Page 1

20.388 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

14. Avocat divort, succesiuni, penal, fond funciar, revendicari, executari, comercial. Termene scurte, preturi minime, experienta indelungata; (0737.313.578/ 0760.601.340 15. Avocat firme, infiintari, cesiuni, sediu

Acte, avoca¡i, contabili, notari 1. Absolut accesibil firma autorizata CECCAR ofera servicii complete de contabilitate, consultanta fiscala, bilant certificat, contracte de munca revisal, declaratii fiscale lunare, semnatura digitala, refacere contabilitate, 100 L; (0722.657.989 euroexpertmng@gmail.com, www.eucontabil.ro 2. Accesibil, acces acord autorizari acte

înf firme/pfa/punct lucru, ofer sediu orice sector pret minim, schimb sediu, admin, activit/etc, major capital cesuni urgente, dizolv suspend/radieri, ief, (0724.864.790/ 0766.408.676

Acte firme gazduire sediu social, înfiintari societati, modificari acte pentru Registrul Comertului, înfiintari plus sedii sociale, etc., www.infiintari-firmebucuresti-ilfov.ro (0767.429.878 3.

4. Acte firme, infiintari, mentiuni, radieri,

sedii, acte firme: infiintari, mentiuni registru, radieri, sedii sociale. Infiintare SRL 320 lei, infiintare PFA 190 lei, taxe incluse. Autorizare activitate 100 lei. www.reinventconsulting.ro. 190 L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 marketing@reinventconsulting.ro 5. Administrare completa a imobilului

contabilitate, casierie, sevicii tehnice (reparatii si intretinere). Servicii financiare si contabile, casierie 1-2 zile pe saptamana, plata facturilor la furnizori; (0720.209.330/ 031.418.82.00 office@administrare-cenzorate.ro 6. Administrare imobile, blocuri Servicii

administrare financiara. Servicii administrare tehnica. Servicii de cenzorat pentru asociatiile de proprietari. Servicii de mici repara?ii. Servicii de resurse umane; 12 L; (021.332.03.92/ 0744.652.156 office@mpgroup.ro 7. Administrari de imobile, vile, ansam-

bluri procura mijloacele materiale necesare intretinerii si reparatiilor curente ale proprietatii comune. Supravegheaza executia lucrarilor de reparatii si de intretinere si participa la receptia lor, 10 L; (0723.165.956 office@altamiradaimob.ro 8. Administratie imobile, Pachet

Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

cuprinzand: intocmirea listei de plata,intocmirea statelor de plata, intocmirea declaratiilor lunare (si depunerea acestora), a ordinelor de plata, 10 L; (0722.624.066/ 021.430.48.32 9. Asistenta juridica si reprezentare in procese, Divort, partaj, pensie de intretinere copii; exercitarea autoritatii parintesti; stabilirea sau tagaduirea paternitatii; Cazuri internationale, rapire internationala de copii; (0724.215.183 10. Aveti nevoie de un contabil, noi va oferim servicii complete de contabilitate si intocmirea situatiilor financiare pentru toate tipurile de societati comerciale, 100 L; (0725.316.318 office@biroulcontabil.ro www.biroulcontabil.ro

social, avocat cu peste 12 ani de experienta, lucrand bilingv romana-engleza din 2007, asigur urmatoarele servicii pentru societati:Infiintari societati - 400 Lei + 2 luni consultanta gratuita (0722.302.572 16. Avocat profesionist, servicii variate,

preturi bune, consultanta juridica, asistenta juridica si reprezentare in instanta. Consultanta juridica include, in principal, urmatoarele servicii: elaborarea si redactarea de opinii legale; (0745.460.772/ 0755.065.462 office@avocatt.ro 17. Avocat specializat in recuperare per-

mis auto Cabinetul de avocat ofera consultanta si reprezentare juridica în Bucuresti si Ilfov in probleme de: -recuperarea permisului auto in cazut in care v-a fost retinut si aveti nevoie de el. (0729.874.757 18. AVOCAT, cabinet de avocat ofera

consultanta si reprezentare juridica in domeniul dreptului civil, drept penal, administrativ, procedura darii in plata, infiintari societati comerciale etc., onorarii corecte (0722.469.548 ivanescumarius@yahoo.com 19. Avocat, acord consultanta, reprezentare, civila in cauze penale (politie, parchet, insolventa), divorturi, partaje, recuperari; (0722.756.572 20. Avocat/ mediator consultatii asisten-

ta reprezentare. Instante parchete civil succesiuni penal malpraxis muncii familiei adoptii comercial administrativ dr. autor recuper?ri creante si datorii intretinere infiintari modificari firme PFA gazduire sedii, (0744.226.031/ 0722.406.039 avocat@avocat-costache.com 21. Avocata si mediator autorizat uzucapiuni, obtinere acte proprietate imobile, cadastru, intabulari, divorturi, partaj, familie si minori; (0722.511.838/ 0762.639.391 22. Avocati Bucuresti si judete limitrofe,

asistenta/reprezentare juridica: drept penal, comercial, muncii si pensii, contestatii, pretentii, divort, partaj, succesiuni, fond funciar, evacuari, clauze abuzive, dare in plata, infiintari/modificari firme. (0727.766.739/ 0729.244.904 23. Birou avocatura Serban Silviu. Con-

tencios administrativ. Contracte. Drept civil. Drept comercial. Drept imobiliar. Drept penal. Dreptul familiei. Dreptul muncii. Drepturi autor; (0722.330.277/ 0744.330.244 birou_avocatura@yahoo.com 24. Birou Notarial Baias Valeria.

Redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor; autentificarea inscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat; procedura succesorala notariala; (021.319.13.31 vbaias@yahoo.com 25. Birou notarial Radu Maria Ramona servicii, redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor; autentificarea inscrisurilor; procedura succesorala notariala; certificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege. (0774.409.609/ 0741.053.359 bnpramona.radu@gmail.com 26. Birou notarial, Florea Maria & Asoci-

atii, consultatii juridice in vederea perfectarii actelor notariale si a rezolvarii problemelor dvs de ordin juridic.Redactarea, tehnoredactarea si autentificarea actelor notariale: (021.320.47.27/ 0788.241.664 birounotarflorea@yahoo.com

27. Biroul Notarial Madalina Buta - Ser-

vicii complexe declaratii notariale, legalizarea copiilor, legalizarea copiilor dupa inscrisuri, legalizarea semnaturilor din inscrisuri, procedura succesorala notariala procuri, imputerniciri; (021.260.74.62 office.buta@gmail.com

39. Consultanta juridica in orice domeniu. Birou Avocat Niculescu Razvan. Beneficiati de un un pachet complet de servicii de consultanta juridica in orice domeniu, asistarea si reprezentare in fata instantelor judiciare (0720.120.710/ 0720.119.003 avocat_niculescu@yahoo.com

28. Bucuresti si Ilfov,1 leu/zi, gazduire sediu social Oferta sedii firme: 600 lei - 2 ani gazduire. Schimbare sediu: 380 lei (taxe incluse). Detalii: www.reinventconsulting.ro, tel. 1 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro

contabil, ofer servicii contabilitate pentru firme din Bucuresti si Ilfov, servicii salarizare si intocmirea situatiilor financiare la un pret negociat incepand de la 150 lei, 150 L; (0755.074.921/ 0773.981.279 contab.cont@gmail.com

29. Cabinet avocat consultatii juridic si

41. Contabil autorizat, contabilitate com-

reprezentare Consultatii juridice si reprezentare in instanta, infiintari firme, PFA, intreprinderi individuale, in 3-10 zile, modificari la actele firmelor, cesiune parti sociale, (0784.412.333/ 031.108.54.49 office@avmichinici.ro 30. Cabinet Avocat Utiu Alexandrina

Ioana -Drept Penal -Drept Civil si Comercial -Drept Contraventional -Bancar si Leasing; Clauze abuzive - Drept Civil Proprietate Intelectuala -Licente si Autorizatii - Litigii si Executare silita (0735.312.096/ 0721.170.883 office@uua.ro 31. Cabinet de avocatura, cabinet Avo-

cat Sorin Babu are o experienta considerabila in drept penal în asistenta ?i reprezentarea clientilor in dosare penale. Va putem apara interesele si ajuta sa va exercitati drepturile, (0732.464.492/ 021.610.58.03 contact@bajuridic.ro 32. Cabinetul avocatului Denislav Mari-

nov, servicii Servicii juridice din domeniul Dreptului Societatilor Comerciale si Comertului, Dreptului Administrativ si al Serviciilor Administrative, Dreptului Fiscal, Statutului Juridic al Persoanelor Straine. (0744.221.138/ 0767.159.717 d_marinow71@abv.bg 33. Cadastru, intabulare, apartamente, 250 lei, terenuri, actualizari, dezlipiri, energetic, extrase, urgente; (0722.278.432/ 0763.926.486 34. Cauti avocati specializati in divort si

partaj? Oferim servicii de consultanta, opinii legale in orice domeniu si mediere persoanelor juridice si persoanelor fizice, asistarea si reprezentare in fata instantelor judiciare; (0752.423.266/ 0720.120.710 avocat_niculescu@yahoo.com 35. Cenzor, expert contabil si judiciar efectuez cenzorat/ contabilitate (inclusiv liste) pentru asociatii de proprietari (0745.135.627 gasparionica2@gmail.com 36. Consultanta fiscala, contabilitate, audit financiar. Excelcont este o societate comerciala cu o vasta experienta in domeniul financiar-contabil incepand cu anul 1992.Serviciile oferite: consultanta in intocmirea documentelor contabile primare; (021.413.11.47/ 021.413.56.45 office@excelcont.ro 37. Consultanta fonduri europene man-

agement de proiect 2000-LCH se angajeaza sa ofere clientilor sai solutii complexe si competitive privind proiectarea de arhitectura si inginerie si consultanta financiara si management pentru dezvoltare de investii, (0732.122.640/ 021.326.51.86 consultanta@2000LCH.ro 38. Consultanta in domeniul fiscal. Top

Services. Audit -Consultanta fiscala -Contabilitate generala - Infiintari Firme Bucuresti -Raportari si analize speciale Servicii de personal - salarizare (021.405.13.00 office@servicestop.ro

11. Avocat acord asistenta, reprezentare, divorturi, partaje, mosteniri, revendicari, cauze civile, penale, politie, parchet, comerciale, litigii munca, consultanta etc.; (0744.485.831/ 0766.329.907/ 0724.821.144 12. Avocat divort Cabinet avocatura PopeangA Magdalena consultanta juridica pentru procese de divort, acordand consultatii juridice la sediul Cabinetului, asistenta juridica pe durata procesului de divort, (0722.811.665/ 031.412.51.30 office@avocat-divort.ro 13. Avocat divort si partaj, divortul este

de multe ori un soc emotional pentru ambii parteneri. Este important sa apelezi la un avocat specializat in divort, partaj, custodie minori pentru a obtine ceea ce iti doresti, (0734.925.611/ 0726.287.910

E-mail: redactia@anuntul.ro

40. Contabil autorizat CECCAR, expert

pleta, contabil autorizat, membru CECCAR, servicii de contabilitate complete, salarizare, resurse umane, D112, declaratii lunare, TVA, infiintari firme, PFA, refacere evidente fiscale, (0786.116.880 42. Contabil expert ofer servicii de con-

tabilitate, consultanta fiscala, declaratii lunare, revisal, resurse umane, semnatura digitala, bilant certificat CECCAR, preturi avantajoase, 100 L; (0722.657.989/ 0767.269.480 alexmarcu@eucontabil.ro, euroexpertmng@gmail.com 43. Contabilitate expert, servicii

contabile complete, declaratii lunare, bilant, tva, salarizare, revisal, resurse umane, PFA, II, consultanta si expertiza contabila, semnatura electronica, bonus o luna gratuit, 100 L; (0766.369.930/ 0720.891.226 activcontab@gmail.com

44. Contabilitate completa cu asumarea raspunderii economist, 20 de ani experienta, prestez servicii complete de contabilitate si resurse umane pentru Bucuresti si judetele Ilfov si Calarasi, cu asumarea raspunderii pentru lucrarile incredintate. 150 L; (0730.201.106 45. Contabilitate pentru SRL cu

orice fel de activitate contabil cu experienta (peste 20 de ani), lucrez pentru firme de prestari servicii, comert intern/extern, alimentatie publica, lucrari executate, productie : Evidenta contabila; (0749.151.650 46. Contabilitate, intocmire situatii

financiare, depunere declaratii, revisal, bilanturi etc 50 L; (0767.618.569 miky_i2003@yahoo.com 47. Economist contabil, ofer ser-

vicii contabile complete, declaratii lunare/ trimestriale, bilant, revisal, semnatura electronica. (0740.193.220 idimancea@yahoo.com 48. Evidenta contabila completa, refaceri acte economist contabil, cu vechime 25 ani, ofer evidenta contabila completa pt firme mici si mijlocii, cu sediul in BucurestiIlfov-Giurgiu, Dambovita-Ploiesti, Targu-Jiu, Craiova (0773.794.790

49. Expert contabil - contabilitate completa. Economist si inspector resurse umane cu experienta, ofer servicii de contabilitate complete: intocmirea balantei lunare/bilantului anual si depunerea declaratiilor lunare/trimestriale online 100 L; (0743.052.400

55. Firma de contabilitate si consultanta

50. Expert Contabil - servicii complete contabilitate - Contabilitate financiara si de gestiune; - Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, registrului de evidenta fiscala, jurnalelor de TVA; - Intocmirea balantei de verificare lunare; (0722.952.889

56. Firma specializata in consultanta comerciala Spectrum Business Center Oferim Servicii integrate atat celor care fac primii pasi in afaceri, cat si celor care cauta servicii complexe de consultanta comerciala (0745.761.006 avradoi@gmail.com

51. Expert contabil, ofer servicii contabile complete incepand cu 100 lei. Pentru detalii si informatii suplimentare ma puteti contacta la telefon; 100 L; (0741.118.822 52. Expert contabil, auditor financiar per-

soana fizica autorizata ofer servicii de contabilitate complete, consultanta fiscala si verificari de situatii financiare complete si complexe cu o vechime de peste 20 ani de activitate profesional; (0741.765.695 53. Expert contabil. Evidenta contabila

completa, salarizare, resurse umane,REVISAL, infiintari firme gratuit, depunere declaratii online, refacerea contabilitate, intocmire bilanturi, cenzorate, expertize, etc. 100 L; (0722.384.543 leeafincont@yahoo.com 54. Expertiza contabila, consultanta fiscala expert contabil ofer servicii de expertiza contabila, consultanta fiscala si evidenta contabila. (0745.757.667

financiara Cosmos Tax Accounting SRL este o societate de expertiza contabila inregistrata in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor. Servicii: analiza financiara, audit; (0769.155.614/ 0729.882.889 office@firma-conta.ro

57. Gazduire sediu social Bucuresti Ilfov,

oferta gazduire sediu social orice sector Bucuresti si Ilfov: Platesti 1 de gazduire, primesti 2. 111 euro (2 ani)/ Platesti 2 ani de gazduire, primesti 4! - 199 euro (4 ani). Detalii tel. 25 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro 58. Gazduire sediu, infiintare firme, acte

accesibil accesibil, gazduire sediu firma 300 lei/ 6 luni-500 lei/ an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi, (0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com www.gazduirefirme.ro

Înfiintari societati si gazduire sediu social, toate actele si modificarile actelor pentru Registrul Comertului, etc., www.infiintari-firmebucuresti-ilfov.ro (0767.429.878

59.

60. Infiintam firme SRL, PFA, filiala/ sucursala, asociatii, fundatii, puncte lucru, gazduim sedii sociale, suspendare/ reactivare/ lichidari/ radieri SRL, autorizatii, permise sedere straini, vize, avize munca, actiuni instante; (0720.615.062/ 031.434.05.61 convenientconsulting@yahoo.com http://www.convenient.ro 61. Infiintam firme SRL, PFA, ONG pro-

ces complet Infiintam Firme de peste 10 ani. Infiintare SRL 320 lei, PFA - 190 lei, ONG - 1200 lei. Cost final, taxe incluse, noi redactam, depunem si ridicam actele. www.reinventconsulting.ro 190 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro 62. Infiintare firma SRL 320 Lei/ PFA 190 Lei. Taxe incluse! Liderii pietei infiintari, acte firma Registrul Comertului, radieri, gazduire sediu social. Sunati. www.reinventconsulting.ro 320 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro

63. Infiintare firma gratuit, conta in avans 6 luni Reinvent Consulting: infiintare firma gratis si realizare logo gratuit pentru abonamentele de contabilitate pe 6 luni. Conta pleaca de la 175 lei/ luna. www.reinventconsulting.ro 1 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro 64. Infiintare firma la preturi fara concurenta Infiintare firma la preturi fara concurenta. Oferim o gama larga de servicii pentru cei care doresc sa intre in domeniul afacerilor: infiintare S.R.L., S.R.L.-D, P.F.A., I.I., I.F., fundatii 100 L; (0771.122.934 65. Infiintare firme, gazduire sediu, acte

accesibil, gazduire sediu firma 500 L/an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi; (0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com www.gazduirefirme.ro

66. Infiintari firme - servicii complete doresti sa pornesti o afacere si nu stii pasii pe care trebuie sa ii urmezi? Vrei sa aduci modificari firmei tale dar timpul nu iti permite sa te ocupi de acest lucru? (0727.585.518 consultanta@pinamix.ro 67. Infiintari firme, acte Registrul Comertului, sedii, mentiuni. Infiintare SRL 320 lei/PFA - 190 lei.Operatiuni firma Registru, de la 190 lei. Taxe incluse.www.reinventconsulting.ro 190 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro 68. Infiintari firme, acte, avize. Firma noastra, Benefit Consult & Partners Srl, infiintata in anul 2009 se ocupa de infiintari firme, societati comerciale, contracte si va ofera si consultanta juridica, infiintare firma; (0799.999.874/ 0767.695.164 office@infiintari-firma.ro 69. Infiintari firme, oferta luna septembrie Cauti servicii de infiintare firma, vrei sa iti infiintezi un SRL sau PFA intr-un timp cat mai scurt si fara bataie de cap, in septembrie oferim reducere 30 % si prima luna gratuit contabilitate; (0737.293.200 topexpert.contabilitate@gmail.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR 1. PRESTÅRI SERVICII

6

Acte, avoca¡i, contabili, notari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Evenimente, petreceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ¥ngrijire personalå, sånåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pazå, protec¡ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Repara¡ii electrocasnice, electronice, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

2. LOCURI DE MUNCÅ

6

Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3. IMOBILIARE V¢NZÅRI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

5. AUTO, MOTO

6

Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Motociclete, scutere, atv-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Camioane, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

6. MODÅ, FRUMUSEºE

6

Bijuterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

7. CASA ªI GRÅDINA

6

Animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Mobilå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Termice, electrice, sanitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

8. ELECTRONICE

6

Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Tv, audio, jocuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

9. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE

6

Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

10. AFACERI, DIVERSE

6

Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Echipamente profesionale, Horeca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

ANUNºURI ULTIMA ORÅ . . . . . . . . . . . . 66, 67, 68

PRESTÅRI SERVICII Acte, avoca¡i, contabili, notari 70. Infiintari firme, servicii de contabili-

tate, toate activitatile ce tin de Registrul Comertului:infiintare firma (SRL, SRL-D, PFA, etc.), deschidere/Infiintare punct de lucru, inchidere punct de lucru, cesiune parti sociale, (0723.634.931 71. Infiintari firme, serviii complete Ser-

viciile oferite de Firma Contacons Active, infiintare societati comerciale (SRL, SRLD, PFA, II, SA), infiintarea punctelor de lucru, radierea punctelor de lucru, (0745.657.887/ 0784.411.112 office@consactiv.ro 72. Infiintari SRL, consultanta Registrul

Comertului consultanta juridica, infiintari societati comerciale, operatiuni registrul comertului, obtinere autorizatii si avize, reprezentare in fata autoritatilor locale si centrale. (0768.461.565 73. Infiintari, firme, acte firme, servicii

complete Infiintari, autorizari, modificari, cesiuni, radieri firme, infiintari, autorizari, mutari, inchideri puncte de lucru, completare, restrangere sau recodificare obiecte de activitate, (0799.300.200 suport.clienti@firmadeconta.ro 74. Infiintari/ radieri societati comerciale

si puncte lucru, cesiuni, includeri si excluderi asociati, autorizatii, schimbari sedii sociale, suspendari activitate, contabilitate, resurse umane, consultanta fiscala, birouconta.ro; (0762.884.889 75. Lucrati cu noi si scapati de grija contabilitatii, firma E.T. Plus Conta SRL este o companie membra a CECCAR, ce ofera servicii de contabilitate, resurse umane si consultanta financiara in concordanta cu normele UE si legislatia din Romania. (0769.478.978 contabilitateplus@gmail.com 76. Lupu & Partners, servicii integrate de consultanta Lupu & Partners este una dintre cele mai cunoscute firme de servicii profesionale care ofera clientilor o gama completa de servicii integrate de consultanta. (021.367.00.70/ 0723.267.675 office@lupupartners.ro 77. Ne ocupam de acte- Noi stam la rand

pentru tine Consiliere, asistare si reprezentare la Oficiul Registrului Comertului (desfasuram operatiuni atat pentru firme din municipiul Bucuresti, cat si pentru cele din judetul Ilfov). (0724.222.485/ 0744.662.220 consilier1@e-studii.ro 78. Oferim asistenta juridica, consultanta

juridica. Cabinet Individual de Avocat Radu Mihail Mutuliga. Oferim asistenta juridica, consultanta juridica, negocieri in domeniul dreptului civil, drept comercial, dreptul familiei, drept administrativ, (0726.622.225/ 0741.466.447 casadeavocatura@yahoo.de

94. Tematic Contexpert va poate infiinta

firma rapid O echipa de profesionisti, cu o bogata experienta in domeniu, va asteapta cu urmatoarele servicii: infiintare firma, radiere obiecte de activitate, infiintare firma SRL-D, (0767.429.878 office@conta-conta.ro 95. Xerox ieftin si bun Ubiprint.ro copiere cursuri 0,05 copia, acte 0,10 Lei copia, print alb negru 0,10 Lei, print si copie color 0,50 Lei, indosarieri, plastifieri A4 si A3, legatorie carte, finisaje brosuri, pliante, afise color (021.314.44.95 ubiprint@yahoo.com

2. Accesibil, acoperisuri, dulgherii, pro-

28. Amenajam case, apartamente, gar-

fesionisti, mansardari, reparatii, tabla, jgheaburi, burlane, case la rosu sau cheie 40 euro/mp tencuieli, termoizolatii, sape, gleturi, righips, garduri porti metalice; (0753.465.807

29. Amenajam interioare, exterioare zidarii, tencuieli, fatade polistiren, decorativa, zugraveli, glet, sapa, faianta, parchet, pavaje, dulgherie, etc. preturi mici. (0724.759.331

4. Acoperis din tabla lindab, zincata, jgheaburi, burlane, dulgherie si mansardari, Mihai, (0724.506.937 gerardconstructroof.ro

asiguram consultanta si materiale la preturi mici, transport gratuit. Sunati inainte de inceputul lucrarii, castigati timp si bani; (0722.400.497

5. Acoperis Lindab suedez, accesorii, jgheaburi, burlane, livrari gratuite la domiciliul clientului. Preturi fara concurenta; (0762.435.037/ 0729.613.397 6. ACOPERIS MONTARE! Tigla Metalica! Sistem pluvial! Black Dom Gold Montaj vinde tigla metalica, monteaza jgheaburi, burlane sistem complet. Constructii, hidroizolatii, finisaje interior/exterior. Acoperisuri, mansardari, dulgherie! Garantie 30 ani. 17 L; (0738.325.831/ 0767.156.181 construct@blackdomconstruct.ro 7. Acoperis tabla lindab, zincata, jgheaburi, burlane, dulgherii si mansardari, orice reparatii: 15% reducere, Marinescu; (0751.806.489 gerardconstructroof.ro 8. Acoperis tigla metalica, mansardari,

terase, foisoare, cabane, izolari termice, constatare gratuita; (0762.435.037/ 0729.613.397 9. Acoperis, tamplarie PVC Rehau,

80. Scapati de cozile interminabile de la

82. Servicii complete de contabilitate, expert contabil ofera servicii contabile personalizate pentru societati din zona B-IF: contabilitate, refacere evidenta contabila, reprezentare in relatia cu statul, evidenta personal si salarizare. 1 L; (0730.523.787/ 0755.401.821 alex_craciun2006@yahoo.com 83. Servicii contabile de inalta calitate la preturi imbatabile. Consultanta. Servicii de salarizare. Pt. mai multe info. nu ezitati sa ne contactati. (0761.590.788 84. Servicii contabilitate, salarizare, resurse umane Societate contabilitate, membra CECCAR, ofera servicii de: contabilitate, salarizare si administrarea personalului pentru societati din Bucuresti si Ilfov. 50 {; (0745.094.211 office@contacaruntu.ro 85. Servicii de contabilitate care simplifi-

ca sistemul RightUp este un serviciu de contabilitate ce simplifica sistemul de administrare financiara prin acces rapid la informatie actualizata, indiferent de locatia clientului, (0723.581.684/ 021.327.24.07 office@rightnumbers.ro; 86. Servicii de evidenta contabila inregistrarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiilor contabilitatii, evidenta analitica si sintetica, clienti, furnizori, evidenta mijloace fixe, (021.330.89.69/ 0722.527.581 office@e-accounting.ro

ta, jgheaburi, burlane, dulgherie si mansardari, orice reparatii: 15% reducere, Radu, (0731.451.466/ 0744.963.206 gerardconstructroof.ro 11. Acoperisuri executam sarpante, mansarde, invelitori din orice tip de tabla, tigla ceramica si mici reparatii de urgenta; (0721.897.813

ACOPERISURI REPARATIIMODIFICARI, JGHEABURIBURLANE, VOPSIT ACOPERIS, DULGHERIE; (0734.514.966 12.

