Page 1

18.755 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

Acte, avoca¡i, contabili, notari 1. Absolut accesibil firma autorizata CECCAR ofera servicii complete de contabilitate, consultanta fiscala, bilant certificat, contracte de munca revisal, declaratii fiscale lunare, semnatura digitala, refacere contabilitate, 100 L; (0722.657.989 euroexpertmng@gmail.com,www.eucontabil.ro 2. Acte firma absolut accesibil pfa puncte

lucru, sediu sect. 1, 2, 3 , 4, 5, 6, If., pret minim, schimb sediu, activitate, asociati, capital, administrator. 3 zile, consultanta gratis Autorizare la Primarie DSV DSP ISU. (0724.864.790/ 0766.408.676 3. Acte firma, liderii pietei infiintari

firme, Reinvent Consulting: infiintari firme, gazduire sedii sociale Bucuresti si Ilfov, modificari acte Registrul Comertului, inchideri firme, contabilitate. www.reinventconsulting.ro. 210 L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 marketing@reinventconsulting.ro 4. Acte notariale, Legalizari acte, traduceri acte/ apostila/ supralegalizare; cadastru/ intabulare; certificari -data certa; legalizari semnatura/ sigiliu/ tipare ciocan silvic; depozite; acte societati comerciale/ asociatii (021.320.80.27/ 0748.115.411 notariatconcordia@gmail.com 5. Acte, accesibil, gazduire sediu firma 500 L/an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi; (0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com

6. Acte firme gazduire sediu social, infiintari societati, modificari acte pentru Registrul Comertului, infiintari plus sedii sociale, etc., www.infiintari-firme-bucurestiilfov.ro (0767.429.878 7. Agentia Permanent Assistance

presteaza servicii de plasare si selectare personal intern / 8 orein toate zonele Bucurestiului, pentru menaj, bone, ingrijire batrani, spitalizati. Program NON-STOP. (0740.005.644/ 021.642.50.82 permanent.assistance@yahoo.com 8. Arvicont societate de contabilitate, oferim servicii de contabilitate, de consultan?? financiar-contabil?, resurse umane, audit financiar. office@arvicont.ro, site: http://www.arvicont.ro (0244.518.850 office@arvicont.ro 9. Arvicont societate de contabili-

tate, oferim servicii de contabilitate, de consultanta financiar-contabila, resurse umane, audit financiar. office@arvicont.ro, site: http://www.arvicont.ro (0244.518.850 office@arvicont.ro 10. Avize si autorizatii constructii, urban-

ism firma cu 10 ani de experienta in obtinerea de: certificate de urbanism, planuri cadastrale, extrase CF, avize pentru constructie, autorizatii de construire, proiectare. Consultanta gratuita, 35 {; (0748.109.092 daniela@cityconsinv.ro 11. Avocat cu experienta, divort, partaj, minori, evacuari, succesiuni, ordonante de plata, legislatie rutiera, procese penale, asistenta notariala. Onorarii minime. (0722.726.763 12. Avocat drept civil,penal,administra-

tiv,comercial, Fond funciar, contraventii, litigii munca, pensii, divorturi, mosteniri, revendicari, reprezentare politie, parchet, DNA. Garantez obtinerea unei solutii rapide si legale, termene scurte, onorarii minime. (0734.361.870/ 0766.299.075

Avocat acord asistenta juridica, reprezentare divorturi, partaje, mosteniri, revendicari cauze civile; Penale - politie, Parchet; Comerciale; Litigii munca; Consultanta ETC. Drept civil, penal, administrativ, familiei, muncii, comercial (0744.485.831/ 0766.329.907/ 0724.821.144 flori.manciu@scpmanciu.ro 13.

14. Avocat si mediator ofer asis-

tents si reprezentare instante, parchet, politie, consiliez civil partaje, penal, malpraxis medical, litigii banci, dr muncii, familiei, adoptii, comercial administrativ, dr autor, recuperari creante taxe, infiintez/ modific firme PFA; (0744.226.031/ 0722.406.039 avocat@avocatcostache.com 15. Avocat, asistenta si

reprezentare, civil, penal, comercial, muncii, divorturi, partaj, consultatii Drumul Taberei. (021.725.15.66/ 0744.271.251 16. Avocata si mediator divorturi,

partaje, succesiuni, uzucapiuni, obtinere acte proprietate imobiliara, cadastru, intabulari, politie, parchet, ordine de restrictie. (0762.639.391/ 0722.511.838

Birou Notarial Nemesis servicii notariale complete notar public Seceleanu Lidia - redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor; autentificarea inscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat etc. (021.312.71.72/ 021.312.71.77 bnpnemesis@yahoo.co.uk

17.

18. Birou expert contabil autorizat CECCAR ofer servicii contabilitate completa bazate pe profesionalism si seriozitate. Detalii pe site. www.contavia.ro. Contabilitate, consultanta fiscala, resurse umane, servicii salarizare (0766.529.524 nuta.georgeta@gmail.com 19. Cadastre si intabulari la urgenta sau

la termen Execut cadastre si intabulari la urgenta sau la termen la preturi reale, incluzand si pregatirea actelor pentru a fi intabulate in cartea funciara, lucru foarte anevoios in unele cazuri; (0722.612.915 constantimob@yahoo.com 20. Certificate energetice efectuam, necesare vanzarii / inchirierii, termen 24 h. Pret 120 L- garsoniera, 2,3 camere 130 L, 4 camere- 140 L, 5 camere - 150 L TVA inclus; (0740.032.092/ 0731.032.092 contact@vreauenergetic.ro www.vreauenergetic.ro 21. Certificate energetice in Bucuresti si

imprejurari executam cerificate energetice pentru garsoniere, apartamente si case, foarte rapid si ieftin, venim in intampinarea dumneavoastra cu profesionalism si seriozitate. Locatia in sector 2 Obor, (0722.612.915

22. Contabil expert ofer servicii complete de contabilitate, resurse umane, consultanta fiscala, semnatura digitala, bilant certificat CECCAR, declaratii fiscale, preturi avantajoase. www.eucontabil.ro 100 L; (0722.657.989/ 0767.269.480 euroexperttotal@gmail.com 23. Contabil expert ofer servicii de contabilitate, consultanta fiscala, declaratii lunare, revisal, resurse umane, semnatura digitala, bilant certificat CECCAR, preturi avantajoase, 100 L; (0722.657.989/ 0767.269.480 alexmarcu@eucontabil.ro, euroexpertmng@gmail.com 24. Contabilitate expert, servicii

contabile complete, declaratii lunare, bilant, TVA, salarizare, revisal, resurse umane, PFA, II, consultanta si expertiza contabila, semnatura electronica, bonus o luna gratuit, 100 L; (0766.369.930/ 0766.369.750 activcontab@gmail.com 25. Contabilitate Asociatii de Proprietari

Servicii complete de contabilitate pentru Asociatiile de Proprietari. Blocmanager. 300 L; (0724.029.583 admi_imob@yahoo.com

26. Contabilitate, servicii complete de contabilitate si intocmirea situatiilor financiare pentru toate tipurile de societati comerciale, detalii pe www.biroulcontabil.ro 100 L; (0725.316.318 office@biroulcontabil.ro www.biroulcontabil.ro

Contabilitate, lichidare societati comerciale expert contabil, prestez servicii de evidenta contabila, depunere declaratii, certificare bilanturi, depunere situatii financiare anuale. Lichidare societati comerciale si asociatii non profit (0724.527.178 ioana.cucias66 @gmail.com

27.

28. Expert contabil servicii de con-

tabilitate la super pret; 100 L; (0723.045.124 mariannegoescu@gmail.com

29. Expert Contabil Judiciar, Cen-

zor, Evaluator Anevar Intocmire Expertize Contabile judiciare si extrajudiciare, contabiliate financiara, bilant contabil, declaratii, consultanta financiara; raport de cenzor, dosar radiere societate comerciala (0762.599.829/ 031.430.31.42 gguzinschi@yahoo.com 30. Infiintare firma urgent Bucuresti ?i Ilfov Vrei o firma fara batai de cap, fara drumuri la Registrul Comertului? 150 L; (0749.571.930 31. Infiintare. Doriti o firma fara batai de

cap, fara drumuri la Registrul Comertului? Noi va putem infiinta firma in cel mai scurt timp, cu costuri minime. Pentru detalii si tarife, ne pute?i contacta la tel. (0749.571.930 32. Infiintari societati si gazduire sediu social, toate actele si modificarile actelor pentru Registrul Comertului etc., www.infiintari-firmebucuresti-ilfov.ro (0767.429.878 33. Inspector resurse umane, intocmire contracte de munca, dosar personal Revisal, dosar de pensie, etc. (0764.575.932 34. MCP cabinet avocati Pitesti, cabinet de avocat Marius-Catalin Predut (MCP Cabinet avocati), fondat in anul 2008, este specializat in domeniul relatiilor de munca, civile si comerciale. www.mcp-avocati.ro (0722.415.993 avocatpredut@gmail.com 35. Mediator mediere, sector 2, Bucur Obor medierea conflictelor pe latura penala si civila. www.mediatorhosuluminita.ro 1 L; (0773.883.055/ 021.253.19.85 contact@mediatorhosuluminita.ro 36. Pensia ta poate fi antecalculata, calculata si recalculata. Daca ne contactati, umblam dupa adeverinte, vechime, sporuri, grupa de munca (0740.005.644/ 021.642.50.82 permanent.assistance@yahoo.com 37. Redactare si autentificare acte notar-

iale declaratii, procuri, invitatii, testamente, certificari de fapte; legalizari de copii, legalizari de traduceri; autentificarea contractelor (0722.585.248 monicataniapop@gmail.com

Reprezentanta si asistenta juridica in fata tuturor autoritatilor administrative si juridice din Bulgaria pentru societatile comerciale romanesti efectuand transport rutier de marfa sau de calatori. (0744.221.138/ 0767.159.717 d_marinow71@abv.bg 38.

Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

39. Servicii contabile complete Cabinet de contabilitate cu sediul in Bucuresti, oferim servicii complete de contabilitate, resurse umane, salarizare, declaratii fiscale, intocmire si certificare bilant. (0728.422.440 office@contalogic.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR 1. PRESTÅRI SERVICII

6

Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3. IMOBILIARE V¢NZÅRI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

5. AUTO, MOTO

6

Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Motociclete, scutere, atv-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Camioane, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Service auto, tractåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

6. MODÅ, FRUMUSEºE

6

Haine damå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Parfumuri, cosmetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

7. COPII - ARTICOLE, JUCÅRII

6

Alte produse copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

8. CASA ªI GRÅDINA

6

Animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Materiale construc¡ii, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Mobilå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Produse alimentare, nutri¡ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

9. ELECTRONICE

6

Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

10. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE

6

Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

11. AFACERI, DIVERSE

Acte, avoca¡i, contabili, notari

6

Acte, avoca¡i, contabili, notari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Construc¡ii, amenajåri, pazå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Evenimente, petreceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ¥ngrijire, sånåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Repara¡ii, service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ¥ntreprinzåtori alte domenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2. LOCURI DE MUNCÅ

PRESTÅRI SERVICII

6

Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Echipamente HORECA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Utilaje industriale ¿i construc¡ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

16. Alpinism, constructii, echipa de alpin-

isti cu o experienta de 7 ani, oferim urmatoarele servicii la cel mai mic pret: placari polistiren, reparatii/spalari, fatade. Tencuieli decorative etc. Oferim garantie. Pret neg. (0769.576.810

17. Amenajam apartamente case zugraveli, dulgherie, interioare/ exterioare, garduri, izolatii, mansardari, tinichigerie,mici reparatii 41. Servicii de contabiliacoperisuri,case din tate, fiscalitate si lemn, orice tip de salarizare, oferim consul- acoperis. Construim case tanta, asistenta, intocmiri de la A la Z, case la acte, analiza financiara, cheie, case la rosu. contabilitate de gestiune. Echipa serioasa, servicii Seriozitate si profesionalimpecabile ism, (0723.563.568 total(0725.088.876 expertserv@gmail.com 40. Servicii contabilitate ofer servicii de contabilitate: refaceri de contabilitate, fixari bilanturi, registrul comertului, depunere declaratii, SPV si certificat digital; (0770.436.571 office.contabilitate25@yahoo.com

42. Servicii infiintare firma Bucuresti si

Ilfov oferim Servicii integrate atat celor care fac primii pasi in afaceri, cat si celor care cauta servicii complexe de consultanta comerciala. (0745.761.006 avradoi@gmail.com

Societate comerciala, evidenta contabila completa, consultanta manageriala, consultanta fonduri europene si juridica. (0734.905.827 43.

44. Tehnoredactare profesionala DTP,

tehnoredactare computerizata profesionala, DTP, redactare licente, dizertatii, doctorate. Corecturi si inserare diacritice, note de subsol. Valabil si in tara, 5 L; (0722.370.323 tehnoredactarepro@gmail.com

Construc¡ii, amenajåri, pazå 1. Acoperis tabla Lindab, zincata, jgheaburi, burlane, dulgherie. Mansardari. Orice reparatie. 15% reducere. Mihai; www.reparamsimontamacoperis.com (0731.451.466 reparatii1960@gmail.com 2. Acoperis tabla Lindab, zincata,

jgheaburi, burlane, dulgherie. Orice reparatie. 15% reducere; www.gerardconstructroof.ro (0724.506.937

Acoperis cu tabla zincata, tigla ceramica, mici reparatii, dulgherie, vopsit acoperisuri. 10% discount. (0722.722.743

3.

4. Acoperis din tigla metalica, zincata, ceramica, cutata; tabla Lindab, dulgherie, mansardari, jgheaburi, burlane, parazapezi, izolatii polistiren, zugraveli, accesorii, mici reparatii. Executam montaj in toata tara. Oferim factura si chitanta. (0736.341.720/ 0740.886.201

Acoperisuri Tigla metalica orice tip de tabla sarpanta lemn. Mansardari la gata, finisari interioare, orice reparatie la acoperis. Deplasari oriunde in tara. Reducere 15%. (0746.570.993

5.

6. Acoperisuri absolut avantajoase avariate sau noi, reparatii si montaj in Bucuresti si tara, oferim garantie, promtitudine, seriozitate, calitate. Executam orice tip de lucrari de reparatii acoperis la urgenta, montaj tigla ceramica, (0730.135.333/ 0748.948.822 office@montareacoperis.ro 7. Acoperisuri accesibile pentru case si mansarde Resuceri de sarbatori! Reparatii si montaj in Bucuresti, Ilfov, Constanta, Prahova montaj, tigla metalica si tigla ceramica. Calitate maxima.www.decramontajacoperis.eu (0742.378.581/ 0735.026.432 8. ACOPERISURI CASE/BLOCURI 15% REDUCERE Asiguram lucrari de calitate in Bucuresti si tara, montaj si reparatii. Montaj sistem pluvial (parazapezi/ sorturi), consultanta tehnica mentenanta, dulgherie, termoizolatii, oferim garantie si seriozitate Lindahouse Roof SRL (0742.539.213/ 0737.361.781 office@reparatiiacoperisbucuresti.ro 9. Acoperisuri si mici reparatii,

accesorii pluviale, reparat si vopsit orice tip de acoperis. Pentru pensionari si vaduve 25% reducere (0739.664.480 10. Acoperisuri tabla zincata, tabla lindab, accesorii, dulgherie, jgheaburi, burlane, orice mici reparatii, oriunde in tara, reducere 35% pensionari si sisteme complete de acoperisuri, Lucian (0731.174.291 11. Acoperisuri tigla metalica, sarpante,

glafuri la blocuri. Lucram si executam jgheaburi, burlane, interioare/exterioare. Vopsim acoperisuri si tigle. Alte mici reparatii; (0741.984.718 12. Acoperisuri, executam acoperisuri, vopsitorii, tigla metalica, dulgherie sarpanta, mansardari, jgheaburi, burlane, mici reparatii. Consultare gratuita. (0725.412.383 13. Acoperisuri, mansardari, amenajari

interioare si exterioare etc., executam cu seriozitate, pentru pensionari reducere 35%. Pentru mai multe detalii tel. (0725.953.333

Aer conditionat, climatizare, ventilatie Pitesti consiliere client in vederea montajului si achizitionarii de aparatura in raport pret/calitate. Garantia montajului si aparatelor; (0753.138.323 masterteknofrig09@ymail.com 14.

Alpinism execut,decopertari, reparatii fatade publicitate, spalari geamuri, vopsitorii tabla,montare jgheaburi si burlane infiltratii,hidroizolatii. zugraveli scari de bloc, instalatii sanitare, (0744.372.095

15.

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

18. Amenajam interioare- zugraveli, glet,

lavabil, montat rigips, pereti, arcade, glafuri, gresie, faianta, tencuieli, tapet, parchet, experienta 25 de ani, negociabil; (0737.278.209

19. Amenajare apartamente renovari amenajare apartamente renovari zugraveli glet tencuieli instalatii sanitare si electrice tapet etc, mester; 20 L; (0767.151.013 nelubrasoveanu@yahoo.com 20. AMENAJARI interioare, particular, execut lucrari de amenajari interioare: glet, lavabil, parchet, rigips, gresie, faianta, tehcuieli, polistiren, glafuri, scafe, instalatii sanitare si electrice. Pret negociabil; (0730.307.142 21. Amenajari renovam scari interioare de bloc, montam gresie si faianta,reparam glafuri. (0761.330.798/ 0736.541.691 22. Amenajari apartamente, preturi mici,

zugrav, faiantar, gresier, reparatii glafuri, rigips, transport materiale + curatenie gratuit. Seriozitate (0723.073.776 23. Amenajari excluzive, amenajam apartamentul dumneavoastra de la proiectare 3D, la cheie, inclusiv mobilier. (0732.034.494 Jekarosca@gmail.com

24. Amenajari interioare, exterioare, placari polistiren, zugraveli, gresie, faianta, izolatii, terase, la preturi minime, reduceri pensionari; (0765.123.121/ 0723.748.480

4

44. Case la rosu, execut cu echipa experi-

mentata manopera + materiale 160 euro mp. Executam si case la cheie 350 euro mp. Asiguram paza constructiei si executam lucrarea conform proiectului. Contract plata pe etape 160 {; (0773.964.518 trusculeteaurel@yahoo.ro 45. Caut alpinist utilitar pentru inchiderea

unei ferestre de la etajul 4 in bloc de 4 etaje; (0727.288.877 46. Caut domn pentru spart lemne;

(0764.262.436/ 0769.723.813

29. Amenajari, gresie, faianta 15 lei, ten-

cuiala 12 lei, glet 6 lei, lavabil 5 lei, tinci 8 lei, decorativa izolatie, pavele, rigips; (0728.303.044

30. Amenajari, meserias execut lucrari de calitate: zugraveli, gresie, faianta, parchet, polistinen, glafuri, decorativa la preturi negociabile. Particular 1 L; (0723.654.339

executam la cel mai bun pret zugraveli, gleturi, sapa, rigips, parchet, faianta, inst. sanitare etc.; (0768.131.751

34. Amenajeri interioare seriozitate max-

ima, calitate si profesionalism, experienta in domeniu de mai bine de 15 ani 10 L; (0761.876.249 mikeleconstruct@yahoo.com

35. Apometre, calorifere, montaj, sigilari,

reparatii, instalatii sanitare in cupru, polipropilena, autorizat, garantie; (021.332.39.36/ 0722.141.866

36. Arhitect autorizat Realizez proiecte complete personalizate pentru autorizatia de constructie si avize. Consultatii gratuite, 3 {; (0729.883.322 37. Arhitectura Autorizatii de constructie, certificate urbanism, avize, proiecte, orice aprobari, extinderi, modificari, recompartimentari, etajari case, hale, PUDuri, PUZuri, scoateri din circuitul agricol, cadastre, orice zona; (0721.695.945/ 0766.722.367 drafimar@yahoo.com 38. Autorizatii, avize constructii, urban-

53. Constructii, renovari, echipa cu experienta pentru lucrari de interior si exterior. De ce noi? Seriozitate, calitate, puctualitate, pret minim, (0769.576.810

56. Demolam pereti, decopertam gresie,

demolam case bloc demolam pereti in apartament. Demolam case, blocuri, hale industriale. Decopertam gresie, faianta, tencuieli in apartamente. 100 L; (0724.971.229 office@constructii-instalatii-piscine-irigatii.ro

57. Demolari case,in Ilfov si la tara,zugravi, echipa baieti facem demolari case, ziduri,decopertari faianta,gresie,parchet,debarasare molozuri si lucruri nefolosibile, dam si cu lavabila, vopsim orice. (0768.500.865 58. Echipa autorizata electricieni Executam lucrari de orice natura, in Bucuresti si Ilfov pentru case si apartamente. Oferim garantie pentru lucrari. Tarife decente. Oferim si cerem seriozitate; (0763.759.028 59. Echipa baieti facem curatenie,in Ilfov si la tara, transporturi mobila,electricasnice,moloz si ce nu mai este util in casa, la cererea clientului. (0768.500.865 60. Echipa de constructii executa lucrari

de amenajari interioare, tencuiala, polistiren, rigips, glet, lavabil si constructii metalice. (0726.000.094

62. Edi Total Vidanjare si desfun-

41. Cadastru, intabulare, (apartamente

250 lei), terenuri, constructii noi, dezlipiri, actualizari, extrase, energetic; (0722.278.432 42. Caldo Privat Security, servicii

paza si securitate paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor; proiectare, instalare, modificare, intretinere a componentelor si a sistemelor de alarmare impotriva efractiei (021.322.08.11 office@caldoprivatsecurity.ro 43. Case la rosu, construim case la

rosu, blocuri, amenajari interioare exterioare, instalatii electrice si sanitare (0722.613.554/ 0766.263.094 tudorcony@gmail.com

● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261 ● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563 ● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25

● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00

39. BTM Divizia de Securitate ofera

Burlane, jgheaburi, tigla metalica, dulgherie. Lucrari si in afara Bucurestiului. (0724.716.882

● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36

Constructii case la rosu, case executate la cheie Constructii case la rosu; caramida Porotherm, fier romanesc fasonat direct din fabrica, betoane mecanizate. Toate materialele de constructii au inprovenienta certificate de calitate si conformitate; (0735.390.490 contact@construimcaselacheie.ro 50.

61. Echipa de muncitori executam curate-

40.

● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15

● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91

ism firma cu experienta obtine: certificate urbanism, planuri cadastrale, extrase cf, avize (isu, isc, apanova, Enel, gaz etc). Pud, puz, autorizatii de construire (constructii), proiectare dtac si pt 35 {; (0748.109.092 cristian@cityconsinv.ro

toata paleta serviciilor de paza executate cu personal uman si se adreseaza unei game largi de beneficiari, din diverse sfere de activitate, (0371.172.077/ 0735.315.114 office@btmsecuritate.ro

● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65

Construct montaj acoperis reparatii, montaj acoperis; montaj tigla ceramica, metalica; jgheaburi, burlane; mansardari; izolatii exterioare, interioare; tencuieli. Discount la sistem complet intre 10-15% din valoarea totala (0720.865.368/ 0785.729.019 constructmontaj3@gmail.com 49.

54. Constructor bloc,casa,piscina,amenajari,demolari Construim la rosu si la cheie 31. Amenajari, gresie, faianta, rigips, parchet, sape, tencuieli, polistiren, vopsiblocuri,imobile de torii, tapet; (0720.806.022 birouri,case,piscine.Dem olari pereti decopertari 32. Amenajari,confectiongresie faianta,demolam am tubulatura ghena tabla, hidroizolatii terase, case blocuri hale industriale.www.constructiitinichigerie acoperisuri. instalatii-piscineDemontat tubulatura irigatii.ro 360 L; veche; confectionat si (0744.876.332 montat tubulatra noua din office@constructii-instatabla zincata de 1 mm latii-piscine-irigatii.ro sau de 1,25 mm cu guri si capace; jgheaburi si 55. Construim case, vile cu materialele burlane (021.436.06.22/ noastre. Societate cu vechime in domeniu construieste oriunde in tara case, vile, hale 0723.434.119 metalice cu materialele noastre, office@hidroizolatii-tubu(0755.191.979 vgbinvest@yahoo.com latura.ro 33. Amenajari: apartamente, garsoniere,

● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509

● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02

52. Constructii case vile si apartamente, amenajari. Case la rosu, la gri sau la cheie, renovari, sistematizari. Realizam lucrari de constructii, lucrari industriale, amenajare sau reparatii la preturi corecte si transparente, termen de executie mic, avantajos, (0722.698.101 pavelescu.aurel1@gmail.c om; contact@arhi-tech.ro

lucrari de amenajari. Zugraveli, faianta, gresie, decorative case, parchet laminat, instalatie electrica, glet de ipsos, placari rigips pereti si tavane, placari polistiren, travertin tapet; (0724.003.123

● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923

Confectionam si montam acoperisuri din tabla Lindab / zincata, lucrari monumente istorice. Orice reparatie, in toata tara. 20% reducere; (0753.709.391 48.

26. Amenajari interioare, exterioare zugraveli, gresie, faianta, rigips, tapet, sape, tencuiala, polistiren fatada. (0746.468.124

28. Amenajari interioare, zugrav execut

● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632

● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600

0769.723.813

51. Constructii case si vile la rosu Firma / constructor cu experienta executam case, vile, blocuri la rosu, demolari, subzidiri, consolidari, renovari etc.Materiale de constructii.Autorizatii, avize, urbanism. 50 {; (0748.109.909 cristian@cityconsinv.ro

27. Amenajari interioare, exterioare, rigips, glet, lavabila, faianta, gresie, parchet, instalatii etc., termosistem, sistem fatade multipor, amenajari apartamentecase; (0731.155.363

● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67

47. Caut putari seriosi; (0764.262.436/

25. Amenajari interioare, gresie, faianta,

marmura, parchet, rigips, glet, zugraveli, instalatii electrice si sanitare, termosistem, hidroizolatii. Preturi mici, calitate maxima, seriozitate si integritate; (0728.606.585 anto_7508@yahoo.com

Agen¡ii de Publicitate

nie in curti, spatii comerciale, boxe etc. Doar Bucuresti. Cerem si oferim seriozitate; (0720.211.927/ 0732.344.131

● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80 ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02 ● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00 ● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133 ● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10 ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62 ● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10 ● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153 ● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44

Oficii Po¿tale Bucure¿ti ● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59 ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27 ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03 ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01 ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67 ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14 ● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80 ● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39 ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90 ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96 ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30 ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77 ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42 ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17 ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50 ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79 ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08 ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58 ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54 ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25 ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51 ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15 ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78 ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60 ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75 ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44 ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86 ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69 ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05 ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29 ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35 ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32 ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43 ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02 ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55 ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07 ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54

Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov ● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI ● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI

Oficii Po¿tale din ¡arå

dare canalizare. Interventii urgente in Bucuresti si Ilfov, (0724.370.975/ 0752.444.520 office_total@yahoo.com

● BRAªOV . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. N. Iorga nr. 1

63. Efectuam poze ceramica, Firma de

● CRAIOVA . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . Str. Unirii nr. 54; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . Calea Bucure¿ti nr. 46

constructii efectuam poze ceramica, alb negru/color, sculptam cruci si placi marmura, granit. (0768.500.865 64. Efectuam servicii funerare,in Ilfov si

la tara, dric funerar,constatare,imbalsamare,sicriu,cruce,coroane,coliva,pachet e. Efectuam sapaturi gropi inmormantare sau deshuamare saci oseminte. (0768.500.865 65. Electrica, electrician autorizat partic-

ular 24/24, montaj/ reparatii tablouri, prize, intrerupatoare, lustre, aplice, corpuri iluminat, inlocuiri cabluri, interventii inclusiv week-end si provincie. (0723.048.404 66. Electrica, electrician autorizat, exe-

cut lucrari mari/ mici, 220/380 V, modificari tablouri, prize, intrerupatoare, lustre, aplice, calitate, incepere imediata si weekend; (0732.834.515 67. Electrician acord garantie pt interventii de urgenta, instalatii noi 220/380v, schimbat tablouri de sigurante, montat contoare pasante, reparat si modificat circuite vechi, montat corpuri de iluminat, senzori,etc (0763.357.557 dragos682006@yahoo.com

● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . . Str. Corbului nr. 3; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . . . Str. Soveja nr. 39

● GIURGIU . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . Str. Mircea cel Båtrân nr. 18; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . . ªos. Bucure¿ti Bl. 205; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . . Str. Republicii 5A; . . . . . . . . . . . - Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . . Comuna Cålugåreni; . . . . . . . . . . . - Oficiul Crevedia Mare, . . . Comuna Crevedia Mare; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . . . Comuna Izvoarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . Calea Bucure¿ti 70; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Roata de Jos, . . . . . . Comuna Roata de Jos; ● IAªI . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . .- Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul ● PLOIEªTI . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul

Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal

nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.

1, . . . . . . . . . . Str. Cuza Vodå nr. 3; 8, . . . . . . Str. Costache Negri nr. 64 1, . . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8; 3, . . . . . . . . . . . . Sos. Nordului nr. 2; 6, . . . . . . . . . . . . . . Str. Postei nr. 75; 7, . . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6; 10, . . . . . . . . . Bd. Republicii nr. 102; 11, . . . . . . . . . . . Aleea Chimiei nr. 6; 12, . . . . . . . . Str. Malu Ro¿u, nr. 101; 13, . . . . . . . . . . Bd. Bucuresti nr. 24; 14, . . . P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2

● TIMIªOARA . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . B-dul Revolu¡iei nr. 2

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

22 octombrie 2018

anuntul.ro

4

PRESTÅRI SERVICII 68. ELECTRICIAN autorizat particular 24/24, montaj / reparatii tablouri, prize, intrerupatoare, lustre, aplice, corpuri iluminat, 220 / 380 V, inlocuiri cabluri, interventii inclusiv in week-end si in provincie. (0774.401.750 69. Electrician autorizat, cu o experienta de peste 10 ani, execut instalatii electrice pentru locuinte si spatii comerciale. (0726.479.798 ppeugen11@gmail.com

Hidroizolatii Conduraru 15 ani de experienta, Conduraru Grup Construct, are o experienta de peste 15 ani in furnizare si montaj specializat in hidroizolatii terase sisteme noi, sau lucrari de reabilitare izolatii terase. Telefon: (0721.724.104/ 0756.724.104 office@hidroizolatii-conduraru.ro

98.

124. Meta sisteme de rafturi Meta va ofera rafturi de depozitare calitate premium, fabricate cu cele mai moderne si flexibile linii de productie controlate de tehnologii PPS si CAD/CAM de ultima generatiewww.sistemederafturi.ro (0758.055.057/ 0758.023.027 office@sistemederafturi.ro 125. Mihalcea Serv SRL Se adreseaza

atat persoanelor fizice cat si juridice, executam orice tip de proiect indiferent de stadiul in care se afla, detinem un portofoliu bogat si o logistica aferenta pentru orice etapa (scule, utilaje, siteme, etc); (0722.125.705

70. Electrician autorizat execut lucrari complete: tablouri electrice, schimbat instalatii noi pe cupru, circuite separate la anumiti consumatori, impamantari la case, vile, si apartamente. (0720.137.382

99. HIDROIZOLATII, execut lucrari de hidroizolatii cu membrane bituminoase profesionale pentru terase de bloc, hale, fundatii, balcoane, garaje etc, execut si reparatii: inlocuire guri de scurgere aeratoare, seriozitate (0740.075.174

71. Electrician autorizat Bucuresti electrician autorizat ANRE. Cu peste 20 ani de experienta in tara si strainatate, ofer servicii de calitate tuturor clientilor mei, garantie si factura, (0740.983.312

100. Info Clean - curatenia pe care o cauti, suntem Info Clean, asiguram de 12 ani in Bucuresti si in tara servicii de calitate conform ISO integrat si implementat pentru curatenia in toate spatiile de birou sau la asociatiile de proprietari 1 {; (0722.611.525 info.clean@yahoo.com

127. Montaje: usi interior simple, 50 lei bucata, Porta Doors, Classen, metalice 120 lei bucata, parchet laminat, mobila, termopane 50 lei bucata, tamplar Constantin; (0767.180.306/ 0736.590.172

72. Electrician autorizat particular 24/24,

101. Instalatii electrice Firma atesta ANRE oferim servicii de consultanta si de executie in domeniul instalatiilor electrice, pentru mai multe detalii nu ezitati sa ne contactati.www.bransamenteelectrice.com (0742.122.590 office@bransamenteelectrice.com

128. Obtinere Autorizatii si avize pentru reclame firma cu experienta obtinem autorizatii pentru reclame, avize si certificate de urbanism.Intocmire proiecte PAC/DTAC. Banere si steaguri pe domeniu public. 150 L; (0748.109.909 cristian@cityconsinv.ro

102. Instalatii mecanica si tapiterie

129. Parchetar experienta montez par-

montaj/ reparatii tablouri, prize, intrerupatoare, lustre, aplice, corpuri iluminat, 220 / 380 V, inlocuiri cabluri, interventii inclusiv in week-end si in provincie. Ofer seriozitate; (0731.544.520 73. Electrician execut instalatii electrice tablouri 220-380 V, aplice, prize, case vile, apartamente. Convenabil; (0724.129.669 74. Electrician execut instalatii electrice, tablouri 220-380 V, aplice, prize, case vile, apartamente. Convenabil; (0724.129.669

de scena. Amenajari sali de spectacole, proiectare, executie si montaj instalatii de scena pentru teatre, tapiterie de scena, (021.434.95.24/ 0722.458.475 prothalia@yahoo.com

75. Electrician reparatii si montaj, tablouri electrice, corpuri de iluminat, reparatii instalatii electrice, reparatii tablouri electrice etc.Sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70 L; (0761.659.194/ 0740.983.312

103. Instalator 22 ani experienta, execut

76. Electrician, Schimb tablouri electrice, montez corpuri de iluminat, prize si intrerupatoare, experienta de peste 20 de ani. Execut si instalatii noi numai cu cablu ignifug, nu insistati pentru “manevre”. Multumesc. 35 L; (0739.651.785

105. Instalator bun si ieftin. (0775.603.830 wenemil3@yahoo.com

77. Execut acoperis si mansarde, jghe-

aburi si burlane si mici reparatii. (0731.786.246 78. Execut lucrari de interior, exterior de

glet, lavabila, etc si renovez apartamente si garsoniere la preturi mici. Particular; (0756.453.071 79. Execut lucrari tencuiala, zidarie, rigips, gresie, faianta, instalatii electrice, sanitare, parchet, lavabila, gleturi; (0786.632.392 80. Execut zugraveli, gresie, faianta, ten-

cuieli etc. Particular, rog seriozitate; (0762.010.354 81. Executam case, vile, blocuri la

rosu sau la cheie, preluam cartiere rezidentiale din orice faza a lucrarilor, (0730.041.015 82. Executam acoperisuri, jgheaburi,

burlane, mansardari si mici reparatii de urgenta, izolatii cu carton, ghene de gunoi; (0738.820.967/ 0722.198.795 83. Executam case de lemn, zero energie, producem un sistem de constructii din lemn si metal sub brandul Caze. Caze este un sistem pentru constructiile independente energetic, zero energie Caze=case zero energie. (0361.428.093/ 0729.055.700 socri@socri.ro 84. Executam constructii funerare si sap-

aturi inmormantari,cavouri, deshumari oseminte, urne, poze ceramice, sculpturi cruci marmura, granit. In Ilfov si la tara, Florin (0768.500.865 85. Executam lucrari interioare si exterioare muncitori constructii, executam doar in Bucuresti. Reparatii gresie, faianta, parchet, glet, lavabila, pacat polistiren, decorativa. Acoperisuri:tabla, bitum, tigla si reparatii. Cerem si oferim seriozitate. (0720.211.927/ 0732.344.131 86. Executam polistiren, carton, izolatii,

zugraveli, faianta, rigiops, parchet; (0720.347.831 87. Executam tencuiala, gleturi, zugrav-

eli, faianta, izolatii, polistiren, rigips, decorativa, garduri; (0771.602.479 88. Executam zugraveli, montam gips

carton, parchet laminat, gresie, faianta, case la rosu; (0742.528.815 89. Expert Quartz SRL Servicii curatenie imobile Asiguram servicii de curatenie la scari de bloc, birouri, apartamente, sau chiar vehicule. Va intampinam cu seriozitate, aparatura si perosnal necesar pentru a livra lucrari de cat mai inalta calitate (0764.321.307/ 0737.771.183 support@expertcleaning.ro 90. Facem sapaturi apa, haznale,in Ilfov

si la tara, echipe baieti facem sapaturi apa,haznale,santuri,fose,cavouri,inmormantari,deshumari oseminte,urne si inhumari urne, oseminte, poze ceramice, sculpturi, cruci,marmura, transport funerar (dric). Florin (0768.500.865 91. Fier forjat, executam lucrari fier forjat, porti, grilaje, balustrade, copertine, mobilier gradina, confectii metalice si automatizari pentru porti. (0722.738.181 martisorverdecrud@yahoo.com 92. Finisaje interioare si exterioare

executam finisaje interioare si exterioare, gresie, faianta, piatra naturala, rigips, parchet, zugraveli, etc. (0769.909.367 93. Firma de constructii executa constructii case la rosu si la cheie, amenajari interioare, exterioare, instalatii electrice, sanitare, acoperisuri, hidroizolatii. Detalii pe fb: Gmcsupremestyle (0724.385.143 94. Gauri hota aer conditionat carotare beton armat Executam gauri hota, tevii apa, centrale termice, aer conditionat, ventilatie, gauri in beton armat. 99 L; (0746.772.227 95. Glet 5 L/mp, lavabila 5 L/mp, tencuiala

12 L/mp, apartament zugravit 500 Euro; (0737.764.374 96. HandyMan servicii de curatenie, compania ofera servicii profesionale de curatenie, in diverse locatii (locuinte, centre comerciale, hale industriale etc.) detalii pe www. handy-man.ro (0751.223.388 97. Hidroizolatii termoizolatii terase de

bloc,hale industriale pe vertical si orizontal,subsoluri,demisoluri,inlocuim guri de scurgere. (0761.330.798/ 0736.541.691

lucrari de calitate la preturi cumsecade. (0774.994.658 104. Instalator bun si ieftin. (0727.234.730 daninstalator2015@yahoo.com

106. Instalator execut instalatii tehnico - sanitare, montaj centrale termice, preturi avantajoase (07961977715 107. Instalator 24/24 particular reparatii/

montaj: centrale (gaze, lemne, electrice) calorifere, boilere, desfundari tevi/ canalizari, hidrofoare, instalatii electrice, gaze, inclusiv in week-end si in provincie; (0732.834.515

126. Monitorizare si interventie Irbis Guard Grup ofera servicii de monitorizare si interventie rapida pentru apartamente, case, vile, spatii comerciale, santiere si alte tipuri obiective de interes pentru beneficiari. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro

chet laminat, clasic, stratificat, reparatii, inlocuiri parchet, sfaturi cumparare, ajutor transport; (0762.271.242 130. Parchetar montez, raschetez,

paluxez parchet. Masina cu aspirator. Preturi minime. (0724.608.136 amenajari.interioare80@yahoo.com 131. Parchetar Parchetar cu experienta,

143. Servicii de protectie si paza Irbis Guard Grup furnizeaza servicii de protectie si paza pentru toate categoriile de obiective, bunuri si valori, cu agenti de paza atestati, instruiti, specializati pentru astfel de activitati. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro 144. Servicii instalatii gaze Bucuresti-Ilfov autorizare ANRE ,executam lucrari de calitate in domeniul instalatiilor de gaze si termice la cele mai bune preturi. Proiecte la cheie pentru toate instalatiile de gaze natural: proiectare, executie, instalare, punere in functiune si intretinere (0721.631.761/ 0788.388.625 contact@victoriaglobal.ro 145. Sobar specialist execut sobe, semi-

nee, reparatii, scuturat cosuri; (021.221.66.99/ 0745.991.298

146. Sobar specialist montez si remontez

sobe de teracota pe lemn si gaz; (0766.838.327

147. Specialist in zugraveli, rigips, tencuieli, faianta-gresie, reformez/ construiesc complet case. Calitate, seriozitate; (0729.219.332 148. Taiem lemne cu drujba, in Ilfov si la tara, echipa de baieti taiem lemne cu drujba,tundem iarba,spargem lemne cu toporul,asezam si strangem iarba. (0768.500.865

132. Placari marmura, gresie, faianta, glet, vinarom, tapet, izolatii, tencuieli, decorative, rigips, parchet; (0747.088.497/ 0738.113.250

149. Tamplarie PVC tamplarie PVC Ger-

133. Pompare beton Bucuresti si impre-

150. Tigla metalica Plannja Suedia,

108. Instalator 24/24, autorizat, particular montaj / reparatii centrale (gaze, lemne, electrice) boilere, calorifere, echipari bai, hidrofoare, deplasare in week-end si inclusiv in provincie; incepere imediata; (0723.048.404

134. Produse pentru tratamentul lemnului cu substante ignifuge, anticarii, antifungice, insecticide, confera lemnului rezistenta sporita impotriva inamicilor naturali si impotriva incendiilor (0233.234.544/ 0723.274.875 office@romtecgrup.ro

109. Instalator accesibil autorizat,

135. Proiectare constructii, avize, C.U.

aragazuri, apomentre, centrale termice, calorifere, robineti, baterii wc+bazin, obiecte sanitare, intalatii gaze,detectoare gaz (0766.257.867

142. Servicii de paza si protectie eficiente prin recrutare, training si controlincredere, responsabilitate, beneficii, clienti, implicare, securitate. (0769.077.195/ 031.437.09.08 office@irbisguardgrup.ro

montez parchet laminat 7 L metru patrat, stratificat orice tip. Montarea plintei si-a acesorilor este inclusa in pret. Mai execut glet lavabil reparatii. (0729.359.311/ 0766.709.964

jurimi, Firma executa lucrari de pompare beton cu pompa Putzmaister P715 noua, statica, pompare 18mc/h, coloana furtun 100 m, personal calificat, in Bucuresti si in imprejurimi, min. 2 ore, 200 L; (0732.611.947/ 0744.505.911 mioara702000@yahoo.com

Aut. de constructii, relevee, amenajari interioare. 3-5 Euro/mp; (0722.214.535

mania cu geam termopan la pret de fabrica, montaj si transport gratuit; (0721.511.311

tabla de faltuit Extramaleabila 0.6 mm, profile industriale, jgheaburi inclusiv jgheaburi dreptunghiulare si burlane, accesorii pentru acoperis, ferestre de mansarda (0727.773.255/ 0745.181.239 vitenconstruct@yahoo.com 151. Zugrav ardelean lucrez ieftin, caut

colaboratori si chirie curte; (0723.071.655

152. Zugrav particular efectuez lucrari de

calitate si avantajos. Sunati la tel: (0729.658.439

153. Zugrav serios cu experienta execut

lucrari de gresie, faianta, parchet, zugraveli, vopsitorie etc. (0747.368.511

4. Curs engleza restrans. Curs engleza manuale Cambridge, metode moderne, grupe 3-4 cursanti. Ideal daca vrei toata atentia profesorului, dar si un curs vesel si interactiv. Detalii pe invatengleza.eu sau la tel. 40 L; (0744.998.774/ 0744.998.774 info@invatengleza.eu 5. Curs ofiter protectie date DPO,

Regulamentul GDPR, Pro Management in parteneriat cu PECB Europe organizeasa cursul DPO, Regulamentul de prelucrare a datelor cu caracter personal GDPR.Cursul este autorizat PECB cu diploma recunoscuta international. 1.187 {; (0721.391.236/ 021.217.09.29 office@promanagement.ro

110. Instalator accesibil, autorizat, non stop execut: instalatii sanitaretermice, calorifere, cazi, chiuvete, wc+rezervor, tevi sparte, robineti coloana, masini spalat, montat aragaz - reparat, desfundari scurgerisifoane; (0724.600.234/ 0769.856.694 111. Instalator autorizat gaze/apa serios,

Instalator, execut montaj centrale, calorifere, senzori gaz cu electrovana, incalziri, modificari, revizii si verificari, instalatii gaze, aprobari gaze, proiecte, instalatii bai, coloane blocuri. (0786.874.095 Nelu_49@yahoo.com

112. Instalator autorizat particular, 24/24,

montaj centrale (gaze, lemne, electrice) obiecte sanitare, boilere, hidrofoare, pompe apa calorifere, echipari completa bai, canalizari etc. Deplasari inclusiv in provincie; (0774.401.750

Cursuri domeniul financiar, piata de capital atribut fundamental: formarea si perfectionarea profesionala in domeniul pietei de capital, fiind atestat de catre CNVM (ASF) ca organism de pregatire profesionala pentru specialistii in domeniu (021.327.11.80 office@cpf-millenium.ro

Instalator autorizat, non-stop execut: instalatii sanitare-termice: apometre, boilere, cazi, chiuvete, centrale termice, wc+ rezervor, robineti, baterii, tevi sparte, desfundari sifonae, canalsubsol; (0733.722.294/ 0724.427.666 non-stop, 24/24 ,7/7 zile. Desfundat wc, canale, tevi, reparatii si montaj sanitare, centrale, panouri solare, hidrofoare. Executam si brasamnete de apa si canal 12 L; (0771.431.836 instalabc@yahoo.com 115. Instalator montez centrale, calorifere, hidrofoare, boilere, obiecte sanitare; (0728.254.555/ 0727.847.444

montaj lavoare, wc-uri scurgeri, scurgeri pp, istalatii PPP. Montez robineti, baterii, chiuvete, masini de spalat, calorifere; (0729.359.311/ 0766.709.964 danieldaia10@gmail.com 118. Instalator sanitar, Firma noastra este specializata in lucrari de inlocuire tevi apa, scurgere si termoficare, desfundare canalizare la blocuri si case, montaj obiecte sanitare, centrala termica, apometre, robineti. (0764.457.850/ 0785.446.916 avariiinstalatii@gmail.com 119. Instalator si electrician/ carotare si demolare echipa formata din instalator si electrician cu experienta de peste 18 ani executam, reparam si modificam instalatii termice, electrice si sanitare la un pret convenabil si intrun timp foarte scurt. 100 L; (0727.356.330 georgescuionutsorin@yahoo.com 120. Izolatii spuma poliuretanica oferim servicii de izolatii cu spuma poliuretanica pentru acoperisuri, planse, pereti interiori si exteriori, terase, hale industriale. Materiale si utilaje de ultima generatie. Profesionisti. 5 {; (0721.157.667 Contact@isoterm.ro 121. MAISTRU execut: zugraveli, insta-

latii sanitare, faianta, mozaic, marmura, parchet, tamplarie, dulgherie, zidarii, izolatii terase; (0729.633.656 122. Menajere curatenie birouri program 8 ore Angajam doamne pentru curatenie la sedii de firme,in zona: Aurel Vlaicu,program de 8 ore pe zi,L-V.Carte de munca,salariu atractiv,bonuri de masa, decontare transport,prima instalare.Tel:021.252.8006 (021.252.80.06 123. Meserias amenajari interioare 2 meseriasi amenajari interioare. Executam: rigips, glet, glafturi, zugraveli, placari gresie, faianta, parchet orice tip, marmura, granit, tapet, tencuieli orice tip. Sape, pavaj curte samd. 1 L; (0732.953.855/ 0724.910.656 jumatatedragos@gmail.com

Cursuri operator calculator. Cursuri de perfectionare intensive avizate Ministerul Muncii si Educatiei: Operator calculator electronic si retele; contabilitate primara cu utilizarea calculatorului; contabilitate financiara, (0724.772.425/ 0770.434.606 office@cursuri-picon.ro

11.

114. Instalator Bucuresti Ilfov, desfundari

117. Instalator sanitar execut lucrari de

8. Cursuri calificare. Scoala Postliceala FEG Bucuresti ofera cursuri pt.: infirmiera, operator calculator, coafura, frizerie, cosmetica, asistent asistent social nivel mediu, tehnician maseur, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar patiser, vanzator, tipograf, instalator, meserii constructii. Liceul F.E.G. face inscrieri pentru cursuri de zi, seral, frecventa redusa, profil: uman, acreditat MECS, ordin nr. 3516/28.03.2016. Se efectueaza inscrieri si la Gradinita in limbi straine F.E.G. Adrese Bucuresti: str. Vespasian, nr 58, (Gara de Nord). Tel. 031.405.03.62 / 021.311.10.58. - str. Walter Maracineanu, nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 47, (Cismigiu) sect 1, tel: 021.311.10.54/ 0788.424.314. -str. Badea Cartan, nr. 6, sector 2 (Spitalul Colentina), tel. 031.405.27.30. www.scoalafeg.ro; (021.311.10.54/ 0788.424.314 10.

113.

116. Instalator profesionist modernizez bai, bucatarii, montez obiecte sanitare, gresie, faianta, reparatii capitale, aductiuni apa-canal, glet, zugraveala. Constatarea gratuita. Pret neg., (0722.844.678

136. Reconditionari cazi de baie Echipa

noastra este specializata in: reconditionari, cazi, reconditionari cazi, reconditionat cazi, reparat cazi, emailare cada, restaurare cazi,Alexandru Gheorghe;www.reconditionari-cazi.eu 300 L; (0723.349.476 emailari_cazi@yahoo.com 137. Renovari apartamente si case. Echipa 2-3 persoane renovam apartamente, case, mansarde cu zugraveli, faianta, gresie, rigips, parchet si altele. Dan si Mihai. (0767.331.540/ 0761.143.830 138. Repara Acasa mesterii tai in reparatii

si reamenajari, executam lucrari si interventii, electrice, sanitare, mobilier, lacatuserie si zugraveli. www.reparaacasa.ro (0734.874.870 interventii@reparaacasa.ro

154. Zugrav serios Berceni execut toate tipurile de amenajari si constructii la preturi avantajoase, 5 L; (0761.503.515/ 0761.503.515 vladsandel29@gmail.com 155. Zugrav, parchetar, zugrav ezecut glet glafuri curatat huma calciu montez parchet laminat 7 l/mp orce tip. Vobsesc tocarie si calorifere. (0729.359.311/ 0766.709.964

Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri

6. Cursuri autorizate si acreditate in Bucuresti Bestcor Training Center o gama variata de cursuri autorizate si acreditate din domenii diverse. Pregatim periodic oferte si pachete de cursuri, preturi reduse, plata in rate si inscrieri online! 520 L; (021.315.20.20/ 0744.660.448 contact@bestcor.ro

1. Anticariat Bucuresti, 7. Cursuri calificare peste cumparam carti noi si 100 meserii, Cursuri de vechi, din orice domeniu calificare,recalificare,spe este flexibila la cererea de servicii si orce cantitate. Lichicilalizare , perfectionare, de paza si protectie existenta pe piata, avand posibilitatea de a sat- dam biblioteci sau stocuri initiere,igiena, isface necesitatile clientilor. de depozit. Plata pe loc, I.S.C.I.R.Alimentatie, tur(0769.077.195 office@irbisguarddeplasare gratuita, ism, constructii, auto, grup.ro (021.315.87.04/ infrumusetare, SSM, PSI, 140. Securitate evenimente, o sec0731.407.474 A.N.R.E., certificate Mintiune importanta in activitatea de paza si securitate este reprezentaisterul Muncii. Cursuri 2. Centrul de Formare Profeta de asigurarea securitatii pentru ISCIR: stivuitorist, activitatile sociale precum consionala Eurodeal Cursuri de fochist, macaragiu, certele, spectacolele, targurile si expozitiile, meciurile. calificare autorizate in urma- masinist pod, operator (0786.189.306 office@irbisguardGPL, imbuteliator, preluntoarele meserii barman, grup.ro gire autorizatii; bucatar, vanzator, inspector 141. Service centrale ter(0784.238.728/ resurse umane, instalator, mice de peste 20 ani, 0744.437.105 lucrator in comert, operator echipa noastra de profefundatiaaptbucuresti calculator, ospatar, igiena, sionisti executa operatiu@yahoo.com ni de service pentru cen- prim ajutor, (021.255.52.71 9. Cursuri de calificare - Scoala de trale termice - punere in Serban, cursuri autorizate eurodeal33@hotmail.com meserii de calificare in urmatoarele functiune (PiF), meseri : maistru mecanic 3. Curs Autorizat ANC - DPO Curs autorintretinere, verificari ANC - Responsabil cu protectia datelor auto,mecanic auto,tinichigiu / voptehnice in utilizare (VTP) izat sitor auto,mecanic vulcanizator, cu caracter personal in perioada 29 -31.oct maistru in constructii, schelar, - hotel Capitol Bucuresti, 1990 ron. Pentru (0749.143.939/ cursantii din provincie oferim cazare la un lucrator finisor; (0722.302.252/ 021.456.73.73 prograpret special, 021.252.03.82 mari@avis-ctservice.ro expertlegislatiamuncii@yahoo.com secretariat@scoalaserban.ro 139. S.C. Irbis Guard GruP S.R.L

3

12. Cursuri Profesionale Stilist Pro-

tezist Unghii Alege sa fii un adevarat stilist de unghii participand la cursurile Issa Nails Academy. Acceseaza www.issa-nails.ro/cursuri pentru promotiile la Cursurile de Specializare & Perfectionare. (0747.819.938 academy@issanails.ro

13. Cursuri SEO Practice Seosfera

in Bucuresti Cursurile noastre se adreseaza tuturor celor care doresc sa invete sa optimizeze site-uri pentru motoarele de cautare. Cursuri sustinute de expert SEO cu 11 ani de experienta si trainer acreditat. 750 L; (0724.126.855 office@seosfera.ro

CURSURI TENIS DE CAMP CU ANTRENOR LICENTIAT BUCURESTI, SECTOR 6. INITIERE, INCEPATORI, MEDIU, AVANSATI, PERFORMANTA. GRUPE COPII SI ADULTI. INDIVIDUAL. PRIMA SEDINTA GRATUITA. INFORMATII LA TELEFON: SAU PE SITE-UL: WWW.CURS-TENIS.RO; (0732.107.006 OFFICE@CURS-TENIS.RO 14.

15. Cursuri, de la 25 lei/ora, cursuridecal-

culatoare@gmail.com. Orice varianta Office (access, Excel, Word, PowerPoint), tehnoredactare profesionala. Pentru alte programe sunati la tel. (0748.299.788/ 0722.370.784

16. Gradinita Yannis & Yasmine nivel 1: 3 - 5 ani; nivel 2: 5 - 6 ani. Oferim optionale de: pian, limba engleza, limba germana, dans, atelier de creatie. Ne gasiti in incinta Centrului Comercial Sun Plaza (031.426.00.04/ 0744.544.178

18. Invata limba engleza intr-un mod cre-

ativ, ore de engleza si desen pentru copii, metoda care pune accent pe individualitatea si expresivitatea fiecarui pici in parte. Invatam engleza si coloram in grupuri de 2-3. Berceni, Popesti-Leordeni. 40 L; (0749.944.350 sabina.p.ibanescu@gmail.com

17. Gradinta de weekend pentru zi si noapte. Gradinta FEG Bucuresti face inscrieri pentru program de weekend si vacante. Oferim copiilor dvs activitati educative si distactive. Asiguram cazare+ masa si personal dedicat. Pentru parintii ocupati in weekend oferim o alternativa distactiva in care copii dvs vor petrece timpul intr-un mediu placut. Tarife: 1 zi+ 1 noapte= 250 lei; 2 zile+2 nopti= 350 lei; 3 zile+3 nopti= 500 lei. Predare si in limbi straine (engleza, franceza, germana). Str George Missail nr 54, sect 1 (P-ta Domenii); (021.311.10.54/ 031.405.27.31 19. Limba franceza. Dupa Brekxit faceti o

investitie in limba franceza -limba de viitor nivel, bacalaureat, universitate, inverviu angajare, sector 1, 2, 3 tel.: (0727.242.933

20. Matematica si fizica orice nivel, eval-

uare nationala, admitere facultate, bacalaureat, si la domiciliul elevului, 50 ron/2 ore. 50 L; (0769.390.864

21. Matematica, meditez matematica pt

clasele 5-8. Matematica poate fi asimilata si cu drag, respectand in acelasi timp exactitatea calculului matematic, 70 L; (0727.567.654 elena_ioana20@yahoo.com

22. Meditatii matematica, limba romana, gramatica recuperarea materiei, examene, bacalaureat, facultate, orice nivel. Seriozitate. (0722.936.566/ 0722.199.039 23. Meditatii economie pentru admitere

la facultatea de Drept (0743.063.555

24. Meditatii engleza, matematica, Piata

Iancului Meditatii Piata Iancului pentru copii si tineri care doresc sa se pregateasca pentru scoala, bacalaureat si admitere. Engleza, matematica, chimie, biologie si alte materii. Intra pe site pentru detalii. 23 L; (021.795.34.14 office@accesis.ro 25. Meditatii matematica si fizica Profesor experienta 30 ani, meditez intensiv individual matematica si fizica clasele IX-XII, pentru scoala, BAC, admiteri. Rezultate foarte bune, adaptare la pregatirea si personalitatatea elevului 60 L; (0745.765.048 26. Meditez matematica fizica orice nivel, profesor cu deosebita experienta, meditez matematica, fizica orice nivel, inclusiv Bac, admitere facultate, olimpiade, evaluare nationala si studenti. Lucrez si in week-end-uri+in toate vacantele; (0745.365.972 ll632743@gmail.com 27. Profesoara meditez germana,

romana, franceza, orice nivel; (0721.756.012

28. Profesoara cu experienta ofer meditatii la limba romana, orice nivel, la domiciliul meu, langa statia de metrou Timpuri Noi; 50 lei/sedinta de doua ore. (0746.398.753 29. Profesoara de romana engleza I-XII, pregatire intensiva, evaluare nationala, bacalaureat, admitere performante. Meditez domiciliu elev. (0745.271.605 30. Profesoara universitara meditez romana, engleza, franceza, jurnalism pentru Bac, admiteri, examene diverse, avantajos, (0721.218.663 31. Profesori matematica, fizica, informatica meditam cl. 5-12, bac, admitere facultate, la domiciliul elevului; (0726.366.652 32. Scoala de meserii autorizate,

sprijin angajare frizer, coafor, manichiura, pedichiura, sudor, stivuitorist, ISCIR, croitor, infirmiera, brutar, ospatar, cofetar, bucatar, maseur, lucrator comercial, agent securitate, constructor, stilist, unghii, macelar, instructor, 400 L; (0751.855.929/ 0726.964.482 cursuri_romania@yahoo.com 33. Scoala de soferi oferim pregatire pentru obtinere permis, sedinte suplimentare, servicii in vederea redobandirii permisului anulat; 1.200 L; (0755.766.849 scoala@happydrivelucky.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


4

22 octombrie 2018

4

PRESTÅRI SERVICII 34. Scoala Postliceala FEG Bucuresti -Scoala europeana face inscrieri pentru anul scolar 20182019 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala europeana acreditata MECS Ordin nr. 3985/13.05.2008. Diplomele sunt recunoscute national si international. Adrese Bucuresti: - str . Vespasian, nr 58, (Gara de Nord). Tel. 031.405.03.62 / 021.311.10.58. - str. Walter Maracineanu, nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 47, (Cismigiu), sect 1, tel: 021.311.10.54/ 0788.424.314. str. Badea Cartan, nr. 6, sector 2 (Spitalul Colentina) tel. 031.405.27.30. www.scoalafeg.ro (021.311.10.54/ 0788.424.314/ 031.405.03.62

Evenimente, petreceri 1. Accesorii coafuri mirese si evenimente by Arya Accesorii de par ce aduc un plus de stralucire si eleganta coafurii si rochiei de mireasa. Pentru ziua nuntii sau pentru o ocazie cu totul speciala alege sa iti impodobesti parul cu o bijuterie unica (0755.298.971 catrinelv@gmail.com 2. Accesorii de petrecere, cele mai

vesele si creative articole si accesorii de petrecere: farfurii, pahare, servetele, coifuri, trompete, baloane, decoratiuni, lampioane, artificii, confetti, lumanari party (0758.222.203 office@accesoriidepetrecere.ro 3. Avenue 48 & Ballrooms by Bam-

boo - Chandelier Esti in cautarea unei locatii pentru evenimentul tau? Oricare ar fi acela, business sau privat, precum o nunta sau botez, te invitam in locatiile Avenue48 si Ballrooms by Bamboo pentru a afla ofertele (0724.322.189/ 0724.247.163 office@ballroomsbybamboo.ro 4. DJ nunta, botez etc. gratuit pachet lumi-

ni, masina fum, pret incepand cu 100 euro; (0766.296.499 5. DJ nunta, botez etc. Lumini, fum -

gratis. Preturi accesibile; (0766.296.499 6. Dj pentru evenimentul tau, dj nunta, dj botez, dj onomastica, dj petrecere privata, dj petrecere corporate, dj majorat, lumini arhitecturale si de ambient, lumini de scena, fum greu & fum usor, hostess. 1 {; (0720.887.665 office@casadeevenimente.ro 7. Formatia WOW Band, va puteti

bucura, la petrecerea dumneavoastra, de un repertoriu vast incepand de la muzica ambientala, cafe concert, muzica usoara, cover-uri, pana la autenticul folclor. (0769.630.501 contact@wowband.ro 8. Pipera Vila de lux de inchiriat pentru evenimente, petreceri private, house party, onomastici, nunti. Vila dispune de club jacuzzy, sauna, bar, biliard, dormitoare. Mai multe detalii la telefon, 399 {; (0784.668.383 luxurymansionpaty@gmail.com

Restaurant Damascus, cofetaria Sham restaurant cu specific arabesc, situat chiar vis-a-vis de intrarea in stadionul Arena Nationala. Cofetaria Sham - Cu laborator propriu, ofera cele mai bune prajituri orientale specifice Damascului. (0729.328.768/ 0760.985.858 9.

10. Restaurant Liviu Rebreanu Bucuresti

Preparate calde, Garnituri, Minuturi, Ciorbe,Pizza, Desert, Gratar, Salate; Peste 20 tipuri de bauturi in colectia noastra. Peste 2000 clienti multumiti. Organizam nunti si botezuri (0788.221.270 stanici@titannet.ro 11. Revelionul tau de vis in 2019 la Pen-

siunea de Vis Pensiunea de Vis se inchiriaza cu 2000 euro pentru 2 nopti de cazare pentru Revelionul 2019. Vino sa-ti petreci cea mai frumoasa zi din an alaturi de iubita si prietenii tai intr-o locatie exclusivista 2.000 {; (0785.238.631/ 0785.238.632 pensiuneadevis.buftea@gmail.com

Salon Elegance - rochii de mireasa serie si unicat produce si comercializeaza rochii de mireasa serie si unicat pentru cel mai frumos moment din viata fiecarei mirese. Oferim o gama larga de accesorii ce confera stil si eleganta.www.elegance-ama.ro (0731.325.436/ 0731.325.437 contact@elegance-ama.ro 12.

13. Villa party, house party, jacuzzi, club

Luxury villa for rent for events: private parties, house party, weddings, baptisms, team building, meetings, filming, photo meetings, pool party, contact, 399 {; (+40784668383/ +40784668383 luxurymansionpaty@gmail.com

3. Ambuhelp transporturi internationale si evenimente serviciul de ambulanta Ambuhelp asigura transport medical cu ambulanta, la solicitarea pacientilor sau a familiilor acestora.Se asigura transportul pacientilor cu ambulanta in tara si in strainatate; (0724.040.902/ 0728.007.577 contact@ambuhelp.ro 4. Asociatia Crestina Sf. Gheorghe

si Sf. Dumitru camin particular pentru batrani si bolnavi de Alzheimer, Centrul Balotesti & Baneasa, cladiri modern utilate su mobilate, asistenta medicala, personal calificat care va ofera ingrijire 24/24 (0721.900.100/ 0722.223.166 contact@camin-particular.ro

Bone si menajere Bucuresti si zona de Nord avem ceea ce va doriti. Echipa bona- menajeraBaneasa se ocupa de selectia, initierea si plasarea unei bone sau menajere in zona de Nord (Baneasa, Otopeni, Pipera, Balotesti, Tunari si nu numai) (0721.750.857/ 0764.884.393 office@bona-menajerabaneasa.ro 5.

6. Camin batrani Floriana House oferim conditii de cazare preferate de toti batrani, varstnici care doresc sa petreaca timpul intr-un mediu linistit, curat si sa fie tratati cu respect de personalul calificat. (0723.786.244/ 0767.906.264 b72agf@yahoo.com 7. Camin de batrani Bucuresti,

Monsan Center Va oferim conditii la cele mai inalte standarde de calitate, intr-un mediu ambiant placut si familial menit sa va confere caldura si sentimentul de “acasa”. (0723.798.783/ 0722.259.654 office@monsan.ro 8. Camin de batrani Bunica Ecateri-

na, servicii cazare; servicii medicale 24/24, servicii medicale asigurate, nutritie personalizata; servicii speciale de ingrijire personala, consiliere psihologica (0732.011.302 9. Camin de batrani Martha, curte

1.800 mp, gradina amenajata cu foisor, terasa, pomi fructiferi, cladire 800 mp p+2, camere cu 2 si 3 paturi, living capacitate 50 locuri, cabinet medical, spalatorie, bucatarie complet utilata (0745.766.173/ 0769.242.873 mateielena2005@yahoo.com

1. Ai o problema de sananate? Natura are solutii! Centru de Sanatate ofera tratamente naturiste personalizate si unice in Romania pentru orice probleme de sanatate pe baza de consultatii saptamanale cu abonamente de 112 luni. Rezultate garantate! (0799.726.372

Altra Casa Felice - Clinica recuperare geriatrica Nou !!! Ingrijire medicala varstnici in regim hotelier! Altra Casa Felice nu este doar un camin de batrani ce ofera conditii premium, ci si o casa primitoare.www.altracasa.ro (0722.371.200 office@altracasa.ro

2.

batrani infirmiara si asistenta pentru camin de batrani Domnesti / ciorogarla Ilfov);carte de munca.salariu/program atractiv (0722.462.671

23. Ingrijire persoane varstnice sau bolnave. Persoana cu experienta in domeniu, acord ingrijire persoanelor varstnice, imobilizate sau greu deplasabile, cu program intern. Rog seriozitate. (0787.731.434

Ingrijire si supraveghere batrani in cadrul caminului, batranii beneficiaza de supraveghere permanenta, tratamente specfice virstei, consiliere, socializare, asistenta medicala primara, asistenta religioasa (0762.334.434/ 0745.035.334 filantropiaberca@gmail.com 24.

Ingrijire si supraveghere batrani servicii sociale primare, servicii sociale specializate pentru persoane in varsta si cu dizabilitati; gazduire batrani; asistenta medicala, ingrijire, socializareCapacitate primire 158 de persoane (0266.364.126/ 0744.515.360 sf.elisabeta@caritas-ab.ro 25.

26. Ingrijire, tratament, recuperare varstnici centru rezidential pentru ingrijirea, tratamentul si recuperarea persoanelor varstnice, Bucuresti, sectorul 1. Sprijinim permanent varstnicul ce se afla in situatie de dificultate (0767.914.722 contact@ resedinta-victoria.ro 27. Ingrijiri medicale la domiciliu pacien-

tilor; (0771.177.367 Cyril_thereau6@yahoo.com

28. Masaj terapeutic profesionist Masaj

12. Alina 36, Republica Moldova, Sunt o doamna draguta cu bun simt 1.70, 58 kg, ofer masaj de relaxare, mai multe detalii la tel., zona Universitate, (0742.401.801 Popa_popa@yahoo.com

45. Blonda maseuza de care ai nevoie,

13. Alina draguta si atragatoare, finuta, draguta, 21 de ani, ofer masaj de relaxare domnilor generosi si manierati, 70 L; (0768.423.743

46. Blonda reala, selectiva, 28 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 300 L; (0799.361.077

14. Alina sexy si atragatoare buna numele meu este Alina am 23 de ani 1.76 55kg si te astept la mine in locatie pt a petrece impreuna cele mai frumoase clipe de neuitat alaturi de tine; 70 L; (0764.658.208 15. Alina, te astept la mine in locatie pen-

tru a-ti oferi masaj de relaxare, body sau erotic plus multe alte fantezii. 100 L; (0785.740.507 16. Alina, finuta si sexy, noua in zona

numele meu este Alexandra, iti pot oferi un masaj terapeutic de neuitat. 70 L; (0730.644.215 17. Alina, sexy si atragatoare buna numele meu este Roxana si te astept la mine in locatie pt. a petrece impreuna cele mai frumoase clipe, iti pot oferi un masaj therapeutic de relaxare. 70 L; (0731.361.096 18. Alyna, 29 ani, reala, locuiesc singura,

una dintre putinele maseuze care au poze reale, asta pentru ca te respect pe tine domnul meu si iti fac pe plac, sa te relaxez cu diferite tehnici de masaj, locuiesc singura, zona metrou Timpuri Noi, (0729.797.491 frumoasa_alina20@yahoo.com 19. Am revenit, bucura-te de un masaj adevarat, calitate, realizat de o d-na tehnician maseur, prin relaxare, tonifiere, terapeutice, shiatsu, reflexo, sauna, aparate recuperare si slabit, curatenie, Crangasi. Nu ofer sex de niciun fel. 130 L; (0731.515.140 20. Am revenit, Carmen, 43, matura cu

experienta ofer masaj de relaxare, domnilor stilati, zona bd Unirii, langa Zepter, 70 L; (0748.102.518 21. Ambianta si rafinament, daca esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. 120 L; (0732.545.457 22. Ambianta si rafinament. Cauti ceva

inedit, cauti sa te detasezi de problemele cotidiene? Te asteptam alaturi de fete superbe, experte in arta masajului erotic, cu bun simt, senzuale, atente la dorintele tale, salon lux, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 23. Ana Ana 20 de ani, poze reale si

masajul e de cea mai buna calitate facut cu creme si uleiuri speciale, cadrul este intim si dicret garantat. Locatie noua in zona Unirii, 100 L; (0734.749.901

49. Blonda cu bun simt blonda fara inhibitii cu multa rabdare fara graba. Ofer masaj de relaxare prin diferite tehnici ale masajului erotic intr-o locatie discreta si igiena este pe primul plan; 70 L; (0758.804.949 Popa_popa@yahoo.com 50. Blonda noua in Bucuresti, garantez revenirea, Larisa, 24 de ani, cu experienta, pozele imi apartin in totalitate, mai multe detalii la telefon; (0720.136.506 Tudosealexandra600@yahoo.com 51. Blonda noua in zona Dristor Andreea,

noua in zona Andreea, noua in zona doamna blonda, 37 de ani, sociabila si placuta, ofer masaj de relaxare si tonifiere domnilor manierati. Dristor 2 60 L; (0721.966.703 52. Blonda sexy ofer clipe de relaxare. Blonda sexy si discreta ofer masaj, clipe de relaxare domnilor generosi si manierati diverse fantezii mai multe detalii la telefon. 100 L; (0768.142.950

87. Doamna casatorita, stilata, masaj de relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. (0722.966.960

lui. Bun,a eu sunt Alina, am 20 ani si te invit in locatia mea pentru a te rasfata asa cum meriti cu un masaj de calitate intr-un ambient placut, 70 L; (0729.531.983 56. Bruneta, Dristor 2, draguta, fru-

moasa, miniona, noua pe site, nou venita in Bucuresti pentru o saptamana 18 pana pe 25, ma aflu aici pentru tine. Poze 100% reale. Mai multe detalii la tel. 70 L; (0720.290.490 Tudosealexandra600@yahoo.com

30. Stomatologie Smile Design By Dr Ayman Abboud Smile Design este specializata in tratamente non-invazive oferind posibiliatea pacientilor de a preveni, diagnostica sau trata leziunile detare si ale mucoaselor cu ajutorul laserelorwww.drayman.ro (0749.414.848 office@smiledesignbucuresti.ro

13. Caminul de batrani Sf Nicolae ofera

cazare, masa si ingrijire intr-o vila noua si moderna,langa padure.Locatia dispune de 27 locuri,in camere de 2,3,4 paturi dotate cu mobilier nou, TV Led si internet wireless in fiecare camera, (0756.050.150/ 0756.050.151 office@caminulsfantulnicolae.ro

31. Tratamente stomatologice profesioniste -Tratamente ORTODONTICE de calitate;-Tratamente endodontice la MICROSCOP;-Interventii CHIRURGICALE complexe: inserare de implanturi care necesita sau nu aditii osoase;Servicii protetice (0744.549.003/ 031.109.52.91 prelipceandaciana@yahoo.com 32. Unghii cu gel, manechiura simpla 20.

Manechiura cu oja semipermanenta 30. Pedichiura simpla 25. Pedichiura cu oja semipermanenta 35. Constructie gel 70. Intretinere 50 (doar la domiciliul meu). 70 L; (0772.278.857 33. Unghii Tehnice cu Gel/Acryl alege si

tu o manichiura rezistenta si scapa de griji! Preturi accesibile; 60 L; (0731.442.188

Masaj 1. 1 Mai, Sos. Mihai Bravu Symon, tran-

Seniormed incearca sa gaseasca solutia cea mai potrivita de ingrijire a persoanelor varstnice ce nu isi mai pot purta singure de grija si devin dependente de familiile lor! (0731.425.153 seniormed@yahoo.com

erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

16. Centrul de asistenta si ingrijire

4. Abate drumul tau spre o relaxare pla-

nu ai cu cine sa vorbesti, ca treci printr-o perioada grea, sau ai avut parte de schimbari majore in viata ta, eu te pot ajuta. Alege sa fii fericit 50 L; (0766.460.192 georanetescu@gmail.com

Consultatie, evaluare medicala generala Consultatie si evaluare medicala generala, psihiatrica si psihologica, testare rapida a drogurilor in urina, testare HIV/SIDA, asistenta si administrare tratament substitutiv. (0747.896.161/ 0728.983.652 amghita@yahoo.com 20. Ecografie generala, doctor ecografist, ecografie abdominala la domiciliu (ficat, colecist, pancreas, rinichi, vezica urinara si tiroida). (0721.478.654 bor_sugarjav@yahoo.com 21. FlorDent - Cabinet Stomatologic

Sector 2 Odontologie si parodontologie, chirurgie dento-alveolara si implantologie, protetica dentara fixa si mobila, cosmetica dentara, laserterapie, cosmetica dentara www.flordent.ro (021.255.50.13/ 0723.058.281 cabinet@flordent.ro

da cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare plin de surprize, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889 30. Anda buna dragii mei,sunt dornica de

a oferi clipe de neuitat domnilor generosi, curata discreta, dulce si fara graba vino la mine in locatie unde igiena si confortul tau sunt prioritatile mele, pup, 100 L; (0767.628.994

32. Andra, Magheru bruneta siliconata,

3. Abandoneaza-ti cautarile. Masajul

18. Consiliere psihologica daca simti ca

29. Anca, noua in zona si in locatie, blon-

2. 100 la 100 reale, doua fete nou venite,

15. Centru de asistenta si ingrijire

17. Complex Sportiv Extreme, sala fitness dotata cu aparatura moderna, aerobic (taeboo, clasic, power, dance, step, sculpting ball), instructori specializati, scoala fitness, kick boxing, autoaparare, sauna, vestiare, dusuri, bar. (0727.898.822 cs_timpurinoi@yahoo.com

28. Anca noua in zona si in locatie, blonda cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare plin de surprize, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889

ofer masaj de relaxare d.lor genero?i si manierati la domiciliul meu. Cer si ofer discretie si igiena. Mai multe detalii la tel. locuiesc singura 200 L; (0727.027.598

pentru 7 zile. Buna ma numesc Bety sunt o femeie finuta, sexy si atragatoare si am si o colega pentru masaj erotic, noi avem o locatie intr-un frumos regim hotelier inchiriata, igiena este maxima si discretia sunama. 250 L; (0721.360.701 madalinastanescu0021@gmail.com

Sfanta Maria Centru de tip rezidential ce asigura ingrijire specializata, tratament specific diagnosticului si recuperare motorie prin kinetoterapie pentru persoane varstnice si persoane aflate in incapacitate (0765.994.560 contact@centrulsfantamaria.ro

noua pe site ofer clipe de neuitat domnilor generosi si manierati, masaj total, bruneta 170 cm, 54 de kg nr. 3 la sutien, 70 L; (0733.877.582 deeasuk2018@gmail.com

sexuala buna, dragii mei. Va astept in locatia mea pentru a petrece un timp minunat impreuna cu un masaj asa cum n-ai mai avut parte, este locul ideal pentru domnii care cauta non stop. 200 L; (0730.259.890/ 0765.018.213

Casa de ingrijire pentru varstnici. Vechime de peste 10 ani. Cauti camin de batrani / o clinica geriatrie / azil batrani in apropierea Bucurestiului? Casa Snagov situata in Ghermanesti este locul pe care si-l doreste orice batran (0731.920.920 icassian@yahoo.com 14.

27. Ana, la mine, la tine sau la hotel Buna

cuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat, situat intr-o vila de pe strada Baba Novac, nr 9i, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 5. Adina 28 ani, comunicativa si cu bune

31. Andra, doamna serioasa si educata

poze reale, confirm cu tatuajele, ofer masaj de relaxare si erotic !mai multe detali la telefon 100 L; (0799.055.923 33. Andreea bruneta cu bun simt, zam-

59. Bulevardul Unirii 33, buna am 23 de ani, sunt o fata draguta, eleganta si stilata, ofer domnilor generosi si stilati masaj de relaxare. Poze reale, confirm cu tatuajele. Bulevardul Unirii 33; 100 L; (0720.304.020 60. Carmen si Bianca, buna, te asteptam

in locatia noastra pentru a-ti indeplini cele mai ascunse fantezii, iti oferim momente de placere de neuitat, discretia si igiena ne reprezinta; 100 L; (0785.946.346 61. Catalina 47 ani, draguta ofer masaj domnilor care doresc si ofera discretie. Militari, Iuliu Maniu cu Dreptatii intre Piata Gorjului si Veterani. Singura in locatie. Pret 60 Lei 60 L; (0731.045.645 62. Cauti ceva inedit, am creat special

pentru tine un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase si senzuale fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera senzuala si plina de erotism, 120 L; (0732.545.457 63. Cauti lux si calitate, lasa-te invaluit de

atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai memorabile clipe, doar in incinta salonului Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253

64. Cel mai nou salon din Bucuresti daca

67. Clipe de vis Lasa-te purtat intr-o lume

a placerilor erotice, invadata de muzica relaxanta, alaturi de tinere maseuze dornice sa-ti ofere clipe de neuitat intr-un ambient intim si senzual. Puteti apela, 120 L; (0732.545.457/ 0720.525.253 68. Clipe de vis-salon lux. Te-ai gandit

vreodata ca mangaierile si atingerile, rasfatul si alintul unei fete, calificata in arta masajului erotic, te pot face sa vibrezi, sa te detasezi de micile sau marile probleme cotidiene? 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

37. Andreea, noua in zona Doamna blon-

da, 37 de ani, sociabila si placuta, ofer domnilor manierati masaj de relaxare si tonifiere domnilor manierati. Dristor 2. 60 L; (0721.966.703

69. Constanteanca, masaj de relaxare cu arome de fruct interzis in compania unei femei frumoase cu calitati desavarsite, 200 L; (0733.219.483

6. Adina, Unirii, cu experienta in arta

38. Angelica, masaj total de relaxare,

70. Corina draguta si sociabila te astept

7. Alesia, 21 de ani domnisoara noncon-

formista si lipsita de prejudecati, 21 ani, bruneta cu ochi albastri, o tipa extrem de senzuala, libera, ofer diverse tipuri de masaj numai in locatia mea dlor discreti. Foto reale! 200 L; (0732.343.820

8. Alexa masaj de calitate pt. domnii care

se respecta si stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady 60 L; (0732.721.047

9. Alexia, Daria, Emy, Sorina, Izza, Ralu-

ca, Eva, Alina, Corina, Sasha, Ana, Vicky sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru de masaj, situat in Bucuresti, strada Baba Novac, o locatie de lux, situata la vila. Discretie, lux, calitate, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 10. Alice, 36, Buna, sunt o bruneta pasionala, tandra si rabdatoare, cu mult bun simt, ofer masaj de relaxare si erotic domnilor manierati si generosi intr-un cadru intim si discret, 80 L; (0720.227.178 ami_ja@yahoo.com 11. Alina 20 de ani poze reale si recente te astept in locatia mea curata si discreta pentru un masaj de relaxare de neuitat. Te asigur ca vei revenii cu drag la mine. Igiena si discretie maxima programari cu 30 de minute inainte la tel 300 L; (0720.310.583 adaa617@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

ofer conditii de lux, poze reale, fara colege, fara graba, locatia vis-a-vis de mag. Unirii, pe colt la Raiffaisen bank! 70 L; (0720.084.811 39. Anyela, 37 ani, bruneta slim extrem de pasionala, atenta ofer masaj erotic si de relaxare domnilor curati si generosi. Ofer discretie maxima. Poze reale 100%, 60 L; (0735.754.840 ami_ja@yahoo.com 40. Artemis Masaj Bucuresti Salon de

masaj erotic Artemis Masaj te invita in lumea placerilor !!! www.masajclub.ro (0727.861.111

41. Atingeri pasionale. Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 42. Atingeri patimase. Bucura-te de cele

mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 43. Bella maseuza noua in zona relaxare

garantata maseuza cu experienta ofer masaj de relaxare la domiciliul meu; 150 L; (0786.770.264 44. Berceni Drumu Gazarului, Alina 28

ani draguta sociabil? ofer masaj de relaxare si clipe de liniste, 70 L; (0731.064.218

91. Doamna 40 ani nou venita in Bucuresti ofer masaj total de relaxare si terapeutic domnilor discreti. Sunt o doamna vesela si atenta la dorintele tale. Dristor; (0733.764.919

in locatia mea curata si discreta pt un masaj de relaxare plin de surprize. Poze reale si recente, pt mai multe detalii contacteaza-ma, zona Titan, bd. Theodor Pallady. 80 L; (0734.477.470 71. Corina, blonda, pasionala, iubitoare si

rabdatoare, cu mult bun simt, astept de la tine respect si igiena. Dusul domnilor este obligatoriu inainte, masaj pentru a ne simti bine impreuna, (0746.917.682 72. Corina, buna eu sunt Corina pot oferi

masaj erotic domnilor manierati intr-un cadru discret, daca stii sa apreciezi calitatea si bunul simt, astept sa ma contactezi. (0746.917.682 73. Cristina bruneta cu bun simt ofer

masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035 74. Cristina bruneta cu bun simt ofer

masaj de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii suna-ma 100 L; (0737.184.035 75. Cristina bruneta cu bun simt, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035 76. Cristina, bruneta cu bun simt, ofer

masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 77. Denisa 28 ani domnisoara cu experi-

enta iti ofer masaj de relaxare, cervical, lombar, prostatic pe masa de masaj intr-un ambient placut si relaxant. Titan, bld Theodor Pallady, 80 L; (0723.192.086

111. Favorit, roscata stilata, 35 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 63 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare. 60 L; (0731.784.820 112. Favorit, satena stilata, 35 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare 60 L; (0731.784.820 113. Favorit, satena stilata, 35 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare. 60 L; (0731.784.820 114. Fete noi, locatie lux, simte atingerile patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile doar prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti placere, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 115. Flori, masaj profesional pt persoanele care stau mult pe scaun se insista pe zona lombara, nervul sciatic, picioare, muschii fesieri. Se poate masa zona cervicala, punctele de la cap, punctele de pe fata pt (0746.910.452 116. Incita-ti imaginatia alaturi de trupuri

apetisante Nadira Massage iti va incita imaginatia, alaturi de trupurile apetisante ale tinerelor noastre domnisoare, care iti vor oferi atingeri senzuale si mangaieri lascive. 117. Indrazneste sa-ti oferi un cadou, cauti ceva diferit, o intalnire altfel? Masaj de relaxare cu doua fete elegante si manierate pentru placerea ta. Doar pentru domnii care stiu ce vor, un trio intr-un cadru intim si discret. Pozele ne apartin, 250 {; (0701.099.970 candygirls96@yahoo.com 118. Iti doresti tandrete si pasiune, lasa-te

purtat intr-o lume a placerilor erotice, invadata de muzica relaxanta, alaturi de tinere maseuze dornice sa-ti ofere clipe de neuitat intr-un ambient intim si senzual. Salon lux, fete superbe 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 119. Iti doresti tandrete si pasiune? Excess massage va ofera cea mai placuta experienta de relaxare totala prin arta masajului erotic, intr-o atmosfera invaluita in mirosuri afrodisiace alaturi de trupurile senzuale ale tinerelor noastre, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 120. La mine sau la hotel buna, numele meu este Delia, am 24 ani, sunt o domnisoara educata, stilata, ofer masaj de calitate domnilor manierati zona centrala. Pentru mai multe detalii ne auzim la telefon, 300 L; (0730.482.669 121. La tine sau la hotel Ma numesc Ana,

doamna matura, eleganta si stilata, ofer momente unice de masaj relaxare domnilor manierati si pretentiosi, pentru mai multe detalii suna-ma, (0723.788.673

122. La tine sau la hotel tanara frumoasa

si satisfacatoare, ofer masaj de relaxare domnilor generosi, poze reale 100%, dovedesc cu tatoo (0784.588.433

92. Doamna atragatoare si sexy ofer masaj de relaxare intr-o locatie de vis, zona Titan. 100 L; (0728.913.601 gabrielaroman425@gmail.com

123. La tine sau la hotel, bruneta slim noua in zona, ofer masaj erotic de lux la domiciliul tau, nu raspund la nr pv. 100 L; (0732.802.227

93. Doamna matura Doamna cu bun simt

124. La tine sau la hotel, masaj, ofer cali-

al umorului te astept sa petrecem momente placute, relaxandu-te cu un masaj de relaxare loc Stefan cel Mare, spit. Colentina. 70 L; (0734.786.543

94. Doamna matura Doamna matura, 40+ ani, ofer masaj de relaxare domnilor generosi min. 35 ani cu bun simt, igiena si discretie maxima, poze 100 % reale, nu ezita, sector 6. Nu raspund la mesaje si nr. ascunse; (0730.416.540 anelya4u@yahoo.com 95. Doamna matura ofer masaj terapeutic

si de relaxare domnilor amabili. Zona Dristor. 80 L; (0730.293.120

96. Doamna matura, plinuta,cu forme ofer

masaj total buna bruneta, plinuta, fund mare ofer servicii totale de masaj domnilor in locatia mea curata si discreta. Locuiesc singura. Program 8-20. Mai multe detalii la tel. Te sarut; 80 L; (0762.598.804

97. Doamna singura Sociabila si educata

cu bunul simt al umorului ofer masaj de relaxare si tonifiere domnilor manierati la domiciliu meu. Militari, 60 L; (0724.931.269

te astept la un masaj de relaxare la mine sau la tine sint in zona Universitate; (0755.801.714 raissa.rusu@yahoo.com

blonda, draguta 33 ani, 1.67, 55 kg ofer masaj total cu uleiuri aromate domnilor generosi si cu bun simt, intr-un ap. central discret, locuiesc singura, 150 L; (0739.374.942 alina.larysa@yahoo.com

maniere, lansez o invitatie domnilor pretentiosi care stiu sa aprecieze calitatea nu cantitatea. Discretia si igena primeaza . Zona pta Alba Iulia; 300 L; (0724.859.631 masajului ofer masaj erotic domnilor maturi si manierati in conditii de discretie si curatenie, locatie centrala, program l-s 1020, Unirii, 300 L; (0748.140.321/ 0733.709.046

90. Doamna 38 de ani, 1.75 m, 60 kg, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu sau deplasare. Mall Vitan, Dristor 200 L; (0735.395.398 dia_rr@yahoo.com

65. Central, la mine sau la tine Larysa

34. Andreea, 29 ani, ofer masaj terapeu-

36. Andreea, blonda, 24 de ani, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere a trupului si sufletului intr-un cadru discret si curat. Unirii, Zepter, 50 L; (0732.260.367

89. Doamna 36, doamna zona Metrou Titan, ofer masaj de relaxare intr-un mediu discret si cochet; 100 L; (0728.913.601 gabrielaroman425@gmail.com

98. Doamna superba, doamna stilata, fru-

66. Clara te invit la mine pentru o ora de relaxare prin tehnicile masajului erotic si de relaxare intr-o locatie centrala si lux. (0722.982.352

35. Andreea, miniona matura selectiva, ofer masaj de relaxare det suplimentare la tel, zona Unirii Horoscop, 120 L; (0767.823.794/ 0734.323.084

88. Doamna 32 de ani Intimitate oferita de o doamna matura cu experienta in masajul tantric. Servicii destinate domnilor seriosi si cu bun simt, 200 L; (0735.992.275

esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta. 120 L; (0720.525.253 desiree.masaj@yahoo.com

bitoare si rabdatoare te asteapta intr-o locatie curata si discreta pentru a te bine dispune cu un masaj. Unirii-rond Alba Iulia, 50 L; (0723.980.979 tic de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate 300 L; (0721.956.329

85. Diana, Unirii 32 de ani, doamna matu-

55. Bruneta reala 100%, zona Tineretu-

11. Camin Eden Confort si siguran-

Camin privat de batrani Raiul Bunicilor caminul privat de batrani Raiul Bunicilor pune la dispozitie servicii medicale complexe la un pret modic unde varstnicii pot petrece timpul intr-un mediu linistit; office@raiulbunicilor.ro 1.600 L; (0799.967.744 office@raiulbunicilor.ro

dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare totala super calitate, zona Piata Munci Decebal, 100 L; (0769.857.366

86. Din Ucraina cu experienta Te astept la mine intr-o locatie discreta si curata la un masaj de relaxare fara graba, atenta la detalii, cu bun simt. Mai multe detalii la tel., (0758.804.949 Popa_popa@yahoo.com,

25. Ana maseuza draguta si manierata.

12.

84. Diana, 35 ani, singura bruneta finuta,

54. Bruneta ofer masaj terapeutic de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate. 300 L; (0722.705.148

58. Bucur Obor, doamna 42 ani ofer masaj de relaxare, singura in locatie, mai multe detalii la telefon. 50 L; (0785.221.511

26. Ana, Izza, Vicky, Emy, Sorina, Diana, Eva, Sasha, Raluca sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru, situat pe strada Baba Novac, nr 9i. Tandrete si pasiune, rasfat si relaxare, calitate si lux gasesti doar aici, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

83. Dessiree Masaj, alege calitatea masajului de relaxare facut de fete profesioniste, cu uleiuri aromatice intr-un ambient de vis. Te asteptam intr-o locatie curata si discreta, unde vei mai reveni. Strada Traian 254, 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 dessiree.masaj@yahoo.com

ra, blonda discreta, ofer diverse tipuri de masaj, relaxare, somatic etc numai in locatia mea, o vila de lux situata in zona Piata Unirii. Discretie, intimitate. Conditii lux, 200 L; (0730.182.113

24. Ana Bruneta inalta, cu bun simt te

ta pentru seniori caminul de batrani Eden a fost conceput si dotat pentru a oferi un maxim de confort si siguranta membrilor seniori ai familiei dvs. Centrul nostru dispune de serviciu propriu de ambulanta ; (0732.332.122/ 0726.081.666 camineden@gmail.com

82. Dessiree Masaj, masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950

53. Blonda, noua in zona Dupa o zi aglomerata, te invit in compania mea la un masaj placut de relaxare, locatie centrala, Unirii. 28/55/1.70 50 L; (0729.397.956

29. Personal coafor -frizerie Clinceni Ela

Vino intr-un ambient discret pentru a te relaxa pe deplin, nu vei fi dezamagit. Doar un telefon ne desparte, Dr. Taberei, (0723.114.875

80. Dessiree Masaj a creat pentru tine un

81. Dessiree Masaj Atingerile tinerelor noastre domnisoare te vor face sa vibrezi de placeri nebanuite, te vor duce pe culmile extazului si toate astea intr-o atmosfera de basm, locatie de vis, calda, intima. Te astept, 120 L; (0720.525.253/ 0732.545.457

sociabila, cu bunul simt al umorului, ofer masaj de relaxare si tonifiere domnilor educati. Militari. 60 L; (0724.931.269

Sante, La Teomar Sante veti gasi o ingrijire deosebita.Teomar Sante este un centru rezidential cu capital privat, deschis in 2018, cu scopul de a oferi ingrijire si asistenta persoanelor varstnice (031.105.13.21/ 0723.798.783 contact@teomar-sante.ro

astept într-un cadru discret pt a-ti oferi un masaj de relaxare body masaj Fara graba. Zona P-ta Alba Iulia. 100 L; (0736.017.612

domn serios pt. a-ti oferi un masaj de relaxare plin de surprize intr-un cadru intim. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady 80 L; (0723.192.086

48. Blonda Sani mari, 37 de ani, singura,

57. Bruneta, matura, curata ofer masaj total L-D 9_20 buna doamna curata, discreta, cu experienta te invit in apartamentul meu ptr relaxare. Locuiesc singura. Servicii totale fara graba. Program L-D 9-20. Mai multe detalii la tel. Te sarut; 80 L; (0762.598.804

Beaty Salon angajeaza personal calificat pentru coafor, frizerie, manichiura pedichiura. Cerinte: studii medii, diploma de absolvire in domeniu, comunicare, orientare catre client, sprit de echipa. (0757.040.367 mireladiscalicau@yahoo.com

79. Denisa, noua in zona te astept pe tine

loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0763.371.313/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com

recente, te astept in locatia mea curata si discreta pentru masaj de relaxare de neuitat. Te asigur ca vei reveni cu drag la mine. Igiena si discretie maxima, 100 L; (0720.256.962

10. Camin de batrani Teomar

78. Denisa, miniona cu forme placute te astept intr-o locatie curata si discreta pt a-ti oferi masaj de relaxare. Titan, Theodor Pallady. 80 L; (0723.192.086

47. Blonda reala, selectiva, 29 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, P-ta Alba Iulia. 300 L; (0799.395.416

terapeutic cu atestat, vrei sa simti beneficiile unui masaj profi, cu intentii binefacatoare, te invit sa te abandonezi mainilor mele, timp macar de 50 min. Rog decenta, punctualitate, igiena. 100 L; (0728.535.978 Masaj.maraia@gmail.com

19.

Îngrijire, sånåtate

22. Infirmiera si asistenta camin de

moasa, discreta, te astept la mine pentru a petrece clipe de relaxare intr-un ambient placut, fara graba, zona metrou Titan. 100 L; (0728.913.601 carmenpaun425@gmail.com 99. Draguta din Ucraina, stilata rafinata

100. Dristor, noua in zona domnisoara bruneta cu forme apetisante te pot rasfata cu un masaj de relaxare , doar pentru domni discreti si manierati 80 L; (0769.101.919 101. Dristor, noua in zona ta, noua in zona Dristor, te invit in compania mea pentru un masaj de relaxare de neuitat, sunama si nu vei regreta. 100 L; (0727.525.886/ 0727.525.886 102. Elena, bruneta, senzuala ofer masaj

de relaxare domnilor generosi dornici de aventura, intr-un cadru discret, zona p-ta Alba Iulia, nu raspund la numere private, 100 L; (0799.699.867

103. Eroii Revolutiei Monica, matura 47 ani, blonda, sani nr 5, 1,70, 67 kg. Te astept la un masaj. Locuiesc stradal chiar la gura de metrou cu iesire catre Sos Giurgiului. Merita sa-mi faci o vizita.Program 10-19. 60 L; (0728.225.690 104. Eroii Revolutiei, noua in zona, Diana,

servicii totale de calitate, Eroii Revolutiei, tanara simpatica bine dispusa, te astept la un masaj total de calitate. Vino sa ne cunoastem. 100 L; (0785.530.582 105. Erotic Massage Bucharest Sweet

Touch is the ideal place for gentlemen looking for a place full of sensuality, elegance, luxury and discretion. Our masseuses will make you experience the most beautiful and sensual moments. 50 {; (0784.522.572/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 106. Estera, 50 ani plus doamna adevarata, rafinata, selectiva, ofera masaj terapeutic si de relaxare. Locatie de lux. Garantez eficienta si igiena; (0724.184.287 107. Eva, Natasha, Vichy, Raluca, Michy, Izza, Vera, Emy, Sorina, Sasha sunt cateva nume ale fetelor din salonul nostru. Cauti pasiune si extaz, discretie si lux, calitate si igiena? Aici este locul perfect pentru a beneficia de un masaj extraordinar, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 108. Excess Massage va invita sa va relaxati intr-un loc incantator, elegant, sigur si discret. Salonul nostru va ofera o gama variata a serviciilor de masaj: relaxare, terapeutic, body, erotic 120 L; (0763.369.660 109. Fac si deplasari, buna ziua pot oferii domnilor generosi si manierati un masaj de nota 10, doar cu mine poti ajunge in culmile extazului, (0738.644.899 110. Favorit satena stilata, 35 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare 60 L; (0731.784.820 cacurobert@yahoo.com

tate si confidentialitate maxima. Pentru detalii suplimentare suna-ma, 100 L; (0762.145.231

125. La tine sau la mine, doamna discreta,

42 de ani, ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si generosi. Draguta la fata si alba la ten, adevarat doamna din poze, civilizata si normala. In the same way, I will remember you. l speak english. Sector 3. 200 L; (0736.848.706

126. La tine sau la mine, doamna selectiva

42 de ani masaj de relaxare domnilor generosi si seriosi. Discreta, draguta, apa si foc, sunt mai dulce ca vioara pentru prezenta ta. Adevarat doamna din poze, alege diferenta. Also I speak english. Sector 3. 200 L; (0736.848.706 127. Locuiesc singura Matura cu experi-

enta, ofer servicii de masaj de calitate superioara intr-o locatie de lux igiena si discretie maxima pentru mai multe detalii suna-ma poze reale. (0737.808.508 anghelnatalia2017@gmail.com

128. Madalina, masaj Buna sunt Madali-

na, am 21 ani, sunt noua in domeniu, sunt foarte atragatoare si jucausa, astept vizita ta. (0785.717.281

129. Masaj cu Valentina, te invit la un masaj erotic cu experienta, fara graba, sigur nu lipsesc discretie si igiena, (0740.363.259 Popa_popa@yahoo.com, 130. Masaj de relaxare totala la domiciliul

meu, zona Tineretului, pentru mai multe detalii, suna-ma 60 L; (0763.414.130

131. Masaj dominant Terapeut cu experienta si atestat efectuez masaj profesional soft sau forta pe masa de masaj, la mine la domiciliu. Locatie curata si discreta. Maxima discretie. Dus inainte si dupa. Prosoape curate. 150 L; (0734.676.782 132. Masaj erotic Diana - te invit la mine acasa la un masaj erotic. tanara, inalta & slim. Pretul este de 150 / ora & 200 / 90 min. daca nu raspund probabil inca sunt la job lasa mi un whatsapp si revin eu. doar masaj 150 L; (0721.765.906 dianatouch1994@gmail.com 133. Masaj Erotic Elena vino la un masaj erotic, genul dulce, cu experienta necesara ca tu sa te bucuri de un masaj corect & sa te relaxezi asa cum trebuie, fac doar masaj dar cu multa atentie si sunt sweet 150 L; (0729.683.433 134. Masaj erotic new photos, Diana, te invit la mine acasa la un masaj erotic, tanara, inalta si slim. 150 / ora & 200 / 90 min. daca nu raspund probabil inca sunt la job lasa-mi un whatsapp si revin eu, doar masaj. 150 L; (0721.765.906 135. Masaj erotic Bucuresti Bucura-te de cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe strada Traian nr. 54, 120 L; (0720.525.253 136. Masaj erotic Bucuresti. Bucura-te de

cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253 137. Masaj erotic Cotroceni, pasiune, dis-

cretie Nirvana Massage salonul cu peste 10 ani vechime, va invita intr-o locatie de lux din zona Cotroceni pentru a petrece clipe de vis in compania maseuzelor noastre, experte in arta seductiei si masajului 170 L; (0764.585.331 Masaj.nirvana@yahoo.com 138. Masaj erotic diferit de saloanele obis-

nuite Vino la un masaj erotic cu Eva, Ramira, Antonia si Alina. Fete frumoase, tinere si non-conformiste. Preturi excelente pentru servicii excelente, 150 L; (0770.363.188 139. Masaj erotic pentru trup si suflet zona Cotroceni seductie erotica cu domnisoare frumoase si sexy intr-o atmonsfera intima si relaxanta. La Nirvana Masaj orice serviciu ales este realizat in cele mai bune conditii de catre superbele noastre maseuze, 170 L; (0721.904.419/ 0764.585.331 Masaj.nirvana@yahoo.com

140. Masaj erotic total, poze reale, Diham-Titan, doamna sexy, bruneta, dulce, cu forme apetisante, 1,64 cm, 54 kg, te astept la un masaj fierbinte, intr-o ambianta placuta, curata si relaxanta. Primesc si cupluri. Garantez ca te vei reintoarce, 100 L; (0722.918.195

E-mail: redactia@anuntul.ro


22 octombrie 2018

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

5

4

PRESTÅRI SERVICII 141. Masaj erotic, Bianca, roscata reala,

maseuza reala 100%, care iti poate oferi acel masaj de relaxare de care ai nevoie atunci cand vrei sa scapi de stresul acumulat sau de rutina zilnica; (0742.395.472

142. Masaj erotic, domnisoare frumoase

te asteapta intr-un cadru intim si discret. Atingerile pasionale, devotamentul si finetea cu care te vor trata te vor face sa uiti grijile si sa depasesti barierele placerii. 120 L; (0732.545.457 143. Masaj erotic, domnisoare superbe te

invitam sa traiesti o experienta de care fiecare barbat merita sa aiba parte cel putin o data in viata. Scopul nostru este placerea si satisfactia ta. Te asteptam, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

144. Masaj erotic, tantric, jacuzzi, la hotel pentru domni ce stiu sa aprecieze calitatea si care se respecta. Oferte jacuzzi, free bar, la noi sau hotel, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 145. Masaj erotic, tehnici speciale garan-

171. Nemtoaica reala blonda cu ochii albastri, frumoasa si educata, 1.78 m, 59 kg, sani nr 3, te invit pe tine domn maneriat sa petrecem clipe de neuitat impreuna. Masaj. La mine sau la hotel. Zona bvd D. Cantemir. detalii la tel., 100 L; (0765.763.308 172. Nicole, masaj, blonda reala cu ochii

albastri, educata, frumoasa si stilata, 27 de ani, 1,76 m, 60 kg, te astept pe tine, domn manierat, generos si cu bun simt, sa petrecem clipe de neuitat in dormitorul meu. Poze reale, 100 L; (0732.662.573 173. Nirvana Massage, locatie discreta,

fete sexy maseuze sexy si frumoase te invita intr-o locatie eleganta si discreta, dornice sa-ti rasfete trupul prin tehnici speciale ale masajului. Incearca o noua experienta intr-o atmonsfera plina de erotism, 170 L; (0721.904.419/ 0764.585.331 Masaj.nirvana@yahoo.com 174. Noua in Bucuresti, zona Tineretului,

alege sa petreci timp de calitate, rasfatandu-te cu un masaj, ceea ce iti va face ziua mai frumoasa. Singura in locatie, noua pe site. O zi frumoasa. (0745.697.217 denisaiancu520@yahoo.com 175. Noua in sector, blonda plinuta dulci-

202. Rond Alba Iulia, ofer servicii de masaj total la domiciliul meu, pt mai multe detalii astept tel. tau, poze reale 100%, singura in locatie program de la 11-23, speak English, 50 L; (0721.773.154/ 0753.815.302

231. Unirii, te astept sa te rasfat, sa te sarut, sa te alint, sa ti ating trupul cu multa pasiune sa te simti relaxat si fericit, rabdarea mea si experienta se vor imbina perfect cu masajul. 100 L; (0747.839.927

203. Roxana Domnisoara apetisanta, 1,70 cm te astept sa iti ofer cel mai relaxant masaj. Poze 100% reale, locatie curata si discreta. Detalii complete la telefon. Program non-stop. Zona Titan. 60 L; (0720.649.968

232. Universitate, la mine sau la tine Larysa blonda, draguta 33 ani, 1.67, 55 kg ofer masaj total cu uleiuri aromate domnilor generosi si cu bun simt, intr-un ap. central discret, locuiesc singura, 150 L; (0739.374.942 alina.larysa@yahoo.com

204. Roxana, hai sa te rasfat cu un masaj

233. Universitate, la mine sau la tine Larysa, blonda draguta, 33 ani, 1.67, 55 kg ofer masaj de relaxare cu uleiuri aromate domnilor cu bun simt, intr-un ap central discret, locuiesc singura. 150 L; (0739.374.942 alina.larysa@yahoo.com

de relaxare la domiciliul meu unde vei petrece clipe speciale. Detalii suplimentare la tel. ma poti contacta non stop. zona Titan; 60 L; (0720.649.968

205. Sabina, 23 de ani, reala, Bruneta, 23, poze reale, te astept ca in foto pentru masaj relaxant si incitant, ma adresez domnilor pretentiosi, locatie centrala curata si mai ales discreta. Detalii la telefon. Titan. Diham. (0758.316.453 206. Salon lux Baba Novac Abandoneaza

toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage de pe strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism unde te poti destine total, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

tam dubla satisfactie prin tehnici rare cu clavicula, sanii, fesele, abdomenul maseuzelor si multe alte fantezii. Bauturi gratuite. Pret 150-250 lei/ora. Trei saloane centrale, 25 maseuze noi. 150 L; (0734.334.411/ 0730.222.290

ca, Militari Roxana o blonda plinuta, 26 ani, cu ochii verzi, igienica, fara fite, ofer masaj de relaxare domnilor in locatia mea. Pozele sunt profesionale reale, 100 L; (0760.748.898 Elenecicu@yahoo.com

146. Masaj la hotel sau la salon daca esti

Alice. Am 21 de ani. Miniona cu sanii mari. Bruneta cu parul scurt. Te astept pentru un masaj de relaxare. Pentru mai multe detalii contacteaza-ma. Zona Dristor. 100 L; (0784.575.045

207. Salon lux Baba Novac incita-ti imaginatia alaturi de trupuri apetisante si miscari lascive, pune in practica cele mai ascunse fantezii, renunta la inhibitii si alatura-te celor mai pasionale si jucause domnisoare experte in masaj, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

177. O doamna matura 47 de ani, la tel. 15

208. Salon lux Baba Novac Seductie erot-

in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze iti vor oferi o experienta unica. 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 147. Masaj la hotel sau la Salon Mosilor,

fete frumoase cu experienta va ofera masaj de relaxare si erotic direct in camera dvs. de hotel sau la salonul nostru. Nu trebuie sa va deplasati, noi venim direct la dumneavoastra, daca ne chemati, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 148. Masaj la tine sau la hotel blonda 165

cu 50 d kg vin la tine pentru ati oferi un masaj deosebit; (0731.536.906 149. Masaj la tine sau la hotel, sunt o

blonda frumoasa si sexi, iti ofer un masaj deosebit de relaxare, pentru mai multe detalii, suna-ma, deplasari, (0731.536.906 150. Masaj pe masa 45 ani piata Victoriei ofer masaj profesionist pe masa de masaj, nu sunati pt. sex 150 L; (0754.618.434 151. Masaj relaxare doar pentru doamne si domnisoare masseur 38 de ani, constitutie atletica si foarte prezentabil, te ajut prin masaj, sa obtii starea de relaxare pe care o visezi. Pentru programare si detaliile despre locatie apeleaza-ma! 120 L; (0040757251650 masajantonio@yahoo.com 152. Masaj relaxare totala, poze reale, tanara 30 ani, blonda, 1.70, 57 kg, senzuala, ofer masaj de relaxare total domnilor manierati si generosi sau intr-o ambianta placuta, fara graba, aer conditionat, speak English. Insista cand suni, 100 L; (0731.804.732 153. Masaj tantric pentru barbati, femei si cupluri Temple of Bliss Massage va ofera o noua perspectiva intr-o lume care promoveaza sexualitatea agresiva. Noi va propunem un masaj relaxant si revigorant care va va face sa priviti masajul senzual altfel 180 L; (0787.571.747 templeofblissbucharest@gmail.com 154. Masaj tantric pentru barbati, femei si cupluri Temple of Bliss massage va ofera o noua perspectiva intr-o lume care promoveaza sexualitatea agresiva. Noi va propunem un masaj relaxant si revigorant care va va face sa priviti masajul senzual altfel 180 L; (0787.571.747 templeofblissbucharest@gmail.com 155. Masaj terapeutic si remodelare corporala Terapeut, efectuez masaj terapeutic pentru diverse afectiuni si remodelare corporala mergand pe sensul limfatic al corpului pentru a scoate toxinele si blocajele din corp. 80 L; (0725.161.609 156. Masaj terapeutic, Berceni noua in

zona 28 de ani. Carla ofer masaj de relaxare terapeutic, poze 100% reale, mai multe detalii la telefon 100 L; (0784.167.764 157. Masaj, Gabriela ofer masaj la domi-

ciliul meu in zona Universitate, langa Facultatea de Drept sau Pantelimon. Mai multe detalii la telefon, 100 L; (0785.164.453/ 074687654 irinucaconta760@gmail.com 158. Masaj, ofer masaj doamnelor de orice varsta, fara interes (0767.944.522

159. Masaj, noua in zona piata Delfinului, noua pe site, te astept la mine pentru a-ti oferi un masaj de calitate; (0786.640.741 teleportata@gmail.com 160. Masaj, pasiune si extaz, seductie erotica cu domnisoare sexy si atragatoare intr-o atmosfera intima si relaxanta. Vei simti rasfatul oferit de catre o domnisoara experta in arta pasiunii, dornica sa-ti relaxeze trupul. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 161. Masaj. Buna, vrei sa ma cunosti mai

bine suna-ma. Sunt blonda, 36 de ani serioasa cu bunu simt si o igena impecabila, masaj, 70 L; (0726.974.363 Mireluta@gmail.com 162. Maseur efectuez masaj relaxare la domiciliu clientului. Maseur barbat, sportiv efectuez masaj relaxare si intretinere la domiciliul clientului, clientei, masaj acasa sau masaj hotel in Bucuresti: masaj femei, masaj barbati, masaj relaxare clasic, relaxare, 100 L; (0722.687.857 liviuclaudiuiancu@gmail.com 163. Maseuza perfecta, ideala pentru tine

Delecteaza-te cu o blonda discreta si foarte curata te astept hot imbracata, poze reale pt. a petrece o ora pasionala in compania mea (masaj de relaxare) garantez ca vei reveni, (0720.318.411 164. Maseuza slim Cristina, tinerica cu bun simt te invit la un masaj de relaxare la locatiea mea discreta ci curataa in zona Universitate, (0756.655.759 raissa.rusu@yahoo.com 165. Maya nou venita in bucuresti la tine

sau la hotel Ofer servicii masaj totale la tine sau la hotel 200 L; (0768.462.884 Loryloreta123@gmail.com

166. Mirela, ofer masaj de relaxare intrun ambient placut la domiciliul meu. Titan, Bd. Theodor Pallady, 60 L; (0736.549.922 167. Miruna, La mine, la tine, sau la hotel, ofer clipe de neuitat domnilor generosi, pentru mai multe detalii nu ezita sa ma contactezi, 150 L; (0786.621.268 168. Miruna, zona Brancoveanu, buna, eu sunt Miruna, o domnisoara slim, inalta, cu un fizic de invidiat, maseuza cu experienta, ofer diverse tipuri de masaj numai la domiciliul meu dlor discreti si generosi. Foto reale 200 L; (0726.359.262 sweetpleasure@yahoo.com 169. Moldoveanca, servicii fara graba Te

invit la mine la un masaj de relaxare sau masaj erotic de calitate si fara graba. Sunt slim draguta si atenta la cerintele tale, locatie discreta si curata, zona piata Roseti, (0755.801.714 raissa.rusu@yahoo.com

170. Nadira Massage cel mai nou salon din Bucuresti Nadira Massage, cel mai nou salon din Bucuresti, a fost creat special pentru tine, pentru ati indeplinii fanteziile, prin tehnici specifice masajului. 180 L; (0724.128.029 mihainick@gmail.com

176. Noua in zona, buna, ma numesc

min. cu forme apetisante, fund bombat, calma si rabdatoare, matura te voi rasafata cu un masaj relaxant, body erotic, plus multe surprize placute. Intimitate. La telefon 5/15 min. Rog seriozitate, parcare, 100 L; (0729.679.746 178. O fata naturala intr-o locatie de lux, masaj de relaxare domnilor ce stiu sa faca diferenta, 50 L; (0729.157.763 179. Obor, doamna 45 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate, mai multe detalii la tel., 50 L; (0764.738.593 voiculescusonya@yahoo.ro

ica cu domnisoare sexy si atragatoare intro atmosfera intima si relaxanta. La Excess Massage cele mai frumoase si talentate maseuze va pot oferi o sedinta de masaj memorabila, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 209. Sani mari nr. 6, la mine sau la tel

5/15 m, new bruneta matura 49 ani, reala, forme voluptuoase, sani nr. 6 naturali, noua pe site, va astept la un masaj erotic body nud si multe surprize placute. La tel. 5/15 min. Parcare. 100 L; (0729.651.131

180. Ofer masaj de relaxare si body, la domiciliu sau hotel, 60 min. 250 Ron. Nu intretin contact sexual. 250 L; (0787.360.555 deeahxd@yahoo.com

210. Sara nou venita in oras la tine sau la hotel Buna sunt sara o fata dulce cu bun simt pot veni la tine sau la hotel ofer servici masaj totale, 200 L; (0766.306.809 Maria2391a@gmail.com

181. Ofer servicii totale, zona Zepptar

211. Sara, te astept pentru masaj senzual

masaj de relaxare totala, am 25 ani, 1.68 cm, pentru mai mult detalii astept sa ma contactezi, poze reale 100%; 100 L; (0731.209.042 182. Oferta speciala masaj erotic nud, noi

suntem salonul Noblesse Unic, in centru, la vila. Va invitam la un masaj relaxare, body to body si erotic. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. www.private-massage.ro 140 L; (0727.148.861

183. Pasiune si tandrete Abandoneaza toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage, de pe Strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism, unde te poti destinde total 120 L; (0763.369.660 184. Plinuta, Drumul Taberei, Favorit, doamna serioasa, 36 ani, comunicativa, placuta, te astept la un masaj fara graba, (0741.645.898 185. Poftiti va rog si la un masaj terapeutic sportiv masa si pt. pers de 150 kg. Atestat dus Plaza, Taberei, Militari. Duduita draguta 40+ de la 10/20, 100L H, 130L H cu happyend. Vedeti harta cu locatia. Cand ajungeti in zona sunati-ma, 100 L; (0736.867.134 186. Poze reale vezi data realizarii lor pe

foaie servicii de masaj de relaxare si diverse in compania unei tipe extrem de senzuale si open minded. 200 L; (0737.712.877

187. Poze reale, buna sunt Natasa si te

astept la mine in locatie pentru un masaj de nota 10 50 L; (0723.983.781 188. Poze reale-dovedesc cu tatuajele

maseoza cu experienta, invit la mine domnii educati ?i cu bun simt intr-o locatie intima si discreta pt o ?edin?? de masaj de relaxare sau terapeutic. L-V 10-19. Cer si ofer seriozitate si igiena; 200 L; (0725.853.512 189. Pozele mele sunt reale, vezi tatuajele Maseuza cu experienta, invit la mine domnii educati si cu bun simt intr-o locatie intima si discreta pt o sedinta de masaj de relaxare sau terapeutic. L-V 10-19. Nu primesc doua sau mai multe persoane, 200 L; (0725.853.512 190. Promotie dominare si masaj erotic

vip fantezie discount la Noblesse Unic, masaj relaxare, body, erotic, plus diverse fantezii: striptease, lap-dance, erotic show, latex outfit, stockings, dominare, feetfetish, high heels. Promotie joi, orele 1222. 250 L; (0727.148.861 www.privatemassage.ro 191. Provocatoare, pasionala, tandra, la

tel. 5-15 min, Alice, doamna matura, 48 de ani, te astept la un masaj body-erotic nud, efectuat cu multa tandrate si pasiune intrun cadru intim, discret. Show cu doua doamne. Central, parcare. La tel. 5/15 min., 100 L; (0729.443.193

192. Rasfat fara limite doar la Excess Massage Lasa-te invaluit de atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai minunate clipe, doar in incinta salonului Excess Massage pe str Baba Novac, 120 L; (0766.238.084/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 193. Rasfat si calitate Dessiree va ofera

masaj erotic de calitate oferit de domnisoare superbe, experte in arta masajului erotic. Va asteptam pe str. Traian, nr. 254 (intersectia Calea Mosilor cu Mihai Eminescu), 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 desiree.masaj@yahoo.com 194. Rebeca masaj, senzualitatea si femi-

nitatea sunt calitatile care ma caracterizeaza, daca esti un barbat care se respecta atunci nu ramane decat sa ma contactezi, iti garantez ca nu vei regreta, pupici 250 L; (0799.272.214 195. Rebeca, ofer masaj la domiciliul meu

sau la hotel domnilor generosi si cuplurilor deschise. 250 L; (0799.272.214

196. Rebeca, la mine, la tine sau la hotel.

Buna, am 20 de ani si te astept la mine sau pot veni la tine pt a-ti oferi un masaj total de neuitat, 70 L; (0799.677.285 deeasuk2018@gmail.com

197. Rebeca, masaj, Buna sunt Rebeca am 20 ani, sunt o fire sociabila si astept sa ne cunoastem, nu ezita sa ma suni, astept. (0785.717.281 198. Rebecca, maseuza cu experienta.

Esti in cautarea unei maseuze de 29 ani pentru un masaj de relaxare bine executat. Sunt ceea ce-ti doresti. Pentru stabilirea unei intalniri, sunt disponibila zilnic pt. tine pana la ora 20.00. (0732.065.889 rebecca_milf29@yahoo.com 199. Relaxare, discretie, singura, doam-

na singura draguta prin stil si calitate cu experienta in masaj terapeutic, ofer d-lor educati si manierati, sigur vei reveni detali la telefon. Militari 60 L; (0735.249.949 Preda.elena74@yahoo.ro

200. Rond Alba Iulia Buna te astept la mine in locatie pentru a avea parte de un masaj de relaxare facut pe tot corpul cu atentie, fara graba, pentru mai multe informatii suna-ma, (0753.642.595 201. Rond Alba Iulia, buna te astept la mine in locatie pentru a avea parte de un masaj de relaxare facut pe tot corpul cu atentie, fara graba, pentru mai multe informatii suna-ma; (0728.298.945

Tanara sexy cu forme apetisante senzuala si foarte pasionala fac masaj domnilor generosi. Locatia mea este curata si cocheta, poti face dus si te astept cu prosoape curate si lenjerie curata (0763.809.574 sirelexy81@gmail.com

234. Valentina 40 ani, te invit la un masaj

de relaxare cu experienta masaj erotic fara graba în zona la Universitate discretie si igiena; (0740.363.259 Popa_popa@yahoo.com 235. Valentina, din nou in Capitala Matu-

ra, 28 ani, 1,75m, 59 kg, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Program de lucru: 8.00-20.00. Locuiesc singura. Rog seriozitate. Anunt valabil doar ptr domni maturi si seriosi. Poze reale, (0720.203.837 Valentina_28_sweety@yahoo.com 236. Viviana, ofer masaj total de relaxare

intr-un ambient deosebit domnilor care apreciaza calitatea. Unirii, Zepter, poze reale 100%, 100 L; (0743.610.899 237. Your luxury masseuse, new photos I

offer complete service, attitude pro customer, near old town, you are welcome! Please look my video here, verify my profile in google with my number 0721609296, I’m real masseuse, call me. Thanks. 470 L; (0040721609296 238. Yza, Eroii Revolutiei de cateva zile in locatie, blonda 47 ani, 1,70, 65 kg, sini nr 5 aspect fizic placut, ofer masaj domnilor interesati. Locatie curata discreta si usor de ajuns gura metroului dinspre Sos. Giurgiului, 80 L; (0734.488.073 239. Zona centrala Alexandra 32 ani, bruneta focoasa, te invit la un masaj total de relaxare, in locatia mea de lux. Curatenia si discretia ma caracterizeaza. 40 L; (0784.515.518 240. Zona Marriott, Simona 22 de ani, poze reale si recente, te astept in locatia mea curata si discreta pentru un masaj de relaxare de neuitat, te asigur ca vei reveni cu drag la mine, igiena si discretie; 300 L; (0736.566.114 Karinacarina@yahoo.com

Repara¡ii, service

212. Satena draguta stilata si rafinata cu

bun simt te astept la un masaj de relaxare, cu servicii de inalta calitate intr-un ambient intim si discret. In zona Universitate. (0755.801.714 raissa.rusu@yahoo.com 213. Sect 3, servicii totale, masaj, Dai cautare la google cu nr meu, profil de incredere, atitudine pro client si poze recente ma vezi la usa cand iti deschid. 470 L; (0721.609.296 214. Servicii complete de masaj, desc-

opera senzatia. ofera-ti 1 sau 2 ore de masaj placut de relaxare, terapeutic si reflexoterapie, nuru masaj si erotic. Pielea ta e sensibila la mangaieri alunecoase, descopera senzatia; 250 L; (0721.609.296 215. Simona blv Unirii, blonda simpatica 22 ani, 55 kg, 1.68 cm sanii nr 2, te astept intr-o locatie de lux pe blv Unirii. Am si colega. Poze reale 100%; 200 L; (0732.517.242 216. Simona, Snagov, blonda matura, slim, inalta, o doamna in adevaratul sens al cuvantului, emancipata si plina de viata, nonconformista si cu un spirit vesnic tanar, maseuza cu experienta ofer masaj d-lor discreti. Nu ofer sex, 200 L; (0720.216.212 sweetpleasure@yahoo.com 217. Singura in locatie, servicii totale.zilnic 8-20 matura, plinuta, cu forme ofer servicii totale de masaj total domnilor. Locuiesc singura, curetenie si discretie. Te astept sa te relaxezi, fara graba, alaturi de mine, detalii la tel. Pup, zilnic 8-20; 80 L; (0753.360.830 218. Sofia, Unirii, doamna discreta, 40 ani, frumoasa si dezinhibata, noua, maseuza, ofer masaj relaxare si erotic dlor discreti. Locatie lux, zona Unirii, foto reale. 200 L; (0728.679.806 219. Sonya, bruneta reala, educata si selectiva ofer domnilor manierati si cu bun simt masaj de relaxare, terapeutic si body masaj intr-un ambient discret si curat. Zona Unirii, rond Alba Iulia, 100 L; (0720.716.956

1. ACASA la dvs, reparam: televizoare cu tub si LCD, monitoare, DVD-playere, calculatoare, laptopuri, sisteme audio, reinstalari Windows, devirusari etc. Deplasarea si constatarea gratuita. Garantie sase luni; (0771.559.501 reparatiiladomiciliu@ymail.com 2. Aer conditionat, montari, demontari,

service, la preturi avantajoase; (0724.240.274

3. Aero Cris Service service, mon-

taj aer conditionat intretinerea sistemelor de climatizare este obiectul principal de activitate al societatii noastre.In maximum 48 de ore de la contactare, una dintre echipele noastre va rezolva problema reclamata. (0720.324.836/ 0720.324.836 office@aeroservice.ro 4. Autorizat, asigur reparatii masini auto-

mate de spalat, deplasare gratuita, garantie reparatii. Aer conditionat- curatare si iginienizare. Seriozitate. Urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233

5. Buletine PRAM. Verificari si masuratori PRAM Termoviziune instalatii electrice; Executie instalatii electrice, inspectii, testari, verificari periodice din punct de vedere al electrosecuritatii a echipamentelor, aparaturii si a instalatiilor (0723.361.107 office@electricalc.ro 6. Depanez calculatoare, instalare Win-

220. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg.

dows 50 lei, instalare pachet: Chrome, Antivirus, Acrobat Reader, Winrar, Office, VLC, 50 lei, configurare router 50 lei, instalare imprimanta 30 lei. 50 L; (0745.132.833

221. SPA Bucuresti, 150 lei, Singurul

Depanez frigidere si congelatoare, inclusiv sambata si duminica. Experienta, promptitudine. Relatii la telefon: (0744.517.905/ 021.425.87.56

Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0725.458.291 masaj in cel mai mare SPA din Bucuresti. Fete super sexy si deschise la orice, 150 L; (0737.709.719 222. Stefan cel Mare, te astept la un

masaj terapeutic de relaxare intr-o locatie de lux. Nu ezita sa ma contactezi. Poze reale 100%, 60 L; (0754.680.801 223. Sunt noua in zona, te astept pe tine domn generos sa te rasfat cu un masaj de relaxare in locatia mea discreta si curata. Titan, 80 L; (0734.477.470 224. Tanar domn ofer masaj de relaxare domnilor. Maseur tanar, simpatic ofer masaj de relaxare si detensionare sau mai mult. Discretia si igiena sunt pe primul loc. Dispun de loc in zona centrala, Piata Victoriei. Nu ofer masaj persoanelor in varsta. 100 L; (0756.015.463 lvc23.14@gmail.com

7.

8. Electrician autorizat Coman Cos-

tel service. Bucuresti, toate sectoarele, varsta 39 ani, experienta 23 ani. Desigilare contor, gratuita, recomand procedura Enel gratuita. Ma ocup personal de aceasta procedura; (0740.983.312/ 0761.659.194

domnisoara de 21 ani 1,80 inaltime, 60 kg. Ofer servicii de masaj domniilor cu bun simt. Te astept in locatia mea curata si discreta. Ptr mai multe detalii sunati; 100 L; (0768.471.126

9. Electrician Bucuresti / LucrariElectrice.ro Suntem o societate autorizata ANRE, cu sistem integrat certificat SRAC specializata in proiectare, executie si consultanta pentru lucrari in domeniul energetic. www.lucrarielectrice.ro (0721.170.065/ 0769.175.655 romeo.belet@yahoo.com

227. Titan, Bd.Theodor Pallady, locuiesc

10.

225. Tandrete si pasiune, daca esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta la Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 226. Tineretului bulevard, buna sunt

singura, Masaj erotic total, poze 100 % reale, doamna sexy, bruneta, dulce, cu forme apetisante, te astept la un masaj fierbinte, intr-o ambianta placuta, curata si relaxanta. Discretie si igiena maxima 80 L; (0721.821.385 anghelnatalia2017@gmail.com 228. Titan, Diham, masaj erotic total doamna sexy, dulce si senzuala, gata sa-ti satisfac fanteziile, te astept la mine acasa, cu discretia pe care ti-o doresti. Nu vei regreta nicio secunda petrecuta cu mine, garantez! Poze reale 100 %. 100 L; (0736.857.998 229. Unirii 33, masaj de neuitat, buna eu

sunt Deny iti pot oferi masaj erotic domnilor manierati intr-un cadru discret, daca stii sa apreciezi calitatea si bunul simt, astept sa ma contactezi, i speak english, 100 L; (0734.471.262 230. Unirii doua fete19 ani masaj. Beatrice ma numesc sunt nou venita din Timis in Buc pozele sunt 100 la100 reala blonda face masaj are un atestat si bruneta masaj erotic si nu numai suna-ne cu incredere 200 L; (0734.493.321 madalinastanescu0021@gmail.com

Firma autorizata Stoian Stefan Frigotehnist autorizat, execut reparatii frigidere, congelatoare, combine frigorifice, orice model, la domiciliul clientului in sectoarele 1, 2, 3, 4, 5 si 6, Bucuresti. Executie lucrari de calitate (0729.473.587/ 0766.958.393 stoianstefan11@yahoo.ro 11. Frigidere service si reparatii Frigidere, combine frigorifice, congelatoare, reparatii. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

Hodut Florin - reparatii frigotehnice Bucuresti frigotehnist autorizat, efectuez reparatii de frigidere, congelatoare si combine frigorifice, vitrine si lazi frigorifice indiferent de marca sau model.Execut reparatii frigorifice cu garantie (0745.044.132 reparatiifrigorifice2012 @gmail.com 12.

Home Help instalator, electrician Bucuresti Home Help ofera o gama larga de servicii clientilor sai cum ar fi cele de instalator, electrician, montaj aer conditionat si electrocasnice, lacatuserie si montaj mobila. www.homehelp.ro (0745.227.722 contact@homehelp.ro 13.

Instalatii electrice non stop Bucuresti, reparam instalatii electrice de toate tipurile. Fie ca ai nevoie de repararea unei prize sau a unui tablou electric echipa noastra de electricieni autorizati iti sta la dispozitie (0722.974.760/ 0766.974.760 office@ruady-service.ro

14.

15. Instalator accesibil-autorizat ANRE

executam istalatii gaze, obiecte sanitare, centrale termice, schimbari coloane blocuri, montari argaze si calorifere,detectoare gaz (0720.992.196 16. Instalator interventii, reparatii tevi sparte, robineti, baterii, centrale, boilere, cabine dus, wc, modificari, instalatii tevi, desfundari scurgeri, montez masini de spalat; (0724.000.475 17. Instalator particular 24/24, reparatii

/montaj calorifere, boilere, centrale (gaze, lemne, electrice), desfundari tevi si canalizari hidrofoare, instalatii electrice, gaze, sanitare; (0731.544.520 18. Instalator sanitar persoana fizica autorizata Montari, reparatii si instalari cu echipament si metoda de lucru moderne, preturi accesibile, factura la cerere. Montare obiecte sanitare, calorifere, centrale; hidrofoare, pompe subersibile. (0723.189.995/ 0755.957.891 Cirstea_andrey@yahoo.com 19. Instalator sanitare, termice si gaze montez chiuvete, robineti, wc, bideuri, cazi acrilice si fonta, cu hidromasaj, centrale termice, cabine de dus, masini de spalat, sifon pardoseala, trasee tevi PPR si cupru. Bucuresti si Ilfov; 10 L; (0763.113.357 contact@instalatorulcaseitale.ro 20. Masini automate de spalat, acum asigur deplasare gratuita, garantie reparatii. Curatare - igienizare aer conditionat. Seriozitate, urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233 21. Masini automate de spalat, aragazuri, frigidere, ac, electrocasnice, electronice, tv, electrice orice tip, repar, instalez, programez, resetez; (0727.279.319/ 021.444.14.17

Pecef Tehnica service electrocasnice, tv Bucuresti service aparate electronice si electrocasnice mici; service aparate electrocasnice mari; service produse profesionale de gastronomie; service aparate de climatizare; service pompe, hidrofoare, scule (021.637.70.01/ 021.637.70.02 service.bucuresti @pecef.ro

22.

23. Pompe electrice alimentare benzina si diesel vand, montez (zona Timis) pe traseu sau la domiciliul clientului, pompe electrice alimentare benzina si diesel, filtre, pentru orice tip auto, moto, buldo, utilaj agricol. Garantie (0744.852.658 24. Reconditionari rapide si de calitate, tapiter, tamplar reconditionez ieftin canapele, coltare, fotolii, dormitoare, paturi, schimb piele, panza si burete, repar si lemnul rupt etc. Servesc rapid urgentele; (0733.858.731/ 0728.031.849 25. Repar masini de spalat automate

toate marcile: Ariston, Whirlpool, Ardo, etc. Ofer garantie. Relatii la tel: (0767.177.665/ 0722.327.483 26. Reparatii aragaze Va salut, tehnician

electrocasnice repar aragaze plite cuptoare la care nu sta flacara, montaj regulator, inlocuire butoane, diuze, robineti, la domiciliul clientului, Bucuresti si Ilfov ofer garantie 20 L; (021.648.58.59/ 0721.552.970 service.tcm78@gmail.com

Reparatii frigidere combine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

27.

28. Reparatii frigidere Bucuresti, ne ocupam numai de reparatii frigidere, masini de spalat si o facem bine. Reparatii frigidere Arctic, reparatii frigidere Indesit, reparatii frigidere Zanussi, reparatii. (0722.572.248/ 0766.394.796

Reparatii frigorifice Ovidiu Hodut repar frigidere: Arctic, Beko, Aeg, Ardo, Ariston, Bosh, Brandt, Brema, Candy, Cariton, CoolZone, Daewoo, Delonghi, Electrolux, (0762.620.872/ 0762.886.060 ovidiuhodutfrigorifice@gmail.com 29.

30. Reparatii instalatii termice, sanitare, electrice solutii adecvate in ceea ce priveste lucrarile de instalatii termice, instalatii sanitare, instalatii electrice, instalatii de gaze si frigotehnice, lucrari de amenajari amenajari interioare (0762.447.379 racconstruct@yahoo.com 31. Reparatii laptopuri, calculatoare, tele-

vizoare reparatii laptopuri, calculatoare, televizoare, preturi promo. Asiguram garantie pentru orice reparatie. Sector 4 Al. Obregia nr. 10-14. (0723.030.391/ 0765.683.020 fanpc.contact@gmail.com

32. Reparatii masini de spalat automate, orice marca, in regim de urgenta la domiciliul clientului, deplasare maxim 24 de ore, oferim garantie; (0767.350.121

Reparatii si service centrale termice Bucuresti SC Panello Impex SRL. Firma autorizata ISCIR, dispunand de personal autorizat special instruit si de echipamente specifice, executam: verificari ISCIR si service pentru centrale termice; (0771.623.970 panello.impex@gmail.com 33.

34. Reparatii televizoare LCD-LED,

Laptopuri ProIT Industry, Service de reparatii TV Lcd/ Led, Laptopuri, Calculatoare, Monitoare Lcd/ Led (0764.465.265 info@serviceproit.ro

Service calculatoare, laptopuri, imprimante service IT de reparatii calculatoare si laptop-uri in Bucuresti. Servicii pentru care te poti baza pe noiwww.salut-it.ro (0720.171.174 service@salut-it.ro 35.

