Page 1

20.241 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

Acte, avoca¡i, contabili, notari 1. 3B expert audit, auditori, contabili si

consulta Firma independente de contabilitate, audit, consultanta in afaceri si consiliere juridica.Servicii principale, servicii de contabilitate, servicii de audit. Consultanta fiscala. (021.211.74.59/ 021.211.74.69 2. A.Cont Assistance, lucrari contabile complete contabilitate, audit, consultanta fiscala, fuziuni si achizitii. Contabilitate, elaborari de bilant, certificari de bilant, lucrari contabile complete: (021.316.47.00/ 021.316.46.69 office@aacont.ro

10. Administrare imobile, blocuri Servicii

14. Audit Conta Havreliuc servicii

administrare financiara. Servicii administrare tehnica. Servicii de cenzorat pentru asociatiile de proprietari. Servicii de mici repara?ii. Servicii de resurse umane; 12 L; (021.332.03.92/ 0744.652.156 office@mpgroup.ro

contabile complexe Servicii oferite: evidenta contabila societati comerciale si persoane fizice autorizate, evidenta contabila asociatii de proprietari consultanta contabila si fiscala, plan de afaceri, (0723.528.104 office@contacompleta.ro

11. Administrari de imobile, vile, ansambluri procura mijloacele materiale necesare intretinerii si reparatiilor curente ale proprietatii comune. Supravegheaza executia lucrarilor de reparatii si de intretinere si participa la receptia lor, 10 L; (0723.165.956 office@altamiradaimob.ro 12. Administratie imobile, Pachet

cuprinzand: intocmirea listei de plata,intocmirea statelor de plata, intocmirea declaratiilor lunare (si depunerea acestora), a ordinelor de plata, 10 L; (0722.624.066/ 021.430.48.32 13. Asistenta juridica si reprezentare in procese, Divort, partaj, pensie de intretinere copii; exercitarea autoritatii parintesti; stabilirea sau tagaduirea paternitatii; Cazuri internationale, rapire internationala de copii; (0724.215.183

15. Autorizatii si avize arhitectura si

urbanism Vertigo Consulting firma de consultanta specializata in obtinerea de autorizatii de constructii, avize, certificate de urbanism si contracte utilitati, (0754.050.502/ 0747.399.316 office@vertigoconsulting.ro

23. Avocat divort si partaj, divortul este 18. Avocat acord asistenta, multe ori un soc emotional pentru ambii reprezentare divorturi, par- de parteneri. Este important sa apelezi la un taje, mosteniri, revendicari, avocat specializat in divort, partaj, custodie minori pentru a obtine ceea ce iti doresti, cauze civile, penale, politie, (0734.925.611/ 0726.287.910 parchet, comerciale, litigii 24. Avocat firme, infiintari, cesiuni, munca, consultanta etc.; sediu social, avocat cu peste 12 (0744.485.831/ ani de experienta, lucrand bilingv 0766.329.907/ 0724.821.144 romana-engleza din 2007, asigur 19. Avocat cu experienta, divort, partaj,

minori, evacuari, succesiuni, legislatie rutiera, procese penale, asistenta notariala. Onorarii minime. (0722.726.763 20. Avocat definitiv, competente drept

16. Avocat acord consultanta, reprezentare juridica in dosare penale (politie, parchet, instante), divorturi, partaje, recuperari; (0722.756.572

civil Avocat definitiv cu drept de exercitare a profesiei în fata tuturor instantelor, indiferent de grad membru al baroului Bucuresti, ofer consultanta si reprezentare juridica în sfera dreptului civil, (0763.112.233

17. Avocat asistenta si reprezentare, civil,

21. Avocat divort Cabinet avocatura

penal, comercial, muncii, divorturi, consultatii cabinet Drumul Taberei; (021.725.15.66/ 0744.271.251

3. Accesibil, acces acord autorizari acte înf firme/pfa/punct lucru, ofer sediu orice sector pret minim, schimb sediu, admin, activit/etc, major capital cesuni urgente, dizolv suspend/radieri, ief, (0724.864.790/ 0766.408.676 4. Acte avocat infiintari firme, schimbari de sedii, cesiuni puncte de lucru, toate modificarile la Registrul Comertului, gazduire sedii sociale (0722.546.178/ 0768.061.240 5. Acte firma, PFA, sediu social, recuper-

ari creante insolventa, falimente, consultanta, asistenta juridica, contract colaborare; (0720.738.663

Acte firme gazduire sediu social, infiintari societati, modificari acte pentru Registrul Comertului, infiintari plus sedii sociale, etc., www.infiintari-firmebucuresti-ilfov.ro (0767.429.878 6.

7. Acte firme, infiintari, mentiuni, radieri, sedii sociale. Infiintare SRL 320 lei, infiintare PFA 190 lei, taxe incluse. Autorizare activitate 100 lei. www.reinventconsulting.ro 190 L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 marketing@reinventconsulting.ro 8. Administrare completa a imobilului contabilitate, casierie, sevicii tehnice (reparatii si intretinere). Servicii financiare si contabile, casierie 1-2 zile pe saptamana, plata facturilor la furnizori; (0720.209.330/ 031.418.82.00 office@administrare-cenzorate.ro

Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

9. Administrare completa a imobilului dvs Admin & Consulting Margarit ofera urmatoarele servicii: contabilitate, casierie, sevicii tehnice (reparatii si intretinere). Servicii financiare si contabile, casierie 1-2 zile pe saptamana, (0772.039.152/ 0720.209.330 office@administrare-cenzorate.ro

PopeangA Magdalena consultanta juridica pentru procese de divort, acordand consultatii juridice la sediul Cabinetului, asistenta juridica pe durata procesului de divort, (0722.811.665/ 031.412.51.30 office@avocat-divort.ro 22. Avocat divort si partaj - Toader si Aso-

ciatii divortul este de multe ori un soc emotional pentru ambii parteneri. Este important sa apelezi la un avocat specializat in divort, partaj, custodie pentru a obtine ceea ce iti doresti in cel mai rapid (0734.925.611/ 0726.287.910

urmatoarele servicii pentru societati:Infiintari societati - 400 Lei + 2 luni consultanta gratuita (0722.302.572

25. Avocat profesionist, servicii variate, preturi bune, consultanta juridica, asistenta juridica si reprezentare in instanta. Consultanta juridica include, in principal, urmatoarele servicii: elaborarea si redactarea de opinii legale; (0745.460.772/ 0755.065.462 office@avocatt.ro 26. Avocat specializat in divorturi si

partaje, litigii munca, pensii, succesiuni, penal, comercial, familie, executari, infiintare firme, fond funciar, contencios - administrativ. Activitate indelungata peste 50 ani. Onorarii minime. Termene scurte; (0737.313.578/ 0766.299.075 27. Avocat specializat in recuperare per-

mis auto Cabinetul de avocat ofera consultanta si reprezentare juridica în Bucuresti si Ilfov in probleme de: -recuperarea permisului auto in cazut in care v-a fost retinut si aveti nevoie de el. (0729.874.757

28. Avocat vanzari, cumparari imobiliare Doriti sa cumparati o casa, un apartament, un teren dar nu stiti daca actele prezentate de vanzator sunt in regula, vreti sa va asiste un avocat la semnarea actelor, (0722.238.744 29. Avocati dreptul familiei, divorturi Consiliere ?i reprezentare în domeniul dreptului familiei: divoryuri, anulari casatorii, incredintari minori, pensii de intretinere, stabilire program de vizitare, partaje, (0722.238.744 30. Birou avocatura Serban Silviu.

Contencios administrativ. Contracte. Drept civil. Drept comercial. Drept imobiliar. Drept penal. Dreptul familiei. Dreptul muncii. Drepturi autor; (0722.330.277/ 0744.330.244 birou_avocatura@yahoo.com

31. Birou Notarial Baias Valeria. Redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor; autentificarea inscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat; procedura succesorala notariala; (021.319.13.31 vbaias@yahoo.com 32. Birou notarial Radu Maria Ramona servicii, redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor; autentificarea inscrisurilor; procedura succesorala notariala; certificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege. (0774.409.609/ 0741.053.359 bnpramona.radu@gmail.com

33. Birou notarial, Florea Maria & Asoci-

atii, consultatii juridice in vederea perfectarii actelor notariale si a rezolvarii problemelor dvs de ordin juridic.Redactarea, tehnoredactarea si autentificarea actelor notariale: (021.320.47.27/ 0788.241.664 birounotarflorea@yahoo.com 34. Biroul Individual Notarial Litteris - Ser-

vicii servicii notariale complete. Contracte notariale: contract de vanzare- cumparare imobil. - Contract de renta viagera. - Contract de partaj (031.409.02.76/ 021.315.93.93 litteris@birounotarialbucuresti.ro 35. Biroul Notarial Madalina Buta - Ser-

vicii complexe declaratii notariale, legalizarea copiilor, legalizarea copiilor dupa inscrisuri, legalizarea semnaturilor din inscrisuri, procedura succesorala notariala procuri, imputerniciri; (021.260.74.62 office.buta@gmail.com 36. C&I Accounting Experts Infiintari firme

si contab. Experienta de peste 15 ani. Infiintari firme (SRL, SRL-D, PFA, II), infiintari ONG-uri, Asociatii de Proprietari. Lichidari firme: Dizolvare SRL, Lichidare SRL, Radiere SRL, Radiere PFA, (0753.404.033/ 0752.080.821 office@expert-contabila.ro 37. Cabinet avocat consultatii juridic si reprezentare Consultatii juridice si reprezentare in instanta, infiintari firme, PFA, intreprinderi individuale, in 3-10 zile, modificari la actele firmelor, cesiune parti sociale, (0784.412.333/ 031.108.54.49 office@avmichinici.ro 38. Cabinet Avocat Utiu Alexandrina Ioana -Drept Penal -Drept Civil si Comercial -Drept Contraventional -Bancar si Leasing; Clauze abuzive - Drept Civil Proprietate Intelectuala -Licente si Autorizatii - Litigii si Executare silita (0735.312.096/ 0721.170.883 office@uua.ro

39. Cabinet avocatura oferim servicii de verificare legalitate documente privind achizitia de bunuri imobiliare, carte funciara, litigii, executari, falimente. Oferim analiza si legalitate autorizatii (0729.793.311/ 0725.535.646 Office.miraconsult@gmail.com 40. Cabinet avocatura Mihai Andreea Marilena servicii reprezentare la toate treptele de jurisdictie. Drept civil: redactare cereri de chemare in judecata, cereri reconventionale, intampinari, cereri de modificare/completari cereri de chemare in judecata, (0722.653.721 av.andreeamihai@gmail.com 41. Cabinet avocatura Nedea Valentin

oferim servicii juridice de calitate si cu promtitudine, asistenta juridica si reprezentare instante, precum si in fata altor institutii, (0744.402.099/ 021.778.72.20 avnedea@yahoo.com

42. Cabinet Avocatura, Avocat Alexandra

Florescu, Dreptul Familiei, Divort: Partajul de bunuri comune. Incredintarea copiilor minori. Recunosterea paternitatii. Asigurarea platii contributiilor catre parintele caruia i s-a incredintat minorul, (0726.722.173 alexandra.florescu@alegal.ro

43. Cabinet de avocat Bucuresti infiintari firme, mentiuni Registrul Comertului, autorizare PFA, II si IF. Consultatii juridice. Asistenta si reprezentare. Experienta si profesionalism, (0721.722.206 44. Cabinet de avocatura, cabinet Avocat

Sorin Babu are o experienta considerabila in drept penal în asistenta ?i reprezentarea clientilor in dosare penale. Va putem apara interesele si ajuta sa va exercitati drepturile, (0732.464.492/ 021.610.58.03 contact@bajuridic.ro

45. Cabinet expert contabil sector 4 membru CECCAR cu experienta si inspector resurse umane, ofera servicii de contabilitate si resurse umane. Ne situam in sect. 4 zona Piata Sudului. (0727.742.411 46. Cabinet expert contabil, inspector resurse umane Cabinet expert contabil, membru activ CECCAR, inspector resurse umane, posesor semnatura digitala, ofer servicii complete de contabilitate incluzand bilant contabil, depunere declaratii, (0730.229.171 47. Casa de avocatura Mihai Ionescu servicii juridice Cabinetul de avocatura Mihai Ionescu ofera servicii de reprezentare la toate treptele de jurisdictie. Oferim asistenta juridica, consultanta juridica, negocieri in domeniul dreptului civil, (0769.306.330/ 0333.819.147 cabinet@avocatmrm.ro 48. Casa de Avocatura si Mediere Radulescu si Asociatii Echipa noastra de avocati reuseste sa ii ajute pe clienti sa isi rezolve problemele legale, incepand cu negocierea unui contract, continuand cu recuperarea unor creante si alte categorii (0725.126.126/ 021.250.88.59 office@radulescusiasociatii.ro 49. Cauti avocati specializati in divort si

partaj? Oferim servicii de consultanta, opinii legale in orice domeniu si mediere persoanelor juridice si persoanelor fizice, asistarea si reprezentare in fata instantelor judiciare; (0752.423.266/ 0720.120.710 avocat_niculescu@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR 1. PRESTÅRI SERVICII

6

Acte, avoca¡i, contabili, notari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Evenimente, petreceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ¥ngrijire personalå, sånåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Repara¡ii electrocasnice, electronice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

2. LOCURI DE MUNCÅ

6

Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3. IMOBILIARE V¢NZÅRI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

5. AUTO, MOTO

6

Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Motociclete, scutere, atv-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Camioane, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

6. MODÅ, FRUMUSEºE

6

¥ncål¡åminte damå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Bijuterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Accesorii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

7. CASA ªI GRÅDINA

6

Animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Materiale construc¡ii, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Mobilå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Textile, decora¡iuni interioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

8. ELECTRONICE

6

Telefoane, tablete, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Aparate foto, camere video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Tv, audio, jocuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

9. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE

6

Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

10. AFACERI, DIVERSE

6

Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Echipamente profesionale, Horeca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Utilaje agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

ANUNºURI ULTIMA ORÅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

PRESTÅRI SERVICII Acte, avoca¡i, contabili, notari 50. Certificate energetice efectuam, necesare vanzarii / inchirierii, termen 24 h. Pret 120 L- garsoniera, 2,3 camere 130 L, 4 camere- 140 L, 5 camere - 150 L TVA inclus; (0740.032.092/ 0731.032.092 contact@vreauenergetic.ro www.vreauenergetic.ro 51. Consiliere juridica, reprezentare in instanta serviciile prestate de societatea de avocatura Cincan & Constantin acopera intreaga gama de nevoi ale clientilor, incepand de la consiliere juridica, consultanta, pana la reprezentarea in instanta. (0724.911.213/ 0723.390.924 office@cincan-constantin.ro 52. Consultanta fiscala, contabilitate,

audit financiar. Excelcont este o societate comerciala cu o vasta experienta in domeniul financiar-contabil incepand cu anul 1992.Serviciile oferite: consultanta in intocmirea documentelor contabile primare; (021.413.11.47/ 021.413.56.45 office@excelcont.ro 53. Consultanta fonduri europene man-

agement de proiect 2000-LCH se angajeaza sa ofere clientilor sai solutii complexe si competitive privind proiectarea de arhitectura si inginerie si consultanta financiara si management pentru dezvoltare de investii, (0732.122.640/ 021.326.51.86 consultanta@2000LCH.ro 54. Consultanta in domeniul fiscal. Top

Services. Audit -Consultanta fiscala -Contabilitate generala - Infiintari Firme Bucuresti -Raportari si analize speciale Servicii de personal - salarizare (021.405.13.00 office@servicestop.ro 55. Consultanta juridica in orice dome-

niu. Birou Avocat Niculescu Razvan. Beneficiati de un un pachet complet de servicii de consultanta juridica in orice domeniu, asistarea si reprezentare in fata instantelor judiciare (0720.120.710/ 0720.119.003 avocat_niculescu@yahoo.com 56. Consultanta, asistenta juridica si reprezentare Av. Iulian Sarbu: cabinetul nostru ofera servicii de consultanta, asistenta juridica si reprezentare in fata institutiilor statului cat si institutii private. Enumeram in scop informativ cateva domenii (0720.559.793 57. Contabil autorizat CECCAR, expert

contabil, ofer servicii contabilitate pentru firme din Bucuresti si Ilfov, servicii salarizare si intocmirea situatiilor financiare la un pret negociat incepand de la 150 lei 150 L; (0741.191.421 contab.cont@gmail.com 58. Contabil autorizat, contabilitate com-

pleta, contabil autorizat, membru CECCAR, servicii de contabilitate complete, salarizare, resurse umane, D112, declaratii lunare, TVA, infiintari firme, PFA, refacere evidente fiscale, (0786.116.880 59. Contabilitate expert, servicii

contabile complete, declaratii lunare, bilant, tva, salarizare, revisal, resurse umane, PFA, II, consultanta si expertiza contabila, semnatura electronica, bonus o luna gratuit, 100 L; (0766.369.930/ 0720.891.226 activcontab@gmail.com

76. Expert contabil preturi incepanad de la 50 lei Expert contabil acreditat CECCAR si inspector resurse umane, oferim servicii de contabilitate complete: inregistrarea documentelor primare, elaborarea balantei contabile, analize contabile 50 L; (0766.691.779 77. Expert contabil, servicii complete de contabilitate, salarizare, consultanta la preturi avantajoase in functie de necesitati si volumul de activitate; (0724.513.079 78. Expert contabil, auditor financiar persoana fizica autorizata ofer servicii de contabilitate complete, consultanta fiscala si verificari de situatii financiare complete si complexe cu o vechime de peste 20 ani de activitate profesional; (0741.765.695 79. Expert contabil. Evidenta contabila

completa, salarizare, resurse umane,REVISAL, infiintari firme gratuit, depunere declaratii online, refacerea contabilitate, intocmire bilanturi, cenzorate, expertize, etc. 100 L; (0722.384.543 leeafincont@yahoo.com 80. Expertiza contabila, consultanta fiscala expert contabil ofer servicii de expertiza contabila, consultanta fiscala si evidenta contabila. (0745.757.667 81. Firma de contabilitate si audit finan-

ciar cu experienta de peste 12 ani, realizam servicii complete de evidenta contabila, salarizare, resurse umane, Revisal, declaratii fiscale, in toate domeniile. (0722.330.165/ 0728.930.499 office@admc-auditcontabil.ro 82. Firma de contabilitate si consultanta

financiara Cosmos Tax Accounting SRL este o societate de expertiza contabila inregistrata in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor. Servicii: analiza financiara, audit; (0769.155.614/ 0729.882.889 office@firma-conta.ro 83. Firma specializata in consultanta

comerciala Spectrum Business Center Oferim Servicii integrate atat celor care fac primii pasi in afaceri, cat si celor care cauta servicii complexe de consultanta comerciala (0745.761.006 avradoi@gmail.com 84. Gazduire sediu social Bucuresti Ilfov,

oferta gazduire sediu social orice sector Bucuresti si Ilfov: Platesti 1 de gazduire, primesti 2. 111 euro (2 ani)/ Platesti 2 ani de gazduire, primesti 4! - 199 euro (4 ani). Detalii tel. 25 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro 85. Gazduire sediu social Bucuresti, Ilfov

300 lei/an Oferta sedii firme: 600 lei - 2 ani gazduire (1 an + 1 an gratuit). Schimbare sediu: 380 lei (taxe incluse) - dupa primul an. Detalii: www.reinventconsulting.ro, 1 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro 86. Gazduire sediu social Bucuresti/ Ilfov

Reinvent Consulting: sedii sociale Bucuresti orice sector /Ilfov, doar cladiri office. 111 euro -1 an + 1 an gratuit!/ 199 euro-2 ani + 2 ani gratuit. www.reinventconsulting.ro 25 L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 marketing@reinventconsulting.ro

87. Gazduire sediu social sector 2 si 4 299 lei/ an Va oferim gazduire sediu social in sectorul 2 si 4 la cabinet de avocat, 299 lei/an sau 399 lei/an, daca se doreste si notificarea corespondentei. De asemenea, ne putem ocupa de orice operatiuni, 299 L; (0740.006.671 88. Gazduire sediu, infiintare firme, acte

lei/luna Servicii de contabilitate completa, salarizare, declaratii,bilanturi consultanta in vederea bunei organizari a activitatii pt. SRL, PFA,II, Asociatii Proprietari. Seriozitate maxima. 50 L; (0722.398.390

accesibil (real) firma 300 Lei/6 luni - 500 Lei/an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi justificative; (0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com www.gazduirefirme.ro

61. Contabilitate pentru SRL cu orice fel

89. Gazduire sediu, infiintare firme, acte

60. Contabilitate completa de la 50

de activitate contabil cu experienta (peste 20 de ani), lucrez pentru firme de prestari servicii, comert intern/extern, alimentatie publica, lucrari executate, productie : Evidenta contabila; (0749.151.650

62. Contabilitate primara de la 50 lei pe

luna, cu mare seriozitate. 50 L; (0734.536.433

63. Contabilitate si cenzorat asociatii de

proprietari Oferim servicii complete pentru asociatiile de proprietari: administratie (cu atestat), casierie, întocmire liste de între?inere, salarizare, foi de v?rs?mânt, Revisal, depunere declaratii fiscale (0728.135.882 64. Contabilitate societati comerciale,

servicii contabile si salarizare pentru societati comerciale, filiale si sucursale, cu sediul in Bucuresti. Refacere contabilitate in regim de urgenta. Program 09.0016.30; 300 L; (0744.322.394/ 0744.322.394 65. Contabilitate Taxe Audit Bucuresti -

Jasill, Impreuna putem gasi solutia cea mai eficienta pentru contabilitatea companiei dumneavoastra. Incredintati activitatea financiar-contabila a companiei si uitati de stresul legat de: raportarile; (0749.089.880 office@jasill.ro 66. Contabilitate, expert contabil in evi-

denta financiar-contabila pentru firme mici si mijlocii in functie de volumul de munca se negociaza pe parcurs (pfa, pfi, srl, srl-d, ii).Contabilitate financiara inregistrare documente; (0745.107.933 67. Contabilitate, expert contabil, evalu-

ator ANEVAR firma expertiza contabila, autorizata CECCAR Bucuresti, servicii contabile pt firme mari si mici, servicii de evaluare ANEVAR. Pentru start-up preturi pornind de la 50 lei/ luna, 100 L; (0745.358.263/ 0746.125.266 rodica_stanica@yahoo.com 68. Cosmos Tax Accounting expertiza

contabila membrii echipei noastre sunt experti contabili, membri ai CECCAR, auditori, membrii ai CAFR, inspectori resurse umane si economisti cu experienta. Servicii: contabilitate financiara si de gestiune, (0729.882.889/ 0769.155.614 office@firma-conta.ro 69. Divort si partaj - Cabinet Avocat Tania

Deac consultatii juridice, redactare acte, cereri, actiuni, cai de atac, acte de procedura, asistenta si reprezentare juridica in fata instantei de judecata cu privire la regimul juridic, (0722.786.527/ 031.404.81.34 office@taniadeac.ro

70. Dizolvari, cesiuni firme, radieri SRL,

firma, prestari servicii, infiintari firme, pfa, cesiuni, modificari, sedii, etc. (0751.015.015

71. Evidenta contabila completa, refaceri

acte economist contabil, cu vechime 25 ani, ofer evidenta contabila completa pt firme mici si mijlocii, cu sediul in BucurestiIlfov-Giurgiu, Dambovita-Ploiesti, TarguJiu, Craiova (0773.794.790

72. Expert contabil - contabilitate comple-

ta. Economist si inspector resurse umane cu experienta, ofer servicii de contabilitate complete: intocmirea balantei lunare/bilantului anual si depunerea declaratiilor lunare/trimestriale online 100 L; (0743.052.400

73. Expert Contabil - servicii complete contabilitate - Contabilitate financiara si de gestiune; - Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, registrului de evidenta fiscala, jurnalelor de TVA; - Intocmirea balantei de verificare lunare; (0722.952.889 74. Expert Contabil Cucias Ioana - Servicii contabil Intocmirea evidentei contabile financiare si de gestiuneElaborarea procedurilor de intocmire si circuit a documentelor primareIntocmirea fluxului de numerar (0724.527.178 ioana.cucias66@gmail.com 75. Expert contabil membru CECCAR expert contabil judiciar, auditor financiar si inspector resurse umane, ofer servicii de contabilitate completa, inclusiv personalsalarizare, intocmire (0726.858.550

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

accesibil accesibil, gazduire sediu firma 300 lei/ 6 luni-500 lei/ an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi, (0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com www.gazduirefirme.ro 90. Iau in spatiu pentru buletin, proprietar din Bucuresti iau in spatiu persoane interesate de obtinerea cartii de identitate. Buletinul se face pe 10 ani la sectia de politie. (0786.147.471/ 0722.901.981 91. Infiintam firme SRL, PFA, ONG pro-

4

103. Infiintari firme - servicii complete doresti sa pornesti o afacere si nu stii pasii pe care trebuie sa ii urmezi? Vrei sa aduci modificari firmei tale dar timpul nu iti permite sa te ocupi de acest lucru? (0727.585.518 consultanta@pinamix.ro 104. Infiintari firme Ges Cont Expert Infi-

intari, intocmire dosar complet pt. infiintare SRL. II. PFA inclusiv act consitutiv. Depunere dosar la Oficiul National al Registrului Comertului si ridicare documentelor eliberate, (0766.366.322 105. Infiintari firme rapid, echipa formata

● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632 ● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923 ● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509 ● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600

106. Infiintari firme, acte Registrul Com-

● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15

ertului Infiintare SRL 320 lei/PFA 190 lei. Operatiuni firma Registru, de la 190 lei. Taxe incluse. Gazdurie sediu social. Radieri firme.www.reinventconsulting.ro. Suna la tel., 190 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro 107. Infiintari firme, acte, avize, servicii complete Colaborez cu firme de contabilitate, pentru servicii juridice- Recom, autoriza?ii, avize etc. Opera?iuni Registrul Comertului (Infiintari SRL, SA, PFA etc., cesiune parti sociale, majorare capital, (0761.932.443 108. Infiintari firme, acte, avize. Firma

noastra, Benefit Consult & Partners Srl, infiintata in anul 2009 se ocupa de infiintari firme, societati comerciale, contracte si va ofera si consultanta juridica, infiintare firma; (0799.999.874/ 0767.695.164 office@infiintari-firma.ro 109. Infiintari firme, servicii de contabili-

tate, toate activitatile ce tin de Registrul Comertului:infiintare firma (SRL, SRL-D, PFA, etc.), deschidere/Infiintare punct de lucru, inchidere punct de lucru, cesiune parti sociale, (0723.634.931

110. Infiintari firme, Servicii-avocat.ro Infiintare SRL. Infiintare SA. Infiintare PFA. Infiintare IF. Infiintare II.Infiintare asociatie Infiintare fundatie. Actualizare date asociati. Actualizare punct de lucru. (0742.873.088/ 0743.125.112 office@servicii-avocat.ro 111. Infiintari firme, serviii complete Ser-

viciile oferite de Firma Contacons Active, infiintare societati comerciale (SRL, SRLD, PFA, II, SA), infiintarea punctelor de lucru, radierea punctelor de lucru, (0745.657.887/ 0784.411.112 office@consactiv.ro

112. Infiintari firme, societati comerciale,

contracte. Benefit Consult & Partners isi desfasoara activitatea prin: Departament Societati Comerciale – Iti infiintam firma, te ajutam sa inchei cele mai avantajoase contracte, 500 L; (0799.999.874/ 0767.695.164 office@infiintari-firma.ro 113. Infiintari firme. Cabinet de avocat

Dulica Nicoleta. Asociatii nostri va ofera atat consultanta cat si solutii in vederea rezolvarii problemelor contencioase / necontencioase pentru persoane juridice si fizice in domeniul dreptului comercial, (031.806.91.65/ 0720.538.776 avocat.dulica@gmail.com 114. Infiintari si acte firme Eurosol Consulting Beneficiaza de serviciile de infiintari firme. Ai nevoie doar de 2 acte: cartea de identitate si actul sediului social. De restul ne ocupam noi. Avocatii nostri se vor ocupa de intreaga documentatie, 259 {; (0771.443.422 office@eurosol.ro 115. Infiintari si lichidari firme, PFA, II si

IF Infiintarea, reorganizarea si lichidarea societatilor comerciale, PFA, II si IF. Servicii personal-salarizare (intocmire contracte de munca). Servicii de contabilitate pentru SRL, PFA, II si IF; (0725.227.296

Infiintari societati si gazduire sediu social, toate actele si modificarile actelor pentru Registrul Comertului, etc., www.infiintari-firme-bucurestiilfov.ro (0767.429.878

116.

117. Infiintari SRL, consultanta Registrul

Comertului consultanta juridica, infiintari societati comerciale, operatiuni registrul comertului, obtinere autorizatii si avize, reprezentare in fata autoritatilor locale si centrale. (0768.461.565

118. Infiintari, firme, acte firme, servicii

92. Infiintare firma SRL 320 Lei/ PFA -

119. Infiintari/ radieri societati comerciale

190 Lei. Taxe incluse! Liderii pietei infiintari, acte firma Registrul Comertului, radieri, gazduire sediu social. Sunati. www.reinventconsulting.ro 320 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro

si puncte de lucru, cesiuni, includeri si excluderi asociati, autorizatii, schimbari sedii sociale, suspendari activitate, contabilitate, resurse umane, consultanta fiscala, www.birouconta.ro (0762.884.889 office@birouconta.ro

93. Infiintare firma - SRL / PFA / II / IF INFIINTARI: SRL /PFA /II /IF in Bucuresti /Ilfov. Preturi incepand de la 250 lei. Oferim serivicii complete de infiintari, modificari, radieri firme. Bulevardul Basarabia nr 9, Sector 2/ 0727585518 250 L; (0727.585.518 consultanta@pinamix.ro

120. Infintare firma Bucuresti, servicii complete infiintare firma, indiferent de forma juridica pe care o imbraca acestea, precum si orice alte modificari care se pot aduce actelor constitutive ale unei societati comerciale de la infiintare. (0755.050.988 office@infiintarefirmabucuresti.ro

complete Infiintari, autorizari, modificari, cesiuni, radieri firme, infiintari, autorizari, mutari, inchideri puncte de lucru, completare, restrangere sau recodificare obiecte de activitate, (0799.300.200 suport.clienti@firmadeconta.ro

94. Infiintare Firma Gratuit - abonament conta 6 luni, Infiintare firma gratis si realizare Logo gratuit - la abonamente pe 6 luni de contabilitate (evidenta financiarcontabila de la 175 lei/luna).www.reinventconsulting.ro 1 L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 marketing@reinventconsulting.ro

121. Lupu & Partners, servicii integrate de

95. Infiintare firma gratuit, conta in avans 6 luni Reinvent Consulting: infiintare firma gratis pentru abonamentele de contabilitate platite in avans pe 6 luni. Abonamentul pleaca de la 175 lei/ luna. www.reinventconsulting.ro 1 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro

pentru tine Consiliere, asistare si reprezentare la Oficiul Registrului Comertului (desfasuram operatiuni atat pentru firme din municipiul Bucuresti, cat si pentru cele din judetul Ilfov). (0724.222.485/ 0744.662.220 consilier1@e-studii.ro

curenta Infiintare firma la preturi fara concurenta. Oferim o gama larga de servicii pentru cei care doresc sa intre in domeniul afacerilor: infiintare S.R.L., S.R.L.-D, P.F.A., I.I., I.F., fundatii 100 L; (0771.122.934

● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67

din profesionisti cu o experienta de peste 15 ani oferim servicii de : infiintari firme, radieri, suspendari, punct lucru, mentiuni etc. la preturi avantajoase, fara costuri ascunse; 250 L; (0752.852.053

ces complet Infiintam Firme de peste 10 ani. Infiintare SRL 320 lei, PFA - 190 lei, ONG - 1200 lei. Cost final, taxe incluse, noi redactam, depunem si ridicam actele. www.reinventconsulting.ro 190 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro

96. Infiintare firma la preturi fara con-

Agen¡ii de Publicitate

consultanta Lupu & Partners este una dintre cele mai cunoscute firme de servicii profesionale care ofera clientilor o gama completa de servicii integrate de consultanta. (021.367.00.70/ 0723.267.675 office@lupupartners.ro

122. Ne ocupam de acte- Noi stam la rand

123. Notar public Ioana Surdescu servicii complete Contracte antecontract, comodat auto, comodat locuinta, donatie, intretinere, partaj renta viagera, schimb imobiliar, vanzare-cumparare, succesiune, divort, divort cu copii minori, (021.330.02.13/ 0724.379.450 notari@tineretului.net 124. Oferim asistenta juridica, consultan-

● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65 ● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02 ● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36 ● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261 ● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563 ● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25 ● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91 ● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80 ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02 ● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00 ● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133 ● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10 ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62 ● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10 ● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153 ● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44 ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00

Oficii Po¿tale Bucure¿ti ● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59 ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27 ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03 ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01 ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67 ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14 ● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80 ● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39 ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90 ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96 ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30 ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77 ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42 ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17 ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50 ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79 ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08 ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58 ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54 ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25 ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51 ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15 ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78 ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60 ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75 ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44 ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86 ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69 ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05 ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29 ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35 ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32 ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43 ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02 ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55 ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07 ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54

Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov ● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI ● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI

97. Infiintare firma SRL, PFA, CMI si contabilitate completa de la 100 lei. Contabilitate completa si salarizare pentru SRL, PFA, CMI, etc incepand de la 100 lei / luna. Infiintari SRL PFA - de la 150 lei, 150 L; (0727.791.005

ta juridica. Cabinet Individual de Avocat Radu Mihail Mutuliga. Oferim asistenta juridica, consultanta juridica, negocieri in domeniul dreptului civil, drept comercial, dreptul familiei, drept administrativ, (0726.622.225/ 0741.466.447 casadeavocatura@yahoo.de

98. Infiintare firma urgent, gazduire sediu social Bucuresti imobil. Infiintare firma SRL 350 Lei, cost total, urgent, in 3 zile (sunt incluse atat onorariul cat si taxele la Registrul Comertului) gazduire sediu social in imobil fizic, (0734.196.317

125. Oferit de proprietar, contabilitate completa, ITM, declaratii, bilant, operatiuni Registrului Comertului inclusiv PFA si Ilfov, pret avantajos, prima luna gratuit; (0728.087.991

● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . . Str. Corbului nr. 3; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . . . Str. Soveja nr. 39

99. Infiintare firme Bucuresti si Ilfov gaz-

126. Omeva, cabinet avocatura, drept

● GIURGIU . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . Str. Mircea cel Båtrân nr. 18; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . . ªos. Bucure¿ti Bl. 205; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . . Str. Republicii 5A; . . . . . . . . . . . - Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . . Comuna Cålugåreni; . . . . . . . . . . . - Oficiul Crevedia Mare, . . . Comuna Crevedia Mare; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . . . Comuna Izvoarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . Calea Bucure¿ti 70; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Roata de Jos, . . . . . . Comuna Roata de Jos;

duire schimbare sediu social, suspendare activitate, infiintare taiere punct de lucru, adaugare schimbare CAEN, versiune, dizolvare, lichidare, radiere, (0755.144.788

civil, penal etc avocatii nostri au o vasta experienta in domeniul juridic si posibilitatea de reprezentare in fata oricarei instante, inclusiv Inalta Curte de Casatie si justitie. De asemenea o mare abilitate; (0736.662.430 contact@omeva.ro

100. Infiintare firme, alte servicii pentru firme gazduire sediu social (cabinet avocat), infiintare sedii secundare, schimbare prelungire mandat administrator, adaugare schimbare autorizare obiect de activitate, (0734.576.683

127. Pachetul de infiintare firma Cabinetul nostru de avocatura va ofera un pachet complet de servicii, care va permit sa infiintati in cel mai scurt timp o societate comerciala, cu multiple obiecte de activitate. LV:.08.30 - 18.30 (031.425.17.24/ 0723.500.027

101. Infiintare firme, gazduire sediu firme. Ofermim servicii- Infiintare firne, gazduire sediu firme. Alte mentiuni Registrul Comertului. Servicii contabilitate, personal salarizare, protectia muncii, medicina muncii, (0799.819.095/ 0753.023.329 102. Infiintare firme, gazduire sediu, servicii contab. Servicii: infiintare firme, schimbare, prelungire, gazduire sediu social, infiintare puncte de lucru, radiere puncte de lucru, adaugare, schimbare, autorizare obiecte de activitate, (0751.040.671/ 0729.674.724

128. Pensia poate fi antecalculata,

recalculata daca ne contactati. Umblam dupa adeverinte vechime, grupa, sporuri; (021.642.50.82/ 0740.005.644 129. Prim-audit sevicii de contabilitate Avantajele serviciilor noastre de contabilitate acces facil la expertiza de specialitate, focus pe activitatile de baza ale afacerii tale, gestionarea eficient? a riscurilor, (0720.640.077/ 031.425.70.30 office@prim-audit.ro

Oficii Po¿tale din ¡arå ● BRAªOV . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. N. Iorga nr. 1

● CRAIOVA . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . Str. Unirii nr. 54; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . Calea Bucure¿ti nr. 46

● IAªI . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . .- Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul ● PLOIEªTI . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul

Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal

nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.

1, . . . . . . . . . . Str. Cuza Vodå nr. 3; 8, . . . . . . Str. Costache Negri nr. 64 1, . . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8; 3, . . . . . . . . . . . . Sos. Nordului nr. 2; 6, . . . . . . . . . . . . . . Str. Postei nr. 75; 7, . . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6; 10, . . . . . . . . . Bd. Republicii nr. 102; 11, . . . . . . . . . . . Aleea Chimiei nr. 6; 12, . . . . . . . . Str. Malu Ro¿u, nr. 101; 13, . . . . . . . . . . Bd. Bucuresti nr. 24; 14, . . . P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2

● TIMIªOARA . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . B-dul Revolu¡iei nr. 2

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

23 octombrie 2017

anuntul.ro

4

PRESTÅRI SERVICII 130. Reprezentanta si asistenta juridica in fata tuturor autoritatilor administrative si juridice din Bulgaria pentru societatile comerciale romanesti efectuand transport rutier de marfa sau de calatori. (0744.221.138/ 076759717 d_marinow71@abv.bg 131. Scapati de cozile interminabile de la

ghisee, cel mai rapid serviciu de infiintare societati comerciale (3 zile), Bybloserve Management. Servicii de infiintare societati comerciale (Bucuresti si Judetul Ilfov). (0725.535.555 office@infiintarefirmaurgent.ro 132. Servicii complete de contabilitate, expert contabil ofera servicii contabile personalizate pentru societati din zona B-IF: contabilitate, refacere evidenta contabila, reprezentare in relatia cu statul, evidenta personal si salarizare. 300 L; (0730.523.787/ 0755.401.821 servcontabilitatebuc@gmail.com 133. Servicii contabile complete Cabinet de contabilitate cu sediul in Bucuresti, oferim servicii complete de contabilitate, resurse umane, salarizare, declaratii fiscale, intocmire si certificare bilant. (0728.422.440 office@contalogic.ro 134. Servicii contabile complete

Bucuresti. Contabilitate, consultanta, verificare contabilitate anterioara, infiintare/desfiintare firma, angajati-salarizare, suport credite bancare, servicii conexe in relatia cu administratia financiara, 50 L; (0763.471.668 135. Servicii contabile complete,

ITM, bilant, operatiuni Registrul Comertului, prima luna gratuit, pret avantajos; (0734.539.929 serviciicontabilecomplete@yahoo. com 136. Servicii contabile de inalta calitate la

preturi imbatabile. Consultanta. Servicii de salarizare. Pt. mai multe info. nu ezitati sa ne contactati. (0761.590.788

137. Servicii contabilitate complete societate contabilitate, membra CECCAR oferim servicii: contabilitate, consultanta fiscala, salarizare. (0744.753.450 diacontexpert@gmail.com 138. Servicii contabilitate complete - Gi Contax GI Contax SRL, firma de contabilitate, societate membra CECCAR, cu angajati avand o experienta de peste 20 ani in domeniu, oferim urmatoarele servicii: contabilitate financiara; (0742.040.252

Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri

26. Alpinism utilitar oferim servicii complete de calitate la preturi avantajoase. Metodele folosite de alpinistii utilitari elimina necesitatea echipamentelor speciale (schele, platforme de ridicare, macarale etc.), economisind timp si bani, (0720.347.516

48. Amenajari interioare Execut recondi-

1. Absolut avantajos amenajari, amena-

27. Alpinism utilitar, executam lucrari la

zidarii, tencuieli, glet, zugraveli, rigips, sape, gresie, faianta, parchet, polistiren, decorativa; (0728.962.909

jari iinterioare gresie, faianta, parchet, gipscarton, lavabila, sanitare, etc) exterioare (fatade, polistiren, etc ) gradini, sere, etc, preturi negociabile, se poate emite si facturi, (0764.488.981/ 0730.378.720 aurelmihutescu@yahoo.com 2. ACCESIBIL si prompt, executam

lucrari de amenajari interioare si exterioare, structuri de rezistenta, extinderi, consolidari, mansardari, izolatii, conform normelor legale. (0745.819.562 smekhar@yahoo.com 3. Acoperis cu tabla Lindab, zincata, montare, reparatii si vopsitorii, tabla, jgheaburi, burlane, parazapezi, confectionat si montat tubulatura ghena, protectii atic, pervazuri geam, zugraveli scari de bloc; (0744.372.095

Acoperis din tabla zincata, dulghrie, jgheaburi, burlane, orice reparatie, 15% reducere, Mihai; www.gerardconstructroof.r o (0724.506.937 4.

5. Acoperis montare, tigla metali-

ca, sistem pluvial, Black Dom Gold Montaj vinde tigla metalica, monteaza jgheaburi, burlane sistem complet. Constructii, hidroizolatii, finisaje interior/exterior. Acoperisuri, mansardari, dulgherie! Garantie 30 ani. 17 L; (0738.325.831/ 0767.156.181 construct@blackdomconstruct.ro

Acoperis tabla tigla metalica, tip lindab, tigla ceramica. Facem si mici reparatii. Dulgherie, mansardari, asteriala. Oferim garantie. Firma autorizata. Preturi foarte mici, neg., Sandu. (0731.114.448/ 0761.444.506 6.

7. Acoperis tabla Lindab, zincata, jgheaburi, burlane, dulgherie, mansardari, orice reparatie 15% reduc139. Servicii contabilitate complete conere. Marin. www.gerardcontabil Militari Oferim servicii de contabilitate complete, salarizare, refaceri evidente constructroof.ro tabile, intocmire situatii financiare (bilan(0751.806.489 turi), depunere declaratii. (0726.386.637 140. Servicii contabilitate, salarizare, resurse umane Societate contabilitate, membra CECCAR, ofera servicii de: contabilitate, salarizare si administrarea personalului pentru societati din Bucuresti si Ilfov. 50 {; (0745.094.211 office@contacaruntu.ro 141. Servicii de contabilitate care simplifi-

ca sistemul RightUp este un serviciu de contabilitate ce simplifica sistemul de administrare financiara prin acces rapid la informatie actualizata, indiferent de locatia clientului, (0723.581.684/ 021.327.24.07 office@rightnumbers.ro; 142. Servicii de contabilitate complete

SRL/ PFA Ajutor Firma va pune la dispozitie servicii de contabilitate incepand cu 200 lei/luna: evidenta financiar-contabila si raportarile periodice: acordarea asistentei, 200 L; (031.426.00.80 143. Servicii de contabilitate pentru cabinete medicale Prestez servicii de contabilitate pentru medici/ cabinete individuale medicale. Serviciil se poate presta cu contract sa fara in functie se preferintele clientului. Pretul este de 50 lei lunar, 50 L; (0742.784.533 144. Servicii de contabilitate pentru per-

soane ocupate Servicii complete de contabilitate, consultanta fiscala, salarizare, expertize contabile, declaratii fiscale, bilanturi. Pentru SRL, SRL-D, PFA, partida simpla. Experti Contabili autorizati CECCAR 100 L; (0762.888.898 office@originalconta.ro 145. Servicii de evidenta contabila inreg-

152. Servicii notariale complete. Birou Notarial Amzulescu Marius. Autentificari - Certicari - Comerciale - Contractuale - Testamente Certificari - Legalizarea semnaturii de pe inscrisuri (021.444.32.83/ 021.444.32.68 bnpamzulescu@gmail.com 153. Servicii pentru primii pasi in

afaceri. Scopul nostru este sa oferim servicii integrate atat celor care fac primii pasi in afaceri, cat si celor care cauta servicii complexe de consultanta comerciala. (0745.761.006 avradoi@gmail.com 154. Servicii Registrul Comertului: infiintare firme; infiintare reducere puncte de lucru;schimbare gazduire sediu social; adaugare schimbare CAEN;majorare reducere capital social; (0729.674.724 155. Tematic Contexpert va poate

infiinta firma rapid O echipa de profesionisti, cu o bogata experienta in domeniu, va asteapta cu urmatoarele servicii: infiintare firma, radiere obiecte de activitate, infiintare firma SRL-D, (0767.429.878 office@contaconta.ro

33. Amenajam accesibil apartamente,

glet, lavabila, rigips, tapet, faianta, tavane false, parchet, instalatii sanitare. (0721.165.459/ 021.629.25.21

76. Case la rosu sau la cheie, material +

tem o echipa de amenajari interioare care se axeaza pe calitate, promtitudine si seriozitate interesati sa fim recomandati de catre dvs mai departe.Noi va oferim urmatoarele servicii: (0726.662.249 53. Amenajari interioare, echipa, gresie, faianta, rigips, zidarii, tencuieli, sape, montaj usi, parchet laminat, placari polistiren, tavane false, tavane casetate, sanitare, electrice, etc, 1 L; (0721.683.058 54. Amenajari interioare, gresie, faianta,

marmura, parchet, rigips, glet, zugraveli, instalatii electrice si sanitare, termosistem, hidroizolatii. Preturi mici, calitate maxima, seriozitate si integritate; (0728.606.585 anto_7508@yahoo.com

manopera sau numai manopera, variante regie proprie sau pe firma, preturi corecte in functie de proiect, Bucuresti si in tara; oferim si solicitam seriozitate (0732.945.313 durablemansion@gmail.com constructii.durablemansion.com 77. Case la rosu, gri, gata. Cauti case la

rosu? Noi suntem cheia. Societate cu experienta de 13 ani pe piata, echipe profesioniste si cel mai bun raport pret-calitate in constructii civile industriale si agricole. (0751.264.808

mocheta, tapet, montat si demontat usi si mobila, preturi avantajoase; (0765.889.939

78. Cauti un specialist in amenajari sau renovari? Noi iti oferim servicii de consultanta si executie la standarde europene. Echipa noastra are o buna experienta in domeniu in tari ca Franta, Germania sau Suedia. Dunidav Desing Art; (0787.893.181/ 0763.835.838 contact@dunidavconstruct.ro

56. Amenajari interioare, profesionisti in

79. Confectii metalice fier forjat si inox,

55. Amenajari interioare, montaj parchet,

executie lucrari interioare, gresie, faianta, parchet, tencuit, gletuit, zugravIt, rigips, glafuri, sanitare, marmura. Preturi foarte mici, etc, 10 L; (0735.152.075 57. Amenajari interioare, zugraveli, rigips, faianta, scafe, glafuri, reparatii zidarie, montaje placari. Mester, experienta, seriozitate, calitate; (0727.251.833 58. Amenajari interioare,exterioare

Anvelopare pereti exteriori,reparatii si zugraveli scari de bloc,sape,parchet,montare gresie si faianta,demolare,reconstructie ziduri interiori exteriori,placare cu rigips.0730581401 (0730.581.401

porti, garduri, balcoane, balustrade, grilaje, copertine, scari. (0762.020.622 80. Confectii metalice: usi de bloc, rampe acces bloc, departament specializat in crearea de produse unicat sau serii de produse dupa specificatiile dumneavoastra. Multitudinea de elemente si modele face ca imaginatia sa nu aiba limite; (0735.149.262 81. Constructie casa, renovari, amenajari, zugravi, executam tot ce tine de domeniul constructiilor, de la fundatii pana la lavabila. Constructii case la rosu sau la cheie, case de lemn, renovari, instalatii electrice si sanitare, zugravit, gresie. (0785.126.327

15. Acoperisuri, echipa constructii case-

vile, zidarii, tencuieli, sape, zugraveli, faianta, instalatii sanitare, camine, rigips, polistiren, decorativa, demolari case, (0767.782.653

17.

18. Acoperisuri, executam dulgherie,

tigla metalica, lindab, orice fel de accesoriu. Domnul Mitica; (0731.754.645

Acoperisuri, executam sarpante, invelitori din tigla metalica, tigla ceramica si mici reparatii de urgenta, placari polistiren; (0721.897.813 19.

20. Acoperisuri, mansarde, reparatii, accesorii, burlane, tigla metalica, vopsitorii, reducere 15%, oferim factura si chitanta, garantie; (0724.898.204 21. Acoperisuri, montaj tabla lindab, ruukki. Executam reparatii si montaj, structura si dulgherie acoperisuri, distribuie si monteaza tigle metalice si accesorii import Polonia la pret de producator, monteaza tigle metalice si de ceramica, (0724.415.423 22. Acoperisuri,Firma contract si

garantie,meseriasi Orice tip de tabla,tigla metalica si ceramica,tabla zincata si cutata,sistem pluvial,jgheaburi,burlane,parazapezi,dulgherie,mansardare,sarpante,izolatie carton,placari polistiren.Transport gratuit! (0731.545.436/ 0758.808.695 23. Alexandru Gheorghe, reconditionari

deplasarea este gratuita; (0765.987.720 94. Curatenie dupa constructor. Oferim

servicii de curatenie dupa constructor, 5-9 lei/mp, oferim seriozitate si profesionalism, 7 L; (0766.723.732 bbubulgaru@gmail.com 95. Curatenie subsol, demisol, scari de

zugravit, tubulatura ghena, termopane, orice tip tabla lindab si lucuri nefolositoare, ridicara gunoiului, orice zona; (0731.802.418 96. Deblocari si reparatii usi seifuri, lacate Deblocari usi, seifuri, lacate si orice sisteme de inchidere (Bucuresti si Ilfov in regim de urgenta). Preturi mici. Deblocam usi aflate la: locuinte, birouri, magazine, garaje etc. (0726.892.526 97. Decopertez gresie faianta, scot gre-

sia si faianta veche. Decopertez parchet, pereti, tencuiala veche. Ma deplasez in Bucuresti si alte orase. Ofer si cer seriozitate maxima; (0727.146.132

98. Demontez aere conditionate de pe fatada blocurilor pentru placari cu polistiren (recuperam freonul si facem igienizare) (0729.424.092 99. Desfundare canalizare in Bucuresti si Ilfov firma noastra presteaza cu profesionalism servicii de: desfundare canalizare cu inalta presiune; desfundare conducte canalizari, tubulaturi; curatarea rezervoarelor, depunerilor de nisip, (0729.091.805 100. Desfundare tubulatura canalizare vidanjare. Vidanjare Bucuresti si Ilfov. Servicii oferite : - desfundare tubulatura canalizare cu presiune; - vidanjare ape menajere - decolmatare camine / Base; inspectie video canalizare CCTV; (0767.581.843 101. DIRIGINTE DE SANTIER Firma de consultanta oferim servicii de dirigentie de santier si de management de proiect pentru constructii. 0720805964www.dirigintede-santier.com (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com 102. Echipa executam instalatii sanitare si

termice, gaz. Echipa de instalatori executam instalatii sanitare si termice, instalatii de gaze, incalzire pardoseala, schimbari de coloane, apometre, montaj obiecte sanitare si instalatii electrice. (0764.341.947

si exterior, montaj usi interior, exterior, montaj usi garaj, montaj usi sticla, montaj usi termopan, montaj usi case,curte, reconditionari usi, reparatii, reconditionari parchet, mobilier scaune, birouri. (0731.353.652

105. Echipa serioasa executam lucrari de

amenajari interioare, la standarde inalte si preturi accesibile. Seriozitate maxima. Va asteptam; (0799.196.894

106. Echipa zidari, rigips, finisaje, gresie,

faianta executam lucrari rigips de inalta calitate. Gresie + faianta montaj usi interior exterior amenajari interioare + exterioare sapa, parchet, glet, montaj usi, polistiren, decorativa; (0766.328.052 107. Ecofresh curatatorie, spalatorie pro-

feionala Curatatorie ecologica. Spalatorie profesionala. Curatat haine din piele. Reparatii croitorie. Curatatorie covoare. (021.232.95.50/ 0733.689.664 contact@ecofresh.ro 108. Efectuez poze ceramica;

(0720.294.432

109. Efecutez poze ceramica, alb

35. Amenajam apartamente, case,

glet, lavabila, gresie, faianta, parchet, rigips, instalatii electrice si sanitare. Executie rapida, calitate garantata; (0722.400.497 36. Amenajam apartamente, case,

60. Amenajari pentru gradina dumneavoastra, alei gradina, amenajari gradini, decoruri gradini, fantani arteziene, mobilier exterior, sisteme de pompare, amenajari acvatice, cascade, arhitectura peisagera; (0720.501.490/ 0720.501.491 office@agresivdesign.ro

rigips, pereti despartitori, scafe forme deosebite, plafoane casetate. Executie rapida, calitate garantata; (0722.400.497

61. Amenajari. Persoana serioasa exe-

37. Amenajam, renovam apartamente,

62. Amenajri interioare-exterioare, rigips,

case, vile, reparatii, zugraveli, lavabile, gresie, mocheta, vopsit, izolatii, consolidari, garduri, pavaj; (0728.773.256/ 0720.372.500 38. AMENAJARE baie, schimbat cada, faianta, sanitare, glet, lavabil, parchet laminat, montat usi, reparatii diverse, lucrari mici si mari. Preturi pe site (0727.278.287 amenajare.baie@yahoo.com amenajarireparatii.blogspot.ro

cut lucrari amenajari interioare, glet zugraveala, vopsitorie, demolari; (0732.351.936

glet, lavabila, gresie, faianta, parchet, termosistem, amenajari aprtamente - vile; (0799.467.010 63. Apartament zugravit la gata 1.500

Euro, tencuiala 15 Lei/mp, glet 8 Lei, lavabil 7 Lei, polistiren 40 m, rigips 25 Lei/mp; (0728.400.939

64. Apometre, calorifere, montaj, sigilari,

reparatii, instalatii sanitare in cupru, polipropilena, autorizat, garantie; (021.332.39.36/ 0722.141.866

din Porotherm sau din lemn, la cele mai bune preturi din Romania. Constructii case, amenajari, avem servicii de cea mai buna calitate, la un pret mic/ Folosim cele mai noi tehnologii in domeniul constructiilor: echipe de muncitori calificati cu o bogata experienta in domeniu pentru a construi casa dvs. la cel mai inalt standard si in cel mai scurt timp; (0735.390.490 83. Constructii case vile si aparta-

mente,amenajari. Case la rosu,la gri sau la cheie, renovari,sistematizari.Realizam lucrari de constructii,lucrari industriale,amenajare sau reparatii la preturi corecte si transparente,termen de executie mic,avantajos (0722.698.101 pavelescu.aurel1@gmail.com; contact@arhi-tech.ro 84. Constructii la cheie, renovari, izolatii,

finisaje Cauti un constructor pentru noua ta casa, doresti sa renovezi, sa izolezi sau sa faci finisaje medii sau de lux, casei tale, aplicam microciment si beton amprentat pe pardoseli, curti, pereti, (0774.300.981 85. Constructii la rosu, la cheie, case,

sie, zugraveli, parchet, rigips, sape, zidarii, tencuieli, pavele, polistiren; (0766.660.880

65. Arhitect Proiectez case, constructi

metalice la preturi avantajoase (0768.338.140 www.proiectesimple.ro

vile, garduri renovari, demolari case din lemn tratat. Amenajari curti, pavaje, brazi, pomi fructiferi, flori etc. Oferim inclusiv servicii de proiectare bonus 25 m gard; (0765.213.837

40. Amenajari interioare, exterioare,

66. Arhitectura Autorizatii de construc-

86. Constructii si amenajari interioare,

39. Amenajari apartamente, faianta, gre-

zugraveli, gresie, faianta, placari polistiren la preturi minime, reduceri pensionari; (0765.123.121/ 0723.748.480 41. Amenajari interioare, gresie, faianta,

gleturi, rigips, vopsitorii. Relatii la telefon: (0737.242.646

42. Amenajari apartamente acoperisuri, glet, vinarom, rigips, parchet, gresie, faianta, tencuieli, zidarii, instalatii sanitare. Rog seriozitate; (0764.154.065/ 0720.489.459 43. Amenajari apartamente, case, faianta, gresie, zugraveli, gleturi, parchet, tapet, sapa, rigips, tencuiala; (0729.971.647

tie, certificate urbanism, avize, proiecte, orice aprobari, extinderi, modificari, recompartimentari, etajari case, hale, PUDuri, PUZuri, scoateri din circuitul agricol, cadastre, orice zona; (0721.695.945/ 0766.722.367 drafimar@yahoo.com

Cronos Enterprise va sta la dispozitie cu servicii profesionale de constructii si amenajari interioare la cheie, dupa o experienta de peste 15 ani de profesionalism si corectitudine in acest domeniu, (0734.502.398

67. Arhitectura, rezistenta, instalatii, autorizatie construire, avize, studiu geo, studiu topo, expertiza tehnica prin ACPCI. (021.220.16.31/ 0754.957.566

87. Constructii, finisaje si amenajari interioare. Firma de constructii ofera servicii pentru urmatoarele categorii de lucrari: tencuieli mecanizate, sape mecanizate, placari si compartimentari cu rigips, (0734.415.444

68. Asamblare mobila: montaj mobila

Bucuresti si Ilfov Va punem la dispozitie servicii de reparatii mobila, montare mobilier, realizare mobila la comanda. Ceea ce ne rcomanda este experienta de peste 14 ani cat si calitatea executiei. (0760.948.857 office@asamblare-mobila.ro

70. Balustrade inox, scari inox, copertine

44.

45. Amenajari apartamente, gleturi, ten-

cuiala, sapa, polistiren, zidarie, glafuri, lavabila, decopertat, rigips, zugraveala, electrica; (0768.470.903

suntem solutia, vindem, montam, reparam, acoperisuri tigla ceramica beton sau tabla Lindab Bilka Ruukki, (0757.740.646

najari constructive diverse si finisaje interioare si exterioare prestam servicii corespunzatoare si de o calitate superioara 10 {; (0725.583.061 nelu@administrarecladire.ro

inox. Realizam modele balustrade inox si scari inox in conformitate cu cerintele dvs. si incadrate in designul arhitectural existent. Echipa noastra se deplaseaza in Bucuresti si Ilfov sau imprejurimi, (0728.550.047/ 0724.269.527 rod_inox@yahoo.com

47. Amenajari gresie, faianta, rigips, par-

71. Bransamente de apa, gaze,

46. Amenajari constructive, echipa ame-

chet, sape, tencuieli, polistiren, vopsitorii, tapet; (0720.806.022

canalizare, separari de contracte cu Apa Nova. (0721.609.856/ 0763.802.109

88. Constructii, reparatii acoperisuri. Garantie 5 ani firma noastra se ocupa de constructii si reparatii acoperisuri de peste 20 de ani. Avem o experienta vasta in spate, materiale de calitate si executam impecabil orice lucrare. (0736.942.667 89. Constructor batran cu echipa,

construiesc case la rosu si finisate la preturi mici; (0722.529.094/ 0768.476.720

90. Cosar, sobar autorizat efectuez lucrari

de coserit si sobarit in orice zona a Bucurestiului. Accept si provincia. Pentru mai multe detalii, nu ezitati sa ma sunati (0764.535.693/ 0729.599.983

91. Curatare canapele, fotolii, tapiterii auto oriunde in Bucuresti si Ilfov. Canapeaua are nevoie de o curatare? Tapiteria autoturismului dumneavoastra are pete de cafea? Curatam canapele si fotolii piele (orice tip piele) sau textil, scaune birou, (0731.653.206

eli, sape, gresie- faianta, parchet, rigips, seriozitate; (0720.527.141

128. Execut reparatii felinare lumanari,

punem geamuri, vopsesc grilaje, cruci, fier la vanzare, oriunde in tara; (0720.294.432 129. Execut sapaturi gropi, inmormantari,

cavouri, apa, haznale, santuri, gaze si orice fel de sapaturi, oriunde in tara; (0720.294.432

130. Execut servicii funerare, transport

funerar, imbalsamari, constatari deces, sapaturi gropi, la preturi mici, oriunde in tara; (0720.294.432

131. Executam jghiaburi si burlane, acoperisuri tabla Lindab, dulgherie si mici reperatii la urgenta; (0727.543.233/ 0737.583.374 132. Executam acoperisuri, dulgherie,

tigla metalica, vopsit si reparatii. Marin; (0751.806.489

133. Executam amenajari interioare de

la A la Z Echipa tanara executa amenajari interioare de la a la z inclusiv instalatii electrice si sanitare; (0737.213.470 134. Executam constructie blocuri in Bucuresti, constructie blocuri structura finisaje, firma constructie bloc structura + finisaje interioare manopera + materiale la cheie 370 euro + tva calitate ireprosabila termen executie foarte rapid, (0769.076.165 135. Executam constructii case, vile, zidarii, acoperisuri, finisaje, tencuieli manual/ mecanizate, placat polistiren, decorativa, parchet, glet, vinarom, electrice; (0767.182.049 136. Executam constructii, case vile la rosu sau la gata. Zidarie, BCA, caramida, finisaje, tencuieli mecanizate, gleturi, faianta, placat polstiren decorat; (0767.182.049 137. Executam lucrari de: cripte, cavouri,

alte lucrari. Oferim si cerem seriozitate; (0768.714.148

138. Executam parchet, faianta la bai si

la bucatarie. Execut gresie, faianta, parchet, zugraveli pereti, tavan fals etc., pentru mai multe detalii (0742.078.450 139. Executam toate tipurile de lucrari de

constructii Total Solid Construct SRL-D: executam toate tipurile de lucrari de constructii necesare realizarii case: demolari si decopertari, tencuieli interioare, turnare sapa de egalizare, sapa autonivelanta, (0766.840.318/ 031.435.36.44 office@constructii-tsc.ro

140. Faianta- gresie 30 Lei/mp, tencuit 15

Lei, glet 8 Lei, lavabil 7 Lei, rigips 25 Lei, ap. zugravit 1.500 Euro; (0724.641.540

141. Faiantar montez gresie, faianta, par-

chet, usi si geamuri, execut lavabila, tencuiala, rigips, glet, sape, tapet, glafuri, gauri hote etc. Persoana cu experienta in domeniu, cer si ofer seriozitate, (0753.617.985

142. Faiantar Zugrav Parchetar cu experienta cu experienta de peste 17 ani.Execut orice lucrare pentru interior. Pentru mai multe detalii va rog sa ma contactati (0735.259.936 143. Faiantar Zugrav Rigipsar Instalator Parchetar Meseriasi executam amenajari interioare si renovari prestand urmatoarele: Montaj parchet laminat, Montaj gresie si faianta,Montaj rigips, compartimentari din rigips, scafe si masti din rigips, (0745.554.551

145. Firma atestata Anre executa bransa-

112. Electrician autorizat execut rapid instalatii noi, reparatii sau inlocuire instalatii la apartamente, case. Montez tablou, sigurante, prize, bransament. Garantie, executie rapida; (0722.400.497

82. Constructii case la rosu sau la cheie

127. Execut particular glet ipsos, zugrav-

110. Electrician execut instalatii electrice

complete instalatii noi pe cupru 380/220/24 volti la case, vile, apartamente, impamantari, contoare pasante, lucrez cu ajutor, prezint garantie, seriozitate, Adrian; (0720.137.382

59. Amenajari interioare-exterioare, placari polistiren, decorativa, socluri piatra aparenta, gresie, faianta, parchet, zugraveala. Cer seriozitate; (0768.923.422

126. Execut mobila la comanda din pal si mdf, din orice culoare, preturi avantajoase, transport gratuit; (0765.889.939

144. Faiantar, zugrav si rigipsar Faiantar,

111. Electrician autorizat execut lucrari

34. Amenajam apartamente, case, asiguram consultanta si materiale la preturi mici, transport gratuit. Sunati inainte de inceputul lucrarii, castigati timp si bani; (0722.400.497

125. Execut lucrari de reparati si amenanjari instalatii sanitare, electrice, termice. Reparatii zugraveli, gresie, faianta, parchet, usi, mobila, etc. Montari si demontari mobila si eventual confectionari. Mentenanta pentru vila, casa, apartamente (0768.250.069

negru/color, sculptez pe cruci, placi, oriunde in tara; (0720.294.432 tablouri 220 - 380 V, aplice prize case vile, apartamente, convenabil; (0724.129.669

24. Alpinism execut deszapeziri, placari

time munca la inaltime, toaletat copaci. Alpin prof util executa: termoizolatii placat pereti cu polistiren, hidroizolatii rosturi placi exterioare, montat reclame/ bannere; (0723.285.482

93. Curatare de jgheaburi Constatarea si

104. Echipa rapida montare usi de interior

cazi, echipa noastra este specializata in: reconditionari, cazi, reconditionari cazi, reparare cazi, reconditionat cazi, reparat cazi, refaceri cazi, refacere cazi, emailare cada, restaurare cazi, 300 L; (0723.349.476 office@reconditionaricazi.eu

25. Alpinism uilitar, alpinisti utilitari la inal-

si fotolii. Servicii de spalare si curatare canapele, saltele, fotolii, scaune materiale textil, tapiterie auto, etc. Metoda injectie extractie cu detergent activ, 100 L; (0722.381.928

lei mp. Echipa cu personal calificat montam parchet laminat si masiv la preturi decente 12 L; (0746.519.315

Amenajari apartamente, glafuri, rigips, faianta, gre69. Aveti probleme cu acoperisul dvs sie, sape, lavabil, tencuiala, Buna ziua, aveti probleme cu acoperisul scafe, glet; (0729.495.890 dvs. sau doriti sa va construiti unul nou, noi

polistiren, reparatii fatade, montare, reparatii si vopsitorii, tabla, jgheaburi, burlane, hidroizolatii, zugraveli scari de bloc, instalatii sanitare; (0744.372.095

92. Curatare canapele, spalare canapele

103. Echipa montam parchet laminat 12

13. Acoperisuri si reparatii, nu aveti

149. Servicii integrate de consultanta

151. Servicii notariale complete. Birou Notarial Accepter - Mitrea DorinaServicii notariale complete. Acte necesare, certificari de fapte, acte comerciale, contractuale, declaratii, procuri succesorale; (021.316.88.04/ 021.316.88.03 bnp@accepter.ro

32. Aluminiu, acoperis, tamplarie PVC Rehau, Salamander - Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 Euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80-100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/ exterioare 10 euro/mp. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura; (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80

52. Amenajari interioare de calitate, sun-

cutam urmatoarele lucrari : dulgherii mansardari invelitori tigla metalica si ceramica toate tipurile de accesori si reparatii; (0748.624.707

Acoperisuri, accesorii, sistem complet, mansardari, dulgherie. Executam la cererea clientului, etc., cu seriozitate, pensionari cu reducere 40%; (0725.790.099

Avocat Russu Mihai. Domenii de specializare:Drept Societar si Corporatist; Drept Contractual; avize, autorizari, licente, fuziuni, divizari, achizitii si restructurari. Piata de capital.Proiecte imobiliare, (0740.368.324 office@russu.eu

31. Aluminiu, tamplarie PVC Rehau, Salamander - Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80-100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/exterioare 10 euro/m. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura; (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80 office@designperfect.ro/ perfect.design4u@yahoo.com

75. Casa de lemn Pret 12000 euro Dimensiuni 11m/8m. Pretul include pardoseala de 2,5 cm; pereti de 4,5 cm imbinati prin nut si feder, usi, ferestre, tavane lambriu de 2,4cm, invelitoare sindrila bituminoasa, 12.000 {; (0763.294.440

12. Acoperisuri montaj si reparatii exe-

16. Acoperisuri, inlocuiri- reparatii, tinichigerie, dulgherie, zidarie, finisaje. Putem executa si instalatii sanitare- termice si electrice (0752.900.503 biroulsp@gmail.com

150. Servicii juridice. Cabinet de

moizolatii, o cosntructie placata cu polistiren este mult mai putin afectata de fluctuatiile de temperatura din exterior, mentinand in interiorul acestora confortul termic, reducand astfel costurile, (0767.824.631 office@highalpin.ro

51. Amenajari interioare - experienta SUA ofer servicii de amenajari interioare: Vopsit, gletuit, slefuit, finisaje diverse. Rigips: compartimentari, scafe, pereti falsi, etc. Montaj parchet. Experienta SUA. Preturi competitive; (0765.806.233

getic si evaluari imobile; (0722.231.318

11. Acoperisuri de lindab si dulgherie, si tabla zoncata, si carton, si mici reparatii, si ghene de gunoi;

148. Servicii Infiintare firme Bucuresti si

comerciala Servicii Reinvent Consulting:Infiintari firme si mentiuni la Registrul Comertului.Infiintari S.R.L., SRLD, S.A., P.F.A..Autorizare activitati; Inchidere/ deschidere punct de lucru; (021.318.69.60

30. Alpinism utilitar, placari polistiren, ter-

74. Cadastru, intabulare, certificat ener-

10. Acoperisuri case si mansarde blocuri Reparam,renovam,modificam si construim acoperisuri complete,montam tigla metalica, ceramica,zincata,jgheaburi,burlan e,parazapezi ,vopsitorie si demolari Oferim Garantie,rog seriozitate! (0737.638.888/ 0747.252.490

14. Acoperisuri tabla, tigla metalica, mansarda Firma noastra e specialistul de care ai nevoie cand vine vorba de acoperisuri tabla, tigla metalica, ferestre de mansarda sau acoperisuri. Oferta noastra cuprinde ferestre de mansarda Fakro, Velux. (0728.875.220

Ilfov, gazduire sediu social, infiintare radiere puncte de lucru, adaugare schimbare obiect de activitate, majorare capital social, cesiune, dizolvare, lichidare, radiere, schimbare mandat administrator, (0753.023.320/ 0799.819.005

servicii de calitate.constatare evaluarea gratuit, siguranta, calitatea ncredere.Florin alpinist utilitar. (0768.256.759

50. Amenajari interioare zugrav, zidar, sape, faianta, gresie, glafuri, izolare polistiren, preturi convenabile; (0728.479.535/ 0766.011.996

mander - Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80-100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/exterioare 10 euro/m. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura; (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80

146. Servicii de evidenta contabila com-

Expert este prestator de servicii financiarcontabile. consultanta, salarizare si resurse umane precum si servicii juridice in relatia cu Oficiul National al Registrului Comertului, (0766.366.322

29. Alpinism utilitar, lucrari la inaltime,

73. Cadastru, intabulare Executam lucrari de cadastru, intabulare constructii noi/ vechi, dezmembrari, apartamentari, asistenta topografica de santier. Terment rapid de executie si depunerea a documentatiilor, 250 L; (0752.843.366 vlad.bighiu@yahoo.com

9. Acoperis, tamplarie PVC Rehau, Sala-

banii suficienti pentru a schimba tabla cea veche de pe acoperis cu alta noua si apa se infiltreaza in pod sau mansarda? Acoperisul dumneavoastra mai poate fii reconditionat: chituit si vopsit, (0748.868.896

147. Servicii financiar contabile Ges Cont

28. Alpinism utilitar, lucrari de calitate la inaltime. Firma cu experienta in alpinism utilitar (peste 8 ani in domeniu) executa: termoizolatii, reparatii termoizolatii, montaje/demontaje acoperisuri balcoane, (0761.766.027

49. Amenajari interioare si exterioare,

72. Burlane, jgheaburi, tigla metalica, dulgherie, lucrari si in afara Bucurestiului; (0724.716.882

8. Acoperis tabla, jgheaburi, burlane, orice mici reparatii, dulgherie, reducere 25% de toamna, Lucian Marescu; (0725.677.675

istrarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiilor contabilitatii, evidenta analitica si sintetica, clienti, furnizori, evidenta mijloace fixe, (021.330.89.69/ 0722.527.581 office@e-accounting.ro pleta, birou expert contabil Adriana Virtejanu ofera servicii de evidenta contabila completa si servicii de salarizare (payroll) firmelor si persoanelor fizice autorizate din orice domeniu de activitate; (0760.180.641 bucuresticontabilitate@gmail.com

mare inaltime, in locuri greu accesibile, termoizolatii, spalari geamuri, renovari toaletari arbori etc. Echipa alpinisti cu o experienta vasta in domeniul alpinismului; (0768.412.793 prompt_alpin@yahoo.com http://alpinismutilitar-expres.ro

tionare parchet, montare parchet, rigips, scafe, modele, zugraveli, izolatii, montaje geamuri, usi, preturi atractive, (0762.571.376 victor1emilian@gmail.com

3

113. Electrician autorizat Bucuresti electrician profesionist, va pun la dispozitie serviciile mele pt a va ajuta sa rezolvati orice problema pe care o intampinati cu instalatiile electrice sau orice modificare pe care vreti sa o aduceti; (0765.341.522 114. Electrician Bucuresti si Ilfov. Execu-

tam instalatii electrice de joasa tensiune la case si apartamente. Inlocuim traseele de curent din aluminiu cu trasee noi din cupru. Adaugam circuite separate pentru aer conditionat, (0720.046.422 115. Electrician ieftin, Electrician cu experienta, ofer servicii de maxima calitate la cel mai bun pret - Schimb tablou electric - Schimb/adaug prize, intrerupatoare etc. Adaug linii noi (masina de spalat,cuptor) (0764.585.344

116. Electrician iluminat, tablouri electrice, prize sector 6 Bucucuresti. Electrician montez tablouri electrice automate, corpuri de iluminat prize si intrerupatoare. Negociabil de la mai mult de doua. (0732.251.779

zugrav si rigipsar Executam finisaje interioare; (0765.030.293

mente electrice organizari de santier, preluari de contracte Enel, intocmire si obtinere autorizatie de constructie a bransamentului electric. (0784.302.317

146. Firma constructii efectuam lucrari interioare si exterioare la cele mai avantajoase preturi; (0761.446.979/ 0748.551.054 147. Firma constructii rezidentiale, hale indrustriale oferim servicii complete constructii rezidentiale si nerezidentiale, hale pe structura metalica, demolari controlate, inchirieri echipamente constructii, inchirieri utilaje miniexcavator, buldoexcavator; (0726.000.347 148. Firma curatenie Bucuresti Pure Clean, folosind personal cu experienta indelungata in domeniul curateniei, Pure Clean ofera servicii de curatenie profesionale in Bucuresti si in judetul Ilfov, atat pentru segmentul rezidential – case, vile, (0371.005.296 contact@pureclean.ro 149. Firma de hidroizolatii, Noi suntem ceea ce cauti Hidroizolatii terase: terase circulabile/ necirculabile, reabilitari si reparatii; terase verzi cu vegetatie si reabilitarea celor vechi, hidroizolatii beci, fundatii, hidroizolatie jardiniere, (0726.339.894 contact@stadicon.ro 150. Firma de alpinisti utilitari in Bucuresti

Constructii: renovari, tencuieli, termoizolatie cu polistiren, zugraveli, silicoane, chituire, tencuiala decorativa, vopsea lavabila.Montat / demontat structuri metalice. Montari / demontari jgheaburi; (0771.148.325 contact@alpinistiutilitari.ro 151. Firma de constructii construim case,

117. Electrician non-stop 24/7,

vile Firma A&C IMPEX SRL cu experienta de 17 ani executam lucrari in domeniul constructiilor executand proiecte de case/vile la rosu sau la cheie avand tot angrenamentul necesar finalizarii proiectului. (0761.134.500

118. Electrician profesionist in Bucuresti/

152. Firma de constructii executam orice tip de lucrari (constructii case la rosu sau la cheie canalizari, alimentari cu apa, drumuri, hale industriale, renovari). Avem ingineri specialisti.www.constructii-renovari-consolidari-case.ro (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com

Bucuresti, inlocuire prize, intrerupatoare, comutatoare: - montaj corpuri iluminat (lampi, becuri, neoane), - instalare protectie contra socurilor electrice, a electrocutarii (protectie diferentiala) (0767.200.203 Ilfov 24/2 electrician profesionist cu mare experienta in domeniu, va pun la dispozitie serviciile mele pentru a va ajuta sa rezolvati orice problema aparuta in instalatia electrica; (0769.749.676 119. Evacuez mobila, moloz, pamant,

electrocasnice nefolosibile, asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432 120. Execut lucrari gresie, faianta, parchet, glet, zidarie, acoperisuri, finisari, toate la un pret avantajos, lucrarile sunt de buna calitate, (0765.142.132 121. Execut acoperis tabla zincata, tabla cutata si orice fel de tabla. Plus jgheaburi si burlane. Orice fel de reparatii, jgheaburi, sorturi, opritori zapada. Oferim garantie. Firma autorizata. Cornel; (0735.568.331/ 0765.580.578 122. Execut case la rosu de la 35 euro m,

construim case la rosu la un pret de la 35 euro m. 35 {; (0770.248.832

123. Execut constructii cripte, borduri, sapaturi gropi- inmormantari, mozaic, marmura, granit cruci si sculptez pe placi de marmura oriunde in tara; (0720.294.432 124. Execut decopertare, faianta, gresie, parchet, demolari ziduri, evacuam molozul, mobila, electrocasnice, preturi acceptabile, demolam case batranesti, oriunde in tara; (0720.294.432

153. Firma de curatenie Bucuresti Viva Clean, servicii de curatenie, personalizate dupa dorintele fiecaruia dintre dumneavoastra, oferind, totodata, calitate si promptitudine, la preturi mai mult decat rezonabile. Viva Clean ofera posibilitatea (0721.409.502 contact@vivaclean.ro 154. Firma de curatenie Vertex Cleaning

este o companie full-service de curatenie profesionala, care ofera servicii personalizate, de cea mai inalta calitate, pentru curatenia generala si de intretinere a birourilor, (0741.106.080 office@vertexcleaning.ro

155. Firma de reparatii instalatii electrice ABil Electric executa: bransamente, Instalatii de contorizare energie, Sisteme incalzire electrica pardoseala, instalatii electrice de joasa tensiune, instalatii impamantare si paratrasnet, (0723.187.600/ 0728.964.975 portalelectric@gmail.com 156. Firma instalatii electrice autorizata

ANRE executa bransamente, interioare. Bucuresti si Ilfov (0720.565.841/ 0764.411.353 buduvictor@yahoo.com

157. Firma montaj, autorizare, Codevex Tech, service centrale termice , mentenanta centrale termice, autorizari ISCIR pentru centrale termice, revizii centrale termice, montare si instalare centrala termica, (031.814.69.14 158. Firma proiectare si constructii, coordonata de arhitect cu personal tehnic calificat, executa constructii civile, industriale, agricole; (0773.339.338

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


4

23 octombrie 2017

4

PRESTÅRI SERVICII 159. Foraje puturi apa, foraj de mica si

medie adancime, denisipari, intretineri puturi, curatare puturi, foraje puturi adancime apa potabila, apa menajera, alimentare cu apa, foraje apa, foraje fantani 100 L; (0749.093.200/ 0763.778.789 ananova.company@gmail.com 160. Foraje puturi apa mica si mare

adancime, prelungiri si denisipari, asiguram debit apa potabila; (0763.181.900/ 0729.782.533 161. Gard din beton saxon 1, transport gratuit Preturi gard beton (include si stalpi clasici 12 x 13 x 220/270 cm):gard cu inaltime de 1,60 m:109 lei/metru liniar gard, gard cu inaltime de 2,10 m:139 lei/metru liniar gard stalpi cu model piatra. (0749.123.451/ 0749.123.452 contact@mesteresti.ro 162. Gaura hota, aer conditionat, centrala,

carota carotare beton. Gauri profesionale executate cu masina de carotat, fara praf si fara mizerie datorita captatorului de apa si aspiratorului; (0737.812.317

163. Gratare de gradina. Gratare caramida. Gratar rustic executam gratare zidite din caramida, gratare de gradina acoperite, barbeque sau grill, gratare de curte, sobe cu plita pe lemne,cuptoare de pizza, rotisoare cu actionare electrica, seminee de gradina (0730.468.264 164. Gresie, faianta, tapet, rigips, nimic mai simplu Meseriasi care ajung sa te coste dublu fata de pretul stabilit? Specialisti care iti promit lucrarea in 2 zile si dupa o saptamana inca te impiedici de ei prin casa? (0727.087.853 165. Grilaje metalice ferestre la pret avantajos. Un grilaj la fereastra inseamna siguranta ta. Suntem aici sa alegem impreuna cel mai potrivit model pentru tine la cel mai avantajos pret. Si pentru ca cei mai multi clienti ai nostrii isi doresc, (0728.203.138 166. Hidroizolatii - membrana PVC,

bituminoasa,epdm Servicii: – Asiguram consultanta de calitate si inspectii de evaluare. Oferim servicii de proiectare a sistemelor de hidroizolare. Efectuam distributia materialelor consumabile; (0754.615.592 167. Hidroizolatii de buna calitate Hidro-

clas Construct. Lucrari de hidroizolatii, termoizolatii si impermeabilizari cu membrane bituminoase, membrane pvc sau hidroizolatii pensulabile pentru constructii civile, industriale, poduri si pasaje; (0728.732.112 hidroland_df@yahoo.com 168. Hidroizolatii lichide cauciuc acrilic

la hale, blocuri, terase, depozite, fundatii, acoperisuri, poduri, parcari, statii peco, in Bucuresti si, pentru suprafete minim 300mp, in toata tara. Hidroizolatii cauciuc acrilic lichid profesionale, 1 L; (0726.339.894 contact@stadicon.ro

169. Hidroizolatii profesionale, societate specializata executam in conditii de inalta calitate lucrari de hidroizolatii la terase, fundatii, balcoane bai cu garantie integral de minim 10 ani; 30 L; (0727.095.711 enta.izolatii@gmail.com 170. Hidroizolatii, termosistem termoizolatii, pardoseli, sarpante, executa firma de constructii cu personal calificat; (0773.339.338 171. Hidroizolatii, terase, hale, sector 2

Bucuresti Ne plac acoperisurile si pretuim fiecare model unic de terasa acolo unde suntem invitati sa participam la impermeabilizare, hidroizolatii care devin lucrari reprezentative pentru noi (0766.268.852 172. High Alpin, servicii de alpinism utili-

tari, serviciile oferite de noi: placari termoizolante cu polistiren, termoizolatii, hidroizolatii blocuri, hidroizolatii terase, reparatii acoperisuri, tabla, tigla, ardezie, reparatii fatade, (0767.824.631 office@highalpin.ro

173. Incalzire prin pardoseala, garantie montaj cel mai bun pret. Suntem prezenti oriunde in Romania. Cu vanzare de materiale si daca se doreste montaj.Atasati planurile casei, pentru un calcul exact. (0733.605.096 174. Instalatii electrice - sanitare - termice executam instalatii electrice/ curenti slabi - sanitare - termice la case, vile, blocuri, ansambluri rezidentiale, hale industriale. Efectuam mentenanta si intretinere; (0722.218.283 175. Instalatii electrice, sanitare si ter-

mice asiguram interventii rapide si lucrari electrice: instalatii noi sau inlocuiri, tablouri electrice, montare corpuri iluminat, depanar, remedierea defectelor aparute in instalatia electrica (0726.474.813 176. Instalatii HVAC-R ventilare, frigori-

fice, incalzire, sistem split/ multisplit, blower pentru tubulatura, rooftop, chiller, ventiloconvectoare, pompe caldura, turn racire, sisteme VRV, sisteme de umidificare, dezumidificare sisteme climatizare closecontrol, (031.805.64.06/ 031.805.64.06 amteh_international@amteh.ro 177. Instalatii mecanica si tapiterie de scena Amenajari sali de spectacole,proiectare, executie si montaj instalatii de scena pentru teatre,tapiterie de scena. (021.434.95.24/ 0722.458.475 prothalia@yahoo.com 178. Instalatii si amenajari interioare

Sanitare, termice, incalzire, masini de spalat, aragazuri. Reparatii subsoluri, schimbat coloane de apa, coloane de scurgere, coloane de incalzire. Faianta, parchet, rigips. Interventii 24/24 ore. (0746.989.646/ 0726.466.277 179. Instalatii termice, sanitare civile si industriale, instalatii incendii (hidranti interiori, exteriori, instalatii splinkere, grupuri de pompare; (0765.114.434 180. Instalator bun si ieftin.

(0775.603.830/ 0756.268.135 wenemil3@yahoo.com 181. Instalator instalatii sanitare si termice, inlocuiri robineti, baterii obiecte sanitare, tevi, aragaze, centrale chiuvete; (0724.187.197 182. Instalator particular autorizat mon-

tez si repar instalatii sanitare, termice, canalizari si gaze. Montaj masini spalat, aragaze si obiecte sanitare. Factura si garantie. 50 L; (0722.883.229 catrinamariusdragos@gmail.com 183. INSTALATOR sanitare, termice,

schimbat calorifere, reparatii, montaje diverse, preturi pe site: instalatorbucuresti.blogspot.ro (0727.278.287 instalatorgabi@gmail.com instalatorbucuresti.blogspot.ro

184. Instalator accesibil autorizat non stop execut instalatii sanitare-termice; apometre, boilere, centrale, calorifere, cazi, chiuvete, wc+rezervor, robineti, tevi sparte, baterii, desfundari scurgeri; (0724.600.234/ 0769.856.694 185. Instalator autorizat instalatii

sanitare si termice, reparatii, montez cada, chiuveta, wc, calorifere, orice obiecte sanitare. Garantie, executie rapida; (0722.400.497 186. Instalator autorizat ANRE termic sanitar si gaz execut lucrari si reparatii la pretul corect si cu materiale de calitate. Respect si calitate, profesionalism. Obiecte sanitare, calorifere. (0761.547.045 187. Instalator autorizat execut incalziri

centrale, instalatii sanitare, convenabil; (0760.062.478

277. Reparatii acoperisuri, jgheaburi, Instalator autorizat, non- 218. Montaj parchet si raschetare parchet 248. Pictam icoane la comanda Doriti sa burlane ieftin, Echipa profesionisti cu expefaceti un cadou persoanei dragi, parintilor (masiv) cu echipamente profesionstop execut: instalatii san- lamelar rienta peste 25 ani in constructiii si reparatii sau vreti sa surprindeti cu un cadou uniale la preturi negociabile. Experienta in itare-termice, apometre, acoperisuri la preturi foarte mici. Reparatii cat? Atunci apelati la noi si va vom ajuta. domeniu de peste 30 ani. Masina de acoperisuri ieftin, orice tip tabla (lindab , cazi, chiuvete, wc+rezervor, Pictam icoane pe lemn sau pe panza, 100 raschetat si masina de margini metalica), tigla (ceramica, metal), L; (0732.354.876 (0722.325.308 robineti, tevi sparte, baterii, (0756.664.850 centrale termice, desfun249. Pictez pereti bucatarie, living, dormi219. Montaj parchet. Pentru a asigura o dari; (0733.722.294/ 278. Reparatii acoperisuri, montaj, duloferta de manopera cat mai completa pen- tor, baie Artist plastic execut lucrari de arta: gherie, mansardari. Executam lucrari la pictura murala (pereti, tavan), persontru lucrarile dvs. de constructii, sfaturi mon0724.427.666 188.

189. Instalator Bucuresti sector 1, 2, 3,

4, 5, 6 Asiguram servicii de instalatii sanitare, termice si de canalizare non stop in tot Bucurestiul. Vi s-a spart o teava in toiul noptii si nu stiti ce sa faceti, un singur telefon la noi si va ajutam, (0749.040.066/ 0766.889.914

taj parchet pentru montarea corecta a parchetului, suportul trebuie sa fie plan si rigid, (0740.533.412

alizare mobilier, usi, vitralii, mozaic pt case particulare, gradinite, bistro, ceainarii etc.https://www.facebook.com/el (0742.134.347

220. Montaj raschetat parchet, montaj parchet laminat 7 lei/mp, stratificat 15 lei/mp, stratificat lipit 20 lei/mp, lemn masiv 20 lei/mp, raschetat + l?cuit 20 lei/mp, deck piscine, terase lemn, scari interioare, scule profesionale; (0768.337.335

250. Plinta parchet pvc cu canal 10 lei buc/ 2.5 m Comanda va fi luata pe baza unui mostrar si va fi livrata ziua urmatoare. Pret 10 lei plinta pvc 2.5 m cu canal si 1.6 lei accesoriile; (0761.694.263

221. Montaj si reparatii acoperisuri vechi sau noi. Suntem o companie de reparatii acoperisuri, ce ne desfasuram activatea in acest domeniu de mai bine de 20 ani.Reparatii acoperisuri, izolatii acoperisuri. Oferim si optiuni pentru finantare, (0735.782.831

251. Pompa vopsit- airless Wagner cu operator Inchiriez pompa airless profesionala marca Wagner -doar cu operator, pentru lucrari de vopsit, zugravit lavabila de interior si ignifugat. Nu se compara calitativ cu trafaletele, nu lasa urme, (0737.943.063

lucrari: sanitare, termice, gaze. Depanare: aragaze, centrale termice, hidrofoare. Montaj senzori gaze electrovalve, termostate ambient. Preturi negociabile. (0730.310.810

222. Montaj si reparatii acoperisuri, ca este vorba de montarea unei ferestre de mansarda, a unui acoperis complet nou sau o reconditionare a unei invelitori vechi, vrem sa fim mai mult decat niste vanzatori de materiale (0744.176.354 cristian.feher@rmapro.ro

252. Porti fier forjat, balustrade inox si fier forjat o echipa profesionista cu o experienta de 16 ani in domeniu va asteptam cu promotii atat la fier forjat cat si la inox. Reduceri 20% luna aceasta; (0733.315.548

193. Instalator prompt in Bucuresti sect.

223. Montaj si reparatii de acoperis dura-

190. Instalator cu vechime de 20 ani in

domeniu execut o gama larga lucrari de instalati sanitare, (0724.909.114

191. Instalator instalatii incalzire si san-

itare Instalator pentru serviciile dumneavoastra prompt si competent.Executie si inlocurire de calitate a instalatiilor termice si sanitare.Montaj si inlocuit coloane apa rece si calda, (0727.456.144 192. Instalator profesionest execut

1, 2, 3, 4, 5, 6. Construiti sau renova?i? Aveti nevoie de ajutor la montarea unui aragaz sau a unei masini de spalat?Puteti conta pe noi in orice problema legata de: instala?ii de gaze, montaj si service centrale. (0720.103.769

bile. Firma noastra care se ocupa cu montajul si reparatia de acoperis va ofera servicii de calitate durabile, rezistente in timp. Noi lucram numai cu materiale de cea mai buna calitate, (0723.023.198 office@montajtiglasireparatii.ro

194. Instalator rigipsar zugrav amenajari

224. Montaj usi anti foc, montaj usi interi-

interioare Echipa efectuam lucrarii de amenajari interioare dar si interventii asupra imobilului dumneavoastra, executand urmatoarele: zugraveli, montaj usi de interior, montaj rigips, montaj parchet laminat, (0762.982.909 195. Instalator sanitar Instalatii termice si

sanitare si modificari la instalatia veche, montez centrale, calorifere, hote, laoare, etc, (0764.139.864

196. Instalator sanitar Bucuresti montez robinetii, baterii, chiuvete, masini de spalat, calorifere, reductii de inlocuit la calorifere cu puisori de aerisire, wc-uri, bazine, instalatii cupru, ppr, pexal, boilere, desfundari chiuvete cazi etc (0724.964.347 197. Instalator sanitar Bucuresti, Ilfov Sud prestez servicii de instalatii sanitare, bai, bucatarii, coloane, montaj centrale termice, calorifere, avarii, interventii, inundatii, canale infunfate etc preturi rezonabile, constatare gratuita. (0724.531.405 198. Instalator sanitar execut lucrari de montaj. Instalator sanitar execut lucrari de montaj cazi, lavoare, cabine, wc-uri, scurgeri pp, instalati ppr; (0751.321.386 199. Instalator sanitar, electrician

schimb/montez conducte de apa rece, apa calda, centrale termice, calorifere, cazi, lavoare, wc, masini de spalat, hidrofoare etc. 50 L; (0768.604.223 dginvest.office@gmail.com 200. Instalator sanitare, termice, gaze autorizat cautati ceva ieftin,rapid si de calitate? Nu ezitati sa ma contactati. Instalator sanitare, termice, gaze (autorizat gaze) execut lucrari de montaj,reparatii si intretinere: montaj centrale termice (0766.405.952 201. Instalator sector 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Instalator Bucuresti deplasare sector 1.2.3.4.5.6.Instalator Non stop execut lucrari de repara?ii instalatii sanitare si termice. Montaj cabine de dus. Boiler electric. Instant apa electric (0730.394.279 202. Instalator termice, sanitare si gaze

montez calorifere noi si din fonta, schimb reductiile, echipez cu robinet de tur-retur si aerisitor, montez obiecte sanitare, schimb robineti de trecere, pompe de put hidrofor, bai si bucatarii de noi. (0723.035.540 concept.install@yahoo.com 203. Interventii non stop - confort elec-

tric realizam instalatii electrice in gama de curent slab, oferim servicii complete pentru toate tipurile de echipamente electrice, incluzand si prima revizie asupra ansamblului electric gratuita. (0724.600.034/ 0767.683.454 office@confortelectric.ro 204. Interventii si reparatii hidrofoare

Inginer specialist pompe si hidrofoare, asigur montaj si service pentru sisteme de alimentare cu apa: pompa submersibila put, pompa de suprafata cu aspiratie din rezervor si functionare, (0741.401.674/ 0727.287.077 hidroforperfect@gmail.com 205. Jaluzele si rulouri exterioare din alu-

miniu si PVC producem si comercializam urmatoarele produse: jaluzele exterioare (rulouri) din aluminiu, jaluzele exterioare (rulouri) din pvc, jaluzele exterioare usi de garaj, (0722.534.353

206. Jaluzele verticale. Jaluzelele au culoarea crem. Dimensiuni : lungimea 2.70 m inaltime 2.35 m; (0731.141.055 207. Lucrari lemn, consultanta si executie

structuri lemn case, pergole, terase, acoperisuri. Scari interioare: placare, scari elicoidale, integral lemn. Mobilier exterior: gradina, terasa. Mobilier divers: lemn masiv, semifabricate, (0771.115.040

208. Lucrari reparatii tamplarie lemn tam-

plar cu 20 ani experienta execut orice constructie/ lucrare din lemn: montaj/ reparatii scari, montaj/ repararii usi ferestre de lemn,reparatii orice constructie lemn- amenajari interioare lemn; (0722.804.950

209. Mansarde, acoperisuri, case de lemn, terase construim mansarde in poduri existente, prin recostructie totala sau partiala inclusiv proiectare si calcule de rezistenta, daca este cazul, termoizolarea mansardei sau a podului. (0744.317.056 210. Meserias execut lucrari interior-exte-

rior de A la Z, finisaje: glet, sape, zidarie, tencuiala, rigips, parchet, lavabila, polistiren, montat usi, gresie, faianta, marmura si foarte multe altele, (0770.700.418 211. Mobila la comanda, particular, exe-

cut mobila/piese mobilier la comanda.Lucrez cu PAL 18, MDF etc. Accesorii de cea mai buna calitate (blum). Preturi mici; (0732.275.687 212. Mobila la comanda. Execut la comanda mobilier (bucatarie, dressing, dormitor, living, camera de copil, mobilier de hol, mobilier de baie, receptii, mobilier office, vestiare etc.) din Pal melaminat si MDF vopsit, (0761.427.277 213. Montaj acoperisuri din cupru, firma

specializata Gerald Construct Business acoperisuri din cupru cu 20 de ani de experienta in domeniul montarii si reparatiilor de acoperisuri. Acoperis faltuit din cupru constructii civile, (0723.769.349 214. Montaj ferestre mansarda Velux, Fakro etc. Montam diverse ferestre de mansarda. Garantie 5 ani montaj . Preturi incepand de la 250 ron, 250 L; (0760.051.683 215. Montaj gresie si faianta de la 25

RON/mp pentru volume mari. (0741.268.283

216. Montaj marmura granit, travertin execut lucrari pietrarie montaj, prelucrari marmura, granit, travertin, la preturi rezonabile, (0724.381.047 217. Montaj mobila, montare galerii, oglinzi, suport tv Cu o experienta de 9 ani in domeniul mobilei ma ocup de tot ceea ce inseamna asamblare si montaj mobila impachetata tip Dedeman, Ikea, Praktiker, Bricostore si orice alt tip de mobilier, (0761.941.497

or, exterior, montaj usi garaj, montaj usi anti foc duble, montaj usi termopan, montaj usi PVC, montaj usi dressing, montaj usi sticla securizata glisanta, montaj orice tip de usa, (0722.803.051 225. Montaj usi, montaj parchet, montaj lambriu, echipa profesionista cu vechime de peste 20 ani executam lucrari de montaj ferestre, montaj parchet stratificat, montaj parchet masiv finisat, montaj dusumea, scari de lemn. (0725.878.350 ion_iulian2007@yahoo.com 226. Montaj, montare, asamblare si

reparatii mobila la domiciliul dvs. Montator cu experienta de 5 ani in domeniul mobilei asamblez orice tip de mobilier incepand de la Dedeman si Ikea si continuand cu ceilalti producatori de mobila; (0770.918.979 227. Montare si modernizare instalatii electrice, montari instalatii electrice pentru case si apartamente(civile si industriale), inlocuire tablouri electric si echipare cu aparatura de protectie, modernizari instalatii de prize si iluminat. (0787.634.372 228. Montare, instalare, service centrale

termice Central Serv Proiect va poate asigura un intreg sir de servicii. Punere in functiune centrale termice; - service si reparare centrale termice; - verificari tehnice periodice (0784.110.002/ 0767.817.815 centralservproiect@gmail.com

229. Montatori cu experienta lucrari acoperisuri Meseriasi constructori executa lucrari mansarde, acoperisuri, monteaza tigla metalica, sisteme si accesorii pluviale; (0738.055.222 230. Montez mobila gen Ikea, Praktiker,

Dedeman, Kika Lem’s etc., Debitaj, decupare blat, polite, Instalare incorporabile: plite, hote, chiuvete, masini de spalat vase si haine, bateriiMontare corpuri suspendate, (0722.381.722 231. Montez mocheta rapid calitativ Mon-

tez orice fel de mocheta la orice ora, pe lipire, underlay, gripere, pereti sau trepte, ma pute-ti suna oricand, montajul se va executa cat mai rapid, (0770.258.898

253. Profesional, emailari cazi de baie, chiuvete diverse culori, fara demontare, seriozitate, garantie, experienta. Executie de calitate la cel mai bun pret. Preturi incepand de la 200 lei. (0762.441.333 reparatiicazibaie@yahoo.ro 254. Profesionist montez orice tip de mobila, ma ocup de tot ceea ce inseamna decupare blat de bucatarie, prinderea corpurilor in perete, fie ca este vorba de corpurile suspendate de la mobila de bucatarie, sau corpuri suspendate pentru mobila. (0749.297.818 255. Proiectare de arhitectura pentru

toti. Proiectam casute si cladiri mari. Lasand gluma, AsiCarhitectura - birou arhitectura si design de interior, ofera proiectare completa pentru proiecte de arhitectura, (0724.873.849 office@AsiCarhitectura.com 256. Raschetare, reconditionare si mon-

taj parchet. Asiguram intreaga gama de servicii destinate parchetului, de la recondi?ionarea parchetului, montaj, chituitre si lacuire, pana la reconditionare scari si usi din lemn, (0727.018.987

257. Realizam constructii case Bucuresti

si Ilfov executam si alte proiecte la cerere din lemn, caramida sau bca. Va putem arata casele construite, case la rosu, la cheie, reparatii, renovari case si apartamente. Oferim seriozitate. 40 {; (0753.623.673/ 0762.163.638 258. Reconditionare usi. Executam

lucrari de reconditionare a usilor pe furnir si pe vopsea in cele mai bune conditii. Reconditionarea usilor pe furnir consta in: curatare lac; calibrare; (0799.055.577 259. Reconditionari, emailari cazi de baie Efect de portelan, prin pulverizare pistol cu aer cald, rapid si eficient noi multumim orice client, experienta, profesionalism, garantie 4 ani, 300 L; (0723.349.476 260. Rehau la pret de producator, plase

insecte, jaluzele orizontale - verticale, rulouri exterioare din aluminiu; (0727.881.274/ 0765.815.592

261. Renovari acoperisuri Roof Systems

Comercializam si executam sisteme complete de acoperisuri si mansarde. Reparam sarpante – partial sau integral. Realizam sarpante de lemn cu echipa specializata de dulgheri. Executam lucrari in Bucuresti, (0784.337.719 262. Renovari apartamente, case inte-

232. Montez orice tip de mocheta, pe orice tip de suprafata, oriunde si oricand dar nu si oricum, nu solicitam avans pentru lucrare, (0720.777.691

rioare si exterioare. Beneficiati acum de cea mai buna oferta de renovari interioare si exterioare. Fie ca este vorba despre o casa, un apartament, o cladire de birouri sau un spatiu public, echipa noastra va ofera servicii (0720.822.528/ 0734.708.459

233. Montez parchet dublu click, pret

263. Renovari apartamente, gresie,

avantajos. Montez parchet dublu click, pret avantajos. (0785.814.411 234. Montez parchet la 8 lei mp, sect. 3, 4, 5, 6 va rog sa sunati sa nu dati mesaje. Montez parchet la 8 lei mp 8 L; (0764.679.825 235. Montez raschetez repar parchet

masiv, laminat. Parchetari cu experienta vasta in domeniu montam, raschetam si reparam parchet masiv, dusumele diverse modele, parchet laminat, stratificat-preturi minime. Lucram cu masini profesionale (0732.811.704 236. Montez tablouri electrice execut /

repar / modific tablouri electrice, instalatii electrice si de curenti slabi (internet, interfon, videointerfon, telefon, tv, sunet), circuite suplimentare pentru plite electrice; (0724.111.441/ 0745.595.842 office@electricianpfa.ro 237. Muncitori necalificati si calificati pentru firma de constructii, montatori rigips si ajutor montatori cu contract de munca pe perioada nedeterminata, santiere doar in Bucuresti perioada lucrarilor contractate intre 3 si 5 ani.Salariu 3000-3700 lei si 2200-2700 lei. (0726.320.200 238. Muncitori necalificati urgent sunteti

someri, tineri necalificati, noi va angajam, va scolarizam si dupa 18 luni aveti diploma de calificati. Veti lucra in domeniul constructii veti beneficia de cazare si salariu cu carte de munca. (0740.569.732 sc.agro.da.co.impex@gmail.com 239. Nise, masti, scafe rigips Echipa efec-

tuam lucrari de amenajari interioare, orice tine de ghips-carton nise, scafe, pereti, tavane, acoperiri grinzi, mansardari. Rog si ofer seriozitate; (0761.867.843

240. Parchetar experienta 25 ani montez

parchet laminat, clasic stratificat, reparatii parchet sfaturi cumparare, ajutor transport; (0762.271.242 241. Parchetar montez, raschetez, paluxez, masina cu aspirator, preturi minime; (0724.608.136 242. Parchetar particular montez,

raschetez, paluxez masina profesionala cu aspirator preturi minime 15 L; (0733.958.538/ 0724.608.136 nicoleta_corina.calin@yahoo.com 243. Parchetar, montat parchet si

raschetat parchet clasic, parchetari Bucuresti montat parchet, parchetar chituit parchet, parchetar lacuit parchet, parchetar reconditionat, toate tipurile de parchet: (0743.457.184/ 0722.773.366 244. Pas Instal. Instalatii sanitare, termice,

electrice. Instalatii sanitare exterioare, Alimentare cu apa. Canalizare menajera si pluviala. Instalatii de stingere incendiu. Drenari. Instalatii sanitare interioare. Alimentari cu apa si canalizare, (021.451.03.95/ 0371.141.781 office@pasinstal.ro 245. Pavaj exterior si interior - beton

amprentat beton amprentat va pune la dispozitie cele mai recente si inovatoare tehnologii de pavaj exterior si interior pentru amenajarea spatiilor private si publice. Beton (0747.278.702 246. Pavaje pavele industriale oferim montaj, producem si montam la cerere pavaje dale si borduri si garduri la preturi accesibile. Oferim o gama larga de modele si multiple culori incepand cu grosimea de 4 cm pana la 10 cm; (0785.725.900/ 0743.336.343 officepavaje@yahoo.com 247. Personal pentru constructii, amena-

jari interioare salariu 2500 lei + carte de munca program de 8 ore. Bucuresti (0735.040.647

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

zugraveli, tapet Echipa cu experienta in domeniu executam renovari totale sau partiale, glet, zugraveli, tapet, gresie si faianta, instalatii sanitare si electrice, etc. La cerere ne ocupam de procurarea materialelor, (0720.993.122 264. Renovari constructii, firma din sec-

torul 1 executa toata gama de amenajari interioare, cu garantie. Promptitudine si calitate. Detalii la telefon sau la sediul din strada Siret, zona Domenii. (0763.922.034 265. Renovari interioare si exterioare,

executam orice lucrare de consolidare, constructii si reconstructii, amenajari interioare, exterioare la preturi foarte avantajoase.Executam lucrari complexe de amenajari interioare si exterioare. (0720.074.400 266. Renovari rapide camere lavabil sau

glet de la 200-1500 lei, echpa meseriasi executam interioare si exterioare Bucuresti si Ilfov cu incepere imediata, preturi de la 5-50 lei/ mp negociabil, deplasare gratuita; (0766.228.168 267. Renovari si amenajari locuinte,

spatii, Finisaje interioare-exterioare, termosistem, hidroizolatii etc., Bucuresti, Ilfov; (0732.945.313 durablemansion@gmail.com 268. Repar si fac acoperise, bat tabla Lindab cu tabla mea sau a proprietarului. Bat tabla si repar acoperise sau fac acoperise noi; (0721.569.305 269. Repar si montaj usi interior, exterior

de sticla cu sistem de glisare. Adauga un plus de stil si confort caminului tau sau spatiului in care lucrezi, montaj usi interior, exterior, montaj mobila, montaj parchet, montaj yale, manere, butuci, (0731.353.657 270. Reparam si montaj acoperisuri

tabla tip Lindab, dulgherie, reducere 15%, mansardari, Radu; www.gerardconstructroof.ro (0731.451.466/ 0744.963.206

271. Reparati acoperisuri Reprezentantii

acoperisi la cererea clientului modificari, masardari, tigla metalica, ceramca,i tabla zichata, jgheaburi, buline si alte acesorii; (0757.734.060 272. Reparatii acoperis, tigla metalica,

burlane. Vrei sa stii cat costa renovarea casei si a acoperisului tau? Material si constructii de la A la Z.Reparatii acoperisuri si mansardari Sisteme de captare a apleor pluvialeJgheaburi, burlane, (0721.438.212 273. Reparatii acoperis, tigla, burlane,

izolatii. Renovari, acoperisuri, tigla metalica. Hidroizolatii, burlane si jgheaburi.Firma de acoperisuri.Montaj acoperis tigla metalica.Reparatii acoperis tigla ceramica.Montaj invelitori acoperisuri. (0734.403.799 274. Reparatii acoperisuri si montaj invelitori firma noastra are personal calificat in domeniul acoperisurilor cu o mare experienta dobandita in tarile europene de aceea noi lucram cu materiale de ultima generatie. (0724.416.122 275. Reparatii acoperisuri Bucuresti. Va

stam la dispozitie in alegerea acoperisului potrivit pentru locuinta dvs. in cazul in care, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, acoperisul locuintei dumneavoastra se avariaza, (0751.359.560 info@acoperisuri-reparatii.ro 276. Reparatii acoperisuri dulgherie montaj tigla metal, firma cu activitate principala sisteme acoperisuri complete si restructurari capitale va ofera urmatoarele atributii pe langa furnizarea tuturor materialelor necesare execut?rii acoperisului Dvs.; (0725.095.389

cererea clientului: reparatii la orice sistem de acoperis, montaj acoperis, montaj sisteme pluviale, montaj tigla metalica, reparatii dulgherii, reparatii mansardari; (0746.425.641

279. Reparatii case, acoperisuri, interior,

exterior. Material si constructii de la A la Z. Reparatii acoperisuri si mansardari. Sisteme de captare a apleor pluviale. Jgheaburi, burlane, tigla metalica, tigla ceramica. Demolari interioare (0799.455.908 280. Reparatii cazi de baie in Bucuresti

garantie 6 ani firma noastra, Tasumcad Prest Serv SRL-D va propune: reconditionare cazi de baie, reconditionare tavite de dus, chiuvete, pentru orice culoare si orice model. Oferim cea mai buna calitate.Servicii: (0760.998.677/ 0749.770.229 contact@recondcazidebaie.ro

308. Tencuieli mecanizate, ciment, reteta

clasica, blocuri vile, case, preturi intre 15 lei. 16 L; (0744.660.888

309. Tencuieli mecanizate cu mate-

rial traditional (nisip si tenco). Echipa serioara executam tencuieli mecanizate cu pompa diesel (nu necesita trifazic) cu material traditional (nisip si tenco) in Bucurest si Ilfov. Preturi începând de la 15 Ron/mp. Executam si lucrari mecanizate de aplicare tinci, glet (primele 2 maini) si zugraveli mecanizate. (0747.285.818 310. Tencuieli mecanizate, amena-

jari interioare. Servicii de amenajari interioare si exterioare la preturi accesibile si calitate garantata. Serviciile noastre sunt: tencuieli mecanizate, design, instalatii termice si sanitare,instalatii electrice. (0722.778.899 office@amenajari-totale.ro 311. Tencuit 15 Lei/mp, tinci 7 Lei/mp,

glet 8 Lei/mp, lavabil 7 L/mp, rigips 25 Lei/mp, ap. zugravit la gata 1.500 Euro, polistiren 40 m; (0723.250.546

281. Reparatii centrale termice pe loc,

312. Tencuit mecanizat, rigips Tencuit mecanizat. Compartimentari si plafoane gips-carton, materiale si manopera varciment, ipsos sau var. Tencuit tradi?ional. Beton torcretat. www.tencuitmecanizat.ro, (0768.314.164 office@tencuitmecanizat.ro

282. Reparatii infiiltratii acoperisuri exe-

313. Terase, foisoare, pergole, trepte scari mansarde echipa profesionisti, executam terase, foisoare, pergole, pardoseli piscina, accesorii gradina, garaje, gard, scari interior/exterior, mana curenta, casute joaca, lambrisare birouri, (0728.447.496

piese si service. Oferim interventii si reparatii centrale termice, condensatie, inlocuiri piese, curatari anticalcar, crestere randament, reglaje, oprire pierdere sau crestere presiune, reparatii placi electronice; (0726.442.376 cutam rapid si profesional reparatii de acoperisuri si hidroizolatii terase bloc. Dupa executia reparatiilor acoperisul poate fi protejat cu o membrana lichida, (0731.228.163 283. Reparatii termopane ,reglaje, plase insecte Ai probleme cu geamurile sau usile de termopan? Noi suntem solutia! Inginerii nostri sunt specializati in reparatii termopane – sisteme de tamplarie PVC: modificari tamplarie pvc; (0757.396.237 284. Reparatii termopane, reglaje ferestre si usi plase insecte, tamplarie. Personal cu experienta reglam, reparam si intretinem orice fel de tamplarie din PVC sau aluminu cu geam termopan. Inlocuim siteme de inchidere pentru usi si ferestre, garnituri, (0726.662.249 285. Reparatii vanzare montaj usi de garaj. Firma noastra repara, vinde si monteaza usi de garaj sectionale si tip rulou cu automatizare sau fara. Oferim garantie pentru manopera 6 luni.Oferim garantie la piesele schimbate de 24 luni, (0726.954.723 286. Reparatii, inlocuiri tablouri electrice

Electrician autorizat, specializat in depanarea si asamblarea tablourilor de distributie prestez urmatoarele lucrari electrice: reparatii sau inlocuiri tablouri electrice de distributie, (0722.761.703 287. Rigips, gresie, zugraveli, renovari

interioare si exterioare. Lucru repede si bine la un pret bun. Calitate maxima la un pret bun. In Bucuresti si imprejurimi. Gresie/faianta, (0724.751.763 catalin_pletea@yahoo.fr 288. Rulouri exterioare, plase anti insecte

si usi de garaj tip rulou confectionate cu materie prima de inalta calitate, prelucrata de oameni cu o experienta de peste 10 ani, (0731.535.890

289. Sape incalzire pardoseala, sape perilt. Executam sape mecanizate si elicopterizate de cea mai buna calitate. Preturi incepand cu 9 lei. Se pot executa lucrarile si cu materialele noastre. Nivel laser. Sape autonivelante; (0722.273.666 290. Schimbam culoarea casei tale finis-

ari etc, schimbam culoarea casei tale interior exterior rigips scafe arcade din rigips zugraveli parchet vopsitorii trasam cu laser etc cerem si oferim seriozitate oferim calitate lucram cu scule profesionale; (0772.205.393 291. SE.CO.TEH servicii de curatenie

casa si birouri. Firma noastra ofera servicii profesionale de curatenie de peste 15 ani. In aceasta perioada am acumulat experienta, am inchegat un colectiv care in cea mai mare parte a ramas fidel de-a lungul anilor, (0742.055.151 secoteh_92srl@yahoo.com 292. Seminee/ constructie, reparatie si verificare P.F.A autorizat membru ASFOCH, oferim urmatoarele servicii:constructie si montaj seminee;- cerificare si intretinere seminee (se verifica starea izolatiei semineului, a racordului la cosul de fum (0753.568.556 alexandru.construct@yahoo.com 293. Servicii apinism utilitar A.U.R. Alpin Media. Compania A.U.R. Alpin Media este formata din alpinisti utilitari profesionisti, specializati in lucrari diverse la inaltime, finalizate cu succes folosind tehnica specifica de alpinism utilitar, (0723.510.548/ 0766.771.870 294. Servicii complete pentru acoperisul

dumneavoastra de la proiectare pana la finisare cu tigla metalica sau tigla ceramica. Executam sisteme complete de acoperisuri- la cheie.Proiectam si executam sisteme de dulgherie; (0746.561.816 office@acoperis-tablalindab.com 295. Servicii de asamblare si reparatii mobila prestez servicii de montaj si asamblare mobila la domiciliul clientului. Asamblez mobila dumneavoastra chiar si fara schita de instructaj in cel mai scurt timp posibil la domiciliul dumneavoastra; (0730.398.883 296. Servicii de curatenie disponibilitate 24/24. Deplasarea este gratuita la dvs. atat in Bucuresti si Ilfov, prestam servicii la birouri, case, vile, hale, cluburi, restaurante, dupa zugrav, generala si pt. intretinere luni-duminica, (0787.692.222 297. Slefuit marmura si mozaic, travertin

placat marmura si turnat mozaic; (0740.667.843

298. Sobar specialist execut sobe, semi-

nee, reparatii, scuturat cosuri; (021.221.66.99/ 0745.991.298

314. Termopane Rehau, Salamander Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80 - 100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/exterioare 10 euro/m. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura. (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80 office@designperfect.ro/ perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro 315. Termopane, Tamplarie Aluminiu / PVC productie si montaj de tamplarie pvc sau aluminiu cu geam termoizolant geam termopan ).Usa de garaj tip rulou, numai 297 euro + tva, preturi de producator www.authentique.ro; www.usa-garaj.com (0733.711.111/ 0732.557.799 office@rulouriexterioare.eu 316. Vopsitor la tabla ruginita acoperisuri

calitate, preturi mici; (0755.686.501

317. Vopsitori acoperisiuri tabla ruginita. Vopsim tabla ruginita la orice inaltime sunte echipa specializata in acest domeniu din 2003 mai multe detali la tel: (0728.794.440

320. Zugrav particular, efectuez lucrari de

calitate si avantajos. Sunati la tel: (0729.658.439

321. Zugrav - faiantar, execut lucrari de gresie, faianta, rigips, gleturi, sanitare, tot ce inseamna amenajare, rog seriozitate; (0773.993.440 322. Zugrav cu echipa execut gle-

turi, faianta, gresie, parchet, zugraveli, izolatii etc., apartamente la cheie, la cele mai mici preturi; (0737.342.851

323. Zugrav Faiantar Instalator Rigipsar Meseriasi prestam urmatoarele : Lucrari de zugraveli ,montaj rigips , compartimentari din rigips, montaj scafe si masti din rigips, montaj parchet laminat, turnari de sape autonivelante, (0726.141.275 324. Zugrav faiantar, ieftin si de calitate.