Acoperisuri din tabla lindab, tabla cutata, jgheaburi si burlane, mici reparatii ugenta, ghene gunoi; (0722.198.795 13.

ACOPERISURI TABLA LINDAB, ZINCATA, MANSARDARI, DULGHERIE, MODIFICARI ACOPERIS, PARAZAPEZI, REPARATII ACOPERIS; (0721.932.220

14.

Acoperisuri, executam dulgherie, tigla metalica, mansardare, experienta peste 15 ani si reparatii acoperisuri, oferim garantie, Silviu; (0738.343.663

15.

16. Acoperisuri, tigla metalica si

reparatii. Tlefon; (0722.939.207

17. Acoperisuri, toate tipurile de tabla,

tigla, ceramica, zolatii carton, dulgherie, mansardare, polistiren, garduri - fier, pavaje, reparatii de urgenta; (0731.545.436

18. Acoperisuri, amenajari apartamente, case, polistiren, rigips, zugraveli, glafuri, tapet, electrice, sanitare, gresie, faianta, autocolant, raschetari - parchet; (0762.341.016

87. Servicii Infiintare firme Bucuresti si Ilfov, gazduire sediu social, infiintare radiere puncte de lucru, adaugare schimbare obiect de activitate, majorare capital social, cesiune, dizolvare, lichidare, radiere, schimbare mandat administrator, (0753.023.320/ 0799.819.005

mente, case, rigips, polistiren, zugraveli, reparatii mobila, usi, metal, aragaze, gresie, faianta, electrice, sanitare; (0764.625.908

88. Servicii integrate de consultanta

20. Alexandru Gheorghe, reconditionari

comerciala Servicii Reinvent Consulting:Infiintari firme si mentiuni la Registrul Comertului.Infiintari S.R.L., SRLD, S.A., P.F.A..Autorizare activitati; Inchidere/ deschidere punct de lucru; (021.318.69.60 89. Servicii juridice. Cabinet de Avocat

Russu Mihai. Domenii de specializare:Drept Societar si Corporatist; Drept Contractual; avize, autorizari, licente, fuziuni, divizari, achizitii si restructurari. Piata de capital.Proiecte imobiliare, (0740.368.324 office@russu.eu 90. Servicii notariale complete. Birou Notarial Accepter - Mitrea DorinaServicii notariale complete. Acte necesare, certificari de fapte, acte comerciale, contractuale, declaratii, procuri succesorale; (021.316.88.04/ 021.316.88.03 bnp@accepter.ro 91. Servicii notariale complete. Birou Notarial Amzulescu Marius. Autentificari Certicari - Comerciale - Contractuale Testamente - Certificari - Legalizarea semnaturii de pe inscrisuri (021.444.32.83/ 021.444.32.68 bnpamzulescu@gmail.com 92. Servicii pentru primii pasi in afaceri. Scopul nostru este sa oferim servicii integrate atat celor care fac primii pasi in afaceri, cat si celor care cauta servicii complexe de consultanta comerciala. (0745.761.006 avradoi@gmail.com 93. Servicii Registrul Comertului: infi-

intare firme; infiintare reducere puncte de lucru;schimbare gazduire sediu social; adaugare schimbare CAEN;majorare reducere capital social; (0729.674.724

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

soniere.Montam rigips, montam gresie, faianta, parchet.Ridicam case la rosu.Placare termosistem si hidroizolatie.Zugraveli blocuri.Cerem si oferim seriozitate. (0767.429.689

3. Acoperis cu tabla Lindab, zincata, montare, reparatii si vopsitorii, tabla, jgheaburi, burlane, parazapezi, confectionat si montat tubulatura ghena, protectii atic, pervazuri geam, zugraveli scari de bloc; (0744.372.095

10. Acoperis, trabla lindab, zinca-

istrare financiara conform Legii 230. Raportari ITMServicii de casierie, servicii de cenzorat pentru asociatiile la care nu prestam alte servicii de administrare, servicii de curatenie pe scara (0766.368.008/ 0720.225.405 office.sag.serv@gmail.com

27. Aluminiu, acoperis, tamplarie PVC

interioare de calitate, apartamente, vile, gresie, faianta, rigips, reparatii, renovari; (0768.994.955

1. Accesibil acum executam finisaje

79. Pachetul de infiintare firma Cabinetul nostru de avocatura va ofera un pachet complet de servicii, care va permit sa infiintati in cel mai scurt timp o societate comerciala, cu multiple obiecte de activitate. L-V:.08.30 - 18.30 (031.425.17.24/ 0723.500.027

81. Servicii administrare imobile admin-

26. Aluminiu, tamplarie PVC Rehau, Salamander - Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80-100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/exterioare 10 euro/m. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura; (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80 office@designperfect.ro/ perfect.design4u@yahoo.com

Rehau, Salamander - Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 Euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80-100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/ exterioare 10 euro/mp. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura; (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80

Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri

Salamander - Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80-100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/exterioare 10 euro/m. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura; (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80

ghisee, cel mai rapid serviciu de infiintare societati comerciale (3 zile), Bybloserve Management. Servicii de infiintare societati comerciale (Bucuresti si Judetul Ilfov). (0725.535.555 office@infiintarefirmaurgent.ro

4

19. Acoperisuri, amenajari aparta-

cazi, echipa noastra este specializata in: reconditionari, cazi, reconditionari cazi, reparare cazi, reconditionat cazi, reparat cazi, refaceri cazi, refacere cazi, emailare cada, restaurare cazi, 300 L; (0723.349.476 office@reconditionaricazi.eu

21. Alpinism execut deszapeziri, placari

polistiren, reparatii fatade, montare, reparatii si vopsitorii, tabla, jgheaburi, burlane, hidroizolatii, zugraveli scari de bloc, instalatii sanitare; (0744.372.095

22. Alpinism uilitar, alpinisti utilitari la inaltime munca la inaltime, toaletat copaci. Alpin prof util executa: termoizolatii placat pereti cu polistiren, hidroizolatii rosturi placi exterioare, montat reclame/ bannere; (0723.285.482 23. Alpinism utilitar, executam lucrari la

mare inaltime, in locuri greu accesibile, termoizolatii, spalari geamuri, renovari toaletari arbori etc. Echipa alpinisti cu o experienta vasta in domeniul alpinismului; (0768.412.793 prompt_alpin@yahoo.com http://alpinismutilitar-expres.ro 24. Alpinism utilitar, lucrari de calitate la

inaltime. Firma cu experienta in alpinism utilitar (peste 8 ani in domeniu) executa: termoizolatii, reparatii termoizolatii, montaje/demontaje acoperisuri balcoane, (0761.766.027 25. Alpinism utilitar, placari polistiren, termoizolatii, o cosntructie placata cu polistiren este mult mai putin afectata de fluctuatiile de temperatura din exterior, mentinand in interiorul acestora confortul termic, reducand astfel costurile, (0767.824.631 office@highalpin.ro

30. Amenajam apartamente, case,

Agen¡ii de Publicitate ● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67 ● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632 ● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923 ● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509 ● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600 ● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65 ● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02 ● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15 ● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36 ● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261 ● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563 ● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25 ● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91 ● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80 ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02 ● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00 ● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133 ● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10 ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62 ● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10 ● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153 ● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44 ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00

31. Amenajam apartamente, case,

glet, lavabila, gresie, faianta, parchet, rigips, instalatii electrice si sanitare. Executie rapida, calitate garantata; (0722.400.497 32. Amenajam apartamente, case,

rigips, pereti despartitori, scafe forme deosebite, plafoane casetate. Executie rapida, calitate garantata; (0722.400.497

33. Amenajare baie, glet, lavabil, parchet, diverse lucrari de amenajari. Preturi pe site: amenajari-reparatii.blogspot.ro (0727.278.287 34. Amenajari int/ext. Calitate la pret accesibil: montaj rigips 15 lei mp, glet+lavabila 12 L, termosistem la gata 30 L, parchet 10 L, tapet 12 L, mont usi 100 L, gresie 25 L, faianta 30 L, scafe, sanitara, electrica etc, 15 L; (0767.720.778 activ.renov21@yahoo.com 35. Amenajari interioare, gresie, faianta,

gleturi, rigips, vopsitorii. Relatii la telefon: (0737.242.646

36. Amenajari apartamente, acoperisuri,

zugraveli, tencuieli, zidarii, rigips, parchet, gresie, faianta, instalatii sanitare, rog seriozitate. (0764.154.065/ 0720.489.458 37. Amenajari apartamente, case, faianta, gresie, zugraveli, tapet, gleturi, glafuri, parchet, sapa, rigips, placari; (0729.971.647

38. Amenajari apartamente, case: zugraveli, polistiren, rigips, gresie, faianta, parchet, electrice, sanitare, tencuieli, zidarie, sape, tapet; (0723.635.975 39. Amenajari apartamente, gleturi, glafuri, placari rigips, gresie, faianta, parchet.. Montez usi interior. Calitate, pret negociabil; 1 L; (0735.419.454 40. Amenajari apartamente, zugraveli, gleturi, faianta, gresie, parchet, sapa, rigips, etc., neg.; (0769.447.079 41. Amenajari interioare - experienta SUA ofer servicii de amenajari interioare: Vopsit, gletuit, slefuit, finisaje diverse. Rigips: compartimentari, scafe, pereti falsi, etc. Montaj parchet. Experienta SUA. Preturi competitive; (0765.806.233 42. Amenajari interioare apartamente, case, vile, birouri, scari de bloc, scoli, zugraveli, glet, rigips tapet, sape, gresie, faianta, inst. sanitare, particular; (0768.555.370 43. Amenajari interioare de calitate, suntem o echipa de amenajari interioare care se axeaza pe calitate, promtitudine si seriozitate interesati sa fim recomandati de catre dvs mai departe.Noi va oferim urmatoarele servicii: (0726.662.249 44. Amenajari interioare, exterioare, placari polistiren, zugraveli, gresie, faianta, izolatii terase, la preturi minime, reduceri pensionari; (0723.748.480 45. Amenajari interioare, gresie, faianta,

marmura, parchet, rigips, glet, zugraveli, instalatii electrice si sanitare, termosistem, hidroizolatii. Preturi mici, calitate maxima, seriozitate si integritate; (0728.606.585 anto_7508@yahoo.com 46. Amenajari interioare, zugraveli 10 lei/ m, glet 10 lei/ m, vopsea decorativa de interior de exemplu de la Giorgio Graesan 40-50 lei/ m (diferite modele stil occidental) montaj parchet laminat 15 lei/ m, etc. Pentru detalii contactati, 10 {; (0733.318.949 47. Amenajari pentru gradina dumneav-

oastra, alei gradina, amenajari gradini, decoruri gradini, fantani arteziene, mobilier exterior, sisteme de pompare, amenajari acvatice, cascade, arhitectura peisagera; (0720.501.490/ 0720.501.491 office@agresivdesign.ro 48. Amenajari, faianta, tapet, rigips, zugraveli de calitate, renovari generale, experienta si menatlitate occidentala, garantie; (0732.523.255 49. Apometre, calorifere, montaj, sigi-

lari, reparatii, instalatii sanitare in cupru, polipropilena, autorizat, garantie; (021.332.39.36/ 0722.141.866

50. Arhitect Proiectez case, constructi

metalice la preturi avantajoase (0768.338.140 www.proiectesimple.ro

51. Arhitect autorizat realizez proiecte complete personalizate pentru autorizatia de constructie si avize, pret 2 - 3 euro/ mp. Consultatii gratuite 3 {; (0729.883.322 52. Arhitectura Autorizatii de construc-

tie, certificate urbanism, avize, proiecte, orice aprobari, extinderi, modificari, recompartimentari, etajari case, hale, PUDuri, PUZuri, scoateri din circuitul agricol, cadastre, orice zona; (0721.695.945/ 0766.722.367 drafimar@yahoo.com 53. Asamblare mobila: montaj mobila

Bucuresti si Ilfov Va punem la dispozitie servicii de reparatii mobila, montare mobilier, realizare mobila la comanda. Ceea ce ne rcomanda este experienta de peste 14 ani cat si calitatea executiei. (0760.948.857 office@asamblare-mobila.ro 54. Asociatia de proprietari sc. 3, bloc 99 din Str. Maior Vasile Bacila nr. 1, sector 2, doreste sa zugraveasca casa scarii, spatii tehnice si ghena. Persoana contact: Elena Vasile; (0720.101.080 55. Atelier confectii fier forjat, grilaje, garduri Atelier confectii metalice executa scari metalice de interior sau exterior, cu elemente din fier forjat. Executam lucrari complexe, scari dificile, etc., 100 L; (0761.879.995 mirea_18@yahoo.com 56. Avem echipa profesionista, executam

acoperis, jgheaburi, burlane, orice tip de tabla + mansarda, preturi mici, discount 15% si mici reparatii; (0721.044.495

Oficii Po¿tale Bucure¿ti ● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59 ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27 ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03 ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01 ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67 ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14 ● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80 ● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39 ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90 ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96 ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30 ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77 ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42 ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17 ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50 ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79 ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08 ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58 ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54 ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25 ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51 ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15 ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78 ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60 ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75 ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44 ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86 ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69 ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05 ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29 ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35 ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32 ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43 ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02 ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55 ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07 ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54

Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov ● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI ● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI

Oficii Po¿tale din ¡arå ● BRAªOV . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. N. Iorga nr. 1 ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . . Str. Corbului nr. 3; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . . . Str. Soveja nr. 39 ● CRAIOVA . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . Str. Unirii nr. 54; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . Calea Bucure¿ti nr. 46 ● GIURGIU . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . Str. Mircea cel Båtrân nr. 18; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . . ªos. Bucure¿ti Bl. 205; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . . Str. Republicii 5A; . . . . . . . . . . . - Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . . Comuna Cålugåreni; . . . . . . . . . . . - Oficiul Crevedia Mare, . . . Comuna Crevedia Mare; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . . . Comuna Izvoarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . Calea Bucure¿ti 70; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Roata de Jos, . . . . . . Comuna Roata de Jos; ● IAªI . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . .- Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul ● PLOIEªTI . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul

Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal

nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.

1, . . . . . . . . . . Str. Cuza Vodå nr. 3; 8, . . . . . . Str. Costache Negri nr. 64 1, . . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8; 3, . . . . . . . . . . . . Sos. Nordului nr. 2; 6, . . . . . . . . . . . . . . Str. Postei nr. 75; 7, . . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6; 10, . . . . . . . . . Bd. Republicii nr. 102; 11, . . . . . . . . . . . Aleea Chimiei nr. 6; 12, . . . . . . . . Str. Malu Ro¿u, nr. 101; 13, . . . . . . . . . . Bd. Bucuresti nr. 24; 14, . . . P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2

● TIMIªOARA . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . B-dul Revolu¡iei nr. 2

E-mail: redactia@anuntul.ro


22 septembrie 2017

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

3

4

PRESTÅRI SERVICII 57. Balustrade inox, scari inox, copertine inox. Realizam modele balustrade inox si scari inox in conformitate cu cerintele dvs. si incadrate in designul arhitectural existent. Echipa noastra se deplaseaza in Bucuresti si Ilfov sau imprejurimi, (0728.550.047/ 0724.269.527 rod_inox@yahoo.com 58. Bransamente de apa, gaze, canalizare, separari de contracte cu Apa Nova. (0721.609.856/ 0763.802.109 59. Burlane, jgheaburi, tigla metalica, dulgherie, lucrari si in afara Bucurestiului; (0724.716.882 60. Case din lemn, amenajari, curti, pavele, gazon, brazi, molizi, flori, pomi frutiferi, parculete pentru joaca copii. Oferim inclus servicii de proiectare urbanism, avize etc., in toata tara; (0765.213.837 61. Case la rosu sau la cheie, material +

manopera sau numai manopera, variante regie proprie sau pe firma, preturi corecte in functie de proiect, Bucuresti si in tara; oferim si solicitam seriozitate (0732.945.313 durablemansion@gmail.com constructii.durablemansion.com 62. Case la rosu, gri, gata. Cauti case la

rosu? Noi suntem cheia. Societate cu experienta de 13 ani pe piata, echipe profesioniste si cel mai bun raport pret-calitate in constructii civile industriale si agricole. (0751.264.808 63. Confectii metalice grilaje balustrade

fier forjat, realizam grilaje metalice din fier forjat pentru geamuri, balustrade interior/ exterior, balcon din fier forjat, por?i si garduri la cele mai mici preturi dupa piata si cu o calitate garantata 130 L; (0752.392.660/ 0764.282.051 confectiifier@yahoo.com 64. Constructie casa, renovari, amena-

jari, zugravi, executam tot ce tine de domeniul constructiilor, de la fundatii pana la lavabila. Constructii case la rosu sau la cheie, case de lemn, renovari, instalatii electrice si sanitare, zugravit, gresie. (0785.126.327 65. Constructii case la rosu sau la cheie din Porotherm sau din lemn, la cele mai bune preturi din Romania. Constructii case, amenajari, avem servicii de cea mai buna calitate, la un pret mic/ Folosim cele mai noi tehnologii in domeniul constructiilor: echipe de muncitori calificati cu o bogata experienta in domeniu pentru a construi casa dvs. la cel mai inalt standard si in cel mai scurt timp; (0735.390.490 66. Constructii case, vile la rosu, garduri de orice fel, demolari, renovari, garantam constructii la cutremur de 7 grade Richter. Oferim cartea constructiei inclus servicii de proiectare urbanism, avize etc., bonus 25 m gard. In toata tara; (0765.213.837 67. Constructii la cheie, renovari, izo-

latii, finisaje Cauti un constructor pentru noua ta casa, doresti sa renovezi, sa izolezi sau sa faci finisaje medii sau de lux, casei tale, aplicam microciment si beton amprentat pe pardoseli, curti, pereti, (0774.300.981 68. Constructii, amenajari echipa exe-

cutam: renovari case vile apartamente garduri foisoare, locuri joaca copii tartan dale cauciuc gresie, faianta, parchet la cele mai accesibile preturi, calitatea ne recomanda. Detalii tel. (0735.040.647

69. Constructii, finisaje si amenajari interioare. Firma de constructii ofera servicii pentru urmatoarele categorii de lucrari: tencuieli mecanizate, sape mecanizate, placari si compartimentari cu rigips, (0734.415.444 70. Cosar, sobar autorizat efectuez

lucrari de coserit si sobarit in orice zona a Bucurestiului. Accept si provincia. Pentru mai multe detalii, nu ezitati sa ma sunati (0764.535.693/ 0729.599.983

211. Renovari interioare si exterioare, Instalator autorizat, non- 180. Montaj si reparatii acoperisuri vechi sau noi. Suntem o companie de reparatii executam orice lucrare de consolidare, stop, execut: instalatii san- acoperisuri, ce ne desfasuram activatea in constructii si reconstructii, amenajari inteitare, termice: apometre, acest domeniu de mai bine de 20 rioare, exterioare la preturi foarte avanta87. ELECTRICA, autorizat 24/24, moncazi, chiuvete, wc+rezervor, ani.Reparatii acoperisuri, izolatii joase.Executam lucrari complexe de ametaj/ reparatii tablouri, prize, intrerupatoare, acoperisuri. Oferim si optiuni pentru najari interioare si exterioare. robineti, baterii, tevi sparte, lustre, aplice, corpuri iluminat, 220 / 380 V, finantare, (0735.782.831 143. Instalatii 24/24, autorizat, montaj / (0720.074.400 centrale termice, inlocuiri cabluri, interventii inclusiv in reparatii centrale (gaze, electrice), calorifere, desfundari 181. Montaj si reparatii acoperisuri, ca 212. Renovari rapide camere lavabil sau week-end si chiar in provincie; calorifere, hidrofoare, echipari bai, san122. Executam toate tipurile de lucrari este vorba de montarea unei ferestre de sifoane, scurgeri; glet de la 200-1500 lei, echpa meseriasi (0731.544.520 itare, electrice, deplasare si in weekend; de constructii Total Solid Construct SRLmansarda, a unui acoperis complet nou executam interioare si exterioare (0721.433.987 (0733.722.294/ 88. Electrica, autorizat particular 24/24, D: executam toate tipurile de lucrari de sau o reconditionare a unei invelitori Bucuresti si Ilfov cu incepere imediata, 0724.427.666 montaj/ reparatii tablouri, prize, intrerupa- constructii necesare realizarii case: demo- 144. Instalatii 24/24, autorizat, particular vechi, vrem sa fim mai mult decat niste preturi de la 5-50 lei/ mp negociabil, 86. Efectuez poze ceramica alb negru/color, sculptez pe cruci, placi, oriunde in tara; (0720.294.432

121. Executam lucrari in constructii, firma executam: constructii case, in baza unui proiect, la rosu sau la cheie. Zidarie, glet, sape, rigips, tencuiala, izolatii exterioare, acoperis. Renovari case si apartamente de la A-Z.Orice tip de lucrare. 100 {; (0723.206.272 superoferta2009@yahoo.com