Service frigidere combine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

36.

Service si montaj aer conditionat Bucuresti Coolfix Hub Bucuresti Reparatii, montaj si service aer conditionat. Montaj aer conditionat, reparatii, igienizare, freon. www.servicereparatii-montaj-aer-conditionat.ro (0727.556.551 office@coolfixhub.ro 37.

38. Servicii reparatii electronice Bucuresti Marcus Electronics - firma specializa executa reparatii electronice, televizoare LCD, LED televizoare cu tub, videoproiectoare, monitoare LCD, plasme, retroproiectoare, camere digitale; (0720.667.800/ 0745.410.179 marcusadrian2004@yahoo.com 39. Tapiter, tamplar reconditionez

ieftin canapele, coltare, fotolii, dormitoare, paturi, schimb piele, panza si burete, repar si lemnul rupt etc. Servesc rapid urgentele; (0733.858.731/ 0728.031.849

Transport, turism 1. Abac transport mutari sau inchiriere

duba pret fix in provincie sau in localitate, program si sambata sau duminica, contact tel., 100 L; (0732.223.578 mutaritransport@gmail.com 2. Abandonati cautarile la transport cu dube-camion, marfa, mobilier din ap. 1, 2, 3, 4 cam., transport bagaje, pianine, electrocasnice, materiale. Evacuam din apartamente moloz, tocarie, mobila veche, cu personal pt. incarcare, 50 L; (0755.276.968 comenzi@efectueztransport.ro www.efectueztransport.ro

Mutari mobilier, evacuare mobilier vechi, nedorit, apartamente 1-4 camere, relocari, demontare, montare, manipulare, echipa tanara 4 baieti, camion 5T + 18 mc. Experienta, profesionalism.Oferim factura.Iulia Bucur (0762.676.751/ 0762.676.750 14.

Oana Speed transport marfa agabaritic transport marfa vrac cat si paletizata, transport ADR servicii de transport utilaje, transport international transport frig, servicii delivery, transport cargo (0726.457.170/ 0720.639.386 mmoraru32@yahoo.ro 15.

16. Particular, transport cu papuc sau

duba servicii de transport mobila si alte lucruri; 50 L; (0732.545.984

17. Particular, transport mobila 50-100l

ei/cursa transport bagaje, electrocasnice, diverse marfuri. Program: l-d, 08-22. Detinem personal pentru manipulare si tamplari pt demontat/montat mobila; 50 L; (0734.153.920 18. Sofer personal Sofer cu masina per-

sonala doresc colaborare cu persoane care au nevoie de transport intern sau extern; (0731.071.902 Patrickhouse2013@yahoo.com

19. Transport Bucuresti diverse transport in Bucuresti si localitati limitrofe (si nu numai) cu duba Sprinter. Pret negociabil in functie de traseu; (0728.742.341 iuliana_dima@yahoo.com 20. Transport cu papuc, duba sau camion. Asiguram servicii de mutari mobila ,transport marfa, etc. Dispunem de autoutilitare de diferite volume 3-33mc, si personal bine instruit. Program de lucru 09-21, l-d. 50 L; (0722.129.348 21. Transport ieftin de marfa cu duba sau papuc, transport marfa/persoane. Pret de la 50 Lei cursa papuc sau de la 75 Lei duba. Ex: mobilier, bagaje, mat. constructii. La cerere manipulare.Daca am tel inchis rog sms si sun in cateva minute; 50 L; (0722.851.823 Dandubapapuc@yahoo.com 22. Transport marfa intern sau international Dacia Papuc 2 locuri sau 4 mc volum util tarif 0.7 Lei / km sau duba 3.5 tone volum util 9 mc tarif 0.8 Lei / km separat contracost avem incarcare descarcare servicii rapide cu doi soferi express 80 L; (0766.642.507 23. Transport marfa, duba 3,5 t, volum 17 metrii cubi, intern extern. Asigur factura, decont. (0722.715.339 24. Transport marfa, mobila oriunde in tara Transport orice tip de marfuri si mobilier cu camion de 3.5 t, 29 mc in tara si strainatate. (0767.914.369 neacsuionel1@yahoo.com 25. Transport mobila Bucuresti transport,

mutari, relocari. Echipa completa, asiguram servicii de mutari A-Z. Sunati in fiecare zi pana la orele 20. 50 L; (0729.694.800

26. Transport mobila cu duba sau camion firma de transport-mutari, punem la dispozitie servicii complete se mutari de luni pana duminica, 08-20. Estimare de cost gratuita. 2 L; (0729.694.800 27. Transport mobila cu duba sau camion punem la dispozitie dube cu volume cuprinse intre 11-33mc pentru servicii complete de transport - Mutari, manipulare, montaj mobila. Avem personal bine instruit. Program l-d, 08-20:00. Sunati; 100 L; (0734.153.920 28. Transport mobila in tara cu camion de 5t. transport marfa, mobila, etc. Volum 32 mc (6.2 m lungine, 2.2 m l??ime, 2.4 inaltime); 1 L; (0737.178.195

29. Transport mobila marfa in Bucuresti si tara, oferAgentie de Turism si im servicii de transport Transport Va ofera marfa mobila mobilier vacante cu Vouchere si bagaje relocari atv, motoDecontare MAI, MAPN, ciclete, materiale de conMJ si servicii de transstructii. Bucuresti si in port persoane cu autoprovincie. Preturi de la care / microbuze proprii 100 Lei. Oferim factura la cele mai bune tarife. (0732.548.835 Rezervari la https://www.luxuriatrans.r 30. Transport mobila, marfa, bagaje, electrocasnice oferim servicii de transport o/ (031.104.12.53/ mobila, marfa, electrocasnice, bagaje, 0734.489.107 diverse marfuri la preturi accesibile cu duba de 3,5t. Avem si personal pentru rezervari@luxuriatrans.ro 3.

4. Asigur servicii de transport de marfa cu

duba de 3.5 T, mobila, obiecte fragile, mutari apartamente, sedii firma, electrocasnice, evacuari moloz. Personal calificat pentru incarcat si descarcat marfa, non stop. 1 L; (0762.113.393 transportmarfa_buc@yahoo.com 5. Asigur transport bagaje, mutari mobili-

er, colete, debarasam molox, mobila veche, oriunde, oricand, seriozitate; (0722.936.566

6. Champions Moving companie de

transport mobila, servicii complete de mutari, specializata in mutari locale si nationale, mutari de efecte personale si mobilier atat pentru persoane fizice cat si pentru mari corporatii; (0733.330.051 office@chmoving.ro

7. Debarasari mobila si alte lucruri de aruncat la groapa de gunoi. Asiguram contract si factura. 50 L; (0722.129.348 8. Efectuez mutari mobila marfa intern

international cu Dacia Doker 2 sau 7 locuri tarif 0.7 lei / km sau duba 3.5 tone volum util 24 mc tarif 1.5 lei / km op?ional contracost avem personal incarcare putem ata?a remorc? 750 kg volum util 8 mc non stop 70 L; (0744.476.667 9. Eliberam case. Ai cumparat sau vinzi

o casa? eliberam case, subsoluri, apartamente, va scapam de mobila veche, carti, covoare, fara costuri, eliberam in contrapartida bunurilor; (0763.144.277 10. Evacuam moloz si mobila veche avem personal pentru incarcare. Programul nostru de lucru este de l-d, 08-20. Pretul se negociaza; 1 L; (0722.768.555 11. Inchiriez duba transport Inchiriem autoutilitare 3,5 tone de capacitate maxima ce pot fi conduse cu categoria B, cu sau fara sofer fara limita de km. Efectuam si transport pe orice ruta! (0767.948.111 12. Mutari in toata Romania firma, prestam servicii de mutari/ relocari. Detinem dube- camion cu volum 11-24mc. Optional, asiguram servicii de manipulare, montare/ demontare mobila 1 L; (0720.115.849 13. Mutari mobilier cu personal cal-

ificat C.D.M. Prestari servicii mutari mobilier cu personal calificat; demontare, ambalare, transport, remontare, reparatii, modificari la cel mai bun pret (0723.700.601/ 0743.700.601 cdmprestariservicii@yahoo.com

manipulare. Disponibil: non-stop; 10 L; (0751.200.600 gibtrans600@gmail.com

31. Transport moloz, mobila,in Ilfov si la

tara, Efectual transport moloz, mobila, nisip,balastru, electrocasnice nefolosibile si lucruri de care nu mai este nevoie. (0768.500.865 32. Transport national international 3.5 tone cu lift Dimensiuni duba: 4.3m L×2.1 m l, 2.15 m H, relocari (montare demontare mobilier, ambalare etc.) incarcare pe paleti, transport frigorific,transport Atm-uri, moloz, frigorific, 50 L; (0740.700.007 33. Transport obiecte voluminoase, orice

tip de marfa vitrine, utilaje grele, aparate cafea orice cu masini dotate cu lift hidraulic si personal cu experienta in transportul si manipularea acestora, program nonstop, 1 L; (0785.640.640 34. Transport orice marfa, non stop, Bucuresti, provincie, cu duba 3.5 tone. Seriozitate (0771.708.730 35. Transport Romania Olanda Belgia Germania Curse regulate cu autoutilitare de 3,5t in regim de grupaj sau exclusive. Transport bagaje, colete, mobila, electrocasnice, biciclete, motociclete, (0745.024.750 fts.freight@gmail.com

36. Transport rutier, aerian, feroviar, maritim Mutari interne si internationale, relocari interne si internationale. Transport animale vii de companie, inclusiv pesti. Impachetari speciale obiecte de arta, antichitati, tablouri (0734.170.165 office@priorititransport.com 37. Transport, mutari mobilier, apartamente 1-4 camere, case, vile. Servicii complete de relocare. Montam si demontam orice tip de mobila, camion 25 mc + remorca 18 mc.Oferim factura.Iulia Bucur. (0762.676.751/ 0762.676.750 38. Transportam orice, oricand, oriunde,

casa de expediti. Transport mobila si marfa in Bucuresti si in tara. www.transportmarfuri.net (0767.633.147/ 0768.293.961 39. Turism market www.turism-market.ro.

Turism market. Primul marketplace de turism din Romania. Este www.turism-market.ro. Cui i-ar strica un marketplace? 1 L; (0745.150.894 contact@produsedingospodarie.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


6

22 octombrie 2018

4

PRESTÅRI SERVICII Întreprinzåtori alte domenii 1. Broderie industriala societate executa la comanda broderii electronice, pe orice tip de suport textil, cu aplicatii, decupaje laser, realizeaza si modifica programe de brodat, asigurand conversia in orice limbaj masina; (021.224.47.00/ 0744.569.363 office@brodona.ro

Servicii diverse 1. 1 Mai, Sos Mihai Bravu travestita trav-

estita reala, fara implant de silicon, par natural ofer masaj de relaxare combinat persoanelor care stiu ce vor. Non stop, poze reale, 200 L; (0765.018.213/ 0730.259.890 2. Abate drumul tau spre o relaxare placuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat. Vila, lux, aromaterapie, uleiuri aromate, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 3. Adelina, 32 de ani, maseuza draguta,

experta in arta masajului. Te astept intr un ambient discret pentru a te relaxa pe deplin. Titan, Auchan. 60 L; (0799.359.983

4. Adi, tanar maseur efectuez masaj general pe tot corpul, fata, spate, inghinal, reflexo, sunt curat, educat, agreabil, uleiuri bune, locatie curata, convenabil, nonstop, suna-ma oricand, Adrian 45 L; (0723.784.039 5. Alexa masaj de calitate pt. domnii care

se respecta si stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady 60 L; (0732.721.047

30. Andreea maseuza selecta, ofer diverse tipuri de masaj de cea mai buna calitate, intretinere corporala in functie de preferinte, ofer conditii de lux, intimitate si discretie, 400 {; (0732.864.936

65. Buna, te astept in locatia mea pentru un masaj de relaxare si clipe de neuitat, sunt o fata draguta cu simtul umorului mai multe detalii la telefon. Zona Berceni 100 L; (0736.342.793

31. Andreea, 1.70 m, 55 kg, ofer masaj terapeutic si de relaxare profesional pentru mai multe detalii, astept tel. tau. Zona Uniri Zepter, locuiesc singura, 50 L; (0761.984.032

66. Carmen, Doamna matura 48 ani, te invit la un masaj de relaxare. Zona Titulescu Pasaj Basarab Program 9-20 50 L; (0784.861.481 kakucs.dorina@gmail.com

32. Andreea, 24 de ani, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului la domiciliul meu. Intr- o locatie discreta si curata. Zona Unirii, Zepter.Poze reale 100%. 50 L; (0732.260.367

67. Catalina, 46 ani, draguta ofer masaj domnilor care doresc si ofera discretie. Va asteapta o doamna singura in locatie. Militari - Iuliu Maniu cu Dreptatii -intre piata Gorjului si Veteranilor, 60 L; (0731.045.645

33. Andreea, blonda 27 de ani 1.65 cu

58 kg, te astept pe tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la tel. zona Zepter 40 L; (0761.002.526 34. Andreea, blonda cu poze reale 100

%, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si foarte dulce te astept la un masaj, sunama, zona Zepter 40 L; (0761.002.526 35. Andreea, blonda cu poze reale 100

%, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si foarte dulce te astept la un masaj, sunama, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

68. Catalina, draguta 47 ani, singura in locatie ofer masaj domnilor manierati care doresc si ofera discretie. Locatie Militari, Rasaritului, Iuliu Maniu cu Dreptatii. Intre Piata Gorjului si Veteranilor, 60 L; (0731.045.645

39. Andreea, 18 ani, masaj, noua pe site,

tandra si pasionala te asptept in locatia mea pentru a ne cunoaste mai bine, pentru detalii suna-ma, pozele sunt 100 reale. Zona Piata Sudului, 100 L; (0754.272.138 40. Andreea, domnisoara bruneta cu forme, 23 de ani Te-ai saturat de poze false, nu iti place sa fii grabit, atunci eu sunt solutia, 100 L; (0765.313.728

103. Doamna, 33 ani, ofer masaj, selecti-

va, ofer masaj de relaxare-intretinere corporala, lux, central, discretie asigurata, seriozitate maxima, igiena garantata. Relatii suplimentare la telefon, 150 L; (0731.632.844 cautcolega@yahoo.com 104. Doamna, 42 de ani, ofer masaj de

si tonifiere. Poze reale. Zona Colentina Doamna Ghica 40 L; (0754.709.995 Zona.obor.colentina@gmail.ro 138. Mariana 47 ani ofer masaj de relaxare fara graba (0732.963.998 ioanamion1234@gmail.com

139. Mariana, 47 ani, masaj Mariana,

47ani, te astept pentru un masaj fara graba. (0732.963.998 ioanamion1234@gmail.com

140. Mariana, te astept la mine. Ofer

masaj de relaxare, fara graba, la domiciliul meu. Zona Berceni, Lidl, tel.; (0765.223.633

Colentina servicii de masaj de relaxare totala in compania mea singura discret curat. Suna-ma, 50 L; (0767.423.746 70. Colentina, Noua in zona, ofer servicii

105. Doamna, 34 de ani, ofer masaj ter-

142. MASAJ doamnelor, ofer masaj fara

37. Andreea, Blonda, cu poze reale, 27

astept pe tine, domn generos, la un masaj suna-ma, sigur vei reveni, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526

102. Doamna matura, noua pe site ofer masaj total de relaxare si terapeutic intr-un cadru discret. Zona Dristor. (0799.246.281

137. Maria, 28 ani, ofer masaj de relaxare

masaj de relaxare domnilor generosi intr-o ambianta curata si linistita, pt. detalii la tel. zona Lacul Tei; 100 L; (0756.931.219

71. Colentina, noua în zona, te astept intr-o locatie curata discreta singura pt servicii de relaxare totala suna pt detalii despre pret servicii ?i adresa exacta; 50 L; (0767.423.746

38. Andreea, o blonda cu poze reale te

mine, masaj, sunt reala, exact ca in fotografii, sunt matura, am experienta necesara pentru a te destresa complet, alegerea iti apartine doar tie, 100 L; (0747.683.925

relaxare domnilor manierati. Singura in locatie, discretie maxima, pentru mai multe detalii contactati-ma telefonic. Zona Obor, 50 L; (0785.221.511

36. Andreea, blonda cu poze reale 27 de

de ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

101. Doamna matura, 30 ani te astept la

136. Laura, bruneta inalta, 30 de ani, ofer masaj terapeutic, de relaxare, body masaj, domnilor manierati intr-un cadru discret. Daca stii sa apreciezi calitatea si bunul simt, astept sa ma contactezi, 200 L; (0728.418.578

69. Colentina Locatie noua situata in

de relaxare totala la domiciliul meu, singura, discret, suna pt detalii si pret. 50 L; (0768.867.044

ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

100. Doamna matura 40 ani, noua in zona Militari sociabila si discreta, ofer masaj in locatia mea domnilor maturi si generosi, zona Militari; (0736.535.072

72. Colentina, noua in zona, servicii de

relaxare totala la domiciliul meu situat in zona Colentina, pt. detalii despre pret servicii adresa exacta suna-ma 50 L; (0768.867.044 73. Corina draguta si sociabila te astept

in locatia mea curata si discreta pt un masaj de relaxare plin de surprize. Poze reale si recente, pt mai multe detalii contacteaza-ma, zona Titan, bd. Theodor Pallady; 80 L; (0734.477.470 74. Cristina Blonda draguta, 165 m, 59 kg, 28 de ani. Ofer masaj de relaxare domnilor intr-un ambient placut si linistit in locatia curata si discreta. Situata pe bulevardul Iuliu Maniu cu Apusului. Militari, 60 L; (0734.195.421

apeutic de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate, 200 L; (0725.013.202 106. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la

dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profesional de relaxare, cervical, lombar. Mosilor-Obor. Program 14-22. Discretie si igiena. Pret 100 L ora, 100 L; (0727.483.225 107. Doamne mature Daca iti doresti clipe de relaxare si buna dispozitie vino alaturi de noi intr-o ambianta placuta si vei fi in compania noastra a doua doamne mature, dezinvolte si comunicative, blonda si bruneta, 200 L; (0727.449.552 108. Domn matur, educat ofer masaj spe-

cial gratuit pt. doamna curata; (0736.048.716

109. Domnisoara cu experienta iti ofer masaj de relaxare, cervical, lombar, prostatic pe masa de masaj intr-un ambient placut si relaxant, exclus sex Titan, 100 L; (0731.771.721 110. Domnisoare oferim masaj de relaxare, sportiv si terapeutic la noi in locatie, zona Domenii, 100 L; (0765.533.828/ 0731.728.813 www.exclusivemasaj.ro

141. Mary 38 ani, doamna matura ofer

prejudecati la hotel sau la domiciliul tau. 100 L; (0723.157.802 vasile_bencea@yahoo.com

143. Masaj terapeutic, relaxare, intretinere

46 ani, la mine, Berceni, seriozitate. (0763.664.061

42. Andreea, noua in zona Doamna blon-

de relaxare la domiciliul meu. Zona piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 77. Cristina, bruneta ofer masaj de

112. Doua doamne mature oferim masaj

8. Alice 35 ani sunt o fire pasionala si te astept la un masaj sensual de relaxare cu multa rabdare si experienta, 100 L; (0769.822.691

43. Atestat profesional pe masa din poze, pe Vitan colt cu M. Bravu, civilizat, servicii complete de masaj. Ma adresez persoanelor pretentioase ce apreciaza calitatea. Relax, rasfat si sanatate. Cititi si detaliile. Nu sex, 150 L; (0752.521.730/ 0752.521.730

relaxare, zona Rond Alba Iulia. 100 L; (0733.257.218

de relaxare. Cerem si oferim discretie. (0756.291.134

obosite care va relaxa intregul corp. Dupa o zi grea sau o activitate intensa. Ti-ar prinde bine un masaj si o pauza de relaxare. Sector 6, maseuza (0732.165.419

78. Cuplu casatorit, masaj de relaxare, ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.; (0723.424.793

113. Dristor noua pe site, pustoaica 19 ani, 1 70, 50 kg, te invit in compania mea pentru un masaj de relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxima, mai multe detalii tef.; 100 L; (0768.448.653

150. Masaj de relaxare pentru picioare obosite care va relaxa intregul corp. Dupa o zi grea sau o activitate intensa. Ti-ar prinde bine un masaj si o pauza de relaxare. Sector 6, maseuza. (0732.165.419

9. Alice, blonda, matura, eleganta, ofer

masaj de relaxare totala si tonifiere la domiciliul meu, servicii de calitate, singura in locatie, poze reale 100 %. Bd. Dimitrie Cantemir, Budapesta, Tineretului, 100 L; (0767.752.256/ 0730.967.399 10. Alice, bruneta slim, fara fite, rabdatoare, pasionala ofer masaj domnilor generosi si pretentiosi, 80 L; (0720.227.178 11. Alina, ofer masaj de relaxare intr-un

ambient placut intr-o locatie discreta si curata, zona Unirii Zepter, 40 L; (0758.279.994

12. Alina, noua in zona, 20 de ani, poze

reale si recente, te astept in locatia mea curata si discreta pentru un masaj de relaxare de neuitat. Te asigur ca vei reveni cu drag la mine. Igiena si discretie maxima 150 L; (0720.310.583 Adaa617@yahoo.com 13. Am revenit, bucura-te de un masaj profesional, calitate, relaxare, tonif-sportiv, cervical, shiatsu, presopunctura, reflexo, aparate performante de recuperare medicala si de slabit, sauna,ultrasunete, RF, galvanic,curat,aer cond. Nu sex. Crangasi. 130 L; (0731.515.140 14. Am revenit, Drumul Taberei, buna sunt

44. Barbat ofer relaxare. High class mas-

sage tanar simpatic, stilat, educat, discret (cand este cazul), ofer doamnelor si domnisoarelor momente de relaxare si placere. 50 L; (0732.739.147 nic_marian2000@yahoo.com 45. Berceni, satena 23 de ani simpatica,

par lung, ochi caprui ofer masaj de relaxare domnilor manierati, 100 de Lei sedinta 150 de Lei ora. Nu raspund la numar privat. Pozele sunt reale facute in locatie 100 L; (0764.084.392

46. Berceni, Drumul Gazarului, Alina 28

ani draguta ofer masaj de relaxare domnilor interesati de anuntul meu 70 L; (0731.064.218

47. Berceni. Mariana, roscata, ofer masaj

de relaxare domnilor seriosi si discreti. Garantez revenirea; (0733.145.064

48. Bianca 35, d-na cu forme ofer masaj

de relaxare la domiciliul meu, discretie si seriozitate. Zona Pantelimon, Delfinului, 40 L; (0727.512.037

49. Bianka, 35 ani, poze reale 100%, ofer

Denisa ofer masaj la domiciliul meu pentru mai multe detalii suna-ma; 100 L; (0769.551.739

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. (0746.532.027

15. Am revenit, la tine sau hotel, draguta, calma si cu bun simt, iti ofer masaj de cea mai buna calitate cu creme si uleiuri parfumate. Pentru mai multe detalii suna-ma; 100 L; (0738.477.373 escortaluxx@gmail.com

50. Blonda blonda reala, selectiva, 28 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 300 L; (0799.361.077

16. Am revenit, super reala si dulce Ser-

vicii de masaj de relaxare si diverse in compania unei tipe extrem open minded si slim, 150 L; (0732.789.181 17. Amalia, noua in zona si in locatie numele meu este Amalia si am 28 de ani, 175 70 kg, te astept in compania mea pentru un masaj de care sunt sigura ca ai nevoie. Rond Alba Iulia 100 L; (0784.840.389 18. Amy gratioasa, vesela si plina de fan-

tezii in conditii de maxima discretie si confort. Surpriza, am partenera la cerere. Disponibila 12-16, 450 L; (0739.429.281

19. Anca noua in zona si in locatie, blonda cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare zona Zepter 50 L; (0774.927.889 20. Anca noua in zona si in locatie, blon-

da cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889 21. Anca noua in zona si in locatie, blonda cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889 22. Anca, 36 de ani. Ofer masaj total de

51. Blonda 19 ani ofer masaj cu relaxare

54. Blonda reala, Bianca 21 de ani, aten-

ta la dorintele tale te astept pe tine, domn serios pt a te rasfata cu un masaj de inalta calitate. 70 L; (0735.213.119 55. Blonda, noua in zona Buna, te invit la mine pentru o sedinta de masaj de calitate, locatie centrala, Unirii. Curatenie si discretie asigurate! 28/55/1.70 50 L; (0729.397.956 56. Blonda, ofer clipe de relaxare, si

masaj domnilor manierati si generosi, locatie rond Alba Iulia, speak english. 100 L; (0768.142.950 57. Bruneta 21 ani, tanara si nonconformista fara prejudecati, ofer masaj de relaxare. Sunt la un telefon distanta. Te astept. 70 L; (0731.446.363

59. Bruneta discreta 27 de ani noua in

25. Andreea 29 ani. Ofer masaj de

relaxare domnilor generosi la domiciliul meu. Zona Kaufland Obor, mai multe detalii la tel., poze reale 100% 70 L; (0734.404.714 26. Andreea blonda 27 de ani 1.65 cu 58

kg, te astept pe tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la tel. Zona Zepter 40 L; (0761.002.526

27. Andreea Blonda 27 de ani cu poze reale te astept la mine pentru un masaj ce iti va indeplini toate dorintele mai multe detalii la telefon zona Mall Vitan 40 L; (0761.002.526 28. Andreea blonda cu poze reale, 27 de

ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

29. Andreea blonda cu poze reale, 27 de

ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

81. Denisa, noua in zona, te astept intr-o

116. Dristor, noua in zona ta, ofer masaj de relaxare domnilor generosi, te astept in locatia mea curata si discreta. Nu raspund la sms si privat,suna-ma si nu vei regreta. 100 L; (0727.525.886/ 0727.525.886

locatie curata si discreta pt. a-ti oferi un masaj de relaxare. Titan Theodor Pallady 80 L; (0723.192.086

82. Dessiree Masaj a creat pentru tine un

loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com

83. Destination out of office, doamna 42 ani, draguta si discreta ofer masaj de relaxare domnilor la mine sau la tine. Make the diference, no matter is your level find de the reason to choose and be your personal best in active life. Sect 3. (0736.848.706 84. Diana masaj Diana - te invit la mine

acasa la un masaj, tanara, inalta & slim. Pretul este de 150 / ora & 200 / 90 min. daca nu raspund probabil inca sunt la job lasa mi un whatsapp si revin eu. Doar masaj 150 L; (0721.765.906 dianatouch1994@gmail.com 85. Diana, 35 ani, singura, bruneta finuta,

86. Diana, masaj Diana, te invit la mine acasa,m asaj, tanara, inalta si slim, 150 / ora si 200 / 90 min. daca nu raspund probabil inca sunt la job lasa-mi un whatsapp si revin eu. Doar masaj, new photo m-am vopsit, 150 L; (0721.765.906

23. Anca, noua in zona si in locatie, blon-

masaj de relaxare, zona Titan bd. 1 Decembrie 60 L; (0725.091.404

115. Dristor, noua in zona doamna matu-

52. Blonda matura calma si rabdatoare, singura in locatie ofer masaj de relaxare la domiciliul meu Militari 50 L; (0734.152.417 53. Blonda matura ofer masaj de relaxare, discretie, intimitate. Igiena asigurata. Armonia oferita o sa va ajute sa simtiti adevarata placere a masajului, 150 L; (0725.326.208 cautcolega@yahoo.com

58. Bruneta 28 ofer masaj de relaxare la

zona reala, foarte finuta si eleganta diferita prin stil ofer momente de relaxare totala domnilor pretentiosi, mai multe detalii la telefon. Diham. Titan. Piata Muncii (0721.398.154 60. Bruneta noua in zona 22 de ani, draguta si amabila, te invit la un masaj de relaxare intr-un cadru intim si discret in locatia mea din zona Militari, Gorjului. Mai multe detalii la telefon 70 L; (0732.299.069 61. Bruneta noua in zona Pantelimon,

87. Diham, noua in zona, masaj relaxare

Dulce, simpatica, comunicativa, tandra, foarte sexy, discreta, vino sa-t?i satisfac fanteziile, fara graba, si sa te rasfatcum nai mai vazut, la mine acasa. Sigur vei reveni! Zona Diham-Titan; 100 L; (0724.747.326 alina_ilie82@yahoo.com 88. DOAMNA blonda, singura, sociabila fizic placut linistita si rabdatoare cu experienta in masaj terapeutic depun pasiune in ceea ce fac. Detalii la telefon. Militari, 50 L; (0736.254.283 89. Doamna casatorita, stilata, masaj de

relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel.; (0722.966.960 90. DOAMNA draguta si amabila ofer masaj terapeutic si relaxare la domiciliul meu. Zona Dristor, (0734.154.811 91. Doamna fac masaj terapeutic;

(0735.670.953

92. Doamna matura 50 ani, ofera masaj.

Discretie si intimitate. 50 L; (0730.131.331

93. Doamna matura, cu experienta te

astept intr-o locatie curata si primitoare pentru a beneficia de diferite tipuri de masaj facut cu rabdare si placere. Bun simt si discretie. Zona Floreasca. Program 9-21, 80 L; (0774.940.058 94. Doamna Sara rafinata, manierata, matura, stilata, te invit in locatie curata si discreta pentru masaj de relaxare in companie selecta. Mai multe detalii la tel 80 L; (0735.026.104/ 0760.716.483 95. Doamna 53, manierata si educata, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon. 60 L; (0732.074.954

Buna, sunt o bruneta dulce si rafinata te astept pe tine domn generos la un masaj de calitate. (0786.640.741 Teleportata@gmail.com

96. Doamna Ghica, Colentina, Obor, Noua in zona si pe locatie 19 anii ofer masaj de relaxare, la locatia mea pt detalii suna-ma, 80 L; (0727.581.002

62. Bruneta reala 100%. Buna, eu sunt

97. Doamna matura 38 ani, ofer masaj de

Alina, am 20 ani si te invit in locatia mea pentru a te rasfata asa cum meriti cu un masaj de calitate intr-un ambient placut, 70 L; (0729.531.983

63. Bucur Obor, doamna draguta, 44 de

ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati. Discretie maxima, pentru mai multe detalii contactati-ma telefonic. 50 L; (0764.738.593 voiculescusonya@yahoo.ro 64. Buna Bruneta, te astept in locatia mea pentru a-ti oferi un masaj pe masura asteptarilor tale. Berceni, mai multe detalii la telefon. 100 L; (0736.342.793

114. Dristor, te astept in locatia mea intrun ambient placut pentru un masaj de relaxare, singura in locatie, poze reale 100%, mai multe detalii la tel., nu raspund la sms si nr privat, rog seriozitate, 100 L; (0720.980.541

80. Denisa, miniona cu forme placute te astept intr-o locatie curata si discreta pt a-ti oferi masaj de relaxare. Titan, Theodor Pallady. 80 L; (0723.192.086

dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare totala super calitate, zona Piata Munci Decebal, 100 L; (0769.857.366

domiciliul meu pentru detali suna-ma Dristor Kaufland, 50 L; (0720.774.598

24. Andra 34 de ani, doamna matura ofer

fatarea simturilor. Masajul la cuplu la Noblesse Unic Massage & Spa in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Avem si spa jacuzzi sauna, 300 L; (0727.148.861 www.private-massage.ro

garantat? la domiciliul meu discre?ie si igiena. Fata cu bun simt si rabdatoare, pt detalii la tel, te astept sa vezi diferenta, poze reale. 50 L; (0729.157.763

relaxare domnilor manierati la domiciliul meu, discretie si igiena. Titan, b-dul 1 Decembrie Trapezului; 60 L; (0729.311.098

da cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust simt masaj de relaxare zona Zepter. 50 L; (0774.927.889

79. Cupluri, masaj pentru cupluri, des-

relaxare domnilor generosi min. 35 ani cu bun simt, igiena si discretie maxima, poze 100 % reale, nu ezita, sector 6. Nu raspund la mesaje si nr. ascunse; (0733.830.288

98. Doamna matura Te astept la mine in Militari Rezidence sa te relaxezi. Mai multe detalii la tel., 100 L; (0731.572.249 99. Doamna matura 40 ani Dana, am 1,70, 57 kg, par lung ten alb, ofer domnilor discreti masaj de relaxare pe tot corpul, fara sa ne grabim reciproc, discretie si igiena. Va astept cu drag. Lacul Tei, 100 L; (0735.745.313

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

ra 35, ofer masaj de relaxare domnilor in locatia mea. Dristor Kaufland - str. Racari 70 L; (0732.759.705

117. Drumul Taberei, Roxy, ofer masaj de

relaxare si intretinere corporala, detalii la telefon, 100 L; (0767.821.102

118. Elektra, doamna voluptoasa 1,70m,

95 kg, 40 ani, ofer masaj de calitate domnilor la licatua mea. Zona Stefan cel Mare spitalul Colentina; 50 L; (0724.638.812

119. Elena, vino la un masaj erotic, genul curvy, dulce. Cu experienta necesara ca tu sa te bucuri de un masaj corect, sa te relaxezi asa cum trebuie. Fac doar masaj dar cu multa atentie si sunt sweet.; 150 L; (0729.683.433 120. Elena, 47 ani Buna, ofer masaj de relaxare domnilor generosi si manierati la domiciliul meu fara graba. Mai multe detalii la telefon. Zona Obor. 100 L; (0742.881.736 121. Erika 35 ani, poze reale 100% ofer

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms. 100 L; (0729.753.166 122. Eroii Revolutiei, noua in zona, Diana,

tanara rabdatoare si plina de viata te astept sa te rasfat cu un masaj poze reale garantat. Mai multe detalii la tel., 100 L; (0785.530.582

123. Executam renovari interioare, exte-

rioare si alte tipuri de constructii, rugam seriozitate. (0730.461.655

124. Fete superbe, locatie de lux multe maseuze dragute si permisive, cu experienta in domeniu, oferim masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa suni. Jacuzzi, free bar. Zona Decebal, 150 L; (0751.770.600/ 0784.522.572 salonsweettouch@yahoo.com 125. Iancului Ofer masaj de relaxare

curatenie si discutie. Poze reale, 40 L; (0738.178.637 126. Iancului, ofer masaj de relaxare curatenie si discretie. Poze reale 40 L; (0738.178.637 127. Iulia, blonda, ofer masaj de relaxare

pe tot corpul in locatia mea curata si discreta. Sunt comunicativa si fara fite. Zona Militari, Iuliu Maniu (Apusului). Mai multe detalii la telefon 60 L; (0765.702.181 128. Kamy, Tanara 23 de ani, satena cu

ochi caprui ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite. Poze reale 150 lei ora. Nu raspund la numar privat. Cer si ofer discretie. Aer conditionat, 100 L; (0764.084.392

148. Masaj de relaxare ce iti reda energia

fizica si psihica a intregului organism si stare de bine. Maseuza, sector 6, (0732.165.419

149. Masaj de relaxare pentru picioare

151. Masaj de relaxare, doamna matura

Mariana te a?tept la un masaj f?r? grab? tel; (0733.145.064/ 0732.963.998 ioanamion1234@gmail.com

152. Masaj de relaxare, Marilena, blonda,

46 ani, la mine, Berceni, seriozitate. (0763.664.061

132. La tine sau la hotel Buna Maria sunt.

Noua in Bucuresti 23 ani ofer masaj de relaxare, 150 L; (0731.195.808

46 ani. La mine, Berceni. seriozitate; (0763.664.061

155. Masaj la domiciliu tau Buna sunt Ema, am 1.65 cu 59 kg, vin la tine pt a te rasfata cu un masaj de cea mai buna calitate, mai multe detalii la tel.; (0726.728.526 156. Masaj la patru maini La 4 maini, totul

la dublu: relaxare, terapie. Nu erotic. Masaj, masaj, masaj. Va asteptam in zona Pache Protopopescu, 10-18, 250 r/1h, 200 L; (0728.535.978/ 0737.923.960 iacosanmihaela@gmail.com

157. Masaj la tine sau la hotel, buna, sunt

Diana, vin la tine pentru a te rasfata cu un masaj deosebit, pentru mai multe detalii la telefon; (0731.536.906 158. Masaj profesional Doamna matura

ofer masaj de relaxare, cervical, lombar, terapeutic, reflexoterapie, 100 L; (0736.282.176 Elenamasajterapeutic@gmail.com

159. Masaj profesional terapeutic, sportiv,

reflexogen, lombar, cervical, capilar, facial si masaj de relaxare. Masajul se face pe masa de masaj, de maseuza cu atestat si experienta, 100 L; (0723.598.979 160. Masaj profesional, atestat, doamna

matura, cu atestat si experienta execut masaj profesional de relaxare, profi, cu drenaj limfatic, presopunctura, inghinal, p120 Lei, 60 min si 150 Lei 80 min, cu reflexo. Igiena, program 10-21, 150 L; (0724.898.065

161. Masaj profesionist 100% old school genuine massage Asistenta medicala massoterapeut din 2003 ofer masaj terapeutic.antistress.detox. ozon oxigen si ioni negativi, fluidizarea sangelui si reincarcare energetica. Calea Mosilor, 5 min metrou Obor. Vezi jos 200 L; (0720.696.842 162. Masaj relaxare totala, noua in zona,

Delfinului doamna cu forme, 1.67, 65 kg, dornica sa te cunosc la mine acasa. Vino sa te relaxezi cu un masaj total de vis. Nu vei regreta, te astept. Primesc si cupluri, 100 L; (0721.985.688

163. Masaj relaxare, poze reale, noua in zona fara fite, sociabila, te astept sa te destresezi cu un masaj inclusiv pt. cupluri, intr-o ambianta placuta, curata, intima. Zona Diham Delfinului. Speak english. 100 L; (0731.804.732 164. Masaj si jacuzzi pentru pretentiosi, oferim masaj deosebit domnilor care se respecta si care stiu sa aprecieze calitatea. Oferte jacuzzi, oferte hotel, petreceri, free bar, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0751.770.600/ 0784.522.572 salonsweettouch@yahoo.com 165. Masaj terapeutic prin manevre de

masaj terapeutic, igiena, discretie.sector 3, orele 8-17, 50 L; (0735.366.510

167. Masaj, Ada, selectiva, ofera domnilor

cu bun simt masaj de relaxare intr-un ambient placut, sector 3, intre orele 8-17, 50 L; (0735.366.510 168. Masaj, dupa o zi grea sau o activi-

tate intensa, oferai corpului tau confort si o pauza de relaxare. Maseuza. (0755.926.641

pentru doar 150 de lei pe ora te poti relaxa cu un masaj de relaxare. 150 L; (0732.802.227 Mana46482@gmail.com

169. Masaj, la tine sau la hotel, relaxare profunda prin masaj somatic, pe tot corpul, inclusiv zona inghinala. O ora de rasfat si relaxare. Experienta, atestat, rabdare. Anda, 42 ani. 120 L; (0732.177.310

134. La tine sau la hotel, Alina, ma deplasez la tine sau la hotel, pentru mai multe detalii contacteaza-ma non stop, masaj, 100 L; (0732.802.227

170. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel, masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0768.121.420

135. Larisa, draguta, 31 ani, ofer masaj de relaxare. Cer si ofer discretie, igiena si seriozitate. Mai multe detalii la tel. Zona Bucur Obor, 150 L; (0761.024.566

171. Masaj, noua in zona Obor poze reale, servicii de relaxare totala, suna pt detalii despre pret, servicii. 1,69, 50 kg, bust mare natural. 50 L; (0768.867.044

133. La tine sau la hotel buna sunt Denisa,

181. Matura 33 ani, te astept la o sedinta de masaj de relaxare si tonifiere, sunt o fire calma, rabdatoare si pasionala, cu vasta experienta, 100 L; (0747.839.927

214. Tanya, bruneta, 30 de ani, ofer masaj de relaxare doar la domiciliul meu, igiena maxima. Mai multe detalii la telefon, zona Kaufland Obor, 80 L; (0754.501.294 215. Technician o sedinta de masaj la domiciliul meu pe masa de masaj cu uleiuri speciale. Daca sunteti interesati sunati. Nu va faceti programari, daca nu va intereseaza. Nu se ofera masaj erotic. (0762.548.901 216. Titan, blonda ofer masaj de relaxare domnilor manierati. Locatie discreta. Cer si ofer seriozitate; 70 L; (0799.182.770 217. Unirii bulevard, nr 7, Brunet noua in zona, 32 ani, draguta si amabila, te invit la un masaj de relaxare total, intr-un cadru intim si discret, in locatia mea din bulevardul Unirii nr 7, bloc 1C, langa Casa Poporului. 40 L; (0784.515.518

182. Matura inalta, supla, ofer masaj de relaxare zona Bd Mircea Voda, Camera de Comert, (0765.339.151

218. Universitate Banca Nationala, buna, sunt Lory, am 19 ani, 1,70, 50 kg, satena, ochi albastri, te astept in locatia mea pentru un masaj de relaxare, poze 100%reale, vin o si nu vei regreta, 50 L; (0739.067.510 marymaryananocol789@gmail.com

183. Matura 32 de ani inalta, draguta, te

219. Veronica doamna matura sunt noua

astept la o intalnire speciala la mine in zona Dorobanti Perla. Vei avea parte de liniste iar servicile de masaj sunt pe masura 100 L; (0735.992.275

184. Metrou Iancului Ofer masaj de relaxare curatenie si discretie. Poze reale, 40 L; (0738.178.637 185. Metrou Iancului, ofer masaj de relaxare curatenie si discretie. Poze reale 40 L; (0738.178.637 186. Metrou Iancului, ofer masaj de relaxare curatenie si discretie. Poze reale. 40 L; (0738.178.637 187. Militari Diana bruneta discreta atenta la cerintele tale, ofer domnilor manierati masaj la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate maxima, igiena garantata. Detalii suplimentare la telefon 60 L; (0767.311.930

in aceasta zona, discreta, te astept la un masaj de relaxare ofer seriozitate si cer la fel, zona Stefan cel Mare, spitaiul Colentina. 60 L; (0731.084.734

220. Veronica, 55 ani, noua in zona, doamna matura, sociabila, te astept la un masaj de relaxare fara graba, discretie si seriozitate din partea mea zona Stefan cel Mare, spitalul Colentina, prog. 11/21, 70 L; (0787.660.633/ 0787.660.633 221. Yasmina, bruneta reala, selectiva, 28 de ani, ofer diverse tipuri de masaj corporal intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0799.396.558

188. Mirela ofer masaj de relaxare intr-un

189. Monica draguta ofer masaj relaxare Sos Pantelimon Cimitirul Armenesc ofer si cer discretie. 60 L; (0726.566.223

166. Masaj, Ada, ofera domnilor manierati

relaxare, detalii la tel., 150 L; (0731.195.808

178. Maseur (sunt barbat) va ofer masaj

154. Masaj de relaxare. Marilena, blonda,

46 ani, la mine, Berceni. Seriozitate; (0763.664.061

130. La mine sau la tine Ma numesc Alina,

131. La mine tine sau hotel masaj de

213. Sunt noua in zona, te astept pe tine domn generos sa te rasfat cu un masaj de relaxare in locatia mea discreta si curata. Titan (0734.477.470

100 % Maseur cu experienta face masaj de relaxare Tahiki prin finalizarea a corpului (se face mesaj pe tot corpu de la talpa picior pina la cap si ureche ) tinp de 1H. Rog seriozitate maxima. 70 L; (0725.285.648 costineb@yahoo.com

cadru intim si discret. Detalii suplimentare la telefon. Titan, bd. Theodor Pallady, 60 L; (0736.549.922

reglare si tonifierea muschilor, stimularea circulatiei sangelui, masaj al scalpului cu miscari tranzitorii de regenerare si refacere a intreg organismului. Obor Mosilor 100 L; (0729.002.454

am 19 ani si sunt aici pentru a te scoate din rutina zilnica. Iti ofer masaj de maxima calitate. Ofer si cer seriozitate. Mai mute detalii la telefon, (0753.876.627

177. Maseur (barbat) cu experienta masaj

153. Masaj de relaxare. Marilena, blonda,

par lung ochi caprui, ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite, in locatia mea. Poze reale. 100 L; (0764.084.392

129. Kamy, Berceni, tanara, 23 de ani,

toaica 19 ani, dulce foc, te invit in locatia mea pentru un super masaj de relaxare. Vino si te vei convinge. Nu rasp. la nr. privat; 100 L; (0728.301.979

180. Maseur sportiv 28 ani, Tanar sportiv 28 ani efectuez masaj pentru domni, doamne, domnisoare si cupluri, diferite tipuri de masaj. Ofer si cer maxima seriozitate, igiena, (0732.222.213

nicativa si fara fite te astept pt. a te relaxa asa cum meriti fara graba si cu servicii de masaj pe placul tau, pt. mai multe detalii astept sa fiu contactata. Poze reale confirm cu tatuajul, (0751.680.995

da, 37 de ani, sociabila si placuta, ofer domnilor manierati, masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Dristor 2. 60 L; (0731.371.884

212. Sunt noua in zona Mihai Bravu pus-

efectuez masaj pentru domni, doamne, domnisoare si cupluri, diferite tipuri de masaj. Ofer si cer maxima seriozitate, igiena; (0732.222.213

145. Masaj de calitate finuta si cu bun

147. Masaj de relaxare Marilena, blonda,

211. Sunt Carina, o domnisoara de 21 ani,

176. Maseur Maseur sportiv 28 ani, tanar

Maseur, barbat. Masaj tahiki/ relaxare. Masajul atenueaza tensiunea, stresul, calmeaza durerile relaxeaza muschii incordati si da starea buna. Rog seiozitate maxima 70 L; (0725.285.648 costineb@yahoo.com

146. Masaj de relaxare la domiciliul dvs. sau la hotel. Alunga stresul si relaxeaza-te timp de o ora cu un masaj somatic, pe tot corpul, inclusiv zona inghinala. Experienta, atestat. Anda 42 ani; 120 L; (0732.177.310

210. Stresat Carmen, doamna matura, 48 ani. Esti stresat, te invit la un masaj de relaxare. Zona pasaj Basarab. Program 920. 50 ron 50 L; (0784.861.481

1.80, 60 kg noua in domeniu, locatie centrala. Te astept la mine pentru un masaj de relaxare mai multe detalii la tel., 60 L; (0701.175.927

tehnician maseur, masaj somatic clasicintretinere relaxare, anticelulitic sportiv epilat-100/1h+reflexo capilar facial150L/1.30h pe masa masaj central. Exclus erotic si sex. L-S:10-20, 200 L; (0720.148.681 simt, invit domnii draguti si seriosi la un masaj de calitate; (0741.532.083

209. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0725.458.291

lui organism in starile de stres, oboseala sau dureri si stare de bine, maseuza, sector 6 (0732.165.419

179. Maseur cu experienta masaj 100 %

tam sa ne cunosti, oferim masaj. Nu vei regreta. Suntem tinere si frumoase. 80 L; (0786.565.306

7. Alexandra, am revenit Militari, comu-

111. Domnisoare, poze reale, te astep-

oboseala sau dureri de spate. Maseuza. Relaxeaza-te; (0738.031.064

208. Simona, 30 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Kaufland Obor. Mai multe detalii la tel. Poze reale, 60 L; (0748.944.812

175. Masajul te ajuta la relaxarea intregu-

144. Masaj 100% profesional, atestat

76. CRISTINA, bruneta 30 ani ofer masaj

limon curata si discreta, te astept ln locatia mea la un masaj total. Zona spitalul Pantelimon pentru detalii: 80 L; (0720.490.444

174. Masajul este util in starile de stress,

de relaxare si tahiki pentru eliminarea toxinelor si stresului. Rog seriozitate. Este masaj 100%, 70 L; (0725.285.648

75. Cristina Blonda draguta, 165m, 59kg,

28 de ani. Ofer masaj de relaxare domnilor intr-un ambient placut si linistit in locatia curata si discreta. Situata pe bulevardul Iuliu Maniu cu Apusului. Militari. 60 L; (0734.195.421

173. Masaj, rasfat pentru trup si suflet domnisoara deosebita, calma si atenta, intr-un cadru placut, pe masa de masaj ofer clipe unice de relaxare. Ambianta, discretie, calitate. Alege masajul care ti se potriveste. Garantez revenirea 100 L; (0732.724.510

corporala, masaj cervical, capilar, lombar facut pe masa de masaj timp de o ora. Program 15-20; 100 L; (0726.066.981/ 0725.791.534

41. Andreea, noua in zona Andreea, noua in zona doamna bloda, 37 de ani, sociabila si placuta, ofer masaj de relaxare si tonifiere domnilor manierati, Dristor 2, 60 L; (0731.371.884 iuliana117@gmail.com

6. Alexandra 19 ani, zona spitalul Pante-

172. Masaj, noua in zona. noua in zona, 28 de ani, 1,70 cm, 55 kg. Te invit la mine pt un masaj de relaxare discretie si igiena maxima; (0768.385.427 secretelevietii91@gmail.com

Oferte full time

190. Monica 37 ani poze reale, te astept

la mine in locatie pt un masaj de relaxare de neuita, mai multe detalii la tel. 100 L; (0721.659.736

191. Monyca Draguta 43 ani ofer masaj relaxare, Sos. Pantelimon Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223 192. Monyca Monyca, draguta, 43 ani, ofer masaj relaxare, Sos Pantelimon, Cimitirul Armenesc. 60 L; (0726.566.223 193. Nemtoaica blonda, finuta si fru-

moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona bvd. D. Cantemir, Tineretului, poze reale, mai multe detalii la tel. 100 L; (0765.763.308 194. Nicole, blonda reala 27 de ani, 1,76m, 60 kg, ochii albastri. Perfecta pt domnii care se respecta. Vei reveni cu placere. Servicii ireprosabile, masaj, discreta educata si amabila. Poze reale, detalii la tel., 100 L; (0732.662.573 195. Noua in zona, Colentina Ofer servicii

de relaxare totala in locatia mea curat discret singura. Poze reale. Suna pt detalii despre pret servicii adresa exacta. 50 L; (0768.867.044 196. Noua in zona, Dristor bruneta cu forme doar pentru domni care apreciaza femeile cu forme si selective; 80 L; (0765.313.728

197. Piata Iancului, ofer masaj de relaxare

curatenie si discretie. Poze reale; 40 L; (0738.178.637 198. Piata Progresu, d-na 55 ani, ofer

masaj relaxare persoanelor de varsta apropiata; (0730.515.750

199. Promotie masaj cupluri Noblesse Unic, o experienta super. Masajul la cuplu. Salon Noblesse Unic in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Promo valabil sambata intre orele 14-23. 250 L; (0727.148.861 www.private-massage.ro 200. Pustoaica, ofer masaj de relaxare si

intretinere la domiciliul meu. Discretie, igiena, seriozitate, zona centrala. Mai multe detalii la telefon; 100 L; (0799.364.489

201. Relaxare, masaj, Dorobanti, matura

¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så acorde tuturor ¿ansa de a participa la ocuparea unui post, indiferent de: raså, etnie, na¡ionalitate, limbå, religie, convingeri, categorie socialå, categorie defavorizatå, vîrstå, sex,orientare sexualå, cf. Legii 48/2002 1. Absolvent liceu, promotiile 2014, 2015, 2016 pentru ajutor in bucatarie/ patiserie, program luni-vineri 06:30-15:30 si 2 sambete/ luna cu progr. 06:30-13:00. O masa pe zi, contract de munca, posibilitati de avansare, zona metrou Costin Georgian, 1.600 L; (0749.997.100 comenzi@bucateperoate.ro 2. Absolvent liceu, promotiile 2014, 2015, 2016 pentru catering si evenimente, program luni-vineri 09:00-17:30 si 2 sambete/ luna. O masa pe zi, contract de munca cu norma intreaga, posibilitati de avansare, zona metrou Costin Georgian; 1.700 L; (0749.997.100 comenzi@bucateperoate.ro 3. Acoperisuri/Invelitori angajam muncitor si tinichigiu specializat in acoperisuri/invelitori. Program de lucru normal, carte de munca. Salarizare si conditii avantajoase; 3.500 L; (0752.026.882 stfunycons@gmail.com 4. Administrator magazie, magaziner, care sa administreze si evalueze stocurile de materiale si piese de schimb automotive si utilaje grele, aprovizioneze si reface stocurile. Se ofera bonuri masa, bani transport. (0372.462.014 5. Administrator, casier pentru firma

administrare blocuri. Program flexibil. salariu atractiv si bonusuri in functie de performanta. Permis obligatoriu, auto propriu avantaj. Trimiteti CV la email blocexpert@gmail.com 6. AEK Security Devision, angajeaza agenti securitate, receptioniste, servanti pompieri, dispeceri, sefi obiectiv. Salariu net 1.800-1.920 lei. Relatii tel. (0760.411.281 recrutare@aeksecurity.ro

discreta, cu multa experienta, masaj deconectant pentru un plus de sanatate si placere, 5 euro/tel english, french speaking 10-22, Dorobanti, 150 L; (0760.144.808 gina.teodoru@yahoo.com

7. AEK Security Devision, angajeaza agenti securitate, receptioniste, servanti pompieri, dispeceri, sefi obiectiv. Salariu net 1.800-1.920 lei. Relatii: (0760.411.281 recrutare@aeksecurity.ro

202. Rond Alba Iulia, Rond Alba Iulia, buna, sunt Lory am 1,75, 50 kg, satena 19 ani, noua in locatie, te astept la mine pentru un masaj de relaxare, garantez revenirea, poze 100% reale. 50 L; (0739.067.510 marymaryananicol879@gmail.com

8. Afumator produse alimentare (sau persoana dornica sa se califice in aceasta meserie) salariu 2000 lei net, bonuri de masa (15.09 lei/ bon) 2.000 L; (0753.070.408

203. Rond Alba Iulia, noua aici, poze reale, rond Alba Iulia. Blonda, poze 100% reale si recente, 23 ani, te astept in locatia mea pentru momente unice. Masaj de relaxare 100% calitate, 1 sedinta 50 ron, 30 min- 80 Ron, 1 ora 120 ron; 50 L; (0763.952.600

acces cu atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

204. Roxana Draguta si comunicativa te

astept in compania mea pt a-ti oferi un masaj de neuitat. Poze reale 100% . Pt mai multe detalii ma poti contacta nonstop. Zona Titan 60 L; (0720.649.968

205. Roxana, te astept in compania mea

pt un masaj de relaxare cu atmosfera placuta si discretie maxima, pt mai multe detalii suna-ma, zona Titan, 60 L; (0720.649.968

206. Roxi, te astept la un masaj de relaxare si toniere al sufletului dar mai ales al trupului. Unirii Zepter. Poze reale 100% Unirii, Zepter 60 L; (0725.473.852 207. Simona 36 ani, poze reale din

locatie. Bruneta finuta si stilata ofer masaj de neuitat domnilor manierati in loca?ia mea. Zona Obor -Colentina, 100 L; (0736.676.955

9. AGENT paza si ordine, agent control

10. AGENT paza, cu si fara experienta, calificati si atestati. Va rugam trimiteti CV la adresa de e-mail; (0751.251.112 office@soimiigs.ro 11. Agent contractare, angajam agent contractari vanzari) cu experienta minim 2 ani, posesor/posesoare carnet categ. B. salariu +comision; (0724.386.660 12. Agent curatenie cladiri, cofetaria Alice

Asigurarea si mentinerea curateniei in birouri si in spatiile anexe. Pachet salarial la angajare 1750 net, bonuri de masa 200 lei. Program in ture L-D, 8h / zi, 5 zile/ 7, 1.950 L; (0741.037.366 resurseumane@cofetariaalice.ro 13. Agent curatenie echipa mobila/interventii, 2100 lei. ICS angajaza pentru echipa mobila de interventii personal (baieti) cu experienta in domeniu pentru lucrari de spalare a mochetelor, marmura, post construct, birouri, etc. Salariu motivant si contract; 2.100 L; (0771.449.760

E-mail: redactia@anuntul.ro


22 octombrie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 54. Agenti de securitate pt. firma de paza, programul este flexibil, iar salariul este atractiv. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj, pentru mai multe dealii ne puteti contacta la nr. (0738.644.615/ 0738.644.617 55. Agenti de securitate Societate de Paza angajeaza agenti de securitate cu sau fara atestat pentru obiectivele sale din Bucuresti. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie. (0773.800.174 office@plusprotect.ro 56. Agenti de securitate Bucuresti pentru supermarketuri, cu sau fara atestat, oferim salariu atractiv, urgent; (0731.510.966 57. Agenti de securitate cu atestat pentru

obiective in sectorul 3; (0372.349.293

58. Agenti de securitate in receptie Anga-

14. Agent de curatenie in Berceni Anga-

35. Agenti curatenie firma servicii profe-

16. Agent de curatenie, Stral Big angajeaza pentru centre comerciale. Dispus pentru deplasari in afara Bucurestiului unde oferim transport, cazare, diurna. Nu se ofera cazare in Bucuresti. (0722.346.015 office@stralbig.ro

37. Agenti curatenie pentru Mall

Iris Titan, sector 3. Se ofera: salariu motivant platit la timp, plata orelor suplimentare, bonuri de masa, program flexibil, training gratuit. Relatii la telefon; 1.800 L; (0744.355.883

61. Agenti de securitate pentru firma de paza Societate de paza angajeaza agenti de securitate, cu atestat, in spatii bancare, program tura, pentru obiective in Bucuresti. www.csssecurity.ro; (0722.669.714 resurseumane@csssecurity.ro

38. Agenti curatenie tura de noapte sau

62. Agenti de securitate, posturi interior,

tribuitoare de ambalaje, angajam agent de paza. Oferim pachet salarial atractiv, program 24/48 ore si contract pe perioada nedeterminata. Zona Th. Pallady sector 3; (0723.692.695 alexandru@aspeti.ro

39. Agenti curatenie, firma curatenie cauta agenti curatenie-femei pentru locatii stabile in Bucuresti sector 6. Se ofera un salariu de 1900 Lei brut + bonuri de masa (0727.747.615

19. Agent de paza pentru hotel zona Dorobanti Cosmopol security angajeaza 12 agenti de paza pentru hotel in zona Dorobanti. Ture de 12 ore: 2 ture de zi, 2 de noapte, 2 zile libere. Se asigura obtinerea atestatului, 1.450 L; (0740.543.721

40. Agenti curatenie, timp partial de lucru, full timp de zi si schimb de noapte, de luni pana vineri. pentru sedii banci si cladiri birouri, in Bucuresti/ Ilfov; (0733.733.178/ 021.326.79.79

20. Agent de securitate cu atestat,

Bronec angajeaza agenti securitate, femei si barbati. Pentru mai multe detalii va asteptam la sediul societatii: Str. Mesterul Manole nr. 1, bl. D17, sc. 1, et. 4, ap. 12, sect. 3, Bucuresti. (021.323.54.69/ 0730.583.840 bronec@bronec.ro 21. Agent de securitate, pentru Fox, fabri-

ca de mezeluri. Atestat de paza. Spor de noapte, masa calda gratuita, bonusuri, nedeterminata, 12/24 -12/48. Sector 4. Contactati-ne intre 9-17, L-V; 1.500 L; (0726.718.768

22. Agent de vanzari, manager de cont,

firma de cleaning & DDD. Experienta nu este obligatorie. Cunostinte minime de calculator, dispus la deplasari in Bucuresti, se deconteza transportul in comun. Salariu fix + comision pana la 5.000 Lei, 2.500 L; (021.780.00.80/ 0751.127.227 contact@conexclean.ro 23. Agent distributie Compania H2On isi mareste echipa! Vino alaturi de noi! 2.000 L; (0319887 office@h2on.ro 24. Agent imobiliar Dion Imobiliare, iti

doresti o cariera in domeniul imobiliar? Vrei sa iti organizezi timpul cum vrei tu? Poti sa lucrezi in echipa ? Iti doresti sa lucrezi in centrul capitalei? Alatura-te echipei Dion Imobiliare! (0723.511.816 office@dionimobiliare.ro 25. Agent interventie Carpat Guard anga-

jeaza sofer / agent interventie. Constitutie atletica, permis categ B, nu este necesara experienta pe o pozitie similara, colectiv tanar dinamic, posibilitatea avansare, 2.300 L; (0726.795.085/ 021.311.35.13 angajari@carpatguard.ro 26. Agent paza companie de paza anga-

jeaza barbati si femei pt paza, pensionari, someri, varsta minima 16 ani. 27. Agent paza cu atestat si experienta.

Bucuresti, sector 4? (0743.047.807 resurse.umane@montajelectric.ro

28. Agent paza cu sau fara atestat Obiec-

tive: ADPP sector 1, carte de munca pe perioada nedeterminata, program de lucru: 12 cu 24, 12 cu 48 ore; (0753.128.171/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro 29. Agent paza, securitate societate de paza angajeaza pentru obiective aflate in Bucuresti zona Giulesti Sarbi, Gara de Nord, Pod Constanta, Brasov, salariu platit la timp. Tinuta gratuita (0751.143.961 30. Agent vanzari angajam agent vanzari

in domeniul auto, cu experienta vanzari servicii si produse, aducerea de noi clienti si contracte. Salariu fix+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 31. Agent vanzari Digi Mobil descrierea postului: prezentarea si promovarea serviciilor din portofoliul companiei, creeaza, dezvolta si mentine legatura cu clientii/ potentialii clienti; 3.000 L; (0770.522.739 marian2.diaconu@rcsrds.ro

32. Agent. Delta Studio angajeaza agent

de paza cu atestat si manipulant marfa, serios, punctual. Program flexibil, ore suplimentare platite. Detalii nr. telefon: Nelu Floarea: (0733.105.132 33. AGENTI imobiliari cu sau fara experi-

enta, comision 50%, zona centrala, oferim trainning gratuit, carte de munca, masina de serviciu, telefon, laptop, decont transport, program flexibil.Pentru angajare trimite-ti CV pe e-mail, (0748.288.684/ 031.401.29.06 alin@compleximobiliare.ro 34. Agenti curatenie baieti si fete, program 8 ore/ part time, seara, pentru birouri si spatii comerciale, salariu motivant, transport asigurat; tel 0723395147. (0723.395.147

74. Agenti paza pentru un imobil de birouri. Rog seriozitate si o prezenta placuta. (0785.224.502 restaurant.lira@yahoo.com 75. Agenti paza Berceni Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Berceni. Salariu 1700 ron. 1.700 L; (0755.000.687 Office@libraguard.ro

78. Agenti paza Bucurestii Noi, Pajura.

60. Agenti de securitate pentru Bucuresti

18. Agent de paza companie dis-

munca stabil, unde sa poti fi motivat si respectat de angajator precum si de cei cu care intri in contact? Noi iti propunem sa incearci Guard One. (021.300.21.01 office@guardone.ro

77. Agenti paza Bucuresti Berceni Tineretului Libra Guard angajaeaza agenti paza pt Bucuresti, zona Berceni Tineretului. Salariu 1500 lei. Este pentru complex rezidential, receptie scara bloc; 1.500 L; (0746.235.834

36. Agenti curatenie pentru echipa de interventie. Salariu net 1700 lei + bonusuri. Oferim si cazare. Relatii la telefon, 1.700 L; (0786.461.231

zi, sediu birouri in Bucuresti. Conditii avantajoase de salarizare, bonuri de masa, plata ore suplimentare, bonusuri. Puteti sa ne contactati de luni pana vineri intre orele 9.00-18.00 la numarul de telefon: (0784.290.182

73. Agenti interventie, ce cauti? Un loc de

59. Agenti de securitate mag. de lux si evenimente Cosmopol security service angajeaza agenti de securitate cu/fara atestat in conditiile legii 333. Obiective:mag de lux, filmari, santiere. Permis cat b prezinta avantaj. Se accepta pensionari activi. 1.800 L; (0774.005.921/ 0722.344.463

15. Agent de curatenie in Timisoara angajam agent de curatenie. Aspect ingrijit, persoana serioasa si muncitoare; (0751.051.732 recrutare@handy-man.ro

paza pentru ansamblul rezidential 49 Gafencu Residence din zona de nord a Bucurestiului, langa parc Herastrau. Seriozitate si disponibilitate pentru lucrul in ture. Salariu negociabil; (0748.888.808 andreea.tulcan@skv.properties

noi Ag. imobiliara sect 3, angajam consilieri imob pt. proiecte ansambluri noi. Comision mare, portofoliu de ansambluri, logistica, echipa tanara, spatiu modern, pachet de publicitate. Necesar permis auto, 2.000 L; (0799.059.999 nicoleta@activeestate.ro

76. Agenti paza birouri Libra Guard anga-

sionale de curatenie, angajeaza personal pentru curatenie dupa constructor in santier. Pachet salarial motivant; 1 L; (0738.681.040 office@visionclean.ro

17. Agent de paza angajam agenti de

72. Agenti imobiliari, sect 3, ansambluri

jam urgent agenti, agente de securitate in receptie. Domiciliul in Bucuresti, studii medii, cunostinte operare PC si lb. engleza. Salariu, prima, tichete de masa. Asiguram calificare si echipament gratuit, (0749.050.576/ 0747.225.916 iulian.draganete@securitas.com.ro

jam agent de curatenie aspect ingrijit, persoana serioasa si muncitoare, experienta nu este obigatorie. (0744.355.883 recrutare@handy-man.ro

societate de paza angajeaza agenti de securitate in conditii avantajoase pentru Bucuresti. Telefon: (0769.076.847/ 0767.090.837 resurseumane@danol.ro

program de zi, angajeaza conform legii 333/2003, Agentie de securitate. Salariul net 1.700-2.000 lei; (0747.221.397/ 021.337.44.77 63. Agenti de securitate, agenti de inter-

ventie, plata salariilor la timp, sarbatori legale platite dublu, prime/ bonusuri, calificare profesionala gratuita, contract de munca integral, stabilitate la locul de munca, servicii medicale gratuite. Pentru posturile de agent de securitate si agent de interventie exista obiective in toate sectoarele din Bucuresti si in zonele limitrofe. BGS Divizia de Securitate. Interviuri: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3 Bucuresti (vis a vis de Targul Auto Vitan). Relatii la telefon: (0749.062.295

jeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Bd. Basarabia, pentru cladire de birouri. Salariu 1.700 Lei 1.700 L; (0722.808.088 office@libraguard.ro

Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Pajura Bucurestii Noi. Salariu 1.700 Lei. 1.700 L; (0746.235.834 office@libraguard.ro

79. Agenti paza Crangasi Semanatoarea

Libra Guard angajeaza pentru obiectiv industrial. Salariu 1.400 ron; 1.400 L; (0784.908.888 Office@libraguard.ro

80. Agenti paza cu sau fara experienta, pentru zona Pipera, obiectiv ansambu rezidential. program L-V 12 ore de zi, salariu 2.000 Lei net - 1 post disponibil, program 12/36 de noapte, zona Pipera, salariu 1.600 Lei net - 2 posturi disponibile; (0769.075.995/ 0799.555.777 81. Agenti paza Ghencea Libra Guard angajeaza agenti paza zona Ghencea si Prelungirea Ghencea. Salariu 1700 lei, 1.700 L; (0758.113.453 Office@libraguard.ro 82. Agenti paza Ghimpati Libra Guard

angajeaza agenti paza pt Ghimpati si Draganesti Vlasca. Se ofera salariu 1500 Lei. 1.500 L; (0746.235.834 office@libraguard.ro 83. Agenti paza in zonele Buftea Otopeni, Straulesti (2 Cocosi) in conditii decente; (0723.139.522

96. Agenti securitate Romguard Security angajeaza urgent personal inclusiv femei si din provincie pentru magazine din Bucuresti, oferim salarizare incepand cu 2.000 Ron net, echipament, scolarizare gratuita tel. 2.000 L; (0726.741.032/ 0724.372.217 resuseumane@romguardsecurity.c om 97. Agenti securitate SC Night

Guard Security Concept angajeaza urgent agenti securitate cu atestat; (0746.090.813/ 0765.869.570 romeo_balanoiu@yahoo.com 98. Agenti securitate SC Tiger Security Services SA angajeaza agenti de securitate cu/fara experienta, cu/fara calificare pentru obiective in Bucuresti si Ilfov. Posturi disponibile : 100. Salarii foarte atractive. (0732.525.741/ 0722.486.618 laurlaurentiu146@gmail.com 99. Agenti securitate barbati si femei conditii bune de munca, aer conditionat. Salariu 1.700 Lei net. Locatie intrarea Straulesti (Bucurestii Noi) (0751.055.607

111. Ajutor bucatar Angajam bucatar in cadrul unui important lant de restaurante de tip fast-food din Bucuresti.Locatie: Mall Baneasa. Program lucru: 5 zile pe saptamana cu 2 libere, in 2 schimburi. 2.100 L; (0799.762.360 112. Ajutor bucatar Autoservire, sector 2,

angajeaza ajutor bucatar. Program L-V. Experienta si seriozitate; (0722.201.802 113. Ajutor bucatar Fast Food cu linie

calda si rece angajeaza ajutor bucatar, cerinte minime sau cu experienta pentru bucatarie romaneasca, program l-v, in weekend liber. (0733.766.689 nootka200@yahoo.com 114. Ajutor bucatar in zona Unirii, urgent (0722.362.680 leearebeca@yahoo.com

117. Ajutor bucatar pentru restaurant

You&Me, bd. C-tin Brancoveanu 110 D, program 2/2 zile, salariu 2.000 Lei in mana + tips, posibilitate avansare, bonusuri. Se cer seriozitate si experienta in bucatarie de restaurant 2.000 L; (0726.782.482/ 0760.650.710

pentru hypermarket din zona Berceni. Program 8 ore, contract; (0758.044.134

118. Ajutor bucatar pentru restaurant

44. Agenti de interventie si agenti de securitate, atestati, din Bucuresti si zone limitrofe pentru firma paza; (031.405.39.48

zona Obor; (0723.642.022

119. Ajutor bucatar pentru salate si pane,

restaurant in zona Dristor, program 2 cu 2. Doar cu experienta. Salariu atractiv+tips; (0734.601.600

45. Agenti de paza cu atestat, pentru paza amenajare piscicola situata la 50 km de Bucuresti, trasportul asigurat din Bucuresti; constituie avantaj conditie fizica buna si permis de conducere; (0724.558.567

120. Ajutor bucatar pentru sectia rece, experienta min. 2 ani, pt detalii sunati la tel. (0771.428.891 liviu.dorobantu@palacecasino.ro

46. Agenti de paza cu atestat, pentru

121. Ajutor bucatar pt. Mister Kebab. Cerem indemanare si seriozitate . Program de lucru L-V. Oerim salariu atractiv, masa gratuita, tips. Bd. Aerogarii 17a, zona Baneasa; 2.500 L; (0721.303.303

obiective din Bucuresti si Bolintin Vale. Salariu net de la 1.400 L; (0730.344.788/ 0768.074.078

47. Agenti de paza salariu 1700-2000 lei Cosmopol Security Service angajeaza agenti de paza si securitate in conditiile legii 333. Atestatul profesional este optional si se poate obtine in cadrul firmei; 1.700 L; (0740.543.721

122. Ajutor bucatar Restaurant Brasserie,

aflat in incinta Magazinului Unirea angajeaza ajutor bucatar (femeie): salariu 2.000 ron, tips. Contact; (0742.222.216/ 0752.224.582 andantafood@yahoo.com

48. Agenti de paza santiere si filmari Cosmopol Security Service angajeaza in conditiile legii 333 cu sau fara atestat. Salarizare incepand de la 6 Lei/h pana la 7 Lei/h in functie de obiectiv. Se poate asigura cazare 1.500 L; (0774.005.921

123. Ajutor bucatar restaurant cu specific

romanesc angajeaza ajutor de bucatar cu minim experienta de 3 ani pe un domeniu similar, program luni -vineri , locatia este in sector 6. (0752.166.337/ 0733.513.550 santech.srl@gmail.com

49. Agenti de paza. Societate comerciala cu sediul pe Bd. Timisoara, nr. 94, sector 6, angajeaza agenti de paza, program de lucru 12/24, 12/48, salariu 1750 lei net + bonuri de masa in valoare de 200 lei. Programari interviuri la tel. (0723.937.649

124. Ajutor bucatar Restaurantul Social1

(in fata Casei Poporului) angajeaza ajutor bucatar program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

50. Agenti de securitate (barbati, femei)

53. AGENTI DE SECURITATE INCLUSIV PENSIONARI PENTRU ZONA BERCENI, TRAFIC GREU. SALARIU 1.900 LEI BRUT, FARA INTARZIERI. OFERIM SCOLARIZARE, CONTRACT MUNCA PERIOADA NEDETERMINATA. (0764.961.496

bucatar pentru un restaurant select din Bucuresti. Cautam oameni dornici de a face parte dintr-o echipa frumoasa, nu este necesara experienta. (0731.322.472 catalina@r-hr.ro

116. Ajutor bucatar pentru restaurant Tava cu de Toate incinta Grandarena Mall (Carrefour Berceni), domiciliu sector 4. Oferim: salariu fix motivant, bonus vanzari, masa gratuita, ctr. munca. Program 2/2 zile; (0723.228.243/ 0760.334.661 catalina_siminescu2008@yahoo.com

43. Agenti de curatenie, femei si barbati

52. Agenti de securitate din Bucuresti, Giurgiu, Gaesti (DB) studii medii, cu/ fara atestat, asiguram calificare. Transport gratuit GR-Buc/ retur; Gaesti-Buc/ retur. Tel. LV intre orele 9-16; (0749.050.576/ 0747.225.916 iulian.draganete@securitas.com.ro

110. Ajutor bucatar Angajam ajutor

Centrul Vechi. (0763.400.965

42. Agenti de curatenie pentru sedii firma si birouri zone usor accesibile: program 8 ore/zi - lunivineri, salariu +tichete de masa+ decont transport; (0735.883.335

51. Agenti de securitate Caldo Privat Security angajeaza agenti de securitate cu sau fara atestat, pentru cladiride birouri, galerii comerciale, centre de afaceri si hoteluri. Experienta in paza constituie un avantaj dar nu este obligatorie. Salariu motivant (0766.051.733/ 021.322.02.11 recrutare@caldoprivatsecurity.ro

109. AirbnbServices cauta noi colegi. Operatoare customer service intr-un nou concept de a relationa cu utilizatorii, exclusiv digitalizat cu interventie minima umana. Salariu net. 2.200 lei plus bonusuri de prerformanta; (0768.444.844 jobs@airbnbservices,ro

115. Ajutor bucatar pentru restaurant

41. Agenti curatenie, tura de noapte sau zi. Sediu birouri in Bucuresti, conditii avantajoase de salarizare, bonuri de masa, plata ore suplimentare, bonusuri. Puteti sa ne contactati de luni pana vineri intre orele 9-18 la tel.: (0784.290.182

in conditiile legii 333/2003 pt. Bucuresti sectorul 6. Oferim salariul de 1.300 lei in mana, contract de munca si plata la timp, fara intarzieri; (0751.168.950/ 0736.644.955 orostar_invest@yahoo.com

64. Agenti de vanzari pentru firma de dis-

84. Agenti paza Militari Libra Guard

tributie panificatie din zona Aparatorii Patriei (metrou Dimitrie Leonida). Salariu motivant + comision; (0758.092.272 office.bestbakery@gmail.com

angajeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Militari. Salariu 1.700 ron. 1.700 L; (0758.113.453 office@libraguard.ro

AGENTI DE VANZARI MARE PUBLICITATE ANGAJEAZA ANUNTUL TELEFONIC. CAUTAM PERSOANE DINAMICE CU EXPERIENTA IN VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO 65.

66. Agenti imobiliari departamentele: rezi-

dential, terenuri, pentru General Service 2000 cu sediul in Soseaua Panduri. Se ofera carte de munca, comision atractiv, masina de serviciu, laptop, telefon. Detalii si CV la email sau la tel. (0725.500.700 generalservice2000@gmail.com 67. Agenti imobiliari cu sau fara experienta, pentru zonele Piata Iancului, Unirii, Alba Iulia, Dristor, Tineretului, Vitan, Nerva Traian, oferim initiere, training, contract, auto, decont taxi, publicitate fara limita de buget, departament juridic. 1.000 {; (0755.075.900/ 0755.075.905 hr@excesimobiliare.ro 68. Agenti imobiliari fete sau baieti, pen-

tru agentie imobiliara cu vechime de 25 ani, in zona Teiul Doamnei, program flexibil, angajam persoane active, nu conteaza varsta; (0722.625.665 69. Agenti imobiliari fete. Angajam consilier imobiliar fete agent teren si birou, cu castiguri ofertante bazate pe comision atractiv+salariu. Se ofera training, telefon, birou, masina etc. 2.000 L; (0755.191.979 Vgbinvest@yahoo.com 70. Agenti imobiliari, Agentie Imobiliara

cu sediul in Sos. Iancului nr 17, sector 2 Bucuresti, angajeaza agenti imobiliari pentru toate sectoarele, cu / fara experienta. Comision progresiv la vanzari. 1.000 {; (0770.437.570 office5@mauwis.ro 71. Agenti imobiliari, cu sau fara experi-

enta cu sau fara experienta, fete sau baieti, mediu de lucru profesionist, tanar si dinamic. Carte de munca, comision si bonusuri, locatie Universitate. Se ofera training, portofoliu de start, 2.500 L; (0761.393.936

7

85. Agenti paza Piata Cosbuc, Libertatii,

Libra Guard angajeaza agenti paza in Bucuresti, zona Piata Cosbuc, Libertatii, Bingo Europa. Salariu 1700 lei. 1.700 L; (0755.000.687 Office@libraguard.ro 86. Agenti paza Prelungirea Ghencea Libra Guard angajeaza agenti paza pt zona Prelungirea Ghencea. Salariu 1.700 L; (0758.113.453 87. Agenti paza Rahova Bucuresti, Libra

Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Rahova. Salariu 1600 Ron 1.600 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro 88. Agenti paza Rahova Margeanului

Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Margeanului Rahova. Salariu 1700 Lei; 1.700 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro 89. Agenti paza Tineretului, Timpuri Noi,

Vacaresti Libra Guard angajeaza agenti paza zona Tineretului-Timpuri Noi, Vacaresti. Salariu 1.700 lei. 1.700 L; (0758.113.453 office@libraguard.ro 90. Agenti paza Vitan Bucuresti, Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Vitan. Salariu 1.700 Lei; 1.700 L; (0755.000.687 Office@libraguard.ro 91. Agenti paza zona Pantelimon Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti, zona Pantelimon. Salariu 1.700 L; (0755.000.687 Office@libraguard.ro 92. Agenti paza, barbati si femei, pentru

Bucuresti. Asiguram salarizare, salariu atractiv. Rugam seriozitate. Pentru informatii sunati la tel. (0722.629.431 93. Agenti paza, Pantelimon, Catelu,

Republica, salariu motivant; (0748.866.006 94. Agenti securitate ce inseamna sa

muncesti ca agent de securitate in Romania? Esti catalogat in toate felurile: bodyguard, pandar, paznic. Ce esti tu de fapt? Un om care-ti doresti un loc de munca stabil. (021.300.21.01 office@guardone.ro 95. Agenti securitate pentru cladiri de

birouri, spatii comerciale zona Pipera, Baneasa. Conditii avantajoase; (0728.972.348

100. Agenti securitate in Bucuresti / Vol-

untari angajam agenti de securitate, cu sau fara experienta, in sectorul 4 - Bucuresti si Voluntari (Ilfov). Conditii deosebite, salariu atractiv, se asigura transport; (0744.661.080 101. Agenti securitate pentru magazine

de renume din Bucuresti. Salariu incepand de la 1.920 Lei net- banii dv. (contributiile si impozitele fiind suportate de societate), salariul se plateste la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, prime, servicii medicale gratuite, conditii placute (se lucreaza in interior, beneficati de aer conditionat), excursii gratuite munte/ mare, calificare profesionala gratuita. Interviurile: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3, luni-vineri, 09.00-16.00. Mijloace de transport: 124, 202, 223, 135, 123 Auchan Vitan, vis a vis de Targul Auto Vitan. Relatii la tel.: (0749.062.295 102. Agenti securitate pentru retail, salariu competitiv, plata salariului la timp. Contract de munca perioada nedeterminata, posibilitate de calificare profesionala, sporuri si bonusuri de performanta. Interviuri: B-dul Unirii nr. 8, bl. 7A; (0731.599.078/ 0728.133.736 103. Agenti securitate, angajam urgent pt. obiective: farmacii HN - 0731.824.182, zona Pipera House. C.I.M., salarii atractive; (0770.650.806 104. Agenti securitate, cu atestat Firma specializata in paza, angajeaza Agenti de Securitate cu atestat, pentru obiective in Municipiul Bucuresti; Interviuri de LuniVineri intre orele 08:00-16:00, Str. Soimus Nr. 103-105 B, sector 4. (0723.771.365 integraguard@yahoo.ro 105. Agenti. Asociatie proprietari zona Alba Iulia, angajeaza agent paza pensionar, program de lucru 12 x 24 ore. Relatii de luni pana vineri intre orele 10:00- 14:00 la telefon: 700 L; (0721.242.143 106. Agenti. Companie de securitate angajam agenti pentru zona comerciala Militari. Conditii avantajoase; (0761.366.796 107. Agenti. Selectie agenti paza, atestat,

zona Pantelimon - Branesti Ilfov; (0722.395.075

108. Ai Sushi Bar cauta colegi noi pentru a

intregi echipa. Persoanele pozitive, care stiu sa se adapteze unei echipe, vorbesc fluent romana si engleza sunt rugate sa trimita e-mail cu CV si poza la ai.livrare@gmail.com; ai.livrare@gmail.com

125. Ajutor Bucatar / lucrator bucatarie Plaza Romania Uncle John Plaza Romania ngajeaza ajutor de bucatar si lucrator bucatarie. Experienta constituie un avantaj, se ofera salariu fix, bonuri de masa, bonusuri in functie de vanzari, transport asigurat. (0762.151.484 office@unclejohn.ro 126. Ajutor bucatar 2000 lei, angajez ajutor de bucatar, obligatoriu femeie, cu experienta in domeniu. Program L-V (07.00 16.00). Locatia - Piata Drumul taberei 2, piata nou construita. Salariu 2000 lei si comision; 2.000 L; (0799.226.104 cosmin.lmi@gmail.com

134. Ajutor bucatar program napte pro-

gram flexibil. Zona centrala Bucuresti; (0742.204.444

135. Ajutor bucatar sau bucatar tanar cu

experienta minima pt restaurant cu bufet la pranz, zona Mall Promenada Rest The Choice, cladirea Orange Romania. Program de luni pana vineri 8 - 16. Tel. (0785.294.054 136. Ajutor bucatar sectia legume pentru restaurantul Social1 (piata Universitatii), program flexibil, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon sau e-mail (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 137. Ajutor bucatar, cu sau fara experien-

ta, pentru lucru la fritueze, pentru shaormerie, salariu 2000 Lei, zona Berceni, program 13 cu 35 ore libere, masa calda zilnic, cm 8 ore nedeterminat; 2.000 L; (0773.316.497

138. Ajutor bucatar, doamna sau domnisoara, muncitoare, cu sau fara experienta, program de lucru luni-vineri, orele 8.3018.00, salariu atractiv, o masa la pranz, mediu placut. (0722.733.241 139. Ajutor bucatar, femeie la vase, restaurant Calea Victoriei salariul avantajos, conditii deosebite. Urgent. (0723.197.156 140. Ajutor bucatar, pentru Trattoria Borghese. Salariu in mana 2.000 Lei + tips, posibilitate avansare, program 2/2 zile, 10-23.30. Se cere experienta anterioara. Interviu str. Dambului 155 (50 metri metrou Brancoveanu); 2.000 L; (0760.650.710/ 0726.782.482 141. Ajutor bucatar, program 6 zile/sapt.,

8.00-18.00. Salariu 1.800 lei, bonusuri, masa asigurata. Carte de munca 1.800 L; (0728.011.145/ 0744.329.559 ghe_ioana@yahoo.com

142. Ajutor bucatar, restaurant Suzana Ribs Bucuresti. Se cere experienta minim 1 an in domeniu. Se ofera: salariu- atractiv, lucru in ture si alte beneficii. Localul este situat in zona Rondul Cosbuc; (0785.444.442 office@suzanaribs.ro 143. Ajutor bucatar, barbat pt. cantina, incadrare numai cu forme legale, program de L-V, salariu net 2200 Lei. Detalii dupa ora 15, 2.200 L; (0735.780.844 144. Ajutor bucatar, bucatareasa, ajutor bucatar fara experienta sau bucatareasa cu experienta pentru masa calda, salariu 2000-2700 lei, program 1 zi lucrata cu 1 zi libera, zona Berceni, sector 4, cm+masa. 2.700 L; (0773.316.497 145. Ajutor bucatar, femeie serviciu vase,

Restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, angajeaza ajutor bucatar si femeie serviciu si, vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro 146. Ajutor bucatar, lucrator bucatarie, firma catering cu cantina de incinta angajeaza ajutor de bucatar garnituri si salate, zona Liberty Mall (0720.533.482 147. Ajutor bucatar, persoana pasionata de gastronomie Te consideri pasionat de bucatarie? Iti place sa lucrezi cu oamenii si pui pasiune in tot ceea ce faci? Iti oferim posibilitatea de a invata gastronomie si a te dezvolta profesional. (0762.850.424 contact@narcoffee.com 148. Ajutor bucatar, vanzatoare la linie si

femeie la vase pentru autoservire zona Colentina Fundeni, 2 zile lucratoare cu 2 zile libere. Detalii de luni-vineri intre orele 9-17, la tel. (0785.660.612

149. Ajutor cofetar pentru Laborator Cofetarie situat intre Piata Victoriei si Ion Mihalache. Salariu 2.000 Ron. Program 2 zile cu 2 zile, 2 mese pe zi (0743.009.431 150. Ajutor cofetar (doar fete) nu este nevoie de experienta in domeniu. Program 5 zile/sapt, 8 ore/zi. Zona Barbu Vacarescu, gura de metrou Pipera sectorul 2. Salariu atractiv. Salariu de pornire 1800 lei.Contract de munca 8h/zi. 1.800 L; (0722.891.651

127. Ajutor bucatar cu experienta pentru South Burger. Program miercuri-duminica 40 ore pe saptamana. Salariu 1.600 plus bonuri de masa. Decont transport pt. turele care se incheie seara, 1.800 L; (0726.760.996 claudiu.mcsconcept@gmail.com 128. Ajutor bucatar cu experienta Restau-

rat South Burger sector 4 angajeaza ajutor bucatar cu experienta pentru burgeri. Se lucreaza 2 zile cu 2 zile .10:00-23:00. Salariul incepe de la 1900. Decont trans seara, bonuri de masa, bonus, 2.200 L; (0752.266.860 mcsfoodivision@gmail.com

129. Ajutor bucatar cu experienta. Cautam ajutor de bucatar cu experienta pentru catering cu meniu romanesc. Program: luni-vineri. Salariu 3000 lei net in functie de experienta. Oferim stabilitate, flexibilitate. Sect. 1, Calea Grivitei, 3.000 L; (0785.774.563 cateringsector1@gmail.com 130. Ajutor bucatar meniu romanesc cu experienta Catering in dezvoltare cauta ajutor de bucatar cu experienta obligatorie. Program: luni-vineri, salariu 3.000 lei net. Oferim forme legale, stabilitate, salariu la timp. Sector 1. 3.000 L; (0785.774.563 cateringsector1@gmail.com 131. Ajutor bucatar pentru fast food fast food angajeaza bucatar, 15 zile pe luna, in ture, contract de munca, bonusuri, tips, o masa pe zi+apa plata. Locatia : Metro Baneasa 132. Ajutor bucatar pentru scoala scoala

particulara angajeaza ajutor bucatar; (021.315.65.43/ 0726.130.220

133. Ajutor bucatar pentru societate

catering locatie sector 1, la 3 min. de metroul Jiului. Salariul de la 2500 Lei (in functie de experienta si abilitati). Program 2 zile cu 2 zile de la 9-22 sau zilnic de la 917 cu S-liber. Asigurat masa, transport 22.30 2.500 L; (0755.050.280 luminita.sbana@yahoo.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


8

22 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 191. Ajutor vase, femeie la vase cu sau fara experienta pentru Bistro din Piata Rosetti. Program 2 cu 2, masa asigurata, salariu + bonuri de masa + tips. Informatii la telefon (0745.574.230 ella.translucid@gmail.com

195. Alpinisti utilitari, Societatea Stral Big

AMBALATORI ANGAJAM, ETICHETARE SI AMBALARE PRODUSE, PREGATIREA PRODUSELOR ETICHETATE IN VEDEREA LIVRARII, SALARIU DUPA PERIOADA DE PROBA 1600 LEI NET INCLUSIV BONURI DE MASA, LOCATIE PANTELIMON, ILFOV, PUNCT REPER FABRICA DE BERE TUBORG. CATALIN ILIE; 1.600 L; (0731.035.321

angajeaza alpinisti utilitari atat in Bucuresti cat si in tara; 1 L; (0722.346.015

««««««««««««««««««

196. Ambalatoare Angajam ambala-

211. Ambulantier, sofer autosanitara

192. Ajutor vopsitor Reprezentanta serv-

ice camioane si remorci, angajam ajutor vopsitor camioane cu experienta, venituri lunare 2.000-4.000 lei, conditii bune de lucru, Bd. Preciziei nr. 11, sector 6, metrou Industriilor, 2.200 L; (0749.102.523/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro 193. Ajutori bucatari Bistro locat in Aviatiei, cautam 2 ajutori bucatari, langa metrou Aurel Vlaicu, program 7.30-20.00, 2 zile cu 2 zile, detalii la tel. (0741.777.509 194. Ajutori instalatori (necalificati) Ajutori

instalatori 2000 lei, totul cu contract legal, 2.000 L; (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com

151. Ajutor cofetar pentru laborator cofe-

171. Ajutor de cofetar - Art Dessert pro-

tarie situat in Militari, apropiere mall Plaza Romania. Contract perioada nedeterminata. Conditii deosebite, program decent. Salariu 2100 Lei net plus bonuri de masa, 2.100 L; (0751.077.844/ 0743.501.155 laborator@chocolat.com.ro

gram 8 ore/zi, 5 zile din 7, un mediu de lucru placut, bazat pe respectul reciproc; Instruire profesionala; Adresa: Sos. Buc.Targoviste nr. 22, sector 1, (zona Rest. Doi Cocosi), (0722.305.398 emilia@emexromania.ro

152. Ajutor cofetar, cofetaria French Rev-

172. Ajutor de mecanic, fara experienta,

olution angajeaza ajutor cofetar, 5 posturi; (0753.808.808 cv@frenchrevolution.ro

173. Ajutor de patiser, cofetar, pentru

153. Ajutor contabil Laboratorul de cofe-

tarie angajeaza ajutor contabil pentru emiterea facturilor de vanzare in sitemul de gestiune SAGA, evidenta angajati, emitere stat de plata, declaratii, adeverinte salariati. (0785.137.937 154. Ajutor de bucatar contract de

munca, program de lucru in ture: 08:00 16:00, 11:00 - 19:30;16:00 - 24:00, decont transport, salariu fix, prime, bonuri de masa, spor de week-end 1900 lei. 1.900 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 155. Ajutor de bucatar Gastropub “Salon

Golescu”, program 2 zile cu 2 zile, 11:0023:00, salariu, procent din vanzari, masa zilnica, transport asigurat, se poate aplica doar cu CV pe e-mail. 1.800 L; contact@salongolescu.ro 156. Ajutor de bucatar pentru restaurant

zona Mall Vitan; (0742.230.602

157. Ajutor de bucatar pt. restaurant situ-

at in sector 2, angajeaza ajutor de bucatar cu experienta, conditii avantajoase: program 2 cu 2 zile, contract de munca, tips din vanzare, transport asigurat, rog seriozitate. 2.500 L; (0761.601.441/ 0768.143.658 dbrisit@yahoo.com 158. AJUTOR DE BUCATAR restaurant situat in sectorul 2 angajeaza ajutor de bucatar cu experienta, contract de munca, masa asigurata, tips din vanzare, transport asigurat. Rugam seriozitate, 2.500 L; (0722.813.552/ 0761.515.503 159. Ajutor de bucatar Si femeie la bucatarie (spalat vase) program flexibil, salariu atractiv incepere imediata detalii la tel. (0723.580.658 160. Ajutor de bucatar cu experienta,

Cartier 23 August Suntem o firma de catering care cauta un coleg serios si muncitor. Se ofera salariu motivant! Bucatarul sef stie ce sa ceara viitorului angajat. Persoanele serioase au numai de castigat; (0724.378.496 iahim192004@yahoo.com 161. Ajutor de bucatar femeie cu sau fara

experienta pentru bucataria rece. Program duminica - joi 05:30-16.00, vineri si sambata liber. Salariu 2.800 Lei plus masa. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca, 2.800 L; (0742.266.859 162. Ajutor de bucatar la Wasabi Running

Sushi din Afi Cotroc cu sau fara experienta, cautam 2 persoane care sa invete sa faca sushi, oferim specializare. Salariu motivant, bonuri de masa bonus vanzar, tips, 2.500 L; (0744.261.471 andra.wasabi@gmail.com 163. Ajutor de bucatar salate garnituri

Restaurant & Delivery cu sediul in Sector 6, angajeaza ajutor de bucatar pe rece, cu experienta profesionala medie spre avansata. Program 1/1 zi , 1 masa si o cafea asigurata, tips; (0768.484.287 pascualexandru.restaurantdivino@yahoo.com 164. Ajutor de bucatar si bucatar, Restau-

rantul Vivo isi mareste echipa. Se ofera pachet salarial atractiv peste media din domeniu, bonuri de masa, posibilitatea de promovare. Afi Cotroceni; (0787.709.154 mircea@vivorestaurants.com 165. Ajutor de bucatar urgent, experienta

Garaj Ciorogarla; (0744.574.574

cofetaria Alice (zona Piata Iancului). Nu este necesara experienta. Pachet salarial la angajare 1.750 net + bonuri de masa 200 Lei 1.950 L; (0741.037.366 resurseumane@cofetariaalice.ro 174. Ajutor de vanzator pentru aprozar,

preferabil sector 3, 2.000 L; (0766.271.089

175. Ajutor gestionar pt. un depozit cu produse alimentare in apropiere de metrou Pipera. Program l-v, 8-16:00. Cv la mail sau tel. Salariul negociabil. Transport si masa decontate. (0729.699.825 office@wedohr.ro 176. Ajutor gestionar pentru depoz-

it zona 1 Mai program luni -vineri 8:00-16:30, cu experienta minima in operarea unui program de gestiune. (0735.883.335

177. Ajutor gestionar, impreuna cu gestionarul receptioneaza marfa de la furnizor si o pregateste pentru livrare. Participa la inventar. Loc de munca in sectorul 1, Sos. Odaii nr. 157-163. Se deconteaza abonamentul RATB 2.750 L; (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro

doamna, pentru restaurant zona Piata Iancului, sunati dupa ora 10; (0724.212.282 169. Ajutor de bucatar, zona parc Tei, in

locatie nou deschisa, 2.000 L; (0760.044.007 170. Ajutor de bucatar. Angajez ajutor

bucatar de luni-vineri, zona Tineretului, Strada Vitejescu 5, salariu 1.800 L; (0728.106.100/ 0748.361.725

198. Ambalator barbat, femeie depozit

Vitan, contract, pana la 15 decembrie. Realizare pachete promotionale. 8 ore, 5 zile/ saptamana, ture: 06-14/ 14-22. Venit 1.700 Ron net (1400 + tichete de 15 Lei/zi) + 1 bonus lunar: 100 Lei pentru stabilitate, seriozitate 1.700 L; (0730.073.940 cristina.radu@flm.ro 199. Ambalator catering alimentatie pub-

212. Amenajator baza sportiva Voinicelu

pentru intretinere terenuri tenis si fotbal, spatii verzi, cu cunostinte minime pentru diverse reparatii minore. Salariul negociabil plus tichete masa (0733.991.722 club.voinicelu@yahoo.com 213. Angajam agent de curatenie birouri

Pipera iti oferim: salariu motivant, bonusuri, ore suplimentare platite, promovare in fuctie de rezultate, instruire pentru activitatea prestata, contract de munca, perioada nedeterminata. (0744.355.883 recrutare@handy-man.ro

lica, program luni-vineri 06:00-15:00 si 2 sambete/ luna cu program 06:00-13:00. Asiguram o masa pe zi, contract de munca, posibilitati de avansare, langa statia metrou Costin Georgian, 2.000 L; (0749.997.100 comenzi@bucateperoate.ro

214. Angajam personal feminin Pentru prelucrare si ambalare produse alimentare. Program de L-V de la 8-17. Salariul 1600 + ore suplimentare pl?tite. Soseaua Chitilei sector 1. Tel. 1.600 L; (0760.011.880 Gabi_ianus@yahoo.com

200. Ambalator Karla Fashion pentru sectie confectii de dama. Oferim un mediu de lucru placut, salariu motivant. Zona Teiul Doamnei, Colentina. Detalii la tel., (0799.827.900 alexandrae.karlafashion@gmail.com

joaca copii Mega Mall. Program de lucru in ture 9-17:30, 14:00-22:30 (8 h/zi, 5 zile/sapt). Daca esti o persoana deschisa, energica si mereu cu zambetul pe buze, te asteptam in echipa noastra. 1.500 L; (0756.060.008 andreea@gymboland.ro

215. Animator socio-educativ loc de

229. Asistent manager la Natural Paris candidatul ideal: cunostinte Excel, contabilitate primara, stocuri, mailuri, site internet, clasare documente. Vorbitor de limba engleza, franceza este un avantaj. Salariu motivant. Sediul Dorobanti (0749.079.446 madalina.ulmeanu@naturalparis.ro 230. Asistent manager magazin studente, Mall Baneasa, 2500 ron plus carte de munca, 8 ore pe zi, asteptam CV la email office@top-tea-company.ro; office@top-tea-company.ro 231. Asistent manager pentru societate

de reciclare, vino in echipa noastra. Cerinte: cunostinte solide de Microsoft-Excel, Word, Outlook, abilitati de comunicare (0723.528.210 dan.grigorescu@reciclareactiva.ro 232. Asistent manager sau consilier van-

zari consilier vanzari/ asistent manager firma de design interior cu sediul in Piata Romana, cauta persoane ambitioase, dinamice, creative, cu bune abilitati de comunicare cu oamenii. Sunati pt. interviu (0727.332.672 rh@draperii.pro www.decoradesign.ro 233. Asistent manager vanzari, magazin

Mall Baneasa, program flexibil, 2500 ron plus carte de munca, preferabil studenti. office@top-tea-company.ro office@toptea-company.ro

234. Asistent manager, functionar admin-

184. Ajutor ospatar mic dejun. Angajam

pentru Hotel Hello- zona Gara de Nord. Oferim: salariu fix+bonuri de masa. Relatii la telefon: (0723.281.700 185. Ajutor patiser pentru scovergarie in

zona centrul vechi. Mediu de lucru placut cu o echipa tanara si vesela. Masa, prime, + procent din vanzare si multe alte beneficii. Detalii la telefon; 2.000 L; (0724.570.778 186. Ajutor pentru bucatarie Restaurantul

Napoli, program de 2 zile (10:00-21:30) si 2 libere. Pizzeria este in sectorul 1 (Calea Grivitei) (0722.607.226 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com 188. Ajutor preparator supe pentru o firma de catering angajam un barbat la preparare supe. Sediul este la Pipera metrou. Se ofera conditii bune de lucru, program 8 h. Telefon. (0729.699.825 189. Ajutor sofer, manipulant marfa, firma

curierat din sector 2, cauta ajutor de sofer (manipulant marfa) pentru activitate de curierat si livrari electrocasnice in Bucuresti si imprejurimi. Salariu motivant in functie de performormate. (021.252.00.46/ 0319461 gabi.filipoiu@bestcourier.ro 190. Ajutor spalat vase, curatenie restau-

rant in zona Universitate/Unirii, salariu atractiv, ture 8 h, se asigura transport pentru tura de noapte. Cautam coleg serios si muncitor, cu experienta in restaurant. Disponibil imediat. (0756.777.778

267. Baiat Angajez baiat pt depozit, com-

250. Asistente medicale Clinica med-

268. Baiat curatenie /sofer Firma curate-

icala de estetica, angajeaza asistente medicala- program full time si part time. Conditii de munca avantajoase, bonusuri, ambianta foarte placuta, (0766.483.103 Artesteticutopia@gmail.com 251. Asistente medicale pt. clinica den-

tara lux se ofera salariu atractiv si conditii de munca deosebite. Aspect fizic placut, seriozitate si punctualitate. Cu sau fara experienta. Detalii tel. (0766.483.103

253. Asociatia de proprietari bl. OD55,

ciala de constructii angajeaza asistent manager. Reprezinta un avantaj domiciliul in sectorul 2, 3 Bucuresti si Voluntari, Afumati, Stefanesti, Tunari, Otopeni Ilfov. Tel. (0723.224.417/ 0744.798.877

236. Asistent mecanic pentru reprezentanta service camioane si remorci, ucenici, fara experienta, cu diploma de mecanic, oferim conditii bune de lucru, oferim specializare, seriozitate, Preciziei nr. 11. 1.900 L; (0749.102.608/ 0749.102.523 resurseumane@edparts.ro

din str. Masina de Paine 41, angajeaza urgent femeie de serviciu, cu contract de munca, 8 h/zi, persoana de contact, Zaharia Mircea; (0733.987.870

202. Ambalator manual. Companie

cu domeniu de activitate in fabricarea produselor parafarmaceutice, cosmetice, suplimente alimentare, angajeaza ambalator manual, preparator, sef sectie in zona Bacu, Joita. Pentru interviu se pot prezenta candidati si din Dragomiresti, Chiajna, Ciorogarla, Bolintin, Sabareni, Chitila. Disponibilitatea imediata constituie un avantaj. Rel. la tel., CV: (0756.717.770 office@eminvest.ro 203. Ambalator preparate culinare Este

responsabil de preluarea si ambalarea comenzilor,asigurarea necesarului de materiale pentru ambalare, efectuarea ambalarii precum si depozitarea produselor ambalate. Salariu motivant. (0731.617.815 resurse.umane@wuxing.ro

204. Ambalator produse alimentare Unitate de catering angajeaz? personal f?r? experien?? pentru ambalare produse. Program 13:00 - 22:00, 5 zile cu 2 liber. Masa asigurata, statia de metrou aproape Jiului ), 2.000 L; (0764.503.197 valentin@partenermedia.ro 205. Ambalator, firma sandwich-

uri, angajeaza personal, cu sau fara experienta, pentru ambalare sandwich-uri. Se ofera masa pe perioada programului si contract pe perioada nedeterminata zona Preciziei Militari, 1.800 L; (0745.352.033 office@snack4u.ro 206. Ambalator, ambalatoare semi-

preparate din carne pentru producator cu sediul in Tunari - IF se lucreaza in 3 schimburi, 7,5 ore/zi. Oferim: transport asigurat, masa calda, tichete 15 Ron/zi, salariul atractiv. Detalii la tel. (0799.933.172/ 021.266.52.51 eugenia.enescu@convenience.ro

208. ambalatori manuali pentru îmbutelierea detergen?ilor si a produselor de între?inere casa ,punct de lucru intersec?ia B-dul Constructorilor cu Calea Giule?ti se ofer? salariu + bonuri de mas?. (0728.326.445

de executii in special pe zona de pardoseli, rezidentiale si industriale, angajeaza aplicatori pentru lucrari de pardoseli epoxidice, microciment, sape autonivelante, vopsitorii epoxidice (0723.824.989/ 0722.586.386 office@concreteart.ro

medicala cu sau fara experienta pentru cresa privata(copii 1-3 ani) in sos. Pantelimon. CV : cresabubu@yahoo.com 1.500 L; (0735.531.156 creasabubu@yahoo.com

217. Arabesque angajeaza sofer profesionist Candidatul ideal: permis de conducere categoriile B, C, E; atestat profesional pentru transport marfuri generale; card tahograf. (0748.201.983 hr.militari@arabesque.ro

superioare. Angajam persoane dinamice si cu atitudine pozitiva pentru procesarea comenzilor de vanzare. Locatie: Jilava. Asiguram transport. Detalii la tel. (0749.151.545 florin.abeaboeru@sterachemicals.ro

218. Arabesque angajeaza stivuitorist Candidatul ideal autorizatie ISCIR, disponibilitate pentru a lucra in 2 schimburi, experienta privind lucrul cu stivuitorul, capacitatea de a lucra in echipa, seriozitate, punctualitate.

239. Asistent vanzari curierat persoana organizata abilitati de negociere Spirit de echipa Cunostinte operare PC: MS Office Descriere job: Prospectarea, identificarea si ofertarea clientilor. Birou in Sos Alexandriei 99A Bragadiru; 1.500 L; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro

219. Asamblatori echipamente electrice Montare, asamblare componente electrice. Identificare, izolare produse neconforme. Se ofera training la locul de munca, decontare transport, bonusuri de performanta; (0756.140.001 office@urbio-romania.ro 220. Asist vanzari lucrator comercial vanzator Baneasa esti dornica de afirmare, stii sa te faci placuta si sa te apropii de clienti, iti place sa vinzi, te asteptam in minuntatul nostru colectiv. Suntem tineri si ne place ceea ce facem; (0726.182.571 office@annebebe.ro 221. Asistent electrician auto reprezentanta service camioane si remorci angajam asistent electrician auto,diploma de electrician, fara experienta oferim conditii bune de lucru, bd. Preciziei, rog trimiteti CV la email; 2.000 L; (0749.102.603/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro

angajeaza personal feminin pentru conversatii online.Oferim: bonus angajare 4000 lei, avans 4000 lei din prima zi, bonus recomandare 1000 lei, salariu fix incepand de la 2500 lei. 4.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com 241. Asistenta manager cu experienta in

salon de infrumusetare, salariu atarctiv 2200 lei carte de munca platita pe 8 ore, program 2 zile da 2 nu, zona metrou Gorjului, cv pe mail:office@cmstill.ro 2.500 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro

222. Asistent farmacie Farmacia Alissa

angajeaza asistent farmacie - cu studii de specialitate sau in curs de finalizare. Oferim mediu de lucru placut, contract, posibil promovare. Relatii la telefonul afisat sau prin email; (0721.097.967 recrutari.farma@gmail.com

243. Asistenta medicala cu diploma de asistent generalist, fara experienta. Relatii la tel. CV la adresa de email fmmedident@hotmail.com; (021.326.55.96/ 0728.915.852 fmmedident@hotmail.com

223. Asistent farmacie. Farmacie anga-

244. Asistenta medicala pentru camin de

jeaza Asistent Farmacie cu studii de specialitate sau in curs cu/ fara experienta. Oferim mediu de lucru placut, contract, posibil promovare. Relatii la telefonul afisat sau prin email; (0721.097.967 recrutari.farma@gmail.com

245. Asistenta medicala, ingrijitoare pt.

rioare si experienta pentru clinica stomatologica, zona P-ta Romana, se ofera conditii avantajoase de desfasurare a activitatii. Va rugam sa trimiteti CV, insotit de o poza recenta. (0722.543.676 drdima@dentalprogress.ro

210. Ambalatori, personal industria

225. Asistent manager pentru activitate

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

240. Asistenta live, echipa Phoenix

242. ASISTENTA MEDICALA ANGAJAM PENTRU CAMIN DE BATRANI ZONA PANTELIMON; (0769.606.639

209. Ambalatori manuali pentru fabrica de dulciuri in Brasov, transport asigurat, portie de dulciuri gratuite lunar, spor de noapte 25%, prime de sarbatori, bonus de angajare 200 de Lei, salariu motivant, tichete de masa 10 Lei (0720.534.811 ana.munteanu@passion4work.ro

cosmetica. Angajam ambalatori productie cosmetica. Conditii de munca deosebite. Program de lucru: 07,30 - 16,00. Salariu pe cartea de munca, bonuri de masa. Locatie: Bucuresti, ionel.gherghe@exmobi.ro

238. Asistent vanzari studii medii sau

224. Asistent manager cu studii supe-

domeniul medical (ortopedie); (0744.377.851 226. Asistent manager pentru spatiu de joaca copii, situat in Mega Mall. 1.800 L; (0756.060.008 andreea@gymboland.ro

jeaza meseriasi pentru placari cu polistiren, cazare gratuita, plata integrala la 2 saptamani, salariu motivat; (0762.546.031

256. Assistant manager, asistenta direc-

273. Baieti, fete si cupluri videochat Cau-

260. Autoservire Piata Floreasca anga-

pentru centru de productie in Bucuresti, zona Vitan. Program de lucru: 5 zile pe sapt cu 2 zile libere (08:00-17:00). Contract de munca pe perioada nedeterminata,o masa pe zi gratuita. (0785.405.645 ioana.vlad@calif.ro

270. Baieti acum, firma constructii anga-

272. Baieti si fete, pregatire, ambalare legume fructe pentru depozit frigorific situat in cartier Berceni, langa magazinul Metro. Program L-V: 07-17, S: 07-14. Autobuze 312; 141; 220; 232; 2.000 L; (0722.242.797/ 0722.600.959 simaimpex@yahoo.com

259. ATELIERUL DE PANZA ANGAJEAZA CROITORI IN PUNCTELE DE LUCRU DIN ZONA BANEASA SI ZONA PIATA ALBA IULIA. EXPERIENTA MINIM 1 AN. INFORMATII LA TEL. (0735.215.453

237. Asistent medical angajez asistenta

269. Baiat pentru ambalare produse. Cautam personal pentru ambalare produseProgram: full time 8h. Salariu 1600 Lei. Ambalarea comenzilor in cutii. Colete de dimensiuni mici si usoare. Zona Morarilor Pantelimon (0721.251.170

255. Assistant manager administrator contabilitate Cautam colega dornica de dezvoltare si implicare in activitati diverse din cadrul firmei (contabilitate primara, administrare, logistica, achizitii). Birou piata Unirii, central, langa metrou, (0726.221.274 office@annebebe.ro

258. Atelierele Patriarhiei Romane, angajeaza agent de paza. Relatii suplimentare la tel. CV-urile pot fi depuse pe adresa de email: (0731.036.759 atelierelepatriarhiei@yahoo.com

216. Aplicatori sisteme de rasini, firma

nie angajeaza baiat curatenie, cu permis auto, serios si cu dorinta de munca si avansare in timp. Salariu fix, plus plata orelor suplimentare, contract de munca. Detalii interviu. Urgent! 2.500 L; (0751.553.553 office@curatenie-profesionala.com

Ilfov, angajeaza cu carte de munca femeie de serviciu, salariu net 1.400 lei, detalii la tel. (0747.014.225

257. Atelier creatie vestimentara angajam croitorese cu experienta, capabili sa faca un produs capcoada. Locul de munca este in centrul orasului. Se ofera salariu atractiv, bonuri de masa si bonusuri. Program de 8 ore. Oferim seriozitate intr-un mediu de lucru deosebit; (0727.369.293

201. Ambalator legume, zona Vitan,

plex Smart Expo Flora din Voluntari. Salariu motivant. 2.500 L; (0799.645.192 murat_yas@yahoo.com

271. Baieti si fete pentru spalatorie profesionala Se ofera salariu fix net 3000 Lei + bonuri masa, program luni-sambata 09.0018.00, echipament lucru, rampa incalzita. Se cauta doar pers. serioase 3.000 L; (0737.636.272 autodetailingpremium@gmail.com

254. Asociatie proprietari din Voluntari,

tor & PR, smart, nice, loiala. Job evenimente, prezentare oferte, reprezentare, deplasari, agenda zilnica. Salariul atractiv, carte munca, posibilitate locuinta, evolutie. Echipa grozava 500 {; criss24@gmx.com

182. Ajutor necalificati baieti si fete, tineri

rant Tulin (specific libanez) angajeaza ajutor ospatar, ajutor bucatar . Pentru detalii sunati intre 12:00-20:00; (0762.212.675 restauranttulin@yahoo.com

249. Asistenta stomatologie cu si fara experienta pentru cabinet stomatologic in zona Militari, statie metrou Gorjului, (0741.169.111 dstomadent@yahoo.com

235. Asistent manager. Societate comer-

de experienta in domeniu, cu permis categoria B, destept si care doreste sa avanseze repede. Salarii incepand de la 1.500 de lei pana la 2.500 de lei, urgent; (0728.371.397 Isaila_razvan@yahoo.com

183. Ajutor ospatar ajutor bucatar restau-

266. Bagajist, persoane cunoscatoare ale limbii engleze pentru hotel, care sa ajute receptionerii si clientii cu bagajele. Program de lucru 12/24 - 12/48 ore. Salariul 1400 RON+spor de noapte; 1.500 L; (0751.190.463 mihaela.mitrila@ramadaplazabucharest.ro

252. Asistente si infirmiere pentru camin de batrani Bucuresti, urgent. Conditii avantajoase. Relatii la tel. (0744.321.376/ 0728.555.959

181. Ajutor montator termopane cu minim

dornici de munca, seriosi, punctuali, fara experienta pentru ajutor cofetarie, loc de munca stabil, langa Oraselul Copiilor, firma din 99, mediu lucru placut, conditii deosebite, salariu bun. (0723.564.103

248. Asistenta personala Caut d-ra aspect fizic placut care in timpul liber doreste o colaborare. Permisul de conducere reprezinta un avantaj. Posibil part sau full time.Rog foto si det pe mail adrian.adrian150@yahoo.com 1.000 {; adrian.adrian150@yahoo.com

istrativ IFN sediu Stefan cel Mare,cunostinte Word, Excel, PC, rel. clienti, operare date, contab primara, pers serioasa, organizata, mediu profesionist, salariu motivant bonusuri pt. realizari, rugam CV e-mail, (0733.075.558 mcr_consult@yahoo.com

180. Ajutor lucrator comercial Cofetaria Alice, descarca, depoziteaza si aranjeaza corect produsele de cofetarie, mentine curatenia in magazin. Pachet salarial la angajare 1.800 net + bonuri de masa 200 Lei. Program in ture L-D, 8h/zi, 5 zile/7; 2.000 L; (0741.037.366 resurseumane@cofetariaalice.ro

187. Ajutor pizzar pt. pizzeria Vechia

168. Ajutor de bucatar, preferabil

cosmetice, zona Berceni. Perioada determinata. Atentie distributiva, disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi; (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro

228. Asistent Manager (Secretariat Administrativ) dorim sa ne marim echipa din Bucuresti! Cautam o persoana cu experienta in activitatile de secretariat si administrativ. Seriozitatea, Punctualitatea si Perseverenta sunt principalele calitati cautate; (021.644.67.58/ 0730.123.246 hr@abactiv.ro

179. Ajutor la bucatarie&curatenie 10h/noapte 2200ron angajam ajutor la bucatarie si curatenie (inclusiv spalat vase) pe noapte (10h) salariu 2200 ron/luna in mana, program 20:00-06:00, un liber pe sapt, bd. Iuliu Maniu, nr. 7 2.200 L; (0731.440.282 denisa.firicel@gmail.com

166. Ajutor de bucatar, conditii avanta-

de operatii pentru prepararea produselor: curatarea, spalarea, tocarea, portionarea alimentelor; realizeaza preparate reci si calde; participa la primirea marfii si depozitarea lor. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

197. Ambalatoare pentru producator de

Cat. B1/B2, AmbuMED angajeaza sofer autosanitara cat. B1/B2 echipaj medical de urgenta. Diploma de ambulantier obligatorie. Salariu 4000 - 6000 lei/luna (salariu+comision). Mai multe detalii la telefon. 4.000 L; (0722.112.224 contact@ambumed.ro

tive Construct, investitori imobiliari cu sediul in set.2, angajaza asistent manager 1 post si femeie de serviciu 1 post. cv-uri pe adresa de email: caba@102theaddress.ro 1 L; (0726.005.939 caba@theaddress.ro

bucatar, in restaurant cu catering, in zona Berceni, Metalirgiei. Salariu 1800 lei cu posibilitate de crestere. Program flexibil; 1.800 L; (0765.408.233 allex.marin@gmail.com

Da Giulio situat in Popa Stoica din Farcas nr. 29 (Calea Dudesti) angajeaza ajutor pentru bucatarie. Interviu zilnic 16.0020.00; (021.323.52.40/ 0723.617.966 da_giulio@yahoo.com

167. Ajutor de bucatar, efectueaza o serie

toare in cadrul unei importante companii de produse cosmetice din Bucuresti. Locatie: Militari, Sector 6. Program lucru: L-V in 2 schimburi. Nu necesita experienta. 1.570 L; (0799.762.360

207.

227. Asistent manager SC Caba Innova-

178. Ajutor in bucatarie angajez ajutor de

minima 6 luni pe un post similar. Locatie centrala, detalii in urma interviului, salariu negociabil, colectiv placut. Urgent. 1.600 L; rivulusd@yahoo.com joase, program flexibil. In zona centrala. (0742.204.444

««««««««««««««««««

jeaza femeie la spalat vase si curatat legume. Salariu atractiv; (0720.615.439/ 0724.226.619 261. B3ton Resto Bar angajeaza ospatar, ospatarita restaurantul B3TON, angajeaza ospatarita / ospatar cu experienta, program 2 zile cu 2 zile. Masa asigurata. Contract de munca. Bd. Marasesti nr. 2B bl.C, sc. 3. parter. Zona Parcul Carol; 1.600 L; (0724.590.863 262. Ba Glass Romania SA, cel mai mare

producator din Romania in domeniul sticlariei angajeaza: muncitor necalificat, sortator produse sticla (femei), lacatus mecanic, electromecanic, electrician. Beneficii: pentru persoanele din afara Bucurestiului oferim cazare. Relatii suplimentare la departamentul Resurse Umane telefon: 021.2018.594, 021.2018.507 sau la sediu str. Theodor Pallady nr. 45 sector 3. (021.201.85.94/ 021.201.85.07 263. Ba Glass Romania SA, cel mai mare producator din Romania in domeniul sticlariei, angajeaza: operator productie sticla. Salariu foarte atractiv peste media economica,posibilitatea dezvoltarii carierei profesionale. Beneficii: pentru persoanele din afara Bucurestiului oferim cazare. Relatii suplimentare la departamentul Resurse Umane telefon: 021.2018.594, 021.2018.507 sau la sediu str. Theodor Pallady nr. 45 sector 3. (021.201.85.94/ 021.201.85.07 264. Baduc SA angajeaza gestionar in Bucuresti Studii medii. Experienta in domeniul materialelor de instalatiii reprezinta un avantaj Cunoasterea obligatiilor gestionarilor conform legii. Disponibilitate la efort fizic si manipulare de marfa; (0745.101.251 liliana.constantin@baduc.ro 265. Baduc SA angajeaza operator calcu-

lator cerinte: studii medii/ superioare; cunostinte operare pc si Microsoft Office; atentie la detalii, atentie distributiva, spirit de observatie, comunicare si memorie buna; (0745.101.251 liliana.constantin@baduc.ro

tam modele pentru conversatii onliine. Suport 24/7, aparatura moderna, camere individuale. Plata la zi, saptamana, bilunar sau lunar. Locatie centrala. Lucram cu forme legale de munca, 3.000 {; (0727.232.513 274. Baneasa, agent curatenie, firma de

curatenie angajam personal intretinere in ansamblu rezidential de lux Pipera, langa zoo. Program fix 7:30-15:30, decontare Ratb, contract de munca, plata lunara fara intarziere. Tel: 1.450 L; (0771.449.760 275. Barbati Pentru balotat carton si folie

in sectoarele 3, 6Relatii la telefon; (0766.725.177

276. Barbati pentru curatenie si strans

carucioare pentru hypermarket din zona Berceni; (0758.044.134 277. Barbati si femei pentru verificat cali-

tate produs salariu 1500 Lei. Program 8 ore pe zi L-V, contract perioada nedeterminata, bonuri de masa in valoare de 15 lei/zi, detalii la telefon sau CV (0743.751.117 recrutare@smartoutsourcing.ro 278. Barbati si femei. Firma prestari servicii in curatenie angajam barbati si femei la supermarket Metro Pallady si Metro Militari; (0733.030.414/ 0733.030.402 279. Barbati si pensionari cu drept de munca. Firma de prestari servicii angajam barbati si pensionari cu drept de munca pt. operatori presa balotat carton folie. Salariu 1500/1700 si 50 decont transport; (0725.232.679/ 0733.030.402 280. Barista Restaurant situat in zona piata Dorobanti angajeaza fete/ baieti pentru a lucra in bar, 1.500 L; (0766.580.944 alexandra.saioc@gmail.com 281. Barista, nu necesita experienta Acest post implica comunicarea cu oaspetii cafenelei, prepararea de bauturi pe baza de cafea si nu numai. Posibilitate de training si specializare in domeniul cafelei; (0765.878.780 elvira.enache@narcoffee.com 282. Barista, nu necesita experienta, acest post implica comunicarea cu oaspetii cafenelei, prepararea de bauturi pe baza de cafea si nu numai. Posibilitate de training si specializare in domeniul cafelei. (0762.850.424 contact@narcoffee.com 283. Barman Boulevard Cafe angajeaza barman/barmanita cu experienta. Se ofera pachet salarial atractiv+tips, conditii avantajoase de munca. 1.300 L; (0735.155.357 Cafeblv@gmail.com 284. Barman cu minim de experienta, pt.

restaurant situat in sector 2, program 2/2 zile, transport asigurat, masa asigurata, contract de munca, procent din vanzare. Rugam seriozitate; 2.400 L; (0761.601.441/ 0761.299.964 dbrisit@yahoo.com

285. Barman pentru cafeneaua Bemolle Cafe situata pe Calea Victoriei nr.16 angajeaza barman cu minim de experien?a.Program 2 zile cu 2 zile libere. Salariu 2.250 lei net, tips zilnic, contract munca; 2.250 L; (0723.188.953 lidiabitu@yahoo.com 286. Barman pentru loc joaca copii in cadrul Mega Mall. Program de lucru in ture 9-17:30, 14:00-22:30, 8h/zi, 5 zile/ saptamana, cu 2 zile libere; 1.600 L; (0756.060.008 andreea@gymboland.ro

batrani Angajam asistenta medicala cu experienta in ingrijirea batranilor. Se lucreaza in ture de 12 ore, de zi. Detalii suplimentare la telefon. (0763.693.187 gradinita privata. Program de 4 h, 08.0012.00; (0720.371.206 246. Asistenta online Cautam persoanal

feminin (fete, mamici) cu/ fara experienta pentru conversatii online, 1.500 {; (0734.146.115/ 0720.932.936 divinostudo@yahoo.com 247. Asistenta online echipa Your Life Angajam personal feminin si cupluri pentru conversatii online, ofer Cazare, procent 5065%Bonus angajare 2000 ron , bonus prima data in acest domeniu 500 ron. 4.000 {; (0799.647.917 Iacovmariaraluca@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

22 octombrie 2018

9

4

LOCURI DE MUNCÅ 330. Brutar cocator angajam la firma de alimentatie publica, brutarie in zona Giulesti, salariu incepand de la 2800 lei, cu experienta, posibilitati avansare, bonusuri, 2.800 L; (0725.328.292 info@frenchbakery.ro 331. Brutar, cuptor traditional pe vatra,

sector 2 angajam cuptorist / cocator cu experienta (si la modelat). Asiguram cazare pt. personalul din provincie. 4.000 L; (0722.456.964 332. Brutar, ajutor brutar, cofetar, ajutor cofetar, patiseri, ajutor patiseri, cu sau fara experienta, Carrefour Baneasa angajeaza din Bucuresti si zonele limitrofe. Pentru detalii apelati tel. (0744.693.535 cristina_butnaru@carrefour.com 333. Brutar, modelator, pentru brutarie

Cartier Latin, Prelungirea Ghencea, salariu atractiv. Decontare transport, + bonusuri de performanta. Detalii mai multe la telefon sau adresa e-mail (0751.309.898 bogdanene46@yahoo.com 334. Bucatar angajam bucatar sau 287. Barman Restaurant Brasserie aflat in incinta Magazinului Unirea angajeaza urgent barman, program flexibil: 2 zile cu 2 zile. Contact. (0752.224.582 andantafood@yahoo.com 288. Barman Restaurantul Cherhanaua

Ancora angajeaza barman. Salariu motivant. Tel. (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com 289. Barman cu experienta Bite cauta

barman cu experienta pentru gestionarea activitatii de lucru in bar. Program 2 cu 2, 10-23. Se asigura transport si o masa pe zi. Salariul 1.500 lei + bonus. 2.000 L; (0726.600.921 fadidraghici@gmail.com 290. Barman pentru restaurantul Cis-

migiu, vino sa lucram impreuna intr-o cladire emblematica a Bucurestiului si sa oferim oaspetilor nostri o experienta de neuitat. Iti oferim un prgram flexibil, venituri peste medie si o noua experienta; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 291. Barman restaurant pentru locatia noastra Social 1 situat pe bld. Unirii nr. 1, program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon sau e-mail (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 292. BARMAN, Bistro din zona centrala angajeaza barman, ajutor barman preferabil cu experienta. Mai multe informatii la tel. sau CV la; (0745.574.230 ella.translucid@gmail.com 293. Barman, pentru Roxy Pub Regie. Se ofera pachet salarial atractiv, procent, experienta minim 6 luni; (0785.224.502 294. Barman-ospatar, club de biliard

Mercury, situat in sectorul 2 cauta fete/baieti spre angajare pentru postul barman/ospatar; (0726.605.399 295. Barmani Restaurant Piatra Alba angajeaza barmani cu experienta. Pentru mai multe detalii va stam la dispozitie la numarul de telefon; (0723.132.765 piatra.alba@gmail.com 296. Barmani si ospatari, hotelul Shera-

ton Bucuresti angajeaza barmani si ospatari, fete si baieti, cu sau fara experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 297. Barmani, barmanite, pt. Luna Cafe

& Bistro. Program de lucru avantajos. Punct lucru: str. Viitorului 32, sector 2, punct reper Piata Gemeni. Evenimente in fiecare weekend 1.800 L; (0771.609.431 info@cafeluna.ro 298. Barmanita angajam barmanita dinamica intr-un bar in Germania, relatii suplimentare, sunati la; (00497854985157 299. Beauty One Beauty One angajeaza

cosmeticiana. Sector 2 program o zi cu o zi duminica libera. Salonul este de 7 ani cu vad format; (0728.492.173 ene.gaby@yahoo.com 300. Beauty salon cu vechime de 8 ani in

sect. 3, Theodor Pallady nr. 3, angajeaza manichiurista (gel, semi, clasic) si ucenic coafor, persoane serioase, muncitoare si dornice sa evolueze, conditii deosebite; (0722.132.892/ 0761.926.357 simona.zuza@yahoo.com 301. Bellboy hotel, hotel 4 stele, zona

310. Bona copil nou nascut, 10 h/zi, Otopeni, 2.500 lei. Bona, fetita 7 ani, 8 h/zi, Tineretului, 2.000 lei. Bona, copil 2 ani si jumatatee, 8 h si jumatate/zi, Pantelimon, 2.200 lei. Menaj, 3 zile pe saptamana, Unirii; (0764.185.105/ 0764.949.331

cu experienta, zona Pipera, program de luni pana vineri 9-17:30. 2.000 L; (0771.765.563 bonesimenajere@yahoo.com 312. Bona full time Mall Vitan familie

336. Bucatar centru de batrani angajam

311. Bona externa angajam bona externa

tanara cautam bona full time pentru fetita 12 luni. Program Luni-Vineri 8:30-18:00. Ocazional weekend la evenimente intre 19:00-21:00, zilnic. (0722.945.449 313. Bona in Bucuresti, familii deosebite

locatie: Bucuresti, 20 posturi. Program de lucru: 8-10 ore/zi sau intern. Oferte salariale exceptionale. Suna si programeaza o intalnire cu noi sau trimite CV. 800 {; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 314. Bona interna pe 2 copii, zona Sos.

Nordului, 3.000 L; (0771.765.563 bonesimenajere@yahoo.com

rienta in domeniul microbiologie pentru laborator analize alimentare; (0764.352.788

317. Bona interna, 3000 de lei, Bucuresti cautam o persoana energica, sa aiba grija de baietel de 1 an si 3 luni; program intern; salariul 3000 de lei. 3.000 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 office@elite-jobs.ro

caut bona baietel de 11 luni. Program: lunivineri 9-17,30. Se solicita activitati exclusiv legate de copil inclusiv gatitul mesei de pranz. Fara menaj casa Piata Chibrit metrou 1 Mai (0728.886.263 loredana_barbu@yahoo.com 309. Bona copil 1 an, 8 h/zi, Cora Alexan-

driei, 2.000 lei. Menaj de luni pana vineri, Herastrau, 2.500 lei. Bona, copil de 6 luni, 8 h/zi, Bucurestii Noi, 2.000 lei; (0764.185.105/ 0764.949.331

359. Bucatar gradinita Angajam personal

bucatarie gradinita, langa Herastrau. (0752.974.328 360. Bucatar incepator restaurant din Mall Baneasa angajeaza bucatar incepator, salariu negociabil in functie de performanta. Programul se discuta la interviu. Petre Claudia contact; (0735.226.533 claudia.petre@abcint.ro 361. Bucatar la rece restaurant din cen-

tru capitalei angajeaza bucatar la rece cu experienta minim 1 an; (0741.055.359 cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro 362. Bucatar la rece salate si deserturi

339. Bucatar pentru cantina in incinta

gram 8 ore, sambata, duminica libere; (0768.948.080 341. Bucatar Restaurant & Delivery cu locatia in Drumul Taberei sector 6, angajeaza bucatar cu experienta in domeniu pe departamentul gratar-transare, portionare, preparare carne si prajire paneuri in friteuza. (0768.484.287 cosmin_sand_tour@yahoo.com

tam bucatar pentru mic dejun in unul din hotelurile noastre din centru Bucurestiului; (0787.466.305 cornelia.badita@thhotels.ro 364. Bucatar pentru front rece si grill pen-

tru restaurant The Grill, salariu si program avantajos. Daca vrei sa faci parte din echipa noastra, trimite-ne cv-ul tau la email (0764.822.977 gratarsivorbe@gmail.com

326.

acul broderie cu margele in atelierul de creatie Cristallini, infiintat in 2009, salariu atractiv, mediu de lucru placut, contract munca, program l-v, 8h cu pauza masa, zona Piata Victoriei, Aviatorilor. (0723.551.771 office@cristallini.com 328. Broker imobiliar. Imozone angajeaza

agenti imobiliari pentru activitate in sector 6. Candidatul ideal: persoana motivata cu abilitati in negociere si comunicare cu sau fara experienta; (0728.874.507 costinviziru.khc@gmail.com 329. Bronec Int. Company angajeaza dispecer centru alarmare. Cerinteminim 12 clase, program 12/24, 12/48. 021.326.20.44/9532;

381. Bucatar si ajutor cazare pt. restaurant zona Dacia restaurant, strada Mihai Eminescu 118 , angajeaza bucatar cald cu experienta meniu international mediteraneean , si ajutor bucatar rece cu experienta , 1 cu 1 libera , contr , masa, transport cazare 3.000 L; (0722.893.404 contact@restaurantmonparis.ro 382. Bucatar si ajutor de bucatar Cautam

colegi responsabili, si cu experienta minim 12 luni. Salariul 1700-3000 in functie de experienta. Program 2 cu 2 sau 5 cu 2. Se ofera o masa pe zi si transport asigurat. Zona Iancului; (0723.169.862/ 0726.600.921 fadidraghici@gmail.com 383. Bucatar si ajutor de bucatar pentru

locatie in mall Promenada, pentru detalii sunati la tel. (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com

enta pentru autoservire; (0768.395.717

387. Bucatar, angajam bucatar, bucatarie

romaneasca si ajutor bucatar. Zona Unirii, program 9-18, sambata si duminica liber. Salariul de pornire 2000 lei dupa scaderea taxelor si impozitelor adica in mana; (0769.210.009 388. Bucatar, detalii la telefon

(0744.831.505

321. Bona zona Bazilescu Familie cu doi copii (5 si 7ani) cautam bona. Zona metrou Bazilescu. Programul este 8:30-18:30. Fetita de 5 ani frecventeaza gradinita (trebuie luata la 17 de la gradinita) iar baiatul este clasa 0, (0742.016.232 nina_martinov2005@yaoo.com

325. Bona, Victoriei cautam o persoana care sa aiba grija de o fetita 10 ore pe zi, de luni pana vineri; zona intersectia Turda cu Ion Mihalache, salariul 2200 de Lei 2.200 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 office@elite-jobs.ro

tul Cherhanaua Ancora angajeaza bucatar si ajutor bucatar. Salariu motivant; (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com

386. Bucatar, angajam bucatar cu experi-

320. Bona Pipera cautam bona cu experienta, blanda, nefumatoare, pentru fetita de 9 luni, tot ce tine de copil, program 7:3017:00, luni-vineri, ocazional si seara (plata separata), zona Pipera, urgent; 2.700 L; (0741.932.722

doamna care sa aiba grija de un baietel de 1 an si 2 luni; program de 9 ore pe zi; zona Unirii, salariul 2000 de lei; 2.000 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 office@elite-jobs.ro

380. Bucatar si ajutor bucatar Restauran-

femeie vase, pentru autoservire zona Romana program luni vineri, salariu motivant. (0721.967.888

familie cu o fetita de 11 luni si un baietel de 2 ani 7 luni, care merge deja la gradinita, cauta bona. Program 8.30-18.30 L-V. Salariu 2000lei/luna. 2.000 L; (0751.125.680 tutorca_flor@yahoo.com

de 2 ani, program de 8-9 ore/zi de luni pana vineri, salariu 2.500-3.000 lei/luna; (0726.637.102

Bucatar sef cu experienta, barman/ barist, ajutor bucatar si femeie la vase angajeaza restaurant La Papile, situat la parcul Carol, salariul motivant si carte de munca; (0733.003.003

379.