Echipa de profesionisti cu peste 10 ani experienta executam lucrari de zugravit vopsit cu mici reparatii la cele mai bune preturi, de la 250 ron per camera de 3x3. Aceste preturi le gasiti doar la noi, 250 L; (0775.265.245 325. Zugrav particular Bucuresti, execut lucrari de finisaje interioare: gleturi, lavabila, tapet, tavane rigips, pereti rigips, tapet,faianta, gresie, travertin, marmura, piatra naturala, decarativa interior exterior, (0733.425.850 326. Zugrav particular, glafuri, gleturi, vopsitori vinarom, polistiren, dom. Danut, preturi mici; (0747.700.704 327. Zugrav particular, zugrav cu experi-

enta execut lucrari de renovare, reparatii, igenizare. Nu montez faianta! Rog si ofer seriozitate! Fara intermediari; (0738.293.608 328. Zugrav, faianta, gresie, amenajari interioare, echipa de lucru cu exprienta, executam lucrari de finisaje interioare de calitate, cu incepere imediata: Zugraveli, Gresie si faianta, Parchet. Montaj usi: instalatii sanitare; (0768.659.914 329. Zugrav, faiantar, rigips, instalatii, montat usi, meserias executa, calitateexclus intermediari. Rog seriozitate;

330. Zugrav, faiantar, parchetar Meseriasi

331. Zugrav, gletuiesc, tencuiesc, totul la

304. Tapiter canapele, reconditionez toate modelele canapele, coltare, fotolii, huse, perne, paturi recamiere, studiouri, dormeze, tabureti, schimbat cap-coada pielea, panza; (0727.456.145 305. Tapiter tamplar reconditionez coltare, canapele, fotolii, paturi, studiouri, recamiere, execut lucrari paturi mijloc din lemn toate dimensiunile; (0731.286.512 306. Tapiterie mobila, reconditionari

Tapiter execut: auto inclusiv autobuze sau masini de epoca, canapele, fotolii, scaune, capitonaj usi, baruri, restaurante, sali de conferinta, reconditionari mobilier clasic, epoca, (0755.247.560 307. Tencuiala mecanizata Bucuresti, oferim servicii de tencuit mecanizat pentru case si apartamete, despre pret puteti afla mai multe detalii la telefon. Zona de lucru este Bucuresti, in orice sector. (0744.588.880

3. Academia de dans Ballet Art a fost înfiintata în 2001 de o echipa de profesionisti cu performante recunoscute atat în Romania, cat si pe plan european si cuprinde cursuri de balet pentru copii si cursuri de balet pentru adulti, (021.335.77.29/ 0723.225.538 office@balet.ro 4. AHR Translations traduceri din toate limbile Echipa de traduc?tori AHR Translations efectueaza traduceri în si din toate limbile europene, precum si multe alte limbi ale lumii, (0731.010.801/ 0740.254.488 info@ahrtraduceri.ro 5. Amenajari interioare de calitate. Executam lucrari de calitate la preturi accesibile si negociabile fara rabat de la calitate. Oferim consultanta si executie prompt si profesional la toata gama de amenjari, (0737.193.267/ 0724.203.209 6. Antrenamente Kickbox Muay Thai Kempo Wu Wu shu K-1 MMA Berceni metrou. Antrenamente Kickboxing, Muay thai, Kempo, Wu shu, K-1, MMA in Berceni, Strada Gheorghe Condurache 18 (in spatele benzinariei MOL), (0734.394.522 7. Antrenor de tenis de camp copii si juniori fost sportiv de performanta timp de 15 ani, cu participari la turnee nationale si internationale fost loc 3 respectiv 1 national, student la Universitatea nationala de aparare si securitate. (0762.603.769 8. Before, after school clasa a 4-a la Scoala 97 Program Before School numai pentru copiii de la clasa a 4-a ai Scolii 97, strada Viorele 7, sector 4.Doar la 50 de metri de curtea scolii.Program de la 7:30 la 12. (0744.686.666 9. Birou traduceri, apostille, legalizari notariale, rapid ieftin si promt. Servicii profesionale, (0761.458.797 utilservice_traduceri@yahoo.com 10. Cadru didactic cu experienta meditez elevi cls. I-IV, toate materiile (inclusiv limbi straine), 30 lei/ora, 30 L; (0760.355.343 11. Centrul de Meditatii Capri Bucuresti pentru a veni in intampinarea nevoilor tale, iti punem la dispozitie o mare diversitate de cursuri si meditatii individuale: Cursuri de limba engleza : Cursurile noastre sunt organizate pe 5 module (0731.237.857 contact@cursurimeditatii.ro 12. Centrul de meditatii si dezvoltare per-

13. Centrul de Pregatire Profesionala Alexanders curs tehnician veterinar, curs tehnician maseur (masaj)curs tehnician cosmetician, curs de coafura, curs frizeriecurs manichiura-pedichiura, curs unghii false, cursuri machiaj (0768.109.560/ 0768.102.944

300. Sobar specialist montez si remontez

303. Tamplar mobila execut lucrari de reparatii mobilier, montaj scari din lemn si parchet, confectionez mobilier pal melaminat; (0752.593.799

2. Academia de canto si balet Raluca Cioca ofera cursuri de canto, pian si balet, dar si de muzicausoara sau dans contemporan. Academia de canto si balet Raluca Cioca este un spatiu de descoperire a muzicii si dansului. (0741.470.336/ 031.105.98.96 contact@cantosibalet.ro

319. Zidar- faiantar- zugrav profesionist execut, finisaje de mare calitate, interioare si exterioare zidarii, tencueli, garduri, tencueli decorative, sape, gresie- faianta, rigips, hidro izolatii, polistiren, scafe, glafuri, gleturi, arcade, (0728.903.877

particulari executam amenajari si finisaje interioare si exterioare in Bucuresti si Ilfov. Preturile se pot negocia in functie de lucrare. Acceptam orice lucrare, chiar si lucrari de mici; (0755.413.237

302. Tai lemne drujba, asez, sparg cu toporul, oriunde e nevoie; (0720.294.432

duceri Absolventa italiana Universitatea Bucuresti, specializarea italiana-romana ofer traduceri. Dintre traducerile mele, anii acestia: traduceri pentru edituri - carti pentru copii si adulti, 10 L; (021.665.20.54/ 0754.945.142

sonala, va doriti rezultate bune la scoala si la examene pentru copilul dumneavoastra? Profesorii nostri pregatesc cu succes atat elevi care doresc sa inteleaga materia scolara; 70 L; (0744.501.918 contact@centruldemeditatii.ro

si remontez gratare, smeinee, repede, bine, neg.; (0723.004.446

301. Tabla zincata, mici reparatii, tigla ceramica, dulgherie, vopsit acoperisuri, 10% reducere; (0722.722.743

1. Absolventa italiana universitate tra-

318. Zidar, zugrav, execut zidarie, tencuiala, rigips, glet, zugraveli, parchet gresie, faianta, tapet, sape, polistiren, decorativa, acoperis tabla, etc la cele mai bune preturi; (0766.368.635/ 0766.193.730

299. Sobar execut sobe teracota, montez

sobe teracota pe lemne si gaz; (0766.838.327

Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri

pret mic zugravesc, gletuiesc, tencuiesc, repar glafuri, torn sape, montez parchet laminat, gresie, faianta, tapet etc. Cer si ofer seriozitate. Preturi decente, negociabile; (0755.686.522

332. Zugrav, rigipsar, parchetar, faiantar, zidar, meserias cu echipa completa execut lucrari de renovare completa, amenajari si finisaje interioare/exterioare la cheie pentru orice spatiu, apartament, casa, vila, magazin etc. (0755.171.085 333. Zugrav, zidar, faiantar, amenajari

interioare tencuit, glet, izolatii poliester, reparatii glafuri (usa, fereastra) sapa, gresie-faianta, parchet, izolatii anti mucegai, diverse, (0720.062.705 334. Zugraveli, gresie, faianta, izolatie fatada rigips, gleturi, izolatie fatada si multe altele. Zugraveli de calitate si curatenie pentru birouri, apartamente, vile (0722.302.480 335. Zugraveli, montaj gresie, faianta, parchet meserias cu peste 20 ani experienta execut lucrari de constructii si amenajari interioare si exterioare. Constructii case la cheie, constructii garduri, amenajari si renovari totale de apartamente. (0765.514.552 336. Zugravim apartamente regim partic-

ular Bucuresti. Echipa meseriasi particulari executam lucrari de inalta calitate.Executam: zugraveli (glet, tapet, rigips, lavabil), faianta, gresie, granit, marmura, tencuieli, zidarii, sape etc. parchet laminat, (0767.124.657

14. Centrul Educational IBSEN Cursuri limbi straine Daca doresti un curs specializat sau intensiv de limbi straine, vrei sa-ti faci singur programul sau te simti in largul tau doar in compania profesorului si nu intr-o grupa de studiu, 120 L; (0722.710.351 contact@ibsen.ro 15. Colegiul Univ. Spiru Haret, admitere Face inscrieri pentru anul scolar 20172018 la urmatoarele calificari profesionale nivel de învatamant postliceal: asistent medical generalist si asistent medical balneofiziokinetoterapie, (0721.808.577 sanitara.bucuresti@spiruharet.ro 16. Curs calificare contabilitate. Vom incepe cursul de contabilitate primara.Dureaza 14 ore. Pretul este de 300 lei iar la sfarsitul acestui modul vei obtine Certificat pentru urmatoarele competete pentru ocupa?ia contabil: 300 L; (0745.135.627 17. Curs complet dermopigmentare, curs acreditat, curs complet micropigmentare si microblading, kit de lucru inclus, curs acreditat, 16 octombrie 2017, rezerva-ti din timp locul de a participa la cel mai complex curs de dermopigmentist acreditat. (0725.427.293 18. Curs Cosmetica - Atelierele ILBAH Curs Autorizat. Cod COR 514201 Durata cursului: 3,5 luni Deschidere curs: Octombrie 2017 Inscrierile pentru urmatoarea grupa se fac pana la data de: 20 Octombrie 2017 1.500 L; (0729.373.342/ 0729.373.387 inscrieri@ateliereleilbah.ro 19. Curs de limba engleza pentru copii Gratuit evaluare initiala: cunostinte, stil invatare si personalitate.Detalii curs: structurate in functie de nivelul initial de cunostinte al cursantilor, utilizator incepator (A1A2), (0723.772.727 victoriei@victoriaedu.ro 20. Curs eficient engleza pentru copii, 5 motive unice pentru care merita sa alegi English Kids Academy pentru copilul tau! 1.Venim din Londra, existam de 64 de ani în lume, de 15 ani în Romania si ii ajutam pe copii sa vorbeasca engleza (0723.900.204 21. Curs engleza Metode moderne, Cambridge, vrei toata atentia profesorului dar si sa beneficiezi de sansa de a interactiona cu alti vorbitori si de a-ti invinge astfel inhibitiile? Grupele de 3-4 persoane sunt solutia ideala; 40 L; (0744.998.774 info@invatengleza.eu 22. Curs engleza restrans Curs engleza

manuale Cambridge, metode moderne, grupe 3-4 cursanti. Ideal daca vrei toata atentia profesorului, dar si un curs vesel si interactiv. Detalii pe invatengleza.eu sau la0744998774 40 L; (0744.998.774/ 0744.998.774 info@invatengleza.eu 23. Curs extensii de gene fir cu fir, daca doresti o cariera in domeniu, te astept la inscrierile pentru Tehnician in Extensii de Gene. Avantajul este ca poti lucra pentru tine de acasa si sa ai propriul program, 850 L; (0764.434.308 24. Curs Extensii de gene fir cu fir, 2D, 3D

Cadoul lunii Decembrie vine de la Extensii gene fir cu fir - Neicha Bucuresti. Te asteptam sa te inscrii la cursul complet de EXTENSII GENE FIR CU FIR, 2D ?i 3D si primesti un set de pensete cadou; (0767.569.659 25. Curs manichiura pedichiura autorizat Descopera secretele profesionistilor din domeniu urmând Cursul de Manichiurist Pedichiurist organizat de NAGVO GRUP. Inclus: Modulul de Manichiura semipermanenta. 800 L; (0734.484.980 inscrieri@nagvogrup.ro

26. Curs microblading (tehnica fir cu fir), curs complet microblading tehnica fir cu fir) + kit de lucru inclus , curs acreditat, Bucuresti. Inscrie-te la cursul complet de dermopigmentare din Bucuresti Si obtine diploma acreditata. (0725.427.293/ 0725.688.029 27. Curs tehnician maseur Au inceput inscrierile pentru curs calificare tehnician maseur cod N.C 3226.3.1 cu incepere imediata. Cursul tehnician maseur nivel 4, se desfasoara in cursul saptamanii (10.0014.00 si 16.00-20.00), (0724.395.645

E-mail: redactia@anuntul.ro


23 octombrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

PRESTÅRI SERVICII 28. Curs unghii false, manichiur?-pedichi-

ur? INSTRUCTOR/PREPARATORTEHNICIAN UNGHII FALSE CU EXPERIENTAMANICHIURA-PEDICHIURA CLASICADRY MANICURE-PEDICUREPredau cursuri individuale persoanelor care isi doresc o cariera in domeniu. 300 L; (0762.680.357

29. Curs web design online cu WordPress

promo (-20%) - invata sa creezi site-uri web complete in mod rapid si intuitiv cu cea mai utilizata tehnologie la nivel mondial - WordPress. Cursul Online WordPress este format din 76 de lectii video 140 L; (0741.351.662 30. Cursuri acreditate in domeniul infru-

musetarii: Academia Constantine organizeaza cursuri acreditate in domeniul infrumusetarii: cosmetica, coafor, manichiura pedichiura, unghii false. Suport de curs si materiale de practica din partea scolii. (0733.649.387 academia@constantine.ro 31. Cursuri acreditate recunoscute

Uniunea Europeana Coafor; frizerie; manichiura-pedichiura; unghii false; cosmetica; masaj; make-up cu practica din prima zi! (0763.606.638/ 0736.938.407 florone.professional@yahoo.com 32. Cursuri asistente medicale -Scoala Postliceala FEG Bucuresti, face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala europeana acreditata MECS Ordin nr. 3985/13.05.2008. Diplomele sunt recunoscute national si international. Adrese Bucuresti: str. Walter Maracineanu nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A, sect. 1, tel.: 021.311.10.54/ 0788.424.314 si Str. Badea Cartan nr. 6, sector 2, tel.: 031.405.27.30. Site: www.scoalafeg.ro; 33. Cursuri calificare peste 100

meserii, alimentatie, turism, constructii, auto, infrumusetare, SSM, PSI, Anre, certificate Ministerul Muncii. Cursuri ISCIR: stivuitorist, fochist, macaragiu, masinist pod, operator GPL, imbuteliator, prelungire autorizatii; www.fundatiaapt.ro; (0784.238.728/ 0744.437.105 fundatiaaptbucuresti@yahoo.com 34. Cursuri calificare-formare profesion-

ala Cursuri alimentatie publica, constructii, servicii si notiuni fundamentale de igiena. Asociatia BBS este o organizatie nonprofit, neguvernamentala, apolitica,independenta fata de orice institutie. (0723.631.967/ 0765.276.239 asociatiebbs@yahoo.com 35. Cursuri de arte martiale Bucuresti La Absoluto Fighting Center arte martiale pentru copii, cursuri autoaparare fete, antrenamente private Brazilian Jiu Jitsu, Kickboxing, Mixed Martial Arts, lupte libere, (0775.619.670 contact@absoluto.ro 36. Cursuri de Calificare si Formare Pro-

fesionala Design, Fashion, Beauty si Business sunt cele 4 mari domenii dupa care se pot clasifica cursurile Atelierele ILBAH. Inscrie-te la unul din cursurile pe care ti le punem la dispozitie; (0729.373.342/ 0751.705.943 inscrieri@ateliereleilbah.ro 37. Cursuri de dans pentru adulti si copii

Pachet Standard : Pret Valsul mirilor este: 50 lei/60 min (pret pe sedinta) Pachet Valsul mirilor: 300 lei/ 6 sedinte / 60 min + 1 sedinta gratuita la restaurant) (0722.766.968 38. Cursuri de extensii de gene Crazy Mix acreditat, Academia de Beauty & Business Simetric este cea mai performanta scoala specializata in cursuri de micropigmentare si microblading, cursuri de extensii de gene Crazy Mix, cursuri de Business in Beauty (0766.328.985 inscrieri@academiasimetric.ro 39. Cursuri de limba engleza si ger-

mana, pentru copii, elevi si adulti. Alege programul de curs oferit de Global Learning. Vrei sa inveti limba engleza sau germana? Inscrie-te acum. Grupe de cel mult opt cursanti.Str Ion Racoteanu, sector 3. (072364817 info@cursuri-germana-engleza.ro 40. Cursuri de limbi straine, traduceri, servicii conexe. Centrul de Limbi Straine Echo ofera cursuri de limbi straine, traduceri si servicii conexe companiilor, adultilor sau copiilor. Cursuri araba, cursuri chineza, cursuri de engleza; (021.253.22.55/ 021.642.13.55 office@theecho.ro 41. Cursuri frizerie Academia de Frizerie

Cursul de frizerie asigura studierea tehnicilor in domeniul frizeriei atat prin studiul teoretic cat si prin efectuarea unei practici direct pe clientela formata, (0721.865.925

42. Cursuri germana pentru medici, asis-

tente, fie ca sunteti medic specialist, fie rezident, obiectivul invatarii limbii germane poate fi atins in timp relativ scurt, daca o faceti in mod constient, fara module intermediare, uneori inutile. (0723.312.830/ 0242.532.001 lili_voicu_romania@yahoo.com 43. Cursuri inot (inveti in maxim 10 sedinte tot) ofer lectii de inot particulare, adultilor si copiilor peste 2 ani. Clientii (6 -65 ani), oricat ar fi de incepatori, invata in maxim 10 sedinte sa inoate toate cele 4 stiluri de inot. (0726.870.032 44. Cursuri inot copii Bucuresti cursuri

inot Bucuresti, Sector 2-3. Lectii de inot copii si adulti. Lectii individuale atat copii cat si adulti.Cursuri inot initiere, perfectionare, consolidare copii si adulti. (0766.263.608 45. Cursuri limba germana pentru incepatori sau avansati, individuale sau de grup. Preturi incepand de la 40 lei + TVA/sedinta (1 h 30 min). Locatie: strada Elena Caragiani 17, sector 1, Bucuresti, 50 L; (0372.701.748 46. Cursuri limbi straine pentru toata familia B.Smart Cursuri de engleza, germana, franceza, spaniola, portugheza, italiana si turca, incepatori si avansati, copii si adulti; cursuri de engleza pe domenii specializate: afaceri, financiar, bancar, juridic, (0733.426.646/ 0733.346.646 contact@cursuri-bsmart.ro 47. Cursuri operator calculator Cursuri de

perfectionare intensive avizate Ministerul Muncii si Educatiei: Operator calculator electronic si retele; contabilitate primara cu utilizarea calculatorului; contabilitate financiara (0724.772.425/ 0770.434.606 office@cursuri-picon.ro 48. Cursuri practica frizerie - Asiguram

loc de munca! Oferim cursuri de practica frizerie pentru incepatori pentru dezvoltarea capacit??ilor practice si obtinerea unui loc de munca. Costa 100 lei 1 sedinta, bani pe care vi recuperati in primele 2 salarii, (0732.032.527 49. Cursuri profesionale de limba engleza de afaceri si/sau colocviale autorizate de Ministerul Educatiei si al Muncii, (concepte sintetizate de gramatica incluse) la sediul companiilor, cu program de studiu customizat nevoilor individuale de training l (0729.201.020

52. Dansul Mirilor, WannaDance, cursuri de dans Hai sa dam startul unei povesti de neuitat prin creatie, dans, pasiune si daruire.Melodia voastra preferata este o provocare pentru noi. Impreuna vom alege tematica, pasii de dans, (0763.383.300 53. Engleza foarte convenabil de la 39 lei, copii, adulti,conversatie, orice nivel sau varsta. 39 L; (0720.460.551 54. Engleza personalizata pregatire engleza generala, precum si pentru examene de admitere, teste Cambridge (KET, PET, FCE, CAE, CPE), IELTS, TOEFL. (0755.237.165 55. Engleza, ofer meditatii engleza orice nivel, 1 h si 1/2 40 de lei meditatii se desfasoara in centrul nostru de limbi straine din sector 1, 40 L; (0726.103.706 56. Eugen B., inginer ofer meditatii la 7

materii Matematica, 70 lei / doua ore, fizica 80 lei / doua ore, limba germana 75 lei / doua ore si 30 de minute, informatica 70 lei / doua ore, geografie 70 lei / doua ore, 75 L; (0747.630.598 57. Experienta 14 ani meditez elevi matematica cls II-V rezultate excelente, diverse tipologii elevi, metode adaptabile pentru fiecare (simt si tact pedagogic). Sedintele se desfasoara numai la domiciliul meditatorului; (0737.188.678 meditatiimatematica@yahoo.com 58. FEG Bucuresti, Scoala Postliceala

efectueaza cursuri calificare: infirmiera, operator calculator, coafura, frizerie, cosmetica, asistent social nivel mediu, tehnician maseur, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar- patiser, vanzator, tipograf, instalator, meserii constructii. Liceul F.E.G. face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 cursuri de zi, seral, frecventa redusa, profil: uman, acreditat MECS, ordin nr. 3516/28.03.2016. Se efectueaza inscrieri si la gradinita in limbi straine F.E.G. Bucuresti sector 1, str. Walter Maracineanu nr. 1-3, et. 2, camera 205A, tel.: 021.311.10.54/ 0788.424.314, sector 2, str. Badea Cartan nr. 6, tel.: 031.405.27.30. Diplomele sunt recunoscute national si international, site: www.scoalafeg.ro; 59. FEG Education organizeaza cur-

suri de formare in toate domeniile care au cautare pe piata fortei de munca,interna si europeana.Cursuri de calificare :Electrician, Sudor, Instalator, Coafor, Cosmetician, Bucatar, Ospatar etc.Cursuri de specializare : Tehnician energetician/electrician, Contabil, Inspector resurse umane etc. Sediu din Bucuresti, Str Caderea Bastiliei nr 58,lateral ,in spate la ASE. www.feg.ro (0756.876.091

60. FEG Education organizeaza: cursuri de calificare: electrician, sudor, instalator, coafor, cosmetician, bucatar, ospatar et. Cursuri de specializare: tehnician energetician/ electrician, contabil, inspector resurse umane etc. Sediu din Bucuresti, str. Caderea Bastiliei nr. 58, lateral, in spate la ASE. www.feg.ro; (0756.876.091 61. Fizica, profesor liceu, meditatii VI-XII,

pregatire bac, admitere; (0726.206.001

62. Fundatia APT International,100 Cur-

suri calificare, curs asfaltator, curs brutar, curs camerista, curs coafor, curs cofetar, curs comerciant marfuri alimentare, curs comerciant marfuri nealimentare, curs competente informatice, (021.313.48.35/ 0744.437.105 office@fundatiaapt.ro 63. Germana si engleza meditez orice

nivel intr-un cadru organizat si conditii excelente. Bucuresti sector 1. Profesor cu experienta. Tel. (0728.893.860 64. Germana si engleza, germana si engleza meditez orice nivel intr-un cadru organizat si conditii excelente. Bucuresti sector 1. Professor cu experienta 50 L; (0728.893.860 65. Gradini?a Prietenii , cu program pre-

lungit, infiintarea Gradinitei cu program prelungit Prietenii Mei are ca scop dezvoltarea invatamantului particular, conform normelor si standardelor europene de organizare si func?ionare in vigoare (021.222.46.42 contact@gradinitaprieteniimei.ro 66. Gradinita, Cresa Innababy deschisa tot anul este deschisa pe tot parcursul anului, are proiectul conceput special pentru invatamantul prescolar conform normelor in vigoare Tarife Innababy.Program scurt 950 lei.Program prelungit 1350 lei. 950 L; (0722.403.847/ 021.224.09.05 irrydan@yahoo.com 67. Grow Up, kindergarten si afterschool

prin activitatea sa, urmareste dezvoltarea inteligentei socio-emotionale si cognitive a copiilor, de la cea mai mica varsta.Misiunea fundatiei Grow Up consta in promovarea si sustinerea valorilor, (021.326.51.63/ 0723.668.275 office@growupkindergarten.ro

109. Meditatii EXCEL (nivel incepator, mediu, avansat) Ai un interviu si nu esti sigur pe cunostintele tale in EXCEL? Vrei sa iti imbunatatesti performanta la locul de munca actual in ceea ce priveste raportarea? Esti incepator si vrei sa afli cat mai mult 50 L; (0727.767.702

79. Lectii sah pentru copii, incepatori si

110. Meditatii fizica, chimie Oferim medi-

intermediari. Maestru sah si profesor cu studiile de pedagogie efectuate in incepatori si intermediaristrainatate ofer lectii de sah pentru copii, incepatori si intermediari in Bucuresti. Ma pot deplasa la domiciliul elevului, 50 L; (0742.853.002 80. Limba romana la domiciliul elevului profesoara lb. romana pensionata recent, studii universitare, 25 ani experienta didactica, indrum cu competenta si rabdare insusirea, recapitularea, fixarea materiei la limba si literatura romana, (0732.982.989 81. Logoped Profesor de psihopedagogie

speciala ofer servicii de logopedie, in vederea corectarii tulburarilor de limbaj, pentru copiii prescolari si scolari mici (0766.699.597 82. Matematica evaluare nationala, bacalaureat Ofer medita?ii la matematic? elevilor claselor V-XII pentru evaluare national?, bacalaureat, teze, corijente la domiciliul elevului sau al meu, (0720.124.462 83. Matematica gimnaziu, liceu, bac, admitere facultate, la domiciliul meu sau al elevului. Zona Dristor; (0736.647.293 84. Matematica la domiciliul elevului

casele 1-12 Profesor tanar, meditez matematica la domiciliul elevului sau al meu. Lucrez numai cu un singur copil o data, consider eficienta maxima acest sistem. Meditez clasele 1 - 12. Varsta 45 ani 60 L; (0768.392.818 85. Matematica pe intelesul elevului

Meditatii la matematica, gimnaziu cls 5-8. Am rabdare ,experienta peste 10 ani in domeniu, placuta, ambitioasa si rezultate conforme cu pregatirea si seriozitatea implicata. (note peste 8 la testari) 50 L; (0733.422.231 86. Matematica, profesoara liceu cu experienta meditez bacalaureat (orice nivel) cu recuperarea materiei, garantez seriozitate; (0737.210.997 87. Matematica, gimnaziu, liceu in func-

tie de nivelul de intelegere al fiecarui elev, ofer meditatii la matematica, cls.IV-VIII si IX-XII pentru recuperare, fixare, consolidare, aprofunare si performanta cat si pentru Evaluare, (0723.675.044 88. Matematica, info, explicatie

practic elementar, recuperari, intensiv, pregatire subiecte, metode invatare, sistematic, experienta, engleza; (0726.803.036 89. Matematica, orice zona, profesor, sedinte individuale la domiciliul elevului, reusita garantata, simplu, sigur si comod, programa Ministerului Educatiei, (0754.916.860 90. Matematica, profesor titular, 48 ani,

clasele 5-12. Rezultate deosebite. 17 ani activitate. Bac: 10 in 2012; 9,6 in 2014; 9,8 in 2017 (niciun picat bac). Admitere liceu: 10 in 2013; 9,6 in 2014; 9,5 in 2017; admitere facultate matematica: buget in 2017, o eleva. Pe ora 20 L; (0730.434.041 91. Matematica, profesor, sedinte individuale la domiciliul elevului, tarife de la 35 lei ora scolara, 35 L; (0727.809.907 92. Meditat engleza si franceza incepatori si avansati licentiata in geografie limba franceza, promotia 2006 (am urmat cursurile Facultatii de Geografie-Geologie, din cadrul Univ. Al. I. Cuza - Iasi, specializarea Geografie - Limba Franceza 50 L; (0760.032.109 93. Meditatie matematica V-VIII, Sector 4, Berceni, meditez elevi din clasele V-VIII atat pentru performanta cat si pentru consolidarea cunostintelor acumulate in clasa de curs. Se pot stabili sedintele in fiecare zi (cu exceptia duminicii) 75 L; (0721.396.068 94. Meditatie matematica, clasele IX XII desi artele sunt cele care infrumuseteaza viata, tot ceea ce ne inconjoara poate fi descris folosind stiintele exacte. Eu fac parte din persoanele care iubesc matematica. 50 L; (0764.842.108 95. Meditatii admitere medicina medic specialist, 40 ani, ofer meditatii la Biologie Umana si Genetica pentru BAC si Admitere in invatamantul superior cu profil medical: medicina, stomatologie, farmacologie, asistenta medicala. (0726.776.726 dicuandreea@yahoo.com 96. Meditatii chimie gimnaziu, pregatire

68. Hai sa ne jucam si sa invatam

liceu Florina N chimie gimnaziu, pregatire liceu, liceu (ciclul inferior), liceu (ciclul superior), pregatire facultate, postliceala, profesional (SAM), profesional (an de completare), 70 L; (0763.393.119 fan2209ro@yahoo.com

69. Informatica gimnaziu, pregatire liceu

97. Meditatii chimie pentru orice nivel de pregatire admitere facultate (medicina generala, stomatologie, farmacie). Pregatire pentru examenul de bacalaureat. Pregatire pentru recuperarea materiei de liceu; (0720.016.139

engleza. Ofer meditatii la limba engleza pentru copii cu varste intre 3-7 ani (gradinita si clasa pregatitoare) la domiciliul meu in Tineretului, zona Palatul Copiilor, 35 L; (0723.128.214 George Petre informatica gimnaziu, pregatire liceu, liceu (ciclul inferior), liceu (ciclul superior). Absolvent al Facultatii de Matematica si Informatica, Universitatea Bucuresti, 70 L; (0760.034.647 petregeorgee@gmail.com

70. Instructor auto - categoria B instructor auto autorizat - categoria B, ofer servicii de instruire si pregatire pentru cursanti in vederea obtinerii permisului de conducere. Ofer seriozitate si profesionalism. 800 L; (0722.647.528 71. Instructor auto categ. B - Scoala de

soferi Buc., instructor auto autorizat (rezervist), serios, fost profesor de legislatie rutiera, cu experienta si rezultate bune la promovabilitate examen auto, pregatesc cursanti in vederea obtinerii permisului; (0729.094.105/ 0772.260.146 tatarugion@gmail.com 72. Instructor auto ctg B, scoala de

soferi instructor autorizat, serios, calm si exigent. Flexibil la program. Pregatesc persoane din Bucuresti si Ifov pentru obtinerea permisului auto categoria B, pe autoturism BMW seria 3. 1.200 L; (0734.858.167 73. Instructor auto particular cat B Instructor particular. Pret 1300 leiPretul cuprinde: -cursuri de legislatie -pregatire practica (15 sedinte ) -dosar medical -pregatire dosar pentru examen Acte necesare la inscriere : 1.300 L; (0721.249.220 74. Invatamant la distanta (fara

frecventa la distanta prin corespondenta).Au inceput inscrierile pentru anul universitar 2017-2018. Invatamant la distanta FFDC. Facultati: stiinte economice, contabiltate, drept, taxa scolara 330 E/an. 330 {; (021.210.53.57/ 021.210.53.58 ara@ffdc.ro 75. Kidolino, gradinita particulara si after-

school Kidolino asigura: 6 sali de clasa, sala de mese si bucatarie proprie, sala de dans si sport, biblioteca, sala ICT, grup sanitar pe fiecare nivel, cabinet medical, vestiare. 850 L; (0722.731.981 ioana.cosmescu@kidolino.ro

76. Lectii cursuri, meditatii muzica pentru

50. Cursuri tenis de camp - Copii si Adulti

Instructor tenis de camp specializat in initierea in tenis a copiilor si adultilor; (0762.292.294

toti, Clubul de muzica Sol, un club pentru toate varstele ! Ai un talent si nu ti l-ai descoperit ? Haide sa il descoperim impreuna Cursuri de : canto, vioara, pian, chitara, educatie muzicala; 55 L; (0736.771.618

51. Cursuri/ lectii/ meditatii la vioara, pian

77. Lectii de pian pentru copii Studenta in

teorie pentru toate varstele. Numele meu este Ionut Cucu, sunt din Bucuresti, am 25 de ani si predau vioara, pianul si teoria muzicii de 8 ani. Am studiat vioara si teoria muzicii de la 7 ani, (0724.023.660

78. Lectii de pian si canto pentru toate varstele! Va invitam sa va inscrieti la Clubul de Muzica “Pianul Copilariei”, unde puteti lua lectii de pian, canto sau chitara. Grabitiva sa ne contactati cat mai repede, pentru a beneficia de oferta noastra; (0723.531.899

anul IV la Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti, cu un C.V. bogat in activitate pianistica, ofer lectii de pian copiilor pasionati (60 lei/ora). Lectiile se vor desfasura 60 L; (0720.590.779

98. Meditatii chimie, centru de meditatii

ofera meditatii chimie pentru clasele VII, VIII, IX. Sali de curs: Cotroceni, Calea Mosilor 60 L; (0729.494.457 cristina.iane123@gmail.com

tatii la domiciliu atat copiilor, cat si adultilor. Pret 50 lei (sedinta de 2 ore). Nivel incepator, mediu, avansat. Persoana de contact Alexandra Anghel, 50 L; (0763.070.417 111. Meditatii fizica/ matematica invata usor si cu placere. Predau matematica ?i fizica pentru elevi de gimnaziu sau liceu. Ma adaptez pe stilul fiecaruia. Rata de promovabilitate maxima. Ma deplasez la domiciliu. (0770.342.551 112. Meditatii franceza Iuliana Nicula Gimnaziu, pregatire liceu, liceu (ciclul inferior), liceu (ciclul superior), pregatire facultate. Absolventa a Facultatii de Limbi si Literaturi Straine, Universitatea Bucuresti, 50 L; (0744.119.433 iuli.nicula@yahoo.com 113. Meditatii geografie liceu, bacalaure-

at. Studenta in anul III la Facultatea de Geologie si Geofizica, Universitatea din Bucuresti, medaliata cu argint la Olimpiada Internationala de Geografie 2015, ofer meditatii la Geografie, 40 L; (0762.682.086 114. Meditatii geografie, clasele 4-12 profesoara, dubla specializare, meditez geografie, cls. 4-12: capacitate, bacalaureat, admitere facultate, olimpiade. Asigur metode moderne pentru invatare facila, la domiciliul elevului. (0745.400.356 115. Meditatii germana in Saftica jud. Ilfov cu nativ germana. Pentru mai multe detalii apelati (0730.025.375 sebba2005@yahoo.com 116. Meditatii informatica, pregatire bacalaureat, profesor titular, cu experienta didactica de peste 9 de ani, absolvent al Facultatii de Matematica -Informatica , Universitatea Bucuresti ofer meditatii la informatica pentru clasele IX-XII (C, C++) (0734.381.574 117. Meditatii intensiv individual elevi clasele 5-12 ofer meditatii la matematica intensiv individual elevilor din clasele 5-12, atat pentru pregatirea lectiilor zilnice, cat si pentru pregatirea cu succes a examenelor de Evaluare Nationala, 70 L; (0723.416.068 valea.plopilor@gmail.com 118. Meditatii italiana si romana pentru

straini, pentru orice nivel si engleza incepator, P-ta Muncii la domiciliul meu sau al dvs., 60 L; (0770.144.667 119. Meditatii la contabilitate, fiscalitate,

salarizare. Esti firma de contabilitate si vrei sa angajezi un contabil junior si nu ai timp sa-l pregatesti sau sa-l inveti ce are de facut pentru a lucra contabilitate primara si/ sau financiara, (0729.715.872 120. Meditatii la fizica si matematica

pentru bacalaureat/ admitere in invatamantul superior sau pentru cei care doresc o pregatire mai buna. Pretul este discutabil in functie de distanta la care locuieste elevul, 50 L; (0766.512.333 121. Meditatii la italiana si engleza -

Copii si Adulti Meditatii la italiana si engleza in zona Dristor-Park Lake; (0726.805.060

122. Meditatii la limba engleza Nivel elevi: gradinita, generala I - IV, generala V VIII, liceu, facultate, pregatire profesionala, domiciliul meditatorului. Zona Romana, Calea Dorobanti, 50 L; (0724.882.820 123. Meditatii la limba engleza, ofer meditatii individuale. Acestea cuprind atat consolidarea cunostintelor de gramatica cat si imbunatatirea nivelului conversational. De asemenea ofer pregatire pentru examenele Cambridge; 60 L; (0724.397.024 124. Meditatii la limba engleza, Ioana Nemnom, profesor cu o experienta de 18 ai in predarea limbii engleze, dintre care 10 ani in scoli internationale din Emiratele Unite Arabe si Qatar. Predau limba engleza ca prima limba dar si alte materii. 100 L; (0728.449.070

127. Meditatii la matematica pentru clasele 5-12, profesoara, cat si pentru Bacalaureat sau Evaluare Nationala. Meditatiile se desfasoara la domiciliul meu (Sector 5, langa Liberty). Pret: 70 ron/2 ore. 70 L; (0736.945.986 128. Meditatii la matematica pentru

clasele I-VIII. Ofer meditatii la matematica pentru clasele I-VIII. Geometrie si algebra. Sesiunea de lucru se desfasoara la domiciliu copilului si dureaza o ora si jumatate. Pretul sesiunii este de 50 de lei. 50 L; (0734.619.463 129. Meditatii la matematica pentru copii

101. Meditatii economie ASE - Admitere

131. Meditatii limba engleza - indiferent

104. Meditatii engleza examene, profe-

soara cu 20 de ani de experienta. Pregatesc cu succes pentru examene Cambridge, Ielts, Toefl. Sector 2. (0730.117.172 105. Meditatii engleza invatamant pri-

mar, gimnaziu Alexandra Nicolae limba engleza invatamant primar, gimnaziu, pregatire liceu, liceu (ciclul inferior), liceu(ciclul superior), pregatire facultate, postliceala, profesional (SAM), 45 L; (0766.304.425 sandranico@yahoo.com 106. Meditatii engleza medicala Ofer meditatii la engleza medicala adresate personalului medical (medici sau asistente/asistenti medicali) ce intentioneaza sa profeseze in strainatate. Detin materiale didactice si numeroase manuale, 50 L; (0785.194.146

engleza. Ofer meditatii pentru limba romana si limba engleza. In prezent sunt profesoara la un liceu privat. Am absolvit Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Litere (Roman?-Engleza) si Masteratul (0763.974.283 141. Meditatii limba romana, Profesoara

limba romana cu rezultate deosebite, ofer meditatii limba romana orice nivel. Peste 20 de ani de experienta in domeniu, metoda eficienta de predare/ invatare/ evaluare; (021.255.42.41

de varsta Cum ? De fapt intrebarile ar fi mai multe, cum ar spune englezii: How ? (Cum ?) Where ? (Unde ?) How much ? (Cat ?) Sa le luam pe rand. How? Exista mai multe module pe care le vom parcurge: (0731.659.673

132. Meditatii limba engleza, romana, matematica, germana, nume: Georgiana Andrei. Experienta: 4 ani. Ocupatie: student.Varsta: 22 ani. Studii: sunt studenta in anul 2 la Facultatea de Limbi si Literaturi Str?ine (sectia engleza-germana). Am experienta in domeniu, 50 L; (0737.022.034 133. Meditatii limba germana in

Bucuresti, meditatii limba germana - orice nivel. Experienta de peste 8 ani in Germania. Absolventa studii de licenta in Germania (Stuttgart). Absolventa a liceului cu predare in limba germana; (0729.285.626 134. Meditatii limba germana si engleza pentru copii Numele meu este Antonia, am terminat facultatea de Finante-Banci la Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti. Lucrez la banca iar in timpul liber ador sa lucrez cu cei mici. 50 L; (0726.850.665 135. Meditatii limba germana/ Deutsch lernen si pe skype la cerere.Ofer meditatii pentru orice nivel de limba germana. Acestea se pot tine la domiciliul personal. Mentionez faptul ca folosesc zilnic limba germana la serviciu. 60 L; (0720.947.620

Romana, profesoara, cu 11 ani vechime in invatamant, ofer meditatii la limba romana elevilor de cls. V-VIII, in functie de nivelul elevului si obiectivele propuse: recuperarea materiei; 60 L; (0742.607.794 144. Meditatii Limba si Literatura romana/ engleza copii. Iti doresti ca micutul tau sa isi dezvolte spiritul creativ si cunostintele de limba romana sau de limba engleza? Ai gasit persoana potrivita, haide sa ne cunoastem! 60 L; (0731.741.113 145. Meditatii limba spaniola, persoana

cu studile terminate in Spania. Liceul si facultatea de litere(2013). Ofer meditatii limba spaniola, nivel incepator-avansat. Pret 50 de lei 2 ore.Va astept cu drag. Multumesc; 50 L; (0742.065.148 146. Meditatii mate bac, evaluarea nationala Ofer meditatii la matematica pentru evaluarea nationala sau bac. Sunt absolvent al Facultatii de Matematica, am participat la Olimpiada Nationala si am experienta in lucrul cu copii, 50 L; (0758.413.220 147. Meditatii matematica Ofer meditatii

de calitate la matematica elevilor care doresc sa sustina examenul de evaluare nationala sau pentru imbunatatirea parcursului scolar, concursuri, olimpiade, teme pentru clasele 1-8, 45 L; (0732.636.350 148. Meditatii matematica profesoara cu experienta si rezultate, bun psihopedagog, pregatesc elevi din clasele V-XII. Pregatire pentru evaluare nationala, bacalaureat, recuperare materie de la zero, (0731.731.730 149. Meditatii matematica sunt studenta

la telecomunicatii si ofer meditatii la matematica elevilor din scoala primara/gimnaziala precum si elevilor de liceu. Pre?ul sedintei este de 50 de lei 2 ore. 50 L; (0753.504.677

150. Meditatii matematica - clasele I-X Studenta in anul II la Fac. Matematica si Informatica, Univ. Bucuresti, ofer meditatii la matematica/ ajut la temele elevilor din clasele I-X. Consider ca rabdarea reprezinta un atu pentru mine 60 L; (0720.228.834 iulia.stancu1998@gmail.com 151. Meditatii matematica bac. Ofer pre-

gatire pentru bac la matematica la domiciliu elevului sau la domiciliu meu (in sectorul 4). Am terminat facultatea de Inginerie Aerospatiala din cadrul Universitatii Politehnica. (0737.232.531 152. Meditatii matematica Bucuresti Inginer Economist, proaspat absolvent al Politechnicii, ofer pregatire suplimentara la matematica pentru calsele 5-8,la domiciliul elevului, cu garantarea unui succes deplin. 25 L; (0751.068.510

154. Meditatii Matematica clasele 5-12

155. Meditatii matematica clasele I-VIII Profesor cu experienta ofer meditatii matematica pentru clase I-VIII indiferent de nivel, ofer si cer seriozitate; (0784.971.212 156. Meditatii matematica clasele I-VIII.

Absolvent cu rezultate la Olimpiada Nationala ofer meditatii la Matematica. Sedintele sunt individuale si se pot desfasura la domiciliul elevului sau la domiciliul meu (Obor). Pret 50 lei/2h. 50 L; (076483482

157. Meditatii matematica clasele V- XII zona liceului D. Bolintineanu. Experienta mare, performanta rapida, reusita maxima. Putere mare de recuperare a materiei neinteleasa. Cu seriozitate si efort reciproc reusita este maxima. (0744.657.307 158. Meditatii matematica cls V-VIII zona

Zepter, Unirii profesoara cu vasta experienta didactica, cu rezultate deosebite in pregatirea elevilor, ofer meditatii -Matematica pentru clasele V-VIII. Meditatiile se vor tine la domicilul meu (zona mag Zepter, (0742.975.221 159. Meditatii matematica la domiciliul elevului Vrei sa faci meditatii la tine acasa, te pregatesti pentru evaluarea nationala atunci hai sa lucram impreuna si o sa vezi ca matematica este usoara atunci cand o intelegi, (0755.245.965 160. Meditatii matematica orice nivel la

orice nivel, de la neintelegerea unor elemente simple la pregatirea pentru olimpiade, Aslgur aslmllarea sl lntelegerea tuturor notlunllor lntr-un rltm rapid, pt evaluare, bac, clasa, sat, bac, (0733.561.016 161. Meditatii matematica orice nivel.

Dau meditatii la matematica pentru orice nivel. (0745.182.155 162. Meditatii matematica sector 6 Mili-

tari, licentiata, cu experienta peste 10 ani, ofer meditatii la matematica orice nivel, conform programei scolare avizata de M.E.C. Teze, examene, corigente, recuperarea materie; 50 L; (0723.662.574

172. Meditatii romana, franceza, engleza

174. Meditatiila la matematica clasele I-

XII Profesoara titulara, definitiva in invatamantul preuniversitar, licentitata cu 10 in matematica meditez la domiciliul meu sector 4) sau la domiciuliul elevului clasele IXII. Pret 70 ron/2 h. 70 L; (0723.591.963 gcatalinan@yahoo.com 175. Meditez chitara clasica rock si folk,

la domiciliul elevului. 25 Lei/ ora. 25 L; (0720.287.109

176. Meditez elevi liceu ptr Bacalaureatul

la Geografie Ofer meditatii la Geografie pentru examenul de bacalaureat. Rog si ofer seriozitate pentru a ajunge impreuna la rezultate deosebite ! Am luat Bac-ul cu 9.55 la Geografie (0768.499.521

177. Meditez engleza si franceza, persoana cu experienta, ofer meditatii de calitate la limba engleza si limba franceza pentru orice nivel lingvistic. (0729.952.502/ 0729.952.502 178. Meditez engleza, germana si ebraica meditez limba engleza (orice nivel, inclusiv argou-slang si jargon), germana (orice nivel) si ebraica (incepator si mediu) la domiciliul celui interesat sau in functie de programari, via online. (0722.710.372 179. Meditez fizica, matematica la orice

nivel profesor fizica meditez fizica si matematica orice nivel, tel. (0723.316.526

180. Meditez limba romana Profesor

gradul I, cu experienta didactica si în meditatii de peste 17 ani, meditez elevi la domiciliul lor sau al meu, din orice sector, pentru pregatirea curenta, evaluarea nationala, bacalaureat, (0727.870.546 181. Meditez matematica fizica orice

nivel, profesor cu deosebita experienta, meditez matematica, fizica orice nivel, inclusiv Bac, admitere facultate, evaluare nationala si studenti. La cerere lucrez si in week-end-uri + in toate vacantele (0745.365.972 ll632743@gmail.com 182. Meditez matematica orice nivel (clasele 5- 12) la domiciliul meu. Ora se desfasoara adaptat nivelului de intelegere al fiecarui elev. Ofer si solicit seriozitate si perseverenta, 70 lei / 2 ore, 70 L; (0745.985.751 183. Meditez matematica pentru elevi de gimnaziu individual. Placuta, dar exigenta si ambitioasa avand rezultate conforme cu seriozitatea implicata. (note peste 8 la testari). Meditatii la domiciliul meditatorului, 60 L; (0727.567.654 184. Ofer meditatii la limba franceza, Ofer meditatii la limba franceza, atat copiilor cat si adultilor. (0723.409.852 185. Ofer meditatii limba engleza si limba

spaniola la un pret accesibil !!.Ofer meditatii limba engleza si limba spaniola, in zona Berceni, la domiciliul meu sau al cursantului, daca acesta domiciliaza in sectorul 4. Pretul sedintei care dureaza 1,5 h 60 L; (0724.972.403 186. Ofer meditatii matematica bacalaure-

at, capacitate profesor, meditez elevi la matematica pentru aprofundarea (sau recuperarea) materiei, bacalaureat, capacitate, imbunatatirea situatiei scolare. Adaptez meditatiile la nivelul elevului. (0744.936.903 andreicomanescu77@yahoo.com 187. Pictor profesionist, meditez la desen, pictura, pictorul Botan Vlad, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania, restaurator atestat cu experienta in pregatirea pt. intrarea la liceu de Arte si Facultate, ofer meditatii la pictura, desen, tehnici, (0726.871.888 188. Practica engleza conversationala

Skype engleza pentru afaceri/o mai buna fluenta in viata de zi cu zi. Skype id: irinapavel1 (0756.594.681 189. Predau initiere folosire PC, initiez persoane pentru lucrul pe PC, Laptop , in general persoane in varsta care nu au de unde invata, windows, linux, instalez sisteme de operare, programe, drivere, curat PC, laptop, la domiciliul. (0741.003.009

199. Profesor - ofer meditatii la matemati-

ca Meditez matematica cls IV-XIX, metoda personalizata si bazata pe culori. Cursul dureaza 2 ore, cu prelungire de maxim o jumatate de ora, daca este nevoie, cu pauza intre ore de maxim 15 minute. (0726.213.352 tanita37@yahoo.com 200. Profesor - ofer meditatii matematica

clasele 5-12. Profesor cu experienta, grad I, vechime 20 de ani la catedra, ofer meditatii individual in zonele Titan, Dristor, N Grigorescu, clasele 5-12. Asigur pregatire individuala de calitate pentru recuperare (0784.070.987 mihai7548@yahoo.com

201. Profesor cu experienta meditatii matematica Fin psihopedagog. Metoda verificata pentru elevii cu probleme la aceasta disciplina. Clasele 5-12. La domiciliu elevului. Pregatire pentru evaluarea nationala. Bacalaureat. Bacalaureat toamna; (0722.323.812 202. Profesor ofer meditatii limba italiana Bucuresti Se ofera sedinta demonstrativa, ce cuprinde si evaluarea cunostintelor, fara nici un fel de obligatii. La cerere, se asigura (0732.207.050/ 0722.882.777 203. Profesor, ofer meditatii la limba engleza. Zona Crangasi. Profesor, promotia 1998, ofer meditatii la limba engleza. Zona Crangasi.A invata poate fi o distractie, nu o corvoada, (0744.130.911 204. Profesori matematica, fizica, infor-

matica, meditatii cls. 5-12, bac, admitere facultate la domiciliul elevului; (0726.366.652

205. Romana evaluare, bacalaureat, facultate, domiciliul elevului, gramatica, eseuri, compuneri, hermeneutica textului, 3 ore: 50 L; (021.630.26.62 206. Romana pentru bacalaureat si testele nationale 45 lei / 2h. Profesoara 4 ani experienta, ofer pregatire intensiva, pentru anul scolar 2017- 2018, la limba si literatura romana, pentru bacalaureat si testele na?ionale. Se recupereaza materia, 45 L; (0784.702.941 207. Roxana I. - Meditatii la matematica Ofer meditatii la disciplina matematica clasele I-VIII la domiciliul profesorului si al elevului in zona Vitan, Dristor dar si in zona Obor. Sunt o persoana usor adaptabila 70 L; (0734.327.618 208. Scoala de dans In Pasi de Dans Serviciile noastre: cursuri de dans pentru adulti (dansuri latino, de societate si populare), cursuri de dans pentru copii (dansuri latino si de societate, coregrafii tematice); (0722.675.126 contact@inpasidedans.ro 209. Scoala de soferi cat B la 990 ron (totul inclus) Scoala de soferi A&G AUTO DRIVE va ofera un pachet promotional ce include: 1.Legislatie rutiera (24 ore). 2.Ore conducere(30 ore didactice). 3.Analizele medicale 900 L; (0766.425.311/ 0721.477.723 office@agautodrive.ro 210. Scoala de soferi categoria B la numai 1200 lei Scoala de soferi Admis Total Auto. Oferta include:Legislatie rutiera (24 ore). Conducere auto (30 ore / 15 sedinte a cate 2 ore didactice). Fisa medicala.Avizul psihologic. (0763.074.830 211. Scoala de soferi categoria B Opel Astra. Reduceri elevi si studenti!!!!Pretul este de 900 lei si cuprinde:-orele de legislatie (24 ore)-orele de conducere 15 sedinte.(30 ore)Acte necesare la inscriere : 80 L; (0767.876.527 212. Scoala italiana de pizza Accademia Pizzaioli Vrei sa-ti deschizi propriul business sau vrei sa devii pizzar inscrie-te si tu la urmatoarea sesiune din noiembrie, pentru cursul de pizzar profesionist, (0742.405.668 213. Scoala Postliceala FEG Bucuresti face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. (021.311.10.54/ 0788.424.314 214. Scoala Postliceala Studis autorizata

Ministerul Educatiei, inscrieri pentru anul scoalar 2017 - 2018 la specializarile: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical balneofiziokinetoterapeut; (0756.876.091 scoalastudis@yahoo.com 215. Smart Koala Kids Club Before school si after school. Programul nostru include:aten?ie, grija si respect pentru fiecare copil,supraveghere si indrumare pentru efectuarea temelor cu invatatori si profesori specializati. (0771.638.419/ 0771.638.425 SmartKoalaKids@gmail.com 216. Sociologie, meditatii Bucuresti, cu siguranta, daca mai multi oameni ar studia Sociologia, am trai intr-o societate ideala. Pentru mine aceasta materie este naturala, e ca si cum as respira si de aceea as fi mai mult decat fericita. 50 L; (0761.766.167 217. Top Meditatii. Meditatii la fizica Vino la centrul nostru de meditatii sa inveti fizica cu cei mai funny si trazniti profesori din cati exista. Avem rabdare si bunavointa din plin. De la noi nu pleci cu lucruri neclare, 80 L; (0720.788.977

elevului Pregatire Cambridge pentru Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE. Se vor parcurge toate competentele cerute la examen si anume: reading, writing, listening si speaking. 70 L; (0763.054.434

218. Traducator autorizat Ministerul Justitiei, traduceri simple, servicii traduceri in domenii diverse, ce pot fi preluate si predate in format electronic, fara a fi necesara certificarea de catre un traducator autorizat sau un notar public, (0722.756.060/ 0747.756.060 contact@traduceri10.ro

191. Pregatire Examen Cambridge nivel

219. Traducator engleza si romana Tra-

190. Pregatire Cambridge la domiciul

FCE si CAE Profesor cu experienta pregatesc la limba engleza pentru examenul Cambridge, nivel FCE si CAE. Sedinta de limba engleza se desfasoara in sectorul 3, langa metrou Piata Muncii, pe Calea Calarasilor 80 L; (0721.377.763

192. Pregatire lectii. Caut invatatoare, in varsta de maxim 40 ani, pentru suport scolar (lectii si meditatii), elev clasa a I a la domiciliu. (0721.239.855/ 0721.508.735 193. Pregatire suplimentara pentru elevii

cls. I- IV Profesoara pentru invatamantul primar (activez la o scoala din Bucuresti sect.5) ofer pregatire suplimentara pentru elevi cls. I- IV in zona Rahova. 50 L; (0771.728.759

194. Profesoara meditez matematica cls.

duceri in/ din limba engleza in/ din limba romana. documente ce contin limbaj tehnic, economic, etc, carti, in regim de urgenta.Detin autorizatie de traducator, pot emite factura si stampila; (0751.208.087 220. Traducator franceza-romana, romana-franceza Traducator interpret franceza-romana/ romana-franceza autorizat de catre Ministerul de Justitie, cu experienta in lb. franceaza. Nr. de inregistrare 76218Autorizatia nr. 37937, 20 L; (0740.290.286 221. Traducator si interpret limba greaca

Traducator autorizat de Ministerul Justitiei.Traduc orice fel de documente din ROGR, GR-ROexperienta in domeniu de aproximativ 6 ani. Pt. mai multe informatii nu ezitati sa ma contactati, (0735.375.640

163. Meditatii matematica, limba romana, recuperarea materiei, examene bacalaureat, facultate, seriozitate; (0722.936.566/ 0722.199.039

V-XII, examene: capacitate, bacalaureat, admitere, metoda speciala, logica, Piata Universitatii, pret/sedinta, 70 L; (0730.157.497

164. Meditatii matematica, admiteri liceu,

195. Profesoara canto metode moderne.

222. Traduceri autorizate franceza romana - franceza raduceri autorizate franceza romana franceza. Expert autorizat. Pret pagina 18-25 ron. Rapiditate profesionalism, 20 L; (0722.652.404

196. Profesoara cu experienta meditatii

223. Traduceri autorizate in peste 30 de limbi Birou traduceri efectuam traduceri autorizate, legalizate, apostilari, in regim de urgenta sau normal, documente diverse domenii juridic, economic, tehnic, medical in peste 30 limbi, (0761.473.030/ 0736.922.585

bacalaureat facultate. Orice nivel experienta indelungata, orice sector35 ron/ ora, 30 L; (0740.223.896 165. Meditatii matematica, clasele V-VIII

De 14 ani meditez elevi la matematica cls IV-VIII, rezultate excelente, diverse tipologii elevi, metode adaptabile pentru fiecare (simt si tact pedagogic), (0737.188.678

tiere, avansati. (0771.226.018

137. Meditatii limba romana clasele V-

167. Meditatii particulare Leo Hartmann

VIII elev în clasa a XI-a la C.N. “Matei Basarab”, specializarea stiin?e sociale, ofer meditatii la limba romana pentru elevii din clasele V-VIII, contra 40 Ron/2 h sau 25 Ron/1 h. 40 L; (0734.801.078

171. Meditatii Romana pentru bac, Lacul Tei Ofer meditatii. Romana pentru bac. Sunt profesoara de limba franceza, am terminat facultatea de limbi straine (francezaspaniola) si facultatea de psihologie. (0726.662.375

143. Meditatii Limba si Literatura

108. Meditatii engleza, germana Peda-

gog cu experienta de 5 ani, ofer meditatii la limbile engleza si germana, pentru orice nivel lingvistic; doar in zona sectoarelor 2 si 3. Pret: 50 ron/ 1h 30 min., 50 L; (0743.179.438

170. Meditatii pian si chitara Am 24 de ani, am terminat scoala de muzica si sunt studenta la facultatea de Arhitectura. Ofer meditatii pentru pian si chitara la domiciliu sau la mine acasa, 40 L; (0773.709.959

173. Meditatii vioara, nivel academic, meditez elevi si studenti, nivel academic. Sunt profesionist, specialitatea vioara si am peste 30 ani de experienta in domeniul artistic. Acord suport la standard de exceptie pentru pregatirea oricaror; (0763.659.598

Romana Clasele I-XII orice nivel. Profesor cu experienta si rezultate deosebite si verificabile ofer Meditatii la Limba si Literatura Romana Clasele I-XII. (0761.503.016/ 031.417.62.19 contact@anamaria-popescu.ro

166. Meditatii matematica, profesor cu o experienta de peste 25 de ani in pregatirea elevilor la matematica, meditez elevi cls. VXII, pentru obtinerea unor rezultate deosebite indifferent de nivel. (0724.564.264

107. Meditatii engleza, copii, adulti, ini-

169. Meditatii pian pentru toate varstele Profesor cu 20 de ani experienta ofera lectii de pian pentru toate nivelurile si toate varstele, 80 lei ora. Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ma contactati 80 L; (0734.089.405

Profesoara Grad 1, cu vasta experienta in predare, ofer meditatii la Limba si literatura romana, engleza si franceza, elevilor de gimnaziu si liceu, in vederea pregatirii pentru examenele nationale, 55 L; (0785.690.499

ular, ofer meditatii la limba romana elevilor din clasele primare si gimnaziale. Ma deplasez si la domiciliul elevului (sector 6 si imprejurimi); (0769.234.623

136. Meditatii limba romana Profesor tit-

168. Meditatii pentru Bacalaureat romana Aceasta carte asigura o pregatire riguroasa pentru rezolvarea subiectului III de la examenul de bacalaureat la limba si literatura romana. Pretul este de 25 de lei, 25 L; (0730.634.033

142. Meditatii Limba si Literatura

Bacalaureat si Evaluare Nationala. Meditatoare si profesoara de matematica cu experienta indelungata de peste 7 ani, meditez elevi la matematica pentru orice nivel al claselor 5-12 inclusiv p. Evaluare Nationala, (0753.027.047

at profesor cu experienta. Rezultatele se vor vedea incepand prima sedinta. Lucrez foarte bine cu elevii care nu stiu absolut deloc aceasta disciplina dar si cu cei care se pricep. 70 L; (0766.339.099

130. Meditatii la matematica pt. elevii claselor V-VIII corigente si pregatire pentru Evaluare Nationala, la biroul meu din zona hipermarketului Auchan Titan sector 3 pret 60 lei/ sedinta 2 ore, 60 L; (0724.679.275

103. Meditatii engleza copii. ofer meditatii la domiciliul clientilor pentru copiii pana in clasa a 8-a, student la limbi straine in Londra, veti observa diferente imediate, banii inapoi daca nu sunteti multumiti dupa 3 cursuri. (0720.240.529

140. Meditatii limba romana si limba

126. Meditatii la logica pentru Bacalaure-

100. Meditatii de limba si literatura romana limba romana ti se pare grea, literatura imposibila,intr-o lume in care abilitatea comunicarii prin cuvant este unul dintre cele mai importante atuuri de care poate dispune cineva (0751.200.773

102. Meditatii eficiente matematica ofer meditatii la matematica, sunt absolvent cu media 10 al Evaluarii Nationale si al examenului de Bacalaureat si in prezent student la Unversitatea Politehnica din Bucuresti. 60 L; (0749.657.906

139. Meditatii Limba Romana si Istorie Bucuresti. Ofer meditatii la limba si literatura romana precum si la istorie pentru pregatirea examenelor nationale sau pentru aprofundare/performanta. Am terminat unul dintre cele mai bune colegii din tara, 50 L; (0754.379.893

153. Meditatii matematica Bucuresti, de la 50 lei. Profesor la Scoala Gimnaziala 56, va stau la dispozitie pentru a pune o temelie solida la succesul copiilor dvs, la lucrari, teze, evaluari nationale, examen de Bacalaureat 45 L; (0721.699.432

la efectuarea temelor, lucrez suplimentar din culegeri la limba romana, matematica si la restul disciplinelor la domiciliul copiilor; (0738.044.019

Drept, contabilitate - bacalaureat. Profesoara cu experienta de peste 25 de ani in economie si contabilitate acorda meditatii pentru economie de nivel mediu (clasele ? - ? si clasele ? - ?); (0740.014.211

Profesoara cu 16 ani de experienta in lucrul cu elevii si cu rezultate foarte bune ofer meditatii la limba romana pentru clasele 5 - 12, evaluare nationala, bacalaureat si admitere la facultate . (0745.440.800

125. Meditatii la limba si literatura romana Profesoara de limba ai literatura romana, absolventa a masteratului didactic „Didactici ale disciplinelor filologice” din cadrul Universitatii Bucuresti, ofer meditaaii la limba ai literatura romana 50 L; (0749.295.838

clasele V-VIII. Matematica poate deveni o placere pentru copilul dvs. daca temele sunt facute cu rabdare si daca sunt intelese noile cunostinte dobandite la scoala. Ofer meditatii pentru copii clasele V-VIII, (0729.756.568

99. Meditatii clasele l -lV Invatatoare ajut

138. Meditatii Limba Romana cls 5-12.

5

Meditatii limba romana, limba romana pentru straini, limba germana, limba engleza, limba franceza, limba italiana, limba latina, limba greaca veche, filosofie, (0722.882.777 contact@leo-hartmann.eu

Lectii de canto clasic si muzica usoara,metode moderne de predare,atmosfera placuta.studio de muZica in Palatul Universul cismigiu (0723.679.035 la matematica Profesoara cu experienta pregatesc la matematica, elevi cl I-VIII si ajut la intelegerea lectiilor la celelalte materii. Reusita o datorez increderii in fortele proprii pe care o capata elevii lucrand; (0725.244.465

197. Profesoara cu experienta, ofer meditatii la limba engleza pentru copii intre 3-9 ani, la domiciliul elevului; (0767.162.038 198. Profesoara de romana-engleza IXII, pregatire intensiva, evaluare nationala, bacalaureat, admitere performante, meditez domiciliu elev, (0745.271.605

224. Traduceri autorizate in peste 30 de limbi Ina Traduceri va ofera servicii de interpretariat, supralegalizari, apostile, transcrieri si servicii de localizare software si websiteuri. Traduceri urgente. Traduceri autorizate si legalizate, 12 L; (031.425.96.83/ 0730.614.806 office@inatraduceri.ro 225. Traduceri autorizate la cele mai mici

preturi. Domenii si limbi diverse; (0763.974.135

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


6

23 octombrie 2017

4

PRESTÅRI SERVICII 226. Traduceri Autorizate Real Translations Traduceri legalizate orice limba, interpretariat, servicii supralegalizare, apostila Haga, legalizari la ambasade, vizari acte studii, experienta 15 ani, traducatori profesionisti, preturi minime. (0723.795.265 office@real-translations.ro

20. Coafuri de mireasa - 1 Dream Beauty Studio. In salonul nostru vei avea parte de servicii ireprosabile de coafat! Fie ca esti in cautarea unei coafuri pentru nunta ta, a unui coc lejer pentru o zi incarcata la birou, a unor impletituri sexy; (0728.580.314 office@1dream.ro

si botezuri in Bucuresti si nu numai. Ti-ai gasit restaurantul, formatia, firma care se ocupa de amenajarile decorative, dar la fotograf si cameraman pentru evenimentul tau te-ai gandit? Suna-ne si fa-ti rezervare; (0767.411.516

227. Traduceri autorizate, acte auto, acte

21. Copilul tau merita o super petrecere noi suntem BluParty si organizam petreceri si evenimente pentru copii in Bucuresti si toata tara, de peste 12 ani. Indiferent ca ai invitat 10 sau chiar 500 de copii, (0732.992.727/ 021.252.20.03 contact@bluparty.ro

47. Fotografie, fotograf nunta, botez, cununie civila De inspiratia pozelor facute de mine va puteti convinge aici www.prinfotografie.ro. Pentru cei care aleg sa lucreze cu mine in perioada 01.07- 30. 10.2017 pentru botez vor primi gratuit o sedinta foto, (0745.537.683

medicale Realizam traduceri autorizate, acte auto, acte medicale, acte de studii. Acest serviciu a fost infintat la cererea clientilor avand in vedere nevoia acestora de a traduce in diverse limbi international, (0772.267.820 office@liderasig.ro

228. Traduceri engleza- romanaengleza traducator cu 5 ani experienta, efectuez traduceri din limba romana in limba engleza si din limba engleza in limba romana in urmatoarele domenii: Traduceri medicale (manuale de utilizare produse, (0771.121.280 229. Traduceri interpretariat tehnic italiana. Efectuez traduceri tehnice - manuale de utilizare, brosuri si prospecte - din si in limba italiana Aspect identic cu documentul original, punere estetica in pagina. Rapid si la preturi convenabile; (0741.450.139 230. Traduceri legalizate, traducatori

autorizati, traduceri legalizate ale documentelor de identitate: pasaport, carte de identitate, buletin de identitate, certificat de nastere, permis de conducere, certificat de casatorie, certificat de deces, (0735.175.139/ 021.430.24.59 contact@traducerilegale.ro 231. Traduceri limbile rusa si engleza.

Realizez traduceri de texte, documente, carti, manuale, etc. , din limbile: rusaengleza, rusa- romana, engleza- romana, romana- engleza; (0729.113.858 232. Traduceri romana, engleza-

franceza Sunt frantuzoaica, am 22 ani si traiesc in Bucuresti de 2 ani pentru studii. Efectuez traduceri: romana- franceza, engleza - franceza, 17 L; (0731.081.203 233. Traduceri si interpretariat limba

chineza Traducator si interpret autorizat de limba chineza, experienta in domeniu de peste 18 ani, studii in China, 50 lei fara TVA / 1 pagina cu 2000 de caractere cu spatii in limba tinta, pret orientativ, (0769.421.068

Evenimente, petreceri 1. Acordeonist obiceiuri nunti. Acordeonist si solist profesionist prestez serviciu muzical pentru obiceiurile tradi?ionale din ziua nunti. Pentru vizionari tastati pe youtube nr meu de tel 0765213952 Adrian (0765.213.952 2. Aranjamente florale evenimente Echipa o nunta de neuitat va pune la dispozitie servicii complete pentru nunti si botezuri: decor sala (masa prezidiu, fete masa, huse scaune, arcade, drapaje, naproane), aranjamente florale, (0720.757.076 3. Aranjamente florale,decoratiuni sali Nunta Botez. Aranjamente florale, buchete mireasa si nasa, lumanari cununie, lumanari botez, decoratiuni sali, aranjamente prezidiu, decoratiuni diverse nunta (covor rosu, meniuri, aranjamente masini; (0723.264.197/ 0726.232.259 4. Aranjamentele din pene de strut de la 65 lei pentru mesele invitatilor: aranjament format din 25 de pene 65 lei, aranjament format din 30 de pene 75 lei, aranjament format din 35 de pene 85 lei. Vaza si montaj/ strans incluse, 65 L; (0377.100.918 contact@royalmariage.ro 5. Artificii fum, baloane de sapun, ghea-

ta carbo. Firma autorizata in domeniul pirotehnic. Artificii exterior/interior. Masina profesionala fum greu cu gheata carbonica. Artificii interior 25 sec fara fum si fara miros, (0722.257.226

6. Asiguram fond muzical pentru nunti, botezuri, mese festive etc. Avand in vedere faptul ca muzica este foarte importanta intr-un astfel de eveniment unic, (0766.303.515 7. Baloane cifre cu aer sau heliu eveni-

mente Baloanele se vand unflate.Ofer si aranjamente de baloane pt orice eveniment.Oferim preturi accesibile si baloane de calitate, solutii pentru orice buget: (0733.847.464 8. Braseria Acuarela Bufet este o

braserie si iaurterie cu mancare internationala reinterpretata in stil romanesc. Bufetul este deschis de la ora 10 dimineata pentru ca micile delicii gastronomice; (0742.087.087/ 074208708 hello@menthol.ro 9. Bucatar si cofetar la domiciliul dum-

neavoastra Fiind pasionat de bucatarie si cofetarie de 30 de ani, doresc sa imi ofer serviciile, gatind si preparand dulciuri la dumneavoastra acasa. Fie ca nu va place sa gatiti sau nu aveti timpul necesar, (0745.321.635 10. Bucharest West Restaurant va prop-

une locatia ideala pentru sarbatorirea zilelor cele mai frumoase din viata dumneavoastra nunti/botezuri/mese festive). Meniul de nunta ultra all inclusiv este doar 55 euro/persoana. 55 {; (0720.281.871/ 0743.485.055 rezervari@bucharestwestmotel.ro 11. Buchete de mireasa din bijuterii buchete nemuritoare, pret de la 400 lei, 400 L; (0726.450.450 12. Buchete mireasa, lumanari botez-

nunta Buchete de mireasa, buchete de nasa , lumanari cununie-botez, aranjamente florale . Florile alese pentru buchetul de mireasa urmeaza sa te reprezinte , culorile tale preferate stilul tau, (0768.672.224 13. Buchete si aranjamente florale de nunta Ornamentele florale pentru nunta dumneavoastra vor fi realizate de o echipa de profesionisti, folosind cele mai proaspete si mai interesante flori. Veti gasi modele inedite de buchete de mireasa, (0720.095.590 contact@florinunta.ro 14. Cabina foto Photobooth nunti, botezuri, evenimente. Vrei distractie maxima? Ai o petrecere privata, un botez, cununie civila, nunta, petrecere tematica sau un eveniment care poate deveni unic? Cutiuta cu amintiri 750 L; (0722.257.226 15. Cabina Photo Booth marturii de la

nunta/botez. Va doriti un plus de imagine la evenimentul dvs.? Va doriti sa aveti ce nu are toata lumea? Raspunsul este cabina photo moment sau marturiile magnetice, care va surprinde cele mai placute momente, 400 L; (0763.233.177 16. Cameraman cununie 550 lei fotograf nunta 700 lei, Pachet 700 lei - putere audio totala 500W – Behringer cu mixer incorporat (Germany)- 2 incinte acustice pasive 15” (FBT Beat 153) - 2 stative pentru boxe - 1 microfon cu fir ;- sursa audio (laptop (0751.132.073 17. Candy bar Minnie cu fantana de cio-

colata cu fructe si mashmallow ideal pentru petrecerea micutei tale, 15 buc. cupcakes, 15 buc. popcakes, 15 buc. tarte asortate, 15 buc. turte dulci, 599 L; (0769.118.433 18. Cantareata, solista evenimente Numele meu este Alexa, sunt cantareata si caut colaborari pentru nunti, botezuri, evenimente. Cant aproape toate stilurile de muzica, am multa carisma si energie si sunt ambitioasa si perseverenta, 300 {; (0740.212.122 19. Cascada cu fum greu, gheata carbonica, vulcani, lumini, cabina foto. Magic Night Events SRL va ofera un pachet personalizat si atractiv pentru evenimente din viata dvs ca, nunti/botezuri/corporate/majorate, format din: (0769.826.071

22. Cort profesional 6x12 m, PVC 500 gr/mp, pret hiper bomba 3900 lei. Produse noi, importator si distribuitor: Martin Corturi Evenimente SRL.Cort profesional 6 m latime, 12 m lungime, 3 m inaltime la coama si 2 m la laterala. 3.900 L; (0742.491.780 23. CoveBand Formatie pentru nunta, DJ, solisti CoveBand este o trupa care a insotit marea distractie si emotia de neuitat in nenumarate evenimente private: nunti, botezuri, petreceri de firma/corporate party, aniversari, zile onomastice. (0723.243.880 contact@covebandevents.ro 24. Dansand printre nori, fum greu/ghea-

ta carbonica fumul greu produs de gheata carbonica (fara miros si non toxic) creeaza o atmosfera de basm pe ringul de dans iar prin efectul va da impresia de plutire printre nori.Ideal pentru dansul mirilor. 399 L; (0766.635.093 25. Dansatoare orientala bellydance

Elmas, planuiti un moment artistic deosebit pentru petrecerea de firma? V-ati dori sa impresionati oaspetii la un eveniment privat, nunta, botez, aniversare, zi de nastere? (0724.607.016 26. Dj & Foto & Video nunti,botezuri, petre-

ceri Amgi Events din Bucuresti, va asigura o atmosfera de neuitat la propriul dumneavoastra eveniment. Suntem o echipa tanara cu o experienta de 10 ani in organizarea petrecerilor. (0760.813.738

27. Dj botez, Dj cununie civila, Dj majorat, Dj nunta, oferte 2017 Contracte incheiate la sediul firmei noastre. Dj Botez -de la 450 lei, Dj Majorat -de la 400 lei, Dj Cununie Civila- de la 500 lei, Dj nunta - de la 850 lei; (0733.633.333 28. DJ cu experienta, autorizat nunti, botezuri, zile onomastice, majorate, petreceri private. Aparatura noua, lumini laser, masina fum, masina baloane, masina de gheata carbonica pentru dansul mirilorpret negociabil. 100 L; (0724.960.711 gabriel_soldea@yahoo.com 29. Dj nunti, botezuri, majorate, petreceri,

etc., masina de fum, schela lumini, preturi accesibile in functie de eveniment si preferinte. Avem si pachete complete cu formatie cu ursitoare, servicii foto, video. (0731.737.816 30. Efecte speciale evenimente

Bucuresti. GlowMania.ro Inainte de a achizitiona un anumit tip de lampioane, trebuie sa ai in vedere ocazia pentru care ai nevoie de ele intrucat utilizarea este una diferita. (0258.830.053 comenzi@glowmania.ro 31. Extensii de par cheratina montaj gra-

tuit, montari profesionale cheratina, microring,nano-ring, micro-stick, tape in) cu peste 14 ani experienta in domeniul extensiilor de par.– Extensiile din par natural cu cheratina sunt permanente; (0747.605.911 32. Fantana de ciocolata, bar de fructe

de la 449 lei, pachet mini (sub 50 invitati) 599 lei (sau 449 lei fara frigarui): fantana de 3 etaje, 2,5 kg ciocolata; 100 frigarui fructe (pe fiecare frigaruie 6 bucati de fruct, in total minim 8 sortimente, 33. Filmare aeriana cu drona DJI Phantom3 Professional poze 360°. Filmare/ fotografie aeriana cu drona profesionala 4k DJI Phantom 3 Professional. Filmari si sedinte foto aeriene. Videoclipuri. Nunti. Obiective turistice. Petreceri private. Petreceri copii. 450 L; (0767.201.000 34. Formatie de lautari, nunti Bucuresti, buna ziua, avem tambal, acordeon, vioara, orga, solista, solist, cantam toate genurile usoara, folclor, lautarie veche, vals, tango, romante, muz petrecere, etc, pentru vizionare formatia Ambient Nelu Paun, (0763.416.854 35. Formatie de nunta cu Bacio de la

Romanii au talent noi facem spectacol.Bacio, semifinalist la Romanii au Talent.Formatia este compusa din 8 membrii dintre care 4 solisti. 2.500 {; (0723.906.517 36. Formatie dj nunta, botez, sonorizari foto lumini Dj cu experienta 10 ani in activitatea sonorizarilor evenimentelor si cu foarte multi clienti multumiti de serviciile noastre. Oferim diferite pachete pt nunti botezuri majorate diferite evenimente 500 L; (0784.002.107/ 0770.704.918 Formatie@djevenimentevegas.ro 37. Formatie nunta Akord Group In func-

tie de eveniment puteti alege una dintre urmatoarele variante: solista, clape, sonorizare Dynacord 3000 W, laptop (pentru muzica din pauze), lumini Led PAR, Eurolite Bar FX, (0722.432.394 pana_vasile@yahoo.com 38. Formatie nunta Bucuresti Event

Band (formatie nunta) EventBand din Bucuresti, va ofera un spectacol unic si special si aduce in fata dvs. un spectacol tineresc cu 8 tineri artisti de muzica (0725.735.968/ 0725.735.967 office@eventband.ro 39. Formatie nunta Bucuresti muzica botez dj The Singer Band poate fi cea mai inspirata alegere pentru evenimentul dvs., fie ca este nunta, botez, cununie, petrecere privata, petrecere corporate, dineu sau pur si simplu un chef; (0720.305.695 contact@the-singer.ro 40. Formatie nunta orchestra Petrecaretii

Orchestra Petrecaretii, formatie nunta Bucuresti, compusa din cei mai experimentati si profesionisti solisti si instrumentisti. Formatia noastra se poate adapta cerintelor dumnevoastra, (0761.026.079 41. Formatie nunta, muzica petrecere evenimente Mi-Re-La Duo - Mirela ?i Gabriel experiente si evenimente extraordinare împreuna din anul 1998. Petrecerea dumneavoastra job-ul nostru. Program foarte bogat si variat, (0773.326.479 42. Formatie nunta- Bucuresti, Ploiesti,

Pitesti, spectacol de muzica live, lumini si efecte speciale cu Domi Band, pre?uri promo?ionale pentru evenimente. Daca sunteti in cautarea unei formatii pentru nunta, botez, petreceri private, mese festive; (0770.862.316 43. Foto, video nunta si botez, opreste-te din cautare. Pe www.luxfotovideo.ro ai cea mai buna oferta de servicii foto-video pentru nunta, botez si alte evenimente. Fotovideo botez: 900-1.500 lei. Foto-video nunta: 1.400-2.000 lei. (0751.011.001 luxfotovideo@yahoo.com 44. Fotograf evenimente (nunta,

cununie, botez) Fotograf profesionist, ofer servicii foto pentru evenimente, cununie civila, nunta, botez, sedinte foto copii, family, tarife accesibile incepand de la 200 de lei, 200 L; (076150387 george.teodorescu@yahoo.com 45. Fotograf nunta, botez, evenimente

private Fotografie pentru evenimente: nunti, botezuri, aniversari, evenimente private. Fotografii copii. Fotografie de produs.Fotografie de prezentare pentru afaceri, siteuri etc.; (0728.947.626

46. Fotograf si cameraman pentru nunti

48. Fotografii cununia civila, logodna, a

venit si acest moment. Vrei sa ti-l amintesti? Noi stim sa surprindem emotia clipei in fotografii. Rezerva-ti si fotograful acum, si beneficiezi de preturile: fotografii primarie: 200 lei, 100 L; (0757.553.557 49. Fum greu cu gheata carbonica pentru

o nunta de vis. Cu ajutorul masinii de fum greu putem creea o atmosfera unica, de basm, realizand superbul efect de “dans pe nori” la valsul mirilor. Pret 380 lei. Gheata carbonica la paharele de sampanie. (0762.891.355 50. Fum greu, gheata carbonica, dansul mirilor, inchiriez masina fum greu, masina baloane, 4 buc pari led (dispozitiv de iluminat), gheata carbonica la primirea invitatiilor la pretul de 500 lei, (0767.478.382/ 0766.515.343 office@topdjevents.ro 51. Fum greu, perdea Vulcani, PhotoBooth, lumini Atentie: pentru evenimentele din luna octombrie 2017, avem pret promotional si un discount generos pentru pachetul Platinum.Contactati-ne pentru detalii suplimentare, 52. Ganesha Caffe, cafenea cu terasa si

73. Peste 1000 de accesorii de evenimente, nunti, botez Doctor Event Peste 1000 de produse din categoria accesoriilor de evenimente, accesorii de nunta si de botez, marturii, invitatii de nunta si de botez, cadouri aniversare, cadouri tematice, (021.321.66.96/ 0729.022.000 74. Pipera Vila de lux de inchiriat pentru evenimente, petreceri private, house party, onomastici, nunti. Vila dispune de club jacuzzy, sauna, bar, biliard, dormitoare. Mai multe detalii la telefon, 399 {; (0784.668.383 luxurymansionpaty@gmail.com

57. Inchiriem toaleta mobila ecologica de lux. Toalete de lux inchiriaza toalete portabile pentru evenimente de tip nunti, botezuri, concerte, aniversari cat si spatiilor destinate intrunirilor publice cu mul?i participan?i de tip arene sportive. 450 {; (0765.715.025 iliescubogdan.alexandru@gmail.com 58. Inchiriere cort Nunta , Botez. Corturi de mari dimensiuni , Corturi de mici dimensiuni, Vesela, Scaune tapitate , Mese rotunde, Mese stand-up (cocktail), Mocheta, Cele mai mici preturi ! (0723.899.812 59. Inchiriez limuzina Chrysler 300C pentru Nunti. Limuzina de inchiriat Chrysler 10 locuri, de la 80 euro/ora.Pentru nunti 450 euro tot evenimentul Dvs. Bar inclus. Fum greu vals, 90 euro+gheata la primire.Artificii interior 4 buc., 70 euro, 80 {; (0761.509.177 60. Inchiriez Limuzine de lux pt. nunti, botezuri. Alege limuzina potrivita cu sofer, bar, conditii excelente, pentru evenimentul tau. S-a ieftinit luxul, la 49 / h, 49 {; (0730.045.827 61. Lampioane zburatoare, lampioane pentru nunta Transforma nunta ta intr-un eveniment fabulos. Renunta la focurile de artificii si surprinde-ti invitatii cu minunatele lampioane zburatoare ce creeaza o atmosfera feerica, de basm, (0770.578.260 contact@lampioane-chinezesti.ro 62. Machiaj mireasa, Alexandra Rîpeanu Make-up Artist make-up artist cu experienta, specialist in corectie si remodelare sprancene, ofer servicii profesionale de machiaj pentru mirese/nunti, evenimente, petreceri, sedinte foto, ocazii speciale. 250 L; (0755.298.971 catrinelv@gmail.com 63. Machiaj mireasa, machiaj beauty realizez orice tip de machiaj profesional: machiaj mireasa, machiaj beauty, machiaj fashion, machiaj natural, machiaj tematic etc. Folosesc doar produse profesionale, cea mai inalta calitate: (0760.596.901 64. Magician la nunta - Mydas Te-ai sat-

urat de nuntile repetitive? Vrei ceva diferit la nunta ta?O formatie e de la sine inteleasa, dar secretul ca invitatii sa vorbeasca si peste ani despre nunta ta; (0746.834.049 65. Make up pentru evenimente si party-

uri, ai nevoie de un make up profesional si nu stii unde sa apelezi cu incredere? Make up-ul este pasiunea mea si te invit la o programare sa vezi daca iti place cum lucrez. Folosesc produse profesionale. (0799.757.524 66. Makeup artist Piata Victoriei ofer ser-

vicii de machiaj la domiciliul clientei. In zona Victoriei, deplasarea este gratuita, in alte zone se va percepe o taxa de 20 lei in cazul in care este vorba de o singura persoana. (0758.279.603 67. Marturii magnetice nunta, botez, aniversari, magneti nunta. Oferiti invitatilor dumneavoastra o marturie perfecta. Va oferim la cel mai bun pret magneti foto ca marturii pentru evenimente.Executia magnetilor se face pe loc. 7 L; (0727.277.413 68. Muzica live pentru pentru orice eveni-

ment Muzica live toate genurilepopulara, de petrecere, usoara, cafe- concert), toate zinele tariiMuntenia, Oltenia, Banat, Ardeal.profesionisti cu indelungata experienta.asiguram si dj in timpul pauzei (0767.303.554

69. Nunti, Botezuri - Fotografie de Eveni-

ment Mic, mare, departe, aproape, primavara, toamna, haios, serios, energetic, linistit,ma implic le fel de mult in toate evenimentele. Eu lucrez impreuna cu dvs. ca sa obtinem fotografiile care conteaza; 350 {; (0756.080.080

70. Oglinda Minune, Oglinda foto, Cabina

foto cea mai buna oferta. Oglinda Minune va pune la dispozitie elementul-surpriza al petrecerilor dvs si cea mai noua inventie. Oglinda foto este perfecta pentru crearea unei atmosfere pline de voie buna. (0723.754.701/ 0733.393.034 office@oglinda-minune.ro

71. Original Events, decoratiuni nunta Noi suntem aici pentru a te ajuta sa faci cele mai bune alegeri: sa descoperi cele mai frumoase si interesante sortimente de flori, sa alegi cele mai frumoase decoruri, (0722.466.264/ 0723.181.609 contact@originalevents.ro 72. Pahare de nunta miri/nasi. Pahare de

nunta, folosite o singura data, nu au defecte. Pot fi folosite de miri sau nasi. 15 L; (0731.537.000

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

30. Clinica de top in tratarea durerilor de spate, Bio Ortoclinic, clinica de ortopedie si vertebrologie, spondiloza, hernie de disc fara operatie – tratament, decompresie vertebrala (elongatie), discopatie, fizioterapie, kinetoterapie (021.796.19.31/ 0754.060.060 office@ortoclinic.ro

59. Masaj lucrez part-time, in timpul liber la domiciliul clientului. Masaj de intretinere, relaxare, sportiv. Durata sedinta 90 min. Doresc colaborare serioasa pentru doamna si domnusoara. (0726.525.947 Bore.bore@yahoo.com

2. Alter Ego, consiliere psihologica si psi-

31. Clinica stomatologica Dentist Holiday

3. Analize si investigatii medicale rapide

modele profesionalism, calitate = extensii codite afro by Afia; (0749.139.631 77. Reparatii incaltaminte Piata Kogal-

niceanu. Atelier de reparatii incaltaminte situat in Piata Mihail Kogalniceanu nr. 1, scara A, parter. Reper: vizavi de Hotel Venetia. Ofer toate serviciile de reparat incaltaminte, pantofi, pantofi sport, (0723.345.110 78. Restaurant Adam Bucataria traditionala, libaneza, internationala, serviciile calitative si personalul fac din Locanta Adam un loc in care totdedauna ai placerea sa revii. Restaurantul Adam are doua saloane; (0727.140.245/ 0722.413.377 restaurant.adam@gmail.com

80. Salon coafura, manichiura, cosmetica,

56. Ghirlande luminoase led/bec, ghirlande ornamentale exterior, pentru vara dar si iarna, rezistenta superioara ger sau temperaturi ridicate. Perfecte pentru pentru gradini, terase, restaurante, pret de la 10.16 lei, 11 L; (0724.954.099

1. Alice Spa Beauty Center servicii infrumusetare Alice Spa Beauty Center: servicii individualizate in functie de tipul si personalitatea sa, de nevoile specifice de ingrijiire si infrumusetare, dar si in functie de stilul de viata. (0731.837.854/ 031.107.01.46 office@alicebeautycenter.ro

76. Punem extensii/ codite afro, diferite

53. Ganesha Caffe, local cu narghilea Bucuresti atmosfera pe care o vei trai la Ganesha este inspirata din cultura orientala si legenda Zeitatii Ganesha.Ganesha Caffe este locul potrivit in care te poti bucura de o iesire cu prietenii. (0764.263.742 claudia@ganeshacaffe.ro

fum. Compania noastra este singura de pe piata care ofera doua masini de gheata carbonica cu fum greu de top, care pot fi pozitionate in cele doua parti ale ringului, astfel incat mirii sa fie in centrul fumului pentru a avea un vals de basm, 399 L; (0769.118.433

58. Manichiura/Pedichiura - Unghii cu

Sambata: pachet bronz 6 porumbei voltati plus 2 porumbei voiajori 170 lei, pachet silver 10 porumbei voltati plus 2 porumbei voiajori 200 lei, 136 L; (0377.100.918 contact@royalmariage.ro

79. Restaurantul vegetarian Casa Satya

55. Gheata carbonica si doua masini de

29. Clinica de Oftalmologie OphtaMax Consultatii oftalmologic, examen biomicroscopic al polului anterior si fundului de ochi, masurarea tensiunii oculare, prescriere ochelari si lentile de contact. OCT (0344.141.423/ 0745.999.268 office@ophtamax.ro

hoterapie Consiliere psihologica individuala. Psihoterapia difunctiilor sexuale (psihosexologie). Psihoterapie individuala. Terapie de cuplu si familie, (021.322.46.07/ 0760.935.815 psihologalterego@gmail.com

75. Porumbei albi nunta de la 136 lei

narghilea Ganesha Caffe este una dintre cele mai vizitate cafenele din inima capitalei, locatia fiind una de o frumusete incontestabila. Momentele de relaxare nu vor lipsi dintr-un mediu care te indeamna (0764.263.742 claudia@ganeshacaffe.ro

54. Garlic Pub catering restaurant si cu livrare la domiciliu oferim: pizza, sosuri si topping paste, salate, gratar de vita, porc, berbecut, desert; livrari la domiciliu pe o raza de 2 Km pizza, bere, racoritoare. (021.212.41.60/ 072369987 garlicpub@yahoo.com

Îngrijire personalå, sånåtate

ofera preparate realizate dupa principiile alimentatiei sanatoase, cu ingrediente atent selectionate – hrana pentru trup si suflet. (0736.392.587/ 0736.392.585 catering@satya.ro masaj Abbate. Salon: coafura (parteneri Wella, L’Oreal, Top Line, Ecovital), manichiura, cosmetica, masaj, frizerie; tratamente cosmetice, aplicat unghii false, extensii gene, epilat, solar. (021.411.76.48/ 021.231.94.70 office@abbate.ro 81. Salon de manichiura mirese, Elle Nails, cu siguranta fiecare domnisoara viseaza ca cea mai asteptata zi din viata ei sa fie perfecta de aceea chiar si manichiura trebuie sa fie una ideala. Aceste unghii minunate vor atrage atentia tuturor. (0722.426.557 nailsaloon@outlook.com

peste 450 de teste de laborator, analize si investigatii dintre cele mai complexe oferind siguranta si incredere pacientilor prin acuratetea rezultatelor si rapiditatea eliberarii acestora. (0219607/ 021.408.78.00 programari@medsana.ro

32. Coaforii nostri, adevarati artisti ai parului, Chateau Maison de Beauté, salon partener L’Oreal Professionnel. Cele mai noi tehnologii si trend-uri in materie de culoare, tunsoare si styling. (0742.428.328 office@lechateau.ro

4. Antrenor personal fitness Numele meu este Ionut, cu mine poti depasi toate obstacolele. Iti doresti sa slabesti, sa te tonifiezi, sa pui masa musculara, opteaza pentru un program personalizat (0775.637.053 5. Aplic extensii de gene false fir cu fir,

33. Consiliere psihologica, psihoterapie, teste poligraf. Cabinetul de Psihologie Rosocha & Asociatii va ofera servicii psihologice in conformitate cu normele si standardele Colegiului Psihologilor din Romania pentru competente in materie de: (0765.253.800/ 0720.066.172 rosocha@poligraf-psihoterapie.ro

6. Aplic extensii de gene false fir cu fir,

34. Dr. Danciulescu Delia Cabinet psihiatrie/ psihologie. Servicii: psihologie: sedinte psihoterapie: depresia, anxietatea, atacurile de panica, fobiile, tulburarile obsesiv-compulsive, probleme legate de o dependenta, (0722.852.566 danciulescudelia@yahoo.com

2D, 3D si Hollywood effect.Aplic extensii de gene false fir cu fir - pret aplicare 130 Ron, pret intretinere 100 Ron; extensii de gene 2d - pret aplicare 160 Ron, pret intretinere -140 Ron; extensii de gene (0724.016.418 2D. Aplic extensii de gene fir cu fir-100 RON, gene 2D-120 RON 120 L; (0728.688.547

7. Aplic extensii gene si gene false vrei

sa ai gene bogate si curbate, dar mascara nu iti este de prea mare ajutor? Vrei sa ai privire fermecatoare atunci cand te trezesti? Iti doresti efect natural? 130 L; (0766.638.194 8. Aplic gene false fir cu fir 2D-3D, smoc extensiile de gene sunt ultimul trend aparut pe piata la ora actuala. Pe langa faptul ca acestea ofera un aspect natural sunt si cele mai durabile (pana la 4-6 saptamani) (0766.365.698 9. Aplic unghii false, unghii cu gel, unghii cu acryl la domiciliul meu. Detalii la telefon; (0763.112.542/ 0765.340.140 10. Aplic unghii tehnice sector 2, protectie

82. Salonul Attitude - Coafor-Frizerie Bucuresti Hair Stylisti cu experienta. Servicii si Tarife: Tuns barbati 35, pachet tuns barbati 50, tuns barba 15-25, vopsit barba 15, tuns femei 40, uscat scurt 15, uscat mediu 20, uscat lung 25, (031.438.20.36/ 0729.227.334 office@attitudesalon.ro

50 lei, intretinere 55 lei, tips+model 65, constructie gel +model 80 lei, constructie acryl 100 lei, lucrez doar cu geluri profesionale, nu vin la domiciliu, (0751.624.862

83. Servicii foto-video nunta, cununie,

12. Aplicatii unghii false, manichiura,

botez Suiman-Bogdan, fotograf-cameraman. Imortalizarea momentelor cu cei dragi, in locuri uimitoare, in ipostaze memorabile, pe parcursul evenimentelor importante sau chiar si simplele portretele, (0768.513.115 optimusfoto7@gmail.com 84. Solista cu experienta Nunti, Botezuri,

Evenimente. Solista cu experienta, cu participari la spectacole, evenimente si emisiuni, interpretez atat muzica usoara cat si folclor la evenimente ca nunti, botezuri, aniversari, petreceri de firma, (075180023/ 0766.543.241 georgiana.mrc28@gmail.com 85. Solista nunti, botezuri, aniversari,

petreceri. Solista cu experienta, cu participari la spectacole, evenimente si emisiuni, interpretez atat muzica usoara cat si folclor la evenimente ca nunti, botezuri, aniversari, petreceri de firma. (0751.801.023 86. Sweet Ela - Torturi de nunti, botezuri,

aniversari Torturi unice facute la comanda pentru nunti, botezuri, aniversari, copii, evenimenteCele mai delicioase torturi pentru din Bucuresti, preparate printre povesti de zahar la Sweet Ela (0726.012.806 cristina.voicu@sweetela.ro 87. Toate serviciile pentru o nunta perfec-

ta, beneficiem de experienta necesara pentru: organizare nunta, organizare botez, organizare petreceri aniversare. pe scurt, organizare evenimente de orice tip. (0770.362.404/ 0770.838.591 contact@royalmariage.ro 88. Tort 3D la evenimente, un servicu nou

adus pentru toate tipurile de evenimente. Proiectie pe macheta tort din 5 trepte. Se pot proiecta poze, clipuri video, text. Vezi video. (0728.469.987 89. Torturi Proaspete evenimente Pretul

kg de tort este 45 lei. Figurinele se platesc separat. Compozitii Tort: mousse de :ciocolata, menta, fructe de padure, capsuni, zmeura, diplomat, vanilie. Ridicarea comenzilor se face din sectorul 5, 45 L; (0768.916.512 90. Trasura cu cai Cinderella pentru

nunti, evenimente, oferim spre inchiriere trasura “tip Cindirella” cu cai pentru diverse evenimente; (0730.428.466 91. Trupa Altceva, pentru nunti, botezuri, petreceri Fie ca organizati: nunta, un botez sau orice alta petrecere privata unde muzica live este nelipsita atunci Trupa Altceva este solutia ideala. Trupa este compusa din: solista, solist, violonist, saxofon, (0729.591.216 92. Trupa Cover nunta, Trupa Cover Rev-

elion/ corporate The Teachers Band RO. Email, Site: http://theteachersband.ro, Facebook:https://www.facebook.com/TheT eachersBandRO (0724.390.589 TheTeachersBandRomania@gmail.com 93. Unghii false cu gel, machiaj mireasa la domiciliu. Unghii false cu gel, make up, gene la domiciliul clientei in Bucuresti. Salonul ce vine la tine acasa. Rasfatul vine la tine acasa. Daca timpul nu-ti permite sa ajungi la salon; (0737.945.088 94. Ursitoare botez de la actorie, masina

fum, baloane Va doriti ca evenimentul dumneavoastra sa se transforme intr-un basm plin de emotie, umor si voie buna atunci ati nimerit la fix. Cu o vasta experienta in domeniul organizarii de evenimente 249 L; (0765.275.558 95. Ursitoare Botez din Bucuresti. Un spectacol de lux cu zane ursitoare de botez din Bucuresti transforma evenimentul copilului dumneavoastra intr-un vis frumos, ca desprins din basme, facand deliciul copiilor, dar si al adultilor. (0720.851.127 contact@cool-events.ro 96. Ursitoare botez oferta 350 lei, poze

reale, ursitoarele din folclor vin cu un moment emotionant, cu urari de bine, vorbind duios despre rolul mamei, tatalui, bunicilor si nasilor. Pachetul vine insotit de coloana sonora; 350 L; (0773.963.044 97. Va invitam la Kaffa Pub Restaurant &

Lounge Suntem prietenosi, bine-pregatiti, informati si mereu cu urechile ciulite la nevoile clientilor nostri. Aducem in atentia voastra cele mai bune preparate, atent selectionate din bucataria internationala; (0731.007.582/ 0372.958.558 kaffapub@gmail.com 98. Villa party, house party, jacuzzi, club Luxury villa for rent for events: private parties, house party, weddings, baptisms, team building, meetings, filming, photo meetings, pool party, contact, 1.000 {; (+40784668383/ +40784668383 luxurymansionpaty@gmail.com

Urmatoarele servicii: estetica dentara, realizarea tratamentelor de corectare a formei si culorii dintilor precum, albire dentara cu lampa, fatetari de compozit, remodelarea gingiilor, (0748.037.806/ 021.310.63.55 office@dentistholidayclinic.com

11. Aplicatii unghii false manichiura,

pedichiura (0785.810.879

pedichiura. (0785.810.879

13. Beauty Concept Boutique salon de infrumusetare. Servicii: coafura, manichiura / pedichiura. Serviciile de manichiura si pedichiura spa de la O.P.I. ofera ingrijire profesionala completa: curatare profunda, exfoliere, regenerare, relaxare, (0736.496.446 office@beautyboutiqconcept.ro 14. Biorezonanta magnetica Cabinet Dr.

67. Masaj, terapie, reflexo, masaje lifting

38. Extensii gene fir cu fir aplic extensii gene fir cu fir 1D, 1+2D, 2D, 2D+3D si 3D 130 L; (0755.604.121 liaa.liana@yahoo.ro 39. Favorit Dental Clinic, cabinet stomatologic modern in Drumul Taberei. Consultatii, cosmetica/estetica dentara, terapie, protetica, implantologie, chirurgie/paradontologie, ortodontie. Consultatie primara. (0722.367.642/ 021.794.14.66 contact@favoritdentalclinic.ro 40. Fototerapie cu aparatul biotron sistemul bioptron include o tehnologie eficienta de terapie cu lumina, al carei grad ridicat de vizionarism a fost demonstrat. (0744.870.194 cabinet.lacrima1@yahoo.com

110 lei , Intretinere = 90 lei, 2D -aplicare = 140lei, Intretinere = 120 lei, 3D - aplicare = 170 lei , Intretinere = 150 lei4D-aplicare= 210 lei , Intretinere = 180 lei; (0774.099.882

16. Cabinet de Psihologie Olaru Roxana.

17. Cabinet de Psihologie si Psihoterapie

44. Ingrijitoare pentru o batrana cu Alzheimer, caut ingrijitoare serioasa, cu experienta si conditie fizica buna pentru o doamna semi-deplasabila cu Alzheimer (zona 1 Mai). Se lucreaza 2 saptamani pe luna. Ofer seriozitate. Exclus agentii 1.300 L; (0764.970.157

18. Cabinet de Psihoterapie Suru Alice,

45. Kinetoterapie sub supravegherea personalului inalt calificat se poate realiza pe grupuri de afec?iuni sau individual, adaptata fiecarui pacient in parte. Sala de kinetoterapie (021.410.54.19/ 0745.459.555 info@inatherapy.ro

19. Cabinet individual de psihoterapie

46. Lentile de contact si ochelari de vedere optica medicala, optometrie, consultatii; ofera servicii medicale si conexe actului medical cu personal specializat; executam ochelari de vedere dupa retete, lentile de contact (021.313.91.80 optica87@gmail.com

20. Cabinet masaj (Miramar). Masaj: somatic, terapeutic, reflexogen, sportiv. Programari tehnician maseur: Nita Cristina; (0730.876.735

47. Machiaj make up urgenta, super pret de la 50 lei. Super preturi si calitate (pozele de prezentare 100% reale). Machiaj fara gene 50 lei, cu gene 100 lei, mireasa 150 lei, tratament ten 25 lei, pensat 20 lei, 50 L; (0763.031.590

21. Cabinet Stomatologic Dynamic Den-

48. Machiaj Make-up profesional la domi-

tal Drumul Taberei:ofera servicii complete stomatologice,la cel mai inalt nivel profesional:implantologie,parodontologie,protetica,endodontie,ortodontie,ocluzologie,gutier e anti sforait (0722.426.543/ 021.726.64.41 dayanast@yahoo.com 22. Camin de batrani Bucuresti, Acasa la Bunici: ingrijire, asistenta medicala si recuperare zilnica. Se afla intre parcurile Carol si Tineretului. O oaza de 700 mp de verdeata in centrul Bucurestiului, (0724.384.753 office@caminulacasa-la-bunici.ro 23. Caminul de batrani Acasa la Casa Snagov Cauti un camin de batrani, o clinica geriatrie, un azil de batrani in apropierea Bucurestiului? Casa Snagov situata in Ghermanesti, Com Snagov, langa Bucuresti.Caminul este dotat cu lift interior. (0731.920.920 icassian@yahoo.com 24. Cauti un medic de familie? Obstetrica-

ginecologie.Dermatovenerologie.Dermatologie.Endocrinologie.Reumatologie. Cardiologie.Gastroenterologie.Radiologie.Psihiatrie.Alergologie si imunologie clinica. (0219838

25. Cauti un psiholog bun in Bucuresti, ai facut primul pas. Aici cineva este alaturi de tine. Valentin Pescaru, psiholog atestat cu specializare in psihoterapie si sexologie este in masura sa te asculte si sa-ti ofere un sfat, consiliere, (0745.074.845 contact@psihologultau.net 26. Centru rezidential pentru varstnici Armonia Viata unui varstnic intr-un camin de batrani este mai respectabila si comoda decat singuratatea in propria locuinta. (0722.306.974/ 0722.601.148 camin.armonia@gmail.com 27. Chirurgie dento-alveolara si implantologie odontologie si parodontologie, chirurgie dento-alveolara si implantologie, protetica dentara fixa si mobila, cosmetica dentara, laserterapie, cosmetica dentara. (021.255.50.13 cabinet@flordent.ro 28. Clinica de oftalmologie Oftalmestet operatii si tratamente: afectiuni ale cailor lacrimale, cataracte, cicatrici vicioase, glaucom, glob ocular dezorganizat, malformatii congenitale ale ochiului; (021.322.82.45/ 0755.139.177 office@oftalmestet.ro

64. Masaj reflexoterapie si relaxare Masajul alunga oboseala , imbunatateste circulatia , memoria , detensioneaza musculatura . Masajul de relaxare vine la pachet cu o mul?ime de plusuri pentru organism. 100 L; (0768.743.015

37. Extensii de par natural reducere pana la 50% Cea mai buna modalitate de a-ti schimba radical look-ul, de a avea un par lung, bogat si matasos in doar cateva ore, este aplicarea extensiilor de par.Iti oferim o super oferta pentru extensii, (0731.421.295

43. Ingrijiri medicale personalizate la domiciliu. Evita Medical: Servicii. Compania noastra ofera servicii de ingrijiri medicale la domiciliu utilizand doua sisteme astfel incat pacientul are posibilitatea de a opta pentru: (0732.121.441/ 0732.121.442 evita.medical@yahoo.com

Pasare Daniela Servicii oferite: psihoterapie de cuplu / familie. Psihoterapie de grup. Psihoterapie individuala / consiliere psihologica, (0740.059.064 contact@psiholog-danielapasare.ro.

63. Masaj profesional de relaxare si cosmetica: masaj terapeutic, sportiv la maini si picioare, anticelulitic, reflexogen, relaxare, masaj lombar, la coloana, cervical, capilar, facial si cosmetica 50 L; (0765.779.266

66. Masaj suedez la domiciliu, consultanta nutritie, doar pentru doamne, prima sedinta este gratuita. Maseur atestat anul 2003 execut masaj anti-stres, anticelulitic cu miere, relaxare: 50 lei ora. Consultanta nutritie 100 lei. http://masaj.webdgc.ro/ 50 L; (0762.814.700

42. Ingrijire, infirmier profesionist ingrijesc persoane indiferent de starea lor de sanatate la domiciliul lor oriunde in Bucuresti si Ilfov; program: luni-duminica 7.00-23.00. Contact prin e-mail daycarebucharest@yahoo.com

psihoterapie individuala, hipnoterapie individuala, psihoterapie ericksoniana, psihoterapie de cuplu, psihoterapie de familie,psihoterapia copilului, (0726.993.700 alice.suru@gmail.com

62. Masaj la tine acasa: sanatate si relaxare, viata moderna este foarte solicitanta. Organismele sunt obosite, tensionate, au nevoie de relaxare. Au nevoie de masaj. Terapeut maseur cu experienta ofer servicii de masaj somatic, de relaxare; 100 L; (0767.261.668

36. Epilare cu ceara pt barbati (inghinal total), ofer servicii de epilare completa cu ceara exclusiv domnilor intr-un ambient intim si discret zona Titan. Irina aka Randunicahttp://vreauepilare.blogspot.com 150 L; (0758.609.361/ 0799.966.053 irinaruxandra24@yahoo.com

15. Bone si menajere Bucuresti si

Cristina Zamfir. Specializari: psihoterapeut, psiholog clinician autonom, formare in psihoterapie integrativa, formare in psihooncologie, (0744.310.310 contact@psiholog-psihoterapeut.com

61. Masaj de relaxare suedez, la 4 maini. Masajul de relaxare este cea mai buna metoda prin care poti scapa de stres si poti dobandi o stare de bine, dar beneficiile lui nu se opresc aici, (0725.157.608

65. Masaj relaxare, shiatsu, presopunctura, reflexo Masaj relaxare, tehnica shiatsu (deblocarea punctelor energetice, vindecarea organismului in diverse afectiuni de sanatate), presopunctura, reflexo-terapie; (0767.157.042 camelia1985@gmail.com

41. Gene fir cu fir - zona Universitate 1D =

In cadrul cabinetului meu ofer servicii de: psihoterapie si consiliere psihologica individuala, familiala si in grup, psihoterapie de cuplu, consiliere psihologica pre si postnatala individuala, (0728.471.506 contact@consiliere-psihologica.ro

60. Masaj de relaxare la domiciliu E timpul sa-ti oferi o clipa de destindere si relaxare. Simte ca traiesti din nou si uita de munca, probleme si relaxeaza-te. Incarcati bateriile pentru restul anului. 70 L; (0729.245.387

35. Efectuez make up profesional cu gene banda Vrei sa-ti pui in evidenta trasaturile frumoase si sa atragi toate privirile asupra ta, la toate evenimentele la care o sa participi? Sunt o persoana sociabila ai ma deplasez ai la domiciliul (0787.868.633

Alexandru Olga, investigatii, diagnostic si tratament prin biorezonanta, determinarea eficientei diferitelor metode de tratament, determinarea compatibilitatii cu produse naturale si de sinteza, (0723.347.034 medicinabiorezonanta@yahoo.com

zona de Nord avem ceea ce va doriti. Echipa bona- menajeraBaneasa se ocupa de selectia, initierea si plasarea unei bone sau menajere in zona de Nord (Baneasa, Otopeni, Pipera, Balotesti, Tunari si nu numai) (0721.750.857/ 0764.884.393 office@bona-menajera-baneasa.ro

gel false Produse profesionale. Calitate superioara. Diploma in domeniu. Pozele sunt din portofoliul personal. Preturi: Constructie gel – 80 lei. Gel pe unghia naturala – 60 lei. Intretinere gel - 50, 60 L; (0775.175.930

ciliu pentru ca atitudinea conteaza si pentru ca noua, femeilor, ne place sa fim frumoase. Ai un eveniment important in viata ta sau a celor dragi? Vrei sa stralucesti in acea zi speciala? (0726.272.913

facial relaxare, tratamente corporale, fisioterapie. (0751.301.040

68. Medic primar alergologie si imunologie clinica si Medic primar Pediatrie. Orar consultatii : L , Ma, J : 13 – 20 Mi Vi 8 – 15. Consultatii de specialitate copii si adulti- alergologie si imunologie clinica: astm bronsic, rinita alergica (021.323.68.20 lucia.carbune@gmail.com 69. Medicina complementara si alternativa centrul de apiterapie din cadrul I.C.D. Apicultur?, ofer? servicii medicale de specialitate prestate de medici cu competen?? în apifitoterapie, aerosoli cu produse ale stupului, masaj terapeutic (021.232.50.60 apiterapia@icdapicultura.ro 70. Nailed, salon profesional de manichiura Mainile ingrijite reprezinta cartea de vizita a unei femei. Servicii si tarife: manichiura clasica 40 lei. Manichiura si oja Opi si tratament 45 lei. Manichiura si oja French Opi si tratament 50 lei, (031.420.94.72/ 031.817.67.89 office@nailed.ro 71. O coroana dentara in 24 de ore S-a deteriorat dantura si aveti nevoie ca a doua zi sa arate ca noua? Cu ajutorul tehnologiei Cerec beneficiati la Neoclinique de lucrari dentare tip coroane, fatete, inlays, onlays intr-o singaura zi, (0371.000.111/ 0755.101.002 office@neoclinique.ro 72. Ofer sevicii de make up la domiciliul clientului Make up artist. Ofer sevicii de make up la domiciliul clientului sau stabilim la momentul respectiv locatia, preturile 200 ron de seara 150 L; (0726.252.137 73. Patru Generatii, camin de lux, pentru seniori Avem disponibilitatea de a oferi serviciile noastre si in regim zilnic, asta insemnanad ca puteti aduce rezidentul dimineata, urmand a-l lua acasa seara, indiferent de ora. (0725.517.957/ 0768.617.481 office@patrugeneratii.ro 74. Pediatru La Domiciliu - Dr. Mirela Covacescu Program consultatii: luni vineri 11:30 - 13:00. Cand copilasul are probleme de sanatate, a-l trata singuri este un risc major. Va propun consultatia pediatrica la domiciliu, (0755.650.027 doctorpediatru@yahoo.com 75. Recuperare medicala si masaj Kinetoterapeut licentiat cu peste 5 ani experienta realizez masaj si recuperare la domiciliul pacientului sau la cabinet. Recuperez cifoze, scolioze, accidente rutiere, accidente sportive; (0740.692.480 76. Retete compensate si gratuite labora-

tor propriu, retete compensate si gratuite, retete magistrale, medicamente romanesti si din import, produse farmaceutice si parafarmaceutice, ceaiuri, cosmetice,aparatura tehnico medicala (021.314.29.75 office@2nafarm.ro

77. Salon coafura, infrumusetare, remodelare corporala Classic Beauty Salon Bucuresti va ofera urmatoarele servicii: Coafura: Salonul nostru realizeaza tot felul de coafuri de la cele mai simple la cele mai complicate. (021.345.52.43/ 0734.312.184 manager@classicbeauty.ro

49. Machiaj profesional Machiaj profesional pentru orice ocazie, cosmetica profesionala Atelier-Paris. ..pentru programari sunati din timp, 70 L; (0767.548.307

78. Salon de infrumusetare Jovial Salon Jovial este salonul de infrumusetare in zona Unirii care ofera clientilor sai servicii profesionale de coafor si hairstyling, cosmetica, tratamente naturale pentru fata si corp, manichiura (0748.149.599 contact@jovialsalon.ro

50. Machiaj profesional la domiciliu. Realizez machiaj profesional de zi, seara, mireasa sau fashion. Pretul unui machiaj este de 80 lei. Optional, se pot aplica si gene false, pretul unui machiaj fiind de 120 lei. Deplasarea in Bucuresti; (0767.000.790

79. Salon de intretinere exclusiv feminina Isamar Lady. Centru feminin de infrumusetare si fitness: tratamente cu parafina pentru maini si picioare, impachetari (cu ciocolata, alge, namol marin), masaj anticelulitic, piercing, (0722.690.908/ 0799.744.082 contact@isamarlady.ro

51. Make up artist Realizez machiaje de zi si de seara, folosesc numai produse de calitate (Urban Decay, Guerlain, Make up forever, etc). Am program flexibil si pot veni la domiciliu, (0740.212.122

80. Salon de Masaj ?i Terapie (Calea Mosilor 219). Salonul nostru v? ofer? mai multe tipuri de masaj corporal, de la masajele de relaxare, la cele anticelulitice sau de drenaj limfatic. (0771.697.078

52. Make up profesional Am absolvit 2 scoli de make up si un master class. Experienta 2 ani in domeniu. Preturi incepand de la 100 lei. Detalii in privat ! 100 L; (0746.191.959

81. Salonul de manichiura si pedichiura Nails Story, manichiura, pedichiura, unghii gel, unghii acryl, manichiura semipermanenta, pictura unghii, aplicare oja, glitter, paiete, confetti french, french permanent, aplicare stras Swarovski, (0729.801.610 contact@nailsstory.ro

53. Make up profesional produse profesionale, multiple stiluri, experienta in domeniu,150 lei (gene incluse), 150 L; (0729.186.025

82. Servicii machiaj/make-up la domiciliul

54. Make-up si coafura la domiciliu Pen-

clientului Machiaj de seara-70 lei, Machiaj de seara cu gene false din par natural-100 lei, Deplasarea la domiciliu cu cost in func?ie de zona(între 10-40 lei deplasarea); (0761.739.065

55. MakeUp profesional ofer servicii de

83. Servicii stomatologice interventii de ortodontie - cosmetica dentara - interventii de protetica- interventii de endodontie- servicii de chirurgie orala- interventii laserinterventii de profilaxie (021.726.64.41/ 0722.426.543 dayanast@yahoo.com

56. Manichiura pedichiura semipermanenta Ilc Nails studio peste 5 ani experienta in domeniu, unghii patrate: gel pe unghia naturala 60 lei. Intretinere gel 60 lei. Aplicatie cu tips 90 lei. Constructie cu gel 100 lei, (0729.932.482

84. Tehnician maseur acreditat lucrez part-time, in timpul liber la domiciliul clientului. Detin masa profesionala. Masaj de intretinere medicala, anticelulitic, relaxare, sportiv. Durata sedinta - 90 min. Doresc colaborare serioasa. 65 L; (0723.191.775

57. Manichiura-pedichiura clasica si oja semipermanenta, lucrez de 5 ani in domeniu, caut salon sa lucrez o zi cu o zi fara duminica de preferat sectorul 6 sau Militari Residence, rog seriozitate; (0762.563.678

85. Terapia Yumeiho, Terapia Bowen, Reiki Este vremea sa te gandesti si la tine!Terapia Yumeiho, Cornelia Chioveanu treapta 3 #Yumeiho, 14 ani experienta.Terapia Bowen, Ioana Iorgulescu.Terapia BARS, Ioana Iorgulescu. (0723.366.092

tru evenimente speciale, make-up pentru mireasa se face cu cateva zile inainte proba. Iau in calcul preferintele clientei si stabilim modelul din timp. Pentru rezervari telefonati; (0725.617.488 make-up profesional, machiaj de zi, ocazie, nunta/ la preturi accesibile. Optional si hairstyle (0786.871.901

E-mail: redactia@anuntul.ro


23 octombrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

PRESTÅRI SERVICII 86. Testari alergologice medic primar alergologie-imunologie clinica, medic primar pediatrie; consultatii de specialitate, testari alergologice; desensibilizare antialergica spirometrie; monitorizare astm bronsic, rinita (021.323.68.20 lucia.carbune@gmail.com 87. Tratamente de infrumusetare Clinica

SlimArt. SlimArt va pune la dispozitie o gama larga de tratamente de infrumusetare faciala si corporala, de la machiaj permanent, la epilare definitiva, masaj, tratarea diverselor afectiuni de piele; (0754.220.050/ 0732.990.051 contact@slimart.ro

88. Unghii cu gel si oja semi, constructie, tips, gel pe unghia naturala, intretinere, oja semi (0732.822.040 89. Unghii false, Unghii cu gel, Manichiura pedichiura Esti o persoana pretentioasa, sau nehotarata? nu te grabesc la alegerea modelului, te sfatuiesc ce model ti s-ar potrivii. Daca se va rupe o unghie indiferent de motiv chiar si din vina clientei 60 L; (0766.365.698 90. Unghii gel si Gene 3D 130 super ofer-

ta. Tips /intretinere doar 50 lei. Gene 2D 110 3D 130, zona Teius in blocul cu salonul Magic. Rahova, 40 L; (0765.431.141

91. Unghii gel si Manichiura semipermanenta Proaspat absolventa de curs unghii cu gel ?i manichiura oja semipermanenta, va astept cu drag sa dau culoare unghiilor dumneavoastra. Produse de calitate, preturi mici si atmosfera relaxanta :) (0755.894.264

Masaj 1. Abate drumul tau spre o relaxare placuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat, situat intr-o vila de pe strada Baba Novac, nr 9i, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 2. Abordabila, eleganta, doamna matu-

ra, 48 de ani, calda si pasionala ofer atingeri tandre, masaj de relaxare, masaj erotic body, show, mici surprize domnilor interesati de momente unice de relaxare, intimitate. Posibil la tel. Seriozitate. M. Bravu, (0758.519.180 3. Adelina 32 de ani maseuza inalta, cu

forme senzuale si experta in arta masajului. Vino intr un ambient discret pentru a te simtii bine. Nu vei fi dezamagit. Titan Auchan, 60 L; (0730.498.538 4. Adelina 32 de ani, maseuza draguta cu forme senzuale si experta in tot ceea ce fac. Vino intr-un cadru discret pentru a te relaxa pe deplin, Titan Auchan 60 L; (0730.498.538 5. Adiana, buna sunt blonda am 21 ani,

inaltine 170, greutate 50, ofer masaj de relaxare domnilor generosi, cu bun simt, mai multe detalii la telefon, pozele sunt reale. 100 la suta. Dristor Kaufland. 70 L; (0726.910.814

26. Anca 27 ani. Noua in zona, astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domicilliul meu discret si curat. UniriiZepter, 60 L; (0729.060.755 27. Anda Te invit la mine pentru o ora de

relaxare prin tehnicile masajului erotic si terapeutic intr-o locatie de lux centrala, 100 L; (0767.628.994

28. Andra matura si voluptoasa te astept la un masaj total ce te va face sa te reintorci, cu siguranta discretie si intimitate, zona Piata Vitan detatalii mai multe la telefon 80 L; (0743.689.932 29. Andra, Magheru, bruneta siliconata,

te astept la mine acasa pt. un masaj de relaxare, poze reale, confirm cu tatuajele, mai multe detalii la tel. 100 L; (0799.055.923 30. Andreea te invit la mine pentru o ora de relaxare prin tehnicile masajului erotic si de relaxare intr-o locatie centrala si de lux 100 L; (0769.956.771 31. Andreea, Doamna matura, te astept

la mine acasa pentru un masaj de relaxare. Zona Dristor, Baba Novac 50 L; (0737.138.203 32. Andreea, te invit la mine pentru o ora de relaxare prin arta masajului si prin tehnici bine cunoscute, promit o ora de relaxare totala, locatie centrala, lux, intimate si discretie 100 L; (0765.158.731

9. Alege un masaj adevarat, de calitate,

realizat de o d-na tehnician maseur, prin relaxare, tonifiere, terapeutice, shiatsu, reflexo, sauna, aparate recuperare si slabit, curatenie, Crangasi. Nu ofer sex de niciun fel 130 L; (0731.515.140 10. Alex, tanar, atent, curat, epilat, nefu-

mator 36 ani, 1.75 m, 75 kg, ofer masaj, doamnelor, cuplurilor generoase, locatie central lux, igiena si discretie. 100 {; (0733.166.188 alexswing30@gmail.com 11. Alexia, te astept la mine pentru o ora

de relaxare prin arta masajului erotic si de relaxare, locatie centrala placuta cu o ambianta frumoasa, 100 L; (0767.628.985

12. Alice 27 ani, poze reale, astept domni

manierati care stiu sa aprecieze calitatea nu cantitatea la un masaj total de relaxare si tonifiere la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 100 L; (0729.060.755

13. Alice, 21 miniona, 1,65, 48 kg, 20 ani,

forme frumoase salabuta, sani nr. 3, ofer masaj erotic domnilor generosi, manierati si educati la domiciliul meu. Locuiesc in sectorul 3. Nu raspund la sms si nr. privat, 80 L; (0720.196.437

61. Clipe de vis-salon lux. Te-ai gandit vreodata ca mangaierile si atingerile, rasfatul si alintul unei fete, calificata in arta masajului erotic, te pot face sa vibrezi, sa te detasezi de micile sau marile probleme cotidiene? 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 62. Cosmetica si masaj de relaxare,

Budimex, ofer servicii de masaj de relaxare/somatic/anticelulitic/reflexo la domiciliul meu, locatie de lux, conditii deosebite, discretie si comfort, epilari cu ceara/crema/tuns/pensat. Rog seriozitate. 150 L; (0761.914.506 panzacos@live.com 63. Cristina 31 ani, ofer masaj de

doamna rafinata si gratioasa, cu trasaturi slave, 37 ani. Ofer masaj de relaxare de calitate domnilor care se respecta. Sunt selectiva, nu raspund la privat si sms 200 L; (0730.138.339 36. Antrenoare fitness, 2, te asteapta la

antrenament. Vino sa te antrenezi cu noi intr-o locatie de lux in zona centrala cu o igiena maxima, iti putem oferi ceva de baut din partea casei si un masaj de vis. Te astept sa ne cunosti, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com 37. Atingeri patimase. Bucura-te de cele

mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 38. Atingeri senzuale, masaj senzual,

atingeri delicate pentru trupul tau. Domnisoare deosebite. Cadru sigur si discret. Piata Romana, 300 L; (0732.889.966/ 021.316.88.38 39. Bianca, Berceni, blonda cu forme

41. Blonda cu forme apetisante ofer-

masaj de relaxare body intr-o ambianta discreta, scapa de stresul cotidian, vino si rasfata-ti corpul cu un masaj de calitae cu uleiuri aromate discretie si seriozitate (no sex) prog 8/17. Calea Vitan 100 L; (0722.778.013/ 0761.567.734 42. Blonda finuta curata draguta 34 de

ani ofer domnilor draguti masaj si delicioase clipe ptr mai multe detalii sunama. Singura in locatie poze reale, (0768.177.993 43. Blonda matura inalta, eleganta, ofer diverse tipuri de masaj si companie, locatie centrala Unirii, discretie si intimitate, detalii la telefon, 100 L; (0799.980.901 44. Bruneta 31 ani ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu, pt. detalii sunama, zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035 45. Bruneta inalta frumoasa cu poze reale, 30 de ani 1.76 cu 65 de kg, daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare vino la mine si lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat, zona Zepter 50 L; (0763.098.030 46. Bruneta 26 ani, bruneta reala, educa-

ta si selectiva ofer domnilor manierati si cu bun simt masaj de relaxare, terapeutic si body masaj intr-un ambient discret si curat.zona rond Alba Iulia. 200 L; (0733.219.103

47. Bruneta fierbinte rea sau cuminte. Tu

alegi cum pot fi pt. tine. Iti pot oferi un masaj de vis cu mici fantezii si clipe pline de extaz si pasiune. Te astept in loc. mea unde discretia si igiena sunt pe primul loc, 200 L; (0732.151.190/ 0732.151.189

mai placut masaj erotic si body masaj, o experienta de neuitat, suna-ne si poti avea parte de momente unice la tine sau la hotel,este valabil domnilor, doamnelor si cuplurilor serioase; 300 L; (0726.059.868 67. Darya, buna bruneta finuta curata

draguta 30 de ani 1.75 cu 65 de kg ofer domnilor draguti un masaj cu clipe frumoase si delicioase pentru mai multe detalii suna-ma, poze reale 100%, zona Zepter, 60 L; (0784.986.529 68. Delia, te invit la mine pentru o de relaxare prin arta masajului erotic si prin tehnici bine cunoscute, plus alte surprize in locatia mea centrala, 100 L; (0764.501.255 69. DeLuxe Masaj Studio in Bucuresti,

Maseor calificat, cu experienta in cele mai diverse tipuri de masaj si terapii de relaxare corporala, de la relaxare holistica si masaj sportiv la tantra tibetana in conditii avantajoase 100 L; (0762.025.410 masajterapie@yahoo.com 70. Dessiree Masaj, masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor,rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 71. Dessiree Masaj, alege calitatea

masajului de relaxare facut de fete profesioniste, cu uleiuri aromatice intr-un ambient de vis. Te asteptam intr-o locatie curata si discreta, unde vei mai reveni. Strada Traian 254, 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 dessiree.masaj@yahoo.com 72. Diana 37, bruneta slim fara fite, rabda-

toare, sociabila ofer masaj erotic si de relaxare domnilor generosi si pretentiosi. Se ofera discretie; 100 L; (0720.223.891 ami_ja@yahoo.com

73. Diana, buna, daca vrei sa te rasfeti te

astept in locatia mea discreta si curata pt. un masaj de calitate, nu vei regreta. Titan, Trapezului. 60 L; (0735.232.246 74. Doamna 38 de ani, 1.75 m, 60 kg, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu sau deplasare. Mall Vitan, Dristor 200 L; (0735.395.398 dia_rr@yahoo.com

75. Doamna 39 ani, ofere masaj de relaxare, cervical si intretinere corporala. Exclus sex. Zona bdul Mircea Voda, 70 L; (0765.339.151

48. Bruneta focoasa si pasionala, tandra

78. Doamna matura, zona Titan Doamna,

zona Calea Calarasilor, ofer masaj de relaxare intr-un mediu discret si cochet, 100 L; (0720.235.485 gabrielaroman425@gmail.com

79. Doamna superba, doamna stilata, fru-

ambient placut si discret. Pt. alte detalii astept un telefon de la tine. 100 L; (0737.853.215

51. Bruneta, Dristor buna, iti ofer masaj

18. Alina, 20 de ani, ofer masaj de

52. Budapesta, bruneta 100% reala,

ani, sani nr. 4, 58 kg, 175 cm, fund bombat, ten alb, ma deplasez la domiciliu sau hotel, ofer servicii de masaj domnilor interesati, mai multe detalii la tel., garantez pozele reale, 400 L; (0799.266.202

21. Amira, bruneta educata, ofer masaj de relaxare domnilor manierati intr-un cadru relaxant si discret. Zona Militari 50 L; (0726.612.034 22. Ana 27 ani, poze reale, finuta, cu mult

bun simt, astept domni pretentiosi care apreciaza calitatea nu cantitatea la un masaj total de relaxare la domiciliu meu discret si curat. Unirii, 80 L; (0729.451.202

23. Ana, matura reusita, bruneta fara fite te astept la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat, Unirii, Zepter, 50 L; (0725.871.620 24. Ana, Tineretului, bruneta pasionala, 21

de ani, cu un fizic de invidiat, nonconformista si plina de viata, maseuza, ofer diverse tipuri de masaj dlor discreti si generosi. Vila de lux situata in zona P-ta Unirii. 150 L; (0738.582.898 25. Anabelle, Micky, Vicky, Emy, Ella, Sara, Raluca, Andra, Giulia, Corina, Izza, Ana sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru de masaj, situat in Bucuresti, strada Baba Novac, o locatie de lux, situata la vila. Discretie, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

te astept pentru o sedinta de rasfat masaj de relaxare si tonifiere locatie de lux, 400 L; (0737.245.896

54. Buna Blonda finuta curata draguta 34

de ani ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase si delicioase pentru mai multe detalii suna-ma. Singura în loca?ie poze reale; (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com 55. Buna, vrei sa ma cunosti, suna-ma. Singura in locatie poze reale nu raspund la privat. Blonda finuta, curata, draguta, 34 de ani, ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase. (0768.177.993 Mireluta@gmeil.com 56. Camera de Comert, matura, te astept

la mine intr-un ambient calm si placut. Masaj de relaxare; 100 L; (0785.183.466 57. Caty, Lena, Raluca, Micky, Vera,

Georgiana, Vicky, Emy, Izza, Amalia, Ana, Nadia sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru, situat pe strada Baba Novac, nr 9i. Tandrete si pasiune, rasfat si relaxare, calitate si lux gasesti doar aici, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 58. Cauti ceva inedit, am creat special pentru tine un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase si senzuale fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera senzuala si plina de erotism, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457

101. Inna, miniona, o doamna cu un car-

81. Doamna, 38, eleganta, discreta, ofer

82. Doar deplasari. Bruneta frumoasa, 22

83. Domnisoara, Unirii, dulce foc, te invit

in locatia mea pentru un masaj revigorant de relaxare. Te astept, 100 L; (0738.522.858 Badboss94@yahoo.com 84. Dristor 2, bruneta, ochii verzi, par lung, inaltime 1.70, 58 kg, masaj, 70 L; (0785.039.887 85. Dristor 2, Buna, sunt Andreea o fata

dulce, jucausa, te astept in locatia mea pentru servicii totale de masaj, 60 L; (0767.409.039 tu.tu@yahoo.com

86. Dristor 2. Noua in zona 60/150, buna.

Noua in Bucuresti ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, locul perfect pentru tine. Mai multe detalii la telefon. 60 L; (0738.624.597 87. Dristor, Raysa, noua la tine in zona

ofer body masaj relaxare intr-un ambient placut si discret, foto reale din locatie, garantez, mai multe detalii la telefo 50 L; (0767.491.333 88. Eleganta, pasiune, erotism, doamna

matura, 47 de ani, calda ofer masaj intretinere si relaxare, masaj erotic cu uleiuri aromatice intr-un mediu placut, plus alte surprize domnilor educati. Posibil la tel. 5/15 m. Discretie, 100 L; (0723.432.237 89. Ema, Unirii, roscata pasionala, 30 ani,

nonconformista, altfel decat restul, vesela si plina de viata, maseuza foarte experimentata, ofer diverse tipuri de masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. 150 L; (0729.724.953

90. Estera 50 ani plus masaj terapeutic si

de relaxare intr-o locatie de lux, in compania unei doamne stilate, selective. Rafinament, discretie, intimitate. Garantez eficienta si igiena, amanunte pe Google (0724.184.287

160. Matura 45 ani, experienta si profesionalism. Masaj de relaxare. B-ul Mircea Voda. 100 L; (0722.335.715

133. Masaj erotic nud, intimitate. doamna

cu forme, calda si delicata, matura 38 de ani, dulce ofer masaj body erotic nud, relaxare, intimitate. Locatie discreta, central, parcare. Rog seriozitate. Posibil la tel. 5/15 min. 100 L; (0720.780.627 134. Masaj erotic si rasfat, maseuza draguta cu tine, iti ofer masaj erotic si de relaxare la domiciliul meu. Central Bd. Unirii, locatie discreta si curata, I speak english, 150 L; (0727.862.846

domeniu, ofer masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa ma suni pentru mai multe detalii la telefon, locatie 3 minute Unirii, 200 L; (0736.674.940

163. Moldoveanca matura 39 ani Muncii,

matura stiu ce vrei 39 ani reali. Sunt o dama pasionala si cu rabdare. Ofer momente unice intense domnilor (masaj de relaxare, atingeri). Atmosfera la mine este foarte linistita si placuta intre noi 100 L; (0734.537.585 164. Moldoveanca matura 39 ani, ultracentral matura stiu ce vrei 39 ani reali. Sunt o dama pasionala si cu rabdare.Ofer momente unice intense domnilor (masaj de relaxare, atingeri). Atmosfera la mine este linistita, discreta. 100 L; (0734.537.585

167. Noblesse Unic, salon masaj erotic

136. Masaj erotic, trupul femeii este o

168. Noua Eva, 100% poze reale, Sector

3, zona Muncii.Sunt o blonda deosebita prin stil si eleganta. Te invit la mine dintr-o locatie curata si primitoare, ptr un masaj de relaxare. Detalii la tel. (0731.984.810

102. Iti doresti tandrete si pasiune, lasa-te

137. Masaj erotic, tantric, jacuzzi, la hotel

169. Ofer relaxare si destindere intr-un

103. Iti doresti tandrete si pasiune? Excess massage va ofera cea mai placuta experienta de relaxare totala prin arta masajului erotic, intr-o atmosfera invaluita in mirosuri afrodisiace alaturi de trupurile senzuale ale tinerelor noastre, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 104. Jovial Place Masaje profesionale incepand de la 80 ron-h. Te asteptam sa experimentezi placerea unui masaj asa cum nu ai visat, 80 L; (0763.581.129

138. Masaj erotic-fantezie Salonul de masaj erotic Jade Palace va invita sa va traiti fanteziile cele mai indraznete intr-un loc incantator, elegant, sigur si discret, 150 L; (0732.118.800/ 0732.118.800 139. Masaj la hotel Bucuresti, daca esti in

cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze iti vor oferi o experienta unica. 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950

ambient placut si curat, printr-un masaj terapeutic efectuat prin diferite tehnici ale masajului. Mai multe detalii la telefon. Discretie, 200 L; (0762.934.831 170. Pasiune si tandrete Abandoneaza toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage, de pe Strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism, unde te poti destinde total 120 L; (0763.369.660 171. Piata Romana, metrou, buna vrei relaxare totala, igiena, discretie si seriozitate. Vino sa iti dovedesc prin masaj adevaratul moment al placerii, non-stop, 100 L; (0727.953.233 172. Placere unica, masaj erotic special

Te invitam sa traiesti o experienta de care fiecare barbat merita sa aiba parte cel putin o data in viata. Scopul nostru este placerea si satisfactia ta. Te asteptam, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

ochi caprui, ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite, in locatia mea de lux. Poze reale. Aer conditionat. 100 L; (0763.388.866

140. Masaj la hotel sau la Salon Mosilor, fete frumoase cu experienta va ofera masaj de relaxare si erotic direct in camera dvs. de hotel sau la salonul nostru. Nu trebuie sa va deplasati, noi venim direct la dumneavoastra, daca ne chemati, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457

106. Katy 27 ani, noua in zona, astept

domni pretentiosi la un masaj total de relaxare, la domiciliul meu discret si curat Unirii, Cantemir, Budapesta, 80 L; (0725.874.994

141. Masaj la tine sau la hotel, sunt o

blonda frumoasa si sexi, iti ofer un masaj deosebit de relaxare, pentru mai multe detalii, suna-ma, deplasari, (0731.536.906

iona, slim, selectiva. Te astept alaturi de mine pt un masaj de neuitat fara graba. Mall Vitan. 100 L; (0737.707.599

107. Katy 27 ani, noua in zona, poze

142. Masaj Lucky Love salon de masaj si

174. Poze reale, Delia 19 ani, fitness model, poze reale, te asteapt pentru a petrece o ora de neuitat prin cel mai bun masaj, I speak english, locatia este intr-o zona centrala in conditii de discretie si igiena, ac, prosoape curate. 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com

105. Kamy, tanara, 21 de ani, roscata cu

erosi masaj in locatia mea, nu suna pentru companie, program zilnic 10-15 150 L; (0765.753.016 ruby.iulia@gmail.com 109. La hotel sau la tine, buna ofer masaj

de relaxare doar la domiciliu tau sau la hotel, doresc sa va ofer 1 ora de masaj, speak english. 300 L; (0732.767.425 110. La mine sau la tine, hotel Blonda

apetisanta 32 ani, ofer masaj terapeutic si de relaxare dominilor ce se respecta. Sunt alegerea perfecta pt domnii ce doresc discretie, 70 L; (0765.710.793

night club, te cheama la o experienta de neuitat alaturi de cele mai fermecatoare, senzuale si frumoase fete. Masaj de relaxare, erotic, striptease, intim ladies show 100 L; (0722.110.003/ 0754.035.723 luckymasaj@yahoo.ro 143. Masaj si reflexoterapie Doamna

tehnician maseur cu experienta execut masaj de relaxare, anticelulitic, terapeutic, reflexoterapie si drenaj limfatic. Rog seriozitate. (0754.634.248 144. Masaj si remodelare corporala, tehni-

cian maseor pentru cei interesati strict de masaj ofer servicii de masaj relaxare, presopunctura, masaj terapeutic, masaj cu bambus, masaj cu ventuze, masaj limfatic, maderoterapie si remodelare corporala. 50 L; (0725.161.609

111. La mine zona Mihai Bravu te invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180

145. Masaj total Doamna matura, volup-

112. La mine zona Mihai Bravu, te invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180

rabdatoare, ofer masaj de relaxare de cea mai buna calitate domnilor seriosi, pozele 100% reale garantez. Doar la tine sau hotel. 150 L; (0738.590.092

113. La mine, zona Mihai Bravu, te invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180

147. Masaj, bruneta frumoasa, o fire pla-

114. La tine sau la hotel Buna ofer masaj

148. Masaj, Oana, vino sa te relaxezi in

de relaxare doar la domiciliu tau sau la hotel doresc s? va ofer 1 ora de masaj (speak english) mai multe detalii la telefon 300 L; (0732.767.425

locatia mea Dristor 2, cu un masaj deosebit, garantez revenirea, mai multe detalii la telefon atunci. 70 L; (0765.127.530

115. La tine sau la hotel Iti pot oferi masaj erotic, body masage si masaj de relaxare, doar la tine sau la hotel, finuta, stilata si elaganta, discretia si igiena ma carcaterizeaza, mai multe detalii la tel., 200 L; (0766.275.713

149. Masaj, noua in zona, de relaxare si

116. La tine sau la hotel ofer cel mai bun

masaj. Blonda, inalta. Suna-ma si nu vei regreta. Hai sa petrecem cele mai frumoase clipe, 150 L; (0760.244.909 117. La tine sau la hotel, Ana, bruneta

miniona ofer masaj de relaxare la domiciliul tau sau la hotel, pentru mai multe detalii contacti-ma non stop. 100 L; (0765.531.619 118. La tine sau la hotel, Alex, vin sa iti ofer un masaj relaxant. Suna-ma nu vei regreta 200 L; (0762.677.757 119. La tine, mine, hotel Doamna 32 ani,

te invit la mine sau vin eu la tine, pt. mai multe detalii suna-ma, 300 L; (0765.920.743 120. Mall Vitan Buna, te astept intr-un

cadru intim si discret pt a te relaxa cum stiu eu mai bine. Masaj. Nu deranja inutil. Pozele imi apartin, 100 L; (0735.688.227 121. Masaj profesional pe puncte si canale de energie, ambient placut, locatie decenta. Zona Timpuri Noi; (0762.725.283 122. Masaj profesional, pe puncte si canale de energie, ambient placut, locatie decenta zona Timpuri Noi; (0762.725.283 123. Masaj Tanar aspect placut si foarte

ingrijit ofer masaj indiferent de varsta si sex, mai multe detalii vorbim pe whatapp; (0732.896.883 124. Masaj de relaxare si tonifiere. Buna

Ana ma numesc am 24 de ani. Te astept la mine pentru un masaj de relaxare. Singura in locatie, 50 L; (0762.172.734

toasa, 50 ani, ofer masaj total domnilor generosi. Pret intre 200 si 250 roni.