142. Instalatii 24/24, autorizat, particular

toare, lustre, aplice, corpuri iluminat, 220 / 380 V, inlocuiri cabluri, interventii inclusiv in week-end si in provincie. (0730.305.163

lari si decopertari, tencuieli interioare, turnare sapa de egalizare, sapa autonivelanta, (0766.840.318/ 031.435.36.44 office@constructii-tsc.ro

montaj / reparatii boilere, hidrofoare, pompe apa, calorifere, centrale (lemne, gaze), echipari complete bai, inclusiv provincie; (0731.544.520

89. ELECTRICA, autorizat, execut lucrari mari/ mici, 220/ 380 V, modificari tablouri, prize, intrerupatoare, lustre, aplice, calitate, incepere imediata si weekend; (0726.694.816

123. Executam zugraveli, montam gips

145. Instalatii electrice, exclusiv; (0730.702.001/ 0787.872.829 sionescu.el@gmail.com

mari/ mici, 220/380 V, modificari tablouri, prize, intrerupatoare, lustre, aplice, calitate, incepere imediata si week-end; (0731.771.507 91. Electrica, Electrician profesionist

125. Firma constructii executa

montez: prize 220-380V, aplice, neoane, lustre, contor pasant, intrerupatoare, variatoare, circuite separate, transformator de subsol, legaturi boiler, impamantare, etc...; (0775.605.417/ 0724.728.304 robert_maxx_2005@yahoo.com 92. Electrician acord asistenta tehnica

si executie instalatii electrice, case, vile, apartamente, schimbat instalatii(cupru), reparatii, modificari, montaj tablouri electrice, corpuri de iluminat, prize. Calitate, seriozitate, (0723.022.738/ 0723.022.738 instalatii_electrice70@yahoo.ro

94. Electrician autorizat execut rapid instalatii noi, reparatii sau inlocuire instalatii la apartamente, case. Montez tablou, sigurante, prize, bransament. Garantie, executie rapida; (0722.400.497

128. Firma de alpinisti utilitari in Bucuresti Constructii: renovari, tencuieli, termoizolatie cu polistiren, zugraveli, silicoane, chituire, tencuiala decorativa, vopsea lavabila.Montat / demontat structuri metalice. Montari / demontari jgheaburi; (0771.148.325 contact@alpinistiutilitari.ro

95. Electrician autorizat Bucuresti elec-

trician profesionist, va pun la dispozitie serviciile mele pt a va ajuta sa rezolvati orice problema pe care o intampinati cu instalatiile electrice sau orice modificare pe care vreti sa o aduceti; (0765.341.522

96. Electrician Bucuresti si Ilfov. Executam instalatii electrice de joasa tensiune la case si apartamente. Inlocuim traseele de curent din aluminiu cu trasee noi din cupru. Adaugam circuite separate pentru aer conditionat, (0720.046.422 97. Electrician Bucuresti, Ilfov electrician din 2002, efectuez si repar instalatii electrice.Mai multe detalii telefonic 1 L; (0752.350.158 bgdnantonescu@yahoo.com

75. Desfundare tubulatura canalizare -

vidanjare. Vidanjare Bucuresti si Ilfov. Servicii oferite : - desfundare tubulatura canalizare cu presiune; - vidanjare ape menajere - decolmatare camine / Base; inspectie video canalizare CCTV; (0767.581.843 76. DIRIGINTE DE SANTIER Firma de

80. Echipa executam instalatii sanitare si

termice, gaz. Echipa de instalatori executam instalatii sanitare si termice, instalatii de gaze, incalzire pardoseala, schimbari de coloane, apometre, montaj obiecte sanitare si instalatii electrice. (0764.341.947

85. Ecofresh curatatorie, spalatorie pro-

feionala Curatatorie ecologica. Spalatorie profesionala. Curatat haine din piele. Reparatii croitorie. Curatatorie covoare. (021.232.95.50/ 0733.689.664 contact@ecofresh.ro

particular, montaj centrale (lemne, gaze si electrice), calorifere, echipari complete bai, hidrofoare, pompe apa, deplasari non stop; (0730.305.163 152. Instalator bun si ieftin sanitare, termice, gaze, gresie, faianta, parchet, zugraveli. Factura, garantie (0775.603.830 wenemil3@yahoo.com

167. Instalator sanitar Bucuresti montez

robinetii, baterii, chiuvete, masini de spalat, calorifere, reductii de inlocuit la calorifere cu puisori de aerisire, wc-uri, bazine, instalatii cupru, ppr, pexal, boilere, desfundari chiuvete cazi etc (0724.964.347 168. Instalator sanitar Bucuresti, Ilfov

Sud prestez servicii de instalatii sanitare, bai, bucatarii, coloane, montaj centrale termice, calorifere, avarii, interventii, inundatii, canale infunfate etc preturi rezonabile, constatare gratuita. (0724.531.405 169. Instalator sanitare termice reparatii/ montaje diverse. Preturi pe site: instalator-bucuresti.blogspot.ro (0727.278.287 170. Instalator termice, sanitare si gaze

montez calorifere noi si din fonta, schimb reductiile, echipez cu robinet de tur-retur si aerisitor, montez obiecte sanitare, schimb robineti de trecere, pompe de put hidrofor, bai si bucatarii de noi. (0723.035.540 concept.install@yahoo.com

116. Executam reparatii case, amenajari

interioare si case la rosu cu materialul clientului; (0729.867.264

117. Executam amenajari interioare de la A la Z Echipa tanara executa amenajari interioare de la a la z inclusiv instalatii electrice si sanitare; (0737.213.470 118. Executam avantajos zidarie, tencuieli, rigips, polistiren, zugraveli, pavele, faianta, gresie, gleturi, renovari, consolidari, demolari; (0755.125.452 119. Executam constructie blocuri in Bucuresti, constructie blocuri structura finisaje, firma constructie bloc structura + finisaje interioare manopera + materiale la cheie 370 euro + tva calitate ireprosabila termen executie foarte rapid, (0769.076.165 120. Executam instalatii sanitare,

incalzire, centrale, scurgeri coloane. Oferim garantie; (0772.166.845/ 0749.316.097

187. Montez orice tip de mocheta, pe orice tip de suprafata, oriunde si oricand dar nu si oricum, nu solicitam avans pentru lucrare, (0720.777.691 188. Montez raschetez repar parchet masiv, laminat. Parchetari cu experienta vasta in domeniu montam, raschetam si reparam parchet masiv, dusumele diverse modele, parchet laminat, stratificat-preturi minime. Lucram cu masini profesionale (0732.811.704 189. Montez tablouri electrice execut / repar / modific tablouri electrice, instalatii electrice si de curenti slabi (internet, interfon, videointerfon, telefon, tv, sunet), circuite suplimentare pentru plite electrice; (0724.111.441/ 0745.595.842 office@electricianpfa.ro

133. Foraje puturi apa potabila, piloni, denisipari si adanciri; (0769.959.848/ 0757.749.690 134. Forez puturi apa mica si mare adancime, denisipari si prelungiri, asiguram debit apa; (0729.782.533/ 0763.181.900 135. Gard din beton saxon 1, transport

gratuit Preturi gard beton (include si stalpi clasici 12 x 13 x 220/270 cm):gard cu inaltime de 1,60 m:109 lei/metru liniar gard, gard cu inaltime de 2,10 m:139 lei/metru liniar gard stalpi cu model piatra. (0749.123.451/ 0749.123.452 contact@mesteresti.ro 136. Gaura hota, aer conditionat, centrala, carota carotare beton. Gauri profesionale executate cu masina de carotat, fara praf si fara mizerie datorita captatorului de apa si aspiratorului; (0737.812.317 137. Glet, 5 lei mp, lavabila, 5 lei mp, tecuiala, 10 lei mp, apartament zugravit 500 euro; (0724.641.540 138. Hidroizolatii lichide cauciuc acrilic

171. Interventii si reparatii hidrofoare

Inginer specialist pompe si hidrofoare, asigur montaj si service pentru sisteme de alimentare cu apa: pompa submersibila put, pompa de suprafata cu aspiratie din rezervor si functionare, (0741.401.674/ 0727.287.077 hidroforperfect@gmail.com

154. Instalator 24/24, autorizat, particu-

lar, echipari bai, montaj si reparatii centrale (gaze, electrice, lemne) calorifere, hidrofoare si pompe de apa, interventii la instalatii sanitare si electrice inclusiv in weekend; (0730.305.121

172. Jaluzele si rulouri exterioare din aluminiu si PVC producem si comercializam urmatoarele produse: jaluzele exterioare (rulouri) din aluminiu, jaluzele exterioare (rulouri) din pvc, jaluzele exterioare usi de garaj, (0722.534.353

155. Instalator accesibil autorizat aragazuri, apometre, centrale termice, calorifere, robineti, baterii, wc+bazin, obiecte sanitare, senzori gaze; (0720.992.196

173. Lucrari lemn, consultanta si executie structuri lemn case, pergole, terase, acoperisuri. Scari interioare: placare, scari elicoidale, integral lemn. Mobilier exterior: gradina, terasa. Mobilier divers: lemn masiv, semifabricate, (0771.115.040

Instalator accesibil, non 174. Lucrari lemn, consultanta si exestop, execut: instalatii sancutie structuri lemn: case, pergole, terase, itare-termice, apometre, acoperisuri. Scari interioare: placare, scari boilere, centrale-calorifere, elicoidale, integral lemn, Mobilier exterior: gradina, terasa, (0771.115.040 cazi, chiuvete, wc+rezervor, robineti, tevi sparte, baterii, 175. Lucrari reparatii tamplarie lemn desfundari sifoane - scurgtamplar cu 20 ani experienta execut orice constructie/ lucrare din lemn: montaj/ eri subsol; (0724.600.234/ reparatii scari, montaj/ repararii usi fere0769.856.694 156.

157. Instalator autorizat instalatii

la hale, blocuri, terase, depozite, fundatii, acoperisuri, poduri, parcari, statii peco, in Bucuresti si, pentru suprafete minim 300mp, in toata tara. Hidroizolatii cauciuc acrilic lichid profesionale, 1 L; (0726.339.894 contact@stadicon.ro

sanitare si termice, reparatii, montez cada, chiuveta, wc, calorifere, orice obiecte sanitare. Garantie, executie rapida; (0722.400.497

139. HIDROIZOLATII, execut lucrari de

158. Instalator autorizat ANRE termic

hidroizolatii cu membrane bituminoase profesionale pentru terase de bloc, hale, fundatii, balcoane, garaje etc, execut si reparatii: inlocuire guri de scurgere aeratoare, seriozitate (0740.075.174

140. High Alpin, servicii de alpinism utili-

tari, serviciile oferite de noi: placari termoizolante cu polistiren, termoizolatii, hidroizolatii blocuri, hidroizolatii terase, reparatii acoperisuri, tabla, tigla, ardezie, reparatii fatade, (0767.824.631 office@highalpin.ro

141. INSTALATII 24/24 autorizat particular montaj centrale: gaze si electrice, centrale: lemne, peleti etc. Calitate garantata la un pret acceptabil. Deplasare inclusiv in provincie si in week-end. Seriozitate, (0726.694.816

sanitar si gaz execut lucrari si reparatii la pretul corect si cu materiale de calitate. Respect si calitate, profesionalism. Obiecte sanitare, calorifere. (0761.547.045 159. Instalator autorizat monteaza,

repara: obiecte sanitare, hidrofoare, calorifere, boilere, coloane apa-gaze, aragaze, sigilari apometre; (0720.433.272/ 0785.887.402 160. Instalator autorizat particular, 24/24, execut montaj obiecte sanitare, boilere, hidrofoare, pompe apa calorifere, echipari completa bai, canalizari etc. Deplasari inclusiv in provincie. (0774.401.750

stre de lemn,reparatii orice constructie lemn- amenajari interioare lemn; (0722.804.950 176. Meserias efectuez lucrari de: zicarie, tencuiala, zugraveli, parchet si dulgherie, fierarie, negociabil; (0756.420.720 177. Mobila la comanda si lucrari de

amenajari interioare, preturi mici; (0765.889.939 178. Montaj acoperisuri, tabla Lindab/zincata, lucrari monumente istorice. Orice reparatie, in toata tara. 20% reducere; (0753.709.391 179. Montaj raschetat parchet, montaj

parchet laminat 7 lei/mp, stratificat 15 lei/mp, stratificat lipit 20 lei/mp, lemn masiv 20 lei/mp, raschetat + l?cuit 20 lei/mp, deck piscine, terase lemn, scari interioare, scule profesionale; (0768.337.335

216. Reparatii acoperisuri Bucuresti. Va stam la dispozitie in alegerea acoperisului potrivit pentru locuinta dvs. in cazul in care, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, acoperisul locuintei dumneavoastra se avariaza, (0751.359.560 info@acoperisuri-reparatii.ro 217. Reparatii acoperisuri dulgherie montaj tigla metal, firma cu activitate principala sisteme acoperisuri complete si restructurari capitale va ofera urmatoarele atributii pe langa furnizarea tuturor materialelor necesare execut?rii acoperisului Dvs.; (0725.095.389 218. Reparatii acoperisuri, montaj, dulgherie, mansardari. Executam lucrari la cererea clientului: reparatii la orice sistem de acoperis, montaj acoperis, montaj sisteme pluviale, montaj tigla metalica, reparatii dulgherii, reparatii mansardari; (0746.425.641 219. Reparatii cazi de baie in Bucuresti garantie 6 ani firma noastra, Tasumcad Prest Serv SRL-D va propune: reconditionare cazi de baie, reconditionare tavite de dus, chiuvete, pentru orice culoare si orice model. Oferim cea mai buna calitate.Servicii: (0760.998.677/ 0749.770.229 contact@recondcazidebaie.ro 220. Reparatii infiiltratii acoperisuri exe-

221. Reparatii, inlocuiri tablouri electrice

efectuam lucrari de amenajari interioare, orice tine de ghips-carton nise, scafe, pereti, tavane, acoperiri grinzi, mansardari. Rog si ofer seriozitate; (0761.867.843

Electrician autorizat, specializat in depanarea si asamblarea tablourilor de distributie prestez urmatoarele lucrari electrice: reparatii sau inlocuiri tablouri electrice de distributie, (0722.761.703

192. Oferim servicii de curatenie si menaj case, vile, spatii comerciale, oferim si interventii si colaborare; (0736.470.788/ 0720.372.500

222. Rulouri exterioare, plase anti insecte si usi de garaj tip rulou confectionate cu materie prima de inalta calitate, prelucrata de oameni cu o experienta de peste 10 ani, (0731.535.890

201. Pompare beton Bucuresti si impre-

tez si repar instalatii sanitare, termice, canalizari si gaze. Montaj masini spalat, aragaze si obiecte sanitare. Factura si garantie. 50 L; (0722.883.229 catrinamariusdragos@gmail.com

215. Reparatii acoperis, tigla, burlane, izolatii. Renovari, acoperisuri, tigla metalica. Hidroizolatii, burlane si jgheaburi.Firma de acoperisuri.Montaj acoperis tigla metalica.Reparatii acoperis tigla ceramica.Montaj invelitori acoperisuri. (0734.403.799

clasic si laminat din 1985 (0720.170.233/ 0766.304.178

200. Persoana fizica execut lucrari de glet, glafuri, lavabil, culori, rog seriozitate si respectarea intelegerii, fara comision; (0764.924.465

153. Instalator particular autorizat mon-

acoperisi la cererea clientului modificari, masardari, tigla metalica, ceramca,i tabla zichata, jgheaburi, buline si alte acesorii; (0757.734.060

191. Nise, masti, scafe rigips Echipa

montaj, producem si montam la cerere pavaje dale si borduri si garduri la preturi accesibile. Oferim o gama larga de modele si multiple culori incepand cu grosimea de 4 cm pana la 10 cm; (0785.725.900/ 0743.336.343 officepavaje@yahoo.com

ANRE executa bransamente, interioare. Bucuresti si Ilfov (0720.565.841/ 0764.411.353 buduvictor@yahoo.com

214. Reparati acoperisuri Reprezentantii

cutam rapid si profesional reparatii de acoperisuri si hidroizolatii terase bloc. Dupa executia reparatiilor acoperisul poate fi protejat cu o membrana lichida, (0731.228.163

199. Pavaje pavele industriale oferim

132. Firma instalatii electrice autorizata

deplasare gratuita; (0766.228.168

213. Renovari si amenajari locuinte, spatii, Finisaje interioare-exterioare, termosistem, hidroizolatii etc., Bucuresti, Ilfov; (0732.945.313 durablemansion@gmail.com

190. Montez, raschetez, paluxez parchet

198. Pavaj exterior si interior - beton amprentat beton amprentat va pune la dispozitie cele mai recente si inovatoare tehnologii de pavaj exterior si interior pentru amenajarea spatiilor private si publice. Beton (0747.278.702

sie, faianta, zugraveala, parchet, anvelopari, decorativa, marumura, preturi convenabile ambelor parti; (0768.923.422

lavabila, faianta, gresie, rigips, polistiren, tencuiala decorativa; (0729.790.526

186. Montez mocheta rapid calitativ Montez orice fel de mocheta la orice ora, pe lipire, underlay, gripere, pereti sau trepte, ma pute-ti suna oricand, montajul se va executa cat mai rapid, (0770.258.898

197. Pas Instal. Instalatii sanitare, termice, electrice. Instalatii sanitare exterioare, Alimentare cu apa. Canalizare menajera si pluviala. Instalatii de stingere incendiu. Drenari. Instalatii sanitare interioare. Alimentari cu apa si canalizare, (021.451.03.95/ 0371.141.781 office@pasinstal.ro

107. Execut finisaje interior/exterior: gre-

cavouri, apa, haznale, santuri, gaze si orice fel de sapaturi, oriunde in tara; (0720.294.432

185. Montatori cu experienta lucrari acoperisuri Meseriasi constructori executa lucrari mansarde, acoperisuri, monteaza tigla metalica, sisteme si accesorii pluviale; (0738.055.222

raschetat parchet clasic, parchetari Bucuresti montat parchet, parchetar chituit parchet, parchetar lacuit parchet, parchetar reconditionat, toate tipurile de parchet: (0743.457.184/ 0722.773.366

parchet, demolari ziduri, evacuam moluzul, mobila, electrocasnice, preturi acceptabile, demolam case batranesti, oriunde in tara; (0720.294.432

113. Execut sapaturi gropi inmormantari,

184. Montare si modernizare instalatii electrice, montari instalatii electrice pentru case si apartamente(civile si industriale), inlocuire tablouri electric si echipare cu aparatura de protectie, modernizari instalatii de prize si iluminat. (0787.634.372

196. Parchetar, montat parchet si

106. Execut decopertare faianta, gresie,

punem geamuri, vopsesc grilaje, cruci, fier la vanzare, oriunde in tara; (0720.294.432

reparatii mobila la domiciliul dvs. Montator cu experienta de 5 ani in domeniul mobilei asamblez orice tip de mobilier incepand de la Dedeman si Ikea si continuand cu ceilalti producatori de mobila; (0770.918.979

tip scari, dusumele, usi interior, zugraveli; (0720.551.903

sapaturi gropi- inmormantari, mozaic, marmura, granit cruci si sculptez pe placi de marmura oriunde in tara; (0720.294.432

112. Execut reparatii felinare, lumanari,

183. Montaj, montare, asamblare si

195. Parchetar raschetez, montez orice

105. Execut constructii cripte borduri,

111. Execut lucrari interioare apartamente, vile, case, rigips, glet, faianta, gresie, parchet montaj, montat usi etc, la preturi avantajoase, (0765.142.122

bile. Firma noastra care se ocupa cu montajul si reparatia de acoperis va ofera servicii de calitate durabile, rezistente in timp. Noi lucram numai cu materiale de cea mai buna calitate, (0723.023.198 office@montajtiglasireparatii.ro

paluxez, masina cu aspirator, preturi minime; (0724.608.136

104. Execut case la rosu de la 35 euro m, construim case la rosu la un pret de la 35 euro m. 35 {; (0770.248.832

110. Execut lucrari de zugravit, glet, faianta, gresie, rigips, parchet, tapet, montaj usi, mobila, execut mobila la comanda; (0765.889.939

182. Montaj si reparatii de acoperis dura-

194. Parchetar montez, raschetez,

ipsos, zugraveli, sape, gresie, faianta, rigips, parchet; (0720.527.141

109. Execut lucrari de reparati si ame-

vanzatori de materiale (0744.176.354 cristian.feher@rmapro.ro

193. Parchetar experienta 25 ani montez parchet laminat, clasic, stratificat, reparatii parchet, ajutor cumparare, transport; (0762.271.242

102. Execut izolatii carton, polistiren,

115. Execut tencuiala, glet, zidarie,

84. Echipa zidari, Rigips ,finisaje, gresie, faianta executam lucrari rigips de inalta calitate. Gresie + faiantamontaj usi interior exterior amenajari interioare + exterioaresapa, parchet, glet, montaj usi, polistiren, decorativa; (0766.328.052

151. Instalator 24/24, autorizat,

si sanitare si modificari la instalatia veche, montez centrale, calorifere, hote, laoare, etc, (0764.139.864

electrocasnice nefolosibile, asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432

82. Echipa instalatii termice, electrice si

si exterior, montaj usi interior, exterior, montaj usi garaj, montaj usi sticla, montaj usi termopan, montaj usi case,curte, reconditionari usi, reparatii, reconditionari parchet, mobilier scaune, birouri. (0731.353.652

civile si industriale, instalatii incendii (hidranti interiori, exteriori, instalatii splinkere, grupuri de pompare; (0765.114.434

166. Instalator sanitar Instalatii termice

101. Evacuez mobila, moloz, pamant,

114. Execut servicii funerare transport funerar, imbalsamari, constatari deces, sapaturi gropi, la preturi mici, oriunde in tara; (0720.294.432

83. Echipa rapida montare usi de interior

ABil Electric executa: bransamente, Instalatii de contorizare energie, Sisteme incalzire electrica pardoseala, instalatii electrice de joasa tensiune, instalatii impamantare si paratrasnet, (0723.187.600/ 0728.964.975 portalelectric@gmail.com

150. Instalatii termice, sanitare

1, 2, 3, 4, 5, 6. Construiti sau renova?i? Aveti nevoie de ajutor la montarea unui aragaz sau a unei masini de spalat?Puteti conta pe noi in orice problema legata de: instala?ii de gaze, montaj si service centrale. (0720.103.769

Bucuresti/ Ilfov 24/2 electrician profesionist cu mare experienta in domeniu, va pun la dispozitie serviciile mele pentru a va ajuta sa rezolvati orice problema aparuta in instalatia electrica; (0769.749.676

81. Echipa experta, executam totul la comanda dvs., acoperis, jgheaburi, burlane, din orice tip de tabla + mansarda, preturi mici, discount 15%; (0721.044.495

sanitare, echipa formata din instalator si electrician cu experienta de peste 18 ani executam, reparam si modificam instalatii termice, eletrice si sanitare la un pret convenabil si intr-un timp foarte scurt 100 L; (0727.356.330 georgescuionutsorin@yahoo.com

131. Firma de reparatii instalatii electrice

149. Instalatii si amenajari interioare Sanitare, termice, incalzire, masini de spalat, aragazuri. Reparatii subsoluri, schimbat coloane de apa, coloane de scurgere, coloane de incalzire. Faianta, parchet, rigips. Interventii 24/24 ore. (0746.989.646/ 0726.466.277