385. Bucatar, Ajutor de bucatar, fata linie,

319. Bona Piata Muncii-Bvd Basarabia,

322. Bona zona Cora, soseaua Alexandriei Cautam o doamna serioasa (de preferat pensionara) pt îngrijirea unui bebe de 10 luni. Program 8-16.00 de luni pana vineri. Noi locuim in zona Cora Alexandriei, spre Bragadiru; (0754.347.198 Vornicugeorgiana22@yahoo.com

378. Bucatar sef restaurant cu renume din Brasov angajeaza bucatar sef cu experienta specializat pe bucatarie italiana si fine dining. Lucru in ture, mediu de lucru atractiv. Se ofera cazare (0722.218.996

384. Bucatar tanar cu experienta bufete, autoserviri pentru restaurant autoservire la pranz zona Mall Promenada. Experienta preparate romanesti si italienesti, street food. Program de luni pana vineri 7 - 16. Tel. 2.700 L; (0722.587.589

318. Bona pentru dezvoltare copil 5 ani, Dr. Taberei Caut bona cu experienta pentru copil 5 ani, cu aptitudini si motivatie pentru dezvoltarea lui intelectuala si dobandirea de indemanari. Salariu atractiv. Tel 0725883898 doar dupa ora 18.30 si weekend. (0725.883.898

327. Brodeza, pentru cusut manual cu

308. Bona 8h, copil 11 luni, Piata Chibrit

358. Bucatar full time, restaurant sec 4 Unirii angajeaza bucatar, salariul 3000 ron + bonusuri, taxi dec, cm, cautam oameni motivati, seriosi, cu dorinta de crestere. Suntem echipa tanara si ne dorim sa te alaturi. 3.000 L; (0767.671.013 office@thetemplepub.ro

363. Bucatar mic dejun hotel 4 stele Cau-

306. Bona cautam o doamna implicata,

307. Bona 10 h/zi, fetita 8 luni, 10 ore pe zi, zona Unirii. Atributii: sa stea cu fetita, sa se joace, sa o hraneasca. (0799.858.400

357. Bucatar fast-food in cadrul unui important lant de restaurante de tip fastfood din Bucuresti. Locatie Mall Promenada. Pachet salarial extrem de atractiv, program de lucru flexibil in doua ture de zi 2.930 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro

340. Bucatar pentru fast food Vitan, pro-

Brand Chef bucatar pentru locatia din Bucuresti. Salariu atractiv. Conditii deosebite; (0720.987.739

pensionara (eventual invatatoare) care iubeste copiii si are disponibilitatea de a avea grija de copil 10 ani; (0744.346.404 ht_hq@yahoo.com

338. Bucatar cu experienta pentru un centru de ingrijire batrani situat in zona Pajura. (0722.320.247 asociatiaphoenixcarehome@yahoo.com

unui important lant de restaurante de tip fast-food din Bucuresti. Locatie: Mall Vitan. Program lucru 5 zile pe saptamana cu 2 libere, in 2 schimburi 2.930 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro

316. Bona interna fetita 1 an contract de munca cautam bona interna, fetita de 1 an si 3 luni, cu experienta si recomandari, fire dinamica, organizata, discreta, dornica de o colaborare pe termen lung, minim liceu, 6 zile libere/luna, Cotroceni; 900 {; (0741.932.722

Herastrau, menaj usor, salariu motivant, nefumatoare, 3.000 L; (0720.157.191 guvernantebucuresti@gmail.com

mici luni-vineri 14.00-20.30 si sambataduminica (doua weekenduri pe luna) 10.00-16.00. Nefumatoare, sub 55 ani. Contact 0744355817. (0744.355.817

305. Bona Bona metrou Pipera doi copii

bucatarie romaneasca pentru catering, programul de l - v de 7 la 17. In weekend liber, salariu motivant. (0733.766.689 nootka200@yahoo.com

356. Bucatar fast food, angajam in cadrul

Ministerului Transporturilor.Cerinte : Experienta minim 2 ani. Conditii legale, contract de munca, salariu avantajos, 2.500 L; (0723.793.620 Office@bunbun.ro

324. Bona, Unirii, 2000 lei Cautam o

304. Biolog sau medic veterinar cu expe-

337. Bucatar cu experienta pentru

355. Bucatar cu experienta pentru catering catering cu meniu traditional romanesc cautam bucatar cu experienta. Oferim forme legale de munca, salariu fara intarziere. Programul: luni-vineri. Salariu: 4.200 Lei net. Sector 1, Calea Grivitei, 4.200 L; (0785.774.563 cateringsector1@gmail.com

315. Bona interna pentru gemeni, zona

302. Beraria Gambrinus, angajeaza

cautam barman cu experienta, dornic de munca, responsabil. Program 2 zile cu 2 zile.Asiguram masa. Contract de munca. Tips atractiv. In zona Parcul Carol. 1.600 L; (0724.590.863

bucatar cu diploma.Ne puteti suna la numarul pentru programarea unui interviu; (0724.205.565 andra@senior-center.ro

ing Catering cu meniu traditional cautam bucatar cu experienta. Oferim stabilitate, forme legale de munca, salariu la timp. Program: luni-vineri. Salariu: 4.200 lei net. Sector 1, Calea Grivitei 4.200 L; (0785.774.563 cateringsector1@gmail.com

restaurant central angajeaza in conditii excelente de munca bucatar pentru salate si deserturi. Salariu 1900 lei + tips foarte mare. Program 15 zile lucratoare; (0732.266.922 bogdanalexandrescu2003@yahoo.com

Baneasa, angajeaza bellboy (curier/ bagajist). Cunostinte minime lb. engleza. 1700 lei - 2000 lei; (0742.224.514 office@phoenicia.ro

303. Beton Resto Bar angajeaza barman,

335. Bucatar Brasseria Black by Doncafe

din mall Baneasa angajeaza bucatar cu experienta. Oferim: salariu atractiv, masa asigurata, contract de munca, transport asigurat de la munca-acasa (zona Bucuresti). 3.500 L; (0747.888.111 blackbucharest@gmail.com

323. Bona zona Floreasca pentru baietel

bucatar, ajutor bucatar, barman, ajutor barman, (0722.374.373

bucatareasa cu experienta salariu 2500 plus comision din vanzare, transport asigurat. (073500736/ 0735.011.735 AMANETHB@GMAIL.COM

354. Bucatar cu experienta pentru cater-

389. Bucatar, pizzar, operator prelu-

ari comenzi, pentru pizzerie cu livrari la domiciliu: sector 3. Salarii si conditii avantajoase. Relatii la telefon, L-V orele 9-18, (0767.659.089/ 0787.699.692 342. Bucatar restaurant Refugiu cu spe-

365. Bucatar pentru restaurant cu servire

cific romanesc angajeaza bucatar/ bucatareasa cu experienta. Salariu convenabil plus tips. Zona Ghica Tei (0727.626.981/ 0763.478.438

rapida contract de munca, program de lucru in ture: 08:00-16:30, 16:00-24:30, salariu 2800 lei + decont transport; 2.800 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro

390. Bucatar, rsponsabilitati: preluare si pregatire comenzi de preparate si bauturi; aranjare si debarasare mese. Cerinte: experienta pe un post similar minim 1 an, limba engleza, nivel mediu. (0758.094.095 mihaela.zuld@hotelmoxa.com

366. Bucatar pentru scoala scoala partic-

391. Bucatar, vino sa lucrezi in unul din

343. Bucatar Restaurant sect 4, anga-

jeaza full time, bucatar, femeie serviciu, paznic, (0745.670.564/ 0769.876.733 dinanicoleta09@yahoo.com 344. Bucatar Restaurant situat in incinta Mall Vitan Calea Dudesti) angajam urgent bucatar / bucatareasa. Masa inclusa, transport inclus, salariul de doua ori pe luna. 2.300 L; (0749.924.459 sorin.nedelcu@olimpico.ro 345. Bucatar restaurant situat in zona

Barbu Vacarescu angajeaza bucatar pentru departament rece si cald. Program de lucru in ture, salariu atractiv; (0724.015.800 346. Bucatar Roxy Pub (Regie) angajam

bucatar cu experienta, se cere seriozitate, punctualitate, capacitate de a respecta meniul si retetarul restaurantului, atentie distributiva. Se ofera salariu atractiv+tips; (0785.224.502 347. Bucatar zona Berceni. Bucatar

restaurant specific romanesc, 15 zile pe luna; (0769.399.555 Casaluica@gmail.com 348. Bucatar / ajutor de bucatar pentru

restaurant restaurantul Olimpico situat in mall vitan angajeaza Bucatar /ajutor cu experienta. Contract de munca nedeterminat , masa si transport incluse. Plata salariului la doua saptamani 5 si 20 ale lunii); (0762.937.427 sorin.nedelcu@olimpico.ro 349. Bucatar cald, bucatar rece, pizzar, barman, ospatar, personal spalare vesela pentru restaurant nou in Bucurestii Noi. Dorim sa formam o echipa dinamica, motivata si profesionista intr-un cadru relaxat si deschis. Oferim 2 mese/zi, taxi, tips (0726.606.212 cinasrestaurant@mail.com 350. Bucatar calificat Voluntari, Ilfov. Asteptam CV prin e-mail; (0742.065.070 gradinitabelsorriso@yahoo.com

Bucatar calificat, program 12 cu 24, pentru caminul de batrani al Parohiei Precupetii Vechi. Anunt valabil numai pentru Bucuresti; (0723.911.161 351.

352. Bucatar care sa stea degeaba Suntem o firma de catering si cautam un coleg serios si muncitor. Se ofera salariu motivant! Bucatarul sef, stie ce sa ceara viitorului angajat. Persoanele serioase au numai de castigat; (0724.378.496 iahim192004@yahoo.com 353. Bucatar chef si bucatar cald cautam bucatar chef si bucatar la cald responsabili, si cu experienta minim 12 luni. Salariul 2000-3500 in functie de experienta. Program 2 cu 2 sau 5 cu 2; 3.000 L; (0723.169.862/ 0726.600.921

ulara situata in Prelungirea Ghencea angajeaza bucatar; (021.315.65.43/ 0726.130.220 367. Bucatar preparator, macelar hotelul

Sheraton Bucuresti angajeaza bucatar preparator/macelar. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata. (0742.081.800 hr@sheratonbucharest.com 368. Bucatar Rin Central Hotel, cu expe-

rienta pentru restaurant, evenimente private, conferinte. Program de lucru 2 zile lucratoare/ 2 libere. Poti depune cv-ul la receptia hotelului sau poti suna la numarul afisat (0731.111.164 resurseumane@rinhotels.ro 369. Bucatar salate restaurant Stadio

restaurantul Stadio (Piata Universitatii) angajeaza bucatar salate, oferim un program flexibil, salariu motivant, decont transport si masa de pranz asigurata; (0731.322.472 andrei.buf@stadio.ro 370. Bucatar sau bucatareasa cu experi-

enta, restaurant zona Bld Brancoveanu, sect 4, angajeaza bucatar sau bucatareasa cu experienta specific international; (0729.942.824 florinrizea80@yahoo.com 371. Bucatar sectia calda pentru restaurantul Stadio (Universitate) angajeaza bucatar pentru sectia calda, program flexibil, salariu motivant + bonusuri; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 372. Bucatar sectia calda restaurant Sta-

dio situat in Piata Universitatii angajam bucatar grill, salariu atractiv, program flexibil, masa si transportul asigurate. Detalii la numarul de telefon; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 373. Bucatar sectia calda pentru restau-

rant Stadio situat in Piata Universitatii, salariu atractiv, program flexibil, masa si transportul asigurate. Detalii la numarul de telefon; (0731.322.472 catalina@r-hr.ro 374. Bucatar sectia calda Restaurant Nor

hai sa lucram impreuna in cel mai inalt restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de email; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 375. Bucatar Sectia Rece echipa noastra

se mareste. Cautam colega/coleg pt. sectia rece. Salariu foarte bun in functie de experienta. Pt. a aplica la acest job trimiteti CV-ul la: restaurant@hautepepper.ro sau sunati la tel; (0724.153.161 restaurant@hautepepper.ro 376. Bucatar sectie rece pentru bistro Piata Victoriei Ion Mihalache. Program 2 zile cu 2 zile(de la 9.00 pana la ora 21.30). 2.500 Ron net. Tips, bonus, 2 mese pe zi, alte beneficii (0743.009.431 377. Bucatar sectie rece restaurant a la carte. Se ofera carte de munca, transport asigurat seara la plecare, salariu negociabil in functie de experienta; (0723.034.082

restaurantele SHC. Cautam colegi pentru pozitia de bucatar, care sa faca parte din echipa restaurantelor stadio, Social 1, Nor, bistro Cismigiu. Suna-ne la: (0731.332.472 nicoleta.deaconu@stadio.ro 392. Bucatar, aj bucatarie, spalat vase

Ne marim echipa, restaurant in Centrul Vechi. Cautam bucatar, aj. bucatarie, spalat vase. Pentru programarea interviului va rgam sa sunati la numarul de telefon intre: 10.00-16.00; (0735.861.683 393. Bucatar, ajutor bucatar program de

l-v de la 6 -17, s-d liber. Carte de munca, salariu pt bucatar incepe de la 2200, pt ajutor 1600, masa calda, cantina zona Cotroceni, detalii dupa ora 14; (0724.513.432 alex_axeldr@yahoo.com

403. Bucatar, ajutor bucatar, pizzar si lucrator bucatarie interna pentru toate zonele Bucurestiului. Companie multinationala domeniul food delivery deschide noi locatii si cauta colegi. Alaturati-va echipei noastre, se lucreaza 8 ore/zi, 2 zile libere pe saptamana, salariul cuprins intre 1400-2000 in functie de experienta, persoanele interesate pot suna la numerele de tel. CV la mail; (0720.987.739/ 0799.831.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro 404. Bucatar, ajutor de bucatar si lucrator

vase cu experienta pentru companie de catering. Locatia se afla in sectorul 1 (la 3 minute de statia de metrou Jiului). Masa asigurata, transport asigurat dupa ora 22.30 3.000 L; (0764.503.197 valentin@partenermedia.ro 405. Bucatar, ajutor de bucatar, femeie

vase, (0766.222.738 marinela.popescu8@gmail.com

406. Bucatar, bucatareasa la rece cunos-

tinte de patiserie, femeie de serviciu, ospatari/ospatarite si barman cu diploma pentru restaurant situat in centrul capitalei. Conditii avantajoase; (0744.624.971 407. Bucatar, coordonator ambalator Retea de restaurante cu livrare la domiciliu cautam colegi pentru posturile: bucatar, coordonator ambalator, casier-vanzator, operator vase.salariu atractiv, masa la pranz, transport gratuit la sfarsitul programului, program normal sau in ture, (0731.617.815 catalina.damian@wuxing.ro 408. Bucatar, pizzar, shaormar, livrator, ajutor bucatar si casier, Besto Pizza angajeaza cu salariu motivant. Locatia se afla in sectorul 6 pe strada Uverturii nr. 92, absolut totul este nou (0799.787.112 bestopizza@gmail.com

Bucatar/ patiser pt. JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Experienta minima in bucatarie/cofetarie sau diploma de bucatar/cofetar; Cunostinte despre igiena alimentara; Persoana organizata si pasionata de bucatarie/ patiserie. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite. Persoanele interesate sunt invitate sa sune la numarul de tel. (021.403.19.94 409.

410. Bucatareasa angajam bucatareasa

pentru camin de batrani. Se gateste dupa un meniu zilnic. Calificare este necesara. Salariu + carte de munca. Detalii suplimentare la telefon. (0763.693.187 corban_marian2@yahoo.com 411. Bucatareasa Camin de batrani

angajam bucatareasa in zona pod Basarab, cu sau fara calificare in domeniu; (0720.153.950/ 0764.897.200 412. Bucatareasa pentru bucatarie cu specific catering masa de pranz, program 6-13, S, D libere, zona Iuliu Maniu, Politehnica; (0724.274.099 413. Bucatareasa pentru bucatarie cu specific catering masa de pranz, program 6-14, S, D libere, zona Dr. Taberei, (0723.393.083

419. Bucatareasa pentru pranz locatia

este deschisa de 4 ani intre orele 11.0016.00. Programul de lucru este de luni pana vineri de la 07.00-17.00. Salariu fix 2500 lei/luna pentru inceput. Sambata si duminica liber; 2.500 L; (0731.470.850 420. Bucatareasa sau bucatar restaurant cu autoservire zona Mall Promenada, experienta bucataria romaneasca si italieneasca. Program 7-16 de luni pana vineri (0727.880.528 421. Bucatareasa si infirmiere Camin de batrani angajeaza bucatareasa pensionara si infirmiere calificate. (0722.371.200

BUCATAREASA, AJUTOR DE BUCATAR, ANGAJEZ PENTRU CAMIN DE BATRANI, ZONA PANTELIMON; (0769.606.639 422.

423. BUCATARI pentru hotelul Sheraton Bucuresti. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata. (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com 424. Bucatari restaurant Vanity angajeaza Bucatari, ajutor bucatari, bufetier, ospatari, picoli, ajutor barman si femeie de serviciu. Pentru detalii sunati la numarul sau office@restaurantvanity.ro (0768.561.332 office@restaurantvanity.ro 425. Bucatari restaurant-cofetarie-patiserie angajeaza bucatari cu experienta. Programul este de 8 ore, carte de munca cu impozite la zi, masa si cafea incluse zilnic.Salariul este foarte atractiv; (0758.223.001/ 0758.223.002 alexvitan01@gmail.com

BUCATARI CU EXPERIENTA, SALARIU 4.500 LEI+ TRANSPORT 30 LEI/ TURA. PROGRAM 12.00 AM- 05.00 AM. RUGAM SERIOZITATE, LA MON CHER DOROBANTI; (0734.435.435

426.

427. Bucatari incepatori si cu experienta pt. Companie multinationala domeniul food delivery salariul intre 2.500-3.000 Ron net, in toate zonele Bucurestiului. Relatii la telefon: (0747.815.440/ 0799.831.111/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro 428. Bucatari pentru noul restaurant Cis-

migiu vino sa lucram impreuna intr-o cladire emblematica a Bucurestiului si sa oferim oaspetilor nostri o experienta de neuitat. Iti oferim un prgram flexibil, venituri peste medie si o noua experienta. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 429. Bucatari si ajutor bucatari incepatori si cu experienta pt. Wise Box Food Delivery, locatii in toate zonele Bucurestiului, salariul intre 2.500-3.000 ron luna, CV la mail; (0799.831.111/ 0720.987.739/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro 430. Bucatari si femeie la vase la Mon Cher Decebal. Salariu atractiv. Rugam seriozitate; (0722.232.220 431. Bucatari societate catering locatie sector 1, la 3 min de metroul Jiului. Salariul: de la 3000 lei (in functie de experienta si abilitati). Program: 2 zile cu 2 zile de la 9-22 sau zilnic de la 9-17 cu S-liber. Asigurat masa transport 22:30 3.000 L; (0755.050.280 luminita.sbana@yahoo.com

Clubului IDM angajeaza bucatari, ajutori bucatari, spalatori vase. Experienta nu este necesara. Oferim contract de munca, salariu motivant. Programari interviu la telefon sau CV pe email. (021.316.09.62 hr@idm.ro

415. Bucatareasa cu experienta Militari,

432. Bucatari, Wise Box angajeaza bucatari incepatori si cu experienta. Pentru locatiile din: Pipera, Stefan cel Mare, Crangasi, 13 Septembrie; 3.000 L; (0747.815.440/ 0799.831.111/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro

Apaca, 5.30-13.00, sambata, duminica liber; (0724.274.099

433. Bucatari, ajutori bucatari si ospatari

395. Bucatar, ajutor bucatar cu experien-

416. Bucatareasa cu experienta pentru

394. Bucatar, ajutor bucatar Restaurantul

ta, pentru salate si deserturi, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029 396. Bucatar, ajutor bucatar sector 3 Restaurant Allegro angajeaza bucatar si ajutor bucatar, in Bucuresti, sectorul 3, bd. Nicolae Grigorescu nr. 20, zona Titan detalii la; (0744.649.177 allegrotitan@gmail.com 397. Bucatar, ajutor bucatar si munci-

toare vase pentru restaurant autoservire; (0747.377.883 398. Bucatar, ajutor bucatar, muncitoare

vase pentru restaurant autoservire; (0747.377.883

414. Bucatareasa si ajutor de bucatareasa, cu experienta, pentru restaurant fast food, catering, situat in Berceni; (0762.348.084

restaurant situat in sector 1, cu specific italian, conditii avantajoase: contract de munca, program 2/2 zile,masa asigurata, transport asigurat, tips din vanzare, rugam seriozitate. 3.700 L; (0761.601.441/ 0725.246.188 dbrisit@yahoo.com 417. Bucatareasa pentru fast food, sefa

tura, zona Berceni, sector 4, salariu 2500 Lei, se lucreaza 1 zi cu 1 zi, cu experienta, contract 8 ore, se asigura masa zilnic, 2.500 L; (0773.316.497 418. Bucatareasa pentru gradinita Sec-

tor 2, Angajam bucatareasa pentru gradinita Sector 2. Persoana agreabila, activa, blanda. Necesita experienta in domeniu; (0731.441.100

restaurant sector 1 angajeaza - bucatar (3000-4000), ajutor bucatar (2000-2500), ospatar (2000-3000), femeie de serviciu (1800 - 2500) (0760.693.830 marianaionita720@yahoo.com 434. Bucatari, ajutori bucatari, pizzeri,

femei la vase, picoli si barmani pentru restaurant select, salariu atractiv plus bonusuri, transport de seara platit (0763.345.168 ghetraian@yahoo.com 435. Bucatari, bucatarese Restaurant Yoshi angajeaza. Te asteptam la un interviu. Nu trebuie sa ai neaparat experienta, vei invata de la noi ce este de facut. Masa asigurata, transport la plecare si alte conditii convenabile (0749.979.521/ 031.429.02.80

399. Bucatar, ajutor bucatar, femeie bucatarie, vase, curatenie pt. restaurant autoservire,salariu atractiv, zona Militari, urgent. Rog seriozitate,urgent, (0720.292.000 remus_maierean@yahoo.com 400. Bucatar, ajutor bucatar, ospatar, posturi disponibile pentru femei sau barbati, loc de munca in colectiv prietenos, restaurant. Salut! Vrei sa mergi la munca de placere? Oferim conditii bune salariale, bonus vanzari, masa, bani taxi. Detalii la telefon (0722.201.087 401. Bucatar, ajutor bucatar, personal bucatarie cantina situata in imediata vecinatate a statiei de metrou Pipera angajeaza personal bucatarie pe urmatoarele poziti: bucatar (cald, rece), ajutor bucatar, debarasator, spalator vase mari. (0742.668.259 mihai.samson85@yahoo.com 402. Bucatar, ajutor bucatar, personal curatenie. Restaurant zona Cotroceni angajeaza bucatar, ajutor bucatar si personal curatenie. Pentru cei din provincie se poate asigura locuinta. 2.000 L; (0774.670.522 office@marcon.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


10

22 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 477. Casier angajam casier in cadrul unui important lant de restaurante din Bucuresti. Locatie: Mall Vitan. Program: L-V in 2 schimburi, week-end liber. 2.200 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 478. Casier angajam personal in cadrul

unui important lant de restaurante din Bucuresti, sector 1/3. Program: L-V in 2 schimburi, weekend liber. Se asigura decont transport la schimbul de seara; 2.200 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 479. Casier loc de joaca copii in Mega

Mall. Program in ture, de la 9-17:30 si 14:00-22:30, 8h/zi, 5 zile/sapt, cu 2 zile libere; 1.600 L; (0756.060.008 andreea@gymboland.ro 480. Casier - lucrator comercial angajam lucrator comercial pentru chioscuri cu profil vanzare de presa, tutun, racoritoare, incarcare electronica telefonie mobila, etc. situate in Piata Unirii si zona Regie. Relatii la telefon (0723.554.992 office@octagon.ro

Bucatari, ospatari, grataragiu, restaurant romanesc, pozitie centrala (Decebal-Mihai Bravu) angajeaza personal: bucatari (salariu zilnic 150-300 lei/zi), ospatari, grataragiu, femei vase; (0740.665.577

457. Camerista. Hotel de 4 stele angajeaza cameristga. Salariu 1.600 lei+ bonuri de masa. Program 8 ore/zi, abonament sanatate clinica privata, bonusuri diverse, contract de munca; (0731.100.208

437. Bucatari, vazatori, menajere. Soci-

458. Cameriste si personal curatenie

436.

etate comerciala; (0722.345.997 ion.boldici@yahoo.com

438. Bucatari. Companie multinationala

domeniul food delivery Wise Box angajeaza bucatari incepatori si cu experienta, pt salariul intre 2.500-3.000 ron net, in toate zonele Bucurestiului. Relatii la telefon: (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 439. Buctara pentru restaurant grecesc

Restaurant grecesc, din centrul vechi, angajeaza urgent bucatar cu experienta in bucatarie mediteraneana. Salariu extrem de avantajos, plata zilnica la finalul zilei de lucru. (0768.036.349 niculescu.rober20@gmail.com 440. Buldoexcavatorist categoria Tri din Bucuresti si toata tara; (0722.760.707 441. Buldoexcavatorist, excavatorist, inginer edilitare, muncitori necalificati pentru firma de constructii; (0726.389.834 442. Cafeneaua MR. 5 angajeaza 2 noi colegi, dezvoltam in Bd. Alexandru Ioan Cuza, nr. 49, sector, Bucuresti, si iti oferim un job bun, corect, platit cu 1.200 lei net /luna + 2% din vanzarea lunara + bonus de realizare target lunar. (0774.573.143/ 0720.841.165 office@smartcc.ro 443. Calificati in constructii oameni seriosi si responsabili, urgent, plata saptamanal fara exceptie, 150 Lei/zi. Pentru provincie ofer cazare. Detalii la tel.: 150 L; (0762.444.673/ 0766.719.730 nicoleta.iozu@canpower.ro 444. Calificati si necalificati contract, cazare, angajam calificati si necalificati, zidari, dulgheri, fierari, zugravi, placatori, tencuitori si tineri fara experienta, se ofera contract, cazare gratuita, echipament, conditii de munca la nivel european, 4.000 L; (0723.631.455 alinfloricica92@yahoo.com 445. Calificati si necalificati in constructii

Firma de constructii angajam calificati si necalificati, oferim cazare in conditii bunecontract si salariu pe masura, cautam: dulgheri, fierari, zidari, finisori, zugravi, tencuitori, rigipsari, necalificati. 3.000 L; (0723.631.455 alinfloricica92@yahoo.com

446. Calificati si necalificati, orice dome-

niu, colaborare; (0721.878.231

447. Call Center - Ofertare. Angajam personal cu experienta in domeniul call center, cu abilitati de relationare si comunicare, ordonata si responsabila. Depozitul se afla in zona Popesti Leodeni. Asiguram transport. (0720.449.944 ellavoicu@yahoo.com 448. Call center, telefonist, operator anga-

jam persoane pentru postul de operator call center in limba romana. Program 09.00- 18.00. Weekend-ul liber. Salariu fix 1400 ron + decont transport + bonus saptamanal 100-400 ron. (0773.937.411 elena.simion@violetgroup.ro

449. CAMERISTA pentru hotel trei stele, langa Mall Plaza, sector 6. Oferim o masa/ zi, conditii motivante de lucru, bonusuri periodice si alte facilitati. De preferat candidatii sa fie domiciliati in sectorul 5-6. (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com 450. Camerista hotel 4 stele Hotel Christina 4 stele, in Bucuresti, zona Piata Romana. Salariu atractiv, mese asigurate, experienta nu este obligatorie. Telefonati pentru programare interviu. Str. Ion Slatineanu nr 13; (0731.009.999 office@hotelchristina.ro 451. Camerista hotel Boutique vila Paris

Boutique Hotel, 4 stele, 9 camere, angajeaza camerista. Experienta in activitati de curatenie; experienta in domeniul hotelier, persoana corecta si organizata. Efectuarea serviciului de curatenie. (0722.696.974 office@vilaparis.ro 452. Camerista hotel, RIN Grand Hotel

(Sos. Vitan-Barzesti, 7D). Efectueaza curatenia in camerele de hotel conform standardelor. Cerinte: persoana muncitoare, dinamica, atenta la detalii. Program: 2 zile/2 zile libere; (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro 453. Camerista pensiune Crangasi, experienta nu este necesara, bunavointa da. (0749.114.663 pensiuneacasamica@gmail.com 454. Camerista pentru Grand Hotel Con-

tinental (Calea Victoriei). Postul presupune efectuarea curateniei si intretinerea spatiilor hoteliere repartizate (interioare si exterioare). Oferim conditii legale de munca, salariu + tichete de masa. Relatii la telefon: (0726.222.603 455. Camerista, hotel, zona Casa Presei, angajam cu contract de munca permanent, salariu atractiv, program 1 zi cu o zi libera, urgent, 1.800 L; (021.795.70.30

456. Camerista, femeie de serviciu,

ospatari hotel -restaurant 4 stele angajeaza: camerista, femeie de serviciu, ospatari. Nu este necesara experienta dar se cere dorinta de invatare si initiativa; (0748.291.199 office@hoteldiesel.ro

hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti, angajeaza cameriste si personal curatenie, cu sau fara experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com 459. Cameriste. Hotel angajeaza

cameriste. Salariul este intre 1800-2000 ron net; (0755.200.032 460. Camin de batrani angajeaza

femeie de serviciu - intern, infiermiere si asistenta medicala, program 24/48 h, salariu atractiv; (0722.368.881 461. Cantuitor mobila Fabrica de mobila

angajam operator secundar masina aplicat cant. Sarcini: preluat si verificat piese dupa cantuire. Program 98-17.00, 1 h pauza, decontare transport. 2.400 L; (0753.277.788 laramodul@gmail.com 462. Carrefour Baneasa angajeaza brutari,ajutor brutari Hypermarket Carrefour Baneasa angajeaza brutari, ajutori brutari, cofetar, ajutor cofetar, cu sau fara experienta, din Bucuresti sau zonele limitrofe.Pentru detalii apelati. (0744.693.535 cristina_butnaru@carrefour.com 463. Carrefour Baneasa angajeaza lucratori comerciali cu sau fara experienta, din Bucuresti sau zonele limitrofe. Pentru detalii va rog sa sunati la nr. tel. (075110628

481. Casier benzinarie Mol, daca esti o

persoana determinata, corecta si doresti sa te alaturi unei echipe de profesionisti, sa lucrezi intr-un mediu placut si sa inveti multe lucruri noi si utile, trimite CV la adresa de mail, 2.040 L; (0729.105.411 carmeninescu@gmail.com 482. Casier benzinarie, situata in cartierul Baneasa, benzinarie multinationala angajeaza 3 casieri (baieti/fete), ture flexibile, 15 zile pe luna, salariu fix 2040 lei brut plus o parte variabila cuprinsa intre 100-500 lei, bonuri de masa, training gratuit. (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com 483. Casier benzinarie, situata in orasul Otopeni benzinarie multinationala angajeaza 3 casieri (baieti/fete), ture flexibile, 15 zile pe luna, salariu fix 2040 lei brut plus o parte variabila cuprinsa intre 100-500 lei, bonuri de masa, training gratuit, (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com

498. Casier, lucrator comercial si picol debarasator, program de luni pana vineri de la 8 la 17. Sambata, duminica, sarbatori legale sunt zile intotdeauna libere 1.700 L; (0741.541.460 Pavel_marco@yahoo.com 499. Casier, lucrator comercial, retea de supermarketuri de proximitate angajeaza pentru magazinele sale urmatoarele categorii de personal: casier, lucrator comercial, manipulant marfa, 1.800 L; (0727.815.625 office@clicmarket.ro 500. Casier, lucrator comercial, Piata Kogalniceanu pentru magazinul Shop & Go Mega Image full tine salariu atractiv, 8 ore/zi, in 2 ture si part time (sambata si duminica). Cautam persoane serioase. (0761.629.878 501. Casier, vanzatoare OMV, Sos. Giurgiului, firma partener OMV Petrom angajeaza casier/vanzatoare la OMV, Soseaua Giurgiului. Se ofera un salariu decent, bonuri de masa si training gratuit, (0723.473.371 gflorin_2004@yahoo.com 502. Casier, vanzator Brutarie-patiserie frantuzeasca, angajam casier vanzator, 2 persoane. Locatie in cartier Aviatiei, aproape de metrou Aurel Vlaicu,d etalii, (0741.777.509 mi@breadandspices.com.ro 503. Casier, vanzator mag. alimentar, non

stop Angajam casier vanzator pt magazin alimentar non stop sect 2. Salariu motivant peste media actuala. Cerinte: preferabil domiciliu in sector 2 sau in zona, studii medii, cazier. (0722.234.524 504. Casier, vanzator restaurant, serveste

clientii, incaseaza banii, sugereaza produse. Asigura si pastreaza curatenia in zona de servire. Salariu 2100 lei, decont transport 2.100 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 505. Casier. Uncle John angajeaza casier

484. Casier cafenea cafenea de speciali-

pentru locatia din Auchan Dr Taberelor. Experienta constituie un avantaj, se ofera salariu fix, bonuri de masa, bonusuri in functie de vanzari, transport asigurat. (0742.219.021 office@unclejohn.ro

tate angajeaza casier, part time, cu sau fara experienta, preferabil student. Mai multe detalii la telefon; (0745.574.230 ella.translucid@gmail.com

506. Casier/ vanzatoare pentru Market, program in ture, conditii foarte bune, zona sos. Colentina, carte de munca, salariu 2.000 L; (0727.900.690

485. Casier cantina cantina situata in Pipera, angajeaza casiere.Program L-V de la ora 08-17:00. Se ofera salariu, tichete de masa, o masa din partea restaurantului, prime. Experienta in domeniu constituie un avantaj, (0742.668.259 mihai.samson85@yahoo.com

507. Casier/lucrator comercial Shop&Go Fundeni 294 angajez casier/lucrator comercial pentru magazin Shop&Go Mega Image. Fundeni 294, Sector 2, Bucuresti. Full time, salariu motivant, cu marire in functie de vechime, responsabilitati; (0722.655.654 Popagxg@gmail.com

486. Casier cu experienta pentru

508. Casiera Angajam casiera service

Shop&Go zona Obor. Program flexibil, salariu atractiv+ bonuri de masa; (0767.655.834

(vulcanizare) in zona Vitan (Piata Bobocica) sau Popesti-Leordeni. Pentru mai multe detalii. (0728.919.034

520. Casiera Shop & Go, Drumul Taberei,

Orizont, ai experienta sau nu, vrei sa inveti lucruri noi, vino sa te alaturi unei echipe entuziaste. Program lucru intermediar. Vom gasi un pachet atractiv pentru tine. Vino la un interviu. (0760.919.154 magazinshopgo@gmail.com 521. Casiera, pentru club de poker (casi-

no) zona Piata Alba Iulia, program 2/2, aspect fizic placut, limba engleza (nivel mediu), nu este necesara experienta. Salariu fix+tipsCV sau tel pentru progr. interviu. 2.000 L; (0762.400.500/ 0765.932.247 neacsu.raluca89@yahoo.com 522. Casiera, ospatari si ospatarite, aju-

tor pizzer, personal curatenie pentru pizzerie in sector 4; (0731.333.405 523. Casiera, vanzatoare in magazin ali-

mentar cu autoservire. Program flexibil, colectiv prietenos, conditii de lucru decente.Salariu motivant. Adresa: sector 4, strada Huedin 27 1.600 L; (0721.687.945 mihaikiv@yahoo.com 524. Casiera, vanzatoare cu experienta pentru covrigarie Petru, in zona Stefan Cel Mare. Program lejer, salariu de la 2000 Lei. Cerinte: servirea clientilor rapid si amabil, dornica de munca 1.700 L; (0736.046.919 525. Casiera/ lucratoare comerciala mag-

azin alimentar Oval Market angajeaza casiere doar cu experienta in mag.alimentar si cu recomandare dinamice, apte de munca, serioase si punctuale CM, prime, prog: 2 zile: 7-21 si 2 zile liber, Constructorilor sect 6 2.300 L; (0723.333.122 526. Casiere pentru hotelul de 5 stele

Sheraton Bucuresti. Experienta si cunoasterea limbii engleze este obligatorie. CVurile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (0742.081.800 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 527. Casiere gastro, benzinaria Mol Tim-

puri Noi angajeaza cu contract de munca, casiere gastro. Program de zi 4 zile lucrate/4 zile libere, salariu fix, bonus loialitate, bonuri de masa, tips zilnic. (0724.528.622 timpurinoi@molromania.ro 528. Casieri benzinarie sector 6, zona Militari angajeaza fete si baieti pentru postul de casier. Asteptam CV-urile pe adresa de mail; nicolicomexim@gmail.com 529. Casieri si lucratori comerciali, pentru

restaurant tip fast food in Mall Promenada, detalii la tel. (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com 530. Casieri, Cinema Pro, Universitate, cauta casieri full time, program flexibil, cu sau fara experienta, pretabil studenti. Diploma de BAC obligatorie. Salariu net 1.500 lei. CV-uri la cinema sau pe email; 1.500 L; (0724.885.599 spv@cinemapro.ro

lucratori comerciali cu sau fara experienta, din Bucuresti sau zonele limitrofe. Pentru detalii va rog sa sunati la nr. tel. (0751.110.628 tatian_bratosin@carrefour.com

467. Carrefour Baneasa angajeaza lucratori intretinere cu sau fara experienta, din Bucuresti sau zonele limitrofe. Pentru detalii sunati la: (0748.884.345 marius_matei@carrefour.com

macelar transator, Hypermarket Carrefour Baneasa angajeaza macelar, transator, ajutor macelar cu sau fara experienta, din Bucuresti sau zonele limitrofe. Pentru detalii apelati numarul tel. (0751.110.628 tatian_bratosin@carrefour.com 471. Carrefour Baneasa angajeaza

macelar, transator Hypermarket Carrefour Baneasa angajeaza macelar, transator, ajutor macelar cu sau fara experienta, din Bucuresti sau zonele limitrofe.Pentru detalii apelati numarul. (0751.110.628 tatian_bratosin@carrefour.com 472. Carrefour Baneasa angajeaza macelar, transator Hypermarket Carrefour Baneasa angajeaza macelar, transator, ajutor macelar cu sau fara experienta, din Bucuresti sau zonele limitrofe. Pentru detalii apelati numarul (0751.110.628 tatian_bratosin@carrefour.com 473. Carrefour Baneasa angajeaza macelar, transator hypermarket Carrefour Baneasa angajeaza macelar, transator, ajutor macelar cu sau fara experienta, din bucuresti sau zonele limitrofe. Pentru detalii apelati numarul tel. (0751.110.628 tatian_bratosin@carrefour.com 474. Casa Banicl angajeaza femeie serviciu, bufetiera; (0723.391.101 475. Casa de pariuri GoBet zona Teiul Doamnei sect. 2, angajam operator- casier cu experienta, salariu atractiv; (0761.410.718/ 0720.490.320 476. Casier Angajam casier in cadrul unui important lant de restaurante din Bucuresti. Locatie: Mall Promenada. Program: L-V in 2 schimburi, week-end liber. 2.200 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro

Casa Di Adriano angajeaza circularisti cu experienta in debitare pal pentru zona bvd. Timisoara, salariu atractiv, detalii la tel, dl. Robert. (0720.000.224 casa_di_adriano@yahoo.com 547. Circularisti si lucratori comerciali Casa Di Adriano angajeaza circularisti cu experienta in debitare pal si lucratori comerciali pentru magazin de accesorii mobilier pentru zona Faur, Poarta 4, salariu atractiv, detalii la tel, dl. Marius. (0720.000.229 casa_di_adriano@yahoo.com

Casier Gastro Shop OMV Colentina (la capatul 21). Benzinaria OMV Colentina cauta o persoana serioasa si comunicativa pentru postul de casier. Program de lucru flexibil, mediu de lucru placut, castig motivant, echipa frumoasa, 1.800 L; (0742.218.051 joburiomvcolentina@yahoo.com 488. Casier gastro, OMV Lizeanu, echipa

tanara si dinamica; (0736.898.770/ 0764.444.806

489. Casier pentru benzinarie Angajam casier pentru benzinarie. Locatiile sunt situate in sectoarele 3, 4 ?i 5. Experien?a nu este necesara dar, poate fi considerat un atu. (0723.667.203 savali0203@gmail.com 490. Casier pentru benzinarie sector 6,

benzinaria Mol, Valea Cascadelor, angajeaza cu contract de munca persoane responsabile. Program flexibil, salariu fix, tichete de masa, tips zilnic, bonusuri. (0769.220.414 valeacascadelor@molromania.ro 491. Casier vanzator restautant in Mega

Mall Este jobul ideal pentru persoanele active, comunicative, cu orientare si deschidere catre clienti. Beneficii: salariu 1800 lei, masa la pranz, transport asigurat dupa orele 22:00, training de specialitate; (0731.617.815 catalina.damian@wuxing.ro 492. Casier, bucatar in cadrul unui impor-

tant lant de restaurante de tip fast-food din Bucuresti. Locatie: Mall Baneasa, Promenada, Vitan. Program lucru 5 zile pe saptamana cu 2 libere, in 2 schimburi. 2.200 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 493. Casier, lucrator comercial pentru

magazin Shop & Go zona Buftea si Baneasa (str. Bilaria) la Metav; (0745.637.369 494. Casier, casiera la o locatie de tip fast-food cu servire rapida. Salariu avantajos, plus bonus din vanzari. Pentru mai multe detalii sunati la: (0731.705.142/ 0727.454.790 ruinea.cristina@yahoo.com 495. Casier, casiera pizzerie pentru sect. 2, 3, 4, 6 angajam casieri Take Away Pizzerie. Persoana responsabila, seriosa si punctuala. Salariul motivant, bonuri de masa, tips-uri. Relatii la telefon. Te asteptam sa ne cunoastem. (0751.309.890 sergiu.cojocariu@trentapizza.ro 496. Casier, lucrator comercial angajam pentru magazin cu profil vanzare de presa, carte, tutun, racoritoare si alte produse, situat in hol iesire clienti Metro Cash&Carry Voluntari si Berceni (0723.554.992 office@octagon.ro 497. Casier, lucrator comercial angajam

pentru magazin cu profil vanzare de presa, carte, tutun, racoritoare si alte produse, situat in incinta Garii de Nord (0723.554.992 office@octagon.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

509. Casiera Casiera pentru depozit

531. Casieri, casiere benzinarie pentru

engross salariu net 1700 ron, 300 ron tichete de masa, program de l-v, 7.3016.30. Contributiile la stat achitate, respectarea concediilor si zilelor libere legale; 1.700 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com

benzinaria Mol Timpuri Noi, cu contract de munca. Program in ture, flexibil, salariu fix, bonusuri, bonuri de masa, tips zilnic (0724.528.622 timpurinoi@molretail.ro

510. Casiera Liwu Restaurant angajeaza

Casiera, full-time si part time. Cautam persoana placuta, energica, cu abilitati excelente de comunicare. Colectiv tanar si dinamic, contract de munca, tickete de masa. (0725.572.345 secretariat@liwu.ro 511. Casiera restaurant din Floreasca

angajam urgent casiera cu experienta. Oferim salariul avantajos, masa, se lucreaza in ture 8 ore. Asteptam CV pe mail sau tel.; (0731.351.135 office@vacamuuu.com 512. Casiera cu sau fara experienta, urgent porgram o zi cu o zi, salariu 15002000, sector 3, zona Salajan; 2.000 L; (0728.922.460 autototal.complet@gmail.com 513. Casiera domeniul auto angajam casiera in domeniul auto (service auto, spalatorie, vulcanizare) cu experienta Oferim salariu atractiv, mai multe detalii la nr; (0765.000.200/ 0799.400.300 contact@cafyjr.ro 514. Casiera lucratoare comerciala. Oval Market,Crangasi angajeaza 2 pers. dinamice, apte de munca, serioase, punctuale si cu experienta in mag. alimentare. Oferim CM, salariu motivant bonusuri, prime. Program 2 zile 7-21 si 2 zile liber, 2.300 L; (0771.415.022 515. Casiera magazin Home Depot situat

langa Mc Donalds de la Dristor, program doua zile lucratoare cu doua zile libere. Program magazin L-V 9-20, S:9-17, D: 914, salariu net 1.500 Lei(in mâna) cerem ?i oferim seriozitate; 1.500 L; (0721.544.982 516. Casiera operator -companie multinationala angajeaza operator casier cu sau fara experienta pentru locatii in toate zonele Bucurestiului, se asigura pregatire, salariul intre 1800-2000 lei net, program 8 ore sau 12 ore; relatii la telefon; (0720.987.739/ 0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

532. Casieri, copertinari benzinarie Mol Giulesti, Benzinarie Mol Giulesti sector 6, angajeaza casier si ajutor bucatar. Salariu fix, tichete de masa, bonusuri de performanta, posibilitate de dezvoltare profesionala. Solicitam seriozitate, atitudine (0742.073.243 giulesti@molromania.ro 533. Casieri, personal servire linie, curatenie, soferi livrari. Restaurant cantina in zona Pipera (aproape de statia de metrou). Va asteptam de L-V, orele 10-17 cu tel. de confirmare inainte, (0787.330.385/ 0787.360.200 office@smartbistro.ro 534. Catering angajeaza bucatar cu sau fara experienta Firma catering cu sediul in Popesti-Leordeni angajeaza bucatar cu sau fara experienta. 5 zile lucratoare cu 2 zile libere. Salariu atractiv. (0733.811.097 office@royalcatering.ro 535.

Caut doamna pentru ajutor menaj; (0722.507.708

536. Caut o fata cu experienta in condus, caut soferita cu experienta, fata fara obligatii, careia sa-i placa sa conduca o masina de lux, atat in tara cat si in strainatate, Mercedes cutie automata, ultimul model, 1.000 {; (0733.923.012 danielguta74@yahoo.com 537. Chef bucatar catering. Firma de catering cu 15 ani vechime, in continua dezvoltare, angajam chef bucatar cu experienta. Meniul este romanesc. Program: luni-vineri, salariu 6.000-8.000 lei net. Sect. 1, Calea Grivitei; 8.000 L; (0785.774.563 cateringsector1@gmail.com 538. Chef bucatar cu experienta pentru

catering in dezvoltare din sector 1 cu meniu romanesc. Program luni-vineri, salariu 6000-8000 lei net. Forme legale de angajare, salariu la timp, stabilitate. Calea Grivitei. 8.000 L; (0785.774.563 cateringsector1@gmail.com tru locatia din Bucuresti. Salariu atractiv. Conditii deosebite; (0720.987.739

cautam persoana comunicativa, adaptabila,cu abilitati de lucru in echipa. Oferim pachet salarial motivant, scolarizare si un mediu de lucru stabil si placut; (0758.091.777/ 0758.091.777 bucurestipallady@diego.ro

540. Chelner Restaurant din zona centrala angajeaza chelner si ajutor chelner cu sau fara experienta, salariu plus tips. Informatii la tel. (0745.574.230 ella.translucid@gmail.com

519. Casiera shaorma, cantina 2200ron,

luna mana cautam casiere, ture de 12h, 2 ture de zi, 2 ture de noapte, 2 zile liber salariu 2200ron/luna in mana, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7; 2.200 L; (0731.440.282 denisa.firicel@gmail.com

565. Coafeze cu experienta angajeaza salon din zona Berceni, sector 4, Bucuresti. (0721.956.508 566. Coafeze frizerite, cosmeticiene,manichiuriste, unghii tehnice. O zi cu o zi, sector 5, (0744.811.796/ 0728.912.545 567. Coafeze, coafori, salariu 2500 ron/15 zile, CM achitata de societate, zonele Sos. Oltenitei, Berceni, Progresul, Rahova, Drumul Taberei, Iancului, Titan, Obor, B-dul Chisinau, Roma; (0721.000.376/ 0724.133.585

549. Cizmar pentru atelier reparat incalta-

569. Coafor, stilist si frizer, pentru saloane

minte, indiferent avarsta, salariu atractiv; (0762.490.455 550. Clinica medicala angajeaza 2 mena-

Mosilor si Lujerului. Oferim contract full time, salariu atractiv, portofoliu de clienti format, colegi tineri, stabilitate si cursuri de perfectionare; (0720.996.748 elena.andreea.d@gmail.com 570. Cofetar cu experienta (decor) str. Domnita Anastasia nr 5, sambata -duminica liber; (0722.558.062 571. Cofetar pentru activitate in Suedia,

asiguram cazare; (0768.948.080

572. Cofetar cofetaria Art Dessert Art

Dessert angajeaza cofetar cu experienta; mediu de lucru profesionist alaturi de Master Cake Irina Apostol, Sos. Buc.-Targoviste nr. 22, sector 1, (zona Rest. Doi Cocosi), Tel: (0722.305.398 emilia@emex-romania.ro 573. Cofetar cu experienta transport decontat, salariu 3.000-3.500 Ron net. Proba de lucru platita (0746.299.996/ 0758.092.348 office@la-petite.ro 574. Cofetar cu experienta zona Luica;

(0754.230.042

575. Cofetar si ajutor de cofetar Boutique

Chococake S.R.L angajeaz? cofetar cu experienta. Daca vrei sa faci parte din echipa noastra nu ezita sa ne contactati. 2.700 L; (0723.505.669 ninatitichi2@gmail.com

salon central Carol intersectie cu Mosilor, Cati; (0726.403.409

576. Cofetar si modelator in pasta de zahar pentru Cofetaria Irina, zona Titan (0734.376.662 ira_eu@yahoo.com

554. Coafeza cu experienta minim 2 ani, pentru salon infrumusetare. Oferim salariu 3000 lei/20 zile lucrate/luna si seminarii perfectionare profesionala. 3.000 L; (0732.661.578

577. Cofetar si vanzatoare cofetarie angajam urgent cofetar si vanzatoare pentru cofetarie amplasata in zona Vitan. Detalii la telefon; (0727.205.684 cofetariebucuresti@gmail.com

555. Coafeza pachet salarial atragator peste 2500 ron format din parte fixa, bonus de performanta, bonus de fidelitate, carte de munca, alte beneficii, program flexibil, training gratuit, clientela selecta formata. 2.500 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro

578. Cofetar, pentru laborator cofetarie, cu experienta, persoana serioasa, pasionata, numai pentru realizarea torturilor in martipan, mediu placut de lucru, carte de munca, conditii deosebit, salariu foarte bun, (0729.737.619

556. Coafeza pentru ca facem performan-

579. Cofetar, salariu motivant;

ta ne marim din nou echipa. Salon Bravory angajeaza personal in zona Crangasi, sector 6, pentru departamentul de coafor. Program lucru: o zi cu o zi. L-s 10 - 21. (0762.184.597 office@anuntul.ro 557. Coafeza pentru salon infrumusetare,

locatiile din Militari si Timpuri Noi. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare profesionala. (0723.383.315 558. Coafeza si manichiurista Salonul

Amethyst Beauty Center, situat pe strada Valea Oltului, cu o clientela de 10 ani, angajeaza pe postul de coafor si manichiura clasica/ semi/ unghii trhnice. Nr tel. (0730.962.943 marydumitru32@gmail.com 559. Coafeza, cosmeticiana si manichiurista pentru salon de infrumusetare zona Ion Mihalache (P-ta Domenii). (0721.538.050 560. Coafeza, Joly Salon angajeaza coafeza cu cunostinte in frizerie. Zona Timpuri Noi; (0723.614.889 iulialuncasu@yahoo.com

(0745.133.242

580. Cofetar, ajutor de cofetar cautam colege/i pentru compania de deserturi elegante Cupcake Philosophy (www.facebook.com/cupcakephilosophy) in zona Sos. Colentina, Andronache. CV la email. (0726.050.568 ioana@cupcakephilosophy.ro 581. Cofetar, ajutor, program flexibil, carte munca, salariu motivant. Zona Drumul Sarii; (0766.300.177 582. Cofetar, intr-un laborator aflat pe bd.

Timisoara, sect. 6. Program de lucru la alegere. Salariu incepand cu 2.500 L; (0758.084.294 583. Cofetar, patiser experienta minim 3 ani, contract de munca, zona metrou Costin Georgian, program luni-vineri 6:0015:00, si 2 sambete/ luna cu program redus (06:00-12:00), pachet salarial atractiv si o masa/ zi, 2.400 L; (0749.997.100 razvan.sfant@bucateperoate.ro

coafeza sau stilist cu carte de munca. Zona Titan, Piata Minis. (0722.652.922 sorescu.alice@yahoo.com

584. Cofetar, patiser si vanzatoare cofetarie Labortorul nostru se afla in Berceni, este utilat cu aparatura de ultima generatie si lucram cu produse de calitate si fara premixuri. Oferim salarii atractive, (0745.135.194 lili@ml2000.ro

562. Coafeza, Salon vad format, sect 3,

585. Cofetar. Angajam cofetar - patiser

angajeaza coafeza si manichiurista cu experienta. Salariu fix si comision. (0745.186.925/ 0720.605.668

cu experienta, vanzatoare si muncitor necalificat in soseaua Panduri. Relatii la telefon; (0724.231.140

561. Coafeza, salon cu vad, angajeaza

539. Chef Bucatar-Brand Chef pen-

517. casiera pentru magazinul Diego

518. Casiera pentru restaurant fast food Baneasa salariu net 2.200 Lei + bonuri de masa (15 Lei/ bon). Program lucru doua ture, doua zile libere. Contract de munca pe perioada nedeterminata, o masa gratuita pe zi; (0785.405.645 ioana.vlad@calif.ro

564. Coafeza, frizer(ita), TH maseur(a), salon infrumusetare Cartier Titan, pachet salarial atractiv, c. munca, vad format; (0733.814.616

568. Coafor stylist cu sau fara experienta pentru salon situat in sect. 2, pe Bd Carol 1 la intersectie cu Calea Mosilor. Se ofera salariu fix si procent, carte de munca si concediu platit.Telefon. 1 L; (0740.941.097 valentin_kelu@yahoo.com

553. Coafez stilist cu sau fara experienta, 487.

563. Coafeza, coafor cu abilitati si in frizerie. Cautam o persoana sociabila cu chef de munca. Oferim salariu fix sau comision, carte de munca 8 ore. Zona Eroii Revolutiei. Pt interviu sunati. (0774.036.673

548. Circularisti si lucratori comerciali, Casa di Adriano angajeaza circularisti cu experienta in debitare pal si lucratori comerciali pentru magazinul de accesorii mobilier pentru zona Andronache, salariu atractiv, detalii la tel. dl. Sandu (0731.202.008 casa_di_adriano@yahoo.com

Servicii Express organizeaza in data de 02.11.;2018, concurs pentru ocuparea a doua posturi de sofer peste 3,5 t in Municipul Bucuresti. Persoanele interesate vor depune la sediul din Calea Giulesti nr. 6-8, camera 222, sector 6, Bucuresti, pana la data de 01.11.2018, urmatoarele documente: CV, copie CI, copie diploma de studii (minim invatamant 10 clase), copie permis de conducere categ. C+E. Relatii la numarul de telefon: (021.302.27.58

lucratori comerciali cu sau fara experienta, din Bucuresti sau zonele limitrofe. Pentru detalii va rog sa sunati la tel (0751.110.628 tatian_bratosin@carrefour.com

470. Carrefour Baneasa angajeaza

546. Circularisti si lucratori comerciali

552. CN Posta Romana SA - Sucursala

466. Carrefour Baneasa angajeaza

macelar transator, ajutor macelar cu sau fara experienta, din Bucuresti sau zonele limitrofe. Pentru detalii apelati numarul (0751.110.628 tatian_bratosin@carrefour.com

545. Circularist, montator pe masa muncitori necalificati cu experienta pentru productia de mobila din pal melaminat. salariul si carte de munca. Bucuresti sector 2, (0722.354.291/ 0763.652.221

551. Club Relax Elvetia. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb. romana la tel., beep, sms, whatsap, email; www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch

465. Carrefour Baneasa angajeaza

469. Carrefour Baneasa angajeaza

544. Circularist, operator masina cant, muncitori necalificati, maniplanti marfa pt. depozit apl melaminat zona Carrefour Colentina. Detalii la tel. (0731.038.195

jere Clinica medicala angajeaza 2 menajere cu program de 8 ore. Acces clinica RATB 112 si 301 sau metrou statia Aurel Vlaicu. (0725.222.573 adriana.lupu@laurusmedical.ro

464. Carrefour Baneasa angajeaza lucratori comerciali cu sau fara experienta, din Bucuresti sau zonele limitrofe. Pentru detalii va rog sa sunati la nr. tel. (0751.110.628 tatian_bratosin@carrefour.com

468. Carrefour Baneasa angajeaza lucratori intretinere cu sau fara experienta, din Bucuresti sau zonele limitrofe. Pentru detalii va rog sa sunati la; (0748.884.345 marius_matei@carrefour.com

543. Circularist Fabrica de mobila, angajam operator circular de taiat pal melaminat in pachet. Program fix 8-17.00, 1 h pauza, decontare transport, zona popesti Leordeni. 4.000 L; (0733.318.308 laramodul@gmail.com

541. Chimist junior, full time sau part time, studii medii sau superioare. Limba engleza obligatoriu. Verificare specificatii tehnice, traducere/elaborare fise de securitate, testare produse (0749.151.545 florin.abeaboeru@sterachemicals.ro 542. Cinema Salon inchiriaza post coafor,

camera mani/ped, masaj, post frizerie, complet utilata 1 zi cu o 1 zi sau full time in functie de disponibiltate. 1zi cu o zi 600 ron. Full time 1200 ron, 600 L; (0733.145.956 denyrose2015@gmail.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

22 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 621. Confectionera, confectioner, pt realizare produse in atelier de creatie infiintat in 2009 situat intr-o cladire moderna, salariu atractiv, loc de munca stabil, contract munca, program L-V- 8h, zona Piata Victoriei Aviatorilor, (0723.551.771 jobs@cristallini.com 622. Confectionera- croitoreasa Atelier

de creatie vestimentara angajeaza croitorese pentru confectii de dama/ copii in serie mica si croitorie la comanda. (0765.114.845 alfareparatii@gmail.com

623. Confectionera/croitoreasa. Atel-

586. Cofetari angajam pentru laboratorul

nostru din Militari apropiere mall Plaza Romania. Salariu net: 2.500-3.000 lei in functie de experienta plus bonuri de masa. Program decent. Contract perioada nedeterminata; 3.000 L; (0743.501.155/ 0751.077.844 laborator@chocolat.com.ro 587. Cofetari restaurant-cofetarie-patiserie angajeaza cofetari cu/fara experienta. Programul este de 8 ore, carte de munca cu impozite la zi, masa si cafea incluse zilnic. Salariul este foarte atractiv; (0758.223.001/ 0758.223.002 alexvitan01@gmail.com 588. Cofetari si patiseri pentru hotelul Sheraton Bucuresti. Salariul incepand de la 1.700 lei, negociabil in functie de experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com 589. Cofetari, ajutori cofetari, patis-

eri zona 13 Septembrie; (0744.530.245

590. Cofetaria Swet Chocolate din Militari Rezidence isi mareste echipa. Cautam cofetar si ajutor cofetar. Pentru detalii apelati: (0728.850.074 591. Colaboratori pentru laborator tehni-

ca dentara Daca esti technician dentar/ student in formare, te asteptam in echipa noastra pentru etapa ghips, modelaj sau pentru a deveni un ceramist, iti putem crea cadrul perfect pentru dezvoltare, (0745.988.078 mariana.stratulat@yahoo.com

Coleg/colega, post operator PC/DTP si printare. Cerinte: cunostinte minime de grafica (Corel si Photoshop), cunostinte solide pentru Microsoft Office (Word, Excel etc.), capacitate de invatare rapida, putere de concentrare, dorinta de a se dezvolta profesional si de a invata tehnici/ programe noi. Ce oferim: atmosfera de lucru placuta, salariu motivant, perioada de proba este de 3 luni, semnarea contractului pe perioada nedeterminata implica si crestere salariala. Contact tel., mail, Bucuresti, zona Vatra Luminoasa; (0721.070.007 bekam_grup@yahoo.com 592.

593. Colege pentru socializare pe net Beneficii avem, lipsesti doar tu ! Locatii centrale la 5 minute de metrou; vile Crangasi. Castiguri de peste 5.000 Ron lunar, comision progresiv de pana la 70%. Contract de munca part time/full time, bonusuri in functie de performanta. Varsta minima 18 ani, engleza sau franceza scris/vorbit la nivel mediu/avansat . Bonus 300 $ de bun venit. www.divinostudio.ro/divinostudio (0734.146.115/ 0720.932.936 594. Colegi birouri dornici sa munceasca

si sa ne ajute. Alaturati-va echipei DeMedia si dezvoltati-va cariera alaturi de noi. Nu este nevoie de experienta (0722.304.683 angajari@demedia.ro

595. Colegi, angajam soferi profesionisti pentru autotractor plus semiremorca posesori ai categoriei C+E, experienta ca sofer de tir/intern si international; ruta RomaniaRep. Moldova si retur. (0752.043.110 596. Colegiul National Cantemir Voda angajeaza femeie pe postul de muncitor necalificat, la cantina; (0736.617.861 597. Compania DDD angajeaza operator

DDD tehnician salariu net 2200 - 2500 Lei. Cerinte de baza ale postului: permis categoria B (obligatoriu) - prestarea serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie (DDD) 2.500 L; (0724.511.838/ 0763.662.662 office@companiaddd.ro 598. Compania Jumbo Bucuresti Militari

angajeza personal curatenie, manipulant marfa si agent de securitate; (021.202.13.60/ 0769.126.863 r10hr@jumbo.gr

599. Compania Romprest Service S.A. angajeaza: primitor distribuitor, electrician auto -turisme si camioane, mecanic auto, tinichigiu, vopsitor, sudor, electrician intretinere si reparatii, instalator tehnico-sanitar, vulcanizator, zidar, tamplar, soferi profesionisti, tractori?ti, masinist utilaje cale si terasamente, muncitori necalificati, pentru punctul de lucru din Chitila- Ilfov, informatii la tel. 021/490.20.10 si la sediul societatii din str. Macului nr. 26, Chitila- Rudeni, jud. Ilfov; tehnicieni salubritate, sefi echipa salubrizare, muncitori necalificati, informatii la tel. 0741222521, sector 1, Bucuresti; agenti curatenie si femei de serviciu, pentru punctul de lucru din Aeroport Otopeni, studii - minim 8 clase absolvite, informatii la tel. 021/306.7000. Persoanele interesate pot transmite CV-ul la adresa de e-mail; (021.306.70.00 recrutare@romprest.ro 600. Companie multinationala Com-

panie de productie angajeaza muncitori necalificati si calificati (operatori prese automate, operatori CNC, reglori, sculeri matriteri, galvanizatori, controlori calitate). Daca nu ai calificare sau experienta, te invatam noi! Detalii la tel. (zona Militari, metrou Preciziei). (0745.129.767

Companie multinationala domeniul food delivery Wise Box angajeaza bucatari incepatori si cu experienta, pt. salariul intre 2.500-3.000 ron net, in toate zonele Bucurestiului. Relatii la telefon; (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

601.

Companie multinationala Food Delivery cu locatii in toate zonele Bucurestiului angajeazasoferi livratori cu masina proprie sau pe scuterul firmei, salariu 4.500 RON, tichete de masa, 6 lei/ comanda, in medie de 30 comenzi zilnic, tips, contract de munca, concediu. CV la mail/ delatii la tel. (0747.815.440/ 0799.831.111/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro 602.

Companie serioasa cu capital 100% romanesc, producator de echipamente pentru spalatorii auto tip self-service, angajeaza: instalatori, electricieni, operator calculator, electromecanici, muncitori necalificati, magazioner, expert contabil. Salariu atractiv, masa asigurata in fiecare zi, program L-V (8.0016.30), prima de Pasti si de Craciun si toate sarbatorile legale libere. Bucuresti. (0721.210.515 603.

604. Companie taxi angajam soferi cu

645. Contabil Societate de productie mase plastice angajeaza contabil cu experienta minim 5 ani. (0784.235.304 mariana.voicu@evplast.com 646. Contabil cu experienta in evidenta contabila specifica unitatilor fara scop patrimonial pt. unitate de cult. Tel. intre orele 13-15; (021.314.91.35 647. Contabil intern, autorizat, pentru activitate in domeniul medical si al serviciilor; (0744.377.851 648. Contabil primar angajam contabil(a)

ier serie medie isi mareste echipa. Avem nevoie de persoana la croit dupa tipar si confectioner cap-coada in masina liniara+triploc. Detalii la telefon; (0767.591.496

primar cu experienta in evidenta stocurilor, gestiunea marfurilor, calculul productiei pentru brutarie cofetarie situata in PiperaVoluntari, str. Erou Iancu Nicolae 2.500 L; jobsmf1@yahoo.com

624. Confectionere cu experienta in triplock, pentru textile de casa. Salariu motivant, bonuri de masa. Zona metrou 1 Decembrie 1918. Tel: (0723.485.684/ 0762.565.306 betaimpact.office@gmail.com

649. Contabil primar cu functii adminis-

trative pentru parc logistic compus din 20.000 mp de hale industriale situat intre Tunari si Otopeni, (0746.052.053 mhortoglu@gmail.com

625. Confectionere in masina simpla de cusut, triplok, pentru Fabrica de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor, (021.424.62.93

650. Contabil primar pentru sediul din Pantelimon. Program L-V 9-18. Cunostinte de Saga obligatoriu si experienta minim 3 ani. CV la email. Detalii telefonic (0730.643.029 job@topk.ro

626. Confectionere liniara, triploc,

salariu 1.500- 2.500 lei; (0765.436.986 627. Confectionere - modelist tipare mecanic -Sc Vitality & Progress SRL angajeaza in Bucuresti Rahova masiniste, modelist tipare si mecanic intretinere masini cusut, cu experienta minim 3 ani si necalificate- salariu foarte bun, bonuri masa; (0722.586.983/ 0731.445.388 neluciobanu67@yahoo.com 628. Confectionere cu experienta pt. atelier croitorie in zona Dobroesti- Fundeni, salariu atractiv- decontam transport; (0720.490.320/ 0761.410.718 629. Confectionere liniara, triplok, Bd. Theodor Pallady nr. 253, sector 3, salariu 3.000 L; (0760.086.115 630. Confectionere, calcatori si persona

sala croit pentru firma confectii dama, zona Vitan. Se acorda salariu + bonuri de masa. Relatii la tel. (0745.020.199

Confectionere, modeliere, muncitori necalificati angajeaza Milbro Textile din oras Pantelimon. Asiguram transport, bonuri de masa si alte facilitati (0722.607.827/ 0725.561.036

631.

632. Confectioneri-simpla, triplok, 2 ace, ctc fabrica textile, sector 3, angajeaza calificat/ necalificat in masina cusut. Oferim transport, tichete, bonusuri, contract munca si mediu placut. Fabrica se afla in incinta Faur (Republica); (0766.394.225 mihaela@tbr.ro

651. Contabil si femeie de serviciu, firma

contabilitate; (021.315.24.52/ 0787.718.450

652. Contabil, contabilitate firma, cu experienta. Oferim practica cursantilor, pentru invatarea profesiei contabile. Pregatim absolventi pentru examen expert contabil, oferim cursuri practice, (0764.632.053 653. Contabil, societate angajeaza con-

tabil pt contabilitate completa. Se solicita studii superioare de profil, experienta minim 5 ani, solide cunostinte Saga si operare PC . Program LV 9-18. CV la mail; (0730.643.029 job@topk.ro 654. Contabila cunostinte in contabilitate,

cunostinte operare PC (Word, Excel, Office), cunostinte legate de programul Saga; (0764.994.095 argencompany@yahoo.com 655. Contabiliate primara Service auto, situate in Calea Giulesti, Sect 6, angajeaza persoana cu experienta pentru evidenta contabilitatii primare. (0769.274.258/ 0769.678.186 bluecarservice@yahoo.com 656. Contabilitate , cunostinte limba

engleza. Angajez contabil cunoscator limba engleza. (0747.304.050 Icarusconstruct@gmail.com 657. Contabilitate primara. Societatea

administrare imobile recruteaza personal pentru contabilitate si audit. Posturile se refera la contabilitatea in partida simpla. Seriozitate, termen lung. CV mail: (021.340.00.81 office@administrare.ro 658. Controlor calitate angajeaza SC

Electomagnetica SA. Relatii la; (021.404.21.20

Coordonator expeditii rutiere cu minim 1 an experienta in domeniu. Bucuresti/ Semlac (Arad). Aptitudini necesare: lb.engleza- mediu avansat, cunostinte PC (Office, Outlook), relatii comerciale existente cu carausi, experienta grupaje reprezinta un plus, limba maghiara reprezinta un plus, aptitudini de comunicare, planificare si negociere, disponibilitate pentru program prelungit, seriozitate, dinamism, meticulozitate si adaptabilitate. Obligatii: preluarea cererilor de oferte si a comenzilor din partea clientilor, primirea si confirmarea comenzilor de transport, gasirea solutiilor optime de desfasurare a transporturilor si comunicarea solutiilor alese catre clienti, orgaizarea transporturilor in cele mai bune conditii cu respectarea calitatii si termenelor cerute de standardele firmei, optimizarea costurilor legate de transport, realizarea rapoartelor de activitate si prognozarea cheltuielilor aferente departamentului. Va aduce la indeplinire orice alte dispozitii primite de la seful ierarhic. Oferim pachet atractiv, cu bonusuri trimestriale in functie de realizari, lucrul intr-o echipa tanara si foarte dinamica. Posibilitati de avansare in viitor. Va rog sa trimiteti CV la adresa office@tauros.ro, cu mentiunea orasului in care doriti sa activati. 666.

672. Cosmeticiana pentru salon infru-

musetare, locatiile din Militari si Timpuri Noi. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare. (0723.383.315

atestat, plan 24 h/zi conditii avantajoase, masini Logan model nou. (0762.505.972/ 0762.008.075

695. Croitorese pentru masina si calcat la atelier confectii, zona Pantelimon-Baicului, salariul foarte bun, sector 2; (0770.526.156 696. Croitorese atelier croitorie pentru 633. Consilier vanzari Baneasa Shopping City cerinte: indrumarea clientilor, intocmirea si actualizarea gestiunii de produse din magazine, receptionarea si expunerea marfurilor, mentinerea relatiei pozitive cu clientii (0762.296.819 alexandra.alexe.napa@gmail.com

610. Conducator auto C+E cu permis de

635. Constructii, firma angajeaza, rigip-

categoria C+E, pentru transport intern.Salar fix+bonuri de masa+ alte bonusuri. (0744.867.922 gy.dombi@gmail.com

sari,zugravi,faiantari, muncitori calificati cu carte de munca. Pret 12 lei pe ora. (0762.640.130 Gmcsupremestyle@yahoo.com

611. Conducator autospeciala categoria

636. Constructii. Angajam necalificati

pentru Piata Unirii. Cerem si oferim seriozitate. Plata saptamanal. Avem cazare pt. provincie si diurna, 100/zi; (0764.169.444 637. Constructori, fierari, dulgheri, zidari, necalificati. Santiere Sos. Alexandriei, Rahova, Bragadiru, Prelungirea Ghencea, Afumati, DB. Salariu meseriasi 150-180 lei, necalificati 80-100 lei. 180 L; (0734.586.555 bfgconstruct@yahoo.com 638. Consultant imobiliar zona Pipera,

Bucuresti Angajam confectioner textil (masini liniare), salariu motivant - zona Piata Delfinului. (0783.013.156

Unique Home angajeaza consultant imobiliar, zona Pipera. Salariu 1500 Lei + comision, masina de servici, combustibil, laptop, telefon. Asteptam cv-uri la adresa office@uniquehome.ro 1.500 L; (0766.069.090 office@uniquehome.ro

615. Confectioner, croitoreasa, masin-

639. Consultant imobiliar, secretara,

614. Confectioner textil atelier sector 2

isTA atelier mini-serie angajeaza masinista (cap-coada). Mediu de lucru placut, carte de munca 8h, mai multe detalii la telefon; (0767.591.496 616. Confectionera angajam cu carte

de munca operator masa de croit/confectionera cu experienta in masina de cusut lineara. Va oferim salariu atractiv, bonuri de masa, prime de Craciun si de Pasti, (0724.204.040/ 0723.338.606 office@asined.ro 617. Confectionera cusut produs com-

plet, Atelier creatie si productie confectii femei, angajam persoane cu experienta pentru cusut produs cap-coada. Asiguram conditii si facilitati foarte bune de lucru. Sector1. Metrou Aurel Vlaicu. 2.000 L; (0724.580.742 618. Confectionera, angajam confec-

tionera /masinuta in masina liniara cu experienta minima; (0721.477.665 rady.cristiana@gmail.com 619. Confectionera, atelier confectii dama, zona Fundeni, angajam confectionere, carte de munca, ore suplimentare platite, conditii bune de lucru salarii atractive, plata la timp, 1.500 L; (0787.541.716/ 0771.752.873 620. Confectionera, atelier de croitorie angajam confectionera cu experienta, produs cap-coada, confectii dama si barbati. Se ofera salariu atractiv, bonusuri si CM. Locatie zona Vitan Barzesti; (0723.615.576

Croitoreasa, magazinul Best Bride angajeaza urgent croitoreasa pentru confectionare rochii de mireasa, mediu de lucru stabil si prietenos; (0724.150.006 691.

si/sau retusuri, persoana sociabila, mediu de lucru foarte placut, contract de munca, salariu motivant. Atelierul se afla in zona Mihai Eminescu. (0734.578.578

634. Consilier vanzari si agent de teren Societatea Sibel Plast Impex SRL, cu profil productie tamplarie PVC, angajeaza consilier vanzari si agent de teren. Se cere experienta in vanzari si in domeniul tamplariei PVC. Pt. detalii 0784236184 (0784.236.184 resurseumane.sibelplast@gmail.com

613. Confectioner dama Atelier 4 persoane zona Barbu Vacarescu/Stefan cel Mare, cauta confectioner dama sa se alature echipei. Mediu de lucru placut, salariu avantajos, produse export. Detalii la nr. tel. (0799.124.165

caminte, pentru comanda si serie mica. Produsele se executa cap-coada, inalta calitate. Atelier localizat central, Universitate. Conditii excelente, carte de munca. Salariu 3000 lei. 3.000 L; (0744.641.930 contact@zazaboutique.ro

694. Croitorese cu experienta in creatii

pe Mercedes Atego, curse locale pe Bucuresti, in cazul in care sunt curse cerinte pe tara se ofera diurna!! necesar ambele caziere (cazierul auto de accidente+cazierul normal)+medical 1.800 L; (0737.520.123 lintrans@yahoo.com

autobetoniera, Bucuresti si Ilfov; (0758.580.888

690. Croitoreasa, confectioner imbra-

caut croitoreasa cu experienta in vederea angajarii, care sa stie sa execute dupa tipare produse cap-coada pentru magazin online cat si showroom. Locatie: Calea Floreasca; (0730.595.259

607. Conducator auto Societate comer-

612. Conducatori auto categoria C,

689. Croitoreasa si modelier pentru produse de dama Atelier creatie si productie confectii femei, angajam personal cu experienta pentru produs complet(cusut si/sau croit).Asiguram conditii si facilitati foarte bune de lucru. Metrou Aurel Vlaicu. (0724.580.742

««««««««««««««««««

personal pentru functia de conducator auto cu atributii de agenti securitate, cu permis categoria B, pentru obiectivele din Bucuresti; (021.326.20.44 bronec@bronec.ro

C si servant pompier cu atestat; (0725.219.716

688. Croitoreasa pentru produs cap coada angajam croitoreasa pentru rochii pe comanda, croit si explicat catre doamnele cusatorese, program de luni pana vineri 8:30-16:30, zona Piata Sudului, carte de munca, conditii extrem de relaxante. 3.700 L; (0727.310.010

693. Croitoreasa. Designer Luisa Aerolf

606. Conducator auto Bronec angajeaza

609. Conducator auto 7,5T Se lucreaza

687. Croitoreasa pentru Magazinul Diego Cautam persoana comunicativa,cu abilitati de lucru in echipa si experienta in vanzari. Oferim pachet salarial motivant, mediu de lucru stabil si placut. Tel./ CV la: (0758.091.777 bucurestipallady@diego.ro

692. CROITOREASA, MICI RETUSURI, ZONA CALEA MOSILOR - BD. CAROL; (0726.993.333

ani experienta pe piata imobiliara Sector 6 deschide 2 pozitii de Consilier Imobiliar. Avem nevoie de persoane deschise, cu bune capacitati de comunicare si relationare, nu conteaza neaparat experienta in vanzari! Se ofera mediu de lucru atractiv, program flexibil, posibilitatea de a castiga in functie de nivelul de implicare. Daca sunteti interesat/a sa lucrati fara a avea program fix si sa castigati suficient de bine in acord cu eforturile depuse, va asteptam la interviu! Pentru programari interviu va rugam sunati la numarul de telefon Mihaela.CV la mail: (0760.654.553 conceptimobiliare@yahoo.com

608. Conducator auto Societate comerciala angajeaza conducator auto, categoria D, cu atestat si cartela tahograf valabile pentru curse regulate Bucuresti-Targoviste! De preferat cu domiciliul in Targoviste. (0733.121.941/ 0733.121.941

686. Croitoreasa centru comanda si confectionere atelier de croitorie in zona Pieptanari angajeaza croitorese si confectionere, salarii avantajoase, bonuri, stablitate, contracte munca, posibilitate lucru part-time. Lucram uniforme si centru comanda. (0723.511.588 hm.recrutare@yahoo.com

««««««««««««««««««

605. Concept Imobiliare, firma cu peste 8

ciala angajeaza conducator auto, categoria D, cu atestat si cartela tahograf valabile pentru cursa speciala! De preferat din judetul Dambovita corbii mari, gura sutii, petresti, etc) (0769.978.426/ 0769.978.426

sofer Societate, angajam consultanti, agenti imobiliari, secretara, asistent manager, soferi, personal curatenie. Se ofera salariu si bonusuri atractive. Experienta nu este obligatorie, (0761.129.944 office.upre@gmail.com 640. Consultant vanzari echipamente

659. Controlor calitate. Electromagnetica

673. Cosmeticiana cu experienta pentru

SA angajeaza Controlor Calitate pentru sectie de productie. (021.404.21.20

un salon elegant din zona Kiseleff. Mediul de lucru placut, echipa este formata din tineri profesionisti, (0723.354.001

660. Controlori calitate in domeniul automotive Angajam Controlori Calitate - Automotive. Se ofera salariu atractiv, bonuri de masa si transportul asigurat. Nu este necesara experienta, dar constituie un avantaj. Asteptam CV-ul dumneavoastra! (0755.651.839 661. Controlori calitate-verificatori, anga-

jam urgent Barbati si femei cu sau fara experienta. Salariu de a 1500 lei Net + alte beneficii, program 8 ore pe zi L-V, contract perioada nedeterminata, transport asigurat si decontat, detalii la telefon sau Cv. (0743.751.117 recrutare@smartoutsourcing.ro 662. Conversatii online fete si baieti, bonus de angajare 950 $. Minim 18 ani, engleza mediu. Oferim contract de munca, comisioane avantajoase, seriozitate, bonusuri, sedinta foto gratuita. Plata la zi/ bilunara; (0756.302.730 office@bestwebstudio.ro 663. Conversatii online, ai un job care nu te multumeste financiar, vrei sa ai o viata pe masura implicarii si volumului de munca prestat, vino in echipa noastra 3.500 L; (0775.345.090 office@twinstudio.ro 664. Conversatii online, bonus de anga-

jare 950$. Te-ai saturat sa muncesti fara folos. Iti doresti propria masina. Visezi la o viata mai buna. La noi se poate. Totul depinde doar de tine. Programeaza-te chiar astazi la un interviu (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro 665. Conversatii online-fete si baieti

Bonus de angajare 950 $. Visezi la propria masina, la noi ai sansa sa iti indeplinesti visul! Suna si programeaza-te chiar astazi la un interviu; (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro 667. Corpconstruct, alatura-te echipei!

674. Cosmeticiana cu experienta, pt. salon deosebit in bd. Lacul Tei. Salariu fix sau comision important. Cautam si oferim seriozitate, stabilitate si conditii de lucru deosebite (0730.999.689/ 0730.999.689 office@veronique.ro

Cosmeticiana, salariu 2300 ron/15 zile, CM achitata de societate, zonele Sos. Oltenitei, Berceni, Progresul, Rahova, Drumul Taberei, Iancului, Titan, Obor, Bdul Chisinau, Roma; (0721.000.376/ 0724.133.585 675.

676. Cosmeticiana, frizerita, manichiurista, pedichiurista cu experienta minim 4 ani, zona Berceni, sector 4; (0722.350.073/ 021.683.22.51 677. Cosmeticiana, manichiurista cu

experienta sector 2, www.salondivin.ro (0722.605.019 678. Covrigar Caut covrigar cu experinta,

ofer salariu motivant si carte de munca. Tel. (0768.745.571 679. Croitor - croitoreasa, in incinta magazinului Bucur Obor, program 8 h, pt. perdele. Salariu atractiv; (0725.860.005 680. Croitor cu experienta in triplock, masina simpla, uberdeck. Salariu 1.500 lei in mana, zona Mosilor, Corbeni. Salariu cu impozite 2.300 lei; (0744.340.449 681. Croitor, croitoreasa cu experienta in

cautam colegi pentru noi proiecte care sa ofere seriozitate, eficienta si disponibilitate pe termen lung pentru posturile: zugrav, meserias montaj gresie-faianta, rigipsar, instalator, salahor. (0726.102.853 office@corpconstruct.com

croit dama si/ sau barbati pentru atelier design vestimentar. Salariu atractiv, conditii excelente de munca. Detalii suplimentare la telefon. (0723.615.576 darteatelier2016@gmail.com

668. Cosmeticiana angajeaza Saloanele Magic. Conditii deosebite. Salariu fix / procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, CM 8 ore, traininguri gratuite, 3.000 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro

682. Croitor, croitoreasa, masinist cu experienta in confectionare si pregatire croit perdele si draperii, pentru firma decoratiuni, in zona Piata Romana. Rugam seriozitate. Conditii foarte avantajoase. Exclus munca la domiciliu. (0727.332.672 rh@draperii.pro

ul Diego Cautam persoane comunicative, cu abilitati de lucru in echipa si experienta in vanzari. Oferim pachet salarial motivant, scolarizare si un mediu de lucru stabil si placut. (0741.123.251

669. Cosmeticiana angajeaza salon cu vechime 20 de ani. Salariu fix + procent, carte de munca, zona Drumul Taberei; (0727.923.777/ 0766.623.829

683. Croitoreasa Atelier cu vechime de

643. Contabil Agentie de publicitate angajeaza contabil full time, program de operare SAGA, luni- vineri, punct de lucru Casa Presei Libere; (021.311.60.25 simona@groupmedia.ro

670. Cosmeticiana Cerinte: experienta relevanta in domeniu, abilitati de comunicare si relationare cu clientii, limba engleza nivel conversational, pasionata si dornica de dezvoltare si perfectionare, punctuala, calma, 1 {; (0764.465.783 ANCA@GREEN-THERAPY.RO

Horeca Angajam persoana cu experienta in vanzari pt showroomul companiei din Pantelimon. Experienta in vanzari de echipamente este un avantaj. Oferim salariu motivant, bonus din vanzari. Detalii telefonic. (0730.643.029 job@topk.ro 641. Consultant vanzari fashion (Piata Romana) angajam pentru magazinul de haine din Piata Romana, salariul de 1800 lei net + comision din vanzare. Rugam seriozitate. Relatii la tel. (0748.407.608 642. Consultant vanzari pentru Magazin-

644. Contabil Angajam contabil de contabilitate primara pentru punct de lucru situat in Militari. Program de lucru 8-16.30. Rog CV la email: flpetricica@yahoo.com Tel 0723268768 (0723.268.768 flpetricica@yahoo.com

671. Cosmeticiana cu experienta minim

2 ani, pentru salon de infrumusetare. Oferim salariu motivant 3.000 lei/20 zile lucrate/luna. 3.000 L; (0732.661.578

11

liniara Atelierul este situat in zona Obor. Carte de munca 8 ore, salariu motivant; (0736.365.066 697. Cuplu pentru pensiune Voineasa;

(0745.150.777

698. Curatatoreasa lenjerie pentru hotel. Program de lucru 2 zile cu 2 zile libere. 1.800 L; (0751.190.463 699. Curatenie, tura de noapte 22-6, Domenii firma de curatenie angajam personal intretinere birouri cu experienta pentru tura de noapte. Se cere seriozitate mare, experienta, aspect ingrijit, atentie la detalii, zona piata Domenii; 1.600 L; (0771.449.760 office@curateniebirou.ro 700. Curator auto pt interior 3500 lei, angajez curator auto pt interior detaling, salariu fix 3500, program de luni pana vineri, de la 9 -18, sambata si duminica liber. Zona Militari, Apusului. 3.500 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro 701. Curier auto Bucuresti Livrare plicuri,

colete conform regulament. Pachet salarial foarte atractiv; (021.410.25.35 office@fastius.ro

706. Curier pedestru pentru companie

servicii postale; (0737.994.002

707. Curier pedestru, Urgent Cargus angajeaza curieri pedestri. Activitatea consta in livrarea de plicuri si colete mici in Bucuresti. Program de lucru 11.00-17.00 de luni pina vineri. Contract pe perioada nedetermina. (0725.860.912 vam_unic@yahoo.com 708. Curier spalatorie covoare cu colectare si livrare pt. Doby Spalatorie, Sos. Giurgiului 258. Program luni-vineri 06:00-17:00. Salariu NET 1800. Bonusuri saptamanale in functie de volumul de munca (minim 100 lei / saptamana+tips). Domiciliu sector 4/5. 2.200 L; (0784.504.329/ 0786.179.532 contact@doby.ro 709. Curieri subcontractori pentru Bucuresti candidat ideal autoutilitara proprie, posesor firmaexperienta in domeniu este un avantaj, se acorda beneficii substantiale seriozitate (021.410.25.35 office@fastius.ro 710. Cusatoare pregatitoare la pereche

angajeaza atelier incaltaminte; (0722.794.058 711. CUSATOARE, Pantelimon, Fabrica

de incaltaminte, angajeaza cusatoare 1-2 ace, zig-zag si alte operatii de banda, angajam muncitori banda de tras si muncitori necalificati in vederea calificarii, (0764.090.600 712. Cusatoare, masinista cu experienta,

fabrica incaltaminte zona Timpuri Noi angajam cusatoare (masinista) cu experienta. Se lucreaza la pereche dar se accepta si masinista care a lucrat în banda la cusut piele. 2.200 L; (0764.164.164/ 0724.728.262 contact@sansavana.ro 713. Cusatoreasa pentru produse pe comanda, doamna cusatoreasa pentru produse pe comanda, rochii de seara/zi, cusut de mana busturi cu broderie, oferim carte de munca, program lejer, zona Piata Sudului. 2.000 L; (0727.310.010 714. Dansatoare pentru club din centrul Bucurestiului club privat din centrul orasului Bucuresti angajeaza dansatoare si hostess, cu sau fara experienta; (0744.818.526 modernshow@yahoo.com 715. Dansatoare sau hostess cu sau

fara experienta pentru club privat din Bucuresti 10.000 L; (0744.818.526 modernshow@yahoo.com 716. Depozit de obiecte sanitare (Bucuresti, zona Vitan- Barzesti) angajeaza Muncitori in depozit. Cerinte: experienta in lucrul in depozit, persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun. Nu oferim cazare. (0720.112.734 717. Depozit sector 6 angajeaza manipulanti marfa, pregatirea marfii pentru livrare. Salariul net 1600-1800 lei + bonuri de masa. Informatii la tel. (0732.672.654 718. Designer luxury brand Cautam designer vestimentar pentru concept design si artistic design haine elegante pentru copii in vederea exportului pentru pietele arabe si america.Atelier Piata Unirii, central, langa metrou, (07262221274 Office@annebebe.ro 719. Deziclean, agenti de curatenie, coordonatori, pentru birouri si hypermarket Bucuresti. Salariu minim net 1.500 lei si plata orelor suplimentare; (0784.290.182/ 021.335.00.11 720. Deziclean. Agenti de curatenie, coordonatori pentru birouri si Hypermarket Bucuresti. Salariu minim net 1.500 lei si plata orelor suplimentare; (0784.290.182/ 021.335.00.11 721. Director General MAKSAN TECHNO GRUP SRL angajeaza director general cu studii superioare lb.engl. maksan.technogrup@gmail.com (0726.774.007 avocat.burileanu@gmail.com

702. Curier bicicleta Bucuresti, livrare pli-

curi / colete mici dimensiuni cu bicicleta in Bucuresti conform regulament, pachet salarial atractiv; (0745.772.258

722. Dispecer Comunitate angajez dispecer ptr transport grupaj comunitate 3.5 t; (0747.304.050 Icarusconstruct@gmail.com

703. Curier livrator mancare grup de restaurante, angajam livratori pe masina scuter, livrari in tot Bucurestiul, 2 zile libere pe saptamana, salariu motivant, contract de munca, o masa calda pe zi, bonusuri, (0726.555.686

723. Dispecer maxi taxi, Madcom DLS Impex SRL, angajeaza dispecer maxi taxi. Salariu atractiv, conditii de munca decente, pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati tel; (0751.148.474 mirela.bobea@dlsbus.ro

704. Curier masina proprie/companie compania Takeaway.com-Oliviera.ro angajeaza curieri livrare mancare, masina personala/companie salariu, bonus 3.000 5.000 Lei 5.000 L; (0723.598.543 silviuharabagiu@takeaway.com 705. Curier pe bicicleta, scuter, pedestru

si cu masina cautam persoane cu auto proprie, scuter, bicicleta, pentru preluare/distributie plicuri si colete.Cerinte: minim studii medii, experienta in domeniul curierat/distributie. (0724.475.050/ 021.326.00.15 adriana.stirceanu@gmail.com

724. Dispecer monitorizare, iti doresti un

loc de munca stabil? Unde sa poti fi motivat si respectat de angajator precum si de cei cu care intri in contact? Noi iti propunem sa incerci Guard One. (021.300.21.01/ 0728.883.737 valentina.lupu@guardone.ro 725. Dispecer, Bronec angajeaza dispecer centru alarmare. Cerinte minime: studii medii; cunostinte de lucru pe calculator; seriozitate, responsabilitate; atentie distributiva si viteza de reactie (021.326.20.44

7 ani, zona Piata Romana, angajam cusatoreasa pentru produs cap coada. Program: luni - vineri: 8.30 - 17.00, salariu si carte de munca; (0748.119.171 manu@manuri.ro 684. croitoreasa croit haine de dama, dupa tipar. E necesar un minim de experienta. Carte de munca, mediu placut , colectiv mic si unit, se va oferi ajutor in primele luni. Zona Iancului; (0787.601.090 contact@funkers.ro 685. Croitoreasa zona big Berceni, pen-

tru perdele, lenjerii, draperii, metraje etc. Salariu foarte bun. 2.500 L; (0767.404.280

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


12

22 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 768. Electrician industrie alimentara zona Glina. Raspunde de buna functionare a echipamentelor electrice si a instalatiilor electrice de joasa tensiune, experienta minim 5 ani, pranz asigurat, transport asigurat, (0753.021.361 office@mandyfoods.ro

789. Electricieni firma din Bucuresti, angajeaza personal calificat in instalatii electrice industriale si rezidentiale.Asteptam CV-uri pe adresa de email sau contactati telefonic pentru stabilirea unui interviu 3.000 L; (0758.503.472 office@bellemoon.ro

769. Electrician pentru montaj corpuri de iluminat, angajeaza Electromagnetica SA. (021.404.21.20

790. Electricieni pt. SC- 3.300 ron si

770. Electrician Societate comerciala

791. Electricieni Terawat construct

specializata in executia instalatiilor electrice interioare angajeaza electricieni. Salariu motivant, CM. Pentru deplasari se ofera diurna. (0763.685.263 office@erstesystem.ro 771. Electrician auto, reprezentanta camioane angajam mecanic camioane si electrician auto cu experienta, venituri lunare intre 3000-5000 ron, conditii bune de lucru, zona Militari-Industriilor, cerem diploma, CV la adresa; 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro

726. Dispeceri centru alarma Carpat Guard angajeaza dispeceri pentru centru de alarma. Program de lucru in ture 168 de ore. Salariu net 1700 - 2000 ron in functie de implicare si experienta, 1.700 L; (0726.795.085/ 021.311.35.13 angajari@carpatguard.ro 727. Distributie pliante Bucuresti Cau-

749. Dulgheri, salariul brut 4479 ron. Angajam 20 de dulgheri. Salariul brut 4479 lei. Salariul net este 3003 lei format din: 2588 lei in cont + 315 lei bonuri de masa + 100 lei/luna bonus de Paste si Craciun. 4.479 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

persoane varstnice. Se ofera salariu de 3.000 lei/luna, program intern cu patru libere pe luna; (0726.637.102

Dulgheri, zidari, muncitori necalificati angajeaza firma de constructii cu contract de munca, pentru santier in Bucuresti si Timisoara. Se ofera cazare. Plata la doua saptamani; (0728.895.891

730. Doamna de menaj la gradinita par-

751. Dulgheri, fierari Firma de constructii

tam curieri pentru distributie de pliante in cutiile postale la blocuri si case in Bucuresti si Ilfov, plata se face saptamanal, (0722.108.715 728. Doamna pentru ingrijire batran (inter-

na); (0771.272.460

729. Doamna cu experienta in ingrijire

ticulara angajam doamn? de menaj: la alegere: 8 ore sau 4 ore, la alegere: dimineata sau dupa-amiazacarte de munca, salariu bun, liber sambata, duminica, de sarbatori, masa de pranz inclusa, (0729.002.081 731. Doamna in putere pentru ingrijire

bolnav doamna, preferabil interna, pentru ingrijire bolnav semi-imobilizat, in varsta de 50 de ani, intelectual, in zona metrou Nicolae Grigorescu. Salariu negociabil. (0726.328.271 732. Doamna ingrijire batrana Pentru ora-

sul Mizil, jud Prahova, program 2 saptamani liber, 2 saptamani acasa, persoana se deplaseaza cu putin ajutor, trebuie sa fie sprijinita la mers, detalii la tel.; (0760.665.565 diana.tudor19@gmail.com

750.

angajeaza dulgheri, fierari, zidari, zugravi, rigipsari, faiantari, salariu 3.000 lei luna si muncitori necalificati 2000 lei luna. (0722.634.534 nifloconstruct@gmail.com 752. Dulgheri, fierari si muncitori necalifi-

cati. Salariu 180 lei la zi. Cazare la hotel, doua mese la cantina. Punct Neptun Constanta; (0729.420.902 753. Dulgheri, fierari si muncitori necalifi-

cati, societate cu capital privat angajeaza muncitori necalificati salariu 3.400 Ron/luna, dulgheri si fierari cu experienta maxima in domeniul constructilor salariu 5.000 Ron pe luna, asiguram cazare 1.000 {; (+40743518395 evivetconstruct@yahoo.com necalificati in constructii numai cu experienta dovedita, care lucreaza repede si bine. Necalificati-80 lei/ ora. Calificati 15 lei/ ora, 150 L; (0720.988.319 dragomircornelcristi@yahoo.com

734. Doamna pentru curatenie intr-o

conditii avantajoase operator call center part time sau full time. Relatii la callcenterberceni@gmail.com sau tel. (0763.809.203

735. Doamna pentru curatenie birouri, societate comerciala angajeaza cu forme legale si program full time (0722.304.683

756. Echipe muncitori angajez faiantari, tencuitori, salahori, rigipsari pt proiect pe termen lung, ansamblu rezidential zona Militari, volum mare de lucru, continuitate, castiguri avantajoase; (0762.655.272 vladu_andreea2000@yahoo.com

736. Doamna pentru ingrijire varstnica la

Pampers, deplasabila, salariu oferit 2.500 lei/luna+C.I., program intern; (0726.637.102 737. Doamna pentru spalat vase pentru

restaurant Restaurant chinezesc angajeaza doamna pt. spalat vase. Angajam doamna pentru spalat vase cu/fara experienta, program o zi cu o zi + tips considerabil.Zona: Mall Vitan, str. Alexandru Moruzzi nr. 76. 1.500 L; (0752.247.626 738. Doamne /domnisoare - poti castiga

mii de dolari. De ce sa platesti chirie? Te asteptam in echipa Best Studio si iti vei permite casa ta. Venituri lunare garantate de mii de dolari si cazare gratuita pana iti cumperi propria casa. Oferim cele mai multe beneficii din tara. Domeniu 100% legal. www.beststudios.ro. Tel.: (0730.752.752

va Angajam dulgheri in Bucuresti, Pitesti, Craiova (0738.679.916 cristina@visioconstruction.com 745. Dulgheri necalificati in constructii, loc de munca in Bucuresti, sector 1, ofer cazare. Pentru mai multe detalii sunati: (0785.610.226

746. Dulgheri, 180 lei/zi, zidari 170 lei/zi,

rigipsari/ 170 lei/zi sau echipe, celor din provincie asiguram cazare; (0727.889.888

747. Dulgheri, 20 de posturi. Salariu brut 4305 ron. Salariu net 3003 ron. Salariu net cuprinde: 2588 ron in cont, 315 ron bonuri de masa, 100 ron bonus Paste si Craciun 4.479 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 748. Dulgheri, angajam pentru firma con-

structii, dulgheri de meserie; (0766.315.921

Profesional Electric angajeaza electricieni pentru constructii. Se ofera si se cere seriozitate. Salariul intre 2.500-3.000 Lei in functie de calificare si productivitate. Santiere numai in Bucuresti; 3.000 L; (0762.303.516 cv@profesionalelectric.ro 796. Electricieni si ajutor de electrician Angajam electricieni si ajutor de electrician pentru lucrari de instalatii electrice. Oferim carte de munca, program de 8 ore. Salariu integral pe cartea de munca. (0758.809.081 797. Electricieni si ajutori de electricieni,

necalificati pentru amenajari magazine alimentare; (0761.400.932 798. Electricieni si muncitori necalificati angajam urgent pentru instalatii electrice in constructii, salariu atractiv 3.500 L; (0745.012.536 799. Electricieni si muncitori necalificati

cerem si oferim seriozitate, oferim cm pe perioada nedeterminata, bonuri de masa, 8 h (0758.809.007 ingineruelectrician@gmail.com

818. Eminvest Pharmaceuticals angajeaza ambalator manual, preparator, sef sectie pt. producator farmaceutice cu sediul in zona Bacu, Joita. Se acorda salariu fix, bonuri de masa, decont trasnport si bonificatii. Detalii la nr. de tel. CV la email; (0756.717.770 office@eminvest.ro

763. Educator si bucatar angajeaza gradinita privata. CV la ionescuadi@hotmail.com (0724.550.375 764. Educator puericultor/ cresa gradinita

particulara acreditata, sector 4, Bucuresti, angajam educator puericultor (cresa), preferabil cu experienta, program 8.0016.00; (0766.687.691 office@gradinitaelite.ro 765. Educator specializat cu experienta

in domeniu, vrei sa lucrezi ca educatoare, daca iti place sa te joci cu copiii, esti calma si comunicativa te asteptam in echipa noastra. Pentru detalii suna la nr.de tel: (0726.243.043 contact@scoala-sfantamaria.ro 766. Electriceini cu experienta pentru santiere in Bucuresti. Oferim contract de munca, cazare celor din provincie, salariu 3000-3500 ron. (0765.388.756 office@smartestproiect.ro 767. ELECTRICIAN curenti slabi. Constituie un avantaj experienta ca si conducator auto cat. B. Salarizare si bonificatii in functie de experienta; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

826. Fabrica productie alimentara

angajeaza femei de serviciu, salariul 1600 lei net + bonuri de masa in valoare de 200 lei + o masa calda. Informatii la tel. (0732.672.654 827. Fabrica productie alimentara

angajeaza femei de serviciu. Salariul 1600 lei net + bonuri de masa + o masa calda. Informatii la tel. (0732.672.654 828. Fabrica productie alimentara

cu sediul in sector 6, bd. Timisoara nr. 94 angajeaza ambalatori, muncitori necalificati, salariul 1600 lei net + bonuri de masa in valoare de 200 lei+ o masa calda. Informatii la tel. (0732.672.654 829. FADROMIST, pentru statia de sortare a deseurilor Glina. Relatii zilnic intre orele 08-17 de L-V. Calificarea de stivuitorist constituie un avantaj. Oferim bonuri de masa, 3.300 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com 830. Faiantar, zugrav, gletier, rigip-

sar angajam cu contract sau colaborare pentru servicii in domeniul constructiilor (0722.400.497 831. Faiantari - zugravi firma angajeaza

in Bucuresti, sector 3, faiantari si zugravi cu carte de munca , minim 130 ron / zi . (0729.932.331 832. Familie ingrijire gradina, Voluntari,

cautam familie de gospodari, dornica de relocare in Voluntari, care sa ingrijeasca permanent o gradina de legume, vita de vie, pomi fructifieri, pasari. Oferim casa si salariu pe masura asteptarilor. (0752.214.753 hr@genesisproperty.net 833. Familie sau persoana pentru gospo-

darie in apropiere de Bucuresti. Asiguram salariu+cazare; (0727.369.108 834. Fast Food Evia angajeaza personal

bucatarie Evia angajeaza persoanal bucatarie pentru realizarea preparatelor. Este aproape de statia de metro Aurel Vlaicu. Telefon luni- vineri 7-16 o data la 2 sambete, 1400 de lei cu carte de munca; 1.400 L; (0726.684.892

in Afumati angajeaza fata pentru facturare, cunostinte contabilitate primara si program saga. Asiguram transport de la Colentina; (0734.296.420 platinambalaje@gmail.com

pentru firma instalatii. Program 8 ore l-v, salariu, bonuri de masa, decont transport sau cazare pentru cei din provincie, posibilitate calificare la locul de munca; (0733.969.963

778. Electrician mentenanta, permis

801. Electricieni si necalificati Societate

echipa condusa de un model de top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro (0786.400.195 office@empressv-studio.ro

categ. B pentru lucrari de intretinere preventiva si mici reparatii in vile situate in complexuri rezidentiale in zona Pipera. 700 {; (0758.107.159 bogdan.danila@facilitec.ro 779. Electrician panouri electrice tensi-

une joasa Comunicativ, disponibil pentru deplasari.Avantaj programare pLC, permis categoria B. Locatie Big Berceni. Oferim: plan medical privat, salariu motivant, bonusuri 900 {; (0730.607.136 780. Electrician pentru complex reziden-

tial salariul brut 4479 lei. Salariul net este 3003 lei format din: 2588 lei in cont + 315 lei bonuri de masa + 100 lei/luna bonus de Paste si Craciun. 4.479 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 781. Electrician si instalator Firma

serioasa angajez electrician de specialitate cu experienta si electrician tanar in perspectiva calificarii pe termen lung si instalator termo-sanitar cu experienta. 782. Electrician, electromecanic, Regio

Impex cu sediul in Bucuresti angajeaza tehnicieni mentenanta pentru desfasurare activitate pe plan local pentru statii de alimentare cu carburanti, (0769.010.240 florina.stoian@regioimpex.ro 783. Electrician, instalator intretinere, sector 1,3,6 desfasoara activitati specifice de intretinere si reparatii a instalatiilor aferente cladirilor de birouri sau spatii comerciale, Program l-v 8 ore/zi, venit motivant, mediu de lucru dinamic; (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro 784. Electrician, instalator, cu sau fara experienta. Oferta full time. Permis de conducere constituie un avantaj. Zona Corbeanca, Balotesti, Tamasi. 2.000 L; (0723.788.172 Office@home-maintenance.ro

comerciala angajeaza electricieni si muncitori necaliaficati pentru instalatii electrice. Locul de munca va fi pe santiere situate in Bucuresti. Se ofera cazare si transport, 2.000 L; (0761.611.511 enacherc@gmail.com 802. Electricieni si personal necalificat

Aeg International Servicii SRL angajeaza electricieni si personal necalificat. conditiile se discuta la interviu. asteptam sa ne contactati la nr. de tel. office@aeg.nt.ro (021.316.16.55 office@aeg.nt.ro 803. Electricieni si zugrav-rigipsari Firma de constructii angajeaza electricieni, zugravi-rigipsari, salariu atractiv, incepand cu 3.000 lei, contract de munca, bonusuri. (0762.029.177 office@croods.ro 804. Electricieni utilaje, pentru intretinerea si repararea utilajelor din dotarea societatii GlobeGround. Salariu 2016 lei net+tichete de masa. Conditii de munca decente. (0372.462.014 805. Electricieni uzinare tablouri electrice, Studii de specialitate. Constituie un avantaj experienta pe un post similar. Locatia: Mogosoaia, str Bucuresti-Targoviste nr.12A. De la statia metrou Straulesti cu autobuzul 304 pana la CFR Centura (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro 806. Electricieni, program de 8 ore de luni-vineri, salariu este de 3.000 Lei. Pentru mai multe detalii la telefon (0741.918.773 807. Electricieni, societate autorizata

ANRE angajeaza pentru lucrari in Bucuresti. Detalii la telefon 3.000 L; (0725.269.290 fis.electric2016@gmail.com 808. Electricieni, ingineri, lacatusi Ener-

din Bd. Timisoara 80, sector 6; (021.444.07.41

gotech S.A angajeaza urgent persoane calificate in urmatoarele meserii. Electricieni (ANRE avantaj important), lacatusi mecanici, inginer chimist, ingineri electroenergetica - Ofertare. simona.drula@energotech.ro

786. Electrician/instalator mentenan-

809. Electricieni, instalatori, frigotehnisti,

785. Electrician. Detalii la sediul Radox

ta Calificare tehnica: instalator, electrician, electromecanic. Experienta mentenanta cladiri. Mobilitate si disponibilitate pentru a participa la interventii in caz de avarii. Punct de lucru: zona Ghencea. (0727.789.784 olaru.anca.andreea@gmail.com 787. Electricieni angajam urgent elec-

tricieni ajutori electricieni ?i necalificati la blocuri, case vile pt instalatii electrice de interior. Salariu foarte bun, plata la zi; (0764.360.456 788. Electricieni angajez electricieni in

constructii (executam instalatii electrice la cladiri rezidentiale, spatii comerciale si hale industriale); (0726.485.671

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

tehnicieni intretinere cladirii de birouri in Bucuresti Experienta in domeniu de min 3 ani constituie avantaj. Se asigura cadru de lucru stabil si profesionist. Detalii la telefon. CV pe email. (0757.027.528 career@coralconstruct.ro 810. Electricieni, lacatusi confectii metalice Angajam electricieni, lacatusi, confectii metalice si muncitori necalificati. (031.425.60.76/ 0760.783.578 info@mabec.ro 811. Electricieni, muncitori necalificati

firma bransamente electrice angajez muncitori pentru activitate specifica. Salariu incepand de la 2500 lei. Posibilitati cazare; (0742.041.451

820. Esti ospatar si esti dornic de o schim-

bare, daca vrei sa lucrezi intr-un mediu structurat care sa iti ofere posibilitatea de dezvoltare pe plan profesional si personal. Te asteptam in echipa Stadio (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

ESTI STUDENT SI VREI BANI DE VACANTA? ESTI ANGAJAT SI DORESTI MAI MULTI BANI? NU AI JOB SI VREI SA TE ANGAJEZI? ESTI CONVINGATOR? CONVINGE-NE SI TE ANGAJAM. ANUNTUL TELEFONIC ANGAJEAZA PERSOANA DINAMICA PENTRU ECHIPA DE VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO 821.

822. Eurocors Constructii AG angajeaza

muncitori calificati si necalificati in domeniul constructiilor. Oferim cel mai bun salariu; (0727.300.575 823. Executant si montator repere din polistiren intr-o tehnologie noua de realizare case pasive prefabricate, 3.400 L; (0730.394.886 calincatalin6@gmail.com

F.E.G. organizeaza cursuri de calificare de scurta durata: infirmiera, coafura, frizerie, manichiurist- pedichiurist, cosmetica, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetarpatiser, lucrator comercial (vanzator), meserii in constructii. Orar: lunivineri: 9-20; Sambata: 914. Badea Cartan nr 6 sector 2, Bucuresti; (021.311.10.54/ 031.405.27.30/ 0788.424.314

850. Femei la vase zona Mall Vitan;

(0742.230.602

851. Femei pt paza angajam agenti de

paza cu atestat femei. Pentru detalii sunati; (0735.866.474 852. Femei si barbati la curatenie. Firma curatenie angajam la magazinul Metro Voluntari; (0727.476.963 853. Femei si barbati. Firma de prestari servicii, angajam femei si barbati la curatenie in supermarchet Carrefour Baneasa. Salariu 1.500 si 50 decont transport; (0733.030.402 854. Femeie Gatto Lounge situata pe Bulevardul Decebal nr. 17 angajeaza femeie la vase, cu contract de munca, program flexibil, salariu fix si transport asigurat. (0768.158.582 oscarcaffe@yahoo.com 855. Femeie bucatarie Angajam femeie curatat legume la fast food in zona Ghencea. Program de luni pana vineri 08 16 carte de munca, masa asigurata, salariu fix. Nu necesita experienta. Mai multe detalii la telefon, 1.500 L; (0724.510.860 856. Femeie curatenie SC angajeaza femeie curatenie pentru igienizarea toaletelor in parcuri. Salariu motivant in functie de performante. CM asigurat. Garaj in spate la magazin Billa Barbu Vacarescu. Program L-D (S-D platit du (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com

orator cofetarie situat in zona Militari, apropiere mall Plaza Romania, cu indemanare si aspect curat si ingrijit. Salariu: 1.600 lei net plus bonuri de masa. 1.600 L; (0751.077.844/ 0743.501.155 laborator@chocolat.com.ro 859. Femeie curatenie Teiul Doamnei +coafor, program L-V 19.30-22.00, sambata 16.00-19.00, duminica inchis, domiciliul zona, 900 lei pentru inceput; (0722.912.889 860. Femeie curatenie, program 8 ore, in

ture, zona Aurel Vlaicu. Se ofera salariu, bonuri de masa si decont transport. Incepere imediata; (0763.300.600

840. Fata preluare comenzi Angajam fata preluare comenzi catering la restaurant La mami acasa din Popesti Leordeni, strada Leordeni nr.4. Oferim loc de munca stabil, salariu motivant si carte de munca. (0765.851.559/ 0723.538.729 lamamiacasa@gmail.com

861. FEMEIE CURATENIE, SUPRAVEGHETOARE COPII, LOC JOACA, AJUTOR BUCATAR LA RECE SI VASE, BUCATAR PART-TIME. CONTRACT, SALARIU, TIPS, 2 MESE PE ZI, ZONA SEC. 5, CRISTALULUI BRAGADIRU, ILFOV; (0720.075.598

841. Fata secretariat, muncitori necalificati

862. Femeie de servici Oferim posi-

839. Fata pentru feliat mezeluri sngajez

electrician, Sight Control SRL angajeaza electricieni si ajutoare electricieni pentru instalatii interioare. Certificarea ANRE reprezinta un avantaj. Relatii la tel., lunivineri 09.00-16.00.. (0751.075.987

sector 1, pentru scoala particulara, zona Apicola Baneasa, program normal, contract de munca perioada nedeterminata. Salariul se discuta la interviu. Pentru mai multe informatii, sunati la tel. (0744.680.239/ 0722.629.573 ortansaelena.popescu@gmail.com

858. Femeie curatenie si vase pentru lab-

838. Fata pentru facturare Firma cu sediul

819. EmpressV Studio, cea mai buna

zona Mall Vitan; (0742.230.602

849. Femei de serviciu full time, scoala

836. Fata la vase Pizzerie zona Baba

837. Fata pentru contabilitate primara, introdus facturi, gestiune, legatura cu furnizorii, relatia cu banca, diverse activitati. Conditii foarte bune, zona sector 2, net, 2.000 L; (0727.900.690 rusu2222@gmail.com

800. Electricieni si muncitori necalificati

848. Femei de serviciu pentru restaurant

857. Femeie curatenie si spalat vase, zi sau noapte Angajez femeie de serviciu pentru curatenie si spalat vase pe timp de zi sau de noapte. Program flexibil. Zona centrala; (0742.204.444

Novac angajeaza femeie la vase. (0784.133.155/ 0766.534.066 nitudana2004@yahoo.com

777. Electrician interioare si ajutor de

847. Femei curatenie Firma curatenie angajam doamna pentru locatie mall Libertty, program zilnic 8 ore. Contract de munca, salariu lunar, bonusuri lunare. Rugam seriozitate, urgent, 1.500 L; (0751.553.553 office@curatenie-profesionala.com

jeaza fata pentru curatenie, zona Razoare (Drumul Sarii). Conditii de munca avantajoase, carte de munca, 1.400 L; (0786.553.179

835. Fata curatenie Saloanele Magic aga-

760. Educatoare cu studii de specialitate

762. Educatoare, ingrijitoare, asistenta medicala, bucatareasa, femeie de serviciu, angajeaza Gifted International, Parcul Carol; (0722.277.090 contact@gradinitagifted.ro

744. Dulgheri in Bucuresti, Pitesti, Craio-

service auto Service auto orientat pe electrica si electronica auto angajeaza electrician diagnoza electronist pasionat de masini si cu dorinta de perfectionare in diagnoza-electrica. (0723.218.113 autoelectronic@yahoo.com

795. Electricieni pentru constructii SC

817. Elegance Decor cauta noi colegi Pentru lucrul in productie. Daca esti o persoana: dinamica si cu spirit de initiativa, deschisa la schimbari, cu bune abilitati tehnice, absolvent de scoala de meserii - constituie un avantaj. Atunci, te asteptam sa ne povestesti despre tine, despre dorintele si aspiratiile tale de viitor si, avand in vedere ca tu vei contribui la succesul firmei noastre, apreciem munca ta si iti oferim:salariu atractiv; asigurare medicala premium;prime de Paste si de Craciun:iesiri periodice cu echipa Elegance-Decor; programe de dezvoltare profesionala si personala. CV la email (0722.309.650 office@elegance-decor.ro

759. Educatoare cu experienta, calma, zambareata, rabdatoare si creativa, daca ai aceste calitati, te asteptam in echipa noastra. Suntem in sectorul 6 (031.421.43.74

741. DTP-ist Agentie de publicitate anga-

Bucuresti, 3.500 L; (0728.120.406

776. Electrician diagnoza electronist

instalatii sanitare in constructii, salarii bune, contract nedeterminat; (0768.402.748

816. Electrostivuitorist pentru fabrica de medicamente situata in Theodor Pallady. Program: 2 schimburi (06-14;14-22), luni-vineri. Cerinte: minim 1-2 ani experienta, atestat ISCIR (obligatoriu), 1.800 L; (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com

gramul de after school, program 11.0019.00 pt. gradinita privata. Contract de munca, seriozitate; (0720.371.206

761. Educatoare gradinita Gradinita particulara langa metrou Aviatorilor angajeaza educatoare cu experienta in domeniu; (0752.974.328 office@taramulspiridusilor.ro

gheri pentru lucrari in Bucuresti. Oferim cazare si salariu atractiv. Contact tel. (0744.216.189/ 0740.633.741 office.vaho@yahoo.com

tor electrician pentru santiere din Bucuresti si din tara. SC instalatii electrice si curenti slabi. Cond. salariale bune, CM, ore supl, progr. 8 ore/zi, posib. avansare; CV la mail: 3.000 L; (031.437.06.35 angajari@mht-experience.ro

794. Electricieni instalatori si inginer

815. Electromecanic. SC NEGRO 2000 SRL angajeaza salariul 3000 lei, bonuri de masa(15.09 lei/ bon), 3.000 L; (0753.070.408

758. Educatoare calificata pentru pro-

740. Doamne, domnisoare cu sau fara experienta. Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci vino sa ne cunosti si noi te ajutam. Ai posibilitatea unor castiguri mari din conversatii pe internet. Va asteptam la interviu; (0731.621.078

743. Dulgheri societate angajeaza dul-

775. Electrician de executie si aju-

793. Electricieni in constructii civile si industriale. Societate comerciala cu sediul in Bucuresti cauta in vederea angajarii full time elctricieni cu experienta (mai mult de 5 ani) sau cu experienta medie (1-3 ani) in constructii civile si industriale; (0766.285.028/ 0721.480.023 office@dacoselecteical.ro

814. Electromecanic-automatist, societate angajam electromecanic ptr. asigurare service si mentenanta toalete automate, permis cat.B, disponibil munca teren, program 8h, doua schimburi, avantaje; auto+telefon servici; (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com

757. Echipe termice Firma de constructii cautam colaboratori pentru diferite proiecte in Bucuresti.Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne apelati telefonic. (0765.388.756 office@smartestproiect.ro

si experienta gradinita particulara din zona Voluntari, Pipera angajeaza educatoare cu studii de specialitate si experienta in domeniu, program de luni pana vineri 9.00-18.00 pentru grupa mica. Va rugam seriozitate (0726.243.043 contact@scoala-sfantamaria.ro

742. Dulgher pentru societate constructii

774. Electrician calificat si ajutor electrician contract de munca, serios la locul de munca, program 8 ore luni-vineri. Se ofera salariu + bonuri de masa (0749.281.178

792. Electricieni in constructii civile si industriale angajam electricieni si maistri electricieni in constructii civile si industriale - pentru Romania si Germania. Experienta in domeniul instalatiilor electrice, Salariu atratctiv, conditii f. bune; 1.000 {; (0725.558.285 irina.cherry@plana-innova.com

cat, cu experienta, salariu brut 4400 ron. (0726.118.153 stoica_florian2000@yahoo.com

755. Echipa Presto Pizza angajeaza in

739. Doamne pentru curatenie birouri firma specializata in servicii de curatenie angajeaza agenti curatenie pentru spatii de birouri. Program de lucru 8 ore/zi de la 8.00-16.00, salariu net 1500 lei, zona Crangasi; 1.500 L; (0720.542.280 totalcleaningservices2017@gmail.com

jeaza DTP-ist cu experienta, program lunivineri, punct de lucru Casa Presei. (021.311.60.25 simona@groupmedia.ro

773. Electrician automatist, Popesti Leordeni. Asigura cablarea electrica a modulelor si instalatiilor produse in firma, pe baza schemelor electrice ale tablourilor. Creaza, atunci cand este cazul, tablouri electrice pentru instalatii speciale. Program de 8 ore (08.00-16.30) de luni pana vineri. Beneficii: tichete de masa, transport si cazare asigurate; (0731.808.024

angajeaza electricieni in constructii. Program de 8 ore luni-vineri, salariu atractiv; (0726.479.798 ppeugen11@gmail.com

813. Electromecanic ascensoare califi-

754. Dulgheri, fierari, zidari, rigipsari

733. Doamna menaj, studio videochat Piata Romana Program 8 ore/zi, 5 zile/ saptamana plus 2 sambete/ luna. Se ofera 2.000 ron, prime Craciun/ Paste. Se acorda toate drepturile legale (zile libere legale, concediu), 2.000 L; (0730.123.562

cladire de birouri. Program L-S, salariu fix+ bonuri de masa. Pentru mai multe detalii contatacti-ne la nr. de tel. (0761.247.825

772. Electrician automatist in cadrul unei tipografii sector 6, experienta minima in automatizare industriala, avantaj aptitudini mecanice, reparatii industriale, electrice si eventual electronice. (0731.038.700

muncitori necalificati- 2.800 ron pentru santiere Bucuresti; (0751.512.789

812. Electricieni, tehnicieni instalatii electrice Angajam electricieni si tehnicieni pentru lucrari de instalatii electrice / curenti slabi si productie dulapuri, tablouri electrice. Zona metrou Ctin. Brancoveanu; (0726.102.308 hr@digitaltelecomms.com

fata pentru feliat mezeluri, Marketul este situat in Bucuresti, sector 2, vis-a-vis de Gara de est. Mai multe detalii la telefon; (0773.962.385 Izabela.banu@yahoo.com

Soc. angajeaza 1 fata pentru secretariat, 2 muncitori necalif. Salariul atractiv, pentru fata de preferat din zona Bolintin Vale (Bolintin Deal, Palanca, Ogrezeni, etc) pt. muncitori se ofera cazare; (0761.660.866 drumetul.tomis@yahoo.com

bilitatea de a avea un loc de munca stabil si bine platit, unei doamne harnice, cu experienta in curatenia spatiilor de birouri.Locatia este situata in sectorul nr. 1 Bucuresti. (0727.770.361

842. Fata, oferte de munca firma incaltaminte angajeaza fata la masa, pentru colectiv. Carte de munca, bonuri de masa, salariu atractiv. Zona Colentina; (0722.294.441 aristocrat.stil@yahoo.ro

863. Femeie de servici pentru o patiserie

843. Federatia Romana de Scrima cu sediul in Bucuresti, str. Aviator Popa Marin nr. 2, sect. 1, angajeaza: receptioner hotel. Relatii la tel. (021.230.64.96

864. Femeie de serviciu centru rezidential

844. Federatia Romana de Scrima, cu sediul in Bucuresti, str. Av. Popa Marin nr. 2, sector 1, angajeaza ingrijitoare/or bucatarie. Relatii la tel.; (021.230.64.96 845. FEMEI pentru spalat vase, curatenie si activitati auxiliare bucatarie, cu experienta in domeniu, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029 846. Femei curatenie firma angajam

doamne pentru locatie Militari Preciziei , zilnic 6.00-14.00 , de luni pana vineri . Contract de munca, salariu lunar, rugam seriozitate ! urgent! 1.700 L; (0751.553.553 office@curatenie-profesionala.com

angajez femei de servici pentru un magazin de patiserie din soseaua Andronache nr. 53 A, pentru mai multe detalii sunati la nr. de telefon, Ayman. (0731.800.000 pentru persoane varstnice, angajeaza femeie de serviciu. Zona Sector 6, Gorjului, Bucuresti; (0762.983.394 gheorghemirelaveronica@gmail.com 865. Femeie de serviciu clinica veterinara

Biovet angajam pentru zona de birouri, program full 8 ore/zi , contract de munca. Munca se desfasoara intr-o cladire de birouri cu materiale de curantenie incluse 1 L; (0746.768.173 resurse.umane@biovet-impex.ro 866. Femeie de serviciu firma de transport autoturisme, Sos. de Centura - Tunari, pentru spatiul de birouri. Detalii: (0745.094.494 ancalupu@tritoncargo.ro 867. Femeie de serviciu harnica, serioasa, punctuala, onesta, angajeza hotel sector 6. Oferim salariu motivant. Detalii la telefon; (0757.077.723 hotel.revemariage@gmail.com

824.

825. Fabrica de mase plastice Berceni angajeaza muncitori productie 3 schimburi (experienta nu este obligatorie). Beneficii: salariu 1380 Ron net, tichete de masa, vacante (Craciun, Paste, August); (0733.947.325

Institutul de Științe Spațiale- Filiala INFLPR, cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor nr. 409, jud. Ilfov, organizează concurs angajare pentru 2 posturi ASISTENT DE CERCETARE ȘTIINțIFICĂ STAGIAR. Dosarele se depun la sediul ISS-Filiala INFLPR, Biroul Resurse Umane până la data de 20.11.2018. Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției, Serviciul Resurse Umane, tel. 021.457.44.71/int. 115.

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

22 octombrie 2018

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ Societatea STRATUM ENCLOSURES activeaza in domeniul productiei de confectii metalice usoare, dedicate in special industriei telecomunicatiilor. Angajam

MUNCITORI NECALIFICATI si

MONTATORI SUBANSAMBLE Oferim urmatoarele beneficii: - Calificarea angajatului la locul de munca; - Tichete de masa; - Prime lunare; - Salariul de 1400 lei/luna net, cu posibilitatea cresterii venitului dupa primele 3 luni in urma unei evaluari. Activitatea se va desfasura in sediul din Bucuresti, str. Theodor Pallady, nr. 46B, Sector 3. Telefon: 0729.925.035 E-mail: monica.chirica@stratum.ro

908. Femeie ingrijire curte, familie serioasa angajam femeie singura fara obligatii pentru ingrijire curte aproape de Bucuresti, asteptam solicitari din provincie, salariu 1400 Ron, tot timpul anului, (0729.881.119 909. Femeie la bucatarie (vase, legume) si ospatar pentru restaurant zona Decebal, sector 3, urgent. De preferinta sa locuiti in zona. Detalii: (0722.240.383/ 0761.221.334 910. Femeie la bucatarie pt curatenie, noapte 2000ron Shaormeria La Baiatu SRL cauta femeie la bucatarie pt curatenie(inclusiv spalat vase) 9h de noapte, program 9:00-6:00, 2000ron/luna in mana, un liber pe saptamana, str. Mendeleev 7-15, Piata Romana; 2.000 L; (0731.440.282 denisa.firicel@gmail.com 911. Femeie la curatenie Cofetaria Monal-

isa din Voluntari angajeaza in conditii deosebite femeie la curatenie. Salariu .2400. Program o zi cu o zi, 2.400 L; (0785.082.421 912. Femeie la vase (laborator patiserie -

cofetarie), zona str. Domnita Anastasia nr 5 si Stefan cel Mare nr. 1-3, sambataduminica liber (0722.558.062 913. Femeie la vase angajam pentru restaurant in sectorul 2. Salariul se discuta la interviu; (0721.381.891 914. Femeie la vase angajam pentru

restaurant zona Centrul Vechi; (0762.492.256/ 0735.222.888 915. Femeie la vase angajeaza

868. Femeie de serviciu la un restaurant

889. Femeie de serviciu, angajez femeie

situat in zona rond Cosbuc sector 4 programul de lucru este de 2 zile cu 2 zile libere, salariul este 1500 Lei/ luna 1.500 L; (0722.599.589 ancaivascu@yahoo.com

de serviciu Palatu Copiilor, salariu 1500 lei net cu posibiltatea de a mai castiga, program 8 ore/zi in doua schimburi; (0774.932.386 empatygroup@yahoo.com

869. Femeie de serviciu pentru

890. Femeie de serviciu, camerista

cofetaria Tip Top Crangasi. Program de lucru 8 ore/zi. Salariul 1400 + bonuri de masa. Informatii la tel. (0732.672.654 870. Femeie de serviciu pentru curatenie

in hotel - program de 8 ore/zi, 5 zile cu 2 libere sau 12/24 ore - 12/48 ore. Se preteaza si pentru provincie; 1.800 L; (0751.190.463

871. Femeie de serviciu pentru Magic Salon. Program de lucru in ture, salariu 1400 lei, carte de munca, bonuri de masa, 21 zile concediu, 1.400 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 872. Femeie de serviciu pentru

restaurant zona Piata Iancului, sunati dupa ora 10; (0724.212.282 873. Femeie de serviciu pentru restau-

rant, locatia se afla in sectorul 5. Programul de lucru 2/2; 1.800 L; (0726.123.905 874. Femeie de serviciu pentru restau-

rant, program de 8 ore, incepand cu ora 10, salariu in mana, 1.700 L; (0725.498.366

875. Femeie de serviciu permanenta pen-

tru un hotel din Eforie Nord, preferabil persoana doritoare sa fie din imprejurimi (Eforie Nord, Eforie Sud , Techirghiol) salariul se discuta la interviu (0734.825.197

876. Femeie de serviciu pt. firma producatoare de farmaceutice cu sediu in zona Bacu, Joita. Aplicantii pot fi din zona Ciorogarla, Bolintin, Bacu, Joita, Sabareni, Dragomiresti, Chiajna. Se acorda salariu fix, bonuri de masa, decont transport si bonificatii. Detalii la nr. de tel. (0756.717.770 877. Femeie de serviciu pt. gradinita pri-

vata sector 3, Titan, program 8 h, 11-19, contract de munca si seriozitate; (0723.040.185

878. Femeie de serviciu salon de infru-

musetare vis-a-vis hotel Marriott angajam femeie de serviciu. anastasia Beauty Center; (0726.815.031 anastasiabucuresti@yahoo.com

pentru hotel Calea Mosilor, persoana serioasa si responsabila; (021.312.10.92 891. Femeie de serviciu, Liwu Restaurant

angajeaza femeie de serviciu, contract de munca, locatia Sun Plaza, 2/2 zile, tickete de masa. (0725.572.345 office@liwu.ro 892. Femeie de serviciu, pentru gradinita particulara Pipera, masa asigurata, decont transport, program 9.00 - 17.00 (0748.238.684 vali.diana@yahoo.com 893. Femeie de serviciu, pentru SC

883. Femeie de serviciu pentru casa cu curte Program 10-18, zilnic, luni-vineri. Sanatate buna, cu referinte. Varsta 45-60. Nefumatoare. Zona Piata Gemeni, 1.600 L; (0748.219.728 884. Femeie de serviciu pentru fire club

locatia se afla pe str.Gabroveni nr.12 in centrul istoric, salariul este de 1400 lei cu contr. de munca si se lucreaza 2 zile cu 2 libere in ture de zi 7 am - 5 pm; (0724.273.971 tanasetinel@yahoo.com 885. Femeie de serviciu pentru scari de

bloc Firma specializata in servicii pentru curatenie angajeaza femei pentru curatenie la scari de bloc in toate sectoarele din Bucuresti. Cerem seriozitate. Salariu 1500 lei si carte de munca; 1.500 L; (0772.029.406/ 0773.848.657 contact@conexclean.ro 886. Femeie de serviciu restaurant 30 de locuri, metrou Aviatorilor. Program 1 zi/1 zi (0732.817.052 887. Femeie de serviciu zona Promenada

Mall Firma internationala de curatenie cautam ingrijitoare cladiri, femeie de serviciu pentru Bucuresti (zona Promenada MallCalea Floreasca), contract pe perioada nedeterm., progr. de 8 ore (10:00-18:00), (0756.011.988 cariere@markas.ro 888. Femeie de serviciu, angajam pentru

unitate productie

918. Femeie la vase pentru restau-

rant zona Piata Iancului, sunati dupa ora 10; (0724.212.282 919. Femeie la vase pentru restaurant,

920. Femeie la vase pentru Trattoria

de lucru full time 9-18, luni- vineri, salariu avantajos, contract de munca, bonuri de masa, locatie centrala in zona Unirii. Pentru mai multe detalii astept sa ma contactati la numarul: (0765.517.197 895. Femeie de serviciu, restaurant anga-

jeaza femeie curatenie si vase in sector 6, Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea nr. 83C, programul 1/1 zi - 8:00-23:00. O masa/zi asigurata, cafea, transport seara asigurat. Tips + contract munca 1.500 L; (0768.484.287

Borghese, program 5 plus 2 zile libere. Salariu in mana 1500 lei, tips, bonusuri, contract. Interviu in str. Dambului 155 (30 metri Mc Donalds Brancoveanu), 1.500 L; (0760.650.710/ 0726.782.482 921. Femeie la vase Restaurant angajeaza femeie la vase in zona Ghica Tei sector 2. Oferim carte de munca, salariu convenabil plus tips. (0727.626.981/ 0763.478.438

934. Femeie la vase, serviciu, restaurant

angajeaza in regim de urgenta. Program lucru: 2 zile / 2 zile. Asiguram salariu foarte atractiv, transport, masa. Adresa: strada Sfantul Stefan nr. 13, sector 2 (0722.538.274 935. Femeie lucrator bucatarie si lucrator comercial in conditii avantajoase pentru Fast Food in Mall Sun Plaza Berceni (Piata Sudului); (0754.807.220 Bbackfood2010@yahoo.com 936. Femeie pentru curatenie angajez femeie pentru curatenie, care sa stie sa gateasca, sa faca curatenie in camere, de preferat din nordul Bucurestiului, Buftea, Otopeni, Mogosoaia, Chitila, Buc Noi, etc, 2.500 L; (0723.571.522 iondulugeac@yahoo.com

FEMEIE PENTRU CURATENIE INTR-O CLADIRE DE BIROURI. PROGRAM L-S, SALARIU FIX + BONURI DE MASA. PENTRU MAI MULTE DETALII, CONTACTATI-NE LA NUMARUL DE TELEFON; (0761.247.825

937.

