiang Way Impex SRL angajeaza lucrator comercial si manipulant marfuri. Informatii la telefonul; (0799.739.526 2700. Schelari, angajam schelari din zona de sud a Romaniei; (0731.014.050 i.daniela@euro-foster.ro

2678. SC Admir AL PVC, mag2701. Scoala angajeaza bucatar. azin cu profile si accesorii (021.315.65.43 pentru termopane, angajam 2702. Scoala Postliceala FEG Bucuresti fata pentru vanzarea acceefectueaza cursuri calificare: infirmiera, soriilor de tamplarie. Zona 2645. Restaurant China Town angajeaza operator calculator, coafura, frizerie, cosTineretului. Asteptam CVpicol, ospatar, femeie de serviciu, mai metica, asistent social nivel mediu, tehnimulte detalii la nr de tel, de l-d intre orele urile dvs. pe cian maseur, ospatar (chelner), bucatar, 12 - 21. Sector 2, (0788.671.161 barman, cofetar- patiser, vanzator, tipograf, admiralpvc@yahoo.com. instalator, meserii constructii. Liceul F.E.G. Relatii la telefon 2646. Restaurant Gastronomika isi face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 mareste echipa, angajam bucatar, 0765.349.198 in intervalul cursuri de zi, seral, frecventa redusa, profil: grataragiu, ospatar/ ospatarita cu sau fara 08.30-17.00 uman, acreditat MECS, ordin nr. experienta. CV: (0737.940.512 restau2644. Restaurant Casa Laura angajeaza

ajutor bucatar sector 4, zona Aparatorii Patriei, (Berceni). Pentru mai multe detalii la nr . de telefon . (0785.035.620

rant@gastronomika.ro

2647. Restaurant italian Piata Romana angajeaza ospatari si picoli, detalii la nr. de tel. dupa ora 9.00 (0733.333.021 2648. Restaurant Karishma angajeaza ospatari, ospatarite cu sau fara experienta si personal curatenie; (0787.789.515

2679. SC angajeaza ajutor de rigipsari,

salariu atractiv; (0722.226.162/ 0722.228.818/ 0786.746.141

2680. SC Ars SA angajeaza bucatar, ajutor

bucatar, ospatar, ajutor ospatar, pregatirea se va face la locul de munca; (0749.022.579 parklake@pizzahut.ro

3516/28.03.2016. Se efectueaza inscrieri si la gradinita in limbi straine F.E.G. Bucuresti sector 1, str. Walter Maracineanu nr. 1-3, et. 2, camera 205A, tel.: 021.311.10.54/ 0788.424.314, sector 2, str. Badea Cartan nr. 6, tel.: 031.405.27.30. Diplomele sunt recunoscute national si international, site: www.scoalafeg.ro;

2703. Scoala Postliceala FEG Bucuresti, face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala acreditata MECS Ordin nr. 3985/13.05.2008.Diplomele sunt recunoscute national si international. Efectuam si cursuri calificare: infirmiera, operator calculator, coafura, frizerie, cosmetica, asistent social nivel mediu, tehnician maseur, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar - patiser, vanzator, tipograf, instalator, meserii constructii. Liceul F.E.G. face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 cursuri de zi, seral, frecventa redusa, profil: uman, acreditat MECS, ordin nr. 3516/28.03.2016, Se efectueaza inscrieri si la Gradinita in limbi straine F.E.G www.scoalafeg.ro;Sedii: Bucuresti sector 1, str. Walter Maracineanu, nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A: tel: 021.311.10.54/ 0788.424.314, Sector 2, str. Badea Cartan, nr. 6, tel: 031.405.27.30 (031.405.27.30/ 0788.424.314/ 021.311.10.54 2704. Scoala Postliceala Studis autorizata Ministerul Educatiei, inscrieri pentru anul scolar 20172018 la specializarile: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical balneofiziokinetoterapeut si recuperare. Diplome eliberate de Ministerul Educatiei, avantaje: numar de locuri cu si fara taxa, taxa in rate, burse de merit si sociale, se pot inscrie absolventi cu sau fara bacalaureat. Bucuresti, str. Caderea Bastiliei nr. 58, sector 1, www.scoalastudis.ro; (0756.876.091 2705. Scoala Postliceala Studis autorizata Ministerul Educatiei, inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la specializarile: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical balneofiziokinetoterapeut si recuperare. Diplome eliberate de Ministerul Educatiei, avantaje: numar de locuri cu si fara taxa, taxa in rate, burse de merit si sociale, se pot inscrie absolventi cu sau fara bacalaureat. Bucuresti, str. Caderea Bastiliei nr. 58, sector 1, www.scoalastudis.ro; (0756.876.091 2706. Sculptori in lemn, tamplari, necalifi-

cati, femei pentru finisare mobila la atelier situat sin Sos. Fundeni 200; (0740.242.136

2707. Secretara Bune cunostinte de operare in Excel, Word, Outlook, rezistenta la stres, atentie la detalii, experienta in secretariat, vorbitoare de limba italiana. CV la: floreaghe@yahoo.com 2708. Secretara cunostinte Office, aparatura birou, limba engleza mediu. Persoana comunicativa, seriosa si organizata. Firma in domeniul electric (0743.047.807 resurse.umane@montajelectric.ro 2709. Secretara firma de constructii, angajez secretara, program 09.00 - 18.30, de luni pana vineri, salariu 2000 Lei. CV la adresa de mail telefon contact - Georgiana 2.000 L; (0752.196.391 georgiana.vanzari@gmail.com 2710. Secretara pentru clinica stomatologica, zona Dorobanti Romana, cu experienta. Se ofera conditii avantajoase. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV insotit de o poza recenta. (0722.543.676/ 0722.543.676 office@dentalprogress.ro 2711. Secretara pentru firma de consultanta fonduri europene, cu abilitati bune de comunicare, persoana creativa, cu atitudine dar si planificata, ordonata si serioasa. (0722.771.054 officeaccentc@gmail.com 2712. Secretara persoana tanara, sociabila, cunostinte program word, contabilitate primara Excel, cunostinte lb straina, prog de lucru 9 ore/zi, 6 zlie/sapt, salariu 2000 lei, CV-pe mail: contabilitate.georgiana@gmail.com 2713. Secretara personala asistenta full-

time-part-time fara obligatii cu contract de munca cu experienta si fara, trimite 2 foto si cv la mail 2.500 L; (0723456 danservfor@yahoo.com

2714. Secretara - asistent manager Unirii Alba Iulia si agenti pt. agentie imobiliara, imobservicecenter.ro, cunostinte PC, conditii excelente, carte de munca, salariu atractiv, bonusuri colectiv deosebit, permis B avantaj. Rugam CV; (0755.022.290 office@imobservicecenter.ro www.imobservicecenter.ro 2715. Secretara birou acte notariale sec-

tor 1, cautam secretara pentru birou de acte notariale si traduceri in sectorul 1 (piata Dorobanti/Floreasca) Se solicita cunoasterea perfecta a limbii romane, punctualitate, dorinta de a invata; 1.800 L; (0728.987.746 office@k-it.ro

2716. Secretara cunostinte PC, dinami-

ca, sociabila; (0757.678.405 cv@stylefood.ro 2717. Secretara executiva, absolventa

de ASE sau studenta ASE ani terminali, lucru cu documente, mail, organizare administrativ, carnet auto obligatoriu, se ofera masina, telefon, etc. la dispozitie, 1 L; (0760.772.881 plot.dic@gmil.com 2718. Secretara hostess-protocol pentru sediul nostru din Piata Unirii. 2 ore/zi. CV cu poze la mail; 2.000 L; (0723.440.440 atmi38@yahoo.com 2719. Secretara personala angajam sec-

retara- asistenta full-time, part-time fara obligatii, cu contract de munca cu experienta si fara, trimite 2 foto si CV la mail, 2.500 L; (0723456 danservfor@yahoo.com

2720. Secretara personala, program luni-vineri intre 9-18, punctuala, serioasa, preferabil cu permis de conducere, sarcini: obtinere avize, autorizatii, contabilitate primara, experienta nu este necesara, 4 poze + cv pe mail. 4.000 L; (0738.549.577 job.line1990@gmail.com 2721. Secretara, asistent manager Asis-

tente stomatologie clinica dentara Art Implant, angajeaza asistente medicale (program de 8 ore). Oferim conditii de munca superioare, contract de munca si un salariu foarte avantajos, artimplant.ro@gmail.com

2722. Secretara, asistent manager S.C. angajeaza persoana dinamica, organizata, cu abilitati organizatorice si de planificare pentru activitati manageriale si secretariat. Asteptam CV-urile pe e-mail. (0799.879.818 office@wl.com.ro 2723. Secretara. Societate cu sediul in Pantelimon, Ilfov angajeaza urgent secretara cunoscatoare limba engleza. Salariu atractiv. Relatii la tel. (0736.101.610/ 021.350.70.03 2724. Secretariat/ front office/ asistent manager Companie in zona M. Grozavesti. Cerinte: min 2 ani exp. in secretariat, word si excel, pers. serioasa, responsabila, comunicativa. Oferim: contract, durata nedeterminata, oportunitati de crestere profesionala; (0747.160.552 recrutare@vph.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

25 septembrie 2017

anuntul.ro

25

4

LOCURI DE MUNCÅ 2725. Sector 3, Titan, Theodor Pallady 287, vopsitor, avantaj si vopsitor in camp electrostatic; (0722.220.414/ 0722.220.413 2726. Sef de obiectiv, firma specializata in

paza, cu permis cat B, cu atestat.Interviuri la dresa din Bucuresti, sector 4, Str. Soimus, nr. 103-105B.Program l-v intre orele 10.00 -14.00. (0723.771.365 2727. Sef de productie, firma de confectii

angajam urgent sef de productie. Oferim salariu motivant, decont transport; solicitam seriozitate si implicare. Detalii la nr. tel.; (0740.322.588 suveicacrevedia@gmail.com

2728. Sef de sala pentru restaurantul La

Cocosatu, pentru detalii va rog sa sunati la numarul de telefon afisat. (0736.445.737 office@lacocosatu.ro 2729. Sef de tura casier, casierita pentru

spalatorie auto. Salariu fix, carte de munca. Persoanele care au experienta in domeniu sunt prioritare. Salariu atractiv 100 lei/ zi, 1.500 L; (0765.242.684/ 0772.054.209 premium.autoprest@yahoo.com 2730. Sef de tura Snack 4u Concept pen-

tru firma sandwich-uri, cu experienta.Salariul atractiv. 2.000 L; (0785.263.301 office@snack4u.ro www.snack4u.ro

2757. Silma Service angajeaza mecanic si tinichigiu auto sau ajutor cu experienta; (0722.388.955 2758. Slot attendant-operatori jocuri noroc, program flexibil, oferim salariu atractiv + bonusuri. Nu necesita experienta; (0767.316.158 2759. Societate comerciala angajeaza cu contract de munca lacatusi confectii metalice si sudori; (0742.226.007/ 0723.671.765 2760. Societate comerciala angajeaza

secretar/a cu abilitati in operare PC, comunicare, lucru in echipa. Acceptam si pensionari cu drept de munca. Rugam seriozitate. Relatii: (0746.184.594

SOCIETATE COMERCIALA ANGAJEAZA VANZATOARE PENTRU MAGAZINE INCALTAMINTE SITUATE IN CENTRUL CAPITALEI. RELATII: 021.314.60.61; 021.314.60.62; 021.315.96.52; 021.315.98.16 2761.

2762. Societate de paza angajeaza

agenti cu si fara experienta pentru Bucuresti si Ilfov, salariu net pornid de la 1.450 - 2.000 lei in functie de obiectiv; (0725.500.510 2763. Societate de paza angajeaza

2731. Sef de tura, Rudeni, Chiajna Cautam sef de tura pentru sediul din Rudeni. Oferim transport gratuit de la Gara de nord, salariu motivant si intotdeauna la timp, contract de munca nedeterminat, bonuri de masa, diverse bonusuri; (0741.035.679 andreea.burlacu@srcl.com

2764. Societate de paza angajeaza dispeceri cu si fara experienta, asiguram scolarizare gratuita, salariu net 1.700 lei la 180 ore; (0799.006.960

2732. Sef magazin si casier pt Shop & Go

2765. Societate de paza, angajam agenti

zona Bucurestii Noi si Baneasa, str. Biharia; (0745.637.369/ 0745.204.310

2733. Sef productie pentru atelier de incal-

taminte dama, cu experienta in domeniu. Oferim salariu motivant, solicitam seriozitate si implicare. Telefon: (0754.397.372

2734. Sef schimb la departament produc-

tie, cunostinte mecanica, electrica sau electrotehnica, coordonare echipa 15-30 muncitori/schimb, avantaj experienta in industria alimentara. Se lucreaza pe linie de imbuteliere. (021.667.00.20 office@zarea.ro

2735. Sef tura pentru obiective in zonele: Titan, Vitan, Crangasi, Drumul Taberei, program flexibil, salarizare motivanta; (0786.189.306 2736. Sef tura si Agenti Securitate. Firma

specializata in paza, angajam Sef Tura si Agenti Securitate pentru obiectiv spatiu comercial in zona Obor. Conditii optime de lucru, drepturi salariale la timp, program in ture; (0762.828.457 cosminvladescu@gmail.com 2737. Sef tura spalatorie auto angajam sef

tura pentru spalatorie auto, oferim salariu motivant+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 2738. Servant pompier. MRC Fire SRL

angajeaza servant pompier pentru cladire de birouri in Bucuresti. Contract de munca norma intreaga, plata ore suplimentare, spor de noapte. Transmiteti CV la: (021.330.33.11 office@mrcfire.ro 2739. Service auto cauta mecanic auto

cu experienta, program de lucru 08:3017:30 de luni pana vineri. Rog seriozitate; (0720.559.190 2740. Service auto cu sediul in Soseaua Pipera nr. 48, sector 2, angazeaza coordonator service auto, consilier piese auto si mecanic auto. Relatii la telefon intre orele 9-17 (0725.629.667/ 0722.622.212 office@diamondauto.ro 2741. Seva angajeaza ospatari si picoli pt.

club si restaurant . CV la bartenders2006@yahoo.com; (0799.911.411

agenti de securitate pentru zonele: Militari, Drumul Taberei, Ghencea, Rahova, salariu 1.450-1.800 lei (7 lei/ora) (0731.510.966

de securitate si agenti supraveghere video (cunostinte minime calculator) cu sau fara atestat, pentru obiective in Bucuresti; (0722.432.186

2766. Societate de transport persoane cu seidul in Voluntari - jud. Ilfov, angajeaza soferi cat. D cu atestat transport persoane, asteptam provincia, oferim gazda gratis; (0758.772.652

SOCIETATE MONTAJ FATADE VENTILATE SI PERETI CORTINA CU VECHIME DE 12 ANI IN DOMENIU ANGAJAM PE PERIOADA NEDETERMINATA PERSONAL CU SI FARA EXPERIENTA; (0745.653.719 2767.

2768. Societate straina angajeaza la

depozit in Voluntari: (materiale pentru tamplarie PVC), gestionari, muncitori calificati, pachet social, salariu motivant (bun; (031.425.36.94/ 0725.778.051 2769. Sofer autoutilitara Iveco Daily 7.2 tone, posesor atestat marfa si card tahograf, urgent in Bucuresti (in incinta SC Faur); (0756.712.130

mareste echipa cu shaormar experimentat. Program luni-vineri, masa gratuita, tips, bonusuri, carte de munca. Bd. Aerogarii, Baneasa; 2.500 L; (0721.303.303 2746. Shaormar Shaormeria La Baiatu,

cautam shaormar cu experienta program flexibil (min 9h/zi), 1 liber pe saptamana, 12.5L/ h, Piata Amzei, str. Mendeleev nr. 715, sector 1, 150 L; (0731.440.282 denisa.firicel@gmail.com 2747. Shaormar cu experienta salariu

2772. Sofer cat. C+E transport in

Bucuresti si in tara, salariu atractiv; (0723.349.975/ 0726.116.888 2773. Sofer cat. D microbuz curse

speciale, posibilitate pensionar; (0720.459.591

2774. Sofer categ. B, soferi profesionist, femeie de serviciu, incarcatori, pentru societate sector 4, salariu + tichete masa; (0371.050.144 2775. Sofer categoria B;

(0723.294.972

2776. Sofer categoria D pe autocar Isuzu

B, persoana serioasa, varsta medie, program de lucru 8 ore/zi, 6 zile/sapt, salariu 2000 lei plus bani de transport, zona bd. Theodor Pallady, sector 3. (0737.523.284 georgiana.covrigulimens@yahoo.com 2778. Sofer cu experienta, pt achizitii

diverse produse pt santier, categ B, program l-v 08:00-18:00, s, zi suplimentara (se plateste separat). Orele suplimentare se platesc. Salariu 1600 lei. 1.600 L; (0741.001.033 ecouniversal1@gmail.com 2779. Sofer cu vechime in zona Baneasa,

anbgajez muncitor necalificat, vanzatoare cu experienta; (0745.246.825 2780. Sofer distribuitor. Fabrica de

mezeluri angajam soferi distribuitori pentru distributie proprie. Fabrica este situata pe strada Drumul intre Tarlale, nr. 25-29, sector 3, (0720.660.988 office@vericom2001.ro

3000 Lei, se lucreaza 13 cu 35 libere, zona Berceni, se ofera CM si 1 masa zilnic 3.000 L; (0773.316.497

2781. Sofer Fast Food angajeaza urgent sofer, salariu motivant; (0725.230.206/ 0730.821.544 oltean.zelena@yahoo.com

2748. Shaormar experimentat, Mister Kebab isi mareste echipa. Salariu peste medie, masa gratuita, tips, bonusuri, carte de munca. Bd. Aerogarii, Baneasa, 2.800 L; (0721.303.303

2782. Sofer incarcare, distributie si livrare marfa. Activitati conexe.Pemis auto cat. B, auto 3.5 t. Experienta 3-5 ani; (0755.044.515

2749. Shaormar salariu 2300 de lei, pen-

face tara, intern, pleci luni de la Bucuresti dar nu se stie cand te intorci. Poti sa vii la 2 zile, la 4 zile sau poti sa prinzi toate weekend-urile acasa, dar nu garantez. 2.400 L; (0786.519.706

tru La Regie, cu experienta minim 2 luni, condiiti de munca avantajoase, program de la 8-22, 2 zile cu 2 libere, salariu 2300 de lei (153 lei pe tura) + o masa + contract de munca, 2.300 L; (0774.028.349 2750. Shaormar, Shaormarie Lacul Tei,

angajeaza: shaormar cu experienta, casier, ajutor bucatar. Se ofera salariu atractiv, conditii de munca la standarde ridicate, colectiv tanar. Cerem si oferim seriozitate maxima; (0733.374.226 2751. Shaormar, casier si picol angajam

pentru fast food turcesc in plina expansiune, locatia se afla in Centrul Istoric, str. Selari nr. 2. Persoanele interesate sunt rugate sa ne contacteze la nr. tel. (0722.402.441

2752. Shaormari cu experienta angajeaza fast food, salariu 2.500 ron; (0734.225.024 2753. Shaormari, personal bucatarie, casierite, Primo fast food, angajeaza cu si fara experienta: shaormari, personal bucatarie, casierite. Salarii atractive, bonusuri, target la vanzari, tips, (0765.604.794 office@primofastfood.ro 2754. Shaormari-vanzatori fast food

call center delivery, cu talent si pasionati de meserie, pentru locatie ultracentrala in sectorul 1. Program flexibil, salariul la nivelul pietii cu posibilitatea maririi in functie de program si performante. Rugam CVuri; (0722.392.323 alexandra.negoianu@gmail.com 2755. Shaormari-vanzatori fast foodcall center-delivery, cu talent si pasionati de meserie, pentru locatie ultracentrala in sectorul 1. Program flexibil, salariul la nivelul pietii cu posibilitatea maririi in functie de program si performante. Rugam CVuri; (0722.392.323 alexandra.negoianu@gmail.com 2756. Shop&Go, angajam casier maga-

zin zona lujerului program un singur schimb 6.30-14.30 salariu 1200 net si bonuri de masa 15 lei zi 8 zile libere pe luna concediu conform legilor actuale tel; (0722.825.627

2796. Sofer aprovizionare, distributie pen-

2828. Sofer categoria B cu experi-

tru un lant de restaurante, pers dinamica, permis cat. B, cazier curat, experienta aproviz-distributie. Se ofera salariu motivant+masa pranz, (0721.268.438/ 0740.111.453/ 0727.770.361 resurseumane@eka-capital.ro

SOFER AUTO DISTRIBUTIE PRODUSE ALIMENTARE IN BUCURESTI; (0722.269.083

2797.

