Page 1

20.040 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

14. Cabinet de avocat, ofera asistenta si reprezentare in fata instantei sau altor institutii ale statului, consultatii juridice in materiile drept administrativ, drept civil, drept comercial, dreptul familiei. (0723.700.700/ 0741.113.454 15. CabinetAvocat consultatii

Acte, avoca¡i, contabili, notari 1. Acte accesibil, gazduire sediu firma 500 Lei/an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi justificative; (0723.225.825/ 0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com 2. Acte firma absolut accesibil pfa puncte

lucru, sediu sect. 1, 2, 3 , 4, 5, 6, If., pret minim, schimb sediu, activitate, asociati, capital, administrator. 3 zile, consultanta gratis Autorizare la Primarie DSV DSP ISU. (0724.864.790/ 0766.408.676

3. Acte firma, liderii pietei infiintari

firme, Reinvent Consulting: infiintari firme, gazduire sedii sociale Bucuresti si Ilfov, modificari acte Registrul Comertului, inchideri firme, contabilitate. www.reinventconsulting.ro. 190 L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 marketing@reinventconsulting.ro

juridice si reprezentare Consultatii juridice si reprezentare in instanta, infiintari firme, PFA, intreprinderi individuale,modificari la actele firmelor, cesiune parti sociale, mentiuni ONRC. Drept civil. Dreptul familiei. (0784.412.333/ 031.108.54.49 office@avmichinici.ro 16. Cenzorat pentru Asociatii Pro-

prietari efectuat de firma autorizata CECCAR si administrator atestat. Intocmire liste. Emitem factura. Tarif negociabil; (0722.698.108/ 0723.171.681 17. Certificat Energetic, Audit ener-

getic. Auditor Energetic pentru Cladiri Grad I, atestat MDRAP (Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice), specialitatea Constructii si Instalatii. (0767.880.000 siaenergy@yahoo.com 18. Certificate energetice Garson-

iera - 120 lei. Ap.2 camere - 130 lei. Ap.3 camere - 140 lei. Ap.4 camere - 150 lei. Casele - 230 lei. (0799.740.544 office5@mauwis.ro

19. Certificate energetice efectuam, necesare vanzarii / inchirierii, termen 24 h. Pret 120 L- garsoniera, 2,3 camere 130 L, 4 camere140 L, 5 camere - 150 L TVA inclus; (0740.032.092/ 0731.032.092 contact@vreauenergetic.ro www.vreauenergetic.ro 20. Certificate energetice pentru

provincie Certificate energetice Garsoniera - 160 lei. Ap.2 camere 160 lei. Ap.3 camere - 160 lei. Ap.4 camere - 160 lei. Casele - 260 lei. (0720.335.326 21. Colaborare auditor financiar/auditor independent auditor financiar doreste colaborare cu firme de audit sau independent pentru zona Moldova; 300 {; (0743.188.569 office@sansebastian.com.ro 22. Contabili Experti contabili, ofer-

im servicii complete de contabilitate si consultanta in domeniu, salarizare, resurse umane, Revisal, depuneri declaratii. 1 L; (0722.426.674/ 0721.563.866 kontabexpert@gmail.com 23. Contabilitate expert, servicii

contabile complete, declaratii lunare, bilant, tva, salarizare, revisal, resurse umane, PFA, II, consultanta si expertiza contabila, semnatura electronica, bonus o luna gratuit, 100 L; (0766.369.930/ 0766.369.750 activcontab@gmail.com

4. Acte firme gazduire sediu social, infiintari societati, modificari acte pentru Registrul Comertului, infiintari plus sedii sociale, etc., www.infiintari-firme-bucurestiilfov.ro (0767.429.878 5. Acte firme, infiintari firme, gazduire

sediu social, toate actele pentru Registrul Comertului, Bucuresti, Ilfov; (0762.036.000 6. Acte notariale, Legalizari acte,

traduceri acte/ apostila/ supralegalizare; cadastru/ intabulare; certificari -data certa; legalizari semnatura/ sigiliu/ tipare ciocan silvic; depozite; acte societati comerciale/ asociatii (021.320.80.27/ 0748.115.411 notariatconcordia@gmail.com 7. Agentia Permanent Assistance

presteaza servicii de plasare si selectare personal intern / 8 ore pentru menaj, ingrijire copii, batrani, spitalizati (0740.005.644/ 021.642.50.82 permanent.assistance@yahoo.com 8. Avocat (fost judecator, procuror, profe-

sor), divort, partaj, mosteniri, recuperari case, terenuri, fond funciar, litigii MCA, pensii, penal, comercial, legislatie rutiera, experienta indelungata, terene scurte, solutii rapide, onorarii minime, (0734.361.870/ 0766.299.075

Avocat acord asistenta juridica, reprezentare divorturi, partaje, mosteniri, revendicari cauze civile; Penale - politie, Parchet; Comerciale; Litigii munca; Consultanta ETC. Drept civil, penal, administrativ, familiei, muncii, comercial (0744.485.831/ 0766.329.907/ 0724.821.144 flori.manciu@scpmanciu.ro

Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

9.

10. Avocat cu experienta, divort, partaj, minori, evacuari, succesiuni, ordonante de plata, legislatie rutiera, procese penale, asistenta notariala. Onorarii minime. (0722.726.763 11. Avocat si mediator ofer asistents si reprezentare instante, parchet, politie, consiliez civil partaje, penal, malpraxis medical, litigii banci, dr muncii, familiei, adoptii, comercial administrativ, dr autor, recuperari creante taxe, infiintez/ modific firme PFA; (0744.226.031/ 0722.406.039 avocat@avocat-costache.com 12. Avocat, asistenta si reprezentare, civil, penal, comercial, muncii, divorturi, consultatii cabinet Drumul Taberei si Drumetului; (021.725.15.66/ 0744.271.251 13. Birou expert contabil autorizat CECCAR ofer servicii contabilitate completa bazate pe profesionalism si seriozitate. Detalii pe site. www.contavia.ro. Contabilitate, consultanta fiscala, resurse umane, servicii salarizare (0766.529.524 nuta.georgeta@gmail.com

E-mail: redactia@anuntul.ro

Contabilitate completa Societate de contabilitate sector 6. Servicii oferite: evidenta contabila completa, servicii de personal si salarizare, reglare fise fiscale Anaf. Tel, site: www.contabilitate-tcp.ro 100 L; (0723.944.436 camelia@contabilitatetcp.ro

24.

25. Contabilitate completa in regim

de colaborare, foarte avantajos, pentru societati (declaratii, bilanturi, ITM); (0724.296.132 26. Contabilitate completa, bilant, ITM,

declaratii, inclusiv Ilfov, prima luna gratuit, pret avantajos; (0734.599.929 27. Contabilitate, servicii complete

de contabilitate si intocmirea situatiilor financiare pentru toate tipurile de societati comerciale, detalii pe www.biroulcontabil.ro 100 L; (0725.316.318 office@biroulcontabil.ro www.biroulcontabil.ro

28. Contabilitate, lichidare societati comerciale expert contabil, prestez servicii de evidenta contabila, depunere declaratii, certificare bilanturi, depunere situatii financiare anuale. Lichidare societati comerciale si asociatii non profit (0724.527.178 ioana.cucias66@gmail.com 29. Expert Contabil Judiciar, Cen-

zor, Evaluator Anevar Intocmire Expertize Contabile judiciare si extrajudiciare, contabiliate financiara, bilant contabil, declaratii, consultanta financiara; raport de cenzor, dosar radiere societate comerciala (0762.599.829/ 031.430.31.42 gguzinschi@yahoo.com 30. Expert contabil sector 2, Bucur Obor,

autorizat CECCAR, ofera servicii de consultanta fiscala, servicii contabile, depunere situatie financiara la Anaf, reprezentare control, resurse umane. www.starconta.ro 1 L; (0773.883.055/ 021.253.19.85 hosugabrielanetwork@gmail.com

31. Gratuit ofer consultanta juridica

persoanelor cu venituri mici; (0724.492.063

32. Infiintam firme SRL, PFA, filiala/

sucursala, asociatii, fundatii, puncte lucru, gazduim sedii sociale, suspendare/ reactivare/ lichidari/ radieri SRL, autorizatii, permise sedere straini, vize, avize munca, actiuni instante; (0720.615.062/ 031.434.05.61 convenientconsulting@yahoo.com http://www.convenient.ro

33. Infiintam firme, asociatii si fun-

datii Cabinet de avocatura infiinteaza firme, asociatii, fundatii/modificari acte. O echipa tanara si ambitioasa ce vine in sprijinul dumneavoastra pentru a va economisi timpul. 100 L; (0741.031.005/ 0737.535.126 avocat_simion_mihaela@yahoo.com

34. Infiintare firma, SRL, PFA,IFBucuresti Pinamix Solutions :infiintari: SRL, PFA, II, IF in Bucuresti, Ilfov. Preturi incepand de la 250 lei. Oferim serivicii complete de infiintari, modificari, radieri firme. Bulevardul Basarabia nr 9, sector 2. 250 L; (0727.585.518 consultanta@pinamix.ro 35. Infiintare firme, gazduire sediu, acte

accesibil, gazduire sediu firma 500 L/an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi; (0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com www.gazduirefirme.ro

36. Infiintari de firme Activitati fidu-

ciare, consultanta in afaceri, fiscala si contracte; negocieri; fonduri europene. Administrare de patrimonii, bunuri mobile si imobile. Administrare de afaceri si de firme. (0740.368.324 av.mihai.russu@gmail.com

37. Infiintari societati si gazduire sediu social, toate actele si modificarile actelor pentru Registrul Comertului etc., www.infiintari-firmebucuresti-ilfov.ro (0767.429.878 38. Infiintari societati, gazduire sediu social, toate actele pentru Registrul Comertului, inclusiv modificari, Bucuresti Ilfov; (0762.036.000 39. Pensia ta poate fi antecalculata, calculata si recalculata. Daca ne contactati, umblam dupa adeverinte, vechime, sporuri, grupa de munca (0740.005.644/ 021.642.50.82 permanent.assistance@yahoo.com 40. Redactare si autentificare acte notar-

iale declaratii, procuri, invitatii, testamente, certificari de fapte; legalizari de copii, legalizari de traduceri; autentificarea contractelor (0722.585.248 monicataniapop@gmail.com

41. Reprezentanta si asistenta juridica in fata tuturor autoritatilor administrative si juridice din Bulgaria pentru societatile comerciale romanesti efectuand transport rutier de marfa sau de calatori. (0744.221.138/ 0767.159.717 d_marinow71@abv.bg 42. Servicii contabile complete Cabinet de contabilitate cu sediul in Bucuresti, oferim servicii complete de contabilitate, resurse umane, salarizare, declaratii fiscale, intocmire si certificare bilant. (0728.422.440 office@contalogic.ro 43. Servicii contabilitate, salarizare, resurse umane. Societate contabilitate, membra CECCAR, ofera servicii de: contabilitate, salarizare si administrarea personalului pentru societati din Bucuresti si Ilfov. 50 {; (0745.094.211 office@contacaruntu.ro 44. Servicii de contabilitate, fiscalitate si salarizare, oferim consultanta, asistenta, intocmiri acte, analiza financiara, contabilitate de gestiune. Seriozitate si profesionalism, (0723.563.568 totalexpertserv@gmail.com 45. Servicii infiintare firma Bucuresti si Ilfov oferim Servicii integrate atat celor care fac primii pasi in afaceri, cat si celor care cauta servicii complexe de consultanta comerciala. (0745.761.006 avradoi@gmail.com 46. Tehnoredactare profesionala DTP, tehnoredactare computerizata profesionala, DTP, redactare licente, dizertatii, doctorate. Corecturi si inserare diacritice, note de subsol. Valabil si in tara, 5 L; (0722.370.323 tehnoredactarepro@gmail.com

Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri 1. Acoperis absolut convenabil montam

acoperisuri din tigla metalica Bramac, Lindab etc. Facem si lucrari de dulgherie, montam polistiren, executam mici reparatii. Reducere 20%. Preturi mici. Mitica; (0731.754.645 2. Acoperis asteriala orice fel, mansarde,

tigla metalica si ceramica, zincata si accesorii. Seriozitate maxima! Preturi bune; (0720.249.316

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR 1. PRESTÅRI SERVICII

6

Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3. IMOBILIARE V¢NZÅRI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

5. AUTO, MOTO

6

Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Motociclete, scutere, atv-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Camioane, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Diverse vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

6. MODÅ, FRUMUSEºE

6

Bijuterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Accesorii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

7. CASA ªI GRÅDINA

6

Animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Materiale construc¡ii, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Mobilå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Grådinå, curte, teraså . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

8. ELECTRONICE

6

Telefoane, tablete, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

9. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE

6

Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

10. AFACERI, DIVERSE

Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri

6

Acte, avoca¡i, contabili, notari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Evenimente, petreceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ¥ngrijire personalå, sånåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Repara¡ii electrocasnice, electronice . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ¥ntreprinzåtori alte domenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2. LOCURI DE MUNCÅ

PRESTÅRI SERVICII

6

Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Echipamente profesionale, Horeca . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Utilaje agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

ANUNºURI ULTIMA ORÅ . . . . . . . . . . . . . . .

68

3. Acoperis cu tabla zincata, montare, reparatii si vopsitorii tabla, jgheaburi, burlane, parazapezi, confectionat/ montat tubulatura ghena, sudura - confectii metalice, protectii atic, pervaze geam, instalatii sanitare, zugraveli scari bloc (0744.372.095

Acoperis cu tabla zincata, tigla ceramica, mici reparatii, dulgherie, vopsit acoperisuri. 40% reducere pana la 30.11.2017; (0722.722.743

4.

Acoperis de calitate executam acoperisuri din tabla Lindab, zincata, tigla metalica, tigla ceramica. Montam jgheaburi, burlane. Executam mansardari, dulgherii. Facem reparatii mici si mari. Preturi foarte bune (0728.664.733 5.

6. Acoperis Lindab suedez, accesorii,

jgheaburi, burlane, livrari gratuite la domiciliul clientului. Preturi fara concurenta; (0762.435.037/ 0729.613.397

Acoperis orice tip executam tigla metalica, tabla lindab, tigla ceramica, tabla cupru/aluminiu, burlane, jgheaburi, mansardari, dulgherie, mici reparatii. Preturi avantajoase. Oriunde in tara. Garantie: materiale 30 ani, manopera 5 ani. Reducere 15%, (0720.159.094 7.

8. Acoperis tabla montam acoperis

tabla, tigla metalica tip lindab, tigla ceramica. Facem si mici reparatii, dulgherie, izolatii acoperisuri. Mitica (0755.786.486 9. Acoperis tabla zincata, mici reparatii, vopsitorii, jgheaburi, burlane reconditionate; (0762.435.037/ 0729.613.397 10. Acoperis tabla zincata, tabla Lindab,

orice reparatie de urgenta. Dulgherii, mansardari, jgheaburi, burlane, alte reparatii. Echipa de meseriasi lucram cu materialul nostru sau al clientului. Vopsitorie acoperisuri (0740.756.103/ 0735.588.976 11. Acoperis tigla metalica, mansardari,

terase, foisoare, cabane, izolari termice, constatare gratuita; (0762.435.037/ 0729.613.397

12. Acoperis tigla metalica, accesorii, jgheaburi burlane, parazapezi, transport gratuit. Rog seriozitate; (0762.435.037/ 0729.613.397 13. Acoperis, montaj acoperis din tigla ceramica si orice fel de tabla, sisteme pluviale. Vasile (0737.136.670

Acoperisuri executam lucrari de constructii civile, dulgherie, montaj tigla metalica, jgheaburi, burlane, sorturi, captusit acoperis, pus tigla si izolatii, (0745.812.723/ 0721.125.281 contact@belprofilgeneralconstruct.ro 14.

15. Acoperisuri absolut avantajoase avariate sau noi, reparatii si montaj in Bucuresti si tara, oferim garantie, promtitudine, seriozitate, calitate. Executam orice tip de lucrari de reparatii acoperis la urgenta, montaj tigla ceramica, (0730.135.333/ 0748.948.822 office@montareacoperis.ro 16. Acoperisuri accesibile pentru case si mansarde Resuceri de sarbatori! Reparatii si montaj in Bucuresti, Ilfov, Constanta, Prahova montaj, tigla metalica si tigla ceramica. Calitate maxima.www.decramontajacoperis.eu (0742.378.581/ 0735.026.432 17. Acoperisuri accesibile pentru case vile si blocuri executam acoperisuri orice tip ,tigla metalica, tigla ceramica, tabla zincata, tabla cupru, tabla aluminiu, si reparatii acoperisuri vechi sau noi, se lucreaza cu materialele clientului sau proprii. (0736.942.667/ 0737.275.802 homeexpertacoperisuri2@gmail.com 18. ACOPERISURI CASE/BLOCURI -

15% REDUCERE Asiguram lucrari de calitate in Bucuresti si tara, montaj si reparatii. Montaj sistem pluvial (parazapezi/ sorturi), consultanta tehnica mentenanta, dulgherie, termoizolatii, oferim garantie si seriozitate Lindahouse Roof SRL (0742.539.213/ 0737.361.781 office@reparatiiacoperisbucuresti.ro 19. Acoperisuri, dulgherie, tabla, reparatii, case la rosu, lemn, zidarii, tencuieli, gleturi, rigipsuri, instalatii sanitare, electrice, fatade, garduri, decorative, gresie, faianta, sape, amenajari interioare; (0762.628.271/ 0725.498.142 20. ACOPERISURI, tigla metalica,

orice fel de acoperisuri, mici reparatii. Mircel. (0757.396.037

21. Acoperisuri, firma contract si garantie, meseriasi orice tip de tabla, tigla metalica si ceramica, tabla zincata si cutata, sistem pluvial, jgheaburi, burlane, parazapezi, dulgherie, mansardare, sarpante, izolatie carton, placari polistiren. Transport gratuit, (0731.545.436/ 0758.808.695 22. Acoperisuri, reparatii, accesorii,

montaj reparatii acoperis, montaj acoperis,montaj Lindab, tigla ceramica,tabla faltuita,personal calificat. Avem in Bucuresti, Sibiu, Brasov, etc (0742.917.299/ 0741.913.336

23. Acoperisuri, tabla ceramica, tabla lindab, reparatii dulgherie, placari polistiren, tabla metalica; (0737.489.988

Acoperisuri. Reparatii acoperisuri, montator orice tip de tabla si reparatii mici; (0738.169.082

24.

25. Aer conditionat instalare, reamplasari,

reparatii, incarcari freon orice tip de aparat; (0727.217.717

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

Alpinism execut,decopertari, reparatii fatade publicitate, spalari geamuri, vopsitorii tabla,montare jgheaburi si burlane infiltratii,hidroizolatii. zugraveli scari de bloc, instalatii sanitare, (0744.372.095

26.

27. Alpinism utilitar spalare geamuri, montaj publicitare, reparatii tencuiala, fatade, balcoane, acoperisuri, rosturi de dilatatie, termoizolatii, tencuiala decorativa, vopritorii, taiere/ toaletare arbori, tigla metalica 100 L; (0721.614.588 beniamincraciun@yahoo.com 28. Alpinism utilitar, executam lucrari la

mare inaltime, in locuri greu accesibile, termoizolatii, spalari geamuri, renovari toaletari arbori etc. Echipa alpinisti cu o experienta vasta in domeniul alpinismului; (0768.412.793 prompt_alpin@yahoo.com http://alpinism-utilitar-expres.ro 29.

Amanajari apartamente rigips tencuiala, glet, lavabil, sapa, glafuri, scafe, rigips; (0729.495.890 30. Amenajam apartamente, case,

birouri, tencuieli, glet, zugraveli, sapa, rigips, gresie, instalatii, (0773.939.925 31. Amenajam apartamente, case, glet 7

lei, lavabil 4 lei, gresie, faianta 18 lei, parchet 8 lei, rigips, glafuri, tapet etc. (0785.386.807

32. Amenajam apartamente, case, vile:

glet slefuit mecanic, zugraveli superioare, vinarom, tapet, parchet, glafuri, scafe, arcade, rigips, tencuieli, gresie, faianta, negociabil; (0737.278.209

33. Amenajam, renovam case-vile, apartamente, reparatii, zugraveli, lavabila, izolatii, consolidari, gresie, parchet, mocheta, garduri, pavaj, polistiren, decorativa; (0720.372.500 34. Amenajari apartamente, case, faianta, gresie, zugraveli, gleturi, parchet, tapet, sapa, placari, rigips. (0729.971.647 35. Amenajari apartamente, preturi mici, zugrav, faiantar, gresier, reparatii glafuri, rigips, transport materiale + curatenie gratuit. Seriozitate (0723.073.776 36. Amenajari int-ext : zugrav, faiantar, decorative decorative case, zugraveli, parchet laminat, instalatie electrica, glet de ipsos, placari rigips pereti si tavane, placari polistiren, travertin tapet; (0724.003.123 37. Amenajari interioare apartamente, garsoniere, zugraveli, glet, vopsea decorativa interior diferite modele aplicate pe pereti, tapet, sapa nivel, montaj parchet, etc 10 {; (0733.318.949 38. Amenajari interioare in Bucuresti si in

tara societate comerciala executa toate tipurile de lucrari de amenajare interioara si exterioara (montaj gresie/ faianta/ parchet, placari rigips, tencuieli, turnat sapa, etc.). Oferim garantie lucrarilor 10 L; (0722.720.782 prnarcisa@gmail.com 39. Amenajari interioare si exterioare, zidarie, tencuieli, sape, rigips, glet, zugraveli, polistiren, decorativa, gresie, faianta, parchet; (0728.962.909

40. Amenajari interioare, Amenajari, faianta tapet, rigips zugraveli calitate , renovari generale, experienta si mentalitate occidentala, garantie, (0756.581.720 41. Amenajari interioare, exterioare, placari polistiren, zugraveli, gresie, faianta, izolatii, terase, la preturi minime, reduceri pensionari; (0765.123.121/ 0723.748.480 42. Amenajari interioare, exterioare zugraveli, gresie, faianta, rigips, tapet, sape, tencuiala, polistiren fatada. (0746.468.124 43. Amenajari interioare. Mester, experienta, execut lucrari zugraveala, faianta, gleturi, glafuri, rigips, zidarie, reparatii, orice montaje etc., calitate, seriozitate; (0727.251.833 44. Amenajari interioare/exterioare apartamente, case, vile, birouri, scari de bloc, scoli, zugraveli, glet, rigips tapet, sape, gresie, faianta, inst. sanitare, particular; (0768.555.370 45. Amenajari interior/ exterior, gresie, faianta, zugraveala, parchet, rigips, placari exterioare, tapet, marmura, decorativa. Contactati-ma cu incredere; (0768.923.422 46. Amenajari, faianta-gresie 25 L; glet 8

L; lavabil 4 L; rigips 20 L; tencuieli 10 L; sapa 10 L; polistiren. Apartament la gata 1.400 Euro cu materiale sau fara; (0734.213.858

47. Amenajari, renovari interioare Firma cu angajati 100% competenti, total impotriva alcoolului si fumatului, ofera servicii de amenajari interioare complete: gresie, faianta, instalatii sanitare si electrice, termopan, etc., (0721.863.072 casa.ta.construct@gmail.com 48. Apartamente, garsoniere, zugraveli, lavabile, gleturi, rigips, tapet, faianta, gresie, parchet, instalatii sanitare etc., negociabil; (0768.131.751 49. Apometre, calorifere, montaj, sigilari,

reparatii, instalatii sanitare in cupru, polipropilena, autorizat, garantie; (021.332.39.36/ 0722.141.866

50. Arhitect autorizat Realizez proiecte complete personalizate pentru autorizatia de constructie si avize. Consultatii gratuite, 3 {; (0729.883.322 51. Arhitect autorizat proiecte personal-

izate, extinderi, case-vile, mansarde, hale, blocuri, PUD-PUZ, expertiza, avize, P.S.I. Autorizatie Construire; (0738.542.860 52. Arhitectura Autorizatii de constructie,

certificate urbanism, avize, proiecte, orice aprobari, extinderi, modificari, recompartimentari, etajari case, hale, PUDuri, PUZuri, scoateri din circuitul agricol, cadastre, orice zona; (0721.695.945/ 0766.722.367 drafimar@yahoo.com

53. Austrian Bio Cleaning, angajeaza per-

sonal pentru curatenie si gradinari, femei si barbati, L - V: 9-16.00; (0736.393.114 54. Bransamente de apa si canalizare separari contracte la blocuri executa firma agreeata Apa Nova; (0763.802.109/ 0721.609.856 55. BTM Divizia de Securitate ofera

toata paleta serviciilor de paza executate cu personal uman si se adreseaza unei game largi de beneficiari, din diverse sfere de activitate, (0371.172.077/ 0735.315.114 office@btmsecuritate.ro 56. Burlane, jgheaburi, tigla metalica, dulgherie. Lucrari si in afara Bucurestiului. (0724.716.882 57. Case de lemn, executie in 14

4

59. Case la rosu, construim case la

rosu, blocuri, amenajari interioare exterioare, instalatii electrice si sanitare (0722.613.554/ 0766.263.094 tudorcony@gmail.com

60. Case rosu/ cheie, instalatii sanitare/ electrice etc. Case la rosu sau la cheie, finisaje ext- int, instalatii sanitare/ electrice, incalzire in pardoseala sau calorifere, acoperisuri, zidarie, tencuieli. Oferim seriozitate. Bucuresti/ Ilfov, 1 {; (0753.782.637 durablemansion@gmail.com 61. Confectii metalice Executam diferite lucrari de confectii metalice, dupa proiectul beneficiarului sau proiectare proprie, sudura CO2, Argon, Corgon, (0723.291.072 atelierulmecanic@gmail.com 62. Confectionam si montam acoperisuri din tabla Lindab / zincata, lucrari monumente istorice. Orice reparatie, in toata tara. 20% reducere; (0753.709.391 63. Constructii case la cheie - Case ieftine Bucuresti Constructii case la rosu si la cheie la preturi corecte! Finisaje, renovari, amenajari apartamente si case cu executii de calitate. Tencuieli, sape, zugraveli, montaj rigips, gresie, faianta, parchet, (0735.390.490/ 0735.100.666 64. Constructii case la rosu sau la cheie

din Porotherm sau din lemn, la cele mai bune preturi din Romania. Constructii case, amenajari, avem servicii de cea mai buna calitate, la un pret mic/ Folosim cele mai noi tehnologii in domeniul constructiilor: echipe de muncitori calificati cu o bogata experienta in domeniu pentru a construi casa dvs. la cel mai inalt standard si in cel mai scurt timp; (0735.390.490 contact@construimcaselacheie.ro

Agen¡ii de Publicitate ● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67 ● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632 ● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923 ● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509 ● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600 ● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65 ● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02 ● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15 ● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36 ● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261 ● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563 ● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25 ● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91 ● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80 ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02 ● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00 ● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133 ● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10 ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62 ● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10 ● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153 ● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44 ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00

65. Constructii case la rosu si la cheie

Firma de constructii cu activitate in Bucuresti si Ilfov realizeaza lucrari de constructii rezidentiale la rosu si la cheie. Deviz si consultanta gratuita; (0767.986.630 66. Constructii case vile si apartamente, amenajari. Case la rosu, la gri sau la cheie, renovari, sistematizari. Realizam lucrari de constructii, lucrari industriale, amenajare sau reparatii la preturi corecte si transparente, termen de executie mic, avantajos, (0722.698.101 pavelescu.aurel1@gmail.com; contact@arhi-tech.ro 67. Constructii civile si industriale. SIA Engineering Company va ofera urmatoarele servicii:, case la rosu si la cheie, termoizolatii si hidroizolatii, instalatii electrice, consolidari, (0767.875.875 siaenergy@yahoo.com 68. Constructii, echipa cu experienta

pentru lucrari de interior si exterior. Pret negociabil; (0769.576.810

69. Constructor bloc,casa,piscina,amenajari,demolari Construim la rosu si la cheie blocuri,imobile de birouri,case,piscine.Dem olari pereti decopertari gresie faianta,demolam case blocuri hale industriale.www.constructiiinstalatii-piscineirigatii.ro 360 L; (0744.876.332 office@constructii-instalatii-piscine-irigatii.ro 70. Construim mansarde, execut polistiren si zugraveli exterioare si interioare. Preturi foarte bune, oferim seriozitate maxima. Oferim reduceri si garantie la lucrari. (0720.249.316 71. Consultanta, proiectare si exe-

cutie constructii Consultanta prin Diriginte de santier si R.T.E., Proiectare structuri de rezistenta si Executie constructii (case, vile, hale, blocuri, consolidari, supraetajari, expertize). Calitate la pret corect. 100 L; (0734.241.240 fatu_mugur@yahoo.com 72. Curatenie in case, vile, apartamente,

birouri, Firma specializata de curatenie, presteaza servicii de curatenie la cel mai inalt nivel. Oferim servicii specializate atat firmelor cat si persoanelor fizice in apartamente, case si birouri (0740.128.757 office@sinergitarget.ro

73. Decopertam/ demolam ziduri Decop-

ertam faianta si gresie, demolam ziduri, spargem betoane, decopertam tencuiala, sapa, etc. Asiguram evacuarea molozului. Echipa cu experienta la preturi convenabile. (0735.493.750 74. Demolam pereti, decopertam gresie, demolam case bloc demolam pereti in apartament. Demolam case, blocuri, hale industriale. Decopertam gresie, faianta, tencuieli in apartamente. 100 L; (0724.971.229 office@constructii-instalatii-piscine-irigatii.ro 75. Diriginte de santier firma de consultanta oferim servicii de dirigentie de santier si de management de proiect pentru constructii.www.diriginte-de-santier.com (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com 76. Echipa cu experienta an cinstructii execut gresie si faianta, 18 lei, rigips 17 lei. Glet 7 lei ,lavabil 4 lei, reparat pereti si zugravit 12 lei. Tencuieli 10 lei. Polistiren 20 lei. Parchet 9 lei. Tencuieli decorative si de soclu 9. Stefanmarin681@gmail.com 77. Echipa cu experienta in constructii Execut gresie 18 lei, rigips 17 lei, lavabil 4 lei, glet 7 lei, tencuieli 10 lei, polistiren 20 lei; (0761.654.773 Marinstefan90@yahoo.com 78. Echipa cu experienta in constructii faianta si gresie 20 lei. rigips pe structura metalica 15 lei, glet 7 lei, tencuieli 10 lei, lavabil 4 lei. rigips+glet+lavabil 25 lei, termoizolatii 25 lei, parchet 10 lei. (0761.654.773 Stefanmarin681@gmail.com 79. Echipa serioasa (non alcoolica) execu-

tam case la rosu, cu posibilitatea vizionari lucrarilor executate. Asiguram paza materialelor pe durata executiei. Plata in rate, in functie de executie. Pret negociabil. (0762.787.551 ramy_chiqui@yahoo.com

80. Echipa serioasa facem lucrari de zugraveli, finisaje apartamente, vile, birouri, hale, subsoluri, preturi accesibile cu firma sau fara firma; (0724.950.428

Oficii Po¿tale Bucure¿ti ● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59 ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27 ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03 ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01 ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67 ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14 ● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80 ● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39 ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90 ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96 ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30 ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77 ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42 ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17 ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50 ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79 ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08 ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58 ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54 ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25 ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51 ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15 ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78 ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60 ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75 ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44 ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86 ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69 ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05 ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29 ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35 ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32 ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43 ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02 ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55 ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07 ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54

Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov ● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI ● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI

Oficii Po¿tale din ¡arå ● BRAªOV . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. N. Iorga nr. 1 ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . . Str. Corbului nr. 3; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . . . Str. Soveja nr. 39

81. Echipa specializata constructori antial-

● CRAIOVA . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . Str. Unirii nr. 54; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . Calea Bucure¿ti nr. 46

82. Edi Total Vidanjare si desfundare canalizare. Interventii urgente in Bucuresti si Ilfov, (0724.370.975/ 0752.444.520 office_total@yahoo.com

● GIURGIU . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . Str. Mircea cel Båtrân nr. 18; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . . ªos. Bucure¿ti Bl. 205; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . . Str. Republicii 5A; . . . . . . . . . . . - Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . . Comuna Cålugåreni; . . . . . . . . . . . - Oficiul Crevedia Mare, . . . Comuna Crevedia Mare; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . . . Comuna Izvoarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . Calea Bucure¿ti 70; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Roata de Jos, . . . . . . Comuna Roata de Jos;

coolica, executam case la rosu/ cheie, garduri, fose. Maxima seriozitate, calitate garantata, preturi accesibile pt. toate buzunarele; (0787.322.356

83. Efectuez poze ceramica, alb negru/color, sculptez pe cruci, placi, oriunde in tara; (0720.294.432

zile lucratoare construim case de lemn la comanda, 3 camere, baie si bucatarie. Suprafata 81 mp. La rosu cu fundatie 16.000 euro. Executie 14 zile lucratoare. 26.000 euro la cheie. 16.000 {; (0763.444.155 casagreen.rose@gmail.com

84. Electrica Acord garantie pt interventii de urgenta, instalatii noi 220/380v, schimbat tablouri de sigurante, montat contoare pasante, reparat si modificat circuite vechi, montat corpuri de iluminat, senzori, etc; (0763.357.557 dragos682006@yahoo.com www.electrician-bucuresti.page.tl

58. Case la rosu si amenajari inteioare execut rigips, zugaveli, parchet laminat, piatra naturala, montaje usi, geamuri constructi case la rosu.Experienta in domeniu 11 ani. Pt mai multe detali contactati-ma. Dl Victor si Alin. (0762.571.376/ 0763.703.508 victor1emilian@gmail.com

85. Electrician acord asistenta tehnica si

executie instalatii electrice, case, vile, apartamente, schimbat instalatii(cupru), reparatii, modificari, montaj tablouri electrice, corpuri de iluminat, prize. Calitate, seriozitate, (0723.022.738/ 0723.022.738 instalatii_electrice70@yahoo.ro

● IAªI . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . .- Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul ● PLOIEªTI . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul

Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal

nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.

1, . . . . . . . . . . Str. Cuza Vodå nr. 3; 8, . . . . . . Str. Costache Negri nr. 64 1, . . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8; 3, . . . . . . . . . . . . Sos. Nordului nr. 2; 6, . . . . . . . . . . . . . . Str. Postei nr. 75; 7, . . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6; 10, . . . . . . . . . Bd. Republicii nr. 102; 11, . . . . . . . . . . . Aleea Chimiei nr. 6; 12, . . . . . . . . Str. Malu Ro¿u, nr. 101; 13, . . . . . . . . . . Bd. Bucuresti nr. 24; 14, . . . P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2

● TIMIªOARA . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . B-dul Revolu¡iei nr. 2

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

25 aprilie 2018

3

4

PRESTÅRI SERVICII 86. Electrician 24/24, schimb, montez, repar: instalatii electrice, tablouri electrice, sigurante, prize, intrerupatoare, lustre, aplice cu senzor, etc. Pentru mai multe detalii la telefon, factura, chitanta, garantie; 50 L; (0768.604.223 87. Electrician autorizat Bucuresti

electrician autorizat ANRE. Cu peste 20 ani de experienta in tara si strainatate, ofer servicii de calitate tuturor clientilor mei, garantie si factura, (0740.983.312 88. Electrician autorizat execut lucrari complete: tablouri, instalatii noi pe cupru, la case, vile, apartamente, montat contoare pasante, impamantari, prezint garantie. Adrian; (0720.137.382 89. Electrician reparatii si montaj,

tablouri electrice, corpuri de iluminat, reparatii instalatii electrice, reparatii tablouri electrice etc.Sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70 L; (0761.659.194/ 0740.983.312 90. Evacuez mobila, moloz, pamant, elec-

trocasnice nefolosibile, asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432

91. Execut constructii cripte, borduri, sapaturi gropi- inmormantari, mozaic, marmura, granit cruci si sculptez pe placi de marmura oriunde in tara; (0720.294.432 92. Execut decopertare, faianta, gresie,

parchet, demolari ziduri, evacuam molozul, mobila, electrocasnice, preturi acceptabile, demolam case batranesti, oriunde in tara; (0720.294.432 93. Execut gresie, faianta, rigips, izolatii,

polistiren, carton, tapet, parchet; (0720.347.831

94. Execut lucrari de zugraveala, zidarii,

rigips, glet; (0735.745.700

95. Execut lucrari la inaltime, reparatii acoperis inlocuit cu tabla, cupru, titan, zinc, lindab, acoperis biserici si monumente istorice, vopsit si dulgherie; (0755.250.719 96. Execut mobila la comanda executam mobila la comanda clientului din PAL, MDF, sau AGT, masuratori, montaj si transport gratuit. Montaj si reglare usi, parchet mocheta, tapet, etc. Oferim seriozitate, 100 L; (0799.062.735/ 0765.889.939 iulian.precup@yahoo.com 97. Execut reparatii felinare, lumanari,

punem geamuri, vopsesc grilaje, cruci, fier la vanzare, oriunde in tara; (0720.294.432 98. Execut sapaturi gropi, inmormantari, cavouri, apa, haznale, santuri, gaze si orice fel de sapaturi, oriunde in tara; (0720.294.432 99. Execut servicii funerare, transport funerar, imbalsamari, constatari deces, sapaturi gropi, la preturi mici, oriunde in tara; (0720.294.432 100. Execut zugraveli, renovari, faianta,

electrica, saniare, parchet laminat masiv, diverse reparatii, vopsitorii lacuiri; (0727.957.787 101. Executam amenajari interioare si

exterioare de calitate. Zidarii, tencuieli, izolatii termice, zugraveli, montat faianta, gresie, instalatii sanitare, electrice. Transport; (0726.450.061 102. Executam avantajos zidarie, tencuieli, gleturi, rigips, polistiren, zugraveli, pavele, parchet, sapa, faianta, gresie, renovari, consolidari, demolari, case la cheie; (0755.125.452 103. Executam case de lemn, zero

energie, producem un sistem de constructii din lemn si metal sub brandul Caze. Caze este un sistem pentru constructiile independente energetic, zero energie Caze=case zero energie. (0361.428.093/ 0729.055.700 socri@socri.ro 104. Executam foraje puturi apa - Anano-

va Bucuresti. Foraj de mica si medie adancime, denisipari, intretineri puturi, curatare puturi, foraje puturi adancime apa potabila, apa menajera, alimentare cu apa, foraje apa, foraje fantani. Oferim garantie, 100 L; (0749.093.200/ 0763.778.789 ananova.company@gmail.com

105. Executam lucrari de constructii mon-

taj tigla metalica, jgheaburi, burlane, aticuri, dulgherie, mansardari; (0725.763.783 106. Executam mansarde, tabla lindab,

placari polistiren, tabla de ceramica, metalica, reparatii mici; (0737.489.988

EXECUTAM TIGLA METALICA, DULGHERIE SI MANSARDARI, VOPSIT ACOPERISURI, JGHEABURI, ATICURI, ARCE, LUCRARI DE CONSTRUCTIE TIGLA CERAMICA, CONSULTATIE GRATUITA; (0759.128.701

107.

108. Experienta vasta la un telefon dis-

tanta Rezolv tehnic instalatii de toate felurile: apa, termice, termoseminee, pompe termice, etc. Experienta face diferenta. Plata lucrarii se realizeaza la finalizarea ei, nu in avans. 300 L; (0727.932.375/ 0754.677.284 instalthermo@yahoo.com 109. EXPERT QUARTZ S.R.L. = Ser-

vicii curatenie imobile Asiguram servicii de curatenie la scari de bloc, birouri, apartamente, sau chiar vehicule. Va intampinam cu seriozitate, aparatura si perosnal necesar pentru a livra lucrari de cat mai inalta calitate (0764.321.307/ 0737.771.183 support@expert-cleaning.ro 110. Firma Cleaning va ofera servicii de

curatenie profesionale si economice, de cea mai inalta calitate, in Bucuresti, Ilfov. Ne adresam segmentulului rezidential si celui comercial. Preturi promotionale la interventii. www.firma-cleaning.ro (0762.516.239/ 0724.217.669 contact@firma-cleaning.ro

120. HIDROIZOLATII LICHIDE cu CAUCIUC ACRILIC executate la hale, blocuri, terase, depozite, fundatii, acoperisuri, rezervoare, piscine, poduri, parcari, statii peco, in Bucuresti si, pentru suprafete minim 300mp, in toata tara. 1 L; (0726.339.894 contact@stadicon.ro

Placari polistiren, tencuieli, gleturi, zugraveli, vopsit, decorativa, si mici reparatii; (0738.169.082

121. HIDROIZOLATII, execut lucrari de

jurimi, Firma executa lucrari de pompare beton cu pompa Putzmaister P715 noua, statica, pompare 18mc/h, coloana furtun 100 m, personal calificat, in Bucuresti si in imprejurimi, min. 2 ore, 200 L; (0732.611.947/ 0744.505.911 mioara702000@yahoo.com

hidroizolatii cu membrane bituminoase profesionale pentru terase de bloc, hale, fundatii, balcoane, garaje etc, execut si reparatii: inlocuire guri de scurgere aeratoare, seriozitate (0740.075.174 122. Instalatii mecanica si tapiterie de scena. Amenajari sali de spectacole, proiectare, executie si montaj instalatii de scena pentru teatre, tapiterie de scena, (021.434.95.24/ 0722.458.475 prothalia@yahoo.com 123. Instalatii sanitare, electrice, termice,

centrale, reparatii urgente; (0775.523.343/ 0764.285.335 124. Instalator autorizat execut instalatii

sanitare, termice, ofer factura, garantie. (0720.177.760

125. Instalator bun si ieftin. (0775.603.830 wenemil3@yahoo.com 126. Instalator execut instalatii tehnico - sanitare, montaj centrale termice, preturi avantajoase (07961977715 127. Instalator ?i electrician / carotare ?i demolare echipa formata din instalator si electrician cu experienta de peste 18 ani executam, reparam si modificam instalatii termice, electrice si sanitare la un pret convenabil si intr-un timp foarte scurt. 100 L; (0727.356.330 georgescuionutsorin@yahoo.com 128. Instalator accesibil montez obiecte

sanitare, cabine dus, cazi, calorifere, chiuvete, baterii, robineti, wc+rezervor, boilere, masini de spalat, desfundari, remediere tevi sparte, mici reparatii etc., seriozitate. (0768.734.210 129. Instalator accesibil autorizat,

aragazuri, apomentre, centrale termice, calorifere, robineti, baterii wc+bazin, obiecte sanitare, intalatii gaze,detectoare gaz (0766.257.867

117. Glet, 6 L/mp, lavabil 5 L/mp, tencuiala

10 L/mp, faianta, gresie, 25 L/mp; (0724.641.540

118. Graffiti Echipa noastra executa lucrari graffiti exterioare (lasertag, parc distractii) sau interioare (perete, personificat mobila, obiecte personale etc.)fatade, terase si spatii exterioare, 15 {; (0733.723.032 DECORAMPERETI@GMAIL.COM 119. HandyMan servicii de curatenie, compania ofera servicii profesionale de curatenie, in diverse locatii (locuinte, centre comerciale, hale industriale etc.) detalii pe www. handy-man.ro (0751.223.388

noastra este specializata in: reconditionari, cazi, reconditionari cazi, reconditionat cazi, reparat cazi, emailare cada, restaurare cazi,Alexandru Gheorghe;www.reconditionari-cazi.eu 300 L; (0723.349.476 emailari_cazi@yahoo.com

172. Sobar specialist execut sobe, seminee, reparatii, scuturat cosuri; (021.221.66.99/ 0745.991.298

159. Renovari, zugrav execut renovari

174. Tamplarie PVC tamplarie PVC Germania cu geam termopan la pret de fabrica, montaj si transport gratuit; (0722.511.311

apartamente, rigips, zugraveala, gresie, faianta, sape, tencuieli, parchet, etc.; (0762.948.420 160. Repara Acasa mestrii tai in reparatii

se reamenajari, executam lucrari si interventii, electrice, sanitare, mobilier, lacatuserie si zugraveli. www.reparaacasa.ro (0734.874.870 interventii@reparaacasa.ro

173. Tai lemne drujba, asez, sparg cu toporul, oriunde e nevoie, (0720.294.432

175. Tamplarie pvc Rehau, plase insecte,

rulouri exterioare antisoare; (0744.842.281 176. Tapiter particular execut reparatii la domiciliul clientului, ieftin, rapid si de calitate, reducere pensionari; (0768.312.397/ 0774.698.510

1. Accesorii de petrecere, cele mai

vesele si creative articole si accesorii de petrecere: farfurii, pahare, servetele, coifuri, trompete, baloane, decoratiuni, lampioane, artificii, confetti, lumanari party (0758.222.203 office@accesoriidepetrecere.ro

perfectionare intensive avizate Ministerul Muncii si Educatiei: Operator calculator electronic si retele; contabilitate primara cu utilizarea calculatorului; contabilitate financiara, (0724.772.425/ 0770.434.606 office@cursuri-picon.ro

2. Avenue Business Lunch, pentru un pranz cu stil, 19 Lei trei feluri de mancare incluse. Avenue Business Lunch isi primeste oaspetii de luni pana vineri, intre orele 11.00 15.30, pe Sos. Pipera 46-48 19 L; (0724.322.189/ 0724.247.163 office@ballroomsbybamboo.ro

15. Cursuri Profesionale Stilist Protezist

3. Foto, video, Tecuci, Suntem aici sa sur-

Unghii Alege sa fii un adevarat stilist de unghii participand la cursurile Issa Nails Academy. Acceseaza www.issanails.ro/cursuri pentru promotiile la Cursurile de Specializare & Perfectionare. (0747.819.938 academy@issa-nails.ro

prindem emotiile acestor clipe speciale, logodna, nunta, botez, momente deosebite traite alaturi de cei apropiati; fotografiile noastre va permit sa faceti oricand un salt in timp. (0731.589.575/ 0762.094.509 dreameventstecuci@yahoo.com

2. Apostile, declaratii de valoare, traduceri Echipa noastra este aici pentru a te asigura ca proiectele tale sunt livrate la timp si in bugetul promis de fiecare data. Mizam pe preturi corecte si rapiditate in livrare, 1 L; (0744.335.213 officemga@gmail.com

16. Engleza examene, generala, romana pentru straini Profesoara cu 24 de ani de experienta predau romana ca limba straina pentru studenti sau pentru alti straini care locuiesc in Romania. Predau engleza nivel de liceu sau adulti pentru diverse examene, 120 L;

4. Fotograf videograf nunta botez eveni-

3. Centrul de Formare Profesionala

suri de formare in toate domeniile care au cautare pe piata fortei de munca, interna si europeana. Cursuri de calificare: electrician, sudor, instalator, coafor, cosmetician, bucatar, ospatar etc. Cursuri de specializare: tehnician energetician/electrician, contabil, inspector resurse umane etc. Sediu din Bucuresti, Str Caderea Bastiliei nr 58, lateral, in spate la ASE. www.feg.ro; (0756.876.091

14. Cursuri operator calculator. Cursuri de 1. Anticariat Bucuresti, cumparam carti noi si vechi, din orice domeniu si orce cantitate. Lichidam biblioteci sau stocuri de depozit. Plata pe loc, deplasare gratuita, (021.315.87.04/ 0731.407.474

Eurodeal Cursuri de calificare autorizate in urmatoarele meserii barman, bucatar, vanzator, inspector resurse umane, instalator, lucrator in comert, operator calculator, ospatar, igiena, prim ajutor, (021.255.52.71 eurodeal33@hotmail.com 4. Curs de canto muzica pop Invatati sa cantati si consolidati-va pregatirea impreuna cu compozitorul, Cristian Alivej. Site: www.cristianalivej.ro 100 L; (0744.320.776 cristian.alivej@gmail.com

17. FEG Education organizeaza cur-

18. Gradinita Yannis & Yasmine nivel 1: 3 - 5 ani; nivel 2: 5 - 6 ani. Oferim optionale de: pian, limba engleza, limba germana, dans, atelier de creatie. Ne gasiti in incinta Centrului Comercial Sun Plaza (031.426.00.04/ 0744.544.178 19. Gradinta FEG Bucuresti face inscrieri pentru program de weekend si vacante! Predare in limbi straine (engleza, franceza, germana)Cursuri calificare: infirmiera, operator calculator, coafura, frizerie, cosmetica, asistent asistent social nivel mediu, tehnician maseur, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar - patiser, vanzator, tipograf, instalator, meserii constructii (021.311.10.54/ 0788.424.314

mente. Experienta in domeniu 6 ani. Cele mai flexibile preturi. Preturi de la 1400 lei. Deplasari in toata tara. Detalii la telefon 1.400 L; (0721.034.438 Alex.icleanu@gmail.com

5. Machiaj mireasa, Alexandra Rîpeanu Make-up Artist make-up artist cu experienta, specialist in corectie si remodelare sprancene, ofer servicii profesionale de machiaj pentru mirese/nunti, evenimente, petreceri, sedinte foto, ocazii speciale. 250 L; (0755.298.971 catrinelv@gmail.com 6. Pachete pentru nunta, aranjamente florale naturale si artificiale in regim de vanzare si chirie, vestimentatii si accesorii nunta si botez, invitatii, decoratiuni si cadouri (0720.604.178 bibanu888@yahoo.com 7. Pipera Vila de lux de inchiriat pentru evenimente, petreceri private, house party, onomastici, nunti. Vila dispune de club jacuzzy, sauna, bar, biliard, dormitoare. Mai multe detalii la telefon, 399 {; (0784.668.383 luxurymansionpaty@gmail.com 8. Restaurant Liviu Rebreanu Bucuresti Preparate calde, Garnituri, Minuturi, Ciorbe,Pizza, Desert, Gratar, Salate; Peste 20 tipuri de bauturi in colectia noastra. Peste 2000 clienti multumiti. Organizam nunti si botezuri (0788.221.270 stanici@titannet.ro

hidrofoare, boiler, incalzire pardoseala, incarcari freon, montaj aer conditionat, instalatii electrice. (0728.633.409/ 0771.722.890

134. Instalator sanitar, Firma noas-

21. Matematica Profesor, sedinte individ-

evenimente inchiriem toalete mobile de lux in Bucuresti si in toate judetele Romaniei; 300 {; (0727.374.440/ 0721.780.178 comenziweb@tsgroup.ro

22. Matematica V-VIII, capacitate IX-XII,

11. Villa party, house party, jacuzzi, club Luxury villa for rent for events: private parties, house party, weddings, baptisms, team building, meetings, filming, photo meetings, pool party, contact, 399 {; (+40784668383/ +40784668383 luxurymansionpaty@gmail.com

tra este specializata in lucrari de inlocuire tevi apa, scurgere si termoficare, desfundare canalizare la blocuri si case, montaj obiecte sanitare, centrala termica, apometre, robineti. (0764.457.850/ 0785.446.916 avariiinstalatii@gmail.com

uale, domiciliul elevului, succesul garantat, programa Ministerului Invatamantului, reusita sigura, preturi negociabile, 1 L; (0761.929.678 matematicaprofesor@yahoo.co.uk bacalaureat, la domiciliul elevului; (0721.326.690

135. Instalator sanitar, electrician 24/24

schimb/montez conducte de apa rece, apa calda, centrale termice, calorifere, cazi, lavoare, wc, masini de spalat, hidrofoare etc. 50 L; (0768.604.223 dginvest.office@gmail.com

23. Matematica si fizica orice nivel, evaluare nationala, admitere facultate, bacalaureat, si la domiciliul elevului, 50 ron/2 ore. 50 L; (0769.390.864

136. Instalator sanitar, electrician particu-

fesor si pedagog meditez cu mare eficienta clasele IV-XII la domiciliul elevului. Pret negociabil (0730.206.104 25. Meditatie Sahaj in Bucuresti. Va invi-

tam la cursuri saptamanale gratuite pentru vorbitori de limba engleza si romana, studenti la Eduation Point - str. Mendeleev nr. 7-15, sector 1. Cursurile se vor tine in zilele de: 26 aprilie ora 19-21; 4, 9, 16, 23, 30 mai 2018 de la 18.30-20.30;

137. Ionita Construct, amenajari

interioare si exterioare, constuctii civie, consolidari, renovari, termoizolatii fatade, placari speciale. Distibuitor materiale pentru constuctii si finisaje; (0726.755.449 it@ionitaconstruct.ro

26. Meditatii elevi cu probleme Cadre de specialitate pregatim elevi cu probleme de invatare orice nivel si/ sau predam ore de engleza si germana, inclusiv incepatori intrun cadru organizat, conditii excelente. Bucuresti sect 1, 50 L; (0728.893.860/ 0765.681.536

138. Lucrari gresie, faianta, parchet,

zugraveli, sanitare, electrice, sape, zidarii, decorativa, placari polistiren, rigips, modele rigips, etc 1 L; (0765.932.097 Sukar_boss64@yahoo.con 139. Maistru execut zugraveli, instalatii sanitare, gresie, faianta, mozaic, marmura tamplarie, dulgherie, zidarii, izolatii terase (0729.633.656

Mansardari, modificari acoperisuri, montatori, tabla lindab, jgheaburi, burlane, opritori de zapada, in toata tara; (0768.530.870

140.

141. Meserias amenajari interioare pentru

gresie si faianta 2 bai, caut instalator pentru conectare toaleta, dus, cada, lavoar, robinete, 2 bai noi si instalarea unui sistem de incalzire in pardoseala automatizare. 100 {; (00447448282201 eduard_cazan@yahoo.com

142. Mobinstal Romania produse case de

lemn, case de vacanta, kituri case, amenajare teren de fotbal si tenis. Gasiti mai multe modele de case lemn pe www.mobinstal.ro (0730.030.380 oferte@mobinstal.ro

tigla metalica si din tabla zincata, mansarde, izolatii, ghene de gunoi si mici reparatii. Gheorghe (0737.298.319 145. Montez mobila de orice tip bucatarii,

147. Parchetar montez, raschetez, palux-

ez parchet. Masina cu aspirator. Preturi minime. (0724.608.136 amenajari.interioare80@yahoo.com

148. Parchetar cu experienta, montez parchet, toate tipurile, raschetez, paluxez, calitate, asigur materiale, rog seriozitate; (0724.899.781/ 0768.804.858 149. Parchetar montez, raschetez, paluxez, masina cu aspirator, preturi minime; (0731.896.182/ 0765.718.690 150. Parchetar, experienta 25 ani, montez parchet laminat clasic, stratificat, reparatii parchet, sfaturi cumparare, ajutor transport; (0762.271.242 151. Parchetar, montez, raschetez orice tip de parchet, dusumele, usi, scari interior, zugraveli; (0720.551.903 152. Personal curatenie birouri menajere- post fix Personal curatenie birouri Bucuresti (firma curatenie), zonele Aurel Vlaicu,Baneasa. Program luni-vineri, posturi fixe. Contract munca, salariu bun, bonuri masa,decontare transport. Tel;021.252.3180 (021.252.31.80

9. Team building pe velier. Furnizam programe de team building incitante ?i complexe, sesiuni de training personalizat si cursuri. https://www.facebook.com/velierulamfora/ (0751.113.777/ 0740.649.279 office@karan.ro 10. Toalete mobile de lux, nunti, botezuri,

Îngrijire personalå, sånåtate

24. Matematica si romana, eminent pro-

lar, 24/24 schimb/montez conducte de apa rece, apa calda, centrale termice-electrice, calorifere, cazi, lavoare, wc, masini de spalat, hidrofoare etc. 50 L; (0762.834.399

114. Foraje si puturi ieftine, executam

gresie, 2,5 le/mp, tencuiala 10 L/mp; (0737.764.374

158. Reconditionari cazi de baie Echipa

171. Sisteme supraveghere video profesionale retele structurate, sisteme detectie incendiu, acces control, automatizari, autorizare, analiza risc, proiect tehnic, videointerfoane, reclame led programabile, bariere automate, porti automatizate. (021.324.06.06/ 0721.761.116 contact@titannet.ro

Evenimente, petreceri

133. Instalator sanitar centrale termice,

146. Muncitori calificati cu experienta pentru finisaje interioare, montat gresie, faianta, rigips. Firma de constructii, salariul porneste de la 1800-3000. Toate detaliile se discuta la interviu (0767.880.590

116. Glet 6 L/mp, lavabil 5 L/mp, faianta,

tant de instalatii, autorizat ANRE realizez proiecte la fazele dtac sau pth. Mai multe detalii la telefon. Disponibil dup? ora 19; (0767.992.005 marinrrazvan@yahoo.com

Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri

Cursuri domeniul financiar, piata de capital atribut fundamental: formarea si perfectionarea profesionala in domeniul pietei de capital, fiind atestat de catre CNVM (ASF) ca organism de pregatire profesionala pentru specialistii in domeniu (021.327.11.80 office@cpf-millenium.ro 13.

20. Invatamant la distanta (fara frecventa la distanta prin corespondenta).Au inceput inscrierile pentru anul universitar 2017-2018. Invatamant la distanta FFDC. Facultati: stiinte economice, contabiltate, drept, taxa scolara 330 E/an. 330 {; (021.210.53.57/ 021.210.53.58 ara@ffdc.ro

113. Firma de securitate si detectivi, GMD

porti metalice, terase, copertine, balustrade, scari interioare si exterioare, diverse structuri metalice. 100 L; (0722.768.555

157. Proiectare instalatii inginer proiec-

serios efectuez lucrari: zugraveli, faianta, gresie, (fara bai), parchet laminat, tencuieli reparatii, finisaje, amenajari, glafuri, etc. Rog seriozitate, 5 L; (0773.328.982/ 0773.328.982 fastbrain62@yahoo.com

sanitare, termice, gaze. Depanare: aragaze, centrale termice, hidrofoare. Montaj senzori gaze electrovalve, termostate ambient. Preturi negociabile. (0730.310.810

dormitoare, livinguri, la domiciliul clientului; (0774.925.355/ 0767.374.131

115. Garduri metalice construim garduri si

156. Produse pentru tratamentul lemnului cu substante ignifuge, anticarii, antifungice, insecticide, confera lemnului rezistenta sporita impotriva inamicilor naturali si impotriva incendiilor (0233.234.544/ 0723.274.875 office@romtecgrup.ro

192. Zugraveli, amenajari meserias

132. Instalator profesionist execut lucrari:

144. Montam absolut orice fel de

reparatii puturi, piloni de sustinere, lucrari de mentenanta, puturi absorbante, foraje de epuizment, denisipari, intretinere puturi si foraje orizontal (0769.474.365

cializeaza prin brandul propriu: lenjerie bumbac satinat, lenjerie cotton linen, lenjerie material creponat, lenjerie pentru copii, lenjerie bumbac 100%, (0243.282.943 prodconfex95@yahoo.com

faianta, calitate, seriozitate, preturi mici; (0762.988.862

131. Instalator montez instalatii sanitare, centrale termice, apometre, baterii, diverse; (0720.740.515

112. Firma de constructii executam orice

Security cu sediul in Germania, ofera servicii de depistare, gasire si urmarire a clientilor. Detalii la tel. sau mail: (00491727871509 L.ana1@aol.com

155. Prodconfex produce si comer-

Servicii instalatii gaze Bucuresti-Ilfov autorizare ANRE ,executam lucrari de calitate in domeniul instalatiilor de gaze si termice la cele mai bune preturi. Proiecte la cheie pentru toate instalatiile de gaze natural: proiectare, executie, instalare, punere in functiune si intretinere (0721.631.761/ 0788.388.625 contact@victoriaglobal.ro 170.

191. Zugraveli, gleturi, placari, polistiren,

non-stop, 24/24 ,7/7 zile. Desfundat wc, canale, tevi, reparatii si montaj sanitare, centrale, panouri solare, hidrofoare. Executam si brasamnete de apa si canal 12 L; (0771.431.836 instalabc@yahoo.com

de dulgherie, fierarie; (0734.466.632

tip de lucrari (constructii case la rosu sau la cheie canalizari, alimentari cu apa, drumuri, hale industriale, renovari). Avem ingineri specialisti.www.constructii-renovari-consolidari-case.ro (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com

154. Pompare beton Bucuresti si impre-

169. Servicii de protectie si paza Irbis Guard Grup furnizeaza servicii de protectie si paza pentru toate categoriile de obiective, bunuri si valori, cu agenti de paza atestati, instruiti, specializati pentru astfel de activitati. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro

130. Instalator Bucuresti Ilfov, desfundari

143. Monitorizare si interventie Irbis Guard Grup ofera servicii de monitorizare si interventie rapida pentru apartamente, case, vile, spatii comerciale, santiere si alte tipuri obiective de interes pentru beneficiari. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro

111. Firma de constructii executam lucrari

153.

161. Reparatii acoperisuri executam garduri din fier forjat, balustrade din inox, case, vile ridicate la rosu, montat gresie si faianta, rigips, vopsitorie, etc. (0745.812.723/ 0721.125.281 contact@belprofilgeneralconstruct.ro 162. Rigips, gresie, zugraveli, renovari interioare si exterioare. Lucru repede si bine la un pret bun. Calitate maxima la un pret bun. In Bucuresti si imprejurimi. Gresie/faianta, (0724.751.763 catalin_pletea@yahoo.fr 163. S.C. Irbis Guard GruP S.R.L este flexibila la cererea de servicii de paza si protectie existenta pe piata, avand posibilitatea de a satisface necesitatile clientilor. (0769.077.195 office@irbisguardgrup.ro 164. Securitate evenimente, o sectiune importanta in activitatea de paza si securitate este reprezentata de asigurarea securitatii pentru activitatile sociale precum concertele, spectacolele, targurile si expozitiile, meciurile. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro

Service centrale termice de peste 20 ani, echipa noastra de profesionisti executa operatiuni de service pentru centrale termice - punere in functiune (PiF), intretinere, verificari tehnice in utilizare (VTP) (0749.143.939/ 021.456.73.73 programari@avis-ctservice.ro 165.

166. Servicii de administrare imo-

bile, oferim servicii de administrare si mentenanta tehnica pentru imobile medicale (policlinici, spitale, laboratoare), de birouri, rezidentiale, centre comerciale. (0720.050.060 office@administrare-cladire.ro 167. Servicii de curatenie in: aparta-

mente, case, scari de bloc, firme, banci, cladire birouri, spatii comerciale, lucram in tot Bucuresti-ul, pentru mai multe detalii la telefon; (0768.604.223 168. Servicii de paza si protectie efi-

ciente prin recrutare, training si controlincredere, responsabilitate, beneficii, clienti, implicare, securitate. (0769.077.195/ 031.437.09.08 office@irbisguardgrup.ro

177. Tencuieli mecanizate, amenajari interioare. Servicii de amenajari interioare si exterioare la preturi accesibile si calitate garantata. Serviciile noastre: tencuieli mecanizate, zugraveli si renovari, instalatii electrcie, termice si sanitare. (0722.778.899 office@amenajari-totale.ro

5. Curs engleza restrans. Curs engleza manuale Cambridge, metode moderne, grupe 3-4 cursanti. Ideal daca vrei toata atentia profesorului, dar si un curs vesel si interactiv. Detalii pe invatengleza.eu sau la tel. 40 L; (0744.998.774/ 0744.998.774 info@invatengleza.eu

178. Termopane tamplarie pvc- ferestre

6. Curs ofiter protectie date DPO, Regulamentul GDPR, Pro Management in parteneriat cu PECB Europe organizeasa cursul DPO, Regulamentul de prelucrare a datelor cu caracter personal GDPR.Cursul este autorizat PECB cu diploma recunoscuta international. 1.309 {; (0721.391.236/ 021.217.09.29 office@promanagement.ro

si usi- Rehau, Gealan, Veka, Salamander,Extruplast. Garantat cel mai bun pachet calitate-pret. Suna si cere oferta, nu costa nimic si vom raspunde prompt. Plase gratuit; (0721.863.072 termopane.top@gmail.com 179. Termopane, Tamplarie Aluminiu

/ PVC productie si montaj de tamplarie pvc sau aluminiu cu geam termoizolant geam termopan ).Usa de garaj tip rulou, numai 297 euro + tva, preturi de producator www.authentique.ro; www.usagaraj.com (0733.711.111/ 0732.557.799 office@rulouriexterioare.eu 180. Tigla metalica Plannja Suedia,

7. Curs tehnician sisteme de securitate

COR 352130 Au inceput inscrierile la cursul de Tehnician sisteme de detectie, supraveghere video, control accesBd.Iuliu Maniu nr.7 APACA) 700 L; (0723.252.222 eurocurs@yahoo.com 8. Cursuri acreditate de masaj, cosmetica

tabla de faltuit Extramaleabila 0.6 mm, profile industriale, jgheaburi inclusiv jgheaburi dreptunghiulare si burlane, accesorii pentru acoperis, ferestre de mansarda (0727.773.255/ 0745.181.239 vitenconstruct@yahoo.com

si make-up, Diplome recunoscute U.E. Materiale de curs/ suport curs gratuite. Incepere imediata, practica in centre specializate. Profesori cu experienta in domeniu; Curs masaj somatic, reflexogen, terapeutic 500 L; (0737.091.693/ 031.438.27.17 steftom_concept@yahoo.com

181. Zugrav amenajari interioare lavabila,

9. Cursuri acreditate recunoscute

glet, gresie, faianta, parchet izolatii anti mucegai. Amenajari exterioare izolatie carton, decorativa, placat poliesterIonut (0735.698.146 Gabtirlabadea@gmail.com 182. Zugrav cu experienta execut gleturi,

faianta, gresie, sape, montaj parchet, usi, zugraveli de calitate, la cele mai mici preturi; (0752.860.181

183. Zugrav cu experienta execut zugrav-

eli lavabile, glet, rigips, tavane false, casetate, etc. Asigur calitate, seriozitate; (0723.054.182

184. Zugrav particular, efectuez lucrari de

calitate si avantajos. Sunati la tel: (0729.658.439

185. Zugrav, faiantar, instalatii sanitare,

executa meserias, calitate, seriozitate, preturi negociabile, exclus intermediari, (0761.933.313 186. Zugrav, glafuri, gleturi, vopsitorii, poli-

stiren, convenabil, dom. Danut; (0747.700.704

187. Zugrav, glet 10 L, lavabil 5 L, sapa 10

L, tencuieli 10 L, rigips 15 L, parchet, faianta/ gresie 25 L, tinci 7 L, apartament la gata 1.500 Euro. Glafuri, curatat, polistiren; (0724.691.262

188. Zugrav, particular, efectuez lucrari de

foarte buna calitate, preturi avantajoase, seriozitate, calitate; (0720.972.538

189. Zugrav, zidar, faiantar execut lucrari,

mester cu experienta, seriozitate; (0727.251.833/ 0728.412.787

190. Zugraveli igienizari, vopsitorii, polis-

tiren, rigips, parchet, faianta, izolatii, renovari apartamente, case, birouri, scari bloc, consultatii gratuite. (0732.044.445

Uniunea Europeana coafor, frizerie, manichiura-pedichiura, unghii false, cosmetica, masaj, make-up cu practica din prima zi. (0763.606.638/ 0736.938.407 florone.professional@yahoo.com

Cursuri autorizate si acreditate in Bucuresti Bestcor Training Center o gama variata de cursuri autorizate si acreditate din domenii diverse. Pregatim periodic oferte si pachete de cursuri, preturi reduse, plata in rate si inscrieri online! 520 L; (021.315.20.20/ 0744.660.448 contact@bestcor.ro 10.

11. Cursuri calificare peste 100 meserii, alimentatie, turism, constructii, auto, infrumusetare, SSM, PSI, Anre, certificate Ministerul Muncii. Cursuri ISCIR: stivuitorist, fochist, macaragiu, masinist pod, operator GPL, imbuteliator, prelungire autorizatii; www.fundatiaapt.ro; (0784.238.728/ 0744.437.105 fundatiaaptbucuresti@yahoo.com 12. Cursuri calificare-formare profesionala. Asociatia Bucharest Business School.Cursuri alimentatie publica, constructii, servicii si notiuni fundamentale de igiena. Asociatia BBS este o organizatie nonprofit, neguvernamentala, apolitica, independenta fata de orice institutie. (0723.631.967/ 0765.276.239 asociatiebbs@yahoo.com

1. asistenta medical asistenta med-

ical pentru camin de batrani Domnesti (Ilfov). (0722.462.671

2. Asociatia Crestina Sf. Gheorghe

si Sf. Dumitru camin particular pentru batrani si bolnavi de Alzheimer, Centrul Balotesti & Baneasa, cladiri modern utilate su mobilate, asistenta medicala, personal calificat care va ofera ingrijire 24/24 (0721.900.100/ 0722.223.166 contact@camin-particular.ro

la matematica pentru elevii de liceu, pentru pregatirea examenului de bac, la domiciliul elevului. Garantez rezultate pe masura interesului/ efortului depus. Primele 2 sedinte gratuite, 50 L; (0726.749.353 viorel_viorel2018@yahoo.com

3. Bone si menajere Bucuresti si zona de Nord avem ceea ce va doriti. Echipa bona- menajera-Baneasa se ocupa de selectia, initierea si plasarea unei bone sau menajere in zona de Nord (Baneasa, Otopeni, Pipera, Balotesti, Tunari si nu numai) (0721.750.857/ 0764.884.393 office@bona-menajera-baneasa.ro

28. Meditez matematica fizica orice nivel,

4. Cabinet stomatologic, Dynamic Dental

profesor cu deosebita experienta, meditez matematica, fizica orice nivel, inclusiv Bac, admitere facultate, evaluare nationala si studenti. La cerere lucrez si in week-end-uri + in toate vacantele (0745.365.972 ll632743@gmail.com

Drumul Taberei: ofera servicii complete stomatologice, la cel mai inalt nivel profesional: implantologie, parodontologie, protetica, endodontie, ortodontie, ocluzologie, gutiere anti sforait. (0722.426.543/ 021.726.64.41 dayanast@yahoo.com

29. Meditez matematica-fizica orice nivel

5. Camin batrani Floriana House oferim conditii de cazare preferate de toti batrani, varstnici care doresc sa petreaca timpul intr-un mediu linistit, curat si sa fie tratati cu respect de personalul calificat. (0723.786.244/ 0767.906.264 b72agf@yahoo.com

27. Meditatii matematica-liceu Consultatii

la domiciliul elevului; (0723.491.828

30. Ofer meditatii clasele 0-4, doamna foarte calma si serioasa ofer meditatii incepand cu clasa 0 pana la clasa 4. Ador copiii, iar ei se ataseaza foarte repede de mine, am experienta lucrand cu copiii de 3 ani de zile. 20 L; (0766.401.211 laura.sto.laura@gmail.com 31. Pregatire urgenta BAC limba romana,

sesiunile 2018 Rata de promovabilitate 100 % pana in prezent.Posibilitate de lucru dupa job, seara sau in weekend. Experienta de peste 12 ani in predarea materiei de BAC. (0727.526.303 andreeaandramaria@yahoo.com 32. Profesoara cu experienta ofer meditatii la limba romana, orice nivel, la domiciliul meu, langa statia de metrou Timpuri Noi; 50 lei/sedinta de doua ore. (0746.398.753 33. Profesoara de romana-engleza I-XII,

pregatire intensiva, evaluare nationala, bacalaureat, admitere, performante. Meditez domiciliu elev; (0745.271.605

34. Promotie! 950 lei indiferent de masina

dorita scoala are o echipa profesional? de instr. auto, garant?m tarife minime, instructaj teoretic si practic eficient, vehicule în stare exceptional?, te scapam de drumurile si formalitatile necesare; 950 L; (0727.655.990 35. Scoala de meserii autorizate, sprijin

angajare frizer, coafor, manichiura, pedichiura, sudor, stivuitorist, ISCIR, croitor, infirmiera, brutar, ospatar, cofetar, bucatar, maseur, lucrator comercial, agent securitate, constructor, stilist, unghii, macelar, instructor, 400 L; (0751.855.929/ 0726.964.482 cursuri_romania@yahoo.com

6. Camin de batrani Bucuresti, Acasa la Bunici: ingrijire, asistenta medicala si recuperare zilnica. Se afla intre parcurile Carol si Tineretului. O oaza de 700 mp de verdeata in centrul Bucurestiului, (0724.384.753 office@caminulacasa-la-bunici.ro 7. Camin de batrani Bunica Ecateri-

na, servicii cazare; servicii medicale 24/24, servicii medicale asigurate, nutritie personalizata; servicii speciale de ingrijire personala, consiliere psihologica (0732.011.302 8. Camin de batrani Martha, curte

1.800 mp, gradina amenajata cu foisor, terasa, pomi fructiferi, cladire 800 mp p+2, camere cu 2 si 3 paturi, living capacitate 50 locuri, cabinet medical, spalatorie, bucatarie complet utilata. (0745.766.173/ 0769.242.873 mateielena2005@yahoo.com 9. Camin varstnici ofera ingrijire permanenta, servicii de calitate intr-un mediu civilizat cu rezultate foarte bune. Asistente, medic familie, med. geriatru, med. psihiatru, med. neurolog, kinetoterapeut, 2.200 L; (0731.425.153 fundatiasfantulpetru@yahoo.com

Global Learning, Cauti un curs intensiv de limba engleza &germana pentru copilul tau? Ai ajuns exact unde trebuia!Suna acum la 0723 642 817 si inscrie-l in programul "Scoala de vara" oferit de Global Learning!Cursul incepe in data de 1 Iulie, locurile sunt limitate! Te invitam sa te inscrii acum!informatii pe www. cursurigermana-engleza.ro/scoala-de-vara (072364817 info@cursuri-germana-engleza.ro

Casa de ingrijire pentru varstnici. Vechime de peste 10 ani. Cauti camin de batrani / o clinica geriatrie / azil batrani in apropierea Bucurestiului? Casa Snagov situata in Ghermanesti este locul pe care si-l doreste orice batran (0731.920.920 icassian@yahoo.com

37. Traduceri autorizate Real Translations Traduceri legalizate orice limba, interpretariat, servicii supralegalizare, apostila Haga, legalizari la ambasade, vizari acte studii, experienta 15 ani, traducatori profesionisti, preturi minime. (0723.795.265 office@real-translations.ro

11. Celulita, stres, oboseala. Acum aveti ocazia ca in linistea casei dvs. sa va relaxati, eliminati oboseala si aspectul cojii de portocala de pe fese, coapse si abdomen prin cel mai revolutionar masaj anticelulitic, maderoterapia 69 L; (0753.371.255

36. Scoala de vara pt copii si elevi

10.

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


4

25 aprilie 2018

4

PRESTĂ…RI SERVICII 12. Clinica Serenity ofera servicii de cea mai buna calitate in specialitatile: psiholog, psihoterapie, psihiatrie, sexolgie si servicii conexe. (0748.043.454 contact@clinicaserenity.net

11. Alexandra, blonda reala, selectiva, 24 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0726.526.916

13. Consultatie, evaluare medicala generala Consultatie si evaluare medicala generala, psihiatrica si psihologica, testare rapida a drogurilor in urina, testare HIV/SIDA, asistenta si administrare tratament substitutiv. (0747.896.161/ 0728.983.652 amghita@yahoo.com

12. Alexia, Daria, Emy, Sorina, Izza, Ralu-

14. Consultatii si investigatii oftal-

mologice, camp vizual computerizat, OCT, biometrie, prescriere lentile de contact, laser YAG, optica medicala; prescriere, executie, interventii chirurgicale. (021.324.63.98/ 0722.225.227 costescu_ioana@yahoo.com 15. Doamna pentru ajutor famile batrani Caut doamna pentru ajutor menaj si ingrijire famile batrani, domn imobilizat la pat, 4-8 ore/zi, de 3 ori pe saptamana, la bloc, cartier Giulesti, aproape de stadionul Giulesti, vis a vis de biserica. (0726.243.735

Ingrijire si supraveghere batrani in cadrul caminului, batranii beneficiaza de supraveghere permanenta, tratamente specfice virstei, consiliere, socializare, asistenta medicala primara, asistenta religioasa (0762.334.434/ 0745.035.334 filantropiaberca@gmail.com 17. Ingrijire si supraveghere batrani servicii sociale primare, servicii sociale specializate pentru persoane in varsta si cu dizabilitati; gazduire batrani; asistenta medicala, ingrijire, socializareCapacitate primire 158 de persoane (0266.364.126/ 0744.515.360 sf.elisabeta@caritas-ab.ro 18. Ingrijire, tratament, recuperare varstnici centru rezidential pentru ingrijirea, tratamentul si recuperarea persoanelor varstnice, Bucuresti, sectorul 1. Sprijinim permanent varstnicul ce se afla in situatie de dificultate (0767.914.722 contact@resedinta-victoria.ro 16.

19. Masaj ayurvedic si masaj de relaxare

Temple of Bliss, va ofera masaj ayurvedic conceput special pentru a va reda starea de bine. Pentru doamne putem oferi masajul Menstru Help care atenueaza durerile menstruale si masaj anticelulitic, 150 L; (0787.571.747 20. Masaj de relaxare, tehnician maseor, ofer masaje de toate tipuriile de relaxare de 35 min sau o ora, pe masa, se maseaza tot corpul fata si spate, din cap pana in picioare sector 4, la domiciliul meu sau ma deplasez, 100 L; (0732.792.071/ 0732.792.071 lissa_lissa68@yahoo.com 21. Masaj, scapa de durerile de spate prin

masaj osteopat personalizat, 100 -150 lei, (in functie de gradul de afectare); (0786.737.682

22. Servicii DDD, Ianibi DD SRL, servicii profesionale de dezinsectie, deratizare, dezinfectie la cel mai inalt nivel si in conformitate cu standardele europene. (0727.107.371 ianibi.ddddd@gmail.com 23. Tratamente stomatologice profesioniste -Tratamente ORTODONTICE de calitate;-Tratamente endodontice la MICROSCOP;-Interventii CHIRURGICALE complexe: inserare de implanturi care necesita sau nu aditii osoase;Servicii protetice (0744.549.003/ 031.109.52.91 prelipceandaciana@yahoo.com 24. Unghii cu gel toate noutatile in materie

de unghii Yly stilist protejist realizez: constructie gel, intretinere gel, gel pe unghia naturala, manichiura semipermanenta, french, tips, pictura, pedichiurapreturi fara concurenta, dotari noi (0722.612.915 constantimob@yahoo.com

Masaj 1. Abandoneaza-ti cautarile. Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 2. Abate drumul tau spre o relaxare placu-

ta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat, situat intr-o vila de pe strada Baba Novac, nr 9i, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

45. Atractia zilei Doamna 33 de ani, 1.70 m, 58 kg, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate maxima, igiena garantata. Relatii suplimentare la telefon. P-ta Alba Iulia, 300 L; (0725.244.208 cautcolega@yahoo.com

ca, Eva, Alina, Corina, Sasha, Ana, Vicky sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru de masaj, situat in Bucuresti, strada Baba Novac, o locatie de lux, situata la vila. Discretie, lux, calitate, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

stradal, draguta, 25 ani, servicii de calitate, sunt curata, pret bun pentru tine, 60 lei sau 120 Lei ora, domnisoara cu forme placute, servicii reale masaj cum iti place, locuiesc stradal bd. Alexandru Obregia 60 L; (0749.494.562

13. Alice, tanara dulce, sexy si senzuala,

47. Berceni, bd. Alexandru Obregia,

46. Berceni, bd. Alexandru Obregia, bloc

poze reale, bruneta reala cu ochii verzi, 20 ani, frumoasa si pasionala. Masaj erotic si de relaxare. Suna si vino la mine. Mai multe detalii la telefon. Discretie, igiena si bun simt. Zona Universitate, 50 L; (0738.217.515

stradal, parcare, draguta, 25 ani, servicii de calitate, sunt curata, pret bun pentru tine 60 lei sau 120 lei ora, domnisoara cu forme placute, servicii reale masaj cum iti place, locuiesc stradal, bd. Alexandru Obregia. 60 L; (0749.494.562

14. Alice, tanara reala dulce, sexy si sen-

48. Black Velvet Massage BV ofera fru-

zuala ofer masaj erotic si de relaxare in locatia mea, poze reale, bruneta senzuala cu ochii verzi, 20 ani, ten alb, zona Universitate, ultracentral, 50 L; (0738.217.515

musete, relaxare si profesionalism! Taxi gratuitwww.eroticmassagevelvet.comSuna acum, (0761.811.080

15. Alina 21 de ani, domnisoara supla, manierata si cu o experienta ireprosabila in arta masajului. Te astept pe tine cel interesat intr un cadru intim si discret pentru a te rasfata cu un masaj de relaxare. Titan Auchan. 60 L; (0721.964.205

apeutic cervical, inghinal, in locatia mea de lux amenajata special pentru tine pentru a-ti oferi cele mai bune servicii, 200 L; (0732.568.368

16. Alina, Unirii, doamna foarte discreta,

30 ani, nonconformista si extrem de pasionala, ofer diverse tipuri de masaj d-lor ce doresc sa evadeze din cotidian si banal, 150 L; (0729.541.822 sweetpleasure@yahoo.com 17. Amalia sunt o bonda finuta cu stil si cu

o eleganta aparte ofer masaj de relaxare in locatia mea discreta luxoasa in zona Alba Iulia 200 L; (0732.568.399 18. Amazoni Masaj, Piata Victoriei, daca vrei ceva diferit vino la un masaj de calitate intr-o atmosfera placuta, 170 L; (0741.741.529 Contact@amazoniamasaj.ro 19. Ambianta si rafinament, daca esti in

cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. 120 L; (0732.545.457 20. Ambianta si rafinament. Cauti ceva

inedit, cauti sa te detasezi de problemele cotidiene? Te asteptam alaturi de fete superbe, experte in arta masajului erotic, cu bun simt, senzuale, atente la dorintele tale, salon lux, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 21. Ana 35 ani, ofer masaj de relaxare la

domiciliul meu. Poze reale, zona Dristor, Baba Novac, program 10-17; 50 L; (0725.044.235

22. Ana, noua pe site, 30 ani, cu experien-

ta in arta masajului de relaxare, zona Drumul Taberei, suna-ma pentru mai multe detalii, 80 L; (0723.114.875

23. Ana, Dr. Taberei, bruneta, 30 ani, educata, cu bun simt, te astept, pe tine domn serios pt. un masaj de relaxare la domiciliul meu. Discretie serioziitate. Singura in locatie, 100 L; (0725.326.069/ 0756.422.429 anacriss83@yahoo.ro 24. Anabelle, masaj erotic nud, senzatii minunate cu senzuala Anabelle din echipa maseuzelor Noblesse Unic. Va invitam si pe voi sa o cunoasteti. Masaj erotic nud, sedinta de 60 de minute, la vila Noblesse Unic, in centru. 200 L; (0727.148.861 25. Anca noua in zona si in locatie, blonda

cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare plin de surprize, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889

26. Anda Te invit la mine pentru o ora de relaxare prin tehnicile masajului erotic si terapeutic intr-o locatie de lux centrala, 100 L; (0767.628.994 27. Andra, doamna serioasa si educata

ofer masaj de relaxare d.lor genero?i si manierati la domiciliul meu. Cer si ofer discretie si igiena. Mai multe detalii la tel. locuiesc singura 200 L; (0727.027.598

49. Blonda ofer masaj de relacsare ter-

50. Blonda reala, selectiva, 29 de ani, ofer

masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, P-ta Alba Iulia. 300 L; (0799.395.416

51. Blonda 28, blonda reala selectiva ofer

masaj de relaxare domnilor care apreciaza calitatea intr-un cadru intim si discret, zona Alba Iulia 200 L; (0732.584.646

31. Andreea, 29 ani, ofer masaj terapeutic

de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate 300 L; (0721.956.329

32. Andreea, te invit la mine pentru o ora de relaxare prin arta masajului si prin tehnici bine cunoscute, promit o ora de relaxare totala, locatie centrala, lux, intimate si discretie 100 L; (0765.158.731 33. Andreea, 29 ani Dristor 2, draguta si finuta, vino sa iti ofer un masaj de calitate. Fara graba, 150 Lei /h. Mai multe detalii la telefon 60 L; (0764.093.732 34. Andreea, 29 ani, Dristor 2 metrou, senzualitatea si feminitatea sunt calitatile care ma caracterizeaza. Discreta, cu bun simt si bune maniere, ofer masaj erotic si de relaxare la mine acasa. Mai multe detalii la tel 60 L; (0764.093.732 35. Andreea, am revenit, sunt aici pentru

a-ti face un masaj de relaxare, vreau si daruiesc discretie si igiena maxima, te astept in locatie usor accesibila si discreta, pentru mai multe informatii nu ezita sa suni. Titan. 80 L; (0720.649.896 36. Andreea, blonda, 24 de ani, te astep la un masaj de relaxare si tonifiere a trupului si sufletului intr-un cadru discret si curat din zona Unirii Zepter. 50 L; (0732.260.367

81. Cristina, Claudia, Madalina, Miruna, Laura, si colegele te asteapta intr-o vila de lux unde vei descoperi cele mai frumoase domnisoare. Poze reale 100%. Zona Domenii. La Exclusive Masaj este locul ideal pentru un masaj perfect 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813 82. Dana, doamna blonda, matura, pot fi fantezia ta! Blonda supla, d-na matura 46 ani, cu multa exp., astept domni submisivi pt. momente speciale, fantezii, masaj erotic si relaxare, multe alte surprize placute. Rog seriozitate, parcare. M Bravu. (0747.825.952 83. Darya, bruneta inalta 1.75 cu 68 kg 30

de ani vino la mine sa te surprind cu un masaj si clipe unice, poze reale 100% zona Zepter 50 L; (0763.154.254 84. Darya, bruneta inalta 1.75 cu 68 kg 30

de ani vino la mine sa te surprind cu un masaj si clipe unice, poze reale 100% zona Zepter, 50 L; (0763.154.254 85. Darya, buna sunt o bruneta finuta, curata, 30 de ani, 1.75 cu 65 de kg, ofer domnilor draguti un masaj cu clipe frumoase pentru mai multe detalii suna-ma, zona Zepter. 60 L; (0784.986.529

87. Delia, te invit la mine pentru o de relaxare prin arta masajului erotic si prin tehnici bine cunoscute, plus alte surprize in locatia mea centrala, 100 L; (0764.501.255

fland, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Locuiesc singura. 50 L; (0733.782.676

54. Bruneta 28 ani, ofer masaj terapeutic de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate, 300 L; (0732.834.602 55. Bruneta 30 ani te astept la mine in

locatie sa iti ofer masaj relaxare, poze reale, discretie si seriozitate, Dristor, Baba Novac, 50 L; (0769.183.062 56. Bruneta 31 ani ofer masaj de relaxare

la domiciliul meu, pt. detalii suna-ma, zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035 57. Bruneta inalta, frumoasa, cu poze

reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare vino la mine si lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat, zona Zepter, 50 L; (0774.929.887 58. Bruneta ofer masaj de relaxare, body

masaj, prin diverse tehnici ale masajului. Zona Dristor, locatie discreta, 50 L; (0763.978.947

59. Bruneta ofer masaj terapeutic de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate. 300 L; (0722.705.148 60. Bruneta slim, sunt o domnisoara sim-

patica si discreta, ofer masaj de relaxare doar domnilor. Zona Stefan cel Mare 80 L; (0747.212.288 miha032457@gmail.com 61. Bruneta, 29 de ani, comunicativa si cu

bune maniere, fac o invitatie domnilor pretentiosi pentru a petrece o ora de masaj relaxare alaturi de mine intr-o locatie de lux. P-ta Alba Iulia, 200 L; (0734.898.782

62. Bruneta, inalta, frumoasa, poze reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare vino la mine si lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat, zona Zepter 50 L; (0774.929.887

29. Andreea Vip. Locatie lux. Te astept la

plitarea ma face diferita.Masaj de relaxare 80, sedinta 120 h. 80 L; (0763.498.915

masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii, 100 L; (0737.184.035

53. Bruneta 27 de ani, zona Dristor Kau-

64. Buna sunt noua in Bucuresti numele

30. Andreea 19, naturala, poze reale, sim-

80. Cristina, bruneta cu bun simt, ofer

86. Delfinului, blonda, ofer masaj de relaxare si alte surprize in locatiea mea. (0764.712.718/ 0764.712.718 ancutatinka@gmail.com

masajul de relaxare te invit la o sedinta de relaxare la domiciliul meu. Pentru alte detalii ma poti suna; 100 L; (0731.755.042

poze reale, confirm cu tatuajele, ofer masaj de relaxare si erotic !mai multe detali la telefon 100 L; (0799.055.923 mine la tine sau hotel pentru un masaj de relaxare, masaj corporal masaj total complet relaxabil, nu ezita sa suni, 100 L; (0764.221.923

79. Cristina, bruneta 31 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliu, pt. detalii suna-ma. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

52. Blonda apetisanta, cu experienta in

63. Bruneta, reala, selectiva, 28 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, p-ta Alba Iulia, 300 L; (0722.705.364

28. Andra, Magheru bruneta siliconata,

78. Cristina bruneta cu bun simt ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

meu e Rebeka heloo sunt o fata cu bun simt, educata, curata, te astept in locatia mea pentru un masaj de relaxare. 100 L; (0767.029.217/ 0767.029.217 fflorinel@yahoo.com 65. Buna sunt noua in Bucuresti numele meu e Rebeka sunt noua in orasul tau pentru masaj de relasare vrei sa te relaxezi dupa o zi grea nu ezita sa ma contactezi te astept in locatia mea pentru mici fantezi 100 L; (0767.029.217/ 0767.029.217 aly00851@yahoo.com 66. Calea Victoriei, hotel Radisson, poze 100% reale. Corina, am 21 ani, sunt o bruneta dornica sa te cunoasca. Te invit la mine in locatie pentru a te satisface cu un masaj de relaxare intr-o companie complet unica, 70 L; (0737.674.848 dragusinancuta20@gmail.com

88. Denisa 33 de ani blonda matura, inalta

1.75m, slim,o fire pozitiva, vesela si nonconformista, maseuza, ofer diverse tipuri de masaj numai in locatia mea dlor discreti si generosi. Fotografii absolut reale, zona Unirii, 150 L; (0785.696.651 89. Denisa, noua in zona te astept pe tine

domn serios pt. a-ti oferi un masaj de relaxare plin de surprize intr-un cadru intim. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady 80 L; (0723.192.086 90. Dessiree Masaj a creat pentru tine un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com www.dessireemasaj.ro 91. Dessiree Masaj Atingerile tinerelor noastre domnisoare te vor face sa vibrezi de placeri nebanuite, te vor duce pe culmile extazului si toate astea intr-o atmosfera de basm, locatie de vis, calda, intima. Te astept, 120 L; (0720.525.253/ 0732.545.457 92. Dessiree Masaj, masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 93. Dessiree Masaj, alege calitatea

masajului de relaxare facut de fete profesioniste, cu uleiuri aromatice intr-un ambient de vis. Te asteptam intr-o locatie curata si discreta, unde vei mai reveni. Strada Traian 254, 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 dessiree.masaj@yahoo.com 94. Diana massage, masaj, visit hotel or

your apartment, Diana, senzual lady, brunette, slim , elegant and expert in massage make you feel your senses , gentle. Hotel visit only or visit at your apartment. Call for details. 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com 95. Diana noua in zona, masaj de calitate

fara graba, fara fite discretie si curatenie, zona Lizeanu aproape de Obor. 80 L; (0799.633.655

96. Diana, best massage, masaj, visit hotel or your ap Diana, brunette, slim, very elegant and expert in massage make you feel very good. Hotel visit or visit your apartment. Elegance and sweet. Best massage (masaj). Unirii, Arc Triumf, Victoriei. Call me. 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com 97. Diana, blonda pasionala, 30 de ani,

doamna matura, blonda discreta, ofer diverse tipuri de masaj, relaxare, somatic etc numai in locatia mea, o vila de lux situata in zona Pta Unirii.Discretie, intimitate. Conditii lux. 150 L; (0723.735.479 98. Diham, masaj relaxare totala, poze reale, tanara senzuala, ofer masaj de relaxare totala si alte surprize domnilor manierati si generosi sau cuplurilor, intr-o ambianta placuta, fara graba, in zona Diham 100 L; (0722.918.195

67. Cauti ceva inedit, am creat special pentru tine un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase si senzuale fete din Bucuresti te asteapta intro atmosfera senzuala si plina de erotism, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457

99. Doamna casatorita, stilata, masaj de relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. (0722.966.960

68. Cauti lux si calitate, lasa-te invaluit de

100. Doamna 34 reala selectiva ofer

atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai memorabile clipe, doar in incinta salonului Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253 69. Cel mai nou salon din Bucuresti daca esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta. 120 L; (0720.525.253 desiree.masaj@yahoo.com

masaj de relaxare si erotic zona centrala Alba-Iulia 250 L; (0732.568.575 101. Doamna 35 ofer masaj de relalxare ,

revigorare si intretinere corporala cu uleiuri parfumate zona Universitate 70 L; (0720.282.102

relaxare si terapeutic intr-o ambienta discreta si placuta, sunt singura, zona Dristor, 50 L; (0763.978.947

38. Angela, Unirii, blonda matura, 40 de ani, o doamna in adevaratul sens al cuvantului, slim, inalta 1,70 m, maseuza cu experienta, o fire calda, dulce, nonconformista. Ofer masaj d-lor discreti si generosi, zona P-ta Unirii. 150 L; (0723.735.489 sweetpleasure@yahoo.com

71. Cele mai rare si exotice tehnici de masaj, cu clavicula, cu sanii, fesele, abdomenul maseuzei. Discretie, frumusete, senzualitate, fantezii si mult erotism le puteti gasi la 10 incitante domnisoare maseuze. Garantam satisfactia totala. 200 L; (0720.335.522 mari.angajari@gmail.com

105. Doamna matura, 51 de ani, eleganta,

39. Ardeleanca plinuta draguta comu-

72. Claudia Blonda reala, selectiva, 29 de

106. Doamna matura, am revenit, am 50

6. Alege un masaj adevarat, de calitate,

realizat de o d-na tehnician maseur, prin relaxare, tonifiere, terapeutice, shiatsu, reflexo, sauna, aparate recuperare si slabit, curatenie, Crangasi. Nu ofer sex de niciun fel. 130 L; (0731.515.140 7. Alegerea perfecta pentru un masaj erotic. Suna acum si alege cel mai bun serviciu de masaj erotic din Bucuresti, 8 domnisoare asteapta sa te rasfete intr-o oaza de lux, liniste si placere din centrul capitalei. (0732.889.966/ 021.316.88.38 8. Alex, maseur terapeut ofer masaj de

relaxare, body massage, general si corp la corp. Te simti obosita, singura, stresata, simti ca nu ti se ofera atentie si ai nevoie de relaxare si validare. Atat la domiciliu si hotel, cat si la mine, zona Victoriei, 99 L; (0772.734.011

nicativa te astept la un masaj placut sectorul 4 (0741.645.898 40. Ariana si Roxy, poze reale, club Vip Zone masaj bar, muzica, companie, dans la bara, lapdance, streaptease, privat show, masaj erotic, happy endings, dush asistat gratuit, jacuzzi. Paza, locuri parcare. Reduceri pt. grupuri 3+1, 5+2. Rez. tel. 250 L; (0735.777.203 mari.angajari@gmail.com 41. Artemis Masaj Bucuresti Salon de

masaj erotic Artemis Masaj te invita in lumea placerilor !!! www.masajclub.ro (0727.861.111

42. Atingeri pasionale. Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 43. Atingeri patimase. Bucura-te de cele

tor 38 ani, 1.75 m, 75 kg, ofer masaj, doamnelor, cuplurilor generoase, locatie central lux, igiena si discretie, 100 {; (0733.166.188 alexswing30@gmail.com

mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950

10. Alexa noua in zona masaj de calitate pt. domnii care se respecta si stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L; (0732.721.047

44. Atingeri senzuale, masaj senzual, atingeri delicate pentru trupul tau. Domnisoare deosebite. Cadru sigur si discret. Piata Romana, 300 L; (0732.889.966/ 021.316.88.38

9. Alex, tanar, atent, curat, epilat, nefuma-

73. Claudia blonda reala, selectiva, 29 de

ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, pta Alba-Iulia. 300 L; (0738.522.914

74. Clipe de vis-salon lux. Te-ai gandit vre-

odata ca mangaierile si atingerile, rasfatul si alintul unei fete, calificata in arta masajului erotic, te pot face sa vibrezi, sa te detasezi de micile sau marile probleme cotidiene? 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 75. Cosmetica si masaj de relaxare,

Budimex, ofer servicii de masaj de relaxare/somatic/anticelulitic/reflexo la domiciliul meu, locatie de lux, conditii deosebite, discretie si comfort, epilari cu ceara/crema/tuns/pensat. Rog seriozitate. 150 L; (0761.914.506 panzacos@live.com 76. Creola voluptoasa ofer domnilor gen-

erosi masaj In locatia mea Titan, masaj si alte placeri exclus contact sexual, nu sunt escorta, nu suna pt. sex, relaxare, erotism, fantezii, fetishuri; 100 L; (0765.753.016 77. Cristina 31 ani, ofer masaj de relaxare

la domiciliul meu, pt. detalii suna-ma. Zona piata Muncii. 100 L; (0737.184.035

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

115. Dominare masaj erotic, masaj fan-

tezie, camera speciala dominare la Noblesse Unic, sedinta cuprinde masaj relaxare, body si erotic plus diverse fantezii, cum ar fi dominare, fetish, striptease, lapdance, toys, latex outfit, role-play, 300 L; (0727.148.861 116. Domnisoare senzuale Masajul erotic

104. Doamna Ghica, Colentina, Obor, bruneta inalta cu forme, 1'72, ochii verzii, 78 kg, ofer masaj de relaxare si alte surprize. Pt detalii suna-ma. 70 L; (0762.901.720

discreta si educata ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut. Zona Dristor nonstop, 200 L; (0752.411.698 de ani, sunt singura, plinuta si te astept la un masaj menit sa-ti relaxeze tot corpul. Piata Romana; 50 L; (0738.268.040 107. Doamna matura, terapie medicala:

disfunctia erectila punctul VC6, oceanul energiei, 90 min/175 Ron luni-sambata 10:00-20:00. Relaxare, cervical, lombar, reflexoterapie elimina stresul, 175 L; (0770.847.221

108. Doamna roscata, 40 ani, sector 3, masaj de relaxare la mine sau la tine. Sunt apa si foc, alege diferenta. Try to be you. Viva to exito. I speak english; (0736.848.706 nicol_pana@yahoo.com 109. Doamna voluptoasa, 34 ani 1,70 m, 90 kg sanii 4, ofer masaj total zona soseaua Giurgiului intersectie cu Toporasi; 100 L; (0731.255.587 110. Doamna, Matura experimentata in arta masajului te invit sa traiesti o experienta care fiecare barbat merita sa aiba parte. Locatie centrala foarte curata. uleiuri finela fel si momentele. 200 Ron jum de h, 300 Ron/h 300 L; (0733.844.526 111. Doamna, noua in zona, 32 de ani ,inalta, 180 cm, simpatica, fara fite, te astept la mine, pentru un masaj tantric, locatie curata si discreta zona Lizeanu Obor Stefan cel Mare, 150 L; (0736.943.695 112. Doar deplasare hi ma deplasez la tine

acasa sau la hotel ofer masaj de relaxare pt mai multe detalii suna-ma; 300 L; (0732.445.512

145. La mine, Maria 30 de ani ofer masaj

146. La tine mine hotel. Doamna 32 ani,

masaj de cea mai buna calitate, locatie centrala, discreta, pt. mai multe detalii ma poti suna, 100 L; (0740.757.565 147. La tine sau la hotel Alina am 20 de ani

si sunt dornica sa te cunosc, ma deplasez la tine sau la hotel. Ofer masaj de relaxare si o companie placuta. Nu ezita sa ma contactezi, 150 L; (0733.220.231 dragusinancuta20@gmail.com

este un amestec de pasiune si relaxare,fiind o metoda extraordinara de manifestare a respectului fata de trup si suflet. Piata Romana. Program 12-04, (0732.889.966/ 021.316.88.38

148. La tine sau la hotel, bruneta, eleganta,

117. Dristor Ana, noua pe site, pustoaica 19 ani, 1.70, 50 kg, ofer masaj terapeutic si relaxare, discretie maxima si igiena, mai multe detalii telefonic, poze reale, 100 L; (0768.602.724

149. La tine sau la hotel, buna ma deplasez

118. Dristor 2, Andra 21 de ani, tanara, frumoasa si discreta, ofer momente unice de relaxare domnilor generosi, masaj. Poze reale 100% din locatie, garantez revenirea. Pentru mai multe detalii la telefon. 70 L; (0738.590.092 119. Dristor, noua in zona ta, buna, ma

numesc Alina, am 25 de ani, te astept in locatia mea curata si discreta pentru un masaj de neuitat, ofer masaj de relaxare domnilor manierati si cu bun simt. Suna-ma si nu vei regreta. 70 L; (0727.525.886/ 0727.525.886

finuta si cu bun simt ofer masaj terapeutic de relaxare, selectiva si dornica de experiente noi, 200 L; (0736.686.726 la tine acasa sau la hotel, ofer masaj terapeutic si de relaxare, pt mai multe detalii contacteaza-ma. 300 L; (0786.612.773

150. Larisa Te astept in locatia mea discreta si curata pentru un masaj de relaxare de neuitat, nu ezita sa ma suni, poze reale, 60 L; (0784.990.953 Amos.kitner@gmail.com 151. Larisa, noua in orasul tau, fotografii 100% reale, ofer masaj de relaxare domnilor generosi, te astept in locatia mea intrun ambient placut. 100 L; (0720.598.721 152. Laura selectiva si dornica de experi-

ente noi, ofer masaj de relaxare domnilor manierati, la tine sau la hotel, 100 L; (0769.470.293

120. Dristor, noua pe site, 1 65, 45 kg te invit la mine pentru un masaj de relaxare si tonifiere, etc, discretie si igiena maxima, mai multe detali tel. 150 ora 100 L; (0761.740.301

153. Laura Vip. Locatie lux. Te astept la mine la pentru un masaj de relaxare, masaj corporal masaj total complet relaxabil, nu ezita sa suni, 100 L; (0764.221.922

121. Dristor, noua pe site, 19 ani, 1.70, 50 kg te invit la mine pentru un masaj de relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxima, mai multe detali tel., 100 L; (0742.773.895

nud, priveste cu atentie pozele mele. Ei bine, realitatea e chiar si mai frumoasa deoarece eu nu sunt prea fotogenica. Energizeaza-te instant la un masaj erotic cu o pustoaica jucausa la Noblesse Unic. 200 L; (0727.148.861

122. Drumul Taberei, Alina, 28 ani. Dom-

nisoara apetisanta te astept sa iti ofer cel mai relaxant masaj. Poze 100% reale, locatie discreta. Detalii complete la telefon; 100 L; (0720.388.272 123. Dupa o zi incordata si plina de stres, te astept pe la mine (la tine sau la hotel) pentru o sedinta de masaj reflexoterapeutic. Rog seriozitate. Pentru mai multe detalii ne auzim la telefon, 100 L; (0735.675.797 124. Eliza, Snagov blonda pasionala, non-

conformista, experimentata, maseuza, ofer diverse tipuri de masaj domnilor discreti si generosi intr-o locatie de lux, situata in Snagov, foarte aproape de DN 1. Foto reale 200 L; (0784.368.280 125. Eroi Revolutiei, buna sunt Alina, te

astept la un masaj de relaxare de calitate. Pozele imi apartin 100%. Locatie foarte curata 100 L; (0762.867.216/ 0785.530.617 126. Eroii Revolutiei, bruneta, 22 ani, dulce

si foarte senzuala te astept sa te rasfat cu un masaj de relaxare de cea mai buna calitate. Poze reale 100%. Eroii Revolutiei 100 L; (0722.483.119/ 0785.530.609 127. Estera, 50 ani plus, masaj terapeutic si de relaxare. Garantez eficienta si igiena Locatie de lux, discretie, intimitate. Doamna stilata, rafinata, selectiva. Amanunte pe Google (0724.184.287 128. Eva, Natasha, Vichy, Raluca, Michy, Izza, Vera, Emy, Sorina, Sasha sunt cateva nume ale fetelor din salonul nostru. Cauti pasiune si extaz, discretie si lux, calitate si igiena? Aici este locul perfect pentru a beneficia de un masaj extraordinar, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 129. Excess Massage va invita sa va relaxati intr-un loc incantator, elegant, sigur si discret. Salonul nostru va ofera o gama variata a serviciilor de masaj: relaxare, terapeutic, body, erotic. 120 L; (0763.369.660 130. Excess Massage, simte atingerile

patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti ceva unic. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

154. Laura, pustoaica 18 ani, masaj erotic

155. Lory 25 ani, am revenit, lasa-te surprins de arta masajului in compania mea la domiciliul meu intr-un cadru intim si discrer. Detalii suplimentare la tel. Titan bld Theodor Pallady. 80 L; (0720.649.896 156. Luna Massage. O oaza de placere si

relaxare te asteptam seara de seara in salonul nostru pentru o sedinta de masaj speciala. La noi te vei simtii cu adevart bine. Fete, dulci, frumoase, cu experienta. Bar, Jacuzzy, Parcare, curatenie, discretie, 150 L; (0722.877.223 157. Maria 32 Ani, poze reale 100% ofer

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel.Nu rasp. la nr. privat si sms, (0751.816.977 158. Maria, 38, 172, 64, doamna matura, frumoasa si licentiata in arta masajului, ofer masaj de relaxare si terapeutic domnilor manierati; 300 L; (0762.041.704 159. Masaj Andra 21 de ani, tanara, frumoasa si satisfacatoare, ofer masaj de relaxare doar la tine sau hotel, poze %100 reale. Cer si ofer seriozitate. Pentru mai multe detalii la telefon. (0738.590.092 160. Masaj brazilian, piata Victoriei daca ai

chef de ceva diferit te asteptam la noiverifica pozele si feedback-ul pe site amazoniamasaj.ro 170 L; (0734.745.200/ 0741.741.529 info_amazonia@yahoo.com

161. Masaj de neuitat, Buna eu sunt Sofi iti

pot oferi masaj erotic ,domnilor manierati intr-un cadru discret, daca stii sa apreciezi calitatea si bunul simt, astept sa ma contactezi, 100 L; (0748.480.416 Sofysofy@yahoo.com

162. Masaj de relaxare pt domni, doamne

si domnisoare Masaj profesional de relaxare efectuat pe masa de masaj intr-o atmosfera placuta. Detin certificare in domeniu. Poze reale de la cabinet. Zona Bucurestii Noi, metrou iesirea Parc Bazilescu. 75 L; (0731.093.149 liviu.c.georgescu@gmail.com 163. Masaj de relaxare totala la domiciliul

meu, zona Tineretului, pentru mai multe detalii, suna-ma 60 L; (0767.450.188

131. Fantezia masajului cu o femeie tanara si calda, sunt o tipa tanara frumoasa, educata si comunicativa, experienta cu mine este una interesanta. Lasa-te purtat in lumea fanteziei alaturi de mine. (0906.760.800

164. Masaj de relaxare, 36 ani rep. Mold, masaj de relaxare fara graba cu o maseuza cu experienta in arta masajului de relaxare la domiciliul meu care se afla in centrul orasului la Universitate, discretie si igiena cu siguranta, (0758.804.949 popa_popa@yahoo.com

132. Favorit, roscata stilata, 35 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 63 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare. 60 L; (0731.784.820

165. Masaj de relaxare, nuru masaj, dus asistat. Ofera-ti o ora placuta de masaj de relaxare, locatie decenta, curatenie impecabila, confort lux, te vei simti placut. Suna-ma cu incredere. 100 {; (0721.609.296

133. Favorit, satena stilata, 35 de ani, ofer

masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare 60 L; (0731.784.820 134. Fete noi, locatie lux, simte atingerile patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile doar prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti placere, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

136. High class Nicole, poze reale 100%,

4. Adellina- Dimitrie Cantemir noua in zona si in domeniu. Te astept pentru a te relaxa in locatia mea calda si discreta. 100 L; (0730.366.253

ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, P-ta Alba Iulia, 300 L; (0733.286.717

terapeutic si de relaxare locatie Dristor Camil Ressu multe detalii la tel. 60 L; (0720.522.833

103. Doamna bruneta ofer masaj de

zona te astept in locatia mea pentru a te relaxa in compania mea, masaj, (0741.763.879

5. Adina, Unirii, cu experienta in arta masajului ofer masaj erotic domnilor maturi si manierati in conditii de discretie si curatenie, locatie centrala, program l-s 09-20, Unirii, 300 L; (0748.140.321/ 0733.709.046

114. Domenii, vila de lux, te asteptam la noi intr-o locatie de lux sa descoperi pasiunea masajului erotic. Impreuna vom atinge culmile placerii intr-o ora de neuitat. Suntem tot ceea ce cauti. Zona Domenii. 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813

135. Finuta si draguta, te astept intr-o locatie discreta si curata, pentru un masaj de relaxare si tonifiere, pentru mai multe detalii suna-ma. Unirii, Zepter. 60 L; (0725.473.852

3. Adelina, Militari. Buna! Noua in zona, te

astept pentru a te relaxa in compania mea, program non-stop, 100 L; (0730.366.253

144. La mine zona Burebista masaj total zona Burebista 50 de Lei - 15min , 100 de lei o ora poze 100% reale curatenie si discretie maxima 1'70 m 50kg 25 ani; 50 L; (0786.612.333

102. Doamna 38 de ani, 1.75 m, 60 kg, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu sau deplasare. Mall Vitan, Dristor 200 L; (0735.395.398 dia_rr@yahoo.com

70. Cele mai frumoase fete si o locatie superba sunt ingredientele pentru o ora de neuitat. Daca esti in cautarea unui loc de relaxare salonul nostru este alegerea ideala. Cu siguranta nu vei regreta 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813

37. Andreea, Dimitrie Cantemir Noua in

113. Doar pentru deplasari hotel, domiciliu Bruneta frumoasa, 22 ani, sani nr. 4, 58 kg, 175 cm, fund bombat, ten alb, ma deplasez la domiciliu sau hotel, ofer servicii de masaj domnilor interesati, mai multe detalii la tel., 400 L; (0799.266.202

166. Masaj delicios Vip Obsession Mas-

sage te invita sa petreci momente memorabile in salonul nostru de masaj de lux. Avem cel mai delicios masaj senzual. Locatia Piata Unirii. Galeria foto cu modele o gasiti, 200 L; (0755.141.868/ 0733.533.422 contact@vip-obsession.ro 167. Masaj delicios. Vip Obsession Mas-

sage te invita sa petreci momente memorabile in salonul nostru de masaj de lux. Avem cel mai delicios masaj senzual. Locatia Piata Unirii. Galeria foto cu modele o gasiti pe site, 200 L; (0755.141.868/ 0733.533.422 contact@vip-obsession.ro 168. Masaj erotic Bucuresti Bucura-te de cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe strada Traian nr. 54, 120 L; (0720.525.253

domnisoara inalta, slim, educata, te invit in locatia mea din zona Cotroceni pentru a da frau imaginatiei printr-un masaj pasional. Iti garantez ca experienta va fi de neuitat iar satisfactia deplina, 170 L; (0721.904.419 Masaj.nirvana@yahoo.com

169. Masaj erotic Bucuresti. Bucura-te de cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253

137. High class, massage de calitate, relaxare, cervical si lombar, recomandat persoanelor care rafinament si bun gust, uleiuri aromatherapy, igena maxima, central 300 L; (0734.013.158

170. Masaj erotic cu cele mai frumoase domnisoare, te asteptam la noi intr-o locatie de lux sa descoperi cat de dulci si pasionale putem fi. Impreuna vom atinge culmile placerii intr-o ora de neuitat. Suntem tot ceea ce cauti. Zona Domenii. 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813

138. Iti doresti tandrete si pasiune, lasa-te

purtat intr-o lume a placerilor erotice, invadata de muzica relaxanta, alaturi de tinere maseuze dornice sa-ti ofere clipe de neuitat intr-un ambient intim si senzual. Salon lux, fete superbe 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 139. Iti doresti tandrete si pasiune? Excess

massage va ofera cea mai placuta experienta de relaxare totala prin arta masajului erotic, intr-o atmosfera invaluita in mirosuri afrodisiace alaturi de trupurile senzuale ale tinerelor noastre, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

140. Jolie te asteapta pentru un rasfat brazilian, buna, numele meu este Jolie sunt 100% brazilianca te astept intr o atmosfera discreta in cea mai deplina curatenie pentru a te rasfata cu un masaj asa cum meriti. I speak english; 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 141. Kamy, tanara, 21 de ani, roscata cu

ochi caprui, ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite, in locatia mea de lux. Poze reale. Aer conditionat 100 L; (0761.049.966

142. La cuibusor cu fete dragute, mai multe

fete dragute profesioniste va asteptam la noi la masaj de relaxare de mai multe feluri masaj nud, masaj body.masaj terapeutic. Cu jacuzzi ?i sauna, cu lengerie noua, locatie discreta, (0758.426.587 Popa_popa@yahoo.com, 143. La hotel sau la mine Ana 25 ani ofer masaj de relaxare la mine sau la hotel . 70 L; (0734.866.446

171. Masaj erotic Decebal/ Rond Alba Iulia

Sweet Touch este locul ideal pentru domnii care cauta un loc plin de senzualitate, eleganta si rafinament. Maseuzele noastre te vor face sa traiesti cele mai frumoase si senzuale clipe. Te asteptam 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

172. Masaj erotic high class. Girlfriend experience, seductie erotica cu domnisoare frumoase si sexy intr-o atmonsfera intima si relaxanta. La Nirvana Masaj orice serviciu ales este realizat in cele mai bune conditii de catre superbele noastre maseuze; 170 L; (0721.904.419/ 0764.585.331 Masaj.nirvana@yahoo.com 173. Masaj erotic pentru inima, trup si suflet, incalzeste-ti inima, trupul si sufletul cu o sedinta fierbinte de masaj erotic si sauna la cel mai bun salon de masaj erotic din Bucuresti. Atmosfera, senzualitate, profesionalism si discretie. (0732.889.966/ 021.316.88.38 174. Masaj erotic, domnisoare frumoase te

asteapta intr-un cadru intim si discret. Atingerile pasionale, devotamentul si finetea cu care te vor trata te vor face sa uiti grijile si sa depasesti barierele placerii. 120 L; (0732.545.457

175. Masaj erotic, tantric, jacuzzi, la hotel pentru domni ce stiu sa aprecieze calitatea si care se respecta. Oferte jacuzzi, free bar, la noi sau hotel, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

176. Masaj Floreasca, un masaj plin de fantezie Maseuze noi si superbe in locatie. Va asteptam la un masaj erotic de calitate intr-o vila cocheta. Pozele sunt reale, intra pe site sa vezi galeria completa si tipuri de masajwww.fantasymasaj.ro: 180 L; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com 177. Masaj la hotel sau la salon daca esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze iti vor oferi o experienta unica. 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 178. Masaj la hotel sau la Salon Mosilor, fete frumoase cu experienta va ofera masaj de relaxare si erotic direct in camera dvs. de hotel sau la salonul nostru. Nu trebuie sa va deplasati, noi venim direct la dumneavoastra, daca ne chemati, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 179. Masaj la tine sau la hotel buna sunt o

blonda fara fite iti ofer un masaj deosebit mai multe detali la tel. pupici; (0731.536.906

180. Masaj la tine sau la hotel, sunt o blonda frumoasa si sexi, iti ofer un masaj deosebit de relaxare, pentru mai multe detalii, suna-ma, deplasari, (0731.536.906 181. Masaj massage visit hotel or your apartment Diana, visit hotel or your apartment, bruneta, slim, senzuala, delicata, te pot face sa te simti ca in rai, fac foarte bine masaj, massage la hotel sau la tine. Alegema si vei reveni garantat!! 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com 182. Masaj placut de relaxare inainte de culcare. Sa ai timp azi si-ti oferi un capriciu cu o sedinta placuta de masaj, hidratez si stimulez pielea ta, te vei simti in al 9-lea cer. Dispusa non stop, vezi video-ul din acest anunt si apoi ma suni. 250 L; (0721.609.296 183. Masaj profesional Masai de relaxare,

tonifiere, drenaj limfatic, reflexogen, terapeutic). Exclus erotic, va rog nu insistati, 100 sau 150 Lei pt shiatsu sau terapeutic sportiv, in zona Tineretului 150 L; (0728.535.978

184. Masaj profesional pt persoanele care

stau mult pe scaun se insista pe zona lombara, nervul sciatic), picioare, muschii fesieri. Se poate masa zona cervicala, punctele de la cap, punctele de pe fata pt dureri de cap, sinuzite, 150 L; (0720.257.673 Sofysofy@yahoo.com

185. Masaj relaxare Cristian Cismigiu pe durata unei sedinte de o ora va veti relaxa si simti cum va detensionati, va veti incarcati cu energie pozitiva. Pretul unei sedinte este de 50 lei. Maseur 36 ani cu 6 ani experienta; 50 L; (0737.698.979 blkoldsun111@yahoo.com 186. Masaj special dominare si fantezie servicii Vip Sedinte speciale, cu masaj de dominare si fanteziii, fetish, toys si accesorii, intr-un labirint al placerii. Caliatetea serviciilor garantata. Lucrez si cu asistenta la cerere. Vin si la Hotel. 250 L; (0746.755.197 187. Masaj suedez, experimentata in terapii bioenergetice, varsta 28 ani, ofer masaj suedez de relaxare. Durata o ora jum, zona centrala. 150 L; (0723.473.209/ 0723.473.209 188. Masaj tandru pasional si rasfat te astept la mine, ofer masaj cu de toate si multa pasiune. 70 L; Nicolae georgiana179@Gmail.com 189. Masaj tantric pasional, rasfat in jacuzzi Va asteptam sa va relaxati corpul si mintea, intr-o locatie ce provoaca dependenta. Armonia oferita de noi o sa va ajute sa simtiti adevarata placere a masajului erotic sau jacuzzi cu mai multe fete. 200 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 190. Masaj tantric pentru barbati, femei si cupluri Temple of Bliss massage va ofera o noua perspectiva intr-o lume care promoveaza sexualitatea agresiva. Noi va propunem un masaj relaxant si revigorant care va va face sa priviti masajul senzual altfel 180 L; (0787.571.747 templeofblissbucharest@gmail.com 191. Masaj terapeutic, Berceni noua in zona 28 de ani. Carla ofer masaj de relaxare terapeutic, poze 100% reale, mai multe detalii la telefon 100 L; (0784.167.764 192. Masaj terapeutic, doamna 35 ani, finuta si discreta ofer servicii de masaj intr-un cadru curat si discret domnilor educati. Profil real, zona Berceni bd. Alexandru Obregia, 100 L; (0731.893.621 193. Masaj, Cristina 39 ani, ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu. Te astept cu drag. Zona centrala. (0724.975.229

194. Masaj, Oana, vino sa te relaxezi in

locatia mea Dristor 2, cu un masaj deosebit, garantez revenirea, mai multe detalii la telefon atunci. 70 L; (0765.127.530 195. Masaj, 100% reala, la mine sau la tine, buna, numele meu este Alina, am 20 de ani, sunt o bruneta cu bun simt, rabdatoare si dornica sa te cunoasca. Te invit la mine in locatie pentru a te relaxa cu un masaj de calitate, 70 L; (0733.220.231 dragusinancuta20@gmail.com 196. Masaj, noua in oras, blonda finuta,

masaj, suna-ma pentru mai multe detalii, 150 L; (0735.738.876 Aale539@yahoo.com

197. Masaj, pasiune si extaz, seductie erotica cu domnisoare sexy si atragatoare intr-o atmosfera intima si relaxanta. Vei simti rasfatul oferit de catre o domnisoara experta in arta pasiunii, dornica sa-ti relaxeze trupul. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 198. Masaj. Buna bruneta finuta, curata, draguta, 30 de ani ofer domnilor draguti masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale100 % zona Zepter 60 L; (0784.986.529 199. Masajul ideal. Hei sunt Darya, sunt experta in arta masajului. Vino sa te convingi personal. Poze 100% reale, 70-150 ron, (0768.382.109 alexandra.ayan@yahoo.com 200. Maseur toy boy pt cuplu Baiat de 35 de ani frumos ofera masaj de relaxare doamnelor, si cuplurilor.Daca nu raspund va rog sa lasati un sms. Detalii la telefon. 1 L; (0751.850.325 Ba@gmail.com 201. Maseuza frumoasa, stilata, nonconformista si pasionala. Te astept sa ne cunoastem in cadrul unei sedinte de masaj de relaxare. Mai multe detalii pot fi discutate la telefon. Program 10 - 20, 400 L; (0726.823.376 202. Maseuza cu atestat, Roxy 200 lei, 100 euro, Calitate, rafinament, discretie, experienta. Bruneta frumoasa cu bun simt, 28 de ani. Ofer masaj profesional d-lor manierati la domiciliul meu 200 lei ora, cer si ofer seriozitate, 200 L; (0731.646.555 203. Maseuza dulce, ofer masaj profesional pe masa de masaj. Detalii suplimentare la telefon. Zona Baba Novac. 60 L; (0784.517.265 204. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, 47

kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0720.084.742 205. Maseuze tinere, reale 100%! Slim blonda si bruneta Doua maseuze 21 si 25 de ani, reale oferim impreuna si separat masaj de relaxare. Locatie ultra centrala de Lux. Discretie, igiena, confort, parcare, jacuzzy si siguranta. Deplasare si la hotel 150 L; (0764.182.119 206. Matura doamna, 37 ani, 1.75 m, 62 kg, ofer masaj domnilor care se respecta. Pun accent pe faptul ca pozele imi apartin. Daca cauti calitate, atat serviciil cat si aspect fizic, suna cu incredere 150 L; (0730.138.339

E-mail: redactia@anuntul.ro


25 aprilie 2018

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

4

PRESTÅRI SERVICII 207. Matura 47 ani, matura 47 ani, Titan

metrou, ofer servicii de masaj, domnilor seriosi, civilizati. Bunul simt, discretia ma caracterizeaza, 100 L; (0722.494.310

240. Promotie masaj erotic nud, salon de calitate la vila in str. Leonida nr. 8, in centru, zona Petrom Eminescu. Masaj relaxare, body to body si erotic. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Promotie valabila luni orele 13-19; 150 L; (0727.148.861

208. Matura slim, delicata, la mine sau la tel.15 min. blonda, doamna matura 45 de ani, supla 50 kg. te voi alinta cu un masaj erotic nud, relaxare sau dominare si fantezii erotice ptr. domnii intersati. Posibil la tel. 6/15 min. Seriozitate, parcare; 100 L; (0738.170.057

241. Raluca, Dimitrie Cantemir, noua in zona si in domeniu. Te astept in locatia mea calda si discreta pentru masaj. Singura in locatie, discretia si bunul simt imi apartin. Ma poti contacta non-stop, (0721.818.524

209. Matura, Universitate, sunt Delia, am 35 de ani, sunt o blonda mignona cu ochi albastri, sani numarul 3, vesela si senzuala. Masaj, discretie, ingiena, relaxare. 100 L; (0729.574.688

242. Ramona 32 ani, noua in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Obor, Kaufland. 70 L; (0751.996.381

210. Melissa 30 ofer masaj total de

243. Rasfat fara limite doar la Excess Massage Lasa-te invaluit de atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai minunate clipe, doar in incinta salonului Excess Massage pe str Baba Novac, 120 L; (0766.238.084/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

relaxare piata Victoriei, 100 L; (0785.867.680

211. Militari Residence, noua in zona. Te astept pentru ati efectua un masaj de relaxare profesional, masaj body si plus alte fantezii. Pentru mai multe detalii la telefon. 100 L; (0733.387.520 212. Miniona skinny ofer domnilor masaj,

exclus sex, intr-un ambient intim si discret. sunt singura in locatie, discretie maxima, nu suna pentru sex, nu sunt escorta, nu ofer contact sexual. Sunt noua in domeniu, (0736.737.499 213. Mirela, ofer masaj de relaxare intr-un

ambient placut la domiciliul meu. Titan, Bd. Theodor Pallady, 60 L; (0736.549.922 214. Miruna, 21 ani, Buna, numele meu

este Miruna, te astept il locatia mea situata la 5 min de Unirii. Mai am 2 colege. Mai multe detalii la telefon, (0720.679.489 ioanacristina558@yahoo.com

masaj erotic de calitate oferit de domnisoare superbe, experte in arta masajului erotic. Va asteptam pe str. Traian, nr. 254 (intersectia Calea Mosilor cu Mihai Eminescu), 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 desiree.masaj@yahoo.com 245. Rebeca, 20 de ani, blonda pasionala,

senzuala, lipsita de inhibitii, blonda superba, ochi albastri, maseuza, ofer diverse tipuri de masaj dlor discreti si generosi. Locatie lux, central, Piata Unirii, foto absolut reale, 150 L; (0728.025.622 246. Relax and reflexotherapy massage, complete service near Piata Unirii, you are welcome. Please look my video here and then you call me. 460 L; (0040721609296

deplasari, masaj total la cerere, masaj normal 50 lei, 50 L; (0785.462.270

216. Monica bruneta reala 1.68 cu 60 kg

248. Roxana, noua in zona, Ofer masaj de

217. Monica, blonda reala, selectiva, 29

de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, p-ta Alba-Iulia 300 L; (0723.928.848 218. Monica, bruneta reala 1.68 cu 60 kg

30 de ani, selectiva si plina de pasiuni si erotism si foarte dulce e astept la un masaj, suna-ma zona Zepter, 40 L; (0731.289.615 219. Monica, draguta 43 ani ofer masaj

relaxare, discretie sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 70 L; (0726.566.223 220. Nemtoaica reala, blonda, finuta si

frumoasa, 28 ani, 1,78m/58kg, ofer un masaj de neuitat domnilor manierati si cu bun simt in locatia mea de pe b-dul Unirii. Poze reale, detalii suplimentare la tel. 100 L; (0765.763.308 221. Nicol, noua in zona buna! sunt o fata finuta, fara graba si cu foarte mult bun simt! Ma poti suna non-stop; (0721.818.524 222. Noua in orasul tau, bruneta reala 25

de ani, ofer domnilor generosi masaj total de relaxare la domiciliu meu, daca anuntul meu ti-a atras atentia atunci nu ezita sa ma suni, te astept pt ati oferi cele mai bune servicii, 80 L; (0721.821.385 adelacristina2003@gmail.com 223. Noua in zona, zona Soseaua Giurgiu

lui intersectie cu Toporasi. Bruneta 1,65 m, 55 kg, sanii nr 3. Ofer masaj masaj de relaxare. 70 L; (0733.305.101 224. Noua ta maseuza in Militari, bruneta

27 de ani, te invit la mine pentru a te relaxa. 100 L; (0720.699.369 225. Noua, de origine turca Sunt o domni?oara tanara, 22 ani, bruneta, 60 kg. Ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut. Igiena si discretia ma caracterizeaza in totalitate, 100 L; (0767.023.065 226. Nuru masaj si servicii de masaj placut

de relaxare, terapeutic cu specialitate in reflexoterapie dus asistat, mai multe detalii explicate la telefon.. 250 L; (0721.609.296 227. Obor, doamna 45 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate, mai multe detalii la tel., 50 L; (0764.738.593 voiculescusonya@yahoo.ro

228. Oferta Amazonia de sambata, P-ta Victoriei, daca astazi este sambata, la noi ai reducere. Masaj erotic 30 - doar 100 lei. Erotic 60- doar 140 lei. Te asteptam cu drag. Piata Victoriei. Pentru mai multe poze si pentru feedback. Amazoniamasaj.ro 140 L; (0741.741.529 Contact@amazoniamasaj.ro 229. Oferta speciala masaj erotic nud, hai

247. Rond Alba Iulia, Daniela, fara

relaxare fara graba si fite intr-o locatie curata si discreta. Titan, bld Theodor Pallady, 80 L; (0735.232.246 249. Salon cu dragute din Republica Moldova dragute si pasionale de ceea ce fac, cu experienta, profesioniste in arta masajului cu 2 sau 4 maini, te vor duce pe culmile fericirii intr-o locatie discreta si curata, va invitam la salonul nostru. (0758.848.296 Popa_popa@yahoo.com,

250. Salon de masaj erotic, la salobul de masaj eroticIrina cu mai multe domnisoate superbete asteapta la un masaj de relaxare intro locatie din centru orasului, discretie si igiena garantat. (0758.857.350 Popa_popa@yahoo.com, 251. Salon lux Baba Novac Abandoneaza toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage de pe strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism unde te poti destine total, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 252. Salon lux Baba Novac incita-ti imaginatia alaturi de trupuri apetisante si miscari lascive, pune in practica cele mai ascunse fantezii, renunta la inhibitii si alatura-te celor mai pasionale si jucause domnisoare experte in masaj, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 253. Salon lux Baba Novac Seductie eroti-

ca cu domnisoare sexy si atragatoare intr-o atmosfera intima si relaxanta. La Excess Massage cele mai frumoase si talentate maseuze va pot oferi o sedinta de masaj memorabila, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 254. Samira si Antonia, poze reale, club privat masaj masaj erotic, happy endings, dush asistat gratuit, jacuzzi, bar, dans la bara, lapdance, streaptease, privat show, companie, muzica. Paza, locuri parcare. Reduceri pt. grupuri 3+1, 5+2. Rez. tel.; 250 L; (0735.777.203 mari.angajari@gmail.com

255. Sedinta 75 minute pasionale vila Eroilor- Cotroceni. Cel mai curat salon, cel mai pasional masaj erotic. Maseuze de exceptie, spa, free bar, sauna, relaxare. Parcare, discret, confort, respect. Suna sau intra pe masaj-erotic.srl 200 L; (0760.498.238/ 0742.412.888 contact@sweetgirls-masaj.ro 256. Servicii de calitate, Bianca, 29 ani,

ofer mai multe tipuri de masaj, domnilor generosi, intr-o locatie de lux. La mine sau la hotel. Sunt eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate. (0738.141.644 257. Servicii de calitate, masaj, Anna,

kinetoterapeut, ofer servicii de calitate (masaj) intr-o ambianta placuta si discreta (la mine sau la hotel) domnilor generosi, care stiu sa aprecieze calitatea 100 L; (0736.890.339

sa ne cunoastem. Noi suntem salonul Noblesse Unic, in centru, la vila. Va invitam la un masaj relaxare sau body to body si erotic. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. www.private-massage.ro 140 L; (0727.148.861

258. Servicii de calitate. Vanesa Danielle,

230. Pasiune si tandrete Abandoneaza toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage, de pe Strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism, unde te poti destinde total 120 L; (0763.369.660

259. Simona, Snagov, blonda matura, slim, inalta, o doamna in adevaratul sens al cuvantului, emancipata si plina de viata, nonconformista si cu un spirit vesnic tanar, maseuza cu experienta ofer masaj dlor discreti. Nu ofer sex. 200 L; (0720.216.212 sweetpleasure@yahoo.com

231. Placere unica, masaj erotic special Te invitam sa traiesti o experienta de care fiecare barbat merita sa aiba parte cel putin o data in viata. Scopul nostru este placerea si satisfactia ta. Te asteptam, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 232. Poftiti va rog si la un masaj terapeu-

tic sportiv, vibromasaj, ventuze, masa speciala si pt. pers de 150 kg atestat, dus, prosoape curate. Duduita 40 +. Plaza, Taberei, Militari, L/D 10/20. Cand ajungeti in zona sunati-ma, 100 L h. Fara programari inutile, 100 L; (0736.867.134 233. Poze 100% reale, simpatica te astept

in locatia mea pt. un masaj de calitate discretie maxima doar persoane manierate, 100 L; (0737.153.194 234. Poze reale, Delia 19 ani, fitness model, poze reale, te asteapt pentru a petrece o ora de neuitat prin cel mai bun masaj, I speak english, locatia este intr-o zona centrala in conditii de discretie si igiena, ac, prosoape curate. 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 235. Poze reale, dovedesc cu tatuajele,

buna sunt sara fata singura si disponibila vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare, ambient placut si curat, ofer seriozitate maxima, pozele imi apartin, dovedesc cu tatuajele, 150 L; (0720.184.898 236. Pozele sunt reale, confirm prin what-

sapp, rasfat total, blonda finuta, reala, rabdatoare, calma, ofer masaj de calitate, te astept la mine, mai multe detalii la telefon, (0720.584.986 237. Prinde promotia de sambata, masaj erotic Floreasca, locatie discreta si de lux, maseuze superbe si cu experienta pregatite sa iti ofere momente de neuitat. Te asteptam pe la noi. Vezi pe site galeriawww.fantasymasaj.ro 140 L; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com 238. Promo masaj erotic la dublu, intre

doua nu te ploua. Si nici nu te ninge. Hai acum la Noblesse Unic si alege-ti maseuzele preferate. 2 simultan, sedinta dureaza 60 de minute si costa 300 ron. Garantam ca vei alege dintre multe. 300 L; (0727.148.861 239. Promotie dominare si masaj erotic

vip fantezie discount la Noblesse Unic, masaj relaxare, body, erotic, plus diverse fantezii: striptease, lap-dance, erotic show, latex outfit, stockings, dominare, feet-fetish, high heels. Promotie joi, orele 12-22. 250 L; (0727.148.861 www.privatemassage.ro

muzica, companie, dans la bara, lapdance, streaptease, privat show, masaj erotic, happy endings, dush asistat gratuit, jacuzzi. Paza, locuri parcare. Reduceri pt. grupuri 3+1, 5+2. Rez. tel. 200 L; (0725.333.555 mari.angajari@gmail.com 272. Viviana, Blonda 24 de ani, te astept

la un masaj total de relaxare a trupului si sufletului intr-un cadru discret si curat, Unirii Zepter. Poze reale 100%, 100 L; (0743.610.899 273. Zona Dristor, poze reale, buna te astept la mine in zona Dristor pentru o sedinta de masaj de relaxare, locatie curata si discreta, poze reale. Suna ma si nu vei regreta, 50 L; (0767.470.658

Repara¡ii electrocasnice, electronice

244. Rasfat si calitate Dessiree va ofera

215. Mister si seductie, lux si calitate Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0720.525.253/ 0732.545.457

30 de ani, selectiva si plina de pasiuni si erotism si foarte dulce te astept la un masaj, suna-ma zona Zepter, 40 L; (0731.289.615

271. Vip-Zone Privat Erotic Club nou, bar,

ofer servicii de calitate (masaj) intr-o ambianta placuta si discreta, la mine sau la hotel, domnilor generosi, care stiu sa aprecieze calitatea. Bucuresti; (0737.707.384

260. Studenta 22 ani, selectiva ofer masaj

de relacsare domnilor seriosi in locatia mea discreta zona rond Alba Iulia, 300 L; (0732.855.248

261. SUNTEM DORNICE DE FANTEZII!!! Un masaj perfect pentru pretentiosii care se respecta. 100 L; (0737.197.355/ 0734.979.813 262. Tanar sportiv 30 ani efectuez masaj masaj pentru domni, doamne, domnisoare si cupluri, masaj: total, relaxare, tantric, pot fi contactat telefonic, in intervalul orar 08:00/00:45 de luni - duminica 250 L; (0756.642.225 evannbourne@libero.it 263. Tandrete si pasiune, daca esti in

cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta la Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 264. Theo 21 ani tanara draguta te invit sa

petrecem momente placute oferindu-ti un masaj erotic ce sigur te va face sa te mai reintorci, discretie si fara graba zona Octavian Goga, detalii la tel. 60 L; (0731.167.599

265. Unirii bulevard, langa BCR, te astept

la mine pentru un masaj de calitate. 50 L; (0734.896.180 266. Unirii, 30 ani, poze reale, efectuez

masaj de relaxare si tonifiere, locatie curata si discreta. Te astept, nu ezita. 50 L; (0745.702.713 Badboss94@yahoo.com 267. Unirii, Corneliu Coposu, te astept sa

1. Aer conditionat - montari, demontari,

service, la preturi avantajoase; (0724.240.274

mice, service intretinere centrale, piese originale, cura?ari chimice si ventilatie reglaje crestere randament, reparatii pe loc placi electronice centrale Instalator Promptitudine, garantie Florin Bucuresti-Ilfov (0726.442.376/ 0726.442.376 instalcentral_98term@yahoo.com 3. Autorizat, asigur reparatii masini automate de spalat, deplasare gratuita, garantie reparatii. Aer conditionat- curatare si iginienizare. Seriozitate. Urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233 4. Calculatoare, service acasa, Windows

la domiciliu Servicii profesionale, instalari Windows 10, 8.1, 8, 7, XP, MacOS, reparatii laptopuri, calculatoare la domiciliu in Bucuresti, devirusari, recuperari date, configurare router wireless, Cristi, 50 L; (0734.680.513 5. Depanare la domiciliul clientului televi-

zoare cu tub si lcd, monitoare, dvd-playere, calculatoare, laptopuri, sisteme audio, reinstalari Windows, devirusari etc. Deplasarea si constatarea gratuita. Garantie sase luni. Seriozitate maxima (0721.521.536 reparatiiladomiciliu@ymail.com 6. Depanez calculatoare, instalare Win-

dows 50 lei, instalare pachet: Chrome, Antivirus, Acrobat Reader, Winrar, Office, VLC, 50 lei, configurare router 50 lei, instalare imprimanta 30 lei. 50 L; (0745.132.833 7. Depanez frigidere si congelatoare, inclusiv sambata si duminica. Experienta, promptitudine. Relatii la telefon: (0744.517.905/ 021.425.87.56 8. Depanez frigidere, combine frigorifice si congelatoare, toate tipurile. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; Tel. (0729.473.587/ 0762.988.567/ 021.420.36.48 9. Electrician autorizat Coman Cos-

tel service. Bucuresti, toate sectoarele, varsta 39 ani, experienta 23 ani. Desigilare contor, gratuita, recomand procedura Enel gratuita. Ma ocup personal de aceasta procedura; (0740.983.312/ 0761.659.194 10. Inginer repar centrale termice, service non stop, autorizat RSL, intretinere, montaj, avize orice combustibil, marca, putere 800 kw experienta 20 ani expert specializat, centrale in condensare www.termicecentrale.ro; (0726.209.005 cristeapaulconstantin@yahoo.com

Instalatii electrice non stop Bucuresti, reparam instalatii electrice de toate tipurile. Fie ca ai nevoie de repararea unei prize sau a unui tablou electric echipa noastra de electricieni autorizati iti sta la dispozitie (0722.974.760/ 0766.974.760 office@ruady-service.ro 11.