146. Masaj, Andra 23 de ani. Draguta si

cuta, cu experienta, calma si rabdatoare. Ofer masaj de relaxare si terapeutic. Nu ezita 100 L; (0721.822.539

terapeutic. Suna-ma pentru detalii. Te astept. Dimitrie cantemir, Tineretului, aproape Unirii. 50 L; (0799.253.044

150. Masaj, noua pe site, te invit la mine pentru un masaj de relaxare total. Discretie si igiena, nu ezita, pentru mai multe detalii suna-ma, 100 L; (0731.393.341 151. Masaj, noul val brazilian, acum la Piata Victoriei, daca ai chef de ceva diferit, fete frumoase, atmosfera din jungla si masaj de calitate, te asteptam la noi. ww.amazoniamasaj.ro. Bauturile sunt din partea noastra 170 L; (0734.745.200/ 0741.741.529 152. Masaj, pasiune si extaz, seductie erotica cu domnisoare sexy si atragatoare intr-o atmosfera intima si relaxanta. Vei simti rasfatul oferit de catre o domnisoara experta in arta pasiunii, dornica sa-ti relaxeze trupul. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 153. Masaj. Vino la mine. Eny, 24 de ani,

1.68, 52 kg. Te invit in locatia mea pt a-ti oferi o sedinta de masaj de relaxare. Nu sunt fitoasa nu te grabesc. Locatie de lux, 50 L; (0762.172.734

154. Masaj. Buna bruneta finuta, curata, draguta, 30 de ani ofer domnilor draguti masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale100 % zona Zepter 60 L; (0784.986.529 155. Masaj. Buna Vrei sa ma cunosti suna-ma. Singura in locatie, poze reale, 34 de ani, finuta, draguta si curata ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma; (0768.177.993 Mireluta@gmeil.com 156. Maseuza cu atestat. Roxy 200 lei/100 euro, Calitate, rafinament, discretie, experienta. Bruneta frumoasa cu bun simt, 28 de ani. Ofer masaj profesional d-lor manierati la domiciliul meu 200 lei ora, cer si ofer seriozitate, (0731.646.555

189. Salon masaj Baba Novac Lasa-te purtat intr-o calatorie de rasfat si traieste o experienta unica, ce inseamna placere, evadare din rutina zilnica si lumea simturilor si a placerilor, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 190. Servicii de calitate Ana, kinetoterapeut, ofer servicii de calitate (masaj), intro ambianta placuta si discreta in Piata Unirii, domnilor generosi, care stiu sa aprecieze calitatea, 100 L; (0726.303.293 191. Servicii de calitate, Drumul Taberei

Doamna matura, 35 ani, iti ofer masaj reconfortant sau tonifiant, personalizat dupa preferinte, si alte surprize placute, discretie, singura. Detalii la telefon, 80 L; (0756.575.761 Isa.isabela@yahoo.com 192. Servicii speciale dominare, masaj

fantezie, camera speciala dominatrix la Noblesse Unic, sedinta cuprinde masaj relaxare, body si erotic plus diverse fantezii, cum ar fi dominare, fetish, striptease, lap-dance, toys, latex outfit, role-play, 300 L; (0727.148.861 193. Silvia, te invit la mine pentru o ora de

masaj de relaxare, body, atingeri usoare si tandre, 100 L; (0761.548.967

195. Sophie 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista 200 L; (0725.458.291

Nicol sunt noua venita in Bucuresti, am 20 de ani sunt subtirica slim, am 46 kg si sunt dornica de a cunoaste persoane noi, te astept sa petrecem momente relaxante de masaj intr-un ambient placut; 250 L; (0726.073.377

te asteapta intr-un cadru intim si discret. Atingerile pasionale, devotamentul si finetea cu care te vor trata te vor face sa uiti grijile si sa depasesti barierele placerii. 120 L; (0732.545.457

pentru domni ce stiu sa aprecieze calitatea si care se respecta. Oferte jacuzzi, free bar, la noi sau hotel, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

ica cu domnisoare sexy si atragatoare intro atmosfera intima si relaxanta. La Excess Massage cele mai frumoase si talentate maseuze va pot oferi o sedinta de masaj memorabila, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

166. Nicol bruneta slim, buna ma numesc

jucarie pt. barbati iar in interiorul acestei jucarii vivante exista un joc numit masaj erotic, un joc cu un mister greu de elucidat pt. creierul masculin; (0722.883.945

purtat intr-o lume a placerilor erotice, invadata de muzica relaxanta, alaturi de tinere maseuze dornice sa-ti ofere clipe de neuitat intr-un ambient intim si senzual. Salon lux, fete superbe 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

188. Salon lux Baba Novac Seductie erot-

194. Sonya, 21 blonda rusoaica, experta in tehnicile masajului, atenta la cerintele tale, te astept intr-o locatie discreta, pentru mai multe detalii nu ezita sa ma contactezi. 200 L; (0730.338.160 sonya.xox69@gmail.com

forme senzuale, comunicativa si foarte atenta cu tine domn generos. Te astept intr-un ambient discret pentru a te relaxa cu un masaj de relaxare. Titan Auchan, 60 L; (0733.723.325

nud, calitate. Pret bun. Multe maseuze tinere, sexy, profesioniste. Free bar. Salon Noblesse Unic Private Massage & Spa str. Leonida nr. 8, in centru, zona Petrom Eminescu. Doar fotografii reale pe site. 200 L; (0727.148.861

135. Masaj erotic, domnisoare frumoase

187. Salon lux Baba Novac incita-ti imaginatia alaturi de trupuri apetisante si miscari lascive, pune in practica cele mai ascunse fantezii, renunta la inhibitii si alatura-te celor mai pasionale si jucause domnisoare experte in masaj, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

165. Monica 34 de ani. maseuza cu

acter aparte, matura, mereu aceeasi, dar intotdeauna altfel, maseuza cu experienta ofer masaj terapeutic si de relaxare numai la domiciliul meu din zona Dorobanti, 100 L; (0757.266.841

108. Kinetoterapeut ofer domnilor gen-

Servicii totale, masaj relaxare prin manevre tranzitorii toracale tehnici de rulare/frictionare, de revigorarea circulatiei sangelui in urma inflamatiilor si gama entorselor. 100 L; (0726.508.066

masaj de relaxare, singura in locatie, poze 100% reale. Bulevard Dimitrie Cantemir, Budapesta, Tineretului, nu rasp la nr privat. Program l-v: 10-20/21. S: 10-14/16, 100 L; (0767.752.256/ 0730.967.399

53. Bulevardul Unirii selectiva si discreta

Massage vine in intampinarea voastra cu o oferta incendiara. Tantric massage 160 Ron/ora de luni pana vineri intre orele 13:00-17:00. Programeaza-te pentru o experienta de neuitat 160 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

77. Doamna blonda, masaj terapeutic.

50. Bruneta, 27 de ani, daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare te astept la mine, lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat si cu multa energie, zona Drumul Taberei, 50 L; (0734.531.946

dornica de aventuri, vino in compania mea, sunt o fata finuta si plina de viata, fara fite si fara graba, pentru un masaj de relaxare perfect, garantez revenirea, daca nu raspund sunt ocupata, 100 L; (0738.631.642

100. Happy tantric hour, Sweet Touch

reale 100% astept domni pretentiosi la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Detalii la tel. 80 L; (0725.874.994

fara fite, 1.75, 62 kg, te ast in loc mea discreta si curata pt a te rasfata si a ti oferi masaj de relaxare. Loc Mega mall, Pantelimon, Iancului. 80 L; (07522945558

erotic si body masaj, pozele reale. 60 L; (0744.288.004

si atenta, te astept intr-o locatie centrala, rond Alba Iulia, pt. un masaj, placeri garantate, discretie si igiena maxima, fantezii, 120 L; (0726.640.901

159. Matura 38, bruneta, curata, cu simtul umorului, te astept la un masaj de relaxare, servicii ireprosabile, Zepter, 60 L; (0737.925.554

162. Mihai Bravu, noua in oras, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu curat, discret, cu siguranta te vei simti minunat. 50 L; (0728.557.844

131. Masaj erotic Calea Floreasca, un

99. Georgia, 23, roscata, simpatica, sexi

158. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. 100 L; (0720.084.742

130. Masaj erotic Bucuresti. Bucura-te de

96. Favorit, satena stilata, 35 de ani, ofer

locatie discreta si curata, pentru un masaj de relaxare si tonifiere, pentru mai multe detalii suna-ma. Unirii, Zepter. 60 L; (0725.473.852

rat de rutina zilnica, vrei sa te relaxezi, fa-ti timp 1 ora si vino in locatia mea, sa beneficiezi de efectele masajului tantra, (0724.668.219

161. Maya foarte draguta, cu experienta in

cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950

ta, 34 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare, 60 L; (0731.784.820

157. Maseuza noua în zona Te-ai satu-

129. Masaj erotic Bucuresti Bucura-te de cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe strada Traian nr. 54, 120 L; (0720.525.253/ 0769.994.064

lata, 34 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare, 60 L; (0731.784.820

76. Doamna atragatoare si sexy ofer masaj de relaxare intr-o locatie de vis, 100 L; (0720.235.485 gabrielaroman425@gmail.com

sunt reale 25 de ani, te astept in locatia mea pt. un masaj de relaxare asa cum doresti. Pozele imi apartin 100%. Drumul Taberei sector 6, 100 L; (0742.816.497 mmarina74@yahoo.com

20. Ambianta si rafinament, daca esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. 120 L; (0732.545.457

128. Masaj erotic Oferim o experienta senzuala de neuitat, cu cerinte speciale erotice. Masajul este arta ce se creeaza prin atingere si are la baza principii simple ale tehnicii masajului erotic, 150 L; (0730.222.260

98. Finuta si draguta, te astept intr-o

66. Cuplu, la tine sau la hotel oferim cel

80. Doamna, 31 ani, calma si rabdatoare,

19. Amalya, 30 de ani. Ofer masaj de relaxare la mine sau la tine acasa pt mai multe detalii suna-ma. Zona Berceni, 100 L; (0734.190.644

blonda fara fite, iti ofer un masaj de relaxare. Fara graba pt mai multe detalii. Suna-ma, doar deplasari (0731.536.906

132. Masaj erotic Fantasy Calea Floreasca te invita la un masaj erotic de calitate intr-o loca?ie discreta si amenajata cu gust pe Calea Floreasca. Te asteptam, 120 L; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com

relaxare la domiciliul meu. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

35. Ania, sunt asa cum ma vezi in poze,

49. Bruneta sexy si provocatoare, pozele

relaxare domnilor interesati, te astept intrun ambient discret pentru a te relaxa asa cum iti doresti. Titan, Auchan, 60 L; (0721.964.205

95. FAVORIT Drumul Taberei roscata sti-

127. Masaj deosebit la tine sau la hotel

97. Favorit, Drumul Taberei, roscata stila-

15. Alina 21 de ani maseuza supla,

17. Alina, ofer masaj de relaxare intr-un

94. Fantezia masajului cu o femeie tanara si calda sunt o tipa tanara frumoasa, educata si comunicativa, experienta cu mine este una interesanta. Nu interactionez decat cu adultii. (tarif apel 1,9 eur/min+tva) (0906.760.800

ofer masaj de relaxare, capilar si aromaterapeutic, intr-un cadru intim si discret, unde igiena si romantismul ma reprezinta. 150 L; (0727.208.524

65. Cristina, 31 ani ofer masaj de

astept la mine pentru un masaj de relaxare total, placere garantata, poze reale 100%, 50 L; (0767.907.168

si rabdatoare cu mult bun simt, te astept in compania mea pentru un masaj de vis. Detalii la tel. Drumul Taberei. Andreea, 100 L; (0761.622.032

16. Alina, 29 de ani, 1.68 m si 59 de kg, te astept in locatia mea, bulevardul Mircea Voda, Camera de Comert pentru un masaj de vis. Curatenie, discretie. Mai multe detalii la tel. Poze reale. Intre orele 11-22. 100 L; (0738.493.946

93. Excess Massage, simte atingerile patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti ceva unic. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

126. Masaj de vis, maseuza profesionista,

34. Andreea, Berceni, bruneta fara fite, te

pasionala, tandra si rabdatoare, cu mult bun simt, ofer masaj de relaxare si erotic domnilor manierati si generosi intr-un cadru intim si discret, 80 L; (0720.227.178 ami_ja@yahoo.com manierata si tandra. Te astept pe tine domn care sti sa te respecti intr un ambient discret pentru a te relaxa. Titan Auchan, 60 L; (0721.964.205

Izza, Vera, Emy, Sorina, Sasha sunt cateva nume ale fetelor din salonul nostru. Cauti pasiune si extaz, discretie si lux, calitate si igiena? Aici este locul perfect pentru a beneficia de un masaj extraordinar, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

meu, zona Tineretului, pentru mai multe detalii, suna-ma 60 L; (0760.839.801

masaj erotic combinat cu cele mai indraznete dorinte. Iulia, Ioana, Roxy, Larisa, Ela si Delia sunt pregatite sa iti indeplineasca cele mai ascunse fantezii in timpul sedintei de masaj. 180 L; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com

moasa, discreta, te astept la mine pentru a petrece clipe de relaxare intr-un ambient placut, fara graba, 100 lei sau pentru o ora 200 lei. Zona Calea Calarasilor, 200 L; (0737.138.177 carmenpaun425@gmail.com@gmail.com

14. Alice, 36, Buna, sunt o bruneta

92. Eva, Natasha, Vichy, Raluca, Michy,

125. Masaj de relaxare totala la domiciliul

masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare 60 L; (0731.784.820 cacurobert@yahoo.com

7. Alecxya bruneta am 20, inaltime 160,

160, greutate 50 ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bun simt, fara fite si figuri pozele sunt reale 100/000, va pupa alecxya, cu mai multe detalii, 60 L; (0738.143.758/ 0733.169.730

sa va relaxati intr-un loc incantator, elegant, sigur si discret. Salonul nostru va ofera o gama variata a serviciilor de masaj: relaxare, terapeutic, body, erotic. 120 L; (0763.369.660

de relaxare. Garantez eficienta si igiena. Locatie de lux, doamna stilata, rafinata, selectiva. Amanunte pe Google (0724.184.287

64. Cristina, 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Pt detalii sunama, zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035

draguta si finuta vino sa iti ofer un masaj de calitate. Fara graba, 150 Lei/ h, 60 L; (0764.093.732

40. Blonda reala, selectiva, 29 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, P-ta Alba Iulia. 300 L; (0799.395.416

8. Alecxya sunt bruneta am 20, inaltime

60. Clipe de vis Excess Massage va invita

91. Estera 50 ani plus masaj terapeutic si

33. Andreea, 28 ani Rond Baba Novac,

mature, accentuate, ofer masaj de relaxare domnilor pretentiosi, 100 L; (0724.175.818

gretate 50 kg, ofer masaj de relaxare dominilor generosi cu bun simt la mine in locatie discretie Dristor Kaufland, mai multe detali la telefon, va pup, 70 L; (0738.143.758

esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta. 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 desiree.masaj@yahoo.com

relaxare la domiciliul meu, pt. detalii sunama. Zona piata Muncii. 100 L; (0737.184.035

6. Adiana, buna sunt noua in zona, am

24 ani, inaltime 170, greutate 60, ofer masaj de relaxare domnilor generosi, cu bun simt, Dristor, Kaufland, pentru mai multe detalii, suna-ma. 70 L; (0726.910.814

59. Cel mai nou salon din Bucuresti daca

7

173. Poze reale, buna, sunt o bruneta min-

175. Promotie dominare si masaj erotic vip fantezie Promo Noblesse Unic, masaj relaxare, body si erotic, plus diverse fantezii: striptease, lap-dance, erotic show, latex outfit, stockings, dominare, feet-fetish, high heels. Promotie joi, orele 12-23, 250 L; (0727.148.861 www.private-massage.ro 176. Rasfat fara limite doar la Excess Massage Lasa-te invaluit de atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai minunate clipe, doar in incinta salonului Excess Massage pe str Baba Novac, 120 L; (0766.238.084/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 177. Rasfat si calitate Dessiree va ofera masaj erotic de calitate oferit de domnisoare superbe, experte in arta masajului erotic. Va asteptam pe str. Traian, nr. 254 (intersectia Calea Mosilor cu Mihai Eminescu), 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 desiree.masaj@yahoo.com 178. Relaxare discretie si masaj de cali-

tate Bruneta reala, 35 ani, te astept in locatia mea pentru a oferi masaj de relaxare sau erotic domnilor manierati si generosi. Este loc de parcare, mai multe detalii tel., te astept, 80 L; (0756.473.576 Isa.isabela@yahoo.com 179. Relaxare discretie si masaj de cali-

tate, bruneta reala, educata si selectiva ofer domnilor manierati si cu bun simt masaj de relaxare, terapeutic si body masaj intr-un ambient discret si curat. 100 L; (0745.672.568 mmarina74@yahoo.com 180. Rond Alba Iulia, Piraeus Bank, te invit

pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180

196. Sot si sotie, oferim calitate si erotism

prin masaj cuplu sot si sotie, 46 si 23 ani, open mind si fara prejudecati va asteptam intr-o locatie centrala si de bun gust. Discretie si igiena garantate. Rond Alba Iulia 160 L; (0738.496.732

197. Start the party. Lapdance, striptease,

masaj erotic sau private party. Descopera si tu ce le face diferite pe fetele din echipa Natasha Secret Massage, Hotel visit, 200 L; (0726.409.360 contact@secret-massage.ro 198. Sunt noua in Bucuresti, doar deplasari, bruneta frumoasa, 22 ani, sanii mari, fund bombat, ma deplasez la hotel, ofer servicii de masaj domnilor interesati, mai multe detalii la tel., garantez pozele, 100 {; (0732.468.624 199. Sunt noua in Bucuresti, maseuza reala si selectiva, ofer masaj de relaxare, domnilor generosi si manierati (0724.669.009

200. Tandrete si pasiune, daca esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta la Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 201. Titan, metrou, vino sa te relaxezi

intr-un ambient placut, ofer masaj de relaxare, detalii la telefon, 70 L; (0785.039.887

202. Trapezului, Katy 20 de ani noua in zona astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat mai multe detali la tel; 50 L; (0728.557.844 203. Universitate, Lamour, masaj terapeutic, body, terapie pentru trup si suflet, relaxare absoluta cu ulei cald si pietre vulcanice o multitudine de tehnici orientale. Bucuresti, 100 L; (0738.117.156/ 0727.207.118 lamourr_masagee@yahoo.com 204. Vanessa Calea Calarasi vrei sa iti indeplinesti fanteziile tale ? iti garantez ca nu vei fi dezamagit! te asteptam pe tine si pe prietenii tai pentru a va relaxa in cadrul celui mai bun masaj; (0731.559.072

Repara¡ii electrocasnice, electronice 1. Absolvent IT ofer reparatii pc si insta-

lare Windows (7, 8.1, 10), OS X, recuperare date, devirusare, antivirus, office, programe. Reparam orice model de laptop/ calculator/ monitor/ tv / tableta/ telefon.Ne deplasam in Bucuresti si Ilfov (0753.919.296

2. Aer conditionat instalare, reamplasari, reparatii, incarcari freon orice tip de aparat. (0737.242.646 3. Aer conditionat service aparate de marca. Pentru orice model de aparat pe care-l veti achizitiona de la noi, va asiguram montaj si service de specialitate atat la sediul societatii noastre, cat si la domiciliul sau sediul solicitat, (0730.551.441/ 021.780.30.03 office@climatizaretermice.ro 4. Aer conditionat service, intretinere, montaj. Echipa de profesionisti executa: reparatii aer conditionat, incarcari freon, montaje, igienizari,etc. Toate lucarile vor fi executate cu scule profesionale. Oferim factura si garantie. (0735.393.894 5. Aer conditionat, montari, demontari,

service la preturi avantajoase; (0724.240.274

6. Aer Instal Service Service- intretinere

181. Rond Alba Iulia, Piraeus Bank, Te

pentru o gama foarte larga de aparate de aer conditionat precum si pentru aparate frigorifice (frigidere, lazi frigorifice, vitrine frigorifice, camere frigorifice, (0724.229.928/ 0768.703.293 info@aerinstal.ro

182. Roxana, dulce, pasionala si deschisa la fantezii te astept sa petrecem cateva momente de relaxare impreuna. Ofer masaj de relaxare si masaj erotic domnilor generosi si cu bun simt. Locatie Militari Residence. Discretie si igiena, 100 L; (0742.813.595

7. Ajutor tehnician Telekom Romania, partener Telekom, Orange, angajam ajutor de tehnician pentru executie lucrari de telecomunicatii, instalatii electrice de curenti slabi. Salariu negociabil in functie de capabilitate si rezultate; (0764.237.744/ 0764.237.743 yannis_art_design@yahoo.com

invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180

183. Roxy Bruneta 30 de ani 1.76 si 65 de

kg daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare te astept la mine, lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat si cu multa energie, zona Zepter, 50 L; (0763.098.030 184. Rubin Masaj, daca esti in cautarea

unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta. Aici gasesti tot ce doresti, 80 L; (0765.505.383

185. Sala Palatului buna sunt Alina, daca iti doresti sa cunosti o fata draguta cu simtul umorului care te va scoate din rutina zilnica masaj de relaxare/ bodi masaj, astept sa ma contactezi 60/150 sector 1, 60 L; (0751.878.897 186. Salon lux Baba Novac Abandoneaza

toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage de pe strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism unde te poti destine total, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

8. Asiguram montaj si reparatii aer conditionat. Asiguram servicii de montaj, service si reparatii echipamente aer conditionat si ventilatie, montaj si service pentru vitrine frigorifice, camere frigorifice, (031.435.17.60/ 0723.027.352 aeroclimvid@gmail.com 9. AtheService - service si reparatii electrocasnice asiguram servicii de service rapid, reparatii si mentenanta pentru aparaturi electrocasnice: aragaze, masini de spalat, cuptoare la locatia clientului. (0721.096.170/ 0726.389.865 10. Autorizat reparatii frigidere, combine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48 11. Autorizat, asigur reparatii masini automate de spalat, deplasare gratuita, garantie reparatii. Aer conditionat- curatare si iginienizare. Seriozitate. Urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


8

23 octombrie 2017

4

PRESTÅRI SERVICII 12. Calculatoare, configurari sisteme, instalare Windows, antivirus, montaje componente, consultanta, analiza performante calculator, deplasare client; (0762.905.791 13. Cobi Bicycle atelier de reparatii biciclete Atelierul nostru este echipat cu unelte de cea mai buna calitate, Unior si Super B si cu un mecanic pasionat, mereu in cautare de provocari. Pretul unei revizii standard este de 60 de lei, (0746.664.058 info@cobibicycle.com 14. Cosar autorizat deblochez coduri de fum Cosar autorizat, membru A.S.F.O.C.H, curat si deblochez cosuri de fum pentru: centrale termice, sobe, cuptoare pizza, se elibereaza adeverinta (0720.798.339 15. Croitorie retusuri rapide Croim si coasem. Scurtam. Lungim. Modificam pe loc. Va asteptam cu drag la firma de pe str Turda; (0724.821.884 16. Daca ai probleme aparatul foto sau camera video, reparatii aparate foto in laborator propriu, personal autorizat si cu o vasta experienta in domeniul reparatiilor electronice.Important! Daca ai probleme nu ezita sa ne contactezi; (0720.667.800/ 0745.410.179 reparatielectronice@yahoo.com 17. Deblocare decodare iPhone 7 6S 5S

permanenta Neverlocked, resoftare, decodare oficiala si permanenta, telefonul va suporta update de soft ulterior - majoritatea operatorilor (retelelor) din lume, (0734.555.777 18. Deblocari si reparatii usi Bucuresti.

Firma noastra este specializata in montarea, deblocarea si repararea usilor metalice si a tuturor sistemelor de inchidere mecanica,revizuirea si inlocuirea sistemelor de inchidere pentru usi din lemn (0787.727.090 19. Deblocari usi metalice, reconditionari, reparatii, reglaje, inlocuire accesorii.Lacatus mecanic (0730.049.178 20. Decodare cont FRP Google Pixel/XL.

Decodare, deblocare cont FRP Google Pixel/XL orice versiune de android. Zona Obor; (0771.263.085

21. Decodare, deblocare, reparatii iPhone decodare oficiala si permanenta, neverlocked, telefonul va suporta update de soft ulterior, majoritatea operatorilor (retelelor) din lume. Se decodeaza orice versione iOS 22. Decodare/ decodez orice Samsung

pe IMEI - Vodafone RO/Orange RO. Decodez orice model Samsung (telefoane sau tablete) pe baza seriei IMEI (cu cod nu se pierde garantia produsului). Valabil numai pentru retele de Romania, 70 L; (0734.621.612

Depanez frigidere si congelatoare, inclusiv sambata si duminica; (0744.517.905/ 021.425.87.56 23.

24. Depanez frigidere, combine frigorifice

si congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48 25. Doriti service pentru aer conditionat

rapid service, montaj, relocare unitate interioara.Relocare unitate exterioara. Incarcari cu agent frigorific. Prelungire traseu frigorific (0720.013.474/ 021.450.50.96 contact@cleanairfresh.ro 26. Doriti service pentru aer conditionat rapid ? servicii oferite de firma noastra: montaj, relocare unitate interioara, relocare unitate exterioara, incarcari cu agent frigorific, prelungire traseu frigorific, piese de schimb, igienizare aer conditionat. 200 L; (0720.013.474/ 021.450.50.96 contact@cleanairfresh.ro 27. Echipa instalatorii.ro va sta la dispozi-

tie reparatii service montaj centrale termice gaze, electrice, lemne orice model, reparatii service montaj masini de gatit pe gaze (aragaze) casnice si pentru restaurante, (0722.855.948/ 0766.699.324 28. Electrician autorizat ANRE cu vasta experienta pentru instalatii electrice apartament, casa, vila in constructie, repararea sau inlocuirea unei lucrari mai vechi, va propun servicii de inalta calitate la preturi avantajoase, seriozitate si respect, (0723.879.296 29. Electrician autorizat repar, montez tablouri electrice, prize, lumini, seriozitate. Rapid; (0762.356.999 30. Electrician instalatii electrice fara batai de cap. Electricieni executam lucrari de instalatii electrice noi si reparatii instalatii electrice. Montam prize, corpuri de iluminat, tablouri electrice, intrerupatoare, sigurante, senzori de miscare, (0722.834.831 31. Electrician PFA T.C.A Electric

Bucuresti servicii Executam proiecte de instalatii electrice, reparati inslalatii electrice, modificari la instalatii si tablouri electrice si de curenti slabi, iluminat subsoluri, temporizatoare scari, separatii, (0720.125.793/ 0746.023.259 electriceoffice@yahoo.com 32. Execut?m lucrari instalatii termice, sanitare. Echipa de instalatori, executam lucrari instalatii termice, sanitare, canalizare, inlocuit coloane bloc, apometre, montaj centrala murala/electrica/peleti/lemne, montaj boiler, hidrofor, (0731.387.216 33. Executam bransamente apa si canalizare, vidanjari racordare canalizare apa menajera si pluviala (se asigura inclusiv contractul cu furnizorul) inlocuire tevi apa si canalizare, instalatii profesionale de aspersie. (0721.448.008 34. Firme specializata in masini de spalat

si aragaze Service-reparatii masini de spalat Indesit, whirlpool, Ardo, Zanussi, Electrolux, Service-reparatii masini de spalat vase Whirlpool, Indesit, Servicereparatii aragaze Indesit, Ariston (0729.563.337 cmcserviceexpert@yahoo.it

35. Frigidere casnice si comerciale, con-

gelatoare, convenabil, garantie, inclusiv sambata si duminica; (0722.565.401/ 0728.247.631/ 031.803.63.48

36. Frigidere service si reparatii Frigidere, combine frigorifice, congelatoare, reparatii. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48 37. Frigidere, combine, congelatoare

etc., reparatii la domiciliul clientului, garantie; (0722.619.569

38. Gaze executie, instalare, intretinere instalatii gaze naturale, verificari si revizii instalatii gaze, interventii si reparatii a instalatiilor, montare sau instalare argazplita-cuptor, montare contoare pansate Bucuresti, (021.334.36.80/ 0721.631.761 contact@victoriaglobal.ro 39. Instalare Windows 7/8.1/10/XP cu licenta Ofer servicii de instalare sisteme de operare Windows in Bucuresti sector 3 la domiciliu dumneavoastra sau al meu.Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10. Instalare drivere, (0768.888.507 40. Instalarii profesionale MacOS X, Macintosh, Lion El Capitan, Leopard etc. Optional dupa caz si contra cost, deplasare la sediu sau domiciliu, sunati pentru detalii / programari (0752.428.574

43. Instalator Bucuresti si Ilfov instalatii termice sanitare si gaze lucram incalziri in pardoseala, montam centrale termice pe gaz, lemne peleti, hidrofoare, coloane de alimentare si scurgere,obiecte sanitare (0729.566.555 44. Instalator cu experienta, execut

74. Reparatii aragaze va salut. Sunt technician electrocasnice si repar aragaze, plite, cuptoare la care nu sta flacara, schimbare diuze, termocuple ochiuri si cuptoare, la domiciliul clientului, se ofera garantie. 20 L; (021.648.58.59/ 0721.552.970 tunsu.catalin@yahoo.com

lucrari diverse. Execut lucrari de instalati termice si sanitare, desfundat si inlocuit tevi canalizari. Inlocuiesc robineti si teava PPR. (0726.173.563

75. Reparatii articole imbracaminte, scur-

45. Instalez Windows 10 - 8.1- 7 cu Licenta si Drivere pe 32-64 biti , pret 45 Lei. Instalez Office cu licenta. Instalez aplicatie Filme si seriale 2017, Instalez Antivirus cu licenta,Instalez drivere,optimizari, aplicatii, codecuri, programe si softuri, 45 L; (0722.491.955/ 0722.491.955 chancristy@yahoo.com

76. Reparatii biciclete Repar orice tip de bicicleta si chiar inlocuire piese, Bucuresti; (0729.633.656

46. Instalez Windows 10-8-7 cu drivere si

licenta la domiciliul dvs. Ai un calculator/ laptop care merge greu, are virusi, da tot felul de erori, se inchide singur, apare ecran albastru, apar tot felul de reclame nedorite (0721.185.721

47. Instalez Windows 10/8/7 ieftin cu licenta original. Instalez pe calculator sau laptop cu factura de achizitie windows full pack de pe original si cu licenta originala product key 100% Genuine Microsoft, (0768.655.373 48. Instalez windows cu licenta si

garantie Windows 7, Windows 8, Windows 10 cu licenta originala de la Microsoft. Simplul fapt ca ati crezut ca un Windows piratat va reduce costurile va poate costa de fapt mai mult decat va puteti imagina, (0720.967.737 49. Instalez windows PC laptop, hard-uri

externe stick asamblare pc, router, instalare windows cu update la zi si licenta (laptop Macbook Notebook PC Hard-uri externe Stick). Programe esentiale programe (Office, Word, Excel, Outlok, Powerpoint, (0734.673.241 50. Instalez, montez orice tip de aragaz sau plita gaz. Modificari instalatii cupru sau ppr. Montez obiecte sanitare la domiciliul clientului. Montez masini spalat vase si rufe la domiciliul clientului, (0722.640.623 51. Instslare, service, intretinere aer

conditionat Ofer servicii pentru aparate aer conditionat de orice tip; (0766.103.507 52. Masini automate de spalat, acum

asigur deplasare gratuita, garantie reparatii. Curatare - igienizare aer conditionat. Seriozitate, urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233 53. Master service reparatii masini spalat

rapid si eficient. Deplasare, constatare, diagnostic si transport in mod gratuit.Deplasare rapida in interval de 30 minute – 3 ore de la efectuarea apelului.Reparam peste 20 de marci. (0720.940.260/ 0768.024.090

54. Mester gresie faianta, instalator sani-

tar si termic, prestez servicii instalatii sanitare si termice (montez cada, chiuveta, wc, cabina dus, centrale termice, calorifere, aerisiri,pun gresie, faianta, parchet. (0764.002.203 55. Montaj aer conditionat 300 lei Firm?

autorizat? execut?m montaje, demontari, înc?rcare cu refrigerant, modificari de trasee frigorifice si service ale aparatelor de aer conditionat 300 L; (0767.067.396 56. Montaj aer conditionat cu pompa vid,

oferim garantie. Echipa noastra de frigotehnisti va pune la dispozitie: montaj aer conditionat 200 lei / 9.000 -12.000 Btu (manopera), montaj aer conditionat cu kit de instalare 350 lei, (0768.918.398/ 0768.918.398

57. Montaj aer conditionat, service incar-

care freon. Execut montaj aer conditionat, demontaj, incarcare freon, service; (0762.831.152

58. Montaj aer conditionat, service incar-

tat stramtat perdele, draperii, etc. Execut reparatii articole imbracaminte, draperii, perdele; (0722.925.061

77. Reparatii biciclete la domiciliu preturi

schimbare camera 5 lei, centrare roata 15 lei, inlocuire cablu 5 lei, reglare schimbatoare 15 lei, schimbare pedale 15 lei, montare accesorii 2 lei, (0770.715.475 78. Reparatii calculatoare, webdesign,

editare video, re/instalam orice varianta windows, devirusam, recuperam date, garantie 6 luni, transferam/editam filme de pe casete video, realizam website-uri/configuram magazine online. Preturi de la 30 lei. 30 L; (0762.578.112 Digiserv_mail@yahoo.com 79. Reparatii calculatoare/laptop profe-

sionale, re/instalam orice varianta Windows, reparatii laptopuri, devirusam, recuperam date, configuram router wireless, configuram sisteme, editam video, realizam website-uri, reparatii tv lcd/led, +deplasare (0766.670.519 80. Reparatii ceasuri, ceasornicarie

Bucuresti service-ul United Watches reparatii si intretinere pentru toate marcile de ceasornice, indiferent de destinatia de fabricatie (ceasuri de mana, mecanice, de birou, de masa sau ceasuri de perete), (0755.126.999/ 0784.111.767 office@ceasornicarie-bucuresti.ro 81. Reparatii centrale termice non stop,

autorizat ISCIR si agreat ANRE montaj, reparatii, intretinere, centrale termice 20800 kw indiferent de marca si an fabricatie, montaj boiler si instant apa calda, pe gaz sau electric, (0729.683.853 82. Reparatii computere si laptop-uri BIT

Consulting Reparatii calculatoare si laptop prin identificarea componentei defecte si repararea dau inlocuirea acesteia: placa de baza, procesor, hdd, memorii, sursa, cooler. Instalare windows 7, 8, 10, (021.326.44.70/ 0726.111.550 office@bitconsulting.r 83. Reparatii electrocasnice Bucuresti

Mery Service Deplasare gratuita daca se efectueaza lucrarea cu noi. Piese de schimb noi. Se ofera un an garantie. Service rapid de calitate. Zone de acoperire in Bucuresti si Ilfov. Program luni-vineri: 9-19, (0730.412.513 laursulpolar@yahoo.com 84. Reparatii frigidere combine frigorifice,

congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

85. Reparatii Frigidere reparatii frigidere, combine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48/ 0762.988.567 86. Reparatii frigidere Bucuresti Ne ocupam numai de reparatii frigidere, masini de spalat si o facem bine. Reparatii frigidere Arctic, reparatii frigidere Indesit, reparatii frigidere Zanussi, reparatii frigidere LG, (0722.572.248/ 0766.394.796 cristi_7676@yahoo.com 87. Reparatii frigidere la domiciliul Dvs

Adrian Opris Ma deplasez in orice sector sau cartier din Bucuresti.Efectuez reparatii la toate marcile si modelele de frigidere casnice.Toate piesele care le inlocuiesc au garantie. (0737.444.337 adifrigotehnist@yahoo.com 88. Reparatii frigidere si aer conditionat

care freon execut montaj aer conditionat, demontaj, incarcare freon, (0755.576.520

Bucuresti. Frigotehnist 20 de ani experien?a. Repar la domiciliul clientului frigidere si aparate de aer conditionat in Bucuresti; (0734.076.340

59. Montaj aparate aer conditionationat.

89. Reparatii frigidere, combine, conge-

Demontare, montare, reparatie, aer conditionat, apelati cu incredere, 150 L; (0799.638.648 60. Montaj si reparatii interfoane videoint-

erfoane. Firma noastra repara,comercializeaza si monteaza interfoane videointerfoane cu yala electromagnetica de orice fel. Oferim garantie pentru manopera 6 luni.Garantie la piesele schimbate de 24 luni (0726.954.723 61. Montaj si service aer conditionat

Bucuresti si Ilfov. Firma noastra asigura montaj si service aer conditionat indiferent de marca sau capacitate BTU, la cele mai acceptabile preturi de pe piata. Vanzare aparate de AC. Instalarea (montaj), 250 L; (0761.963.661 62. Montaj, repar aparate aer conditionat

Bucuresti, cu garantie reparatii, revizii, regim urgenta: montaj aparate aer conditionat Bucuresti. Aparate Hitachi, Fujitsu, Gree, Hokkaido, Airwell, Yoki, asiguram servicii complete, revizii tehnice periodice, (0755.075.432

63. Montam, reparam, igienizam aparate aer conditionat indiferent de marca sau dimensiune in Bucuresti si Ilfov.Oferta de montaj include urmatoarele servicii: montaj unitate interna, (0751.298.874 64. Montare, demontare asamblare si reparatii mobila montaj mobila Bucuresti, decupare blat de bucatarie, accesorii mobilier oferim servicii profesionale. Reparatii mobila, asamblare mobila, amenajari interioare, mobilier modern, preturi avantajoase. (0764.550.305 65. Montez si repar aer conditionat demontaj, reparatii, igienizare, incarcare freon (0770.514.876 66. Reemailez, reconditionez cazi de

baie, chiuvete; (0753.048.233

67. Repar la domiciliu masini de spalat,

frigidere refacem cuve capsulate cu rulmenti de cea mai buna calitate (skf)kit, programatoare (placa electronica) oferim garantie.Reparam toate tipurile de masini de spalat automate indiferent de problema (0723.769.880 68. Repar masini spalat, Ariston,

Whirlpool, Ardo, etc., garantie; (0767.177.665/ 0722.327.483

69. Reparam aragaze, cuptoare, plite, gaz, electrice Societate comerciala specializata in repararea aragazelor, cuptoarelor, plitelor, convectoarelor, montarea de hote va oferim urmatoarele servicii prin specialisti nostri autorizati ANRE (0725.940.159 70. Reparam doar masini de spalat si frigidere General Wash Service - reparatii la domiciliul dumneavoastra, angajamentul nostru este garantat prin: utilizarea de piese de schimb originale, (0733.748.719/ 0760.132.131 71. Reparatii aer conditionat, service

profesionist, inlocurire capacitor pornire compresor. Inlocuire capacitor pornire motor ventilator. Inlocuire motor ventilator U.E. Inlocuire placa electronica. Inlocuire motor ventilator U.I. (0723.868.406 office@service-climatizareaer.ro 72. Reparatii aparate aer conditionation-

41. Instalatii de gaze , termice si sanitare Montaje obiecte sanitare, centrale termice, calorifere. Montaj electrovana si senzor pentru detectarea pierderilor de gaze naturale. Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ne contactati; (0724.784.684

at orice tip Proiectare de instalatii HVAC si HVAC&R. Procurarea si livrare de echipamente pentru instalatii de ventilatie si climatizare. Montajul instalatiilor si echipamentelor de profil. (021.667.03.52/ 0742.178.931 office@aks-com.ro

42. Instalator Autorizat ANRE gaze, sanitare, termice execut lucrari instalatii gaze, montare/schimbare racord flexibil gaz, montare/schimbare robinet gaz, modificari/reparatii instalatie de utilizare gaze naturale, (0764.342.522

73. Reparatii Apple Mac. Service calcu-

latoare, optimizare, intretinere. Asiguram servicii IT si consultanta de calitate pentru persoane juridice si persoane fizice. serviciile noastre se concentreaza in special asupra utilizatorilor (0731.188.712

latoare racitoare, vitrine figorifice. etc. Reparatii frigorifice.Repar in regim de urgenta orice model de frigider, combina frigorifica. Folosesc scule si consumabile profesionale, (0720.006.353 90. Reparatii frigidere, sector 2, 3, 4

service, reparatii vitrine frigorifice. Service congelatoare. Reparatii combine frigorifice, inlocuire sau reincarcare cu agent refrigerant (freon), sau cand este cazul doar completare; (0722.317.597/ 0784.703.865 frigidereservice@gmail.com 91. Reparatii frigorifice Chirita, service

frigidere Bucuresti, inlocuire termostat, inlocuire relee de pornire, reparatie modul electronic, inlocuire senzori de temperatura, inlocuire ventilator (condensator sau vaporizator) (0733.465.187 contact@reparatii-frigorifice-chirita.ro 92. Reparatii in post garantie camere video, service autorizat Panasonic, service autorizat Sony si, mai nou, service JVC si service Lenovo si Viewsonic, venim in intampinarea clientilor cu o gama variata de produse electronice; (021.224.26.61/ 0724.071.632 service@omicronservice.ro 93. Reparatii instalatii electrice si sanitare. Montaj si repara?ii instala?ii sanitare, instala?ii termice, hidrofoare, cazi de baie, baterii baie, seturi de baie, wc-uri, dusuri, cabine de dusuri, robineti, tevi, oglinzi, (0774.462.629 94. Reparatii Instalatii. Quick Instal Proi-

etare, Montaj si Reparatii Instalatii electrice, termice si sanitare. Instalatii Sanitare montaj si reparatii Instalatii contra Incendiilor, Canalizare. Centrale Termice (0733.189.010/ 021.456.12.69 95. Reparatii iPhone 4 5 6 6s WiFi apa

lichid display baterie mufa buton. Reparatii iPhone 4 4s 5 5s 5c 6 6+ 6s 6s+Reconditionare Display Original iPhone 6, 249 lei pe loc plus folie sticla cadou. Semnal slab sau lipsa WiFi GPS special iPhone 6, (0724.890.130 96. Reparatii laptop, service electronice

103. Reparatii masini spalat automate, garantie 24 luni, orice marca, piese, urgente. 021.420.93.71; (0722.599.271/ 0767.888.141/ 021.230.72.06 104. Reparatii masini spalat Non Stop Asiguram reparatii masini de spalat sector 1, sector 2, sector 3,sector 4, sector 5, sector 6. Reparatia se executa la domiciliul clientului.Noi va oferim cel mai bun service pentru masini de spalat, (0722.999.212/ 0766.607.603 reparatiiservice@yahoo.ro 105. Reparatii pc, laptop, instalare windows Ofer reparatii pc, laptop, instalare windows cu software complect, retelistica, reparatii componente pc si laptop, devirusari, recuperare date de pe hard disk defect, 106. Reparatii PC, Windows, montaj la sediul clientului eplasare la sediul clientului, curatare praf, inlocuire pasta termoconductoare procesor, configurare / asamblare componente PC- devirusare, reparare windows, repartitionare, instalare windows, (0765.165.332 107. Reparatii porti automate Bucuresti

Firma specializata executam în regim de urgenta reparatii pt. sistemele de portii automate, usi de garaj, turnichetii, bariere acces zone private. Instalam în regim de urgenta, 50 L; (0765.465.636/ 0722.914.826 108. Reparatii si service expresoare de

cafea, orice model, orice tip-Saeco, SaecoPhilips, Krups, Jura, AEG, Gaggia, Lavazza, De Longhi, etc. constatarea este gratuita, garantie, (0746.286.818/ 0768.323.501 office@reparatieexpresoarecafea.ro 109. Reparatii televizoare la domiciliu clientului Va oferim reparatii televizoare, de calitate, la domiciliul dumneavoastra, sedii de firma, magazine, hoteluri, pentru televizoarele LCD, televizoare plasma, LED tv, si monitoare, marcile: Samsung, Lg, (0723.000.323/ 0742.850.149 ereparatii@yahoo.com 110. Reparatii televizoare la domiciliul clientului Service televizoare la domiciliu. O echipa de profesionisti va sta la dispozitie in cadrulService-ului. Reparam orice marca si model. Se ofer? 6 luni garantie, (0760.560.400 111. Reparatii televizoare LCD Smart TV Led Fie ca este LED sau LCD clasic, fie ca este Sony, Samsung, LG, Philips sau o marca mai necunoscuta, noi reparam orice model indiferent de diagonala. (0721.122.172 112. Reparatii televizoare led, lcd

Reparam tv lcd, led, Philips, Samsung, Lg, Horizon Vortex Panasonic, Sharp. Jvc si alte modele; (0720.667.800 113. Reparatii televizoare si la domiciliul

dvs., Marian Vlad reparatii TV Bucuresti. Misiunea noastra este sa furnizam clientilor nostri servicii profesionale si de cea mai buna calitate. Toate televizoarele reparate de noi sunt verificate cu atentie, (0744.231.215 contact@reparatii-tv.ro 114. Reparatii televizoare, monitoare,

calculatoare, laptopuri. Repar toate modelele de televizoare: Philips, Samsung, Lg, Panasonic, Sony, Benq, JVC, Toshiba, Hyundai, Beko, Sanyo, Sharp, Seg, Saba, (0723.699.838 115. Reparatii tobogane si reclame gon-

flabile din PVC Executam reparatii pentru diverse jucarii (tobogane, castele) si reclame gonflabile din PVC.Lucrarile se realizeaza la adresa noastra din Bucuresti dar se pot face si la adresa clientului (0754.994.022 116. Reparatii tv led, depanator televi-

zoare Bucuresti, pfa reparatii tv lcd, led, plasma tv, orice marca-model la domiciliul clientului din Bucuresti-Ilfov. Garantie 6-12 luni factura. Program zilnic, (0722.779.184/ 0762.814.725 reparatiilcd@gmail.com 117. Reparatii tv, televizoare Led, Lcd, plasma Element Service asigura reparatie/ service televizoare multimarca. Constatare gratuita, garantie 1 an la orice reparatie. Reparatii Samsung, LG, Panasonic, Philips, Sony, Toshiba, Orion, Hyundai, (0770.870.316 118. Reparatii, service, Ps4, Ps3, Xbox

360, One, Playstation. Reparam orice tip de console si simptome, deasemenea laptopuri si placi video Reflow. Reballing. Inlocuire cipuri si diferite piese. Schimbare lentila optica; (0720.924.617 119. Restaurari obiecte de arta, tablouri, statuete, lucrari pe suport ceramic, metalic, sticla, portelan, ghips, os, fildes, plastic & more. Restaurare, conservare, redarea valorii obiectului. (0728.611.578 120. Salut-IT Reparatii calculatoare Bucuresti. Reparatii calculatoare. Diagnosticam exact defectul, inlocuim orice tip de componenta periferica, procesor, memorie, placa vide. Reparatii laptop. Diagnosticare placa de baza defecta, (0762.297.890/ 0720.171.174 service@salut-it.ro 121. Schimb sticla display Iphone 6S, 6S

Plus. Service gsm a vand o experienta de 3 ani in domeniul schimbarii sticlei displayurilor va oferim cele mai bune servicii in domeniul inlocuirii sticlei la aproape toate tipurile de telefoane, (0765.936.396 122. Service calculatoare & laptop Pre-

lungirea Ghencea Depanare profesionala realizata de o echipa cu experienta in domeniu. Societate comerciala, preturi reduse. Recuperare Date (CD, Flash, HDD,etc) de la 75lei, Clonare HDD/SSD, (0726.858.595 123. Service electronice- laptopuri- navi-

gatii auto service tablete, laptopuri, navigatii auto. Instalari Android, sisteme de operare (Windows. Depanare /Softare Laptopuri si navigatii auto. Electrica auto, instalari alarme Viper auto - moto, etc. 100 L; (0723.814.443 rosse268@yahoo.com 124. Service frigidere combine frigorifice,

congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

Transport, turism 1. Abandonati cautarile asigur servicii de

transport marfa si mobila, bagaje, canapele, frigidere, etc. Program zilnic si in weekend; 50 L; (0737.178.195 2. Abandonati cautarile acum mutari cu

masini de diferite volume. Oferta pentru duba: 250 lei/ cursa cu 2 oameni la incarcat, 250 L; (0720.115.849

Acces 98% in Bucuresti si tara montari, demontari mobilier vechi sau nou, debarasari lucruri vechi la groapa de gunoi. Avem masini de 1, 3, 5 tone, servicii cu personal calificat la cerere. George; (0722.724.103

3.

4. Asigur transport mobilier, bagaje, colete, debarasam mobila veche, moloz, intern, extern, seriozitate, oriunde, oricand; (0722.936.566

Asiguram transport cu auto cu prelata pentru firme si persoane fizice, Iulia Bucur; (0762.676.751 5.

6. Champions Moving Companie de Transport Mobila. Servicii complete de mutari, specializata in mutari locale si nationale, mutari de efecte personale si mobilier atat pentru persoane fizice cat si pentru mari corporatii, (0733.330.051 office@chmoving.ro

101. Reparatii masini de spalat rufe si

frigidere Luks Serco Service - reparatii in aceeasi zi. Reparatii masini de spalat rufe Tehnicienii nostri executa reparatii, dar si revizie tehnica periodica pentru masini de spalat. Reparatii frigidere (0771.536.990/ 0722.668.485 office@sercoservice.ro 102. Reparatii masini de spalat, deplasarea gratuita si constatarea gratuita. Reparam în toate sectoarele, (0729.811.485

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

129. Tapiter autorizat reparatii canapele, fotolii etc Tapiter autorizat cu experienta de peste 40 ani, execut lucrari de reparatii tapiterie (canapele, fotolii, dormeze, studiouri) la domiciliul clientului sau la atelier (Dristor), (0768.972.739 130. Tapiter reconditionez mobila, Bucuresti Reconditionam canapele, paturi, fotolii, scaune tapitate, coltare deteriorate sau uzate.Procesul de reconditionare poate cuprinde urmatoarele etape: schimbarea materialului textil stofa, piele naturala, (0763.739.421

37. Transport mobila, moloz, veche,

nefolosibila, electrocasnice. Asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432 38. Transport nisip balastru pietris piatra pamant super oferta 300 lei 5 mc la agregate spalate sortate nisip balastru pietris piatra pamant vegetal sau umplutura evacuam moluz gunoi transport marfa, 300 L; (0721.884.760

29. Amira, esti obosit dupa o zi de munca sau doar vrei sa te relaxezi, Te astept intr-o locatie curata si discreta pentru a-ti oferi un masaj de relaxare de neuitat. Zona Militari. 50 L; (0726.612.034 30. Ana ofer diferite tipuri de masaj domnilor la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, Trapezului 60 L; (0723.192.086 31. Ana 22 ani, domnisoara bruneta reala, te astept la un masaj de relaxare, combinat si cu momente placute, fara graba, discretie, intimitate. Astept domni manierati, ofer seriozitate si doresc la fel, 60 L; (0736.236.813 32. Ana 23 ani ofer diferite tipuri de masaj

domnilor la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan Trapezului 60 L; (0723.192.086

si discreta, pentru a-ti oferi un masaj de relaxare de neuitat. Garantez revenirea. Locatia Militari. 50 L; (0799.129.559

1. 1 MAI, Obor, Colentina, bun venit in

36. Ana, mereu cu zambetul pe buze te astept pe tine la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Cantemir, Budapesta, 50 L; (0722.944.675

9. Depozitare bunuri si mobilier, marfuri generale bunuri executari. La cerere transport, manipulare, servicii door to door, curatenie. Depozitul este in Bucuresti, incinta Faur. Paza 24/24+asigurare. 5 L; (0732.199.999/ 0732.199.999 relocations@gmail.com 10. Dube fara sofer, inchiriez Van mutari

mobila. Inchiriez dube Renault, Peugeot Maxi, Fiat, fara sofer, fara limita de km, stare tehnica foarte buna, pretul este negociabil in functie de perioada. Cer ?i ofer seriozitate, (0727.483.887 11. Echipa de 4 baieti, va ajutam la manipularea si montarea mobilierului dvs. Iulia Bucur; (0762.676.751 12. Efectuam mutari marfa, mobila, Dacia Papuc- 0,72/km sau duba 3,5 T/ 10 mc - 0,9 L/km; (0744.476.667 13. Evacuam moloz. Evacuam moloz. Lucram in toate sectoarele. Avem incarcatori; 1 L; (0722.648.477 14. Inchirieri VW Transporter. Inchirieri microbuze 8+1 locuri VW Transporter cu si fara sofer (0726.724.059 15. Mutari mobila in Bucuresti, transport

mobila, bagaje, canapele, frigidere, diverse marfuri, lucram si in weekend. Preturi cuprinse intre 50-110 lei, 50 L; (0735.493.750 16. Mutari mobila, marfa, cu Dacia Papuc

sau duba 3,5 tone, intern/ international; (0721.303.753

Mutari mobilier cu auto cu prelata de 5 to, din apartamente si sedii firme. Iulia Bucur; (0762.676.751 17.

18. Mutari si montaj mobila profesional

Venim in intampinarea Dumneavoastra cu o gama de servicii pentru transport marfa si mutari. Va putem oferim urm?toarele servicii : Transport de marfa si bagaje 19. Mutari, inchiriere duba cu sofer 80-

120 lei Mutari cu echipa, transport marfa sau inchiriere duba cu sofer 80-120 lei Bucuresti sau tarif fix 1 leu/km pentru curse in provincie, avem program si sambata sau duminica, 80 L; (0724.449.415 mutaritransport@gmail.com 20. Mutari, transport mobila, depoz-

itare si curatenie. oferim servicii de mutari, transport mobilier si relocari de apartamente, sedii de firma. Oferim si depozitare in Bucuresti. Manipulare mobila, impachetare, despachetare, demontare/remontare, curatenie. 40 L; (0745.100.101/ 0745.100.101 romania@premiermoving.ro

21. Transport mobila, marfa, mutari, echipa. Ofer transport de marfa, mobila, moloz, moto etc.Ofer si ajutor la carat daca este nevoie separat de transport. Ofer si cer seriozitate, sunt un tanar cu facultate care dezvolta o mica afacere, (0771.024.373 22. Transport Auto Platforme Auto

Transport Germania, pe platforma intern si international tractari auto transport auto pe platforme Bucuresti Germania (0722.601.322 23. Transport frigorific (termodiagrama)

14 euro palet mobila, mutari, diverse marfuri, preturi avantajoase, program 24/24, posibilitate contract, 1 L; (0770.791.187 Marius_iana@yahoo.com 24. Transport ieftin de marfa cu duba

sau papuc, transport accesibil Buc. si provincie. Pret de la 50 Lei cursa papuc sau de la 75 Lei duba. Ex: mobilier, bagaje, mat. constructii, etc. La cerere manipulare. Luni - sambata 8.00-22.00 Dan 50 L; (0722.851.823 Dandubapapuc@yahoo.com

28. Transport marfa mobila ieftin in

mate la domiciliu clientului in maxim 12 ore de la preluarea comenzi, lucram cu piese originale, oferim garantie. Deplasarea constatarea gratuita; (0741.772.580

Bucuresti si in tara dimensiune auto lungime 4,20 inaltime 2,30 latime 2,15 la cerere asigur incarcatori descarcatori montare, demontare mobila (0761.022.164/ 0729.947.591 nelualbastrelu@yahoo.com

mine acasa. Bruneta 1.65, 58 kg, pentru mai multe detalii suna-ma. Garantez revenirea, 200 ora Rond Alba Iulia sector 3 100 L; (0735.725.000

Servicii diverse

de aruncat, diverse lucruri. Avem echipa cu duba sau camion. Programul nostru de lucru : Non-Stop. 1 L; (0735.493.750

127. Service si reparatii aparate foto si

100. Reparatii masini de spalat rufe auto-

36. Transport mobila, marfa oriunde in

28. Amalia 35 ofer masaj de relaxare la

34. Ana 27 ani, poze reale, te astept la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, 50 L; (0725.871.620

ieftin rapid. http://www.transport-marfamobila.ro/ 150 L; (0721.213.667/ 0721.213.667 valentinochioiu@yahoo.com

128. Service, montaj aer conditionat in Bucuresti, Ilfov, vanzari, montaj, service, intretinere orice model sau marca aparate aer conditionat in Bucursti si zonele limitrofe in maxim 12 ore de la comanda, (0720.324.836/ 0767.623.651 office@aeroservice.ro

35. Transport mobila in Bucuresti si provincie, Prestam servicii de transportmutari. Detinem dube cu volume intre 1124mc. Lucram in toata Romania. Program in fiecare zi inclusiv in weekend, 1 L; (0737.178.195

apeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei, aproape Obor, 60 L; (0753.363.922

40. Transport, asigur transport intern, international, tractari auto, mutari mobila, materiale constructii, avem personal incarcare, descarcare, factura; (0721.323.335

debarasam subsoluri, tocarie, diverse. Sunati oricand, 1 L; (0720.115.849

126. Service produsele din gama LG, Bosch si Zelmer, reparatii frigidere, reparatii masini de spalat, reparatii televizoare, reparatii aspiratoare, reparatii cuptoare cu microunde, reparatii masini de facut paine, reparatii blendere, (021.255.45.11/ 0722.283.983 office@lgservice.ro

99. Reparatii masini de spalat automate, service si reparatii la domiciliu pentru masini de spalat rufe, uscatoare si masini de spalat vase.inlocuire presostat defect, schimbare termostat temperatura apa, reparatii module electronice, (0736.454.133/ 0769.617.990

27. Alys, 28 ani, noua in zona, masaj ter-

8. Debarasari. Debarasam mobila veche

97. Reparatii laptopuri orice model, con-

camere video pentru ca, indiferent de brand sau tip de echipament foto-video, asiguram reparatii in regim de postgarantie pe care le si garantam 90 de zile; (0742.726.843 service@depanero.ro

34. Transport mobila Bucuresti, ieftin avem manipulanti si tamplari care monteaza/ demonteaza mobila. In Bucuresti, cele mai mici preturi 100 L; (0720.115.849

28 de ani, noua in zona si in locatie, ofer domnilor generosi si educati masaj terapeutic si de relaxare, sau body masaj. Aer conditionat, igiena, discretie si intimitate. Detalii la tel. (0734.185.529/ 0701.024.146

7. Debarasari Evacuam moloz,

125. Service iPhone 5S, 6, 6 S,7, 8, reparatii pe placa. Efectuam reparatii complexe pe placa de baza iPhone 5s, 6, 6s, 6 +, 6s +, SE, 7, 7 +, 8, 8 + . Reparatie sursa de alimentare iphone 5s, 6, 6 plus, 6s, 6s plus. Reparatie, schimbare, inlocuire cip, (0765.325.325

98. Reparatii laptopuri zona Militari Schimb de ecrane sparte, instalare de sistem, probleme de hard, recuperari de date, incarcatoare, piese, carcase, tastaturi, rami, etc. Pretul in functie de problema care o are, (0760.125.756

26. Alyna, Drumul Taberei, Billa, bruneta

39. Transport persoane romania Anglia Oferim servicii de transport international pe ruta Romania- Anglia de o calitate ireprosabila pana la destinatie in cel mai scurt timp si in conditii de confort, (0730.904.240

TV Firma JS Electronics Company: reparatii: laptop, lcd, plasma, tv cu tub, dvd, monitoare lcd, combine audio, sisteme audio 5.1, calculatoare, casetofoane auto.Reparam orice model de Tv (0724.203.840/ 0720.498.290 contact@servicelcd-laptop.ro figuram sisteme, upgrade, update. Facem mentenanta pentru laptopuri care functioneaza greu, (0762.278.795

33. Transport marfa, mobila, bagaje ieftin, absolut la dispozitia dumneavoastra. Marfa, mobila, bagaje, electrocasnice sau diverse obiecte personale ieftin in Bucuresti si in toata tara la preturi normale. Ofer si rog seriozitate. 1 L; (0748.682.232

Transport in toata tara mutari din case si ap. 1-4 camere, sedii firme cu camion de 6 to, cu prelata. Avem tamplar. Iulia Bucur; (0762.676.751 25.

26. Transport marfa cu duba 3,5 tone

sau Dacia Papuc; (0757.180.103

27. Transport Marfa mobila Bucuresti

Bucuresti si provincie.www.transportmarfa-mobila.ro 150 L; (0721.213.667/ 0721.213.667 valentinochioiu@yahoo.com 29. Transport marfa Servicii de transport

marfa si mobila in Bucuresti si toata tara detinem masini de 3.5 tone, 6 tone cu lift hidraulic, 22 tone prelata decopertabila, sunati pentru oferte. Oferim reduceri, 2 L; (0727.244.420 office@transportmarfarutier.ro www.transportmarfarutier.ro 30. Transport marfa si mobila, ieftin.

Transportam mobila, bagaje, canapele, frigidere, saci cu haine. Efectuam mutari de la A-Z cu echipa de incarcatori si tamplari. Lucram in Bucuresti si in tara cu plecare din Bucuresti, 50 L; (0737.178.195 31. Transport marfa, mobila Bucuresti si

provincie. Contactati-newww.transportmarfa-mobila.ro 85 L; (0721.213.667/ 0721.213.667 valentinochioiu@yahoo.com 32. Transport marfa, mobila, dimensiuni

utile 4,2x2x2,1 (Lxlxh)-18mc, pret minim, PSP/ promtitudine, seriozitate, punctualitate 1 L; (0722.873.643

lumea masajului. Aici poti da frau liber imaginatiei in compania mea, travestita profesionista in arta masajului. Non stop, numai pentru tine cele mai bun masaj; (0730.259.890/ 0765.018.213 2. 1 Mai, Obor, Colentina, travestita aten-

ta la detalii te astept la mine domn serios sa-ti ofer cele mai bune servicii de masaj de relaxare, body cu creme si uleiuri parfumate, poze reala non stop, (0730.259.890/ 0765.018.213

33. Ana 23 ani, ofer diferite tipuri de masaj

domnilor la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, Trapezului, 60 L; (0723.192.086

35. Ana Maria, te invit intr-o locatie curata

37. Ana, 27 ani, poze reale roscata reusita, astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii Zepter 50 L; (0725.134.038 38. Ana, matura reusita Bruneta fara fite, te astept la un masaj de relaxare la domiciliul meu curat si discret Unirii, Zepter, 50 L; (0725.871.620

3. 1 Mai, zona Obor Colentina, travestita

39. Anais, Dristor, buna, sunt Anais am 21 de ani, te astept la mine, pt. niste clipe de neuitat cu un masaj de relaxare, pt. mai multe detalii ma puteti suna, 70 L; (0766.659.780 biabianka543@gmail.com

4. Abate drumul tau spre o relaxare placuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat. Vila, lux, aromaterapie, uleiuri aromate, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com www.excessmassage.ro

40. Anais, Sibiu, buna sunt Anais, am 21 de ani, iti pot oferi un masaj de relaxare cu rabdare, fara fite. 100 L; (0766.659.780 biabianka543@gmail.com

reala, fara implant de silicon, par natural ofer masaj de relaxare combinat persoanelor care stiu ce vor. Non stop, poze reale, (0730.259.890/ 0765.018.213

5. Acasa la mine, Andreea 25 de ani, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor, 60 L; (0741.455.047

41. Anca 27 ani, finuta si draguta te astept la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, 80 L; (0729.451.202

6. Acasa la mine Anca 30 de ani, noua in

42. Andra, o maseuza finuta si cu bun simt te astept intr-un cadru intim si discret pentru a te destinde cu un masaj de relaxare al trupului si sufletului. Mall Vitan. 60 L; (0766.533.794

7. Acasa la mine, Larysa, 32 de ani, noua

43. Andreea Blonda 27 de ani cu poze reale te astept la mine pentru un masaj ce iti va indeplini toate dorintele mai multe detalii la telefon zona Mall Vitan 40 L; (0761.002.526

zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare, acasa la mine, zona Teiul Doamnei aproape de Obor, 60 L; (0753.413.441 in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul, 60 L; (0753.582.782

8. Acasa la mine. Aura 31 ani la mine, noua in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei ap. de Obor 60 L; (0744.876.225 9. ADELINA fosta Catalina, 41 ani draguta ofer masaj domnilor generosi, seriosi care doresc discretie, va asteapta o doamna care stie ce vrea, locatie Militari, piata Veteranilor, 50 L; (0760.382.239/ 0724.605.269 10. Adelina, 32 de ani, maseuza draguta,

experta in arta masajului. Te astept intr un ambient discret pentru a te relaxa pe deplin. Titan, Auchan. 60 L; (0730.498.538

11. Adina, ofer masaj de relaxare domnilor maturi si educati, Titan metrou, 60 L; (0785.355.791 12. Alba Iulia Salut, te astept pt. un masaj

de relaxare locatie discreta, fotografiile sunt reale si recente, program 10:0023:00, 300 L; (0799.045.122

13. Alecxya buna sunt bruneta am 20 ani

inaltime 160 greutate 50 kg ofer masaj da relexare domnilor generosi cu bun simt va astept la mine in locatie pozele sunt reale suta la 1000//100. Dristor 70 L; (0738.143.758 14. Alex, tanar, atent, curat, epilat, nefu-

mator, 36 ani, 1.75 m, 75 kg, ofer masaj doamnelor, cuplurilor generoase, locatie central lux, igiena si discretie maxima, exclux barbati. Merci, 100 {; (0733.166.188 alexswing30@gmail.com 15. Alexandra 24 ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Budapesta, 40 L; (0736.197.198 16. Alexandra 24 ani, astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu Unirii, Zepter. 40 L; (0736.197.198 17. Alexandra, 23 ani, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere cu uleiuri si creme speciale, intr-o locatie discreta si curata. Unirii, Budapesta, Dimitrie Cantemir, 40 L; (0736.197.198 18. Alice 27 ani, poze reale, finuta si

draguta astept domni manierati ce stiu sa aprecieze calitatea nu cantitatea, la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 100 L; (0729.060.755 19. Alice, blonda, matura, eleganta, ofer masaj de relaxare totala si tonifiere la domiciliul meu, servicii de calitate, singura in locatie, poze reale 100%. Bd. Dimitrie Cantemir, Budapesta, Tineretului, 100 L; (0767.752.256/ 0730.967.399 20. Alina 21 de ani, domnisoara supla, comunicativa, manierata si foarte atenta cu tine domn care sti sa te respecti. Titan Auchan; 60 L; (0721.964.205 21. Alina, maseuza draguta cu bun simt

te astept la un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Discretie maxima, Unirii. 40 L; (0758.279.994

22. Alina, ofer masaj de relaxare intr-o ambianta placuta si discreta. Pot veni si la tine sau la hotel. Pt. mai multe detalii sunama. 100 L; (0737.853.215 23. Alina, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Discretie maxima, Unirii, Budapesta, 40 L; (0758.279.994 24. Alina, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Discretie maxima, Unirii, Zepter, 40 L; (0758.279.994 25. Alina, Dristor, buna sunt Alina, o doamna de 30 de ani cu bun simt si multa experienta. Bruneta 1.70 m, 50 kg, te astept la mine in locatie la un masaj de relaxare. 70 L; (0772.681.670 biabianka543@gmail.com

44. Andreea finuta cu mult bun simt te astept sa petrecem clipe unice relaxare si tonifiere prin masaj, la domiciliul meu discret si curat. Unirii. Zepter 50 L; (0732.260.367 45. Andreea te- ai saturat de poze false,

ofer masaj de relaxare pt mai multe detali nu ezita sa ma suni (0761.429.841

46. Andreea 24 ani, poze reale Finuta si

draguta mereu cu zambetul pe buze te astept la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului, 50 L; (0732.260.367

47. Andreea maseuza selecta, ofer diverse tipuri de masaj de cea mai buna calitate, intretinere corporala in functie de preferinte, ofer conditii de lux, intimitate si discretie, 400 L; (0732.864.936 48. Andreea, 21 de ani, fara inhibitii si deschisa pt orice. Pozele imi apartin si sunt facute in locatie. Iti voi oferi un masaj de calitate. Universitate, 80 L; (0757.189.714 49. Andreea, 24 de ani, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului la domiciliul meu. Discretie maxima. Unirii, Cantemir, Budapesta, 50 L; (0732.260.367 50. Andreea, blonda cu poze reale 27 de

ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

51. Andreea, blonda cu poze reale facute

in apartament iti ofer un masaj ce te duce pe culmile fericirii, vino langa o domnisoara care stie ce doresti, suna-ma, un telefon ne desparte, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526 52. Andreea, esti obosit sau stresat vino la mine pentru clipe unice alaturi de o blonda cu poze reale, 27 de ani mai multe detalii la telefon, zona Zepter 40 L; (0761.002.526 53. Andreea, o blonda cu poze reale 27

de ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare cu multe fantezii zona Zepter; 40 L; (0761.002.526

54. Andreea, o blonda cu poze reale te astept pe tine, domn generos, la un masaj suna-ma, sigur vei reveni, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526 55. Andreea, bruneta cu mult bun simt, calma si rabdatoare ofer masaj de relaxare si tonifiere. Mai multe detalii la tel., Drumul Taberei, 100 L; (0761.622.032 56. Andreea, miniona matura, roscata, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, ambient placut, discretie totala 120 L ora, detalii tel. Zona Unirii, Horoscop, 50 L, 50 L; (0734.323.084/ 0767.823.794 57. Andreea, pozele imi apartin, din locatie, ofer masaj terapeutic si relaxare. Mai multe detalii la telefon. Platesc deranjul daca nu sunt fata din poze. Locatie curata si discreta 50 L; (0763.389.182 58. Andreia noua in zona, sunt o doamna

draguta, calma si rabdatoare in varsta de 30 de ani si te astept sa ne cunoastem sa ti ofer un masaj placut. Nu ezita sa ma contactezi, 70 L; (0764.570.089

59. Angela, Universitate, buna, ma numesc Angela si am 25 de ani, va astept in locatia mea sau la hotel pentru un masaj de relaxare si rasfat, ofer seriozitate si discretie maxima domnilor generosi, 70 L; (0743.872.848 aangi27@yahoo.com 60. Anticariat Bucuresti cumparam carti noi si vechi, din orice domeniu si orice cantitate. Lichidam biblioteci sau stocuri de depozit. Plata pe loc. Deplasare gratuita; (021.315.87.04/ 0731.407.474 61. Antonia, Dristor, buna, sunt Antonia si te astept la mine pt. niste clipe de neuitat, un masaj de relaxare, pt. mai multe detalii, 100 L; (0769.150.908 biabianka543@gmail.com 62. Antonia, new, 1.65 m, 50 kg, tandra

din fire, frumoasa, stilata, ofer masaj terapeutic si de relaxare la domiciliul meu, fara graba, prin cele mai noi tehnici si metode de masaj, 150 L; (0727.210.430

E-mail: redactia@anuntul.ro


23 octombrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

PRESTÅRI SERVICII 63. Antrenoare fitness, 2, te asteapta la

99. Buna, blonda finuta curata draguta 34

134. Diana, graviduta, Drumul Taberei, Billa, bruneta, 23 ani, ofer masaj terapeutic si de relaxare domnilor generosi si educati in locatia mea. Cauta-ma si nu vei fi dezamagit, (0701.237.312

64. Asistenta medicala, tehnician

100. Buna, blonda finuta, curata, draguta, 34 de ani ofer domnilor draguti masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale. (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

135. Doamna 42 ani ofer masaj de relaxare domnilor, seriozitate, discretie, intre orele 10,00-20,00 Favorit. 70 L; (0763.781.778/ 0753.181.317

antrenament. Vino sa te antrenezi cu noi intr-o locatie de lux in zona centrala cu o igiena maxima, iti putem oferi ceva de baut din partea casei si un masaj de vis. Te astept sa ne cunosti, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com maseur, ofer masaj profesionist real, garantat 100%, Calea Mosilor/ Obor; 150 L; (0720.696.842 martamasaj.ro

65. ATESTAT masaj terapeutic profesion-

al/general reechilibrant de relaxare pe masa masaj, lombar, cervical drenaj limfatic, presopunctura 100 + reflexotererapie, 1h 30/150 L, se executa pe masa masaj 10-21, ac, Mosilor Eminescu (0724.898.065 66. Atestat masaj profesional, pe masa

din poze, elegant si civilizat, pe Vitan colt cu M.Bravu, ideal pt a va destresa, detoxifia si echilibra functiile cognitive. Relax, rasfat si sanatate garantat. Nu e sex, (0752.521.730/ 0752.521.730 67. Atestat masaj terapeutic profesional/general de relaxare reechilibrant, drenaj limfatic, presopunctura si terapii alternative, 100 L ora+reflexoterapie sedinta completa 1h 30/150 L pe masa masaj incalzita, l-s 10-20, aromaterapie, meloterapie, Mosilor, Eminescu, 100 L; (0724.898.065 68. Atestat, masaj profesional, execut

masaj de relaxare general, reechilibrant, drenaj limfatic, presopunctura, reflexoterapie. Mosilor, Eminescu. 10-21, se executa pe masa de masaj, aromaterapie, meloterapie; 100 L; (0724.898.065 69. Aura , 31 ani, la mine, noua in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei ap. de Obor 60 L; (0744.876.225 70. Baba Novac Noua in zona ofer masaj

de relaxare la domiciliul meu curat si discret, pentru mai multe detalii contactati-ma, 50 L; (0765.531.619 71. Berceni, bruneta, Corina, 23 de ani,

am revenit. Sunt sociabila si discreta 60 L; (0726.931.217 Marinescu.ioana95@gmail.com

72. Berceni, Diana, bruneta, 1.65 m, 52

kg, 20 de ani. Finuta, selectiva, manierata ofer masaj de relaxare domnilor educati. Locatie curata si discreta. Zona Bd. Alexandru Obregia, 200 Lei/ ora, 100 L; (0799.343.582 73. Berceni, Diana, bruneta, 1.65 m, 52 kg, 20 de ani. Finuta, selectiva, manierata ofer masaj de relaxare domnilor educati. Locatie curata si discreta. Zona Bd. Alexandru Obregia, 200 Lei/ora; 100 L; (0799.343.582 74. Berceni, Lidl, Kamy, noua in zona tanara, 21 de ani, par lung ochi caprui, ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite, in locatia mea de lux. Poze reale; 100 L; (0761.049.966 75. Berceni, Lidl, noua in zona. Tanara 21 de ani roscata cu ochi caprui ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite. Poze reale 150 lei ora. Nu raspund la numar privat. Cer si ofer discretie. Aer conditionat. 100 L; (0763.388.866 76. Berceni, Mariana, ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si discreti. Garantez revenirea. (0733.145.064 77. Berceni, Selgros, masaj de relaxare,

program 12 -02. Pentru mai multe detalii suna-ma. 150 L; (0734.190.644

78. Berceni, str. Huedin, servicii de cali-

de ani ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna, singura in locatie, poze reale (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

101. Buna, blonda, 34 de ani, finuta, cura-

ta, draguta, ofer domnilor draguti masaj, ptr. mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale. (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com 102. Calea Victoriei, Centru Vechi Te

astept in locatia mea pentru a te relaxa cu un masaj de calitate intr-un ambient placut si intim, 60 L; (0774.678.241 Oana5515@yahoo.ro 103. Calea Victoriei, Centru Vechi, Unirii Roxi, 19 ani, te astept in locatia mea pentru a te rasfata cu un masaj de calitate, 60 L; (0764.900.113 Oana5515@yahoo.ro 104. Calea Victoriei, Centru Vechi, Unirii,

Roxi 19 ani. Te astept la mine pentru un masaj de relaxare intr-un ambient placut. 60 L; (0764.900.113 dragusinancuta1998@gmail.com

105. Calea Victoriei, hotel Radisson Roxi

19 ani, te astept la mine pentru a te relaxa cu un masaj de calitate, intr-un ambient placut si intim, 60 L; (0764.900.113 Ankutzadragusin@gmail.com 106. Calea Victoriei, Hotel Radisson, Roxi, 19 ani te astept in locatia mea pentru a te relaxa cu un masaj de calitate intr-un ambient placut; 60 L; (0764.900.113 Ankutzadragusin@yahoo.com 107. Cami, 35 de ani. Noua in zona, poza

reala 100%, masaj terapeutic de relaxare si intretinere, efectuat pe masa de masaj pe toata suprafata corpului. Fara graba, detalii la telefon. Zona Obor, langa primarie, 100 L; (0756.493.570 108. Carina, buna, sunt Carina, o dom-

nisoara de 20 de ani. 1.70 60 kg. Noua in domeniu, locatie si zona. Te astept la mine pentru un masaj de relaxare 60 L; (0701.175.927 109. Claudia doamna slim ofer diferite tipuri de masaj la domiciliul meu. Detalii suplimentare la telefon. Titan Trapezului 80 L; (0720.649.968 110. Colentina Fundeni, Gabriela ofer

masaj de relaxare fara contact domnilor curati astept cu drag ma ocup evenimente dansuri orientale nunti botezuri evenimente locatii restaurante cunoscute, 50 L; (0746.587.654 111. Columbianca noua pe site, zona Dr.

Taberei. Ofer masaj de relaxare si intetinere corporala, te astept la mine, program 14-22, 100 L; (0760.715.736 112. Cora Militari, ofer masaj de relaxare

domnilor, 80 L; (0744.156.613

113. Cristina bruneta 31 ani ofer masaj

de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii suna-ma. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

114. Cristina, bruneta 31 ani ofer masaj

de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii, 100 L; (0737.184.035

115. Cristina, bruneta 31 ani ofer masaj

de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii suna-ma, zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

116. Cristina, bruneta 31 ani, ofer masaj

tate, masaj pt. doritori de relaxare intr-o locatie discreta, 50 L; (0762.823.671

de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona Piata Muncii. 100 L; (0737.184.035

79. Bianca, 35 doamna ofer masaj de

117. Cristina, noua in zona te astept pe

relaxare la domiciliul meu zona Delfinului Pantelimon, 40 L; (0723.498.992 80. Bianca, d-na matura, ofer masaj de relaxare. Zona Pantelimon, Delfinului. 40 L; (0723.498.992 81. Bianca, doamna ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Delfinului, Pantelimon, 40 L; (0723.498.992 82. Bianca, ofer masaj de relaxare la

domicilul meu. Cer si ofer seriozitate max. Locuiesc singura. Zona Iancului, 50 L; (0721.912.543 83. Blonda finuta, curata, draguta, 34 de ani, ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale; (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com 84. Blonda, masaj de relaxare prin proce-

duri de alinare a starilor de disconfort pe punctele reflexogene de pe suprafata corpului in stadii incipiente. Manevrele efectuate bland, 100 L; (0726.508.066 85. Blonda, masaj total, de relaxare cor-

poral si cranian, prin masarea scalpului dintre liniile craniului si diferite puncte. Frictiunile sunt desfasurate pe fond de relaxare maxima. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066 86. Bruneta 31 ani, ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu, pt detalii sunama. Zona piata Muncii; 100 L; (0737.184.035 87. Bruneta draguta, ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu, zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 88. Bruneta masaj, daca iti doresti sa cunosti o fata draguta cu simtul umorului care te va scoate din rutina zilnica astept sa ma contactezi, bruneta frumoasa, 26 de ani, 54 kg, pot fi alegerea perfecta pentru tine, 200 L; (0727.083.553

tine domn generos sa iti ofer un masaj de neuitat in locatia mea curata si discreta situata in Militari Iuliu Maniu (Apusului). Pentru mai multe detalii astept sa ma suni, 60 L; (0734.195.421 118. Croitorie, retusuri, reparatii, broderie

Retoucherie ofera servicii de croitorie, retusuri, reparatii, creare tipare si personalizare prin broderie. Clientii nostri pot beneficia de un pachet de servicii complet sau pot alege doar unul (0755.123.803 contact@retoucherie.r 119. Cu totul diferit, salut ma numesc Kari-

na, sunt o tipa cu mult bun simt te astept sa ne relaxam cu masaj de relaxare si multe momente unice. Pentru detalii nu ezita sa ma contactezi. 400 L; (0725.818.653

120. Cuplu casatorit va asteptam in compania noastra pentru masaj de relaxare, masaj antistres si alte metode de relaxare. Detalii la tel., (0721.272.550/ 0747.343.031 121. CUPLU casatorit, masaj de relaxare,

ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.; (0723.424.793

122. Cuplu Neo, cuplu sot si sotie 29-35 oferim masaj terapeutic si de relaxare pentru doamne, domnisoare, cupluri si barbati single. Mai multe detali la tel.; (0728.782.630 123. Cuplu, Bucuresti cuplu casatorit,

ambianta placuta si intima, masaj de relaxare, mai multe detalii la telefon. (0720.149.542 danutvarzob@gmail.com 124. Cupluri, masaj pentru cupluri, o

experienta super. Masajul la cuplu Noblesse Unic Private Massage & Spa in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Avem si spa jacuzzi sauna, 300 L; (0727.148.861 www.private-massage.ro

136. Doamna blonda, ofer servicii totale,

masaj terapeutic manevre a meridianelor principale si secundare, tehnici care stimuleaza circulatia qi-ului si sangelui incluzand manevre tranzitorii. OborMosilor. 150 l/ora, 100 L; (0726.508.066

(0735.670.953

139. Doamna matura, cu bunul simt, bruneta cu ochii verzi, 1.70 m, 60 kg, ofer masaj terapeutic si relaxare totala, pentru mai multe detalii suna-ma, non stop, Berceni, la mine sau la hotel, 100 L; (0734.190.644 140. Doamna Sara manierata, matura, stilata, te invit in locatie curata si discreta pentru masaj terapeutic sedinte de dominare soft sau hard 80 L; (0735.026.104/ 0760.716.483 141. Doamna Sara rafinata, manierata,

matura, stilata, te invit in locatie curata si discreta pentru masaj de relaxare in companie selecta. Mai multe detalii la tel 80 L; (0735.026.104/ 0760.716.483 142. Doamna singura, o fire placuta,

comunicativa si discreta ofer masaj de relaxare d-lor generosi si cu bun simt, depun pasiune in ceea ce fac, detalii la telefon. Militari, 50 L; (0737.218.736 143. Doamna singura, rabdatoare si cu simtul umorului, te astept la domiciliul meu pentru un masaj de relaxare. Militari, nu raspund la sms si nr. privat. 50 L; (0734.152.417 144. Doamna 39 ani, ofer masaj de relaxare, cervical si intretinere corporala domnilor care doresc sa scape de stresul cotidian. Exclus sex. Zona Camera de Comert, bd. Mircea Voda 70 L; (0765.339.151 145. Doamna 39 ani, ofer masaj de

relaxare, cervical si intretinere corporala. Exclus sex. Zona Camera de Comert 70 L; (0765.339.151 146. Doamna 53 de ani, discreta si manierata, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon. 60 L; (0732.074.954

94. Bruneta, 19 ani, ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon. 50 L; (0765.580.679/ 0765.580.679 alexandramaria778@yahoo.com 95. Bruneta, Poze reale 100 % la tine

sau la hotel Buna ! sunt Ana , Am 19 ani 1,65 , 55 kg , bruneta, ochi caprui, ofer masaj de calitate, poze reale 70 L; (0767.626.213 hellcsro@gmail.com 96. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon. 50 L; (0765.580.679 97. Buna blonda, 34 de ani, finuta, curata,

draguta, ofer domnilor draguti masaj, ptr. mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale. (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

98. Buna, blonda finuta curata draguta 34

de ani ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase si delicioase pentru mai multe detalii sunama Singura in locatie poze reale (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

128. Deplasare la hotel, acasa, ofer masaj terapeutic si somatic profesional doar deplasare, for more information call me, 300 L; (0763.920.610 129. Dessiree Masaj a creat pentru tine

un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com www.dessireemasaj.ro 130. Diana Buna, daca vrei sa te rasfeti te

astept in locatia mea discreta si curata pt un masaj de calitate, nu vei regreta. Titan, 60 L; (0735.232.246

131. Diana daca vrei cu adevarat sa scapi

178. Finuta, draguta, fara fite, te astept

pe tine, domn generos, la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului, la domiciliul meu Unirii, Zepter, 60 L; (0725.473.852 179. Firma specializata pe servicii de dezinsectie va oferim servicii specializate de dezinsectie, dezinfectie ?i deratizare, adaptate pentru spatiile interioare si exterioare. Astfel, garantam ca veti putea beneficia de confortul dorit. 100 L; (0736.934.112 richmoneymakin@gmail.com 180. Gabriela, basarabeanca, 23 ani, poze reale, te astept sa ne cunoastem. Sunt o tipa calda si primitoare si iti pot oferi diferite tipuri de masaj la domiciliul meu, 70 L; (0764.570.084 181. Garantez revenirea, te-ai saturat de

maseuze grabite sau indiscrete, poze false, nu si in cazul meu, te astept sa iti ofer cel mai bun masaj pentru trupul tau, singura si discreta, 200 L; (0737.127.090

182. Graviduta astept domni manierati la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Cantemir, Budapesta, 50 L; (0733.403.174 183. Graviduta te astept la un masaj de

relaxare si tonifiere la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 50 L; (0733.403.174 184. Inna, miniona, o doamna cu un car-

ofer masaj de relaxare. Zona Pantelimon, 60 L; (0732.074.954

relaxare la domiciliul meu discret. Unirii, Zepter. 40 L; (0733.347.650

149. Doamna 53, manierata si discreta

186. Iulia 27 ani, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere a trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat. Unirii Zepter 40 L; (0733.347.650

ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon. Rog seriozitate, 60 L; (0732.074.954 150. Doamna 53, tandra si manierata, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon, Delfinului 60 L; (0732.074.954 151. Doamna draguta blonda, stilata, ofer

masaj terapeutic, de relaxare, la mine. Zona Iancului (0724.159.915 herescu.c@yahoo.com

187. Iulia, 27 ani poze reale, te astept la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 40 L; (0733.347.650 188. Iulia, blonda, ofer masaj de relaxare

pe tot corpul in locatia mea curata si discreta. Sunt comunicativa si fara fite. Zona Militari, Iuliu Maniu (Apusului). Mai multe detalii la telefon, 60 L; (0765.702.181

209. Mara, te astept la mine pentru o ora

210. Maria, 28 ani, ofer masaj total de

relaxare si tonifiere. Poze reale. 40 L; (0754.709.995 211. Mariana 47ani, ofer masaj de

relaxare domnilor manierati discretie maxima curatenie, garantez revenirea. Berceni. Rel la tel.: (0732.963.998 212. Mariana, 47 ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea, Berceni. Relatii la: (0732.963.998 213. Mariana, 47 ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea. Berceni. Rel.la.tel: (0761.904.816/ 0765.223.633 214. Masaj Cristina, 27 de ani, ofer masaj

de relaxare. Pentru mai multe detalii contacteaza-ma, Tineretului, 100 L 2 sedinte, 60 L 1 sedinta; (0760.839.801/ 0737.231.889 215. Masaj de relaxare. Buna Ana ma

numesc. Am 24 de ani si te astept la mine pt un masaj de relaxare si tonifiere. In locatie sunt singura. 50 L; (0762.172.734 216. Masaj la mine, tanara 34 de ani, ate-

stat, experienta 5 ani, ofer masaj de relaxare profesional, masaj cervical, lombar, capilar, detin masa de masaj, locatie centrala (vezi harta) discretie, foto reale, 100 L; (0733.529.054 217. Masaj reflexoterapie la domiciliul

meu. Barbati, femei, Luminita, (0737.672.026/ 0721.989.266

218. MASAJ terapeutic, oferit de o doam-

na cu experienta, zona Mosilor, 100 L; (0733.148.658

219. Masaj bioenergie si presopunctura,

221. Masaj de relaxare, Marilena, blonda,

46 ani, parul lung, te astept la mine, Berceni; (0763.664.061

222. Masaj general, sanatate si stare de bine, iti va reda energia si te va relaxa fizic si psihic, sector 6; (0764.555.813 223. Masaj la tine sau la hotel buna sunt Deea iti ofer un masaj deosebit la tine sau la hotel mai multe detali la tel: 250 L; (0799.255.800 224. Masaj la tine sau la hotel, Diana o

blonda draguta care iti poate oferi un masaj deosebit mai multe detalii telefonic. (0731.536.906 225. Masaj muscular, terapeutic, de relaxare, util pentru atrofia musculara, oboseala cronica, blocaje musculare, suprasolicitarea zonelor musculare prin manevre de frictiune pana la extensii de tractiune. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066 226. Masaj pentru doamne sau dom-

154. Doamna plinuta, 40 de ani, ofer

155. Doamna rusoaica 39 ani, efectuez toate tipurile de masaj, Timpuri Noi, experienta. (0764.373.663

191. Katy 27 ani, noua in zona, poze reale 100% astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii-Zepter, 40 L; (0731.787.525

228. Masaj relaxare, terapeutic intr-un cadru intim, discret si foarte curat langa Piata Victoriei. Detalii suplimentare la telefon. L-V 11-20. Ac, parcare 150 L; (0747.411.080/ 0721.973.827

192. Katy 27 ani, noua in zona, poze reale 100%, roscata reusita, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat, Unirii, Zeptar. 40 L; (0729.452.895

229. Masaj terapeutic, de relaxare prin metode de tampotamente musculare alternand cu tehnici de relaxare a regiunii respective. Metode de frictiune si presare care deblocheaza contractiile musculare. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066

156. Doamna singura, sociabila fizic pla-

cut o fire linistita discreta si rabdatoare cu experienta in masaj terapeutic depun pasiune in ceea ce fac d-lor manierati si educati, detalii la telefon, Militari, 50 L; (0737.218.736 157. DOAMNA, 33 ani, ofer masaj, selec-

tiva, ofer masaj de relaxare-intretinere corporala, lux, central, discretie asigurata, seriozitate maxima, igiena garantata. Relatii suplimentare la telefon, 150 L; (0725.326.208 cautcolega@yahoo.com 158. DOAMNA, 45 de ani, ofer masaj de

relaxare si terapeutic la domiciliul meu. Igiena si discretie maxima; (0730.920.166

159. Doamna, summerfresh clasic masaj

de relaxare, tonifiere si intretinere corporala Unirii, Alba iulia. 60 L; (0730.951.575

160. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la

dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profesional de relaxare, cervical, lombar. Mosilor-Obor. Program 14-22. Discretie si igiena. Pret 100 L ora, 100 L; (0727.483.225

193. Katy, 27 ani, noua in zona, poze reale 100% Astept domni pretentiosi la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Detalii la tel., 80 L; (0725.874.994 194. La mine acasa, Katy 30 ani, noua in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor, poze reale, 100 %, 60 L; (0742.848.142 195. La mine, la tine sau la hotel, Selena,

1,70 m, 52 kg, 21 de ani ofer masaj de relaxare si tonifiere, pozele sunt reale 100%. 200 L; (0799.237.123

196. La tine sau la hotel, blonda 30 de ani finuta si frumoasa ofer domnilor generosi si interesati masaj corporal si de relaxare facut cu pasiune, poze reale, mai multe detalii despre anuntul meu la telefon. 100 L; (0720.522.833 197. La tine sau la hotel, buna, ofer masaj

doamnelor interesante; (0727.903.357

terapeutic si de relaxare la tine acasa sau la hotel, speak english, 300 L; (0763.920.610

162. Domnisoara discretie, curatenie si

198. La tine sau la hotel, buna, sunt Diana,

161. Domn matur ofera masaj de relaxare

intimitate, te astept pentru masaj de relaxare, zona Berceni, suna-ma pentru mai multe detalii 50 L; (0764.472.189

iona cu bun simt si zambitoare te astept intr-un cadru discret pentru a te relaxa cu un masaj de relaxare, b-dul Unirii, Zepter, 60 L; (0720.133.037 ambient placut, ofer masaj de relaxare, detalii la telefon, 70 L; (0785.039.887

165. Dristor, buna, sunt Denisa, 19 ani,

ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bun simt, igiena si discretie maxima, poze 100% reale, nu ezita, 60 L; (0735.910.178 166. Dristor, doua domnisoare dragute si pline de viata iti oferim masaj de relaxare. Atente cu tine si timpul tau te asteptam alaturi de noi, iti garantam revenirea si poze reale, 50 L; (0734.419.830 167. Dristor, Raysa, ofer body masaj relaxare intr-un ambient placut si discret, foto reale din locatie, garantez, mai multe detalii la telefon, 50 L; (0767.491.333 168. Dristor, te astept in locatia mea intr-

un ambient placut pentru un masaj de relaxare, singura in locatie, poze reale 100%, mai multe detalii la tel., nu raspund la sms si nr privat, rog seriozitate, 100 L; (0720.980.541 169. Dristor, Kaufland Raysa, noua la tine in zona ofer body masaj relaxare intrun ambient placut si discret, foto reale din locatie, garantez, mai multe detalii la telefon, 50 L; (0767.491.333

132. Diana, buna sunt Camy am 20 de ani draguta, finuta, cu bun simt, te astept in locatia mea pentru masaj. 100 L; (0749.404.636

171. Drumul Taberei, te-ai saturat de fitze

te astept la domiciliul meu pentru masaj terapeutic si de relaxare, curat si discret. Detalii la telefon, 50 L; (0736.944.334

si de poze false, la mine nu e cazul, singura in locatie, gingasa si jucausa, atenta cu cerintele tale, te invit in locatia mea unde igiena ma reprezinta, poze 100% reale 50 L; (0730.484.673 Alinasenzuala@yahoo.com

vin la tine pentru a te rasfata cu un masaj deosebit, pentru mai multe detalii la telefon, zona Alba Iulia, deplasari, (0731.536.906 199. La tine sau la hotel, Selena, 21 de ani, 1,70m, 51 kg, ofer masaj de relaxare si tonifiere. Pozele sunt reale 100%. 200 L; (0799.237.123 200. La tine sau la hotel. Ofer masaj de

relaxate, profesional cu uleuri de buna calitate. Hai sa iesim din rutina zilnic? sa te fac sa te simti bine altauri de mine, nu imi place sa ma grabesc, pentru mai multe detalii la telefon 200 L; (0723.825.710 201. Larisa, 32 ani, ofer servicii de calitate, masaj relaxare domnilor generosi, discretie si igiena maxima, detalii la telefon zona Teiul Doamnei aproape de Obor, 60 L; (0753.582.782 202. Larisa, Budapesta, numele meu este Larisa, am 31 de ani, 170 cm si 55 de kg. Iti pot oferi masaj de calitate la domiciliul meu situat pe bd. Dimitrie Cantemir. Nu ezitati sa ma contactati la nr. de tel. 60 L; (0763.013.977

230. Masaj terapeutic, nu te grabesc, Ana ma numesc, am 23 de ani. Blonda fara fite. Te astept la mine. Platesc deranjul daca nu sunt fata din poze. Mai multe detalii la telefon, 50 L; (0762.172.734 231. MASAJ, Ada, ofera domnilor manierati masaj terapeutic, igiena, discretie. Titan, orele 8-17, 50 L; (0735.366.510 232. Masaj, o ora de relaxare a trupului si

a mintii, prin masaj taoist, autentic si de calitate. Ma deplasez la tine sau la hotel. Alina 39, 120 L; (0799.655.540

236. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel, masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0769.929.248 237. Masajul performantei, reducerea oboselii psihice si fizice, care iti reda energia si te va relaxa. Sector 6. Maseuza (0764.555.813 238. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista 100 L; (0720.084.742 239. Maseuze reale, servicii reale multe

maseuze dragute si permisive, cu experienta in domeniu, oferim masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa suni. Jacuzzi, free bar. Zona Decebal. 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com www.sweettouch.ro 240. Masini de epoca, particular execut

reparatii reconditionari masini de epoca, clasice, 90 Lei/ ora manopera. Confectii metalice orice; (0732.356.022

204. Luiza, Drumul Taberei, tanara 19 ani

masaj de relaxare. Zona Nerva Traian, Bd Unirii; 50 L; (0726.874.434

205. Ma deplasez la tine sau la hotel, poze

reale, 21 de ani, bun simt, calma si rabdatoare ofer masaj de relaxare, body, igiena si discretie maxima, just call, I speak english and deutch, 100 L; (0735.866.413 206. Magazinul Unirii Buna, sunt Kamy,

am 20 de ani, 1.70, 56 kg, bruneta, ochi caprui, ofer masaj de calitate, servicii complete, poze reale, 50 L; (0731.209.056 Denydenisa@gmail.com 207. Mall Vitan Buna, vino sa te relaxezi in

adevaratul sens al cuvantului. Iti ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut cu diferite uleiuri. Rog seriozitate, 70 L; (0799.541.294

241. Matura inalta, supla, 39 ani, ofer

242. Matura Inalta, supla, ofer masaj de

relaxare domnilor care apreciaza calitatea. Locatie decenta, ambient placut. Zona Splaiul Unirii, Camera de Comert, Mircea Voda; 50 L; (0726.874.434 243. Matura inalta, supla, ofer masaj de

relaxare domnilor care stiu sa aprecieze calitatea. Locatie decenta, discreta. Zona Splai Unirii, Camera de Comert, Bd-ul Mircea Voda, 50 L; (0726.874.434 244. Matura ofer masaj profesional de relaxare. Discretie igiena curatenie. Zona Bd Unirii. 100 L; (0763.674.058 245. Matura plinuta, calma, cu bun simt,

ofer masaj de relaxare, domnilor care apreciaza calitatea. Zona Timpuri Noi 60 L; (0785.183.466

284. Poze reale, Titan Alina, 28 de ani

285. Reala, 20 de ani, ofer masaj de relaxare de cea mai buna calitate. Nu ezita sa ma suni, 50 L; (0732.448.560

iona dar cu forme, iti pot oferi masaj de relaxare si nu numai. Poze reale 100%, locatie discreta, detalii la tel. Garantez revenirea, 150 L; (0763.259.242

251. Matura, inalta supla ofer masaj de

relaxare. Zona Camera de Comert, Bld Mircea Voda. 50 L; (0726.874.434

252. Matura, inalta, supla, ofer masaj de

relaxare domnilor care stiu sa aprecieze calitatea. Discretie, locatie decenta. Zona Splai Unirii, Camera de Comert, bd.Mircea Voda, 50 L; (0726.874.434 253. Matura, feminina, deosebita prin stil si calitate, ofer masaj terapeutic prin proceduri specifice terapiei, benefice organismului cu imbunatatirea tonusului necesar vietii cotidiene, poze reale, 9-23 nu lucrez noaptea, nu raspund la nr. privat sau sms 250 L; (0730.369.218 254. Meriti masaj de calitate la noi sau la

hotel, domnilor care se respecta si care stiu sa aprecieze calitatea. Oferte jacuzzi, oferte hotel, petreceri, free bar, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com www.sweettouch.ro 255. Militari am revenit, Andreea, ofer masaj de relaxare domnilor manierati cu bun simt, discretie, igiena, clipe de relaxare, foto reale 100 % din locatie, totul fara graba, program 8.00 la 18.30 80 L; (0744.156.613 256. Militari, 24 de ani, esti stresat, atun-

257. Militari, discretie si igiena, program

8:30 la 18:00, 80 L; (0744.156.613

numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 55 kg, 1.69 m, mai multe vb la tel. 80 L; (0744.156.613 259. Militari, MC Donalds Virtutii, Andreea, bruneta reala, ofer masaj de relaxare de calitate domnilor generosi numai la domiciliul meu. Discretie si igiena maxima. Poze..., maxima discretie si igiena, program 8:30 la 17:30; 80 L; (0758.940.431 260. Mirela masaj de relaxare. Esti stre-

sat, obosit si inecat in rutina zilnica. Te invit intr-un ambient placut. Detalii suplimentare la telefon. Titan, Trapezului, 60 L; (0736.549.922 261. Mirela scapa de stresul zilnic ale-

gand un masaj de relaxare in compania mea la domicilul meu unde domina discretia, igiena si intimitatea. Detalii suplimentare la telefon. Titan. 60 L; (0736.549.922 262. Mirela, masaj de relaxare. Esti stresat, obosit si inecat in rutina zilnica. Te invit intr-un ambient placut. Detalii suplimentare la telefon. Titan, Trapezului, 60 L; (0736.549.922 263. Mirela, 28 ani Esti satul de poze false? Eu sunt alegerea ta. Calitatea este cuvantul ce ma defineste. Scopul meu este placerea si satisfactia ta. Detalii suplimentare la tel. Titan Trapezului, 60 L; (0736.549.922 264. Miruna, poze reale, buna, sunt o fata manierata, experta in arta masajului, ofer masaj de relaxare si terapeutic, locatie de lux, un masaj fara graba, cer si ofer seriozitate, pozele sunt reale 100%. 50 L; (0749.341.659 265. Monica Satena 20 de ani, fara inhibitii si deschisa pt orice. Pozele imi apartin si sunt facute in locatie. Iti voi oferi un masaj de calitate zona Zepter, 50 L; (0784.986.529 266. Monica 34 de ani. Maseuza draguta,

comunicativa si experta in arta masajului. Te astept intr-un ambient discret pentru a te relaxa. Titan Auchan, 60 L; (0733.723.325

267. Monica, draguta, 43 de ani, ofer masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223 268. Monica, draguta, 43 de ani, ofer masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223 269. Monica, draguta, 43 de ani, ofer masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

271. Monica, noua in zona si in locatia

relaxare, la domiciliul meu, intr-un cadru discret, discre?i si igiena totala, nu fac deplasari si nu raspund la numere private, 150 L; (0727.208.524

283. Poze reale, Tineretului satena, 165, 50 kg, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu garantez revenirea 70 L; (0734.986.050

250. Matura stilata Claudia, 40 ani, min-

234. Masaj, scapa de stresul cotidian

235. Masaj, Anda, Unirii ofer masaj de

pt. un masaj de relaxare totala, despre mine 1,69, 50 kg, bust generos, natural. Locatie discreta, curata, singura, fara colega care sa te deranjeze. Despre detalii, suna-ma, 50 L; (0761.979.124

reala, garantez revenirea, 100 L; (0764.418.844

relaxare. Locatie decenta zona Camera de Comert, 100 L; (0733.261.615

270. Monica, draguta, 43 de ani, ofer masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

printr-un masaj de relaxare si intretinere corporala. Zona centrala. 150 L; (0720.850.070

282. Poze reale. Te astept in locatia mea

249. Matura bruneta Ofer masaj de

233. Masaj, satena 28 ani, te astept pentru momente placute alaturi de mine, zona Universitate Rosetti (0735.585.568

203. Laura, am revenit bruneta fara fite, te astept la mine pentru o sedinta de masaj de relaxare, placere garantata. Berceni, 50 L; (0767.648.016

ofer masaj terapeutic si de relaxare domnilor generosi si educati in locatia mea. Nu raspundem la mesaje si nr private. Mai multe detalii la tel., (0728.553.209

248. Matura 41 ani, experta în arta masajului. Calitate si experienta. Zona Bd. Unirii. 100 L; (0726.444.220

258. Militari, stilata, 30 de ani, ofer masaj

227. Masaj profesional, Roxana, bruneta cu par lung, 34 ani, discreta, amabila, ofer masaj de relaxare domnilor la mine in locatie, detalii amanuntite la tel. Dristor. 50 L; (0721.055.583

masaj domnilor generosi, Drumul Taberei; (0746.990.282

masaj total de relaxare, locatie decenta, curata si discreta. Zona Timpuri Noi, bd. Mircea Voda 100 L; (0733.261.615

220. Masaj de relaxare pentru domni maturi care doresc destindere in compania unei doamne mature. Sunt selectiva si discreta. Zona Tineretului intre orele 10.0019.00 de luni pana vineri, 150 L; (0733.714.153

190. Katy 27 ani, noua in zona, astept domni pretentiosi care apreciaza calitatea nu cantitatea la un masj total de relaxare la domiciliul meu discret, Unirii, Cantemir, Budapesta, 80 L; (0725.874.994

masajului. Calitate si profesionalism. Locatie decenta pe b dul Mircea Voda. 100 L; (0726.444.220

247. Matura 40 ani bruneta, par lung, ofer

ci vino la mine, te astept in locatia mea pt. un masaj de relaxare, nu ezita sa ma suni, 60 L; (0760.185.226

nisoare, Cel mai dulce masaj de relaxare, tandrete si rasfat. Vreau sa te fac fericita. Doar la tine, ma deplasez. Suna cu incredere, nu fi timida. O sa mai vrei. Andrei. (0728.312.374 kaurelian@yahoo.com

153. Doamna matura 41, experta in arta

246. Matura stilata. Daca ti doresti altceva suna-ma, stil, rafinament, eleganta, discreta si rafinata, ofer masaj de relaxare domnilor pretentiosi. Poze 100% reale, 150 L; (0763.259.242

programare cu 3 zile inainte, prin mesaj, apel; 99 L; (0766.861.310

189. Karina, doamna stilata si cu bun simt ofer masaj de relaxare, body masaj, domnilor cu bun simt ce stiu sa aprecieze calitatea serviciilor. Locatie discreta si curata. Fac si deplasari. Zona mall Vitan. 300 L; (0734.504.862

152. Doamna matura ofer masaj profesional de relaxare, ambianta placuta, discretie maxima. Zona Timpuri Noi (0763.674.058

170. Drumul Taberei, doamna 30 de ani,

te astept in locatia mea discreta si curata pt.un masaj de calitate, nu vei regreta. Titan 60 L; (0735.232.246

177. Finuta 24 ani, poze reale, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 60 L; (0725.473.852

185. Iulia 27 ani, te astept la un masaj de

de rutina zilnica vino sa te bucuri alaturi de mine intr o sedinta de masaj de neuitat va astept cu detalii despre mine si servicii la telefon Titan Trapezului 60 L; (0735.232.246

133. Diana, buna, daca vrei sa te rasfeti

12 domnisoare in cea mai curata si intima locatie din Bucuresti, ambientul perfect pentru a te relaxa si destinde. Mai sus doar o parte din colege, 140 L; (0727.646.456

148. Doamna 53, discreta si manierata,

127. Delia 35 ani, doamna matura ofer masaj de relaxare la domiciliu meu zona Goga, Vitan discretie, intimitate f. graba ofer seriozitate si cer la fel sant o doamna voluptoasa. 50 L; (0737.925.610

te astept pe tine, domn generos, la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului la domiciliul meu garantez intoarcerea, zona Dristor. 60 L; (0744.288.004

aminte. (0744.354.766 mihai_caradan@yahoo.com

147. Doamna 53 de ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Pantelimon, Delfinului; 60 L; (0732.074.954

92. Bruneta, 31 ani, ofer masaj de relaxare, la domiciliul meu. Zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 93. Bruneta, am revenit draguta, fara fite,

zona ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, locul perfect pentru tine, clipe de liniste si relaxare absoluta, 70 L; (0734.677.674

acter aparte, matura mereu aceeasi, dar intotdeauna altfel, maseuza cu experienta ofer masaj terapeutic si de relaxare numai la domiciliul meu din zona Dorobanti, 100 L; (0757.266.841

126. Darya, doamna matura te astept pe

tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la telefon, zona Zepter. 50 L; (0763.154.254

174. Eliza, 21 de ani, Dristor. Noua in

176. Fete frumoase, Cele mai frumoase

stres, reala studenta curata si foarte frumoasa te astept pentru un masaj de relaxare si intretinere. Suna pentru mai multe detalii la tel. intre 19-05, luni-sambata. 150 L; (0764.182.119

91. Bruneta slim, experta in masajul anti-

de relaxare prin arta masajului terapeutic, masaj de relaxare, zona Bd. Burebista, sector 3, 100 L; (0767.629.025

138. Doamna fac masaj terapeutic;

164. Dristor 2, vino sa te relaxezi intr-un

90. Bruneta perfecta, 40 de ani finuta, draguta, atenta la dorintele tale, te astept intr-un cadru intim pt. un masaj perfect de relaxare 100 L; (0733.261.615

173. Elena, 33 ani, ofer diferite tipuri de masaj domnilor manierati numai la domiciliul meu. Zona Piata Sudului, sector 4. 60 L; (0766.450.103

175. Fata la masa pentru productie incalt-

163. Domnisoara reala o maseuza min-

locatie astept domni generosi la mine pentru clipe unice si un masaj de vis, zona Zeptter 40 L; (0768.519.135

208. Mama si fiica, finute si dragute te asteptam sa te relaxezi cu un masaj de relaxare la patru maini cu uleiuri si creme speciale. Respectul si bunul simt ne caracterizeaza. Unirii, Cantemir, Budapesta, 200 L; (0723.733.144

137. Doamna casatorita, stilata, masaj de relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel.; (0722.966.960

125. Curatenie blocuri www.curatenieblocuri.freewb.ro Acum oferim servicii curatenie blocuri si subsol, ghene, gradina, contract, factura, e-mail anoutrei@yahoo.comwww.curatenieblocuri.freewb.rowww.firmacuratenieblocuri.wordpress.com, 25 L; (0724.682.275/ 0724.682.275 anoutrei@yahoo.com www.curatenieblocuri.freeweb.ro

89. Bruneta cu poze reale, noua in

172. Dulcica, noua pe site, vrei sa ne cunoastem, bruneta calda, cu exp. in arta masajului de relaxare, cu creme si uleiuri speciale, va astept intr-o locatie discreta pt. momente de relaxare si destindere. Posibil la tel. 5/15 min. Discretie, 100 L; (0747.825.952

9

pozele imi apartin am 20 de ani si te astept pe tine domn generos la un masaj ce te duc pe culmile extasului si te voi surprinde cu multe fantezii, zona Zepter. 50 L; (0784.986.529 272. Monyca simpatica, ofer masaj relaxare, sos. Pantelimon statia Baicului, discretie, 60 L; (0735.731.578 273. Muncitori necalificati pentru lucrari topografice. Salariu 1400 Lei net, cazare si diurna pentru perioadele de delegatie 1.400 L; (0722.500.556 valeriu.m@theotop.ro 274. Nemtoaica, blonda, finuta si fru-

moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona Militari, Poze reale, mai multe detalii la tel., 100 L; (0765.763.308 275. Nemtoaica, blonda, finuta si fru-

moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona Militari. Poze reale, mai multe detalii la tel., 100 L; (0765.763.308 276. Nicol, bruneta slim Noua la tine in Bucuresti, ofer body masaje relaxare intrun ambient placut si discret, foto reale din locatie, garantez, mai multe detalii la telefonic, 250 L; (0726.073.377 277. Nikoleta, buna sunt bruneta, am 23

da ani inaltime, 160 kilograme 50, ofer masaj da relaxare domnilor generosi cu bun simt la mine in locatie, Dristor Kaufland, mai multe detalii la telefon va pup 60 L; (0730.458.675 278. Noua Eva, 100% poze reale, sector 3, zona Muncii. Te invit la mine ptr. o sedinta de masaj si un rasfat garantat. Sunt o blonda singura in locatie. Suna-ma si totul vine de la sine. (0731.984.810 279. Ofer relaxare si destindere, intr-un

ambient placut si curat, printr-un masaj terapeutic efectuat prin diferite tehnici ale masajului. Mai multe detalii la telefon. Discretie, 200 L; (0768.397.574 280. Oferta deosebita pt un domn special

si manierat, daca nu te grabesti si vrei un masaj mai aparte, intr-un cadru placut si discret, apeleaza cu incredere la mine. Astept un domn civilizat, bine crescut, minim 30 de ani, preferabil casatorit, (0758.850.507 281. Piata Progresu, doamna 55 de ani,

ofer masaj de relaxare persoanelor de varsta apropiata; (0730.515.750

286. Reala, noua in zona, Universitate 100%, reala te astept in locatia mea pentru a te relaxa cu un masaj de buna calitate intr-un ambient placut, suna-ma si nu vei regreta. Pt. mai multe detalii call me, 70 L; (0760.708.944 bombonika.thaaaa@yahoo.com 287. Rebeka, Drumul Taberei, Billa bruneta 28 ani, ofer domnilor generosi si educati, in locatia mea, masaj de relaxare si terapeutic. Igiena, discretie si intimitate. Mai multe detalii la tel., (0701.027.297/ 0701.024.146 288. Relaxare discretie si masaj de cali-

tate 23 de ani, 1.70 m, 60 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista 100 L; (0745.672.568 mmarina74@yahoo.com

289. Relaxare discretie si masaj de calitate Un masaj de relaxare facut de o bruneta eleganta si cu bun simt iti alunga stresul si te face sa uiti de rutina zilnica. Te astept sa ne cunoastem intr-un ambient placut si discret. 80 L; (0756.473.576 Isa.isabela@yahoo.com 290. Relaxare si rasfat maseuza draguta cu tine, iti ofer cu placere masaj corporal si de relaxare la domiciliul meu. Locuiesc central, Bd. Unirii, intr-o locatie discreta si curata, i speak english 150 L; (0738.133.596 291. Riana, doamna ofer masaj de relaxare intr un cadru discret si intim. Pentru mai multe detalii suna-ma la tel. (0730.228.089 Dilalah2001@yahoo.com 292. Rond Alba Iulia, poze noi din locatie,

sunt o fata draguta cu ochii verzi, ofer masaj de relaxare totala la domiciliul meu, Pt. mai multe detalii suna-ma, 50 L; (0763.247.735/ 0721.773.154

293. Roscata, esti obosit dupa o zi de munca sau doar vrei sa te relaxezi, atunci te astept in locatia mea sa iti ofer un masaj de relaxare de neuitat. Locatia in Militari. 50 L; (0733.579.243 294. Roxy, alege sa te simti bine alaturi de

mine o domnisoara simpla, curata draguta, manierata si cel mai important 100% reala. Iti pot oferi servicii de masaj de relaxare si body masaj in compania mea 250 L; (0736.179.951

295. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de ani, 1.75 cu 65 de kg, vino la un masaj real cu multe pasiune si dragoste, zona Zepter. 50 L; (0775.194.625 296. Roxy, bruneta inalta 1.75, 65 kg, 30 de ani, cu poze reale, vino la mine la un masaj cu multa pasiune si dragoste, zona Zepter, 50 L; (0775.194.625 297. ROXY, Dr. Taberei, ofer masaj terapeutic, masaj de relaxare si intretinere corporala, detalii la telefon, zona Drumul Taberei, 100 L; (0767.821.102 298. Sara domnisoara frumoasa, poze reale, varsta 22 ani, te astept in compania mea pentru diverse tipuri de masaj. Daca cauti relaxare o vei gasi in compania mea. Contacteaza-ma si sigur nu vei regreta, 200 L; (0762.934.370 299. Servicii curatenie birouri, asociatii proprietari Curatenie birouri si spatii comerciale, curatenie dupa constructor, ansambluri rezidentiale,asociatii de proprietari. Abonamente Speciale care includ gratuit spalat mocheta, polishat marmura/ travertin, 10 {; (0768.573.114 clean.ton@yahoo.com 300. Servicii sablare profesionale Prestam servicii de sablare cu grit si sticla pentru piese- suprafete fier, aluminiu, cupru, lemn, caramida. ?Tarifele se stabilesc in functie de gritul consumat.Detalii suplimentare pe www.tekko.ro (0749.064.848 301. Simona Lasa-te purtat intr-o calatorie de rasfat si traieste o experienta unica ce inseamna placere. Detalii suplimentare la tel. Titan Trapezului, 80 L; (0732.721.047 302. Simona, 30 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Kaufland Obor. Mai multe detalii la tel. Poze reale, 60 L; (0748.944.812 303. Simona, 39 de ani, masaj de relaxare. Esti stresat, obosit si inecat in rutina zilnica. Te invit intr-un ambient placut. Detalii suplimentare la telefon. Titan, Trapezului, 80 L; (0732.721.047 304. Simona, bruneta 27 ofer masaj de relaxare, discretie, igiena, poze reale din locatie, cer si ofer seriozitate. Zona Bucur Obor, 60 L; (0728.924.549 305. Sonya Un masaj de relaxare facut de

o bruneta eleganta si cu bun simt iti alunga stresul si te face sa uiti de rutina zilnica. Te astept sa ne cunoastem intr-un ambient placut si discret. Unirii, Zepter, 100 L; (0720.716.956 306. Sophie, 25 ani, 1.60 m si 48 kg. Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. 200 L; (0725.458.291 307. Sorina, te astept la mine pentru o

ora de relaxare prin arta masajului de relaxare, terapeutic, Alba Iulia, 100 L; (0765.596.597

308. Soryna 30 ani, masaj terapeutic pro-

fesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor 60 L; (0758.158.334

309. Spa, jacuzzi, sauna, masaj thai, super-terapii. Rejuveneaza-te cu un pachet SPA, 120 min. la Noblesse Unic Masaj & Spa din str. Leonida nr. 8, in centru. Free drinks. Fotografii reale pe site. Masaj relaxare, body si oriental, 360 L; (0727.148.861 310. Stapana Alina Drumul Taberei ofer masaj terapeutic si de relaxare domnilor generosi si educati in locatia mea. Mai multe detalii la tel. Exclus sex. Pozele spun totul, (0701.286.055/ 0799.022.935 311. Streaming, transmisii live on line Total Media News este o firma infiintata din dorinta si necesitatea de a comunica. Streaming, publicitate, spoturi publicitare. 10 {; (0742.769.462 autopuls@yahoo.com 312. Sunt noua pe site blonda ofer masaj de relaxare barbatilor educati si curati, sunt singura, Suna-ma si fa-mi o vizita.Nu vei regreta vei fi multumit, sector 6, discretie, 100 L; (0731.393.341 313. Sunt noua, 18 ani, slim, hotel, la tine,

masaj de relaxare, ma adresez strict domnilor care doresc la hotel, ofer clipe de neuitat, 200 L; (0799.167.580

314. Tanar maseur, ofer masaj terapeutic

pentru doamne, la domiciliul meu; (0768.616.625

315. Tanara 20 de ani, te astept in locatia

mea pentru un bine meritat masaj de relaxare. Dimitrie Cantemir, Tineretului aproape de Unirii. 50 L; (0765.027.974

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


10

23 octombrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 316. Tanara discreta, invit domni discreti

si generosi in compania mea pentru un masaj terapeutic de calitate facut cu pasiune. Fara graba. Discretie si igiena. Obor, Mosilor. Program 12-22. Pret: 100/150 lei. 100 L; (0732.834.936 317. Tanara, 20 ani cu forme rubesiene,

te astept in compania mea sa-ti ofer un masaj relaxant si placut, 70 L; (0731.403.624

318. Tanara, Unirii, super finuta si rabda-

11. Aek Security Division, agentie de securitate angajeaza agenti de securitate, servanti pompieri, receptioniste, dispeceri. Scolarizarea gratuita. Salariu peste medie, plata ore suplimentare, bonusuri, servicii medicale gratuite. (021.335.05.05/ 0760.411.281 recrutare@aeksecurity.ro

36. Agent de vanzari sector 4 Agentia Ego Rezidential angajeaza pentru vanzari, zona Berceni sector 4 si sector 3. Obligatoriu permis de conducere si autoturism propriu. Venituri foarte foarte avantajoase 1.000 {; (0747.207.685 alexandru@egorezidential.ro

53. Agent securitate hotel de 4 stele RIN Grand Hotel. Cerinte: calificare in domeniu, disponibilitate de lucru in picioare, limba engleza nivel conversational constituie un avantaj, abilitati bune de relationare, fara antecedent (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro

12. AGENT interventie cu permis catego-

37. Agent de vanzari, seriozitate, punctu-

54. Agent securitate, Bronec angajeaza

ria B, experienta si atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

toare te invit in locatia mea pentru un masaj placut de relaxare. Te astept. Nu rasp la nr. privat; 100 L; (0738.522.858 Badboss94@yahoo..com

13. AGENT paza si ordine, agent control

319. Tanya, bruneta, 30 de ani, ofer

14. AGENT paza, cu si fara experienta,

masaj de relaxare doar la domiciliul meu, igiena maxima. Mai multe detalii la telefon, zona Kaufland Obor, 70 L; (0734.404.714 320. Tehnician maseur, la domiciliu.

Masaj relaxare cu influente reflexo si preso, anticelulitic, terapie jad, masa masaj mobila cu 4 segmente. Program prelungit pentru oameni ocupati. 250 lei/sedinta aprox 3 ore; 100 L; (0724.253.443 321. Tina, la tine sau la hotel new, masaj

de relaxare, draguta, manierata, rog seriozitate, pozele imi apartin, mai multe detalii la tel., 200 L; (0766.275.713 322. Titan, blonda, ofer masaj de relaxare

acces cu atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

38. Agent imobiliar Sweet Home Consult-

calificati si atestati. Va rugam trimiteti CV la adresa de e-mail; (0751.251.112 office@soimiigs.ro

ing cu sediul in centru-Batistei, angajeaza agenti imobiliari cu experienta, cunostinte PC, program full time, CV pe email; (0723.460.200/ 021.210.76.00 sweethome_imob@yahoo.com

15. AGENT securitate, Hotelurile Ramada

39. Agent imobiliar, cu sau fara experien-

urgent agenti de securitate, femei si barbati cu domiciliul in Bucuresti, cu sau fara atestat pentru sedii de birouri si punct control acces. Adresa: Str. Mesterul Manole nr. 1, bl.D17 (021.323.54.69 bronec@bronec.ro www.bronec.ro 55. Agent securitate, firma de paza cu peste 15 ani experienta cauta personal calificat pentru obiective in Afumati, Bragadiru, Baneasa, Copaceni, Bucuresti zona Doamna Ghica, 1 Decembrie, zona sect 3; (0723.270.146 prosig.total@yahoo.ro

din Bld. Poligrafiei nr. 3-5, sector 1, Bucuresti, angajeaza ca agent securitate, o persoana care sa posede cunostinte de operare calculator. (0745.340.084 mihaela.mitrila@ramadaplazabucharest.ro

ta, mediu de lucru placut, cunostinte PC minime, posibilitate avansare, vanzari/inchirieri, castiguri de minim 2.000 lei pe luna; (0725.472.839 Rbrtoffice@gmail.com

16. Agent call center Vrei sa lucrezi intrun loc unde colegii iti sunt si prieteni, te asteptam in echipa noastra. Varsta nu conteaza. Relatii la tel.Email:hr@cycle.ro, (0757.085.852 hr@cycle.ro

40. Agent imobiliar, zona Unirii, cu sau fara experienta, comision progresiv, colectiv tanar si dinamic (0722.871.755

56. Agent special curatenie Aurel Vlaicu, iti place sa lucrezi dupa-amiaza, esti atenta la detalii, iti place ordinea si lucrurile bine facute, iti place sa lucrezi intr-un mediu placut si un colectiv frumos. Vino in echipa noastra 1.500 L; (0728.079.254 office@royalclean.ro

41. Agent Imobiliar. Angajez Agent Imobiliar pentru zona centrala a Bucurestiului, persoana dinamica, pasionata de acest domeniu, dornica de a realiza castiguri substantiale, (0773.707.287 costinpana77@yahoo.com

57. Agent turism, permis conducere, experienta in turism minim 5 ani. Cunostinte PC - Ms Office (Word, Excel, Outlook), lb. engleza avansat, abilitatea de a lucra in echipa; (021.344.77.32 fabiolaturism@gmail.com

42. Agent paza - zona Sos Straulesti.

58. Agent vanzare echipamente frigorifice

17. Agent curatenie Societate comerciala

domnilor manierati intr-o locatie discreta. Cer si ofer seriozitate. 70 L; (0799.182.770

angajeaza personal pentru echipa de interventie. Oferim salariu motivant, program flexibil. Relatii la telefon; (0751.051.246/ 0751.051.246 hr@handy-man.ro

323. Titan, metrou, vino sa te relaxezi

18. Agent curatenie echipa de interventie

intr-un ambient placut, ofer masaj de relaxare, detalii la telefon, 70 L; (0785.039.887

alitate, abilitati in folosirea programului Fenestra, program facturare Smart Bill, cunostinte minime tamplarie pvc, ofertare, contractare, facturare; (0786.722.758 brancoveanu@giovirec.ro

societate comerciala angajeaza personal pentru echipa de interventie. Se foloseste curatenia mecanizata. Oferim salariu motivant, program flexibil, plata orelor suplimentare. (0751.049.869 recrutare@handy-man.ro

Pentru detalii sunati la: (021.407.52.35

si Horeca, cu sau fara experienta in domeniu pt. Topk Utilaje Alimentare. Salariu de baza + comision vanzari (0770.361.755 office@topk.ro

43. Agent paza barbat, societate cu sediul in sector 6, angajeaza agent de paza cu 59. Agent vanzari Contrast Impex, discomunicativa, te astept la un masaj de sau fara atestat.Program tribuitor produse cosmetice profesionale, relaxare intr-un ambient placut; angajeaza agent vanzari cu experienta. de lucru 12-48 , salariul 19. Agent curatenie magazin, ai experien(0745.702.713 baddboss94@yahoo.com Cerem si oferim seriozitate. Pachet salarial ta in curatenie, este dinamic, rezistent la 1200 lei net,tichete de motivant. CV-urile se depun la email stres, flexibil la cerinte, serioasa si corecta, masa, contract de munca, o 325. Universitate, Lamour, masaj erotic ccristinaciuca@gmail.com te asteptam in echipa noastra. Iti oferim body, masaj terapie pentru trup si suflet, masa calda 1.200 L; salariu atractiv, contract, ore suplimentare relaxare absoluta cu ulei cald si pietre vul60. Agent vanzari pentru societate comerplatite; (0751.049.869 recrutare@handy(0732.672.654 canice o multitudine de tehnici orientale. 324. Unirii, masaj de calitate, dulce si

Bucuresti, Vasile Lascar Central Best, 100 L; (0727.207.118/ 0738.117.156 lamourr_masagee@yahoo.com www.lamour.ro 326. Valy, blonda si Simona o bruneta

oferim masaj de relaxare intr-o ambianta intima si discreta, scapa de stresul cotidian si rasfata-ti trupul cu masaj de calitate, uleiuri aromate, discretie si seriozitate, no sex, prog. 8/17 100 L; (0761.567.734/ 0722.778.013 327. Veronica doamna matura ofer ser-

vicii de masaj domnilor stilati si cu bun simt, fara graba, zona centrala Zeptar, Goga, prog 11/20, 60 L; (0731.084.734 328. Viviana, ofer masaj terapeutic de

relaxare cu uleiuri aromate la domiciliul meu; (0752.913.899

329. Viviana, 24 ani, noua in zona, te astept la un masaj total de relaxare al trupului si sufletului intr-o locatie discreta si curata. Unirii, 100 L; (0743.610.899

man.ro

20. Agent curatenie magazin, asiguram

curatenia in magazin, folosind utilaje mecanizate, cautam personal serios, dinamic, rezistent la stres si flexibil la cerinte. Oferim contract, salariu atractiv, plata orelor suplimentare; (0751.049.869 recrutare@handy-man.ro 21. Agent curatenie, firma curatenie angajeaza agent curatenie pentru locatie fixa din zonele: Berceni, Balotesti si Otopeni. Oferim salariu motivant. Relatii la telefon (0751.049.869 22. Agent curatenie, firma de curatenie angajeaza personal pentru curatenie, barbati/ femei, program 8 ore/zi, zona Pantelimon, locatie fixa Mega Mall) urgent, 1300 lei salariu plus contract de munca; 1.300 L; (0743.053.208

44. Agent paza Firma de securitate si

paza, este interesata in acoperirea unui obiectiv cu 2 agenti de paza atestati, tura 24/48 h. Telefon contact, (0749.154.644 iordacheggabi@yahoo.com

Agent paza (femei). Societate comerciala sector 6 angajeaza agent paza cu sau fara atestat. Program de lucru 8 ore/ zi, salariu 1.250 Lei net, 50 L plata transport, tichete masa, o masa calda; (0732.672.654 45.

ciala cu sediul in Valea Cascadalor, posesor permis categoria B, oferim salariu plus comision din vanzari; (0729.932.957 DOINADUMITRU@HOTMAIL.COM

61. Agent vanzari pentru societate comer-

ciala, care vor mai mult decat un loc de munca. Oferim salariu, bonusuri captivante, excursii promovare. Programeazate la un interviu pentru a afla detaliile. (031.405.50.43 agtopcompany@yahoo.com 62. Agent vanzari mobila, persona responsabila cu abilitati de comunicare si negociere; (0738.152.501 canapelini@gmail.com

73. Agenti contractari si achizitii Sc Plus Protect Security SRL angajeaza personal tanar pentru achizitii si contractari, full time sau part time.Salariu motivant comision la contracte. CV la email (0773.800.174 office@plusprotect.ro 74. Agenti curatenie Clean Leader ofera loc de munca, 8 ore/noapte, intre Arcul de Triumf si Piata 1 Mai. Oferim contract de munca si salariu platit la timp. Cautam oameni harnici, punctuali si seriosi. (0745.526.537 mihaela.ciocoiu@cleanleader.ro 75. Agenti curatenie cu o experienta indelungata in domeniul curateniei. SC Rei Facility Management SRL, angajeaza agenti de curatenie pentru scari si birouri. Puteti beneficia de contract de munca cu norma intreaga pe o perioada nedeterminata, salariu atractiv si bonusuri. Sunati cu incredere la nr. de tel.: (0769.907.050 76. Agenti curatenie pentru Municipiul Bucuresti, sector 3 si jud. Ilfov: Vidra, Bragadiru, Pantelimon; (0752.161.430

Agenti curatenie pentru sedii banci, cladiri birouri, mall- uri, full si part time, tura noapte, Bucuresti; (021.326.79.79/ 0733.733.178

77.

78. Agenti curatenie pentru sedii birouri si spatii comerciale, program 8 h - salariu 1.300 lei, program 4 h - 800 lei, loc de munca stabil, ora suplimentare platite, rugam seriozitate maxima; (0723.329.680 79. Agenti curatenie pentru zonele Uni-

versitate si Colentina. Salariu motivant si tichete de masa; (0751.113.011

80. Agenti curatenie pentru birouri

in zonale Militari, Unirii, Aviatorilor, Pipera, 8 ore/zi luni-vineri, tichete masa, decontare transport; (0735.883.335

81. Agenti curatenie pentru spatii

comerciale, angajam urgent, zona Pantelimon, program de 8 h/zi, tura fixa, salariul incepand de la 1200 lei. Relatii la tel. 1.200 L; (0786.102.017 82. Agenti curatenie si lucratori comerciali

pentru locatii fixe din Balotesti, Otopeni, Berceni, Militari si pentru echipa de interventie. Se ofera: salariu atractiv platit la timp, plata orelor suplimentare, program flexibil, (0751.049.869

¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så acorde tuturor ¿ansa de a participa la ocuparea unui post, indiferent de: raså, etnie, na¡ionalitate, limbå, religie, convingeri, categorie socialå, categorie defavorizatå, vîrstå, sex,orientare sexualå, cf. Legii 48/2002 1. Abator din Afumati Ilfov anga-

jeaza sofer profesionist toate gradele si atestate curse interne, zidari; (0724.539.338 2. Abator din Afumati Ilfov, anga-

jeaza vanzator sau vanzatoare produse carne, muncitori necalificati in abator; (0724.539.338 3. Abatorul Peris cauta un stivuitorist serios, responsabil si atent la detalii. Oferim salariu motivant, contract de munca, transport sau cazare. Detalii la; (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 4. Absolvent Baieti sau fete pentru

video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare, 5.000 L; (0760.096.860 angajari@essencestudios.ro 5. Absolvent de drept, Nutricom Sa Oltenita angajeaza pt. postul de consilier juridic; secretariat@nutricom.ro 6. Absolvent studii superioare industria lemnului sau profil tehnic pentru societate comerciala. Detalii la telefon; (0731.025.970 7. Absolventi Baieti sau fete pentru video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare, 5.000 L; (0760.096.860 angajari@essencestudios.ro 8. Activitate online esti comunicativa,

ambitioasa, doresti mai mult de la viata, vino in echipa noastra sa lucrezi si sa ai venituri substantiale, conversatiile online sunt specialitatea noastra 5.000 L; (0767.640.565 9. Admin studio videochat urgent cu

experienta in domeniu, salariu motivant, bonusuri urgent, 2.500 L; (0741.019.493 iacovmariaraluca@yahoo.com 10. Administrator parc auto, activitate

taxi; (0744.377.851

102. Agenti de securitate, fete si baieti cu si fara atestat. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 1.4001.600 in functie de obiectiv. 1.600 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84 angajare.tg@gmail.com 103. Agenti de securitate, fete si baieti pentru hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti. Cunoasterea limbii engleze la nivel mediu. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 104. Agenti de securitate, firma de paza si protectie, pentru Bucuresti, zona Aviatorilor, cu sau fara atestat, posibilitate de calificare. 1.200 L; (0735.315.114 office@btmsecuritate.ro

30. Agent de securitate Bucuresti, Sector

4. Descriere: angajam agent securitate paza exterioara cladire birouri in Bucuresti, program 12/24- 12/48, spor noapte 25%, spor weekend 100%, tichete masa 15 lei/tichet spor vechime, rezulta minim 10 lei/ora bani in mana contract de munca plata la timp. Tel.: (0741.124.143

parafarmaceutice angajeaza Agent de vanzari cu experienta in domeniu. Se ofera contract de munca de 8 ore (luni- vineri), mediu placut de lucru, (obligatoriu permis auto cat. B) (0733.777.012 office@pdgroup.ro

97. Agenti de paza, angajam pentru obiective in Bucuresti si Ilfov: zonele Unirii, Pipera, Baneasa, Pantelimon, Berceni, Militari. program avantajos, in ture de 12 h/ 36/ h, 12 h l - v, ziua. 1.550 L;

interior, program flexibil, salariu 1.400 Lei /195 h, angajeaza firma SC Olimp Security; (021.337.44.77/ 0747.221.397

29. Agent de securitate Societate de paza angajeaza agent de securitate, salariu 1500-1700 ron. Program de lucru legal, plata salariului la timp. (0723.208.844 email:g.banu@m2c.eu

35. Agent de vanzari soc. distributie prod.

96. Agenti de paza, angajam pentru obiective in Bucuresti si Ilfov: zonele Unirii, Pipera, Baneasa, Pantelimon, Berceni, Militari. program avantajos, in ture de 12 h/ 36/ h, 12 h l - v, ziua. 1.550 L; (021.311.35.13/ 0769.075.995

101. Agenti de securitate posturi de

28. Agent de securitate Firma Bidepa, (femei si barbati) pentru depozitele eMag din Ciorogarla (venit net intre 1200-1500 lei, bonuri, transport gratuit din Ilfov, Dambovita). tel: (0725.259.019 valentina.dumitru@bidepa.com

34. Agent de vanzari in domeniul auto, salariu si program orar atractiv. Mai multe detalii la telefon. (0744.554.298

jeaza agenti-agente de securitate, cu sau fara atestat, pentru obiectiv situat in zona comuna Berceni (sos de centura). Salariu net 1.150 lei; (0722.539.615/ 0733.950.970

100. Agenti de securitate pentru posturi interior, program 8 ore, salariu motivant, conditii foarte bune de munca, pentru firma de paza; (021.337.44.77/ 0747.221.397

27. Agent de paza, obiectiv 13 Septembrie, persoana cu atestat de paza, conditii avantajoase, salariu la timp, Complex Comercial Mirano, 1.500 L; (0746.200.720 razvan@mirano.ro www.mirano.ro

33. Agent de securitate, firma de paza angajeaza agenti de securitate, pentru cei fara atestat posibilitatea de a a face cursul interviu str. Ghita Hagi nr. 71, tel., (0742.104.912/ 0723.290.222 contact@bluecorp.ro

95. Agenti de paza, firma de paza, anga-

ficare), dispecer centru de alarma, tehnician sisteme de securitate, societate de paza pentru conditii avantajoase (021.332.49.10/ 0723.692.639 office@unitedsecurity.ro

26. Agent de curatenie, firma de curatenie angajeaza persoanal dinamic, barbati sau femei, pentru postul de agent de curatenie in zona Dristor/ Mihai Bravu. Se ofera salariu motivant, bonuri. Detalii la telefon (0763.223.167 contact@cleanwork.ro

32. Agent de securitate, femei, pt. Fox, fabrica de mezeluri. Atestat de paza.1.450 Lei brut, spor de noapte, tichete de masa, masa calda gratuita, bonusuri, nedeterminata, 12/24 -12/48. Sector 4.Contactati-ne intre 9-17, L-V (0726.718.768

94. Agenti de paza cu sau fara atestat, Bronec angajeaza agenti securitate cu sau fara atestat pentru obiectivele din Bucuresti. Adresa: str. Mesterul Manole nr. 1, bloc D 17, sc. 1, ap. 12, Int. 12, sector 3, Bucuresti (021.323.54.69 bronec@bronec.ro www.bronec.ro

99. Agenti de securitate (cu sau fara cali-

25. Agent de curatenie Angajam femeie de serviciu birouri, sector 3, servicii de curatenie birouri, locatie situata in b-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, program de 8 ore/ zi de luni pana vineri, de la 6:30 la 14:30, (0730.166.726 ofertare@romcosys.ro

31. Agent de securitate incinta care va relationa cu clientii Cofetariei Alice, zona Piata Iancului. Asteptam CV-urile dvs. la adresa de mail sau ne puteti contacta telefonic. (0747.162.113/ 0752.318.103 resurseumane@cofetariaalice.ro

93. Agenti de paza cu atestat, salariu de la 1400 lei net. Bucuresti; (0730.344.788/ 0768.074.078

98. Agenti de paza, interventie si dispeceri, angajam agenti de paza pentru magazine comerciale aflate in toate sectoarele municipiului Bucuresti. Oferim cursul pentru atestare profesionala si tinuta gratuita, salarii motivante si platite la timp (0725.500.510/ 0732.830.207 recrutari@ssg.ro

23. Agent curatenie, societate comerciala ce asiguram curatenia in centru comercial, se folosesc utilaje mecanizate. Oferim contract de munca, salariul motivant platit la timp (0751.049.869 recrutare@handyman.ro 24. Agent de aprovizionare (piese de schimb) Absolvent de liceu (studii superioare constituie un avantaj). Cunostinte de limba engleza – nivel mediuPosesor carnet de conducere categ. B Cunostinte despre operatiuni vamale si cunostinte tehnice (021.461.08.10 jeni@megapress.ro

Oferte full time

92. Agenti de curatenie, femei si barbati, pentru firma de curatenie in hipermarket din zona Berceni, contract de munca, program 8 ore, conditii avantajoase; (0724.036.346

105. Agenti de securitate, HQZ Security angajeaza agenti de securitate cu sau fara atestat de paza pentru obiective din Bucuresti. Se ofera contract de munca si salariu atractiv, contact; (0722.500.949 cleomatei@yahoo.com

Agent paza femeie cu sau fara atestat pentru societate comerciala sector 6.Program de lucru 8ore/zi ,salariul 1250 lei net, 50 lei plata transport, tichete de masa si o masa calda; 1.250 L; (0732.672.654 46.

47. Agent paza securitate din Bucuresti si

zonele limitrofe pt. firma paza. Pentru detalii sunati la telefon. Interviu: luni-vineri intre orele 08.00-09.30 sau 14.00-16.00 (0751.066.663/ 0751.066.662 euroguardprofesional@yahoo.com 48. Agent Paza. AB Welding angajeaza

agent paza tura de noapte program L-V 17-08 si pentru wekend V-L dimineata. (0734.303.030 andy.boerescu@abwelding.ro

AGENT PAZA. OBIECTIV 13 SEPTEMBRIE, PERSOANA CU ATESTAT, CONDITII AVANTAJOASE, SALARIU LA TIMP, SARBATORI LEGALE PLATITE LA TIP, COMPLEX COMERCIAL MIRANO, 1.500 L; (0746.200.720

49.

Agent paza. Societate comercial sector 6, angajeaza agent paza barbat, cu sau fara atestat. Program de lucru 12-48, tichete masa, o masa calda, salariu net 1.200 L; (0732.672.654 50.