2798. Sofer autocamion abroll - 4500/luna

2783. Sofer Iveco daily, categoria B. Se

2784. Sofer livrator cu auto propriu

sua fara, pentru restaurant in Mall Sun Plaza Berceni, conditii bune de lucru; (0726.103.229 bblockfood2010@yahoo.com 2785. Sofer livrator pentru firma de livrare

mancare la domiciliu pe auto firmei. Se cauta om cu experienta in cunoasterea Bucurestiului, serios, prezentabil, curat. Salariu+tips. Zona Gara de Nord. (0723.227.220

2786. Sofer pe termen lung, sofer de tir profesionist, cu atestat valabil pentru urmatoarea ruta: Romania-Turcia, TurciaEuropa si retur. Posesor permis de conducere C+E, experienta minim 3; (0736.655.295/ 0731.378.773 evrak@romkayatur.com 2787. Sofer pensionar angajez;

(0762.056.238

2788. Sofer pentru diferite deplasari in tara si in oras. Program de lucru: 06:30:00 - 18:00. Salariu 2.900 de Lei/ luna brut. Se face carte de munca. (tarif.1,5E/min+tva) 2.900 L; (0900.310.110

salariu atractiv; (0729.185.055

Punct de lucru Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Fabrica de Pavaje. Salariu 2000 lei+ bonus. Interviu zilnic 9-17 la adresa afisata, 2.000 L; (0724.545.953 2793. Sofer taxi cu atestat, angajez;

(0723.305.422

2829. Sofer categoria B pentru cursa de noapte. Se lucreaza o zi da una nu 2.000 L; (+40725571733/ +40725571733 marianpeste@gmail.com

2800. Sofer autoutilitara cat B, atelier de confectii metalice situat in Bucuresti Sector 3 angajam lacatus confectii metalice ce detine permis cat B. Permisul este necesar pentru conducerea autoutilitarelor pentru aprovizionare; (0744.654.339 radughita@eurama.ro

2832. Sofer categoria B si necalificati, aju-

2801. Sofer B, C, E, pentru firma de con-

catie, angajam sofer cu experienta in distributie produse alimentare, lucrul cu facturi, chitante. Programul incepe la ora 3 dimineata la depozit (Domnesti) de unde se preia masina+marfa; (0733.014.180

tor sofer, pentru distributie produse panificatie in Bucuresti, partener Vel Pitar, str. Emil Racovita nr. 3-5, cu domiciliu obligatoriu in sect. 4, Berceni, Piata Sudului. Doar pentru persoane foarte serioase. 1.600 L; (0723.649.620 wio640@yahoo.com 2833. Sofer categoria B+D, cautam soferi

structii cu sediul in Com. Domnesti, pentru Bucuresti si Ilfov. Societatea detine camionete de 3,5 t si autoturisme cu platforme pentru transport utilaje. (0723.567.941 office@gama-admin.ro

cu experienta minum un an, pentru transport copii domiciliu scoala si retur, din zonele Drumul Taberei, Militari, Chitila, Piata Chibrit, Pipera. Cerinte: Cat. B, D, (0730.352.411/ 0770.347.655

2802. Sofer basculabila (5 mc) categoria

2834. Sofer categoria B, Compania Steri-

C pt Iveco. Depozit in Pantelimon. Salariu 1500 lei, program de luni-vineri 08:0017:00. Sambata 08:16:00. Orele suplimentare se platesc. Detalii la tel., 1.500 L; (0721.249.083 madalina_pestritza@yahoo.com

cycle angajeaza urgent soferi categoria B. Oferim salariu motivant si intotdeauna la zi, contract perioada nedeterminata, bonusuri periodice, bonuri de masa. Telefon; 1.700 L; (0741.035.679 andreea.burlacu@srcl.com

2803. Sofer basculanta articulata, catego-

2835. Sofer categoria B, cu experienta

ria C, pt. transportul de agregate si cereale.Depozit com. Pantelimon.Salariu 4000 lei negociabil.Mai multe detalii la tel. 4.000 L; (0721.249.083/ 0768.088.124 madalina_pestritza@yahoo.com 2804. Sofer basculanta. Sofer cu

experienta pe basculanta 8x4 pentru firma constructii Bucuresti, garaj in loc. Chitila. Salariul de inceput 2.300 lei net. Asiguram cazare gratuita sau facilitati la transport, 2.300 L; (0722.284.776

livrari toate sectoarele, zona Fundeni; (0756.121.165

2836. Sofer categoria B, SC angajeaza pentru aprovizionare unitate de productie tamplarie PVC. Pentru relatii contactati tel. (0724.254.009 dorinemi_77@yahoo.com

2853. Sofer cu experienta pe autoutilitara

3,5 t transport marfa intern. Prezinta un avantaj cunoasterea completarii documentelor de transport (cmr, foaie de parcurs). Cunostinte minime de mecanica auto, (0722.393.475 george.petrila@chris-exim.ro

2854. Sofer cu experienta pentru categora

B, cutie hidramata, persoana serioasa, profesionista, integra pentru firma din Bucuresti, angajeaza sofer. Program de lucru de luni pana vineri, 8 ore/ zi (0765.562.256

2855. Sofer cu experienta, cat B, pt. dis-

tributie marfa, zona Voluntari (0722.269.661/ 0744.895.838 onerpaulina@ymail.com

2856. Sofer cu masina personala castiguri

intre 1.000 - 2.000 L pe saptamana.http://partners.uber.com/i/y24a y98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2857. Sofer cu masina personala, nu mai

veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana.http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2858. Sofer cu masina proprie pick-up sau

dubita angajam pentru catering in zona Crangasi, experienta in distributie, salariu incepand de la 2200, bonusuri, program flexibil, tel. la, 2.200 L; (0725.328.292/ 021.220.53.21 info@frenchbakery.ro

2859. Sofer cu permis categoria B pentru

societate de distributie cu sediul in Bucuresti, bdul. Aerogarii nr. 33, complex Aviatiei, etaj 2, sector 1, pt. condus duba marfa textile de 3,5 to in Buc. si provincie. (021.232.46.28/ 021.232.71.29 tanase.i.corneliu@gmail.com 2860. Sofer curier Bucuresti Livrare ridi-

care colete pe raza orasului Bucuresti, permis cat. B forta de munca rezistenta la stres si program prelungit, Salariul 1.700 lei net luna, Depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru, 1.700 L; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro www.bookurier.ro 2861. Sofer curier, sector 1, pentru subcontractor GLS, livrare, ridicare colete sector 1, permis cat. B. Experienta in curierat. Forta de munca. Rezistenta la program prelungit. Salariu 1700 lei net luna. Auto acasa, depozit in Sos. Alexandriei, Bragadiru, 1.700 L; (0725.591.960 nicu.enache@bookurier.ro www.bookurier.ro 2862. Sofer de taxi cu experienta 2 ani pe

Renault Fluence, excelenta stare de functionare, la 24/h. Ofer si pretind seriozitate. Masina este autorizata la aeroport. (0729.811.197

enta tur /retur Ro - Italia sud - Ro. 2 curse lunar. Salariul tara 1450 brut/1050 net + diurna 2250 lei cursa , total lunar 5500 lei net. Rog seriozitate. Solicit recomandari; 5.500 L; (0766.334.488 offic.mateotransped@gmail.com

cu prelata, curse in Bucuresti si imprejurimi.Garajul este in zona metrou Republica.Necesar analize, card tahograf si atestat.Salariu 3.500 lei. (0720.725.384

prelata sau duba de 7,5 t pentru distributie marfa local. Masina ramane in permanenta la sofer salariu fix plus bonificatie curse si diurna deplasari. 2.500 L; (0731.678.900 dragos@bricoconstruct.ro 2813. Sofer camion C+E comunitate Sc Carmen Impex TM SRL. Cautam un sofer pentru comunitate 2 luni cu 1 luna acasa Cat C + E. Se va lucra pe capete tractor MAN, Mercedes E5, E6 si remorci cu prelata. Detalii la telefon intre orele 17:00 si 21:00; 2.000 {; (0744.688.372 angajari@citm.ro 2814. Sofer camion, Echipa Trans Interna-

tional este pregatita sa se mareasca. Angajam soferi cu experienta, profesionisti si responsabili, cu disponibilitate de lucru pe comunitate (021.460.43.70 madalina@transinternationalsped.com

2815. Sofer camioneta, producator de cosmetice, in Bucuresti - zona Berceni. Atentie distributiva, disponibilitate pentru munca fizica. Informatii, depunere aplicatii la tel. (0745.513.220/ 021.460.83.43 contact@papillon.ro. 2816. Sofer cartator presa si cartator presa pentru distributie ziare si reviste; (0725.002.403/ 0725.200.800 2817. Sofer cat. B pentru Franta, Experi-

enta minim 3 ani pentru transport piese auto pe masina 3,5t. Contract de munca individual, salariu de 2.200 euro/ luna + salariu pe tara (tarif 1,5E/ min+tva) 2.200 {; (0900.310.110/ 0900.310.110 2818. Sofer cat. B+C+E transport intern, experienta min. 3 ani in distributie si pe tandem. Cunostinte minime de mecanica. Card tahograf, atestat si analize medicale valabile. Disponibil la deplasari. Oferim si cerem seriozitate (0723.638.194/ 0799.761.542 office@fwd-transport.com 2819. Sofer cat. B, pentru distributie depozit materiale de constructii in jud. llfov. Relatii la tel. (0736.640.392/ 0741.144.697 somes_srl@yahoo.com 2820. Sofer cat. B, sprinter 2010, 3.5 t, punct de lucru Prelungirea Ghencea 416 . Distributie pavaje Bucuresti si Ilfov. Salariu 1800 Lei + bonus. Interviu zilnic 9-17 la adresa afisata; 1.800 L; (0724.545.953

serios, punctual, fara limita de varsta. Curse locale fixe in Bucuresti. Program in ture. Salariu, bonuri masa, bonus transp 2050+150+240/270). Asig. med +bonus vechime. Atestate valabile. 2.400 L; (0721.236.300 roxana@lagoudakis.ro 2823. Sofer cat. C, transport alimente. Marfa paletata, Camion 12to fara remorca (poze). 2.800-3.000 lei+ Diurna+Decontare motorina; 2.800 L; (0738.548.371 dan.aftrans@gmail.com 2824. Sofer cat. C. Firma de salubritate

angajeaza sofer cat. C. Telefon: (0758.038.910

2882. Sofer livrator anvelope angajam sofer-livrator de anvelope, obligatoriu cu permis de conducere categoria B; 1.600 L; (0722.257.944 cristian@delta-grup.ro 2883. Sofer livrator cat B, pentru Norvegia, retur in tara la 3 saptamani. Program de 9 h/zi, 5 zile/sapt, sambata 4 ore. 2350 euro salariu net / luna+ bonusuri. (tarif.1,5 Contact; 0900310110 (0900.310.110 2884. Sofer livrator, firma de distributie

cosmetice si detergenti. CV la: (0742.123.005 concretoffice@gmail.com 2885. Sofer microbuz categoria D (pt transportul de persoane) in cadrul unei curse speciale.3 curse pe zi.Salariul de inceput 1500 lei.Mai multe detalii la tel. 1.500 L; (0721.249.083 madalina_pestritza@yahoo.com

(0724.416.122

2888. sofer pentru autoutilitara 3,5t Anga-

jam sofer pentru autoutilitara de 3.5 t Domiciliu stabil în Bucure?ti preferabil sector 6 Job-ul implica deplasari in tara pentru 1-2 zileRelati L-V 9-17 tei - 021 444 18 56 (021.444.18.56 senzormatic1@gmail.com 2889. Sofer pentru distributie carne pui si

curcan in Bucuresti. De preferat sectorul 4 - 5 Bucuresti 1.500 L; (0737.222.666 contact@carnepui.ro www.carnepui.ro 2890. Sofer pentru distributie produse de

brutarie - patiserie. Domiciliul stabil in Bucuresti, nefumator, politicos, muncitor, curat, fara incidente rutiere. Nu se lasa masina acasa, 2.000 L; (0722.244.333 2891. Sofer pentru scoala privata,

Baneasa cu experienta, pentru transport copii si activitati administrative, scoala privata. Locatie: zona Baneasa. Salariul lunar net: 1800-2000 Lei. Asteptam cv-ul la email 2.000 L; (0735.179.929 office@profiles.ro

camion 10 to; (0745.971.849

2838. Sofer categoria B, distributie ali-

mentatie, marfa, conserve in Bucuresti, sediu in Voluntari, Pipera, caut persoana serioasa, detalii la telefon; (0749.070.292 2017visco@gmail.com 2839. Sofer categoria B, transport interna-

tional marfuri, cu experienta si seriozitate, pentru curse internationale doar pe comunitate. Conditii atractive de salarizare, perioada de lucru 5 saptamani cu 7-10 zile libere (0758.057.803 angajam.sofer@gmail.com 2840. Sofer categoria C angajez pentru distributie in Bucuresti, (0749.272.289/ 0744.525.480

2841. Sofer categoria C pentru camion de

7.5t si 12t. Se transporta marfuri generale in Bucuresti si in tara. Program L-V. Garajul in Caciulati, IlfovSalariu 2.500 lei+diurna+decont transport 3.000 L; (0762.289.282 2842. Sofer categoria C, C+E, angajam

cu atestat marfa si cartela tahograf pt. prelata sau frig, curse interne, diurna+ salariul 3.000 L; (0767.182.853

2843. Sofer categoria C, profesionist pen-

tru camion de 7.5 t si 12 t. Se transporta marfuri generale in Bucuresti si in tara. Program l-v. Garajul in Caciulati, Ilfov.Salariu 3000 lei. 3.000 L; (0762.289.282

2844. Sofer categoria D, angajez pentru microbuz cursa speciala, de preferat cu domiciliul in sector 2, 3, Pipera, Tunari; (0733.761.560 2845. Sofer categoria D, experienta minim

3 ani, domiciliat in Bucuresti; (0723.349.930

2846. Sofer categoria D, microbuz, pentru

transport persoane, cursa speciala. Se vor face 2 curse pe zi, weekend-ul liber.Salariu intre 1500-2000 lei.Mai multe detalii la tel. 1.500 L; (0721.249.083 madalina_pestritza@yahoo.com 2847. Sofer categorie C+E, pentru trans-

portul de cereale. Ruta: Bucuresti-Constanta.Salariul 4000 lei.Mai multe detalii la tel. 4.000 L; (0721.249.083 madalina_pestritza@yahoo.com 2848. Sofer colaborator Uber categoria B

in conditii avantajoase. Program full time sau part time. Cerem si oferim seriozitate.Acceptam si colaboratori cu masina personala. (0754.701.654/ 0752.178.353 Desmoinessrl@gmail.com 2849. Sofer cu card tahograf, societate

straina angajeaza, atestat marfa, avize medicale, locatie Voluntari, (0725.778.051

2850. Sofer cu categoria D si atestat pe

Auchan Bucuresti, sectoarele 1-6, (0770.893.349 stancan.andreea22@yahoo.com

2851. Sofer cu cel putin 10 ani

experienta. Conditii: sa cunoasca orasul, curat, sanatos fizic si psihic. Angajarea pe autoturismul directorului firmei. Salariu bun, bonuri de masa, contract cf. legii; (021.324.85.28/ 0743.884.579 2852. Sofer cu experienta pentru distribu-

tie, produse profesionale de curatenie si igiena, in Bucuresti si curse ocazionale in tara. Societate comerciala cu sediul in sector 4; (0728.914.515

tributie, cu experienta, categoria B, pentru Bucuresti si Ilfov; (0722.368.472 office@procm.ro 2864. Sofer distributie pentru firma distrib-

utie articole plastic menaj, experienta. CV la email: trimarq@trimarq.ro; tel. contact: (0762.222.224/ 0732.777.291/ 0784.283.720 dan.nicolae@trimarq.ro 2865. Sofer distributie produse panificatie.

Salariu 1800 net, sect. 6; (0728.097.575 office@mecanikus.ro

2866. Sofer distributie SC Ertec Ideal Grup SRL angajeaza soferi categoria B disponibili si deplasarilor in tara; (0731.068.554 office@demelectronics.ro 2867. Sofer distributie (categ B), com-

panie americana angajeaza sofer distributie, duba de 3.5 tone, permis cat B. Se ofera 1530 net, 20 tichete de masa (val 191 lei), masa la pranz. Program 8-17, luni- duminica (2 zile libere/sapt); (0727.852.979 jobs@jerryspizza.ro 2868. Sofer distributie bauturi, Dagmar angajeaza sofer categ B pentru distributie bauturi pt depozitul din sos Chitilei, sect 1 Bucuresti. Relatii la tel intre orele 09 00 18 00; (0722.226.579 radu.rizescu@gmail.com 2869. Sofer distributie cu experienta, cate-

goria B pt. firma distributie materiale de constructii, zona Pantelimon, Ilfov 1.700 L; (0731.015.774 office@sci-distribution.ro 2870. Sofer distributie paine, angajam

soferi categoria B, in sectorul 5, pentru distributie produse de panificatie. Program de 5 zile pe saptamana cu 2 zile libere.Venit net realizat 1800 + tichete de masa. Contract nedeterminat; 1.800 L; (0736.326.435 2871. Sofer distributie, candidatul ideal: permis auto cat. B. Experienta anterioara ca sofer distributie. Capacitate de organizare, spirit de echipa, atentie, seriozitate. Domiciliul sector 2 sau 3; (0765.512.277 2872. Sofer distributie. Laborator de cofe-

2897. Sofer profesionist cu experienta pe

soferi distributie produse de panificatie in sectorele 4 si 5. Venit net realizat 1800 2000 ron, tichete de masa. Program de 5 zile pe saptamana cu 2 zile libere, 2.000 L; (0736.326.435 2876. Sofer livrare pachete mancare

angajeaza restaurant Murad (0731.426.606/ 0733.116.014/ 021.224.13.80 2877. Sofer livrare pizza pizza program 2 (10:00-21:30) si 2 zile libere. Zona sector 1 (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com 2878. Sofer livrare, angajam sofer pentru livrare comenzi on-line pentru Bucuresti si Ilfov, de preferat cu experienta. Salariu si program de lucru convenabile; (0730.337.889 ciprianzah@gmail.com

tate; (0762.910.640

2920. Sofer tir comunitate, Societate de transport marfa angajeaza soferi 40T pentru comunitate cu minim 2 ani experienta si cunoscatori ai limbii italiene. Contract de munca in tara. Nu se lucreaza in echipaj 2.100 {; (0762.562.496 cornel.feraru87@gmail.com 2921. Sofer Tir transport intern permis conducere C+E, atestat profesional, mai multe detalii se discuta telefonic; 2922. Sofer TIR, angajam sofer tir, curse locale. Salariu atractiv, contract de munca plus diurna; 2.500 L; (0744.542.292 2923. Sofer tir, pe camion frigorific pentru

transport extern in regim tur-retur. Nu se sta pe comunitate. Relatii la tel.; (0745.671.084

curse locale, salariu fix 4.000 Ron. 4.000 L; (0769.535.355

ing in Bucuresti, program 7.30-15,30, zona Tineretului, lucrator comercial de tip bufet incinta Palatul Copiilor, program 12-20, (0765.166.965 empatygroup@yahoo.com 2926. Sofer transport marfa in Bucuresti.

Permis categoria B, experienta pe acest post.Forme legale de angajare, salariu motivant. (0751.873.793

2927. Sofer transport marfa si persoane Imsat angajeaza sofer categoria B si C, cu minim 3 ani experianta, pentru transport marfa si persoane (intern si extern).Aplicati cu CV, pe adresa hr@imsat.ro; (021.316.66.00 hr@imsat.ro 2928. Sofer Uber masina Dacia Logan-

GPL,angajez. Relatii la telefon: (0768.237.779

2929. Sofer Uber angajez, conditii avanta-

joase; (0729.124.809/ 0773.309.647

2930. Sofer Uber, bani cu masina person-

ala in relatia cu Uber Romania. Program flexibil. Conditii: minim 21 de ani, masina sa nu fie mai veche de 15 ani. Detalii la telefon. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2931. Sofer Uber, cautam colaborator Uber cu masina personala. (0764.654.944/ 0736.338.338 urbanteamq@gmail.com 2932. Sofer, angajam urgent pentru depozit materiale de constructii in zona Militari- Rosu, salariu atractiv; (0726.586.912 2933. Sofer, fierari, dulgheri, zugravi, zidari, rigipsari cu carte de munca, firma angajeaza; (0722.155.956 2934. Sofer, laborator cofetarie angajam

sofer distributie in sector 3 Bucuresti salariu net 1800 ron; (0722.246.412 iuja.norica@yahoo.com

2935. Sofer, lacatus confectii metalice, sudor, zidari, zugrav, muncitori necalificati in constructii, angajam; (0745.706.862 2936. Sofer, ofer cazare; (0764.190.019 2937. Sofer, salairu motivant;

pentru tir cu prelata, curse locale in Bucuresti, punct de lucru Bolintin Vale, salariu 3.000 L; (0723.369.874

2899. Sofer profesionist numai cu domicil-

(0724.370.944

sofer cu experienta, permis categoriile BCE, experienta pe extern, salariul fix +diurna; 1.800 L; (0721.442.388/ 0753.846.271

iu in: Bucurestii Noi, Damaroaia, Pajura, Chibrit, 1 Mai, Domenii, Baneasa, Pipera, Grivita, Aviatiei, Floreasca, Stefan cel Mare; (0744.329.623

2939. Sofer, transport de marfuri in Comu-

2900. Sofer profesionist ADR distributie din Bucuresti Candidatul ideal: permis de conducere, categoriile B si C, E, atestat transport marfa, atestat ADR, experienta pe un post similar, capacitate de asimilare rapida, 3.000 L; (0741.102.127 office@std-logistic.ro

salariu atractiv, zona Petre Ispirescu. (0766.301.835 raduma_90@yahoo.com

2901. Sofer profesionist Bucuresti pentru

Mercedes Atego 7,5 T, curse locale in Bucuresti, program flexibil, pentru mai multe detalii va rog sunati la tel, 2.000 L; (0733.593.077 putinelu1985@gmail.com 2902. Sofer profesionist C+E, societate de

transport angajam soferi profesionisti pentru bascule articulate si prelate, salariu minim 3.000 lei, prime de sarbatori, diurna pe zi. Avem in parc camioane DAF XF, CF si Mercedes. (0751.137.060/ 0755.069.600 gianni.miron@eurobc.ro 2903. Sofer profesionist C+E. Angajez sofer C+E pe tir pentru transfer de marfa intre 2 depozite in Popesti Leordeni. Program de luni pana sambata de la ora ora 06:00-17:00. Salariu fix 2400 ron. (0747.226.226 danimarlogistic@yahoo.com

2904. Sofer profesionist cat. C, E firma de

transport angajeaza pt. curse Romania Bulgaria -Grecia (0722.727.137/ 450000

nitatea Europeana Franta, Italia, Benelux, Germania, 2.000 {; (0723.669.428

2940. Sofer, livrari catering cu experienta,

Sofer. SC SALPREST &CLEANING angajeaza sofer profesionist cat. C pentru autospeciale. Pentru Bucuresti. Telefon: 021.460.00.23; 0786.177.432. 2941.