26. Tapiter autorizat expert, lucrez la domiciliul clientului canapele, paturi mijloc, fotolii, scaune; (0738.061.031 27. Verificari PRAM, instalatii electrice

eliberam buletin PRAM, certificat PRAM : verificare  rezistenta de dispersie, verificare continuitate nul de protectie la centura de impamantare pentru prizele cu contact de impamantare. (0767.875.875 siaenergy@yahoo.com

in regim de taxi in Bucuresti, astfel in maxim 60 minute de la primirea solicitarii, va punem la dispozitie dube de 3,5 t cu personalul aferent, sunati, program nonstop, 100 L; (0786.559.977 comenzi@transportbagaje.ro www.transportbagaje.ro 24. Transport zi de zi marfa si mobilier

electrocasnice, diverse tocarie, asigur la orice adresa din Bucuresti si-n tara in timp util si costuri reduse, ofer seriozitate si promptitudine, asigur personal pt. incarcare, 100 L; (0722.762.732 comenzi@07carmarfa.ro www.07carmarfa.ro 25. Transport agabaritic, combine, utilaje,

tractoare, transport trailer cu rampe si cu troliu de tone, transport containere, transport utilaje santiere, transport combine agricole, transport agabaritic (0727.244.420/ 0767.419.106 office@transportmarfarutier.ro

mobila de aruncat, geamuri, tocarie veche pamant, crengi, asigur personal incarcare, descarcare transport la groapa de gunoi, prog. non stop, aduc la comanda: nisip, pietris, margaritar (0784.703.703 comenzi@transportmoloz.ro www.transportmoloz.ro

mobila, orice Transport ieftin marfa, mobila, mutari, materiale de constructii, electrocasnice mari, la nevoie ajut la incarcat si descarcat oriunde si oricand, cu dube de 3,5 tone, in Bucuresti preturi negociabile, (0727.997.992 Florentyna.mihaila@yahoo.com

2. Abandonati cautarile la transport cu dube-camion, marfa, mobilier din ap. 1, 2, 3, 4 cam., transport bagaje, pianine, electrocasnice, materiale. Evacuam din apartamente moloz, tocarie, mobila veche, cu personal pt. incarcare 50 L; (0755.276.968 comenzi@efectueztransport.ro www.efectueztransport.ro

28. Transport ieftin si eficient marfa, mobila, orice transportam la preturi convenabile molozul nisipul pietrisul, gunoiul balastul sau mobila oriunde in Bucuresti si zonele limitrofe in cel mai scurt timp posibil fara niciun efort in plus din partea ta, (0727.997.992 Florentyna.mihaila@yahoo.com

3. Abandonati cautarile, 24h/24h mutam cu dube si camioane cu volum intre 12 si 24 mc la pret de criza mobila, pianine, marfa, utilaje grele, electrocasnice, diverse obiecte, asigur personal specializat pt. demontare, montare. 1 L; (0722.228.149 comenzi@transport-orice-bucuresti.ro www.transport-orice-bucuresti.ro

29. Transport ieftin si eficient: marfa, mobila, orice Asiguram transport mobila, marfa, mutarii de sedii in condi?ii de maxima siguranta atat in Bucuresti cat si in orice alta localitate. Pe cursul transportului mobila este asigurata. Avem oameni pregatiti, (0727.997.992 Florentyna.mihaila@yahoo.com

4. Abilitate absolut la transport mobila, marfa, relocari sedii firme in Bucuresti cat si-n restul tarii la cele mai mici preturi. Autoutilitarele noastre sunt dotate special astfel incat putem efectua orice tip de transport 1 L; (0742.118.118 diverse-transport@yahoo.com

30. Transport ieftin, program zilnic inclusiv weekend transport marfa, mobila, bagaje, haine, diverse obiecte in Bucuresti si in tara la preturi in functie de volum-Bucuresti 50-150 In tara 1-2,5 km 12-24 m3 50 L; (0725.131.703 mereumotor@yahoo.com

5. Accesibili 100%, transport mobila, bagaje, electrocasnice, canapele, diverse marfuri. Avem si manipulanti. Program zilnic, inclusiv in week-end; 50 L; (0735.493.750

transporturi cu dube si carosate in Bucuresti si in Romania, transport ieftin mobila, marfa, bagaje, piese mobilier, saci haine, flori, sau orice alta marfa va asiguram un transport optim si decent 50 L; (0784.000.183 mihaidum77@yahoo.com

6. Asigur servicii de transport de marfa cu

31. Transport in Bucuresti efectuam

duba de 3.5 T, mobila, obiecte fragile, mutari apartamente, sedii firma, electrocasnice, evacuari moloz. Personal calificat pentru incarcat si descarcat marfa, non stop. 1 L; (0762.113.393 transportmarfa_buc@yahoo.com

32. Transport marfa in Bucuresti si in tara, evacuam mobila veche, tocarie usi, personal incarcare, descarcare contra cost, program inclusiv in weekend, preturi foarte avantajoase, 50 L; (0761.021.127

7. Camion de 3,5t ideal pt. mutari, cu

Reducere de 20% pe site www.transportmarfa-mobila.ro 70 L; (0721.213.667/ 0721.213.667 valentinochioiu@yahoo.com

dimensiuni L 4,80m, l 2,20 m, h 2,30 m, la pret avantajos, avem personal specializat pt. incarcare, descarcare, tamplari pt. demontare, montare, noi va mutam toata casa intr-un transport, 50 L; (0732.226.466 comenzi@camion24m3.ro www.camion24m3.ro 8. Champions Moving companie de transport mobila, servicii complete de mutari, specializata in mutari locale si nationale, mutari de efecte personale si mobilier atat pentru persoane fizice cat si pentru mari corporatii; (0733.330.051 office@chmoving.ro 9. Debarasam mobila veche debarasam

mobila veche de la orice adresa din Bucuresti; 100 L; (0737.178.195

10. Debarasari, debarasam mobila si alte

lucruri de aruncat la groapa de gunoi. 100 L; (0735.493.750 11. Depozitare bunuri si mobilier,

marfuri generale DEPOZITARE BUNURI. La cerere transport, manipulare, servicii door to door, curatenie. Depozitul este in Bucuresti, incinta Faur. Paza 24/24+asigurare. 100 L; (0732.199.999/ 0732.199.999 relocations@gmail.com 12. Efectuez mutari mobila marfa intern

international cu Dacia Doker 2 sau 7 locuri tarif 0.7 lei / km sau duba 3.5 tone volum util 24 mc tarif 1.5 lei / km op?ional contracost avem personal incarcare putem ata?a remorc? 750 kg volum util 8 mc non stop 70 L; (0744.476.667 13. Evacuam mobila veche, transport,

mutari, relocari. Transport la groapa de gunoi. Program in fiecare zi. Preturi mici (0729.694.800 14. Evacuam moloz si mobila veche.

15. Masini automate de spalat, acum asig-

17. Inchirieri auto Bucuresti, lux, non-

marcile: Ariston, Whirlpool, Ardo, etc. Ofer garantie. Relatii la tel: (0767.177.665/ 0722.327.483 20. Reparatii frigidere casnice si comer-

21. Reparatii masini spalat automate,

garantie 24 luni, orice marca, piese, urgente; (0722.599.271/ 0767.888.141/ 021.230.72.06 22. Reparatii calculatoare, reparatii lap-

topuri, instalare Windows XP/7/8/10, reparatii monitoare LCD, programe, devirusare, resetare BIOS, recuperare date, probleme internet, wireless, configurare router, curatare praf, antivirus, office. Deplasare domiciliu 100 L; (0726.054.690/ 031.424.43.93 pyanystul@yahoo.com

lift, frigorific, oferim transport la tarife avantajoase la nivel national. Autoutilitarele dotate cu lift hidraulic pentru o incarcare rapida si instalatii de racire, transport seifuri, ATM-uri, de/montare mobilier. 50 L; (0771.610.853 peroate@yahoo.com 52. Transport pamant, moloz transport

pamant, moloz, nisip, balast, excavatii, demol?ri. Oferim seriozitate; (0723.138.003 mihaita.trans@yahoo.com

54. Transport persoane/ colete oriunde in

16. Inchirieri auto Bucuresti ieftin, nonstop inchiriem Auto peugeot 207+ an 2014 motor1.4 benzina 20.000 km culoare rosie, predare si preluare gratuita in Bucuresti. Adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit. Cauciucuri noi de iarna 30 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com

18. Repar frigidere, masini spalat la domiciliu dv. Particular, avand vechime de peste 20 ani in acest domeniu, repar frigidere/ masini de spalat, la domiciliul dv., indiferent de marca, model, defectiunea prezentata. Ofer garantie 1 an de zile, 150 L; (0722.509.635 grigoreflorea81@yahoo.com

51. Transport national masina 3.5 tone cu

27. Transport ieftin si eficient marfa,

ta si Drivere pe 32-64 biti , pret 45 Lei. Instalez Office cu licenta. Instalez aplicatie Filme si seriale 2017, Instalez Antivirus cu licenta,Instalez drivere,optimizari, aplicatii, codecuri, programe si softuri, 45 L; (0722.491.955/ 0722.491.955 chancristy@yahoo.com

17. PC doctor cu profesionalism si preturi minime va vindeca calculatorul sau laptopul chiar la domiciliul dvs; (0727.820.491

la pretul de 5lei/ sac. Transport mobila veche la groapa de gunoi; 5 L; (0722.768.555

Transport, turism

33. Transport marfa mobila diverse.

34. Transport marfa Servicii de transport

marfa si mobila in Bucuresti si toata tara detinem masini de 3.5 tone, 6 tone cu lift hidraulic, 22 tone prelata decopertabila, sunati pentru oferte. Oferim reduceri, 2 L; (0727.244.420 office@transportmarfarutier.ro www.transportmarfarutier.ro 35. Transport marfa bagaje electro-

cansnice la pret mic transportam diverse, mobila, moloz, alte chestii la preturi convenabile. Suntem o echipa de muncitori seriosi si punctuali. Preturile variaza in functie de cerintele clientului si volumul de munca (0727.997.992 Florentyna.mihaila@yahoo.com 36. Transport marfa bagaje electrocansnice la pret mic va sarim in ajutor cu autoutilitare de 3,5 tone pentru a face experienta d-voastra cu o firma de transport mult mai usoara si pentru ca din apreciereadvoastra se naste si recomandarea noastra (0727.997.992 Florentyna.mihaila@yahoo.com 37. Transport marfa intern sau international Dacia Papuc 2 locuri sau 4 mc volum util tarif 0.7 Lei / km sau duba 3.5 tone volum util 9 mc tarif 0.8 Lei / km separat contracost avem incarcare descarcare servicii rapide cu doi soferi express 80 L; (0766.642.507 38. Transport marfa si mobila cu autoutil-

itare dube 3,5T efectuez transport in Bucuresti si Romania ieftin. Orice fel de marfa, mobila, bagaje, electrocasnice, saci haine, flori sau alta marfa ce necesita deplasare si manipulare, 1 L; (0784.000.183 mihaidum77@yahoo.com

39. Transport marfa si mobila ieftin, trans-

40. Transport marfa, duba 3,5 t, volum 17

16. Montaj si asamblare mobila si decoratiuni, oferim servicii profesionale de montaj, montare si asamblare mobilier si decoratiuni de orice fel in Bucuresti si imprejurimi. Montam si asamblam mobilier Ikea, Kika, Jysk, Tekzen, Emag, Tamos, Lems. 80 L; (0799.996.760 ROMONTAJ@GMAIL.COM

50. Transport moloz si mobila de aruncat.

1. Abandonati cautarile evacuam moloz,

stop Inchiriem Auto Dacia Sandero 2017 motor 1.2 benzina manuala 6+1 culoare neagra, predare si preluare gratuita in Bucuresti; adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit; cauciucuri noi de iarna, 25 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com

ur deplasare gratuita, garantie reparatii. Curatare - igienizare aer conditionat. Seriozitate, urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233

si in tara va sarim in ajutor cu autoutilitare de 3,5 tone pentru a face experienta dvoastra cu o firma de transport mult mai usoara si pentru ca din aprecierea d-voastra se naste si recomandarea noastra. (0727.997.992 Florentyna.mihaila@yahoo.com

53. Transport persoane Bucuresti Germania, Anglia, Ester Tours va ofera transport de persoane Bucuresti in Germania si Anglia cu autocare si microbuze moderne zilnic direct pana la adresa de destinatie. Pt rezervari contactatine; 1 {; (0773.908.912 office@estertours.ro

15. Inchirieri auto Bucuresti ieftin, non-

14. Instalez Windows 10 - 8.1- 7 cu Licen-

49. Transport mobila, marfa in Bucuresti

ur transport cu papuc sau duba in Buc. si provincie. Pret cu papuc incepand de la 50 lei iar cu duba de la 75 lei. George. Inclusiv sambata seriozitate maxima. In provincie intre 1.2-2 lei km. 39 L; (0724.478.342

13. Instalator sanitare, termice si gaze

montez chiuvete, robineti, wc, bideuri, cazi acrilice si fonta, cu hidromasaj, centrale termice, cabine de dus, masini de spalat, sifon pardoseala, trasee tevi PPR si cupru. Bucuresti si Ilfov; 10 L; (0763.113.357 contact@instalatorulcaseitale.ro

48. Transport mobila, moloz, veche, nefolosibila, electrocasnice. Asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432

26. Transport ieftin papuc sau duba, asig-

avem personal pentru incarcare. programul nostru de lucru este de L- D , 08-20. Pretul se negociaza; 1 L; (0722.768.555

ciale, congelatoare, convenabil, garantie, inclusiv sambata si duminca, (0722.565.401/ 0728.247.631

astept intr-un cadru intim si selelect, masaj, 100 L; (0759.109.449 Imperial.massage@yahoo.com

aragaze CMC Service Expert. Bucuresti .Service-reparatii masini de spalat Indesit, whirlpool, Ardo, Zanussi, Electrolux, Service-reparatii masini de spalat vase Whirlpool, Indesit, Service-reparatii aragaze Indesit, Ariston, (0729.563.337 cmcserviceexpert@yahoo.it

23. Transport marfa sau transport mobila

executam istalatii gaze, obiecte sanitare, centrale termice, schimbari coloane blocuri, montari argaze si calorifere,detectoare gaz (0720.992.196

12. Instalator accesibil-autorizat ANRE

268. Unirii, rusoaica, noua in Bucuresti, ofer masaj terapeutic de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea. Locatie de lux, igiena si discretie, 300 L; (0727.576.513

270. Vino la mine si nu vei regreta, te

25. Service Reparatii masini de spalat si

22. Ofer servicii de transport oriunde in Bucuresti sau in tara. Transport moloz, gunoaie, diverse pana in 3,5 tone la preturi negociabile. In caz de nevoie asigur si oameni de incarcare-descarcare. (0727.997.992/ 0767.976.612 arvearveson@gmail.com

port zilnic si in weekend marfa, mobila, bagaje, haine, diverse obiecte personale transport in Bucuresti si in tara preturi in functie de volum, tarif Bucuresti 50-150 lei, tara 1-2,5 lei pe km, 1 L; (0725.131.703 mereumotor@yahoo.com

19. Repar masini de spalat automate toate

sage o experienta de masaj diferita, intr-o locatie atent aranjata cu tematica ce te va purta in jurul lumii. Amplasat central - Gradina Icoanei, te asteptam cu free bar si maseuze frumoase 250 L; (0758.731.867

24. Reparatii montaje centrale termice, instanturi ACM, aragazuri, cuptoare, grilluri, sobe de gaz, arzatoare shaorma, masini de spalat, piese de schimb, instalatii sanitare, termice, electrice, aragazuri, industriale etc. (0720.078.950

2. Automatizari, reparatii centrale ter-

iti ofer clipe de neuitat, masaj. Curatenia si discretia ma defineste in totalitate. Sunt o domnisoara plinuta cu 70 de kg si am 1.70 inaltime blonda cu parul lung si ochii caprui; 80 L; (0727.580.137

269. Vicious Girl Experience Erotic Mas-

23. Reparatii frigidere Bucuresti, ne ocupam numai de reparatii frigidere, masini de spalat si o facem bine. Reparatii frigidere Arctic, reparatii frigidere Indesit, reparatii frigidere Zanussi, reparatii. (0722.572.248/ 0766.394.796

stop, aeroport inchiriem Auto Audi A8 2014 motor 3.0 diesel Quattro culoare neagra. Predare si preluare gratuita in Bucuresti, adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit, cauciucuri noi de iarna 200 {; (0786.802.323 18. Inchirieri auto Bucuresti, lux, nonstop, aeroport inchiriem auto Toyota RAV4 motor 2.0 diesel manuala 6+1 culoare neagra. 4x4. Predare si preluare gratuita in Bucuresti adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit cauciucuri noi de iarna; 55 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com 19. Mutari mobila apartamente debarasari

gunoi transport ieftin si rapid marfa, mutari mobila apartamente, debarasari mobilier, moluz diverse, orice ce se poate transporta oriunde in Bucuresti cat si in tara. Avem preturi foarte mici, telefon nonstop (0727.997.992 florentyna.mihaila@yahoo.com

Mutari mobilier, evacuare mobilier vechi, nedorit, apartamente 1-4 camere, relocari, demontare, montare, manipulare, echipa tanara 4 baieti, camion 5T. Experienta, profesionalism. Iulia Bucur (0762.676.751/ 0762.676.750 20.

21. Mutari, transport mobila, depoz-

itare, debarasare. Oferim servicii de mutari, transport mobilier si relocari de apartamente, sedii de firma. Oferim depozitare in Bucuresti. Manipulare mobila, impachetare, despachetare, demontare/remontare, curatenie. 30 L; (0745.100.101/ 0745.100.101 romania@premiermoving.ro

metrii cubi, intern extern. Asigur factura, decont. (0722.715.339

41. Transport marfa, mobila, dimensiuni utile 4,2x2x2,1 (Lxlxh)-18mc, pret minim, PSP/ promtitudine, seriozitate, punctualitate 1 L; (0722.873.643 42. Transport marfa, mobila, bagaje ieftin, absolut la dispozitia dumneavoastra. Marfa, mobila, bagaje, electrocasnice sau diverse obiecte personale ieftin in Bucuresti si in toata tara la preturi normale. Ofer si rog seriozitate. 1 L; (0748.682.232 43. Transport marfa, transport mobila, ieftin, transport zilnic si in weekend marfa, mobila, bagaje, haine, diverse obiecte personale transport in Bucuresti si in tara preturi in functie de volum,greutate timp 1 L; (0748.682.232

Transport mobila Bucuresti, ieftin prestam servicii de transport cu masini de diferite volume, manipulare, infoliere, montaj mobila. Programul nostru de lucru este de ld, in intervalul orar 0722,00.Transportam marfa,marfuri g. (0721.654.085 contact@transportmobilasibagaje.ro 45. Transport mobila marfa in Bucuresti si tara, oferim servicii de transport marfa mobila mobilier bagaje relocari atv, motociclete, materiale de constructii. Bucuresti si in provincie. Preturi de la 100 Lei. Oferim factura (0732.548.835 44.

46. Transport mobila si in weekend. Asig-

uram servicii de mutari mobila ,transport marfa,etc. Dispunem de autoutilitare de diferite volume 3-24mc, si personal bine instruit. Program de lucru 09-21, l-d. 50 L; (0735.534.488

47. Transport mobila si marfa ,cu manip-

ulare Transport mobila si marfuri generale cu manipulare inclusa ,la pretul de 120lei/ora. Program si in weekend. Sunati in fiecare zi pana la orele 22,00. 120 L; (0733.896.700

5

tara, sofer personal cu auto propriu (Opel Insignia Cosmo 200 CP Biturbo) scaune piele incalzire ?i racire scaune fata, priza 230 v spate, portbagaj 530 l, efectuez la comanda transporturi private (0746.097.005 Emilian@bostenaru.ro

55. Transport rapid si ieftin marfa, mobila,

gunoi moloz atat in Bucuresti cat si in toata tara la preturi rezonabile. Asiguram personal pregatit pentru manipulare marfa. Program non-stop (0727.997.992 Florentyna.mihaila@yahoo.com

56. Transport Romania Olanda Belgia Germania Curse regulate cu autoutilitare de 3,5t in regim de grupaj sau exclusive. Transport bagaje, colete, mobila, electrocasnice, biciclete, motociclete, (0745.024.750 fts.freight@gmail.com 57. Transport rutier, aerian, feroviar, mar-

itim Mutari interne si internationale, relocari interne si internationale. Transport animale vii de companie, inclusiv pesti. Impachetari speciale obiecte de arta, antichitati, tablouri (0734.170.165 office@priorititransport.com

58. Transport, mutari mobilier, apartamente 1-4 camere, case, vile. Servicii complete de relocare. Montam si demontam orice tip de mobila, camion 25 m3. Iulia Bucur. (0762.676.751/ 0762.676.750 59. Transportam diverse, mobila, moloz, alte chestii Suntem o echipa de muncitori seriosi punctuali. Preturile variaza în functie de cerintele clientului, (0767.976.612/ 0727.997.992 arvearveson@gmail.com 60. Transportam diverse, mobila, moloz,

7. Alesia, doamna sociabila, stilata, placu-

ta prin modul de abordare, stil si eleganta, ofer masaj de relaxare. Ofer si pretind discretie, intimitate, parcare in fata blocului. Unirii, str. Alexandru Vlahuta 100 L; (0729.703.729 8. Alexa, noua in zona, masaj de calitate

pt domnii care se respecta si stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L; (0732.721.047

9. Alexandra 34 satena, matura te astept

la mine in locatie pentru un masaj de relaxare. Ofer si cer seriozitate. Zona Berceni, Piata Sudului 60 L; (0784.329.838

10. Alexia bruneta reala, selectiv? 20 de ani dornica de experiente noi iti ofer diverse tipuri de masaj corporal intr-un ambient deosebit domnilor pretentios care apreciaza calitatea. Zona centrala. 70 L; (0738.143.758/ 0734.047.945 11. Alice fara graba, masaj de relaxare, Unirii, Bd. Coposu. Program 7.00 -18.00, 50 L; (0769.822.691 12. Alina, blonda reala, selectiva, 24 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0721.956.452 13. Alina, maseuza blonda te astept in locatia mea curata si discreta ca sa iti ofer un masaj de neuitat pe tot corpul. Zona Militari Iuliu Maniu (Apusului). Mai multe detalii la telefon. 60 L; (0724.188.831 14. Alina, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Discretie maxima, Unirii-Zepter, 40 L; (0758.279.994 15. Alina, 28 ani, buna sunt o roscata edu-

cata si te astept in locatia mea discreta si curata pentru a te relaxa cu un masaj. Zona Drumul Taberei (Valea Ialomitei), 50 L; (0733.573.398 16. Alina, 28 de ani iti pot oferi masaj terapeutic profesional, tonifiere si intretinere corporala. Zona Dristor, Kaufland. Program 9.00-20.00, 50 L; (0763.978.947

17. Alyna, Drumul Taberei, Billa, bruneta 28 de ani, noua in zona si in locatie, ofer domnilor generosi si educati masaj terapeutic si de relaxare, sau body masaj. Aer conditionat, igiena, discretie si intimitate. Detalii la tel. (0734.185.529/ 0766.599.036 18. Am revenit, Drumul Taberei, buna sunt

Denisa ofer masaj la domiciliul meu pentru mai multe detalii suna-ma; 100 L; (0769.551.739

19. Am revenit, Mall Vitan, dupa zile lungi, dupa stres si probleme acumulate, e momentul sa te gandesti la tine. Alege un masaj care sa te ajute sa te relaxezi din cap si pana in picioare. www.moniquemassage.webnode.ro 49 L; (0729.362.323 20. Amalia, 29 de ani sunt o bruneta rabdatoare, pozele imi apartin, te astept la mine in locatie sa iti ofer masaj de relaxare intr-un cadru intim si curat, discretie si seriozitate. Dristor Baba Novac, 50 L; (0760.746.468 21. Amalia, masaj terapeutic si intretinere

corporala maseuza cu experienta ofer masaj de relaxare si intretinere corporala (masaj somatic, tonifiere, sportiv, capilar, facial, masaj terapeutic) combinate intr-o sedinta complexa; (0728.853.746

alte chestii Suntem o echipa de muncitori seriosi si punctuali. Preturile variaza in functie de cerintele clientului si volumul de munca. Ofer la cerere personal manipulare si tamplar pentru demontare montaj nonstop (0727.997.992 Florentyna.mihaila@yahoo.com

22. ANA, bruneta, 30 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un cadru intim si curat, pt. mai multe detalii, suna-ma. Drumul Taberei, Billa. Singura in locatie, poze noi reale, 100 L; (0725.326.069/ 0756.422.429

61. Transportam ieftin si eficient in condi-

23. Ana, blonda reala, selectiva, 24 de ani,

tii sigure Transport marfa si mobila ieftin, transport zilnic Punem la dispozitie nonstop personal cu experienta. Onoram orice comanda din Bucuresti si din alte orase. Transportam cu masini de diferite volume, 10 L; (0727.997.992

62. Transportam ieftin si eficient in condi-

tii sigure transport marfa si mobila ieftin, transport zilnic punem la dispozitie nonstop personal cu experienta. Onoram orice comanda din Bucuresti si din alte orase. Transportam cu masini de diferite volume (0727.997.992 Florentyna.mihaila@yahoo.com

63. Transportam ieftin si eficient in condi-

ofer diverse tipuri de masaj corporal intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0721.956.394

24. Anca noua in zona si in locatie, blonda

cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare plin de surprize, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889

25. Anca noua in zona si in locatie, blonda

cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare plin de surprize, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889

tii sigure Transportam diverse, mobila, moloz, alte chestii suntem o echipa de muncitori seriosi punctuali, preturile variaza in functie de cerintele clientului. Detinem autoutilitare diverse pentru transport 10 L; (0727.997.992

26. Anca, noua in zona si in locatie, blonda cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare plin de surprize, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889

64. Transportam molozul, nisipul, pietrisul, gunoiul balastul sau mobila oriunde in Bucuresti si zonele limitrofe in cel mai scurt timp posibil, fara niciun efort in plus din partea ta (0727.997.992 Florentyna.mihaila@yahoo.com

27. Andreea 29 ani. Ofer masaj de relaxare domnilor generosi la domiciliul meu. Zona Kaufland Obor, mai multe detalii la tel., poze reale 100% 70 L; (0754.501.294

65. Transportam orice, oricand, oriunde,

28. Andreea blonda 27 de ani 1.65 cu 58

casa de expediti. Transport mobila si marfa in Bucuresti si in tara. www.transportmarfuri.net (0767.633.147/ 0768.293.961

kg, te astept pe tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la tel. Zona Zepter 40 L; (0761.002.526

66. Transportam rapid si ieftin orice si oricand, asiguram transport rapid si ieftin marfa, mutari de sedii in conditii de maxima siguranta atat in Bucuresti cat si in orice alta localitate. Detinem autoutilitare de transport pregatite oricand. 1 L; (0727.997.992 Florentyna.mihaila@yahoo.com

29. Andreea Blonda 27 de ani cu poze reale te astept la mine pentru un masaj ce iti va indeplini toate dorintele mai multe detalii la telefon zona Mall Vitan 40 L; (0761.002.526

Întreprinzåtori alte domenii 1. Broderie industriala societate executa la comanda broderii electronice, pe orice tip de suport textil, cu aplicatii, decupaje laser, realizeaza si modifica programe de brodat, asigurand conversia in orice limbaj masina; (021.224.47.00/ 0744.569.363 office@brodona.ro 2. Obtinere Certificat Urbanism, avize,

autorizatie, constructie, proiecte, PUD, avize de functionare. (0735.091.174

Servicii diverse 1. 1 Mai, zona Obor Colentina, travestita

reala, fara implant de silicon, par natural ofer masaj de relaxare combinat persoanelor care stiu ce vor. Non stop, poze reale, (0730.259.890/ 0765.018.213

2. 21 ani, Buna,te astept la mine pentru un masaj nemaivazut, detalii la tel. 60 L; (0767.953.087 3. Abate drumul tau spre o relaxare placu-

ta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat. Vila, lux, aromaterapie, uleiuri aromate, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com www.excessmassage.ro 4. Adellina, Dimitrie Cantemir, Buna, sunt

noua in zona si in oras, te astept pentru a ne cunoaste. Sunt o tipa discreta, singura in locatie 50 L; (0748.381.252 5. Adina, ofer masaj de relaxare domnilor

30. Andreea blonda cu poze reale 27 de

ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

31. Andreea 19 ani tanara si seducatoare

te astept in compania mea pentru masaj relaxant ofer domnilor cu bun simt si nerabdatori sa ma cunoasca, vino la domiciliul meu un loc placut discret si curat zona Alba Iulia 80 L; (0763.498.915 32. Andreea 19 ani, tanara si selectiva te astept in locatia mea pentru masaj deosebit un loc curat si discret, zona Alba Iulia pt detalii te astept, 80 L; (0763.498.915 33. Andreea 35 ani, draguta, sociabila te astept pentru un masaj de relaxare discretie zona Octavian, Goga, 60 L; (0730.754.260 34. Andreea am revenit respectuoasa si foarte rabdatoare, ofer masaj de relaxare in cele mai bune conditii de igiena si discretie. Titan bld Theodor Pallady 80 L; (0723.192.086 35. Andreea maseuza selecta, ofer diverse tipuri de masaj de cea mai buna calitate, intretinere corporala in functie de preferinte, ofer conditii de lux, intimitate si discretie, 400 L; (0732.864.936 36. Andreea, 1.70 m, 55 kg, ofer masaj terapeutic si de relaxare, pentru mai multe detalii, astept tel. tau. Zona Dristor Kaufland, 50 L; (0734.522.735 37. Andreea, blonda 27 de ani 1.65 cu 58

kg, te astept pe tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la tel. zona Zepter 40 L; (0761.002.526

38. Andreea, blonda cu poze reale 100 %, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si foarte dulce te astept la un masaj, suna-ma, zona Zepter 40 L; (0761.002.526 39. Andreea, blonda cu poze reale 100 %, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si foarte dulce te astept la un masaj, suna-ma, zona Zepter 40 L; (0761.002.526 40. Andreea, blonda cu poze reale 27 de

ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, plin de surprize zona Zepter, detalii suplimentare; 40 L; (0761.002.526

41. Andreea, blonda cu poze reale 27 de

maturi si educati, Titan metrou, 60 L; (0785.355.791

ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

6. Alecxya, buna sunt bruneta, am 20 ani,

42. Andreea, blonda cu poze reale facute

inaltime 160, greutate 50 kg, ofer masaj de relexare domnilor generosi cu bun simt, va astept la mine in locatie, pozele sunt reale 100%. Dristor. 70 L; (0738.143.758/ 0733.169.730

in apartament iti ofer un masaj ce te duce pe culmile fericirii, vino langa o domnisoara care stie ce doresti, suna-ma, un telefon ne desparte, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


6

25 aprilie 2018

4

PRESTÅRI SERVICII 43. Andreea, Blonda, cu poze reale, 27 de ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

79. Bruneta 30 ani iti ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut, poze reale, discretie si seriozitate, Dristor, Baba Novac. 50 L; (0764.292.336

116. Doamna ofer masaj de relaxare dom-

44. Andreea, esti obosit sau stresat vino la mine pentru clipe unice alaturi de o blonda cu poze reale, 27 de ani mai multe detalii la telefon, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

80. Bruneta frumoasa Berceni, ofer masaj

117. Doamna Sara manierata, matura, stilata, te invit in locatie curata si discreta pentru masaj de relaxare. Mai multe detalii la tel., 80 L; (0735.026.104/ 0760.716.483

45. Andreea, o blonda cu poze reale te astept pe tine, domn generos, la un masaj suna-ma, sigur vei reveni, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526

81. Bruneta matura ofer masaj de relaxare cu uleiuri aromate domnilor generosi care vor sa se relexeze alaturi de mine, 80 L; (0737.027.689 Daninico14@email.com

comunicativa si discreta ofer masaj de relaxare d-lor generosi si cu bun simt, depun pasiune in ceea ce fac, detalii la telefon. Militari, 50 L; (0737.218.736

masaj de relaxare la domiciliul meu, pozele imi apartin, 80 sedinta in zona Alba Iulia, pt. detalii la tel., 80 L; (0763.498.915

82. Bruneta, 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035

masaj de relaxare totala creme si uleiuri parfumate, igiena, discretie, intersectia Luica cu Giurgiu, 60 L; (0728.592.914

47. Andreea, 29 ani, ofer masaj de relaxare, la domiciliul meu, locul perfect pt tine, clipe de liniste, relaxare absoluta si atmosfera placuta, poze reale. Mai multe detalii la tel. 60 L; (0764.093.732

83. Bruneta, buna, iti pot oferi un masaj

46. Andreea, 19 ani, tanara si diferita ofer

48. Andreea, 32 ani te astept la mine in locatie pentu cateva momente de relaxare, oferindu-ti diferite tipuri de masaj. Cer si ofer discretie si seriozitate. Berceni 60 L; (0738.430.434 49. Andreea. Buna, sunt Andreea iti ofer

un masaj de relaxare cum rar gasesti, te astept in locatia mea de langa hotel Radison, Calea Victoriei, te pup, 50 L; (0786.845.551 mirela_rora@yahoo.com

50. Antrenoare fitness, 2, te asteapta la

antrenament. Vino sa te antrenezi cu noi intr-o locatie de lux in zona centrala cu o igiena maxima, iti putem oferi ceva de baut din partea casei si un masaj de vis. Te astept sa ne cunosti, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com 51. Arta masajului, masajul ajuta la elim-

inarea rapida a stresului si oboselii, imbunatatind puterea de concentrare si creand o relaxare generala in organism, (0732.536.900 52. Atestat profesional pe masa din poze,

pe Vitan colt cu M. Bravu, civilizat, servicii complete de masaj. Ma adresez persoanelor pretentioase ce apreciaza calitatea. Relax, rasfat si sanatate. Cititi si detaliile. Nu sex, 150 L; (0752.521.730/ 0752.521.730 53. Atestat, tehnician maseur, masaj

100% profesional: somatic intretinere relaxare, sportiv anticelulitic epilat- 100 L/1 h+ reflexo capilar facial 150 L/1.30 h pe masa masaj central. Nu erotic. Nu sex. LS:10-20, 150 L; (0743.593.040 54. Aura , 31 ani, la mine, noua in zona,

masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei ap. de Obor 70 L; (0744.876.225 55. Baba Novac, Ade 32 ani, ofer masaj

profesional pe masa de masaj domnilor generosi. Detalii suplimentare la telefon. Program de luni pana vineri de la 9:00 la 21:00. 60 L; (0736.682.267 56. Barbat, 37 ani, dragut, discret si cu

bunul simt, ofer masaj de relaxare pentru doamne si domnisoare. Exclus barbati; (0731.065.224 57. Bella, matura, selectiva ofer masaj ter-

apeutic de relaxare la domiciliu meu. 100 L; (0737.207.792

58. Berceni, noua in zona,18 ani, slim, te

astept sa ne simtim bine impreuna, masaj, detalii iti pot oferi la telefon, pozele sunt 100 % reale, 80 L; (0754.272.138 59. Berceni, b-dul Alexandru Obregia, bloc stradal, platesti tariful care iti place, 60 lei, practic si masajul total 100 lei, ora 120 lei, domnisoara delicata, sensibila, atenta si draguta cu tine, meriti servicii de calitate te astept ora 11-21, vino, 60 L; (0749.494.562 60. Berceni, bd. Alexandru Obregia, bloc stradal, draguta, 25 ani, servicii de calitate, sunt curata, pret bun pentru tine 60 lei , 100 lei sau 120 lei ora, domnisoara cu forme placute, servicii reale masaj cum iti place, locuiesc stradal, 11-21 vino, 60 L; (0749.494.562 61. Berceni, bd. Alexandru Obregia, bloc

stradal, tu alegi cat platesti, 60 lei, ora 120 lei, sunt timida, romantica, te astept cu placere, poti veni si acum, sunt pregatita pentru tine, am 25 ani draguta, imi place ce iti ofer 60 L; (0749.494.562 62. Berceni, Lidl, noua in zona. Tanara 21

de ani roscata cu ochi caprui ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite. Poze reale 150 lei ora. Nu raspund la numar privat. Cer si ofer discretie. Aer conditionat. 100 L; (0761.049.966 63. Berceni, ofer masaj de relaxare dom-

nilor seriosi si discreti. Garantez revenirea; (0733.145.064 64. Berceni, Straja, servicii de calitate, masaj pt. doritori de relaxare intr-o locatie discreta, 50 L; (0762.823.671

65. Bianca buna sunt noua in orasul tau 1,65 50 kg ofer masaj de relaxare domnilor cu bun simt mai multe detalii la telefon 70 L; (0734.865.199 66. Bianca, d-na matura ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu discretie si intimitate, Delfinului Pantelimon, 40 L; (0727.512.037 67. Bianka, 35 ani, poze reale 100%, ofer

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. (0746.532.027 68. Blonda singura discreta si rabdatoare

cu bunul simt al umorului ofer masaj de relaxare la domiciliul meu domnilor manierati si discreti. Militari 50 L; (0768.546.406

69. Blonda 28, blonda reala selectiva ofer

masaj de relaxare domnilor care apreciaza calitatea intr-un cadru intim si discret zona Alba Iulia 200 L; (0732.584.646 70. Blonda matura, draguta si discreta, 1

67 m,60 kg, ofer masaj de relaxare domnilor manierati si generosi. Te astept la mine acasa intr-un ambient deosebit in zona Drumul Taberei ,Favorit. Cer si ofer discretie si igiena; 100 L; (0723.040.088 71. Blonda, 37 ani, esti stresat si obosit, iti pot oferi o sedinta de masaj relaxare la cabinetul meu de lux. Sunt o doctorita calma, rabdatoare si discreta. Militari, 50 L; (0734.152.417 72. Blonda, masaj de relaxare prin proce-

duri de alinare a starilor de disconfort pe punctele reflexogene de pe suprafata corpului in stadii incipiente. Manevrele efectuate bland, 100 L; (0726.508.066 73. Blonda, ofer masaj de calitate dom-

nilor seriosi si cu bun simt. Berceni; (0764.390.216

74. Blonda, Dristor Kaufland, 27 de ani,

ochi albastri ofer masaj terapeutic si de relaxare profesional pentru mai multe detalii, astept tel tau, Dristor, locuiesc singura 50 L; (0734.522.735 75. Blondina noua in zona te astept sa ne

cunoastem. Iti pot oferi masaj de relaxare la domiciliul meu. Sunt o miniona draguta, nu vei regreta alegerea facuta 80 L; (0764.570.084 76. Bruneta 28 ofer masaj de relaxare la

domiciliul meu pentru detalii suna-ma, Dristor, Kaufland, 50 L; (0735.732.192 77. Bruneta 31 ani, ofer masaj de relaxare

la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii; 100 L; (0737.184.035

78. Bruneta reala, selectiva, 28 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, pta Alba Iulia, 300 L; (0722.705.364

de relaxare, boody, creme si uleiuri aromate, igiena maxima, deplasari doar hotel, locatie intersectia Luica cu Giurgiu Dedeman, 80 L; (0721.625.812

cum rar gasesti la domiciliul tau sau la al meu!! Detalii la tel,r og seriozitate, Andreea; 50 L; (0786.845.551 mirela_rora@yahoo.com 84. Bruneta, Delfinului, bruneta noua in zona. Ofer masaj de calitate; (0768.223.763/ 0768.223.763 ancutatinka@gmail.com 85. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon, 50 L; (0765.580.679 86. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si

comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon. 50 L; (0765.580.679 87. Bucura-te de un masaj profesional,

calitate, relaxare, tonif-sportiv, cervical, shiatsu, presopunctura, reflexo, aparate performante de recuperare medicala si de slabit, sauna, ultrasunete, RF, galvanic, curat, merita. Nu sex. Crangasi. 130 L; (0731.515.140 88. Buna eu sunt Diana am 35 ani si ofer

masaj de relaxare domnilor generosi cu bune maniere mai multe detalii la nr; 50 L; (0731.875.948/ 0731.875.948 yanisbombardierul@gmail.com 89. Buna ofer masaj de relaxare pe tot cor-

pul combinat cu masaj cervical, mai multe detalii spe pot la telefon. Zona Teiul Doamnei aproape Obor sau Colentina, discretie, igiena. Fara fite 34 ani, 100 L; (0737.204.863 90. Buna, vrei sa ma cunosti? Suna-ma.

Sunt blonduta, curata, draguta, atenta la cerintele voastre, invit domni la un masaj de calitate si clipe de rasfat; (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com 91. Buna, sunt Alina, Eroii Revolutiei, te astept alaturi de mine sa iti ofer un masaj de neuitat. Am 165, 50, 28 de ani. Mereu cu zambetul pe buze si foarte respectuoasa. Vino sa te convingi. 100 L; (0785.530.617 92. Buna, sunt Carina, o domnisoara de 21 ani, 1.80 , 60 kg noua in domeniu, locatie centrala. Te astept la mine pentru un masaj de relaxare mai multe detalii la tel., 60 L; (0701.175.927 93. Catalina, 47 ani, draguta ofer masaj domnilor generosi, seriosi care doresc discretie, va asteapta o doamna care stie ce vrea, locatie Militari in spatele Pietei Veterani sau Uverturii, Teatru Masca Militari, 50 L; (0731.045.645/ 0724.605.269 94. Corina, eleganta si manierata, 50 de

ani, ofer masaj de relaxare si terapeutic la domiciliul meu. Speak english, Dristor, 200 L; (0730.669.879 95. Cristina blonda draguta, 28 de ani, ofer masaj de relaxare domnilor in locatia mea situata pe bulevardul Iuliu Maniu (Apusului) Militari, 60 L; (0734.195.421 96. Cristina, blonda draguta, 28 de ani, ofer masaj de relaxare domnilor in locatia mea situata pe bulevardul Iuliu Maniu (Apusului) Militari. 60 L; (0734.195.421 97. Cristina, bruneta ofer masaj de

relaxare, zona Rond Alba Iulia. 100 L; (0733.257.218 98. Cristina, 30 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, Zona piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 99. Cristina, bruneta dulce si dragalasa,

te astept sa iti ofer un masaj de neuitat. Garantez discretia si igiena. Pozele sunt reale. Eroii Revolutiei, 100 L; (0785.530.609

100. Cuplu casatorit, masaj de relaxare, ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.; (0723.424.793 101. Cuplu Neo Sot si sotie, 29-35, oferim masaj terapeutic si de relaxare pentru doamne, domnisoare, cupluri si barbati single. Mai multe detali la tel.; (0728.724.069 102. Cupluri, masaj pentru cupluri, des-

fatarea simturilor. Masajul la cuplu la Noblesse Unic Massage & Spa in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Avem si spa jacuzzi sauna, 300 L; (0727.148.861 www.privatemassage.ro 103. Curatenie profesionala, curatenie

nilor seriosi si cu bun simt la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, 120 L; (0723.709.726

118. Doamna singura, o fire placuta,

119. Doamna 31, Berceni, bruneta, ofer

120. Doamna 34, reala, selectiva ofer masaj de relaxare zona centrala Alba Iulia 250 L; (0732.568.575

locatie curata si discreta pt. a-ti oferi un masaj de relaxare. Titan Theodor Pallady 80 L; (0723.192.086

109. Dessiree Masaj a creat pentru tine un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com www.dessireemasaj.ro 110. Diana, doamna matura, ofer masaj de

relaxare pe tot corpul intr-o locatie curata si discreta. 80 L; (0724.448.220 111. Diana, noua in zona, visele tale pot

deveni realitate, doar alaturi de mine poti sa te bucuri de un masaj foarte bine executat, zona lizeanu aproape de obor poze reale 80 L; (0799.633.655

masaj de relaxare autentic, deconectant cu ulei sau crema, atingeri suave delicate pentru cei ce-si doresc un plus de placere, 1021, 120 L; (0735.580.905 123. Doamna 53, discreta si manierata, ofer masaj de relaxare. Zona Pantelimon, 60 L; (0732.074.954 124. Doamna 53, ofer masaj de relaxare

la domiciliul meu, discretie maxima. Zona Pantelimon. 60 L; (0732.074.954

125. Doamna draguta blonda, stilata, ofer

masaj de relaxare, terapeutic, la mine. Zona Iancului (0724.159.915 herescu.c@yahoo.com 126. Doamna draguta, amabila si manier-

ata ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Igiena si discretie; (0720.169.810 127. Doamna matura ofer masaj de

relaxare domnilor educati si seriosi la domiciliul meu. pentru mai multe detalii contactati 100 L; (0720.644.662 128. Doamna matura ofer masaj de relaxare domnilor educati si seriosi la domiciliul meu. Ptr mai multe detalii ma poti contacta; 100 L; (0720.644.662 129. Doamna matura ofer masaj terapeu-

tic: disfunctia erectila, punctul VC6, oceanul energiei situat sub ombilic, 90 min/175 ron, masaj medical genital ajuta la irigarea zonei intime,deblocarea centrilor nervosi; 175 L; (0720.377.471 130. Doamna matura si cu bun simt te

invit pentru cateva momente la un masaj ce te va face sa te mai reintorci, fara graba si loc discreta, pro 11/20, det la tel; 60 L; (0723.002.389 131. Doamna matura 35 ani, ofer servicii

de masaj la domiciliul meu. Discretie si seriozitate maxima, poze reale, zona Dristor, Baba Novac. Program10-17; 50 L; (0799.568.785 132. Doamna matura 40 ani, Dana, am

1,70, 57 kg, par lung ten alb, ofer domnilor discreti masaj de relaxare pe tot corpul, fara sa ne grabim reciproc, discretie si igiena. Va astept cu drag. Teiul Doamnei cu Lacul Tei. 100 L; (0787.337.213 133. Doamna matura 45, bruneta ofer masaj de relaxare la domiciliu meu, ambient placut fara graba zona central Zeptar, Goga det la tel. 60 L; (0765.228.499 134. Doamna matura 48 ani, noua in zona Teiul Doamnei. Sunt o doamna matura care stie ceea ce vrea. Ofer masaj de relaxare domnilor care doresc sa scape de rutina. Fara graba Va astept, detalii la tel. Lacul Tei ap. Obor, 80 L; (0729.402.665 135. Doamna matura, Deea 38 ani, socia-

bila si selectiva te astept sa petrecem cateva momente in compania unui masaj de relaxare zona Goga/ Vitan; 60 L; (0733.261.723

136. Doamna matura, doamna deschisa si

cu simtul umorului te astept in locatie la un masaj de relaxare, discretie, intimitate, detalii la tel., program 10 /20, zona Casa de Pensii, 50 L; (0733.305.109 137. Doamna matura, ofer masaj terapeu-

tic: cervical, lombar, reflexoterapie disfunctia erectila deblocarea centrilor nervosi, Irigarea zonei inghinale L-S 10:00 175 L; (0770.846.094

nilor seriosi si cu bun simt la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, 120 L; (0760.447.314

162. Fete superbe, locatie de lux multe

maseuze dragute si permisive, cu experienta in domeniu, oferim masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa suni. Jacuzzi, free bar. Zona Decebal, 150 L; (0751.770.600/ 0784.522.572 salonsweettouch@yahoo.com 163. Floreasca, doamna educata, masaj

de relaxare, momente deosebite domnilor manierati, locatie curata si discreta, cer si ofer bun simt si igiena, I speak English 100 L; (0734.350.995 164. Inchiriem incarcatoare telescopice 13 m Tekko Logistik ofera servicii inchiriere si transport incarcatoare telescopice Terex, Manitou, Jcb, Merlo, cu maxim 2500 ore de functionare; brat telescopic de 13 m; sarcina de lucru de 3500 kg (0749.064.848 tekko@tekko.ro 165. Iulia 27 ani, te astept la un masaj de

relaxare si tonifiere a trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat. Unirii Zepter 40 L; (0733.347.650 166. Karina 34 ani, poze reale 100%, ofer

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland); 70 L; (0755.303.986 167. Katy, bruneta, dulce si atenta cu tine locatie de lux, ofer masaj complet, garantez igiena si seriozitate. Sunt o persoana sociabila, educata, ma adresez persoanelor cu bun simt, poze reale, 300 L; (0736.137.686 katyblack2016@gmail.com 168. La hotel, la tine acasa buna ma deplasez la domiciliu tau sau la hotel ofer masaj terapeutic si de relaxare de cea mai buna calitate pt mai multe detalii la telefon, 300 L; (0786.587.295 169. La mine sau la hotel, Tineretului, buna

172. La mine sau la hotel, bruneta selectiva, 24 de ani, ofer diverse tipuri de masaj corporal intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, 100 L; (0799.334.470 173. La mine sau la hotel, Tineretului Buna,

de ani ofer masaj terapeutic si de relaxare, locatie zona Dristor Camil Ressu. 60 L; (0720.522.833

140. DOAMNA, 45 de ani, ofer masaj de

175. La mine sau la tine, poze 100% reale.

singura, plinuta, si te astept in intimitatea casei mele pentru un masaj de relaxare menit sa te binedispuna. Piata Romana, 50 L; (0738.268.040 144. Domn execut masaj doar pt. doamne

la domiciliul acestora sau hotel. (0754.464.316

145. Domn fac masaj de relaxare la doamne, domni, cupluri. Numai la domiciliul clientului; (0767.891.405 146. Domn, 37, educat, ingrijit, finut, fac masaj de relaxare, reflexo, tantric domnilor civilizati, central; (0733.363.901

Corina, am 21 ani, sunt o bruneta dornica sa te cunoasca. Te invit la mine in locatie pentru a te satisface cu un masaj de relaxare intr-o companie complet unica. 70 L; (0737.674.848 dragusinancuta20@gmail.com 176. La tine sau la hotel ofer masaj de relaxare profesional,Hai sa iesim din rutina zilnica sa te fac sa te simti bine.Te-ai saturat sa fi mintit in legatura cu pozele?Eu zic sa ma suni sa te convingi ca eu sunt cea din poze, 200 L; (0723.825.710

151. Dristor, noua in zona, 19 ani, 170, 50

kg te invit la mine pentru un masaj de relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxima, mai multe detalii tef, 150 ora. 60 L; (0767.029.473 152. Dristor, te astept in locatia mea intr-

154. Dristor, noua in zona ta, ofer masaj de relaxare domnilor generosi, te astept in locatia mea curata si discreta. Nu raspund la sms si privat,suna-ma si nu vei regreta. 70 L; (0727.525.886/ 0727.525.886

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

197. Masaj de relaxare de care ai nevoie ce elimina stresul si oboseala acumulata in timp. Maseuza efectuez diferite tipuri de masaj. Sector 6 (0738.031.064 198. Masaj de relaxare de care ai nevoie ce elimina stresul si oboseala acumulata in timp. Maseuza efectuez diferite tipuri de masaj. Sector 6 (0738.031.064

kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0720.084.742

267. Promotie masaj cupluri Noblesse Unic, o experienta super. Masajul la cuplu. Salon Noblesse Unic in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Promo valabil sambata intre orele 14-23. 250 L; (0727.148.861 www.private-massage.ro

231. Matura stilata. Daca ti doresti altceva suna-ma, stil, rafinament, eleganta, discreta si rafinata, ofer masaj de relaxare domnilor pretentiosi. Poze 100% reale, 150 L; (0763.259.242

268. Pustoaica noua in zona, Maya, 20 de ani, sunt o fire tandra si calda ce ma implic in totalitate in a oferi masaj si o companie frumoasa. Nu rsp la nr. privat sau mesaj, 40 L; (0769.530.636

232. Matura 35 ofer masaj de relaxare, tonifiere si intretinere corporala, d lor educati, la mine, igiena si discretie Armeneasca Mosilor Univ., 50 L; (0730.951.575

269. Reala, la tine sau la hotel Buna, numele meu este Alina, am 20 de ani, sunt o bruneta cu bun simt, rabdatoare si dornica sa te cunoasca. Te invit la mine in locatie pentru a te relaxa cu un masaj de calitate, 150 L; (0733.220.231 dragusinancuta20@gmail.com

230. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, 47

233. Matura 47 ani, Titan metrou, ofer masaj de relaxare domnilor civilizati, 100 L; (0722.494.310

199. Masaj de relaxare totala, doamna matura, 50 ani, ofer masaj de relaxare persoanelor care iubesc si inteleg masajul.Super oferta, 200 L; (0730.957.743

234. Matura stilata Claudia, 40 ani, min-

200. Masaj de relaxare, buna ma numesc

235. Matura, inalta supla ofer masaj de

Renata o fata plina de viata te astept in locatia mea curata si discreta pentru a petrece un masaj de neuitat, 70 L; (0768.951.486

201. Masaj de relaxare, doamna matura, efectuez masaj capilar, facial, cervical, lombar, masajul muschilor fesieri, sportiv, reflexoterapie. Masajul dureaza o ora pe masa de masaj. Igiena si discretie. (0786.650.782 202. Masaj de relaxare, Marilena blonda,

46 ani, la mine, Berceni, seriozitate; (0763.664.061

203. Masaj de relaxare. Si sambata si duminica. Langa Sala Palatului si Calea Victoriei. Blonda, ochi albastri, 40 ani. Speak english. Singura, ambient curat. Numai pt domni care agreaza doamnele plinute dar cu forme placute. 70 L; (0726.030.857 204. Masaj la tine sau la hotel, buna, sunt

Diana, vin la tine pentru a te rasfata cu un masaj deosebit, pentru mai multe detalii la telefon; (0731.536.906 205. Masaj profesional Doamna maseur

cu atestat si experienta ofer masaj de relaxare, anticelulitic, de slabit, terapeutic si reflexoterapie, pe pat de masaj. Fara alte servicii, (0733.859.509 un masaj de relaxare (soft sau in forta), pt calmarea durerilor musculare, eliminarea toxinelor. Zona Dudesti: 3 min de Baba Novac, Mall Vitan, Dristor, (0730.957.743

iona dar cu forme, iti pot oferi masaj de relaxare si nu numai. Poze reale 100%, locatie discreta, detalii la tel. Garantez revenirea, 150 L; (0763.259.242 relaxare. Zona Camera de Comert, Bld Mircea Voda. (0726.874.434

236. Melysa 35 ani, poze reale 100%, ofer

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland), 70 L; (0721.659.625

237. Melysa, 35 ani Poze reale 100%, ofer

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland), 70 L; (0721.659.625 238. MIRELA Ofer masaj de relaxare intr-

un ambient placut fara graba la domiciliul meu. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady 60 L; (0736.549.922

239. Mirela ofer masaj de relaxare intr-un cadru intim si discret. Detalii suplimentare la telefon. Titan, bd. Theodor Pallady, 60 L; (0736.549.922 240. Mirela 27 ani, noua in zona te astept

la un masaj de relaxare la domiciliul meu curat si discret, Unirii, Zepter, 60 L; (0725.871.620

241. Mirela, cosmeticiana, Drumul Taberei, ofer masaj de relaxare pt domni manierati si generosi. Program 10:00-20:00, 60 lei/30 min, 120 Lei/h. 60 L; (0745.028.362 242. Mona matura, draguta, sociabila, te

astept pt. un masaj de relaxare, in zona Octavian Goga 60 L; (0721.026.251

243. Monica draguta 43 ani ofer masaj relaxare, discretie, soseaua Pantelimon, cimitirul Armenesc. 70 L; (0726.566.223 244. Monica 33 ani, Bucuresti, poze reale

270. Rebeka, Drumul Taberei Billa blonda cu suvite 28 ani, ofer domnilor generosi si educati, in locatia mea, masaj de relaxare si terapeutic. Igiena, discretie si intimitate. Mai multe detalii la tel.; (0701.027.297/ 0769.803.544 271. Refresh, Efectuez masaj pt. relaxare, incordari musculare, dureri dorsale. Reflexo, pres pe meridiane, consultanta psihologica si nutritionala. Trat. faciale, masti. (0752.663.416 272. Relaxare prin masaj si viata sanatoasa, eliminarea stresului si oboselii acumulata in timp. Maseuza, efectuez diferite tipuri de masaj; (0738.031.064 273. Reparatiii termopane in Bucuresti,

pret 50 lei 50 L; (0746.219.424 Reglajetermopan@gmail.com

274. Rond Alba Iulia, Lory, am 19 ani,

bruneta, 1.70, 50 kg, ochi albastri. Te-ai saturat de poze false si servicii incomplete, la mine nu e cazul, te astept pentru a-ti oferi un masaj de relaxare de neuitat, 50 L; (0720.611.629 Denydenisa@gmail.com 275. Rond Alba Iulia, ofer servicii de masaj

total la domiciliul meu pt mai multe detalii astept tel. tau. Singura in locatie program de la 11-23. Speak english. 50 L; (0721.773.154/ 0753.815.302

276. Roxana, ofer masaj de relaxare fara graba si fite intr-o locatie curata si discreta, Titan, bld. Theodor Pallady, 80 L; (0735.232.246 277. Roxana, noua in zona, ofer masaj de relaxare fara graba si fite intr-o locatie curata si discreta, Titan, bld. Theodor Pallady, 80 L; (0735.232.246 278. Roxi, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare si toniere a sufletului cat si al trupului. Poze reale. 60 L; (0725.473.852 279. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de ani, 1,75 cu 65 de kg, vino la un masaj real, cu multa pasiune, zona Zepter. 50 L; (0775.194.625

208. Masaj profesional, Roxana, bruneta cu par lung, 34 ani, discreta, amabila, ofer masaj de relaxare domnilor la mine in locatie, detalii amanuntite la tel. Metrou Titan. 60 L; (0767.029.954

100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms 70 L; (0730.947.092

209. Masaj profesionist, garantat 100%, asistenta medicala, terapeut tehnician maseur, Calea Mosilor, 5 min. m. Obor, l-d: 10-22 ultima rezervare 20-20, 30. Info suplimentare pe blog. Rog cititi. 150 L; (0720.696.842 martamiron68@yahoo.com

245. Monica noua in zona, eu stiu ce vrei si cum vrei te astept sa fii surprins de un masaj de relaxare cu mici surprize placute. 80 L; (0753.373.389

281. ROXY, Dr. Taberei, ofer masaj terapeutic, masaj de relaxare si intretinere corporala, detalii la telefon, zona Drumul Taberei, 100 L; (0767.821.102

246. Monica, draguta, 43 de ani, ofer masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 70 L; (0726.566.223

282. Sala Radio, ofer masaj de relaxare

247. Monica, draguta, 43 de ani, ofer

283. Servicii de calitate Ana, kinetoter-

210. Masaj terapeutic masajul este terapia

perfecta pentru a elimina stresul, tensiunile si durerile, pentru a-ti capata starea de bine si echilibru interior. Efectuat cu regularitate, imbunatateste starea de sanatate; 100 L; (0721.599.660 211. Masaj terapeutic prin manevre de

reglare si tonifierea muschilor, stimularea circulatiei sangelui, masaj al scalpului cu miscari tranzitorii de regenerare si refacere a intreg organismului. Obor Mosilor 100 L; (0726.508.066 212. Masaj terapeutic pentru trup si spirit,

Baneasa, DN1. Masaj terapeutic pt relaxarea totala, eliminarea de stres si tensiune, reflexoterapie, antistres, transmitere energetica pt. deblocarea organelor, relaxarea si oxigenarea creierului 70 L; (0732.727.502 mireladucu@yahoo.com

masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 70 L; (0726.566.223 248. Monica, draguta, 43 de ani, ofer masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 70 L; (0726.566.223 249. Montaj aer conditionat relocari revizii,

incarcari freon, reparatii; (0764.285.335/ 0775.523.343

250. Nemtoaica Blonda, finuta si frumoasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona Bvd. Unirii langa Ucecom, poze reale, mai multe detalii la tel., 100 L; (0765.763.308

280. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de ani, 1,75 cu 65 de kg, vino la un masaj real, cu multa pasiune, zona Zepter. 50 L; (0775.194.625

curatenie si discretie. Poze reale 40 L; (0738.178.637

apeut, ofer servicii de calitate, rafinament, discretie experienta. Roscata frumoasa, cu bun simt, 30 de ani, ofer masaj profesional d-lor manierati la domiciliul meu. (0736.890.339 284. Servicii de montaj si asamblare mobila oferim servicii profesionale de montaj, demontaj, asamblare si instalare mobilier si decoratiuni de orice fel in Bucuresti si imprejurimi. Montam si asamblam mobilier casnic, office, magazine, etc. 120 L; (0799.996.760 montaremobila@gmail.com

252. Nicol, noua in zona Dimitrie Cantemir, poze reale 100%. Ma poti contacta non-stop pentru detalii. (0721.818.524

178. La tine sau la hotel, Selena, 21 de ani,

214. Masaj, Ada, ofera domnilor manierati

253. Nicoleta, buna sunt Nicoleta am 25

286. Silvia, 34 ani, poze reale 100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms. (0720.407.840

1,70 m, 51 kg, ofer masaj de relaxare si tonifiere. Pozele sunt reale 100%, 300 L; (0799.237.123

masaj terapeutic, igiena, discretie.sector 3, orele 8-17, 50 L; (0735.366.510

179. Laura, bruneta inalta, 30 de ani, ofer

cotidian te astept la mine pt o sedinta de masaj relaxant. Zona Splaiul Unirii (0724.975.229

masaj terapeutic, de relaxare, body masaj, domnilor manierati intr-un cadru discret. Daca stii sa apreciezi calitatea si bunul simt, astept sa ma contactezi, 200 L; (0728.418.578

180. Loredana Mall Vitan, doamna matura

181. Lory am revenit, lasa-te surprins de

kg te invit la mine pentru masaj de relaxare si tonifiere discretie si igiena maxima, mai multe detalii tel. 150 ora 60 L; (0767.358.684

zona Ion Mihalache-Turda; (0720.144.720

266. Productie puplicitara, print si tiparituri casete luminoase, bannere, colantari, standuri, carti de vizita, flyere, brosuri, decoratiuni magazine, promovare offline si online, litere volumetrice, totemuri, decorari/ redecorari magazine (0788.936.079 alexandru.buzan@printdivision.ro

oferim momente de neuitat domnilor generosi, masaj de relaxare si masaj terapeutic speak english, poze reale 100%. 200 L; (0737.259.674

148. Dristor 2 Alexia, Dristor 2, singura in

150. Dristor noua pe site, 19 ani, 1.70 , 50

195. Masaj de calitate la noi sau la hotel,

dence, efectuez masaj therapeutic si de relaxare. 70/ Lei 1/h program luni-duminica 08:00 22:00. Detalii la tel: 70 L; (0732.439.844

265. Prestari servicii, buna eu sunt Adriana am 35 ani si ofer domnilor generosi cu bune maniere masaj de relaxare, mai multe detalii la nr. (0731.841.471/ 0731.841.471 yanisbombardierul@gmail.com

213. Masaj terapeutic, de relaxare prin metode de tampotamente musculare alternand cu tehnici de relaxare a regiunii respective. Metode de frictiune si presare care deblocheaza contractiile musculare. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066

177. La tine sau la hotel, Blonda si bruneta

tam sa ne cunosti, oferim masaj. Nu vei regreta. Suntem tinere si frumoase. 80 L; (0786.565.306

enta in domeniu, ofer masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa ma suni pt mai multe detalii la telefon, 60 L; (0764.093.732

fiere. Rog seriozitate. (0774.969.337/ 0774.969.337

228. Maseur sportiv 28 ani, Tanar sportiv

285. Servicii sablare profesionale, prestam servicii de sablare cu grit si sticla pentru piese- suprafete fier, aluminiu, cupru, lemn, caramida. ?Tarifele se stabilesc in functie de gritul consumat. Detalii suplimentare pe www.tekko.ro (0749.064.848

ofer masaj de relaxare la domiciliul meu fara conotatii erotice. Masaj somatix, reflexogen, antistres cervical si lombar; 49 L; (0727.087.193

149. Dristor 2, Andreea, 29 ani, cu experi-

227. Maseur efectuez masaj relaxare toni-

am 35 ani si ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bune maniere, mai multe detalii la tel. 50 L; (0731.841.471/ 0731.875.948 yanisbombardierul@gmail.com

251. New in zona, buna sunt Cami te

147. Domnisoare, poze reale, te astep-

locatie, ofer masaj de relaxare domnilor generosi si cu bun simt in locatia mea discreta si impecabila, te astept sa ne simtim bine. Suna-ma acum, 50 L; (0767.532.407

Bruneta reala, 35 ani, ìnalta, ofer servicii de masaj domnilor manierati in locatia mea in conditii de discretie si igiena, relaxare maxima, totul fara graba. Metrou Titan, 70 L; (0762.072.026

207. Masaj profesional terapeutic, sportiv, reflexogen, lombar, cervical, capilar, facial si masaj de relaxare. Masajul se face pe masa de masaj, de maseuza cu atestat si experienta, 100 L; (0723.598.979

ofer masaj total la domicilul meu sau la hotel. Pentru mai multe detalii astept sa ma suni; 80 L; (0743.455.642

264. Prestari servicii, buna eu sunt Adriana am 24 ani si ofer domnilor generosi cu bune maniere masaj de relaxare, mai multe detalii la nr. (0731.876.063/ 0731.876.063 yanisbombardierul@gmail.com

pentru domnii care se respecta si au pretentii de lux, 100 L; (0737.197.355/ 0734.979.813

229. Maseuza profesionista, Militari Resi-

170. La mine la sau la hotel, buna sunt

171. La mine sau la hotel Rond Alba Iulia

226. Masajul perfect pt pretentiosi Masajul

194. Masaj corporal Sunt noua in zona

206. Masaj profesional te astept la mine pt

Alexandra si sunt noua in orasul tau. Te astept intr o locatie discreta si curata pentru a-ti oferi servicii de masaj de calitate. Zepter. 80 L; (+40785076751 Annamaria35239@yahoo.com

263. Prestari servicii buna eu sunt Diana

28 ani efectuez masaj pentru domni, doamne, domnisoare si cupluri, diferite tipuri de masaj. Ofer si cer maxima seriozitate, igiena, (0774.969.337/ 0774.969.337

sunt Alexandra si sunt noua în orasul tau ! Sunt o persoana sexi si foarte pasionala ! Te astept într o locatie discreta si curata pentru ati oferii servicii totale de calitate. Tinererului, 80 L; (0785.076.751

relaxare domnilor. Seriozitate si discretie, Drumul Taberei, Favorit, 80 L; (0763.781.778

114. Doamna fac masaj terapeutic;

(0735.670.953

tanara rabdatoare si plina de viata te astept sa te rasfat cu un masaj poze reale garantat. Mai multe detalii la tel., 100 L; (0785.530.582

225. Masaj, noua, de origine turca, Unirii sunt o domnisoara tanara, 22 ani, bruneta cu 60 kg. Ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut. Igiena si discretia ma caracterizeaza in totalitate, 100 L; (0767.023.065

193. Masaj 100% profesional, atestat tehnician maseur, masaj somatic=clasic: intretinere relaxare, anticelulitic sportiv epilat-100L/1 h+ reflexo capilar facial150L/1.30 h, pe masa masaj central. Nu erotic. Nu sex. L-S:10-20; 150 L; (0720.148.681

196. Masaj de relaxare domnilor seriosi,

174. La mine sau la tine, Dristor, blonda 30

142. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la

na cu experienta, zona Mosilor, 100 L; (0733.148.658

161. Eroii Revolutiei, noua in zona, Diana,

de relaxare, zona centrala, 70 L; (0768.037.948

141. Doamna, 34 de ani, ofer masaj terapeutic de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate, 200 L; (0725.013.202

192. MASAJ terapeutic, oferit de o doam-

domnilor care se respecta si care stiu sa aprecieze calitatea. Oferte jacuzzi, oferte hotel, petreceri, free bar, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0751.770.600/ 0784.522.572 salonsweettouch@yahoo.com

139. Doamna, 42 ani, ofer masaj de

relaxare si terapeutic la domiciliul meu. Igiena si discretie maxima; (0730.920.166

relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0769.208.929

respectuoasa si foarte rabdatoare, ofer masaj de relaxare in cele mai bune conditii de igiena si discretie. Ce vezi in poze asta vei gasi garantat. Te astept sa ne cunoastem, 100 L; (0720.014.632

138. Doamna singura, 44 ani, ofer masaj

153. Dristor, Baba Novac, Iulia, maseuza dulce te astept la un masaj de relaxare si tonifiere a trupului si sufletului intr-un cadru discret si intim. Detalii suplimentare la tel. 60 L; (0784.517.265

115. Doamna ofer masaj de relaxare dom-

159. Eleganta si rafinament, doamna

ma numesc Andreea, sunt o fata dulce, te astept la un masaj total de relaxare al trupului si sufletului intr-o locatie discreta si curata, 80 L; (0736.250.017

113. DOAMNA educata, ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu domnilor manierati, mai multe detalii la telefon, cer si ofer discretie si igiena. Locuiesc singura, 150 L; (0727.027.598

158. Drumul Taberei, Hanul Drumetului, comunicativa si fara fite te astept pt. a te relaxa asa cum meriti fara graba si cu servicii de masaj pe placul tau, pt. mai multe detalii astept sa fiu contactata. Poze reale confirm cu tatuajul, 50 L; (0751.680.995

160. Eroii Revolutiei, tanara 19 ani,

un ambient placut pentru un masaj de relaxare, singura in locatie, poze reale 100%, mai multe detalii la tel., nu raspund la sms si nr privat, rog seriozitate, 100 L; (0720.980.541

112. Doamna casatorita, stilata, masaj de relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel.; (0722.966.960

157. Drumul Taberei, Hanul Drumetului, buna, sunt Diana, esti stresat, atunci vino la mine, te astept la mine in locatie pt. un masaj de calitate, ma gasesti in zona Militari, 60 L; (0728.319.399

122. Doamna 42 stilata si educata, ofer

143. Doamna, 50 de ani, am revenit, sunt

108. Denisa, noua in zona, te astept intr-o

191. Masaj La tine sau la hotel masaj de

,revigorare si intretinere corporala cu uleiuri speciale d lor, la mine, central Universitate. 70 L; (0720.282.102

104. Darya, doamna matura te astept pe tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la telefon, zona Zepter. 50 L; (0763.154.254

107. Denisa, bruneta, 27 de ani, ofer masaj terapeutic de relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate maxima, igiena garantata. Relatii suplimentare la telefon. Piata Alba Iulia, 200 L; (0721.956.330

156. Dristor, noua pe site, 1 65, 45 kg, te invit la mine pentru un masaj de relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxima, mai multe detalii tel., 100 L; (0761.740.301

matura ofer masaj de relaxare la mine acasa o locatie discreta si luxoasa, deschisa laorice pretentie zona Alba Iulia 200 L; (0732.568.399

dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profesional de relaxare, cervical, lombar. MosilorObor. Program 14-22. Discretie si igiena. Pret 100 L ora, 100 L; (0727.483.225

106. Delya, noua in zona si in locatie Dr. Taberei, bruneta noua in zona si in locatie ofer masaj terapeutic si de relaxare domnilor generosi si educati in locatia mea. I speak english; (0730.218.948/ 0726.612.034 Dariusvalentin1803@gmail.com

190. Mary 35 ani, doamna singura, o fire placuta, comunicativa si discreta ofer masaj de relaxare d-lor generosi si cu bun simt, depun pasiune in ceea ce fac, detalii la telefon 100 L; (0787.337.213

121. Doamna 35, ofer masaj de relaxare

apartamente, birouri, spatii comerciale (rezidential & comercial, industrial)Preturi corecte, treaba buna. 250 L; (0722.682.940 Office@CuratenieOMG.ro

105. Dede, noua in oras, sectorul 1 plinuta cu forme apetisante te astept la mine pentru a petrece clipe de neuitat, masaj, 100 L; (0737.045.910 Deeabadoi@gmail.com

155. Dristor, noua pe site Monica masaj total, 1 65, 45 kg te invit in compania mea pentru un masaj de relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxima, mai multe detalii tel., 60 L; (0769.164.892

arta masajului in compania mea la domiciliul meu intr-un cadru intim si discretie. Detalii suplimentare la tel. Titan bld Theodor Pallady, 80 L; (0720.649.896 182. Lory, buna, Lory, noua in zona ta te

astept sa te bucuri de un masaj de relaxare foarte bine executat, discretie si intimitate, Titan, Salajan, Pallady, 80 L; (0720.649.896 183. Ma deplasez Masaj professional ates-

tat in domeniu se executa pe toata suprafata corpului (talpi picioare spate si cervical) poate fii facut cu pietre vulcanice si bambus, 120 L; (0770.107.153 184. Mara masaj relaxare, tonifiere, reflexo

la domiciliul meu, discretie 100 L; (0752.830.023 antonia0000@yahoo.com

185. Maria 43 ani masaj de relaxare si intretinere, efectuat pe masa de masaj. Discretie maxima, detalii la tel. Zona Bucur Obor, 100 L; (0755.932.589 186. Mariana, masaj de relaxare pentru domni manierati, igiena, discretie, garantez revenirea; (0732.963.998 187. Mariana, ofer masaj de relaxare

domnilor manierati, igiena, discretie; (0765.223.633

188. Mariana, ofer masaj de relaxare

domnilor manierati, ofer igiena si discretie, Berceni; (0732.963.998 189. Mariana, 47 ani, ofer masaj de

relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie. Garantez revenirea. Berceni. Relatii la tel.; (0732.963.998

215. Masaj, daca vrei sa scapi de stresul

216. Masaj, la tine sau la hotel, masaj de

relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0768.121.420 217. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,

masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii la tel., 150 L; (0769.208.929 218. Masaj, 100% reala, la mine sau la tine, buna, numele meu este Alina, am 20 de ani, sunt o bruneta cu bun simt, rabdatoare si dornica sa te cunoasca. Te invit la mine in locatie pentru a te relaxa cu un masaj de calitate, 70 L; (0733.220.231 dragusinancuta20@gmail.com 219. Masaj, buna iti ofer masaj de relaxare

facut de o bruneta eleganta si cu bun simt iti alunga stresul si te face sa uiti de rutina zilnica. Te astept sa ne cunoastem intr-un ambient placut si discret. Nou venita in Bucuresti 100 L; (0799.334.470

220. Masaj, buna Andreea noua in Bucuresti tanara, discreta, educata, te astept cu un masaj de relaxare de calitate, facut cu rabdare si placere intr-un ambient placut, deosebita si curata, 100 L; (0723.482.753 Dani-nico14@email.com 221. Masaj, Georgiana, ofer masaj de relaxare, la domiciliul meu, locul perfect pentru tine, clipe de liniste, relaxare, absoluta si atmosfera placuta, poze reale. Berceni, Straja, Resita; 50 L; (0724.757.800 222. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel, masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0768.121.420 223. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel, prestez masaj terapeutic, detalii la tel., 150 L; (0769.208.929 224. Masaj, noua in domeniu, doar deplasari, buna numele meu este Alexia sunt o fata foarte discreta, curata, sociabila. Promit sa nu dezamagesc pe nimeni imi place foarte mult ceea ce fac.Doar deplasari nu deranjati inutil, 300 L; (0784.350.560 rina.1892@yahoo.com

astept in compania mea am 28 de ani 55 kg, detalii despre serviciile mele la tel. (0721.638.387 Brunette.lovelly@yahoo.com

de ani 1.60 m 45 de kilograme ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bun simt la mine in locatie zona Dristor Kaufland, 60 L; (0733.412.631/ 0730.458.675

287. Simona bruneta frumoasa, 28 ani, ofer masaj de relaxare si alte fantezii la tine, la mine sau hotel; 100 L; (0767.730.722

254. Nicoleta, buna, am 25 de ani, 1.60 m si 50 de kilograme, ofer masaj de relaxare domnilor generosi si cu bun simt la mine in locatie, zona Dristor Kaufland, 70 L; (0733.412.631/ 0730.458.675

288. Simona, 30 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Kaufland Obor. Mai multe detalii la tel. Poze reale, 70 L; (0748.944.812

255. O experienta unica Vrei un masaj mai aparte intr-un cadru placut. Lasa-te surprins de o noua experienta. Masajul este de relaxare (somatic), pe tot corpul, Reflexoterapie (masaj la talpi, puncte reflexogene), 49 L; (0730.733.289 256. Oferta deosebita pt un domn special

289. Simona, roscata, 29 de ani, ofer masaj de relaxare doar la domiciliul meu, igiena maxima. Zona intersectia Doamna Ghica, 70 L; (0734.404.714 290. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0725.458.291

si manierat, daca nu te grabesti si vrei un masaj mai aparte, intr-un cadru placut si discret, apeleaza cu incredere la mine. Astept un domn civilizat, bine crescut, minim 30 de ani, preferabil casatorit, 70 L; (0758.850.507

291. Soryna 30 ani, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor 70 L; (0758.158.334

257. Personal spalatorie textile in functia

292. Studenta 22 ani stilata si cu mult bun

de spalator textile si operator calandru, in sect 3. 14.104 L; (0745.175.060 anca.lavanderia@gmail.com

simt ofer servicii de masaj si intretinere corporala in locatia mea de lux central Alba Iulia 300 L; (0732.855.248

258. Piata Delfinului, ofer masaj total la

293. Sudor argon, sudura auto, sudura aluminiu, Sudor autorizat in argon, execut lucrari de sudura in aluminiu, inox si otel. Baie de ulei, cutie viteze, jante auto, conducte aer conditionat sau caseta de directie + alte repere de aluminiu 1 L; (0721.777.576 spoialaelena17@gmail.com

domicilul meu. Pentru mai multe detalii astept tel tau. Singura in locatie (0764.712.718/ 0764.712.718 ancutatinka@gmail.com 259. Piata Progresul, doamna 55 ofer masa de relaxare persoanelor de varsta apropiata; (0730.515.750 260. Poftiti va rog si la un masaj terapeutic, sportiv vibromasaj, ventuze, masa speciala si pt pers de 150 kg atestat, dus prosoape curate. Duduita 40 +. Plaza Taberei Militari L/D 10 /20. Cand ajungeti in zona sunati-ma,100 L H. Fara programari inutile, 100 L; (0736.867.134 261. Prestari servicii buna eu sunt Adriana am 24 ani si ofer domnilor generosi cu bune maniere masaj de relaxare, mai multe detalii la nr. 50 L; (0720.516.371/ 0720.516.371 yanisbombardierul@gmail.com 262. Prestari servicii buna eu sunt Adriana am 24 ani si ofer domnilor generosi cu bune maniere masaj de relaxare, mai multe detalii la nr. 50 L; (0720.516.371

294. Sunt noua in zona Dristor ofer masaj de relaxare la domiciliul meu discre?ie seriozitate poze reale 30 ani Dristor, 50 L; (0769.183.062 295. Sunt o doamna eleganta discreta ofer masaj de relaxare in locatia mea de lux, discretie si igiena, zona Alba Iulia 200 L; (0732.568.368 296. Tanya new, Drumul Taberei Billa, blonda noua in zona si in locatie am venit pentru a te face sa uiti de monotonia zilei de zi cu zi si de a te relaxa alaturi de mine cu un masaj, (0740.974.656 297. Tanya, bruneta, 30 de ani, ofer masaj

de relaxare doar la domiciliul meu, igiena maxima. Mai multe detalii la telefon, zona Kaufland Obor, 70 L; (0734.404.714

E-mail: redactia@anuntul.ro


25 aprilie 2018

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

7

4

LOCURI DE MUNCÅ 298. Terapeuta 10-20, Dr. Taberei Moghiors, ofer diverse terapii de masaj de relaxare, reflexogen, drenaj limfatic, terapeutic si anticelulitic. Exclus sex si masaj erotic. Doar cu programare telefonica. Seriozitate. 50 L; (0766.553.639

14. Agent de curatenie pentru spatii exte-

rioare si intretinere zona verde, zona Berceni. Oferim pentru personal cu experienta, salariu motivant si bonuri de masa. (0799.777.057 office@curatenieindetaliu.ro

41. Agent vanzari companie angajeaza agent vanzari in domeniul sistemelor de securitate si incendiu. Experienta in vanzari, prezentare oferte, negociere cu clientul final. Carnet de conducere cat. B, comision 1.900 L; (0724.545.093 angajari@ssk.ro

63. Agenti curatenie New Cleaning Con-

299. Theo 21 ani, buna am revenit pe site,

15. Agent interventie cu permis categoria

42. Agent vanzari firma distributie materi-

64. Agenti de curatenie birouri, la 8 ore si

te astept sa petrecem momente de rasfat cu un masaj de relaxare, zona Octavian Goga poze reale din locatie, 60 L; (0731.167.599

300. Tina 42 ani, draguta finuta si rabda-

toare te astept la un masaj de relaxare la mine acasa zona Dn Ghica intersectie cu Colentina, 60 L; (0721.980.503

301. Titan, blonda ofer masaj de relaxare

domnilor manierati. Locatie discreta. Cer si ofer seriozitate; 70 L; (0799.182.770 302. Unirii, buna. Vino sa-ti ofer masaj de

cea mai buna calitate. Igiena si discretie, pozele imi apartin. Mai multe detalii la telefon sau pe WhatsApp. Rog si ofer seriozitate 80 L; (0727.580.137 303. Unirii, langa BCR, te invit pentru un

masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 50 L; (0734.896.180

304. Veronica doamna matura ofer servicii de masaj domnilor stilati si cu bun simt, fara graba, zona centrala Zeptar, Goga, prog 11/20, 60 L; (0731.084.734 305. Veronica 55 ani, doamna matura,

casatorita, ofer masaj de relaxare domnilor discreti si educati, ofer si pretind discretie, 70 L; (0734.786.543 306. Viviana, 24 ani, noua in zona, te

astept la un masaj total de relaxare al trupului si sufletului intr-o locatie discreta si curata. Unirii, 100 L; (0743.610.899 307. Welcome to my world. I'm Elena,

who provides discreet companionship and relaxing massage for those who appreciate the finer things in life. I want to provide the best experience possible, so please take a look at my real & recent picture, (0738.628.430 308. Yasmina, bruneta reala, selectiva, 28

B si atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

16. AGENT paza parcare. Sasgym angajeaza agent paza parcare, salariu atractiv, 1 zi cu 1 zi sau 2 zile cu 2 zile, de la 10 la 22; (0724.365.514 marya.negru@gmail.com 17. Agent comercial pentru magazin de

materiale pentru instalatii sanitare office@cripal.ro

18. Agent contractari firma de colectare angajeaza agenti pentru incheiere contracte. Cerinte angajare: permis cat B, abilitati de comunicare si disponibilitate pentru munca de teren; 2.000 L; (0732.840.181 19. Agent curatenie, angajam doamna pentru curatenie de intretinere, program 8 ore, institutie de stat la Piata Romana, Teatrul Tandarica. Oferim salariu motivant plus tichete de masa; (0723.609.832/ 0374.034.370 contact@winscope.ro 20. Agent curatenie, angajam doamna

pentru curatenie la birouri, program 8 ore, de luni pana vineri, langa statia de metrou Aviatorilor, P-ta Charles de Gaulle. Oferim salariu competitiv plus tichete de masa (0754.794.359/ 0374.034.370 contact@winscope.ro 21. Agent curatenie, firma de curatenie

angajeaza personal pentru intretinere curatenie santiere in interiorul unor cladiri de birouri (maturat, aspirat, strans gunoiul). Program 8 ore pe zi, luni-sambata 1.600 L; (0749.624.769 22. Agent de curatenie angajam doamna

pentru curatenie de intretinere, program 1422 de luni pana vineri, zona Pta Universitate. Oferim salariu + tichete de masa; (0754.794.359/ 0723.609.832 23. Agent de curatenie doamna cu experi-

de ani, ofer diverse tipuri de masaj corporal intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0799.396.558

enta pentru curatenie de intretinere birouri si protocol. Locatia este Mall Plaza Militari, iar programul este de luni pana vineri incepand cu ora 6 dimineata (0723.609.832/ 0374.034.370 contact@winscope.ro

309. Zona Berceni soseaua Giurgiului stra-

24. Agent de curatenie, angajam doamna

da Alunisului iti ofer masaj de relaxare la loculcatia mea.1,70 m 90 kg, 60 L; (0763.753.996

serioasa pentru curatenie birouri program 14:00-20.30 in zona Voluntari (Rond Mc.Donalds). Oferim loc de munca pe termen lung, salariu atractiv si bonuri de masa; (0770.392.904/ 0771.791.342 office@daisyclean.ro

25. Agent de curatenie, personal cu expe-

rienta pentru echipa mobila de interventie. Cerinte: cunostinte in folosirea echipamentelor de curatenie, apt de lucru la inaltime, carnetul de conducere poate fi un avantaj. 2.500 L; (0754.299.405 angajaricuratenie2018@gmail.com

Oferte full time ¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så acorde tuturor ¿ansa de a participa la ocuparea unui post, indiferent de: raså, etnie, na¡ionalitate, limbå, religie, convingeri, categorie socialå, categorie defavorizatå, vîrstå, sex,orientare sexualå, cf. Legii 48/2002 1. A M International locuri de munca, A M International, companie de productie publicitara, angajeaza:lacatul confectii metalice, finisor asamblator obiecte din mase plastice, electrician; (0747.085.815 maria.ene@ami.ro 2. Ad Garage angajeaza mecanic auto, Calea Dudesti nr. 167 sector 3, cu experienta, salariu 3000 lei, program luni - vineri. 3.000 L; (0753.096.899/ 0753.896.897 office@reparammasini.ro 3. Administratoare/r, secretara/r, anga-

jam la firma de productie mobilier in Bragadiru, Sos. Alexandriei; (0725.347.623

4. Administrator cu atestat pentru imobil

din zona (Favorit) angajeaza Asociatie de Proprietari; savulescubucur50@gmail.com

8. Administrator site, magazin on-line, fotografierea produselelor si adaugarea acestora pe site. Preluare comenzi telefonice si procesarea lor.Nu este nevoie de studii superioare, dar cei 7 ani de acasa, da. Program 10:00-19:00 l-v; (0771.542.600/ 0720.534.703 bravoshop.ro@gmail.com 9. Administrator tehnic, casier pentru

13. Afumator carne (fumarist) afumator carne (fumarist) pentru punctul de lucru din comuna Magurele, Ilfov (la un kilometru de la iesirea din Bucuresti, acces RATB).Oferim salariu atractiv , 1 masa/zi, decont combustibil. (0727.857.390 resurseumane@prodafum.ro

Bucuresti Distribuitor produse alimentare angajam agent vanzari pentru zona Bucuresti. Experienta minim 2 ani. Mediu de lucru placut. Salariu motivant, (0735.881.343 alinacassandra.dobre@gmail.com 47. Agent vanzari, companie importatoare

si producatoare de produse alimentare naturale angajeaza personal calificat pentru departamentul vanzari. Postul implica munca de birou si/ sau teren (0740.101.051 eliza@aktis.com.ro 48. Agent vanzari, imobiliare comu-

nicare, atent la detalii, organizat. Contracteaza clienti, ofera consiliere, mentinere relatii clienti, promovare anunturi. Asteptam CVul tau la adresa de mail. Activitate birou. optic.outlet@yahoo.com 49. Agent/ agenta curatenie echipa

mobila. Firma de curatenie profesionala angajaza 2 agenti / agente pentru echipa de interventii mobila, salariu 2000 lei Net- in mana, contract de munca, program flexibil. Bonusuri de performanta. 2.000 L; (0771.449.760 50. Agenta de securitate cu atestat entru

obiectiv in bd. Timisoara 92, program 8-17, L-V, CM, salariu fara intarzieri; (0771.515.573

67. Agenti de curatenie, pentru hipermarket din zona Berceni. Program 8 ore, contract, conditii avantajoase; (0758.044.134 68. Agenti de paza angajam agenti de paza conform Legii nr. 333/2003. Salariu atractiv si bonuri de masa. Numar contact. (0734.710.699 69. Agenti de paza angajeaza firma

de paza pentru obiective in Ghermanesti- Ilfov. (0723.393.728 70. Agenti de paza cu atestat sau fara,

angajeaza firma de paza pentru Bucuresti. Oferim si cerem seriozitate; (0765.802.331/ 0768.870.943/ 0765.801.800 71. Agenti de paza cu sau fara calificare

angajeaza companie de paza. (021.434.00.52/ 0754.010.143

72. Agenti de paza cu si fara atestat

pentru diferite centre de afaceri. Salariu atractiv, plus bonuri de masa; (0728.488.480 73. Agenti de paza in zona Piata

Presei Libere, salariu atractiv, bonuri de masa; (0728.488.480

AGENTI DE PAZA ANGAJEAZA FIRMA DE PAZA, PENTRU PUNCTE DIN BUCURESTI PANTELIMON- BRANESTI. (0723.393.728 74.

75. Agenti de paza cu atestat angajam pentru obiectiv de pe Calea Grivitei. Pentru informatii sunati la tel. (0721.932.532

87. Agenti de securitate cu atestat, pentru

centre de afaceri zona Petrache Poenaru (Semanatoarea). Salarii atractive plus bonuri de masa (0728.488.480 coordonare@kryptonguard.ro

88. Agenti de securitate cu/fara permis de

conducere pentru obiective in Bucuresti. (021.335.44.91/ 0723.346.264

89. Agenti de securitate pentru centre de afaceri, ansambluri rezidentiale si depozite. Salarii attractive plus bonuri de masa (0728.488.480 coordonare@kryptonguard.ro 90. Agenti de securitate SC Plus Protect

Security SRL angajeaza agenti de securitate cu sau fara atestat. Conditii avantajoase de salarizare, obiective situate in Bucuresti. Mai multe informatii la tel.; (0773.800.174 office@plusprotect.ro

91. Agenti de securitate SC Plus Protect Security SRL, angajeaza agenti securitate cu atestat. Conditii avantajoase de salarizare, obictive situate in Bucuresti. Program 24/72. Mai multe informatii la tel. (0771.214.365 office@plusprotect.ro 92. Agenti de securitate Bucuresti anga-

jam in conditiile legii, cu / fara experienta, pentru depourile Ciurel si Pantelimon. Pentru mai multe informatii va rugam contactati, tel. (0730.011.168

este o societate infiintata in anul 2004 , avand ca obiect principal de activitate importul si distributia obiectelor sanitare, angajam agent vanzari pentru distributie; (0729.932.957 doina@artemisromania.ro 40. Agent vanzari cautam agent de van-

zari care sa se alature echipei noastre; (0744.777.300 office@ugatti.ro

103. Agenti imobiliari. Agentie imobiliara

zona Dristor, angajeaza personal cu sau fara experienta, carnet auto constituie un avantaj, cerem seriozitate; (0722.338.326 104. Agenti interventie cu atestat agent securitate pentru societate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 2.000 lei, 2.000 L; (0760.650.245 angajare.tg@gmail.com 105. Agenti interventie si securitate.

Swat Force Romania angajeaza urgent agenti interventie (moto/auto) si agenti de securitate, barbati si femei pentru obiective din Bucuresti si zonele limitrofe. Asiguram scolarizare si salariu in functie de specificul obiectivelor. Telefon programare interviu: (0735.319.640/ 0725.443.366

constructii program in ture, contract de munca, tichete de masa, pentru santiere din Bucuresti, Chitila, Sos. de centura Sud. Relatii L-V 8. 00-17. 00, anunt valabil 19.05.2018 (0727.706.742 mihai.dragu@deltaacm.ro 110. Agenti paza (30), urgent, cu/ fara ate-

stat. Salarizare 1.400- 1.600 lei net. Obiective Bucuresti; (0753.258.921/ 0753.258.914

111. Agenti paza Bucuresti Libra Guard angajeaza agenti paza pt obiective industriale. 1.300 L; (0784.908.888 Office@libraguard.ro 112. Agenti paza Bucurestii Noi, Pajura,

Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Pajura Bucurestii Noi 1.500 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro

113. Agenti paza cu atestat pentru

societate comerciala sector 6. Salariu 1.600 lei net+ tichete de masa. Informatii la tel., 1.600 L; (0732.672.654

114. Agenti paza femei si barbati cu sau fara atestat pentru obiective in Bucuresti si Ilfov, zona Carrefour Militari depozit piese auto, cunostinte minime de calculator, program de zi 12 ore L-V, salariul 1800 net, bonus de performanta, plata la termen 1.800 L; (0769.075.999/ 021.311.35.13 angajari@carpatguard.ro 115. Agenti paza Gara de Nord, firma de

35. Agent paza cu sau fara atestat, 1.350 l

39. AGENT VANZARI Artemis Romania

102. Agenti imobiliari cu sau fara experienta, abilitati in comunicare si seriozitate pt. agentia imobiliara Florex Home zona Unirii (0731.144.155

109. Agenti paza pentru companie de

Bucuresti, preferabil sectorul 2 (0763.589.788

38. Agent securitate, femei, receptie cladire birouri zona Cismigiu, cu si fara atestat. Salariu 1600 lei net. Relatii la tel. 1.600 L; (0765.900.665

vanzari/ inchirieri, sediu 3 minute metrou Timpuri Noi, stradal, persoana responsabila, comunicativa, eficienta, oferim comision 60%, telefon, abonament, birou propriu, publicitate agresiva; (0732.717.111/ 0742.730.047 dolhaimob@yahoo.com

108. Agenti paza in zonele Buftea, Doi Cocosi, Otopeni, in conditii decente. Salariu motivant, locuri limitate; (0723.139.522

34. Agent paza cu sau fara atestat din

tari angajeaza cu sau fara experienta/ atestat. Se asigura contract de munca pe perioada nedeterminata, 8 h/zi, formare la locul de munca. Vino sa descoperi beneficiile de a face parte din echipa Auchan. CV-urile pot fi trimise pe adresa de email militari@auchan.ro sau depuse la Serviciul Clienti din incinta magazinului. Informatii pot fi obtinute la nr (0374.101.324

101. Agenti imobiliari cu/ fara experienta in

atractiv incepand de la, 1.500 L; (0760.596.513

33. Agent imobiliar cu/fara experienta agentie imobiliara cu sediul ultracentral Universitate - angajeaza agenti imobiliari cu/fara experienta. Se ofera program flexibil si comision 50%; 1 L; (0745.942.565 Max.residance.office@gmail.com

fara intarzieri. Contract de munca pe perioada nedeterminata, 1.450 L; (0753.128.171/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro

de munca, cursuri gratuite loco, finantare externa, cu/ fara experienta, publicitate, masina, colectiv deosebit, bonusuri, program flexibil, fara restrictii varsta/ sex, rugam CV (0755.022.290/ 0758.323.323 office@imobservicecenter.ro

107. Agenti paza cu/fara atestat salariu

agentie imobiliara cu sediul ultracentral, Universitate, angajeaza agenti imobiliari, cu sau fara experienta in domeniu. Program flexibil, comision 50%, telefon, decont transport, (0766.850.330

in mana fara intarzieri. Obiective: ADPP sector 1, carte de munca pe perioada nedeterminata, 1.350 L; (0753.128.171/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro

100. Agenti imobiliari B+IF metrou, carte

106. Agenti paza cu atestat pentru Bucuresti, salariu 1400 lei net.Angajam agenti de interventie cu atestat si permis conducere cat. B, salariu 1800 lei net. Program lucru 12/24 sau 24/48. (0728.873.928

30. Agent echipa mobila/ interventii ICS angajaza pentru echipa mobila de interventii personal (baieti) cu experienta in domeniu pentru lucrari de spalare a mochetelor, marmura, post construct, birouri,etc. Salariu motivant si contract; 2.000 L; (0771.449.760

37. Agent Securitate - Auchan Mili-

12. AEK Security Division angajeaza sefi de tura, dispeceri, agenti de paza si agenti interventie pentru Carrefour Bucuresti. Salariu net 1680-1800 lei; (0760.411.281

46. Agent vanzari produse alimentare

66. Agenti de curatenie, femei si barbati pentru hipermarket din zona Berceni. Program 8 ore, contract; (0758.044.134

produse alimentare angajez agent de vanzari/ comercial cu experienta portofoliu in domeniul alimentar reprezinta un avantaj), permis categoria B. Oferim conditii avantajoase; (0744.895.838/ 0722.269.661 office@onercon.ro

10. AEK Security Division angajeaza agen-

de securitate, servanti pompieri, receptioniste, dispeceri. Scolarizare gratuita. Salariu peste medie, plata ore suplimentare, bonusuri, servicii medicale gratuite. Relatii la telefon: (0760.411.281 recrutare@aeksecurity.ro

Fabrica de produse din carne angajeaza agent cu experienta in domeniul Horeca pentru a dezvolta acest segment. Salariu fix, bonus vanzari, masina, telefon, laptop,decont transport, 1 masa/zi. (0727.857.390 resurseumane@prodafum.ro

29. Agent de vanzari, unic importator/dist.

36. Agent paza, 1.350 - 1600 L in mana

11. AEK Security Division angajeaza agenti

45. Agent vanzari cu experienta Horeca

28. Agent de vanzari cu experienta in domeniul tipografic si productie publicitara. Se ofera salariu motivant + comision din vanzari. CV la: regatadesign@gmail.com

firma administrare blocuri. Program flexibil. Salariu atractiv si bonusuri in functie de performanta. Permis auto si calificare. Trimiteti CV la adresa:agentiaplasare@gmail.com agentiaplasare@gmail.com ti de securitate, servanti pompieri, receptioniste, dispeceri. Scolarizare gratuita. Salariu peste medie, plata ore suplimentare, bonusuri, servicii medicale gratuite. Relatii la telefon: (0760.411.281 recrutare@aeksecurity.ro

ment hr cu cunostinte de contabilitate, sef parc auto Ilfov, contabila, inginer constructor, personal curatenie, persoane serioase (0723.970.996 ogrezeanu.daniela@gmail.com

ie pvc Rehau, Weiss, Salamander si Deceunink, angajam agent de teren pentru zona de Bucuresti, Ilfov, Prahova, Giurgiu, Ialomita, Buzau, Calarasi, Teleorman, Dolj, Dambovita. 500 {; (0752.308.101 ofertare.sibelplast@gmail.com

32. Agent imobiliar Angajare/colaborare,

tionar, pentru administrarea si evaluarea stocurilorde materiale si piese de schimb automotive si utilaje grele, aprovizionarea si refacerea stocurilor. (0372.462.014

44. Agent vanzari Bucuresti Ilfov, departa-

27. Agent de teren Producator de tamplar-

6. Administrator cantina angajam

7. Administrator magazie, lucrator ges-

lei + comision. Va rugam sa ne trimiteti CVul dumneavoastra la office@marketaroma.com 1.800 L; (0747.209.219 office@marketaroma.com

65. Agenti de curatenie pentru birouri si hypermarket. Oferim salariu peste medie, platit la timp, bonuri de masa, plata orelor suplimentare. Informatii de luni pana vineri intre orele 9,0018,00 la nr.: (0784.290.182

rica de mezeluri. Atestat de paza. Spor de noapte, tichete de masa, masa calda gratuita, bonusuri, nedeterminata, 12/24 -12/48. Sector 4. Contactati-ne intre 9-17, L-V 1.400 L; (0726.718.768

domiciliul in zona Drumul Taberei, angajeaza asociatie de proprietari cu sediul in sector 6, zona Favorit. aspropod2@gmail.com administrator cantina cu experienta in zona de food si coordonarea unei echipe de 14 persoane. Program de luni pana vineri, 8ore/zi. Puteti trimite CVul pe adresa recrutare.fms.ro@sodexo.com (0786.552.982

43. Agent vanzari Arome Ambientale 1800

la 4 ore. Salariu net 1200 lei, bonuri de masa in valoare de 300 lei lunar si decontare transport 1.200 L; (0731.280.579

26. Agent de securitate, femei pt. Fox, fab-

31. Agent imobiliar Agentie imobiliara cu experienta in domeniu, cu sediul in bulevardul Unirii si Calea Serban Voda, angajeaza agenti imobiliari cu sau fara experienta. Conditii foarte avantajose. www.cristalholding.ro; (0799.059.903

5. Administrator imobil cu atestat si

ale perdele si draperii, angajam agent de vanzari,vorbitor de limba maghiara la nivel nativ/avansat, dispus la deplasari in ungaria. office@samaromania.com (021.320.28.60 office@samaromania.com

cept pentru spatii de birouri in locatie centrala. Oferim salariu motivant platit la timp plus bonuri de masa; (0722.276.596/ 0758.230.474 marius.bucur@newcleaning.ro

51. AGENTI de paza, cu atestat, pentru paza amenajare piscicola situata la 50 km de Bucuresti, trasportul asigurat din Bucuresti. Constituie avantaj conditie fizica buna si permis de conducere (0786.428.084/ 0786.428.085 52. Agenti de securitate atestati, din

Bucuresti sau zone limitrofe, (031.405.39.48

53. Agenti curatenie baieti si fete, program 8 ore/part time, seara, pentru birouri si spatii comerciale, salariu motivant, transport asigurat; (0723.395.147 54. Agenti curatenie cu carnet cat B, birouri si centre comerciale, program full time. Se asigura salariu motivant, transport gratuit; (0723.395.147 55. Agenti curatenie depozit Stefanestii de

Jos- zona Ilfov, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0767.644.116

56. Agenti curatenie hypermarket Colenti-

na- zona Colentina, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0748.292.030

57. Agenti curatenie hypermarket Colos-

seum- zona Chitila, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0735.327.870

58. Agenti curatenie hypermarket Militari-

zona Militari, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0727.812.776

59. Agenti curatenie hypermarket Park

Lake- zona Dristor, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0754.590.242

60. Agenti curatenie hypermarket Unirii-

zona Unirea, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0720.114.630

Agenti curatenie pentru sedii banci si cladiri birouri, Bucuresti; (0733.733.178/ 021.326.79.79

61.

62. Agenti curatenie si lucratori comerciali

pentru magazine in zonele Otopeni, Balotesti, Militari. Oferim: salariu motivant, training gratuit, plata orelor suplimentare, bonuri de masa, program flexibil. Daca esti o persoana dinamica, responsabila si cu simtul raspunderii nu ezita sa ne contactezi; (0751.051.955

76. Agenti de paza cu atestat, pentru obiective din Bucuresti. Salariu net de la 1.400 L; (0730.344.788/ 0768.074.078 77. Agenti de paza cu sau fara atestat, Bronec angajeaza agenti securitate cu sau fara atestat pentru obiectivele din Bucuresti. Adresa: str. Mesterul Manole nr. 1, bloc D 17, sc. 1, ap. 12, Int. 12, sector 3, Bucuresti (021.323.54.69 bronec@bronec.ro www.bronec.ro 78. Agenti de paza cu sau fara experienta

pentru zona Pipera, obiectiv-ansamblu rezidential, program l-v 12 ore de zi, salariu 2000 net, 1 post disponibil, 12/36 de noapte, zona Pipera salariu 1600 net. Plata la termen. 2.000 L; (021.311.35.13/ 0769.075.999 angajari@carpatguard.ro 79. Agenti de paza, femei, urgent, zona

Magurele, agenti de paza zona Afumati, jud. Ilfov; (0726.676.817

80. Agenti de securitate angajam cu con-

tract de munca salariu motivant, (0722.558.551

81. Agenti de securitate angajeaza Agen-

tia de securitate, conform legii 333 /2003, program 8 h/zi, posturi interior, echipament gratuit, salariu motivant. 1.400 L; (021.337.44.77/ 0747.221.397 82. Agenti de securitate barbati si femei

pentru firma de paza, cu/fara experienta, pentru obiective din Bucuresti si Ilfov, salariu motivant; (0751.066.663/ 0743.133.223

83. Agenti de securitate barbati si femei, salariu motivant (se da de doua ori pe luna), pentru obiective din Bucuresti, Ilfov, Stefanesti, (0786.399.263 84. Agenti de securitate Compania Swat

Force International angajaza agenti de securitate atat barbati cat si femei pentru centre comerciale. Calificarea o puteti obtine la noi. Fara intarzieri salariale. 1.450 L; (0734.222.064/ 0725.443.366 dan.sandu@swatinternational.ro 85. Agenti de securitate cu atestat,

absolventi liceu, pentru paza institutii de invatamant sector 3, Theodor Pallady. Salariu incepand cu 1.500 lei in mana. L-V orele 1016; (0743.183.110

86. Agenti de securitate cu atestat,

experienta in paza minim 2 ani, bacalaureat, conditie fizica, apt securitate pentru cartier rezidential in sectorul 2. Salariu 1.6002.000 lei in mana, L-V orele 10-16; (0743.183.110

93. Agenti de securitate pentru magazine comerciale, SSG Security angajeaza agenti de paza cu si fara atestat pentru magazine comerciale. Salariu 1600-2000 lei net. Oferim Training de specialitate cu reale posibilitati de promovare. Relatii la tel; (0732.830.207/ 0725.500.510 recrutari@ssg.ro 94. Agenti de securitate pentru societate de paza, societate de paza angajam agenti de securitate pentru dispecerat supraveghere video, cu sau fara atestat (cunostinte minime PC) zona Militari; (0722.432.186 96. Agenti de securitate, agenti de inter-

ventie, plata salariilor la timp, sarbatori legale platite dublu, prime/ bonusuri, calificare profesionala gratuita, contract de munca integral, stabilitate la locul de munca, servicii medicale gratuite. Pentru posturile de agent de securitate si agent de interventie exista obiective in toate sectoarele din Bucuresti si in zonele limitrofe. BGS Divizia de Securitate. Interviuri: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3 Bucuresti (vis a vis de Targul Auto Vitan). Relatii la telefon: (0749.062.295 95. Agenti de securitate, societate de paza angajeaza pentru obiective din Bucuresti si zone limitrofe. Oferim conditii de lucru avantajoase, salarii motivante 1.900 L; (0728.124.192 office@stewardsas.ro

paza si protectie angajeaza agenti de securitate, obiectiv hotel in imediata apropiere a Garii de Nord, cu sau fara atestat, posibilitate de calificare, post control acces, (0735.315.114 116. Agenti paza Margeanului Rahova

Libra Guard angajeaza agenti paza pt Bucuresti zona Margeanului Rahova. Salariu, 1.500 L; (0758.113.453 office@libraguard.ro

117. Agenti paza Prelungirea Ghencea.

Libra Guard angajeaza agenti paza zona Prelungirea Ghencea. Salariu, 1.500 L; (0758.112.861 Office@libraguard.ro

118. Agenti paza Tineretului, Timpuri Noi

Libra Guard angajeaza agenti paza zona Tineretului-Timpuri Noi. Salariu 1.500 lei. 1.500 L; (0758.112.861 office@libraguard.ro

119. Agenti paza Trapezului si Pantelimon, Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti, zona Trapezului si Pantelimon. Salariu 1.500 Ron. 1.500 L; (0755.000.687 Office@libraguard.ro 120. Agenti paza, angajam urgent agenti

paza salariu net 1800 lei, contract de munca zonele Unirii, Colentina, Rahova, Magurele, (0722.520.106 office@midojobs.ro

121. Agenti paza, angajez agenti paza din

orasul Giurgiu si zonele limitrofe ofer transport; 1 L; (0764.003.300 david_isai7@yahoo.com

122. Agenti paza, Libra Guard angajeaza

agenti paza pt Bucuresti zona Militari. Salariu 1500 Ron 1.500 L; (0758.112.861 office@libraguard.ro 123. Agenti paza, Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti zonele Margeanului si Salaj. Salariu 1.500 lei 1.500 L; (0758.113.453 office@libraguard.ro 124. Agenti paza, Libra Guard angajeaza

agenti paza pt. Bucuresti zona Berceni. Salariu 1500 Ron 1.500 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro 125. Agenti paza, Libra Guard angajeaza

agenti pt. Bucuresti zonele Prelungirea Ghencea si Bd. Timisoara. Salariu 1.500 Ron 1.500 L; (0758.112.861 office@libraguard.ro 126. Agenti paza, Libra Guard angajeaza

pt. Bucuresti zonele Pajura si Berceni. Salariu 1.500 Ron 1.500 L; (0755.000.687 127. Agenti paza, program 8 ore si 12 ore,

sector 2; (0725.636.692

128. Agenti paza. Firma angajeaza urgent

agenti cu/fara atestat pentru spatii comerciale din sectoarele 5 si 6. (0758.073.980 129. Agenti receptie barbati firma de secu-

ritate, angajeaza agenti receptie, program de noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, pentru cladiri de birouri zonele Aurel Vlaicu si Pipera. Rog cv pe mail; (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro 130. Agenti securitate angajam urgent pentru Bucuresti si Ilfov, salariu 1400-1600 ron. (0737.039.536 131. Agenti securitate magazine haine

Mall Baneasa, tarif/ ora, 9 L; (0725.523.119 132. Agenti securitate pentru obiective din Bucuresti angajeaza societate autorizata de paza si protectie. Program 12 ore / 24 ore; (0736.690.195 133. Agenti securitate RPG Security anga-

jeaza agenti securitate pentru obiective tip restaurant fast food, cu domiciliul in Bucuresti si Ilfov, relatii la tel. sau mail. Pentru interviuri l-v intre orele 09.00 - 16.00. 1.800 L; (0219534 hr@rpg.ro

AGENTI SECURITATE (50) SOCIETATE DE PAZA ANGAJEAZA, CONFORM PREVEDERILOR LEGII 333/2003. SALARIU NET 1.525 L; (021.327.14.18 134.

135. Agenti securitate angajeaza Stov Security. Cerinte: atestat paza, domiciliul in Bucuresti, llfov, program 12/24 cu 12/48, salariu motivant, conditii optime de lucru. (021.317.42.76/ 0720.133.112 136. Agenti securitate barbati si femei pt. firma paza, conditii bune de munca. Salariu 1.700 lei net. Locatii: intrarea Straulesti (Bucurestii noi) si str. Rudeni (Chitila) (0751.055.607 137. Agenti securitate Casino zona Chitila

angajam agenti de securitate, cu sau fara experienta, aspect fizic placut, pentru Casino situat in zona Chitila; (0751.175.998 angajare@companiadepaza.ro 138. Agenti securitate complex rezidential,

pentru societate. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, salariu 1.700 lei net. Tel.: 1.700 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84 stancovici@teamguard.ro 139. Agenti securitate Floreasca complex

rezidential societate de paza angajeaza agenti de securitate pentru complex rezidential in zona Floreasca. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu 1.600 lei net 1.600 L; (0767.800.080/ 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com 140. Agenti securitate Grivita, Laromet, Bucurestii Noi cu si fara atestat. Bucurestii Noi, Calea Grivitei, Laromet. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 1.700, 1.700 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84 angajare.tg@gmail.com 141. Agenti securitate oras Afumati firma de paza si protectie angajeaza agenti de securitate, pentru obiective din Orasul Afumati, cu sau fara atestat, post control acces. Program de lucru L-V 19-07, S-D permanent; (0735.315.114 142. Agenti securitate oras Balotesti firma

de paza si protectie angajeaza agenti de securitate, pentru obiectiv din orasul Balotesti, cu sau fara atestat, post control acces. Obiectiv rezidential, cu trafic de persoane redus; (0735.315.114 143. Agenti securitate parcare program zi agenti securitate parcare program zi salariu atractiv, echipament gratuit. Supraveghere parcare interioara centru comercial. Salariu incepand de la 1400 lei; (0784.219.522

97. Agenti de securitate. Compania Swat

Force International angajeaza agenti de securitate barbati si femei, cu sau fara experienta pentru jud. Cluj, orasul Cluj Napoca. Dispeceri monitorizare video, cunostinte minime operare calculator. Salariu atractiv fara intarzieri; (0731.731.315/ 0731.731.319 bodan.ursu@swatinternational.ro

AGENTI DE VANZARI MARE PUBLICITATE ANGAJEAZA ANUNTUL TELEFONIC. CAUTAM PERSOANE DINAMICE CU EXPERIENTA IN VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO 98.

99. Agenti imobiliari Agentie imobiliara cu

sediul in Sos. Iancului, angajeaza agenti imobiliari pentru toate sectoarele, cu / fara experienta. Decont ratb/metrou, telefon cu abonament, comision progresiv; (0770.437.570 office5@mauwis.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


8

25 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCĂ… 186. Ajutor bucatar Terasa/ livrari la domi-

ciliu angajam ajutor bucatar cu experienta minima obligatorie 2 ani. Zona Udristei/ magazin Cocor, sector 3. Program 2 cu 2 zile, 7 zile/ saptamana. (0747.040.977 emilia.vlad@yahoo.com 187. Ajutor bucatar terasa/livrari la domiciliu angajam ajutor bucatar. Zona Udristei, magazin Cocor, sector 3. Program 2 cu 2 zile, 7 zile/saptamana. (0775.373.949 188. Ajutor bucatar (femeie) ptr fast food.

Program 07.00-17.00 l-v, weekend liber, contract de munca, o masa pe zi. Situat in zona armeneasca (Vasile Lascar); 1.500 L; (0762.883.978/ 0769.263.027 daniela_stanciu1989@yahoo.com 189. Ajutor bucatar Afi Mall, vanzator comercial, Bistro Caffe Corner, Afi Palace Cotroceni angajeaza vanzator comercial sau ajutor bucatar, salariu motivant, echipa dinamica, contract de munca, program 8 ore luni - vineri (0724.278.296/ 0723.233.303 190. Ajutor bucatar carne si spalator vase

pentru Restaurant Trattoria 20 Regie. (0751.267.453 191. Ajutor bucatar cu experienta pentru

firma catering cu livrare la domiciliu (sector 3). Program luni - duminica, una cu una (o zi lucrata cu o zi libera). Salariu 1800 - 2200 in functie de experienta. (0770.472.087

144. Agenti securitate pentru magazine -

Bucuresti. Salariu incepand de la 1.800 Lei net, care se plateste la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, prime, servicii medicale gratuite, conditii placute de munca, excursii gratuite munte/ mare, asiguram calificare profesionala gratuita. Interviurile: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3, luni-vineri, 09.00-16.00. Mijloace de transport: 124, 202, 223, 135, 123 Auchan Vitan, vis a vis de Targul Auto Vitan. Relatii la tel. (0749.062.295 145. Agenti securitate RPG Security agen-

ti securitate RPG Security angajeaza agenti securitate cu domiciliul in Bucuresti sau Ilfov, relatii la telefon sau mail, pentru interviuri in intervalul L - V 09.00 - 16.00; 1.680 L; (0219534 hr@rpg.ro; emil.petcu@rpg.ro

146. Agenti securitate urgent agenti de securitate pentru obiective Bucuresti si Ilfov. Angajam agenti de paza cu si fara atestat. salariu de la 1450 lei. Oferim training de specialitate cu posibilitati de promovare; 1.450 L; (0765.900.665 office@badboysecurity.ro 147. Agenti securitate, inclusiv pensionari

pt. SC Electromagnetica SA (0721.252.667

148. Agenti Securitate, RPG Security angajeaza agenti securitate cu domiciliul in Bucuresti sau Ilfov, relatii la telefon sau mail, pentru interviuri in intervalul L - V 09.00 - 16.00 1.680 L; (0219534 hr@rpg.ro; emil.petcu@rpg.ro 149. Agenti securitate, Aparatorii Patriei

BTM Divizia de Securitate, angajaza agenti de securitate cu sau fara atestat, posibilitate de calificare, zona sectorul 4 1.300 L; (0735.315.114 office@btmsecuritate.ro 150. Agenti securitate, Mall Plaza Romania BMF Security angajeaza, agenti securitate, pentru Mall Plaza Romania, 8 lei/ ora net, analize gratuite. Relatii la tel. luni-vineri 09-17 sau mail, 1.900 L; (0799.402.499/ 0799.402.499 hr@bmfsecurity.eu 151. Agenti securitate, sef tura, dispeceri,

Securitas Romania angajeaza personal activitati paza din Bucuresti, minim 8 clase, atestat. Interviu L-V orele 9-16 in bld. Timisoara, nr. 26 Z, cladirea Anchor Plaza, et. 8, sector 6.Trimiteti CV (0749.050.576/ 0747.225.916 iulian.draganete@securitas.com.ro 152. Agenti securitate. Companie de paza

angajam urgent agenti cu/fara atestat pentru cladiri birouri in zona Baneasa. Conditii avantajoase. (0730.117.452

153. Agenti Securitate. Companie paza angajeaza agenti securitate, conditii avantajoase, salariu motivant. (0769.666.416 154. Agenti securitate. Firma angajeaza urgent personal cu/fara atestat pentru spatii comerciale in zona Militari. Conditii avantajoase. (0761.366.796

AGENTI SECURITATE. TORNADO SECURITY ANGAJEAZA AGENTI DE SECURITATE PENTRU BUCURESTI (SECTOR 2), SALARIU NET, 1.400 L; (0738.217.413

155.