938. Femeie pentru curatenie labo-

rator cofetarie zona 13 Septembrie; (0744.530.245 939. Femeie pentru curatenie

birouri, zona Rosetti, pentru societate comerciala, program parttime; (031.107.31.08 940. Femeie pentru legume, femeie de

956. Fete si baieti pentru conversatii online bonus de angajare 950 $. Visezi la propria masina, la noi ai sansa sa iti indeplinesti visul, suna si programeaza-te chiar astazi la un interviu. (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro 957. Fete si baieti, conversatii online, bonus de angajare 950 $. Iti doresti o vacanta de neuitat dar jobul actual nu ti-o permite nici financiar, nici ca timp, e timpul sa faci o schimbare in viata ta. Programeaza-te astazi la un interviu (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro 958. Fete, modele online. Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 de dolari. Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti angajeaza. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani; (0766.016.639 959. Fete/studente schimba-ti viata in bine si castiga de 10 ori mai mult! Ai comision de 60 % si un bonus de 500 $ garantat!!! Cautam fete cu/fara experienta, varsta minima 18 ani; 3.000 {; (0769.839.200 angajari@empirestudio.ro 960. Fierari, 20 de posturi. Salariu brut

4305 ron. Salariu net 3003 ron. Salariu net cuprinde: 2588 ron in cont, 315 ron bonuri de masa, 100 ron bonus Paste si Craciun 4.479 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 961. Fierari, salariul brut 4479 ron. Anga-

jam fierari. Salariul brut 4479 lei. Salariul net este 3003 lei format din: 2588 lei in cont + 315 lei bonuri de masa + 100 lei/luna bonus de Paste si Craciun. 4.479 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 962. Finisori pentru gleturi si zugraveli

urgent. Plata se face saptamanal. Nu raspund la mesaje 200 L; (0723.066.233 mariusdavid835@yahoo.com 963. Finisori, sudor, alte activitati Cre-

serviciu, femeie pentru vase, ospatari, picoli, bucatari, angajam pentru restaurant Drumul Taberei. (0773.866.425

ative Design finisaje SRL, angajam in constructii, finisaje, gresie, faianta, sudor, alte activitati. Oferim si crerem seriozitate. Salarii corecte. (0769.699.221

941. Femeie pentru spalat vase Restaurant Bucuresti, Zona Herastrau, angajeaza femei pentru spalat vase. Program si salariu avantajos, 2 mese pe zi, decontam transport. Intrarea se face din Bulevardul Caramfil. Ratb 112, 301.

964. Firma de catering/ cantina angajam ajutor bucatar/ bucatar/ personal servire si incasare pentru locatie situata in zona centrala. Program Luni - Vineri. Detalii suplimentare la telefon. (0731.236.044 georges.treats@gmail.com

942. Femeie servici restaurant la mami

965. Firma de curatenie Angajam person-

acasa Popesti-Leordeni, angajeaza femeie servici, program 8h/zi, luni-vineri; 1.400 L; (0765.851.559 andrei_fer2008@yahoo.com 943. Femeie serviciu catering, in bucatarie pentru curatenie si spalat vase,program luni-vineri 06:30-15:30 si 2 sambete cu program 06:30-13:30.O masa pe zi, contract de munca, posibilitati de avansare,langa metrou Costin Georgian. 1.600 L; (0729.810.961 denisa.niculici@bucateperoate.ro

al de curatenie pentru scari de bloc în sectorul 4 si 5. Rugam seriozitate. (0768.813.310 966. Firma instalatii gaze, termice, sanitare, angajeaza instalatori cu si fara experienta si tineri in vederea calificarii. Salariu atracti; (0725.910.657/ 0724.351.401 967. Firma Paflora angajeaza femeie ser-

viciu pentru gradinita, zona Grivita. Program 4 ore/zi, luni-vineri. Contract de munca, salariu motivant; (0733.117.450

896. Femeie de serviciu, showroom auto,

reprezentanta auto Meridian Dacia si Renault din Militari, sector 6. Salariu net 1.580 lei. Contract munca perioada nedeterminata, program in ture, conditii bune de lucru. Info la tel., 1.580 L; (0732.840.827

902. Femeie de serviciu, sector 1,

Bucuresti S.C. Clinica Stomatologica Opran S.R.L. angajeaza femeie de serviciu. Rog seriozitate. tel (0721.842.904/ 021.313.40.82 florina@opran.ro 903. Femeie de serviciu. Asociatie de proprietari din Pipera-Voluntari angajeaza femeie serviciu. Program 8 ore/zi, salariu in mana 1.300 L; (0747.014.225 904. Femeie de serviciu. Avia Motors

angajeaza Femeie de serviciu pentru punctul de lucru din Pantelimon, Bd. Biruintei nr. 11. Postul este responsabil cu asigurarea curateniei in spatiile interioare. (0747.010.358 hr@aviamotors.ro 905. Femeie de serviciu. Companie

cu domeniu de activitate in fabricarea produselor parafarmaceutice, cosmetice, suplimente alimentare, angajeaza femeie de serviciu in zona Bacu, Joita. Pentru interviu se pot prezenta candidate si din Dragomiresti, Chiajna, Ciorogarla, Bolintin, Sabareni, Chitila. Disponibilitatea imediata constituie un avantaj. Rel. la tel.: (0756.717.770

922. Femeie la vase restaurant sector 4 angajeaz? femeie la vase, o zi lucratoare cu o zi libera; (0769.728.237 restaurantfloreal@yahoo.com 923. Femeie la vase Restaurant Texan

din Bucuresti Angajeaja femeie la vase. Cerinte: nu se cere experienta. Se ofera: salariu atractiv, lucru in ture, alte beneficii. Localul este situat in zona Rond Cosbuc, (0785.444.442 office@suzanaribs.ro 924. Femeie la vase Restaurant Universi-

tate, cautam o doamna muncitoare si serioasa pentru spalat vase si curatenie. Masina de spalat vase, zona de debarasare, salariu foarte atractiv, program flexibil, transport seara. (0756.777.778 iulia@simbiokb.ro 925. Femeie la vase Restaurantul Cherhanaua Ancora angajeaza femeie la vase. Salariu motivant. (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com

FEMEIE LA VASE -CURATENIE, SPALATOR, LUCRATOR. ANGAJEAZA PLATINUM CASINO. 5 ZILE (8 ORE)/ 2 LIBERE, 21 ZILE CONCEDIU, CARTE DE MUNCA + BONURI DE MASA, TRANSPORT (DE NOAPTE), 3 SCHIMBURI (TURE). DETALII CONTACT: (0726.141.233 926.

927. Femeie la vase pentru restaurant in

Radox din Bd. Timisoara 80, sector 6; (021.444.07.41 907. Femeie ingrijire curte Familie

928. Femeie la vase, pentru restaurant in

serioasa angajam femeie singura, fara obligatii pentru ingrijire curte, aproape de Bucuresti, (0722.310.005

982. Frizerita si cosmeticiana cu experi-

enta Salon in zona Auchan Titan, (0722.336.161/ 021.345.24.15 wolf1salon@gmail.com 983. Functionar relatii clienti, persoana serioasa pentru front office (interfata cu clientii). Trimteti CV pe adresa de email incluzand obligatoriu postul vizat si date de contat. (021.450.51.11 office@decorpress.ro 984. Funky Loubge Decebal angajeaza

bucatari si femeie pt vase. Locatia din bdul Decebal nr. 9. Persoana contact Stelian tel: 11 L; (0722.386.686 Stelianradulescu15@yahoo.com 985. Fuyao Romania angajeaza front desk operator Firma importatoare de parbrize angajam tanara, maxim 45 ani, cu experienta, pentru preluare comenzi si avize. Programul este de l-v 8:30-17:30, doua sambete pe luna. Interviu in B-dul Basarabia 256-Faur P.1. 2.000 L; (0729.007.403 fuyaoromania.office@gmail.com 986. G4S angajeaza manipulator valori

pentru Centrul de Procesare Bucuresti. Beneficii: salariu motivant; tichete de masa; plata orelor suplimentare; sporuri de noapte, de weekend si de loialitate; bonusuri de performanta; plata salariului la timp; siguranta locului de munca etc. Pentru angajare te rugam sa ne contactezi la tel./ email. Esti Gata sa faci parte din echipa G4S? Securing Your World. (0728.130.612 recrutare.g4s@ro.g4s.com

tor incaltaminte dama, angajeaza persoana lafinisat incaltaminte si ambalat in cutii, cu experienta in domeniu. Productie mica in serie. Salariu motivant. Suntem seriosi cu toate conditiile de angajare. Bucuresti, sect. 2, Sos. Iancului 46 (metrou Iancului); (0722.314.015

Mall Vitan etaj 2, contract de munca pe perioada nedeterminata. Plata la doua saptamani, program de lucru doua zile lucratoare/ 2 zile libere (0749.924.459

906. Femeie de serviciu. Detalii la sediul

1002. Gestionar magazin alimentar si mancare gatita Tei angajam pentru locatie nou deschisa in zona Tei. Pentru detalii va rog sa sunati la nr afisat

pentru salon infrumusetare, salariu fix; (0752.298.299/ 0748.333.707

989. Garkony Studio SRL, produca-

rant Restaurant central angajam femeie de serviciu, bufetiera si ajutor de bucatar. Detalii la tel. (0724.281.020 constandachecrisalex@gmail.com

lara Baneasa, angajam persoane cu experienta in curatenie. Program in 2 ture, de luni pana vineri. Se asigura contract de munca si uniforma de lucru. Transportul asigurat de la metrou (0733.689.471 monica.badea@avenor.ro

981. Frizeri, manichiurista, cosmeticiana

tam colegi prietenosi si plini de energie pentru posturile pe care locurile de joaca Gymboland le are in mallurile din Bucuresti: Mega, Afi Cotroceni, Promenada, Sun Plaza, Baneasa. 1.400 L; (0755.080.887 hr@gymboland.ro

898. Femeie de serviciu, angajare restau-

901. Femeie de serviciu, scoala particu-

1000. Gestionar depozit magazin corpuri

988. Gardianul de joaca al copiilor Cau-

nie angajam femeie de serviciu responsabila si punctuala, in cadrul unui ansamblu rezidential de lux. Responsabilitati: aspirarea, maturarea si spalarea pardoselilor, curatenie zilnica in birouri. Program l-v. (0748.888.808 andreea.tulcan@skv.properties

gradinita privata langa Auchan Titan, program in doua schimburi, (0725.211.112

980. Frizeri, frizerite, salariu 2200 ron/15 zile, zonele Sos. Oltenitei, Berceni, Progresul, Rahova, Drumul Taberei, Iancului, Titan, Obor, Bdul Chisinau, Roma. (0721.000.376/ 0724.133.585

987. Ganesha Caffe angajam ospatarita taxi decontat ; mese asigurate; bauturi asigurate;punct de lucru : Barbu Vacarescu nr.71, Bucuresti, (0766.699.015

897. Femeie de serviciu, agent de curate-

900. Femeie de serviciu, pentru cresa/

882. Femeie de serviciu pentru cladire si locuinta; (0731.837.033

917. Femeie la vase harnica si curata! Salariu:1400 lei+300 lei bonuri si tips zilnic (15-30lei). Program: 4 zile intr-o saptamana-luni, miercuri, weekeend; 3 zile in a doua saptamana-marti, joi si vineri-9-22 2.000 L; (0733.673.306 adriana.wasabi@gmail.com

Lugera & Makler Romania SRL. CV la mail; francesca.russu@lugera.ro

880. Femeie de serviciu tipografie in Afu-

time pentru magazin de mobila in zona Bucuresti-Pipera, (0728.177.779 vanzari@arnstore.ro

1500 Ron + tips, zona Obor, program 2 zile cu 2 libere, mai multe detalii la telefon (0723.503.171/ 0761.261.781 stefan_jercau@yahoo.com

894. Femeie de serviciu, program

899. Femeie de serviciu, curatenie, urgent, pentru sala de fitness. Salariu motivant, zona Piata Victoriei, Piata 1 Mai, (0721.905.339 anamaria.ivan27@gmail.com

881. Femeie de serviciu full time sau part

916. Femeie la vase cu experienta salariu

sectorul 2. Salariu motivant, bonusuri, transport; (0770.944.822

879. Femeie de serviciu si femeie la spalatorie pt. restaurantul si sala evenimente Aqua Garden Militari Residence. Detalii la tel. (0722.328.158

mati Ilfov angajeaza femeie de serviciu. Se accepta si persoane din provincie. Oferim cazare. Salariu 1200 + tichete masa+ cazare (daca este din provincie); (0786.958.267 marius.brecea@gmail.com

restaurant din sectororul 4. Carte de munca, salariu motivant. Relatii la tel. dupa ora 10.00; (0722.244.364

933. Femeie la vase, ospatar, ajutor bucatar restaurant din Bd-ul Lacul Tei angajeaza femeie de servici la vase, 1800 lei plus tips/lunar, ajutor bucatar, 25600 lei plus tips/lunar, ospatar cu experienta in domeniu 2500 lei plus tips/lunar. (0725.129.998

Calea Floreasca, salariul este de 2100 Lei, program 2 zile cu 2 zile, masa si transport asigurat la plecare in Bucuresti 2.100 L; (0770.164.673 vasiloiu.cristina@yahoo.com 929. Femeie la vase, Restaurant situat in

zona Piata Victoriei angajeaza femeie la vase harnica,dornica de un job stabil si de lunga durata,relatii la telefon 0213114606 intre orele 12-18. 1.800 L; (021.311.46.06 930. Femeie la vase, ajutor bucatar (femeie-baiat) pt. restaurant chinezesc, sector 3. Tel. dupa ora 12,00: (031.430.66.16/ 0722.622.865

931. Femeie la vase, ajutor de bucatar In

apropierea pasajului Marasesti, 5 minute de la Unirea. Program de lucru L-V, 8 ore tura numai de zi. Conditii bune de munca, (3 personae in bucatarie) contract, salariu in functie de experienta 1.500 L; (0773.892.294 office@clicmarket.ro

932. Femeie la Vase, Centru Vechi, Daca esti o persoana tanara si dinamica vino in echipa noastra. Urgent, cautam personal la vase Program 2 /2. Carte de munca, Tips+ Decontare taxi seara. Rog maxima seriozitate 1.700 L; (0770.766.563 mihaicristache@mail.com

944. Femeie serviciu intern ingrijire batran angajam femeie de serviciu interna,in Bucuresti,pt ingrijire batran la pat.avem si 2 pisicute si un catel. avem nevoie de schimbat pampersi, gatit, curatenie, plimbat catelul.cazare in camera singura; 2.700 L; (0730.027.249 tygra_4u@yahoo.com 945. Femeie serviciu si vase, pentru restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro 946. Femeie serviciu, angajam pentru

laborator cofetarie- brutarie, program 10.00-18.00 , 5 zile pe saptamana, contract de munca; 1.600 L; (0749.250.062/ 0757.116.733 947. Femeie spalat vase Restaurant Dru-

mul Taberei angajam femeie la spalat vase. Telefon; (0730.900.806 948. Femeie vase Autoservire zona

Vasile Lascar sector 2, angajeaza femeie vase. Program L-V; (0722.201.802 949. Femeie vase si curatenie. Cautam o persoana energica, punctuala, cu spirit de echipa, dornica sa se adapteze unui stil de lucru dinamic. Experienta constitue un avantaj, 1.900 L; (0723.973.025 dragosdumitru82@gmail.com 950. Fete cupluri, online salariu fix 2000

Lei fara target + comisioane, siteuri noi, trafic, fara reguli/ amenzi stupide, oferim contract de munca, training, posibilitate avansuri, bonus angajare, 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 951. Fete pentru receptie, casierie pentru

un restaurant central in Calea Floreasca, program 2 zile cu 2 zile, se asigura masa si transport, salariu 1800. Pentru mai multe detalii astept sa ma contactati. 1.800 L; (0766.405.416 Vasiloiu.cristina@yahoo.com 952. Fete productie sandwichuri, zona Fundeni, program 6 zile/sapt, (vineri zi libera) salariu 1.500 Lei (bani in mana), masa asigurata, bonusuri, carte de munca. Program de la 7.00 la 14.00 1.500 L; (0728.011.145/ 0744.329.559 ghe_ioana@yahoo.com 953. Fete productie sandwishuri, zona Spital Fundeni, 6 zile pe saptamana (S-J), (liber vinerea) masa asigurata, bonusuri, training gratuit. Angajam cu carte de munca la 8 ore, numai persoane serioase si cu putere de munca. 2.000 L; (0744.329.559 ghe_ioana@yahoo.com 954. Fete productie si ambalare sandwisuri, zona Spital Fundeni, program 8.0017.00, salariu 2.000 lei net , masa asigurata, bonusuri, contract de munca perioada nedeterminata. 2.000 L; (0744.329.559/ 0728.011.145 ghe_ioana@yahoo.com 955. Fete pt debarasat la vase si spalat Vase masina spalat Autoservire Baneasa. Program de luni pana vineri 8 - 16. (0726.356.564/ 0727.880.528

13

968. Firma productie obiecte sanitare (Bucuresti, zona Ghencea) angajeaza Muncitori in fabrica. Cerinte: persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun. Se lucreaza in doua schimburi saptamanale. Nu oferim cazare. (0720.112.734 969. Firma security angajam agent paza

sex feminin Firma security angajam agent paza sex feminin- Parcul Industrial Aricesti Timken. (0726.793.725 970. Firma serioasa de paza, HQZ Secu-

rity angajeaza agenti de paza pentru urmatoarele obiective: Condominium locuinte, cladiri birouri, santier; (0722.500.949 971. Fnisator pantofi, fata/ baiat cu expe-

rienta, de preferat din zona Faur, sector 3, pentru finisarea produselor, atelier incaltaminte dama la comanda, program 8 ore, contract de munca. Rugam seriozitate (0727.627.247/ 0725.665.598 nicoletapl@yahoo.com 972. Fochist Tg. Jiu full-time Building

Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, angajeaza Fochist. Program Fulltime, bonuri de masa, mediu de lucru placut si dinamic; (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro

990. Gastropub Energiea angajeaza bucatar urgent Energiea (6 ani pe piata restaurantelor) angajeaza bucatar la sectia cald, urgent, program 2 cu 2, carte de munca + tips, bonuri de masa, decont taxi, centrul Bucurestiului. Detalii: 3.000 L; (0743.070.163 hristu.valentin@gmail.com 991. George’s Bistro Cffe angajeaza bucatar zona sector 4, Huedin (0731.016.591 teodorescuromeogeorge@yahoo.com 992. George’s Kebap angajeaza shaor-

mar zona sector 4 Huedin, (0731.016.591 993. Gestionar cu experienta pentru depozit legume situat in Jilava, jud. Ilfov. Pentru cei din provincie se asigura cazare (0730.635.452 994. Gestionar firma distributie angajam gestionar, salariu atractiv, tichete de masa. (0723.217.770 sigmaprest_logistics@yahoo.com 995. Gestionar magazin decuratiuni inte-

rioare (perdele si draperii) angajeaza gestionar salariu deosebit. 3.000 L; (0722.644.627 eurotextil@libero.it 996. Gestionar Mairon angajeaza pentru

depozit produse metalurgice Bucuresti: Gestionar si Manipulant Marfa. CV-urile se primesc pana la 15.11.2018 pe email: recrutare@mairon.ro sau direct la sediu: Sector 3, incinta Faur, poarta 4. Relatii la tel. (021.256.11.22/ 0728.993.134 997. Gestionar pentru societate din

Bucuresti, Sos. Andronache (Colentina), usi tehnice/industriale. E Asteptam CV pe e-mail; (0740.854.097 personal@hsl.ro 998. Gestionar anvelope noi si sh, Anga-

973. Fochisti clasa C si agenti securitate,

inclusiv pensionari; (0721.252.667

jam gestionar anvelope cu experienta in domeniu, oferim salariu atractiv; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

974. Frezor si strungar CNC relatii la tele-

999. Gestionar depozit comunca Cernica

fon. (0734.735.067/ 0734.735.066

975. Frezori Sudori Lacatus mecanic

Inginer mecanic societate comerciala angajeaza cu norma intreaga frezori, sudori, lacatusi, ingineri. Nivel incepator sau experimentat, pentru realizare piese simple sau complexitate medie. Salariu, bonuri de masa, prime. (0745.250.013

- Ilfov. Salariu motivant, contract perioada nedeterminata, masa de pranz asigurata, program: L-V: 8-18, si doua sambete pe luna: 8-15. (0729.440.449 sigrid.cirti@gbsystem.ro

de iluminat, relatii la numar, (0728.177.779 vanzari@arnstore.ro 1001. Gestionar livrari societatea Sibel Plast Impex SRL,cu profil productie tamplarie PVC,angajeaza gestionar livrari.Oferim training si un pachet salarial motivant.Punct de lucru-Magurele,Ilfov. Pentru detalii; (0784.236.196/ 0784.236.184 resurseumane.sibelplast@gmail.com

1003. Gestionar piese pt. reprezentanta

service camioane si remorci. Cerinte: bacalaureat, cunostinte pc si seriozitate. Oferim conditii bune de lucru, venit atractiv, zona Preciziei. Va rugam CV la email, 2.400 L; (0749.102.603/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro 1004. Gestionar, distribuim materiale si

accesorii PVC si aluminiu. 2.000 L; (0756.120.910 vladislav@viknograd.ro 1005. Global Transport and Logistics, DSV, angajeaza pentru depozitele din Militari: lucrator depozit, gestionar si stivuitorist. Oferim: salariu atractiv si bonuri de masa, ore suplimentare platite, contract de munca pe durata nedeterminata, program de lucru 8 ore de luni pana vineri in doua schimburi, tranport asigurat de la statia de metrou Pacii, Bucuresti si din judetele Ilfov, Giurgiu, Teleorman. Puteti depune CV la email. Relatii suplimentare la telefon: (021.431.31.10/ 0752.028.485 danjon@ro.dsv.com 1006. Gospodar pentru intretinere amenajari exterioare si femei de serviciu pentru curatenie spatii cladiri.Program de lucru de la orele 6.30- 15.00. Rugam seriozitate. Relatii la telefon; (0741.043.638 1007. Gospodar zona Baneasa, firma Scomet Administrare angajam pentru blocuri in zona Baneasa. Salariu net 1400 1.400 L; (0786.290.415 1008. Grataragiu intr-o locatie de tip fast food cu servire rapida in zona Straja, cartierul Berceni, salariu avantajos +bonus din vanzari. Alte detalii la: (0731.705.142/ 0727.454.790 1009. Grataragiu Pui pe jar, angajeaza

grataragiu. Esti persoana potrivita, daca esti o fire flexibila, iti place sa lucrezi in echipa si sa sari oricand in ajutor colegilor, 1010. Grataragiu / transator firma de catering angajeaza grataragiu / transator cu carte de munca , program de lucru ora 08.00 / 19.00, 5 zile pe saptamana , 110 lei / zi. Va rog seriozitate. Multumesc (0721.531.124 barmifood@gmail.com 1011. Grataragiu salariu 2000 lei anga-

jez grataragiu -barbat varsta maxima 50 ani), cu experienta. Locatia Piata Drumul taberei 2- fast food, piata nou construita. program L-V (07.00 - 17.00). Sambetele se platesc separat; 2.000 L; (0799.226.104 cosmin.lmi@gmail.com 1012. Grataragiu, ospatar, sofer, urgent pentru Restaurant Maher, Alecu Russo nr. 4; (0736.174.612 1013. Guvernanta, copil 4 ani, 8 h/zi, Herastrau, 3.000 lei. Menaj si supraveghere copil, program part-time/full-time, Pipera. Bona copil 2 ani si 5 luni, 5 h, Tineretului, 1.200 lei. (0764.185.105/ 0764.949.331 1014. Hairstylist, cosmeticiana, manichi-

urista Salon cu vad si clientela formata de 5 ani situat pe Calea Vitan, angajeaza in conditii foarte avantajoase hairsylist, cosmeticiana si manichiurista cu minim 2 ani experienta. 2.500 L; (0762.928.773 1015. Hostess Restaurantul Cherhanaua

Ancora, situat in parcul Herastrau, angajeaza hostess. Salariu motivant; (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com 1016. Hostess online Angajam fete cu/fara experienta. Salariu garantat 5000 Ron + procent pana la 80%. Bonus angajare pana la 3.500 Ron. Program la alegere. Costumatii cadou . Avans pana la 4000 Ron in prima zi. 5.000 L; (0764.140.118 1017. Hostess online exclusiv personal feminin varsta minima 18 ani. Salariu garantat 5000 Ron + comision pana la 80%. Program flexibil 5-7ore. Contract de munca. Bonus angajare pana la 4000 Ron 5.000 L; (0764.140.118/ 0760.657.114 1018. Hostess restaurant vino sa lucram

impreuna in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de e-mail, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1019. Hotel Ghencea cauta: cameriste,

receptioneri hotel-spa, ospatari, lucrator bucatarie, bellboy, cosmetician-a. CV la: (0725.827.216 a.dobrescu@dobexpert.ro 1020. Identificator piese auto Importator

piese camioane si remorci angajam identificator piese cu experienta. Oferim conditii bune de lucru si venituri atractive. Necesar experienta, bd. Preciziei nr. 11, CV la email, 4.000 L; (0749.102.603/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro

976. Frigotehnist utilaje industriale, Tunari, Ilfov pentru producator de semipreparate din carne, cu sediul in Tunari Ilfov, cerinte: calificare de frigotehnist, experienta 5 ani, disponibilitate ture. Detalii la tel. (0799.933.172/ 021.266.52.51 eugenia.enescu@convenience.ro 977. Frizer pentru un salon de ingrijire personala exclusiv pentru barbati situat in zona Piata Romana, cautam frizeri sa se alature echipei noastre. Program 1 zi cu o zi de la 09:00-21:00. (0799.762.360 job@passion4work.ro 978. Frizer si coafeza in saloane cu vechime de 14 si 11 ani, zona Trapezului si Pantelimon, Delfinului. (0723.375.425 clasicsimpex@gmail.com 979. Frizer cu experienta zona Obor;

(0721.990.720

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


14

22 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 1050. Ingrijitoare pentru gradinita Iepurasul Bocanila, experienta in domeniu constituie un avantaj. Oferim pachet salarial atractiv si o masa calda zilnic; (0722.239.508 office@gradinitaiepurasulbocanila.ro 1051. Ingrijitoare batrani la domiciliu in

Bucuresti, cautam ingrijitoare pentru batrani la domiciliu, in Bucuresti, regim fulltime. Oferim seriozitate si posibilitatea unei colaborari frumoase pe termen lung; 1.500 L; (0785.605.570 topmedassistance@yahoo.com

««««««««««««««««««

INGRIJITOARE CAMIN BATRANI, NEGOCIABIL, 1.800 L; (0723.911.161

1052.

«««««««««««««««««« 1053. Ingrijitoare copii after school&gra-

dinita sector 4, zona Timpuri Noi, angajam ingrijitoare copii, program full time, program 8 ore. (0723.564.442 arseniealina@yahoo.com 1021. IMPRIMARI ATELIER IMPRIMARI PE TEXTILE ANGAJEAZA SERIGRAF SI OPERATOR PRESA TERMICA. SALARIU AVANTAJOS. RELATII LA TEL. SAU CV LA EMAIL: (0727.605.541 OFFICE@TRICOURIIMPRIMARE.RO

1040. Inginer constructor. Societate comerciala care executa lucrari de fundatii speciale (piloti forati, pereti mulati, etc) angajeaza inginer constructor la biroul de ofertare/ achizitii. Cunostinte necesare: Microsof Office (Word si Excel in mod particular), abilitati de a intocmi atasamente. Telefoane de contact; (0756.029.296/ 0751.053.504 1041. Inginer drumuri Societate

1022. Incarcator, descarcator si sofer angajam sofer profesionist sofer cat B si incarcator, descarcator depozit zona Afumati, Ilfov. (0728.871.315

angajeaza:-ing de drumuri cu exp. de minim 10 ani, absolvent al fac. de cai ferate, drumuri si poduri-sa urmareasca lucrarile, sa intocmesca devize, cartea tehnica- salariu atractiv, cazare 1 L; (0761.660.866 drumetul.tomis@yahoo.com

1023. Incarcator/ descarcator. Firma dis-

1042. Inginer ofertare, usi tehnice/

tributie, oras Pantelimon, Ilfov, angajeaza incarcator/ descarcator. Salariu dupa perioada de proba 2.200 lei, inclusiv bonuri de masa, 2.200 L; (0738.675.011

INFIRMIERA ANGAJAM PENTRU CAMIN DE BATRANI ZONA PANTELIMON; (0769.606.639 1024.

1025. Infirmiera Efectueza curatenia incaperilor si a suprafetelor de lucru. Executa operatiile de dezinfectie, acorda ingrijirile de igiena pacientilor, (0736.633.690 alina.irianu@gralmedical.ro

industriale pentru societate din Bucuresti, Sos. Andronache (Colentina), usi tehnice/ industriale. Experienta in ofertare tamplarie PVC, aluminiu, usi metalice, constituie avantaj. Asteptam CV pe e-mail (0740.854.097 personal@hsl.ro 1043. Inginer service camioane-cu expe-

rienta reprezentanta service camioane si remorci angajam receptionist service cu fac. transporturi AR, cu experienta, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 3500-6000 L, bd. Preciziei, CV la, 6.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro

1054. Ingrijitoare copii Cautam per-

soane prietenoase si cu experienta in lucrul cu copiii pentru trei pozitii de asistent de educator in gradinita noastra. 1.800 L; (0747.402.518/ 0742.183.843 grupa.platani@copiiimontessori.ro 1055. Ingrijitoare copii cresa gradinita

1072. Inspectori securitate. Angajam inspectori securitate, sofer-valet parking si agent securitate receptie office (femeie); (0757.579.798 1073. Instalator Angajam instalatori ter-

mica si sanitare, calificari si necalificati. Salariu atractiv. (0723.621.990 superinstalserv@gmail.com

1074. Instalator In zona Bucuresti, Braila, Vrancea, Buzau pentru desfasurare activitate pe plan local in vederea executarii lucrarilor de intretinere si reparatii instalatii sanitare pentru statii de alimentare GPL, (0769.010.240 florina.stoian@regioimpex.ro 1075. Instalator si ajutor instalator pentru

lucrari de instalatii termice si sanitare, CM program L-V, dorim persoane serioase la locul de munca. (0767.390.449

1076. Instalator cu experienta si permis cat B . firma cu principalul obiect de activitate climatizare si ventilatie cautam un nou coleg instalator pentru instalatii sanitare. Cerinte: corect/punctual/ responsabil/muncitor/organizat. 2.000 L; (0766.103.507/ 0732.362.212 climadirefrigerant@gmail.com 1077. Instalator fochist autorizat, cen-

1092. Instalator, electrician, gletuitor -

policalificat, intretinere imobile vechi; (0774.950.742

1093. Instalator. Detalii la sediul Radox

din Bd. Timisoara 80, sector 6; (021.444.07.41

1094. Instalator/muncitor necalificat, firma instalatii din Bucuresti angajeaza instalator, sudor, muncitor necalificat. Posibilitate de deplasare si in tara; (0722.609.527/ 021.345.25.82 OFFICE@EVAMCONSTAL.RO 1095. Instalatori 3300 lei, instalatii termice sanitare, scurgeri contract de munc? legal 8 ore de lucru luni-vineri. (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com 1096. Instalatori angajam instalatori tineri pentru sanitare si termice. Santiere Bucuresti. Contract de munca. Relatii la tel.; 22 L; (0722.296.686 1097. Instalatori Firma de constructii angajam instalatori cu experienta in instalatii: sanitare, termice si ventilatii. Se ofera carte de munca, plata orelor suplimentare si cazare celor din provincie. (0765.388.756

trala automata joasa presiune, experienta, contract de munca permanent, program 8 ore luni-vineri, pentru echipa de intretinere Expocenter hotel, Casa Presei, urgent, 1.800 L; (021.795.70.30

1098. Instalatori program de luni -vineri la 8 ore, cu contract de munca, salariu 3.000 -3.500 lei. Pentru mai multe detalii la telefon; (0741.918.773

1078. Instalator gaze, cu experienta in

1099. Instalatori sanitare, termice cu

domeniu. Angajarea se face cu proba de lucru; (0756.190.949

experienta in Bucuresti. Oferta salariala se discuta la interviu. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV la adresa de email sau ne contacteze. (0757.027.740 office@gemix.ro

particulara acreditata, sector 4, Bucuresti, angajeaza ingrijitoare copii cresa, preferabil experienta, program 9.00-18.00; (0766.687.691 office@gradinitaelite.ro

1079. Instalator instalatii sanitare Firma

angajeaza instalatori, lucrarile sunt in Bucuresti si Ilfov, se poate oferi cazare, program luni-vineri 07:30-16:00, carte de munca. 3.000 L; (0742.786.277

1100. Instalatori ventilatie cu experienta,

1056. Ingrijitoare copii, gradinita din Tineretului, strada Vitejescu 5 angajeaza, ajutor in bucatarie. Femeie pt curatenie. Educatoare program 8 ore sau 4 ore de luni pana vineri, cu contract munca. Sunati dupa ora 13.00. Tel.: (0728.106.100/ 0748.361.725

1080. Instalator mentenanta cladire birou Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri anagajam instalator necesar experienta si calificare. Program full-time, bonuri de masa. (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro

1101. Instalatori cu sau fara experi-

particulara din sec. 3 zona Diham, angajeaza ingrijitoare copii. Sarcini de curatenie si supraveghere. Detalii la tel, program 09.00-18.30. (0746.112.247 office@gradinita-rita-veverita.ro

1081. Instalator mentenanta Craiova Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, angajeaza personal Instalator mentenanta, program Full-time, venit motivant; (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro

1058. Ingrijitoare infirmiere pentru varst-

1082. Instalator mentenanta, zona

1057. Ingrijitoare gradinita, gradinita

nici, camin privat situat in cartierul Damaroaia pe linia autobuz 331/112, tramvai 24, metrou statia Jiului (0730.120.361/ 021.310.11.55 carolina80_2007@yahoo.com

Politehnica Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri anagajam instalator necesar experienta si calificare. Program full-time, bonuri de masa. (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro

in Bucuresti. Oferta salariala se discuta la interviu. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita C.V. la e-mail sau ne contactati; (0757.027.740 office@gemix.ro

1103. Instalatori de intretinere si Fochisti

angajeaza Electromagnetica SA, (021.404.21.20

1104. Instalatori pentru instalatii san-

itare, salariu incepand de la 2400 de lei net cu carte de munca, program luni-vineri 0715. Se poate oferi si cazare. 2.400 L; (0742.786.277

1125. Josi Logistic angajeaza sofer cu experienta minim 1 an in domeniul distributiei de produse lactate. Manipulant cu experienta minim 1 an in domeniul produselor lactate. Relatii la tel. (0799.946.123

angajez infirmiera pentru camin de batrani, in zona Luica (Berceni), sector 4. Salariu: 2000 de lei plus carte de munca. Program: 2 zile cu o zi libera, ture de 12 ore. (0730.001.599/ 0721.550.387

1126. Junior manager pentru Magic Salon Otopeni. Aplica acum: http://saloanelemagic.ro/cariere/formular/junior-manager. 1.500 L; (0786.138.262 angajari@saloanelemagic.ro

1030. Infirmiera/ingrijitoare angajez

infirmiera/ingrijitoare, camin batrani zona Colentina, salariu motivant, carte de munca, bonusuri de performanta; (0720.007.085 office@butterflysolutions.ro

1127. Junior Manager pentru pentru

Magic Salon. Aplica acum: http://saloanelemagic.ro/cariere/formular/ju nior-manager.Iti garantam un mediu de lucru magic, posibilitati rapide de avansare, 1.500 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro

1031. Infirmiere si menajera pentru un

centru de batrani situat in sectorul 1. (0722.320.247 asociatiaphoenixcarehome@yahoo.com

1128. Kinetoterapeuti, asistenti med-

1032. Infirmiere camin persoane varstnice, angajam personal cu experienta pentru ingrijire varstnici. Zona Popesti Leordeni, transport maxi taxi sau Ratb P-ta Sudului/IRA 10 minute. Carte munca, program de zi salariu atractiv. (0731.425.153 fundatiasfantulpetru@yahoo.com

icali, bucatareasa, infirmiere, femeie de serviciu si muncitori priceputi la toate pentru centru privat de recuperare in Bucuresti; (0799.755.553/ 0785.352.720

1033. Infirmiere si ingrijitoare,1800-2200

atestat RTE contract de munca full time, salariu brut 8.232 Ron, salariu net 5098 ron (4783 ron in cont + 315 ron bonuri de masa), 100 ron/luna bonus sarbatori, program 8-18 luni-vineri. 5.098 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1038. Inginer constructor executie dez-

voltator imobiliar, angajez pe perioada nedeterminata, inginer constructor in executie pe postul de sef santier. Cei care au si RTE este cu atat mai bine. Salariu atractiv, 4.500 L; (0744.316.317 lazarmarcel@yahoo.com 1039. Inginer constructor proiectant Bucure?ti firma de proiectare constructii, specialitatea rezistenta, angajeaza inginer proiectant; 2.500 L; (0765.486.044 unitarproiect@gmail.com

1122. Irbis Guard Grup angajeaza: sef tura, agenti securitate, agenti interventie, receptioneri. Salarizare cuprinsa intre 1.500-2.000 Ron. www.irbisguardgrup.ro (0786.189.306

specialehidroizolatii ), cu contract de munca, perioada nedeterminata, salariu motivant; (0748.040.233

1029. Infirmiera, zona Luica, Berceni,

1037. Inginer constructor care sa posede

1121. International sales person job description: contact potential customers from Forex and Sport, betting industries. Maintain and nurture sales relationships. Manage existing customer accounts. yaniv@newsfactory.co

1124. Izolator angajam izolator lucrari

tract munca camin de batrani Sectorul 1 (Bucurestii Noi-Pajura) angajeaza infirmiere si ingrijitoare batrani cu sau fara experienta. Se asigura masa; (0722.306.974/ 0722.601.148

1036. Info Clean angajeaza personal curatenie birouri/ blocuri in Bucuresti sector 1-6 si Ploiesti. Contract de munca nedeterminat, salarii excelente, medicina muncii, bonuri de masa, transport decontat. Fara limita de varsta 1.500 L; (0722.611.525 info.clean@yahoo.com

1120. Intern ingrijire batrana 85 ani Parc

1123. ITP service auto, situat in calea Giulesti, angajeaza personal pentru Inspectie Tehnica Periodica cu experienta; (0769.274.258 bluecarservice@yahoo.com

1028. Infirmiera, ingrijitoare batrani, con-

tenti medicali, bucatareasa, femeie de serviciu si mesterul casei, pentru centru privat de recuperare in Bucuresti, posibil cazare; (0799.755.553/ 0785.352.720

Angajam pentru scoala de soferi Rodell, pentru sediul din Bucuresti, sector 6; (021.444.23.23/ 021.444.25.25 scoala@rodell.ro

Bazilescu cautam urgent ingrijitoare pentru batrana de 85 de ani, deplasabila, gatit, mic menaj, supraveghere, se locuieste la familie, camera proprie, program intern. 2.000 L; (0741.932.722

pentru firma instalatii tehnico-sanitare; (0769.168.789

tru persoane varstnice, angajeaza infirmiera (0762.983.394 mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro

1035. Infirmiere, kinetoterapeuti, asis-

1118. Instructori auto categoriile C, C+E

1102. Instalatori cu si fara experienta

1027. Infirmiera, centru rezidential pen-

angajam la caminul de batrani Sf Dumitru din Pipera, Voluntari. Salariu pornind de la 2000 Lei pe luna plus cazare si masa 2.000 L; (0758.074.440 caminulsfdumitru@gmail.com

1117. Instructor auto cu atestat scoala de soferi dinu angajeaza instructor auto cu atestat, salariu atractiv; (0768.673.583 geanys_gny@yahoo.com

1119. Intelligent Expo angajeaza tamplar. se ofera salariu atractiv in functie de experienta. Detalii se vor stabili la interviu. Informatii suplimentare; (0765.250.320

jam infirmiera pentru camin de batrani. Cautam o persoana serioasa, muncitoare, calificata in ingrijirea batranilor. Detalii suplimentare la telefon; (0763.693.187

1034. Infirmiere, ingrijitoare varstnici

INFLPR, cu sediul in Magurele, str. Atomistilor nr. 409, jud. Ilfov, organizeaza concurs angajare pentru 2 posturi Asistent de Cercetare Stiintifica Stagiar. Dosarele se depun la sediul ISS-Filiala INFLPR, Biroul resurse umane pana la data de 20.11.2018. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei, Serviciul Resurse Umane, tel. 021.457.44.71/int. 115.

enta in domeniul instalatiilor sanitare, termice, anti-incendiu etc. Se ofera salariu 3.000-4.500 lei plus bonuri de masa si cazare; 4.500 L; (0729.919.911

1026. Infirmiera camin de batrani. Anga-

ron angajam infirmiera si ingrijitoare pentru camin de batrani. In zona Pipera, Bucuresti. Salariu între 1800-2200 ron. Oferim cazare si masa de praz gratuit?, carte de munca, rog seriozitate, (0754.523.372 i.ion82@yahoo.com

1116. Institutul de Stiinte Spatiale- Filiala

1044. Inginer, sef atelier confectii metal-

ice Ecoclima Ind angajeaza inginer/ sef pt atelier confectii metalice, experienta min 2 ani, cunostinte tehnice, MS-Office. Salariu motivant, telefon, tichete. Detalii la tel. sau email: office@ecoclimaindustrial.ro (021.250.29.02 office@ecoclimaindustrial.ro 1045. Inginer, tehnician centrale termice, instalatori firma cu peste 15 ani experienta: autorizatii, mentenanta, montaj centrale termice si instalatii gaze naturale. Beneficii: pachet salarial motivant, bonuri de masa, asigurare medicala, masina. (0728.839.851 agerthermoserv@gmail.com 1046. Ingineri aeronave pentru activitati de cercetare proiectare produse aeronautice. CV-uri la adresa: office@condor-sa.ro office@condor-sa.ro 1047. Ingrijire batrina paralizata Persoana serioasa cu experienta pentru ingrijire batrana 74 ani, cu pareza pe partea stanga, imobilizata, program intern, salariu avantajos, 1-2 weekenduri libere pe luna, urgent; (0727.825.047 danasig2000@yahoo.com 1048. Ingrijire persoana varstnica,

Bucuresti, 2000 lei persoana varstnica deplasabila,are nevoie de o doamna serioasa, responsabila, activa, sanatoasa, care sa se ocupe de gatit,intretinerea casei, supraveghere si ingrijire.Cazare si masa asigurate 2.000 L; (0787.883.789/ 0735.277.484 contact@selectfamily.ro 1049. Ingrijitoare gradinita particulara sector 3, zona Dristor - Baba Novac. Program ture 7.00 - 16.00 si 11.00 - 20.00. Tefefon: (0799.741.474

1059. Ingrijitoare interna, salariu, cazare, masa batrana cu Alzheimer (86) f. calma si deplasabila. Intern! Militari. 1 week-end liber/ luna, 1000 lei dupa 3 luni (intai 900), cazare, masa si alte cheltuieli. Experienta, seriozitate. Suna intre 11-22, 1.000 L; (0771.771.139 cristin_ad2004@yahoo.com 1060. Ingrijitoare, gradinita particulara

sector 2, zona Muncii. Program in ture 7.00-16.00 si 11.00-20.00. Telefon. (0799.741.474

1061. Ingrijitoare, infirmiera si asistente Camin de batrani situat in Cartierul Aviatiei angajeaza: asistente, ingrijitoare, infirmiere si psiholog. Locatia este premium si ofera conditii deosebite, respectand standardele in vigoare. Salariul este atractiv si motivant. Va asteptam sa ne sunati la telefon sau trimiteti CV la e-mail: (0722.621.462 caminprivat@gmail.com 1062. Ingrijitor pentru intretinere imobil

cu apartamente (zugraveli, reparatii electrice/ sanitare) oferim locuinta de serviciu si provincie; (0745.830.521 1063. Ingrijitor cladire, anajeaza

societate comerciala din sectorul 1. Atestatul de agent de securitate reprezinta un avantaj. Salariul net lunar, 2.000 L; (0746.013.848/ 0753.070.408 1064. Ingrijitor cladiri in centrul comercial

din zona Vitan, la program de 8 h/zi. Oferim salariu avantajos. Firma curatenie, angajeaza; (0761.690.021 1065. Ingrijitor copii, ajutor la bucatarie

Gradinita S4 cauta o persoana dinamica, serioasa si implicata. Ca si responsabilitati: ajuta dimineata la bucatarie si seara la grupele de copii. Program in ture de luni pana vineri. (0720.702.910 info@gradinitaiilo.ro 1066. Ingrijitor copii, gradinita privata,

personal ingrijire copii pentru gradinita. Beneficii si promovari, in functie de implicare si seriozitate, sector 5. (0722.519.757 1067. Ingrijitor spatii exterioare, parcare

RIN Grand Hotel cauta persoana muncitoare si serioasa pentru efectuarea curateniei in parcare, in toate spatiile exterioare ale hotelului, colectarea gunoiului, precum si ingrijirea spatiilor verzi. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 1068. Ingrijitori animale pt. ferma

Instalator pt. JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Experienta in domeniul instalatiilor sanitare si termice; Persoana responsabila, ordonata, cu spirit tehnic si de echipa, dornica sa realizeze lucrari de calitate. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite. Persoanele interesate sunt invitate sa sune la numarul de tel. (021.403.19.94 1083.

1084. Instalator sanitar cu sau fara experienta posesor permis cat. B (de preferat, dar nu obligatoriu) pentru societate instalatii sanitare si termice (0744.299.499 rdcinstal@gmail.com 1085. Instalator sau ajutor de instalator,

firma angajam instalator sau ajutor de instalator. Lucrarile sunt de toate tipurile, santier, subsol blocuri, vile e.t.c. program luni-vineri 09-15.carte de munca,bonusuri in functie de productie. 3.000 L; (0742.786.277 BOLO_SUNIMOB@YAHOO.COM

1086. Instalator si ajutor instalator pentru

societate din Bucuresti (0767.390.449 1087. Instalator tehnico sanitare, Sc

Industrial Steampunk angajeaza instalatori si muncitori necalificati pt. mumca in santiere, program 8 ore de la 8 -17, salariu atractiv, rog so ofer seriozitate permisul de conducere un avantaj (0761.574.648 pascalindustrialsteampunk@gmail.com 1088. Instalator tehnico-sanitar si gaze

Bucuresti, salariu net 2.500 Ron. Tel. de contact 2.500 L; (0728.094.901 olteanu_georgescu@yahoo.com

vaci din jud. Calarasi. Oferim salariu motivant, 3 mese pe zi si cazare; (0724.872.186

1089. Instalator tehnico-sanitare si gaze,

1069. Inspector auto ITP, experienta

1090. Instalator termice si gaze, firma

minim 5 ani, zona Berceni sector 4 (0724.827.122/ 0720.532.209

instalatii, activitate Bucuresti- Ilfov; (0753.700.800

1070. Inspector ITP cu atestat;

1091. Instalator termice si sanitare. SC

(0784.284.283

1071. Inspector resurse umane pentru

recrutare relatii la telefon, mail (0760.693.830 marianaionita720@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

caut de lucru angajare. Contact dupa ora 16:30. (0767.634.589

Util Instal 96 SRL angajeaza instalator termice si sanitare, posesor de permis conducator auto categoria B si nu numai cazier curat.Angajeaza ?i ucenic calificare la locul de munca (seriozitate ) (0744.500.595 util_instal96@yahoo.com

1105. Instalatori sanitare, termice, gaze, instalatori in constructii, experienta in instalatii termice si sanitare, sau gaze naturale. Salariu atractiv si bonusuri fiecare proiect si in functie de performante. 3.000 L; (0723.642.690 office@aartt.ro 1106. Instalatori si ajutori instalatori Firma instalatii sanitare angajeaza personal in domeniul instalatiilor sanitare si termice. Experienta minima in domeniul instalatiilor. Permis conducere constituie avantaj. Pachet salarial motivant. (0748.116.465 office@smart-instalatii.ro 1107. Instalatori si electricieni Societate de constructii si instalatii angajeaza instalatori si electricieni cu experienta pentru lucrari in Bucuresti si imprejurimi. Se solicita seriozitate, punctualitate, implicare si bun simt, 1.000 {; (0744.651.101 calin.apolzan@gmail.com 1108. Instalatori si sudori, salariu moti-

vant, firma specializata in domeniul proiectarii si executiei instalatiilor anti incendiu angajeaza instalatori si sudori cu experienta sau fara pentru proiecte in derulare. Detalii la tel., (0723.323.644 cosmin.manu@accuro.ro 1109. Instalatori termice si sanitare, sudura electric/autogen reprezinta avantaj, salariu motivant; (0757.066.188 1110. Instalatori termice si sanitare.

Sudura electric/ autogen prezinta avantaj. Salariu motivant; (0757.066.188

Instalatori termice, necalificati, santier Bucuresti. Munca la interior. Acces metrou. Program L-V, 3.000 L; (0728.837.774 1111.

1112. Instalatori termici-sanitari. Firma din Bucurestii Noi angajeaza instalatori termici-sanitari cu experienta in domeniu, salariul porneste de la 3.000 L; (0766.304.099 1113. Instalatori, Electricieni si sudori Firma de instalatii din Bucuresti recruteaza personal calificat in domeniul instalatiilor sanitar, termice, electrice si ventilatii. posturi de electricieni si sudori lucrari si in tara, 3.000 L; (0758.503.472/ 0768.227.317 office@bellemoon.ro 1114. Instalatori, lacatusi tevari pentru lucrari de instalatii, salariu motivant, bonuri de masa, contract, cazare, plecari in strainatate. www.brenneka.ro (0756.047.999/ 031.431.30.95 1115. Instalatori, montatori aer condi-

tionat, societate comerciala din Bucuresti angajeaza urgent instalatori, montatori de aer conditionat, necalificati. Reprezinta avantaj permis categorie B, (0732.386.600 sky_clima@yahoo.com

1129. Kinetoterapie, asistent medical, infirmiera. Caminul de batrani Colosseum din Bucuresti, sector 5, angajeaza: kinetoterapeut, asistent medical si infirmiera. Pentru mai multe informatii putem fi contactati la numarul de telefon. (0722.266.143 patuleavirgil@yahoo.com 1130. La Doi Pasi (Metro) Angajam lucra-

tori comerciali La Doi Pasi Popesti Leordeni! Salariu atractiv! (0763.403.059 1131. Lacatus confectii metalice, urgent, realizeaza mobilier din inox, lucrari de lacatuserie, lucru cu desene tehnice, intelegere desene tehnice de ansamblu si are cunostinte de asamblare diverse instalatii. 2.500 L; (0752.090.192 daniela.stefan@valmix.ro 1132. LACATUS CONFECTII METALICE, ZONA FUNDENI, LUNAR 3.500 L; (0751.066.511 1133. Lacatus confectii metalice, Chitila,

cunostinte de lacatuserie, studii medii sau scoala profesionala de lacatus mecanic. Cunostinte semnificative de desen tehnic. Experienta minim 3 ani in domeniu. (0747.837.213 laura.popa@skbs.ro 1134. Lacatus confectii metalice, tamplar,

sudor, echipe atributii specifice posturilor. Locuri de munca permanente in zona Piata Romana, sector 1, Bucuresti. Oferim conditii bune de lucru si o masa calda gratuita la pranz (0752.077.603 cile_68@yahoo.com 1135. Lacatus confectii metalice. Detalii la sediul Radox din Bd. Timisoara 80, sector 6; (021.444.07.41 1136. Lacatus mecanic Atelier confectii metalice, angajeaza lacatus mecanic pentru confectionarea si montarea de cutii postale pentru scari de bloc. Tel. detalii. Cerinte: persoana serioasa, motivanta, dinamica, 1 L; (0757.033.807/ 0744.525.259 mimo_elvo@yahoo.com 1137. Lacatus mecanic cu experienta. Cerinte: seriozitate, nealcoolic, eventual permis auto categoria B. Salariul se negociaza la interviu; Locul de munca este situat in str. Firuta, nr. 13-15, sector 5. 1.800 L; (0757.033.807 1138. Lacatus mecanic pentru confectii

metalice, castiguri lunare intre 2.000 si 2.500 lei, salariu integral declarat + bonuri de masa+ prime sarbatori, contract perioada nedeterminata, program luni-vineri: 07.00-15.30, Bucuresti, sector 3; (0729.161.603 1139. Lacatus mecanic pentru statia de

sortare Glina. Obligatoriu cunostinte de sudura. Relatii zilnic intre orele 08-17, de luni- vineri; 3.300 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com 1140. Lacatus mecanic termopane, anga-

jeaza Electrromagnetica SA. (021.404.21.20

1141. Lacatus mecanic, muncitori calificati/ necalificati pentru fabrica ce activeaza in domeniul pungilor de plastic si reciclarii, zona Soseaua Chitilei. Salariul este movitant si negociabil; (0736.136.229 1142. Lacatus mecanic, operator debitator tabla pe ghilotina, angajeaza SC Electromontaj SA - Sucursala FSM Bucuresti, sector 3. Salariu motivant + bonuri de masa; (021.346.55.37/ 021.346.03.18 1143. Lacatus mecanic, sudor Firma pro-

ductie confectii metalice usoare, angajam lacatusi mecanici, sudori Mig-Mag; (0726.102.308/ 0729.556.655 1144. Lacatus mecanic/manuitor decor angajam lacatus mecanic pentru teatru independent carnetul de conducere reprezinta avantaj; (0741.055.359 cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro 1145. Lacatus montator + sudor pentru reclame luminoase Avem de lucru tot anul. Salariul platit la timp.Cautam persoane serioase si muncitoare fara bautura. Suntem localizati in sector 6 zona Dedeman langa tramvai, aproape de metrou. (0720.405.060 laureatinvest@gmail.com 1146. Lacatus sudor, cu experienta, in

sectorul 5; (0744.670.480

1147. Lacatus, mecanic pentru sisteme

control-acces, interfoane, usi metalice. Constituie un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti, (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 1148. Lacatus, electrician Producator de confectii metalice situat in Stefanestii de Jos angajeaza lacatus si electrician. Transport la locul de munca asigurat. Salariul este corelat cu experienta profesionala. Cerem seriozitate; (0726.444.470/ 021.232.67.84 f.stanciu@etsolutions.ro 1149. Lacatus, sudor, muncitor necalificat

Societatea producatoare confectii metalice angajaza lacatusi mecanici, sudori si muncitori necalificati, pentru fabrica in sectorul 3. (0757.101.202 auris2008@yahoo.com 1150. Lacatusi Fabrica de confectii metalice angajeaza lacatusi confectii metalice. Oferim cazare gratuita. Detalii la numarul de telefon. (0733.366.252 1151. Lacatusi pentru firma de instalatii pe apa. Se ofera salariu 2.500-3.500 lei plus bonuri de masa si cazare, 3.500 L; (0729.919.911 1152. Lacatusi confectii metalice usoare

si turnatori formatori neferoase. Program normal de lucru. Transport asigurat si decontat de firma 2.000 L; (0722.433.350 1153. Lacatusi cu experienta, firma con-

fectii metalice specializata in amenajari interioare , angajam lacatusi , sudori si necalificati (cerem si oferim seriozitate ) Punctul de lucru se afla in zona Popesti Leordeni (Ira Berceni 2.400 L; (0722.168.900/ 0761.055.054 office@inoxpro.ro 1154. Lacatusi si sudori. Locatie sector 6,

tel.; (0722.352.394

1155. Lacatusi si tamplari Firma de

constructii serioasa angajeaza lacatusi si tamplari. Oferim salariu atractiv, bonuri de masa, asiguram cazare pentru cei din provincie. Sediul societatii se afla in Otopeni, pe Soseaua de Centura. Nr. contact: (0755.041.529 1156. Lacatusi, sudori, instalatori necalificati, pentru instalatii termice si gaze, lucrari in Bucuresti, asiguram cazare. Relatii la telefon; (0730.123.444/ 0784.290.300 1157. Lead research, full time Takeaway.com angajeaza o persoana pentru pozitia de lead research full time. Poti trimite CV-ul dvs la adresa de e-mail si te vom contacta pentru stabilirea unui interviu. 2.000 L; (0770.206.922 alexandra.state@takeaway.com 1158. Legator manual cu experienta, legatorie de arta (poleit cu presa sau stifcas), legat carti, brosat, caserat, tipizate. Tipografia Sija Impex SRL, salariu atractiv; (021.211.70.13/ 0723.259.144 sijagh@yahoo.com 1159. Legatoreasa sau necalificata tipografie sector 4 Legatoreasa cu experienta sau fara (necalificata), ambalare, etichetare lucrari tiparite, curat, cladire noua, conditii bune de lucru, contract, firma din 2007, Bucuresti, la metrou Dimitrie Leonida, 1.500 L; (0756.158.727 dumitrescu_boro@yahoo.com 1160. Live chat agent, city-break cadou la interviu, salariu fix pana la 6000 lei, avans din prima zi 4000 lei, bonus angajare 4000 lei, procent pana la 70%, suport financiar pentru operatii estetice. Contacteaza-ne. 6.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com 1161. Livrator Friends Pub angajeaza livrator cu masina firmei. Program de lucru 2 zile cu 2 libere. Se asigura transportul;Salariu 1200 lei (0728.197.287/ 0724.955.558 pub.friends@yahoo.com 1162. Livrator Pub Roxy regie angajeaza

livrator, se cere seriozitate; (0785.224.502 restaurant.lira@yahoo.com 1163. Livrator SC Pizzeria La Strada SRL angajeaza livratori cu auto personal pentru punctele de lucru din sectorul 3 si sectorul 4; (0784.133.155/ 0766.534.066 nitudana2004@yahoo.com 1164. Livrator auto propriu, restaurant South Burger Sector 3 angajeaza livrator auto propriu. Se deconteaza combustibil 10% si se ofera 90/100 de lei pe zi si bonuri de masa de 11 lei pe zi . Se lucreaza 2 zile cu 2 zile. 1.500 L; (0723.794.913 mcsfoodivision@gmail.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


22 octombrie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

15

4

LOCURI DE MUNCÅ 1210. Lucrator comercial, femei, pt. mezeluri Fox. Perioada nedeterminata. Aprovizionare rafturi, servire vitrina asistata in hipermarket-uri Bucuresti. Contactati-ne intre 9-17, de L-V; 2.000 L; (0726.718.768 1211. Lucrator comercial, zona Hala Tra-

ian Receptia cantitativa si calitativa a marfurilor. Aranjeaza marfa in showroom. Raspunde solicitarilor clientilor cu privire la informatii despre produse. Pregatirea coletelor. Salariu motivant+bonuri; (0728.980.555 nadia@trady.ro 1212. Lucrator comercial-vanzator, mag-

azin Shop&Go zona Unirii, angajeaza persoane cu minima experienta in domeniu de vanzari care isi doresc un loc de munca stabil, posibilitati de promovare. Salariu atractiv, program flexibil. (0723.180.529/ 0735.021.388 cristina_gheorghica2000@yahoo.com 1213. Lucrator comercial. Angajam van-

1165. Livrator catering pentru catering si

evenimente, program luni-vineri 09:0017:30 si 2 sambete/ luna. O masa pe zi, contract de munca cu norma intreaga, posibilitati de avansare, zona metrou Costin Georgian, 2.000 L; (0749.997.100 comenzi@bucateperoate.ro 1166. Livrator cu masina proprie

1185. Lucrator comercial (fara experien-

ta) pentru Market, aranjat marfa in rafturi, conditii foarte bune, zona sos. Colentina, program in ture, 1.800 L; (0727.900.690

1186. Lucrator comercial Angajam lucra-

tor comercial, vanzator, vanzatoare pentru magazin alimentar sector 4 Bucuresti. 1.800 L; (0765.052.080 Gabrielcojocaru_vladexim@yahoo.com

Bucuresti, angajam pentru toate zonele Bucurestiului, se ofera se ofera salariu 4500 lei, 6 lei/ comanda livrata, tips, la o medie de comenzi de 600 / livrator pe luna, contract de munca, relatii la telefon, 4.500 L; (0799.831.111/ 0720.987.739/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

zatoare linie calda in Afi Cotroceni, program 8 23 o zi da o zi nu, oferim contract de munca, salariu de la 2000 lei Net cu posibilitate de crestere, masa zilnic, decontare transport seara. 2.000 L; (0738.881.844 alexandrusfc@gmail.com

1167. Livrator mancare cu autoturism

1188. Lucrator comercial cautam colega

propriu, doresti sa lucrezi intr-un startup de succes si sa castigi peste 4000 lei pe luna. Daca ai masina, esti serios si doresti sa muncesti, contacteaza-ne. Livram mancare de la restaurante partenere. (0771.302.820 office@caserola.ro 1168. Livrator masina personala Companie multinationala angajeaza livrator masina persoanala, pentru locatia cea mai apropiata de casa, se ofera salariu 4500 lei , 6 lei/ comanda livrata+tips, bani se primesc zilnic, media de comenzi 25-30 comenzi zilnic, 4.500 L; (0799.831.111/ 0747.815.440/ 0720.987.739 cariere@wisebox.ro 1169. Livrator pizza cu auto personal livratori cu auto personal sau scuterul societatii. Persoana serioasa, stabila, castiguri motivante. Program flexibil full time pt. sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relatii la; (0751.309.890 sergiu.cojocariu@trentapizza.ro 1170. Livrator, restaurant zona Obor Hashtag Pub Hashtag Pub este in cautare de livrator/sofer pentru restaurant. Program de lucru flexibil (5 zile pe saptamana). Salariu motivant si bonusuri. Mai multe detalii la telefon. 1.400 L; (0728.523.059 office@hashtagpub.ro 1171. Livratori cu auto persoanal

S.C. Wise Box S.R.L. cea mai noua companie pe piata din Romania din domeniul restaurantelor cu livrare la domiciliu angajeaza curieri livratori cu SRl sau PFA pentru livrara in Bucuresti. 5.000 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

Livratori, soferi pt Food Delivery cu masina proprie sau pe scuterul firmei, salariu 4.500 RON, tichete de masa, 6 lei/ comanda, in medie de 30 comenzi zilnic, tips, contract de munca, concediu; 4.500 L; (0747.815.440/ 0799.831.111/ 0720.987.739 1172.

1173. LNC Impac SRL angajam vanza-

toare, experienta cu/fara; modelator cobrigi, experienta cu/fara; femeie de serviciu; Sos. Pipera nr. 30, langa metrou Aurel Vlaicu, 2.000-3.000 lei; (0732.857.054 1174. Loc de munca stabil Ai peste 40 de

ani si cauti un loc de munca stabil si bine platit?Castiga mii de $ pe luna (garantat!), doar stand de vorba pe internet! (0720.418.000 1175. Locuri de munca AM International SA din Bucuresti, sector 1 angajeaza: electrician, lacatus mecanic, sudor in carbon, operator masini multiplicat (print). (0747.085.815 maria.ene@ami.ro 1176. Lucratoare bucatarie. Angajez lucratoare bucatarie zona Baneasa, program luni-vineri. Pentru informatii sunati la tel. dupa ora 15:00 (0740.023.833 1177. Lucratoare comerciala merchan-

diser ) Supermarket Oval angajeaza 2 pers, tinere dinamice, apte de munca, serioase si punctuale. CM, salariu motivant bonusuri, prime zilnice de obiectiv, prog: 2 zile 6-20 si 2 zile liber pt mag sector 3. 2.000 L; (0723.333.122 1178. Lucratoare comerciala, casiera, Oval Market- Crangasi angajeaza 2 pers. dinamice, apte de munca, serioase, punctuale si cu experienta in mag alimentare. Oferim CM, salariu motivant bonusuri, prime. Program 2 zile 7-21 si 2 zile liber 2.300 L; (0771.415.022 1179. Lucrator Abkant si persoane cu abilitati angajam pentru confectii metalice, cu experienta, cu sau fara calificare, salariu foarte bun, bonuri de masa, zona Bragadiru; (0744.838.111 1180. Lucrator bucatarie interna

cu/fara experienta pentru locatia cea mai aproape de casa, se ofera pregatire si suport la locul de munca, salariu de 1.400-1.800 lei net in functie de experienta, program 8 ore/zi. Relatii la tel. sau mail; 1.800 L; (0720.987.739/ 0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1181. Lucrator bucatarie, ajutor bucatar, bucatarie interna cu livrare la domiciliu angajeaza ajutor bucatar, se asigura pregatire la locul de munca, se asigura contract de munca, salariul in functie de experienta intre 1.400-1.800 ron net, 1.800 L; (0799.831.111/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro 1182. Lucrator bucatarie, lucrator comer-

cial restaurant, fast food 3F Mega Mall Pantelimon angajam lucrator bucatarie si lucrator preparare carne. Cv-urile sau datele dvs. de contact la numarul de telefon sau adresa de email, (0721.157.766 bucuresti@treif.ro

1183. Lucrator bucatarie. Angajam lucra-

1187. Lucrator comercial Angajam van-

pentru magazin haine si jucarii zona diham. Relatii la telefon. 1 L; (0729.113.886 familia_kamali@yahoo.com

1189. Lucrator comercial cu permis de

conducator auto cat. B pentru SC. Basarom com. Punctul de lucru se afla in Sos. Alexandriei nr 22A, salariul de plecare 1.800 Ron 1.800 L; (0770.256.475

zatoare linie calda in Afi Cotroceni, program 8 23 o zi da o zi nu, oferim contract de munca, salariu de la 2000 lei net cu posibilitate de crestere, masa zilnic, decontare transport seara, 2.000 L; (0738.881.844 alexandrusfc@gmail.com 1214. Lucrator comercial/ casier magazin

imbracaminte angajam lucrator comercial/ casier magazin imbracaminte Foisorul de Foc. Program si salariu avantajos, comision din vanzari. Detalii la telefon, CV la email, 1.800 L; (0733.205.805 Alina_veliscu@yahoo.com 1215. Lucrator comercial/ muncitor necalificat lucrator comercial pentru depozit engross salariu net 1700 ron, 300 ron tichete de masa, program de L-V, 7.3016.30. Contributiile la stat achitate, respectarea concediilor si zilelor libere legale, 1.700 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 1216. Lucrator depozit angajaim in

cadrul unui important depozit cu produse de uz casnic din Bucuresti. Locatie: Sector 3, zona Drumului Intre Tarlale. Program: l-v 07:00 - 15:30. 1.800 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

experienta pentru Shop&Go zona Bucur Obor. Program flexibil, salariu atractiv; (0767.655.834

1217. Lucrator depozit angajaim in cadrul unui important depozit cu produse de uz casnic din Bucuresti. Locatie: sector 3, zona Drumului Intre Tarlale. Program: l-v 07:00 - 15:30. Nu necesita experienta. 1.800 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1191. Lucrator comercial fata sau baiat,

1218. Lucrator depozit angajam lucrator

1190. Lucrator comercial cu sau fara

pentru magazin alimentar in sectorul 4. Salariu avantajos + bonusuri 1.800 L; (0723.518.451/ 0726.197.179

1192. Lucrator comercial femei si barbati

pentru aranjarea produselor pe raft si verificarea cantitativa a livrarilor. Zona Cora Pantelimon. Informatii la nr. tel. intre orele 10-13. email; (0731.308.733 papetarie.office@yahoo.com

depozit pentru un cunoscut depozit cu produse de nutritie animala din Bucuresti. Locatie: Stefanestii de Jos, Ilfov. Program: L-V in 2 schimburi. Nu necesita experienta in domeniu; 2.100 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro

1229. Lucrator depozit societate comerciala angajeaza lucrator depozit pentru pregatire comenzi incarcarea/ descarcare, in camion si dube. Avantaj resedinta in Popesti-leordeni sau sector 4 Bucuresti. Contact; (0751.055.301 officefastplus@gmail.com

1247. Lucratori comerciali, societate angajeaza personal pentru manipulare si sortare deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatii ideali trebuie sa fie persoane serioase si de incredere. Str V. Cascadelor, autogara Militari 1.600 L; (0723.670.538

1230. Lucrator depozit vino sa faci parte

1248. Lucratori constructii acoperisuri, cu

dintr-o echipa frumoasa, o companie de referinta in domeniul furnizarii de piese auto la nivel national. Salariul net in primele 3 luni de cel putin 2100 lei net 2.100 L; (0722.305.138 office@experthr.ro 1231. Lucrator depozit zona Colentina,

Fundeni, Pantelimon, depozit produse uz casnic din plastic, full time, salariu net in mana 1500 Ron + 300 Ron bonuri de masa + ore suplimentare platite + bonusuri lunare (peste 2000 Ron net in mana) 2.000 L; (0751.155.500/ 0740.088.676 oszkar.szoke@agoraplast.ro 1232. Lucrator depozit, angajam in cadrul unei companii de produse publicitare din Bucuresti. Locatie: Bvd. Basarabia, Faur, sector 3. Program de lucru L-V in 2 schimburi. Nu necesita experienta 2.200 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 1233. Lucrator depozit, descarcarea

experienta si necalificati, salariu minim 3.400 Lei. Detalii la telefon 4.200 L; (0723.083.999 1249. Lucratori cu sau fara experienta in

confectionarea mobilierului la comanda si proiectant mobilier la comanda pentru firma productie mobilier (0723.294.972 ionut@totalmob.ro 1250. Lucratori depozit si operator facturare, oferim 1500 lei net+tichete de masa. Transport asigurat de la metrou Pacii. Locatie zona Hornbach/Kika Militari. Program: l-v, 7.30-16. Detalii la interviu. 1.500 L; (0726.322.261 office@nmcromania.ro 1251. Lucratori depozit, angajam pentru firma de distributie cosmetice si detergenti cu depozitul in Magurele Ilfov; (0742.123.005 concretoffice@gmail.com 1252. Lucratori in benzinarie / femeie

pentru curatenie angajez lucratori comercial benzinarie casieri , vanzatori ) si femeie pentru curatenie magazin zona Barbu Vacarescu, sector 2 . (0724.512.622 radumxr2@yahoo.ro

coletelor primite de la producator, verificarea acestora si pregatirea coletelor pentru expediere, asigurarea fluxului de intrariiesiri, conform reglementarilor interne, salariu atractiv; (0744.594.240 info@zappatos.ro

1253. Lucratori inalta calificare lacatusi,

1234. Lucrator in fabrica, Irlanda Angajam operatori linie de productie aparate de aer conditionat Locatie: Dublin, Irlanda 2.000 {; (0799.986.871 vladimir@aaeuro.com

sudori Companie romano-germana angajeaza, pentru unitatea de productie din autostrada A1 iesire Ciorogarla, personal de inalta calificare: lacatusi, sudori, lucratori confectii metalice. Tel. (0740.888.085

1235. Lucrator productie publicitara sector 2 Cautam colega pentru activitati specifice unui atelier de productie publicitara (preponderent colare). Experienta constituie un plus, dar nu este absolut necesara. (0764.470.653 geta.trifu@yahoo.com

1254. Macaragiu cat. E si B. Curs calificare macaragiu cu extindere E. si cat. B. Autorizatie ISCIR in termen de valabilitate. Sa nu fie inscris in cazierul judiciar. Vechime minim 3 ani; (0728.106.312 magnum.expert.building@gmail.com

1236. Lucrator productie, Elegance Decor cauta noi colegi pentru lucrul in productie, locatia este in zona Dedeman Berceni.Daca esti o persoana: dinamica si cu spirit de initiativa,deschisa la schimbari,cu bune abilitati tehnice,absolvent de scoala de meserii - constituie un avantaj.Atunci, te asteptam sa ne povestesti despre tine, despre dorintele si aspiratiile tale de viitor si, avand in vedere ca tu vei contribui la succesul firmei noastre, apreciem munca ta si iti oferim:salariu atractiv;asigurare medicala premium; prime de Paste si de Craciun; iesiri periodice cu echipa Elegance-Decor; programe de dezvoltare profesionala si personala (0722.309.650 office@elegancedecor.ro

1255. Macaragiu pod rulant relatii la tele-

fon. (0734.735.067/ 0734.735.066

1256. Macelar cu experienta pentru macelarie in zona Vitan, contract de munca, prime, colectiv dinamic, salariu atractiv, 2.600 L; (0767.304.635 1257. Macelar cu experienta, in sectorul

5. Rugam si oferim seriozitate 3.500 L; (0720.029.960/ 0720.058.442 colibasanu@yahoo.com 1258. Macelar, preparator carmangerie, vanzatoare in zona Pantelimon; (0745.032.283

1269. Manager service camioane si remorci, service camioanei angajam service manager cu experienta, coordonare comerciala si administrativa a service-ului, venitul lunar format din salariu fix + bonus, detalii www.edparts.ro, asteptam CV la (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro 1270. Manichiura, cautam colege pentru

posturile de manichiura, pedichiura clasic&semi si tehnician unghii gel, pentru salon sector 4. Mediu de lucru foarte placut,s alariu motivant. Cerem si oferim seriozitate. (0758.240.911 ioanaiordache811@gmail.com 1271. Manichiurista cu experienta manichiura - pedichiura. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare profesionala. Salariul : 3000 lei/20 zile lucrate/luna. 3.000 L; (0732.661.578 1272. Manichiurista experienta minima un an, salon de infrumusetare Beauty Center in zona Titan program 1 zi/1 zi, personal tanar, conditii deosebite, mai multe informatii telefonic, (0766.621.638 1273. Manichiurista pachet salarial atra-

gator peste 2000 ron format din parte fixa, bonus de performanta, bonus de fidelitate, carte de munca, alte beneficii, program flexibil, training gratuit, clientela selecta formata. 2.000 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 1274. Manichiurista pentru salon infru-

musetare, locatiile din Timpuri Noi si Militari. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare. (0723.383.315 1275. Manichiurista pentru salon Victo-

riei si 13 Septembrie, salariu atractiv, contract pe 8 h, produsele din partea salonului, clienti stabili, colectiv tanar si placut, (0720.996.748 elena.andreea.d@gmail.com

1193. lucrator comercial in cadrul unui

magazin de jucarii pentru copii din Bucuresti. Program: 5 zile cu 2 zile libere / 2 schimburi. Nu necesita experienta; 1.800 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1276. Manichiurista Salon cu vad anga-

jeaza manichiurista cu experienta unghi false si oja semi. Salariu fix sau procent. Sector4. (0721.534.374 neludima74@gmail.com

1194. Lucrator comercial Minimarket

zona Titan angajez lucratori comerciali, schimburi, experienta nu este necesara dar reprezinta un avantaj, program 8 ore in 3 schimburi venituri 2000 lei. 1.950 L; (0726.656.100 puggiolibianca@yahoo.com

1277. Manichiurista tanara, cu aspect fizic placut, cu minimum 2 ani de experienta, aptitudini suplimentare UF, construc?ii gel si oja semipermanenta. 1.500 L; (0745.775.511 marius33_2004@yahoo.com

1195. Lucrator comercial pentru Shop &

Go Mega Image, sector 6, program in ture, echipa tanara, mediu de lucru placut, salariu negociabil. (0722.323.331 secareanu.gabriel@gmail.com

1278. Manichiurista cu experienta, cunoscatoare unghii false pentru salon infrumusetare. Oferim 3000 lei/luna/20 zile lucrate 3.000 L; (0732.661.578

1196. Lucrator comercial Shop&Go

1279. Manichiurista experienta Salon infrumusetare situat in zona piata Sudului angajeaza manichiurista cu experienta pt manichiura clasica, semi si gel.Program 8 ore pe zi. Portofoliu clienti constituie avantaj. (0741.163.188/ 0744.648.721 stancaramonadaniela@gmail.com

(Mega Image) angajeaza Lucrator Comercial / Casier in Otopeni. 1.700 L; (0722.162.052 roxana.crac@yahoo.com 1197. Lucrator comercial (fata) cu experienta in IDM Basarab, salariu 2.500 L; (0762.242.714 1198. Lucrator comercial bucatarie, spalat vase, urgent, pentru La Copac, restaurant cu specific romanesc (zona Piata Romana-Universitate, str. Pitar Mos 23) cu carte de munca si in conditii foarte bune (0756.088.330 la.copac@yahoo.com

1280. Manichiurista pedichiurista, tehni-

1199. Lucrator comercial Drumul Taberei,

si dorinta de dezvoltare profesionala pt. salon in Bd. Lacul Tei, se ofera salariu si comision atractiv. Se cauta seriozitate si corectitudine; (0730.999.689 office@veronique.ro www.veronique.ro

cian unghii gel Salon de infrumusetare visa-vis hotel Marriott angajam manichiuristapedichiurista si tehnician unghii gel, salon Anastasia Beauty center; (0726.815.031 anastasiabucuresti@yahoo.com 1281. MANICHIURISTA, cu experienta

Orizont alatura-te unei echipe tinere, cu mult entuziasm si pune-ti calitatile in valoare. Vei gasi oportunitatea de a invata lucruri noi si de a fi apreciat. Programul de lucru in ture. Detalii la interviu. (0760.919.154 magazinshopgo@gmail.com

1282. Manichiurista, pedichiurista, Teiul

Doamnei, vad 20 de ani, procent 60%, realizari, duminica inchis; (0722.912.889

1219. Lucrator depozit Angajam operator

1237. Lucrator sala de croit atelier de

1259. Macelar, vanzatoare cu expe-

Center, experienta ca vanzator sau cunostinte POS reprezinta un avantaj. Cei interesati sunt rugati sa depuna un CV cu poza in magazin sau pe mail. Program flexibil, salariu neg., (0731.507.949 redli.office@gmail.com

comenzi in cadrul unei importante companii de produse cosmetice din Bucuresti. Locatie: Militari, Sector 6. Program lucru: L-V in 2 schimburi. Nu necesita experienta. 1.750 L; (0799.762.360

confectii, atelier de confectii - lucrator sala. Atelier de confectii in zona Iancului - Pache Protopopescu angajam lucrator sala de croit. Cerinte - incadrat taiat; (0771.038.864/ 0771.565.924 1238. Lucrator sectie productie acumula-

1201. Lucrator comercial magazin Shop&Go Mega Image sect. 3. Daca vrei un job unde ai siguranta ca vei fi respectat, te asteptam la noi. Salariul pentru inceput este de 1.600 lei plus bonusuri, 1.800 L; (0722.730.976 adi_excessive@yahoo.com

1220. Lucrator depozit companie dis-

tribuitoare de articole menaj, angajam lucrator depozit pt pregatirea marfii pt expediere. Oferim pachet salarial atractiv si contract pe perioada nedeterminata. Zona sect. 3 Th. Pallady; (0723.692.695 alexandru@aspeti.ro

tori auto Avantaj: certificat de calificare in urmatoarele meserii: electrician, lacatus mecanic sau mecanic, instalator, acumulatorist. Program lucru L-V 8-16. Salariu net 2300 ron+prime. 2.300 L; (0745.031.031 office@mediamarket.ro

rienta si ajutor de macelar pt macelarie si magazin alimentar (mezeluri-bacanie), rog seriozitate, ofer carte de munca, salariu atractiv. Zona Piata Berceni, Oltenita vis-a-vis de Spitalul 9. (0723.417.528/ 0784.351.234 mace_dany_nr1@yahoo.com

1283. Manichiurista, pedichiurista, tehnician. Angajam manichiurista/pedichiurista/tehnician unghii false. Salariu garantat 2000 de lei + 50% procent din incasari, salonul este situat in Drumul Taberei nr. 80, pt detalii tel. (0769.643.644 alina.badea31@yahoo.com

1260. Macelari locuri de munca

1284. Manichiurista/ pedichiurista cu experienta pentru salon de infrumusetare, zona Baneasa - sector 1; (0722.388.188

1221. Lucrator depozit cu carnet conduc-

1239. Lucrator, angajam casier (lucrator comercial) pentru magazin XOmarket nonstop. Bulevardul Octavian Goga nr 22 sector 3. Salariu fix 1700 ron + 300 ron (bonuri) + tips. Pentru interviuri nr tel. (0740.309.741 mirceaxom@gmail.com

1200. Lucrator comercial Inmedio Liberty

1202. Lucrator comercial mini market

sector 6, b.dul Timisoara, contract de munca 8 ore, se lucreaza in doua schimburi (07-16/16-22). Salariu 2000 lei net; 2.000 L; (0723.199.800 Alin_altrans88@yahoo.com 1203. Lucrator comercial, angajam pentru Shop&go Mega Image sector 6 Militari. Se lucreaza in doua schimburi. Salariu negociabil, bonus de performanta. Experienta nu este obligatorie 1.600 L; (0726.554.885 claextime@yahoo.ro 1204. Lucrator comercial, casier, cu sau

fara experienta, pentru magazine Shop&Go cu acces la metrou. Se efectueaza training la locatie, program in 2 schimburi (dimineata si dupaamiaza). Fara limita de varsta. (0727.138.734 1205. Lucrator comercial, Gogoasa Deli-

cioasa angajeaza personal tanar pentru activitate gogoserie. Program de lucru 8 ore/ zi in ture egale, contract de munca perioada nedetermin, bonuri de masa, bonus target, salariu motivant (0736.350.383/ 0736.350.383 nicoletanastasa78@gmail.com

1206. Lucrator comercial, Bucuresti, sec-

torul 4. magazinele Veselo Selo, specializate in vanzarea legumelor-fructelor, angajeaza personal calificat si necalificat cu contract munca, salariu fix de la 1800 ron net + bonusuri; 1.800 L; (0736.464.141

1207. Lucrator comercial, casier magazin

haine Foisor Lucrator comercial/casier magazin haine Foisorul de Foc. Salariu fix, comision din vanzari, reduceri la produse. Detalii la tel. CV la mail sau direct in magazin, (0733.205.805 alina_veliscu@yahoo.com 1208. Lucrator comercial, casier, pentru

tor bucatarie pentru cantina in zona Dorobanti. Program de lucru: Luni - Vineri 06:30-17:00.Salariu avantajos, contract de munca, 1.900 L; (0724.039.111 Office@bunbun.ro

magazin situat in str. Traian, sector 3. Experienta nu este obligatorie. Program de 8h/zi, 5 zile/saptamana. Salariu atractiv. (0731.150.050 av.mihaela_tanasescu@yahoo.com

1184. Lucrator bucatarie/ajutor bucatar angajam lucrator bucatarie/ajutor bucatar in zona Iancului (Piata Iancului) si Militari (Lujerului). Asiguram contract de munca pe perioada nedeterminata. 2.000 L; (0785.405.645 ioana.vlad@calif.ro

1209. Lucrator comercial, fata pt. magazin alimentar asiatic. Zona Dragonul Rosu. Experienta nu este necesara, CV la mail, program 8.00-16.00 o zi liber. Salariu atractive de la 1600 - 2200 lei, 1.600 L; (0770.173.470 mali8877@hotmail.com

ere cat. B (autoutilitara). Esti o persoana serioasa, ambitioasa, corecta, dispusa la scurte deplasari in tara? Daca da, trimite CV pe mail. Oferim carte de munca, tichete de masa si o atmosfera placuta; office@ccstrade.ro 1222. Lucrator depozit in cadrul unei

cunoscute companii specializate in fabricarea de medicamente din Bucuresti. Locatie: Sector 3 , Bd. Theodor Pallady. Program: L-V; 2.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1223. Lucrator depozit manipulant marfa,

Berceni, statia de metrou D. Leonida. Se ofera salariu fix + tichete de masa (2500 Lei brut), contract, asigurare, etc. Program de lucru: L – V (09:30 – 18:00). Fara cazier, 2.500 L; (0745.561.741 roconcepta@gmail.com 1224. Lucrator depozit pentru societate

din Bucuresti, Sos. Andronache (Colentina), usi tehnice, industriale. E Asteptam CV pe e-mail; (0740.854.097 personal@hsl.ro 1225. Lucrator depozit Pentru un cunos-

cut depozit cu produse de nutritie animala din Bucuresti. Locatie: Stefanestii de Jos, Ilfov. Program: L-V in 2 schimburi 6:00– 14:30/ 8:30–17:00. Nu necesita experienta in domeniu. 2.100 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro

1240. LUCRATORI comerciali/ merchan-

diseri pt. aprovizionarea si asezarea produselor pe raft in hipermarket-uri, verificarea termenelor de valabilitate. Se ofera contract de munca pe perioada nedeterminata. Experienta nu este necesara. Pentru mai multe detalii suna la tel. sau trimite CV la adresa de e-mail si te vom contacta; (0756.054.384 simona.goganau@trademarketing.ro 1241. Lucratori bucatarie, bucatari

restaurant/rotiserie din zona calea Dorobanti, piata Romana angajam lucratori bucatarie si bucatari; (0724.706.442 Officenicolai@gmail.com 1242. Lucratori comerciai Angajam

casieri lucratori comerciali pentru Shop&Go Clinceni, salariu motivant intre 1,400-1,800 lei net in mana, la nevoie se deconteaza si transportul; (0748.322.113/ 0761.657.052 andrei.buleandra@yahoo.com 1243. Lucratori comerciali cu experienta,

pentru magazinul alimentar din Soseaua Giurgiului, sector 4. Conditii de munca extrem de civilizate, contract de munca, program 8h, tichete masa, decontare transport; (031.425.44.44 tel.0314254444@gmail.com

1226. Lucrator depozit pentru un important depozit cu produse IT, electronice din sector 6, fostele cladiri Apaca.Program in 2 schimburi. Nu este necesara experienta in domeniu 1.800 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1244. Lucratori comerciali pentru maga-

1227. Lucrator depozit program de lucru L-V: 09-17 S: 09-14. Contract de munca pe perioada nedeterminata. Pentru detalii va rugam sa ne contactati direct la telefon. Complex Doraly Afumati, 2.000 L; (0766.667.972 office@elbowstore.ro

1245. Lucratori comerciali depozit Mogosoaia Angajam lucratori comerciali in incinta unui depozit cu materiale publicitare in MogosoaiaSalariu 2000 ron (in mana) + 200 ron decont transport. Program de luni pana vineri; 8 ore / zi. (0756.151.856 andreea.hohoi@trade-marketing.ro

1228. Lucrator depozit responsabil cu gestionarea stocului de marfa. Beneficii: specializare gratuita, conditii de munca excelente, loc de munca stabil, pachet salarial atractiv (venit net incepand cu 2.000 lei). (0725.206.363 adriana.negoiu@austriacard.ro

1246. Lucratori comerciali Prelungirea Ghencea Angajam personal in incinta unui depozit,aranjare marfa. Salariul 2.000 de ron net mana ) contract de munca nederminat. Program de luni pana vineri; 8 ore / zi. (0756.154.619/ 0756.154.699 andreea.hohoi@trade-marketing.ro

zin, zona Piata Rahova; (0764.995.225/ 0761.969.724

locuri permanente de munca pentru macelari, transatori, fasonatori. Ora normala platita pana la £11. Ora suplimentara platita pana la £14.63, Andreea Iovan; 3.000 {; (+447500845556 andreai@quattrorecruitment.co.uk 1261. Macelari, locuri de munca

esti macelar sau ne poti recomanda unu?Daca da iti oferim £100 bonus.Cautam macelari cu experienta.Poti castiga intre £ 2500 si £ 3000 pe luna.Te rugam sa suni la tel. (+447500845556 andreai@quattrorecruitment.co.uk 1262. Magaziner responsabil pentru depozit de alimente experienta anterioara in operare sisteme gestiune reprezinta un avantaj. Salariu + avantaje. CV pe email (0727.777.715/ 0744.306.194 office@dlcatering.ro 1263. Maistri pentru santiere in Bucuresti pentru firma de constructii; (0728.195.788 1264. Malaxorist Fabrica detergenti

angajeaza malaxorist cu experienta minim 1 an. Relatii la telefon. (0756.156.119/ 0756.156.110

Manichiurista/pedichiurista -tehnician unghii false, 2500 ron/15 zile, CM achitata de societate, zonele Sos. Oltenitei Berceni, Progresul, Rahova, Drumul Taberei, Iancului, Titan, Obor, Bdul Chisinau, Roma; (0721.000.376/ 0724.133.585 1285.

Manichiurista/pedichiurista -tehnician unghii false, 2500 ron/15 zile, CM achitata de societate, zonele Sos. Oltenitei, Berceni, Progresul, Rahova, Drumul Taberei, Iancului, Titan, Obor, Bdul Chisinau, Roma; (0721.000.376/ 0724.133.585 1286.

1287. Manipulant depozit, personal pen-

tru organizarea depozitului, incarcare, descarcare. Produse de tip mobilier si uz casnic. Salariu 2.500 Lei net din prima luna 2.200 L; (0746.052.053 1288. Manipulant marfa 2200 Lei, locatie

incinta Faur, posibilitati de avansare (0722.101.050 office@regencycompany.ro 1289. Manipulant marfa Activitati de incarcare-descarcare, activitati de pregatire a produselor pentru livrare, manipularea marfurilor de la locul de depozitare pana la locul livrarii (0755.044.515 bench.making@yahoo.com 1290. Manipulant marfa depozit livrare marfuri alimentare. Salariul 1600-1800 lei net + bonuri de masa in valoare de 200 lei. Program de lucru in 2 schimburi a cate 8 ore/zi. Programari interviuri luni-vineri intre 08:00-17:00 la tel. (021.301.15.67 1291. Manipulant marfa depozit produse

alimentare, zona cartier 23 August. Salariu net intre 1.900-2.600 ron/ luna, 2.600 L; (021.361.28.28 calitate@ketos.ro 1292. Manipulant marfa in locatiile noas-

tre din Bucuresti: Faur si Morarilor.Salariu atractiv si posibilitati de avansare (0722.101.050 1293.

Manipulant marfa pentru depozit central, Bucuresti; (0733.733.178/ 021.326.79.79

1294. Manipulant marfa pentru atelier de

marochinerie. Conditii optime de lucru. Program 7 - 15.15. Transport asigurat. Zona Prelungirea Ghencea (sere Militari) (0724.986.301 1295. Manipulant marfa pentru depozit de mobila Rovere Mobili. L-V 09.00-17.30, contract de munca, salariu motivant, bonuri de masa, bonusuri, decont Ratb. Adresa: Sos. Odai, nr. 52, Sos. Centura Buc, Ratb 304, statia Ferma Odai, (0735.541.347 nicoleta.matei@roveremobili.it 1296. Manipulant marfa pentru Regency

Faur, salariu 2.000 de Lei, posibilitati de avansare (0722.101.050 office@regencycompany.ro 1297. Manipulant marfa pentru restau-

rantul Nor cu permis categ. B, preluarea marfurilor, verificarea, cantarirea, transportul acestora in magazie si aranjarea in raft, efectuare plati. Program l-v 9-18. Cladirea SkyTower. (0731.322.472 catalina@r-hr.ro 1298. Manipulant marfa studii medii, bune alibiltati de comunicare, rezistenta la stres si flexibilitate, capacitate de a lucra in echipa, rezistenta la munca fizica, seriozitate, disciplina, organizat (0749.010.609 office@wallpoint.ro 1299. Manipulant marfa depozit la firma Zarea, barbati, necalificati, program lunivineri numai dimineata. Interviu zilnic orele 10-16. Transport: metrou statia Laminorului sau autobuz 112, 697 (021.667.00.20 office@zarea.ro 1300. Manipulant marfa depozit zona Pod Fundeni 8 ore/zi cu pauza inclusa! Luni-Vineri. Receptie, manipulare, depozitare marfa. Cerinte: experienta similara. Seriozitate, dorinta de stabilitate si colaborare pe termen lung. Avantaj: minime cunostinte PC; 1.600 L; (0730.073.940 cristina.radu@flm.ro 1301. Manipulant marfa in depozit, sa fie

serios si muncitor. Job serios si stabil (0745.773.746 cariere@pin.ro 1302. Manipulant marfa Otopeni Cautam

manipulant marfa pentru depozit in Otopeni. Program de lucru: de luni pana vineri, de la 07.00 la 16.00. Salariul: 1.400 lei net (in mana), tichete masa, decont transport (150 lei net), 1.750 L; (0724.326.743 ioana.manea@ivaluehr.com 1303. Manipulant marfa Parmalat (Santal) Tunari angajez picker (manipulant) la fabrica de Santal din Com. Tunari. Atributii: pregatirea comenzilor, utilizarea lizei, scanare, infoliere. Salariu net 1500 lei, tichete masa, transport asigurat de la Obor, 1.700 L; (0720.072.659 1304. Manipulant marfa, angajam per-

sonal care sa se ocupe cu manipularea produselor electronice si electrocasnice, program de luni-vineri, colectiv tanar, posibilitati de avansare, (0737.362.473 hr@depanero.ro 1305. Manipulant marfa, ambalator SC Basarom com, punctul de lucru se afla in Sos. Alexandriei nr. 22A, salariul de plecare 1.600 Ron 1.600 L; (0770.256.475 devaxmotors@gmail.com 1306. Manipulant marfa, casier si consili-

er vanzare pentru raioanele: materiale de constructii, sanitare, unelte, gradina, bucatarii si vopsea. Leroy Merlin Chitila cauta colegi, te asteptam in echipa noastra, (0758.095.784/ 0753.103.136

1265. Manager angajez manager cu experienta in domeniul auto service auto, vulcanizare, spalatorie, mecanica, tinichigerie, vopsitorie. Salariul atractiv+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 1266. Manager HACCP Producator preparate traditionale din carne angajeaza manager calitate pentru locatia din sos Atomistilor, Magurele. Pachet salarial, bonusuri in functie de performanta. (0727.857.390 resurseumane@prodafum.ro 1267. Manager magazin alimentar plus

mancare gatita, pentru locatie noua, in zona Tei. Cautam o persoana serioasa, dornica de munca care sa contribuie la cresterea, dezvoltarea proiectului nostru; (0760.044.007 1268. Manager proiect angajam manager

proiect pentru lucrari de drumuri, perioada nedeterminata, salarizare intre 5000-5500 lei/luna; 5.500 L; (0757.077.333 superspeed.expedition@yahoo.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


16

22 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 1344. Mecanic de intretinere si reparatii angajam mecanici pentru intretinerea si repararea mecanica, hidraulica, pneumatica, a utilajelor din dotarea societatii GlobeGround. Salariu 2016 lei net+ tichete de masa. Conditii de munca decente; (0372.462.014 1345. Mecanic deservent buldoexcavator Bucuresti si Ilfov cu permis de conducere aferent categoriei. Lucrari doar in Bucuresti si Ilfov. Cu experienta (0722.155.702 1346. Mecanic intretinere pentru statia de

sortare Glina. Obligatoriu cunostinte de sudura. Relatii zilnic intre orele 08-17, de luni- vineri, 3.300 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com 1347. Mecanic intretinere fabrica, fabrica

de medicamente situata in Theodor Pallady angajeaza personal in departamentul tehnic de intretinere, sectia productie (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com 1348. Mecanic masini de cusut experien1307. Manipulant marfa, muncitor necali-

1326. Masiniste in liniara Atelier croitorie

ficat depozit fructe/legume in Voluntari, pod Europa, angajeaza manipulant marfa cu forme legale de munca. Salariul este atractiv & oferim conditii de munca decente. Cautam persoane serioase si responsabile; 2.200 L; (0747.061.996/ 0723.776.099 claudiu.belehuzi@aebs.ro

angajeaza masiniste in liniara. Salariu motivant, carte de munca, program de 8 ore.Atelierul este situat in zona Baicului pe linia autobuzului 143; (0767.734.066 1327. Masiniste, masina de cusut sim-

it,firma se afla in Afumati, asiguram transport de la Colentina. (0734.296.420 platinambalaje@gmail.com

pla, firma confectii, angajam personal feminin, pentru masina de cusut simpla. Salariu 1800. Zona Piata Sudului, incinta magazine Big Berceni. Productie lenjerii de pat, fete de masa, perdele si draperii. 1.800 L; (0799.780.674 luiza.hend@gmail.com

1309. Manipulant marfuri pentru soci-

1328. MCA Grup angajeaza manipulanti

1308. Manipulant marfuri pentru depoz-

etate com., producatoare de paste fainoase, Pct de lucru se afla in Buftea (iesirea din Chitila DN7), salariul este atractiv, BM de 15 lei/zi, transport gratuit (0746.118.878 angajari.panificatie@gmail.com 1310. Manipulant marfuri cu permis de

conducere, Doraly, incarcarea, descarcarea marfurilor si manipularea acestora in depozit, pregatirea marfurilor pentru expediere, livrari in Bucuresti-Ilfov, asamblarea si montajul produselor la locatia clientilor. 2.100 L; (0770.442.373 contact@bigg.ro 1311. Manipulant marfuri, producator de

cosmetice, in Bucuresti - zona Berceni. Atentie distributiva, disponibilitate pentru munca fizica; www.loncolor.ro (0745.513.220/ 021.460.83.43 contact@papillon.ro 1312. Manipulant restaurant manipu-

depozit in Popesti Leordeni: incarcare/ descarcare marfa; aranjare marfa in depozit. Oferim: salariu 1.450 lei net; tichete de masa; transport din localitatile invecinate (Frumusani, Vidra, Berceni, Sintesti, Oltenita etc.); Prima de Craciun si Paste; contract pe perioada nedeterminata intr-o companie de 20 de ani pe piata; Program L-V: 7.00-15.30. Sunati la: (0758.062.201

1332. Mecanic auto pentru camioane, cu

1315. Manipulanti depozit Altex Chiajna

angajam manipulanti depozit Altex Chiajna salariu atractiv, bonuri de masa (300 lei/luna), servicii medicale, transport asigurat; (0752.218.083 1316. Manipulanti depozit Altex Timisoara, salariu atractiv, bonuri de masa (300 Lei), bonus sambete, bonus recomandari, transport asigurat, servicii medicale (0752.218.083 roxana.mihalache@altex.ro 1317. Manipulanti marfa, gestionar

angajam manipulanti marfa, contract de munca stabil, salariu net bun, bonuri de masa, decontare transport, program lunivineri 8.30 - 17.00. Locatie valea cascadelor. Te asteptam la noi. (0767.403.445 marian.vasilescu@perpetuum.ro 1318. Manipulanti marfuri (pikeri) legume-fructe pentru depozitul din Pope?ti Leordeni. Oferim: contract de munca pe perioada nedeterminata, spor de noapte 25%, spor de weekend: 10% sambata, 15 % duminica. tichete de masa de 12 ron/zi lucrata, bonus de productivitate (bonus mediu 650 ron brut), doua zile libere pe saptamana, masa calda, transport asigurat. Se lucreaza doar tura de noapte (21:30 – 06:00). Detalii la telefon; (0372.102.807 1319. Manipulanti marfuri, Spot Vision

Electric & Lighting depozit produse electrice angajeaza manipulanti marfuri. Relatii la depozitul din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 616, la tel. sau e-mail: (0745.968.910 alina@spotvisionelectric.ro 1320. Manipulanti si stivuitoristi, locatie:

Dragomiresti Deal, in spatele Carrefour Militari, A1 Business Park. Manipulanti: 1500 ron net, 200 ron bonus lunar, bonuri masa 9,41 ron, stivuitoristi: 1700 ron net, 300 ron lunar, bonuri masa (0733.232.364 office@digijobs.ro 1321. Manipulanti, zona Bucurestii Noi sector 1, urgent Barbati cu sau fara experienta, Salariu 1200 lei Net + 300 lei Bonuri de masa,120 lei decontare transport,100 lei Produse promotionale. Bonus de performanta. Contract nedeterminat. Program 8:00-17:00 (0725.477.438 recrutare@smartoutsourcing.ro 1322. Maseuza, masaj anticelulitic, reflex-

ogen etc., program dupa-amiaza: 14-22. Pentru interviu sunati la numarul afisat (dupa ora 16:00) sau trimiteti CV pe e-mail; (0734.394.305 alexfitness@ymail.com www.alexgym.ro 1323. Maseuza, coafeza, frizer(ita), salon infrumusetare Titan. Vad format, pachet salarial atractiv, carte munca; (0733.814.616 1324. Masina pentru uber si taxify, Skoda

Fabia motor 1,4l benzina an 2009, consum 5%. Dacia Logan motor 1,6l, benzina, an 2008, consum 6%. 370 L; (0786.826.794 marian.stanila08@yahoo.com 1325. Masinista pentru atelier incaltam-

inte atelier incaltaminte - angajez masinista, de preferat sa stie si pregatit masa. Pentru mai multe detalii la tel; (0744.354.766

1350. Mecanic, ajutor mecanic Angajam

mecanic/ajutor mecanic in domeniul stivuitoarelor in bragadiru. Studii medii tehniceCunostinte in domeniile: hidraulica, mecanica.Experienta anterioara reprezinta un avantaj 3.500 L; (0784.293.112 vanzari@mecanovalmar.ro 1351. Mecanic, electrician si tinichigiu

camioane angajam mecanic, ajutor mecanic, electrician si tinichigiu camioane si utilaje, Salariu atractiv; Posibilitate cursuri de perfectionare. (0722.333.733 ruxandra.bejinariu@unimog-service.ro

angajeaza personal casieri si lucratori comerciali, locatie Berceni - Moldovita. Program de 8 ore + 2 libere/saptamana. Se lucreaza in 2 ture. Salariu si bonus in functie de performanta (0730.306.442 echipainitiala@gmail.com 1362. Mega Image Shop&Go Berceni angajeaza personal MEGA IMAGE Shop&Go Berceni Moldovita angajeaz? lucrator comercial - casier Sector 4. 2 ture si 2 libere / s?pt?mana.Salariu+Bonus (0730.306.442 echipainitiala@gmail.com 1363. Menaj in Pipera, cap autobuz 301.

Se doreste gatit si curatenie, program de L-V orele 7.00-15.00 si doua S, D de la orele 10.00-16.00, salariu 2.000 lei/luna si C.I. (0726.637.102 1364. Menajer? familie Pipera-Scoala

Americana Familie c?ut?m doamna energica sa o ajute pe mam? la curatenie, calcat si ocazional va întrerupe menajul pentru a supraveghea copiii mici. Vârsta max 50 ani. Intern sau 6-8 ore L-V, salariu motivant. (0761.137.818 1365. Menajera 8 ore pe zi, zona Piata

Romana, 2.000 L; (0771.765.563 bonesimenajere@yahoo.com

1366. Menajera angajam menajera 8 ore

pe zi de Luni pana Vineri, zona Hala Traian; 2.000 L; (0771.765.563 bonesimenajere@yahoo.com

ta. Locatie: Dorobanti. Activitati de curatenie, spalat, calcat. Program: 8 ore/zi de Luni pana Vineri, masa asigurata, zile libere de sarbatori, bonusuri anuale, contract. 2.500 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

1382. Menajera interna menajera interna

1404. Model online la JustYou.. Bonus angajare pana la 4100, salariu 5128 L procent. Contract legal de munca cu impozitul achitat integral de firma. Hai la un interviu sa afli mai multe detalii. 5.128 L; (0770.752.856/ 0745.651.791 officejustyou@gmail.com

1426. Montator mobila, pentru Rovere Mobili, experienta in domeniu. Contract perioada nedeterminata, venit lunar pana la 4.000 lei net, prog. l-v: 9-18. Adresa: Otopeni, Sos. Odai, nr. 52, Sos. de Centura a Bucurestiului. (0735.541.347 nicoleta.matei@roveremobili.it

1383. Menajera interna Bucuresti, fara

1405. Modelatoare covrigarie covrigaria este situata pe bulevardul Iuliu Maniu, statia de autobuz Apusului. (0769.510.567

1427. Montator mobilier pal la masa lucru, in hala productie mobilier din pal melaminat, in zona Cora Pantelimon, metrou Republica. Salariu atractiv. Experienta obligatorie in domeniu. (0723.599.451

pentru familie calda cu doi copii care merg la scoala si la gradinita pana la ora 17.00. Dorim doamna serioasa, masa si casa incluse, oferim salariu atractiv. Colaborare termen lung! (0737.041.322 obligatii, persoana in putere, pentru persoana singura, salariu 2.000- 2.500 lei; (0722.210.231

1384. Menajera interna luni-vineri 8-18

piata Alba Iulia Cautam menajera interna care sa se ocupe de curatenie, calcat si gatit sanatos pentru noi 4 :) o familie cu 2 copii mici care locuim intr-un apartament in zona piata Alba Iulia. (0724.190.133 1385. Menajera interna, tanara, fara obligatii, apartament doua camere, barbat strain singur, salariul 2.000 lei se discuta la interviu; (0764.343.500

1390. Menajere birouri, Aurel

Vlaicu. Program 3 ore, L-Vi - 5.308.30.+1 sambata. Salariu 650 net+ bonus 150 lei celor care mai detin un loc de munca. Relatii la telefon: (0786.461.231 1391. Menajere, ingrijitoare varstnici recruteaza Agentia Family Help si in regim intern, www.familyhelp.ro (0726.198.429/ 07213409445 1392. Mercantizor Bucuresti Ne marim

auto! Cursuri! COLEGIUL UCECOM “SPIRU HARET” BUCURESTI -Cea mai mare unitate particulara de invatamant preuniversitar din Romania acreditata de Ministerul Educatiei Nationale, in parteneriat cu dealarii FORD, TIRIAC AUTOMOBILE si PORSCHE, organizeaz? cursuri de formare profesional? pentru urm?toarele calific?ri: mecanic auto, tinichigiu-vopsitor auto, optician, bijutier, croitor îmbr?c?minte dup? comand?, osp?tar, buc?tar, frizer, manichiurist-pedichiurist, stilist protezist unghii, coafor, coafor stilist, cosmetician, tehnician aparatur? audio ?i TV. Asiguram locuri de munca la absolvirea cursurilor. (021.316.61.95/ 021.316.61.96 contact@ucecomspiruharet.ro

echipa de merchandiseri Mandy Foods. Drept urmare cautam colegi noi in Bucuresti.Ce oferim noi: contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu 1500 net, 1.500 L; (0746.100.215 recrutare@mandyfoods.ro 1393. Merchandiser in cadrul unei

cunoscute firme specializate in distribuire de produse de ingrijire personala din Bucuresti. Locatie: Sector 6, Valea Cascadelor.Program: L-V. Nu necesita experienta in domeniu 1.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1394. Merchandiser in cadrul unui cunoscut producator de jucarii pentru copii din Bucuresti. Locatie: Bucuresti. Program: l-v 09:00 - 17:00/14:00 - 22:00. 1.800 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1336. Mecanic auto si utilaje (se poate si pensionar), sofer, deservent utilaje, angajeaza SC Electromontaj SA Suc. Bucuresti. Se ofera salariu motivant, cazare si diurna. Plata energie electrica si multe alte beneficii prevazute in CCM. Relatii la tel. intre orele 9 17; (0788.242.740/ 0788.481.451

««««««««««««««««««

1337. Mecanic auto, Ne marim familia de

profesionisti. Te asteptam la Top Lac Service. Pachet Salarial Atractiv: 2.500 – 4.500 lei net. 4.500 L; (0758.110.063 daniela.mircea@toplacservice.ro 1338. Mecanic auto, turisme cu experien-

ta, in sectorul 5; (0744.670.480

1339. Mecanic auto, ajutor mecanic, cer-

inte: experienta minim 3 ani, cunostinte tehnice de diagnoza auto, cunoasterea procedurilor tehnice de reparatie, calificare mecanic (constituie un avantaj), initiativa, rabdare si precizie 2.000 L; (0724.827.122 office@capital-service.eu 1340. Mecanic auto, tinichigiu auto, pre-

service camioane si remorci, angajam mecanic camioane cu experienta, venituri lunare intre 2.000-5000 L, conditii bune de lucru, zona Militari, Industriilor, cerem diploma relatii la, 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro

1381. Menajera in Dorobanti cu experien-

1389. Menajera/ingrijitoare copii pt. zona prel.ghencea cautam fata/doamna, harnica, serioasa, cu spirit de observatie, sa ajute la masa si curatenie, program 8 ore, pentru colaborare de durata, salariu 1400 net plus transport decontat, program 11-19.30 1.400 L; (0734.357.910 angajarigradi@yahoo.com

1335. MECANIC auto / Tinichigiu-vopsitor

1343. Mecanic camioane Reprezentanta

Menajera curatenie, spalat, calcat o singura persoana, luni-sambata 8 h/zi, salariu net, 2.000 L; (0767.903.576 1380.

menajera pentru Snagov, externa, nefumatoare. Detalii tel. de luni pana vineri intre orele 10-18; (0745.338.757

(intre 4.000 lei si 6.000 lei, in functie de experienta). Service-ul auto are vechime in domeniu si ofera un mediu de lucru placut. Acesta este situat in zona Costin Georgian; (0723.816.676 smartautofix@gmail.com

1342. Mecanic auto. Service utilat nou, angajeaza mecanic auto, salariu motivant 3.000 - 7.000 Lei in functie de experienta, masa zilnica asigurata, tips, ore suplimentare platite; (0762.455.776

- program 1 zi cu 1 zi libera + 1 sambata, salariul 1600 net. Relatii la telefon: 1.600 L; (0786.461.231

1388. Menajera. Particular angajez

1334. Mecanic auto Salariu motivant

tari, Colentina, DN2, conditii de lucru bune, program 8- 17.30, de luni - vineri. Salariu motivant, functie de abilitatile fiecaruia (0722.641.051/ 0761.745.380

1379. Menajera birouri, Piata Presei

gram de luni pana vineri, 2.000 L; (0771.765.563 bonesimenajere@yahoo.com

1333. Mecanic auto Robot Auto Service autorizat RAR sector 2 (Sos Andronache) angajeaza mecanic auto. Salariu atractiv 2.500ron-4.000 ron in functie de experienta. Program de lucru normal, 09-18 l-v, 3.000 L; (0731.678.900 contact@robotautoservice.ro

1341. Mecanic auto, vulcanizator Volun-

1378. Menajera birouri, Aurel Vlaicu. Program 4 ore L-Vi - 6.0010.00.+1 sambata. Salariul 750 net+ bonus 150 lei celor care mai detin un loc de munca. Relatii la telefon: (0786.461.231

1387. Menajera zona Controceni pro-

experienta, in sectorul 5; (0744.670.480

gatitor-vopsitor cu experienta, serios si responsabil pentru service auto multimarca. Salariu foarte atractiv. Daca va incadrati, contactati-ne, (0723.316.181/ 0758.094.901 office@driftserv.ro

1377. Menajera birou Firma serioasa angajeaza menajera pentru birou, program zilnic de 5 h, (021.210.56.58/ 0722.244.127 marius.micu@etamad.com

1386. Menajera pentru casa de moda locatie: Piata Romana. Program: 7:00– 15:30 de luni pana vineri, contract perioada nedeterminata. Programari interviu telefonic sau trimite CV si te sunam noi. 1.600 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

1331. Mecanic auto Elite Auto angajeaza

1313. Manipulanti angajam Pante-

cadrul dep. de produse farmaceutice din Chitila. Program 8.30-17.30 salariu + bonuri, rugam seriozitate, interviu sector 1, piata Chibrit,CV obligatoriu 1.400 L; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro

mecanic si / sau ajutor mecanic pentru service auto cu traditie in sector 5 Bucuresti; (0762.826.928

1361. Mega Image Shop&Go Berceni

1330. Mecanic auto Daca iti doresti sa lucrezi intr-un mediu profesionist trimite un CV la mail sau vino la punctul de lucru din Pantelimon, Bd. Biruintei nr. 11, jud. Ilfov, (0747.010.358 hr@aviamotors.ro

mecanic auto cu experienta.Salariu fix sau procent. Garajul este situat in zona Dristor; 3.500 L; (0722.362.799/ 0722.362.799 sorinpetrache700@gmail.com

1314. Manipulanti Chitila, angajam in

1349. Mecanic, ajutor mecanic Angajam

marfuri (pickeri) legume-fructe pentru Depozitul din Pope?ti Leordeni. Oferim: contract de munca pe perioada nedeterminata, spor de noapte 25%,spor de weekend: 10% sambata, 15 % duminica.tichete de masa de 12 ron/zi lucrata, bonus de productivitate (bonus mediu 650 ron brut),doua zile libere pe saptamana, masa calda,transport asigurat. Se lucreaza doar tura de noapte (21:30 – 06:00). Detalii la telefon; (0372.102.807

1329. Mecanic Auto cu experienta in domeniu, oferim salariu atractiv si bonusuri din realizari. Salariu 2500-3500, mai multe detalii la tel. 3.000 L; (0765.000.200/ 0799.400.300 contact@cafyjr.ro

larea marfurilor (bauturi, alimente) si logisticii de restaurant (scaune, mese); persoana dinamica, ordonata, organizata, spirit de echipa; mediu de lucru dinamic, salariu atractiv, 2.000 L; (0727.734.097 limon- Ilfov. Transport platit, program L-V (6.30- 15.00) salariu net 2.000 L; (0723.575.854

ta in domeniul masinilor de cusut industriale, generatoare aburi, carnet B, program de l-v 08.30 - 17.00, pauza de masa, fara ore suplimentare, salariu la interviu Zona 13 Septembrie Prosper (0762.205.027

1360. Mega Image angajeaza manipulanti

1352. Mecanic, electrician, automatist

1367. Menajera Angajam menajera pen-

tehncian, electronist, automatist pentru instalarea si efectuarea lucrarilor de intretinere si service pentru utilaje industriale de spalatorie rufe, curatatorii chimice si covoare. 4.000 L; (0726.385.162/ 0744.344.402 office@spalatorii-textile.ro

tru locatia noastra din zona Pipera (langa statia tramvaiului 36 si statia de metrou Pipera). Program: Schimbul I: 6:00 – 14:30 si Schimbul II: 13:00-21:30 prin rotatie. (0739.835.601 hr@anapan.ro

1353. Mecanic, tinichigiu, vopsitor,

curatenie. Rel la tel.; (021.326.55.96/ 0728.915.852 fmmedident@hotmail.com

pregatitor auto Service auto in plina dezvoltare angajeaza: tinichigiu, mecanic auto, vopsitor, operator identificare piese auto, pregatitor auto, in zona Morarilor Faur. Program L-V de la ora 8-17 si S-D liber. Salariu atractiv, echipa tanara, mediu de lucru placut. Mai multe detalii: (0723.018.016/ 0722.606.756 predosauto@gmail.com 1354. Mecanici auto pentru marirea echipei din reprezentanta auto Meridian sector 1, dealer Dacia Renault. Experienta intr-un service multimarca e un avantaj. Salariu motivant, conditii de lucru f. bune. Info la tel; (0740.316.085 1355. Mecanici de utilaj si muncitori apa-

canal, firma constructii in Bucuresti angajeaza mecanici de utilaj si muncitori calificati-necalificati apa-canal, cu acte in regula. Oferim cazare in caminul societatii. Program de zi luni-vineri; 2.500 L; (0731.026.381 1356. Mecanici, electromecanici. Anga-

jam in Bragadiru pentru fabrica mecanici, electromecanici si electricieni. program de 8 ore; (0730.072.503 1357. Mecanici, lacatusi mecanici, sculeri matriteri, prelucratori prin aschiere, sudori, ajustori pentru activitati de mecanica si control calitate; (0722.518.576 resurse.umane@compactservice.ro 1358. Medic dentist pentru clinica den-

tara, zona Doamna Ghica; emiliakarina@yahoo.com 1359. Medic dentist. Cabinet Stomatolog-

ic zona Militari, statie metrou Gorjului, cauta colaboratori medici dentisti generalisti ,chirurgie , pedodontie, ortodontie. (0741.169.111 dstomadent@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1368. Menajera Angajam personal

1369. Menajera cu permis auto categoria

B, interna; (0722.967.272

1370. Menajera curata, 2 zile/ sapt, 10-

18, sos. Straulesti, curatenie, calcat gatit usor. 700 lei/ luna. 700 L; (0721.280.866 1371. Menajera familie serioasa angajam

menajera numai cu experienta pentru casa in zona Rosu-Militari, rog maxima seriozitate; (0745.011.899 1372. Menajera pentru ingrijire batran;

(0772.078.973

1373. Menajera Suntem o gradinita ce doreste sa isi mareasca echipa. Oferim postul de menajera cu program zilnic (de luni pana vineri) de la 15:00-20:00. Salariu atractiv, 1.000 de ron plus alte beneficii, 1.100 L; (0752.012.335 alexamaria.damian@yahoo.com

1395. MERCHANDISER, CERINTE EXPERIENTA CA LUCRATOR COMERCIAL / MERCHANDISER. ATRIBUTII: PREZENTA IN MAGAZINUL ALOCAT IN INTERVALUL DE TIMP SI PROGRAMUL STABILIT, MERCANTIZAREA MARFII CONFORM PLANOGRAMEI STABILITE (COMENZI MARFA, VERIFICAREA STOCULUI). CONTACT: LUMINITA OPRITA; (0733.109.643

«««««««««««««««««« 1396. Merchandiseri Brasov, Ne marim

echipa de merchandiseri Mandy Foods. Drept urmare cautam colegi noi in Brasov.Ce oferim noi: contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu 1500 net, (0740.297.524/ 0748.090.973 marina.babarogu@mandyfoods.ro 1397. MERCHENDISERI pentru firma

Zarea la depart. vanzari pentru mercantizarea produselor in supermarket. Trimiteti CV pe adresa de mail si vei fi contactat pentru interviu. Te asteptam sa ni te alaturi; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 1398. Meserias, muncitori constructii zugravi, instalatori, electricieni, rigipsari, placari fatade. Se ofera contract de munca perioada nedeterminata, program de lucru 8 ore, bonuri de masa, salariu la doua saptamani (0751.517.441 1399. Meseriasi cautam pietrari, faiantari,

rigipsari si zugravi, oferim salarii atractive, cazare pt cei din provincie, (0741.222.008

1406. Modelatoare covrigi si gogosi.

Salariu motivant; (0723.155.370

1407. Modelatoare/ modelator cu experi-

enta, patisera/ patieser cu experienta, vanzatoare cu experienta, salariu motivabil; (0761.041.822 1408. Modelator covrigi Rapid si precis (doar modelare covrigi, specialitati din covrigi, montare pizza, curatenie la locul de munca si in incinta patiseriei). Luni-vineri 5.30 - 13.30, sambata 5.30 - 15.00, 1.600 L; (0764.497.270 1409. Modelator covrigi sector 1, zona Baneasa, Aviatiei. Conditii bune de munca. Salariul 2.000 lei in mana plus carte de munca. Program 8 ore pe zi, cu sambata program scurt 4 ore si duminica liber. 2.000 L; (0726.718.610 state_alexandru1@yahoo.com 1410. Modele Afla cum poti sa devii un model de succes si beneficiaza de un procent de 60%. Ai un bonus de 500$ garantat si cel mai bun training. Cautam fete cu/fara experienta, varsta minima 18 ani. 3.000 {; (0769.839.200 mihaela.empire@gmail.com

1412. Modele de top la Best Studios. Vrei

un job cu venituri garantate de minim 1.000 de dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, cazare gratuita in Bucuresti si zeci de beneficii financiare. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca legal, confiedential, serios. Training gratuit, castiguri din prima zi. Suna acum la tel. sau da-ne un beep si te sunam noi; www.beststudios.ro; (0730.752.752 1413. Modele feminine online salariu fix 2000 L, fara target + comisioane, siteuri noi, trafic, fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat, 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 1414. Modele online hai in echipa JustY-

ou. Bonus angajare 1800 L, salariu 5128 L+ procent. Program flexibil si locatii la alegere. Costumatii gratuite. Puncte de lucru in sectoarele 1,2,3,4 si 6. Contactatine non-stop; 5.128 L; (0745.651.791/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com 1415. Modele online, Cea mai buna echipa condusa de un model de top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro (0786.400.195 office@empressv-studio.ro 1416. Modele online, esti comunicativa, Iti

doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti, noi te ajutam sa fii rich pe toate planurile. Job bine platit 100% procent din incasari in prima luna (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 1417. Modele online, job stabil cu venituri

de peste 4.000 lei lunar garantat, comision real de 60%, bonus de angajare 500 $, bonus de recomandare 500 $.CamStars Studio angajeaza doamne si domnisoare cu sau fara experienta, cu varsta cuprinsa min. 18, program fexibil, sedinte foto profesionale; www.camstars.ro 4.000 L; (0744.784.477 office@camstars.ro 1418. Modele online, fete, cupluri, salariu

fix 2.000 Lei, fara target, comisioane, siteuri noi, trafic, fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 1419. Modele online. Ai vrea sa castigi in

fiecare zi mii de dolari? Devino acum model la Fetish World, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100% legal, www.fetish-world.ro (0766.016.639 angajari@fetish-world.ro 1420. Modele videochat, zona Unirii,

salariu fix garantat in primele 3 luni (te sustinem finanicar pana te acomodezi cu noul job). Comision din incasari 60%. Legalitate 100%. Confidentialitate. Training 24/7. Make-up gratuit. Multe bonusuri. 3.500 {; (0753.019.000 job@prostudioromania.ro 1421. Modele, fete bonus angajare 300$. Comision 80% net in prima luna. Plata la zi sau bilunar. Fara reguli stricte si abuzive. Hai si tu in echipa BeYou, 5.000 L; (0763.089.972/ 0730.872.297 office@beyou-studio.ro

1375. Menajera 6h/zi/ Buftea 3000

1401. Meseriasi pentru constructii rigip-

1423. Montator angajez montator tamplarie PVC. Pentru detalii sunati la nr. tel. (0761.902.460

lier Bucuresti curatenie apartamente in regim hotelier, calcat si schimbat lenjerii. Program 9-17. Salariu 2000 RON in mana + 50 RON/zi ocazional weekend. Abonament Ratb/ metrou si carte de munca. Cu/fara experienta, 2.200 L; (0745.500.676

1402. Meseriasi si necalificati interioare ext Angajez meseriasi si necalificati salahori pentru lucru in Bucuresti, interioare exterioare, cu plata la zi sau la saptamana. Am de lucru toata iarna. Fara echipe sau intermediari; (0735.734.646 1403. Meseriasi, firma de constructii

Meseriasi, muncitori calificati, echipe, detalii la telefon salarii incepand de la 4.000 lei.Detalii la tel tel. (0722.125.705

SRL angajeaza personal calificat pentru montaj sticla, oferim conditii optime de munca si salariu atractiv, obligatoriu permis conducere; (0732.667.333 office@transparentdesign.ro

1433. Montator tamplarie PVC angajez

zona Drumul Tabereo, curatenie si calcat; (0726.637.102

1376. Menajera apartamente regim hote-

1431. Montator sticla Transparent Design

1432. Montator tamplarie PVC Angajam

angajeaza zugravi, rigipsari, zidari, faiantari, salariu atractiv, negociabil, (0723.580.578 toporionut485@gmail.com

lei+cm cautam menajera cu experienta, serioasa, harnica, ingrijita , pentru a se ocupa de curatenia casei, calcat si gatit.Salariu 3000 lei+carte de munca/ 6 ore/zi (luni-vineri); (0787.883.789/ 0735.277.484 contact@selectfamily.ro

1430. Montator SISTEME DIN STICLA Eurotenda angajaza montator pentru sisteme de sticla, exemplu partitionari sticla, montaj pe profile din aluminiu, sisteme cu sine glisante. Angajatul trebuie sa stie sa masoare si sa monteze. 2.200 L; (0753.063.012 cornel.constantin@eurotenda.ro

un job cu venituri garantate de minim 1.000 de dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, cazare gratuita in Bucuresti si zeci de beneficii financiare. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca legal, confiedential, serios. Training gratuit, castiguri din prima zi. Suna acum la tel. sau da-ne un beep si te sunam noi; www.beststudios.ro; (0730.752.752

1422. Moderator covrigi si gogosi in Berceni langa Jumbo, sect 4 program 1zi/ 1zi programul incepe de la ora 8 dimineata pana la 8 seara. Salariul începand de la 1800 ron ajungîad pana la 2.500 ron; (0753.903.634

sari, zidari, zugravi, necalificati, echipe salariu motivant: 3.700- 4.500 net+ carnet munca. Oferim cazare; (0748.154.615/ 0762.548.785

1429. Montator parbrize autocare, camioane si autovehicule, cu experienta. Necesar permis de conducere cat B; (0753.310.383 Office@metroautoglass.ro

1411. Modele de top la Best Studios. Vrei

1400. Meseriasi in constructii, firma

1374. Menajera 2 zile/saptamana, in

1428. Montator pal Fabrica de mobila la comanda angajeaza montator mobilier pentru atelier cu experienta în domeniu. Salariul este cuprins între 2000 si 3000 ron în functie de abilitatile profesionale; (0727.056.131 catalin.niculae82@yahoo.com

1424. Montator rulouri, jaluzele, perdele, draperii. Cerinte: permis cat. B Conditii avantajoase, contract, loc de munca stabil, echipa profesionista, salariu atractiv, program full time / part time, (0727.332.672 am@decoradesign.ro 1425. Montator electrician cu sau fara

experienta usi industriale, usi garaj, bariere, automatizari porti. Pachet salarial atractiv. Cerem si oferim seriozitate maxima. Pentru detalii sunati la tel.; (0746.155.566/ 0746.155.566 silviadan@usiautomatizate.ro

montator tamplarie PVC si aluminiu, cu experienta si permis auto. Oferim salariu motivant, prime Sarbatori, plata ore suplimentare. Detalii la tel. (0723.197.037 montator tamplarie Pvc. Rog seriozitate. Salariu motivant; 2.500 L; (0736.860.856

1434. Montator tamplarie PVC si necalifi-

cati pentru SC. Relatii la: (0731.825.160

1435. Montator tamplarie PVC cu experi-

enta si permis conducere. Asiguram si cazare pentru cei din provincie. Salariu motivant. Zona Militari; (0721.410.591

1436. Montator tamplarie PVC. Comfor-

tex Home Design Srl angajeaza montator tamplarie PVC, rulouri exterioare din aluminium, jaluzele detinator permis auto cat.B. Zona: Calea Vitan Sector 3. Rugam seriozitate. (0720.449.944 ellavoicu@yahoo.com 1437. Montator tamplarie termopan Pinum doors&WINDOWS angajeaza montatori tamplarie termopan. Puteti trimite CV la adresa de email nina.baluta@nusco.ro. Relatii la tel; (021.233.34.31 nina.baluta@nusco.ro 1438. Montator tubulatura ventilatie persoane inventive si cu imaginatie, orientat catre rezultate, persoane deschise catre munca in echipa, experienta in posturi similare sau alte locuri de munca montator tubulatura, (0758.503.472 office@bellemoon.ro 1439. Montator usi Angajez montator de

usi metal/exterior, lemn/interior cu experienta, carte de munca, masina de servici, salariu 3.000 ron plus, bonusuri la montaj. 30.000 L; (0768.470.401 grandprix.costache@gmail.com

1440. Montator, reglor, depanator ascen-

soare. Relatii la telefon; (0766.229.614 1441. Montator, vanzator biciclete,

salariu atractiv, zona Targ Vitan; (0745.099.708

1442. Montatori tamplarie pvc cu permis

B, zona Berceni, (0723.283.374

1443. Montatori aparate aer conditionat

si tubulatura. Pachet salarial atractiv. Relatii la tel. (0756.128.222

1444. Montatori mobilier pal si muncitori

necalificati pentru fabrica de mobila SC Noblisime SRL. Locatie: str. Pucheni, nr. 79, sector 5, Bucuresti, telefon sef atelier: (0735.227.934 info@noblisime.ro 1445. Montatori rigips angajam, oferim cazare, firma de constructii cu experienta de 7 ani, angajeaza muncitori calificati si necalificati; 4.000 L; (0726.320.200 cristi85dobre@yahoo.com

1446. Montatori tamplarie inclusiv necali-

ficati, SC Invest Prod SRL angajeaza montator tamplarie aluminiu si pereti cortina. Pachet salarial atractiv, carte de munca. Cerinte: - experienta in domeniu, lucru in echipa, seriozitate 450 {; (0726.103.982 office@investpro.ro 1447. Montatori tamplarie PVC, cu expe-

rienta, zona Voluntari, salariu atractiv+ carte de munca; (0722.345.633

1448. Montatori tamplarie PVC, calificat

sau necalificat Firma cu 14 ani experienta in domeniu angajeaza montatori tamplarie pvc, aluminiu usi, salariu fix, bonus din montaje, permis de conducere categoria B, nu este obligatoriu, 3.500 L; (0784.355.022 george.satnoianu@tamplarie.com 1449. Montatori tamplarie PVC, calificat sau necalificat firma cu 14 ani experienta in domeniu angajeaza montatori tamplarie pvc, aluminiu usi, salariu fix, bonus din montaje, permis de conducere categoria B, nu este obligatoriu, carte de munca; 3.500 L; (0784.355.022 george.satnoianu@tamplarie.com 1450. Montatori tigla metalica pentru firma din Bucuresti, plata salariului saptamanala, se asigura contract de munca si concediu de odihna, lucrari in Bucuresti si Ilfov, program L-V 8-16, sambata liber, de lucru si iarna la interior, 4.500 L; (0723.153.211 1451. Montatori usi, pentru realizarea intregului proces de montaj usi (usi metalice, usi rezistente la foc, usi de lemn, usi industriale: sectionale, rapide, rulouri, etc) (0722.309.589 office@eds-ro.eu 1452. MUNCITOR Angajam muncitori necalificati pentru intretinere hale depozitare. Relatii la tel. L-V 8-18, 1.600 L; (0758.022.771 grecrombussinesgroup@yahoo.com 1453. Muncitor in atelier asamblari piese,

B-dul Timisoara 100, Bucuresti; (0766.229.614

E-mail: redactia@anuntul.ro


22 octombrie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

17

4

LOCURI DE MUNCÅ 1507. Muncitori calificati/ necalificatiPloiesti firma de reciclare cautam muncitori calificati/necalificati, program full-time, pentru munca in procesul tehnologic. Pentru mai multe detalii va rugam contactati-ne la nr de tel; (0787.777.755 ionut@orizontdeschis.com

1526. Muncitori in productie persoane cu

1508. Muncitori constructii Angajam dul-

1527. Muncitori necalificat firma de con-

gheri ,fierar si zidari pentru santierele din Ilfov Tunari. Salariul intre 150 si 230 lei pe zi. Transport de la Bucur Obor; (0799.177.699

structii angajeaza muncitori calificati si necalificati, plata saptamanal, contr. munca, diurna, transport, cazare. 3.800 L; (0749.553.869 C1.A1@yahoo.com

1509. muncitori constructii Firma de con-

1528. Muncitori necalificati angajam in domeniul tamplariei din lemn. Loc de munca in Bucuresti sector 3, relatii la telefon, (0725.200.202

structii angajeaza cu contract de munca pe perioada nedeterminata, muncitori calificati, zidari, rigipsari, finisori, zugravi, fatadisti, sapisti, tencuitori, necalificati. Tel: 3.800 L; (0720.101.115 office@constructiimecanizate.com 1510. Muncitori constructii si izolatori sarpante carton, experienta santier 80 lei/zi si 30 lei bonuri masa zilnic, plata la 2 saptamani; (0721.858.904 1511. Muncitori constructii societate de 1454. Muncitor aprovizionare magazin

mixt; (0787.515.465

1455. Muncitor calificat sau necalificat Angajam muncitor calificat sau necalificat pentru brutarie din zona Dristor, aproape de gura de metro Dristor 2. (0757.248.323/ 0722.276.200 1456. Muncitor calificat tamplar, tapiter,

croitor fabrica producatoare de canapele angajam in conditii avantajoase. Program de luni pana vineri de la ora 07:00- 15:30, 1 ora pauza de masa 2.200 L; (0720.200.876 1457. Muncitor calificat, montator rulouri,

tamplarie Firma Eurotenda angajeaza muncitor cu experienta in montaj tamplarie, Permis categoria B. Eurotenda se ocupa cu montaj copertine, rulouri, pereti din sticla. Zona Cora Pantelimon, soseaua Garii Catelu. 2.200 L; (0753.063.012 contact@eurotendaparadise.ro 1458. Muncitor cu carnet conducere

Fabrica detergenti sector 3 angajeaza muncitor cu permis de conducere; (0722.404.983 arcalux@yahoo.com

1459. Muncitor depozit Firma corpuri de

iluminat angajeaza fete si baieti pentru depozit, zona Voluntari, judet Ilfov, program L-V, salariu 2500 ron, rog CV la office@atas.ro, detalii la telefon, 2.500 L; (0768.633.974 cafer@atas.ro

MUNCITOR DEPOZIT MATERIALE CONSTRUCTII, ZONA FUNDENI, 3.000 L; (0751.066.511 1460.