Agenti curatenie si lucratori comerciali pentru locatii fixe din Balotesti, Otopeni, Berceni, Militari si pentru echipa de interven64. Agent vanzari, angajam urgent agent de vanzari cu experienta de minimum 2 ani tie. Se ofera: - salariu atractiv platit la timp, plata in domeniul sistemelor de securitate si al orelor suplimentare, proserviciilor de paza, permis auto cat B de min 2 ani. Detalii despre remuneratie la gram flexibil. Detalii la: interviu; 1 L; (0722.242.522 market(0751.049.869 ing@starc.ro 63. Agent vanzari servicii pentru Agentie de Proprietate Industriala din Bucuresti, cu experienta in vanzarea de servicii.Rugam trimiteti CV la adresa de e-mail: (0720.340.766 office@patentdesign.ro

65. Agent vanzari, cautam agenti de van-

zari part-time si full-time. Responsabilitati: prospectarea pietei pentru identificarea de clienti noi, promovarea produselor companiei, prezentari la clienti, livrarea produselor; (0770.863.238 66. Agent vanzari, consilieri vanzari, ser-

vicii juridice. Pachete salariale atractive.Trimiteti cv ul pe mail. 1.500 L; office@consilire-firme.ro 67. Agent/ agenta curatenie echipa mobi-

84. Agenti curatenie si sef tura angajam salariu peste medie, platit la timp, bonuri de masa+ plata orelor suplimentare. Informatii la telefon de luni pana vineri intre orele 9:00-18:00; (021.335.00.11/ 0784.290.182 85. Agenti curatenie si sef tura angajam, salariu peste medie, platit la timp, bonuri de masa+ plata orelor suplimentare. Informatii la telefon de luni pana vineri intre orele 9:00-18:00; (021.335.00.11/ 0784.290.182

la. Firma de curatenie profesionala angajaza 2 agenti / agente pentru echipa de interventii mobila, salariu 2000 lei Net- in mana, contract de munca, program flexibil. Bonusuri de performanta. 2.000 L; (0771.449.760

angajeaza personal curatenie zona Lacul Tei. Program zilnic, lucru in ture, 6 ore/zi . Salariu motivant, contract de munca. Urgent 1.100 L; (0751.553.553 office@curatenie-profesionala.com

68. Agenti Companie paza angajeaza

87. Agenti curatenie, lucratori comerciali

agenti securitate, conditii avantajoase, salariu motivant. (0726.906.599 69. AGENTI curatenie. 6 posturi vacante:

3 baieti si 3 fete. Salariu atractiv. Minim 1200 lei plus bonusuri. Program flexibil. Pentru 2 agenti permisul este obligatoriu. 1.200 L; (0799.773.032 cariera@mavim.ro 70. Agenti pentru GSP, de paza cu ates-

tat si sef tura cu permis categoria B, in incinta institutiilor de invatamant. Salariu atractiv, decontarea partiala a trasnsportului pe o raza de 60 km; (0768.198.435/ 0768.198.439 administrator@gspprotection.ro

51. Agent securitate - Auchan Militari angajeaza cu sau fara experienta /atestat. Se asigura contract de munca pe perioada nedeterminata, 8 h/zi, formare la locul de munca. Vino sa descoperi beneficiile de a face parte din echipa Auchan. CV-urile pot fi trimise pe adresa de e-mail militari@auchan.ro sau depuse la Serviciul Clienti din incinta magazinului. Informatii pot fi obtinute la nr. telefon: (0374.101.324 militari@auchan.ro

71. Agenti securitate, STOV Securi-

52. Agent securitate pt. locatie Auchan Drumul Taberei cu atestat-paza, program lucru 8 ore/ schimb - 2 schimburi. Salariu fix, tichete masa, prima vacanta, prime; (0374.409.880 arogojina@auchan.ro auchan.ro

72. Agenti commerciali cu experienta in vanzari in toata tara si rezidenti in alte tari din Europa. Cerinte minim studii medii, permis de conducere cat. B. Salariu + comision. (0787.646.771 radu@flexographic.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

83.

ty angajeaza. Cerinte: atestat paza, domiciliul in Bucuresti, Ilfov, program 12/ 24 cu 12/48, tarif 11,7 lei brut/ ora, conditii optime de lucru; (021.317.42.76/ 0720.133.112

86. Agenti curatenie, firma curatenie

pentru locatii fixe din zonele:Otopeni, Balotesti, Berceni si Militari si pentru echipa de interventie. Se ofera: salariu motivant platit la timp, plata orelor suplimentare, program flexibil, training gratuit. (0751.049.869

106. Agenti de securitate, Romguard Security angajeaza urgent personal pentru supraveghere in diverse locatii, inclusiv femei oferim salarizare incepand cu 1.500 net scolarizare si echipament gratuit, program de lucru variat, tel. 1.500 L; (0726.741.032/ 0786.900.062 secretariat@romguardsecurity.com 107. Agenti de securitate, agenti de inter-

ventie plata salariilor la timp, sarbatori legale platite dublu, prime/ bonusuri, calificare profesionala gratuita, contract de munca integral, stabilitate la locul de munca, servicii medicale gratuite. (0749.062.295

108. Agenti de securitate, agenti de inter-

ventie plata salariilor la timp, sarbatori legale platite dublu, prime/ bonusuri, calificare profesionala gratuita, contract de munca integral, stabilitate la locul de munca, servicii medicale gratuite. (0749.062.295

109. Agenti de securitate, agenti de inter-

ventie, plata salariilor la timp, sarbatori legale platite dublu, prime/ bonusuri, calificare profesionala gratuita, contract de munca integral, stabilitate la locul de munca, servicii medicale gratuite. Pentru posturile de agent de securitate si agent de interventie exista obiective in toate sectoarele din Bucuresti si in zonele limitrofe, BGS Divizia de Securitate. Interviuri: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3 (vis a vis de Targul Auto Vitan). Relatii la telefon: (0749.062.295

110. Agenti de securitate, agenti de inter-

ventie, plata salariilor la timp, sarbatori legale platite dublu, prime/ bonusuri, calificare profesionala gratuita, contract de munca integral, stabilitate la locul de munca, servicii medicale gratuite. Pentru posturile de agent de securitate si agent de interventie exista obiective in toate sectoarele din Bucuresti si in zonele limitrofe, BGS Divizia de Securitate. Interviuri: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3 (vis a vis de Targul Auto Vitan). Relatii la telefon: (0749.062.295 111. Agenti de vanzari cu experienta pen-

tru firma distributie produse din tutun si accesorii pentru tutun, pentru Bucuresti. Se ofera salariu atractiv, tichete de masa, bonusuri realizari, masina si telefon. (0774.017.197/ 0774.017.220

112. AGENTI DE VANZARI MARE PUBLICITATE ANGAJEAZA ANUNTUL TELEFONIC. CAUTAM PERSOANE DINAMICE CU EXPERIENTA IN VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO 113. Agenti de vanzari, soferi categoria B.

Se ofera si cazare salariu si comision; (0734.525.448 Ofertabeton@gmail.com

114. Agenti imobiliari (sau cu experienta in vanzari) pt. agentie imobiliara cu 2 sedii, birou curat si stradal, posibilitati promovare, comision 50%, masina; (0765.255.122 115. Agenti imobiliari Agentia Concept Imobiliare a decis sa isi mareasca echipa din sediul zona Drumul Taberei, am deblocat trei posturi de Agent Imobiliar, va asteptam cu mult entuziasm, (0760.654.540/ 021.440.22.49 conceptimobiliare@yahoo.com 116. Agenti imobiliari cu experienta in domeniu. Oferim conditii de exceptie, sediul modern zona Gara de Nord. Intra pe site sa te convingi. Te asteptam la interviu; www.tentantimobiliare.ro (0730.993.333/ 0720.009.999/ 0720.009.999 tentantimobiliare@yahoo.com www.tentantimobiliare.ro 117. Agenti imobiliari cu sau fara experienta, colectiv tanar, persoane dinamice cu abilitati bune de comunicare, comision atractiv, program de la 9:00-18:00. Conditii: cunostinte minime pc. (0774.058.817 denissalg@gmail.com 118. Agenti imobiliari cu sau fara experienta, persoane optimiste, dinamice, comunicative, abilitati de vanzare.Se ofera birou individual, laptop, masina, telefon, decontare mijloace de transport, comision substantial din realizari 800 {; (0725.060.020/ 0737.379.900 express.imobiliare@yahoo.com 119. Agenti imobiliari cu/fara experienta. (0727.841.684 cristiandrug@yahoo.com 120. Agenti imobiliari experienta vanzari,

inchirieri, seriosi, cunostinte PC, spirit de echipa, sediu metrou Timpuri Noi, oferim training, abonament, birou propriu, acces la 2 programe cu peste 3000 de anunturi publicitate agresiva; (0732.717.111/ 0742.730.047 dolhaimob@yahoo.com

121. Agenti imobiliari pentru agentie zona

Dinamo-Piata Victoriei, cu/fara experienta, abilitati comunicare; (0731.144.155 122. Agenti interventie cu atestat agent securitate pentru societate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 1.700-1.800 Lei 1.800 L; (0760.650.245 angajare.tg@gmail.com

123. Agenti interventie cu atestat pt. societate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 1.7001.800 lei. 1.800 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com 124. Agenti interventie, dispeceri, agenti

paza Guard One, pentru obiectivele din Bucuresti si din tara. Conditii de lucru avantajoase, salarii motivante, mediu de lucru tanar si placut. (0726.287.250 office@guardone.ro

125. Agenti paza angajeaza Evo Way Security SA pentru obiectiv situat in Pipera (capat linie RATB 301). Program de lucru: 12-24/1248. Relatii la tel. (luni-vineri 09:0015:00). CV: office@medaprod.ro (0752.225.419 126. Agenti paza pentru DGS Security cu experienta si atestat, pentru magazine situate in Vulcan Mall, Mega Mall si Tom Constanta. Salariu net 1300 lei (0786.447.447/ 0727.083.007 127. Agenti paza (20), urgent, cu/fara atestat, scolarizare gratuit, obiective Bucuresti; (0786.778.372/ 0786.325.283 128. Agenti paza (30), scolarizare gratuit,

salariu net 1.200 L; (0786.325.283/ 0786.778.372

129. Agenti paza angajam. Salariu 1.550

Lei net lunar. Pentru obiective in Bucuresti si Ilfov, zonele: Unirii, Pipera, Baneasa, Pantelimon, Berceni, Militari, program avantajos, in ture 12 h/36 h, 12 h L-V ziua, bonusuri si posibilitatea de promovare. Contract de munca integral, salarii platite mereu la timp; (021.311.35.13/ 0769.075.995

88. Agenti curatenie, menajere, club sportiv in zona Baneasa angajeaza agenti de curatenie, program in ture de 8 ore/zi, asiguram transport de la metrou pana la locatie, pachet salarial atractiv. (0743.164.680/ 0744.332.072 florina.saru@stejariicountryclub.ro 89. Agenti curatenie/ lucratori comerciali

pentru locatii fixe din zonele: Otopeni, Balotesti, Berceni si Militari. Se ofera: salariu motivant platit la timp, plata orelor suplimentare, program flexibil, training gratuit. Detalii la tel.; (0751.049.869 90. Agenti de curatenie pentru hypermar-

ket din zona Berceni, program 8 ore, contract de munca, conditii avantajoase. (0758.044.134 91. Agenti de curatenie, femei si barbati pentru firma de curatenie in hypermaket din zona Berceni, contract de munca, program 8 ore, conditii avantajoase. (0724.036.346

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

23 octombrie 2017

anuntul.ro

11

4

LOCURI DE MUNCÅ 185. Ajutor bucatar si femeie vase pentru

bistro zona Uniri. Salariu 1.700 L; (0764.590.596/ 0724.124.240 186. Ajutor bucatar (doamna) restaurant zona centrala, suna dupa ora 10; (0722.626.757 187. Ajutor bucatar cu experienta in bucataria calda. Program: luni-vineri, 06:30-18:30, sambata si duminica liber. Salariu: 2.300 Lei/ 2.700 Lei, masa. Zona Colentina - Fundeni 2.700 L; (0742.266.859 188. Ajutor bucatar cu experienta, ingriji-

toare copii, pentru gradinita particulara sector 3, zona metrou Mihai Bravu; (0721.876.271 189. Ajutor bucatar montaj,cald,legume

Angajam Ajutor Bucatar, locatie centrala (Piata Universitatii), program flexibil fulltime, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon 0731322472 sau e-mail resurse.umane@stadio.ro. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 190. Ajutor bucatar pentru un lant de fast

food, program si salariu atractiv; (0723.777.459 191. Ajutor bucatar si ajutor ospatari pen-

tru restaurant; (0745.351.635

192. Ajutor bucatar si femeie la vase Tav130. Agenti paza CHITILA Libra Guard

angajeaza agenti paza pt. CHITILA. Salariu 1.300 lei. 1.300 L; (0746.109.328 office@libraguard.ro

131. Agenti paza control acces si dis-

peceri pentru obiectiv important zona Theodor Pallady (Anghel Saligny) si Industriilor. Salariul mereu la timp, contract de munca legal, incinta incalzita. Atestat necesar. Stabilire interviu telefonic, 1.350 L; (0720.262.461

««««««««««««««««««

AGENTI PAZA CU ATESTAT PT SALA JOCURI (TINERI). OFERIM: TRAINING, TINUTA, PROGRAM FLEXIBIL, CONTRACT DE MUNCA, SALARIU ATRACTIV + BONUSURI; (0753.383.211 OFFICE_PLANETM @YAHOO.COM 132.

«««««««««««««««««« 133. Agenti paza cu sau fara experienta receptie cladire birouri zona Baneasa program L-V 10h ziua salariul 1500 Lei, depozit logistica in zonele Militari, Pacii, Pantelimon, program 12/36h, 24/48h salariul 1.500 Lei Net. Plata la termen 1.500 L; (0769.075.995/ 0769.075.999 angajari@carpatguard.ro 134. Agenti paza femei si barbati cu sau

fara atestat receptie cladire birouri zona Baneasa program L-V 10h ziua salariul 1500 Lei, depozit logistica in zonele Militari, Pacii, Pantelimon, program 12/36h, 24/48h salariul 1.500 Lei Net. Plata la termen 1.500 L; (0769.075.995/ 0769.075.999 angajari@carpatguard.ro

135. Agenti paza Policlinica Stefan cel Mare, Libra Guard angajeaza agenti paza pt. zona Stefan cel Mare, Bucuresti. Salariu 1.200 Lei 1.200 L; (0746.109.328 Office@libraguard.ro 136. Agenti paza sect. 4, Berceni, firma

de paza si protectie angajeaza agenti de securitate, sectorul 4, Sos. Berceni , cu sau fara atestat, posibilitate de calificare, post control acces, 1.200 L; (0735.315.114 137. Agenti paza Tunari Pipera, Libra

Guard angajeaza agenti paza zona Tunari si Pipera. Salariu 1.200 RON, 1.200 L; (0746.109.328 office@libraguard.ro 138. Agenti paza Unirii Mihai Bravu, Libra

Guard angajeaza agenti paza pt zona Unirii si Mihai Bravu. Salariu 1.200 Lei 1.200 L; (0746.109.328 office@libraguard.ro

139. Agenti paza. Angajam agenti paza zona Baneasa, Rahova, Oras Pantelimon, Pipera, Piata Victoriei. Tel.: (021.335.03.11 140. Agenti receptie barbati program de noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, pentru cladire de birouri in zona Aurel Vlaicu la 100 de m de statia de metrou. Rog cv-uri pe mail (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro 141. Agenti securitate angajam urgent pentru Bucuresti si Ilfov, salariu f motivant. (0737.039.536 142. Agenti securitate pentru Civis, ates-

tati profesional pentru sediu firma, intrarea autostrada Buc-Constanta, program in ture, cim nedeterminat cu norma intrega, salariu min 1400 net, 1.450 L; (0723.602.909/ 0764.499.081 traian.pirvan@civis.ro 143. Agenti securitate pentru obiectiv

spatiu comercial, in zona Obor. Program de lucru in ture, drepturi salariale la timp, bonusuri pentru performanta, posibilitati de avansare, (0767.206.341 cosminvladescu@gmail.com 144. Agenti securitate 15, urgent,

conf. Legii 333/2003, obiective situate in Bucuresti, sector 4, zona Berceni, si in zona oras Fierbinti Targ, jud. Ialomita, salariul la timp; (0763.397.173 145. Agenti securitate complex rezidential

pentru societate. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, salariu 1.4001.600 lei net. Tel.: 1.600 L; (0762.217.697 stancovici@teamguard.ro 146. Agenti securitate pentru magazine -

Bucuresti. Salariu incepand de la 1.800 Lei net, care se plateste la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, prime, servicii medciale gratuite, conditii placute de munca, excursii gratuite munte/ mare, asiguram calificare profesionala gratuita. Interviurile: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3, luni-vineri, 09.0016.00. Mijloace de transport: 124, 202, 223, 135, 123 Auchan Vitan, vis a vis de Targul Auto Vitan. Relatii la tel.: (0749.062.295 147. Agenti securitate pentru magazine-

Bucuresti Salariu incepand de la 1.800 Lei net, care se plateste la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, prime, servicii medciale gratuite, conditii placute de munca, 1.800 L;

148. Agenti securitate scoli si gradinite.

Societate de paza angajeaza agenti de securitate cu si fara atestat pentru paza unor scoli si gradinite. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Tel., 1.600 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com 149. Agenti securitate, firma specializata

in paza, angajeaza Agenti de Securitate cu atestat, pentru obiective in Municipiul Bucuresti; (0756.121.607/ 0723.771.365 integraguard@yahoo.ro 150. Agenti securitate, program zi, centru

comercial, oferim salariu atractiv, echipament gratuit, medicina muncii gratuita, scolarizare in cadrul societatii. Tel: (0756.135.735

167. Ajutor barman. Restaurant zona Mili-

tari , angajam ajutor barman, nu este necesara experienta, asiguram training la locul de munca. Cerinte : seriozitate si dorinta de a lucra . (0723.640.178 168. Ajutor brutar, angajam urgent per-

sonal pentru productie, program si salariu atractiv, (0772.261.614 169. AJutor brutar, Bacania Companion

ne marim echipa, de fapt, ne place sa spunem ca ne marim familia. Suntem in cautarea unui coleg nou care sa ne ajute sa facem painea si celelate produse disponibile la #brutariacompanion. (0745.023.177 radu@bacaniacompanion.ro 170. Ajutor bucatar - linie calda, gratar,

Agenti securitate. Angajam agenti securitate cu atestat, cu precadere pentru obiectiv Piata Crangasi si alte obiective, tichete de masa, salariul 1.455 L; (021.240.20.70

locatie centrala in Bucuresti, angajeaza ajutor bucatar, program flexibil (duminica inchis) si salariu atractiv; (0721.323.595 j_dumitrescu@yahoo.com

152. Agenti securitate. SC Plus Protect

172. Ajutor bucatar cafe Bistro Otopeni,

151.

Security angajeaza agenti securitate cu sau fara atestat, seriozitate, obiective Bucuresti (0773.800.174 Office@plusprotect.ro

pentru restaurant Regie. Bonuri masa, decont transport; (0751.267.453 171. Ajutor bucatar Bistro The Living,

relatii la tel.; (0722.503.559

erna La Calinescu - Tineretului angajeaza ajutor bucatar si femeie la vase. Contract de munca, salariu atractiv+ bonusuri; (021.331.07.50/ 0788.472.725 193. Ajutor bucatar Titan, femeie, pentru restaurant, langa Billa Titan, str. Postavarul 56, restaurant The Globe, 2 zile cu 2 libere, de la 9.00-23.00. Sal. fix 1800 lei, plata taxi seara, se asigura o masa pe zi. (0721.741.418/ 0721.329.164 contact@theglobepub.ro 194. Ajutor bucatar, angajam ajutor in buc?t?rie, cu experienta, la un restaurant tip fast-food in zona Dorobanti. Program de lucru - 5 zile si 2 zile libere. Salariu atractiv (0785.634.235 195. Ajutor bucatar, angajam urgent

pentru Restaurant Casa Myt Drumul Taberei nr. 4; (0722.555.564 196. Ajutor bucatar, Bistro din Drumul Taberei angajeaza ajutor bucatar, cu sau fara experienta; (0720.332.772 197. Ajutor bucatar, cu sau fara experien-

ta, pentru lucru la fripteuze, pentru shaormerie, salariu 2000 de lei, zona Berceni, program 13 cu 35 ore libere, masa calda zilnic, CM, 2.000 L; (0773.316.497

209. Ajutor bucatar, personal vase, ospatari, ajutor ospatari (fete si baieti); (021.330.03.76/ 0774.508.071 210. Ajutor bucatar. Campus educational cu sediul in zona Baneasa, angajeaza ajutor bucatar si ajutor in bucatarie; (0723.307.308 211. Ajutor bucatar. Restaurant cu specif-

ic italian angajeaza: ajutor bucatar zona Intercontinental - Universitate Se ofera conditii de munca decente salariul atractiv; (0735.327.902 osteriazucca@gmail.com 212. Ajutor bucatar/personal bucatarie, cautam (preparator/oare, sandvich-uri, salate etc) pentru bistro situat pe C. Victoriei, persoane indemanatice, orietate catre client si cu atentie distributiva. Trimite CV sau suna; (0749.091.660 elena@openpub.ro 213. Ajutor bucatarie pentru bistro in zona Perla (Dorobanti) sector 1. Sarcini: curatare legume, aranjare marfa, curatenie bucatarie. Nu este necesara experienta. Posibilitate deavansare in bucatarie. Salariu motivant (0760.653.460 bistrodorobanti@yahoo.ro 214. Ajutor bucatarie pentru restaurant de

top din Bucuresti: salariu 1.800 lei + tips, mediu de lucru profesionist, job stabil (0752.202.102 215. Ajutor bucatarie si pizzar restaurant

si ospatar Restaurant cu specific romanesc angajeaza pizzar si ajutor bucatarie. Zona piata Trapezului. Pentru informatii interviu; (0764.891.319 216. Ajutor bucatarie, femeie servi-

ciu, urgent pentru patiserie libaneza zona Romana; (0726.602.790 sahara_vision09@yahoo.com 217. Ajutor cofetar angaje cu expe-

rienta, program o zi cu o zi, zona Pantelimon; 1.800 L; (0734.396.420 218. Ajutor cofetar experienta minim 2 ani

program 5 zile pe saptamana, locatie laborator Militari, avantaj experienta in prajituri frantuzesti si ciocolaterie, salariu intre 1500-2000 lei 2.000 L; (0742.288.504 contact@chocolat.com.ro 219. Ajutor cofetar si femeie de serviciu

pt. Tucano Coffee. Detalii la nr de tel., 0724643421barman, ospatar, barista detalii la nr. de tel., 0757204444 (0724.643.421/ 0757.204.444 220. Ajutor cofetar, cofetar, ajutor patiser,

vanzatoare, zona Dristor, salariu atractiv, Georgy`s; (0724.624.525

««««««««««««««««««

233. Ajutor de bucatar, femeie la bucatarie (vase) pentru restaurant in M?gurele asiguram salariul motivant, masa zilnica, program flexibil, (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro

253. Allera Studio, locul in care o sa iti atingi potentialul maxim de model. Lucram exclusiv cu Streamate... si se vede. We create top models. Vino in echipa Allera. www.allera-studio.ro; (0754.564.936

234. Ajutor de bucatar, firma de catering

254. Alpinist utilitar pentru judetul Olt pentru constructii, montaj si curatat fatade. Disponibilitate pentru deplasari in tara, pentru care oferim cazare, transport si diurna. Salariul porneste de 2500 lei net/luna + bonuri de masa. (0722.346.015 office@stralbig.ro

angajam ajutor de bucatar la salate. Program de lucru: luni - vineri 06:00 - 17:00. Zona Gara de Nord (0723.793.620 office@bunbun.ro

235. Ajutor de bucatar, restaurant in orasul Otopeni angajeaza ajutor de bucatar cu experienta. Relatii la tel., CV la (0766.222.738 office@noblesseotopeni.ro

255. Alpinisti utilitari pentru SC Stral Big

236. Ajutor de cofetar cu/fara experienta,

SRL. Salariu 3000 lei net/luna + bonuri de masa, de luni pana vineri + ore suplimentare platite extra. 3.000 L; (021.313.39.63

237. Ajutor de instalator, SRL angajeaza

256. Amanet Crangasi Lazar angajeaza amanetar, salariu cuprins intre 1350-2500 lei.Experienta in domeniu constituie un avantaj.Cerinte: cunostinte IT (nivel incepator) dar dornic/a sa invete, abilitati de comunicare si relationare in vanzari. 2.500 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com

angajam ajutor cofetar cu/fara experienta in cofetarie. Cautam persoana dornica sa invete din tainele cofetariei, persoana cu inclinatii artistice, organizata. Program flexibil functie de comenzi; (0757.676.252 comenzi@etorturi.ro

153. AGENTI SECURITATE. SOCIETATE PAZA ANGAJEAZA AGENTI SECURITATE, CONFORM PREVEDERILOR LEGII 333/2003, SALARIUL NET 1.425 L; (021.327.14.18

238. Ajutor de macelar, femeie curatenie,

257. Amanetar si agent schimb valutar, personal pentru casa amanet si exchange cu sau fara experienta. Obligatoriu bacalaureat. CV-urile actualizate se trimit la adresa de e-mail (021.210.00.00 cv.swissgold01@gmail.com www.swissgold.ro

««««««««««««««««««

239. Ajutor de sofer la Fantana, angajam

258. Ambalatoare, ambalatori urgent, pentru punct de lucru in Chitila. Salariu deosebit de atractiv. Se deconteaza transportul. Se acorda si alte beneficii. Persoana de contact. Carmen. (0744.152.075

tanar, cu sau fara experienta. Salariu atractiv (0733.819.025 Dfmthermoconstructconcept@yahoo.com

Macelarie cu traditie, situata in centrul Bucurestiului angajeaza; transator carne pasare, ajutor de macelar (nu necesita experienta). Vino sa faci parte din echipa noastra de profesionisti; (0761.243.474

barbati pentru a lucra in cadrul companiei La Fantana. Cerinte: rezistenta la efort fizic, putere de munca, dorinta de stabilitate. Contact la numerele din anunt; (0725.050.493/ 0732.713.290 iulia.ciocalteu@lafantana.ro

154. Agenti si tehnicieni cafea Davisof Business Srl angajam personal pentru urmatoarele pozitii: tehnician aparate de cafea, operator aparate de cafea, sofer pentru livrari zahar, (0721.337.130 office@davisof.ro 155. Agenti vanzari si distribuitori

156. Agenti vanzari, Proiect Orange, buna ziua, franciza Orange cauta agenti vanzari directe (experienta in vanzari constituie un avantaj). Salariu fix, contract 8h + bonuri de masa + comision motivant + telefon de serviciu. (0756.100.765/ 0374.171.740 amet.adler@idn.ro

salariu atractiv; (0765.554.332

243. Ajutor la vase, restaurant situat pe

Bd. Basarabia. Canditatii interesati sunt rugati sa sune la numarul de telefon din anunt (0731.153.153

244. Ajutor magazioner cu permis cat. B

care sa transfere paleti cu produse alimentare dintr-o cladire in alta in acelasi parc industrial. Salariu 1500, masa asigurata. Tel., 1.500 L; (0729.699.825

agenti de paza, conditii avantajoase; (021.336.69.96/ 0752.002.996

161. Agenti. Vino in echipa Caldo Privat Security. Angajam agenti de securitate cu sau fara atestat, pentru cladiri de birouri, galerii comerciale, centre de afaceri si hoteluri. Experienta in paza constituie un avantaj, dar nu este obligatorie. Salariu motivant; (0766.051.733/ 021.322.02.11 caldoprivatsecurity.ro 162. Ajutoare de bucatar in zona Tudor Vladimirescu - Rahova. Persoane fara experienta pt. bucatarie. Solicitam seriozitate si persoane doritoare sa invete. Oferim conditii bune de angajare; (0725.085.458 163. AJUTOR BUCATAR, restaurantul

Aria Gourmet Burger, zona Universitate, angajeaza ajutor de bucatar. Ai oportunitatea de a studia alaturi de profesionisti. Contract de munca; (0751.242.660 cismas_dan@yahoo.com www.ariaburger.ro 164. Ajutor bar, lucrator comercial bou-

tique Chocolat pentru Baneasa Shopping City. Oferim salariu fix 2000 lei + bonuri de masa in val. de 200 lei + decont transport in val. de 300 lei + bonus lunar intre 200 si 500 lei in functie de performante. 2.500 L; (0751.550.011 contact@chocolat.com.ro 165. Ajutor barman, vrei sa incepi o cari-

era in barmanie, suna si afla detalii (0769.077.788

166. Ajutor barman. Restaurant cu specif-

ic italienesc, angajeaza ajutor barman si ajutor bucatar. Detalii la: (0785.225.000/ 0737.484.827

241. Ajutor in bucatarie la fast food,

260. Ambalatoare. Societate cu sediul in Sos. Odaii nr. 73-77 sector 1, Bucuresti (linia de centura Otopeni), angajeaza: ambalatoare utilaje frigorifice, operator masina prelucrari table-Abkant CN. Ofera: conditii bune de munca, salariu decent+ bonuri masa. Program 8 ore/zi- 5 zile/saptamana. Relatii la: (021.319.88.07/ 021.319.88.02/ 021.319.88.03

salariu motivant, rugam seriozitate, oferim seriozitate. (0740.036.805 mst_generalinstal@yahoo.com

158. Agenti. Firma de paza angajam

160. Agenti. Societate paza angajeaza agenti de securitate conform legii, obiective in Bucuresti; (0774.602.114/ 0774.602.026

sonal pentru fabrica de margarina din Calea Vitan. Program L-V, 3 schimburi salariu fix, tichete de 15 Lei/zi. Interviurile se tin la sediul din S1- piata Domenii 1.200 L; (0746.111.159 info2@eghhr.ro

242. Ajutor instalator, contract de munca,

157. Agenti, agente, receptioniste, dispeceri, sefi tura, agenti paza inarmati, minim 18-45 ani, minim 8 clase, operare pc si lb. engleza. Sal. net 1200 - 1800 Lei/ functie de locatie. Tel. L-V orele 9-16.min 8 clase, 1.800 L; (0749.050.576/ 0747.225.916 iulian.draganete@securitas.com.ro

159. Agenti. Firma paza angajeaza urgent agenti paza cu sau fara atestat, femei si barbati pentru Carrefour Militari; (0724.392.029

240. Ajutor electrician, societate anga-

jeaza ajutor electrician serios, motivat, priceput. Pozare cabluri la sistemele de securitate. Se ofera contract de munca plus bonusuri. Salariu 1300 lei + bonuri de masa 1.300 L; (0724.545.093 office@ssk.ro

cu sau fara experienta. Oferim salariu net, 1.800 L; (0728.650.079

245. Ajutor narghilist (nu cerem experien-

173. Ajutor bucatar femei, program de l-v,

07-18, la 5 min. de Piata Romana. Salariul de pornire 2000 lei. Asiguram contract si carte de munca, 2.000 L; (0767.682.602 evolution_1960@yahoo.com 174. Ajutor bucatar Kaffa Pub angajaza

ajutor de bucatar cu experienta. Oferim salariu motivant, tips, program flexibil si posibilitate de avansare. Te asteptam la interviu. Mai multe informatii la, (0752.058.039 kaffapub@gmail.com

175. Ajutor bucatar minima experienta pt.

cantina, numai cu cu forme legale de munca, program de l-v. Pt detalii sunati dupa ora 15, 1.900 L; (0735.780.844

176. Ajutor bucatar pentru firma catering

sector 4, carte de munca, orele suplimentare se platesc separat 1.500 L; (0768.819.986 office@premiercatering.ro 177. Ajutor bucatar pentru restaurant cu specific international. Cautam o persoana energica, cu minim de exprienta. Pentru mai multe informatii ne puteti contacta la nr de telefon; (0722.245.366 178. Ajutor bucatar pentru restaurant tip

autoservire situat in Bragadiru, Ilfov. Se ofera salariu atractiv si contract de munca. Se cauta persoana dinamica si onesta. (0756.098.157 roxanatufeanu@yahoo.com 179. Ajutor bucatar pentru restaurant zona Brancoveanu, sector 4. Program 2/2 zile, contract munca, salariu 2000 lei in mana, tips, bonusuri. Se cer seriozitate, curatenie si experienta in bucatarie restaurant; 2.000 L; (0760.650.710/ 0726.782.482 180. Ajutor bucatar pentru Uncle John,

locatiile din Sun Plaza si ParkLake. Daca esti in cautarea unui loc de munca stabil, ai experienta sau pur si simplu iti place sa gatesti, te asteptam. (0742.219.021 office@unclejohn.ro

198. Ajutor bucatar, Edo Sushi angajeaza ajutor de bucatar restaurant zona Cismigiu, angajeaza ajutor de bucatar pentru bucataria calda, experienta minima sau medie (nu sunt necesare cunostinte bucatarie japoneza) (0735.111.095 edosushibucuresti@gmail.com

Ajutor bucatar, femeie sau barbat cu sau fara experienta pt. restaurant. Relatii dupa ora 12,00; (021.211.72.50/ 0723.325.038 199.

200. Ajutor bucatar, femeie vase,

fete, restaurant Calea Victoriei, salariul avantajos, conditii deosebite. Urgent; (0723.197.156 201. Ajutor bucatar, personal linie autoservire, program avantajos LV. Firma catering, 10 ani experienta; (0723.337.174 202. Ajutor bucatar, bucatar, femeie de serviciu, angajam: ajutor bucatar, bucatar, ospatar, femeie de serviciu si vase, livrator, pentru restaurant si catering, in zona Militari Residence; (0766.520.523 danielascepchin@yahoo.com 203. Ajutor bucatar, bucatareasa, Ajutor

bucatar fara experienta sau bucatareasa cu experienta pentru masa calda, salariu 2000-2200 lei, program 1 zi lucrata cu 1 zi libera, zona Berceni, sector 4, CM+masa. 2.200 L; (0773.316.497 204. Ajutor bucatar, bucatarie calda cu

experienta. Program: luni-vineri, 06:3018:30, sambata si duminica liber. Salariu: 2.300 Lei - 2.700 Lei, masa. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca 2.700 L; (0742.266.859 205. Ajutor bucatar, femeie serviciu vase,

181. Ajutor Bucatar pt. restaurant South

Restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, angajeaza ajutor bucatar si femeie serviciu si, vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro

182. Ajutor bucatar pt. restaurant South

206. Ajutor bucatar, livrator si bucatar chinez restaurant cu specific chinezesc angajeaza ajutor bucatar, livrator si bucatar chinez. Persoanele interesate sunt rugate sa sune la numarul de telefon din anunt (0722.225.255

Burger locatie Brancoveanu si Unirii (Zepter). Se lucreaza 2 zile/2 zile, salariu de inceput 1800 lei, decont transport, masa 1.800 L; (0726.760.996/ 0723.019.747 mcsfoodivision@gmail.com Burgerzona Brancoveanu. Program 2 zile/ 2 zile, 10-23, masa, decont transport, salariu 2.000 L; (0726.760.996 Mcsfoodivision@gmail.com 183. Ajutor bucatar restaurant-pub, cen-

tru, zona Romana (Gradina Icoanei Cinema Patria), angajam ajutor bucatar. 2 zi lucratoare cu 2 libere. Orar: 10.30-22.30; salariu 1400 lei + comision 1.400 L; (0722.509.794/ 0722.509.794

184. Ajutor bucatar sandwich-uri, salate.

Cautam o persoana tanara, dinamica. Locatie in cladire de birouri, zona Piata Victoriei/ Romana, program Luni- Vineri, CV-uri pe adresa de email. Detalii suplimentare telefonic, (0731.236.044/ 0724.045.501 georges.treats@gmail.com

207. Ajutor bucatar, lucrator bucatarie Uncle John angajeaza pentru bucatarie centrala, aj de bucatar si lucrator bucatarie. Experienta in bucatarie si/sau cofetarie constituie avantaj. Progr 5 zile/sapt, 8 h/zi, langa metrou Republica, (+40726240796 office@unclejohn.ro 208. Ajutor bucatar, ospatar si personal debarasare cu sau fara experienta. Salariul de inceput este 1.700 Ron in mana, 2 mese/ zi, bonusuri, crestere salariala in functie de performanta. Cazare la cerere 1.700 L; (0748.246.246 madobucuresti@mado.ro

221. Ajutor constructii (fara experienta) Angajez baiat pentru ajutor in amenajari interioare - exterioare.Nu necesita experienta. Program flexibil. Posibilitate de formare profesionala. (0787.656.756 nicsan.valentin@gmail.com 222. Ajutor de bucatar bistro Matrioska angajeaza ajutor de bucatar. Oferim salariu corect, ocazia de a lucra cu un bucatar sef experimentat, atmosfera de lucru placuta si cerem seriozitate si implicare (0722.616.553 office@bistromatrioska.ro

ta), ospatari, ajutor bucatar, femeie la vase pentru Cafenea Tress2, urgent. Programari interviu la tel:, intre orele 10-19. Detalii doar in cadrul interviului (0746.509.006 246. Ajutor necalificati baieti si fete, tineri

dornici de munca, seriosi, punctuali, fara experienta pentru ajutor cofetarie, loc de munca stabil, langa Oraselul Copiilor, firma din 99, mediu lucru placut, conditii deosebite, salariu bun. (0723.564.103 247. Ajutor ospatar si spalator vase pen-

223. Ajutor de bucatar pentru firma de

tru restaurant din grupul Fratelli. Rog seriozitate. (0723.845.910 cristi@uanderful.ro

224. Ajutor de bucatar pentru locatie cen-

248. Ajutor ospatar, picol, restaurantul Nor zona Barbu Vacarescu angajeaza personal fara experienta pentru pozitia de aj. ospatar/picol. Pachet salarial atractiv, transport si masa de pranz asigurate. Detalii la nr.; (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro

catering, bucatarie romaneasca in zona Titan, Liviu Rebreanu, 1400 lei. Cer si ofer seriozitate. 1.400 L; (0723.027.773 maty_global@yahoo.com trala, Piata Victoriei. Program L-V, orele 7.00-17.00, sambata, duminica liber 1.700 L; (0746.266.326/ 0768.755.228 225. Ajutor de bucatar Restaurant cu specific japonez, zona Dorobanti, angajeaza ajutor de bucatar pentru bucataria calda, experienta minima sau medie, salariu si program de lucru atractiv; (0787.578.811 hirosushi.bucharest@gmail.com

249. Ajutor ospatar, picol, vino sa lucram

226. Ajutor de bucatar si grataragiu, angajez pt. unitate fast-food, zona Sos. Alexandria - Bragadiru; (0724.053.353

250. Ajutor pizzar pt. pizzeria Vechia Napoli, program de 2 zile (10:00-21:30) si 2 libere. Pizzeria este in sectorul 1 (Calea Grivitei) (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com

227. Ajutor de bucatar cu experienta, Friends Pub isi mareste echipa, angajam ajutor de bucatar cu experienta. Program de lucru 2 zile cu 2 libere. Se asigura transportul, 2.000 L; (0728.197.287/ 0724.955.558 pub.friends@yahoo.com 228. Ajutor de bucatar cu experienta,

locatie tip impinge tava (mancare gatita, paneuri, gratare) angajeaza ajutor de bucatar cu experienta, spirit de observatie, agil, responsabil, educat, ingrijit. 9 ore/zi, sd liber, 1800 - 2200 Lei. 2.200 L; (0761.686.754 office@contabconsult.ro

259. Ambalatoare, operatori liza, per-

in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower et. 36. Venit motivant, program flexibil, masa de pranz si transportul asigurate. Detalii; (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro

251. Ajutor, ajutoare bucatar pentru man-

care calda si salate, program de L-V pana la ora 17.00, conditii avantajoase; (0773.289.515 252. Ajutori rigipsari pentru SC, in regim

de santier. Oferim carte de munca, salariu de inceput 2000 lei. (0722.226.162/ 0722.228.818/ 0786.746.141

261. Ambalator peste proaspat, bonuri +

masa calda; 1.300 L;

262. Ambalator / lucrator depozit, com-

panie distribuitoare de articole menaj, angajam lucratori depozit pt. ambalare si etichetare produse. Oferim pachet salarial atractiv si contract pe perioada nedeterminata. Zona sect. 3 Th. Pallady; (0723.692.695 alexandru@aspeti.ro 263. Ambalator manual Firma producatoare de produse parafarmaceutice, cosmetice, suplimente alimentare si dispozitive medicale, angajeaza ambalator manual in zona Bucurestii Noi. Rel. la tel.; (0756.717.771 office@eminvest.ro 264. Ambalator manual, firma multina-

tionala angajeaza ambalator manual; (0758.041.191 office@wilkins.ro

265. Ambalator pentru producator de

cosmetice, zona Berceni. Perioada determinata. Atentie distributiva, disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi. (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro www.loncolor.ro 266. Ambalator si preparator pentru restarurant catering sector 6, program luni - vineri, experienta este obligatorie, salariu atractiv, carte de munca, o masa pe zi, transport asigurat (0752.166.337/ 0726.113.787 santech.srl@gmail.com 267. Ambalator, ambalatoare in industria

alimentara Chitila. Se asigura masa calda la angajator, decontarea transportului, orele suplementare lucrate sunt platite si sunt regasite in contractul de munca, 2.000 L; (0758.108.018/ 0758.108.018 miachimov@gmail.com 268. Ambalatori cu sau fara experienta, program de lucru in tura, salariul 1.400 lei in mana + tichete de masa; (0732.672.654 269. AMBALATORI pentru fabrica produse panificatie din Bd. Theodor Pallady, langa statia de metrou Nicolae Teclu. Program in trei schimburi 6:00- 14:00-22:00; (021.451.14.75

270. Ambalatori pentru o importanta fab-

rica de lacuri si vopsele din Bucuresti.Locatie zona Pallady. Program: 7-15:30 si 13:30-22:00. Nu necesita experienta in domeniu 1.300 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

229. Ajutor de bucatar femeie cu sau fara experienta pentru bucataria rece. Program: duminica - joi, 05:30-17:30, (vineri si sambata liber). Salariu + masa. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca; 2.000 L; (0742.266.859 230. Ajutor de bucatar, angajam ajutor de bucatar pt rece(salate si deserturi), in centrul vechi, str Smardan nr27. Experienta minim un an, salariu 1500 lei, tips si bani pt transport. Informatii suplimentare; (0723.185.649 colan_iuliana@yahoo.com 231. Ajutor de bucatar, angajam urgent la

scoala particulara din zona Pipera Baneasa, persoana cu experienta, priceputa, harnica, serioasa. Contractul de munca se face pe durata nedeterminata (0735.000.178 geta.dobre@marktwainschool.ro 232. Ajutor de bucatar, angajez pentru

Cafe-Bistro Otopeni. Reolatii la: (0722.503.559/ 0760.966.924

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


12

23 octombrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 312. Asistenta manager cu experienta pt. salon de infrumusetare, salariu atarctiv, carte de munca platita, zona metrou Gorjului, cv pe mail: 1.800 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro 313. Asistenta manager, limba engleza

sau greaca, cunostinte PC, salariu motivant; (0721.209.081 314. Asistenta medicala angajam pentru camin de batrani zona Pantelimon; (0769.606.639 315. Asistenta medicala, clinica de stom-

atologie angajeaza personal pentru postul de asistent medical cu sau fara studii de specialitate sau experienta in domeniu; (021.313.30.55

Asistenta medicala, ingrijitor batrani, pentru camin batrani; (0722.368.881 316.

271. Ambalatori depozit mase plastice zona Dobroiesti, Fundeni, Pantelimon, program 8:30-18:00, salariu motivant, bonuri de masa. Detalii la numarul (0751.155.500/ 0740.088.676 oszkar.szoke@agoraplast.ro

293. ART Cafe SRL angajeaza femei pen-

272. Ambalatori fabrica, angajam urgent

294. Asia Style Cosmetics angajeaza cinci manichiuristi si cinci stilisti protezisti de unghii; (0734.170.435

personal necalificat pentru ambalare. Salariu: 1100 + bonuri de masa.Program: luni-vineri 8 ore. Contract pe perioada nedeterminata. Pentru angajari sunati la numarul din anunt (0770.334.947 resurseumane.dorin@gmail.com 273. Ambalatori femei, barbati si pikeri

urgent pt. sector 6 (0725.477.438

274. Ambalatori, manipulanti, pickeri,

stivuitoristi depozite S.6, IF. Salariul net 1.200 - 1.800 + bonuri de masa, program 1, 2, sau 3 schimburi; angajari la tel., 1.600 L; (0729.569.050 275. Ambalatori, manipulanti, pikeri, stivuitoristi Angajam pentru depozite S.6, IF. Se lucreaza in 1, 2 sau 3 schimburi, salariul net 1.200 - 1.800 lei + tichete de masa, Angajari la tel., 1.800 L; (0729.569.050 276. Ambalatori. Fabrica de ambalaje din plastic angajeaza ambalatori, alimentatori, reglori, controlor calitate; (0784.235.304 mariana.voicu@evplast.com 277. Ambasad`Or Play isi mareste echipa, angajeaza personal curatenie. Salariu atractiv, mediu de lucru placut, program flexibil. Adresa: str. Aromei nr. 96, sectorul 2; (0728.700.334/ 0728.808.064 278. ANGAJAM ANGAJAM ,Soferi,

bucatari, lucratori bucatarie, femeie la vase, pt. firma de catering cu punct lucru Mogosoaia (0788.515.800 279. Angajam excavatorist Angajam exa-

catorist serios, punctual si cu experienta, necesar autorizatie. Se ofera masa calda in fiecare zi/ 2 mese calde pe zi pentru angajatii din provincie oferim si cazare. Salariu 3000 lei/luna 3.000 L; (0725.333.503

280. Angajam familie pentru cantina si gradina 5000 lei Firma cu sediul in Sindrilita-IF, angajeaza familie serioasa pt. pregatire masa calda si intretinere curte cu pasari, porci si sera legume. Asiguram cazare, program L-S, salariu 2500 lei net/persoana. 5.000 L; (0725.333.503 281. Angajam handy man, (baiat bun la toate), posesor permis auto categ. B. Oferim salariu motivant + tichete de masa. Pentru detalii sunati la: (021.252.47.85 282. Angajam inspector SSM, program

full-time, 8-18 santier de constructii, Auchan Militari, program full-time, de la 818 (8 h + 1 h suplimentara), lu-vi, salariu motivant + bonuri de masa, bonus de sarbatori (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 283. Angajam operator incarcator frontal Angajam cu contract operator incarcator frontal telescopic cu experienta, cunostiinte de mecanica si seriozitate. Utilaj tip TEREX cu brat multifunctional-12 m. Oferim o masa/ zi si salariu 2500 lei. 2.500 L; (0725.333.503 284. Animatoare club Centrul Vechi. Disco Club centrul vechi angajeaza animatoare. (0723.313.341 musicromania@gmx.com 285. ANS, agenti de paza, interventie si dispecer pentru Bucuresti, salariu atractiv; (0725.989.708/ 0730.899.149 286. Anton Atelier angajeaza croitoreasa confectioner cu experienta in confectionare camasi barbatesti, experienta in confectionare produse cap-coada. Mediu placut de lucru. Transport decontat. Salariu motivant (0751.556.715 christa.deanna@gmail.com 287. Anuntul Telefonic angajeaza

reprezentant vanzari Jobul presupune preluarea de anunturi in sediile redactiei si contactarea clientilor pentru incheierea contractelor de publicitate. Oferim training, salariu fix plus bonusuri si comisioane, 2.000 L; mihaelas@anuntul.ro 288. Aplicator folie. Angajez aplicator

folie cu sau fara experienta. Program flexibil, salariu motivant; (0723.390.858/ 0766.269.526 289. Aquatulip angajeaza contabil cu experienta minim 2 ani. Suntem o firma de distributie de bauturi nonalcoolice importate din Turcia. Punctul nostru de lucru este in Sos. Bucuresti-Urziceni nr 54, (0725.885.885 office@aquatulip.ro 290. Area sales manager - Bucuresti AB Welding firma importatoare de echipamente de sudura,producatoare de discuri abrazive si distribuitoare de echipamente de protectie angajeaza agent vanzari tehnic, preferabil cu portofoliu de clienti, (0734.303.030 andy.boerescu@abwelding.ro 291. Arhitect sau student arhitect cu sau

fara drept de semnatura care sa stie sa intocmeasca D.T.A.C. uri si sa randeze constructii. Cunostinte obligatorii: Archicad 19 si 3dsMax vray. 1.500 L; (0726.908.216 cristian_isp@yahoo.com 292. Arhivari arhivisti legatori urgent, per-

sonal pentru servicii de arhivare. Sunt disponibile mai multe posturi. Angajam si fara experienta. Pentru interviu apelati tel. sau trimiteti CV-ul pe email (031.410.09.82 hr@abactiv.ro

tru curatenie sala de mese si terasa, lucrator bucatarie, spalator vase. Relatii la nr. de tel: sau la sediul din str. Lipscani nr. 100, sector 3, 1.500 L; (0722.242.816 cristea_mioara@yahoo.com

295. Asistent de cercetare. Institutul

National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei cu sediul in Magurele, str. Atomistilor 409, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de in cadrul proiectului 218PED/2017. Conditiile de participare sunt publicate pe site-urile inflpr.ro/jobs si www.ancs.ro/jobs si euraxess.ro. Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane al INFLPR, la telefon int. 2850/ 2851. (021.457.45.50 296. Asistent de cercetare. Institutul

National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei cu sediul in Magurele, str. Atomistilor 409, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de Asistent de cercetare si un post de cercetator stiiintific, in cadrul proiectului 142/2017. Conditiile de participare sunt publicate pe site-urile inflpr.ro/jobs si www.ancs.ro/jobs si euraxess.ro. Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane al INFLPR, la telefon int. 2850/2851. (021.457.45.50 297. Asistent de cercetare. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei cu sediul in Magurele, str. Atomistilor 409, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de Asistent de cercetare in cadrul proiectului 197PED/2017. Conditiile de participare sunt publicate pe site-urile inflpr.ro/jobs si www.ancs.ro/jobs si euraxess.ro. Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane al INFLPR, la telefon int. 2850/2851. (021.457.45.50

317. Asistenta medicala, camin Colosseum, camin de batrani, sect. 5, angajeaza asistenta medicala, asistent medical pentru program in ture de 12h. Oferim salariu motivant, contract de munca. Detalii la tel. Virgil Patulea, (0722.266.143 colosseum.camin@yahoo.com 318. Asistenta personala urgent, manag-

er director strain in Bucuresti cauta urgent o asistenta personala part-time, cu sau fara experienta. Aspect fizic placut. Program flexibil. Plata la zi. Rog email cu poze si date de contact. 4.500 L; (0728.477.325 Atos.ramirez@gmail.com 319. Asistenta personala, angajez secre-

tara personala cu contract de munca fulltime part-time trimite 2 foto si cv la danservfor@yahoo.com; 2.500 L; (0723456 danservfor@yahoo.com 320. Asistenta stomatologie cu experien-

ta, pentru clinica stomatologica Bucuresti sector 1 (0758.074.415/ 021.313.02.25 office@drserban.com 321. Asistenta stomatologie, angajam asistenta la cabinet dentar in Otopeni, Ilfov, cu/fara experienta; (0722.790.013/ 021.352.08.98 322. Asistenta vanzari, firma importator

textile cautam persoana serioasa, ambitioasa in departamentul vanzari, oferim salariu 1900.00 lei si o masa pe zi. Asteptam CV la email 1.900 L; (0727.665.015/ 021.311.13.23 altekstricot@yahoo.com

336. Baduc SA angajeaza sofer macarag-

iu permis de conducere categoria B C E, autorizatie de macaragiu - valabila, certificat de pregatire profesionala eliberat ARR - transport marfa - valabil, cartela tahograf - valabil, experienta minim 3 (0745.349.022 autobaza@baduc.ro 337. Baiat pt depozit, SC de importuri angajeaza baiat pt depozit, cu permis auto, pt distributie prod alim Bucurestise ofera contract de munca, salariu avantajos, se cere seriozitate, (0729.003.844 mihaelaf.florea@yahoo.com 338. Baiat sau barbat pentru pescarie in Piata Obor. Oferim salariu atractiv si carte de munca; (0765.531.934 339. Baieti fara experienta angajeaza fast

food, salariu 1.800 Ron; 1.800 L; (0734.225.024 340. Baieti pentru conversatii online, vrei

independenta financiara, la noi se poate. Minim 18 ani. Oferim contract de munca, comisioane avantajoase, seriozitate, bonusuri, locatie de lux, sedinta foto. Plata la zi, (0756.302.730 office@bestwebstudio.ro www.bestwebstudio.ro 341. Baieti si fete ambalatori fructe si legume pentru firma de distributie legumefructe.Depozitul se afla in sectorul 4, cartier Berceni, langa magazinul Metro.Tel.: 1.700 L; (0722.600.959/ 0722.242.797 simaimpex@yahoo.com 342. Baieti/ fete cu/ fara experienta

pentru distributie vanzari produse editoriale, salariul net, 1.800 L; (0733.380.388

BARBAT PENTRU UMPLERE MASINA DE CURATAT CARTOFI, ZONA SOSEAUA PANTELIMON, RELATII LA TELEFON INTRE 7.0017.00; (0723.654.915 343.

344. Barbat. Ofer cazare, masa plus salariu unui barbat fara obligatii pentru intretinerea unei micro ferme. Astept provincia; (0738.874.182 345. Barbati la strans carucioare si presa

balotat carton, Metro Berceni; (0733.030.414 346. Barbati la strans carucioare si presa

carton, zona Baneasa; (0758.044.142

347. Barbati urgent, la 8 ore zona Aurel Vlaicu 06:00- 14:30.Femei curatenie program noapte 21:00-06:00 Romana, de zi in Pta Victoriei, Baneasa, Casa Presei. (0731.400.591

363. Barmani baieti sau fete, pentru bar in zona Titan, cu sau fara experienta. Echipa tanara, conditii excelente, program confortabil, salariu 1.800 L; (0732.408.999 hhtitanatlas@yahoo.com 364. Barmani si ospatari restaurant Megoo candidatii ideali: persoane responsabile, serioase, care doresc un loc de munca stabil, abilitati bune de comunicare si relationare cu clientii.Salariu: 2000 lei+ tips. 2.000 L; (0722.528.063 aurelian@megoo.ro 365. Barmani si ospatari, hotelul Shera-

ton Bucuresti angajeaza barmani si ospatari, fete si baieti, cu sau fara experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 366. Beauty House Salon angajeaza frizerite, coafeze, manichiurista si pedichiurista cu experienta pentru salon frizerie, coafor zona Brancoveanu, procent 50%, vad foarte bun, CV pe Whatsap50 % procent super vad; (0730.571.111 367. Beauty House Salon angajeaza

frizerite coafeze, manichiurista si pedichiurista numai cu experienta pentru salon cu vad, frizerie, coafor zona Brancoveanu, salariu fix 3.000 L; (0730.571.111 368. Benzinarie Rompetrol cauta ajutor

de bucatar, preparator de senvisuri si salate. Se cere seriozitate. Se ofera salariu atractiv, bonuri de masa, transport gratuit. Se lucreaza in ture, (0734.440.021/ 0723.505.321 cristianrosioru2000@yahoo.com 369. Benzinarie Rompetrol cauta lucrator comercial Se cere seriozitate si dorinta de munca, se ofera salariu, bonuri de masa si transport gratuit. Program in ture, (0734.440.021/ 0723.505.321 cristianrosioru2000@yahoo.com

BEST STUDIOS ANGAJEAZA MODELE ONLINE. AI VREA SA MERGI LA SHOPING IN FIECARE ZI? DEVINO ACUM MODEL LA BEST STUDIO SI ITI VEI PERMITE ORICE ARTICOL DE LUX, VACANTE, MASINA SAU CASA TA. VENITURI LUNARE GARANTATE DE MII DE DOLARI, OFERIM CELE MAI MULTE BENEFICII DIN TARA. DOMENIU 100% LEGAL, SITE: WWW.BESTSTUDIOS.RO; (0730.752.752 370.

particular angajeaza asistente. Relatii la telefon: (0722.621.462 caminprivat@gmail.com

323. Asistente medicale -Scoala Postliceala FEG Bucuresti, face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala europeana acreditata MECS Ordin nr. 3985/13.05.2008. Diplomele sunt recunoscute national si international. Adrese Bucuresti: str. Walter Maracineanu nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A, sect. 1, tel.: 021.311.10.54/ 0788.424.314 si Str. Badea Cartan nr. 6, sector 2, tel.: 031.405.27.30. Site: www.scoalafeg.ro;

306. Asistent si agent vanzari usi tehnice

324. Asistente medicale pentru camin de

309. Asistenta manager/ secretariat, muncitori pentru copnstructii seriosi, salariu motivant; (0751.668.796 310. Asistenta personala. Afacerist, caut

tanara cu aspect placut, carnet cat. B, ofer salariu bun plus bonusuri, cazare si training. Colaborare pe termen lung; (0763.070.180 cert81@yahoo.ro

311. Asistenta birou activitati administra-

tive si de secretariat, contabilitate primara. CV cu poza la email. (0734.053.814 office@optim-construction.com

388. Bona fetita 11 luni, menaj, pentru

zona Minis, sector 3. 1.200 L; (0726.731.232 alexandra.tapus13@gmail.com

389. Bona in Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu Angajam bona pentru familie deosebita din Aviatiei. Punct de reper: statie metrou Aurel Vlaicu. Program de lucru: 8 ore/ zi. Salariul lunar: 1.800-2.000 lei.Programari interviu telefonic sau trimite CV, 2.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 390. Bona in Buftea si Mogosoaia, bona

batrani; (0722.624.264

325. Asistente medicale, clinica med-

icala de geriatrie angajeaza Asistente Medicale. ALP, Malpraxis, experienta in domeniul medical/social. Program de lucru flexibil. Zona centrala.Contract de munca (031.100.22.05 326. Asistenti medicali konetoterapeuti si

infirmiere pt. centrul medical privat, salariu 3.000 L; (0724.384.753/ 0773.866.998 327. Asocia de prorietari bl. 17 str. Moldovita nr. 25, sect. 4, cautam firma pentru hidroizolatie, anvelopare, termoizolatie cap de bloc; (0762.000.068 328. Atelier Croitorie Brancoveanu anga-

jez retusuri cu experienta. Program 8 ore liber 2 sambete si duminica liber, 1 L; (0764.909.535/ 0766.220.486 bogdanmagheorghiu@yahoo.com 329. Atelier incaltaminte angajeaz? talpuitor manual si cusatoare pregatitoare. (0722.794.058 330. Atelier mobila angajeaza muncitori necalificati si calificati; (0737.506.337/ 0737.506.339

348. Barbati necalificati fabrica angajam

371. BGS angajeaza pentru Timisoara Bgs

349. Barbati si femei, pentru firma de curatenie, in hipermarket din zona Berceni, program 8 ore. (0724.036.346

372. BGS Divizia de Securitate angajeaza agenti interventie pentru punctul de lucru Timisoara. Asiguram plata salariilor la timp, contract munca integral, sarbatori legale platite dublu, stabilitatea locului de munca. Interviurile: str. Bucovinei nr. 63, Timisoara. Program luni- vineri: 09.00- 16.00. Contact tel. (0726.146.120

urgent necalificati pentru fabrica vopsea. Salariu 1500 Ron brut, bonuri de masa, bonus, transport. Program de lucru 8 ore L-V. Zona Sector 3 Cartier 23 August. Pentru detalii la telefon 1.500 L; (0733.409.308

350. Barbati, femei depozit, angajam

urgent personal necalificat pentru depozit in zona sectorului 6. Salariu: 1600 brut + bonuri de masa. Program: L-V 8 ore. Contract nedeterminat. Pentru alte detalii sunati la numarul afisat (0733.409.308 resurseumane.dorin@gmail.com 351. Barista cu experienta pentru a lucra intr-un container langa metrou Pipera. Program luni-vineri 7:00-15:30. Sarcini: preparat cafea, limonada, smoothies, operat casa de marcat, 1.600 L; (0741.972.053 bagels@sunday.ro 352. Barista cu/ fara experienta pentru Cantina/ Autoservire in cladire de birouri. Cautam o persoana serioasa, sociabila, orientata catre client cu spirit de initiativa. CV-uri pe adresa de email. Detalii suplimentare telefonic. (0731.236.044/ 0724.045.501 georges.treats@gmail.com 353. Barista si ospatar, fete si baieti, cau-

tam persoane responsabile, orientate catre client, pentru bistro deschis pe Calea Victoriei 1.400 L; (0749.091.660 elena@openpub.ro 354. Barman pentru restaurant, cu sau

fara experienta in domeniu. Conditii de munca avantajoase. (0730.007.660

355. Barman pentru restaurant. Salariu net 2400 lei.Se asigura masa si transport. Pentru informatii sunati la numarul de tel. (0786.346.196 office@zexe.ro 356. Barman, angajam pentru club

restaurant din sectorul 3; (0786.064.590

357. Barman, cafenea amplasata pe

bulevardul Decebal, recruteaza personal pentru postul de barman. Se cere experienta minim 6 luni pe o pozitie similara. Atasati cv la adresa de mail de la contact (0724.310.134 marius.snaplounge@gmail.com

Divizia de Securitate angajeaza agenti de interventie pentru punctul de lucru Timisoara. Asiguram plata salariilor la timp, CM intergral, sarbatori legale platite dublu, stabilitatea locului de munca (0726.146.120

373. BGS Motors Service angajeaza

mecanici auto si electricieni. Asiguram salariu atractiv, plata salariilor la timp, contract munca integral, sarbatori legale platite dublu, stabilitatea locului de munca. Se asigura transport cu masina companiei din zonele: Dristor, Salajan, Fundeni, Colentina, Baicului. Program de munca luni-vineri 7,00-15,00. Contact: (0756.194.921 374. BGS Motors Service cauta mecanici auto si electricieni. Asiguram salariu atractiv, plata salariilor la timp, contract munca integral, sarbatori legale platite dublu, stabilitatea locului de munca, (0756.194.921 375. Bistro La Boeru anagajam barman,

ospatar ospatarite. Contract de munca, salariu + tips individual, program lejer in ture (15, 18 zile pe luna). Zona Baneasa. (0726.260.038 adi.boieru74@gmail.com 376. Bistro-Pub angajeaza barmani

cu sau fara experienta in zona Auchan Titan, salariu motivant, conditii excelente, carte de munca, program flexibil, confortabil; (0732.408.999 hhtitanatlas@yahoo.com 377. Black Sea Suppliers angajeaza sofer

profesionist cu atestat transport marfa pentru distributie marfa Bucuresti, punct de lucru Militari; (0722.450.798 378. BMF Security recrutam agenti securi-

tate Pitesti pentru galerii comerciale, experienta constituie un avantaj, atentie la detalii, seriozitate, program flexibil, salariu la timp. Relatii la tel., 1.500 L; (0799.402.499 hr@bmfsecurity.eu

379. BMF Security recruteaza agenti secu-

inspectori Itp. 0753.044.100. (0753.044.100

358. Barman, ospatar, ajutor bucatar, piz-

zar. Relatii la tel. (0724.450.958

ritate cu domiciliul in Bucuresti, pentru zonele Crangasi, Berceni, Palady.Relatii la tel, luni - vineri 09:00 - 17:00, mail: 1.500 L; (0799.402.499 hr@bmfsecurity.eu

Ava Design Group angajeaza muncitori cu experienta pentru prelucrare PAL melaminat. Punct de lucru zona Clinceni; (0724.238.773

359. Barman, ospatar si ajutor de bucatar

380. BMF Security recruteaza agenti secu-

333. Avocat stagiar cunostinte solide de drept civil si drept comercial (cu referire la dreptul contractelor, drept societar, dreptul insolventei); cunoasterea la nivel avansat a limbii engleze. Salariu 2500 lei. 2.500 L; tudorstancu2016@gmail.com

360. Barman, ospatar, Bistro Beautyfood

(zona Universitate), program 2 cu 2, echipa tanara, salariu atractiv (0729.209.205 elena@beauty-food.ro

381. Bmf Total Serv anagjeaza secretara

331. Autosoft service Militari angajeaza

332.

334. Baba Novacco angajeaza fata call

center pentru preluari comenzi catering. Program 2/2, salariu motivant; (0765.941.967 335. Baba Novacco angajeaza pizzar pe

cuptor cu lemne. Nu se cere multa experienta.Program 2/2 salariu atractiv; (0765.941.967 catalinmihaialex@icloud.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

Hashtag Pub angajeaza personal in bucatarie pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 32, zona Obor: barman, ospatar si ajutor de bucatar. Salariu atractiv si bonusuri in functie de realizari. Tips (0724.803.412 office@hashtagpub.ro

361. Barman, ospatar, club biliard, loc de

joaca pentru copii si adulti. Salariu fix + diverse bonusuri, (0723.279.453 alina.v.burlacu@gmail.com 362. Barman-ospatar si lucrator

bucatarie Bistro, zona Timpuri Noi, Unirii angajeaza urgent barman-ospatar si lucrator bucatarie (ajutor bucatar) cu experienta minim 2 ani si atestat,oferim program flexibil, carte de munca. Pentru interviu trimiteti CV la adresa alexa.quartier@gmail.com; (0723.562.986 alexa.quartier@gmail.com

(mama sta acasa), persopana nefumatoare, activa, program p - 18; (0752.108.008

406. Bona, particular angajez bona inter-

na Herastrau pentru fetita de 3 ani, care merge la gradinita. Cerinte: disponibilitate pt. weekend-uri, 4 libere/ luna, educata, experienta materna sau de bona, recomandare, 2.800 L; (0749.353.533 madalina.tanase1@yahoo.com

407. Bona, Piata 1 Mai, caut urgent bona (pentru doi copii de 10 ani) cu disponibilitate pentru menaj, program: 6 ore/zi, salariul 1.270 L. Dorim program flexibil; (0722.608.612 408. Bona, Bucurestii-noi, Chitila caut doamna calma, nefumatoare, studii medii superioare pentru ingrijire un copil scolar (6 ani) in timpul anului scolar, respectiv 2 copii pe perioada vacantelor (6 ani, 10 ani); (0721.261.343 valerica.poncea@gmail.com 409. Bona, Chitila, 10 ore, salariu motivant. Cautam o doamna, care sa se ocupe de 2 fetite de scoala, de preferat cu permis auto. Zona: Sos. Chitilei; program de 10 ore, de luni pana vineri; salariul este motivant! (0720.689.454/ 0747.614.370 410. Bona, copil 1 an si 11 luni, 9 h/zi, Piata Victoriei, 1.800 lei; Bona, fe+ta 3 ani, 8h/zi, Cotroceni, 1.600 lei; Bona, baiat 1 an si 3 luni, 10h/zi, Floreasca, 1.800 lei; (0764.185.105/ 0764.949.335 411. Bona, menajera, ingrijitoare batrani in

Bucuresti Fara comision la angajare. Recrutam bona, menajera, ingrijitoare batrani pentru familii deosebite din Bucuresti. Program part-time sau fulltime.Programari interviu telefonic sau trimite CV, (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 412. Bona, zona Pop Pipera autobuze 112, 135 Cautam bona pentru fetita noastra de 1 an si 9 luni, zona Pod Pipera (Porsche Buc. Nord, autobuze 112, 135). De luni pana vineri (8:00-18:30), atributii copil, (0723.154.638 Irina.condurache@gmail.com 413. Bona, zona Romana Urgent cautam

bona cu experienta, vesela, calma, pentru fetita 2 ani si 3 luni. Program 8 -9 ore/ zi strict supraveghere copil, 2.500 L; (021.310.74.03/ 0726.256.070

414. Bone interne in Bucuresti, 10 posturi,

pentru familii deosebite in Bucuresti. Program intern. Cazare, hrana si transport asigurate. Oferta salariala exceptionala. Nu se percepe comision.Programari telefonic sau trimite CV. 3.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 415. Bone, menajere, ingrijitoare batrani

sta la noi casa. Aveti 2 weekenduri libere. Sunt in zona Fundeni. De preferat cineva cu rabdare si iubitoare de copii 2.000 L; (0726.780.016 28826973@qq.com

in Bucuresti Nu se percepe comision la angajare. Bone, menajere, ingrijitoare batrani pentru familii si firme deosebite. Oferte salariale exceptionale. Programari interviu telefonic sau trimite CV (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

396. Bona interna zona Baneasa Particular angajez bona interna cu program de 2 saptamani lucratoare si 2 saptamani libere pentru fetita de 2 ani. Cautam persoana educata, disponibila, experienta de bona sau materna, recomandare, 2.000 L; (0740.100.171 madalina.tanase1@yahoo.com

416. Bone, menajere, personal ingrijire, Bucuresti guvernante, profesoare, bone, menajere, personal ingrijire, full sau part time. CV sau scrisoare pe adresa de email: axaeoq@gmail.com. Cautam, de preferinta, persoane cu experienta si recomandari. 1.700 L; (0720.157.191 axaeoq@gmail.com

397. Bona interna, 3000 de lei. Cautam o

417. Broderie Fabrica de broderie, zona Piata Domenii angajeaza femei cu sau fara experienta in domeniu; (021.224.47.00

395. Bona interna pentru copil 2 ani 6 luni,

302. Asistent Manager, clinica medicala

308. Asistent, Austria cautati o fata de top? Cel mai mare operator de discoteca din Austria, care cauta cele mai bune solu?ii, cauta un asistent de conducere la Bucuresti. (00436644031610 office@mobile-disco.at

Bona, ajutor de mama part/full time, cu sau fara menaj: mamica (stau acasa) caut persoana energica, vesela si iubitoare de copii mici pt. menaj, calcat sau joaca cu copiii. 3-4 zile/sapt, orele 9-13. (0761.137.818

bona interna, ordonata, pentru copil in varsta de 2 ani /care sa faca si menaj curatenie de 2 ori pe sapt, pentru apartament 3 camere in Bucuresti. Titan, 2.000 L; (0722.838.003 ileana.antonia@gmail.com

activitati manageriale.Activitati de secretariat si protocol.Activitati de operare PC. Cunostinte avansate MS Office, Word, Excel, Power Point. Engleza mediu. Disponibilitate program prelungit. (021.436.00.06 liftkram@yahoo.com

Auchan Titan, alege sa fii parte dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si lenjeria italiana, trimitand un CV la adresa: 350 {; futuralenjerie2010@gmail.com

387. Bona Dorobanti program flexibil

394. Bona interna Familie tineri angajeaza

301. Asistent manager in Chitila, urgent,

307. Asistent si consilier vanzari outlet

ali cauta o bona iubitoare cu experienta pentru un baietel de 1 an program de lucru de luni pan? vineri 16.00-23.00 7h/zi ocazional in weekend zona Victoriei, 2.000 L; (0729.007.828 stoica.officeconsulting@gmail.com

si 6 luni, dorim gatitul in casa si menaj. Dorim persoana apta pt. post deschisa, fara vicii, energica, liber la 2 saptamani 2.000 L; (0760.455.399

vicii de curatenie, intocmire facturi, corespondenta, comunicare, programari, etc. Puteti trimite cv pe adresa: hr@masterclean.ro

industriale pentru societate din Bucuresti, Sos. Andronache (Colentina), asistent vanzari (la birou) si agent de vanzari (pe teren) usi industriale. Asteptam CV pe e-mail: (0374.087.467 personal@hsl.ro

386. Bona de seara. Familie de intelectu-

393. Bona interna 4 copii varste intre 6 ani

300. Asistent manager pentru firma ser-

305. Asistent medical, camin de batrani

405. Bona, ajutor in casa pentru familie

luni cerinte: doamna cu experienta anterioara in domeniu (cu recomandari), nefumatoare, vesela, iubitoare, grijulie, calma, rabdatoare, atenta la detalii. Program: L-V, 8-17, 1.500 L; (0728.207.389/ 0728.857.757 stefi.dumitrache@gmail.com

392. Bona intern, 3 weekenduri/ luna, copil 2 luni, Prelungirea Ghencea, 900 lei; Bona intern baiat 6 luni, Militari, 2.500 lei; Bona, baiat 7 luni, program flexibil, Stirbei Voda, 2.000 lei; (0764.185.105/ 0764.949.335

299. Asistent manager pentru departamentul comercial cu atributii in intretinerea relatiei cu clientii cheie ai companiei prin ofertare si suport pe toata relatia cu acestia 1.800 L; (0756.255.667 info@unitedbrands.ro

304. Asistent mecanic pentru reprezentanta service camioane si remorci, ucenici, fara experienta, cu diploma de mecanic, oferim conditii bune de lucru, oferim specializare, seriozitate, Preciziei nr. 11. 1.500 L; (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.piesewabco.ro

385. Bona cu experienta pt. copil 1 an si 8

391. Bona in Crangasi, cautam bona pentru fetita noastra de 1 an si 5 luni. Stam in cartierul Crangasi, programul de lucru este 8:30-18:30, de luni pana vineri, iar atributiile sunt strict legate de copil. Salariu 1.500 L; (0763.939.193 mirela_larie@yahoo.com

jeaza Asistent farmacie cu sau fara experienta. Oferim mediu de lucru competitiv, contract de munca, posibilitati promovare. Relatii la telefonul afisat sau prin email; (0721.097.967 recrutari.farma@gmail.com

303. Asistent manger/secretara. Societate comerciala angajeaza tineri absolventi si tinere absolvente pentru postul de asistent manager si secretara. Cerinte: aspect fizic placut, abilitati de comunicare, cunostinte operare PC, cunostinte limba engleza. Relatii la telefon; (0744.349.113

404. Bona zona Drumul Taberei, Piata Chilia Veche pentru copiii nostri de 1.8 ani si 4 ani jumatate. Postul include doar ingrijirea copiilor fara gatit sau menaj. Salariu atractiv. (0743.476.988/ 0743.476.988 paula.catalina.voicu@gmail.com

cu experienta si permis de conducere pentru familii deosebite din Buftea, Mogosoaia. Program:10 ore/ zi de luni pana vineri, decontare transport. Oferta salariala: 2500 lei. Programari telefonic; 2.500 L; (021.223.23.59/ 0735.179.929 office@profiles.ro

298. Asistent farmacie. Farmacie anga-

de geriatrie angajeaza secretara/ asistent manager. Studii finalizate. Programari la interviu la numarul de telefon. Zona centrala - Bd. Stefan cel Mare (031.100.22.05

384. Bona Corbeanca, caut bona pentru gemeni de 2 ani si jumatate. Zona: Tamasi, comuna Corbeanca. Program: luni - vineri, 9-18. Sa fie o doamna nefumatoare, energica si blanda, cu experienta ca bona (0722.959.083

doamna, care sa se ocupe de un copil; program intern; zona Bucuresti; salariul 2800 de lei negociabil. 3.000 L; (0720.689.454/ 0747.614.370

398. Bona interna, pentru baietel 8 luni si

418. Brutar - modelator angajez;

(0733.796.659

fetita 6 ani. Se cauta o persona tanara, nefumatoare, serioasa, vesele si harnica. Se ofera salariu 2.000 lei plus cazare si masa. (0754.054.298

419. Brutar, angajam urgent pentru

399. Bona pentru familie 2 copii prescolari, la scoala si gradinita. Gatit + menaj zilnic 07:30-19:30 L-V sau 12-20 L-V. persoana nefumatoare, ingrijita, gospodina, calma si responsabila. 26-50 ani. Zona Lacul Tei (0725.240.000

420. Brutar, lucrator paine, femei/ barbati,

400. Bona pt baietel 11 luni, Sector 1 o

doamna tanara, in putere, sanatoasa clinic, vesela, optimista, vorbareata, cu experienta verificabila si referinte de la fostii angajatori. Salariu de la 1800 lei pentru 9 ore. 1.800 L; (0725.354.818 evelina.necula@gmail.com 401. Bona pt copil, sector 1, familie deosebita pentru un baietel de 9 luni in zona Pod Baneasa. Este usor accesibil cu autobuzul 112 de la metrou Aurel Vlaicu. Programul de lucru este de 8-10 ore/zi, luni-vineri. Atributii: strict copil. 2.300 L; (0721.129.288/ 0738.553.001

brutarie in sectorul 6, salariu avantajos. Relatii la telefon, 2.800 L; (0751.223.653 sector 4, si sofer part-time angajam; (0736.856.936

421. Brutar, patiser cu experienta pe

perioada nedeterminata, se ofera contract de munca 8 ore, iar salariul intre 1.500 si 2.500 lei. Detalii la telefon sau e-mail; (0786.445.535 runingdistribution@yahoo.com 422. BUCATAR / ajutor bucatar la Beca’s

Kitchen. Cautam persoana energica, sociabila, proactiva, punctuala, cu dorinta de a invata si a-si imbunatati cat mai repede aptitudinile, ordonata.Posibilitate cresteri salariale la fiecare 6 luni + bonus. (0722.308.960 beca.andreea@gmail.com 423. Bucatar bucatareasa, ajutor de bucatar pentru restaurant La Crama, in Magurele, program flexibil, bonusuri; (0723.580.658 la_crama@yahoo.com

402. Bona regim intern, Bucuresti, cu experienta, serioasa, dornica sa ajute o familie, in regim intern pentru baietel 8 luni.Atributii: ingrijirea copilului si ajutor mamica (exista menajera). 3500 lei/luna. 3.500 L; (021.310.74.03/ 0726.256.070 office@marypoppins.ro

de lucru salariu 2700 plus bonusuri saptamanale .Program de luni pana vineri de la 7-16.Locatia se afla în sectorul 1. 2.700 L; (0726.123.905

403. Bona zona Brancoveanu, angajez bona pentru baietel de 2 ani, nefumatoare, cu experienta cu copii mici, rabdatoare, energica. Program de lucru de la 9:00 la 18:00, salariul intre 2000 si 2500lei; 2.000 L; (0721.697.400 Oana_caldararu@yahoo.com

425. Bucatar cu experienta pt. Best Western Stil Hotel cu contract de munca. Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu. Oferim 13 salarii pe an. Concediu platit 22 zile/an cu cazare gratuita pe litoral. Asteptam CV la receptie; (021.233.39.90 office@hotelstil.ro www.hotelstil.ro

424. Bucatar cu experienta condi?ii bune

ritate din Cluj Recrutam ag securitate pt galerii comerciale in Cluj. Experienta constituie un avantaj, atentie la detalii, seriozitate, program flexibil, salariul la timp, contract nedeterminat, 1.500 L; (0799.402.499 hr@bmfsecurity.eu

sector 3, persoana pe care o cautam trebuie sa fie organizata, atenta la detalii, sa cunoasca pachetul Microsoft Office (Word, Excel). Se va ocupa de activitati specifice de secretariat. hr@bmfgrup.eu 382. Bobinator motoare electrice pentru

service Paracelsus, program l-v, 816,salariu 2900 lei, 2.900 L; (0747.125.512/ 0747.125.511 ROBERTPARASCA@YAHOO.COM 383. Bona baietel 2 ani, sector 3, o doam-

na blanda, cinstita (eventual pensionara) pentru ingrijire si supraveghere baietel in varsta de 2 ani, in sector 3 zona Salajan, program de luni pana vineri 8-9 ore pe zi. (0722.421.618

E-mail: redactia@anuntul.ro


23 octombrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 471. Bucatar, ajutor bucatar (cu experienta), ospatar, barman, livrator, din sectorul 6. Relatii al tel. de L-V intre orele 1015; (0764.231.844 472. Bucatar, ajutor bucatar Companie

multinationala angajam personal pentru cantina: bucatar, ajutor de bucatar. Program 8 ore/ zi, l-v. Cerinte: experienta in domeniul, de preferat in cantine. Pachet salarial motivant; (0721.209.582/ 021.201.79.83 taverna@dussmann.ro

473. Bucatar, ajutor bucatar Restaurantul

L’incontro Otopeni angajeaza bucatar si ajutor bucatar; (0748.221.653

474. Bucatar, ajutor bucatar restaurnat

zona Obor, program 2 zile cu 2 libere, mai multe detali la telefon. (0723.503.171/ 0761.261.781 stefan_jercau@yahoo.com 475. Bucatar, ajutor bucatar SC anga-

jeaza bucatar/ajutor bucatar cu experienta (fast food) in zona Grozavesti. Program de lucru 9 ore/ zi, luni - sambata, salariu net 2.000 lei. Contract individual de munca; (0762.283.075/ 0762.621.418 officebigmarket@yahoo.ro 476. Bucatar, ajutor bucatar cu experien-

ta, pentru salate si deserturi, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029

426. BUCATAR cu experienta pt. hotel &

restaurant Boutique Cherie angajeaza bucatar cu experienta. Program atractiv, salariu motivant. Trimiteti CV-ul pe adresa de mail rezervari@cherie-hotel.ro (0724.262.626 rezervari@cherie-hotel.ro 427. Bucatar experienta minim 1 an, full-

time, salariu atractiv, Bucuresti, Militari, zona Gorjului; (0770.288.500 laura.csilag@gmail.com

428. Bucatar in centrul vechi, str Smardan. Experienta minim 2 ani, salariu 2000 lei, decontare transport si tips. Informatii suplimentare la tel. (0723.185.649 colan_iuliana@yahoo.com 429. Bucatar pentru autoservire mancare

traditionala zona Unirii program luni-vineri, salariu motivant. (0767.955.907 430. Bucatar pentru Urban Station, cu

sau fara experienta. Punct de lucru mall Baneasa. Detalii suplimentare la nr. (0754.348.372 431. Bucatar Restaurantul Aria Gourmet

Burger, zona Universitate, angajeaza bucatar. Program 2/2, ctr. munca, salariu, tips; (0751.242.660 office@ariaburger.ro www.ariaburger.ro 432. Bucatar si ajutor bucatar restaurant,

berarie germana in zona Baneasa Pipera. (0723.321.293 n.marin@tecadra.ro

433. Bucatar Trattoria Pane e Vino anga-

jeaza bucatar la cald, program de lucru 1 zi cu 1 zi. Adresa Strada Nerva Traian 25, zona Metrou Timpuri Noi, vis a vis de Scoala Generala nr 81. 2.900 L; (0757.976.618 trattoriapanevino2010@yahhoo.com

447. Bucatar sectia cald pentru restau-

rant zona Herastrau. Tips si transport inclus. Detalii la numarul de telefon sau CV-ul la adresa de mail (0733.455.532 adrianstancu@nuba.ro 448. Bucatar sectia rece bistro central zona Victoriei, salariu motivant, program special, transport asigurat. 2.700 L; (0726.777.737 angajezbucatar@gmail.com

449. Bucatar sef, bucatar sef de tura locatie centrala, program flexibil, salariu motivant, bonusuri, masa si transportul asigurate. Detalii la nr. tel. sau e-mail resurse.umane@stadio.ro (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro 450. Bucatar si ajutor bucatar catering

fast food, program de lucru, L-V, 8 ore. Zona Piata Progresului, sector 5, pachet salarial atractiv, contract de munca (0723.304.805 vatra_distrib@yahoo.com 451. Bucatar si ajutor bucatar pentru restaurant preparate internationale, romanesti si chinezesti. Salariu 2000 ron + procent + CM; (0721.720.751 452. Bucatar si ajutor bucatar pt. restau-

rant cu specific italian, Bd. Sisesti 269, sector 1, Pentru detalii tel., (0724.053.013

477. Bucatar, ajutor bucatar sau ospatar. Alatura-te echipei Star, te asteptam sa faci parte din colectivul nostru. P.S. Contacteaza-ne doar daca esti serios si cu chef de munca, www.vreau-bucatar.ro (0761.133.440/ 0723.327.760/ 0751.133.440 vreaubucatar@gmail.com 478. Bucatar, ajutor bucatar, bucatar 2500-3000 lei, ajutor 1500-1800 lei,de luni pana vineri, 8 ore pe zi de la ora 8 la 16.Transport de la Piata Presei/Aviatorilor,locatie in Otopeni,cautam oameni pasionati si relaxati. 3.000 L; (0734.727.777 contact@armand.ro 479. Bucatar, ajutor bucatar, club “Bingo

chez Gabi” angajeaza bucatar si sau ajutor bucatar. Va asteptam cu cv-urile in bd. Iuliu maniu, nr. 11 de luni pana vineri intre orele 13:00-15:00 sau pe adresa de mail: mirela.floroiu@yahoo.com 480. Bucatar, ajutor bucatar, femeie menaj bucatarie, ospatar pt. restaurant/ pizzerie cu terasa situat in sector 4. Salariu atractiv, mai multe detalii in locatie (0723.256.109/ 0771.682.720 481. Bucatar, ajutor bucatar, Madame

Pogany angajeaza persoana serioasa, dinamica, aspect placut, sociabila. Salariu atractiv, masa, tips, transport asigurat; (0767.281.108 alex@madamepogany.ro

496. Bucatareasa (gospodina priceputa in bucatarie) la camin de batrani (cu regim de cantina) de dimensiuni reduse, situat in zona str 13 Septembrie, Ghencea, Petre Ispirescu. (0770.222.822

520. Buldoexcavatorist zona de lucru Bucuresti cu experienta, in urmatoarele conditii: sa detina permis conducere categ. C sau Tr. si diploma calificare mecanic masini si utilaje terasiere

497. Bucatareasa catering Two Friends angajeaza, cu experienta minim 2 ani in domeniul alimentatiei publice, adresa General Budisteanu nr 9 sector 1, ca punct de reper spitalul Carol Davila, linia Ratb 178. 2.000 L; (0733.766.689/ 0733.766.689 nootka200@yahoo.com

521. Buldoexcavatorist zona de lucru: Bucuresti Trans Petrache Srl angajeaza buldoexcavatorist cu experienta in urmatoarele conditii: - sa detina permis conducere categ. C sau Tr. si diploma calificare mecanic masini si utilaje terasiere; (0744.495.517 transpetrache@yahoo.com

498. Bucatareasa pentru restaurant mic

522. Buldoexcavatorist, experienta minim 3 ani. Asiguram gratuit cazare si masa. Salariu atractiv. Relatii intre orele 10.00-16.00; (0769.961.624

si chocet, in sectorul 4, zona Metalurgiei, de l-v-8.00-18.00, salariu atractiv, se cere experienta in restaurante cu specific romanesc, rapiditate seriozitate si decenta. (0723.523.869/ 0722.396.268 ionescuadialexandru@yahoo.com 499. Bucatareasa pentru restau-

rant, program 9-17, in zona Piata Iancului. Suna dupa ora 10. (0724.212.282 500. Bucatareasa calificata, bucatar-

easa after school situat in Prelungirea Ghencea angajeaza bucatareasa cu sau fara experienta. Program luni-vineri, 09-16. Rog seriozitate. Oferim salariu 1.200 si carte de munca; (0766.418.357 yrytoma@yahoo.com 501. Bucatareasa calificata, cu experi-

enta in bucataria de cantina pt. gradinita privata sect 2, zona Vatra Luminoasa. Program de lucru 6.30-14.00. Se ofera conditii de lucru foarte bune (0737.809.291/ 0737.809.291 office@firststepskidsplace.ro 502. Bucatareasa gradinita pt. gradinita

Universul Copiilor din Voluntari (Pipera/ Tunari). program luni - vineri 7.00 - 16.00. Detalii la telefon (0740.025.279 office@universulcopiilor.com 503. Bucatareasa pentru fast food zona Berceni, sector 4, salariu 2000-2500 lei, se lucreaza 1 zi cu 1 zi, cu sau fara experienta, 2.000 L; (0773.316.497 504. Bucatareasa, angajez bucatareasa

sector 3, dornica sa lucreze pe termen foarte lung. Salariul va creste; 1.900 L; (0722.255.804 505. Bucatareasa, fast food angajeaza

bucatareasa pt. prajeli, salate. program luni-vineri 9-17, salariu 2.000 lei. Contract full time 2.000 L; (0736.779.743 506. BUCATAREASA, Scoala Primara Iepurasul Bocanila angajeaza bucatareasa calificata cu experienta in acest domeniu. Oferim pachet salarial atractiv; (0722.320.773/ 0722.239.508

523. BULDOEXCAVATORIST, mecanici

utilaj cu permis de conducere pentru buldoexcavatoare JCB 3cx. Asiguram cazare si diurna pentru deplasari, contract deszapezire pe timpul iernii (0728.526.184/ 031.439.71.31 524. Buldoexcavatoristi pt. firma de

constructii, salariu 2.500 L; (0721.805.158

525. Calcatoreasa pentru atelier mic de

confectii situat in sector 2, confectionera liniara, triplock; (0720.003.254

526. Calcatoreasa, curatatorie, zona Costin Georgian Morarilor, personal cu experienta (chimic/masa calcat/calandru). Program 7 ore/zi, 2 sambete libere, duminica liber. (0722.537.203 dumitru.sotir@yahoo.com 527. Calcatoreasa, zona Fundeni in cartier, vizavi de Oncologic. Mic atelier, contract de munca, salariu avantajos; (0720.267.528 528. Calcatoreasa, cu experienta in cal-

cat final si interfazic pentru atelier confectii dama Fundeni. Carte de munca, mediu de lucru placut, ore suplimentare platite, bonus la angajare 1.500 L; (0722.815.082/ 0771.752.873 529. Calcatorese. Curatatorie chimica

angajeaza urgent calcatorese femei, cu fierul, pot fi si pensionare. Salariu atractiv; (0788.683.683 530. Calif angajeaza personal, in zona

Iancului si Militari. Oferim salariu brut incepand cu 2200 lei, program de lucru flexibil, servicii medicale la clinica privata; (0785.405.645 531. Camerista Angajam urgent person-

al hotelier pentru postul de camerista,cu sau fara experienta. Program doar de zi. Conditii avantajoase. Descriere post: se asigura curatenia in camere, 1.650 L; (0764.615.565 treft_treft@yahoo.com www.rentwaiters.ro

453. Bucatar si ajutor bucatar, catering

exclusive livrari la domiciliu, angajam bucatar (3000 ron/luna) si ajutor bucatar (2000 ron/luna). Program L-V, 08:00 17:00. Zona Aviatiei (0747.040.977

543. Camerista pentru Boutique hotel

DBH Bucuresti Oferim un loc de munca stabil pentru persoane responsabile si motivate. Programul este de 8 ore/ zi, asiguram masa si carte de munca.Zona Barbu Vacarescu. Va asteptam la interviu; (0724.891.819 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro 544. Camerista pentru Hotel Boutique

DBH Bucuresti daca esti o persoana dinamica si sociabila te asteptam la interviu. Program 8 h/zi, carte de munca si masa asigurate. Adresa: str. Barbu Vacarescu nr 51 (0724.891.819/ 0730.950.567 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro 545. Camerista, Apart Hotel West Gate Studios angajeaza camerista cu experienta in domeniu, serioasa, cinstita, responsabila, discreta, organizata, constiincioasa. Salariu motivant, bonuri de masa, abonament medical (021.539.01.07 daniela.dragomir@wfmc.ro www.westgatestudios.ro

454. Bucatar si ajutor bucatar, pentru restaurant italian, zona Piaza Romana, minim 2 ani experienta (0735.327.902 osteriazucca@gmail.com

546. Camerista, program de 8 ore/zi, program de zi, contract de munca, salariu 1400 lei net primele 3 luni, 1600 lei dupa 3 luni, hotel central, detalii la telefon. (0726.468.965 enforcems@yahoo.com

434. Bucatar cald, restaurantul smartcasual asezat in Piata Universitatii. Angajam bucatar cald. Salariu atractiv, transportul si masa de pranz asigurate. Detalii la nr. de telefon sau email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

455. Bucatar si ajutor bucatar, restaurant

exclusiv livrari la domiciliu angajam bucatar (2500 Ron/ luna) si ajutor bucatar (1500 Ron/ luna). Experienta minim 2 ani. Zona Pipera. Program L-V, 08:00 - 17:00. Detalii la tel., (0752.809.520

547. Camerista, ajutor intretinere pensi-

une la pensiunea Rafael din Paltinis, jud Sibiu. Cautam o persoana responsabila, serioasa si muncitoare. Beneficii garantat. (0770.962.886 daaame2016@gmail.com

435. Bucatar cald, ajutor bucatar cald restaurant situat in Piata Universitatii angajam bucatar cald si ajutor de bucatar cald, salariu atractiv, program flexibil, masa si transportul asigurate. Detalii la numarul de telefon (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

456. Bucatar si ajutor de bucatar la bistro

548. Camerista. Angajez camerista,

436. Bucatar cu experienta pt. Hotel Vienna House Easy. Prepara gustari calde si reci, se ocupa de preparatele din menu si respecta toate cerintele conform fisei postului. Informatii nr. tel (0740.113.329 ionela.barbulescu@viennahouse.com 437. Bucatar cu experienta fast-food,

linie calda, Sos. Colentina, program dimineata, conditii foarte bune; (0734.072.088

438. Bucatar cu experienta in bucataria

romaneasca si internationala si ospatar. Restaurant Horoscop din zona Unirii isi mareste echipa. Cei interesati sunt rugati sa sune la tel., (0786.223.663 office@horoscop-turism.ro

439. Bucatar cu experienta salariu de la

3000 lei, urgent bucatar pentru Catering/Livrari zona Giulesti. Daca si coordoneaza poate ajunge la 4000 lei. Cerinte: Experienta, initiativa, implicare, comunicare. Serviciu pe termen lung. Echipa la dispozitie, 3.000 L; (0728.159.524 cristikungfu@gmail.com 440. Bucatar cu experienta, restaurant

Le Boutique - Food Concept Store angajeaza bucatar cu experienta in bucataria internationala. Pachet salarial motivant, program 2 zile/ 2 zile, transport, (0722.538.274 cornel_dinuta@yahoo.com 441. Bucatar fast-food si ajutor bucatar. Star Kebab angajeaza bucatar sau ajutor bucatar. Salariu motivant, masa gratuita, transport asigurat, posibilitati reale de crestere in cariera. Pentru Obor sau Cotroceni. Detalii la: (0771.018.684 hr.bucuresti@starkebab.ro 442. Bucatar full time sector 2, restauran-

tul Blue Margarita, angajam bucatar tanar si dornic sa invete secretele unei bucatarii deosebite. Asiguram training, salariu motivant, transport si program flexibil, 12-22 (0770.944.822 contact@bluemargarita.ro 443. Bucatar pe rece Bistro angajam 3

bucatari pe rece. Locatie in cartier Aviatiei, la 5 min de metrou Aurel Vlaicu. Program 2 cu 2 de la 8-20.00. tel. (0741.777.509 mi@breadandspices.com.ro 444. Bucatar pentru restaurant cu servire

rapida, contract de munca, program de lucru in ture: 08:00-16:00, 16:00-24:30, salariu 2000 lei net, bonuri de masa, spor de weekend, decont transport. 2.200 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro

445. Bucatar preparare paste in fata clientului angajam pentru restaurant cu bufet zona Baneasa. Program luni pana vineri 7.30 - 16.00. Interviu Str Tipografilor nr 14 cladirea de Birouri S Park - Rest. The Choice. 2.000 L; (0726.829.502/ 0726.580.381 446. Bucatar salate, pentru un important

restaurant din Bucuresti. Locatie: Aviatiei, sector 1. Program: 2 zile lucrate cu 2 libere. Cerinte: experienta anterioara, calificare de bucatar. 2.200 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

hotel 3 stele, Sos. Giurgiului sector 4 Bucuresti. Salariul, 1.200 L; (0768.341.642

cafe in zona Unirii, (0722.362.680 cezar.cobzaru@yahoo.com

457. Bucatar si ajutor de bucatar Maraschino Bistro angajeaza bucatar si ajutor de bucatar cu experienta, contract de munca, tips din vanzare, masa calda, transport asigurat, program 12-01, o zi cu o zi (0728.825.777

549. Cameriste ne dorim persoane

serioase, atente la detalii, cursul de calificare camerista sau experienta in domeniu hotelier este un avantaj,disponibile si la munca de teren, salariul 900 (4 ore),1800 (8 ore); (0765.461.287 crina.simion@yahoo.com

458. Bucatar si ajutor de bucatar pentru restaurant din sectorul 3; (0729.881.671

550. Cameriste pentru hotel 4 stele, femei de servici, muncitori necalificati. Cei interesati sa sune la telefon; (0728.081.718

459. Bucatar si ajutor de bucatar se ofera

pachet salarial atractiv peste medie, bonuri de masa, posibilitate de promovare. Afi Cotroceni; (0787.709.154 vivofoodbar@gmail.com www.vivofoodbar.com

551. Cameriste Brasov, urgent, cu experienta pentru Poiana Brasov, salariu net (in mana) porneste de la 2000 lei, oferim cazare si 3 mese pe zi. 2.000 L; (0732.891.661

460. Bucatar si femeie de serviciu. Pub cauta bucatar si femeie de serviciu. Locatia este in zona piata domenii. Detalii: (0720.533.071

552. Cameriste intr-un hotel de 5 stele se accepta persoane cu sau fara experienta. Salariu: 1400 Ron + o masa gratuita/ zi. Program 8h/zi. Aplica la email, suna la tel. (0738.770.763 andreea.patachia@randstad.ro

461. Bucatar si personal la vase pentru pub, locatie centrala cauta colegi tineri cu experienta pasionati de arta culinara. Program flexibil si salariu negociabil in functie de experienta (0725.472.375 Dancristache23@gmail.com 462. Bucatar Sushi, in cadrul unui cunos-

cut restaurant Sushi din Bucuresti. Locatie: Calea Dorobanti, sector 1. Program: 40 h/ saptamana. Necesita diploma de bucatar si experienta in domeniu 4.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 463. Bucatar, ajutor bucatar, ospatari pentru restaurant Potcoava din sect. 6. (0757.115.271 464. Bucatar, ajutor de bucatar, pentru

restaurant in Magurele Ilfov; (0723.580.658

465. Bucatar, bucatareasa, ospatari, ospatarite, barman, femeie de serviciu, pizzar, cu calificare, restaurant situat in centrul capitalei angajeaza urgent. Se ofera salariu motivant, conditii avantajoase de munca; (0744.624.971

482. Bucatar, ajutor bucatar, pt. restaurantul L’Incontro Otopeni. Salariul atractiv (0748.221.653 crina.stanila1@gmail.com 483. Bucatar, ajutor bucatar, ajutor pizzar, angajeaza restaurant cu specific italian, zona Parc Ior. Informatii dupa ora 12:00, la nr. de telefon; (0748.288.628 484. Bucatar, ajutor de bucatar, bonuri de

masa, prime de sarbatori,concedii platite,contract pe per nedet. Interviurile se tin dupa ora 14 in cursul saptamanii la restaurant. (0734.207.029/ 0735.530.533 485. Bucatar, ajutor de bucatar. Suzana

Ribs&Wings, Restaurant Texan din Bucuresti isi marasete echipa. Cerinte: experienta minim 2 ani, salariu atractiv, lucru in ture, alte beneficii. Localul este situat in zona rond Cosbuc, (0785.444.442 office@suzanaribs.ro

466. Bucatar, dorim sa angajam o persoana la bucatarie in restaurant cu specific romanesc. Va asteptam la adresa locatie str. Thomas Masaryk, nr 7, sect 2. Program de lucru 2 zile cu 2 libere; (0727.474.478

486. Bucatar, bucatareasa Bucatar, bucatareasa pt. Pizza Club 16 cu sediul in Bucuresti, bulevardul Camil Ressu nr. 16 (zona Dristor), castig 2600 plus tips, 2.600 L; (0755.070.846/ 0784.378.378

467. Bucatar, pentru restaurant pizzerie,

487. Bucatar, bucatareasa cu experienta

in Mall Veranda Obor. Conditii avantajoase; (0729.952.613 madalinafdumitru@gmail.com

468. Bucatar, restaurant angajam

bucatar (zona Piata Romana). Relatii la tel. (0722.295.463/ 0744.659.707

469. Bucatar, aj. bucatar oferim cazare Buzau), pensiune, www.capricemonteoru.ro, deschisa pe tot parcursul anului in Sarata-Monteoru, angajam cu contract de munca bucatar, ajutor bucatar cu minim de experienta. Oferim cazare, acceptam si familie; (0722.499.811/ 0766.085.550 office@capricemonteoru.ro 470. Bucatar, aj. bucatar, Restaurant

sector 3 angajeaza bucatari, aj. bucatari cu experienta in bucataria internationala si romaneasca; (0744.494.099 fivacom@yahoo.com

peste trei ani in alimentatie publica, pentru preparare meniu zilnic, max 10 personae, la sediul firmei, in incinta Faur, sector 3. (0728.881.010 488. Bucatar, muncitoare spalat vase angajez bucatar, muncitoare spalat vase pentru restaurant auto- servire. (0731.831.335 489. Bucatar, ospatar si cu experienta

pentru locatia Centrul Istoric; (0765.837.951

490. Bucatar, pizzar, livrator pt. firma cu

livrare la domicilu, sector 5. Program luni vineri, 10 - 22, salariu 2500 lei. Livrator cu masina proprie. Program luni -vineri 10 22, salariu, 1.600 L; (0724.581.340 marcatfood@yahoo.com 491. Bucatar. Restaurant autoservire

zona Armeneasca, angajam bucatar 2.500 Lei, ajutor bucatar 1.700 Lei, femeie la vase 1.500 Lei, program luni-vineri; (0721.221.397/ 0723.533.841 492. Bucatar. Restaurant Refugiu cu specific romanesc angajeaza bucatar cu experienta, ajutor de bucatar si femeie la vase. Salariu avantajos plus tips. Zona Ghica Tei, sector 2 Bucuresti; (0727.626.981 493. Bucatar/ ajutor bucatar, Rocka Burgers angajeaza bucatar/ajutor de bucatar, carte de munca, 2 zile cu 2 zile. Salariu atractiv plus beneficii. Locatia este la Lujerului; (0751.576.021/ 0774.013.398 artramid@gmail.com 494. Bucatar/ bucatareasa cu experienta,

Restaurant Casa Brandusa, zona Sebastian. (0723.143.537 495. Bucatar/ajutor de bucatar pentru

sushi, Afi Palace, Wasabi Afi angajeaz? bucatar/ajutor de buc?tar. Programul: o zi cu o zi, de de la 9-22. Salariu: fara experienta: de la 1800-2400; cu experienta: de la 2400-3600. Salariu+bonuri de masa(200lei)+tips zilnic; 3.600 L; (0733.673.306 adriana.wasabi@gmail.com

507. Bucatarese pentru restaurant, cu experienta minim 3 ani (nu este necesara diploma si nu conteaza varsta) salariu intre 2600 si 4000 lei program foarte flexibil,contract de munca, o masa pe zi, tips; 4.000 L; (0726.557.106 508. Bucatarese/ bucatar bucatarese sau bucatar cu experienta pentru fast food zona Berceni (nu este necesara diploma, nici varsta), salariu 2500-3000 lei, program 1 zi cu 1 zi libera. Contract de munca, 1 masa calda zilnic 3.000 L; (0773.316.497 509. Bucatari opentru restaurant cu specific international, la rece. (0741.055.359 cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro 510. Bucatari cald-rece, ajutor bucatar, doamna la vase pentru restaurant cu specific international. Salariul atractiv, cu posibilitatea maririi in functie de atributii si rezultatele personale (0722.392.323 alexandra.negoianu@gmail.com

532. Camerista Hotel boutique & restaurant Cherie (12 camere) angajeaza camerista. Program full-time. Salariul motivant 1.500 L; (0724.262.626 rezervari@cherie-hotel.ro 533. Camerista pentru hotel în zona Baneasa. Se lucreaza o saptamana cu o saptamana liber. Salariu convenabil, pentru provincie se ofera cazare. Va rugam sunati dup? ora 13.00 la num?rul de telefon; (0769.591.172 534. Camerista pentru hotel zona Ferdinand-Pantelimon, program 2 zile cu 2 liber, experienta minim 1 an, salariu, 1.500 L; (0765.412.595

553. Cameriste, hotel angajeaza. Salariul este intre 1.800-2.000 Ron net. Telefon: (0755.000.032 554. Cameriste, personal curatenie. hotel situat in Drumul Taberei isi mareste echipa. Pachet salarial atractiv, bonuri de masa, o masa calda pe zi. Va asteptam in echipa noastra. Informatii si programari la telefon (0722.616.735 555. Casier cu experienta pt. schimb val-

utar/ amanet. Cerinte: studii medii finalizate, experienta in operatiuni cu numerar, operare pc. Responsabilitati: verificare si evaluare aur Contract de munca, bonusuri 1.600 L; (0740.308.116 556. Casier Buftea pt. Shop and Go, pro-

gram flexibil, salariu inceput 1.700 L, bonusuri lunare 300 lei decontare transport. Va rugam trimiteti CV la mail, 2.000 L; (0726.266.362 angajarimega@yahoo.com

535. CAMERISTA CU EXPERIENTA, ZONA DOROBANTI, ANGAJEZ PENTRU HOTEL, SALARIU 2000 LEI, PROGRAM 8 ORE PE ZI. ROG SERIOZITATE. 2.000 L; (0763.636.343

557. Casier Chocolat 2300lei +bonuri+transport +targhet, angajam casier cu experienta pentru Mall Baneasa, stand Chocolat, salariu 2300 lei +bonuri+decont transport 300 lei (benzina sau taxi) + targhet intre 200-500 lei; 2.300 L; (0742.288.504 contact@chocolat.com.ro

512. Bucatari si ajutori de bucatari, urgent bucatari (salariul 1.800 lei net + tichete de masa in val. de 100 lei) si ajutori bucatari (salariul 1.500 lei net + tichete de masa in valoare de 100 lei). Detalii la nr. (0744.385.079 intermacedonia98@yahoo.com

536. Camerista hotel de 4 stele, RIN Grand Hotel (Sos. Vitan-Barzesti, 7D). Efectueaza curatenia in camerele de hotel conform standardelor impuse. Cerinte: persoana muncitoare, dinamica,atenta la detalii. Program: 2 zile/ 2 zile libere; (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro

558. Casier cu si fara experienta pentru magazin hipermarket zona Afi Cotroceni Drumul Taberei City Mall Dristor si Promenada. Program de 8 ore zi salariu, tichete de masa, decont transport 1.500 L; (0734.300.301 madalina.istudor@pella.ro

513. Bucatari tineri pt. un concept nou de

537. Camerista hotel Otopeni Daca esti

511. Bucatari cu experienta in bucataria romaneasca si internationala pentru rece si cald. Se ofera salriu avantajos si cazare daca este nevoie. Relatii la tel.; (0746.102.015

gatit pasta bar, Floreasca, vino sa inveti arta pastelor direct de la creatorul lor, vei gati doar cu ingrediente aduse din Italia. Ai nevoie doar de 6 luni experienta intr-o bucatarie. Vino la interviu, (0724.891.819 serban@decebalhotel.ro

in cautarea unui loc de munca stabil si esti ordonata te asteptam in echipa noastra. Camerista hotel se ocupa de efectuarea curateniei in spatiile de hotel alocate; (0740.113.329

514. Bucatari, angajam in cadrul unui renumit hotel de 5 stele din Bucuresti pe pozitiile: sous chef, breakfast chef, night chef, ajutor bucatar, cofetar. Program: 5 zile / 2 libere; 3.400 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

angajeaza camerista, contract de munca. Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu. Oferim 13 salarii/ an, masa calda, concediu platit cu cazare inclusa pe litoral. Asteptam CV, (021.233.39.90 office@hotelstil.ro www.hotelstil.ro

515. Bucatari, ajutor bucatari, femeie serviciu, vase restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, angajeaza bucatari, ajutor bucatar, femeie serviciu si vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro 516. Bucatari, ajutori bucatari, om la vase. Greek Taverna mall Baneasa angajeaja bucatari, ajutori bucatari si om la vase, salariu + tips motivante; (0768.494.450 517. Bufetier, bucatarie rece restaurantul

Casa di David (parc Herastrau) angajeaza lucrator bucatarie rece (bufetier). Relatii la telefon sau CV pe e-mail (021.232.47.16 casadidavid1@yahoo.com

538. Camerista hotel, Best Western Stil

jeaza pt postul de casier de noapte pers. dinamica, responsabila, serioasa si punctuala, cm, salariu motivant, bonusuri si prime si tips, prog 20-6, detalii la interviu mag sect 3; 1.600 L; (0723.333.122

560. Casier parcare hotel, RIN Grand Hotel angajeaza casier parcare; incaseaza contravaloarea parcarii atat numerar, cat si prin POS. Se lucreaza in cabina proprie langa bariera de la iesire. Program: 2 ture (07-15;15-23). (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro

562. Casier si assistent ticketing, anga-

jam casier pentru casa de bilete teatru independent si assistent ticketing teatru independent; (0741.055.359 cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro

563. Casier si lucratori comerciali pentru

fast food, program si salariu atractiv; (0723.777.459

564. Casier si pizzar pentru restaurant pizzerie cu minim de experienta, program flexibil. Pentru mai multe detalii, sunati la nr. de telefon (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com 565. Casier, cafenea-bakery la 5 min de Jolie Ville in Pipera (capatul autobuzului 301) angajeaza casiera cu experienta. Lb engleza- avantaj. Conditii avantajoase de salarizare. CV la office@freshfooddelivery.ro; (0742.102.875 office@freshfooddelivery.ro 566. Casier, casiera benzinarie Mol situata in orasul Otopeni, program de lucru flexibil, oferim bonusuri de performanta; (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com 567. Casier, casiera benzinarie Mol, Caramfil, situata in cartierul Aviatiei, (0760.273.774 bicamarian@yahoo.com 568. Casier, casiera, societate comerciala

angajam casieri pentru magazin alimentar in sectorul 3. Program 8 ore doua ture. Decont taxi tura doi. Nu impunem limita de varsta la angajare. Rog CV la adresa de mai jos, 1.400 L; (0723.322.090 cristimatea@gmail.com 569. Casier, casiera, ajutor bucatar si grataragiu pentru Gyros Santorini. Persoanele interesate sunt rugate sa sune la numarul de telefon afisat in anunt. (0770.346.696

570. Casier, casiera, cu sau fara experienta, zona Berceni, se asigura masa zilnic, contract de munca, training gratuit, se lucreaza in ture. 1.800 L; (0773.316.497 571. Casier, lucrator comercial lant maga-

zine non-stop de proximitate,Program 12 ore in ture de zi si de noapte sau doar zi/ noapte.Salariu 1500 net + 50/luna prima, 1.500 L; (0724.899.704 office.cmd@yahoo.com

572. Casier, lucrator comercial Shop & Go, Iancului, Vatra Luminoasa, apropiere metrou, cu sau fara experienta anterioara in comert, flexibilitate si spirit de echipa. Contract, salariu 1600 lei in mana, carte de munca 8 ore. 1.700 L; (0725.167.851 adrian_bra@yahoo.com 573. Casier, vanzator OMV Pipera anga-

jeaza casieri. Salariu este minim 1500 lei, bonuri de masa, diverse bonusuri pentru realizarea targeturilor. Se lucreaza 15 zile pe luna in schimburi zi/ noapte, 1.500 L; (0727.101.010/ 0727.101.010 joburistatie@gmail.com 574. Casier-operator, Compania Wise

Box nou intrata pe piata de food delivery din Romania angajeaza: casier-operator. Atributii principale: preluare comenzi on line de la call center, repartizare catre bucatarii si departament livrare, operatiuni incasari - plati cash sau POS, intocmire documente fiscale zilnic. Profil candidat: cunostinte Ms Office, atentie la detalii. CV la e-mail/ tel. departament resurse umane: (0799.831.111 cariere@wisebox.ro 575. Casier-vanzator restaurant. Vanza-

tor restaurant, asigura gestionarea incasarii banilor, respecta timpii de servire, sugereaza produse. Asigura si pastreaza curatenia in zona de servire, raspunde de aspectul produselor. 1.700 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 576. Casier. Firma Scomet Administrare

Imobile angajam casier pentru sediul firmei. Program 9.00-17.30, 1.500 L; (021.336.77.44/ 0372.979.797

577. CASIERA cu sau fara experienta angajeaza Mister Kebab. Program o saptaman cu o saptamana liber, masa gratuita, tips, bonusuri, carte munca. Bd. Aerogarii Baneasa. 1.500 L; (0721.303.303 misterkebab17a@gmail.com 578. CASIERA cu sau fara experienta angajeaza Mister Kebab. Program o saptamana cu o saptamana liber, masa gratuita, tips, bonusuri, carte munca. Bd. AerogariiBaneasa, 1.500 L; (0721.303.303 579. Casiera pentru asociatia de

proprietari; (0736.366.282

540. Camerista hotel, persoana cu/fara experienta, dinamica si responsabila. Oferim contract de munca, o masa/zi, salariul 1.500 lei. Program lucru: 8 ore/zi, 8 zile libere/luna. Rel. la tel. Va asteptam in echipa noastra; 1.500 L; (0761.960.309 541. Camerista hotel. Hotel boutique de

4 stele in centrul Bucurestiului angajeaza camerista hotel. Cerinte: experienta, persoana curata, ordonata, constiincioasa. Responsabilitati:curatarea spatiilor de cazare si anexe (0758.094.095

519. Buldoescavatoristi pentru firma

542. Camerista pensiune Predeal, 8 ore

de constructii, salariu 2.500 L; (0721.805.158

559. Casier de noapte, Oval Market anga-

561. Casier ParkLake / Sun Plaza Uncle John Restaurant -fast food angajeaza casieri, program full time/ part time, salariu motivant plus alte beneficii (masa / tichete de masa, decontare transport) (0742.219.021 office@unclejohn.ro

539. Camerista hotel, hotel 4 stele Europa Royale Bucharest angajeaza persoana dinamica, rezistenta la efort, responsabila. Atributii: Curatarea zilnica a camerelor/ bailor oaspetilor, holurilor, respectand regulile de igiena (0724.244.148 manager.bucharest@europaroyale.com

(salate) pt. SC Dream Pizza, punct de lucru in Drumul Taberei nr 28, (0749.911.202 s_sasu@yahoo.com

518. Bufetiera, personal pentru bufet

13

pe zi, oferim carte de munca si salariu negociabil, (0729.007.811

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


14

23 octombrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 625. Coafeza si manichiurista cu experienta zona Berceni vad format. Conditii salariale motivante si nelimitate. Oferim si cerem seriozitate; (0775.244.120 626. Coafeza si manichiurista zona Marriott, Cabinet Daniela Cosmetics, salon de intretinere si infrumusetare, zona Calea 13 Septembrie X Sos. Panduri Monitor Oficial ) angajeaza coafeza si tehnician mani / pedi clasica si UV cu experienta; 1.500 L; (0740.315.202/ 0727.707.099 Dan.d.tudose@gmail.com 627. Coafeza si tehnician maseur Salonul

Pupaza din Tei din zona Teiul Doamnei, Colentina Tei angajeaza maseuza ?i coafeza cu experienta. Salon cu vad comercial format, conditii salariale avantajoase; (0723.270.298/ 0720.711.008 628. Coafeza, experienta minim 3 ani, 580. Casiera pentru un showroom cu pro-

duse electro-IT din Baneasa Shoping Center.Experienta de minim 6 luni in domeniu.Diploma de bacalaureat.CV la adresa: 1.800 L; (0735.311.531 recrutare@passion4work.ro 581. Casiera urgent pentru service auto.

Punct de lucru, B-dul Energeticienilor, nr. 80, program luni-vineri 09-19. Cunostinte program facturare Saga. (0721.479.812 contact@csgauto.ro 582. Casiera - administrator spalatorie-

vulcanizare; (0744.377.851

583. Casiera autoservire zona Baneasa, cu experienta, program de luni pana vineri 8.00-16.00. Interviu cladirea de Birouri S Park, str Tipografilor nr 14 Rest The Choice 1.450 L; (0726.829.502 584. Casiera cantina in Pipera, ajutor sala. Se lucreaza prin rotatie tura 1: 06:0014:30, tura 2: 10:00-19:00. Se ofera: contract de munca, 1200 net, tichete de masa si masa asigurata. (0786.552.982 585. Casiera cu experienta angajeaza

fast food, salariu 2.200 ron; 2.200 L; (0734.225.024

586. Casiera cu sau fara experienta, pen-

tru restaurant Speed Pizza din sectorul 6 Cora Lujerului, fire comunicativa si spirit de echipa, program full time in ture, salariu fix si bonuri de masa; 1.600 L; (0734.989.958 contabilitate@speedpizza.ro 587. Casiera supermarket LivrariRegie in

zona Regiei cu carte de munca. Program: 2 zile da si 2 libere 08 - 20, 1500 lei, si de lu - vi 20:00 - 02:00, 1150 lei. Se mai ofera si unele bonusuri lunare. 1.500 L; (0774.028.349 voipding@gmail.com

588. Casiera vulcanizare auto - sos. Anti-

aeriana. Program de lucru atractiv (15 zile lucrate/luna), carte de munca 8 ore, mici comisioane, posibilitate de crestere a salariului.Cerinte: serioasa, aspect ingrijit, comunicativa. 1.200 L; (0722.696.925

589. Casiera, angajam casiera cu experi-

enta in domeniu, oferim salariu atractiv; 1.400 L; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

590. Casiera, lucrator comercial Shop & Go zona Piata Trapezului, Theodor Pallady, cu sau fara experienta anterioara in comert, flexibilitate si spirit de echipa. Contract, salariu 1600 Lei in mana, carte de munca 8 ore 1.600 L; (0767.810.249 adrian_bra@yahoo.com 591. Casiere benzinarie, fete, casier pen-

tru beniznariile din Bucuresti si Ilfov. Program de lucru in ture de 12 ore, contract de munca, salariu atractiv, bonuri de masa. Relatii la tel. (0728.878.954 ciuperca2008@gmail.com 592. Casieri si lucratori comerciali cu sau fara experienta pentru Mega Market in zona Titan. Salariu de la 2.000 ron net, carte de munca, program 8 ore, conditii foarte bune; (0732.408.999/ 0724.210.770 hhtitanatlas@yahoo.com 593. Casieri si lucratori comerciali, super-

market angajeaza urgent: casieri/casiere (salariul net: 1.250 lei + tichete in val. de 200 lei) si lucratori comerciali (salariul net : 1.400 lei + tichete in valoare de 200 lei); (0758.108.240/ 0744.385.079 intermacedonia98@yahoo.com 594. Casieri, tineri pentru postul de casi-

er. Program de 4 ore 750 Lei, 6 ore 1150 Lei sau 8 ore 1500 Lei. Activitatea principala este de vanzare produse si mentenanta magazin. Pentru interviuri sunati 1.500 L; (0729.699.825 595. Casieri, vanzatoare, personal

curatenie, angajam casieri, vanzatoare, personal curatenie. Restaurant cantina in zona Pipera Aviatiei. Va asteptam de L-V, orele 10-17 cu tel de confirmare inainte; (0724.343.305/ 0787.345.030 office@smartbistro.ro 596. Casieri/casiere si preparatoare

602. Ceramica Bianca angajeaza soferi,

producator de ob. sanitare, angajeaza sofer pentru deservirea conducerii societatii, persoana care sa dea dovada de corectitudine si seriozitate, domiciliul obligatoriu in Bucuresti (0244.599.883 ceramica@bianca.ro 603. Chelner/ chelnerita, restaurant Nan-

Jing angajeaza ospatar/ ospatarite. Oferim seriozitate, conditii de munca deosebite: salariu, ore suplimentare, sporuri, tips si program flexibil, (0729.777.728 hr@minerva.ro 604. Cherry Studio angajeaza

doamne/domnisoare, cunostinte minime de limba engleza si un aspect fizic placut, te asteptam sa faci parte din echipa Cherry-Studio. Oferim un sistem de castiguri care sa te multumeasca si sa te motiveze. Te asteptam la faci parte din echipa noastra. Bonus angajare, bonus recomandare 200 USD+ 5% incasari, www.cherry-studio.ro, 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro 605. Chimisti, producator www.arcalux.ro angajeaza chimisti si operatori chimisti pentru productie, electricieni, automatisti, ambalatori, muncitori cu permis de conducere auto. Salarizare foarte buna. (0723.666.441 arcalux@yahoo.com 606. Circularist si muncitori necalificat cautam pentru magazin materiale mobilier MamBricolaj. Pentru locatia bd. Basarabia 246. Salariu plus comision, Salariu 2200 lei brut. 2.200 L; (0729.835.494 geomampalgrup@gmail.com www.mam-bricolaj.ro 607. Circularisti pal melaminat cu expe-

rienta pentru atelier mobila. Program L-V, 8-16.30. Conditii avantajoase de lucru. Hala se afla in Jilava. Se asigura transport de la CFR Progresul 2.000 L; (0766.252.930 dml.office@yahoo.ro 608. Cizmar cu experienta pentru

reparatii incaltaminte, poate fi si pensionar. Zona Crangasi, (0726.399.205 609. Class lounge Decebal angajeaza ospatari ospatarite, barman, bucatar, hostess, pentru mai multe detalii la nr., (0727.099.913/ 0733.244.286 Melissa22sexy1992@gmail.com

Bucuresti (0752.299.944 apolonfrut@yahoo.com

656. Cofetar, un coleg care sa ni se ala-

urista bd Camil Ressu, aproape de Mall Park Lake, vechime 14 ani, vad format; (0723.196.419

ture in laboraturl nostru de unde ies cele mai bune cheesecakes, totul este natural, proaspat si bun. Laboratorul se afla in Calea Plevnei iar vanzarea in AFI Cotroceni. 2.000 L; (0729.660.725 ionut@sweetstation.ro

631. Coafeza, cosmeticiana, maseuza

657. Cofetar, ajutor cofetar, program flexi-

630. Coafeza, cosmeticiana si manichi-

pentru salon Beauty. Oferim spre inchiriere post de lucru; (0724.369.689 632. Coafeza, hairstylist, saloanele Andreea angajeaza coafori pentru locatiile aflate in Prelungirea Ghencea respectiv Sos. Iancului. Program o zi/zi si un weekend liber unul lucrator (0724.542.277 Salon.andreea@ymail.com 633. Coafeza, hairsylist Neo salon, un salon modern din sector 1, cu clientela formata, angajeaza coafeza/ hairstylist , experienta minim 1 an, competente frizerie. Oferim conditii de lucru deosebite, salariu atractiv, CM; (0729.575.588 neo.saloane@gmail.com

bil, ture de noapte, ture de zi, seriozitate, zona Big Berceni, sector 4; (0761.782.300 658. Cofetar, ajutor de cofetar pentru

cofetaria Agnes, si vanzatoare. Zona Berceni. (0770.712.222 agnes.cake@yahoo.ro

659. Cofetar, ajutor de cofetar pentru

cofetaria Aldorin, si vanzatoare. Zona Berceni. (0722.613.281 eximaldorin@yahoo.com

634. Coafeza, mani-pedi, cosmeticiana si

660. Cofetar-patiser cu experienta, Julie Ann cauta Cofetar-Patiser cu o experienta de minim de 2 ani. Se ofera pachet salarial atractiv, tichete de masa, bonus de performanta, asigurare medicala, decontare transport; (0745.542.932/ 0740.020.185 cariere@julie-ann.ro

635. Coafeza, stilist, salon lux Beauty

661. Cofetari pentru un laborator nou de

inchiriez scaun coafor, cosmetica, manipedi, zona 13 Septembrie 241, salon de 15 ani, procent 50%; (0799.686.555 Lounge clientela formata, spatiu comercial, zona Calea Mosilor, intersectie Eminescu, Pizza Hut, Dacia. Experienta in domeniu, coafuri speciale, seriozitate, profesionalism, aspect fizic placut, receptiva; (0744.499.555/ 0722.301.575 cristina@wic.ro http://www.thebeautylounge.ro 636. COAFEZA. Salon angajeaza coafeza, frizerita, manichiurista si cosmeticiana in conditii avantajoase de salarizare, Plaza Romania, sector 6 (0723.329.376 637. Coafeza. Salon cu vad, vechime 15 ani, angajeaza urgent coafeza, mani-pedi, cosmeticiana, frizer, sector 1, Piata 16 Februarie; (0722.967.740

cofetarie situat in Bragadiru, cartier Fortuna (linia 302 Ratb). Pentru informatii si detalii contactati-ne telefonic; (0721.245.351

681. Confectioner textile croitorie, atelier

textile din sectorul 4 (Bd BrancoveanuLuica) angajam confectioner textile, calcat interfazic si final. Mai multe detalii; (0724.901.749 office@okydoky.ro

682. Confectionera cu experienta Calea

Vitan, sector 3, urgent; (0725.891.522

683. Confectionera cu experienta pentru masina liniara, program 8 - 16.30, zona Piata Sudului; (0745.656.694 684. Confectionera pentru croitorie, cu

experienta in liniara si triploc, produse dama, serie mica. Salariu motivant, carte de munca, program 8 ore, luni-vineri. Zona Casa Presei Libere, sect. 1. (0774.431.164 685. Confectionera, atelier confectii

dama, zona Fundeni, angajam confectionere, carte de munca, ore suplimentare platite, conditii bune de lucru salarii atractive, plata la timp, 1.500 L; (0787.541.716/ 0771.752.873 686. Confectionera, zona Fundeni in

cartier, vizavi de Oncologic, mic atelier, contract de munca, salariu avantajos; (0720.267.528 687. Confectionere cu experienta in liniara si triplock, pentru confectionare textile de casa. Salariu motivant, bonuri de masa. Zona metrou 1 Decembrie 1918. (0723.485.684 betaimpact.office@gmail.com

662. Cofetari si patiseri pentru hotelul Sheraton Bucuresti. Salariul incepand de la 1.700 lei, negociabil in functie de experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com

688. Confectionere masina liniara per-

663. Cofetari. Cofetaria Monalisa anga-

690. Confectionere pentru produs cap-

jeaza in conditii deosebite cofetari , modelatori in martipan si ucenici. Laboratorul este situat in Voluntari. Se asigura tansport de la statia metrou Pipera. (0785.082.421

manent sau colaborare pt. atelier in sectorul 2, conditii bune de munca (0726.322.062 689. Confectionere pentru atelier

retusuri; (0730.820.120

coada Bd. Ghencea 134, sector 6, Bucuresti (vis-a-vis de stadionul Steaua). Program de lucru: luni - vineri 07:00 15:30; 2.000 L; (0785.888.850 office.lazo@gmail.com www.lazo.ro

598. Casierita, ospatarita cu sau fara

de saloane Berceni, Piata Progresul, Drumul Taberei, Dorobanti, Obor, Piata Iancului, Diham, Titan. 1800-3800 lei la 1/2 luna. (0738.169.430 madalinacatalin29@gmail.com 621. Coafeza angajam cu carte de

munca, experienta minim 2 ani, sau inchiriem post Drumul Taberei, Timisoara nr. 69; (0722.511.832 622. COAFEZA CU EXPERIENTA SALON INFRUMUSETARE DRUMUL TABEREI, TIP TOP. CONDITII AVANTAJOASE. SALARIU 1.900-3.500 LEI; (0761.647.108 623. Coafeza sau hairstylist cu experien-

ta, salon zona P-ta Sudului Berceni vechime de peste 14 ani, vad si clientela formata, carte de munca 8 ore, program o zi cu o zi, salariu motivant. oferim seriozite. (0722.686.381 624. Coafeza si manichiurista pedichi-

urista cu experienta zona Berceni; (0724.304.871

709. Consilier service auto - AutoEco

729. Contabil primar pentru SC Estetik Packing SRL, lider pe piata ambalajelor de unica folosinta. Experienta obligatorie 2 ani, avantaj cunostinte program WinMentor.

line importator piese camioane si remorci, angajam operator call center, identificare, oferim conditii bune de lucru si venituri motivante, bd. Preciziei. Rog trimiteti CV la email; 2.000 L; (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro Service angajeaza consilier service auto cu experienta, in zona Berceni. Se ofera un salariu atractiv in functie de experienta, cunostinte, dedicare si realizari. Telefon: (0760.335.725 angajari@autoeco.ro

710. Consilier vanzari pentru magazin de mobila in zona Ghencea. Cerinte: inclinatie spre vanzari, atentie la detalii, cunostinte PC (Internet si MS Office). CV-urile se trimit pe e-mail. Mai multe relatii la telefon. (0720.067.622 mobila@spectral.ro 711. Consilier vanzari producator de tam-

712. Consilier vanzari canapele show- room canapele, bd. Alexandru Obregia 16. rosinigrup@yahoo.com. (0742.056.286

733. Contabila absolvent ASE, SAGA, REVISAL, declaratii, bilanturi, obligatoriu minim 2 ani intr-o firma de conatbilitate. Salariul net 2000 lei - 3000 Lei. Formular la: www.angajari.homestead.com/contabil.html.

717. consultant financiar, angajez con-

sultant financiar cu experienta de minim 2 ani in piata financiar-bancara pentru vanzarea de credite pentru persoane fizice si persoane juridice; (0722.582.918 718. Consultant imobiliar, agent, FirstImobiliare companie imobiliara ce isi desfasoara activitatea intr-o zona ultracentrala, doreste sa-si mareasca echipa, angajand agenti imobiliari cu sau fara experienta, insa cu dorinta de castiguri substantiale. (0763.649.128 firstimobiliare@gmail.com 664. Cofetaria Tic Tac, in Titan, sector 3

at in Militari Residence angajeaza coafeza cu experienta. Pachet salarial motivant, Carte de Munca. Pentru detalii sunati la tel: (0734.690.749 vintage_salon14@yahoo.com

angajeaza cofetar cu experienta. Seriozitate. Salariu atractiv; (0722.459.539/ 021.324.95.54 angelinacofe@yahoo.com

639. Coafeza/Hairstylist salon angajeaza, Salon Saffir situat in zona Sun Plaza sect.4, angajeaza coafeza/hairstylist, cosmeticiana, detalii la salon; (0723.623.375 topalessisbeauty@yahoo.com 640. Coafor Salon Zeita Frumusetii (str.