156. Agenti teren ptr aducere clienti straini

in club tinere/tineri motivati, vorbitori engleza conversational, simpatici, sociabili, zambitori ptr recrutare clienti din cluburi, baruri. Oana zi/0762.359.164,Liana noapte/ 0737.634.109. 10.000 L; (0762.359.164/ 0737.634.109 mari.angajari@gmail.com 157. Agenti vanzari SC Tarell Import

Export SRL, firma distributie bauturi angajeaza agenti de vanzari cu experienta pentru Bucuresti, office@tarell.ro; office@tarell.ro 158. Agenti vanzari - Proiect Orange Fran-

ciza Orange cauta agenti vanzari directe (experienta in vanzari constituie un avantaj). Salariu fix, contract 8h + bonuri de masa + comision motivant + telefon de serviciu; (0744.631.484 amet.adler@idn.ro

159. Agenti vanzari D2D, Rcs & Rds/ Digi-

Mobil angajeaza agent vanzari directe; 3.000 L; (0774.200.094 ionut.serban@rcs-rds.ro

163. Agentie turism angajeaza sofer cate-

goria D, preferinta pensionar, posesor atestat curse ocazionale cu autocar si microbuz; (0731.396.104 164. Ajutor bucatar fara experienta pentru

taiat si tocat legume, zona Berceni, sector 4, se ofera 1 masa calda si CM, program 1 zi cu 1 zi libera, 1.700 L; (0773.316.497

165. Ajutor bucatar si femeie de serviciu pentru servirea la liber si evenimente la restaurantul Mirador, sectorul 4, salariu fix, plus comision, carte de munca 8 ore, mese si decontare transport; (031.425.44.44 tel.0314254444@gmail.com 166. AJUTOR bucatar. Restaurant zona

Aviatorilor angajeaza femeie de servici si ajutor bucatar. Relatii la telefon; (0722.594.728 167. Ajutor de bucatar, femeie la vase

angajeaza PUB central; (0734.563.492 168. Ajutor barman Restaurant din zona Floreasca angajeaza urgent ajutor barman. Se ofera salariu atractiv, program de lucru in ture, masa. Asteptam CV la adresa de mail: (021.313.45.85 office@vacamuuu.com 169. Ajutor barman, societatea IDM Kennedy Group angajeza ajutor barman (spalat pahare, curatenie, ajuta barmanul la servirea produselor). Contract de munca full time, program in ture. Va rugam trmiteti CV pe email, (021.316.09.62 hr@idm.ro 170. Ajutor barman, barman, bucatar, aju-

tor bucatar bufet rece, angajeaza restaurant La Papile, situat la parcul Carol, salariul motivant si carte de munca; (0733.003.003

enta sector 3, urgent, salarizare 1.5002.500 Lei (0761.025.337 autototal.complet@gmail.com

214. Ajutor bucatar, spalator vase pentru

241. Ajutor educatoare, ingrijitoare, Gradinita lui David isi mareste echipa. Cautam ajutor de educatoare. Program de lucru: 8.30-17.30, salariu 1600-1800 de lei. Nu sunt necesare studiile in domeniu 1.800 L; (0752.012.335 alexamaria.damian@yahoo.com

cautarea unui coleg/ unei colege, pentru postul de ajutor bucatar, pentru locatia noastra din bd. Ion Mihalache- The Coco Pub. Daca ti-ar placea sa faci parte din echipa noastra, asteptam CV, 1.600 L; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro Best Western Stil Hotel. Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu. oferim 13 salarii/an, masa, concediu platit, cazare pentru cei din provincie. Asteptam CV la receptie sau la office@hotelstil.ro (021.233.39.90 office@hotelstil.ro 215. Ajutor bucatar, transport decontat,

mediu de lucr placut; (0757.047.438

216. Ajutor Bucatar. Locatie de tip Bistro,

cautam coleg/ colega pentru postul de ajutor bucatar. Meniul este simplu. Salariu +transport decontat+ bonusuri de performanta. (0729.703.888 caffeblitz@gmail.com

193. Ajutor bucatar cu experienta pt. restaurant pub Fabrica, str 11 Iunie nr 50. Program de lucru 2 zile cu 2 zile libere, salariu atractiv, platit la timp, comision din vanzari, contract munca 1.800 L; (0723.155.027

217. Ajutor bucatar. Ce-ti place sa gatesti?

194. Ajutor bucatar cu sau fara experien-

218. Ajutor bucatareasa restaurant situat

195. Ajutor bucatar pentru bucatarie pizza,

cautam persoana energica, dornica de munca, minim de experienta. Detalii la telefon (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com 196. Ajutor bucatar pentru restaurant Stadio locatie centrala (Piata Universitatii), program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 197. Ajutor bucatar sectia rece Restauran-

tul Stadio este in cautare de noi colegi pentru pozitia de ajutor bucatar salate. Oferim un program flexibil, salariu motivant, tarnsportul si masa de pranz asigurate (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 198. Ajutor bucatar sector 3, restaurant

Allegro, sector 3, bd. Nicolae Grigorescu, angajeaza ajutor bucatar. Mai multe detalii la nr. de telefon afisat; (0744.649.177 allegrotitan@gmail.com

vrei sa ajungi un bucatar bun? Pentru asta trebuie sa fi un ajutor de bucatar cu experienta care poate oricand sa-l inlocuiasca pe bucatarul sef. Hai la o proba de lucru pentru postul de ajutor bucatar; (0745.147.766 office@terasaflorilor.ro in sect 2 angajeaza ajutor bucatarese (nu conteaza varsta) cu experienta minim 2 ani , contract de munca, o masa pe zi, tips; 2.500 L; (0737.467.133

242. Ajutor electricieni, muncitori necalificati, pentru instalatii electrice de interior. Salariu motivant in functie de aptitudini. Se asigura cazare pentru cei din provincie (0740.178.747/ 0763.685.263 cristinalro@yahoo.com 243. Ajutor gestionar Impreuna cu gestionarul receptioneaza marfa de la furnizor si o pregateste pentru livrare. Participa la inventar. Loc de munca in sectorul 1, Sos. Odaii nr. 157-163. Se deconteaza abonamentul RATB; 2.000 L; (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro 244. Ajutor in bucatarie fast food zona Unirii, angajeaza fata in bucatarie. Program de lucru de L_V, salariul si alte detalii la nr. de telefon din anunt, dupa ora 14; (0721.079.301 245. Ajutor instalator pentru instalatii san-

itare si termice la blocuri noi in Bucuresti in cartierul Militari. Program 8:00-17:00 de luni pana vineri, carte de munca. Incepere imediata. Rog seriozitate; 1.800 L; (0722.692.595/ 0722.692.595 stancu_adrian1983@yahoo.com 246. Ajutor montator tamplarie PVC, ajutor

219. Ajutor cofetar cu sau fara experienta,

montator tamplarie pvc - fara experienta; (0736.860.856

220. Ajutor cofetar, femeie, pentru cofetarie zona P-ta Romana,program 07-15,de L-S.Salariu 2000 de lei net.(bani in mana). Se asigura contract si carte de munca. 2.000 L; (0730.224.457

247. Ajutor ospatar angajeaza Relais&Chateaux Le Bistroit Francaise ajutor ospatar. Se cere minima experienta.Locatie in zona Piata Romana. Salariu atractiv.Engleza mediu/avansat; (021.230.00.36 resurseumane@lemanoir.ro

din Bucuresti; (0763.676.005

221. Ajutor cofetar, patisier, laborator in Pipera Voluntari rond McDonalds, angajam ajutor cofetar, patisier. Se asigura transport. Detalii la; (0741.777.509 222. Ajutor cofetar. Cofetaria Arkadia Sec-

tor 2 angajeaza ajutor de cofetar. Salariul motivant, program flexibil. Posibilitate de avansare; (0765.086.964

223. Ajutor de bucatar contract de munca,

program de lucru in ture: 08:00 - 16:00, 11:00 - 19:30;16:00 - 24:00, decont transport, salariu fix, bonuri de masa, spor de week-end, plata ore suplimentare; 1.700 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro

248. Ajutor ospatar (picol), ajutor bucatar,

pentru restaurant chinezesc, sector 3; (031.430.66.16

249. Ajutor patiser, modelator pentru patis-

erie traditionala in zona Unirii, cu experienta in domeniu sau intr-un domeniu apropiat (bucatarie), masa, prime 2.100 L; (0724.570.778

250. Ajutor patiser, modelator pentru patis-

erie traditionala in zona Unirii, cu experienta in domeniu sau intr-un domeniu apropiat (bucatarie), masa, prime. Detalii la telefon 2.000 L; (0724.570.778

angajeaza ajutor bucatar cantina pentru punctul de lucru din Magurele. Oferim salariu atractiv, 1 masa/zi si decont transport. Pentru persoanele din alte localitati asiguram cazare. (0727.857.390 resurseumane@prodafum.ro 177. Ajutor bucatar pentru Bazaar Gas-

trolounge, oferim seriozitate, venit motivant si multe alte beneficii. Locatia se afla in centrul istoric pe strada Covaci, nr. 10; (0721.200.050 Contact@thebazaar.ro 178. Ajutor bucatar pentru restaurant South Burger (sector 3 si 4). Se lucreaza 2 zile cu 2 zile 10/11-22/23. Se ofera decont transport, carte de munca, salariul incepand cu 1800, bonuri de masa. 1.800 L; (0751.807.076 mcsfoodivision@gmail.com 179. Ajutor bucatar pentru restaurant Tava

cu de Toate incinta Grandarena Mall (Carrefour Berceni), domiciliu sector 4. Oferim: salariu fix motivant, bonus vanzari, masa gratuita, ctr. munca. Program 2/2 zile; (0760.334.661/ 0723.228.243 catalina_siminescu2008@yahoo.com 180. Ajutor bucatar program felxibil,

salariu motivant (0746.013.623

181. Ajutor bucatar restaurant NoName

Centrul Istoric angajeaza ajutor bucatar in conditii avantajoase. Cerem seriozitate maxima; (0724.855.076 183. Ajutor bucatar restaurant zona bule-

vardul Decebal. (0729.565.694

184. Ajutor bucatar Restaurantul Social1

(in fata Casei Poporului) angajeaza ajutor bucatar program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 185. Ajutor bucatar si pizzar pentru

Restaurant Trattoria 20 din Regie. (0751.267.453

267. Ambalatoare pentru producator de cosmetice, zona Berceni. Perioada determinata. Atentie distributiva, disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi; (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro 268. Ambalatoare, muncitoare necalificate, asiguram calificare, program 8 ore pe zi, luni-vineri, salariu 2.000 Lei pe luna net, o masa calda asigurata, doar nefumatoare, contract de munca, zona sector 1 2.000 L; (0731.552.788 angajari2018@gmail.com 269. Ambalator atelier confectii textile,

angajam personal pentru ambalat (fete). (0722.697.499/ 0722.738.477 catalina.ifrim@yahoo.com

270. Ambalator fabrica detergenti sector

272. Ambalator Suntem o fabrica de patiserie, situata la intrarea in Bragadiru si dorim sa ne marim echipa cu unul sau doi ambalatori. Munca nu este grea, se lucreaza in ture, oferim un salariu atractiv si bonusuri; (0741.677.690/ 0727.114.962 davi.darius.distribution.pan@gmail.com 273. Ambalator cu permis auto coordona-

tor productie chimisti, automatist, electrician pentru fabrica detergenti sector 3. CV la email, tel., www.arcalux.ro (0722.404.983 arcalux@yahoo.com 274. Ambalator industrie alimentara pentru Agriro SRL, cu contract pe perioada nedeterminata, ambalator plante aromate pentru punctul de lucru din Valea Cascadelor. Program 8 h. Salariu de pornire 1300 lei net, ore suplimentare paltite. (0724.584.869/ 0744.322.388 tomagabrielandrei@yahoo.com

279. Ambalator marfa angajam baiat /

200. Ajutor bucatar si femeie vase, Green

Hours Bistro& terasa situat pe calea Victoriei angajeaza in conditii avantajoase: salariu atractiv, carte de munca, transport, seriozitate, (0725.226.156/ 0762.769.639 danielvasile78@yahoo.com

201. Ajutor bucatar, angajam ajutor de bucatar pentru cantina-restaurant in sectorul 2, aproape de statia de metrou Pipera, program de luni pana vineri; (0721.280.679 202. Ajutor bucatar, camin de batrani din sectorul 1 (Bucurestii Noi) angajeaza ajutor bucatar; (0722.601.148/ 0722.306.974 203. Ajutor bucatar, cu sau fara experien-

ta, pentru lucru la fritueze, pentru shaormerie, salariu 2000 Lei, zona Berceni, program 14 cu 34 ore libere, masa calda zilnic, cm 8 ore nedeterminat; 2.000 L; (0773.316.497 204. Ajutor bucatar, pentru restaurant Trattoria Borghese. Salariu in mana 2000 Lei + tips, program 2 cu 2 zile, 10-23.30. Se cere experienta anterioara. Interviu str. Dambului 155 (20 metri Mc Donalds Brancoveanu); 2.000 L; (0760.650.710/ 0726.782.482 www.trattoriaborghese.ro 205. Ajutor bucatar, pentru restaurant You

& Me, bd. C-tin Brancoveanu 110 D, program 2/2 zile, salariu 2.000 Lei net + tips, contract munca. Se cer seriozitate si experienta in bucatarie de restaurant 2.000 L; (0726.782.482 206. Ajutor bucatar, Wise Box, cea mai noua companie intrata pe piata de food delivery din Romania, bucatar, pizzar, lucrator bucatarie si ajutor bucatar cu/fara experienta. Salariul intre 14002000 ron net, program 8 ore/zi. CV pe mail. Informatii la tel. 2.000 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 207. Ajutor bucatar, barman, ospatar Pas-

tram un loc in echipa Poesia, doar pentru tine! Daca esti pasionat de servit sau de gatit,esti zambitor si creativ, vrem sa te cunoastem! Angajam ospatar, barman si ajutor bucatar. Mult succes! (0744.502.000/ 0730.992.550 office@poesia.ro

208. Ajutor bucatar, bucatareasa, ajutor bucatar fara experienta sau bucatareasa cu experienta pentru masa calda, salariu 2000-2700 lei, program 1 zi lucrata cu 1 zi libera, zona Berceni, sector 4, cm+masa. 2.700 L; (0773.316.497 209. Ajutor bucatar, fata servire linie, femeie la vase autoservire zona Colentina Fundeni, 2 zile lucratoare cu 2 zile libere. Detalii de luni-vineri intre orele 9-17, la tel. (0785.660.612 210. Ajutor bucatar, fata spalat vase anga-

jez urgent in Pipera ajutor bucatar si fata la spalat vase, vis-a-vis de DRPCIV (permise auto). Mai multe detalii la telefon (0722.540.169 georgen58@gmail.com

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

225. Ajutor de bucatar pentru bucatarie

japoneza, fara experienta, dornic sa invete tainele acestei bucatarii. 1.700 L; (0724.220.078 226. Ajutor de bucatar Pentru restaurant

specific romanesc zona Dristor, urgent, relatii la telefon. Conditii deosebite de munca. Se cere si se ofera seriozitate; 2.000 L; (0726.901.843 restaurantdristor2015@gmail.com 227. Ajutor de bucatar White Lion Pub & Grill, str. Lujerului nr 40 langa Plaza Romania, Drumul Taberei). Se asigura pe langa salariu cu carte de munca, transport, masa calda 1.700 L; (0770.792.738 home.mariobadescu@gmail.com 228. Ajutor de bucatar (femeie) si femeie la vase, restaurant din zona Pipera, cu specific libanez, angajeaza ajutor de bucatar femeie) si femeie la vase. Salariu avantajos. Transport asigurat plus alte beneficii. Rugam seriozitate; (0733.200.011 andreiohaci@gmail.com 229. Ajutor de bucatar cu experien-

ta Restaurant cu specific italian, Bd. Gh. I. Sisesti nr. 269, sector 1, angajeaza ajutor de bucatar cu experienta. Salariul oferit 3000 lei. Pentru detalii, 3.000 L; (0724.053.013

230. Ajutor de bucatar cu experien-

ta si femeie la vase pentru restaurant zona Budapesta, sect. 4. Program 2 zile cu 2 libere, transport asigurat, (0747.220.088 florinrizea80@yahoo.com

231. Ajutor de bucatar cu experienta, pen-

tru Friends Pub. Program de lucru 2 zile cu 2 libere. Se asigura transportul 2.000 L; (0728.197.287/ 0724.955.558 pub.friends@yahoo.com

232. Ajutor de bucatar femeie cu sau fara experienta pentru bucataria rece. Program: duminica - joi 05:30-17:30, vineri si sambata liber. Salariu 2.000-2.500 lei plus masa. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca, 2.500 L; (0742.266.859 233. Ajutor de bucatar, ajutor de ospatar

pentru un restaurant lacul Herastrau. Salariu fix motivant (2000 lei); bonusuri (clienti); trimite sms la tel sau mail: (0745.561.741 roconcepta@gmail.com 234. Ajutor de bucatar, bucatar, restaurant zona P-ta Domenii angajam bucatar, ajutor de bucatar, program flexibil,bonuri de masa, transport si masa asigurate. (0749.114.667 barka.saffron@gmail.com 235. Ajutor de bucatar, femeie la vase si picoli pentru restaurant zona bld. Brancoveanu; (0768.101.345 236. Ajutor de bucatar, om de serviciu. Locatie nou deschisa #TastyBucharest, situata pe blvd Decebal, cautam personal cu experienta pentru urmatoarele pozitii: ajutor de bucatar, om de serviciu, 1.600 L; (0786.777.444 yamen.sijary94@gmail.com 237. Ajutor de bucatar, ospatar pt. Paltinis, jud.Sibiu pt. hotel 4 stele dotat cu restaurant in Paltinis, jud. Sibiu. Calificarea si experienta sunt necesare. Relatii la tel., cv pe mail. (0726.652.097 recrutare@elanconsulting.ro

erie traditionala in zona Unirii, cu experienta in domeniu sau intr-un domeniu apropiat (bucatarie), masa, prime. Detalii la telefon 2.000 L; (0724.570.778

fata pentru scanare impachetare si aranjare produse pentru livrare, sigilarea cutiilor pentru transport Program L-V 10:00-18:00. Salariu 1500 ron depozit in Sos Alexandriei 99A Bragadiru; 1.500 L; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro

252. Ajutor patiser, modelator pentru patis-

280. Ambalator peste proaspat.

253. Ajutor pizzar pentru restaurant La mami acasa, din Popesti-Leordeni, program 8h, de luni-vineri, carte de munca; (0765.851.559/ 0723.538.729 Andrei_fer2008@yahoo.com

281. Ambalator produse alimentare metrou Pipera se alege intre: tura de zi, program de la 07:30-16:00, sau tura de noapte 19-5:00. Salariu incepand de la 1600 Lei. Zona metrou Pipera. Persoanele interesate pot suna la numarul de telefon 1.600 L; (0729.699.825 andreea@wedohr.ro

erie traditionala in zona Unirii, cu experienta in domeniu sau intr-un domeniu apropiat (bucatarie), masa, prime. Detalii la telefon, 2.000 L; (0724.570.778

254. Ajutor pizzar pentru restaurant Speed

Pizza, cu sau fara experienta, se ofera training si scolarizare, salariu fix si bonuri de masa, (0734.989.958 biank_08@yahoo.com

255. Ajutor pizzar, pizzar, cuptor electic,

cuptor pe lemne. 1 L; (0729.106.169 office@luckypizza.ro

256. Ajutor pizzar-bucatar. Pizzeria Clas-

sic angajeaza ajutor pizzar-bucatar cu minim de experienta in conditii avantajoase. Detalii tel. (0787.373.355 adrycaina@yahoo.com 257. Ajutor pizzer. Pizzerie cu 9 ani vechime in Constanta angajeaza personal pizza, ajutor pizzer, pregateste materia prima, executa comenzi pizza, (0733.126.962 deloiu_cosmin@yahoo.com 258. Ajutor preparare, sect 6 Sarcinile pre-

supun tocare, feliere, cantarire ingrediente. Program program in 2 schimburi, l-d, 2 zile libere pe sapt, salariu fix, tichete de masa, masa asigurata, transport; (0727.852.980 veronica.grigorie@jerryspizza.ro 259. Ajutor shaormar Mister Kebab isi

mareste echipa cu ajutor shaormar fara experienta. Salariu peste medie, masa gratuita, tips, bonusuri. Bd. Aerogarii, Baneasa, (0721.303.303 260. Ajutor vanzator Shop&Go, vanzatori,

sef magazin cu/fara experienta. (0729.495.499

261. Ajutor vanzator, pentru magazin de

materiale pentru instalatii sanitare (0741.141.025 office@cripal.ro

291. Angajam in domeniul farmaceutic Companie romaneasca producatoare de medicamente, angajeaza ambalator manual, electrician, mecanic, inginer chimist, inginer automatist. annemarie.caruntu@biofarm.ro

293. Angajam Spalator auto AVIA MOTORS, Dealer autorizat Skoda, angajeaza spalator auto cu permis categoria B. Relatii la tel. 021/209.40.00int. 160/190); 0746.209.911 sau la punctul de lucru al societatii din Pantelimon, Bd. Biruintei nr. 11, jud. Ilfov. (0746.209.911 hr@aviamotors.ro

Metrou Pipera. Se ambaleaza produse alimentare.Program noapte19:00-5:00 de duminica pana joi.Salaiu 1960, plus bonus 150lei din a doua luna. Pentru interviuri 1.960 L; (0729.699.825 andreea@wedohr.ro

278. Ambalator manual, femeie, SC Estetik Packing Srl lider pe piata ambalajelor de unica folosinta;

251. Ajutor patiser, modelator pentru patis-

290. Angajam ajutor in bucatarie pentru autoservire-cantina. Program 8 ore, de luni pana vineri. Salariu 1700 lei, (0724.546.677

271. Ambalator pentru o fabrica din zona

toare de mobilier, zona Faur, angajam in conditii avantajoase ambalator manual. Se ofera salariu motivant . Program de munca de la ora 07:00 la ora 16:00. (0723.606.863 dan@sofasp.ro

224. Ajutor de bucatar in zona metrou Pipera, program luni-vineri 07:00 - 16:00, weekendurile libere. Salariu atractiv (0731.493.180

289. Angajam doamna la vase si curatenie, salariu 100 ron/zi + masa. Radu Beller 54, Dorobanti, (0766.446.977

292. Angajam montatori usi Realizarea intregului proces de montaj usi (usi metalice, usi rezistente la foc, usi de lemn, usi industriale: sectionale, rapide, rulouri, etc). (0722.309.589 office@eds-ro.eu

277. Ambalator manual, fabrica produca-

199. Ajutor bucatar si fata la vase pentru restaurant nou deschis situat in cartier rezidential Popesti Leordeni, aproape de metrou Dimitrie Leonida, relatii zilnic dupa ora 10.00; (0788.963.466

288. Analist relatii clienti pentru Departamentul Comercial, la program de 8 h/zi, salariu avantajos, tichete de masa, masina de serviciu. Daca sunteti interesat/a trimiteti CV-ul pe adresa de email: (0728.855.453 office@sinclea.ro

3 angajeaza ambalator, coordonator productie, chimisti, automatist, electrician. CV la email. Tel. www.arcalux.ro (0722.404.983/ 0723.666.441 arcalux@yahoo.com

pentru manipularea si ambalarea marfii de patiserie. Se asigura transportul. Locatie: Voluntari, Ilfov (0741.777.509

fast food zona sector 1, meniu romanesc, salariu minim 2300-2700 Lei. Asiguram concediu, date fixe de salariu, posibilitate de evolutie financiara 2.700 L; (0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com

176. Ajutor bucatar Fabrica de carne

gram L-V intre ora 7.00-16.00 in sector 2,Bucuresti (0723.051.441

276. Ambalator manual patiserie, femeie

174. Ajutor bucatar cu experienta pentru

175. Ajutor bucatar Echipa noastra se mareste. Cautam ajutor de bucatar. Pentru a aplica la acest job trimiteti CV ul la mail. (0724.153.161 officerest@yahoo.com

266. Ambalatoare lenjerie de pat. Pro-

275. Ambalator manual Companie cu domeniu de activitate in fabricarea produselor parafarmaceutice, cosmetice, suplimente alimentare, angajeaza ambalator manual si preparator in zona Bucurestii Noi. Rel. la tel., (0756.717.770/ 0756.717.771 office@eminvest.ro

173. Ajutor bucatar autoservire pentru mancare gatita. Adresa Valea Cascadelor nr. 23, Militari; (0766.363.080/ 0762.647.526

182. Ajutor bucatar restaurant situat in

curatenie si coordonatori pentru divizia office si hypermarket. Ce oferim? Plata salariului la timp, minim 1.500 Ron net, bonuri de masa, plata orelor suplimentare, contract de munca integral. Informatii la tel. sau adresa de email: (0784.290.182 recrutare@deziclean.ro

213. Ajutor bucatar, sector 1 Suntem in

192. Ajutor bucatar cu experienta pentru prepararea salatelor, garniturilor si a deserturilor Roxy Pub (Regie) angajam pe perioada full time. Rugam seriozitate si oferim un salariu atractiv; (0785.224.502

ta, pentru bucataria calda. Program: lunivineri, 06:30-18:30, sambata si duminica liber. Salariu: 2.800 lei plus masa. Zona Colentina - Fundeni, 2.800 L; (0742.266.859

240. Ajutor de mecanic cu sau fara experi-

pentru zona Polizu. Program Luni-Vineri. Salariu atractiv. Detalii la telefonul; (0766.699.476

161. Agenti vanzari, sofer, doamne si

162. Agenti. Ce cautam? Agenti de

Restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, angajeaza ajutor bucatar si femeie serviciu si, vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro

239. Ajutor de macelar fara experienta. macelarie cu traditie, situata in centrul Bucurestiului angajeaza, ajutor de macelar (nu necesita experienta). Vino sa faci parte din echipa noastra de profesionisti; (0761.243.474

172. Ajutor bucatar angajam personal

vanzare si distributie ocazionala, program flexibil; (0371.477.855 domni Angajam domni si doamne cu permis auto si experienta serioasa in sofat la distante mari, exp. in vanzari de orice natura, disponibili. Program de luni pana vineri, doar in deplasare la nivel national; (0758.098.847 resurseumaneimm@gmail.com

212. Ajutor bucatar, femeie serviciu vase,

238. Ajutor de cofetar pentru Art Dessert Instruire profesionala continua alaturi de mater cake Irina Apostol, cursuri de instruire profesionala platite de companie, un mediu de lucru placut, bazat pe respectul reciproc, (0722.305.398 emilia@emexromania.ro

171. Ajutor barman/ospatar Restaurant Gargantua cauta o persoana tanara, dinamica, sociabila care sa ocupe ambele posturi, ospatar si ajutor barman. Program de lucru M-S de la 12:00-21:00, D-L liber. Salariu fix + tips, 1.600 L; (0786.372.861/ 0761.805.040 andreea@restaurantgargantua.ro

strada Mariuca 1a, intrare din Sos Oltenitei angajeaza ajutor de bucatar cu experienta salariu 1800 plus procent din vanzare; 1.800 L; (0761.280.642/ 021.332.00.29 contact@restaurantnoname.ro

160. Agenti vanzari pentru promovare,

Ajutor bucatar, femeie cu sau fara experienta si femeie la vase pentru restaurant. Relatii dupa ora 12,00; (021.211.72.50/ 0723.325.038

211.

Oferim tichete de masa, masa calda, salariu net, 1.300 L; (0757.029.705

282. Ambalator, ambalatoare in Chitila cu

experienta ind. alim, program 8-17. Se lucreza cu carne la temp. 4 grade. Decontarea transportului, masa calda, contractul de munca pe suma integrala. Zona industriala Chitila; 2.000 L; (0758.108.018/ 0758.108.018 miachimov@gmail.com

283. Ambalator, gestionar depozit, ambalator depozit - utilaj simplu de lucrat cu el, gestionat bunuri din depozit (predare in baza document de predare). Ambalare cafea si zahar 1.200 L; (0731.065.207 stefan@contego-coffee.com 284. Ambalatori legume si fructe Sector

4. Baieti si fete. Salariu net 1800 Ron 1.800 L; (0722.600.959/ 0722.242.797 simaimpex@yahoo.com

285. Ambalatori pentru sectii de pro-

ductie alimentara. Program de lucru in ture. Salariu net 1600 lei + tichete de masa + o masa calda 1.600 L; (0732.672.654

286. Ambalatori personal fara experienta pentru depozitul de haine din Sec.6 langa Carrefour Militari. Se ambaleaza/ pregatesc comenzile. Program L-V de la 07-16 (o ora pauza). Salariul net 1500 lei 1.500 L; (0734.893.911 287. AMBALATORI, Fabrica de ambalaje

din plastic angajam AMBALATORI ,ALIMENTATORI,REGLORI CONTROLOR CALITATE .Experienta in injectare mase plastice constituie avantaj.Locatia incinta Faur Sector 3 . (0784.235.304 mariana.voicu@evplast.com

294. Angajari in constructii Angajam muncitori in constructii ptr. amenajari interioare si exterioare cu carte de munca ,necalificati 90 ron/zi si meseriasi 120 ron /zi +carte de munca.Se cere seriozitate ,spirit de echipa . (0724.021.393 office@worktest.ro 295. Angajez sofer firma colaboratoare Uber si Taxify, inchiriaza Seat Cordoba si Skoda Felicia ambele cu gpl. 400 ron/saptamana. Mai multe relatii la numarul de telefon. (0729.112.243 Stegarualexandra7@gmail.com 296. Animator socio-educativ pentru loc de joaca copii. Program de lucru in ture 917, 14:30-22:30 (8h/zi, 5 zile/sapt). Daca esti o persoana deschisa, energica si mereu cu zambetul pe buze, te asteptam in echipa noastra. (0756.060.008 andreea@gymboland.ro 297. Anuntul Telefonic angajeaza reprezentant vanzari Jobul presupune preluarea de anunturi in sediile redactiei si contactarea clientilor pentru incheierea contractelor de publicitate. Oferim training, salariu fix 1200 lei plus comisioane foarte bune. 1.200 L; (021.310.03.31 mihaelas@anuntul.ro 298. Aplicatori pardoseli epoxidice, Ana-

gajam aplicatori pentru executia de pardoseli epoxidice, sape, pardoseli decorative. Oferim contract de munca 8 h. Salariu peste media pietei. Permis cat. B constituie un avantaj la salariu. (0723.824.989 office@concreteart.ro 299. Apostol si Asociatii recruteaza urma-

torul personal muncitori constructii, fierari betonisti, 3 echipe de cate 15 muncitori. Operator preluare comenzi magazin online, receptionere, programator IT - junior, inspector resurse umane, femei curatenie; (0769.770.044 apostolsiasociatii@gmail.com 300. Aprovizionier. Complex de evenimente angajeaza persoana responsabila pe departamentul de aprovizionare. Urgent. Cu permis de conducere. Program de lucru in weekend. 301. Aqua Garden Militari Residence Complexul de piscine si restaurantul angajeaza personal pentru perioada sezonului estival 2018: ospatari (fete si baieti) pentru piscina de vara, ospatar si ajutor ospatar restaurant si terasa, barmani, ajutor de barman, casiera, spalatoreasa, personal curatenie piscine si restaurant, personal ingrijire gradina. CV-uri pe mail, detalii la tel. (0726.827.535/ 0760.150.392/ 0785.169.320 office@militariresidenceballroom.ro 302. Aqua Garden Militari Residence Com-

plexul de piscine si restaurantul angajeaza personal pt perioada sezonului estival 2018: - ospatari (fete si baieti) pentru piscina de vara; - ospatar si ajutor ospatar restaurant si terasa; - barmani; - ajutor de barman;- casiera; - spalatoreasa; - personal curatenie piscine si restaurant; - personal ingrijire gradina. CV-uri/ detalii: (0726.827.535/ 0760.150.392/ 0785.169.320 office@militariresidenceballroom.ro 303. Arhitect Responsabilitati: nivel de studii: superioare de specialitate arhitectura. Cunostinte programe specifice: Autocad, Arhicad, Autodesk 3DS MAX, Adobe Photo Shop, Corel Draw etc, nivel avansat, (0722.744.183 arhitectconstruct@yahoo.com

262. Ajutor vanzator, pentru patiserie tradi-

tionala in zona Unirii. Contract pe perioada nedeterminata, prime, masa. Experienta in patiserie sau comert este benefica. Persoane de sex feminin. Detalii la telefon 2.100 L; (0724.570.778 263. Ajutori de bucatar si bucatar, autoservire in Magurele Ilfov, cauta persoane serioase pentru postul de bucatar si ajutor de bucatar. Cerem si oferim seriozitate. Nu este necesara experienta (0764.469.536 nycolla_74@yahoo.com

264. Alpinisti utilitari SC Expert Extreme Solutions SRL angajaza alpinisti utilitari cu experienta in constructii, vopsitorii industriale, mentenanta cladiri, toaletare arbori etc. (0761.880.368/ 0720.620.138 secretariat.vtc@gmail.com 265. Amanetar si electronice amanet Crangasi Lazar amanet Crangasi angajeaza. salariu cuprins intre 1700-2500 lei. Experienta in domeniu Cerinte: cunostinte IT (nivel incepator) dar dornic/a sa invete, abilitati de comunicare si relationare in vanzari; 2.500 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

25 aprilie 2018

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 346. Asistenta vanzari Magazin special-

izat in comercializarea produselor de lux, angajeaza asistenta vanzari- locatie: mall "Baneasa Shopping City". Experienta constituie avantaj. Relatii la telefon; (0722.533.346 347. Asistenta vanzari, tanar absolventa, tinuta, vocabular, minim studii medii, seriozitate. Email, salariu/ luna, 3.000 L; (0764.961.443 ecocivica@consultant.com 348. Asistenta, coordonator, asisten-

ta manager, vesela, deschisa la cunoastere si initiativa profesionala. Atasati detalii cu fotografii pe mail. Prima luna 2000 lei, transport si alte facilitati. 3.000 L; drum.bun17@yahoo.com 349. Asistente si infirmiere pentru camin

de batrani Bucuresti, urgent. Conditii avantajoase. Relatii la tel.: (0744.321.376/ 0728.555.959 350. Asistenti medicali, kinetoterapeuti, infirmiere, femei de serviciu pentru centru privat de recuperare in Bucuresti. Posibilitate cazare; (0799.755.553 304. Artemob International angajeaza,

tamplari manuali, tamplari mecanic, tamplari universali. Cautam muncitori principali pe toate tipurile de masini (aplicat cant, dimensionat, gaurit mutiplu, CNC, MNF, linii finisaj, etc) si muncitori pentru activitati manuale, preponderent femei (imbinat furnir, slefuire, banda de ambalaj). Disponibilitate pentru lucru in schimburi. Se cere capacitate de munca, implicare si urmarirea calitatii muncii prestate. Se ofera salariu in functie de competente si performanta + bonuri de masa + decont transport. Persoana contact: Florin Tudor. (interior 133) (021.250.62.70/ 021.250.74.56 305. Asamblatori echipamente electrice

montare, asamblare componente electrice. Identificare, izolare produse neconforme, executie lucrari in timpul stabilit. Se ofera training la locul de munca, decontare transport. (0756.140.001 office@urbio-romania.ro 306. Asistant manager pentru complexul

comercial Doraly. Cerinte: seriozitate, cunostinte calculator, organizare. Pret atractiv discutat in urma interviului (0760.621.607 karmise.office@gmail.com 307. Asistent achizitii publice, atributiile

postului constau in elaborarea documentatiilor in vederea organizarii procedurii de achizitii publice si elaborarea proceselor verbale de evaluare/solicitari de clarificari etc. 1.500 L; (0748.880.337 anouar.innovative@yahoo.com 308. Asistent departament administrativ

pentru firma de constructii. Experienta obligatorie. Biroul societatii este in comuna Domnesti, Ilfov. Cei interesati pot trimite CV la email; office@gama-admin.ro 309. Asistent departamentament financiar

contabil, asistenta, pentru firma de constructii, pentru punctul de lucru din com Domnesti jud Ilfov. (0723.567.941/ 0723.507.592 office@gama-admin.ro

310. Asistent livrare saltele cu permis Drimus.ro cauta pentru activitate de depozit, asistent livrare in Bucuresti. Permisul cat. B si exprienta pe duba obligatoriu. Zona depozit A2- Gara Catelu. Salariu motivant, (0723.520.638 distributiemobila@yahoo.com 311. Asistent manager Foarte bune

cunostinte de limba spaniola si limba engleza; Foarte bune abilitati de comunicare si organizare. Atentie distributiva, bune abilitati de operare PC (Microsoft Office, etc.). Claritate (0765.214.577 georgeta.costache@romtatay.ro 312. Asistent manager pentru agentie de

recrutare si plasare personal, zona Obor, part time sau full time, salariul fix si comision (0731.579.464

313. Asistent manager pentru magazin

online Zebu.ro, abilitati de comunicare cu clientii, cu sau fara experienta, zona Prelungirea Ghencea, Cartierul Latin. Mediu de lucru foarte placut. CV pe email 1.600 L; (0799.550.555 contact@zebu.ro 314. Asistent manager pentru productie si

prezentare garduri din placi prefabricate de beton. Punct de lucru Bragadiru Ilfov, de preferat domiciliul adiacent sau in sect. 5, (0735.377.400 fabricadegarduri@yahoo.ro 315. Asistent manager baiat pentru zona

bd. Timisoara, 4 zile/saptamana si un weekend lucrat/ luna 2.000 L; (0771.223.860 316. Asistent manager magazin studente,

program flexibil, salariu motivant, magazin Mall Baneasa office@top-tea-company.ro office@top-tea-company.ro

317. Asistent manager pentru firma trans-

port SC Romkayatur SRL (00905442177001/ 00905545791047 sahin@kayatur.net

318. Asistent manager vanzari, magazin Mall Baneasa, program flexibil, salariu motivant, preferabil studenti. office@top-teacompany.ro office@top-tea-company.ro 319. Asistent manager, cerinte: cunos-

tinte operare PC, limba engleza, permis auto categoria B, seriozitate. CV-urile se pot trimite la email 2.500 L; (0726.385.162/ 0726.385.162 office@spalatorii-textile.ro

325. Asistent mecanic pentru reprezentanta service camioane si remorci, ucenici, fara experienta, cu diploma de mecanic, oferim conditii bune de lucru, oferim specializare, seriozitate, Preciziei nr. 11. 1.900 L; (0749.102.608/ 0749.102.523 resurseumane@edparts.ro 326. Asistent vanzari Calzedonia Intimis-

simi Tezenis alege sa faci parte dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si lenjeria italiana, trimitand un CV la adresa de e-mail de mai jos. Mentionati in e-mail locatia magazinului 360 {; futuralenjerie2010@gmail.com

imobiliara, cu sau fara experienta cunostinte pc redactare, Office, dinamica, spirit de echipa, aspect fizic placut, responsabila, bun organizator. (0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro

pregatitor, tamplar lemn masiv si pal, (0723.329.331 355. Auto Soft Baneasa - Militari- Fundeni-

Dudesti angajeaza vulcanizatori cu experienta, salariu+comision; (0757.091.414 356. Auto Soft Baneasa angajeaza vulcan-

izator cu experienta salariu fix + comision; (0743.058.438 357. Auto Soft Militari angajeaza inspector

ITP cu experienta, salariu + comision, (0757.091.414 358. Autosoft angajam sofer cu experien-

ta in domeniul distributie anvelope, salariu 1.900 L; (0740.190.606

cu varsta cuprinsa intre 18-50 ani, mini 8 clase, pentru fabrica de ob.sanitare, in turnatorie. Nu se cere experienta. Program in ture. Salariul 1500 + alte beneficii 1.500 L; (0755.651.839 ioana08.recrutare@gmail.com 378. Barbati pentru curatenie si strans carucioare la hipermarket din zona Berceni. Program 8 ore, contract; (0758.044.134 379. Barbati pentru curatenie birouri

Baneasa, firma de curatenie angajeza operator masculin pentru curatenie cladire birouri in zona Baneasa-Sisesti. Program de 8 ore/zi- in ture. Oferim: contract + salariu fix; (0751.193.866/ 031.438.08.42 380. Barbati pentru fabrica, cautam personal barbatesc, fabrici din sectoarele 2 si 6. Se poate asigura si cazare. Program 12/24, Salariul 1800 lei net, bonuri de masa, spor de weekend, prima de Paste si Craciun. Contact: (0770.274.055/ 0770.153.166 office@ihres.ro 381. Barista Cafenea angajam barista, locatie in Aviatiei. Detalii; (0741.777.509 mi@breadandspices.com.ro

399. Barman, angajam barman la Beraria Germana - Oraselul Copiilor Pizza Giovane ); 1.800 L; (0726.477.406 elisaa.alexandraaa@yahoo.com 400. Barman, locatie centrala (zona Unirii sau Universitate), program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon sau e-mail resurse.umane@stadio.ro. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 401. Barman, ospatar, picol femeie de

serviciu angajam pentru Pub central. (0734.563.492 402. Barman, restaurant Piata Romana. Mediu de lucru placut, contract de munca, masa, transport, concediu platit. (0764.718.500 alex@lente.ro 403. Barman, restaurant sector 3 anga-

jeaza barman cu calificare. Program in ture 2/2. Carte de munca si bonus; (07522020 trattoriaventi@gmail.con 404. Barman, ajutor barman, fii parte din

echipa. Esti o persoana dinamica, comunicativa si cu spirit de echipa? Restaurant Miraj angajeaza barman, ajutor barman. (0732.343.837 militari@mirajpizza.ro 405. Barman, ajutor bucatar, femeie la vase -salate, angajam urgent pentru Restaurant Casa Myt Drumul Taberei nr. 4; (0722.555.564 406. Barman, Ospatar si ajutor de

ospatar, Hashtag Pub angajeaza barman, ospatar si ajutor de ospatar pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 32, zona Obor, salariu atractiv si bonusuri in functie de realizari. Tips; (0728.523.059 office@hashtagpub.ro

419. Barmani, ospatari. Restaurant terasa

Piata Romana angajeaza barmani si ospatari. Oferim: salariu motivant, carte de munca, program flexibil. Detalii la nr. de tel. (0722.486.698

420. BARMANI/ BARMANITE, CLUB CENTRUL VECHI ANGAJAM BARMANI (BAIETI/ FETE); (0723.313.341 421. Barmanita, pentru berarie zona sos.

Giurgiului (Piata Progresul) (0721.294.361/ 0721.294.362

422. Barmanite si ospatarite (picolite).

Tips garantat minim 100 lei /zi. (0729.565.694

423. Beauty One cauta receptionera Angajam o fata cu aspect fizic placut dornica sa lucreze cu publicul pentru un salon de infrumusetare ca receptionera, o zi cu o zi, (0766.702.703/ 0766.702.703 ene.gaby@yahoo.com 424. Beraria Germana Bucuresti angajeaza personal, vrei sa fii colegul nostru? Beraria Germana Bucuresti angajeaza personal pe urmatoarele posturi: hostess, bucatar, ajutor bucatar, ospatar, ajutor ospatar, barman, ajutor barman, personal curatenie; (0737.500.151 office@berariabucuresti.ro 425. Best Studios vrei un job cu venituri garantate de minim 1000 de Dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, cazare gratuita in Bucuresti si zeci de beneficii financiare. Servicii gratuite de infrumsetare. Loc de munca legal, confidential, serios. Training gratuit, castiguri din prima zi. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi. www.beststudios.ro; (0730.752.752

440. Bona interna baietel 8 luni Obor, fami-

lie tanara fara menaj, tot ce tine de copil, facut baia de seara, preparare masa, calcat hainute, iesit in parc, insotit familia ocazional in vacanta, Obor, 2 weekenduri libere. 3.000 L; (0741.932.722 441. Bona interna bebelus 4 luni 4000 ron/luna, cautam bona cu experinta cu copii foarte mici, cunostinte de prim aujor, studii cel putin liceu, rezistenta la program intern, cu recomandari, tot ce tine de copil, nefumatoare, 2 wknd-uri libere; 4.000 L; (0741.932.722 442. Bona interna Bucuresti, Pentru baietel

1 an si fetita 5 ani. Se cauta o persoana tanara, nefumatoare, serioasa, vesela si harnica. Se ofera salariu si conditii atractive (0754.054.298 manuadrianaiuliana@yahoo.com 443. Bona interna in Bucuresti, Angajam bona interna cu experienta pentru familie deosebita din Bucuresti. Cazare, hrana asigurate de angajator. Varsta copil: 2 ani. Salariul lunar: 700 Euro.Programari telefonic sau trimite CV 700 {; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 444. Bona interna, asiguram cazarea si masa, salariu 4.000 Ron (bani in mana) pentru o perioada de minim 1 an, mai multe detalii la interviu. Relatii la tel. 4.000 L; (0727.363.636 evolution_1960@yahoo.com 445. Bona interna, 2 weekenduri libere, o doamna calda, calma, pentru fetita nou nascuta in zona Baneasa. Programul este intern si se ofera 2 weekenduri/libere pe luna. Atributii ce tin de ingrijirea copilului (hranit, plimbat, etc). 3.000 L; (0721.129.288/ 0738.553.001

pentru camin de batrani zona Pantelimon; (0769.606.639

cautam barman cu experienta, dornic de munca, responsabil. Program 2 zile cu 2 zile.Asiguram masa. Contract de munca. Tips atractiv. In zona Parcul Carol. 1.600 L; (0724.590.863

333. Asistenta medicala cu experi-

427. Blueberry Garden & Bistro anga-

447. Bona interna, copil de 1 an si jumatate, Pipera, 3.000 lei. Bona, fetita 1 an, 8 h/zi, Otopeni, 1.800 lei. Bona, copil 1 an si 3 luni, 10 h/zi, Drumul Taberei, 2.000 lei. Bona, copil 1 an si 6 luni, Pod Baneasa, 2.000 lei. (0764.185.105/ 0764.949.335

enta, program 24/48 h pentru camin de batrani din sectorul 5. Salariu atractiv; (0722.368.881

jeaza barman si femei de serviciu, urgent. Trimiteti CV la adresa de mail (0723.400.103 blueberrybistro@gmail.com

334. ASISTENTA MEDICALA DEBUTANTA PE PERIOADA DETERMINATA. WWW.DABIJAGINECOLOGIE.RO; (0723.238.115

personal Blueberry Garden & Bistro isi mareste echipa si angajeaza: bucatari, barmani si femeie de serviciu. Trimite CV-ul la adresa de mail sau suna la numarul de telefon. (0723.400.103/ 0757.411.718 blueberrybistro@gmail.com

335. Asistenta medicala generalista pen-

429. Bona copil 1 an, Aviatiei, 9 ore, 2000

428. Blueberry Garden&Bistro angajeaza

tru cabinet medical medicina de familie Bucuresti; (0723.479.261

L. Aviatiei, progr 12-19, copil 4 ani, 1700 L. Gemeni, Aurel Vlaicu, 5 luni, 9 ore (impr cu mama), 3000 L. Bona interna, 3000 L, copil 1 an. Famileto, comision 20% 3.000 L; (0724.617.662 office@famileto.ro

336. Asistenta medicala pentru centru batrani centru rezidential situat in zona Militari Piata Gorjului (0762.983.394 mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro

430. Bona externa, pentru nou nascut,gatit

si menaj usor, experienta in domeniu, pe termen lung, nefumatoare. Familie serioasa, zona Doamna Ghica.Prefer doamna matura, serioasa si responsabila. (0723.295.052 kty977@yaho0.com

337. Asistenta medicala stomatologie sector 1, in ultimul an/ scoala de asistente absolvita, sa fie muncitoare, activa, responsabila, salariu atractiv, job stabil, echipament gratuit, info.; (0748.037.806 dentistholiday2011@gmail.com

431. Bona familie crestina cautam bona

pentru baietel de 3 ani, Sos Fundeni, la curte. Dorim si menaj usor (fara gatit). 8 h/zi, 5 zile pe saptamana. Tel. (0727.759.612/ 0722.244.420 florinzma@holy-heat.ro

338. Asistenta medicala, camin varstnici Popesti Leordeni, transport facil maxi taxi si ratb de la P-ta Sudului sau IRA, recrutam asistente medicale cu experienta spital, azil batrani, progr. full time. Se ofera conditii bune (0731.425.153 fundatiasfantulpetru@yahoo.com 339. Asistenta personala urgent, manag-

er director strain in Bucuresti cauta urgent o asistenta personala part-time, cu sau fara experienta. Aspect fizic placut. Program flexibil. Plata la zi. Rog email cu poze si date de contact. 4.800 L; (0728.477.325 Atos.ramirez@gmail.com 340. Asistenta personala, persoana comunicativa cu abilitati bune de organizare, open-minded, sociabila - disponibila la program prelungit care doreste o ascensiune fulminanta in construirea unei cariere de succes. 2.000 L; (0728.808.064 ruxandra.finichiu@ambasador-events.ro

322. Asistent manager, contabil evidenta

324. Asistent manager, secretara, agentie

353. Atelier croitorie angajam croitorese

377. Barbati operatori productie, S6 colegi

398. Barman si ospatar terasa bistro MiniGolf&Coffee angajeaza personal pentru pozitiile de barman, ospatar si lucrator comercial, Cerinte: experienta minima, aspect fizic ingrijit, seriozitate. Se ofera salariu, bonus, tips. office@minigolf-cafe.ro

426. Beton Resto Bar angajeaza barman,

343. Asistenta stomatologie Clinica de stomatologie, situata in sectorul 2, strada Stefan cel mare, angajam asistenta cu sau fara experienta. CV-urile cu poza pot fi trimise la adresa de e-mail: dr.40@yahoo.com; Dr.40@yahoo.com

zari www.magazinul-de-jaluzele.ro Angajam o persoana pentru showroom-ul nostru din Soseaua Chitilei nr. 361. Oferim salariu fix negociabil plus bonus din vanzari 1 L; magazinuldejaluzele@gmail.com

angajeaza personal pentru lucru manual pe rochii de seara si mireasa (cusut, lipit diverse accesorii). Program: L-V: 8.0019.00, salariu 1.650 L; (0728.228.642

397. Barman si ospatar Restaurant in zona Unirii, angajeaza barman si ospatar cu experienta, masa asigurata. Salariu motivant, mediu de lucru placut; asteptam CV pe adresa de email. (0771.389.193/ 021.224.50.17 office@micaelvetie.ro

332. Asistenta medicala angajam

342. Asistenta si studenta farmacie anul

323. Asistent manager, prezentare si van-

352. Atelier croitorie zona Voluntari, Ilfov

376. Barbati necalificati, urgent pentru postul de manipulant in depozit lactate sector 2, salariu 1700 Ron net, tichete 200 Ron, transport asigurat dupa angajare. Program 8 ore/3 schimburi. Zona Afumati. Detalii la telefon 1.900 L; (0733.409.308

te echipei noastre de bar. Conform Trip Advisor, suntem cel mai bun restaurant din Bucuresti (+40742225406

446. Bona interna, 2 weekenduri libere, zona centrala, doamna pt ingrijirea unei fetite in varsta de 1 an si jumatate. Zona: Piata Unirii. Programul este intern (se va locui la familie) si se lucreaza 2 weekenduri/ luna. Atributii doar pt. copil 3.000 L; (0721.129.288/ 0738.553.001

321. Asistent manager, operator calcula-

primara ce vei face: administratie si secretariat, contabilitate primara, indeplinirea sarcinilor cerute de manager. Detalii la telefon (0753.055.577

(0733.030.402

396. Barman si ajutor de barman, alatura-

jeaza personal feminin pentru conversatii online.Oferim: bonus angajare 4000 lei, avans 4000 lei din prima zi, bonus recomandare 1000 lei, salariu fix incepand de la 2500 lei. 4.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com

in comertul cu masini unelte angajeaza asistent manager. Candidatul trebuie sa aiba cunostinte de lb. engleza si PC (Word, Excel, Outlook). Trimiteti CV pe email (021.223.03.91 deltam@mailbox.ro tor, consultant vanz., gestionar, contabil la fabrica produc pavaj. Punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Cu si fara experienta. Sal. + % din vanzari, CV la e-mail, 3.000 L; armopavsrl@yahoo.ro

374. Barbati tuns iarba, 1.400 L;

395. Barman ture 12 ore, doua zi, doua noapte, doua libere. Salariu 1800 L, tips mediu lunar 700 L, 1.800 L; (0748.202.849 hr@gamblersbar.ro

331. Asistenta live, echipa Phoenix anga-

ASISTENTA SI INFIRMIERA, ANGAJAM URGENT PENTRU CAMIN BALOTESTI; (0722.223.166/ 0744.321.376

320. Asistent manager, firma specializata

tru o pensiune mica cu bar, cautam o femeie tanara pt servirea si amenajarile in zona targ Vidan. Cu cartea de munca 1500 net / 2600 brut ful time 6 zile lucratoare; 2.600 L; (0728.491.825 amertrab@gmail.com

Timisoara, 4 zile/ saptamana, salariul intreg, carte de munca 1.300 L; (0771.223.860

354. Atelier mobila angajeaza vopsitor si

angajam asistent manager, cunostinte limba engleza mediu, program 8 ore pe zi, salariu atractiv, cv la mail mihaelaid@yahoo.com (0732.956.246 mihaelaid@yahoo.com

373. Bar woman wanted 1500 ron net pen-

depozit we look for an assistant manager. She will be responsible for invoicing, keeping sales tracks and managing warehouse in general English and Excel is important. 2.500 L; (0722.678.579 kerim.erzurumlu@gmail.com

328. Asistent vanzari pentru boutique

330. Asistent/a manager /secretara

postul de operator (slot attendant) sala jocuri de noroc; (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro

375. Barbati la curatenie zona bd.

atelier sector 6, o statie de Parc Mighioros, angajam croitorese pentru lucru in serie. Salariu net: 1500 lei. Program : 7:30 16:00. Mediu de lucru placut. 1.500 L; (0720.164.770

329. Asistent/ tehnician veterinar Cabinet veterinar zona Eroii Revolutiei - Pta Progresu, Bucuresti, angajeaza asistent/ tehnician veterinar. Va rugam trimiteti CV la adresa de e-mail: (0751.511.313 cabinet.medvet@gmail.com

372. Baieti, cu sau fara experienta, pentru

351. Assistant manager for our leather

327. Asistent vanzari Calzedonia si Intimissimi Baneasa alege sa faci parte dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si lenjeria italiana, trimitand un CV la adresa de e-mail de mai jos. Mentionati in e-mail ca aplicati pentru Baneasa. 360 {; futuralenjerie2010@gmail.com

accesorii marochinarie. Job-ul perfect pentru studenti sau tineri. Program de lucru in ture, flexibil. CV-uri la dadaboutique@dada.ro sau tel. Oana; (0729.997.408 mihaela@dada.ro

371. Baieti si fete cu/ fara experienta pt. spalatorie auto. Posibilitati cazare provincie, carte de munca (se ofera 3 mese saptamana). Salariu 1.200- 1.500 ron. Cerem si oferim seriozitate. Zona sector 1- Piata Domenii; (0765.999.927

9

341.

IV-V pentru farmacie Gara de Nord; (0729.918.674 ovidiu.rabinca@yahoo.com

344. Asistenta stomatologie si radiologie dentara pentru Q Med, centru medical cu 6 cabinete dentare cautam personal cu min. 1 an experienta, organizata, placuta. Salariu motivant; (0754.547.162 contracte.qmed@gmail.com 345. Asistenta stomatologie, Dr Dima

Cosmin, angajeaza pentru clinica din Pta Romana, asistenta stomatologie, cu experienta. Se ofera conditii avantajoase. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV, insotit de o poza recenta, (0722.543.676/ 0722.543.676 drdima@dentalprogress.ro

359. Ba Glass Romania SA, cel mai mare producator in domeniul sticlariei, angajeaza: muncitor necalificat, sortator produse sticla (femei), lacatus mecanic, motostivuitorist, electromecanic. Cerinte: disponibilitate pentru lucru in echipa, corectitudine, seriozitate. Relatii suplimentare la departamentul Resurse Umane sau la sediul str. Theodor Pallady nr. 45, sector 3; (021.201.85.94/ 021.201.85.86 360. Ba Glass Romania SA, cel mai mare producator in domeniul sticlariei, angajeaza: operator productie la masini prelucrare sticla. Salariu foarte atractiv peste media economica, posibilitatea dezvoltarii carierei profesionale. Cerinte: disponibilitate pentru lucru in echipa, corectitudine, seriozitate. Relatii suplimentare la departamentul Resurse Umane sau la sediul str. Theodor Pallady nr. 45, sector 3; (021.201.85.94/ 021.201.85.86 361. Back-up agenti vanzari angajeaza SC Agra's SA depozitul din Bucuresti. Trimiteti CV la e-mail. Relatii la tel. (0732.900.110 bucuresti@agras.ro 362. Baduc SA angajeaza sofer permis de

conducere categoria B,C si E, certificat de pregatire profesionala eliberat ARR, transport marfa, valabil, cartela tahograf, valabila, experienta minim 3. (0745.349.022 autobaza@baduc.ro 363. Baiat pentru ajutor magazin din provincie, asiguram cazare, salariu 1.700; (0734.406.034

364. Baiat pentru magazin si depozit, fara

experienta in zona Doraly Afumati. Program 8 ore. Salariu 1.800 lei. 1.800 L; (0766.664.996/ 0766.664.996 mirel172004@yahoo.com 365. Baiat pentru stand en-gross in com-

plex comercial Smart Flora Voluntari. Zona Metro Voluntari. Salariu atractiv. Rog seriozitate (0732.057.771/ 0722.237.777 aramsrl@yahoo.com 366. Baiat sau barbat in Piata Obor, pro-

gram lejer, carte de munca si salariu bun; (0765.531.934

382. Barista pt. Cafenea care are ca obiect activitate vanzarea de cafea de specialitate, zona Aviatiei. Metrou Aurel Vlaicu. Detalii tel., (0741.777.509 office@breadandspices.com.ro 383. Barista, ne marim echipa si cautam

colegi in cadrul M60.Suntem cunoscuti ca una dintre cele mai bune cafenele de specialitate din Bucuresti. Locatia: Piata Romana, Str. Mendeleev 1 L; (+40742225406/ +40742225406 luizaa.apostu@gmail.com 384. Barista, Tucano Coffee Bucuresti;

(0741.900.300 a.gancicovschi@tucanocoffee.com

385. Barista, ajutor barman New York Coffees Centru Vechi, angajeaza personal, pentru detalii sunati la tel. (0752.066.106 adi@newyorkcoffees.ro 386. Barista, ospatar si personal bucatarie Bistro situat pe Calea Victoriei, punem accent pe indemanare, spirit de echipa, atentia distributiva si modul in care are loc comnicarea. Daca ai minimul de experienta trimite CV pe mail sau suna; 14 L; (0749.091.660 elena@openpub.ro 387. Barman Angajam barman 100 ron/zi

+ tips, Ambiance Caffe Dorobanti, Radu Beller 54, (0766.446.977

388. Barman cafenea in incinta Mall Vitan

angajeaza barman cu experienta in prepararea cafelei. Detalii dup? ora 10:00; (0761.200.141

389. Barman cu experienta, pentru restau-

rant situat in sector 2, conditii avantajoase: contract de munca, trasnsport asigurat, tips din vanzare, masa asigurata 1.700 L; (0725.246.188/ 0761.515.503 ancalearoma@yahoo.com

390. Barman pentru cafeneaua Bemolle Cafe situata in centrul vechi, pasaj Villacrosse, cu experienta cafenea. Program 2 zile cu 2 zile. Salariu, tips, contract munca, prime. 2.000 L; (0723.188.953 lidiabitu@yahoo.com

367. Baieti Firma construnctii cauta urgent muncitori pentru placari cu polistiren (termosistem), cazare inclusa, plata integrala la 2 saptamani, salariul motivant; (0762.546.031

391. Barman pentru loc joaca copii. Pro-

368. Baieti cu sau fara experienta pentru

392. Barman Restaurant din zona centrala

postul de instructor. Sala fitness; (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro 369. Baieti echipa de interventie-curate-

gram de lucru in ture 9-17, 14:30-22:30, 8h/zi, 5 zile/ saptamana, cu 2 zile libere, (0756.060.008 andreea@gymboland.ro

angajeaza barman si ajutor barman cu sau fara experienta, salariu plus tips. Informatii la tel. (0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com

nie. suntem o firma de curatenie din Bucuresti si cautam baieti cu experienta pentru interventie curatenie. Oferim contract de munca, salariu atractiv, bonuri de masa si ore suplimentare platite (0751.193.870/ 031.438.08.42

393. Barman Restaurant pub angajeaza barman, program 2 zile cu 2 zile, salariul+ procent, contract de munca, masa asigurata, locatie centrala, conditii avantajoase de munca. (0752.177.431

370. Baieti necalificati/ pavatori Bucuresti

394. Barman Restaurant situat in sectorul

sector 4 angajam oameni pentru refaceri pavaje. Cazare pentru cei din afara Bucurestiului (0770.328.042/ 0732.358.981 daniel.odobescu@gmail.com

5 angajeaza barman cu experienta. Program 2 zile cu 2 libere. Oferim si solicitam seriozitate; (+40722506068 danalarme@gmail.com

407. Barman, ospatar, ajutor ospatar restaurantul Stadio (Piata Universitatii) este in cautare de noi colegi. Iti oferim un salariu motivant, program flexibil, masa de pranz asigurata, posibilitati de avansare si dezvoltare (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 408. Barman-Ospatar Barman -Ospatar

, Palmiye Cake & Coffee Shop (0743.255.777 info@palmiye.ro 409. Barman. Local Centrul Istoric anga-

jam barman, ajutor bar, picoli si ospatari. Rog seriozitate; (0727.257.022 nycos2008@yahoo.com 410. barmani & ospatari Mutam jobul de

la mare in Bucuresti! Vino sa lucrezi in cea mai cool echipa a verii - ospatar & barman @ Pescariu Aqua. Contact: 0721 470 073 (0721.470.073 ana.habuc@pescariusports.ro 411. Barmani cu experienta in zona Titan pt. bar de zi. Venituri f. bune, conditii exclente de munca, program confortabil, colectiv tanar; (0732.408.999 hhtitanatlas@yahoo.com 412. Barmani si grataragii, angajam barmani si grataragii pentru peste 20 de evenimente care vor avea loc pe perioada verii, in week-end-uri. Disponibilitate pentru deplasare in tara. Rugam seriozitate; (0746.439.634 413. Barmani si Ospatari - Restaurant in

Herastrau. Locatie in parcul Herastrau angajeaza barmani si ospatari. Conditii decente, contract de munca, training si multe alte beneficii. Cerinte: - Experienta minim - 2 ani; 1 L; (0744.215.521 stefan.dinca@yahoo.com

448. Bona program normal, in zona Berceni, Emil Racovita, pentru doua fetite de 7 ani si 5 ani. Program 8.30-18.00, lunivineri, stat cu copiii si gatit pentru ei. Salariu 2000 lei luna. 2.000 L; (0745.778.900 mdinculescu@yahoo.com 449. Bona sector 3 doresc ca urmatoarele

cerinte sa fie indeplinite pentru persoanele doritoare: varsta maxim 55 ani, nefumatoare si cu analizele la zi, sa poate ridica copilul in brate fara probleme. (0720.362.915 450. Bona zonele Timpuri Noi, Tineretului,10 ore,2500 L angajam o doamna cu experienta in îngrijirea bebelusilor (la nepoti sau ca bona). Program 10 ore, luni-vineri, atributii strict copil, 2500 Lei/luna. Urgent, 2.500 L; (0721.796.468/ 021.313.59.59/ 0726.334.403 davidaagentiaplevnei@gmail.com 451. Bona, copil 1 an, Pipera, urgent, 2.500 L; (021.310.74.03 452. Bona, experienta, copil 2 ani, Bucurestii Noi, salariu/ luna, 2.500 L; (0726.256.070

432. Bona 10 ore, Piata Muncii, Colentina, Cautam doamna care sa aiba grija de o fetita de 1 an; program de 10 ore/zi, de luni pana vineri; in zonele Piata Muncii si Doamna Ghica; salariul 1800-2000 de lei. 1.800 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 office@elite-jobs.ro

453. Bona, experienta, copil 5 luni,

433. Bona cu experienta caut bona cu

455. Bona, experienta, copil 7 luni,

experienta. Program full time/part time. Zona Piata Dopmenii. Rog seriozitate; (0722.205.872 daniella.cristea@yahoo.com

434. Bona gemeni, suntem o familie cu cu

2 fetite gemene de 7 luni. Cautam ajutor, o doamna cu varsta 40-60 de ani, eventual cu experienta, care sa iubeasca copii.initial program joi-duminica 8 h/zi , ulterior 5 zile/sapt. (0741.979.462 binugeorgiana@yahoo.com 435. Bona in Militari pentru copil in varsta

de 3 ani 8 luni. Locatie: cartier Militari, metrou Lujerului. Program de lucru: 10 ore/zi, de luni pana vineri. Programari interviu telefonic sau trimite CV. 2.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 436. Bona interna conditii speciale, salariu bun, Bucuresti, sectorul 2; (0767.600.088 437. Bona interna Familia de straini cu doi

copii de 3 si 1 an angajeaza bona interna pentru munca la Berlin, Germania. Trebuie sa stie rusa, germana sau turca. Vorbim doar aceste limbi la telefon. Transport asigurat, 950 {; (0373.781.604/ +994505590708

Militari, salariu/ luna, 2.100 L; (0726.256.070 454. Bona, experienta, copil 7 luni,

Herastrau, salariu/ luna, 3.000 L; (0726.256.070 Berceni, 2.000 L; (021.310.74.03

456. Bona, experienta, copil 8 luni,

Drumul Taberei, urgent, 1.900 L; (021.310.74.03 457. Bona, experienta, copil 9 luni,

Titan, 2.100 L; (021.310.74.03

458. Bona, 10 h/zi, l-v, Bragadiru o doam-

na pt a avea grija de o fetita in varsta de 1 an si 8 luni. Acces facil la locatie. Programul va fi in intervalul 08:00-18:00, luni-vineri. Atributii doar pt copil (hranit, plimbat, etc.) 2.000 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 459. Bona, 10 h/zi, l-v, sector 1 o doamna pt ingrijirea unei fetite in varsta de 4 ani si jumatate. Zona este Gara de Nord. Programul de lucru va fi in intervalul 09:00-19:00, de luni pana vineri, iar atributiile pt copil. 2.000 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 460. Bona, 10 h/zi, l-v, sector 1, o doamna

pt a avea grija de o fetita in varsta de 4 ani, in zona Bucurestii Noi. Programul de lucru va fi in intervalul 08:30-18:30, de luni pana vineri, iar atributiile doar pt copil. 2.500 L; (0721.129.288/ 0738.553.001

2 copii de joi pana duminica, dispusa la deplasari, cu experienta, 3.800 L; (0724.047.365

461. Bona, 10 h/zi, l-v, Splai Unirii o doamna pt ingrijirea unui baietel in varsta de 1 an si 4 luni. Programul de lucru va fi in intervalul 09:00-19:00, de luni pana vineri. Atributii ce tin de copil (hranit,jocuri). Zona Vitan. 2.000 L; (0721.129.288/ 0738.553.001

439. Bona interna 4 zile/saptamana bona interna pentru doi baieti 5 si 7 ani, program de lucru de miercuri pana sambata intern zona de lucru Pipera. Dorim persoana serioasa si activa 1.900 L; (0729.007.828 stoica.officeconsulting@gmail.com

462. Bona, 10h/zi, L-V, sector 1 angajam doamna pt ingrijirea unui baietel de 1 an in zona Dorobanti (aproape de mijloacele de transpport). Programul va fi in intervalul 09:00-19:00, de luni pana vineri. Atributii doar pt copil 2.000 L; (0721.129.288/ 0738.553.001

438. Bona interna 4 zile zona Corbeanca,

414. Barmani si ospatari, hotelul Sheraton

Bucuresti angajeaza barmani si ospatari, fete si baieti, cu sau fara experienta. CVurile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 415. Barmani, full time, salariu motivant +

tips, echipa prietenoasa, detalii la tel. Zona Grozavesti, (0735.311.530 cristian.filip01@gmail.com 416. Barmani, ajutor bar, local Centrul Istoric Cautam barmani, ajutor bar, ospatar si picol; (0727.257.022 nycos2008@yahoo.com 417. Barmani, casieri, plasatori, program flexibil in functie de nevoile fiecaruia, 8.5 lei/h net (banii in mana). Puteti trimite cv pe email sau telefon. 1.500 L; (0735.333.363 megamall@cinemacity.ro 418. Barmani, ospatari Vol Caffe pasajul Villa Crosse angajeaza barmani si ospatari, pentru detalii sunati. (0754.352.837

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


10

25 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 505. Bucatar si ajutor de bucatar, restaurant Piata Romana (Dacia 18); (0722.295.463/ 0744.659.707 506. Bucatar Trattoria Pane e Vino angajeaza bucatar la cald, program de lucru 1 zi cu 1 zi, salariul net 3500 lei. Adresa strada Nerva Traian 25, zona metrou Timpuri Noi, vis a vis de Scoala Generala nr. 81, 3.500 L; (0744.489.993 trattoriapanevino2010@yahhoo.com

muncitor la vase. (0731.831.335

531. Bucatar sef restaurant din zona Aviatori, angajeaza bucatar sef cu experienta in bucataria frantuzeasca. Salariu 1500 euro net. Limba engleza la nivel conversational obligatorie. (0720.804.405 nicoleta_hotnogu@yahoo.com

508. Bucatar & pizzar, angajam bucatari

532. Bucatar si ajutor bucatar 4000 net,

507. Bucatar vanzatoare, ajutor bucatar,

si pizzari cu experienta, si personal curatenie restaurant in sectorul 2, Bd. Barbu Vacarescu. (0721.470.073 ana.habuc@pescariusports.ro 509. Bucatar (calificare de bucatar necesara), ajutor bucatar (nu necesita calificare) - Auchan Militari angajeaza cu sau fara experienta. Se asigura contract de munca pe perioada nedeterminata, 8 h/zi, formare la locul de munca. Vino sa descoperi beneficiile de a face parte din echipa Auchan. CV-urile pot fi trimise pe adresa de email militari@auchan.ro sau depuse la Serviciul Clienti din incinta magazinului. Informatii pot fi obtinute la nr (0374.101.324 510. Bucatar , ajutor bucatar , spalat vase

Bucatar, ajutor bucatar personal spalat vase fata linie autoservire, cantina zona Sala Palatului, Cismigiu, program lunivineri. Salariu bucatar 1800 lei in mana, ajutor 1600 lei, vase 1400 lei, contr., 1.800 L; (0720.807.555 topcatering2000@gmail.com 463. Bona, 8 h-9 h/zi, l-v, zona Izvor, o doamna pt a avea grija de un baietel in varsta de 9 luni. Zona este Parc Cismigiu. Programul este flexibil si se va desfasura in intervalul 08:00-17:00, luni-vineri. Atributii doar pt copil. 2.100 L; (0721.129.288/ 0738.553.001

482. Brutar cocator, brutar cocator angajam la firma de alimentatie publica / brutarie in zona Giulesti, salariu incepand de la 2800 lei, in functie de experienta, bonusuri, avantaje, 2.800 L; (0785.398.378 info@frenchbakery.ro

464. Bona, 8 ore, 1800 lei, Colentina cautam o doamna care sa aiba grija de un baietel de 1 an; in zona Colentina; 8 ore, de luni pana vineri; salariul 1800 de lei; 1.800 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 office@elite-jobs.ro

experienta si calificare. Program 8 ore/zi; (0799.995.893 office@brotmanufactur.ro

465. Bona, 8h/zi, L-V, Sector 3 angajam o

doamna calda pt o fetita in varsta de 2 luni. Zona este Titan, aproape de statia de metrou 1 Decembrie. Programul va fi in intervalul 10:00-18:00, de luni pana vineri. Atributii pt copil; 1.700 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 466. Bona, 9 h/zi, l-v, Otopeni doamna pt

ingrijirea unui baietel de 2 ani in zona Otopeni, aproape de mijloacele de transport. Programul va fi in intervalul 09:3018:30, luni-vineri. Atributii ce tin de ingrijirea copilului. 2.000 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 467. Bona, ajutor mama, 8 h/zi, l-v, sector 5 angajam o doamna pt o familie tanara cu fetite gemene de o luna. Se solicita ajutor in colaborare cu mama. Program de lucru: 10:00-18:00, de luni pana vineri. Atributii ce tin de ingrijirea copiilor. 3.000 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 468. Bona, baiat 5 luni, 6:00-12:00, 6 h/zi, Grozavesti, 1.600 lei. Bona, copii de 3 si 7 ani, 4 h/zi, Militari, Cora Lujerului, 1.200 lei/ Bona, fetita 1 an si jumatate, 8 h/zi, Piata Iancului, 2.000 lei. (0764.185.105/ 0764.949.335 469. Bona, copil de 1 an, 8 h/zi, Centru,

Ateneul Roman, 2.000 lei. Bona, copil 10 luni, 9 h/zi, Eroilor, la metrou, 2.300 lei. Ingrijitor varstnici, intern, 90 de ani, Banu Manta, 2.000 lei. (0764.185.105/ 0764.949.335 470. Bona, experienta, copil 2 ani,

Corbeanca, urgent, 2.400 L; (0726.256.070 471. Bona, menajera interna, zona Pipera,

483. Brutar, brutarie angajeaza brutar cu

484. Brutar, brutarie romaneasca, cuptor

traditional pe vatra, sector 2, angajaza, cocator, malaxorist, modelator. Salariu 2.200 - 2.600 l/luna. 2.600 L; (0722.456.964

485. Brutar, personal brutarie. angajam brutar si personal brutarie pentru brutarie zona Pipera - metrou Aurel Vlaicu; (0751.015.851 486. Brutar. Brutarie angajam brutar califi-

cat sau necalificat. Pentru detalii tel. (0741.777.509

487. Bucatar ajutor bucatar cu sau fara experienta pt. bistro din zona centrala, informatii intre 09-17 si CV pe mail; (0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com 488. Bucatar angajam bucatar cu experi-

enta cu specific italian. Zona centrala; (0745.458.922 fiorentina.massimo@yahoo.com

pentru bebe 5 luni, in Piperazona Omv Pipera/McDonals). Program de 9-10 ore pe zi, L- V. Salariu intre 1600 - 2300. Dorim colaborare termen lung. Sunati; 2.300 L; (0724.231.334 475. Bona, Rosu, Chiajna cautam pentru

ingrijire copil (1 an si 4 luni) in Rosu, strada Crinului. Program 10h/zi. Indatoriri: totul legat de copil (hrana, menaj strict legat de copil, plimbat/ joaca cu el) (0766.441.490 stroeramona@hotmail.com 476. Bona, zona Herastrau, 3000 lei/luna

496. Bucatar pt restaurant centrul vechi, str Smardan nr. 27. Program 2/2, tips si taxi. Informatii suplimentare la tel. (0727.572.000 497. Bucatar Restaurant Nomad Sky Bar angajeaza bucatar. Program 8 h/zi, 5 zile pe saptamana. Oferim salariu atractiv. Asiguram transport la domiciliu. Detalii de l-v intre orele 10-18 la telefon. (0730.448.080 alina.bounegru@tonka.ro 498. Bucatar Restaurant NoName strada

Mariuca nr 1A, intrare din Sos Oltenitei angajeaza bucatar cu experienta salariu 2500 plus procent din vanzare si procent din evenimente. Pentru interviu zilnic 11-19. (0761.280.642/ 021.332.00.29

500. Bucatar restaurant zona Drumul

479. Bone/ Menajere interne (cazare), Bucuresti 4000 lei, angajam bone si menajere interne pentru zonele Bucuresti si Ilfov, program intern cu 4-5 zile/ luna libere. Se ofera cazare, masa, 4000 lei. 4.000 L; (0721.796.468/ 021.313.59.59/ 0726.334.403 carmen@cleaning-babysitting.ro 480. Bronec Int. Company angajam cond-

ucatgori auto cat. B pentru serviciul interventie; (021.326.20.44/ 0219532 481. Brutar Brutarie in Pipera, rond

Mcdonalds, angajam brutari se asigura transport. Detalii la; (0741.777.509

514. Bucatar cu experienta pentru restau-

rant Fabrica, str 11 iunie nr 50, program de lucru 2 zile cu 2 zile libere, salariu atractiv, platit la timp, comision din vanzari, contract de munca; 2.500 L; (0723.155.027 cristinastanicioara@gmail.com 515. Bucatar cu experienta Restaurant,

zona centrala - Unirii, angajeaza bucatar cu experienta. Salariu atractiv. (0736.366.417 avramavramm@yahoo.com

at in zona Ateneului Roman angajeaza bucatar si ajutor bucatar (fete) (0766.303.730 florin_casam@yahoo.com 537. Bucatar si ajutor bucatar, colaborator

s+d sau full time, pentru salon nunta langa aeroportul Otopeni, in Saftica pe DN1. Maxi de la P-ta Presei, 20 min. Oferim cazare pentru cei din provincie tel: (0742.665.590 contact@salondumariage.ro 538. Bucatar si ajutor de bucatar Firma de

catering zona Militari Residence, Rosu, Chiajna angajeaza bucatar si ajutor de bucatar; (0723.286.401 539. Bucatar si ajutor de bucatar pentru

restaurant Herastrau. Cerem seriozitate. Oferim salariu atractiv si beneficii. Te asteptam in echipa noastra; (0786.778.811 info@herastrau.ro 540. Bucatar si ajutor de bucatar pentru Socului Kebab, salariu avantajos + tips; (0764.673.064 541. Bucatar si ajutor de bucatar Restau-

rant cu livrare la domiciliu angajeaza bucatar si ajutor de bucatar cu experienta. Program de lucru: 2 zile si 2 zile liber. Contract de munca si abonament Medlife pentru analize. 2.800 L; (0736.020.202 542. Bucatar si ajutor de bucatar Story Pizza angajeaza pentru punctele de lucru din Giulesti si Rahova bucatar si ajutor de bucatar pe o perioada nedeterminata, se lucreaza in ture de 2 cu 2. Salariu bucatar 3200, salariu ajutor 2300, (0733.751.076 manicea.alin@yahoo.com

560. Bucatar, ajutor bucatar, catering, evenimente, mancare gatitta, angajare- full time sau part time, carte de munca. Cerinte: experienta, seriozitate, punctualitate, calificare. Locatie sector 4, (0724.248.428 office@cateringevenimente.ro 561. Bucatar, ajutor bucatar, debutanti

pentru un hotel din sectorul 1 1.750 L; (0751.190.463 mihaela.mitrila@ramadaplazabucharest.ro 562. Bucatar, ajutor bucatar, Rocka Burg-

ers angajeaza bucatar sau ajutor de bucatar, carte de munca, 2 zile cu 2 zile. Salariu atractiv plus beneficii. Locatia este la Lujerului vis a vis de mall Plaza, Restaurant Rocka Burgers (0751.576.021 artramid@gmail.com 563. Bucatar, ajutor bucatar, spalator

vase pentru evenimente, nunti, botezuri. Nu necesita experienta. (0735.213.403/ 0731.317.381 564. Bucatar, ajutor bucatar, casier, picol debarasator, personal-vase. Mediu de lucru placut cu un program de luni pana vineri de la 8 la 17. Bucatarie romaneasca (0742.622.485 565. Bucatar, ajutor bucatar, Centrul

Vechi personal pentru restaurantul din Bucuresti. Program de lucru: 12/24. Salariul: 1500- 2000 Lei. Pentru alte detalii sunati la numarul tel. 2.000 L; (0755.651.839 ioana08.recrutare@gmail.com 566. Bucatar, ajutor bucatar, pizzar si lucrator bucatarie interna pentru toate zonele Bucurestiului. Companie multinationala domeniul food delivery deschide noi locatii si cauta colegi. Alaturati-va echipei noastre, se lucreaza 8 ore/zi 2 zile libere pe saptamana, salariul cuprins intre 1.400-2.000 in functie de experienta, persoanele interesate pot suna la numarul tel./ CV la: 2.000 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

Taberei, angajam bucatar cu experienta. Salariu motivant, plus tips la evenimente; (0721.374.700 office@jollero.ro 501. Bucatar restaurant zona Piata

Romana, program 2 zile/2 zile. (0743.605.039

502. Bucatar Salon de evenimente din Bucuresti angajam bucatar si ajutor bucatar cu o experienta minima necesara. Salariul este negociabil, pt detalii va rugam sa ne contactati la nr.; (0771.213.952 Carmela_kov@yahoo.com 503. Bucatar sef pentru un restaurant in zona Magurele Ilfov, asiguram salariul motivant, comision din vanzare; (0723.580.658 504. Bucatar si ajutor bucatar pen-

tru autoservire zona Mihalache, program luni-vineri 7,00-17,00 sambata -duminica inchis. (0724.508.592

576. Bucatar. Terasa/ livrari la domiciliu angajam bucatar cu experienta minima obligatorie 3-5 ani in bucataria internationala. Zona Udristei/ magazin Cocor, sector 3. Program 2 cu 2 zile, 7 zile/saptamana. (0747.040.977 emilia.vlad@yahoo.com 577. Bucatar. Oferta angajare Restaurant

din Neptun, angajeaza pentru sezonul estival 2018: bucatar cu experienta (se ofera salariu foarte bun), ajutor de bucatar, bufetiera, pizzar, spalator vase, ospatari, barman, sef de sala. (0740.674.093 ellimng@yahoo.com 578. Bucatar/ajutor bucatar angajam bucatar/ajutor bucatar, zona Mosilor (0736.934.810 comenzideli@gmail.com 579. Bucatar/ajutor, ospatar/barman,

personal curatenie cerinte: aspect fizic placut, bune abilitati de comunicare, cu/ fara experienta. Oferim: pachet salarial atractiv, program de lucru in ture, echipa tanara. Restaurant Olimpico, incinta Mall Vitan; (0724.998.111 cariere@gameworld.ro 580. Bucatareasa Angajam bucatareasa cu experienta pentru autoservire-cantina in zona Piata Victoriei. Program: 8 ore, de luni pana vineri. Salariu 2200-2500 lei, (0724.546.677 581. Bucatareasa bucatar, pentru Restaurant You & Me, bd. C-tin Brancoveanu 110 D, program 2/2 zile, salariu 2.500 Lei net, tips, bonus de performanta. Se cer experienta in bucatarie romaneasca si/ sau internationala 2.500 L; (0726.782.482

610. Bucatari, ospatari cu experienta, aju-

611. Bucatari, ospatari, pizzari, salatiera,

587. BUCATAREASA, camin privat pen-

bucatar bucatarie romaneasca, pentru restaurant. Decontare transport. Tel. dupa ora 10,00; (0722.387.386/ 0723.644.179

592. Bucatari restaurant Vanity angajeaza

angajeaza bucatar cu experienta in sectorul 6, program o zi cu o zi, salariul intre 1800 si 2200 ron; (0767.006.434 518. Bucatar cu experienta, firma de catering aflata in sect. 3 cautam bucatar cu experienta in bucatarie romaneasca. Program: luni - duminica, o zi lucratoare cu o zi libera. Salariu 2500-3000 lei in funcie de experienta. (0770.472.087 519. Bucatar cu experienta, locatie Take Away si Delivery, zona Piata Romana, program luni-vineri. Doar pt. cine vrea sa munceasca; (0727.471.315 520. Bucatar cu experienta, restaurant cu

specific romanesc, grill si international angajam bucatar cu experienta pentru a delecta clientii cu preparatele sale. Te asteptam sa stam de vorba si sa te vedem la o proba de lucru (0745.147.766 office@mantuleasa40.ro

521. Bucatar Grill restaurant Stadio situat

in Piata Universitatii angajam bucatar grill, salariu atractiv, program flexibil, masa si transportul asigurate. Detalii la numarul de telefon (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

Bucatar incepator si cu experienta, salariul intre 1.400-2.000 Ron net. Relatii la telefon; 2.000 L; (0799.831.111 522.

523. Bucatar la cald, angajam pentru micul dejun pt omlete, personal cu experienta. Langa metrou Aurel Vlaicu. Detalii tel. (0741.777.509 524. Bucatar pentru camin batrani Camin-

ul de batrani Colosseum din sectorul 5, Bucuresti, angajeaza bucatar pentru program full-time. Oferim salariu motivant, conditii optime de lucru. Detalii la tel. Virgil Patulea, (0722.266.143 colosseum.camin@yahoo.com 525. Bucatar pentru restaurant cu servire

rapida contract de munca, program de lucru in ture: 08:00-16:30, 16:00-24:30, salariu 2300 lei, spor de weekend, decont transport. 2.300 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 526. Bucatar restaurant de sushi, pt.

restaurant Chico Chillout cu specific japonez si european. (0733.324.426 chilloutchico@gmail.com 527. Bucatar sau bucatareasa pt. restau-

rant La Barca, sectorul 3 Bucuresti;

528. Bucatar sectia cald, restaurant zona centrala. Contract de munca, bonus, transport, (0752.308.454 daniel@lente.ro 529. Bucatar sectia rece, restaurant zona

centrala. Contract de munca, transport, bonus. (0752.308.454

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

Obor Hashtag Pub angajeaza personal pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 32, zona Obor: bucatar si ajutor. Program de lucru 2 zile cu 2, salariu atractiv si bonusuri in functie de realizari, tips; (0724.803.412 office@hashtagpub.ro 545. Bucatar si pizzar campus studen-

tesc. 3 min. metrou Grozavesti, conditii avantajoase, bucatarie romaneasca; (0742.181.263/ 0755.013.339

546. Bucatar, ajutor bucatar, angajeaza Hotel Berthelot, dorim persoana sa lucreze in echipa, comunicativ, (031.425.58.60 bucatarie@hotelberthelot.ro 547. Bucatar, bucatareasa, ajutor de bucatar pentru restaurant La Crama, in Magurele, program 1/1&2/2; 2.500 L; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro 548. Bucatar, esti in cautarea unui job?

Plated angajeaza bucatar.Trimite Cv la mail sau programeaza un interviu la numarul de tel. Abia asteptam sa te cunoastem. (0757.115.735 bistro.plated@gmail.com 549. Bucatar, hotel 4 stele zona Unirii,

angajeaza bucatar pentru restaurantul din incinta hotelului, (0755.979.797 fdm@international-bucharest.ro 550. Bucatar, restaurant cu specific span-

568. Bucatar, bucatareasa Bucatar, bucatareasa pt. Pizza Club 16 cu sediul in Bucuresti, bulevardul Camil Ressu nr. 16 (zona Dristor), castig 2600 plus tips, 2.600 L; (0755.070.846/ 0771.258.305 569. Bucatar, bucatareasa cu experienta

pentru restaurant central in Calea Floreasca, program 2 cu 2, salariu cald + gratar 2800/ 3000 lei, salariu rece 2.400 lei. 3.000 L; (0766.405.416

«««««««««««««««««« 572. BUCATAR, OSPATAR, OSPATARITE, PICOLI CU EXPERIENTA, SUPRAVEGHETOARE COPII LOC DE JOACA, CONTRACT MUNCA, SALARIU TIPS, MASA PE ZI, PROGRAM DISCUTABIL, ZONA SENS GIRATORIU CRISTALULUI BRAGADIRU. CONTACT TELEFON. ROG SERIOZITATE; (0720.075.598

iol situat in zona Dorobanti capitale, angajeaja bucatar cu experienta, (0734.349.076

««««««««««««««««««

551. Bucatar, sef de tura si bucatar linie rece cu experienta, program 1 zi/1 zi libera. Salariu 2500-3000 lei/luna plus bonusuri evenimente, decontare transport. De preferat cu domiciliu in sect 5-6. 3.000 L; (0745.304.777 cm.enescu@gmail.com

restaurant Centrul Vechi langa Banca Nationala angajeaza bucatari, ospatari, ajutor bucatari, fata / baiat intampinare clienti, (0723.605.438 contact@terasadoamnei.ro

552. Bucatar, aj bucatarie, spalat vase Ne

marim echipa, restaurant in Centrul Vechi. Cautam bucatar, aj. bucatarie, spalat vase. Pentru programarea interviului va rgam sa sunati la numarul de telefon intre: 10.0016.00; (0735.861.683

571. Bucatar, ospatar restaurant Tulin specific libanez) cauta grataragiu (cu sau fara experienta) si ajutor ospatar. Pentru detalii sunati intre 12:00-20:00 (0762.212.675 Restauranttulin@yahoo.com

553. Bucatar, aj. bucatar, restaurant situat

574. Bucatar, pizzar, ospatari, barmani.

in Militari, cautam oameni seriosi cu experienta. Asiguram carte de munca, transport, salariu motivant; 2.500 L; (0722.462.827/ 021.434.18.28

554. Bucatar, ajutor bucatar pentru Grill Pub, variante de program de lucru full time sau part time, zilnic sau in ture. Detalii suplimentare si programari la interviu (0767.121.685 rezervari@grillpub.ro 555. Bucatar, ajutor bucatar program de l-

v de la 6 -17, s-d liber. Carte de munca, salariu pt bucatar 2200, pt ajutor 1600, cantina zona Cotroceni, detalii dupa ora 14. (+40766418875 alex_axeldr@yahoo.com

573. Bucatar, ospatari, ajutor bucatar

tor ospatari, femeie la vase si femeie de servici, angajeaza restaurant din Drumul Taberei; (0729.977.250

586. Bucatareasa si ajutor bucatareasa

591. BUCATARI pentru hotelul Sheraton Bucuresti. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata. (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com

544. Bucatar si ajutor de bucatar zona

607. Bucatari, ajutori bucatari pentru restaurant din mall Baneasa, in conditii avantajoase.Program de lucru doua cu doua.Saluriu motivant plus tips zilnic. (0768.494.450

restaurant fast food, catering situat in Berceni; (0762.348.084

pentru fast food zona Berceni (nu este necesara diploma, nici varsta), salariu 2500-2700 lei, program 1 zi cu 1 zi libera. Contract de munca, 1 masa calda zilnic. 2.700 L; (0770.573.286

517. Bucatar cu experienta, firma catering

experienta, femeie la spalat vase, angazeaza restaurantul Pui de Urs (zona Grozavesti). Posibilitate cazare; (0722.846.177 office@puideurs.ro

585. Bucatareasa pentru preparare

590. Bucatarese, bucatar cu experienta

prime de sarbatori, contract pe per nedet. Detalii la tel. (0734.207.029/ 0735.530.533 office@restaurantgedi.ro

606. Bucatari, ajutor de bucatari cu/ fara

fete la autoservire, ajutor bucatari la zarzavat, spalatori vase pentru Litoral. Numai cu contract de munca. Salariu atractiv. Oferim cazare si masa; (0729.476.172/ 0763.311.269

angajez pentru camin de batrani, zona Pantelimon; (0769.606.639

567. Bucatar, ajutor de bucatar o masa/zi,

605. Bucatari, ajutor bucatari, personal la vase, personal curatenie, necalificati, soferi; (0729.682.323

609. Bucatari, grataragiu, pizzer, ospatari,

rant in zona Fizicienilor; (0723.326.713

589. Bucatareasa, ajutor de bucatar,

Restaurant autoservire pe faleza in Eforie Nord, angajeaza bucatar si ajutori de bucatar. Echipa tanara si echipament nou. Salarii atractive, negociabile in functie de experienta. (0731.790.333 mateiscl21@gmail.com

604. Bucatari, ajutor bucatar, ospatari, ajutor ospatar, cameriste, femei de serviciu (curatenie), receptioneri barbati (camping), muncitori necalificati (paznici) pt. restaurant Casa Alba - Baneasa, conditii avantajoase. www.casaalba.ro (021.361.77.33

584. Bucatareasa cu experienta pentru

588. Bucatareasa, restaurant situat in sectorul 2 angajeaza bucatarese (nu conteaza varsta), cu experienta minim 1 an, salariu 1900 L/15zile, contract de munca, tips, o masa pe zi; 1.900 L; (0765.922.428

543. Bucatar si ajutor de bucatar in Eforie

603. Bucatari, aj. bucatari, pizzari, femeie vase, bucatar bucatarie romaneasca, salatiera. Decontare transport. Tel. dupa ora 10,00; (0722.387.386/ 0723.644.179

583. Bucatareasa pentru terasa- restau-

tru batrani angajeaza gospodina priceputa la bucatarie. Locatiile sunt in Aviatiei sau Floreasca. Relatii la telefon; (0722.621.462 caminprivat@gmail.com www.caminprivat.ro

tor de bucatar 150 lei/zi, restaurant grecesc din centrul vechi cu terasa angajeaza urgent cu proba de lucru. Minim 5 zile pe saptamana, plata salariului zilnica la finalul turei, (0768.806.050 niculescu.robert20@gmail.com

602. Bucatari, aj. bucatari Restaurant sect 3 specific romanesc angajeaza bucatari, aj bucatari, salariu motivant, se asigura transport; (0744.494.099

608. Bucatari, ajutori de bucatari Restaurant sector 3 angajeaza bucatari, aj. de bucatari. Se ofera salariu motivant. Se asigura transport, bonificatii zilnice, posibilitate de afirmare; (0744.494.099 fivacom@yahoo.com

cu experienta pentru Gradinita particulara, zona Militari; (0723.737.939

516. Bucatar cu experienta, 50 eur/zi, aju-

601. Bucatari, aj. bucatarei, pizzari, femeie vase, bucatar bucatarie romaneasca, salatiera pentru restaurant. Decontare transport. Dupa ora 10,00: (0722.387.386/ 0723.644.179

582. Bucatareasa cu sau fara experienta, pentru restaurant Speed Pizza din sectorul 6 Cora Lujerului, program full time in ture, salariu fix si bonuri de masa; 1.600 L; (0734.989.958 contabilitate@speedpizza.ro

sandwich, salariu progresiv + bonus, masa gratuita, program 8-22. O zi cu o zi libera, zona Cora Pantelimon; (0734.974.539

495. Bucatar pentru cantina, urgent, cantina este situata la km 13 autostrada A1 Ciorogarla, progam 07:00-15:00 asiguram transport de la statia de metrou Pacii.Pentru mai multe detali la tlf: (0722.540.170 georgen58@gmail.com

477. Bona- menajera, Bucuresti,

rit, si P-ta Victoriei. Program 8-10 ore, 3000 Lei. Cerinte: experienta, nefumatoare, educata. Agentie cu 20% comision, 3.000 L; (0721.796.468/ 021.313.59.59 agentiaplevnei25@gmail.com

la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu Vacarescu) angajeaza bucatar tigai program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

536. Bucatar si ajutor bucatar, Bistro situ-

559. Bucatar, ajutor bucatar cu experienta, pentru salate si deserturi, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029

angajez maestru bucatar si bucatar pt. evenimente premium. CV pe adresa de mail: experta.events@yahoo.com; experta.events@yahoo.com

499. Bucatar Restaurant zona Dristor angajeaza urgent bucatar in conditii deosebite de munca, se ofera si se cere seriozitate, contract de munca, salariu 3000 lei net prima luna, tips. Relatii la telefon. 3.000 L; (0726.901.843 restaurantdristor2015@gmail.com

478. Bone pentru Mogosoaia, Chitila, Chib-

513. Bucatar cald restaurantul Nor situat

535. Bucatar si ajutor bucatar pentru salon evenimente zona Pipera, metrou Aurel Vlaicu. (0740.066.015

558. Bucatar, ajutor bucatar St Patrick Irish Pub, Centrul Vechi angajeaza bucatar/ ajutor bucatar. Program 2 zile cu 2 libere, salariu motivant. CV pe adresa de mail din anunt, in baza CV-ului se fac programarile de interviu (0755.110.008 office@stpatrick.ro

492. Bucatar cu experienta, linie autoservire, zona Unirii; (0767.955.907

cautam bona cu experienta pentru baietel 1 an, zona Herastrau. Program 8-9 ore/zi. Atributii : supraveghere si ingrijire copil, salariul 3000 lei/luna. Tel.; 3.000 L; (021.310.74.03/ 0726.256.070 office@marypoppins.ro 2.400 L; (021.310.74.03

unui important hotel de 5 stele din Bucuresti. Locatie: Universitate, sector 1.Program: 5 zile/ 2 libere, 8h per schimb 2.300 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

restaurant. Mai multe detalii la telefon (0736.643.931 comercial.cuptorulculemne@gmail.com

zona Piata Victoriei, angajam bucatar si ajutor de bucatar. Program flexibil, salariu atractiv. Va rugam sa ne contactati la nr de tel din anunt. (0742.610.610

angajeaza Caffe Latte- sector 1. Rog seriozitate. Relatii la telefon; (0722.433.952

494. Bucatar Organizator de evenimente

474. Bona, Pipera cautam bona externa,

512. Bucatar brunch, angajam in cadrul

534. Bucatar si ajutor bucatar pentru

557. Bucatar, ajutor bucatar Restaurant in

491. Bucatar cu experienta minim 3 ani

472. Bona, menajera, ingrijitoare batrani 8

Bucuresti recrutam bona, menajera, ingrijitoare batrani pentru familii deosebite din Bucuresti. Program de lucru part-time sau full-time. Salarii europene. Programari interviu telefonic sau trimite CV. (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

rant situat in sector 1, in conditii avantajoase: program 2/2 zile, masa asigurata, transport asigurat, tips din vanzare, contract de munca, rog seriozitate, 3.500 L; (0761.601.441/ 0768.143.658 dbrisit@yahoo.com

533. Bucatar si ajutor bucatar Mon Paris Restaurant & Lounge angajeaza bucatar, ajutor bucatar. Contract de munca. Salariu motivant, transport asigurat, obligatoriu experienta minim 1 an; 3.000 L; (0722.893.404 contact@restaurantmonparis.ro

Britannia angajeaza personal bucatarie : Bucatar, Ajutor Bucatar, Femeie la vase. Pentru mai multe detalii va asteptam sa ne contactati la numarul de telefon: (0743.937.285

490. Bucatar cu experienta bucatarie internationala, pentru restaurant in sala de jocuri situat in Piata Alba Iulia, in rond. Asteptam CV pe mail sau tel. Salariul in functie de nivel, intre 2500-3000 ron 3.000 L; (0765.932.247/ 0736.378.348 neacsu.raluca89@yahoo.com

493. Bucatar Isovolta SA angajeaza: bucatar pentru cantina societatii. Cerinte: calificare bucatar. Informatii la nr. (031.030.11.38

473. Bona, menajera, ingrijitoare batrani in

511. Bucatar / bucatareasa pentru restau-

2500 net, pt locatie cu specific simplu romanesc, complex Casa de Piatra la padurea Pustnicul, terasa restaurant, cm, salariu, tips. sms cu text bucatar sau ajutor, urgent, 4.000 L; (0785.583.999

556. Bucatar, ajutor bucatar Restaurant

489. Bucatar cautam bucatar cu experienta pentru restaurant cu specific chinezesc. Salariu motivant 5000 ron. Pentru mai multe detalii va rog sa ne contactati, rog seriozitate; 5.000 L; (0737.626.454 bamboofood@gmail.com

tanara, energica, educata, curata, bun simt, pentru 2 fetite 3-6 ani, ofer 4 zile liber pe luna, pentru inceput, 2.500 L; (0766.272.561 posturi, agentie angajeaza ingrijitoare batrani regim intern 5 posturi libere, menajera externa Pipera program extern 2 posturi. Menajera interna 1 post, pentru intern cazarea, toate mesele, 4 zile libere, 2.000 L; (0727.760.960 anidaroti@yahoo.com

530. Bucatar sectie rece angajeaza Relais&Chateaux Le Bistroit Francaise angajeaza ospatar. Se cere minima experienta.Locatie in zona Piata Romana. Salariu atractiv; (021.230.00.36 resurseumane@lemanoir.ro

Bucatari, ajutor bucatari, bufetier, ospatari, picoli, ajutor barman si femeie de serviciu. Pentru detalii sunati la numarul sau office@restaurantvanity.ro (0768.561.332 office@restaurantvanity.ro 593. Bucatari si ajutori bucatari pentru restaurant din sectorul 6. (0758.111.411

594. Bucatari cu experienta in cater-

ing, salaru 3.000-3.500 lei. Ajutori bucatari, 2.000-2.500 lei. Ospatari, ospatarite 1.500-2.000 lei. Femeie la vase 1.500-1.800 lei. Sunati intre 15.00-18.00; (0747.010.261 595. Bucatari la cald si la rece Restaurant, angajam bucatari si ajutor bucatar. program 1/1, salariu motivant, procent din vanzare, transportul si masa asigurate; (0733.222.777 manager@barrio.ro 596. Bucatari si ajutori de bucatari urgent

bucatari (salariul 1.800 - 2.300 lei net + tichete de masa in val. de 300 lei) si ajutori bucatari (salariul 1.500 lei net + tichete de masa in valoare de 300 lei). Detalii la nr. (021.252.20.10/ 021.252.73.31 intermacedonia98@yahoo.com 597. Bucatari si femei la vase, Restaurant- Pub Weiss beer Garden, situat in Militari, b-dul Uverturii nr. 132, angajeaza bucatari si femei la vase, (0723.502.237 oplerbeer@yahoo.com 598. Bucatari, ajutor de bucatari, ospatari angajeaza restaurant zona Drumul Taberei. (0765.035.262 599. Bucatari, restaurant angajez bucatari, ajutor bucatar, om la vase, (0720.554.919 mario_magy_33@yahoo.com 600. Bucatari, Wise Box angajeaza bucatari incepatori si cu experienta. Pentru locatiile din: Pipera, Stefan cel Mare, Crangasi, 13 Septembrie; 2.000 L; (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

612. Bucatari. Restaurant in Sectorul 3 angajeaza in conditii avantajoase: ospatarite, bucatari, ospatari, barmani. Salariu motivant; (0744.624.971 613. Bucatari. Restaurant zona Unirii angajeaza bucatar, ajutor bucatar si bucatar pentru bucataria rece, (0721.100.000 office@berestroika.com 614. BUCATARI. RESTAURANT GRAFFITI URBAN FOOD ANGAJEAZA BUCATAR CU EXPERIENTA SI AJUTOR DE BUCATAR, ZONA DRUMUL TABEREI. PENTRU MAI MULTE DETALII LA TELEFON; (0721.240.699 615. Buldoexcavatorist cu experienta pentru firma cu profil electric (0743.047.807 resurse.umane@montajelectric.ro 620. C.N. Posta Romana S.A. Oficiul Postal Municipiul Bucuresti din Calea Giulesti, nr. 6-8, sector 6, Bucuresti, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi: oficiant urban la oficiul postal Bucuresti 80. Conditii de participare: liceu. Documente necesare pentru inscriere: cerere de inscriere la concurs adresata Directorului General; actul de identitate sau orice alt document care sa ateste identitate, potrivit legii, dupa caz (copie si original); documentele care sa ateste nivelul studiilor (copie si original); cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; curriculum vitae. Loc de depunere a documentelor: Directia Resurse Umane Bucuresti, cu sediul in Calea Giulesti, nr. 6 - 8, sector 6, Bucuresti;

570. Bucatar, linie calda, impinge tava, zona Unirii; (0767.955.900

Restaurant in Parc Tineretului angajeaza ospatari, bucatari, pizzari si lucrator bucatarie gratar cu contract de munca, salariu atractiv+tips. Salariul poate fi renumerat la tura sau bilunar; (0724.147.432/ 0767.297.581 dan.popa@cafeneauaactorilor.ro 575. Bucatar, sector 1 Suntem in cautarea unui coleg/ unei colege, pentru postul de bucatar, pentru locatia noastra din bd. Ion Mihalache, The Coco PUB. Daca tiar placea sa faci parte din echipa noasta, asteptam CV-ul tau, 2.500 L; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


25 aprilie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

11

4

LOCURI DE MUNCÅ 661. Cantina Faur angajeaza Cantina Faur angajeaza picol/picolita si femeie la vase. Preferabil din sectorul 2 sau 3. Salariu si program atractiv. Pentru informatii suplimentare contactati-ne la numarul; (0723.499.498 662. Cantuitor pentru productie mobilier la comanda din pal melaminat. Persoane cu experienta sau cunostinte in domeniu. Program L-V 8-18. In Incinta Faur sector 3. Carte munca. Colectiv tanar, posibilitati avansare 2.200 L; (0766.638.967 663. Carpat Guard angajeaza agenti paza, salariu 1.500-1.800 lei net lunar, pentru obiective zone centrala, cladiri de birouri, ambasade zonele: Baneasa, Militari, Berceni, Pantelimon. Program: luni-vineri pe timpul zilei sau ture de noapte 12 h cu 36 h. Plata la termen; (0786.410.128/ 0769.075.995 664. Casier cu program flexibil sau fix, ajutor bucatarie in Piata Amzei si in deschidere in mai in Dorobanti; (0729.191.538 665. Casier lucrator comercial pentru mag-

azin Shoop & Go zona Baneasa, str.Binaria in curte la Metav; (0745.637.369

616. Buldoexcavatorist pentru Bucuresti. Conditii avantajoase, angajare pe termen lung cu continuitate si iarna. Oferim cazare pentru candidatii din provincie. Perms auto categoriile C sau TR. Echipa tanara si dinamica; (0733.927.231 ninamariasof@yahoo.com 617. Buldoexcavatorist, experienta

minim 3 ani. Asiguram gratuit cazare si masa. Salariu atractiv. Relatii intre orele 10.00-16.00; (0769.961.624 618. Buldoexcavatorist, operator pentru buldoexcavator cu permis de conducere. Lucrari in Bucuresti si Ilfov. Asiguram cazare si diurna. Relatii la tel. (031.439.71.31/ 0722.259.653 619. Business Smart Displays &Signs

Maker, companie productie publicitara angajeaza tehnician reclame, personal cu/ fara experienta, program full time, pentru prelucrare plexiglass, pvc, pal, mdf, colator etc. Salariu variaza in functie de experienta. Hala de productie este situata in incinta Electromagnetica Business Parc, intersectia Calea Rahovei cu Trafic Greu, la 10 minute de Piata Unirii. CV pe adresa de email, info. la tel. www.business-smart.ro.; (0744.987.804 office@business-smart.ro 621. Cafe Klein angajeaza ospatar, ospatarita, barman angajam fete/baieti pt cafenea in Centrul Vechi. Daca ai o experienta minima, dorinta de munca si implicare asteptam CV tau. Oferim salariu fix, bonuri de masa, decont transport; kleincafe@gmail.com 622. Calcatoareasa calandru caut per-

soana activa si dornica de munca. Salariu atractiv, zona Gara de Est, Baicului, sector 2, 1.800 L; (0724.351.770 623. Calcatoreasa atelier confectii textile,

zona Colentina, salariu foarte bun, mediu de lucru placut. (0722.738.477/ 0722.697.499 catalina.ifrim@yahoo.com 624. Calcatoreasa pentru final si interfaz-

ic, fabrica confectii dama situata in zona Autogara Militari, angajeaza calcatoreasa pentru final si interfazic, confectionere pentru masina simpla de cusut (cu experienta). Relatii la telefon; (0729.847.742 625. Calcatoreasa, program full-time,

mediu de lucru placut, salariu motivant; (0768.697.894 626. Calcatorese de haine cu experienta,

program de lucru in ture. Retributii salariale avantajoase 2.000 L; (0723.611.629 spalatoriaelisse@gmail.com 627. Calificati si necalificati pal, femei sau

barbati, pentru fabrica mobilier serie, Sos. Oltenitei, Popesti Leordeni, aproape de Pepsi. Salariul 2.000-3.000 lei in functie de experienta si indemanare. (0753.277.788 laramodul@gmail.com 628. Calificati si necalificati. Firma constructii cauta pentru reabilitari cu termosistem, cazare gratuita, 30 lei avans/zi; (0746.799.743/ 0724.643.775

«««««««««««««««««« 629. CAMERISTA ANGAJEAZA MINIHOTEL. PROGRAM FLEXIBIL; (0727.968.325

639. Camerista hotel de 4 stele, RIN Grand Hotel (Sos. Vitan-Barzesti, 7D). Efectueaza curatenia in camerele de hotel conform standardelor impuse. Cerinte: persoana muncitoare, dinamica,atenta la detalii. Program: 2 zile/ 2 zile libere; (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro 640. Camerista hotel Ion Mihalache Hotel

3 stele - bd. Ion Mihalache, langa statia de metrou 1 mai, capacitate 22 camere, angajam urgent camerista. Program o zi lucrata cu o zi libera, program 8-17. (0728.884.855 641. Camerista pentru hotel situat vis-a-

vis de Piata Progresul-Bucuresti, angajeaza camerista. Cerinte: persoana curata, constiincioasa, nu este necesara experienta. Responsabilitati: curatarea spatiilor de cazare si anexe; (0722.612.792 642. Camerista pentru hotel Herastrau,

cautam o colega pe postul de camerista la hotel Herastrau. Cerem seriozitate. Oferim salariu atractiv si beneficii. Te asteptam in echipa noastra; (0786.778.811 info@herastrau.ro 643. Camerista pentru hotel Sarroglia Daca vreti sa faceti parte din echipa noastra, va asteptam la interviu. Hotelul este situat in centru, la 5 minute de statia de metrou Universitate 1.700 L; (0767.186.069 maria@sarrogliahotel.com 644. Camerista, hotel nou deschis, 14

camere cauta doamna pentru curatenie hotel, program o zi cu o zi, de preferat cu locuinta in zona Colentina. Program 8-18, salariu 1500 Lei, 1.500 L; (0733.723.032 hotelelisabeta@yahoo.com

633. Camerista hotel cu experienta, asteptam CV uri pe adresa de email.Persoana dinamica, rezistenta la efort, responsabila, cu atitudine corespunzatoare fata de client (0722.310.005/ 021.223.13.26 marius@irisa.ro 634. Camerista hotel 3 stele Langa Mall

Afi Cotroceni. Program de lucru 8 ore/ zi, 2 zile libere/ saptamana. Masa de pranz asigurata. Salariu motivant, bonusuri de sarbatori. Programare la interviu la tel., (0728.842.997 635. Camerista hotel 4 stele Europa Royale Bucharest angajeaza persoana dinamica, rezistenta la efort, responsabila. Atributii: Curatarea zilnica a camerelor/bailor oaspetilor, holurilor, respectand regulile de igiena. (0724.244.148 manager.bucharest@europaroyale.com 636. Camerista hotel 4 stele Hotel Christi-

na 4 stele, in Bucuresti, zona Piata Romana. Salariu atractiv, mese asigurate, experienta nu este obligatorie. Telefonati pentru programare interviu. (0731.009.999 office@hotelchristina.ro

669. Casier pentru benzinarie sector 6,

tor restaurant, asigura gestionarea incasarii banilor, respecta timpii de servire, sugereaza produse. Asigura si pastreaza curatenia in zona de servire, raspunde de aspectul produselor. 1.800 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 684. Casier/ operator preluare comenzi bucatarie cu terasa/ livrari la domiciliu angajam casier/operator preluare comenzi cu experienta minim 2 ani. Zona Udristei/ magazin Cocor, sector 3. Program 2 cu 2 zile, 7 zile/saptamana. (0747.040.977 685. Casiera depozit engross angajeaza casiera se ofera salariu net de 1600 ron+300 ron tichete de masa. Adresa: str. Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4 (punct de reper: in spate la magazinul Metro Berceni) 1.600 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 686. Casiera pentru spalatorie zona Dris-

tor, salariu intre 1300 si 1500 lei. 1.500 L; (0763.575.031 autodrive.clean@yahoo.com

benzinaria Mol, Valea Cascadelor, angajeaza cu contract de munca persoane responsabile. Program flexibil, salariu fix, tichete de masa, tips zilnic, bonusuri. (0769.220.414 valeacascadelor@molromania.ro

687. Casiera pentru un shop din incinta S-

670. Casier, vanzator si lucrator comercial

688. Casiera cu experienta, pentru restau-

angajeaza SC pentru magazine alimentare situate in zona Rezidentiala Berceni. Salariu atractiv +bonuri valorice. (0769.871.569/ 0764.510.366

671. Casier, casiera benzinarie Mol situata

in orasul Otopeni, program de lucru flexibil, oferim bonusuri de performanta; (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com 672. Casier, casiera benzinarie Mol,

Caramfil, situata in cartierul Aviatiei, (0760.273.774 bicamarian@yahoo.com

Park- zona Piata Presei angajez o persoana pentru postul de casiera. Programul este de L-V de la 9-17. Salariul este de 1400 lei net; 1.400 L; (0729.699.825 andreea@wedohr.ro rant Speed Pizza din sectorul 2 Cora Pantelimon, fire comunicativa si spirit de echipa, program full time in ture, salariu fix si bonuri de masa; 1.800 L; (0734.989.958 contabilitate@speedpizza.ro 689. Casiera domeniul auto angajam

casiera in domeniul auto (service auto, spalatorie, vulcanizare) cu experienta Oferim salariu atractiv, mai multe detalii la nr; (0765.000.200/ 0799.400.300 contact@cafyjr.ro

704. Casiere pentru Socului Kebab,

Salariu avantajos + tips, (0764.673.064

705. Casiere si lucratori comerciali

Shop&Go Mega Image angajeaza in zona Bucurestii Noi, 6 posturi disponibile, primesti bonus la inventar. + un cos de cumparaturi lunar; program non stop 1.700 L; (0787.868.036/ 0724.510.904 Cityshop.angajare@gmail.com 706. Casiere, Shop&Go angajeaza casiere si lucratori comerciali pentru programul 07:00-22:30 zona Bucurestii Noi sector 1. Se primeste bonus de inventar, se primeste un cos de cumparaturi lunar 1.600 L; (0787.868.036/ 0724.510.904 Cityshop.angajare@gmail.com 707. Casieri societate comerciala angajeaza Casieri, salariul de 2400 Lei, pentru Centrul Comercial Baneasa. Asteptam sa faci parte din echipa noastra; 2.400 L; (0738.652.992/ 0727.561.605 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 708. Casieri benzinarie Mol Benzinarie

Mol, situata in Otopeni, langa aeroport, angajam personal in functia de casier. (0722.476.936 roxanapopescu1974@yahoo.com

709. Casieri OMV Pipera si Chitila, OMV

angajeaza casieri pentru Pipera si Chitila. Salariul este minim 1500 lei + bonuri de masa + bonusuri pentru realizarea targeturilor. Se lucreaza 15 zile pe luna in schimburi zi/noapte, 1.500 L; (0727.101.010 joburistatie@gmail.com 710. Casieri si lucratori comerciali pentru

magazin Shop&Go situat in statia de metrou Grozavesti (0766.433.657

711. Casieri si lucratori comerciali pentru restaurant in mall Promenada, program de lucru de la 09 - 17 de luni pana vineri, mai multe detalii la tel., (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com

718. Casieri. Pepco Retail angajeaza casieri pentru magazinul din Bucuresti Sun Plaza. Alatura-te si tu echipei noastre! Mediu de lucru placut si posibilitati de dezvoltare continue. Rugam sunati la: 0728444921 sau trimiteti CV-ul dvs. la: hr.ro@pepco.eu. (0728.444.921 hr.ro@pepco.eu 719. Casieri. Pepco Retail angajeaza casieri pentru magazinul din Bucuresti Vulcan. Alatura-te si tu echipei noastre! Mediu de lucru placut si posibilitati de dezvoltare continue. Rugam sunati la: 0732420973 sau trimiteti CV-ul dvs. la: hr.ro@pepco.eu. (0732.420.973 hr.ro@pepco.eu 720. Casieri. Supermarket angajeaza per-

sonal, casieri si lucratori comerciali. Amplasat in sector 4, colectiv tanar, salariu si conditii de munca atractive, Experienta in retail reprezinta un avantaj. 1.600 L; (0735.385.632 721. Casierita, pizzeria Vechia Napoli angajeaza casiera serioasa, dinamica, sa se alature echipei noastre tinere dar cu vechime mare la noi, program atractiv, 2 zile 10:00 -21:30, 2 zile libere. Zona sector 1 (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com 722. Casierm restaurant zona Pipera, Volunatari norma de lucru 8 ore de luni pana vineri (weekenduri si sarbatori legale libere). Se asigura masa si transportul de la metroul Pipera pana la locatie. (0753.077.727 global@qsinn.ro

650. Cameriste cu sau fara experienta pentru unul dintre clientii nostri din Bucuresti (Baneasa). Salariu intre: 1600 lei - 1900 lei (in mana), bonus dupa prima luna in valoare de 100 lei, 1.900 L; (0770.330.875 recrutare@evohr.ro

723. Castel Film angajeaza confectioner

textile, cu carte de munca. Candidatul trebuie sa realizeze produsele cap-coada. Salariu motivant, mediu de lucru placut, bonusuri care dubleaza venitul (0729.997.408

651. Cameriste din provincie, anga-

jam pentru hotel. Se ofera cazare. Salariul este intre 1200- 2000 ron net. (0755.200.032

724.

652. Cameriste Constanta pentru Ibis

Caut doamna pentru ajutor menaj; (0722.507.708

725. Cautare, creare continut sales/marketing support cautam persoane pentru cautare si generare de continut informatii de investitii (vom oferi training in aceasta directie). Avem nevoie si de persoane care sa acopere taskuri de tip sales, marketing support. 3.500 L; (+447833460245 liviu.morariu@pensionmandate.com

in Mamaia si Venus. Perioada: 15 mai - 10 septembrie. Cazare si masa gratuite. Transport decontat. Program: 6 zile/ saptamana; un weekend liber la doua saptamani. Cerinte: minim 10 clase, 2.000 L; (031.429.81.17/ 0771.583.921 office@a1recruitment.ro

726. Chelner Restaurant din zona centrala

654. Cameriste pentru Ibis Hotels

angajeaza chelner si ajutor chelner cu sau fara experienta, salariu plus tips. informatii la tel. (0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com

655. Cameriste si personal curatenie

727. Chelner/ chelnerita - bonus la angajare, Restaurant Nan-Jing angajeaza ospatar/ ospatarite. Oferim seriozitate, conditii de munca deosebite: salariu, ore suplimentare, sporuri, tips si program flexibil, (0729.777.728 hr@minerva.ro

Bucuresti, cu sau fara experienta. Persoana energica, flexibila, amabila, ordonata. Oferim pachet salarial atractiv. Informatii si detalii la tel., CV la email: (0374.130.034 h3302-gm@accor.com hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti, angajeaza cameriste si personal curatenie, cu sau fara experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (0743.145.333 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 656. Cameriste si receptioner urgent,

673. Casier, lucrator comercial angajam casier-lucrator comercial pentru magazin cu profil vanzare de presa, tutun, racoritoare si alte produse, situat in hol iesire clienti Metro Cash & Carry Voluntari, Detalii la; (0723.554.992 office@octagon.ro

690. Casiera domeniul auto angajam casiera in domeniul auto (service auto, spalatorie, vulcanizare) cu experienta. Oferim salariu 1700-2400 lei mai multe detalii la nr; (0765.000.200/ 0799.400.300 contact@cafyjr.ro

674. Casier, lucrator comercial pentru

691. Casiera magazin uz casnic angajam

pentru hotel. (0722.202.986

autoserivire. Sunati intre 10.00-17.00; (0769.241.385

657. Cameriste zona centrala hotel 5

stele, Agentia Black&Silver, angajeaza cameriste zona centrala. Salariu incepand de la 1600 net, o masa pe zi, plus transportul decontat. Rugam seriozitate, 1.600 L; (0760.696.291 office@black-and-silver.ro

675. Casier, lucrator comercial Shop & Go, Iancului, Vatra Luminoasa, apropiere metrou, cu sau fara experienta anterioara in comert, flexibilitate si spirit de echipa. Contract, salariu 1700 lei in mana, carte de munca 8 ore, 1.700 L; (0763.706.039 adrian_bra@yahoo.com

658. Cameriste, cautam persoane

676. Casier, lucrator comercial, ajutor

serioase, atente la detalii, cursul de calificare sau experienta in domeniul hotelier este un avantaj, salariul se discuta la interviu. Exista si varianta de 4 ore/zi, colaborare/zi. (0765.461.287

cofetar-bucatar, angajam din provincie, oferim cazare pentru personal in bakerycafenea (zona Pipera). CV la email si tel., (0742.102.875/ 0744.520.860 office@freshfooddelivery.ro

659. Cameriste, hotel 4 stele in Bucuresti,

677. Casier, operator case, vanzator, ben-

pentru firma de curatenie (0745.526.682

638. Camerista hotel Bucharest Comfort

660. Cameriste, ingrijitori spatii hoteliere,

Suites Bucharest Comfort Suites ofera un post de camerista, fix in inima Bucurestiului. Criteriile sunt urmatoarele 1.200 L; (0786.083.544 nora.alzain@comfortsuites.ro

lucru 8 ore zi, schimbul I si schimbul II, activitate de 5 zile lucratoare cu 2 zile libere. Salariu de 1600 Ron net cu contract de munca declarat cu toate taxele; 1.600 L; (0734.300.301 ruxandra.simion@pella.ro

683. Casier-vanzator restaurant. Vanza-

Program avantajos . Primesti bonus de inventar 1.600 L; (0724.510.904 Cityshop.angajare@gmail.com

649. Camerista/ajutor ospatar in Azuga, suntem in plin proces de extindere si te dorim in echipa noastra! De aceea angajam pentru pensiune in Azuga: bucatari/ajutor bucatari/cameriste/ajutor ospatar; (0723.387.350 cristina.sasu@yahoo.com

cautam persoane cu experienta in domeniu hotelier pentru postul de Camerista. Zona Militari, metrou la 10 metri. Salariu fix+bonuri de masa+bonus (1800-2000 net) pachet asigurare medicala, stabilitate. (0766.741.053 office@hrdaily.ro

637. Camerista hotel 4 stele, zona Unirii,

668. Casier Gara de Nord program de

sportive din sectorul2, cauta fete spre angajare pentru postul casier-operator. Salariu 1800/2000 ron/net/luna; (0726.605.399

703. Casiere pentru magazin alimentar.

648. Camerista-menajera, persoana energica pentru post de camerista hotel in Bucuresti (cartier Militari), cu contract de munca, salariu atractiv. Telefon, (0726.179.055 traian.belinas@viscontimiliari.ro

653. Cameriste litoral pentru hotel 4 stele

Pipera, salariu 1.800 L; (0737.112.867

lucrator comercial pentru chioscuri cu profil vanzare de presa, tutun, racoritoare, incarcare electronica telefonie mobila, etc. situate in Piata Unirii si zona Regie. Relatii la telefon (0723.554.992 office@octagon.ro

682. Casier-operator, agentie pariuri

702. Casiere pentru hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti. Experienta si cunoasterea limbii engleze este obligatorie. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (0742.081.800 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com

647. Camerista, ingrijitor spatii hoteliere Hotel Caro, Barbu Vacarescu 164A, sector 2, angajeaza camerista, ingrijitor spatii hoteliere. Relatii la tel., (021.208.61.21 hr@carohotel.ro

630. Camerista Hotel Minerva. Oferim

632. Camerista pentru Hotel Ancor

667. Casier - lucrator comercial angajam

enta, companie multinationala angajeaza pentru noile locatii din zona Panduri, Victoriei, Stefan cel Mare, Titulescu, D-na Ghica, Titan si Crangasi, se asigura pregatire la locul de munca, salariu intre 1.500 - 1.800 Ron net, o masa asigurata, program flexibil si bonusuri in functie de performanta. CV la mail, relatii la telefon: 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

646. Camerista, femei curatenie, cu un minim de experienta pentru hotel 4 stele din Otopeni, (0726.141.923 diana.cretu@hotellevor.com

««««««««««««««««««

631. Camerista pentru apartamente in regim hotelier, zona Universitate. 1500 lei/luna. Program 3-4 ore/zi, 4-5 zile/saptamana. Pentru detalii sunati la nr de telefon. 1.500 L; (0721.002.899

Timisoara, program de la 4.30 la 14, 3 zile/saptamana, carte de munca, salariu atractiv (0772.276.051

681. Casier-operator cu/fara experi-

701. Casiera, lucrator comercial Shop&GO Mega Image zona Sos Pantelimon, capat 14, cu sau fara experienta anterioara in comert, flexibilitate si spirit de echipa. Program in ture, contract munca, 1.700 L; (0767.810.249 adrian_bra@yahoo.com

645. Camerista, program de 8 ore/zi, program de zi, contract de munca, salariu 1400 lei net primele 3 luni, 1600 lei dupa 3 luni, hotel central, detalii la telefon. 1.600 L; (0721.002.899 enforcems@yahoo.com

Hotels, cu sau fara experienta. Persoana energica, flexibila, amabila, ordonata. Oferim pachet salarial atractiv. Informatii si detalii la tel., CV la email: (0374.130.145 h3302-gm@accor.com

seriozitate, conditii de munca deosebite, salariu, bonuri de masa, ore suplimentare, sporuri, program 8:00 - 16:00 - 2 zile pe saptamana libere (0726.103.427 hr@minerva.ro

666. Casier pentru targ antichitati zona Bd.

679. Casier- vanzator in magazin non stop, salariul 1500 lei, adresa str. Aurel Persu nr. 153, sector 4. Rog seriozitate, 1.500 L; (0765.934.678

electrician/ electronist, receptioner SPA, lucrator bucatarie, ajutor bucatar, ospatar, sef receptie, specialist marketing, hotel 5 stele cauta, Bd. Ghencea nr. 134; (0725.827.216 dobrescu@dobexpert.ro

zinarie Mol, angajam 2 casieri baiat/ fata, sector 6, ture flexibile, 15 zile pe luna, salariu fix 2.040 brut lei, plus variabil (100400) lei, tips 200-500 lei, tichete masa 200 lei, (0371.000.328 fuel.station.team@gmail.com

Casier-operator cu/fara experienta, companie multinationala angajeaza pentru noile locatii din zona Panduri, Victoriei, Stefan cel Mare, Titulescu, D-na Ghica, Titan si Crangasi, se asigura pregatire la locul de munca, salariu intre 1.500 - 1.800 Ron net, o masa asigurata, program flexibil si bonusuri in functie de performanta. Relatii la tel. oricand. CV la mail; 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

680.

678. Casier, sofer, ajutor de bucatar pentru

Food Truck disponibilitate de a se deplasa in tara pe timpul weekendului. Salariu fix atractiv + plata pe eveniment; (0758.108.018 miachimov@gmail.com

casiera, magazinul este situat la Piata Iancului, program doua zile lucratoare cu doua zile libere. Program magazin L-V 9-20, S:917, D: 9-14, salariu net 1400 lei, nu necesita experienta; 1.400 L; (0747.837.979 692. Casiera pentru cantina in PiperaTunari, cantina angajeaza casiera cu program de 8 ore intre 07:00 si 15:30, de luni pana vineri. Oferim conditii legale de munca, salariul 1300 lei net, tichete de masa si masa asigurata. Contact; (0786.552.982 693. Casiera Restaurant Restaurant cen-

trul vechi angajam casiera, program o zi cu o zi. (0762.898.936/ 0762.774.268 694. Casiera restaurant fast food, in zona Iancului (Piata Iancului) si Militari (Lujerului). Asiguram contract de munca pe perioada nedeterminata. Salariul net in prima luna incepand cu 1800 lei 2.200 L; (0785.405.645

712. Casieri si lucratori comerciali, Super-

market angajeaza urgent: casieri/ casiere (salariul net: 1.250 lei + tichete in val. de 300 lei) si lucratori comerciali (salariul net: 1.400 Lei + tichete in valoare de 300 Lei); (0758.108.240/ 0744.385.079 intermacedonia98@yahoo.com

713. Casieri, lucratori comerciali pentru Shop&Go. Locatia este in sector 1 Bucuresti. Program de 8 ore. Beneficiezi de Bonus de inventar intre 300 si 600 lei si anumite zile se pl?tesc dublu; 1.600 L; (0787.868.036/ 0724.510.904 cityshop.angajare@gmail.com 716. Casieri. Pepco Retail angajeaza casieri pentru magazinul din Bucuresti Centrul Comercial Colosseum. Alatura-te si tu echipei noastre! Mediu de lucru placut si posibilitati de dezvoltare continue. Rugam sunati la: 0726178226 sau trimiteti CV-ul la: (0726.178.226 hr.ro@pepco.eu

695. Casiera Shop & Go Sector 5. Zona 13 Septembrie-Petre Ispirescu, Antiaeriana. Ai experienta sau nu, vrei sa inveti lucruri noi, vino sa te alaturi unei echipe entuziaste. Vom gasi un pachet atractiv pentru tine. Vino la un interviu; (0760.919.154 magazinshopgo@gmail.com

714. Casieri, casiere si preparatoare sandwich-uri Benzinaria Mol Timpuri Noi angajeaza cu contract de munca persoane responsabile. Program flexibil, salariu fix, tichete de masa, tips zilnic, bonusuri. Angajam si operatori platforma cu atestat GPL; (0724.528.622 timpurinoi@molretail.ro

696. Casiera spalatorie - vulcanizare auto;

715. Casieri, lucratori comerciali, supermarket angajeaza casieri, lucratori comerciali, manipulanti marfa. Se cere si se ofera seriozitate, experienta in domeniu reprezinta un avantaj; 1.800 L; (0720.599.196

(0744.377.851

697. Casiera, angajam casiera cu experi-

enta in domeniu, oferim salariu atractiv; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

698. Casiera, Autosoft angajeaza casiera,

salariu net, 1.900 L; (0753.090.362

699. Casiera, magazin alimentar, sector 3,

personal cu experienta pentru postul de casier/a. Program 8 h/zi, carte de munca 8 h, salariu 1800. 1.800 L; (0731.305.499/ 0722.697.088 700. Casiera, restaurant Speed Pizza din Cora Lujerului sector 6 angajeaza casiera cu experienta, se ofera training si calificare, program de lucru full time in ture, salariu fix si bonuri de masa, 1.800 L; (0734.989.958 contabilitate@speedpizza.ro

732. CN Posta Romana SA, Oficiul Postal Municipiul Bucuresti din Calea Giulesti nr. 6-8, sector 6, Bucuresti, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi: - oficiant urban; - factor postal distribuitor urban. Conditii de participare: invatamant obligatoriu. Documentele necesare pentru inscriere: - cerere de inscriere la concurs adresata Directorului General; - actul de identitate sau orice alt document care sa ateste indentitatea, potrivit legii, dupa caz (copie si original); - documentele care sa ateste nivelul studiilor (copie si original); cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; - curriculum vitae. Loc de depunere a documentelor: Directia Resurse Umane-Bucuresti, cu sediul in Calea Giulesti nr. 6-8, sector 6, Bucuresti; (021.302.27.57 b.resurseumane@postaromana.ro 733. CN Posta Romana SA, Oficiul Postal Municipiul Bucuresti din Calea Giulesti nr. 6-8, sector 6, Bucuresti, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi: - oficiant urban; - factor postal distribuitor urban. Conditii de participare: invatamant obligatoriu. Documentele necesare pentru inscriere: - cerere de inscriere la concurs adresata Directorului General; - actul de identitate sau orice alt document care sa ateste indentitatea, potrivit legii, dupa caz (copie si original); - documentele care sa ateste nivelul studiilor (copie si original); cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; - curriculum vitae. Loc de depunere a documentelor: Directia Resurse Umane-Bucuresti, cu sediul in Calea Giulesti nr. 6-8, sector 6, Bucuresti; 734. Coafeza angajam coafeza in zona sectorului 5. Nesatisfacand numarul mare de cerinte ne dorim sa va alaturati echipei noastre Salariu peste asteptari; 1 L; (0723.195.467 735. Coafeza cu experienta minim 1 an, salariu atractiv, 2.000 lei +cm platita, 8 ore, salon de 10 ani. Program 1 zi da, una nu. Weekend da, unu nu, zona metrou Gorjului, 2.000 L; (0724.357.422 736. Coafeza pachet salarial atragator peste 2500 ron format din parte fixa, bonus de performanta, bonus de fidelitate, carte de munca, alte beneficii, program flexibil, training gratuit, clientela selecta formata. 2.500 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 737. Coafeza Salon situat in zona Prosper

13 Septembrie sector 5, angajez coafeza cu abilitati de frizerie, salariu fix, comision; (0726.683.545

738. Coafeza Salon Vegas, Calea 13 Septembrie 206D, sector 5 angajam coafeza cu experienta, program 2 zile cu 2, carte de munca, salariu fix, procent; (0723.500.100 739. Coafeza cosmeticiana si tehnician unghii Se mareste echipa, salon Poeme angajeaza tehnician unghii, cosmeticiana si coafeza. Salonul este situat in sect 4. Mai multe detalii la tel. (0759.031.088 dyanadyma65@gmail.com 740. Coafeza cu experienta coafeza cu experienta salon Berceni, sect 4 deschis de peste 15 ani, vad si clientela formata, CM 8 ore, program o zi cu o zi. Salariu atractiv negociabil cerem/ oferim; (0726.234.238 741. Coafeza cu experienta, urgent pentru salon cu vechime 8 ani, clientela formata, program o zi cu o zi, Colentina Fundeni langa restaurant Margineni (0761.024.023 mihaelam.dragomir@yahoo.com 742. Coafeza pentru vad vechi, salariu si conditii avantajoase; (0764.554.455 743. Coafeza si cosmeticiana pt. Salon Zuzi Style, salonul functioneaza de 9 ani 1.200 L; (0767.415.727 ana_frizeritza@yahoo.com

728. Chimisti pentru detergenti producator detergenti sector 3 angajeaza inginer chimist, operator chimist, automatist, electrician conditii salariale foarte bune. Cv la arcalux@yahoo.com www.arcalux.ro (0722.404.983 arcalux@yahoo.com

744. Coafeza si manichiurista cu experien-

729. Chocolat angajeaza bucatar cu

745. Coafeza si maseuza Salon Green Day Spa Orhideea angajeaza coafeza si maseuza, vad format,conditii de lucru foarte bune, www.greendayspa.ro; (0747.639.790

experienta Chocolat Createur de Gout angajeaza bucatar cu experienta de minim 5 ani atat in sectia cald cat si in sectia rece a bucatariei. Experienta in locatii cu specific international reprezinta un avantaj; 3.200 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro 730. Cinema Pro (Universitate)

angajeaza doamna pentru menaj cinematografic (full time), program flexibil, bonusuri, detalii la telefon: (0724.885.599 731. Clean Serv angajeaza agenti curatenie Angajam agenti curatenie centre comerciale in Bucuresti, sector 6, cu contract de munca pe perioada nedeterminata, 1.500 L; (0799.402.499

ta angajam urgent pt. salon situat in Colentina sector 2, Fundeni, vechime 8 ani, clientela formata, 1 L; (0761.024.023/ 0737.753.638 mihaelam.dragomir@yahoo.com

««««««««««««««««««

COAFEZA ZONA DIHAM SI IANCULUI PENTRU LANT SALON DE INFRUMUSETARE, CONDITII AVANTAJOASE. SALARIU DE LA 1.900 LEI LA 15 ZILE; (0773.893.325

746.