165. Instalator prompt in Bucuresti sect.

100. Electrician profesionist in

nanjari instalatii sanitare, electrice, termice. Reparatii zugraveli, gresie, faianta, parchet, usi, mobila, etc. Montari si demontari mobila si eventual confectionari. Mentenanta pentru vila, casa, apartamente (0768.250.069

isaje, oferim seriozitate, perfectiune si preturi bune, realizam lucrari in domeniul constructiilor, 45 euro case la rosu. Bucuresti si ilfov. Dorim colaboare cu persoane fizice finisaje apartamente. 45 {; (0765.423.517 amicul_perfect_2006@yahoo.com

tip de lucrari (constructii case la rosu sau la cheie canalizari, alimentari cu apa, drumuri, hale industriale, renovari). Avem ingineri specialisti.www.constructii-renovari-consolidari-case.ro (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com

148. Instalatii mecanica si tapiterie de scena Amenajari sali de spectacole,proiectare, executie si montaj instalatii de scena pentru teatre,tapiterie de scena. (021.434.95.24/ 0722.458.475 prothalia@yahoo.com

164. Instalator profesionist Bucuresti, instalator inginer cu 17 ani experienta relevanta execut instalatii sanitare, termice si gaze. Cer si ofer seriozitate. Calitate garantata si garanatia lucrarii pe termen lung. ING. Popescu Marian; (0775.605.417/ 0724.728.304 robert_maxx_2005@yahoo.com

Bucuresti, inlocuire prize, intrerupatoare, comutatoare: - montaj corpuri iluminat (lampi, becuri, neoane), - instalare protectie contra socurilor electrice, a electrocutarii (protectie diferentiala) (0767.200.203

77. Diriginte saniter autorizat, super-

79. Echipa executam case la rosu si fin-

130. Firma de constructii executam orice

147. Instalatii HVAC-R ventilare, frigorifice, incalzire, sistem split/ multisplit, blower pentru tubulatura, rooftop, chiller, ventiloconvectoare, pompe caldura, turn racire, sisteme VRV, sisteme de umidificare, dezumidificare sisteme climatizare close-control, (031.805.64.06/ 031.805.64.06 amteh_international@amteh.ro

163. Instalator profesionest execut lucrari: sanitare, termice, gaze. Depanare: aragaze, centrale termice, hidrofoare. Montaj senzori gaze electrovalve, termostate ambient. Preturi negociabile. (0730.310.810

99. Electrician non-stop 24/7,

108. Execut lucrari de foarte buna calitate, preturi avantajoase, seriozitate, calitate, referinte. Zugrav particular; (0720.972.538/ 0775.583.762

78. Echipa constructori, din Suceava construim in Bucuresti -Ilfov, case vile, anexe, acoperisuri, garaje, 25 euro/mp la rosu. (0740.975.825

de structura la rosu, renovari apartamente; (0767.180.306

mice asiguram interventii rapide si lucrari electrice: instalatii noi sau inlocuiri, tablouri electrice, montare corpuri iluminat, depanar, remedierea defectelor aparute in instalatia electrica (0726.474.813

162. Instalator Bucuresti sector 1, 2, 3, 4, 5, 6 Asiguram servicii de instalatii sanitare, termice si de canalizare non stop in tot Bucurestiul. Vi s-a spart o teava in toiul noptii si nu stiti ce sa faceti, un singur telefon la noi si va ajutam, (0749.040.066/ 0766.889.914

trice, tablouri 220-380 V, aplice, prize, case vile, apartamente, convenabil; (0724.129.669

consultanta oferim servicii de dirigentie de santier si de management de proiect pentru constructii. 0720805964www.dirigintede-santier.com (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com vizez si intocmesc cartea constructiei pentru lucrari de constructii civile si edilitare; (0723.172.158

129. Firma de constructii executa lucrari

146. Instalatii electrice, sanitare si ter-

161.

98. Electrician execut instalatii elec-

zugraveli, faianta, rigips, parchet, tapet; (0720.347.831

ciabil 200 Lei-300 Lei, cu garantie, doua etape in acelasi pret; (0762.271.341/ 0724.729.884

126. Firma constructii rezidentiale, hale indrustriale oferim servicii complete constructii rezidentiale si nerezidentiale, hale pe structura metalica, demolari controlate, inchirieri echipamente constructii, inchirieri utilaje miniexcavator, buldoexcavator; (0726.000.347

93. Electrician autorizat execut lucrari complete instalatii noi cupru, case, vile, apartamente, impamantari, contoare pasante, Adrian; (0720.137.382

103. Execut amenajari, particular, glet,

74. Deratizari si dezinsectii, pret nego-

amenajari interioare: zugraveli, gresie, faianta, zidarii, parchet, etc. Ieftin, calitate repede; (0765.677.535

127. Firma de hidroizolatii, Noi suntem ceea ce cauti Hidroizolatii terase: terase circulabile/ necirculabile, reabilitari si reparatii; terase verzi cu vegetatie si reabilitarea celor vechi, hidroizolatii beci, fundatii, hidroizolatie jardiniere, (0726.339.894 contact@stadicon.ro

72. Curatenie, oferim servicii de curate-

73. Demolari, evacuari, consolidari de orice tip demolari, consolidari si refaceri de lucrari si evacuari de orice tip, pret variabil in functie de lucrare, valabil in toata tara; (0732.945.313 durablemansion@gmail.com

124. Faiantar Zugrav Rigipsar Instalator

Parchetar Meseriasi executam amenajari interioare si renovari prestand urmatoarele: Montaj parchet laminat, Montaj gresie si faianta,Montaj rigips, compartimentari din rigips, scafe si masti din rigips, (0745.554.551

90. Electrica, autorizat, execut lucrari

71. Curatare canapele, spalare canapele si fotolii. Servicii de spalare si curatare canapele, saltele, fotolii, scaune materiale textil, tapiterie auto, etc. Metoda injectie extractie cu detergent activ, 100 L; (0722.381.928

nie. Pentru Bucuresti si Ilfov valabil. Detalii la tel. (0732.945.313 durablemansion@gmail.com

carton, parchet laminat, gresie, faianta, case la rosu; (0742.528.815

montaj/ reparatii boilere, calorifere, centrale (lemne, gaze), echipari bai, hidrofoare, deplasari inclusiv in week-end si in provincie;convenabil. (0731.771.507

jurimi, firma, executa lucrari de pompare beton cu pompa Putzmaister P715 noua, statica, pompare 18mc/h, coloana furtun 100 m, personal calificat, in Bucuresti si in imprejurimi, ptr. lucrari mici min. 2 ore. 200 L; (0732.611.947/ 0744.505.911 mioara702000@yahoo.com 202. Porti fier forjat, balustrade inox si

fier forjat o echipa profesionista cu o experienta de 16 ani in domeniu va asteptam cu promotii atat la fier forjat cat si la inox. Reduceri 20% luna aceasta; (0733.315.548 203. Profesional, emailari cazi de baie,

chiuvete diverse culori, fara demontare, seriozitate, garantie, experienta. Executie de calitate la cel mai bun pret. Preturi incepand de la 200 lei. (0762.441.333 reparatiicazibaie@yahoo.ro 204. Proiectare de arhitectura pentru

toti. Proiectam casute si cladiri mari. Lasand gluma, AsiCarhitectura - birou arhitectura si design de interior, ofera proiectare completa pentru proiecte de arhitectura, (0724.873.849 office@AsiCarhitectura.com 205. Racodari gaze, instalatii gaze,

executie proiecte, obtineri avize etc., la cele mai mici preturi; (0737.342.851

206. Rafturi metalice depozitare, de van-

zare rafturi metalice, depozitare inaltime 2.5 m, 3 m latimi 400, 600, 700, 1000. Preturi incepand cu 50 ron ml; 50 L; (0761.788.536 207. Reconditionari, emailari cazi de

baie Efect de portelan, prin pulverizare pistol cu aer cald, rapid si eficient noi multumim orice client, experienta, profesionalism, garantie 4 ani, 300 L; (0723.349.476 208. Reconditionez total canapele, coltare, paturi, dormitoare, dormeze, studiouri, schimb total pielea, panza, burete etc.; (0761.570.225 209. Rehau la pret de producator, plase

insecte, jaluzele orizontale - verticale, rulouri exterioare din aluminiu; (0727.881.274/ 0765.815.592

210. Renovari apartamente, gresie, zugraveli, tapet Echipa cu experienta in domeniu executam renovari totale sau partiale, glet, zugraveli, tapet, gresie si faianta, instalatii sanitare si electrice, etc. La cerere ne ocupam de procurarea materialelor, (0720.993.122

223. Seminee/ constructie, reparatie si

verificare P.F.A autorizat membru ASFOCH, oferim urmatoarele servicii:constructie si montaj seminee;- cerificare si intretinere seminee (se verifica starea izolatiei semineului, a racordului la cosul de fum (0753.568.556 alexandru.construct@yahoo.com 224. Servicii complete pentru acoperisul

dumneavoastra de la proiectare pana la finisare cu tigla metalica sau tigla ceramica. Executam sisteme complete de acoperisuri- la cheie.Proiectam si executam sisteme de dulgherie; (0746.561.816 office@acoperistablalindab.com

225. Servicii de asamblare si reparatii mobila prestez servicii de montaj si asamblare mobila la domiciliul clientului. Asamblez mobila dumneavoastra chiar si fara schita de instructaj in cel mai scurt timp posibil la domiciliul dumneavoastra; (0730.398.883 226. Servicii de curatenie disponibilitate 24/24. Deplasarea este gratuita la dvs. atat in Bucuresti si Ilfov, prestam servicii la birouri, case, vile, hale, cluburi, restaurante, dupa zugrav, generala si pt. intretinere luni-duminica, (0787.692.222 227. Slefuit marmura si mozaic, travertin

placat marmura si turnat mozaic; (0740.667.843

228. Sobar specialist execut sobe, semi-

nee, reparatii, scuturat cosuri; (021.221.66.99/ 0745.991.298

229. Sobar execut sobe teracota, montez

cu si fara materialul meu, gratare, seminee, repede, bine, neg.; (0723.004.446

230. Societate de constructii executa lucrari de zidrie, tencuieli, gletuire, placari exterioare, pardoseli etc.; (031.433.43.44/ 0738.797.457 231. Spal geamuri la birouri, magazine, centre comerciale. Spal geamuri la preturi avantajoase spatii de birouri cat si magazine banci farmacii etc; (0731.400.592 232. Studii geo, relevee, c. urbanism, autorizatii constructii, amenajari interioare, avize, aistenta tehnica, arhitectura 3 euro/ mp (A.C) desfasurata; (0722.214.535/ 0722.897.482 233. Tabla zincata, mici reparatii, tigla ceramica, dulgherie, vopsit acoperisuri. 10% reducere; (0722.722.743 234. Tai lemne drujba asez, sparg cu

toporul, oriunde e nevoie; (0720.294.432

235. Tamplar mobila la comanda PalMDF. Angajez tamplar-montator pt. un atelier de mobila din sector 3 Theodor Pallady, carte de munca, salariu atractiv in functie de experienta, permis de conducere cat. B, 2.000 L; (0740.271.989 vadimiachimov@gmail.com 236. Tamplarie pvc si aluminiu, montaj

tamplarie pvc si aluminiu, reparatii. 5 L; (0765.877.249/ 0765.877.249 K_drago@yahoo.com

237. Tanar specialist in zugraveli, rigips,

tencuieli, faianta- gresie, construiesc/ reformez complet case. Calitate, seriozitate; (0729.219.332 238. Tapiter, tamplar, reconditionez canapele, pat, coltare, schimb imitatia piele, panza, cap-coada, structura rupta interior, structura solida lemn. Urgentele servire rapida; (0727.456.145

239. Tapiter, tamplar, reconditionez canapele, pat, coltere, schimb imitatia piele, panza, cap- coada, structura rupta interior, structura solida lemn. Urgentele servire rapida; (0768.011.527 240. Tapiterie mobila, reconditionari Tapiter execut: auto inclusiv autobuze sau masini de epoca, canapele, fotolii, scaune, capitonaj usi, baruri, restaurante, sali de conferinta, reconditionari mobilier clasic, epoca, (0755.247.560 241. Tencuieli mecanizate, ciment, rete-

ta clasica, blocuri vile, case, preturi intre 15 lei. 15 L; (0744.660.888

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


4

22 septembrie 2017

4

PRESTÅRI SERVICII 242. Terase, foisoare, pergole, trepte scari mansarde echipa profesionisti, executam terase, foisoare, pergole, pardoseli piscina, accesorii gradina, garaje, gard, scari interior/exterior, mana curenta, casute joaca, lambrisare birouri, (0728.447.496 243. Termopane Rehau, Salamander -

Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80 - 100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/exterioare 10 euro/m. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura. (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80 office@designperfect.ro/ perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro

4. After school individual cu teacher Alina, pentru elevii de la clasa intai pana la a noua. Program flexibil, plata, zilnic ori lunar. 25 L; (0726.172.444 5. Afterschool Ultracentral Preluam copilul tau de la scoala, il introducem intr o lume minunata, cea a copiilor fara griji, protejati, hraniti, preparati de cadre didactice cu experienta, pret 35 ron/zi+15 ron/zi catering; 35 L; (0725.737.793/ 0729.354.406 l_expres@yahoo.com 6. Agent de paza - 250 L, dispecer - 400

L, tehnician sisteme DSVCA - 648 L. Diploma in trei zile de la examinare; (0720.576.615/ 0760.128.554

fabrica, montaj si transport; (0721.511.311

7. Asistenti medicali. Scoala Posliceala Studis, autorizata Ministerul Educatiei, inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la specializarile: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medicl balneofiziokinetoterapeut si recuperare. Diplome eliberate de Ministerul Educatiei, avantaje: numar de locuri cu si fara taxa, taxa in rate, burse de merit si sociale, se pot inscrie absolventi cu sau fara bacalaureat, Bucuresti, Str. Caderea Bastiliei nr. 58, sector 1. Site: www.scoalastudis.ro (0756.876.091

246. Transport mobila moloz veche,

8. Before, after school clasa a 4-a la

244. Termopane tamplarie PVC- Rehau

-Gealan- Salamander -Extruplast . La comanda de tâmpl?rie oferim plase antiinsecte gratuit. Rulouri exterioare / plase anti-insecte. Reduceri substantiale; 1 L; (0721.863.072 windows.thermo.safe@gmail.com 245. Termopane Germania la pret de

nefolosibila, electrocasnice. Asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432 247. Usi de garaj sectionale, rulou direct

din fabrica Usi de garaj pe orice dimensiuni sectionale din panouri sandwich de 4 cm, usi rulou din lamele de tabla/ aluminiu, rulouri pentru ferestre la preturi mici 60-110 euro/mp din fabrica, livrare inclusa. 100 {; (0722.455.662 udgr@udgr.ro 248. Zidar particular execut tencuieli, 120

L/mp, gled 7 L/mp, lavabil 5 L/mp; (0723.250.546

249. Zidar- faiantar- zugrav profesionist

execut, finisaje de mare calitate, interioare si exterioare zidarii, tencueli, garduri, tencueli decorative, sape, gresie- faianta, rigips, hidro izolatii, polistiren, scafe, glafuri, gleturi, arcade, (0728.903.877

Scoala 97 Program Before School numai pentru copiii de la clasa a 4-a ai Scolii 97, strada Viorele 7, sector 4.Doar la 50 de metri de curtea scolii.Program de la 7:30 la 12. (0744.686.666 9. Birou traduceri, apostille, legalizari notariale, rapid ieftin si promt. Servicii profesionale, (0761.458.797 utilservice_traduceri@yahoo.com 10. Centrul de Meditatii Capri Bucuresti

pentru a veni in intampinarea nevoilor tale, iti punem la dispozitie o mare diversitate de cursuri si meditatii individuale: Cursuri de limba engleza : Cursurile noastre sunt organizate pe 5 module (0731.237.857 contact@cursurimeditatii.ro

de calitate si avantajos. Sunati la tel: (0733.768.286

11. Centrul de Pregatire Profesionala Alexanders curs tehnician veterinar, curs tehnician maseur (masaj)curs tehnician cosmetician, curs de coafura, curs frizeriecurs manichiura-pedichiura, curs unghii false, cursuri machiaj (0768.109.560/ 0768.102.944

251. Zugrav bun si serios, execut lucrari

12. Centrul Educational IBSEN Cursuri

250. Zugrav particular, efectuez lucrari

amenajari lux si rapid cu materiale reizistente, garantie, convenabil; (0757.759.742

252. Zugrav cu echipa execut gleturi, sape, zugraveli, parchet, faianta, gresie, tencuieli, izolatii, apartamente la cheie, la cele mai mici preturi; (0737.342.851 253. Zugrav execut zugraveli, case,

apartamente, parchet, instalatii sanitare, faianta; (0727.957.787 254. Zugrav faiantar, ieftin si de calitate.

Echipa de profesionisti cu peste 10 ani experienta executam lucrari de zugravit vopsit cu mici reparatii la cele mai bune preturi, de la 250 ron per camera de 3x3. Aceste preturi le gasiti doar la noi, 250 L; (0775.265.245 255. Zugrav particular execut zugraveli

apartament 1.500 euro. De calitate; (0723.250.546

256. Zugrav profesionist glafuri, gleturi, vopsitorii, polistiren, la preturi convenabile, - Danut; (0747.700.704 257. Zugrav, faianta, gresie, amenajari

interioare, echipa de lucru cu exprienta, executam lucrari de finisaje interioare de calitate, cu incepere imediata: Zugraveli, Gresie si faianta, Parchet. Montaj usi: instalatii sanitare; (0768.659.914 258. Zugrav, faiantar, parchetar Meseri-

asi particulari executam amenajari si finisaje interioare si exterioare in Bucuresti si Ilfov. Preturile se pot negocia in functie de lucrare. Acceptam orice lucrare, chiar si lucrari de mici; (0755.413.237 259. Zugrav, gletuiesc, tencuiesc, totul la

pret mic zugravesc, gletuiesc, tencuiesc, repar glafuri, torn sape, montez parchet laminat, gresie, faianta, tapet etc. Cer si ofer seriozitate. Preturi decente, negociabile; (0755.686.522

260. Zugrav, rigipsar, parchetar, faiantar,

zidar, meserias cu echipa completa execut lucrari de renovare completa, amenajari si finisaje interioare/exterioare la cheie pentru orice spatiu, apartament, casa, vila, magazin etc. (0755.171.085 261. Zugraveli, gresie, faianta, izolatie

fatada rigips, gleturi, izolatie fatada si multe altele. Zugraveli de calitate si curatenie pentru birouri, apartamente, vile (0722.302.480 262. Zugravim apartamente regim par-

ticular Bucuresti. Echipa meseriasi particulari executam lucrari de inalta calitate.Executam: zugraveli (glet, tapet, rigips, lavabil), faianta, gresie, granit, marmura, tencuieli, zidarii, sape etc. parchet laminat, (0767.124.657

Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri 1. Absolvent master, profesor, meditez matematica, fizica, informatica, engleza, domiciliul meu sau al elevului, pret/ ora, 35 L; (0729.854.524 2. Absolventa limbi straine, serioasa: engleza, franceza, spaniola, germana. Accent pe conversatie si scris. Rezultate sigure; (0745.335.998 3. Academia de dans Ballet Art a

fost înfiintata în 2001 de o echipa de profesionisti cu performante recunoscute atat în Romania, cat si pe plan european si cuprinde cursuri de balet pentru copii si cursuri de balet pentru adulti, (021.335.77.29/ 0723.225.538 office@balet.ro

limbi straine Daca doresti un curs specializat sau intensiv de limbi straine, vrei sa-ti faci singur programul sau te simti in largul tau doar in compania profesorului si nu intr-o grupa de studiu, 120 L; (0722.710.351 contact@ibsen.ro 13. Colegiul Univ. Spiru Haret, admitere Face inscrieri pentru anul scolar 20172018 la urmatoarele calificari profesionale nivel de învatamant postliceal: asistent medical generalist si asistent medical balneofiziokinetoterapie, (0721.808.577 sanitara.bucuresti@spiruharet.ro 14. Cresa, gradinita before, after-school

Arons Education Center este cel mai nou centru de educatie din sectorul 4.Oferta noastra educationala este completa: cresa, gradinita, before school, after school, petreceri tematice, (0734.709.613 elena.stoica@arons.ro; 15. Cresa, gradinita, after school Ursule-

tul de Plus Cadre didactice calificate, profesori de specialitate pentru activitati optionale. Asistent medical permanent. Consiliere psihologica, logopedie, evaluari initiale si periodice, (0732.138.368 gradinita.ursuletul@gmail.com 16. Curs complet dermopigmentare, curs

acreditat, curs complet micropigmentare si microblading, kit de lucru inclus, curs acreditat, 16 octombrie 2017, rezerva-ti din timp locul de a participa la cel mai complex curs de dermopigmentist acreditat. (0725.427.293 17. Curs de limba engleza pentru copii

Gratuit evaluare initiala: cunostinte, stil invatare si personalitate.Detalii curs: structurate in functie de nivelul initial de cunostinte al cursantilor, utilizator incepator (A1-A2), (0723.772.727 victoriei@victoriaedu.ro 18. Curs engleza Metode modene, Cam-

bridge, vrei toata atentia profesorului dar si sa beneficiezi de sansa de a interactiona cu alti vorbitori si de a-ti invinge astfel inhibitiile? Grupele de 3-4 persoane sunt solutia ideala; 40 L; (0744.998.774 info@invatengleza.eu 19. Curs extensii de gene fir cu fir, daca

doresti o cariera in domeniu, te astept la inscrierile pentru Tehnician in Extensii de Gene. Avantajul este ca poti lucra pentru tine de acasa si sa ai propriul program, 850 L; (0764.434.308 20. Cursuri acreditate in domeniul infru-

musetarii: Academia Constantine organizeaza cursuri acreditate in domeniul infrumusetarii: cosmetica, coafor, manichiura pedichiura, unghii false. Suport de curs si materiale de practica din partea scolii. (0733.649.387 academia@constantine.ro

25. Cursuri de extensii de gene Crazy

Mix acreditat, Academia de Beauty & Business Simetric este cea mai performanta scoala specializata in cursuri de micropigmentare si microblading, cursuri de extensii de gene Crazy Mix, cursuri de Business in Beauty (0766.328.985 inscrieri@academiasimetric.ro 26. Cursuri de limba engleza si ger-

mana, pentru copii, elevi si adulti. Alege programul de curs oferit de Global Learning. Vrei sa inveti limba engleza sau germana? Inscrie-te acum. Grupe de cel mult opt cursanti.Str Ion Racoteanu, sector 3. (072364817 info@cursuri-germana-engleza.ro 27. Cursuri engleza franceza, engleza, franceza, totul, conversational. Metode eficiente si testate de predare, adaptate cerintelor, nevoilor, personalitatii fiecaruia. Pentru toate domeniile. Rezultate garantate. 65 L; (0733.316.253 diana_perry1@yahoo.com 28. Cursuri engleza, franceza, engleza,

franceza, totul, conversational. Metode eficiente si testate de predare, adaptate cerintelor, nevoilor, personalitatii fiecaruia. Pentru toate domeniile. Rezultate garantate. 65 L; (0733.316.253 diana_perry1@yahoo.com 29. Cursuri germana pentru medici, asis-

tente, fie ca sunteti medic specialist, fie rezident, obiectivul invatarii limbii germane poate fi atins in timp relativ scurt, daca o faceti in mod constient, fara module intermediare, uneori inutile. (0723.312.830/ 0242.532.001 lili_voicu_romania@yahoo.com