Margeanului 30, sec. 5) angajeaza personal calificat pt. postul de coafor, oferim c.m., program 12 ore/ zi cu o zi libera, conditii bune de munca, produse profesionale; (0744.663.890/ 0731.324.296 641. Coafor, stilist si frizer, pentru lant de

665. Cofeza, inchiriez scaun coafor salon

de infrumusetare situat pe bulevardul Chisinau sect 2, 1 zi cu o zi, duminica inchis. (0728.432.312 Mariana_fluture@yahoo.com 666. Colaboratori Uber Ofer posibilitatea

de a colabora cu Uber prin intermediul firmei, (0760.230.770 constantindiaconeasa@yahoo.com 667. Colaboratori. Societate specializata in achizitii publice (SEAP) cauta colaboratori pentru redactarea ofertei tehnice/ economice. Relatii la tel.; (0731.922.076

saloane, in zonele Victoriei, Floreasca si Unirii. Oferim salariu motivant, seminarii de perfectionare, echipa tanara si performanta; (0720.996.748

668. Colectiv masa cusut, pentru

642. Cocator brutarie, modelator, munci-

669. Colegi. Coafor, cosmetica,

tori necalificati, program atractiv 1.800 L; (0772.261.614 643. COFETAR Cofetarie cu renume, angajeaza cofetari cu experienta in decorarea torturilor din portofoliu cat si a torturilor personalizate. cerinte: seriozitate, spirit de echipa, dorinta de a persevera, CV la; (0727.736.522 dana.bureac@casatosca.ro 644. Cofetar cu experienta angajam la firma de catering in zona Giulesti, salariu incepand de la 2500, experienta, program flexibil, avansare, tel, CV la email info@frenchbakery.ro 2.500 L; (0725.328.292 info@frenchbakery.ro 645. Cofetar cu experienta si ajutor

cofetar, pentru cofetarie cu vechime din zona Aparatorii Patriei; (0720.532.646/ 0723.515.223 646. Cofetar pentru un laborator de cofe-

tarie din zona Pipera, langa statia de metrou Pipera. Cerinta: calificare in domeniu. Contract pe perioada nedeterminata de timp. 2.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 647. Cofetar restaurant in zona de Nord,

Baneasa angajeaza cofetar cu experienta minim 1 an. Program in ture, asiguram transport de la metrou pana la locatie (0744.332.072 florina.saru@stejariicountryclub.ro 648. Cofetar angajez cu experienta,

program o zi cu o zi, zona Pantelimon; 3.000 L; (0734.396.420 649. Cofetar calificat salariu intre 2500-

3500 lei, program 5 zile pe saptamana, laborator productie zona Militari, avantaj pentru cofetari cu experienta in prajituri frantuzesti si ciocolaterie 3.000 L; (0742.288.504 contact@chocolat.com.ro 650. Cofetar calificat zona Militari, pro-

gram de lucru 5 zile cu 2 libere. Angajam cofetar cu experienta in cofetarie frantuzeasca sau produse de ciocolaterie. 3.500 L; (0751.550.011 contact@chocolat.com.ro www.chocolat.com.ro

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

atelier de incaltaminte situat in sectorul 5. Manopere atractive. (0720.383.838 manichiura, salon Piata Romana angajeaza colegi cu experienta, procent 50%; (0723.138.982 670. Compania Wise Box angajeaza per-

sonal, nou intrata pe piata de food delivery din Romania, angajeaza: casier-operator, cunostinte MS Office, preluare comenzi on line de la call center, repartizare catre bucatarii si departament livrare. (0799.831.111 cariere@wisebox.ro 671. Companie curierat angajam curier

pe jos pentru livrari in Bucuresti L-V; (0753.888.884 672. Companie internationala angajeaza distribuitori pedestri. Salariu net, 1.600 L; (0729.492.492 673. Companie mare din domeniul alimentar angajeaza: stivuitorist, ambalatori, manipulanti marfa, mecanic auto si electromecanic, conducatori auto (B+C), fidelitate in companie, transport asigurat pe Bucuresti si din provincie pe anumite rute, detalii suplimentare la tel.; (0722.646.763 674. Companie mare din domeniul ali-

mentar, cu sediul in Bd. Metalurgiei sector 4 Bucuresti, angajeaza femeie de serviciu cu disponibilitate si pentru ture de noapte. Pachet salarial atractiv 1400 net +bonuri de masa de 300 lei. Pentru detalii tel.: (0722.646.763 675. Confectii textile angajeaza confectionere liniara si triplock, CTC, curatat, ate, calcat final, conditii avantajoase, tichete; (0724.020.777 676. Confectioner produse textile, anga-

jam persoane serioase cu experienta in liniare si triplock. Salariu motivant, mediu placut de munca, echipa. Utilaje noi, program 8 ore cu contract de munca. Zona Doamna Ghica-Baicului, sector 2. (0724.936.331 office@hovakim.ro 677. Confectioner cap-coada zona Costin Georgian metrou, salariu avantajos, conditii de munca excelente, prog. 7.30 16.00. 2.000 L; (0734.537.564 office@fashionhaine.ro

719. Consultant vanzari Diego Bucuresti

691. Confectionere perdele, draperii, pentru Sophia, cu experienta, punctul de lucru din Dinicu Golescu, Bucuresti.Salariu: de la 1600 lei, in functie de experienta + bonuri de masa.Detalii la telefon: (0756.049.723/ 0758.235.248 office@sophia-romania.ro

angajeaza. Alatura-te unei echipe tinere de profesionisti unde vei gasi conditii de munca bune, un mediu dinamic si stabil. Trimite CV-ul tau la: bucurestivitantis@diego.ro, bucurestivitantis@diego.ro

692. Confectionere si mecanic pentru masini de cusut, societate confectii textile angajeaza in zona Big Berceni; (021.331.03.79

720. Consultant vanzari imobiliare, agenti imobiliari pentru agentie imobiliara. Se ofera conditii excelente de munca, mobil/laptop/auto, bonus performanta. Se cauta persoane dinamice, serioase (0749.143.336 office@marsterimobile.ro

693. Confectionere si modeliere cu experienta haine dama. Salariu fix 1.5001.900 + bonuri de masa. Program 7.0015.30, conditii foarte bune. Sector 3. (0767.341.095/ 021.324.53.08 694. Confectionere si modeliere cu experienta haine dama. Salariu fix 1.5001.900+ bonuri de masa. Program 07.0015.30, conditii foarte bune, Sector 3. Tel. (0767.341.095/ 021.324.53.08 695. Confectionere textile masiniste pentru masina liniara cu experienta in domeniu pt. croitorie, se lucreaza pe operatii, program 8 ore, zona soseaua Viilor 1.400 L; (0723.009.441 office@bludesign.ro 696. Confectionere textile dama, cusatorese cu experienta, venit net 1800 lei, decontare transport. Firma stabila, cu vechime in industria textila confectii femei, in incinta Electromagnetica. Program lunivineri, 8-16. (0745.022.176 697. Confectionere, croitoreasa si

muncitori necalificati; (0730.820.120 698. Confectionere, firma specializata

in confectii de dama, angajeaza: confectionere, modelier si croitor, salariu actractiv, decont transport, bonuri de masa, sediu Electromagnetica, zona Rahova. (0755.030.551 hr@rheacosta.com WWW.RHEACOSTA.COM 699. Confectionere, in masina liniara, salariu 1.800-2.300 Ron, angajeaza firma confectii dama, zona Militari; (0729.834.163 700. Confectionere, sef de sectie, mod-

elier, calcat interfazic si final, sala croit, zona Eroii Revolutiei- Soseaua Giurgiului; (0722.321.565

731. Contabil, experienta minim 5 ani, cunostinte PC, Windows, Ms Office, Soft, contabilitate; (021.344.77.32 fabiolaturism@gmail.com 732. Contabil. Roberto Design anga-

716. Constructor tipare cunostinte operare Gemini, salariu avantajos 5.400 L; (0766.849.566

638. Coafeza. Vintage Beauty Salon situ-

730. Contabil primar. Angajez specialist contabilitate primara si cunostinte minime resurse umane. Cerinte: engleza foarte bine. Conditii foarte motivante. Contact: email sau telefon; (0723.581.684 office@rightup.ro

plarie PVC angajeaza in conditii avantajoase persoana cu experienta de lucru in program Winarhi. Pentru relatii contactati (0744.534.882/ 031.103.64.53 colosseum.contab@yahoo.com

715. Constructor de tipare, care sa stie sa confectioneze un produs cap-coada angajeaza urgent atelier de croitorie confectii dama. Salarizare 3000 ron, 3.000 L; (0720.548.668

616. Coafeza cu experienta de minimum

620. Coafeza cu experienta, pentru lant

708. Consilier piese comenzi magazin on

pentru produse naturiste, sector 2. Detalii la tel. CV pe email. (0728.058.129 contact@farmaciacuplante.ro

615. Coafeza cu experienta Auchan Berceni, rog seriozitate; (0723.880.799

727. Contabil de gestiune pt. firma productie alimentara, zona Bucurestii Noi, sector 1, metrou Jiului, obligatoriu experienta in domeniu productie, comert, domiciliul stabil in Bucuresti, preferabil nefumator, salariu bun; 2.500 L; (0722.244.333 magazinandras@yahoo.com 728. Contabil evidenta primara restaurant, gestiune, restaurant Chocolat angajeaza contabil junior cu experienta in contabilitate financiara si de gestiune. program luni-vineri, 2500 net+bonuri de masa. pentru aplicare va rugam sa trimiteti cv pe mail. 2.500 L; (0751.550.011 contact@chocolat.com.ro

714. Consilier vanzari in magazin naturist

614. Coafeza cu clientela in zona Crangasi angajeaza coafor (procent avantajos). (0721.532.507/ 0766.826.793

617. Coafeza cu experienta minim 1 an, salariu atractiv, 2.000 lei +cm platita, 8 ore, salon de 10 ani. Program 1 zi da, una nu. Weekend da, unu nu, zona metrou Gorjului, 2.000 L; (0724.357.422

707. Confectioneri. Firma confectii angajeaza confectioneri liniari/ triplock 2 posturi, calcat/ finisat 1 post, Bd. Ghencea, Stadion Steaua; (0762.695.284

refour Colentina insula parfumuri (Infinite Love) ture de 6 ore, 2 week; libere venit fix 1500 +bonusuri; cerem experienta in comunicare si promovare, dorim persoane motivate stabile si serioase, 2.500 L; (0726.059.222 oana_dn74@yahoo.com

Coafeza cosmeticiana, maseuza, manichiurista, zona Titan, vad format, contract munca; (0733.814.616

2 ani, care sa cunoasca si frizerie, pentru salon situat in zona Drumul Taberei. Conditii avantajoase, CM. Salonul are vechime de 7 ani si clientela formata si selecta. (0745.775.511 Marius33_2004@yahoo.com

706. Confectioneri, tehnolog, spanist, calcatori, muncitor sala croit. Salariul 13002500 lei. Oferim contract de munca + bonuri de masa. Bd Timisoara sector 6. Tel.: (0729.025.741

713. Consilier vanzari cosmetice, Car-

613.

deosebit in Bd. Lacul Tei. Salariu fix sau comision important. Cautam si oferim seriozitate, stabilitate si conditii de lucru deosebite. Urgent, (0730.999.689 office@veronique.ro www.veronique.ro

601. Centrul de Proiecte Culturale al Mun. Bucuresti - Arcub, angajeaza manuitor, montator decor cu experienta. Relatii la sediul institutiei din str. Lipscani nr. 84-90; (0725.530.001

655. Cofetar, pentru laborator sector 3

680. Confectioner textil brand renumit Angajam confectioner textil in sectie de productie confectii dama, brand romanesc renumit, in Bucuresti, zona Rahova, Electromagnetica. Salariu si conditii atractive. 2.000 L; (07999101999 office@styland.ro

Magic. Conditii deosebite. Salariu fix/procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, C.M 8 ore, traininguri gratuite. 5.000 L; (0768.106.512 angajari@saloanelemagic.ro

angajeaza casiera serioasa, dinamica, sa se alature echipei noastre tinere dar cu vechime mare la noi, program atractiv, 2 zile 10:00 -21:30, 2 zile libere. Zona sector 1 (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com

suri autorizate: (frizerie, coafura, mainichiura-pedichiura; bucatar, ospatar, macelar, constructor, sudor stivuitorist cu aviz ISCIR, cofetar, agent securitate, infirmier si altele). Minim 400 lei, sprijin angajare. Cautam colaboratori, comision motivant; (0751.855.929/ 0726.964.482/ 0763.247.477 cursuri_romania@yahoo.com

654. Cofetar si ajutor de cofetar, candidatul ideal are experienta in realizarea produselor de cofetarie - preparatie, asamblare si finisare, isi organizeaza eficient munca, cunoaste retetele si procesul tehnologic de realizare a lor. Salariul de la 3000 Lei (0745.101.277 cofetaria_cafina@yahoo.com

612. Coafeza angajeaza Saloanele

619. COAFEZA cu experienta pt. salon

avantajoase (0722.213.243 orzainvest@gmail.com

sector 4, firma serioasa, loc de munca stabil, mediu placut de lucru, salariu motivant. (0729.737.619

679. Confectioner tamplarie termopan Pinum Doors&Windows angajeaza urgent muncitori calificati si necalificati pentru confectionare tamplarie termopan. Puteti trimite CV pe adresa de email nina.baluta@nusco.ro; (021.233.34.31/ 0744.998.403 nina.baluta@nusco.ro

611. Clinica Stomatologica Identis angajeaza secretara situatia in sector 1, Bucuresti, Strada Arh Ion Mincu, nr 29 bis, angajeaza secretara full time. Primim CVuri insotite de poza pe adresa de email, (0799.303.202/ 0799.303.202 office@identis.ro

597. Casierita, pizzeria Vechia Napoli

600. Centrul de Meserii Bucuresti - cur-

653. Cofetar preparatie, cofetarie din 99,

pentru postul de client service: cunostinte limba engleza nivel avansat. Studii economice sau sociologice finalizate sau in curs de finalizare (student an terminal);

618. Coafeza cu experienta pt salon cu vad format 14 ani zona Pta Sudului. Salariu motivant conditii avantajoase carte de munca program o zi cu o zi; 100 {; (0726.234.238/ 0722.686.381 fzamfirescu@gmail.com

599. Ceasornicar cu experienta conditii

629. Coafeza, hairstylist cu experienta minim 3ani, salon zona Dr. Taberei-Piata Moghioros. Cerem si oferim seriozitate. Pachet salarial motivant. Detalii la tel; (0758.240.911

Cofetar cu experienta, salariu 3.000 lei si ajutor cofetar; (0730.618.744

652.

678. Confectioner montator tamplarie ferestre salariu brut 3194 Ron, salariu net 2.505 Ron (2.190 Ron + 315 Ron bonuri de masa), 100 ron/luna bonus sarbatori, lV, 8-18, nu oferim cazare 2.505 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

610. Client service Angajez persoana

sandwich-uri. Benzinaria Mol Timpuri Noi cauta persoane responsabile. Program flexibil, salariu fix, tichete de masa, contract de munca, tips zilnic, bonusuri. Angajam si operatori platforma cu atestat GPL. (0724.528.622 timpurinoi@molretail.ro

experienta, cafenea bistro langa Afi Mall (Cladirea AfiPark 2). Program 07:00-21:00, 2 zile cu 2. Persoana sociabila, atitudine pozitiva, aspect fizic placut. Salariu 1200 + tips. Carte munca, bonusuri (0723.365.025

oferim si cerem seriozitate. 2.500 L; (0737.193.652 Lilidumitru2012@yahoo.com

651. Cofetar cu experienta salariu 25003500ron, angajam cofetar cu experienta salariu 2500-3500 ron, zona Berceni relatii la tel; (0745.135.194/ 0742.136.445 office@ml2000.ro

721. Consultant vanzari, Diamond Busi-

ness, entry level hei, buna, cautam colegi noi, daca esti absolvent al Facultatii de Comert, vorbesti limba engleza fluent, ai simtul umorului si esti o persoana ambitioasa, trimite CV la email (0723.133.504/ 0723.131.656 adamevediamonds@gmail.com 722. Consultat vanzari, call center Academia Romana de Coaching angajeaza consultant de vanzari prin telefon. Cerinte: abilitati de comunicare si relationare, cunostinte operare PC.Beneficii: salariu motivant plus comision atractiv. (0040747741233 mihaela.visan@academiadecoaching.ro

jeaza contabil pentru contabilitate primara in sectorul 6 sa stie sa lucreze in program Saga; (0724.040.408

734. Contabila cu experienta minim 3 ani

in contabilitate primara. Relatii intre orele 10.00- 16.00. (0769.961.624

735. Contabila cu experienta pentru con-

tabilitate primara angajeaza Societate domeniu de activitate alimentatie publica, Bucuresti. Relatii la tel. sau CV la email: (0762.205.061 mihaelabirisu@yahoo.com 736. Contabila pentru contabilitate primara angajam contabila pentru contabilitate primara.Zona Jilava - 1 Decembrie. Salariu atractiv. (0722.685.969/ 0744.751.889

737. CONTABILA PRIMARA, CU EXPERIENTA IN DISTRIBUTIE PROGRAM 8 ORE DE LUNI - VINERI; (0745.246.825 738. Contabili cu experienta minim 5 ani

Firma de contabilitate si audit financiar, Unirii-Bucuresti angajam contabili, cunoscatori softuri ciel-saga. CV la adresa e-mail: office@admc-auditcontabil.ro, office@admc-auditcontabil.ro 739. Contract de munca la ferma/ fabrica

in Anglia. avem nevoie de femei/ barbati la ferma/ fabrica, ce detin cetatenie Romana sau Bulgara. Realizam contract pe 1 an zile. 1.300 {; (+37376706802/ +4407474987348 miron_denis91@bk.ru 740. Controlor calitate, companie in Sat.

Rudeni cu domeniul de confectii metalice angajeaza controlor de calitate. Cerinte cunoasterea desenului tehnic. Salariu 2.000-2.500 lei net + bonuri.Detalii la nr tel sau mail; (0730.094.441/ 0724.364.406 alin.it@csc-transmetal.com 741. Controlor dimensional 2D. SC Elec-

tromagnetica SA angajeaza controlor dimensional 2D si aspect. Conditii: liceu profil mecanic, cunostinte de desen tehnic. CV-uri pe adresa email. Relatii la telefon: (021.404.21.20 georgiana.iacob@electromagnetica.ro 742. Conversatii online Esti o persoana

dinamica, vesela si ambitioasa atunci acest job este perfect pentru tine. Bonus angajare 800$, posibilitate de avansare, fara stres si fara sefi. Castiguri garantate 5000-10.000$, 5.000 {; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com 743. Coordonator productie alimentara absolvent de USAMV cu o minima experienta intre 6 luni si 1 an pentru a coordona productia alimentara intr-o fabrica din zona Pipera metrou. 2.000 L; (0729.699.825 744. Coordonator, sef departament pen-

tru magazin de haine si incaltaminte second hand. Experienta minima 2 ani de comert. Salariul incepand de la 1800 Lei. Persoanele interesate pot trimite si CV (0770.347.949 angajari8@gmail.com

723. Contabil cu experienta relevanta de

745. Coremi SA, Ilfov, angajeaza deserventi buldozer si buldoexcavator. Relatii la telefon sau trimiteti CV pe email: (0756.119.292 office@coremi-sa.ro

724. Contabil firma multinationala anga-

746. Cosmetician auto profesional polish, tapiterie auto, polish faruri etc cu aparatura comision lucrare 40%; (0762.098.590

minim 2 ani. CV-urile se trimit la offce@wedohr.ro, 2.300 L; (0729.699.825

jeaza contabil gestiunea stocurilor; (021.202.58.70 office@wilkins.ro

725. Contabil bun, pentru Huge ContEx-

pert SRL, persoana tanara sub 40 ani, dinamica, Saga, experienta minim 6 ani, exp. in firma de conta avantaj, salariu in functie de realizari, CV la mihai.georgescu@huge.ro; (0721.201.211 mihai.georgescu@huge.ro www.huge.ro

726. Contabil contabilitate primara anga-

jam contabil contabilitate primara cu experienta minim 1 an. Zona oras Pantelimon Branesti; (0753.094.139 petre.voicu@microgrup.ro

747. Cosmeticiana angajeaza Saloanele Magic. Conditii deosebite. Salariu fix / procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, CM 8 ore, traininguri gratuite, 3.000 L; (0786.138.262 angajari@saloanelemagic.ro 748. Cosmeticiana cu experienta si in masaj, salariu atractiv 2.000 lei, cm, platita program 1 zi da una nu, 1 weekend da unu nu. Salon de 10 ani, zona metrou Gorjului; 2.000 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro

701. Confectionere, maistra Sectie con-

fectii de dama piata interna, angajam personal cu experienta. Lucru in serie, mediu de lucru placut, salarii bune + bonus pentru aducere echipa completa. Locatie: Teiul Doamnei, Colentina, (0799.827.901 702. Confectioneri /necalificati tamplarie

pvc, zona sector 4, salariu atractiv. (0767.396.305

703. Confectioneri in masina simpla de cusut, butoniere, nasturi, calcator final, lucratori in sala croit (spanuit, timbrat, termocolat) pentru Fabrica de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor (021.424.62.93 704. Confectioneri cu experienta \ pen-

tru atelier confectii dama. Electromagnetica (Calea Rahovei); (0722.243.683

705. Confectioneri, banzicari, muncitori

sala croit, muncitori necalificati pentru finisaj textile, salariul 1400-2000 Lei, oferim contract de munca, salariul atractiv + bonuri de masa. Bd. Timisoara (0729.025.741

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

23 octombrie 2017

15

4

LOCURI DE MUNCÅ 798. Croitorese masiniste, confectii tex-

tile, mester, ctc, banzicar, taietor curis, mecanic. Sos. Oltenitei 39-45 (0722.594.982

Croitori comanda angajam, zona Calea Mosilor, program flexibil, 8 ore de luni pana vineri, salariu motivant+ bonusuri; (0760.070.898

799.

800. Croitori comanda barbati si modelieri angajam, program flexibil, 8 ore de luni pana vineri. Salariu incepand de la 3.000 L; (0720.130.490

749. Cosmeticiana cu experienta, mediu relaxant, colectiv tanar, salariu de la 1.700 L; (0724.651.010 750. Cosmeticiana cu experienta, program o zi cu o zi, in zona Calea Vacaresti, sector 4, salairu atractiv, rog seriozitate; (0749.232.233 751. Cosmeticiana Lant de saloane

angajeaza cosmeticiana in zonele Titulescu, Tei si Lujerului. Conditii de munca deosebite, salariu motivant, program de perfectionare continua, portofoliu de clienti format; (0720.996.748 752. Cosmeticiana Lant de saloane din

Bucuresti angajeaza cosmeticiana cu experienta, pentru saloanele din zonele Dorobanti si Pia?a Iancului. Clientela formata, conditii avantajoase. Salariu 1.8004.000 lei la 1/2 luna; (0738.169.430 madalinacatalin29@gmail.com

753. Cosmeticiana Salon Alize din inc-

inta Cora Lujerului angajeaza cosmeticiana, hair stylist, frizer si manichiurista, cu experienta minim 3 ani; (0755.743.174 salon.alize@yahoo.com 754. Cosmeticiana urgent, pentru salon situat in zona Garii de Nord. Oferim salariu atractiv; (0728.431.041 755. Cosmeticiana cu experienta mini-

ma 4 ani. Contract de munca, salariu fix & comision. (0784.131.313 756. Cosmeticiana cu experienta si make up salariu atractiv, 2.000 lei + carte de munca pe 8 ore, program 1 zi da una nu. 1 weekend da unu nu. Salon de 11 ani, zona metrou Gorjului. Anunt adresat persoanelor cu chef de munca. 2.000 L; (0724.357.422 757. Cosmeticiana cu experienta, ofer-

im salariu fix+ carte de munca (nu se opresc bani la cartea de munca nici pe materiale), program o zi cu o zi, duminica inchis, zona Straja, sect. 4, www.salonhema.ro. (0766.663.406

774. Croitoreasa foarte serioasa, pro-

gram luni- vineri 8.00- 16.00, Piata Romana, salariul 1.500 ei. (0784.072.882

775. Croitoreasa pentru a lucra intr-o echipa creativa, mediu placut. Zona metrou Aviatorilor. Program de lucru lunivineri 8 ore/zi. Carte de munca. Salariu atractiv. Telefon: (0728.339.549/ 0744.646.781 776. Croitoreasa pentru atelier creatie

vestimentara situat in zona Cismigiu, pentru executarea produselor de dama in serie mica. Program 8 h/zi, carte de munca, bonusuri; (0756.462.712 777. Croitoreasa pentru atelier de creatie specializat pe produse de dama de zi si de ocazie, cu experienta in croit si executie produs cap-coada, pentru colaborare pe termen lung (0729.215.747 778. Croitoreasa pentru retusuri si modi-

ficari. Salariu de la 2.200 la 2.500 Lei, contract de munca 8 ore, se cere experienta in retus si modificari. Zona Titan, piata Minis, sector 3. salariu de la 2.200 la 2.500 Lei 2.200 L; (0785.077.061

Croitoreasa sala croit, taiat si incadrat, si masinista liniara, zona Pantelimon; (0769.606.639 779.

780. Croitoreasa confectioner pt atelier confectionari perdele Bucuresti. Se cere un min de experienta in domeniu, dorinta de a invata si de a munci. Salariul se negociaza in functie de experienta 1.700 L; (0756.049.723 781. Croitoreasa cu experienta in

confectionarea de rochii. Conditii de lucru foarte bune, salariu foarte bun. Ca locatie ne gasiti la intersectia Mihai Bravu cu Vatra Luminoasa. Rugam seriozitate; (0773.948.582 782. Croitoreasa cu experienta

musetare Drumul Taberei. Relatii la telefon: (0722.258.777 elinicolaescu@yahoo.com

Realizare produs cap-coada, locatie ultra centrala. Salariu negociabil. Carte de munca. Detalii la tel.; (0727.457.259 missoti.shoes@gmail.com

759. Cosmeticiana sector 4, cu experi-

783. Croitoreasa modeliera pentru con-

758. Cosmeticiana pentru salon infru-

enta, se lucreaza 1 zi/ 1 zi libera, stradal, zona circulata, clientela formata. Salariu, incepand cu 1500 lei; 1.500 L; (0728.986.420 www.salonsweetstyle.ro

fectionarea rochiilor de ocazie la comanda, langa Leroy Merlin Alexandriei, decontam transport, salariu motivant. Detalii la tel.; (0724.305.680 Ionut@adctive.com

760. Cosmeticiana, cosmetician, minim

784. Croitoreasa pentru atelier de

experienta 3 ani. 2.000 L; (0737.193.652 Lilidumitru2012@yahoo.com

761. Cosmeticieni auto, spalatori auto.

Angajam spalatori auto/cosmeticieni auto cu experienta. Program: 09:00-19:00. Salariu motivant plus comision provenit din cosmetica interioarelor la masini. Zona Tineretului sector 4, 4.000 L; (0723.209.020 me_maku@yahoo.com 762. Covrigareasa cu experienta pt. Patiseria Tismana, se lucreaza: luni-vineri, 06:00-16:30, sambata si duminica liber. Zona Colentina Fundeni 2.200 L; (0733.869.232 763. Crevedia, Casa cu Tei, loturi de

casa 500-1500 mp, ansamblu nou cu paza la intrare si iluminat, stalpi de curent la fiecare lot, acces direct din DN1A, de la 7.800 euro/lot, se poate construi imediat, 25 min de Pta Victoriei. 7.800 {; (0722.677.873 764. Croitor stanta si manual anga-

jeaza Firma confectii si marochinarie. (0731.041.499

retus; (0766.511.788

785. Croitoreasa raion perdele Diego

Bucuresti angajeaza. Alatura-te unei echipe tinere de profesionisti unde vei gasi conditii de munca bune, un mediu dinamic si stabil. Trimite CV-ul tau la: bucurestivitantis@diego.ro, bucurestivitantis@diego.ro www.diego.ro 786. Croitoreasa si spanuitor atelier

croitorie angajam personal atelier croitorie in zona Pieptanari Statia de metrou Eroii Revolutiei. Oferim loc de munca stabil in atelier cu vechime de peste 15 ani. Pentru detalii si interviu, sunati 2.000 L; (0723.511.588/ 0721.363.035 hm.recrutare@yahoo.com 787. Croitoreasa, croitor pentru atelier

de creatie si productie serie mica, situat in zona metrou Stefan cel Mare, cu experienta in realizarea produselor cap coada (constructie tipare, croit, cusut). (0730.092.022 claudia@couturedemarie.ro 788. Croitoreasa, cusatoreasa triploc,

765. Croitor, croitoreasa (confec-

liniara pentru atelier de croitorie New Trend, program de 8 ore de luni pana vineri, carte de munca, conditii de munca foarte bune, 1.500 L; (0767.743.864 newtrendonline.office@gmail.com

766. Croitor, croitoreasa cu experienta

789. Croitoreasa, cusatoreasa, pentru

tionere), atelier zona Stefan cel Mare; (0721.829.376

pentru magazin perdele, draperii si metraje. Magazinul e situat în complexul Big Berceni. Salariu atractiv. Telefon: (0771.553.103 767. Croitor, croitoreasa pentru confectionare de costume barbatesti. Conditii salariale foarte bune, locatie centrala. Mai multe detalii la telefon; (0761.499.385 768. Croitor, croitoreasa pentru firma privata din Bucuresti, cu experienta in vederea confectionarii de perdele si draperii cu norma intreaga. Relatii la tel. (0766.561.166 danielgrava@ymail.com 769. Croitor, croitoreasa pentru sectie

confectii de dama piata interna, cu experienta la croit in curis. Lucru in serie, mediu placut, salarii bune, bonus pentru aducere echipa completa. Locatie: Teiul Doamnei, Colentina (0799.827.901 770. Croitor, croitoreasa, perdele, draperii

pentru firma privata din Bucuresti, cu experienta in vederea confectionarii de perdele si draperii, cu norma intreaga. Relatii la telefon (0766.561.166 danielgrava@ymail.com 771. Croitor, tiparist, salariu imens, pentru atelier de creatie vestimentara, realizarea tiparului, realizarea cap coada a unui produs. Carte de munca. Salariu intre 3500 lei si 4500 lei. 4.500 L; (0761.801.232 Alinutza198@yahoo.com

772. Croitoreasa cu experienta in realizarea produs cap-coada, pentru atelier serie mica, oferim seriozitate si stabilitate, mediu placut, zona Drumul Taberei, vezi harta; (0728.119.826 lumystyle@yahoo.com 773. Croitoreasa cu experienta pentru

atelier creatii.

atelier de creatie vestimentara, cu experienta in confectionarea articolelor de dama. Realizarea cusaturilor si finisajelor. Cunostinte de cusut manual. Sector 1. (0724.741.104 contact@mireladiaconu.com 790. Croitoreasa, masina liniara pentru

atelier de creatie vestimentara. Experienta masina liniara + produs cap-coada.Persoana responsabila si serioasa. 1.500 L; (0730.209.570 neatu.mirela.joviale@gmail.com 791. Croitoresa pentru firma serioasa, cu

experienta, salariu deosebit, 1.500 L; eurotextil@libero.it

792. Croitoresa, firma serioasa anga-

jeaza criotoresa cu experienta in domeniu perdele salariu deosebit, 1.500 L; (0722.644.627 eurotextil@libero.it 793. Croitorese calcator angajam, zona

Bucurestii Noi cu Sos. Chitila; (0723.933.354/ 0723.118.724

794. Croitorese confectii dama executie

produs cap coada zona banu manta salariu 2500 plus bonus la angajare program 7ore; (0751.242.421 mitricclaudia@gmail.com

Croitorese (confectionere) angajam, zona Colentina; (0722.679.149 795.

796. Croitorese angajez, program lucru:

L - V: 7.30 - 16.00, salariu atractiv; (0721.456.325/ 021.224.41.96

797. Croitorese confectii dama executie

produs cap coada, zona Banu Manta, salariu 2500 ron, program 7 ore, bonus la angajare, tel. 2.500 L; (0751.242.421 mitricclaudia@gmail.com

831. Dezosator pui, salariu atractiv, bonusuri, mediu de lucru placut, program stabil, o singura tura; (0723.654.393 832. Direct-Line Inox, cautam colegi. Direct Line Inox - filiala Bucuresti angajeaza: operator utilaj CNC/ tehnician. www.directline.ro. Relatii la tel. sau CV la: (021.256.22.42 bucuresti@directline.ro 833. Direct-Line Inox, cautam colegi.

860. Doamne pentru videoconversatii. Fara limita de varsta, aspectul fizic nu conteaza. Oferim bonus la angajare+ salariu atractiv, program flexibil; (0736.752.963

834. Director salon, manager, este oblig-

enta si sofer agent, inclusiv persoane pensionate, activitate de birou (telefonista-secretara etc), abilitati folosire calculator, in cadrul unui dep. de vanzari. Salariu fix, bonuri de masa, contract si pt. sofer: exp.; (0753.123.591 resurseumaneimm@gmail.com

at sa lucreze in Qatar, (0097455388988 Qatarajqatar@gmail.com

835. Dispatcher distributie Bucuresti, operator date depozit, contabil junior, operator facturare, Delamode Romania isi mareste echipa, Trimite-ne un CV pe adresa email hr.ro@delamode-group.com 1 {; (0721.327.999 cristina.stefan@delamode-group.com

802. Croitorie - modelier cu experienta.

836. Dispecer pentru dispecerat firma in

803. Croitorie, zona Militari, angajam

pentru triplock, uberdeck, liniara, cat si necalificati pentru auxiliare; (0769.675.090

804. Crystal Palace Ballroms recruteaza, Crystal Palace Ballroms (locatie: in spatele Pietei George Cosbuc), angajeaza: Lucratori in bucatarie, ingrijitori cladiri, manipulanti marfuri si paznici. Asteptam CV-ul dvs la adresa de mail; (031.400.42.22 recrutare@crystalpb.ro 805. Cuplu sau familie la intretinere si

curatenie pensiune. Doamna pentru curatenie si ajutor bucatarie, domnul la curte si la reparatii. Asiguram cazare si masa. 3.000 L; (0740.097.589 ioana_podina@yahoo.com 806. Curatatoria Aqua din Titan anga-

jeaza personal prezentabil pentru primire haine. Salariu 1800 + tichete, sporuri, decontare transport. Cerinte: liceul, cunostinte calculator, MS Office, limba engleza nivel mediu. Trimite CV cu poza pe email, 1.800 L; (0722.291.414 contact@aquaclean.ro 807. CURATENIE Angajam personal

pentru curatenie in cofetarie/ laborator patiserie-cofetarie; (0757.252.466 www.suntdelicioase.ro

808. Curier Biroul este in Piata Unirii, pro-

gram l-v: 9-17. Salariu minim net 2000 lei. Pentru interviu trimiteti fomularul de la adresa: www.angajari.homestead.com/curier.html;

859. Doamne pentru videoconversatii. Fara limita de varsta, aspectul fizic nu conteaza. Oferim bonus la angajare + salariu atractiv, program flexibil; (0736.752.963

Direct Line Inox- filiala Bucuresti angajeaza: operator utilaj CNC/ tehnician. www.directline.ro. Relatii la tel. sau CV la e-mail: (021.256.22.42 bucuresti@directline.ro

801. Croitori si masiniste pentru Noire.ro pentru realizarea de costume de baie. Locatie: Electromagnetica.Cerinte: utilizare banzic, cusut produs cap-coada sau pe operatii.Ore suplimentare platite. 2.000 L; (0764.601.610 office@noire.ro

Modelier cu experienta in confectionarea produselor de dama, cu experienta pt. liniara si triploc serie mica. Salariu atractiv, carte munca, program 8 ore, luni-vineri, concediu odihna, (0774.431.164

858. Doamne mature cu sau fara experienta pentru conversatii online, 200 $ bonus la angajare. Programare interviu la telefon, 3.000 L; (0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com

domeniul serviciilor; (021.210.68.77/ 021.211.72.13

837. Dispecer la Ana Pan Inregistrare

comenzile in sistem, transmiterea lor in productie si verificarea lor fizic pentru transport. Oferim: salariu motivant, bonuri de masa, program de 8 ore/ zi in schimburi, (0724.322.000 hr@anapan.ro, 838. Dispecer Monitorizare Video. Force

1 - Divizia de Securitate angajeaza pentru Dispeceratul National, cu sau fara experienta: Dispeceri monitorizare video, 1.400 L; (0749.273.281/ 0219225 alin.popa@force1.ro 839. Dispecer pentru monitorizare video

angajam dispeceri, program de noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, pentru cladire birouri in zona Aurel Vlaicu la 100 de m de metrou. Rog cv-uri pe adresa de mail, (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro

840. Dispecer pentru servire in camera (hotel) fete si baieti pentru hotelul Sheraton Bucuresti. Cunoasterea limbii engleze este obligatorie. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com 841. Dispecer. Societate comerciala angajeaza dispecere, disponibil pentru 3 schimburi, abilitati de comunicare, cunostinte operare PC, cunostinte limba engleza, relatii la telefon; (0744.349.113 842. Dispeceri centru de alarma. Force 1

- Divizia de Securitate angajeaza pentru Dispeceratul National, cu sau fara experienta: Dispeceri centru de alarma, 1.800 L; (0749.273.281/ 0219225 alin.popa@force1.ro

861. Doamne pt. birou fara experi-

862. Doamne si dominisoare cu varsta minima 18 ani, atitudine pozitiva si incredere in sine, persoane serioase si responsabile pentru Dream Studio. Oferim: salariu garantat intre 5.000 si 10.000 Lei, forme legale de angajare, siguranta datelor personale si a identitatii, sprijin financiar pentru casa, masina si nevoi personale, abonamente medicale in cadrul unei companii private. Aplica acum. Site: www.dream-studio.ro; (0736.752.963/ 0757.367.200 office.dream@yahoo.com 863. Doamne si domnisoare cu varsta minima 18 ani, atitudine pozitiva si incredere in sine, persoane serioase si responsabile pentru Dream Studio. Oferim: salariu garantat intre 5.000 si 10.000 Lei, forme legale de angajare, siguranta datelor personale si a identitatii, sprijin financiar pentru casa, masina si nevoi personale, abonamente medicale in cadrul unei companii private. Aplica acum. Site: www.dream-studio.ro; (0736.752.963/ 0757.367.200

DOAMNE SI DOMNISOARE PT CONVERSATII ONLINE. CONTRACT DE MUNCA, BONUSURI DE ANGAJARE, PROGRAM FLEXIBIL, BONUS DE ANGAJARE 300 $, PROCENTE DE LA 50%-80%, BONUSURI DE FIDELITATE, ANUALE, BONUSURI DE PERFORMANTA, TRAINING GRATUIT 5.000 L; (0767.640.565 864.

809. Curier Laborator tehnica dentara,

angajeaza curier, bell-boy cu experienta. Conditii de munca deosebite: salariu, sporuri si tichete de masa. Program flexibil: 12/24 12/48, obligatoriu permis de conducere cat B. (0728.979.800 hr@minerva.ro

865. Doamne, domnisoare, 18+. Esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante aminte angajeaza cusatoare incaltaminte toate operatiile, pregatitoare pentru subtiat, si un job stabil? Atunci vino indoit, captusit, capsat, diverse operatii sa ne cunosti. Noi te ajumasa si necalificati, zona metrou Crangasi; tam sa fii “Rich” pe toate (0736.073.372 novarashoes@yahoo.ro planurile. Cum? Ai posibili844. DISTRIBUITOR pliante. Agentie 817. Cyber Security angajeaza agenti de tatea unor castiguri colospublicitate cauta colaboratori pentru distribsecuritate si de interventie pentru utie pliante la cutiile postale sau stradal. ale din conversatiile pe Bucuresti, Otopeni si Buftea, cu salariu Relatii la; (021.322.87.84 internet. Job bine platit bun si la timp. Informatii suplimentare la telefon; (0744.422.884 100% procent din incasari 845. Distribuitor. Vrei un job cu program flexibil sau full-time? Angain prima luna lucrata, 818. Dansatoare cu varsta minima 18 ani pt. night club in centrul istoric. Plata zil- jam distribuitor, consultant vanzari cazare grauita, servicii grasi promoteri; (0764.914.055 nica. Contract de munca (0767.635.645 tuite de infrumusetare. Training gratuit/ cursuri de 846. Distribuitori fara limita de vars819. Dansatoare, animatoare, ta, salariul net incepand de la, limba engleza. Suna acum ospatarite, hostesse pentru club de noapte 1.800 L; (0728.650.079 situat in zona Piata Unirii.Plata se face pe la telefon sau da-ne un baza de comision zilnic. Rog seriozitate. beep si te sunam noi, site: 847. Dnata Catering SRL cauta lucrator Mai multe detalii la telefon. comercial in bistro/ cafenea aeroport, ajuwww.richgirls-studio.ro; (0721.897.311 tor de bucatar, (0756.141.778 amnessiadance@gmail.com (0722.101.020 hr@richgirlsdfilip@dnata.ro studio.ro 820. DB Schenker angajeaza manipulanti

(0721.212.941/ 0723.294.972

824. Decorator florar, muncitor necalificat angajez pentru magazin flori si vanzator pentru chiosc flori; (0787.873.596 825. Delta Auto Center angajeaza spalatori auto cu si fara experienta in domeniu, vulcanizatori si mecanici auto, B-dul Expozitiei, sector 1; (0745.525.678 826. Depanator/ tehnician cu experienta

in reparatii electrocasnice mici/ masini automate cafea/ masini automate mancare-vending machine. Zona Mogosoaia, pentru persoanele din Bucuresti oferim transport. Pentru detalii sunati de luni pana vineri intre 9.00 si 17.00; (0740.103.626 827. Deservent buldoexcavator pentru santier de constructii in Popesti-Leordeni; (0726.315.176 828. Deservent buldoexcavator, oferim

contract de munca cu salariu atractiv, bonusuri pt performanta, cazare, diurna. Disponibilitate deplasare in tara cu transportul platit. Acceptam colaborarea cu pensionari cu drept de munca; (021.223.03.17 agisfor@yahoo.com 829. Deservent utilje Bob-cat si mini

excavatorist cu experienta; (0744.359.240

830. Devizist, intocmirea documentatiei

pentru licitatie (propunere tehnica, propunere financiara); intocmirea devizelor oferta pentru participarea la licitatiile publice si private, (0755.052.092 florytolea@yahoo.com

843. Dispeceri, operator CCTV, pentru supraveghere spatii comerciale, program in ture, contract de munca, drepturi salariale la timp. Oferim si cautam seriozitate. Atestatul reprezinta un avantaj; (0740.042.277 cosminvladescu@gmail.com

848. Doamna pentru ingrijire pensionar la

domiciliu. (0723.279.925

849. Doamna ingrijire 2 batrani Dr.

Taberei Caut doamna ingrijire 2 batrani probl sanatate, Dr Taberei, 8-10 ore 5-6 zile, menaj usor. Prefer experienta, din cartier, flexibila rabdatoare. Sal neg, 2000+. Raspund sms, apeluri dupa 18:00, 2.000 L; (0744.659.229 850. Doamna intelectuala, caut menajera

interna, disponibila si in weekend, ofer cazare, conditii f. bune si masa. Obligatoriu referinte, sector 3. 2.000 L; (0722.359.677 minulescum@yahoo.com 851. Doamna pentru curatenie birouri cu

experienta 8 ore/zi, 4 ore 06-10 zona Costin Georgian apoi si 4 ore 11-14 in zona Ctin Brancoveanu 2 zile si 2 in zona Baneasa. Pachet salarial 1500 lei, si abonament RATB (0736.627.007 phoenixmar@yahoo.com

852. Doamna pentru curatenie clinica dentara de lux, angajeaza doamna pentru curatenie in conditii deosebite. Se ofera salariu atractiv, contract de munca, bonusuri. Cerinte: seriozitate, respect, corectitudine (0766.483.103 853. Doamna pentru curatenie si vase Boulevard Cafe, situat pe b-dul Gheorghe Sincai nr. 9A, zona Tineretului, angajeaza doamna pentru curatenie si vase, contract de munca, program in ture. Mai multe detalii la telefon sau mesaj 1.450 L; (0735.155.357 cafeblv@gmail.com 854. Doamna pentru menaj, am 60 de

ani; (0727.022.090

855. Doamna pentru menaj, caut, ofer

locuinta. Prefer doamna singura, eventual cu un copil (fetita); (0726.885.871/ 0762.274.705 856. Doamna, domnisoara angajez pt. ingrijire persoana cu handicap locomotor, 56 ani, contract de munca, se lucreaza in ture 48/96, transport, concediu odihna, beneficii financiare deosebite, in functie de implicare si rezultate; (0722.210.239 857. Doamne cu si fara experienta, salon masaj colaborare; relaxare, anticelulitic, terapeutic cervical, lombar, reflexoterapie. Program luni-vineri 9.00-20.00, se lucreaza part-time sau full time, salariu atractiv, 3.000 L; (0754.385.321

866. Doamne, domnisoare, Eve Studio angajeaza fete pentru conversatii online. Aplica acum. Oferim comisioane intre 5070%, bonus de angajare 300 $, bonus recomandare 200 $, training gratuit, sedinre foto/video, outfituri, camere de lux individuale, program la alegere. Cerem: seriozitate, varsta minima 18 ani, lb. engleza la nivel conversational. www.eve-studio.ro; (0720.839.831/ 0765.119.662 office@eve-studio.ro 867. Doamne, domnisoare, Eve Studio angajeaza fete pentru conversatii online. Aplica acum. Oferim comisioane intre 5070%, bonus de angajare 300 $, bonus recomandare 200 $, training gratuit, sedinre foto/video, outfituri, camere de lux individuale, program la alegere. Cerem: seriozitate, varsta minima 18 ani, lb. engleza la nivel conversational. www.eve-studio.ro; (0720.839.831/ 0765.119.662 office@eve-studio.ro 868. Doamne, domnisoare, modele online. Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 dolari. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani. O echipa de profesionisti lucreaza pentru tine; (0766.016.639 869. DOAMNE, DOMNISOARE, MODELE ONLINE. PROBLEME CU BANII? NOI TE AJUTAM SA CASTIGI LUNAR PESTE 3.000 USD. NU CONTEAZA VARSTA SAU ASPECTUL, CONTEAZA DORINTA DE A FACE BANI. O ECHIPA DE PROFESIONISTI LUCREAZA PT. TINE; (0766.016.639 870. DOAMNE, DOMNISOARE, POTI CASTIGA MII DE DOLARI. DE CE SA PLATESTI CHIRIE? TE ASTEPTAM IN ECHIPA BEST STUDIO SI ITI VEI PERMITE CASA TA. VENITURI LUNARE GARANTATE DE MII DE DOLARI SI CAZARE GRATUITA PANA ITI CUMPERI PROPRIA CASA. OFERIM CELE MAI MULTE BENEFICII DIN TARA. DOMENIU 100% LEGAL, SITE: WWW.BESTSTUDIO.RO; (0730.752.752

termice in blocuri noi; (0728.302.611

899. Economist angajam absolvent studii superioare- Economist-Contabil. Cerinte: cunostinte avansate contabilitate, limba engleza, pc avansat. Conditii foarte avantajoase. Contact email sau tel. (0723.581.684 office@rightup.ro 900. Economist cu cunostinte avansate

901. Economist serviciu contabilitate, angajam economist pentru departamentul financiar contabile, absolvent finante contabilitate, experienta in domeniu, inchideri bilant, balante, rapoarte financiare, declaratii fiscale, ionel.gherghe@exmobi.ro

(0722.856.967/ 0722.593.882

877. Dulgheri pentru firma constructii,

salariu (170 - 180) lei/zi. Relatii la tel. (0734.937.259

878. Dulgheri pentru santier, zona

Militari, avantajos, pentru firma de constructii; (0722.395.026 879. Dulgheri si fierari din provincie

885. Dulgheri, fierari, zidari pentru firma de constructii, cu contract de munca legal. Se ofera cazare si transport daca este cazul. Se ofera si se cere seriozitate. 2.800 L; (0723.283.775 Office@highconstruct.ro

815. CURSURI infirmier/a autorizate ANC

898. Echipe pentru instalatii sanitare si

876. Dulgher-fierar betonist particular;

884. Dulgheri, fierari, muncitori necalificati, angajam dulgheri, fierari, muncitori necalificati pentru santiere în Bucuresti si Ilfov. Pentru cei din provincie asiguram cazare; (0720.805.964

814. CURIER, bell-boy. Hotel Minerva

pentru firma de constructii; (0721.339.204

Excel pentru o companie din zona Chitila. Program: L-V: 8:00-16:00CV la email 2.600 L; (0735.311.531 recrutare@passion4work.ro

- cerem seriozitate. Posibilitati cazare; (0766.378.191

tionari depozit materiale, sudori electrici si autogeni angajeaza Societatea de constructii. (0722.435.050

curi, colete in Bucuresti conform regulament. Pachet salarial foarte atractiv; (0745.772.258

897. Echipe montaj confectii metalice

875. Dulgher, zugrav, necalificati. Oferim

883. Dulgheri, fierari, rigipsari, ges-

813. Curier scuter Bucuresti, livrare pli-

823. Decorator floral cu experienta;

Conditii avantajoase cazare si utilitati asigurate, carte de munca si asigurare, 55 euro/ zi pentru inceput. Detalii suplimentare la; (0033699886276

structii, cu contract de munca, pentru santier Bucuresti. Se ofera cazare. (0764.430.004

tam curier intern pentru colete mici, permis categoria B, salariu motivant, bonusuri, carte de munca. Rog seriozitate Informatii la tel.; (0761.090.900 charmingstyle.srl@gmail.com

822. Dealeri, crupieri poker Club de poker, angajam dealeri/ crupieri cu experienta in Texas HoldÂ’Em. Cei interesati pot avea resedinta in Bucuresti/ provincie. Oferim salariu atractiv si bonificatii saptamanale; (+40728055035 contact@allinpokerclub.ro

874. Drujbari cu experienta pentru Franta

882. Dulgheri, angajeaza firma con-

812. Curier Bucuresti, permis cat B Cau-

821. DB Schenker angajeaza manipulanti in Jucu jud. Cluj. Salariu: 1300 lei fix net lunar, bonuri de masa 9,41 lei/ zi, bonusuri lunare de performanta de aproximativ 200 lei/ luna, (0728.297.207 office@digijobs.ro

Sofer/livrator indiferent de varsta. Se cere: - obligatoriu permis categoria A1, A sau B preferabil experienta de mers pe scuter aspect fizic ingrijit si placut; 1.400 L; (0762.470.118 nmirela1692@yahoo.com

Bucuresti, cm, perioada nedeterminata. (0740.258.355

curi / colete mici dimensiuni cu bicicleta in Bucuresti conform regulament, pachet salarial atractiv; (0745.772.258

896. Echipe mixta compusa din zugravi si rigipsari. Societate de constructii angajeaza urgent echipe mixte formate din minim 4 12 zugravi si rigipsari, zidari, faiantari si muncitori necalificati. Conditii de salarizare deosebite (se plateste la metru) cu front de lucru inclusiv in iarna; (0731.765.050 resurse-umane@tc.ro

873. DominoÂ’s Pizza angajeaza

881. Dulgheri, angajam pentru santier in

811. Curier bicicleta Bucuresti, livrare pli-

in Chitila Salariu: 1400 lei fix net lunar, bonuri de masa 9,41 lei/ zi, bonusuri lunare de performanta de aproximativ 200 lei/ luna. Program: 8:30-17:00 l-v, (0728.297.207 office@digijobs.ro

al, cautam persoane cat mai serioase si dornice de munca.Angajam: full time sau part time soferi distribuitori comenzi la domiciliu, preparatori pizza, ajutor la preparat. (0732.511.372/ 0731.225.195

880. Dulgheri si personal necalificat se ofera carte de munca, salriu motivant, intre 100 - 200 Lei/zi, in functie de experienta si performante, iar pentru provincie, cazare in apartamente (0722.495.797 ellena_andrada2000@yahoo.com

810. Curier auto Bucuresti Livrare plicuri, colete conform regulament. Pachet salarial foarte atractiv; 2.000 L; (0745.772.258 office@fastius.ro www.fastius.ro

816. Cusatoare incaltaminte Firma incalt-

872. Domino`s Pizza angajeaza person-

si din Bucuresti. Asiguram transport si cazare pentru provincie. (0721.499.324/ 0723.825.772

zona Tineretului angajeaza o persoana pentru distribuirea lucrarilor dentare la diverse cabinete stomatologice din Bucuresti, cu mijloacele de transport in comun; (0722.303.103 rana_artdent@yahoo.com

la 450 L (in rate). Durata este de 3/ 5 luni, cu practica in spital. Diplome avizate de 3 ministere, valabile in tara si in strainatate. Conditii: 10 cls, toate varstele, 450 L; (0749.095.152 cursinfirmier@yahoo.com www.cursinfirmiera.ro

871. Dodo Pizza angajeaza personal, Posturi disponibile: curier, casier, pizzamaker. Angajam fara experienta, program flexibil, avansare rapida, pachet salarial atractiv, cazare 2 in camera in apartament. (0720.715.580

886. Dulgheri, fierari-betonisti in Bucuresti muncitori necalificati si zidari. Salariu atractiv; (0767.216.212 887. Dulgheri, zidari, fierari, zugravi, vop-

sitori, pentru firma de constructi, salariu 2200 lei si muncitori necalificati salariu 1500 lei luna. Program 7-18 de luni pina vineri, sambata 7-12. (0761.395.964 nifloconstruct@gmail.com

888. Echipa de constructii angajam pt. Bucuresti, firma de amenajari interioare angajeaza echipa formata din 2-3-4 persoane pt. lucrari in Bucuresti. Salarizare 120-140/zi in functie de pricepere. Oferim cazare decenta, apartament, plata saptamanala. 130 L; (0720.398.313 889. Echipa dulgheri calificati, constructie

cartier rezidential, 4 blocuri. Societate de constructii angajeaza cu carte de munca sau contract firma. (0728.132.901

890. Echipa macelarie Angajam personal

cu experienta si aspect fizic placut pentru macelarie nou deschisa in bulevardul Decebal, (0760.541.442

891. Echipa muncitori calificati, angajam

urgent echipa de frigotehnisti, instalatori sanitari, electricieni, tehnician reparatii intretinere.Program full time, contract de munca perioada nedeterminata, salariu atractiv (0735.168.125/ 0735.163.759 bucuresti@bmfgrup.eu

892. Echipa pentru salon nou zona Rezidentiala Salon nou in zona Pod Ciurel, sector 6 angajeaza cu conditii avantajoase coafeza, manichiurista (tehnician unghii false), cosmeticiana, maseuza, si barber, 1.500 L; (0726.731.232 alexandra.tapus13@gmail.com 893. Echipaj cu experienta categoria C+E, pentru lucru pe comunitate, se lucreaza 2 luni cu 2 saptamani libere. Conditii de salarizare atractive, (0758.057.803 894. Echipaj taxi/ sofer taxi Logan,

colantat Titan, carte de munca, licenta Bucuresti. Detalii la tel. (0721.644.632 895. Echipe de rigipsari, faiantari, zugravi

angajez. Punct de lucru Tancabesti sau Otopeni, detalii la tel.; (0760.154.358 gmcsupremestyle@yahoo.com

902. Economist. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei cu sediul in Magurele, str. Atomistilor 409, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de economist in cadrul proiectului ROSA-521. Conditiile de participare sunt publicate pe site-urile inflpr.ro/jobs si www.ancs.ro/jobs si euraxess.ro. Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane al INFLPR, la telefon int. 2850/2851 (021.457.45.50 903. Economist/ economista cu minim 2

ani experienta, angajeaza societate de constructii. Detalii la telefon: (0754.075.266 total@erbasu.ro

904. Educatoare gradinita particulara din

Bucurestii Noi angajeza educatoare cu studii de specialitate sau ajutor educator, (0766.358.352 patrut1961@gmail.com

905. Educatoare gradinita particulara. Universul Copiilor Domnesti angajeaza educatoare full time. Program alternativ 8.00-14.00 (10 zile/luna) si 8.30-18.00 (10 zile/luna).CV la adresa office@universulcopiilor.com (0740.025.279 office@universulcopiilor.com

Educatoare calificata si ingrijitoare, angajeaza urgent Gradinita particulara autorizata situata in sectorul 6, Valea Oltului, (0731.339.933

906.

907. Educatoare si femeie de serviciu,

pentru gradinita privata, langa Auchan Titan; (0725.211.112

908. Educatoare, ingrijitoare, bucatar-

easa, angajeaza gradinita Gifted International - Parcul Carol; (0722.277.090 petre.robitu@dai.ro 909. Educatoare. Gradinita particulara,

zona Tineretului si Brancoveanu, angajeaza educatoare, program 8 ore, salariu 1.600-2.200; (0728.106.100

910. Educatoare. Gradinita particu-

lara angajeaza educatoare cu liceul pedagogic, program 8,0014,00, urgent; (0737.365.283

911. Electrician auto. Reprezentanta camioane angajam mecanic camioane si electrician auto cu experienta, venituri lunare intre 2.000-4.500 ron, conditii bune de lucru, zona Militari-Industriilor, cerem diploma, CV la adresa, 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 912. Electrician cu experienta in mententa cladiri din zona Ploiesti.Program: L-V: 8:30-17:00. Contract pe perioada nedeterminata. CV la email (0735.311.531 recrutare@passion4work.ro 913. Electrician cu experienta pentru intretinere hale. Relatii la telefon de L-V 818 2.500 L; (0723.736.969/ 0758.027.710 grecrombussinegroup@yahoo.com 914. ELECTRICIAN curenti slabi. Constituie un avantaj experienta ca si conducator auto cat. B. Salarizare si bonificatii in functie de experienta; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 915. Electrician firma cu sediul in sector 6 angajeaza electrician cu experienta intretinere si reparatii, se asigura salariu atractiv, tichete de masa, contract de munca si o masa calda; (0732.672.654 916. Electrician pentru BMF Total Serv, de intretinere si reparatii, instalatori si muncitori necalificati pentru centre comerciale. Salariu motivant. Experienta intre 1 si 3 ani; (0799.010.148 hr@bmfgrup.eu

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


16

23 octombrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 959. Electromecanic firma Tinib Servic-

es angajeaza electromecanic intretinere pentru reparatii pompe apa, experienta minima 2 ani, cat. B, salariu motivant. Informatii la tel. (0722.891.888 960. Electromecanic pentru montaj lif-

turi si instalatii parcare supraetajate. Conditii de munca excelente, intr-o echipa de viitor. Cautam o persoana integra, responsabila. (0748.881.009/ 021.210.10.34 lucian@klaus.ro 961. Electromecanic, electrician

juniori, pt. Fox, fabrica de mezeluri, pt intretinere echipamente si utilaje, instalatii. Program:12/24–12/48. Perioada: nedeterminata. Spor de noapte, bonusuri, prime, masa calda. Sector 4. Telefon intre 9-17, L-V; 1.900 L; (0726.718.768 962. Electronist bun, pentru reparatii tv lcd, led. Si din provincie asiguram cazare salariu ancepand de la 3000 lei pana la 5000 lei. Pentru Bucuresti. 3.000 L; (0767.152.935 pricina_alin@yahoo.com 963. Electronist, reparator electrocasnice mici pentru garantie, salariu atractiv, zona Unirii; (0725.558.223 recrutare@germag.ro 964. Electrostivuitorist pentru fabrica

917. Electrician pentru Fusion Design,

electrician instalatii casete luminoase, leduri 12 sau 24 V. Locul de productie, oras Pantelimon. Salariu 2000 lei net. Relatii la tel. (0733.662.211 catalin.mititelu@altodisplay.ro

918. Electrician studii medii; certificat de

calificare profesionala electrician de intretinere si reparatii, program de lucru in ture; persoana dinamica, responsabila, serioasa, organizata; (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com 919. Electrician auto angajam electri-

cian auto cu experienta, oferim salariu atractiv+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 920. Electrician auto cu experienta. Locatie: intersectia Aparatorii PatrieiAutotehnic service. (0721.667.950 office@autotehnic.net 921. Electrician auto Experienta in domeniu minim 2 ani. Calificare profesionala.Asiguram transportul din Bucuresti cu auto firma. Salariul se negociaza in urma interviului (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 922. Electrician auto, mecanic auto si vanzator piese auto cu experienta si seriosi, angajez; (0723.341.022 923. Electrician automatist producator

www.arcalux.ro angajeaza electrician automatist, chimisti, operatori chimisti, ambalatori, muncitori cu permis de conducere auto. Salarizare foarte buna. Se accepta si pensionari (0723.666.441 arcalux@yahoo.com 924. Electrician executie santier Slatina,

Imsat, sucursala Arges angajeaza electrician executie pentru santier Slatina. Cerinte: studii medii, diploma de electrician, minim 2 ani experienta.Aplicati cu CV pe adresa email (0721.267.184 office@imsatag.ro 925. Electrician in constructii salariu

atractiv, 2.000 L; (0722.464.212

926. Electrician in constructii si ajutor

electrician pentru Voelfan SRL (0727.714.639 voelfan@gmail.com

927. Electrician instalatii interioare, cu

experienta, varsta maxim 50 ani, salariu de pornire 2600 lei, permisul de conducere este obligatoriu. 2.600 L; (0730.471.720 ok_liviu@yahoo.com 928. Electrician mentenanta linie de pro-

ductie asigura interventii pe profil electric asupra utilajelor din sectia de productie si a echipamentelor auxiliare, 3 schimburi. Salariu 2.500 L, sporuri, BM, transport, permis cat. B, disp. interventii, 2.500 L; (0745.031.031 selectie@mediamarket.ro 929. Electrician pentru cablare si

punere in functiune a instalatiilor electrice. Program L-V 9-18 cu o ora pauza. Salariu 1.500 lei care include si bonuri; 1.500 L; (0761.247.825 930. Electrician pentru mentenanta cladire, angajam electrician pentru mentenanta cladire comerciala din zona Baneasa. Salariu - 2000 lei net + beneficii; 2.000 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro 931. Electrician pt. Building Support Services firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, spatii logistice si industriale, angajeaza electrician intretinere si reparatii. Program lucru de 8 ore pe zi. (0752.150.677/ 0746.079.892 932. Electrician, de intretinere si reparatii la firma Zarea pentru depart. Productie cu contract de munca. Trimiteti CV pe mail sau pe fax si va contactam pentru interviu angajare. (021.667.00.20/ 021.668.58.00 office@zarea.ro 933. Electrician, societate comerciala

937. Electrician. Firma Tinib Services angajeaza electricieni cu experienta, seriozitate, lucru in echipa, disponibilitate deplasari, program 830-17, cat. B, salariu complet. Pentru detalii tel. (0722.891.888 938. Electricieni salariu avantajos, con-

tract de munca pe perioada nederminata. CV pe adresa de email sau sunati la telefon. Multumim (0734.053.814/ 0722.100.061 office@optimconstruction.com 939. Electricieni societate angajeaza

urgent pentru lucrari instalatii electrice la constructii civile si industriale. Salarii intre 2000 si 3000 lei (0726.485.671

965. Elnet Security angajeaza agenti de

paza (cu sau fara atestat) program 8 ore, pentru spatii comerciale in Bucuresti. Salariu platit la timp, premiere angajatul lunii, contract de munca integral. Tel. contact: (0759.046.133/ 0735.188.890 966. Elnetsecurity angajeaza agenti de

paza cu sau fara atestat, program 8 ore, pentru spatii comerciale in Bucuresti. Salariu platit la timp, premiere angajatul lunii, contract de munca integral. (0759.046.133/ 0735.188.890

Fabrica productie alimentara sector 6 angajeaza muncitori necalificati pentru sectii de productie, program de lucru in tura, salariul 1.400 lei in mana + tichete de masa + o masa calda; (0732.672.654 976.

977. Fabrica tamplarie PVC angajeaza agenti vanzari. Angajam agenti de vanzari in domeniul tamplariei PVC si aluminiu. Oferim salariu fix+comision din vanzari. Program flexibil. Sediul in sos. Berceni nr. 104F, Sector 4, Bucuresti; (0737.900.400 office@yco.ro 978. Facturist angajam persoana pentru

departamentul facturare din punctul de lucru Militari, relatii la telefon; (0724.303.016 contabilitate@best-tires.ro 979. Facturista accesorii de mobila, pal Cerinte cunostinte comerciale, de preferat studii economice. Cunostinte utilizare PC, rutina si viteza de lucru. Capacitate de comunicare si de relationare. Amabilitate client. Atitudine pozitiva; (0755.221.088 980. Fadromist, pentru statia de sortare

a deseurilor Glina. Relatii zilnic intre orele 08-17 de L-V. Calificarea de stivuitorist constituie un avantaj 3.000 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com 981. Faiantar, zugrav, gletier, rigip-

sar angajam cu contract sau colaborare pentru servicii in domeniul constructiilor (0722.400.497

982. Faiantari cu experienta plata la mp, angajez 4 necalificati pentru manipulare materiale pentru provincie asiguram cazare; (0722.769.122 983. Familie angajeaza urgent femeie

interna pentru menaj. CV la adresa de mail. Salariul, 2.841 L; (0742.326.285/ 0758.109.809 adriana.negre@tipografiaeurobusiness.ro

994. Fata la spalat vase urgent, la cantina

in Soseaua Pipera nr 46F (vis-a-vis de DRPCIV). Mai multe detalii la telefon (0729.024.019 georgen58@gmail.com 995. Fata la vase, laborator cofetarie angajeaza fata pt curatenie si vase zona drumul Gazarului sector 4, npt detalii sunati la tel; (0723.214.773 manu_ro26@yahoo.com

996. Fata pentru loc de joaca (parc Carol)

detalii la: (0737.484.827

FATA PREGATIT SI CUSUT FETE INCALTAMINTE ELEGANTA SI TALPUITOR TOC APLICAT. ZONA METROU REPUBLICA; (0722.612.977/ 0764.220.772 998. Fata sau baiat Service auto, sector 3 angajez fata sau baiat pentru receptie, salariu, 2.500 L; (0723.498.131 Autobelucci_2000@yahoo.com 1011. Femei de serviciu pen999. FATA SI BAIAT, PENTRU SPALAtru sedii birouri si spatii TORIE AUTO, CAZARE, SOS. comerciale, program 8 h ANDRONACHE 199, COLENTINAS, salariu 1.300 lei, program 4 LANGA CARBO GAZ; h - salariu 800 lei, loc de munca stabil, ore supli(0727.193.482 mentare platita, rugam seri1000. FATA, MOTIVEAZA-NE SI CASozitate; (0723.329.680 TIGA MINIM 3100 LEI/LUNA. ESTI 1012. Femei de serviciu/ cameriste, angaO FATA POZITIVA? CASTIGA jam in zona Piata Presei Libere. Garantam plata salariului si a taxelor legale; MINIM 3100 DE LEI PE LUNA (0751.190.463 AJUNTAND SI MOTIVAND UN de serviciu/ curatenie. Firma CUPLU SE SLABEASCA. TRIMITE 2 1013.deFemei curatenie angajeaza femei de POZE, NR. DE TELEFON SI CATEVA serviciu,la birouri, zona Unirii. Avem libere 1 post dimineata la 8 ore si mai multe CUVINTE DESPRE TINE LA: NICEdupa-amiaza la 5 ore. (0762.192.198 VIBES88@GMAIL.COM 3.100 L; 1014. Femei fabrica textile, angajam NICEVIBES88@GMAIL.COM urgent femei pentru fabrica textile in zona 997.

1001. Federatia Romana de Scrima

cu sediul in Bucuresti, Str. Av. Popa Marin nr. 2, sector 1, angajeaza: economisti- 1 post, receptionera- 1 post, ingrijitoare sala de scrima- 1 post. Relatii la telefon: (021.230.64.96

940. Electricieni -Metropolitan Residence angajeaza electricieni calificati cu experienta pentru ansambluri rezidentiale, conditii deosebite, urgent, CV la mail 3.000 L; (0721.805.158 gabriela@metropolitanresidence.ro

sectorului 3. Salariu 1100 lei net, bonuri de masa. Program de lucru de L-V 8h/zi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon 1.100 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 1015. Femei fabrica, angajam urgent

femei pentru fabrica in zona sectorului 3. Salariu: 1100 NET + bonuri de masa. Program: L-V 8 ore. Contract pe perioada nedeterminata. Pentru angajari sunati la numarul afisat (0733.409.308 resurseumane.dorin@gmail.com 1016. Femei Fabrica, angajam urgent per-

sonal feminin pentru fabrica. Salariu: 1100 + bonuri. Program: luni-vineri 8 ore. Perioada contractuala nedeterminata. Pentru alte detalii si angajari sunati la numarul din anunt (0770.334.947 resurseumane.dorin@gmail.com

941. Electricieni calificati cu experienta,

pt. ansambluri rezidentiale, conditii deosebite, urgent. CV la e-mail. Salariu/luna 3.500 L; (0721.805.158 gabriela@metropolitanresidence.ro

1017. Femei la vase si curatenie1600 lei net, ajutoare bucatarese1800 lei, restaurant+ terasa in sector 5, agajam, program flexibil+ tips; (0730.002.054/ 0720.033.444

942. Electricieni calificati, Metro-

politan Residence angajeaza cu experienta, pt. ansambluri rezidentiale, conditii deosebite, urgent. CV la mail: 3.500 L; (0721.805.158 gabriela@metropolitanresidence.ro

1018. Femei la curatenie scari, firma de

curatenie angajam doamne serioase pentru curatenie la scari de bloc. Pt detalii sunati la numarul de telefon afisat (0727.401.622

943. Electricieni calificati, necalificati,

societate angajeaza, relatii la telefon: (0728.166.109/ 0744.817.902

1019. Femei la vase, curatenie pt. restau-

944. Electricieni cu experienta compa-

rant Chinezesc in sector 2 strada Silvia nr. 71 1.700 L; (0735.399.222

nia Ham Group. Persoana contact Rusu Viorel (0758.221.521

1020. Femei pentru calcat si calan-

945. Electricieni cu experienta, oferim salariu atractiv si cazare, detalii la telefon; (0729.978.121

dru, spalatorie - curatatorie, zona Berceni; (0744.564.738/ 0720.226.184/ 0723.667.409

946. Electricieni si instalatori calificati

1021. Femei pentru curatenie la birouri,

pentru executie instalatii interioare.Salariu atractiv (de la 2200 lei).Asiguram si cazare pentru provincie. 2.200 L; (0738.046.758 office@mentech.ro

firma de salubrizare, program 6-14; (021.316.16.61/ 0731.837.033

1022. Femei pentru curatenie la sala de

fitness, angajam femei pentru firma de curatenie, pentru punct de lucru sala de fitness. Se ofera salariu net 1400 lei, contract de munca, decontare transport. Relatii la telefon; (0753.514.329 vanzari@iclean.ro

947. Electricieni si instalatori pentru

santiere, salariu atractiv, pentru detalii sunati la nr de tel. (0730.718.187/ 0721.272.676

948. Electricieni si instalatori Societate

comerciala cu activitate in domeniul constructiilor, angajeaza, cu contract, electricieni si instalatori. De asemenea angajam, absolveniti de profil electric (chiar fara experienta) (0799.992.673 alina.letan@mcconstruct.ro

1023. Femei pentru curatenie, tocat legume angajeaza fast food, salariu 1.500 ron; 1.500 L; (0734.225.024 1024. Femei pentru vase, rest. specific

turcesc, sector 4, Bucuresti; (0720.612.599

949. Electricieni si muncitori necalificati

in conditii avantajoase. Oferim salariu intreg pe contract, CM, bonuri de masa, 8h. Nu oferim cazare. (0744.612.979 ingineruelectrician@gmail.com

1025. Femei si barbati la curatenie, super-

market, salariu si transport; (0723.543.454/ 0770.131.055

1026. Femei si barbati, vase bar, angajam

950. Electricieni si muncitori necalificati,

urgent personal pentru un restaurant din S1. Program in 2 schimburi, 8 ore. Salariu 1450 lei si alte beneficii. Pentru detalii va rog sunati la numarul de telefon din anunt 1.450 L; (0725.497.232

Sc angajeaza electricieni si muncitori necalificati in instalatii electrice, program LV 10 ore + doua sambete 10 ore. Oferim si cazare. Program de lucru 10 ore. Salariul intre 2000-3000 lei 3.000 L; (0722.273.793 securitate salariu atractiv, loc de munca stabil si bine platit, lucrari in Bucuresti si in tara 1.000 {; (0721.489.023 office@iengineering.ro

1027. Femei, barbati fabrica, angajam urgent femei/ barbati pentru fabrica in zona sectorului 3. Salariu: 1100 net + bonuri de masa + bonusuri. Program: L-V 8 ore. Contract pe perioada nedeterminata. Pentru angajari sunati (0733.409.308 resurseumane.dorin@gmail.com

952. Electricieni uzinare tablouri elec-

1028. Femei. Firma curatenie angajeaza

951. Electricieni si tehnicieni sisteme de

trice studii de specialitate. Experienta pe un post similar constituie un avantaj. Locurile de munca se afla in Otopeni, sos. Odaii nr. 42 (cladire ETCO), 2 posturi. Se deconteaza transport pe Ratb. (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro www.chorus.ro 953. Electricieni, firma angajam electricieni pentru constructii de instalatii electrice, program de lucru l-v, contract de munca. Mai multe detalii la telefon; (0729.204.995 www.prestenerg.ro

specializata in executia instalatiilor electrice interioare angajeaza electricieni. Salariu motivant, CM. Pentru provincie se asigura cazare, (0763.685.263

954. Electricieni, firma de instalatii elec-

934. Electrician, Cablel-fabrica de cabluri electrice si telecomunicatii angajeaza electrician cu experienta reparatii industriale (cu domiciliul in Bucuresti sau in apropiere). Se ofera conditii foarte bune de salarizare, prime lunare, prime cu ocazia sarbatorilor si tichete de masa. Candidatii interesati sunt invitati intre orele 10.00– 15.00 la sediul companiei din Str. Drumul Intre Tarlale, nr. 42, Sector 3, Bucuresti. Relatii la telefoanele: 0212090113; (021.209.01.10/ 021.209.03.09

955. Electricieni, Mabec Energy anga-

935. Electrician, interfonist angajam

de medicamente situata pe Theodor Pallady, pentru depozit central. Program: l-v: 614; 14-22 (in functie de volumul de munca se lucreaza si 1,2 sambete pe luna). (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com

Fabrica productie sector 6, angajam femei de serviciu, salairul 1.400 lei in mana + tichete de masa; (0732.672.654

975.

trice angajeaza electricieni calificati si necalificati. Program de L - V de la 8-16:30 (0720.565.841 buduvictor@yahoo.com

jeaza electricieni calificati/ necalificati cu experienta. Limba italiana reprezinta avantaj. Asteptam CV-urile pe adresa de email info@mabec.ro, office@mabec.ro (0760.783.573 info@mabec.ro 956. Electricieni, pentru executie insta-

latii electrice in santier. Este necesara experienta. La interviu vor fi testati. Se face contract de munca, se ofera echipament si scule pentru lucru, 2.700 L; (0728.274.929/ 0728.274.929 nec.logistic@gmail.com

pentru intretinere interfoane. Se cere permis de conducere cat B. Se ofera salariu atractiv si program de lucru flexibil 1.800 L; (0744.163.984/ 0747.509.333

957. Electricieni. Firma angajeaza elec-

936. Electrician, lacatus, zugrav, tamplar pt. intretinere - restaurant zona Casin. Relatii la tel.; (0746.102.015

958. Electricieni. Firma angajeaza electricieni pt. santiere in Bucuresti si imprejurimi; (0727.287.322

tricieni calificati pt. santiere in afara Bucurestiului, se ofera cazare, transport si diurna; (0727.287.322

ESTI STUDENT SI VREI BANI DE VACANTA? ESTI ANGAJAT SI DORESTI MAI MULTI BANI? NU AI JOB SI VREI SA TE ANGAJEZI? ESTI CONVINGATOR? CONVINGE-NE SI TE ANGAJAM. ANUNTUL TELEFONIC ANGAJEAZA PERSOANA DINAMICA PENTRU ECHIPA DE VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO 967.

EUROMOBILA RETAIL SI DISTRIBUTIE SRL ANGAJEAZA CONSILIER VANZARI PENTRU MAGAZINELE DIN BUCURESTI. INFORMATII: EMAIL, TELEFON CONTACT: (0724.303.029 MIHAELA.CRACIUN@CANAPELE.RO 968.

969. Expeditor international fara experi-

enta, societate comerciala, care are ca obiectiv principal de activitate intermedierea de transporturi, angajam personal cu sau fara experienta. Oferim training gratuit, program de lucru - 8 h/ zi; 1.800 L; (077067023 agroluk.expeditii@gmail.com 970. Fabrica de productie alimentara angajeaza manipulant marfuri, program de lucru in ture, salairul 1.400 lei in mana + tichete de masa; (0732.672.654 971. Fabrica confectii Bucuresti angajam

sef linie. Fabrica confectii textile, situata in Bucuresti sector 5, angajam sef linie, confectioneri, CTC-isti. Salarii atractive si bonuri de masa. (0722.368.178 ttcromania@gmail.com 972. Fabrica de biscuiti RoStar, Bragadiru, Ilfov, angajeaza electrician de intretinere si reparatii si mecanic utilaje; (0723.202.021/ 021.420.48.71 973. Fabrica de canapele, cu sediul in

Bucuresti, angajeaza cu carte de munca doi tamplari masinisti si doi tapiteri; (0722.835.611

Fabrica de saltele angajam muncitori necalificati zona metrou Republicii; (0720.333.127

974.

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

984. Familie cu resedinta in Mun. Cluj Napoca, str. Crisan nr. 23C, ap. 1, jud. Cluj angajeaza 1 post curatatoreasa lenjerie, COD COR 912102. CV-urile se pot trimite la fax: (021.211.48.91 985. Familie pentru ingrijire gospodarie tara angajam urgent familie modesta pentru ingrijire gospodarie cu animale (2 cai, 5 magari, 2 ponei si pasari) intr-un sat de munde din jud. Buzau. Oferim un salariu de 1200 Lei, cazare, plata utilitati, cartela (0765.434.709 swat_seb@yahoo.co.uk 986. Familie, cautam persoana interna

ingrijire batrana. Familie, Bucuresti, la curte, cautam persoana interna pentru ingrijire si menaj batrana foarte linistita, semiparalizata. Oferim cazare si masa. Tel. zilnic dupa 19:00 si in weekend; (0723.309.566/ 072356347 987. Familie, persoane serioase din provincie angajez, ofer cazare pentru munca gradina legume, apropiere de Afumati, 15 km Bucuresti; (0753.819.816 988. FAMILIE. MICROFERMA POPESTI LEORDENI, JUD. ILFOV ANGAJEAZA FAMILIE. SE OFERA LOCUINTA SI CONTRACT DE MUNCA; (0731.639.010 989. Farmacist Bucuresti sector 2 si Ilfov, com. Afumati. Salariul motivant, fara weekend-uri, doar tura de dimineata. Va rog trimiteti CV pe adresa de email: adriafarm@yahoo.com, 3.500 L; (0726.116.636 adriafarm@yahoo.com 990. Farmexpert angajeaza menajera

Chitila, Farmexpert angajeaza menajera pentru Chitila, se asigura transport zona Lujerului, decont transport, tichete masa si salariu net 1.190 lei. Program lucru: lunivineri: 07-15.30 si 12-20.30; (0741.053.601 cristina.nita@farmexpert.ro 991. Fast food Super Falafel, angajeaza lucrator comercial/ preparator sandwich. Cautam persoane serioasa, sociabile, orientate catre client, cu spirit de initiativa si dinamice; (0726.691.007 992. Fast food Two Friends angajeaza femei curatenie, spalat vase si curatat legume, de la 7:30 la 16:30, de luni pana vineri, sambata si duminica nu se lucreaza, adresa str General Budisteanu nr 9, sector 1. (0733.766.689 993. Fata curatenie pt. salon de infru-

musetare. Conditii deosebite, mediu de lucru placut. Salariu + cm. Zona Vitan 1.400 L; (0786.553.174 www.saloanelemagic.ro

1002. FEG Bucuresti, scoala postliceala face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehncian maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala europeana acreditata MECS Ordin nr. 3985/13.05.2008. Diplomele sunt recunoscute national si international. Adrese Bucuresti: Str. Walter Maracineanu nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A, sect. 1, tel.: 021.311.10.54/ 0788.424.314 si Str. Badea Cartan nr. 6, sector 2, tel.: 031.405.27.30 www.scoalafeg.ro; 1003. FEG Education organizeaza in Bucuresti cursuri de calificare: electrician, sudor, instalator, coafor, cosmetician, bucatar, ospatar etc. Cursuri de specializare: tehnician energetician/electrician, contabil, insperctor resurse umane. (0756.876.091 1004. FEMEI pentru spalat vase, curatenie si activitati auxiliare bucatarie, cu experienta in domeniu, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029

femei pentru muzeu si teatru. Interviu in str. Maica Domnului, nr. 9, sector 2, 10 tichete de masa, salariu: 1.200 L; (0726.693.792 1029. FEMEIE bucatarie, vase, curatenie

pt. restaurant autoservire,salariu atractiv, zona Militari, urgent. Rog seriozitate, (0720.292.000 remus_maierean@yahoo.com 1030. FEMEIE de serviciu pt. restaurant

pizzerie, in Mall Veranda Obor, conditii avantajoase (0729.952.613/ 0723.340.731 madalinafdumitru@gmail.com

1031. Femeie la vase si femeie de servi-

ciu pentru restaurant in sectorul 2 se cere seriozitate, contact; (0760.366.384/ 0723.591.840

1032. Femeie bucatarie cu sau fara expe-

rienta Evia Fast Food este aproape de statia de metrou Aurel Vlaicu Program l-v 716 si din 2 in 2 sambete, salariu 1400. Relati la nr. de telefon: (0726.684.892 1033. Femeie curatenie pentru SC, igien-

izarea toaletelor in parcuri. Salariu motivant in functie de performante. CM asigurat. Garaj in spate la magazin Billa, Barbu Vacarescu Program l-d (s-d platit dublu). (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com

1034. Femeie curatenie program 9 ore, locatie centrala, tips, salariul bilunar, masa asigurata, transport asigurat (0752.177.431 office@theharp.ro 1035. Femeie curatenie scara bloc anga-

jam, sector 3; (0728.963.969

1036. Femeie curatenie si vase in restau-

rant. Zona Unirii, salariu 1200 lei, carte de munca, transport la plecare, masa, benefecii. Pt a va programa la interviu sunati intre orele: 11:00-17:00, 1.200 L; (0724.153.161

1037. Femeie curatenie si vase, Boulevard Cafe, situat pe b-dul Gheorghe Sincai nr. 9A, zona Tineretului, angajeaza doamna pentru curatenie si vase. Program de 2/ 2 libere, contract de munca. Cerem si oferim seriozitate; 1.300 L; (0735.155.357 cafeblv@gmail.com 1038. Femeie curatenie, sala de fitness, aerobic si piscina, zona Piata Sudului, cauta personal pentru curatenie. Program de lucru in doua schimburi: 06 - 14 / 14 22; (0721.678.078 1039. Femeie curatenie, vase chiar fara experienta, angajam la catering in zona Giulesti/Crangasi, salariu 1400 lei, bonusuri, program flexibil, tel.5 1.400 L; (0725.328.292 info@frenchbakery.ro 1040. Femeie de servici la macelarie;

(0760.920.005

1041. Femeie de servici gradinita, pro-

gram de dimineata 8 ore, curatenie in gradinita zona piata Victoriei aproape de metrou (0752.974.328 1042. Femeie de servici, pentru aso-

ciatia de proprietari; (0770.169.789

1043. Femeie de servici, salon de eveni-

mente angajeaza femei pentru curatenie. Program de luni pana vineri: 9-17.Pentru programare interviu sunati la tel: (0766.594.249

1044. Femeie de servici. Atelier croitorie angajeaza femeie de servici in zona Voluntari. Relatii la telefon: (0728.228.642 1045. Femeie de serviciu angajam urgent

cu experienta, dinamica, serioasa, responsabila, preferabil din Pantelimon IF, sectoarele 2 si 3. Program de lucru L-V 8-16, salariu atractiv 1 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro

1046. Femeie de serviciu cu norma intreaga pentru locatie in zona Baneasa, pe Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti, zona 2 Cocosi, Oferim salariu si conditii de munca motivante. 1.600 L; (0725.368.099 contact@northsidepark.ro 1047. Femeie de serviciu la o policlinica

zona Lujerului, 8 ore/zi, de L-V, Program 08-16, 11-19; (0733.117.450

1048. Femeie de serviciu pentru hala pro-

ductie carne pasare in zona CET Vest Militari (capatul Liniilor 136, 221), contract de munca, program de lucru L-V 06.00-15.00 (cu 1h pauza de masa) 1.500 L; (0723.654.393 1049. Femeie de serviciu pentru Laborator de cofetarie din zona Aparatorii Patriei. (0720.532.646/ 0723.515.223

1050. Femeie de serviciu pentru laborator

de cofetarie situat in Com Dobroesti (zona Cora Pantelimon). Conditii de munca deosebite, carte de munca, program de lucru 10-18. Relatii la: 1.500 L; (0729.964.457/ 021.255.59.61 cofetaria_anira@yahoo.com 1051. Femeie de serviciu pentru market,

macelarie in Colentina. Relatii la telefon; (0799.978.876/ 0736.370.300

1052. Femeie de serviciu pentru Restau-

rant La Cocosatu, (0736.445.737 office@lacocosatu.ro

1053. Femeie de serviciu pentru salon de

infrumusetare zonele Floreasca, Tei si Timpuri Noi, Unirii, program l-s 07.30-14.30, salariu 1.300 Lei, carte de munca, 1.300 L; (0728.498.725 1054. Femeie de serviciu Pinum Doors&Windows angajeaza urgent femeie de serviciu; (021.233.34.31/ 0744.998.403 nina.baluta@nusco.ro 1055. Femeie de serviciu pt. camin

batrani; (0722.624.264

1056. Femeie de serviciu urgent, pentru

locatie din sector 6, Apaca. Program de lucru de luni pana vineri, de 8 ore, 1400 lei salariu, in mana + carte de munca. (0733.949.508 hr@cel.ro 1057. Femeie de serviciu in sectorul 1 firma de curatenie cauta femeie de serviciu in sect.1, pentru birouri, contract pe perioada nedet., 8 ore, L-V 12-20. Beneficii: salariu atractiv, tichete de masa, asigurare medicala privata (0756.011.986 1058. Femeie de serviciu si ajutor bucatar

Societate comerciala angajeaza femeie de serviciu si ajutor bucatar pentru unitate scolara. Zona Bucurestii Noi, Damaroaia; (0735.778.844 1059. Femeie de serviciu si spalator vase

Restaurant in Piata Victoriei angajeaza femeie la vase. Program 8 ore pe zi 5 zile pe saptamana; (0731.293.500

1060. Femeie de serviciu, angajez pentru

after school; (0734.040.227

1061. Femeie de serviciu, cautam colega

serioasa si harnica pentru intretinerea curateniei intr-o cladire cu 5 etaje din sectorul 1, Bucuresti; program: 8 ore, lunivineri. Detalii la telefon, (0727.810.972 laura.david@tbicredit.ro 1062. Femeie de serviciu, cofetaria

Casandra angajaza personal pentru curatenie (0757.252.766

1005. Femei curatenie pentru firma specializata in servicii curatenie, personal curatenie si barbati intretinere cladire in Bucuresti. Oferim salariu avantajos. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati, (0762.121.478/ 0766.585.826 ciocirlan.viorel@yahoo.com 1006. Femei curatenie, firma curatenie

angajeaza urgent personal curatenie, locatii zona Lacul Tei, Aviatorilor si Eroii Revolutiei. Program 6-8 ore zilnic. Conditii bune de lucru, contract de munca, salariu motivant (0751.553.553 office@curatenie-profesionala.com 1007. Femei de serivici din zone Lacul Tei

sau din zona Bucurestii Noi, 9-15 pt. scoala; (0727.878.783

1008. Femei de servici pentru magazin

alimentar; (0749.120.322/ 021.250.20.92 1009. Femei de serviciu angajam urgent

pentru scari de bloc; (0773.822.839

1010. Femei de serviciu pentru firma de

curatenie, cu carte de munca; (0731.400.192

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

23 octombrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ FEMEIE. RESTAURANT L’INCONTRO TITAN ANGAJEAZA FEMEIE LA VASE. RELATII LA SEDIUL FIRMEI; (0732.113.701 1111.

1112. Femie de serviciu, spalator de vase,

Restaurant Piata Floreasca. Salariu 1500 lei, transport si masa + tips. Loc de munca stabil. Diverse beneficii. (0767.281.108 alex@madamepogany.ro 1113. Fete cu sau fara exp., tipografie Buftea angajeaza fete pentru legatorie, cu sau fara experienta si ajutor masinisti cu sau fara experienta. Pentru mai multe detalii la nr.; (0761.693.778 1114. Fete la linie, grataragiu si livrator meniuri pedestru angajam pentru autoservire. Rog experienta si seriozitate; (0764.552.554 1115. Fete la linie, grataragiu, livrator meniuri pedestru, angajam pentru autoservire. Rog seriozitate si experienta; (0764.552.554 1063. Femeie de serviciu, pentru complex

sportiv, zona Universitate. Program L-V 6,00-14, S-6-12,00, salariu 1.200 L; (0727.026.642

1064. Femeie de serviciu, pentru curate-

nie la sediul nostru din Balotesti (vila 71), judet Ilfov, cautam o persoana energica si responsabila. Salariu foarte bun, asigurare medicala, decontare transport 2.000 L; (0745.078.712 carmen_paraschiv@darin.ro 1065. Femeie de serviciu, scoala, zona Drumul Taberei, 8 ore/zi, intre 8.00-16.00, de L-V. Sunati intre 9.00-17.00; (0733.117.450 1066. Femeie de serviciu, societate com-

erciala angajeaza femeie de serviciu cu program de 8 ore/zi, l-v cu contract de munca, salariul net 1.200 L/ luna. Cerem si oferim seriozitate, 1.200 L; (0724.304.525 emilia.rosca@ecogarden.ro 1067. Femeie de serviciu, societate com-

erciala cauta femeie de serviciu pentru punct de lucru in Sema Parc, b-dul Splaiul Independentei 319. Persoana potrivita: minim 6 luni experienta, corecta, serioasa, muncitoare; 1.300 L; (0732.003.055 DIANA.ENACHE@CARTURESTI.NET 1068. Femeie de serviciu, 2 posturi Com-

plex rezidential Monaco Towers din Berceni, angajeaza 2 femei de serviciu, salariu 1.200 lei, acces la metrou, zona Berceni, 1.200 L; (0734.337.173 administrator@monacotowers.ro

1069. Femeie de serviciu, sediu firma Piata Romana, program 8 ore pe zi, 6 zile pe saptamana, locatie ultracentrala. Se lucreaza o zi din weekend da si una nu. Salariu net 1.300 lei plus bonuri de masa; (0727.730.865 iulian.voicu@partners.avcmail.ro 1070. Femeie de serviciu, urgent, zona Danubiana; (0758.109.809 silvia.gheorghe@tipografiaeruobusiness.ro

Femeie de serviciu. Angajam persoana pentru curatenie intr-o cladire de birouri. Program 9 h/zi dintre care 1 h pauza, salariu fix + bonuri de masa. Pentru mai multe detalii, contactati-ne la nr. de tel.: (0761.247.825 1071.

1072. Femeie de serviciu. Asociatia de proprietari angajeaza femeie de serviciu la 2 scari cu ghena, program de 6 ore; (0722.943.447 1073. Femeie de serviciu. Sala de sport angajeaza femeie de serviciu. Contract de munca cu norma intreaga, salariu motivant. Programari la tel.: (021.316.09.62 1074. Femeie de serviciu. Sala de sport angajeaza femeie de serviciu. Contract de munca cu norma intreaga, salariu motivant. Programari la tel.:, (021.316.09.62

1088. Femeie la vase restaurant zona Piata Victoriei, salariu motivant, asigurare medicala, masa asigurata, transport platit; cautam persoana cu experienta; 1.800 L; (0748.555.111 doncafepipera@gmail.com 1089. Femeie la vase salariu 1500 lei

(0749.033.999/ 0749.033.999 bianca.bucur@enotek.ro

1090. Femeie la vase cu experienta,

femeie la curatenie pentru cantina, in zona Pantelimon (incinta Antefrig), program de L-V, ora 7-17, salariul negociabil incepand cu 1.350. Pentru relatii sunati dupa ora 15.00 pana la ora 20.00 la telefon. Razvan; (0722.820.752

pt. ingrjjire caini si pisici, in vila; (0737.948.993

treze igiena si sa ajute bucatarul.Program de 8 ore / 5 zile pe saptamana. Mai multe detalii la interviu; (0770.840.375 bistro.quartier@gmail.com 1079. Femeie la curatenie pentru labora-

tor cofetarie, Oraselul Copiilor sector 4, harnica, curata, acceptam si provincie, mediu placut, program 8 ore/zi sau o zi da una nu, avem masina de spalat vase, urgent, 1.400 L; (0723.564.103 1080. Femeie la curatenie, angajam in

clinica medicala de la ora 14-21.00, zona Colentina (Grozovici); (0722.388.878 1081. Femeie la legume, pentru restaurant situat in sector 2. Conditii avantajoase: masa asigurata, Program de 8h. Rugam seriozitate 1.300 L; (0761.515.503/ 0722.813.552 1082. Femeie la spalat vase, angajam

urgent, zona Sos. Fundeni; (0756.121.165

1083. Femeie la vase angajam pentru

restaurant, detalii la telefon; (0722.245.366 cuptorulculemne@yahoo.com

1084. Femeie la vase Bistro The Living,

locatie centrala in Bucuresti angajeaza femeie la vase, program fflxibil (duminica inchis) si salariu atractiv; (0721.323.595 j_dumitrescu@yahoo.com 1085. Femeie la vase in centrul vechi, str

Smardan. Salariu 1000 lei, bani pt transport si tips. Informatii suplimentare la: (0723.185.649

cautam o femeie cu domiciliul de preferinta in Cartierul 23 August. Persoanele cu varsta peste 50 de ani au prioritate la interviu. Program de 8 ore. Cerem si oferim seriozitate; (0724.378.496 iahim192004@yahoo.com 1093. Femeie la vase, curatenie, pentru

restaurant. Salariu 1600 net lei, masa si transportul asigurat. Pentru informatii sunati la numarul de tel. (0786.346.196 office@zexe.ro

fete pentru sortare haine second hand. Zona Jilava - 1 Decembrie. Salariu atractiv. (0722.685.969 1119. Fete productie sandwichuri, zona Fundeni, program 6 zile/sapt, salariu 2.000 lei, masa asigurata, bonusuri, carte de munca. 2.000 L; (0728.011.145/ 0744.329.559 ghe_ioana@yahoo.com

1121. Fete, modele glamour, hotess online, salariu lunar 1500$ - 5000$, comision 80% in prima luna, 200$ bonus la angajare, 500$ bonus de recomandare, contract de munca, program flexibil, imprumuturi pentru facultate, operatii estetice, (0764.008.090/ 0753.889.900 office@glamourstudio.ro

1133. Firma constructii angajeaza cu

carte de munca, salarii intre 120 ron si 160 ron, 150 L; (0756.353.755 costinmelinte1986@gmail.com 1134. Firma de constructii cauta colaborare cu alte firme pentru reabilitare blocuri; (0725.251.054 1135. Firma de constructii Bucuresti angajeaza muncitori calificati/ necalificati rigipsari, zugravi, faiantari, instalatori. Se cere seriozitate, punctualitate, lucru in echipa, asiguram contract de munca, salariu avantajos, conditii optime de munca, plata salariului bilunar, lucrari permanente; (0761.908.813 1136. Firma de curatenie angajam personal calificat si necalificat. Program de 8 ore. (0724.315.505

1152. Fochist, electrician, tamplar, zugrav

pentru intretinere cladiri birouri; (0724.204.618

Forta de munca in constructii cautam: rigipsari, zugravi, gresieri. Salariu atractiv si contract de munca nelimitat inclusiv iarna. Oferim cazare; (0748.805.805

1153.

1154. Frezor. SC Electromagnetica SA angajeaza frezor. Conditii: experienta de minim 3 ani, cunostinte de desen tehnic, calificare - prelucrator prin aschiere. Relatii la: (021.404.21.20 1155. Frezori pentru masini de frezat con-

ventionale, zona Policolor, metrou N Teclu, se ofera contract de munca nelimitat, salariu, bonuri de masa, ore suplimentare platite, bonusuri. Acceptam si pensionari, (0723.540.278 biz@artinox.ro 1156. Frizer Angajam frizer. Experienta minima 4 ani. Contract de munca, salariu fix & comision. (0784.131.313

la scari de bloc, soseaua Fundeni, salariu intre 1.200-1.500 lei. Program L-S; (0787.597.035 1138. Firma de curatenie Bucuresti anga-

1158. Frizer - frizerita, coafeza, angajeaza

jam femei, programul si salariul avantajoase. Bogdan; (0727.573.040

1157.

salon de infrumusetare cu vechime, zona Lujerului; (0730.668.768

1139. Firma de curatenie cauta personal feminin, pachet salarial atractiv, program lv. (0772.099.499

1159. Frizer sau frizerita experienta minim

1140. Firma de paza, agenti securitate

1160. Frizer, coafeza, cosmeticiana, vad vechi, conditii avantajoase; (0720.170.170

pentru obiective in zona Bucurestii Noi, Straulesti. (0720.077.418 sef.zona.b5@tiger.ro 1141. Firma de transport angajeaza soferi

profesionisti (detinatori permis auto categoriile B+C+E ) pentru comunitate. Program de lucru 2 luni cu 2 saptamani acasa. Necesar atestat, card sofer, aviz medical si psihologic. Experienta minim 1 ani la international. Constituie avantaj cunoasterea unei limbi straine (engleza, germana). Relatii la telefon (0786.194.382 1142. Firma distributie din Bucuresti anga-

jeaza sofer. Angajam agent livrare pentru Bucuresti si tara, salariu 1750 net si bonusuri la sfarsit de an, auto la domiciliu; (0751.681.114

3 ani, zona Obor, salon Mozaic. Rog seriozitate; (0723.880.799

1161. Frizer, coafeza, vad 20 ani, Teiul Doamnei, program L - V, 8-20, duminica inchis, procent 60 %; (0722.912.889 1162. Frizer, frizerita, cu experienta, Pan-

telimon, sector 2; (0765.686.493/ 0731.527.820/ 021.275.75.46

1163. Frizer, frizerita, coafeza, manichiurista pentru salon copii si adulti situat in Auchan Militari si Veranda Mall Obor. Salariu fix, carte de munca 8 ore, concediu platit 10 L; (0722.305.219/ 0744.352.013 mona_popescu2005@yahoo.com

tique, salariu atractiv, zona Floreasca. Foarte aproape de statia de metrou Stefan cel Mare. Asiguram carte de munca si asigurare medicala. (0724.891.819/ 0723.515.008 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro

legume, pt. restaurantul L’Incontro Otopeni (0748.221.653 crina.stanila1@gmail.com

1188. Gipsari si muncitori necalificati socientate comerciala, angajeaza doar in Bucuresti, conditii avantajoase, rugam seriozitate (0762.555.941 codrescualinamihaela@yahoo.com 1189. Global Transport and Logistic anga-

1122. Fete, modele online. Metropolitan

Studio isi mareste echipa. Angajam doamne/ domnisoare pentru conversatii online. Daca esti serioasa, ambitioasa si iti dorescti castiguri pe masura, te asteptam sa faci parte din echipa noastra. Oferim contract de munca, comisioane intre 5070%, bonus de angajare 300 dolari, camere individuale, program flexibil, outfituri; www.metropolitan-studio.ro (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro

(Pipera). Se asigura transport. (0744.364.605

1123. Fete, modele online. Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 dolari. Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti angajeaza. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani; (0766.016.639

1107. Femeie vase, ajutor in bucatarie cu

1124. Fierari betonisti. Angajez per-

program de 8 ore. Locatie centrala, carte de munca si salariu atractiv (0722.623.861 Gheorghiu.thomas@gmail.com

1108. Femeie vase/ ajutor bucatar, Rocka

Burgers angajeaza femeie la vase/ ajutor de bucatar, carte de munca, 2 zile cu 2 zile. Salariu atractiv plus beneficii. Locatia este la Lujerului; (0751.576.021/ 0746.305.165 artramid@gmail.com 1109. Femeie, zona Bolintin Deal, anga-

jeaza Companie de paza, program 8 ore de luni pana vineri, salariu atractiv; (021.434.00.52/ 0769.283.938

1087. Femeie la vase pentru restaurant

1110. Femeie. Familie angajam intern

femeie (sau sot-sotie), zona Snagov, pentru supraveghere si ingrijire batrana deplasabila si ajutor la menaj (ea), ajutor gospodarie (el). Oferim retributie, masa si casa. Tel. dupa ora 16. (0722.393.069

producatoare de medicamente din Pipera. Cunostinte operare calculator, Saga. Experienta in domeniu reprezinta avantaj; (021.230.80.86 office@farmex.ro

Design angajeaza taietor ghilotina hartie,cu experienta. Lucru in 2 schimburi. Punct de lucru Basarabia 256 Sector 3 in incinta Faur, detalii la interviu. Programari pt interviu la tel; (0726.220.215

femeie pentru intretinerea curateniei in casa. Program de lucru 09:00-17:00, de luni pana vineri cu o sambata da si una nu. Rog seriozitate, 2.000 L; (0722.210.844 aconsulea@yahoo.com

1106. Femeie vase pentru Taverna Ikaria

1182. Gestionar depozit, angajeaza firma

1187. Ghilotinist, Tipografia Livco

1099. Femeie pt curatenie Angajeaz

Sala Palatului, angajeaza femeie pt. curatenie si spalat vase, program lunivineri 7-16, salariu 1.600 Lei, masa asigurata, o cafea, apa. contract de munca full time. Cerem seriozitate. 1.600 L; (0736.779.743

firma din Bucuresti (metrou Republica). Relatii la email, telefon; (0766.056.747 office@ecotech.com.ro

1186. Gestionar. Producator ambalaje angajeaza gestionari depozit, reponsabil expeditii. Va rugam CV pe email sau tel. (0758.109.809 office@tipografiaeurobusiness.ro

1098. Femeie pentru spalat vase, curatat

1105. Femeie spalat vase, fast food zona

1181. Gestionar cu experienta angajeaza

o preda electricienilor pentru executie tablouri electrice. Pregateste tablourile pentru livrare la clienti. Se deconteaza transport RATB. Loc de munca in Otopeni, Sos Odaii nr. 42 1.768 L; (0336.401.262 office@chorus.ro www.chorus.ro

FEMEIE PENTRU SECTIE CURATAT LEGUME, ZONA SOSEAUA PANTELIMON. RELATII LA TELEFON INTRE 7.00-17.00; (0723.654.915

Cafe Zvon Decebal sector 3. Salariu atractiv, conditii de lucru foarte bune detalii la telefon (0728.998.809 mihaela.stanciulescu@zvoncafe.com

1180. Gestionar anvelope noi si sh, Angajam gestionar anvelope cu experienta in domeniu, oferim salariu atractiv; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

1185. Gestionar, receptioneaza marfa si

1097.

1104. Femeie serviciu, vase, pentru Bistro

1179. Gestionar abator Peris pentru unitatea de procesare carne de la niculesti,dambovita cautam un gestionar competent si motivat sa se alature echipei noastre. Viitorul coleg/a va fi responsabil pentru integritatea stocurilor (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro

ducator de tamplarie pvc cu fabrica pe strada Atomistilor, nr 70-72, Magurele, jud. Ilfov. Rog cv pe mail: 1.800 L; (0752.308.101 ofertare.sibelplast@gmail.com

personal feminin pentru curatenie in zona Militari- Iuliu Maniu.Detalii la telefon. (0751.193.866

laborator cofetarie- brutarie, program 8 ore, 5 zile pe saptamana, 1.400 L; (0767.973.920

rea Skytower angajeaza gestionar Program L-V 09-18, masa de pranz asigurata, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. 0731322472 sau adresa de email resurse.umane@stadio.ro (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1184. Gestionar si responsabil livrari pro-

1096. Femeie pentru curatenie in Militari,

1103. Femeie serviciu, angajam pentru

www.edparts.ro

1178. Gestionar Restaurant aflat in cladi-

1183. Gestionar magazin, cautati un loc de munca stabil, va place sa lucrati intr-un colectiv relaxat, va place sa relationati si sunteti prietenoasa, sunteti punctuala si aveti experienta in gestiune si vanzare, 2.000 L; (0726.221.274 marketing@annebebe.ro

1095. Femeie pentru curatenie Hotel Bou-

1102. Femeie serviciu si vase, ajutor bucatar, ospatari, pentru restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro

1177. Gestionar piese, reprezentanta service camioane si remorci angajam ges-

tionar. Cerinte: bacalaureat, cunostinte PC Frizer program 1/1, seriozitate. Oferim conditii bune de lucru, duminica libera, CM, salariu sivenit atractiv, zona Preciziei. Va rugam CV fix, concediu platit, semipe email; (0749.102.603/ 0749.102.608 narii platite; (0732.670.285 resurseumane@edparts.ro

1137. Firma de curatenie angajeaza fete

1094. Femeie pentru ajutor in gospodarie la tara, in zona Horezu (Valcea). Relatii la tel. (0723.618.307

1086. Femeie la vase pentru restaurant central. Posturi disponibile: 2. Programari interviu: (0720.897.833

cu specific italian. Program de lucru 1 zi cu 1 adresa noastra este Bucuresti, sector 3, strada Nerva Traian 23, metrou Timpuri Noi, 1.700 L; (0757.976.618 trattoriapanevino2010@yahoo.com

1118. Fete pentru sortare haine angajam

1092. Femeie la vase, Firma de catering,

1101. Femeie serviciu si vase bucatari. Restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, angajeaza ajutor bucatar, femeie serviciu, vase, ospatari, (0722.366.583/ 0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro

1078. Femeie la bucatarie care sa pas-

fructe. Depozit frigorific situat in cartier Berceni, langa magazinul Metro.Program lv: 07-17, s: 07-14. 1.700 L; (0722.600.959 simaimpex@yahoo.com

saturat sa muncesti fara folos? Iti doresti propria masina? Visezi la o viata mai buna? La noi se poate! Totul depinde doar de tine. Programeaza-te chiar astazi la un interviu; (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro

1076. Femeie intern? pentru gatit/ menaj

1077. Femeie iubitoare de animale

1117. Fete pentru ambalat legume si

1120. Fete si baieti conversatii online, te-ai

enta, pentru restaurant. Program lunivineri, 06:30 -18:30, sambata si duminica liber. Salariu + masa. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca 1.800 L; (0742.266.859

1100. Femeie serviciu si receptionera, pentru hotel situat in zona Gara de Nord; (0745.761.111

partial angajez femeie interna pentru menaj usor si gatit. Ofer cazare, masa, salariu si, eventual, contract de munca. (0748.115.412

ner; (0766.635.043

1091. Femeie la vase cu sau fara experi-

1075. Femeie in bucatarie, zona Camera

de Comert. Orar de zi. Contact (0746.909.189

1116. Fete operator pariuri sportive win-

1132. Firma autorizata Anre, angajam electricieni calificati , carnet de conducere categoria B reprezinta un avantaj, cerem si oferim seriozitate; (0760.903.899 servicii@electrifix.ro

manent de munca, salarii atractive, rog seriozitate; (0785.860.972 1125. Fierari dulgheri muncitori in con-

structii Firma de constructii din Bucuresti angajeaza fierari, dulgheri si muncitori pentru constructii case, vile, blocuri, in conditii avantajoase, cu contract de munca full time, oferim cazare, 3.000 L; (0771.254.895 mioara702000@yahoo.com 1126. Fierari, betonisti si muncitori, necal-

ificati pentru santier in Bucuresti, salarii avantajoase; (0721.235.960/ 0734.823.920 1127. Fierari, sudori si necalificati angajez

urgent; (0767.519.226/ 0773.853.380

1128. Finisor, dulgher, sc Kreeisstad constructiun angajeaza: finisor cu experienta.plata la metru sau 130_160lei/zi. Dulgher cu experienta, plata la metru sau 130_160 lei/zi, carte de munca, cazare asigurata; 160 L; (0754.650.710 arianbaumeister@yahoo.com 1129. Finisori si necalificati in santiere constructii, companie constructii angajeaza finisori santier zona Mihai Bravu sau necalificati santier zona Mogosoaia. Detalii la telefon; (0753.228.228 1130. Finisori, Auchan Militari, contract munca finisori (gresie, faianta, parchet, glet), contract de munca full time, salariu brut 3.047 Ron, salariu net 2.403 Ron (2088 Ron, 315 Ron bonuri de masa), 100 Ron/luna bonus sarbatori, Lu-Vi, 8-18, 2.403 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1131. Fire Club angajeaza ospatari, suntem un club de traditie, suntem un pic diferiti, ascultam o muzica mai altfel, avem o atmosfera si un grup frumos si ne marim echipa. Pentru interviu sau mai multe detalii sunati la tel., (0724.273.971/ 0722.390.946 tanasetinel@yahoo.com

1143. Firma productie obiecte sanitare (Bucuresti, zona Ghencea) angajam muncitori in fabrica. Cerinte: persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orele suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun; (0720.112.734

1164. FRIZER. SALON SITUAT IN OTOPENI, ULTRACENTRAL, ANGAJEAZA FRIZER, COAFEZA, MANICHIURIST-PEDICHIURIST. EXPERIENTA MINIM 2 ANI; (0723.060.778

1144. Firma specializata in fabricarea produselor din carne angajam muncitori calificati in prepararea produselor din carne, manipulanti marfuri. Asteptam din provincie, oferim cazare si masa, salariul atractiv si carte de munca. Relatii la: (0737.515.988

1165. Frizeri angajam, zona Aparatorii

1145. Firma specializata in fabricarea produselor din carne angajam muncitori calificati si necalificati in ambalarea produselor. Oferim cazare si masa pentru cei din provincie, salariul atractiv, carte de munca. Relatii la telefon intre orele 10-18; (0737.515.988 1146. Firma transport sector 6, angajeaza

sofer categ. C pentru basculanta 8x4, rog seriozitate; (0728.236.911

Floraria Bizantina angajeaza decorator floral fete cu sau fara experienta; (0725.647.352/ 0724.736.670

1147.

1148. Floraria Tria’s angajeaza vanzatori

magazin plante Angajam vanzatori si decoratori pentru magazine in Bucuresti. Necesar minim liceul, experienta in vanzari, atitudine pozitiva. Salariu foarte motivant trecut pe carte de munca integral. (0751.136.426 ciprian@trias.ro 1149. Florist/ decorator floral. Floraria

Trixperience este in cautarea unei persoane creative, cu simt artistic dezvoltat si disponibilitate full-time. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj. Contact: George Garea (0766.538.667 gareageorgegabriel@gmail.com

Fochist (cu autorizatie ISCIR cazane cu abur de medie presiune- 16 bari). Frigotehnist (instalatii sanitare cu amoniac) pentru fabrica de lactate zona Colentina. Se lucreaza 12/24, 12/48. Salariu net+beneficii 2.000 L; (0758.041.995 vmoiceanu@professional .com.ro 1150.

1151. Fochist autorizat clasa A, medie presiune, porneste si supravegheaza functionarea optima a cazanului. Permis auto categ B. Salariu 2.000 lei+ beneficii, bonuri de masa, o masa asigurata, 2 schimburi 8 ore/zi, transport asig/decontare, etc. 2.000 L; (0745.031.031 office@mediamarket.ro

17

Patriei; (0724.152.351/ 0751.354.163 1166. Frizerita care sa cunoasca si coafor, cu experienta de minimum 2 ani pentru salon situat in zona Drumul Taberei (0745.775.511 Marius33_2004@yahoo.com 1167. Frizerite, coafeze, manichiurista si

pedichiurista cu experienta pentru salon frizerie, coafor zona Brancoveanu, procent 50%, vad foarte bun, CV pe Whatsap50 % procent super vad (0730.571.111 1168. Frizerite, cosmeticiana, manichiurista, pedichiurista, cu experienta, in zona Berceni. Oferim procent. Salon deschis in 2000; (0722.350.073/ 021.683.22.51 1169. Front office assistant, hotel zona AFI Cotroceni angajeaza front office assistant, full time. Salariu atractiv, ambianta de lucru placuta, o masa pe zi. Cerinte: persoana amabila, serioasa, engleza- conversational; (0736.632.375 hotelwestplaza2011@gmail.com 1170. Galaxy Imob angajeaza menajera

in Cotroceni, full time/part time, cu carte de munca, program flexibil luni-vineri, oferim si cerem seriozitate. Fara limita de varsta, salariu intre 1.000 - 1.800 Lei. Contact non-stop: (0748.112.112 1171. Ganesha Caffe angajam ajutor bar salariu fix, tips. Adresa str. Barbu Vacarescu, nr. 71-73, sector 2, (0766.699.015

jeaza pentru depozitele din Militari: lucrator depozit, gestionar si stivuitorist. Oferim: salariu atractiv si bonuri de masa, ore suplimentare platite, contract de munca pe durata nedeterminata, program de lucru 8 ore de luni pana vineri in doua schimburi, transport asigurat de la statia de metro Pacii, Bucuresti si din judetele Ilfov, Giurgiu, Teleorman. Puteti depune CV-ul la mail, relatii suplimentare la tel.: (021.431.31.10/ 0752.028.465 dan.ion@ro.dsv.com 1190. Gradinar zona Pipera, neaparat

iubitor de animale (caini, pisici), pentru amenajarea si întretinerea gradinii. Cerem si oferim seriozitate. Pentru detalii contactati-ne la tel.; (0722.249.121

Grataragii gratar cu carbuni, salariul saptamana, sector 2; (0722.242.425

1191.

1192. Grataragiu, operator gratar.

(0761.155.686/ 0736.257.112 bora_drago79@yahoo.it

1193. Grupul imobiliar Premier angajeaza

agenti vanzari cu/fara experienta si consilieri imobiliari, pentru departamentele rezidentiale (imobile vechi si noi), case/vile si terenuri. (0727.737.225 1194. Hairstylist, experienta minima 4 ani. Contract de munca, salariu fix & comision. (0784.131.313 1195. Hofigal angajeaza ingineri chimisti,

mecanici intretinere, operatori chimisti, conditii avantajoase; (021.492.04.38

1199. HONDA NORD, CU SEDIUL PE BULEVARDUL PIPERA NR. 1, ILFOV ANGAJEAZA SPALATOR AUTO, PREGATITOR VOPSITOR AUTO, TINICHIGIU SI MECANIC. PROGRAMUL DE LUCRU ESTE 08.30- 17.00, SALARIU AVANTAJOS. PENTRU MAI MULTE DETALII EMAIL/ TELEFON; (0723.262.202 ANDREEA.BARDAS@TOYOMOTOR.RO 1200. Horeca, ne marim echipa, colegi noi in colectivul nostru. Firma catering dorim sa gasim bucatari priceputi, aj. buc iscusiti, casieri abili, spalatori-vase indemanatici. L-v 8-17. (0742.271.173 Ionutspataru66@gmail.com 1201. Hostess Fete sau baieti pentru video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare, 2.500 {; (0760.096.860/ 0763.707.076 angajari@essencestudios.ro 1202. HOSTESS, Restaurant situat ultra-

central angajeaza hostess, cunostinte de limba engleza, persoana comunicativa, aspect placut, program part time (4 h). Sunati la tel., (0731.470.850 1203. Hotel Ancor Pipera, angajam

camerista; (0737.112.867

1204. Hotel angajeaza receptioner salariu

oferit 2000 lei net.Detali la tel., cerinte: persoana organizata, responsabila; atitudine pozitiva, orientata catre client; limba engleza - nivel avansat. 2.000 L; (0786.355.855 giuliano.ion@hotelgiuliano.ro 1205. Hotel Berthelot angajeaza ospatar

si bucatar, trimiteti CV-ul dvs la adresa de mail. Locatie: sector 1, punct de reper Calea Victoriei. (0745.143.442 ionella.caradeanu@hotelberthelot.ro

«««««««««««««««««« 1206. HOTEL PHOENICIA BANEASA ANGAJEAZA ELECTRICIAN SI INSTALATOR, PACHET SALARIAL ATRACTIV. DETALII LA TELEFON; (0742.224.587

«««««««««««««««««« 1207. Hotel Ramada Bucuresti North (zona Aviatiei) angajeaza agenti securitate, spalatori vase, cameriste, curatatorese lenjerie, ospatari, bucatari. Oferim pachet salarial avantajos si masa. Pentru detalii sunati la: (021.407.52.35 1208. Hotelul Hilton Garden Inn angajeaza cameriste hotel, receptioneri hotel, bellboy - bagajisti, bucatari, ospatari, spalatori vase, tehnician mentenanta. Oferim: seriozitate, salariu motivant, contract de munca, pachet de beneficii atractive, mediu de lucru placut. Hotelul se afla in zona Universitatii si urmeaza sa se deschida. Pentru detalii: (0738.830.249 mirela.obreja@hilton.com 1209. Identificator piese auto, angajam identificator piese auto cu experienta, oferim salariu atractiv+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 1210. Ifacom Impex SRL angajeaza personal, dulgheri, fierari, zidari, macargii, ingineri pentru santierele din Germania, necalificati plecari urgente, salarii atractive; (0722.408.968 1211. Incarcator descarcator, firma prod-

ucatoare de produse parafarmaceutice, cosmetice si suplimente alimentare, angajeaza incarcator descarcator marfa in zona Bucurestii Noi. Rel. la tel.: (0756.717.771 1212. Incarcator descarcator, pentru zona Afumati salariu atractiv, se asigura transport; (0731.599.210 hr@defne.ro 1213. Incarcator, descarcator marfa depozit si magazin in Lumea Copiilor, Dragonul Rosu, firma de distributie carucioare si patuturi copii, program l-s, 7 ore, CM, C.V geal.ronico@gmail.com, 1.500 L; (0785.808.298 contact@pufinas.ro 1214. Incarcator, descarcator pentru depozit. Persoane serioase 5 baieti. Locatia Doraly Afumati. Pentru programare la interviu sunati la nr. de telefon afisat. Oferim cazare pentru alte judete, (0732.163.458 geolailacomimpex@yahoo.com

1196. Home & Office Glass Design avand

fabrica in Popesti Leordeni angajeaza muncitori productie geam termopan. CV la e-mail sau relatii la tel.: (0728.880.060 office@glass-design.ro

1215. Incarcator, descarcator personal pentru incarcarea, descarcarea si sortarea bagajelor pe Aeroportul Otopeni. Salariu atractiv si posibilitati rapide de promovare. Program in ture (0756.042.232

1197. Home & Office Glass Design avand

1216. Incarcator, descarcator SC Estetik

fabrica in Popesti Leordeni, angajeaza sofer distributie, categoria B+C. E-mail/ tel.: (0728.880.060 office@glassdesign.ro

1198. Home for you concept, anga-

jeaza urgent muncitori necalificati barbati si femei, pentru productiesudori, lacatusi. Se asigura transport si salarii motivante; (0765.680.800

Packing SRL, pentru manipularea ambalajelor de unica folosinta. (0766.944.230

1217. Incarcator, descarcator Aeroport Otopeni. Personal pentru incarcarea, descarcarea si sortarea bagajelor pe Aeroportul Otopeni. Salariu de inceput 1400 net, bonuri de masa si 200 lei sub forma de bonuri de combustibil. Program in ture. (0756.042.232 george.ionita@handling.ro

1172. Ganesha Caffe angajam ajutor bucatar, salariu fix, tips. Adresa str. Barbu Vacarescu, nr. 71, sector 2, 1173. Ganesha Caffe, angajam femeie la

vase salariu fix + tips. Adresa: Barbu Vacarescu, nr. 71, sector 2, (0766.699.015 www.ganeshacaffe.ro 1174. Geometrist, angajam mecanic geometrist cu experienta, oferim salariu atractiv si comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 1175. Gestionar -pentru patisserie, SC As Pan SRL cu sediul in Popesti Leordeni angajeaza. Relatii Bizga George: (0762.309.005 1176. Gestionar angajam la catering in Giulesti, experienta PC, permis cat B, program flexibil, salariu de la 2200 lei, bonusuri, posibilitate avansare, CV la mail. 2.200 L; (0725.328.292 info@frenchbakery.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


18

23 octombrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 1259. Ingrijitoare (femeie de serviciu), pentru scoala particulara, in zona Domenii; (0723.048.602 1260. Ingrijitoare / educatoare in cadrul gradinitei Rose Mary, sediul Baneasa pentru o grupa mini (2-3 ani) cu 7 pitici. Avantaje: experienta, studii, calificari. CV pe mail pentru selectie interviu, conditii salariale deosebite. (0747.179.897 gradinitarosemary@yahoo.ro www.gradinitarosemary.ro 1261. Ingrijitoare batrani si infirmiere

inclusiv familii care doresc sa se ocupe de îngrijire varstnici la un camin din Pipera. Oferim contract, cazare, masa si salar (0758.074.440/ 0740.852.564 1262. Ingrijitoare bunicuta, cazare, mese asigurate caut pentru ingrijirea unei bunicute vesele o doamna/domnisoara, i se ofera pachet salarial atractiv, abonament la sala, cazare, mesele zilnice aferente.Dorim o persoana serioasa fara cazier. (0724.582.728 1263. Ingrijitoare gradinita particulara sect. 2 Cautam o persoana cu experienta in ingrijirea copiilor, calma, responsabila si sociabila. Persoanele interesate sunt rugate sa ne contacteze telefonic sau sa ne trimita CV-ul la adresa de email, (+40726224859/ +40726224859 veveritajucausa1@gmail.com 1264. Ingrijitoare spatii hoteliere, hotel

««««««««««««««««««

INCARCATOR-DESCARCATOR, INCARCARE DESCARCARE CONTAINERE SI AUTO TRANSPORT MARFA, ETICHETARE MARFA, MANIPULAREA SI ORGANIZAREA MARFURILOR INTRATE SI IESITE DIN DEPOZIT, MANIPULAREA MARFII IN DEPOZIT, SALARIU DUPA PERIOADA DE PROBA, 1.800 LEI NET INCLUSIV BONURI, LOCATIE LOC DE MUNCA: PANTELIMON, ILFOV, PUNCT DE REPER: FABRICA DE BERE TUBORG. RUXANDRA PETRE; (0731.038.011 1218.

«««««««««««««««««« 1219. Incarcatori - descarcatori, soci-

etate angajeaza incarcatori - descarcatori pentru colectare deseuri nepericuloase. Program L-V, 8 ore, cm; (0728.981.615 1220. Infirmier, infirmiera pentru camin de batrani in Ilfov comuna Tunari, experienta minim 6 luni. Salariu negociabil. Cristi 1.700 L; (0799.967.744 rodica_g_2000@yahoo.com 1221. Infirmiera “Camin pentru bunici”,

isi mareste echipa. Cautam infirmiere si ingrijitoare cu experienta pentru centrul din Andronache-Voluntari si centrul Jolie VillePipera. Salariul si program atractiv, (0724.205.565/ 0744.649.323 andra@camin-pentru-bunici.ro

Infirmiera angajam pentru camin de batrani zona Pantelimon; (0769.606.639

1222.

1223. Infirmiera Camin privat pentru

batrani angajeaza infirmiere si ingrijitoare. Locatiile sunt in Aviatiei si Floreasca. Relatii la telefon; (0722.621.462 caminprivat@gmail.com www.caminprivat.ro 1224. Infirmiera pentru camin batrani, zona Colentina. Se ofera salariu motivant, incepand cu 1500 lei+ CM + diverse bonusuri si sporuri. Ture de 12 ore; (0720.007.085 1225. Infirmiera si din tara , oferim cazare permanenta Camin batrani Snagov angajeaza. (0731.920.920 1226. Infirmiera otopeni pentru camin de

batrani privat. Ture de 12 ore, plata corecta si la timp, masa asigurata, carte de munca. Acces usor cu transport in comun. Rugam seriozitate, post pe termen lung 2.000 L; (0726.081.666/ 0771.720.299 camineden@gmail.com Www.camineden.ro 1227. Infirmiera, angajam infirmiera cu experienta pentru Camin de Batrani, salariu intre 1600 si 2000, masa de pranz si cazare pentru persoanele din provincie. Zona Pipera, program intern. rog seriozitate. (0754.523.372 i.ion82@yahoo.com 1228. Infirmiera, ingrijitor batrani clinica medicala de geriatrie angajeaza infirmiere si ingrijitoare batrani. Certificat de calificare, experienta in domeniul medical/social. Program de lucru flexibil. Zona centrala (031.100.22.05 1229. Infirmiere pentru camin batrani;

(0722.624.264

1230. Infirmiere si asistente pentru camin de batrani privat + carte de munca, in Ilfov; (0762.376.733 1231. Infirmiere, asistenti medicali pt.

centru medical privat, salariu 3.000 L; (0724.384.753/ 0773.866.998

1232. Infirmiere, ingrijitoare batrani Camin de batrani din sectorul 1, Bucurestii Noi, angajeaza infirmiere si ingrijitoare batrani. (0722.601.148 1233. Infirmiere, ingrijitoare batrani pen-

tru camin Colosseum, camin batrani, sect. 5, Bucuresti. Oferim salariu motivant, program in ture 24/48, contract de munca. Detalii la tel. Virgil Patulea. (0722.266.143 colosseum.camin@yahoo.com

1234. Inginer in constructii angajez;

(0728.799.031

1235. INGINER tehnolog in industria ali-

1238. Inginer constructii, maistru constructii, echipe colaboratori pentru reabilitare termica (anvelopari Blocuri in Bucuresti) precum si dulgheri, fierari betonisti, conducator auto categoria B, C, E cu atestat, tamplari, zidari, hidroizolatori, instalatori termic sanitari, tinichigii, muncitori necalificati, confectioner tamplarie PVC si Aluminiu, electricieni, zugravi, rigipsari. Firma constructii din Bucuresti angajeaza pentru reabilitari termice la blocuri; (021.311.94.39/ 0738.167.748 1239. Inginer constructor pentru imobil S+P+4E acceptam si pensionar, sectorul 2. (0723.595.336/ 7023.668.701 1240. Inginer constructor - Alro Slatina, Monitorizare proiecte in derulare. Organizare in santier: verificare documentatie, rapoarte de lucru, pontaje salariati, devize, avize de insotire a marfii Verificarea materialelor in santier; (0722.346.015 office@stralbig.ro

tam o doamna, program intern, salariul 2000 de lei. 2.000 L; (0720.689.454/ 0747.614.370

Instalator sanitare termice, aer cond., lucrari in Bucuresti; (0732.672.654

1306. Instalator, frigotehnist cu experien-

1283.

1284. Instalator sanitare, gaze si electricieni, angajare sau colaborare; (0722.400.497 1285. INSTALATOR si ajutor instalator lucrari sanitare si termice, angajam pentru societate nu pentru un proiect dorim oameni seriosi care doresc stabilitate raza de activitate este Bucuresti-Ilfov progrm LV si CM; (0767.390.449 1286. Instalator societate comerciala angajeaza instalatori cu experienta pentru instalatii sanitare, termice si climatizare Program de L-V, salariu motivant. Bucuresti, sector 4 zona Brancoveanu; (0728.966.444 tebysaniterm@gmail.com 1287. Instalator autorizat termice si san-

itare pentru societate, program 8 h, salariu atractiv (0768.156.527

1288. Instalator carnet categoria B. Soci-

etate cu traditie in domeniul instalatilor angajeaza instalator cu carnet de conducere categoria B. Pachet salarial corelat cu rezultatele obtinute. Salariul 2.500- 3.000 lei, 3.000 L; (0722.974.760/ 0766.974.760 conta@ruady-service.ro www.ruady-service.ro

1289. Instalator cu permis de conducere

ta, posesori permis conducere cat. B. Rog CV pe mail, mariangabrieltudose@gmail.com; (0767.692.004/ 0767.208.855 mariangabrieltudose@gmail.com

1307. Instalator. Apa Nova Bucuresti angajeaza Instalator Alimentari Apa, Canal. Candidatul ideal: studii: invatamant minim obiligatoriu/medii; calificare: Instalator alimentari apa; experienta: minim 1 an. Responsabilitati: realizarea unor lucrari de intretinere si mentenenta in reteaua de apa potabila/reteaua de canalizare, executa lucrari de remediere disfunctionalitati din cadrul retelei de alimentare cu apa/reteaua de canalizare, inlocuirea bran?amentelor pe reteaua de apa potabila/reteaua de canalizare. Descrierea companiei: societate furnizoare de servicii publice in domeniul alimentarii cu apa si canalizare a Municipiului Bucuresti. Puteti contacta la adresa de e-mail: recrutare@apanovabucuresti.ro/ telefon: 0374.39.81.67. 1308. Instalator. Firma de instalatii anga-

1291. Instalator Hvac, termice, Firma angajeaza instalatori termice, HVAC, sanitare cu experienta in domeniu.Posturi ndisponibile: 2. (0729.997.666 office@ager-construct.ro

latii. Tel. intre orele 9.00-17.00; (0770.638.036

1311. Instalatori sanitare, termice, ajutor

instalator, muncitori necalificati, lucrari in Bucuresti, program de lucru 8 ore (0722.259.452 trams_cs@yahoo.com 1312. Instalatori sanitari si termice,

muncitori necalificati, la SC Tehnica Invest SRL, se ofera salariu foarte avantajos (0734.698.696 1313. Instalatori sanitari, angajam pen-

tru societate comerciala. din Bucuresti. Relatii la telefon; (0729.661.834

1314. Instalatori calificati, program

8 ore, L - V, pe zi: 150 L; (0766.807.466

toare pe structuri metalice angajeaza inginer CTC pentru fabrica de constructii metalice din Bucuresti. Sunt necesare cunostinde tehnice si experienta in domeniu. Se ofera pachet salarial atractiv (021.345.26.23 marketing@structurimetalice.ro

1315. Instalatori cu experienta. Timofte

Instal Company angajeaza instalatori cu experienta, salariu atractiv; (0722.142.345 Timoftegabriel68@yahoo.com

1316. Instalatori experimentati, contract

de munca, salariu motivant, bonuri de masa, se poate oferi cazare. www.brenneka.ro (0756.047.999/ 0756.049.444

1243. Inginer electronist-automatist, Firma Romano-Germana angajeaza electronist-automatist. Salariu motivant, tichete de masa, transport decontat; 600 {; (0730.098.932 adi.horn@romkuvert.ro

1317. Instalatori sanitari termice, ajutor

instalatori cu fara experienta, salariu avantajos, sector 3-4; (0723.427.750

1244. Inginer instalatie si instalator SC

Kreeisstad Construction, cu experienta. Tanar, activ pt. cordonarea echipa de instalator si electrician.Carte de munca. Salariu discutabil. 3.000 L; (0754.650.710 arianbaumeister@yahoo.com

santiere Bucuresti program 8.0018.00. Salarii intre 1.800-2.500 lei. Se ofera cazare; (0765.818.028/ 0723.655.370

1245. Inginer instalatii pentru constructii

1319. Instalatori sanitari si ajutori insta-

1318. Instalatori sanitari pentru

civile in Bucuresti; (0734.132.458 office.sinstal@yahoo.com

latori pentru firma instalatii. Experienta minima. Se ofera contract de munca. Salariu negociabil in functie de experienta. (0758.116.465/ 0785.262.333 Gbalosan@gmail.com

1246. Inginer tehnolog industrie alimenta-

ra, zona Popesti-Glina. Coordonarea si urmarirea intregului proces tehnologic. Organizarea echipei din subordine. Pranz asigurat. Transport asigurat de la P-ta Sudului? (0753.021.361 recrutare@mandyfoods.ro

1320. Instalatori sau echipe com-

pacte de instalatori pentru colaborare, executie lucrare, salariu poate ajunge la 5.000 L; (0766.807.466

1247. Inginer textilist -QC Firma engleza

doreste sa angajeze inginer textilist cu experienta si carnet de conducere pentru control de calitate AQL 2,5 la fabricile din tara si asigurarea ca termenele de livrare se respecta, (031.101.91.67

1321. Instalatori si electricieni pentru

Bucuresti Firma Igna Construct Bucuresti angajeaza instalatori retele termice, sanitare si electricieni pt. santiere in Bucuresti. Carte de munca, salariu 2.000-3.000 lei net. Detalii la tel. (0372.960.645 bucuresti@ignaconstruct.ro

1248. Inginer, dezvoltator imobiliar angajez inginer pentru coordonarea lucrarile de executie finisaje, specializare structura, instalatii (eletrice, sanitare). Mai multe detalii la nr. de tel; (0724.588.660 office@globalcityresidence.ro 1249. Inginer, economist cerinte: cunostinte bune de operare pc: MS Office Word, Excel, navigare internet, cunostinta limba engleza nivel avansat, capacitate de adaptare la diferite sarcini de serviciu, respectare termene, etc. (0751.030.636 otilia.bodomoi@inventa.ro 1250. Inginer. Firma de constructii angajam inginer constructor, pentru coordonare santier; (0721.339.204 1251. Ingineri. Firma constructii angajeaza: ingineri constructii civile, experienta pentru executie santiere, zona Militari si Targoviste; (0722.395.026 1252. Ingrijire batrani intern 2 weekend-

uri libere/ luna, persoana care se deplaseaza greu, cu experienta si recomandari; (0724.047.365

1253. Ingrijire batrani la domiciliu. Anga-

jam persoana rabdatoare cu experienta pentru ingrijire batrani la domiciliu, intern sau timp partial pentru perioada indelungata. Conditii decente, 2.000 L; (0740.194.366/ 0746.648.035 constantin.tu@gmail.com 1254. Ingrijire batrani. Caut, urgent,

doamna pentru ingrijire batrani (sot si sotie) la domiciliu, in zona Prelungirea Ghencea; (0721.331.139 iulia_dusca@yahoo.com 1255. Ingrijire doamna nedeplasabila doua zile/ sapt.: lunea si martea, interna/ externa, zona Gara de Nord (0728.069.163

1236. Inginer auto mecanic, coordonator

1257. Ingrijitoare pentru centru varstnici,

(0757.015.521

1258. Ingrijitoare pentru gradinita partic-

ulara, zona Militari Rezidence, cu experienta, program full time. Pentru detalii si programare la interviu va rog sa ne contactati la tel. (0733.003.300 gradinitadegetica@gmail.com

1322. Instalatori termice, sanitare, anga-

1268. Ingrijitoare/ infirmiera cu

experienta ingrijire persoane varstnice pentru Asezamantul Social (camin de batrani) al Parohiei Precupetii Vechi - anunt valabil numai pt. Bucuresti; (0723.911.161/ 021.211.76.26

1292. Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze Societatea Constant Art angajeaza instalator, program de lucru de luni pana vineri, intre orele 08:00-16:00. Cerinte: diploma de instalator, experienta de minim un an in domeniul instalatiilor (021.330.03.35 office@constantart.ro

1269. INGRIJITOR ferma. Doresc sa angajez o persoana serioasa sau o familie pentru a avea grija de o ferma. Ofer cazare, salariu atractiv, seriozitate si sprijin. Colaborez cu persoane serioase si muncitoare. (0722.359.487

1293. Instalator instalatorii, ajutor de instalator, instalatori si muncitor necalificat pentru lucrari de instalatii sanitare, termice cu program de lucru l-v si carte de munca oferim stabilitate si seriozitate; (0748.755.313 www.univers-url.ro

1270. Ingrijitor copii, gradinita privata, personal ingrijire copii pentru gradinita. Beneficii si promovari, in functie de implicare si seriozitate, sector 5. (0724.224.455/ 0724.224.455 director@thecollege.ro

1294. Instalator sanitar si electri-

1271. Ingrijitor curte zona Mogosoaia cu

atributii de ingrijire si supraveghere curte. Salariu net 1500 lei; (0765.066.323/ 0723.333.311 joitoiu_ana_maria@yahoo.com

1272. Ingrijitor spatii exterioare, RIN Grand Hotel cauta persoana muncitoare si serioasa pentru: efectuarea curateniei in parcare, in toate spatiile exterioare ale hotelului, colectarea gunoiului, precum si ingrijirea spatiilor verzi (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 1273. Ingrijitori animale pentru ferma de

animale din jud. Prahova. Se ofera cazare. Salariu 2.000 L; (0762.026.023 blitzconstruct@gmail.com 1274. Ingrijitori spatii verzi, esti califi-

cat(a) in peisagistica sau doresti sa infrumusetezi spatiul verde din Bucuresti? Atunci te asteptam in echipa noastra cu un salariul atractiv si bonusuri pe masura. (0723.208.254 alexandra.frantz@tesaroconstruct.ro 1275. Insotitoare de bord autocar curse

externe. Cautam o colega/ coleg pentru postul de insotitor de bord autocar curse externe Istanbul, pasaport valabil, 50 {; (021.336.40.46 cmarinatravel@yahoo.com

1276. Inspector I.T.P., cu atestat, experi-

enta ,zona Corbeanca, Ilfov.Salariu atractiv, bonuri de masa, bani pt. transport. (0721.720.901

1277. Inspector ITP sau doritor obtinere

atestat ITP; (0722.244.202

1278. Inspector itp clasa III-A, certificat atestare profesionala clasele I, II, III sau atestare RAR. Exprienta minim 2 ani. Asiguram transportul din Bucuresti cu auto firma. Salariu negociabil; (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 1279. Inspector resurse umane pentru firma servicii de curatenie, cu atestat, pentru administrarea dosarelor de personal, completare si transmitere Revisal, intocmire pontaje si state pentru salarii. hr@masterclean.ro

cian angajam; (0745.110.189

1295. Instalator sanitar si electrician si

necalificati Firma serioasa angajez instalator sanitar, electrician cu experienta si necalificati in perspectiva specializarii in domeniul instalatiilor, cu carte de munca; (0722.483.937 1296. Instalator sanitar, termic si montaj

ac executa lucrarile de montaj pentru instalatiile sanitare, termice si de ac, executa operatiunile de mentenanta montaj si intretinere pentru instalatii sanitare, termice si aparatele ac, (0723.236.913 cristianmarculescu86@gmail.com 1297. Instalator si electrician cu experienta, zugrav si montator rigips angajeaza pe baza de contract firma de constructii. Salariu avantajos. (0725.963.165 1298. Instalator si electrician cu experi-

enta. Companie serioasa, contract de munca pentru perioada indelungata (021.232.43.05 office@plastrom.ro

1299. Instalator sisteme frigorifice Anga-

jez tehnicieni Hvac +frigotehnisti cu experienta in domeniu; (0722.465.087 Alexandru.mierlea@gmail.com 1300. Instalator termice si sanitare.