««««««««««««««««««

717. Casieri. Pepco Retail angajeaza casieri pentru magazinul din Bucuresti Mega Mall. Alatura-te si tu echipei noastre! Mediu de lucru placut si posibilitati de dezvoltare continue. Rugam sunati la 0737514675 sau trimiteti CV-ul la: hr.ro@pepco.eu (0737.514.675 hr.ro@pepco.eu

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


12

25 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 781. Colega admin studio colega admin pentru studio de videochat, oferim salariu motivant si in acelasi timp cerem seriozitate si experienta ca si admin. Daca indeplinesti aceste conditii te asteptam la un interviu; 2.000 L; (0763.174.683/ 0760.387.829 simonacaldirannn@gmail.com

807. Confectioner/ masinist/ croitoreasa angajam confectioner in atelier de croitorie langa parcul Carol, programul se stabileste impreuna, se lucreaza produs cap coada, cautam persoana serioasa. Detalii la tel. Salariu 1.400 L; (0751.560.892 atelier.georgeta.serban@gmail.com

782. Colege pentru socializare pe net Ben-

808. Confectionera pentru masina sim-

eficii avem, lipsesti doar tu ! Locatii centrale la 5 minute de metrou; vile Crangasi. Castiguri de peste 5.000 Ron lunar, comision progresiv de pana la 70%. Contract de munca part time/full time, bonusuri in functie de performanta. Varsta minima 18 ani, engleza sau franceza scris/vorbit la nivel mediu/avansat . Bonus 300 $ de bun venit. www.divinostudio.ro/divinostudio (0734.146.115/ 0720.932.936

784. Compania municipala Paza si Securitate Bucuresti angajeaza : agenti de securitate, agenti interventii, tehnicieni sisteme de securitate, operator dispecer. Detalii la tel; (021.371.26.95 785. Companie de paza angajeaza agenti

cu/fara atestat pentru cladiri birouri in zonele Pipera/ Floreasca. (0730.117.461

786. Companie de paza angajeaza agenti

securitate, conditii avantajoase, salariu motivant, Berceni. (0726.906.599

787. Companie de Securitate angajaeaza

in conditii avantajaose agenti cu/fara atestat, salariu motivant. (0758.074.126

788. Companie paza angajeaza in conditii

avantajoase AGENTI interventie pentru spatii comerciale, hoteluri si cladiri birouri. (0751.147.293

747. Coafeza, frizerita, cosmeticiana;

(0735.844.100/ 0761.680.047

768. Cofetari pentru laboratorul nostru din

pentru salon de infrumusetare situat in sector 2 (0722.605.019 salondivin@yahoo.com

Militari, apropiere mall Plaza Romania. Salariu net: 2.300-3.000 lei in functie de experienta plus bonuri de masa. Program decent. Contract perioada nedeterminata; 3.000 L; (0743.501.155 laborator@chocolat.com.ro

749. Coafeza, salon la piata Iancului,

769. Cofetari si patiseri pentru hotelul

angajam coafeza. 8 ore / zi, nu se lucreaza duminica. CM 8 ore. tel; (0721.789.050 750. Coafeza, zona Ozana, sector 3, salariu atractiv. Cer experienta minim 3 ani; (0766.527.180 751. Coafeza, frizer, cosmeticiana, manichiurista (manichiura pedichiura clasica si semi) experienta minim 2 ani pentru salon de infrumusetare Bella Studio program o zi cu o zi , duminica liber. Zona Obor, Stefan cel Mare (0727.862.288 florentinapopescu12@yahoo.com 752. Coafeza, manichiurista, frizer, accep-

tam incepatori talentati, zona Big; (0729.918.156

753. Coafeza, stilist Manichiurista cerinte:

sa stie sa faca manichiura simpla si semipermanenta si pedichiura, salonul este situat in zona Ion Mihalache -Turda, sector 1, 3.000 L; (0731.276.442/ 0732.416.777 liliana_badana@yahoo.com 754. Coafeza, stilist, pentru salon lux

Beauty Lounge clientela formata, spatiu comercial, zona Calea Mosilor, intersectie Eminescu, Pizza Hut, Dacia. Experienta in domeniu, coafuri speciale, seriozitate, profesionalism, aspect fizic placut, receptiva; (0744.499.555/ 0722.301.575 cristina@wic.ro http://www.thebeautylounge.ro 755. Coafeza. Salon de infrumusetare sit-

uat in sector 4 intre piata Sudului si b-dul Brancoveanu angajeaza coafeza cu sau fara experienta, posibil si pensionara. Program 8h/zi CM,2 zile libere pe saptamana(d-l) (0741.163.188/ 0744.648.721 stancaramonadaniela@gmail.com

756. Coafeze cu experienta pentru salon din zona Berceni, sector 4, Bucuresti. Program 1 zi cu 1 zi fara duminici. Salarii excelente. (0721.956.508 757. Coafor, stilist si frizer, pentru saloane

Tei si Mihalache. Oferim contract full time, salariu atractiv, portofoliu de clienti format, colegi tineri, stabilitate si cursuri de perfectionare, (0720.996.748 elena.andreea.d@gmail.com

758. Cofetar Laborator cofetarie, angajam

cofetar cu experienta. Salariu net 3500 ron. 3.500 L; (0746.299.996 Office@lapetite.ro

759. Cofetar Laborator in Pantelimon, Ilfov. Vei prepara produse de cofetarie, torturi si decoratiuni pentru cofetaria proprie. Contract de munca, program flexibil, salariu motivant, mediu de lucru placut. (0720.738.498 760. Cofetar profesionist, in zona Pipera,

contract de munca si salariu motivant. 3.500 L; (0751.015.851/ 0757.116.733

761. Cofetar cu experienta, sector 5 labo-

rator cofetarie situat in sectorul 5, Calea Ferentari, Biserica Armistitiului angajam cofetar cu experienta pentru tura de noapte si tura de zi. Cunostinte obligatorii de preparatie, umplut finisaj, 2.200 L; (0774.497.587 petre@smartdesert.ro 762. Cofetar si ajutor cofetar pentru laborator cofetarie aflat in zona Drumul Gazarului, detalii la tel. (0723.214.773 manu_ro26@yahoo.com 763. Cofetar si ajutor de cofetar. Laborator

de cofetarie, situat in apropiere de Piata Sudului, angajam cofetar si ajutor de cofetar. Oferim salarii atractive si program flexibil. (0740.439.062/ 0743.776.828 dul_mi@yahoo.com

764. Cofetar, ajutor de cofetar, cautam colegi/e pentru compania de deserturi elegante Cupcake Philosophy (www.facebook.com/cupcakephilosophy) in zona Sos. Colentinam Andronache. Contact la mail. (0726.050.568 ioana@cupcakephilosophy.ro. 765. Cofetar, cofetaria Art Dessert, cursuri

de instruire profesionala platite de companie; instruire profesionala continua alaturi de Master Cake Irina Apostol; venit salarial in functie de nivelul pregatirii tale. (0722.305.398 emilia@emex-romania.ro 766. Cofetar, modelator pasta de zahar,

cofetarie zona Titan, angajeaza modelator pasta de zahar. (0734.376.662 ira_eu@yahoo.com 767. Cofetar, patiser cu experienta, daca

stapanesti bine bazele cofetariei/ patiseriei, esti serios, punctual si pasionat de meseria ta, te asteptam cu drag sa ni te alaturi. Salariu intre 2.300 si 3.000 lei in functie de experienta (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro

Sheraton Bucuresti. Salariul incepand de la 1.700 lei, negociabil in functie de experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com

791. Conducator auto soc. com distribu-

voltare profesionala (0785.082.421

792. Conducator auto/sofer S.C. Exotic

772. Cofetari, pizzari, patiseri, vanzatoare

pentru cofetaria Atena, CV la contact@cofetraia-atena.ro (0751.308.181 contact@cofetariaatena.ro

773. Cofetaria Sweet by Marvio angajeaza: cofetar/ ajutor cofetar, personal la curatenie, vanzatoare/ lucrator comercial. Salariu atragator; (0765.627.216

810. Confectionera liniara pentru atelier

confectii dama triplock si yuber, calcator interfazic si final. Modelier serie zero, produse pe comanda. Constructior tipare si gradator tipare dama si copii, (0734.703.280/ 031.433.47.92 office@innab.ro

835. Consilier vanzari/vanzatoare. Magazin haine dama, locatie: Militari (Complex comercial Sir), program: 9.30 -20.30 (o zi cu o zi),salariu: 1500 +. Candidatul ideal: persoana prezentabila, dinamica, comunicativa; radumiu2008@yahoo.com

811. Confectionera liniara juki, angajam doamna cu experienta pentru masina liniara juki, produs cap coada. Colectiv minunat, Salariu atractiv, Gimnastica, Obiective frumoase, Petreceri de firma, Bonusuri. Atelier Piata Unirii; 1 {; (0726.221.274/ 0722.284.442 office@annebebe.ro

836. Constructii, angajam necalificati, cu

812. Confectionera si calcatoreasa, mic

838. Consultant vanzari Showroom obiecte sanitare de lux angajam consultant vanzari cu experienta in domeniu, oferim salariu motivant plus bonus din vanzari. Relatii la, 2.000 L; (0729.932.957 doina@artemisromania.ro

atelier, cartier vizavi Oncologie Fundeni. Conditii bune; (0720.267.528

814. Confectionera textile, angajam con-

personal pentru functia de conducator auto cu atributii de agenti securitate, cu permis categoria B, pentru obiectivele din Bucuresti; (021.326.20.44 bronec@bronec.ro

World Travel S.R.L. isi mareste echipa. (0722.534.667 exotictraveldeva@yahoo.com

793. Conducatori auto categoriile b, c, e -

salariu + bonuri de masa + ore suplimentare platite si muncitor necalificat - salariu + bonuri de masa pt. Protan SA sucursala Popesti Leordeni (0721.211.003 florentina.draghici@protansa.ro

fectionera textile cu experienta pentrumasina liniara si triploc realizarea cap coada a unui produs (Rochii de zi), program L-V / 715, salariu 1800-2000 ron, asiguram carte de munca; (0720.290.699 815. Confectionera, confectioner, pentru

produs cap-coada atelier creatie vestimentara, salariu atractiv, mediu de lucru placut, loc de munca stabil, contract munca, program l-v, 8h cu pauza de masa, zona Piata Victoriei-Aviatorilor; (0723.879.101 jobs@cristallini.com 816. Confectionera, confectionere, croitoreasa cu experienta haine dama. Salariu fix 1.500-1.900, bonuri de masa. Program 07.00-15.30, conditii foarte bune. Sector 3, 1.800 L; (0767.341.095/ 021.324.53.08 817. Confectionere cu experienta pentru

masina liniara. Mijloc de transport - metrou Timpuri Noi; (0771.706.646

pt locatiile din Ferentari, Sebastian, Giurgiului,Crangasi, Bucurestii Noi, Mihaelache, Pipera. Salariul 1650 lei net + 145 lei bonuri de masa, 1.800 L; (0732.672.654

Europa din Austria cauta colaboratori, firme de transport cu Sprinter cu capacitate de la 4 europaleti pentru transport marfa în UE. www.exs (004366287977218 tub.at@exs.de 776. Colantor cu experienta si permis

auto cat. B, salariu motivant. CV la email; regatadesign@gmail.com 777. Coleg barman/ospatar Bistro cochet amplasat in zona Unirii (Bulevardul Regina Maria) angajeaza barman/ospatar, program 2/2, salariu atractiv plus tips, contract de munca.Suntem o echipa tanara si dinamica! Hai si tu, 1 L; (0744.632.446 panibun@gmail.com

COLEGI -UN NOU CONCEPT INTERNATIONAL IN ROMANIA, KONE MANIA, PIZZA LA CORNET. SOCIETATEA PROMPT FOOD, COMPANIE CU VASTA EXPERIENTA IN INDUSTRIA OSPITALITATII ESTE IN CAUTARE DE NOI COLEGI- PIZZARI SI LUCRATORI FAST FOOD ORIENTATI CATRE PERFORMANTA SI REZULTATE IN SERVIREA CLIENTILOR NOSTRI. DACA ACCEPTI PROVOCAREA NOASTRA, TRIMITE-NE CV-UL TAU SAU SUNA LA (0724.540.839 RESURSE.PROMPT@ GMAIL.COM ««««««««««««««««««

839. Consultant vanzari Societate comer-

ciala cu sediul in Valea Cascadalor angajeaza consultant vanzari pentru showroom obiecte sanitare, oferim salariu plus comision din vanzari; (0729.932.957 DOINADUMITRU@HOTMAIL.COM 840. Consultant vanzari cu experienta

pentru magazin online de carucioare si scaune auto copii.Salariu motivant + procent.Experienta in vazari directe in magazin sau pe teren, bun comunicator, prezentabil, cunostinte operator calculator. CV pe mail: (0743.666.006 contact@carucioaredecopii.ro 841. Consultant Vanzari SEAP societate

comerciala infiintata de 12 ani, importator de piese camioane, utilaje, remorci, autoutilitare, cerem cunostinte solide excel, cerem seriozitate, zona Militari, avantaj experienta in piese. 3.000 L; (0749.102.603/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro 842. Consultat vanzari daca esti tanara,

sociabila, comunicativa cautam colege consultat vanzari pentru showroom-ul Ceramic Outlet din Bucuresti. salariu motivant + bonusuri. Trimite-ne cv-ul t?u la office@outlet-ceramic.ro (0754.615.973 office@outlet-ceramic.ro 843. Consultat vanzari suntem un maga-

795. Confectioner confectionera,. atelier

de design vestimentar angajam confectionera cu experienta confectii dama, produs cap coada. Un cadru placut. Se ofera salariu atractiv, bonusuri si CM. Locatie Piata Alba Iulia; (0743.554.746 796. Confectioner masina liniara,

triplock, personal masa croit, muncitor necalificat, bonuri de masa; (0746.198.989 797. Confectioner SC angajeaza confec-

tionere cu experienta pentru masina simpla si triplock. Se ofera conditii salariale avantajoase. Program de lucru 8.00-16:00, sector 1, (0774.431.164 alinasalitrarovici.office@gmail.com 798. Confectioner textile, liniare, triplock,

produs cap-coada, program de lucru 8 h, experienta minim 2 ani, remunera?ie avantajoasa. Conditii deosebite de lucru, zona Piata Victoriei. Persoana contact: Georgia; (0724.292.369 eurobotul@yahoo.com 799. Confectioner haine, angajam cu

carte de munca confectioner textile. Candidatul trebuie sa stie sa coasa un produs cap-coada. Oferim un salariu motivant, mediu de lucru placut si bonusuri care dubleaza venitul (0727.772.146 800. Confectioner imbracaminte dama

angajam personal pentru cust produse dama (triploc, liniara). Program de 8 ore pe o singura tura de luni pana vineri, zona Baicului Bucuresti sector 2. Conditii bune,carte de munca, salariu atractiv (0723.131.824 office@feelfreefashion.ro 801. Confectioner imbracaminte dama zona Costin Georgian metrou, salariu avantajos, conditii de munca excelente, CM, 2.000 L; (0734.537.564 office@fashionhaine.ro 802. Confectioner incaltaminte Firma incaltaminte angajeaza personal pentru atelierele de cusut (masiniste si preg?titoare masa), talpuit si croit stanta. Zona Timpuri Noi. Tel. (0726.158.451 803. Confectioner simpla, triploc. Atelier

croitorie angajam confectionere pe simpla triploc. Curatat de ate, alimentat. Se lucreaza pe operatii, oferim prime, bonusuri, decontam transport. Salariul brut de inceput 1400 ron, 1.400 L; (0760.316.499 florin@nastya.ro 804. Confectioner tamplarie aluminiu Confectioner tamplarie aluminiu, experienta minim 5 ani in productie, salariu + bonusuri in functie de productia realizata. O buna cunoastere a profileleor Profilco, Aluprof, Alumil . 3.500 L; (+40724536463 mihai.popescu@tamplarie.com 805. Confectioner textile, casa de moda

angajeaza cu carte de munca. Candidatul trebuie coasa produsul cap-coada. Salariu 1800 Ron, mediu de lucru placut, bonusuri in functie de performanta (0729.997.408 806. Confectioner, montator tamplarie PVC, salariu brut 3791 lei, salariu net 2.501 lei (2.186 lei + 315 lei bonuri de masa), 100 lei/luna bonus sarbatori, l-v, 8-18, nu oferim cazare. 2.505 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

tehnollog (coordonator activitate) pentru atelier confectii dama serie, program 7.30 16, salariul motivat; (021.434.88.48/ 0747.501.279 819. Confectionere cu experienta haine

dama, salariu fix 1.500 - 1.900 + bonuri de masa, program 07.00 - 15.30, conditii foarte bune, sector 3; (0767.341.095/ 021.324.53.08 820. Confectionere Imbracaminte,

croitorese . Angajam confectioneri imbracaminte, croitorese cu experienta la masina simpla, 2 ace si triplock. Zona Ghencea, sector 6. program 8 ore /zi . Se asigura salariu, bonuri de masa si transport gratuit; 1 L; (0720.475.185/ 0720.475.185 office@escapestarjeans.ro

Confectionere masini liniare, surfilat, calcat final si interfazic, modelier si personal pentru sala de croit. Decontare transport +tichete masa. Salariu negociabil. Zona Militari; (0734.522.529 821.

cunoastere soft Saga obligatoriu, pentru companie experta CECCAR. Pachet salarial avantajos 1.900 L; (0726.383.953 angajari@contabilicesc.ro 851. Contabil economist contabil economist angajam la firma de productie alimentara in zona crangasi, experienta, declaratii si bilant , salariu incepand de la 2600, cv la info@frenchbakery.ro 2.600 L; (0785.398.378 852. Contabil junior pt. firma contabilitate,

conostinte Word, Excel, PC, persoana serioasa, avantaj cunoastere Saga,contabilitate primara, posibilitati dezvoltare cariera, salariu avantajos, bonusuri pt. realizari, CV la (0733.075.558 mcr_consult@yahoo.com 853. Contabil pensionar pentru contabili-

tate primara (0723.339.851

854. Contabil primar pentru fabrica de

paine fabrica de paine din sectorul 5 angajeaza contabil primar part time sau full time. Relatii la tel Aura (0761.672.597/ 0764.586.112 idopanimdat@yahoo.ro 855. Contabil primar, contabil(a) primar cu

experienta pentru contabilitate primara, facturare, evidenta stoc, solduri, program SAGA. Locatie Jollie Ville, Pipera. Program l-v, 8.30-16.30.CV la email. jobsmf1@yahoo.com

pentru masina simpla si triplok pentru atelier croitorie, salariu motivant, program 8 ore, de luni pana vineri. Zona sos. Viilor 1.500 L; (0723.009.441 office@bludesign.ro

856. Contabil primar, junior introducere documente contabile in program de contabilitate, emitere facturi, NIR-uri, deplasari la Anaf, ITM, Reg. Comertului etc. Trimiteti CV pe mail. 1.700 L; euroservices2003@yahoo.com

823. Confectionere triplok liniara, sala

857. Contabil pt contabilitate completa

822. Confectionere textile cu experienta

croit, angajam confectionere triplok liniara, sala croit zona Theodor Pallady, sector 3 , punct de reper intre statiile de metrou 1 Decembrie, Nicolae Teclu program 8 ore, salariu intre 1500-3000 ron (0760.086.115 824. Confectionere, sc angajeaza confectionere cu experienta pentru masina simpla si triplock. Se ofera conditii salariale foarte avantajoase. Program de lucru 7.0015.30, zona soseaua Fundeni; (0722.581.165 ellensdesign@gmail.com

pana la bilant Experienta min. 3 ani, obligatoriu in contabilitate, minim absolvent liceu, preferabil economic sau curs de contabilitate, office@mir.ro 858. Contabil, contabila senior, postul presupune intocmirea evidentei contabile, gestionarea, analizarea si prelucrarea documentelor contabil, intocmirea evidentelor contabile (declaratii, bilanturi. Solicitam studii superioare economice. 3.500 L; (0726.047.494 roxi_marin@yahoo.com

826. Confectioneri in masina simpla de

859. Contabil, contabilitate primara, domnisoara pentru contabilitate primara. Salariu 2000 Ron. Domeniu materiale de constructii. Locatie Voluntari 2.000 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro

827. Confectioneri tamplarie pvc, zona

860. Contabil, soft Saga , angajam contabil la firma de contabilitate. se lucreaza in Saga. Locatia in bucuresti, sectorul 2, zona Doamna Ghica.contabilitate@contaconta.ro ; (0757.056.985 contabilitate@conta-conta.ro

825. Confectioneri angajeaza firma de

confectii din Bucuresti. Relatii la telefon. (0731.041.499/ 0722.810.381

cusut, butoniere, nasturi, triplok, calcator final, pentru fabrica de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor, (021.424.62.93 sector 4, salariu atractiv; (0723.283.374

828. Confectioneri, calcatori, muncitori sala croit confectioneri, calcatori, muncitori sala croit, .Oferim salariu 1 400 - 1600 lei si bonuri de masa, Contract de munca. Programul este de 8 ore in acord global.. salariul platit la timp; 829. Confectioneri, calcatori, muncitori

sala croit cu contract de munca, salariul 1400 -1600 net+ bonuri de masa. Programul 8 ore conform acord global. Zona Militari sector 6. (0773.878.994 830. Consilier juridic debutant. Cerinte:

absolvent facultate de drept; bune cunostinte operare PC (Word, Excel); capacitate de lucru in echipa; abilitati de lucru cu termene limita. office@mir.ro 831. Consilier service cu experienta pen-

tru service auto multimarca, zona Berceni; (0721.733.622

888. Cosmeticiana, program o zi cu o zi, salon vechime 9 ani; (0787.329.518

867. Contabilitate primara, angajam persoana, persoana contabilitate primara, minime cunostinte despre comert si Alim. Publica, biroul fiindu-i in restaurant, Militari. Program 8 ore luni-vineri, 07-15, sau poate fi 10-18. Oferim masa zilnica. 1.800 L;

892. COVRIGARI, PATISERI, PERSONAL PATISERIE ANGAJAM ZONA COLENTINA. OFERIM TRANSPORT SI SALARIU BUN; (0749.327.214

868. Control CTC, controlul de calitate al produselor textile dama. Experienta in domeniu minim 1 an, cunoscator masina de cusut liniara; (0722.203.046/ 0722.399.717 asistent.manager@chanttal.ro 869. Control final, verificare marfa iesire

magazin depozit engross angajeaza control final/ verificare marfa iesire magazin ofera salariu net de 1600Ron+300 ron tichete de masa, din:Str.Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4, in spate la Metro Berceni; 1.600 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com

861. Contabil/a in Stefanestii de Jos, Ilfov, Bucuresti Firma de distributie angajeaza contabil pentru sediul din Stefanestii de Jos. Absovent studii superioare, medii de profil, contabilitate. Experienta in domeniu. CV la email: angajari@netagro.ro 862. Contabila primara, cu experienta in domeniu, oferim salariu atractiv plus multe alte beneficii 1.800 L; (0765.000.200 Contact@cafyjr.ro 863. Contabila, acte primare, distributie

cu experienta, in zona Baneasa, 8 ore la firma; (0745.246.825

864. Contabila/contabil sef, experienta in contabilitate minim 3 ani. Inreg.si verif. documentelor financiar-contabile;a obligatiilor fiscale si intocmirea declaratiilor si a situatiilor financiare. Membru Cecar (0729.209.010 anamariastefania@yahoo.com

ta, coafeza. Nu trebuie portofoliu de clienti. Salon sector 5, vechime 12 ani. (0744.811.796/ 0728.912.545

«««««««««««««««««« 893. CREATIV ART ANGAJEAZA ZUGRAVI-VOPSITORI CU EXPERIENTA IN UTILIZAREA POMPEI DE ZUGRAVIT; (0733.981.422

870. Conversatii online Esti o persoana dinamica, vesela si ambitioasa atunci acest job este perfect pentru tine. Bonus angajare 800$, posibilitate de avansare, fara stres si fara sefi. Castiguri garantate 5000-10.000$, 5.000 {; (0760.657.114 gorgonize@yahoo.com

««««««««««««««««««

871. Coordonator curatenie in zona Cotroceni si Obor, la program de 8 h/zi, salariu avantajos, tichete de masa, decont abonament. Detalii la tel. (0730.019.771

890. Covrigar si patiser cu experienta,

872. Coordonator vanzari echipamente industriale persoana organizata, comunicativa, permis categoria B, experienta in vanzari, MS Office, calatoreste 50% din timp, pasionata de tehnica. Oferim plan de privat medical, bonusuri. Tel. 1.000 {; (0730.607.136 873. Coordonator, sef echipa curatenie

874. Coordonator, sef echipa curatenie pentru hypermarket din zona Militari Lujerului. Program 8 ore, contract, conditii avantajoase; (0758.044.134

pot trimite CV la email; office@gamaadmin.ro

culanta 8x4 MAN, cu atestat si card, pt. SC; (0744.873.085

866. Contabilitate primara pentru dezvoltator imobiliar in municipiul Bucuresti. Se cere seriozitate, experienta in domeniu.Mai multe relatii la nr de tel. sau CV-ul dvs pe mail: (0724.588.661 office@globalcityresidence.ro

846. Contabil asistent manager foarte ordonata, atenta firma de audit si expertiza contabila din zona Floreasca cautam economista/ contabila (eventual stagiara) foarte ordonata, atenta, harnica si cu multa rabdare pentru lucrari de expertize si audit (0724.317.245/ 0744.317.245 gabriel@ceacalopol.com

850. Contabil cu experienta minim 1 an,

818. Confectionere masina liniara,

887. Cosmeticiana, manichiurista, frizeri-

pentru hypermarket din zona Berceni. Program 8 ore, contract, conditii avantajoase; (0758.044.134

849. Contabil cu experienta Cei interesati

794. Conducatori auto pentru auto bas-

865. Contabilitate primara fac, aviz, reg casa , reg banca , situatii) responsabilitati administrative (relatii clienti , furnizor) (0757.016.666 alexandra@corelligroup.ro

845. Contabil tipografie angajeaza contabil cu studii superioare,experienta min. 3 ani. Detalii la telefon. (0722.590.001

848. Contabil Chitila, zona sector 1 abilitati foarte bune de operare pe calculator, persoana flexibila, usor adaptabila in situatii noi, atitudine pozitiva, atentie distributiva, meticulozitate, abilitati f bune de organizare; (0755.502.616/ 0725.886.010 office@stehos.ro

Coleg pentru departament grafica cu competente in: Photo Shop, Coreldraw, Adobe Light Room. Conditii salariale si de lucru bune. Rugam seriozitate, zona Vatra Luminoasa, sector 2; 2.500 L; (0773.948.582 bekam_grup@yahoo.com

783.

cu contract de munca, fierari, dulgheri, zidari, zona Prelungirea Ghencea, Valea Oltului. 3.200 L; (0727.083.468

847. Contabil autorizat Pozitia se desfasoara intern si este pentru sediul central al firmei din sectorul 4. office@gbsystem.ro

778.

««««««««««««««««««

837. Constructii. Societate, angajeaza

844. Contabil cu experienta, zona de activitate este in sector 1, Baneasa. Contabilitate generala. (0729.882.050 capricciosa_restaurant@yahoo.com

775. Colaboratori, firma Express Kurier

780. Colega admin studio Agajam colega admin cu experienta in domeniu suntem un studio corect cand vine vorba de salariu si seriozitate avem o vasta experienta in acest domeniu. Hai sa fim colegi. Staf actual feminin, 2.000 L; (0763.174.683

cazare, diurna zilnica, conditii serioase, salariu 2.000 - 2.500 Lei; (0786.516.830

nzin de bijuterii si ne cautam colega daca vrei sa faci parte de echipa noastra te asteptam alaturi de noi. Pentru detalii; 1.400 L; (0769.611.210/ 0728.041.217 catalina.elena788@yahoo.com

774. Cofetariile Tip Top - vanzatoare

779. Colega Gorgona Design, producator articole suvenir. Colectiv unit si plin de viata confectionam, etichetam si ambalam produse manufacturiere. Cautam colega serioasa, indemanatica, spirit de echipa, comunicativa. Contract munca, bonuri si alte avantaje; (0787.613.427

833. Consilier vanzari magazin de haine Angajam consilier vanzari pentru magazin confectii femei situat in incinta Galeriei Cora Lujerului. Conditii atractive. (0754.020.651 adinac@aliaconcept.ro 834. Consilier vanzari, service auto cautam o persoana serioasa, onesta, cu experienta in domeniu si care sa se implice in actiunile desfasurate in service prin prezentarea, promovarea si vanzarea produselor. (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

790. Conducator auto Bronec angajeaza

771. Cofetari, patiseri cu experienta, zona

13 Septembrie; (0744.530.245

confectii dama, cunoscatoare masina de cusut liniara. Salarizare peste medie, loc stabil, conditii placute; (0722.203.046/ 0722.399.717 asistent.manager@chanttal.ro

Scoala Primara Little Genius organizeaza concurs de titularizare pe 4 posturi de invatatoare. Pentru informatii asteptam mail la office@littlegenius.ro office@littlegenius.ro

tie optica medicala, sect. 3, angajeaza conducator auto.Cerinte: permis de conducere cat. B (vechime minim 5 ani), experienta pe autoutilitaraserios, responsabil, punctual, fara cazier. (0722.357.139 glassdistribution@yahoo.ro

770. Cofetari, conditii deosebite de dez-

809. Confectionera cu experienta in

813. Confectionera si confectionere liniara confectii Angajam confectionera si confectionere pentru atelier confectii textile Bucuresti. Angajam doamne cu experienta pentru atelier confectii Bucuresti Unirea Shopping Center, aproape metrou, (0726.221.274/ 0722.284.442 prunoiualex@yahoo.com

789. Concurs titularizare invatatoare

748. Coafeza, manichiurista cu experienta

pla (liniara), triplock, lucru pe operatii; (0720.003.254

832. Consilier vanzari angajeaza Le Manoir, magazin cu specific de vinuri frantuzesti pe piata romaneasca. Cerinte: engleza mediu/ avansat, experienta minima, adaptabilitate, empatie fata de clienti (021.230.00.36 resurseumane@lemanoir.ro

875. Cortina Development S.R.L. angajeaza personal pentru prelucrarea produselor de origine animala: muncitori necalificati pentru punctele de lucru din Bucuresti si Prahova. Experienta nu este obligatorie. Oferim contract de munca, training. Cerem si oferim seriozitate. CV la e-mail: (0731.336.003 office@cortinadevelopment.ro 876. Cosmetician cu experienta Program: o zi cu o zi duminica liber, salonul se afla in Sector 5 Calea Rahovei. Pentru mai multe detalii va rugam sunati la: (0724.072.335/ 0724.072.335 budicamalex@yahoo.ro 877. Cosmeticiana angajeaza Saloanele

Magic. Conditii deosebite. Salariu fix / procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, CM 8 ore, traininguri gratuite, 3.000 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro

878. Cosmeticiana cu experienta si in masaj, salariu atractiv 2.000 lei, cm, platita program 1 zi da una nu, 1 weekend da unu nu. Salon de 10 ani, zona metrou Gorjului; 2.000 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro 879. Cosmeticiana pentru saloane Miha-

lache si Tei. Oferim conditii de munca deosebite, contract full time salariu motivant, cursuri de perfectionare, portofoliu de clienti format; (0720.996.748 elena.andreea.d@gmail.com

880. Cosmeticiana salon Classic Beauty situat in sectorul 4, la 3 min. de metrou Dimitrie Leonida, angajeaza personal cu experienta pentru postul de cosmetician. Cerinte Oxigen Hiperbaric, Mexoterapie, Microdermabrazie, 1.500 L; (0726.731.232 alexandra.tapus13@gmail.com 881. Cosmeticiana cu exp., Salon Stephanie, 16 ani vechime, Sos Oltenitei 238 bl. 53, sect 4. angajeaza cosmeticiana cu exp. (0723.460.908 Stefy_seb@yahoo.com 882. Cosmeticiana cu experienta minim

5 ani, zona Berceni, Emil Racovita; (0722.350.073/ 021.683.22.51

883. Cosmeticiana cu experienta pentru

un salon elegant din zona Kiseleff. Mediul de lucru placut, echipa este formata din tineri profesionisti, (0723.354.001

884. Cosmeticiana cu experienta si make up salariu atractiv, 2.000 lei + carte de munca pe 8 ore, program 1 zi da una nu. 1 weekend da unu nu. Salon de 11 ani, zona metrou Gorjului. Anunt adresat persoanelor cu chef de munca. 2.000 L; (0724.357.422 885. Cosmeticiana si frizerita angajeaza

saloanele Amelie pt locatia Marriott-Parlament. Clientela formata, mediu de lucru relaxat, conditii atractive, seriozitate, 1 zi cu 1 zi, salariu fix/procent, contract 8 h, concedii platite. (021.410.30.91/ 031.411.53.33 886. COSMETICIANA, cu experienta si stilista coafor (ucenica) salon 1 Dream, cartier nordului Herastrau, conditii de lucru foarte bune, asteptamCV-uri la adresa de mail; (0728.580.314 office@1dream.ro www.1dream.ro

889. Cosmeticiana. Lant de saloane Bucuresti, angajeaza cosmeticiana cu experienta zona Dorobanti. Vad, conditii avantajoase. Salariu 2.400-5.000 lei la 13 zile/ duminica liber; (0751.251.411

zona Giulesti; (0785.854.405

891. Covrigareasa cu experienta pt. Patiseria Tismana, se lucreaza: luni-vineri, 06:00-16:30, sambata si duminica liber. Zona Colentina Fundeni 2.500 L; (0733.869.232 894. Cris-Tim angajeaza vanzator pentru

reteaua de magazine; (0741.212.068

895. Cristim angajeaz? tehnician sisteme

de securitate, (0758.078.945/ 0768.549.902

896. Cristim angajeaza agent de securi-

tate (cu atestat), (0745.790.537/ 0758.078.945

897. Cristim angajeaza pentru sectia

catering (Bd. Bucurestii Noi, nr. 140, sector 1, Bucuresti), mecanic utilaj, sef serviciu tehnic (inginer utilaje catering); (0758.078.945 costantin.rautu@cristim.ro 898. Croitor - croitoreasa dama, barbat. Cautam o persoana cu experienta in retusuri/ creatie vestimentara. Oferim prime si un colectiv sociabil si plin de viata. Salariu atractiv. Atelier central, Mosilor; (0720.130.490 899. Croitor angajam urgent atelier de croitorie pe comanda, zona Domenii, angajeaza urgent croitor cu experienta si lucrator in masina. Program L-V:10:00-18:30. Salariu atractiv. Mediu excelent de munca. Detalii la telefon; 2.500 L; (0722.988.918 office@adola.ro 900. Croitor pentru atelier de croitorie cau-

tam pe cineva pasionat de croitorie (cu sau fara experienta, putem invata impreuna) care sa lucreze pe partea de productie; (0740.240.604 andreea.tron@gmail.com 901. Croitor sala de croit, program 7.30-

15.30, salariu plus bonuri de masa sos. Viilor nr. 56; www.atmospherefashion.ro (0724.515.514 officeatmosphere8@gmail.com

902. Croitor sau croitoreasa pentru retusuri, magazinul Bucur Obor. Detalii tel.; (0766.979.230 903. Croitor, croitoreasa Atelier de croito-

rie angajam croitor/croitoreasa zona Piata Victoriei. (0722.537.679 office@simplecut.ro

904. Croitor, croitoreasa, pentru retusuri,

B-dul Ion Mihalache. 2.000 L; (0723.160.120 milion@primul-meu-milion.ro

905. Croitor, modelier Atelier de creatie vestimentara angajeaza pentru punctul de lucru din Bucuresti, sector 4, croitor(easa) / modelier(a) cu experienta in executia unui articol cap-coada. Program full time, 2.500 L; (0745.760.065 liviumarin61@gmail.com 906. Croitoreasa Atelier cu vechime de 7

ani, zona Piata Romana, angajam croitoreasa pentru produs cap coada si serii mici. Program: luni - vineri: 8.30 - 17.00, salariu si carte de munca. (0748.119.171

907. Croitoreasa Atelier in zona Victoriei, angajam croitoreasa pentru croit serii mici si comanda. Salariu, cm; (0748.119.171 manu@manuri.ro 908. Croitoreasa cu experienta pentru mic atelier, program part-time, full time si colaborare,salariu atractiv.Zona Costin Georgian.Salariu atractiv. (0747.234.594 909. Croitoreasa cu experienta retusuri si

modificari imbracaminte, program flexibil. Salariu atractiv, program o zi cu o zi. Oferim si cerem seriozitate, zona Berceni; (0766.292.570/ 0767.524.302

Angajam urgent pentru firma STRATUM ENCLOSURES SRL Bucuresti

MONTATOR SUBANSAMBLE Oferim contract pe perioada nedeteminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in doua schimburi: 6.00-14.00/ 14.00-22.00.

Relatii la telefon 0729.925.035

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

25 aprilie 2018

13

4

LOCURI DE MUNCÅ 954. Dezosatori pui cu experienta, sector

6. Bucuresti; (0767.010.611 office@primofastfood.ro

955. Dezvoltator imobiliar angajez agent de vanzari asiguram continuitate la locul de munca, salariu 2500 net plus comision din vanzari. 2.500 L; (0787.506.572 vanzari@titan4residence.ro 956. Dispecer monitorizare video firma de

securitate, angajam dispeceri, program de noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, pentru cladire de birouri. Rog cv pe adresa de mail (0751.219.823 armand@companiadepaza.ro

957. Dispecer monitorizare video firma de

securitate, angajam dispeceri, program de noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, pentru cladire de birouri. Rog cv pe adresa de mail (0751.219.823 armand@companiadepaza.ro 958. Dispecer pentru monitorizare video

910. Croitoreasa pentru executie haine dama. Necesar cunostinte tipar. Conditii avantajoase (0723.520.260 contact@atubodycouture.ro 911. Croitoreasa sector 4, atelier de

931. Croitorese Posibil cu experienta in croitorie la comanda,8 ore pe zi, 5 zile pe saptamana, salariu atractiv. Ore peste program pl?tite separat. Detalii la; (0799.124.165

firma de securitate, angajeaza dispeceri, program in ture atat de zi cat si de noapte, pentru cladiri de birouri situate in zonele Aurel Vlaicu si Pipera. Pentru angajare rog cv-uri pe mail; (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro

960. Dispecer, societate de transport persoane angajeaza dispecer pentru autogara, relatii la tel.; 2.000 L; (0743.333.043 gsm.trans@yahoo.com

933. Croitorese, dama, Cartierul Militari,

912. Croitoreasa - confectionera rochii

program 7,30-16,00. (0724.075.405/ 0720.658.486

961. Dispeceri supraveghere video cu

««««««««««««««««««

L-V 7.30-16.00; (0721.496.325/ 021.224.41.96

angajam, zona Bucurestii Noi - Sos. Chitila; (0723.933.354

CROITOREASA CU EXPERIENTA IN RETUSURI, SALARIU MOTIVANT NET, CONTRACT DE MUNCA. ATELIERUL SE AFLA IN ZONA CALEA MOSILOR, PROGRAM 8 ORE, L-V: 10.0018.00, 1.700 L; (0763.716.740

936. Cuplu detinator viza SUA pentru ingri-

««««««««««««««««««

939. Curatatoreasa lenjerie, cod COR

916.

913. Croitoreasa angajam, experienta cu

liniara si triplok necesar precum si producerea unui articol cap-coada, atelier localizat in zona Banu Manta; (0740.080.657 914. Croitoreasa angajez pentru atelier

retusuri, zona Poltehnica; (0727.272.888 915. Croitoreasa atelier. Se cauta croitoreasa pt atelier de rochii de seara cu vechime pe piata. Se primeste produsul deja croit. Mediu placut, salariu atractiv, seriozitate, salariu la timp, carte de munca. Aproape de metrou; (0723.621.139 rochiifashion@gmail.com

Croitoreasa draguta, amabila cu clientii. Nu conteaza varsta, mediu placut, salariu de baza atractiv plus comision din incasari; (0742.105.106 917.

jire batrani. Necesar cunostinte minime engleza. Seriozitate si experienta in munca cu batranii; (0751.097.395

937. Cuplu sau familie la intretinere si curatenie pensiune. Doamna pentru curatenie si ajutor bucatarie, domnul la curte si la reparatii. Asiguram cazare si masa. 3.000 L; (0740.097.589 ioana_podina@yahoo.com 938. Curatatoreasa lenjerie, cod COR

912102 si 1 post guvernanta cod COR 531102, cerinte lb. engleza, pentru familie cu domiciliu in str. Roma nr. 39, sector 1 Bucuresti. CV-urile se pot trimite la fax: (021.211.48.91 912102 si 1 post guvernanta cod COR 531102. Cerinte: lb. engleza. Familie cu domiciliul in str. Barajul Arges nr. 41, et. 1, ap. 5, sector 1, Bucuresti. CV-urile se pot trimite la fax: (021.211.48.91

cu experienta, pentru atelier creatie vestimentara, 2.000 L; (0724.970.248/ 0724.970.248 roxanabutnaru@yahoo.com 922. Croitoreasa, Anton Atelier angajeaza croitoreasa/confectioner cu experienta. Angajam personal cu experienta in confectionare produse cap-coada, atentie la detalii, punctualitate, organizare; (0755.406.149 923. Croitoreasa, atelier creatie dama,

angajeaza urgent croitoreasa cu experienta in tot procesul de productie. Se ofera salariu 2500 lei net. Program vara 10-19. Atelierul este in sector 1, zona Piata Domenii; (0722.988.918 924. Croitoreasa, atelier de croitorie situ-

at in sectorul 4 , angajam persoane pentru cusut produse de dama rochii, bluze, colanti ). Mediul de lucru placut, carte de munca; (0765.023.017 claudia.mitrica@yahoo.com 925. Croitoreasa, ne marim echipa. Cau-

tam croitoreasa cu experienta in creatie vestimentara si/sau retusuri. Zona Dristor, aproape de metrou si tramvai. Ne dorim o colaborare pe termen lung. 2.700 L; (0752.111.118 retoush_boutique@yahoo.com 926. Croitoreasa. Angajez urgent croitoreasa cu experienta in croit, retusuri haine dama si barbati, diverse modificari, rochii de ocazie, Big Berceni. Rog seriozitate; (0767.598.253 927. Croitorease pentru atelier creatie

vestimentara specific "croitorie pe comanda", zona Cotroceni, cu experienta produs cap coada. Salariu motivant, program 8 h/zi. (0763.664.356 innes.atelier@gmail.com 928. Croitorese cu experienta confectii de

dama. Rog seriozitate. Zona Militari. Conditii avantajoase. (0722.323.855/ 021.311.57.10 hazardfashion@yahoo.com 929. Croitorese masina liniara,

triplock, personal masa croit, muncitor necalificat, bonuri de masa; (0727.387.435 930. Croitorese pentru masina liniara si

triplock cu experienta. Zona Baicului, Colentina. 1.500 L; (0752.931.440

962. DISTRIBUITOR pliante. Agentie publicitate cauta colaboratori pentru distributie pliante la cutiile postale sau stradal. Relatii la; (021.322.87.84 963. Doamna caut doamna serioasa

responsabila cu bun simt, comunicativa pentru a lucra intern, rog si ofer seriozitate; (0732.057.107 ciucanuclaudia74@gmail.com 964. Doamna curatenie 4 ore, serioasa pentru curatenie salon masaj si curatenie birouri. Spalat, schimbat pat, sters oglinzi, maturat, aspirat, conditii avantajoase de munca. Salon piata Victoriei 1.200 L; (0728.079.254 office@royalclean.ro 965. Doamna curatenie, magazin covoare

aflat in Afumati angajeaza femeie de serviciu cu contract de munca. Salariu 1500 lei. (0722.295.986

966. Doamna fara obligatii pentru ingrijirea

unei batrane, sa locuiasca in zona Lacul Tei sau Maica Domnului, telefon intre orele 1221; (0728.254.046 967. Doamna ingrijesc batrana sau copil,

intern; (0764.038.825

987. Dulgheri pentru firma de constructii,

cu contract de munca legal. Se ofera cazare si transport daca este cazul. Se ofera si se cere seriozitate, 3.000 L; (0723.283.775 Office@highconstruct.ro

988. Dulgheri Societate Comerciala anga-

jeaza dulgheri cu experienta. Salariu motivant. Telefon: 35 L; (0722.209.098/ 0786.127.153 liliana.mihai@freonti.ro

989. Dulgheri pt. firma de constructii, contract de munca, salariu 2500 -3500 lei/ luna, posibilitate cazare la baraca. Telefon; (40753106136 990. Dulgheri, fierari, zugravi, faiantari, pietrari, finisori si rigipsari pentru firma de constructii, numai cu CM. Salarizare pe ora lucrata. (0731.868.861 991. Dulgheri, fierari betonisti, necalificati, fabrica prefabricate beton Popesti Leordeni, Sos.de Centura nr. 111 angajeaza dulgheri, fierari betonisti, necalificati,cazare gratuita camin, salariu negociabil, relatii L-V 8-17, anunt valabil 15 mai (0746.229.696 lucian.savu@deltaacm.ro 992. Dulgheri, fierari si zidari in Brasov,

muncitori constructori pentru meseriile de dulgher, fierar si zidar. Cazare gratuita, salariu lunar net 2850- 3300 lei. (0754.584.872 kriss_consult@ejoburi.ro

«««««««««««««««««« 1005. Economist serviciu contabilitate, angajam economist pentru departamentul financiar contabile, absolvent finante contabilitate, experienta in domeniu, inchideri bilant, balante, rapoarte financiare, declaratii fiscale, ionel.gherghe@exmobi.ro 1007. EDUCATOARE angajam pentru gradinita particulara zona Plaza Romania. Pentru detalii tel.: (0720.222.200/ 0723.165.653 1008. Educatoare gradinita - grupa mini.

Gradinita particulara cu sediul in Voluntari, angajam educatoare necalificata (grupa mini). Rugam seriozitate; (0740.068.384 gradinitabelsorriso@yahoo.com 1009. Educatoare Gradinita particulara

sector 2, angajeaza educatoare calificata, dornica sa lucreze intr-un mediu placut si distractiv alaturi de copii. (0742.898.325 office@wl.com.ro 1010. Educatoare si suplinitoare educatoare. Gradinita cu baloane : http://asociatiapentrutoticopiii.ro. Cerinte: Pe langa experienta de cel putin un an in lucrul cu copiii si studiile de profil -pedagogie/ psiho-pedagogie, se cer si urmatoarele calitati: atentie distributiva, rabdare, initiativa si creativitate, atentie la detalii. Responsabiliti: activitati educative cu grupele de copii conform curiculei pentru prescolari, jocuri educative, activitati de recreere si activitati optionale, supraveghere mese. Program normal de lucru de luni-vineri. Persoanele interesate vor depune CV la adresa: (0724.550.375 office@asociatiapentrutoticopiii.ro 1011. Educatoare grupa mini (2-3 ani), gradinita particulara zona Prelungirea Ghencea angajeaza educatoare grupa mini (2-3ani). Cerinte: persoana calda, draguta, serioasa, nu necesita studii de specialitate. CV pe email angajarigradi@yahoo.com 1.800 L; (0734.357.910 angajarigradi@yahoo.com

948. Debarasator mese si ajutor bucatar

pentru cafenea in incinta Facultatii de Medicina, in spatele spitalului Municipal, pentru informatii suplimentare sunati dupa ora 18 la telefon; (0785.660.613 949. Decorator floral, floraria Flori cu Har cauta decorator floral cu experienta minim 1 an. Oferim contract de munca, salariu atractiv, bonusuri, program flexibil.Cv-urile le asteptam pe mail. (0766.446.560 OFFICE@FLORICUHAR.RO 950. Decorator floral, Prestige Flowers

Boutique angajeaza decorator floral cu experienta de minim 2 ani. Salariu motivant, contract de munca, mediu de lucru elegant. (0723.298.190 951. Deserventi utilaje. Soc. de construc-

tii angajeaza buldoexcavatoristi, buldozeristi, deserventi bobcat, automacaragiu, experienta min. 3 ani, permis de conducere cat. C sau TR , rel. de luni pana vineri, orele 9.00-16.00; (0727.221.670 david@dimar.ro 952. Deziclean. Agenti de curatenie, coor-

donatori pentru birouri si hypermarket Bucuresti. Salariu minim net 1.500 Ron si plata orelor suplimentare; (0784.290.182/ 021.335.00.11 953. Dezosator carne de pui, angajeaza

Piu-Piu Prod SRL, salariu avantajos, program fix L-V, 06.00-15.30 zona B-dul Timisoara Militari. Relatii la telefon; (0723.654.393

1029. Electrician cu certificat calificare. Responsabilitati: asigura mentenanta echipamentelor din magazin si efectueaza mici reparatii in magazin, birouri. Program 2 schimburi (06.00-14.00, 14.00-22.00), locatie: magazin Drumul Taberei; (0374.409.880 arogojina@auchan.ro auchan.ro 1030. Electrician cu experienta pentru executie lucrari de instalatii electrice si instalari sisteme de securitate. 2.000 L; (0743.094.914 alarmelectricsistem@gmail.com 1031. Electrician cu experienta interventii

pentru societate, program 08.00-16.30. Zona Banu Manta (0724.367.749 office@electricenergy.ro

1035. Electrician interioare, apartamente si blocuri pentru Sight Control SRL, in conditii avantajoase. Certificarea ANRE reprezinta un avantaj. Relatii la telefon; (0769.083.531/ 0751.075.987 office@sightcontrol.ro 1036. Electrician, Eurofrutas angajeaza

945.

zona Bucuresti, DDD Nord angajeaza operator DDD pentru efectuarea tratamentelor de dezinsectie, deratizare si dezinfectie in zona Bucuresti. Cerinte minime: permis conducere cat. B. Se ofera 1600- 2000 Lei/ luna; 2.000 L; (0746.236.789 contact@ddd-bucuresti.ro

trice, societate comerciala angajeaza in conditii avantajoase, pachete salriale si prime, sporuri atractive, electricieni in constructii, retele electrice joasa si medie tensiune.

1034. Electrician interioare si ajutor de electrician Sight Control SRL angajeaza pentru instalatii interioare in conditii avantajoase. Certificarea ANRE reprezinta un avantaj (0751.075.987 office@sightcontrol.ro

angajeaza personal cu experienta pentru cusut fete piele. Oferim contract de munca, salariu atractiv. Bucuresti, Sector 4, Aleea Tomesti nr 4; (0746.147.570

947. DDD Nord angajeaza operator DDD,

1028. Electrician constructii, retele elec-

1033. Electrician in constructii civile si industriale 2 locuri disponibile, constructii civile si industriale, montaj corpuri iluminat, aparataj, tablouri etc. Salariu fix, bonuri, transport. (021.335.84.35 office@lucedomotica.ro

plicuri, colete in Bucuresti conform regulament. pachet salarial foarte atractiv; (0745.772.258

946. DBH-Bucuresti angajeaza receptionera, daca esti o persoana comunicativa, cu experienta de minim 3 luni pe acelasi post si stapanesti limba engleza, te asteptam sa te alaturi echipei noastre.Interviu: Str. Barbu Vacarescu nr 51, L-V:12-14 (0723.515.009 recrutaredbh@gmail.com

1027. Electrician auto, soc. service auto cu sediul in Buc., sector 2, angajeaza electrician auto cu experienta pentru autocare,sprintere, salariul atractiv; (0730.444.450 hr@cdy.ro

electrician pentru santiere din Bucuresti si din tara. SC instalatii electrice si curenti slabi. Cond. salariale bune, CM, ore supl, progr. 8 ore/zi, posib. avansare; CV la mail: 3.000 L; (031.437.06.35 angajari@mhtexperience.ro

942. Curier scuter pentru Bucuresti, livrare

Cyber Security angajeaza agenti de securitate pentru obiectivele din Bucuresti si Otopeni. Salariu atractiv si la timp. Informatii suplimentare la tel. (0744.422.884

1026. Electrician auto, reprezentanta camioane angajam mecanic camioane si electrician auto cu experienta, venituri lunare intre 2000-5000 ron, conditii bune de lucru, zona Militari-Industriilor, cerem diploma, CV la adresa; 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro

1032. Electrician de executie si ajutor

curi / colete mici dimensiuni cu bicicleta in Bucuresti conform regulament, pachet salarial atractiv; (0745.772.258

944. Cusator piele, firma de incaltaminte

921. Croitoreasa si croitor sala de croit

sau fara experienta, preferabil din sectoarele 2, 3 si orasul Pantelimon. Program in ture, salariul se plateste la timp; 1.600 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro

enta. Ofer cazare. Plata saptamanal; (0724.108.631

EDITOR COREL ADOBE LUMIA. CONDITII DE LUCRU BUNE. RUGAM SERIOZITATE, CU SAU FARA EXPERIENTA, SALARIU, 2.500 L; (0773.948.582

1006.

941. Curier bicicleta Bucuresti, livrare pli-

919. Croitoreasa sau croitor angajez

920. Croitoreasa sau masinista atelier serie scurta angajeaza masinista cap coada si persoana la croit dupa tipare. Atelierul se afla in zona Baicului. Mai multe detalii la telefon; (0767.591.496

Dulgher, tamplar cu calificare, angajeaza Negro 2000 SRL. Contract de munca durata nedeterminata, salariu atractiv, bonuri de masa. Relatii la (0724.505.002 984.

««««««««««««««««««

pizzerie angajeaza curier pe scuter, program part-time/ full time in ture. Cerinte: permis categoria B. Se acorda: salariu fix, spor risc, echipament, transport. Castig mediu 2.500-3.000 lei net/ luna; (0720.777.308 jobs@jerryspizza.ro

de retus. Salariu peste 2200 lei; (0723.254.463 Office.tailors@gmail.com urgent, salariu atractiv, cu carte de munca; (0773.771.178

cazare. Plata saptamanal. (0731.879.500

1004. Economist angajam economist/contabil pentru departamentul financiar contabilitate club sportiv, experienta in domeniu minim 3 ani, cunostinte limba engleza nivel mediu, persoana ordonata si responsabila; (0723.296.460 moni_decu_2004@yahoo.com

940. Curier (livrare pizza) zona Aviatiei,

943. Curier, Firma Curierat angajeaza soferi curieri, pentru Bucuresti si Ilfov. daca esti o persoana comunicativa, daca te adaptezi usor la munca in echipa, posesor de permis categoria B, vino alaturi de noi, (0725.860.912 vam_unic@yahoo.com

918. Croitoreasa retusiera pentru atelier

983. Dulgher angajez, cu experienta. Ofer

986. Dulgheri firma de constructii angajeaza urgent dulgheri cu certificat de calificare. Se accepta si colaborare cu echipa de dulgheri. Pentru mai multe detalii sunati; (0766.271.341/ 0722.896.717 sevacon@yahoo.com

cator interfazic si final, zona Obor, Doamna Ghica, Baicului; (0722.625.000

935. Croitorese, calcator (necalificat)

982. Domnisoara/ doamna cu sau fara experienta pentru menaj apartament 2 camere, ultracentral, Bucuresti, program : L-S orele 08,00-14,00. Persoana serioasa, harnica, punctuala si atenta la detalii. Salariu : 2000 RON NET. Programari interviu telefonic: 0728740977 sau trimite CV pe adresa de e-mail rodicadorcea78@gmail.com 2.000 L; (0728.740.977

985. Dulgher. Angajez dulgher cu experi-

932. Croitorese masini liniare si cal-

934. Croitorese, salarii atractive, program

versatii vrei un job cu un salariu decent, vino in echipa noastra. Oferim 1200 ron bonus de angajare si multe alte bonusuri de performanta. Oferim plata la zi sau bilunara, salariu fix sau procent intre 50-80%. 5.000 L; (0799.617.440/ 0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com

959. Dispecer preluare comenzi pizza, mai multe detalii la telefon (0736.643.931 comercial.cuptorulculemne@gmail.com

croitorie angajam personal pentru cusut produse de dama foarte simple. Mediul de lucru foarte placut, carte de munca, salariul avantajos, program de luni-vineri (0740.879.105 ocazie, pentru croitorie cap - coada, la comanda de dama, modificari sau retusuri articole de dama. Atelier situat central in zona Dorobanti, sector 1, program lejer, salariu motivant; (0755.123.033 contact@retoucherie.ro

981. Doamne si domnisoare pt. videocon-

968. Doamna ingrijitoare copii pentru gra-

dinita. Cautam pentru gradinita ingrijitoare pentru copii. Cerinte: studii medii, persoana activa, calma, rabdatoare, apropiata de copii, dedicata locului de munca. (0735.380.444 gradinita@castelinobaby.ro 969. Doamna la vase pt. restaurant zona

Obor, pentru Hashtag Pub, personal pentru locatia de pe soseaua Mihai Bravu nr. 32, zona Obor, Doamna la vase. Salariu atractiv, tips, bonusuri si carte munca. (0724.803.412 office@hashtagpub.ro 970. Doamna menaj, studio videochat

Piata Romana Angajam doamna menaj, program 8 ore/zi, 5 zile/ saptamana. Se ofera salariu 1.300 ron/ net, bonuri de masa 15 ron/ zi, prime Craciun/ Paste. Se acorda toate drepturile legale (zile libere legale, concediu), 1.600 L; (0730.123.562 971. Doamna pentru curatenie in gradini-

ta, gradinita particulara sector 2 (zona Obor) cautam persoana harnica, serioasa, dispusa la colaborare pe termen lung (0720.207.772 972. Doamna pentru ingrijire batrana 80

ani, deplasabila. Program 3 zile: joi, vineri si sambata - intern, salariu atractiv, rog seriozitate. Zona Berceni; (0725.149.843 toma_any17@yahoo.com 973. Doamna pentru menaj. Ofer locuinta,

posibil mostenire. Prefer doamna singura, eventual cu un copil (fetita); (0726.885.871/ 0762.274.705

974. Doamna pentru pregatit cusut

incaltaminte angajeaza urgent firma din zona Aparatorii Patriei; (0723.236.170

975. Doamna psiholog sau doamna direc-

tor de comunicare pentru gradinita sector 2. Experienta anterioara in managerierea unei afaceri, preferabil profil psihologic sau pedagogic; (0735.380.444 976. Doamna, domnisoara ajutor servire

mic dejun, hotelul Sir Orhideea, recruteaza personal personal mic dejun (servire si/sau curatenie), salariu se discuta la interviu (0725.621.384 sales@sirgrup.ro

««««««««««««««««««

DOAMNA. SALON INFRUMUSETARE BUCURESTI ANGAJEAZA DOAMNA PENTRU CURATENIE, ZONA DRUMUL TABEREI; (0721.000.376 977.

«««««««««««««««««« 978. Doamne mature cu sau fara experienta pentru conversatii online, 200 $ bonus la angajare. Programare interviu la telefon, 3.000 L; (0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com 979. Doamne pentru menaj apartamente, curatenie in apartamente, serioasa, punctuala, corecta. Se lucreaza part-time, 4 ore, in cursul saptamanii sau doar vineri-sambata si duminica, intre orele 10-14, plata la zi sau salariu. (0764.494.068 980. Doamne si domnisoare pt conversatii

online. Contract de munca, bonusuri de angajare, program flexibil, bonus de angajare 300 $, procente de la 50%-80%, bonusuri de fidelitate, anuale, bonusuri de performanta, 5.000 L; (0799.617.440

993. Dulgheri, fierari, zidari, rigipsari

necalificati in constructii numai cu experienta dovedita. 100 L; (0720.988.319 dragomircornelcristi@yahoo.com 994. Dulgheri, salariu net 2403 lei,

Auchan Militari contract de munca full time, salariu brut 3626 lei, salariu net 2.403 lei (2.088 lei+315 lei bonuri de masa), nu oferim cazare, program 8-18, lu-vi, punct de lucru zona Auchan Militari 2.403 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 995. Dulgheri, zidari cu experienta,

1012. EDUCATOARE, calificata pt. Gra-

dinita Bel Sorriso cu sediul in Voluntari, jud. Ilfov (pe linia 153). Acceptam si studente in an terminal la Facultatea de Stiinte ale Educatiei. Asteptam CV la mail, (0742.265.070 gradinitabelsorriso@yahoo.com www.belsorriso.ro 1013. Educatoare, ajutor educator pentru centru educational, personal calificat/necalificat, dornic sa lucreze intr-un mediu placut si distractiv alaturi de copii. (0771.168.576 contact.onceuponatime@yahoo.com

muncitori necalificati, CityConstruct Group angajeaza in domeniul constructiilor. Se ofera carte de munca, zile de concediu, prime si bonusuri 4.000 L; (0727.787.713 office@cityconstruct.ro

1014. Educatoare, ingrijitoare, profesor

996. Dulgheri, zidari finisori si muncitori in

1015. Educatoare. Gradinita particulara

constructii. Pentru persoanele din provincie se ofera cazare. Rog seriozitate. Relatii la telefon (0766.522.293

997. Dulgheri, zidari finisori si muncitori in

constructii. Pentru persoanele din provincie se ofera cazare. Rog seriozitate. Relatii la telefon (0766.522.293

998. Dulgheri, zidari, zugravi, faiantari, rigipsari pentru firma de constructii, salariu 2.500 lei luna si muncitori necalificati salariu 1.800 lei luna, program L -V 7.30-18.30, sambata 7.30-12.30 (0722.634.534 nifloconstruct@gmail.com 999. Echipa dulgheri. Angajez echipa dul-

gheri la ml. Pret cofraje 20 lei/m. Pret placa 25 lei /mp. Pret cofraje stalpi 60 lei/buc. Pret bazii 30 lei/m, 5.000 {; (0738.218.342 a24gratuit@yahoo.com 1000. Echipa tanara DDD cautam colegi noi. Oferim conditii avantajoase. Cerinter: necalificati, studii medii, nefumatori, domiciliul Bucuresti, permis cat. B; (0766.648.361

«««««««««««««««««« 1001. ECHIPA- URBAN SNACKS ISI MARESTE ECHIPA. VINO LA NOI INTR-O ECHIPA TANARA, DINAMICA SI CU O ATITUDINE POZITIVA. ANGAJAM BARMANI CAFENEA.ITI GARANTAM UN SALARIU ATRACTIV SI UN MEDIU PLACUT DE MUNCA TRIMITE CV-UL TAU SAU SUNA LA (0724.540.839 RESURSE.PROMPT@ GMAIL.COM

«««««««««««««««««« 1002. Echipe fierari si zidari, fierari 1 leu/kg, zidari 100 lei/mc, 5.000 L; (0738.218.342 a24gratuit@yahoo.com 1003. Echipier pentru Ibis Hotels Bucuresti. Cautam colegi care sa efectueze curatenia si intretinerea spatiilor hoteliere. Nu este necesara experienta. Pachet salarial atractiv. Informatii si detalii la tel., CV la email: (0374.130.234 h3302gm@accor.com

de engleza, angajeaza gradinita Gifted International - Parcul Carol; (0722.277.090 contact@gradinitagifted.ro

situata in cartierul Militari angajeaza educatoare cu studii de specialitate. Relatii la tel.; (0720.777.221 magicworldeducation@gmail.com 1016. Electrician Atelier confectii metal-

ice tip container, angajeaza electrician cu experienta. L-V: 8-18. Pauza 30 min, cm, salariu inceput 1 800 lei net in mana, 2.400 L; (0726.666.333 contact@corturisihale.ro 1017. ELECTRICIAN curenti slabi. Con-

stituie un avantaj experienta ca si conducator auto cat. B. Salarizare si bonificatii in functie de experienta; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 1018. Electrician industrie alimentara zona Glina. Raspunde de buna functionare a echipamentelor electrice si a instalatiilor electrice de joasa tensiune, experienta minim 5 ani, pranz asigurat, transport asigurat, (0753.021.361 office@mandyfoods.ro 1019. Electrician pentru statia de sortare

a deseurilor Glina. Relatii zilnic intre orele 08-17 de L-V, 3.000 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com

1020. Electrician preferabil calificat (diploma), oferim salariu atractiv, bonusuri de performanta, transport de la sediul firmei la punctul de lucru, ore suplimentare daca este cazul platite. 2.500 L; (0767.154.322/ 0762.659.849 Contact.qualityresidence@gmail.com 1021. Electrician sau tineri in vederea calificarii pentru bransamente electrice (se lucreaza la inaltime). Permisul auto constituie un beneficiu. Sms pe numarul din anunt cu nume si mentiunea pentru angajare si sun eu 2.000 L; (0740.538.434 stefan.borbely12@gmail.com

2 electricieni pentru un compex rezidential din Otopeni 2.500 L; (0723.616.335 office@eurofrutas-temporar.com 1037. Electrician, galeriile Titan anga-

jeaza instalator, electrician cu experienta minim 3 ani in intretinere imobile. Abilitati majore de comunicare, seriozitate, flexibilitate, aspect ingrijit si fara meteahna bauturii, 1.500 L; (0737.030.810 estanescu64@yahoo.com www.galeriiletitan.ro 1038. Electrician, sudor, lacatusi mecani-

ci, frezor, Ingrijitor si muncitori necalificati pentru sectiile zincare si coletare angajeaza SC Electromontaj SA -FSM Bucuresti, Strada Ilioara nr. 160, sector 3. (021.346.55.37/ 021.346.03.18

1039. Electrician, electriciana, se cauta urgent pt. Germania, domeniul dvs de activitate: Instalarea si conectarea masinilor si echipamentelor electrice. Ansamblarea si service de componente electronice pe santier. Conectarea si cablarea dulapurilor de comanda 1040. Electrician, Electromecanic, Magurele, If. Facilitare transport, salariu atractiv. plata diurne, ore suplimentare. Revizuirea echipamentelor pe baza documetelor tehnice. Detalii: cariere@all4meat.ro

1047. Electricieni pt. constructii Bucuresti

pt. firma automatizari. Salariu de la 1.900 L; (0770.433.557

1048. Electricieni si ajutator electricieni necalificati pt instalatii electrice de interior. La blocuri, case, vile. Plata avantajoasa si la zi, (0764.360.456/ 0729.179.406 larioniuliana1981@gmail.com 1049. Electricieni cu experienta si ajutor

electricieni angajam pentru SC Mag Electricity Service (0736.656.428 lotreavioreladrian@yahoo.com

Electricieni instalatii electrice in constructii, din Bucuresti/ provincie. Tel./ CV la email; (0744.678.288 cifadesign@yahoo.com

1050.

1051. Electricieni si ajutor de electrician,

societate cu experienta in domeniul instalatiilor, cu sediul in Popesti-Leordeni, angajeaza cu forme legale electricieni. Oferim seriozitate si stabilitate financiara. Solicitam responsabilitate (0732.164.447 officeddinstalatii@yahoo.com 1052. Electricieni si ajutor de electricieni Lucrari de executie pe santier (lucru la interior)! Salariu minim brut 3.400 lei, electricieni. Relatii la: 3.400 L; (0762.668.022 contact@smartelectrik.ro 1053. Electricieni si necalificati Societate

angajeaza electricieni si necalificati cu experienta instalatii electrice industriale; (0723.174.958/ 0799.175.042

1054. Electricieni si tehnicieni in constructii, SC angajeaza electricieni in constructii, ajutor electricieni si tehnicieni sisteme de securitate in constructii, program LV 10 ore + doua sambete 6 ore, pontate 10. Salariul intre 2.400-3500 lei, 700 {; (0722.273.793 gabriel.dumirache@s-it.ro 1055. Electricieni uzinare tablouri electrice studii de specialitate. Experienta pe un post similar constituie un avantaj. Locurile de munca se afla in Otopeni, sos. Odaii nr. 42 (cladire ETCO), 5 posturi. Se deconteaza transport pe Ratb; (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro 1056. Electricieni, firma de instalatii elec-

trice angajeaza electricieni calificati si necalificati. Program de L - V de la 8:00 17:30 (0720.565.841/ 0764.411.353 buduvictor@yahoo.com

1057. Electricieni, instalatori, frigotehnisti, tehnicieni intretinere cladirii de birouri in Bucuresti Experienta in domeniu de min 3 ani constituie avantaj. Se asigura cadru de lucru stabil si profesionist. Detalii la telefon. CV pe email. (0720.777.011 career@coralconstruct.ro 1058. Electricieni, muncitori necalificati pentru Gama Electro Constructii SRL, avantaj permis de conducere. Se ofera salariu atractiv, bonuri de masa, etc. Informatii la tel. Program L-V 8:17 (0740.596.574 office@gamaec.ro 1059. Electricieni. Electricieni-S.C. Profesional Electric angajeaza electricieni cu experienta sau incepatori pentru constructii. Se cere si se ofera seriozitate. Se ofera stabilitate avand proiecte pe termen lung. (0762.303.516 cv@profesionalelectric.ro 1060. Electricieni. Firma de instalatii electrice angajeaza ELECTRICIENI pentru constructii. www.profesionalelectric.ro/contact (0762.303.516 cv@profesionalelectric.ro 1061. Electromecanic Societate angajam electromecanic, ptr. asigurare service si mentenanta toalete automate, permis cat. B, disponibil munca teren, program 8 h, doua schimburi, avantaje, auto, telefon serviciu. (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com 1062. Electromecanic cu experienta pentru firma cu sediul in Colentina. Pentru detalii sunati de luni-vineri intre orele 09:0016:00 la nr. de tel. (0726.753.804

1041. Electrician. Complex de evenimente angajeaza electrician.Zona Otopeni. Oferim si cazare pentru persoanele din provincie.

1063. Electromecanici, angajam electromecanici ascensoare, salariu motivant; (0744.523.970/ 0745.151.547 universallift@gmail.com

1042. Electricieni angajam electricieni

1064. Elvetia - Galaxy Bar, job bine platit pentru tinere 18 + dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/whatsapp, email, vb. lb. romana, www.galaxyrueti.ch (0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

oferim cm, bonuri de masa, 8h/zi, (0744.612.979 ingineruelectrician@gmail.com

1043. Electricieni calificati pentru

santiere in Bucuresti. 2.500 L; (0769.022.454

1044. Electricieni cu minima experienta pentru instalatii electrice forta, in santiere Bucuresti. Oferim si cazare. Salariu atractiv. (0722.844.825/ 0733.833.947 office@hanemg.ro 1045. Electricieni in domeniul instalatiilor

industriale. Salariu 2.500-3.000 lei; 3.000 L; (0729.919.911

1046. Electricieni pentru munca in santier Brasov. Asiguram cazare Solicitam experienta. Va rugam sa trimiteti CV dumneavoastra la adresa de email sau 0757058868Salariu 2.800 net. Program luni vineri 8- 18, 2.800 L; (0757.058.868 Dmtci@yahoo.com

1065. Elvetia- Club Relax 2, iti asigura succesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari, in cel mai cunoscut adult- club din Zurich, peste 10.000 Euro/luna, plata la zi, asiguram cazare, transport. Raspundem la beep, sms, whatsapp. CV la e-mail:, (0041762064337 info2@clubrelax.ch 1066. Esti dansatoare/hostess si ai dori sa

obtii castiguri substantiale si atractive chiar in Bucuresti? Clubul The Buddhist din Bucuresti, iti ofera aceasta posibilitate. 35 L; (0752.068.887 office@mcinternational.ro

1022. Electrician Societate comerciala specializata in executia instalatiilor electrice interioare angajeaza electricieni. Salariu motivant, CM. Pentru provincie se asigura cazare (apartament), (0763.685.263 office@erstesystem.ro 1023. Electrician auto Experienta in domeniu minim 2 ani. Calificare profesionala.Asiguram transportul din Bucuresti cu auto firma. Salariul se negociaza in urma interviului (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 1024. Electrician auto pentru service auto, salariu atractiv. Informatii tel. 1 L; (0755.060.593 pacifictur@yahoo.com 1025. Electrician auto Reprezentanta Meridian, dealer Dacia Renault cu sediul in sector 1, angajeaza in atelierul de mecanica. Salariu motivant, conditi foarte bune de lucru, vestiar + sala de mese. Info la tel. (0740.316.085

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


14

25 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCĂ… 1107. Femei de serviciu, firma cleaning

angajam femei de serviciu pentru sectoarele 5 si 6 (0733.308.405 1108. Femei de serviciu/ cameriste, anga-

jam in zona Piata Presei Libere. Garantam plata salariului si a taxelor legale. Salariul 1.600 ron net. (0751.190.463 1109. Femei la curatenie, ajutor bucatar,

1141. Femeie de Serviciu pentru Fabrica de Mezeluri in sectorul 3, Str. Drumul intre Tarlale, nr 25-29. Se ofera salariu atractiv, bonuri de masa + masa la cantina unitatii.Detalii la tel. (0720.660.635

1111. Femei la vase, ajutoare ospatar, ospatar cu locatii in Herastrau, Nerva Traian si Unirii angajam ospatari, ajutoare de ospatar si femei la vase. Salatiu foarte motivant; (+40722494583 mosteanuv@gmail.com

1142. Femeie de serviciu pentru locatiile Tip Top din Crangasi si Veteranilor; (0732.672.654

de afaceri, ansambluri rezidentiale si depozite; (0728.488.480 1114. Femei si barbati la curatenie, magaz-

inul Metro Baneasa; (0758.044.142/ 0733.030.402

1068. Excavatorist serios, punctual si cu experienta, necesar autorizatie. Se ofera masa calda in fiecare zi/ 2 mese calde pe zi pentru angajatii din provincie oferim si cazare. Salariu 3000 lei/luna. 3.000 L; (0725.333.503 1069. Executant mobilier la comanda

PAL, MDF etc. Angajam tamplari cu experienta in executarea mobilierului la comanda din PAL, MDF, Furnir. Salariu motivant, bonusuri, carte de munca, echipa tanara, (0762.482.484/ 0786.468.800 creativomobili@gmail.com 1070. Expert contabil asteptam cv-ul pe

email. 800 {; (0757.099.020 e.manzat@reconta.com

1071. Expert contabil, marketing, respons-

abil mediu Toate detaliile si conditiile se discuta la telefon sau prin e-mail; (0759.059.991 sarah.dragos@yahoo.com 1072. Fabrica cosmetice si detergenti

angajeaza sofer categoria C pentru duba Iveco 6,5 t, transport Bucuresti. Relatii la: (0756.156.115 1073. Fabrica de ambalaje angajeaza muncitori calificati si necalificati in domeniul tipografic si ambalaje: masinisti tipografi2.200-3.000 lei net. Operator masina brosat- 2.500 lei net. Operator masina taiat2.300- 2.500 lei net. Operator masina capsat- 2.000 lei net. Operator masina stantat2.500 lei net (vechime 2-5 ani)- 2.700 lei net (vechime peste 5 ani). Operator masina faltuit- 2.300 lei net. Personal legatorie manuala (calificat)- 1.500 lei net. Personal necalificat- 1.350 lei net. Femeie de servici- 1.200 lei net. CV la email/ tel. (0758.109.809 silvia.gheorghe@tipografiaeruobusiness.ro 1074. Fabrica de ambalaje Tipografie spe-

cializata in productia de ambalaje angajeaza muncitori calificati si necalificati. Locatie este la 30 m de metrou Preciziei. (0723.137.162 mig.productie@gmail.com 1075. Facturare marfuri contabilitate pri-

mara, respectiv facturare, declaratii recapitulative, casa, banca, cunostinte piese de schimb industrie si agricultura, salariu 3.000 brut si bonuri de masa (0771.791.732 1076. Fadromist, pentru statia de sortare

a deseurilor Glina. Relatii zilnic intre orele 08-17 de L-V. Calificarea de stivuitorist constituie un avantaj 3.000 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com 1077. Faiantar, zugrav caut, entru amena-

jari interioare. Sunt particular. Plata la zi 100-120 lei; (0766.669.073

1078. Faiantar, rigipsar, zugrav, lucrari de reparatii si renovari in Bucuresti si in imprejurimi. Permis de conducere cat. B constituie un avantaj, salariu atractiv, program de lucru 8 ore pe zi, L-V, masina de serviciu, (0765.634.734 rudi@instalatorbucuresti.com 1079. Faiantari, zugravi, cu experienta, necalificati pentru firma, in Bucuresti, sector 3, cu carte de munca si salariu negociabil (0729.932.331 robtons@gmail.com 1080. Familie administrare vila, Saftica,

3000 lei/pers. firma C&B angajeaza familie in regim intern pentru proprietate in Saftica. Doamna va lucra ca menajera si va gati,iar sotul se va ocupa de administrarea proprietatii. Se cere permis auto. 3000 L/pers; 3.000 L; (0721.796.468/ 0726.334.403 davidaagentiaplevnei@gmail.com

buri gospodaresti. Asigur cazare; (0722.923.001/ 0743.177.472

1086. Familie serioasa, care se pricepe la crescutul pasarilor si gradinarit. Punem la dispozitie casa si toate utilitatile platite, 2.500 L; (0723.143.147 1087. Farmacist si asistent. Farmaciile Bella Medifarm angajeaza farmacisti si asistenti farmacie cu sau fara experienta. Se ofera salariu motivant+decont transport, 1.500-2.500 lei; (0723.081.504 1088. Fast Food angajez ajutor bucatar si

shaormar, zona Mihai Bravu, sector 3. Relatii: (0768.262.240

1089. Fast Food angajez bucatareasa si

ajutor bucatar, zona Piata Ramnicu Sarat, sector 3. Relatii: (0764.715.927 1090. Fata la cusut, pregatit fete incaltam-

inte, experienta obligatorie, atelier de incaltaminte de dama sector 5. Pachet salarial atractiv si daca se doreste oferim si posibilitatea de plata la saptamana. (0723.296.296 1091. Fata la salate restaurant cu specific

1093. Fata la vase pentru restaurant cu specific italian. Program de lucru 1 zi cu 1 adresa noastra este Bucuresti, sector 3, strada Nerva Traian 23, metrou Timpuri Noi, 1.700 L; (0744.489.993 trattoriapanevino2010@yahoo.com 1094. Fata la vase, Big Ben pub cauta fata

1084. Familie pentru menaj Familie cu

domiciliu in Ilfov angajeaza FAMILIE pentru menaj,bucatarie si intretinere curte. program de lun- simbata.. Se ofera cazare pentru cei din provincie Se cauta oameni seriosi. (0755.346.607

1118. Femeie barbat serviciu, bazin inot,

zona statia de metrou Mihai Bravu, angajam personal curatenie, program 8 ore, salariu 1500 lei (0741.903.888 1119. Femeie curatat legume, urgent, intre 7 si 10 ore pe zi 3-4 zile pe saptamana in functie de comenzi. Plata la zi/ saptamana sau 2 saptamani. De preferat din sectorul 6 Bucuresti; (0730.353.306 mrfanhost@gmail.com

zona Timpuri Noi. Programul incepe la ora 8 si se termina la ora 16. Se lucreaza un singur schimb 1.500 L; (0752.299.944 apolonfrut@yahoo.com 1122. Femeie curatenie si vase cu indem-

anare si aspect curat si ingrijit pentru laborator cofetarie situat in zona Militari, apropiere Mall Plaza Romania. Salariu 1.400 lei net plus bonuri de masa, 1.600 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro

bucatarie la pensiune/ cazare, masa asigurata, rog seriozitate, salariu 500 {; (004915166986088

1143. Femeie de serviciu pentru Magic

Salon. Program de lucru in ture, salariu 1400 lei, carte de munca, bonuri de masa, 21 zile concediu, 1.400 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 1144. Femeie de serviciu pentru restaurant central Piata Romana; (0767.668.905 1145. Femeie de serviciu pentru restaurant

central, zona Radu Voda 50, salariu atractiv; (0753.070.387 1146. Femeie de serviciu pentru sala de

sport. Contract de munca cu norma intreaga, salariu motivant. Programari interviu la: (021.316.09.62 1147. Femeie de serviciu pentru salon infrumusetare zona Floreasca-Tei, program L-S 7.30-15.30, salariu 1100 lei, contract de munca 8 ore; (0728.498.725 elena.andreea.d@gmail.com 1148. Femeie de serviciu Restaurant La

cocosatu, angajeaza femeie de serviciu, salariu 1200 lei; (0736.445.737 office@lacocosatu.ro

1165. Femeie de serviciu. Avia Motors angajeaza Femeie de serviciu pentru punctul de lucru din Pantelimon, Bd. Biruintei nr. 11. Postul este responsabil cu asigurarea curateniei in spatiile interioare. Mai multe informatii la tel: (0746.209.911 hr@aviamotors.ro 1166. Femeie de serviciu. Fildas angajeaza femeie de serviciu cu program de 8 ore /zi, in 2 ture pentru sediul din str. Maresal Averescu, sect. 1. Pentru detalii: 021.221.17.73 sau CV pe e-mail: resurse.umane@catena.ro 1167. Femeie de serviciu. Roxy Pub (Regie) angajam femeie de serviciu (spalat vase) pentru mentinerea curateniei in grupurile sanitare si igienizarea veselei si a tacamurilor, oferta full time, salariu atractiv; (0785.224.502 1168. Femeie de serviciu. Asociatie de proprietari Piata Romana caut femeie de serviciu pt. 2 imobile invecinate, de preferat pensionara, circa 15 ore saptamanal la care se adauga curatatul zapezii iarna. Oferim 950 Lei lunar, camera mobilata cu baie si bucatarie comuna la demisol, 950 L; (0730.006.874 1169. Femeie la curatenie cu program part-time de 4 ore sau full-time de 8 ore. Se cere seriozitate si personal amiabil; (0769.077.022 1170. Femeie la curatenie Laborator de cofetarie din Voluntari angajeaza femeie la curatenie cu experienta. Program o zi cu o zi; (0785.082.421 1171. Femeie la curatenie pentru laborator

cofetarie, Oraselul Copiilor sector 4, harnica, curata, acceptam si provincie, mediu placut, avem masina de spalat vase, urgent,salariu net 1400 lei (0761.491.901 1172. Femeie la curatenie pt. restaurant;

(0742.230.602

1173. Femeie la curatenie sector 6, Iuliu

Maniu cautam o femeie pentru curatenie birouri, curte si casa obligatoriu persoana serioasa responsabila si muncitoare, 1.500 L; (0721.333.655 restaurantdenis@yahoo.com

1149. femeie de serviciu showroom obiecte sanitare angajeaza personal curatenie pentru sediul propriu, contract de munca pe perioada nedeterminata , program de luni pana vineri 8 ore/zi . (0729.932.957 doina@artemisromania.ro

1174. Femeie la spalat vase si ajutor cofetar cu sau fara experienta pentru firma catering cu sediul in Popesti-Leordeni. Cautam persoane harnice si serioase. Salariu motivant. Detalii la telefon (0733.811.097 office@royalcatering.ro

1150. Femeie de serviciu si ajutor de bucatar pentru servirea la liber si evenimente la restaurantul Mirador, sectorul 4, salariu fix, plus comision, carte de munca 8 ore, mese si decontare transport; (031.425.44.44 tel.0314254444@gmail.com

1175. Femeie la vase cu experienta in restaurant, zona 13 Septembrie-Rahova, program 2 zile cu 2. Oferim si solicitam seriozitate, salariu la timp si tips, 1.400 L; (+40722506068

1151. Femeie de serviciu 1300

1176. Femeie la vase la Beraria Germana,

Oraselul Copiilor. 1.500 L; (0726.415.946 elisaa.alexandraaa@yahoo.com

1177. Femeie la vase pentru restaurant central, zona Floreasca, program 2 cu 2, salariu de 1600 lei, se asigura transport in Bucuresti la plecare. 1.600 L; (0766.405.416 vasilou.octavian@yahoo.ro

1152. Femeie de serviciu in zona Unirii,

sector 4; (0749.774.774

Winbet cauta personal curatenie pentru salile noastre de jocuri din zona Unirii. Oferim: loc de munca stabil cu contract pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, program in ture, inclusiv ture de noapte; (0758.870.000

1178. Femeie la vase pentru restaurant 1179. Femeie la vase pentru restaurant sit-

uat in sectorul 2 zona bd. Ferdinand (fost Dimitrov) salariu 2300 Ron, o masa pe zi, contract de munca 2.300 L; (0737.467.133

1106. Femei de serviciu si baieti operatori

masini de spalat si aspirat pardoseli program de luni pana vineri, de la 07-15.30. Relatii la telefon. (0741.043.638

itari Firma de curatenie angajeaza femeie pentru curatenie din zona Militari. Programul este de luni pana vineri 8 ore/zi. Va asteptam in echipa noastra. (0751.193.866/ 031.438.08.42

1199. Femeie pentru curatenie, gatit, calcat, 5 ore/zi, de L-S. Platesc 10 lei/ora. Nu sunt agentie; (0733.564.900

1204. Femeie serviciu restaurant japonez

sushi Terra Afi park 3, curatenie vase plus sala. Salariu motivant plus tips; (0746.705.705 Oancea.ilie@icloud.com

servit autoservire situata in str. Fizicienilor 21B, sect. 3, se cauta persoane serioase chiar si fara experienta in domeniu, interviuri dupa 12.00 la adresa, 1.200 L; (0785.224.444 bucatarulfaimos@gmail.com

Femei de serviciu pentru zona Pajura, Oltenitei, Piata Muncii si Drumul Taberei, se ofera salariul de 1.400 lei net, program 8 ore/zi, contract de munca. Relatii la telefon: (0799.831.111

1198. Femeie pentru curatenie in zona Mil-

1203. Femeie pt menaj si ajutor in cresterea copiil familie cu 2 copii (1si3) ani cautam femeie pt menaj complet in vila 5 camere, fara gatit si ajutor in cresterea copiilor. Program luni, miercuri si vineri 11-20:30 , marti si joi 11:17. 2000 ron 2.000 L; (0721.631.509 pacurarmihaela87@yahoo.com

1099. Fata sau baiat la debarasat si fete pt.

1105.

Bucuresti, firma de curatenie angajeaza personal cu norma de 2 ore, 4 ore sau 8 ore pentru Bucuresti si Ilfov. Oferim: salariu atractiv, contract de munca, bonusuri lunare si un mediu placut; (0751.193.866/ 031.438.08.42 nonica.danciu@efms.ro

1202. Femeie pentru spalat vase, Blitz Cafe Bistro cauta colega pentru postul de spalator vase. Program de lucru 2 zile cu 2 libere, contract de munca, masa si transport decontat. Zona Soseaua Iancului (0729.703.888 caffeblitz@gmail.com

1098. Fata pentru spalat vase in autoservire salariul 1700 Lei in mana, carte de munca. Program de luni-vineri 6-15.30 1.700 L; (0721.951.323

in servicii curatenie angajam personal curatenie in Bucuresti. Oferim salariu avantajos. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati; (0762.121.478/ 0766.585.826 ciocirlan.viorel@yahoo.com

1196. Femeie pentru curatenie birouri Societate comerciala angajeaza personal pentru curatenia interioarea a birourilor, program luni-vineri 08:30-17:30, salariu motivant net 2200 ron/ luna.Preferam sa angajam din zona Tunari/ Otopeni, (0743.100.720 greenvestproduct@yahoo.ro

handicap, fara picior. Colentina, capat 21; (021.655.66.34/ 0723.719.568

1097. Fata pentru servire la linie calda in autoservire, experienta anterioara, salariul 1.900 lei in mana, carte de munca, program de luni pana vineri 6-15.30, sambata duminica liber 1.900 L; (0721.951.323

Monte Carlo din parcul Cismigiu 1 L; (0735.859.700 ianispircan@yahoo.com

1195. Femeie pentru curatenie intr-o cladire de birouri. Program 9 h/zi, dintre care 1 1 h pauza, salariu fix+ bonuri de masa. Pentru mai multe detalii, contactatine la numarul de telefon; (0761.247.825

1201. Femeie pentru ingrijire persoana cu

1096. Fata pentru operare facturare si sofer distributie cu atributii de agent vanzari. Program L-V 08-17 sambata de la 08-14. Salariu atractiv, ritm de munca lejer (0723.191.909 dana@nevalimcandy.ro

1102. FEMEI de serviciu pt. restaurant

FEMEIE PENTRU CURATENIE INTR-O CLADIRE DE BIROURI, PROGRAM 9 H/ ZI DINTRE CARE 1 H PAUZA, SALARIU FIX + BONURI DE MASA, DETALII LA TELEFON: (0761.247.825

1194.

femeie si barbati deplasabili, zona Piata Minis, tramvai 14 sau 40, relatii la interviu, program 4 sau 8 ore; (031.410.73.53

care se inchiriaza in regim hotelier in zona autogara Filaret. Varsta intre 25 si 50 de ani. Program lejer, salariu motivant. (0721.120.731

1101. FEG Education organizeaza cursuri de formare/ specializare in toate domeniile care au cautare pe piata fortei de munca, interna si europeana. Cursuri de calificare: electrician, sudor, instalator, coafor, cosmetician, bucatar, ospatar etc. Cursuri de specializare: tehnician energetician/ electrician, contabil, inspector resurse umane etc. Sediu din Bucuresti, Str. Caderea Bastiliei nr. 58, lateral, in spate la ASE. www.feg.ro; (0756.876.091

gadiru, 5 zile pe saptamana, 9 ore pe zi, 1500 de lei pe luna, 1.500 L; (0741.677.690/ 0727.114.962 davi.darius.distribution.pan@gmail.com

1200. Femeie pentru ingrijire a doi batrani,

1095. Fata pentru curatenie, pentru cladire

1100. Federatia Romana de Scrima cu sediul in Bucuresti, str. Av. Popa Marin nr. 2, sector 1 angajeaza: ingrijitoare bucatarie- 1 post, sofer- 1 post. Relatii la tel. (021.230.64.96

1193. Femeie pentru bucatarie zona Bra-

1197. Femeie pentru curatenie birouri

curatenie in apartamente angajam permanent femeie de serviciu pentru curatenie in apartamente, program 8 ore de la 8:00-16:00 in zona Berceni la 10 minute de statia de metrou Dimitrie Leonida, salariu net 1300 lei; 1.300 L; (0734.337.173 administrator@monacotowers.ro

la vase program 2 zile cu 2; (0734.986.399 antoniotoni298@gmail.com

1104. Femei curatenie, Firma specializata

administrare vila familie (sot, sotie) pentru menaj si administrare vila in Bucuresti. Program intern (cazarea, hrana, transport asigurate de angajator). Programari interviu telefonic sau trimite CV. 6.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

1117. Femeie de servici angajam pentru restaurant Drumul Taberei, sector 6. Relatii la telefon; (0721.261.600

1121. Femeie curatenie laborator cofetarie

1082. Familie ingrijire gradina, Voluntari,

1083. Familie interna pentru menaj si

pt. restaurant autoservire,salariu atractiv, zona Militari, urgent. Rog seriozitate, (0720.292.000 remus_maierean@yahoo.com

1092. Fata la spalat vase urgent, la cantina

animale, pasari, urgent angajez langa Videle - Teleorman. Ofer casa, utilitati: apa calda, gaze, curent; (0763.371.962/ 021.610.23.20 cautam familie de gospodari, dornica de relocare in Voluntari, care sa ingrijeasca permanent o gradina de legume, vita de vie, pomi fructifieri, pasari. Oferim casa si salariu pe masura asteptarilor. (0752.214.753 hr@genesisproperty.net

1116. FEMEIE bucatarie, vase, curatenie

1120. Femeie curatenie femeie curatenie si vase, chiar fara experienta, angajam la catering in zona Giulesti/ Crangasi, salariu 1500 lei, bonusuri, program flexibil, tel; 1.500 L; (0785.398.378 info@frenchbakery.ro

1103. FEMEI pentru spalat vase, curatenie si activitati auxiliare bucatarie, cu experienta in domeniu, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029

1081. Familie de agricultori: ingrijire pomi,

1115. Femei. Firma accesorii textile angajeaza femei, productie in fabrica, ofera salariu atractiv, tichete masa, decontarea transportului. (031.438.18.85

italian, situat in sector 2, angajeaza fata la salate cu experienta, conditii avantajoase: contract de munca, transport asigurat, masa asigurata, program 2/ 2 zile; 2.300 L; (0725.246.188/ 0761.515.503 ancalearoma@yahoo.com in Soseaua Pipera nr 46F (vis-a-vis de DRPCIV). Mai multe detalii la telefon (0729.024.019 georgen58@gmail.com

salon de evenimente. Salariu atractiv; (0731.123.956

1110. Femei la vase, ajutor de bucatarie pentru restaurant sector 2, strada Baicului nr. 66; (0720.579.689

1113. Femei si barbati pentru centre

1085. Familie pentru spalatorie auto si tre-

1139. Femeie de serviciu pentru curatenie

ospatarite angajeaza resturant Murad Cafe situat vizavi de Piata Domenii. Relatii la: (021.224.13.80/ 0731.426.606/ 0725.777.000

spalatorie- curatatorie, zona Berceni; (0744.564.738/ 0720.226.184/ 0723.667.409

ESTI STUDENT SI VREI BANI DE VACANTA? ESTI ANGAJAT SI DORESTI MAI MULTI BANI? NU AI JOB SI VREI SA TE ANGAJEZI? ESTI CONVINGATOR? CONVINGE-NE SI TE ANGAJAM. ANUNTUL TELEFONIC ANGAJEAZA PERSOANA DINAMICA PENTRU ECHIPA DE VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO

in hotel - program de 8 ore/zi, 5 zile cu 2 libere. Salariul este de 1.600 Ron net. (0751.190.463 mihaela.mitrila@ramadaplazabucharest.ro

1140. Femeie de serviciu pentru curatenie,

1112. Femei pentru calcat si calandru pt.

1067.

1138. Femeie de serviciu pentru curatenie

1205. Femeie serviciu sala operatii pentru

1123. Femeie curatenie si vase pentru lab-

1153. Femeie de serviciu pentru Club

1180. Femeie la vase pentru restaurant sit-

orator cofetarie situat in zona Militari, apropiere mall Plaza Romania, cu indemanare si aspect curat si ingrijit. Salariu: 1400 lei net plus bonuri de masa. 1.400 L; (0743.641.991 laborator@chocolat.com.ro

Bucuresti, club de noapte din Bucuresti, angajeaza femeie de serviciu pentru perioada de noapte. Salariul net este de 2000 lei/luna. Angajarea se face cu carte de munca, contributiile fiind platite de catre club; 2.000 L; (0745.114.473 office@mcinternational.ro

uat in sectorul 2, program 2/2 zile, contract de munca, masa asigurata, transport asigurat la plecare, tips din vanzare. Rugam seriozitate; 1.500 L; (0761.299.964/ 0768.143.658 ancalearoma@yahoo.com

1124. Femeie curatenie, personal curate-

nie si spalat vase pentru bistro in zona Perla Dorobanti. Nu este necesara experienta. Se accepta si program part time. Salariu creste si in functie de vechime. Se acorda card de masa; 1.400 L; (0760.653.460 bistrodorobanti@yahoo.ro

Restaurant in Piata Victoriei, angajeaza femeie de servici si spalator vase. Program 8 ore pe zi, 5 zile pe saptamana. (0731.293.500 office@inspirago.ro

1125. Femeie de servici si vanzatoare

1155. Femeie de serviciu, companie multi-

market turcesc zona Obor-Pantelimon; (0734.940.000 1126. Femeie de servici, salariu net

1.400 + 300 tichete de masa; (0744.327.060 1127. Femeie de serviciu (1), 1 manichi-

urista, 1 ajutor frizer; (0734.798.296

1128. Femeie de serviciu angajam femeie

de servici scari imobil ingrijitor imobil); (0722.354.069 1129. Femeie de serviciu Antena TV Group angajeaza femeie de serviciu pentru punctul de lucru Iride Business Park (langa statia de metrou Pipera), pentru birouri. Program de lucru in ture. (021.203.02.97 cariere@antena1.ro 1130. Femeie de serviciu care lucreaza full

time in intervalul orelor 8-17, cu permis de conducere categoria B. Vila este situata aproape de Institutul Clinic Fundeni, Colentina; 2.500 L; (0722.252.766/ 0728.117.751 saifmoayad@gmail.com 1131. Femeie de serviciu cu salariu atrac-

tiv, zona Stirbei Voda 50; (021.311.44.58

1132. Femeie de serviciu femeie de serviciu in zona Pipera, la program de 8h/zi (dupa amiaza), salariu avantajos, tichete de masa, decontare transport. Detalii la: (0728.855.453 1133. Femeie de serviciu la Beraria Ger-

mana, Oraselul Copiilor. 1.500 L; (0726.415.946 elisaa.alexandraaa@yahoo.com 1134. Femeie de serviciu la un bazin de inot din sectorul 6. Program 8 h. (0736.454.498 geanyradu@yahoo.com 1135. Femeie de serviciu laborator patis-

erie, sambata- duminica liber, str. Ion Brezoianu nr. 10. (0765.226.077 1136. Femeie de serviciu pentru cov-

rigarie - patiserie, din zona Pantelimon, Basarabia, Sos. Fundeni; (0736.389.833/ 0724.932.154 1137. Femeie de serviciu pentru

curatenie birouri. Locul de munca se afla in Sectorul 1 si Otopeni. CVurile se trimit pe adresa office@chorus.ro (0336.401.262 office@chorus.ro

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1154. Femeie de serviciu si spalator vase.

1181. Femeie la vase pentru restaurant.

Detalii la telefon (0736.643.931 comercial.cuptorulculemne@gmail.com

1182. Femeie la vase pentru restaurant.

Program la tura, contract de munca full time, conditii avanajoase. Progamari interviu; (0732.368.237

nationala angajeaza femeie de serviciu pentru curatenie, se asigura salariul de 1400 ron net, program 8 ore/zi, 2 zile libere pe sapatamana, relatii la telefon; 1.400 L; (0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

1183. Femeie la vase restaurant cu specif-

1156. Femeie de serviciu, Eurofrutas

1184. Femeie la vase Restaurant NoName

ic pescaresc situat in sector 1, Piata Romana, angajeaza femeie la vase. Rugam seriozitate; (021.311.46.06 loredanacirvicescu@gmail.com

angajeaza pentru un complex rezidential din Otopeni 3 femei de serviciu 2.200 L; (0723.616.335 office@eurofrutas-temporar.com

strada Mariuca nr 1A, intrare din Sos Oltenitei angajeaza femeie la vase salariu 1400 plus bani pentru transport. 1.400 L; (0761.280.642/ 021.332.00.29

1157. Femeie de serviciu, firma vanzari

1185. Femeie la vase Restro-Bar Klandes-

piese auto, cautam femeie de serviciu, in orasul Otopeni, full time sau part time. Cvurile la adresa contabilitate@royal-automotive.ro sau detalii telefonice; (0737.042.284 1158. Femeie de serviciu, gradinita partic-

ulara zona Pipera, angajeaza femeie de serviciu, program 8 ore, 3 zile pe saptamana. Salariu 1000 ron + 100 ron transport., 1 masa pe zi. Recomandare de la angajatorul precedent; (0748.238.684 vali.diana@yahoo.com 1159. Femeie de serviciu, program 8 ore, cu carte de munca, tichete de masa, locatie fixa; (0731.400.192 1160. Femeie de serviciu, SC Estetik Packing SRL lider pe piata ambalajelor de unica folosinta angajam femeie de serviciu; 1161. Femeie de serviciu, societate comerciala angajam femeie de seviciu, se ofera salariu atractiv. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la nr de tel; (0735.108.224 loredanacloud@gmail.com 1162. Femeie de serviciu, zona Ste-

fan cel Mare si Pipera, Pajura, Oltenitei, Piata Muncii si Drumul Taberei, pt comanie food delivery/ bucatarie interna, program 8 ore/zi, 2 zile libere pe saptamana, salariul 1.400 Ron net. Relatii la telefon, 1.400 L; (0799.831.111 1163. Femeie de serviciu, curatenie, urgent, pentru sala de fitness. Salariu motivant, zona Piata Victoriei, Piata 1 Mai, (0721.905.339 anamaria.ivan27@gmail.com 1164. Femeie de serviciu, pentru gradinita

privata langa Auchan Titan, program in doua schimburi; (0725.211.112

spital spital privat angajeaz? femeie la curatenie pentru sala de operatii, nu este necesara experienta. Salariu 1400 lei plus 200 lei bonuri (1.600 lei). Contract de munca pentru 8 ore; 1.600 L; (0747.796.069 claudiarauti@gmail.com

1206. Femeie serviciu si vase, pentru restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro 1207. Femeie serviciu, camerista, ajutor

zugrav, pentru intretinere vila Costinesti, masa cazare asigurate. Salariu motivant; (0740.692.519/ 0748.936.080

1208. Femeie serviciu, SC Avan Ecoran

angajeaza femeie serviciu, in Bucuresti, pentru birouri, plata transport, 1.500 L; (0757.077.578

1209. Femeie serviciu, vase, restaurant Le

Boutique - Food Concept Store angajeaza femeie de serviciu/ vase cu contract munca perioada nedeterminata. Salariu foarte atractiv, transport, program lucru 2 zile/ 2 zile (0722.538.274

1210. Femeie vase pentru restaurant zona

Dristor, 2 zile cu 2, de la 10-22. Salariu motivant + tips (0721.634.657 Pizza.venetia@yahoo.com

1211. Femeie vase. ne marim echipa si

tin doreste sa-si mareasca echipa cautand oameni cu exerienta in domeniu. Conditii bune de munca, salariu atractiv, beneficii suplimentare, (0723.522.933 beatrice_mansour@yahoo.com

avem nevoie de o femeie la vase. Daca doresti sa faci parte din echipa noastra contacteaza ne pentru detalii la nr. de telefon; 2.000 L; (0749.979.521 cristina@restaurantyoshi.ro

1186. Femeie la vase 1300 lei firma cater-

1212. Fete cu sau fara experienta pentru

ing cu sediul in sect 5 str. Margeanului, angajeaza femeie in bucatarie pentru curatenie si spalarea vaselor. Program Flexibil. Masa asigurata, 1.300 L; (0765.489.624 1187. Femeie la vase pentru restau-

rant central Piata Romana. Relatii la tel.: (021.311.46.06

casa de pariuri Rahova, sector 5. (0762.976.687

1213. Fete pentru fast food cu sau fara experienta. Program flexibil. Contract full time pe perioada nedeterminata. Decontare transport pentru provincie, 2.000 L; (0740.060.708

1214. Fete tinere in Oraselul Copiilor (Con-

stantin Brancoveanu). Salariul net 1900. 1.900 L; (0725.923.547 1215. Fete curatenie angajam urgent per-

sonal curatenie cu experienta, pentru loc de joaca zona Pipera (reper cladire eliberare permise). Salariu 1450 lei net; 1.450 L; (0720.542.224 totalcleaningservices2017@gmail.com 1216. Fete harnice, chiar fara experienta, la fast-food in Sun Plaza Berceni pentru servire clienti. Salariu de inceput 1500 L, mancare si bonusuri zilnice(inca aprox 400 ron,deci se ajunge la 1900 lunar) program o zi (9-22) cu una libera, (0723.705.385 1217. Fete pentru conversatii online, suntem la inceput de drum si dorim sa angajam fete pentru activitate online. Punem accent pe un mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli abuzive si pe un program flexibil in functie de nevoi. (0765.451.932 chat.freya@gmail.com 1218. Fete pentru curatenie, restaurant angajam personal (fete) pentru curatenie; (0721.259.439 1219. Fete pentru receptie, casierie pentru

un restaurant central in Calea Floreasca, program 2 zile cu 2 zile, salariu motivant Pentru mai multe detalii astept sa ma contactati. (0766.405.416 Vasiloiu.cristina@yahoo.com 1220. Fete productie sandwichuri, zona spitalul Fundeni. Program 6 zile/sapt., 1221 sau 8.00-17.00. Salariu 1.800 lei + bonus saptamanal, masa asigurata, carte de munca, 1.800 L; (0728.011.145/ 0744.329.559 ghe_ioana@yahoo.com 1221. Fete productie sandwishuri, zona Spital Fundeni, 6 zile pe saptamana (S-J), 7.00-16.00, (liber vinerea) masa asigurata, bonusuri, training gratuit. Angajam cu carte de munca la 8 ore, numai persoane serioase si cu putere de munca 1.800 L; (0728.011.145/ 0744.329.559 ghe_ioana@yahoo.com 1222. Fete si baieti tineri, sociabili, carismatici, dinamici pentru parcul de distractii Oraselul Copiilor, loc de joaca, masinute, carusel, trenulet. Salariul net 2100 ron. 2.100 L; (0725.923.547 1223. Fete, indiferent de aspectul fizic cu varsta cuprinsa intre 18 si 50 ani. Activitate recreativa pe internet, rubrica divertisment. Salarizare 4000 - 9000 lei/luna (0735.168.703/ 0728.941.194 bodeacostin1@yahoo.com 1224. Fete, baieti pentru curatenie Restaurantul Turquoise, zona Bvd Decebal, angajam fete/ baieti petru spalare vase si curatenie. Salariu atractiv, tips, (0720.392.392 andreea.florentina.babuta@ gmail.com 1225. Fierari betonisti pentru santier, in

Bucuresti, ofer 13 lei la ora, (0721.235.960/ 0761.731.260 1226. Fierari si dulgheri pentru santiere in

Bucuresti. Carte de munca, salariul in fiecare saptamana. 3.500 L; (0768.710.713 adrianlepu86@yahoo.com 1227. Fierari, Auchan Militari contract de munca full time, salariu brut 3626 Lei, salariu net 2.403 Lei (2.088 lei + 315 lei bonuri de masa), nu oferim cazare, program 8-18, lu-vi, punct de lucru zona Auchan Militari, 2.403 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1228. Fierari, dulgheri, zidari si muncitori necalificati pentru munca la metrou, angajeaza firma serioasa. Se ofera cazare pentru provincie, mai multe detalii la: (0744.009.624 1229. Filler automat cafea si automate snack Angajam operatori automate cafea si snack - alimentarea si igienizarea automatelor, intocmirea fiselor de umplere si evidenta stocurilor, repararea in caz de defectiune (oferim instruire), 1.800 L; (0722.423.049 adrianabrudan@yahoo.com 1230. Finisator ceramica Clarte Studio SRL, angajam finisatori ceramica/portelan. Experienta nu este obligatorie, calificarea se face la locul de munca. 2.200 L; (+40722609720 Carmendobrota97@gmail.com 1231. Finisator incaltaminte/ pregatire la masa. Firma de incaltaminte angajeaza personal cu experienta pentru operatii de finisat si pregatire la masa. Oferim contract de munca, salariu atractiv. Bucuresti, Sector 4, Aleea Tomesti nr 4. (0746.147.570 1232. Finisori, Auchan Militari, contract

munca finisori (gresie, faianta, parchet, glet), contract de munca full time, salariu brut 3.626 Ron, salariu net 2.403 Ron (2088 Ron, 315 Ron bonuri de masa), 100 Ron/luna bonus sarbatori, Lu-Vi, 8-18, 2.403 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1233. Firma angajam personal curatenie

scari de bloc, Bucuresti; (0765.723.504

1188. Femeie la vase, pentru restaurant situat in sectorul 2, zona intersectia b-dul Ferdinand cu b-dul. Pantelimon, salariu de 1600/ 15 zile, o masa pe zi, tips si contract de munca, 1.600 L; (0765.922.428 1189. Femeie la vase, Restaurant zona Dristor angajeaza urgent femeie la vase in conditii deosebite de munca, se cere si se ofera seriozitate, relatii la telefon, 1.400 L; (0726.901.843 restaurantdristor2015@gmail.com 1190. Femeie la vase, curatenie, restau-

rant cauta persoana serioasa pentru la vase. Se asigura transport, masa de personal, bonusuri. Salariu net 1600 Lei + alte beneficii. Str. Icoanei nr 80. sector 2, pe langa Piata Gemenii 1.600 L; (0786.346.196 office@zexe.ro 1191. Femeie la vase- curatenie, spalator

lucrator, 5 zile (8 ore)/ 2 libere, 21 zile concediu, carte de munca +bonuri de masa, transport (de noapte), 3 ture. Calea Victoriei - Platinum Casino; (0726.141.233 1192. Femeie pentru bucatarie la Fastfood zona Piata Victoriei. Mai multe relatii la tel. doar dupa ora 15.00; (0752.130.282

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

25 aprilie 2018

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 1279. Gestionar depozit, epiesa.ro angajeaza gestionar depozit auto Constanta. Se ofera seriozitate si salariu atractiv; office@epiesa.ro 1280. Gestionar depozit, firma in domeni-

ul Horeca, angajeaza gestionar depozit, cu experienta. Va rugam sa ne contactati pe email sau la nr de tel din anunt. (0728.389.995 florin.pirjolea@maxestate.ro

1281. Gestionar marfa SC Tarell Impex, distribuitor bere, bauturi angajeaza gestionar marfa pentru depozit sector 6. administrativ@tarell.ro office@tarell.ro 1282. Gestionar/lucrator comercial

depozit instalatii angajam gestionar / lucrator comercial/ vanzator depozit materiale de instalatii sect. 1, asiguram contract munca, salariu motivant si bonuri de masa.Solicitam persoana serioasa si responsabila; (0744.565.759/ 0765.506.187 comaromtrade@yahoo.com

1234. Firma Cara angajeaza pentru stran-

dul Titan muncitori necalificati, asistenti medicali, salvamari (cu atestat), femeie de serviciu, vanzatori. (0768.201.992 angajari.cara@gmail.com

1235. Firma constructii angajeaza muncitori necalificati si zidari. Cazare asigurata, salarii de la 130-150 lei pentru meseriasi si necalificat 80-100 lei; (0723.950.990 1236. Firma de incaltaminte angajez

fata la pregatit plus masinista; (0724.317.494

1237. Firma de paza angajeaza agenti cu/fara atestat pt cladiri birouri in zona Pipera. Conditii avantajoase, salariu motivant. (0728.972.348 1238. Firma de paza angajeaza urgent agenti de paza atestati. Salariu atractiv. Relatii la: (0745.754.341/ 0774.012.866 1239. Firma Garkony Studio SRL produca-

toare incaltaminte dama, angajeaja tras talpuit manual. Salariu motivant. Bucuresti sos. Iancului 46, (metrou Iancului). Tel. (0722.314.015

1240. Firma Garkony Studio SRL produca-

tor incaltaminte dama, angajeaza doamna/ domnisoara la finisat incaltaminte si ambalat in cutii cu experienta in domeniu. Productie mica in serie. Suntem seriosi cu toate, conditiile de angajare. Bucuresti sect. 2, Sos. Iancului 46 (metrou Iancului) Garkony Studio. Tel. (0722.314.015

Firma germana angajeaza pentru santierul naval din Papenburg Germania, tubulatori ventilatie civila/ navala si lacatusi navalisti cu experienta si cunostinte de plan si izometrie. Cazare asigurata si salariu atractiv. Telefon si CV la email; (0744.301.194 antonavmaritim@gmail.com 1241.

1242. Firma paza angajam dispeceri

pentru dispeceratul video propriu situat in sector 3, cunostinte minime operare calculator; (0725.594.816

1243. Florari cu experienta, florarie in Dru-

mul Taberei cauta persoane cu experienta in domeniu, salariu atractiv. Mai multe detalii la telefon sau la fata locului 100 L; (0727.010.593

1244. Floraria Tria's angajeaza gestionar

pentru depozit angajam gestionar pentru depozitul de plante din Baneasa. Responsabilitati: utilizare program de gestiune pentru facturare, receptie, gestiune generala; (0751.136.426 ciprian@trias.ro 1245. Floraria Tria's angajeaza vanzatori magazin plante Angajam vanzatori si decoratori pentru magazine in Bucuresti. Necesar minim liceul, experienta in vanzari, atitudine pozitiva. Salariu foarte motivant trecut pe carte de munca integral. (0751.136.426 ciprian@trias.ro 1246. FOCHIST Galeriile Titan, angajeaza

fochist cu experienta minim 3 ani in exploatare imobile. Abilitati majore de comunicare, seriozitate, flexibilitate, aspect ingrijit si fara meteahna bauturii. 1.800 L; (0721.811.511/ 0737.030.810 estanescu@yahoo.com 1247. Fochist pentru hotel din Paltinis jud.Sibiu cu diploma de calificare fochist. Rog CV la email. Informatii la tel. (0726.652.097 recrutare@elanconsulting.ro

1248. Fornetti angajam vanzatoare sector

6 Grozavesti, Pacii, vanzatoare cu experienta in patiserie, covrigarie, alimentatie, Fornetti. Program 1 zi+1 libera, duminica inchis. Salariu 1700 lei/net+bonificatii. Oferim si cerem seriozitate. 1.700 L; (0737.567.547 1249. Frigotehnist Midal Interfrig Service

angajeaza frigotehnisti cu experienta de minim 5 ani, acreditat AGFR. Salariu incepand cu 2.200 lei net, ore suplimentare,e-mail: vanzari@midal.ro (021.250.47.57

1250. Frigotehnist, sudor cupru, electrician, lacatus angajam frigotehnist, sudor cupru, electrician, lacatus, montator cu sau fara experienta, muncitori necalificati. In functie de pregatire, oferim salariu intre 1600 si 3500 lei + diurna legala, 3.000 L; (0720.333.909 birou.avf@gmail.com 1251. Frizer cu experienta minim 1 an, salariu atractiv, 1200-1500 lei, cm platita/8 ore, program 1 zi da, una nu, 1 weekend da, unu nu, salon de 10 ani, minim de clienti 20 /zi, zona metrou Gorjului. 1.500 L; (0724.357.422

««««««««««««««««««

FRIZER CU EXPERIENTA PENTRU LANT SALOANE DE INFRUMUSETARE BUCURESTI, ZONA DIHAM SI IANCULUI. VAD, CONDITII AVANTAJOASE. SALARIU DE LA 1.800 L; (0773.893.325 1253.

««««««««««««««««««

1252. Frizer Salonul Style & Glow din sec-

torul 1 angajeaza frizer cu minim 3 ani experienta. Cerinte: tuns barbati, copii, aranjat si tuns barba. Lucrul cu briciul constituie un avantaj, (0722.676.378 langelescu2@gmail.com

1254. Frizer pentru vad vechi, salariu sau procent si conditii avantajoase; (0764.554.455 1255. Frizer, pedichiurista, manichiurista,

(unghii false) cu experienta in zona Bucur Obor, mai multe detalii la tel. (0769.285.258

1256. Frizer, program 1 zi libera, 1 zi lucratoare, salariu fix, salon vechime 9 ani; (0787.329.518 1257. Frizer, frizerita, numai cu experienta,

minim vechime 9 ani, Cultural, Berceni, salariu atractiv, conditii deosebite de munca; (0723.293.222

1258. Frizer, frizerita, numai cu experienta,

zona Cultural Berceni, sector 4, vechime peste 9 ani, salariu atractiv; (0723.293.222

1259. Frizer, frizerita, coafeza, experienta,

salon Zamfir, Colentina 277; (0744.349.160

1260. Frizer, manichiurista si coafeza, urgent, pentru salon situat in incinta Auchan Berceni. Ofer si rog seriozitate; (0723.880.799 1261. Frizer-frizerita cu experienta minim

3 ani, salariu atractiv. Salonul situat in sector 5, mai multe detalii la; (0771.557.342 1262. Frizer/frizerita cu experienta , salariu 1000lei + carte de munca platita; (0770.421.662 Dinuionela314@yahoo.com

1304. Hotel Mercure Bucharest City Center angajeaza bucatar. Salariu motivant, tichete de masa, abonament medical clinica privata, bonus anual. CV la email, tel. de LV orele 10.00-16.30; (0731.100.204 h9680-hr@accor.com 1305. Hotel Mercure Bucharest City Center angajeaza camerista, salariu motivant, 8 h/zi, tichete de masa, abonament medical clinica privata, bonus anual; (0731.100.208 1306. Hotel Premium Wellness angajeaza

receptioner/a angajam personal receptie, program de lucru in ture. Cunoasterea unei limbi straine si usurinta in comunicare constituie avantaj. Hotelul este situat in sectorul 4, Bd. Metalurgiei, Berceni; (0758.239.811 office@premiumwellness.ro

1283. Gestionara cu experienta pen-

1307. Hotel Ramada North angajeaza ospatari si ajutor de ospatar. Oferim pachet salarial atractiv +bonusuri in func?ie de performanta. Pentru detalii sunati la tel. sau transmiteti CV la email: (021.407.52.35 resurse.umane@ramadanorth.ro

1284. Glocal Impact SRL angajam asistent

1308. Hotel Ramada North angajeaza spalator de vase. Salariul oferit 1600 lei+ bonusuri in functie de performanta. Pentru detalii suna?i la tel. sau transmiteti CV la email: (021.407.52.35 resurse.umane@ramadanorth.ro

tru depozit produse finite, accesorii confectii dama. Salariu peste medie, conditii placute; (0722.203.046/ 0722.399.717 asistent.manager@chanttal.ro manager 4 posturi si responsabil comercial 4 posturi. Firma de consultanta internationala in domeniul educatiei (En/Fr/Ro) Glocal Impact SRL 2.500 L; (031.438.24.19 recrutare@glocali.ro 1285. Gospodar in Bucuresti, sector 6,

asigur cazare si 1400 lei lunar pentru curatenie si intretinere curte si cladire si alte activitati gospodaresti. Post pe termen lung cu posibilitate de crestere a salariului; (0740.790.199 a1.autostrada@gmail.com 1286. Gospodina priceputa in bucatarie, la camin de batrani situat in sectorul 6, zona str Petre Ispirescu Ghencea (0770.222.822 1287. GRADINAR ANGAJAM GRADINAR PENTRU SEDIUL DIN BALOTESTI: CUNOSTINTE DE HORTICULTURA, PERSOANA CINSTITA, SERIOASA, HARNICA SI ORGANIZATA. INFORMATII PUTETI OBTINE LA NUMARUL DE TELEFON: (021.308.25.09 1288. Grataragiu angajez urgent;

(0730.671.335/ 0763.489.117

1289. Grataragiu fabrica de carne anga-

jeaza gratargiu pentru terasa . Oferim salariu atractiv, asiguram 1 masa si decont transport. Pentru persoanele din alte localitati asiguram cazare si masa; (0727.857.390 resurseumane@prodafum.ro 1290. Grataragiu Restaurant La

Cocosatu, angajeaza grataragiu, detalii la telefon. (0736.445.737 office@lacocosatu.ro

1309. Hotel Ramada North -angajeaza ajutor de bucatar si bucatar. Oferim pachet salarial atractiv +bonusuri in functie de performanta. Pentru detalii sunati la tel. sau transmiteti CV la email: (021.407.52.35 resurse.umane@ramadanorth.ro 1310. Hotel Rin Central situat in zona Unirii, angajeaza: spalator vase si ajutor bucatar 0731.111.164. Ajutor ospatar: 0731.111.418. Camerista- 0730.777.040. Bellboy: 0737.355.850; 1311. Hotel Vulturul Venusa angajeaza

1328. Infirmiera si ingrijitoare pentru camin de batrani. In zona rezidentiala Pipera. Salariu intre 1600si 2000 lei. Oferim cazare si masa de praz. Carte de munca. Rog seriozitate; (0754.523.372 i.ion82@yahoo.com

1346. Inginer sau maistru constructor cu experienta pentru fabrica de garduri din beton armat, societatea produce si monteaza garduri din beton, punct de lucru Bragadiru Ilfov, de preferat domiciliul adiacent, 1.000 {; (0726.256.565 fabricadegarduri@yahoo.ro

1329. Infirmiera. Camin de batrani anga-

1347. Inginer tehnician sisteme securitate,

jez infirmiera sau femeie de serviciu in cadrul unul camin de batrani, zona Luica (Berceni). Rog seriozitate. Salariu avantajos. (0730.001.599/ 0721.550.387 1330. Infirmiere si ingrijitoare pentru

personal pentru sezonul festival 2018 bucatar, ajutor bucatar, ospatari, ajutoro spatar, personal linie autoservire, personal bucatarie calificat-necalificat, casier autoservire, (0722.211.050/ 0724.936.635 mugurel_1984@yahoo.com

camin de batrani in zona rezidentiala Pipera. Salariu intre 1.500 si 1.800. Oferim cazare si masa de praz gratuita, carte de munca, rog seriozitate, (0754.523.372 i.ion82@yahoo.com

1312. Ibis Hotels, Bucuresti anga-

nice, angajam personal cu experienta pentru ingrijire varstnici. Zona Popesti Leordeni, transport maxi taxi sau RATB P-ta Sudului/ IRA-15 minute. Carte munca, conditii civilizate, salariu atractiv. (0731.425.153 fundatiasfantulpetru@yahoo.com

jeaza cameriste cu sau fara experienta. Persoana energica, flexibila, amabila, ordonata. Oferim pachet salarial atractiv. Informatii si detalii la tel. CV la email; (0374.130.034 h3302qm@accor.com 1313. Ibis Hotels, Bucuresti angajeaza echipier. Cautam colegi care sa efectueze curatenia si intretinerea spatiilor hoteliere. Nu este necesara experienta. Pachet salarial atractiv. Informatii si detalii la tel. CV la email; (0374.130.234 h3302gm@accor.com 1314. Ibis Hotels, Constanta anga-

jeaza cameriste cu sau fara experienta. Persoana energica, flexibila, amabila, ordonata. Oferim pachet salarial atractiv. Informatii si detalii la tel. CV la email; (0374.130.145 h5939hk@accor.com

1331. Infirmiere camin persoane varst-

1332. Infirmiere cu experienta in ingrijire

batrani Camin Mosia Bunicilor angajeaza infirmiere interne cu experienta ingrijire batrani. Oferim contract de munca, cazare si 3 mese/zi. Ne pot contacta si familii pentru ingrijire batrani, curte, imobil (0761.116.039 1333. Infirmiere, ingrijitoare batrani pen-

tru camin Colosseum, camin batrani, sect. 5, Bucuresti. Oferim salariu motivant, program in ture 24/48, contract de munca. Detalii la tel. Virgil Patulea. (0722.266.143 colosseum.camin@yahoo.com 1334. Inginer societate comerciala anga-

jeaza inginer instalatii. Contact; 35 L; (0722.209.098 liliana.mihai@freonti.ro

alarme inginer cu experienta in sistemele de securitate. Salariu motivant. Auto. Locuinta de serviciu pentru cei din provincie, (0726.444.496 office@eisol.ro

1348. Inginer tehnolog

Ploiesti cautam inginer tehnolog specialist sosuri (ketchup, maioneza)- zona Ploiesti; (0723.505.152

1373. Inspector Firma de constructii din Bucuresti angajeaza inspector sanatate si securitate in munca. Ofera: salariu atractiv, tichete de masa, transport decontat si asigurare medicala. Telefon. (0740.590.912

1351. Ingrijire batrani intern cu 2 weekend uri libere, la casa, zona Rahova, persoana semiimobilizata, preferabil experienta 2.000 L; (0771.223.680 1352. Ingrijire batrani intern si extern Ingrijire batrani intern Colentina 2 weekenduri libere/luna 2000 ron, ingrijire baiat 15 ani extern in scaun cu rotile, program l-v 7- 17 2200 ron, ingrijire doamna 90 ani zona Dorobanti intern. 2.000 L; (0724.047.365 1353. Ingrijitoare pentru batrana

zona Perla, program 8 ore, lunivineri, salariul 1.700 L; (0737.317.493

1355. Ingrijitoare batrana Caut ingrijitoare pentru mama mea, paralizata pe partea dreapta, in urma unui AVC. Prefer o persoana tanara, in putere. Persoana va locui in regim intern, salariu 1.800-2.000; (0773.750.822/ 0752.196.023 elena.camarasan@gmail.com 1356. Ingrijitoare batrani pentru camin in

Mogosoaia, program 24 cu 48 ore. Salariu 1700 Lei net, asiguram masa, transport de la statia de autobuz pana la camin, contract de munca, solicitam seriozitate, 1.700 L; (0755.613.985

1266. Frizerita, sect. 3, Pallady, metrou 1

Dec, salariu, contract munca 8 ore, program o zi cu o zi. Salon cu clientela, vad, mediu de lucru placut. Oferim si solicitam seriozitate. colaborare termen lung. (0761.434.582 scifi_ds@yahoo.com

1357. Ingrijitoare batrani si infirmiere la

un camin de batrani din zona Pipera, Bucuresti.Asiguram contract de munca, salariu min 1.800 lei, plus 3mese/zi si cazare. Tel; 2.200 L; (0758.074.440/ 0740.035.051

1267. Frizerita/frizer, coafeza cu experi-

enta pentru salon situat in Auchan Crangasi, Oferim salariu fix, carte de munca 8 ore, concediu platit; 10 L; (0722.305.219/ 0744.352.013 mona_popescu2005@yahoo.com

1358. Ingrijitoare cladire. Angajam femeie de serviciu seriozitate, program 8 ore de luni - viner de la 8.00-16.30. Relatii la: (0720.199.116

1268. Functionar administrativ in cadrul unei companii producatoare de generatoare electrice, panouri electrice, panouri solari din zona Tunari. Locatie: Soseaua de Centura, Tunari. Program: L-V 8:00 - 16:30. 2.300 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1359. Ingrijitoare interna, pentru batrana la pat, Plevnei, 2 weekenduri libere/ luna, experienta, salariul 2.000 L; (0760.775.344 1360. Ingrijitoare pentru batrani in Bucuresti, recrutam personal pentru ingrijire batrani in Bucuresti.Program de lucru intern, 4-5 zile libere/luna.Cazarea si hrana sunt asigurate de angajator. 2.500 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

1269. Functionar administrativ prelucrare

acte, pentru societate. Tel. intre 10,0018,00; (0725.532.555

1270. Fuyao Romania angajam lucrator

depozit si sofer distributie marfa (0729.007.403 office_fuyaoromania@yahoo.ro

salariu fix, tips. Adresa str. Barbu Vacarescu, nr. 71, sector 2, Bucuresti. www.ganeshacaffe.ro (0040766699015

1272. Gestionar cautam o persoana dinamica pentru postul de gestionar in zona Militari. Preciziei ce doreste sa se implice pe termen lung in activitatea companiei; (0722.302.852 ctibi@radargroup.ro 1273. Gestionar Compania Ion Mos

angajeaza gestionar. Cunoasterea si folosirea in trecut a unui program de gestiune tip ERP, supervizarea depozitarii marfurilor in spatiile destinate acestora; (021.352.22.11 office@ionmos.eu

1291. Grataragiu cu experienta pentru terasa restaurant Elena in sector, 12/24, carte de munca 1.800 L; (0745.009.700 1292. Grataragiu, spalator vase pentru

minim 1 an, operator pe carusel manual sau automat, barbati sau femei. Detalii tel. (0744.628.497 adrian.hoso@gmail.com

1293. GreenVent SRL angeajeaza insta-

1317. Incarcator - descarcator pentru usi

lator termice/ac GreenVent SRL angajeaza instalator termice si aer conditionat. Cerinte : Experienta in domeniu,permis conducere. Salariu integral pe carte de munca incepind de la (vezi mai jos), lucrari zona Bucuresti. 1.800 L; (0767.208.855 contact@greenvent.ro 1294. Hair stilist cu experienta si incepator

lider pe piata ambalajelor de unica folosinta;

pt. salon coafura zona Dorobanti, contact: Flori (0722.765.450

1275. Gestionar / facturist fabrica de

1295. Hairstilista si manichiurista pentru

1276. Gestionar anvelope noi si sh cu experienta salariu atractiv. Mai multe detalii la nr; (0765.000.200/ 0799.400.300 contact@cafyjr.ro

salon central; (0721.294.363

1296. Hairstylist, coafeza, Piata Sudului

metrou, cu experienta in domeniu, intr-un salon amplasat in sectorul 4, zona Piata Sudului, langa mall Sun Plaza la 30 m de metrou. Alina tel: (0723.080.104 office@sunbeauty.ro

1297. Hostess Vino sa lucram impreuna in

1277. Gestionar depozit Delamode

restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scriene la adresa de e-mail, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1278. Gestionar depozit, depozit marfa situat in Bucuresti, Bdul Timisoara, angajeaza gestionar; (0722.462.496 crystalcosmetics.moghioros@gmail.com

1298. Hostess online, semneaza contract cu ShelbaStudio si castiga garantat 3500$7500$ lunar, decontam chiria integral in Bucuresti, oferim bonus 1050$ la angajare, abonament fitness si spa. Program optional. 6.950 {; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com

Romania angajeaza urgent gestionar depozit. (021.407.74.88 cristina.stefan@delamode-group.com

bucatar, ajutor bucatar; (0724.540.839

restaurant zona Piata 1 Mai; (0737.940.512

1274. Gestionar SC Estetik Packing SRL,

carne angajeaza gestionar/facturist. oferim salariu atractiv, asiguram 1 masa si decont transport. Pentru persoanele din alte localitati asiguram cazare si masa; (0727.857.390 resurseumane@prodafum.ro

1315. Il Cantuccio Ristorante angajeaza 1316. Imprimator serigraf cu experienta

1299. Hostess restaurant, vino sa lucram

impreuna in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de e-mail (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1300. Hotel Ancor Pipera, angajam

camerista; (0737.112.867

1301. Hotel Angajam Cameriste. Hotel FunnyTime din Calea Vitan nr 275 (in apropriere de auchan vitan piata bobocica , autovit) , angajam cameriste . 1.750 L; (0720.313.151 Hotelfunnytime2009@yahoo.com

interior, cabine dus, gresie - faianta zona Militari; 1.800 L; (0732.759.092 dincadumitru@fertilis.ro 1318. Incarcator - descarcator, pt. firma

distributie (oras Pantelimon Ilfov). Salariu dupa perioada de proba 2000 lei, inclusiv b.m. (0731.038.011 1319. Incarcator descarcator marfa,

angajam o persoana care sa preia produsele alimentare si sa le depoziteze. Program de luni pana vineri. Salariul net de 1.300 Ron 1.300 L; (0751.190.463 mihaela.mitrila@ramadaplazabucharest.ro 1320. Incarcator, descarcator pentru

magazin si depozit, Dragonul Rosu, complex Lumea Copiilor, program L-S 7-14, 1.600 L; (0785.808.298 1321. Incarcator, descarcator SC Estetik

Packing SRL, pentru manipularea ambalajelor de unica folosinta; (0737.515.948 1322. Incarcator-descarcator com-

panie cu domeniu de activitate in fabricarea produselor parafarmaceutice, cosmetice, suplimente alimentare, angajeaza incarcator-descarcator marfa, in zona Bucurestii Noi. Rel. la tel; (0756.717.770/ 0756.717.771 office@eminvest.ro 1323. Incarcator-descarcator pentru

societate societate depozit materiale constructii angajeaza muncitori necalificati (incarcator - descarcator) tel; (0728.777.534

1324. Incarcator-descarcator, anga-

jam incarcatori-descarcatori bagaje, marfa(cargo), posta in si din aeronava in Aeroportul Henri Coanda. Program de lucru in ture. Cerinte: permis conducere 'B". Oferim tichete de masa+diferite sporuri; (0372.462.014

1302. Hotel Criss - Militari, anga-

1325. Incarcatori, descarcatori marfa depozit Stil Ambalaj angajeaza incarcatori, descarcatori marfa depozit pentru a lucra intr-un cadru dinamic si profesionist, pentru comuna Afumati, in incinta complexului Doraly. Cautam numai persoane serioase. (0756.109.655

1303. Hotel Elizeu angajeaza reception-

1326. Infirmiera angajam pentru camin de batrani zona Pantelimon; (0769.606.639

jeaza bucatar si receptioneri. Detalii tel.; (0752.449.512

er/a si camerista angajam personal receptie, program de lucru in ture. Cunoasterea unei limbi straine si usurinta in comunicare constituie avantaj. Hotelul este situat in zona Gara de Nord. Se asigura o masa zilnic; (0722.550.139 rezervari@hotelelizeu.ro

1327. Infirmiera Camin privat pentru batrani angajeaza infirmiere si ingrijitoare. Locatiile sunt in Aviatiei si Floreasca. Relatii la telefon; (0722.621.462 caminprivat@gmail.com www.caminprivat.ro

1335. Inginer absolvent Intitutul Politehnic, angajam pentru fabrica de mobila cu sediul din Bragadiru, jud. Ilfov; (0725.347.623 rainbow@digi.ro 1336. Inginer autorizat ANRE gaze natu-

rale. Firma autorizata ANRE si ISCIR in domeniul gazelor naturale si a instalatiilor termice, prezenta de peste 15 ani pe piata, angajeaza inginer autorizat EGIU si PGIU cu experienta. (0762.680.493 marius.dinu@prodimar.ro 1337. Inginer constructii civile Algorithm

Residential S3 SRL, angajeaza inginer constructii. Pentru mai multe detalii sunati la numarul de telefon. Experienta minima 5 ani; (0722.604.730 algorithm.residential@gmail.com 1338. Inginer drumuri Societate angajeaza

inginer de drumuri si poduri (CFDP) cu experienta de minim 10 ani; (0767.952.756 drumetul.tomis@yahoo.com 1339. Inginer instalatii cerinte : experienta

santier, permis conducere, cunostinte Autocad, Excel, Word, abilitati coordonare/gestionare echipe muncitori; (0767.208.855 contact@greenvent.ro 1340. Inginer intretinere cladiri, Fac. Insta-

latii Angajam ingineri-specialitatea instalatii pentru intretinere cladiri de birouri in Bucuresti. Experienta in domeniu de min 3 ani constituie avantaj. Detalii la telefon. CV pe email, (0720.777.011 career@coralconstruct.ro 1341. Inginer mecanic cu experienta Auto-

cad, Catia, Pro engineer, Bucuresti, Sector 3, (0784.372.172 office@degrize.ro

1371. Ingrijitori copii - Bacau, persoanele interesate pot suna pentru detalii la numarul de telefon sau pot depune CV-ul la sediul din str. Garii, nr. 45, Hemeius. (0734.333.606 andreea.boroanca@sossatelecopiilor.ro

1350. Ingineri si maistrii pt constructii civile si instalatii in sectorul 3. Ansamblu rezidential format din 4 blocuri Ds+P+4 etaje. Persoane dinamice, active, oferim salariu atractiv. (0744.558.085 consdes2006@yahoo.com

1264. Frizerita, coafeza experienta min 2

1265. Frizerita, coafeza, salon situat vis a vis de Plaza din sect. 6 angajeaza coafezafrizerita, cosmeticiana, manichiurista; (0723.329.376 vlasceni@yahoo.com

1370. Ingrijitor spatii exterioare, RIN Grand Hotel cauta persoana muncitoare si serioasa pentru: efectuarea curateniei in parcare, in toate spatiile exterioare ale hotelului, colectarea gunoiului, precum si ingrijirea spatiilor verzi (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

1372. Ingrijitori copii - Bucuresti persoanele interesate pot suna pentru detalii la numarul de telefon sau pot depune CV-ul direct la sediul din Calea Floreasca, nr. 165; (0734.333.606 andreea.boroanca@sossatelecopiilor.ro

1354. Ingrijitoare scoala Primara Bel Sorriso, cu sediul in Voluntari (linia 153) angajeaza ingrijitoare curatenie. Salariu motivant. Dorim seriozitate. Asteptam CV la adresa de email; (0742.065.070/ 0740.068.384 gradinitabelsorriso@yahoo.com

ani pentru salon situat in Auchan Militari si Auchan Crangasi. Oferim salariu fix, carte de munca 8 ore, concediu platit. 1 L; (0722.305.219/ 0744.352.013 mona_popescu2005@yahoo.com

1369. Ingrijitor curte si scari de bloc, muncitor, serios, zona Unirii. Posibilitate cazare, pe luna 1.000 L; (0774.433.574

1349. Inginer textilist, ofera consiliere tehnica clientilor referitoare la masinile de cusut si echipamentele de calcat, redacteaza oferte, etc permis cat. B, engleza, trimiteti CV si salariu dorit la mail. info@vaella.ro

Frizer/ita cu experienta minim 1 an si receptionera pentru salon infrumusetare, sector 6; (0765.522.475

1263.