24. Cursuri de dictie Copilul tau are defecte de vorbire: balbaiala, lipsa increderii in exprimare, se fastice usor ? Frecventeaza orele de dictie sustinute de un fost jurnalist si o voce de radio pentru rezolvarea lor. 25 L; (0746.968.452 orededictie@gmail.com

de perfectionare intensive avizate Ministerul Muncii si Educatiei: Operator calculator electronic si retele; contabilitate primara cu utilizarea calculatorului; contabilitate financiara (0724.772.425/ 0770.434.606 office@cursuri-picon.ro 32. Doamna cu experienta, ofer meditatii

matematica, clasele 5-8, pregatire pentru admitere liceu. Pret avantajos; (0771.496.479 33. Engleza personalizata pregatire

engleza generala, precum si pentru examene de admitere, teste Cambridge (KET, PET, FCE, CAE, CPE), IELTS, TOEFL. (0755.237.165 34. Engleza, orice nivel, conversatie,

gramatica, plecari, angajari, metoda deosebita; (0726.193.483

35. Engleza, conversatie, atractiv, adulti,

copii, toate varstele, sector 2-3, pret 37 Lei/ sedinta, 37 L; (0720.460.526

36. Eugen B., inginer ofer meditatii la 7 materii Matematica, 70 lei / doua ore, fizica 80 lei / doua ore, limba germana 75 lei / doua ore si 30 de minute, informatica 70 lei / doua ore, geografie 70 lei / doua ore, 75 L; (0747.630.598 37. Experienta 14 ani meditez elevi matematica cls II-V rezultate excelente, diverse tipologii elevi, metode adaptabile pentru fiecare (simt si tact pedagogic). Sedintele se desfasoara numai la domiciliul meditatorului; (0737.188.678 meditatiimatematica@yahoo.com 38. Fizica, profesor experimentat medi-

tatii VI-XII, pregatire bc, admitere; (0726.206.001

39. Gradini?a Prietenii , cu program pre-

lungit, infiintarea Gradinitei cu program prelungit Prietenii Mei are ca scop dezvoltarea invatamantului particular, conform normelor si standardelor europene de organizare si func?ionare in vigoare (021.222.46.42 contact@gradinitaprieteniimei.ro 40. Gradinita Goofy-inscrieri, Gradinita Goofy, situata in Cotroceni, va asteapta cu portile larg deschise la inscrieri. Dispunem de personal calificat, conditi occidentale, locatie de exceptie, bucatarie proprie, curte mare; 1.350 L; (0721.336.969/ 0734.530.305 info@gradinitagoofy.ro 41. Gradinita Goofy-inscrieri, gradinita

particulara in Cotroceni-Bdul Geniului, va asteapta sa o vizitati pentru inscrieri: cresa, gradinita si after school. Cadre didactice cu experienta, bucatarie proprie, preturi accesibile; 1.350 L; (0734.530.305/ 0721.336.969 Dan.alban@gmail.com 42. Gradinita, Cresa Innababy deschisa tot anul este deschisa pe tot parcursul anului, are proiectul conceput special pentru invatamantul prescolar conform normelor in vigoare Tarife Innababy.Program scurt 950 lei.Program prelungit 1350 lei. 950 L; (0722.403.847/ 021.224.09.05 irrydan@yahoo.com

engleza. Ofer meditatii la limba engleza pentru copii cu varste intre 3-7 ani (gradinita si clasa pregatitoare) la domiciliul meu in Tineretului, zona Palatul Copiilor, 35 L; (0723.128.214 45. Informatica gimnaziu, pregatire liceu George Petre informatica gimnaziu, pregatire liceu, liceu (ciclul inferior), liceu (ciclul superior). Absolvent al Facultatii de Matematica si Informatica, Universitatea Bucuresti, 70 L; (0760.034.647 petregeorgee@gmail.com 46. Inscriere la facultate la invatamant la distanta Au inceput inscrierile la invatamantul la distanta FFDC fara frecventa la distanta prin corespondenta la facultatea de drept, stiinte economice si contabilitate. Taxa scolara doar 330 euro/ an, 330 {; (021.201.53.57/ 021.201.53.58 ara@ffdc.ro 47. Instructor auto categ. B - Scoala de

COLEGIUL UCECOM SPIRU HARET BUCURESTI ORGANIZEAZA CURSURI DE CALIFICARE PENTRU URMATOARELE MESERII:

coafor stilist, cosmetician, tehnician-maseur, coafor, ospatar, bucatar, optician, bijutier, mecanic auto, tinichigiu, vopsitor auto, frizer, manichiurist-pedichiurist, stilist, protezist unghii, croitor imbracaminte dupa comanda, tehnician depanator aparatura radio tv si video.

La absolvirea cursurilor, la cerere se va asigura loc de munca.

Tel: 021.316.61.95/ 021.316.61.96

viduale, domiciliul elevului, succesul garantat, sigur, comod, eficient, 1 L; (0761.929.678 matematicaprofesor@yahoo.co.uk

Matematica V- VIII, lb. romana V - VIII, istorie V XII, Cls. I - IV; (0721.655.916 55.

56. Matematica evaluare nationala, bacalaureat Ofer medita?ii la matematic? elevilor claselor V-XII pentru evaluare national?, bacalaureat, teze, corijente la domiciliul elevului sau al meu, (0720.124.462 57. Matematica si fizica, orice nivel,

evaluare nationala, bacalaureat, admitere facultate, corigente, si la domiciliul elevului, 2 ore: 50 L; (0769.390.864 58. Matematica VII-XII, asigur recuper-

area si insusirea temeinica a cunostintelor (bac, admitere, evaluare); (0744.218.761 59. Matematica, profesor serios, medi-

tatii V-VIII; (0726.206.001

61. Matematica, profesoara cu experi-

44. Hai sa ne jucam si sa invatam

Pachet Standard : Pret Valsul mirilor este: 50 lei/60 min (pret pe sedinta) Pachet Valsul mirilor: 300 lei/ 6 sedinte / 60 min + 1 sedinta gratuita la restaurant) (0722.766.968

54. Matematica profesor, sedinte indi-

31. Cursuri operator calculator Cursuri

22. Cursuri de Calificare si Formare Pro-

23. Cursuri de dans pentru adulti si copii

facultate, evaluare nationala V-XII si la domiciliul elevului, profesoara cu experienta; (0726.403.342

60. Matematica, recuperari, (re)explicare, probleme, subiecte tip, intensiv. Metodic formarea gandirii, intelegerii. Informatica practica. Engleza conversationala; (0726.803.036

43. Grow Up, kindergarten si afterschool prin activitatea sa, urmareste dezvoltarea inteligentei socio-emotionale si cognitive a copiilor, de la cea mai mica varsta.Misiunea fundatiei Grow Up consta in promovarea si sustinerea valorilor, (021.326.51.63/ 0723.668.275 office@growupkindergarten.ro

fesionala Design, Fashion, Beauty si Business sunt cele 4 mari domenii dupa care se pot clasifica cursurile Atelierele ILBAH. Inscrie-te la unul din cursurile pe care ti le punem la dispozitie; (0729.373.342/ 0751.705.943 inscrieri@ateliereleilbah.ro

53. Matematica bacalaureat, admitere

30. Cursuri limba germana pentru incepatori sau avansati, individuale sau de grup. Preturi incepand de la 40 lei + TVA/sedinta (1 h 30 min). Locatie: strada Elena Caragiani 17, sector 1, Bucuresti, 50 L; (0372.701.748

Absoluto Fighting Center arte martiale pentru copii, cursuri autoaparare fete, antrenamente private Brazilian Jiu Jitsu, Kickboxing, Mixed Martial Arts, lupte libere, (0775.619.670 contact@absoluto.ro

21. Cursuri de arte martiale Bucuresti La

52. Lectii sah pentru copii, incepatori si intermediari. Maestru sah si profesor cu studiile de pedagogie efectuate in incepatori si intermediaristrainatate ofer lectii de sah pentru copii, incepatori si intermediari in Bucuresti. Ma pot deplasa la domiciliul elevului, 50 L; (0742.853.002

soferi Buc., instructor auto autorizat (rezervist), serios, fost profesor de legislatie rutiera, cu experienta si rezultate bune la promovabilitate examen auto, pregatesc cursanti in vederea obtinerii permisului; (0729.094.105/ 0772.260.146 tatarugion@gmail.com

enta meditez clasele V-VIII, rabdare, sedinte individuale, evaluare nationala. Rog seriozitate; (0767.976.678 62. Matematica, profesor titular, 48 ani; romana, profesoara titulara (sotia), 45 ani, clasele 5 - 12. Rezultate deosebite, 17 ani meditatii. Mate Bac: 10-2012; 9,6-2014; 9,8 - 2017 (niciun picat bac). Admitere liceu mate: 10-2013; 9,6-2014; 9,5 -2017. Pe ora 25 L; (0730.434.041

82. Meditatii limba germana, vorbitor

nativ, ofer meditatii germana medici si asistente/ copii/adulti; 50 L; (0723.122.874 alinapuwak@gmail.com 83. Meditatii limba romana Profesor titu-

lar, ofer meditatii la limba romana elevilor din clasele primare si gimnaziale. Ma deplasez si la domiciliul elevului (sector 6 si imprejurimi); (0769.234.623 84. Meditatii Limba Romana cls 5-12. Profesoara cu 16 ani de experienta in lucrul cu elevii si cu rezultate foarte bune ofer meditatii la limba romana pentru clasele 5 - 12, evaluare nationala, bacalaureat si admitere la facultate . (0745.440.800 85. Meditatii Limba si Literatura

Romana Clasele I-XII orice nivel. Profesor cu experienta si rezultate deosebite si verificabile ofer Meditatii la Limba si Literatura Romana Clasele I-XII. (0761.503.016/ 031.417.62.19 contact@anamaria-popescu.ro 86. Meditatii matematica profesoara cu

experienta si rezultate, bun psihopedagog, pregatesc elevi din clasele V-XII. Pregatire pentru evaluare nationala, bacalaureat, recuperare materie de la zero, (0731.731.730

87. Meditatii matematica clasele I-VIII Profesor cu experienta ofer meditatii matematica pentru clase I-VIII indiferent de nivel, ofer si cer seriozitate; (0784.971.212 88. Meditatii matematica clasele V- XII

zona liceului D. Bolintineanu. Experienta mare, performanta rapida, reusita maxima. Putere mare de recuperare a materiei neinteleasa. Cu seriozitate si efort reciproc reusita este maxima. (0744.657.307 89. Meditatii matematica cls V-VIII zona

Zepter, Unirii profesoara cu vasta experienta didactica, cu rezultate deosebite in pregatirea elevilor, ofer meditatii -Matematica pentru clasele V-VIII. Meditatiile se vor tine la domicilul meu (zona mag Zepter, (0742.975.221

90. Meditatii matematica la domiciliul elevului Vrei sa faci meditatii la tine acasa, te pregatesti pentru evaluarea nationala atunci hai sa lucram impreuna si o sa vezi ca matematica este usoara atunci cand o intelegi, (0755.245.965 91. Meditatii matematica si limba si liter-

63. Meditatii chimie gimnaziu, pregatire

atura romana centrul de meditatii Sapient vine in sprijinul elevilor oferindu-le meditatii la matematica si la limba si literatura romana. Sedintele se desfasoara in grupe de maxim 3 elevi sau individual. 70 L; (0770.190.240 contact@cursurisimeditatiisapient.ro

64. Meditatii cursuri profesionale pentru sustinere examen asistente medicale infirmiere. Asiguram practica in spitale; (0740.074.591

92. Meditatii matematica, limba romana,

65. Meditatii engleza copii. ofer meditatii

la domiciliul clientilor pentru copiii pana in clasa a 8-a, student la limbi straine in Londra, veti observa diferente imediate, banii inapoi daca nu sunteti multumiti dupa 3 cursuri. (0720.240.529

93. Meditatii matematica, clasele V-VIII De 14 ani meditez elevi la matematica cls IV-VIII, rezultate excelente, diverse tipologii elevi, metode adaptabile pentru fiecare (simt si tact pedagogic), (0737.188.678

66. Meditatii engleza invatamant primar,

94. Meditatii pian pentru toate varstele

liceu Florina N chimie gimnaziu, pregatire liceu, liceu (ciclul inferior), liceu (ciclul superior), pregatire facultate, postliceala, profesional (SAM), profesional (an de completare), 70 L; (0763.393.119 fan2209ro@yahoo.com

gimnaziu Alexandra Nicolae limba engleza invatamant primar, gimnaziu, pregatire liceu, liceu (ciclul inferior), liceu(ciclul superior), pregatire facultate, postliceala, profesional (SAM), 45 L; (0766.304.425 sandranico@yahoo.com 67. Meditatii engleza medicala Ofer meditatii la engleza medicala adresate personalului medical (medici sau asistente/asistenti medicali) ce intentioneaza sa profeseze in strainatate. Detin materiale didactice si numeroase manuale, 50 L; (0785.194.146 68. Meditatii fizica, chimie Oferim medi-

tatii la domiciliu atat copiilor, cat si adultilor. Pret 50 lei (sedinta de 2 ore). Nivel incepator, mediu, avansat. Persoana de contact Alexandra Anghel, 50 L; (0763.070.417

69. Meditatii fizica/ matematica invata usor si cu placere. Predau matematica ?i fizica pentru elevi de gimnaziu sau liceu. Ma adaptez pe stilul fiecaruia. Rata de promovabilitate maxima. Ma deplasez la domiciliu. (0770.342.551 70. Meditatii franceza Iuliana Nicula

Gimnaziu, pregatire liceu, liceu (ciclul inferior), liceu (ciclul superior), pregatire facultate. Absolventa a Facultatii de Limbi si Literaturi Straine, Universitatea Bucuresti, 50 L; (0744.119.433 iuli.nicula@yahoo.com 71. Meditatii intensiv individual elevi

clasele 5-12 ofer meditatii la matematica intensiv individual elevilor din clasele 512, atat pentru pregatirea lectiilor zilnice, cat si pentru pregatirea cu succes a examenelor de Evaluare Nationala, 70 L; (0723.416.068 valea.plopilor@gmail.com 72. Meditatii la fizica si matematica pen-

tru bacalaureat/ admitere in invatamantul superior sau pentru cei care doresc o pregatire mai buna. Pretul este discutabil in functie de distanta la care locuieste elevul, 50 L; (0766.512.333 73. Meditatii la limba engleza Nivel

elevi: gradinita, generala I - IV, generala V - VIII, liceu, facultate, pregatire profesionala, domiciliul meditatorului. Zona Romana, Calea Dorobanti, 50 L; (0724.882.820 74. Meditatii la limba engleza, ofer med-

recuperarea materiei, orice nivel, examene, bacalaureat, facultate. Seriozitate; (0722.936.566/ 0722.199.039

Profesor cu 20 de ani experienta ofera lectii de pian pentru toate nivelurile si toate varstele, 80 lei ora. Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ma contactati 80 L; (0734.089.405 95. Meditatiila la matematica clasele IXII Profesoara titulara, definitiva in invatamantul preuniversitar, licentitata cu 10 in matematica meditez la domiciliul meu sector 4) sau la domiciuliul elevului clasele I-XII. Pret 70 ron/2 h. 70 L; (0723.591.963 gcatalinan@yahoo.com 96. Meditez engleza si franceza, persoana cu experienta, ofer meditatii de calitate la limba engleza si limba franceza pentru orice nivel lingvistic. (0729.952.502/ 0729.952.502 97. Meditez matematica fizica orice nivel, profesor cu deosebita experienta, meditez matematica, fizica orice nivel, inclusiv Bac, admitere facultate, evaluare nationala si studenti. La cerere lucrez si in week-end-uri + in toate vacantele (0745.365.972 ll632743@gmail.com 98. Meditez matematica pentru elevi de gimnaziu individual. Placuta, dar exigenta si ambitioasa avand rezultate conforme cu seriozitatea implicata. (note peste 8 la testari). Meditatii la domiciliul meditatorului, 60 L; (0727.567.654 99. Ofer meditatii matematica bacalaure-

at, capacitate profesor, meditez elevi la matematica pentru aprofundarea (sau recuperarea) materiei, bacalaureat, capacitate, imbunatatirea situatiei scolare. Adaptez meditatiile la nivelul elevului. (0744.936.903 andreicomanescu77@yahoo.com 100. Pregatire economie meditatii pen-

tru examenul de bacalaureat si admitere la facultatea de drept. Discount pentru elevii cu media generala peste 9 (0743.063.555 101. Pregatire rapida, romana -

bacalaureat, evaluare nationala, profesor gr. I, domiciliul elevului, 60-70 lei/ 2 ore; (0720.076.582 102. Profesoara de engleza ofer meditatii la limba engleza pt. orice nivel begin, intermediar, advanced si orice certificare IELTS, GMAT, SAT. Sedinta de 1 h 30 minute- 50 ron; (0756.594.527

itatii individuale. Acestea cuprind atat consolidarea cunostintelor de gramatica cat si imbunatatirea nivelului conversational. De asemenea ofer pregatire pentru examenele Cambridge; 60 L; (0724.397.024

103. Profesoara de germana ofer meditatii la limba germana, pentru nivelul A1C2, adulti, student, elevi, copii. Sedinte de 2 h a cate 60 minute- 100 ron; (0756.594.527

75. Meditatii la limba engleza, Ioana Nemnom, profesor cu o experienta de 18 ai in predarea limbii engleze, dintre care 10 ani in scoli internationale din Emiratele Unite Arabe si Qatar. Predau limba engleza ca prima limba dar si alte materii. 100 L; (0728.449.070

104. Profesoara de romana-engleza I-

76. Meditatii la limba italiana pentru

copii si adulti la domiciliul meu sau al dumneavoastra cu ajutorul diverselor materiale didactice: carti, materile video si audio, cu povesti, poezii, muzica, 40 L; (0764.537.774/ 0764.537.774 relyvlad@gmail.com 77. Meditatii la matematica pentru clasele 5-12, profesoara, cat si pentru Bacalaureat sau Evaluare Nationala. Meditatiile se desfasoara la domiciliul meu (Sector 5, langa Liberty). Pret: 70 ron/2 ore. 70 L; (0736.945.986

XII, pregatire intensiva, evaluare nationala, bacalaureat, admitere performante, meditez domiciliu elev, (0745.271.605

105. Profesor - ofer meditatii la matematica Meditez matematica cls IV-XIX, metoda personalizata si bazata pe culori. Cursul dureaza 2 ore, cu prelungire de maxim o jumatate de ora, daca este nevoie, cu pauza intre ore de maxim 15 minute. (0726.213.352 tanita37@yahoo.com 106. Profesor - ofer meditatii matematica

clasele 5-12. Profesor cu experienta, grad I, vechime 20 de ani la catedra, ofer meditatii individual in zonele Titan, Dristor, N Grigorescu, clasele 5-12. Asigur pregatire individuala de calitate pentru recuperare (0784.070.987 mihai7548@yahoo.com 107. Profesor cu experienta meditatii

48. Instructor auto ctg B, scoala de soferi instructor autorizat, serios, calm si exigent. Flexibil la program. Pregatesc persoane din Bucuresti si Ifov pentru obtinerea permisului auto categoria B, pe autoturism BMW seria 3. 1.200 L; (0734.858.167

78. Meditatii la matematica pt. elevii claselor V-VIII corigente si pregatire pentru Evaluare Nationala, la biroul meu din zona hipermarketului Auchan Titan sector 3 pret 60 lei/ sedinta 2 ore, 60 L; (0724.679.275

matematica Fin psihopedagog. Metoda verificata pentru elevii cu probleme la aceasta disciplina. Clasele 5-12. La domiciliu elevului. Pregatire pentru evaluarea nationala. Bacalaureat. Bacalaureat toamna; (0722.323.812

49. Istorie, geografie, materia particular-

79. Meditatii limba engleza - indiferent

de varsta Cum ? De fapt intrebarile ar fi mai multe, cum ar spune englezii: How ? (Cum ?) Where ? (Unde ?) How much ? (Cat ?) Sa le luam pe rand. How? Exista mai multe module pe care le vom parcurge: (0731.659.673

108. Profesor matematica meditez orice nivel cu rabdare si intelegere, la domiciliul clientului; (0766.484.472/ 0726.691.421

izata pentru bacalaureat, profesoara liceu, meditez la domiciliul elevului; (0734.190.894 50. Kidolino, gradinita particulara si afterschool Kidolino asigura: 6 sali de clasa, sala de mese si bucatarie proprie, sala de dans si sport, biblioteca, sala ICT, grup sanitar pe fiecare nivel, cabinet medical, vestiare. 850 L; (0722.731.981 ioana.cosmescu@kidolino.ro 51. Lectii de chitara, pian si canto Clubul

de Muzica Gan's Music ofera cursuri de chitara, pian si canto pentru toate varstele, indiferent de nivel. Nu conteaza daca ati mai studiat inainte vreun instrument muzical, 50 L; (0768.725.027 clubulgansmusic@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

80. Meditatii limba engleza, meditez copii scolari la limba engleza.Pret 50 lei sedinta. Sector 3. 50 L; (0724.378.532 Stan.valentina.ioana@gmail.com 81. Meditatii limba engleza, romana,

matematica, germana, nume: Georgiana Andrei. Experienta: 4 ani. Ocupatie: student.Varsta: 22 ani. Studii: sunt studenta in anul 2 la Facultatea de Limbi si Literaturi Str?ine (sectia engleza-germana). Am experienta in domeniu, 50 L; (0737.022.034

109. Profesor multilingv, atestat Cambridge si Ielts, ofer meditatii pregatire Cambridge si Ielts. Romana, orice nivel testare, nivel, gratuit diverse cursuri, pregatire strainatate; (0723.008.143

112. Roxana I. - Meditatii la matematica Ofer meditatii la disciplina matematica clasele I-VIII la domiciliul profesorului si al elevului in zona Vitan, Dristor dar si in zona Obor. Sunt o persoana usor adaptabila 70 L; (0734.327.618 113. Scoala de dans In Pasi de Dans Serviciile noastre: cursuri de dans pentru adulti (dansuri latino, de societate si populare), cursuri de dans pentru copii (dansuri latino si de societate, coregrafii tematice); (0722.675.126 contact@inpasidedans.ro 114. Scoala Postliceala FEG Bucuresti efectueaza cursuri calificare: infirmiera, operator calculator, coafura, frizerie, cosmetica, asistent social nivel mediu, tehnician maseur, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar- patiser, vanzator, tipograf, instalator, meserii constructii. Liceul F.E.G. face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 cursuri de zi, seral, frecventa redusa, profil: uman, acreditat MECS ordin nr. 3516/28.03.2016. Se efectueaza inscrieri si la gradinita de limbi straine F.E.G. Bucuresti, sector 1, str. Walter Maracineanu nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A, tel.: 021.311.10.54/ 0788.424.314, sector 2, Str. Badea Cartan nr. 6, tel.: 031.405.27.30. Diplomele sunt recunoscute national si international, www.scoalafeg.ro. (0788.424.314 115. Scoala Postliceala FEG Bucuresti, face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala acreditata MECS Ordin nr. 3985/13.05.2008. Bucuresti sector 1, str. Walter Maracineanu, nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A: tel: 021.311.10.54/ 0788.424.314, Sector 2, str. Badea Cartan, nr. 6, tel: 031.405.27.30. Diplomele sunt recunoscute national si international. Efectuam si cursuri calificare: infirmiera, operator calculator, coafura, frizerie, cosmetica, asistent social nivel mediu, tehnician maseur, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar - patiser, vanzator, tipograf, instalator, meserii constructii. Liceul F.E.G. face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 cursuri de zi, seral, frecventa redusa, profil: uman, acreditat MECS, ordin nr. 3516/28.03.2016, Se efectueaza inscrieri si la Gradinita in limbi straine F.E.G Pentru un viitor asa cum vrei tu! www.scoalafeg.ro, (031.405.27.30/ 0788.424.314/ 021.311.10.54

««««««««««««««««««

SCOALA POSTLICEALA SANITARA "SFANTUL VASILE CEL MARE", ACREDITATA PRIN ORDINUL MEC NUMAR 5637/14.11.2006, FACE INSCRIERI PENTRUL ANUL SCOLAR 2017-2018 PENTRU SPECIALIZARILE: ASISTENT MEDICAL GENERALIST, ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE. RELATII LA TELEFON: (021.253.13.94/ 0727.372.464 116.