1461. Muncitor depozit, Societate comerciala de distributie articole menaj plastice, angajeaza muncitor depozit cu contract munca, salariu motivant. Rugam seriozitate. Tel. (0732.777.291/ 0762.222.224/ 0784.283.720 trimarq@trimarq.ro

1481. Muncitor necalificat, pentru atelier

de legatorie, conditii optime de lucru. Program 7 - 15.15. Transport asigurat de la stadionul Ghencea. Zona Prelungirea Ghencea (sere Militari) 1.400 L; (0724.986.301 1482. Muncitor necalificat, salariu brut

1900 Ron, bonuri de masa, decontare abonament transport. Program lucru L-V 7.30-16.00. Fabrica zona metrou Timpuri Noi 1.900 L; (0745.031.031

constructii Imobiliare Solutions Group angajeaza zidari, tencuitori, finisori, dulgheri, fierari. Pentru angajare va asteptam la sediul din str. Ritoride nr.8, parter, sector 5, Bucuresti (0728.132.901 tiberiu@imogroup.ro 1512. Muncitori cu experienta pentru montaj pereti cortina si fatade ventilate, angajez cu contract de munca, salariu de incadrare este 2800 Lei, fiind negociabil in functie de experienta (0734.204.248

ferma piscicola la 35 km de Bucuresti angajeaza muncitor necalificat pentru intretinere gospodarie. Masa si cazare asigurate. Atributii: ordine, curatenie, taiat iarba, gradinarit, stropit pomi, etc. 1.600 L; (0725.225.115 pescuit@baltaluica.ro

1513. Muncitori cu experienta, echipe finisori fatada, firma de constructii cu experienta in domeniul reabilitarilor termice (fatade polistiren) angajeaza finisori fatade pt reabilitari de blocuri (Bistrita). Se ofera plata la mp, transport, cazare, angajare. (0784.121.432 popescucristianadrian@yahoo.com

1484. Muncitor necalificat, operator

1514. Muncitori cu sau fara experienta

1483. Muncitor necalificat, cazare gratuit

chimist, producator de cosmetice, in Bucuresti, zona Berceni. Disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi; (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro

angajam pentru amenajari interioare si exterioare, servicii mentenanta cladiri. Conditii civilizate de munca. Salariu atractiv si plata la timp (0720.990.701 dudaucorina@yahoo.com

1485. Muncitor necalificat, sector 3, Fab-

1515. Muncitori fabrica tamplarie PVC

rica textile, angajeaza necalificati, 3 schimburi, pentru domeniul textile. Supraveghere, curatare si mentenanta masini de tricotat. Salariu, bonuri, transport, bonusuri. (0756.066.012 mihaela@tbr.ro

sau fara experienta dornice de lucru, care sa fie interesate de un loc de munca intr-o companie de productie. Disponibilitate pentru program in schimburi. Bucuresti, sector 3. (021.569.05.07/ 021.569.05.07 cosmin.fatu@carboplak.ro

Producator de tamplarie PVC angajeaza muncitori calificati si necalificati (asiguram calificare la locul de munca); (0746.372.326

1529. Muncitori necalificati angajam pen-

tru fabrica ambalaje plastic, Bulevardul Timisoara, pe termen lung, cu contract, program 12 ore/schimb, de luni pana vineri, salariu 2200 lei net, 2.200 L; (0726.726.006 1530. Muncitori necalificati Angajez bar-

bati pentru balotat carton si folie in sector 3 si sector 6. Mai multe relatii la telefon; (0755.036.426 1531. Muncitori necalificati Baduc SA angajeaza muncitori necalificati pentru sectia de productie din Popesti - Leordeni. (0745.101.251 liliana.constantin@baduc.ro 1532. Muncitori necalificati Fabrica de confectii metalice angajeaza muncitori necalificati. Oferim cazare gratuita. Detalii la numarul de telefon. (0733.366.252 1533. Muncitori necalificati Fabrica de productie pungi hartie angajeaza muncitori necalificati (barbati) pentru sectia de productie. Rog seriozitate. (0758.012.886 office@angels-d.ro 1534. Muncitori necalificati firma renumi-

ta angajeaza in conditii avantajoase. Program de lucru de luni pana vineri intre ore 07:00 - 15:30 (1 ora pauza de masa) 1.800 L; (0720.200.876 1535. Muncitori necalificati Imobiliare

Solutions Group, firma de constructii, pentru constructie 4 blocuri cartier rezidential sector 5, angajeaza muncitori necalificati. Toate detaliile se discuta la interviu; (0753.112.729 simona@imogroup.ro 1536. Muncitori necalificati in constructii. Pentru detalii sunati la tel. (0745.130.546

1487. Muncitor rigips, zugraveli, tencuieli,

1488. Muncitor, muncitoare in legatorie, tipografie angajam muncitori in cadrul unei legatorii/tipografii. Nu necesita experienta. Trebuie sa fie in putere fizica buna. Rog programare telefonica la interviu (0722.962.021 seadsimbol@yahoo.com

1463. Muncitor necalificat Comfortex Home Design Srl angajeaza montator tamplarie PVC cu sau fara experienta, detinator permis auto categoria B. Rugam seriozitate; (0720.449.944 ellavoicu@yahoo.com

hidroizolatii, front de lucru inclusiv pe perioada iernii, ofer contract munca, diurna, cazare asigurata. Pachet salarial 2900 Lei. Rugam seriozitate, (0723.603.602 roxana.palarie@constructiisimateriale.ro

1551. Muncitori necalificati in constructii,

SC Sight Control angajeaza muncitori necalificati in constructii. Santierul este in zona Filaret sector 4. Relatii la tel, lunivineri, 09.00-16.00. (0751.075.987 office@sightcontrol.ro

1552. Muncitori necalificati in industria textila Matei Conf Grup - nr 1 in Romania in fabricarea echipamentelor de lucru angajeaza muncitori necalificati pentru termosudat, ambalare si etichetare produse. Detalii la; (0731.022.108 1553. Muncitori necalificati pentru

instalare cabluri subteran si aerian. Oferim cazare la camin. Tel.: (021.222.08.83

1554. Muncitori necalificati pentru fabrica

pavaje Salariu intre 3200 si 3400 lei. Asiguram cazare pentru muncitorii veniti din provincie; (0755.040.404

1555. Muncitori necalificati productie mase plastice companie productie mase plastice angajam: muncitoare necalificate pt postul de ambalator manual, muncitori necalificati pt postul de manipulant marfa. Zona Pantelimon, Ilfov, asiguram transport, (0725.566.764 bestpack.ro@gmail.com 1556. Muncitori necalificati pt. spalatorie

covoare Doby Spalatorie Covoare angajeaza muncitori necalificati / spalatori covoare cu sau fara experienta. Pregatire la locul de munca. Domiciliu sec. 4/5. Program 06:00-16:00. luni-vineri. 2200 salariu net 2.200 L; (0784.504.329/ 0786.179.532 contact@doby.ro

istic Saftica Resort angajeaza muncitori necalificati pentru curatenie si intretinere. Se ofera carte de munca, cazare, 2 mese pe zi, salariu 1700 ron. 1.700 L; (0752.665.595/ 0752.665.595 Radu.hrituleac@gmail.com

sediul in Cristian strada Stejarului cautam colegi noi, pentru posturi cu norma intreaga 8h/zi: sudori, muncitor, lacatus mecanic, fara experienta, (0799.707.620/ 0745.341.549

1563. Muncitori necalificati, dulgheri pen-

1465. Muncitor necalificat Fabrica de

1493. Muncitori amenajari, persoane cu/

1564. Muncitori necalificati, dulghjeri,

mobila la comanda angajaza muncitori necalificati pentru atelier cu o minima experienta in domeniu mobilierului. Salariul este cuprins între 1600 si 2000 ron în functie de abilitati; (0727.056.131 catalin.niculae82@yahoo.com 1466. Muncitor necalificat full time sau part time in constructii, Soseaua Magurele sau Giurgiului; (0733.023.526 1467. Muncitor necalificat in domeniul

gazelor; (0756.190.949

1468. Muncitor necalificat la statie de reciclare ambalaj de sticla. Program L - V: 7 ore/zi. Punct de lucru - Bucuresti, sector 3 (0723.548.557/ 0734.331.037 office@tcromglass.ro 1469. Muncitor necalificat pentru depozit

materiale de constructii, Bd. Biruintei Pantelimon; (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com

1470. Muncitor necalificat pentru depozit,

cu sau fara experienta. Carte de munca, salariu atractiv. Zona Obor. Seriozitate, punctualitate, disponibilitate imediata. Program de zi (0751.873.793 1471. Muncitor necalificat pentru fabrica

de mobila, zona Gara Progesul, sector 4; (0723.171.084 office@casa2002.ro 1472. Muncitor necalificat pentru incar-

cat/ descarcat schela popi metalici, salariu/ luna 2.400 L; (0764.323.289 1473. Muncitor necalificat pentru magazin materiale de constructii zona Hala Traian (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com 1474. Muncitor necalificat pentru

santiere, domeniu se activitate instalatii. Oferim salariu atractiv, cerinte: spart, taiat, carotat pereti, prindere instala?ii, curatenie in santier. 2.000 L; (0762.659.849/ 0767.154.322 Contact.qualityresidence@gmail.com 1475. Muncitor necalificat Tipografie

amplasata in Afumati, Ilfov angajeaza muncitor necalificat. Salariu 1.250 plus tichete de masa. Se accepta si persoane din provincie. Oferim cazare; (0786.958.267 marius.brecea@gmail.com 1476. Muncitor necalificat constructii, firma de alpinism utilitar, angajam personal necalificat pentru lucrari in contructiiBucurestiSe ofera salariu atractiv; (0766.771.870 marion_berenghi@yahoo.com 1477. Muncitor necalificat cu permis auto

Firma de termopane angajeaza muncitor necalificat cu permis auto. Oferim salariu motivant, prime Sarbatori, plata ore suplimentare. Detalii la telefon. (0723.197.037

1478. Muncitor necalificat depozit bauturi angajez in complex Chirigii (0723.371.857 aurelian.bica@yahoo.com 1479. Muncitor necalificat la depozit. dis-

tribuim materiale si accesorii tamplarie PVC si aluminiu. Salariu muncitor necalificat 1650 ron. Locatie: Afumati; 1.650 L; (0756.120.910 vladislav@viknograd.ro

1480. Muncitor necalificat pentru echipa de montaj pavaj muncitori necalificati sau cu experienta, din Bucuresti, pentru echipa de montaj pavaj.Salariul intre 2600 si 3900 lei in functie de experienta.Permisul de conducere poate fi un avantaj. 2.800 L; (0774.400.444 office@elit-pavaj.ro

1562. Muncitori necalificati, Cordon Elec-

tronics SRL angajeaza muncitori necalificati din Bucuresti. Detalii la telefon, de luni pana vineri, intre orele 09:00- 17:00. (0725.681.014

1492. Muncitori SC King Steel S.R.La ca

tru firma constructii. Seriozitate, contract, cazare; (0737.187.223 zidari angajez; (0724.138.837

fara experienta pentru lucrari amenajari interioare si supraveghere lucrari. Disponibilitate deplasari in tara 1 L; (0744.753.931/ 0722.705.315 1494. Muncitori atelier confectii metalice

in Bd. Preciziei, sector 6, salariu net 2000 lei, cu carte de munca, in functie de experienta. Posibilitati venituri suplimentare. Debitare, gaurire, montaje, sudura; (0729.978.261 office@ccsm.ro 1495. Muncitori baieti productie structuri metalice confectii structuri metalice corturi. Oferim salariu motivant, Bucuresti, sector 1, Sos. Chitilei nr. 230; 2.200 L; (0744.769.265/ 021.311.81.85 iorgulescu.florin@gmail.com

1516. Muncitori in constructii angajez cu

contract de munca rigipsar, zugrav, faiantar, salariu negociabil; (0722.527.005 Creativehomeconstruct.sc@gmail.com

1496. Muncitori calificati hale industriale angajam personal pentru constructii industriale, oferim cazare si masa, conditii foarte bune de lucru, salariu atractiv, calificare la locul de munca, obligatoriu apt lucru inaltime; 1 {; (0725.558.285/ 021.313.38.89 office@plana-innova.com

1517. Muncitori in constructii angajam urgent, angajam personal cu experienta in constructii, in special confectii/structuri metalice si/sau hidroizolatii, instalatii. apt pt lucru la inaltime. Salariu atractiv + bonusuri/prime; 2.800 L; (0723.642.690 office@aartt.ro

1497. Muncitori calificati in acoperisuri SC angajeaza muncitori calificati, cu experienta in tinichigerie si dulgherie de acoperis. Salariu net 3500 lei. Asiguram cazare, transport la santier cu masini proprii. Tel. director. 4.000 L; (0744.304.636

1518. Muncitori in constructii, societate

1498. Muncitori calificati pentru intretinere, electrician pentru intretinere pentru restaurant sector 1. Salariu 2.5003.500 in functie de experienta (0760.693.830 marianaionita720@yahoo.com 1499. Muncitori calificati si necalificati in

domeniul: mobila, pal, executie si montaj, tamplarie, aluminiu, pvc, executie si montaj, salariul intre 2000-2500 ron negociabil/net. 2.500 L; (0744.221.705 dragos945@yahoo.com 1500. Muncitori calificati si necalificati Muncitori necalificati (carte de munca): 110 ron/zi lucrata + o masa calda + cazare asigurata + transport asigurat acasa. Muncitori calificati: 130 ron/zi lucrata+o masa calda. (0742.052.306 office@digijobs.ro 1501. Muncitori calificati si necalificati pentru depozit legume fructe (ambalare/ sortare). Asiguram cazare pentru cei din provincie. Locatie comuna Jilava, judetul Ilfov. salariu atractiv. Rugam seriozitate; (0730.635.449 1502. Muncitori calificati si necalifi-

cati pentru firma reciclare plastic. Asiguram cazare gratuita (modesta); (0731.458.871 1503. Muncitori calificati si necalificati

pentru santier in Bucuresti; 3.000 L; (0722.192.530/ 0787.771.762 1504. Muncitori calificati si necalifi-

cati pentru santiere in Bucuresti, pentru firma de constructii. Oferim cazare; (0728.195.788 1505. Muncitori calificati si necalificati montaj schela angajam muncitori necalificati pentru montaj, demontaj, incarcat si descarcat schela. Salariu mare si cazare daca este nevoie. Detalii la telefon; (0766.518.497 caprioara_a@yahoo.com 1506. Muncitori calificati zugrav, faiantar

pentru Sc Creative Home Construct, cu carte de munca (0722.527.005 creativehomeconstruct.sc@gmail.com

de constructii angajeaza urgent pentru postul de lucru din Bucuresti. Salarii foarte atractive. Relatii la telefon; (0725.562.642 1519. Muncitori in constructii, sec. 3,

pentru santiere in sec 3. Posturi disponibile: fierar betonist, dulgher, zidar, faiantar, zugrav. Se ofera contract de munca, cazare, transport. 4.500 L; (0722.986.365 isacteodor@gamil.com 1520. Muncitori in constructii. Angajez Calificati si necalificati. Fierari dulgheri Zona de lucru Colentina. Plata se face pe 15 ?i pe 30 ale luni 150 lei zi, 150 L; (0753.436.315/ 0753.436.315 Dorincristea05@gmail.com 1521. Muncitori in constructii. Societate

1537. Muncitori necalificati in domeniul productiei publicitare. Sos. Oltenitei, sector 4. Relatii la: (0730.833.838/ 0730.777.725 1538. Muncitori necalificati Luxten Light-

1567. Muncitori necalificati, societate comerciala cu sediul in Jilava angajeaza pentru depozit. Salariu 2000 lei net, asiguram transport (0758.043.439

1586. Muncitori- SC Electromontaj SA- Sucursala FSM Bucuresti angajeaza cu prioritate muncitori calificati zincatori si muncitori necalificati cu posibilitatea calificarii in meseria de zincator. Se ofera salariu motivant, plus bonuri de masa in valoare de 300 Ron/ luna. Muncitor necalificat salariu minim net 1800 lei + bonuri masa. Muncitor calificat zincator: salariu minim net 2200 lei + bonuri masa. Se platesc orele suplimentare conform legii, ceea ce duce la cresterea salariului primit. (021.346.55.37/ 021.346.03.18

sediul in orasul Pantelimon angajam muncitori necalificati. Femei si barbati. Tel: (0759.019.910 ajutor instalator. Nu conteaza varsta. De preferat din sectorul 5. (0769.220.102 1589. Necalificat muncitor necalificat pentru invatarea meseriei de sudor electric la locul de munca si sudor electric angajam pentru firma in zona parc Pantelimon. Tel intre orele 9 si 15; (0722.224.646 1590. Necalificat in constructii, plata la zi, 8 Lei/ora. Cazare pe santier pt. provincie, 2.000 L; (0744.342.961

1568. Muncitori necalificati, sudori confectii metalice, pvc, pal melaminat, salariu atractiv, zona Viilor. Matei Marian; (0723.387.341

1539. Muncitori necalificati muncitori

urgent, angajam personal necalificat, apti pentru lucru la inaltime (acoperis hale industriale sau lucru din nacela). Nu este necesara experienta. Salariu atractiv + bonusuri/prime; 2.400 L; (0723.642.690 office@aartt.ro

post de necalificat. Se ofera sansa de a invata meseria de instalator. Oferim si rugam seriozitate. (021.334.36.80/ 0788.346.395

1570. Muncitori necalificati, jud. Calarasi,

1593. Necalificati 120 lei pe zi, con-

necalificati baieti si fete ) in domeniul tipografic.Oferim salariu motivant si contract de munca .Experienta nu este necesara in domeniu; (0741.607.027 ludicomart@gmail.com 1540. Muncitori necalificati pentru colab-

orare in Bucuresti amenajari interioare. Contract munca legal, salariu motivant (120 lei/ zi), 120 L; (0743.267.907 1541. Muncitori necalificati pentru deseuri, punctul de lucru se afla in sectorul 4, Bucuresti, 1.600 L; (0766.259.729 1542. Muncitori necalificati pentru manipulare marfa. Domeniul de activitate este sortarea deseurilor nepericuloase. Posturile diponibile sunt in locatii Carrefour. Detalii la telefon. (0749.288.482

1569. Muncitori necalificati, constructii

Cordon Electronics SRL angajeaza muncitori necalificati din Jud. Calarasi Rute: Bucuresti-Oltenita si Bucuresti-Radovanu). Detalii la telefon, de luni pana vineri, intre orele 09:00- 17:00. (0725.681.014 1571. Muncitori necalificati, zidari, dulgheri Dezvoltator imobiliar angajez muncitori necalificati, zidari, dulgheri pentru constructie bloc nou. Conditii avantajoase, plata la sfarsitul zilei. Punct de lucru, str. Dreptatii, nr. 129, sector , 100 L; (0765.376.032/ 0724.670.296 romeo_dutu@yahoo.com 1572. Muncitori necalificati. Cautam

piese metalice. Relatii la telefon (0734.735.067/ 0734.735.066

zilieri - castiguri intre 100-150 lei/zilnicVrei sa muncesti atunci cand ai timp si sa castigi zilnic intre 100 si 150 de lei? Detalii si inscrieri direct la numarul de telefon; (0738.749.656

1544. Muncitori necalificati pentru pro-

1573. Muncitori operatori masini de

1545. Muncitori necalificati pentru sortare, incarcare marfa. Domeniul de activitate il reprezinta reciclarea deseurilor. Locatia este in com Bradul la 5 km de Pitesti. Detalii la, (0756.373.834

1574. Muncitori pentru constructii, muncitori calificati pentru lucrari de zidarie, tencuiala, sape, rigips, glet, faianta. Salariu intre 2.200-4.400 lei net. Ofer cazare; (0723.953.554

1546. Muncitori necalificati Societate angajeaza muncitori necalificati pentru sortare deseuri reciclabile. Salariu 1500 lei, bonuri de masa; (0743.335.228

1575. Muncitori pentru firma de colectare

ductie obiecte sanitare (Bucuresti, zona Ghencea) Cerinte: persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun. Se lucreaza in doua schimburi saptamanale. Nu oferim cazare: (0720.112.734

extruder, inginer Fabrica Europacking angajeaza muncitori necalificati (B/F) indiferent de varsta, sudor, soferi, maistru extruder si ajutor, inginer. Adresa Popesti Leordeni str. Pavel Ceamur nr. 4, judetul Ilfov. (0742.244.271

ing Company S.A. angajeaza. Relatii la telefon 0216688819 int.183, fax 0216688823 sau in str. Parangului nr. 76, sector 1; (021.668.88.19

fasonat, Baduc SA angajeaza pentru sectia de productie din Popesti Leordeni, sudori, lacatusi, in vederea calificarii ca operatori masinisti fasonare automata otel beton; (0745.101.251 liliana.constantin@baduc.ro

1525. Muncitori in fabrica pt. Firma pro-

1585. Muncitori, sudor, sofer, maistru

1588. Necalificat Angajez necalificat pt

ductie structuri metalice copertine, corturi in Bucuresti, Sos. Chitilei nr. 230. Program l-v 8.30-17, 2.000 L; (0744.769.265/ 021.311.81.85 iorgulescu.florin@gmail.com

muncitori necalificati, dulgher, faiantar, sapa, tencuit pentru statiunea Costinesti. Asigur cazare, masa si salariu. Tel: (0736.161.979/ 0737.294.811

cat din provincie. Se asigura cazare in santier; (0722.613.554

1566. Muncitori necalificati, societate comerciala cu activitate in productia de mobilier din pal melaminat si MDF, angajam persoane serioase si dornice sa se alature colecticului nostru. Mediu de lucru placut, salariu atractiv (0725.872.091 mabisvb@yahoo.com

1522. Muncitori in depozit pt. depozit de

1524. Muncitori in domeniul constructilor,

1582. Muncitori, zidari (rigips) si necalifi-

1587. Muncitori. Firma tamplarie PVC cu

1543. Muncitori necalificati pentru polizat

1523. Muncitori in domeniul constructiilor, necalificati si calificati, societate angajeaza cu contract de munca, in Bucuresti, zona Drumul Taberei 3.200 L; (0727.083.468

tori necalificati pentru fabrica ambalaje plastic, zona B-dul Timisoara, doua schimburi de 8 ore, program luni- vineri salariu, 1600 net sau part time; (0726.726.006

1565. Muncitori necalificati, pentru depozit materiale constructii, posibilitate cazare, in zona Militari Rosu, salariu atractiv; (0722.266.441/ 0726.589.912

comerciala angajeaza urgent muncitori in constructii pentru functia de zugrav, zidar, faiantar, rigipsar. Bucuresti; (0723.634.927 obiecte sanitare (Bucuresti, zona VitanBarzesti. Cerinte: experienta in lucrul in depozit, persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun. Nu oferim cazare; (0720.112.734

angajam urgent (0727.716.001 nirantotal@gmail.com 1581. Muncitori, angajam femei munci-

1584. Muncitori, instalatori, electricieni SC Bucuresti angajeaza muncitori necalificati, instalatori si electricieni pentru lucrari retele edilitare. Salariul net este de 2200 muncitori, 2500 instalatori, 2800 electricieni. 2.200 L; (0767.153.377 office@mat-nic.ro

1561. Muncitori necalificati, complex tur-

1491. Muncitori in constructii pe termen nelimitat si cu contract de munca in conditii serioase; (0734.492.895 margresn@yahoo.com

1580. Muncitori si necalificati, firma

1559. Muncitori necalificati, angajam muncitori necalificati - barbati, pentru sortare deseuri la punctul nostru de lucru situat in loc. Sindrilita, Ilfov; (0730.310.310 razvan.enache@recicleaza-deseuri.ro

Muncitor necalificat cu posibilitate de instruire si avansare in productia mobilierului la comanda. Conditii de lucru moderne si echipa tanara; (0723.156.338 office@mobilak.ro 1464.

1579. Muncitori santier firma de constructii angajam muncitori calificati (rigipsari, gresie, faianta) si necalificati; (0767.880.590

1583. Muncitori, firma de constructii angajam Angajam muncitori necalificati si muncitori calificati numai cu experienta pentru montat gresie-faianta pentru santier zona Metrou Dimitrie Leonida. Rog seriozitate, salarizare pe masura. (0767.880.590

1560. Muncitori necalificati, angajeaza fabrica de talpi si branturi din Jilava. Transport asigurat. Salariu avantajos. Telefon: (0729.038.719/ 0729.038.725

1490. Muncitori firma specializata

1578. Muncitori productie mecanica Angajam muncitori productie confectii metalice usoare, zona metrou Brancoveanu, sector 4; (0726.102.308 hq@digitaltelecomms.com

1558. Muncitori necalificati si soferi

Baurom Construct SRL angajeaza pentru depozitul din Chitila, Str. Oxigenului, Nr. 2, Ilfov muncitori necalificati si soferi (conducatori auto profesionisti cu experienta). (0744.692.629/ 021.361.62.23

gresie, faianta, zona Republica. Cerinte: disponibilitate pentru munca fizica. Avantaj domiciliul sector 3 sau 2. Relatii tel. (0770.462.440

1489. Muncitori calificati si necalificati in domeniul constructiei si hidroizolatori. Ofer cazare, salariu atractiv. (0735.039.124

1550. Muncitori necalificati in constructii Firma de constructii, angajam personal necalificat pentru montare gresie si podea flotanta in cladiri de birou. Asiguram instructaj. Plata la termen fara intarzieri! 2.800 L; (0769.674.488/ 031.437.84.17 office.samdevelopment@yahoo.ro

1557. Muncitori necalificati si calificati, sudori, electricieni, instalatori, frigotehnisti pentru firma de instalatii sanitare din 1994 (0729.200.822 office@moviconstruct.ro

1486. Muncitor necalificat. Electromagnetica SA angajeaza Muncitor Necalificat pentru sectie de productie. (021.404.21.20

1462. Muncitor necalificat angajam in conditii avantajoase muncitori necalificati. Program de lucru de luni pana vineri (07:00 - 15:30, 1 h pauza de masa). Locatie Sector 3. (0723.606.863

1549. Muncitori necalificati constructii, angajam 20 de muncitori necalificati, salariu brut 3278 ron, salariu net 2302 ron. Salariu net cuprinde: 1887 ron in cont, 315 ron bonuri de masa, 100 ron bonus Paste si Craciun. Pentru cei care au fost pacaliti; 3.278 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

1547. Muncitori necalificati - fabrica de mobila, fabrica de mobila cu o experienta de peste 16 ani in domeniu angajeaza personal ne/calificat.- contract pe perioada nedeterminata; program de lucru 8 ore; salariu atractiv, bonusuri; (0723.151.750 contact@fabricademobila.ro 1548. Muncitori necalificati constructii

metalic muncitori tineri necalificati ce doresc sa se formeze in domeniul constructiilor metalice si semnalistica statii peco. Salariul atractiv. Deplasari tara. Permis constitue un avantaj. (0740.490.036 Vladone16@mail.ru

1591. Necalificat. Angajam muncitori necalificati pentru ajutor instalator. Plata la zi. Zona metrou Pipera, 100 L; (0728.837.774 1592. Necalificat. Angajam tanar pe

structii; (0768.080.030

1594. Necalificati Fabrica de mobila,

angajam personal necalificat pentru curatat, ambalat piese de mobilier, incarcat si descarcat marfa, activitati diverse in hala. Program fix 8-17.00, 1 h pauza, decontare transport. 2.000 L; (0753.277.788 laramodul@gmail.com 1595. Necalificati pentru atelier tamplar-

ie pvc, zona Berceni, (0723.283.374

1596. Necalificati angajam in constructii

pentru Bucuresti. Program 08-18. Plata se poate face la saptamana, avem cazare si diurna, seriozitate, 100/zi; (0765.629.869 1597. Necalificati barbati si femei urgent

pentru ambalare/ scanare/ sortare colete. Salariu net 1400 ron + Tichete 200 ron. Program: 8 ore/ L-V/ 08.00-16.00. Locatie iesire sector 5 catre Magurele. Asigurare transport din sector 5 1.600 L; (0737.814.574

1598. Necalificati constructii, barbati si femei la fabrica de pavaje, punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8, p.reper Garden Plaza. Statie ICTSMUA autobus (449, 780, 783). Oferim cazare, salariu 3.000-3.500 Lei 3.500 L; (0766.085.519 1599. Necalificati femei si barbati asam-

blare mobila asiguram pregatire profesionala, Faur sector 3. 1500 Lei net 1.500 L; (0725.227.397 josephrizk00@hotmail.com 1600. Necalificati in constructii pentru firma din Bucuresti, salariu la 15 si 30 a lunii, fara intarzieri la plata salariului, program L-V 8-18, Sâmb?ta liber, de lucru toata perioada anului, se lucreaza la acoperisuri iar pe timp ploios in interior. 4.000 L; (0723.153.211 1601. Necalificati santier Bucuresti angajam. Conditii bune si serioase. Avem cazare+diurna in fiecare zi, 100/zi, fara alcool; (0740.838.160 1602. Necalificati, barbati si femei la fabrica productie pavaje. Punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Statia ICSITMUA autobus (449, 780, 783). Oferim cazare gratis, sal. 3.000-3.500 L, 3.500 L; (0766.085.519 armopavsrl@yahoo.ro

1603. Necalificati, orice varsta (preferabil peste 40 ani) pt pensiune la paza, curatenie, intretinere. Oferim cazare gratuita, preferabil persoana sa locuiasca la noi, zona Branesti Ilfov. 2000 lei net. Sms la orice ora. 2.000 L; (0767.079.463 1604. Necalificati, calificati, colaboratori,

tamplari pentru atelier de tamplarie Faur. (0733.219.302/ 0734.473.083

1605. Oameni pentru curatenie bloc rezi-

dential nou, program de luni pana vineri 7–15 salariu 2000 de Lei in mana cu carte de munca. In sector 3, (0751.650.273

1606. Ofertant birou vanzari, Doraly, Afu-

mati, Ilfov doresti sa lucrezi intr-un mediu relaxat, in conditii civilizate de birou cu un salariu motivant, prime, bonuri de masa. Trimite CV-ul tau acum prin adresa de email sau prin WhatsApp, 4.000 L; (0770.442.373 contact@bigg.ro

1607. Ofertant, agent vanzari, tamplarie pvc Neofort Biz. Angajam ofertant tamplarie PVC Salamander si Alumil. Munca de birou, salariu oferit este peste media din piata, comision din vanzari. Experienta ceruta este de minim 1 an in vanzari. (0758.090.904/ 021.528.06.61 office@neofort-biz.ro 1608. Office asistant Dipol Connect cauta

un coleg/colega pentru consiliere clienti si prelucrari comenzi online si in magazin. Mai multe detalii despre ceea ce facem pe www.dipolnet.ro. Va asteptam. 1.800 L; (0741.251.636 shop@dipolnet.ro 1609. Office manager. Societate angajeaza office manager in sector 2, zona Baicului. Cerinte: cunostinte bune de contabilitate primara, utilizare pachet Office, experienta minim 1 an. Relatii la tel. (0752.065.641

1610. Office Staff, The Safety Supply Company is one of the UK’s leading PPE and safety equipment suppliers. We are currently in need of a full time Office Admin to join our office team; (0746.529.704 1611. Om pentru paza magazin Shop&Go

zona Obor. Program flexibil, salariu atractiv; (0767.655.834

1612. Operatoare call center in zona centrala cu sau fara experient?, cu varsta cuprinsa intre 25 si 55 de ani. Programul este de 8 ore/zi, de luni pana vineri. Salariul 1900 ron/luna. 1.900 L; (0765.613.326/ 0765.737.111 esential_life_medical@yahoo.com 1613. Operatoare pariuri sportive pentru

Partener Superbet 1.800 L; (0731.922.485 militaripariuri@yahoo.ro

1614. Operatoare preluare comenzi

telefonice salariu intre 1800-2000 lei/luna. CV la mail; (0799.831.111/ 0720.987.739/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

OPERATOARE, OPERATOR CALCULATOR SI XEROX, CONDITII AVANTAJOASE. TRIMITETI CV PE MAIL; COPYSIPRINT@GMAIL.COM

1615.

1616. Operator casa de amanet. Program flexibil, salariu atractiv, cu sau fara experienta; (0735.545.644

a apelor uzate angajam muncitori pe camioane cu bazine de colectare. Salariu incepand de la 2500 ron. Punctul de lucru se afla in sectorul 3. Mai multe detalii la telefon; 2.500 L; (0771.784.575 1576. Muncitori pentru firma productie

publicitara Firma productie publicitara angajam muncitori absolventi liceu. Locatie: Bucuresti, sect 3, zona Republica. Cerinte: - persoane dinamice, cu capacitate de invatare, spirit de echipa. (0729.065.159/ 0726.954.244 veronica@adda-ro.com 1577. Muncitori pentru hala productie sticla, angajeaza societatea comerciala. Se ofera salariu motivant, bonuri de masa si bonusuri in functie de activitate. Program 0816.30. Relatii la telefon: (0728.859.468

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


18

22 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 1652. Operator masa de croit postul solicita cunostiinte tehnice si de croitorie, Operare calculator si seriozitate sunt un plus. Va oferim un loc de munca stabil, salariu motivant, carte de munca; (0724.204.040/ 0723.338.606 office@asined.ro 1653. Operator masini de ambalat, operator masina semiautomata de ambalat produse alimentare, zona cartier 23 August. Salariu net intre 2000-3000 ron/luna. 3.000 L; (021.361.28.28 calitate@ketos.ro 1654. Operator masini si utilaje electromecanic SC Quality Pack angajeaza operator masini si utilaje, electromecanic pentru mentenanta lor.Program flexibil si salariu atractiv. 1 L; (0762.259.100 daniel@qualitypack.ro 1655. Operator PC Saga facturare, cau-

tam persoana pentru facturare SAGAadresa este: bd Th Pallady nr 44 D sect 3. CV la email. (0737.523.284 contabilitate.georgiana@gmail.com 1656. Operator pc, Dragomiresti, pentru

1617. Operator ambalare, preparare

1635. Operator comenzi angajam opera-

medicamente Fabrica de medicamente situata in Theodor Pallady angajeaza personal in sectia de ambalare, preparare. Program: 3 schimburi cu rotatie saptamanala (06-14, 14-22, 22-06), luni-vineri. (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com

tor comenzi in cadrul unei cunoscute fabrici de produse cosmetice din Bucuresti. Locatie: Sector 6, Militari. Program: L-V 7:00-15:30. Experienta nu este necesara; 1.750 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro

1618. Operator aparate cafea Angajez

cunoscut magazin ochelari de vedere, ochelari de soare, si lentile de contact. Locatie: Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, sector 6, langa Afi Cotroceni. Program: 9:30 - 20 1.600 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

urgent operator aparate de cafea, posesor carnet de conducere, in Bucuresti, full time. Gestionarea, aprovizionarea si curatarea aparatelor de cafea. Pachet salarial atractiv, rog seriozitate, (0761.624.728 olgaforda@yahoo.com 1619. Operator automate cafea, DMD Coffee & Vending angajeaza soferi distributie si operatori automate cafea cu sau fara experienta, pentru Bucuresti si Ilfov. Pachet salarial atractiv; (0765.737.730 diana.dragoi@dmdcoffee.ro 1620. Operator buldoexcavator, miniexcavator, bobcat Firma de constructii angajeaza operatori pentru buldoexcavator, miniexcavator, miniincarcator tip bobcat. Salarii atractive, se asigura cazare; (0722.271.606/ 0723.567.941 office@gama-admin.ro 1621. Operator calculator cu bune abilitati de comunicare si intiativa. Se lucreaza in ture de zi si de noapte. (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 1622. Operator calculator Relatii la tel. CV email: (021.326.55.96/ 0728.915.852 fmmedident@hotmail.com 1623. Operator calculator Reteaua de

magazine ITpunct.ro angajeaza angajeza tanar / tanara motivata. Se cer: atitudine pozitiva. Persoana sociabila. Imaginatie, creativitate, contabilitate@officepromedia.ro 1624. Operator calculator si agent call center pentru relatii clienti si ofertare. Beneficii: pachet salarial motivant, bonuri de masa, bonuri cadou, asigurare sanitate; (0728.839.851 agerthermoserv@gmail.com 1625. Operator calculator contabilitate

primara intrari-iesiri, acte premergatoare contabilitatii.Experienta, lucru in programul de ctb Mentor (0751.873.793 gkpoilgroup@yahoo.com 1626. Operator calculator si call-center, angajam operator calculator introducere si validare date, departament contabilitate, inregistrare facturi intrari iesiri stoc, responsabilitate stoc marfa, alte activitati de birou si call center. 1.600 L; (0741.044.619 tecttron.srl@gmail.com 1627. Operator calculator, etichetare,

depozit pt. Fox, fabrica de mezeluri. Cunostinte calculator, efort fizic, program in schimburi, perioada nedeterminata, bonusuri, prime, masa calda gratuit. Sector 4. Contactati-ne intre orele 9-17 de L-V 2.000 L; (0726.718.768 1628. Operator calculator, optimizare,

pentru Regency Company, locatie: incinta Faur, salariu atractiv si posibilitati de dezvoltare (0722.101.050 office@regencycompany.ro 1629. Operator call center Daca iti doresti

sa lucrezi intr-o echipa tanara, intr-un mediu de lucru placut si modern, echipa noastra este in cautare de noi colegi pentru Departamentul de Call-Center. Program de lucru flexibil. 2.300 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro

1636. Operator comenzi in cadrul unui

1637. Operator comenzi, angajam in cadrul unei importante companii de produse cosmetice din Bucuresti. Locatie: Militari, sector 6. Program lucru: L-V 7:00 15:30.Nu necesita experienta 1.750 L; (0799.762.360 1638. Operator curatenie Academiei

Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, angajeaza personal curatenie in cadrul unei sucursale bancare. Program full-time salariu motivant (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro 1639. Operator curatenie part time / full

time angajam operatori curatenie part time /full time, in locatii din Bucuresti; (0799.741.460/ 0729.149.655 ionut.maxim@prologicfm.ro 1640. Operator DDD Axiven Pest Control

angajeaza operator DDD. Zona sec 3, Salariu 1800-2200 in functie de experienta. Extra: tichete de masa, masina, telefon. 2.000 L; (0766.069.978 office@axivenpestcontrol.ro 1641. Operator DDD (dezinsectie,derati-

zare) angajam operator DDD pentru Municipiul Bucuresti.Cerinte: Experienta similara, permis conducere cat B, seriozitate. Firma are ca profil de activitate dezinsectie, dezinfectie si deratizare; (0765.444.422 office@ecoprevent.ro 1642. Operator gestionare comenzi

bucatarie interna cu livrare la domiciliu. Operator gestionare comenzi pentru Companie multinationala domeniul food delivery , sedii in toate zonele Bucurestiului, program flexibil, 2 zile la munca cu 2 zile libere, salariu intre 1800 2000 lei, contract de muncacv la mail 2.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro

pentru Companie multinationala domeniul food delivery ,sedii in toate zonele Bucurestiului, program flexibil, 2 zile la munca cu 2 zile libere, salariu intre 1800 -2000 lei, contract de munca, CV la mail 2.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro 1645. Operator ghilotina pentru hartie

(taietor) candidatul trebuie sa aiba experienta in domeniu. Descriere job: Taiere pe ghilotina electrica, spiralare, perforare, plastifiere etc. Salariu fix + ore platite + prime; (0746.389.069

1647. Operator jocuri virtuale daca esti

1633. Operator call center, Companie multinationala in extindere din domeniul food delivery angajeaza operator call center preluare comenzi telefonice, salariul 18002000 lei, program flexibil, 8 ore/zi. CV la mail, relatii la telefon, 2.000 L; (0720.987.739/ 0799.831.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro 1634. Operator CNC in cadrul unei com-

panii publicitare din sector 4, Bucuresti. Program: L-V 07 - 15; 13 - 21; 3.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1675. Operatori productie in cadrul unei cunoaste fabrici de stilca din Bucuresti. Program: 3 schimburi. Nu necesita experienta si calficare. 2.600 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1657. Operator PC. Cautam coleg care sa fie punctual si serios, sa manifeste spirit de echipa si sa lucreze eficient in conditii de stres. Crezi ca descrierea ti se potriveste? Stii sa utilizezi un calculator? Esti entuziasm, simtul umorului, loialitate, implicare si dorinta de dezvoltare, experienta in utilizare PC – pachetul office, abilitati de comunicare si relationare umana; cunostinte avansate de limba engleza; energie, capacitatea de a invata, spirit organizatoric, responsabil. Oportunitati: Sansa de a lucra intr-un mediu profesionist, intr-o echipa tanara si motivata, Salariu motivant, pe masura realizarilor, bonusuri in functie de performanta Program flexibil in ture zi/noapte. Asteptam CV-ul dumneavoastra la adresa de e-mail: hr@online-management.ro

1676. Operatori productie in cadrul unei cunoaste fabrici de stilca din Bucuresti. Program: 3 schimburi. Nu necesita experienta si calficare. 2.400 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1658. Operator print plotter + routter large format Firma productie publicitara cartier Militari/metrou Pacii angajeaza Operator print plotter + routter large format. 3400 RON net. (0744.526.857 constantin.brasov@interbrand.ro

1679. Operatori productie publicitara cu

experienta colantori, tehnicieni confectii/ montaj reclame, avantaj cunostinte operare utilaje din industria publicitara si permis auto. Salariu de la 2500 lei, bonusuri, transport asigurat; (0772.148.187

1659. Operator procesare date, firma

1680. Operatori utilaje muncitori necalifi-

curierat Urgent Cargus angajeaza operatori IT pentru punctele de lucru din Bucuresti. Activitatea consta inintroducere de date, urmarirea awb, monitorizare curieri. Program 11.00-17.30 de luni pina vineri. (0725.860.912 vam_unic@yahoo.com 1660. Operator productie in cadrul unei

importante companii producatoare de materiale termoizolante. Locatie Bd. Iuliu Maniu, Militari. Program L-V in 3 schimburi. Necesita experienta de minim 3 luni in depozit 2.000 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 1661. Operator productie publicitara,

Corel Draw, grafica primara pentru productie publicitara, printuri mari dimensiuni, prelate, meshuri, cutter plotter. Punct lucru Bucuresti, sector 1, Sos. Chitilei nr. 230. 2.500 L; (0744.769.265 iorgulescu.florin@gmail.com

1677. Operatori productie in cadrul unei cunoaste fabrici de stilca din Bucuresti. Program: 3 schimburi. Nu necesita experienta si calficare. 2.600 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1678. Operatori productie in cadrul unei

cunoaste fabrici de stilca din Bucuresti. Program: 3 schimburi. Nu necesita experienta si calficare; 2.600 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

cati. Oferim venituri cuprinse intre 1.5002.000+ tichete de masa detalii tel. Zona Ciorogarla; (0722.218.556 1681. Operatori. Centru de copiere,

plotare, carti de vizita, coperti de diploma, angajam operatori cu experienta, unde poate sa porneasca de la un salariu care sa reflecte experienta, prezenta si care poate sa-si ajusteze salariul lunar, in functie de cresterea sa profesionala. Acceptam operatori care sunt coreti cu clientii, personal care doreste sa lucreze intr-un mediu curat si onorabil; (0738.773.877

1696. Ospatar si ajutor bucatar, angajeaza restaurant din zona 13 Septembrie. Relatii la telefon. (0764.687.270 1697. Ospatar si ajutor ospatar, tineri pentru hotel 4 stele zona Baneasa, conditii avantajoase si contract de munca. 1800 lei - 2000 lei. Detalii la tel. (0742.244.580 office@phoenicia.ro 1698. Ospatar zona Unirii, ospatar restaurant zona centrala (Unirii), salariu motivant, bonusuri, masa si transportul asigurate. Detalii la nr. tel. sau e-mail resurse.umane@stadio.ro (0731.322.472 roxana@stadio.ro

pasionat de realitatea virtuala, de jocuri precum Fifa, Fortnite, UFC, acest job este pentru tine. Hai sa faci parte din echipa noastra. (0728.741.467 stoicaionut.alexandru@yahoo.ro 1648. Operator la masina productie, Militari angajam urgent persoane pentru postul de operator productie profile, zona Militari. Salariu negociabil, bonuri de masa; 2.000 L; (021.311.77.09 1649. Operator linie productie Cordon Electronics SRL angajeaza operator linie productie din Bucuresti.Se asigura training.Conditii de munca foarte bune,posibilitati de avansare. Detalii la telefon, L-V, intre orele 09:00- 17:00. (0725.681.014 1650. Operator linie productie respons-

abil cu operarea si supravegherea utilajului. Beneficii: specializare gratuita, conditii de munca excelente, loc de munca stabil, pachet salarial atractiv (venit net incepand cu 2.000 Lei) (0725.206.363 adriana.negoiu@austriacard.ro 1651. Operator magazin online procesare comenzi, sunt si colete de 20kg, introducere produse site, cunostinte Photoshop, program l-v 09.00 - 17.00, zona 13 Septembrie-Prosper,2000 lei net, trimiteti CV pe email info@vaella.ro 2.000 L; (0758.689.934 info@vaella.ro

● Baieti si fete pentru postul de agent vanzari, cu sau fara experienta. Plata la zi. Oferim cazare. 0728.650.079 ● Angajam urgent persoana cu abilitati de negociere, comunicari si vanzari directe pentru postul de reprezentant vanzari. Oferim cazare. 0733.380.388 ● Angajam agent de vanzari, distribuitor, cu sau fara experienta, fara limita de varsta, oferim cazare in Bucuresti, contract de munca; 0371.477.855 ● Curier pedestru, agent distribuitor, promoter pentru munca de teren Bucuresti (cu sau fara experienta), fara limita de varsta. 25 de posturi disponibile. Salariul motivant. Oferim cazare. 0371.477.855 ● Angajam personal pentru functia de distribuitor, agent vanzari pedestru fara limita de varsta. Programarile se fac la: 0371.477.855 ● Angajam distribuitor pedestru fara limita de varsta. Plata la zi. Oferim cazare. 0728.650.079

1718. Ospatari, aj ospatari, hostess Argentine Steak&Sushi Baneasa angajeaza ospatar, picol, hostessa. Conditii excelente de lucru. (0768.494.450 valentin_tms@yahoo.com

pentru restaurant cu specific arabesc, Bucuresti, vis a vis Arena Nationala; (0746.696.666/ 0756.616.666

brutar, cofetar, vanzator pentru cofetarie/ patiserie Margeanului-Orizont; (0762.298.622

1700. Ospatar, cerinte obligatorii: experi-

1720. Ospatari, barmani si personal de

1748. Patisera cu experienta zona Trapezului metrou 1 Decembrie 1918. Salariu: 2.500 lei. Detalii la telefon, 2.500 L; (0765.584.492/ 0766.746.586

enta, calificare ospatar si limba engleza nivel mediu. RIn Grand Hotel angajeaza ospatar pentru: mic-dejun, banchete, colaborare pentru evenimente private, conferinte etc.) (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

curatenie, cautam colegi, personal de restaurant cu experienta, ospatari atenti, harnici si veseli, barmani creativi si personal pentru curatenie. Va oferim in schimb, seriozitate si salariu atractiv (0737.500.151 office@berariabucuresti.ro

1701. Ospatar, pentru restaurant, langa Mall Plaza Rom, serios, amabil cu clientii, domiciliat in sector 5 sau 6. Conditii avantajoase: masa, tips, bonusuri. Interviu in restaurant intre orele 10-18 sau CV; (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com

1721. Ospatari, bucatari si ajutor de bucatar, pentru Maraschino Bistro contract de munca, tips din vanzare, o masa calda pe zi, transport asigurat (program 11-02) (0728.825.777

1702. Ospatar, preluare si servire comen-

zi mancare si bauturi. Pregatire preparate usoare. Cerinte: experienta, limba englezanivel mediu, seriozitate. Hotel boutique 4 stele din centrul Bucurestiului, (0758.094.095 mihaela.zuld@hotelmoxa.com 1703. Ospatar, ajutor ospatar si hostess

Restaurantul Cherhanaua Ancora angajeaza: ospatar, ajutor ospatar, si hostess. Salariu motivant. Tel: (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com

1682. Optim Studio angajam ptr urma-

1704. Ospatar, ajutor ospatar, casier, Wasabi din Afi Palace Cotroceni angajeaza ospatar/ ajutor de ospatar/ casier cu sau fara experienta. Programul: o zi cu o zi, de de la 9-22. Salariu: 1800, 200 Lei bonuri de masa, tips, bonusuri; 3.000 L; (0744.261.471 adriana.wasabi@gmail.com

toarele posturi frizerie, manichiura, coafor, cosmetica oferim posibilitatea de a alege salariu fix sau comision contract de munca, cerinte: seriozitate, responsabilitate si corectitudine in indeplinirea sarcinilor. 100 L; (0732.069.445 voicudanutoficial@gmail.com

1705. Ospatar, bucatar, ajutor bucatar, angajam in restaurant zona Piata Victoriei (Titulescu). Salariu motivant + tips. Program 2 cu 2 zile de la 9-22. Mai multe detalii la telefon; (0763.021.741 stas30@mail.com

1722. Ospatari, bucatari, ajutor buc?tari

Complex turistic Valea Iazurilor angajeaza ospatari/bucatari cu sau fara experienta, 1600-2000 lei, posibilitate de cazare si transport decontat. (0761.905.321 1723. Ospatari, fete, baieti, pentru Restaurant Fine Dining Savart. Conditii avantajoase. Programari interviuri telefon: (0743.575.757 office@savart.ro 1724. Ospatari, ospatarite, cu experienta

preferat livrator cu scuter) si operator telefon pentru restaurant cu specific turcesc situat in sos. Colentina nr. 281 A, 4 Castiguri atractive (0725.516.976 edessaromania@gmail.com 1726. Ospatari, ospatarite, sofer (de

preferat livrator cu scuter) si operator telefon pentru restaurant cu specific turcesc situat in sos. Colentina nr. 281 A, castiguri atractive (0725.516.976 edessaromania@gmail.com 1727. Ospatari, urgent, salariu de baza 1.300 lei + tips. Barman, bucatar, ajutor bucatar, personal la vase; (0769.347.727

1731. Ospatarita pentru cafenea fast-

food, sos. Colentina nr. 316; (0728.296.306

1732. Ospatarita, ajutor ospatarita, picol-

Games Bucuresti, sect 2. Angajam fete cu/ fara experienta pentru postul de supraveghetor/ operator sala jocuri. 1 L; (0752.944.959/ 0753.099.005 ioannadeniisa@yahoo.com

optica de renume pe piata romaneasca, angajam optometrist. Oferim salariu atractiv+bonusuri si comisioane. Te asteptam sa faci parte din echipa noastra! 1.800 L; (0726.460.460 conducere@swissoptik.ro

1663. Operator site si lucratori com-

Restaurantul Stadio din Piata Universitatii angajeaza tineri pentru pozitia de ospatar/ospatarita. Program flexibil, mediu de lucru placut, salariu motivant, posibilitati de dezvoltare, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1684. Orhideea Residence angajeaza cameriste Hotelul Orhideea Residence angajeaza cameriste si ingrijitor spatii hoteliere. Salariu: 2000 lei net. Detalii la telefon sau direct la sediu. (0754.593.445 hr@orhideeaspa.ro

1665. Operator. Firma tamplarie PVC

angajeaza operatori cu experienta pentru sectie infoliere profile PVC. Salariu fix 4600 lei. Angajare pe baza de concurs. Tel: (0744.499.891 1666. Operator/asistent operator/mecanic productie mase producator mase plastice, angajam: operator productie, asistent op productie, mecanic productie. Oferim: contract perioada nedeterminata, salariu atractiv, plata orelor suplimetare, transport; (0725.566.764 bestpack.ro@gmail.com 1667. Operatori call center Jad Sticks Delivery, companie noua infiintata in Romania aflata in plina dezvoltare, te cauta pentru a se putea dezvolata impreuna cu tine. 1.750 L; (0728.401.872 Jadsticksdeliverý@yahoo.com 1668. Operatori control calitate (automo-

tive) angajam in Brasov, salariu motivant, tichete de masa, transport asigurat, subventie la cantina, 25 co/an, prime de productivitate, spor de noapte 25%, ore suplimentare platite dublu (0720.534.811 ana.munteanu@passion4work.ro 1669. Operatori curatenie in farmacii Bucuresti firma de curatenie cu obiectiv in toata tara angajeaza operatori de curatenie in farmacii, inlocuitori concedii, pe perioada indelungata din toate sectoarele. Program 8h/zi, de L-V. Relatii tel. (0733.971.396 operational@dejavuinternational.ro 1670. Operatori curatenie. Companie nationala angajeaza operatori curatenie pentru spatiu birouri, cu program 8 ore/zi, salariu avantajos + bonuri de masa. Relatii suplimentare de luni pana vineri intre orele 8,00-16,30; (0751.113.011 1671. Operatori injectie mase plastice,

personal necalificat din Bucuresti si din provincie pentru injectie mase plastice si asamblat jucarii 1.800 L; (0765.214.577 bruo@romtatay.ro 1672. Operatori linie imbuteliere personal

calificat pentru sectia productie angajeaza firma Zarea. Interviuri de angajare zilnic luni - vineri orele 13-15 la sediul din bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1 (021.667.00.20 office@zarea.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1685. Orhideea Residence angajeaza spalator vase Hotel Orhideea Residence angajeaza spalator vase pentru restaurant. Salariu: 1700 net. Program 15:00-23:00. Mai multe detalii la telefon. (0754.593.445 hr@orhideeaspa.ro 1686. Ospatar cu sau fara experien-

ta angajam pentru hotel zona Bragadiru. Putem oferi cazare si salariu. (0744.342.575/ 0744.638.264

1707. Ospatar, ospatarita pentru restau-

rant chinezesc Restaurant chinezesc angajeaza ospatar, ospatarita cu experienta. Program: o zi cu o zi. Salariul discutabil, masa asigurata, tips considerabil. Zona: mall Vitan, strada Alexandru Moruzzi nr. 76. 1.500 L; (0752.247.626 1708. Ospatar, ospatarite, ajutor de

bucatar si femeie de serviciu angajam in zona Militari, sector 6. Relatii la telefon; (0744.868.855/ 0770.354.776 1709. Ospatar, picollo restaurant in Cen-

trul Istoric (zona Unirii), ne marim echipa. Cautam ospatar/piccolo. Sunati intre orele 10.00-15.00 la nr tel. (0735.861.681/ 0735.861.682

pentru Bistro din Piata Rosetti. Program 2 cu 2, masa asigurata, salariu + bonuri de masa. Informatii la telefon: (0745.574.230 ella.translucid@gmail.com

1710. Ospatar, salatier, spalator vase Restaurant situat in zona Baneasa angajeaza personal pentru postul de ospatar, salatier si spalator vase. Programul este de 1zi cu 1zi. Detalii telefonic; (0726.262.873 anna_simion27@yahoo.com

1688. Ospatar Restaurant Il Destino

1711. Ospatar/ ospatarita

1687. Ospatar cu sau fara experienta

angajeaza ospatar cu minim 5 ani experienta, (0744.318.094 Manager.ildestino@gmail.com 1689. Ospatar Restaurant La mami

acasa din Popesti-Leordeni angajeaza ospatar. Programul este de 1/1, carte de munca. Oferim si cerem seriozitate; (0765.851.559/ 0787.293.567 1690. OSPATAR Restaurant modern, cen-

tral. Se cere experienta de minim un an, seriozitate. Se ofera mediu de lucru placut si modern, pachet salarial atractiv; (0762.172.877 hr@upstairs.ro 1691. Ospatar vino sa lucrezi in unul din

restaurantele grupului SHC. Cautam colegi pentru pozitia de ospatar, care sa faca parte din echipa restaurantelor Stadio, Social 1, Nor, Cismigiu. (0731.322.472 nicoleta.deaconu@stadio.ro 1692. Ospatar banchete Hotel RIN Cen-

tral angajeaza ospatar banchete pentru pregatirea restaurantului/sala de eveniment, mise en place-ul meselor, servire ireprosabila. Cerinte: persoana harnica, punctuala, disponibil/disponibila pentru ture. (0731.111.418 resurseumane@rinhotels.ro 1693. Ospatar cu sau fara experienta

cafenea situata in centrul orasului, zona Ateneul Roman angajeaza ospatar cu sau fara experienta. Salariu motivant. Daca doresti un loc de munca intr-un loc placut si prietenos te rugam sa ne cauti. (0727.722.922/ 0746.093.731 Pantazi.antonia@gmail.com

Restaurant&Pub angajeaza ospatarita cu sau fara experienta, program flexibil, contract de munca, colectiv frumos, tips, masa asigurata, dorim persoana comunicativa, ingrijita. Sunati dupa ora 11:00, (0773.802.387 1712. Ospatar/ospatarita pentru cele doua locatii noi Boulevard Cafe angajeaza ospatari/ospatarite cu experienta. Oferim pachet salarial atractiv+tips, conditii avantajoase de munca; 1.300 L; (0735.155.357 Cafeblv@gmail.com 1713. Ospatari Bistro D20 cautam personal tanar, cu experienta minim 1 an pentru postul de ospatar, locatie aflata pe Cal. Dorobanti. Masa inclusa si tips, (0765.027.087 office@d20.ro 1714. Ospatari Restaurant TexanBucuresti angajeaza ospatari sau ospatarite, experienta minim 1 an in domeniu. Se ofera: salariu atractiv, lucru in ture. Localul este situat in zona Rondul Cosbuc; (0785.444.442 office@suzanaribs.ro 1715. Ospatari Restaurantul La Mama

Delea Veche 51 angajeaza ospatari cu experienta. Programul e flexibil si vei lucra intr-o echipa tanara dar cu experienta. Cerem si oferim seriozitate; (0726.770.202 pirvan.ana@lamama.ro 1716. Ospatari / ospatarite cu limba

straina si experienta probanta, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 031.436.44.77 1717. Ospatari si piccoli. Ospatari cu

salariu net 2000 lei si piccoli cu salariu net 1500 lei; (0730.711.519

1751. Paza obiectiv Gara de Nord Angajam agenti de paza cu atestat pentru obiectiv din zona Gara de Nord. Sunati la; (0721.932.532 1752. Paza sector 4 Angajam agenti de paza cu atestat pentru obiectiv din sector 4, langa metrou Dimitrie Leonida. Sunati la; (0721.932.532 1753. Paza zona Titan Angajam agenti de

paza cu atestat pentru obiectiv din zona Titan. Sunati la; (0721.932.532

1756. Paznic imobil, asociatie de propri-

pentru tura de dimineata, program 08.0016.00. Detalii pe adresa de email sau nr de tel din anunt (+40723228229 Moise_eliza2013@yahoo.com

1706. Ospatar, ospatarita fara experienta

1750. Paza magazin zona Pantelimon angajam agenti de paza cu atestat pentru obiectiv din zona Pantelimon. Sunati; (0721.932.532

1725. Ospatari, ospatarite, sofer (de

1730. Ospatarita la Noname Cafe Diham

1683. Optometrist Swiss Optik, firma

vineri ora 6.00-15.00 zona Brancoveanu, cu contract. Tel.: (0728.106.100

1754. Paznic paza santier. Agent paza santier. Ansamblu Oxy Residence, (0721.465.288 vanzari@oxyresidence.ro

1729. Ospatarita sau ospatar urgent, program 2/2, zona Piata Alba Iulia, sector 3. 2.000 L; (0762.400.500/ 0763.110.110 NEACSU.raluca89@yahoo.com

1662. Operator sala jocuri, Las Vegas

1749. Patisera. Angajez patisera de luni -

in domeniu The Temple social pub angajeaza cu contract de munca, program 2/2 sau 5/2 la alegerea fiecarui candidat, bonusuri lunare in functie de performanta 2.400 L; (0746.620.016 Office@thetemplepub.ro

Cismigiu Vino sa lucram impreuna intr-o cladire emblematica a Bucurestiului si sa oferim oaspetilor nostri o experienta de neuitat. Iti oferim un prgram flexibil, venituri peste medie si o noua experienta. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1664. Operator strung CNC Angajam si tineri cu dorinta de a invata, dar trebuie sa fie foarte responsabili si cu aptitudini tehnice. Scolarizarea se face la locul de munca. De asemenea preferam si oameni cu experienta pe CNC, (0722.583.208 office@tpscom.ro

femeie de serviciu angajam pentru patiserie; (0727.325.551 1747. Patiser, ajutor patiser, brutar, ajutor

1719. Ospatari, ajutor ospatari si sofer

1728. Ospatari/te pentru noul restaurant

ercial/ operator PC pt. magazin accesorii mobilier, zona Carrefour Colentina. Detalii la tel. (0731.038.195

1746. Patiser(a), covrigar, vanzatoare si

femeie la vase. 2 zile cu 2 zile, pentru Pub central. (0766.528.741/ 0734.563.492

1699. Ospatar, bucatar, ajutor de bucatar,

1644. Operator gestionare comenzi

1631. Operator call center Operator Tele-

panie multinationala food delivery angajeaza operator call center cu sau fara experienta , se ofera pregatire la locul de munca,program flexibil, 2 zile la munca cu 2 zile libere, 2.000 L; (0799.831.111/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro

zinarie Benzinaria Mol Timpuri Noi angajeaza operatori platforma/spalatorie responsabili, cu si fara atestat GPL. Se asigura contract de munca, salariu fix, bonuri de masa, bonusuri, tips zilnic. (0724.528.622 timpurinoi@molretail.ro

1695. Ospatar Restaurant sector 3 bd. Nicolae Grigorescu nr. 20, zona Titan. Restaurant Allegro angajeaza ospatar fata sau baiat cu experienta, in Bucuresti sectorul 3, salariul se negociaza in urma interviului; (0744.649.177 allegrotitan@gmail.com

Companie multinationala in domeniul alimentar angajeaza operator gestionare comenzi pentru toate zonele Bucurestiului, program flexibil, 2 zile la munca cu 2 zile libere, se asigura salariul intre 1800-2000 ron net, 2.000 L; (0799.831.111/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro

1646. Operator GPL, vanzator GPL. cu sau fara atestat,pt mai multe detalii sunatima pe whatup; 1.800 L; (0046765823079/ 0771.032.630 alessya_cristyna@yahoo.com

1632. Operator call center, com-

1674. Operatori platforma/spalatorie ben-

1694. Ospatar pentru restaurant zona mall Vitan Angajam restaurant cu specific ospatar, picol, ajutor bucatar, femei la spalatori vase. Sal. avantajos, tips, masa asig, transport asig, cu experienta sau fara experienta, rog seriozitate, tel. dupa 10 dimineata, 35 L; (0761.207.438 agrapalace.k@gmail.com

1643. Operator gestionare comenzi

1630. Operator call center Restaurat South Burger sector 4 angajeaza operator call center. Se lucreaza 2 zile cu 2 zile de la ora 10:45 la 22:15/ 22:45. Pauza de masa 1 ora intre 14:00 si 17:00. Se preiau apelurile telefonice ! 1.800 L; (0752.662.860 mcsfoodivision@gmail.com

fon oferim pachet salarial complet, salariu fix+bonusuri, program full time, contract de munca pe perioada nedeterminata din prima zi, loc de munca stabil si interactiv. Sediul se afla in sectorul 5; (0785.548.668 cosmin.andrei.bo@gmail.co,

fabrica PepsiCO din Dragomiresti. Transport asigurat, program in 3 schimburi, cunostinte pc (0722.633.867 eduard.radu.contractor@pepsico.com

1673. Operatori mase plastice - muncitori, salariul incepand de la 2050 Ron lei in mana (bonuri de masa incluse) + ore suplimentare platite dublu + al 13 lea salariu (decembrie).Dupa 1 an, minimul este 2200 Ron in mana.Program de luni pana vineri. Nu se lucreaza in weekend.Mediu de munca non toxic. Contract pe perioada nedeterminata. Nu exista norma. Instruire la fata locului. Cerinte: operarea presei hidraulice,programarea de baza a echipamentului, extragerea piesei finale. Nu se lucreaza cu greutati. 3 schimburi de zi si de noapte: 06:00-14:00/ 14:00-22:00/ 22:00-06:00. Locatia: zona marfuri a Aeroportului Otopeni. Transport: 783 / 780 orice maxi taxi spre Aeroport. Detalii tel. (0721.257.464/ 0724.810.422

ita Bemolle Cafe pe Cal Victoriei nr. 16 angajeaza ospatarita cu/fara exp. Progr. 2 zile cu 2 libere sau diferite variante de program: de la ora 9,13, ora 16 sau part time de la ora 18. Tips zilnic, contract; 2.250 L; (0723.646.104/ 0723.188.953 lidiacoman19@yahoo.com 1733. Ospatarite pentru restaurant cu specific koreean aflat in zona Ion Mihalache, salariu in mana 2.000 lei, bacsis separat, se ofera contract de munca; (0725.498.366 1734. Ospatarite si ajutor de ospatar, urgent, pentru restaurant coreean, salariu 2.000 lei in mana, full time sau part time; (0725.498.366 1735. Ospatarite smart-casual, stadio restaurant asezat in Piata Universitatii angajeaza ospatarite. Iti oferim un program flexibil de 15zile/luna, venituri motivante, training-uri de specialitate si oportunitati de promovare; (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro 1736. Ospatarite, barmanite, restaurant Olimpico situat in Mall Vitan angajeaza personal feminin pentru functia de barman sau ospatar 1.600 L; (0762.937.427 sorin.nedelcu@olimpico.ro 1737. Ospatarite, ospatari, pt. Luna Cafe

1755. Paznic balta, eventual familie, jud.

Giurgiu, com. Vieru; (0723.358.229

etari angajeaza. Salariul net lunar 2.000 L; (0753.070.408 1757. Pensionar posesor categoria B

program usor 7-8, 14-18, in Bucuresti, salariu net, 1.700 L; (0722.294.719 1758. Pensionar, asiguram si cazare Pro-

ducator detergenti angajeaza pensionari (asiguram cazare), sofer, electrician, ambalator, automatist si chimist. Conditii avantajoase de munca, CV la arcalux@yahoo.com, www.arcalux.ro; (0722.404.983 arcalux@yahoo.com 1759. Pensionari meseriasi Producator

detergenti sector 3 angajeaza zugrav, instalator, automatist, operator chimist, electrician. Conditii bune de salarizare; (0722.404.983 arcalux@yahoo.com 1760. Pensionari muncitori in constructii, zugravi, rigipsari, parchetari, sidari, finisari. Oferim si cerem seriozitate; (0739.094.673 1761. Pensionari, angajam pensionari pentru posturile casieri, lucratori comerciali si vanzatori in Bucuresti. Salariu fix net: 1.267 ron net + bonuri de masa de 15 ron/zi lucrata + bonus de magazin. (0742.052.306 office@digijobs.ro 1762. Pensionari: zugrav, faiantar, gletier, parchetar angajam cu contract sau colaborare pentru constructii (0722.400.497 1763. Pepco Retail angajeaza casieri pentru magazinul din Militari Shopping Center. Alatura-te si tu echipei noastre! Mediu de lucru placut si posibilitati de dezvoltare continue. Rugam sunati la nr. afisat sau trimiteti CV-ul la: recrutare@pepco.eu; (0737.024.831 recrutare@pepco.eu 1764. Pepco Retail angajeaza casieri sec-

tor 5 si 6 angajam casieri lucratori, persoane dinamice, amabile, motivate. Mediu de lucru placut, posibilitati de dezvoltare profesionala. Salariu motivant ,bonuri masa . CV uri la luminitadanila90@yahoo.com luminitadanila90@yahoo.com 1765. Persoana din provincie obisnuita cu activitati de intretinere curte. Ofer cazare si salariu. Zona Bragadiru. (0744.500.327 1766. Persoana angajare birotica papetarie angajam full time in firma noastra de birotica-papetarie, persoana dedicata, corecta, muncitoare, cu spirit de echipa, (0724.451.407 contabilitate@officepromedia.ro

& Bistro. Program de lucru avantajos. Punct lucru: str. Viitorului 32, sector 2, punct reper Piata Gemeni. Evenimente in fiecare weekend. 1.800 L; (0771.609.431 info@cafeluna.ro

1767. Persoana dinamica pentru activitatea de administrare imobile. Program lucru 13:00-21:00. Nu este necesara experienta, 2.000 L; (0723.106.360 admynya@yahoo.com

1738. Ospatarite, ospatari, Roxy Pub

1768. Persoana ingrijire batrana regim inter 2300 lei urgent cautam persoana cu experienta in regim intern pentru doamna (79 ani, deplasabila, lucida, fara probleme grave de sanatate).Salariul: 2300 lei/luna. Tel; 2.300 L; (0726.256.070/ 021.310.74.03

Regie, se cere o prezenta placuta. Se ofera pachet salarial atractiv. (0785.224.502

1739. Osptarita pt. cafenea turceasca;

(0733.938.683

1740. Paflora Impex SRL angajeaza

femeie serviciu pentru scoala Drumul Taberei. Program 4 ore/zi, luni-vineri; contract munca, salariu motivant; bonuri de masa; (0733.117.450 1741. Patiser in zona Stefan cel Mare;

(0744.529.583

1742. Patiser pentru patiserie romaneasca situata in zona Unirii. Mediu de lucru placut, cu o echipa tanara si vesela. Salariu motivant, masa, prime si multe alte beneficii. Detalii la telefon. (0724.570.778 1743. Patiser pentru patiserie romaneasca situata in zona Unirii. Mediu de lucru placut, cu o echipa tanara si vesela. Salariu motivant, masa, prime si multe alte beneficii. Detalii la telefon. (0724.570.778 1744. Patiser cu experienta, salariu net 3.500 lei si vanzatoare salariu net 1.800 lei, angajam urgent pentru patiserie; (0751.223.653 1745. Patiser cu experienta, salariu

net 3.500 lei, muncitori necalificati salariu net 1.400 lei si vanzatoare salariu net 1.600 lei, angajam urgent pentru pasiserie; (0746.731.022

1769. Persoana ingrijire bolnava Alzheimer, imobilizata la pat (eventual interna); (0771.368.314 1770. Persoana ingrijire varstnic cautam,

menaj usor ingrijire perosnala, ajutor alimentatie, program in schimburi. Relatii la tel. (0744.343.216 1771. Persoana intretine site magazin online angajam persoana intretine site magazin onlineContract de munca, program L-V 9:00- 17:00Activitatea se desfasoara la punctul de lucru, zona sos. Fundeni; (0722.500.840/ 0758.105.891 lucretia.perjoiu@alexatrading.ro 1772. Persoana necalificata firma instalatii angajam personal necalificat sau Instalatori. Contract de munca 8 ore; (0733.397.101 1773. Persoana necalificata pentru

confectionarea de paleti de lemn, salariul 1400 lei, bonuri de masa (15.09 lei/ bon) SC NEGRO 2000 SRL angajeaza, 1.400 L; (0753.070.408 1774. Persoana pentru munca necalifica-

ta in laborator cofetarie; (0745.133.242

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

22 octombrie 2018

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 1828. Personal curatenie Firma curatenie

1854. Personal curatenie, Bery Fitness angajeaza femeie de serviciu, (25-45 ani) in Iancului si Berceni. Domiciliul in zona si experienta in domeniu constituie avantaj. Cerem si oferim seriozitate. Programari interviu; (0758.077.704

1829. Personal curatenie Firma curatenie, angajeaza in zona Berceni, la program de 8h/ zi. Oferim salariu avantajos; (0733.607.028

1855. Personal curatenie, cautam doua persoane serioase si muncitoare pentru a se ocupa de mentinerea curateniei in gradinita noastra. Detalii despre noi www.copiiimontessori.ro 1.500 L; (0747.402.518/ 0742.183.843 info.traian@copiiimontessori.ro

angajam personal pentru curatenie in blocuri din Bucuresti (Dristor, Obor, Crangasi, Militari, Pantelimon, Berceni, Gara de nord, Dr. Taberei, Baneasa, Rahova); (0753.812.805

1830. Personal curatenie firma de curate-

nie angajam personal cu experienta pentru interventii. Disponibil la deplasari in Bucuresti, program luni - sambata. Cerem seriozitate; (021.780.00.80/ 0772.029.406 contact@conexclean.ro 1831. Personal curatenie Firma Galimex angajeaza personal curatenie pentru lucru in echipe de interventie. Minim 10 clase. Rugam seriozitate; (021.330.17.96 rmc@galimex.ro

1775. Persoana receptie fara studii, pensiune Casa de Piatra, Pustnicul, nu conteaza varsta, cazare gratuita. Lasati mesaj sms cu nr de contact si numele la orice ora. Maxi taxi 503 de la Cora Pantelimon. 2000 lei net+cm; 2.000 L; (0767.079.463

1803. Personal bucatarie sandwich-uri ambalate, pentru laborator productie, zona Colentina. Program: duminica-joi, intre 08.00 - 16.30. Salariu atractiv, transport decontat, masa asigurata. Rugam seriozitate; (0731.127.458 contact@sandwickbreak.ro

1776. Persoana vorbitoare limba maghiara, la nivel nativ/ avansat, pentru mentinerea relatiilor cu clientii, firma distributie materiale perdele si draperii, Bucuresti, (021.320.28.60 office@samaromania.com

1804. Personal bucatarie sector 6, bistro deschis de curand in Grozavesti cauta ajutor de bucatar (6-12 luni experienta) si lucrator in bucatarie (spalat vase si curatenie). Program de lucru: luni-vineri (9 ore/zi) + 2 sambete pe luna (0744.709.373 hr@tastybistro.ro

Persoane cu dizabilitati usoare (certificat handicap gradul 3) cu drept de munca 4 sau 6 ore pt curatenie in locatii din Bucuresti, sedii in toate sectoarele, salariu 1.400 L; (0720.987.739 1777.

1778. Personal Autoservire linie calda angajam bucatar, ajutor de bucatar, fete la linie pentru servire, fete la vase, grataragiu, rog experienta si seriozotate. 15.000 L; (0764.552.554 Stefan8stefania@yahoo.com 1779. Personal Firma de curatenie anga-

jam personal pentru Bucuresti, sector 4. (0799.360.365 pedaoffice@gmail.com 1780. Personal manichiurista, pedichi-

urista zona Luica Tudor Gociu, relatii la telefon; (0727.900.826

1781. Personal Mem grup Servisis anga-

jeaza personal mentenanta cu experienta in diverse servicii instalatii electrice, constructii, ofer salariu atractiv peste 2300 lei. Tel. (0761.321.832

1782. Personal patiser, modelator, vanza-

toare patiseria Pierre locatie 1 Mai si Crangasi. Ofer salariu atractiv si program flexibil in ture. (0721.230.101/ 0721.230.111 1783. Personal pensiunea Atra din Valea

Doftanei isi mareste echipa. Va rugam sa trimiteti CV-ul pe adresa de e-mail sau sa ne contactati la numarul de telefon. (0732.675.816 andrei.popa@atradoftana.ro

1784. Personal pentru autoservire Piata

Vitan; (0720.529.532

1785. Personal pentru firma de curatenie

program 4 ore si 8 ore, cu contract de munca; (0767.403.433

1786. Personal pentru firma de curatenie;

(0741.540.555

1787. Personal pentru laborator sand-

wich-uri,angajam, preferabil sector 5; (0773.945.313

1788. Personal Pizzerie cu program non-

stop angajeaza: bucatar, pizzar, ajutor bucatar, dispecera preluare comenzi, livratori de zi si livratori de noapte cu auto propriu. Detalii la telefon. (0723.469.078 cosminbanica77@yahoo.com

1789. Personal Pizzerie cu program non-

stop angajeaza: pizzar, bucatar si ajutor bucatar. Telefon: (0723.469.078

1790. Personal Restaurant La Brasserie du Parc, situat in parc Herastrau, angajeaza lucrator bucatarie rece (bufet). Relatii la tel. si e-mail/ (0376.203.061 office@labrasserie.ro 1791. Personal sc cu profil de reciclare

1806. Personal bucatarie, casier, linie

pentru autoservire Floreasa, Barbu Vacarescu; (0743.189.187 1807. Personal bucatarie, servire linie

pentru autoservire Piata Victoriei; (0729.629.424 1808. Personal bucatarie: ajutor bucatar, personal linie autoservire, zona centrala, Casa Poporului. Program de lucru L-V 6,30-15,30, salariu atractiv; (0723.337.174 1809. Personal calificat Agentie de pub-

licitate angajeaza personal calificat/ necalificat pentru productie si logistica. Program luni- vineri, punct de lucru Casa Presei. (021.311.60.25 simona@groupmedia.ro 1810. Personal calificat broderie manuala

Ersa Atelier vrem ca viitoarea noastra colega sa fie o persoana serioasa, pasionata de arta broderiei, cu atentie la detalii, organizata si responsabila; (0723.174.471 office@ersaatelier.com 1811. Personal call center Angajam vorbitori de limba bulgara sau maghiara pentru call center, magazin online de haine,Conditii avantajoase de munca. 2.500 L; (0724.309.693 1812. Personal Campia Turzii, angajam manipulanti si pickeri-depozitul de congelate din Campia Turzii, 3 schimburi, bonuri, sporuri, fara antecedente penale. Cv obligatoriu; 1.300 L; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro 1813. Personal cantina-linia de servire cantina situata in Pipera angajeaza personal-servire la linie. Program: L-V de la ora 08-17:00. Se ofera salariu, tichete de masa, o masa in restaurant, prime. Experienta constituie un avantaj; (0742.668.259 mihai.samson85@yahoo.com 1814. Personal care utilizeaza scanerul de produse angajam salariul 2000 lei net, bonuri de masa (15.09 lei/ bon). 2.000 L; (0753.070.408 1815. Personal Chiajna angajam manipu-

1792. Personal SC Electromontaj

1816. Personal cofetaria French Revolu-

angajeaza personal calificat sau necalificat pt procesarea lenjeriei pt hoteluri si restaurante salariu 1800 de lei 1794. Personal - SC Electromontaj

SA - Sucursala FSM Bucuresti, sector 3, angajeaza lacatusi mecanici, sudori, operatori CNC, muncitori necalificati cu posibilitatea calificarii la locul de munca; (021.346.55.37/ 021.346.03.18 1795. Personal -dep. administrativ - cu

permis auto. Unitate tip catering situata in orasul Pantelimon -cautam persoane serioase, fara limita de varsta care apreciaza lucrul bine facut si doresc sa lucreze cu drag alaturi de noi. (0726.743.325/ 0730.160.875 apetit.services@gmail.com 1796. Personal activitate call center. Societate comerciala angajeaza pentru agentie vanzari bilete. CV la adresa de mailL (0743.333.586 massaro.trans@gmail.com 1797. Personal amanet exchange casa de amanet angajeaza operatoare amanet si exchange cu si fara experienta, pe perioada nedeterminata. Se ofera pregatire pentru postul ocupat. Cv la adresa contact@creditareamanet.ro; contact@creditareamanet.ro 1798. Personal atelier confectii textile, masiniste, simpla, triplock, mester (sef echipa), ctc, Banzicar/taietor curis, spanuitor. Sos. Oltenitei 39-45 (Complexul Geamuri Multe); (0722.594.982 1799. Personal autoservire sector 1 zona

Romexpo (0768.395.717 manyx_3005@yahoo.com

1800. Personal bucatarie Angajam bucatar cu experienta, ajutor de bucatar, femeie la vase si personal bucatarie pentru restaurant in sectorul 2. Pentru mai multe detalii sunati la numarul de telefon; (0723.619.300 1801. Personal bucatarie firma de livrare mancare la domiciliu aflata in zona Garii de Nord angajeaza personal curatat legume. Program de lucru : 1 zi cu 1 zi. Duminica inchis. Tel interviu; (0723.227.220 1802. Personal bucatarie Pui pe jar anga-

jeaza personal bucatarie. Esti persoana pe care o cautam daca: esti o fire pozitiva, flexibila, iti place sa lucrezi in echipa si sari in ajutorul colegilor. (0761.155.686

International de Informatica Bucuresti, metrou Anghel Saligny. Angajam personal curatenie pentru scoala. (0720.586.797 1834. Personal curatenie pentru o firma din industria alimentara, salariul este 2000 lei net, program l-v 10:00-19:00 (discutabil). Se ofera decont transport si masa zilnica. Tel. 2.000 L; (0729.699.825 1835. Personal curatenie pentru spital,

salariu 1.200 lei net+tichete de masa; (0745.954.248

1857. Personal curatenie, femeie de serviciu. Program de lucru 8 ore in 2 ture. Salariul si bonusurile se discuta la interviu. Pentru programare tel. sau mail (0735.177.579 costel.strat@frh.ro 1858. Personal curatenie, Firma Scomet

Administrare Imobile cauta personal curatenie (femeie de serviciu) pentru ansamblu rezidential. Program de luni pana vineri, 8 ore/zi. Salariu 1600 Ron 1.600 L; (0786.290.660 1859. Personal curatenie, firma specializata in servicii curatenie angajam femei si barbati. Oferim salariu avantajos. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati; (0762.121.478/ 0766.585.826 ciocirlan.viorel@yahoo.com 1860. Personal curatenie, Mister Kebab

angajeaza personal pentru curatenie. Program de luni pana vineri de la ora 12:00 pana la 20:00, masa gratuita, tips, bonusuri. Bd. Aerogarii -Baneasa, 1.200 L; (0721.303.303

PERSONAL BUCATARIE SI 1836. Personal curatenie pt. 1861. Personal curatenie, pentru birouri, RESTAURANT. ANGAJAM: JW Marriott Bucharest zona Pipera Nord City Tower, program 06Grand Hotel. Persoana BUCATAR SPECIALIST, 14. Salariu 1400 + bonuri de masa + flexibila, motidecont transport. Rog seriozitate; BUCATAR SIMPLU, AJUTOR DE energica, (0731.313.642 luminita.craciun@tiro.ro vata, orientata catre BUCATAR, MACELAR, BRUTAR, client, amabila, ordonata. 1862. Personal curatenie, COFETAR, SEF DE SALA Vei gasi la noi: o echipa salariu 1600 ron/15 zile, care te va ajuta pas cu RESTAURANT, BARMANI SI zonele Sos. Oltenitei, pas; contract de munca OSPATARI. CALEA VICTORIEI - pe perioada nedetermina- Berceni, Progresul, RahoPLATINUM CASINO; va, Drumul Taberei, Ianta; flexibilitate in procului, Titan, Obor, Bdul (0726.141.233 gram (program in ture);

mase plastice ?i producere folie plastic angajeaza operatori utilaje ?i personal pentru sortat. Programul de lucru este de luni-vineri. Salariul net este intre 1500 2000 lei; (0766.133.712 flovimar.plast@gmail.com

1793. Personal Spalatorie industriala

1833. Personal curatenie Liceul Teoretic

1805.

lanti si pickeri pt. depozit de alimente congelate Chiajna parc Cefin, salariu fix, bonuri, sporuri, program 3 schimburi, transport de la metrou Pacii intreviu piata Chibrit, 1.300 L; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro

SA- Sucursala FSM Bucuresti, sector 3, angajeaza: electrician; operator debitare pe masina cu plasma. Salariu motivant+bonuri de masa; (021.346.55.37/ 021.346.03.18

1832. Personal curatenie Firma profesionala de curatenie angajeaza personal cu experienta pentru zona Calea Plevnei. Salariu atractiv. Program 8 h , l-v. Rog seriozitate. (0785.349.894 office@cleaningconcept.ro

1856. Personal curatenie, Clinica privata angajeaza personal curatenie. (0755.200.076/ 0755.200.012

tion cofetaria French Revolution angajeaza responsabil curatenie, 3 posturi; cv@frenchrevolution.ro 1817. Personal covrigarie-patiserie Patis-

er, vanzator, modelator, manager. Asiguram contract de munca si salariu atractiv. Rog seriozitate, 900 {; (0787.725.945 1818. Personal cu experienta pentru

spalatorie auto zona Mall Vitan (calea Dudesti) sector 3, oferim cazare si conditii de munca bune, echipament (cizme, salopeta, vesta), program 9-20 (0725.244.400 alex.corcioveanu@yahoo.com 1819. Personal cu sau fara experi-

enta pentru casa de amanet, pentru magazinele situate in Bucuresti. Relatii la tel. (0722.218.547 1820. Personal cu sau fara experienta pentru intretinere sisteme interfonie, control acce, permis cat. B; (021.210.68.77/ 021.211.72.13 1821. Personal curatatorie haine zona Floreasca-Baneasa pentru curatat si calcat. Beneficii: salariul incepand cu 2000 lei, tichete de masa, sporuri, decontare transport, servicii medicale in clinica Medlife. 2.000 L; (0722.291.414 1822. Personal curatatorie haine zona

Titan pentru curatat si calcat. Beneficii: Salariul incepand cu 2000 lei, tichete de masa, sporuri, decontare transport, servicii medicale in clinica Medlife. 2.000 L; (0722.291.414 1823. Personal curatenie -persoane

conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite. Persoanele interesate sunt invitate sa sune la numarul de tel. (021.403.19.94

sonal pentru curatenie zona Unirii, Universitate; 1827. Personal curatenie firma curatenie

angajam operator curatenie birouri program 2/4/6 sau 8 ore/zi luni-vineri. Informatii la telefon; (0737.521.521

1877. Personal feminin Alege BeYou si beneficiezi de Bonus de angajare 300$, comision 80% in prima luna. Este momentul sa-ti castigi independenta, comision intre 50-80 % ia atitudine. Suna si progreameaza un interviu; 5.000 L; (0763.089.972/ 0730.872.297 office@beyou-studio.ro 1878. Personal feminin si sofer pen-

tru curatatorie- spalatorie de haine, zona Berceni; (0744.564.738/ 0723.667.409/ 0720.226.184 1879. Personal feminin fabrica de mobila

cu sau fara experienta pt. pregatire piese mobilier: slefuire, aplicare kit, pregatire furnir. Training pentru explicarea procesului. Program 8 ore, contract perioada nedeterminata 1.600 L; (0786.194.467 victoriarusu@datrimex.ro 1880. Personal feminin in Grand Arena

Mall angajam personal pentru nstand / insula cu accesorii gsm in incinta mallului Grand Arena, sector 4. Program 10-22.00. O zi cu o zi sau 2 cu 2. Doua weekenduri libere/ luna. Salariu 1600-2000 lei; 2.000 L; (0769.637.305 alinacunitchi@yahoo.com 1881. Personal feminin pentru mercerie

in Grand Arena in incinta Mall-ului Grand Arena, sector 4. Program o zi cu o zi, 2 weekenduri libere pe luna. Salariu 1000 lei + procent vanzare. 1.400 L; (0769.637.305 alinacunitchi@yahoo.com 1882. Personal feminin pentru stand cu

huse in Veranda Angajez vanzatoare la stand/ insula cu huse si accesorii pt telefoane in incinta Veranda Mall (langa Piata Obor). Program 1 zi cu 1 zi (10.00-22.00) sau 6h/ zi. 2 weekend-uri libere, 1.800 L; (0769.637.305 Alinacunitchi@yahoo.com 1883. Personal feminin, fete pentru conversatii online. Castiguri intre 2000$-5000$ perioada (15 zile). Salariu garantat 4000 ron + comision 70%. Bonus angajare 3500 ron. Plata zilnica, saptamanala sau bilunara. 4.000 L; (0760.657.114/ 0764.140.118 officegorgonize@yahoo.com

1848. Personal curatenie pentru zona Drumul Taberei Agent curatenie femeie) cu experienta, pentru curatenie birouri in zona, Drumul Taberei, Afi Parc Cotrocenti. Program de lucru, Luni - Vineri / 8ore. Relatii la tel.. (0728.870.117/ 021.311.70.01 office@inercomserv.ro 1849. Personal curatenie restaurant Social1 situat la (Piata Unirii), salariu motivant, program flexibil, masa de pranz asigurata, posibilitate de crestere a salariului. Detalii la nr. de telefon sau adresa de email; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1899. Personal patiserie Patiser, vanzator, modelator, manager. Asiguram contract de munca si salariu atractiv. Rog seriozitate, 900 {; (0734.046.120/ 0722.848.630 1900. Personal patiserie Patiserie situata

zona 13 Septembrie (Drumul Sarii). Beneficii: program de lucru in ture (15 zile/luna), tichete de masa, Salariu in cont ING, 21 zile de concediu de odihna (0786.553.179

1885. Personal hotelier - JW Marriott Bucharest Grand Hotel are urmatoarele pozitii disponibile: personal curatenie, persoana energica, flexibila, motivata, orientata catre client, amabila, ordonata; instalator, experienta in domeniul instalatiilor sanitare si termice; persoana responsabila, ordonata, cu spirit tehnic si de echipa, dornica sa realizeze lucrari de calitate; bucatar/ patiser, experienta minima in bucatarie/cofetarie sau diploma de bucatar/cofetar; Cunostinte despre igiena alimentara; persoana organizata si pasionata de bucatarie/patiserie.Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite; (021.403.19.94

menajera ) Magic Salon angajeaza personal de intretinere si curatenie pentru toate saloanele din Bucuresti si Ilfov. Program de lucru 8h/zi in ture, tichete de masa,salariu in cont ING, 21 zile concediu; 1.400 L; (0786.138.262 office@saloanelemagic.ro 1866. Personal depozit Depozit electro-

casnice mici in zona Voluntari-Ilfov angajam doamne cu varsta pana in 45 de ani pentru pregatirea ,etichetarea si ambalarea coletelor. (0728.135.409 office@demelectronics.ro 1867. Personal depozit Firma de papetarie cu sediul in Sos. Morarilor, nr. 1 angajeaza lucrator depozit. Program de lucru: l-v: 08.30-17.00. (0788.106.148 stefania@evidentgroup.ro 1868. Personal depozit societate comer-

ciala angajeaza conform legii personal manipulant pentru depozit, locul de munca se situeaza in Mihailesti Giurgiu (0723.508.232 spritimpex_ro@yahoo.com 1869. Personal depozit, depozit electro-

casnice mici, angajam manipulanti marfa, in zona Voluntari -Ilfov; (0728.135.409 office@demelectronics.ro 1870. Personal dezosat carne zona Mihai

Bravu. Salarizare atractiva; (0765.353.953 1871. Personal fabrica Fabrica, sectorul

6, angajeaza barbati pe linia de productie sau depozit. Salariu 2.500-3.000 lei net +bonuri de masa+sporuri. Program 12/24. Media salariala lunara intre 2.700 lei-3.000 lei. (0770.153.166/ 0770.274.055 office@ihres.ro 1872. Personal fabrica de medicamente

1852. Personal curatenie spatii hoteliere

1873. Personal fabrica incaltaminte anga-

jam colectiv pentru cusut-pregatit si talpuitor manual, incaltaminte dama, zona Viilor. (0757.012.543 1874. Personal fabrica procesare, tocat

legume, carne cautam personal pentru Fabrica de procesare cu sediul in Soseaua Salaj sect 5. Conditii de munca avantajoase, salariu motivant, program in ture, transport acasa, masa la pranz, training de specialitate. (0723.168.598 resurse.umane@wuxing.ro

1886. Personal igienizare navete salariul 1600 Lei net + bonuri de masa + o masa calda. Informatii la tel. (0732.672.654 1887. Personal in constructii. Urgent per-

sonal in constructii: zugravi, rigipsari, faiantari, zidari, parchetari, policalificati, meseriasi 120-160 pe zi si necalificati 90110 pe zi; (0724.021.393 1888. Personal intretinere pretabil pensionari si pentru persoane peste 50 ani sau pensionare, 1800 net, contract munca norma intreaga, 8-16 luni-vineri, cunostinte medii in instalatii si constructii, centru comercial, sector 5; 1.800 L; (0733.869.293 1889. Personal la Vase si Bucatar anga-

jam personal la vase, bucatar si lucrator bucatarie in toate zonele Bucurestiului. Loc de munca stabil, salariu se ofera in 2 transe, masa asigurata, concediu 21zile/an, Constantin; (0729.910.157

1922. Personal procesare bagaje GlobeGround Romania angajeaza personal pentru procesare bagaje, cargo si posta la Aeroportul Otopeni. Se ofera: loc de munca stabil, venit net incepand cu 2.000 lei, pregatire profesionala gratuita, (0372.462.014/ 0731.170.751 mihaela.dulca@globeground.ro 1923. Personal productie Societate comerciala angajeaza barbat pentru debitare/taiere manuala carton de legatorie pentru productia de cutii si mape. Cerinte: minim 10 clase. Pentru detalii contactati-ne telefonic. (0726.115.991 office@artlux.ro 1924. Personal productie fabrica mezeluri

Fabrica de mezeluri din Chiajna, angajeaza pentru extinderea activitatii operatori fabricat mezeluri, spriteri, cuteristi si muncitori necalificati. (0723.217.957 OFFICE@MEZELAR.RO

1926. Personal productie sandwich-uri

1908. Personal pentru curatenie la birou

1865. Personal de intretinere si curatenie

1921. Personal Pizza Hut Mosilor Pizza Hut Mosilor angajeaza: casier, cu sau fara experienta. Relati in restaurant, Calea Mosilor nr 219 intersectie cu Bdl Eminescu, sau la tel; (0740.121.902 Mosilor@pizzahut.ro

1904. Personal pentru curatenie blocuri,

bucatarie Bistro Piata Victoriei. Program 2 zile cu 2 zile. Program 10-22. Salariu net 1.800 Ron. Tips saptamanal (0743.009.431

1884. Personal firma curatenie, pentru spitale din Bucuresti, POLIZU, TEI, C.C. ILIESCU, BAGDASAR, program in ture, salariu plus bonuri in functie de turele lucrate. Interviu in str. Maica Domnului nr. 9, usa de termopan, (0726.693.792/ 0735.564.809

tor executie cu permis conducere categoria B, pentru societate prestari servicii dezinsectie, cu sediul in Soseaua Alexandriei (0753.108.368

personal pentru curatenie zona Dorobanti. (0724.386.660

1907. Personal pentru curatenie in

1864. Personal curatenie, vase Brasserie41, restaurant, angajeaza personal curatenie. Conditii avantajoase, posibilitate castig 2.000 lei/luna www.brasserie41.ro, Erou Iancu Nicolae, Pipera. 2.000 L; (0722.635.740 cosmin@brasserie41.ro

1920. Personal pentru secretariat, opera-

1925. Personal productie sandwich-uri ambalate pentru firma catering, zona Colentina. Program: duminica - joi, intre orele 11.30 - 20.00. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport decontat, masa asigurata; (0731.127.458 contact@sandwickbreak.ro

Televiziunea Romana. (0724.386.660

bucatar pentru restaurant situat central, full time, program 10 ore pe zi, 5 zile pe saptamana. Echipa tanara, atmosfera relaxata si prietenoasa 2.000 L; (0745.757.764

1853. Personal curatenie, barbati pentru curatenie in terminal de ciment, intretinere spatiu verde, activitati gospodaresti in zona Glina. Salariu 1.600 Lei in mana si decontare transport, program 8 ore 1.600 L; (0769.671.121 ddbecoservices@gmail.com

feminin pentru cabinet optica medicala in sectorul 3, zona Dristor. Full time. Salariu de baza plus targhet si bonusuri. Cautam o persoana serioasa, matura, doritoare de loc de munca; (0722.678.578 Eyeseemedical@yahoo.com

1906. Personal pentru curatenie zona

companie farmaceutica, sediul in Bucuresti, angajeaza: electrician, mecanic, tehnician mentenanta, ambalator manual, operator RSVTI. Ne puteti aduce CV-ul la adresa str. Logofatul Tautu, nr.99; (021.301.06.41 annemarie.caruntu@biofarm.ro

Angajam barbati pentru curatarea si intretinerea spatiilor hoteliere. Program de lucru 8 ore, doua schimburi, 5 zile/saptamana. Se ofera salariu si se deconteaza transportul. 1.900 L; (0774.675.229

1898. Personal optica angajez personal

de hotel. Program de lucru 08 - 16.30 cu doua libere pe saptamana. Se acorda salariu, se deconteaza transportul sau, penru grup de minim 4 persoane se asigura cazare. Angajare imediata! 1.900 L; (0774.675.229

1843. Personal curatenie cladire birouri

1847. Personal curatenie pentru sala de operatii spital privat, sectorul 2, angajeaza personal de curatenie pentru sala de operatii, in conditii foarte bune, salariu 1700 lei 2500 lei (in functie de orele suplimentare, bonuri de masa incluse). 1.700 L; (0747.796.069

mentatie publica (firma de catering), o masa/ zi, contract de munca, zona metrou Costin Georgian. Program de lucru: martisambata (09:00 – 18:00) sau luni-vineri (09:00 – 18:00) (0749.997.100 comenzi@bucateperoate.ro

1905. Personal pentru curatenie camere

de 5 stele Info Clean angajeaza pers. curatenie instrumentar bucatarii pt. hotel de 5 stele. Contract de munca, salariu excelent, medicina muncii, SSM, bonuri masa, transport decontat, 3 schimburi 1.600-1.800. 1.800 L; (0722.611.525 info.clean@yahoo.com

full-time pentru firma din Bucuresti, sos. Andronache, sector 2, pentru relatii va rugam sa ne contactati la tel. (0740.854.097 personal@hsl.ro.

1897. Personal ofertare, vanzari in ali-

sector 4 si Popesti Leordeni; (0727.167.080

1842. Personal curatenie bucatarii hotel

1846. Personal curatenie part-time sau

1896. Personal necalificat si calificat pentru firma de incaltaminte din Bucuresti, sector 4; (0771.150.640

1903. Personal pentru curatenie Angajez

1841. Personal curatenie blocuri Expert Service&Building Management angajeaza fete sau baieti. Cerinte: seriozitate, harnicie, experienta, Personal curatenie blocuri, program 8h / zi, carte de munca, salariu motivational. 1.500 L; (0760.767.679 alexeaici@gmail.com

Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, angajeaza personal curatenie. Program full-time, bonuri de masa, mediu de lucru placut si dinamic (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro

1919. Personal pentru restaurant fast food Baneasa salariu net 2.200 Lei+ bonuri de masa (15 Lei/ bon). Program lucru doua ture, doua zile libere. Contract de munca pe perioada nedeterminata, o masa gratuita pe zi; (0785.405.645 ioana.vlad@calif.ro

etari angajeaza cu contract de munca personal paza. Se solicita atestat, cazier si adeverinta medicala; (0768.573.857

Firma angajam femeie de serviciu pentru curatenie la bloc (zona Berceni, sector 4) program 8 ore. Rog seriozitate. (contact luni-vineri 10 - 16). 1.400 L; (0771.026.905

1845. Personal curatenie Militari full-time

1895. Personal necalificat restaurant Angajm urgent personal necalificat restaurant. Salariu 1700 lei net. Program: 12-24, 12-48. Minim 8 clase, fara antecedente penale. Locatie: aeroport Otopeni. Detalii la telefon. 1.700 L; (0799.119.489

1902. Personal paza. Asociatie de propri-

1840. Personal curatenie bloc in Berceni

1844. Personal curatenie cofetarie, femeie de serviciu cofetaria Victoria angajeaza personal pentru curatenie in laborator. Program luni-sambata 09:00-17:00. Salariu 2200 ron + 300 de lei (bonuri de masa) + contract de munca. Bucurestii Noi, sector 1. 2.500 L; (0724.376.275 office@casa-victoria.ro

1918. Personal pentru restaurant fast food Afi Cotroceni salariu net 2200 Lei+ bonuri de masa (15 Lei/ bon). Program lucru doua ture, doua zile libere. Contract de munca pe perioada nedeterminata, o masa gratuita pe zi; (0785.405.645 ioana.vlad@calif.ro

1901. Personal paza (femei/barbati) cu sau fara atestat pentru centre de afaceri, salariu de incadrare 1.900 lei, 20 tichete de masa/15 lei tichetul, abonament la o clinica privata; (0758.079.208

car Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, angajeaza personal curatenie in zona Dorobanti pentru o sucursala bancara program full-time; (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro

Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, angajeaza personal curatenie. Program flexibil, bonuri de masa, mediu de lucru placut si dinamic. (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro

1894. Personal necalificat restaurant Angajam urgent personal necalificat Restaurant. Salariu 1.700 lei net+ transport asigurat. Program 12-24, 12-48. Minim 8 clase, fara antecedente penale. Locatie: Aeroport Otopeni. Detalii la telefon. 1.700 L; (0799.119.489

in secorul 2 angajeaza vanzatoare si modelatoare. Asiguram contract de munca si salariu atractiv. Rog seriozitate. 300 {; (0723.360.076

1839. Personal curatenie domeniul ban-

1851. Personal curatenie si ajutor

1826. Personal curatenie angajez per-

electrocasnice cu sediul in Voluntari -Ilfov angajam personal pentru facturare. Salariu motivant, mediu de lucru placut; (0728.135.409 office@demelectronics.ro

1838. Personal curatenie zona Berceni, Aparatorii Patriei (langa metrou) 2.000 L; (0721.739.325 office@dcmdesign.ro

1824. Personal curatenie angajam pentru

sonal curatenie femei si barbati), in strada Luncii nr 19, salariu 1600 ron, bonuri de masa, program de 8 ore (de luni pana vineri) in doua schimburi, Sambata prin rotatie, o masa asigurata. (0756.363.055 roxana.arghiriade@qsinn.ro

nie pentru Mall Iris Titan. Detalii tel. Oferim salariu net 1.800 L; (0744.355.883

1876. Personal facturare Firma distributie

space SRL angajeaza personal curatenie, cu sau fara experienta. Oferim salarial motivant si program flexibil. Zona Timpuri Noi, sector 4. Florin Cobuz, (0745.256.846 florin@nodmakerspace.ro

1850. Personal curatenie restaurant Social1 Locatie centrala (Bld Unirii nr 1), salariu motivant, program flexibil, masa de pranz asigurata. Posibilitate de crestere a salariului. Detalii la nr. de telefon sau adresa de email. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1825. Personal curatenie Angajam per-

1863. Personal curatenie, agenti curate-

1875. Personal Fabrica producatoare tamplarie pvc personal calificat pentru productia tamplariei PVC. Cautam persoane responsabile, muncitoare,c u spirit de echipa. Ne intereseaza punctualitatea, eficienta si seriozitatea oamenilor. D. (0771.269.565 comenzi.windoorland@gmail.com

1837. Personal curatenie Sc Nod Maker-

cu dizabilitati usoare (certificat handicap gradul 3) cu drept de munca 4 sau 6 ore pt. curatenie in locatii din Bucuresti, sedii in toate sectoarele, salariul 1400 lei; 1.400 L; (0720.987.739 scari de bloc, femei si barbati. (0766.866.075

Chisinau, Roma; (0721.000.376/ 0724.133.585

19

1909. Personal pentru curatenie, angajam personal pentru curatenie la spatii de birouri, program de 8ore/zi . Salariul Oferit: 1500 Ron in mana si carte de munca la 8 ore.Angajam: barbati si femei. (0771.565.862

ambalate pentru firma catering, zona Colentina. Program: duminica-joi, intre 21.00 - 05.30. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport decontat, masa asigurata. (0731.127.458 contact@sandwickbreak.ro 1927. Personal pt scari de bloc Firma de

curatenie, angajeaza personal pt scari de bloc in Bucuresti! Rugam seriozitate! (0764.949.605/ 0764.875.581 1928. Personal restaurant angajam personal restaurant: bucatar, ajutor de bucatar, ospatar, spalator de vase, macelar, bucuresti, sector 3, (0755.943.606 1929. Personal restaurant Ospatar, picol-

ite, ajutor de bucatar, fete la vase (0721.259.439 restaurant@irisa.ro 1930. Personal restaurant fast food Car-

refour Ploiesti salariu net 2000 lei + bonuri de masa (15 lei/bon). Program lucru doua ture, doua zile libere. Contract de munca pe perioada nedeterminata, o masa gratuita pe zi; interviurile se tin in Bucuresti (0785.405.645 ioana.vlad@calif.ro

personal pentru restaurant tip fast-food ajutor shaormar; (0770.131.455

1931. Personal restaurant, Angajam urgent ajutor de bucatar si femeie la spalat vase. Program flexibil, salariu avantajos intre 1300-2200 lei, contract de munca, asiguram o masa pe zi. Cerem si oferim seriozitate. (0727.737.870 roxana.gheorghe@osho-restaurant.ro

1911. Personal pentru firma de curatenie

1932. Personal restaurant, bucatar, ajutor

1910. Personal pentru fast food, angajam

Ne marim echipa. Salariu 3000 Ron, pt. mai multe detalii tel. 3.000 L; (0720.385.145 adrianstaicuoffice@yahoo.com

1912. Personal pentru magazin alimentar

Shop & Go. Avem disponibile mai multe pozitii, in functie de experienta. Salariul este cuprins intre 1600 - 2000 Ron. Oferim si solicitam seriozitate. (0725.735.973 ecarevet@gmail.com 1913. Personal pentru postul de casiera

si lucrator comercial pentru minimarket nonstop, zona Universitate; (0763.262.200

1914. Personal pentru preparare si ambalare sandwich-uri pentru fabrica de sandwich-uri, program 8 ore in ture dimineata si dupa-amiaza; (0742.725.778 1915. Personal pentru primire pacienti cu

sau fara bacalaureat. Rel la tel. CV la mail.fmmedident@hotmail.com (021.326.55.96/ 0728.915.852 fmmedient@hotmail.com

1916. Personal pentru productie publicitara: colantori, lacatusi mecanici, muncitori necalificati, tehnicieni reclame, soferi, angajeaza Lartek Grup. (0722.963.430 1917. Personal pentru restaurant Nasu si

Finu zona Bld Brancoveanu angajeaza personal pentru spalat vase-curatat legume si personal pentru curatenie restaurant. (0729.942.824

bucatar Restaurant elegant, vad deosebit, angajam un bucatar si un ajutor de bucatar. Menu-ul este foarte frumos, bine gandit, bucataria este dotata la cel mai inalt nivel. Solicitam seriozitate, multumesc, (0720.777.271 mihai.gavris@yahoo.com 1933. Personal sala croit confectii dama,

fabrica zona Costin Georgian angajam cu carte de munca, oferim salariu atractiv 1934. Personal salon de infrumusetare frizer/frizerita, coafeza, cosmeticiana si manichiurista (mani-pedi clasica si semi) minim 2 ani experienta, program o zi cu o zi, duminica inchis, zona Bucur Obor. (0727.862.288 florentinapopescu12@yahoo.com 1935. Personal servicii de curatenie

si manipulanti marfa, PantelimonIlfov; (0723.575.854 1936. Personal servire si ajutor in bucatarie pentru Take Away food-shop cu specific mexican, 1.850 L; (0729.253.963/ 0729.253.963 top_digitall@yahoo.com 1937. Personal societate comerciala in domeniul constructiilor. Societate comerciala angajeaza instalatori (10 persoane), mecanici utilaje (5 persoane), zugravi (10 persoane), muncitori necalificati, maistru constructii. Salarii atractive, intre 16003000 lei net. (0766.226.566 gabisimedrea@yahoo.com

1890. Personal masaj, cu o experienta de 3 ani in domeniul masajului si o clientela formata, ne dorim sa ne extindem echipa si sa oferim sansa catre un job bine platit unor fete in cautarea unui loc de munca; 3.000 {; (0725.319.598/ 0725.319.598 blue.moonline@yahoo.ro 1891. Personal necalificat Angajam per-

sonal pregatire/ slefuire suprafete lemnoase MDF. Fabrica se afla la capat de linie tramvai 7, 25 si autobuz 116, 102 (intrare Jilava). Constituie avantaj experienta in pregatirea MDF-ului, 1.500 L; (0723.165.515 dincoj@yahoo.com 1892. Personal necalificat in conditii foarte avantajoase pentru firma de instalatii. Se ofera salariu 2.000-3.000 lei plus bonuri de masa, 3.000 L; (0729.919.911 1893. Personal necalificat pentru curate-

nie in santier, pentru firma curatenie, Bucuresti, avem cazare, 100 lei/zi. Angajam oameni seriosi; (0734.492.895

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


20

22 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 1990. Polishator, salariu fix 3600 lei program de luni pana vineri de la 9 - 18, sambata si duminica liber, zona Militari, Apusului. 3.500 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro 1991. Polizator metale. Detalii la sediul

Radox din Bd. Timisoara 80, sector 6; (021.444.07.41

1992. Pompier servant cu atestat pentru teatru privat situat in centrul capitalei,cladirea are 2 etaje, se lucreaza dupa-amiaza (0741.055.359 cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro 1993. Portar pentru bloc nou, program 24/48,salariu 1200 lei, carte de munca. De preferat pensionar cu drept de munca; (0729.896.113 1994. Portar pentru sediu de firma in Bucuresti. Cautam persoana serioasa, poate fi si pensionar; (0745.995.172 1995. Portar pentru firma, nu necesita atestat paza, zona Floreasca, salariul in mana, 1.162 L; (0773.962.932 1938. Personal sortare colete Angajam

1961. Personal, hai in echipa JustYou

urgent personal sortare colete. Salariu 1400 lei NET+ 200 lei bonuri de masa. Program Luni-Vineri 8h/zi. Minim 8 clase, fara cazier. Locatie: Sector 5. Detalii la telefon. 1.400 L; (0799.119.489

Castiguri garantate 3000$-5000$ lunar. Acceptam personal femimin cu/ fara experienta. Promovare rapida. Costumatii gratuite, bonus 1800 L din prima zi. Posibilitate de credit, 3.000 {; (0745.651.791/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com

1939. Personal sortare colete Angajm

urgent personal sortare colete. Salariu 1400 lei NET+ 200 lei bonuri de masa. Program luni-vineri 8h/zi. Minim 8 clase, fara antecedente penale. Locatie: Sector 5. Detalii la telefon. 1.400 L; (0799.119.489

1962. Personal, soferi distributie, ges-

1940. Personal spalat vase Locatia NomadSkybar din Centrul Vechi, Bucuresti angajeaza Spalator Vase. Oferim salariu 1.500 lei+ tips zilnic, conditii excelente de munca. Pentru detalii: 0741448080; (0741.448.080 officehr@nomadskybar.ro

personal pentru ambalat si manipulanti marfa, stivuitorist, electromecanic hidraulist. Zona: Bucurestii Noi (statia de metrou Straulesti). Salariu motivant, conditii foarte bune de lucru intr-un mediu civilizat si prietenos. Relatii: (031.107.32.88

1941. Personal spalat vase si ospatar.

Restaurant in sectorul 3 angajeaza personal in regim full time/ part time, inclusiv pensionari, pentru spalat vase si ospatar program full time. Detalii la telefon in intervalul orar 10-18; (0767.124.117 1942. Personal spalat vase, restaurant

Dorobanti, angajam femeie pentru spalat vase. Conditii de munca avantajoase; (0761.706.942 gabi@tuk-tuk.ro 1943. Personal spalatorie auto cu experi-

enta. Carte de munca, comisioane, salariu atractiv. (0767.778.202 bebewash112@gmail.com 1944. Personal super-market Magurele Super-Market din Magurele, Ilfov angajam lucrator comercial, program full-time sau part-time. Salariu foarte atractiv,3000 Lei.. Oferim si cerem seriozitate. (0734.280.711 gheorgherobertgabriel@yahoo.com 1945. Personal tipografie tipografie situata in Otopeni, angajeaza muncitori cu calificare la locul de munca, cu contract de munca legal. Program de lucru L-V, 7.0015.00/13.00-21.00. Asiguram transport Buc.-Otopeni si retur; (021.232.29.41 1946. Personal tipografie, KMP anga-

jeaza cu contract de munca personal in sectia de productie. Calificare la locul de munca. Firma este situata in Otopeni, str. Munteniei 16 (021.232.29.41 office@kmp.ro 1947. Personal vase linie calda luni-vineri

8-17 Personal vase restaurant tip autoservire. Programul eate de luni pana vineri de la ora 8 la 17. Sambata, duminica, sarbatori legale sunt zile intotdeauna libere; (0741.541.460 Marco.pavel@essgroup.ro 1948. Personal vase mari/mici si curatenie, pentru Q’s Inn Global, locatia se afla in zona metrou Pipera, program de luni pana vineri, salariu 2.000 Ron net, o masa la pranz asigurata; (0756.363.055 roxana.arghiriade@qsinn.ro 1949. Personal vase pentru restaurant Energiea Energiea angajeaza urgent, personal vase, full time, 2 zile cu 2 zile, decont taxi, bonuri masa, carte munca, central in Bucuresti 1800lei toti banii cu tot cu tips. Experienta necesara. Ion Brezoianu 4. 1.800 L; (0743.070.163 1950. Personal vase si curatenie restau-

rant Cismigiu Vino sa lucram impreuna intr-o cladire emblematica a Bucurestiului si sa oferim oaspetilor nostri o experienta de neuitat. Iti oferim un prgram flexibil, venituri peste medie si o noua experienta. (0731.322.472 1951. Personal vase zona restaurant

tionar, muncitori calificati si necalificati, mecanic utilaje pentru fabrica de paine Bujoreni Panificatie, (0724.390.222 oanacont@yahoo.com 1963. Personal. Fabrica angajam

1964. Personal. Hesper SA Bucure?ti angajeaza: inginer mecanic; strungari, rectificatori, frezori, lacatusi, operatori CNC; sculer matriter; termist tratamentist; mecanic masini utilaj; muncitori necalificati; electrician. (0758.048.316/ 021.335.10.50 hesper.hr@gmail.com 1965. Piciolite. Restaurant in zona Obor angajeaza urgent picolite /ospatarite si ajutor bucatar cu experienta. Telefon: (021.250.65.70 1966. Picker manipulant in depozit bau-

1955. Personal, restaurantul Vivo cauta

personal bucatarie pentru spalat vase. Pachet salarial atractiv. Calea Floreasca; (0787.709.154 mircea@vivorestaurants.com 1956. Personal, Agentie imobiliara sun-

tem o echipa tanara, dorim sa ne dezvoltam, cautam persoane dinamice (cu experienta in vanzari), dar si persoane aflate la inceput de drum, motivate, bine organizate, sociabile si disciplinate. (0734.259.904 cristian.zane3@gmail.com 1957. Personal, angajam urgent Vip Best

car Service Angajam urgent: Vip Best car Service cauta muncitori calificati si necalificati. (0723.241.090

1999. Pregatitor vopsitor si receptioner devizier pentru service auto multimarca din sectorul 2. Salarizare intre 3.000-5.000 Lei 5.000 L; (0724.756.215 2000. Pregatitor, vopsitor auto Ne marim

familia de profesionisti. Te asteptam la Top Lac Service. Contract de munca si conditii salariale f. avantajoase, salariu net intre 2500-4000 lei. 4.000 L; (0758.110.063 daniela.mircea@toplacservice.ro 2001. Preparator Jerry’s Pizza angajeaza preparatori pizza fara experienta in Brasov. Program full time, in ture de 8 ore/zi, salariu atractiv, tichete de masa, posibilitati de promovare; (0722.191.122

2017. Receptioner, hotel 3 stele, zona Gara de Nord, Angajam receptioner, receptionera hotel. Candidatul ideal: bune abilitati de comunicare, seriozitate, prezenta agreabila, aspect fizic placut, conduita morala exceptionala, (0722.550.139 rezervari@hotelelizeu.ro 2018. Receptioner, receptionera Hotel

Sir Gara de Nord sector 1, angajeaza receptioner/a cu sau fara experienta, minim diploma de bacalaureat, engleza nivel mediu. Salariu 2000 lei, program in ture de zi/noapte. Relatii la tel. (0731.832.669 sirgrup4@gmail.com

2019. Receptioner, receptionera Hotel Sir Lujerului - sect. 6, angajeaza receptioner/a cu sau fara experienta, minim diploma bacalaureat, engleza mediu. CV-ul la adresa de email sirgrup@gmail.com Relatii la telefon; (0740.676.727 sirgrup@gmail.com 2020. Receptioner, receptionera Saftica Resort aflat pe DN 1 angajeaza receptioneri (fete sau baieti). Se cere permis cat. B si limba engleza (nivel incepator). Program 12/24-12/48. Salariu 1700 ron, 1.700 L; (0752.665.595/ 0752.665.595 Radu.hrituleac@gmail.com 2021. Receptioner, receptionera, call

center angajam receptioner/a cu experienta in domeniul auto, anvelope, jante, programari si discutii cu clientul. (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 2022. Receptioner. Hotel 4 stele,

urgent angajeaza receptionera si camerista.Zona Aviatiei; (0722.202.986

2036. Receptionera, secretariat Cunos-

tinte bune de operare Excel, Word, Outlook.Persoana ordonata, orientata spre detalii. Abilitati de planificare si comunicare. Limba engleza - nivel avansat; (0720.888.889 ramona.ionita@darom.ro 2037. Receptionere, soferi, calca-

torese, croitorese, masinisti, fochisti, muncitori necalificati, angajam pentru zonele Obor, Pantelimon, Stefan cel Mare, Apaca, Aurel Vlaicu. Conditii excelente; (0755.200.031

Receptionere/casiere, salariu 1900 ron/15 zile, zonele Sos. Oltenitei, Berceni, Progresul, Rahova, Drumul Taberei, Iancului, Titan, Obor, Bdul Chisinau, Roma; (0721.000.376/ 0724.133.585

2038.

2039. Receptioneri Hotel Lev Or 4 stele

situat in apropiere de Piata Victoriei angajeaza receptioneri. Constituie un avantaj experienta si o calificare; (0726.262.486 adriana.urucu@hotellevor.com 2040. Receptioniera, restaurant zona

floreasca angazeaza personal pentru receptie, program 2 zile cu 2 zile, salariul este de 1800 lei masa si transport asigurat seara la plecare. 1.800 L; (0770.164.673 vasiloiu.cristina@yahoo.com 2041. Receptionist service, reprezen-

1968. Picker, magaziner in Chitila se lucreaza cu produse din carne premium la temp 4 grade. Decontarea transportului. Echipament de protectie termica. Masa calda. Detalii si programare pt. interviu la marin@3dhumandevelopment.ro 2.400 L; marin@3dhumandevelopment.ro

2043. Reparatii diverse Restaurant South Burger angajeaza pesoana intretinere cladiri. Diverse reparatii, mobiler, electrica, sanitare. Permis categoria B. Salariu 2200, bonuri de masa, l-v 8:3016:30. 2.400 L; (0723.794.913 mcsfoodivision@gmail.com

1969. Pickeri salariul 1800 lei net,

2044. Reprezentant medical si de van-

bonuri de masa(15.09 lei/ bon). 1.800 L; (0753.070.408

zari dispozitive medicale / materiale osteosinteza; (0744.377.851

1970. Picol si ospatari bistro angajam picol si ospatari. In zona Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu. Program si salariu negociabil. tel detalii; (0741.777.509 mi@breadandspices.com.ro

2045. Reprezentant vanzari tipografie

angajeaza agent vanzari, persoana responsabila, abilitati organizatorice, capacitate de lucru in echipa. Atributii: preluarea / urmarire finalizare comanda, munca birou, Republica, (0740.101.051 eliza@aktis.com.ro

1971. Pizza Expert angajeaza casiera si

operator call-center; (0731.333.405

2046. Reprezentant vanzari piese camioane si remorci cu experienta pentru importator piese si service camioane si remorci, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 3.000-6.000 Lei, in Bucuresti si tara, CV la email: 6.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro

1972. Pizza Expert angajeaza ospatari si

ospatarita; (0731.333.405

1973. Pizza Expert angajeaza operatori

call-center si casiera; (0731.333.405

1974. Pizza Expert angajeaza ospatari si

ospatarite; (0731.333.405

2047. Reprezentant vanzari, firma dis-

1975. Pizzar Pizza Cut angajeaza pizzar pentru zona Piata Romana. Program II schimburi. Salariu 2000 (primele trei luni); 2.200 L; (0767.069.367 office@pizzacut.ro

tributie angajeaza reprezentant vanzari pentru Bucuresti zona horeca, salariu motivant + comision + diverse bonusuri. Trimiteti CV la email horeca_distributie@yahoo.com

1976. Pizzar Pizza Station, angajam pen-

2048. Respect Security angajeaza agenti

tru zona Piata Romana, program II schimburi, colectiv tanar, salariu: 2200 Lei 2.200 L; (0767.069.367 management@pizzastation.ro

aflat in incinta Magazinului Unirea angajeaza urgent Pizzar: salariu atractiv, program flexibil: 2 zile cu 2 zile. Contact: 0752224582 (0752.224.582 1979. Pizzar SC Pizzeria La Strada SRL

angajeaza pizzar cu experienta si ajutor pizzar pentru punctele de lucru din sectorul 3 si sectorul 4. (0784.133.155/ 0766.534.066 nitudana2004@yahoo.com 1980. Pizzar cu experienta pizzerie cu

livrari la domiciliu angajeaza pizzar cu experienta program 2 zile cu 2 zile, pizzerie este situata in sector 4; (0767.755.017 Jjubon@yahoo.com 1981. Pizzar cu experienta, salariu moti-

vant cu crestere anuala, bonusuri, tips contract de munca, asigur transport, zona Petre Ispirescu, (0766.301.835 raduma_90@yahoo.com 1982. Pizzar cu/fara experienta pen-

tru lant de bucatarii din toate zonele Bucurestiului, salariu 18002000 lei net in functie de experienta, relatii la tel. 2.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440/ 0720.987.739 1983. Pizzar cuptor pe lemne, program 2

zile (10:00-21:30) si 2 zile libere. Zona sect. 1. Calea Grivitei, (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com 1984. Pizzar restaurant, locatie centrala

(Piata Universitatii), program flexibil fulltime, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon sau e-mail resurse.umane@stadio.ro. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1985. Pizzar, Fast food situat in sector 2 angajeaza pizzar cu experienta. Contract de munca. Salariu atractiv +comision. Rog seriozitate. 500 {; (0723.360.076

2002. Preparator produse alimentare pentru o firma de catering de la Iride Park Pipera, angajam persoane in bucatarie, program de noapte (19:00- 05:00) duminica-joi. Salariul 1875 lei net. Decont transport, masa asigurata. 1.875 L; 2003. Preparator tortilla si servire clienti Vino sa lucrezi intr-un mic take away shop cu specific mexican din centrul Bucurestiului. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj dar nu o necesitate. 2.000 L; (0729.253.963 top_digitall@yahoo.com 2004. Preparator, ambalator, femei si

barbati, pentru fabica alimentara zona Pipera metrou angajam personal. Se lucreaza o singura tura de zi (duminica-joi) pentru preparat si ambalat mancare. Se deconteaza metroul si masa. (0729.699.825 andreea@wedohr.ro 2005. Preparatori pizza angajam fara experienta, suntem in cautare de preparatori pizza fara experienta pentru mai multe magazine Domino’s din Bucuresti. Oferim: Program de lucru foarte flexibil si mediu de lucru placut cu sanse reale de avansare; 1.600 L; (0743.664.667 2006. Preparatori pizza cu si fara experi-

enta, pizzerie angajeaza: preparatori pizza fara experienta, salariu+bonuri+decont transport=1770 lei pe luna /8h/ zi net, bonus saptamanal calitate si productivitate, 2 libere pe saptamana, program; (0765.446.878 cristi.badila07@yahoo.com 2007. Preparatori, montator farfurii, daca

vrei sa te alaturi echipei Restaurantului Spartan, postul de Preparator necesita abilitatea de a aranja ingredientele pe farfurie si de a lucra cu clientii. Vino si tu sa cunosti spiritul Spartan. (0746.204.204 recrutare@rerum.ro 2008. Prezentatoare TV, reporter TV, firma productie TV organizeaza concurs pentru ocuparea postului de prezentatoare TV si asistenta TV. Nation TV. Pentru inscriere va rugam cv + foto 4.000 L; victor.serini@gmail.com

1986. Pizzar, delivery Restaurant angajaza pizzar, ajutor de pizzar, personal delivery, relatii si programare interviu intre orele 11.00-17.00 de luni-vineri, la telefon. (0746.405.432

1959. Personal, deschidem noul restau-

1987. Pizzar, salatiera, bucatar, aj.

2010. Primitori – distribuitori materiale,

angajam Fabrica confectii dama angajam persoana pentru sala croit cu experienta, confectioner produs cap coada, calcator. Conditii avantajoase. Zona Costin Georgian. (0734.537.564

Tei, domn pentru receptie doar tura de noapte, la un mic hotel deschis in zona Tei. Experienta nu e necesara. Program 20-8. Doua zile se lucreaza, doua zile sunt libere 1.700 L; (0760.044.007

2035. Receptionera, help desk Cluj, Building Support Services, firma specializata in administrarea cladirilor de birouri si spatii comerciale angajam receptionera/help desk activitatea se desfasoare in cadrul mall-ului Polus Cluj. (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro

etatea Vagma Group Distribution SRL angajeaza zidari si faiantari. Oferim cazare in Bucuresti, salariu motivant + bonus de performanta. 2.000 L; (0768.378.654 mww@bmfgrup.eu

2009. Primitor Distribuitor Materiale Popesti Leordeni Menatwork angajeaza primitor-distribuitor materiale si scule in Popesti Leordeni. Experienta in firme de constructii-montaj – constituie avantaj.Carnet stivuitorist vizat la zi – constituie avantaj; (0727.739.364 miruna.mocanu@menatwork.ro

1960. Personal, fabrica confectii dama

2016. Receptioner tura de noapte zona

camerista, hotel restaurant o stea,angajam cu contract de munca, absolvente 10 clase si de liceu, cu posibiltate de calificare ca receptionera, bucatar, ospatarita, camerista. Asiguram contract de munca. (0722.482.205/ 0722.661.499

important depozit cu produse de uz casnic din Bucuresti. Locatie Sector 3, zona Drumului Intre Tarlale. Program L-V 07:00 15:30. 1.800 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro

1958. Personal, cand ai timp, in orasul tau caut oameni care vor sa castige bani in plus in timpul liber. Suntem o firma care producem rulouri transparente si cautam persoane care sa stie sa prinda holzsuruburi in lemn. Plata se face imediat, 150 lei/zi 4.500 L; (0722.237.396 office@livinvent.ro

rant Cismigiu, dupa lansarea cu succes a celui mai inalt restaurant din Romania, in luna mai a anului trecut adaugam in portofoliul nostru o noua locate. Suntem in cautare de bucatari, barmani si ospatari; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

tru inventare, benzinaria Mol Timpuri Noi angajeaza cu contract de munca. Program flexibil, salariu fix, tichete de masa, bonusuri (0724.528.622 timpurinoi@molretail.ro

2034. Receptionera, bucatar, ospatarita,

2042. Recrutam zidari si faiantari Soci-

1978. Pizzar restaurant Pizzerie Brasserie

nar, bonus 3000Lei. Personal feminin pentru conversatii online oferim cadou 3000 Lei la angajare, salariu fix garantat 3800 Lei + procent 50%-70%, bonus abonament fitness, solar, unghii, gene. Contact nonstop. 3.800 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com

ca cu experienta. service auto din Pantelimon-Dobroiesti, angajeaza PregatitorVopsitor Auto multimarca cu experienta.Program de lucru 8.00 - 16.30, de luni pana vineriConditii bune de lucru; 1 L; (0748.044.138/ 0741.141.130

2015. Receptioner marfa, personal pen-

1967. Picker, angajam in cadrul unui

1952. Personal vase, ajutor bucatar, bucatar beraria Hop Garden angajeaza personal, oferim un loc de munca stabil unde se ofera salariu motivant, contract de munca perioada nedeterminata, masa asigurata, transport; (0770.448.443 hopgardenoffice@gmail.com

1954. Personal, Plata zi/saptamanal/bilu-

1998. Pregatitor vopsitor auto multimar-

cat auto, mecanic auto, electrician diagnoza, tinichigiu vopsitor auto. Relatii la telefon. (0738.885.658 resurse.umane@radacini.ro

tanta service camioane si remorci angajam receptionist service cu fac. transporturi AR, cu experienta, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 2.000-4.500 L, bd. Preciziei, CV la email 4.500 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro

1977. Pizzar restaurant Ivans angajeaza pizzar cu domiciliul in sector 2 sau 3. Conditii bune de lucru:carte de munca, transport acasa, tips, mai multe detalii la interviu, (0763.341.717/ 0724.157.470

jeaza urgent Restaurant centru Bucuresti angajeaza personal vase usoare, program 2 cu 2, carte de munca, bonuri de masa, decont taxi, fara vase grele, seriozitate, experienta necesara, mediu placut, colegi tineri. 1.600 L; (0743.070.163

1997. Pregatitor auto zona Delfinului 3000 lei urgent service auto zona Delfinului angajeaza pregatitor auto cu experienta . Conditii avantajoase, program lucru lunivineri 8:00-17:00. Cautam persoane serioase, stabile cu experienta in domeniu . urgent 3.000 L; (0726.744.244 servicedoctorauto@gmail.com

2014. Radacini angajeaza personal califi-

2033. Receptionera, serioasa punctuala, onesta, angajeaza Hotel Sector 6. Oferim salariu avantajos si mediu de lucru placut. Disponibilitate pentru lucru in ture de noapte. Detalii la telefon. (0757.077.723 hotel.revemariage@gmail.com

turi, Firma distributie bauturi, depozit langa Carrefour Militari angajeaza picker cu experienta pentru activitate in depozit. Program marti-sambata 3 schimburi. Asiguram transport de la metrou Pacii (0735.885.881 angajari@karadistrib.ro

Nor, restaurantul Nor este in cautare de colegi pentru pozitia de Spalator Vase. Oferim un program flexibil, decont transport, masa de pranz asigurata; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1953. Personal vase, Paine si Vin anga-

1996. Portar zona Bragadiru necesar cazier judiciar. Detalii la telefon; (0741.224.455/ 0722.261.222 dan.iordache@transmondial.ro

2013. Promoteri distributie pliante in toate sectoarele din Bucuresti. Plata avantajoasa (0722.509.577/ 0724.024.237 hr@activpromotion.ro

2023. Receptionera pentru hotel in spate Mall Plaza-sector 6, lb. engleza nivel mediu. Salariu motivant, se asigura masa, mediu placut de lucru, echipa tanara, preferabil domiciliata in sectorul 5 sau 6; (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com 2024. Receptionera pentru sala fitness, sector 4, program full time, trimiteti CV pe adresa: (0774.663.209 office@fitnessenergia.ro 2025. Receptionera Salon infrumusetare,zona Militari, angajeaza receptionera. (0732.661.578 calin_aurel@izoclass.ro 2026. Receptionera cladire de birouri zona Crangasi, Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, receptionera zona Crangasi. Program Full-time, bonuri de masa, mediu de lucru placut si dinamic; (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro 2027. Receptionera hotel Hotel angajam

receptionera, cu sau fara experienta, cunoscatoare de limba engleza, program avantajos 12/24, 12/48, training platit. Zona Gara de nord, salariul net 2.000 ron. Relatii la telefon (0726.882.022 dumitrescu.ddana@yahoo.com 2028. Receptionera pentru clinica stom-

atologica situata in sectorul 1. Asteptam CV pe adresa email. Tel: (0758.396.333 office@dentiq-atelier.ro 2029. Receptionera pentru salon intretinere corporala Angajam receptionere cu/ fara experienta pentru saloane de intretinere corporala situate central (Mosilor, Unirii si Izvor). Salariu, comisioane. Program 12/24. Cunostinte de limba engleza, 3.500 L; (0730.222.270 anunturi.ha@gmail.com 2030. Receptionera salon infrumusetare

post disponibil in Timpuri Noi si Lujerului 1.600 lei fix plus bonusuri, posibilitati de avansare, program in ture, un weekend liber, un weekend lucrator, contract full time, 1.600 L; (0728.498.725 elena.andreea.d@gmail.com 2031. Receptionera salon infrumusetare

bucatar, femeie vase, pt. restaurant. Decontare transport dupa ora 09.00; (0722.387.386/ 0723.644.179

oferim pachet salarial atractiv, mediu de lucru deosebit, zona Pantelimon. Relatii la telefon: (0751.100.139

Salon situat pe bulevardul Unirii angajeaz? receptionera si coafeza. Se lucreaza in ture de o zi cu o zi. Pentru detalii si cv:contact@marianagrindei.ro sau la telefonul din anunt 1.700 L; (0723.153.244 contact@marianagrindei.ro

1988. Pizzari (baieti si fete) Pizzarierestaurant angajeaza pizzari (baieti si fete).Asigura masa/ transport/ salariu- program atractiv. (0729.882.660

2011. Producatori de sortimente de praji-

2032. Receptionera, pentru casino, club

1989. Pizzer, barman, bucatar, aju-

tor bucatar, femeie la vase, receptionera pentru restaurant sector 3. Relatii la tel. (0723.581.055

turi, panificatie si brutarie angajam sef magazin, pizzar, vanzatori, cofetari, muncitori necalificati. Detalii la tel. (0724.262.533/ 0756.044.061 2012. Proiectant cu experienta in domeniul instalatiilor, bransamentelor si conductelor de gaze naturale; (0756.190.949

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

de poker, situat in Piata Alba, nr. 3, sect. 3. Program 2/2, 15:00-03:00 Se deconteaza transport. Aspect fizic placut, limba engleza, cunostinte calculator. Asteptam CV sau tel. 1.700 L; (0762.400.500/ 0765.932.247 neacsu.raluca89@yahoo.com

de securitate. Cerinte minime: atestat, experienta in domeniu. Tel. (021.312.74.16

2049. Responsabil atelier productie masini automate Cunoasterea desenului tehnic, persoana comunicativa, dinamica si organizata, Lucru la calculator, punctuala si corecta, cu simt tehnic si dorinta de perfectionare. Plan medical privat, bonusuri. 1.000 {; (0730.607.136 2050. Restaurant angajam ajutor de bucatar Restaurant situat in mall Vitan, etajul 2 angajam ajutor de bucatar (cu sau fara experienta). Contract de munca pe perioada nedeterminata, masa inclusa, transport plecare inclus. 2.300 L; (0762.937.427 sorin.nedelcu@olimpico.ro 2051. Restaurant Azzuro, Afi Palace Cotroceni, angajeaza ospatari, pizzar, bucatar, ajutor bucatar; (0788.362.983/ 0786.332.004 2052. Restaurant chinezesc in sectorul 4

angajeaza bucatar fara experienta (salariu incepand de la 1.200 lei), spalator de vase sau ospatar; (0736.661.737 2053. Restaurant cu specific chinezesc angajeaza livratori cu/fara masina personala si femeie la vase. Detalii la tel. (0721.927.637

2054. Restaurant Lascar angajam ospatari si picoli fete si baieti ) si femeie de serviciu. Pentru delalii sunati la nr. de telefon sau trimiteti CV-ul la adresa de mail rezervari@restaurantlascar.ro (0731.371.619 rezervari@restaurantlascar.ro 2055. Restaurant libanez angajeaza: barmani, ospatari, personal bucatarie. Ofer si rog seriozitate. (021.448.17.28 claudiughitiu@yahoo.com 2056. Restaurant Olimpico angajam urgent bucatar cu experienta, restaurantul este situat in Mall Vitan. Contract de munca nedeterminat, masa si transport incluse 2.300 L; (0749.924.459 sorin.nedelcu@olimpico.ro 2057. Restaurant Smith Events Restau-

rantul Smith evenimente, din orasul Budesti, judetul Calarasi, angajeaza din orice zona a tarii (oferim cazare) bucatari, ospatari, grataragii. (0722.295.710 stanciu.dorel27@yahoo.com

2061. Resurse umane, contabilitate primara, secretariat Studii superioare in domeniul economic;Cunoscator program SAGA C; Experienta in contabilitate primara si resurse umane (contracte, Revisal, pontaje); (0727.221.647 cristina.sharafi@familypapers.ro 2062. Rigipsar, angajam muncitori in finisaje constructii (tencuieli, glet, lavabil fatada bloc, etc) oferim cazare gratuita + 130 Lei /zi, (banii se dau la sfarsitul saptamanii) pentru mai multe detalii, ne puteti contacta 150 L; (0725.368.099 2063. Rigipsari si ajutor de rigipsari, firma

constructii. Oferim cazare; (0760.580.828/ 0740.634.968 2064. Rigipsari si zugravi cu experienta

pe perioada nedeterminata. Cer si ofer seriozitate. (0766.268.477 klamitconstruct@gmail.com 2065. Rigipsari, zugravi firma constructii angajeaza montatori gips-carton si zugravi. Pentru cei din provincie oferim cazare. Salariu 700-1.000 euro/ luna 200 L; (0770.186.863 Robert.m.staicu@gmail.com 2066. Rigipsari, zugravi si muncitori necalificati angajam; (0784.709.673

««««««««««««««««««

RIGIPSARI, ZUGRAVI. RIGIPSARI 140-160 LEI/ZI, ZUGRAVI 130-150 LEI/ZI, AJUTOR RIGIPSAR 100-120 LEI/ZI. CONTRACT DE MUNCA 8 ORE, CAZARE GRATUITA PENTRU CEI DIN PROVINCIE, COLABORAM CU ECHIPE; (0733.981.422/ 0765.449.077 2067.