2942. Soferi categoria B, relatii la; (0735.302.907 2943. SOFERI cu masina personala (nu mai veche de 15 ani ) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2944. SOFERI cu masina personala (nu mai veche de 15 ani ) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2905. Sofer profesionist categ. C, E, (card

2945. SOFERI cu masina personala (nu mai veche de 15 ani) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2906. Sofer profesionist categ. D pe

2946. SOFERI cu masina personala (nu mai veche de 15 ani) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Se face angajare 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 danielcoconu@yahoo.com

tahograf, atestat), companie angajeaza pe masina de 7t pentru transport marfa in Bucuresti si tara. Salariu fix + bonus, diurna, decontare transport; (0730.003.305 mihai.patru@cio.ro

2907. Sofer profesionist categoriile C+E

2875. Sofer fabrica de paine Angajam

2919. Sofer taxi, masina noua, rog seriozi-

2938. Sofer, societate distributie angajaza

2873. Sofer duba 3.5 t Fabrica de luma-

enta, salariu net de inceput 2000 lei+diurna, (0724.271.070 sirgabriel48@yahoo.com

2918. Sofer taxi, la 24 ore, Dispecerat Cristaxi, Dacia Logan benzina + GPL; 100 L; (0763.361.901

2898. Sofer profesionist cu experienta,

microbuz/ autobuz, din Bucuresti. Program flexibil. Oferim carte de munca, cerem acte la zi; (0769.956.221

2874. Sofer dubita categoria B cu experi-

abil, masini Logan Skoda Fluence Megane. Program luni sambata, duminica liber. Relatii la telefonul din anunt. 120 L; (0785.280.280/ 0768.068.068 pelicanultaxi2007@yahoo.com

bena de cereale. Salariu atractiv; (0722.556.598

tarie zona Rahova angajeaza sofer pentru distributie. Salariu 1.500 Lei + tichete de masa. 1.500 L; (0733.724.488 nari angajeaza sofer pentru distributie. Candidatul ideal trebuie sa aiba experienta in condus dube, sa fie o persoana prezentabila si curata, serioasa si stabila. Cautam din sector 6, 1.700 L; (0769.624.687 admin@aliweb.ro

2917. Sofer taxi, firma, doar cu atestat val-

2925. Sofer transport macare firma cater-

2896. Sofer profesionist categ. C - pentru 2863. Sofer distributie pentru firma de dis-

2916. Sofer taxi sau echipa de soferi pe masina noua Logan 2016-2017 colantata Speed sau Pelicanul cu aplicatie Clever, orice zona de preferat Dr. Taberei sau imprejurimi. Schimb de seara zona 1 Mai, Vitan, Militari; (0728.005.505

2887. Sofer pe Dacia Logan 60 lei pe zi

tat profesional pentru camion+ remorca pentru cursa fixa, 4.500 L; (0745.971.849

SOFER CATEGORIA B, C, E, 3.000- 3.500 LEI PE LUNA. SOFER CATEGORIA B- 2.700- 3.000 LEI PE LUNA, DASCALU- ILFOV, PETRACHIOAIA- ILFOV; (0799.995.001

posibilitate Clever, plan de la 110 Ron. Carte de munca 8 ore, (0724.205.996

2924. Sofer TIR. Angajez sofer TIR intern

2895. Sofer profesionist cat. C+E cu ates-

2837.

2915. Sofer taxi masini Speed, Pelicanul,

2886. Sofer montator. Fabrica de mobila la comanda angajeaza montator cu experienta in domeniu; (0727.056.131

2894. Sofer profesionist C+E pentru tir curse regulate Romania-Bulgaria-Romania.Angajez sofer profesionist C+E pentru tir curse regulate Romania-Grecia-Romania. (0747.226.226 danimarlogistic@yahoo.com

2809. Sofer C+E, profesionisti.Ansambluri

2812. Sofer camion 7.5 tone, camion

2881. Sofer livrator Restaurantul La Mama str. Barbu Vacarescu nr. 3 angajeaza sofer livrator. Ai permis, experienta ca sofer in Bucuresti si cunosti sectorul 1 si 2 trimite-ne CV-ul; (0722.629.621 manolache.oana@lamama.ro

SOFER PERSONAL CUTIE AUTOMATA, ENGLEZA, CUNOSTINTE PC, SALARIU, 2.200 L; (0745.183.700/ 0737.059.034

2807. Sofer C+E duba frigorifica pentru Romania, salariu atractiv; (0722.918.322

serios, fara limita de varsta. Program l-v. Curse locale in Bucuresti si ocazional in tara. Salariu, bonuri masa, decontare transport (1500+240/270+100 lei). 1.600 L; (0721.236.300/ 0721.236.300 roxana@lagoudakis.ro

2880. Sofer livrator pentru pizzerie cu livrare la domiciliu, cu auto propriu, cunoscator al sectoarelor 1, 2, 6. Decont carburant 10%. Program flexibil. Mai multe detalii telefonic. (0785.388.865/ 0785.388.865 patrickhouse2013@yahoo.com

2893.

2808. Sofer C+E, angajez sofer cu experi-

2811. Sofer camion 7,5 tone, punctual,

Menu din strada Oltetului 11-13, angajeaza sofer livrator cu auto propriu sau pe scuterul firmei. Cerinte: permis cat. A/ B. Program luni-vineri 10-16, salariu motivant, decont combustibil 10%, 1.700 L; (0762.909.026 madalin@yellow.menu www.yellow.menu

minim 10 ani si experienta de protocol, nefumator, preferabil din sect. 1 si 2. Relatii la tel. CV pe mail; (0726.355.993 gabriela@metropolitanresidence.ro

2806. Sofer Buldoexcavator. Angajez

2810. Sofer C+E, se munceste 2 luni pe comunitate/2 saptamani acasa, se pleaca cu camionul de la garaj si se intoarce la garaj. Nu folosim microbuz sau avion, nu facem schimb de masini. (0723.179.955 tagatrans@yahoo.com

2879. Sofer livrator l-v 10:00-16:00, Yellow

2892. Sofer personal cu vechime

2805. Sofer BCE profesionist, cu atestat

2822. Sofer cat. C+E, semiremorca,

2792. Sofer Sprinter 2010, 3.5 t, cat. B.

enta in distributie, pentru livrari in Bucuresti angajeaza Firma de import, productie si distributie detergenti. Asteptam CV la e-mail. Persoanele selectate vor fi chemate la interviu. diradjunct@ponsro.com

2831. Sofer Categoria B distributie panifi-

(0741.078.090

2791. Sofer si necalificat categoria B

functionar societate cu profil de activitate colectori deseuri industriale.

2799. Sofer autoutilitara 3.5 t-categ B, angajez sofer autoutilitara 3.5 t cu experienta in transport international, curse turretur, varsta minima 28 ani, domiciliul stabil in Bucuresti; (0723.241.240 office@ketransporturi.ro

2790. Sofer SC angajeaza cu formalitati

legale de munca, colaborator la Uber pe auto Renault Symbol. Salariu intre 2.5004.000 lei/ luna cu auto la ramanere, (0768.608.108

(0787.563.960

2830. Sofer categoria B pentru firma autorizata, pentru transport privat de persoane. Programul de lucru este de 8 ore pe zi de luni pana sambata, masini decente. 2.200 L; (0760.235.855 mirceacmv@yahoo.com

2821. Sofer cat. C+E, semiremorca serios, punctual. Se lucreaza in ture, o zi cu o zi. Curse locale in Bucuresti intre doua depozite. Salariu, bonuri masa, transport, asig. med., bonus vechime 2.400 L; (0721.236.300/ 0721.236.300 roxana@lagoudakis.ro

2789. Sofer pentru patiserie si panificatie;

2826. Sofer cat. D, maxi-taxi;

Angajam soferi profesionisti pentru camioane cu sistem Abroll. Se cere ADR, experienta min.3 ani, disponibilitate deplasari in tara. Se poate oferi cazare. SALARIU 3500 lei in prima luna pana la 4500. 4.500 L; (0725.333.503

sofer pe buldoexcavator, salariu atractiv, zona Militari - Chiajna; (0765.852.557

utilaje), atestat transport marfa, cat. C, CE.CV la email. (0751.177.444 office@rologis.ro

2743. Shaormar Fast Food angajeaza

2745. Shaormar Mister Kebab isi

2827. Sofer categ. B, sortatori depozit si

2771. Sofer camion platforma (transport

2777. Sofer cu experienta min 5 ani, cat

2744. Shaormar Mister Kebab isi mareste echipa cu shaormar experimentat. Program doua de zi, doua de noapte, doua liber, masa gratuita, tips, bonusuri, carte de munca. Bd. Aerogarii - Baneasa; 2.800 L; (0721.303.303

2795. SOFER ANGAJEZ, DISTRIBUTIE LACTATE, PIATA DE GROS BERCENI; (0722.269.083

transport marfa pentru transportor autovehicule pe platforma. (0763.449.059

de 27 locuri, pentru curse speciale, de la Piata Sudului - Popesti Leordeni, jud. Ilfov. 2.500 L; (0746.015.269/ 0765.703.469 cristea_adrian1969@yahoo.com

urgent shaormar cu experienta, conditii avantajoase, salar motivant; (0725.230.206/ 0730.821.544 oltean.zelena@yahoo.com

2825. Sofer cat. D, curse speciale Bucuresti, sofer educat si ingrijit, chiar si pensionar, numai cu atestat valabil, nu ma intereseaza card tahograf, masinile se prezinta impecabil estetic si mecanic. (0733.980.351

2770. SOFER C+E. Angajam soferi profesionisti pe autobasculante 8x4 si articulate. Cerinte-card, atestat profesional experienta in domeniu; (0728.515.777/ 0733.600.140 tcas.trans@gmail.com

program 8 ore (14-22), duminica liber, salariu atractiv, zona Pieptanari; (0732.266.821

2742. Shaormar cu experienta angajez,

2794. Sofer administrativ responsabilitati: cunoaste si respecta regulile interne de utilizare a autovehiculelor firmei precum si regulile generale de circulatie;respecta rutele stabilite. Cerinte: permis de conducere, cat. B (0755.212.121 office@regencycompany.ro

pentru curse tur retur RomaniaAnglia/Anglia-Romania,venituri lunare 1400 euro. 1.400 {; (0745.777.270 constal167@yahoo.com 2908. Sofer profesionist posesor card tahograf si contabil zona Popesti Leordeni - Ilfov; (0788.616.172/ 0725.757.139 2909. Sofer profesionist Tir, tandem pt.

curse in tara, salariu, 3.500 L; (0766.288.716 marchidan68@yahoo.com

2910. Sofer program prelungit, sector 2;

2947. Soferi cu masina personala in rela-

tia cu Uber Romania pt. societate comerciala nu mai veche de 15 ani. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2948. Soferi cu masina personala, nu mai

veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2949. Soferi pentru grup de presa. Pro-

gram full time. (0734.294.256 cv@bursa.ro

(0725.340.140

2950. Soferi pentru transport marfa, mobi-

2911. Sofer pt restaurant langa Mall Plaza, cu masina firmei pt livrari la birouri, domiciliu si cumparaturi. Persoana dinamica, serioasa, de preferat sect. 5, 6. Interviu zilnic in restaurant intre orele 15-18. (0728.842.997 office@trattoriavivaldi.ro

2951. Soferi profesionisti;

2912. Sofer taxi cu atestat angajez. Cer

seriozitate; (0768.237.779

2913. Sofer taxi cu atestat profesional

plan 100 lei, masini foarte bune, service asigurat; (0722.703.736/ 0773.373.518 Floremiexpert@gmail.com 2914. Sofer taxi cu contract de munca

(sau echipaj). Sector 2 sau 3. Masini bune. Rog seriozitate maxima, (0721.970.518

la, pe autoutilitare de 3,5t, va asteptam, pt. mai multe detalii sunati la numarul de telefon. (0737.609.609 (0762.526.689

2952. Soferi Societate comerciala anga-

jeaza soferi cu masina personala nu mai veche de 15 ani, in relatia cu uber romania. Castiguri intre 1.000L-2.000 L saptamanal. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2953. Soferi - Fabrica de Paine Sector 4

si 5 salariul net 1.800 lei, salariul brut 2.544 lei; Bonuri de masa 220 lei; 5 zile lucratoare + 2 zile libere; Angajari la; 1.800 L; (0729.569.050

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


26

25 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 2954. Soferi agenti vanzari, domni si doamne cu varsta de la 33 ani cu permis auto si experienta serioasa in sofat la distante mari, pentru un dep. de vanzari. Program de luni pana vineri, la nivel national in deplasari 2.000 L; (0746.204.411 resurseumaneimm@gmail.com 2955. Soferi C+E curse interne tur-retur

Bucuresti, curse pe distante scurte, se transporta marfa usoara la contract, camioane Euro 5, conditii usoare de munca, salariu fix+diurna, angajam si din tara. (0722.211.075 2956. Soferi cat. C, atestat marfa,

mecanic si muncitori necalificati pt. firma de salubrizare din Magurele/ Ilfov. Detalii la nr de tel. (0745.031.185 office@saltrans.ro 2957. Soferi cat. C, C+E companie serioasa angajam pentru transport national. Card tahograf si atestat marfa valabile. Seriozitate si corectitudine. Venituri avantajoase (0755.155.025 fastanswercurier@gmail.com 2958. Soferi categ. B+C atestat transport marfa. Urgent. Salariu net 2.000-3.500 ron, bonuri de masa. Program: 8 ore. Perioada nedeterminata. Zona: Bragadiru. Detalii si angajari la telefon, 3.000 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 2959. Soferi categoria B, firma cu

vechime in domeniul transporturilor, angajam soferi categoria B, experienta de minim 4 ani. Firma detine autorizatie transport persoane; 2.500 L; (0722.110.722/ 0768.068.068 mircea.ciortea2014@gmail.com 2960. Soferi categoria B, pentru distributie

catering, zona Unirii, carte de munca, masa asigurata, salariu motivant; (0729.682.323/ 0757.678.405

2961. Soferi categoria B, C, manipulant

marfa, paznic noapte, angajam. Pentru soferi oferim cazare; (0722.218.726/ 0723.294.725

2962. Soferi categoria C pentru transport

intern. Cerinte: card tahograf, experienta.Oferim salariu atractiv. (0725.153.320

2963. Soferi categoria D angajam,

atestat si cartela tahograf, transport persoane, domicililiu in Bucuresti. Salariu 2.100 L; (0721.220.497 2964. Soferi categoria D, maxi-taxi pentru

traseele: Ogrezeni, Floresti, GaiseniBucuresti; (0771.722.780

2965. Soferi categoria D, pentru societate

transport persoane, salariu atractiv; (0730.444.458/ 0771.722.780

2966. Soferi categoria D, pentru societate

transport persoane. Salariu motivant; (0730.444.458/ 0771.722.780

2967. Soferi categoria D, societatea trans-

port persoane, salariu motivant; (0730.444.458/ 0771.722.780

2968. Soferi cu masina personala (nu mai

veche de 15 ani) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2969. Soferi cu masina personala pt. soci-

etate comerciala. Conditii de colaborare: masina sa nu fie mai veche de 15 ani, masina sa fie in 4 sau 5 usi, in cazierul auto si cel juridic. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 3.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2970. Soferi cu masina personala, cu

vechime maxim 15 ani, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 coconu.valentin1987@yahoo.com

2971. Soferi de tir pentru comunitate,

firma de transport international din Bucuresti, angajam soferi de tir pentru comunitate, salariu atractiv, asigurare, transport asigurat, avans diurna, venituri 2000 Euro 2.000 {; (+40749032545/ +40749032545 vali.dragomir@ucatrans.ro 2972. Soferi distributie cat. B, pt distributie

legume-fructe, depozit Bucuresti, PopestiLeordeni. 1.800 L; (0769.605.060 l_iulian@yahoo.com

2973. Soferi distributie, personal calificat patiserie, panificatie, cofetar angajeaza societate panificatie in sectorul 2 Bucuresti. (0725.808.809 contact@unicereal.ro 2974. Soferi livrare mancare cat. B, pen-

tru firma de catering (zona Gara de Nord), se ofera contract de munca, salariu 1400 lei. (0728.971.847/ 031.422.10.68 office@urbanfoodcatering.ro 2975. Soferi livrari dubita3,5 tone in Bucuresti, angajam soferi cu experienta in distributie pentru livrari in Bucuresti si Ilfov. Cerem seriozitate, experienta minim 1 an in conducere dubite 3,5 tone, cunoasterea orasului reprezinta un avantaj; (0727.461.311 mirel.dinca@hygieneplus.ro 2976. Soferi livratori pentru restaurant.

(0742.230.602

2977. Soferi profesionisti angajeaza soci-

etate comerciala. Detalii suplimentare la telefon; (0730.040.333

2978. Soferi profesionisti pentru autobas-

culanta 8x4, cap tractor si semiremorca, soferi pentru trailer si platforma, mecanici utilaje greu, excavatoristi, vola, buldozeristi, buldoexcavator, posibilitati cazare; (0729.864.503

Soferi profesionisti pentru bascula MAN TGA 8x4 cu atestat marfa, card tahograf, analize medicale valabile, cazier judiciar. Salariu: 2500 ron. (0731.378.101

2979.