«««««««««««««««««« 117. Scoala Postliceala Studis autorizata

Ministerul Educatiei, inscrieri pentru anul scoalar 2017 - 2018 la specializarile: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical balneofiziokinetoterapeut; (0756.876.091 scoalastudis@yahoo.com 118. Scoala si Gradinita Arlechino & Friends La Gradinita noastra copiii se vor bucura intotdeauna de un mediu educational relaxant si competent in acelasi timp.Programul pentru CRESApictura, desen, modelajjocuri logice . (021.326.05.84/ 0723.264.032 contact@arlechino.ro 119. Smart Koala Kids Club Before

school si after school. Programul nostru include:aten?ie, grija si respect pentru fiecare copil,supraveghere si indrumare pentru efectuarea temelor cu invatatori si profesori specializati. (0771.638.419/ 0771.638.425 SmartKoalaKids@gmail.com 120. Top Meditatii. Meditatii la fizica Vino

la centrul nostru de meditatii sa inveti fizica cu cei mai funny si trazniti profesori din cati exista. Avem rabdare si bunavointa din plin. De la noi nu pleci cu lucruri neclare, 80 L; (0720.788.977 121. Traducator autorizat Ministerul

Justitiei, traduceri simple, servicii traduceri in domenii diverse, ce pot fi preluate si predate in format electronic, fara a fi necesara certificarea de catre un traducator autorizat sau un notar public, (0722.756.060/ 0747.756.060 contact@traduceri10.ro 122. Traduceri autorizate in peste 30 de

limbi Birou traduceri efectuam traduceri autorizate, legalizate, apostilari, in regim de urgenta sau normal, documente diverse domenii juridic, economic, tehnic, medical in peste 30 limbi, (0761.473.030/ 0736.922.585

123. Traduceri autorizate in peste 30 de

limbi Ina Traduceri va ofera servicii de interpretariat, supralegalizari, apostile, transcrieri si servicii de localizare software si websiteuri. Traduceri urgente. Traduceri autorizate si legalizate, 12 L; (031.425.96.83/ 0730.614.806 office@inatraduceri.ro 124. Traduceri engleza- romanaengleza traducator cu 5 ani experienta, efectuez traduceri din limba romana in limba engleza si din limba engleza in limba romana in urmatoarele domenii: Traduceri medicale (manuale de utilizare produse, (0771.121.280 125. Traduceri legalizate, traducatori autorizati, traduceri legalizate ale documentelor de identitate: pasaport, carte de identitate, buletin de identitate, certificat de nastere, permis de conducere, certificat de casatorie, certificat de deces, (0735.175.139/ 021.430.24.59 contact@traducerilegale.ro

Evenimente, petreceri

limba romana; (0760.289.048/ 0771.304.860

1. Acordeonist obiceiuri nunti. Acordeonist si solist profesionist prestez serviciu muzical pentru obiceiurile tradi?ionale din ziua nunti. Pentru vizionari tastati pe youtube nr meu de tel 0765213952 Adrian (0765.213.952

111. Romana pentru bacalaureat si testele nationale 45 lei / 2h. Profesoara 4 ani experienta, ofer pregatire intensiva, pentru anul scolar 2017- 2018, la limba si literatura romana, pentru bacalaureat si testele na?ionale. Se recupereaza materia, 45 L; (0784.702.941

2. Aranjamente florale evenimente Echipa o nunta de neuitat va pune la dispozitie servicii complete pentru nunti si botezuri: decor sala (masa prezidiu, fete masa, huse scaune, arcade, drapaje, naproane), aranjamente florale, (0720.757.076

110. Profesor, meditez limba germana,

3. Aranjamente florale,decoratiuni sali

Nunta Botez. Aranjamente florale, buchete mireasa si nasa, lumanari cununie, lumanari botez, decoratiuni sali, aranjamente prezidiu, decoratiuni diverse nunta (covor rosu, meniuri, aranjamente masini; (0723.264.197/ 0726.232.259 4. Aranjamentele din pene de strut de la 65 lei pentru mesele invitatilor: aranjament format din 25 de pene 65 lei, aranjament format din 30 de pene 75 lei, aranjament format din 35 de pene 85 lei. Vaza si montaj/ strans incluse, 65 L; (0377.100.918 contact@royalmariage.ro 5. Artificii fum, baloane de sapun, ghea-

ta carbo. Firma autorizata in domeniul pirotehnic. Artificii exterior/interior. Masina profesionala fum greu cu gheata carbonica. Artificii interior 25 sec fara fum si fara miros, (0722.257.226

6. Asiguram fond muzical pentru nunti, botezuri, mese festive etc. Avand in vedere faptul ca muzica este foarte importanta intr-un astfel de eveniment unic, (0766.303.515 7. Baloane cifre cu aer sau heliu Eveni-

mente Vand baloane cifre cu aer sau heliu. Baloanele se vand unflate.Ofer si aranjamente de baloane pt orice eveniment.Oferim preturi accesibile si baloane de calitate, solutii pentru orice buget: (0733.847.464

8. Braseria Acuarela Bufet este o braserie si iaurterie cu mancare internationala reinterpretata in stil romanesc. Bufetul este deschis de la ora 10 dimineata pentru ca micile delicii gastronomice; (0742.087.087/ 074208708 hello@menthol.ro 9. Buchete de mireasa din bijuterii buchete nemuritoare, pret de la 400 lei, 400 L; (0726.450.450 10. Buchete mireasa, lumanari botez-

nunta Buchete de mireasa, buchete de nasa , lumanari cununie-botez, aranjamente florale . Florile alese pentru buchetul de mireasa urmeaza sa te reprezinte , culorile tale preferate stilul tau, (0768.672.224 11. Buchete si aranjamente florale de nunta Ornamentele florale pentru nunta dumneavoastra vor fi realizate de o echipa de profesionisti, folosind cele mai proaspete si mai interesante flori. Veti gasi modele inedite de buchete de mireasa, (0720.095.590 contact@florinunta.ro 12. Cabina foto Photobooth nunti, botezuri, evenimente. Vrei distractie maxima? Ai o petrecere privata, un botez, cununie civila, nunta, petrecere tematica sau un eveniment care poate deveni unic? Cutiuta cu amintiri 750 L; (0722.257.226 13. Cabina Photo Booth marturii de la nunta/botez. Va doriti un plus de imagine la evenimentul dvs.? Va doriti sa aveti ce nu are toata lumea? Raspunsul este cabina photo moment sau marturiile magnetice, care va surprinde cele mai placute momente, 400 L; (0763.233.177 14. Cameraman cununie 550 lei fotograf nunta 700 lei, Pachet 700 lei putere audio totala 500W Behringer cu mixer incorporat (Germany)- 2 incinte acustice pasive 15 (FBT Beat 153) - 2 stative pentru boxe - 1 microfon cu fir ;sursa audio (laptop (0751.132.073 15. Candy bar Minnie cu fantana de ciocolata cu fructe si mashmallow ideal pentru petrecerea micutei tale, 15 buc. cupcakes, 15 buc. popcakes, 15 buc. tarte asortate, 15 buc. turte dulci, 599 L; (0769.118.433 16. Cantareata, solista evenimente Numele meu este Alexa, sunt cantareata si caut colaborari pentru nunti, botezuri, evenimente. Cant aproape toate stilurile de muzica, am multa carisma si energie si sunt ambitioasa si perseverenta, 300 {; (0740.212.122 17. Cascada cu fum greu, gheata carbonica, vulcani, lumini, cabina foto. Magic Night Events SRL va ofera un pachet personalizat si atractiv pentru evenimente din viata dvs ca, nunti/botezuri/corporate/majorate, format din: (0769.826.071 18. Complex Cernica Amplasat pe malul lacului, intr-un cadru unic, complexul Cernica va asteapta sa organizati evenimente de neuitat pentru orice ocazie, atat in cele 2 saloane pe care le detine cat si in aer liber, (0767.741.121 office@restaurantcernica.ro 19. Copilul tau merita o super petrecere

noi suntem BluParty si organizam petreceri si evenimente pentru copii in Bucuresti si toata tara, de peste 12 ani. Indiferent ca ai invitat 10 sau chiar 500 de copii, (0732.992.727/ 021.252.20.03 contact@bluparty.ro 20. Cort profesional 6x12 m, PVC 500 gr/mp, pret hiper bomba 3900 lei. Produse noi, importator si distribuitor: Martin Corturi Evenimente SRL.Cort profesional 6 m latime, 12 m lungime, 3 m inaltime la coama si 2 m la laterala. 3.900 L; (0742.491.780 21. CoveBand Formatie pentru nunta, DJ, solisti CoveBand este o trupa care a insotit marea distractie si emotia de neuitat in nenumarate evenimente private: nunti, botezuri, petreceri de firma/corporate party, aniversari, zile onomastice. (0723.243.880 contact@covebandevents.ro 22. Dansand printre nori, fum greu/gheata carbonica fumul greu produs de gheata carbonica (fara miros si non toxic) creeaza o atmosfera de basm pe ringul de dans iar prin efectul va da impresia de plutire printre nori.Ideal pentru dansul mirilor. 399 L; (0766.635.093 23. Dansatoare orientala bellydance Elmas, planuiti un moment artistic deosebit pentru petrecerea de firma? V-ati dori sa impresionati oaspetii la un eveniment privat, nunta, botez, aniversare, zi de nastere? (0724.607.016 24. Dj & Foto & Video nunti,botezuri, petreceri Amgi Events din Bucuresti, va asigura o atmosfera de neuitat la propriul dumneavoastra eveniment. Suntem o echipa tanara cu o experienta de 10 ani in organizarea petrecerilor. (0760.813.738 25. Dj botez, Dj cununie civila, Dj majorat,

Dj nunta, oferte 2017 Contracte incheiate la sediul firmei noastre. Dj Botez -de la 450 lei, Dj Majorat -de la 400 lei, Dj Cununie Civila- de la 500 lei, Dj nunta - de la 850 lei; (0733.633.333 26. Dj nunti, botezuri, majorate, petreceri, etc., masina de fum, schela lumini, preturi accesibile in functie de eveniment si preferinte. Avem si pachete complete cu formatie cu ursitoare, servicii foto, video. (0731.737.816 27. Efecte speciale evenimente Bucuresti. GlowMania.ro Inainte de a achizitiona un anumit tip de lampioane, trebuie sa ai in vedere ocazia pentru care ai nevoie de ele intrucat utilizarea este una diferita. (0258.830.053 comenzi@glowmania.ro 28. Extensii de par cheratina montaj gratuit, montari profesionale cheratina, microring,nano-ring, micro-stick, tape in) cu peste 14 ani experienta in domeniul extensiilor de par. Extensiile din par natural cu cheratina sunt permanente; (0747.605.911 29. F8 Studio Echipa de fotografi profesionisti pentru evenimente (cununie civila, nunta, botez, fotografie de familie, sedinte foto, nou-nascut etc.) Album foto, fotografii prelucrate; (0737.034.195 contact@f8studio.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


22 septembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

PRESTÅRI SERVICII 30. Fantana de ciocolata, bar de fructe de la 449 lei, pachet mini (sub 50 invitati) 599 lei (sau 449 lei fara frigarui): fantana de 3 etaje, 2,5 kg ciocolata; 100 frigarui fructe (pe fiecare frigaruie 6 bucati de fruct, in total minim 8 sortimente, 31. Filmare aeriana cu drona DJI Phan-

tom3 Professional poze 360°. Filmare/ fotografie aeriana cu drona profesionala 4k DJI Phantom 3 Professional. Filmari si sedinte foto aeriene. Videoclipuri. Nunti. Obiective turistice. Petreceri private. Petreceri copii. 450 L; (0767.201.000 32. Focuri de artificii Pirotehnicieni autor-

izati, executam focuri de artificii pentru nunti, botezuri, petreceri private si alte evenimente importante din viata dumneavoastra. 500 L; (0721.924.935/ 0729.608.014 Alexecristian82@yahoo.com

33. Formatia Wow Band va poate prezenta cu ajutorul muzicienilor profesionisti pe care ii are in componenta momente muzicale speciale pentru evenimentul dumneavoastra: (nunta, botez, aniversari etc.); (0769.630.501 contact@wowdance.ro 34. Formatie de lautari nunti Bucuresti Buna ziua avem tambal, acordeon, vioara, orga, solista, solist, cantam toate genurile usoara, folclor, lautarie veche, vals, tango, romante, muz petrecere, etc, pentru vizionare formatia Ambient Nelu Paun, (0763.416.854 35. Formatie de nunta cu Bacio de la Romanii au talent noi facem spectacol.Bacio, semifinalist la Romanii au Talent.Formatia este compusa din 8 membrii dintre care 4 solisti. 2.500 {; (0723.906.517 36. Formatie dj nunta, botez, sonorizari

foto lumini Dj cu experienta 10 ani in activitatea sonorizarilor evenimentelor si cu foarte multi clienti multumiti de serviciile noastre. Oferim diferite pachete pt nunti botezuri majorate diferite evenimente (0784.002.107/ 0770.704.918 Formatie@djevenimentevegas.ro 37. Formatie nunta Akord Group In

functie de eveniment puteti alege una dintre urmatoarele variante: solista, clape, sonorizare Dynacord 3000 W, laptop (pentru muzica din pauze), lumini Led PAR, Eurolite Bar FX, (0722.432.394 pana_vasile@yahoo.com 38. Formatie nunta Bucuresti Event

Band (formatie nunta) EventBand din Bucuresti, va ofera un spectacol unic si special si aduce in fata dvs. un spectacol tineresc cu 8 tineri artisti de muzica (0725.735.968/ 0725.735.967 office@eventband.ro 39. Formatie nunta orchestra Petrecaretii Orchestra Petrecaretii, formatie nunta Bucuresti, compusa din cei mai experimentati si profesionisti solisti si instrumentisti. Formatia noastra se poate adapta cerintelor dumnevoastra, (0761.026.079 40. Formatie nunta, muzica petrecere evenimente Mi-Re-La Duo - Mirela ?i Gabriel experiente si evenimente extraordinare împreuna din anul 1998. Petrecerea dumneavoastra job-ul nostru. Program foarte bogat si variat, (0773.326.479 41. Formatie nunta- Bucuresti, Ploiesti,

Pitesti, spectacol de muzica live, lumini si efecte speciale cu Domi Band, pre?uri promo?ionale pentru evenimente. Daca sunteti in cautarea unei formatii pentru nunta, botez, petreceri private, mese festive; (0770.862.316 42. Foto Video Gold 4K Cinema Collection Fotografie si filmare profesionala pentru nunta, botez, evenimente corporate, reclame etc. 3.500 {; (0786.044.044 contact@amintiri-vii.ro 43. Fotograf evenimente (nunta, cununie, botez) Fotograf profesionist, ofer servicii foto pentru evenimente, cununie civila, nunta, botez, sedinte foto copii, family, tarife accesibile incepand de la 200 de lei, 200 L; (076150387 george.teodorescu@yahoo.com 44. Fotograf si cameraman pentru nunti

si botezuri in Bucuresti si nu numai. Ti-ai gasit restaurantul, formatia, firma care se ocupa de amenajarile decorative, dar la fotograf si cameraman pentru evenimentul tau te-ai gandit? Suna-ne si fa-ti rezervare; (0767.411.516 45. Fotografii cununia civila, logodna, a

venit si acest moment. Vrei sa ti-l amintesti? Noi stim sa surprindem emotia clipei in fotografii. Rezerva-ti si fotograful acum, si beneficiezi de preturile: fotografii primarie: 200 lei, 100 L; (0757.553.557 46. Fum greu cu gheata carbonica pentru

o nunta de vis. Cu ajutorul masinii de fum greu putem creea o atmosfera unica, de basm, realizand superbul efect de "dans pe nori" la valsul mirilor. Pret 380 lei. Gheata carbonica la paharele de sampanie. (0762.891.355 47. Fum greu, perdea Vulcani, Photo-

Booth, lumini Atentie: pentru evenimentele din luna octombrie 2017, avem pret promotional si un discount generos pentru pachetul Platinum.Contactati-ne pentru detalii suplimentare, 48. Ganesha Caffe, cafenea cu terasa si

narghilea Ganesha Caffe este una dintre cele mai vizitate cafenele din inima capitalei, locatia fiind una de o frumusete incontestabila. Momentele de relaxare nu vor lipsi dintr-un mediu care te indeamna (0764.263.742 claudia@ganeshacaffe.ro 49. Gheata carbonica si doua masini de

fum. Compania noastra este singura de pe piata care ofera doua masini de gheata carbonica cu fum greu de top, care pot fi pozitionate in cele doua parti ale ringului, astfel incat mirii sa fie in centrul fumului pentru a avea un vals de basm, 399 L; (0769.118.433 50. Ghirlande luminoase led/bec, ghirlande ornamentale exterior, pentru vara dar si iarna, rezistenta superioara ger sau temperaturi ridicate. Perfecte pentru pentru gradini, terase, restaurante, pret de la 10.16 lei, 11 L; (0724.954.099 51. Inchiriere cort Nunta , Botez. Corturi

de mari dimensiuni , Corturi de mici dimensiuni, Vesela, Scaune tapitate , Mese rotunde, Mese stand-up (cocktail), Mocheta, Cele mai mici preturi ! (0723.899.812 52. Inchiriere Limuzina Chrysler 300c

cu o capacitate de 10-11 persoane, aceasta limuzina este alegerea perfecta pentru orice eveniment din viata dumneavoastra : nunta, botez, tur de oras, iesire romantica alaturi de persoana iubita (0734.426.426 contact@123limuzine.ro 53. Inchiriere limuzina de epoca Excalibur. Aceasta limuzina de epoca are un design clasic bazat pe modelul MercedesBenz SSK 1930, fiind un model rar, editie limitata. Este limuzina perfecta pentru nunta, botez, petrecerea burlacilor etc. (0734.426.426 contact@123limuzine.ro 54. Inchiriez limuzina Chrysler 300C pentru Nunti. Limuzina de inchiriat Chrysler 10 locuri, de la 80 euro/ora.Pentru nunti 450 euro tot evenimentul Dvs. Bar inclus. Fum greu vals, 90 euro+gheata la primire.Artificii interior 4 buc., 70 euro, 80 {; (0761.509.177 55. Inchiriez Limuzine de lux pt. nunti, botezuri. Alege limuzina potrivita cu sofer, bar, conditii excelente, pentru evenimentul tau. S-a ieftinit luxul, la 49 / h, 49 {; (0730.045.827 56. Inchiriez personal pentru evenimente, ofer seriozitate; (0722.546.084

57. Iuliana Stefan make-up artist Makeup artist profesionist, expert in remodelare sprancene, trainer, consultant de imagine realizez urmatoarele: machiaj pentru mirese / nunti, ocazii speciale, make-up corector pentru sedinte foto. (0723.046.847 iulianastefan25@yahoo.com

85. Solista cu experienta Nunti, Botezuri,

58. Lampioane zburatoare, lampioane

86. Solista nunti, botezuri, aniversari,

pentru nunta Transforma nunta ta intr-un eveniment fabulos. Renunta la focurile de artificii si surprinde-ti invitatii cu minunatele lampioane zburatoare ce creeaza o atmosfera feerica, de basm, (0770.578.260 contact@lampioanechinezesti.ro 59. Machiaj mireasa Makeup artist Iuliana Stefan realizeaza machiaje profesionale pentru: mirese / nunti, ocazii speciale, make-up corector, pentru sedinte foto, fashion, advertising, teatru, televiziune. (0723.046.847 iulianastefan25@yahoo.com 60. Machiaj mireasa, Alexandra C. Ripeanu Make-up Artist - Make-up artist profesionist, realizez machiaje pentru mirese/nunti, petreceri, ocazii speciale (0755.298.971 catrinelv@gmail.com

Evenimente. Solista cu experienta, cu participari la spectacole, evenimente si emisiuni, interpretez atat muzica usoara cat si folclor la evenimente ca nunti, botezuri, aniversari, petreceri de firma, (075180023/ 0766.543.241 georgiana.mrc28@gmail.com

petreceri. Solista cu experienta, cu participari la spectacole, evenimente si emisiuni, interpretez atat muzica usoara cat si folclor la evenimente ca nunti, botezuri, aniversari, petreceri de firma. (0751.801.023 87. Toate serviciile pentru o nunta perfecta, beneficiem de experienta necesara pentru: organizare nunta, organizare botez, organizare petreceri aniversare. pe scurt, organizare evenimente de orice tip. (0770.362.404/ 0770.838.591 contact@royalmariage.ro 88. Tort 3D la evenimente, un servicu nou adus pentru toate tipurile de evenimente. Proiectie pe macheta tort din 5 trepte. Se pot proiecta poze, clipuri video, text. Vezi video. (0728.469.987 89. Torturi Proaspete evenimente Pretul

61. Machiaj mireasa, machiaj beauty realizez orice tip de machiaj profesional: machiaj mireasa, machiaj beauty, machiaj fashion, machiaj natural, machiaj tematic etc. Folosesc doar produse profesionale, cea mai inalta calitate: (0760.596.901

kg de tort este 45 lei. Figurinele se platesc separat. Compozitii Tort: mousse de :ciocolata, menta, fructe de padure, capsuni, zmeura, diplomat, vanilie. Ridicarea comenzilor se face din sectorul 5, 45 L; (0768.916.512

62. Magic Place Events Situata intr-o

90. Trasura cu cai Cinderella pentru

oaza de verdeata, in parcul Moghioros, Magic Place va propune locatia ideala pentru sarbatorirea zilelor cele mai frumoase din viata dumneavoastra, (0733.912.005 office@magic-place.ro 63. Magician la nunta - Mydas Te-ai sat-

urat de nuntile repetitive? Vrei ceva diferit la nunta ta?O formatie e de la sine inteleasa, dar secretul ca invitatii sa vorbeasca si peste ani despre nunta ta; (0746.834.049