1271. Ganesha Caffe angajam ospatarita,

15

1361. Ingrijitoare, infirmiera si asistente Camin de batrani situat in Cartierul Aviatiei angajeaza: ingrijitoare, infirmiere si asistente. Locatia este premium si ofera conditii deosebite, respectand standardele in vigoare. Salariul este atractiv si motivant. Va asteptam sa ne sunati la telefon sau trimiteti CV la e-mail: (0722.621.462 caminprivat@gmail.com 1362. Ingrijitoare. Firma de ingrijire batrani la domiciliu angajeaza ingrijitoare cu/ fara experienta pentru Bucuresti-Ilfov; (0768.615.441 1363. Ingrijitor pentru intretinere imobil cu

apartamente (zugraveli, reparatii electrice/ sanitare) oferim locuinta de serviciu si provincie; (0745.830.521

1364. Ingrijitor animale cabinet veterinar Cabinet veterinar zona Eroii Revolutiei Piata Progresu, Bucuresti, angajeaza ingrijitor animale de companie. Pentru detalii va rugam sa ne contactati la nr. tel: (0751.511.313 cabinet.medvet@gmail.com 1365. Ingrijitor cai de rasa. Clubul Acade-

mia Ecvestra angajeaza ingrijitori cai de rasa, (0723.571.522 iondulugeac@yahoo.com

1366. Ingrijitor curte Popas Rustic Diana

angajeaza om de curte. Asiguram cazare. Locatia este la 15 km de Cora Pantelimon, Bucuresti, 1 L; (0742.939.393 dianadinei96@gmail.com

1367. Ingrijitor curte Proprietar in Snagov,

jud Ilfov angajez permanent om priceput pentru ingrijire curte si animale de curte. Ofer salariu si cazare permanenta in incinta proprietatii. (0726.307.706 1368. ingrijitor curte / paznic angajez

ingrijitor curte / paznic 1600 /0737059034 (0737.059.034

1374. Inspector itp clasa III-A, certificat atestare profesionala clasele I, II, III sau atestare RAR. Exprienta minim 2 ani. Asiguram transportul din Bucuresti cu auto firma. Salariu negociabil; (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 1375. Inspector personal-salarizare conditii: experienta minim 4 ani pe post similar, cu atestat, cunostinte f. bune de legislatia muncii, cunostinte pc si engleza mediu, capacitate de lucru in echipa si de lucru cu termene limita; office@mir.ro 1376. Instalator angajam instalator instalatii termico sanitare. Oferim salariu atractiv, bonusuri de performanta, transport de la sediul firmei la punctul de lucru. Anuntul se refera la instalator pentru sanitare; 2.500 L; (0767.154.322/ 0762.659.849 Contact.qualityresidence@gmail.com 1377. Instalator Angajez 10 instalatori pentru sanitare si termice. Lucrari in Bucuresti. Contract de munca. Relatii la tel., 27 L; (0722.296.686 1378. Instalator cu experienta. Cer si ofer

seriozitate. Relatii la telefon. (0720.177.760

1379. Instalator Eurofrutas angajeaza

pentru un complex rezidential din Otopeni 2.200 L; (0723.616.335 office@eurofrutas-temporar.com 1380. Instalator pentru lucrari de inlocuire

coloane blocuri vechi, angajare sau colaborare cu firma. (0729.551.760

1381. Instalator sanitare si instalatii frigorifice. (0723.566.747 mihaela.dobre@friginstall.ro 1382. Instalator societate comerciala angajeaza instalatori cu experienta pentru instalatii sanitare, termice si climatizare Program de L-V, salariu motivant. Bucuresti, sector 4 zona Brancoveanu; (0728.966.444 tebysaniterm@gmail.com 1383. INSTALATOR termice sanitare cu

calificare si experienta; (0722.471.613 minobene@gmail.com

1384. Instalator / frigotehnist. Angajam

instalatori si frigotehnisti cu si fara experienta, posesori permis cat. B, salariul integral pe cartea de munca + bonuri de masa. Rog C.V. pe mail: (0767.208.855/ 0767.692.004 mariangabrieltudose@gmail.com 1385. Instalator climatizare ventilatii panouri solare termice si climatizare. Lucru in echipa, firma serioasa, program lunivineri. Weekend liber (0723.326.382 Robertginea@gmail.com 1386. Instalator cu calificare Firma de instalatii din Bucuresti angajeaza instalator sanitar cu calificare. (0754.054.414 1387. Instalator instalatii termice-sanitare

zona Militari. Salariu 2400 Ron (0723.968.237 office@serviceclimatizare.ro

1388. Instalator mecanic/ sanitar/incalzire

pt Germania Domeniul dvs de activitate:toate instalatiile de incalzire si instalatii sanitare- reparetiile de incalzire si a instalatiilor sanitare- punerea in functiune a sistemelor de alimentare a acestora. (00498966059066 info@neuerjob.com.de 1389. Instalator sanitar si electrician si necalificati Firma serioasa angajez instalator sanitar, electrician cu experienta si necalificati in perspectiva specializarii in domeniul instalatiilor, cu carte de munca; (0722.483.937

1390. Instalator sanitar. Oferim cazare. Firma constructii angajam Instalator sanitar, electrician, muncitor cu carnet de sofer categoria B. 4.000 L; (0773.860.781 brokerideal@gmail.com 1391. Instalator si ajutor instalator necali-

ficat, instalatii sanitare, termice, climatizare. Salaru 2.500-3.000 lei in functie de cunostinte. Program de luni pana vineri; (0722.280.633 1392. Instalator si ajutor instalator pentru

instalatii termice si sanitare la blocuri de locuinte. Salariu pt instalator 2.400 lei, ajutor instalator 1.700 lei. Program de la 817:00 de luni pana vineri. Contract de munca (0728.558.231

1342. Inginer proiectant productie mobilier

PAL zona Crangasi sector 6 Bucuresti; (0722.698.948 iulia.gusoiu@mobira.ro 1343. Inginer proiectant colaborare/

angajare societate comerciala cauta inginer proiectant instalatii si retele electrice in vederea realizarii documentatiilor tehnicoeconomice pentru lucrari de eficientizare/ modernizare/ extindere iluminat p.; (0733.303.035 alex.carlig@easervices.ro 1344. Inginer proiectant de structuri, reprezint un birou de arhitectura din Bucuresti si doresc sa angajez inginer proiectant de rezistenta pentru intocmirea documentatiilor DTAC/PTh. Program flexibil. Posibilitate de avansare rapida; 3.000 L; (0735.561.543 proiecteromania@yahoo.com 1345. Inginer reprezentant comercial tehnic. Sector 1, zona metrou, inginer reprezentant comercial tehnic, specialist piese auto-utilaje, mecanici reparatii utilaje. (0744.516.396 office@forklifts.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


16

25 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCĂ… 1437. Invatatoare, scoala primara Bel Sorriso, cu sediul in Voluntari, jud. Ilfov, angajeaza invatatoare calificata. Asteptam CV la e-mail; (0742.065.070 gradinitabelsorriso@yahoo.com

1463. Lacatus mecanic, angajam in Bucuresti personal cu calificare in vederea executarii si montarii de compartimentari cu sticla si PAL la interior 2.500 L; (0721.488.884

1438. Invatatoare. Unitete de invata-

1464. Lacatus mecanic, zona Fundeni,

mant particulara din CorbeancaIlfov, angajeaza: invatatoare, educatoare- ingrijitoare, menajerabucatarieasa, secretara-asistenta medicala; (0724.215.832 1439. Invatatoare. Angajez invatatoare

pentru after school pentru 18 copii, salariu 2000 Ron, sector 4, Giurgiului. Program 1218. Tel., 2.000 L; (0728.106.100 1440. It help desk Cautam coleg care sa fie

punctual si serios, sa manifeste spirit de echipa si sa lucreze eficient in conditii de stres. Crezi ca descrierea ti se potriveste? Stii sa utilizezi un calculator? Esti entuziasm, simtul umorului, loialitate, implicare si dorinta de dezvoltare, experienta in utilizare PC - pachetul office, abilitati de comunicare si relationare umana; cunostinte avansate de limba engleza; energie, capacitatea de a invata, spirit organizatoric, responsabil. Oportunitati: Sansa de a lucra intr-un mediu profesionist, intr-o echipa tanara si motivata. Salariu motivant, pe masura realizarilor, bonusuri in functie de performanta. Program flexibil in ture zi/noapte. Asteptam CVul dumneavoastra la adresa de e-mail: (0765.517.197 hr@beststudios.ro 1441. Jonctor fibra optica cu experienta si

instalatori fibra optica; (0722.120.800

1393. Instalator si electrician angajam din

toata tara in conditii avantajoase instalatori si electrician in statiunea Costinesti pe litoral. Asiguram cazare si masa plus salariu foarte atractiv; 2.000 L; (0724.043.691 tufisimarianviorel@yahoo.com 1394. Instalator si muncitor necalificat,

angajez instalator pt. instalatii sanitare si muncitor necalificat pt. instalatii sanitare, program de 8 ore, 5 zile pe saptamana, salariu 1700 lei muncitor necalificat, instalator salariul negociabil, (0723.631.637/ 0722.290.265 c.stancu@ymail.com 1395. Instalator termice si sanitare SC Util Instal 96 SRL angajeaza instalator termice si sanitare, posesor de permis conducator auto categoria B si cazier curat. (0744.500.595 util_instal96@yahoo.com 1396. Instalator termice si sanitare, pos-

1415. Instalatori calificati cu experienta

necesara, in instalatii sanitare si termice pentru societate in Bucuresti; (0729.160.239 1416. Instalatori calificati si instalatori

necalificati pentru sanitare si termice in Bucuresti; 25 L; (0722.296.686

1417. Instalatori cu experienta, Radion Instal angajeaza instalatori cu experienta, salariu atractiv intre 2500-3500 lei in functie de experienta. Rog seriozitate; (0728.747.669/ 0721.660.407 radioninstal@yahoo.com 1418. Instalatori sanitare, termice, venti-

latii cu experienta min. 5 ani pentru firma de instalatii.Persoana dinamica, serioasa si responsabila. Permisul de conducere reprezinta un avantaj. (0722.228.089 mihnea_fedorovici@yahoo.com

tul presupune instalarea sistemelor de panouri solare pentru apa calda menajera/instalatii panouri solare. Beneficii: salariu avantajos, diurna, cazare in Bucuresti. Telefon: (0725.576.512/ 0757.118.431 financiar@voltech.ro

instalatii sanitare si termice, angajam pentru societate comerciala. Relatii la telefon, salariu intre 2.400-3.300 ron; (0729.661.834/ 0768.097.884

1397. Instalator termice si sanitare.

1420. Instalatori sau persoane necalifi-

Angajez instalator tehno-sanitar. Caut o persoana serioasa, proactiva, onesta, care are experienta in domeniul instalatiilor termo-sanitare. Avantaj cei care detin permis si au cunostinte de electrica, 2.500 L; (0727.356.330 georgescuionutsorin@yahoo.com 1398. Instalator, 15 instalatori calificati si

instalatori necalificati pentru sanitare si termice. Contract de munca. Relatii la tel. 25 L; (0722.296.686 1399. Instalator, electrician, zugrav,

faiantar rigipsar pt. firma, cu carte de munca. Salariu+ bonuri masa; (0744.348.399

1400. Instalator, Tinib Services angajeaza instalator, santier, deplasari in afara localitatii. Munca in echipa si seriozitate. Informatii suplimentare la tel. intre 9-18; (0722.891.888

1419. Instalatori sanitari pentru firma de

cate cautam persoane calificate sau necalificate cu posibilitatea de calificare la locul de munca. Permis cat. B reprezinta un avantaj; (0722.934.905/ 021.345.55.51 emgazconstruct@yahoo.com 1421. Instalatori si ajutor instalatori pen-

tru lucrari de instalatii sanitare, termice, apa, program l-v si cm, dorim persoane serioase si stabile la locul de munca, firma activeaza pe raza Bucuresti. (0767.390.449

1422. Instalatori si electricieni, cautam colegi cu pregatire profesionala ca instalator, pentru sisteme sanitare si termice, care sa aibe un mod de lucru atent si precis, orientat spre client, cat si capacitatea de a lucra in echipa, 2.500 L; (0724.541.561/ 0724.541.561 rudolf.likker@yahoo.com

1442. Josi Logistic angajeaza sofer cu experienta minim 1 an in domeniul distributiei de produse lactate si manipulant cu experienta minim 1 an in domeniul produselor lactate. Relatii la tel. (0799.946.123 1443. Junior Manager pentru pentru Magic

Salon. Aplica acum: http://saloanelemagic.ro/cariere/formular/jun ior-manager.Iti garantam un mediu de lucru magic, posibilitati rapide de avansare, 1.500 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 1444. Jurist, responsabil SEAP, service

camioane si remorci, angajam jurist cu cunostinte in licitatii publice si juridice pentru gestionarea ofertelor in SEAP, oferim un pachet atractiv de venituri lunare, cerem exeperienta, cv la: 4.000 L; (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro 1445. Jurista, delegat notarial agentie imobiliara, absolventa studii juridice cu/ fara experienta, permis conducere B, cunostinte in materia contractelor, redactare contracte, dinamica, spirit de echipa, bun organizator, responsabila, program 10-18 (0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro 1446. Kinetoterapeut/ maseur cu o experienta de minim 2 ani. Pentru interviu sunati la: (0723.500.001 1447. Kinetoterapeuti, asistenti med-

icali, infirmiere, femei de serviciu pentru centru privat de recuperare in Bucuresti; (0799.755.553 1448. Laborant in constructii Angajam

persoana serioasa si cu experienta in domeniul constructiilor, profile: BBaBp, MBM, MTZ carnetul categoria B, reprezinta un avantaj, (0742.086.015 i.constructii@gmail.com

asiguram cazare, 2.800 L; (0735.887.402

1465. Lacatus montator. Firma de constructii angajeaza lacatus montator cu experienta, sudori calificati din Bucuresti si provincie-carnetul de sofer constituie un avantaj. Se ofera cazare, diurna, transport, (0756.588.447/ 0726.204.444 radu.micu@exconag.ro 1466. Lacatus, mecanic pentru sisteme control-acces, interfoane, usi metalice. Constituie un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti, (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 1467. Lacatus, sudor, operator abkant pt.

societate cu profil confectii metalice. Toate calificarile necesita experienta; (0735.842.429 1468. Lacatus-sudor pentru confectii

metalice in sectorul 5, Magurele; (0744.670.480

1469. Lacatusi confectii metalice in Constanta Recrutam lacatusi confectii metalice cu experienta intr-un post similar de minim 2 ani, cunostinte foarte bune de desen tehnic. Oferim salariu motivant, echipamente noi, program de 8 ore. (0771.208.536 contact@ebc-hr.ro 1470. Lacatusi confectii metalice.

Oferim seriozitate, salariu atractiv, conditii de munca decente. Cunostinte sudura constituie un avantaj; (0722.765.379 1471. Lacatusi mecanici pentru Belgia

Societate comerciala cu sediul in Sibiu angajam lacatusi mecanici pentru santierele noastre din Belgia, oferim salariu incepand de la 1350 euro net, contract pe perioada nedeterminata, tel. 1.350 {; (0733.629.520 loredanacloud@gmail.com 1472. Lacatusi mecanici, dulgheri, sefi de

echipa firma din Buc. angajam lacatusi mecanici, dulgheri si sefi de echipa (cazare si transport), salariu motivant, constructii hale si montaj panouri sandwich. 2.000 L; (0730.252.573/ 0752.220.480 papalea.bogdan@yahoo.com

1473. Lacatusi, firma de constructii anga-

jeaza lacatusi (structuri metalice), contract de munca, salariu 2.500-3.500 Lei/ luna, posibilitate cazare la baraca. Telefon (0753.106.136

1474. Librar Bucuresti Librariile Hamangiu cauta persoana dinamica, corecta, minim studii liceale, cunostinte minime de PC (Office si navigare internet) pentru postul de librar; (021.336.04.43 ciprian.padurariu@hamangiu.ro 1475. Liftier autorizat pentru Centrul

de Mobila Ellite Center, B-dul Ghencea nr. 134; (021.413.71.43 1476. Livrator angajam livrator cu/fara masina. Program de lucru in ture, salariu motivant. Detalii la tel; (0766.520.523

1449. Laborant, statie betoane, Loc. Sindrilita, Jud.Ilfov. Calificare si experienta laborator incercari betoane. Tel. (0723.283.903 hr@defne.ro

1477. Livrator pentru restaurant pizzerie.

1450. Laborant/ tehnician cu sau fara

1478. Livrator Pizzzerie cu program non-

experienta. Relatii la telefon; (0764.352.788

Mai multe detalii la nr. de telefon; (0736.643.931 comercial.cuptorulculemne@gmail.com

stop angajeaza livratori cu auto personal, (0723.469.078

1490. Livrator pe scuterul firmei. Companie multinationala angajeaza sofer livrator pe scuterul firmei, dupa 1 an scuterul ramane la tine, proprie, pentru locatia cea mai apropiata de casa, 7 lei de comanda (medie 500 comenzi/luna). CV la mail; (0799.821.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro 1491. Livrator pentru pizzeri in zona Floresca (mall Promenada), distributia se face pe scuter de la firma detalii la tel. (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com 1492. Livrator pizza cu masina personala,

Story Pizza angajeaza livrator cu masina personala pentru punctele de lucru din Giulesti si Rahova, experienta nu este necesara dar reprezinta un avantaj, consum 10%, se duc in jur de 40 de comenzi; (0733.751.076 manicea.alin@yahoo.com 1493. Livrator, sofer pentru pizzerie cu

livrare la domiciliu. Sectorul 2. Mai multe variante de program. Salariu avantajos, benzina decontata, contract de munca. Rog seriozitate. (0764.839.484 1494. Livratori pentru restaurant pizzerie in Mall Veranda Obor. Conditii avantajoase. (0729.952.613 madalinafdumitru@gmail.com 1495. Livratori pentru restaurant Speed Pizza sector 2, pe masina firmei, carnet de minim 5 ani, 2 libere pe saptama si 5 zile se lucreaza dimineata de la 10:00-14:00 si seara de la 18:00-23:00; 1.600 L; (0734.989.958 biank_08@yahoo.com

1516. Lucrator comercial Magazin de biju-

magazin Shop&Go in Judetul Giurgiu program in ture, nu este necesara experienta anterioara. Salariu cash 1200 lei, contract de munca 8 ore 1.200 L; (0762.374.113 ologu.nicoleta@gmail.com

1517. Lucrator comercial pentru magazin Mega Image Shop & Go din Str. Fabrica de Chibrituri nr. 13-15 (langa Parcul Carol) si Str. Mantuleasa nr. 22. Salariu net (in mana) 1.400 Ron/luna. Experienta nu este necesara; 1.400 L; (0773.864.750 sg_armandcalinescu26@mega-image.ro

1537. Lucrator comercial, casier si recep-

1518. Lucrator comercial pentru magazin

si depozit materiale sanitare, electrice si constructii in Calea Dudesti, sector 3; (0722.241.079/ 0725.652.395

1497. Loc de munca stabil Ai peste 40 de

1520. Lucrator comercial restaurant - fast-

1540. Lucrator comercial, magazin comercial angajeaza lucrator comercial cu atributii de merchandiser pentru locatie din Militari.Oferim salariu 1500 lei, program 8.5h/zi, Luni-VineriDetalii la tel; (0751.050.960

1521. Lucrator comercial S.C Danaprodcom angajeaza manipulant marfa cu experienta program de l-v orele 7:00-16:00 si sambata 7:00-14:00. Punct de lucru P.G.A Metalurgiei sector 4 Bucuresti. Pentru detalii: l-v orele 9:00-14:00. 1.800 L; (0786.278.268

1541. Lucrator comercial, pentru magazin

ani si cauti un loc de munca stabil si bine platit?Castiga mii de $ pe luna (garantat!), doar stand de vorba pe internet! (0720.418.000

1498. Lucratoare magazin mobila anga-

jam personal pt magazin de mobila, (fem), cu sau fara experienta, posibil si part time. Cerinte: varsta 22-40 de ani, prezenta agreabila, abilitate in lucrul cu clientii. Salariu negociabil; (0741.113.395 1499. Lucratoare spalatorie rufe din zona

Bragadiru, Ilfov sau din apropiere. (0726.773.188 cristileahu@gmail.com

1500. LUCRATOR comercial la atelier copiere chei, pt. mai multe detalii sunati la nr. de telefon. Salariul se va negocia in urma interviului; (0722.228.149 activitate.transport@yahoo.com

food 3F Mega Mall, Pantelimon angajam lucrator linie servire. Salariu motivant. CVurile sau datele dvs. de contact la numarul de telefon sau adresa de mail; (0721.157.766 bucuresti@treif.ro

1522. Lucrator comercial SaladBox anga-

jeaza fete si baieti, cu sau fara experienta pentru locatiile deschise, in Centrul Comercial Promenada si Baneasa. Asteptam telefonul tau. 1.600 L; (0727.561.605 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 1523. Lucrator comercial casiera terasa

1501. LUCRATOR santier contructii. Dez-

Tismana, zona Colentina-Fundeni, angajeaza lucrator comercial pentru vanzare si servire, cu sau fara experianta. Program: LD 08-18.30, o saptamana lucratoare, o saptamana libera. Relatii tel. 1.800 L; (0734.378.436

1502. Lucrator bucatarie restaurant, fast

1524. Lucrator comercial cofetarie, metrou Pipera, program de 8 ore/zi, de luni pana vineri, in doua schimburi, salariu fix, tichete de masa, bonus de performanta, 21 de zile concediu/ an (0724.322.000 hr@anapan.ro, maria.olaru@anapan.ro

voltator imobiliar angajeaza muncitori calificati si necalificati pe perioada nedeterminata in zonele Bucuresti, sector 5, oras Bragadiru si Domnesti. (0770.172.877/ 0726.088.081 food 3F Mega Mall Pantelimon angajam lucrator bucatarie si personal curatenie. Asteptam cv-urile sau datele dvs. de contact la numarul de telefon sau adresa de email. (0721.157.766 bucuresti@treif.ro

1423. Instalatori si muncitori necalificati

1525. Lucrator comercial cu experienta

Angajam personal pentru posturile de casier si lucrator comercial in Shop&Go Mega Image Colentina. Program in ture. Detalii la interviu; 1.600 L; (0767.792.434/ 0767.655.834 1526. Lucrator comercial Drumul Taberei,

1402. Instalator. Complex de evenimente

din Otopeni angajeaza instalator.Program de lucru in weekenduri;

1424. Instalatori si necalificati angajam cu contract legal 8 ore pe zi, oameni seriosi, pentru mai multe informatii la tel. 2300 salariu, (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com

1403. Instalator/ instalatoare de lucru pt

1425. Instalatori si necalificati. angajam

1404. Instalator/ necalificat Firma de

instalatii angajez instalator sau muncitor necalificat, cu carte de munca. De preferat din sectorul 5 si 6. Mai multe detalii legate de salariu si program la telefon; (0745.186.391 ciopei_catalin11@yahoo.com 1405. Instalatori angajam instalatori, cu sau fara experienta, salariu avantajos, fara deplasari in afara Bucurestiului; (0723.615.614/ 0722.530.125 vladimir@neptuneng.ro 1406. Instalatori calificati si necalificati in

domeniul instalatiilor termico-sanitare. Preferabil cu un minim 1 an de experienta intr-o firma cu acelasi profil. Oferim salariu atractiv. 2.500 L; (0767.154.322/ 0762.659.849 contact.qualityresidence@gmail.com

1407. Instalatori cu experienta cunostinta

PPR cu salariul incepand de la 2200 Ron. Rog si ofer seriozitate. (0753.378.009 dragaiflorin@gmail.com

1408. Instalatori in domeniul instalatiilor

termice, anti-incendiu, ventiloconvectoare, sanitare. Se ofera salariu 2.500-3.000 lei, 3.000 L; (0729.919.911 1409. Instalatori pentru firma cu o vechime de 25 de ani in domeniul activitatii de instalatii pentru constructii. Program de lucru 8-17 de luni pana vineri; (0722.925.001 mihaela.barzoi63@gmail.com 1410. Instalatori sanitari cu experienta si

muncitori necalificati. (0770.108.540

1411. Instalatori sanitari si termice, aer

conditionat, muncitori necalificati, la SC Tehnica Invest SRL, se ofera salariu foarte avantajos (0734.698.696 1412. Instalatori societate comerciala

angajeaza instalatori instalatii sanitare, instalatii termice. Contact; 35 L; (0722.209.098 liliana.mihai@freonti.ro

1413. Instalatori 3000 salariu la lucrare

angajam instalatori la lucrare cu contract legal 3000 leafla, facem contract de munca toate actele in regula si plata la lucrare pentru mai multe informatii lucrari in Bucuresti (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com 1414. Instalatori calificati cu experienta

necesara in instalatii sanitare si termice pentru societate in Bucuresti; (0729.160.239

Orizont alatura-te unei echipe tinere, cu mult entuziasm si pune-ti calitatile in valoare. Vei gasi oportunitatea de a invata lucruri noi si de a fi apreciat. Programul de lucru in ture. Detalii la interviu. (0760.919.154 magazinshopgo@gmail.com

cu forme legale pt. santier in Bucuresti, 2.500 L; (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com

1527. Lucrator comercial fast food, soci-

etate de alimentatie publica, fast food, incinta Mega Mall, ofera locuri de munca pentru vanzator, grataragiu, shaormar. salariu si bonusuri atractive. (0763.696.555 georgiana.nannos@dinnerfood.ro

1426. Instalatori si sudori, salariu motivant, firma specializata in domeniul proiectarii si executiei instalatiilor anti incendiu angajeaza instalatori si sudori cu experienta sau fara pentru proiecte in derulare. Detalii la tel., (0725.333.202 cosmin.manu@accuro.ro

instalatii Bucurestii Noi angajam instalatori tehnico-sanitari calificati cu experienta. Salariu de la 3.000 L; (0766.304.099/ 0765.249.982

1429. Instalatori termice, sanitare, frig-

otehnist VRV, necalificati, sudori electric + autogen, pentru teava instalatii. (0729.200.822/ 0730.280.202 1430. Instalatori termice, sanitare, salariul motivant, contract perioada nedeterminata, salariul real declarat pe cartea de munca, plata orelor suplimentare, asigurare transport la locul de munca (0740.036.805 mst_generalinstal@yahoo.com 1431. Instalatori, electricieni si necalificati. SC One Tech Instal SRL angajeaza instalatori, electricieni si necalificati, relatii la: 2.500 L; (0727.693.581 STEFANTENE@YAHOO.COM 1432. Instalatori, electricieni, attendenti

cautam personal calificat si attendeti ajutor de instalator, electrician) motivati sa invete. Se asigure calificare in companie pentru incepatori; (031.431.35.74/ 0751.277.958 office@feqs.ro 1433. Instalatori, lacatusi, sudori. Angajam: sudori, instalatori, lacatusi pentru lucrari de instalatii, salariu motivant, bonuri de masa, contract, cazare, plecari in strainatate. SC Brenneka Install SRL (0756.047.999/ 0756.049.444 1434. Instructor auto, salariu motivant

scoala de soferi angajam instructor auto pentru categoria B, salariu atractiv, sector 1; (0736.932.372

1452. Lacatus confectii metalice -2.800 lei. Tamplar pal- 3.500 lei. Sofer montator mobilier- 2.800 lei. Muncitor depozit/ atelier2.100 lei. Zona Fundeni, asiguram cazare; (0735.887.402 1453. Lacatus confectii metalice Produca-

tor prefabricate din beton angajeaza lacatus confectii metalice sau lacatus mecanic, punct de lucru Magurele, Ilfov. Program 7:00-16:00. Se accepta si pensionar cu drept de lucru; (0723.595.841 1454. Lacatus confectii metalice, fabrica

de confectii metalice angajeaza lacatus confectii metalice. Oferim cazare gratuit. Relatii la nr de tel.; (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro

1455. Lacatus in Bucuresti, vrei sa faci

parte din echipa noastra? Esti mester iscusit si vrei sa faci parte din echipa noastra?Te asteptam cu un salariu atractiv. Societate cu traditie angajam lacatus mecanic; 2.500 L; (0766.974.760/ 0722.974.760 conta@ruady-service.ro 1456. Lacatus mecanic angajam cu con-

tract nelimitat, zona Policolor, metrou N. Teclu. Se ofera salariu motivant, tichete masa, ore suplimentare platite, bonusuri, (0723.540.278 biz@artinox.ro

1457. Lacatus mecanic pentru statia de

1435. Intretinere piscine, angajam personal fara experienta cu carnet sofer categoria B. Salariu foarte bun. (0743.136.003 kristalpiscine@yahoo.com

sortare Glina. Obligatoriu cunostinte de sudura. Relatii zilnic intre orele 08-17, de luni- vineri; 3.000 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com

1436. Invatatoare calificata after school

1458. Lacatus mecanic confectii metalice,

zona Ghencea, pentru detalii ne puteti contacta la tel. (0731.313.101

strungar frezor, sudor pentru SC Eco Clima Industrial (str Torentului). CV la adresa email, detalii tel., (0799.922.158/ 021.250.42.58 office@ecoclimaindustrial.ro 1459. Lacatus mecanic cu experienta

Atelier confectii metalice tip container, angajeaza lacatus mecanic cu experienta. L-V: 8-18. Pauza 30 min, cm, salariu inceput 1 800 lei net in mana, 2.400 L; (0726.666.333 contact@corturisihale.ro 1460. Lacatus mecanic cu experienta

pentru societate care activeaza in industria alimentara. Calificare lacatus mecanic. Cunostinte minime sudura, constituie un avantaj. Permis de conducere cat. B (0745.049.903 birleanu@echorom.ro 1461. Lacatus mecanic sau sudor, Berceni, Vidra, Lacatus mecanic x2 (cu experienta) si sudor x1 (electrod) in Vidra, Jud Ilfov.Se ofera salariu motivant, bonuri de masa, transport de la Piata Sudului si se lucreaza doar in schimbul 1. (0744.676.589 recrutare@so-li.ro 1462. Lacatus mecanic si sudor, angajam din toata tara lacatus mecanici si sudori cu experienta in sta?iunea Costinesti pe litoral.Asiguram cazare si masa plus salariu avantajos; 2.300 L; (0724.043.691 tufisimarianviorel@yahoo.com

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1479. Livrator zona sector 3, Bucuresti,

(0733.380.335

1480. Livrator catering restaurant, restau-

rant sect 3, angajeaza livrator catering restaurant cu autoturism propietate, salariu motivant, bonificatii pt fiecare comanda ,o masa pe zi +lejeritate servici,fara stres. Nu conteaza varsta (0744.494.099 1481. Livrator catering, firma catering,

cautam livrator. Program: marti - sambata 11:00 - 20:00. Alte beneficii: masa asigurata, tips-ul clientilor. Salariu fix: 1500 - 1800 in functie de experienta. (0724.285.766 1482. Livrator cu auto personal pentru restaurant in sector 2. Rugam seriozitate; (0760.366.384/ 0723.591.840 1483. Livrator cu auto personal pt. pizzerie zona Baba Novac (0766.534.066/ 0784.133.155 nitudana2004@yahoo.com 1484. Livrator cu masina personala si aju-

tor bucatar locatii disponibile pentru toate sectoarele. Program full time. Salariul motivant + alte beneficii. Relatii la telefon. (0751.309.890 sergiu.cojocariu@trentapizza.ro 1485. Livrator cu masina proprie zona Bucuresti, angajam pentru toate zonele Bucurestiului, se ofera 10 Lei/comanda la o medie de comenzi de 600 /livrator pe luna, contract de munca, relatii la telefon (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1486. Livrator mancare, colaboram cu persoane cu masina, scuter, bicicleta sau tricicleta personale pentru livrare mancare in Bucuresti. Castiguri estimate intre 10002000 lei pe saptamana, 2.000 L; (0726.449.876/ 0784.039.818 coconu.valentin1987@yahoo.com 1487. Livrator masina personala Com-

panie multinationala angajeaza livrator masina persoanala, pentru locatia cea mai apropiata de casa, se ofera 10 lei/comanda livrata, bani se primesc zilnic, media de comenzi 25-30 comenzi zilnic, 3.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 cariere@wisebox.ro 1488. Livrator pe scuter Domino's pizza angajeaza livrator pe scuter la program full time sau part-time. 1.200 L; (0743.664.667 recrutare@dominospizza.ro

Livrator pe scuterul firmei. Companie multinationala angajeaza sofer livrator pe scuterul firmei, dupa 1 an scuterul ramane la tine, proprie, pentru locatia cea mai apropiata de casa, 7 Lei de comanda (media 350400 comenzi/luna). Relatii la tel. sau mail: (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1489.

1503. Lucrator bucatarie Take Away in Centrul Bucurestiului (Universitate) angajam personal bucatarie (legume, vase). Program de l-v, 8.00-17.00. (0723.143.169 1504. Lucrator bucatarie interna cu /fara experienta pentru locatia cea mai apropiata de casa, se ofera pregatire si suport la locul de munca, salariu de 1.400-2.000 lei net in functie de experienta, program 8 ore/zi. Relatii la tel. sau mail: 2.000 L; (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1505. Lucrator bucatarie interna cu sau

fara experienta pentru locatia cea mai apropiata de casa, se ofera pregatire si suport la locul de munca, 2.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 1506. Lucrator bucatarie si femei la vase

zona Pipera metrou, 1.600 L; (0722.193.100 bucatarie interna cu livrare la domiciliu angajeaza ajutor bucatar, se asigura pregatire la locul de munca, se asigura contract de munca, salariul in functie de experienta intre 1400-2000 ron net, 2.000 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1508. Lucrator bucatarie, salate, sandwichuri Bistro langa Afi Mall angajeaza lucrator bucatarie, femeie, pentru masa rece, program zilnic luni - vineri, orele 08:00 - 17:00. Salariu 1300, bonus. Experienta minima si seriozitate. 1.300 L; (0723.365.025 1509. Lucrator bucatarie, vase Tratoria Il Villagio angajeaza lucrator bucatarie pentru mentenanta si curatenie. Pachet salarial atractiv. (0753.500.600 ioana.hinta@ilvillagio.ro 1510. Lucrator comercial angajam in inc-

inta Mall Vitan (0767.282.836 contact@proconfort.eu

1542. Lucrator comercial, pentru magazin Shop&Go, Mega Image, in Bucuresti, zona Crangasi. Salariu atractiv, program flexibil si bonusuri in functie de performanta. (0722.162.052 roxana.crac@darco.ro 1543. Lucrator comercial, persoana dorni-

ca de o activitate in domeniul de fashion retail. Oferim contract de munca, target din vanzari, program flexibil. Trimite un CV la adresa email; (0720.496.638 cv@ilikeoutlet.ro 1544. Lucrator comercial, persoana serioasa si dedicata pentru postul de lucrator comercial in zona Voluntari Ilfov. Salariu 1500-2500 ron; 2.500 L; (0721.375.179 laurica_78@yahoo.com 1545. Lucrator comercial, pt. depozit engross, se ofera salariu net 1600 Ron + 300 tichete de masa. Adresa: Str. Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4 (reper in spate la magazinul Metro Berceni) 1.600 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 1546. Lucrator comercial, vanzatoare sociabila, serioasa, punctuala pentru magazin cu specific uz casnic, menaj, electrocasnice mici din zona Brancoveanu, sector 4.Program 8 h/zi. (0743.112.340/ 0751.222.662 mogosanu_marian@yahoo.com 1547. Lucrator comercial, casier Shop&Go zona Obor vino in echipa noastra, iti oferim oportunitati de invatare si crestere profesionala, la un pas de casa ta. Alatura-te noua pentru posturile: manipulant marfuri, lucrator comercial, casier 1.300 L; (0737.225.114/ 021.330.03.35 office@constantart.ro

Lucrator comercial magazin alimentar Shop&Go, in zona Piata Romana si Pantelimon. Se acorda bonus de performanta, loialitate. Salariu motivant in functie de experienta. Colectiv tanar; (0748.942.347

1549. Lucrator comercial, merchandiser, cautam merchandiseri, cu sau fara experinta, pentru magazinele de tip hypermarket din Baia Mare. Salariu atractiv, bonusuri in functie de performante, contract de munca, decont transport; (0744.561.543 visan.florin86@gmail.com

1530. Lucrator comercial magazin, zona Mall Vitan sector 3, salariu fix 1.800 lei plus bonus de performanta, carte de munca, program in ture de 8 ore, experienta in domeniu reprezinta un avantaj; 2.000 L; (0746.133.335 1531. Lucrator comercial pentru market,

aranjat marfa, conditii bune, program ture, zona Colentina, salariu 1.800 L; (0734.072.088

1532. Lucrator comercial Promenada Mall

1507. Lucrator bucatarie, ajutor bucatar,

Mega Image Shop & Go din Str. Mantuleasa nr. 22. Salariu net (in mana) 1.400 lei. Experienta nu este necesara. Bonusuri si promovari; 1.400 L; (0730.712.741 sg_mantuleasa22@mega-image.ro

1548. Lucrator comercial, femei, pt. mezeluri Fox. Perioada nedeterminata. Aprovizionare rafturi, servire vitrina asistata in hipermarket-uri Bucuresti. Contactati-ne intre 9-17, de L-V; 1.800 L; (0726.718.768

1529.

1451. Laboratorul central angajeaza muncitor (posesor permis categ. B) pentru activitate de laborator si santier - calificare la locul de munca. Se ofera salariu decent si bonuri de masa. Orele suplimentare se platesc; (021.230.54.57/ 0721.694.071

1539. Lucrator comercial, chiosc alimentar si carti, Bucur Obor. Experienta comert, studii liceale + bac. Urgent, seriozitate; (0742.316.558

1528. Lucrator comercial magazin alimen-

tar Shop&Go, in zona Piata Romana ; Piata Lahovari.Se acorda bonus performanta, loialitate, program in 2 ture, (0745.775.995/ 0722.383.042 die.hexe@ymail.com

1427. Instalatori tehnico-sanitari. Firma

1428. Instalatori termice, angajez 10 instalatori pentru sanitare si termice. Lucrari in Bucuresti. Contract de munca. Relatii la tel., 26 L; (0722.296.686 instalatii.hit@gmail.com

1538. Lucrator comercial, casier, cu sau fara experienta, pentru magazine Shop&Go cu acces la metrou. Se efectueaza training la locatie, program 8 ore in 2 schimburi (dimineata si dupaamiaza). Fara limita de varsta. (0771.035.631

1519. Lucrator comercial pt. depozit imbracaminte. Cautam doar persoane de sex feminin, activitatea principala fiind cea de sortare a hainelor. Program L-V 8 - 16. Oferim contract de munca + bonusuri (0720.496.638 cv@ilikeoutlet.ro

Phoenicia Hotels & Resorts angajeaza instalatori si muncitori necalificati pentru renovare Hotel Lido Bucuresti. Salarii atractive; (0764.913.418 raluca.tunsanu@phoeniciahotels.ro

Germania, domeniul dvs de activitate: experienta in domeniu, prelucrarea metalelor, acoperisuri din tabla (tigla metalica) drenaj pt acoperise,

tioner marfa pt supermarket in zona Casa Poporului Natiunile Unite. Pentru persoanele din provincie asiguram cazarea. Asiguram si o masa de pranz. (0722.134.036 Aiomarket@yahoo.ro

1496. Livratori pentru restaurant Speed Pizza sector 6, pe masina firmei, carnet de minim 5 ani, 2 libere pe saptama si 5 zile se lucreaza dimineata de la 10:00-14:00 si seara de la 18:00-23:00; 1.600 L; (0734.989.958

1401. Instalator,ajutor instalator zugrav,

rigipsar, lacatus, termopanist, revizii, policalificati constructii, necalificati lucrari numai Bucuresti. Cerem, oferim seriozitate. Se ofera cazare. (0775.218.504

1536. Lucrator comercial si casier pentru

terii aflat in incinta Galeriei Comerciale Careffour Colentina, angajeaza vanzatoare. Trimiteti CV de prezentare cu poza pe adresa de mail adriananpopa@yahoo.com; adriananpopa@yahoo.com

- Bucuresti angajam cu contract pe perioada nedeterminata o fata pe postul de reprezentant vanzari punct de vanzare tip insula. Program de lucru: 10.00-22.00, se lucreaza 12 cu 24. Pachet salariat motivant; 1.700 L; (0724.832.265 cristi@giftology.ro 1533. Lucrator comercial Shop & Go cau-

tam colegi pentru magazinul situat in sectorul 2. Experienta este un avantaj 1.800 L; (0770.470.215

1550. Lucrator comercial, muncitor necali-

ficat, pentru depozit engross, se ofera salariu net 1600 Ron, 300 tichete de masa. Din str. Drumul Dealul Bradului nr. 50-80, sector 4 (reper in spate la magazinul Metro Berceni) 1.600 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 1551. Lucrator comercial, vanzator statie peco, DN3, Str. Biruintei nr.3 Pantelimon, jud Ilfov, (Lukoil), disponibil pentru: lucrul cu clientii, program in ture, lucru cu casa de marcat, gestiune de marfa, (0734.920.701 camiirod@yahoo.com 1552. Lucrator comercial, vanzator, ges-

tionar, urgent angajam gestionar-lucrator comercial- vanzator(e) depozit materiale constructii, instalatii zona Bucurestii Noi, Straulesti. Oferim conditii avantajoase, contract, salariu si bonuri de masa (0744.565.759/ 0765.506.187 comaromtrade@yahoo.com 1553. Lucrator comercial. Magazin alimentar tip market, angajeaza lucrator comercial cu sau fara experienta, cu spirit de echipa buna dispozitie, salariul net 1500 lei plus carte de munca 8h/ zi, zona Militari,

1534. Lucrator comercial Shop&Go Dorobanti colegii nostri din Shop&Go Mega Image situat Dorobanti au nevoie de ajutor. Program de lucru in 2 ture, nu ai nevoie de experienta, te invatam noi. Daca esti interesat lasa CV - mihai.vish@gmail.com mihai.vish@gmail.com

1554. Lucrator comercial. Shop&go Mega Image, angajam lucrator comercial in sector 6, cartier Militari, program in ture, echipa tanara, oferim seriozitate si stabilitate, bonus de performanta; 1.650 L; (0722.323.331 secareanu.gabriel@gmail.com

1535. Lucrator comercial Shop&Go Giulesti sector 6, Shop & Go angajez lucrator comercial full time, in Calea Giulesti 113, preferabil experienta, salariu 1500 ron net + beneficii; (0729.181.467 sg_caleagiulesti113@mega-image.ro

1555. Lucrator comercial/casier, lucrator

comercial, casier pentru magazin Shop&GO (Mega Image) in zona Bucur Obor. Program flexibil, bonuri de masa, bonus inventar, asigurare privata de sanatate. 1.600 L; (0767.792.434

1511. LUCRATOR COMERCIAL angajam vanzatoare cu experienta pentru brutarie artizanala, situata in zona Foisorul de Foc/ Iancului. Detalii si programari pentru interviu la telefon (0742.444.116 1512. Lucrator comercial casierie, pt.

patiserie zona Universitate. (0722.537.838 1513. Lucrator comercial cu experienta

pentru magazin Shop & Go in Crangasi. Experienta in Shop & Go constituie un avantaj. Program de lucru: 8 ore, in ture. Salariu: 1800 de Lei in mana 1.800 L; (0738.979.290 xandrei_drag@yahoo.com 1514. Lucrator comercial In parcul Oraselul Copiilor, sector 4 pentru preparare si vanzare de gogosi, inghetata, Kurtos si alte produse. Salariu pleaca de la 1200 Lei1600 Lei (0723.230.178 1515. LucrAtor comercial magazin alimentar, sector 3, angajam personal cu experienta pentru postul de lucrator comercial. Program 8h/Zi, carte de munca 8h, salariu 1700, 1.700 L; (0731.305.499/ 0722.697.088

E-mail: redactia@anuntul.ro


25 aprilie 2018

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

4

LOCURI DE MUNCÅ 1600. Lucratori spatii verzi, cu sau fara carent de conducere, pentru societate comerciala. Rugam seriozitate; (0723.504.813 1601. Macaragii angajeaza pentru macarale turn, firma Bog'Art. Relatii la telefon: (0745.119.431 1602. Macaragiu (buldoexcavatorist), angajam macaragiu, cu experienta, decontam atestate, bonus din inchirieri, cazare.pentru mai multe relatii va rugam sunati; 3.500 L; (0722.237.040 contact@csgauto.ro 1603. Macaragiu autorizat Societate com-

erciala angajeaza macaragiu autorizat categoria B sau E, pentru manevrare macara cu comanda de la sol. (Potain IGO 32). Salariu si bonuri de masa; (0774.699.394 1604. Macaragiu deservent companie de

constructii zona angajeaza deservent/ macaragiu grupa E, pentru macara, autoridicatoare radiocomandata de la sol, in conditii avantajoase. Relatii la telefon, (0753.228.228 1605. Macaragiu pod rulant relatii la tele1556. Lucrator comercial/salatier societate comerciala angajeaza lucrator salatier, salariul de 1600 Lei, pentru urmatoarele Centre Comerciale: Afi Cotroceni, Park Lake, Auchan Titan si Baneasa. Asteptam sa faci parte din echipa noastra; 1.600 L; (0738.652.992/ 0727.561.605 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 1557. Lucrator comerial depozit, fabrica

de mobila isi mareste echipa, zona Cutitul de Argint. Cerinte: min. 8 clase. Program LV+ 2 sambete/ luna. Salariul 1400 + tichete de masa 1.400 L; (0755.651.839 ioana08.recrutare@gmail.com

1578. LUCRATORI comerciali/ merchan-

diseri pt. aprovizionarea si asezarea produselor pe raft in hipermarket-uri, verificarea termenelor de valabilitate. Se ofera contract de munca pe perioada nedeterminata. Experienta nu este necesara. Pentru mai multe detalii suna la tel. sau trimite CV la adresa de e-mail si te vom contacta; (0756.054.384 simona.goganau@trademarketing.ro 1579. Lucratori pentru magazin Shop & Go, cu sau fara experienta cu domiciliul stabil in sector 6. Loc de munca stabil. Colectiv tanar, salariu atractiv, bonuri de masa, bonusuri, (0763.507.007

1558. Lucrator curatenie spatiu logistic Angajam personal pentru curatenia spatiilor comune exterioare si interioare ale unui complex de cladirii logistice, situat intre Tunari si Otopeni pe soseaua de centura. Program de lucru 08-17:30, (0743.100.720 greenvestproduct@yahoo.ro

sector 5 angajeaza lucratori comerciali cu sau fara experienta, salariul 1300-1700 net, contract, carte de munca, 8 ore/ zi, 2 libere / saptamana, (07550310680 dabu_florin74@yahoo.com

1559. Lucrator depozit firma de detergenti

1581. Lucratori comerciai Angajam

1580. Lucratori comerciali supermarket

lichizi din Sector 2, Bucuresti, angajeaza lucratori depozit pentru etichetare/ ambalare/ pregatire comenzi/incarcare, descarcare marfuri. Detalii la tel: (021.255.00.23/ 074514403

casieri lucratori comerciali pentru Shop&Go Clinceni, salariu motivant intre 1,400-1,800 lei net in mana, la nevoie se deconteaza si transportul; (0748.322.113/ 0761.657.052 andrei.buleandra@yahoo.com

1560. Lucrator depozit pentru o importanta companie producatoare de polistiren,situata in zona Militari. Program: l-v 2 schimburi: 8:00-16:00, 10:00- 18:30. Nu este necesara experienta in domeniu. 1.650 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro

1582. Lucratori comerciali 1600 lei net, sef de magazin Shop & Go, salariu motivant si ajutor vanzator magazin alimentar pentru noapte. (0729.495.499

1561. Lucrator depozit Chitila, Esti in

cautarea unui loc de munca stabil si sigur, depozitul Dona. Logistica angajeaza lucratori in depozit. Asteptam CV-ul tau la adresa: recrutare@farmaciiledona.ro (0731.799.557 recrutare@farmaciiledona.ro 1562. Lucrator depozit Ciorogarla, pentru depozit farmaceutic situat in Ciorogarla. Se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon (0725.350.496 1563. Lucrator depozit cu permis cat. B,

ne marim echipa, suntem importatori de parbrize si cautam coleg nou. Cautam o persoana serioasa, detinatoare de permis, pentru depozitul din B-dul Basarabia, nr. 256, zona Faur (Republica) 1.700 L; (0720.258.791 alin9635@gmail.com 1564. Lucrator depozit farmaceutic

Ciorogarla, oferim conditii de lucru foarte bune si un pachet salarial motivant. Relatii la telefon (0725.350.496

1583. Lucratori comerciali magazin mixt, zona Titan, angajeaza personal calificat si necaificat salariu motivant, minim 2000 lei garantat. Program 8 h conditii de munca excelente. Training gratuit unde este cazul. Relatii la tel. (0724.210.770 1584. Lucratori comerciali pentru benziarie (Peco si terasa) zona Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei. (0741.099.296 1585. Lucratori comerciali fast food

casieri si grataragii in punctele de lucru din zona Pipera (Pipera Plaza si complexul Upground). Salarii atractive (0744.812.451 ionut.todirica@dinnerfood.ro 1586. Lucratori comerciali fast food Fast

food angajeaza lucratori comerciali, casieri si grataragii in punctele de lucru din Auchan Pallady, Auchan Titan si Park Lake. Salarii atractive. (0744.812.451 ionut.todirica@dinnerfood.ro nariile Carbogaz din Bucuresti si Ilfov. Program de lucru in schimburi (12 ore ) zi si noapte, contract de munca, salariu atractiv, bonuri de masa; (0728.878.954 ciuperca2008@gmail.com

1566. Lucrator depozit magazie pt.

1588. Lucratori comerciali si agenti de

1567. Lucrator depozit, angajam baieti pentru depozit in zona oras Pantelimon, program L-V 8-17, salariu 1.800 lei, carte de munca; 1.800 L; (0734.663.000 mihai@modelia.ro 1568. Lucrator depozit, descarcarea

coletelor primite de la producator, verificarea acestora si pregatirea coletelor pentru expediere, asigurarea fluxului de intrariiesiri, conform reglementarilor interne, salariu atractiv; (0744.594.240 info@zappatos.ro 1569. Lucrator depozit, gestionar pentru societate din Bucuresti, Sos. Andronache (Colentina), usi tehnice/ industriale. Experienta in tamplarie pvc, aluminiu, usi metalice, constituie avantaj. Asteptam CV pe email; (0740.854.097 personal@hsl.ro 1570. Lucrator feminin pentru o noua

activitate electrom Compania electromecanica cauta o lucratoare de sex feminin cu o dexteritate buna si care stie limba italiana. Zona Bucarets, Voluntari. scarsissp@vodafone.it 1571. Lucrator gestionar statie peco SOCAR, Oradea SOCAR angajeaza lucrator gestionar statie peco: lucrul cu clientii, program in ture, lucru cu casa de marcat, gestiune de marfa. Persoanele interesate pot trimite CV la: recrutare@socarpetroleum.ro 1572. Lucrator in constructii calificat si

necalificat, plata la zi, (0726.333.707 office@aresrentacar.ro

1573. Lucrator intretinere, angajez lucrator intretinere centru comercial, care sa aiba cunostinte sanitare si de reparatii usoare rigips, zidarie, finisaje); (0723.668.701 1574. Lucrator necalificat pentru domeniul

de activitate: instalatii. Oferim pachet salarial atractiv, bonusuri de performanta, transport gratuit de la sediul firmei la punctul de lucru. (0767.154.322/ 0762.659.849 contact.qualityresidence@gmail.com 1575. Lucrator spatii verzi pentru

Bucuresti. Lucrari de amenajare si intretinere spatii verzi/ gradini. Permis de conducere obligatoriu 2.000 L; (0765.491.923 1576. Lucrator spatii verzi si salubrizare parcuri spatii verzi, carte de munca, program si salarizare atractive (0761.789.002 1577. LUCRATORI comerciali pentru

magazin Shop & Go, sos. Pantelimon, cu sau fara experienta cu domiciliul stabil in sectoarele 2, 3. Loc de munca stabil. Colectiv tanar, salariu avantajos. Bonusuri, (0726.255.118

azin, salariu atractiv; (0760.124.090 1607. Macelar si ajutor de macelar;

(0728.575.838

1608. Macelar si lucrator bucatarie Hotelul

Sheraton angajeaza macelar si lucrator bucatarie(ajutor bucatar) . CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata; (0742.081.800 hr@sheratonbucharest.com

1609. Macelar si vanzatoare Carmangeria

Meat Box din pta Matache angajeaza macelar iscusit si vanzatoare descurcarete pentru magazinele din Militari si Dr Taberei. Oferim program de lucru flexibil si salarii motivante, (0722.572.260 popa.reluflorian@gmail.com 1610. Macelar- ciontolitor transator carne

la punctul de lucru din comuna Magurele, Ilfov (la un kilometru de la iesirea din Bucuresti, acces Ratb). Oferim salariu atractiv si alte avantaje, (0727.857.390 resurseumane@prodafum.ro

1629. Manichiurista cu experienta anga-

jam urgent pentru salon situat in Prelungirea Ghencea, sector 6, vad formant, program o zi cu o zi, carte de munca 8h, salariu. Rog seriozitate; (0729.748.493 1630. Manichiurista cu experienta full time/ program flexibil care sa isi doreasca sa lucreze in mediu placut, colectiv tanar, salon cu clientela proprie in zona Baba Novac; (0743.010.337/ 0721.158.215 cristiana_julea@yahoo.com 1631. Manichiurista pentru salon cu o

vechime de 16 ani, Campia Libertatii; (0726.116.830

1632. Manichiurista pentru salon in zona

Victoriei, salariu 1900 fix garantat, contract pe 8 h, produsele din partea salonului, clienti stabili, colectiv tanar si placut; 1.900 L; (0720.996.748 elena.andreea.d@gmail.com

1633. Manichiurista sectorul 3, Pallady, metrou 1 Decembrie. Salariu, contract munca 8 ore, program o zi cu o zi. Salon cu clientela, vad, mediu de lucru placut. Oferim si solicitam seriozitate. colaborare termen lung (0761.434.582 scifi_ds@yahoo.com 1634. Manichiurista tanara, cu aspect fizic placut, cu minimum 2 ani de experienta, aptitudini suplimentare UF, construc?ii gel si oja semipermanenta. (0745.775.511 marius33_2004@yahoo.com

1614. Magaziner materiale constructii SC

Magnum Expert Building SRL (0728.106.312 magnum.expert.building@gmail.com

1615. Magazinul Selgros Drumul Taberei cauta pentru angajare: femeie de serviciu, lucrator comercial, casier, macelar, operator la fabricarea mezelurilor. Trimiteti CV-ul la email, fax sau direct la sediul magazinului (Informatii Clienti) Selgros Drumul Taberei, Valea Cascadelor nr. 26 B, sector 6, Bucuresti; (021.225.81.99 158_PS@selgros.ro

1655. Manipulant cu permis categoria D,

personal pentru deservire pe aeroportul Otopeni. Salariul de inceput 1600 net, 300 lei bonuri combustibil, bonuri de masa (300 lei). Program in ture de la 5.00 am si de la 10.00 am; 2.100 L; (0756.042.232 george.ionita@handling.ro 1656. Manipulant depozit frig. Oferim

tichete de masa, masa calda, salariu net, 1.500 L; (0757.029.705 1657. Manipulant depozit zona Metro Mil-

itari, program luni-vineri, Orar 06.0014.30,salariu 1400 lei. 1.400 L; (0737.020.795 1658. Manipulant depozit frigorific CocoRico, Pantelimon Minim 6 luni experienta pe un post similar. Experienta in manipularea marfii manual si cu liza. Experienta utilizare scanner. Persoana ordonata, constiincioasa, cu spirit de echipa, (0725.827.679 anca.manolache@aaylex.ro 1659. Manipulant depozit(primitor-dis-

1637. Manichiurista cu experienta,

unghii false, carte de munca, platita pe 8 ore salariu 2.200 lei, salon de 10 ani, program 1 zi da unu nu, 1 weekend da unu nu, zona metrou Gorjului; 2.500 L; (0724.357.422 salon, zona Titan, angajeaza; (0722.211.105

1638. Manichiurista pentru vad

1639. Manichiurista semi, clasic, gel, serioasa, muncitoare si dornica sa evolueze in domeniu pentru Beauty salon in sector 3 cu vad si vechime. Te asteptam in echipa noastra (0722.132.892 simona.zuza@yahoo.com

ta. Zona Obor. (0786.365.050

incarcare, descarcare bagaje Aeroport Otopeni. Salariu 1400 net (de inceput), bonuri de masa (300 lei) si 300 lei sub forma de bonuri combustibil, 2.000 L; (0756.042.232 george.ionita@handling.ro

1660. Manipulant depozit, angajam un coleg care sa ne ajute la pregatirea comenzilor si la receptia/ descarcarea marfurilor. Sediul companiei este in Jilava, Soseaua Giurgiului 292, persoana contact: Toni (0749.151.506

salon de infrumusetare sector 4. Pentru programarea unui interviu sunati la tel. (0723.500.001

1612. Macelari, locuri de munca esti

1613. Machiurista, coafeza cu experien-

1654. Manipulant bagaje, personal pentru

1636. Manichiurista cu experienta si in

1635. Manichiurista cu experienta pentru

vechi, salariu- procent si conditii avantajoase; (0764.692.929

macelar sau ne poti recomanda unu?Daca da iti oferim £100 bonus.Cautam macelari cu experienta.Poti castiga intre £ 2500 si £ 3000 pe luna.Te rugam sa suni la tel. (+447500845556 andreai@quattrorecruitment.co.uk

intretinere platforme autoridicatoare. (0722.622.353

tribuitor) la Zarea pentru depozit produse finite, receptie marfa, pregatire comenzi, acte, aranjat marfa, operat in calculator. Sediul in sector 1, Bdul Bucurestii Noi nr.176, firma Zarea, la statia metrou Laminorului; (021.667.00.20 office@zarea.ro

1611. Macelari, bucatari, ajutor de

bucatar, spalator de vase, sector 2-3. (0768.308.199 Radu_mihaela00@yahoo.com

1653. Manipulant pentru montaj si

1640. Manichiurista si coafeza Salon din

Blv. Lacul Tei angajeaza coafeza si manichiurista cu experienta si dorinta de dezvoltare. Oferim salariu fix, procent si conditii de lucru deosebite. Cautam si oferim seriozitate si stabilitate; (0730.999.689 office@veronique.ro www.veronique.ro

1641. Manichiurista si cosmeticiana, salon One situat in Frumusani, jud Calarasi angajeaza pe postul de manichiurista si cosmeticiana. Oferim salariu fix + comision si carte de munca cu 8 ore (0766.345.279 Ely_190688@yahoo.com 1642. Manichiurista, angajez manichiurista cu experienta, aptitudini suplimentare UV, constructie gel, oja semipermanenta, salon cu clientela in sector 3, (0743.010.337 cristiana_julea@yahoo.com

1661. Manipulant depozit, firma de distributie materiale de constructii cu sediul in orasul Pantelimon angajeaza pe termen lung manipulanti depozit de preferat cu domiciliul in Pantelimon sau zonele apropiate 1.800 L; (0731.015.774 ciprian.hriscu@sci-distribution.ro 1662.

Manipulant marfa Depozit central, Bucuresti. (0733.733.178/ 021.326.79.79

1663. Manipulant marfa pentru depozit cabluri din sector 3. Salariu atractiv. Program luni-vineri 08.0016.30; (0720.533.200 1664. Manipulant marfa pentru restauran-

tul Nor, preluarea marfurilor, verificarea, cantarirea, transportul acestora in magazie si aranjarea in raft, efectuare plati. Program l-v 9-18. Cladirea SkyTower (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1665. Manipulant marfa SC din Bucuresti

angajam manipulant produse alimentare. Rugam seriozitate. Salariu 1800 lei. Inf la telefon; (0733.004.646

1591. Lucratori comerciali, societate angajeaza personal pentru manipulare si sortare deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatii ideali trebuie sa fie persoane serioase si de incredere. Str V. Cascadelor, autogara Militari 1.500 L; (0723.670.538

cut depozit cu produse de nutritie animala din Bucuresti.Locatie: Stefanestii de Jos, Ilfov.Program: l-v 6:00 14:30 si 8:30 17:00Nu necesita experienta in domeniu. 1.900 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1595. Lucratori depozit, Dagmar angajeaza manipulanti marfa pentru depozit din sos. Chitilei. Relatii la tel., (0722.226.579 1596. Lucratori pentru depozit farmaceu-

tic, in Sos. Chitila. Se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon: 0725350496, (0725.350.496 1597. Lucratori pentru magazin Shop & Go, cu sau fara experienta cu domiciliul stabil in sector 5 sau 6. Loc de munca stabil. Colectiv tanar, salariu atractiv, bonusuri inventar si vanzari; (0763.507.007 1598. Lucratori reparatii utilaje cunostinte

practice: domeniul electric, mecanic, automatizari; carnet categoria B. Bonus: plata orelor suplimentare, diurna, bonuri de masa, facilitarea trasportului. (0745.340.222 cariere@all4meat.ro 1599. Lucratori service/mentenanta angajam lucratori service si mentenanta. Asteptam CV pe adresa de email service@italiastar.ro, relatii la nr. tel. (0758.644.374 service@italiastar.ro

1680. Manipulanti marfa angajeaza SC Azad Enterprises SRL. Punct de lucru zona Obor; (0746.111.124 1681. Manipulanti marfa si sofer cat. B

(3.5 to) cautam soferi si manipulanti seriosi din Bucuresti sau Popesti-Leordeni pentru colectare de echipamente electrice defecte.detalii la contact@ecolectare.ro sau disponibil l-v 10-13. 1.700 L; (0756.026.814 contact@ecolectare.ro 1682. Manipulanti marfa, angajam barbati pentru depozit de bauturi, in incinta complexului Antrefrig (strada Fantanica, nr 36). Salariul 1700 Lei, de preferat din imprejurimi; (021.313.29.59 1683. Manipulanti marfa, pentru PepsiCO Romania, domni si doamne, pentru fabrica Star Foods situata in Popesti Leordeni.Transport asigurat de la Piata Sudului.Program 8 ore, in schimburi.Fara exp. 1.700 L; (0722.633.867 eduard.radu.contractor@pepsico.com 1684. Manipulanti marfuri pentru pregatire marfa Dep. Livrare. Salariul 1400 + tichete de masa, dupa perioada de proba salariul se modifica. Informatii la tel. (0732.672.654 1685. Manipulanti marfuri pentru pregatire marfa Dep. Livrare. Salariul 1400 + tichete de masa, dupa perioada de proba salariul se modifica. Informatii la tel.; (0732.672.654

MANIPULANTI PENTRU DEPOZIT MARMURA DIN ALEEATEISANI 137A, BUCURESTI. ASIGURAM STIVUITOARE NOI, CARTE MUNCA SI CONDITII EXCELENTE DE MUNCA, PENTRU CEI DIN PROVINCIE ASIGURAM TRANSPORT SI CAZARE. PROGRAM: LUNI-VINERI 9-18, SAMBATA 10-15 (2 PE LUNA). RELATII: (0723.922.822

domeniul fast food. Oferim salarii atractive. (0786.311.311 florin.iorgus@dinnerfood.ro

1594. Lucratori depozit pentru un cunos-

1679. Manipulanti Firma in domeniul Horeca, angajeaza urgent manipulanti in conditii avantajoase. Va rugam sa ne contactati pe email sau la nr de tel din anunt. (0728.389.995 florin.pirjolea@maxestate.ro

1688.

1590. Lucratori comerciali, grataragii in

jam lucratori comerciali/casieri in magazin de haine Veranda Obor. Trimiteti Cv sau datele personalenume, prenume, varsta, studii si numar de telefon) la recrutare@peeraj,ro cu mesajul veranda; 1.350 L; recrutare@peeraj.ro

cosmetice, in Bucuresti - zona Berceni. Atentie distributiva, disponibilitate pentru munca fizica; (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro

tie bauturi, punct lucru langa Carrefour Militari, angajam manipulanti marfuri, (021.778.03.98

1589. Lucratori comerciali, grataragii in domeniul fast food. Oferim salarii atractive. (0786.311.311 florin.iorgus@dinnerfood.ro

1593. Lucratori comerciali/casieri, anga-

1678. Manipulant marfuri, producator de

1687. Manipulanti marfuri. Firma distribu-

curatenie pentru locatii fixe din zonele Militari, Otopeni si Balotesti. Se ofera: salariu motivant platit la timp, plata orelor suplimentare, bonuri de masa, program flexibil, training gratuit. Relatii la tel. (0751.051.955

1592. Lucratori comerciali/ merchandiseri, angajam pentru zona Baneasa Militari Orhideea Pallady Voluntari cu si fara experienta ca lucrator comercial/ merchandiser. Program de lucru 8 ore zi doar schimbul 1 si 2 1.500 L; (0734.300.315 ruxandra.simion@pella.ro

1677. Manipulant marfuri, firma cu sediul in Afumati angajam baiat manipulant marfuri pentru depozit, asiguram transport de la Colentina; (0721.267.936 platinambalaje@gmail.com

1686. Manipulanti marfuri, soferi, firma de distributie bauturi din comuna Berceni, judetul Ilfov, angajeaza manipulanti marfuri si soferi categoria C cu atestat; 35 L; (0752.285.730/ 0752.285.730

1587. Lucratori comerciali pentru benzi-

1565. Lucrator depozit farmaceutic Soseaua Chitilei Se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon: 0725350496 (0725.350.496

manipulare marfa, verificare marfa, Technoelectric SRL ofera: conditii moderne de lucru; Posibilitatea dezvoltarii profesionale intr-un mediu dinamic. Contact: (0735.175.261 geanina.simileanu@technoelectric.eu

fon. (0734.735.067/ 0734.735.066

1606. Macelar cu experienta pentru mag-

1628. Manichiurista (constructie gelsemi) experienta minim 1 an. Situat in sect. 3, aproape de metrou. Oferim sal. fix, comision si alte facilitati. (0720.605.668/ 0745.186.925

1689. Manipulanti si muncitori necalificati 1616. Magazioner CSC Trans Metal SRL domeniul de activitate confectii metalice cu sediul in Sat Rudeni Jud.Ilfov angajez magazioner. Salariul 1500 net lei + bonuri Pentru mai multe detalii la nr de telefon sau email; (0730.094.441/ 0724.364.406 alin.it@csc-transmetal.com

1643. Manichiurista, ne marim echipa, cautam manichiurista ce isi doreste un loc de munca stabil unde poate obtine venituri substantiale. De 6 ani in Romania, carte de munca la 8h, salariu fix sau comision, zona Titan (0766.621.638

depozit sector 3, salariu 1.300 lei net (in mana), bonuri de masa 300 lei, bonus, transport decontat 150 lei. Program lunivineri 8 h/zi. Locatia Sector 3 1.300 L; (0738.322.818

1644. Manichiurista, ne marim

1667. Manipulant marfa - muncitor necali-

1617. Magazioner manipulare marfa (sisteme de climatizare) la sosirea ei in depozit si apoi la iesire. Evidenta stocuri de marfa si materiale; (0722.975.599/ 031.432.70.70 cariera@climatico.ro

echipa,cautam manichiurista ce isi doreste un loc de munca stabil unde poate obtine venituri substantiale.De 6 ani in Romania,carte de munca la 8h, salariu fix sau comision, zona Titan, sect. 3, (0766.621.638

ficat depozit fructe si legume din Voluntari, angajeaza manipulant marfa cu forme legale de munca.Salariul este atractiv si oferim conditii de munca decente. Cautam persoane serioase si responsabile; (0747.061.996/ 0723.776.099 claudiu.belehuzi@aebs.ro

1645. Manichiurista, salon de infru-

1668. Manipulant marfa Afumati angajam

1618. Magazioner si gestionar

depozit magazie si depozit componente elecromecanice ascensoare, sector 6, Bd. Timisoara nr. 100; (0766.229.614 1619. Magazioner, salariu motivant, urgent manipulare marfa la sosirea ei in depozit si apoi la iesire. Evidenta stocuri de marfa si materiale; (0735.735.481 gabriela@creative-flooring.ro 1620. Manager Restaurant situat in sec-

torul 2, angajeaza manager cu experienta in domeniu, program de lucru 2/2 zile. Conditii avantajoase, rugam seriozitate. (0768.143.658/ 0761.601.441 dbrisit@yahoo.com 1621. Manager societate comerciala

musetare din zona Dr. Taberei angajeaza tehnician unghii (manichiura-pedichiura semi permanenta si clasica), cu experienta minim 3 ani. Program de lucru in doua ture, contract de munca (0741.224.206 crystalcosmetics.moghioros@gmail.com 1646. Manichiurista, urgent cu experien-

ta, salon sector 2 Colentina langa restaurant Margineni. Vechime 8 ani, clientela formata, program o zi cu o zi carte de munca (0761.024.023 mihaelam.dragomir@yahoo.com 1647. Manichiurista, coafeza, cosmeti-

ciana, maseuza personal pentru salon cu vad, cu contract de munca, salariu fix, program o zi cu o zi, duminica liber, bulevardul Ion Mihalache, zona piata 1 Mai. Relatii la telefon. (0726.575.990

angajeaza, salariul de 3200 lei, pentru urmatoarele: centrul comercial Baneasa. Asteptam sa faci parte din echipa noastra. 3.200 L; (0738.652.992/ 0727.561.605 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu

1648. Manichiurista, cosmeticiana, salon

1622. Manager magazin Mall Baneasa,

1649. Manichiurista, pedichiurista in

cu vad, Crangsi, foarte urgent; (0760.342.240

fluent engleza, salariu motivantoffice@toptea-company.ro office@top-tea-company.ro

salon central, salariu atractiv, program flexibil, salon modern; (0749.232.233

1623. Manager restaurant restaurant cu

1650. Manichiurista, pedichiurista cu

specific Italian, situat in sector 1, angajeaza manager cu experienta, conditii avantajoase: program 2/2 zile, contract de munca, masa asigurata, transport asigurat, rog seriozitate, (0725.246.188/ 0722.813.552 ancalearoma@yahoo.com 1624. Manager vanzari angajam manager

vanzari in companie de distributie cu auto personal; 600 {; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro 1625. Manager vanzari pentru societate

productie produse de patiserie/ cofetarie si Horeca (0756.255.667 minigastrobites@yahoo.ro 1626. Manager vanzari imobiliare 30006000 ron, suntem un brand nou in vanzari imobiliare. www.proimo.ro/cariera. Suntem dedicati si pasionati de ceea ce facem si ne dorim sa atingem mari orizonturi in imobiliare, mail: 3.000 L; (079917777 office@proimo.ro 1627. Manichiura, coafor, masaj. anga-

jez, inchiriez post Sylvyana Beauty Salon (vechime 8 ani), clientela formata, angajeaza (inchiriaza post) manichiurista, coafeza, maseuza, 1 L; (0760.045.897 Sylvyana@yahoo.com

experienta (clasic/ semipermanent), pentru salon Viam, zona Tineretului, deschis de 18 ani, vad format, zi/zi, carte de munca, salariu fix (0722.269.792 matei_sch04@yahoo.com

««««««««««««««««««

MANICHIURISTA. LANT SALOANE DE INFRUMUSETARE BUCURESTI ANGAJEAZA MANICHIURISTA (UNGHII TEHNICE), ZONA DIHAM SI IANCULUI. VAD, CONDITII AVANTAJOASE. SALARIU DE LA 1.800 L; (0773.893.325 1651.

«««««««««««««««««« 1652. Manipulant angajam;

(0737.994.034

17

1666. Manipulant marfa urgent pentru

urgent pentru depozit. Salariu: 1.500 lei net (in mana) + bonuri de masa 200 lei + spor de noapte. Program: 8h/zi cu 2 libere prin rotatie. Locatia Afumati 1.500 L; (0738.322.818 1669. Manipulant marfa cu permis cat.B

va oferim: armonie, salariu fix care poate creste dupa 1 luna, plata orelor suplimentare, week-end si sarbatori legale liber. Daca esti interesat trimite mail la:officenira@yahoo.com.Salariu: 1600 lei net 1.600 L; (0755.363.737 officenira@yahoo.com 1670. Manipulant marfa depozit Bucuresti

urgent pt. Pansiprod Distributie, str. Baiculesti nr. 1 sector 1. Se ofera loc de munca stabil, salariu + bonuri masa. Transport asigurat pt cei din sector 5 si 6 (0722.503.418 hr@pansiprod.ro

1671. Manipulant marfa in depozit de

mobila responsabilitati: manipularea coletelor cu mobila in depozit, descarcarea tirului cu mobila, incarcarea mobilei in masini pentru montaj, gestionarea si mentinerea depozitului in ordine; (0735.533.004 1672. Manipulant marfa, angajam personal care sa se ocupe cu manipularea produselor electronice si electrocasnice, program de luni-vineri, colectiv tanar, posibilitati de avansare, (0737.362.473 hr@depanero.ro

Depozit preparate carne angajam gestionari, manipulanti, muncitori necalificati. Se ofera salariu avantajos si tichete de masa; (0734.119.205 office@vericom2001.ro 1690. Manipulanti, muncitori necalificati

pt. Fox, fabrica de mezeluri. Program in schimburi. Perioada nedeterminata. Alte beneficii: spor noapte, bonusuri, prime, masa calda. Zona sector 4. Contactati-ne intre orele 9-17 de L-V. 1.900 L; (0726.718.768 1691. Manupilator marfuri, deseuri, sector 3, incarcare, descarcare marfuri, deseuri, sortare, operare presa balotat, program de lucru: 9-18 cu pauza de masa, salariu fix 1.800 lei. 1.800 L; (0759.013.277 office@idealconsulting.ro 1692. Mar&Pet Grup SRL angajeaza pro-

ducator de tamplarie termoizolanta angajeaza lucrator depozit. Salariu in functie de experienta variaza intre 1600-2000 ron+ bonuri de masaTel. Stoicof Liviu 1.600 L; (0727.789.170 LIVIU.STOICOF@marpet.ro 1693. Maseuza, masaj anticelulitic, reflex-

ogen etc., program dupa-amiaza: 14-22. Pentru interviu sunati la numarul afisat (dupa ora 16:00) sau trimiteti CV pe e-mail; (0734.394.305 alexfitness@ymail.com www.alexgym.ro 1694. Maseuze cu sau fara experienta angajaza salon masaj erotic de lux din Bucuresti, zona centrala - Piata Unirii, contract de munca, salariu motivant, bonusuri, echipa tân?ra, oferim cursuri de specializare, 2.000 {; (0758.063.750/ 0748.021.660 Contact@vip-obsesaion.ro 1695. Maseuze reflexoterapeute, cabinet medical angajeaza maseuze / reflexoterapeute cu sau fara experienta in sectorul 6, program full time sau part time (0724.539.091

1696. Maseuze, cele mai bune comisioane La Mon Amour Massage. Esti tanara, frumoasa, senzuala, lipsita de prejudecati si in cautarea unui venit consistent? Te invitam sa te alaturi echipei noastra de elita, cu 10 ani de experienta! Mon Amour Massage, cel mai important furnizor de servicii de masaj erotic de lux din Bucuresti, este mereu in cautare de noi talente care sa se alature echipei noastre de maseuze de elita. 3.000 {; (0732.889.966/ 021.316.88.38 manager@monamour-masaj.ro 1697. Masinist terasamente, mecanic reparatii auto, mecanic reparatii utilaje, electromecanic pentru societate de constructii. Cerinte: experienta similara; (0731.160.273 1698. Masinista incaltaminte atelier de incaltaminte - angajam masinista care sa stie si pregatitul(masa). Conditii foarte bune, zona Timpuri Noi; (0764.313.557 Theodora.adelina@yahoo.com 1699. Masinista marochinarie angajam masinista marochinarie cu experienta, program de lucru L-V 8-16.30, atelier sector 1, salariu atractiv; (0766.285.336 siminadesign@gmail.com 1700. Masiniste, banzicar, taietor curis, spanuitor confectii textile, sos. Oltenitei 3945 (0722.594.982 1701. MCA Grup angajeaza lacatusi mecanici in Popesti Leordeni. Vino in echipa cu cei mai buni. Oferim: - venit net pana la 2.500 Lei net in functie de pregatire; - transport din localitatile invecinate (Berceni, Vidra, Oltenita, Frumusani, Glina si altele). Asiguram tichete masa, prime pentru realizari, prima de Craciun si Paste, contract pe perioada nedeterminata. Suntem o companie serioasa de 20 de ani pe piata. Sunati la tel. pentru o programare la interviu; (0758.062.201 1702. MCA Grup angajeaza: manipulanti depozit in Popeti Leordeni. Incarcare/ descarcare marfa, aranjare marfa in depozit. Oferim: salariu 1.450 lei net, tichete de masa, transport din localitatile invecinate (Frumusani, Vidra, Berceni, Sintesti, Oltenita etc.), prima de Craciun si Paste, contract pe perioada nedeterminata intr-o companie de 20 de ani pe piata, program L-V: 7.0015.30. Sunati la: 1.450 L; (0758.062.201 1703. MCA Grup angajeaza: tehnicieni service pentru sisteme de inchidere. Responsabilitati: viziteaza clientii alocati, face constatari si deviz, se ocupa de reparatii. Cerinte: experienta in domeniile frigotehnist, instalator alarme auto, control acces, antene satelit, montaj automatizari etc., abilitati de comunicare cu clientii, capacitate de organizare si planificare, permis de conducere B. Oferim: venit ce poate ajunge la 3.000 lei, tichete de masa, prima de Craciun si Paste; (0758.062.201 1704. MECANIC auto cu experienta min. 3

ani si cunostinte avansate de mecanica auto multimarca. Service situat in zona Carrefour Orhideea- Grozavesti. Salarizare in functie de competente (0723.355.884

1705. MECANIC masini si utilaje pentru productie, firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din B-dul Bucurestii Noi 176, sector 1, transport: metroul Parc Bazilescu si autobuz 697, 112; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 1706. MECANIC pentru reparatie si intretinere de stivuitoare. Locatia Bragadiru, jud. Ilfov. Pentru detalii sunati la nr. de tel., 3.500 L; (0784.293.112 mecanovalmar@yahoo.ca 1707. Mecanic auto (iubitor auto de

epoca) in sectorul 5- Magurele; (0744.670.480

1708. Mecanic Auto cu experienta in domeniu, oferim salariu atractiv si bonusuri din realizari. Salariu 2500-3500, mai multe detalii la tel. (0765.000.200/ 0799.400.300 contact@cafyjr.ro 1709. Mecanic auto cu experienta tehnica in reparatii si schimb piese auto multimarca. Calificare profesionala si experienta minim 2 ani. Asiguram transportul din Bucuresti. Salariu negociabil. (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 1710. Mecanic auto Minim 1 an experien-

ta, diploma de mecanic obligatoriu; (0724.034.153 bianca@medicalvision.ro

1711. Mecanic auto pentru service roti, cu

experienta, sector 1, bd. Ion Mihalache, salariu, 4.000 L; (0784.339.160/ 0784.339.160

1712. Mecanic auto service auto multimarca angajeaza mecanic auto cu sau fara experienta, locatia este in zona Eroii Revolutiei, (0759.030.644 1713. Mecanic auto service auto multimarca angajeaza mecanic auto si electromecanic auto cu experienta, sector 4 Bucuresti; (0744.661.106 1714. Mecanic auto si ajutor mecanic, cu

permis cat. B; (0733.585.700/ 0784.410.141

1715. Mecanic auto (ucenic) cu experienta minima, serios, disciplinat. Zona service auto Vitan (incinta Autovit Sa). Program luni - vineri 8:30-18:30. Sambata 8:30-16:00 (2 sambete liber pe luna) 2.000 L; (0735.867.530 auto.networkinternational@gmail.com 1716. Mecanic auto camioane, cautam un

coleg nou, daca aveti calificare de mecanic auto va asteptam sa ne contactati la tel.0730612742 Locatia Popesti Leordeni. Daca sunteti din provincie vi se asigura cazare. Salariu atractiv. (0730.612.742

1673. Manipulant marfa, societate comer-

ciala angajeaza manipulant marfa depozit legume fructe cu sediul in afumati, Ilfov; (0722.533.680 comenzi@cosuldelegumefructe.ro

1674. Manipulant marfa, uzina metalurgica angajeaza cu norma intreaga manipulant marfa. Oferim salariu motivant si tichete de masa; (0732.155.855/ 0729.036.742 cristi.ionescu@laromet.ro 1675. Manipulant marfa, barbati necalifi-

cati urgent pentru depozit vopsea lavabila zona cartier 23 August. Salariu 1600-1800 Ron net, tichete 300 Ron, transport 150 Ron. Program 8 ore L-V/3 schimburi. Detalii la telefon 1.800 L; (0733.409.308 1676. Manipulant marfa. S.C Tarell Import Export SRL, distribuitor bere, bauturi angajeaza manipulant marfa pentru depozit sector 6.administrativ@tarell.ro, office@tarell.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


18

25 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCĂ… 1755. Menajera pentru curatenie aparta-

1776. Menajera zona Pipera rond OMV pentru apartamente in regim hotelier. Sa locuiasca in zona (Pipera, Aviatiei, Baneasa etc). Salariu 1500 lei, 1.500 L; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com

1756. Menajera birouri zona Piata Victoriei Firma de curatenie angajeaza menajera pentru birouri situate in zona Victoriei. Program luni - vineri 06:00 - 14:00. 1.500 L;

1777. Menajera, Herastrau, 3 zile/

mente in regim hotelier, in zona P-ta Romana, P-ta Unirii. Program luni-vineri, 09.00-17.00 plus 2 weekend-uri lucrate cu cate 2 libere in timpul saptamanii, (0753.044.261 hr@divainteractive.ro

1757. Menajera cu program de 8 ore, firma de curatenie angajeaza pentru zona Aurel Vlaicu menajera pentru intretinere spatii de birouri. Program de lucru 8 ore de luni pana vineri de la 06:30-15:00; 1.600 L; (0754.299.405 angajaricuratenie2018@gmail.com 1758. Menajera Floreasca fara carte de munca, 4 ore pe zi sau 8 ore, salariu 1.200 Ron (0747.101.201 fiavoicu@gmail.com 1759. Menajera in Dorobanti Cautam o menajera cu experienta pentru familie deosebita. Locatie: Dorobanti. Activitati de curatenie si calcat pentru 2 persoane. Program: 8 ore/zi de luni pana vineri. Salariul lunar: 3000 lei, 3.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1760. Menajera interna pentru vila Snagov. Cerinte: curatenia si igienizarea zilnica in imobil, spalat, calcat. Doar cu referinte sau recomandari, salariu 2500, 2.500 L; (0373.783.008 mihaellavasile@gmail.com

ice Multimacara, zona Berceni angajeaza mecanic auto cu experienta in reparatii motoare, cutii de viteza; (0721.733.622

Medic HACCP pentru societate multinationala, care sa verifice in 6 locatii in domeniul alimentar. Salariul se negociaza la interviu. Relatii la tel. (0799.831.111

1720. Mecanic auto sector 5, cazare,

1739. Medic tehnician veterinar pentru far-

1718. Mecanic auto cu experienta, urgent

setor 3 Bucuresti, oferim cazare salarizare 2.000-4.000 Lei 4.000 L; (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com 1719. Mecanic auto cu experienta. Serv-

mecanici auto cu experienta salariu incepand cu 3000 lei, pentru provincie se asigura cazare in garsoniere utilate, mobilate. 3.000 L; (0722.409.408 rodifarm@yahoo.com 1721. Mecanic auto, pentru camioane in

sectorul 5, Magurele; (0744.670.480

1722. Mecanic auto, vulcanizator, ajutor service salariu motivant functie de calificare. Mediu de lucru si beneficii occidentale. Service multimarca; (0722.641.051/ 0761.745.380 1723. Mecanic biciclete, Mos Ion Roata

angajeaza mecanic de biciclete. Se apreciaza pasiunea pentru biciclete, dorinta lucrului bine facut. Este necesara experienta anterioara in cadrul unui service; (0724.323.363 roxana@mosionroata.ro 1724. Mecanic camioane Reprezentanta

service camioane si remorci, angajam mecanic camioane cu experienta, venituri lunare intre 2.000-5000 L, conditii bune de lucru, zona Militari, Industriilor, cerem diploma relatii la, 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 1725. Mecanic camion, firma serioasa,

1738.

macia Medivet, urgent, zona parc Tineretului. Va rugam trimiteti cv la email (0746.768.173 resurse.umane@biovetimpex.ro

auto, informatii la telefon; (0722.662.250

1729. Mecanic pentru parc dezmembrari.

Se oferta cazare. Detalii la: (0742.273.628

1730. Mecanic reparatii/ intretinere masini

unelte. Cerinte: pneumatica, hidraulica, mecanica (0722.518.576 angajari.resurse.umane.ir@gmail.com

1762. Menajera interna zona Aurel Vlaicu,

1783. Menajere pentru curatenie aparta-

1805. Modelator covrigi, salariu neg., pro-

1766. Menajera multifunctionala full

time Familie cu 2 copiii, cautam colaborare de lunga durata. Salariu atractiv. Program de lucru l-v. Cerinte: muncitoare, flexibila, sa locuiti aproape se zona Pipera, calcat, spalat, menaj complet. (0762.608.708 Liliana.jurca1@gmail.com

1784. Menajere, suntem o companie de publicitate in cautarea unor doamne pentru curatenie/menajere care doresc sa se angajeze full time; (0725.555.557 hrbucharestlowe@mullenlowe.com

1806. Modelatori covrigarie cu sau fara experienta zona metrou Aparatorii Patriei si zona metrou Iancului, program flexibil. Cautam persoane serioase. Salariu fix plus bonusuri (0765.318.359/ 0741.313.048

1785. Menajere, agenti de curatenie,

1807. Modele de top la Best Stu-

firma de servicii integrate angajam, in conditiile legii si cu contract de munca, menajere si agenti de curatenie pentru curatenie rezidentiala pentru clienti privati. (0731.367.444 recrutare@toyhouseonline.ro 1786. Menajere/agenti curatenie, club fitness si spa in Baneasa angajeaza personal pentru curatenie, asiguram transport de la metrou pana in locatie, program 8 ore, in ture, salariul 1500 lei net, contract de munca; 1.500 L; (0743.164.680/ 0744.332.072 1787. Menjaera full, part time club de inot,

club de inot angajeaza pentru zona Bucurestii Noi, Jiului menajera pentru intretinere. Program de lucru 4, 6, 8 ore de luni pana vineri, in ture. (0722.310.052 clubulmiciicampioni@yahoo.com

dios. Vrei un job cu venituri garantate de minim 1000 de Dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, cazare gratuita in Bucuresti si zeci de beneficii financiare. Servicii gratuite de infrumsetare. Loc de munca legal, confidential, serios. Training gratuit, castiguri din prima zi. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi; www.beststudios.ro; (0730.752.752 1808. Modele fete, studente, casnice Sky

is the limit, la Secret Models poti castiga atat de multi bani cat iti propui pentru a-ti indeplini toate visurile. Plata la zi, saptamanal, perioada, bonusuri atractive, garantat 60% prima luna. (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com

1751. Menajera caut menajera 2 zile pe

saptamana (luni si joi) 10 ore pe zi, curatenie si calcat, zona Trapezului, sector 3, plata la zi 170 ron, casa la curte, (0722.219.204 olo_adriana@yahoo.com 1752. Menajera cautam persoana pentru curatenie, cladire birouri si camere, pentru sediul din Piata Victoriei.Program alternativ in ture 6:00-14:00/14:00-22:00.Cerem si oferim calitate, seriozitate 1.500 L; (0748.777.757 1753. Menajera curata, nefumatoare, sim-

pla, cu mult bun simt, cinstita, pt. ap. 2 camere (45 m). Ofer 100 lei, rog seriozitate, 100 L; (0751.257.496 1754. Menajera part - time 6 ore pe zi,

familie cu 1 copil, zona Doamna Ghica 1.500 L; (0724.309.693

firma producatoare de mobilier angajeaza monatori cu experienta, zona Crangasi, sector 6. (0722.698.948 1821. Montator aer conditionat, persoane

cu experienta de minim 1 an in montarea aparatelor de aer conditionat; se ofera contract pe perioada nedeterminata. Detalii la numarul de telefon. (0737.362.473 hr@depanero.ro

1822. Montator atelier mobila, fabrica mobila la comanda, angajam montator atelier. Fabrica complet utilata, toate conditiile, taiere in pachet, gaurire CNC. Salariu atractiv. Sector 5. (0727.454.449 1823. Montator demontator auto, vopsitor auto, tinichigiu auto, sudor urgent Bucurest, salarizare 3.500-4.500 Lei, urgent 4.500 L; (0726.215.246 buildprest@yahoo.com

1826. Montator mobilier pal cu experienta

minima in montajul si prelucrarea mobilierului. Programul de lucru l-v interval 8.30 17.30, sectorul 4 IRA. 2.400 L; (0744.529.523/ 0744.529.523

1830. Montator parchet, tamplar Societate cu experienta in montarea pardoselilor din lemn, angajeaza montator parchet / tamplar, cu sau fara experienta. Salariu intre 1.000 - 1.500 euro, 1.000 {; (0723.315.147/ 0723.315.147 contabilitate@bau-land.ro 1831. Montator pardoseli interioare, muncitor calificat - montator pardoseli interioare (mocheta, parchet, linoleu, lemn terase); (0721.023.620/ 0723.669.028 contact@pardoseli-flotante.ro 1832. Montator pardoseli/usi angajam personal cu experienta pentru montaj parchet triplustratificat, masiv, laminat, mocheta si usi de interior. Permis cat. B, reprezinta avantaj. Oferim posibilitatea de castig avantajos; 2.400 L; (0749.025.805 ionut.barbu@podnet.ro 1833. Montator pvc cu experienta in domeniu care sa detina permis de conducere categoria B. Ofer contract munca perioada nedeterminata, salariu atractiv si program decent. Rog seriozitate, (0761.326.016

echipa de merchandiseri Mandy Foods. Drept urmare cautam colegi noi in Bucuresti.Ce oferim noi: contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu 1500 net, 1.500 L; (0748.090.973/ 0746.100.125 recrutare@mandyfoods.ro

1768. Menajera pentru curatenie, gatit, calcat la doamna varstnica. Program 8 ore/zi. Nu sunt agentie, salariu 1.200 L; (0722.308.455

1789. Mercantizor Timisoara ne marim

Menajera pentru magazinul Casa Rusu din Vitantis sau Cora Alexandriei. Detalii: (0723.654.392 alexandra.rachisan@mobilacasarusu.ro

1769.

1770. Menajera pentru o casa de vacanta in localitatea Nucsoara, judetul Arges. Se ofera salariu net de 2 000 de lei, contract de munca si cazare in conditii deosebite. (0730.711.519 1771. Menajera Popesti Leordeni, carte

echipa de merchandiseri Mandy Foods. Drept urmare cautam colegi noi in Timisoara.Ce oferim noi: contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu 1500 net, 1.500 L; (0748.090.973/ 0740.297.524 office@mandyfoods.ro 1790. Merchandiser in cadrul unei cunoscute firme specializate in distribuire de produse de ingrijire personala din Bucuresti. Locatie: Sector 6, Valea Cascadelor.Program: L-V. Nu necesita experienta in domeniu 1.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1791. Merchandiser/lucrator comercial

cautam merchandiseri, cu sau fara experinta, pentru magazinele de tip supermarket din Bucuresti. Salariu atractiv, bonusuri in functie de performante, contract de munca, decont transport. (0738.749.694 denisa.mihai08@gmail.com 1792. Merchandiseri Iasi mercantizor

de munca, familie 2 persoane, locuim in Popesti Leordeni - casa, dorim menajera pe termen lung. program: l-v 9-18, iubitoare animale, carte de munca; (0722.219.569 cameliagc@yahoo.com

Iasi. Ne marim echipa de merchandiseri Mandy Foods. Drept urmare cautam colegi noi in Iasi. Ce oferim noi: contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu 1500 net, (0740.297.524/ 0748.090.973

1772. Menajera program part-time in

1793. Meserias la intretinere pentru

Bucuresti, cu experienta, pentru familii deosebite. Program de lucru: part-time, 2, 3 zile /saptamana. Salariul oferit: 150 Lei/zi. Programari telefonic sau trimite CV-ul si te contactam noi 1.800 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1773. Menajera sediu de birouri, Otopeni, Program de lucru: 8 ore/zi de luni pana vineri. Salariul lunar net: 1300 lei, tichete de masa, servicii medicale private, 1.500 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1774. Menajera si spalator vase restaurant sushi Chico Chillout, centru Bucuresti. (0733.324.426 chilloutchico@gmail.com 1775. Menajera Unirii 6 ore/zi, de luni

pana vineri, cu experienta si recomandari, fara gatit (0772.276.051

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

Camping Eforie Nord; (0722.433.012 1794. Meseriasi pentru finisaje interioare:

gresie, faianta, marmura, granit, parchet, usi, rigips, glet si vopsea lavabila. Angajam cu carte munca, salarii atractive si cazare (apartamente inchiriate) pt cei din provincie; (0741.222.008 ciprianpal@yahoo.com 1795. Meseriasi urgent, oferim cazare, salariu foarte bun si masa; (0720.056.060 1796. Meseriasi echipe constructii la rosu cheie, angajam meseriasi si echipe pentru constructii la rosu la cheie interioare si exterioare se poate plata la lucrare la mp la zi. Interioare exterioare oferim cazare pentru cei din provincie seriozitate; 1.000 {; (0723.066.619 razvangradinaru92@gmail.com 1797. Meseriasi in constructii cu experi-

enta si cunostinte constructii. Oferim cazare, masa, salariu negociabil. Tel. (0758.074.440/ 0740.035.051

1809. Modele online Ai vrea sa castigi in fiecare zi mii de euro? Devino acom model la Fetish Word, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100 % legal. www.fetish-world.ro; 3.000 $; (0766.016.639 angajari@fetish-world.ro 1810. Modele online Supreme Studio iti ofera castiguri intre 3.500$- 7.800$ lunar. Bonus angajare 700$. Program optional. Plati oferite zilnic, saptamanal, bilunar. Puncte de lucru: Unirii, Crangasi, Obor, Universitate, 7.800 {; (0728.611.611/ 0768.515.515 supremeoffice@yahoo.com 1811. Modele online pentru NaughtyKats personal feminin cu/fara experienta. Salariu 6000 lei + procent 50%-70%. Bonus 900$. Program optional. Locatii in toate sectoarele. Decontam fitness, spa, solar ,gene, unghii, interventii estetice; 6.000 {; (0770.456.112/ 0784.458.616 studionaughtykats@gmail.com 1812. Modele online, Comisioane avantajoase 50%-70%, bonus de angajare, bonus de recomandare, bonus de performanta. My-Studio zona Pta Victoriei, iti ofera un mediu de lucru modern si exclusivist. Contract legal, salariu fix sau comision. www.my-studio.ro; 3.000 {; (0726.101.732 office@my-studio.ro

domeniul compartimentarilor de sticla, montaj usi de sticla, montaj usi metalice,montaj profile PVC, montaj pereti gips carton (0786.124.787 smartproiect.office@gmail.com 1841. Montatori garduri din placi de beton, punct de lucru Bragadiru Ilfov. Pentru provincie se asigura cazare gratuit. Salariu minim 3500 lei, anunt valabil numai pentru persoane serioase si nonalcoolice, (0735.377.400 1842. Montatori gips carton, meseriasi in glet, parchet, gresie, faianta, finisaje. Salariu motivant + cazare; (0734.715.088 1843. Montatori gips carton, pentru santiere in Bucuresti. Program 08:00-18:00, salariu 3000 lei net. (0743.164.326 felicia@smartestproiect.ro 1844. Montatori gipscarton, zugravi, faiantari cu experienta pentru firma de constructii. Salariu 3000-4000 lei, cu carte de munca, pe perioada nedeterminata (0722.308.171 brinconsrl@gmail.com 1845. Montatori mobila Fabrica de mobila la comanda angajeaza personal cu experinta min 1 an in montaj mobilier la comanda. Salariu avantajos si contract pe perioada nedeterminata. Permis de conducere cat. B, 2.800 L; (0786.194.467 victoriarusu@datrimex.ro 1846. Montatori mobila si tamplari pal. Firma productie mobilier la comanda (Bucuresti, zona Vitan) angajam tamplari pal/ montatori mobila. Cerinte: persoane muncitoare, experienta in domeniu, disponibilitate la lucru program prelungit. Oferim: salariu fix, bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport Ratb si Metrorex. Tel.: (0723.667.880 1847. Montatori mobilier, Mobexpert Baneasa monteaza produsele intr-o maniera profesionala. Program de lucru: 8 ore, salariu 1900+bonusuri in functie de performanta. Suna la tel. sau trimite CV-ul la email 1.900 L; (0727.333.717 cosmin.talmaciu@mobexpert.ro

1849. Montatori pereti cortina angajez pe baza contract, muncitori cu experienta pentru montaj pereti cortina si fatade ventilate (bond, eternit). Salariul lunar incepand de la 2.200 la 3.000 lei in functie de experienta in domeniu (0734.204.248

pentru Parchet Shop, salariu intre 2.500 si 3.200 Lei (in functie de numarul de metri montati lunar) cu contract munca 8 ore 2.600 L; (0766.648.216 contact@parchet-shop.ro

1788. Mercantizor Bucuresti Ne marim

1840. Montatori cu sau fara experienta in

1828. Montator parbrize angajez montator

1829. Montator parchet laminat Bucuresti

Piata Romana. Program: 7:00 15:30 de luni pana vineri, contract perioada nedeterminata. Programari interviu telefonic sau trimite CV si te sunam noi. 1.500 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

ertine pentru jaluzele interioare si exterioare, copertine si usi pliante. Cerinte: om serios si indemanatic, de preferat cu experienta, obligatoriu permis categoria B, dispus la program prelungit, 1 L; magazinuldejaluzele@gmail.com

1848. Montatori muncitori garduri muncitori necalificati pentru hala, productie garduri din placi prefabricate de beton. Asiguram cazare dupa caz 100 lei pe zi); 100 L; (0762.666.607 art_pav@yahoo.com

parbrize autocare, camioane si autovehicule cu experienta, permis de conducere cat B; (0753.310.383 Office@metroautoglass.ro

1767. Menajera pentru atelier de moda in

1839. Montator, masurator jaluzele si cop-

1827. Montator mobilier pal, atelier mobila

din pal angajeaza montatori cu experienta la bancul de lucru. Atelierul este situat in zona metrou Republica. Salariul este atractiv (0723.599.451

program incepand cu ora 13.00.Zona Lacul Tei. Rog seriozitate. De preferat, nefumatoare. (0728.808.064

1734. Mecanic, electrician auto cu experi-

ta program flexibil, salariu motivant. (0723.390.858

1820. Montator SC Mobira Grup SRL,

angajeazaMontator MobilierManipuleaza si monteaza piesele de mobilier la domciliul clientului sau in magazin (0720.333.987 militari@mobexpert.ro

1747. Menajera angajam menajera cu

Otopeni, program de lucru 8 h / zi si 5 zile/ saptamana (week end liber). telefon 1 L; (0799.880.646

1819. Montator folie cu saci fara experien-

1825. Montator Mobilier Mobexpert Militari

MENAJERA ANGAJAM MENAJERA - PERSOANA CINSTITA, SERIOASA, HARNICA SI ORGANIZATA. SE SOLICITA EXPERIENTA INTR-UN POST SIMILAR, PRECUM SI REFERINTE SCRISE DE LA LOCUL DE MUNCA ANTERIOR. INFORMATII LA NUMARUL DE TELEFON: (021.308.25.10

1750. Menajera angajez menajera, zona

(0724.240.274

si montajul mobilierului la sediul clientului, cunostinte de baza in montarea mobilei sunt obligatorii, salariu minim 2.000 Lei net, detinerea permisului auto constituie avantaj; 2.000 L; (0735.533.004

1746.

intreaga, zona Piata Romana; (0736.968.156

1818. Montator aer conditionat;

1824. Montator mobila asigura transportul

doua doamne pt menajul unui apartament, situat in Floreasca; program 8 ore/zi, de l-v; salariul 2000 de lei negociabil. 2.000 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 office@elite-jobs.ro

mecanic pentru utilaje de ridicat (stivuitoare, transpaleti).SC Mecano Valmar SRL; 3.500 L; (0784.293.112 vanzari@mecanovalmar.ro

echipei din reprezentanta auto Meridian sector 1, dealer Dacia Renault. Experienta intr-un service multimarca e un avantaj. Salariu motivant, conditii de lucru f. bune. Info la tel; (0740.316.085

1765. Menajera la Atelier de creatie 6-7 ore/ zi+ libere detalii la adresa de mail; florensbriliant@yahoo.com

gram 8 h sau 12 h (1 zi cu o zi), detalii la: (0726.324.433

tie de disponibilitate, curatenie, spalat, calcat, salariul atractiv; (0724.047.365

1749. Menajera angajez menajera (femeie), iubitoare de animale (pisici si caini), in zona Pipera, program de lucru 6 zile pe saptamana, 8 ore/zi, cu posibilitate contract de munca; (0722.232.015 crystalcosmetics.moghioros@gmail.com

1736. Mecanici auto pentru marirea

tam menajera ca sa ne ajute cu treburile. Sa cere persoana curata si de suflet.Sa ofera salariu si cazare si masa la domiciliu.Este necesar sa trimiteti CV si cateva poze; 600 {; menajera.salerno@yahoo.com

mente angajam urgent. Salariu lunar, 1.600 L; (0722.209.880

cautam doamna pentru menaj si gatit zona Prelungirea Ghencea, l-v 7-15, sambata pana la 12. Salariu 2200 ron, carte de munca.Bona copil 9 luni zona Piata Amzei. L-v 15-19. 1400 ron. 2.200 L;

1732. Mecanic, salariu 3.000 Ron net/150 h si electrician auto salariu 2.800 Ron net, cu experienta, angajeaza Reprezentanta Citroen/Suzuki; 3.000 L; (021.461.01.66

1735. Mecanici societate de constructii angajeaza mecanici reparatii si intretinere auto si utilaje. Solicitam seriozitate si vechime in munca min.3 ani. Rel.L-V, in intervalul orar 8.00 - 16.00; (0727.221.670 david@dimar.ro

1817. Modelieri, CTC-ist si confectioneri cu buna calificare si experienta angajeaza firma confectii dama unde se lucreaza produse de lux, serii mici. Oferim salarii peste media pietei. Salariul este stabilit in urma probei de lucru. (0728.977.764

1743. Menaj si gatit, agentie fara comision

1748. Menajera angajam, norma

enta minima de 3 ani in mecanica auto multimarca pt. Wox Autoserv. Serviciile principale cerute sunt : revizii filtre si ulei, schimb distributii, schimb elemente franare 3.500 L; (0769.210.101/ 0723.656.275 office@servautopro.ro

1816. Modelier confectii cu experienta, atentie la detaliu, bune abilitati de comunicare cu departamentul tehnic, lucru pe varietate de tesaturi, cunostinte bune de interpretare a tiparului; 3.000 L; (0774.431.164 cnicoleta@hotmail.com

doamna pt menajul unei case din Pipera; program de 9 ore pe zi, de luni pana vineri; salariul 2200 de lei. 2.200 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 office@elite-jobs.ro

1731. Mecanic, Autosoft Militari angajeaza mecanic geometria directiei salariu +comision, tel. (0745.097.291

1733. Mecanic, ajutor mecanic, electro-

1803. Modelator covrigarie zona Pipera, (se munceste 1zi da /o zi libera 5.30-21.30 sau 12 ore 6.00-18.00 salariu 1800 lei) si bd. Uverturii (12 ore de munca 06.00 dim18.00 sau 1 zi da, o zi libera) (0737.523.284

1742. Menaj Pipera, 9 ore Cautam o

1745. Menaj, 8 ore, Floreasca, cautam

1728. Mecanic intretinere/ reparatii

1802. Modelatoare covrigi, Patiseria Tismana, zona Colentina- Fundeni, angajeaza modelatoare covrigi. Program lucru: Luni-Vineri 06.00-16.30, Sam. si Dum. liber. Salariu: 2.500 lei. Relatii tel; 2.500 L; (0734.378.436

legislatie, PC (Word, Excel, etc.), industrie alimentara sectia tran?are industriala, salariu atractiv, pentru provincie asiguram cazare si masa. Relatii intre orele 10.0016.00; (0769.961.624

Mecanic fresa asfalt pentru firma constructii Bucuresti. Se asigura cazare gratuit sau facilitati la transport, salariu net, 2.400 L; (0755.025.011 sortare Glina. Obligatoriu cunostinte de sudura. Relatii zilnic intre orele 08-17, de luni- vineri, 3.000 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com

1781. Menajera, femeie serviciu. restaurant zona Palatul Copiilor angajeaza femeie (vase, legume), experienta in restaurant, aspect fizic curat, fara antecedente, cer si ofer seriozitate. Program 1 zi/1 zi. Transport, carte munca; (0724.640.000 bogdan@casabrancoveanu.ro

confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor, (021.424.62.93

1741. Medic veterinar, cunostinte HACCP,

1744. Menaj Tunari 4, 6 sau 8 ore in func-

1727. Mecanic intretinere pentru statia de

fara nicio taxa, cauta doamne serioase pentru posturi de menajera, bona si ingrijire batrani in toate zonele Bucurestiului la salarii atractive 2.000 L; (0771.765.563

1801. Mester, tehnolog pentru Fabrica de

1740. Medic veterinar Cabinet veterinar zona Eroii Revolutiei- Pta Progresu, Bucuresti, angajeaza medic veterinar. Va rugam transmiteti cv la adresa de e-mail: (0751.511.313 cabinet.medvet@gmail.com

caut mecanic serios, termen lung pentru revizie camion si utilaje, avem cazare, Magurele Ilfov; (0728.181.035

1726.

1780. Menajera, bona, ingrijire batrani

amenajari interioare cu experienta. (0722.300.725 liliana.chiracu@hotellevor.com

1804. Modelator covrigi cu experienta pentru covrigarie in Popesti Leordeni (centru, langa statuie), un liber/ sapt, salariu 2500 lei 2.500 L; (0735.988.298 caramelturk@yahoo.com

1764. Menajera Italia familie italiana cau-

angajeaza mecanic auto si tinichigiu cu portofoliu de clienti ofer 50% din manopera si din adaosul de la piese; (0762.838.040/ 0756.794.369

maverii, program 8 ore, luni-vineri, experienta, energica, salariul 2.000 L; (0760.775.344

1800. Meseriasi, faiantari, zugravi pentru

provincie fara obligatii angajez urgent; (0765.327.555

libere, doamna pt menajul unei case in zona Pipera. Programul va fi intern (se va locui la familie) si se lucreaza 2 weekenduri/luna. Atributii: menaj, calcat si spalat (nu se solicita gatit). 3.000 L; (0721.129.288/ 0738.553.001

1737. Mecanici auto, Service auto sector

1779. Menajera, vila, zona Pri-

1799. Meseriasi pt. tencuiala mecanizata Bucuresti. Angajez sau caut sa colaborez cu echipa de tencuitori cu experienta pentru tencuieli mecanizate industriale in imobile noi (pe baza de var-ciment si ipsos), 4.000 L; (0740.282.243 mera.dorinel@gmail.com

1782. MENAJERE cu forme legale, personal de curatenie pentru birouri, case, interventii. Cautam persoane serioase pentru colaborare pe termen lung; 1.500 L; (0745.526.682 office@echipadecuratenie.ro

1763. Menajera interna, 2 weekenduri

tori mecanici, Marvis Auto Concept angajeaza, in vederea extinderii activitatii, interviurile au loc in Bdul Timisoara nr 50 sect 6 Bucuresti. Program de lucru 9-19. 3.000 L; (0723.980.884

1778. Menajera, Romana, ap 3 cam, 8 ore, 2000 l. Menajera cu engl sau rusa, Aviatorilor, 2 zile, 150 lei. Menajera interna, 3000 L, 4 zile libere. Aviatorilor, 1 zi, 150 lei. Cerinte experienta, recomandare 3.000 L; (0724.617.662 office@famileto.ro

jeaza zugravi, rigipsari, zidari, faiantari, muncitori necalificati, salariu atractiv, negociabil, (0723.580.578 toporionut485@gmail.com

1761. Menajera interna prefer fata din

curatenie, calcat, gatit, salariul 2.500 L; (0760.775.344

1717. Mecanic auto cu experienta si aju-

saptamana; (021.310.74.03

1798. Meseriasi in constructii firma anga-

1834. Montator subansamble. Angajam

urgent pentru firma Stratum Enclosures SRL Bucuresti montator subansamble. Oferim contract pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in doua schimburi: 6.00-14.00 / 14.00-22.00. Relatii la telefon: (0729.925.035 1835. Montator tamplarie PVC cu experi-

enta salariu 2000 - 2500 Lei, carte de munca, program 8 H de L-V 2.500 L; (0765.949.944 mdscompletdesign@gmail.com

1836. Montator tamplarie pvc / al, anga-

jam montatori tamplarie pvc si aluminiu seriosi cu experienta vasta in domeniu cu permis salariu motivant, program luni vineri, 2.500 L; (0723.495.610 optim.profesional@gmail.com

1837. Montator tamplarie PVC cu experi-

enta, salariu motivant in functie de experienta, (0728.037.615 anomis20004@yahoo.com

1838. Montator tamplarie PVC, muncitor neclaificat, tamplarie PVC Bucuresti, sector 2; (0733.700.202 decebal.badea@marpet.ro

1850. Montatori productie publicitara, (bannere, autocolante, panouri publicitare) pentru firma prod. publicitara. Salariu de la 2200 Ron cu cazare gratuita (conditii deosebite). Zona Cora Pantelimon, 2.500 L; (0721.688.769 1851. Montatori termopane cu experien-

ta, rugam seriozitate, urgent. Salariu de 2.000-2.500 Lei, urgent; (0728.371.397 Isaila_razvan@yahoo.com 1852. Montatori tigla metalica cu experienta pentru firma din Bucuresti, plata salariului la doua saptamani, fara intarzieri la plata, concediu de odihna platit 30 zile pe an, lucrari in Bucuresti si Ilfov, lucru stabil toata perioada anului. 3.380 L; (0723.153.211 1853. Montatori usi lemn, muncitori

calificati si necalificati angajeaza firma. (0722.123.669 1854. Motostivuitorist cu experienta si muncitori necalificati, zona Pantelimon (Selgros), pentru firma multinationala; (021.350.72.57 1855. MUNCITOARE necalificate pentru depart. productie la firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din Bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Transport: metroul statia Parcul Bazilescu si autobuz 697; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 1856. Muncitor fabrica detergenti sector 3

angajeaza muncitor, coordonator productie, chimisti, automatist, electrician. CV la mail, tel. www.arcalux@yahoo.com (0722.404.983/ 0723.666.441 arcalux@yahoo.com 1857. Muncitor necalificat (barbati), pen-

tru diverse activitati. Va rugam trimiteti CV la adresa de e-mail; (0755.112.226 office@soimiigs.ro 1858. Muncitor pentru societate comerciala zona Pantelimon Tuborg, permisul de conducere categoria B. constituie un avantaj, 1.700 L; (0785.555.551 jobbucuresti2018@gmail.com 1859. Muncitor (zugrav) pentru amenajari la interior firma din Bucuresti, angajeaza muncitori pentru lucrari de zugravire si amenajare la interior. Nu este obligatorie calificarea, ci priceperea. Oferim si cerem seriozitate. Restul se poate invata (0726.229.905/ 0764.649.905 1860. Muncitor calificat si necalificat pen-

tru atelier de tamplarie din pal melaminat; (0763.691.442/ 0723.479.632

1813. Modele online, esti comunicativa, Iti

doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti, noi te ajutam sa fii rich pe toate planurile. Job bine platit 100% procent din incasari in prima luna (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 1814. Modele online, tinere 18+, cunostinte minime de limba engleza si un aspect fizic placut, Cherry Studio iti ofera un sistem de castiguri care sa te multumeasca si sa te motiveze. Daca iti doresti sa schimbi ceva in viata ta, daca simti ca esti cam departe de visele tale, atunci noi, cei de la Cherry Studio te putem ajuta sa prosperi. Te asteptam sa faci parte din echipa noastra. Bonus angajare, bonus recomandare, www.cherrystudio.ro, 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro 1815. Modele, fete Bonus angajare 300$.

Comision 50-80% net. Plata la zi sau bilunar. Fara reguli stricte si abuzive. Hai si tu in echipa BeYou, 5.000 L; (0766.905.905/ 0730.872.297 office@beyou-studio.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


25 aprilie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 1906. Muncitor pentru depozit in domeniul

corpuri de ilumina, munca in echipa, salariu 2000 Ron, program L-V 09:17, zona Voluntari, Judet Ilfov, rog cv la email, detalii la tel. (0768.633.974 office@atas.ro 1907. Muncitor serios pentru carat mobi-

la, bagaje, rog sms prezentare; (0763.500.000

1908. Muncitor sortare depozit ceramica

angajam muncitori sortare depozit ceramica. Se ofera contract de munca si salariu motivant. Se asigura transport de la statia de metrou Aparatorii Patriei. Punctul de lucru este pe Sos. de Centura Buc. (0722.726.162 marian.teodorescu@bdlemntech.ro

tara - asistent manager, personal calificat/ necalificat angajam pentru fabrica de mase plastice Prelungirea Ghencea, la 100 m de bariera, cazare asigurata pentru provincie. Luni- vineri, salariu 2.000 L; (0722.442.213 mtymtyplast@yahoo.com

1881. Muncitor necalificat pentru activitati in cadrul companiei (administrative in cadrul sediilor cafenelelor) si ajutor in situatia locatiilor noi deschise (depozit, cafenele) 1.000 L; (0731.065.207 stefan@contego-coffee.com

1932. Muncitori calificati si necalificati Firma constructii angajeaza muncitori calificati si necalificati. Se asigura cazare; (0771.770.120 1933. Muncitori calificati si necalificati

1909. Muncitor vulcanizare camioane vul-

Firma de constructii in Bucuresti , angajeaza muncitori calificati si necalificati precum rigipsari, zugravi, faiantari, instalatori.Asiguram contract de munca cu salariu avantajos. (0761.908.813

1910. Muncitor, mester extruder, inginer

1934. Muncitori calificati si necalificati OneHR, recurteaza pentru industria mec. fine (barbati si femei), operatori, reglor, strungar univ., frezor, lacatus mecanic, controlor calitate. Locatie Popesti-Leordeni jud. If., (0734.158.175 contact@onehr.ro

canizare camioane Voluntari Sos. de Centura angajeza muncitor montat/demontat roti, loc de munca stabil, salariu motivant, bonuri de masa, prime de Pasti si Craciun, program fix. (0722.246.284 emil@lahorama.ro

1861. Muncitor calificat/ necalificat, secre-

1931. Muncitori calificati sau necalificati Bucuresti Punem la dispozitie urmatoarele posturi: montaj usi interior - exterior / ferestre termopan, montaj ferestre de mansarda - acoperisuri. Salariu incepand de la 1800 lei net. Detalii; (0729.005.202 orbitalsdi@gmail.com

Fabrica Eurokurt angajeaza muncitori necalificati (B/F), mester extruder pt. mase plastice si ajutor, inginer mecanic. Adresa: Popesti Leordeni, str. Pavel Ceamur nr.4, jud. Ilfov. Tel. (0742.244.271

pentru finisaje si interioare, zugravi, vopsitori, pentru firma de constructii; (0723.634.927

1911. Muncitor. Firma de constructii anga-

1936. Muncitori calificati si necalificati

1935. Muncitori calificati si necalificati

1951. Muncitori finisaje salariu motivant,

tel (0731.585.999 popa.ovidiu.mihai@gmail.com

1952. Muncitori in constructii cautam muncitori in constructii: dulgheri, fierari, zidari, zugravi. Santiere in Bucuresti si Ilfov. Pt. cei din provincie asiguram cazare. Pentru detalii suplimentare: Ing. Ene George; (0766.840.318 enegeorge88@yahoo.com 1953. Muncitori in constructii Cautam colegi care sa fie seriosi, punctuali, dornici de afirmare si pasionati de constructii. Salariul: 2600 lei + prime/bonusuri. (0733.612.300 office@toplevelconstruct.ro 1954. Muncitori in constructii, angajam necalificati, rigipsari, zugravi, fierar-betonist, dulgheri si ingineri. Oferim cazare celor din provincie salariul este discutat fata in fata; (0736.423.565 Andrei.ciuraru85@icloud.com 1955. Muncitori in constructii, calificati si

necalificati pt. polistiren si decorativa plata saptamanal 150 de Lei pe zi 150 L; (0753.436.315/ 0753.436.315 Dorincristea05@gmail.com 1956. Muncitori in constructii, zidari si

necalificati pentru provincie, se asigura cazare; (0722.613.554

1957. Muncitori in crama, barbati la firma

1882. Muncitor necalificat pentru

1862. Muncitor constructii pentru finisaje interiore, lucrari gips-carton, montaj gresie, faianta, parchet etc.; (0773.915.251 ivrelu@yahoo.com

curatenie curtea interioara a fabricii, salariul 1500 lei+ tichete de masa, informatii la tel. (0732.672.654

jeza: -muncitor necalificat; -zugrav; -rigipsar; -fainantar-pietrar; Conditii moderne de lucru, pachet salarial avantajos, cazare pentru persoanele ce nu au domiciliul in Bucuresti, binenteles contract de munca. Rog seriozitate. Informatii la tel.: (0767.549.543

pentru instalatii HVAC (ventilatie, tubulatura)Montare de tubulatura ventilatie si aerisire. Ofer cazare. Salariu 90 lei/zi necalificat 130 lei/zi calificat; 3.000 L; (0720.604.219 bfaconstructint@gmail.com

Zarea, program de 8 ore dimineata si conditii foarte avantajoase. Interviu luni-vineri orele 13-15 la sediul firmei bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, cu metrou statia Laminorului sau 112 (021.667.00.20 office@zarea.ro

1883. Muncitor necalificat pentru depozit

1912. Muncitori angajam muncotori calificati si necalificati pentru lucrari de constructii; (0735.777.335

1884. Muncitor necalificat pentru depozit,

1913. Muncitori calificati si ne calificati pentru lucrari in constructii asiguram transport carte de munca salariu bun.Detalii la tel. (0735.777.335 ftitica@yahoo.com

1937. Muncitori calificati si necalificati constructii Algorithm Residential S3 SRL. Salariu motivant si contract de munca. Salariul net pentru muncitori calificati 2400 Lei, iar pentru necalificati 1.700 Informatii suplimentare pot fi solicitate la telefon (0722.604.730/ 031.433.44.52 algorithm.residential@gmail.com

1958. Muncitori in fabrica. Firma produc-

1863. Muncitor cu permis coordonator

productie chimisti, automatist, electrician pentru fabrica detergenti sector 3. CV la email/ tel., www.arcalux.ro (0722.404.983 arcalux@yahoo.com 1864. Muncitor depozit firma corpuri de

iluminat angajeaza muncitor pentru depozit, zona Voluntari-Ilfov, program de lucru L-V 08-17, salariu 2000 ron,rog cv pe office@atas.ro. Telefon (0768.633.974 cafer@atas.ro 1865. Muncitor depozit, depozit din Volun-

tari-Ilfov (Complex Smart-Expo Flora) angajeaza urgent muncitori depozit; (0731.331.398 laura.litu@ertec.ro 1866. Muncitor depozit/ atelier zona Fun-

deni, asiguram cazare, 2.100 L; (0735.887.402

1867. Muncitor hala metalica, gresie,

faianta, rigips zugraveli, tencuieli. Cerinte: seriozitate, disponibilitate munca la inaltime. Avantaj domiciliu sector 3/2 (zona Republica). Relatii la; (0770.462.440 1868. Muncitor in domeniul feroviar din Germania. Cautam persoane cunoscatoare de Limba Germana (mediu sau avansat) pentru domeniul feroviar din Germania in sistem full time. Denumire posturi: 1. Personal responsabil de siguranta santierelor feroviar; 2. Manevrant feroviar; 3. Personal control panou digital autovehicule autonome; Se ofera: - cazare; - scolarizare; - posibilitate de promovare; - tarif orar incepand de la 9 Eur/brut pentru personal siguranta feroviara; - tarif orar incepand de la 12 Eur/brut pentru manevran/mechanic locomotive; - tarif orar incepand de la 14 Euro/brut pentru personal control panou digital autovehicule autonome; - ore sulimentare platite, sporuri platite; - transport (se asigura transportul pana in Germania in momentul angajarii); - contract de munca semnat direct cu angajatorul din Germania; Se cere: - seriozitate; - punctualitate; - flexibilitate; - disponibilitate de a invata; - carnet categ b reprezinta un avantaj.; - cunoasterea limbii Germane; - candidatul trebuie sa fie apt d.p.d.v. fizic si psihic; Plecarile sunt in luna mai iar inscrierile se fac pana in 25 aprilie. Informatii la tel./ CV la: (0040740022410 personalserviceeurope@gmail.com 1869. Muncitor intretinere spatii verzi-

terenuri sport, angajam muncitori amenajare si intretinere spatii verzi si terenuri de sport gazon natural si sintetic; 35 L; (0728.330.574/ 0723.542.755 office@hydroseeding.ro 1870. Muncitor intretinere-reparatii, Grand

Hotel Continental 5 stele, angajeaza muncitor intretinere reparatii, ce efectueaza lucrari de intretinere si reparatii a instalatiilor electrice, mecanice, termice si sanitare din hotel (full time, program in ture; (0726.222.603

zona Berceni- Metalurgiei. Relatii la tel. (021.684.60.00

cu sau fara experienta. Carte de munca, salariu atractiv. Zona Obor. Seriozitate, punctualitate, disponibilitate imediata. Program de zi (0751.873.793

1885. Muncitor necalificat pentru magazin

materiale de constructii zona Hala Traian. (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com

1886. Muncitor necalificat Societate angajeaza cu contract de munca, doua persoana care isi doresc un loc de munca, pentru diverse activitati atat in constructii cat si pentru atelier de debitare. terradom.construct@gmail.com 1887. Muncitor necalificat Societate com-

erciala angajeaza muncitor necalificat, ambalator manual, confectioner pungi de hartie. Zona Bucurestii Noi, Chitila, Sector 1. Program 08:00 - 16:00, un schimb. (0737.049.182

1888. Muncitor necalificat societate comerciala angajeaza muncitori necalificati pentru gradinarit . Pentru cei din provincie se asigura si cazare gratuit. Salariul intre 1500-1700 lei/luna; 1.600 L; (0724.537.511 emilia.rosca@ecogarden.ro

1914. Muncitori calificati si necalificati;

(0763.345.199

1915. Muncitori constructii salariu 120150ron/zi, program 8:00-17:00, contract de munca. (0734.711.833/ 0720.672.767 1916. Muncitori Imobiliare Solutions Group, firma de constructii, pentru constructie 4 blocuri cartier rezidential sector 5, angajeaza muncitori calificati si necalificati. Toate detaliile se discuta la interviu. (0753.112.729 simona@imogroup.ro 1917. Muncitori necalificati pentru fabrica

de garduri din beton. Se cauta baieti tineri rezistenti la efort fizic intens, salariu 3500 lei net, contract de munca , pt. provincie asiguram cazare. 3.500 L; (0730.712.603 1918. MUNCITORI necalificati, femei si

barbati, pentru statia de sortare a deseurilor Glina. Relatii zilnic intre orele 08-17 de L-V, 1.700 L; (0746.143.148 comagrab@yahoo.com

1938. Muncitori calificati si necalificati pentru fabrica de mobilier tapitat (canapele si fotolii) din Bucuresti, membra a grupului Mobexpert. Salariu de proba 1600 lei net + bonuri de masa (300 de lei lunar). Relatii la telefon, 1.600 L; (0733.509.653 1939. Muncitori calificati termosistem si

finisaje urgent. Salariu atractiv. Contact: 130 L; (0734.802.880 1940. Muncitori calificati, necalificati pen-

tru reabilitare blocuri (placare polistiren). Salariu atractiv + cazare; (0721.229.538

tie obiecte sanitare (Bucuresti, zona Ghencea) angajam muncitori in fabrica. Cerinte: persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun. Se lucreaza in doua schimburi saptamanale, tel.: (0720.112.734 1959. Muncitori in productie persoane cu

sau fara experienta dornice de lucru, care sa fie interesate de un loc de munca intr-o companie de productie. Disponibilitate pentru program in schimburi. Bucuresti, sector 3. (021.569.05.07/ 021.569.05.07 cosmin.fatu@carboplak.ro 1960. Muncitori livratori marfa in PGB

sector 4; (0744.581.596

1961. Muncitori necalificati Angajam per-

sonal pentru lucrari de constructii drumuri, in zona Ungheni, Mures. Programul de lucru, responsabilitatile postului si pachetul salarial se discuta in cadrul interviului. Alte info: telefonic; (0738.003.910 anda.lungu@strabag.com 1962. Muncitori necalificati angajez

muncitori necalificati pentru manipularea, sortarea ?i repararea paletilor de lemn. Salariu de la 1500 ron pana la 2000 ron bani in mana; (0720.725.384

1975. Muncitori necalificati pt. firma de constructii, contract de munca, salariu 2000 Lei/luna. Posibilitate cazare la baraca. Telefon ; (0753.106.136

1996. Muncitori pentru placat polistiren

1976. Muncitori necalificati confectii metalice, fabrica de confectii metalice angajeaza muncitori necalificati din Bucuresti sau din provincie. Oferim cazare gratuit! Rel la nr. de telefon; (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro

constructii: sef echipa. Se cere seriozitate si experienta. Se ofera contract de munca. Cazare gratuita. Salarii pana la 200 Lei/zi si 30 Lei/zi avans pt. mancare; (0746.799.743/ 0724.643.775

1977. Muncitori necalificati in constructii pentru firma din Bucuresti, plata salariului zilnica, se lucreaza la acoperisuri, zona Soseaua Giurgiului, program 08:18; 100 L; (0723.153.211

1998. Muncitori placari polistiren. Angajam meseriasi, salariu 120-180 Lei/zi. Pentru necalificati salariu intre 90-110 Lei/zi, oferim cazare gratuita, 30 Lei avans/zi; (0746.799.743/ 0724.643.775

1978. Muncitori necalificati in constructii pt. Bucuresti. Salariu 110 lei/ zi. Angajam cu contract de munca. Telefon; (0724.930.204 1979. Muncitori necalificati in constructii,

contract full-time, salariu brut 2919 lei, salariu net 2.000 lei (1.685 Lei + 315 Lei bonuri de masa), nu oferim cazare, program L-V, 8-18, Auchan Militari 2.000 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

1980. Muncitori necalificati si ambal-

atori. Fabrica productie alimentara Sector 6, angajeaza muncitori necalificati si ambalatori pentru sectii de productie. Program de lucru in ture. Salariu net 1600 lei + tichete de masa + o masa calda, 1.600 L; (0732.672.654

1889. Muncitor necalificat tanar 2.000 lei net, tamplar, 4.000 lei net, zona noua Chitila; (0723.331.761 1890. Muncitor necalificat Colentina

1981. Muncitori necalificati, agentie orga-

angajam pentru sortare marfa. Domeniul de activitate este colectarea deseurilor reciclabile. Posturi disponibile in Carrefour Colentina. Mai mult detalii la tel. (0755.087.515

nizari evenimente angajeaza personal necalificat, fete si baieti, pentru manipulare logistica evenimente, incarcat, descarcat, aranjat. Program joi, vineri, sambata, duminica, luni; 2.000 L; (0726.350.802

1891. Muncitor necalificat dulgher Vitam World Services SRL angajeaza muncitor necalificat dulgher-ajutor montator parchet, 8 ore/ zi; (0784.759.060

1982. Muncitori necalificati, cu pofta de lucru, salarii atractive, venituri sigure, urgent, 1.200 L; (0738.725.588 autototal.complet@gmail.com

1892. Muncitor necalificat la depozit. dis-

tribuim materiale si accesorii tamplarie PVC si aluminiu. Salariu muncitor necalificat 1500 ron. Locatie: Voluntari; 1.500 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro

1983. Muncitori necalificati, dezvoltator imobiliar cu sediu social in sector 1 angajam muncitori necalificati. Relatii la telefon: (0741.043.638

1893. Muncitor necalificat pe santier in constructii cu experienta de santier, serios si vrednic de munca, non-alcoolic, constructie case in Bragadiru. Sambata se lucreaza optional, duminica liber. Cazare. Mai multe detalii la telefon. Cer seriozitate, 90 L; (0769.687.810

1984. Muncitori necalificati, femei si bar-

bati seriosi, pentru sortare deseuri in localitatea Sindrilita, Ilfov. La cerere putem oferi si cazare. Salariu net 2000 pe luna + 2 mese/zi. 2.000 L; (0725.333.503 1985. Muncitori necalificati, Firma de con-

structii angajeaza cu contract de munca pe perioada nedeterminata. Pentru muncitorii din provincie asiguram cazare 2.300 L; (0736.035.666 Mihai.minicards@gmail.com

1894. Muncitor necalificat pentru gradi-

narit tuns iarba, intretinere curte, zona Bucuresti, Ilfov (0745.683.291

1895. Muncitor necalificat pentru instalatii

sanitare si termice la blocuri noi Bucuresti. Program 8- 17 de l-v. Salariu de la 1700, contract de munca. (0728.558.231

1986. Muncitori necalificati, hidroizolatori si sef de lucrari angajeaza societate comerciala; (0728.244.747

1896. Muncitor necalificat pt. depozit Lidl Chiajna Operare presa de reciclare ladite de lemn. Program luni-vineri 8 ore, sambata 4 ore. Salariu net 1.500 lei, plata ore supl., decont transport, 1.800 L; (031.429.81.17

1987. Muncitori necalificati, pentru ai califica la noi in firma. Producem accesorii telefoane. Salariu + o masa calda. Doar nefumatori! program 9-18, luni-vineri, locatia este sector 1, zona Domenii-Casin, 2.500 L; (0723.376.606 angajari2018@gmail.com

1897. Muncitor necalificat, asamblare sau

1988. Muncitori necalificati, calificati, SC Cordon Electronics SRL angajeaza muncitori necalificati/ calificati. Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati de luni pana vineri, intre orele 09:00- 17:00, la telefon; (0725.681.014

1874. Muncitor necalificat angajez muncitor necalificat in constructii, nefumator, minim 10 clase sau scoala profesionala, pentru ajutor electrician. Asigur conditii pentru calificare si dezvoltare profesionala. (0760.354.761 nicolightelectric@gmail.com

1898. Muncitor necalificat, D. Ghica, mag-

1989. Muncitori necalificati, dulgheri, zidari dezvoltator imobiliar angajez pentru constructii bloc nou. Conditii avantajoase, plata saptamanal. Punct de lucru, str. Dreptatii, nr. 129, sector 6 100 L; (0765.376.032/ 0724.670.296 romeo_dutu@yahoo.com

1875. Muncitor necalificat angajez munci-

1900. Muncitor necalificat, salariu net

1871. Muncitor la magazin de materiale de constructii, zona Soseaua Fundeni, Bucuresti, salariu atractiv, urgent, 1.800 L; (0722.245.190 1872. Muncitor magazin, de materiale de

constructii zona Soseaua Fundeni, salariu atractiv. 1.800 L; (0722.245.190

1873. Muncitor necalificat angajam pentru incarcare-descarcare marfa. Cerintele postului: seriozitate, forta de munca, cu domiciliul in Bucuresti, zona Titan Pantelimon 1.500 L; (0732.925.706

tor necalificat pentru ajutor instalator si montator aer conditionat; (0722.471.613 minobene@gmail.com 1876. Muncitor necalificat Eurofrutas

angajeaza pentru un complex comercial din Otopeni 2.000 L; (0723.616.335 office@eurofrutas-temporar.com 1877. Muncitor necalificat firma High Class Residence angajeaza muncitori necalificati pentru santierul situat pe Str. Postasului nr. 29, Bucuresti, sector 3 (0738.853.591 highclassresidence@gmail.com 1878. Muncitor necalificat in instalatii termice-sanitare, electrice pentru zona Militari. Salariu 2200 Ron (0723.968.237 office@serviceclimatizare.ro 1879. Muncitor necalificat magazin ali-

mentar sector 2. Pentru mai multe detailii va rugam sa sunati la tel. (0724.545.414 1880. Muncitor necalificat muncitor necal-

ificat pentru impachetare colete, cu permis de conducere categoria B, zona Carrefour Colentina. Programul este de 8:30-17:00. Detalii la tel. (0726.773.075 bogdanmarian28@gmail.com

ambalare produse metalice pentru sediul din Otopeni, asiguram transport, salariu motivant, bonuri de masa. Program 7.0015.30. CV la email: (021.350.38.10 office@acp.ro azin, depozit; (0770.304.760

1899. Muncitor necalificat, personal necalificat din provincie, cazare si masa asigurata, in zona ilfov-Stefanesti, salariu atractiv (0747.709.090

1150 ron, bonuri de masa, decontare abonament transport. Program lucru l-v 7.30-16.00. Fabrica zona metrou Timpuri Noi. 1.150 L; (0745.031.031 1901. Muncitor necalificat, salon de

1919. Muncitori placari polistiren necalifi-

cati pt. SC constructii. Oferim si cazare daca este cazul; (0766.869.247

1920. Muncitori SC Fibro Metals SRL

1941. Muncitori constructii pentru santierul nostru din Balotesti, judet Ilfov, angajam muncitori calificati sau cu experienta in constructii si finisaje interioare. 2.200 L; (0745.078.712 carmen_paraschiv@darin.ro

evenimente angajeaza muncitor necalificat. Program luni - vineri: 9-17. Pentru interviu sunati la tel.: (0766.594.249

angajaza la hala industriala Mogosoaia muncitori cu carte de munca;salariu intre 4000 si 6000 lei. (021.224.01.17

1902. Muncitor necalificat, societate prestatoare de servicii angajeaza muncitori necalificati. (0735.778.844 sablamtot@gmail.com

1921. Muncitori calificai amenajari interioare, cu experienta, pt. firma de constructii, salariu atractiv + cazare (0784.717.299 contact@biroul-de-constructii.ro

1942. Muncitori constructii calificati si necalificati cu experienta in constructii (adica sa mai fi lucrat pe santier). Salariu 913 lei ora in functie de calificare. Numai cu forme legale. Exclus angajari fara forme legale 3.000 L; (0735.464.720

1903. Muncitor necalificat, operator

1922. Muncitori calificati in constructii

1943. Muncitori constructii calificati si

mecanic, producator de cosmetice, in Bucuresti, zona Berceni. Experienta minim 2 ani. Disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi. (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro 1904. Muncitor necalificat, vanzator insta-

latii pentru depozit de materiale de constructii, ofer cazare, conditii foarte bune, salariul atractiv (0728.713.545 bloj.valentin@gmail.com

1905. Muncitor operator chimist domeniu electrotehnica. Program de lucru: 8h/zi, L-V, BucurestiTelefon: L-J, intre 09.00-16.00

angajam pentru santiere in comuna Cernica si Berceni. Dulgeri, fierari si zidari. Relatii la nr.; (0743.675.074/ 0771.060.128 l.simy@yahoo.com 1923. Muncitori calificati pentru productie

mobilier; (0748.290.001

necalificati Se ofera contract de munca, echipament protectie, Cazare gratuita, un loc de munca serios cu salariu platit la timp si motivational. Salariu intre 2.000-4.000 ron, 2.500 L; (0723.631.455 1944. Muncitori constructii: fierari beton-

1963. Muncitori necalificati baieti 18 - 60

ani, ofer cazare, salariu 2.500 lei/ luna (0744.676.395 1964. Muncitori necalificati Cablare si

montare echipamente. Seriozitate. Muncitori necalificati pentru lucrari electrice. (021.255.05.68/ 0787.855.751 office@asgrup.ro 1965. Muncitori necalificati Fabrica Eurokurt angajeaza muncitori necalificati (B/F), indiferent de varsta. Adresa Popesti Leordeni str. Pavel Ceamur nr. 4, judetul Ilfov (0742.244.271/ 021.890.33.02 1966. Muncitori necalificati femei si bar-

bati, pentru sortare deseuri 1.500 L; (0752.901.901 razvan.enache@recicleaza-deseuri.ro 1967. Muncitori necalificati in domeniul instalatiilor industriale. Se ofera salairu 1.800-2.500 lei, 2.000 L; (0729.919.911

angajez in constructii; (0732.905.915

isti, zidari, rigipsari, faiantari si macaragii pt. societate de constructii. Contract de munca, asiguram cazare si masa, salariu in functie de calificare. Solicitam maxima seriozitate. Lucrari in Romania, Italia si Germania. Trimiteti mesaj la te. si va contactam noi; (0040769682952

1926. Muncitori calificati pt fatade 12 - 15

1945. Muncitori cu experienta in domeniu

pregatirii pentru meseria de macelartransator. Oferim cazare si masa gratuita. Asteptam provincia. Firma isi desfasoara activitatea in Bucuresti. Salarii atractive. (0769.961.624

1924. Muncitori calificati pentru tamplarie PVC si aluminiu, sediu firma in sector 4; (0744.552.405/ 0740.255.741 1925. Muncitori calificati si necalificati

muncitori calificati sau necalificati pt montaj fatade ventilate cu tabla expandata, placari cu vata minerala si polistiren. Carte de munca, salariul 2000-2200 lei. (0742.271.895/ 0746.045.974 gheorgheburlacu@hotmail.com

1927. Muncitori calificati constructii angajam:electricieni, instalatori instalatii sanitare, instalatori gaze, sudori, termoizolatori; (021.211.77.97 office@camicna.ro 1928. Muncitori calificati hale industriale

pt constructii industriale, oferim cazare si masa, conditii foarte bune de lucru, salariu atractiv, calificare la locul de munca, obligatoriu apt lucru inaltime 600 {; (0728.273.851/ 021.313.38.89 office@plana-innova.com 1929. Muncitori calificati in constructii, sc angajeaza muncitori calificati cu experienta in orice lucrare de constructii. Salariu net 3.500 lei. Asiguram cazare, transport la santier cu masini proprii. Tel. director; 3.500 L; (0744.304.636 1930. Muncitori calificati in constructii. SC

Creative Home Construct angajeaza cu carte de munca muncitori calificati: zugrav, zidar faiantar, contract de munca si salariu negociabil; (0722.527.005 creativehomeconstruct.sc@gmail.com

tamplarie PVC. Program luni-vineri. Salariu 2.500-3.000 lei. Zona Voluntari; (0723.560.267 1946. Muncitori cu experienta pen-

tru firma constructii, salariu 120180 Lei/zi + cazare gratuita la apartament, avans 25 Lei/zi; (0746.799.743/ 0724.643.775

1947. Muncitori cu experienta, echipe fin-

isori fatada, firma de constructii cu experienta in domeniul reabilitarilor termice (fatade polistiren) angajeaza finisori fatade pt. reabilitari termice de blocuri. Se ofera plata la mp, transport, cazare. (0784.121.432 popescucristianadrian@yahoo.com 1948. Muncitori cu permis conducere si fara permis sau familie pentru munca la gradina de legume. Ofer cazare. 15 km de Bucuresrti. Rog seriozitate; (0753.819.816 1949. Muncitori fabrica tamplarie PVC Producator de tamplarie PVC angajeaza muncitori calificati si necalificati (asiguram calificare la locul de munca); (0746.372.326 1950. Muncitori finisaje angajam, salariu

motivant; (0731.585.999

19

1968. Muncitori necalificati in domeniul

tamplariei. Salariul bun; (0744.683.004 1969. Muncitori necalificati in vederea

1990. Muncitori necalificati, tamplari, lacuitor pt. fabrica de mobila din zona Fundeni, sectorul 2. Program de lucru 07:0015:30. Pauza de masa, ore suplimentare platite, salariu avantajos (0722.209.503/ 0729.994.304

sau vata, 30 lei/mp, fara decorativa; (0751.325.099

1997. Muncitori pentru societate

1999. Muncitori productie uzina metalurgica angajeaza cu norma intreaga personal muncitor cu posibilitatea calificarii la locul de munca. Oferim salariu motivant si tichete de masa; (0729.036.742/ 0732.155.855 cristi.ionescu@laromet.ro 2000. Muncitori productie publicitara per-

soane dinamice, cu capacitate de invatare, responsabile, capabile de lucru in echipa. Program 8-16.30. Zona Ozana (0729.069.994 virgil@jjgroup.ro 2001. Muncitori schela pentru incarcat, descarcat si montaj. Salariul substantial + cazare; (0734.715.088

2002. Muncitori si personal ambalare Fabrica de mase plastice angajeaza muncitori si personal ambalare (experienta nu este obligatori). Beneficii: salariu 2.300 ron (brut), tichete de masa si transport, vacante (Craciun, Paste, august), bonusuri; 2.300 L; (0733.947.325 2003. Muncitori vopsitorie industriala, angajam personal calificat/necalificat pentru vopsitorie industriala. Salarii 1500-2300 net+bonuri de masa. Program 8-17 lunivineri. Transport de la Cora Pantelimon; 1.500 L; (0733.972.912 office@nhdp.ro 2004. Muncitori, fabrica de talpi incaltam-

inte,zona Rostar Alexandriei sosea, angajam femei, barbati pentru finisori talpi incaltaminte. Salariu, bonuri masa, transport decontat, program 7- 15.30. Cerem seriozitate; (0744.505.252 liliana_iftimie@yahoo.com 2005. Muncitori, firma din Popesti-Leordeni angajeaza muncitori calificati si necalificati pentru fabrica de sticla; (0725.921.769 claudiu.soare@xglas.eu

2006. Muncitori, societate productie mase plastice angajeaza pt. punctul de lucru din Bragadiru muncitori calificati/ operatori mase plastice/ reglori. Asiguram transport cazare pentru provincie. Relatii la tel.; (0733.053.493 akktiv_e@yahoo.com 2007. Muncitori, anunt angajare, firma

productie export, zona Obor, angajeaza barbati si femei pe posturile de lacatusi, strungari, rectificatori. (0723.242.485 iulian.bratu@branto.ro

2008. Muncitori. Fabrica productie alimentara Sector 6, angajeaza muncitori necalificati pentru sectii de productie. Program de lucru in ture. Salariu net + tichete de masa + o masa calda. Relatii la tel., 1.600 L; (0732.672.654 2009. Muncitori. Firma tamplarie PVC cu sediul in orasul Pantelimon angajam muncitori necalificati. Femei si barbati. Tel: (0759.019.910 2010. Muncitori. SC angajeaza muncitori calificati gips carton. SC angajeaza montatori gips carton din Bucuresti. Conditii avantajoase; (0762.555.941 codrescualinamihaela@yahoo.com

- castiguri intre 100-150 lei/zilnicVrei sa muncesti atunci cand ai timp si sa castigi zilnic intre 100 si 150 de lei? Detalii si inscrieri direct la numarul de telefon; (0738.749.656

2011. My-Studio zona P-ta Victoriei angajeaza modele online, Comisioane avantajoase 50%-70%, bonus de angajare, bonus de recomandare, bonus de performanta, mediu de lucru modern si exclusivist. Contract legal, salariu fix sau comision. www.my-studio.ro (0726.101.732 office@my-studio.ro

1992. Muncitori necalificati. Fabrica pro-

2012. Necalificati atelier tamplarie pvc,

1991. Muncitori necalificati. Cautam zilieri

ductie alimentara sector 6 angajeaza muncitori necalificati. Informatii la tel. (0732.672.654

1993. Muncitori necalificati. Laborator de cofetarie, situat in apropiere de Piata Sudului, angajam muncitori necalificati. Oferim salarii atractive si program flexibil. (0740.439.062/ 0743.776.828 dul_mi@yahoo.com 1994. Muncitori necalificati. Firma

de confectii angajam muncitori necalificati: - curatat ate, finisat produs la capat de linie. Carte de munca, loc stabil, zona centrala, salariu peste medie; (0722.203.046/ 0722.399.717 asistent.manager@chanttal.ro 1995. Muncitori pentru firma cu profil

sportiv; (021.211.33.44

zona Berceni, (0723.283.374

2013. Necalificati ofer cazare, masa+

salariu; (0724.778.928/ 0769.584.631

2014. Necalificati societate de constructii

angajeaza muncitori necalificati. Venituri motivante; (0752.272.888 office@aquaexpert.ro

2015. Necalificati din provincie, disponi-

bili deplasari. Oferim cazare, masa, transport; (0724.778.928/ 0769.584.631

2016. Necalificati in constructii pentru firma din Bucuresti, salariu la 15 si 30 a lunii, fara intarzieri la plata, program 8-18, de lucru toata perioada anului, se lucreaza la acoperisuri iar pe timp ploios in interior, nu asiguram cazare. 2.600 L; (0723.153.211

1970. Muncitori necalificati pe pozitia de

sortator deseuri reciclabile, carton, folie in locatia Carrefour Vulcan, salariul 1600 lei, bonuri de masa, alte bonusuri, 1.600 L; (0752.901.901 gabriel.petre@recicleazadeseuri.ro 1971. Muncitori necalificati pentru ai califi-

ca la firma noastra pentru job de matriter. Nefumator, disponibil program prelungit, ore suplimentare platite, o masa calda pe zi, sector 1, 2.500 L; (0731.552.802 iuliad1982@gmail.com 1972. Muncitori necalificati pentru fabrica

de mobila; (0748.118.118

1973. Muncitori necalificati pentru montaj/demontaj schele seriosi si dornici sa faca parte dintr-o echipa tanara si dinamica. Experienta nu este necesara, te vom invata noi tot ceea ce trebuie sa stii 1 L; (0728.666.600 office@schela.com 1974. Muncitori necalificati pentru polizat

piese metalice. Relatii la telefon (0734.735.067/ 0734.735.066

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


20

25 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCĂ… 2061. Operator call - center firma de mar-

keting angajeaza operator Call-CenterDomeniu activitate: cercetare de piata. Puteti trimite cv-ul la adresa: anita.marculescu@360insights.euPers.de contact: Anita Marculescu (0758.086.876 anita.marculescu@360insights.eu

2084. Operator de curatenie in Costin Georgian, firma de curatenie angajeaza operator de curatenie (barbat) in zona Costin Georgian / 1 decembrie 1918.Programul este de luni pana vineri 8 ore / zi de la 07:00-15:30; (0751.193.866/ 031.438.08.42

2062. Operator call center pentru firma

2085. Operator departament facturare,

distributie. Se ofera contract de munca, salariu 1600 lei. Cerinte: cunostinte minime de pc si absolventa liceu. Experienta nu este necesara 1.600 L; (0722.393.383 adrian.staicu@yahoo.com 2063. Operator call center Pizzerie cu program non-stop angajeaza dispecera preluare comenzi. Programul de lucru este 2 zile de zi, doua zile libere, doua zile de noapte (12 h ). Contract de munca nedeterminat. Salariu fix 1500, 1.500 L; (0799.349.624 valle.ungureanu@gmail.com 2064. Operator call center HelloHungry fulltime. Program de lucru 2 zile cu 2 libere, 12 h/ zi. Salariul fix este 1600 L (net). Seara transport asigurat. Dupa 3 luni posibilitate marire 1800 L iar dupa 6 luni posibilitate de marire la 2000, 1.600 L; (0725.944.519/ 0725.944.518 support.ro@oliviera.ro 2065. Operator call center, companie multinationala angajeaza operator call center cu sau fara experienta pentru locatia de la metrou Aviatorilor, se ofera pregatire la locul de munca, program flexibil de 8 ore /zi, 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 2017. Necalificati in constructii, cu carte de munca Plata la saptamana, persoanele interesate ne pot contacta pentru mai multe detalii, 1.500 L; (0738.218.342 dan2311andrei@yahoo.com

2039. Operator casa de amanet. Pro-

2018. Necalificati pentru Bucuresti,

(0737.994.034

angajam. Plata la timp, cazare + bani de mancare zilnic, salariu 2.000 L; (0734.492.895 2019. Necalificati pentru montaj partitii sticla, montatori fara experienta in domeniul compartimentarilor de sticla, metoda de lucru in echipa. Montaj pereti de sticla, usi metalice, usi sticla, usi lemn, usi glisante. Salariu 1800 Lei (0786.124.787 smartproiect.office@gmail.com 2020. Necalificati pentru productie

mobilier din PAL. Angajam persoane pentru sters, ambalat si alte activitati specifice. Carte munca. L-V 8-18. Faur sector 3. Salariu negociabil. Colectiv tanar, posibilitate avansare, 1.600 L; (0766.638.967/ 0735.876.984 2021. Necalificati si calificati, firma con-

structii, pt. Bucuresti. Asiguram cazare si diurna. Cerem si oferim seriozitate. Salariu 2.000 - 2.300 Lei; (0767.357.151 2022. Necalificati si stivuitorist pentru fabrica productie, urgent. Program de lucru: L-V 2 schimburi. Salariu: 1300 - 1800 NET, bonuri, bonus. Sunati la numarul afisat pentru mai multe detalii (0725.061.793 resurseumane.dorin@gmail.com 2023. Necalificati, angajam personal

fara calificare pentru activitati de manipulare materiale. Salariu atractiv si bonuri de masa; 1.800 L; (0721.488.884 2024. Necalificati, barbati si femei la fab-

rica productie pavaje. Punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Statia ICSITMUA autobus (449, 780, 783). Oferim cazare gratis, sal. 3.000-3.500 L, 3.500 L; (0766.085.519 2025. Necalificati, muncitori necalificati pentru constructii, salariul 2200 lei cu contract de munca. 2.200 L; (0766.202.214 2026. Necalificati, muncitori necalificati, cu experienta in constructii, in special la interioare, salarii atractive, proportionale cu experienta, mediu de lucru placut, cv obligatoriu. 2.000 L; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro

2027. Necalificati, ambalatori, pickeri barbati si femei cu sau fara experienta, salariu 1200-1500 lei net, bonuri de masa, transport asigurat, program fix sau in schimburi, contract nedeterminat. Detalii la telefon (0725.477.438 2028. Necalificati, zona Unirii. Avem si

cazare pt. cei din afara Bucurestiului, salariu 2.200 L; (0740.838.160

2029. Om la spalat vase pentru un bistro in cartier Aviatiei, se ajunge cu metrou Aurel Vlaicu, program 7-20,00, 1 zi cu 1 zi, salariu 1500 lei. Detalii tel. (0741.777.509 2030. Om la spalat vase. Angajam la spalat

vase femeie sau barbat la un restaurant in Cartier Aviatiei, la 5 min. de metrou Aurel Vlaicu, pentru detalii tel. (0741.777.509 2031. Om pentru curatenie, cautam om la

curatenie pentru un spatiu cultural (sala de teatru, bar + terasa) de langa Cismigiu. Program 8h, contract de munca. Cautam oameni seriosi, (+40726185812 ioan@apollo111.ro 2032. Om pt. ajutor gospodarie ofer cazare,

masa, salariu, angajez om pt. ajutor gospodarie ofer cazare masa si un mic salariu. Preferam un om fara locuinta; (0722.607.732/ 0760.280.330

2033. Operatoare calculator si call center

site pentru magazin online cu domiciliul in apropiere de Dragonul Rosu. Experienta minima operare calculator si comunicare, orientare spre client. (0771.766.207 cv@meimall.ro

2034. Operatoare call center (relatii cu cli-

entii) in telecomunicatii, relatii clienti program luni vineri 11.00-19.00 sambata 10.14. cunostinte calculator, timbru vocal placut, rabdare. Disponibilitate de lucru; 1.300 L; (0761.463.095/ 0722.633.317 serviciul13@yahoo.com 2035. Operatoare casa de amanet cu si

fara experienta, pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, comision 1.400 L; contact@creditareamanet.ro 2036. Operatoare introducere date Echipa Mandy Foods cauta colega, contract pe perioada nedeterminat, pranz asigurat, transport asigurat, sediu. Com. Glina, Jud. Ilfov (0753.021.361 2037. Operatoare telefon call center serviciu telefonic pentru adulti, program flexibil, timbru vocal placut. Trimiteti CV la adresa de email; (0754.464.718 joblatelefon@gmail.com 2038. Operatoare, operator calcula-

tor si xerox, conditii avantajoase. Trimiteti CV pe: copysiprint@gmail.com

gram flexibil, salariu atractiv, cu sau fara experienta; (0735.545.644 2040. Operator productie angajam;

2041. Operator amanet, amanet angajaza

personal cu experienta in domeniu program in ture, oferim loc de munca stabil salariu motivant+comision. Asteptam CV + foto recenta la email shedok001@yahoo.com (0722.213.243 shedok001@yahoo.com 2042. Operator amanet, amanet si exchange angajaza personal cu sau fara experienta asigurm scolarizare pentru. Program in ture salariu motivant. Te asteptam in echipa noastra Cv + foto recenta email: amanetplatinum@gmail.com 2.000 L; amanetplatinum@gmail.com 2043. Operator aparate cafea si bauturi

angajam personal pentru aprovizionarea aparatelor de cafea si bauturi. Punctul de lucru il avem in incinta Aeroportului Otopeni. Masa asigurata si transport gratuit. Salariul 1800 lei, 1.800 L; (0731.770.849 razvan.vlad@ofresh.ro 2044. Operator buldoexcavator cu B.C.TR. Salariu avantajos; (0724.419.041 2045. Operator buldoexcavator, miniexca-

vator, miniincarc Firma de constructii angajeaza operatori pentru: miniexcavator Caterpillar, buldoexcavator Caterpillar, miniincarcator Bobcat Experienta obligatorie, avantaj permis B, C, E sau BE.Salarii atractive; (0723.567.941 office@gama-admin.ro 2046. Operator calculator cu exp. in

notariat; (0723.356.405

2066. Operator call center, full-part time. Vorbesti limba franceza si doresti sa lucrezi in echipa, angajam agenti call center de la 18 si peste 60 de ani, salariu de la 500 euro (0726.939.684 tombajacques@yahoo.fr 2067. Operator call center, persoane pen-

tru birou call center/preluarea comenzi. 1 L; (0729.106.169

2068. Operator call center. Companie multinationala in extindere din domeniul food delivery angajeaza operator call center preluare comenzi telefonice, salariul 1.5001.800 lei, program 8 ore/zi CV la relatii la tel., 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 2069. Operator call-center Bionatura Plant

isi mareste echipa! Cautam operatori CallCenter, persoane optimiste si dinamice. Salariu atractiv+bonusuri. CV la contab@bionaturaplus.com (0736.634.120 victorina.dumitru@bionaturaplant.com 2070. Operator casa de amanet casa de

amanet SC Alex Gold-Man Group SRL angajeaza operatoar casa de amanet cu si fara experienta, salariu atractiv +bonusuri.Cerinte: cunostinte medii de operare pc si utilizare a internetului ; 500 {; (0766.808.225 goldsilverq@yahoo.com 2071. Operator casa schimb valutar/amanet - Bucuresti, operatiuni de schimb valutar, western union si amanet. Pachet salarial atractiv (salariu fix, comisionare fara target, decontare transport, al 13-lea salariu), pregatirea si formare initiala asigurata, 2.100 L; (0738.836.388 ru@creditamanet.ro

2106. Operator pariuri, angajam operator

pariuri sportive, zona Colentina Fundeni; (0740.554.444 Sir.popescu@yahoo.com

2107. Operator pc depozit cunostinte min-

ime pc, eficienta in introducerea datelor / crearea documentelor specifice nir, ordine de productie etc.) zona Militari, diploma de bacalaureat minim; 1.400 L; cosmin.rdg@gmail.com

firma distributie operator departament facturare, firma distributie bauturi alcoolice platforma vest, Carrefour Militari, angajeaza operator PC departament facturare. Se ofera salariu motivant, transport din zona Pacii; 1.900 L; (021.410.92.57 angajari@karadistrib.ro

2110. Operator printer format mare pentru firma productie publicitara zona Cora Pantelimon. Candidatul trebuie sa aiba cunostinte Corel Draw. Salarizare atractiva 2.500 L; (0721.688.769

2086. Operator depozit, ambalator, stivuitorist Soc. comerciala cu activitate ambalare articole alimentare angajeaza personal mixt femei, barbati fara limita de varsta. Persoanele cu experienta in campul muncii indiferent de domeniu si varsta (0769.092.633 office@sare.ro

2111. Operator rezervari restaurant Nor Suntem in cautare de colegi care isi doresc un job de birou in contact zilnic cu oaspetii nostrii. Iti oferim un program flexibil, venit motivant si posibiltatea de a te dezolta intr-o echipa tanara. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

2087. Operator dispecer centru de alarma

2112. Operator sala gaming ture 12 ore, doua zi, doua noapte, doua libere. Salariu 1800 L, tips mediu lunar 700 L, 1.800 L; (0748.202.849 hr@gamblersbar.ro

2088. Operator dispecerat. Se lucreaza in

ture, norma intreaga, engleza sau germana obligatoriu; (0723.215.588

2113. Operator statie betoane, locatie com. Sindrilita, jud. Ilfov. Experienta si seriozitate; (0723.283.903 hr@defne.ro

2089. Operator facturare pentru depozit

2114. Operator vanzari call center si plat-

si video pentru RPG Security. Program de lucru flexibil, salarizare avantajoasa. Programari interviu la: (0219534

Popesti-Leordeni. Program L-V: 6-14, 1422. Salariu 1500 lei net + tichete 10 lei/zi. Transport gratuit de la P-ta Sudului. Cerinte: studii medii si abilitati de operare pe calculator 1.700 L; (031.429.81.17 2090. Operator facturare urgent, pentru emitere facturi departament distributie. Constituie avantaj experienta intr-un post similar. Oferim tichete de masa si decontare transport. Rugam seriozitate. (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro 2091. Operator facturare zona Branesti -

Pantelimon Ilfov. Cunostinte minime de contabilitate, operare PC. Se asigura transport propriu; (0753.094.139 petre.voicu@microgrup.ro 2092. operator facturare cu permis auto.