2984. Soferi profesionisti tir pentru Germania. Cerinte: permis conducere cat. C+E - obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noiRenault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Aplicati prin completarea formularului urmator+ copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CERE REDEANGAJARESOFERIPROFESSIONISTIFISAPERSONALA. www.ullrich-gruppe.de. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin e-mail, sau telefonic: (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de

Activ Auto Car Wash zona Bucur Obor sector 2. Cautam persoane serioase. Conditii optime de lucru. Comisioane si diverse bonusuri, program de lucru luni - sambata 09-19; 900 L; (0764.521.095 www.activauto.ro

2985. Soferi profesionisti TIR pentru

3018. Spalator masini pentru firma

transport frigorific pe Romania. Cerinte: permis conducere cat. C+CE, experienta ca sofer de tir. Salariu motivant. Tel: (0722.236.193/ 0747.504.636 2986. Soferi profesionisti, categoria C + E pentru tir frigorific si prelata, pentru parcurs intern si extern dus - intors. Pentru cei interesati cu domiciliul in afara zonei Jud. Ilfov se poate asigura si cazare; (0734.025.012 office@o-g.ro 2987. Soferi pt. colaborare Uber societate

partenera Uber, recrutam colaboratori cu sau fara masina personala. Aveti nevoie de cazier judiciar, cazier rutier si permis de conducere cu o vechime de mimin 1 an 3.000 L; (0760.941.857 marius1983s@gmail.com

mania. Cerinte: permis conducere cat. C+E - obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi- Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Aplicati prin completarea formularului urmator+ copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CEREREDEANGAJARESOFERIPROFESSIONISTIFISAPERSONALA. www.ullrich-gruppe.de. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin e-mail, sau telefonic. Site: www.ullrich-gruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de

Mosilor nr. 78, piata Sfantul Gheorghe; (0742.144.939

3017. SPALATOR auto cu experienta pt.

inchirieri autoturisme in Otopeni. Solicitam seriozitate si permis categoria B, oferim salariu ce poate ajunge si chiar depasi 2500 lei net/luna. 2.500 L; (0748.015.484 hr@klasswagen.ro 3019. Spalator piese angajam, inclusiv

pensionari, salariu: 1.500 L; (0723.309.820

3020. Spalator vase la restaurant Roma,

2990. Soferi taxi cu atestat la taxi AS, taxi Titan, taxci Leone, facilitam si obtinerea atestatului; (0768.533.230/ 0733.585.700 2991. Soferi taxi cu atestat valabil si fara

3024. Spalator auto pentru spalatorie auto cu vad format de peste 10 ani, ofer salariu, comision, carte de munca. Spalatoria este situaua in Colentina. sector 2. Rog seriozitate, 900 L; (0765.697.730/ 0727.791.146 ionmincu@yahoo.com 3025. Spalator Auto pentru spalatorie

3026. Spalator auto pentru spalatorie Premium cu vad foarte mare, amplasata in complex comercial. Salariu atractiv. 1.000 L; (0755.677.424/ 0741.055.411 3027. Spalator auto cu experienta fete si

baieti, in conditii foarte bune, cu contract de munca, salariu fix, comision la polish, tapiterie, ceara solida, in Bucuresti Str. Branduselor, Nr. 6B, S3 (0766.719.723 magicwash04@yahoo.com

2, 3, 4 si comuna Pantelimon, sau echipaj, urgent; (0762.024.962/ 0767.629.872

3028. Spalator auto cu experienta pentru spalatorie cu vad in sect 4, Aparatorii Patriei. Carte de munca, salariu si bonusuri atractive; (0762.361.478

2995. Soferi taxi cu atestat valabil, plan

3029. Spalator auto cu experienta, pentru

2994. Soferi taxi Speed, 12/24, sectoarele

sau ramanere 1 an, benzina+ gpl; (0726.770.971 2996. Soferi taxi cu atestat pentru Fiat

Albea cu gaz, dispecerat Cristaxi, 90/100/110 Lei la 24 h; (0744.377.851 2997. Soferi taxi cu atestat. Masini noi de

Bucuresti si Ilfov. Conditi avantajoase + bonusuri, masini 12/24 sau 24/24h. 4 5 zile libere lunar. Aplicatie Clever. Skoda Octavia, Skoda Rapid, Renault Fluence, Renault Symbol (0764.474.760 2998. Soferi taxi, 24 ore, Taxi As;

(0767.003.501

2999. Soferi taxi, auto Dacia Logan, an

firma SC Motor Trust Grup SRL, in zona Militari, B-dul Iuliu Maniu nr. 123-129, oferim cazare gratis; (0723.279.467/ 0725.411.446

3030. Spalator auto cu experienta, salariu atractiv plus comision 20% - zona Salajan - Statuie Nicolae Grigorescu, Spalatoria Auto Smart. (0766.309.126 3031. Spalator auto, spalatorie auto profesionala cu clientela formata , angajam cu contract de munca, spalator auto cu sau fara experienta . Oferim cazare, salariu fix plus diverse comisioane. Venituri pana la 3000 lei; (0724.332.271 3032. Spalator auto, zona Muncii, spala-

fabricatie 2012, 1.6, benzina, gpl, full options, foarte intretinute, autorizatii Ilfov, dispecerat Taxi AS. Se ofera carte munca. Masinile sunt aproape noi. Zona Targ Autovit, (0724.203.270

torie auto, super vad, langa Mc Donald's Morarilor, angajeaza spalatori auto cu sau fara experienta. Basarabia nr. 89 sector 2. Detalii la spalatorie; (0722.537.203

3000. Soferi taxi, masini Speed taxi, la 24

3033. Spalator de vase pentru Restau-

h, zona Balta Alba; (0761.068.090

3001. Soferi TIR cu certificat ADR, pentru

Autosped International, cei cu cunostinte de operare cisterna au un avantaj, perfectionare profesionala in Italia. Salarizare foarte buna. Detalii la tel. (0738.768.701 laurentiu_rotaru71@yahoo.com 3002. Soferi transport persoane, pentru SC Madcom DLS Impex SRL, cat. D pentru zona Buc. Salariu atractiv, conditii de munca decente, pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati. (0751.148.488/ 0786.355.169 mirela.bobea@dlsbus.ro

rant Cucina di casa din sectorul 4. (0722.244.364

3034. Spalator de vase, Ramayana Catering cauta spalator de vase pentru tura de zi, l-v 08:00-18:00, 1.400 lei net, Sector 6. Contact tel., email. (0746.029.209 florentina.avram@ramayana.ro

3003. Soferi, firma catering situata in sec-

3035. Spalator de vase, RIN Grand Hotel angajeaza personal pentru spalat vesela, tacamuri, pahare; curatat cuptoare, curatenie in bucatarie si cantina. Cautam persoane muncitoare, disponibile pentru ture de zi si noapte (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

torul 4 (Splaiul Unirii 162, in incinta fostului abator) angajam pentru program in schimburi, 15 zile/luna, orar 6-19. Se ofera pachet salarial atractiv+ 2 mese/zi. (0749.203.859 gabriela.orbeanu@gmail.com

3036. Spalator vase pentru restaurantul La Mama din str. Delea Veche nr. 51, cautam persoane serioase, care vor sa munceasca. Trimite-ne datele de contact pe mail sau suna-ne, (0726.770.202 pirvan.ana@lamama.ro

3004. Soferi, firma de transport angajez

3037. Spalator vase pentru un restaurant la linie din zona Damaroaia cu program L-V, 8 ore. Salariu net: 1200 lei + tichete masa + masa calda si bonus de prezenta 150 lei. Pentru detalii sunati la (0732.674.100/ 0800.800.408 ioana.pirvu@adecco.com

soferi seriosi, categoriile C+E, pentru transport marfa. Sectorul 3 si 4, zona Berceni; (0723.623.490/ 0722.554.085 3005. Soferi, firma de transport, anga-

jeaza sofer profesionis pentru curse interne, salariul motivant. Rugam seriozitate; (0761.675.745 mircea.rqapid@gmail.com 3006. Soferi, livratori. Salarii de la 1500

Soferi, livratori cu auto personal sau de firma, urgent, zona Calea Giulesti. Full time. Venituri peste 2000 lei. Program 8 ore sau variante. 1.500 L; (0728.159.524/ 021.665.68.66 comenzi@kungfu-pizza.ro 3007. Soferi-curieri mesagerie, conditii:

transportul pacientilor dializati, angajeaza soferi cu experienta minim 3 ani, in vedere transportului pacientilor dializati din Bucuresti, cat si din imprejurimi. Plata salariilor la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, servicii medicale, stabilitatea locului de munca. Contract: (0758.025.805 3009. Soferi. Societate de transport

beton, angajez soferi profesionisti pe aautobetoniera, cartela tahograf, atestat, permis B+E si C sau C+E; (0722.584.703 3010. Soferi. Societate comerciala anga-

jeaza in conditiile legii soferi pentru activitatea de taxi; (0736.359.184 3011. Solista, cantareata muzica usoara,

restaurant de lux ang.solista de muzica usoara(caffe-concert) cu program de miercuri - duminica de la ora 18 - 21/45 se ofera contract de munca, salariu motivant, bonusuri la evenimente; (0722.344.453 3012. Solista, solist grupa 20K in for-

mare, voce placuta, aspect tanar (0726.457.313 3013. Sortator haine si incaltaminte sec-

ond hand pt. depozit, salariu 1500 lei. Persoanele interesate pot trimite si CV la email (0770.517.847 angajari8@gmail.com

3051. Spalatori auto pentru spalatorie

auto, conditii de munca avantajoase, oferim cazare gratuit, salariu 1100-1400 in functie de experienta; 1.400 L; (0763.690.215 sibflorin@yahoo.com 3052. Spalatori auto si vulcanizatori pen-

tru spalatorie auto, oferim salariu atractiv, bonuri de masa si cazare. Spalatoria si vulcanizarea se afla in Bolintin Vale judetul Giurgiu, mai multe detalii la telefon; (0720.000.740 3053. Spalatori auto cu experienta pen-

tru spalatorie auto situata central cu vad conditii bune de lucru, oferim cazare gratuit celor din provincie; (0763.656.188 3054. Spalatori auto cu experienta in

3022. Spalator auto cu experienta pentru

2992. Soferi taxi la 24 h si 12 h sector 4,

soferi taxi cu atestat si buletin. Daca iti doresti sa faci parte dintr-o echipa tanara si serioasa, te asteptam la noi la sediu cu; 110 L; (0728.161.907 aburloiu@yahoo.com

Spalatori auto in Splaiul Unirii sector 3, acordam comision la lucrare. Salariu, 1.200 L; (0744.565.560/ 0766.362.010

3050.

3055. Spalatori auto, angajam pentru spalatorie auto zona Carrefour Bucuresti, sector 6, baieti, fete cu sau fara experienta, seriosi, oferim salariu plus comisioane, cazare, mai multe detalii la telefon; 1.500 L; (0772.293.844/ 0725.251.135

curatenie pt restaurant catering, seriozitate, CM, sal decent+masa. Zona Expozitiei, L-V 08-17.00; (0722.288.988 angajari@qzine-catering.ro

auto profesionala, situata ultracentral. Salariu 1000 lei + comisioane (bacsis intre 100-180 lei pe zi), contract de munca, echipament lucru, cazare pt. provincie. (0769.603.090 lili_nic@yahoo.com

2993. Soferi taxi Pachet avantajos pentru

3049. Spalatori auto cu sau fara experienta, salariu fix atractiv, comisioane, carte de munca. Oferim si cerem seriozitate. Mai multe detalii la telefon. Str. Fantanica nr. 38, Pantelimon- sector 2, (0765.586.080/ 0772.054.209 premium.autoprest@yahoo.ro

domeniu, in zona Gara de Nord, str Mircea Vulcanescu, nr. 97, contract de munca, salariu, comisioane 30 % (0743.333.932/ 0720.336.332 pascariudragosc@gmail.com

datorii la alte firme. Auto Dacia Logan 1.2 facelift GPL. Contract de munca si asigurare de sanatate, aplicatia Clever gratuit. Plan 120 lei, 130 L; (0742.220.002/ 0768.923.613 masinile colantate la Speed, carte de munca si libere duminica si sarbatorile legale, mai multe detalii la telefon; (0756.191.130

3048. Spalatori auto cu experienta, salariu 1.200 lei si vulcanizatori auto cu experienta, salariu 1.500 lei, zona Republica, eventual ofer si cazare; (0737.836.770

3021. Spalator vase. Angajam personal

angajam, dupa ora 11.00; (0722.323.734

3023. Spalator auto in zona Militari Lujerului. Costindolcee@yahoo.com

3008. Soferi. Companie de renume in

2983. Soferi profesionisti tir pentru Ger-

3016. Spalator auto (fata/ baiat) in Calea

2989. Soferi taxi cu atestat la 12 ore/65 Ron, dispecerat sprinter, aplicatie Clever, autorizatii Ilfov (0752.110.404 apcristea@yahoo.com

2981. Soferi profesionisti B, C, E, pentru

tur-retur, Bucuresti, tur-retur, camioane tandem 12 tone euro 5 automate , se transporta marfa usoara, salariu motivant, weekend liber, angajam si din tara; (0722.211.075

3015. Sous-chef, bucatari cald-rece si ajutori, pizzari, pentru restaurant ultracentral din sectorul 1, cu specific international. Salariul atractiv, cu posibilitatea maririi in functie de atributii si rezultatele personale. Va rugam CV, numar telefon; (0722.392.323 alexandra.negoianu@gmail.com

spalatorie auto cu vad format de peste 10 ani, ofer salariu, comision, carte de munca inclusiv cazare. Spalatoria este situaua in Prelungirea Ghencea nr. 107. Rog seriozitate. (0768.411.929/ 0762.361.825 crimi_viorel2008@yahoo.com

studii liceale, permis conducere cat.B, cazier judiciar, certificat medical -apt munca. Se ofera: carte de munca, telefon, salariu motivant; (0723.356.427

2982. Soferi profesionisti CE curse interne

tori, pizzari pentru restaurant ultracentral din sectorul 1, cu specific international. Salariul atractiv, cu posibilitatea maririi in functie de atributii si rezultatele personale. Va rugam CV si numar de telefon; (0722.392.323 alexandra.negoianu@gmail.com

2988. Soferi si manipulanti pentru distrubutie bauturi, preferabil cu experienta in firma similara. Program luni- sambata. (0732.733.846/ 0732.733.853/ 0722.221.538

2980. Soferi profesionisti Societate de constructii angajeaza soferi profesionisti, cu atestat transport marfa, atestat transport agabaritic si cartela tahograf. Relatii in intervalul orar- 08.00-16.00; (0727.221.670 david@dimar.ro

transport international, tur-retur cu camioane tir 40 tone, Bucuresti, jud. limitrofe; (0766.070.088

3014. Sous chef, bucatari cald-rece si aju-

3038. Spalator vase Restaurant situat in Otopeni angajeaza persoana pentru postul spalator vase. Se asigura contract de munca si transport la plecare. 2 posturi disponibile, 1.500 L; (0729.106.169/ 0766.699.229 3039. Spalator vase si ajutor bucatar, 3 min. metrou Grozavesti, campus studentesc, conditii avantajoase; (0742.181.263/ 0755.013.339

3056. Spalatori auto, angajam spalatori

auto cu experienta, oferim salariu mare + comision 20%; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

3057. Spalatori auto, Calea Giulesti,

seriozitate, punctualirate, posibil cazare; (0766.277.794

3058. Spalatori auto, salariu atractiv, contract de munca, program flexibil, zona Matei Voieod, Mecet; (0721.315.455 3059. Spalatori auto, spalatorie auto angajeaza cu experienta, conditii foarte bune de lucru, contract de munca si salariu. Zona cu vad foarte bun si comisioane mari zilnic, zona Mall Vitan; (0720.140.111 alex.corcioveanu@yahoo.com 3060. Spalatori auto. Angajam in Bucuresti spalatori auto cu experienta, oferim salariu si cazare, Calea Giulesti 235; (0766.333.428 3061. Spalatori auto. Spalatorie zona

Dorobanti, angajeaza spalatori auto cu experienta in domeniu. Program atractiv, cazare, salariu 1.000 L; (0761.294.713/ 0740.210.836 3062. Spalatori si vulcanizatori auto cu

experienta cu carte de munca, salariu atractiv plus comisioane la polish si tapiterie, program de lucru: luni-sambata, duminica liber Bd. Fedinand, sector 2, (0748.218.318 3063. Spalatorie profesionala de

covoare angajeaza muncitori necalificati, 1.500 lei in mana, program 8 ore, locatie Pantelimon Ilfov; 1.500 L; (0736.455.242 3064. Spartan angajaza femeie de servi-

ciu, restaurant Spartan este cel mai mare lant de restaurante cu carne rotisata din Romania, in locatia din Cora Pantelimon 1.200 L; (0723.751.323 3065. Spartan, Vrei sa te alaturi echipei

Spartan? Posturile disponibile sunt: preparator, casier, taietor carne rotisata. Salarii atractive. Bonusuri din vanzari. Mariri salariale din 6 in 6 luni. Contact Razvan; 1.400 L; (0723.751.323 rerumfood@gmail.com www.spartanrestaurant.ro 3066. Specialist IT si GIS, mentenanta

retea, server si dezvoltari de aplicatii (0722.500.556 valeriu.m@theotop.ro

3067. Specialisti centrale termice sau aer conditionat Firma instalatii climatizare angajam montatori aer conditionat, frigotehnisti si tehnicieni service centrale termice in Bucuresti; (0720.060.601

SSG Security angajeaza agenti de securitate si dispecer cu atestat si fara, asiguram scolarizare gratuita, agenti si dispeceri, salariu 1.450 - 2.000 lei; (0725.500.510

3068.

3069. Star Kebab angajeaza personal restaurant bucatari, ajutori de bucatari, casiere, livratori, femeie de serviciu. Zona Obor sau Cotroceni. Detalii la, (0771.018.684 hr.bucuresti@starkebab.ro

duse alimentare angajeaza stivuitorist se ofera salariu net de 1.700 lei. Ardresa: str Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4 (punct de reper: in spate la magazinul Metro Berceni), 1.700 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 3072. Stivuitorist en-gross depozit pro-

duse congelate sector 2, incarcare si descarcare marfa cu motostivuitor. Program l-v 5,30-14,30; s 5,30-12.30, 1.800 L; (0745.472.470 3073. Stivuitorist Fabrica de productie

3044. Spalatori auto angajez,

salariu atractiv, zona Bucur Obor; (0726.155.835 3045. Spalatori auto cu carte de munca

salariu plus comisioane de 50%, in sector 6, Prel. Ghencea; (0723.541.529 3046. Spalatori auto cu experienta in Bucuresti, sector 2. Salariu 1450 lei plus comision. 1.450 L; (0723.178.341/ 0723.607.478 3047. Spalatori auto cu experienta,

salariu + comision; (0744.377.851

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

3074. STIVUITORIST pentru depozit la

3075. Stivuitorist Producator prefabricate angajeaza stivuitoristi, program 7:3016:00, punct de lucru Soseaua BucurestiMagurele. Se accepta si pensionar cu drept de munca; (0723.595.841 3076. Stivuitorist Tipografie din Bucuresti, sector 1, angajeaza stivuitorist, loc de munca stabil, program intr-un singur schimb, de luni - vineri de la 7.00 - 15.00, (021.232.29.41 office@kmp.ro 3077. Stivuitorist cu activitati de manipu-

lare marfa pt. Fox, fabrica de mezeluri. Autorizatie ISCIR. Program tura noapte 12/36. Perioada nedeterminata. Alte beneficii: spor noapte, bonusuri, prime, masa calda. Sector 4. Contactati-ne intre 9-17, de L-V 1.700 L; (0726.718.768

3078. Stivuitorist manipulant, la fabrica

prod. pavaje, punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8, punct reper: floraria Garden Plaza, statie autobus: ICTSMUA. Oferim cazare, sal. 2500 lei; (0724.545.953

3112. Sudori instalatori, angajam full time

3141. Tamplar, tapiter, croitor, pentru pro-

3113. Sudori lacatusi, sodor si lacatusi confectii metalice usoare se lucreaza doar in atelier program L-V 08 17 zona Grivita pod Constanta se acorda tichete masa tichete cadou; 2.500 L; (+40731005008/ +40731005008 mitmetall@yahoo.com

3142. Tamplar-montator in pal melami-

sudori instalatori cu carnet de conducere categ B, carte de munca. 4 pozitii; (0744.649.355

3081. Stivuitoristi angajam in cadrul unei cunoscute fabrici de bauturi alcoolice din Bucuresti.Locatie: Bucurestii Noi.Program: l-v 8 - 16.Necesita atestat ISCIR. 1.800 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

3114. Sudori MIG MAG angajam in cadrul

3082. Stivuitoristi pentru un cunoscut

3115. Sudori mig/mag si tig, pentru firma cu sediul in Sat. Rudeni Jud. Ilfov, salariul 2000-2800 lei net (in mana) bonuri. Pentru mai multe detalii contactati-ne la nr de telefon sau adresa de mail. (0730.094.441/ 021.206.33.86 alin.it@csc-transmetal.com www.transmetal.ro

depozit de electrocasnice din Bucuresti.Locatie km 13 A1. Program 2 schimburi. Necesita atestat ISCIR 1.800 L; (0725.132.217 ionut.dragoi@passion4work.ro 3083. Stivuitoristi cu experienta si incepatori pentru stivuitoare electrice si diesel. Depozitul este in comuna Jilava, judetul Ilfov. Pentru cei din provincie se asigura cazare. (0734.025.012 office@o-g.ro 3084. Stivuitoristi in Chitila Depozit de farmaceutice angajeaza stivuitoristi cu sau fara experienta, dar cu atestat in Chitila. Transport asigurat din sectorul 6. Salariul brut 2070, tichete de masa. Incepere imediata, 2.070 L; (0725.477.438 3085. Stivuitoristi reach truck in zona

Militari - Autostrada A1. Program in schimburi. Obligatoriu autorizatia ISCIR, talon si experienta de minim 1 an. Transport asigurat. Salariu de la 1600 net net + tichete de masa, ore suplimentare platite; (0732.674.100/ 0800.800.408 ioana.pirvu@adecco.com www.adecco.ro 3086. Stivuitoristi si lucratori depozit

pentru depozitul din Bolintin. Oferim transport din Bucuresti, Ogrezeni, Trestieni, Buturugeni. Beneficii: contract pe perioada nedeterminata +salariu motivant + bonuri de masa. Telefon: (0749.155.878 3087. Stivuitoristi si manipulanti, Sc Hopi Ro Logistic Srl angajeaza stivuitoristi si manipulanti marfa pentru depozitul din Chiajna. Salariu net intre 1600 -1800 + bonuri de masa + prime de performanta. Transport asigurat de la Pacii; (0758.053.977/ 0762.762.203 rnachiu@hopiro.ro

unei cunoscute companii specializata in constructii navale.Locatia: Constanta.program: l-v.Necesita calificare de sudori. 3.200 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