«««««««««««««««««« 2068. Rin Grand Hotel angajeaza manipu-

lant marfa persoana serioasa si muncitoare care sa: incarce/ descarce marfuri, manipuleze/ aseze in depozite (manual sau cu liza); decoreze sali pentru evenimente festive si targuri de nunti (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 2069. Rio Bucovina angajeaza personal

pentru depozitul din Chitila, gestionar, stivuitoristi, lucratori depozit. Oferim: transport de la statia de metrou 1 Mai (Piata Chibrit), salariu atractiv si bonuri de masa, ore suplimentare platite. Relatii suplimentare la tel. Puteti depune CV-ul la: (0742.220.513/ 0744.437.845 nicoleta_olaru@rio-bucovina.ro 2070. RPG Security angajeaza agenti de securitate Rpg Security angajeaza agenti de securitate pentru obiectiv Ikea Pallady, oferim cazare 2 persoane in camerea, apartament situat in vecinatatea complexului. Oferim tarif de 7 lei /ora; 1.700 L; (0773.937.051/ 0724.324.274 recrutare@rpg.ro 2071. RPG Security angajeaza agenti de securitate, rpg security angajeaza agenti de securitate pentru obiective situate in urmatoarele zone: pta Sudului, Stefan cel Mare, Baicului, sos buc_Targoviste, Bragadiru, Anghel Saligny. Tarif 7,5/ 8 lei ora. 1.900 L; (0773.937.051 recrutare@rpg.ro 2072. RPG Security angajeaza AGENTI pentru Mc Donalds RPG Security angajeaza agenti de securitate pentru obiective de tip mc donalds aflate in bucuresti. tarif 7.5 lei ora. pentru detealii nu ezitati sa ne contactati; 1.700 L; (0773.937.051 recrutare@rpg.ro 2073. Rpg Security angajeaza agenti securitate cu si fara atestat pentru obiective situate in zonele: P-ta Sudului, zona Anghel Saligny, zona La 2 Cocosi, zona Bragadiru. Oferim printre cele mai bune tarife/ post 1.900 L; (0773.937.051 marianmoise2005@yahoo.com 2074. RPG Security angajeaza dispeceri video cu experienta pe un post similar. Oferim pachet salarial motivant si posibilitati reale de avansare. Pentru detalii nu ezitati sa ne contactati 1.800 L; (0773.937.051 recrutare@rpg.ro 2075. RPG Security angajeaza personal pentru obiectiv in Bragadiru. Locuiesti in Bragadiru sau in apropiere, doresti un loc de munca in apropiere de casa, RPG Security iti ofera aceasta oportunitate 1.700 L; (0773.937.051 marianmoise2005@yahoo.com 2076. S.C. 360 Co-Packing SRL, cu sediul

in Timisoara, com. Dumbravita, str. Ady Endre nr. 15, ap. 2, jud. Timis, angajeaza 6 posturi ambalator manual cod COR 932101. CV-urile se pot trimite la sediul firmei sau pe e-mail: (0724.921.831 carmen.gadau@360grup.ro 2077. S.C. Full Motors SRL cu sediul in

Bucuresti angajeaza casier/a pt. statie Peco, sector 3. Relatii la tel.; (0723.331.659 2078. S.C. Topanel Production Panels S.A., cu sediul in Rm. Valcea, str. Uzinei nr. 63, Stolniceni, jud. Valcea, angajeaza 2 posturi stivuitorist cod COR 834403 si 2 posturi incarcator-descarcator cod COR 933301. CV-urile se pot trimite la sediul firmei sau pe e-mail: (0724.921.831 office@valcea@topanel.ro

2058. Restaurant Templul Soarelui angajeaza picoli (ite), femei pentru bucatarie, soferi livratori; (0722.912.671

2079. Sala jocuri de noroc angajeaza fete si baieti cu sau fara experienta pentru postul de operator (slot, attendant). Mail: (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro

2059. Restaurantul NOR este in cautare

2080. Sales assistant, cashier o persona

de noi colegi pentru pozitia de ospatar si hostess. Iti oferim un salariu motivant, program flexibil, masa de pranz asigurata, posibilitati de avansare si de dezvoltare; (0731.322.472 2060. Restaurantul Spartan angajeaza

pentru Mega Mall Ai spirit de Spartan? Daca iti doresti un salariu atractiv,un mediu de lucru dinamic si posibilitati de avansare, te asteptam in echipa noastra! (0746.204.204 recrutare@rerum.ro

dinamica, dornica sa invete lucruri noi, cu o atitudine pozitiva. 35 L; (0763.324.071 operations@unicbrands.ro 2081. Salon Calea Calarasilor inchiriaza posturi salon de top in vila zona Calea Calarasilor, inchiriaza post de lucru: coafor, cosmetica, manichiura, dermopigmentare. Locatia dispune de finisaje de lux, ambient deosebit, spatiu de relaxare clienti. (0722.878.358 levinschialina@yahoo.com

2082. SALON CRISTI PASCU EXCLUSIVE, PIATA LAHOVARI, ANGAJEAZA RECEPTIONERA CU EXPERIENTA IN SALON. PROGRAM FLEXIBIL, SALARIU 2.000 L; (0786.556.557 2083. Samponezi/samponeze, salariu 1400/15 zile, CM achitata de societate, zonele Sos Oltenitei, Berceni, Progresul, Rahova, Drumul Taberei, Iancului, Titan, Obor, Bdul Chisinau, Roma. Nu necesita experienta; (0721.000.376/ 0724.133.585 2084. Sc Atractiv Fashion Day srl, sc Atractiv Fashion Day srl cui 39285477, angajeaza: commissioner - 4 posture, incarcator descarcator - 2 posturi, manipulant marfuri - 2 posturi; (0765.324.661

SC BLACK SEA SUPPLIERS ANGAJEAZA MUNCITORI DEPOZIT CU SAU FARA EXPERIENTA, STR. IULIU MANIU 367-379.

2085.

2086. SC Bucuresti angajeaza agenti paza cu atestat Sc Verta tel Srl Bucuresti angajeaza agenti de paza cu atestat. Se ofera un salariu lunar de 2000 ron, cazare si o masa la pranz. Detalii telefon. 2.000 L; (0733.303.349 schipor.oana@vertatel.ro 2087. SC DDD Nord SRL angajeaza operator deratizare, dezinsectie, dezinfectie zona Bucuresti. Experienta in domeniul DDD constituie avantaj. Cerinte minime: permis conducere cat. B. Descrierea jobului: executarea tratamentelor de dezinsectie, deratizare si dezinfectie. Program:8 ore/ zi. Detalii: (0746.236.789 2088. SC Gazprom angajeaza instalatori,

salariu net, 1.100 {; (0721.152.872

2089. SC General Hotel Group SRL, cu

sediul in Sibiu, str. Emil Cioran nr.2, jud. Sibiu, angajeaza 2 posturi camerista hotel, cerinte limba engleza cod COR 516201, 1 post curatatoreasa lenjerie cod COR 912101, 1 post spalatoreasa lenjerie cod COR 912103. CV-urile se pot transmite la adresa de e-mail: resurseumana@ramadasibiu.ro 2090. SC Global Facility SRL angajeaza electrician+ instalator mentenanta magazine. Conditii: atestat profesional, permis conducere cat. B, experienta. Salariu net incepand de la 2000 lei; (0731.307.947 2091. SC GLORIA MARKET, FIRMA DE DISTRIBUTIE CU SEDIUL IN AFUMATI ANGAJEAZA LUCRATOR COMERCIAL (MERCHANDISER) SE OFERA SALARIU ATRACTIV, ASTEPTAM CV-UL LA ADRESA EMAIL; gestiune.bucuresti@grandegloria.com 2092. SC INTERCOMBI DANUBE SRL ANGAJEAZA DISPECER TRANSPORT SI OPERATOR INTRODUCERE DATE. RELATII LA: (0727.806.835 2093. SC Iproex Energy Management angajeaza: inginer/ tehnician service centrale termice, cazane (experienta + permis cat. B). Instalatori termo-sanitari-gaze, cu contract de munca. Oferim salariu atractiv, bonuri de masa. Se cere experienta si seriozitate. CV la adresa: (0730.591.939 office@iproexem.ro 2094. SC LUCIELA LUX ANGAJEAZA LUCRATOR COMERCIAL PENTRU MAGAZIN BUCUR OBOR, RAION CONFECTII BARBATI; (0722.366.191 2095. SC Mall Connect SRL cauta electricieni si ajutor electrician, Bucuresti contract nedeterminat. Salarii foarte motivante; (0762.564.000 2096. SC R$I Munobuilding angajeaza muncitori necalificati, zugravi, faiantari, Bucuresti, cazare gratuita, salariu 4.400 L; (0727.300.302 2097. SC Supercom SA cu sediul in Bucuresti, str. Gherghitei nr. 23C, sector 2, angajeaza in conditiile legislatiei in vigoare urmatoarele categorii de personal: 1. Electromecanic, conditii de angajare: scoala profesionala de specialitate, experienta profesioanala minim 3 ani. Relatii la telefon, 021.240.26.86, int. 127 si 131, 0732.129.327 2098. SC Thermplus Exim SRL angajam instalatori termice, sanitare, ventilatie, electricieni; (021.312.83.92 2099. SC VGB Invest angajeaza dulgheri,

fierari, zidari. Salariul atractiv in functie de experienta: 3500-4500 Ron. Sa citeasca planuri de armare, cofraj. Contract de munca. (0744.492.244 vgbinvest@yahoo.com 2100. SCM Colin Daily, str. Valea Lunga

30, sect. 6, zona Militari, angajeaza mecanic utilaje produse alimentare si muncitori (barbati) pentru prepararea produselor zaharoase. Contact: tel./email: (0757.038.503 colindaily@yahoo.com 2101. Scoala nr. 51, sector 2, organizeaza concurs pentru ocuparea 1 post ingrijitoare, in data 14.11.2018, ora 13.00. Perioada de inscriere 22.10.2018 8.11.2018, orele 8-16. Se depune de catre candidati dosar inscriere. Contact: (0721.493.270/ 021.255.40.60

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

22 octombrie 2018

21

4

LOCURI DE MUNCÅ Shaormar cu experienta, salariu atractiv, zona Colentina. Rog si ofer seriozitate; (0723.197.933

2141.

2142. Shaormar oferte de munca anga-

jez shaormar cu experienta si ajutor in bucatarie la fast food salariu atractiv; (0765.554.332

2143. Shaormar, angajam shaormar cu

experienta sector 1, zona Expozitiei; (0768.395.717

2144. Shaormar, bucatar, barman, zona

Grozavesti; (0724.331.048

2145. Shaormari cu experienta zona Colentina, salariu atractiv, rog si ofer seriozitate; (0723.197.933 2146. Shaormari cu/fara experienta si

casiera pentru restaurant. Salarizare atractiva; (0765.353.953 2147. Shop&Go (Mega Image) anga-

2102. Scoala Postliceala FEG Bucuresti -Scoala europeana face inscrieri pentru anul scolar 20182019 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala europeana acreditata MECS Ordin nr. 3985/13.05.2008. Diplomele sunt recunoscute national si international. Adrese Bucuresti: - str . Vespasian, nr 58, (Gara de Nord). Tel. 031.405.03.62 / 021.311.10.58. - str. Walter Maracineanu, nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 47, (Cismigiu), sect 1, tel: 021.311.10.54/ 0788.424.314. -str. Badea Cartan, nr. 6, sector 2 (Spitalul Colentina) tel. 031.405.27.30. www.scoalafeg.ro (021.311.10.54/ 0788.424.314

2124. Sef magazin accesorii mobila si pal locatie incinta Faur,mediu de lucru placut si posibilitati de avansare (0722.101.050 office@regencycompany.ro

2103. Sculeri angajam in sector 6,

2125. Sef parc auto soc. transport per-

Bucuresti sculeri matriteri, slefuitori, sudori, prelucratori aschiere, inspectori control, necalificati. Contact tel./ email; (0722.518.576 resurse.umane@compactservice.ro 2104. Secretar notarial. Societate Profesionala Notariala angajeaza secretar notarial cu experienta in domeniu. Studii Facultatea de Drept, recomandari de la un loc de munca anterior/notari publici. Relatii tel. (0723.538.490 imanolache@gmail.com 2105. Secretara firma de calculatoare, angajeaza fata, aspect fizic placut, sociabila, pozitiva, cu sau fara experienta. Rog cv cu poza. Salariu fix 1.400 lei, Sect. 4, Al. Obregia; 1.400 L; (0723.030.391 fanpc.contact@gmail.com 2106. Secretara Societate autorizata

instalatii electrice angajeaza secretara pentru preluarea si gestionarea activitatilor de birou. Salariu motivant si bonusuri. Contract pe perioada nedeterminata. (0723.149.448/ 0742.085.005 laurentiu.vladuta@yahoo.com 2107. Secretara Studii medii sau superioare. Cunostinte gramatica limba romana si operare PC. Responsabilitati: arhivare documente, activitati administrative, de protocol, corespondenta. Locatie: Jilava. (0749.151.545 florin.abeaboeru@sterachemicals.ro 2108. Secretara (pensionara),

cunostinte PC, engleza, program, 09:00-18:00 sau part time: 09:0013:00, pentru scoala privata. Telefon: (0753.113.403 2109. Secretara angajam , program de lucru L-V: 08:00-17:00Pentru programarea interviului asteptam CV-uri pe adresa deemail: secretariat@crisgarden.roTip job:secretariat (asistent manager) Sediu: General Berthelot nr.57, sector 1 (langa Casa Radio) Responsabilitati: evidenta comenzilor telefonice si online si redirectionarea acestora catre departamentele specifice; evidenta si inregistrarea documentelor primite, clasificarea acestora si redirectionarea catre departamentele specifice; elaborare si redactare rapoarte/documente solicitate de managementul companiei; indeplinirea activitatilor zilnice de secretariat; asigurarea transmiterii documentelor prin posta, fax, e-mail; comunica telefonic /pe e-mail /direct cu angajatii, raspunde solicitarilor acestora. Candidatul ideal: entuziast, energic si comunicativ ; dispus sa ajute si sa se implice in activitatile de echipa organizat, sa lucreze cu date, informatii, documente; utilizator eficient a pachetului Microsoft Office; dispus sa ajute si sa se implice in activitatile de echipa; sa ii placa sa contribuie cu idei, solutii, sa aiba initiativa si sa rezolve situatiile cu care se confrunta. secretariat@crisgarden.ro

Secretara birou responsabila si organizata, cunostinte operare PC, limba engleza nivel mediu, program full time, zona Piata Progresul; (0770.209.161 2110.

2111. Secretara facturista, contabilitate primara in Pantelimon (IF), perioada nedeterminata. Seriozitate, studii economice, experienta post similar. 4.500 Lei brut + bonuri de masa. CV la email 4.500 L; (0754.054.103 office@maertools.com 2112. Secretara open mind secretara open mind, caut o secretarea open mind model, intre 25 si 35 de ani. Ofer salariu de 1000 Â si daca e nevoie si cazare si masa; 4.500 L; (0728.491.825 amertrab@gmail.com 2113. Secretara personala Firma cauta o

secretara cu sau fara exeperienta.Persoana respectiva trebuie sa fie educata, cu aspect fizic placut. Birou este langa piata Victoriei. 1 L; Sales.paganini@gmail.com 2114. Secretara, asistent manager.

Salariu minim 4200. Atasati foto si CV pe mail, 4.200 L; carada3@yahoo.com

2115. Secretara, firma de constructii cu

sediul in Bucuresti angajeaza secretara cunostinte operare calculator (Office, Word, Excel, Powerpoint, Outlok, internet), salariu negociabil, decontare transport, contract. (0786.581.393/ 0731.369.991 banu@izolatiiantifoc.ro 2116. Secretara, program flexibil, cunos-

tinte minime de calculator, pentru firma ce se ocupa cu instalatiile electrice; (0761.400.932 2117. SECRETARA, tanar avocat serios, dragut, jovial, cult, prezentabil, doresc a cunoaste d-na/ d-ra amabila, intelegatoare, pentru colaborare, program flexibil de comun acord, rog descriere sms sau email prezentare; (0726.014.671 azisa765@gmail.com 2118. Secretara, asistent manager Asis-

tente stomatologie clinica dentara Art Implant, angajeaza asistente medicale (program de 8 ore). Oferim conditii de munca superioare, contract de munca si un salariu foarte avantajos, artimplant.ro@gmail.com 2119. Secretara, consilier vanzari, munca de birou, showroom tamplarie Pvc, contract de munca, salariu fix + comision din vanzari in functie de realizari. Constituie avantaj experienta in vanzari. Zona Drumul Taberei si Rahova. Asteptam cv pe mail (0722.661.912 irina.oprea@decopvc.ro 2120. Sef atelier pal melaminat si acce-

sorii mobila, locatie incinta Faur (0720.016.941 office@regencycompany.ro

jeaza angajam lucratori comerciali / casieri in sectoarele 4 si 6. Mediu de lucru placut, program flexibil, salariu substantial si motivant in functie de experienta si performante. Sanse reale de a promova. (0726.728.218 angajari_sg@yahoo.com 2148. SIS SA, soseaua Electronicii

nr. 22, sector 2, angajeaza electrician, instalator, tehnician sisteme de securitate, pensionar gradinar, (0756.046.646 ioana.petroman@sis.ro 2149. Slefuitor, chituitor Muncitori necali-

ficati pt. postul de slefuire/ chituire profile polistiren. 2100 Lei net, bonuri de masa, bonus calitate, asigurare medicala privata, program 8 ore 08-16.30, L-V. Sos. Baicului, 2.300 L; (0744.770.946 2150. Societate comerciala cu sediul in Bucuresti angajeaza administrator. Pentru mai multe informatii sunati la: (0742.472.177 2151. Societate cu sediul in Bucuresti,

sector 5 (10 min. distanta de la metrou), angajeaza pentru atelierul de productie constructii metalice:lacatusi mecanici, sudori CO2 si taiere plasma,motostivuitorist autorizat si posesor permis auto categoria B. Cerinte: cunostinte de desen tehnic, diploma calificare, experienta in domeniu minim 1 an. Relatii la telefon de luni pana vineri intre orele 9.00-16.00; (0729.660.866/ 0728.117.757 2152. Societate de curatenie anga-

jeaza agenti curatenie pentru Mall Iris Titan,oferim salariu net 1.800 lei. Detalii la tel. 1.800 L; (0744.355.883

2166. Sofer pentru transport de marfuri in

Comunitatea Europeana Franta, Germania, Benelux. Camion euro 5/remorca 2015.Salariu + diurna cu plata pe card; (0723.669.428 2167. Sofer pentru transport persoane

(Uber). Pot fi si pensionari. Castigurile sunt in functie de cat se lucreaza, care pot fi intre 1500-3000 de lei. Se ofera masini de calitate foarte buna. Masina se da la plan. (0735.877.787 victordobrescu@ymail.com

«««««««««««««««««« 2163. SOFER FIRMA DE BIROTICA SI PAPETARIE CU SEDIUL IN SOSEAUA GIURGIULUI ANGAJEAZA SOFER CATEGORIA B PENTRU TRANSPORT MARFA. OFERIM: SALARIU, CARTE DE MUNCA +TRANSPORT. (0749.998.639

«««««««««««««««««« 2168. Sofer profesionist in zona Otopeni (Balotesti), Ilfov pentru camion 7.5 tone, 12 tone si 18 tone (categoria B, C), transport intern (in tara) de marfuri generale, 3.500 L; (0766.559.278 2169. Sofer restaurant situat in sector 2, angajeaza sofer cu exprienta, cu/ fara auto propriu, pentru livrari la domiciliu, conditii avantajoase 1.500 L; (0761.299.964/ 0761.601.441 dbrisit@yahoo.com 2170. Sofer taxi cu atestat, in sectorul 3 sau 4, Logan GPL - benzina, plan 12 ore sau echipaj. 60 L; (0774.489.073 2171. Sofer tipografie amplasata in Afu-

mati, Ilfov angajeaza sofer. Program 8 ore Luni-Vineri. Salariu 1500+ tichete masa. Se accepta si persoane din provincie. Oferim cazare; (0786.958.267 marius.brecea@gmai.com 2172. Sofer / livrator angajam pentru

delivery in mall promenada, livrarea se face cu scuterul sau masina firmei, pentru detalii sunati ; (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com

2187. Sofer cat. B, pensionar. Asigur

cazare modesta, gratuit; (0731.458.871

2188. Sofer cat. C pentru curse locale pe Bucuresti, program de la 11-12 pana la 1718; (0722.739.919 Transalecu@uahoo.com 2189. Sofer cat. D, pentru curse speciale,

salariu atractiv; (0723.694.128

2190. Sofer cat.B si C pentru tipografie

tipografie cu sediul in Faur- Republica, angajam cu contract individual de munca perioada nedeterminata sofer cat.B si C, prezinta avantaj atestat transport marfa. Cerinte: seriozitate, constiincios; (0786.514.661 ioana.lupu@displaygrup.ro 2191. Sofer categora B duba 3,5 tone. Detalii la sediul Radox din Bd. Timisoara 80, sector 6; (021.444.07.41 2192. Sofer categoria B experienta ante-

rioara ca sofer min.3 ani; Permis de conducere cat. B; Studii medii; Cazier actualizat;Energie, flexibilitate, responsabilitate, atentie;CV - roxanaherea@saloanelemagic.ro roxanaherea@saloanelemagic.ro 2193. Sofer categoria B pentru firma de

distributie, salariul net, in mana, 2000 leI + bonuri de masa din a doua luna. 2.000 L; (0741.229.911 VALIEUROFIT@GMAIL.COM 2194. Sofer categoria B pentru transportul

deseurilor reciclabile. Cerem si oferim seriozitate. Salariu motivant (0752.901.901 gabriel.petre@recicleaza-deseuri.ro 2195. Sofer categoria B cu domiciliul in sector 4 pentru distributie produse panificatie si necalificati, ajutor sofer Partener Vel Pitar cu domiciliul in sector 4 Bucuresti Emil Racovita, Piata Sudului, Berceni 2.000 L; (0723.649.620 wio640@yahoo.com 2196. Sofer categoria B pentru firma de publicitate, ai experienta ca sofer, poti rula cu viteza redusa in trafic aglomerat, ai disponibilitate pentru deplasari scurte in tara. Trimite un CV la email, tel. (0723.532.352 contact@mvcom.ro 2197. Sofer categoria B, pentru transport

materiale de constructii in Bucuresti. Salariul net 2.700 Lei. Relatii la nr. de tel. (0769.022.454 2198. Sofer categoria B, Sprinter, zona

Militari; (0765.501.818

2199. Sofer categoria B, Uber Bucuresti.

Cerinte: fara cazier. Oferim plata saptamanala, se castiga 2.500-3.500 Lei/luna, program flexibil 3.000 L; (0723.609.619/ 0723.609.619 alex_orodel@yahoo.com

tura pentru spalatorie auto, oferim salariu motivant+comision; 1.600 L; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 2127. Sefi de echipa, lacatusi si necalificati Firma din Bucuresti angajam lacatusi mecanici si coordonatori de echipa (cazare si transport), montaj structura metalica si panouri sandwich. Permis categoria B reprezinta un avantaj, salariu motivant, 2.500 L; (0730.252.573/ 0752.220.480 papalea.bogdan@yahoo.com

jam mecanic auto sector 3 angajeaza mecanic auto si ajutor de mecanic auto. Conditii bune de lucru. Salariu atractiv. Program de lucru normal. (0722.606.159 dan_yky@yahoo.com 2132. Service din zona centrala

agajeaza in conditiile legii vopsitor auto si pregatitor vopsitor. Se ofera salariu motivant, program fix si mediu de lucru profesional; (0744.640.351/ 0747.277.277 2133. Servicii funerare Firma de servicii funerare din Bucuresti, sector 6, angajeaza muncitor cu permis auto. Pentru informatii putem fi contactati la numarul de telefon. (0722.266.143 patuleavirgil@yahoo.com 2134.

SHAORMAR ANGAJEZ; (031.432.85.65/ 0764.788.373

2135. Shaormar Buna ziua, ne dorim un coleg nou in echipa noastra!Daca ai experienta ca shaormar si cauti un loc de munca serios si bine platit atunci asteptam telefonul tau! (0769.105.551 2136. Shaormar cautam coleg shaormar,

cu o minima experienta/cu experieta. Totate detaliile necesare se dau la interviu.Salariu avantajos. Program flexibil; (0727.199.200 2137. Shaormar Mister Kebab isi

mareste echipa cu shaormar experimentat. Program doua de zi, doua de noapte, doua liber, masa gratuita, tips, bonusuri, carte de munca. Bd. Aerogarii - Baneasa; 3.000 L; (0721.303.303

Shaormar cu bun simt si spirit de echipa pentru fast food zona Garii de Nord, salariu atractiv, tips si masa incluse; (0723.376.371

2138.

2139. Shaormar cu experienta in sectorul

6, program 1 zi cu 1, banii la tura 250 Lei /zi (0784.718.363 2140. Shaormar cu experienta 4500ron/luna cautam shaormar cu experienta, program de 12h: 2 ture de zi, 2 ture de noapte, 2 zile libere, salariu 4500 lei/luna in mana; 4.500 L; (0731.440.282 denisa.firicel@gmail.com

ani, permis categoria B, societate angajeaza. De preferat Sector 4 sau Jilava/ Ilfov; (0730.339.664

2217. Sofer cu experienta min. 5 ani pen-

tru laborator de cofetarie din Voluntari. Salariu 3.000 Lei; 3.000 L; (0785.082.421

2218. Sofer cu experienta posesor permis

categoria B pentru productie publicitara (0747.935.930 office@matprint.ro

2219. Sofer cu experienta transport marfa,

cu autoutilitare 3.5 T pe ruta RomaniaEuropa-Romania tur-retur. Necesar permis cat. B, cunostinte in utilizarea GPS/ internet, experienta pe tur - retur (0762.826.928

2223. Sofer curier pentru sector 4 livrare, ridicare plicuri si colete. Cerinte: permis cat B, rezistenta la stres si program prelungit, salariul 1700 ron net luna, program lunivineri, auto acasa, depozit in Sos Alexandriei 99A Bragadiru. 1.700 L; (0770.413.762/ 0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro

2126. Sef tura spalatorie auto angajam sef

2131. Service Auto autorizat RAR anga-

2216. Sofer cu experienta de cel putin 3

2222. Sofer curier pentru sector 3, livrare/ridicare plicuri si colete in sector 3. Permis cat B. Forta de munca, rezistenta la stres si program prelungit. Salariu 1700 lei net luna. Auto acasa Depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru. 1.700 L; (0722.355.964/ 0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro

soane, cu sediul in Bucuresti, sector 2, angajeaza sef parc auto. (0730.444.450 hr@cdy.ro

angajeaza servanti pompieri. Cerinte: certificat calificare, studii medii, domiciliul in Bucuresti, program 12/24 cu 12/48, salariu motivant, condi?ii optime de lucru; (0720.133.112/ 021.317.42.76

benzina + gaz, ofer carte de munca. Masina colantata la taxi AS, licenta pe Ilfov, 120 lei/24 h; (0761.908.496

Posesor Duba de marime medie si SRL. Se livreaza plicuri si colete in Bucuresti Castiguri lunare de peste 1000-1500 euro luna. Program de Luni pana Vineri. Depozit in soseaua Alexandriei 99A Bragadiru 1.000 {; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro

tru firma sandwich-uri, cu experienta.Salariul atractiv. 2.000 L; (0745.352.033 office@snack4u.ro

2130. Servanti pompieri. AMA CSSU

2215. Sofer cu atestat, Logan 2015, 1.2,

2221. Sofer curier cu dubita personala,

2123. Sef de tura Snack 4u Concept pen-

Guard One SRL angajeaza servanti pompieri, pentru obiectiv deosebit din zona Militari. Salariu motivant, mediu de lucru tanar si placut. (0760.175.175

2214. Sofer categorie B, 3.5 T, extern, angajam sofer permis categoria B, obligatoriu experienta autoutilitara 3,5 T, timp de lucru 1 luna international, 1 saptamana acasa. Autoutilitara echipata cu cabina dormit, statie, webasto, navigatie, (0722.993.204 rindistribution@yahoo.com

masina proprie pick-up sau dubita angajam pentru catering in zona Crangasi, experienta in distributie, salariu incepand de la 3000, bonusuri, program flexibil, tel la, 3.000 L; (0725.328.292/ 021.220.53.21 info@frenchbakery.ro

2122. Sef birou administrativ Complex comercial, angajeaza sef birou administrativ. Program full time, cunostinte tehnice minime. Pentru detalii suplimentare si programare la interviu; (0723.668.701

2129. Servant pompier Firma de paza

ca sofer la o firma particulara sau familie (exclus duba/TIR), posed permis de conducere categoria B din 1996 si categoria C+E din 2004. Sunt o persoana serioasa si responsabila; (0726.931.103

2220. Sofer cu masina proprie Sofer cu

2121. Sef atelier soc. service auto, cu sediul in Buc, sector 2, zona Obor, angajeaza sef atelier. Rel. (0730.444.450 hr@cdy.ro

2128. Sefi tura, iti doresti un loc de munca stabil unde sa poti fi motivat si respectat de angajator precum si de cei cu care intri in contact? Noi iti propunem sa incearci Guard One. (021.300.21.01 office@guardone.ro

2213. Sofer categorie B doresc angajare

2224. Sofer curier pentru sector 5 livrare/

ridicare colete in sector 5, permis cat. B, forta de munca, rezistenta la stres si program prelungit. Salariu 1700 lei net luna. Auto acasa Depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru, 1.700 L; (0766.399.650/ 0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro

2153. Societate de paza angajeaza agenti de securitate pentru obiectiv - hotel. Salariu atractiv; (0744.339.169 2154. Societate de paza angajeaza

agenti de securitate, vorbitori de limba franceza sau engleza, salariu net, 2.500 L; (0720.262.461 2155. Societatea Almansoori Investment

angajeaza un post administrator cu diploma absolvire liceu si cunostinte de limba engleza si un post operator introducere, validare si prelucrare date, cu diploma absolvire colegiu in studii de tehnologia informatiei si cunostinte foarte bune de limba engleza. CV se trimite la adresa de email; cristina_bamich@yahoo.com

2156. Societatea Dorin & DC Construct

SRL angajeaza muncitori, tencuitori, zugravi, rigipsari, zidari, faiantari, finisari, salarii atractive, contract de munca, bonusuri in functie de performante; (0742.275.612 corina.brostic@gmail.com 2157. Societatea Feper S.A. angajeaza

inginer tehnolog, tehnician mecanic, operator masini, sudor, vopsitor, lacatus, muncitor necalificat. Salariile sunt atractive, in functie de specializare. Sediul companiei este B-dul Dimitrie Pompei nr. 8, sector 2, Bucuresti. Detalii la adresa de e-mail sau tel.: (021.242.01.70 office@feper.ro; personal@feper.ro 2158. Societatea Stratum Enclosures

activeaza in domeniul productiei de confectii metalice usoare, dedicate in special industriei telecomunicatiilor. Angajam: muncitori necalificati si montatori subansamble. Oferim urmatoarele beneficii: calificarea angajatului la locul de munca, tichete de masa, prime lunare, salariul de 1.400 lei net cu posibilitatea cresterii venitului dupa primele 3 luni in urma unei evaluari. Activitatea se va desfasura in sediul din Bucuresti, str. Theodor Pallady nr. 46B, sector 3. (0729.925.035 monica.chirica@stratum.ro 2159. Sofer Agentie de publicitate anga-

jeaza sofer cu experienta, program lunivineri, punct de lucru la Casa Presei. (021.311.60.25 simona@groupmedia.ro 2160. Sofer categoria C, pentru camion

7,5 tone, intern. (0763.667.720

2161. Sofer distributie, cu experienta, pt.

laborator cofetarie zona Berceni, Metalurgiei, conditii atragatoare si salarii pe masura. Sunati de luni pana vineri intre orele 10.00-15.00, (0737.023.140

2173. Sofer 3,5 to Cautam sofer din Popesti sau Bucuresti pentru duba de 3,5to. Program de l-v, 8h/zi. Soferul incarca/descarca marfa alaturi de manipulant. Domeniu de activitate: colectare deseuri electrice. 1.800 L; (0752.568.092 contact@ecolectare.ro 2174. Sofer autocar pentru curse regulate.

(0734.489.101

2175. Sofer autoutilitara 3.5t -Th. Pallady

Candidatul trebuie sa detina permis de conducere categoria B, fara incidente majore. Program luni-vineri, 9-18. Incarcare - colectare ambalaje + deseuri conform contract de la persoane juridice. 2.200 L; (0759.013.277 office@idealconsulting.ro 2176. Sofer B pe Ford Tranzit (3500 kg).

Locatie Afumati. Salariu 2000 ron. CV: 2.000 L; (0756.120.910 vladislav@viknograd.ro 2177. Sofer bce angajez sofer profesionist

pt platforma tractari auto; (0763.449.059 2178. Sofer c-e angajez sofer c-e pe

comunitate, card tahograf, atestat marfa, incarcari la rampa, 2 luni cu 2 saptamani acasa, se pleaca cu masina, se vine cu masina, (0731.027.409 dumitru.mihai34@yahoo.com 2179. Sofer C-E pentru comunitate, ates-

tat marfa incarcari la rampa, ofer 80 euro pe zi; (0731.027.409/ +40731027409 dumitru.mihai34@yahoo.com 2180. Sofer camion 7.5 t, firma transport

Bucuresti angajm sofer camion 7.5 t pt curse locale si tara. Necesar disponibilitate plecare in tara, oferim salariu 3000 ron; 3.000 L; (0745.130.549 office@auemobil.ro; auemobilnatura@yahoo.com 2181. Sofer camion pe comunitate 2.300

euro/ luna, (0743.213.808 roxana.philipe@transeurope.ro

2182. Sofer camioneta 3,5 tone, firma de

constructii angajeaza soferi pentru camionete de 3,5 tone. Sediul este in Domnesti, Ilfov, (0722.271.606 2183. Sofer cat B, autoutilitara 3,5 T DNC Generator angajeaza sofer autoutilitara 3,5 T, produse pentru siguranta rutiera (conuri, indicatoare, limitatoare viteza), 2.000 L; (0723.165.809 ionela@dncgenerator.ro 2184. Sofer cat B, instalarea, retragerea

soferi cu experienta.Programul de lucru este de luni pana vineri. Salariu 2000-2500 lei. 2.000 L; (0741.252.523 angela.anason@yahoo.com

automatelor instalarea, retragerea automatelor de cafea din locatii prestabilite. Program 8:30-17:00 luni-vin, permis conducere cat. B minim 1 an vechime, varsta maxima 35 ani, sect 2, 1.800 L; (0722.159.169 resurseumane@coffeeco.ro

2164. Sofer pentru diferite deplasari in tara si in oras. Program de lucru: 06:30:00 - 18:00. Salariu 2.900 de lei/luna brut. Se face carte de munca. (tarif. 1,5 e/min+tva). 2.900 L; (0900.310.110

2185. Sofer cat. B - Conditii excelente! livrari B / IF ocazie unica, angajam sofer pentru distributie marfa in Bucuresti / Ilfov; 2.200 L; (0745.156.671 contact@minisvema.ro

2165. Sofer pentru firma distributie sand-

2186. Sofer cat. B, ofer 50 lei/zi, 5-6 ore;

2162. Sofer Fabrica de mobila angajeaza

wich-uri; (0724.396.390

(0760.078.754

2200. Sofer categoria B, C+E firma Chiaj-

na Ilfov, de preferat din zona de vest Bucuresti si Ilfov, salariu motivant, ore suplimentare, tel mobil, distribuite materiale constructii marfa proprie, autoutilitare Iveco 3 t si 6,5 t. 2.500 L; (0769.088.852 gestiune@depozitonline.ro 2201. Sofer categoria B, C, E Societate comerciala cu sediu in Sindrilita, Ilfov angajeaza soferi categoria B, C, E. Oferim masa plus cazare. Detalii la tel:0730.909.124 CV la email: logistic@algida.ro; (0730.909.124 office@algida.ro 2202. Sofer categoria B, Renault Master,

zona Piata Sudului. (0766.373.083/ 0766.271.336 office@rimini-grup.ro

2203. Sofer Categoria BE, SC Sut Carpati

SA angajeaza in conditiile legii sofer. Se ofera salariu atractiv, bonusuri, prime de sarbatori si bonuri masa de 15 lei. (0756.113.095/ 0728.984.838 androneg@yahoo.com 2204. Sofer categoria C sau B, pentru

camioneta, salariu fix + bonuri de masa. Sediul in sector 3, zona Theodor PalladyProgram de lucru: L-V 08:00 - 17:00. Nu este necesar atestat 1.700 L; (0747.989.157 2205. Sofer categoria C+E, angajez Sofer pentru autobasculanta articulata cu experienTa in domeniu. Salariu 1500 lei +0,3 lei/ km parcurs. Cursele suplimentare sunt plAtite cu 0,6 lei pe km. Cap tractor man + remorca mailler; 1.500 L; (0721.249.083 madalina_pestritza@yahoo.com 2206. Sofer categoria D angajez sofer cat. D, pt cursa specialA.Zona Jilava-Aparatorii Patriei-Berceni, 4 curse pe zi. Plec?ri: 06:00, 12:00,16:00 Si 21:00. Program luni vineri! Salariu 2000 lei! Masina se ia acasa; 2.000 L; (0721.249.083 madalina_pestritza@yahoo.com

Sofer categoria D conventie Faur microbuz, domiciliu sector 3, (0723.691.373 info@etalonvoyage.ro

2207.

2208. Sofer categoria D cu atestat valabil, pentru curse speciale microbuz, posibilitate angajare si pernsionar; (0724.236.971 2209. Sofer categoria D pentru curse speciale din zonele Draganesti Vlasca, Alexandria, Ghimpati, Mariuta, Fundulea, Pantelimon si Bucuresti, salariul 3000 lei net, relatii la telefon; (0764.488.787 2210. Sofer categoria D pentru curse spe-

ciale in Bucuresti si Ilfov; (0723.694.128

2211. Sofer categoria D pentru curse spe-

ciale in Bucuresti. Salariu atractiv; 2212. Sofer categoria D pentru curse spe-

ciale in Bucuresti. Salariul atractiv; (0733.980.351

2225. Sofer curierat Firma de curierat cu sediul in sector 2, cauta sofer pentru curierat si livrari electrocasnice in Bucuresti si imprejurimi. Se ofera salariu foarte motivant, in functie de performate, masina, telefon. (021.252.00.46/ 0319461 gabi.filipoiu@bestcourier.ro 2226. Sofer delivery cu experienta Livrator

2239. Sofer livrare pizza-masina personala, full/ part Catering cu 15 ani experienta angajam livratori pizza cu masina personala - norma intreaga sau jumatate de norma, decont carburant, hrana zilnica, bacsis comenzi. Salariu: 2500 lei. Sector 1, 2.500 L; (0785.774.563 cateringsector1@gmail.com 2240. Sofer livrator pentru restaurant sec-

tor 3. Detalii la tel. (0732.113.701

2241. Sofer livrator apa la domiciliu

Bucuresti, contract de munca, program de lucru 07-15/14-22, salariu net 1600 + bonus din livrari 300 - 600 + tichete de masa pe card (15 lei/zi) din luna a 4-a. Zona depozitului: sector 2, Kaufland Bucur Obor. 2.500 L; (0725.225.462 comenzi@perlamoldovei.ro 2242. Sofer livrator auto personal Companie multinationala deschide noi locatii in: Pipera, Stefan cel Mare, 13 Septembrie, Crangasi si nu numai, 4.500 L; (0799.831.111/ 0747.815.440/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro 2243. Sofer livrator in domeniul food

delivery cu masina proprie pentru toate zonele Bucurestiului; se ofera se ofera salariu 4500 lei, tichete de masa, 6 lei/ comanda, in medie de 30 comenzi zilnic, tips, contract de munca, concediu, 4.500 L; (0720.987.739/ 0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 2244. Sofer livrator restaurant job placut si

dinamic, cu posibilitatea unui program flexibil. Ca sofer-livrator asiguri fluxul operational de preluare si livrare a comenzilor de produse si incasarea contravalorii acestora; (0731.617.815 resurse.umane@wuxing.ro 2245. Sofer montator Firma importatoare si producatoare de mobila, cu sediul in Sos. de Centura, nr.20, Tunari Ilfov, angajeaza pe urmatoarele posturi: sofer montator, tamplar ptr.productie, muncitori calificati si necalificati ptr. depozit si productie, femeie de serviciu. Asiguram salariu atractiv, bonuri de masa, decontare transport (RATB/ metrou), plus transport intern. Relatii la: (0723.139.027 administrativ@princeinternational.ro 2246. Sofer montator pentru mobila 8.00-

17.00, 2 sambete libere, carte de munca (0762.771.459/ 0727.127.729

2247. Sofer pe comunitate autoutilitara 3.5to cautam soferi pentru comunitate (min 1 an experienta de comunitate). Loc stabil de munca Salariul pe tara + diurna / zi, masina noua, se sta plecat pe comunitate 1 luna + 1 sapt acasa; 35 {; (0742.711.770 tzonerazvan@gmail.com 2248. Sofer pensionar fabrica detergenti sector 3 angajeaza. Sofer pensionar. Conditii de munca si salarizare foarte bune. CV la mail, tel. (0722.404.983 arcalux@yahoo.com 2249. Sofer pentru auto 3,5 tone, preferabil cu locuinta in Drumul Taberei str Valea Argesului, Valea Ialomitei). (0722.209.953 2250. Sofer pentru societate comerciala program luni-vineri 07:30-18:00, sambata 08:30-15:00. Salariul fix motivant net 2.400 Ron/luna. Sediul situat intren TunariOtopeni pe Soseaua de centura. Preferam sa angajam din zona Tunari, Otopeni; (0746.052.053 mehmet@wallpoint.ro

Sofer personal cunostinte engleza si basic computer, salariu net, 2.500 L; (0767.903.576

in mall Sun Plaza. Salariu 1.700 ron. Program L-V 11:00-22:00. Rog seriozitate, pentru mai multe detalii va rog sa ne contactati, 1.700 L; (0737.626.454 bamboofood@gmail.com

2251.

2227. Sofer din zona Popesti Leordeni sau sector 4 angajez, cu experienta minim 10 ani; (0766.889.582

2252. Sofer profesionist categoriile B, C, E, cu experienta de min. 1 an, pentru transport intern de marfuri. Oferim pachet salarial motivant si seriozitate. Informatii la tel., intre orele 09-16 (0752.227.227 logistica@agiltrans.ro

2228. Sofer distributie Bucuresti, categoria

B, Garaj Ciorogarla; (0744.574.574

2229. Sofer distributie companie dis-

tribuitoare de ambalaje, angajam sofer pentru distributie marfa. Permis cat. B (3,5 tone). Oferim pachet salarial atractiv si contract pe perioada nedeterminata. Zona sect. 3 Th. Pallady; (0723.692.695 alexandru@aspeti.ro 2230. Sofer distributie zona 13 Septem-

brie; (0744.530.245

2231. Sofer distributie alcoolice si non

alcoolice bauturi (apa, suc) in zona Pantelimon, (0752.232.505 simatrading@yahoo.com 2232. Sofer distributie alimentara angajam

sofer categoria B, program luni - vineri, sector 6 (0726.113.787 santech.srl@gmail.com

2233. Sofer distributie Bucuresti suntem o firma de distributie de legume fructe si angajam sofer pentru Bucuresti. Experienta in domeniu constituie un avantaj, salariu atractiv si bonusuri pentru ore suplimentare; (0767.030.201 Dinu_any@yahoo.com 2234. Sofer distributie Bucuresti, Ialomita, sofer distributie Bucuresti sau ruta Bucuresti-Urziceni-Slobozia se lucreaza pe sprinter de 3,5 t cu lift sau cu prelata program luni-vineri 8-18 experienta minim 2 ani. Catalin. 1.800 L; (0737.520.123 2235. Sofer distributie permis categoria B

Firma producatoare si distribuitoare de lacuri si vopsele angajeaza sofer pentru distributie duba 3,5t, pentru punctul de lucru din Ilfov - Jilava; (0736.101.126 iulian.constantin@sticky.ro

2236. Sofer duba cat. B, Olanda-Ro, tur retur, salariu 1.050 euro/luna; contract de munca in Olanda. Pentru informatii suplimentare si angajare, sunati la numarul de telefon. (0903.760.730 2237. Sofer interventie Carpat Guard angajeaza sofer / agent interventie. Constitutie atletica, permis categ B, nu este necesara experienta pe o pozitie similara, colectiv tanar dinamic, posibilitatea avansare, 2.300 L; (0726.795.085/ 021.311.35.13 office@carpatguard.ro 2238. Sofer interventie, Civis Paza anga-

jeaza soferi monitorizare si interventie conditie obligatorie experienta in domeniu si atestat pentru paza, salariu + tichete si bonusuri, program in ture. Rel luni-vineri intre 08-15. 1.900 L; (0723.602.909 traian.pirvan@civis.ro

2253. SOFER PROFESIONIST CUNOSCATOR BUCURESTI, SERIOS, CURAT, PT. FAMILIE SERIOASA DIN PIPERA. PROGRAM FLEXIBIL, BONUSURI, ZILE LIBERE, CONCEDIU, 2.500 L; (0786.556.557 EMILIAPASCU9@YAHOO.COM 2254. Sofer profesionist posesor permis de conducere cat CE, atestat si card tahograf, cu experienta in conducerea auto articulata basculabila. Se ofera de lucru si pe perioada de iarna. 4.000 L; (0756.336.468 asfarom@yahoo.com 2255. Sofer profesionist pe camion cu remorca SC Cristian Trans 2000 SRL, angajeaza sofer cu experienta pe camion frigorific cu remorca pentru distributia de produse alimentare la benzinarii. Program: Luni-Sambata. Salariu atractiv; (0723.620.953 simiontrans1@yahoo.com 2256. Sofer profesionist si sofer cat B Angajez sofer B-C-E si sofer cat B. Salariu fix, diurna, castig peste 5.000 ron / luna, national, local; (0722.391.299 kraft_ame@yahoo.com 2257. Sofer protocol zona Grozavesti. Pentru detalii si programare interviu sau sa trimiteti un cv insotit de o fotografie la adresa de mail ayash_center2012@yahoo.com 2258. Sofer spalator angajam sofer spalator (cat. B) pt modul de igienizare toalete ecologice, cunoasterea Bucurestiului. Program 7 zile,salariu-1800 -2500 lei Punct de lucru : in spate la Kaufland Barbu Vacarescu; (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com 2259. Sofer stivuitor telecopic angajez deservent Manitou Mrt, salariu motivant, bonuri de masa, se ofera cazare; (0722.525.836 aleximglobal@yahoo.com 2260. Sofer taxi cu atestat, plan de la 80

lei/24 h, Logan + GPL; (0724.205.996 2261. Sofer taxi cu atestat;

(0768.678.785

2262. Sofer taxi cu contract de munca

(sau echipaj). Sector 2 sau 3. Masini bune. Rog seriozitate maxima, (0721.970.518

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


22

22 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 2263. Sofer taxi Firma Taxi cu autorizatii valabile Bucuresti, angajeaza in regim de inchiriere. Conducator auto cu atestat. Valabil si cu autoturism propriu an fabricatie peste 2012. 1 L; (0769.418.670

2296. Sofer, minim categoria B, experien-

2328. Soferi profesionisti pentru curse in

2297. Sofer, ospatar cu permis categ. B,

2264. Sofer taxi sofer taxi cu sau fara ate-

pentru catering si evenimente, program luni-vineri 09:00-17:30 si 2 sambete/luna cu program redus. O masa pe zi, contract de munca, posibilitati de avansare, zona Morarilor, metrou Costin Georgian, 2.200 L; (0749.997.100 birou@bucateperoate.ro

tara Transporturile se fac noaptea. Se ofera salariu fix, bonusuri, diurne, decontare cazare. Media salariala lunara 45005000 Lei net (0770.153.166/ 0770.153.962 recrutare@ihres.ro

stat, fara datorii la alte firme; (0735.981.158

2265. Sofer taxi urgentangajez soferi taxi,

masini colantate la Meridian. 1 L; (0768.265.805 DANYACTETOP@GMAIL.COM

2266. Sofer taxi cu atestat, la ramanere, Logan 2010, 1,4 litri benzina, cu gaz, zona Drumul Taberei; (0726.585.007/ 0726.632.741 2267. Sofer taxi Next, auto Dacia Logan

1.4 facelift, dotari full, colantata Next Taxi, tarif 1,77 ron/km, licenta Bucuresti. 110 L; (0742.220.002/ 0768.923.613 2268. Sofer taxi UK Angajez sofer taxi

UK, ofer ajutor pentru obtinerea licentei si cazare. Castiguri substantiale, varsta minima 21 ani, permis cat B de minim 2 ani, engleza nivel mediu. Va rog sa ma sunati pe WhatsApp. 1.800 {; (+447479373073 ionutdumitru98@yahoo.com 2269. Sofer taxi, dispecera taxi, vanzator

mag sofer taxi , dispecera taxi, vanzatoare magazin,pentru mai multe detalii sunati la: (0767.216.212/ 0768.594.756 MOISEELENA2007@YAHOO.COM 2270. Sofer taxi. Angajez sofer taxi licenta

Bucuresti, 12 h sau 24 h, posibilitate Clever sau Star; (0762.455.776

2271. Sofer Taxify Uber firma serioasa angajam soferi in cadru perfect legal pentru relatia Uber, detinem florta Chervolet Aveo echipate GPL, stare impecabila, mentenanta este asigurata de noi revizie, ulei filtre etc, (0723.861.862 2272. Sofer tir salariu intre 4.000 si 5.000/

luna (0725.622.886

2273. Sofer Tir International Angajam

soferi profesionisti pentru autotractor + semiremorca posesori ai categoriei C+E, din Bucuresti, Ilfov, experienta ca sofer de tir/ intern si international; ruta RomaniaItalia si retur, (0752.043.110 eurovite_trans@yahoo.com 2274. Sofer tir pentru comunitate Salariu

este de 2300 euro luna, pentru minim 75 zile lucrate cu 15 zile libere la contract. Asiguram transportul pana la camion. Tel. 2.300 {; (0721.689.190 elenaiancu@ymail.com 2275. Sofer tir transport intern prelata per-

mis conducere C+E, atestat profesional, salariu 4500-5000 lei lunar, circuit intern, dispecerat asigurat, weekend liber, program de lucru legal cu respectarea timpilor de odihna si conducere; (0727.451.967/ 0723.001.730 2276. Sofer TIR, firma din Bucuresti, angajam sofer TIR curse dus-intors Europa. Oferim si solicitam seriozitate si corectitudine; (0745.652.561 biftrans@gmail.com

2277. Sofer transport angajati Cu domicili-

ul in apropiere de Bragadiru, permis cat B (minim 3ani). Se lucreaza pe un Logan break, 3h dimineata si 4h seara. Se cere punctualitate si seriozitate. Acceptam si persoane iesite la pensie, 2.000 L; (0741.677.690/ 0726.538.429 davi.darius.distribution.pan@gmail.com

2278. Sofer transport intern si internation-

al Experienta post similar 1 an. Permis auto categoria C+E, posesor certificat ADR. Deplasari externe perioade de maxim 14 zile. Executa transporturi interne si externe conform planificarii, 7.000 L; (0745.031.031 office@mediamarket.ro 2279. Sofer transport marfa (atestat mar-

furi generale) basculanta articulata. Curse interne, fara deplasari in tara. Relatii la tel. Zona de lucru Cora Lujerului; (0732.519.121 2280. Sofer transport marfa in Bucuresti.

Permis categoria B, experienta pe acest post.Forme legale de angajare, salariu motivant. (0751.873.793

2281. Sofer Uber angajez pe masina firmei, fizic ingrijit, caracter dinamic, cu un minim de 10 ore pe zi de munca, salariu intre 700-800-1000 Ron saptamanal, bonus de 50 Ron ptr fiecare dumica muncita (0723.861.862 2282. Sofer Uber Chervolet Aveo GPL

impecabil pt. relatia Uber. Firma serioasa angajam soferi pe masina mentionata, salariu saptamanal 800-1.000 ron, cu un minim 10 ore pe zi. (0723.861.862 2283. Sofer Uber Societate privata anga-

jeaza legal operational sofer in relatia Uber. Megan Sedane, Hatchback -GPL Candidatul ideal: fizic ingrijit, dinamic. (0723.861.862

2284. Sofer Uber Sofer Uber persoana serioasa, salariul poate depasi 4.000 Lei, detinem flota Chevrolet Aveo echipate GPL, service asigurat de firma. (0726.605.606 2285. Sofer Uber Bucuresti, firma Parten-

er Uber angajam soferi. Program flexibil, va alegeti singuri cand si cat sa lucrati. Castig garantat de 1000 ron/sapt. net cu un program de 8 ore/zi, 5/7 zile; (0730.776.675 office@propertyadmin.ro 2286. Sofer Uber sau Taxify pe Logan

Laureat gaz 2015 sau inchiriez masina, 2.000 L; (0729.060.575 cornicaru2368@gmail.com 2287. Sofer Uber, firma serioasa angajam

soferi, fizic ingrijit, salariu 800-100 Ron pe saptamana, detinem flota de masini echipate cu GPL, stare impecabila, service asigurat de noi (0726.605.606 paraschivoiutraian@yahoo.com 2288. Sofer Uber, persoana serioasa cu aspect fizic ingrijit, salariu saptamanal plus prime depasire target, program flexibil si masina 24/24. (0723.861.862 2289. Sofer vidanjor angajam sofer-vidan-

jor igienizare toalete ecologice, permis B. Program L-D(S-D platit dublu). Salarizare in functie de performante 2500-3500 ron. Punct de lucru in spate la magazin Kaufland Barbu V.; (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com

2290. Sofer, angajam urgent in conditii avantajoase, program flexibil; (0751.223.653 2291. Sofer, firma distributie papetarie

angajeaza sofer pentru distributie papetarie, 1.800 Lei net cu bonuri de masa incluse telefon (021.327.75.14 2292. Sofer, angajez urgent pentru depoz-

it zona Rosu, Militari, salariu atractiv, posibilitate cazare. Detalii la telefon. (0722.266.441

2293. Sofer, categoria B Firma de distribu-

tie angajez sofer pentru Bucuresti si tara in conditii avantajoase, sofer categoria B, Iveco 3.5 t, carte de munca, bonuri de masa, diurna, cazare pentru deplasarile in tara. (0734.737.392 OFFICE@PROMODESIGN.RO 2294. Sofer, livrator, restaurant in sectorul

1 (P-ta Domenii) angajaza sofer pt. livrari la domiciliu, contract de munca, masa asigurata. Rugam seriozitate 1.700 L; (0722.813.552/ 0768.143.658 ancalearoma@yahoo.com 2295. Sofer, manipulant. Producator mezeluri angajeaza, soferi livratori, gestionar depozit si manipulant , zona Bucuresti. Telefon; (0731.827.188

ta minim 6 ani, seriozitate, sector 3; (0722.382.263 varcom_doru@yahoo.com

2298. Sofer. Angajam sofer taxi cu masina

la ramanere; (0724.413.322/ 0768.044.205

2299. Sofer. Scoala particulara angajeaza

sofer. Pachet salarial atractiv; (0722.304.607 office@happychildrenacademy.ro

2329. Soferi profesionisti pentru sc SC Verta Tel SRL Bucuresti angajeaza soferi autobasculante(8X4) . Se ofera salariu net de 3000 ron. Detalii numar de tel; 3.000 L; (0731.378.101 logistica@vertatel.ro 2330. Soferi profesionisti. S.C. Luxten

Lighting Company S.A angajeaza cu atestat transport marfa. CV-urile se primesc la adres? de e-mail: office@luxten.com sau la sediul din strada Parângului, nr 76, sector 1, Bucuresti; telefon: 0216688819 int.183; fax 0216688823 2331. Soferi pt categ B si categ C, C+E

2300. Sofer. Angajam in Sector 6, sofer pentru transport pe camion 3.5 t si incarcare descarcare camion cu echipamente de manipulare. Curse scurte, predefinite; (0722.518.576 resurse.umane@compactservice.ro

Angajez 2 soferi, categ B pt autoutilitara 3,5 t, si categ C, C+E pentru 7,5t, detinatori al permisului de cel putin 3/5 ani, cu experienta, preferabil cu domiciliul in Domnesti, Dragomiesti, sect 6; (0765.531.655

2301. Sofer. Tipografie situata in sect. 5,

2332. Soferi si manipulanti marfa firma

Bucuresti, angajeaza SOFER - permis cat. B. Detalii la tel. (0722.500.853/ 0722.500.653 2302. Soferi cu masina personala, nu mai

veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2303. Soferi Oferta de munca avanta-

joasa program la alegere serios, atitudine pozitiva si profesionalism. Detalii la telefon, (0734.425.093 2304. Soferi taxi, licenta de Bucuresti,

Sofer taxi ,licenta de Bucuresti, masini 2014 colantate in prezent la Apolodor Plus, lunar 4 zile libere (duminica). Se ofera statie+o aplicatie Star, benzina, GPL, toate asigurarile si service-urile la zi; (0784.842.828 2305. Soferi autobasculanta si excavatoristi in Dragutesti. Salariul este de 2500 lei. 2.500 L; (0741.252.627 Plastoi.nicoleta@yahoo.ro 2306. Soferi autobetoniere SC Cargotrans

SRL angajeaza soferi cu experienta pentru autobetoniere de 9 mc., Bucuresti- zona Progresu- salariu atractiv, bonuri de masa, chelt. transport si chirie provincie. (0725.965.302 neluciobanu67@yahoo.com 2307. Soferi autocamion categ. C+E Firma de constructii angajeaza urgent soferi profesionisti categ. C+ E, in conditii bune de munca, cazare, salariu motivant. Pentru detalii tel. (021.411.99.71/ 0786.595.179 cariere@anduna.ro

2308. Soferi cat. D maxi-taxi pentru rutele:

Floresti - Bucuresti, Cascioare - Bucuresti; Romanesti - Bucuresti; Brezoaele Bucuresti; (0771.722.780 2309. Soferi categ. B + muncitori necalifi-

distributie bauturi, angajam soferi si manipulanti Marfa pentru punct de lucru situat langa Carrefour Militari; (021.778.03.98/ 0744.536.724 romarisas@gmail.com 2333. Soferi taxi cu acte in regula la Meridian, Logan model nou, la 24 h, sector 3; (0761.016.016 2334. Soferi taxi cu atestat 100 ron/zi

Hyundai i20 gpl autorizatie Ilfov cazier taxi curat, posibilitate ramanere. (0752.110.404 2335. Soferi taxi cu atestat, fara datorii la

alte firme. Colaboram cu Clever si Star, plan 100 - 110 lei/ zi in functie de masina. Sector 5, 100 L; (0768.923.613/ 0742.220.002 office@etic-asigurari.ro 2336. Soferi taxi 12/24 h pe Dacia Logan

2016, licenta Bucuresti; (0766.569.144 2337. Soferi taxi cu atestat, Dispecerat

Cristaxi, plan 70/ 80/ 90/ 100 lie/ 24 h; (0744.377.851 2338. Soferi taxi, licenta de Bucuresti,

masini 2014 colantate in prezent la Apolodor Plus, lunar 4 zile libere (duminica). Se ofera statie+o aplicatie Star, benzina, GPL, toate asigurarile si service-urile la zi; (0784.547.805 2339. Soferi taxi, auto 2013-2016, angajez soferi taxi, auto 2014 -2017, licente noi, plan 100-120 ron -24h, dispecerat Speed. (0767.111.167/ 0767.111.167 2340. Soferi tir pt. Ullrich Gruppe , sedii in

Berlin, Kaufungen, Hamburg, Morsdorf si Hurth, angajam: soferi posesori de permis categoria CE + ADR pentru transporturi de marfa (prelata) pe teritoriul Germaniei. 1850 E brut +100 E pentru posesorii de ADR. Contract, diurna, concediu, dispecerat in lb. romana. Asteptam CV-ul dvs. pe mail sau Whatsapp; (004917618677757/ 004956059488704 bewerbung@ullrichgruppe.de

cati firma de marcaje rutiere angajeaza urgent sofer categ. B si muncitor necalificat, in conditii bune de munca, salariu motivant, asiguram cazare. Pentru cei interesati sunati la tel.; (0786.595.179

conditii avantajoase, facilitam si obtinerea atestatului; (0784.410.141/ 0733.585.700

2310. Soferi categoria B pentru

2342. Soferi Uber, firma colaboratoare

masini Iveco Daily de 3,5 tone, salariu porneste de la 2.000 L; (0766.259.729 2311. Soferi categoria B, Firma de publici-

tate angajeaza soferi, cu disponibilitate la deplasari in tara, pentru activitatea de panotaj-mobil. Nu exista limita de varsta, experienta e un avantaj CV-uri la mail. (0723.532.352 contact@mvcom.ro 2312. Soferi categoria C si E Angajez

soferi pentru camion si/ sau tir, distributie in tara. Necesar categoria C si E; (0723.623.490 2313. Soferi categoria D autocar si microbuz. Se vor efectua curse de angajati, curse ocazionale si circuite turistice. Preferabil din zona Militari, Crangasi, Drumul Taberei si Rahova. (0726.808.808 office@ionadi.ro 2314. Soferi categoria D cu atestat de persoane si cartela tahograf cu domiciliul in Bucuresti, curse regulate BucurestiBuzau- Focsani. Relatii la Autogara Obor, dispecerat Buzau- Focsani; (0723.660.987 2315. Soferi de autobuze, angajam soferi

de autobuze pentru curse speciale in Municipiul Bucuresti; (0723.221.555 nica.rares95@gmail.com

2316. Soferi deszapezire Bucuresti Anga-

jam soferi pentru campanie dezapezire 2018-2019 in Bucuresti, sector 6. Salariu avantajos. Program de lucru flexibil; 2317. Soferi distributie cu B si C, candi-

datul ideal: studii: minim 10 clase, atestat/calificare profesionala: atestat transport marfuri (este un plus), permis B si C, card tahograf digital. 2.700 L; (0722.633.867 eduard.radu.contractor@pepsico.com 2318. Soferi in bucuresti full time / part time firma Partener Uber angajam soferi part time/full time. Program flexibil. Independent. Cu un program part time poti face un venit suplimentar de cel putin 500 euro/luna; (0730.776.675 office@propertyadmin.ro

2341. Soferi Uber, 350 lei pe saptamana,

Uber, recruteaza soferi. Iti doresti sa ai un venit mai mare fara prea mult efort? Te asteptam pentru mai multe detalii la tel. (0722.513.354 lidia_georgiana_grosu@yahoo.com 2343. Soferi. S.C. Sal Prest & Cleaning

S.R.L. firma salubritate- angajeaza soferi profesionisti cat. C, cu atestat pentru utilaj gunoiera, containiera. (0762.606.936/ 0786.177.432 2344. Sortatori colete, barbati si femei cu

sau fara experienta, urgent salariu 1400 lei net, bonuri de masa, transport asigurat, contract nedeterminat, program 8 ore pe zi, un singur schimb L-V, detalii la telefon (0725.477.438 recrutare@smartoutsourcing.ro 2345. Sortatori colete/plicuri Angajam

barbati si femei la sortare colete si plicuri; Salariu 1400 ron net + bonuri + spor de noapte; Program de luni pana vineri; Contract de munca nedeterminat; Locatie sector 5. (0730.143.968 2346. Spalator auto Avia Motors angajeaza spalator auto cu permis categoria B. Relatii la tel. 021/209.40.00 (int. 160/190); 0746.209.911 sau la sediul din Pantelimon, Bd. Biruintei nr. 11, jud. Ilfov. (0746.209.911 hr@aviamotors.ro 2347. Spalator auto Bosch Car Service Pipera Bucuresti Angajam spalator auto cu contract de munca pe perioada nedeterminata. Salarizarea contine parte fixa si parte variabila corelata cu randamentul si performanta lucratorului, 3.374 L; (0724.505.551 dan.necula@trendo.ro 2348. Spalator auto cu experienta si vul-

canizator, salariu atractiv plus comision 20%, zona Salajan, Statuie Nicolae Grigorescu, Spalatoria Auto Smart; (0766.309.126 2349. Spalator auto cu experienta, pentru

firma SC Motor Trust Grup SRL, in zona Militari, B-dul Iuliu Maniu nr. 123-129, oferim cazare gratis; (0723.279.467/ 0725.411.446

livreaza mancare, pizza,avem masini personale. Se poate si cu masina dumneavoastra. (0769.399.555 Costin@casaluica.ro

2350. Spalator auto Unirii baieti si fete, cu/ fara experienta, serios, muncitor, lunar peste 2000 lei, comision, bonusuri, vad exceptional, clienti fideli, oferim cazare, echipamente, contract, interviu in locatie intre 8 si 17, 2.000 L; (0743.040.444

2320. Soferi livratori pt. Wise Box

2351. Spalator auto zona Nicolae Grig-

2319. Soferi livrator Program normal, Se

Food Delivery, locatii in toate zonele Bucurestiului. Salariul 4500 lei, tichete de masa, 6 lei/ comanda, in medie de 30 comenzi zilnic, tips, contract de munca, concediu. CV la mail; (0747.815.440/ 0799.831.111/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro

orescu, baieti si fete cu experienta, salariu 50 lei/zi carte de munca, comisioane, langa metrou Nicolae Grigorescu. Seriozitate maxima. 1.400 L; (0723.340.157 vulpeionut74@yahoo.com

2321. Soferi pentru auto-vidanja zona

Rahova, Bragadiru. Salariu foarte bun; (0722.753.305

2352. Spalator auto, cazare gratuita, masa, contract munca, pensie-sanatate 8 h, 1250 net, comision servicii (2 lei/m covoare, 100 lei tapiterie, degresari), vad foarte bun, venituri totale peste 1000 e, sector 6, 1.250 L; (0722.236.776

2322. Soferi pentru microbuz si autocar,

2353. Spalator auto, salariu atractiv,

2323. Soferi platforma tractare cu experienta in domeniu pentru Josi. Oferim salariu fix + comision. Relatii suplimentare la nr. de tel. (0799.946.123

2354. Spalator autoturisme, pregatire

pentru curse speciale; (0733.980.351

2324. Soferi profesionisti pentru autobas-

culante si buldozerist cu experienta angajeaza firma importanta cu sediul in sectorul 6, salariu atractiv; (0740.079.570/ 0745.140.506 2325. Soferi profesionisti pentru trailer 40 tone, soferi profesionisti pt. autobaculante 8x4, Soferi profesionistipentru autobasculanta articulata, mecanici utilaje (excavatorist, buldoexcavatorist, buldozerist, compactor, vola, asiguram cazare. Firma de transport Bucuresti, sector 6. (0722.100.178 2326. Soferi profesionisti cu experienta, categoria BCE, Echipa Trans International este pregatita sa se mareasca. Angajam soferi profesionisti cu experienta, categoria BCE, pentru camioane 22 TO, cu disponibilitate de lucru pe comunitate; 1 {; (021.460.43.70 madalina@transinternationalsped.com 2327. Soferi profesionisti cu si fara experi-

enta pentru firma de transport, camion 10 tone, curse interne, Salariul motivant, oferim seriozitate (0761.675.745 mircea.rapid@gmail.com

comision 50%, zona Crangasi; (0762.078.323 livrare, Firma de transport autoturisme, Sos. de Centura - Tunari, angajeaza persoane pentru pregatirea autoturismelor inainte de livrare, defoliere/curatare, verificare serie de sasiu, dotare accesorii, etc. (0745.094.494 ancalupu@tritoncargo.ro 2355. Spalator de vase Hotel Rin Central Angajam personal pentru spalat vesela, tacamuri, pahare; curatat cuptoare, curatenie in bucatarie si cantina. Cautam persoane muncitoare, disponibile pentru ture de zi si noapte (0731.111.164 resurseumane@rinhotels.ro 2356. Spalator de vase, Rin Grand Hotel angajeaza personal pentru spalat vesela, tacamuri, pahare, curatat cuptoare, curatenie in bucatarie si cantina. Cautam persoane muncitoare, disponibile pentru ture de zi si noapte (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 2357. Spalator la vase, se lucreaza una

cu una, 1.600 L; (0725.498.366

2358. Spalator vase angajam in cadrul

unui important restaurant specific romanesc din Bucuresti. Locatie: mall Promenada si mall Vitan. Program lucru: 5 zile cu 2 libere in 2 schimburi. Experienta nu este necesara. 1.500 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

2359. Spalator vase pentru Cofetaria Alice spala, degreseaza, dezinfecteaza vasele si ustensilele folosite in productie. Asigura si mentine curatenia in spatiile de productie. Pachet salarial la angajare 1.750 lei net + bonuri de masa 200 Lei 1.950 L; (0741.037.366 resurseumane@cofetariaalice.ro 2360. Spalator vase pentru restaurant,

restaurant, zona Baneasa, angajeaza femeie spalator vase. Contract de munca, 2 mese/zi, medicina muncii, transport spre domicilliu, bonusiri, salariu atractiv. (0737.039.529 2361. Spalator vase pt. restaurant si aju-

tor bucatar, salariu incepe de la 1.800 L; (0725.498.366 2362. Spalator vase, persoana pentru spalat vase si curatenie la restaurant tip fast food in incinta Afi Palace Cotroceni. Program o zi cu o zi, salariu de la 1900 lei+bonusuri de performanta, concediu platit. 1.900 L; (0738.881.844 alexandrusfc@gmail.com 2363. Spalator vase, femeie curatenie

cofetarie angajam 1 spalator vase, 1 femeie curatenie. program 8-15.00 , cu 2 libere. pentru detalii sunati; (0741.777.509

2389. Stivuitorist pentru un cunoscut depozit cu produse de nutritie animala, Ilfov. Locatie: Stefanestii de Jos, Ilfov. Program L-V in 2 schimburi 6:00–14:30/ 8:30–17:00. Salariu atractiv 2.300 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro

2419. Sudori MIG MAG (Brasov) salariu negociabil, tichete de masa in valoare de 13 lei, transport asigurat, plata salariului de doua ori pe luna: avans si lichidare, program scurt de noapte, prime de sarbatori (0720.534.811

2390. Stivuitorist cu activitati de manipu-

2420. Sudori si lacatusi angajez sudori si lacatusi pentru strainatate. Salariu atractiv. Relatii la telefon. (0768.668.646

lare marfa pt. Fox, fabrica de mezeluri. Autorizatie ISCIR. Program tura noapte 12/36. Perioada nedeterminata. Alte beneficii: spor noapte, bonusuri, prime, masa calda. Sector 4. Contactati-ne intre 9-17, de L-V 2.000 L; (0726.718.768 2391. Stivuitorist, producator de semipreparate din carne. Cerinte: studii medii, autorizatie ISCIR, experienta 2 ani, disponibilitate ture. Detalii la tel. 0799933172 sau e-mail eugenia.enescu@convenience.ro (0799.933.172 eugenia.enescu@convenience.ro

2392. Stivuitoristi in cadrul unei cunoscute companii specializate in fabricarea de medicamente din Bucuresti. Locatie: Sector 3 , Bd. Theodor Pallady. Program: L-V; 2.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

2364. Spalator vase, ingrijitor plante,

2393. Stivuitoristi cu experienta pentru stivuitoare electrice si diesel. Depozitul este in comuna Jilava, judetul Ilfov. Pentru cei din provincie se asigura cazare; (0730.635.451

electrician Residence Hotels, Str Alexandru Constantinescu nr.33, sector 1, angajeaza: spalator vase, ingrijitor plante, electrician. CV-urile se pot trimite pe adresa: monica.murariu@residence.com.ro (00110011 monica.murariu@residence.com.ro

2394. Stivuitoristi si muncitori necalificati. Angajez stivuitoristi si muncitori necalificati in Bucuresti pentru fabrica de tigari, aproape de metrou si alte mijloace de transport. Conditii foarte bune de munca. (021.231.52.00

2365. Spalator vase, lucrator bucatarie Restaurant in Baneasa angajeaza coleg la bucatarie pentru spalat vase, program flexibil, asiguram transport de la metrou Aurel Vlaicu pana in locatie, in str. jandarmeriei nr. 14A, 1.800 L; (0744.332.072 florina.serban@stejariicountryclub.ro 2366. Spalator vase, zona Militari, Lujeru-

lui, urgent personal pentru spalat vase si alte sarcini, in zona Militari (Lujerului). Asiguram contract de munca pe perioada nedeterminata. Salariul net incepand de la 1600 Lei (bonuri de masa incluse), (0785.405.645 2367. Spalator- calcator angajam pentru

Hotel Hello- Gara de Nord. Program 8 ore (5 zile din 7), conditii legale de munca, salariu fix +bonuri de masa. (0723.281.700 2368. Spalatorese si calcatorese in

Piata Progresul pentru spalatoria ecologica. Oferim loc de munca stabil, contract pe termen lung, conditii optime de munca. Va rugam sunati pentru detalii si programare interviu, salariu 1600 net. (0723.511.588 hm.recrutare@yahoo.com 2369. Spalatori auto fete si baieti cu experienta, Soseaua Oltenitei, sector 4, zona cu vad, clientela formata. Oferim cazare pentru cei care nu locuiesc in Bucuresti. Salariu atractiv, comisioane; (0767.691.287/ 0767.785.109 2370. Spalatori auto cu experienta posi-

bilitati cazare zona Sos. Viilor, Casa Poporului, salariu atractiv, comision 25% la cosmetica auto, program flexibil 8-20, venit realizat lunar peste 4000 Lei, carte de munca, rog seriozitate, 1.950 L; (0723.370.170 2371. Spalatori auto cu experienta posibilitati cazare, zona Casa Poporului, salariu 1950 lei brut, comision 25% la cosmetica auto, program flexibil, 8-20, carte de munca, rog seriozitate, 1.950 L; (0723.370.170

2395. Stivuitoristi, ICIR vizat la azi in Ghimbav Brasov, salariu 2000 net, tichete de masa, ore suplimentare dublu, transport asigurat, CIM pe perioada nedeterminata, prime de sarbatori (0720.534.811 ana.munteanu@passion4work.ro 2396. Strungar pentru Mezo Automotive.

Atelierul este situat in Domnesti Ilfov, oferim transport cu masina firmei si pachet salarial atractiv, program L-V 9-17. Pentru cei din tara oferim cazare (0720.948.512 info@mezoautomotive.eu

2397. Strungar universal cu experienta in

confectionarea si rectificarea diferitelor piese mecanice. Cei interesati sunt rugati sa ne contacteze telefonic la: (0744.429.778 COMERCIAL@TEHROIND.RO

2398. Strungar, trasator pentru atelier confectii metalice zona Progresul sector 4, Jilava. Tichete de masa 15 lei, transport, ore suplimentare; (0723.634.288 2399. Strungari si frezori. Electromagnet-

ica SA angajeaza Strungari si Frezori. Relatii la tel. (021.404.21.20

2400. Studenta, full time sau parttime, operator PC (identificare piese auto), program 9-17. Pentru program full time se asigura autoturism de seerviciu si decontarea de 509 l de combustibil. Pentru provincie asiguram cazare, 2.000 L; (0760.505.020 2401. Studenti, cauti un job si cazare?

Plus bonus? Este exact ceea ce oferim studentelor si studentilor un job bine platit ca si model online plata zilnica, cazare, bonus 1000 $, sedinta foto, totul profesional lucrezi cand si cat vrei!! 4.500 {; (0799.647.917 Iacovmariaraluca@yahoo.com 2402. Sudor pentru atelier confectii metalice zona Progresul sector 4, Jilava. Tichete de masa, transport, ore suplimentare; (0723.634.288 cosmin.lioveanu@gmail.com

2372. Spalatori auto cu experienta sau cupluri, cazare in conditii decente, dus, tv, internet, ac, gratis; (0761.434.105

2403. Sudor piese, B-dul Timisoara nr.

2373. Spalatori auto cu experienta,

2404. Sudor arcaerist, craituitor cu proba

100, Bucuresti, (0766.229.614

de lucru, pentru Bucuresti, sector 4. Relatii la telefon (0734.735.067/ 0734.735.066

2374. Spalatori auto, angajam spalatori

2405. Sudor argon, lacatus confectii met-

auto cu experienta, oferim salariu mare + comision 20%; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

alice Societate comerciala angajeaza sudor argon, lacatus confectii metalice, sector 3, (0722.365.847/ 0784.372.172 degrize@ocloud.com

2375. Spalatori auto, salariu 1000-1500 lei, angajam spalatori auto pentru spalatorie cu vad aflata in zona Obor-Lizeanu. Oferim carte de munca, procent la lucrari; 1.500 L; (0766.343.435 costipec@yahoo.com

««««««««««««««««««

fesionala angajeaza personal. Se ofera salariu fix 2800 lei, program luni -vineri 09.00-18.00, multiple bonusuri, cazare.Se cauta doar persoane serioase, aspect placut, cazier curat 3.000 L; (0726.699.099 autodetailingpremium@gmail.com 2377. Spalatori auto, vulcanizator cunoscator mecanica usoara din Bucuresti sau provincie, cu experienta, seriosi, salariul 2.200 lei+procente; (0729.942.777 2378. Spalatori auto, angajam, fete si baieti cu expeirenta, salariu 800 lei + comisioane atractive, zona Berceni. Oferim cazare; (0725.162.543 2379. Spalatori vase si ajutori bucatar

pentru restaurantul La Mama din Delea Veche 51, cautam persoane serioase, care vor sa munceasca. Trimite-ne datele de contact pe mail sau suna-ne; (0726.770.202 pirvan.ana@lamama.ro 2380. Spalatori. Spalatorie auto si

covoare angajeaza baieti si fete, cu sau fara cazare; (0767.798.723 2381. Spalatorie auto angajeaza spala-

tori Angajez spalatori auto. Salariu atractiv. Zona Tei. (0724.494.975 alicata28@yahoo.com 2382. Spalatorie auto si vulcanizare

angajeaza spalatori si vulcanizatori fete si baieti. Asiguram cazare, sos. Chitiliei nr. 131. Salariu atractiv + comisioane; (0767.533.644

cati Design Inox producator balustrade inox si fier, angajeza sudori argon, sudori electric, lacatusi si muncitori necalificati. Oferim transport si cazare. Salariu motivant in functie de competente! (0744.153.352 design_inox_construct@yahoo.com

2422. Supervizoare activitate, monitorizare video tinere pentru activitati de secretariat si monitorizare video puncte de lucru. Program 12/24, castiguri nete aprox 30004000 lei, cazare daca este nevoie. Se cer cunostinte de lb engleza si operare pc. 3.000 L; (0730.222.270 olivia.sediu@gmail.com 2423. Supervizor firma de curatenie

angajam persoana dinamica, cunostinte operare calculator, permis cat. B, pentru supravegherea personalului de curatenie si a locatiilor unde se efectueaza serviciile de curatenie. 2.100 L; (0751.127.227 contact@conexclean.ro 2424. Supraveghetor loc de joaca loc de joaca cu acces gratuit, durata maxima de stationare 2 ore, complex Coloseum Chitila, program flexibil, in ture. (0729.600.287 2425. Supraveghetor parcare Angajam supraveghetor parcare privata, program de zi 10:00/22:00 - 15 zile pe luna norma de lucru legala. Salariu atractiv. Multiservice New. (0784.219.522/ 0756.135.735 2426. Supraveghetor sala de jocuri,

sala de jocuri Maximus angajeaza fete pentru postul de supraveghetor sala de jocuri cu/fara experienta. Oferim program flexibil, salariu atractiv, mediu de lucru placut, punct de lucru zona Piata Romana, (0747.089.483 enescu.aurum@gmail.com 2427. Talpuitor manual cu experienta.

Rog si ofer seriozitate, (0744.354.766 mihai_caradan@yahoo.com

2428. Talpuitor, croitor manual si masin-

SUDOR ARGON, LACATUS MECANIC SI NECALIFICAT PENTRU ATELIER LACATUSERIE, IN ZONA STRADA VIILOR, PIEPTANARI. OFER CAZARE, 2.000-3.500 LEI; (0742.439.247

2406.

«««««««««««««««««« 2407. Sudor argon. Detalii la sediul Radox

din Bd. Timisoara 80, sector 6; (021.444.07.41

2408. Sudor cu experienta Vidra, Berceni,

Ilfov, angajam sudor cu experienta in confectii metalice (electrod). Oferim transport de la Piata Sudului, salariu intre 2500 3000 lei net, tichete de masa de 15. 1 L; (0731.227.729

2431. Tamplar aluminiu si PVC angajam urgent, salariul atractiv; (0723.674.402 2432.

2436. Tamplar mobilier PAL. Companie cu traditie cautam tamplar-montator. Experienta in mobilier la comanda. Salariu atractiv, comision, conditii excelente de lucru; (0723.156.338 office@mobilak.ro

2462. Tehnician complex rezidential angajam personal, tehnician pentru complex rezidential. Calificari: tehnician, instalator, electrician, etc; (0742.118.631 ARSRATIOHR@GMAIL.COM

2437. Tamplar pt. mobila la comanda, program 8-17,30 si 2 sambete libere, salariu 3.000 - 3.500 lei, vin taiate si cantuite; (0762.771.459/ 0727.127.729 2438. Tamplar pt. sef de hala cu experienta, salariu 4.000 lei, sector 4-5, carte de munca, 4.000 L; (0727.127.729/ 0762.771.459 2439. Tamplar PVC calificat sau necalifi-

cat, posesor permis auto, zona sos. Chitilei, pod Constanta; (0723.968.123

ta si montator cu experienta, zona Voluntari, program flexibil, salariu atractiv; (0723.560.267 fabrica de mobila, zona Gara Progresul, sector 4; (0723.171.084 office@casa2002.ro

2384. Specialist Relatii Clienti - Takeaway.com Takeaway.com angajeaza specialist relatii clienti, program full time (12h) sau part time (4 sau 6 h /zi). Rugam persoanele cu excelente abilitati de comunicare si scriere sa ne trimita CV-ul pe email. 2.230 L; (0761.343.052 simona.istrate@takeaway.com

2413. Sudor si montator fatada pentru SC

2444. Tamplari pal melaminat cu experi-

2386. Sprintmobile USA isi mareste echipa de customer service. Recruteaza operatoare customer service pentru limba engleza (nivel mediu) program in ture 7 h/zi, bonus de performanta, salariu net (0737.161.111 hr@sprintmobile.ro 2387. Statie de betoane in Stefanestii de

Jos, Ilfov angajeaza: -operator pompa de beton; salariu 5000 lei net+bonusuri -sofer autobetoniera; salariu 400 lei net-asistent manager; rel. la tel. (0723.224.417/ 0744.798.877 2388. Stivuitorist pentru depozit la firma

Zarea. Interviuri zilnic orele 10-16 la sediul din B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Transport: metrou statia Parc Bazilescu si autobuz 697 sau 112; (021.667.00.20 office@zarea.ro

2416. Sudori fabrica de confectii metalice

angajeaza sudori electric si CO2. Oferim cazare gratuita. Detalii la numarul de telefon. (0733.366.252 2417. Sudori argon, slefuitori, lacatusi

inox, salariu motivant + bonusuri reale lunare. Sediul in Voluntari pe Andronache. Pentru alte detalii contactati-ne numai daca aveti experienta.Salariul se da saptamanal, (0752.539.138 alin.crintea@gmail.com 2418. Sudori in argon, urgent, efectueaza

lucrari de sudura in argon a structurilor si subansamblelor metalice realizeaza operatii de sudura ale echipamentelor industriale produse de societate (tancuri de stocare, vase, etc). 3.000 L; (0752.090.192 daniela.stefan@valmix.ro

fie cat mai bine pentru tine, am inversat rolurile: tu ne spui ce program si ce salariu iti doresti, iar noi gasim solutia perfecta, cat ai zice: “Tei”! Aplica chiar acum: https://goo.gl/ATrJRm 2.000 L; (0786.138.262 office@saloanelemagic.ro

fara experienta, oferim training. Revizia automatelor de cafea in cadrul societatii.Salariul negociabil in functie de experienta 2.500 L; (0722.159.169

2443. Tamplar, lacuitor, angajam tamplar

depozit produse electrice angajeaza manipulanti marfuri. Relatii la depozitul din Bucureti, bd. Iuliu Maniu nr. 616. CV la email; (0745.968.910 alina@spotvisionelectric.ro

2457. Te invitam in Echipa Magic Tei ca sa

2435. Tamplar manual sau mecanici calificati sau necalificati in vederea calificarii in domeniul lemnului masiv 2.000 L; (0722.417.072 almacom92@yahoo.com

itara Firma productie publicitara in Sector 3, zona Republica angajeaza sudor cu experienta. Se lucreaza Mig mag si electric otel si aluminiu. Pentru detalii sunati. (0730.260.031 alexandru.gatlan@blinkadvertising.ro

lacatuserie si in orice tip de sudura (diverse procedee, inclusiv sudura instalatii termice). Oferim contract, salariu fix, masa asigurata, bonuri de masa. Se cere experienta si seriozitate (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

2456. Taxify sofer cu masina firmei Megane si Aveo GPL Cazier judiciar Domic. Minim 10 ore pe zi. Masina ramane 24/24 in posesia soferului. Mentenana masinei se va face de catre firma; (0723.861.862

2460. Tehnician automate cafea Angajam persoana cu aptitudini tehnice pentru postul de tehnician automate cafea. Cerinte: permis categoria B, aptitudini tehnice. Salariu motivant, (0721.515.253 office@storia-caffe.ro

2442. Tamplar universal, angajam tamplar cu experienta in ansamblare piese mobilier, taiat la circular, cantuire Oferim salariu motivant, ore suplim. platite, carte de munca. Pct. de lucru Basarab, acces usor metrou; (0765.456.995/ 0730.592.792 office@optim4all.ro

2415. Sudor, Rin Grand Hotel activitate in

2455. Tartasesti, Drumul Postei loturi 516 mp, 8.700 euro/ lotul, intre case, retea de curent, stalpi montati la fiecare lot, langa DN7, drum national expres pe 4 benzi, retea de gaze, loturi delimitate de trusi, direct proprietar, 8.700 {; (0722.677.873

Tamplar cu experienta, montaj mobilier PAL melaminat, in zona Clinceni. Salariul in functie de performanta; (0724.238.773

2383. Spartan angajeaza pizzer, brutar cu experienta. Oferim: respect, seriozitate, mediu de lucru placut, salariu atractiv si bonusuri, masa in restaurant; (0746.204.204 recrutare@rerum.ro

2385. Spot Vision Electric & Lighting

2454. Tapiter, tamplar, croitor, cusator, necalificat, cu si fara experienta. Salariul variaza in functie de nivelul si rapiditatea de executie a angajatului. Program: luni vineri, de la 8:30 la 17, cu pauza de cafea si pranz. 4.500 L; (0741.657.595 office@valenteosofas.ro

varsta cuprinsa intre 35 -45 ani pt echipa tehnica. De la viitorul coleg cerem sa ne ajute la repararea aparatelor de tip vending machines si sa execute diverse reparatii mecanice. 2.000 L; (0755.080.887 hr@gymboland.ro

2411. Sudor lacatus confectii metalice

pentru Anconi Design, cu experienta, Bucuresti, sector 3, (0731.010.457

2453. Tapiter canapele in fabrica productie, cu sau fara experienta, zona Cora Pantelimon, metrou Republica. Salariu atractiv, in mediu de lucru tanar

cular, masina de gaurit multiplu, muncitori necalificati pentru mobilier din PAL si MDF. Salariu avantajos. Bucuresti, zona Viilor, sos. Trafic Greu; (0744.318.750

2441. Tamplar schelete canapele pentru

2414. Sudor, lacatus confectii metalice

in Bucuresti, zona Cora Rahova, angajeaza tapiter cu sau fara experienta. Programul de lucru este de luni pana vineri. Salariu atractiv intre 2000-3000 lei. 3.000 L; (0741.252.523 angela.anason@yahoo.com

2459. Tehnic specialist mecanic coleg cu

ul in Bucuresti, angajeaza tamplari cu sau fara experienta. Programul de lucru este de luni pana vineri. Salariu atractiv intre 2000-3000 lei. 2.500 L; (0741.252.523 angela.anason@yahoo.com

2410. Sudor electric cu experienta, SC Prodimar Instalatii SRL angajeaza cu contract de munca full time, salariu motivant (0762.680.493 contact@prodimar.ro

Stral Big SRL angajeaza personal in constructii; (0722.346.015 office@stralbig.ro

2452. Tapiter Fabrica de mobila cu sediul

2433. Tamplar cu experienta la cir-

2430. Tamplar Fabrica de mobila cu sedi-

2440. Tamplar PVC cu sau fara experien-

2412. Sudor pentru firma productie public-

productie mobilier, in zona Clinceni. Calificarea se face la locul de munca, salariul in functie de performanta; (0724.238.773

Tamplar cu experienta PAL melaminat angajam, punct de lucru zona Ghencea; (0748.300.400

TAMPLAR cu experienta, PAL melaminat, atelier zona Clinceni, angajez; (0724.238.773 2429.

2409. Sudor electric atelier confectii metalice/fier forjat, angajez urgent sudor electric; (0724.043.708 calintodor@yahoo.com

usoare, pentru atelier confectii metalice in zona Bucurestii Noi. Salriu motivant, tichete masa, prime de sarbatori, program L-V 07-16; 2.500 L; (+40731005008/ +40731005008 mitmetall@yahoo.com

2451. Tanar fara experienta, pentru atelier

2458. Teatrul Tineretului Metropolis organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante: - un post Muncitor din activitatea specifica institutiilor de spectacole (cu atributii de manuitor, montator decor), treapta profesionala (M;G) I, (poz. 41 din Statul de func?ii), Compartiment Servicii de Scena, cu studii medii sau generale, vechime in munca minimum 2 ani, vechime intr-o institutie de spectacole minimum 6 luni; - un post Muncitor calificat, treapta profesionala (M;G) I, (poz. 52 din Statul de functii), Compartiment Servicii de Scena, cu studii medii sau generale, vechime in munca minimum 5 ani, vechime intr-o institutie de spectacole minimum 6 luni; Concursul va avea loc in data de 13.11.2018, ora 14:00 (proba scrisa) si 16.11.2018, ora 14:00 (interviul), la sediul din Bucuresti, strada Mihai Eminescu nr. 89, sector 2. Data limita pana la care se pot depune dosarele de concurs este 06.11.2018, ora 14:00. Informatii suplimentare la telefon: (Cevdar Cristian) si pe site-ul institutiei; (0722.991.090

ista angajeaza producator de incaltaminte. Relatii la telefon; (0764.407.684

2434.

salariu 1.300 lei net sau 1.080 lei + comision; (0744.377.851

2376. Spalatori auto, spalatorie auto pro-

2421. Sudori, lacatusi, muncitori necalifi-

Tanar fara experienta pentru atelier tamplarie angajam, zona Clinceni. Specializare la locul de munca. Cerinte: disponibilitate pentru munca in echipa, indemanare, seriozitate. Contact: (0724.238.773 2450.

in lemn masiv - salariu atractiv, carte de munca, 8 ore x 5 zile/ saptamana. Atelier tamplarie lemn Bucuresti zona Colentina 2.000 L; (0740.229.920 bogdanconstantinescu25@gmail.com

enta, fara montaje le domiciliul clientului, program 8.00-16.30. Salariu incepand de la, 2.300 L; (0732.129.210 2445. Tamplari PAL, angajam pentru executie de mobilier la comanda (MDF/PAL) 2.500 L; (0751.635.009 Georgiana@lemd.ro

2446. Tamplari profesionisti experienta si

cunostinte solide in prelucrarea materialelor: pal, mdf, HPL, hi-macs. Productie mobilier pentru farmacii. Loc de munca curat si bine organizat. Fabrica in Vitan, sect. 3. www.ianson.ro (0723.272.251 office@ianson.ro

2447. Tamplari universal urgent, cu experienta minim 2 ani, punct de lucru Basarab, acces facil metrou, salariu atractiv, carte de munca, va rugam sa ne contactati (0765.456.995/ 0730.592.792 office@optim4all.ro 2448. Tamplari universali, circularisti cu experienta in pal nelaminat, si lemn masiv.Loc de munca in Bucuresti sector 3, relatii la telefon, (0725.200.202 2449. TANAR fara experienta pentru atelier productie mobila, zona Clinceni; (0724.387.773

2461. Tehnician automate cafea cu sau

2463. Tehnician curatenie si DDD Firma de curatenie si DDD cautam tehnician DDD cu experienta pentru angajare sau colaborare. Oferim salariu motivant. Cerem seriozitate. 1.700 L; (0772.029.406/ 0773.848.657 contact@conexclean.ro 2464. Tehnician dentar Rel la tel. Email:

fmmedident@hotmail.com (021.326.55.96/ 0728.915.852 fmmedident@hotmail.com

2465. Tehnician interfoane si/sau sisteme alarma. Reprezinta un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti. (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 2466. Tehnician masuratori anga-

jeaza SC Far Est Windows SRL, producator de tamplarie PVC si geam termopan.Relatii la telefon: (0726.711.301 2467. Tehnician modelier, confectioner textile cu experienta, salariu motivant, conditii de lucru foarte bune, carte de munca, zona centrala. Detalii la nr.: (0722.695.622 2468. Tehnician pentru masuratori, proiectar, schite cat si tamplari si montator pentru pal, lemn si MDF, fabrica de mobila angajeaza urgent. Salariu motivant; (0729.007.126 2469. Tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere conditii: studii medii de profil electronica, electrotehnica, telecomunicatii sau cunostinte in domeniul electronicii; vechime minimum 1 an în domeniul sistemelor tehnice de alarma impotriva efractiei (021.323.54.69 bronec@bronec.ro 2470. Tehnician reparatii electrocasnice

mari, ucenic Depanero angajeaza tehnician electromecanic/frigotehnist. Activitatea se desfasoara la un punct de lucru fix. Detalii la numarul de telefon. (0737.362.473 petronela.haragoja@depanero.ro

2471. Tehnician sisteme de securitate, alarmare efractie/incendiu, supraveghere video, interfonie/videointerfonie cu permis cat. B. Salariu atractiv; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 2472. Tehnician TV-AV, laptop-uri, electrocasnice mici Depanero angajeaza tehnicieni reparatii electrocasnice mici, TV-AV, laptop-uri. Cautam tehnicieni cu experienta in domeniul reparatiilor: TV-AV, laptopuri, aspiratoare, mixere, espressoare, etc.; (0737.362.473 hr@depanero.ro 2473. Tehnicieni intretinere. Angajam tehnicieni intretinere cladire de birouri in Bucuresti, zona centrala, cu calificare de electrician, instalator si/sau fochist. Pachet salarial atractiv; (0751.171.055 2474. Tehnicieni mentenanta, electricieni, instalatori Experienta in echipamente specifice cladirilor de birouri, program in ture 12/24, 12/48 sau de zi 8h/zi, salariu 2.200 net la timp, bonuri masa 15 ron/ zi, abonament medical, zona Pipera/ Militari; (0752.214.753 hr@genesisproperty.net

E-mail: redactia@anuntul.ro


22 octombrie 2018

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

4

LOCURI DE MUNCÅ 2475. Tehnicieni sisteme de securitate,

Sight Control, angajeaza tehnicieni sisteme de securitate (supraveghere video/ efractie, automatizari/ control acces, detectie alarmare incendiu). Relatii la tel. 3.000 L; (0751.075.987 office@sightcontrol.ro 2476. Tehnicieni telecomunicatii Com-

panie de telecomunicatii angajeaza personal calificat pentru realizare lucrari fibra optica. Se ofera auto, carte de munca, salariu atractiv in functie de experienta. (0729.955.290 office@agnetwork.ro 2477. Telefonist, operator call center persoane cu sau fara experienta pt call center in lb romana. Salariu 1400 lei + decont transport+ bonusuri zilnice si saptamanale. Program luni-vineri 9.00-18.00. Sector 1 (0773.937.411 elena.simion@violetgroup.ro 2478. Tencuitori, sapisti, necalificati, angajez cu contract de munca: tencuitori mecanizat, sapisti, fatadisti, muncitori necalificati. Carnetul de conducere reprezinta un avantaj. Salariul occidental. Sunati cu incredere; 3.500 L; (0720.101.115/ 0720.101.115 office@constructiimecanizate.com 2479. Termomir SRL angajam muncitori necalificati pt. curatare panouri de cofrare. Salariu brut 2.508 lei, bonuri de masa 15 lei/zi. Program 8 h/zi, L-V. Zona Bucuresti, Ilfov- Bragadiru, transport asigurat; (0721.959.093 2480. Terratest angajeaza macaragiu

grupa AC macara pe sedinite, cu autorizatei, operator utiliaj terasamente (utilaj forat), sudori (calificare), muncitori necalificati; (0739.429.787 2481. Tiger Security angajeaza agenti de

interventie calificati, cu domiciliul in Bucuresti si Ilfov. Cerinte: posesori permis categorie B. Programari pentru interviu la telefon; (0741.043.296 recrutari@tiger.ro 2482. Tineri ce detin cunostinte IT limba engleza nivel mediu, persoane responsabile cu abilitati in comunicare. Zona Cora Pantelimon, tel./ email; (0731.308.733 papetarie.office@yahoo.com 2483. Tineri fara experienta pentru pozitia

de picol, pentru restaurantul Nor cel mai inalt restaurant din Romania. Program flexibil, salariu motivant, bonusuri, masa asigurata. Detalii la numarul de telefon, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2484. Tineri pentru receptie hotel,

cunoscatori ai limbii engleze. Program de lucru de 12 ore/24 ore – 12ore/48 ore. Salariul 1.500-1.700 lei (0751.190.463 2485. Tinichigii industrialii, izolatori si

muncitori Firma de izolatii din Bucuresti angajeaza tinichigii industriali confectie si montaj, izolatorii vata si armaflex, muncitorii necalificati. Salariu 2500-3000 net, decontare transport, carte de munca, cazare, (0732.638.117/ 0731.369.991 izolatiitehnice@gmail.com 2486. Tinichigiu auto (iubitor auto de

epoca), cu experienta, in sectorul 5; (0744.670.480

2504. Ucenici auto Reprezentanta Merid-

ian, dealer Dacia Renault cu sediul in sector 1, angajeaza in atelierul de mecanica si caroserie. Salariu motivant, conditi foarte bune de lucru, vestiar + sala de mese. Info la tel.; (0740.316.085 2505. Unitatea Militara 02547 Bucuresti,

din Ministerul Apararii Nationale, organizeaza concurs in vederea ocuparii posturilor vacante de personal civil contractual, astfel: Post de conducere: - un post de sef birou gr. II - la biroul juridic si analiza proceduri achizitii, cu o vechime in specialitatea studiilor de 6 ani si 6 luni - respectiv consilier juridic. Posturi de executie: - un referent de specialitate debutant/ studii superioare la biroul documentatii proiecte NSIP in sectia Programul NATO de Investitii in Securitate - specialitatea studiilor: inginer geolog; - un economist gr. I studii superioare la biroul financiar contabil cu o vechie in specialitatea studiilor de 3 ani si 6 luni; - un sofer I la Formatie transport cu o vechime in specialitate de 6 ani si 6 luni. 21.11.2018, ora 9.00 - proba scrisa; 27.11.2018, ora 9.00 - interviul; - data limita de depunere a dosarelor: 14.11.2018, ora 15.00. Depunerea dosarelor si organizarea concursului se vor face la sediul UM 02547 Bucuresti, str. Slt. Godeanu nr. 121129 sector 1, Bucuresti, unde vor fi afisate si detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale secretariatului, la telefon: (021.667.20.98 2506. Vanzari merchandiser magazin

haine Baneasa Trimite-ne CV-ul tau pentru a ocupa singurul post disponibil din echipa noastra. Alatura-te unui colectiv placut si lucreaza intr-o atmosfera frumoasa, (0726.182.571 office@annebebe.ro 2507. Vanzatare Minimarket, Program in ture de 9 ore, 6 zile libere pe luna, mediu placut de lucru, cerem si oferim seriozitate. Salariu 2000 lei (in mana) + bonusuri lunare. Sector 6. Militari Residence. 2.000 L; (0724.290.243 valentin83tudorache@yahoo.com 2508. Vanzatoare angajam pentru mag-

azin alimentar. Detalii la telefon; (0765.495.157

2511. Vanzatoare angajez vanzatoare

2497. Tipografia Inform Lykos angajeaza

personal pentru urmatoarele posturi: tipograf offset,operatori productie, ajutori gestionar, ambalatori manuali (021.408.45.80/ 021.408.45.68 resurse.umane@lykos.ro

2498. TotalMob cauta circularist si mon-

tator Firma productie mobilier angajeaza circularist si montator. Zona Gara Basarab, Orhideea. Salariul este negociabil. Acceptam si navetisti. Program 07.30 - 16.00 (pauza de masa inclusa), (0723.294.972 ionut@totalmob.ro 2499. Tractorist rutierist cu experienta,

cat Tr si B, firma ce activeaza in domeniul electric; (0743.047.807 resurse.umane@montajelectric.ro 2500. Trainer modele online, CamStars

Studio angajeaza trainer pentru tura de noapte. Oferim legalitate, salariu atractiv, colectiv placut. (0744.784.477 office@camstars.ro 2501. Turkish kitchen- Anglia (Brent-

wood) se cauta ospatari (baieti) cu experienta, si sa vb engleza (mediu), pt restaurant turcesc in UK. Se ofera cazare gratuita, mancare, tips si salariu atractiv. Astept un e-mail cu CV-ul; (+447984064187 catalina.dragan26@yahoo.ro 2502. Tutti Bistro din Mega Mall angajeaza bucatar si ajutor de bucatar. Daca esti mereu cu zambetul pe buze, profesionist si atent la detalii, da-ne de stire. Detalii la tel; (0742.342.225 2503. Ucenic pentru laborator prajituri de

casa situat in oras Pantelimon. Cautam persoane serioase ce vor sa invete o meserie pentru a lucra cu drag alaturi de noi. Nu este necesara experienta, este suficienta afinitatea pentru lucrul bine facut (0726.743.325/ 0730.160.875 apetit.services@gmail.com

Cautam colege, pentru magazinul de dulcuri Bucuria, cerinte: onesta, puncluala, responsabila, sociabila. Salariu: 1800 lei, 1.800 L; (0740.972.717/ 0724.000.060 bucuriaromania@gmail.com 2542. Vanzatoare Societate comerciala

cu sediul in Afumati, zona Doraly, angajeaza vanzatoare, magazin decoratiuni, serioasa si dornica de un loc de munca stabil.Pentru mai multe informatii sunati la 0744540706. (0744.540.706 goldenartstyle@yahoo.ro 2543. Vanzatoare trimiteti CV la adresa

de mail sau sunati la tel. 1.700 L; (0728.437.301 office@ciorapi.com.ro 2544. Vanzatoare urgent, pentru maga-

zin alimentar in zona Vitan, contract de munca, prime de sarbatori etc. 2.000 L; (0767.304.635 Ralcoteam@yahoo.com 2545. Vanzatoare Vrem sa te alaturi

(0726.749.420

2547. Vanzatoare zona Tineretului, Dris-

2571. Vanzatoare macelarie, Sos. Pan-

telimon, program de lucru fix, salariu 1800 - 2000 lei + bonusuri la vanzari. Experienta in domeniul vanzarii de carne reprezinta un avantaj. Macelaria se va deschide pe 15 octombrie pe sos. Pantelimon. (0721.791.736 2572. Vanzatoare magazin Colentina, Depou, cuplu ofer si cazare, 1.500- 2.000 lei; (0720.426.790 2573. Vanzatoare magazin alimentar (bacanie) zona Bucur Obor (Colentina); (0764.836.905 2574. Vanzatoare magazin alimentar

angajam vanzatoare magazin alimentar zona Bd Timisoara, sector 6, tel. (0765.515.582 2575. Vanzatoare magazin alimentar sit-

uat in zona Armeneasca (Vasile Lascar) program 8 h/zi , salariu 1800 net. 07:0015:00 si 14:00-21:30. Duminica liber. (0769.263.027 2576. Vanzatoare magazin alimentar,

Pantelimon, Morarilor, sector 2, carte de munca pe 8 re, program 2 zile cu 2 zile, 2.000 L; (0720.017.048 2577. Vanzatoare magazin copii Baneasa cautati un loc de munca stabil, va place sa lucrati intr-un colectiv relaxat, va place sa relationati si sunteti prietenoasa, sunteti punctuala si aveti experienta in gestiune si vanzare (0726.182.571 office@annebebe.ro

zin in zona 13 Septembrie; (0724.503.726

2517. Vanzatoare Cofetaria Aldorin angajeaza vanzatoare in zona Berceni; (0722.613.281/ 0770.712.222 eximaldorin@yahoo.com

2520. Vanzatoare cu experienta pt magazin alimentar (mezeluri-branzeturi-lactate) zona Berceni, carte de munca program 8 ore/ zi, salariu motivant, rog seriozitate; (0723.417.528/ 0784.351.234 mace_dany_nr1@yahoo.com 2521. Vanzatoare firma de vanzari engros produse cosmetice si parfumerie cu punct de lucru in Complexul Comercial Dragonul Rosu angajam urgent vanzatoare in conditii avantajoase. 1.800 L; (0722.345.415 casapaun@gmail.com 2522. Vanzatoare jucarii la chiosc in Piata 1 Dec., langa Sectia 13. CM, 8 ore/zi, 2 weekenduri pe luna lucrate, sal 1700 lei. Rog seriozitate si persoane interersate de serviciu stabil, tel. 1.700 L; (0724.200.788 deniy78@yahoo.com 2523. Vanzatoare magazin alimentar in

sectorul 2, Bd. Basarabia 100. Salariul oferit este de 2.200 Ron. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne sunati la tel. 2.200 L; (0724.545.414 2524. Vanzatoare magazin alimentar sit-

uat in cartierul Drumul Taberei, bld. Timisoara nr 59. Sector 6. Salariu 1750 ron. Rog seriozitate. (0740.850.863/ 0761.828.692 2525. Vanzatoare magazin alimentar

zona Dristor angajeaza vanzatoare cu experienta sau nu, serioasa si corecta; 1.750 L; (0765.000.476 2526. Vanzatoare magazin

alimentar(bacanie), program lejer o zi munca doua zile libere sau la alegere in schimburi 8 ore pe zi. Salariul este de 1700 net(bani in mana), sector 4 zona Emil Racovita; (0722.522.165 2527. Vanzatoare magazin articole copii,

Str. Iuliu maniu nr 59, cu experienta, salariu 1.500 L, comision 1% din vanzare, carte de munca, 1.500 L; (0726.489.742 octavia_69ro@yahoo.com 2528. Vanzatoare magazin minimarket

nonstop cu autoservire, cartier Drumul Taberei. Program in ture. Salariu 1.700 lei; (0768.849.298 2529. Vanzatoare magazin tip Fornetti in

incinta Spitalului Clinic Fundeni. Salariu net 1.800 lei. Concediu de odihna platit 21 zile. Telefon contact. (0768.480.749 edda.food@gmail.com 2530. Vanzatoare patiserie, angajez;

(0722.245.776/ 0722.306.176

2531. Vanzatoare patiserie, zona Stefan

cel Mare 1-3, sambata-duminica liber; (0722.558.062

2532. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar non-stop, zona Piata Giulesti. Salariu 1500 lei net. Program de zi. 1.500 L; (0735.670.721/ 0735.670.721 sandu.grigore@gmail.com 2533. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar sector 5, angajez. (0768.247.344 2534. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar, zona Militari Residence, rog seriozitate, 1.700 L; (0766.074.163 2535. Vanzatoare pentru magazin non

stop, cu vanzare la geam, zona Mall Vitan. Salariu avantajos; (0728.062.397/ 0728.062.395

Cora Lujerulu Urgent vanzatoare accesorii de dama in centrul comercial Cora Lujerului. Program o zi lucratoare o zi libera, orar 9-21, salariu 1700-1900 net, 1.900 L; (0732.619.681 mihai12mihai@yahoo.com 2550. Vanzatoare Aty Fashion angajeaza vanzatoare cu experienta pt magazinul din Complexul IDM-Basarab, Stand D12-D14. Program de lucru 15zile/luna. CV-uri la adresa de email anghel.ionel@gmail.com sau la nr.de tel. (0732.224.444 anghel.ionel@gmail.com 2551. Vanzatoare bacanie si ospatari

restaurant din Floreasca angajeaza vanzator bacanie sal. 2500 ron, lucru in ture 2 cu 2 si ospatari sal. 2000 ron+tips, lucru in ture 5 cu 2. Asteptam CV la adresa din mail sau la nr de telefon; 2.500 L; (0731.351.135 office@vacamuuu.com 2552. Vanzatoare bufet - cantina Bistro

Militari cu experienta in comert, alimentatie pt. bistro- cantina Militari. Program: lunivineri 7-15, sau 10-18. Pachet salarial 2100lei/net, carte munca, bonificatii, comisioane incluse, sambata duminica inchis 2.100 L; (0737.568.716 2553. Vanzatoare cofetarie cu/fara expe-

rienta. Salariul este 1600 ron, masa este asigurata. Program: o zi cu o zi. Zona: mall Vitan, strada Alexandru Moruzzi nr. 76. Telefon: 1.600 L; (0752.247.626 2554. Vanzatoare cofetarie Ne marim

echipa. Daca esti tanara, vesela, sociabila, serioasa si iti plac prajiturile te asteptam in echipa noastra in locatiile noastre din zona Dorobanti-Floreasca. Experienta nu este necesara 2.000 L; (40723500025 dorobanti140@yahoo.com

incinta Complex Domino (intersectie Bdul Tei cu Maica Domnului), angajam vanzatoare. Salariu net 1800, concediu de odihna 21 zile platit etc. Telefon contact. 1.800 L; (0722.235.397 edda.food@gmail.com 2581. Vanzatoare magazin haine, Car-

refour Colentina; (0769.020.202

2582. Vanzatoare magazin, 3 vanza-

toare (baieti/fete), ture flexibile, 15 zile pe luna, salariu fix 2040 lei brut plus o parte variabila cuprinsa intre 100-500 lei, bonuri de masa, training gratuit. (0723.233.448/ 0760.273.774 bicamarian@yahoo.com 2583. Vanzatoare Mall Afi Cotroceni, Angajam vanzatoare pentru magazin tip insula situat in incinta Mall Afi Cotroceni, ce comercializeaza urmatoarele produse: accesorii dama (caciuli, esarfe, gablonturi, palarii etc), (0768.913.760 marinalexandru79@yahoo.com 2584. Vanzatoare mercerie. Angajam

doamna/ d-ra comunicativa, sociabila si interesata de un job pe termen lung, pentru a lucra la o mercertie in magazinul Bucur Obor; (0722.514.385 2585. Vanzatoare mezeluri supermarket

zona Iancului ofera o prima de angajare in valoare de 1.000 lei pentru postul de vanzatoare mezeluri. Se acorda un salariu de 1.500 lei + 300 lei bonuri de masa. Program de lucru avantajos. (0758.108.240/ 021.252.21.90 intermacedonia98@yahoo.com 2586. Vanzatoare P-ta Rahova, magazin alimentar Preferabil experienta in domeniu. Rog si ofer seriozitate, (0769.490.715 radeon10be@yahoo.com 2587. Vanzatoare patiserie Cu sau fara

experienta. Program: L-V 06-16.30, S-D liber. Zona Colentina Fundeni 2.400 L; (0742.266.859

2556. Vanzatoare cofetarie, cu sau fara

2588. Vanzatoare patiserie, zona Obor;

pentru Covrigaria lui Stefan. Locatia: Cora Alexandriei. Pentru detalii tel. (0758.300.055 2558. Vanzatoare covrigarie-patiserie cu

experienta pt patiserie-covrigarie, doar dimineata, luni-vineri 5.30 - 13.00, sambata 5.30-15.00 (o sambata da, una nu). Duminica Inchis. Salariul 16 milioane, carte de munca, 1.600 L; (0764.497.270 2559. Vanzatoare cu experienta Angajam vanzatoare cu experienta in magazin de cadouri generale si de sezon (Diversity) in incinta galeriei Carrefour Brasov. Va rugam sa trimiteti CV-ul la adresa de email biroudiviersity@gmail.com. biroudiviersity@gmail.com 2560. Vanzatoare cu experienta in com-

(0725.197.791

2589. Vanzatoare pentru locatiile Tip Top din locatiile: Crangasi,Veteranilor,Baba Novac, Obor, Iancului, Mihalache, Gorjului Oferim: salariu motivant, bonus din vanzari, tichete de masa, program flexibil. Informatii la tel. (0732.672.654 2590. Vanzatoare pentru locatiile Tip

Top, din locatiile: Crangasi,Veteranilor,Baba Novac, Obor, Iancului, Mihalache, Gorjului. Oferim: salariu motivant, bonus din vanzari, tichete de masa, program flexibil. Informatii la tel. (0732.672.654 2591. Vanzatoare pentru magazin zona

Colentina, Doamna Ghica; (0722.516.501/ 0787.807.679

2592. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar Drumul Taberei. Program L-V: 720, S: 7-17, D: 7-15, in ture 2 zile cu 2 zile libere. (0774.685.755

plexul comercial Dragonul Rosu. Salariu foarte atractiv si motivant, bonusuri. Rugam si oferim seriozitate; (0722.553.848 Flori.mihalache@yahoo.com

2593. Vanzatoare pentru magazin alimentar tura zi/ noapte, program o saptamana lucrata cu una libera. Salariu 630 pe saptamana lucrata, 1.260 L; (0721.075.307

2561. Vanzatoare cu experienta la mag-

2594. Vanzatoare pentru magazin ali-

azin mixt pe Calea Mosilor. Salariu convenabil. Tudor; (0723.216.477

mentar, zona Berceni, Cultural; (0723.165.846

2562. Vanzatoare cu experienta patiserie

2595. Vanzatoare pentru magazin ali-

zonz Cora Pantelimon numai cu experienta, program 8 ore pe zi, 2 sambete pe luna, duminica inchis. 1.600 L; (0757.371.822

mentar-mixt, zona Andronache, Colentina, sector 2. Contract de munca, program de lucru flexibil (in ture). Salariu motivant (0764.649.297 Litu_andreea@yahoo.com

2563. Vanzatoare cu experienta pentru

2596. Vanzatoare pentru magazin de

magazin alimentar si minimarket tip butic in sectorul 6. Salariu atractiv. Informatii suplimentare la numerele de telefon (0749.074.940/ 0749.074.942 2564. Vanzatoare cu experienta pentru mini-market si patiserie, ture de zi si noapte. Contract de munca perioada nedeterminata. Salariu 2000-2400 Lei net. Programari la interviu (0721.247.230 marianconstantin64@yahoo.com 2565. Vanzatoare cu experienta sau fara

incaltaminte si diverse produse. In zona Pietei Muncii. Persoana cu experienta sau fara. mai multe detalii la telefon; (0724.444.272 houseart68@yahoo.com 2566. Vanzatoare cu experienta, maga-

zin alimentar minimarket, zona BuzestiBerzei, carte munca, salariu in mana 2000 lei, 5 zile pe saptamana, program 09.0019.00. 2 week-end-uri se lucreaza si 2 libere. Seriozitate 2.000 L; (0760.064.046 aioan.mail@gmail.com

2604. Vanzatoare, casier cu experienta in magazin second hand Prelungirea Ghencea (langa International Medical Center). Salariu 1.500 Lei net (in mana). Program o zi lucratoare cu o zi libera; (0744.751.889 rantexgroup@gmail.com 2605. Vanzatoare, modelator in zona

Piata Romana Simigeria Luca, Piata Romana, angajeaza vanzatoare si modelator. Oferim salariu 2000 lei si program flexibil. Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne contactati la nr, Madalina. (0768.932.493 recrutare@simigerialuca.ro 2606. Vanzatoare, modelator, ajutor pizzer Piata Unirii Simigeria Luca Piata Unirii angajeaza vanzatoare, modelator si ajutor pizzer. Oferim salariu 2000 lei si program flexibil. Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne contactati. Iulia; (0723.059.813 recrutare@simigerialuca.ro 2607. Vanzatoare, modelator, in zona

Piata Domenii Simigeria Luca Piata Domenii, angajeaza: vanzatoare, modelatori. Oferim salariu 2000 lei si program flexibil. Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne contactati la nr, Rodica. (0773.369.050 recrutare@simigerialuca.ro 2608. Vanzatoare, modelator, ospatar in

zona Militari Simigeria Luca Militari angajeaza vanzatoare, modelatori si ospatar. Oferim salariu 2000 lei si program flexibil. Pentru mai multe detalii, va rugam sa il contactati pe Dan la numarul: (0766.576.019

2610. Vanzatoare, patiser si modelator

(0754.230.042

2557. Vanzatoare covrigarie, patiserie

2603. Vanzatoare, produse patiserie si cofetarie angajam urgent pentru patiserie in Pitesti, salariu net 1.400 L; (0746.731.022

2579. Vanzatoare magazin deco, uz cas-

2555. Vanzatoare cofetarie, zona Luica;

experienta, situata in sectorul 1, Bvd. Magheru, salariu net (bani in mana) de inceput 2000 lei.Contract si carte de munca. Mai multe informatii la tel. 2.000 L; (0730.224.457 evolution_1960@yahoo.com

2602. Vanzatoare si montatori pentru magazin mobila, zona Sector 3, Bucuresti. Relatii: (0727.667.575

Basarab. angajam lucrator comercial pentru magazin de haine dama. Experienta nu este necesara. Salariu si program atractiv! (0742.434.289

2578. Vanzatoare magazin de haine IDM

2580. Vanzatoare magazin Fornetti, in

2513. Vanzatoare angajez vanzatoare pentru magazin de dulciuri si cafea. Program 8 ore/ zi. Magazinul este situat in zona Crangasi; (0725.820.367

2548. Vanzatoare - cofetaria Art Dessert,

2601. Vanzatoare si Ajutor macelar Abatorul Peris Pentru macelariile proprii ale Abatorului Peris din Bucuresti, cautam 10 de vanzatoare si ajutori de macelari, seriosi si motivati sa se alature echipei noastre. 1.700 L; (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro

2609. Vanzatoare, modelator, ospatar zona metrou Pipera Simigeria Luca metrou Pipera angajeaza vanzatoare, modelator, ajutor pizzer si ospatar. Salariu 2000 lei, program flexibil. Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne contactati. Alin; (0744.783.217 recrutare@simigerialuca.ro

2549. Vanzatoare acceosorii de dama

cu experienta. Program flexibilSalariul la saptamana (se negociaza la interviu) (0735.868.606

2519. Vanzatoare cu experienta pentru magazin incaltaminte dama. Oferim salariul fix + comision. Contacteaza-ne telefonic si poti deveni colega noastra. (0721.251.764 office@carmineshoes.ro

pentru locatiile din: Crangasi,Veteranilor,Baba Novac, Obor, Iancului, Mihalache, Gorjului Oferim: salariu motivant, bonus din vanzari, tichete de masa, program flexibil. Informatii la tel. (0732.672.654

2541. Vanzatoare salariu net 1800 ron.

varsta, zona Militari, salariu motivant; (0766.631.777

nic, situat in Dristor, in spate la Mc Donald’s, program 2 zile lucratoare cu 2 zile libere, prog. mag. l-v: 9-20, s: 9-14, d: 914. Salariu 1500 net. Contract per. nedeterminata, cerem si oferim seriozitate. 1.500 L; (0721.544.982 Office@productdevelopment.ro

2491. Tinichigiu auto, pentru marirea echipei caroserie din reprezentanta auto Meridian sector 1, dealer Dacia Renault. Salariu motivant, contract pe durata nedeterminata. Vestiar si sala de mese. Informatii la tel.; (0740.316.085

2496. Tip Top angajeaza vanzatoare

de munca perioada nedetrm,mediu de lucru placut. Program 8 ore (in schimburi), locatii Auchan Vitan, Carrefour Berceni, Carrefour Obor. Detalii la tlf: (0765.183.811/ 0722.663.271 alideea2014tour@gmail.com

2570. Vanzatoare lenjerii, fara limita de

Bucurestii Noi vanzatoare cofetarie, zona Bucurestii Noi; Salariu net de 2100 lei (dupa primele 3 luni); contract pe perioada nedeterminata; Adresa: Sos. Buc. - Targoviste nr. 22, Sector 1; 2.100 L; (0722.305.398 emilia@emex-romania.ro

2518. Vanzatoare cu experienta in domeniu magazin cu articole pentru copii aflat in galeria comerciala Auchan Titan. Cautam persoane serioase. Mediu placut de lucru. Salariu fix + comision din vanzari. (0722.764.618

2495. Tip Top angajeaza muncitori necalificati, amabaltori, operatori, program de lucru in 2 schimburi, salariu 1600 lei net+ bonuri de masa si o masa calda. Informatii la tel. (0732.672.654/ 0722.554.851

2540. Vanzatoare salariu 1800, contract

2569. Vanzatoare in cofetarie Femeie draguta, sociabila, cu experienta in vanzare, (0727.252.763 Madalinafoculescu@yahoo.com

2512. Vanzatoare angajez vanzatoare

2490. Tinichigiu auto, Madcom DLS Impex SRL, angajeaza tinichigiu auto. Salariu atractiv, conditii de munca decente, pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati tel; (0755.060.593 mirela.bobea@dlsbus.ro

experienta, salarii atractive, urgent, sector 3 Bucuresti; salarizare 3.000 - 4.500 Lei, 4.500 L; (0743.336.664 autototal.complet@gmail.com

angajez pentru insula in Cora Militari. Program o zi cu o zi. Salariu net. 2.000 {; (0724.802.093

2568. Vanzatoare in cofetarie femeie draguta, sociabila de preferat cu experienta in vanzari 2.600 L; (0727.252.763 Madalinafoculescu@yahoo.com

tor, Dorobanti pentru magazin alimentar mixt, tura zi si noapte, program flexibil, salariu plus bonus, carte de munca, 1.700 L; (0729.987.011/ 0722.539.921

2516. Vanzatoare brutarie angajeaza vanzatoare, experienta minim 6 luni; (0799.995.893 office@brotmanufactur.ro

2494. Tinighigiu auto, montatori auto cu

2539. Vanzatoare responsabila, serioasa

2567. Vanzatoare fast food Scala Food angajeaza persoane tinere responsabile, serioase, dinamice si care doresc sa faca parte dintr-un colectiv tanar. Oferim contract si carte de munca. Program de lucru 07-18 de l-v, 2000 net, 2.000 L; (0767.682.602 evolution_1960@yahoo.com

chiosc program de noapte, o saptamana de noapte cu una libera doar cu contract de munca, referinte de la ultimul loc de munca. (Sala Palatului). (0765.459.906/ 0721.798.927 Farcutiutraian@yahoo.com

2489. Tinichigiu auto multimarca cu experienta. Service auto din PantelimonDobroiesti, angajeaza Tinichigiu auto multimarca cu experienta.Program de lucru 8.00 - 16.30, de luni pana vineri.Conditii foarte bune de lucru. Salariu atractiv. 1 {; (0748.044.138/ 0741.141.130 autoklass.expert.srl@gmail.com

cu experienta, salariu 2000-3.500, conditii de munca, urgent sector 3, Bucuresti; (0726.215.246 autototal.complet@gmail.com

2538. Vanzatoare pt. magazin mic, mixt, program 8 ore. Rog seriozitate, zona Piata Delfinului, Pantelimon; (0771.055.439

2546. Vanzatoare Zona Rahova.

zin alimentar Drumul Taberei; (0774.685.755/ 0765.790.837

2515. Vanzatoare bacanie pentru maga-

2493. Tinichigiu vopsitor montator auto

de machiaj, produse pentrru curatenie si detergenti in complex comercial IDM Basarab, stand A22, 8 h/zi, carte de munca; (0764.645.620

2510. Vanzatoare angajez pentru maga-

2488. Tinichigiu auto cu experienta pt.

sionala si experienta in executarea de lucrari de pregatire pentru vopsire autoturisme. Asiguram transportul cu auto firma din Bucuresti. Salariu negociabil (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

2537. Vanzatoare produse cosmetice si

echipei. Magazin mixt, cartier Colentina, pachet salarial decent, carte de munca, prime de sarbatori, libere de sarbatori, cerem seriozitate si o oferim. Part time sau full time. 1.450 L; (0721.871.358

2514. Vanzatoare aprozar (legume, fructe) in sectorul 4 (Calea Vacaresti). Program de lucru: luni-duminica, 8h/ zi in doua ture. Relatii suplimentare la telefon, (0722.423.057/ 0727.799.997 stefaniaguciu@gmail.com

2492. Tinichigiu carosier calificare profe-

eriile Auguri isi maresc echipa in Bucuresti. Vino in familia noastra. Program de lucru exceptional. Contract full time. Relatii la telefon. (0743.103.104

2509. Vanzatoare Angajam vanzatoare cofetarie, zona Muncii. Program de lucru 820/2 zile=2 libere. Salariu atractiv, in functie de realizari. (0725.223.995 cofetaria.rossa@yahoo.ro

2487. Tinichigiu auto Ne marim familia de profesionisti. Te asteptam la Top Lac Service. Pachet salarial atractiv: 2.500 – 4.500 lei net. 4.500 L; (0758.110.063 daniela.mircea@toplacservice.ro

service auto, zona sector 3; (0722.773.167 ionita.ionut8@gmail.com

2536. Vanzatoare pentru patiserie. Patis-

mezeluri si branzeturi situat in Hala Obor, etaj 1. Pentru mai multe detalii sunati la telefon. Salariu atractiv; (0753.876.792 2597. Vanzatoare pentru magazine

covrigi cu experienta, in sectoarele 4 si 5; vanzatoare in domeniul panificatie si patiserie. 1.800 L; (0743.278.200 2611. Vanzatoare, salariu atractiv,

contract de munca, bonuri de masa, magazin metrou Piata Victoriei; (0722.645.728/ 0730.256.994 2612. Vanzatoare, urgent, la magazin

mixt, cu forme legale, pe perioada nedeterminata, zona Aparatorii Patriei, sector 4. Relati la: (0727.220.330 2613. Vanzatoare, vanzator minimarket zona Gara de Nord, 8 ore/zi, 07:00-15:00, 12:00-20:00, L-V, nu se lucreaza in weekend. Numai pentru persoane serioase si care sunt in cautarea unui loc stabil de munca. Ofer si cer seriozitate 1.500 L; (0784.104.666 robert.arcana@yahoo.com 2614. Vanzatoare, vanzator, cu sau fara

experienta, magazin alimentar, sectorul 5, salariu atractiv si motivant. Te asteptam in echipa noastra. (0724.390.742/ 0768.367.057/ 0768.367.051 2615. Vanzatoare, vanzator, pt. magazin

minim 8 clase, aspect fizic ingrijit in cartierul colentina (strada Teiul Doamnei), sector 2 cu program de lucru in doua schimburi. (0726.687.007 2633. Vanzator, vanzatoare florarie Angajez vanzator /vanzatoare findiferent de varsta, cu sau fara experienta pentru florarie stradala chiosc termopan, preferabil sector 6 Drumul Taberei, salariu 1500 lei. Sunati la, 1.500 L; (0736.690.003 2634. Vanzator. Magazin alimentar anga-

jeaza vanzator / vanzatoare , schaormar, pizzar , incarcator descarcator posesor categoria B, Sos. Pantelimon 98- 110 sector 2; (0749.120.322/ 021.250.20.92 2635. Vanzator/e, magazin incaltaminte, sect. 4 esti o persoana muncitoare, perseverenta, cu abilitati de comunicare, punctuala si esti in cautarea unui loc de munca stabil in care sa fii rasplatit pe masura implicarii? Vino in echipa noastra. 2.000 L; (0723.393.505 fintina.alina8@gmail.com 2636. Vanzator/preparator gogosi inelus, clatite, popcorn, vata de zahar, sector 4-Constantin Brancoveanu/Tineretului; (0722.587.358

VANZATOARE. ANGAJAM URGENT PENTRU PATISERIE, ZONA METROU STEFAN CEL MARE; (0745.293.444

2618. Vanzator angajam vanzator pentru

un magazin de haine dama situat la Piata Romana salariu 1800 + comision vanzari. Delalii la tel; (0748.407.608

VANZATOR BISTRO; (031.432.85.65/ 0764.788.373

2619.