Firma de electronice si IT cu magazin online angajeaza full time operator PC cu cunostinte de IT si permis auto, program 10-18, zona Tinerentului. Trimiteti CV la email office@proline.ro, office@proline.ro

2093. Operator facturare, Agricover cauta

pentru depozitul de inputuri agricole din Joita, jud Giurgiu kM 23, A1.Detalii la email (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 2094. Operator filler automate de cafea

cerinte: disponibilitate de lucru in teren, permis categoria B, seriozitate si spirit de echipa, experienta in domeniul aparatelor de cafea constituie un avantaj (0722.330.175 mario@joycaffe.ro 2095. Operator GPL auto angajez opera-

tor GPL cu varsta cuprinsa intre 25-45 ani, statia de GPL se afla in Bucuresti sector 3, va rug?m maxima seriozitate; (0774.624.345 2096. Operator GPL, vanzator GPL. cu

sau fara atestat, 1.000 L; (0046765823079/ 0771.032.630 alessya_cristyna@yahoo.com

2047. Operator calculator domeniu tam-

forma. Cerintele postului: solide abilitati de comunicare si atitudine pozitiva si perseverenta, cunostinte de operare a calculatorului (Windows, Ms Office), experienta minima 2 ani. Responsabilitati: efectuarea si/sau preluarea de apeluri, inregistrarea interactiunilor in aplicatiile informatice specifice, transmiterea reclamatiilor si/sau sesizarilor direct managerului. Program 9-17; (0724.515.514 2115. Operator, firma dezinsectie si dera-

tizare angajeaza operator. Obligatoriu permis cat B. Barbat sau femei cu sau fara experienta; (0731.017.224 mihai@3d-deratizarecompleta.ro 2116. Operator, masina imprimat de mari

dimensiuni si masina de laminat UV. Experienta in domeniu. Punct de lucru Faur sector 3. Program L-V, 9-18. Carte de munca. Colectiv tanar. Salariu motivant (0766.638.967 office@marcoshop.ro 2117. Operator, gestionar, manipulant

marfa meteriale constructii, zona Republica, program fix luni-vineri. CV la email, relatii la tel.: (0733.963.145 info@alveco.ro 2118. Operator, operatoare casa de

amanet, cu si fara experienta. Oferim salariu atractiv, full time. Cerinte: cunostinte minime pc, bacalaureatul, seriozitate. Pregatire si formare in domeniu.CV + foto mail 1 {; (0766.808.225 goldsilverq@yahoo.com 2119. Operator, operatori casa de schimb

valutar Locatia are vechime si clientela formata. Program in ture. Salariu atractiv si motivant. Adresa Bld Theodor Pallady (intersectia Salajan), (0727.707.013/ 0763.127.437 hodealarisageorgiana@gmail.com 2120. Operator. Firma tamplarie PVC

angajeaza operatori cu experienta pentru sectie infoliere profile PVC. Salariu fix 4600 lei. Angajare pe baza de concurs. Tel: (0744.499.891

plarie PVC. Program L-V, Bucuresti, sector 2; (0733.700.202 decebal.badea@marpet.ro

2131. Operatori productie in cadrul unei companii producatoare de obiecte sanitare din Bucuresti. Locatie: Bd. Preciziei.Program: L-V 3 schimburi 1.900 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 2132. Operatori productie in cadrul unei

importante companii specializata in constructia de gresie si faianta din Bucuresti. Locatie: Valea Cascadelor, Sector 6, Pacii. Program: L-V / 12/24; 2.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 2133. Operatori productie in cadrul unei

importante companii specializata in constructia de gresie si faianta din Bucuresti. Locatie: Valea Cascadelor, sector 6, Pacii. Program: L-V / 12/24; 2.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 2134. Optometrist cu experienta firma de

optica angajam optometrist cu experienta in consultatii si vanzari. Oferim salariu competitiv+bonusuri. Pentru mai multe detalii contactati-ne la nr. de tel.; (0726.460.460 conducere@swissoptik.ro 2135. Ortocab Medical Services, str.

Calea Dorobantilor nr. 32A angajeaza medic ortoped care poate face contract cu CASMB. Dr. Florescu Laura Liliana; (0723.247.294/ 0763.980.163 2136. Ospatar angajam ospatar pentru restaurant -pizzarie cu terasa si vad bun, in sect 4, calificat cu minima experienta in domeniu 1 an. Oferim si cerem seriozitate si corectitudine' (0744.312.911 gabiflorescu56@yahoo.com 2137. Ospatar angajam ospatar pentru restaurant cu terasa. Oferim: pachet salarial atractiv, program de lucru in ture, masa de pranz asigurata, posibilitati de avansare si dezvoltare; (0763.015.115 office@jollero.ro 2138. Ospatar restaurant la Cocosatu,

angajeaza ospatari, salariul este 1500 lei, alte detalii la telefon; (0736.445.737 office@lacocosatu.ro 2139. Ospatar restaurant situat central, cu

specific italian, angajeaza ospatar; (0730.007.660

2140. Ospatar restaurantul Mica Elvetie angajeaza ospatar cu experienta in conditii avantajoase. Pentru detalii tel; (0771.389.193 office@micaelvetie.ro

2048. Operator calculator Magazin de materiale pentru instalatii sanitare angajeaza operator calculator. Constituie un avantaj: cunostinte minime de contabilitate primara si permis categoria B. office@cripal.ro

2141. Ospatar taverna Ikaria (Pipera). Salariu atractiv. Se asigura transport seara; (0769.953.918 razvan.rosca3@gmail.com

2160. Ospatar, full time, terasa restaurant.

Berceni, 15 zile pe luna, 12 ore pe zi. O masa calda pe zi. Evenimentele se platesc separat. Rog seriozitate; (0769.399.555 Casaluica@gmail.com

2161. Ospatar, ne dorim sa marim echipa Red Angus Steakhouse. Recrutam ospatar, picol si bucatar. Salariu avantajos si integral pe cartea de munca, transport asigurat, masa de personal si o echipa unita. (0788.251.471 2162. Ospatar, restaurant Bolta Rece, Bucuresti sector 1, angajeaza ospatar, experienta minim 5 ani, contract de munca, tips zilnic (0722.527.077 boltarece@gmail.com 2163. Ospatar, Restaurant, terasa de vara

zona Dristor angajeaza urgent ospatari si ajutori de ospatar. Se ofera si se cere seriozitate. Relatii la telefon; 1.200 L; (0726.901.843 restaurantdristor2015@gmail.com 2164. Ospatar, restaurant-berarie Bere-

stroika angajeaza ospatar cu experienta, (0721.100.000 office@berestroika.com

2165. Ospatar, Ajutor Ospatar Angajeaza

Hotel Berthelot, dorim persoana cu experienta in domeniu, calificare, comunicativ, program de lucru full time sau part time; (031.425.58.60 ionella.caradeanu@hotelberthelot.ro 2166. Ospatar, ajutor ospatar si spalator vase pentru restaurant situat pe Calea Floreasca. Rog seriozitate; (0723.845.910 cristi@uanderful.ro 2167. Ospatar, ajutor ospatar, ajutor

bucatar, femeie la vase pentru restaurant, zona Lizeanu; (0725.410.041

2168. Ospatar, barman Restaurant cu locatie in centrul Capitalei, cautam sa ne marim echipa. Oferim salarii motivante, masa de pranz, traininguri, (0729.857.378 resurseumane@eka-development.ro 2169. Ospatar, bucatar si ajutor de ospatar, angajam ospatar, bucatar, ajutor de bucatar cu program si salariu atractiv, masa asigurata si alte beneficii.Zona Calea Plevnei, sector 1, Bucuresti, (0756.072.311 georgiana.bontas@hotelsiqua.ro 2170. Ospatar, bucatar, ajutor bucatar si grataragiu, pt. locatie ultracentrala. Urgent. Seriozitate maxima; (0765.327.555/ 0736.838.835

2049. Operator calculator pentru un site

2142. Ospatar The Harp Irish Pub angajeaza ospatar, program 1 zi cu 1 zi, tips individual, contract de munca, masa asigurata, conditii avantajoase de munca. (0752.177.431 office@theharp.ro

2171. Ospatar, bucatar, pizzar, femei ser-

2050. Operator calculator (fata / baiat)

2143. Ospatar / ospatarita. Restaurant in Piata Victoriei, angajam ospatar / ospatarita. Program de lucru: 5 zile pe saptamana.Mediu de lucru atractiv plus bonusuri salariale. (0731.293.500 office@inspirago.ro

2172. Ospatar, ospatarita cu experienta, pt. restaurant situat in sector 2, program 2/2 zile, contract de munca, masa asigurata. 1.500 L; (0768.143.658/ 0722.813.552 dbrisit@yahoo.com

2144. Ospatar barman, ospatarita/ barman/ barmanita, pentru bistro cafe in Afi Mall Cotroceni. Conditii bune de munca, se lucreaza 2 zile cu 2 libere. Salariu motivant, echipa tanara si dinamica (0724.278.296/ 0724.233.303

2173. Ospatar, ospatarita la Beraria Ger-

online de produse profesionale de coafor, 1.800 L; (0728.561.857 banutoana@yahoo.com

angajam operatori calculator cu si fara experienta pentru locatia din Dragonul Rosu (domiciliul in zona); (0771.766.207 cv@meimall.ro 2051. Operator calculator depozit pt. Fox, fabrica de mezeluri. Cunostinte calculator, lucrul in schimburi, perioada nedeterminata, bonusuri, prime, masa calda gratuit. Sector 4. Contactati-ne intre orele 9-17 de l-v. 1.800 L; (0726.718.768 2052. Operator calculator electronic si retele pentru provider internet, full time sau part time (0725.561.767 adrian@adrana.ro 2053. Operator calculator grafica,

cunoscator al programului Corel Draw pentru machetarea fisierelor pentru tipar: stampile, pliante, etc. Oferim tichete de masa, decontare transport. Salariu negociabil (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro 2054. Operator Calculator vanzari online gestionarea comenzilor online prin programul Charisma; receptie marfa si depozitare. (0729.440.448 angela.cazacu@gbsystem.ro 2055. Operator calculator, contabilitate primara angajeaza SC Agra's SA depozitul din Bucuresti. Trimiteti CV la e-mail; (0732.900.110 bucuresti@agras.ro 2056. Operator calculator, ne marim

echipa, cautam operator calcuator pentru domeniul food delivery, preluare comenzi telefonice. Experienta minima operare calculator si comunicare, orientare spre client. Program in ture; (0733.912.005 office@jollero.ro

2072. Operator CNC Cunostinte de Corel-

tract, telescopic cu experienta, cunostiinte de mecanica si seriozitate. Utilaj tip Terex cu brat multifunctional, 12 m. Oferim o masa/zi si salariu 2500 lei. 2.500 L; (0725.333.503

2073. Operator comenzi in cadrul unui

2098. Operator introducere, validare si prelucrare date introducerea si validarea datelor pe suport electronic, urmareste comenzile, livrarile, notificarile si avizarile, pranz asigurat, transport asigurat, (0753.021.361 office@mandyfoods.ro

cunoscut magazin ochelari de vedere, ochelari de soare, si lentile de contact. Locatie: Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, sector 6, langa Afi Cotroceni. Program: 9:30 - 20 1.600 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 2074. Operator comenzi (manipulant) magazin online angajam operator / operatoare pregatire comenzi pentru magazin online (incaltaminte si haine). Locatia: Dragonul Rosu Oriental (domiciuliul in Sector 2, Voluntari, Dobroesti). Prog. 7:00-16:30; (0771.766.207 cv@meimall.ro

2076. Operator curatare sistem hote/

2101. Operator masini, ambalator, lucrator

2058. Operator calculator, salariul se va

2077. Operator curatenie pt. fabrica de

2059. Operator calculator, contabil primar,

medicamente. Responsabilitati: spalare echipamente productie, curatare zone ale fabricii. Program de 3 schimburi/8 ore, lunivineri (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com

pentru firma de contabilitate. Poate fi si absolvent de liceu sau student. Sunt necesare cunostiinte de word/excel. Program full time 9-17. CV pe email; 1.400 L; birouldeconta2016@gmail.com 2060. Operator calculator/call center ai

imaginatie? Esti comunicativ? Vrei un job in care sa nu te plictisesti si care sa iti ofere posibilitatea de a promova? BestCall e solutia pentru tine; (0786.385.814 nicoleta.stan@bestcall.ro

ucator de mobila, angajam lucratori cu experienta pentru masina de aplicat cant si masina de gaurit multiplu. Program fix, zona Popesti Leordeni reper : Pepsi, Ford), 3.000 L; (0733.318.308 laramodul@gmail.com

angajeaza. Contact tel., mail; (0722.518.576 angajari.resurse.umane.ir@gmail.com

2075. Operator control vizual Societate

experienta, sa poata lucra in Photoshop, Word, Excel. Cunostinte in limba engleza, zona Doamna Ghica, Colentina. Program lv 10-18. 1.800 L; (0726.071.074 negocia in urma interviului. Asteptam CV pe mail sau sunati la nr de telefon (0785.640.640 comenzi@activitatetransport.ro

2099. Operator masina aplicat cant, prod-

2100. Operator masina productie, in zona Militari. Programul este de 8h/zi, in 2 schimburi. Cerinte: liceul terminat, prefer cu profil mecanic. Salariul negociabil la interviu. Se ofera bonuri de masa. 1.800 L; (021.311.77.09

tubulaturi, firma specializata in curatare hote angajeaza operator curatare sistem hote, tubulaturi. Barbat, max 40 ani. Calificare la locul de munca. Program flexbil. Carte munca.Salariu motivant. Detalii la telefon; (0734.507.060

2057. Operator calculator, operator pc cu

2097. Operator incarcator frontal, cu con-

Draw, AutoCad si Microsoft Office. Experienta in productie relevanta - domeniul taierii de polistiren utilizand CNC cu fir caldDorinta de evolutie si dezvoltare alaturi de echipa, (0724.757.227

2078. Operator curatenie bloc rezidential

Dristor, firma de curatenie angajeaza operatori de curatenie (femei+barbati) pentru scara de bloc rezidential zona Dristor, program 8h/zi, salariu atractiv, contract de munca. .Relatii la nr de telefon (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro 2079. Operator curatenie in Bucuresti, firma de curatenie angajeaza operatori de curatenie in farmaciile din Bucuresti la program 2h/4h/6h/8h. zonele: Baba Novac, Big Berceni, Magheru, Fundeni. Birouri: Pipera4h, Preciziei-8h; (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro 2080. Operator curatenie in Bucuresti,

bloc, firma de curatenie angajeaza operatori de curatenie (fete, baieti) scara bloc residential Dristor, program 8 h/zi, contract, salariu motivant, program de l-v. Relatii la nr de telefon. (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro 2081. Operator curatenie. Firma de curatenie angajeaza operator curatenie pentru centru comercial in Bucuresti (zona Pantelimon). Oferim: salariu net 1.800 lei, prima de instalare, ore suplimentare platite, program 8 h/zi; (0751.113.011 2082. Operator date angajam urgent in

Jilava operator date cunoscator program Saga. Relatii la telefon (0766.074.840/ 0774.502.806 calitate.maia@gmail.com 2083. Operator DDD (deratizare- dezinsectie-dezifectie) DDD, Sc Ddd Nord Srl angajeaza operator DDD.Cerinte minime: permis conducere categoria B; disponibilitate de lucru la ore tarzii; experienta in domeniu constituie avantaj; (0740.236.789 contact@ddd-bucuresti.ro

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

depozit operator masini, cunostinte minime tehnice. Ambalator si lucratori depozit. zona Branesti - Pantelimon. se asigura transport; (0753.094.139 petre.voicu@microgrup.ro 2102. Operator mecanic industrie alimen-

tara identifica deficientele/ incidentele care apar in functionarea utilajelor, planifica si efectueaza activitati de intretinere si reparatie pentru utilajele de productie (0753.021.361 recrutare@mandyfoods.ro 2103. Operator miniincarcator, buldoexca-

vator, miniexcavator, obligatoriu experienta pentru firma de constructii cu sediul in comuna Domnesti (0723.567.941

2104. Operator monitorizare trafic cunostinte foarte bune de Excell. Operativitate in indeplinirea sarcinilor. Spirit analitic, atentie distributiva. Disponibilitate de lucru in ture. Monitorizarea video a activitatii. Trimite Cvul; (0756.120.979 hr@icarustel.com 2105. Operator pariuri sportive in Volun-

tari. Serioasa, dinamica, comunicativa, cunostinte de operare PC nivel mediu. Salariu atractiv. (0735.559.639 dueppalese@yahoo.com

2108. Operator PC, Cautam coleg care sa fie punctual si serios, sa manifeste spirit de echipa si sa lucreze eficient in conditii de stres. Crezi ca descrierea ti se potriveste? Stii sa utilizezi un calculator? Esti entuziasm, simtul umorului, loialitate, implicare si dorinta de dezvoltare, experienta in utilizare PC - pachetul office, abilitati de comunicare si relationare umana; cunostinte avansate de limba engleza; energie, capacitatea de a invata, spirit organizatoric, responsabil. Oportunitati: Sansa de a lucra intr-un mediu profesionist, intr-o echipa tanara si motivata. Salariu motivant, pe masura realizarilor, bonusuri in functie de performanta. Program flexibil in ture zi/noapte. Asteptam CV-ul dumneavoastra la adresa de e-mail: (0765.517.197 hr@beststudios.ro 2109. Operator polivalent supermarket Obor, cautam persoane responsabile care doresc sa lucreze ca si operatori polivalenti in locatia noastra din Obor. Oferim: tichete de masa, asigurare de sanatate, etc. (0747.770.700 iucretu@auchan.ro

Operator. Companie multinationala in extindere din domeniul food delivery angajeaza operator call center preluare comenzi telefonice, salariul 1500- 1800 lei, program 8 ore/zi. CV la mail, relatii la telefon, 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 2121.

2122. Operatori DDD cu/fara experienta, preferabil permis categoria B, program inegal de lucru, salariu motivant, bonuri de masa, bonusuri. (0733.117.450 2123. Operatori curatenie in farmacii Bucuresti firma de curatenie cu obiectiv in toata tara angajeaza operatori de curatenie in farmacii, inlocuitori concedii, pe perioada indelungata din toate sectoarele. Program 8h/zi, de L-V. Relatii tel. (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro 2124. OperatorI curatenie in farmacii Iasi,

firma de curatenie cu obiectiv in toata tara angajeaza operatori de curatenie in farmacii, program de 8h/zi, L-V, contract de munca, in localitatea Iasi. Relatii la nr. tel., (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro 2125. Operatori date si contabili, societate

comerciala specializata in administrarea imobilelor angajeaza operatori date si contabili. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita c.v-ul la adresa de email: dan_calina2000@yahoo.com dan_calina2000@yahoo.com 2126. Operatori depozit, angajam munci-

2145. Ospatar cu experienta restaurantul Gargantua D Oro situat pe strada Av. Serban Petrescu Nr.8 in spatele pietei Dorobanti, cauta ospatar cu experienta pentru gestionarea activitatii de lucru in bar si pe sala; 2146. Ospatar fata pentru High Class Cof-

2177. Ospatar, ospatarita, Kilkenny Irish Pub, centrul vechi angajeaza ospatar/ ospatarita, limba engleza nivel mediu. Program flexibil, salariu motivant. CV pe adresa de mail, in baza CV-ului se fac programarile de interviu (0755.110.008 office@stpatrick.ro

2148. Ospatar room-service pentru un important hotel din Bucuresti. Locatie: Universitate, zona centrala. Program: 5 zile/ 2 libere: 8ore pe schimb. Salariu: 1200-1500 lei net, 1.500 L; (0725.132.133 2149. Ospatar si baiat pentru livrari la domiciliu, angajeaza restaurant din 13 Septembrie. Relatii la telefon: (0764.687.270 2150. Ospatar si bucatar Complex turistic Elisa angajeaza bucatar (3000 lei salariu) si ospatari. Locatia se afla la 20 km de Bucuresti, iesirea Cora Pantelimon, DN3, 1 L; (0744.340.397 2151. Ospatar si femeie la vase, restaurant Belviso centrul vechi angajam urgent ospatar cu experienta 1200 lei net si femeie la vase 1800 lei net. Program 2 zile cu 2 zile libere. Sunati pentru interviu; 1.200 L; (0723.693.149 2152. Ospatar si ospatarita Restaurant NoName strada Mariuca nr 1A, intrare din Sos Oltenitei angajeaza ospatari si ospatarite cu experienta. (0761.280.642/ 021.332.00.29

2154. Ospatar si ospatarite restaurant ital-

ilor, manager pentru prelucrarea, introducere si validare date si documente, cunostine Microsoft Word, Excel, Point, avanataj daca cunoasteti domeniul instalatiilor, 2.000 L; (0724.040.460 distrigazsan@gmail.com 2130. Operatori pregatire comenzi pt. depozit centura Stefanesti. Program lunivineri, 2 sch: 6-14.30 si 8.30-17.00. Cerinte: experienta pe un post similar, rezistenta la efort. Oferta: salariu net 1600 lei + tichete 15 lei + transport 1.900 L; (0771.560.369

2175. Ospatar, ospatarita, Echipa Blitz Cafe cauta coleg ospatar, ospatarita cu experienta, program de lucru flexibil, colectiv tanar, mediu de lucru relaxant. (0729.703.888 caffeblitz@gmail.com

2147. Ospatar pentru restaurant Herastrau cautam un coleg pe post de Ospatar in restaurant Herastrau. Oferim salariu motivant si beneficii, cerem seriozitate. Te asteptam in echipa noastra; (0786.778.811 info@herastrau.ro

2127. Operatori in productie. ICME ECAB

2129. Operatori PC in domeniul instalati-

2174. Ospatar, ospatarita si picoli pt. pizzerie zona Baba Novac (0766.534.066/ 0784.133.155 nitudana2004@yahoo.com

2176. Ospatar, ospatarita, femeie la vase si bucatar angajez urgent pentru restaurant cu specific italian, Drumul Taberei. CV la adresa de mail: (0723.393.083/ 0765.723.733 trattoria2005@gmail.com

2153. Ospatar si ospatarita cu sau fara experienta pt. restaurant La Barca, sectorul 3 Bucuresti. Mediu de lucru placut, salariu + tips; (0740.060.708

2128. Operatori la Fabricarea Berii Barsov, se cere: minim 8 clase, se ofer: salariu atractiv, tichete de masa 12 lei, plata orelor suplimentare, al 13-lea salariu, prime si sporuri, program de lucru 3 schimburi, navete de bere gratuite lunar; (0720.534.811 ana.munteanu@passion4work.ro

mana, Oraselul Copiilorm Pizza Giovane. 1.500 L; (0726.477.406 elisaa.alexandraaa@yahoo.com

fee &Lounge, b-dul. Burebista nr. 2, rond Alba Iulia. Asteptam CV-ul dvs. pe adresa de mail. Cerinte: minim 3 ani experienta, diploma ospatar, (0726.486.302 highclasscoffeelounge@yahoo.com

tori necalificati. Fabrica profile din aluminiu in Bolintin Deal. Oferim formare la locul de munca, salariu atractiv de 2250 ron net, tichete de masa, transport. SA -CABLEL Fabrica de electrice si de telecomunicatii angajeaza. Se ofera conditii foarte bune de salarizare, prime lunare, prime cu ocazia sarbatorilor si tichete de masa. Candidatii interesati sunt invitati intre orele 8.00-13.00 la sediul companiei din Str. Drumul Intre Tarlale, nr. 42, Sector 3. Relatii la telefoanele: (021.209.04.15/ 021.209.01.10/ 021.209.03.09

viciu Gradina Roka angajeaza ospatar, bucatar, pizzar, femei de serviciu. Pentru orice detaliu sunati la: (0773.772.821 roxi_mihalache@yahoo.com

ian, zona Inter, cauta ospatar siau ospatarita minim un an de experienta, (0735.327.902 2155. Ospatar si vrei sa castigi mai mult?

te asteptam in cadrul echipei Stadio sau Social1 unele dintre cele mai cautate localuri din Bucuresti. Iti oferim seriozitate, un venit peste medie, program flexibil, masa si transportul asigurate; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2156. Ospatar zona Unirii, ospatar restau-

rant zona centrala (Unirii), salariu motivant, bonusuri, masa si transportul asigurate. Detalii la nr. tel. sau e-mail resurse.umane@stadio.ro (0731.322.472 roxana@stadio.ro 2157. Ospatar, cunostinte de barman, restaurant, cunostinte de barman, restaurant Sushi Chico Chillout, centrul vechi; (0733.324.426 chilloutchico@gmail.com 2158. Ospatar, echipa noastra se mareste. Cautam ospatar, ospatarita cu experienta de minim 3 ani in domeniu. Pt a aplica la acest job trimiteti CV ul la mail. (0724.153.161 officerest@yahoo.com

2159. Ospatar, Esti o persoana tanara, dinamica si sociabila?Alatura-te echipei noastre. Cautam personal (ospatari, ajutor ospatari) pentru locatia din Str. Monetariei si din Gradina Icoanei. Salariu atractiv + tips (0784.111.321 andreea@restaurantgargantua.ro

2178. Ospatar, ospatarita, pentru restau-

rant Trattoria Arte Pasta (Saftica, langa aeroportul Otopeni). Se ofera carte de munca, salariu de 1450 + tips. Se ofera si cazare. Program 2/2. Se pot trimite si CV la adresa de mail 1.450 L; (0752.665.595 Radu.hrituleac@gmail.com 2179. Ospatar, ospatarita, restaurant cu terasa angajeaza ospatari, ospatarite cu experienta minim 2 ani, salariu 1.500 L/ 15 zile, contract de munca, o masa pe zi plus tipsul personal; 1.500 L; (0765.922.428 2180. Ospatar, ospatarita, restaurant situ-

at in zona Dimitrov angajeaza ospatari, ospatarite cu experienta minim 4 ani, salariu 2600 (program foarte flexibil) o masa pe zi, contract de munca plus tipsul personal. 2.600 L; (0737.467.133 2181. Ospatar, ospatarite, ajutor de bucatar si femeie de serviciu angajam in zona Militari, sector 6. Relatii la telefon; (0770.354.776

2182. Ospatar, picol, ajutor de bucatar seriosi pentru zona Tineretului (parc, terasa). Mediu de lucru civilizat. Mai multe detalii la telefon (0727.420.486 2183. Ospatar-casier - Omv Colentina (langa Europa) benzinaria OMV Colentina cauta spre angajare persoane comunicative, serioase, responsabile si cu chef de munca pentru posturile de ospatar si casier; 1.600 L; (0742.218.051 joburiomvcolentina@yahoo.com 2184. Ospatar. Vrei sa ajungi Ospatar? incepe la Stadio sau Social1 chiar daca nu ai experienta! Vino ca picol si noi te invatam sa devii cel mai bun ospatar! Te platim pentru asta si ai parte de cursuri specializate si un program flexibil; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2185. OSpatar/ospatarita restaurant cu specific italian, situat in sector 2, anagajeaza ospatar/ospatarita cu experienta, conditii avantajoase: masa asigurata, program 2/2 zile, contract munca, rog seriozitate; 1.500 L; (0725.246.188/ 0761.515.503 ancalearoma@yahoo.com 2186. Ospatari Jack's Pub angajeaza ospatari fete/baieti cu experienta pentru locatie din centru vechi. Pachet salarial atractiv. Program 2/2. Pentru interviu zilnic dupa ora 15.00 str. Lipscani nr. 45, 1.200 L; (0749.772.974 dediucris@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

25 aprilie 2018

anuntul.ro

21

4

LOCURI DE MUNCÅ 2244. Patiser sau ajutor patiser Magazin patiserie cautam patiser sau ajutor patiser pentru rulare Kurtos Kalacs. (0768.505.633/ 0751.015.851

2278. Persoana. Societate cauta in ved-

2312. Personal brutarie, angajam urgent personal pentru prouctie cu sau fara experienta, program si salariu atractiv (0772.261.614

2245. Patiser si covrigar cu experienta, va

2279. Persoane energice inclusiv studenti,

2313. Personal bucatarie ajutor bucatar1.800 lei, vanzatoare linie calda- 1.700 lei, spalat vase si curatenie- 1.600 lei. Program L-V 7,00-17,00, zona Armeneasca; (0721.221.397/ 0723.533.841

rugam seriozitate, salariu 2.500 L; (0773.380.631/ 0773.803.631

2246. Patisera cu experienta in zona Crangasi, preferabil domiciliu in zona; (0723.663.281 dana23s@yahoo.com 2247. Patisera pentru patiserie, Stefan cel

Mare; (0744.347.782

2248. Patisera cu experienta pt. Patiseria Tismana, zona Colentina Fundeni. Program lucru: L-V 06.00-16.30, Sambata - duminica liber. Salariu atractiv. Relatii la telefon (0734.378.436 2249. Patisera cu experienta, se lucreaza

luni-vineri, 06:00-16:30, sambata si duminica liber. Salariu atractiv. Zona Fundeni; (0733.869.232 2250. Patiseri pentru Fornetti in zona Titan Auchan, salariu motivant, conditii f. bune, colectiv tanar, proram de 8 ore/zi. (0732.408.999 hhtitanatlas@yahoo.com

2251. Patiseri, modelatori covrigi cu experienta, angajam patiseri si modelatori covrigi cu experinta zona Mihai Bravu Vitan; (0721.880.281 2252. Patiserie, covrigarie oferim califi-

2187. Ospatari ospatarite, picoli, ajutoare

bucatarese, femei spalat vase la masina, program si salarii avantajoase, Restaurant Cuibul Randunelelor Sector 5. Rugam sunati dupa orele 11:00; (0730.002.054/ 0720.033.444

2188. Ospatari pentru evenimente: nunti,

2216. Ospatari/ barmani, La Mama Lip-

scani angajeaza ospatari si barmani cu experienta de minim 6 luni in domeniu. Programul e flexibil si vei lucra intr-o echipa tanara dar cu experienta. Cerem si oferim seriozitate, (0721.102.101 necula.georgiana@lamama.ro

care si asiguram loc de munca in locatiile noastre ca: modelator covrigi, patisera, cerem experienta minima in industria alimentaradetalii la telefon intre orele 08:00 si 16:00. (0784.800.213 2253. Patiserii cu experinta lucru, angajez

patiserii cu experinta lucru in echipa program flexibil firma serioasa salariu attractiv, (0752.075.252

botezuri, petreceri private etc. Relatii numai intre orele 10.00-18.00. (0766.677.437

2217. Ospatari/ ospatarite, pt. restaurant

2189. Ospatari pentru Journey Pub, Piata

2218. Ospatarita in Otopeni zona aeroport, program luni - vineri de la ora 8 la ora 16, salariu atractiv. Weekendul si sarbatorile legale libere, echipa unita, tips. 1 L; (0734.727.777 contact@arome.work

2254. Paza, receptie, noapte, cu plata la zi

2219. Ospatarita terasa in Militari Lujeru-

2255. Paznic cu atestat. Oferim cazare,

Romana, tineri si dornici de munca, program flexibil, transport asigurat. Programari interviuri la numarul de telefon sau CV pe mail. (0723.909.534 dragos.neacsu@journey-pub.ro 2190. Ospatari pentru restaurant/pub Quantic, ospatari full time, salariu motivant fix + tips, echipa prietenoasa, zona Grozavesti, detalii la tel. (0735.311.530

libanez; (0742.230.602

lui, program flexibil si colectiv tanar; (0770.754.437

2220. Ospatarita si picol Restaurant cu

bd 1 decembrie 1918, angajeaza ospatari, ospatarite si picoli. Relatii la tel. (0721.333.344 ancapene@yahoo.com

terasa din sectorul 3, in apropiere de metrou N. Grigorescu, angajeaza ospatarita si picol. La noi gasesti un colectiv placut, program avantajos si bonusuri motivante. (0723.383.637

2192. Ospatari Restaurant italian, Bd. Sis-

2221. Ospatarita, Bemolle Cafe din Cen-

2191. Ospatari Restaurant Casa Anca din

esti 269 (autobuz 205 de la Casa Presei), sector 1, Giardino Del Lago, angajeaza ospatari cu experienta. Salariul este negociabil. Pentru detalii, 2.500 L; (0724.053.013 2193. Ospatari / ospatarite cu limba

straina si experienta probanta, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 031.436.44.77 2194. Ospatari angajeaza Restaurantul

Capsa. Salariu net 1800 lei. Interviuri zilnic, intre 8.00- 15.30 in Calea Victoriei nr. 36 (0757.645.737 2195. Ospatari cafenea Bucuresti, zona Baneasa selectionam persoane cu aspect fizic ingrijit, carsimatice, cu excelente abilitati de comunicare in limba romana si limba engleza, experienta in service a la carte si evenimente; 1.600 L; (0728.293.279/ 0728.293.279 office@absolut-hr.ro 2196. Ospatari si barmani, La Copac restaurant cu terasa (strada Pitar Mos 23) angajeaza colegi ospatari si barmani, oameni tineri, pozitivi, cu chef de munca si atitudine placuta! Oferta salariala foarte buna, (0763.972.337 la.copac@yahoo.com 2197. Ospatari si ospatarite Cafenea cu terasa situata in zona Baneasa angajeaza ospatarite. Cerinte: experienta, seriozitate, punctualitate, abilitati de lucru in echipa. Informatii la numarul de tel. (0748.266.244 bourbon_baneasa56@yahoo.com 2198. Ospatari si picoli, cu experienta si fara pentru restaurant Margineni. Se lucreaza in ture. Se ofera salarii motivante. Oferim conditii de lucru moderne intr-un restaurant modern 1.800 L; (0733.986.867/ 0726.110.693 rommpex@gmail.com 2199. Ospatari, barman, picoli, pentru restaurant si terasa in Magurele, asiguram salariul 130 ron tura, comision din vanzare, program 1/1, 2/2. 2.000 L; (0723.580.658 2200. Ospatari, ospatarite si barmani

angajam; (0723.730.186

2201. Ospatari, picoli, bucatari, barmani,

ajutoare angajam pentru restaurant in Centrul Civic. Cei interesati sa sune la: (0728.081.718 2202. Ospatari, program full-time sau part

time. Relatii intre orele 10.00-18.00 la tel: (0763.550.397

2203. Ospatari, ajutori ospatari si bucatari, spalat vase, salariu 1200-1600 lei Net, transport decontat, tips, barbati si femei, program 8h/zi, contract nedeterminat. Detalii la telefon (0725.477.438

trul Vechi, Pasaj Villacrosse angajeaza ospatarita. Program 2 zile cu 2 libere sau diferite variante de program: program de la ora 13, ora 16 sau part time de la ora 19. Tips, contract; 2.000 L; (0723.188.953 lidiacoman19@yahoo.com

2224. Ospatarita/spalat vase, bistro sit-

uat in zona Rosetti, cauta fete pentru posturile - servire mancare in salon si spalat vase. Relatii telefon dupa ora 14.00; (0723.356.934 office@jbistro.ro

2225. Ospatarite Angajam ospatarite 100

ron/zi + tips, program 1 zi cu 1 zi sau 2 zile cu 2 zile. Ambiance Caffe Dorobanti, (0766.446.977

2226. Ospatarite Ne marim echipa. Doriti

sa faceti parte din echipa noastra noastra tinera si dinamica restaurant El Torito angajeaza ospatarite, ajutor bucatar si femeie la vase, toti cu sau fara experienta, (0738.124.198 erubio83@outlook.com 2227. Ospatarite Restaurant angajeaza ospatarite cu experienta si ajutori de bucatari cucexperienta salariu atractiv plus bonus; (0735.011.736/ 0735.011.735 Bistrohb@yahoo.com 2228. Ospatarite Gastro-Lounge The Bazaar Locatie premium in centrul istoric. Ne marim echipa. Daca vrei sa lucrezi intr un mediu placut si inconjurata de colegi prietenosi dar si sa ai ocazia sa inveti lucruri noi asteptm CV-ul tau pe mail. (0721.200.050 contact@thebazaar.ro www.thebazaar.ro 2229. Ospatarite piscina. Piscina Aqua del Mar (Saftica) angajeaza ospatarite. Se ofera carte de munca, cazare daca este nevoie), transport Piata Prese Libere. Salariu 1700 lei+tips, card de marcaj individual; 2.000 L; (0752.665.595 Radu.hrituleac@gmail.com

OSPATARITE, CLUB CENTRUL VECHI ANGAJAEZA. SALARIU FOARTE BUN; (0723.313.341

2230.

2231. Ospatarite, club de biliard, bowling,

2206. Ospatari, barman, picoli, pentru

2233. Ospatarite, ospatari barmani, picol-

restaurant si terasa in Magurele, asiguram salariul 130 Ron tura, comision din vanzare, program 1/1, 2/2 130 L; (0723.580.658

ite pentru restaurant sector 3, Titan, cu specific romanesc si international, cu vad, 1.500 L; (0724.370.496

2207. Ospatari, barmani angajam ospatari

2234. Ospatarite, ospatari pentru Tratto-

zona Dorobanti; (0756.999.666

2211. Ospatari, ospatarite, picoli. Restau-

rant-pizzarie angajeaza ospatari(te), picoli. Asiguram un program, salariu atractiv, masa, transport.Solicitam seriozitate si de preferinta sa domicilieze in sectoarele 2-3 sau 4, (0729.881.660 2212. Ospatari, picoli, barmani restau-

rant/lounge Bd Decebal, angajeaza ospatari, barmani si picoli cu experienta! Salariu atractiv, se lucreaza in ture, dorim angajati permanenti, seriosi si ambitiosi, aspect fizic placut; (0735.365.809 Izabella.ionita@gmail.com 2213. Ospatari, picolite, lucrator bucatarie, femeie la vase pentru restaruant, sector 2. Salariu + tips, 8 ore/zi; (0722.758.898/ 0724.241.932/ 0744.424.222 2214. Ospatari-ospatarite picol, bar-

man. Restaurant "Elzada" sector 4 Bucuresti, salariu atractiv; (0722.214.001/ 0723.019.747 2215. Ospatari. Restaurant Beijing angajeaza ospatari/ ospatarite cu/fara experienta si femeie la vase, livrator B-dul Unirii. Relatii dupa ora 11.00; (0767.566.670/ 021.327.40.10

2257. Paznic de zi/ noapte, firma Bucuresti. Oferim contract de munca si salariu motivant. Restul detaliilor se discuta in cadrul interviului. Relatii la tel. (0735.608.241 2258. Paznic, santier constructii, Chiajna,

2259. Paznici, angajam paznici pentru

sala cu experienta angajeaza restaurant cu terasa 250 locuri, zona Petre Ispirescu, program 2 zile cu 2 libere, dornici sa lucreze in echipa, cerem si oferim seriozitate, tips; (0722.506.068 office@excellence.ro

2210. Ospatari, ospatarite, restaurant

12/24 si 12/48 salariu 1162 Lei plus ore suplimentare, contract de munca. Rog seriozitate 1.162 L; (0737.450.801 cristina.dumitru@alpenside.ro

2223. Ospatarita/chelnerita ospatarita, prezentabilla (consitue avantaj cunoasterea limbii italiene sau engleze) - salariu 2000 lei net + bonuri, bonusuri. Restaurant din centru-sector 2, Str. Popa Petre. Detalii la telefon; 2.000 L; (0720.078.845 hr@menatwork.ro

2205. Ospatari, barman, ajutor bucatar, spalator restaurantul Laris Legend din Cosmopolis angajeaza ospatari, barman, ajutor bucatar, spalator, (0722.708.715 elena.burlacu@crediteurope.ro

2209. Ospatari, ospatarite Angajam ospatar fata sau baiat cu experienta in domeniu. Restaurant cu specific mediterranean, (0734.349.076

2256. Paznic cu atestat, program noapte,

contract full-time, salariu net 1715 lei (1400 lei cash, 315 lei bonuri de masa), 100 lei bonus de sarbatori. Se cere atestat de paza, 1.715 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

snooker, tenis de masa, terasa, restaurant angajeaza ospatarite/ picolite. Contract de munca cu norma intreaga. Va rugam trimiteti CV pe email (021.316.09.62 hr@idm.ro

2208. Ospatari, barmani Restaurantul La Mama Ateneu angajeaza ospatari si barmani cu experienta. Programul e flexibil si vei lucra intr-o echipa tanara dar cu experienta. Cerem si oferim seriozitate; (0761.194.005 ciobanu.lucica@lamama.ro

masa gratuita. Asteptam provincia. Firma isi desfasoara activitatea in Bucurestii. Relatii intre orele 10.00- 16.00 la telefon; (0769.961.624

2222. Ospatarita, ospatar Restaurant cu specific italian angajam ospatarita, ospatar. Program 1 zi cu 1 zi. Salariul net 1800 ron. Adresa str Nerva Traian 23, metrou Timpuri Noi. 1.800 L; (0744.489.993

2204. Ospatari, barman, pentru restaurantul, situat Sector 6, Militari. Contract de munca pe perioada nedeterminata, transport, mediu de lucru placut. Salariu motivant intre 1.500-1.700; (0722.462.827/ 021.434.18.28

si barmani. Salariu atractiv. Reteaua de restaurante Sushi Terra; (0743.153.333 alinariulet@mail.ru

80 lei/zi, dimineata la iesire din tura, motel Casa de Piatra Pustnicul, urgent. Program 20-8. Sms cu text paza. 2.400 L; (0767.079.463

2232. Ospatarite, ospatari, picoli si sef

ria Borghese. Salariu 1.500 Lei in mana, tips individual, bonusuri program 2/2 zile. Se cer experienta, seriozitate, implicare. Interviu str. Dambului 155 1.500 L; (0760.650.710/ 0726.782.482

2235. Ospatarite, ospatari, pt. Luna Cafe & Bistro. Program de lucru avantajos. Punct lucru: str. Viitorului 32, sector 2, punct reper Piata Gemeni. Trimiteti CV-ul pe adresa de email 1.500 L; (0771.609.431 info@cafeluna.ro www.cafeluna.ro 2236. Ospatarite/barmanite Pub Centru Istoric angajeaza ospatarite, barmanite, animatoare si cliente hostess pt exterior. Program de noapte. Oferim salariu, comision din vanzari si cazare. Pentru detalii; (0763.651.507 2237. Paine si Vin angajeaza ajutor brutar brutaria Paine si Vin angajeaza ajutor brutar cu/ fara experienta, chifle burger ciabata, program 5 zile cu 2 libere, 8 ore/zi, carte de munca, bonuri masa, experienta nu este necesara tel. 1.700 L; (0726.748.978 hristu.valentin@gmail.com 2238. Parchetar si ajutor parchetar;

(0724.369.749

2239. Patiser Bucuresti, sector 3 ) caut

patiser cu experienta, pasionat si creativ, deschis la idei noi, organizat si foarte atent la detalii. Salariul lunar: 2500 lei. (0751.090.973 2240. Patiser cofetar sector 3, metrou,

salariu atractiv, weekend-urile libere (0721.112.352

parc de dezmembrari auto situat langa Islaz-Ilfov, 15-20 ture pe luna. Salariul in functie de orele lucrate, intre 1000-1200 lei/luna; (0768.400.800 dezmembraribelciugatele@yahoo.com 2260. Peisagisti, gradinari, societate cu domeniul de activitate amenajarea si intretinerea spatiilor verzi angajeaza peisagisti/personal amenajare si intretinere gradini. Se ofera cursuri de specialitate si salariu motivant. (0772.203.913

2281. Persoane/familii harnice la lucru, angajam intern persoane sau familii la intretinere gospodarie, ingrijire animale si plante. Se asigura salariu, cazare si masa; (0758.074.440/ 0740.035.051 2282. Persona pentru complex Debarcad-

er Eforie Nord, jud. Constanta, incepand cu 1 iunie pentru perioada sezonului estival (0732.551.456 complexdebarcader@gmail.com

2283. Personal angajam personal calificat

in constructii metalice navale in tara si strainatate. Pentru detalii ne puteti contacta la nr. de tel. de luni pana vineri intre orele 10:00 - 18:00; (0732.496.797

2284. Personal baza sportiva Sud Arena situata in sos. Vitan-Barzesti 5-7 angajeaza personal fara experienta. Salariu 1.300 lei program 8h/zi; 1.300 L; (0737.337.037 office@sudarena.ro 2285. Personal Cafenea in zona Decebal

angajeaza ospatari, barmani si femeie de serviciu. Pentru mai multe detalii suna?i la nr. tel. (07216864444 2286. Personal cu sau fara experienta

pentru magazin Shop&Go situat in sectorul 3. Program 8 ore, doua ture, 2 zile libere. Transport asigurat tura doi . Salariu 1450 1600 Lei; 1.600 L; (0721.269.304 cristianmatea@gmail.com 2287. Personal curatenie mall Baneasa,

cinema. Program 8 ore in schimburi. Salariu net 1400 lei. (0760.014.788 2288. Personal curatenie si vase angajeaza restaurant italian. 1600 lei, tips, transport. (0729.565.694 2289. Personal de curatenie pt. birouri, program 4-8 ore/zi, dimineata seara, lunivineri, in zonele Drumul Taberei, Afi Cotroceni Bucuresti, mediu placut de lucru, relatii la tel., salariu atractiv, CM, (0728.870.117/ 021.311.70.01 office@intercomserv.ro

PERSONAL INTRETINERE SI MONTAJ SISTEME INTERFON, VIDEO (CURENTI SLABI) PERMIS CATEGORIA B; (0728.142.542/ 031.827.05.20 2290.

2291. Personal patiser, modelator, vanza-

toare patiseria Petru locatie 1 Mai si Crangasi. Ofer salariu atractiv si program flexibil in ture. (0721.230.101/ 0721.230.111 2292. Personal pentru curatenie in hotel,

barbati si femei. Program 5 zile pe saptamana/ 2 zile libere. Salariu 1400 net + transport asigurat, masa In cadrul hotelului; (0731.927.209 iulia_m_sv@yahoo.com 2293. Personal pentru paza obiective,

cu/fara atestat, inclusiv pensionari. (021.335.44.91/ 0723.346.264

2315. Personal bucatarie La Copac restaurat cu terasa (strada Pitar Mos 23) angajeaza buc?tar, ajutor de buc?tar ?i lucrator comercial bucatarie (spalat vase). Detalii la telefon si CV pe adresa la.copac@yahoo.com (0745.082.007 la.copac@yahoo.com 2316. Personal bucatarie bucatar, ajutor bucatar, personal curatenie pentru cantina restaurant catering zona centrala. Program de lucru L-V 6.30-15.30, salariu atractiv; (0723.337.174 2317. Personal bucatarie, ajutor pizza, ajutor bucatar, gratar, salate, femei sau barbati, castiguri peste 2300 lei posibilitate promovare, training, transport asigurat, programare interviu luni-vineri intre 11.00-17.00; (0746.405.432 2318. Personal Bucuresti - Suceava, firma

de constructii cu sediul in Bucuresti angajeaza pentru jud. Suceava buldoexcavatoristi, dulgheri, fierari si muncitori necalificati; oferim cazare si o masa pe zi. tel: (0744.756.876 ADRIANA.FILACHE@ECX.RO

2319. Personal cafenea cafenea Tutti Cafe Promenada et. 2, angajeaza cu contract de munca si salariu motivant personal cu experienta pentru urmatoarele posturi: ospatar, ajutor ospatar, picol si barman. (0728.739.655 2320. Personal calificat Curatatorie chimi-

ca angajam personal calificat in domeniu. Conditii foarte bune, salariu atractiv, program lejer; (0722.318.200 cristianst20@yahoo.com

2321. Personal calificat pentru constructii:

rigipsari, zidari, zugravi. Salariu motivant: 3.100-4.500 lei net + CM. Oferim cazare; (0748.154.615/ 0762.548.785

2322. Personal calificat pentru montaj si

asamblare mobila. Beneficii: contract de munca cu toate beneficiile oferite unui contract de munca stabil. 500 {; (0731.014.083/ 0721.263.936 office@blejan.ro 2323. Personal calificat Popesti Leordeni

masinisti, ajutor masinisti, specialist prevenire pentru depozitul de cartoane, 3 schimburi, salarii motivante, beneficii,cv obligatoriu pe mail 1.500 L; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro

2324. Personal calificat si necalificat pen-

tru productie in cadrul fabricii de patiserie Davi- Darius, situata la intrarea in Bragadiru. Experienta nu este necesara, dar constituie un avantaj. Salariul este confidential si se discuta la interviu, 10 L; (0741.677.690/ 0727.114.962 davi.darius.distribution.pan@gmail.com

2325. Personal cantina, cantina situata in

imediata vecinatate a statiei de metrou Pipera angajeaza personal cantina (bucatari cald/rece, casieri, lucratori la linie, debarasatori, lucratori curatare legume). (0742.668.259/ 0744.487.028 mihai.samson85@yahoo.com 2326. Personal cantina, multinationala

2262. Pensionara pentru un mic aprozar,

2295. Personal pentru Restaurant

2327. Personal clinica. Clinica Medicala angajam femeie de serviciu program 8 ore (program 12-20) sau part-time.Clinica Medicala angajam terapeuti ABA si logopezi, program part time, (0771.730.011 uka693963@gmail.com

salariu si programul atractiv, rog seriozitate; (0762.401.223

Pepco Retail angajeaza casieri pentru magazinul din Kaufland Valea Oltului. Alatura-te si tu echipei noastre! Mediu de lucru placut si posibilitati de dezvoltare continue. Va rugam sunati la tel. sau trimiteti CV-ul dvs. la: (0728.555.625 gantimir@pepco.eu 2263.

2264. Pepco Retail angajeaza casieri pen-

sector 3, bucatar masa calda, bucatar gratar, friteuze, barman, femeie vasesalariu atractiv, asiguram transportul; (0723.970.946 office@camizo.ro

zona Militari Residence: bucatar, ospatar, barman, ajutor bucatar, femeie de servici. (0767.013.347 2296. Personal prepress- DTP. CV la

adresa email/ tel. Salariu 3.500 L; (0758.109.809 silvia.gheorghe@tipografiaeruobusiness.ro 2297. Personal Pub zona Unirii angajam

pizzari, cuptor cu lemne si fete pentru servire pe terasa. Detalii la tel. (0766.467.676

2298. Personal restaurant angajeaza

femeie la vase, ajutor de buc?tar cu experienta si osp?tar cu experienta. Program de lucru 2 zile cu 2 zile libere.Mai multe detalii la interviu; (0722.823.333

tru magazinul din Militari Shopping City. Alatura-te si tu echipei noastre. Mediu de lucru placut si posibilitati de dezvoltare continue. Pentru detalii rugam sunati la tel sau trimiteti CV-ul la: (0737.024.831 hr.ro@pepco.eu

2299. Personal Restaurant cu mai multe locatii in Bucuresti. Doresti sa te alaturi unei companii profesioniste, dinamice si sa lucrezi pentru un brand de renume noi, la Wuxing, ne dezvoltam si cautam sa ne marim echipa,CAUTAM COLEGI NOI.Detalii la:0731617815

2265. Pepco Retail angajeaza casieri sec-

2300. Personal restaurant nou deschis in

tor 5 si 6 angajam casieri lucratori, persoane dinamice, amabile, motivate. Mediu de lucru placut, posibilitati de dezvoltare profesionala. Salariu motivant ,bonuri masa . CV uri la luminitadanila90@yahoo.com luminitadanila90@yahoo.com 2266. Persoana (barbat sau femeie) la

firma de curatenie. Punct fix de lucru. Se asigura bonuri de masa, zona centrala a Bucurestiului; (0721.750.077 2267. Persoana abilitati tehnice, societate

comerciala angajeaza persoana dinamica, posesoare de permis auto, pentru activitate de teren. Abilitatile tehnice constituie un avantaj; (0752.272.888 office@aquaexpert.ro

Pipera cauta ajutor bucatar, barman, ospatar/ospatarita, pizzar, brutar.Salariu bun + facilitati; (0726.494.076

2301. Personal Restaurant Piatra Alba isi

mareste echipa. Angajam personal: ospatari, picoli, barman, bucatari, ajutor bucatar, spalator vase, operator preluare comenzi prin telefon. Detalii la nr.; (0723.132.765 piatra.alba@gmail.com

2302. Personal Salon Tina style sector 3

angajeaza manichiurista si frizer cu experienta cu carte de munca si salariu fix. (0761.718.282 emy25emy2000@yahoo.com 2303. Personal Shop&Go Timisoara 35C

2328. Personal colectare produse SC dis-

tributie produse parafarmaceutice angajeaza personal pentru colectare marfa din depozit (produse plafar de mici dimensiuni ), receptie marfa, pregatire comenzi pt. livrare. Asteptam CV pe email; (0733.777.012 office@pdgroup.ro 2329. Personal complex turistic Tan-

cabesti (IF) Posturi disponibile: bucatar, ajutor bucatar, ospatari, personal curatenie, spalator vase, ingrijitor curte, paznic. Angajam si din provincie. Salariu motivant, alte beneficii, (0767.364.412/ 0766.455.665 cariera@tancabesti.ro 2330. Personal contabilitate primara + receptie marfa depozit engross angajeaza personal contabilitate primara+receptie marfa se ofera salariu net de 1600ron+300 ron tichete de masa, minim liceu. Adresa: Str.Drumul Dealul Bradului, Nr.50-80,Sector 4. 1.600 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 2331. Personal covrigarie patiserie, patis-

2333. Personal covrigarie/ patiserie Anga-

jez modelator patiserie-covrigarie, zona Piata Gorjului, Militari. Salariu incepand de la 1600 lei net, bonus, prime; (0769.850.770

2335. Personal cu experienta in domeniul instalatiilor sanitare, termice si electrice; Salariu pana la 3.200 L; (0732.642.491

2270. Persoana curatenie, bucatarie pentru Socului Kebab, salariu anantajos+ tips; (0764.673.064

2305. Personal alimentatie publica,

2336. Personal cu experienta pentru cen-

2272. Persoana dinamica angajam persoana dinamica, abilitati negociere si comunicare, experienta in vanzari servicii, permis categoria B. Salariu fix + comision din vanzari; 2273. Persoana dinamica pentru activitatea de administrare imobile. Program lucru 13:00-21:00. Nu este necesara experienta, 1.800 L; (0723.106.360 admynya@yahoo.com 2274. Persoana ingrijire barbat paralizat cautam doamna cu varsta maxim de 50 ani, fara obligatii familiale, program intern, pentru ingrijirea unui barbat paralizat. Detalii la telefon; (0722.635.507 iuliancroitoru39@yahoo.com 2275. Persoana ingrijire batrana pentru batrana 85 ani, deplasabila, interna comuna Berceni- Ilfov, toate conditiile de trai confortabil. Salariu discutabil. 1.800 L; (0772.836.831

tru intretinere capre, Teleorman; (0764.040.865

restaurantul Aurora din statiunea Mamaia angajeaza pentru perioada sezonului estival ospatari, barmani, personal bucatarie; (0723.304.514 2306. Personal ambalare si muncitori pt.

fabrica de mase plastice (experienta nu este obligatorie). Beneficii: - salariu 2.300 Ron (brut), tichete de masa si transport, vacante (Craciun, Paste, August), bonusuri; (0733.947.325 2307. Personal angajam: zugrav, zidar,

faiantar, dulgher, fierar. Salariu 130-170 lei/zi, saptamanal. Angajam zidari, zugravi, faiantari, dulgheri, fierari si necalificati. Daca din cauza firmei nu se lucreaza, zilele state acasa sunt platite integral, 3.200 L; (0720.328.899 Dnu.investments@gmail.com 2308. Personal angajare restaurant zona

Herastrau angajeaza, ajutor bucatar, bucatar sushi. ajutor bucatar pentru bufet rece(salate), se asigura transport seara, masa, tips concediul de odihna platit, (0751.849.703 danaiuga1@gmail.com

2309. Personal atelier confectii Atelier confectii angajeaza confectionere pentru masina simpla liniara, triplok si calcat (finisat), 1 L; (0774.476.259 iiloveyouforever8@gmail.com 2310. Personal birou, colega pentru

munca birou intr-o patiserie secretariat si contabilitate primara. Se accepta si fara experienta in contabilitate. Program 14.0021.30. Sector 5, Bucuresti (0770.869.943 2311. Personal brutarie si vanzatoare Angajam personal (cu exp. sau fara) pt brutarie (cuptor pe lemne) salariul net intre 2.300-3.500 lei, noaptea progr 9 ore, ziua 10, o zi libera pe sapt. vanz-progr. O zi cu o zi, sal. 1800 lei. Piata Progr., (0728.811.451/ 0761.789.201

2345. Personal curatenie spatii comerciale 3/4 ore, net :600-700ron centru comercial (zona Pantelimon ),net 1900ron centre comerciale ,sali de cinema ,cladiri birouri ,salariu net :1300-1400 ronRelatii :0732018935 (031.101.21.39/ 0722.763.974 2346. Personal curatenie Angajam barbati

pentru curatenie in terminal de ciment, intretinere spatiu verde, activitati gospodaresti in zona Glina. Salariu 1400 lei in mana si decontare transport, program 8 ore, 1.400 L; (0769.671.121 ddbecoservices@gmail.com 2347. Personal curatenie companie multi-

nationala, angajeaza personal curatenie birouri in Bucuresti. Program schimbul 3 (22:00 - 06:00). Salariu net 1163 lei+tichete de masa+spor noapte 25%+150 lei curatenie generala; (0749.229.339 2348. Personal curatenie complex rezi-

dential, zona Piata Victoriei. Program 7-15. Persoana serioasa cu experienta in curatenia profesionala, (0736.494.036 2349. Personal curatenie cu experienta pt.

scoala particulara. Tel./ email; (021.210.21.31 cristinab@cambridgeschool.ro

2350. Personal curatenie in Centrul Com-

ercial din zona Vitan, la program de 8h/zi, salariu avantajos, tichete de masa; (0761.690.021

2351. Personal curatenie Locco Pub Chiti-

la angajeaza femeie curatenie bucatarie. Salariu 1500 lei net. Relatii la telefon; (0744.358.451/ 0732.514.999

2352. Personal curatenie pentru gradinita.

Beneficii si promovari, in functie de implicare si seriozitate, sector 5; (0724.224.455/ 0724.224.455 director@thecollege.ro

2353. Personal curatenie pentru sedii de

birouri si spatii comerciale. Program fulltime 8 ore - salariul 1.300 lei. Program parttime 4 ore, salariul 800 lei. Se solicita seriozitate si dorinta de munca. Salariu fix, decontare transport, loc de munca stabil, ore suplimentare platite, mediu de lucru modern; (0723.329.680 2354. Personal Curatenie pentru sediile noastre din sectorul 6 Bucuresti. pentru informatii suplimentare, ne puteti contacta la tel., Cornel 1 L; (0756.260.964 m.corneliu@yahoo.com

2356. Personal curatenie pentru spatiu de

jam personal pt covrigarie patiserie cu sau fara experienta: manipulant marfa: Gara de nord, Tineretului, Ion Mihalache (Turda) si vanzatoare Piata Minis (Titan) (0768.770.076/ 0723.613.408/ 0770.856.973

2304. Personal agentie de turism, operator date, necesare cunostinte medii de excel, word. (0756.037.777 hello@bigavi.ro

2271. Persoana deficienta auz sau vorbire, angajam 2 persoane cu deficiente auz sau vorbire, central piata Unirii. Asteptam mesajele dvs. cu lucrurile pe care le cunoasteti si eventual CV.Colectiv foarte placut, program 6-8 h/zi. (0726.221.274 office@annebebe.ro

2344. Personal curatatorie-spalatorie haine, curatatorie-spalatorie haine angajam personal calificat in functia de operator chimic, in Bucuresti, sector 3; 14.104 L; (0745.175.060 anca.lavanderia@gmail.com

2332. Personal covrigarie, urgent anga-

predare gunoi si spatii verzi, salariu intre 1000-1500 lei; (0735.214.123/ 0728.216.380/ 0766.866.075

2269. Persoana curatenie scari de bloc,

2343. Personal curatatorie si spalatorie eco tip Nufar. Salariu intre 1500 - 2000 Ron, contract de munca, program de lucru in ture Piata Big Berceni, multiple linii RATB si metrou, (0727.215.133

2355. Personal curatenie pentru societate

2334. Personal cu experienta in Bucuresti

angajeaza Firma confectii militare, program full time sau part time. Relatii la telefon (0722.459.985

2342. Personal curatatorie haine zona Floreasca, pentru curatat si calcat haine. Beneficii: tichete de masa, sporuri, decontare transport, servicii medicale in clinica Medlife, 1.800 L; (0722.291.414 contact@ecofresh.ro

er, modelator, vanzatoare, sofer cu sau fara experienta. Locatie 13 Septembrie, Diham.Asiguram contract de munca si salariu fix 1 {; (0767.434.527/ 0734.046.120

angajam casiera si lucraltor comerciali. Programul este de 8 ore cu doua zile libere. Detalii suplimentare oferim doar la interviu. Rog CV la adresa de mai jos pt. Timisoara. 1.450 L; (0723.322.090/ 0723.322.090 homebusinesstrade@gmail.com

2268. Persoana cunoscatoare engleza

2243. Patiser cu experienta, modela-

tor covrigi si ajutor cofetar, zona Berceni; (0723.384.312

fonie, control acces. Permis categoria B. Se admit aplicant Enter Level; (021.210.68.77/ 021.211.72.13

2314. Personal bucatarie firma catering angajaza personal bucatarie, zona Fundeni. 1.800 L; (0788.888.835 alexandra@corelligroup.ro

2294. Personal pentru restaurant Camizo,

2277. Persoana sau familie angajam pen-

2242. Patiser cu experienta pentru pro-

2280. Persoane intretinere sisteme inter-

2261. Pensionar. Caut pensionar pentru munci necalificate la curte. Platesc 50 lei pentru 12 ore pe saptamana. Zona Metrou Mihai Bravu Sect. 3; (0761.133.935/ 0769.662.339

ductie, program flexibil, salariu atractiv, zona Trapezului (0760.475.056

zona Tei. Program flexibil; (0722.382.463

fara experienta,pentru ai califica in meseria de modelator, necesita rabdare si migala, atentie mare la detalii. Producem carcase de protectie pentru telefoane, posibil avansare rapida, doar nefumatori, 2.500 L; (0723.376.606 angajari2018@gmail.com

angajam personal cantina Bucuresti: bucatar, ajutor bucatar, debarasator, tel; (0721.209.582/ 021.201.79.83 office@dussmann.ro

2276. Persoana salad bar restaurant Pagaia, angajeaza persoana cu experienta pentru salad bar - bucatarie rece.Program de luni pana vineri, weekend liber, conditii salariale avantajoase, o masa la pranz; (0745.318.232 letitia.spandonide@qsinn.ro

2241. Patiser cu experienta angajez in

erea angajarii pentru contabilitate primara persoana cu sau fara experienta in domeniu, detalii la telefon: (0773.727.981

pentru spalatorie auto, Calea Giulesti 235, oferim salariu + cazare; (0766.333.428

tru de printare/ plotare, confectionat stampile (Dristor - Baba Novac). CV la: regatadesign@gmail.com

2337. Personal cu experienta in montajul

si calarea tamplariei PVC, pentru departamentul Export - Relatii la telefon: 0726.711.301 si Operatori productie pentru sectia Infoliere profile PVC - relatii la tel: 0728.853.009 angajeaza SC Far Est Windows. Cerinte: cu sau fara experienta, abilitati tehnice, atentie la detaliu, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si dorinta de munca. Responsabilitati: realizarea normelor de lucru, respectarea standardelor de calitate, respectarea procedurilor de lucru. Beneficii: dezvoltarea carierei intr-o companie in continua evolutie, pachet salarial motivant, bonus in functie de targetul realizat, lucrul intr-un colectiv tanar si dinamic, format din profesionisti; (0726.711.301/ 0728.853.009 2338. Personal cu experienta in vanzari,

comision zilnic si alte facilitati; (0733.380.388

2339. Personal cu si fara experienta pen-

tru fabrica de paine cu sediul in Soseaua Electronicii nr 19 (Colentina-Baicului). Va asteptam de luni-vineri intre orele 13:0015:00 pentru interviu, (0762.238.405

2340. Personal curatatoria Aqua Carrefour Felicia Baza 3 prezentabil pentru primire haine. Salariu 1800 lei net: tichete, sporuri, decontare transport. Cerinte: liceul, cunostinte calculator, MS Office, limba engleza nivel mediu; 1.800 L; (0722.291.414 contact@aquaclean.ro 2341. Personal curatatorie chimica (receptie primire haine, calcator, operator curatator textile, croitoreasa). Punct de lucru: centru comercial. Salariu de baza atractiv plus comisioane; (0742.105.106

situata in sectorul 2, program 8 h/zi, 5 zile/saptamana, contract de munca, oferim si si solicitam seriozitate. (0734.956.558 team@fratelli.ro birouri in zona Afi Cotroceni, program 06:00-14:30/12:00-20:30. Salariu net 1500 lei (0771.302.305 george.tihu@artfm.ro

2363. Personal curatenie 4 ore/zi, pentru 3 magazine din zona Floreasca, Amzei si Victoriei angajam o persoana 4 ore pe zi in intervalul 17:00-21:00. Persoana trebuie sa aiba conduita buna, aspect ingrijit, sa reziste la efort fizic. 1.000 L; (0729.699.825 andreea@wedohr.ro 2364. Personal curatenie birouri si sofer firma de curatenie angajam urgent personal fete si baieti (cu experienta) pentru birouri si sofer. Salariu motivant. CV-urile pentru postul de sofer se primesc la totalcleaningservices2017@gmail.com 100 L; (0720.542.280 totalcleaningservices2017@gmail.com 2365. Personal curatenie cu/fara experi-

enta, salariu atractiv, program complex si variabil, sporturi de activitate/ore suplimentare, prime de sarbatori, training specializat in domeniu. Suna acum. 1.500 L; (0724.897.323/ 0726.094.908 axel.axel34@yahoo.ro 2366. Personal curatenie echipa mobila Bucuresti Companie angajam personal curatenie, program de L-V intre 06:0014:30, diferite locatii din Bucuresti. Pentru acest post este nevoie si de permis categoria B. Salariul 1350lei net si tichete de masa. (0786.552.982 2367. Personal curatenie pentru spitale din Bucuresti angajam personal, salariu 1200 lei plus sporuri, fara intarzieri salariale, ore suplimentare platite, asigurare medicala, se poate lucra si in schimburi, str. Maica Domnului nr. 9, tel. (0735.564.809/ 0735.564.801 2368. Personal curatenie restaurant Pipera-Voluntari angajam personal curatenie in restaurant cu norma de lucru 8 ore. program luni-vineri (weekend-uri si sarbatori legale libere). Se asigura masa si transportul de la metroul Pipera la locatie; (0753.077.727 global@qsinn.ro 2369. Personal curatenie scari de bloc angajam urgent personal curatenie pentru scari din bloc din Bucuresti. Oferim salariu atractiv si program de munca flexibil. Pentru detalii asteptam sa ne contactati. (0756.612.908 Andraamocanu@yahoo.com 2370. Personal curatenie si spalat vase pentru restaurant zona Dorobanti capitale 1.500 L; (0734.349.076 2371. Personal curatenie si vase pentru restaurant catering, seriozitate, CM, sal decent, masa. Zona Expozitiei, Romexpo, L-V 8-17.00; (0722.288.988 angajari@qzine-catering.ro 2372. Personal curatenie si vase pentru

restaurant cu specific italian, Bd. Sisesti 269, sector 1, pentru detalii tel. 1.800 L; (0724.053.013

2373. Personal curatenie spatiu pentru birouri cautam personal pentru curatenie si intretinere spatiu de birouri. Zona Obor. Program de munca: luni-vineri, 8:00-17:00. Salariu net 1700 ron si tichete de masa de aproximativ 330 ron; 1.700 L; (0722.450.573/ 0722.436.858 office@mecanicafina.ro 2374. Personal curatenie zona Pipera companie multinationala angajeaza personal curatenie back-up, tura de noapte/zi. oferim conditii legale de munca, salariu 1162 lei, tichete de masa si 25% spor pentru turele lucrate noaptea; (0786.552.982 2375. Personal curatenie, angajam pentru

curatenie la spatii de birouri, 8 ore/zi si 4 h/ zi in zona piata Victoriei, Aviatorilor, Floreasca. Salariul oferit: 1500 ron (0745.177.297

2376. Personal curatenie, femeie de servi-

naziala aflata in sector 3, statia de metrou Mihai Bravu (0724.664.040 cristian.mari@scoala-arc.ro

ciu pentru locatie in piata Alba Iulia, program 8 ore pe zi, salariu 1400 + o masa pe zi, carte de munca. Asteptam tel pentru programare interviu. 1.400 L; (0763.110.110/ 0762.400.500 neacsu.raluca89@yahoo.com

2358. Personal curatenie Restaurant de

2377. Personal curatenie, in Centrul Com-

2357. Personal curatenie pt. scoala gim-

tip bistro, situat in zona Floreasca angajeaza persoana curata si responsabila la curatenie. Program de lucru 2 zile cu 2 libere. Contract de munca, alte beneficii; (0724.015.800

ercial din zona Berceni, la program de 8 h/zi, salariu avantajos, angajam pentru firma curatenie. Detalii la (0731.805.021

2378. Personal curatenie, in Centrul Com-

2359. Personal curatenie Salon de infru-

ercial din zona Militari, la program de 8 h/zi, salariu avantajos, angajam pentru firma curatenie. Detalii la (0721.357.923

2360. Personal curatenie si debarasat pt.

2379. Personal curatenie, Mister Kebab angajeaza personal pentru curatenie. Program de luni pana vineri de la ora 12:00 pana la 20:00, masa gratuita, tips, bonusuri. Bd. Aerogarii -Baneasa, 1.200 L; (0721.303.303

musetare angajeaza personal curatenie pentru locatiile din Berceni si Drumul Taberei. Salariul 1600 ron/ jumatate de luna; (0721.000.376

unitate fast- food, zona Sos. AlexandrieiBragadiru, conditii avantajoase. (0724.053.353

2361. Personal curatenie Urgent. Firma

de curatenie angajam personal curatenie pentru zona Otopeni, (0728.916.676 office@clean4u.ro

2362. Personal curatenie 4 ore, pentru intervalul 17:00-21:30 de l-v in zona Victoriei. Se face contract de munca, salariu de 1000 lei in mana. 1.000 L; (0729.699.825 andreea@wedohr.ro

2380. Personal curatenie, pentru program in doua schimburi, 06:00-14:30/14:0022:00, locatia se afla in zona Piata Victoriei, salariul net 1500 lei; (0771.302.305 2381. Personal curatenie, Restaurantul Stadio angajeaza personal curatenie, locatie centrala (Universitate), salariu motivant, program full-time flexibil, masa de pranz asigurata. Detalii la nr. (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro

AMBIANCE CAFFE DOROBANTI (Radu Beller 54) angajeaza: - BARMAN: 100 Lei/zi + tips; - OSPATARITE: 100 Lei/zi + tips, program 1 zi cu 1 zi sau 2 zile cu 2 zile; - DOAMNA LA VASE SI CURATENIE: 100 Lei/zi + masa

0766.446.977 Se cauta personal pentru autoservire-cantina din zona Piata Victoriei: - BUCATAREASA cu experienta, program 8 ore, de luni pana vineri, salariu 2.200 - 2.500 Lei; - AJUTOR IN BUCATARIE, program 8 ore, de luni pana vineri, salariu 1.700 Lei.

0724.546.677

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


22

25 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCĂ… 2382. Personal curatenie, Titan Mar anga-

2413. Personal lucrari de constructie inginer drumuri si poduri, responsabil RTE, devizieri pentru ofertare si intocmire situatii de plata, mecanici utilaje (deserventi), muncitori necalificati (021.332.44.10/ 0732.668.015 office@petroconstructgroup.ro

2442. Personal productie si ambalare sandwichuri, zona Spitalul Fundeni. Program 6 zile/ saptamana (vinerea liber). Salariul 2.000 net, bonusuri, masa asigurat, contract de munca perioada nedeterminat 2.000 L; (0728.011.145/ 0744.329.559 ghe_ioana@yahoo.com

2471. Personal vase Brasserie angajeaza

2506. Picolita / Picol. Trattoria Pane e Vino angajeaza ajutor de ospatar (picolita/ picol) . Program 1 zi cu 1 zi . Adresa noastra este Strada Nerva Traian 23, sector 3, zona metrou Timpuri Noi; 1.500 L; (0744.489.993 trattoriapanevino2010@yahoo.com

2414. Personal masculin/ fiminin cu atestat obiectiv deosebit, situat langa Piata Cosbuc- Unirii, pt. societate de paza; (0723.270.146

2443. Personal PVC Tamplarie Fabrica tamplarie angajeaza tamplar cu experienta. Conditii avantajoase. Carte de munca. (0787.748.946/ 0762.767.337 productie@mtspvc.com

2472. Personal vase & curatenie personal

enta in servicii de montaj si asamblare mobila kika, Ikea, Dedeman) la domiciliul sau sediul clientului. Salariu atractiv, 1500 2400 Lei, program ora 09:00-18:00 2.400 L; (0799.996.760 montaremobila@gmail.com

2444. Personal restaurant angajam personal pe posturile: bucatar, ajutor bucatar, spalator vase. Nu este necesara experienta. Zona Piata Unirii. Se ofera salariu atractiv, program flexibil. Detalii la telefon. (0756.019.636

2473. Personal vase pentru restaurant,

2507. Picolite, ospatarite, cameriste. Hotel in Anglia angajaza picolite, ospatarite si cameriste.Interviul si plecarea imediata in luna mai. Nu necesita limba engleza. Persoane muncitoare si serioase. Cazare si masa asigurata de angajator. (0722.455.581 georgedogaru74@yahoo.com

tat) pentru spatii comerciale in Bucuresti. Salariu atractiv. Elnet Security; (0759.046.133/ 0759.046.197

2416. Personal necalificat Cora-Pantelimon, angajam personal necalificat in vederea calificarii pentru productie de incaltaminte; (0764.090.600

2445. Personal restaurant Bistro, locatie

2386. Personal depozit Altex Brasov, sef

2417. Personal necalificat Fabrica

jeaza pentru cladire birouri vis-a-vis de Carrefour Militari. Beneficii: contract de munca, salariu si bonuri de masa, mediu de lucru placut (0799.902.956 diana.onofrei@titanmar.ro

2383. Personal curatenie, menajera, persoana harnica, serioasa, politicoasa. Angajatul va presta activitati de curatenie / menaj la imobilele de locuinte detinute de compania noastra. Postul are caracter permanent (8 ore/zi) cu contract munca. (0745.830.521 2384. Personal de finisaje apartament, case, angajam personal de finisaje apartamente, case si vile. Tencuiela, glet, rigips, vobsea termosistem; (0722.200.141 sahingurbuz@gmail.com 2385. Personal de paza (cu sau fara ates-

depozit, gestionar si manipulanti pentru depozitul Altex din Brasov. Salariu atractiv, bonuri de masa (300 lei), asigurare medicala, decont transport. (0725.554.776 andra.demeny@altex.ro 2387. Personal depozit materiale de constructii muncitori, manipulant marfuri cu permis categoria B, avantaj permis stivuitorist. Pentru detalii, sunati la tel. (0744.675.760 alexradutz@yahoo.com 2388. Personal depozite de arhiva Global

Archive Management angajeaza personal calificat si necalificat pentru sediul din Darasti jud. Ilfov 2.000 L; (0747.041.029 irina.nicolae@archive.ro 2389. Personal din provincie pentru productia, ambalarea produselor de patiserie in Bragadiru. Program de 9 h/zi, salariu 1.500 lei/ net, diverse bonusuri in functie de performante, asiguram transport. Rog seriozitate, 1.500 L; (0741.677.690/ 0727.114.962 davi.darius.distribution.pan@gmail.com 2390. Personal exclusiv feminin pentru

conversatii online studio/ acasa oferim cadou 3.000 Lei la angajare, salariu fix garantat 4.000 lei + procent 50%-70%, bonus abonament fitness, solar, unghii, gene. Contact non-stop 4.000 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com 2391. Personal experienta sala de croit si

modelier, firma de confectii imbracaminte de lucru angajeaza persoana cu experienta pentru sala de croit (spanuire, incadrare, taiat curis) si modelier pentru seria 0 zona Bd.Ghencea(vis a vis stadion Ghencea) (0724.264.382 office@limarom.ro 2392. Personal fara experienta, pentru

postul de agent vanzari distribuitor, plata la zi, oferim cazare pentru cazuri speciale. Programari interviuri: (0764.914.055 2393. Personal fast food rotiserie pentru

punct de lucru situat in zona Big Berceni, sector 4 (0722.305.775 etyc_cci@yahoo.com

2415. Personal montaj mobilier cu experi-

Mall stand / insula cu accesorii pentru telefoane mobile in incinta mallului Grand Arena. Program 10-22.00, O zi cu o zi sau 2 cu 2. Doua weekenduri libere/ luna. Salariu, 1.600 L; (0769.637.305 alinacunitchi@yahoo.com 2398. Personal feminin pentru cabinet optica medicala situat in localitatea Breaza, jud Prahova.Oferim un loc de munca stabil, curat fara stres, cu carte de munca, salariu motivant cu target (0722.678.578 Eyeseemedical@yahoo.com 2399. Personal feminin pt conversatii

online, castiguri intre 20.000-30.000$ lunar. Oferim salariu fix intre 3.000-4.000 lei, bonus angajare 500$, program optional, plata bilunar, zilnic, sapt. Procent incasari 50%. 3.000 L; (0736.022.220/ 0761.022.220 alniva10@gmail.com 2400. Personal feminin, conversatii online

castiguri 2000$-7000$/luna,bonus pana la 1000$ din prima zi, costumatii gratuite, decontam chiria integral,contract de munca,cadouri saptamanale; 7.000 {; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com

2401. Personal feminin, pentru conversatii

online oferim cadou 3000 Lei la angajare, salariu fix garantat 4000 Lei + procent 50%, program part-time/ full-time, bonus abonament fitness, solar, unghii, gene. Contact non-stop 4.000 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com 2402. Personal feminin, live activity minim

18 ani, bonus angajare 4000 lei, salariu garantat de pana la 6000 lei, program flexibil, contract de munca. Locatii in toate sectoarele. Contactati-ne cu incredere. 6.000 L; (0736.400.300 officepsk@yahoo.com 2403. Personal fete masaj, somatic, plata

zilnic din comision, oferim si cazare pentru provincie, calificari pentru masaj, conditii excelente, experienta nu este necesara, exclus sex. Carti de munca, salon lux, vila, 3.000 {; (0724.168.007 nelly_pisy@yahoo.com

2404. Personal firma constructii Bucuresti-

Suceava firma de constructii cu sediul in Bucuresti angajeaza pentru jud. Suceava buldoexcavatoristi, dulgheri, fierari si muncitori necalificati; oferim cazare si o masa pe zi. tel: (0744.756.876 ADRIANA.FILACHE@ECX.RO

2405. Personal gradinita particulara sector

1, ingrijitoare copii prescolari program full time (8 ore) sau program part-time (program 15.00-19.00) in conditii avantajoase, cu incepere imediata a activitatii. (0762.616.442

2406. Personal in cartierul 23 August, fata

pt. birou, cunostinte pc, contabilitate primara, gestiune. Angajez vanzatoare pt magazin in cartierul 23 August. Carte de munca, salariu brut 1900 ron. Pentru detalii sunati la tel. 1.900 L; (0722.687.259/ 0762.866.842

2475. Personal vase si ajutor bucatar, pentru restaurant in Parcul Herastrau, program 8 ore/ zi, salariu fix, bonusuri in bani si alte beneficii; (0725.345.302

2510. Pizzar cu experienta angajeaza restaurant italian zona Dorobanti. 3.000 L; (0729.565.694

fabrica de vopsea zona 23 AugustSalariul 1300 net, bonus 500, bonuri 300 Lei, decont transport 150 lei. Program L-V 3 schimburi pentru detalii sunati la nr din anunt (0770.334.947 resurseumane.vlad@gmail.com

2476. Personal vase si curatenie pentru

2447. Personal restaurant ospatari, barmani, ajutor ospatar, doamna spalat vase, bucatar, ajutor bucatar si shaormari. Pt detalii sunati la tel. (0722.597.816/ 021.448.17.28 claudiughitiu@yahoo.com

firma de catering in sectorul 3.Program: luni - duminica, una cu una (o zi lucrata cu o zi libera). 1.400 L; (0770.472.087

cific italienesc, angajeaza pizzar, full time, pachet salarial atractiv; (0753.500.600 ioana.hinta@ilvillagio.ro

2419. Personal necalificat pentru depzit

2448. Personal restaurant Restaurant

2418. Personal necalificat urgent pentru

2420. PERSONAL NECALIFICAT, PERSOANE INDEMANATICE CU APTITUDINI LUCRU MANUAL, CONTRACT DETERMINAT PE DOUA LUNI, ZONA MORARILOR. RUGAM SERIOZITATE, SALARIU NET 2.000 L; (0773.948.582

2449. Personal restaurant Story Pizza locatii sector 6 si sector 5, angajeaza: bucatar, ajutor bucatar, ajutor pizar si livrator. Salariu avantajos plus procent din vanzare. Relatii la telefon; (0733.751.076

2478. Personal vase, curatenie Restaurant, zona centrala - Unirii, angajeaza personal vase si curatenie. Salariu atractiv; (0736.366.417 avramavramm@yahoo.com

2450. Personal restaurant fast food anga-

2479. Personal zona Voluntari pentru atel-

2421. Personal patiserie zona Aparatorii

Patriei, patiseria Matei Aparatorii Patriei angajeaza, patiseri, modelatori, pizzeri, personal bucatarie cu/ fara experienta. Program 9 ore, 6 zile/7. Se poate opta si pentru program (o zi - o zi libera) 2.000 L; (0721.280.038/ 0767.565.640 2422. Personal patiserie, simigerie califi-

Restaurant din Herastrau cautam ajutoare in bucatarie, oameni pentru curatenie in bucatarie, oameni pentru spalat de vase, ospatari, ajutor de ospatari, colaboratori pentru evenimente private. (0735.858.585 isoletta@isoletta.ro 2452. Personal restaurant in Herastrau

2423. Personal pentru catering Fast-food

2453. Personal restaurant pentru Star

Mega Mall Societate comerciala, cauta tineri motivati, isteti, muncitori, pentru a livra servicii de inalta calitate consumatorilor. Se ofera pachet salarial motivant, in functie de efortul depus; (0753.899.090 silviu.florica@gmail.com 2425. Personal pentru curatenie camere

de hotel, barbati si femei. Program de 5 zile/ saptamana, de la ora 8.00 la ora 16.30 Se asigura salariu + transport decontat + masa in cadrul hotelului. Nu este obligatorie experienta (0774.675.229 2426. Personal pentru curatenie tura de

noapte, angajam pentru curatenie de intretinere birouri, tura de noapte. Oferim salariu competitiv plus tichete de masa. Locatia este in zona Universitate, strada CA Rosetti (0723.609.832/ 0374.034.370 contact@winscope.ro 2427. Personal pentru depozit (gestionari,

manipulanti) zona Catelu. Conditii avantajoase; (0731.777.734

2428. Personal pentru fabrica, sectorul 6

productie obiecte sanitare. Beneficii: salariu de la 1650-2050 Lei net, bonuri de masa, decont transport, prima de Craciun si Paste. Detalii la tel.: (0770.274.055/ 031.437.95.44 office@ihres.ro 2429. Personal pentru fast food in zona

Victoriei si Unirii, program luni-vineri, salariu fix + bonuri de masa, program de lucru flexibil si part time, servicii medicale la clinica privata, 2.000 L; (0785.405.645 hr@calif.ro 2430. Personal pentru fast food in Auchan

Titan salariu net in prima luna: 2000 Lei plus bonuri de masa (15 Lei/bon de masa), 2200 Lei plus bonuri de masa (15 Lei/bon de masa), din luna a douaprogram de lucru: doua ture, doua zile libere (0785.405.645 2431. Personal pentru magazin alimentar.

Angajam in zona Piata Progresul, zona Piata Resita; (0722.349.355

2432. Personal pentru productie si

ambalare, tura de dupa- amiaza, locatie Hala Traian pt. fabrica de sandwich-uri; (0742.625.778

2433. Personal pentru service auto cu sediul in Bucuresti sector 2: mecanici auto, ucenici auto, lacatus auto si vopsitor auto pentru autocare, sprintere. Relatii la telefon (0730.444.450 hr@cdy.ro 2434. Personal pentru sezonul estival dar si permanent Restaurant Lavrion din Mangalia si restaurant Ardeleanca din Costinesti fac angajari pentru sezonul estival dar si permanent. (0722.843.936 2435. Personal pentru spalat vase si curatenie in cantina, restaurant sector 2, bd. Dimitrie Pompei 9-9A, in incinta Iride Park, langa metrou Pipera. Program de lucru luni - vineri, 08.00 - 17.00. Pt. programare la interviu puteti trimite CV sau telefona 1.370 L; (0722.241.539 yuprestaurant@gmail.com 2436. Personal pentru spalatorie textile. Investitie austriaca angajeaza persoane serioase, indemanatice si cu disponibilitate pentru munca fizica usoara. Oferim conditii financiare avantajoase. Zona Militari. Daca v-am starnit interesul, va rugam sa ne contactati la urmatorul nr. de telefon; (0728.225.655 2437. Personal pentru vase in restaurant

2409. Personal la curatenie, personal la

ambalate pentru firma catering, zona Colentina. Program: duminica - joi, intre orele 11.30 - 20.00. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport decontat, masa asigurata; (0731.127.458 contact@sandwickbreak.ro

2412. Personal la vase, urgent, salariu 1.500 Lei + beneficii; ospatari, ajutor bucatar, bucatar, sector 4; (0721.105.555/ 021.330.03.76

2451. Personal restaurant Herastrau

cat si necalificat, program flexibil, (o zi cu o zi,sau 9 ore pe zi), oferim salariu atractiv, bonusuri. Metrou Aparatorii Patriei si Iancului. Posturi disponibile. (0741.313.048/ 0755.941.782 dumaflorinpetru@gmail.com

2438. Personal productie Spalatorie industriala de lenjerie angajeaza personal productie calificat sau necalificat in orasul Buftea; (0766.536.179

avantajoase, program 2/2, locatia se afla in zona unirii, mai multe detalii la nr: (0773.736.057 dancristache23@gmail.com

jam personal pentru restaurant fast food zona Giurgiului - Toporasi.Cautam vanzatoare,ajutor bucatar si femeie la vase. Program de lucru de zi,L-V, salariu atractiv + carte de munca + masa calda; (0723.304.805 vatra_distrib@yahoo.com

restaurant in Herastrau cauta pentru angajare full time: barmani, ospatari, bucatar (experienta), ajutor de bucatar, lucrator comercial, livratori pe scuterul nostru sau masina personala (0722.494.583 mosteanuv@gmail.com

2408. Personal la curatenie, in Centrul Comercial din zona Vitan, la program de 8 h/zi, salariu avantajos, tichete de masa, angajam pentru firma curatenie. Detalii la; (0761.690.021

2411. Personal la vase, oferim conditii

cofetarie. Cautam colegi/e pentru compania de deserturi elegante Cupcake Philosophy (www.facebook.com/cupcakephilosophy) in zona Sos. Colentina/ Andronache. Contact la ioana@cupcakephilosophy.ro. (0726.050.568

de alimente in Militari. Carnetul de conducere se considera avantaj. 1.700 L; (0723.154.159

Herastrau. cautam personal pentru vase in restaurant Herastrau. Cerem seriozitate. Oferim salariu atractiv si beneficii. Te asteptam in echipa noastra; (0786.778.811 info@herastrau.ro

2410. Personal la vase Restaurant angajeaza personal la vase si curatenie. Conditii de munca avantajoase. (0730.007.660

2477. Personal vase si curatenie laborator

zona Titan angajeaza opatari cu experienta. (0734.248.928/ 0784.898.117 nicu58dumitru@gmail.com

2407. Personal la curatenie persoana serioasa, apta de munca pentru curatenie sala fitness, program 2 zile lucrate /2 zile libere, salariu 1.800 Lei (0762.970.269 marya.negru@gmail.com

vase, personal curatenie, necalificati, bucatari, aj. bucatari; (0729.682.323

tor 3 Titan, CM, o masa pe zi +procent, salariu 2.100 L; (0724.370.496/ 0721.720.751

2446. Personal restaurant Gastropub Centrul Vechi angajeaza bucatar, ajutor bucatar, ospatar, piccolo, personal curatenie/ vase. Detalii la tel. (0749.095.303 distrikt42@gmail.com

productie alimentara Sector 6, angajeaza muncitori necalificati si ambalatori pentru sectii de productie. Program de lucru in ture. Salariu + tichete de masa + o masa calda 1.600 L; (0732.672.654

2424. Personal pentru clatitarie, zona

2397. Personal feminin in Grand Arena

2508. Pizar - ajutor bucatar, restaurant sec-

2509. Pizza Hut Mosilor angajeaza ospatar, casier, lucrator bucatarie, cu sau fara experienta. Relatiila la tel sau in restaurant (calea Mosilor nr 219 intersectie cu bdl Eminescu); (0740.121.902 Mosilor@pizzahut.ro

2395. Personal fast-food, fete peste 18

beneficiezi de Bonus de angajare 300$, comision 50-80%, outfituri gratuite. Este momentul sa-ti castigi independenta , ia atitudine! Suna si progreameaza un interviu 5.000 L; (0766.905.905/ 0730.872.297 office@beyou-studio.ro

daca iti cauti un loc de munca stabil si serios cu un program de 8 ore/ zi, 5 zile pe saptamana, 1450 lei net + alte beneficii, te asteptam la Beraria H din Parcul Herastrau. Detalii la; 1.450 L; (0725.345.302 jobs@berariah.ro 2474. Personal vase restaurant, restaurantul Stadio Piata Universitatii angajeaza personal vase, program full-time flexibil, transportul si masa de pranz asigurate. Detalii la nr. de telefon; (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro

2394. Personal fast-food Maya Fresh Mexican Inspired - Take Away angajeaza personal fast food in locatia din Piata Amzei, Bucuresti. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj dar nu o necesitate; (0775.254.472 vasilecorbu@live.com

ani, pentru provincie asiguram locuinta; (0729.721.712/ 0722.418.555

necalificat pentru ture 12 ore/zi, in ture de 2 zile lucratoare, 2 libere. Salariu fix + tips; (0735.111.095 edosushibucuresti@gmail.com

pozitionata in inima capitalei, pe malul Dambovitei, recruteaza peronal: bucatar, ajutor bucatar, barman, ajutor barman, ospatar, picol, manager, femeie serviciu, 1 L; (0736.111.666/ 0723.389.918 Cristi.diaconu@yahoo.com

Two Freinds angajeaza personal pentru urmatoarele posturi: bucatar cu experienta in bucataria romaneasca, ajutor bucatar cu experienta.Programul este de luni pana vineri de la ora 7:30-17.00; (0733.766.689/ 0726.513.300 nootka200@yahoo.com

2396. Personal feminin Alege BeYou si

personal vase in locatia din mall Baneasa cu domiciliul in Bucuresti. Program ora 9.00-23.00 2 zile cu 2 zile. Oferim carte de munca, salariu+tips weekend, masa si transport seara. 1.500 L; (0747.888.111 blackbucharest@gmail.com

2439. Personal productie sandwich-uri

2440. Personal productie sandwich-uri

ambalate pentru firma catering, zona Colentina. Program: duminica-joi, intre 21.00 - 05.30. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport decontat, masa asigurata. (0731.127.458 contact@sandwickbreak.ro 2441. Personal productie sandwich-uri

ambalate, pentru firma catering, zona Colentina. Program: duminica-joi, intre 08.00 - 16.30. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport decontat, masa; (0731.127.458 contact@sandwickbreak.ro

Kebab, bucatari, ajutori de bucatari, casiere, livratori, femeie de serviciu zona Cotroceni, (0771.018.684 hr.bucuresti@starkebab.ro 2454. Personal restaurant, bucatar, ajutor bucatar, ospatar, spalator vase la un restaurant din piata operei, zona metrou Eroilor. (0755.840.808 nastase_dana@yahoo.com 2455. Personal restaurant, bucatari,

ospatari, ajutor bucatar cu experienta in locatiile din Cotroceni si Ion Mihalache. Relatii telefon: (0736.492.095 2456. Personal restaurant, ospatar, ajutor

de ospatar cu experienta minima pentru restaurant in Bucuresti, Sos. Fundeni, str. Doinei. Relatii la tel. (0753.856.635

PERSONAL RESTAURANT. ANGAJAM BARMAN, AJUTOR BARMAN, OSPATAR,PICOL, PERSONAL CURATENIE, PERSONAL VASE.PENTRU ACESTE FUNCTII ANGAJAM SI PENSIONARI. VA RUGAM SA VA PREZENTATI LA INTERVIU CU CV- UL. RESTAURANT HANUL VOIEVOZILOR, SITUAT PE BARBU URLEANU NR.9. VA RUGAM SA NE CONTACTATI DUPA ORA 16.00. TELEON 0771122646. (0771.122.646 2457.

2458. Personal resturant, ospatar, picol,

barman, bucatar, ajutor bucatar, pizzer, vase. Program in ture. Asiguram transport de la metrou Aurel Vlaicu pana in locatie. (0753.151.246/ 0744.332.072 petre.draghiciu@stejariipoolclub.com 2459. Personal salon de evenimente salon de evenimente angajeaza personal la bucatarie, program l-v 10-18, salariu 18002400 lei. (0728.106.700/ 0761.682.629 2460. Personal service auto, zona Piata

Presei pentru Autoerebus, cu experienta pentru pozitiile de mecanic, consilier vanzari auto, asistent comercial-prelucrare contracte, spalatori auto, gestionar depozit, coordonator flota rent a car. Detalii, (0722.765.765 atatoi@gmail.com

ier tamplarie PVC, salariu super atractiv; (0723.560.267

2480. Personal, fabrica productie anga-

experienta, baieti sau fete, de preferat si sot si sotie, conditii foarte bune demunca. (0725.244.400 2465. Personal spalatorie auto in zona Drumul Taberei, Tricodava, vis-a-vis de parcul Moghioros, cu/fara experienta. Oferim cazare, pregatire profesionala, carte de munca si echipament. (0720.139.139 realgasdistribution@gmail.com 2466. Personal spalatorie auto sector 6, spalator auto cu experienta, salariu avantajos, program flexibil. Rog seriozitate. (0726.014.320 2467. Personal tamplarie pvc Fabrica tamplarie PVC angajeaza personal pentru productie. Salariu motivant, carte de munca. (0787.748.946/ 0762.767.337 productie@mtspvc.com 2468. Personal tipografie angajam ajutor magazioner, manipulant marfuri si incarcator, descarcator pentru lucru in tipografie. Relatii la telefon. (0741.179.700

2469. Personal vanzari Magazin de imbra-

caminte femei angajeaza personal vanzari. Magazinul este situat in incinta Unirea Shopping Center. Relatii la telefon. (0737.615.465

2470. Personal vanzari cu limba maghiara

companie leader de piata angajeaza personal vanzari vorbitor de limba maghiara. Canditatii interesati sunt rugati sa trimita CV pe adresa de e-mail helenaz_2002@yahoo.com pana pe data de 19.05.2018. 1.700 L; (0733.273.975

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

2514. Pizzar pentru restaurant tip fast food

in Mall Promenada, detalii la tel., (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com

2515. Pizzar pentru zona Pipera (metrou).

Program luni-vineri:schimb I: 07.30-14.00, schimb II: 11.30-20.00Salariu 1800 Lei. Relatii la nr de tel., (0767.069.367 office@pizzacut.ro

2517. Pizzar cu experienta restaurant italian, Osteria Giardino del Lago, sector 1, Bd. Gh. Ionescu Sisesti nr. 269, angajeaza pizzar Pentru detalii: 1.000 {; (0724.053.013

rant italienesc, zona Alba Iulia, sector 3. Salariu brut 4.260 lei, net 2.700 lei + tips + transport; (0731.333.410/ 021.320.20.32

2482. Personal, ospatari, bucatar, ajutor, pentru restaurant pizzarie, sector 4, cu terasa si vad bun, (0744.312.911 gabiflorescu56@yahoo.com

2518. Pizzar cu experienta, salariu motivant cu crestere anuala ,bonusuri, contract de munca,asigur transport, zona Petre Ispirescu, (0766.301.835 raduma_90@yahoo.com

2483. Personal, vrei sa devii manichi-

2519. Pizzar cu/ fara experienta pen-

urista? te pregatim gratuit timp de 30 de zile, chiar daca nu ai diploma, apoi iti oferim angajare intr-unul din saloanele noastre. Ne dorim sa oferim o sansa reala persoanelor pasionate de manichiura. (0720.996.748 elena.andreea.d@gmail.com 2484. Personal. Lavobad angajeaza

urgent soferi cu permis de conducere cat. B, sa cunoasta bururestul pentru interventii, operatori PC ofertare clienti, etc., asteptam CV pe e-mail; 1.900 L; info@lavobadelectric.ro 2485. Personal. Urgent angajez sofer cu

experienta si menajera (doar zona Voluntari) (0769.281.514

2486. Personal. Firma curatenie angajeaza personal curatenie; (0741.540.555 2487. Personal. Ne marim echipa. SC

Melissa Express SRL angajeaza lucrator comercial, vanzator pentru tura zi sau noapte, zona Universitate, cu sau fara experienta, salariu atractiv; (0763.262.200 2488. Personal. Spalatorie auto zona Dorobanti angajeaza personal cu experienta in domeniu. Program atractiv, salariu 1.000 L; (0740.210.836/ 0761.294.713

tru lant de bucatarii din toate zonele Bucurestiului, salariu 1.400 - 2.000 lei net in functie de experienta, relatii la tel.; 2.000 L; (0799.831.111

Pizzar cu/fara experienta pentru lant de bucatarii din toate zonele Bucurestiului, salariu 1.400 - 2000 lei net in functie de experienta, relatii la tel. 2.000 L; (0799.831.111 2520.

2521. Pizzar pe cuptor cu lemne pt. restau-

rant pizzerie, program in ture, decontare zilnica. Relatii, dupa ora 9.00 la tel.; (0722.320.341

2522. Pizzar si ajutor bucatar Restaurantul Cetatea Berarilor, zona metrou N. Grigorescu, angajeaza pizzar si ajutor bucatar. La noi gasesti un colectiv placut, program avantajos si bonusuri motivante. (0723.383.637 2523. Pizzar zona Berceni, 15 zile pe luna,

salariu ok, (0769.399.555 Casaluica@gmail.com

2489. Personal: sudor argon, sudor elec-

tric, instalator apa-canal, lacatus mecanic, necalificati pentru societate cu sediul in Magurele, jud. Ilfov. Relatii la tel. (0748.192.837 2490. Pesonal hotelier Bucuresti

(cameriste, ospatari, bucatari, personal curatenie bucatarie) pentru hotele de 4-5 stele din Bucuresti, cu sau fara experienta. 1.500 L; (0722.678.974 2491. Petrom - str. Brasov (Drumul Taberei) angajeaza casier. Relatii tel.; (0723.651.135 2492. Picker produse farmaceutice 1800 -

2000 Ron net 1.800 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro

2493. Picker, magaziner in Chitila se lucreaza la temp 6 grade. Decontarea transportului. Echipament de protectie termica. Masa calda. Ore suplementeare se platesc separat si sa regasesc in contractul de munca 3.000 L; (0758.108.018/ 0758.108.018 miachimov@gmail.com 2494. Pickeri, manipulanti marfa, personal

curatenie pentru depozit fresh Bolintin Deal. Vino in echipa Profi! (0738.761.522 andreea.matei@profi.ro 2495. Picol restaurant bistro Nord din Gara

2496. Picol si ospatar, restaurant italian aflat in zona Cotroceni isi mareste echipa si angajeaza picoli, ospatari, sef de sala, personal pentru vase. Pentru detalii sunati la tel.; (0724.371.047 contact@laterrazza.ro

2464. Personal spalatorie auto cu sau fara

2513. Pizzar pentru restaurant Speed Pizza, cu minim 2 ani experienta, se ofera training si scolarizare, program full time in ture, salariu fix si bonuri de masa; (0734.989.958 biank_08@yahoo.com

2481. Personal, bucatar si ospatar PubRestaurant in centrul istoric angajeaza bucatar si ospatar, organizam interviuri zilnice, program de lucru, 2 zile lucrate cu 2 zile libere, salariu+bonus, telefon sau CV la adresa de mail, (0724.273.971 tanasetinel@yahoo.com

2462. Personal spalat vase, Locatia

legume pentru fast food in Afi Cotroceni, salariu 1.700 lei net, plus masa si transport seara. Concediu de odihna si contract de munca. Se cere experienta; (0766.969.784/ 0726.337.470 oanaraducan1977@gmail.com

2 ani experienta cuptor lemne. Salariu intre 3000 si 3250 lei. Program 2 cu 2. Contract de munca. Transport asigurat. Urgent; (0764.839.484

2516. Pizzar cu experienta pentru Restau-

de Nord angajeaza picol. Salariu atractiv program flexibil o masa gratuita contract de munca 8 ore. (0720.059.544 madalina.harabor85@gmail.com

2463. Personal spalat vase, curatat

2512. Pizzar pentru locatie sector 2. Minim

jeaza in comuna Ciorogarla, sat Darvari operatori masina roluit, ambalatori si muncitori necalificati. Fara experienta, oferim training. Asiguram: venituri intre 1600-1800 ron. (0786.222.000 angajari2013@gmail.com

2461. Personal spalat vase fete de preferat domiciliul sectorul 5, sarcini: spalat vase si curatenie pt. restaurant, zona Palatul Parlamentului 1.800 L; (0371.303.700

NomadSkybar din Centrul Vechi, Bucuresti angajeaza Spalator Vase. Oferim salariu atractiv, tips, conditii excelente de munca. Pentru detalii, sunati intre orele 10:0016:00; (0732.448.080 costel.ioan@tonka.ro

2511. Pizzar Il Villagio, restaurant cu spe-

2497. Picol, ajutor de ospatar, ospatar restaurant cu terasa de vara zona Dristor angajeaza urgent in conditii deosebite de munca, ospatar si ajutor de ospatar. 1.200 L; (0726.901.843 restaurantdristor2015@gmail.com 2498. Picol, ajutor ospatar, restaurant Gar-

gantua cauta o persoana tanara, dinamica, sociabila care sa ocupe postul de ajutor oaspatar.Salariu atractiv + tips, program flexibil. Nu este necesara experienta. 1.200 L; (0784.111.321/ 0786.372.861 andreea@restaurantgargantua.ro

2499. Picol/ajutor ospatar tineri cu si fara

experienta pentru restaurantele Hotelurilor Ramada. Salariul 1500 ron. 1.500 L; (0751.190.463 mihaela.mitrila@ramadaplazabucharest.ro 2500. Picol/picolita, casier, ajutor bucatar si shaormar pentru fast-food din Centrul vechi Bucuresti (Efendi Doner). Informatii la tel. (0722.402.441

2501. Picoli Restaurant Ivan's angajeaza picoli sau ajutor ospatar cu sau fara experienta cu domiciliul in sector 2 sau 3. Oferim seriozitate; (0763.341.717 george81m@yahh.com 2502. Picoli, barmani, personal vase, pizzeri angajeaza Restaurant- Terasa sector 6. CV la mail; (0762.399.350 antreprenori_s6@yahoo.ro 2503. Picoli, ospatari, bucatari, ajutor bucatari, picoli pizzari, salariu atractiv, tips transport asigurat, sect. 2, restaurant Amore tereasa, (0725.433.400/ 021.211.06.88 2504. Picoli, ajutor ospatar, hostess, bar-

mani restaurant angajaza tineri, cu sau fara experienta, fete, baieti, se ofera salariu, bonuri masa, tips, posibilitate promovare, transport asigurat! Relatii de luni-vineri 11.00-17.00 la tel. (0731.440.492 2505. Picolita si femeie la vase pentru restaurant, zona Lacul Tei; (0763.560.630

2524. Pizzar, angajam pizzar la Beraria

Germana - Oraselul Copiilor (Pizza Giovane); 2.500 L; (0726.415.946 elisaa.alexandraaa@yahoo.com

Pizzar, bucatar, ajutor bucatar, femeie la vase, barman, Restaurant lincontro (0732.113.701

2525.