3116. Sudori si lacatusi, societate membra a Grupului Mobexpert (productie mobilier metalic) angajeaza sudori si lacatusi (nu e necesara calificarea, ci experienta). Carte de munca. Zona capat metrou Pipera. Program 7-15:30 (0720.333.251 office@feromex.ro www.feromex.ro 3117. Sudori, muncitori necalificati, in inc-

inta SC FAUR. Relatii la telefon. (0769.256.352

3118. Supermarket Issa din Afumati

cauta casieri, lucratori comerciali, sefi de tura. Experentia constituie un avantaj. Colectiv tanar si dinamic, 2 schimburi, posibilitate avansare; (031.417.82.62/ 0766.737.397 3119. Supraveghetoare /educatoare pentru After-school. Cerinte: experienta minim 2 ani in lucrul cu copiii, insotirea si supravegherea copiilor la activitati, servirea mesei si pastrarea curateniei. (0723.445.658 3120. Supraveghetoare sala jocuri Angajam de preferabil fata pentru postul de supraveghetor sala, soseaua Colentina. Pt detalii suplimentare si CV-uri tel. sau email anna09995@gmail.com, 1.500 L; (0765.657.235 Anna09995@gmail.com

ductie canapele, paturi, mobilier tapitat si mobilier din pal. Echipamente noi, conditii foarte bune si salariu de la 2.500 lei in functie de experienta. 2.500 L; (0741.657.595 office@valenteosofas.ro www.valenteosofas.ro

nat. Angajam tamplar cu experienta min.1 an, salariu atractiv conditii optime de lucru. Responsabilitati: taiat pal la circular, cantuire, montare. Locatie sector 6, str.Preciziei, nr. 3. Rugam seriozitate! (0733.235.775 office@mobflash.ro

3143. Tamplari cu experienta in pal, mdf, hpl, lemn. Productie mobilier pentru farmacii. Mediu de lucru curat si organizat, conditii excelente de munca si salarizare. Program 8-17. Atelierul in Vitan, sect. 3, (0723.272.251 office@ianson.ro 3144. Tamplari lemn masiv, atelier de reconditionare mobila veche. Activitatea este: slefuire, chituire, incleiere mobilier. Echipa mare formata din 20 angajati, unita, motivata. Salariu 2000-4000 lei lunar. Contract de munca; 2.000 L; (0721.332.618 office@savemob.ro 3145. Tamplari si masinisti utilaje pentru fabrica de mobila pal in Pantelimon.Salariu negociabil, carte de munca, bonuri de masa, asigurare, program luni-vineri 9:0018:00 cu pauza de masa 1 ora. (0741.280.818/ 0743.337.992 office@design-concept.ro 3146. Tamplari si muncitori necalificati montatori cu experienta in pal, mdf. Productie mobilier la comanda. Mediu de lucru curat si organizat, conditii excelente de munca. Muncitori necalificati in vederea calificarii (0751.298.991 gd.servicii@gmail.com 3147. Tamplari, montatori mobila la comanda. Contract de munca. Salariu 3000 lei. Zona Colentina. 3.000 L; (0724.186.034 3148. Tamplari, oferim cazare Cautam

super tamplari cu experienta in Pal-Mdflemn masiv. Oferim cazare in Bucuresti. Program de lucru de luni-vineri. Salariu fix, bonusuri de buna executie. Fabrica aproape de metrou; (0721.473.246/ 0723.333.223 OFFICE@MTFABRICA.RO

3121. Supraveghetor copii after school

telefon (0734.735.067/ 0734.735.066

Iepurasul Bocanila, posesoare permis auto categoria B, experienta in domeniu constituie un avantaj. Pachet salarial atractiv + o masa de pranz zilnic. (0722.239.508 office@gradinitaiepurasulbocanila.ro

3149. Tamplari, tapiteri, ambalatori Tunari, Ilfov Cautam colegi pentru pozitiile mentionate. Salariu net: 1500, tichete. Program de lucru: 07:15-15:45. Transport asigurat. Pentru detalii sunati la nr afisat, 1.500 L; (0749.608.510

3089. Strungari, frezori, lacatusi, necalifi-

3122. Taietor metale brute cu lancea

3150. tamplari, tapiteri, ambalatori Tunari/Ilfov, cautam colegi pentru posturile mentionare. Salariu net: 1500+tichete de masa. Program de lucru:LV 07:1515:45.Contract pe perioada nedeterminata. 1.500 L; (0749.608.510

3088. Strungar si frezor CNC relatii la

cati barbati si femei pt. firma productie export, zona Obor, (0723.242.485 iulian.bratu@branto.ro

3090. Studenta medicina, kinetoterapie, pentru sediul nostru din Piata Unirii. 5 ore/saptamana. CV cu poze la mail; 2.000 L; (0723.440.440 atmi38@yahoo.com 3091. Sudor Bragadiru, la 10 minute de Bucuresti, salariu atractiv, oferim cazare; (0722.716.470

oxigaz Relatii la telefon; (0734.735.066/ 0734.735.067 3123. Taietori ghilotina, operator masinist

stanta Kama pentru tipografie cu sediul in Otopeni, cu forme legale. Detalii la tel., (0743.092.003 lucian.negru@paragon-grenadier.com

3124. Talpuitor manual cu o experienta inca din 1996 pe piata incaltamintei, incercam sa formam un colectiv cat mai unit, dedicat si performant pentru a duce mai departe o afacere de familie, (0744.354.766 mihai_caradan@yahoo.com

3092. Sudor / lacatus mecanic confectii metalice, S.C. cu sediul in Voluntari, angajam sudor / lacatus mecanic pentru sectia de confectii metalice. Cerinte: Scoala profesionala/liceu profil tehnic sau alte cursuri de calificare; Experienta; (021.240.20.56

3125. Talpuitor, croitori manuali, angajeaza producator de incaltaminte; (0764.407.684

3093. Sudor argon Bucuresti, cunostinte

3126. Tamos angajeaza manipulanti

lacatuserie in confectii inox. Permis auto categoria B. Montaj pe santiere in zonele Bucuresti Ilfov. Salariu atractiv, (0724.269.527/ 0728.550.047 toader.catalin1@yahoo.com 3094. Sudor argon Tig+Wig, experienta

minim 3 ani in inox, salariu integral declarat+ bonuri de masa+ prime sarbatori, proba de lucru; (0729.161.603 3095. Sudor argonist pentru societate cu

activitate de confectii metalice. Persoana de contact: Stelian Gaina, telefon. (0722.547.681 prestcomfmetal94@yahoo.com

marfuri pentru depozit mobila; (0751.269.662

TAMPLAR cu experienta, PAL melaminat, atelier zona Clinceni, angajez; (0724.238.773

3127.

3128. Tamplar cu sau fara experienta. Ar

conta daca ar sti sa croiasca sau sa tapiteze. 500 {; (0761.516.066 stillmobenterprise@yahoo.com

3129. Tamplar aluminiu cu experienta, nu

lacatus si strungar, pentru confectii metalice, zona Cora Pantelimon, cartier 23 August, Bucuresti. Telefon: (0727.842.195

deranjati inutil, contract de munca full time, salariu brut 3194 ron, salariu net 2.505 Ron (2.190 Ron + 315 Ron bonuri de masa), 100 ron/luna bonus sarbatori 2.505 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

3097. Sudor electric, lacatus, mecanic,

3130. Tamplar cu experienta in montarea

3096. Sudor electric, muncitor necalificat,

cunostinte minime instalatii electrice. Punct de lucru Otopeni str. Libertatii nr. 8, punct reper: floraria Garden Plaza, statie autobus str. Zborului (ICSTMUA), oferim cazare, salariu/ zi, 2.500 L; (0724.545.953 3098. Sudor lacatus muncitor necalificat

dulgher, in cadrul unei firme, se asigura carte de munca, salariu intre 2000si 2700 Ron la program de 10 ore. Santiere in Bucuresti si imprejurimi. Atelier zona IMGB; (0729.955.406 3099. Sudor MIG/MAG, SKB Prod Systems SRL, cu sediul in Chitila, str. Rudeni, nr 114, avand ca obiect de activitate fabricarea masinilor de ridicat si transportat angajaza in vederea lansarii activitatii de productie, 2.500 L; (0740.244.245/ 0740.244.245 danut.dinca@skbs.ro 3100. Sudor si lacatus Societatea noastra isi mareste echipa cu inca doua posturi de sudor si lacatus. Se ofera salariu incepand de la 2000 lei si cazare. Orele suplimentare se platesc, bonusuri ĂŽn functie de performante, 2.000 L; (0725.354.589 office@ironcon.ro

3102. Sudor tig sinox si aluminiu si sle-

firma Zarea. Interviuri zilnic orele 10-16 la sediul din B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Transport: metrou statia Parc Bazilescu si autobuz 697 sau 112; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro

3043. Spalatori auto. spalatorie auto angajeaza cu experienta, conditii foarte bune de lucru, contract de munca si salariu. Zona cu vad foarte bun si comisioane mari zilnic, zona mall Vitan; (0720.140.111 alex.corcioveanu@yahoo.com

SC cu sediul in Voluntari, angajeaza stivuitorit / muncitor necalificat pentru depozit. Relatii la nr. de telefon; (021.240.20.56

3071. Stivuitorist Depozit engross pro-

3041. Spalator vehicule la Rompetrol Vol-

la spalatoria City Car Wash din incinta Afi Palace Cotroceni, salariul motivant plus bonusuri 1.000 L; (0740.350.606

3080. Stivuitorist, muncitor necalificat

3101. Sudor teava neagra instalatii, candi-

angajeaza stivuitorist pentru magazie, zona Carrefour Militari, program de lucru 06:00-14:20, 14:00 - 22:00. Cerinte: atestat ISCIR. Decont transport, tichete de masa; (0737.466.725

3042. Spalatori auto si cosmeticieni auto

stivuitoristi cu experinta de minim 6 luni Reach Truck pentru un important depozit de cosmetice. Salariu 2.100 lei net, 2.100 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro

3070. STILISTA PENTRU SALON COAFOR ZONA TITAN, SALARIUL INCEPAND DE LA 2.000 L; (0724.133.585

3040. Spalator vase, Restaurant - hotel situat in Otopeni/ Bucuresti, Piata Victoriei, angajeaza femeie la spalat vase. Cautam o persoana harnica, serioasa; (0722.300.725 liliana.chiracu@hotellevor.com

untari (0724.943.018/ 0735.182.686 roop041vt2@fillandgo.ro

3079. Stivuitorist Reach-Truck, angajam

datul trebuie sa fie experimentat in suduri electrice, suduri tevi, (0729.997.666/ 0729.997.666 rares@ager-construct.ro

fuitori inox, atelier de confectii metalice situat in Bucuresti sector 3 angajam pentru productie tamplarie metalica si mobilier inox (0744.654.339 radughita@eurama.ro 3103. Sudor tobe auto si racoarde

auto. Conditii deosebite, zona Sebastian; (0724.337.072/ 021.423.10.75

3104. Sudor, lacatus confectii metal, necalificati salariu atractiv, conditii bune de munca, carte de munca, 1 L; (0747.405.241 3105. Sudor, lacatus confectii metalice

pentru Anconi Design, cu experienta, Bucuresti, sector 3, (0731.010.457

3106. Sudor, slefuitor, lacatus, esti o per-

soana care iti cauti de lucru in cadrul unei firme unde sa fii respectat, suna-ne daca iti doresti stabilitate financiara pentru tine si familia ta (0752.539.138 alin.crintea@gmail.com

pieselor de mobilier cat si asamblarea accesoriilor pentru firma producatoare de mobilier la comanda. Salariu, bonusuri si cazare persoanelor din provincie (0784.260.321/ 0722.672.160 office@mobilaromania.ro www.mobilaromania.ro

Tamplar cu experienta PAL melaminat angajam, punct de lucru zona Ghencea; (0748.300.400

3131.

3132. Tamplar cu experienta in pal, lemn

masiv Fabrica de productie mobilier angajeaza tamplar cu experienta, persoana serioasa, care isi doreste un loc de munca pe termen lung (zona Militari, Valea Lunga). Salariu atractiv. Carte de munca, (0758.500.767/ 0740.091.225 office@mistertamplar.ro

Tamplar cu experienta, montaj mobilier PAL melaminat, in zona Clinceni. Salariul in functie de performanta; (0724.238.773

3133.

3134. Tamplar lemn si PAL Atelier de mobilier, cu experienta de peste 20 de ani, cautam tamplar cu experienta in producerea de mobilierPAL, MDF, lemn) scari interioare, si pergole. Salariu atractiv 2.000-3500 Ron, carte munca, 2.500 L; (0722.982.061 mariastan65@yahoo.com 3135. Tamplar mobila (PAL, MDF,

lemn) cu experienta pentru masina de gaurit multiplu, circular si asamblare. Vopsitor suprafete lemnoase, personal pentru pregatirea suprafetelor inainte de vopsire. Oferim cazare si conditii avantajoase. Bucuresti, zona Viilor, sos. Trafic Greu, 0744318750 (tamplarie), 0745160521 (vopsitorie); (0744.318.750/ 0745.160.521 3136. Tamplar montator (teren sau atel-

ier), mobilier din pal, mdf, composit, etc. conditii de salarizare deosebite in functie de experienta; hala productie PopestiLeordeni. Permisul de conducere reprezinta avantaj (0727.704.131/ 0723.395.045 dan@furniturevision.ro

sudori Mig-Mag, pentru lucrari de intretinere si confectii metalice la fabrica din loc. Sindrilita - IF. Se cere seriozitate, experienta si viteza de lucru. Salariu 3000 net/luna. 3.000 L; (0725.333.503

3137. Tamplar pal, mdf pentru societate comerciala, cu experienta, pt asamblare si montate piese de mobilier.Se cere experienta cu privire la accesoriilor de ultima generatie.Permisul categ. B avantaj. 3.000 L; (0722.379.109/ 0726.413.443

3108. Sudori (electric si autogen brazare) si lacatus mecanic, angajeaza societate de constructii cu sediul in Bucuresti. Se asigura cazare, tichete de masa; (021.434.15.03/ 0745.138.621

3138. Tamplar universal, slefuitor lemn masiv pt. atelier tamplarie zona Colentina. Carte de munca, program 8 ore, luni-vineri, salariu saptamanal (0740.229.920 bogdanconstantinescu25@gmail.com

3109. Sudori (electric si CO2) cu proba de

3139. Tamplar, fabrica de mobila angajez

3107. SUDORI Angajam cu contract,

lucru. Relatii la telefon; (0734.735.067/ 0734.735.066

3110. Sudori in argon Mig-Mag si electrici,

angajam pentru atelier si santier. Salariu motivant. Relatii la telefon; (0741.196.196 3111. Sudori in inox Staff SMB mareste

echipa. Angajam sudori in inox pt. santier naval. Pentru detalii nu ezitati sa ne contactati la nr. de tel. de luni pana vineri intre orele 10.00; (0732.496.797

tamplar cu sau fara experinta, salariu atractiv, zona de lucru este Cora Rahova, programul de lucru este de luni pana vineri; 500 {; (0761.516.066 angela.anason@yahoo.com

3140. Tamplar, pentru activitate productie

si montaj mobilier la comanda. Se cere seriozitate si dorinta de munca. Posibilitate promovare functie sef atelier. Se ofera salariu foarte bun, in functie si de competenta, (0721.238.957 office@mobiladebucatarie.eu www.mobiladebucatarie.eu

3151. Tanar cu aspect fizic placut, limba engleza nivel mediu, pentru moderare discutii online. Locatie ultramoderna, castiguri pe masura seriozitatii. Investim in educatia si dezvoltarea ta personala. (0746.368.630 contact@teamvisionstudio.ro

TANAR fara experienta pentru atelier productie mobila, zona Clinceni; (0724.387.773

3152.

3153. Tanar absolvent de Agronomie/Inginer biotehnolog /Industrie alimentara/Zootehnie etc.,angajam. Fabrica lactate in zona Colentina,se lucreaza 3 schimburi, se asigura transport.Salariu 2000-2400 ron net,contract de munca; (0758.041.995 vmoiceanu@ professional.com.ro 3154. Tanar cu aptitudini tehnice Cautam

pentru angajare pe termen lung tanar fara experienta dar cu dorinta de a dobandi o calificare in domeniul instalatiilor electrice / electronice. Munca de teren (doar in Bucuresti), 1.700 L; (0720.344.774 instalatiielectronice@yahoo.com 3155. Tanar cu aspect fizic placut, limba engleza nivel mediu, pentru moderare discutii online. Locatie ultramoderna, castiguri pe masura seriozitatii. Investim in educatia si dezvoltarea ta persoana si profesionala. Detalii pe site; (0746.368.630 vlad.torcaru@teamvisionstudio.ro 3156. Tanar cu aspect fizic placut, limba engleza nivel mediu, pentru moderare discutii online. Locatie ultramoderna, castiguri pe masura seriozitatii. Investim in educatia si dezvoltarea ta personala. (0746.368.630 vlad.torcaru@teamvisionstudio.ro 3157. Tanar cu aspect fizic placut, limba engleza nivel mediu, pentru purtarea de discutii online. Locatie ultramoderna, castiguri pe masura seriozitatii. Investim in educatia si dezvoltarea ta personala. (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro

Tanar fara experienta pentru atelier tamplarie angajam, zona Clinceni. Specializare la locul de munca. Cerinte: disponibilitate pentru munca in echipa, indemanare, seriozitate. Contact: (0724.238.773 3158.

3159. Tanar fara experienta, pentru atelier

productie mobilier, in zona Clinceni. Calificarea se face la locul de munca, salariul in functie de performanta; (0724.238.773 3160. Tanar ucenic angajam o persoana care doreste sa se califice in meseria de operator CNC, gaurire si frezare mobilier. Sunt necesare cunostiinte de operare calculator (0721.238.957 office@mobiladebucatarie.eu

3161. Tanar, tanara ocazional pentru menaj, munci gospodarie, curatenie generala Bucuresti, provincie. Salariu+cazare; (0752.074.751 3162. Tapiter angajeaza Hotelul Capsa.

Telefon: (0757.645.737

3163. Tapiter angajeaza Hotelul Capsa.

Telefon: (0757.645.737

3164. Tapiter cu experienta angajez

urgent pentru atelier tapiterie mobila, salariu 2.000 - 4.000 lei sau procent din lucrari; (0726.198.474 3165. Tapiter cu experienta indomenil,

zona sectorului 2. 2.500 L; (0786.094.094

3166. Taverna Marelui Paharnic isi mareste echipa angajam ospatari. Daca doresti sa faci parte din echipa noastra, poti lasa un C.V pe email sau poti suna la numarul de telefon; (0743.901.377 contact@ladomenii.ro 3167. Taverna Sarbului angajeaza femeie la vase, ajutor bucatar, salariu atractiv, lunar 2.000 L; (0727.300.415/ 0727.300.423 3168. Taverna Sarbului angajeaza picoli,

venit lunar 2.000 L; (0765.120.339/ 0727.300.423

3169. Teatrul Metropolis din Bucuresti

angajeaza impresar artistic si secretar PR, cu contract individual de3 munca pe perioada determinata. Cerinte obligatorii: studii superioare absolvite cu diploma de licenta. CV-urile pot fi trimise pe adresa de email pana la data de 08 octombrie 2017. Informatii la telefon: (021.210.51.92 office@teatrulmetropolis.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

25 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 3170. Teatrul Tineretului Motropolis orga-

nizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant: - un post Consultant artistic, gradul profesional (5) IA, (poz. 15 din Statul de functii), Compartiment Marketing, Promovare, cu studii superioare absolvite cu diploma de licenta, domeniul de studii teatru si artele spectacolului, vechime in munca minim 6 luni. Concursul va avea loc in data de 18.10.2017 ora 14.00 (proba scrisa) si 23.10.2017, ora 14.00 (interviul), la sediul din Bucuresti, strada Mihai Eminescu nr. 89, sector 2. Data limita pana la care se pot depune dosarele este 11.10.2017, ora 12.00. Informatii suplimentare la telefon 0722.991.090 (Cevdar Cristian) si pe siteul institutiei; 3171. Tehnic pentru intretinere hotel Sir Lujerului, salariu 1500 lei, (tichete de masa incluse). Program de lucru: de luni pana vineri de la 08:00 la 17:00 1.500 L; (0734.291.576 andreea_nita15@yahoo.com 3172. Tehnician aparate cafea snack cu

experienta, salariu motivant, posibilitate cazare, relatii la tel. sau cv la email (+40725955959/ +40725955959 office@royalcoffeeservices.com

3173. Tehnician auto, vulcanizator, pen-

tru service auto, punctul de lucru din sectorul 4, B-dul Metalurgiei. Experienta nu este obligatorie. Program 8 ore/zi, salariu atractiv. (0730.654.169 contabilitate@best-tires.ro 3174. Tehnician electrician, se solicita

experienta in domeniu, cunostinte de curenti slabi si curenti tari, permis conducere cat. B., responsabilitate si atentie la detalii. Transmiteti CV la e-mail. (0723.225.663 emilia@forward-engineering.ro 3175. Tehnician gene. Suntem in cautarea unei persoane vesele, entuziaste, careia ii place tot ce tine de gene (lungime, arcuire, volum) si sa-si petreaca timpul printre persoane zambarete. Salariu motivant, bonuri de masa, echipa super tare. CV la mail: (0761.247.825 copywriter_ec1@yahoo.com 3176. Tehnician interfoane si/sau sisteme alarma. Reprezinta un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti. (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 3177. Tehnician masuratori tamplarie PVC pentru SC producatori. Relatii la telefon (0726.711.301 3178. Tehnician mentenanta IMSAT angajeaza tehnician mentenanta sisteme preventie, detectie, stingere incendiu. Studii medii sau superioare. Experienta minim 3 ani in domeniu. Aplicatie cu CV pe adresa: hr@imsat.ro (021.316.66.00 hr@imsat.ro 3179. Tehnician mentenanta, Cerinte:

Cunostinte de baza electro-mecanica; Limba Engleza nivel conversational (cerinta obligatorie); Permis conducere categoria B; Persoana pasionata de reparatii de orice natura; (0755.080.887 hr@gymboland.ro 3180. Tehnician ofertare Companie cu

sediul Sat.Rudeni Jud. Ilfov profil confectii metalice de precizie angajeaza personal de ofertare cunostinte desen tehnic+microsoft office. Salariul 2000-2400 net+bonuri. Detalii mail tel. (0730.094.441/ 0724.364.406 alin.it@csc-transmetal.com 3181. Tehnician proiectant cunoscator Autocad, pentru retele de joasa si medie tensiune (0743.047.807 resurse.umane@montajelectric.ro 3182. Tehnician service pentru activitate

de teren cu auto personal, laptop si telefon. CV si detalii la email 2.000 L; trascagabi1@yahoo.com

3183. Tehnician service electronica, ter-

minale bancare pentru munca de teren. Obligatoriu auto personal, laptop, telefon mobil. CV si detalii: trascagabi1@yahoo.com 2.000 L; trascagabi1@yahoo.com

3196. Tineri la bucatarie, bucatari catering, livrari, angajam personal bucatarie cu experienta sau fara, tineri dornici sa invete care sa fie activi. Program si salarii convenabile cu posibilitatea cresterii foarte rapide. Calea Giulesti langa Posta, 1.500 L; (0728.159.524/ 021.665.68.66 comenzi@kungfu-pizza.ro 3197. Tineri, hand made tineri talentati

sau pasionati hand made si studenti la arte plastice din Bucuresti si tara, cu imaginatie, energici cu aptitudini artistice realizare figurine comestibile salariu motivant. (0729.737.619 3198. Tinichigiu angajam tinichigiu auto cu experienta, oferim salariu atractin+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 3199. Tinichigiu auto (iubitor auto de epoca) cu domiciliu in sector 5. (0744.670.480 3200. Tinichigiu auto Dealer auto Suzuki

si Citroen angajeaza in conditii avantajoase tinichigiu auto; (0721.250.718/ 0722.227.998 dragos.ionescu@honda.com.ro

3201. Tinichigiu auto si vopsitor / pregatitor auto. Locatie: intersectia Aparatorii Patriei - Autotehnic Service; (0721.667.950 office@autotehnic.net 3202. Tinichigiu auto, angajam tinichigiu

auto cu experienta, oferim salariu atractiv; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

3203. Tinichigiu carosier calificare profe-

sionala si experienta in executarea de lucrari de pregatire pentru vopsire autoturisme. Asiguram transportul cu auto firma din Bucuresti. Salariu negociabil (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 3204. Tinichigiu si vopsitor pentru soci-

etate de constructii, solicitam seriozitate si vechime min. 3 ani, relatii de L-V, intre orele 8.00 - 16.00 (0727.221.670 david@dimar.ro 3205. Tinichigiu sisteme de ventilatie SC

Kaufvent SRL, are ca obiect de activitate confectionarea si montarea sistemelor de ventilatie industriala.Societatea angajeaza tinichigiu sisteme de ventilatii. 1.500 L; (0727.418.984 kaufvent@gmail.com

3206. Tinichigiu vopsitor montator auto sector 3 Bucuresti, salarizare 1.500-3.500, urgent, conditii avantajoase; (0761.025.337 autototal.complet@gmail.com 3207. Tiparista cu experienta in domeni-

ul confectiilor. (0766.887.023 georgiana_raluca89@yahoo.com

Top-Office angajeaza 2 secretare cu experienta la birou (PC, limba engleza, arhivare documente), asistenta manager - limba rusda, PC, arhivare documente, sector 2; (0720.200.002

3208.

3209. Tractorist SC Electromagnetica SA angajeaza Tractorist. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la numerele de telefon: (021.404.21.20/ 0767.427.948 3210. Tractorist si sudor, urgent pentru

firma de constructii, calificati si cu experienta in Complex Cosmopolis, Ilfov. Oferim salariu motivant, tichete de masa si cazare. Detalii la tel: Roxana. (0721.280.994 3211. Trainer videochat, PinkBlack Studio angajeaza trainer cu experienta pentru tura de zi. Locatia este in centru, usor de ajuns, program de zi, 5 zile pe saptamana. Asteptam C.V.-urile pe adresa de e-mail; (0746.525.225 contact@pinkblack.ro 3212. Trainer, Studio 27 recruteaza personal feminin pentru postul de trainer, zona Unirii. Colectiv exclusiv feminin. Cerinte: limba engleza scris/ vorbit la nivel avansat, experienta anterioara pe postul de model (0765.640.271 hr@studio-27.ro 3213. Trainer, admin ai mai lucrat ca

model si trainer, cunosti limba engleza la nivel mediu spre avansat. Noi ne marim echipa de traineri (0722.267.126/ 0773.768.766 contact@onmyown.ro

3184. Tehnician services automate cafea, cu experienta in domeniu de minim 2 ani, Necta, Bianchi, Wittenborg. Se ofera salariu negociabil. Program luni - vineri 08.00-16.00, 2.400 L; (0758.110.000/ 0758.110.000 tonomatuldecafea@gmail.com

3214. Transator - magazin carne, Agricover deschide noi magazine in Bucuresti; 1.500 L; (0770.183.275 contact@docte.ro

3185. Tehnician sisteme camere de

3215. Transatori pui, angajAm transatori

supraveghere pentru dezvoltator imobiliar, in Bucuresti. Program 08:00 18:30. Cerinte: permis de conducere categoria B, 3.500 L; (0729.088.527 blitzconstruct@gmail.com 3186. Tehnician, asistent veterinar Cabi-

ent veterinar, zona Eroii Revolutiei, Bucuresti, angajeaza tehinician/ asistent veterinar. Detalii la interviu; (0751.511.313 cabinet.medvet@gmail.com

3187. Tehnicieni Laborator tehnica den-

tara sector 5 Bucuresti angajam tehnicieni dentari: modele, metal, ceramica, proteze. Adrian; (0722.644.466/ 0722.527.297 dr.ralucaburca@gmail.com 3188. Tehnicieni echipa mobila mentenanta, electricieni, zugravi, zidari, frigotehnisti, pentru intretinere instalatii sanitare si electrice in sedii banci si cladiri birouri, posesor permis auto, Bucuresti. (0733.733.178/ 021.326.79.79 3189. Tehnicieni sisteme antiefractie;

dispeceri; agenti de paza, zona Voluntari, jud. Ilfov. Angajam urgent si cu salariu atractiv; (0728.800.153

de pui, In Domnesti si in Bucuresti. Oferta salariala atractiva, incepand de la 2500 de lei. Program 8 ore. Informatii la nr de tel; (0785.953.444 3216. Trattoria Garibaldi angajeaza ospatar cu experienta. Program 2/2. Salariu incepand de la 1200 lei. Relatii la tel. (0747.220.088

3217. Triplocarese, confectionere, firma

confectii angajeaza triplocarese si masinista cu experienta in domeniul confectii dama si tricotaje; (0768.697.894 alexandra_elena88@yahoo.com

3218. Ucenic samponez pt. Saloanele Magic Victoriei si Dristor, conditii foarte bune, carte de munca, traininguri gratuite. Pentru detalii suna la: 1.050 L; (0786.138.262 angajari@saloanelemagic.ro www.saloanelemagic.ro 3219. Ucenici mecanici pentru service

autorizat multimarca. Pachet salarial atractiv (1.500-2.000 lei in functie de experienta). Posibilitate de avansare. 2.000 L; (0722.416.512/ 0730.343.389 office@erc-auto.ro 3220. Vanzatoare - pentru magazin imbracaminte dama, sector 2, Lacul Tei, program in 2 schimburi, 6 ore/zi + 2 weekenduri/luna. Experienta minima constituie un avantaj. Relatii la tel: (0722.816.655 neculaescunau02@yahoo.com

3231. Vanzatoare angajez pt. magazin

3270. Vanzatoare pentru magazin incalt-

3232. Vanzatoare angajez urgent, Visan

aminte urgent, angajam lucrator comercial in zona IDM Basarab sau Auchan Titan, contract de munca (0745.813.708/ 0724.657.243/ 0756.157.168

3233. Vanzatoare bacanie cu norma intreaga, calificata, cu experienta, pentru magazin in zona 13 Septembrie; (0724.503.726

3271. Vanzatoare pentru magazin mixt legume - fructe zona Berceni - Brancoveanu, program 8 ore, 2 ture, luni-vineri +2 weekend-uri, CM, salariu net: 1.800 L; (0769.138.056

mezeluri in Piata Moghioros; (0749.297.339 Stefan; (0722.241.875

3234. Vanzatoare Big Market angajeaza

vanzatoare pt. mini-market mixt zona Grozavesti/ Regie, program lucru de zi. Salariu atractiv; (0762.283.075/ 0728.685.126 officebigmarket@yahoo.ro

3236. Vanzatoare cofetarie cu expe-

3274. Vanzatoare pentru minimarket in

3307. Vanzatoare la chioscul din Facul-

Bucuresti, sector 1, zona sos. Chitila. Salariu atractiv +bonusuri. Pentru detalii sunati la tel. sau la adresa mail minimarketlukas@yahoo.com; (0766.254.155 minimarketlukas@yahoo.com

3308. Vanzatoare la magazin alimentar

rienta, patisera si ajutor de cofetar, zona Berceni, rog seriozitate; (0723.384.312/ 0722.252.542 3237. Vanzatoare cu experienta in

cofetarie, zona Pantelimon, program flexibil. Salariul net 1.600 L; (0734.396.420 3238. Vanzatoare cu experienta in mag-

azin alimentar situat in Militari Residence, orar in ture saptamanale a cate 8 ore. Salariu 1800 lei si carte munca full time. Sunati oricand, 1.800 L; (0788.869.295 plopeanu.jon@gmail.com 3239. Vanzatoare cu experienta pentru

macelarie; (0760.124.090/ 0733.421.012 3240. Vanzatoare cu experienta pentru magazin alimentar, salairu atractiv + comision vanzare; (0765.216.086 3241. Vanzatoare cu experienta produse

din carne; (0724.262.407/ 0723.282.402 ioanapersinaru@yahoo.com

3242. Vanzatoare cu experienta pt mag-

3193. Tineri cu sau fara studii, aspect fizic

placut, limba engleza nivel mediu, pentru moderare discutii online. Locatie ultramoderna, castiguri substantiale, putere, independenta. Dezvolta-ti cariera alaturi de noi (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro www.teamvisionstudio.ro 3194. Tineri la spalatorie auto moderna

3225. Vanzatoare angajam urgent pen-

tru magazin de bijuterii. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj. Pentru interviu trimiteti CV-ul la adresa de email (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro 3226. Vanzatoare angajam urgent

pentru produse patiserie/ cofetarie. Relatii la telefon 2.500 L; (0746.731.022 3227. Vanzatoare angajam urgent,

detalii si relatii la telefon, 1.800 L;

3228. Vanzatoare angajam vanzatoare in domeniul cofetarie, sect. 2 si 3. Relatii la tel., zilnic intre 9:00 Si 15:00; (0743.594.344 Paradiscofetarie@yahoo.com

tip tunel cu vad conditii de cazare deosebite, castiguri zilnice 120-160 Lei, comisioane la operatiuni salariu 1000 Lei. Pentru cei din provincie cazarea este gratuita (0763.656.188

3229. Vanzatoare Angajez doua vanzatoare pentru magazin mixt alimentar situat in Militari Residence, capat 138, 178. Salariu 1800 lei si carte de munca. Pentru tura noapte sal. 1900 lei, 1.900 L; (0723.348.476 plopeanu.jon@gmail.com

3195. Tineri cu cunostinte in domeniul

3230. Vanzatoare angajez pentru maga-

detailing auto, mediu de lucru civilizat, pentru spalatorie auto; (0723.688.310

zin alimentar Drumul Taberei; (0774.685.755/ 0765.790.837

zona Doamna Ghica; (021.240.38.60

Vanzatoare pentru zonele: Iancului, Gabroveni, Colentina, Militari, salariul 1.500 lei in mana + tichete de masa, informatii la; (0732.672.654/ 021.301.15.67 3277.

3278. Vanzatoare pescarie si depozit

3279. Vanzatoare produse cofetarie si

azin alimentar situat pe bd. Ramicul Sarat. Program de luni -vineri; 14:30- 21:00. Sambata; 9:00- 17:00. Relatii la nr. (0799.932.353 cristinachiosu9@gmail.com 3244. Vanzatoare cu experienta,

Bucuresti sectorul 1, fast food; (0769.730.004

3245. Vanzatoare cu experienta, serioasa, responsabila, cinstita, comunicativa cu clientii, nefumatoare, pentru magazin insula cu bijuterii argint in Cora Pantelimon. Salariu 1.300 lei, comision. Relatii la telefon, (0723.519.509 silver@stilplus.ro 3246. Vanzatoare Daca va doriti un un

loc de munca stabil si credeti ca sunteti potrivita sa comunicati cu clientii ce ne intra in magazin, daca va plac hainele de dama si tot ce inseamna moda, aplica, (0727.770.367 Magazinglamour2016@gmail.com 3247. Vanzatoare in Centrul Comercial SIR, Militari. (0721.206.725 v.cristinaandreea@gmail.com 3248. Vanzatoare in complexul Expo Market Doraly loc Afumati, Ilfov standul 11 pav p6? (0747.404.040 jmlsrl2013@gmail.com 3249. Vanzatoare in magazin

alimentar non-stop in Ionescu Gheorghe nr. 4, sect. 4. Salariu de inceput 1.700 net, contract 8 ore, bonusuri de performanta. Program: o zi de zi 7-19, una de noapte si una libera; 1.700 L; (0744.136.687 stoica_nicolae_sorin@yahoo.com 3250. Vanzatoare in magazin confectii

dama zona Piata Romana, B-dul Magheru.CV la adresa de mail; (0730.031.430 office.formatlady@gmail.com

3251. Vanzatoare magazin alimentar

Colentina; (0720.426.790

3252. Vanzatoare magazin alimentar,

Piata Muncii, program 8 h/zi, conditii civilizate; (0722.332.931 3253. Vanzatoare magazin alimentar, salariu atractiv, baieti aranjat marfa raft, Bucuresti, sector 2, str. Nicolae Zamfir nr. 7B; (0762.719.529/ 0762.724.666 3254. Vanzatoare magazin copii,

zona Unirea; (0722.366.339

3255. Vanzatoare magazin mix in incinta statiei de metrou piata Sudului. Rog seriozitate; (0733.918.339 cherry.ali.23@gmail.com 3256. Vanzatoare magazin mixt, situat in incinta statiei de metrou Piata Sudului. Program felexibil. (0733.918.339 cherry.ali.23@gmail.com 3257. Vanzatoare magazin producator

incaltaminte piele, se lucreaza in doua ture, salariul fix + comision motivant, carte de munca. Magazinul in zona Mall Vitan, Bucuresti. Solicitam experienta minim 3 ani. (0724.289.072 maricim@donpedro.ro 3258. Vanzatoare mini market zona Vitan program 8 ore/zi sau o zi cu o zi. Cer si ofer seriozitate. Rog lasati CV ul cu poza pe mail. 1.200 L; Cristi_amg@yahoo.com 3259. Vanzatoare motivata si serioasa

pentru magazin cu bijuterii. Program 12/24 si un weekend liber la 2 saptamani. Salariu fix, comision din vanzari, bonusuri. Locatii: Carrefour Vulcan si Cora Lujerului; (0725.978.599 office@bijouxmania.ro 3260. Vanzatoare oferim conditii deosebite, salariu si bonusuri motivante, mediu si colectiv extraordinar. (0768.532.104

3223. Vanzatoare angajam pentru mag-

tru magazin alimentar zona Colentina. Salariu atractiv, program lejer; (0745.391.559

3276. Vanzatoare pentru minimarket

3243. Vanzatoare cu experienta pt. mag-

3191. Tencuitori, angajez personal pen-

3224. Vanzatoare angajam urgent pen-

3275. Vanzatoare pentru minimarket in sectorul 4.Salariu 1500 lei, concediu platit, bonificatii.Program 8 ore. Un weekend se lucreaza unul este liber. (0753.028.121 luminita.koszti@gmail.com

peste proaspat angajaza vanzatoare si manipulant marfa; 1.800 L; (0753.846.271/ 0758.610.180 stefan.adriana1219@gmail.com

3262. Vanzatoare pentru cofetaria Sele-

TINERE, MODELE ONLINE. DE CE SA PLATESTI CHIRIE? TE ASTEPTAM IN ECHIPA BEST STUDIO SI ITI VEI PERMITE CASA TA. VENITURI LUNARE GARANTATE DE MII DE DOLARI, OFERIM CELE MAI MULTE BENEFICII DIN TARA. DOMENIU 100% LEGAL; WW.BESTSTUDIOS.RO, (0730.752.752 ANGAJARI@BESTSTUDIOS.RO

3273. Vanzatoare pentru mini-market

azin alimentar. Detalii la nr: (0799.932.353 Cristinachiosu9@gmail.com

3222. Vanzatoare agentie loto, cu videoloterie, angajaza vanzatoare relatii la telefon, zilnic intre orele 10:00-20:00. (0733.980.866 becomi2015@gmail.com

3192.

3306. Vanzatoare Fornetti zona Arcul de

zona Vitan, cu/fara experienta, fara limita de varsta (inclusiv pensionare); (0744.583.351

3261. Vanzatoare Patiserie - covrigarie, angajeaza urgent, vanzatoare cu experienta, salariu 1.500 lei, contract de munca 8 ore, program de lucru o zi cu o zi, sambata - duminica liber; (0746.072.910

azin de dulciuri piata Delfinului. Program 07.00 - 19.00, 4 zile + 1 libera. Carte de munca, salariu 1.800 L; (0723.634.747

telimon, si ajutor bucatar. Salariu atractiv. Program 8 ore. (0722.556.921 oldtowninvestments@yahoo.co.uk

3235. Vanzatoare cabana parc IOR Titan, cu sau fara experienta, dar persoane serioase. Salariu atractiv; (0744.190.876 lili_miky_my@yahoo.com

3221. Vanzatoare 8 ore pe zi, 2 weekend-uri pe luna, 1.500 Ron salariul (bani in mana), trimiteti cv la adresa de mail sau sunati la tel 1.500 L; (0728.437.301 office@ciorapi.com.ro

tru tecuieli mecanizate, p13 salariu la mp, asigur cazare in Bucuresti; (0744.660.888

lucratoare comerciale pentru autoservire tip fast-food. Relatii la numarul de tel.; (0723.584.533

3305. Vanzatoare fastfood in Cora Pan-

Triumf angajam vanzatoare magazin Fornetti zona Arcul de Triumf. Conditii bune, salariu 1.500 lei net, carte de munca. Program: 1 zi + 1 zi libera, doua fete pe tura, concediu anual 21 de zile. 1.500 L; (0721.223.368

salariu fix, comisioane din vanzari, bonusuri de realizarea target-ului, bonusuri de depasirea target-ului. Program de luni pana vineri. CV pe mail: George_vasile@telekom.ro 5.000 L; (0737.834.091 george_vasile@telekom.ro

3190. Telekom angajeaza agenti vanzari,

3272. Vanzatoare pentru magazin si

3304. Vanzatoare fara limita de varsta, vanzatoare, vanzator fara limita de varsta SC angajeaza pentru minimarket in zona str. Polona Stefan Cel Mare, Calea Floreasca, program 7/ore, salariu atractiv transport, mancare, bonusuri etc; (0786.461.145 dincamarian74@gmail.com

na urgent, cu experienta, echipa tanara, mediu placut, carte de munca, 15 zile pe luna, 1500 lei in mana. 1.500 L; (0727.252.763 Madalinafoculescu@yahoo.com

fast food, ptr. cofetaria Atena din Sos. Giurgiului nr 121, statia Drumul Gazarului. CV la mail. (0751.308.181 dorutasbac@yahoo.com 3280. Vanzatoare raion mezeluri, cu

experienta, 1500 Lei net 1.500 L; (0763.712.798 tanaselcristian@yahoo.com 3281. Vanzatoare sau vanzator si mace-

lar cu experienta, Bucuresti, sector 5; (0768.273.036 3282. Vanzatoare serioasa si prezenta

agreabila magazin second hand zona Dimitrov, sect. 2. Program luni-sambata cu liber in alta zi din saptamana. (0743.333.203 3283. Vanzatoare si femeie de serviciu

pentru cofetarie, zona Calea Mosilor; (0766.657.208 3284. Vanzatoare si vanzatori;

(0722.241.875

3285. Vanzatoare Societate angajeaza

vanzatoare in magazin papetarie, zona Gorjului; (0724.568.187 3286. Vanzatoare stil ambalaj angajeaza

vanzatoare pentru a lucra intr-un cadru dinamic si profesionist. Magazinul se afla in comuna Afumati, in incinta complexului Doraly. Cautam numai persoane serioase; (0756.109.655 3287. Vanzatoare urgent pentru depozit

materiale de constructii in zona MilitariRosu, salariu atractiv; (0726.586.912 3288. Vanzatoare urgent pentru Vivo Mall Polus Center) salariu fix, bonuri de masa, comision vanzari; 1.300 L; (0723.187.378 3289. Vanzatoare urgent, taraba legume

piata Crangasi, program 2-3 zile/saptamana, fara limita de varsta. (0735.547.870 3290. Vanzatoare - magazin carne, Agri-

cover deschide noi magazine in Bucuresti; 1.500 L; (0770.183.275 contact@docte.ro 3291. Vanzatoare angajam si lucrator comercial pentru market, zona Colentina Fundeni, carte de munca, salariu: 1.500 L; (0768.600.037 3292. Vanzatoare angajez, pentru maga-

zin de optica, cu sau fara experienta, zona Titan; (021.330.43.18 3293. Vanzatoare branzeturi (servire la vitrina vrac) in Auchan Drumul Taberei. Contract: 8 ore, 5 zile/saptamana: mie-vin (13-21); s-d (10-18), 2 libere (lu-ma). Cerinte: experienta similara, seriozitate. 1.500 L; (0730.073.940 cristina.radu@flm.ro

Vanzatoare branzeturi (servire), Auchan- Drumul Taberei, contract 8 ore, 5 zile: 13:00-21:00/ 10:0018:00, seriozitate, experienta (1.265 Lei+ bonus), 1.500 L; (0730.073.940 3294.