Angajez instalator tehno-sanitar. Caut o persoana serioasa, proactiva, onesta, care are experienta in domeniul instalatiilor termo-sanitare. Avantaj cei care detin permis si au cunostinte de electrica, 2.500 L; (0727.356.330 georgescuionutsorin@yahoo.com 1301. Instalator termice, sanitare, firma de administrare imobile angajam cu contract de munca instalator termice sanitare cu experienta in lucrul cu PPR, PP, PEX, PE, PVC. Salariu atractiv. Beneficii: telefon, masina (0788.321.097 blomi29@yahoo.com 1302. Instalator termice/climatizare. Firma angajeaza instalatori termice/climatizare pe termen lung cu experienta in domeniu. 2 posturi, (0729.997.666/ 0729.997.666 rares@ager-construct.ro 1303. Instalator usi industriale, lacatus

1280. Inspector securitate. Respect Security angajeaza inspector de securitate. (021.312.74.16

mecanic realizarea operatiunilor de mentenanta, reparatii si instalare pentru echipamentele comercializate de firma. Experienta in constructii-montaj, obisnuit cu munca la inaltime. Loc de munca stabil si serios (0745.312.312

1281. INSTALATOR Firma Scomet

1304. Instalator, Briva Project Group

Administrare Imobile angajam instalator instalatii sanitare. 2.500 L; (021.336.77.44/ 0372.979.797

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

angajeaza instalatori termice, sanitare si ventilatie cu experienta (0768.584.063 brivapg@ymail.com

1359. Lacatus operator abkant si ghiloti-

experienta; (0724.337.072/ 021.423.10.75

1339. Instructori auto categoria B si cat-

1310. Instalatori pt. firma de insta-

1267. Ingrijitoare, femeie de serviciu pentru centru educational, personal necalificat pe partea de curatenie. (0772.234.572 contact.onceuponatime@yahoo.com

1337. Instructor auto cat. B, cu

1309. Instalatori pentru ventilatii, insta-

1290. Instalator gaze cu experienta, se

ofera carte de munca, bonusuri de performanta, masina si telefon. Salariu de la 2800 lei. A nu fi confundati cu alte firme din Popesti Leordeni 2.800 L; (0765.252.117 sandflo.instal.construct@gmail.com

1358. Lacatus mecanic, rigips, sudor si montator fatada. SC Stral Big SRL angajeaza personal in constructii. 2.000 L; (021.313.39.63 office@stralbig.ro

scoala de soferi, program full time, carte de munca, salariu motivat. 2.500 L; (0722.705.842 adiautomoto@yahoo.com

latii sanitare si termice, oferim salariu avantajos, Contract de munca pe perioada nederminata. Pentru detalii la tel: (0722.100.061 office@optim-construction.com www.optim-construction.com

1266. Ingrijitoare, angajam urgent pentru scoala privata si after school, Bucuresti, sector 1, Bd. Mihalache-Domenii. Program 8 ore, de luni pana vineri, salariu fix, carte de munca. Relatii la tel. (0729.743.382

1336. Instructor fitness, sala Matrix Gym, Calea Crangasi nr. 6. Seriozitate, punctualitate, comunicare. (0766.277.794

jeaza instalatori gaze (permis auto reprezinta un avantaj). Pentru mai multe detalii va oferim telefonul; (0736.458.522/ 0727.132.607 violeta_stroie@yahoo.com

cat. B firma de instalatii din Bucuresti, cu experienta pt. instalatii de gaze, termice, sanitare. Carnetul de conducere cat. B reprezinta un avantaj (021.345.55.51/ 0722.934.905 emgazconstruct@yahoo.com

1242. Inginer CTC, societate produca-

1256. Ingrijire personala, unghii cu gel, false, constructie, tips, gel pe unghia naturala, intretinere zona Obor - Colentina; 60 L; (0738.594.668

1237. Inginer calitate client: asigurarea calitatii, desen tehnic, mecanica. Societate angajeaza. Contact: (0722.518.576

1265. Ingrijitoare varstnic, intern, cau-

1305. Instalator, instalatori calificati, ajutor instalator, sudor, necalificati, instalatii sanitare, termice, climatizare. Salariu 2.500 - 3.000 L. In functie de cunostinte si muncii prestare; (0722.280.633

1241. Inginer constructor si maistru in constructii firma de constructii situata in zona Metalurgiei, cu experienta in domeniul constructii finisaje si maistru constructor cu experienta; (0723.508.424/ 0723.274.499 office@hotelcorvaris.ro

mentara. Responsabilitati: urmareste respectarea programarilor de productie; coordoneaza activitatea din sectia de productie; calculeaza consumurile si evalueaza pierderile; etc (0753.021.361 recrutare@mandyfoods.ro mandyfoods.ro activitate de intretinere si reparatii auto pentru Societate de constructii. Solicitam experienta min. 5 ani, asteptam CV-ul pe email (0372.185.601 office@dimar.ro

de 4 stele RIN Grand Hotel angajeaza personal curatenie (spatii comune, sali conferinta, centru SPA). Cerinte: persoana muncitoare, disponibila pentru ture de zi si noapte. Trimite CV-ul la email/ suna la telefon, (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro

1282. Instalator firma Tinib Services angajeaza instalator experienta minima 2 ani, program 8 ore. Munca in echipa si seriozitate. Informatii suplimentare la tel. 0722.891.888 intre 9-18;

jam instalatori cu experienta termice si sanitare. Program de lucru L- V ora 08 - 18 Santier Otopeni. Asiguram transport din Bucuresti. Contract de munca. Salariu intre 2500 lei - 3300 lei; (0740.036.805 mst_generalinstal@yahoo.com 1323. Instalatori termice, ventilatie, aer

1338. Instructor auto, moto, pentru

egoriile C, C+E ppentru scoala de soferi Rodell, pentru sediul din Bucuresti, sector 6; (021.444.23.23/ 021.444.25.25 scoala@rodell.ro 1340. Invatatoare, scoala particulara

angajeaza invatatoare clasa preg.; obligatoriu studii, experienta, definitivat; avantaj grad I/II. CV pe email pentru stabilire interviu. Se cere seriozitate, salariul motivant; (0734.357.910 angajarigradi@yahoo.com 1341. Job relatii cu publicul. Cerinte: Seriozitate si punctualitate. Cunostinte operare PC. Persoana organizata si cu incredere in sine. Cunoasterea limbii engleze la nivel avansat. Cunoasterea unei altei limbi straine prezinta un avantaj. Spirit de echipa. Dorinta constanta de invatare si perfectionare. Disponibilitate pentru lucrul in weekend. Rugam CV cu poza pe adresa de e-mail sau sa sune la: (0741.019.435 vctrbota.bota@gmail.com 1342. JOB. DACA VREI SA TE ALATURI UNEI ECHIPE TINERE, ENTUZIASTE, CREATIVE SI DINAMICE, ASTEPTAM SA NE CONTACTEZI, CERINTE: SERIOZITATE, PUNCTUALITATE, LUCRU IN ECHIPA, ATITUDINE POZITIVA, ORIENTARE CATRE REZULTATE. SE OFERA: POSIBILITATEA DE PROMOVARE, PACHET SALARIAL ATRACTIV INCEPAND CU: 1.600 L; (0737.570.531/ 0754.615.650 NITUMARIUS112@YAHOO.RO 1343. Junior Manager pentru pentru Magic Salon. Aplica acum: http://saloanelemagic.ro/cariere/formular/ju nior-manager.Iti garantam un mediu de lucru magic, posibilitati rapide de avansare, 1.500 L; (0786.138.262 angajari@saloanelemagic.ro 1344. Junior Manager cu experienta. Societate angajeaza. Conditii: pachet salarial atractiv. Cerinte: Cunostinte nivel mediu / avansat a pachetului Office. CV la: office@1benjamins.ro 1345. Kafeterya Cafe angajeaza ospatarite cu experienta pentru cafenea centrala, zona Cismigiu. Angajam bucatar. Salariu atractiv + bonusuri (0721.200.220 eurom_chrom@yahoo.com 1346. Key account reprezentative Reprezentant vanzari pentru magazinele Cora, Mega Image si Diverta din Bucuresti. Locuinta in zona Branesti-Fundulea-Lehliu. Masina personala este necesara, (0723.546.579 madalina@cartobello.ro 1347. Koksal Prod Impex 96 SRL angajeaza muncitor necalificat la ambalarea produselor solide/semisolide 2 posturi, programator productie 1 post, brutar 1 post, patiser 1 post; (0799.739.526 1348. Laboranta la firma zarea pentru

conditionat cu program full time, pentru lucrari Bucuresti. Cerinte: cunoasterea planurilor, permis conducere. Salariu inceput 2500 brut. 2.500 L; (0767.208.855 contact@greenvent.ro

determinari fizico-chimice in laboratorul propriu. Program de lucru avantajos. Trimiteti CV pe mail pentru programare interviu. Transport metrou statia Laminorului. (021.667.00.20 office@zarea.ro

1324. Instalatori termo-sanitari gaze cu

1349. Lacatus - sudor, cu domiciliul

CM, se cere experienta si seriozitate. Inginer ofertare, intocmire devize Windev in domeniul instalatii termice-sanitaregaze. Inginer proiectare gaze naturale, cu autorizatii ANRE, pt. proiectare si executie, cunostinte Autocad. Personal calificat service in echipamente centrale termice, pompe. Secretara cunostinte PC, Word, Excel, experienta in domeniul instalatiilor sanitare constituie avantaj. Oferim salariu motivant, CV pe mail; (0726.770.573 office@iproexem.ro

sector 5; (0744.670.480

1329. Instalatori, contract full time,

salariu brut 4.053 lei, salariu net 3.109 lei (2.794 lei cash + 315 lei bonuri de masa), 100 lei/ luna bonus de sarbatori, zona Auchan Militari, lu-vi 8-18, nu oferim cazare, 3.109 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1330. Instalatori, electricieni angajam instalatori si electricieni pt executie santier. Relatii la tel. Trimiteti CV la email; (0722.450.011 bellainstal@gmail.com 1331. Instalatori, muncitori necalificati pentru firma de instalatii, muncitori calificati si necalificati (cu posibilitate de calificare la locul de munca). Salariu negociabil, bonusuri, abonament Ratb, bonuri de masa. 1 L; (0724.018.540/ 0722.358.215 david_mihaela12@yahoo.com

1362. Lacatus-sudor, cu experienta

in confectii metalice, fier forjat. Salariu motivant; (0724.461.857/ 0747.407.229

1363. Lacatus. Societate producatoare de cazane din Bucuresti angajeaza tineri pentru formare profesionala in meseriile de lacatus, sudor, electrician. Informatii la telefon: (021.410.46.00 1364. Lacatusi mecanici si sudori;

(0722.291.626/ 0726.110.665

1365. Lacatusi mecanici si frezori anga-

jeaza firma EFD Induction din comuna Vidra, Ilfov. Conditii excelente. Relatii la: 0213321948/105 (021.332.19.48

1366. Lacatusi pentru montaj struc-

turi metalice, angajeaza Societate structuri metalice Bucuresti, sector 3. (021.345.26.23

1367. Lacatusi si sudori pentru soci-

etate comerciala, cu contract de munca; (0742.226.007/ 0723.671.765

1368. Lacatusi, lacatusi confectii metalice, sudori autorizati (asiguram cazare); (0722.557.831 1369. Lazar Exchange Crangasi angajeaza operator PC SC Global Biz Exchange SRL Crangasi, cu experienta in domeniu.Salariu atractiv, program flexibil, bonusuri. Asteptam CV-urile la adresa de mail, 3.500 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com 1370. Legatoreasa cu experienta pentru

coperte tari, zona Sebastian, program de lucru luni-vineri 8 ore. Exclus colaborari, este necesara experienta anterioara, se angajeaza doar cu carte de munca; (0724.514.572

1371. Legatorese pentru Cartobello, cu locuinta in zona Pantelimon- Branesti- Belciugatele pentru lipit si format cutii si pungi, program L-V. Experienta in sectie de productie. Brut 1500 lei + tichete 15 lei. Masina personala- un avantaj. 1.500 L; (0723.546.579 office@cartobello.ro 1372. Legatorese, tipografia EX-Libris,

angajeaza legatorese; (0723.326.235

1373. Legatorese. Tipografie zona Baicului (Gara de Est), angajeaza personal necalificat si legatorese (femei); (0720.304.682 1374. Livrator cu masina noastra, ospatari, femeie la vase, bucatari, angajam pentru restaurant; (0764.687.270 1375. Livrator GustacioDelivery angajeaza livrator cu masina/ scuter propriu: program l-v 9-17 - salariu 1500 lei net, tips, 1.500 L; (0762.117.569 office@gustacio.ro 1376. Livrator pentru companie multina-

tionala, livrator pedestru (pe jos) sau pe masina firmei, pentru livrare Mc Donalds. Salariu de la 70 Lei/zi. (0725.944.517 office.kitcheneto@gmail.com

ery, Prel. Ghencea sector. 6, cu auto firmei/personal, salariu 1100 lei/1300lei net, program 2 cu 2 + tips avantajos. Cerem si oferim seriozitate. 1.300 L; (0769.244.142 adrian.constantin92@yahoo.com

de confectii metalice angajeaza lacatus confectii metalice. Oferim cazare gratuit. Relatii la nr de tel.; (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro

1353. Lacatus mecanic si muncitori

(PE). 3.000 L; (0741.332.111 bogdan.tache@daniro.ro

asigur cazare si salariu. Exista posibilitatea sa cazez si sotia in cazul celor casatoriti fara copii, sector 2 Bucuresti. Accept si din provincie; (0768.013.174

1351. Lacatus confectii metalice, fabrica

1326. Instalatori, instalatori sanitare, ter-

1328. Instalatori, sudori OL, Polietilena

piese metalice. Relatii la telefon. (0734.735.067/ 0734.735.066

1361. Lacatus-sudor confectii metalice,

1377. Livrator pentru pizzerie zona Baba

1352. Lacatus mecanic angajam in Bragadiru, instalator mecanic, intretinere generala fabrica.Tel. (0730.072.503

1327. Instalatori, societate comerciala angajeaza instalatori calificati. Salarii atractive. Relatii la telefon, 3.500 L; (0726.374.001

1360. Lacatus polizator pentru polizat

1350. Lacatus confectii metalice abkant ghilotina Angajam lacatus confectii metalice pentru post operator abkant si ghilotina cnc. Sunt necesare cunostintele de citire a desenului tehnic, (0744.654.339 radughita@eurama.ro www.eurama.ro

1325. Instalatori, angajam 10 instalatori calificati si instalatori necalificat pentru sanitare si termice. Contract de munca. Relatii la tel.; 2.800 L; (0722.296.686 instalatii.hit@gmail.com

mice, aer conditionat, ajutor instalatori, lucrari in Bucuresti, program de lucru 8 ore, masina de serviciu (0722.259.452 trams_cs@yahoo.com

na, atelier de confectii metalice situat in Bucuresti Sector 3 angajam lacatus confectii metalice operator abkant si ghilotina CNC. (0744.654.339 radughita@eurama.ro

necalificati; (0744.373.025

1354. Lacatus mecanic in Chitila, urgent

2 posturi, citeste desenele de executie si fisele tehnice si confectioneaza piese conform specificatilor, polizeaza, grureste, decupeaza, fasoneaza, nituiese, sudeaza si lipeste elementele metalice si executat. (021.436.00.06 liftkram@yahoo.com 1355. Lacatus mecanic sau sudor,

Berceni, Vidra, Lacatus mecanic x2 (cu experienta) si sudor x1 (electrod) in Vidra, Jud Ilfov.Se ofera salariu motivant, bonuri de masa, transport de la Piata Sudului si se lucreaza doar in schimbul 1. (0744.676.589 recrutare@so-li.ro 1356. Lacatus mecanic, angajam in Bucuresti personal cu calificare in vederea executarii si montarii de compartimentari cu sticla si PAL la interior 2.500 L; (0721.488.884 1357. Lacatus mecanic, rigips, sudor si montator fatada. SC Stral Big SRL angajeaza personal in constructii pentru judetul Olt. (0722.346.015 office@stralbig.ro

Novac, cu sau fara auto personal. (0784.133.155/ 0766.534.066 nitudana2004@yahoo.com

1378. Livrator pentru restaurant cu deliv-

1379. Livrator pentru restaurant pizzerie.

Mai multe detalii la nr. de telefon; (0722.245.366

1380. Livrator auto, scuter, firma de catering, pe auto propriu sau scuter. Program part time/full time in intervalul 11-23. Decont combustibil 8%. Salariu+ intretinere auto + bacsisuri, venituri de pana la 4500 lei; 2.200 L; (0722.263.340 1381. Livrator catering Firma catering, cautam livrator. Program: marti - sambata 11:00 - 20:00. Alte beneficii: masa asigurata, tips-ul clientilor. 1.400 L; (0724.285.766 1382. Livrator cu masina firmei Lincontro

1 Decembrie, restaurant Lincontro din comuna 1 Decembrie angajeaza sofer livrator cu masina firmei salariu atractiv, program flexibil, asiguram transport la terminarea programului, (0766.286.368

1383. Livrator cu masina proprie (sau scuter) salariu 1.500 Lei net + masa + decontat combustibil (10 % consum). Castig lunar peste 3000 Lei pe perioada de vara si peste 3.500 Lei toamna si iarna. Posibilitate de program flexibil, 1.500 L; (031.424.43.65 contact@restaurantulbohemia.ro

1332. Instalatori, urgent, pentru ventilatii, instalatii sanitare si termice. Oferim salariu avantajos. Contract de munca pe perioada nederminata. (0722.100.061 office@optim-construction.com 1333. Instalatorii, zugravi, faiantari punct de lucru in Pantelimon, program 818 sambata si duminica liber. Salariu atractiv (0731.035.208 enegrg@yahoo.com 1334. Instaltori si echipe de instalatori termice - sanitare la lucrare in blocuri noi; (0724.456.182 1335. Instaltori si sudori gaze Societate autorizata angajeaza instalatori gaze si sudori autorizati in P.E. cu experienta in domeniul gazelor naturale pentru executia instalatiilor de utilizare, bransamente si conducte. 2.000 L; (0745.069.814 androidmail992@gmail.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

23 octombrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 1426. Lucrator comercial Calzedonia, Intimissimi Angajam lucratori comerciali pentru magazinele Calzedonia, Intimissimi si Tezenis din Bucuresti. Persoanele interesate pot trimite CV-ul pe adresa de email: futuralenjerie2010@gmail.com, 350 {; futuralenjerie2010@gmail.com

1450. Lucrator depozit pentru firma de distributie materiale de constructii, termice si sanitare. Se cauta persoana dinamica si onesta. Salariu atractiv + bonuri. Se asigura transport in localitatea Bragadiru. 1.400 L; (0740.229.901 office@roplast-instal.ro

1475. Lucratori comerciali, magazin Shop & Go situat in zona Kaufland, Mihai Bravu sectorul 3. Programul 8 ore, doua zile libere pe saptamana, ore suplimentare platite, transport asigurat tura doi. 1.500 L; (0723.322.090 mroswita@yahoo.com

1427. Lucrator comercial clatitarie, per-

1451. Lucrator depozit pentru firma ger-

mana, contract full-time, marfa usoara, salariu atractiv+bonusuri, transport asigurat. Persoana doritoare trebuie sa fie serioasa, disciplinata si muncitoare. (0371.169.850

1476. Lucratori comerciali, societate angajeaza personal pentru manipulare si sortare deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatii ideali trebuie sa fie persoane serioase si de incredere. Str V. Cascadelor, autogara Militari, 1.400 L; (0723.670.538

1452. Lucrator depozit program de lucru L-V: 09-17 S: 09-14. Contract de munca pe perioada nedeterminata. Pentru detalii va rugam sa ne contactati direct la telefon. Complex Doraly Afumati, 1.800 L; (0766.667.972 office@elbowstore.ro

1477. Lucratori comerciali, casier, Shop&Go MI 111 zona Dorobanti, program de lucru in 2 ture, carte de munca pe perioada nedeter., posibilitate avansare, rog seriozitate 1.400 L; (0743.550.850 ranchita.r@gmail.com

1453. Lucrator depozit Chitila, esti in cautarea unui loc de munca stabil si sigur, depozitul Dona. Logistica angajeaza lucratori in depozit. Asteptam CV-ul tau la adresa: recrutare@farmaciiledona.ro (0731.799.557 recrutare@farmaciiledona.ro

1478. Lucratori comerciali, casieri, Shop&Go Cameliei nr.2a, bulevardul Dinicu Golescu zona Gara de Nord, program de lucru in 2 ture, carte de munca pe perioada nedet, posibilitate avansare, 1400 lei, rog seriozitate; 1.400 L; (0743.550.850 ranchita.r@gmail.com

1454. Lucrator depozit farmaceutic Chiti-

1479. Lucratori comerciali/ merchandiseri, angajam pentru zona Baneasa Militari Orhideea Pallady Voluntari cu si fara experienta ca lucrator comercial/ merchandiser. Program de lucru 8 ore zi doar schimbul 1 si 2 1.500 L; (0734.300.315 ruxandra.simion@pella.ro

1503. Manager logistica pentru unitate productie catering-patiserie, zona Bucurestii Noi, sector 1, metrou Jiului, se cere experienta in domeniu, persoana volubila, educata, ordonata, responsabila, axata pe rezultat. (0722.244.333 magazinandras@yahoo.com

1528. MANIPULANT marfa zona Popesti

1480. Lucratori depozit pentru depozitul nostrudin zona Bolintin, km 23 A1. Oferim transport din Bucuresti si zonele Ogrezeni, Trestieni, Buturugeni. Beneficii: contract pe perioada nedeterminata, salariu fix, bonuri de masa, bonusuri. Telefon: (0733.460.270

1504. Manager parcare pentru grup multi-

1529. MANIPULANT pentru depozit de echipamente electrice. Se ofera contract de munca, bonuri de masa incluse, decontare transport, plata orelelor suplimentare. Va asteptam la sediul nostru intre orele 1016. 2.000 L; (021.301.96.00 resurse.umane@comtec-int.ro www.comtec-int.ro

soane responsabile, ce vor prepara si vinde produsele. Oferim salariu atractiv, bonusuri din vanzari si program flexibil. Locatie Parklake shopping center. Experienta nu este obligatorie. 2.000 L; (0761.593.130 iani.canciu@yahoo.com 1428. Lucrator comercial Drumul Taberei, Orizont alatura-te unei echipe tinere, cu mult entuziasm si pune-ti calitatile in valoare. Vei gasi oportunitatea de a invata lucruri noi si de a fi apreciat. Programul de lucru in ture. Detalii la interviu. (0760.919.154 magazinshopgo@gmail.com

1384. Livrator mancare scuterul firmei 150 lei/zi, livrator serios, cu experienta pe scuter, contract minim 3 luni! scuterul firmei, sa aiba casca si combinezon ploaie. Livrare si pe ploaie! Venituri de pana la 67000 lei/luna, angajam si part time; 3.500 L; (0722.263.340 1385. Livrator mancare, pentru restaurant Efes, cu si fara masina. Add: str Nerva Traian Nr 19, bl M70. Detalii adresa la telef, CV pe mail. (0722.611.359/ 0737.018.590 efes.food@yahoo.om 1386. Livrator pe scuter. Star Kebab

angajeaza livrator pe scuter. Salariu motivant, masa gratuita, transport asigurat, posibilitati reale de crestere in cariera. Pentru Obor sau Cotroceni. Detalii la: (0771.018.684 hr.bucuresti@starkebab.ro 1387. Livrator pizza, sofer cu masina

proprie (0766.221.608

1388. Livrator, companie multinationala,

angajeaza livrator cu bicicleta, scuter, masina personala, pentru livrare Mc Donalds. Salariu de la 110 lei/zi. (0725.944.517 office.kitcheneto@gmail.com 1389. Livrator, sofer pentru pizzerie cu

livrare la domiciliu. Toate sectoarele. Mai multe variante de program. Salariu avantajos, benzina decontata, mancare asigurata, contract de munca. Rog seriozitate. (0764.839.484 1390. Livratori pentru restaurant pizzerie

in Mall Veranda Obor. Conditii avantajoase. (0729.952.613 madalinafdumitru@gmail.com

1391. Livratori pe scuter Food Circus

angajeaza livratori pe scuter, salariu 1600 leio/ luna (cu contract de munca), bonusuri in functie de numarul de comenzi livrate, masa. Program de lucru ma-vi (12:0020:00), zona Pipera; (0724.936.891 1392. Livratori zona Regie, Grozavesti

pentru pub.Livrarile se fac cu auto si scuter.Cerinte: permis categoria B, A.Se ofera salariu + tips, masina, scuter.Mai multe detalii la telefon. 2.000 L; (0769.164.064 filip.sergiu.dan@gmail.com

1393. Livratori, pentru restaurant Speed Pizza din sector 5, pe masina firmei, carnet de minim 5 ani, program flexibil, 2 libere pe saptama si 5 zile se lucreaza dimineata de la 10:00-14:00 si seara de la 18:00-22:00 1.600 L; (0734.989.958 biank_08@yahoo.com 1394. Livratori, pizzari, operator comenzi, barman si sef de sala pentru restaurant Acapulco situat in str. Torentului 17-19 sector 2 (in spatele Pietei Delfinului). (0761.673.430/ 0765.169.181 marianastoica2000@gmail.com 1395. Livratori. Pizzerie-restaurant anga-

jeaza livratori cu masina personala. Asiguram program 2-2, masa, benzina se deconteaza zilnic cu consum 10 %, 1.400 L; (0729.881.660 1396. Livratori. Restaurant cu specific chinezesc, angajeaza livratori cu masina personala si femeie la vase. Detalii la: (0721.927.637 1397. Loc de munca, oportunitate, castig

suplimentar pentru cei care sau saturat sa traiasca numai din salariu; (0724.225.047 vikys45@yahoo.com 1398. Locuri de munca in Anglia si Irlan-

1406. Lucrator bucatarie (femeie sau barbat), angajez pentru fast food in Mall Sun Plaza. Conditii avantajoase, e-mail: (0726.103.229 bbackfood2010@yahoo.com 1407. Lucrator bucatarie, Restaurantul

Nan Jing angajeaza lucrator bucatarie penru curatenie si spalat va. Oferim seriozitate, conditii de munca deosebite: salariu motivant, ore suplimentare, sporuri, tips si program flexibil; (0729.777.728 hr@minerva.ro 1408. Lucrator bucatarie. Firma catering,

zona Iancului, angajeaza lucrator bucatarie, magazioner, spalator vase, program full time. Oferim salariu atractiv, bonuri de masa, program flexibil, contract de munca, bonificatii. Nu necesita experienta. Puteti depune CV-ul pe adresa de email. Detalii suplimentare: (0731.317.381/ 0735.213.403 bocan.vasilica@gmail.com

1409. Lucrator comercial (vanzatoare) pentru magazin de haine. Contract de munca, salariu+comision, minim 1.700 lei. Daca esti motivata si serioasa te asteptam in echipa noastra tanara. 1.500 L; (0771.226.632 Hbarbati@gmail.com

Lucrator comercial lactate (vrac), in Auchan Drumul Taberei, 8 ore, 5 zile, miercuri - vineri: 13 21, sambata - duminica: 10 - 18, luni - marti: liber, 1.700 net + bonus, 1.950 L; (0730.073.940 1410.

1433. Lucrator comercial Shop & Go Mega Image, Se mareste echipa, colegii nostrii au nevoie de ajutor, fie ca iti doresti un job part-time sau full time. Nu ai nevoie de experienta, doar de seriozitate. Asteptam CV-ul tau, mihai.vish@gmail.com 1434. Lucrator comercial si personal

1457. Lucrator depozit, societate produ-

catoare detergenti lichizi(sect.2), angajam lucratori depozit pentru etichetare/ ambalare/ pregatire comenzi/incarcare, descarcare marfuri. Detalii la tel: 0212550023 sau 0745144033; 1458. Lucrator depozit, Colentina. pro-

1481. Lucratori depozit pentru un cunos-

cut depozit cu produse de nutritie animala din Bucuresti.Locatie: Stefanestii de Jos, Ilfov.Program: l-v 6:00–14:30 si 8:30– 17:00Nu necesita experienta in domeniu. 1.900 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1482. Lucratori depozit pt etichetare,

1507. Manichiurist, pedichiurist, tehni-

cian gel. Salonul este situat in zona de nord a capitalei. (0722.388.188/ 0726.281.058

1509. Manichiurista experienta minima

gram 9-18, Sambata 9-15, salariul 1,500 lei, contract de munca pe 8 ore, rog seriozitate, 1.700 L; (0748.364.416/ 0748.364.416 eduardpetrescu10@gmail.com

1483. Lucratori depozit Popesti Leordeni

1435. Lucrator comercial supermarket

1459. Lucrator depozit, Fundeni 204,

1484. Lucratori operativi pentru

angajam lucrator depozit, cu experienta ambalat colete pentru curier, zona Fundeni, nr. 204, sector 2. Salariu 1700-2000 lei; 1.700 L; (0748.364.416/ 0748.364.416 eduard@ekostore.ro

1506. Manichiura, salon Tineretului angajeaza/ inchiriaza post de manichiura; (021.331.04.16/ 0766.609.609

1508. Manichiurista + tehnician unghii, oferim salariu 1.700 sau procent, nu se opresc bani pe materiale, program o zi cu zi duminica inchis, salonul are o vechime 20 de ani, www.salonhema.ro. Zona Straja, sect. 4; 1.700 L; (0766.660.406

bucatarie restaurant autoservire Popesti Leordeni. Dorim sa ne marim echipa. Angajam lucrator comercial si personal in bucatarie: bucatar, ajutor de bucatar si femeie la vase. (0727.247.660 LivrariRegie cu carte de munca. Program: 2 zile da si 2 libere, 08 - 20, 1400 lei, si de lu - vi 18:00 - 03:00, 1700 lei. Se mai ofera diverse bonusuri. 1.700 L; (0774.028.349 voipding@gmail.com

1505. Manager, sef de sala Resturantul Il Destino angajeaza manager si sef de sala; (0744.318.094 manager.ildestino@gmail.com

pregatire comenzi. Salariu 1.500 lei net+bonuri masa+overtime platit dublu. Transport asigurat de la Metrou Preciziei/Pacii. Program de lucru L-V,8:3017. Locatia: zona Kika-Hornbach Militari; 1.720 L; (0722.508.408 office@nmcromania.ro beneficii: salariu atractiv, tichete de masa, bonus performanta, transport asigurat (metrou Aparatorii Patriei Popesti si zone limitrofe) (0735.012.658 RO-Hr@sarantisgroup.com www.sarantisgroup.com autocompactoare (gunoieri) cu domiciliul in sectorul 6 angajeaza Urban SA cu sediul in Bucuresti, Bd.Timisoara nr.10-12, sector 6 (021.413.91.15

4 ani. Contract de munca, salariu fix & comision. 1.500 L; (0723.080.104

1510. Manichiurista pentru salon zona

Titan - Salajan; (0722.211.105/ 021.673.14.78

1511. Manichiurista cu experienta si in

unghii false, carte de munca, platita pe 8 ore salariu 2.200 lei, salon de 10 ani, program 1 zi da unu nu, 1 weekend da unu nu, zona metrou Gorjului; 2.500 L; (0724.357.422

1513. Manichiurista, angajez;

(0722.211.105

mediu relaxant, colectiv tanar, salariu avantajos; (0724.651.010

1515. Manichiurista, coafeza, ucenic cu

experienta, Salon Divin, sector 2, (0722.605.019 Salondivin@yahoo.com

1516. Manichiurista, cu experienta si dorinta de dezvoltare profesionala pt. salon in Bd. Lacul Tei, se ofera salariu si comision atractiv. Se cauta seriozitate si corectitudine; (0730.999.689 office@veronique.ro www.veronique.ro

1414. Lucrator comercial Florarie de lux angajeaza, in Mall Baneasa lucrator comercial (vanzator) cu minim de experienta.Detalii la tel sau depuneti CV la mail-ul florensbriliant@yahoo.com, 10 L; (0745.765.453

pentru magazin cosmetice BeNice Cosmetics. Oferim tranning de produse. Salariu atractiv - posibilitati de avansare 1.600 L; (0729.192.000 mihai@benicebeauty.ro

1416. Lucrator comercial pentru magazin

haine copii Tineretului.Salariu motivant plus bonusuri, mediu de lucru placut, program flexibil.Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ne contactati. (0721.231.847 Enachenurciu@yahoo.com

1417. Lucrator comercial pentru magazin

Shop & Go; (0725.896.030

1400. Lucratoare: croit, calcat, triplok,

1420. Lucrator comercial restaurant -

fastfood 3F Mega Mall Pantelimon angajam lucrator comercial si personal curatenie. Salariu motivant. CV-urile sau datele dvs. de contact la numarul de telefon sau adresa de mail; (0722.647.438 bucuresti@treif.ro 1421. Lucrator comercial Shop & Go

Mega Image Titan, Piata Trapezului; (0744.199.965

1422. Lucrator comercial (casier) cu experienta pentru magazin alimentar situat pe str. Traian nr. 3, sector 3; (0729.883.955 1423. Lucrator comercial - Bd. Lacul Tei nr. 65, Julie Ann Confiserie angajeaz? lucrator comercial pentru cofetaria din Bd. Lacul Tei, nr. 65. Se ofera pachet salarial atractiv, tichete de masa, bonus din vanzari si performanta, asigurare medicala; (0761.650.444/ 0740.020.071 cariere@julie-ann.ro

1517. Manichiurista, frizerite, salon Dru-

mul Taberei; (0724.011.999

1518. Manichiurista, post manichiurista 1436. Lucrator comercial, angajam van-

zator utilaje agricole mici in magazin si online, cunostinte pc, permis auto, abilitati bune de comunicare, zona Cora Alexandriei, sector 5, CV la email (0732.559.999 officebasarom@gmail.com 1437. Lucrator comercial, casieri,

receptioner marfa - Auchan Militari. Program full-time, 8h /zi, contract de munca pe perioada nedeterminata. CV-urile pot fi trimise pe adresa de e-mail, sau depuse la Serviciul Clienti din incinta magazinului. Informatii pot fi obtinute la nr. telefon. Te asteptam in echipa noastra; recrutaremi@auchan.ro 1438. Lucrator comercial, femeie sau barbat, in cadrul depozitului magazinului de haine second-hand Monda. Punctul de lucru zona Republica (Sos. Dudesti Pantelimon). Cerem seriozitate, 1.500 L; (0748.564.000 ralucagadau@yahoo.com 1439. Lucrator comercial, magazin com-

Trading SRL Oradea angajeaza lucrator pentru depozitul din Pantelimon IF. Salariu atractiv, bonuri de masa, decontarea transportului, program L-V 8-16:30. Telefon Alina Boanta (0728.417.561 alina.boanta@plastortrading.ro

1461. Lucrator depozit. Firma de distribu-

tie produse de curatenie in Afumati angajeaza: lucrator depozit si stivuitorist. Relatii la nr. de tel.: (0744.499.802 1462. Lucrator in depozit, cu sau fara experienta pentru depozit utilaje de constructii, activitate de sortare, intretinere si incarcare/descarcare Theodor Pallady / Metrou N.Teclu, luni - vineri 8-17; (0774.699.394 shoogten@gmail.com 1463. Lucrator servicii funerare pentru magazinul de servicii funerare Colosseum din Bd. Ghencea nr. 12, cu permis auto. Persoana de contact Virgil Patulea. (0722.266.143 colosseum.camin@yahoo.com

1464. Lucrator vase si picoli. Restaurant in Centrul Istoric angajeaza lucrator vase si picolo (0788.493.922 marian.huzu@redangus.ro

1440. Lucrator comercial, magazin, angajeaza lucrator comercial, biciclete, piese si acumulatori auto-moto, cu contract de munca, se lucreaza doua weekend-uri pe luna,+bonus vanzari, pt. detalii la magazin; 1.700 L; (0722.223.673 romalex96@yahoo.com www.romalex96.ro

1465. Lucratori calificati si necalificati pe

1441. Lucrator comercial, persoana dornica de o activitate in domeniul de fashion retail. Oferim contract de munca, target din vanzari, program flexibil. Trimite un CV la adresa cv@ilikeoutlet.ro (0720.496.638 cv@ilikeoutlet.ro 1442. Lucrator comercial, casier lucrator comercial, casier, pentru magazine Shop & Go Doctor Felix 101, Militari. Cautam persoane serioase, dornice de promovare. Experienta nu este obligatorie, dar reprezinta un avantaj. Program flexibil, (0767.272.103 dmc_cristina@yahoo.ro 1443. Lucrator comercial, casier ShopGo

1404. Lucrator depozit. Angajam persoane serioase, dinamice si atente la detalii pentru postul de lucrator depozit. Experienta in domeniu constituie avantaj; (0751.080.014 productie@te-ma.ro www.te-ma.ro

1424. Lucrator comercial Alessandro Biaggio, Alessandro Biaggio angajeaza lucrator comercial pentru magazinul din Mall Vitan. Salariul este compus din parte fixa+comision. Pentru mai multe detalii; (0729.553.449

1405. Lucrator autoservire linie, femeie

1425. Lucrator comercial angajam, cu

1444. Lucrator comercial, casier, maga-

experienta pentru Shop & Go, zona Obor; (0767.792.434/ 0767.688.834

1460. Lucrator depozit, gestionar, Plastor

ercial zona Balotesti-Prisma angajeaza lucrator comercial. Oferim salariu motivant. Program de luni pana vineri. Detalii la telefon (0751.051.955

zona Dr.Felix 101 si ShopGo Str. Paralutelor angajeaza personal cu carte de munca 8 h, program la o zi cu o zi intr o saptamana 3 zile lucratoare intr-o saptamana 4 zile lucratoare sau la 8h/zi 1.500 L; (0767.272.103 dmc_cristina@yahoo.ro

de serviciu pt. autoservire. Sunati intre 10.00- 16.00; (0769.241.385

1456. Lucrator depozit, descarcarea coletelor primite de la producator, verificarea acestora si pregatirea coletelor pentru expediere, asigurarea fluxului de intrariiesiri, conform reglementarilor interne;salariu atractiv. (0741.018.881 info@zappatos.ro

caminte si incaltaminte. Cautam persoana cu experienta in domeniul fashion.Program L-V 8:00 - 16:00. Zona Timpuri Noi. Contract de munca (0720.496.638 cv@ilikeoutlet.ro

tativa si calitativa a marfurilor. Aranjeaza marfa in showroom. Raspunde solicitarilor clientilor cu privire la informatii despre produse. Pregatirea coletelor pentru curier, 1.700 L; (0758.115.992 roxanaene@trady.ro

casier vanzator/ oare coleg/a cu spirit de echipa, amabil/a, entuziast/a si zambitor/oare pentru magazinul nostru, Inmedio din Carrefour Orhideea. CV la adresa de mail; popescustefanita2011@gmail.com

(vitrina vrac) in cadrul Auchan Drumul Taberei, 8 ore, 5 zile/ saptamana. Mievin:13:00-21:00, sa-du: 10:00-18:00, luma: liber. Cerinte: experienta similara, seriozitate, dorinta de stabilitate, 1.700 net, bonus, 1.950 L; (0730.073.940

1413. Lucrator comercial depozit imbra-

Oval Market, angajaza tinere serioase, punctuale si cu exp. in mag. alimentare. Oferim, bonusuri, prime si transp. platit. Program 2 zile 06-20 si 2 zile liber; 1.500 L; (0723.333.122 solkainfinity@gmail.com

1403. LUCRATOR comercial- consultant-

1432. Lucrator comercial servire lactate

national (0752.386.186 5659@interparking.cim

1514. Manichiurista, cliente formate,

1419. Lucrator comercial Receptia canti-

barbat, in cadrul celui mai mare lant de magazine second hand din Bucuresti, Monda (punct de lucru zona Salajan, Bd. Theodor Pallady). Cerem seriozitate, 1.500 L; (0748.564.000 ralucagadau@yahoo.com

1431. Lucrator comercial raion legumefructe Militari in incinta unui hypermarket, se lucreaza 5 zile/saptamana cu 2 libere, 8 h/zi in 2 schimburi. Detalii la nr.: (0735.564.699

1455. Lucrator depozit farmaceutic, Chitila Activitate de pregatire comenzi. Program luni-vineri in 2 schimburi (8-16.30; 1422.30). Salariu motivant. Beneficii: tichete de masa, transport asigurat; (031.429.81.17

pentru magazin in Promenada Mall. Experienta minim 3 ani intr-un post similar in mall. 1.600 L; (0724.986.301 eugen.tudor@unika.com.ro.

1399. Lucratoar/e comercial/a, casiera,

1402. LUCRATOR comercial, femeie sau

ni, Militari, angajam persoane serioase si punctuale in vederea amenajarii raionului decoratiuni in incinta unui hypermarket din zona Militari. Se ofera contract de munca, salariu decont de transport (0756.151.857

1412. Lucrator comercial cu experienta,

1418. Lucrator comercial pentru o insula in mall Promenada ce ofera produse si servicii de ambalare cadouri. Programul este flexibil, part-time sau full time; (0742.225.406 luizaa.apostu@gmail.com

angajam; (0722.387.160

1430. Lucrator comercial raion decoratiu-

la, Farmexpert angajeaza lucrator pregatire comenzi, ambalare, receptie, verificare marfa. Se asigura transport din zona Lujerului, tichete masa, salariu motivant si decont transport. Program luni-vineri (0741.053.601 cristina.nita@farmexpert.ro

1512. Manichiurista si frizer, frizerita, manichiura clasica si gel pentru salon situat in mall Veranda Obor. Salariu fix, carte de munca 8 ore si concediu de odihna platit. (0744.352.013/ 0722.305.219

da, dulgheri cu experienta cofraje Peri si Doka, fierari betonisti, muncitori calificati in constructii cu experienta in transamente, sapaturi, drenuri. Detalii la tel. (02088617853/ +447921401666 goprea@icdsuk.com

1401. LUCRATOR comercial, casier, pentru magazine Shop&Go. Fara limit de varsta, experienta nu este obligatorie, dar reprezinta un avantaj, forme legale de munca, salariu negociabil, bonusuri, program in 2 schimburi, (0727.138.734

1429. Lucrator comercial magazin papetarie lider in papetarie cu peste 140 de magazine in Spania angajeaza pentru magazin P-ta Romana. Experienta anterioara in librarie/ papetarie (cerinta obligatorie). CV la email 1.800 L; (0744.494.857 gabidima1@gmail.com

1411. Lucrator comercial Cautam persoana serioasa, atenta la detalii, dinamica, pt intretinerea si alimentarea rafturilor conform planogramei. Oferim salariu atractiv, contract de munca, program luni-vineri. Zona Balotesti, (0751.049.869 recrutare@handy-man.ro

1415. Lucrator comercial in Auchan Titan

19

zin Shop and Go, zona Unirii. Zona centrala, colectiv tanar, salariu atractiv, posibilitati de promovare. Mai multe detalii la tel. 1.600 L; (0722.265.790 andreea.dmtriu@gmail.com 1445. Lucrator comercial, femei, pt. mezeluri Fox. Perioada nedeterminata. Aprovizionare rafturi, servire vitrina asistata in hipermarket-uri Bucuresti. Contactati-ne intre 9-17, de L-V; 1.700 L; (0726.718.768 1446. Lucrator comercial. Magazin alimentar angajeaza, zona Andronache, detalii la: (0761.162.647/ 0723.295.930

amenajari; (0733.857.527

1466. LUCRATORI comerciali/ merchan-

diseri pt. aprovizionarea si asezarea produselor pe raft in hipermarket-uri, verificarea termenelor de valabilitate. Se ofera contract de munca pe perioada nedeterminata. Experienta nu este necesara. Pentru mai multe detalii suna la tel. sau trimite CV la adresa de e-mail si te vom contacta; (0756.054.384 simona.goganau@trademarketing.ro

Lucratori in depozit, program de lucru in 2 ture; (0732.672.654 1467.

1468. Lucratori comerciali pentru magazine cu program non stop situate in Complexul studentesc Regie, salariu net incepand de la 1.800 L; (0722.212.333 1469. Lucratori comerciali Unul dintre

cele mai mari restaurant de tip fast- food din Romania angajeaza lucratori comerciali si sefi de tura, cu experienta, pentru restaurantele din Mall sun Plaza, Mega Mall, Park Lake Mall si Veranda Mall. Detalii la tel. (+40731520081 1470. Lucratori comerciali legume-fructe

pentru raion legume fructe. Hypermarket sector 6.Program 2 libere/ saptamana, 8h/zi 1.500 L; (0756.151.857/ 0756.154.619 1471. Lucratori comerciali manipulare,

ambalare, suntem un colectiv vesel si dinamic si vrem sa completam echipa cu lucratori comerciali ambalare, manipulare, program 13-22, salariu de la 1850, zona metrou Republica. Detalii la tel., 1.850 L; (0737.212.718 loredana.vreja@boutiquecadeaux.ro

1447. Lucrator comercial. Market anga-

jeaza lucrator comercial aranjat marfa in rafturi, conditii foarte bune, zona Sos. Colentina, 1.600 L; (0734.072.088

1472. Lucratori comerciali Mega Image Shop&Go cu sau fara experienta. Mag este in Chiajna. Se lucreaza in ture de 8h. Atmosfera placuta. Se ofera bonuri de masa, salariu,1500 lei. Tel: 1.500 L; (0732.752.011 Gabrielaesparza9@yahoo.com

1448. Lucrator comercial. Mega Image Clinceni angajeaza lucrator comercial. Se ofera salariu fix plus bonuri de masa la nevoie se asigura transport, (0748.322.113/ 0766.913.503

1473. Lucratori comerciali, angajam in restaurantul Condimental de Calif.Program de lucru: 2 ture de zi, 2 ture de noapte si 2 zile libere. Salarizare: 2000 net, tichete de masa, beneficii 2.000 L; (0741.183.985

1449. Lucrator depozit angajam lucratori in depozit care sa manipuleze produse electronice/ electrocasnice. Locatia: sector 6, program de la 11:00-20:00 (luni-vineri) (0733.949.508 hr@cel.ro

1474. Lucratori comerciali, animatori, MC/DJ, loc de joaca, petreceri copii si adolescenti, salariu atractiv. Email: bogdan@clubhaos.ro (0722.211.998/ 0722.472.957 bogdan@clubhaos.ro

1485. Lucratori pentru depozit farmaceu-

tic, in Sos. Chitila. Se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon: 0725350496, (0725.350.496

1486. Lucratori pentru magazin Shop & Go, cu sau fara experienta cu domiciliul stabil in sector 5 sau 6. Loc de munca stabil. Colectiv tanar, salariu atractiv, bonusuri inventar si vanzari; (0763.507.007 1487. Luvcim SRL angajeaza urgent rigipsari si zugravi, salarii atractive; (0723.691.618/ 0733.963.075 1488. Lyca Mobile angajeaza urgent fete si baieti pentru posturile de agent vanzari si promoteri. Program lunivineri, salariul net 1970 lei. (0701.535.723 hr@lycamobile.ro 1489. Macaragii pentru macarale

turn, angajeaza firma Bog’art. Relatii la tel.: (0745.119.431

Macaragiu care sa detina si autorizatie stivuitorist pentru societate de constructii structuri metalice, zona Pallady sector 3. Tel/fax: (021.345.26.23

1490.

1491. Macaragiu cu atestat, macara

turn pentru santier Militari, pentru firma de constructii; (0722.395.026

1492. Macaragiu pod rulant relatii la tele-

disponibil in zonele Victoriei, Lujerului si Tei. Oferim salariu motivant, portofoliu de clienti deja format, posibilitate de perfectionare; (0720.996.748 1519. Manichiurista, vad vechi, salariu fix sau procent; (0720.170.170

1520. Manichiurista, angajaza salon Beauty Lounge, salon lux, zona Calea Mosilor, intersectie Eminescu, Dacia, Pizza Hut. Spatiu comercial, clientela formata. Experienta in domeniu, unghii false, pictura pe unghii, seriozitate, (0722.301.575/ 0744.499.555 cristina@wic.ro http://www.thebeautylounge.ro 1521. Manichiurista, frizer, angajam personal pentru manichiura/pedichiura si frizerie. Salon cochet, zona Aviatiei, conditii avantajoase. Suna-ne la telefon; (0726.229.927/ 0744.302.555 danatudor1@gmail.com 1522. Manichiurista, pedichiurista, coafeza vrem sa ne marim echipa. Angajam manichiurista, pedichiurista, cu specializare si in unghii false si coafeza cu experienta pentru salon situat in zona Militari, Veteranilor. (0725.933.717 1523. Manichiurista, salon Bucuresti, pentru lant de saloane, cu experienta si in aplicarea unghiilor cu gel pentru saloane in zonele Obor, Piata Iancului, Diham, Titan. 1700-3500 lei la 1/2 luna. Detalii la: (0738.169.430 madalinacatalin29@gmail.com 1524. Manichiurista, tehnician unghii

false pt. Saloanele Magic, conditii deosebite, salariu fix/ procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, CM 8 ore, traininguri gratuite 3.000 L; (0768.106.512 angajari@saloanelemagic.ro

- Glina Mandy Foods. Responsabilitati: incarca si descarca materii prime, materiale si produse finite, stivuieste sau stocheaza materiale si produse, (0752.030.457 recrutare@mandyfoods.ro

1530. Manipulant depozit mezeluri Bucuresti, depozitul este situat pe strada Drumul intre Tarlale, nr. 29A, sector. 3, Bucuresti (0720.660.985 office@vericom2001.ro 1531. Manipulant depozit RCS & RDS angajeaza manipulant marfuri pentru magazia centrala (km 13 Autostrada BucurestiPitesti, transport de la metrou Pacii). CV la email recrutare@rcs-rds.ro (titlul mailului manipulant marfuri). (031.400.40.47 recrutare@rcs-rds.ro www.rcs-rds.ro 1532. Manipulant depozit Afumati, mocheta, linoleum, PVC, urgent, (0767.282.836 contact@proconfort.eu 1533. Manipulant depozit medicamente Bucuresti: Zona de Nord: Strada Biharia, studii medii, experienta anterioara in activitatea cu produse farmaceutice, constituie avantaj, disciplina, rigurozitate, seriozitate, meticulozitate. andreea.surpateanu@romastru.ro 1534. Manipulant marfa Activitati de incarcare-descarcare, activitati de pregatire a produselor pentru livrare, manipularea marfurilor de la locul de depozitare pana la locul livrarii (0755.044.515 bench.making@yahoo.com 1535. Manipulant marfa cautam pentru depozit persoana dornica de munca, posesor carnet auto categoria B. Program de lucru : luni-vineri (021.627.23.00 bucuresti@aluterm.ro 1536. Manipulant marfa depozit mase plastice zona Dobroiesti, Fundeni, Pantelimon, program 8:30-18:00, salariu motivant + bonuri de masa. Detalii la numarul. (0751.155.500/ 0740.088.676 1537. Manipulant marfa depozit, firma produse alimentare (bacanie), salariul net 1700 Ron/luna, tichete de masa, ore suplimentare platite, transport platit. Program lucru: L-S: 07-16. Str. Drumul Intre Tarlale nr. 45G, sector 3, 1.700 L; (021.361.28.28 licitatii@ketos.ro 1538. Manipulant marfa firma reciclare (sos. Centura Bucuresti vis-a-vis penitenciar Jilava) angajam necalificat pentru manipulare/ sortare materiale fier/ neferoase. Cerinte: fara cazier. Salariu 1500 Lei, contract de munca, 1.500 L; (0727.732.933/ 0723.606.181 1539. Manipulant marfa in depozit medicamente situat in zona Ozana. Studii medii, program in 2 ture 06-14.00-14.0022.00), luni-vineri. Incarca – descarca containere cu materii prime, materiale de ambalare (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com 1540. Manipulant marfa legume-fructe (magazin). Salariul in mana - 1600 lei (creste odata cu experienta), program in ture,nu conteaza varsta si experienta. Valabil doar pentru sectorul 4 1.600 L; (0724.591.407 t.cristinaroxana@yahoo.com 1541. Manipulant marfa manipulare utilaje agricole mici: motosape, motopompe, furtune, etc, zona Bragadiru, (0732.559.999/ 021.420.16.37 officebasarom@gmail.com 1542. Manipulant marfa pentru hala productie carne pasare in zona CET Vest Militari (capatul Liniilor 136, 221), contract de munca, program de lucru L-V 06.00-15.00 (cu 1h pauza de masa), 1.600 L; (0723.654.393 1543. Manipulant marfa Societatea com-

erciala IDM Kennedy Group angajeaza manipulant marfa pentru depozit, cu sau fara experienta. Contract de munca, program 8 ore /zi. Programari interviu la telefon sau CV pe email; (021.316.09.62 hr@idm.ro

1544. Manipulant marfa cu permis cat. B

momentan va oferim: armonie, salariu fix care poate creste dupa doar 1 luna, plata orelor suplimnetare, week-end si sarbatori legale-liber. Daca esti interesat trimite mail 1.500 L; (0755.363.737 officenira@yahoo.com

1545. Manipulant marfa depozit - Militari (Preciziei), luni - joi: 8.00 - 17.00, vineri: 1525. Manichiuriste, coafeza frizer, Alisudor autogen firma multinationala de dis8.00 - 16.00. Plata saptazone Beauty Spa angajeaza pe urmatributie, angajeaza macaragiu categ C+E, manala: 1.750 L, primele 3 toarele posturi: 2 coafeze, 1 frizer, 3 legator sarcina si sudor autogen. Salariu saptamani: 1.500 L; 1.750 motivant, bonuri de masa. Sos. Berceni, nr. manichiuriste tehnician unghii false, pentru 108, sector 4, Buc. Pt. detalii suplimentare; mai multe detalii telefon sau whatsApp pt a L; (0730.073.940

fon. (0734.735.067/ 0734.735.066

1493. Macaragiu, legator sarcina si

(0722.152.953 anunturijoburi@gmail.com

stabili un interviu; (0734.231.629 albucristina78@yahoo.com

1494. Macaragiu, Militari, salariu brut 4.053 lei, salariu net 3.100 lei (2785 lei + 315 lei bonuri de masa), 100 lei/luna bonus sarbatori, 8h + 1h suplimentara, 8-18, autorizatie tip grupa E, macara turn, lu-vi; 3.100 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

1526. Manipulani, stivuitoristi, angajam pt. depozitul de cartoane din Popesti Peordeni. Program 3 schimburi, transport de la metrou 1 Decembrie 1918. Salariu fix, bonuriinterviu, s1, piata Domenii 1.100 L; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro

1495. Macelar angajez macelar pentru magazin carne, sector 5, relatii referitor la program, salariu, etc, la nr. (0722.200.800

bonuri + masa calda. 1.500 L; (0757.029.705

1527. Manipulant depozit frigorific,

1546. Manipulant marfa depozit angajam

baiat pentru manipulare marfa depozit.Zona Jilava - 1 Decembrie. Salariu atractiv, (0722.685.969

1547. Manipulant marfa depozit angajam

urgent manipulant marfa pentru depozit in zona sectorului 6. Salariu 1600 lei net, bonuri de masa, Program de lucru 8 h/zi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon 1.600 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com

1496. Macelar angajez, pentru macelarie;

(0760.124.090/ 0764.061.115

1497. Macelar, angajez pentru macelarie zona Drumul Taberei, Piata Moghioros; (0723.770.888 1498. Macelar, macelarie din piata Minis angajeaza macelar cu experienta. Detalii la nr de telefon; (0767.705.469/ 0766.480.382 pupuica5@yahoo.com 1499. Macelar, zona Dristor;

(0761.893.824

1500. Magazin bauturi alcoolice Alcool

Discount angajeaza vanzator. Relatii la tel./ email, salariu net, 600 {; (0746.227.906/ 0744.494.909 flavia.olteanu@procer.org 1501. Magazin de mobila cauta montatori mobilier din lemn si PAL.Program Luni Vineri. Cerinte: permis categoria B si experienta in montaj de minim un an. Se ofera salariu atractiv. Zona magazin: Targ Vitan (0763.240.671 gmbtoptrade@gmail.com 1502. Maistri legatorie mecanica produ-

cator ambalaje angajeaza urgent; (0758.109.809 office@tipografiaeurobusiness.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


20

23 octombrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 1586. Manipulanti, stivuitoristi angajam

pentru depozit in Bucuresti Ciorogarla. Salariu 1600-1900 lei, bonuri de masa, sporuri, posibilitate de promovare team leader. Program 3 schimburi. Transport asigurat 1.900 L; (0725.497.232 1587. Manpower recruteaza operatori

CNC in Cugir cu studii medii si experienta. Oferim salariu competitiv si bonuri de masa (15 ron/zi), transport asigurat, bonus, prime, cantina. Pentru detalii sunati la tel. (0722.538.890 1588. Manupilator marfuri, deseuri, sector 3, incarcare, descarcare marfuri, deseuri, sortare, operare presa balotat, program de lucru: 9-18 cu pauza de masa, salariu fix 1.800 lei. 1.800 L; (0759.013.277 office@idealconsulting.ro 1589. Marochiner Atelier marochinarie (genti piele) situat in zona Fundeni, angajam marochiner sau muncitor necalificat. Telefon: (0761.321.099 1590. Maseuza masaj anticelulitic, reflex-

1548. Manipulant marfa depozit la firma Zarea, barbati, necalificati, program lunivineri numai dimineata. Interviu zilnic orele 10-16. Transport: metrou statia Laminorului sau autobuz 112, 697 (021.667.00.20 office@zarea.ro 1549. Manipulant marfa depozit fructe

1566. Manipulant, stivuitorist angajam urgent personal pentru depozit logistica. Salariu 1600-1900 ron brutm bonuri de masa, spor de noapte, program de lucru 8 ore l-v, zona sector 6/km 13, pentru mai multe detalii la telefon 1.900 L; (0733.409.308

ogen etc., program dupa-amiaza: 14-22, salariu fix. Pentru interviu sunati la numarul afisat (dupa ora 14:00) sau trimiteti CV pe e-mail; (0734.394.305 alexfitness@ymail.com www.alexgym.ro

pt. fabrica hartie igienica. Cunostinte mecanica. Asiguram training pt utilaje. Contract de munca. Program l-v 7.3016.30. Locatia str. Ana Ipatescu 40 (curte Ducatex poarta 2- hala 4) Jilava - IF; 1.400 L; (0785.175.715

1569. Manipulanti liza electrica pt Italia. Cazare gratuita. Cerinte: Lb italiana la nivel conversational; Experienta in lucrul cu liza electrica sau transpaletul manual 880 {; (0773.855.683

1594. Masinista cu experienta in dome-

1552. Manipulant marfa depozit, angajam urgent manipulant marfa depozit de legume si fructe in zona sectorului 6. Salariu 1600 lei net, bonuri de masa. Program de lucru 8h/zi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon, 1.600 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 1553. Manipulant marfa necalificat, angajam pe perioada nedeterminata pentru incarcare, descarcare, aranjare marfa depozit produse alimentare zona Metro Voluntari. Program l-v, 08:00-17:00, (0746.240.220 1554. Manipulant marfa Pantelimon, angajam urgent manipulanti marfa la depozit de bauturi - sector 2/ Pantelimon. Pachet salarial net 1850lei. Program L-V/ 8h/ schimburi. Contract de munca. Transport asigurat dupa angajare 1.850 L; (0743.751.117 1555. Manipulant marfa, cerinte: respon-

sabilitate si eficienta, zona Morarilor. (0755.221.050

1556. Manipulant marfa, lucrator depoz-

it. Program luni-vineri de la 09.0018.00.Salariu 1700 lei net+bonus pentru masa. Contract de munca pe perioada nedeterminata.Adresa: str, Preciziei 34b, sector 6. 62.204 L; (0738.979.952/ 0738.979.952 irina.belibov@toolsworld.ro 1557. Manipulant marfa, Incarcator

descarcator marfa supermarket Inter Macedonia angajeaza manipulant marfa (incarcator-descarcator marfa). Cautam o persoana serioasa si responsabila. Oferim un salariu net pt. inceput de 1.400 Lei + 300 Lei bonuri de masa (0744.385.079 intermacedonia98@yahoo.com 1558. Manipulant marfa, lucrator in depozitul IVA BESTAL angajeaza lucratori in depozitul din Bragadiru. Salariu inregistrat integral in cartea de munca. Sunt platite orele suplimentare. Program: L – V, 8:30 – 17:30. Telefon: (0769.088.581 contabilitate@bestal.ro 1559. Manipulant marfa-stivuitorist la RIN Grand Hotel. Cerinte: harnic serios. Atestatul de stivuitorist constituie un avantaj. Participa la activitatile de incarcare/ descarcare: manual, cu liza sau cu motostivuitorul (luni-vineri: 8-17) (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro 1560. Manipulant marfuri pentru cofe-

taria Alice, zona Piata Iancului. Asteptam CV-urile dvs. la adresa de mail sau ne puteti contacta telefonic. (0747.162.113/ 0752.318.103 resurseumane@cofetariaalice.ro 1561. Manipulant marfuri S.C. Dag Perla

Turizm S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Cutitul de Argint, Nr. 2B, CUI 37512859, J40/6392/2017, angajeaza Manipulant Marfuri cod cor 933303. Conditii avantajoase; (0737.178.292

1562. Manipulant marfuri , Societate pro-

ducatoare de lacuri si vopsele angajeaza manipulant marfuri la punctul de lucru din Tunari (se asigura transport de la statia Aurel Vlaicu ) si stivuitorist la sediul societatii din Popesti Leordeni Detalii suplimentare :perioada nedeterminata , salariu motivant,tichete de masa (12 lei valoarea unui tichet ). (0752.224.525

««««««««««««««««««

MANIPULANT MARFURI CU EXPERIENTA MINIMA IN ACTIVITATEA SPECIFICA DISTRIBUTIEI. SALARIU 1.500 NET+BONURI DE MASA, 1.500 L; (0730.709.446/ 0722.214.793 1563.

«««««««««««««««««« 1564. Manipulant marfuri si stivuitorist pt.

societate producatoare de lacuri si vopsele. La punctul de lucru din Tunari- manipulant marfuri (se asigura transport de la statia de metrou Aurel Vlaicu). La sediul societatii din Popesti Leordeni- stivuitorist. Detalii suplimentare: perioada nedeterminata, salariu motivant, tichete de masa (12 lei valoarea unui tichet). Pentru detalii sunati la tel. (0752.224.525 1565. Manipulant marfuri, stivuitorist angajam pt. depozit. Salariu cuprins intre 1200-1400 net, bonuri de masa, sporuri si transport asigurat. Program 5 zile cu 2 libere. Pt detalii sunati la nr de telefon 1.400 L; (0725.497.232

1570. Manipulanti marfa angajam pentru

depozit situat in comuna Jilava. Dorim persoane energice. Oferim salariu atractiv si bonuri de masa. Pentru relatii si programare la interviu sunati la, (0735.313.064 1571. Manipulanti marfa aranjeaza

marfa in showroom-ul de vanzare;sarcini legate de functionarea corecta a magazinului dupa instructiunile Directorului de magazin;pregatirea coletelor pentru curierat 4. 1.700 L; (0740.182.937 florin.ioan@trady.ro

tor 5; (0744.670.480

1617. Mecanic auto, salariu minim 750 euro. Service-ul este in zona Costin Georgian. Detalii la telefon: (0723.816.676 smartautofix@gmail.com 1618. Mecanic auto, service auto multimarca angajeaza mecanic auto cu experienta capabil in a-si desfasura activitatea si sa isi asume responsabiliatea pentru lucrarile sale Salariu atractiv, pe masura muncii depuse (0722.966.977

maseuza. Contract de munca cu norma intreaga. Va rugam trimiteti CV pe email, (021.316.09.62 hr@idm.ro 1593. Masinist derulator hartie igienica

niu pentru un atelier de croitorie unde se cos lenjerii de pat. Salariu atractiv. Atelierul este situat la intrare in Dobroesti in apropiere de Cora Pantelimon. 1.200 L; (0766.288.681 1595. Masiniste pentru firma con-

fectii si marochinarie. Relatii la tel: (0731.041.499 1596. Masiniste produs cap-coada

sau pe operatii. Salariul foarte bun, zona Sector 2; (0744.672.670

1641. Mecanici auto, angajez mecanic

auto cu experienta. Salariu negociabil. Indiferent de varsta; (0722.363.576 thserviceth@yahoo.com

1642. Mecanici cu atestat pentru intretinere si reparatii utilaje constructii, sediul in comuna Vidra, judetul Ilfov. Experienta de minim 3 ani in mentenanta utilaje de constructii, pe parte mecanica, electrica,hidraulica. Program flexibil, in ture. Salariu 2.800 lei+ bonusuri, cazare asigurataDetalii la tel: 2.800 L; (0737.035.791 1643. Mecanici intretinere /reparatii utilaje constructii, angajam cu atestat, in comuna Vidra, judetul Ilfov. Experienta de minim 3 ani in mentenanta utilaje de constructii, pe parte mecanica, electrica, hidraulica. Program flexibil, in ture. Salariu 2.800 lei+ bonusuri, cazare asigurata. Pentru detalii sunati la telefon; 2.800 L; (0737.035.791

1619. Mecanic auto, AutoEco Service, zona Berceni AutoEco Service angajeaza mecanic auto cu experienta pentru lucrari de reparatie si intretinere a autoturismelor. Se ofera salariu fix, procent din realizari, (0760.335.725 angajari@autoeco.ro

1644. Mecanici mentenanta lejera masini

1620. Mecanic de masini si utilaje, laca-

1645. Medic dentist pt. cabinet stomatologic zona D-na Ghica. CV email; emiliakarina@yahoo.com

1621. Mecanic geometria directiei, pentru

1568. Manipulanti depozit legume fructe in Bucuresti. Salariu 1800, bonuri de masa si transport asigurat. Program 5 zile cu 2 libere. Pentru detalii sunati la numarul de telefon din anunt 1.800 L; (0725.497.232

zin, casier, Leroy Merlin Colosseum cauta colegi. Daca iti place lucrul in echipa si iti doresti stabilitate si apreciere la locul de munca, contacteaza-ne, beneficii: bonuri de masa si abonament medical privat (0758.095.784/ 0374.133.050

1616. Mecanic auto, domiciliul sec-

program luni - vineri, 4 ore/ zi, zona Piata Sudului; (0745.656.694

1550. Manipulant marfa depozit Militari

1551. Manipulant marfa depozit si maga-

Colentina- Voluntari, salariu 2.000 L; (0722.641.051

1592. Maseuza Sala de sport angajeaza

1567. Manipulanti depozit bauturi alcoo-

Pacii program de lucru 8 ore zi, activitate de luni pana vineri. Transport asigurat dus intors de la Pacii sau Unirii 1.700 L; (0734.300.301 madalina.istudor@pella.ro

1615. Mecanic auto vulcanizator, zona

tus mecanic si ascutitor rectificator, societate comerciala angajeaza. Relatii, CV la fax, sau email; (021.242.24.33 comercial@soceko.ro

1591. Maseuza pentru masaj, relaxare,

legume Societate comerciala angajeaza manipulant marfa depozit legume fructe cu sediul in Afumati, Ilfov. Salariu net, 1.800 L;

lice si non-alcoolice - S.2, Pantelimon, salariul net 1.450 lei + tichete de masa. Angajari la tel., 1.670 L; (0729.569.050

1614. Mecanic auto sau dezmembrator parc auto. Salariu in functie de abilitati. Nu acceptam persoane fara experienta. Zona Iuliu Maniu, Militari 4.000 L; (0731.457.466 denisautodez@yahoo.ro

Autosoft, service Militari, salariu incepand de la 3.500 lei net; (0753.044.100

1622. Mecanic interior fabrica de medica-

mente Executa lucrari de intretinere, revizie si reparatii, pregatirea, montarea, demontarea pieselor de format si a accesoriilor pe echipamente de productie si reglajele necesare. Lucru in 3 ture, l- v (0733.170.053 ionela.corcau@hrdesign.ro

1623. Mecanic masina plicuri si ambalator manual Firma Romano-Germana angajeaza mecanic masina productie plicuri si ambalator manual pentru masina de produs plicuri. Salariu motivant, tichete de masa, transport decontat (0730.098.932 adi.horn@romkuvert.ro 1624. Mecanic masini de tesut cablu tex-

til, societate cartierul Militari angajeaza mecanic intretinere masini tesut cablu textil.Oferim: contract de munca pe intreg salariul, bonuri de masa, transport gratuit. CV la mail: (021.433.06.63 office@eurosandow.ro

cu permis categoria B din Jilava, Bucuresti - Sos. Giurgiului. Salariul net 1.500 + bonuri de masa + 200% plata ore suplimentare; Angajari la tel., 1.800 L; (0729.569.050

1646. Medic stomatolog Clinicile Q Med (6 cabinete dentare-Brancoveanu) dorim sa ne completam echipa. Min. 1 an experienta, pers. organizata, serioasa pentru o colaborare indelungata. Tel., email: (0754.547.162 contracte.qmed@gmail.com 1647. Medic veterinar sau cunostinte in domeniul veterinar pentru Pet-Shop, zona metrou Aurel Valicu, Sos., Pipera, contract de munca, salariu 1.800 L; (0765.788.237 1648. Medic veterinar, cunostinte HACCP,

legislatie, PC (Word, Excel, etc.), industrie alimentara sectia tran?are industriala, salariu atractiv, pentru provincie asiguram cazare si masa. Relatii intre orele 10.0016.00; (0769.961.624 1649. Medic veterinar, asistent veterinar

cu experienta minima pe animale de companie sau asistent veterinar cu experienta. (0769.818.858 1650. Menaj, 5 ore, Iancului, cautam o doamna pt menaj, in zona Iancului. Program de 5 ore pe zi, de luni pana vineri. Salariul 1300-1500 de lei negociabil 1.500 L; (0720.689.454/ 0747.614.370

1572. Manipulanti marfa liza electrica,

1574. Manipulanti marfa, salariu net 1.500 Lei, 8 ore, carte de munca. Sambata si duminica libere. Depozit de sucuri situat pe soseaua de centura intre Popesti Leordeni si Glina, la capatul statiei de maxi taxi 154, 1.500 L; (0727.250.971

1597. Masinisti tiparitori. Producator ambalaje angajeaza in vederea calificatii la locul de munca, pentru urmatoare posturi: masinisti tiparitori, ajutori masinisti cu experienta, masinist legatorie mecanicastantat, caserat, lipit,lucratori legatorie manuala; (0758.109.809 office@tipografiaeurobusiness.ro

1578. Manipulanti marfa. Rio Bucovina

1598. MECANIC auto cu experienta in

domeniul auto studii medii, obligatoriu cu calificare pt. service auto autorizat RAR, situat in Colentina, salariul este atractiv (0747.285.109 office@autoflormi.ro

Mecanic auto; (0735.302.907

1599.

1600. MECANIC camioane. Reprezentan-

ta service camioane si remorci, angajam mecanic camioane cu experienta, venituri lunare intre 2.000-4.500 L, conditii bune de lucru, zona Militari-Industriilor, cerem diploma relatii la, 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 1601. MECANIC masini si utilaje pentru

1625. Mecanic reparatii si intretinere pen-

tru fabrica produse panificatie din Bd. Theodor Pallady, langa statia de metrou Nicolae Teclu. Salariu atractiv. Program in trei schimburi 6:00-14:00-22:00 (0755.116.678

1626. Mecanic si ajutor mecanic auto Posibilitate cursuri specializare. Salariu atractiv; (0722.333.733 ruxandra.bejinariu@unimog-service.ro 1627. Mecanic si manipulant pentru mon-

taj si intretinere platforme autoridicatoare. (0722.622.353

1628. Mecanic si ucenic cu experienta, service auto situat in sector 3 (statia de metrou Anghel Saligny) angajeaza in conditii foarte avantajoase. Salariu si beneficii foarte avantajoase. (0732.895.310 1629. Mecanic si vopsitor auto pentru service auto multimarca din Popesti-Leordeni, cu experienta. Conditii de munca si salarizare foarte bune. Program l-v: 918.00. (0731.320.968

Electric & Lighting SRl, depozit produse electrice, angajeaza manipulanti marfuri. Relatii la depozitul din Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 616 sau la numerele de telefon; CV la mail. (0748.880.824 alina@spotvisionelectric.ro

productie, firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din B-dul Bucurestii Noi 176, sector 1, transport: metroul Parc Bazilescu si autobuz 697, 112; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro

1630. Mecanic, ajutor mecanic, electro-

1581. Manipulanti marfuri, soferi, firma

1602. Mecanic auto cu experienta comi-

1631. Mecanic, electrician auto cu expe-

de distributie bauturi din comuna Berceni, judetul Ilfov, angajeaza manipulanti marfuri si soferi categoria C cu atestat; 35 L; (0752.285.730/ 0752.285.730 1582. Manipulanti si pickeri in Bucuresti-

Tunari Soseaua de Centura nr. 10 - 1.700 lei net/ luna, bonuri de masa, transport decontat, email office@digijobs.ro, (0728.297.207 office@digijobs.ro

1583. Manipulanti si pickeri, angajam personal in depozitul de alimente congelate din Chiajna. Salariu incepand cu 1300 net, bonuri transport de la metrou Pacii, program 3 schimburi interviu S1, piata Domenii 1.300 L; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro

sion 50% eventual asociere (0722.898.763

1603. Mecanic auto cu experienta in

domeniu minim 3 ani. Serios, punctual, perseverent, implicat, motivat. Salariu 3000 lei. Program L-V 8:30-18:30, sambata 8:30-16:00 3.000 L; (0735.867.530 auto.networkinternational@gmail.com 1604. Mecanic auto cu experienta multi-

marca. Salariu+bonusuri, bonuri de masa, bani pt. transport. dragos.raul@yahoo.com 1605. Mecanic auto cu experienta sau

ajutor mecanic pentru service auto 2.000 L; (0743.333.025 victorneculciu@yahoo.com

1584. Manipulanti si stivuitoristi anga-

1606. Mecanic auto cu experienta sau

1585. Manipulanti, pickeri, stivuitoristi Pentru depozitul Altex din Chiajna. Salariu atractiv, bonuri de masa (300 lei), bonus sambete, bonus respectarea programului de lucru, transport asigurat (0725.554.776/ 0752.218.083 andra.demeny@altex.ro

1607. Mecanic auto pentru BMF Auto Service, cu experienta de minim un an in service multimarca. Service-ul se afla in zona Vitan. Salariu atractiv. Rog cv la email. (0799.888.211 bmfautoserv@bmfgrup.eu

jeaza societate comerciala. (0731.025.970

fara experienta, zona Colentina; (0721.258.558

1608. Mecanic auto (parc auto 3,5 t ),

angajam mecanic auto pentru Sprintere de 3,5 tone, parc auto in Domnesti. Experienta minim 2 ani + diploma de mecanic; (0724.034.153 bianca@medicalvision.ro 1609. Mecanic auto Bosch Car Service

mecanic pentru utilaje de ridicat (stivuitoare, transpaleti).SC Mecano Valmar SRL; (0784.293.112 vanzari@mecanovalmar.ro

rienta minima de 3 ani in mecanica auto multimarca pt. Wox Autoserv. Serviciile principale cerute sunt : revizii filtre si ulei, schimb distributii, schimb elemente franare 3.000 L; (0769.210.101/ 0723.656.275 office@servautopro.ro 1632. Mecanic, electrician, ajutor

mecanic camioane, utilaj. Posibilitate cursuri specializare. Salariu atractiv. (0722.333.733 bogdan.furtuna@unimogservice.ro 1633. Mecanic. SCM Colin Daily, zona Militari, Bucuresti, sect. 6, Str. Valea Lunga nr. 30, angajeaza mecanic utilaje industria alimentara. Relatii telefon/ email; (0757.038.503 colindaily@yahoo.com 1634. Mecanici auto urgent. Angajam mecanici si electrician auto cu experienta pentru service auto multimarca din Bucuresti. Salariu + comision. B-dul Energeticienilor Nr. 80 sector 3, 500 {; (0721.479.812 1635. Mecanici societate de constructii angajeaza mecanici reparatii si intretinere auto si utilaje. Solicitam seriozitate si vechime in munca min.3 ani. Rel.L-V, in intervalul orar 8.00 - 16.00; (0727.221.670 david@dimar.ro 1636. Mecanici auto cu experienta urgent sector 3 salariu 2.500-4.000 + bonusuri conditi avantajoase de munca; (0727.881.911 autototal.complet@gmail.com

Pipera, angajam mecanic cu experienta de minim 3 ani pt. Trendo Automotive, reprezentanta Bosch Car Service Pipera, salarizarea neta este intre 2.200-3.500 L, in functie de nivelul de calificare profesionala; 3.500 L; (0723.547.706 dan.necula@trendo.ro

1637. Mecanici auto firma cu experienta 26 de ani pe piata auto angajeaza mecanici cu sau fara experienta in Bucuresti; (+40722222411/ +40722222411 mae@mechanikus.ro

1610. Mecanic auto cu experienta pentru

1638. Mecanici auto pentru serivice nou,

Autotehnic Service - intersectia Aparatorii Patriei (0721.667.950 office@autotehnic.net

1611. Mecanic auto cu experienta pentru

Skoda Team Service (0784.281.761 nickserviceauto@yahoo.com

1612. Mecanic auto cu experienta salariu

3000-4000 oferim cazare +bonusuri lunare, urgent, 4.000 L; (0727.881.911 autototal.complet@gmail.com

1613. Mecanic auto cu experienta, tinichigiu auto, vopsitor auto cu experienta; (0784.410.141/ 0733.585.700

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

conditii de munca si salarizare atractive. (0767.961.010

1639. Mecanici auto pentru service auto

multimarca, cu experienta. Cautam persoane responsabile, pasionate de domeniul auto. Salariu bun, bonusuri, conditii de lucru bune. Zona Teiul Doamnei, Colentina. (0799.827.901 1640. Mecanici auto si ajutor mecanic, tinighigi auto, motatori demontatori urgent, sector 3 salarizare 1500 -4000 oferim cazare; (0743.336.664 autototal.complet@gmail.com

1651. Menaj, intern, Pipera cautam o doamna pt menajul unei case si calcat; program intern, salariul 3000 de lei. 3.000 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 1652. Menajera angajez menajera pt

locuinta P+1+M in Militari. Program 8 ore/zi, curatenie, calcat, gatit. 1.800 L; (0732.733.846/ 0722.221.538 1653. Menajera cu experienta pentru

familie serioasa, neaparat iubitoare de animale (caini, pisici) pt.zona Pipera. Harnica, curata, atenta la detalii si organizata. Cerem si oferim seriozitate. Detalii la tel; (0722.232.015

1692. Meseriasi finisaje interioare, anga-

1673. Menajera part-time in Bucuresti, cu

zugravi, faiantari, etc, program de luni pana vineri de la 8:00 la 18:00, (0771.089.367 Georgeac1212@gmail.com

1677. Menajera, familie in Targoviste angajeaza urgent doamna pentru menaj: curatenie, soalat, calcat si gatit. Cautam doamna serioasa, energica cu simt de raspundere. Numai pe regim intern. Oferim cazare si masa 2.500 L; (0722.279.020 office.symenergy@yahoo.com 1678. Menajera, familie serioasa anga-

jam persoana, curata si ordonata, fara obligatii pentru menaj in vila din Balotesti, Corbeanca. Se poate oferi cazare pentru persoane din provincie. Salariu 1500-2000 Lei 2.000 L; (0751.146.662 1679. Menajera, Familie, sector 1, angajam menajera interna pentru vila. Asteptam cv-uri pe email si recomandari daca este posibil (0722.502.929 portabellainc@yahoo.com 1680. Menajera, 5/7 zile pe sapta-

mana intre 11,00-19,00; (0736.968.156

1654. Menajera doresc o persoana

serioasa pentru menaj in zona Voluntari pe strada Scolii la un apartament cu 4 camere la o familie de 4 persoane, ofer carte de munca, salariu 1.400 Ron, (0737.432.685 Royasusu@yahoo.com 1655. Menajera firma hoteliera angajeaza personal pentru zonele Romana si Universitate, acceptam persoane tinere, studenti si pentru part time, salariu 1.000>1.400 lei. (0754.464.605 1656. Menajera interna max. 45 ani, Bucuresti - Cotroceni, caut. Ofer cazare, masa, salariu 2.000 L; (0722.699.205 1657. Menajera interna pentru fami-

lie, persoana fara obligatii, strada Jean Louis Calderon nr. 18, sector 2; (0765.327.555/ 0786.042.056 1658. Menajera interna pentru ingrijire doamna in varsta cu probleme de mobilitate; (0740.127.128/ 0762.261.275 1659. Menajera o data/sapt, Nerva Tra-

ian, 100 lei/zi; Guvernanta, baiat 8 ani, 6 h/zi, 1 Mai, 13.00 lei; Bona copil 8 luni, 8h, Piata Domenii, 2.000 lei; Bona, gemeni 2 luni, mama este acasa, 10 h/zi, BaneasaSisesti, 2.500 lei; (0764.185.105/ 0764.949.335 1660. Menajera pt. familie din zona

Pipera, angajam menajera, program 8 h/zi de luni pana vineri. Salariu 1.700 Lei. Persoana potrivita trebuie sa fie iubitoare de animale (0765.311.501

Menajera punctuala, curatenie si calcat, Aviatiei, Pipera; (0766.995.816

1661.

1662. Menajera salariu atractiv,

1690. Meserias pentru casa la rosu Sa aiba experienta pentru a construi o casa la rosu cu placa, plata se face saptamanal, 120 pe zi, in functie de rapiditate si seriozitate, se va oferi de munca si pe timp de iarna, 150 L; (0765.423.517

1672. Menajera Otopeni pentru camin de batrani privat, ture de 12 ore, plata corecta si la timp, masa asigurata, carte de munca. Acces usor cu transport in comun. Rugam seriozitate, post pe termen lung 1.800 L; (0726.081.666/ 0771.720.299 camineden@gmail.com

zona Primaverii fara comision la angajare.Program de lucru: 8 ore/zi, program in ture. Salariul lunar net: 1600 – 1800 lei. Programari telefonic sau CV. 1.800 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

1577. Manipulanti marfa, platforma logistica Militari contract pe nedeternimata, asigurare medicala,transport, salarial competitiv, posibilitati de dezvoltare in cadrul companiei, mediu de lucru nontoxic, Cornel, 1.400 L; (0756.260.964 corneliu.munteanu@sameday.ro

1689. MERCHENDISERI pentru firma Zarea la depart. vanzari pentru mercantizarea produselor in supermarket. Trimiteti CV pe adresa de mail si vei fi contactat pentru interviu. Te asteptam sa ni te alaturi; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro

1691. MESERIASI Societate comerciala

1676. Menajera sediu clinica medicala,

necalificati femei si barbati pentru firma Zarea, productie de bauturi. Beneficii: bonuri de masa, ore suplimentare platite dublu, spor de noapte, prime, bounusuri, pachet cu sticle. Interviuri de l-v orele 1315 sediu. (021.667.00.20 office@zarea.ro

MENAJERE/ INGRIJITOARE/ INFIRMIERE, DIN BUCURESTI, (2 POSTURI), SALARIU NET LUNAR, 2.450 L; (0726.120.124

1688.

1671. Menajera interna sau externa 2.000 Lei, vila Herastrau familie 2 pers. Cazarea, hrana si transportul sunt asigurate de familia angajatoare. Cerem experienta si angajament pe termen lung. Preferabil din provincie 2.000 L; (0722.560.322 ileanghel@gmail.com

de munca, familie 2 persoane si 2 catei, locuim in Popesti Leordeni - casa, dorim menajera pe termen lung. program: L-V 918; s -9-12. Iubitoare animale, carte de munca, (0722.219.569/ 0727.222.322 cameliagc@yahoo.com

1576. Manipulanti marfa, muncitori

1580. Manipulanti marfuri Spot Vision

1670. Menajera interna pentru vila Snagov. Cerinte: curatenia si igienizarea zilnica in imobil, spalat calcat. Doar cu referinte sau recomandari, 3.000 L; (0373.783.008 mihaellavasile@gmail.com

1675. Menajera Popesti Leordeni, carte

1575. Manipulanti marfa, incarcatori descarcatori in orasul Popesti-Leordeni. Contract de munca 8h/zi, salariu atractiv, bonusuri de performanta si decont transport. Cerem si oferim seriozitate (0741.224.995 eliza.rusanu05@gmail.com

Manipulanti marfuri Spot Vision Electric & Lighting depozit produse electrice angajeaza manipulanti marfuri. Relatii la depozitul din Bucuresti bd. Iuliu Maniu nr. 616, la tel. sau email; (0748.880.824 alina@spotvisionelectric.ro

urgent, persoana serioasa fara obligatii. Varsta maxima 50 ani. Urgent. Str. Dimitrie Gerota nr. 18. (0765.327.555/ 0786.042.056 Simiondaniela68@yahoo.com

1674. Menajera pentru sediu de firma, Recrutam menajera pentru sediu de firma in Piata Victoriei. Program de lucru: 7.00 15.00 de Luni pana Vineri. Programari interviu telefonic sau trimite CV si te vom contacta noi; 1.450 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

1573. Manipulanti marfa – depozit Berceni. Pachet salarial motivant si transport asigurat. Pentru detalii sunati la: (021.407.52.35

1579.

1669. Menajera interna pentru familie,

experienta, pentru familii deosebite. Program de lucru part-time, 2, 3 zile/saptamana. Salariul oferit: 130-150 lei/zi. Programari telefonic sau trimite CV-ul si te contactam noi; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

angajam urgent manipulanti de marfa cu sau fara experienta pe liza electrica. Salariu net 1600-1800 Ron, Bonuri de Masa, Bonus. Program 8 ore. Perioada nedeterminata. Zona sector 6/ Militari/ Pacii 1.800 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com

angajeaza manipulanti marfa depozit. Se ofera salariu motivant si tichete de masa. Relatii la tel. (0742.220.513/ 0758.232.388

1668. Menajera clinica medicala privata (5 posturi) Nu se percepe comision la angajare. Angajam menajere pentru sediu clinica medicala, zona Gara de Nord. Program de lucru: 1 zi lucratoare / 1 zi libera (7.00 - 19.00). Salariul net: 1.450 lei, 1.450 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

1681. Menajera, bona zona Domenii, Casin, doamna pt. menaj gospodarie 4 persoane (gatit, curatenie de intretinere, calcat) si dus–adus copil 4 ani de la gradinita.Program 09:00-19:30. Responsabila, serioasa.2000 -2500 lei. (0722.123.316 art4deco@gmail.com 1682. Menajera, femeie de serviciu pen-

tru apartamente in regim hotelier in zona Piata Universitatii. Program luni-vineri, 917 si ocazional in weekend. (0745.500.676

1683. Menajere clinica medicala angajeaza 4 menajere. Program de lucru flexibil. Zona centrala. Contract de munca. Salariu motivant. Programari la interviu la numarul de telefon (031.100.22.05

seriosa, angajam montatori gips-carton, meseriasi in glet, parchet, gresie, faianta, finisaje apartamente, placari polistiren. Salariu motivant si cazare. Detalii la tel. Rugam seriozitate. (0734.715.088 andrei.climaexpert@gmail.com jam meseriasi finisaje interioare pereti rigips, glet, lavabil, gresie, faianta). De preferat echipe de 2. Salariu atractiv 2800 lei; (0723.337.654/ 0722.464.212 1693. Meseriasi in constructii finisori,

1694. Meseriasi In constructii pentru firma, zugravi, rigipsari, zidari, faiantari, muncitori necalificati, salariu atractiv, negociabil. (0723.580.578 toporionut485@gmail.com 1695. Meseriasi necalificati cautam, zilieri pentru constructii; (0733.117.789 1696. Meseriasi pentru constructii Laca-

tusi, sudori ,cu experienta in executie si montaj garduri/ porti/ balustrade. Energici, competenti, disciplinati, seriosi. Salariu 3000 lei. Zona Berceni IMGB; Program LV 8-16:30 3.000 L; (0744.516.921 1697. Meseriasi pentru constructii, rigipsari, zidari, zugravi, necalificati, salariul motivant 3.100-4.500 Lei net+ c.m., oferim cazare; (0748.154.615/ 0762.548.785 1698. Meseriasi, 2 persoane, Clinceni Carte de munca si 110 lei / zi 8-18. Posibilitate cazare, 110 L; (0727.739.479 alin.antimia@engrid.ro 1699. Mester, tehnolog pentru Fabrica de

confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor (021.424.62.93

MESTERUL CASEI, ANGAJEAZA RESTAURANTUL DINES DIN PARCUL CAROL. SALARIU ATRACTIV SI PROGRAM FLEXIBIL; (0723.634.741

1700.

1701. MiniMarket angajeaza vanzatori cu sau fara experienta, salariu motivant (2.000 lei), carte de munca, conditii foarte bune, program de 8 ore/ zi in zona Titan, Auchan; www.magazincudetoate.ro (0732.408.999/ 0724.210.770 hhtitanatlas@yahoo.com 1702. MissGrey.ro angajeaza modelier pentru realizarea produselor de dama capcoada, program luni-vineri 8 ore, carte de munca, conditii avantajoase de munca. mail, tel, site: www.missgrey.ro. (0726.299.833 contact@missgrey.ro 1703. Moara, sector 4, incarcatori, femeie

serviciu, ambalatori manuali, salariu + tichete masa, decontare transport; (0371.050.144 1704. Moara, sector 4, incarcatori, femeie

serviciu, ambalatori manuali, salariu + tichete masa, decontare transport; (0371.050.144

1684. Menajere companie cu domeniu

1705. MODELATOARE COVRIGI, GOGOSI SI VANZATOARE ANGAJAM URGENT. EXPERIENTA ESTE UN AVANTAJ; (0723.155.370

1685. Menajere familii si birouri, firma de

1706. Modelator covrigi (fara specialitati) in sectorul 4 zona Auchan, Berceni langa Jumbo, program 1 zi /1zi. Salariu 1.600 lei/ luna+1masa/ zi, 1.600 L; (0767.147.331

de activitate: facility management, locatii in partea de nord si sud/Bucuresti; contract de munca full time si part time; pentru centre de afaceri si cartier residential. (0749.203.656 adina.necula@tiriacltd.ro curatenie angajeaza personal pentru familii si birouri. Se cauta persoane serioase pentru colaborare pe termen lung. Se intocmeste contract de munca (0745.526.682 office@echipadecuratenie.ro

MENAJERE, FULL-TIME, PENTRU CLINICILE SI SPITALUL SANADOR. (0757.577.711/ 0755.045.495 RESURSEUMANE@SANADOR.RO

1686.

1687. Menajere, angajam urgent, pentru

curatenie apartamente, salariu lunar 1.600 L; (0722.209.880

1707. Modelator covrigi si patiser anga-

jam urgent (0730.557.648 vanzari@zoemitour.ro

1708. Modelator/ re cu experienta vanza-

toare cu experienta, pizzar cu experienta; (0761.500.633 1709. Modele chatline Salariu 2.000$5.000$ pe contract. Oferim bonus 500$ la semnare. Experienta nu este necesara. Program 7 h/ zi (5 zile/ saptamana). Detalii L-D 08:00-20:00. Angajam doar personal feminin, 4.860 {; (0767.887.888 uinrom@gmail.com

pentru casa: curatenie, calcat, in zona Pantelimon; (0724.040.408 1663. Menajera societate comerciala angajam menajera, harnica si serioasa pentru cladire birouri; (0734.825.197/ 0742.564.850 1664. Menajera urgent, la casa particulara in zona Aviatoriilor. Sa aiba experienta in domeniu si domiciliul in Bucuresti. 1.800 L; (0723.179.844 vioous@yahoo.com 1665. Menajera angajam la scoala partic-

ulara, zona Pipera Baneasa, persoana harnica, serioasa salariul net 1.400 Lei, se deconteaza transportul in cuantum de 6 Lei/ zi de activitate; (0735.000.178 geta.dobre@marktwainschool.ro 1666. Menajera Berceni 3-4 zile/sapta-

mana, curatenie, calcat, spalat, gatit, cu experienta si recomandari, 120 lei/zi. (0724.047.365 1667. Menajera caut, 2 zile/ saptamana,

pentru familie 2 persoane, Oras Pantelimon; (0720.688.328

E-mail: redactia@anuntul.ro


23 octombrie 2017

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

4

LOCURI DE MUNCÅ 1745. Montatori productie publicitara, firma prod. publicitara cauta montatori (bannere, autocolante, panouri publicitare). Salariu de la 2000 ron. Zona Cora Pantelimon, 2.000 L; (0721.688.769 1746. Montatori structuri metalice si muncitori necalificati angajeaza Societate constructii, sector 3, zona Pallady. Tel./fax: (021.345.26.23 1747. Montatori subansamble, lacatusi

mecanici, frezori, muncitori necalificati. Se lucreaza in Ilfov, luni- vineri intr-o singura tura. Se asigura transport, pachet salarial atractiv in functie de cunostinte, experienta si activitatea desfasurata; (0738.770.765 laura.paterau@randstad.ro 1748. MONTATORI TAMPLARI MOBILIER PAL MELAMINAT. PERSOANE CU EXPERIENTA SAU CUNOSTINTE IN DOMENIU. PROGRAM LUNI-VINERI ORELE 8-18. IN INCINTA INDUSTRIALA FAUR SECTOR 3. CARTE MUNCA. CV LA EMAIL. DETALII LA: 3.500 L; (0766.638.967 OFFICE@MARCOSHOP.RO 1749. Montatori tamplari mobilier din

MODELE DE TOP LA BEST STUDIOS. VREI UN JOB CU VENITURI GARANTATE DE MINIM 1.000 DOLARI PE LUNA? JOB STABIL SI BINE PLATIT PENTRU DOAMNE SI DOMNISOARE DE PESTE 18 ANI, CAZARE GRATUITA IN BUCURESTI SI ZECI DE BENEFICII FINANCIARE. SERVICII GRATUITE DE INFRUMUSETARE. LOC DE MUNCA LEGAL, CONFIDENTIAL, SERIOS. TRAINING GRATUIT, CASTIGURI DIN PRIMA ZI. SUNA ACUM LA TELEFON SAU DA-NE UN BEEP SI TE SUNAM NOI, SITE: WWW.BESTSTUDIO.RO (0730.752.752

1710.

1723. Montator mobila asigura trans-

portul si montajul mobilierului la sediul clientului, cunostinte de baza in montarea mobilei sunt obligatorii, salariu minim 2000 lei net, detinerea permisului auto constituie avantaj, 2.000 L; (0735.533.004 1724. Montator mobila pt. firma de

mobilier la comanda cu sediul in Bucuresti, sector 6 (metrou Preciziei), salariu foarte atractiv. Ore suplimentare platite. Se cere experienta in domeniu de minim 1 an, 2.700 L; (0786.194.467 victoriarusu@datrimex.ro 1725. Montator mobila, asigura trans-

portul si montajul mobilierului la sediul clientului, cunostinte de baza in montarea mobilei sunt obligatorii, salariu minim 2000 lei net, detinerea permisului auto constituie avantaj, 2.000 L; (0735.533.004 1726. Montator mobilier la client cu permis auto sau fara, salariu 20002500 lei; (0732.129.210

PAL melaminat, minim 3000 lei, sunati pentru informatii. Cazare daca este nevoie. Persoane cu experienta sau cunostinte in domeniu. Program luni-vineri orele 8-18. In incinta Faur sector 3. Carte munca, 3.000 L; (0766.638.967 office@marcoshop.ro 1750. Montatori tamplari mobilier din

PAL melaminat, salariu 3500 lei, sunati pentru informatii. Persoane cu experienta sau cunostinte in domeniu. Program lunivineri orele 8-18. In incinta industriala Faur sector 3. Carte munca. 3.500 L; (0766.638.967 office@marcoshop.ro 1751. Montatori tamplarie din alu-

miniu, pvc, pereti cortina si placari ventilate. Detalii la tel.; (0721.687.541 1752. Montatori tamplarie aluminiu, firma

SC Plus Confort SRL angajeaza montatori pereti cortina, placari cu bond, tamplarie aluminiu cu experienta in domeniu minim 5 ani si disponibilitate la deplasari. Oferim salariu motivant; (021.255.41.15/ 0756.135.920 claudia@plusconfort.ro

1764. Muncitor aprovizionare Firma vet-

erinara angajam muncitor cu permis de conducere (minim 1 an) pentru livrari la 3 farmacii si sarcini administrative. Locatie sector 5. Cautam persoane tinere, dornice de munca. Sal 1.500 net, 1.500 L; (0746.768.173 resurse.umane@biovetimpex.ro 1765. Muncitor calificat rigipsar cu experienta, carte de munca, salariile sunt platite la zi. In functie de nivelul de cunostinta salariul porneste de la 130 Lei/ zi si poate ajunge pana la 180-200 Lei 130 L; (0728.645.272 c.andrei09@yahoo.com

1788. Muncitor necalificat pentru depozit

SC Argo-Rom Plastics SA cauta muncitor necalificat (barbat) pentru depozit .Pachet salarial atractiv, bonuri de masa , transport decontat. Program de lucru L-V 8-16 (021.539.32.62 gabriela.varariu@argosa.gr 1789. Muncitor necalificat pentru instalatii

sanitare si termice la blocuri noi in Bucuresti. Program 8:00- 17:00 de luni pana vineri 1.600 L; (0722.692.595/ 0722.692.595 stancu_adrian1983@yahoo.com

1790. Muncitor necalificat tamplarie oras

ficat, angajez pentru montaj termopane sectorul 1, 5, 6; (0735.241.913

Pantalimon (circula Ratb), ajutor prelucrare/montare mobilier la comanda cu posibilitatea de a invata lucruri noi, pregatire, slefuire piese MDF, vopsire. Contract munca. 1.450 L; (0723.569.221

1767. Muncitor calificat, necalificat con-

1791. Muncitor necalificat, atelier tam-

1766. Muncitor calificat sau necali-

structii pt. santier in Valeni-Podgoria (Calinesti, Pitesti). Oferim mancare si cazare. Salariu-negociabil. Ore suplimentare platite. L-v 7-16:30. Detalii la tel. (0786.779.494 1768. Muncitor centru fier vechi in zona

Piata Progresul 1.450 L; (0722.684.348 1769. Muncitor centru fier vechi zona Lujerului angajeaza muncitor necalificat (0722.684.348 ovidiumanucu@gmail.com 1770. Muncitor depozit alimentar Firma

distributie produse alimentare program 8 ore /zi luni-vineri, sediul firmei Sos. Bucuresti-Magurelenu este necesara experienta, 1.250 L; (0724.299.399 office@mrdfood.ro 1771. Muncitor in constructii, particular

caut, platit la zi, 150 lei, (plata seara); (0733.246.497 1772. Muncitor intretinere curatenie,

femeie de serviciu, la noul nostru sediu din comuna Balotesti, judet Ilfov, avem nevoie de o persoana harnica pentru asigurarea curateniei. Salariul este negociabil si asiguram decontare transport. Program zilnic 8 ore 1.800 L; (0745.078.712 carmen_paraschiv@darin.ro 1773. Muncitor necalificat angajam

urgent pentru confectii metalice, posesor permis cat. B, punct de lucru Bragadiru, judet Ilfov; (0720.852.570/ 0763.878.066 office@horeca-bucuresti.ro

plar, salariu net, 1.700 L; (0723.331.761

1792. Muncitor necalificat, firma angajam

necalificatii pentru constructii de instalatii electrice, cu sau fara experienta, program L-V, contract de munca, posibilitate de calificare. Mai multe detalii la telefon; (0729.204.995 1793. Muncitor necalificat, societate pri-

vata aflata la intrarea in Jilava, foarte aproape de capatul tramvaielor 25, 7, 4, si autobuze 102, 116, 202, 471 angajeaza muncitor necalificat in domeniul productiei de perlit (0720.010.146 claudiu.somacescu@procema.ro 1794. Muncitor necalificat, zugrav, faiantar, salariu atractiv, 2 mese/zi, eventual cazare; (0727.713.664 1795. Muncitor necalificat. Comfortex Production Srl angajeaza personal necalificat, Zona Popesti Leordeni. Oferim cazare. Rugam seriozitate. (0724.444.499 aurel@jaluzele-ro.ro www.depozitul-derulouri.ro 1796. Muncitor necalificat. Fabrica de Steaguri angajam: muncitor necalificatbarbati. Bd. Timisoara 84, Valea Cascadelor, sector 6. Tel: (0724.021.256 1797. Muncitor necalificat. Sebast-

ian Macelarie, angajeaza muncitor necalificat. Program L-S- 6,3017,00. Salariu net + bonuri de masa, 2.000 L; (0744.552.969

Modele online, Best Montator mobilier pal, coleg pentru Studios iti asigura un job cu 1727. atelier mobila zona Bragadiru, Ilfov. Aprevenituri garantate de minim ciem spiritul de echipa, seriozitatea, punc1.000 USD pe luna? Job sta- tualitatea in finalizarea lucrarilor. Perspective excelente de dezvoltare. Castig fix si bil si bine platit pentru bonusuri 2.500 L; (0744.315.129 luizadoamne si domnisoare de xyz@yahoo.com peste 18 ani, cazare gratui1728. Montator rulouri aluminiu, ta in Bucuresti si zeci de copertine, folii terase, cu experibeneficii financiare. Fii permis cat. B, salariu 2.000model la cel mai bun studio enta, 3.000 ron; (0722.917.007/ din Bucuresti. Servicii gra0754.917.007 tuite de infrumusetare. Loc 1729. Montator subansamble. SC Elecde munca legal, confidentromagnetica SA angajeaza montator subtial, serios, training gratuit, ansamble. Pentru mai multe detalii ne castiguri din prima zi. Suna puteti contacta la numarul de telefon; (021.404.21.20 acum la telefon, sau da-ne un beep si te sunam noi, 1730. Montator tamplarie aluminiu Firma site: www.beststudio.ro; Everest International angajeaza montator (sef echipa) tamplarie aluminiu, pereti corti(0730.752.752 1711.

MODELE ONLINE, ESTI COMUNICATIVA? ITI DORESTI VENITURI MOTIVANTE SI UN JOB STABIL? ATUNCI VINO SA NE CUNOSTI. NOI TE AJUTAM SA FII “RICH” PE TOATE PLANURILE. CUM? AI POSIBILITATEA UNOR CASTIGURI COLOSALE DIN CONVERSATIILE PE INTERNET. JOB BINE PLATIT 100% PROCENT DIN INCASARI IN PRIMA LUNA LUCRATA, CAZARE GRAUITA, SERVICII GRATUITE DE INFRUMUSETARE. TRAINING GRATUIT/ CURSURI DE LIMBA ENGLEZA. SUNA ACUM LA TELEFON SAU DANE UN BEEP SI TE SUNAM NOI, SITE: WWW.RICHGIRLSSTUDIO.RO; (0722.101.020 HR@RICHGIRLS-STUDIO.RO 1712.

rie angajam modelier pentru realizarea produselor de dama cap-coada, salariu 2200 ron. Sector 1, Bucuresti, 2.200 L; (0743.010.899 alisalitrarovici@gmail.com 1717. Modelier confectionare rochii,

obiecte vestimentare de dama, conditii de lucru bune cu salariu bun. Ca locatie ne gasiti la intersectia Vatra Luminoasa cu Mihai Bravu. Rugam seriozitate; (0773.948.582

1718. Montatator si sofer auto per-

sonal, angajeaza fabrica de jaluzele, program flexibil si salariu motivant; (0726.247.655 1719. Montator gips-carton, contract de munca, salariu atractiv, rugam seriozitate. Firma, pentru detalii, (0766.450.736 1720. MONTATOR tamplarie PVC, cu experienta, permis conducere, zona Militari, salariul 1.200-2.500 lei; (0721.410.591 1721. Montator ascensoare cu experienta in domeniu de minim 2 ani.Locatie: zona Giulesti.Postul implica montarea si mentenata pentru toata gama de ascensoare.CV la: 3.000 L; (0735.311.531 recrutare@passion4work.ro 1722. Montator draperii Bucuresti perdele la domiciliul clientului. Se cer: iscusinta, dibacie, permis conducere, dorinta de munca si de a invata. Se vor face masuratori, montaje. Salariu negociabil 1.750 L; (0756.049.723 office@sophiaconcept.com

1812. Muncitori pentru firma productie publicitara, necalificati, calificati pentru productie si confectionare panouri stradale, reclame luminoase, colantari, etc, avantaj carnet auto, (0722.326.435 citacom@xnet.ro 1813. Muncitori pentru: gresie, rigips, glet, plata la saptamana; (0751.325.099 1814. Muncitori productie publicitara angajeaza, colantori, lacatusi/ montatori, timplari, tehnician pentru conf./ montaj panouri, reclame, standuri, colantari, mobilier, conf. metalice. Avantaj permis. Salariu atractiv (0771.789.870 office@asteradesign.ro 1815. Muncitori Societate angajeaza

muncitori pentru incarcat- descarcat la diferite evenimente, 8 lei/ora net; (0730.344.788/ 0768.074.078

salaori, meseriasi, sudorii, lacatusi si echipe plata la mp. Salariu avantajos.Cerem si oferim seriozitate. (0766.706.063

Muncitori calificati (zidari, fierari, dulgheri, altii), pentru companie constructii (Bucuresti). Contact: (021.315.65.81 joburi@incepmunca.ro 1818.

1819. Muncitori calificati pentru construc-

tii; (0743.510.340

1839. Muncitori calificati/ necalificati. Angajam muncitori necalificati si calificati pentru spatii verzi. Salarii atractive. Relatii la telefon: (0728.112.694 1840. Muncitori confectii metalice, lacatusi, sudori, ajutor lacatus, necalificati, persoane tehnice si serioase. 2.000 L; (0784.580.373 csgconinstal@yahoo.com 1841. Muncitori constructii Firma constructii angajeaza cu forme legale gipsari, zugravi, faiantari, sudori electrici (nu necesita diploma), necalificati pentru lucrari in tara si strainatate. Pentru provincie se asigura cazare, 1.000 {; (0732.184.152 robert@amenajariconstructii.com 1842. Muncitori constructii asiguram cazare Buc. Firma angajeaza in Bucuresti muncitori calificati si necalificati. Angajam si echipe. Asiguram cazare; (0720.060.601 1843. Muncitori constructii, firma de con-

structii angajam calificati si necalificati cu contract de munca, cazare gratuita oferita de firma. Se munceste si in perioada iernii la interioare . inf. la nr de telefon din anunt. 2.000 L; (0723.631.455

1845. Muncitori cu experienta, echipe finisori fatada, firma de constructii cu experienta in domeniul reabilitarilor termice (fatade polistiren) angajeaza finisori fatade pt. reabilitari termice de blocuri. Se ofera plata la mp, transport, cazare (0784.121.432 popescucristianadrian@yahoo.com

cati in constructii, str. Emil Garleanu nr. 6, Voluntari, Ilfov; (0728.799.031

cu experienta si mecanici auto, salariu 1500-3500, (0726.215.246 autototal.complet@gmail.com

1838. Muncitori calificati/ necalificati pentru fabrica de mobilier tapitat (canapele si fotolii) din Bucuresti, membra a grupului Mobexpert. Salariu de proba 1600lei net+ bonuri de masa(300 de lei lunar). Relatii la telefon: (0733.509.653

1821. Muncitori calificati si necalificati in

1822. Muncitori calificati si necalifi-

1733. Montator, demontator auto, urgent

1837. Muncitori calificati/ necalificati societate de constructii SC Coral SRL angajam pentru santier in zona Pipera, Strada Matei Millo, oras Voluntari, jud. Ilfov. Cei interesati pot suna la numarul de telefon; (0745.097.467

1844. Muncitori cu experienta, agricultura Sera Baneasa pentru intretinerea plantelor in depozit de plante si flori. Program 8 ore/zi, 5 zile pe sapt. Carte de munca, efort fizic redus (udat si curatat plante) (0751.136.426 ciprian@trias.ro

constructii pentru firma constructii; (0722.219.780

Firma Ager Construct angajeaza montator de tubulatura cu experienta, (0729.997.666 office@ager-construct.ro

1836. Muncitori calificati. Societate comerciala din Bucuresti angajeaza muncitori calificati: lacatusi confectii metalice montaj. Contact: (0720.072.885

1820. Muncitori calificati pentru firma

constructii Bucuresti, zidari, dulgheri, fierari betonisti si muncitori necalificati. Asiguram cazare pentru cei din provincie. Tel: (0744.363.610/ 0745.142.914 ADRIANA.FILACHE@ECX.RO

detalii, sunati la tel. (0761.902.460

1823. Muncitori calificati si necalificati

rienta si fara experienta, rog seriozitate, mai multe detalii la telefon. 1.800 L; (0764.071.295/ 0742.271.895 gheorgheburlacu@hotmail.com

1846. Muncitori depozit sector 5 si 6, angajam stivuitoristi, pikeri ambalatori si manipulanti (0725.477.438

1824. Muncitori calificati si necalifi-

1735. Montatori balustrade sticla, pentru

1825. Muncitori calificati societatea Euro-

1847. Muncitori finisaje interioare, urgent, calificati si necalificati, cu experienta in finisaje interioare. Plata 100-150 lei/zi (in functie de experienta). Exclus consumul de bauturi alcoolice. Rog seriozitate maxima; 150 L; (0721.770.889

pentru fabrica de paine, sector 2; (0761.680.666

1734. Montatori fatade ventilate cu expe-

cati, salariu net, 8 h, 1.600 L; (0764.914.055

proiecte rezidentiale din Bucuresti si provincie. Salariu motivant (0736.643.983

cors Constructii AG. sudor, lacatus, fierar betonist, dulgher, zidar, tamplar, instalator, electrician, sofer. Salariu negociabil. Rel. la tel. (0727.300.575 office@eurocors.ro

1736. Montatori calificati sau necalificati

1737. Montatori calificati sau necalificati

1716. Modelier confectii Atelier de croito-

itara, tineri calificati/necalificati (lacatuserie, confectii metalice, sudura) pt conf. panouri stradale, reclame luminoase, colantari, de preferat carnet auto. (0722.326.435 citacom@xnet.ro

1817. Muncitori urgent, in constructii,

1731. Montator tamplarie PVC, pentru

1714. Modelier Atelier confectii dama

1715. Modelier angajam pt. confectii dama, atelier creatie zona Piata Romana; (0745.306.624

1811. Muncitori pentru firma prod. public-

angajeaza muncitori necalificati. Carte de munca; (0753.112.729 simona@imogroup.ro

1732. Montator tubulatura de ventilatie

angajeaza fete pentru conversatii online. Oferim comisioane intre 50-70%, bonus de angajare 300 dolari; www.metropolitan-studio.ro (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro angajeaza modelier cu experienta zona Calea Rahovei, Electromagnetica parc; (0722.243.683

1810. MUNCITORI necalificati, femei si barbati, pentru statia de sortare a deseurilor Glina. Relatii zilnic intre orele 08-17 de L-V, 1.700 L; (0746.143.148 comagrab@yahoo.com

1816. Muncitori Societate de constructii

na cu experienta minim 5 ani si disponibilitate deplasari in tara. Oferim conditii salariale motivante; (021.350.33.83/ 0722.250.799 office@everest-int.ro

tamplarie pvc, aluminiu usi, salariu fix + bonus din montaje, permis de conducere categoria B reprezinta un avantaj, disponibilitate program prelungit 3.000 L; (0724.536.463 mihai.popescu@tamplarie.com www.tamplarie.com

1713. Modele online, Metropolitan Studio

21

1826. Muncitori calificati angajam, in

domeniul pvc si aluminiu, salariu intre 1.700 - 3.000 lei; (0724.536.358

1827. Muncitori calificati necalificati in

constructii Qvadra Constructions Consulting SRL angajeaza muncitori calificati si necalificati in constructii, cu/ fara experienta. Salariu motivant, contract de munca. Informatii la nr. de tel., (0747.185.385 andreea.luca@cscauto.ro

tamplarie pvc, aluminiu usi, salariu fix, bonus din montaje, permis de conducere categoria B, nu este obligatoriu, disponibilitate program prelungit 3.000 L; (0724.536.463/ 0724.536.463 mihai.popescu@tamplarie.com 1738. Montatori cu experienta. Angajam montatori termopane cu experienta salariu intre 2500-3000 , pt cei din provincie asiguram cazare . (0728.371.397 Isaila_razvan@yahoo.com 1739. Montatori garduri din placi prefab-

ricate din beton si muncitori necalificati pentru hala productie garduri din placi prefabricate de beton. Asiguram cazare dupa caz (100 lei pe zi) 100 L; (0762.666.607 art_pav@yahoo.com www.artpavement.ro

1753. Montatori tamplarie PVC si echipe

muncitori necalificati, plata pentru necalificati intre 50-70 lei/ zi, Radu; (0764.699.220

1754. Montatori termopane Bucuresti, Ilfov cu permis conducere B, cu experienta in activitati tehnice. Oferim pana la 3.000 lei salariu fix, comision la lucrari si calificare, 3.000 L; (0769.667.788 dan.adrian@gmail.com

constructii angajam montatori gips carton, zugravi, zidari, faiantari. Relatii la telefon; (0722.610.163

1755. Monterra angajeaza o persoana pentru curatenie Cerinte: persoana harnica, deschisa, dornica de lucru. Asigurarea unui mediu curat, placut, organizat. Studii medii. (0743.119.481 contact@aicicrescmontessori.ro

1741. Montatori gips catron, angajam

1756. Motostivuitorist cu experienta pt.

1740. Montatori gips carton Societate

montatori gips carton, zugravi, zidari si faiantari. CV la email diviziahr@gmail.com diviziahr@gmail.com 1742. Montatori gresie-faianta, firme sau

persoane fizice front de lucru, conditii avantajoase, pentru santier dezvoltator imobiliar Metropolitan Residence. CV la email: (0721.805.158 gabriela@metropolitanresidence.ro 1743. Montatori mobilier angajam 10

tamplari montatori mobilier (facem montaj de mobilier in casa clientilor) 1.800 L; (0721.263.936/ 0721.263.936 bascompany@yahoo.com 1744. Montatori mobilier, societate com-

erciala angajeaza 10 montatori mobilier. Apreciem experienta in domeniu si detinerea permisului de conducere categoria B. Oferim salariu atractiv 500 {; (0721.263.936/ 07231014083 office@blejan.ro

firma producatoare tamplarie PVC; (0728.859.769

Muncit necalif, spanuitor, confectioner in textile Matei conf-nr.1 in Romania angajeaza muncit necalificati, spanuitor si confectionere in ind textila, inclusiv pers cu dizabilitati. Salariu, bonuri de masa, prime, contract pe per nedet. Detalii: 0731022108. 1757.

1758. MUNCITOARE necalificate pentru

depart. productie la firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din Bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Transport: metroul statia Parcul Bazilescu si autobuz 697; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 1759. Muncitoare la tipografie, persoana

Angajam urgent pentru firma STRATUM ENCLOSURES SRL Bucuresti

MONTATOR SUBANSAMBLE Oferim contract pe perioada nedeteminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in doua schimburi: 06:00-14:00/14:00-22:00.

Relatii la telefon 0729.925.035

harnica, indemanatica, rezistenta la efort fizic pentru sectia de legatorie. Nu necesita experienta. Se afla pe strada Fabrica de Chibrituri sect. 5. Sunati pentru programarea la interviu. (0722.962.021/ 0722.962.021 adrianaroi@yahoo.com 1760. Muncitoare necalificata pentru ambalat confectii atelier croitorie,zona metrou Timpuri Noi; (0788.197.260 1761. muncitoare pentru fabrica de pani-

ficatie, SC Europa Star Service SRL fabrica de paine cu sediul in com. Adunatii Copaceni, jud.Giurgiu angajeaza: muncitor pentru ambalare(femei), operator pentru sectia de paine(Femei),salariu atractiv; (0731.309.568

Muncitor calificat si necalificat pentru atelier de pal zona Ghencea, program 8 ore/ zi, L - V (0744.601.668/ 0762.684.286 1762.

1763. Muncitor pentru sector intretinere;

(0745.455.858

1774. Muncitor necalificat angajam

urgent, fabrica productie, angajeaza muncitor necalificat, sex masculin, pentru linia de productie. Nivel studii minim 8 clase. Conditii avantajoase, carte de munca (0722.304.559 machemie2006@yahoo.com 1775. Muncitor necalificat angajez pentru

ajutor la vopsitorie; (0762.219.621

1776. Muncitor necalificat cu contract legal de munca angajez pentru atelier mecanic in zona Cora Pantelimon. Relatii la tel., (0722.513.951/ 0727.842.195 1777. Muncitor necalificat din

Bucuresti/Ilfov pentru activitate marcaj rutier. Experienta nu este necesara. Salariu atractiv. (021.223.23.53 marcatin@yahoo.com 1778. Muncitor necalificat in constructii

ofer 3 mese/zi si cazare garaj Ciorogarla; (0744.259.776 1779. Muncitor necalificat in mecanica angajez, garaj Ciorogarla; (0744.574.574 1780. Muncitor necalificat laborator cofe-

tarie, sambata-duminica liber. (0733.021.502

1781. Muncitor necalificat pentru fabrica de betoane situata in comuna Jilava, judet Ilfov. Pachet salarial atractiv. Detalii la telefon (0744.121.200 lauravlada@yahoo.ro 1782. Muncitor necalificat pentru hala productie carne pasare in zona CET Vest Militari (capatul Liniilor 136, 221), contract de munca, program de lucru L-V 06.0015.00 (cu 1h pauza de masa) 1.600 L; (0723.654.393 1783. Muncitor necalificat si muncitor cu

experienta gresie si faianta. Relatii: (0765.816.939

1784. Muncitor necalificat urgent pt. fabrica productie, pentru linia de productie. Nivel studii: minim 8 clase. Conditii avantajoase, carte de munca 1.450 L; (0728.446.868 MACHEMIE2006@YAHOO.COM 1785. Muncitor necalificat in constructii cu experienta lucrului pe santier, serios si vrednic de munca, non-alcoolic, constructie case -vile in Bragadiru. Program: 8.00 18.00 (9 ore + o ora pauza de masa). 2.000 L; (0769.687.810 1786. Muncitor necalificat instalatii termice ventilatie oferim conditii bune, instruire la locul de munca, posibilitatea calificarii intr-o meserie de viitor. Solicitam seriozitate si dorinta de perfectionare. (0724.526.106 1787. Muncitor necalificat pentru atelier

mobila, atelier de mobilier angajeaza muncitor fara experienta. Tanar, dinamic, punctual, serios si respectuos, care adopta un vocabular si o tinuta ingrijita, conditite fizica buna 1.500 L; (0722.929.380

1798. Muncitor necalificati in mecanica

ofer 3 mese/ zi si cazare, garaj Magurele; (0744.259.776 1799. Muncitor pentru curatat legume cu sau fara experienta, pentru bucatarie zona Bucurestii Noi sector 1, metrou Jiului. Preferabil nefumator, domiciliul in Bucuresti, program 8 ore, tura de noapte, se lucreaza L-S, 1700 lei in mana 1.700 L; (0722.244.333 1800. Muncitor productie. Comfortex Production Srl angajeaza personal in productia de rulouri exterioare cu sau fara experienta. (0724.444.499 aurel@jaluzele-ro.ro 1801. Muncitor santier constructii, oferim

contract de munca cu salariu atractiv, bonusuri pt performanta, cazare, diurna. Disponibilitate deplasare in tara cu transportul platit. Acceptam colaborarea cu pensionari cu drept de munca; (021.223.03.17 agisfor@yahoo.com

Muncitor si muncitoare depozit, aranjare si pregatire marfa, confectii si electrocasnice mici, salariul atractiv, zona Afumati, transport asigurat, e-mail: (0725.558.223 recrutare@germag.ro 1802.