2526. Pizzar, ajutor bucatar si bucatar la

cald cu experienta pt. restaurant international cu terasa zona 13 Septembrie, program 2 zile cu 2, dublaj, tips. Oferim si solicitam seriozitate; (+40722506068 office@excellence.ro 2527. Pizzar, ajutor pizzar bucatarie inter-

na cu livrare la domiciliu. 2.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

2528. Pizzar, bucatar, ajutor bucatar, rog seriozitate, salariul avanatajos 2000-3000 lei, 2.000 L; (0744.304.499 cristinadumitru000@gmail.com 2529. Pizzari pentru restaurant din sec-

torul 6; (0758.111.411

2530. Pizzari. Pizzarie-restaurant angajeaza pizzari. Asiguram masa, transport si un program, salariu atractiv. De preferinta sa domicilieze in sectoarele 2-3 sau 4, (0729.881.660 2531. Pizzer cu experienta, pentru zona

Pipera (metrou). Program: luni-vineri 09.3019.30 Cuptor: electric. Salariu: 2500. 2.500 L; (0767.069.367 office@pizzacut.ro 2532. Pizzeri, urgent, ospatari si casieri cu o minima experienta. Program de lucru 2 cu 2. Salarii avantajoase. Detalii in privat. (0743.557.524 Alina.cls@yahoo.com 2533. Pompagiu, sofer autopompa beton companie serioasa de constructii angajeaza pentru proiecte in Bucuresti. Oferim salariu motivant, cazare si/sau transport pentru persoanele care nu sunt din Bucuresti (0751.133.266

2540. Pregatitori vopsitorie industriala angajam personal calificat/necalificat pentru vopsitorie industriala. Salarii 1500-2000 net+bonuri de masa. Program 8-17 lunivineri. Transport de la Cora Pantelimon; 1.500 L; (0733.972.912 office@nhdp.ro

2570. RECEPTIONERA Salon de frumusete situat in zona Panduri, deschis de 18 ani, angajam receptionera cu aspect fizic placut si studii medii. Colectiv tanar, atmosfera placuta, salariu atractiv, (0726.787.519/ 0745.564.612

2541. Preluare apeluri telefonice, companie multinationala angajeaza persoana dornica de munca, care sa lucreze la birou, sa raspunda la telefon, sa preia apelurile telefonice de la clienti, se asigura pregatire la locul de munca. 1.800 L; (0747.815.440

2571. Receptionera cu experienta pt. salon de infrumusetare, salariu pt. inceput 1.800lei + cm platita pe 8 ore, zona metrou Gorjului. Va rog cv pe mail., 2.250 L; (0724.357.422 offece@cmstill.ro

2542. Prelucrator prin aschiere domeniu:

electrotehnica. Program de lucru: 8h/zi L-V, Bucuresti. Telefon L-J, intre 09.00-16.00 (021.589.34.96 2543. Preparatoare salate si sandwich-

uri Program: duminica-joi 05:30-17:30, vineri si sambata liber. Salariu 2.500 lei, masa. Zona Colentina- Fundeni, 2.500 L; (0742.266.859 2544. Preparator angajam preparator mici harnic pentru locatie Voluntari. Conditii foarte avantajoase; (0744.585.641 cmncld@gmail.com 2545. Preparator carne fabrica de carne angajeaza preparator carne.Oferim salariu atractiv, decont conbustibil, 1 masa /zi si la nevoie cazare; (0727.857.390 resurseumane@prodafum.ro 2546. Preparator Fast Food International cerinte : aspect placut, energic, atentie distributiva.bucatarie internationala. La noi va gasi stabilitate financiara, salariu motivant si bonusuri lunare; (0770.346.696 canghizer.cristian@gmail.com

2549. Preparatori mezeluri, fabrica de mezeluri SC Vericom 2001 SRL, cu sediul in Bucuresti str. Drumul intre Tarlale, nr: 2529, sector 3, angajam preparatori mezeluri.Se ofera salariu atractiv + bonuri de masa. (0720.660.635 office@vericom2001.ro 2550. Productie ambalaje alimentare din

plastic, fabrica de ambalaje din plastic angajam: ambalatori, alimentatori, reglori, controlor calitate. Experienta in injectie mase plastice constituie avantaj.Firma se afla in incinta Faur sector 3. (0784.235.304 mariana.voicu@evplast.com

2551. Productie, colantator, modelatorprelucrare plexiglass, electrician, sudor, lacatus, personal cu experienta in domeniul productiei publicitare pt. firma Rosial Concept cu sediul in Otopeni; (0754.549.692 office@rosialconcept.ro 2552. Profi. Vino in echipa Profi. Depozit

fresh Bolintin Deal angajam: - pikeri; manipulanti marfa; - personal curatenie. Oferim: venit motivant cuprins intre 1.650 2.300 Lei net; - tichete masa; - asiguram transportul de la Autogara Militari (sector 6); - contract de munca pe perioada nedeterminata; - bonusuri de sarbatori. Cerinte: rezistenta la temperaturi controlate (intre 2 si 10 grade Celsius) si efort fizic prelungit; disponibilitatea de a lucru in schimburi, inclusiv de noapte; - experienta pe un post similar constituie avantaj. Iti raspundem la intrebari la tel. Ne poti trimite CV-ul tau pe adresa de e-mail: (0738.761.522 andreea.matei@profi.ro 2553. Programator cu studii superioare

de specialitate, limba engleza avansat, minim 5 ani experienta. Pentru programari interviu apelati (0729.071.463 2554. PROMOTER, CLUB CENTRUL VECHI. ANGAJAM FETE PENTRU PROMOVARE PUB, COMISIONE SUBSTANTIALE+ 2.500 L; (0723.313.341 2555. Prosider International Trading SRL

angajeaza macaragii pod rulant (comanda din cabina si de la sol), manipulant marfa, portar pentru depozitul din Bucuresti- sector 4. Oferim salarii competitive. Pentru interviuri: (0741.110.076 2556. Pub Black & White angajam bucatar

ajutor bucatar, ospatarite/ ospatari, femeie vase (0725.347.954

2557. Pub central angajeaza ospatari. Pub-

2579. Receptionera, Clinica de Estetica sector 3, angajeaza receptionera pe un program full time. Salariu motivant, conditii de munca deosebite, avantaje de performanta. Conditii: aspect fizic placut si ingrijit; (0766.483.103 Artbodyesthetic@gmail.com 2580. Receptionera, Hotel Mon Caprice

angajam receptionera, limba engleza, program in ture de zi si noapte, sociabila, ambitioasa, salariu motivant de la 1200 1800lei. www.hotelmoncaprice.ro, trimite-ti cv ul pe email, (0723.107.007 office@hotelmoncaprice.ro www.hotelmoncaprice.ro

2581. Receptionera, secretara, cu, fara experienta angajeaza salon masaj senzual de lux in Bucuresti, Piata Unirii. Cerinte: limba engleza, program 12/24. Oferim contract de munca, pachet salarial atractiv, bonusuri, echipa tanara, 2.000 L; (0758.063.750 contact@vip-obsession.ro 2582. Receptionere saloane intretinere corporala mature, cu/fara experienta, pentru saloane de intretinere corporala cu clientela majoritar masculina, situate central (Mosilor, Unirii si Izvor), tel Mari HR. 9.000 L; (0720.331.166 mari.angajari@gmail.com 2583. Receptionere, pt. firma de securi-

tate, program de luni pana vineri 10 ore pe zi, cunostinte de utilizare a calculatorului si engleza la nivel conversational, pentru cladire de birouri. Rog CV (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro 2584. RECEPTIONERI hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti, angajeaza receptioneri si operatori call-center. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (0742.081.800 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 2585. Receptioneri angajeaza Hotelul Capsa. Interviuri zilnic, intre 8.00- 15.30 in Calea Victoriei nr. 36, in receptia hotelului. (0757.645.737 2586. Receptioneri hotel cu experienta, selectionam pentru un hotel de 4 stele in Bucuresti. Cei interesati sunt rugati sa trimita cv-ul pe adresa de email 2.000 L; (0728.293.279 diatalpos@gmail.com 2587. Receptionist service, reprezentan-

ta service camioane si remorci angajam receptionist service cu fac. transporturi AR, cu experienta, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 2.000-4.500 L, bd. Preciziei, CV la email 4.500 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 2588. Recon-Ex, constructii metalice (hale) angajeaza vopsitor, sudor si lacatusi montator; (0723.571.856 office@reconex.ro

2558. Queen casino angajeaza dealeri cu experienta salariu atractiv, bonuri de masa (14 lei/bon), se asigura uniforma si transfer catre domiciliu pentru cei care termina programul noaptea, alte beneficii. (+40732117117 andreea@queencasino.ro

2589. Recrutam Beauty Consultant Electro program de lucru 8 ore zi, activitate de 5 zile lucratoare cu 2 zile libere, activitatea se desfasoara in Metro raion electro zona Baneasa sau Berceni. Experienta reprezinta un avantaj; 1.600 L; (0734.300.301 ruxandra.simion@pella.ro

2559. Queen Casino organizeaza scoala de crupieri Tu inveti si noi platim. Te asteptam in echipa noastra. Bonuri de masa (14 lei /bon). Uniforma asigurata. Incepi cu 1200 lei. Poti ajunge in functie de performanta la 4000 lei. (+40732117117 andreea@queen-casino.ro

2590. Reddithelp.Ro isi mareste echipa:

2560. Receptioner angajez urgent recep-

tioner pentru hotel patru stele; (0722.202.986

2561. Receptioner pt. Hotel Berthelot, dorim o persoana cu experienta in domeniu, calificare, limba engleza avansat, sa lucreze in echipa, dinamica, sociabila ionella.caradeanu@hotelberthelot.ro 2562. Receptioner ApartHotel Studio One, Militari Experienta min. 6 luni in domeniul hotelier, lb. engleza, program 12/2412/48, salariu lunar net 1700 lei, bonus 200 lei, 15 lei/zi bonuri de masa si ab. medical, (0756.031.736 hr@genesisproperty.net

2565. Receptioner, receptionera pt. hotel de 4 stele cauta receptioner. Cunostinte de limba engleza la nivel avansat (obligatoriu) si a doua limba straina (optional). Experienta reprezinta avantaj. Salariu atractiv. Contact tel. (0743.557.392 office@hotelmonaco.ro

2537. Preaparator pizza fara experienta Domino s pizza angajeaza preparator pizza.Suntem pasionati sa excelam in tot ce facem. Nu este nevoie de experienta te vom invata noi tot ce trebuie sa stii. 1.400 L; (0743.664.667 recrutare@dominospizza.ro

2566. Receptioner/ receptionera cu o experienta anterioara. Pentru interviu sunati la: (0723.500.001

cazi de baie, experienta in tinichigerie vopsitorie + permis cat. B constituie avantaj. Salariu 2400-4000 lei net. CV la adresa de email cu foto recenta. Necalificat. Te poti califica la locul de munca; (0740.145.043 robit@reccadba.ro

tologica situata in sectorul 1. Asteptam CV pe adresa email. Tel: (0758.396.333 office@dentiq-atelier.ro

restaurant situat la intrarea in centrul vechi cauta colegi ospatari/ospatarite cu experienta si cunostiinte minime de limba engleza, (0773.736.057 dancristache23@gmail.com

inchiriez, ILC Nails Studio situat pe Bv. Timisoara, stradal, inchiriaza post manichiura/unghii false. Postul se inchiriaza utililat complet (lampa UV, pila electrica, aspirator incorporat, cadita pedichiura). 100 {; (0729.932.482 Iftime.laura.cristina@gmail.com

2539. Pregatitor vopsitor - reconditionari

2576. Receptionera pentru clinica stoma-

2578. Receptionera SPA Thaico Spa angajeaza full time, pachet salarial atractiv, Obligatoriu limba engleza, seriozitate.Detalii la tel. Asteptam CV-ul la email (0733.072.755/ 0733.072.758 paula_lleon@yahoo.com

2535. Portar, zona Smart Flora, Voluntari.

2538. Pregatitor - vopsitor auto, cu experienta pentru service auto multimarca, zona Berceni. Salariu foarte bun; (0721.733.622

2575. Receptionera hotel, daca vrei sa inveti meseria de receptionera hotel, te asteptam cu drag in echipa noastra. Avem nevoie doar de dorinta ta de a invata, sinceritate, buna dispozitie si cunoasterea limbii engleze (0723.321.293 office@tecadra.ro

2548. Preparator sandwichuri, restaurant tip fast-food situat in Piata Victoriei angajeaza personal, salariul 1500 net. Program de lucru 8 ore, 2 zile libere (0745.020.816 subway.victoriei@gmail.com

2564. Receptioner, receptionera Grup Hotelier Sir angajeaza receptioner/a cu/fara experienta, engleza nivel conversational, diploma bacalaureat, program 12/24 12/48, salariu 1750 lei. CV la email. Relatii la tel. (0740.676.727 sirgrup4@gmail.com

Relatii la: (0723.774.066

2574. Receptionera hotel cu sau f?r? experienta, buna cunoscatoare a limbii engleze la nivel conversational, responsabilitate, corectitudine, spirit de munca in echipa. Relatii la tel., (0729.881.116/ 0722.310.005 marius@irisa.ro

2577. Receptionera salon infrumusetare post disponibil in Floreasca, Mihalache si Lujerului, 1.500 lei fix plus bonusuri, posibilitati de avansare, program in ture, un weekend liber, un weekend lucrator, contract full time, 1.500 L; (0728.498.725 elena.andreea.d@gmail.com

sector 1 job simplu zona Aviatiei Jerry`s Pizza, salariul net, bonuri masa, decont transport 1500 Lei net/8 h pe zi / 2 libere pe saptamana. 100 euro pentru fiecare recomandare coleg (0720.777.308 alina.hasegan@jerryspizza.ro

2534. Portar fabrica de carne angajeaza

2536. Post manichiura/unghii false,

2573. Receptionera DBH Bucharest. Cautam o persoana sociabila, cunoascatoare a limbii engleze. Experienta minima 6 luni pe acelasi post sau similar. Trimite cv-ul la email; (0724.891.819/ 0723.515.009 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro

2547. Preparator pizza fara experienta,

2563. Receptioner munca de birou, it, secretariat, cu sau fara experienta pentru hotel Nirvana 3 stele zona Pantelimon Fundeni Dobroiesti, program de lucru 12 h 2 zile de zi 2 zile de noapte 2 zile libere. Salariu 1600 Lei net 1.600 L; (0722.781.354

portar. Conditii salariare avantajoase: salariu fix, masa, decont transport. Pentru persoanele din alte localitati asiguram pe langa salariu, cazare si masa; (0727.857.390 resurseumane@prodafum.ro

2572. Receptionera curatatorie ecologica, Pantelimon, Ilfov, zona Selgros, salariu 1.700 L; (0762.259.787

2567. Receptioner/ receptionera limba engleza fluent, ospatar /ospatarita si ajutor de bucatar. (0744.827.323/ 075804355 2568. Receptionera pentru hotel in spate Mall Plaza-sector 6, lb. engleza nivel mediu. Salariu motivant, se asigura masa, mediu placut de lucru, echipa tanara, preferabil domiciliata in sectorul 5 sau 6; (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com 2569. Receptionera sala fitness, zona

Targul Vitan, angajam urgent; CV: milmag.ro@gmail.com

operatoare pc si analiste date, salariu 2.100 L; (0784.020.020 cv@reddithelp.ro

2591. Reprezentant comercial pentru inchiriere nacele societate din Bucuresti inchirieri utilaje angajaza agent comercial pentru inchiere nacele si platforme autoridicatoare; 1.500 L; (021.222.02.44 office@sanutilaje.ro 2592. Reprezentant rela?ii cu clientii, cautam un reprezentant relatii cu clientii, care sa satisfaca prioritatile clientului, sa ofere asistenta prietenoasa, intr-o maniera personala pentru clientii nostri. 1.800 L; (0771.313.525 carmen.patirlageanu@allpacka.ro 2593. Reprezentant vanzari cu experien-

ta in domeniul materialelor de constructii pentru amenajari interioare (magazin Bella Casa) Salariu net 2000 lei pentru perioada de incepere a colaborarii; 2.000 L; (0732.759.092 dincadumitru@fertilis.ro

2594. Reprezentant vanzari cu experien-

ta in domeniul sistemelor si serviciilor de securitate, orientat catre client, permis auto cat. B.; 2.500 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro

2595. Reprezentant vanzari cu experien-

ta pentru importator piese si service camioane si remorci, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 2.000-5.000 lei, in Bucuresti si tara, cv la email: 5.000 L; (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.piesewabco.ro

2596. REPREZENTANT VANZARI PRODUSE EDUCATIONALE. EDITURA ANGAJEAZA REPREZENTANT DE VANZARI PRODUSE EDUCATIONALE SI PAPETARIE / BIROTICA. POSESOR PERMIS AUTO. ASTEPTAM CV LA: (0742.076.480 OFFICE@EDITURATREND.RO 2597. Resataurantul Clubului IDM anga-

jeaza bucatar, ajutor bucatar full time, contract de munca; (021.316.09.62 hr@idm.ro

2598. Responsabil supraveghere lucrari, devize, monitorizare echipe service ascensoare pentru Romversis Top. (0766.229.614 office@cristalimage.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

25 aprilie 2018

anuntul.ro

23

4

LOCURI DE MUNCÅ 2599. Restaurant Basilico angajam personal Restaurant Basilico zona Drumu Taberei angajeaza: ospatari, bucatari, ajutor bucatar, (0762.151.966 restaurant@basilico.ro

2632. Ryans IRish Pub angajeaza ospatar,

2600. Restaurant Borsalino (zona Unirii) Angajam: - Picol, ajutor ospatar; - OspatariBucatar; - Ajutor de bucatar; - Barman; Lucrator comercial. Experienta nu este necesara decat pentru posturile de bucatar; (0722.494.583 mosteanuv@gmail.com

2633. S.C. Logos Corporate S.R.L. anga-

2601. Restaurant Casa Alba - Baneasa angajeaza bucatari, ajutor bucatar, ospatari, ajutor ospatar, cameriste, femei de serviciu (curatenie), receptioneri barbati (camping), muncitori necalificati (paznici). Conditii avantajoase; www.casaalba.ro (021.361.77.33 2602. Restaurant Casa Alba - Baneasa

angajeaza bucatari, ajutor bucatar, ospatari, ajutor ospatar, cameriste, femei de serviciu (curatenie), receptioneri barbati (camping), muncitori necalificati (paznici). Conditii avantajoase. www.casaalba.ro; (021.361.77.33 2603. Restaurant Casa Jienilor angajeaza bucatari si ajutori bucatari. telefon ; (0735.994.994 2604. Restaurant Centrul Vechi, Hanul cu

Tei, angajam barman, ajutor de bar, runner. Pentru mai multe detalii tel. (0727.571.371/ 0733.500.303 2605. Restaurant Cherhanaua Ancora angajeaza barman salariu motivant. Telefon: (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com

2606. Restaurant Elzada, bucatari, ajutor

bucatar, pizzar, femeie la vase, femeie de serviciu. Restaurant "Elzada" sector 4 Bucuresti; (0722.214.001/ 0723.019.747

2607. Restaurant I`Ladrino in sos. Iancu-

lui nr. 31, sector 2, angajam bucatar cu experienta. Rugam seriozitate si responsabilitate; (0769.077.022

2608. Restaurant La Fattoria angajeaza

urgent barman, ajutor de ospatar, ajutor de bucatar, femeie la vase si valet; (0729.994.995 2609. Restaurant L`incontro Berceni

angajeaza femeie la vase, ajutor bucatar, livrator cu scuter sau masina proprie, ospatari; (0763.841.311

2610. Restaurant Margineni cauta bucatari, ajutor bucatari, bucatari pt. salate si picoli. Oferim salarii avantajoase; (0733.986.867/ 0726.110.693 2611. Restaurant Mesogios din sectorul

1, angajeaza femeie la vase si curatenie. Se ofera pachet salarial avatajos (salariu fix + tips + taxi decontat). Program de lucru: 15 zile/ luna. Se cauta persoana dinamica, serioasa, punctuala si cu aspect fizic ingrijit; (0724.987.984 2612. Restaurant Ribs Bar&Grill isi

mareste echipa, angajam bucatari si ajutori bucatari; (0766.692.196 bogdan.popescu@lurbanromania.ro 2613. Restaurant Zava Bucuresti, sector

2, str. Stefan Mihaileanu nr. 21 angajeaza persoana pentru servirea micului dejun, cu sau fara experienta; (0754.033.335/ 0744.373.025

2614. Restaurantele trickShot angajeaza

ospatari/picoli Echipa trickShot se mareste. Salariu motivant, tips, alte beneficii, program doua zile lucrate cu doua zile libere, carte de munca. 1.200 L; (0747.085.439 recrutare@trickshot.ro 2615. Restaurantul NOR este in cautare

de noi colegi pentru pozitia de ospatar si hostess. Iti oferim un salariu motivant, program flexibil, masa de pranz asigurata, posibilitati de avansare si de dezvoltare; (0731.322.472 2616. Reteaua Floraria Tria's angajeaza

floristi, ai experienta in realizarea decorurilor florale si iti doresti sa lucrezi intrun mediu ce iti permite sa te dezvolti profesional? Hai la noi in echipa. (0751.136.426 ciprian@trias.ro 2617. Rictuitoare, masinista manual cu experienta pentru firma incaltaminte; (0722.665.289 2618. Rigipsari si zugravi, angajam;

(0764.059.755/ 0784.709.673

«««««««««««««««««« 2619. RIGIPSARI 110-130 LEI/ZI, ZUGRAVI 110-130 LEI/ZI ,AJUTOR RIGIPSAR 80-90 LEI/ZI. CONTRACT DE MUNCA 8 ORE, CAZARE GRATUITA PENTRU CEI DIN PROVINCIE; (0733.981.422/ 0765.449.077

«««««««««««««««««« 2620. Rigipsari si necalificati firma anga-

jam regipsari si zugravi in Bucuresti. Salarizare motivata, oferim cazare; (0786.205.067 costy_ordache@yahoo.com

2621. Rigipsari si zugravi meseriasi, rog si

ofer seriozitate (0766.617.494

2622. Rigipsari, zugravi Firma constructii

angajeaza montatori gips-carton si zugravi. Pentru cei din provincie oferim cazare. Salariu 800-1000 euro/ luna 1.000 {; (0732.184.152

RIGIPSARI, ZUGRAVI SI MUNCITORI NECALIFICATI PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII; (0723.767.805 2623.

2624. Rigipsari, zugravi si necalificati pen-

tru firma consacrata in amenajari interioare/ exterioare, ofer contract munca pe perioada nedeterminata, salariu negociabil telefonic, tichete de masa, bonusuri si cazare gratuita pentru cei din afara Bucurestiului (0766.251.547 mariansoldan@yahoo.com 2625. Rigipsari. Firma de constructii angajeaza rigipsari cu si fara experienta pentru amenajari interioare; (0736.070.694 2626. Rigipsdari, fierari, dulgheri, zugravi

pentru tencuieli mecanizate si termosistem; (0749.769.160 2627. Rigispsari si zugravi, personal cali-

ficat Oferim: contract de munca si salariu atractiv; (0740.031.203/ 0760.040.096 gabby_hacker@yahoo.com

Ron -Gheves angajeaza muncitori necalificati pt. curatenie in santiere, contract de munca 8 ore; (0733.931.974 2628.

2629. RPG Security angajeaza agenti de

interventii calificati cu domiciliul in Bucuresti si Ilfov. Cerinte: posesori permis categorie B. Salariu net 2.100 Lei. Programari interviu la telefon 2.100 L; (0219534 emil.petcu@rpg.ro; hr@rpg.ro 2630. Rubin 2000 angajeaza agent vanzari

distributie produse nealimentare in zona Transilvania, cu activitate de teren si birou, preferabil cu domiciul in Targu Mures sau imprejurimi. (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro 2631. Ryans Irish pub angajaza bucatar,

ajutor bucatar Marim echipa si cauta bucatar si ajutor bucatar cu experienta pe rece, oferim un mediu de lucru profesionist, oportunitatea reala de a evolua, alaturi de un pachet salarial atractiv.

ospatarita cu experienta in pub-uri sau localuri traficate. Salariu atractiv, mediu placut de lucru carte de munca si doua mese. ryansirishpub2015@gmail.com jeaza personal angajam personal cu sau fara experienta in domeniul productiei publicitare. Locatie Jolie Ville Baneasa (capat autobuz 301). Transport decontat; (0732.714.187 financiar@logospromo.ro 2634. S.C. Wirquin Romania S.A. din Str.

Preciziei nr. 3 sector 6, Bucuresti, angajeaza: operatori stanta; operatori CNC; operator inst sablaj; ambalator manual montaj piese din plastic; operatori injectie mase plastic; reglori injectie mase plastic; muncitori necalificati. Inf. la tel: (0755.044.934 2635. Sala de fitness Sas Gym angajeaza

receptionera program 12/24, 12/48 (tura de noapte), salariu 1600 lei, bonus din vanzari; (0762.970.269 marya.negru@gmail.com 2636. Salatiera, pizzar, bucatar, paznic de noapte pt. restaurant. Decontare transport dupa ora 10.00; (0722.387.386/ 0723.644.179 2637. Salon pasaj Obor Colour Beauty One angajeaz? 2 frizeri cu experienta si receptionera cu aspect fizic placut salon cu vad de 7 ani program o zi cu o zi . (0728.492.173 ene.gaby@yahoo.com 2638. Salvarea Plus angajeaza conduca-

tor auto si/ sau ambulantieri. Detalii la tel. (0219733 2639. Samponez/samponeza pentru

salon infrumusetare salon infrumusetare angajeaza samponez/samponeza pentru locatia din Progresu.Detalii doar telefonic; (0721.000.376

««««««««««««««««««

SAMPONEZA. LANT DE SALOANE INFRUMUSETARE BUCURESTI ANGAJEAZA SAMPONEZA, ZONA DIHAM SI IANCULUI; (0773.893.325 2640.

«««««««««««««««««« 2641. Sapator manual, dezvoltare retele

subterane RCS-RDS angajeaza sapator manual. Prezinta un avantaj: cat. permis C+E si disponibilitate la delegatii. Asteptam cv-urile la adresa de e-mail: recrutare@rcsrds.ro 2642. SC Best Point Star SRL firma de dis-

tributie detergenti si produse de hartie, cu sediul in Afumati, angajeaza lucrator deposit (manipulant marfa). Relatii la nr. tel. (0744.499.802 2643. SC Blaksea Suppliers angajeaza

muncitori depozit cu sau fara experienta, salaru atractiv + decontare abonament (RATB si metrou); (0722.450.798 2644. SC Compania de Paza R.O. anga-

jeaza agenti de securitate barbati si femei, cu sau fara experienta, pentru obiective situate in Bucuresti si Ilfov (Popesti Leordeni). Agenti interventie, program 24/48, pentru Bucuresti si Dragomiresti. Dispeceri monitorizare video, cunostinte minime de operare calculator, pentru cladiri birouri situate in Bucuresti si Ilfov; (0734.444.411 angajare@companiadepaza.ro 2645. SC Decopal Exim angajeaza pentru

punctul de lucru din incinta Faur operator facuturare, contabilitate primara cu cunostinte programul de Winmentor sau Saga, CV pe mail; (0745.667.788 maged.kharabit@decopal.ro 2646. SC Iproex Energy Management angajeaza: 1. Sofer categoria B, C, E (se accepta si pensionari cu drept de munca). 2. Angajeaza operator utilaj bobcat model 863. Oferim salariu atractiv, bonuri de masa. Se cere experienta si seriozitate. 3. Angajam instalatori termo- sanitari- gaze cu contract de munca. Oferim salariu atractiv, bonuri de masa. Se cere experienta si seriozitate. CV la adresa de email sau la tel. (0730.591.939 office@iproexem.ro 2647. SC Land Optic Consulting SRL angajeaza agenti servicii client. Pentru mai multe informatii sunati la tel. (0767.867.294 2648. Sc Masina Engineering Srl anga-

2663. Secretara, secretariat, persoana serioasa, dinamica si receptiva. 2.200 L; (0737.514.340 atdpiese@yahoo.com 2664. Secretara, societate comerciala angajeaza secretara in conditiile legii, experienta nu este obligatorie dar reprezinta un avantaj. CV-rile insotite de poza se vor trimite la adresa de mail ayash@ayash.ro 2665. Secretara, asistent manager cu

experienta si prezenta. Locatie Pantelimon Ilfov, vav Selgros, 3.000 L; office@eisol.ro 2666. Secretara, asistent manager general conditii deosebite, ultracentral. Contract de munca + bonusuri. Pentru inscriere concurs, va rugam cv + foto 4.000 L; raul.casttelo@gmail.com 2667. Sef atelier productie mobilier 1000 euro/luna companie cu vechime de 17 ani pe piata din Romania, angajeaza sef atelier in productia de mobilier pe comanda. Conditii excelente. Se cere experienta in lucrul cu oamenii si cu masini specifice; 1.000 {; (0721.640.694 oana.mares@glassworks.ro 2668. Sef bucatar + echipa bucatarie

restaurant (0723.114.488

2669. Sef de productie Panel PVC (pentru

tamplarie PVC). Locatie Voluntari. CV pe email. Salariu pleaca de la 2000 ron+bonusuri din productie; 2.000 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro

2672. Sef echipa Quality Residence SRL

angajaza sef de echipa in domeniul instalatiilor electrice si termico-sanitare. Oferim pachet salarial atractiv si bonusuri de performanta; (0767.154.322/ 0762.659.849 contact.qualityresidence@gmail.com 2673. Sef echipa, reparatii pavaje, firma de

constructii angajeaza sef de echipa pentru lucrari in Bucuresti si Ilfov. Sediul societatii este in com Domnesti. (0722.271.606/ 0723.567.941 2674. Sef service cu experienta pentru

service auto multimarca zona Berceni. Salariu foarte bun; (0721.733.622

engleza birou traduceri situat in Bucuresti, Piata Romana,angajeaza secretara si traducator limba engleza.Conditii bune de munca si salariu atractiv. CV-urile pot fi trimise la adresa de email; 2.500 L; (0723.377.747 realtimeconsulting2004@yahoo,com

2707. Sofer angajez sofer taxi, carte de

munca, masini foarte bune si foarte bine intretinute, plan 110 lei si 115 lei, (0761.061.147/ 0722.703.737 Floremiexpert@gmail.com 2708. Sofer autobasculanta si buldoexca-

vatorist, cazare si salariu avantajos. (0763.049.026

2734. Sofer autoutilitara 3,5 tone.

punctual. Se lucreaza in ture. Curse locale fixe in Bucuresti (intre depozite). Salariu, bonuri masa, transport, asig. med., bonus vechime, 2.800 L; (0721.236.300/ 0721.236.300 roxana@lagoudakis.ro

erale si periculoase in Bucuresti si tara turretur, necesar card tahograf, atestat de marfa si atestat ADR, camion de 13 tone cu lift, salariu 2.500 lei. 2.500 L; (0727.244.420/ 0767.419.106 office@transportmarfarutier.ro 2758. Sofer categoria B Magazin de mate-

riale pentru instalatii sanitare angajeaza sofer categoria B. 11 {; office@cripal.ro

2759. Sofer categoria B Firma curierat frig-

orific angajeaza sofer categoria B pentru distributie marfa in Bucuresti si in Tara. Se ofera salariu + diurna. Masina ramane acasa la sofer. 2.000 L; (0733.041.903 logistica.bian@gmail.com 2760. Sofer categoria B pentru

transport marfuri alimentare. Informatii la: (0722.662.250 2761. Sofer categoria B pt. depozit materi-

2735. Sofer autoutilitara 3.5 t fabrica de carne angajeaza sofer cu experienta pentru autoutilitara de 3.5 t.Oferim salariu atractiv, asiguram 1 masa si decont transport. Pentru persoanele din alte localitati asiguram cazare si masa; (0727.857.390 resurseumane@prodafum.ro

2762. Sofer categoria B (duba) Fabrica de

2736. Sofer autoutilitara 3.5 t zona Popesti-Leordeni masina ramane in permanenta la sofer salariu fix plus bonificatie curse. Program de l-v. 1.800 L; (0731.678.900 dragos@brico-construct.ro

2763. Sofer categoria B, angajam urgent

2737. Sofer autoutilitara 3.5t - 2

posturi cerinte: permis cat. B, experienta post similar 3 ani, certificat ADR avantaj. Atributii: intocmire acte, incarcarea manipularea marfurilor, deseurilor. Beneficii salariu fix, telefon 1.800 L; (0744.392.443 office@idealconsulting.ro 2738. Sofer autoutilitara 3.5t, 1800 ron, cerinte: permis cat. B, Atributii: intocmire documente de transport, incarcarea-manipularea marfurilor/deseurilor (caton, plastic, fier, diverse) de la firme. Detalii la tel. (0744.392.443 office@idealconsulting.ro

ale construc?ii si agregate. Depozit in comuna Pantelimon. Salariu 2000 lei. Mai multe detalii la tel. 2.300 L; (0721.249.083 madalina_pestritza@yahoo.com

produse congelate, angajam sofer categoria B (duba 3,5 tone, capacitate 6-8 paleti) pentru livrare marfa in Bucuresti. Salariu motivant, bonuri de masa, bonusuri. (40756077484 gmartin@europeanpastry.ro pentru distributie produse alimentare. Relatii la telefon (0746.731.022

2764. Sofer categoria B, fabrica de confec-

tii metalice angajeaza sofer pentru achizitii pe autoutilitara 3.5 tone. Relatii la nr. de tel. (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro

2765. Sofer categoria B, C Aprovizioneaza

marfa de la furnizori si o livreaza la clientii companiei. Constituie un avantaj atestatul de transport marfa. loc de munca in sos. Odaii nr. 157-163, sectorul 1, Bucuresti; (0336.401.262 office@chorus.ro

2766. Sofer categoria B, C pentru autobas-

culanta 8/4 in zona BucurestiSalariu motivant. Program 9h/zi (0744.386.347 VGOINVEST@GMAIL.COM

Romania angajeaza servanti pompieri cu atestat si experienta in domeniu de minim 1 an.Oferim contract de munca cu norma intreaga, plata orelor suplimentare. (0766.686.135 2682. Servanti pompieri angajeaza

electricieni, tinichigii, spalatori; (0723.581.680

2684. Service auto multimarca, sector 1

Angajeaza mecanic, tinichigiu si vopsitor auto, salariu negociabil (021.637.03.66/ 0728.625.820

2687. Sezonieri, necalificati, supraveg-

2688. Shaormar Mister Kebab isi mareste

echipa cu shaormar experimentat. Program doua de zi, doua de noapte, doua liber, masa gratuita, tips, bonusuri, carte de munca. Bd. Aerogarii - Baneasa; 3.000 L; (0721.303.303 2689. Shaormar cu experienta angajez shaormar cu experienta in sectorul 6, Lujerului plata la tura, 13 lei/h + taxi. Program 1 zi cu 1, detalii la; (0784.718.363

2709. Sofer autobuz pt. societate transport

persoane. Conditii obligatorii: permis categoria D, card tahografic, atestat transport persoane. pentru zonele limitrofe, (0738.842.888 gsm.trans@yahoo.com 2710. Sofer cat C-E pentru comunitate

curse Germania-Anglia. 2.000 {; (+40731027409 dumitru.mihai34@yahoo.com

2711. Sofer cu experienta pentru service

auto in sectorul 2, 1.700 L; (0765.000.200/ 0799.400.300

2712. Sofer cu masina firmei pentru Uber

Romania. Conditii: varsta minim 22 de ani, permis minim 1 an 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2713. Sofer de tir angajez;

(0763.041.200

2714. Sofer distributie, cu experienta, pt.

laborator cofetarie zona Berceni, Metalurgiei, conditii atragatoare si salarii pe masura. Sunati de luni pana vineri intre orele 10.00-15.00, (0737.023.140

2715. Sofer firma cu sediul in Afumati angajeaza sofer, asiguram transport de la Colentina; (0721.267.936 platinambalaje@GMAIL.COM 2716. Sofer Firma cu sediul in oras Pante-

limon angajeaza sofer permis cat. B, cu experienta pe duba pentru livrari de marfa, program l-v 9-18, s 9-13. Carte de munca, salariu atractiv, 1.700 L; (0770.361.755/ 021.350.20.35 secretariat@topk.ro 2717. Sofer Firma de construc?ii anga-

jeaza sofer detinator de permis categoriile B si C, din zona Cornetu, Bragadiru, Clinceni, Mihailesti, Tufa. (0726.507.020 2718. Sofer inchiriez auto pentru protocol,

Uber Select si Taxify. Varsta minim 25 de ani. Detalii la telefon. 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2690. Shaormar cu experienta Salariu 2.500-2.700 lei se lucreaza 14 cu 34 libere, taxiU decontat, 1 masa calda+CM, zona Berceni, contract de 8 ore nedeterminat. 2.700 {; (0773.316.497

2719. SOFER pe masina firmei in relatia cu

2691. Shaormar cu experienta, aju-

2720. Sofer pentru alimentare cu materiale

tor de shaormar pentru Socului Kebab, salariu avantajos + tips; (0764.673.064

2692. Shaormar grataragiu (preparator meniuri) cu experienta pentru unitate fast food pentru prepararea si montarea meniurilor. Zona Orhideelor; (0762.570.925 mihaiandrei1991@yahoo.com 2693. Shaormar, angajez shaormar fast

food Otopeni, cu sau fara experienta, contract, o masa gratuit, transport, platit; (0721.462.315 2694. Shaormar, societate comerciala

angajeaza shaormari, salariul de 2400 Lei, pentru urmatoarele Centre Comerciale: Plaza Romania, Vitan, Promenada si Baneasa.Asteptam sa faci parte din echipa noastra; 2.400 L; (0727.561.605/ 0764.231.514 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu

2696. Shaormari cu/fara experienta Primo

fast food, angajeaza shaormari cu si fara experienta. Salarii atractive, bonusuri, target la vanzari, tips; (0767.599.151 office@primofastfood.ro

UBER. Salariu fix+bonusuri. Detalii la telefon, (0784.039.818/ 0726.449.876

in incinta complexului Cosmopolis, program luni-vineri 09:00-18:00 sambata 09:0014:00, salariu 1500 Ron 1.500 L; (0763.849.084 aqua.instalatii@yahoo.com 2721. Sofer pentru societate de paza.

Relatii la telefon (0723.237.397

2722. Sofer pentru Uber Select si pentru

aplicatie online cu masina firmei 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2723. Sofer profesionist cu experienta, posesor permis auto cat. C . Va rugam trimiteti CV la adresa de e-mail; (0777.112.226 office@soimiigs.ro 2724. Sofer profesionist in zona Otopeni

2739. Sofer B si B+ C+E, cu sau fara experienta, Firma Siraco Trans, angajeaza soferi cat B pentru comunitate si soferi B, C, E pentru transport intern, extern tur-retur sau comunitate. Garajul este situat in zona IMGB. Puteti suna la nr; 4.000 L; (0723.355.712 adrian.florescu@siracotrans.ro 2740. Sofer B+E Firma de constructii

angajeaza soferi categoria B + E; (0723.567.941

2741. Sofer B, C pe Mitsubishi Canter

(7450 kg). Locatie Voluntari. Salariu 2300 ron. CV: 2.300 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro 2742. Sofer B, C Societate comerciala cu

sediul in Bragadiru angajeaza sofer posesor permis cat CE, B si C, atestat marfa, cunoscator mecanica, (0735.335.566

2743. Sofer C sau C1, val si fara exp comunitate valabil si pentru incepatori pt. comunitate pe 7.5 t, prelata, salariul este compus din diurna euro + fix in lei = 1500 euro, se lucreaza 6 sapt. cu 2 sapt acasa. 1.500 {; (+40751081551 cornel.mirea@gmail.com 2744. Sofer C+E pentru servicii pe comuni-

tate. Remorca prelata, tractionist pe rute ItGB. Camion Stralis 450 EEV 2012 (nu Mercedes). Garantam seriozitate si solicitam responsabilitate 2.170 {; (0735.965.086 bogdan@borad.ro 2745. Sofer camion pe comunitate 2.300

euro/ luna, (0743.213.808 roxana.philipe@transeurope.ro

2746. Sofer camion, caut conducator auto

categoria C+E pentru transport frigorific. Bucuresti, sector 4, cu experienta; (0723.472.133 popescu_bodo@yahoo.com

2747. Sofer camioneta 3,5 tone, firma de

constructii angajeaza soferi pentru camionete de 3,5 tone. Sediul este in Domnesti, Ilfov, (0722.271.606

2748. Sofer cat B pentru SC Klaussenburg

Recycling GmbH SRL. contract de munca, bonuri de masa. Activitate: se transporta deseuri reciclabile nepericuloase, se incarca/ descarca; (0784.270.690 logistica@klaussenburg.ro

2749. Sofer cat B, Sprinter 2010, 3.5 t, cat.

B. Punct de lucru Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Fabrica de Pavaje. distributie pavaje Bucuresti si Ilfov. Salariu 2000 lei+ bonus. Interviu zilnic 9-17 la adresa afisata, 2.000 L; (0766.085.523

2750. Sofer cat B, muncitor necalificat angajam muncitor necalificat cu permis categoria B pentru atelier mobila zona Bragadiru, Ilfov. Cutam persoane tinere, serioase. (0762.482.484/ 0786.468.800 creativomobili@gmail.com

(Balotesti), Ilfov pentru camion 7.5 tone, 12 tone si 18 tone (categoria B, C), transport intern (in tara) de marfuri generale, 3.000 L; (0766.559.278

2751. Sofer cat D Urziceni pentru curse speciale Urziceni-Afumati. (0723.694.128

2725. Sofer restaurant cu specific italian, angajeaza sofer cu experienta pentru livrari la domiciliu, conditii avantajoase: masa asigurata, contract de munca, program 2/2 zile, rog seriozitate; 1.400 L; (0725.246.188 ancalearoma@yahoo.com

salariu 0.5 euro/100 km, timp de lucru 1 luna international, 1 saptamana acasa, auto iveco 3.5 t, echipata cu cab dormit statie webasto navigatie tel. De preferat cu experienta comunita EU; 1.100 {; (0722.662.662 infoautoo@yahoo.com

2726. Sofer sc angajeaza soferi. Atributii: realizare livrari la locatii specifice (majoritar Bucuresti). ne dorim: sofer cu experienta, posesor de categoria B sau B + C, seriozitate si disponibilitate resurseumane@promaxadv.ro

2753. Sofer cat. B, manipulanti depozit,

2752. Sofer cat. B pentru extern, ofer

necalificati, angajam sofer cat. B pentru duba 3,5 t, salariu 1700 Lei, manipulant depozit si muncitori necalificati salariu 1600 Lei in com Jilava Ilfov. Program L-V 1.700 L; (0720.885.522

2791. Sofer distributie cu experienta pt. SC

Agrirom, cu filiala in Bucuresti. Cerem si oferim seriozitate. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta intre orele 9:00-17:00 (0731.370.464 catalinivan@agrirom.ro

2792. Sofer distributie in Bucuresti, permis categoria B, experienta in distributie.Salariu atractiv, contract de munca. (0751.873.793 2793. Sofer distributie, angajam pentru

zona Bucuresti (0737.020.795

2794. Sofer distributie, categoria C urgent

pentru depozit. Salariu: 2500 - 3500 net, tichete de masa, bonus. Program: L-V, 8 ore, 1 schimb. Contract nedeterminat. Sunati la numarul afisat pentru detalii (0725.061.793 resurseumane.dorin@gmail.com

2795. Sofer domeniul auto cu sau fara experienta in domeniul auto (service auto, spalatorie, vulcanizare) in Sectorul 2. Salariu atractiv. Mai multe detalii la nr. (0765.000.200/ 0799.400.300 contact@cafyjr.ro 2796. Sofer duba 3,5t priceput si la monta/demontat mobila pentru firma de mutari. Program L-V,8 ore/zi. Salariul 2500 net+bonusuri; 2.500 L; (0720.115.849 2797. Sofer duba cat. B Olanda Ro, tur retur salariu 1.050 euro/luna; contract de munca in Olanda; (tarif. 1,5 E/min+tva). Pentru informatii suplimentare si angajare, sunati la numarul de telefon (0900.310.110/ 0900.310.110 2798. Sofer fara obligatii, din provincie,

ofer cazare, masa si salariu adecvat; (0724.778.928/ 0769.584.631

2799. Sofer in distributie, pe duba in zona

Benasa; (0745.246.825

2800. Sofer livrare pizza, program 2 (10:00-21:30) si 2 zile libere. Zona sector 1, (0722.607.226 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com 2801. Sofer livrari manacare la domiciliu Restaurant Borsalino (Unirii) angajeaza sofer pentru livrari comenzi. Programul este de 2 zile de lucru, 2 pauza. Salariul este negociabil in functie de experienta; (0722.494.583 mosteanuv@gmail.com 2802. Sofer livrator l-v 10:00-16:00, Yellow Menu din strada Oltetului 11-13, angajeaza sofer livrator cu auto propriu sau pe scuterul firmei. Cerinte: permis cat. A/ B. Program luni-vineri 10-16, salariu motivant, decont combustibil 10%, 1.700 L; (0762.909.026 madalin@yellow.menu www.yellow.menu 2803. Sofer livrator pentru firma de distrib-

utie. (0742.123.005 concretoffice@gmail.com

2767. Sofer categoria B, distributie produse alimentare companie de import si distribuite de produse alimentare cu sediul in Bucuresti, angajeaza sofer categoria B pentru operatiuni distributie, plus diverse comisioane, zona Bucuresti; 2.300 L; (0720.044.495 matteo@gelato-mio.ro

2804. Sofer livrator pentru restaurant situat

2768. Sofer categoria B, transport international marfuri, cu experienta si seriozitate, pentru curse internationale doar pe comunitate. Conditii atractive de salarizare, perioada de lucru 5 saptamani cu 7-10 zile libere (0758.057.803 angajam.sofer@gmail.com

2805. Sofer livrator auto personal, companie multinationala deschide noi locatii in: Pipera, Stefan cel Mare, 13 Septembrie, Crangasi si nu numai 5.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

2769. Sofer categoria C pentru camioneta platforma, salariu fix, bonuri de masa. Sediul in sector 3, zona Theodor PalladyNu este necesar atestat; (0774.699.394

2806.

2772. Sofer categoria D, caut persoana serioasa pentru curse microbuz sau autobuz, curse speciale in Bucuresti program de luni pana vineri. Weekend liber, salariu atractiv plus bonusuri in functie de capacitatea soferului; (0723.694.128

2681. Servant pompieri Grupul Feqs

2790. Sofer distributie cat. B, companie americana angajeaza sofer distributie, duba de 3.5 tone, permis cat B. Venituri 1.700 Lei, masa la pranz, echipament. Program 817, luni- duminica (2 zile libere/sapt); (0799.740.032 jobs@jerryspizza.ro

2757. Sofer cat. C, distributie marfuri gen-

Dirma distributie materiale sanitare, termice, instalatii, angajeaza sofer pentru depozitul din Bucuresti, Valea Cascadelor, Marian; (0741.255.014

Pantelimon - Branesti; (0799.593.583

2661. Secretara, pentru SC Estetik Pack-

(0723.668.701

3,5 tone, curse in Bucuresti si in afara. Salariu 1800-2000 ron. (0741.113.395

structii angajeaza sofer automalaxor de capacitate 9 mc, cu atestate si cartela tahograf valabile. Relatii in intervalul orar09.00-16.00; (0724.558.567 betoane.jilava@dimar.ro

sefi tura, obiective Bucuresti; (0753.258.914/ 0753.258.921

2660. Secretara, cunostinte lb engleza, pc, Photoshop, program 9 h/zi, central, rog seriozitate, contact doar pe WhatsApp 3.000 L; (0753.796.338

ing SRL;

2706. Sofer angajam soferi pt autoutilitara

2733. Sofer automalaxor societate de con-

2680. Selectie agenti paza atestati, zona

2695. Shaormar, grataragiu pt preparare meniuri cerinte: experienta in prepararea si montarea meniurilor la grill si friteuze. Salariu 2800 lei/luna. Contract de munca full time, analize etc. 2.800 L; (0762.570.925 mihaiandrei1991@yahoo.com

2662. Secretara, program 09:00-18:00

categoria B. Angajam sofer distributie marfa categoria C. Zona: Progresul, comuna Jilava; (0737.995.905

2732. Sofer autocamion abroll 5000/luna, soferi profesionisti pentru camioane cu sistem Abroll. Se cere experienta min. 3 ani, disponibilitate deplasari in tara. Se poate oferi cazare. Salariu 3900 lei+50 ron diurna pe zi +bonus km efectuati. 5.000 L; (0725.333.503

2756. Sofer cat. C+E, semiremorca, serios,

2771. Sofer categoria C, pe camion de 7,5 t cu prelata, parcare zona Militari (Rosu). 1800 lei. Detalii la telefon, experienta pe 7,5 t, un avantaj. Locale si tara, in general seara acasa, 1.800 L; (0766.266.423

hetori utilaje agrement - parcul Oraselul Copiilor, Bucuresti, salariu net 2.100 L; (0722.260.427

2659. Secretara si traducator limba

2705. Sofer angajam sofer distributie marfa

2731. Sofer auto mare tonaj (cimentruck), SC Sut Carpati SA angajeaza in conditiile legii, sofer auto mare tonaj. Se ofera salariu atractiv, bonuri de masa si prime de sarbatori. Sunati la tel. de luni pana vineri, intre orele 08-16; (0728.984.838/ 0756.113.095 androneg@yahoo.com

2755. Sofer cat. C+E, semiremorca, Serios, punctual + atestate valabile, fara limita de varsta. Curse locale fixe in Bucuresti. Program in ture. Salariu (net 500 EUR), bonuri masa, decontare transp. Suplimentar abonament med., bonus vechime 2.800 L; (0721.236.300 roxana@lagoudakis.ro

2679. Sefi obiective, inspectori securitate,

2653. Secretar, secretara birou notarial Avem sediul in Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 57, sector 6. Adresa de e-mail pentru trimiterea CV-urilor este: bocancea_carmen@yahoo.ro. Va asteptam CV-urile, bocancea_carmen@yahoo.ro

este situata in Pipera la rond MCDonalds. Se asigura transport, detalii la tel., (0741.777.509

atestat ADR. Relatii la telefon; (0752.272.888 office@aqua-expert.ro

2730. Sofer aprovizionare pt. Residence Hotels (zona Arc de Triumf), informatii suplimentare la tel (0760.241.622 monica.murariu@residence.com.ro

Bucuresti si tara; (0723.349.975/ 0726.116.888

2770. Sofer categoria C ,C+E angajez sofer categoria C si C+E pentru curse intern(card tahograf, atestat marfa, cazier curat); (0765.187.500

personal pentru bucatarie, ospatari si barmani CV pe mail. (0722.317.329 bartenders2006@yahoo.com

2658. Secretara pentru restaurant, locatia

2703. Societate de constructii angajam: fierari betonisti, zidari, rigipsari si macaragii. Contract de munca, asiguram cazare si masa, salariul in functie de calificare. Solicitam seriozitate maxima. Lucrari in Romania, Italia si Germania. Trimiteti mesaj la nr. de telefon si va contactam noi; (0040769682952

Romania, atestat marfa, card tahograf. (+40731027409 dumitru.mihai34@yahoo.com

tura pentru spalatorie auto, oferim salariu motivant+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

Adresa de e-mail pentru trimiterea CV-urilor adresa este tentromparadise@hotmail.com sau la numaru de tel. Va asteptam; (0743.161.386

2657. Secretara departamentul vanzari, cautam pentru sucursala din Afumati, Ilfov, doar munca la birou. Avem nevoie de o persoana organizata, serioasa, ambitioasa. Oferim o masa pe zi. Program L-V 08:17 sambata 08-13 2.000 L; (0727.665.015/ 021.311.13.23 altekstricot@yahoo.com

sonal feminin cu\fara experienta, salariu 6100 lei fara target, comision pana la 70%, oferim bonus 3700 lei la angajare, program optional 5 -8 ore pe zi, legalitate 100 %. 6.100 L; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com

2729. Sofer tur retur Romania-Germania-

2754. Sofer cat. C+E si C distributie in

2678. Sef tura spalatorie auto angajam sef

2686. Seva Club si restaurant angajeaza

in domeniul editorial. Cunostinte minime calculator. Programari interviuri: (0371.477.855

2701. Socializare online, angajam per-

atractiv, masina noua (0729.439.538

2677. Sef tura in Centrul Comercial din zona Theodor Pallady, la program 8 h/zi, salariu avantajos, tichete de masa. Detalii la (0786.810.532

2652. Secretar, secretara Ilfov Chitila.

2656. Secretara cu sau fara experienta,

2700. Socar angajeaza la statia peco Vestem, Sibiu lucrator gestionar disponibil pentru: lucrul cu clientii, program in ture, lucru cu casa de marcat, gestiune de marfa. Persoanele interesate pot trimite CV la mail: recrutare@socarpetroleum.ro

2728. Sofer tir frigo, comunitar, salariu

2676. Sef statie, sef tura, lc, ospatar, bucatar, Sc Hpy and Pepper Srl angajeaza pentru punctul de lucru statia Rompetrol Downstream situat in Otopeni/ Calea Bucurestilor, nr. 216-218, oras Otopeni, jud. Ilfov, personal calificat si necalificat. (0724.051.489 hpypepper@yahoo.com

2685. Service GSM Lazar Crangasi angajeaza tehnician GSM. Cu sau fara experienta.Experienta in domeniu constituie un avantaj. Asteptam CV-ul dvs la adresa de email, 3.500 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com

2655. Secretara persoana organizata, agila, inteligenta, responsabila, pachet Office avansat, capacitate foarte buna de comunicare si relationare cu clientii, cunostinte solide de limba romana, permis auto cat. B. 2.000 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro

minim de experienta. Punct de lucru pe Soseaua de Centura aproape de Berceni, se asigura transport. Salariu 1600-1800 lei. Detalii la tel.; (0733.882.160 andrei.floroiu@bruag.ch

2727. Sofer taxi atestat valabil, fara cazier taxi, domiciliu stabil Bucuresti, pentru Logan, benzina cu gaz, ac, obligatoriu carte munca, (0732.669.734

2675. Sef serviciu restaurant angajam supervizor pentru restaurantele din zonele Iancului (piata Iancului), Militari (Lujerului), Unirii (Camera de Comert), Victoriei (Pasaj Victoriei) si Bucur Obor (magazin Bucur Obor); 2.800 L; hr@calif.ro

sect. 6, zona Militari, angajeaza barbati ca muncitori in industria alimentara, tel. contact; email; (0757.038.503 colindaily@yahoo.com

2654. Secretara pentru clinica stomatologica, zona Dorobanti Romana, cu experienta. Se ofera conditii foarte avantajoase. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV insotit de o poza recenta (0722.543.676/ 0722.543.676 drdima@dentalprogress.ro

2699. Slefuitor, pregatitor vopsitorie cu

2704. Sofer angajam conducator auto cu

tru depozitul Altex din Braila. Salariu atractiv, bonuri de masa (300 lei), asigurare medicala. (0725.554.776 andra.demeny@altex.ro

2683. Service auto angajeaza mecanici,

2651. SCM Colin Daily, str. Valea Lunga 30,

sofer angajam sofer cu experienta pentru transport produse patiserie. Oferim contract de munca, salariu 1800 lei, program 1 zi cu 1 zi. Pentru mai multe detalii va rugam sa apelati numarul din anunt; (0744.783.217

2671. Sef depozit si manipulanti Altex pen-

2649. SC Quality Natura Home cu sediul in

sofer, Firma distribuitoare de bauturi nonalcoolice angajeaza sofer. (0725.885.885 comenzi@aquatulip.ro

2698. Simigeria/ pizzeria Luca angajeaza

2702. Societate Comerciala angajeaza: mecanic, lacatus mecanic, ascutitor rectificator, electrician si servant pompier atestat, cu permis auto categoria B (eventual pensionar). CV la email sau fax: 021.242.24.33 (021.242.18.47 commercial@soceko.ro

AMA CSSU, cerinte: certificat calificare, studii medii, domiciliul in Bucuresti, program 12/24 cu 12/48, salariu motivant, conditii optime de lucru. (021.317.42.76/ 0720.133.112

2650. SC.Aquatulip SRL angajeaza

eri, modelatori, zona Afi Cotroceni sau Ap. Patriei, program 9 ore 6 zile/ 7. Se poate opta si pentru program o zi-o zi libera. Salariu 2.000 lei, bonus, 2.000 L; (0721.280.038/ 0721.280.038 arimotorsro@gmail.com

SEF DE SECTIE PRODUCTIE, CONTABIL EVIDENTA PRIMARA, TAMPLARI SI MUNCITORI NECALIFICATI ANGAJEAZA ANNDANTE STYLE, PRODUCATOR DE MOBILIER. CONDITII: SERIOZITATE SI DISPONIBILITATE PENTRU DEPLASARI. RELATII LA TELEFON. (0741.029.246 OFFICE@ANNDANTE.RO 2670.

jeaza, firma cu profil de mecano-sudura si masini speciale angajeaza: sudor-montator, lacatus mecanic, sudor mig-mag, tig, controlor calitate. Zona de lucru: Strada Garii, Nr. 19 A, Mogosoaia, Ilfov (0748.664.922 madalina.nicolescu@masinaengineering.com Voluntari angajeaza personal pentru contabilitate primara, cu experienta; (0751.036.094

2697. Simigeria Matei cauta pizzeri, patis-

2773. Sofer categoria D, pentru cursa spe-

ciala din zona Dor Marunt Cl. sau Draganesti- Vlasca, Teleorman. Eventual Bucuresti; (0723.858.580

2774. Sofer categoria D, de luni pana vineri numai din Militari sau zona km. 44 sau km. 56. De luni pana vineri 2500 lei, 4 curse pe zi. 2.500 L; (0721.600.061 rocritour@yahoo.com 2775. Sofer CIFA zona Com. Sindrilita, Jud.Ilfov. Calificare si experienta profesionala; (0723.283.903 hr@defne.ro 2776. Sofer comunitate firma de transport angajaza sofer cu experienta pentru comunitate. Autoutilitare Iveco Daily 3.5t in stare impecabila; (0799.770.077 Office.transady@gmail.com 2777. Sofer cu experienta distributie/ duba,

in Baneasa; contabila cu experienta acte primare, Baneasa; (0745.246.825

2778. Sofer cu masina firmei pentru Uber

si Taxi Fy conditii permis auto minim 1 an, salariu fix, bonusuri. Detalii la, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2779. Sofer cu masina personala, nu mai veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber si Taxi Fy. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana.http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2780. Sofer cu masina proprie, cheltuieli +

lunar 400 {; (0758.392.592

2781. Sofer cu permis cat. C, pentru camioneta platforma, salariu fix, bonuri de masa. (0722.622.353 2782. Sofer curier cu autoutilitara person-

ala, posesor SRL si autoutilitara medie maxim 1,5 tone livrare ridicare colete in Bucuresti Se lucreaza doar cu contract de colaborare. Castiguri de peste 1.000 euro. Depozit in sos. Alexandriei 99A Bragadiru, 1.000 {; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro www.bookurier.ro

2783. Sofer curier pentru sector 5 livrare/ ridicare colete in sector 5, permis cat. B, Forta de munca, Rezistenta la stres si program prelungit. Salariu 1700 Lei net luna. Auto acasa Depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru; 1.700 L; (0766.399.650/ 0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro 2784. Sofer de distributie in Bucuresti, SC Barbarossa Retail srl, angajeaza sofer de distributie cu experienta in Bucuresti. Sediul firmei sa afla in zona Anghel Salighny. 1.800 L; (0762.482.566 mehranmoghazehi@gmail.com 2785. Sofer de taxi pentru masini colantate

la Leone si la As, 2011-2015. (0770.468.923 cocosdorina@yahoo.com

2786. Sofer de taxi cu atestat, pe Logan, aer conditionat full, gaz colantate la taxi Pelicanul, Sprinter si Expres Taxi la plan de 500 Lei pe saptamana. Oferim la ramanere pe o perioada de 10 luni 1 an jumate in functie de masina (0767.621.745

in rond la Bucur Obor, cu auto propriu, program full time. (0723.503.171/ 0761.261.781 stefan_jercau@yahoo.com

Sofer livrator cu masina proprie pt. Wise Box, companie multinationala de food delivery (livrare la domiciliu/office), 10 lei de comanda (media 350400 comenzi/luna). CV la adresa de mail; (0799.821.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro 2807. Sofer livrator cu masina proprie, restaurant Dorobanti cu specific asiatic, angajeaza livrator cu masina proprie. Salariu 2000 lei + comision din vanzare+decont combustibil. (0761.706.942 nicoleta_hotnogu@yahoo.com

2808. Sofer livrator pe scuterul firmei. Companie multinationala angajeaza sofer livrator pe scuterul firmei, dupa 1 an scuterul ramane la tine, proprie, pentru locatia cea mai apropiata de casa, 7 lei de comanda (media 350-400 comenzi/luna). Relatii la tel. sau mail: (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 2809. Sofer livrator, distributie, categoria b,

pentru companie distributie produse alimentare ambalate, sediul in Voluntari, program de luni pana vineri, 08:00-17:00. Experienta post similar, masina acasa, tel., (0746.240.220 onofreiadrian@senic.ro 2810. Sofer manipulant categoria B, depozit Bragadiru angajaza persoana serioasa, responsabila si muncitoare. Relatii la telefon (0722.296.221 claudiu.mihaila@axial-logistics.ro

2811. Sofer mare tonaj Societate com. din domeniul moraritului angajeaza sofer mare tonaj, pct de lucru se afla pe DN 7, la iesirea din Chitila. Programul de lucru este programul de condus. Se acorda BM si salariu atractiv; (0746.118.878 angajari.panificatie@gmail.com 2812. Sofer montator mobilier zona Fun-

deni, asiguram cazare, 2.800 L; (0735.887.402

2813. Sofer noapte, educat, auto propriu

Sofer de noapte pt. personal si clienti firma Bucuresti. Educat, curat, auto propriu stare f buna, 8-12 ore/ 2.500-3.000 lei, 0762.359.164 Oana/ zi, 0737.634.109 Liana/ noapte, 0720 33.11.66 Mari HR, 3.000 L; (0762.359.164/ 0737.634.109 mari.angajari@gmail.com 2814. Sofer parcare privata angajez sofer parare privata Airport Otopeni. Sofer categoria B (fara experienta), salariu motivant, bonusuri lunare, (0722.613.859 cars.managemet@wlcauto.ro 2815. Sofer pe betoniera firma MITLIV EXIM SRL angajeaza sofer pe betoniera. (0728.729.147 2816. Sofer pentru aplicatie online conditii: permis minim 2 ani, engleza nivel conversational, se ofera salariu, bonusuri, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2817. Sofer pentru atelier confectii metal-

ice Atelier confectii metalice, angajeaza sofer masina mica si platforma auto, cu experienta. L-V: 8-18. Pauza 30 min, cm, salariu inceput 1 800 lei net in mana. 2.500 L; (0726.666.333 contact@corturisihale.ro 2818. Sofer pentru autoutilitara (duba) categoria B, pentru deplasari in tara cat si in Bucuresti. Targuri/ festivaluri, zile ale orasului; (0774.043.548 2819. Sofer pentru depozit pentru distribu-

2787. Sofer delivery pentru restaurantul

Lincontro Otopeni (0748.221.653 crina.stanila1@gmail.com

tie materiale de constructii zona Bucurestii Noi, Straulesti, cautam persoana serioasa. Oferim contract munca, salariu si bonuri masa, mail:comaromtrade@yahoo.com (0744.565.759/ 0765.506.187

2788. Sofer distributie panificatie, sector 2;

2820. Sofer pentru societate comerciala cu

(0724.094.959

2789. Sofer distributie bauturi, Dagmar angajeaza sofer cat. B pentru distributie bauturi pt. depozitul din sos Chitilei, sect 1 Bucuresti. Relatii la tel intre orele 09 00 - 18 00 (0722.226.579/ 0722.317.406 radu.rizescu@gmail.com

activitate in constructii, program lunivineri07:30-18:00. Salariul fix motivant net 2200 ron/ luna.Preferam sa angajam din zona Tunari, Otopeni, (0743.100.720 greenvestproduct@yahoo.ro

2821. Sofer pentru TIR trafic intern, salariu

atractiv; (0722.351.455

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


24

25 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ Sofer pentru transporturi agabaritice. Oferim salariu motivant si diurna deosebita, precum si posibilitatea de a lucra intr-o firma de prestigiu, de viitor. Pentru interviu, rugam sunati la tel. sau trimiteti e-mail la: (021.322.34.94 hr@holleman.ro

2822.

2823. Sofer pentru Uber cu masina firmei.

Se ofera salariu fix + bonusuri+telefon de service. Pentru detalii va rog sa sunati 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2824. Sofer Platforma sofer platforma cate-

goria C si E cu minim experienta 3 ani; (0766.393.373 sandu.grigore@serviceonedia.ro 2825. Sofer profesionist pentru camion

capacitate 7,5 Tone la un depozit de materiale din zona Chiajna/ Rosu. Salariu motivant. Rugam seriozitate (0736.413.544/ 0786.021.395 romeo_dutu@yahoo.com 2826. Sofer profesionist pentru

curse tur-retur de Spania la prelata si Grecia la duba frig. Mai multe detalii la tel. (0746.126.620 2827. Sofer profesionist sofer profesionist,

avand cat. B+C+E; atestat de transport marfa, cu experienta de minim 3 ani disponibilitate de deplasari in tara si cunostinte minime de mecanica auto. Pt. alte informatii: telefonic; (0738.003.910 anda.lungu@strabag.com 2828. Sofer profesionist C+E, cu experien-

ta pentru: transport extern (tur-retur), tir cu prelata Euro 6 (pentru extern, detinator atestat marfa si card tahograf) sau intern (turretur), marfuri generale, salariul negociabil. (0761.908.221 2829. Sofer profesionist cat. B, C, D, E, experienta minim 10 ani; (0744.325.800 2830. Sofer profesionist categ C+E anga-

jez sofer profesionist pe ruta Romania Anglia, tur retur, 2 curse pe luna, 13000 km/luna. 1.400 {; (0745.777.270 olicompany@hotmail.com 2831. Sofer profesionist categoria C+E angajam soferi profesionisti categoria C+E pentru transport intern. Pentru detalii ne puteti contacta la tel.Salariu: 3.500 L; (0722.687.152 2832. Sofer profesionist cu atestat Mecano

Valmar angajeaza sofer profesionist cu categorie C si E pentru transport utilaje. Sfoerul trebuia sa aiba obligatoriu atestat. Locatia platformei este in Buda, Brgadiru jud. Ilfov. (0784.293.112 vanzari@mecanovalmar.ro 2833. Sofer profesionist cu experienta

minim 5 ani pentru transport international ruta Romania - Bulgaria - Grecia - Romania, prelata duba frig. 20 tone; camion 7,5 tone, locale Bucuresti - tara - Romania; sofer cu experienta, profesionist, auto 3,5 tone - locale Bucuresti, sofer cu experienta; (0722.711.117 2834. Sofer profesionist curse in RO pen-

tru firma transport marfa, B, C, E pe camioneta MAN pt. curse regulate in tara, atestat marfa, card tahograf, ADR daca e posibil, f. medicala, psiho. Cu domiciliu Buc/IF. (0722.456.806 2835. Sofer profesionist pentu transport

local angajam sofer profesionist pentru transporturi locale la depozitele mari din jurul Bucurestiului de luni pana vineri 20% din transporturi se descarca noaptea, salariu negociabil; (074872446 agtranscom2013@gmail.com 2836. Sofer profesionist pt. international,

categorie C+E, curse tur-retur Slovenia, Croatia, Ungaria, Slovacia, Cehia weekend acasa, 4 curse/ luna dorim o persoana serioasa, stabila, sector 4 Bucuresti, (0722.211.075 mntrans.compex@gmail.com 2837. Sofer profesionist Scania R420 Tandem lungime 19 metri, transport international si intern, detinator permis cat B, C+E, atestat de marfa, card tahograf, contract de munca, diurna, 3.500 L; (0765.701.050 office@agrobiobrichet.ro 2838. Sofer profesionist tir caut pentru

transport frigorific pe Romania. Cu experienta pe duba frigorifica. Cerinte: permis cat.C+CE. Rog si ofer seriozitate. Salariu motivant. Tel; (0722.236.193 2839. Sofer profesionist tir curse tur-retur

SOFER TAXI CU EXPERIENTA, TESTAT OBLIGATORIU, DACIA LOGAN 2016, 800 KM, PRIMA OARA TAXI, MASINA ESTE COLANTATA LA SPEED TAXI. PLAN 120 RON. MAI MULTE DETALI LA NR. DE TEL., DANA; (0764.667.228

2852.

2853. Sofer taxi la 24 de ore, plan 110 Lei,

atestat obligatoriu, carte de munca, va rugam maxima seriozitate (0774.624.345 2854. Sofer taxi pe masina noua sau

veche Logan 2011-2017 colantata Speed sau Pelicanul cu aplicatie Clever, orice zona de preferat Drumul Taberei sau imprejurimi. Cautam si schimb pe Drumul Taberei. Rahova. Chitila; (0728.005.505 2855. Sofer taxi cu atestat valabil masini Dacia Logan an 2008-2012. Oferim carte de munca, conditii avatajoase, plan de la 90 lei/24h. Mai multe relatii la tel.; (0765.920.047/ 0737.522.547 2856. Sofer taxi cu atestat, bonusuri diverse + libere pe luna, masini intretinute, plan 80 -110; (0760.604.290/ 0785.062.890 2857. Sofer taxi cu atestat, oferta avanta-

joase, masini la Pelican, Leone, firma noua, colaboram cu Clever; (0762.129.829 2858. Sofer taxi Next, auto Dacia Logan 1.4 facelift, dotari full, colantata Next Taxi, tarif 1,77 ron/km, licenta Bucuresti. 120 L; (0742.220.002/ 0768.923.613 2859. Sofer taxi pe Dacie 2014, ben-

zina + gaz,, 108.000 km, colantat gata taxi, la 12/24 h, licenta Bucuresti, str. Valea Oltului nr. 20, sector 6; (0766.569.144 2860. Sofer taxi si pensionari cu atestat,

Logan GPL, plan mic, dispecerat Speed; (0768.036.862/ 0722.218.536

2862. Sofer taxi, cu atestat masini noi, plan

de la 100 L, taxi Pelicanu; (0724.205.996

plan 110/ 24 h; (0763.776.696

2866. Sofer taxi, echipaj, angajam pentru

masina colantata la Speed, schimb de noapte pentru zona Cartierul 23 masina colantata la Speed, schimb de noapte zona Drumul Taberei masina colantata la Taxi 2000, (0733.956.240 nicoleta.costea@serviceprompt.ro 2867. Sofer TIR B,C,E, din Bucuresti sau zona limitrofa pentru curse Europa tur-retur. Conditii decente, oferim si solicitam corectitudine si seriozitate; (0745.652.561 biftrans@gmail.com 2868. Sofer tir cu experianta pentru curse

pe intern. Salariu avantajos. (0765.919.106

sau incepator, card tahograf, cunostinte elementare mecanica reprezinta un avantaj, resedinta in Bucuresti Pt curse tur retur RoSlo-It-RO. Pt detalii sunati la tel. (072432091 2850. Sofer taxi cu atestat la 12 ore anga-

jam pentru zona Drumul Taberei; (0727.085.700 2851. Sofer taxi cu atestat, Logan 2012,

pla 95 lei, colantate la Leone; (0771.699.150

2893. Sofer- livratori auto vinzatoare, casiera, femeie vase, ajutor bucarari si livratori. Pentru Bistro zona Unirii. Salari intre 1500 si 2000 lei. 2.000 L; (0764.590.596/ 0724.124.240 viorelpor@gmail.com 2894. Sofer. Angajam urgent sofer zona

Voluntari si vanzataore IDM; (0768.318.382/ 0723.531.668/ 0723.365.028

Sofer. Firma noastra de curatenie angajeaza sofer cat. B din orasul Giurgiu. Pentru mai multe detalii sunati la tel. (0784.290.183/ 0786.247.805 2895.

2896. Sofer. Societate comerciala anga-

jeaza sofer cat. B+E pt. activitate pe pompa fixa de beton sau echipaj pt. pompa fixa de beton. Activitate in Bucuresti; (0755.747.964 2897. Soferi angajam sofer pentru Uber

Select si aplicatie pentru aeroport. Varsta minim 25 de ani. Permis de minim 2 ani; 2898. Soferi angajam soferi taxi si Uber;

(0727.345.946

2899. Soferi angajam, relatii:

(0725.002.403

2900. Soferi categoria B, C si E cu atestat

veche de 15 ani) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber si Taxi Fy. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2903. Soferi cu masina personala (nu mai

veche de 15 ani) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber si Taxi Fy. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2904. Soferi cu masina personala in relatia

cu Uber Romania pt. societate comerciala nu mai veche de 15 ani. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

(0765.780.211

2905. Soferi cu masina personala, nu mai veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2871. Sofer TIR intern pe camion frigorific

2906. Soferi Firma de transport angajeaza

2869. Sofer tir curse locale Bucuresti,

salariu atractiv; (0785.203.015

2870. Sofer tir pe curse externe (Grecia);

pentru transport intern. Relatii la telefon (0745.671.084 office@translogisticnad.ro 2872. Sofer tir, categoria C+E, garaj Mili-

tari. Curse locale 3.200 L; (0730.302.193

2873. Sofer tir, pe camion frigorific pentru

transport extern in regim tur-retur. Nu se sta pe comunitate. Relatii la tel.; (0745.671.084 2874. Sofer transport persoane, SC Madcom DLS Impex SRL, angajeaza cat. D pentru zona Bucuresti. Salariu atractiv, conditii de munca decente, pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati; (0786.355.169 mirela.bobea@dlsbus.ro 2875. Sofer transport persoane, SC Madcom DLS Impex SRL, angajeaza sofer cat. D, zona Darasti - Varteju. Salariu atractiv, conditii de munca decente, pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati tel; (0768.837.837 mirela.bobea@dlsbus.ro

soferi, cadrul perfect legal in parteneriatul cu Uber, detinem flota de masini echipate cu GPL, stare impecabila, service asigurat de noi (0726.605.606 paraschivoiutraian@yahoo.com 2878. Sofer Uber, salariu de minim 2000

2880. SOFER, cu experienta angajam pen-

2849. Sofer T.I.R. tur-retur cu experienta

2892. Sofer- Grand Hotel Continental 5 stele angajeaza sofer ce efectueaza transport si achizitionare /livrare marfuri (part time, program de luni pana sambata inclusiv); (0726.222.603

2902. Soferi cu masina personala (nu mai

2843. Sofer protocol cu experienta pentru

structii Magurele Ilfov angajeaza soferi si mecanici utilaje cu salarii peste media pietei, bonificatii cazare si decontare transport. Relatii la telefon: (0731.026.358

2991. Spalator auto spalatoria auto MR.

2865. Sofer taxi, Taxi Speed, masini noi,

Persoana organizata, dinamica, tenace. Disponibilitate la program prelungit, fara antecedente rutiere grave (penal sau cu permis suspendat) (0760.259.456 office.chitilei@caretta.ri

2848. Sofer si mecanici. Societate in con-

2955. Soferi taxi cu atestat, fara datorii la

mai veche de 15 ani ) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

Popesti Leordeni pe autospeciala vidanja (instruire la locul de munca). Program 1 zi cu 1 zi libera. Se ofera cazare pentru cei din provincie, salariu motivant, 2.800 L; (0730.612.742 office@kanal.ro

tor de mobilier, angajam sofer categ B cu experienta pentru aprovizionare materiale, livrare si manipulare mobilier. Posibilitate castig suplimentar. Popesti Leordeni, apropiere Pepsi, Ford; 2.200 L; (0733.318.308 laramodul@gmail.com

2925. Soferi categoria B, Firma de publicitate angajeaza soferi, cu disponibilitate la deplasari in tara, pentru activitatea de panotaj-mobil. Nu exista limita de varsta, experienta e un avantaj CV-uri la mail. (0723.532.352 contact@mvcom.ro

2901. SOFERI cu masina personala (nu

2879. Sofer, bune abilitati de comunicare.

2847. Sofer si manipulant mobila, produca-

2990. Spalator auto pt. Fox, fabrica de mezeluri. Program: 8-16.30. Perioada nedeterminata. Sector 4. Telefon intre 9-17, L-V 1.700 L; (0726.718.768

abil, masini Logan Skoda Fluence Megane. Program luni sambata, duminica liber. Relatii la telefonul din anunt. 110 L; (0785.280.280/ 0768.068.068 pelicanultaxi2007@yahoo.com

2842. Sofer profesionist, cu cat. C, in

2846. Sofer rent a car la aeroportul Otopeni, salariu in functie de performanta, program flexibil, necesar permis cat. B (minim 2 ani experienta), transport asigurat in limita a 15 km (0774.060.388 mihai@directautotour.ro

Cristaxi, 100 lei/ 24 h; (0744.377.851

detinem service propriu, plan 80-100 Lei; (0785.787.878/ 0785.062.890

ron/luna. Firma noastra detine flota de masini pentru activitatea de logistica in regim de transport persoane Uber. Firma este una din societatiile afiliate serviciului Uber, TaxiFy, Black Cab. 2.000 L; (0747.953.371

2845. Sofer ptr utilitara (3,5t) sect 3 Antilopa! sc import-distribute angajeaza sofer cat B ptr autoutilitara; (0722.357.139 dsfoptics @yahoo.com

2954. Soferi taxi cu atestat, Dispecerat

2864. Sofer taxi, firma, doar cu atestat val-

htona angajam sofer profesionist pentru basculanta 8x4. Locatie Bucuresti. Asiguram cazare. Salariu atractiv (2400 lei/luna) plus diferite bonusatii. Forme legale; 1 L; (0728.110.078/ 0735.341.350

Sofer pt curse speciale, categoria D, microbuz sau autobuz, salariu net pe luna de la 2.600 L; (0764.488.787

2924. Soferi categoria B, carte de munca,

transport privat de persoane, castigurile sunt substantiale si pot ajunge sau depasi 3000 Lei/luna, program flexibil, masini decente, anuntul este valabil in Bucuresti 3.000 L; (0728.508.130 autobusinessride@gmail.com

2863. Sofer taxi, Dacia Logan GPL,

2877. Sofer Uber firma serioasa angajam

2844.

2891. Sofer, partener Uber, cat. B, pentru

si card. Asiguram gratuit cazare, masa si diurna. Asteptam provincia. Salarii atractive. Firma isi desfasoara activitatea in Bucuresti. Relatii intre 10.00-16.00. (0769.961.624

2840. Sofer profesionist tur-retur interna-

societate comerciala. Pentru stabilire interviu va rugam sa ne contactati la nr. de telefon; (0734.825.197/ 0742.564.850

2953. Soferi taxi cu atestat valabil, fara probleme pt. Logan 2011, impecabil. Plan 100 ron/24 ore si 1 sambata liber. 50.323 L; (0732.438.734/ 0761.047.140 valerianapostolcretu@gmail.com

ate, plan 90 L; (0785.062.890/ 0753.200.780

2876. Sofer Uber Bani cu masina personala in relatia cu Uber Romania. Program flexibil. Conditii: masina sa nu fie mai veche de 15 ani. Detalii la telefon. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2841. Sofer profesionist, companie auto-

2923. Soferi categoria B+C, SC Tarell Import-Export SRL, firma distributie bauturi angajeaza soferi categoria B+C pentru distributie in Bucuresti. administrativ@tarell.ro office@tarell.ro

2861. Sofer taxi, 12/24, diverse dispecer-

intern si Ue, posesor permis conducere categoria C+E, atestat profesional pentru transport marfa, card digital pentru tahograf (constituie un avantaj), experienta pe rute europene (constituie un avantaj); (0745.025.774 tional Curse tur-retur Slovenia, Croatia, Ungaria, Cehia, 4 curse pe saptamana, weekend acasa, salariu motivant, camioane euro 5 automate, dorim o persoana de incredere pt perioada indelungata.

2890. Sofer, om intretinere, angajam om intretinere posesor de carnet de conducere in cadrul hotelului Levor, in aproprierea Pietei Victoriei; (0735.300.399 liliana.chiracu@hotellevor.com

tru firma de distributie bauturi, zona Giulesti. Mai multe detalii la telefon; (0722.229.927

sofer profesionist pentru curse interne, camion 10 tone, salariul motivant. Rugam seriozitate; (0761.675.745 mircea.rapid@gmail.com

2907. Soferi pentru bascula articula-

ta si bascula 8x4. Mai multe detalii la tel. (0728.846.246

2908. Soferi pentru firma distributie bauturi, cu punctul de lucru langa Carrefour Militari, (021.778.03.98 2909. Soferi profesionisti categoria D

(0747.045.104 nicoleta.rugina@gmail.com

2910. Soferi societate comerciala anga-

jeaza soferi pentru transport si manipulare deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatii ideali trebuie sa fie persoane serioase si de incredere. Str V. Cascadelor, sect 6; 1.700 L; (0723.670.538

Soferi autobetoniera. Societate producatoare de betoane angajeaza soferi autobetoniera, pentru punctele de lucru din Bucuresti- Ilfov. Cerinte: permis categoria C, atestat profesional; (0730.013.814 george.dragne@generalbeton.ro 2911.

2912. Soferi autocamion categ. C+E Firma

de marcaje rutiere angajeaza soferi profesionisti, categ. C+ E, in conditii bune de munca, salariu motivant. Pentru cei interesati sunati la tel.; (0786.595.179 office@anduna.ro

2913. Soferi autospeciala vidanja curatitor

canalizare, salariu minim 2.200 ron net + tichete masa + prime lunare, permis categorie C, CE, atestat, card tahograf, ADR, disponibil pentru deplasari in tara (0726.680.049

2914. Soferi autoturisme si camionete 3.5

Uber si Taxify. Varsta minim 25 de ani. Detalii la telefon 3.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

tone TWM, firma reciclare deseuri nepericuloase, angajeaza soferi. Experienta minim 1 an pe duba 3.5t. Disponibilitate pt munca fizica. Venit net lunar: 2000 lei. Contract perioada nedeterminata, (0751.170.501 hr@twmanagement.ro

2882. Sofer, societate de constructii anga-

2915. Soferi basculanta articulata, oferim

2881. Sofer, inchiriez auto pentru protocol,

jeaza sofer pe camion cu macara pentru transport de caramida. Acte necesare: card tahograf si atestat sofer profesionist. Pentru mai multe detalii sunati (0722.896.717 sevacon@yahoo.com 2883. Sofer, transport de marfuri in Comu-

nitatea Europeana Franta, Italia, Benelux, Germania, 2.100 {; (0723.669.428

2884. Sofer, urgent pentru restaurant si fast-food. zona Colentina program 09.00 11.00; (0725.230.206/ 0744.648.409 oltean.zelena@yahoo.com 2885. Sofer, agent vanzari, doamne si

domni 10 persoane serioase cu exp. in sofat, pentru o divizie de vanzari la nivel national. Se lucreaza de luni pana vineri doar la nivel national. Oferim: sal. fix, diurna, comision, auto, telefon (0744.388.588 jobrecrutare85@gmail.com 2886. Sofer, brutar, ajutor brutar personal

cazare si masa pentru cei din provincie, punct de lucru centura zona Chiajna. 4.000 L; (0720.748.748/ 0723.060.594

2916. Soferi C+E curse interne tur-retur Bucuresti, se transporta marfa usoara la contract, camioane tandem 12 tone Euro 5 automate, conditii usoare de munca, salariu fix + diurna, angajam si din tara (0722.211.075 2917. Soferi cat. B 1.700 lei net. Sofer cat.

D+ licenta transport persoane valabila2.000 lei net. CV la adresa email/ tel. (0758.109.833 vanzari@tipografiaeurobusiness.ro 2918. Soferi cat. B si muncitori

necalificati, firma de reciclare angajeaza, rugam seriozitate; (0771.260.325 2919. Soferi cat. B cu auto propriu, pentru

pentru brutarie zona Traian, program flexibil, salariu atractiv. Va rugam sa ne contactati la nr de tel din anunt (0773.976.057

distributie catering, carte de munca, masa asigurata, program 4 h/zi, luni-vineri; (0732.525.952

2887. Sofer, bucatar, ajutor bucatar, pizzar

2920. Soferi cat. B, oferi cat. C + atestat

Angajez sofer bucatar pizzar Pantelimon sofer Militari ajutor bucatar Rahova. Conditii si salariu avantajoase; (0760.950.248/ 0726.515.852 2888. Sofer, livrator Restaurant angajeaza

sofer, livrator contract de munca, masa asigurata. Rugam seriozitate. 1.400 L; (0725.246.188/ 0768.143.658 ancalearoma@yahoo.com 2889. Sofer, muncitori necalificati, sofer

cat. B (cat. C) transport deseuri reciclabile.Program luni-vineri, 8 ore pe zi. Zona: Statia de metrou Pipera. Pentru detalii contacti-ne telefonic (0761.320.573 office@urbancr.ro

marfa, muncitori necalificati, mecanici si confectioner structuri metalice pentru firma salubrizare (0745.031.185 2921. Soferi cat. D cu atestat transport persoane pe curse special regulate, zona Militari A1. Salariul atractiv. Persoana de contact ptr detalii Marian. (0722.713.009 dvalentin.office@gmail.com 2922. Soferi categoria B vechime minim 2

ani, firma cu activitate de peste 20 de ani in transporturi angajeaza pentru activitate de transport privat de persoane (Uber, Taxi Fy, Black Cab, Clever Delivery). 1500-4000 Lei 3.000 L; (0728.508.130 autobusinessride@gmail.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

masa asigurata; (0732.525.952

2926. Soferi categoria B, CE Se lucreaza

extern 33 zile cu 7 zile acasa. Plata la zi, (0040745776749 jurianatrans@yahoo.com

2927. Soferi categoria C+E, pt. transport de marfuri generale, extern (tur-retur) pe tir 40 to. Salariu avantajos; (0723.050.258 2928. Soferi categoria D, maxi-taxi, pentru

traseele: Cascioare, Romanesti, FlorestiBucuresti, Brezoaiele-Bucuresti; (0771.722.780

2929. Soferi categoria D, societate anga-

jeaza: mecanic auto, tinichigiu, electrician auto, soferi categoria D. Oferim salariu atractiv. Pentru soferii din provincie asiguram cazare. Informatii la tel. (0730.444.454 ofiice@c-i.ro 2930. Soferi cu experienta minim 3 ani,

companie cu renume in transportul pacientilor dializati angajeaza in vederea transportului pacientilor dializati din Bucuresti, cat si din imprejurimi. Plata salariilor la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, servicii medicale, stabilitatea locului de munca. (0758.025.805 2931. Soferi cu masina personala (nu mai

veche de 15 ani) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2932. Soferi de duba numai cu experienta.

Salariu 1.800 Lei net + 300 Lei bonuri de masa, plus bonusuri la sarbatorile oficiale. Carte de munca, program luni-vineri de la 7,00-17,00. Bucuresti; (0725.389.266 2933. Soferi de tir (Bisarca), angajam

soferi de tir cu experienta,Zona Caserta Italia, Bisarca curse national Italia,program l-v, salariu 2500 euro 2.500 {; (0774.638.564/ 031.422.62.36 cv@redseawork.ro 2934. Soferi din zona Oras Pantelimon si personal din zona Pantelimon, Bd. Basarabia, Ramnicu Sarat, Sos. Fundeni, Bd. Lacul Tei pentru covrigarie - patiserie; (0736.389.833/ 0724.932.154 2935. Soferi distributie pentru firma distributie. Se ofera contract de munca, salariu de baza 1600 lei, plus bonusuri 200-400 lei. Cerinte: permis cat. B si studii, minim liceul 1.600 L; (0722.393.383 adrian.staicu@yahoo.com 2936. Soferi la Uber masini 2007-2017, toate masinile, indiferent de model au instalatie de GPL, 0 Km - 200.000 Km. Cel mai mic comision de pe piata. Se poate lucra si cu masina personala 60 L; (0764.474.760/ 0728.729.687 2937. Soferi livratori cu masina proprie, pt Wise Box Companie multinationala din domeniul food delivery, plata la curse, 10 lei/ comanda cu o medie lunara de 500-600 comenzi. Telefon, CV la: (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

alte firme. Colaboram cu Clever si Star, plan 100 - 110 lei/ zi in functie de masina. Sector 5, 100 L; (0768.923.613/ 0742.220.002 office@etic-asigurari.ro

2956. Soferi taxi cu atestat, masini 2015, licente pe Ilfov. Rel. la tel. (0763.302.766 2957. Soferi taxi cu atestat, pe masini noi

(Logan, Renault) de Bucuresti si Ilfov. Plan 105 lei, sarbatori legale libere, contract de munca, concedii. Revizii efectuate de firma. Android si bonusuri. 105 L; (0764.474.760

jam soferi autocamion intern, atestat, salariul 1900 Lei plus ore suplimentare, contract de munca. Rog seriozitate 1.900 L; (0737.450.801 cristina.dumitru@alpenside.ro 2942. Soferi profesionisti pentru societate de constructii. Cerinte: experienta similara, atestat, card tahograf; (0724.214.836 2943. Soferi profesionisti Societate de con-

structii angajeaza soferi profesionisti, cu atestat transport marfa, atestat transport agabaritic si cartela tahograf. Relatii in intervalul orar- 08.00-16.00; (0727.221.670 david@dimar.ro 2944. Soferi profesionisti CE curse interne tur-retur, Bucuresti, tur-retur, camioane tandem 12 tone euro 5 automate , se transporta marfa usoara, salariu motivant, weekend liber, angajam si din tara; (0722.211.075 2945. Soferi profesionisti cu experienta, categoria BCE, Echipa Trans International este pregatita sa se mareasca. Angajam soferi profesionisti cu experienta, categoria BCE, pentru camioane 22 TO, cu disponibilitate de lucru pe comunitate; 1 {; (0745.665.588 madalina@transinternationalsped.com

2946. Soferi profesionisti pentru trafic inter-

national tur-retur cu camioane de 40 tone. Bucuresti - jud. limitrofe. Deasemeni si pentru transport intern; (0766.070.088 2947. Soferi profesionisti Tir. Ullrich

Gruppe, firma germana cu sediu in 34260 Kaufungen angajeaza pentru Germania Soferi profesionisti TIR. Cerinte: permis conducere cat. C+E - obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de TIR (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. www.ullrich-gruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de

««««««««««««««««««

SOFERI PROFESIONISTI, CAT. C, C+E, SALARIU ATRACTIV, PENTRU CEI CARE SAU SATURAT SA NU DOARMA ACASA; (0726.999.511/ 0726.150.269 2948.

«««««««««««««««««« 2949. Soferi profesionisti, program lucru: o

zi da una nu, 12/36, duminica nu se lucreaza. Activitatea se va desfasura in Bucuresti si zonele limitrofe. Avem camioane cu Abroll. Garajul in Chitila, Ilfov. Salariul 2700 lei. 2.700 L; (0784.256.100 felix.giosanu@greenglobal.ro 2950. Soferi taxi cu atestat pentru masini

cu licente valabile in Bucuresti. Contract de munca full time, facilitati la angajare, sos. Chitilei, zona Pod Constanta; (0736.378.211 2951. Soferi taxi cu atestat sau adeverinta de promovare a examenului de taximetrist, 4-5 libere/ luna+ bonusuri. Masini noi, modele variate, aplicatie Clever, Pelicanul, 105 L; (0764.474.760/ 0721.145.906 taxi.topoffice@gmail.com 2952. Soferi taxi cu atestat valabil 12/24

ore dispecerat Titan autorizatii Ilfov (0752.110.404 apcristea@yahoo.com

3026. Spalatori auto cu sau fara experien-

ta, cazare gratuit. Salariu 1200- 1600. Mai multe detalii la nr. (0765.000.200/ 0799.400.300 contact@cafyjr.ro

3027. Spalatori auto cu sau fara experien-

ta din Bucuresti sau provincie, salariul intre 1.00-1.500 lei, procente la masini si comisioane, posibilitate de cazare; (0775.399.163

2994. Spalator auto zona Bragadiru anga-

ta, cazare gratuita, comision polis si curatat tapiterie, sector 5, (0744.657.330 la_gill_64@yahoo.com

2995. Spalator auto zona Bucur Obor;

3029. Spalatori auto Spalatorie auto angajeaza spalatori auto cu experienta, 1.900 L; (0722.349.339 Georgy_taz@yahoo.com

Leone, facilitam si obtinerea atestatului; (0740.706.866/ 0733.585.700

2960. Soferi taxi cu atestat, zona Vitan,

auto Dacia Logan, an fabricatie 2012, 1.6, benzina, gpl, full options, foarte intretinute, autorizatii Ilfov, dispecerat Taxi AS. Se ofera carte munca. Masinile sunt aproape noi. Zona Targ Autovit. (0724.203.270 2961. Soferi taxi Leone, oferim statie + aplicatie Clever, 2009-2016, 9 libere luna; (0765.519.814 2962. Soferi taxi Meridian si Plus numai la

12h echipaj Logan Facelift Meridian 75 ron/12h,tura noapte Logan 1 zona Ferentari Meridian, Luica 70 ron/12 h, echipaj Logan 2 Meridian plus 87 ron/12 h. Oferim statie+2 app, permis, bi, atestat valabile. 87 L; (0765.500.640/ 0785.096.898 logistar.garage@yahoo.com 2963. Soferi taxi Meridian, Speed cu ates-

tat valabil fara probleme in cazier, pentru Dacia Logan benzina cu GPL, ac, servo directie, facelift, la 24 h. Se ofera contract de munca 8h, sarbatori legale libere, 5 zile libere pe luna, 120 L; (0768.444.420

jeaza spalator cu sau fara experienta. Pentru detalii nu ezitati sa contactati. (0723.363.584 (0726.155.835

3028. Spalatori auto cu sau fara experien-

3030. Spalatori auto zona Dristor. Salariu

atractiv. Tel. (0763.332.232

2996. Spalator auto zona Dristor, salariu

intre 1000 si 1200 lei, 1.200 L; (0763.575.031 autodrive.clean@yahoo.com

2997. Spalator auto cu experienta Angajam tineri pentru spalatorie auto si curatare tapiterii pentru locatia din Calea Vitan sector 3. Mai multe detailii la telefon; (0723.462.886 contact@inauto.ro 2998. Spalator auto cu experienta fete si baieti, in conditii foarte bune, cu contract de munca, salariu fix, comision la polish, tapiterie, ceara solida, in Bucuresti Str. Branduselor, Nr. 6B, S3 (0766.719.723/ 0764.927.060 magicwash04@yahoo.com 2999. Spalator auto cu experienta pentru spalatorie cu vad in sect 4, Aparatorii Patriei. Carte de munca, salariu si bonusuri atractive; (0762.361.478

3031. Spalatori auto baieti-fete, cu/ fara experienta, aspect ingrijit. Zona Piata Victoriei, vad format, program 2 zile cu un liber, 1.900 L; (0723.177.850/ 0769.732.243 3032. Spalatori auto cu experienta carte de munca, salariu 2.200 lei brut, plus comisioane la polish si tapiterie, program de lucru: luni - sambata (3 zile munca, 1 libera). Solicitam seriozitate. Bd. Ferdinand, nr. 79, sector 2, (0748.218.318 3033. Spalatori auto cu experienta in zona centrala, vad format de 5 ani, cu experienta, aspect fizic decent, fara cazier, seriosi, conditii de munca decente, echipament lucru, cu plata la zi sau salariu lunar 1500 lei, 1.500 L; (0722.857.660 Malutiservcompany@yahoo.com 3034. Spalatori auto cu experienta posibil-

atractiv plus comision 20%, zona Salajan, Statuie Nicolae Grigorescu, Spalatoria Auto Smart, (0766.309.126

itati cazare, zona Casa Poporului, salariu 1900 lei brut, comision 25% la cosmetica auto, program flexibil, 8-20, carte de munca, rog seriozitate; 1.900 L; (0723.370.170

Cristaxi, cu atestat valabil, pentru Dacia Logan, Renault Megane autoturisme noi 2013-2017, benzina cu GPL, ac, servo directie, la 24h. Se ofera contract de munca, CO, 5 zile libere pe luna. 130 L; (0768.444.420/ 0786.555.444

3001. Spalator auto cu sau fara experienta, zona Calea Vitan (vis a vis de pompieri) pe langa Mall Vitan. 2 libere pe saptamana, program 9:00 - 20:00, duminica liber; 1.000 L; (+40724582715/ +40724582715 gabilucian09@yahoo.com

3035. Spalatori auto cu experienta minim un an pt. spalatoria Red Wash, salariu 1900 lei brut carte munca, conditii de munca deosebite, bonusuri atractive. Zona Liberty Mall Trafic (0726.483.884 dragosstoica99@yahoo.com

2966. Soferi taxi, 12 ore/ echipaj, licenta Bucuresti, masini 2014, Apolodor Plus/ Meridian Plus (se poate schimba cererea soferilor) oferim statie +o aplicatie Star; (0765.314.500

3002. Spalator auto in zona Costin Georgian, firma de curatenie angajeaza spalator auto pentru un show-room in zona Costin Georgian / 1 Decembrie 1918. Programul este de luni pana vineri 8 ore / zi de la 08:00-16:30 (0751.193.866/ 031.438.08.42

3036. Spalatori auto cu experienta, contract de munca, program de la 8:30-19:00, salariu 1200 lei + procent la tapiterie si polish, trafic intens. Marasesti nr. 14 langa gaze. Va asteptam la adresa cu copie buletin, 1.200 L; (0732.982.982

2964. Soferi taxi Pelicanu, 2008-2015,

oferim statie si Clever. 5 libere luna; (0765.519.814

2965. Soferi taxi Speed, Meridian, Leone,

2967. Soferi taxi, auto 2013 --2016, 100 ron, angajez soferi taxi, auto 2014 -2017, licente noi,plan 12-24h plan 100-110 ron 24h, dispecerat Speed sau Pelicanul, (0767.111.167 2968. Soferi transport persoane, SC Madcom DLS Impex SRL, angajeaza sofer cat. B si D pentru zona Bucuresti. Salariu atractiv, conditii de munca decente, pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati. (0751.148.488 mirela.bobea@dlsbus.ro 2969. Soferi Uber firma partener Uber cau-

2970. Soferi Uber, firma colaboratoare

2941. Soferi profesionisti firma c-tii anga-

2993. Spalator auto Spalatorie auto profe-

3025. Spalatori auto cu minima experienta ptr spalatorie cu vad format in sectorul 3. Salariu + bonuri masa+ procent. 1.500 L; (0724.370.496

2959. Soferi taxi cu atestat, la taxi As, taxi

2939. Soferi pentru cifa si marfa, societate

cu aplicatie online. Varsta minima: 22 de ani. Permis de conducere (de minimum 2 ani) 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2992. Spalator auto spalatorie auto din sectorul 4, zona Brancoveanu cauta spalatori. Salariul este negociabil; 1 L; (0722.327.601/ 0725.482.458 criscoservimpex@gmail.com

3024. Spalatori auto cu experienta pentru spalatorie cu vad, salariu 1900 lei, comisioane substantiale. Oferim cazare in conditii de apartament; (0763.656.188

2958. Soferi taxi la 24 ore si echipaj Cristaxi, statie aplicatie, masina an 2010. Relatii la tel. (0770.896.588

2938. Soferi pentru aplicatie online pe masini selecte, pentru detalii tel. 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2940. Soferi pentru masini select in relatia

Wash este in cautare de 2 colegi pentru pozitia de spalator auto. Oferim salariu 1200 lei net + bonus de performanta. Locatia: Bd Expozitiei (in spatele Autoerebus) (0725.271.135 info@mrwash.ro

3023. Spalatori auto cu experienta din Bucuresti sau provincie, poate fi si familie de spalatori, salariu intre 1.100+1.500 + procente; (0729.942.777

sionala, situata ultracentral, angajeaza spalator auto. Salariu 1900 lei + comisioane (bacsis intre 140-200 lei pe zi), contract de munca, cazare pt provincie. (0769.603.090 lili_nic@yahoo.com

tam soferi auto pentru a activa in domeniul transport Uber Bucuresti. Detalii la telefon. Masini bune! Oferim si cerem seriozitate maxima; (0721.970.518

transport angajeaza soferi profesionisti de cifa pentru transport local (Bucuresti) si transport intern marfa (Romania), (0730.444.450 hr@cdy.ro

2989. Spalator auto pentru tura noapte, oferim salariu atractiv plus comision, 1.200 L; (0765.000.200

Uber, recruteaza soferi. Iti doresti sa ai un venit mai mare fara prea mult efort? Te asteptam pentru mai multe detalii la tel. (0722.513.354 lidia_georgiana_grosu@yahoo.com

3000. Spalator auto cu experienta salariu

3003. Spalator auto salariu 1500 ron, spalatorie auto premium cu vad foarte mare, amplasata in complex comercial. Salariu 1500 ron; 1.500 L; (0755.677.424/ 0741.055.411 3004. Spalator auto Unirii baieti si fete, cu/fara experienta, serios, muncitor, lunar peste 2000lei, comision, bonusuri, vad exceptional, clienti fideli, oferim cazare, echipamente, contract, interviu in locatie intre 8 si 17 2.000 L; (0743.040.444/ 0743.174.433

2973. Soferi, angajam pentru transport marfa, mobila, pe autoutilitare de 3,5t, va asteptam, pt. mai multe detalii sunati la numarul de telefon (0784.703.703

3008. Spalator auto, companie auto, deal-

2974. Soferi, urgent pe duba si TIR. Rog

2976. Soferi, personal primire, calca-

torese, croitorese, muncitori necalificati, fochisti, pentru zonele Obor, Pantelimon, Stefan cel Mare, Apaca, Aurel Vlaicu. Conditii excelente; (0755.200.031 2977. Soferi. Firma transport din Bucuresti angajeaza: soferi profesionsti cu atestari pentru autobasculanta 8 x 4, soferi profesionisti pentru trailere si platforme; mecanici utilaj greu - Vola. Excavatoristi, buldozeristi, buldoexcavatoristi; mecanici de intretinere, utilaje si masini; (0722.100.178 2978. Solar Diamond angajeaza la recep-

tie fete dragute si sociabile, doar din zona Militari, salariu 1500 Ron 1.500 L; (0784.017.170

2979. SOS Satele Copiilor angajeaza ingri-

jitori copii persoanele interesate pot suna pentru detalii la numarul de telefon sau pot depune CV-ul direct la sediul din Str. Hermann Gmeiner nr. 3-7, Cisnadie, jud. Sibiu; (0734.333.606 andreea.boroanca@sossatelecopiilor.ro 2980. Spalat vase. Cofetarie in Voluntari, rond OMV -Mc Donald's, angajam la spalat vase, program 8 h, cu 2 zile libere; (0741.777.509 mi@breadandspices.com.ro 2981. Spalator auto (fata/ baiat) in Calea

Mosilor nr. 78, piata Sfantul Gheorghe; (0742.144.939

2982. Spalator auto cu experienta, aspect

ingrijit. Salariu 1200 lei, spalatoria se afla in zona Brancoveanu, vestiar, dus. Ofer comision la tot fara int-ext si bonusuri, carte de munca 8 ore, posibilitate de cazare. 1.200 L; (0727.840.510 sava.matei13@yahoo.com 2983. Spalator auto cu experienta pentru

spalatorie auto cu vad format de peste 10 ani, ofer salariu, comision, carte de munca inclusiv cazare. Spalatoria este situaua in Prelungirea Ghencea nr. 107. Rog seriozitate. (0768.411.929/ 0762.361.825 crimi_viorel2008@yahoo.com

2984. Spalator auto cu experienta, oferim

plata la zi plus comision 50 L; (0765.000.200/ 0799.400.300

2985. Spalator auto cu experienta, sos. Berceni, sector 4, salariu, comisioane, carte de munca. Rog si ofer seriozitate (0762.361.478 2986. Spalator auto cu sau fara experien-

ta pentru spalatoria tunel din parcarea magazinului Penny Market din sos. Fundeni 40, sector 2, 3 zile cu 3 zile. Program 8.0022.00, salariu net, 1.600 L; (0772.201.142 2987. Spalator auto cu sau fara experien-

ta, sector 3, zona Dristormai multe detalii la telefon, 1.900 L; (0763.575.031 autodrive.clean@yahoo.com 2988. Spalator auto cu/ fara experienta,

posibilitate cazare salariu 1.320 lei sau 1.080 lei + comision; (0744.377.851

ta, sector 3 salariu+ comisioane la fiecare auto spalat. (0784.163.033 autototal.complet@gmail.com

lei Spalatorie auto zona Vatra Luminoasa, Megamall Pantelimon, angajam fete sau baieti. Program de luni - sambata 9-18, duminica inchis, 1.000 L; (0771.070.176 bgdwash@yahoo.ro

2972. Soferi Uber, se poate oferi si masi-

2975. Soferi, livratori cu auto personal sau de firma, urgent, zona Calea Giulesti pentru firma catering. Full time. Venituri peste 2000 lei. Program 8 ore sau variante. Tel. Urgent 1.500 L; (0728.159.524/ 031.425.19.95 comenzi@kungfu-pizza.ro

lunar, salariu 1200 lei plus procente. (0724.337.072/ 021.423.10.75

3039. Spalatori auto cu sau fara experien-

3006. Spalator auto, angajam la reprezen-

3007. Spalator auto, cazare gratuita, contract munca, pensie-sanatate 8 h, 1250 net, comision servicii (2 lei/m covoare, 100 lei tapiterie, degresari), vad foarte bun, venituri totale peste 1000 e, program 8-19, sector 6. 1.250 L; (0722.236.776

seriozitate. (0767.796.385

3038. Spalatori auto cu plata la zi sau

3040. Spalatori auto cu sau fara experien-

2971. Soferi Uber, modele variate,

na. Detalii la tel., 3.000 L; (0761.581.518 vaduva.petrica@yahoo.com

salariu, comisoane 800-1500 in functie de program; +comisioane la fiecare auto; (0767.072.000 autototal.complet@gmail.com

3005. Spalator auto zona Nicolae Grigorescu, cu experienta, salariu 50 lei/zi carte de munca, comisioane, langa metrou Nicolae Grigorescu. Seriozitate maxima. 1.400 L; (0723.340.157 vulpeionut74@yahoo.com

tanta auto Meridian, dealer Dacia Renault, cu sediul in sector 4 pentru spalatorie proprie. Salariu 1.600-1.700 lei net, contract munca perioada nedeterminata, conditii bune lucru 1.600 L; (0732.800.830

cuprinse intre 2009-2018.Sisteme de lucru multiple. Comision 10%, fara alte costuri suplimentare. Contract de munca+ service propriu. Toate masinile au instalatie GPL. 55 L; (0721.145.906

3037. Spalatori auto cu experienta, urgent

er Opel. Salariu fix atractiv, bonuri de masa, bonusuri. (0730.040.988

ta, sector 3 urgent salariu, comisioane la fiecare auto spalat in functie de program de lucru; (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com 3041. Spalatori auto salariu 1.000 -1.500

3042. Spalatori auto zona Baneasa condi-

tii avantajoase, asiguram cazare gratuit, 1.800 L; (0763.690.215 sibflorin@yahoo.com

3043. Spalatori auto, avem 2 posturi libere spalator auto, cu carte de munca. Program o zi cu o zi. Nu oferim cazare.Acte necesare buletin. Salariu 1100 lei si procente operatii suplimentare. Bd, Timisoara, 34, sector 6. (0729.967.959

3009. Spalator auto, program atractiv,

comision 50% si salariu atractiv. (0724.054.511

3044. Spalatori auto, fete si baieti cu experienta, zona Berceni, salariu si comisioane atractive; (0725.162.543

3010. Spalator auto, se ofera salariu fix, cazare, carte de munca si bonusuri. Spalatoria se afla in Magurele Ilfov, (0764.469.536/ 0722.467.158

3045. Spalatori Auto. Spalatoria " La Gill SRL " , angajeaza spalator auto calificat sau necalificat , ofer cazare gratuita , salariu plus comision; (0744.657.330 la_gill_64@yahoo.com

3011. Spalator auto, sector 2, Barbu Vacarescu Spalatoria Perfect Car Cleaning, angajeaza spalator auto calificat sau necalificat, salariu fix 1300, plus comision 30%, str. Gheorghe Titeica, Nr. 174, Bucuresti. www.perfectcarcleaning.ro; 1.300 L; (0731.947.999 contact@perfectcarcleaning.ro

3046. Spalatori vase pentru restaurantul La Mama Ateneu, str. Episcopiei 9. Program flexibil 1 zi cu 1 zi sau 5 zile pe saptamana. Oferim seriozitate si mediu de lucru placut; (0761.194.005 ciobanu.lucica@lamama.ro

3012. Spalator auto. SC Auto Car Wash SRL angajeaza spalatori auto cu experienta, seriosi si corecti. Detalii la sediul societatii din Bucuresti, str. Lujerului, nr. 32-34 si la telefon; (0743.333.461 mariana_wsh@yahoo.com 3013. Spalator de vase, RIN Grand Hotel

angajeaza personal pentru spalat vesela, tacamuri, pahare; curatat cuptoare, curatenie in bucatarie si cantina. Cautam persoane muncitoare, disponibile pentru ture de zi si noapte (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

3014. Spalator la vase si curatenie in bucatarie, vase, legume. Va asteptam la Restaurantul Terasa Florilor, program 2 cu 2 zile, carte de munca. Salariul este de 1600 lei; (0745.147.766/ 0745.147.766 office@terasaflorilor.ro 3015. Spalator vase angajeaza Relais&Chateaux Le Bistroit Francaise.Se cere minima experienta. Locatie in zona Piata Romana; (021.230.00.36 resurseumane@lemanoir.ro 3016. Spalator vase Hotel 4 stele, zona Unirii angajeaza personal pentru bucatarie spalat vase. Cautam persoana punctuala si serioasa pentru colaborare. (0755.979.797 fdm@internationalbucharest.ro 3017. Spalator vase, program in ture, sal.

1.400 lei net la 8 ore + spor de week-end + decont transp. pe tura de seara. Raspunde zilnic de spalarea vaselor si de efectuarea curateniei. 1.500 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 3018. Spalator vase, urgent, personal in

zona Iancului (Piata Iancului) si Militari, Lujerului. Oferim salariu brut incepand cu 2.200 lei, program de lucru flexibil. (0785.405.645 ioana.vlad@calif.ro

3019. Spalator vase, bonus 500 ron la angajare, pt. restaurant Nan-Jing. Oferim seriozitate, conditii de munca deosebite: salariu, ore suplimentare, sporuri, tips si program flexibil; (0729.777.728 hr@minerva.ro 3020. Spalator vehicule reprezentanta

auto angajeaza spalator autovehicule in Sector 6, Bucuresti; 1.400 L; (0741.209.006 hr@bdt.ro

3021. Spalator, vulcanizator, mecanic, service auto spalatorie, vulcanizare angajeaza personal cu experienta in zona Prelungirea Ghencea Nr 185. Salariu atractiv. Detalii la tel. (0769.633.358 3022. Spalatori auto angajam la

reprezentanta auto Meridian, dealer Dacia Renault, cu sediul in sector 1 pentru spalatorie proprie.Salariu 1.700 lei net,contract munca perioada nedeterminata, conditii bune lucru, prime; 1.700 L; (0740.316.085

3047. Spalatorie auto angajeaza spala-

tori, vulcanizatori, mecanici; (0723.581.680

3048. Spalatorie auto si vulcanizare angajeaza spalatori si vulcanizatori fete si baieti. Asiguram cazare, sos. Chitilei nr. 131, salariu + comisioane, 1.900 L; (0767.533.644 3049. Spital angajeaza barbat si femeie la

curatenie Spital privat din sector 2, langa Arena Nationala, angajeaza femeie si barbat la curatenie, salariu 1300 lei plus 200 lei bonuri de masa (1.500 lei).Contract de 8 ore, se lucreaza in ture. 1.500 L; (0747.796.069 claudiarauti@gmail.com 3050. Spriter Fabrica de preparate traditionale din carne angajeaza spriter. Oferim salariu atractiv, asiguram 1 masa si decont transport. Pentru persoanele din alte localitati asiguram cazare si masa. (0727.857.390 resurseumane@prodafum.ro 3051. Stilist protezist manichiurista cu experienta Sublime Nails, salon dedicat decat procedurilor de manichiura/ pedichiura, angajeaza personal calificat pentru mani/ pedi clasica, oja semipermanenta, gel.Rog si ofer seriozitate, (0761.325.145/ 0755.025.081 Monica.ionescuniculescu@gmail.com

Stilist(a) si manichiurista-pedichiurista, experienta minim 1 an pentru salon de infrumusetare sector 6; (0765.817.261

3052.

3053. Stivuitorist Agentie publicitate angajeaza stivuitorist cu experienta minim 1 an (de preferat in utilizarea stivuitoarelor reach truck). Punct lucru: Magurele,Relatii la tel in intervalul 10:00-18:00; (0736.385.563 office@nanevents.ro 3054. Stivuitorist Compania Ion Mos angajeaza stivuitorist, autorizatie ISCIR , experienta de lucru pe stivuitor , persoana serioasa; (021.352.22.11 office@ionmos.eu 3055. Stivuitorist depozit engross angajeaza stivuitorist se ofera salariu net 1700ron + 300 tichete de masa. Adresa: str. Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4 reper: in spate la magazinul metro Berceni) 1.700 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 3056. Stivuitorist Producator prefabricate

angajeaza stivuitoristi, program 7:30-16:00, punct de lucru Soseaua BucurestiMagurele. Se accepta si pensionar cu drept de munca; (0723.595.841 3057. Stivuitorist S.C Tarell import export, distribuitor bere, bauturi, angajeaza stivuitorist pentru depozit sector 6. administrativ@tarell.ro office@tarell.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

25 aprilie 2018

anuntul.ro

25

4

LOCURI DE MUNCÅ 3058. Stivuitorist calificat, firma distribu-

tie acoperitoare de pardosele angajeaza stivuitorist autorizat si gestionar pentru depozit. Experienta in domeniu va prezenta un mare avantaj; 1 {; (0756.155.663 acor@superprofil.ro 3059. Stivuitorist depozit frig. Oferim

tichete de masa, masa calda, salariu net, 1.700 L; (0757.029.705

3060. Stivuitorist manipulant, la fabrica prod. pavaje, punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8, punct reper: floraria Garden Plaza, statie autobus: ICTSMUA. Oferim cazare, 2.500 L; (0766.085.519 3061. Stivuitorist Sindrilita conducerea

stivuitoarelor (electric/ diesel). Necesar autorizatie. Oferim masa calda in fiecare zi / 2 mese calde pe zi pentru angajatii din provincie oferim si cazare. Salariu 2.500 Lei /prima luna, 2.500 L; (0725.333.503/ 0725.333.503 3062. Stivuitorist, angajam personal

pentru postul de stivuitorist in depozit. Beneficii: bonuri de masa, prime sarbatori. (0721.333.590 sigmaprest_logistics@yahoo.com 3063. Stivuitorist, SC Estetik Packing

SRL, lider pe piata ambalajelor de unica folosinta.

3064. Stivuitorist, Parmalat, Santal, se

ofera: angajare cu contract nedeterm, salariu fix, prime, tichete de masa 11 ron/zi, program de lucru 8 ore/zi fara ture (l-v), plata orelor suplimentare lunar, transport asigurat de la Bucur Obor. 1.900 L; (0720.072.659 adina.popescu@parmalat.ro 3065. Stivuitorist. ICME Ecab SA -

Cablel - fabrica de cabluri electrice angajeaza -pentru stivuitor de 5-7 tone - (autorizat ISCIR). Se ofera conditii foarte bune de salarizare, plata orelor suplimentare, prime lunare, prime cu ocazia sarbatorilor si tichete de masa. Candidatii interesati sunt invitati zilnic intre orele 09:00-13:00 la sediul companiei din Str. Drumul Intre Tarlale, nr. 42, Sector 3. Relatii la telefoanele: (021.209.01.10/ 021.209.04.15/ 021.209.03.09 3066. Stivuitorist/ manipulant marfa manipuleaza marfa cu ajutorul stivuitorului (stivuitorist) si lizei electrice sau manuale; autorizatie ISCIR; experienta de lucru pe stivuitor;pregateste paletii in vederea livrarii ; (021.407.74.88 cristina.stefan@delamode-group.com 3067. Stivuitoristi in cadrul unui depozit

cu furaje de animale din judetul Ilfov. Locatie: Soseaua de Centura, Stefanestii de jos. Program: L-V 6:30 - 15:00 / 8:30 17:00. Necesita atestat ISCIR; 2.100 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

3090. Sudori calificati sau necalificati in argon angajeaza SC Metron Instrument SRL, cu sediul in Sos. Bucuresti-Domnesti nr. 86. (0722.281.749

3124. Tamplar, Eurofrutas angajeaza tem-

3091. Sudori angajare, atelier confectii metalice angajeaza sudori cu experienta. Lv: 8-18. Pauza 30 min, cm, salariu inceput 2200 lei net in mana. 2.200 L; (0726.666.333 contact@corturisihale.ro

3125. Tamplar, executant mobilier, monta-

3092. Sudori Mig-Mag Firma cu punct de

lucru in Voluntari (langa soseaua centura Bucuresti) angajam sudori Mig Mag, cu experienta in confectii metalice, 600 euro net, (0745.041.992 emilgagiu@yahoo.com

3093. Sudori si lacatusi cu carte de

munca, salariu 500-800 Euro, pentru balustrade inox si fier la metrou, sector 3; (0723.918.217

3094. Sudori si lacatusi, angajam sudori si lacatusi montatori hale metalice, apti pentru lucru la inaltime. Montam hale pe structura metalica si panouri termoizolante; (0733.962.320 3095. Sudori TIG/WIG teava otel si alu-

miniu. Cerinte: citire desen tehnic. Program 8.00 - 16.30 luni-vineri. Locatia PopestiLeordeni. Beneficii: transport+masa calda. (031.429.81.17 office@a1-recruitment.ro 3096. Sudori, fabrica de confectii metalice angajeaza sudori CO2 si electric din Bucuresti sau din provincie. Relatii la nr. de tel., (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro 3097. Sudori, lacatusi montatori, vopsitor

industrial confectii metalice angajeaza SC structuri metalice sector 3, zona Pallady; (021.345.26.23

3098. Sudori. Societate produc?toare de

cazane din Bucure?ti angajeaz? sudori, tehnician chimist, automatist centrale termice. Informa?ii la telefon: (021.410.46.00 3099. Supermarket angajeaza lucratori

comerciali si vanzatori raion mezeluri. Oportunitate de dezvoltare profesionala. Amplasat in sector 4, salariu si conditii de munca atractive, Experienta in retail reprezinta un avantaj; (0725.747.751 3100. Supraveghetoare copii loc joaca apreciem veselia, buna dispozitie si dorinta de a antrena copiii in activitati socio-educative!Esti o persoana vesela, plina de energie si iti place sa lucrezi cu copiii? Atunci vino la Gymboland; 1.200 L; hr@gymboland.ro 3101. Supraveghetoare jocuri casino/slot attendant pentru retea sali de jocuri de noroc, ne dorim in echipa persoane serioase, comunicative, punctuale si cu aspect fizic placut. Salariu + bonusare. Experienta nu este necesara; (0738.190.877 3102. Supraveghetoare sali jocuri de

porar pentru un complex din Otopeni 2.300 L; (0723.616.335 office@eurofrutas-temporar.com tor mobilier Mob Large Print SRL doreste sa-si mareasca echipa motiv pt care dorim sa angajam personal pt executia mobilierului, si cu permis auto pentru montajul la client, se ofera 3000 lei si bonusuri. 3.000 L; (0746.579.850 mobilainstilultau@gmail.com 3126. Tamplar, mobilier daca doresti sa te

alaturi echipei noastre te asteptam, firma producatoare de mobilier la comanda din PAL si MDF 2.200 L; (0726.708.728 dincescu.patricia@yahoo.ro

Tamplar, montator, pentru fabrica de mobila la comanda,cautam persoane serioase cu mare experienta. Salariu 23003000 lei net/luna, contract munca 8 ore, program 7.30-16.00 l-v, decontare transport, conditii bune de lucru. 3.000 L; (0723.616.584/ 0784.408.899 office@popartdesign.ro 3127.

3128. Tamplar, proiectant mobilier, fabrica

de mobila angajeaza tamplar cu experienta in prelucrarea lemnlui, mdf, pal. (montator mobilier, slefuitor). Salariu atractiv. (0723.200.779 constructmob@gmail.com 3129. Tamplar. Complex de evenimente

din Otopeni angajam tamplar.Program de lucru in weekend.Oferim cazare pentru persoanele din provincie; 3130. Tamplar/ montator mobilier PAL/MDF, pentru realizare si montaj mobilier magazine, urgent pentru firma de productie publicitara din Bucuresti (0767.234.325/ 0720.342.779 advertisignfly@gmail.com 3131. Tamplar/confectioner mobilier

pal-meserias, firma specializata in realizarea de mobilier din pal, angajeaza cu norma intreaga, tamplar meserias sau nivel mediu de cunostinte in domeniu, pentru productie. Ofer 2500 - 3500 lei salariu; 750 {; (0747.128.376/ 0722.770.294 createmob@yahoo.com 3132. Tamplar/tapiter fabrica produca-

toare de mobilier, incinta Faur, angajam in conditii avantajoase tamplar/ tapiter. Se ofera salariu motivant. Program de lucru de Luni pana Vineri intre orele 07:00 - 15: 45; (0723.606.863 dan@sofasp.ro

3068. Stivuitoristi pentru depozit marmura din Aleea Teisani 137A, Bucuresti. Asiguram stivuitoare noi, carte munca si conditii excelente de munca, pentru cei din provincie asiguram transport si cazare. Program: Luni-Vineri 9-18, Sambata 10-15 (2 pe luna). Relatii: (0723.922.822

noroc, urgent fete pentru sali jocuri de noroc in Bucuresti sector 2, cu si fara experienta, oferim salariu motivant, bonusuri si prime de sarbatori, program de lucru in ture 12/24/12/48, (0767.316.158/ 0733.077.435 goodwintimisoara@gmail.com

3133. Tamplari pal melaminat cu experienta si operator multipla de gaurit. Salariu incepand de la 2.300 L; (0732.129.210

3069. Straulesti, Damaroaia,2 Cocosi complex rezidential pentru societate de paza, cu/fara calificare. Contract de munca legal, program flexibil, salariul net 1.700 lei. 1.700 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com

3103. Supraveghetoare, angajam supraveghetoare sala de jocuri-slot machines. Persoana sociabila cu spirit intreprinzator, bune abilitati de comunicare cu clientii, rezistenta la stres si lucru in ture. Zona Pallady; (0728.944.398 cristi.lincanmatei@gmail.com

3134. Tamplari in Pal si MDF Fabrica de mobila angajeaza personal cu experienta in productie mobila la comanda din PAL si MDF. Lucru la banc, scule profesionale, schite 3D cu toate de executie, feronerie Blum si Hafele, 3.000 L; (0786.194.467 victoriarusu@datrimex.ro

3104. Supraveghetor jocuri, Angajam

3135. Tamplari pentru fabrica mobila,

3070. Structal Systems angajam muncitori calificati ?i necalificati in constructii pentru realizare de fatade ventilate si montaj perete cortina. Oferim cazare. Tel.; (0723.452.380 3071. Strungar pentru Mezo Automotive.

Atelierul este situat in Domnesti Ilfov; oferim transport cu masina firmei si pachet salarial atractiv, program L-V 9-17. Pentru cei din tara oferim cazare (0720.948.512 info@mezoautomotive.eu 3072. Strungar, frezor masini universale si

CNC cu experienta. Program de lucru 8h/zi, l-v, Bucuresti.Telefon: intre orele 09.00 la 16.00. 1 L; (021.589.34.96 office@icpe.ro

urgent personal pentru postul de supraveghetor sala jocuri de noroc in sector 2 Bucuresti, bd. Basarabia cu sau fara experienta. Se ofera training. Program de lucru in ture 12/24,12/48 (0767.316.158/ 0733.077.435 sphinxarena2014@gmail.com 3105. Supraveghetor pentru magazin din

mall angajam supraveghetor pentru magazin de lux din Mall Baneasa. Aspect ingrijit, sociabil, placut. Rezistenta la stat in picioare. Astept cv cu foto la email. Telefon; (0722.533.346 magazinglamour2016@gmail.com

3073. Studenti an terminal proiectare firma Accuro cu sediul in Pipera (Jolie Ville capat autobuz 301), angajam studenti an terminal pentru proiectare sisteme antiincendiu. Cerinte: cunostinte avansate autocad 2d. Salariu motivant. (0726.333.210

3106. Supraveghetor sala jocuri electronice cerinte: aspect fizic placut, persoana dinamica, bune abilitati de comunicare. Oferim: pachet salarial atractiv, program de lucru in ture, echipa tanara. In incinta Bucuresti mall Vitan; (0731.510.758 cariere@gameworld.ro

3074. Studenti pentru pozitia de ajutor

3107. Taietor in banzic si curis, calcator,

ospatar Restaurantul Stadio din Piata Universitatii angajeaza tineri pentru pozitia de ajutor ospatar. Program flexibil, mediu de lucru placut, salariu motivant, posibilitati de dezvoltare, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 3075. Sudor angajam sudor, zona centrala

(langa Hala Traian). Salariu motivant, contract de munca, plata ore suplimentare; (0764.470.653

3076. Sudor Aqua Therm CO SRL firma de

confectioner atelier de confectii angajeaza personal cu experienta pentru urmatoarele posturi: taietor in curis si banzic, confectioner, calcator, finisat produse confectii (nasturi, butoniere curatat ate etc) (0730.773.889 daniella.cristea@yahoo.com 3108. Taietor. Tipografia Ex-Libris, anga-

jeaza taietor ghilotina (0723.326.235

3109. Talpuitor cu experienta, manopera

foarte buna pentru atelier incaltaminte; (0722.655.749

instalatii angajeaza sudori (electric si CO2), program 08.00-16.00, carte de munca, pentru interviuri sunati de luni pana vineri intre 09.30 si 16.30 la nr. de telefon; (0724.343.424 office@aquatherm.ro

3110. Talpuitor manual pt incaltam-

3077. Sudor cu experienta electric si argon

3111. Talpuitor, angajeaza producator de

pentru atelier confectii metalice. Contract de munca si cazare pentru provincie. Punct de lucru Bragadiru Ilfov, 3.000 L; (0735.377.400 3078. Sudor salariu 3000 ron, se solicita

calificare de sudorBragadiru Ilfov, 3.000 L; (0722.716.470 Office@totalmet.ro 3079. Sudor arcaerist, craituitor cu proba de lucru, pentru Bucuresti, sector 4. Relatii la telefon (0734.735.067/ 0734.735.066 3080. Sudor argon cu experienta in

sudarea aluminiului; (0722.722.622/ 0799.097.310 argonsud.office@yahoo.com 3081. Sudor argon, slefuitor, lacatus inox

Esti o persoana care iti cauti de lucru in cadrul unei firme unde sa fii respectat, suna-ne, iti doresti stabilitate financiara pentru tine si familia ta, suna-ne. Cautam persoane serioase, punctuale, 2.200 L; (052539138 alin.crintea@gmail.com 3082. Sudor cu experienta in mediu protector, argon, pentru societate comerciala care activeaza in industria alimentara. Calificare sudor.Cunostinte lacatuserie. Permis de conducere cat. B (0745.049.903 birleanu@echorom.ro 3083. Sudor electric. Angajam sudor-lacatus 2 in1, sudura electrica cu electrozi, conf. metal. usoare, punct de lucru Otopeni, str. Libertatii nr. 8, punct reper floraria Garden Plaza, statie autobuz ICSITMUA, oferim cazare, 3.000 L; (0724.545.953 3084. Sudor Mig Mag calificat, confectii metalice. Salariu atractiv. Persoana contact: (0723.451.735 3085. Sudor mig/mag + tig, producator de

carenaje pentru masini-unelte de inalta tehnologie, angajam sudor (barbat / femeie) calificat mig/mag si tig. Munca interesanta, conditii impecabile. La 5 min pe jos de Gara Buftea; info@rsq-one.com (0731.355.150 info@rsq-one.com 3086. Sudor pentru sudura in puncte a inoxului, candidatul ideal experienta de minimum 1-2 ani in sudura in puncte; experienta in urmarirea unor instructiuni de lucru, completarea rapoartelor simple; (+40722609720 Carmendobrota97@gmail.com 3087. Sudor, verifica si pregateste compo-

nentele, realizeaza imbinari prin diverse procedee de sudura folosind utilaje si echipamente specifice de sudura, efectueaza operatiuni de lacatuserie. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

3088. Sudor, lacatus mecanic pentru firma

de constructii cu sediul in Domnesti, Ilfov (0722.271.606/ 0723.567.941 office@gama-admin.ro 3089. Sudor. Cunoastere sudura argon.

Salariu deosebit. Persoana contact: (0723.451.735

inte cu toc aplicat pentru atelier incaltaminte; (0723.123.330 incaltaminte. Relatii la telefon (0764.407.684

3112. Talpuitor, atelier incaltaminte dama

angajeaza talpuitor manual. Zona 13 Septembrie (0730.097.607 claudiu_bvc@yahoo.com

TAMPLAR cu experienta, PAL melaminat, atelier zona Clinceni, angajez; (0724.238.773 3113.

3114. Tamplar locatie soseaua Pantelimon 161; sector 2program de lucru: lunivineri 8 ore/zi, in 3 schimburi 2.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 3115. Tamplar cu experienta in PAL

melaminat, salaru motivant, zona Prelungirea Ghencea; (0729.956.180

Tamplar cu experienta PAL melaminat angajam, punct de lucru zona Ghencea; (0748.300.400 3117. Tamplar cu experienta, montaj mobilier PAL melaminat, in zona Clinceni. Salariul in functie de performanta; (0724.238.773 3116.

3118. Tamplar cu sau fara experienta pal

melaminat pentru atelier productie mobilier, salariu 1800-3000 in functie de capacitate program 8- 17 sambata liber (0724.089.952 Angheldesign@yahoo.com 3119. Tamplar pal melaminat in zona

Cora Pantelimon; (0722.603.644

3120. Tamplar pal, zona Fundeni, asigu-

ram cazare, 3.500 L; (0735.887.402

3121. Tamplar pentru mobila la comanda,

vin taiate si cantuite, program fix, conditii avantajoase carte de munca, salariu 2500 Lei - 3000 Lei 3.000 L; (0762.771.459 3122. Tamplar reconditionare mobila din

lemn masiv Atelier de restaurare, reconditionare, reparatii mobila din lemn masiv format din 25 de angajati isi mareste echipa. Daca ai experienta sau iti doresti sa castigi banii in functie de pricepere suna-ne, 2.000 L; (0721.332.618 office@savemob.ro 3123. Tamplar universal, slefuitor lemn

masiv pt. atelier tamplarie zona Colentina. Carte de munca, program 8 ore, luni-vineri, salariu saptamanal 1.750 L; (0740.229.920 bogdanconstantinescu25@gmail.com

experienta, salariu 2.500 - 3.000 Lei; (0765.709.700 3136. Tamplari, circularisti montatori. Pro-

gram de lucru de luni- vineri. Salariu 2.5003.000 lei. Posesori permis auto un atuu pentru angajare; (0784.803.475

TANAR fara experienta pentru atelier productie mobila, zona Clinceni; (0724.387.773 3137.

Tanar fara experienta pentru atelier tamplarie angajam, zona Clinceni. Specializare la locul de munca. Cerinte: disponibilitate pentru munca in echipa, indemanare, seriozitate. Contact: (0724.238.773 3138.

3153. Tehnician reclame. Companie pro-

ductie publicitara Business Smart Displays &Signs Maker, angajeaza tehnician reclame, personal cu/ fara experienta, program full time, pentru prelucrare plexiglass, pvc, pal, mdf, colator etc. Salariu variaza in functie de experienta. CV pe adresa de email, info. la tel. www.business-smart.ro. Hala de productie este situata in incinata Electromagnetica Business Parc, intersectia Calea Rahovei cu Trafic Greu, la 10 minute de Piata Unirii; (0744.987.804 office@business-smart.ro 3154. Tehnician reparatii electrocasnice mari Depanero angajeaza tehnician electromecanic/frigotehnist. Activitatea se desfasoara la un punct de lucru fix. Detalii la numarul de telefon. (0737.362.473 petronela.haragoja@depanero.ro 3155. Tehnician service case de marcat

tehnician service case de marcat, studii medii electrotehnica, calculatoare, informatica ), cunostinte utilizare sistem operare Windwos, cunostinte electronica, carnet categoria B, obligatoriu, (021.252.30.70 office@servicedatecs.ro 3156. Tehnician sist. securit. si muncitor

necalificat SC Tehnic Sistem Business Investment SRL angajeaza tehnician sisteme de securitate si muncitor necalificat, program flexibil, plata salariului la timp. (0746.090.813/ 0765.869.570 romeo_balanoiu@yahoo.com 3157. Tehnician sisteme de calcul si retea

SC Info Service & Computers SRL, cu o vasta experienta in domeniul IT cauta tehnicieni sisteme de calcul si retea. Asteptam cv-ul tau pe adresa de mail; office@iscomputers.ro

3158. Tehnician sisteme de securitate SC

Avantaj Prosolutions angajeaza tehnician sisteme de securitate cu sau fara experienta.Oferim scolarizare, posibilitate avansare.Salariu atractiv; (0765.238.098 3159. Tehnician sisteme de securitate,

medii sau superioare, domiciliul Bucurestiauto cat B. Rog trimiteti cv la email 2.200 L; geneline12@yahoo.com 3164. Tehnician telecomunicatii, tehni-

cieni telecomunicatii cu sau fara experienta, pentru instalarea serviciilor de internet, televiziune ?i telefonie la client acasa cu masina personala bonusuri, atractive Bucuresti, trimiteti C.V, (0763.313.959 bga.aservice@gmail.com 3165. Tehnician unghii, manichiuristpedichiuris salon vis-a-vis zona Mall Vitan angajam tehnician unghii (+manichiurapedichiura semipermanenta si clasica)in conditii avantajoase.Pentru mai multe detali tel (0737.130.567/ 0722.134.627 ionroxana85@gmail.com 3166. Tehnician, formator mase plastice,

grafician Corel Draw, colantor, machetist pentru firma productie publicitara din Bucuresti sector 3, luni-vineri 9:00-17:30 bonuri de masa. www.printdivision.ro 2.500 L; (0788.231.813 mike@printdivision.ro 3167. Tehnicieni instalatori sisteme de securitate Rpg Security angajeaza tehnicieni instalatori sisteme de securitate pentru, posesori permis cat. B obligatoriu; (0219534 tehnic@rpg.ro; hr@rpg.ro; emil.petcu@rpg.ro 3168. Tehnicieni mecanici utilaje - farma

3143. Tehnician aparate cafea Vending

3170. Tehnicieni mentenanta, electricieni,

revizionarea automatelor de cafea Necta. Se asigura formare profesionala si posbilitatea unei cariere. Cerinte: abilitati tehnicomecanice, organizat, atent la detalii, punctual. Salariu motivant, 2.500 L; (0748.222.951 office@automate-nova.ro 3145. Tehnician de mentenanta in cladiri

de birouri angajeaza Atalian Romania. Detalii la: (0730.019.677 3146. Tehnician dentar. Angajez tehnician

dentar pt. turnat modele cu experienta, laborator modern, zona Unirii, posibilitate de a aprofunda mai multe cunostinte in domeniu, colectiv tanar, full time, rog seriozitate; (0732.457.875 3147. Tehnician electrice si automatizari

instalatori Experienta in echipamente specifice cladirilor de birouri, program in ture 12/24, 12/48 sau de zi 8h/zi, salariu 2200 net la timp, bonuri masa 15 ron/ zi, abonament medical, zona Pipera/ Militari; (0756.040.651 hr@genesisproperty.net 3171. Tehnicieni sisteme securitate fara

experienta, permis auto cat. B; 1 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro

3172. Tehnicieni sisteme securitate-

cu/fara experienta angajam tehnicieni cu sau fara experienta pentru executie instalatii de curenti slabi, sisteme de alarm? supraveghere video, avantaj permis conducere cat. B. Tel. sau email; (0727.300.070 sharkssecurity@gmail.com 3173. Telesales takeaway.com we're the leading online food delivery marketplace in Romania and part of the fastest growing company in our industry in Continental Europe; (0725.944.518 a.state@oliviera.ro

3185. Tinichigiu auto montator demonta-

tor auto cu experienta salarizare 1.5003.000 sector 3 (0726.215.246 autototal.complet@gmail.com 3186. Tinichigiu auto Reprezentanta

service camioane si remorci, angajam tinichigi camioane cu experienta, venituri lunare 2.000-4.000 lei, conditii bune de lucru, Bd. Preciziei nr. 11, sector 6, metrou Industriilor, 4.000 L; (0749.102.523/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro

sionala si experienta in executarea de lucrari de pregatire pentru vopsire autoturisme. Asiguram transportul cu auto firma din Bucuresti. Salariu negociabil (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

3192. Tip Top- angajeaza vanzatoare

pt locatiile din Ferentari, Sebastian, Giurgiului,Crangasi, Bucurestii Noi, Mihaelache, Pipera. Salariul 1650 lei net + 145 lei bonuri de masa, 1.800 L; (0732.672.654 3193. Toan`s Vietnam cauta ospatari, ospatari cu experienta pentru noul restaurant situat in mall Sun Plaza. Salariu atractiv. Oferim seriozitate maxima. D-na Simona; (0723.777.459 3194. TopAmanet angajeaza operator amanet Angajam persoane cu sau fara experienta, responsabile si serioase. Reprezinta un avantaj experienta in domeniul vanzarilor. Asteptam CV-ul si foto la topamanet@yahoo.com 2.000 L; (0733.705.704 topamanet@yahoo.com 3195. Trainer. Daca esti in cautare

de un loc de munca unde sa te simti ca acasa, daca esti o persoana creativa, implicata si dornica de a te afirma intr-o echipa tanara si dinamica, noi suntem cei pe care-i cauti. Daca spiritul de echipa si dorinta de invatare te caracterizeaza, atunci esti ceea ce cautam. Asteptam cu interes sa te alaturi echipei noastre de traineri. Pentru mai multe detalii asteptam sa ne contactati la numarul de telefon: (0730.752.752 3196. Transatori locuri de munca esti macelar sau ne poti recomanda unu?Daca da iti oferim £100 bonus.Cautam macelari cu experienta.Poti castiga intre £ 2500 si £ 3000 pe luna.Te rugam sa suni la tel. (+447500845556 andreai@quattrorecruitment.co.uk 3197. Transatori pui, numai cu experien-

ta, salariu 2.200 lei net + 300 lei bonuri de masa, plus bonusuri la sarbatorile oficiale. Carte de munca. Program munca: lunivineri de la 07:00-17:00, Bucuresti; (0744.327.061 3198. Transatoru pui, angajez transator

pui cu experienta, program de luni pana vineri 7:30-15 si sambata 7:30:11 salariul 3000 lei net si contract de munca; (0734.619.881 Laur_ruf2001@yahoo.com

3150. Tehnician intretinere instalatii termice, sanitare zona Militari (0723.968.237 office@serviceclimatizare.ro

ing gratuit, perspectiva de avansare; (0728.650.079

3151. Tehnician maseur, fata, program

full time, contract de munca in cadrul salii de sport Next Door Fitness. (0787.327.196/ 0787.327.196 contact@nextdoorfitness.ro 3152. Tehnician mentenanta, Hemeius,

SOS Satele Copiilor Romania angajeaza tehnician mentenanta in Hemeius. Persoanele interesate pot suna la numarul sau pot merge direct la sediul din str. Garii, nr. 45, loc. Hemeius. (0734.333.606 andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro

3178. Tineri ingineri pentru instruire in

domeniul proiectarii executiei si montajului tamplariei de aluminiu si peretilor cortina. Locatie: sectorul 6, Bucuresti, permisul de conducere constituie un avantaj; (0744.305.297 dan@eurofatade.ro 3179. Tineri necalificati dornici sa invete o

meserie Societate comerciala angajeaza persoane dornice sa invete meseria de instalator in instalatii sanitare, termice si climatizare, permis categ. B reprezinta avantaj. Program L-V, salariu motivant. Sector 4, (0728.966.444 tebysaniterm@gmail.com

Progresu. Detalii la telefon. (0723.205.928

3221. Vanzatoare lucrator comercial in

3223. Vanzatoare magazin alimentar in

sectorul 2. Experienta in domeniu, comunicativa, aspect placut. Salariu foarte atractiv 2.000 L; (0724.280.050 Marius.roman83@yahoo.com 3224. Vanzatoare magazin alimentar in

sectorul 2. Salariul oferit este 1900 ron. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne sunati la tel. (0724.545.414 3225. Vanzatoare magazin alimentar

mixt, contract de munca, salariu bun, minim 1700 sector 4 Bucuresti, seriozitate, beneficii; (0722.432.378 3226. Vanzatoare Magazin alimentar non

stop situat in calea Serban Voda sector 4 (Eroii Revolutiei) angajeaza vanzatoare. Relatii la tel. (0720.150.264/ 0729.193.920 alina_alexandru2002@yahoo.com

3227. Vanzatoare magazin alimentar zona Vitan-Barzesti, relatii la telefon. 2.000 L; (0762.631.110 vulpeionut74@yahoo.com 3228. Vanzatoare magazin alimentar, Piata Muncii, program 8 h/zi, conditii civilizate; (0722.332.931 3229. Vanzatoare magazin comercial, zona Mall Vitan, angajeaza vanzatoare, program 2 ture de zi, 2 libere, 2 ture de noapte, 2 libere, salariul 2000 lei net, colectiv placut, se cere seriozitate, (0732.668.768 voicuadrian2005@yahoo.com 3230. Vanzatoare Minimarket angajeaza

vanzatoare cu minimul de experienta program 8 ore salariu atractiv, oferim seriozitate un loc de munca stabil si solicitam seriozitate, zona sector 5; (0771.067.060 emarket22@gmail.com 3231. Vanzatoare nou 2018, cu experien-

ta in complexul IDM Basarab (vizavi pod Basarab) in magazin imbracaminte barbati (costume sacouri camasi pantaloni) relatii la telefon. 1.800 L; (0786.869.433 ltricrolux@gmail.com 3232. Vanzatoare pentru covrigarie, sec-

tor 6, mai multe detalii la tel., 1.700 L; (0769.510.567/ 0761.662.598 mario_home_edition@yahoo.com

3233. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar in zona Fizicienilor, salariu atractiv; (0723.326.713 3234. Vanzatoare pentru magazin alimentar in zona Titan, salariu atractiv, rog seriozitate relatii la tel; (0722.359.449 ilie_lixandru@yahoo.com 3235. Vanzatoare pentru magazin alimentar non stop in zona Piata Baneasa. Se lucreaza 2 saptamani cu una libera. Va rugam sunati dupa ora 13.00. (0769.591.172 3236. Vanzatoare pentru magazin cu tex-

tile salariu fix + procent (0728.707.948/ 0740.901.205 berkbimmrc95@yahoo.com

3237. Vanzatoare pentru magazin de tex-

3255. Vanzatoare brutar, modelatoare, personal necalificat. Brutaria Piata Resita sector 4, angajeaza; (0757.821.597 3256. Vanzatoare cofetarie in sector 2, program flexibil, salariu net, 1.800 L; (0723.830.104 3257. Vanzatoare cofetarie Mihai Bravu cautam o persoana sociabila, responsabila si atenta la detalii. Experienta in domeniu constituie avantaj. 2.300 L; (0729.094.719/ 0731.288.508 gustulpasiunii@gmail.com

VANZATOARE COFETARIE, EXPERIENTA IN DOMENIU, SALARIU 1.950 L; (0732.165.668

3258.