3295. Vanzatoare choisc presa, sec-

tor 6, cu experienta si referinte de la ultimul loc de munca, fara limita de varsta, preferabil domiciliul sector 6; (0766.768.208 3296. Vanzatoare cofetarie cu sau fara

experienta, cofetarie in Piata Victoriei cauta colege, pt. program de 8 ore/zi, 5 zile/7. Carte de munca, 1.200 Lei net plus bonuri de masa 1.200 L; (0740.016.577 elena@zoomserie.gr 3297. Vanzatoare cofetarie, cu sau fara experienta, varsta 18-40 ani, situata in sectorul 1, Bvd. Magheru, program 07-21, 2 zile cu 2 zile, salariu net (bani in mana) de inceput 1.700 lei. 1.800 L; (0730.224.457 evolution_1960@yahoo.com 3298. Vanzatoare cu experienta la mag-

azin mixt pe Calea Mosilor, Irina; (0762.371.030

3263. VANZATOARE pentru cofetarie,

3299. Vanzatoare cu experienta

3264. Vanzatoare pentru locatiile din

pentru centru de carne, din zona bd. Constantin Brancoveanu, sector 4; (0726.655.797

3265. Vanzatoare pentru magazin

3300. Vanzatoare cu experienta in domeniul fashion rochii de seara ?i de mireasa, cu atitudine placuta, sa stie lb. engleza la nivel de conversatie. Carte de munca, 8 ore (0741.130.707 iuliana.alexievici@gmail.com

sector 3, salariu atractiv, program 1 zi cu 1 zi; (0722.400.481 centrele comerciale Mega Mall (sect 2), ParkLake (sect 3) si Sun Plaza (sect 3). Programari la tel sau CV la email. (0720.297.541 angajare.mall@yahoo.com alimentar Prelungirea Ghencea nr.19, carte de munca, program 8 ore. 1.450 L; (0723.744.572/ 0766.658.820 3266. Vanzatoare pentru magazin alimentar situat in Militari Residence. Carte de munca, patru libere pe luna sau o zi cu o zi 1700 lei salariu. 1.800 L; (0770.106.700 macsi.soniard@gmail.com 3267. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar, Piata Ferentari, program flexibil. CM, salariu atractiv; (0720.261.903 3268. Vanzatoare pentru magazin cu

produse patiserie angajam Bucuresti; (0730.093.425

3269. Vanzatoare pentru magazin de cadouri, mic si curat in zona Rahova, norma intreaga cu contract de munca, cu salariu decent. Experienta e un avantaj. Cerem cinste si seriozitate. 1 L; (0723.604.693 meistwerk3000@hotmail.com

3301. Vanzatoare cu experienta, anga-

jam vanzatoare cu experienta in centrele comerciale : Liberty Cora Lujerului Carrefour Colentina Sun Plaza. Va rugam trimiteti CV la biroudiversity@yahoo.ro - specificati punctul de lucru dorit; biroudiversity@yahoo.ro 3302. Vanzatoare cu experienta, pentru

magazin de bijuterii, aspect fizic placut, comunicativa. Oferim: contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, comision din vanzari, bonuri de masa. Locatie: Promenada Mall. Va asteptam in echipa noastra. Asteptam un CV si 2 fotografii reprezentative la adresa: (0784.290.182 anda@ewas.ro 3303. Vanzatoare cu experienta, Tordai

Hair Cosmetics, unic importator al produselor cosmetice kallos angajeaza pentru magazinele din Bucuresti, vanzatoare cu experienta. CV la mail sau la fax (021.460.08.45 george_tordai@yahoo.com

tatea de Constructii, bd. Lacul Tei; (0771.396.112

non stop, program in ture, 2 zi 2 noapte 2 libere, salariu atractiv, contract de munca, 10 libere pe luna. Magazinul se afla pe Soseaua Giurgiului; (0765.506.066/ 0723.639.444 multiimage@yahoo.com 3309. Vanzatoare la standul cu covrigi

cu sau fara experienta, varsta minima 17 ani cu acordul parintilor pentru locatie din Auchan Titan sector 3. Program o zi cu o zi sau 6/7 in schimburi (0736.033.867/ 0765.637.615 3310. Vanzatoare magazin Afi Cotroceni,

pentru magazin tip insula situat in centrul comercial Unirea Shopping Center care come; 1 L; (0768.913.760

3311. Vanzatoare magazin alimentar cu

experienta program in 2 schimburi 7-15 si 14-22 , 2 weekend-uri lucratoare si 2 libere pentru magazin situat pe sos Fundeni; 1.700 L; (0764.706.855 antoneta.barbu@yahoo.com

Vanzatoare magazin alimentar pentru tura de noapte. Program 19-07, doua nopti da, doua nopti nu, salariu, 1.600 L; (0734.435.737

3312.

3313. Vanzatoare magazin alimentar situat in sector 2 cu experienta, program 722, 2 zile lucratoare si 2 libere salariu 1700 ron sau 2 zile lucratoare si 1 libera 2300 ron, 2.300 L; (0764.706.855 3314. Vanzatoare magazin alimentar zona P-ta Sudului, str. Pridvorului, vis-a-vis Cora, persoana calificata, serioasa, muncitoare. Salariu in functie de experienta 1.700-2.000 lei, program full-time. Tel. (0722.404.553 vovedan@yahoo.com 3315. Vanzatoare magazin alimentar

zona Turda 1 Mai sector 1. Se ofera salariu 1700 lei. Se cere experienta si seriozitate. 1.700 L; (0720.362.871 3316. Vanzatoare magazin alimentar

zona Tineretului, cu experienta pentru magazin alimentar sector 4. Program 7-23 in 2 ture. Contract nedeterminat. Salariu 1.600 Lei net. Spor de fidelitate incepand cu 1 an, 1.600 L; (0724.525.800/ 0726.696.391 sirox.comserv@gmail.com 3317. Vanzatoare magazin alimentar, Berzei, P-ta Matache, Gara de Nord, carte de munca, salariu in mana 1800 lei, se lucreaza si de zi si de noapte, cerinte: cunostinte program de facturare, seriozitate; 1.800 L; (0736.366.233/ 0736.366.233 aioan.mail@gmail.com 3318. Vanzatoare magazin alimentar, vanzatoare in magazin alimentar situat in Drumul Gazarului nr. 21 sector 4 exact la intersectia cu str. Straja. Salariu de inceput 1.700 L + bonusuri de performanta+contract. Program7-22. O zi cu o zi; 1.700 L; (0744.136.687 stoica_nicolae_sorin@yahoo.com 3319. Vanzatoare magazin Fornetti in zona Lacul Tei (complex Domino), program o zi cu o zi, salariu 1700 lei net; (0721.241.599 adrian202502@gmail.com 3320. Vanzatoare Magazin Fornetti Domino Plaza angajam vanzatoare Fornetti Domino Plaza (intersectia Bulevardul Lacul Tei cu Str. Maica Domnului). Conditii bune, salariu 1.500 lei net, carte de munca. Program: 1 zi + 1 zi libera, doua fete pe tura 1.500 L; (0721.241.599 3321. Vanzatoare magazin Fornetti. Angajam vanzatoare magazin Fornetti in incinta spitalului Fundeni. Conditii bune, salariu 1.500 lei net, (1850 lei brut), carte de munca. Program: 1zi + 1 zi libera, doua fete pe tura. (0740.696.360 l.petrica87@gmail.com 3322. Vanzatoare magazin incaltaminte,

Mall Park Lake; (0720.164.761

3323. Vanzatoare magazin Unirea Shop-

ping Center, angajez vanzatoare pentru magazin tip insula situat in centrul comercial Unirea Shopping Center care comercializeaza urmatoarele produse: accesorii dama (caciuli, esarfe, gablonturi, etc); (0768.913.760 marinalexandru79@yahoo.com 3324. Vanzatoare mancare gatita. BBQ

Pipera cauta vanzatoare pentru linia de mancare calda, preferabil cu calificare si experienta. Venit net garantat 1500 plus avantaje. Luni- vineri 7-16. Zona metrou Pipera, tramvai 16 si 36; (0722.533.439

3325. Vanzatoare Mega Mall, Sun Plaza,

Park Lake, Promenada. Cautam persoane serioase care isi doresc un loc de munca stabil. Fara limita de varsta.Contract de munca pe perioada nedeterminata, concediu platit, salariu motivant + bonuri de masa, (0722.519.377 frolly.molly@yahoo.ro 3326. Vanzatoare mezeluri-carne sector 5 Bucuresti, Sos. Salaj, complex Humlesti; (0726.194.453/ 0724.001.140 3327. Vanzatoare mini market non stop,

zona Dr. Taberei, angajez vanzatoare doar pe tura de noapte, se lucreaza o saptamana (7 zile) si cealalta libera, experienta în domeniu, aspect fizic placut, program 16- 06, 1.400 L; (0731.710.601 3328. Vanzatoare mini market zona Militari, aspect fizic placut, de preferat nefumatoare, experienta constituie avantaj, program de lucru: l-v 6-13 sau 13-20, 2 weekend uri 6-22, 2 weekend uri libere, carte de munca 8 ore. 1.400 L; (0734.806.835 3329. Vanzatoare minimarket, angajam vanzatoare minimarket, cartier 13 Septembrie (Tudor Vladimirescu), program 8 ore pe zi sau o zi cu o zi, salariu 1500 lei net + bonusuri, carte de munca norma intreaga; 1.500 L; (0761.639.397

3334. Vanzatoare piese auto pentru service auto si magazin de piese auto in zona Aparatorii Patriei; 2.500 L; (0766.979.752/ 0786.311.313 garage.automotiv@gmail.com

3368. Vanzatoare. Angajam vanzatoare

3335. Vanzatoare raion carne in sectorul

3369. Vanzatoare. Magazin de dulci-

5, Bucuresti, rugam seriozitate 1.500 L; (0720.029.960/ 0720.058.442 colibasanu@yahoo.com

3336. Vanzatoare sau vanzator la maga-

zin alimentar, non stop program 2 zi 2 noapte 2 liber, salariu motivat, 10 libere pe luna. Magazinul se afla pe soseaua Giurgiului sector 4, (0765.506.066/ 0723.639.444 3337. Vanzatoare second-hand, posturile disponibile la Prosper Vitan, Piata Iancului, Calea Mosilor. Se ofera: salariu motivant, prime si facilitati, mediu de lucru placut (0734.035.234

3338. Vanzatoare sector 5 magazin alimentar, Penny Market, str. Nasaud, salariu 1800 lei,program 2 cu 1 libera, 9-21,se lucreaza cu program de gestiune. 1.800 L; (0724.602.909 danisichitiu@gmail.com 3339. Vanzatoare serioasa si prezentabi-

la, magazinul Philis Market, str. Avria nr. 14, sect. 2, zona Obor. Salariu atractiv; (0769.660.898/ 0764.751.093

3340. Vanzatoare si ajutor de macelar

pentru abatorul Peris, 24 de vanzatoare si ajutori de macelari pentru lantul de magazine din principalele piete din Bucuresti. Oferim 1.500 lei net si tichete de masa.Detalii la: (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 3341. Vanzatoare si personal covrigarie

zona Piata Pajura, urgent, program de lucru o zi lucratoare/una libera, salariu 1.500 lei, si personal covrigarie, prog 8h, salariu 1200 lei sau program 10 h, sal 1400, (0764.659.622

3342. Vanzatoare si shaormar, program flexibil, salariu atractiv, mediu de lucru placut.Pentru mai multe detalii, sunati la numarul afisat; (0735.868.606/ 0727.199.200 swemerone123@gmail.com 3343. Vanzatoare Targul de Craciun Sibiu, angajez 1-2 vanzatoare casuta decoratiuni la Targul de Craciun Sibiu, perioada 17-noiembrie-26 dec, salariu atractiv; (0763.645.795/ 0770.985.853 3344. Vanzatoare, Cofetaria Alice anga-

jeaza vanzatoare, zona Piata Iancului. Asteptam CV-urile dvs. la adresa de mail sau ne puteti contacta telefonic; (0747.162.113/ 0752.318.103 resurseumane@cofetariaalice.ro

3345. Vanzatoare, cu experienta pentru

cofetarie sector 4, zona Big Berceni, carte de munca, salariu negociabil in functie de experienta; (0771.261.485 3346. Vanzatoare, hala noua Obor, etaj

1, program 2 zile lucrate cu 2 zile libere. salariu 1650 lei net.; 1.650 L; (0762.898.471

3347. Vanzatoare, pentru magazin non stop in Militari, program 8 ore /zi, 1600 lei/luna, 1.600 L; (0732.733.846/ 0732.733.855 3348. Vanzatoare, program flexibil,

salarii atractive.Locatie: metrou Piata Sudului. (0733.918.339 cherry.ali.23@gmail.com

3349. Vanzatoare, salariu 1.800 lei, ajtor

de vanzator - 1.600 lei, pentru magazin mixt si bar, din provincie se asigura cazare in incinta - gratis; (0734.406.034

3350. Vanzatoare, Stil Ambalaj angajeaza lucratoare comerciala pentru a lucra intr-un cadru dinamic si profesionist. Magazinul se afla in comuna Afumati, in incinta complexului Doraly. Cautam numai persoane serioase; (0756.109.655 3351. Vanzatoare, urgent vanzatoare taraba legume piata Crangasi, program 23 zile pe saptamana, Fara limita de varsta, se poate plata la zi; (0735.547.870 3352. Vanzatoare, urgent, pentru

patiserie covrigarie, zona Brancoveanu. (0730.137.045 3353. Vanzatoare, vanzator pentru mag-

azin alimentar in orasul Otopeni. Se lucreaza in ture, numai cu carte de munca. Pentru mai detalii sunati intre orele 11-17; (0744.530.188

3354. Vanzatoare, vrem sa te alaturi echipei. Magazin mixt, cartier Colentina, angajam vanzatoare, pachet salarial decent, carte de munca, prime de sarbatori, libere de sarbatori, cerem seriozitate si o oferim, 1.400 L; (0721.871.358 3355. Vanzatoare, ajutor bucatar, Fast food in zona Unirii, angajeaza vanzator si ajutor in bucatarie Program de 8 h lunivineri. Mai multe detalii la interviu sau la telefon dupa ora 14 (0721.079.301 3356. Vanzatoare, dispecer transport,

agent paza, femeie de serviciu; (0755.939.939

pentru magazin de mobila situat in Bdul Ghencea nr. 154A, sector 6, Bucuresti, 1.500 L; (0722.522.380/ 0726.368.355 gabibucur36@yahoo.com uri cu specific libanez, angajeaza vanzatoare in Mall Baneasa, salariu atractiv, se lucreaza in ture. Transport asigurat, rugam seriozitate; (0735.123.244/ 0726.667.766

3370. Vanzatoare. Market angajeaza vanzatoare cu experienta, program in ture de 8 ore, conditii foarte bune. Salariu foarte bun, zona sector 2, Sos. Colentina, 2.000 L; (0721.616.618 3371. Vanzatoare. Angajez urgent vanzatoare articole pentru copii, magazin zona Berceni. Salariu atractiv; (0723.167.174 3372. Vanzatoare/ vanzator pentru mag-

azin alimentar si macelarie situat pe Soseaua Giurgiului, program 2 zile de zi, 2 zile de noapte, 2 zile libere. Se asigura 10 libere pe luna si o masa calda zilnica; (0761.859.237/ 0723.639.444 rizeavali@gmail.com

3373. Vanzatoare/vanzator cu sau fara

experienta, salariu atractiv, bonuri masa, decontare transport, Ilfov, Moara Vlasiei; (0742.023.729/ 021.267.36.32

3374. VANZATOR /vanzatoare cu sau fara experienta, In parcul oraselul copiilor din sectorul 4, la o casuta comerciala, varsta maxim 30 de ani, rog seriozitate, nu sunati inutil; (0721.552.353 3375. Vanzator Angajam urgent persoane cu experienta in vanzari. Magazinul tip InMedio este situat in Mall Sun Plaza Berceni- sector 4. Salariu atractiv, program flexibil, solicitam seriozitate si corectitudine; (0744.324.934 florin_media@yahoo.com 3376. Vanzator angajez pentru bar, zona

Giurgiului; (0765.760.416

3377. Vanzator sau vanzatoare presa cu

experienta in sector 6. (0734.489.051

3378. Vanzator (vanzatoare), norma intreaga, cu c.m., posibilitati castiguri suplimentare, pt. magazin panificatie, zona Militari, langa statia metrou; (0724.500.694 3379. Vanzator chiosc ziare angajam, persoana onesta de preferinta pensionar, conditii avantajoase; (0729.308.275 3380. Vanzator magazin Sos. Pantelimon

Urgent, cu carte de munca. Conditii: prezentabil, sociabil, modest si responsabil, 500 {; (0786.640.000 statiarombeer@gmail.com

3381. Vanzator ospatar angajam la cafenea zona ultracentral experienta, salariu incepand de la 1800, lucru in ture, beneficii, bonusuri , tips,CV la info@frenchbakery.ro, 1.800 L; (0725.328.292/ 021.220.53.21 info@frenchbakery.ro 3382. Vanzator pentru magazin mobila. Fabrica de mobila la comanda angajeaza vanzator cu experienta in domeniu pentru showroom. Salariu cuprins intre 3.000 si 4.000 ron in functie de abilitatile profesionale; (0727.056.131 3383. Vanzator piese auto, angajam van-

zator piese auto pentru service auto si magazin de piese auto in zona Aparatorii Patriei; 2.500 L; (0766.979.752/ 0786.311.313 garage.automotiv@gmail.com

3384. Vanzator presa pentru chiosc pe domeniul public. Se cere seriozitate.Detalii si programari la interviu la nr. de telefon; (021.450.51.11 office@decorpress.ro 3385. Vanzator si brutar cu experienta. Salariu negociabil, zona Timpuri Noi, program 12 cu 24. (0721.967.808 3386. Vanzator, Auchan Drumul Taberei,

Raion Audio-Video si Electrocasnice, consiliaza clienti alimenteaza rafturile cu produse, pune etichete cu pret, program 2 ture 6.00-14.00; 14.00-22.00, salariu, bonuri, prime; (0374.409.880 arogojina@auchan.ro auchan.ro

3387. Vanzator, ajutor macelar in Obor, Progresu, Otopeni, 16 Februarie - Bazilescu, Chitila. Program 12 ore/24 intre 7:0020:00. Salariu 1500-1800 lei net (in mana) + tichete de masa + bonus din vanzari. (0725.139.325/ 0732.674.100 adina.badea@adecco.com 3388. Vanzator, casier magazin alimentar, carte de munca. Salariu 1500 lei. 2 zile libere cu 2 zile la munca. Liber de sarbatorile legale. Cerem si oferim seriozitate. Zona sector 4, str. Turnu Magurele. Crestere salariu in functie de performante, 1.500 L; (0727.885.314 catalinimad@gmail.com 3389. Vanzator, vanzatoare magazin

alimentar modern utilat, conditii bune; (0724.568.037

3390. Vanzator, vanzatoare zona Unirii

3357. Vanzatoare, lucrator comercial pentru magazin alimentar in zona Republica, cartier 23 August, sector 3. Salariu vanzatoare: 1800-2000 lei si lucrator comercial: 1500 lei. (0741.243.447/ 0741.243.447 angheldobrica@yahoo.com

(Corneliu Coposu). Cofetaria angajeaza vanzator/vanzatoare, cu varste intre 18-40 de ani. Experienta nu este necesara. Salariu net 1700, carte de munca. 7 ore/zi, 5 zile/saptamana (35 ore). 1.700 L; (0729.145.313 cvuri.office@gmail.com

3358. Vanzatoare, manipulant marfa,

3391. Vanzator, vanzatoare, Beautyque, angajam pentru magazin produse Concept in zona Garii de Nord, Bucuresti. Salariu net 1.700 lei plus bonus performanta; 2.500 L; (0723.164.275 La.oprea@yahoo.com

pentru magazin cu autoservire in Teiul Doamnei (Colentina) angajeaza vanzatoare si manipulant marfa. Salariu net 1200 lei + tichete de masa in valoare de 150 Lei / luna. Oferim conditii bune de munca (0726.687.006/ 0745.120.993

3392. Vanzator, vanzatori Bere Kraft pen-

3359. Vanzatoare, mini market, zona Mall Vitan, angajam vanzatoare magazin alimentar, zona Mall Vitan, carte de munca, salariu 1800 lei, program flexibil, colaborare pe termen lung, 1.800 L; (0753.584.071/ 0741.247.770

tru statia Rombeer, locuri de munca disponibile - 10. Conditii de munca deosebite. Carte de munca. Salar fix + 2 % din incasari 400 {; (0786.640.000 statiarombeer@gmail.com

3360. Vanzatoare, modelatoare pt. covri-

experienta (cunostinte sau familie) pentru magazin non stop sector 2. Salariu si programul relatii la telefon; (0765.676.459 Romeoo562@gmail.com

3361. Vanzatoare, promoter, cu sau fara

3394. Vanzator/ vanzatoare, cofetaria angajeaza vanzator/vanzatoare, in zona Dorobanti, cu varste intre 18-40 de ani, cu experienta sau fara. Salariu net 1500 + target de vanzare + carte de munca.7 ore / zi, 5 zile / saptamana; 1.500 L; (0729.145.313 cvuri.office@gmail.com

garie zona Titan zona 1 Decembrie 1918, (Auchan Titan), program flexibil, salariu atractiv. (0762.908.233

experienta la Covrigelul din Auchan Titan. Program o zi cu o zi 10-21 oferim salariu atractiv, carte de munca, seriozitate (0765.637.615/ 0736.033.867

3362. Vanzatoare, vanzator pt. minimar-

ket situat in zona piata Unirii, mai multe detalii la telefon. (0722.362.680

3363. Vanzatoare, vanzator si sofer cat-

egoria B magazin materiale de constructii Afumati; (0722.604.794

3364. Vanzatoare, vanzator minimarket,

situat in sectorul 1, program 8 ore, cu 2 weekend-uri lucrate; (0724.548.543

3365. Vanzatoare, vanzator, lucrator Vanzatoare pentru cofecomercial vanzare de produse cristale. Veti tarie, str. Alexandru Serfi instruit la locul de munca. Program full banescu nr. 16, sect. 1, cu time. Job de lunga durata, formarea unei echipe. Persoana serioasa, dornica de experienta in vanzare; munca. Experienta minima in vanzari (0722.712.166 (0725.542.038

3330.