1803. Muncitor tamplarie pal si lemn, urgent muncitor cu experienta in lucrul cu pal, interpretare schite, canturile, sa stie sa lucreze pe circular si masina de cantuire. Salariu motivant (0765.456.995 office@optim4all.ro 1804. Muncitor, meserias cu experienta

1828. Muncitori calificati si necalificati Firma de Constructii din Bucuresti angajeaza muncitori calificati: electricieni cu si fara experienta, zugravi, zidari, dulgheri si muncitori necalificati. Detalii la numarul de telefon; (0766.625.806 1829. Muncitori calificati si necalificati in

domeniul constructiilor, amenajari interioare, placari rigips, zugraveala, placari gresie, faianta si parchet. Firma de constructii angajeaza cu cm si cazare (0723.375.086 1830. Muncitori calificati si necalificati

pentru fabrica tamplarie PVC; (0727.019.893

1848. Muncitori finisari pentru firma de constructii cladiri rezidentiale (vile la cheie), din comuna Balotesti, judet Ilfov, formatie finisari interioare.Contract prestari servicii, preturi negociabile. 2.000 L; (0745.078.712 carmen_paraschiv@darin.ro 1849. Muncitori in construc?ii, zidari Angajam urgent pentru firma de constructii, zidari, calificati sau necalificati. Oferim salariu atractiv, contract de munca. Vrei sa ai siguranta zilei de maine, suna-ne. Lucr?ri in Bucuresti-Ilfov, 100 {; (0723.206.262 andreea.banica30@gmail.com 1850. Muncitori in constructii angajam personal calificat si necalificat in constructii. Termosistem blocuri noi. Carte de munca, transport asigurat pentru provincie. Relatii la tel. (0733.591.744 hwg.construct@gmail.com 1851. Muncitori in constructii si renovari pentru ridicat case la rosu. Plata zilnic sau saptamanal. Necalificati 80-100 Lei/zi. Dulgheri 120-150 Lei/zi. Fierari = 130-150 lei/zi. Renovari interioare neg., 3.000 L; (0747.444.366 42telro@gmail.com 1852. Muncitori in constructii, firma de

1831. Muncitori calificati si necalificati

constructii angajeaza finisori, zidari si muncitori necalificati doar din zona Bucuresti. Pentru detalii sunati la nr. de telefon afisat (0746.246.588

1832. Muncitori calificati si necalificati, angajez montatori faianta si gresie, placari blocuri, zugraveli. Se ofera cazare, salariu de la 120-150 Ron/zi. La muncitori necalificati 1.800 Ron/luna (0740.569.732 carmen_ion2012@yahoo.com

1853. Muncitori in constructii, firma de constructii cauta pentru angajari muncitori calificati pt. montaj gresie, faianta, parchet, tencuieli, zugraveli, termosisteme, glet. Se ofera cazare.Contract de munca. Exclus firme (0742.275.226 vasileionutemilian@yahoo.com

constructii, firma de constructii Bucuresti, angajam zidari, dulgheri si muncitori necalificati (0744.756.876

1833. Muncitori calificati si necalificati.

Acceptam si echipe, in constructii; (0724.138.837

1834. Muncitori calificati, meseriasi con-

structii. Urgent dulgheri, zidari, tencuitori, placari polistiren numai cu experienta, vrednici de munca, non-alcoolici, case vile, Bragadiru,10 ore pe zi, cu pauza de masa inclusa. Sambata pana la ora 14, 3.500 L; (0769.687.810

1835. Muncitori calificati. Firma de con-

structii din Sector 5 angajam urgent: rigipsari, zugravi, faiantari. Oferim si cerem seriozitate; (0744.326.004

1854. Muncitori in constructii, cazare inclusa, firma serioasa, activitate din 1993, angajam muncitori calificati (rigipsar, faiantar, zugrav, dulgher) si necalificati in constructii, activitatea se desfasoara in Bucuresti Ilfov (0734.651.945/ 0725.528.321 contact@profielements.ro 1855. Muncitori in crama, barbati la firma

Zarea, program de 8 ore dimineata si conditii foarte avantajoase. Interviu luni-vineri orele 13-15 la sediul firmei bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, cu metrou statia Laminorului sau 112 (021.667.00.20 office@zarea.ro

in constructii muncitor calificat, meserias, serios si motivat de munca, numai cu experienta, fier beton, cofrag, zidarie, tencuieli, polistiren etc., case-vile in Bragadiru. Sambata pana la ora 14. Detalii la telefon. 3.500 L; (0769.687.810 1805. Muncitori angajam pentru montaj pereti cortina din tamplarie aluminiu si geam termopan; (0722.598.005/ 021.212.49.53 1806. Muncitori Angajam urgent in Popesti Leordeni, direct muncitori necalificati si calificati cu toate formele legale (faiantari, instalatori, zidari, zugravi, aplicatori si finisori polistiren fatade, dulgheri, fierari, (0721.510.623 1807. Muncitori Firma construnctii cauta

muncitori pentru reabilitari cu polistiren (termosistem), cazare gratuita, plata integrala la 2 saptamani, salariul motivant; (0762.546.031

1808. Muncitori in constructii cu experienta, posibilitate cazare, (0763.345.199 1809. Muncitori necalificati angajam pen-

tru curatenie blocuri, spatii verzi. (0766.866.075/ 0728.216.380

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


22

23 octombrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 1856. Muncitori in fabrica pentru firma productie obiecte sanitare, zona Ghencea, persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar, tichete de masa, plata, decontare transport. (0720.112.734 1857. Muncitori in fabrica. Firma produc-

tie obiecte sanitare (Bucuresti, zona Ghencea) angajam muncitori in fabrica. Cerinte: persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orele suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun; (0720.112.734 1858. Muncitori in productie persoane cu

sau fara experienta dornice de lucru, care sa fie interesate de un loc de munca intr-o companie de productie. Disponibilitate pentru program in schimburi. Bucuresti, sector 3. (021.569.05.07/ 021.569.05.07 cosmin.fatu@carboplak.ro 1859. Muncitori la spalatorie auto, cu

experienta sau fara exeperienta; (0765.318.197

1860. Muncitori necalificati angajam pen-

tru fabrica ambalaje plastic, Bulevardul Timisoara, pe termen lung, cu contract, disponibil 3 schimburi, 8 ore pe schimb luni -vineri, 2.550 L; (0769.957.243

1861. Muncitori necalificati angajam pen-

tru fabrica ambalaje plastic, Bulevardul Timisoara, pe termen lung, cu contract, program 12 ore /24 ore, 3.500 L; (0728.068.909

1890. Muncitori necalificati, angajam in domeniul tamplariei din lemn. Loc de munca in Bucuresti sector 3, relatii la telefon. Pentru cei din afara localitatii oferim cazare (0731.900.900/ 0735.555.555 1891. Muncitori necalificati, angajam muncitori necalificati pentru manipularea si sortarea deseurilor recilcabile (carton, plastic, sticla). Program de lucru: luni-vineri (716.30). Nu exista intarzieri la plata salariului; (0761.320.526/ 0761.320.573 office@urbancr.ro 1892. Muncitori necalificati, anga-

de constructii, cu contract de munca: dulgheri, zidari, salariul 13-15 lei pe ora si muncitori necalificatii 90-100 lei pe ora pentru lucrari in Bucuresti si Ilfov. Oferim cazare. (0720.805.900

1893. Muncitori necalificati, angajeaza

1925. Necalificati fabrica productie

societate structuri metalice Bucuresti, sector 3. Detalii la telefon; (021.345.26.23 1894. Muncitori necalificati, fabrica fer-

moare angajeaza necalificati (calificarea se face la locul de munca) si vopsitor. Interviuri zilnic 11-14.00 la sediul din bd. Theodor Pallady nr. 287 sect. 3 (in incinta ior 2); (0735.209.137 1895. Muncitori necalificati, Incarcator descarcator, sector 3, program luni-vineri, 8-17, salariu 1.065 lei, bonuri de masa, (0774.699.394

1862. Muncitori necalificati angajam, in domeniul tamplariei pvc si aluminiu, salariu intre 1.300 - 1.700 lei; (0724.536.358 1863. Muncitori necalificati calificati pen-

1897. Muncitori necalificati, numai cu

1864. Muncitori necalificati Firma de constructii specializata in amenajari interioare in Bucuresti cu activitate din 2002 angajeaza muncitori necalificati. Contract de munca cu salariu avantajos, transport, bonuri de masa; (0732.401.725 1865. Muncitori necalificati Firma SC Plus Confort SRL angajeaza pentru santier. Oferim salariu motivant si tichete de masa (0756.135.920/ 021.255.41.15 claudia@plusconfort.ro 1866. Muncitori necalificati in constructii,

ofer 3 mese si cazare, locatie Ciorogarla; (0744.259.776

1867. Muncitori necalificati in vederea pregatirii pentru meseria de macelartransator. Oferim cazare si masa gratuita. Asteptam provincia. Firma isi desfasoara activitatea in Bucuresti. Salarii atractive. Relatii intre 10.00- 16.00. (0769.961.624 1868. Muncitori necalificati minim 8 clase

capacitate de lucru in echipa pt. frima straina din Popesti Leordeni. Beneficii: cm, decontare transport. (0720.110.046

cazare, constructie, spalatorie, vulcanizare, agricultura; (0763.425.972

1898. Muncitori necalificati, patiser, aju-

tor patiser, ambalator; (0737.251.044

1899. Muncitori necalificati, SC Anconi

Design angajeaza muncitori necalificati confectii metalice, Bucuresti, (0731.010.457

1900. Muncitori necalificati, SC anga-

jeaza muncitori necalificati pentru: verificarea si repararea paletilor folosind ciocanul pneumatic si fierastraul electric. Pachet salarial motivant , tichete de masa, transport gratuit; 1.500 L; (0722.265.383 office@romgrup.ro

1873. Muncitori necalificati pentru tipografie din sector 5, urgent.Pentru detalii suplimentare, va rugam sa ne contactati la nr de telefon: (0729.199.076/ 021.335.41.57 crist@crist.ro 1874. Muncitori necalificati permisul cat

B este un avantaj, pentru lucru in atelier confectie rulouri sau montaj; (0732.557.799/ 0722.209.073 office@rulouriexterioare.eu

1875. Muncitori necalificati si soferi cate-

goria B angajeaza Societate de constructii su sediul in Bucuresti. Se asigura tichete de masa. Detalii la telefon; (021.434.15.03/ 0745.138.621

1876. Muncitori necalificati si zidari,

cazare asigurata, salarii atractive pt. firma constructii; (0760.033.452

1877. Muncitori necalificati ,Metropolitan Residence angajeaza muncitori necalificati pentru santier constructii, conditii avantajoase, salariu platibil intotdeauna la timp; 1.800 L; (0721.805.158 1878. Muncitori necalificati - 2000/luna

Angajam muncitori necalificati - femei si barbati seriosi, pentru sortare deseuri in localitatea Sindrilita, Ilfov. La cerere putem oferi si cazare. Salariu NET 2000 / luna + 2 mese/zi 2.000 L; (0725.333.503 1879. Muncitori necalificati angajam, cu

studii medii, program de lucru 8 ore, tel. 9.00-17.00; (0724.442.237

1880. Muncitori necalificati confectii met-

alice, fabrica de confectii metalice angajeaza muncitori necalificati din Bucuresti sau din provincie. Oferim cazare gratuit! Rel la nr. de telefon; (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro

1881. Muncitori necalificati fabrica pava-

je salariu intre 2400 si 2900 ron. Asiguram cazare pentru muncitorii veniti din provincie; (0732.126.468

1882. Muncitori necalificati fabrica pava-

je, angajam muncitori necalificati pentru fabrica de pavaje. Salariu motivant. Asiguram cazare pentru muncitorii veniti din provincie; (0732.126.468 1883. Muncitori necalificati fete, baieti

pentru confectionare grile din aluminiu si plenumuri. Firma de productie incinta Republica (021.340.97.49/ 0746.226.966 office@ritech.ro 1884. Muncitori necalificati in Baia Mare,

TWM angajeaza muncitori necalificati. Se ofera contract pe perioada nedeterminata, salariu motivant, program luni-vineri. Se cere disponibilitate pentru munca fizica, seriozitate. Contact: (0751.170.501 hr@twmanagement.ro

1885. Muncitori necalificati pentru maga-

zie fabrica de confectii, salariu atractiv, bonuri de masa. Pentru detalii apelati tel., (0728.220.016/ 0728.220.020 office@alphomega.ro

1886. Muncitori necalificati pentru Pitesti,

Amboselii Ro SRL angajeazA Montatori Cablaje auto(muncitor necalificat – barbati si femei). Descriere post: montator (asamblare) de cabluri. Detalii la telefon; (0755.787.794 becickova.marketa@gmail.com

1887. Muncitori necalificati productie tex-

tile Societate din cartierul Militari-productie textile industriale oferim: contract de munca pe intreg salariul, bonuri de masa, transport gratuit asigurat de angajator. Seriozitate. Formare profesionala; (021.433.06.63 office@eurosandow.ro 1888. Muncitori necalificati si soferi,

toate categoriile.Oferim contract de munca, pachet salarial avantajos si bonusuri. (0743.114.016 1889. Muncitori necalificati, Angajam in

cadrul unui cunoscute fabrici din Romania de bauturi alcoolice. Locatie: Bucurestii Noi. Program: 7-19; 19-7. Nu necesita experienta; 1.300 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

jam urgent, in zona sec 3. Salariu 1100 lei net, bonuri de masa, bonus, transport decontat. Program de L-V 8h/zi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon 1.100 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 1928. Necalificati depozit de anvelope,

angajam urgent in zona sec 6. Salariu 1450 lei net, bonuri de masa, transport decontat. Program de lucru de L-V 8h/zi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon 1.450 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com

1929. Necalificati fabrica mobila, anga-

jam urgent barbati calificati si necalificati pentru fabrica mobila in sect. 1. Salariu net: 2000-2300 Ron. Program: L-V/ 8 ore. Perioada nedeterminata. Detalii si angajari la telefon 2.300 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 1930. Necalificati fabrica productie, angajam urgent necalificati pentru fabrica in zona sectorului 3. Salariu: 1100 + bonuri de masa. Program: L-V 8 ore. Contract nedeterminat. Pentru mai multe informatii sunati la numarul afisat (0770.334.947 resurseumane.dorin@gmail.com 1931. Necalificati fabrica textile, anga-

1902. Muncitori necalificati, calificati pen-

1932. Necalificati fabrica, angajam

tru firma din Bucuresti, cu contract de munca full time pe perioada nederminata, salariu atractiv; (0767.392.851 1903. Muncitori necalificati, contract de

1904. Muncitori necalificati. Dezvoltator

1872. Muncitori necalificati pentru schimbul 3 - fabrica productie alimentara, sector 6. Program de lucru 21,00-06,00. Salariu + tichete masa, 1.400 L; (0732.672.654

masa+ salariu; (0724.778.928

1927. Necalificati barbati si femei anga-

jam urgent in zona sec 3. Salariu 1100 lei net+bonuri de masa. Program de lucru de L-V 8h/zi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon 1.100 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com

1870. Muncitori necalificati pentru santier

1871. Muncitori necalificati pentru SC Fibro Metals SRL, barbati, pentru hala industriala Mogosoaia, salariu atractiv, cu carte de munca;salariu intr 2000 si 4000 lei. (021.224.01.17

1926. Necalificati angajez, ofer cazare,

tru finisaje interioare/ exterioare (rigips, gresie, faianta, etc.) oferim cazare gratuita + 80 Lei /zi, pentru mai multe detalii, va rog sa ma contactati, (0725.368.099

piese metalice. Relatii la telefon (0734.735.067/ 0734.735.066

constructii, conditii avantajoase, salariu platibil intotdeauna la timp, 1.800 L; (0721.805.158

angajeaza urgent. Salariu: 1100 net + bonuri de masa + bonusuri. Program: L-V 8 ore. Contract pe perioada nedeterminata. Pentru angajari sunati la numarul afisat (0770.334.947 resurseumane.dorin@gmail.com

1901. Muncitori necalificati, calificati pen-

munca, contract full-time, salariu brut 2.462 lei, salariu net 2.000 lei (1.685 lei + 315 lei bonuri de masa), nu oferim cazare, program de lucru lu-vi, 8-18, zona Auchan, Militari, 2.000 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

1869. Muncitori necalificati pentru polizat

1924. Muncitorii constructii pentru firma

jam pentru patiserie/ cofetarie/ covrigarie cu puncte de lucru in sectoarele 2, 3 si 6; (0751.223.653

1896. Muncitori necalificati, Metropolitan Residence angajeaza pentru santier constructii, conditii avantajoase, salariu platibil intotdeauna la timp, 1.800 L; (0721.805.158 gabriela@metropolitanresidence.ro

tru tamplarie PVC si aluminiu. Punct de lucru sector 4. Conditii avantajoase de munca, salariu atractiv, posibilitate cazare. 1.800 L; (0725.566.036 Silvia.melinte@yco.ro

1923. Muncitori. Firma productie obiecte sanitare (Bucuresti, zona Ghencea) angajam muncitori in fabrica. Cerinte: persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport pe mijloace de transport in comun. Se lucreaza in doua schimburi saptamanale. Tel.: (0720.112.734

imobiliar angajez muncitori necalificati. Cautam oameni seriosi, muncitori, nonalcoolici, doar din provincie exclus din Bucuresti, oferim cazare, 2.200 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com 1905. Muncitori necalificati. Laborator de

cofetarie patiserie, zona Rahova, angajeaza muncitori necalificati, sarcini: preparari creme, ciocolata, frisca, salariu incepand de la 1.500 Lei net. (0785.285.910/ 0785.285.911

1906. Muncitori santier calificati: dulgheri, fierari, zidari, rigipsari, faiantari etc. si necalificati pentru lucrari de constructii. Oferim salariu bun; (0733.613.893 1907. Muncitori santier de constructii, angajam urgent dulgheri, fierari, muncitori necalificati pentru lucrari de constructii in Bucuresti. Oferim carte de munca, salarii decente si punem la dispozitie si autoturism (daca este nevoie) (0762.404.205 maruntu.daniel@gmail.com 1908. Muncitori schela. Societate comer-

ciala angajam muncitori calificati si necalificati pentru incarcat, descarcat si montaj schela. Salariu substantial. Nu se lucreaza sambata. Se ofera si cazare si acte. Detalii la telefon; (0734.715.088 1909. Muncitori sectia spirtoase la firma Zarea, program de 8 ore dimineata si conditii foarte avantajoase.Interviu luni-vineri orele 13-15 la sediul firmei :B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, cu metrou statia Laminorului sau 112. (021.667.00.20 office@zarea.ro 1910. Muncitori seriosi, calificati si necal-

ificati in constructii (0755.142.881

1911. Muncitori, angajam muncitori califi-

cati si necalificati sau echipe pentru reabilitare termica (placare polistiren) in Bucuresti sector 2 si 3 si 6. Salariu atractiv. Detalii la tel. Rog seriozitate. Oferim cazare; (0734.715.088 andrei.climaexpert@gmail.com 1912. Muncitori, Eurokurt angajeaza muncitori necalificati (B/F), motostivuitorist, sofer, inginer mecanic si subinginer, mester extruder pt. mase plastice si ajutor. Adresa: Popesti Leordeni str. Pavel Ceamur nr. 4. (0742.244.271/ 021.890.33.02 1913. Muncitori, firma de constructii din

Bucuresti, angajeaza muncitori in constructii (in special dulgheri).Oferim cazare si salariu atractiv; (0744.216.189/ 0740.633.741 office.vaho@yahoo.com 1914. Muncitori, salariu 120-170 lei/zi, saptamanal. Angajam dulgheri, zidari, fierari, zugravi, faian?ari si necalificati. Daca din cauza firmei nu se lucreaza, zilele state acasa sunt platite integral. Aceasta clauza este trecuts in contract. 3.500 L; (0734.299.391 Dnu.investments@gmail.com 1915. Muncitori, solicitam colaborare cu

firme sau persoane care au echipe de muncitori calificati/ necalificati pentru activitati diverse in productie, nu necesita experienta. Salariu avantajos si transport gratuit. Colaborare firma Zarea (021.667.00.20 office@zarea.ro 1916. Muncitori, montatori mocheta, linoleum calificati si necalificati pentru montaj pardoseli, mocheta, linoleum, reparatii pardoseli. Contract de munca, salariu atractiv si bonuri de masa.Relatii la tel. 1 L; (0747.200.256 office@floorconsulting.ro

urgent in zona sector 3, salariu 1100 lei net, bonuri de masa, bonus, transport decontat, program de lucru de l-v 8h/zi, pentru detalii si angajari sunati la telefon, 1.100 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 1933. Necalificati femei, barbati depozit,

angajam urgent personal necalificat pentru depozit in zona sector 6 Militari. Salariu : 1600 - 1800 + tichete de masa. Program: L-V 8 ore. Contract nedeterminat. Sunati la numarul din anunt (0770.334.947 resurseumane.dorin@gmail.com

1934. Necalificati montaj mobila, angajam urgent barbati pentru montaj mobila cu sau fara experienta. Salariu net 2000-2300 ron. Perioada nedeterminata. Zona sector 1/ Giulesti. Program de lucru L-V/ 8 ore. Detalii la telefon 2.300 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 1935. Necalificati vase bar, angajam

femei si barbati pentru vase bar - sector 1/Herastrau. Salariu brut 1450 lei + masa + decontare taxi. Program 5 zile cu 2 zile libere/ 8 h/ 2 schimburi. Contract de munca. Detalii la tel., 1.450 L; (0743.751.117 1936. Necalificati, angajam persoane

necalificate pentru vulcanizare auto; 1.500 L; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

1937. Necalificati, angajam tineri, pen-

tru incarcare descarcare mobila, cu sansa de a invata meserie pentru cine vrea. Faur, sector 3, 1300 lei net, 1.300 L; (+40725227397/ 0726.301.049 josephrizk00@hotmail.com 1938. Necalificati, barbati si femei la

fabrica productie pavaje. Punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Statia ICSITMUA autobus (449, 780, 783). Oferim cazare gratis, sal. 3.000-3.500 L, 3.500 L; (0724.545.953 1939. Necalificati, firma de izolatii din

Bucuresti angajeaza muncitori necalificati pentru montaj vata si cauciuc pe teava si tubulatura. Se ofera carte de munca, salariu negociabil, decontare transport, echipament. (0732.638.117/ 0731.369.991 izolatiitehnice@gmail.com 1940. Necalificati. Constructii anga-

jam necalificati si zugravi, dar si echipe, cazare, salariu atractiv, conditii bune, pt. Bucuresti, Mihaela; (0734.492.895

1941. Necalificati. Restaurant in zona Maternitatea Bucur, angajeaza necalificati pentru curatenie si spalarea vaselor. Telefon: (0763.725.353 1942. Office manager. Ne dorim o colega dinamica, cu abilitati organizatorice si de planificare pentru activitati manageriale si secretariat. Asteptam CV + poza pe e-mail. Mediu de lucru placut. Zona 13 Septembrie/Razoare violetapredescu@saloanelemagic.ro 1943. Om angajez pentru pompa de

beton, salariu atractiv; (0746.126.620

1944. Om serios pentru ingrijit animale. Ofer cazare, mancare si salariu atractiv; (0723.526.620 1945. Om vase si ajutor bucatarie, 2 min.

metrou Grozavesti, conditii avantajoase; (0742.181.263/ 0755.013.339

angajeaza muncitori necalificati pentru santiere Bucuresti. Salariu atractiv 2.300 L; (0751.512.789

1921. Muncitori. Productie mase plastice angajam urgent muncitori calificati si necalificati, reglori, electromecanici, tehnicieni, controlori calitate. functionam in incinta faur sector 3. (0784.235.304 1922. Muncitori. Firma angajeaza cu

contract de munca muncitori calificati, zidari, rigipsari, zugravi, faiantari; (0766.485.739/ 0775.504.110

1957. Operator amanet, TopAmanet

angajam persoane, cu sau fara experienta, responsabile si serioase cu varsta minima de 25 ani. Reprezinta un avantaj experienta in domeniul vanzarilor. Cv+foto pe mail. 1.700 L; (0733.705.704 topamanet@yahoo.ro www.topamanet.ro 1958. Operator ambalare pentru fabrica de medicamente situata pe Theodor Pallady, noi colegi pentru fabrica, ambalare medicamente. Program de lucru 3 schimburi, luni-vineri, studii medii.Cautam persoane pe termen lung. (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com 1959. Operator asamblare, mecanica si electrotehnica persoana meticuloasa, atenta la detalii, constiincioasa, pasionata de electrotehnica si lucru manual. Activitatea presupune asamblarea produselor in conformitate cu instructiunile de lucrudesen tehnic (031.425.45.55 oana@onestore.ro 1960. Operator automate cafea conditii

avantajoase, pachet salarial atractiv, (0753.117.009

1961. Operator automate cafea cu sau

fara experienta, posesor permis conducere categoria B (0766.801.123 valter.babuca@dmdcoffee.ro 1962. Operator automate cafea, firma de cafea sediu in zona Piata Crangasi, salariu atractiv + tichete de masa, masina de serviciu. Rog seriozitate (0770.673.037 george.budescu@doublesmart.ro 1963. Operator buldoexcavator JCB 3 cx

nou si bob cat numai cu experienta. Salariu 2000 lei, zona Voluntari Ilfov; 2.500 L; (0765.251.035 Costachegabriel74@yahoo.ro

1964. Operator buldoexcavator Societate

de constructii SC Coral SRL, angajam operator buldoexcavator pentru santier in Bucuresti, zona Pipera. Oferta de munca avantajoasa. Detalii la numarul de telefon; (0744.329.386/ 0735.316.158 1965. Operator calculator Firma Scomet

Administrare Imobile angajeaza operator calculator contabilitate partida simpla. Salariul o mie opt sute lei pe luna. Posibilitati crestere in functie de performanta, 1.800 L; (021.336.77.44/ 0372.979.797 1966. OPerator calculator Operare PC,

activitati de birou, gestiunea stocului de marfa, contabilitate primara. Salariu motivant si bonuri de masa, contract de munca perioada nedeterminata CV email: monicaciobanu@networkcafe.ro 1967. Operator calculator pentru SC Estetik Packing SRL, lider pe piata ambalajelor de unica folosinta achizitii@estetikpacking.ro 1968. Operator calculator cu cunostinte

limba italiana, firma de contabilitate si resurse umane angajeaza pentru punctul de lucru din Ploiesti operator calculator cu cunostinte de baza de contabilitate primara, de preferat computerizata si limba italiana; (0770.365.103 marketing@reconta.com 1969. Operator calculator documentare site online, suntem un grup de firme online ce functionam de 5 ani si suntem in expansiune. Ce oferim: suntem locati in centrul Bucurestiului intr-un spatiu modern tip unde ne dorim ca angajatii sa fie fericiti (0740.390.003 depozituldecadouri@gmail.com 1970. Operator calculator, angajam

cu experienta, oferim program si salariu atractiv; (0726.247.655

1971. Operator calculator, fata, introdus

facturi, tinut legatura cu furnizorii, conditii foarte bune, Sos. Colentina, 2.000 L; (0734.072.088 rusu2222@gmail.com

1972. Operator calculator, sala de gam-

ing Discovery Arena angajeaza operator pc, personal cu sau fara experienta 1.700 Ron/luna, program 8 ore pe zi, 1.700 L; (0753.100.200 diferentz@gmail.com 1973. Operator calculator, casiera, manipulant marfa operator, operatoare calculator (Excel nivel mediu), Casiera (cunostinte minime operare PC) si Manipulant marfa pentru site si magazin la mall Dragonul Rosu Oriental (Voluntari, Dobroesti). (0763.399.000 mihai.buiciac@meimall.ro

enta, zona Cotroceni langa Gradina Botanica, cerinte: fire comunicativa, cunostinte pc, program 8 ore/zi (0734.989.958 biank_08@yahoo.com 1949. Operatoare, fete, PC pentru fac-

1951. Operatoare, operator xerox si

calculator, conditii avantajoase. Trimiteti CV la: copysiprint@gmail.com

1952. Operator facturare -casier cu studii

medii, cunostinte Word, Excell, soft facturare, experienta minim 1 an, Auto Cobalcescu, zona Vitan, angajeaza (0742.262.532

1953. OPERATOR mecanic Industrie Alimentara. Identifica deficientele/ incidentele care apar in functionarea utilajelor; planifica si efectueaza activitati de intretinere si reparatie pentru utilajele de productie, fabrica este in Glina, (0753.021.361 recrutare@mandyfoods.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1985. Operator cu experienta pentru masina faltuit automata, tipografie zona Republica, (0740.101.051 eliza@aktis.com.ro 1986. Operator curatenie pt Building Support Services firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, spatii logistice si industriale, angajeaza operator curatenie. Program lucru de 8 ore/ zi, CV la fax 021.208.41.53 sau email. (0752.150.677/ 0746.079.892 1987. Operator date pentru Cofetaria Atena, din Sos. Giurgiului nr. 121, statia Drumul Gazarului. Program 2/2 zile. Trimiteti CV la email. (0751.308.181 dorutasbac@yahoo.com 1988. Operator date cadastrale minim 2

ani exp., cunostinte practice privind domeniul, abilitati peste medie privind operarea cu AutoCad, ArcView si MS Office, cunostintele necesare prelucrarii masuratorilor (0722.304.466 1989. Operator date PC, German Quality

Solution, introducere date in magazin online - produse pentru Casa si GradinaGQS detine site-ul germanquality.ro, cel mai mare magazin online de obiecte sanitare 2.100 L; (021.212.30.10 sanitare@german-quality.ro 1990. Operator debitare PAL, operator

cantuire preluarea diagramei de taiere prin retea si comanda planificata; debitarea placilor de pal, verificarea calitatii suprafetelor prelucrate, manipularea pieselor executate, detalii la tel. (0740.182.937 florin.ioan@trady.ro 1991. Operator depozit, zona Piata Victo-

riei, program 9-18. Salariu 1300 lei prima luna. Aranjare marfa, colete facturare, scolarizare gratuita. Cautam persoana harnica, optimista, pozititiva 1.300 L; (0723.590.128/ 0723.590.128 elena.raducu@gmail.com

1992. Operator Dispecer. Compania Romanian Security Systems angajeaza operator dispecer: diploma de bacalaureat; cunostinte de utilizare PC; abilitati de comunicare; spirit de echipa, ordine si disciplina; experienta in domeniu constituie un avantaj; (021.264.00.00 1993. Operator etichetare pentru masina automata de etichetat sticle la sectia imbuteliere angajeaza firma Zarea. Interviuri zilnic luni-vineri orele 13-15 la sediu in B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, metrou Laminorului; (021.667.00.20 office@zarea.ro 1994. Operator facturare pentru punctul de lucru din Militari (Bd. Iuliu Maniu nr. 203), cv pe mail, tel: (0724.303.016 servicemilitari@best-tires.ro 1995. Operator facturare, angajam urgent operator facturare pentru emitere facturi departament distributie. Constituie avantaj experienta intr-un post similar. Oferim tichete de masa si decontare transport. Rugam seriozitate; (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro 1996. Operator facturare, casiera cunos-

tinte program Saga cu experienta in emitere facturi si alte documente de evidenta primara, evidenta de gestiune. Rugam seriozitate. Zona Popesti Leordeni; (0724.444.499 aurel@jaluzele-ro.ro www.depozitul-de-rulouri.ro 1997. Operator facturare, societatea comerciala, angajeaza operator facturare in Su-Market, Afumati, Ilfov. Experienta minima:6 luni,cunostiinte operare pc, persoana organizata si responsabila in arhivare si gestionarea biroului (0727.599.115 office@cosuldelegumefructe.ro 1998. Operator filler, SC Expresoare Cafea SRL, angajeaza tehnician automate cafea, experienta minim 1 an in domeniu, permis conducere minim 1 an, abilitati tehnice, rog cv la adresa de e-mail, salariu atractiv+bonuri masa, (0733.799.815/ 0764.428.428 expresoarecafea@yahoo.com www.tchibocafea.ro 1999. Operator gestiune pentru service

camioane, cu experienta. Cerinte: diploma bacalaureat , cunostinte PC, seriozitate. Oferim pachet salariu motivant si conditii bune de lucru. (0749.102.603 resurseumane@edparts.ro 2000. Operator greifer Firma reciclare

(Sos. Centura Bucuresti vis-a-vis penitenciar Jilava) angajam operator utilaj greifer. Asiguram instruire practica si scolarizare macaragiu. Cerinte: experienta minima depozit/ santier, (0727.732.933/ 0723.606.181 2001. Operator identificare piese auto pentru service auto si magazin de piese auto in zona Aparatorii Patriei; 2.500 L; (0766.979.752/ 0786.311.313 garage.automotiv@gmail.com

1974. Operator calculator. SC Black Sea Suppliers SRL angajeaza operator calculator, Sector 6, Bd. Iuliu Maniu. Trimiteti: cv.comercial.bucuresti@blackseasuppliers.ro; (0720.300.643

2002. Operator introducere date firma de constructii cauta operator introducere date. Salariu atractiv, program norma intreaga. Pentru locatia Magurele, Ilfov (0728.320.312 office@dumarconstruct.ro

1975. Operator call center companie americana avem posturi full-time si parttime in domeniul marketing. Posturi libere: (agent vanzari, call center, consilier vanzari) (031.405.50.43 agtopcompany@yahoo.com

2003. Operator introducere date calcula-

1976. Operator call center Vrei sa faci

parte dintr-o echipa tanara si dinamica? Aplica pentru postul de operator call center. Salariu avantajos. Program full-time sau part-time. Mancare si transport asigurat. Carte de munca. (0736.418.923 1977. Operator call center cu sau fara experienta, angajam operator call center, cu sau fara experienta. Full - time 8 ore ) sau part - time (4 - 6 ore ) luni - vineri, carte de munca, salariu atractiv; hr@biosistemteam.com 1.500 L; (0755.143.651/ 0755.143.642 hr@biosistem-team.com

1979. Operator call center, HelloHungry

1950. Operatoare, operator preluare comenzi Food Circus angajeaza operatoare /operator preluare comenzi. Program de lucru ma-vi (12:00-20:00). Salariu 1600 lei/ luna (cu contract de munca) + o masa calda pe zi. Zona Pipera, (0724.936.891

1920. Muncitori. Firma instalatii electrice

1956. Operator amanet, amanetexchange angajaza personal cu experienta in domeniu.Salariu de la 2300 Ron. CV + foto; (0722.213.243 amanetplatinum@gmail.com

1948. Operatoare call center cu experi-

er gastro; (0736.898.770

1947. Operatoare calculator, absolvente

1918. Muncitori, muncitoare, anga-

tori in constructii, necalificati, dulgheri, zidari. Pt. provincie asigur cazare; (0722.613.554/ 0766.263.094

mecanice, pentru cafenea sportiva Otopeni. Relatii la: (0760.966.924/ 0722.503.559

liceu, promotiile 2015-2017, nu necesita experienta, zona Salajan; (0722.283.303

1946. OMV Gara de Nord angajeaza casi-

turare, pt. fabrica de paine, sector 2, Colentina. Program de lucru 8 ore 3 schimburi, 2 zile libere/saptamana. 1.500 L; (0725.203.403 narcisa.hulea@liderpan.com

1919. Muncitori. Firma angajeaza munci-

1955. Operator pariuri sportive/jocuri

1978. Operator call center limba bulgara. Responsabilitati: raspunde telefoanelor clientilor bulgari, intocmirea de awb-uri, intocmirea facturilor fiscale in format electronic, realizarea de texte simple in limba bulg 2.000 L; (0748.364.416/ 0748.364.416 eduardpetrescu10@gmail.com

1917. Muncitori, montatori termopane, geamuri calificati, necalificati, salariu atractiv in tara si in strainatate, asteptam cv sau date de contact. (0040724830380 angajariv@gmail.com tel

jam pe perioada nedeterminata, locatie sector 6. (0728.326.445

1954. Operator pariuri sportive/ jocuri mecanice, cafenea sportiva Otopeni, relatii la tel.; (0760.966.924/ 0722.503.559

angajeaza operatori callcenter full time. Programul de lucru este de 2 zile cu 2 libere, cate 12 h/ zi. Salariul fix este 1500 L(net), bonusuri de pana la 100 L. Seara transport asigurat; 1.500 L; (0725.944.519/ 0725.944.518 support.ro@oliviera.ro 1980. Operator call-center, experienta

minim 6 luni. Salariu 1600-2000 lei. Soseaua Fundeni, nr 204, sector 2; 2.000 L; (0748.364.416/ 0748.364.416 eduard@ekostore.ro 1981. Operator centru copiere si reincar-

cari cartuse Centru printare si reincarcari cartuse angajam personal pentru activitati de copiere, printare, refill, stampile, vanzari birotica si consumabile imprimante. (0723.390.550 Inovomag@gmail.com

tor minim studii medii;cunostinte operare PCpreluarea si prelucrarea informatiilor fizice si scanate;introducerea datelor in calculator.Arhivarea documentelor.Abilitati de lucru in echipa. (0724.899.704 office.cmd@yahoo.com 2004. Operator la instalatii de ardere, societate privata aflata la intrarea in Jilava, foarte aproape de capatul tramvaielor 25, 7, 4, si autobuze 102, 116, 202, 471 angajeaza operator cuptor expandare perlit. Nu necesita nici o calificare, (0720.010.146/ 0720.008.236 georgeta.lungu@procema.ro 2005. Operator linie productie pentru Camp Medica Distribution. Programul este de 8 ore pe zi, de luni pana vineri. Persoanele interesate pot trimite CV pe adresa de email. (0730.522.337 office@camp.ro 2006. Operator magazin accesorii gsm,

cu experienta in vanzarea accesoriilor si montare folii telefon, salariu 2000 Ron (0764.200.033 petrelucian144@yahoo.ro 2007. Operator magazin online, cauti un loc de munca intr-un mediu fashion, Esti descurcareata si sociabila, asteptam CV-ul tau pe adresa de mail sau contacteaza-ne la tel., (0731.849.891 office@divacharms.com 2008. Operator marketing Logistica, mar-

keting, relatii cu clientii. Magazin online in Bucuresti zona sos. Fundeni, posibilitate avansare. Salariu 1.800 lei net. Conditii minime: bacalaureat; (0767.745.380 victor_urda@yahoo.com 2009. Operator mecanic producator de

cosmetice, in Bucuresti - zona Berceni. Experienta minim 2 ani. Disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro www.loncolor.ro

1982. Operator comenzi magazin on line

2010. Operator PC limba Maghiara, scris si vorbit limba maghiara. Salariu negociabil 1800-2500 leiSoseaua Fundeni, nr 204, sector 2; 2.500 L; (0748.364.416/ 0729.901.506 eduard@ekostore.ro

1983. Operator control vizual. Societate

angajeaza operator control vizual. Contact: (0722.518.576 angajari.resurse.umane.ir@gmail.com

2011. Operator polivalent Auchan Drumul Taberei aprovizioneaza rafturile cu produse si pune etichete cu preturi, scaneaza produse la Casa - nu manipuleaza mijloace de plata, program flexibilsalariu competitiv, prima vacanta, tichete (0374.409.880 recrutaredt@auchan.ro

1984. Operator cu experienta pentru masina de stantat plana, tipografie zona Republica (0740.101.051 eliza@aktis.com.ro

2012. Operator preparare sandwichuri pentru benzinaria Mol Caramfil situata in cartierul Aviatiei. (0760.273.774 bicamarian@yahoo.com

loc Cornetu , Ilfov. Cautam o persoana dinamica, atenta la detalii care sa gestioneze comenzile primite on line .Pentru detalii L-V intre h10-17; (0762.703.638 nailartshop@rocketmail.com

2013. Operator productie, angajam urgent operator productie pentru fabrica in zona sectorului 6. Salariu 1500 lei net, bonuri de masa, transport decontat. Program 8/12h /zi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon 1.500 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 2014. Operator productie, angajam urgent operator productie pentru fabrica in zona sec 6. Salariu 1500 lei net, bonuri de masa, transport decontat. Program 8/12h/zi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon 1.500 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 2015. Operator sala PS4 esti tanar, responsabil si vrei sa faci parte din echipa noastra, program de 2 cu 2, salariu incepand de la 1000 Lei. Nu mai cereti detalii pe Facebook sau la telefon 1.000 L; (0766.937.548 xboxgamesps3@gmail.com 2016. Operator schimb valutar si amanet,

cu domiciliul in Bucuresti, diploma BAC. Oferim pregatire si salarii incepand cu 1.400 Ron net + comision; 1.400 L; (0764.402.441

2017. Operator stanta, operator masina de stantat (stantator -tanara-tanar eventual fabrica incaltaminte}. Orar 8 ore (8-16:30 cu 30 min pauza pranz) - carte de munca bonuri de masa; (0744.881.444/ 0744.141.828 2018. Operator telesales Amicredit anga-

jeaza colegi noi, responsabili, program (orele 9-17:30), call-center vanzari in domeniul bancar. Pachet salarial personalizat (2.000-3.500 lei). Rog CV pe mail; (0726.248.057 alice@amicredit.ro 2019. Operator tipograf, firma multina-

tionala angajaza tipograf offset; (0758.041.191 aurel.ilie@wilkins.ro

2020. Operator utilaje pentru firma de

constructii; (0724.456.182

2021. Operator vanzari prin telefon, soc. distrib. prod. parafarmaceutice angaj. Operator preluare comenzi prin telefon de la clientii din baza de date, facturare (oblig. cunostinte pc), contract de munca 8 ore/zi, de luni pana vineri; (0733.777.012 office@pdgroup.ro 2022. Operator xerox 6 ore/zi, un weekend da unul nu, 1200-1500; (0771.033.742 munteanun@yahoo.com 2023. Operator Xerox, centru de copiere

angajam fata operator xerox.Activitate de copiere documente, bk, color; indosarieri, laminari, printari doc, vanzari de birotica papetarie. Program L-V /9-17, salariu 1700 net; 1.700 L; (0773.941.962 mihai_officeprint@yahoo.com 2024. Operator(masinist) masina ambalat-Parmalat, angajez operator(masinist) masina ambalat la fabrica de Santal din Com. Tunari, Sos. de Centura, nr.12, Ilfov. Atributii: verifica si modifica constant parametrii de proces ai utilajului de productie, 400 {; (0722.431.614 adina.popescu@parmalat.ro 2025. Operator, manipulant depozit

Responsabilitati principale: lipirea etichetelor pe canistre, paletare, infoliere paleti, verificarea si lipirea etichetelor pe butoaie, participa la procesul de curatenie in depozit; (0742.102.392 alexandra.motroi@brenntag.ro 2026. Operator, operatoare calculator, introducere date in calculator pentru MeiMei.roCerinte minime: operare Excel, Word, internet.Zona: Sector 2 (Colentina, Pantelimon), Voluntari, Dobroesti. (0763.399.000 mihai.buiciac@meimall.ro 2027. Operator. Societate de constructii

angajeaza operator calculator prelucrari date auto. Relatii la telefon intre orele 08.00-16.00, (0727.221.670/ 0729.039.141 david@dimar.ro

2028. Operatori aparate de cafea, obliga-

toriu permis de conducere, (0766.569.115

2029. Operatori call center Call center in

limba romana cauta urgent 10 operatori. Se accepta si la prima experienta. Program full time. Locatia Piata Presei, 2.200 L; (0753.788.588 recrutaridetop@yahoo.com 2030. Operatori call center pentru MPS Solutions, vorbitori de limba italiana. Sediul este langa statie de metrou Grozavesti. Suna pentru a stabili un interviu. 2.200 L; (0728.117.215/ 0728.117.216 andrei.mandache@mpssolutions.net 2031. Operatori jocuri de noroc, angajam

urgent pentru sali jocuri de noroc in Bucuresti sector 6 si 2, se ofera salariu motivant, bonusuri, nu necesita experienta se ofera training la locul de munca, detalii la numarul de tel. (0767.316.158 goodwintimisoara@gmail.com

2032. Operatori linie imbuteliere personal

calificat pentru sectia productie angajeaza firma Zarea. Interviuri de angajare zilnic luni - vineri orele 13-15 la sediul din bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1 (021.667.00.20 office@zarea.ro

2033. Operatori mase plastice, muncitori

necalificati pentru S.C. cu sediul in Voluntari.Relatii la tel: (021.240.20.56 2034. Operatori masina. Producator de

traditie in industria de masini-unelte, angajeaza: - Operatori masina de alezat si frezat bohrwerg (BW) cu comanda numerica (CNC); frezori comanda numerica (CNC);operatori centre de prelucrare; lacatusi montaj; electricieni montaj;lacatusi intretinere pod rulant; (021.255.22.83/ 0728.853.756 resurse.umane@itaco.ro 2035. Operatori Peco pentru statii distrib-

2041. Operatori utilaje si muncitori necal-

ificati (femei si barbati) pentru societate cu sediul in orasul Pantelimon; (0759.019.910

2042. Operatori. ICME ECAB SACablel- fabrica de cabluri electrice si de telecomunicatii angajeaza operatori in productie, de preferat cu diploma de bacalaureat si experienta in productie 1-2 ani. Se ofera conditii foarte bune de salarizare, prime lunare, prime cu ocazia sarbatorilor si tichete de masa. Candidatii interesati sunt invitati intre orele 8.00–13.00 la sediul companiei din Str. Drumul Intre Tarlale, nr. 42, Sector 3. Relatii la telefoanele: (021.209.01.10/ 021.209.03.09 2043. Optometrist cu experienta Firma de optica medicala angajam optometrist cu experienta in vanzari si consultatii. Pentru mai multe detalii contactati-ne la numarul de telefon sau prin e-mail conducere@swissoptik.ro; (0726.460.460 conducere@swissoptik.ro 2044. Ospatar Club Bingo Chez Gabi angajeaza ospatar. Va asteptam cu CVurile la sediul firmei din bd. Iuliu Maniu, nr. 11 zona Apaca in zilele de luni, marti, miercuri si vineri dupa ora 17:00; 2045. Ospatar ospatarita, restau-

rant Provence Iancului; (0724.212.282

2046. Ospatar pentru restaurant La Ceaunu Crapat cu specific romanesc, pentru interviuri va asteptam la adresa locatiei str. Thomas Masaryk nr. 7, sector 2 (0727.474.478 2047. Ospatar pentru restaurantul Il Des-

tino. (0721.470.993 manager.ildestino@gmail.com

2048. Ospatar Restaurant Zexe anga-

jeaza ospatari, venit minim garantat 4400 lei, cunoscator limba engleza. Asteptam CV-ul dvs la adresa de mail office@zexe.ro; (0786.346.196 office@zexe.ro 2049. Ospatar Restaurant zona Herastrau, angajam ospatar/ ospatarita cu experienta minima obligatorie, salariu, tips motivant,program flexibill; (0723.034.082 office@embassy-park.ro 2050. Ospatar si femeie la spalat vase in

zona Auchan, Titan; (0761.892.096/ 0773.397.033

2051. Ospatar taverna Ikaria (Pipera). Se

asigura transport seara (0744.364.605 razvan.rosca3@gmail.com

2052. Ospatar cu experienta, Bistro din

Drumul Taberei, rog seriozitate, (0720.332.772

2053. Ospatar mic dejun pt. Rin Grand

Hotel. Pregateste si completeaza bufetul, executa mise-en-place-ul, debaraseaza mesele. Program de lucru 5 zile pe saptamana (06:00-15:00) si 2 zile libere. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 2054. Ospatar pentru Lincontro, 1 Decembrie, salariu atractiv, program flexibil, asiguram transport la terminarea programului; (0766.286.368 2055. Ospatar pentru restaurant zona Tineretului (baiat) contract 8 ore, salariu 1200 lei net. Beneficii : - contract de munca 8 ore; - taxi decontat la plecare - 2 feluri de mancare pe zi din partea noastra, 1.200 L; (031.424.43.65 contact@restaurantulbohemia.ro 2056. Ospatar sau ajutor de ospatar angajeaza urgent restaurant Murad situat in str. Panait Istrati 101 vis-a-vis de Piata Domenii, salariu bun plus program flexibil (15 - 20); (0725.777.000 2057. Ospatar sau Picol. Restaurant pe Calea 13 Septembrie, sector 5, cu vad si clientela formata angajam ospatar sau picol.Salariu net 1500 ron . Programul este o zi cu o zi. Se face tips intre 100 si 250 ron/zi , 1.500 L; (0745.009.700 2058. Ospatar si ajutor bucatarie la restaurant chinezesc (zona Bulevardul Decebal). Detalii la tel.; (0761.221.334 2059. Ospatar si femeie la vase Restaurant Belviso centrul vechi angajam ospatar cu experienta 1200 lei net si femeie la vase 1400 lei. Program 2 zile cu 2 zile libere. Sunati pentru interviu, 1.200 L; (0723.693.149 2060. Ospatar, Best Western Stil Hotel angajeaza ospatar f/b, contract de munca. Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu. Oferim 13 salarii/ an, masa calda, concediu platit cu cazare inclusa pe litoral. Asteptam CV; (021.233.39.90 office@hotelstil.ro www.hotelstil.ro 2061. Ospatar, cafenea amplasata pe bulevardul Decebal, recruteaza personal pentru pozitia de ospatar (fete sau baieti). Se cere experienta minim 6 luni pe un post similar. Va rog atasati CV la adresa de la contact (0724.310.134 marius.snaplounge@gmail.com 2062. Ospatar, La Maison di Pasta angajeaza ospatar pentru restaurant cu specific italian, situat la Mall Baneasa, aripa Feeria; (0721.234.568 2063. Ospatar, ospatarita pentru restau-

rant central; (0756.999.666

2064. Ospatar, ospatarita pentru restau-

rant in zona Magurele, Ilfov, salariul atractiv, procent, seara asiguram transport. Pentru mai multe detalii, 2.000 L; (0723.580.658 2065. Ospatar, ospatarita. Hotel Restaurant Dacia 4 stele, zona Unirii, cu experienta minim 6 luni in domeniu. Loc de munca permanent; Mediu de lucru placut si elegant. 1.600 L; (0788.259.808 office@rrt.ro rrt.ro

utie carburanti din zona Oltenitei (IRA), Pantelimon (Lebada), soseaua Chitilei (Pod Constanta) si Militari (Bolintin).Se ofera bani transport, Seriozitate si salariu avantajos, 1.500 L; (0734.920.701 camiirod@yahoo.com

2066. Ospatar, program 1 zi cu 1 zi, conditii avantajoase de munca, locatie centrala (0752.177.431 office@theharp.ro

2036. Operatori Peco pentru zonele Chi-

2067. Ospatar, restaurant La Cocosatu,

tila, Pod Constanta, Militari autostrada, Oltenitei, Pantelimon si Pantelimon centura. Program 180 ore/luna, posibilitate de a obtine functii conform cunostintelor si muncii depuse 1.600 L; (0734.920.701 camiirod@yahoo.com 2037. Operatori pentru masina lipit

automat cutii in mai multe puncte si pentru masina plastifiat (laminat). Tipografie zona Republica (0740.101.051 eliza@aktis.com.ro 2038. Operatori productie Abatorul Peris,

15 operatori productie, responsabili si dornici sa intre in echipa noastra. Oferim salariu fix lunar net de 1200 de Lei, tichete de masa, transport sau cazare. Detalii tel. (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro

««««««««««««««««««

OPERATORI SI MANAGERI SALA JOCURI (TINERI/TINERE). OFERIM: TRAINING, TINUTA, PROGRAM FLEXIBIL, CONTRACT DE MUNCA, SALARIU ATRACTIV + BONUSURI; (0753.383.211 OFFICE_PLANETM @YAHOO.RO 2039.

«««««««««««««««««« 2040. Operatori statie reciclare Sigurec

City in Turda program l-v 09-18, salariu motivant, contract de munca. Se cer cunostinte operare PC, studii medii, disponibilitate pentru efort fizic. Contact: (0752.290.236

pentru detalii, va rog sa va programati la un interviu.Salariul este 1500 lei. (0736.445.737 office@lacocosatu.ro

2068. Ospatar, ajutor de ospatar zona centrala (Unirii, Universitate), salariu motivant, bonusuri, masa si transportul asigurate. Detalii la nr. tel. sau e-mail (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2069. Ospatar, ajutor ospatar hai sa lucram impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numarul de telefon sau scrie-ne la adresa de email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2070. Ospatar, bucatar, ajutor bucatar. Mon Paris Restaurant angajeaza 2 zile cu 2 zile liber, ospatari si bucatari cu experienta. Salariu motivant, contract 8 h, transport, tips zilnic, 2.200 L; (0722.893.404 contact@restaurantmonparis.ro 2071. Ospatar, casier shop si bucatar pentru Statia OMV Autostrada A2 km 49, Bucuresti Constanta. Salariu incepand de la 1.600 lei net, bonuri de masa. Se asigura transportul (0766.221.383 ionel.vasile@yahoo.com 2072. Ospatar, ospatarita pentru Kaffa

Pub. Vrei sa faci parte dintr-o echipa tanara si mereu pusa pe distractie? Te asteptam la interviu. Oferim salariu fix, tips zilnic, program flexibil, mediu de lucru placut (0731.007.582/ 0752.058.039 kaffapub@gmail.com 2073. Ospatar, ospatarita pentru restau-

rant din Bucuresti, cladirea Sky Tower, et. 36, aflat in Bd. Barbu Vacarescu. Venituri peste 6.000 lei/ luna, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

2074. Ospatar, ospatarita, barman pentru

pizzerie zona Baba Novac. (0784.133.155/ 0766.534.066 nitudana2004@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


23 octombrie 2017

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

4

LOCURI DE MUNCÅ 2075. Ospatar, ospatarite, experienta si diploma, carte de munca, salariu, se face tips, sector 5, (0764.990.990 cristi_20018@yahoo.com 2076. Ospatar, ospatarite, stadio restaurant asezat in Piata Universitatii angajeaza ospatari, ospatarite. Venituri motivante, program flexibil, transport si masa de pranz asigurate. Detalii la numarul de telefon; (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro 2077. Ospatar, picol Bistro The Living, locatie Centrala a Bucurestiului, angajeaza ospatar , program flexibil (duminica inchis) si salariu atractiv; (0721.323.595 J_dumitrescu@yahoo.com 2078. Ospatar, picol, personal de bucatarie, Kahve Dunyasi, angajeaza ospatari la locatia din incinta Bucuresti Mall. Puteti trimite cv-urile la adresa de mail sau suna la nr-ul de telefon de mai jos. (0725.862.552 mallvitan@kahvedunyasi.com 2079. Ospatar. Angajez ospatar pentru

Complex Turistic 4 stele Brasov. Salariu fix plus plata suplimentara la evenimente, transport, o masa/zi. CV la adresa de mail, 1.500 L; (0758.111.016 office@stejariibrasov.ro 2080. Ospatar. Hotel 4 stele anga-

2108. Ospatarite Cafenea in Mall Baneasa Shopping City angajeaza ospatarite cu experienta, sociabile, dinamice, aspect placut. Program flexibil, salariu, tips zilnic, contract de munca. Interviu zilnic la locatie; (0748.266.244 bourbon_baneasa56@yahoo.com 2109. Ospatarite cu sau fara experienta,

club de biliard cauta fete spre angajare pt postul de ospatar. (0726.605.399 2110. Ospatarite cu/ fara experienta angajam in cafenea centrala zona Cismigiu. Salariu si bonusuri atractive, (0721.200.220 eurom_chrom@yahoo.com

2111. Ospatarite si ajutor bucatar cu/fara

experienta pentru restaurant in sectorul 4. Se cauta persoane dinamice, serioase, sociabile si cu chef de munca; (0768.981.179

2112. Ospatarite, angajeaza Restaurant

zona Drumul Taberei, salariu motivant; (0762.399.350

2113. Ospatarite, club de biliard, bowl-

ing, snooker, tenis de masa, terasa, restaurant angajeaza ospatarite/picolite. Contract de munca. Va rugam trimiteti CV pe email; (021.316.09.62/ 0372.742.863 hr@idm.ro

jeaza urgent, bucatar mic dejun, cameriste, si femeie la spalat vase. (0722.202.986

2114. Ospatarite, barmani, femei la vase, angajam urgent restaurant, zona Decebal; (0760.830.389

2081. Ospatar/spalator vase ospatari

2115. OSPATARITE, FEMEIE VASE, ANGAJEAZA RESTAURANTUL IL CANTUCCIO RISTORANTE. SALARIU ATRACTIV, PROGRAM FLEXIBIL; (0724.540.839

vorbitori de limba italiana - salariu 2000 lei net + bonuri si spalatori vase (femeie-program flexibil-1600 lei+bonuri). Restaurant situat in centru-S2 pe Str. Popa Petre. Detalii; 2.000 L; (0720.078.845 hr@menatwork.ro 2082. Ospatari angajam pentru un cunoscut hotel de 4 stele din Bucuresti. Locatie: zona Aviatiei. Program: 2 schimburi. Necesita cunostinte de limba engleza nivel conversational. 1.600 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 2083. Ospatari ospatarita, ajutor de bucatar, doar cu experienta, salariul 2000 lei pentru restaurant in Magurele, Ilfov seara asiguram transportul, 2.000 L; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro 2084. Ospatari pentru Greek Taverna

mall Baneasa, in conditii de munca foarte bune, salariu +tipsuri motivante. (0768.494.450 2085. Ospatari pentru Maraschino Bistro, cu sau fara experienta, contract de munca, tips din vanzare, o masa calda pe zi, transport asigurat (program 12-02,o zi cu o zi). Zona Vatra Luminoasa sect. 2. (0728.825.777 2086. Ospatari / ospatarite cu limba straina si experienta probanta, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 031.436.44.77 2087. Ospatari cu experienta pentru restaurant cu sediul in orasul Otopeni, relatii la tel., cv la mail (0766.222.738 office@noblesseotopeni.ro 2088. Ospatari si cameriste, pt. hotel in Bucuresti. Engleza mediu; (0762.884.632 2089. Ospatari si picoli, restaurant situat

in Piata Iancului angajeaza ospatari si picoli. Relatii la nr.; (021.252.73.31 intermacedonia98@yahoo.com 2090. Ospatari, angajam in cadrul unui renumit hotel de 5 stele din Bucuresti.Locatie: Universitate, Km 0. Program: 5 zile / 2 libere. Necesita limba engleza nivel conversational. Masa este asigurata; 1.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 2091. Ospatari, bucatari, femei la vase,

paznici pentru restaurant si ballroom Beraria Germana Bucuresti locatie Oraselul Copilului, salariu foarte atractiv plus tips (0742.139.988 adrian.ionita@beraria-bucuresti.ro

2092. Ospatari, restaurant Suzana Ribs

Bucuresti isi mareste echipa Se cere experienta minim 1 an in domeniu. Se ofera: salariu atractiv, lucru in ture si alte beneficii. Localul este situat in zona Rondul Cosbuc; (0785.444.442 office@suzanaribs.ro www.suzanaribs.ro 2093. Ospatari, ajutor de ospatari.

Restaurant angajeaza ospatari, aj de ospatari, bucatari, aj de bucatari. Se ofera salariu motivant, Se asigurare transport bonificatii zilnice, posibilitate de afirmare; (0744.494.099 fivacom@yahoo.com 2094. Ospatari, ajutor ospatari, personal

curatenie Restaurant cu specific Libanez situate in zona de nord a Bucurestiului angajeaza ospatari, ajutor ospatari, personal curatenie. Te asteptam in echipa noastra, (0736.361.111 office@zaitoone.ro

2095. Ospatari, barman, pt. restaurant in

zona Aviatorilor, Bucuresti S1, conditii avantajoase, 1.200 L; (0756.117.041 cvsofia@zexe.ro

2096. Ospatari, barmani, vanzatoare patiserie, brutar. Restaurant cu locatii si terase in centrul Capitalei, zona 0 si 1, cautam sa ne marim echipa cu ospatari, barmani si vanzatoare. Oferim salarii motivante, masa de pranz, traininguri, (0740.111.453 resurseumane@ekadevelopment.ro

2116. Ospatarite, hostesse, cliente false ospatarite hostesse dansatoare, Club din Bucuresti angajeaza si ofera cazare gratuita pentru: ospatarite, hostesse, cliente false, dansatoare si animatoare. Castiguri intre 100 si 400 Ron pe seara (0721.800.012 2117. Ospatarite, ospatari pentru restau-

rant zona Brancoveanu, sector 4. Program 2/2 zile, salariu 1500 lei in mana, contract munca, tips individual, bonusuri. Se cer, experienta, dinamism, seriozitate, 1.500 L; (0760.650.710/ 0726.782.482 2118. Ospatarite, ospatari restaurantul

Vivo isi mareste echipa. Daca esti ospatarita/ospatar si vrei sa te alaturi echipei noastre asteptam sa ne contactezi. Experienta anterioara nu este necesara. (0787.709.154 vivofoodbar@gmail.com www.vivofoodbar.com 2119. Ospatarite, ospatari, pt. Luna Cafe

& Bistro. Program de lucru avantajos. Punct lucru: str. Viitorului 32, sector 2, punct reper Piata Gemeni. Trimiteti CV-ul pe adresa de email 1.500 L; (0771.609.431 info@cafeluna.ro www.cafeluna.ro

2120. Ospatarite/ ospatari cu experienta,

restaurant italian angajeaza; (0729.451.049

2121. Palatul Stirbey angajaza cofetar sef

laborator, experienta minim 3 ani, salariul negociabil in functie de aptitudini, laborator ultracentral (0732.332.906 office@domeniulstirbey.ro 2122. Parcagiu pentru Hotel Corvaris sit-

uat in Sos.Oltenitei nr.125 angajeaza urgent. (0727.105.414 office@hotelcorvaris.ro 2123. Parchetari si tamplari pentru

montare-finisare parchet masiv, montare parchet stratificat, realizare trepte lemn, montare lemn pentru terase si fatade. 1.800 L; (0721.494.093 contact@e-parchet.ro 2124. Patiser in zona Spital Colentina;

(0744.347.782

2125. Patiser pentru Covrigaria lui Stefan.

Zona: Cora Alexandriei. Salariu atractiv. Pentru detalii tel., (0758.300.055

2126. Patiser - patisera, angajam urgent, salariu avantajos. Relatii la telefon; 2.800 L; (0751.223.653

2102. Ospatarita cu experienta, aspect placut si seriozitate. Restaurantul se afla in zona Baba Novac. (0722.218.487 pizza_gili@yahoo.com 2103. Ospatarita pentru cafenea

turceasca, salariu 2.000 lei; 2.000 L; (0731.208.029 2104. Ospatarita pentru resturant cu

specific international, asiguram transportul si un mediu de lucru placut. 1.400 L; (0752.206.746 office@jazzbook.ro 2105. Ospatarita pt. cafenea in zona

centrala, acces usor metrou, ratb, full time, part time. persoana serioasa, responsabila, colectiv placut; (0723.266.292 2106. Ospatarita, nu necesita experien-

ta, restaurant Two Friends (0733.766.689 nootka200@yahoo.com

2107. Ospatarita, barmanita pentru Urban Lodge Food and Drinks. Cv-urile se pot trimite la adresa: Office@urbanlodge.ro

2146. Persoana curatenie, vase, colegi

pentru ajutor in bucatarie, pentru spalarea vaselor si mentinerea curateniei. Locatia se afla in sectorul 2.Salariu de baza plus tips, transport decontat, masa asigurata. (0754.275.108 2147. Persoana ingrijire batrana

pentru batrana 85 ani, interna comuna Berceni- Ilfov, 6 km de Bucuresti. Ofer 1800 Ron, 1.800 L; (0772.836.831 2148. Persoana la sala de croit,

croit la foarfeca, angajeaza atelier confectii dama zona Piata Romana; (0745.306.624 2149. Persoana lucru la domiciliu, soci-

etate din Militari angajeaza persoane din cartier Militari, Chiajna, Dragomiresti pentru lucru la domiciliu pentru produse din cablu, chinga, plasa, elastica si rigida. (021.433.06.63 office@eurosandow.ro 2150. Persoana nefumatoare interna

pentru menaj, conditii exceptionale pentru doamna; (0787.675.620/ 021.252.10.20 2151. Persoana nefumatoare pentru

ingrijire doamna, conditii exceptionale, interna; (021.252.10.20/ 0787.675.620 2152. Persoana pentru accesorizare pro-

duse textile atelier creatie haine copii cauta persoana cu imaginatie, abilitati de lucru handmade, pentru accesorizare articole de botez. Zona Piata Unirii. (0722.284.442 georgiana@artconfex.ro 2153. Persoana pentru anunturi online,

lucrezi acasa, am nevoie de o persoana pentru a pune anunturi online pentru mobila pe site in Statele Unite, necesita cunostinte sa foloseasca apps pe telefon si limba engleza incepator, platesc 15 dolari pt. 50 anunturi. 10 {; (+15618436724 luxurymattress2013@gmail.com 2154. Persoana pentru finisat incaltam-

inte dama pentru atelier de productie sector 5 (0731.242.650 2155. Persoana serioasa, fara obligatii, lucratoare gospodina de la tara sa aiba grija de casa la Bucuresti. Atributii: curatenie in casa /gradina si primire musafiri. Oferim salariu 920 lei, cazare, mancare si transport gratuit. 920 L; (0761.702.490/ 40985858 cezarea.vio@gmail.com 2156. Persoane active si dinamice pentru munca de teren, fara limita de varsta. Experienta nu este necesara, salariu net + bonusuri, 1.600 L; (0764.914.055 2157. Persoane dinamice dornice sa se

dezvolte si sa promoveze. Pot incepe ca lucrator comercial si pot ajunge chiar sef de magazin (0736.890.193

2158. Persoane pentru a deveni instalator, societate comerciala angajeaza persoane dornice sa invete meseria de instalator in instalatii sanitare, termice si climatizare, permis categ B reprezinta avantaj. Program L-V, salariu motivant. Bucuresti, sector 4. (0728.966.444 tebysaniterm@gmail.com 2159. Persoane pliante, cu varsta 18 -30 ani pt locatii din centrul istoric, program de noapte de la 22 la 05 de miercuri pana duminica. 1.700 L; (0724.618.784 2160. Persoane pt tras talpuit manual (cu

2161. Persona accesorizare produse tex-

2129. Patiser, cofetar societate cu renume in alimentatie publica angajam patiseri, cofetari cu experienta. Vechime minima 1 an. Program luni- vineri 6-15. Conditii avantajoase (0726.979.267 stancu.razvan@gmail.com 2130. Patiser. Covrigaria Petru angajeaza

modelatoare covrigi/ patisera cu sau fara experienta pentru punctul de lucru din Bucuresti, Piata Timpuri Noi, disponibilitate deplasari, salariu atractiv. Detalii la, (0768.199.000 office.springleader@gmail.com 2131. Patisera cu experienata, Titan, sector 3, ofer 1.800 L; (0720.285.128/ 0723.568.694

2132. Patisera cu experienta, se lucreaza

Giulesti, program flexibil, salariu atractiv (0766.766.335

2101. Ospatari/ ospatarite. Restaurant Calea Dudesti angajam ospatari sau ospatarite. Salariu +tips, contract full time, 1.400 L; (0742.230.602

rusa. Salariul net incepand de la, 1.600 L; (0728.650.079

2128. Patiser si ajutor patiser. Laborator de patiserie zona Rahova angajeaza ajutor de patiser si patiser, salariu de la 1.600 Lei, program 8h/ zi. (0785.137.337

2098. Ospatari, ospatarite The Temple

2100. Ospatari. Vino in echipa Alioli Ospatarite pt. restaurant mediteranean in zona P-ta Romana, urgent. Salariu atractiv, transport, program 2 cu 2, tips zilnic 1.8003.300. Va rugam sa ne contactati intre 10:00-17:00. CV la adresa email, 3.300 L; (0720.676.332 office@alioli.ro

2145. Persoana cunoscatoare limba

tocuri aplicate) angajeaza firma prod. incaltaminte dama. Productie in serie. Suntem seriosi cu toate conditiile de angajare. Bucuresti sect. 2 Sos. Iancului 46 (metrou Iancului) Garkony Studio; (0722.314.015

luni-vineri, 06:00-16:30 (sambata si duminica liber). Salariu atractiv. Zona Fundeni; (0733.869.232

2099. Ospatari, ospatarite, vino sa lucram in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower et. 36. Venit motivant, program flexibil, masa de pranz si transportul asigurate. Detalii; (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro

2144. Persoana contabilitate primara pentur intretinere in Saga a documentelor primite si emise participare la inventariere si arhivare, obtinere de certificate si autorizatii experienta 1 an; (0722.220.001

2127. Patiser cu experienta pt. productie zona Luica, sector 4, un liber/ saptamana, salariu 4000 Lei, 21 zile concediu/ an, 4.000 L; (0735.988.298 caramelturk@yahoo.com

2097. Ospatari, ospatarite Restaurant in centru istoric angajeaza ospatari si ospatarite, (0742.224.521/ 0742.224.521 finikia.ro@gmail.com

pub angajeaza ospatari-ospatarite cu experienta, program 2/2 zile, mediu prietenos, salariu motivant, bonusuri, o masa asigurata, interviurile se tin zilnic dupa ora 11 la sediul locatiei, 1.400 L; (0761.805.040/ 0799.730.730 office@thetemplepub.ro

2143. Pepco Retail angajeaza casieri pentru magazinul din Valea Oltului. Alatura-te si tu echipei noastre! Mediu de lucru placut si posibilitati de dezvoltare continue. Va rugam sa sunati la telefon sau sa trimiteti CV-ul la email; (0728.555.625 gantimir@pepco.eu

2133. Patisera pentru covrigarie zona

2134. Patisera sau vanzatoare anga-

tile, atelier creatie haine copii cauta persoana cu imaginatie, abilitati de lucru handmade, pentru accesorizare articole de botez. Zona Piata Unirii. (0722.284.442 2162. PERSONAL (fete) la curatenie pen-

tru birouri, zona Bucuresti. Program 8 h/zi sau 4 h/zi. Salariu motivant; (0744.486.469

2163. Personal Carmangerie zona Cran-

gasi angajam macelari, preparatori, vanzatori, casieri; (0728.990.990 2164. Personal curatenie (femei si barbati), sector 2, pentru cei din provincie asiguram cazare si masa; (0722.242.425 2165. Personal curatenie scari de bloc

angajam, Bucuresti; (0734.385.374

2166. PERSONAL curatenie. Angajam doamne serioase, muncitoare, ce isi pot insusi pe deplin normele de curatenie riguroase existente intr un laborator de productie. Oferim loc de munca stabil, program de lucru flexibil. CV la; (0727.736.522 dana.bureac@casatosca.ro

2135. Patisera si vanzatoare. Angajam

patisera si vanzatoare pentru covrigarie patiserie zona Ferentari . Relatii la telefon: (0736.557.100

2167. Personal de curatenie pt. birouri, program 4-8 ore/zi, dimineata seara, lunivineri, in zonele Drumul Taberei, Afi Cotroceni Bucuresti, mediu placut de lucru, relatii la tel., salariu atractiv, CM, (0728.870.117/ 021.311.70.01 office@intercomserv.ro www.curatart.ro

2136. Patisera. Angajez urgent patisera

2168. Personal feminin productie L -

jam, sector 6, salariu atractiv; (0732.040.262

in zona Metrou N. Grigorescu. Rel. la tel. (0720.655.142

S 8.00 - 17.00, salariu 1.800 L; (0765.734.411

2137. Patiseri pentru simigerie patiserie, salariu motivant, nu conteaza varsta, rog seriozitate; (0765.677.535

2169. Personal firma Cautis JB 93 angajeaza sudori mig mag si lacatusi confectii metalice. Salariu atractiv; 1 L; (0771.492.090 sergiucoock@yahoo.com

2138. Patiseri pentru Fornetti angajam in zona Titan, cu sau fara experienta. Salariu de la 2.000 net, carte de munca, program 8 ore, conditii excelente; (0732.408.999/ 0724.210.770 hhtitanatlas@yahoo.com

2170. Personal intretinere sisteme inter-

2139. Patiseri, modelatori covrigi (Afi Cotroceni) cu sau fara experienta pentru magazin patiserie. Program 9 ore, 6 zile din 7. Salariu atractiv, echipa tanara si mediu de lucru placut. Venit minim de 2.000 lei, 2.000 L; (0799.466.175/ 0721.280.038 arimotorsro@gmail.com 2140. Patiseria Matei angajeaza person-

al (Piata Romana), Patiseria Matei din pia?a Roman? angajeaza colegi noi:casier/a, patiser/a, personal servire si auxiliar. Experienta in patiserie/ bucatarie nu este obligatorie, reprezinta un avantaj; (0721.280.038 Arimotorsro@gmail.com

2141. Paznic, santier constructii, Chiajna, contract full-time, salariu net 1715 lei (1400 lei cash, 315 lei bonuri de masa), 100 lei bonus de sarbatori. Se cere atestat de paza, 1.715 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 2142. Pensionari: zugrav, faiantar,

gletier, parchetar angajam cu contract sau colaborare pentru constructii (0722.400.497

fonie, control acces, permis cat. B, se admit aplicanti enter level; (021.210.68.77/ 021.211.72.13

2171. Personal Lant de restaurante si

fast food-uri cauta personal. Ne marim echipa si avem nevoie de 3 fete pe postul de casierita si 3 baieti pentru shaorma, daca vrei ca ai un castig subtantial si un loc de munca intr-un cadru profesionist suna la; (0757.115.673/ 0763.771.075 adrianionc@yahoo.com 2172. Personal pentru curatenie.Program

de lucru: 9:30-17:00 si 15:30-23:00.Angajam si pentru echipa mobila.Salariu avantajos. 1 L; (0730.894.787 tucan_marian59@yahoo.com

2173. Personal pentru etichetare si

ambalare produse promotionale program 8 ore, luni- vineri salariu 1.300 lei net+ 10 tihcete de masa, zona Militari A 1, km 23, Ciorogarla; (0727.524.725 2174. Personal pentru firma curatenie,

intretinere spatii comerciale, birouri, Bucuresti, (0766.318.381 mitreasergiualexandru@gmail.com

2175. Personal pentru firma de curatenie.

Pentru detalii si interviu, tel. (Filip Bogdan) (0731.927.209 iulia_m_sv@yahoo.com

2176. Personal pentru manipulare produse in depozit incarcaredescarare tiruri, infoliere paleti. Program 8 ore, luni- vineri. Salariu 1.500 lei net+ tichete de masa. Zona Militari, km 23 A1; (0727.524.725

Personal sala croit angajeaza firma confectii dama zona Drumul Taberei, salariu + bonuri de masa si decontare transport. 1.700 L; (0766.849.566 2177.

2178. Personal servire linie pentru autoservire romana. Program luni-vineri. (0726.670.218 2179. Personal Shop&Go Timisoara 35C

angajam casiera si lucraltor comerciali. Programul este de 8 ore cu doua zile libere. Detalii suplimentare oferim doar la interviu. Rog CV la adresa de mai jos pt. Timisoara. 1.400 L; (0723.322.090/ 0723.322.090 homebusinesstrade@gmail.com 2180. Personal vase. Personal la vase

pentru bistro din zona centrala, preferabil cu experienta. Salariu motivant. Informatii intre 09-17 si cv pe mail; (0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com 2181. Personal abator bovine-ovine Oferim cazare si o masa pe zi. Salariu intre 2500-3000 lei pentru personal cu experienta. Abatorul se afla in Mihailesti, judet Giurgiu; (0728.990.990

2207. Personal curatenie angajam pentru

locatia din Bucuresti. Program schimbul 3 (22:00-06:30). Salariu net 1065 lei, tichete de masa, spor noapte 25%, (0749.229.339

2208. Personal curatenie Firma cu peste

10 ani in domeniu angajeaza personal cu experienta in curatenie, program 8h/zi, salariu 1300 lei. Activitatea se desfasoara in Bucuresti; (0749.310.996 2209. Personal curatenie in zona Piata Presei Libere, Pajura. Se lucreaza o zi cu o zi. Pentru detalii de sunat in intervalul 10.00-18.00. 1.000 L; (0725.574.260

2210. Personal curatenie la centrul de fitnes World Class din hotel Marriott. Oferim contract de munca de 8 h, salariu net 1.100 lei, tichete de masa; (0725.348.008 cristina.costescu@worldclass.ro 2211. Personal curatenie pentru firma de

curatenie, urgent, pentru obiectiv fix Piata Crangasi la program de 8 h pe zi. Salariu 1450 lei, cm. 1.450 L; (0721.772.189 totalcleaningservices2017@gmail.com 2212. Personal curatenie pentru firma,

program 8 ore, zona Baneasa, gradina zoologica. (0731.400.591

2213. Personal curatenie pentru gradini-

ta. Beneficii si promovari, in functie de implicare si seriozitate, sector 5; (0724.224.455/ 0724.224.455 director@thecollege.ro

2182. Personal alimetatie publica si curatenie. Angajam bucatar, ajutor de bucatar, grataragiu si femeie de serviciu, preferabil cu disponibilitate de deplasare pe litoral si la munte, in functie de sezon. (0746.439.634 viobeti@gmail.com

2214. Personal curatenie Urgent caut personal curatenie program 8 ore Gradina Zoologica, 21:00-06:00 Piata Romana barbati 06-14:30 Aurel Vlaicu, Drumul Taberei 12:00- 21:00 si 6:00- 14:30, Piata Presei 06- 14:00 Obor; (0731.400.591

2183. Personal angajam, pentru spalato-

2215. Personal curatenie 2 ore zi, 3 zile

rie haine, zona Pipera; (0743.282.350

2184. Personal angajare urgent, cu experienta in pregatirea si procesarea clatitelor, cunostinte operare casa de marcar, 4 posturi. Punct de lucru in incinta Garii de Nord Bucuresti; (0724.925.883 2185. Personal AutoErebus, zona Piata

Presei, cu experienta pentru pozitiile de mecanic, tinichigiu, pregatitor-vopsitor, vopsitor, polishator auto. Detalii: (0749.074.314 hr@miiles.com

2186. Personal benzinarie Petrom Afu-

mati Doraly (casieri+ casiere); (0733.937.088

2187. Personal bucatarie (femeie) pentru

restaurant in sectorul 2. 2 posturi disponibile. Mai multe detalii la telefon. (0723.619.300 bafanecostin@yahoo.com

2188. Personal bucatarie restaurant cu specific italian si romanesc in zona Voluntari si Pantelimon,bucatar cu experienta, ajutor bucatar, pizzar, carte de munca, transport asigurat, (0733.817.694 tudordinusorin@yahoo.com

2192. Personal calificat si necalificat Societate din domeniu constructiilor angajeaza urgent personal calificat (zidari, zugravi, dulgheri, tamplari, fierari, electricieni, instalatori) si necalificat in domeniul constructiilor, Bucuresti, (0748.232.387 office@euroedil.ro 2193. Personal calificat si necalificat, fab-

rica de termopan cu sediul in Berceni, cauta personal pentru productie tamplarie PVC, aluminiu, confectii metalice. Salarii atractive. Putem asigura si cazarea personalului; 2.000 L; (0737.900.400 office@yco.ro 2194. Personal calificat si necalificat,

pentru companie specializata in lucrari de instalatii si curenti slabi, instalatori, tehnicieni curenti slabi, cablaje, vopsitori. Se cauta personal responsabil. (0771.305.132/ 031.431.35.74 office@feqs.ro 2195. Personal calificat si necalificat. Societate comerciala angajeaza personal calificat si necalificat fete si baieti pentru sectie de jaluzele, program si salariu atractiv; (0726.247.655 2196. Personal calificat, necalificat, ocazional, pentru amenajari interioare + gospodarie, curatenie dupa renovare, cazare + 2.000 L; (0752.074.751 2197. Personal calificat. Atelier de marochinarie angajam personal calificat pentru productia de genti din piele. Program flexibil. Salariu atractiv. Carte de munca. (0731.132.176 2198. Personal cantina Cantina self serv-

ice, zona metrou Pipera angajeaza personal pentru urmatoarele pozitii: bucatar, ajutor bucatar zona cald/ rece, lucrator linia de servire, debarasator, casiere, (0742.668.259 mihai.samson85@yahoo.com 2199. Personal cantina, spalat vase, can-

tina situata in Bd.Expozitiei cauta personal pentru spalat vase si curatenie. Salariu+avantaje. Conditii bune de lucru, program de zi, 8 ore. CV la:office@dlcatering.ro; (0727.777.715/ 0744.306.194 office@dlcatering.ro 2200. Personal contabilitate primara pentru patiserie- covrigarie. Relatii la telefon: (0751.223.653 2201. Personal contabilitate primara, receptie marfa, pentru depozit engross produse alimentare, pentru care se ofera un salariu net de 1700 lei. Adresa: str Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4. 1.700 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 2202. Personal croitorie, cusatoare, masinista, firma de tapiterie piele angajeaza personal croitorie, masinista, cusatoare. Nu suntem fabrica, nu se lucreaza cu norma. O minima experienta constituie un avantaj. Rugam si oferim seriozitate (0743.485.854/ 0743.485.854 cezar_ise@yahoo.com 2203. Personal cu experienta pentru

restaurant zona Aviatorilor: bucatar salate, etc, femeie spalat vase. Conditii avantajoase pentru desfasurare activitate; 1.300 L; (0756.117.041 sofia@zexe.ro 2204. Personal curatatorie si spalatorie Eco tip Nufar. Salariu intre 1500 - 2400 Ron, contract de munca, program de lucru in ture Piata Big Berceni, multiple linii RATB si metrou, (0727.215.133 2205. Personal curatatorie spalatorie tip

Nufar eco, cu sau fara experienta, salariu motivat, oferim contract si seriozitate. (0734.027.736 urgent_cleaning@yahoo.com 2206. Personal curatatorie, spalatorie

eco tip Nufar cu sau fara experienta, salariu motivat, oferim contract si seriozitate. (0734.027.736 urgent_cleaning@yahoo.com

2239. Personal curatenie zona Vitan, firma de curatenie, angajeaza femei si barbati, program 8 ore/zi, zona Vitan, locatie fixa (Bucuresti Mall) Urgent, salariu 1.300 lei plus contract de munca; 1.300 L; (0753.312.260 2240. Personal curatenie, 100 ron/zi 8

ore plata la zi, carte de munca (0722.881.071

2241. Personal curatenie, agent curate-

nie, program 8 ore/ zi, zona Drumul Taberei, Movieplex Plaza Romania, urgent, salariu 1300 Lei 1.300 L; (0764.126.608 2242. Personal curatenie, agenti curatenie si lucratori comercial pentru locatii fixe din zonele: Otopeni, Balotesti, Berceni si Militari si pentru echipa de interventie. Se ofera: salariu motivant la timp, plata orelor suplimentare, program flexibil, training gratuit. Detalii la telefon: (0751.049.869

Personal curatenie birouri, Bucuresti (firma curatenie), zonele Aurel Vlaicu, Militari. Program luni- vineri, posturi fixe. Contract munca, salariu bun, bonuri masa, decontare transport. (021.252.31.80

2245. Personal curatenie, angajam pen-

2218. Personal curatenie birouri, firma de

curatenie angajeaza personal curatenie pentru birouri conditii salariale foarte bune. Dispusa la deplasari. Norma intreaga 1.800 L; (021.780.00.80/ 0772.029.406 contact@conexclean.ro 2219. Personal curatenie birouri, echipa

2220. Personal curatenie blocuri Firma

instalatii Buc., pentru executie lucrari de instalatii sanitare si stingere incendiu, se ofera salarizare atractiva si posibilitatea de cazare. rel. la telefon; (0724.273.971 tanasetinel@yahoo.com

2238. Personal curatenie zona Pipera, pentru companie, la cladire de birouri in zona metrou Pipera. Program de la 22:00 06:30. Oferim contract pe 8 ore, salariu 1.065 net + tichete de masa + spor de noapte 25%. (0786.552.982

2244. Personal curatenie, angajam femeie pentru curatenie in spatii de birou, zona Universitate, program de lucru de Luni – Vineri de la 8:30 – 17.30, salariu 1.200 lei. Contact: . Rugam seriozitate; (0727.707.777 office@sdz-inv.com

2190. Personal bucatarie, ospatar, pentru

2191. Personal calificat pentru societate

2237. Personal curatenie si spalat vase pentru restaurant zona Dorobanti capitale 1.500 L; (0734.349.076

2216. Personal curatenie angajam urgent, firma de curatenie, angajam urgent femei pt. curatenie program 8 ore/ zi, cladire birouri, Anchor office, zona Drumul Taberei, urgent, salariu 1300 ron, 1.300 L; (0721.224.812

mobila Firma ICS angajaza cu contract de munca personal interventii curatenie. Experienta nu este obligatorie, disponibilitate program prelungit, salariu foarte motivant, spalare mocheta, pardoseli, marmura, 2.000 L; (0771.449.760 office@curataremocheta.ro

restaurant Bistro Nord din Gara de Nord, ajutor bucatar, salariu atractiv, contract de munca, 8 ore, tips. Relatii la tel: (0720.059.544 madalina.harabor85@gmail.com

5 stele Info Clean angajeaza personal curatenie instrumentar bucatarii si bucatari pentru hotel 5 stele. Contract de munca, bon. masa, decontare transport, asigurare medicala, bonusuri atractive, conditii premium 1.400 L; (0722.611.525 info.clean@yahoo.com

2243. Personal curatenie, angajam barbati pentru curatenie in terminal de ciment, intretinere spatiu verde, activitati gospodaresti in zona Glina. Salariu 1400 lei in mana si bonuri de masa, program 8 ore; 1.400 L; (031.102.08.66 ddbecoservices@gmail.com

in continua dezvoltare, care are drept principala activitate vanzarea de preparate la gratar. (0761.155.686/ 0736.257.112 bora_drago79@yahoo.it

2189. Personal bucatarie, suntem o firma

2236. Personal curatenie si bucatari hotel

saptamana (2 zile zona Orhideea si 1 zi zona Vitan) contract munca, salariu 600 Lei + decont abonament transport, se lucreaza dimineata. Urgent, 600 L; (0745.555.037

2217.

administrare imobile angajeaza personal curatenie pentru scari bloc (femei si barbati). Salariu atractiv, contract de munca; (0723.922.805 crissanaavantaj@yahoo.com 2221. Personal curatenie blocuri prin CIM

Acum facem angajare personal curatenie blocuri, oferim contract, abonament, salariu 1.050-1.950 lei lunar, interviu la www.curatenieblocuri.freewb.ro sau sms la tel. nume, prenume, domiciliu, varsta, 1.050 L; (0771.684.693/ 0771.684.693 anoutrei@yahoo.com 2222. Personal curatenie cu permis cate-

goria B baieti si fete, atentie nu angajam doar sofer, disponibili deplasari in tara, program 8 ore, contract de munca, urgent, 1.600 L; (0745.555.037 2223. Personal curatenie cu relocare Paltinis pt hotel, camerista, femeie de serviciu, personal spalatorie pentru hotel in Paltinis, jud Sibiu, locatie noua ce va fi clasificata cu 4 stele. Oferim cazare pentru personal; (0726.652.097 recrutare@elanconsulting.ro 2224. Personal curatenie depozit Chitila,

depozit de medicamente angajeaza persoane pentru curatenie. Program de 8 ore/zi, de luni pana vineri, 2 schimburi. Salariu atractiv, tichete de masa, decont transport. Detalii la tel., (0731.799.557/ 0731.799.557 ancuta.mihai@farmaciiledona.ro

2225. Personal curatenie echipa mobila

Companie angajeaza personal curatenie pentru echipa mobila in Bucuresti. Program de l-v de la 09:00-18:00, obligtoriu permis cat. B. Oferim contract de munca, salariu 1350 lei net si bonuri masa; (0786.552.982

2226. Personal curatenie full time, part time, cautam colegi cu experienta in domeniu, part time - dimineata (06-10) intretinere birouri - zona Valea Oltului, full time - pentru echipa de interventie (posesor permis auto categoria B) (0722.636.611 info@inter-cleaning-roger.com 2227. Personal curatenie in Auchan

Cotroceni, firma de curatenie angajeaza urgent la program de 8 h/zi. Oferim carte de munca, salariu +tichete; (0773.921.782 2228. Personal curatenie in Auchan Mili-

tari. Firma de curatenie angajeaza urgent la program de 8 h/zi. Oferim carte de munca, salariu + tichete. (0731.400.891 2229. Personal curatenie Jiului, Bucurestii Noi, pt. birouri, program 4-8 ore/zi, de luni pana vineri, salariu atractiv, cm. Experienta in domeniu.Relatii la tel: (021.311.70.01/ 0728.870.117 office@intercomserv.ro

2230. Personal curatenie la cladiri de birouri salariul 1400 lei, carte de munca la 8 ore, zona centrala (0745.177.297/ 0745.177.297 2231. Personal curatenie magazin de haine. Curatenie Premium cauta personal, femei, pentru curatenie magazin de haine zona Parc IOR, Pantelimon, program 6-10, de luni-vineri, doar 4 ore pe zi, toate formele legale de munca, 800 L; (0729.548.456 contact@curateniepremium.ro 2232. Personal curatenie pentru birouri, locatie fixa, zona usor accesibila, Politehnica - Apaca. Oferim program si conditii avantajoase de lucru. Pentru detalii, sunati la: (0733.460.284 2233. Personal curatenie pentru club Quantic full time, salariu motivant fix + tips, echipa prietenoasa, detalii la tel. Zona Grozavesti. (0731.495.400/ 0756.067.969 cristian.filip01@gmail.com 2234. Personal curatenie Piata Presei

Libere companie multinationala angajeaza personal pentru curatenie in spatii de birouri, cu program de 3 ore - 17:00-20:00. Oferim contract de munca, salariu 450 lei net si asigurare medicala. (0786.552.980 2235. Personal curatenie restaurant, locatie centrala (Piata Unirii), salariu motivant, program full-time, masa de pranz asigurata. Posibilitate de crestere a salariului. Detalii la nr. sau adresa de email. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

23

tru sedii de birouri si spatii comerciale. Program full-time 8 ore- salariul 1.300 Lei. Program part-time 4 ore- salariul 800 Lei. Se solicita seriozitate si dorinta de munca. Salariu fix, decontare transport, loc de munca stabil, ore suplimentare platite, mediu de lucru modern. Tel.: (0723.329.680 2246. Personal curatenie, angajez personal curatenie in Bucuresti salariul atractiv, contract de munca din prima zi; 1.800 L; (0764.231.514 Nicu.paunescu@sterlingcruise.eu

2267. Personal fast food zona BaneasaSisesti, fast food zona Baneasa-Sisesti, angajam personal pentru lucru in bucatarie curatenie, pregatirea legumelor, salate).Program L-V 8.5 ore/ zi, se asigura o masa la locul de munca; (0765.487.405 seb1988ro@yahoo.com 2268. Personal Feminin ACL Social Media Angajeaza personal Feminin cu / fara experienta pentru socializare online live. Program la alegere, Salariu Fix 2000 ron, comision de la 55% din incasari.Posibilitate plata zilnica. 5.000 L; (0742.703.781 hr@aclstudio.ro 2269. Personal feminin pentru firma de curatenie, spatii de birou. Se ofera salariu fix si tichete de masa. Program 8 ore si 4 ore (0733.936.676 cornelia@facility.ro 2270. Personal feminin pt. stand cu huse

pt telefoane in centrul comercial Vitantis, program o zi cu o zi, 2 weekeduri libere/luna. Total zile lucrate 15 zile/luna, program 10.00-22.00. Varsta max. 35 ani. Salariu 1.400 lei. 1.400 L; (0721.365.688 alinacunitchi@yahoo.com 2271. Personal feminin fabrica de mobila

cu sau fara experienta pt. pregatire piese mobilier: slefuire, aplicare kit, pregatire furnir. Training pentru explicarea procesului. Program 8 ore, contract perioada nedeterminata 1.600 L; (0786.194.467 victoriarusu@datrimex.ro 2272. Personal feminin fabrica, angajam urgent necalificati pentru fabrica ata de cusut. Salariu 1450 Ron brut, dupa 3 luni, bonuri de masa. Program de lucru 8 ore LV. Zona sector 3/ Anghel Saligny. Pentru detalii la telefon 1.450 L; (0733.409.308 2273. Personal feminin pentru postul de ospatar Restaurantul Da Giulio situat in Popa Stoica din Farcas nr 29 (Calea Dudesti) angajeaza personal feminin pentru postul de ospatar (calificare si experienta) interviu zilnic 17.00-20.00; (0723.617.966/ 021.323.52.40 da_giulio@yahoo.com 2274. Personal feminin, toamna se numara banii. Renunta la prejudecati si castiga peste 5000 ron/luna. Ai comision 60% in prima luna, bonus de angajare de 200 $, plata la zi si cele mai mari bonusuri de pe piata. Zona Unirii. (+40765640271/ +40765640271 hr@studio-27.ro 2275. Personal florarie Floraria The Secret Garden - isi cauta personal pentru formarea si dezvoltarea echipei, o persoana dornica de munca si de a invata,cu aspect ingrijit si serioasa. Salariu atractiv + bonusuri 1 L; (0731.336.430 cristina1984_24@yahoo.com 2276. Personal hala productie publicitara,

muncitori necalificati din Bucuresti si Ilfov pentru hala produtie publicitara, 1.600 L; (0769.622.567/ 0720.595.170 hr@reclame-autorizatii.ro 2277. Personal ingrijire varstnici centrul de recuperare, se ofera carte de munca salariu, masa, program de lucru 24/48, se cere si se ofera seriozitate, pentru info, contactati-ne 1.400 L; (0762.077.838/ 0721.694.210

2247. Personal curatenie, Bery Fitness angajeaza femeie de serviciu, (25-45 ani) in Iancului si Berceni. Domiciliul in zona si experienta in domeniu constituie avantaj. Cerem si oferim seriozitate. Programari interviu; (0758.077.704

2278. Personal intern, 8 ore, selectam si plasam pentru menaj, ingrijire copii, batrani, spitalizati; (021.642.50.82/ 0740.005.644

2248. Personal curatenie, clinica

2279. Personal intretinere casa-gradina

2249. Personal curatenie, clinica privata angajeaza. Salariu motivant; (0755.200.076

2280. Personal intretinere Scoala Spectrum Bucuresti norma intreaga pentru servicii de protocol, intretinere birouri si grupuri sanitare (021.344.33.44 info@spectrum.ro

privata angajeaza in tura de noapte. Salariu motivant; (0755.200.076

2250. Personal curatenie, femei si bar-

bati, program 4 ore, 3 ore, 06:00-09:00, 06:00-10:00, 14:00-18:00, zone Aurel Vlaicu, Floreasca, Barbu Vacarescu, Apaca, Piata Presei, Grozavesti, Piata Victoriei, Baneasa, (0729.900.930 2251. Personal curatenie, femeie pentru curatenie in spatii de birou, zona Universitate, program de lucru de luni - vineri de la 8:30-17:30. Salariu 1200 Lei. Rugam seriozitate (0727.707.777 office@sdzinv.com 2252. Personal curatenie, firma de

curatenie angajeaza personal pentru curatenie birouri zona Universitate si zona Dorobanti (0724.386.660 office@curatenielions.ro 2253. Personal curatenie, firma de prestari servicii curatenie, angajaza personal curatenie. Program fix, beneficii salariale. Rugam seriozitate, tel. contact; (0766.211.715/ 0728.241.073 office@eurodavas.ro 2254. Personal curatenie, echipa interventie, fete si baieti, program 8 ore, disponibilitate deplasari in tara, se acorda diurna, salariu 1500 lei plus abonament transport. Urgent, 1.500 L; (0745.555.037 2255. Personal curatenie, in centre com-

erciale, si cladiri de birouri, salariu net 1300-1400 lei, personal curatenie in spatii comerciale, program 3 ore/zi salariul net : 600 lei; (031.101.21.39/ 0722.763.974

si cu cazare permanenta. Camin batrani Snagov angajeaza; (0731.920.920

2281. Personal la servire, angajam in Mall Baneasa si Mega Mall fete la servire mancare salariul motivant program felxibil transport asigurat mai multe detalii la tel.; (0765.544.496 info@lasafi.ro 2282. Personal legatorie (confectionat pungi cadouri) salariu motivant, mediu de lucru placut. Relatii la tel, luni/vineri de la 9/17. (0748.115.701 2283. Personal montaj si asamblare mobila, montatorii mobila cu experienta in mobilierul impachetat (Ikea, Kika, Dedeman, Tamos). Permisul de conducere reprezinta un avantaj. Program 09:00 18:00, l-v. Salariu avantajos 1500 - 2600 lei. 2.600 L; (0799.996.760 montaremobila@gmail.com 2284. Personal necalificat femei si barbati

pentru imprimerie textila (serigrafie). Zona Timpuri Noi. Detalii la tel., (0744.628.497 2285. Personal necalificat in fabrica de productie. Sarcini: efectueaza diverse sarcini in vederea pregatirii marfii pentru a fi livrate (0753.021.361 recrutare@mandyfoods.ro

2286. Personal necalificat pentru procesare manual a produselor animale. Crotina Development SRL angajeaza pentru punctele sale de lucru din tara personal necalificat pentru procesare manuala a produselor animale. Oferim contract de munca, training. Cerem si oferim seriozitate. CV la email; office@cortinadevelopment.ro

2256. Personal curatenie, urgent, Pentru firma curatenie, femei, barbati, program 8 ore/zi, zona Baneasa, (incinta mall), salariu 1300 lei plus contract de munca, 1.300 L; (0744.650.965

lemn din Bragadiru angajeaza Slefuitor. Salariu 1500 lei, bonuri de masa, decontare transport. 1.500 L; (0723.165.515 office@woodmakeup.ro

2257. Personal curatenie, urgent, pentru

2288. Personal necalificat vase femei si

firma de curatenie, program o zi cu o zi, locatie fixa, zona Colentina, Carrefour, salariu 1.200 lei. 1.200 L; (0746.171.637

2258. Personal curatenie. Angajam femei

de servici. Tel., (0766.337.838

2259. Personal curatenie. Firma de

curatenie angajeaza urgent personal pentru curatenie, program 8 h/zi cu 2 zile libere, zona Afi Cotroceni. Oferim CM, salariu 1.450 lei brut + tichete masa, (0773.921.782 2260. Personal curatenie. Societate com-

erciala angajeaza personal pentru curatenie (femei si barbati) pentru institutie publica in Bucuresti. Program 8 ore/ zi L-V. (0758.038.910

2261. Personal depozit angajam urgent personal pentru depozit in zona sectorului 6. Salariu: 1300-1600 + bonuri. Program: 8 ore, 5 zile din 7. Contract nedeterminat. Pentru mai multe informatii sunati la numarul afisat (0770.334.947 resurseumane.dorin@gmail.com 2262. Personal depozit legume fructe, manipulant sortator legume - fructe. Carte de munca, salariu atractiv, (0769.544.735 bogdan.silinescu@sinfrutta.ro 2263. Personal depozit, angajam urgent

operatori/ manipulant. Salariul net : 13001500 (in functie de postul ocupat), tichete de masa, alte beneficii. Program L-V. Pentru interviuri sunati la numarul din anunt 1.500 L; (0748.085.887 ioana08.recrutare@gmai.com 2264. Personal depozit, manipulat marfa

si fete pt. etichetat. Salariu pt. manipulat 1500. Salariu fete etichetat 1400. Autostrada Bucuresti Pitesti km 13. Asiguram transportul de la Pacii (0758.088.908 adriana.dorobat@yahoo.com 2265. Personal din provincie pentru productia, ambalarea produselor de patiserie in Bragadiru. Program de 9 h/zi, salariu 1.350 lei/net, diverse bonusuri in functie de performante, asiguram transport . Rog seriozitate. 1.350 L; (0726.538.429/ 0727.114.962 ionutnita86@gmail.com 2266. Personal fabrica pentru productia produselor de patiserie, ambalarea si coacerea acestora. Program de 9h/zi, salariu de 1500 lei/net, bonusuri in functie de performante, bonus de prezenta 100 lei. Rog seriozitate. 1.500 L; (0726.538.429/ 0727.114.962 ionutnita86@gmail.com

2287. Personal necalificat Vopsitorie de

barbati pentru bar sector 1/ Herastrau. Salariu brut 1450 Lei, masa, decontare taxi. Program 5 zile cu 2 zile libere, 8h, 2 schimburi. Detalii la tel., 1.450 L; (0743.751.117

2289. Personal necalificat, fabrica geam termopan cu sediul in Bragadiru Ilfov angajeaza personal prelucrarea sticlei (femei si barbati) cu si fara experienta. Cerem si oferim seriozitate. (0738.550.783/ 031.431.34.21 decoglass.construct@gmail.com 2290. Personal necalificat, vopsitor MDF,

ajutor circularist, montator pentru firma mobila; (0766.315.525

2291. Personal optica personal feminin pt. cabinet optica medicala, in sector 6. Experienta in domeniu nu este necesara. Oferim un loc de munca fara stres, curat, salariu de baza atractiv plus multiple bonificatii (0722.678.578 Eyeseemedical@yahoo.com 2292. Personal optica medicala Comarnic, angajam personal feminin pt cabinet optica medicala in orasul Comarnic, jud Prahova. Oferim salariu de baza motivant, multiple bonusuri, mediu de lucru relaxat, fara stres, curat, potrivit pt o doamna; (0722.678.578 Eyeseemedical@yahoo.com 2293. Personal patiserie, angajam patiser, modelator, vanzator cu sau fara experienta. Asiguram salariu fix si contract de munca. Puncte de lucru zona Iancului si zona Diham Bucuresti (0767.434.527/ 0734.046.120 alex.gusita@gmail.com 2294. Personal paza bloc cautam persoana serioasa pentru paza bloc in Bucuresti zona centrala. (0722.826.263 2295. Personal pentru constructii in Germania Salariul porneste de la 1.400 euro si ajunge la 2.000 euro. Transportul si cazarea sunt gratuite, 2.000 {; (021.796.89.84 office@coplex.ro 2296. Personal pentru curatenie tura de noapte firma, angajam pentru curatenie de intretinere birouri, tura de noapte. Oferim salariu competitiv plus tichete de masa. Locatie centrala, langa Universitate (0374.034.370/ 0723.609.832 contact@winscope.ro 2297. Personal pentru fabrica mobila angajam urgent, cu sau fara experienta. Salariu negociabil in functie de abilitati si cunostinte. Perioada nedeterminata. Zona: sector 1/ Bucuresti. Detalii la telefon 2.000 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


24

23 octombrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 2298. Personal pentru magazine accesorii gsm aspect fizic placut, nu necesita experienta, se califica la locul de munca; (0765.110.011 gsmteius@gmail.com 2299. Personal pentru scari de bloc, firma curatenie angajeaza in toate sectoarele; (0720.249.870 2300. Personal permanent pentru servire

la petreceri pentru copii. Relatii: (0724.045.665/ 0721.257.290

2301. Personal productie sandwich-uri

ambalate pentru firma catering, zona Colentina. Program: duminica - joi, intre orele 12.00 - 20.30. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport decontat, masa asigurata (0731.127.458 contact@sandwickbreak.ro 2302. Personal productie sosete Resedinta in zona sectorului 4 sau Popesti-Leordeni. Persoana responsabila, rapida, corecta, dispusa sa invete in cazul in care nu are experienta; (0730.017.789/ 021.361.50.82 ioana@overall.ro 2303. Personal restaurant cu specific romanesc: ospatarite, ospatari, bucatari, ajutori de bucatar, femeie de serviciu (0732.798.737 Cristimihai190@gmail.com 2304. Personal restaurant Hai in echipa Social 1, restaurantul smart-casual asezat langa Casa Poporului. Daca vrei sa arati cat esti de bun, suna-ne si hai sa ne vedem la o cafea.Angajam ospatar, picol, bucatar tigai si desert. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2305. Personal restaurant Ospatar,

bucatar rece, pentru restaurant in zona Universitate. Vrem sa te cunoastem (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2306. Personal restaurant chinezesc, restaurant chinezesc Din Fu angajeaza urgent: casiera, picoli, ospatari, ajutor bucatar, manager restaurant, doamne la vase. Adresa:str Alexandru Moruzzi nr 78 sect 3 Bucuresti. Relatii la tel; (0728.192.277 Dinfurestaurant@yahoo.com 2307. Personal restaurant, barmani, aju-

tori ospatari si femeie vase. (0745.351.635

2308. Personal restaurant, bucatar

(salariu 2500 ron), ajutor de bucatar (salariu 1500 ron), personal curatenie (0721.259.439/ 0721.662.286 restaurant@irisa.ro 2309. Personal restaurant, hai in echipa

SHC. Cautam colegi pentru urmatoarele pozitii:ospatar, ajutor ospatar, picol, bucatar, ajutor bucatar, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2310. Personal restaurant, restaurant

angajam bucatar, ajutor de bucatar, fete la vase, personal curatenie; (0721.259.439/ 0721.662.286 restaurant@irisa.ro 2311. Personal scovergi, gogosi, hot-dog,

in zona Obor. Program lejer, o zi cu o zi sau doua zile cu doua zile. Oferim carte de munca si bonus din vanzari. Salariul creste treptat. 1.500 L; (0766.468.812 cbbinvent@yahoo.com 2312. Personal sectie patiserie ne marim

echipa si dorim sa angajam personal calificat/necalificat patiserie (baieti/fete), salariu atractiv, bonuri de masa, transport asigurat, concediu platit, rugam seriozitate. (0756.255.667 info@unitedbrands.ro 2313. Personal servire si incasare Cantina locatie in zona Piata Victoriei/ Romana. Cautam persoane tinere, responsabile, dornice sa invete lucruri noi. Va rugam CVuri pe adresa de email. Pentru detalii suplimentare apelati telefonic. (0731.236.044/ 0724.045.501 georges.treats@gmail.com 2314. Personal spalat vase, Locatia

NomadSkybar din Centrul Vechi, Bucuresti angajeaza Spalator Vase. Oferim salariu atractiv, tips, conditii excelente de munca. Pentru detalii, sunati intre orele 10:0018:00; (0732.448.080 costel.ioan@tonka.ro 2315. Personal spalat vase. Cautam per-

sonal la bucatarie pentru menaj, spalat vase si taiat legume. Program de lucru si salariu atractiv, bonuri de masa, se ofera si bonus motivant. Horezu Pub Bd-ul Pache Protopopescu 27, 1.200 L; (0742.946.808/ 0742.855.116 dragomir_alexandra@rocketmail.com 2316. Personal spalat vase/ajutor bucatar, vrem sa ne extindem echipa cu oameni responsabili si incantati sa lucreze alturi de profesionisti. Daca descrierea ti se potrive?te te asteptam. Pachet avantajos (0761.706.942 nicoleta_hotnogu@yahoo.com 2317. Personal spalatorie curatatorie chimica. Oferim pachet salarial atractiv; (0742.105.106 2318. Personal tehnic abator - Abatorul

Peris, frigotehnist, electrician, lacatus mecanic. (6 pozitii). Transport asigurat, salariu fix, tichete de masa, tichete cadou. Detalii la telefon; (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 2319. Personal tipografie Tipografie,

metrou Dimitrie Leonida, cautam colegi. Personal fara experienta, legatorese, taietor, masinist legatorie, masinist offset. Conditii bune de lucru, posibilitate ore suplimentare; (0754.864.364 dumitrescu_boro@yahoo.com 2320. Personal vase Restaurantul Social1 asezat in Piata Unirii angajeaza personal vase, program full-time flexibil, transportul si masa de pranz asigurate. Detalii la nr. de telefon, (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro 2321. Personal vase bar, sector 1, anga-

jam urgent femei si barbati pt vase bar la un restaurant din sectorul 1. Salariu 1450 lei plus alte beneficii motivante. Program de la 9:30, 8 ore pe zi. Pentru detalii sunati la nr de telefon 1.450 L; (0725.497.232 2322. Personal vase si curatenie pentru Restaurant South Burger (zona oraselul copiilor) Salariu 1500 Lei, decont transport seara, o masa gratis. Program 2 zile cu 2 zile de la 10:00-23:00 1.500 L; (0726.760.996 Mcsfoodivision@gmail.com 2323. Personal vopsitori pardoseli, specializat, sau in vederea calificarii, in vopsiri si aplicari de pardoseli epoxidice si poliuretanice . Contact, 0785232551, 2.500 L; (0740.800.500/ 021.457.06.46/ 0724.577.075 promo@romtehnochim.ro 2324. Personal, restaurant italian zona

Cotroceni isi mareste echipa si angajeaza sef de sala, ospatari, personal vase si curatenie. Pentru detalii sunati la tel. (0724.371.047 contact@laterrazza.ro 2325. Personal, vorbim cu lumea in limba

italiana si germana. Incepe aventura cu noi. Trimite un CV la email. Strada Traian Popovici nr. 79-91, sector 3, bloc Le Fontane (0736.076.937 recruitment@abracall.ro

2326. Personal, Chiajna, angajam urgent

stivuitorist experienta min.1 an + atestat (lame laterale). Salariul net: 1600 lei, bonuri de masa, decont. Program 2 schimburi, L-V. Pentru interviuri sunati la numarul din anunt 1.600 L; (0748.085.887 ioana08.recrutare@gmai.com 2327. Personal. Angajam intern cu con-

tract de munca, zona Popesti-Leordeni, personal cu experienta pentru supraveghere batrani cu dizabilitati, infirmiere, asistent medical, personal curatenie, conditii excelente, salariu motivant+bonusuri. Relatii la tel. (0725.475.256 2328. Personal. Angajam muncitori mecanica fina, optician, tamplari, sudor si strungar. Relatii la telefon: (0741.019.435 2329. Personal. Auto Cobalcescu, zona Vitan, angajeaza mecanic auto, electrician auto, vopsitor auto, tinichigiu auto, fochist; (0758.115.817/ 0742.262.532

2330. Personal. Firma catering, cautam personal pentru bucatarie. Bucatari, ajutor de bucatari si persoana la vase si curatenie. Program bucatari & ajutori: 12 / 24.Program persoana vase: L-V - 09:00 18:00 (0757.574.194 2331. Personal. Hesper SA Bucuresti

angajeaza: Director/ Sef sectie prelucrari mecanice -centre comanda numerica; Ingineri mecanici; Turnator formator (TSP); Strungari, rectificatori, frezori, lacatusi, operatori CNC; Mecanic masini- utilaje; Muncitori necalificati; Controlor poarta; Pompier; Mecanic masini- utilaje; (0758.048.316/ 021.335.10.50 2332. Personal. SC As Pan SRL cu

sediul in Popesti Leordeni, judetul Ilfov angajeaza pentru postul de contabilitate primara. Relatii director Bizga George: (0762.309.005 2333. Personal. Angajam urgent person-

al pt sticla securizata salar. Angajam urgent muncitor necalificat si calificati pentru montaj sticla securizata, balustrazi de sticla, tamplarie pvc si aluminiu. permis de conducere constituie un avantaj, oferim cazare; (0722.456.775/ 0730.344.803 viorel.rotaru@gmail.com

Personal. Fabrica angajam personal pentru ambalat. Zona: Bucurestii Noi (statia de metrou Straulesti). Salariu motivant, conditii foarte bune de lucru intr-un mediu civilizat si prietenos. Relatii; (031.107.32.88 2334.

2335. Personal. Firma curatenie angajez

personal. Salariu atractiv si negociabil; (0724.897.323/ 0726.094.908

2336. Personal. Istambul restaurant, Sos.

Colentina nr. 299, sector 2, angajeaza personal pentru bucatarie, ospatar si ospatarita, salariu atractiv; (0736.694.381/ 0725.168.322 2337. Picker depozit, angajam urgent

2361. Pizzer si ajutor pizzer pentru pizzerie cu livrare la domiciliu in Bragadiru centru Ilfov. Conditii excelente de munca, program 1/1, cuptor electric Italia, meniu simplu. Salariu plus Bonus zilnic (0723.181.146/ 0762.981.689 danvatamanescu@yahoo.com

2393. Receptionera Hotel Babilon 3, angajeaza receptionera cu sau fara experienta. Cerinte: studii medii, limba engleza. Interviu zilnic intre orele 10-18 la sediul din Sos. Fundeni, nr. 215, S 2; (0768.880.222 hotelbabilon@gmail.com

2362. Pizzeria ”La Donna” angajeaza

stele zona piata Universitate: ospatarita/ ospatar, receptionera/ receptionerlimba engleza, seriozitate. Full time si contract nedeterminat. Z Executive Boutique Hotel, (0722.555.505 marketing@zhotels.ro http://www.zhotels.ro

sofer cu auto propriu si picolita; (0722.350.214

2363. Planteea angajeaza vanzatoare/ vanzator pentru magazin naturist (plafar) sector 6, salariu motivant, fix + comision din vanzare + alte bonificatii. Program o zi da/ o zi nu (0727.503.269 cv@planteea.ro 2364. Pnk Casual angajeaza confectionere in masina simpla, salariu incepand cu 1.600 lei, zona Baicului; Atelier de confectii dama. (0788.572.699 2365. Policalificat, zugrav, faiantar, rigipsar, zugrav, pentru firma de amenajari interioare, muncitor policalificat constructii, bun meseriaa, serios, responabil. Oferim 130 lei/zi plus bonusuri individuale, in functie de implicare si pricepere. 130 L; (0720.398.313 2366. Portar-paznic cladire de birouri,

cabina de serviciu este la poarta de acces in curte. Program de lucru 12 / 24, salariu net 1450 lei cu bonuri de masa incluse. Tel. de l-v ore 9-16, 1.450 L; (0722.287.321/ 0722.287.320 europaprimex@yahoo.com 2367. Portionare carne - procesare carne. Carmangerie in incinta Arteca Jilava angajeaza personal productie (portionare) carne. Experienta nu este obligatorie. Apreciem si recompensam seriozitatea si harnicia. Program L-V, bonuri, bonusuri, 1.600 L; (0765.999.061 2368. Pregatitor si ucenic auto, service

auto tinichigerie/vopsitorie cauta pregatitor/ucenic auto, in vederea angajarii pe perioada nedeterminata, carte de munca, salariu atractiv. Experienta constituie un avantaj, zona Colentina; (0722.131.080 vali@vnsauto.ro

picker cu experienta pe liza - sector 6 Bolintin Deal. Program L-V/ 8h /2 schimburi. Salariu net 1430 lei + tichete de masa si bonus de performanta. Transport asigurat 1.430 L; (0743.751.117

pentru service auto multimarca din sectorul 2. Salarizare atractiva, in raport cu realizarile, 3.500 L; (0724.756.215

2338. Picker depozit, angajam urgent

2370. Pregatitor vopsitorie auto Service

2369. Pregatitor vopsitor cu experienta,

picker pentru depozit. Salariu brut: 2300 Ron, tichete de masa. Program de lucru: 8 ore. Perioada nedeterminata. Zona sector 6/ Militari. Detalii si angajari la telefon 2.300 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com

auto din Popesti-Leordeni angajeaza cu carte de munca pregatitor-vopsitor pentru vopsitorie. Program L-V 8.30-17.30. Conditii de munca si salarizare bune; (0772.246.167 contact@armadaservice.ro

2339. Picker in depozit bauturi Firma dis-

2371. Pregatitor. Service din zona centrala, angajeaza in conditiile legii pregatitor vopsitorie. Se ofera salariu motivant, program fix si mediu de lucru profesional; (0744.640.351/ 0747.277.277

tributie bauturi, depozit langa Carrefour Militari angajeaza picker cu experienta pentru activitate in depozit. Program martisambata 2 schimburi. Asiguram transport de la metrou Pacii. (0735.885.881/ 0727.732.154 angajari@karadistrib.ro 2340. Picker(Manipulant) - Parmalat, angajez picker(manipulant) la fabrica de Santal din Com. Tunari, SOS. de Centura, nr.12, Ilfov. Atributii: pregatirea comenzilor pentru livrare, utilizarea lizei manuale, scanare manuala, infoliere mf; 360 {; (0722.431.614 adina.popescu@parmalat.ro 2341. Picker, magazinier in Chitila se lucreaza la temp -20 grade. Bonuri de mas, decontarea transportului. Echipament de protectie termica. Program 6-14:30 sau 10-18:30 2.200 L; (0758.108.018 marin@3dhumandevelopment.ro 2342. Picker, manipulant, angajam urgent

personal pentru depozit in zona Militari. Salariu: 1700 brut + bonuri de masa, bonus. Program: 8 ore, 5 zile pe saptamana. Contract nedeterminat. Pentru detalii sunati la numarul afisat (0733.409.308 resurseumane.dorin@gmail.com 2343. Pickeri cu experienta, angajam

urgent pickeri liza electrica pentru depozit. Salariu 2300 Ron brut, bonuri de masa, spor de noapte, bonus. Program de lucru 8 ore. Zona Sector6/ Bolintin Deal. Pentru mai multe detalii la telefon 2.300 L; (0733.409.308 2344. Pickeri, manipulanti marfa, anga-

2372. Pregatitori, vopsitori auto, pentru

service auto, cu forme legale,salariu net intre 3000 si 4500 lei. (0764.408.787 quality_paint_shop@yahoo.com

2373. Prelucratoare mase plastice, matriter, frezor, sudor si muncitor necalificat. angajam in Bucuresti, oferim: salariu atractiv, tichete de masa si transport decontat (0740.590.912 2374. Prelucrator granit, firma angajeaza muncitor prelucrator granit, piatra, cu experienta. Program 8 ore. Se ofera cazare (0736.352.785/ 021.420.89.92 2375. Preparatori si ambalatori sandwich-uri tura de dimineata si tura de dupaamiaza, zona Hala Traian, 1.200 L; (0742.625.778 2376. Presto Construct angajeaza contabil sef pentru societate distributie materiale de constructii. Cv. la email: (0728.777.534 contabilitate@presto.ro 2377. Profesor de fizica si chimie- biolo-

gie si profesor limba engleza pt. scoala; (0727.878.783

2378. Proiectant pentru firma Total-

mob - producator mobila. (0723.294.972

2379. Proiectant, designer mobila la

jam urgent pickeri si manipulanti marfa pentru depozit. Salariu brut: 2000-2300 ron, bonuri de masa. Program: 8 ore. Perioada nedeterminata. Zona: sector 6/ Bucuresti. Detalii la telefon 2.000 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com

comanda experienta 1 an in proiectare 3D a mobilierului din pal, mdf, executare proiecte pentru lansarea in productie, permis conducere categoria B. Salariu motivant (0751.298.991 gd.servicii@gmail.com

2345. Picol, Boulevard Cafe, situat pe b-

2380. Prosider International Trading SRL

dul Gheorghe Sincai nr. 9A, zona Tineretului, angajeaza picol cu sau fara experienta, contract de munca, program flexibil in ture. Mai multe detalii la telefon sau mesaj 800 L; (0735.155.357 cafeblv@gmail.com

angajeaza legator sarcina/ macargiu pod rulant si manipulant marfa, depozit Bucuresti, sector 4. Pentru interviuri: (0742.273.879

restaurant zona Cotroceni, carte de munca, salariu, se asigura masa (0722.500.361 emil.avramita@yahoo.com

2381. Quanto Food Drive angajeaza cinci bucatari si cinci lucratori bucatarie (spalatori vase mari); (0769.212.186

2347. Picoli, picolite Restaurant situat

2382. RECEPTIE, angajam receptioner/a.

2346. Picol, picolite cu experienta pt. pub-

ultracentral angajeaza ajutor de ospatar, cu sau fara experienta. Trimiteti CV cu poza la urmatoarea adresa de email: angajari@varta.ro; angajari@varta.ro 2348. Picolita pentru Club Biliard, ospatarita cu sau fara experienta obligatoriu cu domiciliul in sectorul 3, salariu 1500 lei, plus tipsurile realizate personal. 1.500 L; (0722.377.074 baronsorin@yahoo.com 2349. Pizzar cu sau fara experienta, training gratuit, o pizza pe tura. Locatie Bd. Gh. Sincai nr. 16. Program ture 12 ore, 1.700 L; (0748.202.849 hr@gamblersbar.ro 2350. Pizzar pentru pizzerie zona Baba

Aspect fizic placut, limba engleza la nivel conversational, experienta in domeniu, abilitati de comunicare si negociere, sociabil/a, punctual/a, (0721.905.339 anamaria.ivan27@gmail.com 2383. Receptioner pt. Hotel Berthelot,

dorim o persoana cu experienta in domeniu, calificare, limba engleza avansat, sa lucreze in echipa, dinamica, sociabila ionella.caradeanu@hotelberthelot.ro 2384. Receptioner vorbitor limba

engleza hotel, spalatorie hotel. Tel: (0744.827.323

2385. Receptioner hotel, minim studii

(0767.242.921

medii. Experienta pe un post similar hotel 4/5 stele, minim 1 an si/ sau calificarea in meseria receptioner hotel constituie un avantaj. Minim limba engleza, niv. avansat, (0758.094.095

2352. Pizzar cu experienta, femeie de ser-

2386. Receptioner pentru Boutique

Novac, cu experienta, (0784.133.155/ 0766.534.066 nitudana2004@yahoo.com 2351. Pizzar angajez, zona Obor;

viciu, operator call center, angajam, Bucuresti; (021.313.47.65

2353. Pizzar cu experienta, valoreaza si daca stie sa faca painica. Program L-V, 717, conditii avantajoase; (0773.289.515 2354. Pizzar cuptor pe lemne, program 2

zile (10:00-21:30) si 2 zile libere. Zona sect. 1. Calea Grivitei, (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com

2355. Pizzar, ajutor pizzar, Angajam pen-

tru delivery, mai multe detalii la telefon (0722.245.366

PIZZAR, BUCATAR RESTAURANT L’INCONTRO TITAN ANGAJEAZA: PIZZAR, BUCATAR CU EXPERIENTA SI FEMEIE LA VASE. RELATII LA SEDIUL FIRMEI SAU LA TELEFON (0732.113.701 2357. PIZZAR, BUCATAR RESTAURANT L’INCONTRO TITAN ANGAJEAZA: PIZZAR, BUCATAR CU EXPERIENTA SI FEMEIE LA VASE. RELATII LA SEDIUL FIRMEI SAU LA TELEFON; (0732.113.701 2356.

2358. Pizzar, cuptor cu lemne, 3 min. metrou Grozavesti, conditii avantajoase, ture (1+1 sau 2+2); (0742.181.263/ 0755.013.339 2359. Pizzar. Pizzerie angajeaza pizzar,

vanzatoare, modelator covrigi, gestionar, ajutor bucatar; (0763.312.293

2360. Pizzar; Bucatar; Livrator/cu chef de munca. Personal pentru firma de Catering, program flexibil, salarii bune, zona Giulesti, post pe termen lung. Mai angajam tinere supraveghere si servire la loc de joaca pentru copii, zona Pajura. 1.500 L; (0728.159.524/ +40774428631 comenzi@kungfu-pizza.ro

Hotel Boutique Hotel din Bucuresti, zona Sector 1 angajeaza receptioner cu sau fara experienta. Cautam o persoana dornica de a invata, cu pasiune pentru domeniul hotelier, dispus pentru munca in ture. (0722.758.730/ 0722.696.974 office@vilaparis.ro 2387. Receptioner Salon Andreea

Andreea Beauty Salon angajeaza receptioner/casier. Posturi disponibile in salonul aflat in Sos. Iancului sau la cel aflat in Prelungirea Ghencea. Program 1/1, wkend/wk-end. (0724.542.277 salon.andreea@ymail.com www.salonandreea.ro 2388. Receptioner, Best Western Stil

Hotel, fata/baiat, contract de munca. Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu. Oferim 13 salarii pe an, concediu platit 22zile/an cu cazare platita pe litoral. Asteptam CV la receptive; (021.233.39.90 office@hotelstil.ro www.hotelstil.ro 2389. Receptioner, receptionera, cu sau

fara experienta pentru hostel de 3 stele situat in centrul Bucurestiului, parte a unei companii ce detine trei unitati de cazare (0743.667.477 2390. Receptioner, receptionera, pentru

Hotel Tripoli. Pentru interviuri va asteptam zilnic intre orele 13.00-16.00 la sediul nostru din Calea Calarasi nr 90, Hala Traian; (0726.803.840/ 0727.834.812 ankgabriela@yahoo.com

2391. Receptioner, receptionera, pt. Hotel Tripoli. Pentru interviuri va asteptam zilnic intre orele 13.00-16.00 la sediul nostru din Calea Calarasi nr 90, Hala Traian; (0726.803.840/ 0727.834.812 tripolibucuresti@gmail.com 2392. Receptionera Caut doamna serioasa (eventual familie) cunoscatoare de limba engleza pentru activitate hotel Italia: receptionera si camerista. Se ofera cazare si salariu atractiv; (00393489771630 info@riverbankshotels.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

2394. RECEPTIONERA job in hotel 4

2395. Receptionera si cameriste;

(0733.193.172/ 0723.929.447

2396. Receptionera Boutique hotel 4

stele Cautam o persoana sociabila, cunoascatoare a limbii engleze. Interviu zilnic, str. Barbu Vacarescu nr. 51, l-v 12-15, CV la: serban@decebalhotel.ro; DBH Bucharest; (0724.891.819/ 0723.515.009 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro 2397. Receptionera hotel cu sau f?r?

experienta, buna cunoscatoare a limbii engleze la nivel conversational, responsabilitate, corectitudine, spirit de munca in echipa. Relatii la tel., (0722.310.005/ 021.223.13.26 marius@irisa.ro 2398. Receptionera in salon de infru-

musetare Maac Beauty salon, Aparatorii Patriei, sector 4, angajeaza receptionera. Salariu 1400 net, CM, program o zi da una nu. Relatii la, 1.400 L; (0775.239.904 2399. Receptionera office cu sau fara

experienta pentru cladire birouri situata in zona Baneasa, Piata Presei Libere, program L-V 10h ziua, salariul 1.450 lei net. Plata la termen 1.450 L; (0769.075.995/ 0769.075.999 angajari@carpatguard.ro 2400. Receptionera pentru salon de

infrumusetare, post disponibil in Titulescu, Floreasca si Lujerului 1.500 lei plus bonusuri, program in ture, un weekend liber, un weekend lucrator, 1.500 L; (0728.498.725 2401. Receptionera pentru salon masaj

Calea Floreasca, cautam receptionera cu experienta in domeniul relatii cu clienti, obligatoriu limba engleza fluent, aspect fizic placut, varsta maxima de 35 ani, persoana sociabila si comunicativa; (0754.590.853 fantasymasaj@yahoo.com

2426. Restaurant Burebista Traditional

angajeaza bucatar ospatar, barman, tel. dupa ora 13; (0723.755.275

2427. Restaurant Burebista Traditional angajeaza bucatar, ospatar, barman, contract, tel. dupa ora 13.00; (0723.755.275 2428. Restaurant Burgheri in zona Decebal angajeaza: personal vase, ospatari, sofer livrator cu masina proprie. Relatii la: (0724.321.689 2429. Restaurant Casa Diham angajam

bucatar, ajutor bucatar, pizzar, femeie la vase, barman, ospatar, ospatarite, picoli, picolite, sofer pt. livrari la domiciliu; (0768.735.154/ 0722.555.245/ 031.405.40.45

2430. Restaurant Casa Diham angajam

bucatari, ajutor bucatar, pizzar, ospatari, rog seriozitate; (0723.502.300

2431. Restaurant Cherhanaua Ancora angajeaza: ospatar, aj. ospatar, barman, hostess, bucatar cu experienta, aj. bucatar si femeie la vase. Salariu motivant. Tel: (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com 2432. Restaurant Golden Blitz angajeaza: bucatari, cerinte: experienta similara; (021.410.51.00 2433. Restaurant Hanul cu Tei, angajeaza barman, ajutor de barman si ospatar, salariu plus procent din incasari pe bar. Detalii la numerele de telefon; (0727.571.371/ 0733.500.303 2434. Restaurant Peking Duck anga-

jeaza personal pt. spalat vase si ajutor de ospatar, sector 2, Bucuresti; (0763.331.731 2435. Restaurant Prosper angajeaza

bucatar, ospatar livrator, conditii avantajoase. (0762.295.524 burcusmarian@yahoo.com

Restaurant Romanesc angajeaza urgent 5 bucatari, 6 ajutori femeie vase, 6 grataragii, ospatari, salariul saptamanal, pentru provincie cazare si masa, sector 2; (0722.242.425 2436.

2402. Receptionera sociabila, salon infrumusetare cu bune abilitati de comunicare pentru saloane infrumusetare in Berceni, Piata Progresul, Drumul Taberei, Dorobanti, Obor, Piata Iancului, Diham, Rahova, Titan. Salariu 1700-1900 lei. (0738.169.430 madalinacatalin29@gmail.com

2437. Restaurant Spartan angajeaza preparator, restaurant Spartan este cel mai mare lant de restaurante cu carne rotisata din Romania. Daca vrei sa lucrezi cu oameni tineri te asteptam la un interviu. Salariu incepand cu 1400 Lei, 1.400 L; (0723.751.323 rerumfood@gmail.com www.spartanrestaurant.ro

2403. Receptionera, casiera cu experi-

2438. Restaurant Vacamuuu angajeaza

cian unghii false si manichiura pentru salon cu vad. Se asigura salariu; (0769.694.093

ospatari si ospatarite cu experienta in domeniu minim 3 ani, dornici de realizare profesionala. Salariu net 500 euro. Tipsul este separat (aprox 4500 Ron/ luna) Rog seriozitate 6.500 L; (0799.776.008 ionutconstantin600@gmail.com www.vacamuuu.com

2405. Receptionera, Prosper Fitness-13

2439. Restaurant Zet, situat in zona

enta salon de frumusete. 1.600 L; (0784.131.313

2404. Receptionera, coafeza, tehni-

Septembrie angajeaza receptionera, conditii avantajoase; (0765.614.724 burcusmarian@yahoo.com

2406. Receptionera, asistenta repezen-

tanta engleza angajeaza tanara cu aspect placut pozitiva vorbitoare de limba engleza, mediu foarte placut, corespondenta Londra, introducere date in sistem, curierat expedieri, (031.101.91.67 2407. Receptionera, camerista hotel 3

stele. (0722.209.989 roti_food_express@yahoo.com

2408. Receptionere hotel, bune cunoscatoare de limba engleza, persoana pozitiva cu aptitudini de comunicare, seriozitate si punctualitate. Va rugam sa trimiteti CV-ul (cu poza) la adresa de email; (0722.310.005/ 021.223.13.26 Marius@irisa.ro 2409. Receptioneri si pickeri pentru depozit logistic, societate comerciala cauta receptioneri si pickeri pentru depozit logistic in Sema Parc, b-dul Splaiul Independentei 319. Persoana potrivita: corect, serios, muncitor, rezistent la efort fizic; 1.300 L; (0732.003.055 DIANA.ENACHE@CARTURESTI.NET 2410. Receptioneri, hotelul de 5 stele

Sheraton Bucuresti, angajeaza receptioneri si operatori call-center. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (0742.081.800 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 2411. Recruiter, pentru BMF Total Serv,

cu experienta de minim 2 ani. Rog transmiteti cv la adresa: hr@bmfgrup.eu

2412. Reddithelp.ro isi mareste echipa:

operatoare PC si analiste, salariul 2.100 L; (0784.020.020 cv@reddithelp.ro

2413. Rematholding angajeaza conducator auto mare tonaj, posesor permis auto categoria B, C, C+E si de atestat profesional transport marfa. Conditii bune de lucru, salariu motivant, tichete de masa. Cursele se efectueaza numai pe plan local- zona Bucuresti/Ilfov. Interviuri: Sos. Berceni Fort nr. 5, sector 4, Bucuresti. Relatii la telefon: (0724.343.454 2414. Reprezentant vanzari Kendra Carrefour Feeria, angajam persoana comunicativa, cu abilit??i de negociere. Cerem si oferim seriozitate. Pachet salarial motivant. CV-urile se depun la ccristinaciuca@gmail.com; ccristinaciuca@gmail.com 2415. Reprezentanta Auto sector 3, angajam spalator cu sau fara experienta, salariu atractiv. 2.000 L; (0727.690.123 nicusor.militaru@dabauto.ro 2416. Reprezentati vanzari, personal

feminin Spot Vision Electric & Lighting, depozit produse electrice angajeaza fete pt postul de reprezentanti vanzari. Relatii la depozitul din Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 616, informatii la telefon, CV la email, (0748.880.824 alina@spotvisionelectric.ro 2417. Responsabil administrativ, sofer

protocol, candidatul ideal, cunostinte limba engleza nivel conversational, responsabilitate si profesionalismabilitati coordonare, planificare si organizareexperienta ca sofer, cunostinte tehnice, 1.500 L; (0755.080.887 hr@gymboland.ro 2418. Responsabil calcat si ambalat pt. atelier confectii textile. Mediu de lucru placut, castig avantajos (0735.174.420 2419. Responsabil cazare pensiune in

complex Casa de Piatra, program de zi-o zi cu o zi liber,1500 lei net+cm+tips, se poate oferi si cazare gratuita, 503 maxi de la Cora Pantelimon, sector 2, sms orice ora si sun inapoi. 1.500 L; (0767.079.463

Unirii angajeaza ajutor bucatar in conditii avantajoase, restaurantul are program de functionare non-stop, prin urmare se lucreaza in ture de zi si ture de noapte. 2 zile cu 2 zile. (0722.145.882/ 0720.619.050 restaurantzet@yahoo.com 2440. Restaurant, pub angajeaza personal Restaurant Greenfield corner situat in cartierul rezidential Greenfield din sectorul 1 angajeaza bucatari, aj. bucatari, pizzeri, livratori, salariu motivant in functie de experienta. (0763.345.168 2441. Restaurantul Burebista, Calea

Mosilor, angajeaza barman cu experienta. Dupa ora 13.00; (0723.755.275

ja, sector 4, persoana cu sau fara experienta pentru postul de salatier, se lucreaza 1 zi cu 1 zi, se ofera CM, o masa pe zi, salariul 1800 net. (0770.573.286

2490. Scoala Postliceala FEG Bucuresti, efectueaza cursuri calificare: infirmiera, operator calculator, coafura, frizerie, cosmetica, asistent social nivel mediu, tehnician maseur, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar-patiser, vanzator, tipograf, instalator, meserii constructii. Liceul F.E.G. face inscrieri pentrul anul scolar 2017-2018 cursuri de zi, seral, frecventa redusa, profil: uman, acreditat MECS, ordin nr. 3516/28.03.2016. Se efectueaza inscrieri si la gradinita de limbi straine F.E.G. Bucuresti, sector 1, Str. Walter Maracineanu nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A, tel.: 021.311.10.54/ 0788.424.314, sector 2, Badea Cartan nr. 6, tel.: 031.405.27.30. Diplomele sunt recunoscute national si international, www.scoalafeg.ro;

2462. Salatier Shaormerie zona Straja, sector4 angajeaza persoana pt. postul de salatier. Se ofera CM, 1 masa zilnic, salariul de 1800 lei et. Program 1zi la munca, 1libera; (0770.573.286

2491. Secretar administrativ, persoana serioasa pentru activitati de secretariat, arhivare, ordonarea documentelor. Posibilitati de dezvoltare profesionala. CV-ul se trimite la: office@fdss.ro

2463. Sales support, Oliviera.ro Oliviera.ro

2492. Secretara asistenta manager, preferabil permis auto, nu conteaza experienta. Ataseaza detalii personale si foto pe mail, 4.000 L; dezvoltare2017@yahoo.com

2458. Rigipsari, necalificati, zugravi angajam: rigipsari, necalificati, zugravi. Salariu atractiv. Telefon; (021.313.43.79 2459. Rigipsari, zugravi, faiantari, ajutoare, pt meseriasi salariul intre 140 - 160 lei / zi si contract de munca si pt ajutoare salariul intre 110 -120 lei / zi. Oferim cazare. Santierul la metrou Piata Muncii, spital Victor Gomoiu; (0760.492.752 2460. Ro-Stef angajeaza soferi taxi cu

atestat; (0761.042.462

2461. Salatier pentru fast-food zona Stra-

angajeaza asistenti vanzari. Trimite CV-ul tau la adresa de e-mail si te vom contacta pentru stabilirea unui interviu. Salariul este de 1600 lei net in primele 3 luni. 1.600 L; (0744.641.846 a.state@oliviera.ro

2464. Salon By Mihaela, Sectorul 1 anga-

2493. Secretara atelier confectii dama/ showroom, zona Piata Romana, angajam; (0745.306.624

2465. Salon Cyo’s, zona Arena Nationala,

2494. Secretara Biroul este la Piata Unirii. Program l-v: 9-17. Aptitudini in domeniul dactilografiei. Salariul net 2000 lei - 3000 lei. Trimiteti fomularul de la adresa: www.angajari.homestead.com/secretara.ht ml

jeaza coafeza, frizerita si maseuza cu experienta, rog seriozitate; (0722.550.176

angajeaza cu c.m. manichiurista, pedichiurista, coafeza, frizer- frizerita; (0765.245.425

2466. Salon renumit isi mareste echipa. Salon cu clientela ai vad angajeaza stilist(a) coafor, manichiurista cu experienta si în aplicarea unghiilor cu gel, frizer(ita). 1.900-3.500 lei la 15 zile. Adresa: B-dul Chisinau, sector 3. (0738.169.430 madalinacatalin29@gmail.com 2467. Salon Roxy angajeaza manichiurista, zona Bucur Obor; (0741.695.518 2468. Salvavet Com. S.V.S. SRL anga-

jeaza incarcator - descarcator, depozit hrana pentru animale. (0747.761.052

2469. SC Antrice SA angajeaza primitor distribuitor piese si scule (ajutor de gestionar), sediul in Otopeni Cerinte: studii medii, in domediu electronic constituie un avantaj. Transportul este asigurat (0747.491.410/ 021.310.68.50 antrice@antrice.ro;z.luminita@antrice.ro 2470. SC Biby Place Impex SRL, angajeaza lucrator comercial 1 post, comisioner 1 post, director societate comerciala 1 post, manipulant marfuri 1 post. Relatii la: (0799.739.526 2471. SC Black Sea Suppliers angajeaza

muncitori depozit cu sau fara experienta pentru punct de lucru Militari; (0722.450.798

2472. SC Black Sea Suppliers angajeaza stivuitorist cu atestat pt. punct de lucru Militari; (0722.450.798 2473. SC Compania de Paza R.O. angajeaza agenti de securitate barbati si femei, cu sau fara experienta, pentru obiective situate in Bucuresti si Ilfov. Dispeceri monitorizare video, cunostinte minime operare calculator, pentru: cladiri birouri situate in Bucuresti, cladiri birouri situate in Ilfov (Pipera); (0734.444.411 angajare@companiadepaza.ro 2474. SC Constructii angajeaza zidari,

zugravi, necalificati; (0743.237.862

2442. Restaurantul Clubului IDM angajeaza bucatar, ajutor bucatar, full time, contract de munca; (021.316.09.62

2475. SC Corpconstruct angajeaza rigip-

2443. Restaurantul Clubului IDM angajeaza bucatar, ajutor bucatar, full time, contract de munca; (021.316.09.62 hr@idm.ro

2476. SC Crafard Trans SRL angajez

2444. Restaurantul Mc Moni’s anga-

jeaza femeie la vase si la curatenie. Se ofera salariu avantajos si program flexibil. Relatii la tel.; (0746.102.015 2445. Restaurantul The President,

femeie la vase in parcul Tei. Rog seriozitate. (0766.586.825/ 0760.605.788 office@president-events.ro 2446. Retusier cu ceva experienta. In

Dragomiresti-Deal. Decontam transportul. (0720.451.075 tanase.miky74@gmail.com 2447. Rich Girls Studio vrei un job cu veni-

turi garantate de 5.000 Lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare, modele online 18 ani+, 100% procent din incasari in prima luna. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca stabil, legal, confidential, serios, training gratuit/ cursuri de limba engleza oferite gratuit. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, site: www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 2448. Rigipsar zugrav Firma de construc-

tii specializata in amenajari interioare in Bucuresti cu activitate din 2002 angajeaza rigipsari, zugravi. Asiguram contract de munca cu salariu avantajos, transport, bonuri de masa; (0732.401.725 2449. Rigipsari angajam: rigipsari cu experienta 110-140 Lei /zi, ajutor rigipsar 80-90 Lei/zi, zugravi 110-140 Lei/zi; (0733.981.422/ 0765.449.077

««««««««««««««««««

RIGIPSARI CU EXPERIENTA ANGAJAM, 110 - 140 LEI/ ZI, AJUTOR RIGIPSAR 80 - 90 LEI/ ZI, ZUGRAVI 110140 LEI/ ZI, CAZARE GRATUITA PENTRU CEI DIN PROVINCIE. COLABORAM SI CU ECHIPE; (0733.981.422/ 0765.449.077 2450.