2620. Vanzator benzinarie soseaua

Oltenitei sector 4 si comuna Pantelimon (0734.920.701 camiirod@yahoo.com 2621. Vanzator Boutique Baneasa Chocolat Boutique Baneasa angajeaza vanzator, progam full time, contract pe perioada nedeterminata. Pachet salarial atractiv 1800+ bonuri de masa, discount transport 300 lei, 2.500 L; (0764.458.071 nfc18917@gmail.com 2622. Vanzator InMedio Sun Plaza Mall

Angajam persoane cu experienta in vanzari. Magazin InMedio situat in Mall Sun Plaza Berceni, sector 4. Solicitam seriozitate, corectitudine. Program 8h/ zi, 5 zile/ saptamana, 2 libere/ saptamana, 2.000 L; (0731.451.752 samoila_media@yahoo.com

2638. Vanzatori, lucratori comerciali ben-

2664. Zidar, eventual pensionar, particular

zinarie Angajez operator benzinarie zona Chitila sect 1,Oltenitei sect 4, Chitila 2 jud Ilfov, program in ture, lucru cu casa de marcat, gestiune de marfa. Persoanele interesate pot suna la tel. (0734.920.701 camiirod@yahoo.com 2639. Verificator comenzi depozit in

cadrul unei fabrici specializata in distribuirea de produse publicitare din Bucuresti. Program lucru: l-v in 2 schimburi. Minim 3 luni experienta in domeniu. 2.400 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 2640. Vopsitor pentru suprafete lemnoase (MDF). Salariu initial in functie de experienta(1700-2200 lei net). Dupa perioada de proba: majorare salariala, decontare transport si tichete de masa 2.500 L; (0723.165.515 office@woodmakeup.ro 2641. Vopsitor auto Daca iti doresti sa

lucrezi intr-un mediu profesionist trimite un CV la email sau vino la punctul de lucru din Bucuresti, sector 6, str. Dreptatii nr. 1. Relatii la telefon, (0746.209.911 hr@aviamotors.ro 2642. Vopsitor auto pentru marirea echipei caroserie din reprezentanta auto Meridian sector 4, dealer Dacia Renault. Salariu motivant, contract pe durata nedeterminata. Vestiar si sala de mese. Informatii la tel; (0732.800.830 2643. Vopsitor auto, calificare profesion-

ala si experienta in executarea de lucrari de pregatire-vopsire pentru autoturisme. Asiguram transportul cu auto firma din Bucuresti. Salariu negociabil; (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 2644. Vopsitor camioane si remorci reprezentanta service camioane si remorci angajam vopsitor auto cu experienta. Oferim conditii bune de lucru si venituri lunare 2.500-4.500 lei, bd. Preciziei. Rog trimiteti CV la email; 4.500 L; (0749.102.603/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro

experienta, zona Militari. Cazare gratuita+ comisioane+ salariu. (0725.680.876 domeniu (0786.024.359

2647. Vulcanizator pt. vulcanizare din

Sos. Colentina nr. 285, contact tel. (0727.022.130/ 0724.510.448 2648. Vulcanizator Se cauta vulcaniza-

tor cu experienta, zona Bragadiru - Ilfov. Salariu motivant. Detalii la nr.. (0723.363.584 2649. Vulcanizator auto cu/ fara

experienta in domeniu. Salariu incepand de la 1.400 + comision, sector 2 si 3, 1.400 L; (0721.116.555/ 0764.738.883 2650. Vulcanizator auto, sector 1,

salariu 3.000 L; (0767.517.982

2651. Vulcanizator auto, salariu atractiv, descriere: montare/demontare anvelopelor, montarea rotii pe autovehicul, vulcanizarea anvelopelor la rece, echilibrarea rotilor, inlocuirea anvelopelor uzate. Nu necesita experienta. (0736.404.156/ 021.313.62.51 2652. Vulcanizator cu experienta SC

Prodrive International, importator de anvelope, angajeaza vulcanizator cu experienta, pt punct de montaj propriu, salariu 3000 lei net (in mana) +10% comision. 3.000 L; (0771.165.143 OFFICE@CAUCIUCURI.COM 2653. Vulcanizator cu experienta, zona Filaret sau Jilava, salariu motivant + bonuri de masa, permis de conducere categoria b constituie avantaj (0754.900.100/ 0756.500.100

2624. Vanzator magazin bauturi & crama,

2655. Vulcanizator, CAZARE asigurata

avem disponibila o pozitie de vanzator pt. un magazin cochet de bauturi spirtoase si crama. Sector 3, zona Dristor - Dudesti. Se cauta barbat, serios. Mediu de lucru curat, program flexibil (0720.341.837 contact@vintastic.ro

pentru cei din provincie. Cu sau fara prea multa experienta. Carte de munca, spaga zilnica, Suntem pe DN1, vis-a-vis de Therme. Mai multe detalii pe www.vopsitjante.ro (0742.665.590 florinmarin.ro@gmail.com

2625. Vanzator magazin bauturi - crama

2656. Vulcanizator, mecanic vulcanizator, ucenic vulcanizator cu sau fara experienta, zona Luica, sector 4. Contract munca, salariu brut afisat, 2.810 L; (0722.732.794 vadrexim@yahoo.com

2627. Vanzator si ajutor de vanzator

pentru magazin alimentar zona Aparatorii Patriei, sector 4 Bucuresti; (0765.052.080

2629. Vanzator vanzatoare pentru

garie Colentina. Salariu 1700 lei. Relatii la telefon. (0737.523.284

pizzerie restaurant tip fast-food. Orar 24/48. Relatii la telefon (0746.909.189

2599. Vanzatoare produse electrocas-

2630. Vanzator, vanzatoare pt. mini mar-

ket numai pt. program de noapte in zona Brezoianu. Se lucreza o noapte cu o noapte libera. Salariu atractiv. Se cere experienta pe un post similar si seriozitate; (0772.266.437/ 0767.932.533 doramarket@outlook.com

2663. Za Lokal angajeaza ajutor bucatar si

magazin alimentar; (021.250.20.92/ 0749.120.322

2654. Vulcanizator mecanic, spalator auto din Bucuresti sau provincie, salariu 2.200 lei+procente. Rog seriozitate; (0729.942.777

2626. Vanzator pt market, magazin turcesc, zona Colentina, Avion, cu salariu avantajos; (0737.201.216

2662. Wisebox, Companie multinationala food delivery, angajeaza Soferi livratori cu masina proprie sau pe scuterul firmei la locatia cea mai apropiata de casa, se ofera salariu 4500 Lei, tichete de masa, 6 lei/ comanda, in medie de 30 comenzi zilnic, tips, contract de munca, concediu CV la mail; (0747.815.440/ 0799.831.111/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro

2637. Vanzatori pentru tura de noapte pt.

2623. Vanzator instalatii, cu si fara experienta, pentru SC Maicom Grup SRL raion instalatii, salariu atractiv, program de 8 ore in 2 schimburi, oferim seriozitate (0722.322.545 bloj.valentin@gmail.com

angajam barbat pentru slujba lejera, program flexibil. Locatia sector 3. Magazin crama - specializat bauturi. Experienta ca vanzator, operare casa marcat. Posibila avansare; (0720.341.837 contact@vintastic.ro

2661. Wisebox Companie multinationala food delivery angajeaza soferi livratori cu masina proprie sau pe scuterul firmei la locatia cea mai apropiata de casa, se ofera salariu 4500 lei, tichete de masa, 6 lei/ comanda, in medie de 30 comenzi zilnic, tips, contract de munca, concediu. CV la mail; (0747.815.440/ 0799.831.111/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro

om vase Bistro Za Lokal angajeaza coleg/colega pentru postul de ajutor bucatar si persoana la vase/curatenie. Adresa: Calea Victoriei, nr. 214, zona P-ta Victoriei, salariu motivant; (+40730041471 lita.bogdan87@gmail.com

2646. Vulcanizator cu experienta in

2598. Vanzatoare pentru patiserie/covri-

ian, program o zi cu o zi, salariu 1500 ron, 1.500 L; (0724.602.909/ 0723.191.877

2632. Vanzator, vanzatoare supermarket,

2616. Vanzatoare, vanzatori cu experienta pentru magazin mixt, magazin de cartieer, program flexibil. Mai multe relatii la telefon. (0765.676.459/ 0765.676.459

2628. Vanzator si casier si ajutor de bucatar Angajez 2 persona de vanzare si casier, si 2 ajutor de bucatar pentru restaurant fast-food in liberty center Rahova. Programul flexibil, salariu negociabil depinte de functie. 1.800 L; (0726.780.016

2600. Vanzatoare sector 5, zona Sebast-

Klauss angajeaza vanzatori cu sau fara experienta. Salariu atractiv. Conditii de munca avantajoase. Salariu 1800 ron (in mana ) in primele trei luni si apoi 2000 ron, 1.800 L; (0723.309.029

2645. Vulcanizator /spalator auto cu/fara

ce comercializeaza imbracaminte de dama, in locatiile Unirea si Baneasa Shopping Center. Program de lucru in ture, salariul motivant.Asiguram training persoanelor incepatoare.Relatii la telefon: (0722.533.346 magazinglamour2016@gmail.com

nice si jucarii, Piata 1 Decembrie 1918, sector 3, 1.700 L; (0721.808.015

2631. Vanzator, vanzatoare Minimarket

chinezesc universal, salariu atractiv, CM, relatii la tel.; (0760.776.685

2617.

23

2657. Vulcanizator. Angajam vulcaniza-

tor sau incepator, din Bucuresti sau provincie, salariu atractiv, locatie sector 3; (0723.936.604/ 0729.188.631 2658. Vulcanizatori Firma cu vechime

cauta. Rog si ofer seriozitate; (0763.416.869

2665. Zidari Angajam 20 de zidari. Salariu

brut 4132 ron. Salariu net 2800 ron. Salariu net cuprinde: 2.385 ron in cont, 315 ron bonuri de masa, 100 ron bonus Paste si Craciun. Zona de lucru Auchan Militari, 4.132 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 2666. Zidari Suntem specializati in constructii de case si avem nevoie de inca 2 zidari. Salariu foarte atractiv. Oferim si cerem seriozitate (0769.470.903 2667. Zidari si necalificati, cazare aisigurata, salarii atractive, pentru firma constructii; (0765.600.088 2668. Zidari si zugravi, firma de construc-

tii angajam cu salariu saptamanal si cazare. Telefon: (0744.234.623

2669. Zidari, faiantari, muncitori amena-

jari int, ext angajez urgent zidari, faiantari, muncitori amenajari interioare/exterioare. Nu suntem si nu dorim intermediari. Cerem si oferim seriozitate. (0727.687.450 2670. Zidari, instalator sanitar, elec-

trician de forta; (0768.386.038

2671. Zidari, zugravi pentru reabilitare

blocuri si interioare cu contract de munca. Rog seriozitate. Salariu atractiv. (0768.303.902/ 0771.500.684 2672. Zidari. Firma de constructii angajeaza zidari cu experienta! Salariul se da la 2 saptamani, 1000 de euro pe luna. Pentru cei care nu sunt din loc Bucuresti, oferim cazare, 1.000 {; (0768.080.030 valueugen@yahoo.com 2673. Zilieri constructii, necalificati, zugrav, faiantar. Zilieri plata la sf zilei pt ap si scari de bloc, necalificati 8 lei/ h, zugravi 10 lei/ h, faiantari 14 l/ ora cu posibilitatea de colaborare pe lucrari mici gen o cam, baie etc exclus alcoolici, seriozitate, 14 L; (0766.228.168/ 0766.228.168 2674. Zilieri in constructii cu sau fara experienta, salariul 130-150 lei/zi, platit in fiecare seara sau saptamanal, program 08-18, lucrari in Bucuresti, de lucru toata perioada anului, pe timp ploios si iarna se lucreaza la interior, posibilitate cazare. 150 L; (0723.153.211 2675. Zilieri. Vrei sa iti rotunjesti veniturile?Ei bine, vino in echipa noastra de zilieri. Poti castiga intre 100 si 150 lei pe zi, iar programul il faci in functie de disponibilitatea ta. Pentru mai multe detalii sau inscrieri:contacteaza-ne la numarul de tel. (0738.749.656 2676. Zugrav si dulgher, zona

Filaret+Carol, pret/lucrare; (0722.308.308

2677. Zugrav, rigipsar. Firma angajeaza pe termen lung personal pentru lucrari de finisaje glet si zugraveli. Lucrarile sunt in Bucuresti. Plata la 2 saptamani, salarizare in functie de calificare (0722.856.798 2678. Zugrav, gips-cartonist Gips - cartonisti, muncitori, necalif. constructii. Firma de finisaje interioare/ exterioare, salariu motivant, mediu de lucru profesionist. Ne puteti gasi la numerele, (0749.202.011/ 0744.645.631 office@weltbaugrup.ro 2679. Zugravi angajam urgent pen-

tru Bucuresti. Oferim si cerem seriozitate. (0737.080.573/ 0744.342.206

2680. Zugravi firma angajeaza zugravi pentru finisarea apartamentelor din blocuri noi. Plata se face la cantitati realizate sau salariu. Se cer: seriozitate si calitate. (0723.606.898 2681. Zugravi cu experienta 150 lei/zi.

Caut urgent zugravi pentru lucrari in Bucuresti si in vecinatate. Ofer cazare, contract de munca + 150 lei/zi. 4.000 L; (0740.652.067 2682. Zugravi si Gipsari, angajeaza Elec-

tromagnetica SA. (021.404.21.20

2683. Zugravi si muncitori necalificati Angajam zugravi cu experienta si muncitori necalificati. Santiere in Bucuresti si Ilfov. Oferim carte de munca si cazare pentru cei din provincie. Salariu de pana la 3.900 ron. Colaboram si cu echipe, 3.900 L; (0731.312.211 2684. Zugravi si muncitori necalificati, zugravi si muncitori calificat si necalificati. Pentru Bucuresti , dar si cu disponibilitate de deplasare in afara Bucurestiului. Mai multe detalii la telefon; (0724.225.599 klara_alexa@yahoo.com 2685. Zugravi, 20, Angajam 20 de zugravi. Salariu brut 4132 ron. Salariu net 2800 ron. Salariu net cuprinde: 2385 ron in cont, 315 ron bonuri de masa, 100 ron bonus Paste si Craciun. Zona de lucru: Auchan, Militari. 4.132 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

cautam vulcanizatori la punctul de lucru Cutitul de argint. Posibilitate angajare pe termen nedeterminat in functie de aptitudini. (0754.900.100/ 0723.698.004

2686. Zugravi, faiantari si rigipsari salariu atractiv, intre 120 ron - 140 ron pe zi. Pentru detalii tel. 1 L; (0767.278.150 masterconstructdesign@yahoo.com

2659. Vulcanizatori auto cu sau fara experienta angajez vulcanizator auto cu sau fara experienta salariu intre 2000 3000 lei plus comisionprogram flexibil mai multe detalii la nr ; 2.000 L; (0765.000.200/ 0799.400.300 contact@cafyjr.ro

2687. Zugravi, firma amenajari Angajam zugravi, rigipsari, faiantari, instalatori, electricieni si muncitori necalificati seriosi dornici de munca; (0732.423.096

2660. Wisebox Companie multinationala food delivery angajeaza Soferi livratori cu masina proprie sau pe scuterul firmei la locatia cea mai apropiata de casa, se ofera salariu 4.500 Lei, tichete de masa, 6 lei/ comanda, in medie de 30 comenzi zilnic, tips, contract de munca, concediu. CV la: (0747.815.440/ 0799.831.111/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro

2688. Zugravi, necalificati pt. firma amenajari interioare, program full time 08:0017:00, carte de munca, zugravi salariu 150 lei/zi; muncitori necalificati 110 lei/zi; 150 L; (0752.824.911 2689. Zugravi, rigipsari, zidari, parchetari,

ucenici in constructii, urgent, salariu 140160 lei/zi; (0760.440.726 2690. Zugravi, tencuitori cu experienta Salariu net 150 lei pe zi, 150 L; (0721.325.123 Office@mateointerim.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


24

22 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 2691. Zugravi, zidari, muncitori necalifi-

cati firma constructii angajeaza pentru santiere in Bucuresti si Ilfov. Se asigura cazare pentru cei din provincie. Salarii atractive in functie de performante (0786.911.411

29. Contabil primar pentru magazin alimentar. Programul este de 2 zile pe saptamana si este necesara deplasarea la locatia noastra din sectorul 4. Programul de gestiune este Facturis (0723.518.451/ 0726.197.179

2692. Zugravi. Societate de con-

30. Distribuitori fluturasi. Agentie imobil-

63. Menajera la sediul firmei, apartament

zona Obor Colaborare cu menajera 4 ore / zi x 2 zile in intervalul luni - joi, ordine, curatenie, calcat, aspirat, igienizat, ofer 50 lei / sedinta, se lucreaza la sediu intr-un apartament in zona metrou Obor, 800 L; (0726.116.636 mihai.stefan.cristi@gmail.com

structii angajeaza in conditii legale urmatoarele: zugravi, faiantari; (0728.989.548

iara cu sediul in Colentina angajeaza distribuitor fluturase, doar persoane foarte serioase, program 4 ore pe zi, salariul pe luna 600 L; (021.688.08.67

Oferte part time

31. Doamna Pensionar doresc o doamna

serioasa, curata pentru curatenie in casa de 1-2 ori pe saptamana. (0786.360.220

tate Menajera pentru familie deosebita cu domiciliul.Locatie: Universitate. Program de lucru part-time 6 ore/zi (7.30-14.00), de luni pana vineri. Suna si programeaza un interviu cu noi, 1.800 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

1. Activitate coordonare franciza, castig

32. Doamna, stii sa cosi, cautam pentru

65. Menajera pentru sediu firma Program

1.200 euro, necesita PC. Trimiteti CV la email; (0736.702.051 oportunitate21@gmail.com

2. Activitate inteligenta 3-4 ore/zi pentru

activi si pensionari, minim liceul, venit progresiv motivant. Vlad; (0723.595.764 3. Agent curatenie, pentru echipa de

curatenie, Bucuresti, zona centrala. Program de lucru 6-9, de luni pana vineri. Detalii la telefon. (0722.384.131 4. Agenti de curatenie, Clean Serv BMF

recruteza agenti de curatenie cu sau fara experienta, femei sau barbati, pentru magazine situate in AFI Cotroceni, magazinul Unirea si Promenada Mall. Program de 4 ore de la 7 la 11 900 L; (0799.782.331 crististanciu@bmfgrup.eu 5. Agenti teren HoReCa sau/si director

retea agenti de teren domeniu HoReCa sau/si Director cu retea. Salariu: 30004500 lei +comision 10 lei/client recrutattotal comisioane lunare 5000 euro). Nu este necesara cunoasterea unei limbi straine; 5.000 {; (0730.222.270/ 0720.057.901 6. Ajutor bucatar pentru mic dejun hotel

pentru pregatit mic dejun bufet la restaurantul hotelului in sector 6. Dorim persoana serioasa, cu domiciliul in sector 5 sau 6, program de lucru 07:00- 12:00, doar sambata si duminica. (0728.842.997 7. Ajutor in bucatarie pentru curatat legume curatenie si spalat vase, program luni-vineri 14:00-19:00 si 2 sambete/luna 07:00-12:00.O masa pe zi, contract de munca, posibilit. de avansare, zona metrou Costin Georgian. 1.000 L; (0749.997.100 comenzi@bucateperoate.ro 8. Animator socio-educativ pentru loc joaca copii. Program de lucru 5h/zi, 4/sapt, cu 3 zile libere, in ture, de la 9-14.20 si 17.10-22.30. Daca esti o persoana mereu cu zambetul pe buze, te asteptam in echipa noastra; 865 L; (0756.060.008 andreea@gymboland.ro 9. Asistent social Caminul de Batrani,

Colosseum, cu sediul in Bucuresti, str. Vidului nr. 11, sector 5, angajeaza asistent social cu experienta. Pentru mai multe informatii putem fi contactati la numarul; (0722.266.143 patuleavirgil@yahoo.com 10. Asistenta personala, fizic placut, pentru colaborare de lunga durata, program flexibil 2-3 ore saptamana. Rog foto si detalii; alex_sima30@yahoo.com 11. Asistenta live, echipa Phoenix anga-

jeaza personal feminin pentru conversatii online.Oferim: bonus angajare 4000 lei, avans 4000 lei din prima zi, bonus recomandare 1000 lei, salariu fix incepand de la 2500 lei. 4.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com 12. Asistenta manager linistita, relaxata,

deschisa la noi oportunitati, oferim o profesie persoanelor care vor sa creasca pe toate planurile: profesional, cultural, financiar, etc. minim 4000 Lei luna, foto si cv pe mail 4.000 L; 13. Asistenta medicala prezentabila, serioasa, abilitati calculator (care lucreaza in ture) pentru medicina de familie. Salariu atractiv si bonusuri. Asteptam CV la oanadinca661@gmail.com oanadinca661@gmail.com 14. Asistenta personala anunt real, angajez asistenta personala tanara(studenta), ingrijita, sociabila, lb engleza, open, program 4-5 h/zi. Ptr detalii scrie mi pe watzap 1.200 {; (0733.483.837 15. Asistenta personala tanara,

inteligenta, descurcareata pentru om de afaceri. Experienta nu este necesara. Program lejer 2-4 ore. Remuneratie motivanta. Trimite foto reale si scurta prezentare. 1.200 {; privateofficebuc@yahoo.com 16. Asistenta personala pentru director

elvetian, afacerist strain, tanar, simpatic cauta studenta, eleva, aspect fizic placut, cu initiativa, 4-5 ore sapt. poze Wapp, prog flexibil, plata la zi, imediat, Bucuresti, 900 {; (0734.321.550 net_link3000@yahoo.com 17. Asistenta personala pentru patron media, aspect fizic placut, comunicativa. Program flexibil, oportunitati cariera, locuinta de serviciu. Se accepta si din provincie. Foto si prezentare in e-mail, 2.000 L; itakeyoutoheaven@yahoo.com 18. Asistenta personala program flexibil

interventii ocazionale o doamna care stie sa coase, sa croseteze si sa surfileze manual. 100 L; (0741.260.091 hauser@buhara.ro 33. Economist, angajam de urgenta economist cu sau fara experienta pt prelucrare acte contabilitate, program flexibil de lucru, sect 6, metrou Lujerului. (0784.212.471 dragosvlascianu@yahoo.com 34. Faiantari, firma constructii cauta

echipa faiantari pentru colaborare pe proiecte in Bucuresti si in tara (0770.186.863 Robert.m.staicu@gmail.com

35. Fata pentru curatenie in apartamente

pentru regim hotelier, salariu atractiv, program flexibil. Rugam seriozitate; (0760.045.394

36. Femeie de service pentru curatenie casa si birouri, 2 zile pe saptamana, zona Domenii - Piata Victoriei. Salariu pe luna 950 L; (0753.148.369 37. Femeie de serviciu doar pt. weekend,

cateva ore; (0725.418.366

38. Femeie de serviciu Pentru curatenie spatii birouri. Locul de munca se afla in sectorul 3 si 6. Contract part-time, 4 ore/zi. Program de lucru: 8.00-12.00. Se deconteaza transport RATB office@chorus.ro 39. Femeie de serviciu pentru firma, sec-

torul 3. Program 8-12, luni si joi, salariu net, 400 L; (0771.561.148

40. Femeie la spalat vase, restaurant Beirut, Restaurant Beirut angajeaza femeie la spalat vase.De la ora 14:00 pana la ora 22:00.1 zi libera pe saptamana.Dac? sunteti interesati va rog sunati la tel. (0742.170.705/ 0742.170.705 abbasslara@yahoo.com 41. Firma de curatenie angajeaza opera-

tori de curateni Firma de curatenia angajeaza doamne pentru postul de operator curatenie in farmacii din Baia Sprie. Program de lucru este de Luni pana Vineri, 4 ore, salariul este de 606 lei net. Tel: (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro 42. Hairstylist Salon Vic Mar angajeaza

hairstylist cu sau fara experienta. Date contact; (021.344.24.81/ 0723.765.676 43. Hostess Centrul Vechi pt nightclub,

oferim salariu si comision urgent! 3.000 L; (0775.615.223

44. Hostess online angajam fete cu/fara

experienta. Salariu garantat 5000 Ron + procent pana la 80%.Bonus angajare pana la 3500 Ron. Program la alegere. Costumatii cadou . Avans pana la 4000 Ron in prima zi; 5.000 L; (0764.140.118 45. Hostess online exclusiv personal feminin. Salariu garantat pana la 5000 Ron + comision pana la 80%. Bonus angajare pana la 4000 Ron. Program flexibil 5-7 ore. Contract de munca 5.000 L; (0764.140.118/ 0760.657.114 46. Hostess onlinne Fara limita de vars-

ta. Doamne/ domnisoare. Plata la zi, saptamanala, bilunara, comision 60% sau salariu fix 3,000 lei. Se asigura transport sau cazare, bonus la angajare 500 lei, 3.000 L; (0762.822.483 expertstudio@ymail.com

47. Incarcator descarcator part-time pentru firma de curierat. Program de 4 ore 16:30-20.30 de luni pana vineri sambata duminica liber. Carte de munca la 4 ore. Salariu 600 ron net luna. Depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru; 600 L; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro 48. Ingrijitoare cladiri 4 ore seara Anga-

jam 2 persoane serioase, responsabile, pentru curatenie birouri in zona Pipera. Program L-V, orele 17-21, salariu net 600 lei, bonus transport 70 lei, bonuri de masa 300 lei, prime Paste&Craciun, (0751.017.988 hr@genesisproperty.net 49. Ingrijitor curte. Angajez pensionar

pentru ingrijire curte. Cartier Lacul Tei; (0724.378.674

50. Instalatori, angajez avantajos, carte

de munca, (0721.330.200

51. Live chat agent, city-break cadou la interviu, salariu fix pana la 6000 lei, avans din prima zi 4000 lei, bonus angajare 4000 lei, procent pana la 70%, suport financiar pentru operatii estetice. Contacteaza-ne. 6.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com

termen lung, seriozitate si intelegere pentru o persoana cu aceleasi calitati. Putem discuta prin WhatsApp la telefon sau prin mesaje pentru mai multe informatii. Se poate oferi si cazare, cadoul tau perfect; (0726.053.774

52. Livrator 10 Lei/ comanda Besto Pizza angajeaza livratori in sectorul 6, cel mai bun comision o echipa foarte ok 10 L; (0770.804.957

19. Asistenta personala, dezinhibata,

53. Livrator mancare, 10 lei comanda

aspect fizic placut, abilitati de comunicare. Salariu avantajos, program flexibil 2 ore pe saptamana, plata zilnica. Pentru inscriere rog email cu poze si date; uninsdistins@yahoo.com

Besto pizza angajeaza livrator, casier, bucatar, shaormar, pizzar. Salariu motivant plus multe alte beneficii. Oferim si dorim seriozitate. 10 L; (0770.804.957

20. Asistenta personala, prezentabil, caut asistenta personala, draguta, 2-3 ore pe saptamana. Seriozitate si confidentialitate. Astept mail cu foto. affection122016@gmail.com

ajutor de bucatar si vrei un program fix fara sa mai stai pana la ultimul client? Restaurant romanesc cu linie de servire. Salariu de la 2000 lei + sporuri si prime lunare; 2.000 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro

21. Asistente medicale Clinica Dentara

Art Implant angajeaza asistente medicale part time, in conditii deosebite. Cerintie: profesionalism, punctualitate, respect.Salariul: intre 1800-3000 lei. (0731.321.111 artimplant@artimplant.ro 22. Automatist pensionar pentru produ-

cator detergenti, conditii de munca si salarizare foarte bune, www.arcalux.ro (0722.404.983 arcalux@yahoo.com

23. Broker asigurari Cautam broker de

asigurari cu sau fara experienta, cu dorinta de colaborare pe termen lung. Cerinte minime: Bacalaureat absolvit, cunostinte minime de operare PC. Nu exista target, program sau sef. 1 L; (0724.066.584 24. Casier, firma de administrare imobile Scomet angajam casier cu permis si masina. Program 16.30-21.00, 1.000 L; (021.336.77.44 office@scomet.ro 25. Casier, lucrator comercial, part time in

Shop&Go (Mega Image) piata Kogalniceanu, program flexibil, pachet salarial atractiv (0761.629.878

Caut femeie de curatenie, 2 ore sau 4 ore pe saptamana; (0724.667.855

26.

27. Coafeza, cu experienta urgent pentru salon in sector 2, clientela formata vechime 10 ani. Salariu atractiv, program o zi cu o zi duminica inchis (0723.403.566 28. Colaborare vanzari expeditii pt 3-4

ore /zi 3 ori /sapt - zona Unirii Pta Alba Iulia -vanzare la un magazin mic si modest. Se accepta persoane tinere sau pensionare disponibile intre oele 11-14. Salariu 500 lei 7 L; (0722.469.712 mustmed.euro@yahoo.fr

54. Lucrator bucatarie esti bucatar sau

55. Maseuza cu experienta, centrul de

slabire BettyBlue angajeaza maseuza cu experienta pentru efectuare masaj si tratamente corporale. Posturi: 2, locatii Piata Unirii. Program 8 h/zi (8-16 sau13-21), 2 sambete/luna 9-15; 2.000 L; (0727.767.008/ 0371.045.587 bettybluesalon@yahoo.com 56. Medici, asistente, cosmeticiene cau-

tam care pot promova part time rapoarte ADN catre clienti pentru sanatate sau frumusete; (0722.555.455 57. Meditatori mate, fizica, romana,

engleza centrul de meditatii succes, sos. Alexandriei, cauta profesori, masteranzi sau studenti pasionati de educatie, dornici sa ii motiveze pe copii sa invete cu bucurie. Detalii la tel. (0769.271.575/ 0720.875.895 office@centrulsucces.ro 58. Menaj persoana in varsta Caut mena-

jera pentru persoana in varsta, 2-3 ore/zi, program flexibil, zona Dristor (0745.021.317

59. Menajera angajez urgent cu sau fara

cm persoana cu experienta pt menaj ap. 3 camere, cartier Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu. Program L-V, 4 ore, 1300 lei. CV pe email camelia@elo.ro. (0722.250.909 camelia@elo.ro 60. Menajera curatenie generala, calcat,

in vila program luni si joi 800/luna, in Ilfov, Rosu. 800 L; (0785.543.255 61. Menajera pentru o casa din

Dobroesti, 2 zile pe saptamana 800 L; (0722.663.685 mihaelaoprea2003@yahoo.com 62. Menajera cu experienta si recomandari pt. ap. 3 camere in Militari / Veteranilor, curatenie generala. Program: o data pe sapt., 5 ore/zi. Ofer 70 lei / sedinta, (0724.274.888 office@ecobricolaj.ro

64. Menajera part-time, zona Universi-

zilnic, de L-V in intervalul orar 10.00 14.00. Sediul se afla in zona Piata Muncii cu contract de munca, (0728.450.828

66. Menajera pentru sediu firma Program

zilnic, de L-V in intervalul orar 16.00 21.00. Sediul se afla in zona Turda - Piata Domenii. Salariu net: 700 lei pe luna. Pentru interviu sunati la tel. 700 L; (0741.177.217 receptie@syscomdigital.ro

67. Menajera prezentabil, necasatorita pentru menaj usor si gatit, 2 zile/saptamana, 4 ore/zi; 2.500 L; (0753.862.082 68. Menajera, detalii la telefon

(0732.065.558

69. Menajera, pentru zona Buftea, 0787538193, menajera pentru Otopeni, 0773342858, menajera pentru Bucuresti, zona Gara Obor, 0773342858. Preferabil din apropiere si fara cazier (0773.342.858 floreaghe@yahoo.com

91. Personal pentru impartit flyere 10 lei/

h Besto-Pizza angajeaza personal pentru impartit flyere si pliante, 10 L; (0770.804.957 bestopizza@gmail.com 92. Pizzer in zona Berceni Angajam pizzer în zona Berceni, program scurt. Oferim 100 ron pe zi! (0766.699.980 stanisor2006@yahoo.com 93. Portar scara bloc, angajam;

(0723.486.282

94. Promotori pentru promotie la maga-

zin de parfumuri, zona centrala, part-time de 5 ore pe zi, sal fix 1.500, bonusuri; 1.600 L; (0740.144.577

95. Receptionera salon copii Sun Plaza,

timp partial studenta/salariata cu alt contract partial, activa, saritoare, abilitati lucru cu publicul. Nefumatoare. Program in ture: Sapt 1: ma, mie, joi, vi 15-22; Sapt 2: lu 1522, sam+dum 10-22. Sal. net 1000 1.000 L; (0722.684.361 alina.emilianov@gmail.com 96. Recrutare. Recrutam femei si barbati cu leziuni acneice (cosuri) pe fata, cu varsta cuprinsa intre 18-40 ani, pentru testarea unor produse dermato-cosmetice. Pentru detalii, va asteptam la sediul nostru din Bld. Marasesti, Nr. 6466, Sector 4, Bucuresti. Tel: 021/335.70.90/91. Efortul dumneavoastra va fi remunerat; (021.335.70.90 97. Secretara personala Tanara comu-

70. Menajera, calcatoreasa Daca doresti

nicativa, draguta, dezinhibata, pentru job lejer, 2-3 ore pe saptamana. Nu necesita experienta, rog o scurta prezentare insotita de foto pe adresa de mail. facilities.suport@gmail.com

71. Model online la JustYou. Castiguri

98. Simigeria, pizzeria Luca angajeaza elevi, studenti Daca esti elev/ student si ai nevoie de un venit suplimentar, iti putem oferi un job cu program de lucru flexibil la o locatie in apropierea scolii/ facultatii tale. Ne poti suna la numarul, (0744.783.217 recrutare@simigerialuca.ro

sa lucrezi la standarde Europene si salariu motivant in domeniul Hotelier, contacteazane! Program Flexibil! Salariul se negociaza la interviu! Cazare pentru cei din provincie 1.800 L; (0752.757.696 alina.ghimisi@gmail.com garantate 3000 $ - 5000 $/ lunar. Acceptam personal feminin cu/fara experienta. Program flexibil. Promovare rapida. Costumatii gratuite + bonus 1800 lei in prima zi. Posibilitate credit. 3.000 {; (0745.651.791/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com 72. Model online la JustYou. castiguri garantate 3000 $ - 5000 $/ lunar. Acceptam personal feminin cu/fara experienta. Program flexibil. Promovare rapida. Costumatii gratuite + bonus 1800 lei in prima zi. Posibilitate credit; 5.000 L; (0745.651.791/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com 73. Modele fete, cupluri Modele online salariu fix 2000 L, fara target, comisioane, site-uri noi, trafic, fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat, 2.000 {; (0746.387.246 74. Muncitor necalificat in industria ali-

mentara, colaborare part time, IF (Rosu Chiajna), conditii bune, (0739.265.667

75. Operator calculator la domiciliu, pen-

tru postare in mediul online de anunturi imobiliare. Raspunde la apeluri si ofera lead-urile potentialilor cumparatori. Modalitatea de plata (0903.760.730 76. Operator dezinsectie, deratizare angajez baieti, barbati, ca operator dezinsectie deratizare, (0768.043.408 lidiapumi@yahoo.com 77. Operator PC. Cautam coleg care sa fie punctual si serios, sa manifeste spirit de echipa si sa lucreze eficient in conditii de stres. Crezi ca descrierea ti se potriveste? Stii sa utilizezi un calculator? Esti entuziasm, simtul umorului, loialitate, implicare si dorinta de dezvoltare, experienta in utilizare PC – pachetul office, abilitati de comunicare si relationare umana; cunostinte avansate de limba engleza; energie, capacitatea de a invata, spirit organizatoric, responsabil. Oportunitati: sansa de a lucra intr-un mediu profesionist, intr-o echipa tanara si motivata, salariu motivant, pe masura realizarilor, bonusuri in functie de performanta.Program flexibil in ture zi/noapte. Asteptam CV-ul dumneavoastra la adresa de e-mail: hr@online-management.ro

99. Sofer part time colaborare Uber si Taxify, pentru mai multe detalii consultati anuntul suplimentar 1.000 {; (0762.997.509 100. Sofer Synevo Synevo Romania angajeaza soferi microbuz pentru transportul angajatilor de la metrou la sediu central.Programul de lucru: part time in intervalul 07:00 - 10:00 si 16:00-19:00, 101. Soferi taxi, angajez soferi taxi la

plan. Plan 60 ron 24 oreCarte munca. detalii pe whatup; 1.000 L; (+46765823079/ 0771.032.630 alessya_cristyna@yahoo.com

102. Studente pentru streaming online Daca cauti un job in care sa-ti ofere discretie si castiguri financiare stabile. Alatura-te echipei DivinoStudio si te vei convinge ca este posibil, 3.500 L; (0720.932.936/ 0734.146.115 divinostudo@yahoo.com 103. Studente, esti studenta si nu poti avea un program full time? Opteaza pentru programul part time si urmeaza cursurile fara probleme. Ai parte de cel mai bun training intr-o locatie centrala: Piata Victoriei. 3.000 {; (0769.839.200 angajari@empire-studio.ro 104. Sudor tipografie interesata de o colaborare pe termen scurt cu un sudor pentru executarea diverselor confectii metalice necesare bunei desfasurari a activitatii. Acceptam si PFA sau soc comerciale; (0786.958.267 marius.brecea@gmail.com 105. Vanzatoare magazin alimentar. angajam cu carte de munca, vanzatoare magazin alimentar, sector 2 (zona Doamna Ghica).Program de lucru o zi cu o zi.Salariu 2.000 ron/net; (0735.208.746 rolandpetrovici@gmail.com 106. Vanzatoare, vanzator sambata si duminica cautam colege/i pentru magazinul de deserturi elegante Cupcake Philosophy.(www.facebook.com/cupcakephilosophy), Piata Victoriei, sambata/ duminica, 8 ore/zi, 700 lei. Contact la email ioana@cupcakephilosophy.ro

78. Operatori curatenie magazine haine

Joburi în stråinåtate

79. Ospatar, ospatarita, daca nu ai un job

1. Agentie de masaj erotic, Pure Tantric este o agentie de masaj de lux situata intrunul din cele mai mari orase din Anglia. Conditii de angajare: limba engleza, aspect placut si ingrijit, varsta maxima 35 ani. 10 {; (00447472517150/ 00447413979110 massage@puretantricmanchester.co.uk

Coresi Brasov firma de curatenie angajeaza operatori de curatenie in incinta Coresi Brasov, program de 4 h/zi, 4 libere pe luna,contract de munca,700lei net+ 300 tichete de masa, relatii la nr.; (0755.832.258 operational@dejavuinternational.ro momentan, atunci afla ca noi, echipa Corner Pub&Grill suntem in cautarea unui nou coleg pe postul de ospatar. Ne dorim o persoana placuta, educata si dornica de munca. Buc s3 (0737.214.290 Interadabrand@yahoo.com 80. Ospatarita, picolita, weekend seara

3 zile/sapt. Cafeneaua Bemolle Cafe situata pe Cal. Victoriei nr 16, pasaj Villacrosse, angajeaza ospatarita sau picolita cu/fara experienta. Program de weekend: vineri, sambata, duminica de la ora 18. Contr. munca, tips. 1.200 L; (0723.188.953 lidiacoman19@yahoo.com 81. Patiser, angajam pentru patiserie, sambata-duminica liber; (0722.558.062 82. Persoana menaj luni, miercuri, vineri,

8:00-16:00, zona Oraselul Copiilor, sectorul 4. Persoana priceputa la curatenie, calcat, gatit, persoana harnica, curata, de incredere. (0722.665.592 83. Persoane cu dizabilitati restaurant

South Burger sector 4 angajeaza persoane cu dizabilitati usoare (certificat handicap). Se lucreaza 1 ora pe zi, semneaza betisoare burgeri, pungi de hartie. 300 L; (0752.662.860 mcsfoodivision@gmail.com 84. Personal curatenie. Firma curatenie

angajam personal pentru curatenie in Bucuresti la blocuri din Drumul Taberei, Crangasi, Militari, Berceni, Popesti, Dristor, Timpuri Noi, Obor, (0753.812.805 office.fullcleanup@gmail.com

2. Anglia caut fete dragute si cu aspect fizic placut pt. servicii de Escorta si masaj, (18+) (07943829714 pro.job76@yahoo.com 3. Anglia ,Londra –Uk , escorte Londra

–Uk , cluburi de lux ofera locuri de munca pt d-soare si doamne 18+, pe flaturi sau club , cu sau fara experienta , ca escorte sau dame de companie .Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full , gen VIP-Featured.Se lucreaza pe apartamente de lux , garantam castiguri mari si experienta in domeniu .Plata se face zilnic , comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta .Contactati-ne pe tel / what’s up . Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale (00447459770496 4. Anglia 18+ escorte casa privata Liver-

pool casa privata caut doamne Si domnisoare Pentru colaborare. Publicitate de top, camera privata in casa curata. Atmosfera familiara fara barbati in casa. 10.000 {; (00447436617641 5. Anglia eScorte oferta de munca Buna !

Esti escorta sau nu ai experienta ? Eu te pot ajuta sunt escorta in Anglia de cativa ani , am casa închiriat? si clienti forma?i , discre?ia este maxima atat pentru ei cat si pentru noi; 5.000 {; (00447405229237 6. Anglia escorte, cautam tinere min. 18

85. Personal curatenie Militari Residence, Chiajna, angajam personal pentru curatenie (part time/full time) zona Militari Residence, Chiajna. Persoana serioasa cu experienta; (0734.622.437

ani in domeniu esorte in Londra cu sau fara experienta, se asigura cazare si transport, mai multe detalii la tel sau WhatsApp. (+447735527477

86. Personal curatenie part-time domeni-

7. Anglia, casa privata selecteaza fete

ul bancar Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, angajeaza personal curatenie. Program part-time, bonuri de masa, mediu de lucru placut si dinamic. (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro 87. Personal feminin pentru conversatii online de la domiciliu pentru Echipa ShyGirls, procent 80 %, oferim suport tehnic 24/7, sedinte foto si video profesionale 5.000 {; (0733.973.445 conturi@shygirls.ro

88. Personal feminin pentru conversatii online, oferim cadou 3.000 Lei la angajare, salariu fix garantat 3.800 Lei + procent 50%-70%, bonus abonament fitness, solar, unghii, gene. Contact non-stop. Plata zi/saptamanal/ bilunar, bonus 3000 Lei 3.800 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com 89. Personal feminin, fete pentru conversatii online. Oferim salariu garantat 5000 ron, bonus angajare 3200 ron si costumatii cadou. Confidentialitate 100%. Asigurare medicala. 5.000 L; (0760.657.114/ 0764.140.118 officegorgonize@yahoo.com 90. Personal pentru curatenie la birouri

program part time sau full time, de dimineata incepand cu ora 6. Punct de lucru stabil. Cautam persoane serioase, punctuale si cu bun simt. Contract. Salariu motivant (0728.931.467

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

pentru escorte in Anglia.Oferte avantajoase, suna-ma pe nr. de tel. sau WhatsApp.Este o super oferta, nu pierzi nimic, daca ma suni si ma intrebi de oferta; (00447702661405 nicegirlpopa@yahoo.co.uk 8. Anglia, tinere dragute 18+, se lucreaza

pe flaturi sau club, cu sau fara experienta, ca escorte sau dame de companie. Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full, gen VIP-Featured. Se lucreaza pe apartamente de lux, garantam castiguri mari si experienta in domeniu. Plata se face zilnic, comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta. Contactati-ne pe tel./ what’s up. Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale; (00447459770496 9. Anglia, caut colega pentru escorting and massage. colega pentru servicii masaj si escorting in UK. Cazare gratuita, varsta peste 18 ani; 10.000 {; (+447389103749 10. Anglia, fata si colega pentru servicii

de escorta. Se lucreaza pe casa.Ofer transport, cazare, publicitate pe site-uri, plata pe loc 50%, program flexibil. Detalii la tel sau pe whatsapp 00447459532451 10.000 {; (00447404743883 anaanabella20166@gmail.com

11. Anglia, Londra Londra –Uk , cluburi

de lux ofera locuri de munca pt d-soare si doamne 18+, pe flaturi sau club , cu sau fara experienta , ca escorte sau dame de companie .Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full , gen VIP-Featured.Se lucreaza pe apartamente de lux , garantam castiguri mari si experienta in domeniu .Plata se face zilnic , comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta .Contactati-ne pe tel / what’s up . Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale . (00447459770496 12. Annecy, France, chef de partie, patissier Annecy, bord de lac, restaurant Savoyard 200 cvs/service, cherche chef de partie et patissier avec experience. Service en coupure, 1600 - 1700 euros/mois. Envoie cv chez@mamie-lise.com, 1.700 {; chez@mamie-lise.com 13. Asistenta personala, domn de nationalitate britanica, varsta 70 ani, doresc asistenta personala pentru insotire la diverse intalniri. Cerinte: limba engleza cunostinte minime, seriozitate, fara obligatii, 4.000 {; (0735.664.764 Poittier52@gmail.com 14. Austria Tabu Bar, cauta dansatoare

si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta. Venituri intre 5000-10000 euro/luna . Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana. Telefon, sms sau WhatsApp. www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at 15. Austria Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta. Venituri intre 5000-10000 euro/luna . Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana. Telefon, sms sau WhatsApp. www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at 16. Austria Night Club Pascha Graz cauta doamne/ domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms/ Apel/ WhatsApp Facebook: Carmen Pascha; www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 17. Austria Night Club Pascha Graz cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms / Apel / WhatsApp Facebook: Carmen Pascha. www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 18. Austria Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp. www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at 19. Austria, fete dragute cu aspect fizic placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro /Luna pt Casa Privata Laufhaus 182, Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi. site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 20. Austria, fete dragute cu aspect fizic

placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/Luna pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi; site: wwww.lh182.at, 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 21. Austria, fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/Luna pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, site: wwww.lh182.at, 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 22. Austria, Germania, fete cu aspect

fizic placut pt. casa privata, castiguri substantiale, clientela formata, rog poze recente si seriozitate, plecari imediate, detalii WhatsUp, 8.000 {; (004917662958030 23. Basel, Studio Profesionist cauta mod-

ele Studio din Basel, cautam modele min 18 ani. (0041765337807

24. Belgia, job full time firma de construc-

34. Club de noapte- Germania angajeaza femei la curatenie, 3 posturi libere. Se ofera: transport asigurat Romania- Germania. Cazare inclusa, apartament mobilat. Asigurare medicala, toate actele in regula. Bani in mana la sfarsitul lunii, 1.200 {; (004915128274198 35. Club Erosworld cauta fete Castiga mii

de euro saptamanal in Erosworld, club de noapte din centrul orasului Zurich. 15.000 {; (0041797115674 36. Club Imperium –Lux. Aplica acum! plecari imediate ! Doamne, domnisoare 18+ cu/ fara experienta, dansatoare si dame de companie, comision 60%,+ procent din conumatie. Cazare gratuita, contr. de munca , clientela formata. Vorbim lb romana, sms wattap. www.clubimperium.ch (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 37. Club JOY Elvetia oferim locuri de

munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid! Detalii in lb romana : Tel/Whatapp/viber. www.joyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 38. Club Joy Elvetia oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fii o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana. Tel/Whatapp/viber: www.joy-club.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 39. Club No Name Elvetia cauta fete noi. Cautam fete tinere, atragatoare care vor sa castige peste 10 000 euro lunar in clubul nostru, aflat in apropierea Zurich-ului. Suntem un club de noapte, situat intr-o zona bogata a Elvetiei. (0041765065935 40. Club Pearls Germania Esti in cautare

de castiguri substantiale in scurt timp? Va oferim cazare, condittii excelente de munca, mediu placut si curat, publicitate pe toate siteurile de specialitate. (004915158700909

41. Club Relax din Elvetia angajeaza in deplina legalitate, tinere dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, in cel mai cunoscut adult-club din zona Zurich. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Telefon/Whatapp: 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 42. Club Relax din Elvetia angajeaza in deplina legalitate, tinere dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, in cel mai cunoscut adult-club din zona Zurich. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos.15.000 euro lunar. Telefon/ Whatapp: 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 43. Club Relax Elvetia. Vrei sa castigi bani

buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb. romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ email, www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch

44. Club Relax II- Elvetia iti asigura succe-

sul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari, in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. Plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, transport. Raspundem la beep, sms, whatapp, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 45. Cluburi de noapte Austria cauta fata/chelneritan tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, pentru Night Club Palmenhaus si Tabu, www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 46. Cluburi de noapte Austria, cauta

tii belgiana cu peste 15ani de experienta, cauta in vederea largirii activitatii, zidari si montatori de tavane false, tencuiala mecanizata.Conditii deosebit de avantajoase 2.000 {;

fata/chelnerita tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, pentru Night Club Palmenhaus si Tabu. www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at

25. Bubbles Londra Iti doresti castiguri substantiale intr-un timp foarte scurt? Avem locul ideal pentru tine! Se ofera cazare si publicitate intensa pe site-uri de specialitate. Minim 600-900/zi. Siguranta si discretie. 15.000 {; (+447516567936 bubblesagency@yahoo.com

47. Cluburi de noapte Austria, cauta fata/chelnerita tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, pentru Night Club Palmenhaus si Tabu. www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at

26. Buna, frumoaso. Ai farmec, sexappeal

48. Coafeze pentru salon infrumusetare

si stapanesti arta seductiei? Atunci esti potrivita pentru noi. Iti oferim: o frecventa mare a clientilor, o clientela bogata, locatia foarte buna, o atmosfera de lucru sigura, program flexibil, zilnic check-in pana la ora 17.00, studio propriu de fitness, solar, automate cafea/bauturi. Email, telefon oder Whatsapp, Whatsapp and Viber; (+49087197482980/ +4901606111918 info@lustra.la

Germania Salon infrumusetare cautam coafeze, frizeri, manichiurista, pediciurista, extensii gene, extensii, 2.000 {; (0724.003.240 ramy3ro@yahoo.com

27. Casa Germania, fete Fete pentru Ger-

50. Doamne, domnisoare 18+ cu/ fara experienta maseuze pt salon erotic, exclusiv masaj. Aplica acum, plecari imediate. Oferim cazare gratuita in conditii de lux si 50 % din venituri, 5000-7000 CHF / luna. Vorbim lb. romana, sms, whattsap (0040786615297/ 0041796454360

mania, proprietar casa privata cauta pt. colaborare domnisoare cu prezenta placuta, varsta 18+, abilitati de limba engleza sau germana constituie un avantaj. Se lucreaza cu acte legale. 8.500 {; (00491622946276 Casa_germania@yahoo.ro 28. Casa privata Geneva, fete pentru ser-

vicii de escorta. Apartament privat aflat in centrul orasului. Daca iti doresti un venit substanital intr-un timp relativ scurt contacteaza-ne la whatsapp. (0041791038971 29. Casa privata Germania Casa privata

din Germania angajeaza fete cu aspect fizic placut, un min de eng sau germana si dornice de a lucra. Castig doar pe weekend intre 1000-1200Â .Tel 004915776142108 8.500 {; 30. Casa Privata Laufhaus 182, Austria,

angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro /Luna. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi email: site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 31. Central London domnisoare masaj/ escorte buna, casa privata cauta fete 18+ ani, conditii de munca foarte bune, publicitate, cazare gratuita, castiguri foarte bune se face 50/50 mai multe detalii contactatima 00447729087767 10.000 {; (00447729087767 maria.pana86@yahoo.co.uk 32. Club de noapte, casa privata Austria cauta fete club de noapte, casa privata Austria cauta fete cu varsta intre 19-35 ani cu sau fara experienta. Castiguri substantiale. Transport asigurat din Romania. Detalii: Whatsapp/bip www.pleasuretimes.at 12.000 {; (00436649247299 office@pleasuretimes.at 33. Club de noapte, casa privata Austria

cauta fete cu varsta intre 19-35 ani cu sau fara experienta. Castiguri substantiale. Transport asigurat din Romania. Detalii: Whatsapp/bipwww.pleasuretimes.at 12.000 {; (00436649247299 offic@pleasuretimes.at

49. Colega escorta in UK, caut colega ca

escorta in UK, totul este confidential, in mediu curat. Rog seriozitate: ma puteti contacta. Multumesc; (00447757282147 blu_pearls@yahoo.com

51. Domnisoare cautam, ofer loc de munca pentru domnisoare cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani; 6.000 {; (0032465713891 nuthousecargo@yahoo.com 52. Domnisoare frumoase pentru Dane-

marca caut domnisoare frumoase pentru colaborare. Ofer cazare si transport. Locatie centrala, luxoasa. Castiguri substantiale zilnice garantat; (+4571434364

53. Electricieni pentru Belgia, societate din Sibiu angajam urgent, se ofera salariu motivant, transportul, cazarea si echipamentul de lucru sunt asigurate de catre noi (0733.629.520 loredanacloud@gmail.com 54. Elvetia Munca erotica pentru fete tinere si flexibile min 18 ani in Basel,posibil 1000 fr pe zii (0041765337807 55. Elvetia Studio Basel, Elvetia cautam

modele min. 18 ani pt munca erotica, (0041765337807

56. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar,

NightClub de lux, angajeaza legal fete 18 +La noi e party in fiecare seara! Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb romana telefonic sau pe Whatapp: www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 57. Elvetia - Club Imperium, ofera tinerelor dame de companie, dornice de castiguri substantiale, posibilitatea de a lucra intr-un ambient luxos si profesionist. Oferim permis legal de munca, cazare gratuita in camere individuale, 60% din venituri, procent din consumatie. Nu este necesara experienta anterioara. Vorbim lb. romana, sms, wathapp; www.club-imperium.ch (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

58. Elvetia - Faci bani din prima zi! 5 stu-

diouri de lux sub acelasi managment, cu 20 de ani vechime, situate in cele mai bune zone ale Elvetiei. Faci bani din prima zi! (0041774241070 59. Elvetia - Galaxy Bar, job bine platit

pentru tinere 18+ dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate Tel/wattap, email, vb. lb.; www.galaxyrueti.ch (076394159/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 60. Elvetia - Galaxy Bar, job bine platit pentru tinere 18+ dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/wattap, email, vb. lb. www.galaxyrueti.ch (0763.941.594/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 61. Elvetia - Galaxy Club angajeaza legal

fete 18 +. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat itiimaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb romana telefonic sau pe Whatapp: 15.000 E/luna. www.galaxyclub.ch; 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 62. Elvetia -Galaxy Bar, job bine platit pentru tinere 18 + dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/whatsapp, email, vb. lb. romana, www.galaxyrueti.ch; (0763.941.594/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 63. Elvetia 60-40%. Lucreaza legal in Elvetia fara cunoasterea unei limbi strane! 60-40%. Oferim loc de munca in domeniul erotic in orasul Thun (Kanton Bern) din Elvetia,0041 79 832 1775. Viber, Whatsapp, 4.000 {; (0766.123.456 tantrahimmel@gmail.com 64. Elvetia cautam modele, studio profesionist din Basel cautam fete pentru munca erotica minimum 18 ani; (0041765337807 65. Elvetia Club Relax II iti asigura succe-

sul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari in cel mai cunoscut adultclub din Zurich Elvetia. Plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare. Raspundem la beep, sms, whatapp, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info2@clubrelax.ch

66. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb. romana la tel// beep/ sms/ whatsap/email. www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 67. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb. romana la tel// beep/ sms/ whatsap/email. www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 68. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb. romana la tel// beep/ sms/ whatsap/email. www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 69. Elvetia munca erotica Cautam fete prietenoase min 18 ani pts studioul nostru in Basel, posibil 1.000 pe zi. (0041765337807 70. Elvetia munca erotica cautam fete tinere si prietenoase cu aspect fizic placut minim 18 ani pentru club din Basel; (0041765337807 71. Elvetia munca erotica Studio Edelweiss din Basel. Te cautam pe tine fata tanara si flexibila, minim 18 pentru munca erotica (0041765337807 72. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar, NightClub de lux angajeaza legal fete 18 +. La noi e party in fiecare seara! Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe Whatapp; www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 73. Elvetia Zurich, New Blue Up- Sauna-

club- ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 74. Elvetia, agentie escort de lux, zona

turistica, cauta fete sociabile, in vederea unei colaborari, ambient de lucru luxos, programul fiind foarte lejer, asiguram transportul, va asteptam, fara limita de varsta, 12.000 {; (0041793376504 alina77@gmx.ch www.xvip.ch 75. ELVETIA, Club Soprano, cautam fete

prietenoase, frumoase, cu varsta peste 18 ani care au placerea de a satisface castigand multi bani. Va rugam contactati-ne: telefon, email, 15.000 {; (0041766136666/ 0041433445506 contact@soprano.club.ch

76. Elvetia, nou. Joburi pt tinere 18 + dragute, prezentabile, interesate de castiguri substantiale Galaxy Bar - Club de lux cu clientela exclusivista. Oferim cel mai bun comision din castiguri, permis de munca, cazare gratuita. Plecari imediate. Detalii in lb romana despre transport, cazare si venituri la telefon/ whatsapp/ email. www.galaxyrueti.ch; (0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 77. Elvetia, Club Joy oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fii o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli, dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana. Tel/Whatapp/viber: www.joy-club.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 78. Elvetia, club La Boum Zurich angajeaza fete, night club de lux. Clubul este profesionist, managment elvetian, sistem de lucru avantajos, mediu de lucru placut si sigur! Se lucreaza doar in conditii legale. (0041765342020 job@clublaboum.ch 79. Elvetia, club luxos de noapte, Club Relax 2 angajeaza legal fete simpatice. Castiguri de peste 10.000 { pe luna, plata la zi. Raspundem la beep/ sms/ whatsap, 10.000 {; (+41767149451 info2@clubrelax.ch 80. Elvetia, Club Relax II iti asigura suc-

cesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari, in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. Plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, transport. Raspundem la beep, sms, whatapp, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info2@clubrelax.ch

E-mail: redactia@anuntul.ro


22 octombrie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 81. Elvetia, cluburile Galaxy & Joy, cautam domnisoare si doamne cu/fara experienta, 19+ani, incepatoarele sunt binevenite. Casiguri exclusive, plata zilnic. Oferim conditii foarte bune de munca, asiguram acte si mediu de lucru placut. Castiguri peste 15.000 euro/luna. Esti dornica sa castigi multi bani intr-un timp scurt, vino sa lucrezi cu noi; www.joy-club.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it

108. Escorte in Anglia caut fete 18+ dornice de castiguri rapide cu sau fara experienta. Locatia este intr o zona centrala. Mai multe detalii pe whatsapp 00447466801454 (00447466801454

82. Elvetia, fete studio special in Basel cautam fete min 18 ani pt munca erotica, posibil 1000 fr pe zi, (0041765337807

109. Escorte pentru Anglia, castiguri excelente, cautam colaboratoare pentru escorta. Se lucreaza in/ outcall in locatii diferite din UK. Cerinte: minim 18 ani, aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Detalii pe Whats App 0762626983 (+447417484672 emaema8080@yahoo.com

83. Elvetia, fete munca erotica, cautam

110. Escorte pentru Norvegia Cautam

fete prietenoase, tinere, min 18 de ani, pentru studio profesionist in Basel. (0041765337807

84. Elvetia, fete, munca erotica cautam

fete prietenoase si tinere minim 18 ani pentru lucru erotic in Elvetia, Basel. (0041765337807

85. Elvetia, maseuze pentru salon erotic

lux. Tinere atragatoare, sociabile, aspect fizic placut, 18+, salon exclusiv masaj. Oferim cazare gratuita in conditii de lux si 50% din venituri. 5000-7000 CHF/ luna. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, email. Informatii in limba romana; (0040786615297/ 0041796454360 86. Elvetia, maseuze pentru salon

erotic lux, tinere atragatoare, sociabil, aspect fizic placut 18+, salon exclusiv masaj. Oferim cazare gratuita in conditii de lux si 50% din venituri, 5000-7000 CHF/luna. Pentru mai multe detalii apel, beep, sms, whatsapp. Informatii in limba romana; (0040786615297/ 0041796454360 87. Elvetia, maseuze pentru salon erotic lux. Tinere atragatoare, sociabile, aspect fizic placut18+, salon exclusiv masaj. Oferim cazare gratuita in conditii de lux si 50 % din venituri. 5000-7000CHF / luna. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, email. Informatii in limba romana: (0040786615297/ 0041796454360 88. Elvetia, maseuze pentru salon erotic lux. tinere atragatoare, sociabil, aspect fizic placut 18+, salon exclusiv masaj. Oferim cazare gratuita in conditii de lux si 50% din venituri, 5000-7000 CHF/luna. Pentru mai multe detalii apel, beep, sms, whatsapp. Informatii in limba romana; (0040786615297/ 0041796454360 89. Elvetia, modele studio profesionist

cauta modele min 18 ani. (0041765337807

90. Elvetia, Relax Club angajeaza fete

18+ cu aspect fizic placut ca dame de companie. Limba straina constitue un Avantaj. Castiguri majore. Asiguram 60% din venituri , cazare si acte pe tot parcursul anului Pt mai multe detalii ne puteti contacta prin beep, e-mail, vorbim romaneste; www.relaxclub.ch 12.000 {; (0041767644454 info@relaxclub.ch 91. Elvetia- Galaxy Bar, job bine platit pentru tinere 18 + dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/whatsapp, email, vb. lb. romana, www.galaxyrueti.ch; (0763.941.594/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 92. Erbil, muncitori calificati constructii, zidari, zugravi, rigipsari, faiantari, instalatori si alte lucrari in domeniu. Asiguram cazarea, taxa rezidenta, salariu motivant; (0769.607.298 info.rom@iisurveying.com 93. Escort agency Switzerland 10.0000

month free place for working in escort agency switzerland with more than 10 years of experience www escortsgeneva. ch works with number 1 in Geneva. We work commission 60% for the girl 10.000 euros a month; 10.000 {; (0034667352808 94. Escort Danemarca si Suedia Cautam

fete cu aspect fizic placut, varsta minima 18 ani, pentru escort. Castiguri saptamanale 3000/ 4000 Â , procent 50/50, asiguram transport si cazare. Detalii pe whatsapp, 12.000 {; (4571.469.217 LuxuryEscort007@gmail.com

95. Escort Uk fete 18+, casa central Lon-

dra, se cauta fete dragute si serioase pentru serviciul de escorta si masaj in Anglia. Casa curata complet utilata, plata la zi. Cazare, transport si anunturi VIP pe sit-uri Wattapp; 10.000 {; (0044742905666/ 0742.905.666 asafteimarius77@gmail.com 96. Escort UK, Londra, Anglia, busy

escort agency, girls wanted high earnings in UK Anglia. WhatsUp or call for all info 07460547782, we can offer you free accommodation and all what you need,we guarantee high earnings 6.000 {; (07460547782 lora20099@hotmail.com 97. Escort, masaj UK daca esti draguta,

curata, sobiabila, 18-35 ani ani, nu ezita sa ma contactezi. Conditii deosebite, comision 50%, publicitate de top. Banuti se fac din prima zi, totul tine de tine. 6.500 {; (+447474115287 98. Escort, masaj UK Hello Baby cauta

escorte, varsta minimã 18 ani. Oferim cazare in apartamente centrale de lux, fiecare fata beneficiind de camera ei personala si publicitate de top pe prima pagina pe site-uri de specialitate, 10.000 {; (+40762798007 georgyghit@gmail.com 111. Escorte, pentru Amsterdam Maxima

137. Germania, centre- ville, apartament

seriozitate, fete doritoare sa lucreze ca escorte se ofera cazare. Varsta 18+cu sau fara experienta, castiguri foarte mari, mai multe detalii. Pe whatsapp, 50.000 {; (0785.326.549 Corynaa886@gmail.com

de lux centrul orasului, super-vad, selectam tinere +18, atragatoare pt. activitate adult. Banii tai minim 300 Euro/zi, relatii pe wtsp, 10.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de

112. Escorts & massage. Cautam fete cu

138. GERMANIA, MUNCITOR IN CON-

aspect placut, sociabile si ingrijite. Casa cu clientela formata, conditii speciale, plata zilnica, castiguri substantiale, profile individuale, cazare si publicitate 10.000 {; (+447757141168 113. Fata pentru Anglia Fata si colega

pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera transport, cazare si publicitate intensa. Casa privata cu plata la zi 50% si program flexibil. Detalii tel. sau whatsapp 00447488935343, 10.000 {; (00447488935343 Mayahot20166@gmail.com 114. Femei pentru Elvetia Dilaila femeile

frumoase si deschise la minte, de la 18 ani, noi va oferim de departe cel mai bun merit in toate din Elvetia centrala si de Podisul Central, 10.000 {; (+41627731143/ +41791577853 info@dilailaclub.ch 115. Fete +18 ani pentru escorte in Edin-

burgh, caut fete, pentru loc de munca ca escorte in Scotia, comision 50%50, nu se cer alte taxe. Aspectul si varsta nu conteaza castiguri garantate, ofer cazare si site-uri de calitate. Vanessasweet43@yahoo.com 116. Fete Anglia, cauta fete cu varsta peste 18 ani cu experienta/ fara experienta, pentru jobul de escorta, casa lux, castiguri substantiale, comisionul este de 50 %, pentru mai multe detalii doar pe whatsapp; 9.000 {; (00447379747178 117. Fete cu aspect placut pentru masaj

erotic. Nu se face sex in nici un fel, doar masaj nud Ofer si cer seriozitate. Mai multe detalii pe WhatsApp +447448986468 (0740.595.193 emaema8080@yahoo.com

102. Escorta Londra, cautam fete cu sau fara experienta pentru escorta. Asiguram transport, cazare, etc. Plata se face pe loc. Pentru mai multe detalii sunati la nr. de tel sau whatsapp: (00447944148986 103. Escorte , dame de companie Uk -

Londra , ofera locuri de munca pt tinere 18+, pe flaturi sau club , cu sau fara experienta , ca escorte sau dame de companie .Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full , gen VIP-Featured.Se lucreaza pe apartamente de lux , garantam castiguri mari si experienta in domeniu .Plata se face zilnic , comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta .Contactatine pe tel / what’s up . Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale . (00447459770496 104. Escorte Anglia sau Austria 40.000 lire/ luna. Se cauta fete independente +18, dornice de castiguri fabuloase pentru postul de escorta in case de lux. Pentru detalii la telefon sau whatsapp, 40.000 {; (0754.560.520 105. Escorte casa privata Uk casa priva-

ta Uk pentru escorte castiguri avantajoase se lucreaza si pe agentie foarte buna din oras; (07553146419 Saraantonia1983@gmail.com 106. Escorte de lux in Edinburgh, Edin-

burgh, capitala Scotiei, este un oras monden care totusi a reusit sa-si pastreze autenticitatea. (+447710600679 andy_dickinsan@yahoo.com 107. Escorte de lux pentru Anglia si tarile

arabe agentie cautam fete +18 cu aspect fizic placut si ingrijit pentru tarile arabe si anglia, mai multe detalii whatsapp. 10.000 {; (+447498293543

aspect fizic placut, castigul este de 50% plus extra pt. fata, plecari imediate. Cer seriozitate si poze recente, detalii whatss up 004917662958030, 10.000 {; (004917662958030 annabogza@gmx.de 140. Germania, casa privata la granita

Luxemburg si Franta. Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villaverona.de 141. Germania, casa privata, la granita

Luxemburg si Franta Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18 +. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb romana la tel sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villaverona.de 142. Germania, casa privata, la granita

Luxemburg si Franta Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18 +. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb romana la tel sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villaverona.de

153. Germania. Angajam urgent persoane pentru ajutor in productia bauturilor la sortarea sticlelor pe banda si sefi de echipa (permis si cunostinte in limba germana la nivel de incepator sunt spre folosul sefului de echipa). Loc. Ludwigsfelde, tara Germania, info@cs-berka.de (00493692241580 154. Germania. Angajam vorbitor limba germana pe postul de translator pentru lucrari de constructii in Germania. Specialitatea tehnica de preferat in domeniul constructiilor, constituie un avantaj. Andrei; (0746.278.294 155. Germania. Locuri de munca in domeniile de gastronomie si sanatate %0 comision, 100% rezultate, fara intermediari. www.medialjob.ro/ www.medialjob.de; 156. Germania. Soferi posesori de permis cat. CE+ADR pentru transporturi de marfa (prelata) pe teritoriul Germaniei. Ullrich Gruppe cu sedii in: Berlin, Kaufungen, Hamburg, Mörsdorf si Hürth. Salariu 1.850 Euro brut +100 Euro pentru posesorii de ADR. Contract, diurna, concediu, dispecerat in lb. romana. Asteptam CV-ul dvs la email: sau WhatsApp: (004917618677757/ 004956059488704 bewerbung@ullrich-gruppe.de 157. Germania. Villa Venezia - job for you! Joburi pt tinere 18+ cu /fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Atunci ai ajuns la locul potrivit !!! Oferim Discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate !Vrei sa faci parte in echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail! www.villa-venezia.de (004915115735495 jobsforgirls@villa-venezia.de 158. Girls wanted Basel 1000 per day Elvetia, Basel cautam fete min 18 ani pentru munca erotica, (0041765337807 159. Girls Wanted, busy 3 studios in

Switzerland Come to the best agency in Basel, we give income guarantee for good looking girls, good and very busy places, 3.000 {; (0041765337807 160. Grecia. Angajez fete in club, intre

18-35, prezentabile. Salariu atractiv si cazare asigurata. Rog seriozitate. Pentru mai multe informatii sunati la: (00306986783401 161. Ingrijire batran caut femeie max. 50 de ani cu experienta pentru ingrijire batran greu deplasabil, schimbat pampers, spalat, gatit, intern in Germania. (0788.864.732

171. Londra –Uk , cluburi de lux ofera locuri de munca pt d-soare si doamne 18+, pe flaturi sau club , cu sau fara experienta , ca escorte sau dame de companie .Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full , gen VIP-Featured.Se lucreaza pe apartamente de lux , garantam castiguri mari si experienta in domeniu .Plata se face zilnic , comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta .Contactati-ne pe tel / what’s up . Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale . (00447459770496 172. Londra, Casa privata cauta fete dragute cu/fara experenta, pt. o frumoasa colaborare, se ofera conturi, cazare gratuita, program flexibil, castiguri mari, se plateste la zi, pt. mai multe det. la tel. 10.000 {; (447404191560 173. Londra, cautam tinere dragute min 18 ani in vederea colaborarii ca escorte la Londra. Se asigura cazare si transport. Mai multe detalii la tel sau Whatsap cu acelasi nr. (07411986271 174. Londra, zona centrala, colega, buna, caut colega pentru seviciul de dama de companie si masaj cu sau fara experinta, mai multe detalii in privat, cer si ofer maxima seriozitate, whatsapp. 8.000 {; (+447904576704 Andra.andra9001@yahoo.vom 175. Londra, casa privata, job pentru escorta Fete cu aspect fizic placut, sociabile, casa cu clientela formata, conditii speciale, plata zilnica, castiguri substantiale, profile individuale, cazare si publicitate asigurata, comision 50%. 10.000 {; (+447448512527 londonsquare2999@gmail.com 176. Londra, fete Casa privata cauta fata/

fete 18+. Serviciul escorta. Comision 50/50, venituri zilnice intre 600-800 lire. Nu deranjati inutil. Gen mesaje sa aflati zone sau etc, va pierdeti timpul, 17.000 {; (447407553277 vendetta_vendetta91@yahoo.com 177. Marea Britanie apartament privat buna, caut o fata cu care sa impart un apartament . Doresc sa fie o fata educata si curata. Se lucreaza atat pe outcall cat si pe incall . Detalii pe whatsapp : 00447741016086 10.000 {; (+447741016086 mayabusty94@gmail.com 178. Muncitori in construcii, Germania angajam urgent urgent! angajam muncitori calificati si necalificati, constructii in Germania, contract si forme legale, incepand de la 8E/h, barbati si femei sub 50 de ani. Asiguram transport gratuit. Cristescu; 8 {; (0721.658.161 radu.umbres@gmail.com 179. Muncitori priceputi pentru lucrari de construc?ii in Belgia. Asiguram cazare, mancare, auto si salariu incepand cu 1300 net pe card. 1.300 {; (0742.427.695 georgetermopan@gmail.com

119. Fete frumoase, +18 ani, dornice de

181. New Blue Up, cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

castiguri rapide. Cauti conditii corecte de munca in Germania? Te-ai saturat de incertitudini? Cu un simplu click vei face schimbarea. Cautam fete noi pentru locuintele noastre de lux din Saarlouis si Trier. Experienta de 12 ani in domeniu, iti oferim un avans pentru calatoria ta. Plata la zi, 8.000 Euro lunar. Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna acum (Whatsapp & Viber); 8.000 {; (00491734618219

182. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel. WhatsApp, www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

120. Fete pentru Anglia Masaj erotic nud. Fetele cu aspect fizic placut, rabdatoare si dragute, interesate de lucru in masaj erotic nud, contactati-ma pe WhatApp, 8.000 {; (+447417484672 emaeam8080@yahoo.com 121. Fete pentru Anglia, agentie masaj erotic Anglia, doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri substantiale. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul 0762626983 8.000 {; (+447448986468 122. Fete pentru Anglia, agentie masaj

erotic Fetele dragute +18 interesate de serviciul de escorta, asigur cazare si publibitate pe site, comision de 50%. Castiguri exceptionale, cer si ofer seriozitate, detalii la +447448986468 sau WhatsApp; (00447448986468 emaema8080@yahoo.com 123. Fete pentru casa privata Geneva

pentru servicii de escorta. Procentaj 60 pt. tine 40 pt. casa. Pt. detalii la whatsapp, (0041767522940 124. Fete pentru Elvetia Elvetia, Basel,

cautam fete pentru studiouri cu atmosfera familiala (0041765337807 125. Fete pentru Elvetia Studio din Basel

126. Fete pentru Elvetia 1000 franci pe zi

escorta in Irlanda in zona de Dublin. 10.000 {; (00353894425660 Elyssalondon6996@icloud.com

139. Germania, privathaus, fete cu

ari cu experienta pentru lucrari de constructii in Germania. Atestatul de specializare nu este neaparat necesar. Andrei; (0746.778.294

180. New Blue Up cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. de tel. cu whatssapp. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

99. Escorta de lux din Italia apartament

101. Escorta Irlanda Buna, cautam

STRUCTII, OBLIGATORIU CARNET CATEGORIA C. DEMOLARI, AMENAJARI SI PAVAJE. CV-URI PE EMAIL. ROG SERIOZITATE; (0723.674.079 VADEANU@OUTLOOK.COM

152. Germania. Angajam dulgheri si fier-

118. Fete fara prejudecati Anglia fete cu aspect fizic placut, sociabile, casa cu clientela formata, conditii speciale, plata zilnica, castiguri substantiale, profile individuale, cazare si publicitate asigurata, comision 50%; 9.000 {; (00447379747178 ligiamonicaranga@gmail.com

cautam modele min. 18 ani pentru munca erotica posibil 1000 fr pe zi, (0041765337807

100. Escorta independenta Italia Cautam domnisoare independente pentru munca in Italia (zona Toscana) cu varsta minim 18 ani, aspect fizic placut, sa vorbeasca limba italiana! Mai multe detalii la telefon, disponibil si Whatsap, (00393247469399

castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani ! Atunci ai ajuns la locul potrivit !!! Oferim Discretie absoluta si conditii de top. Cerem si oferim seriozitate ! Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna cum! (Whatsapp & Viber). www.villa-venezia.de (004915115735495 jobsforgirls@villavenezia.de 136. Germania Joburi, conditii de lux, Villa Verona din Saarlouis te asteapta. Granita Franta, Luxemburg si Belgia. Fete frumoase si zambitoare +18 ani. Castiguri intre 7.000-9000 euro/luna, conditii prietenoase, un mediu curat si linistit. Plata este la zi, Katy -propiretara. WhatsApp, viber, telegram, www.villa-verona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de

fete 18+, prestari servicii escorta si masaj, lucram intr-o locatie buna, clientela okay formata deja pe casa 6.500 {; lolitalempika2018@gmail.com privat caut +18 ani cu / fara experienta pentru servicii de escorta de lux din Italia care lucreaza in case particulara, independent, in conditii de siguranta, pltai zilnice, venituri substantiale! 10.000 {; (+393473183001 luxurygarotas@gmail.com

135. Germania joburi pt tinere. Vrei sa

Cautam fete tinere in stodioul nostru un Basel, (0041765337807 127. Fete pentru sectorul adult, Belgia, venituri mari esti sociabila, draguta,constitutie atletica si ai minim 18 ani? Cautam fete care sa lucreze discret în Belgia pentru o perioada de 10-14 zile. Venituri intre 5.000-7.000  . (0732.759.351/ 0032497996590 selectiehasselt@outlook.com 128. Fete, Scotia numele meu este Alice.

Caut fete discrete si linistite pentru servicii escorte. Comisionul este de 50%. Se asigura soferul si cazarea. Pt detalii: 15.000 {; (0447577655850 Suntbuna67@gmail.com 129. Franta se cauta fete cu aspect fizic

placut pentru serviciu de escorta 18+, lb franceza sau engleza obligatoriu. Mai multe detalii pe WhatsApp la: 0033753171783 15.000 {; (0033753171783 130. Franta escorte Franta, fete Franta cauta fete cu aspect fizic placut 18+ pentru colaborare ca escorte. Pentru mai multe detalii ma puteti contacta pe 0033685933785 15.000 {; (0033685933785 131. Franta, fete, agentie escort colaboreaza cu doamne- domnisoare, escorte, 18+, cu/fara experienta pentru serviciul de escorta, se lucreaza in case private, locatii centrale, castiguri substantiale, 20.000 {; (0033638546022 132. Frizer Norvegia, Caut un frizer pentru

o perioada de o luna in Norvegia. Posibil contract permanent ulterior. Cazare plus salariu 1800 E. Cerinte: experienta in tuns barbati minim 2 ani, seriozitate, limba engleza. (004745041081 claus_adamm@yahoo.com 133. Galaxy Bar-Elvetia job bine platit

pentru tinere 18 + dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/whatsapp, email, vb. lb. romana, www.galaxyrueti.ch; (0763.941.594/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 134. Germania escorta, casa privata exclusivista. Fete indraznete pentru escorta in Germania. Conditii deosebite! Patroana femeie. Venituri intre 3.50010.000 Euro/ luna; 8.000 {; (00491736533379 Info@haus-armor.de

143. Germania, casa privata, la granita

Luxemburg si Franta. Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18 +. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villaverona.de 144. Germania, Club Lavita - program de

zi Club exclusivist cu clientela formata cauta doamne sau domnisoare+18 pentru castiguri ridicate. Cazare in club, mancare si bauturi incluse. Zilnic se afla 8-12 domnisoare la munca. 10.000 {; (+4915757689953 145. Germania, doamne la curatenie,

lucru intr-un club de noapte, 3 posturi libere. Se ofera: transport asigurat Romania-Germania. Cazare inclusa, apartament mobilat. Asigurata medical. Toatele actele in regula. Bani in mana la sfarsitul lunii 1.200 E; 1.200 {; (004915128274198 146. Germania, joburi erotice de lux, Villa

Verona din Saarlouis te asteapta. Granita Franta, Luxemburg si Belgia! Fete frumoase si zambitoare +18 ani. Castiguri intre 7.000-9.000 euro/luna. Conditii prietenoase , un mediu curat si linistit! Plata este la zi, Katy -propietara. WhatsApp, Viber, Telegram. www.villa-verona.de; (00491734618219 jobs@villa-verona.de 147. Germania, o oferta pe care nu o po?i refuza!!! minimul de 500 Â in zilele bune chiar si 1500Â . Exclusix serios Privatclub in Bayer / Germania cauta fete si femei cu varste cuprinse intre 18 si 45 ani cele fara experienta sunt mereu bine venite ); 10.000 {; (004915222566939 m.consulting63@yahoo.com 148. Germania, soferi posesori de per-

mis categoria CE + ADR pentru transporturi de marfa (prelata) pe teritoriul Germaniei. Ullrich Gruppe sedii in Berlin, Kaufungen, Hamburg, Mörsdorf si Hürth. Salariu 1.850 Euro brut +100 Euro pentru posesorii de ADR. Contract, diurna, concediu, dispecerat in lb. romana. Asteptam CV-ul dvs la email sau WhatsApp: (004917618677757/ 004956059488704 bewerbung@ullrich-gruppe.de 149. Germania, Villa Venezia, Joburi pt tinere 18+ cu /fara experienta, care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani. Atunci ai ajuns la locul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, mediu de lucru placut si cooperare loiala, cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte in echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail. www.villa-venezia.de; (004915115735495 jobsforgirls@villavenezia.de 150. Germania, zona Frankfurt cauta fete Salon de masaj erotic din Germania, cu vechime de peste 10 ani, cauta fete tinere si dragute pentru a lucra intr-o atmosfera familiara, cu conditii de cazare. Castig de peste 8.000 euro, 8.000 {; (00491788635130 gabrielastefan@web.de 151. Germania. Firma curatenie Germania, cauta persoane ingrijite pentru curatenie in sedii de firme, 1.400 {; (0724.003.240 ramy3ro@yahoo.com

162. Joburi pt. tinere 18+ cu/fara

experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani. Atunci ai ajuns la locul potrivit. Te asteptam la Villa Venezia Germania, oferim discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte in echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe whats up, viber sau email, www.villa-venezia.de (00491511573549 jobsforgirls@villa-venezia.de 163. Lacatusi mecanici calificati pentru Italia Plecari saptamanale, angajari urgente in Italia, Rovigo (intre Venetia si Bologna) lacatusi mecanici calificati, sudori autogeni calificati, muncitori navali, muncitori harnici, dinamici in zincarie, 2.000 {; (0040729586366 csaplacan@gmail.com 164. Livrari pe scooter in Brux-

elles, caut 2 soferi cu experienta, unul pt scooter pt livrari in Bruxelles si al doilea pe bicicleta electrica, cazare gratuita si salariu incepand cu 1000 - 1400 euro, engleza sau franceza nivel mediu, 1.300 {; (0733.923.012 danielguta74@yahoo.com 165. Loc de munca, full time in U.K avem nevoie de ospatari (baieti) cu experienta si sa vorbeasca bine engleza, pentru restaurantului turcesc Turkish kitchen. Brentwood. U.K cazare gratuita, plus salariul atractiv. (0761.730.603/ +447984064187 Catalina.dragan26@yahoo.ro 166. Locuri de munca in abatoare din Irlanda Firma irlandeza (cu peste 30 de fabrici) angajeaza in abatoare, oameni cu experienta in industria carnii (m?celari, dezosatori, fasonatori, etc), dar si fara experienta ca muncitor necalificat. 1.650 {; (0770.498.564 sabby@protentialresources.com 167. London escort, ai min 18 ani?

Vrei sa lucrezi ca esorta? Castiguri zilnice 150-500 lire/zi, se asigura cazare si transport, clientela formata, mai multe detailii tel. sau whatsapp acelasi nr., (07404042980 168. Londra casa privata Casa pri-

vata situata in zona centrala cauta doamne si domnisoare in vederea colaborarii in domeniul dama de companie intima, massage& escorte; (07475900189 Escortlondon01@yahoo.com 169. Londra casa privata, esti tanara, nonconformista si dezinhibata? Cauti castiguri rapide si substantiale? Alatura-te echipei noastre de escorte, dama de companie iar problemele tale financiare vor disparea. (447448703776 170. Londra central, colega pentru masaj

full service, castiguri substantiale (min 5000 £ lunar). Locatie de lux chiar in centrul Londrei, securizata si fara prezenta masculina (doar fete in locatie). 5.000 {; (00447960614751

25

195. Scotia buna, caut fete interesate sa lucreze ca escorte in Scotia comisionul este de 50/50, se asigura cazare si anuntul pe site-uride specialitate, posibilitate de a castiga suma dorita intr-un timp scurt. 15.000 {; (07999959361 Suntbuna67@gmail.com

216. Tinere Anglia conditii excelente Iti doresti castiguri substantiale intr-un timp foarte scurt, oferim loc de munca ca si escorta in Anglia, intr-o zona ultra-centrala. Fete serioase, doritoare de munca cu aspect fizic placut; 10.000 {; (00447379066384

196. Scotia Doamne, domnisoare, 18 +,

217. Tinere Anglia, castiguri avantajoase Escorte Anglia fete 18+ pentru serviciul de masaj si escorta. Se ofera cazare (casa curata privata), publicitate pe multiple siteuri, transport de oriunde. Comision 50/50 fara costuri ascunse. 10.000 {; (00447436617641

castiga-ti independenta finaciara. Ai program flexibil si un venit garantat de 5000 £/luna,cazare gratuita, servicii de infumusetare, detalii pe whatsapp. 5.000 {; (0720.324.281

197. Sef echipa, operatori utilaje, muncitor

asfaltari, Sef Echipa, operatori finisoare si compactoare asfalt: minim 2 ani experienta. Muncitorii nu trebuie sa aiba experienta in acest domeniu. Angajare directa de firma din UK: FP MCCANN, fara comisioane 2.000 {; (0735.872.118 angajari.irlanda@yahoo.com

198. Sef formatie, sofer profesionist si muncitori SC Vertatel UK LTD cu sediul in Scotie angajeaza in Marea Britanie (Scotia + Irlanda) 1 sef formatie, 1 sofer profesionist si 4 muncitori necalificati pentru lucrari retele telecom (fibra optica). (0733.303.349 schipor.oana@vertatel.ro 199. Singapore fete pentru Singapore serioase, cu sau fara experienta in apartamente private si hotele de 5 50% din castiguri substantiale, pasaport valabil pe 5 ani. Cunostinte lb. engleza. Poze pe whatsapp 10.000 {; (00447412732230/ 00447412732230 200. Sofer cu experienta min 1 an pe comunitate 3,5 t Companie de Transport cauta sofer pentru camion 3,5t. Deplasari exclusiv Germania, Belgia, Olanda.NU se efectueaza curse tur-retur pe RomaniaDisponibilitate 45 de zile cu 7-10 zile libere. 1.500 {; (0722.665.599 fastransporters@gmail.com 201. Sofer, pentru transport de marfuri in Comunitatea Europeana Franta, Germania, Benelux Camion euro 5/remorca 2015 Salariu + diurna cu plata pe card; (0723.669.428 202. Soferi de tir comunitate, prelata, cu experienta DK DE FR, transport asigurat, venituri 2000-2200 Euro/luna, certificat ADR si limba engleza constituie un avantaj, 2.200 {; (0749.032.545 203. Soferi posesori de permis cat.

183. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel. WhatsApp, www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

CE+ADR pentru transporturi de marfa (prelata) pe teritoriul Germaniei. Ullrich Gruppe cu sedii in: Berlin, Kaufungen, Hamburg, Mörsdorf si Hürth. Salariu 1.850 Euro brut +100 Euro pentru posesorii de ADR. Contract, diurna, concediu, dispecerat in lb. romana. Asteptam CV-ul dvs la email: sau WhatsApp: (004917618677757/ 004956059488704 bewerbung@ullrich-gruppe.de

184. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./WhatsApp, www.newblueup.ch, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

204. Soferi profesionisti cu/fara experianta D, firma germana angajeaza soferi profesionisti cu si fara experienta jobul livrare locala de produse cu masini de peste 7,5 to.nu se percepe comision, Optional se ofera cazare in apartamentele firmei; 1.600 {; (0766.199.981 antonescu.alexandru@yahoo.com

185. Night Club Palmenhaus Austria cauta doamne/ domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experientaVenituri intre 5000-10000 euro/luna . Plata se face zilnic Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp la tel. www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at

205. Stockholm - Suedia , castiguri mari si rapide caut colaborare cu o fata serioasa care stie bine limba engleza. Castigurile din cursul saptamanii sunt de 5000 - 8000 sek la zi (500-800 euro), pe o zi de weekend sunt peste 1000 euro partea ta; 18.000 {; (+46737890459

186. Night Club Palmenhaus Austria

cauta doamne/ domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experientaVenituri intre 5000-10000 euro/luna . Plata se face zilnic Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp la tel. www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 187. Night Club Pascha Austria Graz cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms / Apel / WhatsApp Facebook: Carmen Pascha. www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 188. Night Club Pascha Graz Austria cauta doamne/domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms/ Apel/ WhatsApp, Facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha, www.paschagraz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 189. Night Club Pascha Graz, Austria

cauta fete +18 ani. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii beep/sms: 0043 660 7949606. Facebook: Carmen Pascha, (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 190. Night Club Pascha Graz, Austria,

domnisoare cu experienta pentru dans la bara. Fara contact sexual. Cazare si transport gratuite. Salariu 4000 Â /luna garantat, procent din bauturi si dans in privat. carmenpascha@gmail.com 191. Palmenhaus Club Austria cauta

doamne/domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5000-10.000 E/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp. www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 192. Persoane, vreti sa lucrati in Elvetia

in cea mai mare si fumoasa vitrina de Geneva. (0041766372573 andreapenna1201@icloud.com 193. Privat girls wanted Basel 1000 per day Cautam fete tinere si prietenoase cu aspect fizic placut min 18 ani pentru munca erotica (0041765337807 194. Privat girls wanted Switzerland 1000

per day cautam fete tinere si flexibile cu aspect fizic placut minim 18 ani; (0041765337807

206. Strainanate, New Blue Up, fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. cu whatssapp, mail. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 207. Strainatate job for you, Relax club studio Escort angajeaza fete ambitioase si profesioniste. Asiguram cazarea, plata la zi, bonusuri avantajoase, 60% din castiguri; www.relaxclub.ch, info@relaxclub.ch; info@le-rouge.ch 15.000 {; (0041767684454 208. Strainatate, colega outcall Caut colega pentru outcall sociabila frumoasa pentru a ne desfasura activitatea impreuna pentru detalii contactat-ma, acelasi nr si la whatsapp. 11.111 {; (07480451794 209. Strainatate, fete, fii propriul tau sef, nu mai depinde de nimeni, te-ai saturat de sefi? De un program strict sau nemultumita de salariu. Invata sa fi independenta si castigati singura banii. Joburi part-time sau full time tu alegi programul. 4.000 {; (0034698890286 Idana2588@gmail.com 210. Studio Elite Basel cauta fete noi vrei

sa castigi garantat 5000-6000 de franci in fiecare saptamana? Suntem cunoscuti pe piata de peste 15 ani si dispunem de un mediu de lucru foarte discret, placut si ingrijit. 20.000 {; (0041786091327 211. Studio Elite Luzern angajeaza fete

Studio Elite din Luzern cauta fete ce vor sa castige usor 5000 de franci pe saptamna. Camera proprie, acces gratuit la internet, bucatarie, camera cu TV, spatiu pentru fumat si camera de relaxare. 20.000 {; (0041789480133 212. Studio H1, personal Elvetia lucrati in

cel mai bun si mai frumos studio din Elvetia centrala, cu cele mai bune merite din Elvetia. 15.000 {; (0041766079322 info@studio-h1.ch 213. Studio Iron, lucrati in cel mai bun si

mai frumos studio din centrul Elvetiei cu cel mai bun merit din Elvetia 15.000 {; (00415353251/ 0041791947853 info@studio-iron.ch

214. Tabu Bar, club de noapte Austria cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5000-10000 E/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp; www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at 215. Taxi driver in UK Caut soferi de taxi in Christchurch, Bournemounth la cea mai mare companie de taxi din zona. Cerinte: permis conducere minim 2 ani, limba engleza mediu, varsta minima 25 de ani 00 44 7479 514680, 2.000 {; (0736.618.665

218. Tinere Anglia, conditii super avanta-

joase, iti doresti castiguri substantiale intrun timp foarte scurt, oferim loc de munca ca si escorta in Anglia, intr-o zona ultracentrala. Fete serioase, doritoare de castiguri rapide; 9.000 {; (00447379747178 monylove4u@gmail.com 219. Tinere Anglia, conditii super avanta-

joase, iti doresti castiguri substantiale intrun timp foarte scurt, oferim loc de munca ca si escorta in Anglia, intr-o zona ultracentrala. Fete serioase, doritoare de munca cu aspect fizic placut. 10.000 {; (00447379747178 220. Tinere cu sau fara experienta urgent, se cauta fete dragute si serioase 18-30 de ani pentru serviciul de escorta si masaj in Anglia. Casa curata complet utilata, internet wifi, program flexibil, plata la zi 8.000 {; (00447379747178 221. Tinere pentru Marea Britanie Casa

privata cautam tinere 18+dragute, prezentabile interesate in castiguri substantiale pt domeniul escort. Cazarea asigurata, comision 50%. Pt detalii sunati sau contacti-ma pe whatssap, 6.000 {; (07424084940 222. U.K Agentie VIP masage & escorting

Marea Britanie, zona centrala, locatie privata cauta colaboratoare 18+ pentru 2 locatii. Plata zilnica, bonusuri comision. Promovare permanenta discretie maxima. Contact Whats app; 10.000 {; (+447397032716 223. U.k Camere de inchiriat pentru escorte Se ofera camera spre inchiriere pentru escorte independente, zona centrala, castigurile sunt substantiale, pentru mai multe detalii contactati pe whatss app +447426500681. 20.000 {; (+44726500681 224. Uk, Anglia, maxima seriozitate, fete

serioase, doritoare sa lucreze ca escorte pe casa. Varsta cuprinsa intre 18-30 cu sau fara experienta, castiguri foarte mari, 50/50 mai multe detalii la telefon sau pe whatsapp; (04407404786113 Corynaa886@gmail.com 225. Uk, colega de apartament, escorta si

masaj, buna, caut colega de apartament, pentru a lucra in domeniul escorta si masaj, cu sau fara experienta. Rog si ofer seriozitate maxima; 12.000 {; (00447902000685 Maya.escort123@yahoo.com 226. UK, colega de apartament, escorta si

masaj, buna, caut colega de apartament, pentru a lucra in domeniul escorta si masaj, cu sau fara experienta. Rog si ofer seriozitate maxima; 12 {; (00447401831852 mariaanna526@yahoo.com 227. ULLRICH Gruppe cu sedii in: Berlin, Kaufungen, Hamburg, Morsdorf si Hurth. Angajeaza Soferi posesori de permis categoria CE + ADR pentru transporturi de marfa (prelata) pe teritoriul Germaniei. Salariu 1.850 euro brut +100 euro pentru posesorii de ADR. Contract, diurna, concediu, dispecerat in lb. romana. Asteptam CV-ul dvs la email sau WatsApp: (004917618677757/ 004956059488704 bewerbung@ullrich-gruppe.de 228. Ullrich Gruppe cu sedii in: Berlin, Kaufungen, Hamburg, Mörsdorf si Hürth angajeaza soferi posesori de permis categoria CE + ADR pentru transporturi de marfa (prelata) pe teritoriul Germaniei. 1.850 Euro brut +100 Euro pentru posesorii de ADR. Contract, diurna, concediu, dispecerat in lb. romana. Asteptam CV-ul dvs la email: sau WatsApp: (004917618677757/ 004956059488704 bewerbung@ullrich-gruppe.de 229. Vila de lux la hotar cu principat Liechtenstein Elvetia, bani la greu castig de neuitat, propunem locuri de munca pentru femei frumoase de la 18 pana la 45 de ani, salarii de la 15.000 euro pe luna si mai sus 15.000 {; (+41799110722 alina77@gmx.ch 230. Villa Venezia, Germania. Joburi pt. tinere 18+ cu/fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani? Atunci ai ajuns la locul potrivit. Oferim discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate. Vrei sa faci parte in echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail. www.villa-venezia.de; (004915115735495 jobsforgirls@villavenezia.de 231. XXX job Switzerland, city of Basel,

girls new good looking girls wanted for good working studio in Basel. www.sugarbabes.biz 15.000 {; (0041765337807 sleeepandgo@gmail.com 232. Zurich - Galaxy Kontaktbar, NightClub de lux angajeaza legal fete 18 +. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb romana telefonic sau pe Whatapp; www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 233. Zurich, Elvetia club de lux te invita

sa faci bani Club de lux situat in centrul orasului Zurich te invita sa faci cei mai multi bani vara asta. Preturi mari, castiguri bune, locatie de top, clienti bogati: asta inseamna Club 12. 15.000 {; (0041765275667

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


26

22 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ Joburi videochat, masaj, adult 1. Admin, trainer studio videochat Salariu

atractiv plus bonusuri, (0728.450.828 office@legendstudio.ro 2. Asistenta online, castiguri peste

20.000 Lei. Salariu garantat 6000 Lei. Bonus de angajare 3000 lei. Locatii selecte si program flexibil 6.000 L; (0760.657.114 officegorgonize@yahoo.com 3. Asistenta personala, sunt interesata de doamna/domnisoara cu aspect placut, deschisa (open mind) pentru postul de asistenta personala pentru timpul liber. Ofer seriozitate, discretie si multe avantaje. 5.000 L; (0724.040.460 laur.rual.cast@gmail.com 4. Asistenta personala/ secretara direc-

tor. Cautam asistenta personala/secreatara pentru director cu aspect placut (open mind). Salariu de la 1000 euro plus alte bonusuri, pentru casting se va oferi 100 euro. Program flexibil 2-3 ore/saptama. 1.000 {; (0724.040.460 rrobert.ideal.construction@gmail.com

5. Asistenta studenta personala, draguta, fizic placut, caut, cu disponibilitate mare pentru domn dragut, 37 de ani, se accepta si provincia, la nevoie se asigura locuinta, va rog seriozitate, mail, whatzapp (0726.525.947 bore.bore@yahoo.com 6. Asistenta, tanar 35 de ani, dragut, educat si discret caut o doamna sau domnisoara, 2-3 ore pe saptamana, discretie si seriozitate. Astept mail cu poze la adresa email. affection122016@gmail.com 7. Baieti pentru videochat modele pentru

conversatii online. Training & Support 24/24, camere individuale, aparatura performanta. Plata la zi, saptamanal, bilunar sau lunar. Se lucreaza legal si intr-o locatie centrala, 2.500 {; (0727.232.513 baietiprivatstudio@gmail.com 8. Baieti pentru videochat modele pentru

28. Colege ambitioase, care doresc un job stabil, bine platit, cu un program flexibil, intr-un colectiv, tanar, unit, exclusiv feminin, contract de munca legal 100%, posibilitatea de avansare, (0728.575.937 29. Cuplu pt film porno, Bucuresti Jasmin Casting cauta un cuplu 18-40 pt realizarea unul film porno. Experienta nu este necesara. Evaluam si cupluri care nu vor sa fie filmati pe fata. Se filmeaza in Bucuresti, 9.999 {; (0757.971.636 jasminlive@protonmail.ch 30. Dansatoare si dame de companie

19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta Tabu Bar, club de noapte Austria. Venituri intre 5000-10000 euro/luna . Plata se face zilnic Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp la telefon. www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at 31. Dansatoare- Night Club Pascha

Graz Austria cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata.Castiguri substantiale.Informatii Sms / Apel / WhatsAp. Facebook: Carmen Pascha. www.pascha-graz.at 4.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 32. Doamne si domnisoare, studente sau

pensionare, cautam exclusiv personal feminin pentru activitatea de videochat, cu sau fara experienta, salariul atractiv, comisioane 50-70%, program flexibil. Se cere si se ofera seriozitate, bonusuri periodice. 2.500 {; (0766.219.049 justsee200@yahoo.com 33. Doamne, domnisoare 18 + castiga-ti independenta finaciara, Ai program flexibil si un venit garantat de 5.000 lei/luna, cazare gratuita, servicii de infumusetare. Vino sa te convingi singura, 100% legal, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro 34. Doamne, domnisoare, 18 +, castiga-ti independenta finaciara. Ai program flexibil si un venit garantat de 5000 lei/luna,cazare gratuita, servicii de infumusetare. Vino sa te convingi singura! 100% legal, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

conversatii online. Training & Support 24/24, camere individuale, aparatura performanta. Plata la zi, saptamanal, bilunar sau lunar. Se lucreaza legal si intr-o locatie centrala, 2.500 L; (0727.232.513 baietiprivatstudio@gmail.com

35. Eleva sau studenta, care doreste obtinerea unui venit suplimentar, part time, ca asistenta suplimentara. Open minded, fara alte conditii suplimentare. Va rog detalii si poza la adresa de email adrian.costea30@yahoo.com

9. Baieti pentru videochat modele pentru

36. Elvetia, maseuze pentru salon erotic

conversatii online. Training & Support 24/24, camere individuale, aparatura performanta. Plata la zi, saptamanal, bilunar sau lunar. Se lucreaza legal si intr-o locatie centrala, 2.500 {; (0727.232.513 baietiprivatstudio@gmail.com 10. Baieti, fete si cupluri videochat Cautam modele pentru conversatii onliine. Suport 24/7, aparatura moderna, camere individuale. Plata la zi, saptamana, bilunar sau lunar. Locatie centrala. Lucram cu forme legale de munca, 3.000 {; (0727.232.513 baietiprivatstudio@gmail.com 11. Best Studio recruteaza modele

videochat. Ai vrea sa mergi la shopping in fiecare zi? Devino acum model la Best Studio si iti vei permite orice articol sau masina de lux, vacante sau casa ta. Venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din tara. Domeniu 100% legal. www.beststudios.ro (0730.752.752 12. Camhost, Iti place sa socializezi? Vrei o cariera de succes? Echipa EliteLook Agency vrea sa te cunoasca. Aplica daca esti ambitioasa si esti pregatita sa te dedici realizarii visului tau! (0748.988.898 ask@elitelook.ro 13. CamStars Studio angajeaza modele cu sau fara experienta, cu varsta 18+,venit garantat 1000 $/luna, 500 $ bonus angajare,500 $ bonus recomandare, 60% comision, sedinte foto profesionale, www.camstars.ro, 4.000 L; (0744.784.477 studio@camstars.ro 14. Casa privata Anglia, fete suntem casa

privata si angajam fete pentru servicii de escort si masaj, se ofera cazare,se munceste incall si outcall , plata zilnica, mai multe detalii pe whats app la numarul de tel. 4.000 {; (+4407551685468

15. Castiga mii de dolari din videochat. Iti

doresti venituri garantate de minim 1.000 de Dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Loc de munca legal, confidential, cel mai bine platit din Romania. Training gratuit + cazare gratuita. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi. www.beststudios.ro; (0730.752.752 16. Caut colega cu sau fara experienta. Sos. Pantelimon caut colega, clientela formata, seriozitate si discretie. Doar fete serioase. (0768.385.427 secretelevietii91@gmail.com 17. Cluburi de lux ofera locuri de munca

in Londra pt d-soare si doamne 18+, pe flaturi sau club , cu sau fara experienta , ca escorte sau dame de companie .Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full , gen VIP-Featured.Se lucreaza pe apartamente de lux , garantam castiguri mari si experienta in domeniu .Plata se face zilnic , comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta .Contactati-ne pe tel / what’s up . Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale . (00447459770496 18. Colega caut colega serioasa, cu bun

simt, varsta minima 20 de ani. Mai multe detalii la telefon Zona Gorjului, Militari; (0763.122.368 19. Colega serioasa si discreta, ofer

cazare, zona centrala, (0727.462.545 cautcolega@yahoo.com 20. Colega caut cu sau fara experienta masaj, sunt o persoana serioasa si sociabila, daca esti interesata sa colaboram ma poti contacta la nr de tel, locatia se afla in piata Alba Iulia, clienteala formata, comision 50%, varsta; (0733.683.139 21. Colega de apartament sociabila, serioasa, aspect fizic placut, cu bun simt, care doreste sa faca bani, ofer si cer seriozitate, zona Bl Decebal, detalii la tel; (0734.295.583 22. Colega de apartament in alt oras buna, caut colega cu sau fara experienta in domeniu. Ofer cazare daca e cazul. Daca esti vesela, glumeata si cu bun simt ne vom intelege bine; 3.000 {; (0727.579.858 23. Colega masaj caut colega pentru

masaj erotic, doar masaj, plata la zi, seriozitate, cu sau fara experienta, la mine totul merge bine + independenta financiara. Diana; 3.000 {; (0721.765.906 24. Colega masaj Colega masaj. Locatie

de lux, clientela formata, comision 50%, program de zi sau de noapte, cerinte minim 18 ani loialitate, respect. Plata zilnica, pt. detalii te astept la interviu, cazare gratuit. (0763.560.045

25. Colega masaj urgent, serioasa, cu bun simt, banutii se fac garantat din prima zi locatie cu vad format, program de zi, flexibil, zona centrala uniri (zeptar)L-S 12 21 100 L; (0734.522.735 26. Colega serioasa Varsta minim 18 ani

pentru masaj, zona Unirii, programul ti-l faci tu, se poate si cazare, conditii lux, clientela formata, suna-ma oricand doresti; (0728.782.868 27. Colega, vrei independenta financiara,

nu ai suficienti bani pt. capriciile tale, nu vrei sa ai un buget limitat, vrei sa te distrezi, atunci noi venim in sprijinul tau si iti oferim tot sprijinulhttp://sheebastudios.ro/ 2.000 {; (0746.387.246 office@flirt4fun.eu

lux, Elvetia. Tinere atragatoare, sociabile, aspect fizic placut 18+, salon exclusiv masaj. Oferim cazare gratuita in conditii de lux si 50 % din venituri. 5000-7000CHF / luna Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, email. Informatii in limba romana; (0040786615297/ 0041796454360 37. EmpressV Studio, cea mai buna echipa condusa de un model de Top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro (0786.400.195 office@empressv-studio.ro 38. EmpressV Studio, cea mai buna echipa condusa de un model de Top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro (0786.400.195 office@empressv-studio.ro 39. EmpressV Studio, cea mai buna echipa condusa de un model de top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro (0786.400.195 office@empressv-studio.ro 40. Fete iti doresti venituri mari realizate intr-un timp scurt?Cunosti limba engleza si iti place sa socializezi online? Aplica pentru model part-time si programeaza un interviu chiar azi; 5.000 {; (0765.640.271 hr@studio-27.ro 41. Fete studio lux, Piata Muncii, angajam

modele online, nivel engleza mediu, cu sau fara experienta, asiguram training, suport 24 h, bonusuri la angajare, conditii de munca excelente, 2.503 {; (0734.629.172 angajari@winstudio.ro 42. Fete cu sau fara experienta, conver-

satii online vrei sa castigi peste 2.500 $ lunar, Privatt Studio este locul potrivit. Suport/ training 24/24, plata zi, saptamana, bilunar sau lunar. Camere moderene, aparatura performanta locatie centrala 2.500 {; (0727.232.513 tech.studioprivatt@gmail.com 43. Fete frumoase, +18 ani dornice de castiguri rapide Germania, casa privata ,la granita Luxemburg si Franta Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18 + . Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite,clientela formata. detalii in lb romana la tel sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villaverona.de 44. Fete masaj, daca esti draguta si fara inhibitii te asteptam alaturi de colectivul nostru. O locatie din centru capitalei, oferim cazare gratuit, comision 50% plata la zi, varsta minima 18 ani, venituri substantiale, 9.900 L; (0735.670.108 45. Fete masaj, comision la zi, pentru

salon de masaj, cu sau fara experienta pentru postul de maseuze. Se asigura cazare sau transport pentru provincie. Nu mai sta pe ganduri. Convinge-te ca aici este locul tau, (0721.904.419 Masaj.nirvana@yahoo.com 46. Fete maseuze pentru masaj, oferim cazare gratis cautam fete cu sau fara experienta angajam fete din provincie cu carte de munca si cu cazare gratis conditii foarte bune si venituri mari ne puteti suna direct sau sms pe numarul: 3.000 {; (0768.278.591 office5555@yahoo.com 47. Fete pentru activitate online. Alege BeYou, venit lunar garantat 5000 lei, bonus de angajare 300 $, comision 50-80%. Este momentul sa-ti castigi independenta, scapa de prejudecati si ia atitudine. Suna si progreameaza un interviu, 5.000 L; (0763.089.972/ 0730.872.297/ 0766.905.905 48. Fete pentru Anglia, agentie masaj erotic angajam doamne si domnisoare peste 18 ani, cu aspect fizic placut, castiguri substantial reale . Lucram la comision 50% fara alte cheltuieli; 8.000 {; (+447448986468 49. Fete pentru masaj fete pentru masaj cu sau fara experienta, aspect fizic placut, program de zi, comision 50%, plata la zi,castiguri rapide si substantiale. Detalii whatsapp sau; 3.000 {; (0728.520.242 Diana_diana69@yahoo.com 50. Fete pentru masaj, personal fete pen-

tru masaj de relaxare, somatic din Bucuresti sau provincie, nu e necesara experienta, posibilitate diploma, cazare gratuita, castiguri substantiale, salon lux, clientela formata; 2.500 {; (0725.319.598/ 0725.319.598 blue.moonline@yahoo.ro

51. Fete pentru salon masaj Centru Istoric

cu vad excelent, cu minim 15-20 masaje pe noapte, angajeaza fete cu aspect fizic placut pt masaj. Comisionul este mare, plata pe loc, clientii doar straini, 3.000 {; (0764.750.336 52. Fete peste 18 ani pt. poze si filme

usor de facut, plata pe loc, 200 ron/zi. Trimiteti poze recente la email. Rog seriozitate 200 L; (0735.440.788/ 0746.571.012 admin@adultmedia.ro

53. Fete si baieti, conversatii online bonus

angajare 950 $. Te-ai saturat sa muncesti fara folos, iti doresti propria masina, visezi la o viata mai buna, la noi se poate. Totul depinde doar de tine; (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro 54. FETE, cupluri, mature, Crazy studio

angajeaza fete cu experienta sau fara experienta pentru sesiuni online, program la alegere, sedinte foto gratuite, suport 24/7. Fa-ne o vizita, 2.500 {; (40761594235 55. Fete, 2 persoane, strict masaj erotic,

Iancului urgent cu sau fara experienta (asiguram training), comisioane incepand cu 90 lei, tura de la 14-24 /17-03, 2 zile libere/sapt, strict masaj, clienti asigurati garantat, plata la zi, salon cu vechime, 5.000 L; (0760.109.680 hr@premiumentertainment.ro 56. Fete, cupluri videochat cu plata

instant, arta de a face bani, pentru fete, cupluri cu/fara experienta, vii cand vrei, stai cat vrei, pleci cand vrei cu banuti la buzunar, regula bunului simt este singura, www netlive.ro 1.500 {; (0723.725.594 HARAPALB84@gmail.com 57. Fete, cupluri, nu ai suficienti bani pt. nevoile si dorintele tale, noi suntem solutia. 1.600 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 58. Fete, Germania, te asteptam in echipa

noastra casa privata in Germania cauta fete si femei cu varste cuprinse intre 18 si 45 ani. Castiguri garantate. Acceptam si persoanele care vorbesc doar putin germana sau engleza. 15.000 {; (004915222566939 haus.cherie@yahoo.com 59. Fete, modele -salariu garantat de

minim 2500 ron, oferim profile full foto+video, locatie centrala, internet de mare viteza, trainning, confidentialitate, comision progresiv 50%-70%, bonusuri de performanta. Posibilitate cazare; 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 60. Fete, modele online Alege BeYou Stu-

dio si beneficiezi de 80% comision in prima luna, 5000 lei venit garantat/ luna. Nu te multumi cu putin, si tu poti atinge incasarile dovedite in poze. Pozele sunt reale, 5.000 L; (0763.089.972/ 0730.872.297 office@beyou-studio.ro

80. Masaj erotic, angajam colege noi pen-

tru masaj erotic. Conditii deosebite, seriozitate, castiguri mari, pentru persoane care vor sa fie independente. concept exclusiv, super echipa, doar masaj, caut colega. 3.000 {; (0729.683.433 diamondlounge2013@gmail.com

105. Modele fete, studente, conversatii online esti studenta in Bucuresti si iti doresti sa devii independenta financiar, esti la doar un telefon distanta de beneficiile ca si model de videochat la SecretModels, (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com

81. Maseuza salon cu vechime adevara-

106. Modele fete, studente, conversatii

ta, nu vorbe; situat central, clienti straini, personal placut, se ofera cazare la cerere, programul il facem impreuna, plata pe loc, daca esti serioasa, te asteptam la noi pt. detalii. 5.000 {; (0767.554.513 82. Maseuza cu sau fara experienta

angajam urgent fete la masaj pentru 3 saloane de lux. Program flexibil, plata la zi, contract de munca, comisioane mari, incepand de la 90 lei; (0760.109.680 office@attractionclub.ro 83. Maseuza masaj erotic, cautam maseuze, cu sau fara experienta, pentru cele doua locatii Attraction Club Massage&Spa, locatii cu clientela formata, de calitate, masaje garantate, comision mare, toate consumabilele asigurate. 2.000 {; (0760.109.680 office@attractionclub.ro 84. Maseuza, salon masaj erotic, esti tanara si doresti sa ai parte de castiguri substantiale zilnice? Atunci contacteazane si poti face parte dintr-un colectiv unic, tanar si incitant, clienti 100% straini. 1.000 {; (0769.044.507 85. Maseuza, tura de noapte 03:0014:00 Piata Iancului Se lucreaza de L-J+D, liber vineri si sambata. Urgent maseuze, cu sau fara experienta, plata la zi. Clienti zilnic asigurati, echipa de 3 fete, conditii lux, comison mare, tips, strict masaj erotic; (0760.109.080 office@premiumentertainment.ro 86. Maseuza, tura de noapte 03:0014:00 Piata Iancului se lucreaza de L-J+D, liber vineri si sambata. Urgent maseuze, cu sau fara experienta, plata la zi. Clienti zilnic asigurati, echipa de 3 fete, conditii lux, comison mare, tips, strict masaj erotic;

online. Esti studenta in Bucuresti si iti doresti sa devii independenta financiar? Esti la doar un telefon distanta de beneficiile ca si Model de Videochat la SecretModels; (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com 107. Modele fete, studente, part time, full

time esti studenta in Bucuresti si iti doresti sa devii independenta financiar? Esti la doar un telefon distanta de beneficiile ca si model de videochat la SecretModels (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com 108. Modele fetish/ adult/ non adult/ non

nude fetish, program flexibil, legalitate. DarkAngel studio cu sediul in Bucuresti, Piata Muncii, angajeaza modele fetish nonadult, locatie lux, tinute, sedinte foto, carte de munca, legalitate. 5.000 {; (0728.575.937 109. Modele online job stabil cu venituri

de peste 4.000 lei lunar garantat, comision real de 60%, bonus de angajare 500$, bonus de recomandare 500$. 4.000 L; (0744.784.477 office@camstars.ro 110. Modele online salariu fix 2000 L, fara

target + comisioane, siteuri noi, trafic, fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 111. Modele online studio lux, Piata

Muncii metrou, nivel engleza mediu, cu sau fara experienta, asiguram training si suport 24 h, bonusuri la angajare, conditii de munca excelente, 2.502 {; (0734.629.172 angajari@winstudio.ro

87. Maseuze Te invitam sa te alaturi echipei noastre de elita ! Cea mai buna alegere pentru venituri excelente. Iti oferim un mediu de lucru profesional, contract cu carte de munca, salariu motivant si cele mai bune comisioane de pe piata. Aplica acum www.monamour-masaj.ro/angajari 3.000 {; (0732.889.966

ta, angajam colege varsta minima 18 ani, locatie centrala, program flexibil, seriozitate, castiguri atractive. Plata se poate face zilnic. Nu avem reguli si amenzi 1.000 {; (0735.342.378 clara_beby@yahoo.com

88. Maseuze cu sau fara experienta

113. Modele online fete, bonus angajare

61. Fete, modele online. Probleme cu

banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 de dolari. Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti angajeaza. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani; (0766.016.639

Sweet Touch. Locatie centrala, la vila. Zona spa cu jacuzzi, cafe-bar. Curat, civilizat, legal, cauta fete frumoase si cu bun simt, la fel ca cele existente (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

62. Fete, modele, salariu garantat de

89. Maseuze cu sau fara experienta,

112. Modele online cu sau fara experien-

Ai nevoie de bani rapid, vrei site-uri cu trafic mare, ai nevoie de promovare, daca da, te asteptam. Locatie centrala, tura la alegere, experienta nu este necesara, 3.000 {; (0746.387.246

pana la 4.000 ron. Ti-ai dorit dintotdeauna un job unde tu sa fii propriul tau sef, sa ai venituri reale intre 1.000$ si 5.000$, Ai nevoie de plata zilnica, site-uri cu trafic, promovare, daca da, te asteptam, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

cazare gratuita urgent. Exclus relatii intime cu clientii. Oferim contract, plata la zi, garantat 2.500 euro/luna, colege cu bun simt. Program 10 h/zi; (0760.109.680 office@attractionclub.ro

114. Modele online fete, bonus angajare, ai nevoie de bani rapid, vrei site-uri cu trafic mare, ai nevoie de promovare, daca da, te asteptam. Oferim plata zilnica, la delogare. Locatie centrala, tura la alegere, experienta nu este necesara 3.000 {; (0746.387.246

63. Fete, modele, salariu garantat de pana la 4000 Lei, comision progresiv 50%70%, 200 $ bonus de recomandare, vacante oferite in functie de performanta, procent de 100 % pentru prima perioada 5.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

90. Maseuze salon Attraction Club Mas-

115. Modele online fete/bonus angajare ai

sage, urgent , cu sau fara experienta, strict masaj, fara contact sexual de niciun fel, comisioane incepand de la 90 lei; program in ture, 2 zile libere/sapt. Plata la zi, castiguri lunare 2.000 euro. 2.000 {; (0760.109.080 hr@premiumentertainment.ro

64. Fete. Salon masaj erotic angajeaza fete pentru masaj in conditii legale si avantajoase. Va asteptam pentru un interviu; (0721.243.749

91. Maseuze, cele mai bune comisioane

65. Fetish World Videochat Studio anga-

jeaza. Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 de dolari. Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti angajeaza. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani; www.fetish-world.ro (0766.016.639 66. Hostess Centru Vechi pt Nightclub,

oferim salariu si comision zilnic. Urgent! 4.000 L; (0775.615.223

67. Hostess online. Salariu garantat 6000

ron, comision pana la 80% si costumatii cadou. Avans din prima zi pana la 4000 ron. Plata zi, saptamanala, bilunara. Posibilitate credit casa/masina. 6.000 L; (0760.657.114/ 0764.140.118 officegorgonize@yahoo.com

68. Hostess online Legend Studio Legend Studio, studio de videochat de top din Bucuresti, anunta noi angajari pentru posturi de hostess online. Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin.www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 69. Hostess online Legend Studio procent 100% in prima perioada, bonus recomandare 200$, salariu fix de pana la 4.000lei, comision progresiv intre 50% si 70%! Suna, vino si convinge-te; 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 70. Hostess online, angajam exclusiv

personal feminin. Salariu garantat pana la 5000 Ron + comision 50%-70%. Bonus angajare pana la 4000 Ron. Program flexibil si locatii centrale. Decontam spa, fitness, unghii si gene 5.000 L; (0764.140.118/ 0760.657.114 71. Hostess, modele, dans, masaj, oferim cazare Club privat ofera comision foarte mare. Angajam, calificam, tinere peste 18 ani pentru hostess, dans, masaj erotic, club privat si salon masaj, maxima siguranta, cazare gratis, sunati sau sms la: 3.500 {; (0768.278.591 office5555@yahoo.com

La Mon Amour Massage. Esti tanara, frumoasa, senzuala, lipsita de prejudecati si in cautarea unui venit consistent? Te invitam sa te alaturi echipei noastra de elita, cu 10 ani de experienta! Mon Amour Massage, cel mai important furnizor de servicii de masaj erotic de lux din Bucuresti, este mereu in cautare de noi talente care sa se alature echipei noastre de maseuze de elita. 3.000 {; (0732.889.966/ 021.316.88.38 manager@monamourmasaj.ro 92. Maseuze, cele mai mari comisioane,

urgent, 14-24 urgent maseuze cu sau fara experienta, garantat minim 400 lei pe zi, comisioane f mari, tipsuri, program in ture, 3 locatii de lux sector 2 si 3 clienti fideli, promovare intensiva. Tura 14:00-24:00 2.500 {; (0760.109.680 office@attractionclub.ro 93. Maseuze, oferim cazare gratis in

Bucuresti, cu sau fara experienta, comisioane foarte mari pentru maseuze, avem un mediu de lux si o echipa tanara si avem clientela formata. Sunati sau sms. 3.000 {; (0768.278.591 office5555@yahoo.com 94. Model online Hai in echipa JustYou.

Bonus angajare 1800 L, salariu 5128 L+ procent. Program flexibil si locatii la alegere. Costumatii gratuite. Puncte de lucru in sectoarele 1,2,3,4 si 6. Contactatine non-stop. 5.128 L; (0745.651.791/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com 95. Model online la JustYou. Promovare rapida. Bonus angajare pana la 4100, salariu 5128 L procent. Program flexibil si locatii la alegere. Costumatii gratuite. Contract de munca. Contactati-ne. Decontam taxiul pentu interviu, 5.128 L; (0770.752.856/ 0745.651.791 officejustyou@gmail.com 96. Model videochat Legend Studio isi

mareste echipa. Avem locuri disponibile pentru cinci fete serioase, dornice de evolutie si independenta financiara. 4.000 {; (0799.427.958 office@legendstudio.ro 97. Modele Oasis Studio ofera salariu fix 3000 lei daca indeplinesti anumite conditii. Bonusuri de angajare, outfituri cadou, plata bilunara, comision intre 50%-80%; 3.000 L; (0756.798.558 office@oasis-studio.ro

nevoie de bani rapid, vrei site-uri cu trafic mare, ai nevoie de promovare, daca da, te asteptam. Fara regeli stuide. Fara penalizari. Locatie centrala, tura la alegere, experienta nu este necesara; 3.000 {; (0746.387.246

116. Modele online fete/bonus angajare ai

nevoie de bani rapid, vrei site-uri cu trafic mare, ai nevoie de promovare, daca da, te asteptam. Fara reguli. Fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere, experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246

117. Modele online fete/bonus angajare ai

nevoie de bani rapid, vrei site-uri cu trafic mare, ai nevoie de promovare, daca da, te asteptam. Locatie centrala, tura la alegere, experienta nu este necesara; 3.000 {; (0746.387.246

132. Modele socializare online - Decebal,

159. Modele, Winstudio, ultracentral, Piata Muncii, metrou angajeaza modele, minim 18 ani, plata bilunar, training, suport tehnic 24 h, 2.500 {; (0734.629.172 angajari@winstudio.ro

133. Modele socializare online Decebal iti

160. Modelele cu /fara experienta 18+, esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci, vino sa ne cunosti! Noi te ajutam sa fii “Rich” Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatii pe internet; 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro faci griji ca nu vei avea cum sa te sustii la facultate. Legend Studio vine in intampinarea ta. Castiga un comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 134. Modele socializare online Decebal, iti faci griji ca nu vei avea cum sa te sustii la facultate. Legend Studio vine in intampinarea ta. Castiga un comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 135. Modele socializare online, postul se

adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

136. Modele socializare online, postul se

adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

137. Modele videochat Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 138. Modele videochat din studio, plata la

zi si bilunar, comision din studio pana la 70%, site-uri diverse, program flexibil. Bonus angajare, bonusuri performanta, venituri garantate, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

139. Modele videochat din studio, plata la

zi si bilunar, comision din studio pana la 70%, site-uri diverse, program flexibil. Bonus angajare, bonusuri performanta, venituri garantate, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

140. Modele videochat cu fara experienta

Decebal vrei un job ca o vacanta? Vrei sa lucrezi fara stres, reguli stupide? Ai nevoie de plata zilnica, promovare si trafic pe cele mai bune siteuri? 5.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 141. Modele videochat cu sau fara expe-

rienta, angajam modele videochat cu sau fara experienta. Limba engleza nu este obligatorie. Locatie centrala (1min de la metrou Piata Muncii). Program flexibil. 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 142. Modele videochat cu, fara experienta Decebal Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 143. Modele videochat cu, fara experienta Decebal Devino model la Legend Studio si castiga un salariu minim garantat de 4.000 lei sau proncent intre 50% si 70%. Bonus 200$ daca ne recomanzi unei prietene, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 144. Modele videochat cu, fara experienta Decebal Devino model la Legend Studio si castiga un salariu minim garantat de 4.000lei sau proncent intre 50% si 70%! Bonus 200$ daca ne recomanzi unei prietene, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 145. Modele videochat cu/fara experienta

Decebal Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

118. Modele online fete/bonus angajare ai

146. Modele videochat cu/fara experienta Piata Muncii Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

119. Modele online fete/bonus angajare ai

147. Modele videochat Piata Muncii din studio, plata la zi si bilunar, bonus angajare 200$, comision din studio pana la 70%, siteuri diverse, program flexibil; 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

nevoie de bani rapid, vrei site-uri cu trafic mare, ai nevoie de promovare, daca da, te asteptam. Locatie centrala, tura la alegere, experienta nu este necesara; 3.000 {; (0746.387.246 nevoie de bani rapid, vrei site-uri cu trafic mare, ai nevoie de promovare, daca da, te asteptam. Oferim plata zilnica, la delogare. Locatie centrala, tura la alegere, experienta nu este necesara; 3.000 {; (0746.387.246 120. Modele online la Rich Girls Studio Vrei un job cu venituri garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro

121. Modele online, bonus angajare online, salariu fix 2000 L, fara target + comisioane, siteuri noi, trafic, fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Bonus angajare platit imediat, 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 122. Modele online, fete, cupluri online, salariu fix, fara target, comisioane, siteuri noi, trafic. Fara reguli, amenzi stupide. oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat, 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

148. Modele videochat, CamStars Studio

angajeaza modele cu sau fara experienta, cu varsta 18+, venit garantat 1000 $/luna, 500 $ bonus angajare, 500 $ bonus recomandare, 60% comision, sedinte foto profesionale, www.camstar.ro 4.000 L; (0744.784.477 studio@camstars.ro 149. Modele videochat, castiga comision

100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

150. Modele videochat, Cea mai buna echipa condusa de un model de top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro (0786.400.195 office@empressv-studio.ro 151. Modele videochat, Cea mai buna echipa condusa de un model de top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro (0786.400.195 office@empressv-studio.ro

din echipa uneia dintre cele mai renumite agentii de escorte din Germania, te asteptam sa ne contactezi. Cautam fete sociabile. Programul este foarte lejer, asiguram transport, 10.000 {; (0041799110722 alina77@gmx.ch www.russianbabesescort.de

98. Modele Vrei un job interactiv care iti

123. Modele online, fete/cupluri ai nevoie de bani rapid, vrei site-uri cu trafic mare, ai nevoie de promovare, daca da, te asteptam. Locatie centrala, tura la alegere, experienta nu este necesara; 3.100 {; (0746.387.246 felix@flirt4fun.eu

ofera independenta financiara si un program flexibil? Daca ai peste 18 ani te asteptam in echipa EliteLook. Aplica astazi si primesti 200$ bonus de angajare. 3.000 {; (0748.988.898 ask@elitelook.ro

73. Job, vrei independenta financiara?

99. Modele baieti videochat TeamVision

124. Modele online, fete/cupluri online salariu fix 2000lei, fara target + comisioane, siteuri noi, trafic, fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat. 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

fete 18+, casnice. Showtime Studio angajeza modele videochat fem majore, studente/casnice sau modele cu experienta din Bucuresti, in conditii foarte bune intr-un studio nou, intim, in zona Unirii, comision 60%. 2.000 {; (0721.777.699 showtimebuc@gmail.com

125. Modele online, Piata Muncii alege sa

153. Modele Videochat, Vrei un job cu venituri garantate de minim 1.000 de dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Loc de munca legal, confidential, cel mai bine platit din Romania. Training gratuit+cazare gratuita. Suna acum la tel. sau da-ne un beep si te sunam noi; www.beststudios.ro; (0730.752.752

72. Job Germania Daca vrei sa faci parte

online, salariu fix 2000 lei, fara target, comisioane, siteuri noi, trafic. fara reguli/amenzi stupide, oferim contract de munca, training, posibilitate avansuri, bonus angajare, 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 74. L’femme Royale Salon masaj erotic Bucuresti. esti tanara si doresti sa ai parte de castiguri substantiale zilnice? Atunci contacteaza-ne si poti face parte dintr-un colectiv unic, tanar si incitant... rafinament, stil si eleganta; 9.000 {; (0739.147.365 monylove4u@gmail.com 75. Legend Studio angajeaza modele socializare online fete. Alege Legend Studio, iar seriozitatea iti va fi rasplatita cu city break-uri in functie de performante, sedinte la spa, make-up, plus un salariu minim garantat de 4.000 Lei 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 76. Legend Studio angajeaza modele videochat! ai peste 18 ani si iti doresti venituri garantate de 2000$ inca din prima luna? Program la alegere! Procent de 100% in prima perioada; 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 77. Legend Studio- Modele socializare online postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 78. Londra, central Colega pentru masaj,

castiguri substantiale. Locatie de lux chiar in centrul Londrei, securizata si fara prezenta masculina. Detalii numai pe whatsapp la numarul 07508849420 Carmen; 6.000 {; dancarmen29@gmail.com 79. Masaj Daca esti fara inhibitii si vrei castiguri rapide si consistente te asteptam alaturi de colectivul nostru, clientela 90% straini, comision 50%, plata la zi, oferim cazare gratuit, varsta minim 18 ani, 5.000 {; (0735.670.108

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

Studio angajeaza modele baieti, cu sau fara experienta, minim 18 ani, limba engleza conversational scris si vorbit, aspect fizic placut, cunostinte pc minime, vesel si sociabil, venit procentual. 3.500 {; (0746.368.630/ 0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro

100. Modele baieti videochat TeamVision

Studio angajeaza modele baieti, cu sau fara experienta, minim 18 ani, limba engleza conversational scris si vorbit, aspect fizic placut, cunostinte pc minime, vesel si sociabil, venit procetual. 3.000 {; (0746.368.630 contact@teamvisionstudio.ro 101. Modele feminine cu sau fara experienta online salariu fix, fara target + comisioane, siteuri noi, trafic, fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat, 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 102. Modele feminine cu sau fara experienta online salariu fix, fara target + comisioane, siteuri noi, trafic, fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat, 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 103. Modele feminine cu sau fara experienta, online, salariu fix 2.000 lei, fara target +comisioane, siteuri noi, trafic. fara reguli/ amenzi stupide, oferim contract de munca, training, posibilitate avansuri, bonus angajarewww.sheebastudios.ro 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 104. Modele fete, studente, conversatii online Esti studenta in Bucuresti si iti doresti sa devii independenta financiar, esti la doar un telefon distanta de beneficiile ca si model de videochat la SecretModels, (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com

devii top model la Legend Studio! Castiga minim 2 000$ pe luna, Plata la zi sau bilunar! Bonus recomandare 200$! 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

126. Modele online, Piata Muncii alege sa

devii top model la Legend Studio! Castiga minim 2 000$ pe luna, Plata la zi sau bilunar! Bonus recomandare 200$! 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

152. Modele videochat, comision 60%,

154. Modele videochat, transexuali, fete,

127. Modele online, Piata Muncii Legend

Studio angajeaza fete cu sau fara experienta pentru sesiuni online, program la alegere, sedinte foto gratuite, suport 24/24. Zona ultracentrala, plata zi/ saptamana/ bilunar. Fa-ne o vizita, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

femei, Cautam modele transexuali feminine, fete/ fem, serioase si ambitioase pt castiguri nelimitate. Nu este nevoie de experienta. Cerinta limba engleza, majora, energie pozitiva si multa ambitie. 2.000 {; (0721.777.699 showtimestudio@gmx.com

128. Modele online, zona Crangasi Iti

155. Modele videochat: cupluri, fete, bai-

161. Modelele cu sau fara experienta 18,

esti comunicativa. Iti doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti, noi te ajutam sa fii rich. Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatii pe internet 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 162. New Blue Up cauta fete dragute care

doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varsta minima 18 ani. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

163. New Blue Up cauta fete dragute care

doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varsta minima 18 ani. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

164. New Blue Up cauta fete dragute care

doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varsta minima 18ani. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

165. New Blue Up cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. de tel. cu whatssapp. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 166. New Blue Up, cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 167. New Blue Up, cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 168. New Blue Up. Cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 169. Oasis Studio angajeaza admin, train-

er, suntem un studio cu echipa exclusiv feminina care isi mareste efectivul 3.000 L; (0756.798.558 office@oasis-studio.ro

170. Partenera Caut partenera draguta, aspect fizic atragator placut, pentru videochat. Ma numesc Razvan, sunt inalt, curat, sportiv. Zona centrala. Rog numai persoane serioase, 100 L; (0769.392.454 171. Personal feminin Beneficiezi de un procent de 60%, conditii ultramoderne in locatie centrala, un bonus de 500 $ garantat si cel mai bun training. Cautam fete cu/ fara experienta, varsta minima 18 ani, 3.000 {; (0769.839.200 mihaela.empire@gmail.com 172. Personal feminin pentru conversatii online, oferim cadou 3.000 Lei la angajare, salariu fix garantat 3.800 Lei + procent 50%-70%, bonus abonament fitness, solar, unghii, gene. Contact non-stop. Plata zi/ saptamanal/ bilunar, Bonus 3.000 Lei 3.800 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com 173. Personal pentru salon masaj erotic

mai multe detalii la telefon 3.000 L; (0767.073.389

174. Personal videochat, vrei sa lucrezi fara stres, reguli stupide? Vrei contract de munca? Ai nevoie de plata zilnica, siteuri cu trafic, promovare? Bonus angajare real 1.000 lei, experienta nu este necesara. 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 175. Personal Webcam International Xtrim VideoChat Ai intre 18 -30 ani si cauti un loc de munca bine platit? Poti aplica un cv pentru WixStudio videochat. Ofermin cazare fete. (0764.837.439/ 021.451.00.64 contact.wixstudio@gmail.com 176. Receptionera call-center salon masaj urgent, fete pentru job receptionera/ operator call-center salon masaj erotic. Atributii: preluare rezervari telefonice si asistenta clienti. Se lucreaza atat de la birou cat si din salon; 3.000 L; (0761.263.474 office@attractionclub.ro 177. Receptionera call-center salon masaj, urgent, program de o zi cu o zi, 3/4 ture pe saptamana. Preluat apeluri telefonice, oferit informatii despre servicii si poze cu fetele, trecut in tabel programarile, anuntat recepti, conditii avantajoase; 3.000 L; (0761.263.474 office@attractionclub.ro 178. Rich Girls Studio, vrei un job cu veni-

turi garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani. 100% procent din incasari in prima luna; 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

179. Salonul Confidential angajeaza host-

ess si maseuze. cauti un job distractiv sau pur si simplu esti curioasa si vrei sa afli mai multe? Oferta noastra: bonus de angajare 200 euro. Plata la zi, comisioane de la 100 - 180 Lei/h, tips-uri consistente; 2.500 {; (0748.111.333 office@confidential.ro 180. Secretara/ asistenta personala Caut asistenta/ secretara personala, discreta, dezinhibata cu aspect placut (open mind) pentru intalniri de 3-4 ore pe saptamana. Se ofera comision la prima intalnire si alte bonusuri. 1.500 {; (0724.040.460 ideal.construct.imobiliare@gmail.com 181. Sheeba Studios online, salariu fix, fara target, comisioane, siteuri noi, trafic. fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat, 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 182. Tinere 18 ani+, dasatoare New Blue

Up- Saunaclub- Elvetia Zurich,ofera locuri de munca legale pentru salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte.Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

doresti un job part-time/ full-time cu castiguri suplimentare? Divinostudio iti ofera aceasta oportunitate, 2.000 {; (0734.146.115/ 0720.932.936 divinostudo@yahoo.com

eti, cunostine limba engleza mediu (pentru a purta o conversatie), o stare de spirit buna si seriozitate.Zona Stefan cel Mare, 1.000 {; (0761.295.427 paradise.studio@yahoo.com

129. Modele online. Ai vrea sa castigi in fiecare zi mii de dolari? Devino acum model la Fetish World, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100% legal, www.fetish-world.ro (0766.016.639 angajari@fetish-world.ro

156. Modele videoconferinte online, angajam fete, baieti cu varsta minima 18 ani cu sau fara experienta cu aspect fizic placut, care sunt dornice, dornici sa castige cu mult peste medie. Plata zilnica, saptamanal, bilunar. Zona centrala. 2.500 {; (0761.594.235

130. Modele procent 60%, asigurare medicala privata Modele cu sau fara experienta sunt binevenite in echipa noastra, locatie noua langa Mega Mall - contracte legale, bonus angajare/ recomandare 500 dolari. 4.000 L; (0775.345.090/ 0770.853.919 office@twinstudio.ro

157. Modele, Rich Girls Studios ofera cel mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni trainneri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Vino sa te convingi singura. 100% legal (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

184. Tinere 18-40 pt masaj sau animatie club, discretie oferim cazare, calificare si angajare legala ptr domane si domnisoare pe postul de maseuza. 3 Saloane cu vechime 15 ani in centrul Bucurestiului. Castiguri peste 2000 euro/luna 3.000 {; (0730.222.270/ 0720.057.901

158. Modele, vrei independenta financiara? Modele feminine cu sau fara experienta online salariu fix, fara target + comisioane, siteuri noi, trafic, fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training; 2.000 L; (0746.387.246 sheebaflirt@gmail.com

185. Tinere min. 18 ani, cu sau fara experienta, urgent salon masaj erotic angajeaza fete cu aspect fizic placut, venituri substantiale, program flexibil, plata zilnic, oferim cazare pt fetele din provincie, discretie si colectiv tanar. 6.000 {; (0739.147.365 monylove4u@gmail.com

131. Modele serioase pentru studio de videochat fete si baieti in domeniul videochatului de acasa, 70% sau de la studio 50% plata la 2 saptamani (0751.203.111 bellatrix.lestrage27@gmail.com

183. Tinere 18-40 pt masaj sau animatie club, discretie colectiv prietenos, angajam, calificam, cazam tinere 18- 40 ani pentru masaj erotic sau/si dans, hostess. Seriozitate si siguranta, brand de 12 ani. 50-150 lei/ora. 9.000 {; (0730.222.270/ 0732.119.900

E-mail: redactia@anuntul.ro


22 octombrie 2018

186. Tinere, modele online, studio videochat Bucuresti - Rich Girls ofera cel mai mare procent net de pe pata. Cei mai buni trainneri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $, program flexibil, 100% legal, (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro 187. Tinere, modele online. Studio Rich

Girls ofera cel mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni traineri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Program flexibil; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 188. Trainer admin videochat Decebal,

Legend Studio ofera un pachet salarial atractiv. Cautam personal feminin, cu experienta pe un post similar ca model, trainer sau admin (0728.450.828 office@legendstudio.ro 189. Trainer cu experienta, cautam

colege serioase, cu abilitati de comunicare la nivel avansat, cunostinte foarte bune de limba engleza si disponibilitate la program de lucru in ture, pentru postul de trainer. 2.500 L; (0775.345.090 190. Trainer, admin modele online cu

experienta in domeniu ca model/trainer. Program 8 ore/zi. Bonuri de masa, bonusuri de performanta, colectiv tanar, mediu de lucru placut. Locatie: Aparatorii Patriei, Berceni. (0746.368.630/ 0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro

23. SOFER categoria B, nefumator, experienta peste 25 ani, serios, responsabil, muncitor si discret, doresc angajare numai cu contract de munca, (0723.712.287 ion_ochialbi@yahoo.com 24. Sofer personal sau de familie barbat matur, sanatos, ingrijit, experimentat, foarte loial, ma ofer ca sofer personal sau de familie. Cazier si viata ireprosabile. Va asigur ca va fi o colaborare cum nu a-ti mai avut si cu auto personal (0723.993.153 25. Sofer profesionist, pensionar, rog

angajare; (0765.881.355

26. Spalatoreasa, calcatoreasa, Militari Residence, spalatorie curatatorie umeda si uscata, angajeaza spalatoreasa, calcatoreasa zona Militari Residence. Salariu atractiv. 2.500 L; (0766.267.727/ 0766.267.727 cristina@supercleanmilitari.ro 27. Tanar casatorit, 34 ani doi copii,

intretinataor familie caut loc de munca in orice domeniu, locuiesc pe langa Snagov; (0746.145.381 28. Toyo Motor Center angajeaza spalator

auto, Se ofera pachet salarial atractiv, mediu de lucru profesionist, contract pe perioada nedeterminata, 8 ore pe zi. Pentru detalii va rugam sa ne contactati la numarul tel. (0728.859.048

191. Videochat baieti tineri si seriosi 18+ cu cazare angajam baieti tineri si seriosi 18 maxim 29 cu cazare Bucuresti, gay, bisexuali, hetterowww.wixstudiovideochat.com (0764.837.439 contcat.wixstudio@gmail.com

193. Videochat non adult Stai de vorba pe net si castigi bani!Incearca si tu acum cel mai bine platit job din Romania!Conversatii Online, fara nuditate (0720.418.000 194. Villa Venezia- job for you. Germania. Joburi pt tinere 18+ cu /fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Atunci ai ajuns la locul potrivit, oferim discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate. Vrei sa faci parte in echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail. www.villavenezia.de; (004915115735495 jobsforgirls@villa-venezia.de 195. Vino in echipa Vicious Girl, esti in

cautarea unui job flexibil, fun, care sa-ti creasca substantial veniturile? Ai ajuns unde trebuie. Hai la un salon unde se pune accentul pe respect, curatenie si mai presus, fericirea tuturor. (0758.731.867 viciousgirl18@outlook.com 196. Vino si tu in echipa noastra, avem sute de modele fericite, sustinem cu mandrie ca suntem cel mai serios studio de videochat. Oferim cele mai mai mari comisioane (reale) de pe piata. Castiguri minim garantate si program de lucru preferential (0785.709.805

Cereri muncå 1. Administrativ tanara serioasa,

doresc colaborare job part time in administrativ. Engleza, scris, citit, vorbit nivel conversational. Rog oferte serioase si concrete pe e-mail: colaborare2017@gmail.com colaborare2017@gmail.com 2. Bona cu experienta si vechime in ingri-

jirea copiilor, corecta, serioasa, ma angajez interna sau zilnic, salariu 1000 lei, (0752.026.975

3. Bona, acord supraveghere scolari, teme, evaluari concursuri, probleme de adaptare scolar- educationale, sunt invatator- profesor; (0740.010.067/ 0771.095.775 4. Bona, doamna cu experienta, imi ofer

serviciile: Drumul Taberei, Brancusi; (0732.769.808/ 021.726.49.17

5. Caut loc de munca cu plata la zi, in

Bucuresti. Barbat, 44 ani; (0724.613.476 6. Caut urgent de munca urgent, de noapte o zi cu o zi, oriunde in Bucuresti Ilfov (0768.500.865 7. Curatenie part-time ofer servicii de

curatenie pentru familii/birouri, in regim part-time, 1-2 zile(pentru familii), punctuala, nefumatoare, cu experienta in domeniu. Ofer si rog seriozitate (0747.687.105 8. Doamna 54 ani, studii postliceale, fara

obligatii, solicit serviciu. Poate fi si in alta localitate. Seriozitate. (0738.259.609 9. Doamna 60 ani, cadru didactic, caut

part-time supraveghere copii de scoala gradinita, in Bucuresti; (0786.293.554 10. Doamna 63 ani, serioasa, nefuma-

toare, fara vicii, doresc sa ingrijesc batrana (intern). Rog seriozitate; (0799.516.926 11. Doamna cu experienta fac menaj si

ingrijesc persoana in varsta; (0728.439.792

12. Doamna, 51 ani, educata, priceputa,

credincioasa, ingrijesc persoana varstnica pentru mostenirea locuinta sau cumpar locuinta, maxim 10.000 euro, zona Obor, adiacent; (0735.373.538 13. Doamna, casatorita, caut job menaj,

curatenie, gatit, calcat; (0728.860.398

14. Doresc angajare sau colaborare Tanar serios 28 ani doresc angajare sau colaborare in domenii ca: soferie sau masaj sau servicii paza. Cer si ofer seriozitate; (0732.222.213 15. Doresc sa ingrijesc batrane in varsta

de 65, 75, 85, 95 ani, interna. Contactatima la nr.; (0784.929.263

16. Inspector resurse umane, experienta

20 ani colaborez cu fime: administrare personal, Revisal, intocmire documente resurse umane, salarizare, consultanta legislatia muncii, regulament intern, CCM, etc. Colaborez si cu firme de contabilitate. (0721.487.130 resumane.hr@gmail.com

17. Mecanic intretinere si exploatare inslatatii incalzire si statii alimentare cu apa, pensionar, caut institutie; (021.242.86.33/ 0749.533.401 18. Menaj. Doamna 40 ani, fac menaj la domiciliu. Rog seriozitate; (0726.450.107 19. Menajera cu experienta, vorbitoare

de limba italiana, solicit angajare in Bucuresti si zonele limitrofe. (0763.060.354

20. Muncitori in comstructii calificati si

necalificati (structuristi, amenajari interioare, sudori, etc), cu contract de munca, pentru lucrari de constructii in Bucuresti. Salariu: 150-200/zi + bonusuri. (0758.217.373 fiestaconstruct@protonmail.com 21. Necalificati, instalatori, zidari, caut oameni seriosi, la randu meu ofer seriozitate; (0721.840.344 spadafora2009@yahoo.com 22. Proiectare 3D - metal, lemn, confec-

tii - structuri metalice, case lemn, mobila, design industrial, programare CNC, engleza; (0755.840.392

27

Imobiliare vânzåri GARSONIERE

4

22. Baba Novac, dec., et. parter/8, 39 mp,

1988, Campia Libertatii, chiar la parc IOR, bloc din 1988, parter, vedere spate, gresie, faianta, parchet, usa metalica, fara balcon, toate actele 47.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

23. Baba Novac, dec., et. parter/8, 39 mp,

1988, chiar la parcul IOR, dec.a, 1988, gresie, faianta, parchet, termopane, geam la baie 47.000 {; (0732.135.467 ramax2016@yahoo.com 24. Baba Novac, adiacent semidec., et.

parter/1, 36 mp, Termopane, usi schimbate, fara alte imbunatatiri, curte, zona linistita, garosniera dubla 36 mp., 5-7 minute parcul IOR. 36.000 {; (0732.135.467 ramax2016@yahoo.com 25. Baba Novac, rond garsoniera OVA 119056 semidec., et. 6/10, 36 mp, 1982, 46.500 {; (0737.504.516/ 021.326.22.14 office@catalogrezidential.ro 26. Baicului, et. parter/4, 16 mp, 1980,

cf. 3, cu imb., gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, 16.000 {; (0768.082.721 27. Baicului, Doamna Ghica Residence, dec., et. 3/4, 15 mp, 1978, vand garsoniera, imbunatatiri gresie, faianta, usa metalica, aer conditionat centrala proprie, bloc reabilitat, costuri minime la facturi si intretinere. Zona linistita, acces la zone comerciale, scoala. 17.000 {; (0723.924.996 Serafimpintoi8@gmail.com 28. Baneasa, Ionescu Sisesti, dec., et.