3331. Vanzatoare pentru magazin tip chiosc produse alimentare si presa. Program 24/48. Locatie Gara de Nord. Salariu motivant; (0726.089.802/ 0722.881.293

27

universulcristalelor@gmail.com

««««««««««««««««««

VANZATOARE, VANZATOR. COLECTIV TANAR SI SALRIU ATRACTIV; (0729.145.313

3366.

3393. Vanzator. Angajez 2 vanzatoare cu

3395. Vanzator/ vanzatoare, cofetaria angajeaza vanzator/vanzatoare, in zona Stirbei Voda (Eroilor), cu varste intre 18-40 de ani, cu experienta sau fara .Salariu net 1500+target de vanzare+carte de munca.7 ore/zi, 5zile/saptamana; 1.500 L; (0729.145.313 cvuri.office@gmail.com 3396. Vanzator/ vanzatoare, cofetaria angajeaza vanzator/vanzatoare, in zona Universitate, cu varste intre 18-40 de ani, cu experienta sau fara.Salariu net 1500 + target de vanzare + carte de munca.7 ore / zi, 5zile / saptamana; 1.500 L; (0729.145.313 cvuri.office@gmail.com 3397. Vanzator/ vanzatoare, cofetaria angajeaza Vanzator/Vanzatoare,in zona Unirii (Corneliu Coposu), cu varste intre 18-40 de ani, cu experienta sau fara. Salariu net 1500+target de vanzare+carte de munca, 7 ore/zi, 5zile/saptamana; 1.500 L; (0729.145.313 cvuri.office@gmail.com

3332. Vanzatoare pentru magazin comercial, zona piata Victoriei. Program 07:0015:00 de luni pina vineri, iar weekend-ul unul se lucreaza unul este liber. Salariu 1800 ron, cerem si oferim seriozitate; 1.800 L; (0728.888.114/ 0724.252.138 pitulice_radu@yahoo.com

««««««««««««««««««

descarcator, femeie de serviciu, angajam pentru magazin alimentar; (021.250.20.92/ 0749.120.322

3333. Vanzatoare pentru magazin de bijuterii, angajam Oferim: contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, comision din vanzari, bonuri de masa. Locatie : Promenada Mall; (0786.409.999 anda@ewas.ro

3367. Vanzatoare, zona Crangasi, pentru magazin alimentar, program 8 ore pe zi de l-v wekeend o zi cu o zi. Pentru mai multe detali va rog sa sunati. (0767.002.200 mariancalmus@gmail.com

3399. Vanzator/ vanzatoare. Cofetaria angajeaza vanzator/vanzatoare, in zona Stirbei Voda (Eroilor), cu experienta sau fara. Salariu net 1700 + carte de munca. 7 ore/zi, 5zile/saptamana. 1.700 L; (0729.145.313 cvuri.office@gmail.com

3398. Vanzator/ vanzatoare, incarcator-

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


28

25 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 3400. Vanzator/ vanzatoare. Cofetaria angajeaza vanzator/vanzatoare, in zona Universitate, experienta nu este necesara. Salariu net 1700 + carte de munca. 7 ore / zi, 5zile / saptamana (35 ore) 1.700 L; (0729.145.313 cvuri.office@gmail.com 3401. Vanzator/ vanzatoare. Zona Dorobanti. Cofetaria angajeaza vanzator/ vanzatoare, experienta nu este necesara Salariu net 1700 + carte de munca.7 ore / zi, 5 zile / saptamana (35 ore) 1.700 L; (0729.145.313 cvuri.office@gmail.com 3402. Vanzator/lucrator comercial, angajam vanzator magazin Valea Cascadelor,salariu+comision intre 1900-2400 lei(in functie de vanzari),contract munca,program luni-vineri 9-18,sambata 9-14.Rog CV pe mail-contact@parchetshop.ro; 2.000 L; (0766.648.216 contact@parchet-shop.ro 3403. Vanzator/vanzatoare angajam. Conditii avantajoase. Salariu 1600 ron net, (0723.309.029 diana.dragoi@dmdcoffee.ro 3404. Vanzator/Vanzatoare in magazin

alimentar, non-stop in Ionescu Gheorghe nr. 4, sect. 4. Salariu 2000 net, contract 8 ore, bonusuri de performanta. Program de noapte 22-6; 2.000 L; (0744.136.687 stoica_nicolae_sorin@yahoo.com 3405. Vanzatore la patiseria Pinocchio, program de dimineata de luni pana vineri. Adresa str. Primo Nebiolo nr.1 sect.1 . visa-vis de Agronomie. Transport 330, 131, 331, 41; (0784.570.903 gabrielasingurasu@yahoo.com 3406. Vanzatori statie Peco pentru

zonele Oltenitei, Chitila, Militari autostrada, Pantelimon si Pantelimon centura. Personal serios, cunostinte lucru pe casa si gestiune magazin. Relatii la tel sau CV pe mail, (0734.920.701 camiirod@yahoo.com 3407. Vanzatori, preferabil sot si sotie, pt

chiosc dintr-o scoala din zona Big Berceni, program 12 ore, luni-vineri, CM, salariu net, relatii la: 1.800 L; (0766.430.265

3408. Vino in echipa Caldo Privat Security

! Angajam agenti de securitate cu/fara atestat pentru cladiri birouri, galerii comerciale, centre afaceri si hoteluri. Experienta in paza constituie un avantaj dar nu este obligatorie. 0744.35.22.33 (0766.051.733/ 0751.147.293

3430. Vulcanizator auto sector 3, salariu

800-1600, comisioane la fiecare masina 1.600 L; (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com

3431. Vulcanizator auto si ajutor vulcanizator, salariu motivant, zona Obor, eventual din provincie; (0728.231.061/ 0764.572.488 3432. Vulcanizator auto si mecanic angajez, sector 1, carte de munca, bonusuri, salariu 1.800 -2.400 lei, rog seriozitate; (0767.517.981/ 0767.517.982 3433. Vulcanizator auto si mecanic, sec-

tor 1; (0765.418.317

3434. Vulcanizator auto, angajam vul-

canizator auto cu experienta, oferim salariu atractiv si comision 20%; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 3435. Vulcanizator auto, salariu atractiv, descriere: montare/demontare anvelopelor, montarea rotii pe autovehicul, vulcanizarea anvelopelor la rece, echilibrarea rotilor, inlocuirea anvelopelor uzate. Nu necesita experienta. (0736.404.156/ 021.313.62.51 3436. Vulcanizator cu experienta pentru

service cu o vechime de peste 10 ani, cu clientela selecta formata, salariu fix, comision, bonusuri.Conditii de munca foarte bune. Situat in sectorul 1, (0728.091.670 radu.autograge@yahoo.com 3437. Vulcanizator, angajam vulcaniza-

tor, conditii de lucru foarte bune.Salariu atractiv+comision+bonuri de masa, carte de munca.Zona Vitan-Barzesti, sector 4; (0758.984.001 info@tornadoshop.ro 3438. Vulcanizator, cu experienta in

domeniu depozitul de roti isi mareste echipa, salariu net 2250 cu carte de munca + bonusuri de performanta. Oferim si cerem seriozitate, (0745.763.874 office@depozitulderoti.ro 3439. Vulcanizator, mecanic in zona

Luica, cu calificare mecanic sau vulcanizator. Oferim contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu brut 2100 lei. 2.100 L; (0722.732.794 vadrexim@yahoo.com 3440. Vulcanizatori cu sau fara experi-

sector 1, service multimarca, salairu negociabil; (0728.625.820/ 021.637.03.66

enta, se poate oferi cazare, pentru Crangasi podul Grant, conditii bune de lucru, se lucreaza 8 ore + o ora pauza pe zi, cu carte de munca, concediu platit salariu neg., 1.500 L; (0729.009.900 floriannica@yahoo.com

3410. Vopsitor auto, calificare profesion-

3441. Vulcanizatori auto angajam

3409. Vopsitor (pregatitor) auto Bucuresti

ala si experienta in executarea de lucrari de pregatire-vopsire pentru autoturisme. Asiguram transportul cu auto firma din Bucuresti. Salariu negociabil; (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

3411. Vopsitor industrial pentru confectii

metalice se lucreaza doar in atelier, program L-V 08-17, zona Grivita pod Constanta, tichete de masa; 2.000 L; (+40731005008 mitmetall@yahoo.com

3412. Vopsitor si pregatitor lemn Atelier

in Baneasa angajam vopsitor si pregatitori pentru finisaj lemn in conditii foarte avantajoase; (0723.184.348 dimitrie@merantistudio.ro 3413. Vopsitor si vopsitor auto Activ Auto-Service Auto Multimarca situat in zona Bucur Obor angajam vopsitor si pregatitor vopsitor cu experienta. Program de lucru l-v 08-17; 3414. Vopsitor, mecanic, tinichigiu, receptioner pentru service auto multimarca, sector 2, Bucuresti, tel. (0729.200.009 3415. Vopsitor, pregatitor auto cu experi-

enta in Bucuresti, zona Cora Pantelimon. Salariul incepe de la 2500 lei in functie de nivelul de pregatire. Program 8 h/zi de lunivineri. (0753.109.263/ 0748.226.901 office@reviziirapide.ro 3416. Vopsitor, pregatitor, tinichigii auto

Service nou angajam vopsitori, pregatitori, tinichigii auto salariu atractiv; (0730.007.457 wmbcar.service@gmail.com 3417. Vrancart SA angajeaza stivuitorist

la centru de colectare Popesti Leordeni. Cerinte: atestat ISCIR de stivuitorist, minim 1 an experienta. Program de lucru: l-j 08:00-16:30, v 08:00-14:00, (0749.258.775 alexandru.ghionea@vrancart.mobi

««««««««««««««««««

VREI SA BENEFICIEZI DE UN PACHET SALARIAL DE 1700 LEI NET,LUCRAND JUMATATE DE LUNA(15 ZILE)? VREI SA LUCREZI INTR.O ECHIPA DINAMICA CE LIVREAZA MOBILIER LA DOMICILIU CLIENTULUI? CAUTAM PERSOANE CU/FARA EXPERIENTA. CONTACTEAZA.NE LA 0730.709.446/ 0729.618.811/ 0722.214.793 (0730.709.446/ 0729.618.811 3418.

«««««««««««««««««« 3419. Vulcanizare si spalatorie auto in sector 2 angajez personal cu si fara experienta, salariu + comision; (0768.917.455 3420. Vulcanizator angajam vulcaniza-

tor, cu experienta sau necalificat cu pofta de munca, dornic pentru a invata; (0722.240.772

3421. VULCANIZATOR auto cu expe-

rienta in zona centrala, salariu plus comision, ofer si cer seriozitate maxima, restul nu deranjati; (0722.857.660

3422. Vulcanizator cu experienta. Relatii

la tel. (0748.821.091

3423. Vulcanizator cu sau fara experien-

ta (se poate califica ulterior) salariu atractiv plus bonusuri si comisioane, vulcanizare moderna dotata cu tot ce trebuie (0787.558.091/ 021.776.91.48 3424. Vulcanizator Echipa noastra angajeaza vulcanizator. Se castiga extrem de bine, salariul ajungand si la 4000- 5000 de lei pe luna. Zona Baneasa/ Ikea. Carte de munca, program lejer, termen lung, 4.000 L; (0763.692.707/ 0766.686.199 topwheelsauto@yahoo.com

3425. Vulcanizator firma din Bucuresti, sector 3, angajeaza vulcanizator cu experienta. Se ofera salariu fix plus comision din lucarari. Program de lucru 8 ore; (0771.268.034 axa.europa@gmail.com 3426. Vulcanizator firma sector 3, Bucuresti , angajeaza vulcanizator. Program de lucru 8 ore, salariu fix plus 20% comision la lucrari; 1 L; (0771.268.034 catalyna1976@yahoo.com 3427. Vulcanizator angajez, cu sau fara

experienta sau ajutor de mecanic auto, salariul atractiv + comision; (0787.558.091

3428. Vulcanizator auto cu experienta,

in zona Prelungirea Ghencea nr. 107, ofer salariu plus comision din incasari, inclusiv cazare. Rog seriozitate; (0768.411.929 crimi_viorel2008@yahoo.com 3429. Vulcanizator auto cu experienta.

Salariu + comision; (0744.377.851

urgent zona sector 2. Oferim salariu motivant+ comision si cazare gratuita; (0722.286.420 3442. Webcam star, cel mai bine platit

job, se cere aspect fizic placut si cunostinte de limba engleza. Sunt necesare seriozitatea si ambitia. Beneficiezi de training, sedinte foto profesionale, dezvoltare personala. 2.000 L; (0746.847.466 3443. Webcam star, cel mai bine platit job

pentru tineri, cu aspect fizic placut si cunostinte de limba engleza. Sunt necesare seriozitatea si ambitia. Beneficiezi de training, sedinte foto profesionale, (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro

3444. Webcam star, cel mai bine platit job pentru tineri cu aspect fizic placut si cunostinte de limba engleza. Sunt necesare seriozitatea si ambitia. Beneficiezi de training, sedinte foto profesionale, (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro 3445. Wise Box cea mai noua companie

intrata pe piata din Romania in domeniul restaurantelor cu livrare la domiciliu/ office angajeaza personal operativ: bucatar, ajutor bucatar, sofer livrator, office: casier operator, operator call center. Suntem o echipa tanara, de profesionisti, intr-o companie mare in crestere. Asteptam CV-ul dvs., la adresa: www.wbox.ro (0799.831.111 cariere@wisebox.ro/ emilia.musat@wisebox.ro 3446. Yuk Books cauta curier

pedestru; (0729.492.492

3447. Za Lokal angajeaza ajutor bucatar si

om la vase. Bistro Za Lokal angajeaza coleg/ colega pentru ajutor bucatar si persoana la vase. Adresa: Calea Victoriei, nr. 214, zona p-ta Victoriei, salariu motivant, (+40730041471 lita.bogdan87@gmail.com 3448. Zen Sushi angajeaza personal

Restaurant specific japonez angajam personal bucatarie (bucatari, ajutor de bucatari), ospatari, picoli, barmani. Dorim cunostinte minime in domeniu (nu obligatoriu specific japonez), (0735.936.936 3449. Zidar tencuitor firma de instalatii electrice, Bucuresti, sector 1, angajeaza zidar tencuitor. Cunostinte de fierar betonist constituie un avantaj (0752.101.232 3450. Zidar, zugrav, muncitori in construc-

3465. Zugrav, faiantar, electrician, rigipsar, muncitor necalificat, in vederea calificarii, firma de constructii angajeaza; (0740.177.012 3466. Zugrav, faiantar, pregateste zona de lucru, prepara diferite tipuri de adezivi, culori si executa lucrari de zugraveala clasica sau decorativa; executa placare cu faianta, gresie, tapet; recompartimentari rigips. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 3467. Zugrav, necalificat pt firma. Colaborare, angajare zugravi, 10 lei/ora si necalificat 6 lei/ ora se lucreaza 10 ore contract plata la final de saptamana, fara limita de varsta, exclus alcoolici, rog si ofer seriozitate, 100 L; (0766.228.168 3468. Zugrav/vopsitor pentru lucrari de

salariu brut 3.047 lei, salariu net 2.403 lei (2.088 lei + 315 lei bonuri de masa), nu oferim cazare, punct de lucru zona Auchan Militari, 2.403 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 3454. Zidari, dulgheri, zugravi, salarii foarte bune. Ofer cazare la nevoie. Rog seriozitate; (0723.692.421 3455. Zidari, sudori electrici, electricieni,

tamplari lemn, tamplari pvc, lacatusi, dulgheri, soferi basculante, muncitori necalificati. Societate de constructii angajeaza pentru postul de lucru din Bucuresti. Salariu atractiv. Relatii la tel.; (0725.562.642

ZIDARI, ZUGRAVI, RIGIPSARI SI MUNCITORI NECALIFICATI ANGAJAM CU CARTE DE MUNCA; (0723.767.805

3456.

3457. Zidari, zugravi. Firma constructii

angajeaza zugravi, zidari. Asiguram cazare, salariu motivant. Relatii la telefon: (0744.234.623 3458. Zilieri necalificati amenajari gradini

si debarasare moloz in Bucuresti. Contact George; (0741.231.841 3459. Zugrav angajez; (0769.606.800 3460. Zugrav Sema Parc angajeaza, cu

contract de munca. Cautam persoana serioasa, cu experienta. Program 8 ore/zi, luni-vineri. Se ofera tichete de masa cu valoare maxima, salariu bun si asigurare sanatate (021.316.91.78 hr@semaparc.ro 3461. Zugrav si faiantar, angajam munci-

tori calificati pentru posturile de zugrav, montator placi ceramice, mozaic si piatra naturala. Relatii la telefon; (0721.290.563 3462. ZUGRAV, firma Scomet adminis-

trare imobile angajam zugravi, 1.800 L; (0372.979.797/ 021.336.77.44 office@scomet.ro www.scomet.ro 3463. Zugrav, rigips angajam; (0769.417.257/ 0771.559.601 3464. Zugrav, faiantar, angajez zugrav,

faiantar; (0721.225.526 giuscadaniel33@gmail.com

12. Doamna 50 ani ingrijesc persoane cu

probleme S - D; (0761.286.557

13. Doamna 56 ani nefumatoare,

bacalaureat, caut serviciu; (0738.259.609 14. Doamna serioasa caut de munca,

menaj, rog seriozitate; (0765.032.850

o agencie importanta de escort din Elvetia. 15.000 {; (+34665303261 davi_alde@hotmail.com 2. Anglia, casa privata, selecteaza fete cu aspect fizic placut, cu/ fara experienta, dornice de castiguri sigure, cunostinte minime de engleza, ofer cazare, siguranta, discretie; (00447438812919 nicegirlpopa@yahoo.co.uk 3. Anglia, caut fete pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera transport, cazare si publicitate intensa. Casa privata cu plata la zi 50% si program flexibil. Detalii tel. sau whatsapp 00447459532451 8.000 {; (00447459532451 Mayahot20166@gmail.com

jera (apartamente), in zonele Baneasa,