«««««««««««««««««« 2451. Rigipsari si muncitori necalificati

pentru firma de constructii, pentru amenajari interioare cu rigips, salariu motivant si carte de munca. (0726.897.470/ 0726.173.797

sari, zugravi, faiantari, program 8 ore; (0768.348.389/ 0799.293.512

sofer profesionist B, C+E pentru relatia Grecia, Italia tur-retur; (0726.135.135

2477. SC JXX&JHH QUALITY SRL anga-

jeaza manipulant marfuri 1 post, lucrator comercial 1 post; (0799.739.526 2478. SC Land Optic Consulting anga-

jeaza agenti servici clienti prin telefon. Pentru mai multe informatii sunati la: (0767.867.294

2479. Sc Magic Honds Cosmetics SRL

angajeaza frizeri/ frizerite cu experienta, sector 5; (0766.225.434/ 0722.401.627 2480. SC MRF Center SRL angajeaza lacatus confectii metalice, aluminiu, PVC, muncitori necalificati de preferat cu permis auto, salariu atractiv; (0723.387.341 2481. SC Orbico SRL angajeaza etichetator pentru punctul de lucru din Mogosoaia, str. Buiacului nr. 2, centrul logistic Logicor. Nu este necesara experienta. Persoana de contact: Alina Lazar- 0756.195.384 sau Mihaela Iuruc- 0756.196.615; 2482. SC Practicom SRL selecteaza per-

sonal pentru urmatoarele posturi: sofer profesionist cu ADR pentru comunitatetoate judetele, sofer profesionist curse interne sau tur-retur- zona Brasov. Echipaj sofer distributie (3,5 to), si manipulanti marfuri- Bucuresti, Popesti Leordeni, Ilfov, Brasov. Iti oferim: salariu, diurna sau bonus, abonament medical retea clinici private, loc de munca stabil, mediu de lucru placut si profesionist. Detalii la tel./ e-mail: (021.444.04.52 hr@practicom.ro 2483. SC Procema SA (Bucuresti) angajeaza sofer autocamion- cerinte: absolvent studii medii (liceale/ bacalaureat), permis conducere categoriile C+E, avantaj autorizat agabaritic, experienta in domeniu minimum 3 ani, lipsa cazier si antecedente penale, cunoasterea legislatiei in domeniu, rezistenta la stres si efort. Oferim: loc de munca stabil, salariu motivant. Contact: (0730.602.723 2484. SC Service auto SRL cu sediul in

Bucuresti sector 2, angajeaza inginer auto cu experienta; (0730.444.450 2485. SC Sut Carpati SA angajeaza electri-

cian intretinere si reparatii in conditiile legii. Se ofera salariu atractiv si bonuri masa de 15 Lei. Relatii de luni pana vineri intre orele 08-16 (0756.113.095/ 0728.984.838 androneg@yahoo.com 2486. SC Tospan Impex SRL, angajeaza

2452. Rigipsari si zugravi cu experienta,

pe perioada nedeterminata (066268477 klamitconstruct@gmail.com

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide/semisolide 1 post, ambalator manual 1 post, brutar 1 post (calificare brutar); (0799.739.526

2453. Rigipsari si zugravi cu contract de

2487. Scoala Gimnaziala 195, str. Lunca

munca cu norma intreaga. Salariu intre 2500 si 3500 lei. Se ofera bonus de 200 leila semnarea contractului de munca. 3.000 L; (0754.788.292 coneryoffice@gmail.com

Bradului nr. 2, sector 3, Bucuresti angajeaza: - 4 ingrjitori 9femeie servici); - 2 fochisti; 1 paznic, 1 muncitor calificat intretinere. Perioada depunere acte 20 oct. 2017. Relatii tel.; (0374.467.067

2454. Rigipsari si zugravi, firma de con-

2488. Scoala Postliceala FEG Bucuresti angajeaza secretare, cunoscatoare PC. Informatii la tel. www.scoalafeg.ro (021.311.10.54

2455. Rigipsari, faiantari, zugravi, cunoscatori constructii angajez. Punct de lucru Tancabesti sau Otopeni, mai multe detalii la tel.; (0760.154.358 gmcsupremestyle@yahoo.com

2489. Scoala Postliceala FEG Bucuresti

2423. Restaurant Azzurro Afi Palace

2424. Restaurant Azzurro, Mega

2456. Rigipsari, faiantari, zugravi, muncitori calificati in constructii, echipe etc. Punct de lucru Tancabesti sau Otopeni mai multe detalii la tel., (0760.154.358 gmcsupremestyle@yahoo.com

2425. Restaurant Beijing Garden anga-

2457. Rigipsari, faiantari, zugravi, muncitori calificati in constructii, firma de constructii angajeaza cu carte de munca etc. Punct de lucru Tancabesti sau Otopeni mai multe detalii la tel., (0760.154.358 gmcsupremestyle@yahoo.com

2420. Restaurant angajam bucatar zona

Lacul Tei; (0763.560.630

2421. Restaurant anmgajam femeie la

vase, zona Lacul Tei; (0763.560.630

2422. RESTAURANT ”LA COLT” ANGAJEAZA BUCATAR, EXPERIENTA MINIMA, CU DOMICILIUL IN SECTOR 5; (0762.333.383

Drumul Taberei 122 angajeaza ospatari, bucatri, preparator pizza, preparator salate; (0788.362.983/ 0786.332.004 Mall, Drumul Taberei 122 angajeaza bucatari, preparator pizza, ospatari; (0760.664.070/ 0786.332.000 jeaza ospatari, picoli si femeie bucatarie pentru locatiile sale din Berzei si Pipera; (0771.218.642/ 0726.666.888

structii angajeaza cu contract de munca (0728.220.232 chioveanuionut2005@yahoo.com

efectueaza cursuri calificare: infirmiera, operator calculator, coafura, frizerie, cosmetica, asistent social nivel mediu, tehnician maseur, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar- patiser, vanzator, tipograf, instalator, meserii constructii. Liceul F.E.G. face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 cursuri de zi, seral, frecventa redusa, profil: uman, acreditat MECS, ordin nr. 3516/28.03.2016. Se efectueaza inscrieri si la gradinita in limbi straine F.E.G. Bucuresti sector 1, str. Walter Maracineanu nr. 1-3, et. 2, camera 205A, tel.: 021.311.10.54/ 0788.424.314, sector 2, str. Badea Cartan nr. 6, tel.: 031.405.27.30. Diplomele sunt recunoscute national si international, site: www.scoalafeg.ro;

2495. Secretara Cerinte: preluare si prelucrare comenzi telefonice, cunstinte PC. CV la e-mail: office@liv-invent.ro Rog seriozitate, 1.500 L; (0722.237.396/ 0722.237.396 office@liv-invent.ro 2496. Secretara full-time sau par-time,

pentru firma de paza, detalii la telefon: (0745.998.568

2497. SECRETARA pentru agentie imo-

biliara zona Dorobanti, cu/ fara experienta, program full time, cunostinte pc, sociabila, comunicativa, punctuala, conditii avantajoase. CV la email contact@houseproviders.ro 2498. Secretara pentru clinica stomatologica, zona Dorobanti Romana, cu experienta. Se ofera conditii avantajoase. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV insotit de o poza recenta. (0722.543.676/ 0722.543.676 office@dentalprogress.ro 2499. Secretara pentru firma auto

Bucuresti sector 1 (0723.234.551 gc.autodealer2016@gmail.com

2500. Secretara si contabila pentru DG

Constructii Civile si Industriale; (0722.274.333

2501. Secretara vorbitoare de lb. ital-

iana.Preia si transmite mesaje.Redacteaza corespondenta simpla.Expediaza corespondenta.Organizeaza agenda Directorului General. 450 {; floreaghe@yahoo.com 2502. Secretara care vorbeste limba ital-

iana pentru a lucra intr-un birou in Bucuresti; 500 {; (+393248044061/ +393248044061 gef.g@libero.it

2503. Secretara personala angajam sec-

retara- asistenta full-time, part-time fara obligatii, cu contract de munca cu experienta si fara, trimite 2 foto si CV la mail, 2.500 L; (0723456 danservfor@yahoo.com

2504. Secretara personala, program luni-vineri intre 9-18, punctuala, serioasa, aspect fotomodel, sarcini: obtinere avize, autorizatii, contabilitate primara, experienta nu este necesara, 4 poze + cv pe mail 4.000 L; (0738.549.577 job.line1990@gmail.com 2505. Secretara, office assistant. Fabrica

Mandy Foods angajeaza secretara/ office assistant pentru birourile Administrative din Glina. Cerinte: comunicare si relationare, prezenta agreabila, tinuta si comportament adecvat; (0753.021.361 recrutare@mandyfoods.ro www.mandyfoods.ro 2506. Secretara, scoala de soferi sector

6, angajeaza secretara (fata sau baiat) cu experienta, cunostinte PC (Word, Excel), serioasa, punctuala, dinamica, programL-V 9:00-18:00. Astept la adresa de email CVurile dvs., (0733.584.111 georgi.balan@gmail.com 2507. SECRETARE, CUNOSCATOARE PC, PENTRU SCOALA POSTLICEALA FEG BUCURESTI. INFORMATII LA TELEFON. WWW.SCOALAFEG.RO; (021.311.10.54 2508. Sef atelier, mester-tehnolog confectii dama atelier confectii din sectorul 2 angajeaza o persoana serioasa cu experienta in domeniu. Salariu motivant, mediu placut de munca, utilaje noi, bonuri de masa, 2.500 L; (0771.752.873/ 0787.541.716 2509. Sef de sala pentru restaurant Acapulco situat in str. Torentului 17-19, sector 2 (in spatele pietii Delfinului) cu experienta, tel. Ciobotaru Adrian, dupa ora 12:00. (0761.673.430/ 0765.169.181 marianastoica2000@gmail.com 2510. Sef de schimb cu cunostinte mecanice pentru fabrica de produse zaharoase.Experien?? minim? pe un post similar:1-3 ani. Pachet salariat atractiv(salariu net, decont transport). Alte avantaje:echipament de lucru, concediu de odihna(21 zile lucratoare, la care se adauga alte zile in functie de vechimea in cadrul societatii, ajutoare in cazul unor evenimente in familie). CV la (0736.101.526 hr@romegaindustry.com 2511. Sef echipa curatenie, ai experienta in coordonarea unei echipe de curatenie? Esti responsabil, serios si corect, dinaminc, flexibil? Te asteptam in echipa noastra. Oferim salariul atractiv, contract, ore suplimentare platite; 2512. Sef echipa distributie, angajam sef echipa pentru coordonarea si distributia de materiale publicitare in Bucuresti si Ilfov Nord; (0733.072.121 2513. Sef productie pentru tipografie cu

tipar offset si legatorie, detalii la telefon. (0722.590.001

2514. Sef tura si agenti securitate anga-

jam in conditii legale agenti de securitate si sef tura pentru obiectiv spatiu comercial situat in zona Colentina. Salariul se primeste la timp, posibilitati de promovare, oferim seriozitate. (0760.886.937 2515. Sef tura spalatorie auto angajam sef

tura pentru spalatorie auto, oferim salariu motivant+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 2516. Sef tura, personal primire, calcatorese, croitorese, soferi, muncitori necalificati, fochisti, pentru zonele Obor, Pantelimon, Stefan cel Mare, Apaca. Conditii excelente; (0755.200.031

2517. Sefi tura cu permis, agenti securitate, salariu foarte bun, obiective Bucuresti; (0786.778.372/ 0786.325.283 2518. Sefi tura, agenti paza angajam urgent pentru obiective Bucuresti/ Theodor Pallady. Salariu motivant, cu sau fara atestat (scolarizare la locul de munca). Relatii la telefon (0765.900.665 2519. Servant pompier. MRC Fire SRL angajeaza servant pompier pentru cladire de birouri in Bucuresti. Contract de munca norma intreaga, plata ore suplimentare, spor de noapte. Transmiteti CV la: (021.330.33.11 office@mrcfire.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

23 octombrie 2017

25

4

LOCURI DE MUNCÅ 2520. Servanti pompieri, Ama CSSU

angajeaza. Cerinte: certificat calificare, studii medii, domiciliul in Bucuresti, program 12/24 cu 12/48, tarif 11,7 lei brut/ ora, conditii optime de lucru; (021.317.42.76/ 0720.133.112 2521. Service auto angajeaza vopsitor

auto, pregatitor auto, mecanic auto, tinichigii auto, contract munca si toate formele legale; (0764.408.787

2522. Service auto angajeaza vopsitorauto cu sau fara experienta, salariu atractiv, conditii legale; (0764.408.787 2523. Service auto zona Crangasi anga-

jeaza tinichigiu auto cu experienta; (0769.236.469

2524. Service auto multimarca Ad

Garage angajeaza tinichigiu cu experienta, salariu atractiv, conditii de lucru, Metalurgiei - Berceni; (0721.733.622 2525. Service GSM Lazar Crangasi angajeaza tehnician GSM. Cu sau fara experienta.Experienta in domeniu constituie un avantaj. Asteptam CV-ul dvs la adresa de email, 2.000 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com 2526. Shaormar cu experienta anga-

jez in zona Piata Rosetti; (0727.720.317

SHAORMAR CU EXPERIENTA PENTRU FAST-FOOD; (07647887373/ 031.432.85.65 2527.

2528. Shaormar Fast food angajeaz?

shaormar cu program 9 ore/ zi in ture. Salariu 100-120 lei/ tura. Perioada nedeterminata, training gratuit. In zona Grozavesti; (0762.283.075/ 0728.685.126 officebigmarket@yahoo.ro 2529. Shaormar cu experienta Best Food

Uverturi isi mareste echipa, avem nevoie de shaormar cu experienta, aspect placut, muncitor si serios. (0764.450.381

2530. Shaormar cu experienta pentru shaormeria La Baiatu, ture zilnice de 8h, program 11:00-19:00 120 lei/ora, un liber pe sapt., proba de lucru oricand 9-11 sau 15-19. Str. Mendeleev 7-15, Piata Amzei, sector 1, garantie. 4.000 L; (0731.440.282 denisa.firicel@gmail.com 2531. Shaormar cu experienta.

Shaormerie sector 4 zona Straja, angajam shaormar cu experienta, salariu 3000-3200 lei in functie de experienta si de program; (0765.444.400 burnardana@yahoo.com

2555. SOFER FIRMA DE BIROTICA SI PAPETARIE CU SEDIUL IN SOSEAUA GIURGIULUI ANGAJEAZA SOFER CATEGORIA B PENTRU TRANSPORT MARFA. OFERIM: SALARIU, CARTE DE MUNCA +TRANSPORT. (0749.998.639 2556. Sofer pe termen lung, sofer de tir

profesionist, cu atestat valabil pentru urmatoarea ruta: Romania-Turcia, TurciaEuropa si retur. Posesor permis de conducere C+E, experienta minim 3; (0736.655.295/ 0731.378.773 evrak@romkayatur.com 2557. Sofer pentru Black cab joy, uber

select si uber x. Conditii: varsta minim 21 de ani permis de minim 1 an, cazier auto (fara antecedente penale), se ofera salariu fix, bon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2558. Sofer pentru cofetarie locatie Bucuresti sector 3. Programul de lucru incepe de la ora 07:30 (0752.299.944 apolonfrut@yahoo.com 2559. Sofer pentru transport persoane in

regim de inchiriere cu auto personal. Valabil pentru sofer Black Cab Joy si Uber 3.000 L; (0726.449.876/ 0784.039.818 2560. Sofer pentru transport persoane in

regim de inchiriere cu auto personal. Valabil pentru sofer Black Cab Joy si Uber. Detalii va rog sa ne contactati la nr. 3.000 L; (0726.449.876/ 0784.039.818 2561. Sofer permis conducere cate-

goriile B, C, E, atestat ARR transport marfuri generale, card tahograf, bun cunoscator al utilizarii tahografului digital si experienta in conducerea autotractorului cu semiremorca. Apt medical si psihologic siguranta circulatiei, angajeaza firma BOGÂ’ART. (0727.770.739

ta pentru transport marfa. Telefon: (0740.249.491

2564. SOFER profesionist in zona Otopeni, Ilfov pentru camion 7.5 tone, 12 tone si 18 tone (categoria B, C), transport intern (in tara) de marfuri generale, 3.500 L; (0766.559.278 2565. Sofer SC angajeaza cu formalitati

2534. Shaormar grataragiu (preparator

2568. Sofer taxi cu atestat la 24 h dis-

2566. Sofer taxi - Speed;

(0784.425.562

taxi, domiciliu stabil Bucuresti, pentru Logan, benzina cu gaz, ac, colantat la speed statie si Android, obligatoriu carte munca, (0732.669.734

meniuri) cu experienta pentru unitate fast food pentru prepararea si montarea meniurilor. Zona Orhideelor; (0762.570.925 mihaiandrei1991@yahoo.com

pecerat Speed. Se asigura contract de munca la 8 ore, concedii. Persoanele cu probleme la cazier sa nu ma contacteze; (0765.431.588/ 0722.676.351

2535. Shaormar si femeie la bucatarie, angajam personal fast-food pentru locatie la Piata Vitan sectorul 3. Pentru mai multe detalii contactati-ne (0771.470.569/ 0764.373.741

2569. Sofer taxi cu atestat si fara datorii la

2536. Shaormari cu experienta angajeaza fast food, salariu 2.500 ron; 2.500 L; (0734.225.024

nia Grecia Romania, ofer salariu atractiv; (0722.295.690

2540. Societate Comerciala angajeaza lucrator comercial cu experienta pentru Mega Mall Carrefour Pantelimon. Relatii la: (0737.515.988 2541. Societate comerciala angajez muncitor necalificat cu permis de conducere cat. B, rog serioiztate, salariu atractiv; (0728.874.807 2542. Societate de paza angajeaza agenti cu si fara experienta pentru Bucuresti si Ilfov, salariu net pornid de la 1.450 - 2.000 lei in functie de obiectiv; (0725.500.510 2543. Societate de paza angajeaza agenti de securitate cu atestat, pentru obiective in Municipiul Bucuresti, program luni - vineri; (021.795.41.63/ 0722.669.714 resurseumane@csssecurity.ro

ria D cu atestat transport persoane, pentru curse regulate maxi taxi, Bucuresti Ilfov. Ruta 445 Bucuresti Pipera Tunari (0758.772.652 rocevi@gmail.com

2591. Sofer categoria B indiferent de vars-

ta. Salariu atractiv 2000 lei.Program de luni-vineri, 09 -17. 2.000 L;

2592. Sofer categoria B pentru autoutili-

tara 3,5 t, detinator al permisului de cel putin 3 ani, cu experienta in distributie, preferabil cu domiciliul in Bucuresti, sect 6, Domnesti, Dragomiresti. (0765.531.655 laurarachieru@yahoo.com 2593. Sofer categoria B pentru firma autorizata, pentru transport privat de persoane. Programul de lucru este de 8 ore pe zi de luni pana sambata, masini decente, 2.000 L; (0760.235.855/ 0768.068.068 mirceacmv@yahoo.com 2594. Sofer categoria B pentru patiserie- cofetarie. Relatii la telefon: (0751.223.653 2595. Sofer categoria B si muncitori

24 ore plan 140 Ron cu carte de munca la 8 ore compania Leone su unde doresti, (0722.362.559/ 0767.247.872 2570. Sofer tir pentru relatia Roma-

2571. Sofer 40 T Turcia, cat. CE 40T cu

experienta, relatia Romania-Turcia, se ofera diurna 300 euro la cursa + salariu minim. Masini Iveco euro 3, sediu Bucuresti. 1.200 {; (0730.030.595/ 0730.030.591 alex@cerengroup.com

2572. Sofer autobetoniera pentru trans-

port betoane Bucuresti-Ilfov. Salariu fix plus bonus. (0758.580.888

2573. Sofer autocamion abroll - 4500/luna

Angajam soferi profesionisti pentru camioane cu sistem Abroll. Se cere ADR, experienta min.3 ani, disponibilitate deplasari in tara. Se poate oferi cazare. SALARIU 3500 lei in prima luna pana la 4500. 4.500 L; (0725.333.503 2574. Sofer autocar, minim 5 ani experi-

enta; (021.344.77.32 fabiolaturism@gmail.com

2575. Sofer basculanta articulata, posesor

permis cat. C - CE si atestat transport marfa, salariu motivant - bonuri de masa, 2.700 - 3.000 L; (0758.541.504

2576. Sofer Black Cab salariu fix + bonusuri. Varsta minim 21 de ani. Permis minim 1 an. Engleza nivel conversational, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2597. Sofer categoria B, salariu 1400 ron.

tional marfuri, cu experienta si seriozitate, pentru curse internationale doar pe comunitate. Conditii atractive de salarizare, perioada de lucru 5 saptamani cu 7-10 zile libere (0758.057.803 angajam.sofer@gmail.com

2599. Sofer categoria C pentru camion de

7.5t si 12t. Se transporta marfuri generale in Bucuresti si in tara. Program L-V. Garajul in Caciulati, Ilfov 3.500 L; (0762.289.282

2600. Sofer categoria C preferabil din sec-

2626. Sofer distributie cu experienta in

distributie produse de curatenie. Domiciliu obligatoriu in Bucuresti, trimiteti CV pe mail (0728.870.117/ 021.311.70.01 adrian.stancu@intercomserv.ro www.produsedecuratenie.com patisserie, cofetarie sector 4; (0761.782.299

2632. Sofer distributie, experienta in condus duba 3,5T, resposanbil, atent la detalii, dispus la program prelungit, se ofera bonusuri, masina acasa, telefon; (02125200460/ 021.252.10.65 office@bestcourier.ro

2548. Sofer autoutilitara Iveco Daily 7.2 tone, posesor atestat marfa si card tahograf, urgent in Bucuresti (in incinta SC Faur); (0756.712.130

««««««««««««««««««

Centura Bucuresti, loc. Jilava) angajam sofer camion marfa rute interne. Cerinte: cat.C+E, B; (0728.083.197/ 021.457.02.70

SOFER CAT. B CU EXPERIENTA IN DISTRIBUTIE MARFURI. SALARIU 1.800 NET+TICHETE DE MASA, (0730.709.446/ 0722.214.793

2584.

«««««««««««««««««« 2585. Sofer cat. B pe prelata 3.5 T, SC

2551. Sofer cu domiciliul in apropiere de Bragadiru, pentru transport personal cu auto propriu. Program :2 zile lucratoare cu 2 zile libere. 1.500 L; (0727.114.962/ 0726.538.429 ionutnita86@gmail.com

angajeaza pentru transport marfa in tara, Se lucreaza de pe bursa de transport. Salariu fix de 2000 Lei +150 Lei pe weekend daca se lucreaza (0758.070.849

2552. Sofer cu experienta tir, curse fixe interne, salariu atractiv; (0722.928.656/ 0726.150.269

distributie in Bucuresti; (0744.755.431

2586. Sofer cat. B, angajez pentru

««««««««««««««««««

SOFER CAT. B, C, E CU ATESTAT TRANSPORT MARFURI/CARD TAHOGRAF VALABIL, SAL. 2000 NET+BONURI DE MASA; 2.000 L; (0730.709.446/ 0722.214.793 2587.

««««««««««««««««««

Rcs-Rds. Delegatii 100% din timpul de lucru. Cv la: (031.400.67.66 recrutare@rcs-rds.ro 2661. Sofer profesionist curse in RO pen-

tru firma transport marfa, B, C, E pe camioneta MAN pt. curse regulate in tara, atestat marfa, card tahograf, ADR daca e posibil, f. medicala, psiho. Cu domiciliu Buc/IF. (0722.456.806

2608. Sofer cu card tahograf, societate

straina angajeaza, atestat marfa, avize medicale, locatie Voluntari; (0725.778.051

2609. Sofer cu categoria D si atestat pe

maxi taxi Auchan Bucuresti; (0770.893.349 stancan.andreea22@yahoo.com

dubita angajam pentru catering in zona Crangasi, experienta in distributie, salariu incepand de la 2400, bonusuri, program flexibil, 2.400 L; (0725.328.292/ 021.220.53.21 info@frenchbakery.ro

2634. Sofer distributie, cat. B, C, electromecanic SC cu sediul in sect. 2, zona Fundeni - Institutul Oncologic angajam sofer categ B, C cu domiciliul in sectorul 2 pentru distributie. Asteptam CV-urile la adresa lucretia.perjoiu@alexatrading.ro; (0758.105.891 lucretia.perjoiu@alexatrading.ro

3500 lei net, diurna zilnica, bonusuri de performanta. Cerinte: permis categ. CE, atestat transport marfa, card tahograf, cunoaste regulament AETR, experienta de cel putin 1 an; 3.500 L; (0761.979.951 maryus_mae_fzm@yahoo.com

2635. Sofer dubita categoria B cu experi-

2664. Sofer profesionist, Rom Grup

2637. Sofer in varsta din zona Drumul

Taberei sau Militari su Chitila 9-15, pt. scoala; (0727.878.783 2638. Sofer livrare pizza pizza program 2

(10:00-21:30) si 2 zile libere. Zona sector 1 (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com 2639. Sofer livrare produse alimentare si

activitati de intretinere sediu, 2500 Lei + bonuri de masa, program 08:30-18:30, 2.500 L; (0743.501.155 contact@chocolat.com.ro

2663. Sofer profesionist, oferim: salariu

Development angajeaza sofer profesionist, cat. B, C, E atestat marfa si card tahograf pentru curse interne. Salariul 2100 lei, adresa Stoenesti DN 72 Prahova 2.100 L; (0755.022.107 office@romgrup.ro 2665. Sofer pt restaurant langa Mall

Plaza, cu masina firmei pt livrari la birouri, domiciliu si cumparaturi. Persoana dinamica, serioasa, de preferat sect. 5, 6. Interviu zilnic in restaurant intre orele 15-18. (0728.842.997 office@trattoriavivaldi.ro 2666. Sofer si administrator gradinita,

beneficii si promovari, in functie de implicare si seriozitate, sector 5. (0724.224.455/ 0724.224.455 director@thecollege.ro 2667. Sofer si muncitor necalificat, angajam personal: sofer transport marfa dubita si muncitor necalificat. Punct de lucru Popesti-Leordeni, jud. Ilfov si PGB(fantanica). Sunati intre orele 9 -16 de luni-vineri; (0766.308.726

2642. Sofer livrator zona Berceni full time,

2670. Sofer taxi angajez, masina colanta-

2616. Sofer curier cu masina personala, Obligatoriu SRL si Autoutilitara LivrareRidicare colete in Bucuresti Se lucreaza doar cu contract de colaborare Plata prin banca Castiguri de peste 1000 euro Depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru; 1.000 {; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro www.bookurier.ro

2643. Sofer montator pentru Fusion Design, pe autoutilitara 3,5 T Peugeot. Curse in Bucuresti si in tara. Salariu net 2000 lei. Locatie fabrica, oras Pantelimon, (0733.662.212 catalin.mititelu@altodisplay.ro

2671. Sofer taxi cu atestat angajez, masi-

tractor GLS, livrare, ridicare colete sector 1, permis cat. B. Experienta in curierat. Forta de munca. Rezistenta la program prelungit. Salariu 1700 lei net luna. Auto acasa, depozit in Sos. Alexandriei, Bragadiru, 1.700 L; (0761.596.668 nicu.enache@bookurier.ro

2686. Sofer TIR Romania intern, oferim: salariu fix, bonusuri salariale in func?ie de volumul de munca 3.500 L; (0737.551.315 Sachstrucks.exptrans@gmail.com

ducere C+E, atestat profesional, salariu 3500-4000 lei lunar, circuit intern, de luni pana vineri, mai multe detalii telefonic. (0721.770.998

2688. Sofer tir, pe camion frigorific pentru

avem masina personala (0769.399.555 Casaluica@gmail.com

2644. Sofer noapte 70 Lei la 12 ore pt.

Cristaxi, zona Salajan. Relatii: (0767.771.117 2645. Sofer pentru a aproviziona santierul

cu marfa, programul este de luni- sambata intre orele 8:30-17:30, salariu avantajos. Adr. sos Gheorghe Ionescu Sisesti 467punct reper resta. 2 Cocosi, 2.000 L; (0725.368.099 contact@northsidepark.ro 2646. Sofer pentru Black Cab, permis de minim 2 an. Cazier auto (fara antecedente penale), cazier judiciar. Salariu fix, bonusuri, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2647. Sofer pentru distributie carne pui si

curcan in Bucuresti. De preferat sectorul 4 - 5 Bucuresti 1.800 L; (0737.222.666 contact@carnepui.ro www.carnepui.ro 2648. Sofer pentru duba cat B pentru

international, VW LT categoria B, doar din Arad si Timisoara, slariu+diurna atractive. (0728.833.601 office@mld-trans.com 2649. Sofer pentru panificatie si patiserie

in zona Rahova; (0743.278.200

2669. Sofer taxi angajez sofer taxi cu ate-

ta Apolodor, de preferat echipa de doi; (0765.258.445 na Dacia Logan cu GPL. Detalii la tel. (0768.237.779

Sofer taxi cu atestat cu carte de munca pe Logan Facelift, foarte bine intretinut, la 24 h, avem service auto; (0773.744.835

2672.

2673. Sofer taxi cu atestat profesional plan 100 lei, masini foarte bune, service asigurat; (0722.703.736/ 0773.373.518 Floremiexpert@gmail.com 2674. Sofer taxi cu atestat si carte de

munca, Balta Alba; (0737.572.513/ 0785.685.802

2675. Sofer taxi cu atestat valabil si fara datorii la alte firme. Dispecerat Speed Taxi, licente Bucuresti. Plan 125 lei/24 ore, aplicatie inclusa, CM. Tarif 1,69 lei/km. Dacia Logan facelift GPL impecabila. 120 L; (0742.220.002/ 0768.923.613 2676. Sofer taxi dispecerat Meridian;

(0727.450.624

2677. Sofer taxi sau echipa de soferi pe masina noua Logan 2016-2017 colantata Speed sau Pelicanul cu aplicatie Clever, orice zona de preferat Dr. Taberei sau imprejurimi. Schimb de seara zona 1 Mai, Vitan, Militari; (0728.005.505

2716. Sofer. Societate comerciala angajeaza sofer pentru Directorul General activitati de birou si deplasari ocazionale in afara orasului. Conditii: pachet salarial atractiv. CV la office@1benjamins.ro 2717.

Soferi categoria B;

(0735.302.907

2718. SOFERI cu masina personala (nu mai veche de 15 ani ) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2721. SOFERI cu masina personala (nu mai veche de 15 ani) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Se face angajare 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 danielcoconu@yahoo.com 2722. Soferi cu masina personala in rela-

tia cu Uber Romania pt. societate comerciala nu mai veche de 15 ani. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2723. Soferi cu masina personala pentru

UBER Romania. Castiguri intre 1.0002.000 L pe saptamana. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2724. Soferi cu masina personala, nu mai

2689. Sofer TIR, pe locale, in Bucuresti.

Detalii la telefon: 1.000 {; (0785.203.015

veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2690. Sofer tir, transport intern sa posede

2725. Soferi cu masina personala, nu mai

atestat, fisa medicala. Mai multe detalii la telefon (0729.128.100

2691. Sofer transport frigo intern, categoria C+E. Cerinte: aviz medical, atestat marfacazier judiciar. Minim 1 an experienta pe cap tractor + semiremorca. Pentru detalii va rugam sa sunati L-V : 09:00 - 18:00; 1 L; (0730.120.357 sorin.vlad@roadline.ro

ala in relatia cu Uber Romania. Program flexibil. Conditii: minim 21 de ani, masina sa nu fie mai veche de 15 ani. Detalii la telefon. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

stat- Logan 2016 full/ benzina/ gpl, plan 90 Lei - 12 h/ Logan 2008 - benzina/gpl plan 110 Lei -24 h, SC Crisglobal SRL (0765.454.316

2619. Sofer curier sector 1 pentru subcon-

(0730.129.642

tional, (0727.858.488

2696. Sofer Uber, bani cu masina person-

2641. Sofer livrator angajam pentru restaurant Sector 3, salariu 1.100 1.500 Ron + tips. Detalii la telefon dupa ora 12.00; (0764.459.166

ridicare colete in sector 6, Permis cat. B, Forta de munca, Rezistenta la stres si program prelungit. Salariu 1700 Ron Net Luna. Auto acasa Depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru; 1.700 L; (0753.658.573/ 0773.927.890 nicu.enache@bookurier.ro www.bookurier.ro

2684. Sofer tir cu frig, salariu atractiv; 2685. Sofer tir transport intern si interna-

minum 21 de ani, permis minim 1 an, engleza nivel conversational, se ofera: salariu fix, bonusuri, 2.000 L; (0726.449.876/ 0784.039.818

htona angajam sofer profesionist pentru basculanta 8x4. Locatie Bucuresti. Asiguram cazare. Salariu atractiv plus diferite bonusatii. Forme legale de munca; (0722.256.166/ 0728.110.080

tru intretinere gradinita si transport copii cu masina firmei zona Brancoveanu. Salariu motivant. Tel.: (0728.106.100

2720. SOFERI cu masina personala (nu mai veche de 15 ani) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

stat, fara datorii, dispecerat Cristaxi, Dacia Logan full. (0773.822.351

2695. Sofer Uber select, black cab, varsta

2662. Sofer profesionist, companie auto-

2715. Sofer. Angajez sofer gospodar pen-

2683. Sofer taxi. Angajez sofer taxi cu ate-

jam sofer varsta minim 21 de ani, permis 1 an, engleza la nivel conversational, salariu fix plus bonusuri (0726.449.876/ 0784.039.818

Bussiness Park, iesirea spre Ciorogarla, program luni - vineri, salariu atractiv, necesara experienta pe distributie (0731.296.906 santech.srl@gmail.com

2714. Sofer. Societate angajeaza sofer categ. B pentru camion 3.5 t. Permis motostivuitorist. Contact: (0722.518.576

2719. SOFERI cu masina personala (nu mai veche de 15 ani ) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

abil, masini Logan Skoda Fluence Megane. Program luni sambata, duminica liber. Relatii la telefonul din anunt. 110 L; (0785.280.280/ 0768.068.068 pelicanultaxi2007@yahoo.com

2694. Sofer Uber select+black cab. Anga-

2633. Sofer distributie, parcul industrial A1

2713. Sofer. SC angajeaza sofer, permis conducere cat. B, C, seriozitate si disponibilitate deplasari; (0788.686.265

2682. Sofer taxi, firma, doar cu atestat val-

pentru societate comerciala, activitate Uber, (0747.070.239

2615. Sofer curier Bucuresti Livrare ridicare colete pe raza orasului Bucuresti, permis cat. B forta de munca rezistenta la stres si program prelungit, Salariul 1.700 lei net luna, Depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru, 1.700 L; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro www.bookurier.ro

2618. Sofer Curier pentru sector 6, livrare/

Dacia Logan 2012 full. Zona Berceni, Aparatori, Carrefour Berceni, Big, sec 4. Relatii la telefon. (0784.733.546

GPL,angajez. Relatii la telefon: (0768.237.779

2668. Sofer spalator (cat. B) pt modul de igienizare toalete ecologice, cunoasterea Bucurestiului. Program 7 zile, salariu-1800 lei. Punct de lucru vis-a -vis de aprovizionare Billa, Barbu Vacarescu, (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com

2617. Sofer curier pentru sector 5, livrare/ridicare colete in sector 5, Permis cat. B, Forta de munca, Rezistenta la stres si program prelungit. Salariu 1700 lei net luna. Auto acasa Depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru; 1.700 L; (0766.399.650 nicu.enache@bookurier.ro www.bookurier.ro

2681. Sofer Taxi Speed la 12 h tura de zi,

2693. Sofer Uber cu masina personala,

2640. Sofer livrari magazin Angajam o persoana serioasa pentru postul de sofer livrare comenzi la domiciliu. Activitatea se desfasoara pe autoturismul nostru, la diverse adrese din Bucuresti. Carte de munca, program 8h pe zi, 1.800 L; angajari@fbrogroup.com

2614. Sofer cu permis cat. C, pentru camioneta platforma, salariu fix, bonuri de masa (0774.699.394

««««««««««««««««««

2692. Sofer Uber masina Dacia Logan-

enta in comunitate; (0730.977.060

ta comunitate, Germania, Benelux, Franta, Uk etc. 8 saptamani cu 2 saptamani concediu. Salariu fix, diurna, bonusuri. Man, Mercedes, E6, conditii excelente. Transport asigurat. (0761.924.144 Gabriel.stan@doctoruldeutilaje.ro

SOFER TAXI CU ATESTAT PLAN DE LA 100 LEI/ 24 H, LOGAN+ GPL. (0766.345.955

2680.

transport extern in regim tur-retur. Nu se sta pe comunitate. Relatii la tel.; (0745.671.084

2631. Sofer distributie minim categoria B angajam sofer pentru distributie minim permis cat. B pentru contractele incheiate cu mari firme din Romania. Cerinte: cazier fara incidente, experienta de conducere pe utilitare de 3,5 tone. (0725.529.220 steel.trans@yahoo.com

2659. Sofer profesionist ADR distributie

2605. Sofer categoriile B ?i E, cu experi-

2607. Sofer comunitate firma cu experien-

««««««««««««««««««

2660. Sofer profesionist B, C+E, pentru

categoria B, experienta in distributie.Salariu atractiv, contract de munca. (0751.873.793

de transport marfa, camion 7.5 t si 12 t+remorca, pe relatia Romania-Bulgaria, salariu atractiv + diurna. (0722.727.137

cu contract de munca, pentru duba Mercedes cu remorca (pompa de beton) inclusiv pentru ajutarea mecanicului in functionarea pompei de beton, oferim salariu atractiv, (0732.611.947/ 0726.217.079 mioara702000@yahoo.com

2606. Sofer cofetarie, angajam soferi cu experienta, seriosi si responsabili, ce isi doresc un loc de munca stabil. Interviurile pentru angajare se sustin zilnic, de L-V , intre 14-17 cu programare la nr; (0727.736.522 dana.bureac@casatosca.ro

««««««««««««««««««

2687. Sofer tir transport intern permis con-

2611. Sofer cu masina personala. Conditii

2583. Sofer camion, firma reciclare (Sos.

zona Pantelimon, jud Ilfov. (0736.640.392/ 0741.144.697 somes_srl@yahoo.com

SOFER TAXI CU ATESTAT PLAN DE LA 100 LEI/ 24 H, LOGAN GPL; (0724.205.996

2679.

din Bucuresti Candidatul ideal: permis de conducere, categoriile B si C, E, atestat transport marfa, atestat ADR, experienta pe un post similar, capacitate de asimilare rapida, 3.000 L; (0741.102.127 office@std-logistic.ro

2578. Sofer C+E cu experienta pentru

angajez, garaj Magurele; (0744.574.574

2657. Sofer profesionist pentru depozit in

««««««««««««««««««

2630. Sofer distributie in Bucuresti, permis

de ani, permis minim 1 an, engleza nivel conversational, salariu fix + bonusuri 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2582. Sofer camion distributie, Bucuresti,

2656. Sofer profesionist cu experienta 5 ani, transport international, ruta: RomaniaBulgaria-Grecia- Romania, duba frigorifica, prelata, 20 tone, camion 7,5 tone, lift pentru locale - Bucuresti si tara - Romania, camion 3,5 tone locale Bucuresti; (0722.711.117

Dacia Logan 2012 laureat cu AC, IF. Colantat Pelicanul 1.39 Taxi Titan 1.99. Aplicatia pelicanul su Clever. Plan 110 Lei, cm la 8 ore 110 L; (0761.330.289

2658. Sofer profesionist pentru societate

2636. Sofer firma distributie produse alimentare, program 8 ore / zi luni-vineripermis cat B, sediul firmei Sos. BucurestiMagurelezona de distributie in Bucuresti si Ilfov, masina full time, 2.000 L; (0724.299.399 office@mrdfood.ro

2579. Sofer C+E profesionist, pentru

marfa pentru Atego de 7,5t, curse interne, program flexibil, carte de munca. Rog seriozitate; (0766.343.435

2678. Sofer taxi 24 h si cu atestat valabil

2629. Sofer distributie bauturi, Dagmar angajeaza sofer cat. B pentru distributie bauturi pt. depozitul din sos Chitilei, sect 1 Bucuresti. Relatii la tel intre orele 09 00 18 00 (0722.226.579 radu.rizescu@gmail.com

veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana.http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

curse Romania - Grecia -Romania. Salariu, diurna atractiv 4.500 L; (0765.651.498

2655. Sofer profesionist cu cat C si atestat

Necesar experienta; (0733.178.090 adrianslosman@yahoo.com

enta, salariu net de inceput 2000 lei+diurna, (0724.271.070 sirgabriel48@yahoo.com

2547. Societate straina angajeaza la depozit in Voluntari: (materiale pentru tamplarie PVC), gestionari, muncitori calificati, pachet social, salariu motivant (bun; (031.425.36.94/ 0725.778.051

auto pentru curse Romania-Germania. Necesar permis categoriile B+C+E, experienta international. Experienta transport autoturisme este un avantaj. Solicitam seriozitate, (0753.140.020 bogdan@axxacompany.ro www.axxacompany.ro

2625. Sofer distributie cu categorie B, in echipaj cu manipulant marfuri din Bucuresti sau Popesti Leordeni pentru distributie marfa. (0758.089.854 cristina.ilie@practicom.ro

vechime cel putin 10 ani, atestate persoane - marfa. Tel./CV: (0744.325.800 office@protocolvip.ro

2604. Sofer categoria E firma angajeaza

2613. Sofer cu masina proprie pick up sau

2554. Sofer duba 3.5 tone + platforma

2654. Sofer profesionist cat. B, C, D, E,

salariul 1.700 Ron, (0744.590.096/ 0744.378.138 ermicarm@yahoo.ro

microbuz curse speciale, posibilitate pensionar; (0724.236.971

2581. Sofer camion 7,5 tone, punctual, serios, fara limita de varsta. Program l-v. Curse locale in Bucuresti si ocazional in tara. Salariu, bonuri masa, decontare transport (1500+240/270+100 lei). 1.600 L; (0721.236.300/ 0721.236.300 roxana@lagoudakis.ro

mezeluri angajam soferi distribuitori pentru distributie proprie. Fabrica este situata pe strada Drumul intre Tarlale, nr. 25-29, sector 3, (0720.660.988 office@vericom2001.ro

2624. Sofer distributie carne pasare,

tir 24 tone prelata, curse circuit in tara, detalii la telefon, rog si ofer seriozitate. Plata se face saptamanal la venirea in garaj (0766.536.179

2603. Sofer categoria D, cu atestat

dubita angajam pentru catering in zona Crangasi, experienta in distributie, salariu incepand de la 2200, bonusuri, program flexibil, 2.200 L; (0725.328.292/ 021.220.53.21 info@frenchbakery.ro

2553. Sofer distribuitor. Fabrica de

2653. Sofer profesionist cat B C+E pentru

2602. Sofer categoria D, caut persoana serioasa pentru curse microbuz sau autobuz, curse speciale in Bucuresti program de luni pana vineri. Weekend liber, salariu atractiv plus bonusuri in functie de capacitatea soferului; (0733.980.351

2612. Sofer cu masina proprie pick up sau

livrare pizza si mancare. Salariu foarte avantajos, contract de munca, mancare asigurata, benzina decontata. Program flexibil; (0736.418.923

2623. Sofer depozit cherestea salariu motivant, bonusuri, colectiv tanar, atmosfera placuta. Sofer categoria B, pe masina Ford Transit in zona Pipera Tunari (0734.930.889

2652.

firma transport persoane. Persoana de contact Bogdan, tel.: (0786.355.169 pacifictur@yahoo.com

furi generale pe tara, necesar categoria CE, experienta minima 3 ani pe autotrenuri. Salariul 3500 lei in mana. 3.500 L; (0722.686.545 transport@ddbecoservices.ro

2550. Sofer cu autoturism propriu pentru

SOFER PERSONAL, CUTIE AUTOMATA, ENGLEZA, CUNOSTINTE PC, 2.200 L; (0745.183.700/ 0732.059.034

2610. Sofer cu masina personala, nu mai

2577. Sofer Black Cab, varsta minim 21

2651. Sofer personal, 1.500-2.000 lei/ luna. Detalii la: (0733.117.789

autoturism propriu pentru firma delivery. Experienta in domeniul livrarilor si cunoasterea Bucurestiului constituie un avantaj. Salariu plus tips peste 200 lei/zi, plus bonusuri. (0725.944.517 office.kitcheneto@gmail.com

tor 3; (0762.267.942

2580. Sofer camion pentru transport mar-

utilaje), atestat transport marfa, cat. C, CE.CV la email. (0751.177.444 office@rologis.ro

2622. Sofer delivery Bucuresti, livratori cu

2650. Sofer pentru Uber Select si Black Cab varsta minim 21 de ani, permis de minim 1 an. Cazier auto (fara antecedente penale). Engleza la nivel conversational. Salariu fix, bonusuri 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2601. Sofer categoria D cu atestat pentru

2545. Societate de paza angajeaza dis-

2549. Sofer camion platforma (transport

rog seriozitate. Contact Laurentiu; (0745.239.841 calypsotrans@yahoo.com

2628. Sofer distributie produse alimentare.

pu?in 5 ani experienta si cunostinte minime in instalatii electrice si sanitare, zona Berceni. Preferabil sa aiba domiciliul in sectorul 4 sau 5. (0731.955.755 madalinacatalin29@gmail.com

curse in circuit intern. Salariu lunar fix, fara limita de km (0767.771.485

2546. Societate paza angajeaza agenti de securitate cu atestat si fara in zona: Militari, Chiajna, Drumul Taberei. Asiguram scolarizare gratuita, salariu 1.600-2.000 lei; (0731.510.966

2621. Sofer de tir pentru intern cat C+E,

2596. Sofer categoria B, Berceni, cu cel

agenti de securitate pentru zonele: Militari, Drumul Taberei, Ghencea, Rahova, salariu 1.450-1.800 lei (7 lei/ora) (0731.510.966 peceri cu si fara experienta, asiguram scolarizare gratuita, salariu net 1.700 lei la 180 ore; (0799.006.960

canul. Angajez sofer de taxi cu experienta 2 ani pe Renault Fluence, carte de munca pe 8 h excelenta stare de functionare, la 24/h. Rog seriozitate; (0721.860.957

necalificati angajez. Firma se ocupa cu colectarea deseurilor nepericuloase; (0786.765.021

de colaborare Uber, varsta minima 21 de ani, auto sa nu fie mai veche de anul 2001. Castiguri aproximative intre 1.000-2.000 saptamanal, http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2544. Societate de paza angajeaza

2620. Sofer de taxi firma colaborator Peli-

2627. Sofer distributie produse alimentare,

2598. Sofer categoria B, transport interna-

2567. Sofer taxi atestat valabil, fara cazier

casino retea sali de jocuri de noroc, Bucuresti, angajam supraveghetoare jocuri. Ne dorim in echipa persoane comunicative, punctuale si cu aspect fizic placut. Salariu atractiv, bonus. Nu necesita experienta 1.400 L; (0733.222.132

2590. Sofer cat. D, angajam soferi catego-

2563. Sofer profesionist cu atestat si licen-

2533. Shaormar experimentat, Mister Kebab isi mareste echipa. Salariu peste medie, masa gratuita, tips, bonusuri, carte de munca. Bd. Aerogarii, Baneasa, 2.800 L; (0721.303.303

2539. Slot Attendant, supraveghetor jocuri

Brebenel, oras Voluntari, asteptam Bucuresti + Ilfov; (0720.030.011

Complex Saftica Resort angajeaza sofer pentru livrari pizza si transfer aeroport. Se ofera carte de munca, cazare, salariu 1400 RON. Program de lucru 5/2, 1.400 L; (0752.665.595 Radu.hrituleac@gmail.com

legale de munca, colaborator la Uber pe auto Renault Symbol. Castiguri intre 2.5004.000 lei. 4.000 L; (0733.977.560

2538. Shop & Go Gara Obor angajeaza casier si lucrator comercial. Relatii la telefon; (0786.327.577

2589. Sofer cat. D angajam, pentru SC

pentru distributie marfa transport intern. Atestat valabil, cartela tahograf valabila, experienta minim 3 ani; (0731.599.210 hr@defne.ro www.defne.ro

2562. Sofer profesionist categoria C+E,

2532. Shaormar cu experienta. Shaormerie sector 4, angajam shaormar cu experienta, salariul 3000-3200lei, se stabileste in functie de experienta si program; (0765.444.400 burnardana@yahoo.com

2537. Shaormari cu experienta, zona Gorjului, cartier Militari, salariu motivant. Relatii la telefon. (0765.416.406

2588. Sofer cat. C+E, semiremorca, serios, punctual, fara limita de varsta. Curse locale fixe in Bucuresti. Program in ture. Salariu, bonuri masa, bonus transp 2050+150+240/270). Asig. med +bonus vechime. Atestate valabile. 2.250 L; (0721.236.300 roxana@lagoudakis.ro

2697. Sofer Uber, frima noastra detine flota de masini pentru activitatea de logistica in regim de transport persoane Uber. Firma este una din societatile afiliate serviciului Uber Romania. Salariu de minim 2000 ron/luna 2.000 L; (0747.953.371 2698. Sofer Uber, salariu de minim 2000

ron/ luna Frima noastra detine flota de masini pentru activitatea de logistica in regim de transport persoane Uber. Firma este una din societatiile afiliate serviciului Uber Romania. 2.000 L; (0747.953.371

veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2726. Soferi cu masina personala, nu mai

veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 1.500 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2727. Soferi in relatia cu Black Cab Romania si Uber cu masina firmei. Conditii: varsta minim 22 de ani, cazier judiciar, cazier auto. Se ofera: salariu fix + bonusuri,telefon de servici, 2.000 L; (0726.449.876/ 0784.039.818

2728. Soferi Societate Comerciala angajeaza soferi pentru transport si manipulare deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatii ideali trebuie sa fie persoane serioase si de incredere. Str V. Cascadelor, sect 6, 1.500 L; (0723.670.538 2729. Soferi autobetoniera. Societate producatoare de betoane angajeaza soferi autobetoniera, pentru punctele de lucru din Bucuresti- Ilfov. Cerinte: Permis categoria C, Atestat profesional; (0730.013.814 2730. Soferi B, electricieni, pickeri, lacatusi mecanici - S4, S.5. Salariul net 1.300 1.800 + bonuri de masa + alte beneficii; program 1, 2, sau 3 schimburi; angajari la tel., 1.800 L; (0729.569.050 2731. Soferi B, electricieni, pickeri, lacatusi S.4, S.5. se lucreaza in 1, 2 sau 3 schimburi; salariul net 1.600 - 1.800 lei + tichete de masa; angajari la tel., 1.800 L; (0729.569.050

2699. Sofer vidanjor, igienizare toalete ecologice, permis B. Program l-d (s-d platit dublu). Salarizare in functie de performante 2500 lei. Punct de lucru in spate la magazin Billa Barbu Vacarescu. (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com

2732. Soferi cat. C, C+E companie serioasa angajam pentru transport national. Card tahograf si atestat marfa valabile. Seriozitate si corectitudine. Venituri avantajoase (0755.155.025 fastanswercurier@gmail.com

2700. Sofer, firma distributie materiale termice si sanitare angajeaza sofer cu experienta. Se cauta persoana dinamica si onesta. Salariu atractiv + bonuri. Se asigura transport in localitatea Bragadiru 1.500 L; (0740.229.901 roxanatufeanu@yahoo.com

2733. Soferi categoria B, angajam pentru

2701. Sofer, Firma, angajam soferi cat. B,

petru transport privat de persoane, castiguri de pana la 3000 de lei/ luna, program flexibil, masini decente, etc. Anuntul este valabil in Bucuresti, 3.000 L; (0720.057.577 uberbigpartners@yahoo.com

2702. Sofer, o masina nu mai veche de 15

ani si permis categoria B de minim 1 an? Fii propriul tau sef, flexibil. Societate partenera Uber si Taxify cauta soferi categoria B pentru colaborare. Nu ezitati. 1.500 {; (0734.804.806 office@topbusinessconsulting.ro 2703. Sofer, pentru societate de paza, pentru interventie. 1.500 L; (0723.237.397 nc.ppttehnic@yahoo.com 2704. Sofer, transport de marfuri in Comu-

nitatea Europeana Franta, Italia, Benelux, Germania, 2.000 {; (0723.669.428

2705. Sofer, contabil, muncitori, morar, tinichigiu. Fabrica Paine Petrachioaia Ilfov: sofer ctg. B (3000 inclus transport), sofer ctg. CE (3500-4000/ luna), contabil sef (ASE) (4000-4500 luna), muncitori fabrica, muncitori incarcatori-descarcatori (15001700/ luna); morar (2000-2500/ luna); tinichigiu (3000-3500/ luna); vopsitor (3000-3500/ luna). Astept provincia. Ofer cazare. (0727.133.373 2706. Sofer, ospatar pentru catering si

evenimente, program luni-vineri 09:0017:30 si 2 sambete/ luna cu program redus. O masa pe zi, contract de munca, posibilitati de avansare, zona Morarilor, metrou Costin Georgian, 2.000 L; (0726.946.544 birou@bucateperoate.ro www.bucateperoate.ro 2707. Sofer, ospatar, ajutor ospatar, barman Restaurant cu 2 locatii, angajam ospatari, soferi pt. livrare mancare la domiciliul clientilor si barman; (0758.088.406/ 0736.888.788 vasile.karla@gmail.com 2708. Sofer-livrator pe scuter sau masi-

distributie in Bucuresti. Relatii la telefon (0749.034.335

2734. Soferi categoria B, C si E cu atestat

si card. Asiguram gratuit cazare, masa si diurna. Asteptam provincia. Salarii atractive. Firma isi desfasoara activitatea in Bucuresti. Relatii intre 10.00- 16.00; (0769.961.624

2735. Soferi categoria D cu experienta, pt. curse speciale, cu domicilul in Bucuresti, Alexandria si Dragomiresti Vlasca; (0764.488.787 2736. Soferi cu masina personala pt. soci-

etate comerciala. Conditii de colaborare: masina sa nu fie mai veche de 15 ani, masina sa fie in 4 sau 5 usi, in cazierul auto si cel juridic. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 3.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2737. Soferi de tir pentru comunitate, remorci Frigo firma de transport international din Bucuresti, angajam soferi de tir pentru comunitate, salariu atractiv, asigurare, transport asigurat, avans diurna, venituri 2000 euro. 2.200 {; (+40749032545/ +40749032545 vali.dragomir@ucatrans.ro 2738. Soferi de TIR pt comunitate, remor-

ci frigorifice firma de transport international din Bucuresti, angajam soferi de tir pentru Comunitate salariu atractiv, asigurare, transport asigurat,, venituri diurna + salariu 2200 euro. 2.200 {; (0749.032.545 vali.dragomir@ucatrans.ro 2739. Soferi delivery pe sector 2. Se ofera

masina, program flexibil, salariul atractiv,mai multe info la tel. (0765.544.496 info@lasafi.ro

2740. Soferi Distributie cu permis cat B in

urmatoarele conditii: contract de munca perioada nedeterminata, salariu de baza 1600 lei plus bonusuri (200-600 lei), domiciliul in sect 2, 3, 4 2.000 L; (0722.393.383 stefan.prober@yahoo.com 2741. Soferi distributie panificatie sector

2; (0761.680.666

2742. Soferi distributie pentru fabrica de

na cu masina firmei sau personala cu scuterul firmei sau al tau, program intreg sau 4 ore pentru Bistro zona Unirii. Sal. 1.450 lei, 250 {; (0764.590.596/ 0724.124.240 viorelpor@gmail.com

mezeluri, distributie proprie. Fabrica este situata pe strada Industriilor, nr. 213, Chiajna. Se ofera salariu 1.700 Ron si tichete de masa. Relatii la telefon (0734.191.662 adriana@mezelar.ro

2709. Sofer. angajez sofer firma Speed

2743. Soferi distributie Transporta si distribuie marfa conform documentelor, Transporta marfa in cele mai bune conditii pentru a evita deteriorarea acesteia. Zona incinta Faur, Bld. Basarabiei 256, 2.000 L; (0741.224.220 florin.ioan@trady.ro

Taxi, masina 2016. Rog seriozitate; (0721.061.379

2710. Sofer. Distribuitor bauturi cu sediul

in sector 3, angajeaza sofer/ manipulant marfa; (0730.071.957

2711. Sofer. Firma de termopane angajam

sofer pentru autoutilitara de maxim 3,5 t.Program 8:00-16:00; (0726.776.507

2712. Sofer. Laborator de cofetarie din Voluntari angajeaza soferi cu experienta, 2.210 L; (0785.082.421

2744. Soferi livratori. Restaurant Calea Dudesti angajeaza soferi livratori. Salariu +tips. Contract full time, 1.200 L; (0742.230.602 2745. Soferi pentru Black Cab, se ofera

salariu fix + bonusuri 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


26

23 octombrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 2746. Soferi pentru Uber varianta 1, new.A-Leasing Operational cu contract de Car Shering 500-900 lei/7 zile (contract inchiriere).Putem oferi si auto din gama Skoda Fabia 2004-2012.Volkswagen Polo 2004-2006. 3.500 L; (0763.111.888 InchirieriAutoTrans@gmail.com 2747. Soferi profesionisti C+CE pentru

transport international, tur- retur si pentru intern, Bucuresti, judetele limitrofe; (0766.070.088 2748. Soferi profesionisti categoria

C angajeaza Urban SA cu sediul in Bucuresti, Bd.Timisoara nr.10-12, sector 6. Conditii: cartela tahograf, aviz medical si psihologic, atestat de pregatire profesionala, cu domiciliu in Bucuresti; (021.413.91.15 2749. Soferi profesionisti tir pentru Germania. Cerinte: permis conducere cat. C+E - obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi- Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Aplicati prin completarea formularului urmator+ copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CEREREDEANGAJARESOFERIPROFESSIONISTIFISAPERSONALA. www.ullrich-gruppe.de. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin e-mail, sau telefonic. Site: www.ullrich-gruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de 2750. Soferi profesionisti tir pentru

Germania. Cerinte: permis conducere cat. C+E - obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noiRenault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Aplicati prin completarea formularului urmator+ copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CERE REDEANGAJARESOFERIPROFESSIONISTIFISAPERSONALA. www.ullrich-gruppe.de. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin e-mail, sau telefonic: (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de 2751. Soferi profesionisti, pentru

firma salubrizare (gunoiera sau containiera) 8 ore de L-V; (021.316.16.61/ 0731.837.033

2752. Soferi si curieri, angajam soferi curi-

eri pentru Bucuresti si Ilfov. Competente:buna comunicare cu clienti, responsabilitate, seriozitate, munca in echipa (0725.860.912 vam_unic@yahoo.com

2774. Sortator haine si incaltaminte second hand pt. depozit, salariu 1500 lei. Persoanele interesate pot trimite si CV la email (0770.517.847 angajari8@gmail.com 2775. Sortator, manipulator legume, fructe, salariu atractiv, conditii de munca decente, de preferat doamne. Zona Glina, Popesti Leordeni, (0744.542.292 bogdan.silinescu@sinfrutta.ro 2776. Spalator cu experienta pt. spalatorie auto cu vad foarte bun, se ofera salariu atractiv, comision, condi?ii foarte bune de munca. Se cer seriozitate si profesionalism (0773.945.164 2777. Spalator auto cu experienta pentru

spalatorie auto cu vad format de peste 10 ani, ofer salariu, comision, carte de munca inclusiv cazare. Spalatoria este situaua in Prelungirea Ghencea nr. 107. Rog seriozitate. (0768.411.929/ 0762.361.825 crimi_viorel2008@yahoo.com 2778. Spalator auto cu experienta, sos.

Berceni, sector 4, salariu, comisioane, carte de munca. Rog si ofer seriozitate (0762.361.478

2779. Spalator auto pentru spalatorie

auto situata in zona Berceni, cu sau fara experienta, fete sau baieti, salariu atractiv + comison + contract de munca. (0721.430.491/ 0767.697.839

2810. Spalatori auto zona Stefan cel Mare, Lizeanu, sector 2 (0741.170.301/ 0756.066.940 lpscadrian@yahoo.com 2811. Spalatori auto zona Trapezului;

(0766.635.043

2812. Spalatori auto cu experienta in domeniu, salariu fix, contract de munca 8 ore, zona Petre Ispirescu, sector 5, 1.000 L; (0761.548.315/ 0760.417.640 bobynic989@gmail.com 2813. Spalatori auto cu experienta oferim

cazare, zona Berceni, langa statia de metrou Dimitrie Leonida, salariu 800 Lei +la fiecare 4 masini spalate int-ext 10 Lei comision; (0769.862.711

2814. Spalatori auto cu experienta, pen-

tru spalatorie auto situata in D-na Ghica, urgent, baieti si fete salariu 1.200 lei, 1.200 L; (0764.140.322/ 0760.734.773

2815. Spalatori auto cu si fara experienta

pentru spalatorie auto zona Baneasa, (0744.542.923

2816. Spalatori auto pentru spalatorie auto Buc, sector 4, salariul 1200-1400 lei. Se acorda comision substantial la servicii de tapiterie, polish auto polish, faruri, degresare auto, degreare jante, (0723.482.048/ 0723.545.660 aidasrm@yahoo.com 2817. Spalatori auto, angajam spalatori

2780. Spalator auto zona cu vad;

(0734.707.930

auto cu experienta, oferim salariu mare + comision 20%; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

2781. Spalator auto zona Militari-Lujeru-

2818. Spalatori auto, angajam spalatori

lui. Rog seriozitate; (0770.754.437 costindolcee@yahoo.com

2782. Spalator auto cu experienta in Bucuresti, Sector 2, langa Bamboo. Spalatoria are 7 rampe, ofer cazare; (0726.570.002/ 0726.443.185 2783. Spalator auto cu experienta,

cazare gratuita; (0753.051.540

2784. Spalator auto cu experienta, salariu 1500 lei plus comision, ofer cazare gratis conditi decente, dus, tv, internet, ac. (0761.434.105 costincostin1599@gmail.com 2785. Spalator auto cu experienta, salariu atractiv plus comision 20% - zona Salajan - Statuie Nicolae Grigorescu, Spalatoria Auto Smart. (0766.309.126 2786. Spalator auto la Citygo Carwash, ultracentral, vad, cu/fara experienta, serios, zona Unirii- Calea Calarasilor, salariu+ bonus+ comision- 2.000 Lei, cazare, echipamente moderne, contract legal, 2.000 L; (0743.174.433/ 0743.040.433 2787. Spalator auto zona Herastrau, Sos.

Nordului companie angajeaza spalator auto cu program de luni pana vineri intre 08:30-17:00. Oferim contract de munca (perioada nedeterminata), salariu fix - 1100 lei net si tichete de masa. Contact: (0724.363.804 2788. Spalator auto, zona Muncii, spala-

torie auto, super vad, langa Mc Donald’s Morarilor, angajeaza spalatori auto cu sau fara experienta. Basarabia nr. 89 sector 2. Detalii la spalatorie; (0722.537.203 2789. Spalator auto. Spalatorie profe-

auto cu experienta, salariu atractiv + bonusuri + comisioane, zona Auchan Titan, str. Liviu Rebreanu nr. 37 B, sector 3, Bucuresti; 900 L; (0726.050.355 ofragek@gmail.com

2819. Spalatori auto, Calea Giulesti,

seriozitate, punctualirate, posibil cazare; (0766.277.794

2820. Spalatori auto, spalatorie auto situ-

ata in sector 1, str. Jiului, angajeaza spalatori auto cu/ fara experienta (0742.181.649 2821. Spalatori Auto. Spalatoria “ La Gill

SRL “ , angajeaza spalator auto calificat sau necalificat , ofer cazare gratuita , salariu plus comision; (0744.657.330 la_gill_64@yahoo.com 2822. Spalatori auto. Spalatorie zona

Dorobanti, angajeaza spalatori auto cu experienta in domeniu. Program atractiv, cazare, salariu 1.000 L; (0761.294.713/ 0740.210.836 2823. Spalatori vase, ajutor bucatar pen-

tru hotel 4 stele, situat in centru, zona Unirii; (0731.111.164/ 0730.777.040

2824. Spalatori, mecanici, electricieni, spalatorie auto angajeaza, zona Colentina; (0723.581.680 2825. Spalatorie auto angajeaza spalatori auto cu experienta si fara, zona Voluntari, vizavi de Primaria Voluntari; (0755.693.333 2826. Spalatorie auto angajez familie pentru spalatorie si treburi gospodaresti, asigur cazare; (0743.177.472/ 0722.923.001

full GPL CM la 8 orte, bonusuri pentru oamenii seriosi, 100 L; (0785.062.890/ 0766.266.710

sionala specializata in detailing auto, angajeaza spalatori auto cu si fara experienta. Salariu si comisioane motivante, carte de munca, locatie centrala, program de functionare 9-20. (0774.074.077 sangelescu@gmail.com

2827. Spartan angajeaza preparator gyros Restaurant Spartan este cel mai mare lant de restaurante cu carne rotisata din Romania, in locatia din Cora Pantelimon, pentru detalii sunati, 1.400 L; (0723.751.323

2754. Soferi taxi cu atestat sau adeverinta

2790. Spalator de covoare pentru spala-

2828. Specialist Facebook, Angajez per-

2753. Soferi taxi cu atestat pentru Logan

de promovare a examenului de taximetrist, 4-5 libere/ luna+ bonusuri. Masini noi, modele variate, aplicatie Clever, Pelicanul, 115 L; (0764.474.760 taxi.topoffice@gmail.com 2755. Soferi taxi cu atestat valabil si fara

datorii la alte firme. Auto Dacia Logan 1.2 facelift GPL. Contract de munca si asigurare de sanatate, aplicatia Clever gratuit. Plan 120 lei, 100 L; (0742.220.002/ 0768.923.613

2756. Soferi taxi cu atestat, pe masini noi

(Logan + Renault) de Bucuresti si Ilfov. Plan 125 Lei, sarbatori legale libere, contract de munca, concedii. Revizii efectuate de firma. Android si bonusuri (0764.474.760 2757. Soferi taxi cu atestat. Masini noi:

motor 0.9; 1.0; 1.2 CP. Plan 115 Lei, contract de munca, asigurare medicala, (0728.729.687 2758. Soferi taxi pentru masini facelift si modelul nou, conditii excelente, avem service si intretinem masinile, 110 L; (0766.266.710/ 0760.604.290 2759. Soferi taxi angajam, Dispecerat

Leone - Pelicanu, an fab. 2011 - 2014, conditii avantajoase; (0765.519.814

2760. Soferi taxi cu atestat, la Taxi Leone,

Taxi As, Taxi Titan, facilitam si obtinerea atestatului; (0768.533.230/ 0768.533.688 2761. Soferi taxi cu atestat, Logan-uri full,

an 2011 - 2012, benzina + GPL, plan 100 lei la 24 ore, conditii avantajoase, dispecerat Pelicanul, As sau Speed; (0786.777.649/ 0721.456.070 2762. Soferi taxi cu atestat, zona Vitan,

masini noi, 24 h, auto Dacia Logan 1.6 benzina + gpl, full options, an fabricatie 2012, stare tehnica foarte buna, pana in 100.000 km, foarte intretinute, autorizatii Ilfov, dispecerat AS. Se ofera carte munca 8h. (0724.203.270 2763. Soferi taxi cu atestat. Masini noi de

Bucuresti si Ilfov. Conditi avantajoase + bonusuri, masini 12/24 sau 24/24h. 4 5 zile libere lunar. Aplicatie Clever. Skoda Octavia, Skoda Rapid, Renault Fluence, Renault Symbol (0764.474.760 2764. Soferi taxi, la 24 h, masini dispecer-

at Cristaxi - Speed Taxi; (0761.068.090 2765. Soferi Uber si Black cab, pentru

societate comerciala 2.000 L; (0726.449.876/ 0784.039.818

2766. Soferi Uber, se poate oferi si masi-

na. Detalii la tel., 3.000 L; (0761.581.518 vaduva.petrica@yahoo.com

2767. Soferi, firma catering situata in sec-

torul 4 (Splaiul Unirii 162, in incinta fostului abator) angajam pentru program in schimburi, 15 zile/luna, orar 6-19. Se ofera pachet salarial atractiv+ 2 mese/zi. (0749.203.859 gabriela.orbeanu@gmail.com

2768. Soferi, pentru societate comerciala,

cu masina personala in relatia cu Uber Romania si Black Cab Joy Romania. 3.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2769. Soferi. Angajam/ colaboram cu soferi cat. B, masina personala sau masina noastra transport persoane- Uber; (0733.100.101 2770. Soferi. Firma amenajari interioare si

torie automatizata situata in zona Obor, Lizeanu. Salariu atractiv, procent la lucrari, seriozitate; (0761.550.623 2791. Spalator de vase pentru bar pro-

gram 8h/zi, in 2 schimburi. Salariul 1450 brut + tichete de masa. Pentru detalii sunati la tel., 1.450 L; (0732.459.839 2792. Spalator vase Restaurant situat

ultracentral angajeaza spalator vase, program 8 ore/ zi. Sunati la tel; (0731.470.850 2793. Spalator vase, Angajam urgent

spalator vase (doar baieti), cu sau fara experienta, descriere post: se asigura curatenia si intretinerea echipamentelor, a spatiilor de gatit si a spatiilor adiacente, 1.650 L; (0764.615.565 treft_treft@yahoo.com www.rentwaiters.ro 2794. Spalator vase, pentru Restaurant

Regie. Oferim bonuri de masa, decont transport; (0751.267.453

2795. Spalator vase, urgent. Restaurant

italian situat in zona Cotroceni, angajeaza spalator vase si personal curatenie. Pentru detalii sunati la nr. de tel. sau CV; (0724.371.047 contact@laterrazza.ro 2796. Spalator/ vulcanizator auto, anga-

jam, salariu + comision zilnic, 1.000 L/ 1.200 L; (0768.917.455

2797. Spalatoreasa textile se ocupa cu

sortarea/pregatirea articolelor textile (lenjerie, prosoape, fete masa) pentru spalare, calcare; incarca, descarca masina de spalat, uscat, impacheteaza lenjeria calcata. Program: 2/2 zile. (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro 2798. SPALATORI auto si vulcanizatori baieti si fete. Program una cu una sau cu doua libere pe saptamana. CM si comisioane, seriozitate si colectiv placut. Sector 3, 1.500 L; (0723.160.045 calea_ionut@yahoo.com 2799. Spalatori auto. spalatorie auto angajeaza cu experienta, conditii foarte bune de lucru, contract de munca si salariu. Zona cu vad foarte bun si comisioane mari zilnic, zona mall Vitan; (0720.140.111 alex.corcioveanu@yahoo.com 2800. Spalatori auto (fete, baieti) cu experienta, zona Ap. Patriei. Oferim cazare, salariu + comision, program 8,0020,00, un liber pe saptamana, 800 L; (0766.667.555 2801. Spalatori auto Angajam personal

pentru spalatorie auto aflata in zona Republica, Cora Pantelimon, str. Ion Sahighian nr. 2, sect. 3. Se ofera salariu fix, carte de munca, comisioane; 900 L; (0721.135.615 catie_85@yahoo.com 2802. Spalatori auto Autoerebus, full

time, in conditii avantajoase, cu contract de munca.Bd. Expozitiei nr. 2. (0725.271.135/ 0722.765.765 atatoi@gmail.com 2803. Spalatori auto cu experienta pen-

tru spalatorie auto, conditii foarte bune, carte de munca, vad bun, salariu plus comision, rog seriozitate. Bonusuri; 1.000 L; (0767.737.218 adiflorescu71@yahoo.ro 2804. Spalatori auto cu experienta, con-

tract de munca, 8 libere pe luna, program de la 9-20, salariu plus procent, trafic intens. Marasesti nr. 14 langa gaze. Va asteptam la adresa cu copie CI, 1.000 L; (0732.982.982

exterioare angajam soferi, zugravi,faiantari, rigipsari, instalatori si electricieni seriosi, (0735.420.102

2805. Spalatori auto cu experienta,

2771. Soferi. Producator ambalaje angajeaza urgent soferi. Va rugam CV pe email sau la tel. (0758.109.833 vanzari@tipografiaeurobusiness.ro

salariu + comision, vulcanizator auto; (0722.349.339/ 0765.235.957

2772. Soferi. Companie de renume in transportul pacientilor dializati angajeaza soferi cu experienta minim 3 ani, in vederea transportului pacientilor dializati din Bucuresti, cat si din imprejurimi. Plata salariilor la timp contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, servicii medicale, stabilitatea locului de munca. Contact tel. (0758.025.805 2773. Soferi/ agenti pentru fabrica de san-

wich-uri, pentru livrare. Comenzi si marirea zonei/ traseului. Locatie Hala Traian; (0724.396.390

salariu + comision; (0744.377.851

2806. Spalatori auto cu experienta,

2807. Spalatori auto cu experienta, salariu 1.200 lei si vulcanizatori auto cu experienta, salariu 1.500 lei, zona Republica, eventual ofer si cazare; (0737.836.770 2808. Spalatori auto cu experienta,

salariu atractiv + bonusuri, Calea Giulesti 235, Bucuresti; (0766.333.428 2809. Spalatori auto cu sau fara experi-

enta, posibilitati cazare zona Sos. ViilorCasa Poporului, salariu 800 Lei, comision, 2 libere pe saptamana, program 8-20, carte de munca, rog seriozitate 800 L; (0723.370.170

soana pentru administrarea conturilor de facebook ale firmei. Persoana dinamica si sociabila.Program luni-vineri 9-17, cladire de birouri zona Iancului- salariu 1700 lei, 1.700 L; canadian.farmaceutic@gmail.com 2829. Specialisti centrale termice sau aer conditionat Firma instalatii climatizare angajam montatori aer conditionat, frigotehnisti si tehnicieni service centrale termice in Bucuresti; (0720.060.601

2830. Specialisti tamplarie aluminiu, angajez urgent lacatusi, specialisti in tamplarie aluminiu si muncitori necalificati. Salariu atractiv; (0771.072.578 atelierraco@yahoo.com 2831. Spot Vision Electric & Lighting, depozit produse electrice angajeaza reprezentanti vanzari-personal feminin. Relatii la depozitul din Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 616, la tel. sau la email; (0748.880.824 alina@spotvisionelectric.ro 2832. SSG angajam agenti securitate cu si fara atestat, zona Baneasa (Liceul Francez); (0728.002.776 2833. SSG angajeaza dispeceri centru de alarma, asiguram scolarizare gratuita. Salariu 1.700-2.000 lei; (0799.006.960 2834. Star Cooking Events, scoate la con-

curs urmatoarele posturi: 9 bucatari, 6 ajutori bucatar, 5 persoane spalat vase. www.vreu-bucatar.ro, (0761.133.440/ 0751.133.440 vreaubucatar@gmail.com 2835. Star Services Event te asteapta sa

fii parte din echipa noastra. Daca esti ospatar sau ajutor ospatar si ai lucrat la evenimente, te asteptam sa ne contactezi, www.vreau-bucatar.ro (0723.277.601/ 0761.133.440 vreaubucatar@gmail.com 2836. Stivuitorist depozit frigorific,

bonuri + masa calda; 1.700 L; (0757.029.705

2837. Stivuitorist Firma multinationala angajeaza stivuitorist, se lucreaza pe tura, salariul avantajos, conditii de firme multinationale; (0758.041.191 office@wilkins.ro 2838. Stivuitorist Logistic E van Wijk

companie romano-olandeza (0724.566.520

2839. STIVUITORIST pentru depozit la

firma Zarea. Interviuri zilnic orele 10-16 la sediul din B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Transport: metrou statia Parc Bazilescu si autobuz 697 sau 112; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 2840. Stivuitorist pentru statia de

sortare a deseurilor Glina. Relatii zilnic intre orele 08-17 de L-V. Calificarea de mecanic utilaj constituie un avantaj. 3.000 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com 2841. Stivuitorist cu activitati de manipu-

2845. Stivuitorist, angajam urgent stivuitorist experienta min.1 an + atestat (lame laterale) pt. fabrica din Chitila.Salariul net: 1600 Lei, bonuri de masa, decont.Program: 2 schimburi, L-V. Pentru interviuri sunati la numarul din anunt 1.600 L; (0748.085.887 ioana08.recrutare@gmai.com 2846. Stivuitorist, stivuire, depozitare

marfa.Receptia cantitativa si calitativa a produselor;Pregatire comenzi conform documentelor de livrare;Atestat valabil de stivuitorist;Apt medical. (0740.182.937 florin.ioan@trady.ro 2847. Stivuitorist, primitor, distribuitor,

personal depozit, operatii manipulare, incarcare-descarcare mat. de constructii in camione. Cautam persoana responsabilserioas, loc de munca stabil, transport asigurat.Detalii la tel: 1.700 L; (0724.247.946 teodor.stoica@menatwork.ro

2849. Stivuitoristi angajam pentru

2883. Sudori si lacatusi sudori angajam,

depozite in Italia. Cerinte: experienta lame laterale/ frontale, atestat ISCIR, lb. italiana nivel conversational. Beneficii: cazare si transport gratuit (0773.855.683 2850. Stivuitoristi in Chiajna Digijobs

recruteaza stivuitoristi in Chiajna. Salariu: 1500 lei fix net lunar, bonuri de masa 9,41 lei/ zi, bonusuri lunare de performanta de aprox 300 lein/ luna. Experienta minim 1 an pe frontale, (0728.297.207 office@digijobs.ro 2851. Stivuitoristi la Jucu Salariu: 1500

lei fix net lunar, bonuri de masa 9,41 lei/ zi, bonusuri lunare de performanta de aproximativ 300 lei/ luna. Experienta minim 1 an pe frontale, (0728.297.207 office@digijobs.ro

Depozit materiale de constructii angajeaza stivuitorist; (0728.777.534 contabilitate@presto.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

2884. Sudori si lacatusi, societate membra a Grupului Mobexpert (productie mobilier metalic) angajeaza sudori si lacatusi (nu e necesara calificarea, ci experienta). Carte de munca. Zona capat metrou Pipera. Program 7-15:30 (0720.333.251 office@feromex.ro www.feromex.ro 2885. Sudori TIG inox aluminiu, angajam

sudori tig inox si aluminiu pentru confectie metalica usoara. Producem diverse repere si tamplarie metalica. Procedee de sudura cu si fara adaos; (0744.654.339 radughita@eurama.ro 2886. Sudori TIG/WIG teava otel si alu-

miniu. Cerinte: citire desen tehnic. Program 8.00 - 16.30 luni-vineri. Locatia Popesti-Leordeni. Beneficii: transport+masa calda. (031.429.81.17 office@a1-recruitment.ro

2853. Stivuitoristi, manipulanti, pikeri

2887. Sudori, electricieni, instalatori tehni-

sector 6 (0725.477.438

2854. Strungar Sc Fibro Metals SRL angajeaza la punctul de lucru din Mogosoaia, cu experienta, salariu 1000 euro. 1.000 {; (0725.348.864/ 0725.348.864 2855. Strungar si frezor CNC relatii la

telefon (0734.735.067/ 0734.735.066

2856. Strungari si lacatusi cu experienta angajam in sectorul 3, bulevardul Theodor Pallady nr. 57 (5 min. pana la metrou Anghel Saligny) (0729.898.278 2857. Studente in cautare de un job flexi-

bil, iti poti face programul in functie de orarul de la facultate. Conversatii online nonadult pe diverse teme. Contract de munca. Legalitate absoluta. Locatie ultracentrala. 4.000 L; (0775.345.090/ 0766.415.308 office@twinstudio.ro

2858. Studente, angajam studente mod-

erator online) cu sau fara experienta. Program full time sau part time. Pentru programare interviuri sunati la tel; 3.000 L; (0766.715.701 2859. Studio 161 angajeaza hairstylist si

nailstylist! Salon Studio161, zona Tineretului angajeaza hairstylist si nailstylist! (0763.355.335 contact.studio161@gmail.com 2860. Studio Flirt isi mareste echipa,

modele pentru video-conversatii online. Salariu garantat 1000 euro. Plata la zi/bilunar, contract de munca, condi?ii de munca excelente. Program de lucru flexibil parttime/ full-time, 1.000 {; (0727.934.776 2861. Sudor argon, slefuitor, lacatus inox,

salariu motivant. Sediul in Voluntari pe Andronache. Confectii inox. Pentru alte detalii contactati-ne numai daca aveti experienta. Salariul se da saptamanal. (052539138 alin.crintea@gmail.com

2862. Sudor CO2 si electric Fabrica de confectii metalice angajeaza sudori CO2 si electric din Bucuresti sau din provincie. Oferim cazare gratuit. Rel. la nr de tel.; (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro 2863. Sudor confectii metalice si ajutor

sudor atelierul este in Voluntari (1 km Dragonul Rosu), Ilfov. Confectii grilaje, porti, garduri. Cerinte: sudura electrica, taiere la cote, lucru dupa desen/ schita.Angajam si ajutor necalificat 2.500 L; (0720.108.800 confectiifier@yahoo.com 2864. Sudor electric cu contract legal de

munca, angajez pentru atelier mecanic in zona Cora Pantelimon. Relatii la tel., (0722.513.951/ 0727.842.195 2865. Sudor electric, lacatus montator hale metalice, 2.300 L; (0726.394.483 doramibrand@yahoo.com

co sanitari Compania Ham Group angajeaza sudori, electricieni, instalatori tehnico sanitari cu experienta. Persoana contact Rusu Viorel; (0758.221.521 2888. Sudori, lacatus confectii metalice cu experienta pentru firma de constructii; (0721.339.204 2889. Supermarket Majesty str. Ritmului

18 sector 2 angajeaza personal calificat inclusiv sef magazin, relatii; (0723.771.087

Suport It/ help- desk. Cautam coleg in domeniul IT / HelpDesk care sa manifeste spirit de echipa si sa aiba minim experienta in utilizare PC - pachetul Office. Oferim salariu motivant, bonusuri in functie de performanta. Program flexibil in ture zi/noapte. Asteptam CV-ul dumneavoastra la adresa de e-mail. Telefon: (07655171976 hr@online-management.ro 2890.

2891. Supraveghetoare, angajam

supraveghetoare sala de jocuri-slot machines. Persoana sociabila cu spirit intreprinzator, bune abilitati de comunicare cu clientii, rezistenta la stres si lucru in ture. Zona Pallady; (0728.944.398 2892. Supraveghetor camere program 8

h/zi, o saptamana dimineata si o saptamana dupa amiaza (0731.955.755 saloanele.whynot@yahoo.com

2893. Supraveghetor jocuri, angajam pentru postul de supraveghetor jocuri fete cu sau fara experienta. Salariu atractiv. Se ofera training. Detalii la nr. de tel. (0771.680.859/ 0767.316.158 sphinxarena2014@gmail.com 2894. Supraveghetor sala jocuri noroc SC Magic Games SRL angajeaza supraveghetoare sala jocuri noroc. Bucuresti, sector 2, cartier Pantelimon, incinta Mega Mall, etaj 2. Cazino Magic 1.500 L; (0725.550.268 minacristi@gmail.com 2895. Swat Force International angajeaza

agenti securitate, barbati si femei pentru obiective in Bucuresti si zonele limitrofe; asiguram scolarizare si salariu in functie de specificul obiectivelor (salariu net intre 1.250 - 1.600 Lei); de asemenea angajam si dispecer centru alarma (salariu net 1.680 Lei). Telefon interviu: 0734222064 (0731.355.558/ 0761.156.982/ 0731.355.551

2866. Sudor mig mag, sudor tig, atelier confectii metalice situat in Bucuresti sector 3 zona Metrou Mihai Bravu, angajam sudor mig mag si sudor tig pentru confectie metalica usoara. Producem confectii metalice otel inox aluminiu (0744.654.339 radughita@eurama.ro

2896. Taco Bell angajeaza casieri si bucatari, cel mai mare lant de restaurante cu mancare de inspiratie mexicana vine in Bucuresti! Deschidem primul restaurant Taco Bell! Vino sa lucrezi cu noi si iti oferim multe motive pe gustul tau! (0751.169.820 mircea.melnic@kfc.ro

2867. Sudor si muncitor necalificat Firma

2897. Taietor Kuris cu experienta pentru

serioasa cu reputatie in domeniul constructiilor angajam sudor si muncitor necalificat. Compensatii avantajoase; (021.232.43.05 office@plastrom.ro 2868. Sudor tig, inox si aluminiu, produca-

tor confectii metalice angajam sudor tig pentru confectii metalice inox si aluminiu. Firma infiintata in 1992 cu peste 25 de ani de activitate. (0744.654.339 radughita@eurama.ro 2869. Sudor, lacatus confectii metalice

pentru Anconi Design, cu experienta, Bucuresti, sector 3, (0731.010.457

2870. Sudor, lacatus, pentru reprezentan-

ta service camioane si remorci, cu experienta, venituri lunare 2000-3000 lei, conditii bune de lucru, Bd. Preciziei nr. 11, sector 6, metrou Industriilor, 3.000 L; (0749.102.523/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro

2871. Sudor, slefuitor, lacatus, esti o persoana care iti cauti de lucru in cadrul unei firme unde sa fii respectat, suna-ne daca iti doresti stabilitate financiara pentru tine si familia ta (0752.539.138 alin.crintea@gmail.com 2872. Sudor, strungar, lacatus mecanic. Firma din Afumati, Ilfov, angajeaza urgent sudor, strungar si lacatus mecanic. Se asigura transport; (0723.984.321

atelier de confectii dama, program 8-16:30 cu 30 min pauza de masa, contract de munca, salariu + bonuri de masa. Pentru detalii (0748.219.724 andreea@dhanna.shop 2898. Taietor la sala de croit Reprezentanta engleza angajeaza taietor mostre la foarfeca adica rochie, bluze, etc cu experienta la sala de croit. Salariu atractiv, conditii excelente, bonuri de masa, cm, nu se lucreaza sambata; (0733.591.847 dorina@carmel-romania.com www.carmelclothinguk.com 2899. Taietor metale brute cu lancea oxigaz Relatii la telefon; (0734.735.066/ 0734.735.067 2900. Talpuitor manual cu experienta.

(0744.354.766 mihai_caradan@yahoo.com

2901. Talpuitor si sonist si personal calificat la glaspapir in atelierul de talpuit, angajeaza atelierul de incaltaminte. (0744.317.188 2902. talpuitor, sonist si personal calificat

la glaspapir pentru atelier de incaltaminte, in atelierul de talpuit; (0784.840.846 2903. Talpuitori, conditii atractive,

prima instalare 700 L; (0734.340.648

2873. SUDORI Angajam cu contract,

2874. Sudori (electric si CO2) cu proba de

2844. Stivuitorist materiale constructii

zona Andronache- Voluntari. Pentru mai multe detalii sunati: (0768.678.775

2852. Stivuitoristi si muncitori necalificati pentru societate comerciala. Program 8 ore zi/ schimburi, doar din Bucuresti pentru fabrica de tigari. (021.231.52.00

2842. Stivuitorist cu activitati de manipu-

STIVUITORIST CU EXPERIENTA SI AUTORIZATIE ANGAJAM IN ZONA CARREFOUR COLENTINA. SALARIU NET INTRE 1.600 - 2.200 L NET/ LUNAR. DETALII LA TEL. SAU CV LA E-MAIL; (0758.041.995 VMOICEANU@PROFESSIONAL .COM.RO

SUDORI SI LACATUSI ANGAJEZ URGENT CU EXPERIENTA IN CONFECTII METALICE, EVENTUAL ECHIPE; (0722.509.854

2881.

2882. Sudori si lacatusi Fabrica de confectii metalice angajeaza sudori si lacatusi. Fabrica se afla in Buftea - zona Gara Sabareni. (0728.980.196/ 0722.363.500 kastrum@gmail.com

sudori Mig-Mag, pentru lucrari de intretinere si confectii metalice la fabrica din loc. Sindrilita - IF. Se cere seriozitate, experienta si viteza de lucru. Salariu 3000 net/luna. 3.000 L; (0725.333.503

2843.

2880. Sudori Mig-Mag, lacatusi, vopsitor industrial, firma cu punct de lucru in Voluntari angajam sudori Mig Mag, lacatusi confectii metalice, vopsitor industrial, muncitori necalificati. Se ofera CM, salariu foarte bun, tichete de masa 15 lei/zi; (0745.041.992 emilgagiu@yahoo.com

2848. Stivuitoristi angajam in cadrul unei cunoscute fabrici de bauturi alcoolice din Bucuresti.Locatie: Bucurestii Noi.Program: l-v 8 - 16.Necesita atestat ISCIR. 1.800 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

lare deseuri incarcare - descarcare, aranjare selectiva deseuri, program de lucru: 918 cu pauza de masa, salariu fix 1.800 lei, zona Dedeman Pallady, pentru detalii tel. 1.800 L; (0759.013.277 office@idealconsulting.ro lare marfa pt. Fox, fabrica de mezeluri. Autorizatie ISCIR. Program tura noapte 12/36. Perioada nedeterminata. Alte beneficii: spor noapte, bonusuri, prime, masa calda. Sector 4. Contactati-ne intre 9-17, de L-V 1.700 L; (0726.718.768

2879. Sudori Mig-Mag, lacatusi, strungari, Firma Sc Masina Engineering Srl, cu profil de mecano-sudura, angajeaza: sudori MigMag, lacatusi, strungari. Cerinte: experienta domeniul tehnic, cunostinte desen tehnic, buna capacitate de invatare; (0748.664.922/ 0747.068.446 madalina.nicolescu@masina-engineering.com

lucru. Relatii la telefon; (0734.735.067/ 0734.735.066

2875. Sudori CO2 Italia, comision 0 Sudori IT multiple beneficii: contact italian, cazare, transport, toate utilitatile platite, minim 200 h/luna, drepturi depline in Italia. Se cere cunostinte desen tehnic, Limba. IT, permis (optional), 1.500 {; (0761.933.918 promec.job@gmail.com 2876. Sudori CO2 si lacatusi dupa desen, angajeaza Societate structuri metalice Bucuresti, sector 3. (021.345.26.23 2877. Sudori cu experienta, salariul atrac-

tiv, cu carte de munca; (0761.446.979/ 0748.551.054

2878. Sudori MIG MAG angajam in cadrul

unei cunoscute companii specializata in constructii navale.Locatia: Constanta.program: l-v.Necesita calificare de sudori. 3.200 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

2904. Tamplar cu experienta sector

4-5 salarii la timp,carte de munca,program fix,palul vine taiat si cantuit 2.500 L; (0727.127.729/ 0762.771.459

TAMPLAR cu experienta, PAL melaminat, atelier zona Clinceni, angajez; (0724.238.773

2905.

2906. Tamplar SC Mobira Grup SRL, firma producatoare de mobilier din PAL/ MDF angajeaza tamplari cu experienta, zona Crangasi, sector 6; (0722.698.948 iulia.gusoiu@mobira.ro 2907. Tamplar - foarte bun, executant

mobila la comanda, salariu net 3.000 3.200 lei, 2 posturi; (0723.331.761

2908. Tamplar angajez cu experien-

ta, montator cu experienta pal melaminat. Salariu incepand de la 2.000 L; (0724.769.934 2909. Tamplar cu experienta in pal

melaminat, zona Prelungirea Ghencea, salariu incepand cu 2.500 L; (0729.956.180

Tamplar cu experienta PAL melaminat angajam, punct de lucru zona Ghencea; (0748.300.400

2910.

2911. Tamplar cu experienta PAL si MDF,

salariu atractiv, carte munca, lucrator la banc, montator client, 2.500 L; (0723.569.221

2912. Tamplar cu experienta PAL si MDF,

salariu atractiv, carte munca, lucrator la banc, montator client. Suntem o echipa tanara si dinamica. Permisul de conducere constituie avantaj Hala este moderna, cu incalzire 2.500 L; (0721.253.292/ 0723.569.221

Tamplar cu experienta, montaj mobilier PAL melaminat, in zona Clinceni. Salariul in functie de performanta; (0724.238.773

2913.

2914. Tamplar mobila (PAL, MDF, lemn) cu experienta pentru masina de gaurit multiplu, circular si asamblare. Vopsitor suprafete lemnoase, personal pentru pregatirea suprafetelor inainte de vopsire. Oferim cazare si conditii avantajoase. Bucuresti, zona Viilor, sos. Trafic Greu, 0744318750 (tamplarie), 0745160521 (vopsitorie); (0744.318.750/ 0745.160.521 2915. Tamplar mobila (PAL, MDF, lemn) cu experienta pentru masina de gaurit multiplu, circular. Personal cu abilitati tehnice la asamblat si montaj. Salariu avantajos. Bucuresti, zona Viilor, sos. Trafic Greu; (0744.318.750 2916. Tamplar mobilier la comanda Daca

ai experienta in fabricarea mobilierului, iti doresti un job stabil intr-o echipa unita, hai in echipa MobArtLemn, producator mobila la comanda cu o activare in fabricarea mobilei de 15 ani. (0721.268.438 mobartlemn@yahoo.com 2917. Tamplar montator pentru Fusion Design, tamplar montator mobilier din pal si mdf. Punct de lucru oras Pantelimon, salariu 2200 lei. Relatii la telefon. (0733.662.211 2918. Tamplar pal cu experienta, pentru asamblarea pieselor de mobilier si montaj la domiciliul clientului (0773.384.142

2919. Tamplar pal melaminat, zona Cora

Pantelimon; (0722.603.644

2920. Tamplar pal, producator mobilier serie (nu necesita montaje) angajam personal cu experienta productie mobilier pal. Program fix, carte de munca, mai multe informatii la fata locului. Hala se afla in Branesti-If. (0774.052.003/ 031.425.77.73 2921. Tamplar pal/mdf firma producatoare mobilier, cu minim 1 an experienta.Se cauta si muncitor necalificat cu minime cunostinte.Salariu ft atractiv. 3.000 L; (0726.413.443/ 0722.379.109 valentinfidmob@yahoo.ro 2922. Tamplar si instalator cu calificare

Loc de munca stabil, salariu 2400 Ron brut/ luna, tichete de masa de 15 Ron si contract nedeterminat (021.311.05.85/ 0759.036.237

2923. Tamplar, montator mobila, slefuitor,

fabrica de mobila angajeaza tamplar cu experienta in prelucrarea lemnlui, mdf, pal, montator mobilier, slefuitor. Salariu atractiv, (0723.200.779 constructmob@gmail.com

Tamplar- montator pentru fabrica de mobila la comanda, persoane serioase cu mare experienta. Salariu 2300-2800 lei net/luna, contract munca 8 ore,decontare transport,conditii bune de lucru, 2.800 L; (0723.616.584/ 0784.408.899 office@popartdesign.ro www.popartdesign.ro 2924.

2925. Tamplari cu experienta in pal, mdf, hpl, lemn. Productie mobilier pentru farmacii. Mediu de lucru curat si organizat, conditii excelente de munca si salarizare. Program 8-17. Atelierul in Vitan, sect. 3, (0723.272.251 office@ianson.ro 2926. Tamplari 3000, montatori mobila

2000, ucenici, angajam cu cm - norma intreaga -program L-V 8,30-17,00 tamplari cu experienta in mobilier, montatori mobila si ucenici, pentru cei care vor sa invete meseria;. 3.000 L; (0758.074.005 hr@soemy.ro 2927. Tamplari montatori teren. Pro-

gram fix, carte de munca, salariu: 2.000 L; (0727.127.729/ 0762.771.459

2928. Tamplari montatori mobilier PAL melaminat persoane cu experienta sau cunostinte in domeniu. program luni-vineri orele 8-18. In incinta industriala Faur, sector 3. Carte munca. 3.500 L; (0766.638.967 office@marcoshop.ro 2929. Tamplari pal/ montatori mobila, firma productie mobilier la comanda (Bucuresti, zona Vitan) Persoane muncitoare, experienta in domeniu, disponibilitate la lucru program prelungit. Oferim: salariu fix, bonusuri, decontare transport, (0723.667.880 2930. Tamplari si muncitori necalificati montatori cu experienta in pal, mdf. Productie mobilier la comanda. Mediu de lucru curat si organizat, conditii excelente de munca. Muncitori necalificati in vederea calificarii (0751.298.991 gd.servicii@gmail.com 2931. Tamplari, montatori mobilier PAL melaminat persoane cu experienta sau cunostinte in domeniu. Program luni-vineri orele 8-18, in incinta industriala Faur sector 3. Carte munca, echipa tanara si dinamica, mediu profesionist, pachet salarial atractiv. 3.500 L; (0766.638.967 office@marcoshop.ro 2932. Tamplari. Firma productie

mobilier la comanda (Bucuresti, zona Vitan) angajam tamplari pal/montatori mobila. Cerinte: persoane muncitoare, experienta in domeniu, disponibilitate la lucru program prelungit. Oferim: salariu fix, bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport Ratb si Metrorex. Tel.: (0723.667.880 2933. Tanar cu aspect fizic placut, limba engleza nivel mediu, pentru moderare discutii online. Locatie ultramoderna, castiguri pe masura seriozitatii. Investim in educatia si dezvoltarea ta personala. (0746.368.630 contact@teamvisionstudio.ro

TANAR fara experienta pentru atelier productie mobila, zona Clinceni; (0724.387.773

2934.

2935. Tanar cu aspect fizic placut, limba engleza nivel mediu, pentru moderare discutii online. Locatie ultramoderna, castiguri pe masura seriozitatii. Investim in educatia si dezvoltarea ta persoana si profesionala. Detalii pe site; (0746.368.630 vlad.torcaru@teamvisionstudio.ro 2936. Tanar cu aspect fizic placut, limba engleza nivel mediu, pentru purtarea de discutii online. Locatie ultramoderna, castiguri pe masura seriozitatii. Investim in educatia si dezvoltarea ta personala. (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro

Tanar fara experienta pentru atelier tamplarie angajam, zona Clinceni. Specializare la locul de munca. Cerinte: disponibilitate pentru munca in echipa, indemanare, seriozitate. Contact: (0724.238.773 2937.

2938. Tanar fara experienta, pentru atelier

productie mobilier, in zona Clinceni. Calificarea se face la locul de munca, salariul in functie de performanta; (0724.238.773

2939. Tapiter pentru fabrica de mobila, pentru efectuarea mobilei tapitate (paturi, canapele si alte obiecte de mobila). 2.200 L; (0761.516.066 angela.anason@yahoo.com 2940. Tapiter, cusator, croitor indiferent de varsta, barbati si femei pt. firma de tapierie auto, huse, reparatii canapele, etc. (0757.226.710 2941. Taverna Sarbului angajeaza recep-

tionere/ hostess, picoli, ajutor bucatar si femeie la vase, (0727.300.423/ 0727.300.415 georgemocanu77@yahoo.com

2942. Team leaderi, gestionari depozit, Tunari pachet salarial: 2000 lei net/luna + bonuri de masa + transport decontat.Se solicita experienta minim 1 an pe un post similar.Bucuresti - Ilfov - Tunari, Soseaua de centura nr 10. (0728.297.207 office@digijobs.ro 2943. Tehnician service centrale termice.

(0732.335.050/ 021252296 office@alexgama.ro

2944. Tehnician de mentenanta in cladiri

de birouri angajeaza Atalian Romania. Detalii la: (0730.019.677

2945. Tehnician dentar, Bucuresti Anga-

jam full-time sau part-time,in Bucuresti, tehnician dentar metalist, ceramist, protezist. Detalii la telefon, 1.000 {; (0723.010.009 kerotrans@gmail.com

2946. Tehnician frigotehnist pentru o companie din zona Ploiesti. Postul implica asigurarea de mentenanta pentru intalatii frig/ cald.Program: L-V: 8:30-17:00. Contract pe perioada nedeterminata (0735.311.531 recrutare@passion4work.ro 2947. Tehnician interfoane si/sau sisteme alarma. Reprezinta un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti. (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 2948. Tehnician intretinere, lucrator com-

ercial pt. Magazinul Selgros Drumul Taberei. Trimiteti CV-ul la e-mail/ fax sau direct la sediul magazinului (Informatii Clienti) Selgros Drumul Taberei, Valea Cascadelor, nr. 26 B, sector 6, Bucuresti; (021.225.81.99 158_PS@selgros.ro 2949. Tehnician maseur cu experienta, program de lucru o zi cu o zi 08 -22, sambata 09- 18, duminicile libere. Persoana placuta, pasionata de acest job. Sala de sport, zona P-ta Dorobanti. (Preferabil femeie) Contact: (0725.435.524 minutzu_ana@yahoo.com

2950. Tehnician mecanic utilaje agricole mici, cunostinte tehnice necesare pt. diagnoza, reparare si revizii motopompe, motosape, etc, gestiune piese, zona Cora Alexandria, sector 5, CV la email. (0732.559.999 officebasarom@gmail.com 2951. Tehnician mentenanta pentru instalatii electrice sanitare, PSI, detectie/stingere incendiu. Studii necesare: minim 12 clase, calificare electrician sau frigotehnist. Program luni-vineri 8 ore. 2.400 L; (0728.274.929/ 0728.274.929 nec.logistic@gmail.com 2952. Tehnician telecomunicatii (DTH/FTTH), companie de telecomunicatii angajeaza personal calificat si necalificat pentru cablaj si montaj echipamente. Se ofera auto, carte de munca, asigurare, salariu net de la 1.500 lei plus bonusuri; (0764.237.744/ 0764.237.743 yannis_art_design@yahoo.com www.supravegheretotala.ro 2953. Tehnician unghii false si manichiura urgent pentru salon cu vad. Coafeza si cosmeticiana cu experienta. Se asigura salariu; (0769.694.093 2954. TEHNICIAN, electrician sisteme de

securitate. Instalare sisteme de detectie incendiu, cctv, alarma, control acces, sonorizare, cablare structurata. Disponibil la deplasari. CV la mail; 2.500 L; (031.437.06.35 angajari@mht-experience.ro www.mht-experience.ro

2955. TEHNICIAN, firma de telecomunicatii angajeaza muncitori calificati si necalificati. Asiguram training, contract de munca perioada nedeterminata, salariu pe nivele de competenta de la 1.500 L (0749.184.415/ 0371.077.657 office@acovan.ro

Tehnicieni mentenanta pentru echipa mobila si cladiri birouri, electricieni, zugravi, zidari, frigotehnisti, pentru intretinere instalatii sanitare si electrice, tencuieli si zugraveli interioare si exterioare, in sedii banci si cladiri birouri, posesor permis auto, Bucuresti; (0733.733.178/ 021.326.79.79 2956.

2957. Tehnolog. Atelier confectii textile dama angajeaza tehnolog si croitor pentru tipare si modele, program luni-vineri, 7.3016.00, zona Berceni-Grand Arena; (0762.655.788 2958. Tencuitori mecanizat, sapisti ofer contract de munca, salariul fix plus procent la metru patrat executat 3.500 L; (0720.101.115/ 0720.101.115 office@constructiimecanizate.com 2959. Tibbett Logistics angajeaza manip-

ulanti marfuri, Angajam operatori magazie si spideri. Punct de lucru Honeywell - Bd. Iuliu Maniu nr. 244A. Program de lucru in schimburi. Bonuri de masa si de benzina. Spor de noapte 25%, ore suplimentare 200%; 1.750 L; (0731.497.514 corina.chiriac@tibbettlogistics.com

2960. Tinere supraveghetoare pentru loc

joaca copii cu sau fara experienta, program usor, venituri frumoase. Zona Bucurestii Noi. Formare echipa. (0720.317.252/ 0728.159.524/ 0720.035.607 kidspartykungfupizza@gmail.com

2961. Tineri cu sau fara experienta pentru postul de agent vanzari. Oferim training la locul de munca, pachet salarial motivant; (0729.492.492 2962. Tineri cu sau fara studii, aspect fizic

placut, limba engleza nivel mediu, pentru moderare discutii online. Locatie ultramoderna, castiguri substantiale, putere, independenta. Dezvolta-ti cariera alaturi de noi (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro www.teamvisionstudio.ro 2963. Tineri la bucatarie, bucatari catering, livrari, angajam personal bucatarie cu experienta sau fara, tineri dornici sa invete care sa fie activi. Program si salarii convenabile cu posibilitatea cresterii foarte rapide. Calea Giulesti langa Posta, 1.500 L; (0728.159.524/ 021.665.68.66 comenzi@kungfu-pizza.ro 2964. Tinichigii, vopsitori, pregati-

tori, mecanici, contabil primar pentru service auto Giulesti. Salariu atractiv; (0769.274.258

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

23 octombrie 2017

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 2965. Tinichigiu angajam tinichigiu auto cu experienta, oferim salariu atractin+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 2966. Tinichigiu auto multimarca cu experienta pentru service auto autorizat situat in zona Aparatorii Patriei. Oferim salariu atractiv, neg., 3.500 L; (0720.268.447/ 0766.979.752 garage.automotiv@gmail.com 2967. Tinichigiu acoperisuri calificat sau

nu, program normal, carte de munca, angajare pe perioada indelungata. Salarizare atractiva pana la 20 lei/ora.Activitate in principiu in Bucuresti, (0752.026.882 stfunnycons@gmail.com

2968. Tinichigiu auto (iubitor masini

epoca) cu domiciliul sector 5; (0744.670.480

2969. Tinichigiu auto Reprezentanta

service camioane si remorci, angajam tinichigi camioane cu experienta, venituri lunare 2.000-4.000 lei, conditii bune de lucru, Bd. Preciziei nr. 11, sector 6, metrou Industriilor, 4.000 L; (0749.102.523/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 2970. Tinichigiu auto, vopsitor auto, pregatitor auto. Locatie: intersectia Aparatorii PatrieiAutotehnic service. (0721.667.950 office@autotehnic.net 2971. Tinichigiu carosier calificare profe-

sionala si experienta in executarea de lucrari de pregatire pentru vopsire autoturisme. Asiguram transportul cu auto firma din Bucuresti. Salariu negociabil (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

2972. Tinichigiu confectii metalice, anga-

jez tinichigiu confectii metalice salariu pana la 3000 ron/ luna in zona Obor, cautam oameni seriosi, 3.000 L; (0784.086.904/ 0775.252.207

2996. Vanzatoare Carrefour

Orhideea; (0742.315.336

2997. Vanzatoare cofetarie - patis-

erie, covrigar, patiser, cofetar, femei de serviciu, sofer; (0721.076.376/ 0765.038.687

2998. Vanzatoare cofetariile Tip Top deschide noi locatii (Colentina, Bucur Obor, Iancului, Militari, Rahova, Pipera), va asteptam sa faceti parte din echipa noastra, se ofera salariul de 1.500 net, tichete de masa, pregatire si scolarizare la locul de munca; (0732.672.654 2999. Vanzatoare covrigarie-patiserie

zona Stefan cel Mare; (0722.558.062

3000. Vanzatoare cu experienta in ali-

mentatie publica, domiciliul stabil bucuresti, salariu atractiv (0735.979.352/ 0754.071.414 rhristu@yahoo.com

VANZATOARE CU EXPERIENTA PENTRU BISTRO; (0764.788.373/ 031.432.85.65

3001.

Tip Top angajeaza modelatori covrigi, program de lucru 8 ore/ zi, salairul intre 1.800 - 2.000 lei net + tichete de masa, o masa calda; (0732.672.654 2977. Tiriac Auto angajeaza mecanici,

tinichigii, electricieni, vopsitori auto. Cerinte: debutanti si calificati, permis auto cat.B. Oferim salariu competitiv, acces la servicii medicale private, posibilitati reale de avansare, instruire continua. (0755.128.226/ 0755.128.208 resurse.umane@tiriacauto.ro 2978. Traducator romana italiana, sudor

si tinichigiu naval, angajam pentru locatie din Tulcea. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 1 {; (021.311.00.87 secretariat@salmoservices.com

2979. Trainer, salariu atractiv J`adore Studio este in cautare de personal. Daca ai intre 18-35 de ani, vorbesti limba engleza, cunostinte PC de baza, esti serioasa si responsabila, oferim salariu atractiv si mediu de lucru placut. (0769.350.999 angajari@jadore-studio.ro

3035. Vanzatoare chiosc, program non stop, ture de 12/24 ore, numai contract de munca, experienta comert. Cazier curat. Rog seriozitate; Se ofera stabilitate, salariu motivat, spor de fidelitate dupa un an, 1.500 L; (0722.528.637 3036. Vanzatoare cofetarie, cu sau fara experienta, varsta 18-40 ani, situata in sectorul 1, Bvd. Magheru, program 07-21, 2 zile cu 2 zile, salariu net (bani in mana) de inceput 2000 lei. Contract si carte de munca. 2.000 L; (0730.224.457 evolution_1960@yahoo.com 3037. Vanzatoare Cora Alexandriei,

marochinarie, o zi cu o zi; (0726.459.304 3038. Vanzatoare covrigarie si mod-

elatoare covrigi, urgent. Zona Brancoveanu; (0730.137.045

3039. Vanzatoare cu experienta angajez

3040. Vanzatoare cu experienta in domeniul imbracamintei, in sector 6, Piata Veteranilor, angajez pe termen lung; (0784.746.063/ 0766.632.456

3004. Vanzatoare Daca va doriti un un

3041. Vanzatoare cu experienta pentru taraba textile, haine, de preferat pensioanara, domiciliul in sector 4, complex Piata Sudului. Program luni-vineri, salariu 1.000 L; (0770.536.567

3005. Vanzatoare full time si part time

2976.

3067. Vanzatoare pentru cafemobil, locatia se afla in incinta Cora din cartierul Militari; (0745.120.012 madymada33@yahoo.com

3003. Vanzatoare cu experienta pentru magazine de haine si incaltaminte second hand.Salariu atractiv. (0722.685.969/ 0744.751.889

2974. Tinichigiu, vopsitor auto Bosch,

centrala angajeaza in conditiile legii tinichigiu auto, cu experienta. Se ofera salariu motivant, program fix si mediu de lucru profesional. (0744.640.351/ 0747.277.277

3034. Vanzatoare Baneasa. SC Alideea2014 SRL. Salariu 1.600 Ron + bonusuri + prime. Produse traditionale, contract de munca perioada nedeterminata. Program flexibil.Alte detalii la telefon; (0765.183.811/ 0722.663.271

magazin alimentar, salairu atractiv + comision vanzare; (0765.216.086

3002. Vanzatoare cu experienta pentru

2973. Tinichigiu si mecanic auto cu experienta pentru service auto multimarca din sectorul 2 (0724.756.215

2975. Tinichigiu. Service din zona

3066. Vanzatoare patiserie cu sau fara

vanzatoare cu experienta pt magazin cu haine dama situat in Dr. Taberei. Salariu + procent; (0721.295.992 ilie_emilia_eleonora@yahoo.ro

loc de munca stabil si credeti ca sunteti potrivita sa comunicati cu clientii ce ne intra in magazin, daca va plac hainele de dama si tot ce inseamna moda, aplica, (0727.770.367 Magazinglamour2016@gmail.com

car service Pipera, angajam tinichigiu, vopsitor auto cu experienta de minim 3 ani, reprezentanta Bosch Car Service Pipera, salarizarea neta este intre 2.200-3.500 L, in functie de nivelul de calificare profesionala; 3.500 L; (0724.505.551 dan.necula@trendo.ro

3033. Vanzatoare angajez, serioasa pentru magazin alimentar, zona Titan, fara limita de varsta, program 8 ore, duminica liber, salariu 1.600 L; (0767.167.140

complex comercial din str. Ziduri Mosi nr. 4; (0751.036.094 3006. Vanzatoare magazin alimentar cu

carte de munca,salariu 1250 lei, program 1 zi munca 2 zile libere, sector 4 str. Emil Racovita. (0722.522.165 adi.instalactiv73@gmail.com 3007. Vanzatoare magazin alimentar pentru legume fructe, program 2 zile cu 2 zile. 1.700 L; (0724.545.414 3008. VANZATOARE magazin alimentar

sector 3 metrou Dristor, program o saptamana cu una libera, seriozitate si experienta contract de munca salariul net 1.500 lei 1.500 L; (0765.000.476 3009. Vanzatoare magazin alimentar,

sector 3, Bucuresti. Detalii la nr. de telefon; (0725.959.009 3010. Vanzatoare magazin incaltaminte

zona Iancului si Auchan Theodor Pallady. (0733.942.985

3011. Vanzatoare magazin mixt sector 4

cu carte de munca, salariul de 1500 lei. (0769.595.820

3042. Vanzatoare cu experienta, magazin alimentar situat in Militari Residence, capat 138, 178 angajeaza 2 vanzatoare cu experienta fara limita de varsta, de preferat doamne peste 28 ani. Salariu 1.800 lei si carte de munca urgent, 1.800 L; (0723.348.476 soniard.grup@gmail.com

VANZATOARE CU EXPERIENTA, MEZELURI - BRANZETURI, DIMINEATA - BUCURESTI, SOFER IN DISTRIBUTIE - BANEASA/ BUCURESTI; (0745.246.825

3043.

3044. Vanzatoare fast food sector 4, pentru linie calda mancare. Cerinte: persoana energica, comunicativa. Oferim salariu atractiv, contract munca + masa. Program de zi, luni-vineri. Zona Giurgiului. (0723.304.805 vatra_distrib@yahoo.com 3045. Vanzatoare la magazin alimentar non stop, program in ture, 2 zi 2 noapte 2 libere, salariu atractiv, contract de munca, 10 libere pe luna. Magazinul se afla pe Soseaua Giurgiului; (0767.041.109 multiimage@yahoo.com 3046. Vanzatoare la magazin mixt de

noapte pe Calea Mosilor. Irina; (0762.371.030

3012. Vanzatoare magazin produse naturiste si alimentare vegan si ran vegan sau asistenta medicala. Program luni- duminica 9 - 17, 2 saptamani; luni-vineri 9 - 17, 2 saptamani. Salariu 1.400 + 200 bonuri. Kaufland Militari metrou Pacii; (0720.882.763

3047. Vanzatoare la standul cu covrigi cu sau fara experienta, varsta minima 17 ani cu acordul parintilor pentru locatie din Auchan Titan sector 3. Program o zi cu o zi sau 6/7 in schimburi (0736.033.867/ 0765.637.615

3013. Vanzatoare mini market zona Vitan program 8 ore/ zi in doua schimburi sau o zi cu o zi salariu 1300 lei. Cer si ofer seriozitate. Rog lasati CV-ul cu poza pe mail; cristi_amg@yahoo.com

3049. Vanzatoare magazin angajez,

3048. Vanzatoare macelarie, zona Dris-

tor; (0784.678.430

zona Bucur Obor; (0764.836.905

3050. Vanzatoare magazin alipentru magazin cu bijuterii. Program 12/24 mentar 8 ore, 2 ture, salariu atractiv, sector 6, Stdion, si un weekend liber la 2 saptamani. Salariu 2980. TRATTORIA ANGAJEAZA FETE din vanzari, bonusuri. Locatie: contract munca, decontam LA BAR SI OSPATAR. LOCATIA SE fix, comision Cora Lujerului (Cartier Militari) transport RATB; (0725.978.599 office@bijouxmania.ro AFLA IN SECTOR 1, PIATA (0762.631.850/ ROMANA, ZONA LIDO. SUNATI ZIL- 3015. Vanzatoare patiserie- cofetarie 0766.744.668 3014. Vanzatoare motivata si serioasa

NIC INTRE ORELE 11-19; (0771.076.886

2981. Trattoria Garibaldi angajeaza piz-

zar. Cautam un coleg priceput pentru postul de pizzar la Trattoria Garibaldi restaurant situat la 5 minute de Piata Unirii). Salariu atractiv, program 2 cu 2, bonus in functie de vanzare. (0725.915.500 2982. Tucano Coffee, Afi park, barista,

barman esti tanar, tanaraa? Esti original/a? Fii Tucano: barista, barman. Locatia de la Afi Park, suna pentru a te programa la un interviu. Te astetam. 11.850 L; (0722.337.508/ 0722.337.508 nataliabrasovean@gmail.com 2983. Ucenici mecanica, persoane

pasionate de auto care sa lucreze in reprezentanta auto Meridian Dacia Renault atelier mecanic. Salariu motivant, conditii de lucru f bune, contract munca nedeterminat, sala mese, vestiar. La tel: (0740.316.085 2984. Ucenici necalificati service auto,

Top Lac Auto isi mareste familia de profesionisti. Ucenici auto cu calificare la locul de munca: vopsitor, pregatitor, pregatitorlivrare, spalator, tinichigiu auto. Sal. net 2.000 lei. Suna Acum; 2.000 L; (0744.656.141 clienti@toplacservice.ro 2985. Unicon, (societate constructii), angajeaza pentru Bucuresti, muncitori necalificati, calificati, sudori, electricieni, zidari - zugravi, tencuitori, dulgheri. Se ofera stabilitate, salarii motivante, tichete de masa; (021.321.20.17/ 0728.305.516 office@unicon. ro 2986. Vanzari haine lux, esti dornica de

afirmare, stii sa te faci placuta si sa te apropii de clienti, iti place sa vinzi, te asteptam in minuntatul nostru colectiv. Suntem tineri si ne place ceea ce facem. 450 {; (0726.221.274 marketing@annebebe.ro 2987. Vanzatoare Agentie loto cu sloth

maschine angajeaza vanzatoare. Relatii zilnice intre orele 10:00-19:00 la telefon; (0733.980.866

2988. Vanzatoare Angajam lucrator comercial pentru magazin de incaltaminte in locatia Park Lake. Relatii la tel., 1 L; (0720.164.761 ionel@nikeinvest.ro 2989. Vanzatoare angajam pentru magazin alimentar. Detalii la telefon; (0764.687.270

Vanzatoare angajam urgent pentru patiseriecofetarie-covrigarie, program flexibil, salariu avantajos. Relatii la telefon, 2.000 L; (0751.223.653 2990.

2991. Vanzatoare angajam urgent vanzatoare pentru magazin de bijuterii. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj. Pentru programare interviu trimiteti CV-ul la adresa de email magda.trusca@rubin2000.ro. (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro 2992. Vanzatoare angajez vanzatoare

cu simt estetic, in zona Lujerului; (0762.305.347 Byannka_bya@yahoo.com

2993. Vanzatoare bacanie cu norma

intreaga, calificata, cu experienta, pentru magazin in zona 13 Septembrie; (0724.503.726 2994. Vanzatoare cabana parc IOR Titan, cu sau fara experienta, dar persoane serioase. Salariu atractiv; (0765.614.058 lili_miky_my@yahoo.com 2995. Vanzatoare Carrefour Colenti-

na; (0740.653.445

angajam. Relatii la telefon: (0772.294.069

3016. Vanzatoare pentru cofetaria Alice,

zona Piata Iancului. Salariul porneste de la 1600 lei + bonuri de masa (9.57 lei/zi. Puteti trimite Cv-ul pe mail sau ne puteti contacta telefonic. (0747.162.113/ 0752.318.103 resurseumane@cofetariaalice.ro 3017. Vanzatoare pentru depozit materi-

ale de constructii in zona Pantelimon, jud Ilfov. Salariu atractiv. (0736.640.392/ 0741.144.697 somes_srl@yahoo.com 3018. Vanzatoare pentru locatiile din

3051. Vanzatoare magazin alimentar, Berzei, P-ta Matache, Gara de Nord, carte de munca, salariu in mana 1.800 lei, pt tura de noapte, 2 zile cu 2 libere, cerinte: experienta, seriozitate, 1.800 L; (0736.366.233/ 0736.366.233 aioan.mail@gmail.com 3052. Vanzatoare magazin alimentar,

tura de noapte in magazin alimentar mixt, 2 nopti cu 2 libere, 19:00-07:00 zona Iancului. Salariu 1.600 lei. 1.600 L; (0734.435.737 3053. Vanzatoare magazin copii cautati

centrele comerciale Mega Mall (sect 2), ParkLake (sect 3) si Sun Plaza (sect 3). Programari la tel sau CV la email; (0720.297.541 angajare.mall@yahoo.com

un loc de munca stabil, va place sa lucrati intr-un colectiv relaxat, va place sa relationati si sunteti prietenoasa, sunteti punctuala si aveti experienta in gestiune si vanzare, 2.000 L; (0726.221.274 office@annebebe.ro

3019. Vanzatoare pentru magazin alimentar situat in Militari Residence. Carte de munca, patru libere pe luna sau o zi cu o zi 1700 lei salariu. 1.800 L; (0723.348.476 macsi.soniard@gmail.com

3054. VANZATOARE MAGAZIN DE HAINE, BUCURESTI, ZONA UNIVERSITATII; (0746.276.390

3020. Vanzatoare pentru magazin ali-

nic situat in Brancoveanu, program 2 zile lucratoare cu 2 zile libere, Prg. mag l-v 920 , s 9-17, duminica 9-14. Salariu 1400lei net. Contract per. nedeterminata. Seriozitate, 1.400 L; (0747.837.979/ 0745.503.179 Office@productdevelopment.ro

mentar, zona Vitan, program de l-v: 1018:00, week-end-urile libere, contract de munca. Pentru detalii sunati la: 1.600 L; (0767.304.635 ralcoteam@yahoo.com 3021. Vanzatoare pentru magazin

central de cafea si delicatese. Detalii la tel. (0728.228.025

3055. Vanzatoare magazin deco, uz cas-

caminte dama, sector 2, Lacul Tei, program in 2 schimburi, 6 ore/zi + 2 weekenduri/ luna. Experienta minima constituie un avantaj. Relatii la tel., (0722.816.655

3056. Vanzatoare magazin deco/uz casnic Dimitrov, program 2 zile lucratoare cu 2 zile libere, Prg. mag l-v 9-20 , s 9-17, duminica 9-14. Salariu 1300 net. Contract per. nedeterminata. Oferim si cerem seri; 1.300 L; (0747.837.979 Office@jucariireciclate.ro

3023. Vanzatoare pentru magazine de

3057. Vanzatoare magazin Fornetti in

3022. Vanzatoare pentru magazin imbra-

panificatie si patiserie. Acestea sunt situate in sectoarele 4 si 5 1.400 L; (0764.217.900 3024. Vanzatoare pentru patiserie cu

sau fara experienta, contract de munca, salariu atractiv, program 8 ore zilnic (1220), sambata program de la ora 6-14, duminica libera, Prelungirea Ghencea; (0767.914.130 3025. Vanzatoare pentru produse

bacanie in zona pietei Obor. Oferim loc de munca de lunga durata in magazin-mobil si salariu motivant. Cerinte: Abilitati de lucru in vanzari. Trimiteti CV la email officefastplus@gmail.com 3026. Vanzatoare pt. magazin cu haine/

lenjerie situat in statia de metrou Universitate. Rugam seriozitate (0749.038.370

3027. Vanzatoare urgent, cu/ fara experi-

enta pentru magazin alimentar zona Piata Ferentari. Salariu atractiv, bonusuri (0720.261.903 3028. Vanzatoare angajam cu con-

tract de munca pentru magazin de dulciuri piata Delfinului. Program 07.00 - 19.00, 3 zile + 1 libera, 1600 Lei, 4 zile + 1 libera, 1800 Lei. (0723.634.747

VANZATOARE ANGAJAM, PLAFAR; (0727.774.567/ 0761.331.060 3030. VANZATOARE ANGAJAM, PRODUSE BIO SI NATURALE; (0727.774.567/ 0761.331.060

3029.

3031. Vanzatoare angajez, Auchan-

Crangasi, marochinarie, o zi cu o zi; (0726.459.304

3032. Vanzatoare angajez, domeniul ali-

mentar, salariu atractiv; (0760.124.090/ 0764.061.115

experienta. Program: L-V 06-16.30, S-D liber. Zona Colentina Fundeni 2.000 L; (0742.266.859

Vanzatoare pentru cofetarie, str. Alexandru Serbanescu nr. 16, sect. 1, cu experienta in vanzare; (0722.712.166

3068.

3069. Vanzatoare pentru cofetarie, zona

Ghencea si Piata Rahova, sunati de luni pana vineri intre orele 10.00-16.00; (0723.216.664

3070. Vanzatoare pentru Cofetariile Tip

Top, deschidem noi locatii (Colentina, Bucur Obor, Iancului, Militari, Rahova, Pipera). Va asteptam in echipa noastra. Oferim: salariu, tichete de masa, pregatire si scolarizarare 1.500 L; (0732.672.654 3071. Vanzatoare pentru covrigarie zona

Universitate; (0724.396.390

3072. Vanzatoare pentru covrigarie zona

Titan zona 1 Decembrie 1918, (Auchan Titan), program flexibil, salariu atractiv. 1.500 L; (0762.908.233

3073. Vanzatoare pentru magazin arti-

cole pentru copii, zona Berceni, salariu atractiv; (0723.167.174

3074. Vanzatoare pentru magazin alimentar non stop program 2 zile de zi, 2 zile de noapte, 2 zile libere, zona Dristor; (0725.768.165/ 0724.512.746 3075. Vanzatoare pentru magazin alimentar cu autoservire situat in sec. 2, str Maior Coravu 27. Program luni-vineri 1522, sambata liber, duminica 9-21. Oferim sal. 2000 lei/ lunar, contract munca. Nu este necesara experienta, 2.000 L; (0745.797.390/ 0745.819.740 3076. Vanzatoare pentru magazin de

mobila situat in bd. Ghencea nr 154 A, sector 6 Bucuresti 1.800 L; (0726.368.355/ 0722.522.380 gabibucur36@yahoo.com 3077. Vanzatoare pentru minimarket,

angajam vanzatoare cu experienta in domeniul alimentar. Program 8 ore. Un weekend liber, unul se lucreaza. Salariu 1700 lei/ net. Bonificatii, concedii platite, zile libere. Adresa: sos. Oltenitei 252; (0753.028.121 luminita.koszti@gmail.com 3078. Vanzatoare perdele, Insula De

Perdele angajeaza vanzatoare pentru insula/ standul din Carrefour Baneasa. Fara limita de varsta. Salariu 1.700 Lei. Programari interviu si informatii la tel. sau email 1.700 L; (+40745655884/ +40745655884 contact@insuladeperdele.ro 3079. Vanzatoare produse de cofetarie si fast food pt. cofetaria Atena din sos Giurgiului nr 121, statia Drumul Gazarului, program 2/2 zile. Trimiteti CV la email (0751.308.181 dorutasbac@yahoo.com 3080. Vanzatoare sector 5, Angajam vanzator/e pentru patiserie. O zi cu o zi. Program 5-21.00. Salariu 1400 ron. Zona sos.Buc-Magurele, nr.9, Sector 5, Bucuresti. Cerem si oferim seriozitate; (0770.869.943 3081. Vanzatoare si ajutor vanzatoare magazin mixt, salariu atractiv; (0763.799.984 3082. Vanzatoare si ajutor de macelar pentru abatorul Peris, 24 de vanzatoare si ajutori de macelari pentru lantul de magazine din principalele piete din Bucuresti. Oferim 1.500 lei net si tichete de masa.Detalii la: (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 3083. Vanzatoare si livrator pentru bistro

3085. Vanzatoare ziare, pensionara, salariu atractiv, plus comision. Contract de munca.Chiosc in sectorul 3. , Bucuresti (0763.246.100 valentinaval71@yahoo.com 3086. Vanzatoare zona Salajan (Th. Pal-

lady), pentru magazin alimentar mixt, tura zi/ noapte, program flexibil, salariu plus bonus, carte de munca, 1.700 L; (0729.987.011/ 0722.539.921

covrigi cu experienta, in sectoarele 4 si 5. (0743.278.200 3107. Vanzatoare, vanzator pentru mag-

azin alimentar in Militari, zona Gorjului. Salariu fix plus bonus, program full-time. Rog seriozitate. Detalii la tel., 1.400 L; (0724.494.590

3108. Vanzatoare, vanzator pentru mag-

3089. Vanzatoare, angajeaza Firma

Baciul pentru magazin alimentar in Piata Gorjului. Salariu 1400 L, program 2 zile cu 2 zile; (0786.103.152 3090. Vanzatoare, angajeaza Firma Baciul pentru magazin alimentar in Piata Moghioros. Salariu 1400 L, program 2 zile cu 2 zile; (0786.103.152 3091. Vanzatoare, angajeaza Firma Baciul pentru magazine in zonele: Piata Moghioros, Veteranilor, Crangasi si Gorjului. Program 2 zile cu 2 zile, salariu 1.400 L; (0786.103.152 3092. Vanzatoare, angajeaza Soci-

etatea Baciul pentru magazin in Piata Drumul Taberei, program flexibil; 1.500 L; (0786.103.152

pentru magazin alimentar in zona Unirii. Salariu: 1.400 L; (0726.105.000 3094. Vanzatoare, brutarie, patiserie

3095. Vanzatoare, doua colege, pentru

Park Lake. Salariu atractiv; (0720.164.761

3096. Vanzatoare, doua colege, pentru

3063. Vanzatoare mezeluri carne, expe-

3099. Vanzatoare, vanzator, zona

Berceni, sector 4, rog seriozitate; (0786.434.343 fi0la@yahoo.com

3100. Vanzatoare, vino alaturi de noi,

dorim sa ne marim echipa de vanzatoare. Cautam persoane dinamice si responsabile. Pentru detalii sunati la; (0724.262.407/ 0723.282.402 ioanapersinaru@yahoo.com 3101. Vanzatoare, vrem sa te alaturi

echipei. Magazin mixt, cartier Colentina, angajam vanzatoare, pachet salarial decent, carte de munca, prime de sarbatori, libere de sarbatori, cerem seriozitate si o oferim, 1.400 L; (0721.871.358

3137. Vanzator presa. Societate comer-

ciala angajeaza vanzator presa in chiosc central, cu carte de munca, sunati intre 10.00-16.00; (0751.518.518

3170. Vrei sa devii brutar-patiser, esti pasionat de brutarie artizanala si vrei sa inveti intrun domeniu dinamic? Cautam colegi pentru o echipa fantastica. Chiar daca nu ai experienta dar esti pregatit pentru o surpriza, ne poti suna, (0768.532.104 3171. Vulcanizator cu experienta pentru service roti zona Obor- Calea Mosilor. Castiguri intre 2000-5000 lei/luna; (0774.406.011

3140. Vanzator, vanzator/e magazin retail la sta?ia de metrou Grozavesti. Carte de munca, program l-v, fara stres la munca, salariu si program atractiv. Va asteptam; (0741.188.523 Mihai.liviugabriel@gmail.com

3174. Vulcanizator auto cu experienta, in zona Prelungirea Ghencea nr. 107, ofer salariu plus comision din incasari, inclusiv cazare. Rog seriozitate; (0768.411.929 crimi_viorel2008@yahoo.com

3141. Vanzator, vanzatoare magazin

3175. Vulcanizator auto cu experienta, oferim un salariu atractiv (0722.836.929 radualexandrucm@yahoo.com

3116. Vanzatoare. Firma Baciul angajeaza vanzatoare pentru magazin alimentar in Piata Veteranilor. Program 2 zile cu 2 zile; 1.400 L; (0786.103.152 3117. Vanzatoare. Market angajeaza

3119. Vanzatoare. Societate Comerciala

angajeaza vanzatoare pentru magazine incaltaminte situate in centrul capitalei. Rel.: 0213147061 (021.314.70.62/ 021.315.96.52/ 021.315.98.16 3120. Vanzatoare. Magazin general -

3122. Vanzatoare/ vanzator pentru magazin mixt non stop, zona Apusului/ Militari, supravegheat video si alarma, evidenta marfii in sistem computerizat. Program 8 ore /zi, in ture. Salariu net 1.800 L; (0732.733.846 3123. Vanzator 1500 ron , cautam doua

colege pentru postul de vanzatoare pentru magazinul de dulcuri bucuria, cerinte: onesta, puncluala, responsabila, sociabila, 1.500 L; (0762.151.910 bucuriaromania@gmail.com 3124. Vanzator Angajam lucrator comer-

cial pt. supermarket Shop&Go zona Bd. Titulescu (pod Basarab). Program in ture, nu este necesara experienta anterioara. Salariu cash, in mana, contract munca, 1.400 L; (0762.374.113/ 0725.155.460 ologu.nicoleta@gmail.com 3125. Vanzator cu experienta pentru

magazin perdele, draperii si metraje si cunostinte contabilitate primara (intocmire registru de casa, nir). Magazinul e situat in complexul Big Berceni (0771.553.103 3126. Vanzator cu experienta, facturare

si NIR, la magazinul din Lumea Copiilor, Dragonul Rosu, carucioare si patuturi copii, program 7-14 l-s, 7 ore, cm, 1800 l. ,C.V geal.ronico@gmail.com. 1.800 L; (0785.808.298 contact@pufinas.ro

3128. Vanzator pentru magazin bauturi

3098. Vanzatoare, firma serioasa in domeniu decuratiuni interioare angajeaza vanzatoare cu experienta, 1.500 L; (0722.644.627 eurotextil@libero.it

3136. Vanzator patiserie, urgent La Patiss isi mareste echipa. Suntem in cautare de vanzator/vanzatoare si modelator. Cerinte: persoana deschisa, punctuala, dornica de a lucra intr-un mediu placut si alaturi de un colectiv primitor. (0785.085.195 diana@lapatiss.ro

3169. Vopsitori auto service auto, angajam vopsitori auto, pregatitori, mecanici auto, salariu atractiv; 1 L; (0723.573.658 office@euroflux.ro

3173. Vulcanizator auto cu experienta, eventual calificare, salariu 1500 net, comision 10% din cost manopera, eventual cazare. Sau alte variante de colaborare negociabil. Seriozitate, 1.500 L; (0725.251.135/ 0772.293.844 lucianno73@yahoo.com

3097. Vanzatoare, fast food mic, anga-

3062. Vanzatoare market, Aviatiei, zona Mall Promenada, metrou Aurel Vlaicu, program 8 h/ zi, contract munca, salariu net 1.800 L; (0791.107.789

3135. Vanzator necalificati Start-up cu mare potential cauta vanzatori necalificati care au motivatie si care vor sa invete. Singura conditie este de a vorbi o limba straina fluent (italian