64. Make up pentru evenimente si party-

uri, ai nevoie de un make up profesional si nu stii unde sa apelezi cu incredere? Make up-ul este pasiunea mea si te invit la o programare sa vezi daca iti place cum lucrez. Folosesc produse profesionale. (0799.757.524 65. Makeup artist Piata Victoriei ofer ser-

vicii de machiaj la domiciliul clientei. In zona Victoriei, deplasarea este gratuita, in alte zone se va percepe o taxa de 20 lei in cazul in care este vorba de o singura persoana. (0758.279.603 66. Marturii magnetice nunta, botez, aniversari, magneti nunta. Oferiti invitatilor dumneavoastra o marturie perfecta. Va oferim la cel mai bun pret magneti foto ca marturii pentru evenimente.Executia magnetilor se face pe loc. 7 L; (0727.277.413

nunti, evenimente, oferim spre inchiriere trasura "tip Cindirella" cu cai pentru diverse evenimente; (0730.428.466 91. Trupa Altceva, pentru nunti, botezuri,

petreceri Fie ca organizati: nunta, un botez sau orice alta petrecere privata unde muzica live este nelipsita atunci Trupa Altceva este solutia ideala. Trupa este compusa din: solista, solist, violonist, saxofon, (0729.591.216 92. Ursitoare botez de la actorie, masi-

na fum, baloane Va doriti ca evenimentul dumneavoastra sa se transforme intr-un basm plin de emotie, umor si voie buna atunci ati nimerit la fix. Cu o vasta experienta in domeniul organizarii de evenimente 249 L; (0765.275.558 93. Ursitoare Botez din Bucuresti. Un

spectacol de lux cu zane ursitoare de botez din Bucuresti transforma evenimentul copilului dumneavoastra intr-un vis frumos, ca desprins din basme, facand deliciul copiilor, dar si al adultilor. (0720.851.127 contact@cool-events.ro 94. Ursitoare botez oferta 350 lei, poze

reale, ursitoarele din folclor vin cu un moment emotionant, cu urari de bine, vorbind duios despre rolul mamei, tatalui, bunicilor si nasilor. Pachetul vine insotit de coloana sonora; 350 L; (0773.963.044 95. Va invitam la Kaffa Pub Restaurant &

eveniment Muzica live toate genurilepopulara, de petrecere, usoara, cafe- concert), toate zinele tariiMuntenia, Oltenia, Banat, Ardeal.profesionisti cu indelungata experienta.asiguram si dj in timpul pauzei (0767.303.554

Lounge Suntem prietenosi, bine-pregatiti, informati si mereu cu urechile ciulite la nevoile clientilor nostri. Aducem in atentia voastra cele mai bune preparate, atent selectionate din bucataria internationala; (0731.007.582/ 0372.958.558 kaffapub@gmail.com

68. Nunti, Botezuri - Fotografie de Eveni-

96. Vivolis Events Cortul Vivolis construit

67. Muzica live pentru pentru orice

ment Mic, mare, departe, aproape, primavara, toamna, haios, serios, energetic, linistit,ma implic le fel de mult in toate evenimentele. Eu lucrez impreuna cu dvs. ca sa obtinem fotografiile care conteaza; 350 {; (0756.080.080 69. Oglinda Minune, Oglinda foto, Cabi-

na foto cea mai buna oferta. Oglinda Minune va pune la dispozitie elementul-surpriza al petrecerilor dvs si cea mai noua inventie. Oglinda foto este perfecta pentru crearea unei atmosfere pline de voie buna. (0723.754.701/ 0733.393.034 office@oglinda-minune.ro 70. Original Events, decoratiuni nunta Noi suntem aici pentru a te ajuta sa faci cele mai bune alegeri: sa descoperi cele mai frumoase si interesante sortimente de flori, sa alegi cele mai frumoase decoruri, (0722.466.264/ 0723.181.609 contact@originalevents.ro 71. Pachet Gold, 10 lectii Lectii de dans private pentru dansul mirilor, 800 L; (0721.298.160 letsdance@letsdance.ro 72. Pachete foto video nunta filmare nunta BASIC oferit de Casa Anke, 1.150 {; (0762.112.111 casaanke@yahoo.com 73. Pahare de nunta miri/nasi. Pahare de

nunta, folosite o singura data, nu au defecte. Pot fi folosite de miri sau nasi. 15 L; (0731.537.000 74. Peste 1000 de accesorii de evenimente, nunti, botez Doctor Event Peste 1000 de produse din categoria accesoriilor de evenimente, accesorii de nunta si de botez, marturii, invitatii de nunta si de botez, cadouri aniversare, cadouri tematice, (021.321.66.96/ 0729.022.000 75. Porumbei albi nunta de la 136 lei Sambata: pachet bronz 6 porumbei voltati plus 2 porumbei voiajori 170 lei, pachet silver 10 porumbei voltati plus 2 porumbei voiajori 200 lei, 136 L; (0377.100.918 contact@royalmariage.ro 76. Punem extensii/ codite afro, diferite

modele profesionalism, calitate = extensii codite afro by Afia; (0749.139.631 77. Ramada Hotel & Suites Bucharest North Cu o suprafata de 400 m2, Crystal Ballroom poate gazdui nunti mari si unice, de pana la 200 de persoane, (021.233.50.00 sales@ramadanorth.ro 78. Reparatii incaltaminte Piata Kogal-

niceanu. Atelier de reparatii incaltaminte situat in Piata Mihail Kogalniceanu nr. 1, scara A, parter. Reper: vizavi de Hotel Venetia. Ofer toate serviciile de reparat incaltaminte, pantofi, pantofi sport, (0723.345.110

79. Restaurant Adam Bucataria traditionala, libaneza, internationala, serviciile calitative si personalul fac din Locanta Adam un loc in care totdedauna ai placerea sa revii. Restaurantul Adam are doua saloane; (0727.140.245/ 0722.413.377 restaurant.adam@gmail.com 80. Restaurant Passion Bucuresti va pune la dispozitie 3 saloane oferindu-va posibilitatea organizarii in conditii excelente de: mese festive, nunti, botezuri, aniversari, mese de protocol, conferinte; (0745.047.873 passionclub2003@yahoo.com 81. Restaurantul vegetarian Casa

Satya ofera preparate realizate dupa principiile alimentatiei sanatoase, cu ingrediente atent selectionate hrana pentru trup si suflet. (0736.392.587/ 0736.392.585 catering@satya.ro 82. Salon coafura, manichiura, cosmeti-

ca, masaj Abbate. Salon: coafura (parteneri Wella, L'Oreal, Top Line, Ecovital), manichiura, cosmetica, masaj, frizerie; tratamente cosmetice, aplicat unghii false, extensii gene, epilat, solar. (021.411.76.48/ 021.231.94.70 office@abbate.ro 83. Salon de manichiura mirese, Elle Nails, cu siguranta fiecare domnisoara viseaza ca cea mai asteptata zi din viata ei sa fie perfecta de aceea chiar si manichiura trebuie sa fie una ideala. Aceste unghii minunate vor atrage atentia tuturor. (0722.426.557 nailsaloon@outlook.com 84. Salonul Attitude - Coafor-Frizerie Bucuresti Hair Stylisti cu experienta. Servicii si Tarife: Tuns barbati 35, pachet tuns barbati 50, tuns barba 15-25, vopsit barba 15, tuns femei 40, uscat scurt 15, uscat mediu 20, uscat lung 25, (031.438.20.36/ 0729.227.334 office@attitudesalon.ro

intr-o gradina de peste 2500 de mp, va permite sa dati viata unor evenimente de pana la 300 de persoane (0756.034.134 events@vivolis.ro

Îngrijire personalå, sånåtate 1. Alter Ego, consiliere psihologica si psi-

hoterapie Consiliere psihologica individuala. Psihoterapia difunctiilor sexuale (psihosexologie). Psihoterapie individuala. Terapie de cuplu si familie, (021.322.46.07/ 0760.935.815 psihologalterego@gmail.com

2. Anticelulitic si relaxare tehnician maseur cu pregatire si experinta de 12 ani in tara si afara ofer masaj de intretinere si relaxare, anticelulitic si remodelare prin madero terapie, reflexologie si drenaj, acces bars. 69 L; (0753.371.255 3. Aplic extensii de gene false fir cu fir, 2D, 3D si Hollywood effect.Aplic extensii de gene false fir cu fir - pret aplicare 130 Ron, pret intretinere 100 Ron; extensii de gene 2d - pret aplicare 160 Ron, pret intretinere -140 Ron; extensii de gene (0724.016.418 4. Aplic extensii de gene false fir cu fir,

2D. Aplic extensii de gene fir cu fir-100 RON, gene 2D-120 RON 120 L; (0728.688.547

5. Aplic extensii gene si gene false vrei

sa ai gene bogate si curbate, dar mascara nu iti este de prea mare ajutor? Vrei sa ai privire fermecatoare atunci cand te trezesti? Iti doresti efect natural? 130 L; (0766.638.194 6. Aplic gene false fir cu fir 2D-3D, smoc

extensiile de gene sunt ultimul trend aparut pe piata la ora actuala. Pe langa faptul ca acestea ofera un aspect natural sunt si cele mai durabile (pana la 4-6 saptamani) (0766.365.698 7. Aplic unghii false, unghii cu gel, unghii

cu acryl la domiciliul meu. Detalii la telefon; (0763.112.542/ 0765.340.140

8. Aplic unghii tehnice sector 2, protectie

50 lei, intretinere 55 lei, tips+model 65, constructie gel +model 80 lei, constructie acryl 100 lei, lucrez doar cu geluri profesionale, nu vin la domiciliu, (0751.624.862

9. Biorezonanta magnetica Cabinet Dr. Alexandru Olga, investigatii, diagnostic si tratament prin biorezonanta, determinarea eficientei diferitelor metode de tratament, determinarea compatibilitatii cu produse naturale si de sinteza, (0723.347.034 medicinabiorezonanta@yahoo.com 10. Cabinet de Psihologie Olaru Roxana. In cadrul cabinetului meu ofer servicii de: psihoterapie si consiliere psihologica individuala, familiala si in grup, psihoterapie de cuplu, consiliere psihologica pre si postnatala individuala, (0728.471.506 contact@consiliere-psihologica.ro 11. Cabinet de Psihologie si Psihoterapie Cristina Zamfir. Specializari: psihoterapeut, psiholog clinician autonom, formare in psihoterapie integrativa, formare in psiho-oncologie, (0744.310.310 contact@psiholog-psihoterapeut.com 12. Cabinet de Psihoterapie Suru Alice,

psihoterapie individuala, hipnoterapie individuala, psihoterapie ericksoniana, psihoterapie de cuplu, psihoterapie de familie,psihoterapia copilului, (0726.993.700 alice.suru@gmail.com 13. Cabinet individual de psihoterapie Pasare Daniela Servicii oferite: psihoterapie de cuplu / familie. Psihoterapie de grup. Psihoterapie individuala / consiliere psihologica, (0740.059.064 contact@psiholog-danielapasare.ro. 14. Camin de batrani Bucuresti, Acasa la Bunici: ingrijire, asistenta medicala si recuperare zilnica. Se afla intre parcurile Carol si Tineretului. O oaza de 700 mp de verdeata in centrul Bucurestiului, (0724.384.753 office@caminulacasa-la-bunici.ro 15. Cauti un medic de familie? Obstetri-

ca-ginecologie.Dermatovenerologie.Dermatologie.Endocrinologie.Reumatologie. Cardiologie.Gastroenterologie.Radiologie.Psihiatrie.Alergologie si imunologie clinica. (0219838

16. Cauti un psiholog bun in Bucuresti, ai

facut primul pas. Aici cineva este alaturi de tine. Valentin Pescaru, psiholog atestat cu specializare in psihoterapie si sexologie este in masura sa te asculte si sa-ti ofere un sfat, consiliere, (0745.074.845 contact@psihologultau.net 17. Clinica de oftalmologie Oftalmestet operatii si tratamente: afectiuni ale cailor lacrimale, cataracte, cicatrici vicioase, glaucom, glob ocular dezorganizat, malformatii congenitale ale ochiului; (021.322.82.45/ 0755.139.177 office@oftalmestet.ro 18. Clinica de Oftalmologie OphtaMax Consultatii oftalmologic, examen biomicroscopic al polului anterior si fundului de ochi, masurarea tensiunii oculare, prescriere ochelari si lentile de contact. OCT (0344.141.423/ 0745.999.268 office@ophtamax.ro 19. Clinica de top in tratarea durerilor de

spate, Bio Ortoclinic, clinica de ortopedie si vertebrologie, spondiloza, hernie de disc fara operatie tratament, decompresie vertebrala (elongatie), discopatie, fizioterapie, kinetoterapie (021.796.19.31/ 0754.060.060 office@ortoclinic.ro 20. Clinica stomatologica Dentist Holi-

day Urmatoarele servicii: estetica dentara, realizarea tratamentelor de corectare a formei si culorii dintilor precum, albire dentara cu lampa, fatetari de compozit, remodelarea gingiilor, (0748.037.806/ 021.310.63.55 office@dentistholidayclinic.com 21. Coaforii nostri, adevarati artisti ai parului, Chateau Maison de Beauté, salon partener L Oreal Professionnel. Cele mai noi tehnologii si trend-uri in materie de culoare, tunsoare si styling. (0742.428.328 office@lechateau.ro 22. Consiliere psihologica, psihoterapie,

teste poligraf. Cabinetul de Psihologie Rosocha & Asociatii va ofera servicii psihologice in conformitate cu normele si standardele Colegiului Psihologilor din Romania pentru competente in materie de: (0765.253.800/ 0720.066.172 rosocha@poligraf-psihoterapie.ro 23. Doamna serioasa, ingrijesc in

Bucuresti - exclusiv intern - persoana varstnica, de preferinta doamna; (0748.541.597 24. Dr. Danciulescu Delia Cabinet psihia-

trie/ psihologie. Servicii: psihologie: sedinte psihoterapie: depresia, anxietatea, atacurile de panica, fobiile, tulburarile obsesiv-compulsive, probleme legate de o dependenta, (0722.852.566 danciulescudelia@yahoo.com 25. Efectuez make up profesional cu

gene banda Vrei sa-ti pui in evidenta trasaturile frumoase si sa atragi toate privirile asupra ta, la toate evenimentele la care o sa participi? Sunt o persoana sociabila ai ma deplasez ai la domiciliul (0787.868.633 26. Favorit Dental Clinic, cabinet stomatologic modern in Drumul Taberei. Consultatii, cosmetica/estetica dentara, terapie, protetica, implantologie, chirurgie/paradontologie, ortodontie. Consultatie primara. (0722.367.642/ 021.794.14.66 contact@favoritdentalclinic.ro 27. Gene fir cu fir - zona Universitate 1D = 110 lei , Intretinere = 90 lei, 2D -aplicare = 140lei, Intretinere = 120 lei, 3D - aplicare = 170 lei , Intretinere = 150 lei4Daplicare= 210 lei , Intretinere = 180 lei; (0774.099.882 28. Ingrijire batrani si recuperari medicale, ingrijim batrani in centrul nostru din Mogosoaia, asiguram asistenta medicala necesara, ingrijire completa, kinetoterapie, masaj, electrostimulare musculara, exercitii fizice, atmosfera de familie, (0758.090.989 www.patrugeneratii.ro

44. Masaj profesional de relaxare si cos-

6. Adriana, Unirii, bruneta stilata, pasionala, 26 ani, slim, maseuza, ofer diverse tipuri de masaj numai in locatia mea dlor discreti si generosi. Zona Pta Unirii, vila de lux, fotografii reale si recente, 150 L; (0738.530.543

45. Masaj reflexoterapie si relaxare Masajul alunga oboseala , imbunatateste circulatia , memoria , detensioneaza musculatura . Masajul de relaxare vine la pachet cu o mul?ime de plusuri pentru organism. 100 L; (0768.743.015

7. Alege un masaj adevarat, de calitate,

metica: masaj terapeutic, sportiv la maini si picioare, anticelulitic, reflexogen, relaxare, masaj lombar, la coloana, cervical, capilar, facial si cosmetica 50 L; (0765.779.266

46. Masaj si remodelare corporala, tehni-

cian maseor, ofer masaje de mai multe feluri, terapii, Reiki si servicii samanice, maderoterapia - masajul care iti remodeleaza corpul cu ustensile din lemn, dreneaza limfa, celulita si toxinele 50 L; (0725.161.609/ 0725.161.609

47. Masaj terapeutic, reflexoterapie, drenaj limfatic, kinetoterapie, masaj terapeutic de relaxare, anticelulitic, de recuperare medicala sau dupa efort intens si prelungit, masaj pentru dureri articulare sau musculare, antistres. (0724.261.814 48. Medic primar alergologie si imunolo-

gie clinica si Medic primar Pediatrie. Orar consultatii : L , Ma, J : 13 20 Mi Vi 8 15. Consultatii de specialitate copii si adulti- alergologie si imunologie clinica: astm bronsic, rinita alergica (021.323.68.20 lucia.carbune@gmail.com 49. Nailed, salon profesional de

manichiura Mainile ingrijite reprezinta cartea de vizita a unei femei. Servicii si tarife: manichiura clasica 40 lei. Manichiura si oja Opi si tratament 45 lei. Manichiura si oja French Opi si tratament 50 lei, (031.420.94.72/ 031.817.67.89 office@nailed.ro 50. O coroana dentara in 24 de ore S-a

deteriorat dantura si aveti nevoie ca a doua zi sa arate ca noua? Cu ajutorul tehnologiei Cerec beneficiati la Neoclinique de lucrari dentare tip coroane, fatete, inlays, onlays intr-o singaura zi, (0371.000.111/ 0755.101.002 office@neoclinique.ro 51. Ofer sevicii de make up la domiciliul

clientului Make up artist. Ofer sevicii de make up la domiciliul clientului sau stabilim la momentul respectiv locatia, preturile 200 ron de seara 150 L; (0726.252.137 52. Pediatru La Domiciliu - Dr. Mirela

Cov?cescu Program consultatii: luni vineri 11:30 - 13:00Când copilasul are probleme de sãnãtate, a-l trata singuri este un risc major.Vã propun consultatia pediatricã la domiciliu, (0755.650.027 doctorpediatru@yahoo.com 53. Prepar mancare pentru o doamna

pensionara, preferabil Drumul Taberei (doar miercuri sau joi); (0741.661.317 54. Prostata, impotenta si calcifieri prostatice Prostata, impotenta si calcifieri prostatice, urinari frecvente, libido scazut, energie sexuala epuizata, adenom de prostata, tratament natural eficient. 97 L; (+40766671103/ +40766671103 nicughergu@gmail.com 55. Recuperare medicala si masaj

Kinetoterapeut licentiat cu peste 5 ani experienta realizez masaj si recuperare la domiciliul pacientului sau la cabinet. Recuperez cifoze, scolioze, accidente rutiere, accidente sportive; (0740.692.480 56. Salon coafura, infrumusetare, remod-

elare corporala Classic Beauty Salon Bucuresti va ofera urmatoarele servicii: Coafura: Salonul nostru realizeaza tot felul de coafuri de la cele mai simple la cele mai complicate. (021.345.52.43/ 0734.312.184 manager@classicbeauty.ro

57. Salon de intretinere exclusiv feminina

realizat de o d-na tehnician maseur, prin relaxare, tonifiere, terapeutice, shiatsu, reflexo, sauna, aparate recuperare si slabit, curatenie, Crangasi. Nu ofer sex de niciun fel 130 L; (0731.515.140 8. Alehandra, te astept la mine, sunt dulce, sexi si delicata, te astept in locatia mea de lux pentru momente memorabile. Masaj de calitate cum iti doresti (0767.223.442 9. Alex, maseur barbat 33, 180, 95 ofer

masaj de intretinere si relaxare, body masaj erotic corp la corp, tantric si senzual, pe masa de masaj sau in pat, doar la hotel sau domiciliul tau. Luni - sambata 12-22. 29 {; (0772.734.011 relajateyadelgaza@gmail.com 10. Alexandra, sociabila, placuta prin

mod de abordare, stil si atitudine, ofer sedinte de masaj de relaxare fara graba, ofer si pretind discretie. Multumesc si te astept sa ne cunoastem. 400 L/h 400 L; (0726.820.838 11. Alexia, te astept la mine pentru o ora

13. Alina Buna, ofer servicii de neuitat domnilor manierati si cu bun simt, sunama pentru mai multe detalii, 200 L; (0766.808.817 14. Alina 21 de ani maseuza supla, manierata si tandra. Te astept pe tine domn care sti sa te respecti intr un ambient discret pentru a te relaxa. Titan Auchan, 60 L; (0721.964.205 15. Alina foto reale Rond Alba Iulia nefu-

matoare, am putine vizite si de calitate, 1.70/53/22 de ani, poze reale, nu insista, si apartament frumos, am colega bruneta frumoasa 150/200 ora. Ofer masaj de relaxare, dus asistatat, surprize 150 L; (0721.950.521

16. Alina, 29 de ani, 1.68 m si 59 de kg, te astept in locatia mea, bulevardul Mircea Voda, Camera de Comert pentru un masaj de vis. Curatenie, discretie. Mai multe detalii la tel. Poze reale. Intre orele 11-22. 100 L; (0738.493.946 17. Alina, 20 de ani, ofer masaj de relaxare domnilor interesati, te astept intrun ambient discret pentru a te relaxa asa cum iti doresti. Titan, Auchan, 60 L; (0721.964.205 18. Alina, Unirii, doamna foarte discreta,

30 ani, nonconformista si extrem de pasionala, ofer diverse tipuri de masaj dlor ce doresc sa evadeze din cotidian si banal, 150 L; (0729.541.822

19. Ambianta si rafinament, daca esti in

cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. 120 L; (0732.545.457 20. Amira, bruneta educata, ofer masaj

de relaxare domnilor manierati intr-un cadru relaxant si discret. Zona Militari 50 L; (0726.612.034 21. Ana, bruneta slim, ofer masaj de relaxare domnilor generosi. Mai multe detalii la telefon. Titan. 60 L; (0723.192.086

30. Machiaj make up urgenta, super pret

23. Ana, Dr. Taberei, bruneta, 30 ani, educata, cu bun simt, te astept, pe tine domn serios pt. un masaj de relaxare la domiciliul meu. Discretie serioziitate. Singura in locatie, 100 L; (0725.326.069/ 0756.422.429 anacriss83@yahoo.ro

32. Make up artist Realizez machiaje de

zi si de seara, folosesc numai produse de calitate (Urban Decay, Guerlain, Make up forever, etc). Am program flexibil si pot veni la domiciliu, (0740.212.122 33. Make up profesional Am absolvit 2

scoli de make up si un master class. Experienta 2 ani in domeniu. Preturi incepand de la 100 lei. Detalii in privat ! 100 L; (0746.191.959

34. Make up profesional produse profe-

sionale, multiple stiluri, experienta in domeniu,150 lei (gene incluse), 150 L; (0729.186.025

35. Make-up si coafura la domiciliu Pen-

tru evenimente speciale, make-up pentru mireasa se face cu cateva zile inainte proba. Iau in calcul preferintele clientei si stabilim modelul din timp. Pentru rezervari telefonati; (0725.617.488 36. MakeUp profesional ofer servicii de

make-up profesional, machiaj de zi, ocazie, nunta/ la preturi accesibile. Optional si hairstyle (0786.871.901

37. Manichiura pedichiura semiperma-

nenta Ilc Nails studio peste 5 ani experienta in domeniu, unghii patrate: gel pe unghia naturala 60 lei. Intretinere gel 60 lei. Aplicatie cu tips 90 lei. Constructie cu gel 100 lei, (0729.932.482