192. Videochat de acasa, supluri si

femei singure demareaza-ti biznesul de videochat de acasa, indiferent de varsta ta si zona in care stai. Decoram camera si iti imprumutam echipament daca e cazul. Angajam pana in 72 ani. Daca stii engleza, va ajuta. 1.200 {; (0754.406.180 z17@tuta.io

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

Garsoniere 1. 1 Decembrie - Trapezului garsoniera dec., et. 4/5, 16 mp, 2018, garsoniera situata in zona Trapezului intr-un bloc de garsoniere desfasurat pe p+5e, suprafata utila 16mp, finisata la cheie, ideala pentru investitie fiind intr-un perimetru apropiat de metrou, ratb, 20.900 {; (0764.665.766/ 0725.597.221 simona.b@star-construct.ro 2. 1 Decembrie 1918 dec., et. 1/2, 41 mp, 2018, dezvoltator, garsoniera spatiosa si eficient compartimentata cu boxa la subsol inclusa in pret, in imobilul P+2 la o distanta de doar 12 minute de metrou 1 Decembrie 1918. Pretul nu contine TVA 5% 44.900 {; (0724.808.488/ 0728.005.842 george.t@star-construct.ro 3. 1 Decembrie 1918, 15 minute metrou, dec., et. 4/4, 31 mp, 2016, Gura Siriului, bloc cu pod, totul nou, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, centrala, libera, toate actele, 33.500 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

2/5, 40 mp, 2017, vindem garsoniera in bloc nou, se preda la cheie, finisaje premium la alegere, blocul va avea lift, centrala proprie, incalzire in pardoseala. Acces rapid catre centre comerciale, direct dezvoltator. 53.450 {; (0725.957.934 29. Baneasa, Sisesti, dec., et. 2/5, 40

mp, 2018, Baneasa, Sisesti, lac Grivita, garsoniera dubla, 40 mp, etaj 2/5, dec.a, bucatarie separata, bloc nou, predare septembrie 2018, finisata complet, 51.975 {; (0725.957.935 30. Basarabia et. 7/10, metrou Costin

Georgian, cf. 1 et. 7, balcon, libera, bl. foarte civilizat, zona verde si linistita, se poate achizitiona ca si investitie, pret negociabil, aproape mijloace transport in comun si metrou 38.000 {; (0761.749.316/ 0722.824.757 31. Bd. Th. Paladuy, sector 3, particular,

dec., et. 9/10, 32 mp, gars. cf. 1, stradal, 43.000 {; (0768.341.742

32. Berceni dec., et. 1/2, 40 mp, 2018, Garsoniera 40 mp, sec. 4. Garsoniera situata intr-un bloc nou, foarte spatioasa ce dispune de un living generos, bucatarie mare cat si un balcon. Se vinde finisata complet, racordata la utilitati, 44.200 {; (0728.888.168 sorin@sudrezidential.ro

50. Berceni, semidec., et. 1/9, 32 mp, garsoniera, confort 1, libera, termopane, cadastru si intabulare 34.000 {; (0761.446.979/ 0748.551.054 51. Berceni, Metalurgiei, garsoniera, cf. 1, dec, gresie, f, parchet, t, usa metalica, mobilata, utilata modern, balcon, acte la zi, merita vazuta. 39.000 {; (0766.862.569 52. Berceni, Progresu, cf. 1, etaj 3/8,

fara imbunatatiri, acte la zi 36.000 {; (0766.862.569 53. Berceni, acces metrou Dimitrie

Leonida, dec., et. 1/5, 37 mp, 2018, garsoniera dec.a, bloc nou izolat termic, lift, se preda complet finisata, centrala termica, baie echipata. Cel mai bun pret din piata. Comision 0, direct dezvoltator 29.400 {; (0725.957.933 54. Berceni, Alexandru Obregia, semidec., et. 1/10, 31 mp, cf. 1, termopan, usa metalica, acte, 33.900 {; (0737.785.502/ 0765.011.786 55. Berceni, Aparatorii Patriei dec., et. 3/8, 34 mp, 2019, garsoniera dec.a, fix langa metrou, Ideal Investitie, se preda la cheie, se pot alege finisajele, 30 de spatii comerciale la parter, au inceput rezervarile 44.000 {; (0725.957.934 56. Berceni, aproape de metrou, accept

credit dec., et. 5/5, 35 mp, 2019, garsoniera spatioasa, camera mare, bucatarie separata, inchisa, hol de decomandare generos, balcon cu acces din camera, se vinde finisata, cu totul nou si in garantie. Accept credit ipotecar, 34.900 {; (0762.900.901

57. Berceni, Bd. Alexandru Obregia, stradal, semidec., et. 5/10, 1973, proprietar, bloc mixt, etaj 5 din 10, bloc stradal bd. Alexandru Obregia, amenajat nou, civilizat, investitie pentru inchiriat sau locuit, acces mijloace de transport in comun, metrou 27.000 {; (0736.191.966 58. Berceni, Brancoveanu, et. 2/4, 17

mp, cf. 3, mobilata, utilata, Radet, imbunatatiri, acte, libera, 18.300 {; (0737.785.502/ 0765.011.786

59. Berceni, Brancoveanu, semidec., et. parter/7, 15 mp, 1960, strada Giovani Boccaccio, confort 3, parter, curata, imbunatatiri, libera. Proprietar. 19.000 {; (0746.091.481 60. Berceni, Carrefour Grand Arena, dec., et. 3, 45 mp, 2018, garsoniera dubla pret excelent, zona linistita, finisaje premium la alegere. Se accepta orice tip de credit; 36.800 {; (0767.710.529 marius@sudrezidential.ro 61. Berceni, Dimitrie Leonida dec., et. 3/5, 2018, Garsoniera in bloc nou! Foarte spatioasa, g, f, p, ct, tamplarie PVC, etaj 3 din 5. Comision 0%, se vinde direct de la dezvoltator. 31.200 {; (0723.535.968 62. Berceni, Garsoniera dec.a 39mp

33. Berceni dec., et. 1/3, 33 mp, 2018, Garsoniera dec.a Soseaua Oltenitei, primaria Popesti Leordeni. Mutare decembrie, se accepta Prima Casa, 31.500 {; (0730.888.280

dec., et. 2/6, 39 mp, 2018, Garsoniera, ansamblu rezidential constructie noua 2018 in apropiere de metrou Dimitrie Leonida, Sos. Berceni, suprafata utila de 39 mp (living 18 mp, bucatarie 9 mp, baie 4 mp, terasa 5 mp). 35.500 {; (0727.239.293/ 0721.827.390

34. Berceni dec., et. parter/6, 33 mp, 2018, Garsoniera gata - finalizata, la gura de metrou. Bloc nou, poze reale. Pret fix! Fara comision!De la proprietar, nu se aplica TVA. Fara loc de parcare. Are centrala termica, aer conditionat. 39.000 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro

63. Berceni, Grand Arena, garsoniera dec.a, dec., et. 1/4, 35 mp, 2018, garsoniera dec.a Berceni Grand Arena, loc parcare gratis. Comision 0%. Direct dezvoltator. Imobilul se va preda complet finisat si bransat la utilitati. Pret promo, 29.900 {; (0786.207.692 costin.smartrezidential@gmail.com

6. 11 Iunie - Parcul Carol semidec., et. parter/1, 29 mp, 1938, garsoniera recent renovata, in vila p+1, libera, 28.900 {; (0799.358.705

35. Berceni dec., et. parter/5, 32 mp,

64. Berceni, Metalurgiei, dec., et. 1/5, 34

7. 13 SEPTEMBRIE dec., et. 5/10, 41

36. Berceni - Dimtrie Leonida, dec., et.

4. 1 Decembrie, semidec., et. 4/5, 16

mp, 2018, garsoniera disponibila in imobil P+5, in zona Theodor Pallady la 12 minute distanta de metrou 1 Decembrie. 20.900 {; (0724.808.488 george.t@star-construct.ro 5. 1 Decembrie, Titan, Ozana, dec., et.

2/5, 34 mp, 2018, garsoniera spatioasa si luminoasa, zona 1 Decembrie, spatii comerciale, gradinite, scoli 10 min M 1 Decembrie, constructie noua, finisaje la alegerea clientului, 33.200 {; (0722.468.349

mp, 1987, 13 Septembrie - Lacul Plopului, bloc 1987, etaj 5/10, dec.a, Su-41 mp, renovata (instalatii schimbate ), gresie, faianta, parchet, posibilitate vanzare mobilata 50.000 {; (0723.224.223/ 0749.239.555 8. 13 Septembrie, Parc Sebastian,

dec., et. 6/8, 40 mp, 1987, garsoniera lux, mobilata si utilata complet, finisaje de calitate superioara, etaj 6/8, spatioasa, instalatii electrice si sanitare noi, loc de parcare, acte la zi. Merita vazuta. 55.000 {; (0775.368.460 agentie6@mauwis.ro 9. 13 Septembrie-Sebastian, dec., et.

6/8, 42 mp, 1984, garsoniera, inclusiv mobila si electrocasnicele, balcon, 48.000 {; (0724.062.297 10. Afi Palace Cotroceni studio dublu, bloc

rusesc si o oaza de verdeata, dec., et. parter/3, 42 mp, 1967, 60.900 {; (0729.495.006 simona.dinca@galaxyimob.ro

11. Aleea Pantelimon, 20 mp, vand gar-

soniera cf. 3, parter, semimobilata, proaspat zugravita, 22.500 {; (0764.058.867/ 0761.602.262 12. Aleea Stogu garsoniera, gresie, f, pachet, t, usa metalica, balcon, scara curata, renovata, acte la zi, merita vazuta. 9.500 {; (0766.862.569 13. Alexandriei. Garsoniere si aparta-

mente. dec., 2018, Cartierul Independentei langa Mega Image si Leroy Merlin va pune la dispozitie garsoniere si apartamente cu 2 si 3 camere. Preturi accesibile. Rate direct la dezvoltator, cash sau credit. 24.000 {; (0720.877.960/ 0733.096.866 14. Amurgului semidec., et. 1/4, 17 mp,

1977, garsoniera confort III, centrala termica, mobilata, utilata. Discutabil 13.000 {; (0745.156.644 15. Aparatorii Patriei dec., et. 1/5, 43 mp, 2018, Dezvoltator, vand garsoniera la etajul 1 in Metalurgiei Park, in bloc nou, la 6 minute de statia de metrou Aparatorii Patriei. 39.900 {; (0731.171.007/ 0729.923.486 razvan.marginean27@gmail.com 16. Aparatorii Patriei, dec., et. parter/4,

36 mp, 2018, metrou Aparatorii Patriei, garsoniera bloc nou Eden Residence, la cheie cu centrala termica, izolatii, contorizari individuale, finisaje lux, fara comision. Imobil in constructie, Detalii la telefon 32.300 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro 17. Aparatorii Patriei, Berceni, dec., et. 1/5, 43 mp, 2018, garsoniera pe care o propunem spre vanzare, este disponibila la etajul 1 al unui imobil nou, p + 5e, prevazut cu lift silentios -capacitate 5 persoane, ce are acces rapid la statia de metrou Aparator; 39.900 {; (0730.245.876/ 0727.175.861 roxana@sudrezidential.ro 18. Aparatorii Patriei, spatioasa, direct dezvoltator dec., et. 1/6, 2019, Ansamblul iti permite accesul facil catre multiple puncte de interes din zona - centre comerciale, piata, gradinite,etc. La cateva minute de mers pe jos gasiti statii RATB si metrou . Comision 0! 34.965 {; (0799.929.025/ 0725.597.221 aura.c@star-construct.ro 19. Arcul de Triumf, parc Herastrau dec., et. 1/4, 30 mp, 1945, Arcul de Triumf, parc Herastrau, garsoniera confort 2 dec., etaj 1/4, suprafata 33 mp, renovat, centrala termica proprie, mobilat, boxa 6 mp, bloc 1945, stradal, 50.000 {; (0771.265.376 agentie9@mauwis.ro 20. Auchan Militari, strada Tineretului, dec., et. 2/5, 26 mp, 2018, Tineretului Residence, garsoniera, suprafata 27 mp util, dec., balcon, etaj 1-5, finisat la cheie, centrala proprie, buc open-space, finisaje la alegere, constructie noua 2018, comision 0. 21.000 {; (0720.219.698 tineretului.residence@gmail.com 21. Aviatiei, semidec., et. 5/6, 76 mp, 2012, Trifesti, constructie 2012, finisaje de inalta calitate, semidec., etaj 5/6, su 76 mp, 2 gr sanitare, centrala proprie, loc de parcare subteran inclus in pret, 120.000 {; (0799.936.443 cosmin.andrei@inessintermed.ro

2018, Garsoniera spatioasa, situata la Dimitrie Leonida bloc nou, 26.500 {; (0730.888.280

5/5, 47 mp, 2018, garsoniera cu o suprafata utila de 47.87 mp si este compusa dintrun hol, baie, bucatarie separata si camera de zi cu iesire pe terasa superba. Se preda finisata “la cheie”. 600 metri pana la metrou; 32.900 {; (0726.138.984/ 0724.205.825 adrian.gherman@sudrezidential.ro 37. Berceni - Sos. Oltenitei -Sun Plaza -

Piata Sudului semidec., et. 10/10, 20 mp, 1975, stradal bloc mixt civilizat gresie, faianta, parchet, termopan, pozitie deosebita ideal investitie inchiriere, 5 minute metrou Piata Sudului sau Brancoveanu, libera, 23.000 {; (0743.463.543 38. Berceni -Turnu Magurele semidec., et. 5/10, 32 mp, 1974, Confort 1, bl stradal reabilitat termic+fonic, scara civilizata. Finisaje de lux, mobilata si utilata complet lux: mobilier pe comanda. Zona verde, acces metrou, Ratb, libera, 56.000 {; (0760.063.801 razvani1973@gmail.com 39. Berceni b-dul Metalurgiei, garsoniera

spatioasa. dec., et. 2/5, 2018, Direct dezvoltator vand garsoniera spatioasa, disponibila la etajul 2 al unui imobil nou, cu un regim de inaltime P+5E, situat in Beceni stradal pe b-dul Metalurgiei. 36.000 {; (0721.827.390/ 0727.239.293 cristi.farcas@sudrezidential.ro 40. Berceni Grand Arena Mall sector 4,

dec., et. 3/5, 37 mp, 2018, vand garsoniera spatioasa, intr-un ansamblu rezidential in construtie, predare luna Decembrie, balcon, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, centrala proprie, lift. Pret promotional. Comision 0% 29.000 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro 41. Berceni metrou Dimitrie Leonida

dec., et. 4/5, 35 mp, 2018, Berceni, garsoniera, 35 mp, constructie 2018, finisaje la alegere, centrala proprie, parcare, videointerfon, bariera la intrare, 35.500 {; (0730.988.560 georgeta.constantin@sudrezidential.ro 42. Berceni metrou, dec.a, balcon, dec.,

et. 2/5, 39 mp, 2019, promotie la garsoniera cu camera mare si luminoasa, balcon, bucatarie si hol de decomandare generoase, baie 5,2 mp, se vinde complet finisata, totul nou si cu garantie. Pret pentru plata imediata. 36.950 {; (0762.900.901 43. Berceni metrou, dec.a, balcon, credit

bancar dec., et. 4/5, 38 mp, 2019, Acces rapid la metrou Dimitrie Leonida, garsoniera dec.a, cu balcon, in bloc nou, lift, se vinde la cheie cu finisaje la alegere, totul nou si cu garantie. Accept si credit bancar 15% avans, 37.900 {; (0762.900.901 44. Berceni metrou, dec.a, debara, bal-

con dec., et. 2/5, 36 mp, 2019, investitie ideala in garsoniera spatioasa si luminoasa, dec.a, hol acces mare, bucatarie inchisa, debara, geam la baie, balcon generos, se vinde la cheie. Pret promotional la plata integrala, 34.105 {; (0762.900.901 45. Berceni metrou, dec.a, pret pentru

cash dec., et. parter/5, 32 mp, 2018, garsoniera luminoasa, bucatarie inchisa, hol mare, geam la baie, se vinde la cheie, finisata cu gresie, faianta si parchet la alegere. Ideala pt investitie cu randament ridicat. Pret pentru plata cash. 30.875 {; (0762.900.901 46. Berceni, Aparatorii Patriei, Turnu Magurele, etaj 1, cf. 1, fara imbunatatiri, acte la zi 36.000 {; (0766.862.569 47. Berceni, dec., et. 1/6, 40 mp, 2018, finisaje incluse in pret, la alegere,toate utilitatiile, apa, gaz, curent, canalizare, contorizate individual.Centrala terminca 24 kw+calorifere.COMISION 0%! 34.900 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 48. Berceni, dec., et. 1/3, 30 mp, 2018,

garsoniera se vinde bransata la toate utilitatile (energie electrica, apa, canal si gaze naturale), care sunt contorizate individual. Comision 0. 26.000 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 49. Berceni, garsoniera, cf. 1, gresie, f,

parchet, t, usa metalica, centrala, acte la zi, merita vazuta 28.000 {; (0766.862.569

mp, 2018, dezvoltator, vand garsoniera pe B-dul Metalurgiei, in bloc nou. Locuinta se vinde finisata la cheie si racordata la toate utilitatile capitalei. 35.500 {; (0731.171.007/ 0729.923.486 razvan.marginean@sudrezidential.ro 65. Berceni, metrou Aparatorii Patriei, negociabil dec., et. parter/4, 35 mp, 2018, Berceni, metrou Aparatorii Patriei, garsoniera in bloc nou Eden Home, negociabil, predare la cheie direct dezvoltator, comision 0, finisaje calitate superioara P+4, cu lift. 32.200 {; (0722.204.952

66. Berceni, metrou Dimitrie Leonida, garsoniera, dec., et. 5/6, 38 mp, 2018, garsoniera, dec.a, finisata complet, etaj intermediar, contorizata individual, lift, bransata la toate utilitatile, ansamblu rezidential. Pret 35.500 euro. Negociabil. 35.500 {; (0731.308.398 george@sudrezidential.ro 67. Berceni, metrou, dec.a, balcon, bloc nou dec., et. 3/5, 37 mp, 2019, garsoniera foarte spatioasa, dec.a, hol de acces mare, bucatarie inchisa, generoasa, balcon practic, se vinde la cheie finisata cu materiale la alegere. ideala pentru investitie, pret la cash, 35.050 {; (0762.900.901 68. Berceni, piata Resita, semidec., et.

parter/4, 17 mp, 1970, gars. cf. 3, p/4, gaze in casa, apa calda, caldura, Radet, bloc reabilitat. 16.500 {; (0731.136.698 69. Berceni, sector 4 Langa Grand Arena

dec., et. 2/5, 36 mp, 2018, ansamblul este amplasat intr-o zona rezidentiala noua, foarte linistita, in apropiere de Carrefour Grand Arena, la doar 4 minute de statia RATB si de centre comerciale0%Comision-Direct Dezvoltator 30.000 {; (0731.510.845 mihnea.postelnicu@zonadesud.ro

70. Berceni, sector 4, Grand Arena dec.,

et. parter/5, 41 mp, 2018, Garsoniera spatioasa si luminoasa cu o suprafata utila totala de 41mp aflat intr-un bloc nou cu regim de inaltime P + 5 Etaje, cu lift. 34.500 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro 71. Berceni, Sos. Oltenitei, dec., et. 1/3,

30 mp, 2018, garsoniera situata in bloc nou, se preda complet finisata, baie echipata, centrala termica, zona verde 25.000 {; (0725.957.933

72. Berceni, str. Orastie, semidec., et.

4/4, 24 mp, 1977, cf. II, sporit, bucatarie utilata, centrala, absolut imbunatatiri noi, terasa noua, 25.000 {; (0745.156.644

80. Bragadiru. Garsoniera in rate la dez-

voltator. dec., et. 1/7, 33 mp, 2018, Vand garsoniera 33,30 mp utili intr un complex nou construit din Bragadiru. Apa curenta, canal, gaz si curent. Zona foarte frumos amenajata cu spatii verzi si locuri de parcare. 25.500 {; (0733.096.866/ 0720.877.960

105. Colentina Rau,Mc Donald’s, Mr.Bacila,semistradal dec., et. 7/8, 42 mp, 1986, 7/8, cf 1 sp, dec, 42 mp, vedere placuta, pe mijloc, bloc de garsoniere, 2 lifturi, orientata pe Est, luminoasa, bine intretinuta, g, f, p, t, um, balcon spatios, intab, libera, zona linistita, accept credit, negociabil. 40.900 {; (0770.956.572

81. Brancoveanu dec., et. 1/4, 32 mp,

106. Colentina, Doamna Ghica dec., et.

2018, Garsoniera Brancoveanu, bloc nou, finisaje de lux, 37.500 {; (0730.888.280 82. Brancoveanu bulevard, dec., et. 2/5,

37 mp, 2019, garsoniera spatioasa 37 mp bloc nou bld. Brancoveanu. Finisaje incluse in pret. Toate utilitatiile (apa, gaz, curent, canalizare) contorizate individual. Centrala termica, calorifere otel. Comision 0. 42.500 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro 83. Brancoveanu direct dezvoltator, finisaje lux, dec., et. 2/4, 31 mp, 2019, garsoniera etaj 2/4 finisaje lux, gresie, faianta rectificata si portelanata, finisaje import Germania, Italia, Spania reducere la plata cash; 37.000 {; (0762.861.186 marius.smartrezidential@gmail.com

84. Brancoveanu Huedin, dec., et. 1/3, 40 mp, 2018, garsoniera dec.a, etaj 1, zona Brancoveanu, imobil nou cu regim de inaltime P+2e+M. La plata cash ofer discount 5% 44.200 {; (0720.544.781/ 0724.112.489 mmicica_88@yahoo.com 85. Brancoveanu, Budimex, et. 3/10, 27

79. Bragadiru. Garsoniera in rate la dez-

voltator dec., 44 mp, 2018, Vand garsoniera in rate la dezvoltator. Situata intr-un complex rezidential, nou construit, bransata la toate utilitatile publice (apa, curent, canal, gaze. Garsoniera se preda la cheie. 30.000 {; (0720.877.960/ 0733.096.866

109. Colentina, Fundeni, dec., et. parter/3, 42 mp, 2016, garsoniera, spatioasa, complet mobilata si utilata, cu loc de parcare inclus in pret, mutare imediata. 40.499 {; (0743.777.700 cristina.carlan@rfccity.ro

111. Colentina, Ghica Tei, Facultatea de Constructii, dec., et. parter/10, 37 mp, 1986, garsoniera zona Facultatii de Constructii, Ghica Tei, bloc 1986 reabilitat.Garsoniera dec.a cu gresie, faianta, mocheta, vopsea lavabila, usa metalica la exterior. Garsoniera se afla la parter. 45.900 {; (0765.942.499 dragos.popescu@fpcimobiliare.ro

87. Brancoveanu, Huedin, dec., et. 1/3,

112. Colentina, Mc Donald’s, Rau, Bacila

41 mp, 2018, garsoniera, blocul este construit pe cadre de beton armat, compartimentat cu caramida Porotherm 25 cm, iar la interioar peretii sunt din caramida 11.5 cm, termoizolat cu polistiren expandat de 10 cm, 44.200 {; (0724.205.825/ 0722.478.920 88. Brancoveanu, Luica semidec., et. 4/4, 24 mp, 1980, Vanzare garsoniera, semidec.a, etaj 4, centrala termica, renovata recent, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, toate actele, zona aerisita si linistita, aproape de mijloacele de transport. 25.000 {; (0768.736.088 andreea@markimobiliare.ro

89. Brancoveanu, Turnu Magurele, comision 0,, dec., et. 2/4, 32 mp, 2018, Smart Rezidential va propune spre achizitie, o garsoniera cu finisaje Premium, situata intr-un Ansamblu Rezidential in imediata apropiere a Bd Ctin Brancoveanu. Imobil P+4. Finalizare martie 2019. 36.900 {; (0732.581.538 andrei.smartrezidential@gmail.com 90. Calea Calarasi, Matei Basarab, Agricultori, dec., et. 1/7, 40 mp, 1991, proprietar, 4 min. metrou Piata Muncii, etaj 1/7, 40.22 mp, camera 23.10 mp, bloc 1991 mixt, monolit, bucatarie (6,90 mp) si baie patrate, gresie, faianta alba, exclus agentii imobiliare. 68.000 {; (0770.513.919 mailbox.rosetti17@gmail.com 91. Calea Calarasilor dec., et. 4/8, 42 mp, 1990, Agricultori, Decebal, garsoniera situata la etajul 4/8, dec.a, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, nemobilata, mijloace de transport, metrou aproape, 67.000 {; (0722.625.492/ 021.321.10.20 office@credoamg.ro 92. Calea Calarasilor, Hyperion, dec., et. 3/8, 39 mp, 1996, Calea Calarasilor, facultatea Hyperion, vanzare garsoniera, confort 1, dec.a, etaj 3/8, bloc 1996, st 39 mp, loc parcare, termopan, curata, mobilata, utilata, bloc mixt, intabulata, calorifere noi 73.800 {; (0731.144.152/ 021.231.23.18 florexhome@gmail.com 93. Calea Calarasilor, Hyperion, et. 3/8, 42 mp, 1994, garsoniera, bloc mixt, monolit, stradal, 74.000 {; (0747.777.767/ 021.323.00.10 office@centralimobiliare.ro 94. Calea Calarasilor, metrou, Piata Muncii, dec., et. 5/8, 40 mp, 1993, bloc mixt, vedere spate, imbunatatiri, 61.000 {; (0745.520.120/ 0723.150.492 95. Campulung Muscel, Gradistea semi-

dec., et. parter/3, 34 mp, 1980, Garsoniera cu terasa in Campulung Muscel amenajata ca spatiu comercial, 34 mp, construita la parterul unui bloc cu 3 et, intabulata cu teren de 29 mp langa bloc. Se poate construi mansarda. 8.500 {; (0721.369.775/ 0732.460.294 motoscutere.ro@gmail.com 96. Carol bulevard, dec., et. demisol/3, 11

mp, Bd Carol, Mosilor, demisol/DS+P, Bd Carol, Mosilor Vechi (stradal), DS/DS+ P+3, formata din 2 camere cu S 1-4 mp si S 2-5 mp, renovate, amenajate si grup sanitar. 10.000 {; (0723.224.223/ 0749.239.555

97. Carol Unirii, gars, rezidential, investitie

ideala dec., et. 1/5, 49 mp, 2018, pozitie ultracentrala, bloc nou contruit exemplar. Finisaje de lux, centrala terrmica. Vecinatati ideale: Parcul Tineretului, Carol, metrou Tineretului si Unirii, Unirii (10 min de mers). Comision 0, 74.500 {; (0736.380.183/ 0725.597.221

98. Cheile Turzii dec., et. 3/4, 40 mp, 2018, Garsoniera complet dec.a situat la o distanta de 6 min mers pe jos fata de metrou Aparatorii Patriei, se vinde complet finisat si racordat la toate utilitatile. Se vinde doar cash. 40.900 {; (0737.000.035/ 0766.299.220 laurentiu.radu@zonadesud.ro

100. Chisinau Basarabia Diham semidec., et. 7/8, 32 mp, 1983, garsoniera semidec.a, 32 mp, et 7/8, bloc din 1983. Gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan. Se poate da mobilata si utialta cum se vede. Toate actele la zi. Se accepta si credit; 41.500 {; (0770.437.577 agentie1@mauwis.ro

78. Bragadiru. Garsoniera in rate Dezvoltator dec., et. 1, 38 mp, 2018, Garsoniera, 38mp cu Rate la Dezvoltator. Proprietatea este localizata in orasul Bragadiru. 29.000 {; (0720.877.960/ 0733.096.866

108. Colentina, Doamna Ghica, BCR, dec., et. 7/10, 36 mp, 1978, garsoniera confort 1, dec.a situata la etajul 7/10, are o suprafata de 36 mp. bloc 1978, are cadastru si intabulare. 42.900 {; (0731.144.151/ 021.231.23.18

86. Brancoveanu, garsoniera, Ratb 2 min, comision 0 dec., et. 1/4, 2019, proiect imobiliar in constructie pozitionat semistradal pe Turnu Magurele aproape de intersectia cu Bd. Constantin Brancoveanu, proiectul are in componenta 8 blocuri termen de finalizare martie 2019. 37.000 {; (0799.929.025 aura.c@starconstruct.ro

74. Berceni, Zona de Sud, dec., et. 1/4, 39 mp, 2018, vand garsoniera dec.a, imobil constructie noua, 4 min statie de metrou, finisaje la alegere, centrala termica proprie, comision 0%, direct dezvolatator, 36.500 {; (0725.957.934

77. Bragadiru, Ilfov, str. Parcului, dec., et. parter/6, 36 mp, 2010, dec.a, finisata la cheie, libera, cadastru, intabulare. 24.000 {; (0769.805.758

dec., et. 7/10, 36 mp, 1974, Colentina Doamna Ghica BCR, garsoniera cf. 1, dec., libera, etaj 7/10, cadastru, intabulare, merita vazuta, accepta credit 41.000 {; (0767.922.400/ 0722.256.664 cordialimobiliare@yahoo.com

110. Colentina, Fundeni, spre Dragonul Rosu, str. Marului, garsoniera dec., et. 2/5, 38 mp, 38.000 {; (0725.540.400 vlad@vladtrimbitasu.ro

99. Chiajna, CDA Rezidential, bloc nou finisaje lux dec., et. 1/3, 35 mp, 2018, Dezvoltator, vand gars. ap. 2 si 3 cam, in bloc nou, p+2e+m la cheie, g, f, p, usi, sanitare, cent. proprie, usi int, usa metalica, finisaje moderne, bloc caramida, spatii verzi, zona linistita. Oferte promotionale, 25.400 {; (0769.167.610 andrada@ideal-residence.ro

76. Bragadiru, direct DEZVOLTATOR. dec., 38 mp, 2018, Garsoniere intr-un complex nou construit din Bragadiru. Apa curenta, canal, gaz si curent. Zona foarte frumos amenajata cu spatii verzi si locuri de parcare. 29.000 {; (0720.877.960/ 0733.096.866

107. Colentina, Doamna Ghica, BCR,

mp, 1976, cf., curat, contorizat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, bloc reabilitat termic, zona buna, linistita, 30.500 {; (0768.756.617

73. Berceni, Turnu Magurele, dec., et. parter/3, 38 mp, 2019, garsoniera spatioasa, predata la cheie, finisaje deosebite, centrala termica 24 kw, contorizare individuala dupa consum, bransare la utilitati Sector 4, ansamblu rezidential cu acces rapid catre Ratb. 32.000 {; (0733.374.103/ 0721.888.400 georgeta@sudrezidential.ro

75. Berceni-Turnu Magurele 30 mp, 1976, vand garsoniera in zona Grand Arena, langa Lidl, renovata, gresie, faianta, parchet, zugravita. Bloc langa parc reabilitat; 39.500 {; (0770.231.989

1/10, 36 mp, 1979, garsoniera confort 1, dec.a in suprafata de 36 mp. Situata la etajul 1/10, bloc 1979, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru si intabulare, 42.900 {; (021.231.23.18/ 0731.144.151

101. Cismigiu, Ion Brezoianu, garsoniera ultracentral semidec., et. 5/5, 18 mp, 1936, Garsoniera Ultracentral Cismigiu Ion Brezoianu,mobilata si utilata complet, et.5/5 plus mansarda, ideala pentru investitie,acces foarte rapid la Metrou,Ratb,Centru,Parc Cismigiu, Universitate, ocazie 34.000 {; (0752.289.029/ 0752.289.028 office@espaco.ro 102. Colentina dec., et. 1/4, 35 mp,

2018, 117 Residence situat in Mun Bucuresti sector 2 str Gorgan Spatul nr. 117, pune in vanzare un bloc de locuinte individuale, S/Ds+P+3E+4 Er, astfel garsoniera cu o suprafata utila de 39.500 euro 39.500 {; (0734.870.707 petronasimobiliare@gmail.com 103. Colentina dec., et. 1/4, 42 mp, 2010, Mr. V. Bacila, vedere rau, se vinde utilat si mobilat, dormitorul este separat de living, balconul a fost transformat in bucatarie, 52.000 {; (0741.234.794 104. Colentina rau, dec., et. 7/8, 42 mp, 1986, garsoniera confort 1, dec.a situata la etajul 7/8, suprafata de 40 mp. bloc 1986, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru , intabulare, libera. 42.900 {; (0731.144.151/ 021.231.23.18

dec., et. 6/8, 42 mp, 1986, Fundeni, aproape Parc Plumbuita, Motodrom, 15 min. metrou Obor, cf.1 sporit, bloc orientare E, vedere deschisa, pe mijloc, curata, gresie, faianta, parchet, termopan, um, libera, cadastru, intabulare, 41.500 {; (021.380.28.14/ 0737.435.628 113. Colentina, Rau, Rascoala 1907, dec., et. 8/8, 40 mp, 1986, proprietar, vand garsoniera confort 1, dec.a, 40 mp, bloc 1986, se vinde mobilata si utilata, etaj 8/8, g, f, p, um, ac, termopan, 2 lifturi, bine intretinuta, libera, luminoasa, zona linistita 40.000 {; (0735.749.123 114. Colentina, Sectia 7 Politie, dec., et.

parter/8, 36 mp, cf. 1, libera, 40.000 {; (0766.463.638

115. Colentina, sos Andronache vav de

Carrefour, semidec., et. parter/4, 33 mp, 2005, stradal vedere pe fata, bloc 2005, izolat termic, parter inalt din 4 etaje, centrala de bloc, imb. g, f, p, um, termopan, mobilata, utilata complet, cadastru intabulare, accept credit, libera. 32.900 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867 116. Colentina, Teiul Doamnei, semidec.,

et. parter/10, 31 mp, 1982, la o statie de metrou Obor, parter\10, confort 1, semidec.a. Ideal firma sau sediu de firma.In garsoniera a functionat un cabinet stomatologic si are modificari facute ca atare. Libera, 36.999 {; (0757.400.300 neagut65@gmail.com 117. Colentina, Teiul Doamnei, biserica

Sfantul Dumitru dec., et. 2/10, 32 mp, 1982, vand garsoniera confort 1, Colentina, Teiul Doamnei, langa biserica Sfantul Dumitru, recent renovata, 32 m, etaj 2/10, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare, libera. Pret 35.500 euro. 35.500 {; (0730.436.072 118. Costin Georgian, Basarabia, bloc mixt, 40,71 mp, dec., 40 mp, 1989, va propun o garsoniera in zona Costin Georgian - Basarabia, cu acces rapid la metrou. Garsoniera este situata intr-un bloc mixt, construit in 1989, dec.a si o suprafata de 40,71 mp, 45.500 {; (0722.732.975 axadomenii@yahoo.com 119. Costin Georgian, metrou, dec., et.

8/9, 36 mp, 1970, gars. conf. 1 dec.a la 3 minute de metrou g, f, p, t, um, balcon mare, bloc reabilitat, 4 lifturi, se vinde mobilata si utilata complet, cadastru, intabulare, accept credit 37.000 {; (0724.681.908 120. Crangasi Giulesti dec., et. 3/4, 41

mp, 2011, garsoniera dubla tineret in Giulesti, super pret! Se vinde mobilata si utilata; 35.000 {; (0729.946.970 121. Crangasi, dec., et. 3/4, 27 mp, 1982, vanzare garsoniera Crangasi, localizata la 2 minute distanta fata de metrou, bloc de garsoniere, constructie 1982, dec.a, suprafata totala 26,27, balcon, complet mobilata si utilata, 42.000 {; (0722.408.560 office@foreverestate.ro 122. Crangasi, studio tip loft, exclusivist, spatios dec., et. parter/10, 59 mp, 1996, ansamblu exclusivist, va pune la dispozitie apartamente de tip Loft, cu diferite suprafete utile, cu diferite compartimentari, unde se creeaza spatii armonioase si practice, bucatarie mobilata, 72.450 {; (0723.243.544/ 0799.929.024 natalin.p@star-construct.ro 123. Crangasi, Turda, Regie, dec., et. 2/9, 38 mp, 1986, exclus agentii, comisioane, direct proprietar. Vand Garsoniera dec.a (1986), in bloc mixt, cu 38 m2 utili, fiind compusa din camera de 20 m2, foarte luminoasa si spatioasa. 48.700 {; (0753.132.076 alin_stefiuc@yahoo.com 124. Cumintenia Pamantului, Valea Dof-

tanei, dec., et. 2/9, 46 mp, 2019, Drumul Taberei garsoniera spatioasa de 45,98 mp utili situata in ansamblul Atlas Residence Drumul Taberei, cu un regim de inaltime S/P/5E/9E, Bdul Timisoara 101T, in imediata vecinatate a Parcului Brancusi, 45.500 {; (0767.708.916 alexandra@atlas-residence.ro 125. Dacia, Romana, dec., et. 4/6, 43 mp,

1940, bulevardul Dacia 47, Piata Romana, vis a vis de liceul Xenopol, et. 4, su 44 mp, renovata recent, parchet, gresie, faianta, termopan, centrala termica, ac. 67.500 {; (0769.076.168/ 0724.306.586 valentincristea2001@yahoo.com 126. Dimitrie Leonida dec., et. 3/5, 38 mp, 2019, Garsoniera este foarte spatiosa si dispune de o suprafata utila de 38 mp, bucatarie inchisa, balcon de tip loja, 29.700 {; (0724.548.052

131. Doamna Ghica, Plumbuita dec., et. 2/4, 30 mp, 2017, garsoniera moderna, la cheie, imobil nou, centrala termica, stradal, 2 min. de mijloace de transport, piata, parc, etc. 39.800 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com 132. Dorobanti - Bitolia, 27 mp, 2/2+pod,

mobilata, utilata, centrala proprie, libera, doar cash, 43.500 {; (0732.698.434

133. Dorobanti Capitale investitie semidec., et. parter/2, 36 mp, 1938, 111.900 {; (0735.551.422 florin.toma@catoma.ro 134. Dorobanti, dec., et. 5/6, 1956, van-

zare exclusiva, garsoniera renovata de la zero. Blocul se afla aproape de Calea Dorobanti si Piata Victoriei, la etajul 5, cladire cu 5 etaje. 52.000 {; (0728.330.208 tentantimobiliare@yahoo.com

135. Dorobanti, Capitale dec., et. parter/4, 35 mp, 1949, Oportunitate vand studio dotari de lux, Dorobanti Capitale, vizavi de Ambasada Turciei, strada Grigore Alexandrescu 75 (langa restaurant Finca by Alioli Spania). Ideal pentru investitie, 79.000 {; (0741.330.100 sorinvoinea@mail.com 136. Dr. Taberei, ANL Brancusi dec., et. 2/4, 2008, 2/4, dec.a, 43 mp, termopan, reconfigurata, se vinde mobilata, aer conditionat. 44.900 {; (0723.962.905 imobiliare05@gmail.com 137. Dream Residence dec., et. 6/6, 46 mp, 2018, Dream Residence, sector 5, garsoniera, dec., complet finisat, disponibil sept-oct 2018, et 6 din 6, loc parcare suprateran 2.000 euro, loc parcare subteran 5.000 euro, credit Prima casa. 41.900 {; (0734.824.188 138. Dream Residence, dec., et. 6/6, 46

mp, 2018, Dream Residence, sector 5, 2 camere, dec., complet finisat, disponibil sept-oct 2018, et 6 din 6, loc parcare suprateran 2.000 euro, loc parcare subteran 5.000 euro, credit prima casa, 41.900 {; (0734.824.188 139. Dream Residence, dec., et. 6/6, 43 mp, 2018, Dream Residence, sector 5, garsoniera, dec., complet finisat, disponibil sept-oct 2018, et 6 din 6, loc parcare suprateran 2.000 euro, loc parcare subteran 5.000 euro, credit prima casa, 38.900 {; (0734.824.188 140. Dream Residence, dec., et. 6/6, 44 mp, 2018, Dream Residence, sector 5, garsoniera, dec., complet finisat, disponibil sept-oct 2018, et 6 din 6, loc parcare suprateran 2.000 euro, loc parcare subteran 5.000 euro, credit prima casa, 38.900 {; (0734.824.188 141. Dristor semidec., et. 2/10, 32 mp, 1970, P-ta Rm Sarat, 3 min metrou sau parc IOR, stradal, libera, acte la zi, acces imediat la tramvai, 39.500 {; (021.253.01.13/ 0745.087.966 office_treibrazi@yahoo.com 142. Dristor 1 minut metrou confort 2 semidec., et. 5/10, 20 mp, 1979, semidec.a, 5/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, renovata recent, cadastru intabulare, pret negociabil, 25.900 {; (0765.874.442 143. Dristor metrou - Park Lake, semidec., et. 4/10, 31 mp, 1970, Piata Ramnicu Sarat, garsoniera semidec.a, recent renovata, toate imbunatatirile, se vinde mobilata, utilta, ideal investitie (se inchiriaza cu 250-300), 3-4 minute metrou, stradal, vedere spate, 49.990 {; (0732.135.470 144. Dristor metrou, chiar pe Mihai Bravu, McDonald’s, semidec., et. 1/14, 45 mp, 2015, stradal, vedere spate, bloc 2015, 2 lifturi, complet mobilata si utilata modern, aer conditionat, centrala, balcon, bucatarie inchisa, baie spatioasa, toate actele. 64.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 145. Dristor metrou, garsoniera de van-

zare OVA 122902 dec., et. 4/10, 33 mp, 1976, 50.000 {; (0752.099.439/ 021.326.22.14 office@catalogrezidential.ro

146. Dristor, dec., et. 1/10, 36 mp, 1980,

Dristor, Mihai Bravu, etaj 1, 36 m, dec.a, balcon inchis, usa metalica, termopan, zugravita, gresie si faianta, cadastru si intabulare, apropiere metrou. (0788.100.999

147. Dristor, semidec., et. 9/10, 33 mp,

1970, Parklake, Liviu Rebreanu, et.9/10, bloc civilizat, mobilata si utilata complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, libera, pretabil investitie, apropiere metrou, acte facute, usor disc. 45.500 {; (0724.370.636/ 0724.262.436 mfirut@yahoo.com 148. Dristor, 5 minute metrou, pe strada Istriei, dec., et. parter/4, 34 mp, dec.a, bloc mixt, reabilitat, fara balcon, geam baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, libera, mobilata si utilata toate actele, 45.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 149. Dristor, Bobocica, str Lacramioarei, dec., et. 3/4, 36 mp, 1981, 10 minute metrou Dristor, et 3/4, dec.a, 36 mp, bloc mixt propus spre reabilitare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi noi de interior, balcon inchis termopan, accepta credit. 43.500 {; (0722.555.660 advaimob@yahoo.com 150. Dristor, chiar la metrou, semidec., et. 8/10, 31 mp, 1970, garsoniera renovata recent, toate imbunatatirile, mobilata, utilata, scara curata, bloc reabilitat, ideal investitie. 45.000 {; (0732.135.470 151. Dristor, metrou dec., et. 5/10, 38 mp,

1976, B-dul Camil Ressu, garsoniera spatioasa, dec.a, vestibul, debara, balcon, bloc mixt, anvelopat, vedere pe spate, metrou la 3 minute, acte preg?tite in vederea vanzarii. Exclusivitate, 53.000 {; (0736.273.373 claudiu.marketing@gmail.com

152. Dristor, metrou Dristor, Mihai Bravu,

stradal semidec., et. 6/10, 32 mp, 1970, bloc reabilitat, semidec.a, 32 mp, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon inchis, usa metal, libera, acte la zi, potential investitie, apropiere metrou Dristor, Mihai Bravu, Parc IOR. Merita, 42.500 {; (0768.198.235

153. Dristor, metrou, garsoniera de van-

zare, OVA 119285 semidec., et. 1/10, 33 mp, 1986, 43.500 {; (0752.099.439/ 021.326.22.14 office@catalogrezidential.ro

dec., et. parter/3, 30 mp, 2018, Vanzare garsoniera 30 mp bloc nou, zona linistita. Imobilul se preda finisat si racordat la toate utilitatile. Acces rapid la mijloacele de transport in comun. Direct dezvoltator. Comision 0, 26.500 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro

154. Dristor, Nicolae Grigorescu, Ilioara semidec., et. 6/7, 67 mp, 2009, Dristor, N. Grigorescu, Ilioara un minut metrou, oferim spre vanzare o gars cf. 1 sporit 67 mp, bloc nou 2009, 6/7, mobilata/utilata termopan, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, centrala proprie. 58.000 {; (0722.542.692/ 0761.532.117 pavimobiliare@yahoo.com

128. Doamna Ghica semidec., et. parter/4, 38 mp, 2017, apartament cochet, cu curte in proprietate, finisat la cheie, disponibil imediat, centrala termica proprie, imobil nou, zona linistita, la cca. 5 min. de mijloacele de transport in comun, piata, parc. 62.000 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com

155. Dristor, Nicolae Grigorescu, Ilioara, dec., et. 6/7, 45 mp, 2009, Dristor, N. Grigorescu, Ilioara, bloc nou 2009, gars. cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala proprie, etaj 6/7, 45 mp + 28 mp terasa, 58.000 {; (0761.532.117/ 0722.542.692 lacramioara_munteanu@yahoo.com

129. Doamna Ghica dec., et. 3/4, 33 mp,

156. Dristor, Ramnicu Sarat, Fizicienilor,

127. Dimitrie Leonida, Popesti Leordeni

2017, garsoniera la cheie, finisaje moderne, contorizare individuala, imobil nou, stradal, zona parcului, la cca. 2 min. de mijloace de transport in comun. 43.200 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com 130. Doamna Ghica, semidec., et. parter/4, 31 mp, 2017, garsoniera modern finisata, la cheie, curte in proprietate, nou construita, zona verde, linistita,la cca.5 min. de mijloacele de transport in comun, disponibila imediat. Se accepta plata prin credit, 50.000 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com

sector 3 semidec., et. parter/2, 32 mp, 2018, garsoniera superba, 31.21 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii 42.900 {; (0770.450.450/ 0771.246.246 office@estimobiliar.ro 157. Drumul Taberei semidec., et. 6/9, 31 mp, 1974, Auchan, Billa cf. 1 semidec., etaj 6/9, gresie, faianta, parchet masiv, posibilitate mobilata / utilata, libera, 2 lifturi, pret usor discutabil, 37.500 {; (0786.325.401

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


28

22 octombrie 2018

4

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 158. Drumul Taberei semidec., et. 6/10, 33 mp, 1974, Favorit, cf. 1 semidec., etaj 6/9, parchet, gresie, faianta, geam bucatarie, exterior, usa metalica, 2 lifturi, acte, acc credit, 36.000 {; (0786.325.401 159. Drumul Taberei dec., et. 4/11, 35 mp, 2019, garsoniera de tip B in complex Plaza Residence. Faza 2. Unitatile se predau semifinisate. 42.100 {; (0738.713.282/ 0738.713.283 office@plazaresidence.ro 160. Drumul Taberei dec., et. 9/10, 31 mp, 1980, Garsoniera mobilata modern, utilata complet, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopane, balcon inchis cu termopan, AC, instalatii noi, sanitare si electrice, 2 lifturi. 40.000 {; (0735.180.716 angipetrisor@yahoo.com 161. Drumul Taberei dec., et. 3/11, 2019, garsoniera tip C in complex Plaza Residence Faza 2. Unitatile se predau semifinisate. Termen de finalizare octombrie 2019; 46.400 {; (0738.713.282/ 0738.713.283 office@plazaresidence.ro 162. Drumul Taberei dec., et. 1/5, 50 mp,

2008, Valea Furcii, etaj 1/5, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis si garaj. 52.000 {; (0786.325.401 163. Drumul Taberei - Sibiu, semidec., et.

4/10, 31 mp, 1980, garsoniera semidec.a, cu balcon, situata la etajul 4 unui imobil de 10 etaje construit in 1980 si fara risc seismic. Imbunatatiri: termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, 35.900 {; (0722.816.821 marcel@k-imobiliare.ro 164. Drumul Taberei - Bvd. 1 Mai (Com-

pozitorilor) semidec., et. 8/10, 1982, garsoniera cf 1, etaj 8/10, an 1982, balcon inchis in termopan, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopane, mobilata si utilata, renovata recent 2018 Libera acte pregatite pentru vanzare, 41.000 {; (0732.624.689

165. Drumul Taberei - Sibiu, semidec., et.

parter/10, 31 mp, 1980, garsoniera semidec.a, cu balcon, situata la parterul unui imobil de 10 etaje construit in 1980 si fara risc seismic. Garsoniera nu are imbunatatiri. Pret negociabil; 31.500 {; (0722.816.821 marcel@k-imobiliare.ro

166. Drumul Taberei 34- Plazza, et. 3/10,

33 mp, 1980, cf 1, parchet, termopan, usa metalica, gresie, faianta (vechi) partial mobilata utilata, libera, acte acc credit, 43.000 {; (0786.325.401

167. Drumul Taberei, semidec., et. 8/9, 33

mp, 1974, 1 Mai, Compozitorilor, stradal, cf. 1, semidec., renovata aug 2018, gresie, faianta, parchet bambus, termopan, usa metalica, libera, toate actele, acc credit. 45.000 {; (0786.325.401 168. Drumul Taberei, semidec., et. 8/10,

b-dul 1 Mai, garsoniera confort 1, curata, se vinde mobilata. 37.500 {; (0744.178.215

169. Drumul Taberei, semidec., et. 7/9, 33

mp, 1974, Brasov, stradal, linia 41 Plaza Romania, cf 1 semidec., etaj 7/10, gresie, faianta, usa metalica, termopan, mobilata, utilata, toate actele cash/credit, 37.000 {; (0786.325.401 170. Drumul Taberei, dec., 27 mp, 1980,

City Hotel, Romancierilor, et. 4, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilata modern, curata, utilata complet, aer conditionat, se vinde mobilata exact ca in poze, libera, acte, 32.000 {; (0724.370.636/ 0724.262.436 mfirut@yahoo.com 171. Drumul Taberei, semidec., et. 8/10,

Drumul Taberei - Moghioros, gars., 22 mp, semidec.a, zona deosebita, intretinere foarte mica, piata, parc, acte la zi, 25.000 {; (0787.763.997 172. Drumul Taberei, semidec., et. 8/10, 33 mp, 1975, Favorit - Sibiu, 8/10, cf. 1, sdec, foarte curata, mobilata si utilata, libera, cu toate actele pregatite pentru vanzare. Imediat statii Ratb, AFI Cotroceni, Kaufland, metrou Politetehnica 7min. 35.900 {; (0760.654.544 173. Drumul Taberei, dec., et. 3/11, 39 mp, 2019, garsoniera de tip C in complex Plaza Residence Faza 2. Unitatile se predau semifinisate, termenul de finalizare este in octombrie 2019 46.400 {; (0738.713.282/ 0738.713.283 office@plazaresidence.ro 174. Drumul Taberei, dec., 2019, Prelungirea Ghencea, ansamblu rezidential, garsoniera S-30mp- 29.900 euro si s40.20mp- 38.900E, dec., la cheie, livrare martie 2019. www.confortresidence.eu 29.900 {; (0741.160.332 175. Drumul Taberei, 1 Mai, semidec., et.

7/9, 32 mp, 1972, 7/9, renovata, totul nou, libera, bloc caramida, 2 lifturi, stradal, ideeal investitie. 45.000 {; (0769.470.920 176. Drumul Taberei, 1 Mai, Compozito-

rilor semidec., et. 8/10, 31 mp, 1972, et 8/10, Nou Renovata, are balcon, acte la zi, accept credit, 43.000 {; (0786.325.404 mihai.publicimob@gmail.com 177. Drumul Taberei, 1 Mai-Compozito-

rilor, Sibiu, semidec., et. 8/10, 32 mp, 1972, et 8/10, cf 1, semidec.a, apropiere statia de Metrou Favorit (3 min), fara imbunatatiri majore, varianta cu geam la bucatarie, 2 lifturi, scara curata fara restantieri, acte pregatite, 36.000 {; (0786.325.404 mihai.publicimob@gmail.com

178. Drumul Taberei, 42 mp, garsoniera, dec., et. 1/6, 42 mp, 2018, garsoniera situata in zona Drumul Taberei, dec.a, suprafata utila 42 mp, etaj 1/6, se preda finisata cu finisaje de calitate superioara, contorizare individuala la toate utilitatile. 44.900 {; (0764.665.766/ 0725.597.221 simona.b@star-construct.ro 179. Drumul Taberei, Aleea Poiana Sibiu-

lui semidec., et. 6/10, 18 mp, 1970, Garsoniera se vinde mobilata si utilata, daca se doreste. Totul inclus in pret. Etajul 6, intr-un bloc de garsoniere. Vecini civilizati si costuri de intretinere mici. Se accepta credit, 26.500 {; (0721.115.770 dragomirdianamaria@gmail.com

180. Drumul Taberei, ANL Brancusi, dec.,

et. parter/3, 42 mp, 2018, garsoniera dec.a, orientare sud, bucatarie separata, finisaje la cheie, centrala, fara comision, bloc nou p+3+pod, bransat utilitati, finalizat, 100 m Ratb 168, metrou 950 m, se accepta credit, 39.000 {; (0749.115.511/ 0745.005.500 proprietatinoi@gmail.com

181. Drumul Taberei, ANL Brancusi, dec.,

et. 1/4, 43 mp, 2008, garsoniera dubla 43 mp, dec.a, etaj 1/4, bloc 2008, gresie, faianta, parchet, termopane, bloc reabilitat, loc de parcare ADP, pentru mai multe detalii contactati-ma telefonic. 46.500 {; (0732.624.689

182. Drumul Taberei, Bd. 1 Mai (Compoz-

itorilor) semidec., et. 8/10, 32 mp, 1974, Garsoniera semidec.a, etaj 8/10, 32mp, an 1974, bloc reablitat, imbunatatiri termopane, usa metalica. Se accepta credit. Acte pregatite pentru vanzare. Garsoniera este libera. 40.000 {;

183. Drumul Taberei, Bd. 1 Mai (Compoz-

itorilor) semidec., et. 8/10, 32 mp, 1974, Garsoniera semidec.a, etaj 8/10, 32mp, an 1974, renovata total, gresie, faianta, parchet, usi interior, usa metalica, termopane, instalatia sanitara si electrica schimbate 2018. 43.000 {; (0732.624.689 184. Drumul Taberei, bd. Timisoara, dec.,

1981, et. 4, mobilata si utilata, libera, aproape RATB, statie metrou, acte, disc., 32.000 {; (0763.698.327/ 0744.994.267

185. Drumul Taberei, Brancusi, imobil nou, Ratb 2 min dec., et. 2/5, 43 mp, 2018, Drumul Taberei, Brancusi, dec.a, 43 mp utili, 2 minute Ratb, finisaje superioare, 2 minute pana la parc, 10 minute Kaufland si viitoarea statie de metrou Brancusi, 44.900 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro 186. Drumul Taberei, Brancusi, imobil

nou, RATB 2 min. dec., et. 1/5, 43 mp, 2018, finisaje superioare, 2 minute pana la parc, 10 minute Kaufland si viitoarea statie de metrou Brancusi. 42.760 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro 187. Drumul Taberei, Brancusi, Valea Doftanei et. 2/9, 46 mp, 2019, Garsoniera dec.a in ansamblul Atlas Residence, Drumul Taberei, localizat in Bdul Timisoara 101T cu un regim de inaltime s/p/5e/9e, 45.500 {; (0767.708.916/ 0724.492.144 alexandra@atlas-residence.ro 188. Drumul Taberei, Cartier Brancusi

dec., et. 4/5, 36 mp, 2019, Garsoniera 36.12 mp utili, Drumul Taberei, Valea Oltului, 36.000 {; (0724.492.144/ 0767.708.916 oana@atlas-residence.ro 189. Drumul Taberei, Compozitorilor

semidec., et. 8/10, 34 mp, 1972, Compozitorilor, stradala, libera, bloc reabilitat, intabulare, se accepta credit 40.000 {; (0729.954.445 190. Drumul Taberei, Favorit semidec., et.

8/10, 32 mp, 1974, Gars. semid. 31 m, bloc 1974, et. 8/9, zona foarte buna. Gars. este renovata si se poate vinde mobilata si utilata pentru cine doreste. Favorit, nu mai necesita investitii, merita vizionata! 40.500 {; (0760.654.553 mihaelaz.concept@gmail.com

191. Drumul Taberei, Favorit, semidec., et. 9, 34 mp, 1974, garsoniera, confort 1, etaj 9, stradal, fara imbunatatiri, acces usor la transportul in comun, aproape de zona comerciala, scoala, gradinita, parc, piata. Libera. 29.888 {; (0767.138.049/ 0737.773.515 viorica_pirleaimob@yahoo.com 192. Drumul Taberei, Favorit, semidec.,

et. 5/9, 32 mp, 1968, vand garsoniera, bloc de garsoniere, termopan, aer conditionat, usa metalica, gresie si faianta in baie si bucatarie. Negociabil. 41.000 {; (0741.228.464 mihai2480@yahoo.com 193. Drumul Taberei, Ghencea semidec.,

et. 9/10, 27 mp, 1983, garsoniera confort 1 in bloc mixt, dec.a, etaj 9/10, usa metalica, balcon jnchis cu termopan, parchet, aer conditionat, accepta credit, c+i 32.500 {; (0730.556.914 ionnedea.khc@gmail.com 194. Drumul Taberei, Ghencea, semidec.,

et. 9/10, 27 mp, 1984, Drumul Taberei, Ghencea, confort 1, semidec.a, etaj 9/10, 28 mp., faianta, parchet, balcon inchis in termopan, usa metalica, constructie 1984, bloc mixt, 33.500 e negociabil. 32.500 {; (0728.874.507 costinviziru.khc@gmail.com 195. Drumul Taberei, Kaufland Brancusi

(Valea Oltului), dec., et. 5/9, 40 mp, 2018, Triplea Residence -garsoniere, Drumul Taberei, Valea Oltului, zona Kaufland, Brancusi, (0799.945.262/ 0733.072.550 vanzari@triplea-residence.ro 196. Drumul Taberei, Lasermed dec., et. parter/10, 38 mp, 1980, 38 mp, c-tie 1980, dec.a, gresie, faianta, parchet, termopan, usi noi interior, geam mare la baie, bloc mixt. Acces usor Ratb, scoli, parcuri, piata, în apropiere de viitoarea gura de metrou, 42.500 {; (0769.470.920 197. Drumul Taberei, metrou Valea Ialomitei dec., et. parter/9, 39 mp, 2018, Triplea Residence, garsoniera, Drumul Taberei, Valea Oltului, zona Kaufland Brancusi, 5 minute pana la metroul Valea Ialomitei; (0799.945.262 vanzari@triplearesidence.ro 198. Drumul Taberei, metrou Valea Ialomitei, dec., et. 3/5, 35 mp, 2018, parc Brancusi, bloc nou scara 2 in cartierul ANL Brancusi Drumul Taberei, la 3 min. de metrou Valea Ialomitei, langa Parcul Brancusi. Proiectul nostru iti ofera toate avantajele unui stil de viata linistit 36.900 {; (0765.416.461 office@drumultabereibrancusi.ro 199. Drumul Taberei, metrou Valea Ialomitei, dec., et. 6/9, 39 mp, 2018, Triplea Residence - garsoniera, Drumul Taberei, Valea Oltului, zona Kaufland Brancusi, 5 minute pana la metroul Valea Ialomitei, (0799.945.262 vanzari@triplea-residence.ro 200. Drumul Taberei, particular, semidec.,

et. 8/10, 32 mp, 1974, particular Drumul Taberei, semidec.a, bloc reabilitat, stadal bld. 1 Mai, nr 22 bl. 4S 14, 8\10, pret nediscutabil 40000 euro, 40.000 {; (0735.857.619 201. Drumul Taberei, Piata Moghiorsos semidec., et. 1/10, 31 mp, 1990, garsoniera cu o suprafata generoasa de 33 mp situata intr-o zona linistita in Drumul Taberei, cu acces rapid catre arterele principale. Bucataria, balconul si grupul sanitar sunt inchise 38.500 {; (0766.443.932 cosmin.vasilache@houseprividers.ro 202. Drumul Taberei, Plaza Romania, vanzare garsoniera semidec., et. parter/10, 31 mp, 1979, 36.900 {; (0758.098.743 sebastian.stroe@galaxyimob.ro 203. Drumul Taberei, Romancierilor, dec.,

et. parter/4, 36 mp, 1970, garsoniera conf. 2, imbunatatiri partiale, nu are balcon, gaze naturale la butelie, nu accepta credit bancar, nu negociaza pretul, loc de parcare, comision agentie, plata numerar, actele ok, 28.500 {; (0723.351.895/ 0745.351.895 tinaparaschiv@yahoo.com

204. Drumul Taberei, Sibiu x 1 Mai, semi-

dec., et. 7/10, 32 mp, 1973, garsoniera cf. 1 semidec, et 8/10, renovata complet, lux, libera, predare imediata, se poate viziona oricand 44.000 {; (0773.929.072

205. Drumul Taberei, Sibiu, semidec., et.

8/9, 32 mp, 1972, garsoniera cf 1, 32 mp balcon inchis in termopan, usa metalica, bloc reabilitat. Acte pregatite pentru vanzare, pentru mai multe detalii contactatima, libera. 40.500 {; (0732.624.689

206. Drumul Taberei, Valea Oltului, Brancusi, sector 6 semidec., et. parter/9, 49 mp, 2019, garsoniera cu terasa disponibila in ansamblu rezidential nou situat in zona de vest, cartier Brancusi, suprafata utila 32.87 mp + terasa 16.50 mp, pret 47500 euro-TVA 5% inclus. 47.500 {; (0724.492.144/ 0767.708.916 oana@atlas-residence.ro 207. Drumul Taberei, Valea Oltului, Bran-

cusi, sector 6 dec., et. 3/9, 49 mp, 2019, garsoniera dec.a, etaj 3 din 9, suprafata 49.89 mp utili, bloc nou, Cartier Brancusi, Valea Oltului, predare vara 2019, pret: 48000 euro TVA 5% inclus. Comision 0. 48.000 {; (0724.492.144/ 0767.708.916 oana@atlas-residence.ro

208. Drumul Taberei, Valea Oltului, Carti-

er Brancusi dec., et. 7/7, 40 mp, 2017, oferta, bloc caramida, garsoniera finisata, et.7/7, finisaje moderne alegere, tamplarie Rehau, lift, centrala proprie, centru medical Brancusi, metrou Valea Ialomitei, Ratb 168, TVA inclus, parc copii. 41.500 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro 209. Drumul Taberei, Valea Oltului, Carti-

er Brancusi dec., et. 5/8, 39 mp, 2017, oferta, bloc nou caramida, tronson 5, et. 5/8, finisaje import alegere, apometre, centrala proprie, lift, metrou statie Valea Ialomitei, Ratb 168, centru medical Brancusi, loc joaca copii, tva inclus. 39.500 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro 210. Drumul Taberei, Valea Oltului, Cartier Brancusi dec., et. 6/8, 35 mp, 2017, oferta, tronson 4, garsoniera spatioasa, et. 6/8, finisaje moderne alegere, tamplarie Rehau, centrala proprie, centru medical Brancusi, metrou statia - Valea Ialomitei, Ratb 168, Tva inclus, parc copii, 36.900 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro

211. Drumul Taberei, Valea Oltului, sector

6 dec., et. 3/9, 45 mp, 2019, garsoniera 46 mp utili, dec.a, bloc nou ansamblu ANL Brancusi- Valea Oltului.Termen finalizare: octombrie 2019, 45.500 {; (0724.492.144/ 0767.708.916 oana@atlas-residence.ro

212. Drumul Taberei, Valea Oltului, sector

6 dec., et. 7/8, 39 mp, 2018, Garsoniera dec.a, 39.34 mp, etaj 7 din 8, finisata la cheie, obiecte sanitare incluse, centrala proprie Immergas, in ansamblu nou situat in spatele Cartierului Brancusi. 39.500 {; (0724.492.144 oana@ideal-residence.ro

213. Drumul Taberei,Kaufland,Cumintenia Pamantului dec., et. 2/9, 2019, garsoniera cocheta de 38,90 mpu, orientare cardinala S-E, situata la etajul, in ansamblul Atlas Residence Drumul Taberei, localizat in Bdul Timisoara 101T cu un regim de inaltime S/P/5E/9E. 37.600 {; (0767.708.916 alexandra@atlas-residence.ro 214. Drumul Taberei- Plaza garsoniera confort 2, etaj 9/10, mobilata, utilata, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, masina spalat, TV, 25.000 {; (0721.664.591 215. Eroii Revolutiei semidec., et. 2/10, 31

mp, 1970, Piata Progresul stradal, garsoniera cf. 1 semidec., etaj 2, renovata septembrie 2018, gresie, faianta, parchet de 10 mm, usi schimbate, termopan, totul nou, calitate superioara, libera, toate actele, 35.500 {; (0773.910.634 216. Eroii Revolutiei - Pieptanari, et.

parter/4, 17 mp, garsoniera, confort 3, bloc reabilitat, libera, cu imbunatatiri, acte la zi, ocazie, 8.500 {; (0762.146.702/ 0737.216.782 217. Eroii Revolutiei, Pieptanari, et. parter/4, garsoniera, confort 3, imbunatatiri, gaze, pret discutabil, 8.000 {; (0764.182.655 218. Ferdinand, Bucur Obor dec., et.

parter/4, 28 mp, 1970, Ferdinand, Bucur Obor, garsoniera confort 1 dec., parter/4, fara imbunatatiri, suprafata 28 mp, bloc 1970, reabilitat termic, stradal, vedere pe spate; 35.000 {; (0771.265.376 agentie9@mauwis.ro 219. Ferdinand, Iancului, Avrig, Bucur

Obor semidec., 32 mp, 1985, central, acces imediat spre orice directie cu orice transport, zona excelenta, amplasare garsoniera excelent?. renovari, fara probleme de parcare. 46.500 {; (0720.429.188 indicativ0@yahoo.ro 220. Ferentari dec., et. 1/4, 38 mp, 2016,

Garsoniera confort 1 dec.a, etaj1/4, constructie 2016, 38 mp, balcon 4 m, bloc caramida, finisata la cheie, mobilata utilata complet, totul nou, nu a fost locuita, baia este dispusa cu bideu, 25.000 {; (0732.592.007 georgedann74@yahoo.com

221. Fizicienilor, str. Lacramioarei dec., et. 3/5, 20 mp, 1982, Fizicienilor va oferim la vanz pe str. Lacramioarei o gars. cf. 2, dec., in S= 19,80 mp, situata la et. 3/5, intrun bloc reabilitat termic. Gars este libera, foarte murdara si fara gaze trase in gars, 20.890 {; (0733.657.211 danyion67@yahoo.com 222. Floreasca dec., et. demisol/3, 29 mp, 1960, garsoniera este renovata, dotata cu mobilier si electrocasnice noi; suprafata utila este de 29 mp; este amenajata functional, modern, se vinde mobilata si utilata ca in fotografii; zona este linistita, 45.000 {; (0758.022.582 corina.cocos@h-b.ro 223. Floreasca semidec., et. 4/4, 22 mp,

1960, Garsoniera zona Floreasca, semidec.a, etaj 4/4, fara risc seismic, metrou, parc in apropriere, necesita renovare, 39.000 {; (0733.389.938 224. Foisorul de Foc, dec., et.

parter/parter, 11 mp, 1970, garaj la curte comuna (curata, linistita)-10,5 m. Ziduri din beton, subsol, terasa, cu terenul de sub. Dimensiuni: 4,22 x 2,67 mp. Inaltimea 2,5 m, subsol 2 m. Daca-i modificat pt. birou, locuinta, afaceri, 10.000 {; (0766.480.101 moiseana@yahoo.com 225. Fundeni - spitalul Oncologic et. 1/4,

41 mp, 2018, complex de 6 blocuri, p+4, garsoniere si apartamente cu 2,3 camere, finisaje la alegere incluse, loc de parcare, parc 5000mp, loc de joaca, finalizare incepand cu septembrie 2018, tva 5% inclus, 35.000 {; (0724.377.294/ 0722.150.440 damairconstruct@yahoo.com

226. Fundeni, et. 2/4, 41 mp, 2018, com-

plex rezidential, Dobroesti - str. Stejarului, 6 blocuri, garsoniere, ap 2 si 3 camere), p+4, lift, parc 5000mp, parcare, loc de joaca, termen de finalizare incepand cu septembrie 2018, 35.000 {; (0724.377.294/ 0722.150.440 damairconstruct@yahoo.com

227. Fundeni, dec., et. 3/3, 45 mp, 2016, Dobroesti - strada Marului, bloc 2016 locuit in totalitate, garsoniera dec.a, finisaje noi, cadastru, credit sau cash, ideal locuit sau investitie, 45.000 {; (0724.377.294/ 0722.150.440 vegasimobiliare@yahoo.com 228. Gara de Nord, Ministerul Transpor-

turilor, semidec., et. 9/10, 27 mp, 1965, garsoniera. Garsoniera Gara de Nord Ministerul Transporturilor, spatioasa 27 mp,mobilata si utilata complet,et 9/10,bloc reabilitat termic la 5 min de Metrou,Ratb,piata, magazine, scoli, ideala pentru investitie, 35.000 {; (0752.289.029/ 0752.289.028 office@espaco.ro 229. Garsoniera - Metalurgiei dec., et. 3/5, 34 mp, 2018, garsoniera, dec.a, etaj intermediar, suprafata utila 34 mp, finisaje lux, balcon generos.Disponibila imediat. 36.000 {; (07333737483/ 0732.585.966 craciun_ioana90@yahoo.com 230. Garsoniera Brancoveanu Izvorul Rece, 31 mp, stradal, et9, ocazie! semidec., et. 9/10, 31 mp, 1978, 38.500 {; (0723.542.482 raluca.vintila@galaxyimob.ro 231. Garsoniera dec.a, Direct Dezvoltator, dec., et. 1/4, 36 mp, 2018, cu o suprafata utila de 35,85 mp, cu balcon, situata la o distanta de 12 minute de metrou, disponibila la etajele 1, 2, 3, 4, intr-un imobil avand un regim de inaltime de P+4E, cu loc parcare bonus, 35.500 {; (0731.169.114/ 0756.565.565 office@titanu-nou.ro 232. Garsoniera Pantelimon, Ivonco Residential et. parter, 35 mp, 35 mp util parter, 3, 4, 5, 32.500 euro + TVA 5% 34.125 {; (0744.651.044/ 0744.798.859 dan.popescu@mike.com.ro 233. Garsoniera, 42mp, imobil nou dec.,

et. 2/5, 42 mp, 2018, 39.900 {; (0724.204.724 robert.petre@activimob.ro 234. Ghencea, Drumul Cooperativei, dec., 48 mp, 2018, 110h, studio spatios, zona noua, incinta privata, RATB 185 la 50m, mega la 100m, gradinita pe strada, scoala la 2 min cu masina. Bloc mixt. Se preda la cheie in Decembrie. 34.000 {; (0735.170.042 constantin.eugen@yahoo.com 235. Giulesti sector 6, 20 mp, garson-

iera, parter, cu curte interioara 20 mp in proprietate, ocazie, 15.000 {; (0764.182.655

236. Giulesti, 21 mp, 2004, garsoniera,

confort 2, imbunatatiri, zona buna, merita vazuta, 17.000 {; (0762.146.702/ 0737.216.782

237. Giurgiului semidec., et. 4/4, 36 mp,

2013, Garsoniera sos Giurgiului confort 1 sd, etaj 4/4, 36 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, um, centrala, gaze, libera, mobilata, cadastru, intabulare, 27.000 {; (0732.592.007 georgedann74@yahoo.com 238. Giurgiului, Baduc, garsoniera, gre-

sie, f, parchet, t, um, gaze, acte la zi 10.500 {; (0766.862.569

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

239. Giurgiului, Luica, dec., et. 4/4, 27

mp, 1978, Garsoniera dec.a, living, bucatarie, hol, baie, utilata, centrala+ac, posibilitate investitie. Merita vizionata, 27.000 {; (0724.234.365 violetaion@yahoo.com

240. Grand Arena Mall dec., et. 1/5, 36 mp, 2018, Garsoniera propusa spre vanzare amplasata in sectorul 4 al capitalei, zona Metalurgiei(Carrefour Grand Arena). 0% comision direct dezvoltator! 30.000 {; (0737.500.381 andrei.niculescu@zonadesud.ro 241. Grigorescu, Trapezului, semidec., et. 1/2, 41 mp, 2018, Trapezului, bloc nou, etaj 1 din 2, dec.a, bucataria inchisa, predare la cheie, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala termica.Comision 0. Pentru detalii, Georgiana. 44.900 {; (0726.904.451 georgiana.l@star-construct.ro 242. Grigorescu, Trapezului, dec., et. 1/2, 39 mp, 2018, Trapezului, bloc nou, etaj 1 din 2, dec.a, bucataria inchisa, predare la cheie, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala termica. Comision 0. Pentru detalii, Georgiana. 46.000 {; (0726.904.451 georgiana.l@star-construct.ro 243. Grozavesti, Lacul Morii, Crangasi,

dec., 48 mp, 2019, Dambovita10.ro ansamblu rezidential la cateva minute mers pe jos de metrou Petrache Poenaru. Predare sfarsitul anului 2019. Garsoniera cu suprafata 48 mpc (43 mpu), dec.a, bucatarie inchisa +TVA 52.884 {; (0733.338.647/ 0730.177.245 contact@dambovita10.ro 244. Grozavesti, Lacul Morii, Crangasi,

dec., et. 3/11, 48 mp, 2019, Dambovita10.ro ansamblu rezidential la cateva minute mers pe jos de metrou Petrache Poenaru. Predare sfarsitul anului 2019. Garsoniera cu suprafata 48 mpc (43 mpu), dec.a, bucatarie inchisa +TVA 52.884 {; (0733.338.647/ 0730.177.245 contact@dambovita10.ro 245. Haliu, Independentei dec., et. 2/4, 30

mp, 2018, Garsoniera deosebita cu balcon la cheie-mutare imediata. 24.500 {; (0744.431.780 florin.sararu2018@gmail.com 246. Iacob Andrei, et. parter/4, garson-

iera, confort 3, centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, cadastru si intabulare. Negociabil, 12.500 {; (0761.446.979/ 0748.551.054 247. Iancului semidec., et. 6/10, 32 mp, 1980, garsoniera renovata, zona excelenta, 6 minute metrou Iancului, bloc 1980, etaj 6 din 10, vedere spate, gresie, faianta, termopane, parchet, baie si bucatarie mobilate, libera, poze la cerere, neg.; 44.800 {; (0770.236.072/ 0749.131.838 248. Iancului semidec., et. 10/11, 33 mp,

1977, Iancului, bloc stradal mixt la 3 minute de metrou, garsoniera semidec.a, cu interior curat gresie, faianta, parchet, termopan, intrare stradala vedre spate balcon mare, vedere libera. 39.500 {; (0770.437.570 249. Iancului Avrig, semidec., et. 3/10, 31

mp, 1980, garsoniera semidec.a, gresie faianta parchet termopan, mobilata utilata , acte la zi libera. Ideal Investitie. Metrou Iancului 5 minute; 46.500 {; (0771.791.542 250. Iancului metrou, garsoniera de van-

zare OVA 119560 semidec., et. 6/10, 34 mp, 1980, 44.000 {; (0752.099.439/ 021.326.22.14 office@catalogrezidential.ro

251. Iancului, semidec., et. 6/10, 32 mp, 1980, garsoniera Iancului, 32 mp, 1980, gresie, faianta, parchet, termopane, cadastru, intabulare, 8 minute de metrou Iancului, 12 minute de Piata Obor, 5 statii de troleibuz de Piata Universitatii, libera; 43.990 {; (0749.131.838 252. Iancului, adiacent la 5 minute de

metrou, dec., et. parter/4, 30 mp, 1965, bdul Ferdinand stradal, garsoniera bloc mixt din caramida, bloc izolat termic 2017, apropiere metrou, piata Obor, mall, supermaket libera. 34.000 {; (0765.404.301/ 0765.404.303 253. Iancului, Avrig, metrou, et.3 semi-

dec., et. 3/10, 32 mp, 1980, semidec.a, amenajata, gresie, faianta, parchet, termopan, se vinde mobilata/utilata, acte la zi, libera, ideal investitie, 5 minute metrou Iancului, Obor, Ferdinand, Mihai Bravu. 45.500 {; (0768.198.229 254. Iancului, Elev Stefanescu semidec.,

et. parter/10, 1970, VG- Iancului, Elev Stefanescu, la 5 min. de metrou Iancului. Bloc de garsoniere din 1970, p/10 sd, 33 mp, vedere pe Vest, libera, fara imb, acte, libera, 38.900 {; (0724.579.843 ardeleanu.danyel@gmail.com 255. Iancului, garsoniera la 5 min. de metrou, super oferta semidec., et. 4/10, 35 mp, 1980, 41.500 {; (0734.709.930 beatrice@galaxyimob.ro 256. Iancului, metrou, semidec., et.

10/11, 32 mp, 1977, garsoniera, semidec.a, et. 10/11, 32 mp, constructie 1977, necesita imbunatatiri, cadastru, intabulare, libera. 40.000 {; (0749.199.193 cornelia.ionita@confortcasaimobiliare.ro 257. Iancului, metrou, Vatra Luminoasa,

Parcul National semidec., et. 10/11, 35 mp, 1980, bl. reabilitat, mixt, 1980, semidec.a, et 10/11, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, mobilata/ utilata partial, libera, acte la zi, investitie, apropiere metrou Iancului, Vatra Luminoasa, parc, 39.600 {; (0768.198.235 258. Iancului, Posta, metrou, dec., et. 1/10, 33 mp, 1979, garsoniera dec.a bloc mixt stradal, intrare stradala vedere spate, fara imbunatatiri notabile, acte la zi, libera. 50.000 {; (0771.791.542 259. Iancului, Posta, metrou, stradal, bloc mixt, et.1 dec., et. 1/10, 35 mp, 1979, Intrare stradala, vedere spate, dec.a, libera, acte la zi, contorizata, scara curata, zona linistita, apropiere metrou Iancului, Vatra Luminoasa, Parcul National, scoala, gradinita. 49.000 {; (0768.198.229 260. Ilioara apartaments 2, Nicolae Grig-

orescu, dec., et. 8/8, 45 mp, 2019, Ilioara Apartments, este urmatorul proiect rezidential din zona Dristor, Nicolae Grigorescu, este amplasat tot pe Aleea Eprubetei, la doar 300 m de statia de metrou Nicolae Grigorescu. 58.800 {; (0743.041.117 vali.burdulea@cityland.ro

261. Ion Mihalache, Domenii, P-ta 1 Mai, dec., et. 2/8, 39 mp, 1982, vand garsoniera dec.a, etaj 2/8, constr. 1982, cu vedere stradala pe B-dul Ion Mihalache, bloc reabilitat termic, acte in regula, urgent. 58.000 {; (0723.161.633/ 0767.789.578 fantdr00@gmail.com 262. Ion Mihalache, Turda, semidec., et. 5/10, 33 mp, 1987, 1987 constructie bloc, reabilitat termic, open space, 33 mp, renovata total de la a-z, instalatii sanitare, electrice si usi noi, gresie, faianta, parchet, termopane, aer conditionat, molibata, utilata. 57.000 {; (0731.144.153/ 021.231.23.18 263. Iuliu Maniu - Militari - metrou Pacii dec., et. parter/9, 40 mp, 2018, garsoniera, 40 de mp, finisata la cheie, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, usi de interior, obiecte sanitare, bucatarie mobilata, comision 0%. 48.000 {; (0742.400.300 264. Iuliu Maniu, Militari, metrou Pacii, dec., et. parter/9, 40 mp, 2018, garsoniera dec.a, bucatarie inchisa 6.40mp, living 25 mp, baie 4 mp, balcon 3 mp, finisata la cheie, comision 0. 45.714 {; (0742.400.300 265. Ivonco Residential Pantelimon, gar-

soniere 35 mp, 2018, 35 mp util parter, 3, 4, 5, 32.500 euro+tva 5% 34.125 {; (0744.651.044/ 0744.798.859 dan.popescu@mike.com.ro

266. Kogalniceanu, rond, facultatea de stomatologie semidec., et. 5/5, 32 mp, garsoniera cocheta cu terasa inchisa de 12,83 mp, transformata in a-2-a camera, et 5, imobil interbelic p+5+pod, solid, fara lg. 112, baie cu dus si grup sanitar separat, centrala proprie, renovata; 38.000 {; (0762.612.172/ 0799.933.979

291. Metalurgiei, dec., et. 3/5, 2018, fin-

267. Kogalniceanu-fac de Drept-gars 20 mp-stradala dec., et. parter/5, 28 mp, 1937, bld. Kogalniceanu va oferim la vanzare vis-a-vis de fac. de drept o gars in S= 20 mp situata la parte / 5 intr-un bloc interbelic fara risc seismic, stradala si la rosu, pret 23000 euro, 19.000 {; (0733.657.211 danyion67@yahoo.com

292. Metalurgiei, dec., et. 1/5, 34 mp, 2018, garsoniera dec.a, zona excelenta, aproape de mijloacele de transport in comun si marile centre comerciale din zona. 35.500 {; (0730.343.698/ 0723.142.418

268. Lacul Morii, Novum, Militari, Uver-

turii, dec., et. parter/11, 36 mp, 2019, vedere superba spre Lacul Morii. Constructie solida. Finisaje de calitate superioara (Delta Studio, Grohe, Kludi, Immergas). Finalizare 2019, direct dezvoltator, comision 0, reducere plata cash, 39.900 {; (0722.396.904 andrei.novuminvest@gmail.com 269. Lacul Tei, Facultate-Inginerilor dec.,

et. 8/10, 40 mp, 1986, Garsoniera confort 1, dec.a situata la etajul 8/10, bloc 1986, amenajata cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru si intabulare, libera. 46.000 {; (021.231.23.18/ 0731.144.151 270. Lacul Tei, langa Parcul Circului,

Barbu Vacarescu, dec., et. 4/4, 29 mp, 1982, Complex Domino, Metrou Stefan cel Mare 10 min. bloc gen mixt, gresie, faianta, parchet, termopan, um, aer conditionat, usi noi, instalatii electrice, sanitare noi, cadastru, intabulare, energetic, 39.900 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867 271. Lacul Tei, Maica Domnului, dec., et. 3/10, 42 mp, 1988, Complex Domino, Facultate, aproape de Parcul Circului, Tei, strada Inginerilor, curata, g, f, p, um, termopan, cadastru, intabulare, ideal investitie inchiriere, accept credit, 46.900 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867 272. Lacul Tei, stradal, Teiul Doamnei, vav Parcul Tei dec., et. 2/10, 43 mp, 1978, aproape Facultatea de Constructii, etaj 3/10, cf.1 dec, 43 mp., bloc mixt 1978 reabilitat termic, 2 balcoane, vedere deschisa catre Parcul Tei, pe mijloc, imbunatatiri, g, f, p, termopan, um, cadastru, intabulare. 48.000 {; (021.380.28.14/ 0737.435.628

isajele incluse in pret: obiecte sanitare de inalta calitate, usi de interior, tamplarie termopan Rehau 5 camere Low-E cu glafuri exterioare, gresie si faianta din import. 35.500 {; (0732.585.966/ 0720.546.777 roxana.lupea@sudrezidential.ro

293. Metalurgiei, comision 0, direct dez-

voltator, dec., et. parter/3, 31 mp, 2019, Star Rezidential Metalurgiei este situat in zona de sud, ansamblul iti permite accesul facil catre multiple puncte de interes si acces facil catre mijloacele de transport. Comision 0. 27.684 {; (0799.929.025/ 0725.597.221 aura.c@star-construct.ro

294. Metalurgiei, garsoniera dec.a, dec.,

et. 2, 33 mp, 2018, garsoniera dec.a cu o suprafata utila de 33 mp, in bloc nou, construit pe cadre de beton si compartimentat cu caramida Porotherm de 25 cm, izolat cu polistiren de 10 cm 35.500 {; (0726.863.405/ 0722.478.920 295. Metalurgiei, Grand Arena, Aparatorii Patriei, dec., et. 2/8, 44 mp, 2019, garsoniera foarte mare, bucatarie inchisa, balcon generos, camera luminoasa, cu iesire in balcon, debara la bucatarie, hol de decomandare, baie complet utilata. 43.900 {; (0731.491.608 adriana@sudrezidential.ro 296. Metalurgiei, metrou Dimitrie Leoni-

da dec., et. 6/6, 38 mp, 2010, 5 minute metrou Dimitrie Leonida, Bd Metalurgiei 39.500 {; (0765.658.737 cimpoieruvalentin@yahoo.com

297. Metro Militari, Auchan dec., et. 1/5,

32 mp, 2019, garsoniera, bucatarie inchisa, direct dezvoltator, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, statia RATB 178 si 138 la 150 ml. tamplarie Salamander, centrala (condensare), 28.000 {; (0723.271.439 myhaela_popescu@yahoo.com 298. Metro Militari, Auchan, dec., et. 4, 32

273. Lacul Tei, vanzare garsoniera dec.a dec., et. parter/4, 30 mp, 1986, 41.500 {; (0765.730.872 valeriu.preda@homess.ro

mp, 2019, bucatarie inchisa, direct dezvoltator, garsoniera, bucatarie inchisa, bloc p+5 (placa+pod), cu lift, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, Ratb 178 si 138 la 100 m, comision 0. 28.000 {; (0761.440.400 myhaela_popescu@yahoo.com

274. Lacul Tei,Maica Domnului,Facultatea

299. Metro Militari, Auchan, dec., et. 3, 32

de Constructii dec., et. 3/10, 42 mp, 1986, vav Parcul Tei, Ghica Tei, 20 min, metrou Stefan cel Mare cf. 1 sporit dec, 42 mp, bloc 1986 reabilitat termic, vedere deschisa, pe mijloc, orientare S-E, imb, g, f, p, um, ac, cadastru, intab., libera, 47.000 {; (021.380.28.14/ 0737.435.628 275. Leonida metrou garsoniera spa-

tioasa, dec, metrou dec., et. 1/6, 37 mp, 2018, Garsoniera la etajul 1 al unui imobil nou P+6 et , cu supr utila de 37 mp este spatiosa, total dec.a si dispune de un living 18.20 mp, bucatarie mare iar baia este echipata cu obiecte sanitare. 34.000 {; (0724.205.825/ 0722.478.920 276. Liviu Rebreanu, ansamblu rezidential

modern dec., et. 2/13, 42 mp, 2019, garsoniera spatioasa in ansamblu rezidential modern. Etaj 2 din 13, dec., se preda la cheie, bransata la toate utilitatile sectorului 3, contorizata individual. Zero comision. 51.500 {; (0736.380.182/ 0725.597.221 277. Lucretiu Patrascanu, semidec., et.

parter/10, 31 mp, chiar la metrou Costin Georgian, renovata, gresie, faianta, parchet, termopane, bucatarie mobilata, balcon mare, 10 minute parc IOR, 37.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 278. Lucretiu Patrascanu, Piata Minis,

Parcul IOR, dec., et. 3/9, 32 mp, 1973, comision 0, garsoniera dec.a, mobilata, zona Piata Minis. 42.000 {; (0742.400.300

279. Luica, garsoniera spatioase, finisaje

lux, dec., et. parter/4, 31 mp, 2018, asamblu rezidetial format din 11 blocuri cu un regim de inaltime de P+4E. Garsoniera beneficiaza de finisaje premium. Direct dezvoltator, comision 0. 37.000 {; (0726.448.357/ 0725.597.221 claudiu.p@star-construct.ro

280. Lujerului - Mall Plaza, 2/4,centrala proprie, lift dec., et. 2/4, 40 mp, 2018, ImoZone va prezinta o garsoniera, dec.a, in cartierul Drumul Taberei, etajul 2/4, in suprafata de 40 mp cu balcon. Garsoniera se vinde finisata la cheie, cu usa metalica, centrala. 50.000 {; (0742.400.300 281. Lujerului, Teatru Masca, bloc mixt, dec., et. parter/8, 36 mp, 1989, garsoniera in zona Uverturii, Teatrul Masca, cu acces rapid la statia de metrou Lujerului, situata la parterul unui bloc cu 8 nivele, din 1989, cu structura dec.a si o suprafata de 36 mp. 42.000 {; (0722.732.975 axadomenii@yahoo.com 282. Magheru, Maria Rosetti, Caragiale,

semidec., et. parter/1, 1950, 1950 constructie vila, semidec.a 38mp, parter/1. Gresie. Faianta. Parchet, termopane, usa metalica, centrala termica, mobilata si utilata, libera, curte comuna, cadstru si intabulare. 53.900 {; (0731.144.153/ 021.231.23.18 283. Mamaia semidec., et. 3/11, 2018, cel

mai nou ansamblu rezidential din cadrul proiectului imobiliar Building Stefan Mamaia Nord este amplasat pe malul lacului Siutghiol, in imediata vecinatate a celor mai cautate plaje, cluburi; 39.900 {; (0769.900.500/ 0765.800.600 www.building.stefan@yahoo.ro 284. Mamaia Nord, semidec., et. 5/5, 2018, ansamblul rezidential Building Stefan Mamaia Nord 2 este dedicat persoanelor care isi doresc un camin sau o resedinta de vacanta la cativa pasi de malul marii; 39.900 {; (0769.900.500/ 0765.800.600 www.building.stefan@yahoo.ro

285. Mamaia Nord, semidec., et. parter/5, 43 mp, 2018, ansamblul rezidential Building Stefan Mamaia Nord 2 este dedicat persoanelor care isi doresc un camin sau o resedinta de vacanta la cativa pasi de malul marii; 45.900 {; (0769.900.500/ 0765.800.600 www.building.stefan@yahoo.ro 286. Mariott dec., et. 6/10, 45 mp, 1990,

garsoniera dec.a, balcon, confort 1, etaj 6/10, 45 mp, 65.000 euro, Floreasca, demisol stradal, vedere spate, libera, amenajata, 30 mp. 52.000 {; (0722.547.414 287. Mega Mall Herta dec., et. parter/4, 34

mp, 1986, Garsoniera Delfinului, Mega Mall, bloc mixt reabilitat, dec.a, parter, amenajata, gresie, faianta, parchet, usi noi, termopane, vedere spate, aproape de parcul National, Blv. Chisinau, 39.800 {; (0765.404.303/ 0765.404.301 288. Mega Mall, Pantelimon et. parter/4, 32 mp, 1986, cf. 1 dec., mobilata, utilata, bloc mixt si izolat termic, apropiere metrou, scoala, gradinita, libera, toate actele, 38.500 {; (0765.404.303 289. Metalurgiei stradal, dec., et. 1/5, 34

mp, 2018, bulevardul Metalurgiei stradal garsoniera dec.a 34 mp, etaj 1/5, lift, contorizari separate, finisaje la alegere, parcare, avans 5%, accept credit, comision 0. 35.500 {; (0724.112.489/ 0720.544.781 stefan@sudrezidential.ro 290. Metalurgiei, dec., et. 3/3, 41 mp, 2017, de vanzare garsoniera dec.a, confort 1, suprafata utila 33.35mp + 7.32 mp suprafata balconului, sector 4. Pret: 42.703 eur, tva inclus. 42.703 {; (0761.660.013 office@mediacity.ro

mp, 2019, bucatarie inchisa, direct dezvoltator, garsoniera, bucatarie inchisa, bloc p+5 (placa+pod), cu lift, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, Ratb 178 si 138 la 50 m, comision 0, 28.000 {; (0761.440.400 myhaela_popescu@yahoo.com

300. Metro Militari, Auchan, dec., et. 4, 32

mp, 2019, bucatarie inchisa, direct dezvoltator, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, hol de intrare si dressing, bloc p+5, cu lift, finisaje la alegere, utilitati: canalizare, gaze, curent electric, cab, 27.000 {; (0723.271.439 myhaela_popescu@yahoo.com

301. Metro Militari, Auchan, et. 4, 32 mp, 2019, direct dezvoltator, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, bloc P+5, cu lift, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, statie Ratb 178 si 138. Comision 0 27.000 {; (0723.271.439 myhaela_popescu@yahoo.com 302. Metro Militari, Auchan, dec., et. 4, 32

mp, 2019, direct dezvoltator, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, bloc p+5, cu lift, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, statie Ratb 178 si 138. Comision 0. 27.000 {; (0723.271.439 myhaela_popescu@yahoo.com

303. Metro Militari, Auchan, dec., et. 4, 32

mp, 2019, direct dezvoltator, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, bloc P+5, cu lift, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, statie Ratb 178 si 138. Comision 0; 27.000 {; (0723.271.439 myhaela_popescu@yahoo.com

304. Metro Militari, Auchan, dec., et. 4, 32 mp, 2019, direct dezvoltator, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, statia Ratb 178 si 138 la 50 ml. tamplarie Salamander, centrala (condensare), 28.000 {; (0723.271.439 myhaela_popescu@yahoo.com 305. Metro Militari, Auchan, et. 4, 32 mp, 2019, direct dezvoltator, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, hol de intrare si dressing, bloc p+5, cu lift, finisaje la alegere, utilitati: canalizare, gaze, curent electric, cablutv, internet 27.000 {; (0723.271.439 myhaela_popescu@yahoo.com 306. Metro Militari, Auchan, et. 4, 2019,

direct dezvoltator, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, hol de intrare si dressing, bloc p+5, cu lift, finisaje la alegere, utilitati: canalizare, gaze, curent electric, cablutv, internet, 27.000 {; (0723.271.439 myhaela_popescu@yahoo.com 307. Metro Militari, Auchan, dec., et. 4, 32

mp, 2019, direct dezvoltator, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, hol de intrare si dressing, bloc p+5, cu lift, finisaje la alegere, utilitati: canalizare, gaze, curent electric, cablutv, nternet 27.000 {; (0723.271.439 myhaela_popescu@yahoo.com

308. Metro Militari, Auchan, dec., et. 4, 32 mp, 2019, inchisa, direct dezvoltator, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, bloc P+5, cu lift, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, statie Ratb 178 si 138. Comision 0 27.000 {; (0723.271.439 myhaela_popescu@yahoo.com 309. Metro Militari, Auchan, dec., et. 4, 32

mp, 2019, inchisa, direct dezvoltator, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, bloc p+5, cu lift, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, statie Ratb 178 si 138. Comision 0, 27.000 {; (0723.271.439 myhaela_popescu@yahoo.com 310. Metro Militari, Auchan, et. 4, 32 mp,

2019, inchisa, direct dezvoltator, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, bloc p+5, cu lift, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, statie Ratb 178 si 138. Comision 0. 27.000 {; (0723.271.439 myhaela_popescu@yahoo.com

311. Metro Militari, Auchan, dec., et. 4, 32 mp, 2019, inchisa, direct dezvoltator, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, bloc p+5, cu lift, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, statie Ratb 178 si 138. Comision 0. 27.000 {; (0723.271.439 myhaela_popescu@yahoo.com 312. Metro Militari, Auchan, dec., et. 4, 32 mp, 2019, nchisa, direct dezvoltator, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, bloc P+5, cu lift, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, statie Ratb 178 si 138. Comision 0; 27.000 {; (0723.271.439 myhaela_popescu@yahoo.com 313. Metro Militari, Auchan, garsoniera, bucatarie inchisa dec., et. 1/5, 32 mp, 2019, direct dezvoltator, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, bloc P+5, cu lift, utilitati: canalizare, gaze, curent electric. Pret 28000 e, comision 0. 28.000 {; (0723.271.439 myhaela_popescu@yahoo.com 314. Metro Militari, Auchan, garsoniera, bucatarie inchisa dec., et. 3/5, 32 mp, 2019, direct dezvoltator, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, dedurizator, p+5, cu lift, Ratb 178 si 138. Pret 28000 e, comision 0. 28.000 {; (0723.271.439 myhaela_popescu@yahoo.com

315. Metro Militari, Auchan, garsoniera, bucatarie inchisa dec., et. 1/5, 32 mp, 2019, direct dezvoltator, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, statia Ratb 178 si 138 la 50 ml. tamplarie Salamander, centrala (condensare), 28.000 {; (0723.271.439 myhaela_popescu@yahoo.com 316. Metrou 1 Decembrie 1918 garsoniera, bloc nou, dec., et. 2/5, 33 mp, 2018, Garsoniera, dec.a, constructie diafragma beton umplutura caramida, izolat cu polistiren de 10 cm, lift, termopan. Finisaje la alegere, 10 min metrou, consiliere financiara 33.200 {; (0731.510.854 ionut.epure@zonadesud.ro 317. Metrou 1 Decembrie 1918, garson-

iera, bloc nou, dec., et. 3/5, 33 mp, 2019, dezvoltator, garsoniera, 33 mp, zona in plina dezvoltare, bloc nou, complex rezidential, constructie beton, caramida, izolatie polistiren, finisaje la alegere, g, f, p, t, um, consiliere financiara, detalii tel. 33.000 {; (0730.888.285 iulian.tanasie@zonadesud.ro 318. Metrou 1 Decembrie 1918, incalzire

pardoseala dec., et. 1/2, 2018, Va propun la vanzare o gasoniera spatioasa cu o suprafata de 42 mp. Aceasta beneficiaza de incalzire in pardoseala si toate finisajele sunt premium. Pentru mai multe detalii va astept cu un telefon, 46.100 {; (0726.448.357/ 0725.597.221 claudiu.p@star-construct.ro 319. Metrou 1 Decembrie 1918, oferta de

azi garsoniera dec., et. 1/5, 34 mp, 2019, direct dezvoltator, garsoniera 34, 40 mp utili, pozitionata intr-o zona linistita, constructie din beton si compartimentare caramida, finisaje la alegere, centrala de apartament. 34.400 {; (0730.888.285 iulian.tanasie@zonadesud.ro

320. Metrou 1 Decembrie 1918, sector 3,

Fetesti dec., et. parter/5, 2018, garsoniera superba, 36.15 mp utili si curte de 23.25 mp complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii, 45.600 {; (0771.246.246/ 0770.450.450 office@estimobiliar.ro 321. Metrou 1 Decembrie 1918, sector 3, Fetesti dec., et. 2/5, 2018, garsoniera superba, ideala pentru investitie, 39.35 mp utili complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii, 39.900 {; (0771.246.246/ 0770.450.450 office@estimobiliar.ro 322. Metrou 1 Decembrie 1918, sector 3,

Fetesti, dec., et. parter/5, 34 mp, 2018, garsoniera superba, ideala pentru investitie, 34 mp utili complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii, 37.000 {; (0771.246.246/ 0770.450.450 office@estimobiliar.ro 323. Metrou Dimitrie Leonida, dec., et. 1,

36 mp, 2018, garsoniera dec.a la 10 minute de statia de Metrou Dimitrie Leonida. Bloc nou cu un regim de inaltime P+3E+M construit pe care de beton si compartimentat cu caramida. Finisaje la alegere; 36.500 {; (0726.863.405/ 0722.478.920 madalin_miclaus@yahoo.com 324. Metrou Dimitrie Leonida, soseaua

Berceni, dec., et. 2/6, 2019, garsoniera spatioasa 38.56 mp, disponibila la etaj intermediar, constructie noua, predata complet finisata, utilitati contorizate separat, centrala termica, spatii verzi, parcari amenajate. Comision 0. 35.500 {; (0721.888.400/ 0733.374.103 ionel@sudrezidential.ro 325. Metrou Mihai Bravu. dec., et. 1/3, 39

mp, 2019, ansamblu aflat la 250 m de metrou Mihai Bravu. Inconjurat de imobile cu regim redus de inaltime, locatie deosebita 57.450 {; (0741.430.423/ 0771.313.345

326. Metrou Nicolae Teclu, Prima Casa apt 1 cam semidec., et. 1/11, 31 mp, 2018, 25 mp, prima casa garsoniera spatioasa 10 minute de metrou Nicolae Teclu centrala termica parchet gresie faianta obiecte sanitare noi usa metalica la intrare racordata la utilitati. Pret 32 475 e cu TVA; 32.475 {; (0721.389.312 directconstructor@gmail.com 327. Metrou Teclu, Titan, Pallady, et. 7/11, 25 mp, 2018, garsoniera deosebita, langa metrou cu acces pe strazi asfaltate, in ansamblu locuit, etaj intermediar, in bloc cu lift, finisaje noi, de calitate si in garantie. Accept si credit bancar Prima Casa 29.925 {; (0722.960.645 directconstructor@gmail.com 328. Metrou Titan, garsoniera spatioasa, comision 0 dec., et. 1/13, 42 mp, 2019, va propun la vanzare o garsoniera spatioasa, in zona Titan, la doar 5 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Titan. Garsoniera beneficieaza de finisaje premium. 51.500 {; (0726.448.357/ 0725.597.221 claudiu.p@star-construct.ro 329. Mihai Bravu metrou dec., et. 4/5, 45

mp, 2011, garsoniera spatioasa, (39 mp utili plus balcon 6 mp), langa metrou, se vinde mobilata si utilata sau libera. Aer conditionat, geam la baie, centrala termica, constructie 2011,etaj 4. Urgent, negociabil; 54.900 {; (0745.664.665 330. Mihai Bravu, 3 minute metrou Piata Muncii, dec., 118 mp, 2018, direct dezvoltator, comision 0%, 4 camere, finisaje premium. Locuri parcare optional, 145.000 euro + tva, la 200 m de metrou Mihai Bravu. Contact: 145.000 {; (0786.700.901/ 0786.700.902 vanzari@globalcityresidence.ro 331. Mihai Bravu, Mall Vitan dec., et. 1/2,

43 mp, 2018, Garsoniera face parte din proiectul rezidentail G34 situat la 2 minute de statia de metrou Mihai Bravu. 59.500 {; (0771.225.027 gradinarilor34@gmail.com

332. Mihai Eminescu, Piata Gemeni, Viitorului - Semice semidec., et. parter/2, 1938, gr. parter, sup. 28,60 mp, renovata complet, cu gresie, faianta, parchet, usa metalica, pvc, centala in condensatie noua, 2 ap. pe nivel si 6 ap. in bloc, bucatarie mobilata si utilata, boxa, neg, 35.000 {; (0723.707.553 razvanzamfir1@yahoo.com 333. Militari dec., et. 6/7, 38 mp, 2018, Garsoniera 38 mp utili. Finalizare august 2018. Se preda la cheie cu finisaje la alegere, loc parcare, contorizare separata, bloc aerisit, aproape de Ratb, Auchan, 10 15 min de metrou Preciziei, 30.000 {; (0744.689.623 serbancatalin23@yahoo.ro 334. Militari - Valea Cascadelor, 5 minute

metrou Pacii dec., et. parter/9, 40 mp, 2018, garsoniera, dec.a, spatioasa 40 mp cu balcon, geam la baie, finisaje la alegerea cumparatorului, comision 0%., 42.500 {; (0742.400.300

335. Militari 5 min Metrou Pacii, Zona Barsanesti-Prof dec., et. 4/9, 32 mp, 1978, garsoniera confort 1, et 4/9, bloc mixt, 5 min pe jos de Metrou Pacii, complet renovat (tevi apa, electricitate, termopane, ac), complet utilata (masina de spalat rufe, cuptor electric, plita, 44.700 {; (0757.762.911 paulacristina.mihai@gmail.com 336. Militari garsoniera lux la 3 minute de metrou dec., et. 9/10, 32 mp, 1980, garsoniera cocheta, amenajata LUX, situata la doar 3 minute de metrou, supermarket, gradinita sau piata. Se vinde complet finisata si utilata la pretul de 47900 Euro. direct proprietarcomision 0% 44.900 {; (0726.718.175 gzamfirache@gmail.com 337. Militari Metro, dezvoltator 1, 2 camere dec., et. 1/6, 30 mp, de la 22400, Pollux Residence va ofera la vanzare, cu comision 0, garsoniere, apartamente, cu suprafete generoase, si finisaje de calitate, la preturi mici, fara taxa de mentenanta. 23.900 {; (0732.776.334 pollux_residence@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


22 octombrie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 338. Militari Residence dec., et. 1/7, 32 mp, 2019, bloc finalizare 2019 finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, 2 lifturi, termopan Veka tripan, 30.400 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militariresidence.ro 339. Militari Residence dec., et. 4/7, 37

mp, 2019, constructie noua care se va finaliza in mai 2019, predare la cheie, fara taxa de mentenata, parcare la liber, contorizari individuale. Zona cu facilitati: magazine, restaurante, 35.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 340. Militari Residence dec., et. 2/7, 37 mp, 2019, constructie noua, 2019 predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita, 34.300 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 341. Militari Residence dec., et. 3/6, 38

mp, constructie noua, finalizare 2018, predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita, 30.400 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 342. Militari Residence dec., et. 1/7, 32 mp, 2018, constructie noua, predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita, 26.812 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 343. Militari Residence dec., et. 4/7, 37

mp, 2019, garsoniera, direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta, finalizare 2019, bloc beton/caramida, gresie, faianta, parchet, centrala, finisaje de calitate la alegere. 36.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 344. Militari Residence dec., et. 3/7, 40

mp, 2019, Residence, in bloc nou, finalizare 2019, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine, etc. 39.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 345. Militari Residence, dec., et. 2/7, 34 mp, 2018, balcon inchis, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, termopan Veka tripan, 28.900 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militariresidence.ro 346. Militari Residence, dec., et. 3/7, 38 mp, 2018, balcon inchis, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, termopan Veka tripan, 27.930 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militariresidence.ro

364. Militari, dec., et. 1/3, 36 mp, 2018, garsoniere, dezvolator, Militari, 36 mp utili. 30.000 {; (0770.745.494 officevictoryresidence@yahoo.com 365. Militari, dec., et. 3/4, 43 mp, 1990, Militari, Virtutii, confort 1, dec.a, etaj 3/4, termopan, gresie, faianta, usa metalica, aer conditionat, acte in regula 46.500 {; (0743.274.563 nina.toma@acorimobiliare.ro 366. Militari, semidec., et. 9/11, 36 mp,

2011, particular vand garsoniera in Quadra 2, amenajata si utilata lux, 36 mp, et.9/11, vedere superba, se vinde mobilata si utilata. 10 minute de metrou Lujerului si Politehnica; 54.000 {; (0720.530.533 367. Militari, dec., et. 3/4, 43 mp, 1990, Uverturii, dec, etaj 3/4, cf I, renovat, curat, aer conditionat, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, metrou, acte, 49.000 {; (0723.118.778/ 0723.118.758 stentorintermed@yahoo.com 368. Militari, Apeductului, dec., et.

parter/3, 28 mp, 2018, direct dezvoltator. Comision 0%. Garsoniera 28 mp utili, bloc nou, stradal. 1 camera, bucatarie, debara, baie, hol, balcon. Loc de parcare inclus. Finisaje la alegere. RATB 138 si 178. Parter sau et 3 26.500 {; (0748.221.317/ 0729.104.645 artcityconstruct@gmail.com 369. Militari, Apeductului, Rezervelor dec., 40 mp, 2018, direct dezvoltator, str Weiner Palada, pret 29.000 e pt primele 9 garsoniere, bucatarie inchisa, sc 40 mp, bloc nou p+6, predare la cheie, finisaje premium la alegere, centrala proprie, parcare inclusa, 29.000 {; (0799.936.443 proiectapeductului@iness-intermed.ro 370. Militari, Apusului str Babesti) dec.,

et. 3/5, 34 mp, 2018, Militari, Apusului garsoniera dec.a, etaj 3 din imobil p+5e, su 34mp, apartamentul se preda la cheie. Imobilul dispune de lift si parcare , finalizare in mai 2019. 40.000 {; (07866014806 serbanescu.aura@yahoo.com 371. Militari, Apusului, semidec., 27 mp,

usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopane, acces ratb (4 min), metrou (7-8 min), scoli, gradinite, magazine comerciale, www.esaimob.ro 29.900 {; (0727.696.936/ 0760.240.796 esaimob@gmail.com

372. Militari, Auchan, Metro, garsoniera,

bucatarie, dec., et. 4/5, 32 mp, 2019, inchisa, direct dezvoltator, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, bloc P+5, cu lift, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, statie Ratb 178 si 138. Comision 0. 27.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com

347. Militari Residence, dec., et. 2/7, 32

373. Militari, Cernisoara, dec., et. parter/4, 40 mp, 1981, proprietar, vand garsoniera confort 1 sporit cu balcon mare inchis, aflata intr-o zona linistita cu multa verdeata si vecini prietenosi. Garsoniera se vinde libera si este disponibila imediat. 49.900 {; (0722.922.251

348. Militari Residence, dec., et. 1/7, 37

374. Militari, Dezrobirii, dec., et. 1/4, 29 mp, 2017, garsoniera str. Dezrobirii, Lacul Morii, zona linistita, acces usor catre tramvaiul 41, living 19 mp, balcon, bloc finalizat, 35.000 {; (0768.717.830 nova.rezidential@yahoo.com

349. Militari Residence, dec., et. 1/7, 40

375. Militari, garsoniera dec.a 37 mpu dec., et. parter/6, 61 mp, 2018, cu terasa proprie, garsoniera - dec.a, finisata la cheie, centrala proprie, usi noi, obiecte sanitare, pereti din caramida porotherm, bloc finalizat 2018, cadastru si intabulare. Comision 0% 49.500 {; (0742.400.300

mp, 2018, bloc finalizare mai, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, 2 lifturi, termopan Veka tripan, 23.520 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militariresidence.ro mp, 2019, bloc nou, caramida + beton armat, finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, baie utilata, ct. Finalizare 2019. Parcari, magazine, restaurante, parcuri, 34.300 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro mp, 2019, bloc nou, caramida+ beton armat, finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, baie utilata, CT. Parcari, magazine, restaurante, parcuri, 37.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 350. Militari Residence, dec., et. 2/6, 34 mp, bloc nou, cu finalizare 2018 finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, parcare, ratb, parcuri, magazine, 28.900 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 351. Militari Residence, dec., et. parter/7,

32 mp, bloc nou, finalizare decembrie 2018, finisaje incluse, CT, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centu comercail, parcari, parcuri, scoala, gradinite, 25.187 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 352. Militari Residence, dec., et. parter/7, 30 mp, 2018, Metro Militari, direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta, bloc beton/ caramida, gresie, faianta, parchet, centrala, finisaje de calitate la alegere. Complex cu gradinita, 26.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 353. Militari Residence, dec., et. 1/7, 33 mp, 2018, Metro Militari, direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta, bloc beton/ caramida, gresie, faianta, parchet, centrala, finisaje de calitate la alegere 28.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 354. Militari Residence, dec., et. parter/7,

43 mp, 2018, Residence, in bloc nou, finalizare 2018, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine. 34.800 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 355. Militari Residence, Metro Chiajna

dec., et. 5/5, 33 mp, 2017, imobil locuit, bransamente GAZ, EFECTUATE, canalizare Bucuresti, RATB 300m, lift, impecabil izolata, geamuri normale, balcon, acte ok, mutare imediat. 22.300 {; (0733.297.801 sceuroforestcom_srl@yahoo.com 356. Militari Residence, Orhideelor dec.,

et. 3/4, 32 mp, 2018, bloc nou, mixt, p=3=m, termen de finalizare 2019, zona linistita si aerisita, foarte aproape de RATB 178 si 138.Garsonierele se vand la cheie cu finisaje la alegerea clientului; 30.000 {; (0748.221.317/ 0729.104.645 artcityconstruct@gmail.com 357. Militari Residence, Orhideelor, dec.,

et. 1/4, 28 mp, 2018, bloc nou cu termen de finalizare in 2019, P+3+M, in spatele cartieruli Militari Residence, zona linistita, la 2 minute de RATB 178 si 138. Garsonierele se afla la etajele 1 si 2, dec.e. Comision 0 26.500 {; (0748.221.317/ 0729.104.645 artcityconstruct@gmail.com 358. Militari Residence, Orhideelor, et.

2/3, bloc nou, contorizare individuala, centrala proprie, ac, amenajata- finisata, mobilata-utilata, acces magazine, transport ratb, acte la zi. www.esaimob.ro 34.500 {; (0727.696.936/ 0760.240.796 esaimob@gmail.com 359. Militari Residence, Rezervelor, dec.,

376. Militari, Gorjului, comision 0%, dec.,

et. parter/6, 37 mp, 2018, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, cu terasa proprie de 26 mp, pret TVA inclus, finisata la cheie. Comision 0% 49.990 {; (0742.400.300 377. Militari, Iuliu Maniu, dec., et. 1/5, 35

mp, 2018, direct dezvoltator, bloc nou P+5 beton si caramida sector 6, predare la cheie, compartimentari interioare caramida, finisaje la alegere, centrala termica, statie Ratb la 100 m, toate utilitatile, parcare. 32.000 {; (0733.248.555

378. Militari, Iuliu Maniu, dec., et. 2/5, 38

mp, 2018, direct dezvoltator, bloc nou P+5 beton si caramida sector 6,predare la cheie, compartimentari interioare caramida,finisaje la alegere, centrala termica, statie Ratb la 100 m, toate utilitatile, parcare. 33.700 {; (0733.248.555 379. Militari, Iuliu Maniu, dec., et. 7/7, 35

mp, 2018, Direct dezvoltator, bloc nou p+7 beton si caramida sector 6, predare la cheie, compartimentari interioare caramida, finisaje la alegere, centrala termica, statie Ratb la 100 m, toate utilitatile, 29.900 {; (0733.248.555/ 0721.283.643 alinagabriella2002@yahoo.com 380. Militari, langa Auchan, Metro, str.

Tineretului 31 semidec., 37 mp, 2018, , Chiajna, Dudu, bloc D+P+7, lift, geam Tripan Salamander, pereti zidarie, statie RATB 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro, 30.000 {; (0772.020.517/ 0744.689.623 apartamente2016@gmail.com 381. Militari, langa Auchan, Metro, str. Tineretului 31 semidec., 45 mp, 2018, Chiajna, bloc D+P+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie RATB 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, finisaje la alegere, semidec., parcare, detalii la www.nuferilor.ro 36.000 {; (0772.020.517/ 0744.689.623 apartamente2016@gmail.com 382. Militari, langa Auchan, Metro, str. Tineretului 31 semidec., 37 mp, 2018, Chiajna, Dudu, bloc D+P+6+M, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie RATB 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, finisaje la alegere, finalizat, parcare, detalii la www.nuferilor.ro, 30.000 {; (0772.020.517/ 0744.689.623 apartamente2016@gmail.com 383. Militari, Lujerului, Quadra Place,

semidec., et. 10/11, 42 mp, 2007, constructie 2007, mobilata/ utilata complet, su 35 mp + balcon 7 mp, bucatarie inchisa, centrala imobil, aer conditionat, 2 lifturi, pret (tva 5 % inclus) negociabil 53.000 {; (0799.936.443 cosmin.andrei@inessintermed.ro 384. Militari, Metro, dec., et. 1/7, 35 mp,

bloc nou, caramida+beton armat, finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, baie utilata, CT. Finalizare aprilie 2019. Parcari, magazine, restaurante, parcuri, 32.375 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 385. Militari, Orhideelor gars. cf. 1, dec,

et. 2/7, 38 mp, 2019, garsoniera in bloc nou, 2019, finisaje la alegere incluse in pret, bransamente, contorizari individuale, parcare, ratb, parcuri, magazine, 28.880 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

1/3, dec., et. 1/3, 2016, mobilat, Militari, cart Orhideelor va oferim la vanz o gars cf. 1 sporit, situat la etj 1/3 in S. 34 mp, dec. si mobilata la 28.500 euro, 28.500 {; (0733.657.211 danyion67@yahoo.com

360. Militari, semidec., et. 9/10, 32 mp,

386. Militari, Pacii metrou 3 minute,

1980, Barsanesti, semidec, etaj 9 din 10, mobilata si utilata nou, lux , renovata, curata, bloc mixt, aer conditionat, apropiere mijloace de transport, metrou, acte. 48.000 {; (0723.118.778/ 0723.118.760 stentorintermed@yahoo.com

comision 0, dec., et. parter/9, 40 mp, 2018, garsoniera, dec.a, finisata la cheie, u suprafata de 40 mp utili. garsoniera se vinde finisata la cheie, cu usa metalica, centrala proprie, calorifere de otel, gresie, faianta. 44.521 {; (0742.400.300

361. Militari, dec., et. 1/11, 35 mp, 2019, garsoniera de tip A in complex Plaza Residence Faza 2. Termen de finalizare octombrie 2019.Unitatile se predau semifinisate 42.100 {; (0738.713.282/ 0738.713.283 office@plazaresidence.ro

387. Militari, Pacii, Belsugului Residence

362. Militari, dec., et. 2/11, 35 mp, 2019, garsoniera de tip A in complex Plaza Residence Faza 2. Termen de finalizare octombrie 2019.Unitatile se predau semifinisate; 42.100 {; (0738.713.282/ 0738.713.283 office@plazaresidence.ro 363. Militari, dec., et. 1/11, 35 mp, 2019,

garsoniera tip A in complex Plaza Residence faza 2.Se va preda semifinisat; 42.100 {; (0738.713.282/ 0738.713.283 office@plazaresidence.ro

dec., et. 6/10, 36 mp, 2019, garsoniera bucatarie inchisa, balcon, finisaj la cheie, centrala, et. 6/10, bloc nou finalizare 03.2019, parcare in complex, reduceri pt avans mare, 150m RATB, 7 min Pacii, dezvoltator, 39.450 {; (0749.115.511/ 0745.005.500 belsuguluiresidence@gmail.com 388. Militari, Pacii, Belsugului, Bucuresti,

sector 6 dec., et. parter/10, 36 mp, 2019, garsoniera dec.a, 36 mp, bucatarie mare, complet finisata, balcon, sect. 6, 150m RATB, Pacii metrou 12min, finalizare martie 2019, se accepta credit 15% avans, fara comision, direct dezvolator. 38.500 {; (07491155110/ 0745.005.500 belsuguluiresidence@gmail.com

389. Militari, Pacii, cf. 2, dec.a, s 25 mp, 25 mp, imbunatatiri, mobilata si utilata, bloc 1980, boxa, balcon, aproape metrou, Ratb, Lidl, Kaufland, acte. Urgent. 17.700 {; (0744.994.267/ 0763.698.327 390. Militari, Pacii, complex Ten Blocks semidec., et. 4/8, 38 mp, 2010, Vanzare garsoniera dubla, in suprafata de 39 mp cu balcon, an 2010, 2 locuri de parcare subterana si supraterana, mobilata integral, utilata, paza 24/24. Agentie, libera pentru vizionare, 55.000 {; (0762.093.000 391. Militari, padurea Rosu, apartament 1 camera 32 mp, semidec., et. 2/3, 32 mp, 2017, imobil pozitionat intre Padurea Rosu si Parcul central, Dudu. Predare la cheie, finisaje incluse. Termen de finalizare noiembrie 2018. Statie mijloc de transport (linia 406), 27.200 {; (0734.774.455/ 0744.665.665 392. Militari, Rosu, 5 min. Lidl, Uverturii

dec., et. 3/3, 41 mp, 2018, garsoniera + pod de 15 mp, bucatarie inchisa, balcon, finisaj la cheie, centrala, et. 3/3, bloc finalizat, parcare, 6 min. Ratb, bloc bransat la utilitati, se accepta credit, fara comision, vedere lac, 38.900 {; (0749.115.511/ 0745.005.500 proprietatinoi@gmail.com 393. Militari, Rosu, str. Orhideelor dec.,

et. 3/4, 28 mp, 2018, Bloc nou p+3+m, garsoniere diferite suprafete si compartimentari, la cheie cu finisaje la alegerea clienului, utilitati, 26.000 {; (0729.481.840/ 0761.028.046 imobeurocasa@gmail.com 394. Militari, str. Valea Lunga, dec., et.

demisol/4, 35 mp, 2013, Militari, str. Valea Lunga, ofer spre vanzare garsoniera situata la demisolul unui bloc construit in anul 2013. Garsoniera dispune de geamuri mari, centrala proprie, usa metalica. Pret 25250+TVA. 26.500 {; (0731.602.907/ 0755.680.215 ionut.imobiliare2011@gmail.com 395. Militari, Valea Cascadelor, dec., et.

1/4, 41 mp, 1979, Pacii, 1/4, 41 mp, dec.a, gresie faianta, parchet, termopan, usi noi interior, fara gaze, la 5 min de statia de metrou Pacii, 33.000 {; (0769.470.920 396. Militari, Valea Cascadelor, 22 mp,

parter, certificat energetic B, gresie, faianta, aer conditionat, metrou 5 minute, magazine 2 minute, 16.900 {; (0763.699.268

397. Militari, Virtutii, Lacul Morii, garson-

iera de lux dec., et. 6/10, 45 mp, 2010, Militari, Virtutii, Lacul Morii, garsoniera de lux, confort 1 sporit dec., etaj 6/8, totul nou, lux, balcon foarte mare cu vedere spre lac, suprafata 45 mp, bloc 2010, nestradala, zona linistita. 64.500 {; (0771.265.376 agentie9@mauwis.ro 398. Militari- Veteranilor, dec., 37 mp,

1981, confort 1, etaj 2, bloc mixt, termopane, gresie, faianta, 36.500 {; (0769.115.522

399. Mosilor, Eminescu, bl. 1981 mixt reabilitat, dec., et. 6/10, 40 mp, 1981, et. 6/10, intrare stradala, vedere fata, dec.a, amenajata, gresie, faianta, parchet, termopan, libera, contorizata, acte la zi, scara curata, apropiere metrou Obor, Stefan cel Mare, Fainari, Mihai Bravu, parc, scoala 57.000 {; (0768.198.229 400. Muncii,Basarabiei,Stadionul National,10 min metrou semidec., et. 7/10, 31 mp, Muncii, Basarbiei, Stad National, 10 min metrou, 3 min Parcul National, etaj 7 din 10, bloc reabilitat, g, f, isn, ien, t, cad, intabulare, acte in regula, zona deosebita, verde, pretabil locuit sau investitie. 40.900 {; (0726.664.381 valentin.florea@bvn.ro 401. Neofort 28, garsoniera dec.a finisaje

lux dec., et. 2/3, 40 mp, 2019, Neofort 28 Titan, ansamblu format din doua blocuri ce ofera spre vanzare garsoniere, apartamente cu 2 si apartamente 3 camere. Fiecare imobilul are un regim de inaltime de P+2E+3R. 39.283 {; (0752.030.363/ 0758.090.904 info@neofort-biz.ro 402. Nerva Traian, garsoniera, etajul 2,

dec., et. 2/8, 42 mp, 1991, 65.000 {; (0720.565.898 nicoleta.schik@activimob.ro

403. Nerva Traian, Timpuri Noi metrou, dec., et. 4/9, 1997, garsoniera 42 mp, bloc monolit mixt, stradal, mobilata si utilata. 72.000 {; (0747.777.767/ 021.323.00.10 office@centralimobiliare.ro 404. Nicolae Grigorescu semidec., et.

2/4, 22 mp, 1960, stradal, curata, libera, proprietar, relatii la telefon 25.000 {; (0746.091.481 405. Nicolae Grigorescu, dec., et. 1/2, 39

mp, 2018, garsoniera spatiosa si eficient compartimentata, situata intr-un imobil nou cu regim mic de inaltime, P+2 este la o distanta de doar 10 minute de gura de metrou 1 Decembrie 1918 . 48.300 {; (0724.808.488 george.t@starconstruct.ro 406. Nico