3259. Vanzatoare cofetarie, cu sau fara experienta, varsta 18-40 ani, situata in sectorul 1, Bvd. Magheru, program 07-21, 2 zile cu 2 zile, salariu net (bani in mana) de inceput 2000 lei. Contract si carte de munca. 2.000 L; (0730.224.457 evolution_1960@yahoo.com 3260. Vanzatoare cofetarie. Cofetaria Arkadia Sector 2 angajeaza vanzatoare . Salariul 1800-2000 lei. Detalii la telefon. (0765.086.964 3261. Vanzatoare cosmetice Angajez fata

pentru vanzare de produse cosmetice pe galeria Carrefour Chitila, Colosseum. (0724.832.842 stef.albu@yahoo.com 3262. Vanzatoare covrigarie sector 6, Iuliu Maniu, in statia de autobuz Apusului mai multe detalii la telefon, 1.700 L; (0769.510.567

3263. Vanzatoare cu experienta mezeluri

- branzeturi, in Baneasa; (0745.246.825

3264. Vanzatoare cu experienta pentru Centrul Comercial Doraly. Cerinte: seriozitate, cunostinte minime computer, experienta in vanzari en gross. (0760.621.607 karmise.office@gmail.com

Vanzatoare cu experienta pentru doua magazine alimentare mixte din Bragadiru (zona Leroy Merlin si strada Safirului). Program lejer, doua ture, salariu avantajos, mediu de lucru placut. Oferim si pretindem seriozitate. (0721.575.552 3265.

3266. Vanzatoare cu experienta pentru

magazin alimentar in sectorul 5. Rugam seriozitate 1.500 L; (0720.029.960/ 0720.058.442 colibasanu@yahoo.com

3267. Vanzatoare cu experienta pentru magazin alimentar si minimarket tip butic in sectorul 6. Salariu atractiv. Informatii suplimentare la numerele de telefon (0749.074.940/ 0749.074.942 3268. Vanzatoare cu experienta pen-

tru magazin comert cu amanuntul. Conditii avantajoase; (0721.960.319 3269. Vanzatoare cu experienta pentru

Mini Market (cosmetice) - cartier Militari; (0722.433.012

3270. Vanzatoare full time pt. magazin de

mezeluri si branzeturi in Hala Noua Obor, et. 1, salariu 1.800-2.000; (0753.876.792

3271. Vanzatoare la Covrigelul din Afi, urgent cu sau fara experienta, posibil si studenti, pentru perioada de vara. Program o zi cu o zi, salariu atractiv plus bonus. (0736.033.867/ 0765.637.615 3272. Vanzatoare la macelarie, str. Maica

Domnului nr. 51 A, zona Tei; (0726.051.422

3273. Vanzatoare la rochii de mirese, ofer

salariu bun, Complex Europa. Persoana serioasa, femeie; (0767.627.160

3274. Vanzatoare linie calda angajam vanzatoare /casiera pt restaurant linie calda in sect 6, program 8- 23, o zi da o zi nu, salariu 2000 lei net, transport seara, masa zilnic + bonusuri de perfomanta. (0726.337.470/ 0766.969.784 Oanaraducan1977@gmail.com 3275. Vanzatoare magazin alimentar

toria Roz Cafe si Roz Cafe Bistro zona Militari.bucatar, ajutori bucatari, pizzari, livratori. Salarii negociabile. Rugam seriozitate. (0723.504.103 braileanucatalin@yahoo.com

3238. Vanzatoare pentru magazin de vin-

3200. Tucano Coffee angajam ajutor cofe-

3239. Vanzatoare pentru magazin incalta-

3276. Vanzatoare magazin alimentar zona Tineretului, cu experienta pentru magazin alimentar sector 4. Program 7-23 in 2 ture. Contract nedeterminat. Salariu 1.700 Lei net. Spor de fidelitate incepand cu 1 an; 1.700 L; (0724.525.800/ 0726.696.391 sirox.comserv@gmail.com

3199. Trattoria Roz Cafe angajeaza; Trat-

tar cu /fara experientaDetalii la numarul de telefon; (0724.643.421 catering@tucanocoffee.com 3201. Tucano Coffee angajam ospatar,

barman cu /fara experienta. Detalii la numarul de telefon; (0757.204.444 e.bordian@tucanocoffee.com 3202. Ucenic samponez pentru salon

Magic, conditii foarte bune, carte de munca, traininguri gratuite. Pentru detalii suna; 1.050 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 3203. Upscale Solutions angajeaza agenti

de securitate pentru obiective din Bucuresti, salarii atractive. Pentru informatii suplimentare sunati la nr. telefon: (0752.260.019 3204. Vanzatoare angajam vanzatoare

cofetarie sector 2 si 3. Relatii la nr de telefon in intervalul orar 09.00-15.00; (0743.594.344

uri zona Pantelimon - Stefan cel Mare, colectiv frumos, program flexibil salariu avantajos. Mai multe detalii la telefon (0720.622.555 lutseva@yahoo.com

minte in Fashion House Outlet Militari. Program: 1 zi lucrata + 1 zi libera. Cereri: experienta in domeniu, persoana sociabila, punctuala si responsabila; (0768.798.515 mancinifashion@yahoo.com

3240. Vanzatoare pentru magazin materi-

ale de constructii zona Hala Traian, salariu atractiv; (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com

3241. Vanzatoare pentru magazin mixt, zona P-ta Victoriei. Programul este lunivineri 15:00-22:00 si doua sambete pe luna, iar salariul este de 1700 Ron. Cerem si oferim seriozitate (0724.252.138/ 0728.888.114 pitulice_radu@yahoo.com

cu sau fara experienta, dar persoane serioase. Salariu 1.700-2.000 lei. 1.700 L; (0765.614.058 lili_miky_my@yahoo.com

3210. Vanzatoare cabana parc IOR Titan,

cu sau fara experienta, program lejer, dar persoane serioase. Salariu 1.700-2.000 RON in functie de experienta si de seriozitate (0764.384.338 lili_miky_my@yahoo.com 3211. Vanzatoare covrigarie, patiserie,

program de 8 ore. Asiguram contract de munca, oferim salariu atractiv. Posturi disponibile. Zona Gara de Nord, Calea Plevnei. (0769.111.550/ 0770.957.220

3212. Vanzatoare cu aspect placut, cu

sau fara experienta si nefumatoare, daca se poate cu sau fara permis de conducere; (0724.808.509

3278. Vanzatoare magazin alimentar,

Doamna Ghica; (0770.304.997

3279. Vanzatoare magazin alimentar, minimarket cu experienta, zona matache gara de nord, carte munca, salariu in mana 2500 lei, 2 zile de zi, 2 zile de noapte si 2 liber, ture de 12 oremagazin nonstop.Seriozitate 2.500 L; (0736.366.233/ 0736.366.362 aioan.mail@gmail.com

nic Iancului la 1 min de metrou, program 2 zile lucr. cu 2 libere. Prg mag L-V: 09.0020.00, S: 09.00-17.00, D: 09.00-14.00. Contract per. nedeterminata. Nu necesita experienta. Oferim si cerem seriozitate 1.400 L; (0745.503.179/ 0747.837.979 Office@productdevelopment.ro

eriile Auguri isi maresc echipa in Bucuresti. Vino in familia noastra. Program de lucru exceptional. Contract full time. Relatii la telefon. (0743.103.104

3245. Vanzatoare pt. cantina, minima

3209. Vanzatoare cabana parc IOR Titan,

cu experienta, pentru tura de noapte. Program 19-07, 2 seri da, 2 seri liber, in Piata Iancului. Salariu 1.700 L; (0734.435.737

3243. Vanzatoare pentru patiserie. Patis-

3206. Vanzatoare bacanie-magazin ali-

3208. Vanzatoare brutarie, patiserie romaneasca, situata in Piata Delfinului, sector2, angajeaza vanzatoare.Rugam seriozitate; (0722.404.622 coltulbrutarilor@gmail.com

3277. Vanzatoare magazin alimentar,

3280. Vanzatoare magazin articole pentru

3244. Vanzatoare produse de patiserie in

vanzatoare, experienta minim 6 luni; (0799.995.893 office@brotmanufactur.ro

non stop, Stefan cel Mare, salariu motivant; (0766.730.888

3242. Vanzatoare pentru minimarket cu experienta in domeniu salariu atractiv, carte de munca, preferabil sector 4 (0769.595.820

3205. Vanzatoare angajam vanzatoare, piata Obor etj 1, domeniul alimentar. Salariu 1800-2500, contract de munca+asigurare de sanatate la Clinica Regina Maria.; 2.500 L; (0771.255.356

3207. Vanzatoare brutarie angajeaza

3177. Tineri in domeniul vanzarilor, train-

3220. Vanzatoare la magazin in Piata

3254. Vanzatoare branzeturi, Cora Alexandriei, servire la vitrina vrac. Contract: 8 ore/5 zile: Miercuri-Vineri (13-21), sambata-duminica (10-18), 2 libere (luni-marti). 1550 net + bonus (intre 250-550 ron). Seriozitate, experienta similara. Plata pe card. 1.550 L; (0730.073.940 cristina.radu@flm.ro

tile si mercerie in incinta magazinului Bucur Obor. Salariul incepe de la 1600 ron. Nr. telefon 6 L; (0762.985.453/ 0720.406.308

rale, zona Barbu Vacarescu; (0724.286.899

de picol pentru restaurantul Stadio (zona Universitate), program flexibil, salariu motivant + bonusuri, masa asigurata (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

3219. Vanzatoare la magazin alimentar situat pe Bulevardul Timisoara, sector 6, Bucuresti. Rog seriozitate. (0721.796.210/ 0761.828.692

3222. Vanzatoare mag. confectii, sos. Giurgiului nr. 125, sect. 4 (0723.501.155 pleteamarius@yahoo.com

rare masini de epoca cautam tinichigiu cu experienta si ucenici; (0723.378.385

3175. Tineri muncitori calificati si necalifi-

3176. Tineri fara experienta pentru pozitia

non stop, program in ture, salariu atractiv 10 libere pe luna. Magazinul se afla pe Soseaua Giurgiului in sector 4 (0767.041.109 multiimage@yahoo.com

3188. Tinichigiu auto service de restau-

marcaangajeaza tinichigiu auto,locatia este in zona Eroii Revolutiei. (0759.030.644

3148. Tehnician electromecanic Angajam

sa excute si sa puna in functiune instalatii care combina atat parti mecanice cat si electrice;capabil sa lucreze cu echipamente automatizate 2.500 L; (+40722609720 Carmendobrota97@gmail.com

in incinta magazinului Bucur Obor. Salariu atractiv, va asteptam cu drag; (0722.392.163/ 0720.858.806

magazin cu incaltaminte pt copii sector 6. Necesara experienta in magazin similar. CIM, salariu plus comision; (0727.323.880

3174. Terapeut(a) tratamente corpo-

3149. Tehnician electromecanic capabil

3216. Vanzatoare cu experienta pentru magazin confectii dama; (0745.130.455

3187. Tinichigiu auto Service auto multi-

Cerinte: abilitati tehnice, limba engleza nivel mediu; (0744.702.060 automatizari.inteligente@gmail.com

cati pentru executie si montaj/ instruire in domeniul confectiei si montajului tamplariei de aluminiu si peretilor cortina. Locatie: sectorul 6, Bucuresti; (0744.305.297 dan@eurofatade.ro

Vanzatoare cu experienta magazin alimentar Crangasi, Presa Libera, Baneasa, 1.800 L; (0723.655.622

3215.

3218. Vanzatoare la magazin alimentar

epoca in sectorul 5, Magurele; (0744.670.480

mentar zona Gorjului-Militari. Salariu atractiv, bonusuri, ore suplimentare platite, concediu legal platit. Angajam si fara experienta. Se cere seriozitate (0773.311.982

in domeniul echipamentelor si masinilor de constructii, cunostinte despre motoare termice, permis categ. B, studii medii profil mecanic, cunostinte automatizari generale, (0758.644.374 service@italiastar.ro

niul lenjerie dama si barbati zona MIlitari. (0765.327.563

3184. Tinichigiu auto iubitor de auto de

3191. Tinichigiu carosier calificare profe-

3163. Tehnician slot machines studii

3214. Vanzatoare cu experienta in dome-

3217. Vanzatoare cu sau fara experienta

3161. Tehnician sisteme de securitate, Sight Control SRL angajeaz? tehnicieni sisteme de securitate (supraveghere video / efrac?ie, automatiz?ri / control acces, detec?ie alarmare incendiu.) 500 {; (0751.075.987 office@sightcontrol.ro 3162. Tehnician sisteme securitate, loc de munca stabil si de lunga durata, experienta necesara, permisul de conducere constituie un avantaj, detalii la interviu, ne aflam in sectorul 4; (0767.574.558 officetriumph@yahoo.com

3213. Vanzatoare cu experienta pentru magazin alimentar situat in comuna Pantelimon. Program 07-22. Salariul 1.500 Ron, 15 zile lucratoare (0726.975.804/ 0727.732.089 costysim2000@yahoo.com

Salariu fix intre 3.500 si 5.000 Lei.Autotehnic Service - intersectia Aparatorii Patriei (0721.667.950 office@autotehnic.net

experienta minim 3 ani in pozitia de tinichigiu auto, calificare in domeniu, cunoaste procesele specifice unui service auto multimarcapersoana responsabila, punctuala; (0770.378.717 alex82razvan@yahoo.com

Se ofera contract de munca, salariu 1800 lei. Cerinte permis cat B si cunostinte minime de reparatii aparate electrice 1.800 L; (0722.393.383

3144. Tehnician automate cafea Craiova

3183. Tinichigiu auto cu experienta.

3190. Tinichigiu auto, candidatul ideal:

Tehnicieni mentenanta pentru echipa mobila electricieni, instalatori, zugravi, zidari, frigotehnisti, pentru intretinere instalatii sanitare si electrice, tencuieli si zugraveli interioare/exterioare, in sedii banci si cladiri birouri, posesor permis auto, Bucuresti; (0733.733.178/ 021.326.79.79

Master SRL Popesti - Leordeni, angajam personal cu inclinatii tehnice pentru reparatii aparate cafea. Experienta in domeniu nu este obligatorie.Trimiteti CV pe mail si va vom contacta; angajari@vendingmaster.ro

tru service multimarca din sectorul 2. Se ofera salarizare atractiva; (0724.756.215

Instalare sisteme de detectie incendiu, sonorizare, CATV, control acces, cablare structurata. Disponibil la deplasari. CV la mail; Se ofera CM, ore supl, program 8 ore/zi. 3.000 L; (031.437.06.35 angajari@mht-experience.ro

3169.

3142. Tehnician pentru firma distributie.

3182. Tinichigiu auto cu experienta, pen-

3160. Tehnician sisteme de securitate,

3140. Tapiter, tamplar, montator productie

3141. Taxi. Inchiriem licente taxi valabile Bucuresti -Ilfov 2021, eventual asiguram si reparatiile masinii dvs., 900 L; (0753.200.780/ 0785.787.878

3181. Tinichigiu acoperisuri, calificat sau nu, program normal, carte de munca, angajare pe perioada indelungata. Salarizare atractiva, activitate in principiu in Bucuresti, cu posibilitati de lucru in strainatate. (0752.026.882 stfunnycons@gmail.com

3189. Tinichigiu auto si vopsitor, service auto angajeaza urgent vopsitor auto cu experienta, si tinichigiu, salariul este foarte bun si program luni-vineri, sambata inchis; (0726.723.411

productie mobilier, in zona Clinceni. Calificarea se face la locul de munca, salariul in functie de performanta; (0724.238.773 canapele, paturi, mobilier tapitat si mobilier din mdf si pal. Conditii foarte bune, salariu de la 2.500 Lei in functie de experienta cu posibilitatea de a se mari, in functie de rezultate; 3.000 L; (0741.657.595 office@valenteosofas.ro

distrezi in club, angajam tinere / tineri motivati, engleza conversational, simpatici, sociabili, zambitori ptr recrutare clienti din cluburi, baruri, Horeca. 10.000 {; (0762.359.164/ 0720.331.166 mari.angajari@gmail.com

alarmare efractie/incendiu, supraveghere video, interfonie/videointerfonie cu permis cat. B. Salariu atractiv; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

cautam tehnicieni mecanici utilaje fabrica medicamente. Sediul este in Bragadiru?Transport asigurat de la Pt. Unirii, Bucuresti?3 schimburi (06:0014:00,14:00-22:00,22:00-06:00)Tichete de masa (0749.409.027 recrutare@laropharm.ro

3139. Tanar fara experienta, pentru atelier

3180. Tineri, castigi 1000 lei / seara si te si

Complex Doraly Afumati, conditii optime, relatii la tel. (0723.344.927

experienta, program de L-V , incadrare numai cu forme legale, pt detalii dupa ora 15, 2.200 L; (0735.780.844 3246. Vanzatoare pt. cofetarie in sector 2.

Salariu net, 1.800 L; (0723.830.104

3247. Vanzatoare urgent, salariu atractiv

(0769.199.463 silvia_contab@yahoo.com 3248. Vanzatoare zona Nicolae Grigores-

cu, Piata Titan; (0762.614.620

3249. Vanzatoare zona Piata Rahova;

(0761.969.724/ 0764.995.225

VANZATOARE - VANZATOR PENTRU COFETARIE, SECTOR 2, ZONA PIATA MUNCII - CAMPIA LIBERTATII; (0735.346.092 3250.

3251. Vanzatoare 1500 ron, cautam colege, pentru magazinul de dulcuri Bucuria, cerinte: onesta, puncluala, responsabila, sociabila. Salariu: 1500 lei; 1.500 L; (0762.151.910/ 0724.000.060 bucuriaromania@gmail.com 3252. Vanzatoare angajez cu experienta,

mezeluri - branzeturi, in zona Baneasa; (0745.246.825

3253. Vanzatoare angajez cu experienta,

mezeluri - branzeturi, in zona Baneasa; (0745.246.825

copii, angajez urgent, zona Berceni, Cultural, salariu atractiv; (0723.167.174 3281. Vanzatoare magazin deco/uz cas-

3282. Vanzatoare magazin haine, angajez vanzatoare cu experienta haine dama in magazin situat pe Calea Victoriei 14 salariu 1.500 lei, 1.500 L; (0721.295.992 Ilie_emilia_eleonora@yahoo.ro 3283. Vanzatoare magazin mezeluri zona

Tineretului, sector 4. Program 7-14, 1420,30, sambata si duminica prin rotatie, net 1.600 L; (0722.610.904 3284. Vanzatoare magazin mixt, zona Dristor, salariul net, 2.200 L; (0745.658.958/ 0760.953.032

3285. Vanzatoare magazin naturist cu minim 1 an experienta in domeniu. Colectiv si mediu de lucru deosebite. Oportunitati de promovare. Salariul promis fara intarzieri. Bonusuri de performanta; 15.000 L; (0724.350.550 lucian_penciu@yahoo.com 3286. Vanzatoare magazin papetarie, angajam urgent vanzatoare pentru magazin de papetarie zona Brancoveanu. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj. Pentru interviu sunati la nr. sau trimiteti CV; (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro 3287. Vanzatoare magazin second hand

Zona prelungirea ghencea. Salariu 1200 ron, carte de munca, program L-V 09:0019:00, S 09:00-16:00 (0736.344.383 Cristicrv@gmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


26

25 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 3288. Vanzatoare magazin tamplarie PVC, vanzatoare magazin de jaluzele, rulouri exterioare, cunostiinte Word, Excel. Showroom-ul nostru se afla in sector 3 Calea Vitan nr.225 www.jaluzele-ro.ro. Rugam seriozitate; (0720.449.944 ellavoicu@yahoo.com 3289. Vanzatoare Mall Grand Arena/Park

Lake, angajez vanzatoare pentru stand comercial (insula cu jucarii) la Mall Grand Arena sau Mall Park Lake. Program 10-22. Se lucreaza 2 zile cu 2 zile libere. Salariu fix + comision din vanzari; (0724.250.226 draureliastancu@gmail.com 3290. Vanzatoare market zona Dimitrie

Leonida, toate datele si informatiile le gasiti in poza anuntului, 1.650 L; (0740.459.868 Cosmin@kmbautoparts.ro 3291. Vanzatoare nefumatoare pentru

magazin de haine situat in Militari, langa statie de metrou. Se ofera: salariu motivant, bonusuri salariale, zile libere, program normal de lucru; (0767.268.317 ovidiu.deaconu@gmail.com 3292. Vanzatoare numai cu experienta.

Salariu 2.100 Lei net + 300 Lei bonuri de masa + bonusuri la sarbatorile oficiale. Magazinul se afla in incinta Pietei Moghioros (Drumul Taberei). Magazin cu specialitate din carne de pasare. Carte de munca, program de munca marti-vineri 7,00-17,00, sambata 7,00-16,00, duminica 7,00-14,00; (0744.327.061 3293. Vanzatoare operatoare facturare Stil Ambalaj angajeaza vanzatoare-op. facturare pentru a lucra intr-un cadru dinamic si profesionist. Magazinul se afla in comuna Afumati, in incinta complexului Doraly. Cautam numai persoane serioase (0756.109.655 3294. Vanzatoare patiserie Cu sau fara

experienta. Program: L-V 06-16.30, S-D liber. Zona Colentina Fundeni 2.000 L; (0742.266.859

3295. Vanzatoare patiserie Patiseria Tismana, zona Colentina-Fundeni, angajeaza vanzatoare cu sau fara experienta. Program: L-V 06.00-16.30, sambataduminica liber, salariu 2000 Lei. Relatii tel. 2.000 L; (0734.378.436 3296. Vanzatoare patiserie program 1 zi/

1 zi de la 5.30 la 21.30, in zona Tineretului, salariul 2000 lei in mana. 2.000 L; (0769.377.100 gywliano@yahoo.com

3297. Vanzatoare patiserie program 8 ore

pe zi, o saptamana de la 5:30 la 13:30 si o saptamana de la 13:30 la 21:30, sambata si duminica liber, zona metrou Stefan cel Mare, salariul 1600 lei in mana, 1.600 L; (0769.800.877 gywliano@yahoo.com 3298. Vanzatoare pentru Cofetarie/Cafenea -Hotel Hello 2 stele, Gara de Nord, program 8 ore, in ture, salariu fix + tichete de masa, persoana comunicativa si dinamica. Relatii la: (0723.281.700 3299. Vanzatoare pentru magazin cu pro-

fil sportiv; (0788.527.270

3300. Vanzatoare pentru magazin Doraly

Expo market comuna Afumati Ilfov, sos. Bucuresti - Urziceni, km 12.5 salariu motivant, conditii de munca, seriozitate; (0788.333.276/ 0766.886.638 scdiversmarket@gmail.com

3301. Vanzatoare pentru magazin alimentar, zona Militari, rog seriozitate, 1.400 L; (0766.074.163 3302. Vanzatoare pentru magazin alimentar Drumul Taberei. Program L-V: 7-20, S: 7-17, D: 7-15, in ture 2 zile cu 2 zile libere. (0765.790.837 3303. Vanzatoare pentru magazin bijuterii

din aur si argint. Cautam persoane serioase si responsabile. Salariu fix, plus comision din vanzari. Oferim bonuri de masa si decontare transport, (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro 3304. Vanzatoare pentru magazin market

Ne marim echipa, program non stop in ture 2 zile de zi, 2 zile de noapte, 2 zile libere. Magazinul se afla pe Soseaua Giurgiului.Ofer salariu motivat si contract de munca. Rog seriozitate; (0767.041.109/ 0767.041.109 topdinamic@yahoo.com 3305. Vanzatoare Piata Moghioros,

program de marti pana duminica, 2.100 salariu + 300 L bonuri, net 2.100 L; (0744.327.060

3306. Vanzatoare pt. magazin alimentar Magazin alimentar situat in sectorul 3, Bd. Octavian Goga, Nerva Traian, angajeaza vanzatoare cu experienta.market@xo-market.ro; (0744.531.952/ 0744.531.952 market@xo-market.ro/ office@tarell.ro 3307. Vanzatoare sau vanzator cu expe-

rienta pentru presa. Relatii la telefon; (0721.828.818

3308. Vanzatoare sau vanzator cu expe-

rienta, in Complex SIR, magazin de îmbracaminte, program o zi cu o zi libera, salariu avantajos, contract de munca, relatii la nr. (0731.143.335 3309. Vanzatoare si ajutor de macelar

abatorul Peris pentru acest lant de magazine dezvoltat de noi, cautam 10 de vanzatoare si ajutori de macelari, seriosi si motivati sa se alature echipei noastre. (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 3310. Vanzatoare si ajutor de vanzatoare

pentru magazin mixt si bar, salariu 2.000, respectiv 1.800, Piata Giulesti; (0725.236.917/ 0734.406.034 3311. Vanzatoare si ajutor vanzatoare

magazin alimentar, salariu atractiv. (0763.799.984

3312. Vanzatoare si casier, casiera ama-

bil(a), serviabil(a), pentru magazin alimentar, zona parc IOR. Interviurile se tin in str. Campia Libertatii nr. 39 sector 3, 1.500 L; (0726.808.501

3313. Vanzatoare si lucratoare Fast food.

Angajez cu contract de munca vanzatoare si lucratoare Fast Food pentru centrul comercial Colloseum din Soseaua Chitilei nr. 284 Bucuresti, program 12 ore o zi cu o zi se lucreaza, 20.000 L; (0722.505.505 adrianbistrocafe@yahoo.com 3314. Vanzatoare si modelator covrigi,

gogosi in zona Bucur Obor; (0744.504.615

3315. Vanzatoare urgent pentru mag. ali-

mentar Doua vanzatore pt. magazin mixt alimentar situat in Militari Residence, capat 138, 178. Salariu 1800 lei si carte de munca. Urgent, 1.800 L; (0723.348.476 soniard.grup@gmail.com 3316. Vanzatoare Vulcan si GrandArena

SC Alideea 2014 SRL angajeaza pt. raion mezeluri, salariu 1800 Ron net contract de munca perioada nedeterminata, 8 ore pe zi, este pt. ambele locatii 1.800 L; (0765.183.811/ 0722.663.271 3317. Vanzatoare zona Gorjului Angajez

vanzator/ vazatoare magazin alimentar in zona Pietei Gorjului. Salariu atractiv, carte de munca, trebuie sa aibe putine cunostinte in utilizarea calculatorului. Mai multe detalii la nr de tel. (0760.292.578 3318. Vanzatoare, angajam vanzatoare,

persoana placuta pentru cofetarie-cafenea, zona Pipera-vis-a-vis de British School. Locatie premium, posibilitate de promovare. CV la office@freshfooddelivery.ro 2.000 L; (0742.102.875 office@freshfooddelivery.ro 3319. Vanzatoare, angajez vanzatoare

minimarket non-stop centru; (0723.638.018 simonaprodan45@gmail.com

3320. Vanzatoare, fete pentru targuri/ zile

ale orasului, festivaluri, raion dulciuri/ limonada/ clatite. 150 lei pe zi, plus masa, cazare pe perioada evenimentelor; (0774.043.548 3321. Vanzatoare, magazin alimentar

sector 3 Dristor angajeaza 2 persoane cu experienta sau fara, dar serioase, program in ture sau 8 ore, salariul1500 -1700 net 1.700 L; (0765.000.476

3322. Vanzatoare, patiser/ cofetar, bom-

bonareasa si muncitor necalificat, angajeaza patiserie/ cofetarie/ covrigarie. Program flexibil, salariu avantajos. Detalii la telefon (0746.731.022

3323. Vanzatoare, pt cofetarie-gelaterie,

in mall AFI Cotroceni, fata/d-na nefumatoare, serioasa, program de 8 h/zi, 5 zile/sapt, in ture. Salariu: 1.400 lei net+300 lei in bonuri de masa + decontare transport. 1.700 L; (0720.682.997 3324. Vanzatoare, vanzator pentru mag-

azin alimentar in orasul Otopeni. Se lucreaza in ture, numai cu carte de munca. Pentru mai detalii sunati intre orele 11-17; (0744.530.188 3325. Vanzatoare, agent de vanzari, (magazin Imorom) in incinta unui magazin de produse sanitare de lux, gresie si faianta. Aspect fizic placut, sociabile, spirit de lucru in echipa, comunicativitate, oferim salariu si comision, sec 6. 2.000 L; (0756.602.020/ 0720.204.030 sanitare@yahoo.com

3326. Vanzatoare, casiera magazin nonstop, Titan Societatea Eva Mixt cu program non-stop, dispune de doua posturi vacante pentru functia de casiera/ vanzatoare pentru tura de noapte si tura de zi. Nu se solicita experienta in domeniu, 1.800 lei, 1.800 L; (0766.651.618 Dympandy@gmail.com 3327. Vanzatoare, contabila, patiser,

cofetar, femeie serviciu, angajez. (0721.402.121/ 0721.076.376

3328. Vanzatoare, cu experienta, anga-

jam urgent pentru patiserie-cofetarie, salariu 1800 Ron. Relatii la telefon 1.800 L; (0751.223.653 3329. Vanzatoare, lucrator comercial,

pentru magazin de haine. Contract de munca, salariu, comision, minim 1.700 lei. Daca esti motivata si serioasa te asteptam in echipa noastra tanara. 1.700 L; (0771.226.632 Hbarbati@gmail.com 3330. Vanzatoare, Mall Baneasa anga-

jam lucratoare comerciala pentru insula cu produse cosmetice in Mall Baneasa. Galeria Feeria. Salariu: 2000 de lei. Carte de munca. Program o zi da una nu. Orar 1022. Carte de munca 2.000 L; (0756.533.555 george_agafitei@yahoo.com

3354. Vanzator Statie Peco in Pipera

Tunari, Sos. de Centura, salariu net, 1.700 L; (0768.486.400

3355. Vanzator terasa fast-food fabrica de carne angajeaza vanzator terasa fast-food. Oferim salariu atractiv, asiguram 1 masa si decont transport. Pentru persoanele din alte localitati asiguram cazare si masa; (0727.857.390 resurseumane@prodafum.ro 3356. Vanzator, vanzatoare pentru magazin alimentar zona Titan. Cerinte: seriozitate, corectitudine, punctualitate, experienta pe casa de marcat, program in ture. Magazinul este non-stop. Detalii la tel.; (0726.656.100/ 0722.811.888 hermineanualexandru@gmail.com 3357. Vanzator, vanzatoare pentru o casuta comerciala situata in parcul oraselul copiilor, salariu net 1500, varsta maxima 30 de ani, rog si ofer seriozitate, nu deranjati inutil. 3358. Vanzator, lucrator comercial statie

Peco, Sos. Oltenitei 217A, sector 4, Lukoil, disponibil pentru lucrul cu clientii, program in ture, lucrul cu casa de marcat, gestiune de marfa.Sos de Centura km 30 Com. Pantelimon, jud Ilfov, (0734.920.701 camiirod@yahoo.com 3359. Vanzator, operator GPL angajez urgent 8-9 operatori Gpl, cu sau fara experienta, cu sau fara atestat de operator. Calificarea se face de catre compania noastra. Salariu+bonusuri. 1.000 L; (0046765823079/ 0771.032.630 alessya_cristyna@yahoo.com 3360. Vanzator, vanzatoare pentru maga-

zin de mobila Bucur Obor. Salariu ?i comision. Experienta in domeniu constituie avantaj; (0735.848.552/ 0727.499.885

3361. Vanzator, vanzatoare raion vrac: mezeluri pentru magazinul Auchan Titan (2 persoane); (0740.119.598 3362. Vanzator, vanzatoare cu experienta

pentru Boutique Chocolat Mall Baneasa, salariu 2000 Lei + 200 Lei bonuri de masa + 300 Lei decont transport, target lunar intre 200-500 Lei, 2.600 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com 3363. Vanzator, vanzatoare cu experien-

3331. Vanzatoare, modelator, cuptorist,

ta, pt. magazin alimentar situat in sector 3, bd. Octavian Goga (0744.531.952 market@xo-market.ro

3332. Vanzatoare, patiser si modelator

3364. Vanzator, vanzatoare magazin cosmetica personal pentru magazin cu profil de cosmetica. 2.000 L; (0722.222.134 rotta_comimpex@yahoo.com

3333. Vanzatoare, urgent, pentru

3365. Vanzator, vanzatoare, magazin non-stop in Cartierul Drumul Taberei (ANL). Program in ture. 1.500 L; (0768.849.298

angajam pentru fabrica de paine Piata Drumul Taberei. Relatii la telefon; (0722.607.178 covrigi cu experienta, in sectoarele 4 si 5; vanzatoare in domeniul panificatie si patiserie. 2.000 L; (0743.278.200 magazin de dulciuri in Mall Baneasa. Relatii la: (0735.123.244/ 0726.667.766

3334. Vanzatoare, vanzator cu experien-

ta pentru magazin alimentar, in sector 4. Salariul 2500 Lei, tura zi si/sau noapte, 8 libere pe luna. Ofer cazare pentru provincie. Cer si ofer seriozitate 2.500 L; (0724.136.409 3335. Vanzatoare, vanzator inghetata,

Gelato Mio daca iti place sa lucrezi cu oamenii, te asteptam in echipa noastra la vanzare. Locatia este in Baneasa mall. Interviurile se vor tine la Baneasa, dupa confirmarea noastra. 1.400 L; (0744.555.599 matteo@gelato-mio.ro 3336. Vanzatoare, vanzator, cu/ fara experienta, minim 18 ani, angajam pentru magazin alimentar zona Dristor, salariul discutabil (0729.910.551 andreeaimob@yahoo.com 3337. Vanzatoare,vanzator SC angajeaza vanzatoare, vanzator,limita de varsta 55 de ani pentru minimarket in zona str. Polona, Stefan cel Mare, Calea Floreasca program 7/ore, salariu atractiv (transport, mancar 1.800 L; (0786.461.145 dincamarian74@gmail.com 3338. Vanzatoare. Magazin de accesorii

dama si hand made angajeaza vanzatoare cu sau fara experienta, program flexibil. Pentru mai multe detalii sunati la tel.; (0736.648.689 banudaniela89@yahoo.com 3339. Vanzatoare/ casiera, cu experienta

pentru market, zona Colentina, conditii bune, program ture, salariu 2.600 L; (0734.072.088

3340. Vanzatoare/or angajeaza Cofetaria

Capsa. Salariu net 1.800 lei. Interviuri zilnic, intre 8.00- 15.30 in Calea Victoriei nr. 36. (0757.645.737 3341. Vanzator Angajam urgent persoane

cu experienta in vanzari. Magazinul tip InMedio este situat in Mall Sun Plaza Berceni- sector 4. Salariu atractiv, program flexibil, solicitam seriozitate si corectitudine; (0744.324.934 florin_media@yahoo.com 3342. Vanzator Essence FruitBar isi mareste echipa. Dorim in echipa noastra persoane comunicative cu dorinta de a evolua in cariera. Program 1 zi cu 1 zi. Afi Cotroceni si Promenada Mall. Detalii la numarul din anunt 1.500 L; (0737.342.581 raductin07@gmail.com 3343. Vanzator magazin alimentar.

Salariu 1.700 lei, program flexibil, 1.700 L; (0760.733.103 stoian.mada@gmail.com 3344. Vanzator pentru magazin alimentar situat in blvd Unirii nr. 74. Program de lucru: 07-22 o zi da una nu, duminica liber. Salariul porneste de la 2200 ron; 2.200 L; (0755.011.789 alfamarket01@yahoo.com 3345. Vanzator pentru restaurant, cu norma full time. Oferim salariu atractiv. Program luni - vineri, 8 ore, zona Piata Pipera (transport asigurat de la metrou pana la locatie) (0753.077.727 global@qsinn.ro 3346. Vanzator asistent pentru patiserie

traditionala in zona Unirii. Contract pe perioada nedeterminata, prime, masa. Persoane de sex feminin. Detalii la telefon; 2.000 L; (0724.570.778 3347. Vanzator boutique Chocolat Car-

refour Feeria. Oferim salariu fix 1800 lei+bonuri de masa in valoare de 200 lei, bonus lunar intre 200 si 500 lei, in functie de performante, decont abonament transport. 2.650 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro 3348. Vanzator boutique Chocolat Baneasa, Feeria oferim salariu fix 1800 Lei net + bonuri de masa in val. de 200 Lei + bonus lunar intre 200 si 500 Lei in functie de vanzari + decont transport in limita a 150 Lei, asteptam cv ul pe email; 2.000 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com 3349. Vanzator covrigarie Pipera, pta Gemeni angajam vanzator covrigarie zona Pipera (metrou)si pentru Piata Gemeni. Programul este 1 zi lucrata de la ora 5.3021.30, ziua urmatoare libera. Salariul este de 1800 lei; (0737.523.284 3350. Vanzator echipamente frigorifice si

Horeca, TOPK angajeaza reprezentant vanzari cu experienta domeniu vanzari pt showroom. Salariu de baza+comision vanzari. Zona Pantelimon-Ilfov. Sunati pentru programare interviu; (0770.361.755 office@topk.ro 3351. Vanzator gestionar Vanzatoare

Samsonite, genti de voiaj, mall Timisoara Iulius. E-mail: office@gbsystem.ro (0754.097.955 iuliustm@gbsystem.ro 3352. Vanzator in magazin specializat de

condimente Cautam colega pentru magazinele din Piata Crangasi si Piata Obor. Pe langa salariul de baza se ofera si bonus in functie de target-ul lunar. Amabilitatea si profesionalismul sunt atuurile noastre. 1.600 L; (0769.306.784 contact@orientbazar.ro 3353. Vanzator linie calda Restaurant/ cantina situat in sectorul 2, Stefan cel Mare, angajeaza vanzator linie calda. Program LV 7:00-17:00. Relatii la tel. sau email. Salariu 1.700 L; (0735.517.631 contact@thecanteen.ro

3366. Vanzator, vanzatoare, lucrator com-

ercial, pt. supermarket Shop & Go Mega Image, Calea Rahovei, intersectie Barca, fostul UPC, program in ture, echipa tanara. Salariu 1.700 Lei net, in mana, contract munca, 1.700 L; (0736.630.419 adrian_bra@yahoo.com

3367. Vanzator-vanzatoare inghetata Betty Ice pentru punctele din Bucuresti. Pentru persoanele care nu au domiciliul in Bucuresti, se asigura transport. Persoanele interesate sunt rugate sa depuna un CV la adresa email. Detalii la nr. tel. (0753.084.816 iordache.vasilica@bettyice.ro 3368. Vanzator/ vanzatoare tura de noapte la un magazin alimentar situat in zona Rahova.Programul de lucru este o saptamana cu una libera, salariu 1200 lei/ luna. Oferim contract de munca, 1.200 L; (0728.394.390 Mihai_cotic@yahoo.com 3369. Vanzator/ vanzatoare, Shop&Go, 1700 lei casier, lucrator comercial Shop&GO Mega Imagezona Universitate, Sala Palatului, cu sau fara experienta anterioara in comert, flexibilitate si spirit de echipa. Program in ture, contract munca; 1.700 L; (0763.790.911 adrian_bra@yahoo.com 3370. Vanzator/vanzatoare angajam

vanzator/vanzatoare minimarket Bucuresti. Salariu 1800 ron. Conditii avantajoase; (0723.309.029 diana.dragoi@dmdcoffee.ro 3371. Vanzatori cofetarie angajam personal comercial pentru vanzare inghetata, prajituri usor de ambalat. Zona piata Romana, program 8h, salariu 2000. Prezenta placuta si amabilitatea constituie un avantaj; 2.000 L; (0722.800.763 3372. Vanzatori Fornetti, minima experienta, gospodina, in zona Titan. Salariu f. bun, 8 ore/zi, carte de munca, conditii foarte bune. (0732.408.999 hhtitanatlas@yahoo.com 3373. Vanzatori pentru magazin cu sucuri, chipsuri si inghetata in parc IOR. Salariu net de la 1.800 L; (0764.344.632 3374. Vanzatori tura de zi si tura de noapte pentru minimarket zona Universitate; (0724.396.390 3375. Vanzatori, femeie de serviciu, lucra-

tor in bucatarie pentru 2 locatii la Piata Victoriei si Pipera, program de lucru in ture luni-vineri. Detalii la tel.; (0756.044.061

3388. Vrem sa ne marim echipa. Vino printre noi, firma de 20 de ani pe piata. Angajam zona Iancului: magazioner, secretara, ajutor bucatar, spalator vase. Rugam seriozitate; (0735.213.403/ 0731.317.381 3389. Vulcanizator angajez vulcanizator

cu experienta. Carte de munca, salariu atractiv. Comision la indreptat jante aliaj si roluit jante de otel; (0721.213.734

3390. Vulcanizator cu experienta, salariu

de baza 1.600 Ron net, se adauga prime si bonusuri, zona Filaret sau zona Jilava (0756.500.100/ 0754.900.100

3391. Vulcanizator auto cu experienta, in

3422. Zugrav/ vopsitor Global Contractor

Salariu + comision (0765.030.578

3393. Vulcanizator auto cu experienta.

Salariu + comision. Rugam seriozitate. Tel: (0765.030.578 3394. Vulcanizator auto cu experienta;

(0744.377.851

3395. Vulcanizator auto cu sau fara

experienta salariu, comisioane, urgent, sector 3, conditii avantajoase; (0738.725.588 autototal.complet@gmail.com 3396. Vulcanizator cu sau fara experien-

ta urgent, sector 3 Bucuresti, salariu, comisoane, conditii bune de munca, 10001500 Lei 1.500 L; (0738.725.588 autototal.complet@gmail.com 3397. Vulcanizatori auto Vulcanizare

auto angajam vulcanizatori auto si ajutori mecanici, salariu 3000 lei, sector 1; (0723.231.235 3398. Vulcanizatori auto cu sau fara experienta angajez vulcanizator auto cu sau fara experienta salariu intre 2000 3000 lei plus comisionprogram flexibil mai multe detalii la nr ; (0765.000.200/ 0799.400.300 contact@cafyjr.ro

Vulcanizatori auto, angajam urgent, preferabil cu experienta, zona sector 2. Oferim salariu atractiv + comision si cazare; (0722.286.420 3399.

3400. Weiss Beer Garden din Uverturii132 personal Restaurant Weiss Beer Garden, angajeaza pentru locatie in curs de amenajare situata in drumul taberei Grataragii, bucatari, ajutori de bucatari, picolI, barmani, ospatari, (0723.502.237 oplerbeer@yahoo.com 3401. Wise box deschide noi locatii

in zonele Stefan cel Mare, Pipera, Matei Basarab, Moinesti, Sos. Oltenitei, Bucurestii Noi angajam bucatar, pizzar, ajutor bucatar, operator casier (salariul intre 1.400-2.000 Ron net, program 8 h/zi) CV la mail, relatii la telefon: 2.000 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

Wise box deschide noi locatii in zonele Stefan cel Mare, Pipera, Matei Basarab, Moinesti, Sos. Oltenitei, Bucurestii Noi. Angajam bucatar, pizzar, ajutor bucatar, operator casier (salariul intre 1400-2000 ron net, program 8 h/zi). CV pe mail. Relatii la telefon; 2.000 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

3402.

3403. Wise Box Food Delivery, locatii in

toate zonele Bucurestiului angajeaza: bucatar, pizzar, ajutor bucatar, operator call center, casier, lucrator bucatarie interna cu/fara experienta. Salariul intre 1.4002.000 ron net, carte munca, program 8 h/zi. CV la email, relatii la tel.: (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

3380. Vitan Kebab angajeaza shaor-

mari, bucatari, casieri si personal la vase, femeie serviciu. Pentru interviu sunati la tel. (0768.948.080

3381. Voila Bistro angajeaza colega draguta Voila Bistro, angajeaza fete pentru pozitia de ospatar. Full time sau part time, conditii excelente de munca, bonusuri, oameni frumosi, clienti minunati, colegi misto. Detalii la tel.; (0726.025.028 3382. Vopsitor fabrica de confectii metal-

ice angajeaza vopsitor industrial din Bucuresti sau din Provincie. Oferim cazare gratuit. Relatii la nr. de tel (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro 3383. Vopsitor pentru suprafete lemnoase

(MDF). Salariu initial in functie de experienta(1700-2200 lei net). Dupa perioada de proba: majorare salariala, decontare transport si tichete de masa 2.500 L; (0723.165.515 office@woodmakeup.ro

3384. Vopsitor auto cu experienta, in sec-

torul 2 (0765.000.200/ 0799.400.300

3385. Vopsitor auto, calificare profesion-

ala si experienta in executarea de lucrari de pregatire-vopsire pentru autoturisme. Asiguram transportul cu auto firma din Bucuresti. Salariu negociabil; (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

3424. Zugravi pentru santiere in Bucuresti.

Program 08:00-18:00, salariu 3000 lei net. Relatii la telefon. (0743.164.326 felicia@smartestproiect.ro

3425. Zugravi finisori pt santiere in Bucuresti cu carte de munca la 8 ore, nu se opresc banii in casa, salariu 120-140 ron zi. Banii la 2 saptamâni sau saptamanal, cum vrea fiecare, (0729.974.743/ 0761.614.414 Florin.dogariu@yahoo.com 3426. Zugravi si faiantari firma amenajari interioare angajeaza cu contract de munca zugravi, faiantari, rigipsari. Pentru detalii sunati la tel. (0764.574.878 3427. Zugravi si faiantari cu experienta,

muncitori calificati in constructii, zugravi si faiantari. Program 8-16, zona Popesti Leordeni. Salariu intre 110-140 lei/zi. Valabil si pentru provincie. 3000 lei. 3.000 L; (0771.492.073 3428. Zugravi si necalificati 130 lei zugravi, necalificati 100 lei, bani se dau in fiecare sambata, se lucreaza de la 8 la 17.30, sambata de la 8 la 14, santierul se afla la statia de metrou Grozavesti. (0763.095.341 anelis50@yahoo.com 3429. Zugravi, rigipsari, faiantari, instala-

tori,electricieni si muncitori necalificati seriosi de preferat cu permis auto, (0771.137.452

3430. Zugravi, SC Sprint Plast SRL anga-

jam zugravi, rigipsari si muncitori necalificati, cu contract de munca pe perioada nedeterminata doar pentru contracte Bucuresti, nu oferim cazare 2.300 L; (0754.050.500

3431. Zugravi, faiantari, rigipsari Firma de

constructii angajeaza zugravi, faiantari, rigipsari, de preferat cu permis auto si masina, program 9-18. Plata la zi sau saptamana 100 ron zi 100 L; (0727.667.405 andruxbytz@yahoo.com 3432. Zugravi, faiantari, rigipsari salariu de la 100 de lei pe zi,doar personal calificat in domeniu, asigur transport tur-retur de la metrou Pipera. La persoanele din provincie se asigura cazare. Rog seriozitate; 110 L; (0763.849.084 aqua.instalatii@yahoo.com 3433. Zugravi, faiantari, rigipsari calificati

cu contract de munca pe perioada nedeterminata. Plata la 2 saptamani, carte de munca, oferim cazare si conditii avantajoase. Salariu 2500-3000 Lei 2.500 L; (0729.520.520 ercosaactivity@gmail.com 3434. Zugravi, faiantari, zidari, muncitori

necalificati; (0720.680.142

20. Inginer constructor solicit angajare;

(0720.371.478

21. Inspector resurse umane, experienta

20 ani colaborez cu fime: administrare personal, Revisal, intocmire documente resurse umane, salarizare, consultanta legislatia muncii, regulament intern, CCM, etc. Colaborez si cu firme de contabilitate. (0721.487.130 resumane.hr@gmail.com 22. Job Fata 29 de ani caut job 6 ore: serioasa, muncitoare, part-time 6 ore max., studii medii. Exclus videochat si masaj. Detin permis de conducere de 11 ani; (0724.670.195 23. Maseuza caut colaborare masaj, cu

experienta masaj terapeutic profesional, atestat, masa de masaj caut colaborare Dna care detine spatiu adecvat pt masaj sau inchiriere garsoniera stradala, conf 1, utilata direct proprietar. (0785.605.474 24. Menajera. Doamna fac menaj la domiciliu, eventual firma. Rog seriozitate. (0726.450.107 25. Operatori control ne/distructiv, inclusiv

pensionarii ?i operatorii cu autorizatiile expirate; (0786.356.720 spectrum_ndt@yahoo.ro

ficati Angajam zugravi, rigipsari cu experienta si muncitori necalificati. Se ofera conditii avantajoase de lucru, santiere in Bucuresti, 1 L; (0767.278.150/ 0767.278.150 masterconstructdesign@yahoo.com

3436. Zugravi, zidari necalificati angajam.

28. Sofer cat B,C,E doresc angajare pe termen lung cer si ofer seriozitate. Am experienta in condus in toate categoriile, nu am vicii. Doresc salariu de la 3000 lei in sus, mai multe detalii la telefon; (0762.578.070 florin.vitalariu@gmail.com 29. Sofer cat. B, 50 ani, fara vicii, doresc colaborare sau angajare cu auto propiu sau fara. (0764.912.595 30. SOFER categoria B, nefumator, experi-

enta peste 25 ani, serios, responsabil, muncitor si discret, doresc angajare numai cu contract de munca, (0723.712.287 31. Sofer categoria B pentru firma de

catering Mogosoaia; (0724.515.800 analex@analexcatering.ro

32. Sofer categoria B, peste 35 ani, doresc

colaborare 4, 6, 8 ore, cu auto propriu; (0752.012.310

33. Sofer profesionist efectuez curse ocazionale, colaborare, Calea Rahovei; (0765.582.118 34. Sofer profesionist cat. A, B, C, E, sofer

profesionist 12 ani experienta, vorbitor engleza si italiana solicit angajare/colaborare exclus comunitate sau masini tonaj mare. De preferat sector 4; (0727.676.406 35. Spalatoare de vase si femeie de serviciu cautam o persoana serioasa, activa si dornica de munca, program doua cu doua zile. Salariu atractiv, Restaurant Sushi Terra Afi Park 3. (0745.215.212 alinariulet@mail.ru 36. Tanar 40 ani, doresc angajare ca sofer

personal. Detin permis cat. B din 1998; (0786.255.855

tate, caut colaboratori. (0756.040.540

38. Zidar-zugrav, 56 ani, doresc angajare

in cadrul unei firme de constructii; (0735.745.700

Joburi în stråinåtate

2. Agentie Escort Elvetia Geneva Salon

etate angajeaza zidar/ zugrav pentru santier in Bucuresti. Pentru detalii: (0723.508.850 3408. Zidar, fierar, dulgher, zugrav,

colaborare job part time in administrativ. Engleza, scris, citit, vorbit nivel conversational. Rog oferte serioase si concrete pe email; colaborare2017@gmail.com

2.

Asistenta medicala, profesat in spital, efectuez servicii: pansat, tratamente, aplic sonda urinara. (0727.631.181 3. Barbat 43 de ani caut de munca cu

plata la zi necalificat; (0734.308.177

4. Barbat matur, foarte serios, ingrijit, loial,

cumpatat, nefumator, stare sociala buna, ma ofer ca sofer personal sau de familie. Auto personal sau nu, cazier ireprosabil; (0723.993.153 5. Bucatar cu experienta caut loc de

munca part-time sau full-time, catering, restaurante, evenimente, etc. Experienta in bucataria italiana, internationala, romaneasca. (0720.498.960 costycosty08@yahoo.com

faiantar, muncitori necalificati, firma de constructii angajeaza pentru santiere in Bucuresti si Ilfov. (0730.557.318 etyc_cci@yahoo.com

6. Bucatar, ajutor bucatar, profesionalism,

3409. Zidar, angajez urgent, salariu f.

7. Bucatar, caut loc de munca stabil,

bun, plata la zi, oferim cazare. Valabil pentru meseriasi care sunt seriosi; (0765.182.899

3410. Zidari constructii societate angajeaza in Bucuresti, Prelungirea Ghencea, cu ctr. de munca 3.200 L; (0727.083.468 3411. Zidari si zugravi cu experienta pentru lucrari in Bucuresti si in vecinatate. Ofer cazare + contract de munca + 150 lei / zi. Urgent, 3.500 L; (0740.652.067 3412. Zidari, dulgheri si necalificati. Mai

multe detalii la tel. (0762.442.006

3413. Zidari, contract de munca full-time,

salariu brut 3626 lei, salariu net 2.403 lei (2.088 lei + 315 lei bonuri de masa), nu oferim cazare, punct de lucru zona Auchan Militari, 2.403 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 3414. Zidari, dulgheri caut din zona Moldovei, salariul in functie de cantitatea executata, ofer cazare Bucuresti; (0768.080.030 3415. Zidari, faiantari, muncitori necalificati, societate comerciala angajeaza zidarifaiantari si muncitori necalificati cu contract de munca incheiat pe perioada nedeterminata. Permisul de conducere reprezinta un avataj. Salariu motivant (0752.272.888

3417. Zidari, zugravi, sudori electrici, elec-

tricieni, tamplari lemn, tamplari PVC, lacatusi, operator (mecanic utilaj), muncitori necalificati, societate de constructii angajeaza pentru postul de lucru din Bucuresti. Salariu atractiv. Relatii la tel. (0725.562.642

flexibilitate, pentru angajare restaurant, catering, privat, colaborare; (0771.457.883 sokkoll156@gmail.com Bucuresti; (0771.303.911

8. Caut loc de munca, doamna- femeie de

serviciu, domn- prestez servicii tencuieli, glafuri, glet in firme de constructii; (0722.209.740

9. Contabilitate Economista cu 25 ani de

experienta tin evidenta contabila completa, inclusiv salarizare. Buna cunoscatoare a programelor Ciel si Saga. Doresc numai colaborare; (0766.263.777 10. Croitoreasa cu experienta angajez

croitoreasa cu experienta, carte de munca, salariu atractiv. (0741.130.707 11. Doamna 63 de ani, nefumatoare, calma, doresc colaborare pentru menaj/insotitot pers. bolnave. Program menaj: L-J 4-5 ore, insotitor L-V 4-6 ore. Ofer seriozitate, doresc acelasi lucru; (0761.524.583 12. Doamna cu vechime si experienta in ingrijirea copiilor ma angajez interna sau de luni pana vineri; (0752.026.975 13. Doamna serioasa ingrijesc copil,

minim un an, preferabil sector 4. (0765.009.209

14. Doamna serioasa, ingrijesc perosane

in varsta deplasabile, intern; (0721.396.288

15. Doresc sa lucrez in menaj sau ingrijire

varstnici sau scari de bloc; (0726.429.237 16. Dublez, fac voci desene, spoturi, inreg.

diverse Actor amator, solist vocal, regizor artistic, imi ofer serviciile pentru diferite proiecte unde este necesara vocea mea în a imita, crea, interpreta improviza diferite personaje, ipostaze, inclusiv spot, 100 L; (0746.458.504 Niky_hindi@yahoo.com 17. Gradinar cat. B cunostinte sanitare-

electrice la vile-blocuri, 1.900 L; (0786.441.739

si serioase cu minimul varstei 18 ani in vederea colaborarii ca si escorte la Londra, Anglia. Se ofera cazare, bilet de avion si publicitate gratuita. 100% legal prin agentii, 10.000 {; (00447570533697/ 00447851717150 diva.models@yahoo.com 16. Anglia, Londra centru zona 1 100% garantat castiguri mari: caut fete cu sau fara experienta escorta pt. munca in apartament zona 1 centrul Londrei. Asigur cele mai bune conditii, ai camera proprie, ma ocup personal de siteuri, receptie 20.000 {; (07459719661 17. Anglia, Londra, casa privata, caut fete dragute, aspect fizic ingrijit, varsta peste 18 ani. Ofer cazare inclusa, publicitate gratuita, cer si ofer seriozitate, 10.000 {; (00447561470106/ 00447561470106 maria.pana86@yahoo.co.uk 18. Anglia, Manchester - Pure Tantric angajeaza domnisoare selecte, elegante, care stiu ce inseamna conceptul "high class", cunostinte medii de limba engleza. Castiguri intre 8.000 - 10.000 Lire/ luna. Mediul de lucru "stres-free" nu se lucreaza la program, conditii de lux, club select. pentru orice detalii ne puteti contacta la tel./WhatsApp, www.puretantricmanchester.co.uk; 10.000 {; (00447472517150 massage@puretantricmanchester.co.uk

20. Anglia. Castiguri mari in Anglia - +18

toriei, autoservire zona Pta Victoriei angajaeaza picol cu sau fara experienta.Program L-V orele 09:00 - 18: 00. Cautam baiat sau fata care au sau nu experienta in domeniul horeca pentru pregatirea sali, poli; 1.600 L; (0726.555.689 geo@restaurantgargantua.ro

Cereri muncå 1. Administrativ Tanara serioasa, doresc

15. Anglia, Londra Se cauta tinere dragute

27. Picol pentru autoservire zona P-ta Vic-

Wise Box,sofer livrator cu masina proprie companie de food delivery (livrare la domiciliu/office) locatii in tot Bucurestiul, 10 lei de comanda livrata(500-550 comenzi/luna , relatii la telefon (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 3405.

masaj. Se ofera transport, cazare si publicitate intensa. Casa privata cu plata la zi 50% si program flexibil. Detalii tel. sau whatsapp 00447417388187 10.000 {; (00447417388187 Mayahot20166@gmail.com

ment central daca esti voluptoasa cu sanii mari si fund bombat reprezinti un avantaj, englezilor nu le plac oasele, daca esti open mind cu varsta intre18-40 de ani, nu ezita sa ma contactezi.?? 10.000 {;

37. Tehnician incaltaminte, control cali-

3435. Zugravi, rigipsari si muncitori necali-

14. Anglia, fete pentru servicii de escorta si

26. Personal sezonier Delta Dunarii, personal receptie si menaj pentru hotel cu 14 camere in Sfantu Gheorghe, Delta Dunarii, din luna mai pana in septembrie. Oferim salariu motivant, cazare si 2 mese pe zi. Detalii la tel. (0745.262.111 anisia.budei@yahoo.com

pentru un club de zi, suntem la granita cu Belgia si Olanda. Se lucreaza cu procente 50/50, program 10-24 zilnic. Pt. mai multe detalii tel. (00491757208000 juliaac@gmx.de

3387. Vopsitor mdf, pregatitor mdf, soci-

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

3423. Zugravi Firma constructii angajeaza zugravi program l-v 8:00 - 17:00, o sambata da una nu 8:00 - 15: 00, 100 lei/zi. Rugam seriozitate; (0766.184.278 artifexconstruct@yahoo.com

19. Infirmiera in cadrul caminului de batrani Paradisul Bunicilor Colentina sector 2, contact: 1.600 L; (0764.409.731 Ada.presura@yahoo.com

3437. Zugravi, zidari, faiantari, rigipsari, instalatori si muncitori necalificati seriosi preferabil cu permis auto; (0770.255.167

auto cu experienta pentru service auto in sectorul 2, oferim salariu atractiv plus alte bonusuri. Program de lucru flexibil. (0765.000.200/ 0799.400.300 contact@cafyjr.ro etate comerciala, cu activitatea in domeniul productiei de mobilier, cautam persoane serioase pentru vopsitorie mdf. Salariu intre 2000-2400 lei, cu bonuri de masa cu tot; 2.400 L; (0725.872.091 mabisvb@yahoo.com

angajaza vopsitori si finisori pentru santiere din Bucuresti, Salariu in mana - 2200-3500 lei, in functie de productivitate. Program 9 ore, carte de munca, decont transport, bonusuri, 3.000 L; (0736.084.640 office@globalcontractor.ro

plantez plante, flori, exterior - interior, gazon, diverse; (0770.203.213

Asiguram cazare santier oferim cerem seriozitate maxima; (0733.171.474

3416. Zidari, tencuitori, faiantari, urgent, meseriasi buni, plata saptamanal sambata. Bonusuri de randament si alte avantaje, decont. drum, etc. Se da proba de lucru, nu sunati inutil. Sal. 110-130 si muncitori necalificati. Urgent, 130 L; (0746.131.889 construimresponsabil@gmail.com

3386. Vopsitor auto, pregatitor vopsitor

itate, conditii de munca deosebite, salariu, ore suplimentare, sporuri; (0744.305.192 tehnic@minerva.ro

18. Gradinar profesionist amenajez,

3404. Wise Box Food Delivery, locatii in toate zonele Bucurestiului angajeaza: soferi livratori - plata la curse, cu masina proprie 10 lei/ comanda, pe scuterul firmei 7 lei/ comanda (500-600 comenzi/ luna). Cv la mail: (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

3407. Zidar /zugrav pentru santier. Soci-

3379. Vino in Nor, cel mai inalt restaurant din Romania Nor cel mai inalt restaurant din Romania este in cautare de Ospatari si Hostess. Iti oferim posibilitatea de a lucra in cel mai cautat loc din Bucuresti, cu un venit motivant si un program flexibil. (0731.322.472

vant. Rog seriozitate. (0799.594.779/ 0736.860.856

3392. Vulcanizator auto cu experienta.

3378. Vilo SRL angajeaza electricieni cu

experienta si obligatoriu permis de conducere categoria B; (021.648.80.64

3420. Zugrav cu experienta, salariu moti-

3421. Zugrav Hotel Minerva, oferim serioz-

3377. Vidanjor toalete ecologice Angajam vidanjor pentru curatare si igienizare toalete ecologice. Permis de conducere prezinta avantaj; (0723.556.308/ 0730.240.492

cator- descarcator, femeie pentru bucatarie, paznic, femeie serviciu, Sos. Pantelimon 98-110; (021.250.20.92/ 0749.120.322

3419. Zilieri. Vrei sa iti rotunjesti veniturile?Ei bine, vino in echipa noastra de zilieri. Poti castiga intre 100 si 150 lei pe zi, iar programul il faci in functie de disponibilitatea ta. Pentru mai multe detalii sau inscrieri:contacteaza-ne la numarul de tel. (0738.749.656

zona Prelungirea Ghencea nr. 107, ofer salariu plus comision din incasari, inclusiv cazare. Rog seriozitate; (0768.411.929 crimi_viorel2008@yahoo.com

3406. Wisebox angajeaza lucrator bucatarie interna cu sau fara experienta pentru locatia cea mai apropiata de casa. Se ofera pregatire si suport la locul de munca, salariu de 1.400 - 2.000 Lei net in functie de experienta, program 8 ore/zi. Relatii la tel. sau email; 2.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

3376. Vanzatori, shaormari, pizzar, incar-

3418. Zidari-faiantari, societate comerciala angajeaza pe perioada nedeterminata zidari-faiantari. Salariu motivant; (0752.272.888 office@aqua-expert.ro

1. Aachen, Girls, cautam urgente colege

de masaj si escort cauta tinere cu aspect fizic placut cu varsta + 19, vorbitoare de limba franceza/ engleza/ italiana sau germana pentru contract full time sau comision. 10 {; (0034667352808 iulia.net.is@gmail.com 3. Anglia angajez escorte in Londra 50%50 Buna, suntem o firma care avem o vechime de peste 7 ani in Londra, la casa curata si formata, clienti garantat, rog seriozitate maxima. Mai multe detaliile pe watshapp +447501991887, 12.000 {; (+447501991887/ +447501991887 anutulescort@gmail.com 4. Anglia locuri de munca caut fete dornice

sa munceasca in Anglia , cazare si conditii foarte bune de munca asigurate in salon de masaj . (+447468604523

5. Anglia, buna, caut fete interesate sa lucreze ca escorte in Anglia, comisionul este de 50/50, se asigura cazare si anuntul pe site-uri de specialitate, posibilitate de a castiga suma dorita, intr-un timp scurt, 15.000 {; (00447478726481 Suntbuna67@gmail.com 6. Anglia, buna, vrei sa faci banii multi si rapid, caut colega pt serviciul de escorta si masaj. Casa este situata in afara Londrei. Mai multe detalii la 447438022423 (00447438022423 7. Anglia, casa privata cauta fete peste 18 ani pt. prestari servicii de escorta. Casa este situata in London conditii foarte bune. Cazarea si promovarea pe situri gratis, Wapp, urgent, 3.000 {; (+447389168841 Adela.curvy@outlook.com 8. Anglia, caut fata si colega pentru servicii

de escorta. Se ofera transport, cazare si publicitate pe siteuri. Casa privata cu plata pe loc 50%, program flexibil. Detalii la tel si pe whatsapp 00447459532451 10.000 {; (00447459532451 anaanabella20166@gmail.com

9. Anglia, casa privata cauta fete cu sau fara exp. daca ai peste 18 ani, esti open mind si esti dornica sa faci bani nu ezita sa ma contactezi pe Whastup sau telefonic. Nu conteaz? infatisarea.Daca esti plinuta si sani mari reprezinti un avantaj, 10. Anglia, caut colega, apartament de lux

caut colega pentru servicii de escorta si masaj Anglia. Se ofera cazare si publicitate intensa pe site-uri de specialitate. Detalii pe Whatapp +447748445714 10.000 {; (+447748445714 nicegirllondonpopa@yahoo.com

11. Anglia, caut colega, apartament de lux Caut colega pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera cazare si publicitate intensa pe site-uri de specialitate Detalii pe Whatapp +447748445714 10.000 {; (+447748445714 nicegirllondonpopa@yahoo.com 12. Anglia, caut fete +18 pentru serviciul de escorta Anglia, caut fete +18 pentru serviciul de escorta si masaj in Anglia, 50/50 castiguri substantiale. Mai multe detalii la tel. sau Whatsapp, se lucreaza incall/outcall cazare + plata se face la zi!!! (+447493548220 babarogualexandru@yahoo.com 13. Anglia, fata si colega pentru servicii de

escorta si masaj. Se ofera transport, cazare si publicitate intensa. Casa privata cu plata pe loc. 50/50, Detalii tel sau wtpp. 00447417388187 9.000 {; (00447417388187 Mayahot20166@gmail.com

19. Anglia, Scotia, escorte de lux, aparta-

ani obligatoriu; 1 L; (+447557767037 dumitrescunicolas1997@gmail.com

21. Anglia. Tinere, 500 lire pe zi! Buna, ai peste 18 ani si doresti sa ai castiguri substantiale te astept intr-o casa privata si curata aproape de centrul orasului, program flexibil cu o promovare pe masura, 1 {; (+447557767037 22. Anglia. Vrei sa faci bani multi in Anglia ? Fete +18 ani. Castiguri minime garantate . Suntem situati intr-un oras foarte bun/productiv. Casa este curata! Staff sociabil! Fete dragute! Ma poti contacta la nr de tell: +447557767037 1 {; (+447557767037 dumitrescunicolas1997@gmail.com 23. Asistente medicale Marea Britanie experienta minima ca asistent medical, dorinta de relocare in Marea Britanie, limba engleza la nivel minim (se ofera cursuri intensive), persoane serioase, motivate, dornice de munca, (+40743057050 corina@dare.com.ro 24. Asistenti medicali Germania Compania germana MedialJob preselecteaza asistenti medicali cu contract de munca direct la angajator, fara comisioane si intermediari. Cerinte: experienta in domeniu si limba germana minim A1. 2.400 {; (0752.341.084/ +4920143739360 contact@medialjob.ro 25. Athens, Escort Agency cauta fete frumoase aspect fizic placut, part time 10 zile poti face minim 3.000 E, full time 30 zile poti face 8.000 E minim, yahoo id athenseliteescort, Kostas, Whatsapp & Viber, 8.000 {; (00306948057551 info@spice-models.com www.spice-models.com 26. Austria Night Club Pascha Graz cauta

doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii SMS/ apel/ whatsapp, facebook: Carmen Pascha; www.pascha-graz.at, (00436607949606 carmenpascha@gmail.com

27. Austria Night Club Pascha Graz cauta

doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms/ Apel/ WhatsApp Facebook: Carmen Pascha; www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com

28. Austria Night Club Pascha Graz cauta

doamne/domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms/Apel/WhatsApp, Facebook: Carmen Pascha. www.paschagraz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 29. Austria Night Club Pascha Graz, cauta

doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms / Apel / WhatsApp Facebook: Carmen Pascha, www.pascha-graz.at; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com

30. Austria Night Club Pascha Graz, cauta

doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms / Apel / WhatsApp Facebook: Carmen Pascha, www.pascha-graz.at; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com

31. Austria Tabu Bar, club de noapte cauta

dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta. Venituri intre 5000 - 10000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp la www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at 32. Austria, fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, www.lh182.at; 10.000 {; (004366488728000 office@lh182.at 33. Austria, doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta pentru Night Club Palmenhaus. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 34. Austria, doamne/domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri substantiale. Cazarea este asigurata. Night Club Cumin. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon: www.cumin.at, 10.000 {; (004368864397459 office@cumin.at 35. Austria, fete dragute cu aspect fizic placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/Luna pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi; site: wwww.lh182.at, 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 36. Austria, fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/luna pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, site: wwww.lh182.at, 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 37. Austria, Germania, fete cu aspect fizic

placut pt. casa privata, castiguri substantiale, clientela formata, rog poze recente si seriozitate, plecari imediate, detalii la tel: 8.000 {; (004915776142108

38. Austria, Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19 ani+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau Whatsapp, www.tabubar.at; (00436606083726 info@tabubar.at 39. Austria, Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19 ani+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau Whatsapp, www.tabubar.at; (00436606083726 info@tabubar.at

E-mail: redactia@anuntul.ro


25 aprilie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 68. Cluburile Galaxy & Joy (zona Zurich) iti asigura succesul financiar la care ai visat.Cluburi luxoase de noapte angajam tinere 18 + dragute, sociabile, interesate de castiguri mari,cautam dansatoare si dame de companie. Castiguri substantiale. Clientela formata. Oferim seriozitate. Vino in echipa noastra. Raspundem la beep, sms, whatapp, www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 69. Colega casa privata Anglia Vrei sa devii o pers independenta financiar? Venituri 5000-8000 lire/luna. Cautam tinere cu un aspect placut cu/fara experienta pentru servicii de escorta in Anglia comision 30%. WhatsApp +40757851422 10.000 {; (+40757851422 70. Colega casa privata Anglia Vrei sa devii o pers independenta financiar? Venituri 5000-8000 lire/luna. Cautam tinere cu un aspect placut cu/fara experienta pentru servicii de escorta in Anglia comision 30%. WhatsApp +40757851422 10.000 {; (0757.851.422 71. Colega in Londra. Hey, iti doresti cas-

tiguri substantiale din prima zi dar si o colaborare frumoasa bazata pe respect si sinceritate? Locuiesc intr-un penthouse in Londra si caut urgent colega, 10.000 {; (07565839763 ritaion960@yahoo.com 72. Colega Italia, escort de lux in Italia, cu un castig garantat cuprins intre 5000/8000 euro lunar. Comision 30%, plata zilnica, clienti selectati. 8.000 {; (0742.835.882 gio.crl@hotmail.com 40. Austria, Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Venituri intre 5000-10000 E/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana. Telefon, sms sau WhatsApp la tel. www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at 41. Austria, Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Venituri intre 5000-10000 E/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp; www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at 42. Austria. Fete dragute cu aspect fizic

placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro /Luna pt. Casa Privata Laufhaus 182, Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 43. Austria. Fete dragute cu aspect fizic

placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 euro /Luna pt. Casa Privata Laufhaus 182, Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 44. Belgia, Bar Champanie, escort, masaj

3 baruri (vitrine), conditii munca si remuneratii ff avantajoase ptr. fete ambitioase. Legal +18, debutante, engleza, franceza (mare atu). Detalii wp: sms, apel, seriozitate, (0032468344613 cool_genna@yahoo.com 45. Bucatari Germania Compania germana MedialJob preselecteaza bucatari cu contract de munca direct la angajator, fara comisioane si intermediari. Cerinte: experienta in domeniu si limba germana minim A1. 2.100 {; (0752.341.084/ 004920143739360 contact@medialjob.ro 46. Casa cu fix la zi, varsta minim 18 ani.

Tot ce faci iti ramane tie. Plata la zi 130 euro, program flexibil si colectiv prietenos selecteaza PS, domnisoare fara dezinhibitii pentru serviciul de escorta Wpp: 00353877042680 100.000 {; (00353830528618 luton.i@yahoo.com 47. Casa privata caut fete dragute si serioase pt o frumoasa colabrare, intr-o casa curata si linistita, ofer cazare si reclama, plata se face la zi, pt mai multe detalii la telef sau whatsapp, 00447464964431 8.000 {; (447464964431 48. Case private angajeaza fete +18 pentru servicii de escorta.Scotia , Edinburgh , Glasgow, Aberdeen .Conditii foarte bune , avem experienta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale ! Apartamente de lux , cazare gratuita, discretie absoluta.Publicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured.Comision 50% Plata zilnic (00447448388043 49. Case Private din Scotia , Edinburgh , Glasgow angajeaza FETE +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private .Oferim: conditii foarte bune , avem experienta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale ! Apartamente de lux , cazare gratuita, discretie absoluta.Publicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured.Comision 50% Plata zilnic (00447448388043 50. Caut dulgher, zidar, faiantar si placator gips carton si zugrav pentru angajare pe termen de 6 luni in Franta, pentru renovat un castel. Se ofera si cazare gratuit, 1.500 {; (0723.571.522 iondulugeac@yahoo.com 51. Caut medic stomatolog Franta medic stomatolog caut colaborator pentru Franta; Venitul minim lunar (35 ore lucrate/saptamina)peste 7000 euro. Este necesar experienta minim 3 ani, permis conducere; (0033674693955 stefan_vst@yahoo.com 52. Club de lux Germania , angajeaza

tinere Ai împlinit 18 ani ,esti motivat? ?i te intereseaz? unde po?i câ?tiga mult în timp record?DACA DORITI SA VA SCHIIMBATI VIATA SI SA FITI INDEPENDETE FINANCIAR SUNATI CHIAR ACUM (00491734618219 53. Club Goldwand - oferta excelenta de

munca Suntem pe primul loc intre cluburile de noapte. 300 de franci minimul castig pe ora. Nu se lucreaza la procent, toti banii iti raman tie. Cautam fete tinere, plata la zi, se lucreaza legal 20.000 {; (0041762562228 54. Club Imperium - Lux. Aplica acum! ple-

cari imediate! Doamne, domnisoare 18+ cu/ fara experienta, dansatoare si dame de companie, comision 60%,+ procent din consumatie. Cazare gratuita, contr de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms wattap / www.club-imperium.ch (0786.615.297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 55. Club Imperium - Lux. Aplica acum, plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+ cu/ fara experienta, dansatoare si dame de companie, comision 60%,+ procent din conumatie. Cazare gratuita, contr. de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms whatsapp, www.club-imperium.ch (0786.615.297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

56. Club Imperium - Lux. Aplica acum, ple-

cari imediate. Doamne, domnisoare 18+ cu/fara experienta, dansatoare si dame de companie, comision 60% + procent din conumatie. Cazare gratuita, contr. de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp; www.club-imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 57. Club Imperium - Lux. Aplica acum. Ple-

cari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.club-imperium.ch; (0786.615.297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 58. Club Imperium - Lux. Aplica acum. Ple-

cari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.club-imperium.ch; (0786.615.297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 59. Club Joy Elvetia oferim locuri de munca

in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fii o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana. Tel/Whatapp/viber: www.joy-club.ch; 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it

73. Collaboration, colaborare, fata Anglia, caut o fata bisexuala pentru a lucra impreuna ca si escorta in UK, detalii la telefon sau pe WhatsApp +447379308451 1.500 {; (+447379308451 loveforevernoidoua@gmail.com 74. DANEMARCA Angajam doamne si

domnisoare peste 18 ani, cu aspect fizic placut, castiguri reale intre 6.000 - 10.000 E. Lucram la comision 50% fara alte cheltuieli, preturi 200 E/ora. WhatsApp +4571466552, 10.000 {; (+4571466552/ 0721.949.460 vippservices2012@gmail.com 75. Dilaila Club Elvetia - locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza Doamne/ Domnisoare frumoase open-mind, 18 + oferim cele mai bune conditii din Elve?ia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne e-mail cu datele de contact + fotografii la: Informatii la tel. www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch 76. Dilaila Club Elvetia - locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza Doamne/ Domnisoare frumoase open-mind, 18 + oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne e-mail cu datele de contact + fotografii la: Informatii la tel. www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch

84. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani

buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit! Oferim: Discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare 15.000 euro/luna. Raspundem in lb romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 85. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar NightClub de lux, angajeaza legal fete 18 +. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe Whatsapp. www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 86. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar, Night Club de lux, angajeaza legal fete 18 + La noi e party in fiecare seara! Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb romana telefonic sau pe Whatapp: www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 87. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar, Night Club de lux, angajeaza legal fete 18 + La noi e party in fiecare seara! Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat itiimaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte .Detalii in lb romana telefonic sau pe Whatapp: www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 88. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar, NightClub de lux angajeaza legal fete 18 +. La noi e party in fiecare seara! Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe Whatapp; www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 89. Elvetia - Club Relax 2, iti asigura

succesul financiar la care ai visat! Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari , in cel mai cunoscut adultclub din Zurich. peste 10.000 euro/luna, plata zi Asiguram cazare, transport Raspundem la beep, sms, whatapp, Cv la mail: (0041762064337 info2@clubrelax.ch 90. Elvetia - Galaxy Bar. Job bine platit

pentru tinere 18 + dragute, prezentabile Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/wattap, email, vb lb. romana/ www.galaxyrueti.ch; (0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

99. Elvetia, Club Soprano, cautam

fete prietenoase, frumoase, cu varsta peste 18 ani care au placerea de a satisface castigand multi bani. Va rugam contactati-ne: telefon, email, 15.000 {; (0041766136666/ 0041433445506 contact@soprano.club.ch www.soprano-club.ch 100. ELVETIA, de peste 10 ani, Club

Relax lucreaza legal si fara probleme cu fete din Romania. Asiguram cazare, transport si peste 10.000 E lunar, plata pe loc. Beep/ sms/ whatsap/ email, 12.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch www.clubrelax.ch 101. Elvetia, extravgant daca ai

peste 18 ani, si esti dornica de a castiga bani, totul este legal, oferim cazare daca esti interesanta pentru information, whats-app sau mail, 15.000 {; (0041788667670 info@extravagant-club.com www.extravagant-club.com 102. Elvetia, extravgant daca ai peste 18

ani, si esti dornica de a castiga bani, totul este legal, oferim cazare daca esti interesanta pentru information, whats-app sau mail, 15.000 {; (0041788667670 info@extravagant-club.com www.extravagant-club.com

in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch, 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it

133. Escort/ masaj Londra cautam tinere

116. Elvetia, Zurich Galaxy Kontaktbar.

NightClub de lux, angajeaza legal fete 18+. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe whatsapp, www.galaxyclub.ch, 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it

121. Elvetia. Cautam fete 18+ pentru club de lux. Conditii legale, venituri de peste 14.000Euro/luna, plata zilnic. Ne puteti contacta pe Viber/Whatsapp. (0041762786037 122. Elvetia. Jaeger KontaktBar angajeaza

fete Se lucreaza in club de noapte, in termeni legali, plata la zi, castiguri de peste 10.000 euro pe luna, 15.000 {; (0041793476563

123. Elvetia. New Blue Up, Saunaclub, Elvetia, Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ whatsapp, www.newbluep.ch; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

64. Club La Vita angajeaza fete pentru Ger-

67. Club Sauna Elvetia angajeaza acum fete Club de tip sauna langa Zurich angajeaza fete! Nu se lucreaza la procent, tot ce faci iti ramane tie. Ai procent si din consumatie. 15.000 {; (0041766409888

115. Elvetia, you like work Elvetia? would you like to work in Switzerland in the biggest windows (display rooms) in Geneva, in full discretion, legally & safety? European Nationality is obligatory. Places available day and night; (+41766372573 andreapenna1201@icloud.com

jeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1500 CHF/ luna + bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Rapundem la apel, beep, sms, email; www.club.imperium.ch (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

63. Club JOY, Elvetia, oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid! Detalii in lb romana: Tel/Whatapp/viber: www.joy-club.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it

124. Elvetia/ Geneva Esti distractiva-

77. Dilaila Club Elvetia -locatie lux, locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open-mind, 18+ oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact+ fotografii la mail. Informatii la tel. www.dilailaclub.ch; (0041791577853 info@dilailaclub.ch 78. Dilaila Club Elvetia, locatie de lux,

clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase open-mind, 18 +, oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne e-mail cu datele de contact + fotografii. Informatii la tel. www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch 79. Dilaila Club Elvetia, locatie de lux,

clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open-mind, 18 +, oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne e-mail cu datele de contact + fotografii pe mail. Informatii la tel. www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch 80. Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, Scotia, case private angajeaza fete +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private. Oferim: conditii foarte bune, avem experienta in domeniu ca agentie castiguri substantiale. Apartamente de lux, cazare gratuita, discretie absoluta. Publicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured. Comision 50%. Plata zilnic. Tel sau WatsApp; (00447448388043 81. Elve?ia (Basel), studio exclusiv cauta

fete peste 18 ani. E?ti tân?ra ? Doresti s? faci bani? Atunci vino in locul potrivit! (0041786827821 82. ELVETIA Vrei sa castigi multi bani in scurt timp? Atunci ai gasit locul potrivit. Noi iti garantam: castigi de la 4.000-6.000 { pe saptamana. Viata ta se va schimba, lasa-te alintata de acest lux financiar, (0041762522141 money4u@bluewin.ch 83. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani

buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit! Oferim: Discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare 15.000 euro/luna. Raspundem in lb romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch

91. Elvetia - Galaxy Bar. Job bine platit pentru tinere 18 + dragute, prezentabile Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/wattap, email, vb lb. romana/ www.galaxyrueti.ch; (0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 92. Elvetia cautam fete 18+ contacteaza-

ne acum. Cautam fete +18 ani, dragute, ingrijite si dornice de munca. Oferim cazare, internet nelimitat, reclama VIP. Nu rata, locuri limitate. Contacteaza-ne acum pt informatii (Engleza & Germana); (+41764601010 93. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top totul legal, cu permis de munca plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare. Raspundem in lb romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ email. www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch

103. Elvetia, Basel. Cautam fete peste 18 ani pentru studio WG6. Comunitatea noasta este situata foarte aproape de granita cu Franta si Germania, in mijlocul orasului Basel. (0041762652266 info@wg6.ch 104. Elvetia, club La Boum Zurich angajeaza fete, night club de lux. Clubul este profesionist, managment elvetian, sistem de lucru avantajos, mediu de lucru placut si sigur! Se lucreaza doar in conditii legale. (0041765342020 job@clublaboum.ch 105. Elvetia, Club Lux Elvetia club de lux exclusivist Elvetia, cu circuit inchis, angajam tinere dragute 18+ interesate de castiguri mari. Asiguram cazare, 100% legal, carte de munca, salariu de baza garantat 20.000 euro pe luna 20.000 {; (0012052934583 106. Elvetia, club luxos de noapte, Club

Relax 2 angajeaza legal fete simpatice. Castiguri de peste 10.000 { pe luna, plata la zi. Raspundem la beep/ sms/ whatsap, 10.000 {; (+41764284337 info2@clubrelax.ch www.clubrelax2.ch 107. Elvetia, Club Relax. Vrei sa castigi

94. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb. romana la tel// beep/ sms/ whatsap/email. www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch

bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, totul legal, cu permis de munca, plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare si transport. Raspundem in lb. romana la tel./ beep/sms/ whatsapp/ email. www.clubrelax.ch, salariu/ luna, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch

95. Elvetia Privat Best privat xl money for natural blond-light brown & busty Girls 18-27 to work in our private studios, you should speak english, net 3.000-5.000 per week, 15.000 {; (0041762211818 glamoursuisse@gmail.com WWW.GLAMOURGIRLS.CH

108. Elvetia, fete Best privat xl money for

96. Elvetia Studio Geheimtipp Cautam fete

cu aspect fizic placut, bun simt, min.18 ani care doresc sa lucreze intr-o casa privata, situata intr-o zona centrala, aproape de Zürich. Castiguri rapide garantate; (+41767451424

109. Elvetia, fete, salarii de la 10.000 CHF luna si mai sus. Bani la greu, castig de neuitat, propunem locuri de munca pentru femei frumoase de la 18 ani, salarii de la 10.000 pe luna si mai sus, 11.000 {; (+41793376504 alina77@gmx.ch

97. Elvetia, agentie escort de lux, zona tur-

110. Elvetia, fete, studio de lux angajeaza

istica, cauta fete sociabile, in vederea unei colaborari, ambient de lucru luxos, programul fiind foarte lejer, asiguram transportul, va asteptam, fara limita de varsta, 12.000 {; (0041793376504 alina77@gmx.ch www.xvip.ch 98. ELVETIA, Club Soprano, cautam fete

prietenoase, frumoase, cu varsta peste 18 ani care au placerea de a satisface castigand multi bani. Va rugam contactati-ne: telefon, email, 15.000 {; (0041766136666/ 0041433445506 contact@soprano.club.ch www.soprano-club.ch

131. Escort UK, fete cu aspect fizic placut, bun simt, lminim 18 ani, dornice de munca, casele sunt situate in zona centrala, draguta si vizitata foarte des de clienti. Venituri între 1500-2000 week. Urgent. 2.000 {; (+447389168841 132. Escort, tur tarile scandinave, cautm fete cu aspect fizic placut, varsta minima 18 ani, pentru escort. Castiguri saptamanale 3000/4000 , procent 50/50, asiguram transport si cazare. Detalii pe whatsapp. 12.000 {; (+4591666613 LuxuryEscort007@gmail.com

jeaza fete Studio de lux din Luzern-Elvetia, mangment profesionist, mediu de lucru sigur, in conditii excelente de munca angajeaza romance. Poti gasi mai multe poze pe site-ul nostru www.studio-elite.ch, 10.000 {; (0041786091327

120. Elvetia- Night Club Imperium anga-

munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid! Detalii in lb romana: Tel/Whatapp/viber: www.joy-club.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it

130. Escort Uk fete 18+, casa central Londra 50%50 Se cauta fete dragute si serioase pentru serviciul de escorta si masaj in Anglia. Casa curata complet utilata, plata la zi. Cazare, transport si anunturi VIP pe situri mai multe detali pe Wattapp, 12.000 {; (+447501991887/ +447501991887 anutulescort@gmail.com

114. Elvetia, studio Elite din Luzern anga-

119. Elvetia- Club Relax II iti asigura succesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute, interesate de castiguri mari in cel mai cunoscut adultclub din Zurich. Plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, transport. Raspundem la beep, sms, whatapp, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info2@clubrelax.ch

62. Club JOY, Elvetia, oferim locuri de

66. Club Relax Elvetia. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb/ romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ email. www.clubrelax.ch; 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch

113. Elvetia, lux si bani adevarati, salariu fix, procent. Aici este locul in care poti sa castigi banii la care ai visat mereu. Cautam tinere dragute, vesele si care stiu ce vor. Salariu fix de 3000 de franci pe luna plus procent zilnic din incasari. 15.000 {; (0041794224901

118. Elvetia- Club Relax angajeaza fete 18+ cu aspect fizic placut ca dame de companie. Limba straina constitue un avantaj. Castiguri majore. Asiguram 60% din venituri, cazare si acte pe tot parcursul anului. Pt. mai multe detalii ne puteti contacta prin beep, e-mail, vorbim romaneste; www.relaxclub.ch, 12.000 {; (0041767644454 info@relaxclub.ch

61. Club Joy Elvetia oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute, interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fii o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb romana. el/Whatsapp/viber.www.joy-club.ch; 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it

65. Club Relax din Elvetia angajeaza in deplina legalitate, tinere dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, in cel mai cunoscut adult-club din zona Zurich. Trebuie sa fii o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. 15.000 euro lunar. Telefon/Whatsapp. Ne gasesti si pe Facebook: Club Relax Elvetia. 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch

112. Elvetia, Le Rouge angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut ca dame de companie. Asiguram cazare, castiguri reale 10.000- 15.000 euro/luna. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste. Site: www.le-rouge.ch. Salariul/luna, 12.000 {; (0041762064337 info@le-rouge.ch

117. Elvetia, Zürich de peste 10 ani, Club Relax lucreaza legal si fara probleme cu fete din Romania. Asiguram cazare, peste 1215.000 euro lunar, plata pe loc. Beep/ sms/ whatsap/ email, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch www.clubrelax.ch

60. Club Joy Elvetia oferim locuri de munca

mania Club La Vita Germania angajeaza fete si femei minim 18 ani. Castig lunar 5000 - 8000 euro pe luna. Cazarea si multe altele sunt gratis. Detalii la 004915757689953 prin mesaj, apel sau Whatsapp, 8.000 {; (+4915757689953

27

iubitoare si iti place sa seduci barbatii? Alatura-te echipei noastre! (+41779618282 puiutu_06@yahoo.com 125. Escort agency Switzerland 10.0000 month free place for working in escort agency switzerland with more than 10 years of experience www escortsgeneva. ch works with number 1 in Geneva. We work commission 60% for the girl 10.000 euros a month; 10.000 {; (0034667352808 126. Escort agency Switzerland 10.0000 month free place for working in escort agency switzerland with more than 10 years of experience www escortsgeneva. ch works with number 1 in Geneva. We work commission 60% for the girl 10.000 euros a month; 10 {; (0034667352808 davinia23@hotmail.co.uk

dragute +18 ani in vederea colaborarii ca escorte/ masaj la Londra. Wattsapp 00447388557380; (00447388557380

134. Escorta Anglia, Londra caut fete dragute, aspect fizic ingrijit, varsta peste 18 ani. Ofer cazare inclusa, publicitate gratuita, cer si ofer seriozitate. Mai multe detalii pe whatsapp la nr +447501991887, 12.000 {; (+447501991887/ +447501991887 anutulescort@gmail.com 135. Escorta Anglia, Londra, caut fete dragute, aspect fizic ingrijit, varsta peste 18 ani. Ofer cazare inclusa, publicitate gratuita, cer si ofer seriozitate. 10.000 {; (00447561470106/ 00447561470106 maria.pana86@yahoo.co.uk 136. Escorte cautam tinere dragute +18 ani in vederea colaborarii ca escorte/ masaj mai multe detalii Wattsapp 00447424572950 10.000 {; (00447846968543 137. Escorte 18+ Anglia, Londra central Lux Se cauta fete dragute si serioase 18+ pentru serviciul de escorta la Londra. Se asigura cazare, bilet de avion si publicitate gratuita. Se lucreaza 100% legal prin agentii! Cerem si oferim seriozitate 10.000 {; (00447851717150/ 00447570533697 diva.models@yahoo.com 138. Escorte Anglia Cautam colaboratoare

pentru escorta. Se lucreaza in/ outcall in locatii diferite din UK. Minim 18 ani, aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Detalii pe WhatsApp +447986933085 6.000 {; (+447986933085 momentan2003@yahoo.com

139. Escorte Anglia Doamne, domnisoare pentru massage si escort UK, casa privata, conditii excelente de munca, asigur cazare si transport la nevoie, 50% comision, detaliiwhatsapp: +447417433019 7.000 {; (+447417433019 momentan2003@yahoo.com 140. Escorte Anglia fete 18+ pentru servi-

ciul de masaj si escorta. Se ofera cazae, anunturi pe multiple situri, transport de oriunde. comision 50/50 fara costuri ascunse. Detalii pe whatsap +447757141168 8.000 {; (+447757141168 momentan2003@yahoo.com

141. Escorte Anglia, caut escorte interesate sa lucreze in Anglia. Se lucreaza pe casa si iesiri, comision 50% fara alte cheltuieli. Iti oferim tot sprijinul pentru a ajunge la sumele dorite. Cele interesate ma pot contacta (+407958175627 manoleanca84@yahoo.com 142. Escorte Anglia, locatii diverse si private, caut fete dragute, 18-30 ani, cu experienta. Se asigura cazare, reclame, receptie. Plata la zi. se ofera si se cere seriozitate si discretie. Pt detalii sms/whatsapp. 7.000 {; (07547821926 ellyhelen@yahoo.com 143. Escorte de lux pentru Kuwait, agentie

recrutam fete pentru munca de escorta. Castiguri de peste 1000 euro zilnic .Pentru mai multe detalii whatsapp +40757953832 sau accesand site-ul https://middleeastvip.net 15.000 {;

144. Escorte de lux pentru Tarile Arabe Agentie cautam fete +18 cu aspect fizic placut si ingrijit pentru tariile arabe: Qatar, Muscat, Bahrain, Dubai si Kuweit pentru mai multe datalii whatsapp. 10.000 {; (+447449652684 145. Escorte in Londra. Caut fete pentru servicii de escorta in Londra, castiguri foarte mari, comision 50%, plata se face la zi, conditii excelente de munca, cazare asigurata, totul asigurat, fara costuri ascunse, (+447383969635 dorina_zavoianu@yahoo.com

pentru serviciul de escorta si masaj in Anglia, 50/50 castiguri substantiale. Mai multe detalii la tel. sau Whatsapp, 10.000 {;

146. Escorte Londra, doar pentru fete serioase Se cauta fete serioase, dornice de a face bani, curate si respectuoase. Se ofera locatii centrale, apartamente de lux si clientela formata. Comision 50% casa si anunturile asigurate.+447426500681; (+447426500681/ +447986968419

128. Escort pentru Suedia, Agentie Suedia

147. Escorte pentru Anglia, castiguri exce-

127. Escort London Anglia. Caut fete +18

cautam fete serioase, frumoase vorbitoare de limba engleza . Oferim cazare, sofer, publicitate. Se lucreaza la procent 50-50, program de noapte outcall, (deplasare la client) 30.000 {; (+46704480369/ +46704480369

lente, cautam colaboratoare pentru escorta. Se lucreaza in/ outcall in locatii diferite din UK. Cerinte: minim 18 ani, aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Detalii pe Whats App +447405951934, (00447405951934 emaema8080@yahoo.com

129. Escort service in Paris buna ziua cautam domnisoare cu varsta minima de 18 ani, pentru escort service in Paris. Seriozitate si clientela asigurata !! Cazare la hotel in Paris !!Contact numai prin Whatsupp : +33623863395 23 {; (0623.863.395

148. Escorte pentru Italia Apartament. Procentaj 50% Cautam fete pentru locatie Italia cu experienta. Limba italiana constituie avantaj in desfasurarea activitatii. Doar apartamente de lux nu club. Cerem seriozitate. 1.500 {; (0745.429.413

attractive girls, we are looking for natural blond and busty girls to work in our privat studios, you should speak english, net 3.000-5.000 euro per week. 15.000 {; (0041762211818 glamoursuisse@gmail.com

cu acte legale fete 18+. Detalii: whatsapp0041798513750 (0041798513750 carmen@luxusleben.ch

111. Elvetia, joburi pt. tinere 18+ dragute, prezentabile, interesate de castiguri substantiale. Galaxy Bar - Club de lux cu clientela exclusivista, oferim cel mai bun comision din castiguri, permis de munca, cazare gratuita. Plecari imediate. Detalii in lb. romana despre transport, cazare si venituri la telefon/whatsapp/email, www.galaxyrueti.ch (0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


28

25 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 195. Germania, te intereseaza un venit lunar de cel putin 6000 euro ca escorta de lux in Germania in casa privata? Trimite-mi un mesaj, pt. mai multe detalii 004915203832592 Elena valabil si pt whatsapp, (004915203832592 Whitedevil463@gmail.com 196. Germania, casa privata la granita Luxemburg si Franta, Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18 +. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau mail; www.villa-verona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de 197. Germania, cautam fata/ chel-

nerita, tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, cunoscatoare limba germana pentru club de noapte, Villa Verona Saarlouis, casa privata, la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in limba romana; (00491734618219 149. Escorte Scotia, caut fete interesate sa lucreze in Scotia. Preturi si conditii avantajoase, comision 50/50, fara alte taxe ascunse. 5.000 {; (+447466859184 m46577077@gmail.com 150. Escortes Geneva free place for work-

ing in escort agency switzerland with more than 10 years of experience www escortsgeneva. ch works with number 1 in Geneva. We work commission (60% for the girl) ?All expenses paid 10.000 {; (0034667352808 iulia.net.is@gmail.com

151. Exclusiv Kontaktbar cunoscut in Elve-

tia clientela formata si noua. La doar 20 min. distanta de aeroport, transport pana aici. Garantam banii din prima zi, castiguri peste masura. Scrie-ne acum 14.000 {; (+41795200277 job4girls@gmx.ch 152. Fata pentru Anglia fete +18 pentru colaborare masaj si escort, oferim cazare cu camere individuale, anunturi VIP, conditii bune de munca, program flexibil, si un venit bun. Mai multe date in privat, (+447438562904 Sfera1982@mail.ru 153. Female escort need in North London,

175. Fete, Anglia, se cauta tinere dragute si

serioase cu minimul varstei 18 ani in vederea colaborarii ca si escorte in, Anglia. Se ofera cazare, bilet de avion. (0767.080.489 Elenaanamaria1194@gmail.com

176. Franta loc de munca. ofer loc de munca in Franta pentru muncitor in constructii la interioare -[gresie, faianta, rigips). Rog seriozitate. Relatii la tel; 0033/698647441 (0033698647441 177. Franta, doamne inteligente Dorim

colaborare femei serioase pentru Franta. Casting online cu descriere,fotografii recente.Tarife 30 min 180 euro , 1 ora 250 euro. Comision 50%. Rugam seriozitate. Whatsapp +33679946377 30.000 {; whatsapp+33679946377@aol.com 178. Franta, fete serioase +18 ani pentru

servicii de escorta dornice de venituri mari si clientela aleasa. Cerem si oferim seriozitate, Detalii pe whatsapp, 15.000 {; (0033680436395 mihaela.gheba89@gmail.com

we are a London escort house incall, we looking for new ladies who want do good money. We offer good for ebony ladys, brunette, blonde, busty, european, asian, latin, arabic; 4.000 {; (+447389168841 sara.bby001@outlook.com

179. Franta. Electrician si mecanic auto. Angajez electrician si mecanic auto pentru intretinere parc auto si service. Ofer contract de munca salariu intre 1500-2000 E , cazare conditii bune (0033778578999 prestige.auto31@gmail.com

154. Femei atractive pt. escort in Germania

180. Galaxy Bar - Club de lux job bine

Casa privata - bar, cazare, comision 50%, clientela formata, castiguri 3.000-10.000 . Tel. whatapp 0049 151 7111 8022; (0728.206.555 a_marlyn@yahoo.com

155. Fete Anglia servicii de escorta.Comision 50%, plata se face pe loc, totul asigurat si conditii foarte bune de munca. Castiguri substantiale 12.000 {; 156. Fete Anglia - Castiguri mari ! Foarte mari! Fete Anglia - Castiguri foarte mari la nr de tell: +447557767037 sau pe whatsapp la nr: +447557767037 1 {; (+447557767037 157. Fete colaborare Anglia, esti tanara si nonconformista, esti in cautarea unor castiguri substantiale si rapide, este simplu, putem colabora impreuna in domeniu, (07475900189 escortlondon01@yahoo.com 158. Fete pentru a munci in Elvetia, vrei sa

castigi multi bani in scurt timp? Atunci ai gasit locul potrivit. Viata ta se va schimba ,lasa-te alintata de acest lux financiar. Szimi: 3.000 {; (+41786827821 csivikeszimike@gmail.com 159. Fete pentru Anglia, agentie masaj erotic Fetele dragute +18 interesate de serviciul de escorta, asigur cazare si publibitate pe site, comision de 50%. Castiguri exceptionale, cer si ofer seriozitate, detalii la +447448986468 sau WhatsApp; (00447448986468 emaema8080@yahoo.com 160. Fete pentru apartament Italia oferim

job pe locatie in Italia. Procentaj 50%. 1.500 {; (0745.429.413 bogdan1448@gmail.com

161. Fete pentru casa privata Ofer apartamente fete peste 19 ani sociabile, dragute, dornice de castiguri avantajoase. Cer si ofer seriozitate. Ofer cazare si transport UK, in UK nu trimit bani sau bilet de avion mai multe la tel., 8.000 {; (0047435241487 Romeo.motoi@yahoo.com 162. Fete pentru club de noapte si casa pri-

vata, fete serioase +18 cu/ fara experienta, pentru companie intima in casa privata si sauna club in Germania, castiguri zilnice foarte bune si substantiale, clientela formata. Oferim cazare si seriozitate; (+4964309261116/ 015165767011 Alicemada21@yahoo.com

163. Fete pentru colaborare Germania, esti

tanara si nonconformista, esti in cautarea unor castiguri substantiale si rapide, este simplu, putem colabora impreuna in domeniu. Oferim cazare, transport gratuit, conditiin excelente de munca (004915158700909 jobs@club-pearls.de

164. Fete pentru colaborare Germania, esti

tanara si nonconformista, esti in cautarea unor castiguri substantiale si rapide, este simplu, putem colabora impreuna in domeniu. Oferim cazare, transport gratuit. (004915158700909 jobs@club-pearls.de

165. Fete pentru Dubai, Oman, voluptoase

serioase, cu sau fara experienta in apartamente private, 50% din castiguri substantiale, pasaport valabil pe 5 ani. Cunostinte lb. engleza. Poze pe Whatsaap sau e-mail, 10.000 {; (0096897626803 166. Fete pentru Germania Fete serioase

18 + cu/ fara experienta, pentru companie intima in casa privata de lux. Castiguri zilnice foarte bune si substantiale, clientela formata. Oferim cazare si seriozitate, 13.000 {; (004917661693989 krampertp@yahoo.de 167. Fete pentru Londra. Casa privata cauta tinere dragute min. 18 ani in vederea colaborarii in domeniul escorte pt. companie intima. Se asigura saituri, cazare si transport. Detalii la 07984454308 sau Whatsapp acelasi nr (07950330667 168. Fete pentru masaj erotic Elvetia Studio

de masaj erotic cauta fete tinere 18+ cu/ fara experienta (invatat si sprijin pentru incepatoare) pentru clientela noastra fidela. Castiguri rapide de bani fara sex. Vino si testeaza, (+41765037903 another4massage@gmail.com 169. Fete pentru sectorul adult, venituri

mari, Belgia Esti sociabila, draguta si ai minim 18 ani. Cautam fete care sa lucreze discret în Belgia pentru o perioada de 10-14 zile în fiecare luna, daca este ceea ce vrei. Venituri intre 5.000-7.000 , 7.000 {; (0732.759.351 selectiehasselt@outlook.com 170. Fete pentru strainatate, Relax Club Studio escort angajeaza fete ambitioase si dornice de a lucra cu profesionalism. Asiguram cazarea, plata la zi, bonusuri avantajoase si un procent de 60% din castig. Rasp. la tel., sms si whatsup, 15.000 {; (0041767684454 www.relaxclub.ch 171. Fete pentru strainatate, relax club Stu-

dio-escort angajeaza fete ambitioase si dornice de a lucra cu profesionalism. Asiguram cazarea, plata la zi, bonusuri avantajoase si un procent de 60% din castig. Rasp la sms si whatsapp 15.000 {; (0041767684454 www.relaxclub.ch

172. Fete pt colaborare Anglia esti tanara si

nonconformista? Esti in cautarea unor castiguri substantiale si rapide? Este simplu, putem colabora impreuna in domeniu. (07475900189 escortlondon01@yahoo.com

173. Fete pt colaborare Anglia, esti tanara si nonconformista, esti in cautarea unor castiguri substantiale si rapide, este simplu, putem colabora impreuna in domeniu; (07475900189 escortlondon01@yahoo.com 174. Fete pt. London Fete in vederea ser-

viciilor de escorta, oferim maxima dicretie si seriozitate. Plata la zi. Cazare si securitate garantat procent de 50%. Mai multe detelli la telefon sau whatssap. Urgent, 3.500 {; (+4407389168841 Adela.curvy@outlook.com

platit pentru tinere 18+ dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel./WhatsApp, email, lb. romana. www.galaxyrueti.ch; (0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

198. Germania, cautam fata/chelnerita, tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, cunoscatoare limba germana pentru club de noapte, Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in limba romana; (00491734618219 jobs@villa-verona.de 199. Germania, fete noi pentru vile de lux Cauti conditii corecte de munca in Germania ?Te-ai saturat de incertitudini?Cu un simplu click vei face schimbarea!Cautam fete noi pentru locuintele noastre de lux din Saarlouis si Trier Experienta de 12 ani in domeniu !iti oferim un avans pentru calatoria taPlata la zi ! peste 8.000 Euro lunar Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna cum! 0049.173.461.82.19 (Whatsapp & Viber) 10.000 {; (00491734618219 200. Germania, fete pentru bar, casa privata Dorim sa colaboram cu fete 18+-35 ani pentru servicii personale in casa privata de lux. Castiguri zilnice foarte bune si substantiale. Oferim cazare si siguranta, 12.000 {; (004917661693989 krampertp@yahoo.de 201. Germania, granita cu Franta,

fete dorim sa colaboram cu fete 18+ care doresc sa munceasca in casa privata foarte cunoscuta cu clienti bine formati. Ambiente de top castiguri zilnice foarte bune si substatiale. Oferim cazare. Informatii. 13.500 {;

207. Germania,tinere interesate de castiguri rapide Cauti conditii corecte de munca in Germania ?Te-ai saturat de incertitudini?Cu un simplu click vei face schimbarea!Cautam fete noi pentru locuintele noastre de lux din Saarlouis si Trier . Experienta de 12 ani in domeniu ! iti oferim un avans pentru calatoria taPlata la zi ! peste 8.000 Euro lunar Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna cum! (Whatsapp & Viber) (00491734618219 208. Germania,ville de lux Cautam fete noi pentru locuintele noastre din Saarlouis si Trier . Experienta de 12 ani in domeniu !iti oferim un avans pentru calatoria taPlata la zi ! peste 8.000 Euro lunar Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna cum! (Whatsapp & Viber) (00491734618219 209. Germania-soferi tir Ullrich Gruppe, firma germana cu sediu in 34260 Kaufungen angajeaza pentru Germania Soferi profesionisti TIR. Cerinte: permis conducere cat. C+E - obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de TIR (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi - Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. www.ullrichgruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrichgruppe.de 210. Germania-Villa Verona Saarlouis

casa private lux la granita Luxemburg si Franta ofera joburi pt. tinere 18+ cu/fara experienta, care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani? Atunci ai ajuns la locul potrivit. Oferim: dscretie absoluta si conditii de top, mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte in echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe whatsapp, viber sau e-mail. Katy. www.villa-verona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de 211. Germania. Cautam de Urgenta motori Mobila si Bucatari in Germania 1.800 {; (00491727151666 racanandrei@yahoo.ro

221. Insulele Baleare - Spania selectam doamne-domnisoare cu aspect fizic placut, minim 18 ani. Pentru serviciile escorte..pentru mai multe informatii va stam la dispozitie pe Watzzap 0034604178206 10 {; (0034604178206 jobmadrid533@yahoo.com 222. Italia, fata pentru casa privata, caut

fete dragute,aspect fizic ingrijit,varsta peste 18 ani.Ofer cazare,publicitate gratuita,cer si ofer seriozitate..whatsapp 00393885885725, consumabile asigurate 5.000 {; Salonmasaj@yahoo.com 223. Italia, Germania, Romania. Societate

de constructii angajam: fierari betonisti, zidari, rigipsari si macaragii. Contract de munca, asiguram cazare si masa, salariul in functie de calificare. Solicitam seriozitate maxima. Lucrari in Romania, Italia si Germania. Trimiteti mesaj la nr. de telefon si va contactam noi; (0040769682952 224. Italia. Daca doresti sa lucrezi ca ingrijitor batrani la domiciliu in Italia si vorbesti lb. italiana la nivel de conversatie, noi te formam si te angajam. Program luni-vineri, 9.0017.00; (0344.263.179/ 0736.828.029 225. Italia. Operator pentru masini unelte controlate numeric.Companie italian? de inginerie in domeniul fabricarii de strunguri ?i ma?ini de frezat, caut? lucr?tori pentru sediul din nordul Italiei. (00390445602727 icum@icum-tools.it 226. Iti dam bani doar ca sa inveti. Ce zici? Vrei Bani? Vrei un castig decent? Iti dam bani doar ca sa inveti. Ce zici? Studiile Tale, Banii nostri. Invata si castiga de la £ 18 000 in fiecare an 1.300 {; (0721.625.819/ 0725.978.396 anatol.moroz@lsbuk.com 227. Job Anglia, Sotia cautam fete dragute

minim 18 ani in vederea colaborarii ca escorte. Se asigura transport si cazare mai multe detalii pe whatsapp 0762943579. Rog seriozitate; (+40762943579 Caritas_caritas90@yahoo.ro 228. Job Elvetia Apartament privat, zona turistica. Mediu de lucru restrans si discret. Se lucreaza impreuna cu inca 2-3 fete, clientii fiind numai din zona high class. Asiguram transportul. 10.000 {; (0041793376504 alina77@gmx.ch hotcats.ch 229. Job escorte in Anglia pe schimbare de

212. Germania. Firma germana cauta dul-

locatii caut fete pentru a munci in domeniul escorta si masaj. Detalii pe whatapp +447507599639 20.000 {; (07507599639 schimbaredelocatii@yahoo.com

213. Germania. Muncitori in domeniul constructiei instalatiilor de incalzire si sanitare pentru firma Design GmbH din orasul Leipzig-Dobeln. (0725.147.975 laurette_blackwell@yahoo.com

230. Locuri de munca in Germania fara comision fara intermediari, direct la angajator cu contract de munca german. Cautam personal cu limba germana minim A1 in diferite domenii. 1.800 {; (0752.341.084/ +4920143739360 contact@medialjob.ro

gheri, zidari pentru lucrari in Germania. Detalii la tel.; (004915129941070

181. Geneva Agency Escort cauta doamne

si domnisoare +18 pentru serviciul de escorta in Geneva; (0041779260139 Dubaiescort12@yahoo.com

Verona din Saarlouis te asteapta. Granita Franta, Luxemburg si Belgia ! Fete frumoase si zambitoare +18 ani. Castiguri intre 7.000-9000 euro/luna. Conditii prietenoase , un mediu curat si linistit! Plata este la zi, Katy -propietara. WhatsApp, Viber, Telegram. www.villa-verona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de 192. Germania, loc de munca in Casa Pri-

vata de lux, Saarbrücken Germania. Conditii +18 Ani. Oferim seriozitate si cazare. Castiguri zilnice foarte bune. info: www.casapaula.com WhatsApp 13.000 {; (004917661693989 krampertp@yahoo.de 193. GERMANIA, MUNCITOR IN CON-

STRUCTII, OBLIGATORIU CARNET CATEGORIA C. DEMOLARI, AMENAJARI SI PAVAJE. CV-URI PE EMAIL. ROG SERIOZITATE; (0723.674.079 VADEANU@OUTLOOK.COM 194. Germania, S.C angajez zidari,

faiantari, rigipsari pentru munca in Germania. Salariu 1600 euro, cazare asigurata, 1.600 {; (0040753363274

246. New Blue Up, Saunaclub, Elvetia, Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ whatsapp, www.newbluep.ch; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

272. Saarlouis Germania case private angajeaza tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim conditii de top, cazare, siguranta si seriozitate. Castiguri deosebite si clientela formata. Vino sa faci parte din echipa noastra.Locurile sunt limitate. (00491734618219

247. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./WhatsApp, www.newblueup.ch, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 248. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia

Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./WhatsApp, www.newblueup.ch, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 249. New PrivatHaus4 Elvetia. Oferim job fete 18+ buna, cauti de mult locul potrivit in care sa faci bani zilnic si sa ai castiguri lunare peste 10 000 euro, atunci chiar ai gasit locul potrivit, te asteptam in echipa noastra. Contacteaza-ne pt detalii; (+41764601010 250. Night Club Cumin, Austria cauta doamne/ domnisoare intre 19-40 ani, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri substantiale. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe whatsapp la nr. de tel. (004368864397459

255. Night Club Palmenhaus Austria, cauta

doamne/domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experientaVenituri intre 5000-10.000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp la www.nightclubpalmenhaus.at; (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 256. Night Club Palmenhaus, Austria, cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 257. Night Club Pascha Graz, Austria cauta fete +18 ani. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii beep/sms: 0043 660 7949606. Facebook: Carmen Pascha, (00436607949606 carmenpascha@gmail.com

187. Germania soferi profesionisti TIR.

191. Germania, joburi erotice de lux , Villa

271. Qatar Escort Agency, agentie cu vechime de 5 ani in Qatar-Kuwait cauta fete 19-30 ani pentru munca de escorta castiguri intre 700-2000 euro zilnic Watsap+393891423299 pentru mai multe detalii; 15.000 {; (+393891423299 escortcastingqatar@yahoo.com

doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at

186. Germania casa privata, exclusiv, fete 18+. Cazare gratuita, castiguri zilnice foarte bune si substantiale. Casa Privata de Top cu clientela bine formata. Programari si info se fac pe WhatsApp. Tel Paula. 13.000 {; (004917661693989

ditii bune de lucru-legal, indrumare pentru incepatoare, castiguri substantiale, cazare asigurata,comision 50%.Tel.wathsapp: 0049- 151 7111- 8022 10.000 {; (0728.206.555 a_marlyn@yahoo.com

245. New Blue Up - Saunaclub - Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

254. Night Club Palmenhaus Austria, cauta

185. Germania casa privata cauta fete, minim 18 ani care doresc sa munceasca intr-un mediu foarte palcut si cunoscut cu clientela bine formata. Vrei sa muncesti intrun loc sigur, curat si exclusiv suna si rezerva un loc in casa, 13.000 {; (004917661693989/ 01736568876 krampertg@yahoo.dp

190. Germania, club-cautam fete 18+con-

244. New Blue Up - Saunaclub - Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

270. Pure Tantric Manchester angajeaza domnisoare selecte, elegante, care stiu ce inseamna conceptul "high- class" cunostinte medii de limba engleza. Alatura-te echipei Pure Tantric si ai ocazia sa iti castigi independenta financiara, fara a fi nevoie de foarte mult efort. Castiguri intre 8.00010.000 lire/ luna. Mediul de lucru "stres-free" nu se lucreaza "la program", conditii de lux, club select. Pentru orice detalii ne puteti contacta la tel./ whatsapp, email. www.puretantricmanchester.co.uk; 10.000 {; (00447472517150 massage@puretantricmanchester.co.uk

253. Night Club Palmenhaus Austria cauta doamne/domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5000-10000 E/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp; www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at

oviar. Descriere: Cautam persoane cunoscatoare de Limba Germana (mediu sau avansat) pentru domeniul feroviar din Germania in sistem full time.Denumire posturi: 1.Personal responsabil de siguranta santierelor feroviar;2. Manevrant feroviar; 3.Personal control panou digital autovehicule autonome. Se ofera: cazare; scolarizare; posibilitate de promovare;tarif orar incepand de la 9 Eur/brut pentru personal siguranta feroviara;tarif orar incepand de la 12 Eur/brut pentru manevran/mechanic locomotive;tarif orar incepand de la 14 Eur/brut pentru personal control panou digital autovehicule autonome; ore sulimentare platite, sporuri platite;transport (se asigura transportul pana in Germania in momentul angajarii);contract de munca semnat direct cu angajatorul din Germania.Se cere: seriozitate; punctualitate; flexibilitate; disponibilitate de a invata; carnet categ. B reprezinta un avantaj.; cunoasterea limbii Germane; candidatul trebuie sa fie apt d.p.d.v. fizic si psihic.Plecarile sunt in luna mai iar inscrierile se fac pana in 25 aprilie.Informatii la tel. sau e-mail; (0040740022410 personalserviceeurope@gmail.com

de lux centrul orasului, super-vad, selectam tinere +18, atragatoare pt. activitate adult. Banii tai minim 300 Euro/zi, relatii pe wtsp, 10.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de

243. Munctori constructii - Austria contract 6 sau 12 luni. Necalificati 1000 Euro/ luna, calificati 1200 euro/ luna. Cazare gratuita. (0799.446.656

doamne/domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5000-10000 E/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp; www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at

184. Germania - Muncitor in domeniul fer-

189. Germania, centre- ville, apartament

269. Personal hotelier Anglia Blackberry Jobs Limited recruteaza bucatari, barmani, ospatari, menajere, spalator vase, receptioneri hotel, night porteri, bell boy, si management level. Engleza nivel conversational (0775.506.697 julia@blackberryjobs.com

252. Night Club Palmenhaus Austria cauta

183. Germania Daca vrei sa faci parte din echipa uneia dintre cele mai renumite agentii de escorte din Germania, te asteptam sa ne contactezi. Cautam fete sociabile. Programul este foarte lejer, asiguram transport, 10.000 {; (0041799110722 alina77@gmx.ch www.russianbabesescort.de

tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, cunoscatoare limba germana pentru club de noapte, Villa Verona Saarlouis, casa privata, la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in limba romana; (00491734618219

242. Muncitor beton Franta angajam muncitor cu experienta in tras la dreptar pentru beton amprentat. Salariu 1800 2000 Franta, Toulouse pentru mai multe detalii: (0033624788264

doamne/ domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana Telefon, sms sau WhatsApp la: www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at

and more, privat apartments in Geneva City (only 2-3 Girls in Apartment) looking for pretty ladies 18-40 years. You can earn 15.000 euro and more with us. Living, advertising for free. We take you from airport 15.000 {; (+41793376504 alina77@gmx.ch

188. Germania, cautam fata/ chelnarita,

268. Personal constructii in Germania Angajam fierari, dulgheri si zidari pentru contracte in Germania, (0740.787.705/ 0752.533.708 triatic.office@yahoo.com

Studio-Excellent Elvetia 15.000 garantat, 10.000 {; (0041797919719 info@studioexcellent.ch

251. Night Club Palmenhaus Austria cauta

182. Geneva Luxury Place..15.000 euro

Cerinte: permis conducere cat. C + E - obligatoriu; atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu; card digital tahograf - obligatoriu; experienta ca sofer de TIR (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere; curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata); camioane noi Renault T; dispecerat in romana; contract pe Germania; asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania; sistem de lucru flexibil. Rugam sa aplicati prin completarea formularului urmator - si sa atasati copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/cereredeangajaresoferiprofesionistifisapersonala; www.ullrich-gruppe.de (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de

241. Modele pentru studio Excellent Elvetia

203. Germania, muncitor in domeniul fer-

oviar. Cautam persoane cunoscatoare de limba germana (mediu sau avansat) pentru domeniul feroviar din Germania in sistem full time. Denumire posturi: 1. Personal responsabil de siguranta santierelor feroviar; 2. Manevrant feroviar; 3. Personal control panou digital autovehicule autonome; Se ofera: - cazare; - scolarizare; - posibilitate de promovare; - tarif orar incepand de la 9 Eur/brut pentru personal siguranta feroviara; - tarif orar incepand de la 12 Eur/brut pentru manevran/mechanic locomotive;- tarif orar incepand de la 14 Eur/brut pentru personal control panou digital autovehicule autonome; - ore sulimentare platite, sporuri platite; - transport (se asigura transportul pana in Germania in momentul angajarii); contract de munca semnat direct cu angajatorul din Germania; Se cere: - seriozitate; punctualitate; - flexibilitate; - disponibilitate de a invata; - carnet categ B reprezinta un avantaj.; - cunoasterea limbii Germane; candidatul trebuie sa fie apt d.p.d.v. fizic si psihic; Plecarile sunt in luna mai iar inscrierile se fac pana in 25 aprilie. Informatii la tel. sau mail: (0040740022410 personalserviceeurope@gmail.com 204. Germania, Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta, angajam tinere cu aspect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail. Site: www.villa-verona.de; (00491734618219 jobs@villaverona.de 202. Germania, joburi pt. tinere 18+

cu/ fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Te asteptam in echipa noastra. Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau email; www.villa-verona.de (00491734618219 jobs@villaverona.de 205. Germania, Villa Verona Saarlouis, casa privata, la granita Luxemburg si Franta angajam tinere cu astect placut 18 +. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau mail; www.villa-verona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de 206. Germania, zona Frankfurt cauta fete Salon de masaj erotic din Germania, cu vechime de peste 10 ani, cauta fete tinere si dragute pentru a lucra intr-o atmosfera familiara, cu conditii de cazare. Castig de peste 8.000 euro, 8.000 {; (00491788635130 gabrielastefan@web.de

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

214. Germania. Oferim un loc de munca in sudul Germaniei pentru ingrijirea unei doamne. Se deplaseaza, are nevoie de ajutor la igiena, curatenie, gatit, spalat. Oferim contract, masa, cazare, transport si asigurare medicala. Se cauta o doamna cu experienta in domeniu si germana la nivel conversational. Nu avem comision. Mai multe detalii de luni pana vineri, 09.00-17.00, la tel. (0733.978.860 215. Germany, Top Money in Germany for

girls +18 ears, living, advertising for free, you can earn 10.000 euro and more in privat studio. A lof of regular clients, in city-center of Mannheim. Luxury ambiente, 11.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de 216. Grecia - Global Artist. Suntem de 20

ani in topul firmelor din Romania. Cabaret Night Club in Grecia selectioneaza: dansatoare, animatoare, dansatoare oriental, dansatoare la bara. Tinere 18+, aspect fizic placut, tinuta sexy - eleganta, engleza minim. Plecari imediate. Global Artist are propriul Cabaret Night Club in Grecia - insula turistica Syros. Conditii excelente, salariu fix 40 Euro/zi - 1.200 Euro/ luna, 30% procent consumatie, +50% din Lap dance. Asiguram cazare +acte legale de munca (permis). Aplicati pe www.global-artist.ro la inscriere Dansatoare; 4.000 {; (0749.200.802 office@global-artist.ro 217. Grecia hotel 4 stele angajeaza cameriste, bucatar hotel 4 stele aflat in Insula Corfu, Grecia angajeaza cameriste, bucatar; 1.000 {; (0758.922.931 office@hotelstaff.ro 218. Grecia. Fast-food Grecia- Creta. Particular fastfood, angajez fata cu experienta in domeniu. Salariu si conditii avantajoase. Obligatoriu engleza la nivel mediu de conversatie; (0720.533.651 219. Ibiza Night cauta fete +18 ani. Trans-

port gratuit din Romania sau din orice alt tara, cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii beep/sms: +447413231688 doar Whatssup 50.000 {; (+447413231688 ibook1994@yahoo.com 220. Inginer Austria angajam inginer full time pentru munca permanenta in Austria. Se ofera salariu atractiv si carte de munca in Austria. Obligatoriu scris si vorbit limba germana; (0728.587.249 DIANA@CSABAGENERAL.RO

231. London escort job caut fete discrete

cu sau fara experienta pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera cazare, publicitate, plata la zi 50%, program flexibil. Detalii la tel sau whatsapp. 3.000 {; (+447389168841 Adela.curvy@outlook.com 232. London escort, ai min 18 ani? Vrei sa

lucrezi ca esorta? Castiguri zilnice 150-500 lire/zi, se asigura cazare si transport, clientela formata, mai multe detailii tel. sau whatsapp acelasi nr., (07950330667 233. London, Anglia, casa privata cauta

fete peste 18 ani pt. prestari servicii de escorta. Casa este situata in Seven Sisters conditii foarte bune. Cazarea si promovarea pe site-uri gratis, Wapp, urgent, 2.500 {; (+447389168841 Adela.curvy@outlook.com 234. London, fete escort, aspect fizic pla-

cut, cu sau fara experienta pentru servicii escorta,ofer cazare si utilitati, cerem si oferim seriozitate, castiguri asigurate, plata instant, detalii tel sau Wapp, 3.000 {; (07389168841 adela.curvy@outlook.com 235. Londra escorte independente numai outcall Atentie, nu se lucreaza pe casa. Caut fete 18+ pt agentie escorte super busy in centrul Londrei. Ofer sofer, publicitate si seriozitate. Contactati-ma pt mai multe detalii; (00447502369066 236. Londra eskort, Londra. Caut fete 21

pentru serviciul de escorta si masaj in Anglia, 50/50 castiguri substantiale. Mai multe detalii la tel. sau WhatsApp. 7.000 {; (07413848318 237. Londra, cautam tinere dragute min 18

ani in vederea colaborarii ca escorte la Londra. Se asigura cazare si transport. Mai multe detalii la tel sau Whatsap cu acelasi nr. (07950330667

238. Londra, dorim persoane linistite si dis-

crete pentru o colaborare de lunga durata 50 50 Pentru detalii contactati-ne la nr de pe whatsapp. 20.000 {; (00447478726481 Suntbuna67@gmail.com

239. Londra, Anglia cauta fete Casa privata caut fete dragute, aspect fizic ingrijit, varsta peste 18 ani. Ofer cazare inclusa, publicitate gratuita, cer si ofer seriozitate, 00447448213342, 10.000 {; (00447561470106/ 00447561470106 maria.pana86@yahoo.co.uk 240. Londra, Anglia, fete Casa privata in Londra, caut fete dragute, aspect fizic ingrijit, varsta peste 18 ani pentru job de escorta. Ofer cazare inclusa, publicitate gratuita, cer si ofer seriozitate 10.000 {; (00447561470106/ 00447561470106 maria.pana86@yahoo.co.uk

258. Night Club Pascha Graz, Austria, domnisoare cu experienta pentru dans la bara. Fara contact sexual. Cazare si transport gratuite. Salariu 4000 /luna garantat, procent din bauturi si dans in privat. carmenpascha@gmail.com 259. Nurses Carers Required UK 3000£/

luna muncitori necalificati barbati/ femei. Oferim training/ cazare. Urgent, 00447716747199, laura.ungureanu78@gmail.com (00447716747199 laura.ungureanu78@gmail.com

260. Nurses Carers Required UK 3000£/

luna muncitori necalificati barbati/ femei. Oferim training/ cazare. Urgent, 00447716747199, laura.ungureanu78@gmail.com; (00447716747199 laura.ungureanu78@gmail.com

261. Nurses/ carers Required UK Equator Personnel Ltd is looking for qualified nurses with/without UK pin to work in UK on permanent contract.Rates £1618:50£/hour+3£extra for overtime hours. 3 mounts free acomodation, holiday pay (004416747199 laura.ungureanu78@gmail.com 262. Operator tornada si masina de frezat Se cauta operator de tornada si masina de frezat pentru masina de turnatorie cu injectie de irigatie in Cipru. Se ofera un salriu bun si asigurare de sanatate. (0035797619648 ioannis.pefkianakis@elysee.com.cy 263. Oslo, Norvegia. Muncitori constructii. Angajam muncitori. Plecare imediata. Fara comision. Direct angajator. Contract, carte munca, salar 1.200 -1.700 e. Cazare, transport contra cost. Asigurare medicala.1 luna/an concediu de odihna platit 1.500 {; (0761.702.490 cezareaproject@gmail.com 264. Ospatari Germania Compania germana MedialJob preselecteaza asistenti medicali cu contract de munca direct la angajator, fara comisioane si intermediari. Cerinte: experienta in domeniu si limba germana minim A2. 1.800 {; (0752.341.084/ +4920143739360 contact@medialjob.ro 265. Paris societate de constructii si amenajari interioare, societate cu sediu in Paris cauta oameni in urmatoarele meserii, zidarie, rigips, faianta, gresie. electricitate, permisul auto, limba franceza sau engleza constiutue un avantaj, 100 L; (0762.140.481 mihaitagheorghe672@yahoo.com 266. Paris, fata cuplu cautam o fata draguta sa lucreze alaturi de noi in conditii decente, exclus cupluri sau plinute, lengeza sau franceza, nu promitem sume de bani, nu trimitem bani. Rugam seriozitate. 8.000 {; (0033753528328 geodelice@yahoo.com 267. Persoane, vreti sa lucrati in Elvetia in

cea mai mare si fumoasa vitrina de Geneva. (0041766372573 andreapenna1201@icloud.com

273. Saarlouis, Germania, case private ,vile de lux , angajeaza tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim conditii de top, cazare, siguranta si seriozitate. Castiguri deosebite si clientela formata. Vino sa faci parte din echipa noastra. Locurile sunt limitate. (00491734618219 274. SCOTIA case private din Edinburgh ,

Glasgow, Aberdeen angajeaza FETE +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private .Oferim: conditii foarte bune , avem experienta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale ! Apartamente de lux , cazare gratuita, discretie absoluta.Publicitate gratita pe site-uri de top.Comision 50% Plata zilnic Tel sau WatsApp (00447448388043 275. Scotia , Edinburgh , Glasgow, Aberdeen FETE +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private .Oferim:conditii foarte bune , avem expierenta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale !Apartamente de lux , cazare si discretie absolutaPublicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip Featured.Comision 50% Plata zilnic.Tel sau WatsApp (00447448388043 276. Scotia, Edinburgh, Glasgow, Aberdeen fete +18 cu/ fara expierenta pt. a lucra ca escorte in case private. Oferim:conditii foarte bune, avem expierenta in domeniu ca agentie. Castiguri substantiale! Apartamente de lux, cazare si discretie absoluta. Publicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip - Featured. Comision 50% Plata zilnic.Tel sau WatsApp (00447448388043 277. Scotia, Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, case si cluburi private angajeaza fete +18 cu/ fara expeerienta pt. a lucra ca escorte in case private. Oferim: conditii foarte bune, avem experienta in domeniu ca agentie. Castiguri substantiale. Apartamente de lux, cazare gratuita, discretie absoluta. Publicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip-Featured. Comision 50%, plata zilnic. Tel. sau WhatsApp, (00447448388043 278. Scotia, Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, cluburi private angajeaza fete +18 cu/ fara experienta pt. a lucra ca escorte in case private. Oferim: conditii foarte bune, avem experienta in domeniu ca agentie. Castiguri substantiale. Apartamente de lux, cazare gratuita, discretie absoluta. Publicitate gratuita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured. Comision 50%. Plata zilnic. Tel. sau WatsApp (00447448388043 279. Scotia, Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, Scotia angajeaza fete +18 cu/ fara expierenta pt. a lucra ca escorte in case private. Oferim: conditii foarte bune, avem experienta in domeniu ca agentie. Castiguri substantiale. Apartamente de lux, cazare si discretie absoluta. Publicitate gratuita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen VipFeatured. Comision 50%. Plata zilnic. Tel. sau WhatsApp (00447448388043 280. Scotia, escort and massage colega pentru servicii masaj si escorting in Scotia. Cazare gratuita, varsta peste 18 ani; 10.000 {; (+447393479399 281. Sofer experienta cu permis A Caut sofer cu exp pe scooter sau motocicleta, franceza sau engleza nivel incepator, livrari in Belgia- Bruxelles, cazare asigiurata si salariul 1300-1600 euro, 1.300 {; (0733.923.012 danielguta74@yahoo.com 282. Sofer pe tir cu experienta pentru a face transporturi internationalede marfuri pe comunitate. Firma cu sediul in Spania (Balaguer, Lerida). (0034667490750 controlflota4@villartlogistic.com 283. Soferi profesionisti pentru Anglia Firma de recrutare angajeaza sofer profesionist (pentru container/prelata), categoria C+E, pentru efectuarea transporturilor pe teritoriul Angliei. 2.500 {; (+4407376141379 angi.job.uk@gmail.com 284. Spania. Doamne, domnisoare 18+

apartament particular, 50 comision; (0768.760.692

285. Spania. Lucratori in agricultura pentru

munca in Spania, barbati si femei, oameni seriosi. mai multe detalii la telefon. Curt Bobi (0773.539.879/ 0034642539879 286. Spania. Ofer munca in agricultura, la usturoi, la norma si ora. Numai oameni din provincie. Mai multe detalii la tel.; (0768.760.692 287. Strainatate, fete, numele meu este Alice. Caut fete discrete si linistite pentru servicii escorte. Comisionul este de 50%. Se asigura soferul si cazarea. Pt detalii: (00447478726481 Suntbuna67@gmail.com 288. Strainatate. Buna frumoaso. Ai farmec, sexappeal si stapanesti arta seductiei? Atunci esti potrivita pentru noi. Lustra este deschis 24 ore- orele de lucru si preturile pe care le alegeti. Iti oferim: posibilitaeta de a munci 24 de ore din 24, 365 zile pe an. O frecventa mare a clientilor, o clientela bogata. Locatia si infrastructura sunt foarte bune. O atmosfera de lucru sigura si bine intretinuta. O munca independenta, in care iti poti organiza timpul cum vrei. Publicitate extinsa (Web, print, radio). Camere de inalta calitate, la nivel de hotel. Supraveghere video a holurilor si spatiilor exterioare. Televiziune prin satelit si wifi gratuit. Avem un studio propriu de fitness. Solar pentru o mica taxa. Bancomat in cladire, cu retrageri anonime. Automate de snacksuri, cafea si bauturi. Zilnic check-in pana la ora 17.00. Pentru informatii si rezervari email, telefon order whatsapp