38. Manichiura-Pedichiur? Clasica si

Semi Manichiur? pedichiur? clasica si oja semipermanenta , lucrez de 5 ani in domeniu, caut salon sa lucrez o zi cu o zi fara duminica de preferat sectorul 6 sau Militari Residence , rog seriozitate! (0762.563.678 39. Manichiura/Pedichiura - Unghii cu

gel false Produse profesionale. Calitate superioara. Diploma in domeniu. Pozele sunt din portofoliul personal. Preturi: Constructie gel 80 lei. Gel pe unghia naturala 60 lei. Intretinere gel - 50, 60 L; (0775.175.930 40. Manichiurista pedichiurista cu experienta Contract de munca si conditii salariale deosebite. Salon central; (0726.781.766 marius_1a@yahoo.com 41. Manichiurista. Salon Maty Beauty

Center situat in Prelungirea Ghencea angajeaza manichiurista. Salonul are clientela formata, conditii foarte bune de lucru, salariul negociabil. Cautam o persoana serioasa, dedicata, 1 L; (0725.580.878 roxana.ghionea@gmail.com

60. Tehnician maseur (Gabi) barbat lucrez part-time in timpul liber la domiciliul clientului. Detin masa profesionala. Masaj relaxare, de intretinere corporala, anitcelulitic si sportiv. Durata sedinta: 90 minute. Pret corect. Rog seriozitate, 65 L; (0723.191.775 61. Terapia Yumeiho, Terapia Bowen, Reiki Este vremea sa te gandesti si la tine!Terapia Yumeiho, Cornelia Chioveanu treapta 3 #Yumeiho, 14 ani experienta.Terapia Bowen, Ioana Iorgulescu.Terapia BARS, Ioana Iorgulescu. (0723.366.092 62. Unghii cu gel si oja semi, constructie,

tips, gel pe unghia naturala, intretinere, oja semi (0732.822.040

63. Unghii false, Unghii cu gel, Manichiu-

ra pedichiura Esti o persoana pretentioasa, sau nehotarata? nu te grabesc la alegerea modelului, te sfatuiesc ce model ti s-ar potrivii. Daca se va rupe o unghie indiferent de motiv chiar si din vina clientei 60 L; (0766.365.698 64. Unghii gel si Gene 3D 130 super oferta. Tips /intretinere doar 50 lei. Gene 2D 110 3D 130, zona Teius in blocul cu salonul Magic. Rahova, 40 L; (0765.431.141 65. Unghii gel si Manichiura semipermanenta Proaspat absolventa de curs unghii cu gel ?i manichiura oja semipermanenta, va astept cu drag sa dau culoare unghiilor dumneavoastra. Produse de calitate, preturi mici si atmosfera relaxanta :) (0755.894.264

Masaj 1. Abate drumul tau spre o relaxare pla-

cuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat, situat intr-o vila de pe strada Baba Novac, nr 9i, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 2. Abordabila, eleganta, doamna matu-

ra, 48 de ani, calda si pasionala ofer atingeri tandre, masaj de relaxare, masaj erotic body, show, mici surprize domnilor interesati de momente unice de relaxare, intimitate. Posibil la tel. Seriozitate. M. Bravu, (0723.432.237 3. Adelina 32 de ani maseuza inalta, cu forme senzuale si experta in arta masajului. Vino intr un ambient discret pentru a te simtii bine. Nu vei fi dezamagit. Titan Auchan, 60 L; (0730.498.538

42. Masaj de relaxare la domiciliu E tim-

pul sa-ti oferi o clipa de destindere si relaxare. Simte ca traiesti din nou si uita de munca, probleme si relaxeaza-te. Incarca-ti bateriile pentru restul anului. 70 L; (0729.245.387

4. Adelina 32 de ani, maseuza draguta cu forme senzuale si experta in tot ceea ce fac. Vino intr-un cadru discret pentru a te relaxa pe deplin, Titan Auchan 60 L; (0730.498.538

43. Masaj la tine acasa: sanatate si relaxare, viata moderna este foarte solicitanta. Organismele sunt obosite, tensionate, au nevoie de relaxare. Au nevoie de masaj. Terapeut maseur cu experienta ofer servicii de masaj somatic, de relaxare; 100 L; (0767.261.668

5. Adina, Unirii, doamna matura, inalta, foto reale, ofer masaj erotic domilor maturi si manierati in locatia mea, zona Unirii, Nerva Traian, poze reale, discretie, igiena, seriozitate, rog nu deranjati inutil. 200 L; (0765.869.290/ 0733.709.046

40. Bianca, Berceni, blonda cu forme

mature, accentuate, ofer masaj de relaxare domnilor pretentiosi, 100 L; (0724.175.818

41. Bianca, maseuza cu atestat Calitate,

rafinament, discretie, experienta. Bruneta frumoasa cu bun simt, 28 ani ofer masaj profesional d-lor manierati intr-un cadru intim si placut la domiciliul meu, 200lei ora, cer si ofer seriozitate, 200 L; (0720.078.311 42. Blonda finuta curata draguta 34 de ani ofer domnilor draguti masaj si delicioase clipe ptr mai multe detalii sunama. Singura in locatie poze reale, (0768.177.993

43. Bruneta 30 ani te astept la mine in locatie sa iti ofer masaj relaxare, poze reale, discretie si seriozitate, Dristor, Baba Novac, 50 L; (0769.183.062

45. Bruneta reala, selectiva 31 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0721.383.385

58. Salonul de manichiura si pedichiura Nails Story, manichiura, pedichiura, unghii gel, unghii acryl, manichiura semipermanenta, pictura unghii, aplicare oja, glitter, paiete, confetti french, french permanent, aplicare stras Swarovski, (0729.801.610 contact@nailsstory.ro

31. Machiaj Make-up profesional la domiciliu pentru ca atitudinea conteaza si pentru ca noua, femeilor, ne place sa fim frumoase. Ai un eveniment important in viata ta sau a celor dragi? Vrei sa stralucesti in acea zi speciala? (0726.272.913

39. Bianca, matura cu forme, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon, Delfinului. 40 L; (0723.498.992

12. Alice 27 ani, poze reale, astept domni manierati care stiu sa aprecieze calitatea nu cantitatea la un masaj total de relaxare si tonifiere la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 100 L; (0729.060.755

22. Ana, noua pe site, 30 ani, cu experi-

59. Stilist protezist unghii false cu experienta, Salon Elle Nails. Pentru mai multe detalii sunati la nr de tel., intre orele 10-18 luni-vineri.Salon in sector 3. (0722.426.557

blonda am 25 ani, servicii de calitate, igiena si bun simt, confidentialitate si intelegere tarif real 60 Lei sau 120 Lei, domnisoara cu forme placute, curata, ten alb, masaj cum iti place, 11-20 60 L; (0720.092.693

44. Bruneta 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii sunama, zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

29. Ingrijiri medicale personalizate la

de la 50 lei. Super preturi si calitate (pozele de prezentare 100% reale). Machiaj fara gene 50 lei, cu gene 100 lei, mireasa 150 lei, tratament ten 25 lei, pensat 20 lei, 50 L; (0763.031.590

38. Berceni, bd. Alexandru Obregia,

de relaxare prin arta masajului erotic si de relaxare, locatie centrala placuta cu o ambianta frumoasa, 100 L; (0767.628.985

Isamar Lady. Centru feminin de infrumusetare si fitness: tratamente cu parafina pentru maini si picioare, impachetari (cu ciocolata, alge, namol marin), masaj anticelulitic, piercing, (0722.690.908/ 0799.744.082 contact@isamarlady.ro

domiciliu. Evita Medical: Servicii. Compania noastra ofera servicii de ingrijiri medicale la domiciliu utilizand doua sisteme astfel incat pacientul are posibilitatea de a opta pentru: (0732.121.441/ 0732.121.442 evita.medical@yahoo.com

5

enta in arta masajului de relaxare, zona Drumul Taberei, suna-ma pentru mai multe detalii, 80 L; (0723.114.875

24. Anabelle, Micky, Vicky, Emy, Ella, Sara, Raluca, Andra, Giulia, Corina, Izza, Ana sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru de masaj, situat in Bucuresti, strada Baba Novac, o locatie de lux, situata la vila. Discretie, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 25. Anca 27 ani. Noua in zona, astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domicilliul meu discret si curat. UniriiZepter, 60 L; (0729.060.755 26. Anca, 30 ani, te invit la mine in

locatie sa iti ofer diferite tipuri de masaj, astept domni manierati si discreti. Brancoveanu (Secuilor); 50 L; (0766.232.716 27. Anda Te invit la mine pentru o ora de

relaxare prin tehnicile masajului erotic si terapeutic intr-o locatie de lux centrala, 100 L; (0767.628.994

28. Andra, 20 de ani, sexy, noua pe site,

poze reale, bruneta cu ochii verzi, 20 de ani, 50 kg, 160 cm, poze reale, ofer servicii de masaj de calitate, sexy si pasionala, Contacteaza-ma si vino la mine. Mai multe detalii la telefon. Dristor 2. 50 L; (0756.347.409 davidbiancadaniela@gmail.com

29. Andra, Militari Residence, 24 ani, 48 kg, 168 cm Afectuoasa si incitanta, mereu atenta la nevoile tale, fara graba si fara fite, ofer masaj de relaxare si masaj erotic. Oricare barbat are dreptul sa isi indeplineasca fanteziile din cand in cand, 200 L; (0742.551.369 30. Andreea open mind, te astept la un masaj de relaxare intr-un mediu discret si curat, zona Unirii zepter. discretie si igiena garantata; 50 L; (0723.980.979 31. Andreea 23 ani, zambitoare tot timpul, astept domni generosi la un masaj de relaxare si tonifiere, la domiciliul meu curat si discret. Unirii, Zepter, 50 L; (0732.260.367 32. Andreea noua in zona Buna, sunt noua, te astept sa vii pentru un masaj de relaxare intr-un ambient placut, ofer discretie maxima, locatie curata, rog seriozitate, 120 L; (0731.397.173 33. Andreea, te invit la mine pentru o ora de relaxare prin arta masajului si prin tehnici bine cunoscute, promit o ora de relaxare totala, locatie centrala, lux, intimate si discretie 100 L; (0765.158.731 34. Antonia 100% reala, bruneta sexy, naturala, pot fi cea mai buna alegere pentru masaj, daca ai bun simt si esti un barbat discret, te incadrezi in cerintele mele. Suna-ma iar restul vine de la sine. 250 L; (0735.688.170 caty.caty19@yahoo.com

46. Bruneta hot, noua in zona, cu forme apetisante, fund bombat, calma si rabdatoare te voi rasafata cu un masaj relaxant, body erotic, plus multe surprize placute. Intimitate. La telefon 5/15 min. Rog seriozitate, 100 L; (0720.780.627 47. Bruneta hot, noua pe site, vrei sa ne

cunoastem matura 38 de ani poze reale, cu exp. in arta masajului erotic, body nud, va astept intr-o locatie discreta ptr. clipe de relaxare si destindere. Posibil la tel. 5/15 min. Intimitate max, (0724.991.362 48. Bruneta, 28 de ani, comunicativa si

cu bune maniere, fac o invitatie domnilor pretentiosi pentru a petrece o ora de masaj relaxare alaturi de mine intr-o locatie de lux. P-ta Alba Iulia, 200 L; (0733.286.717

49. Bruneta, 29 de ani, comunicativa si

cu bune maniere, fac o invitatie domnilor pretentiosi pentru a petrece o ora de masaj relaxare alaturi de mine intr-o locatie de lux. P-ta Alba Iulia, 200 L; (0734.898.782

50. Bruneta, 27 de ani, daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare te astept la mine, lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat si cu multa energie, zona Drumul Taberei, 50 L; (0734.531.946 51. Bruneta, 38, masaj de relaxare, dis-

cretie. servicii ireprosabile. Cantemir, 60 L; (0732.737.666

52. Bucur Obor Pasaj masaj de relaxare

si terapeutic, poze reale, doamna matura 39 ani 80 L; (0721.941.960 53. Buna, vrei sa ma cunosti, suna-ma. Singura in locatie poze reale nu raspund la privat. Blonda finuta, curata, draguta, 34 de ani, ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase. (0768.177.993 Mireluta@gmeil.com

54. Calda, pasionala, te astept ca in poze! bruneta matura 38 de ani poze reale, cu exp. in arta masajului erotic, body nud, va astept intr-o locatie discreta pt. clipe de relaxare si destindere. Posibil la tel. 5/15 min. Intimitate max. 100 L; (0720.780.627 55. Camera de Comert, matura, te astept la mine intr-un ambient calm si placut. Masaj de relaxare; 100 L; (0785.183.466 56. Cauti ceva inedit, am creat special pentru tine un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase si senzuale fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera senzuala si plina de erotism, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 57. Cel mai nou salon de masaj erotic, preturi incepand cu 140 Ron, salonul se afla intr-o locatie centrala, accesibila din orice zona, totul este nou, 140 L; (0727.646.456 58. Cel mai nou salon din Bucuresti daca

esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta. 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 desiree.masaj@yahoo.com

59. Central Best Universitate, Universitate, erotic masaj vrei sa maresti doza de satisfactie, alege masajul erotic la L amour dincolo de limita si iti propune o forma noua de placere. Doua maseuze sexy si dornice de aventura, 100 L; (0738.117.156/ 0727.207.118 Infolamour@yahoo.com 60. Claudia blonda reala, selectiva, 29 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, pta AlbaIulia. 300 L; (0738.522.914 61. Clipe de vis Excess Massage va invi-

ta sa va relaxati intr-un loc incantator, elegant, sigur si discret. Salonul nostru va ofera o gama variata a serviciilor de masaj: relaxare, terapeutic, body, erotic. 120 L; (0763.369.660 62. Clipe de vis-salon lux. Te-ai gandit vreodata ca mangaierile si atingerile, rasfatul si alintul unei fete, calificata in arta masajului erotic, te pot face sa vibrezi, sa te detasezi de micile sau marile probleme cotidiene? 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 63. Cosmetica si masaj de relaxare,

Budimex, ofer servicii de masaj de relaxare/somatic/anticelulitic/reflexo la domiciliul meu, locatie de lux, conditii deosebite, discretie si comfort, epilari cu ceara/crema/tuns/pensat. Rog seriozitate. 150 L; (0761.914.506 panzacos@live.com 64. Cristina, 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Pt detalii sunama, zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 65. Cristina, bruneta pasionala comunicativa si fara fite te astept in locatia mea pt. a te relaxa cu un masaj asa cum iti doresti. Poze reale, confirm cu tatoo. Ofer si cer discretie. Pt. mai multe detalii astept sa ma suni. 100 L; (0732.199.183

35. Atingeri patimase. Bucura-te de cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950

66. Cuplu oferim masaj, central suntem un cuplu real casatorit, maturi, discreti, curati. Oferim masaj de relaxare cuplurilor, doamnelor, domnilor. Det. amanuntite la tel: prg: 9:00-20:00, 300 L; (0785.077.708

36. Beatrice sweet, tandra si pasionala, intotdeauna atenta la placerile tale, fara limita de timp, igiena absoluta. Te invit la mine in locatie pentru a petrece momente de neuitat. Nu mai pierde vremea; 250 L; (0735.688.170 paulsmith2260@yaho.com

67. Cuplu, la tine sau la hotel oferim cel mai placut masaj erotic si body masaj, o experienta de neuitat, suna-ne si poti avea parte de momente unice la tine sau la hotel,este valabil domnilor, doamnelor si cuplurilor serioase; 300 L; (0726.059.868

37. Beatrice, arat super si fac masaj erotic fenomenal snt exact fata din poza. Iti pot da mai multe poze daca ma suni. Sunt o rebela cu multa experienta in masaj erotic de top 190 L; (0720.105.312

68. Delia, bruneta de lux, maseuza frumoasa. Eleganta am cei 7 ani de acasa, 171, 54, 24 ani foto reale, nu insista te rog. Locuiesc singura, central, loc parcare, nu te grabesc deloc, 150 L; (0731.856.022

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


6

22 septembrie 2017

4

PRESTÅRI SERVICII 69. Dessiree Masaj, masajul erotic oferit

de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor,rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 70. Dessiree Masaj, alege calitatea

masajului de relaxare facut de fete profesioniste, cu uleiuri aromatice intr-un ambient de vis. Te asteptam intr-o locatie curata si discreta, unde vei mai reveni. Strada Traian 254, 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 dessiree.masaj@yahoo.com 71. Diana, doamna matura, ofer masaj de relaxare pe tot corpul intr-o locatie curata si discreta. 80 L; (0724.448.220 72. Diana, 35 ani, singura zona Obor, bruneta finuta, dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare, super calitate, 100 L ora, 100 L; (0769.857.366 73. Doamna 38 de ani, 1.75 m, 60 kg,

ofer masaj de relaxare la domiciliul meu sau deplasare. Mall Vitan, Dristor 200 L; (0735.395.398 dia_rr@yahoo.com 74. Doamna 39 ani, ofere masaj de

relaxare, cervical si intretinere corporala. Exclus sex. Zona bdul Mircea Voda, 70 L; (0765.339.151 75. Doamna blonda, Bianca 37 ani iti pot oferi un masaj de neuitat la domiciliu meu. Mai multe detalii la tel nu radp la ms si nr privat. Militari. 60 L; (0724.931.269 76. Doamna matura bruneta stilata ofer

masaj, companie placuta, igiena si discretie, foto reale, zona Unirii. Detalii la telefon 100 L; (0748.405.863

77. Doamna matura 45 de ani bruneta

educata fara fite, te astept in locatia mea sa te rasfat cu un masaj, mai multe detalii la telefon. Zona splaiul Unirii 100 L; (0722.335.715 78. Doamna matura, 51 de ani, eleganta, discreta si educata ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut. Zona Dristor non-stop, 200 L; (0784.093.657 79. Doamna matura, draguta, amabila si

cu chef de viata ofer masaj de relaxare si terapeutic domnilor discreti. Dristor. (0725.017.188

80. Doamna matura, noua pe site, amabila si cu zambetul pe buze ofer masaj terapeutic si relaxare, daca vrei rasfat te astept. Dristor, non-stop; (0734.175.143 81. Doamna, 38, eleganta, discreta, ofer

masaj de relaxare, singura in locatie, poze 100% reale. Bulevard Dimitrie Cantemir, Budapesta, Tineretului, nu rasp la nr privat. Program l-v: 10-20/21. S: 10-14/16, 100 L; (0767.752.256/ 0730.967.399 82. Doamna, 39 ani, ofer masaj de

relaxare si intretinere corporala. Exclus sex. Zona bdul Mircea Voda, 70 L; (0765.339.151 83. Domnisoara, Bd. Unirii, selecta si

calma te astept la mine pentru un super masaj. Suna si nu vei regreta. Detalii la telefon; (0729.248.065 Badboss94@yahoo..com 84. Domnisoare senzuale Masajul erot-

ic este un amestec de pasiune si relaxare,fiind o metoda extraordinara de manifestare a respectului fata de trup si suflet. Piata Romana. Program 12-04, (0732.889.966/ 021.316.88.38

85. Dristor 2 buna sunt o fata sexi si jucausa cu chef de nebunii te astept in locatia mea pentru masaj relaxare 70 L; (0765.127.530 tu.tu@yahoo.com 86. Dristor 2, bruneta, ochii verzi, par

lung, inaltime 1.70, 58 kg, masaj, 70 L; (0785.039.887 87. Dristor 2, Buna, sunt Andreea o fata

dulce, jucausa, te astept in locatia mea pentru servicii totale de masaj, 60 L; (0767.409.039 tu.tu@yahoo.com

88. Dristor 2, noua pe site, buna sunt Larisa iti pot oferi masaj de relaxare fara graba sau fite, 70 L; (0734.677.674 tu.tu@yahoo.com 89. Drumul Taberei, bruneta 24 ani ofer

103. Geanina blonda 29 ani, educata ofer domnilor pretentiosi masaj terapeutic. Zona Berceni, 100 L; (0721.800.859 104. Happy tantric hour, Sweet Touch

Massage vine in intampinarea voastra cu o oferta incendiara. Tantric massage 160 Ron/ora de luni pana vineri intre orele 13:00-17:00. Programeaza-te pentru o experienta de neuitat 160 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 105. Hotel, la tine, rusoaica, 21 de ani, poze reale masaj de relaxare, body, igiena si discretie maxima, program non stop just call, central, Unirii, Universitate, Romana rond, 100 L; (0761.572.614 106. Jovial Place Masaje profesionale

incepand de la 80 ron-h. Te asteptam sa experimentezi placerea unui masaj asa cum nu ai visat, 80 L; (0763.581.129

m, 52 kg. Doamna blonda, curata, ingrijita si foarte carismatica ofer masaj la domiciliul meu. Pentru mai multe detalii si o eventuala intalnire suna-ma 50 L; (0741.956.770

93. Eroii Revolutiei, bruneta, 22 ani, dulce si foarte senzuala te astept sa te rasfat cu un masaj de relaxare de cea mai buna calitate. Poze reale 100%. Eroii Revolutiei 100 L; (0722.483.119 94. Eroii Revolutiei, sunt Denisa, blonda

1,70 m, 55kg, nr. 3 la sani. Te astept la un masaj de relaxare in compania mea. Sunt extrem de comunicativa si vesela. Sigur revii 60 L; (0748.526.129 95. Estera 50 ani plus masaj terapeutic si de relaxare intr-o locatie de lux, in compania unei doamne stilate, selective. Rafinament, discretie, intimitate. Garantez eficienta si igiena, amanunte pe Google (0724.184.287 96. Estera 50 ani plus masaj terapeutic si de relaxare. Garantez eficienta si igiena. Locatie de lux, doamna stilata, rafinata, selectiva. Amanunte pe Google (0724.184.287 97. Excess Massage, simte atingerile patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti ceva unic. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 98. Fantasy Masaj, Calea Floreasca

Iulia, Delia, Roxy, Ela si Larisa abia asteapta sa te cunoasca. Hai la un masaj de calitate intr-o locatie cocheta si discreta pe Calea Floreasca, pozele sunt reale: www.fantasymasaj.ro 180 L; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com 99. FAVORIT Drumul Taberei roscata sti-

lata, 34 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare, 60 L; (0731.784.820 100. Favorit, satena stilata, 35 de ani,

ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intro garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare 60 L; (0731.784.820 cacurobert@yahoo.com 101. Favorit, Drumul Taberei, roscata sti-

lata, 34 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare, 60 L; (0731.784.820 102. Finuta si draguta, te astept intr-o

locatie discreta si curata, pentru un masaj de relaxare si tonifiere, pentru mai multe detalii suna-ma. Unirii, Zepter, 60 L; (0725.473.852

cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950

143. Masaj erotic cu fete superbe pentru

ofer masaj de relaxare domnilor manierati si cu bun simt ce pun pret pe calitatea serviciilor nu pe cantitate. Locatie curata si discreta. Deplasare doar la hotel. zona Mall- Vitan- Unirii, 300 L; (0734.504.862

gusturi alese, fetele din poze sunt 100% reale, poze facute in salon, si le gasesti zilnic doar la Attraction Club Massage, salon de lux. Maseuzele noastre sunt de o frumusete spectaculoasa si au un corp perfect. 190 L; (0734.766.416

109. Katy 27 ani, noua in zona, astept

144. Masaj erotic Fantasy Calea Floreas-

domni pretentiosi la un masaj total de relaxare, la domiciliul meu discret si curat Unirii, Cantemir, Budapesta, 80 L; (0725.874.994 110. Katy 27 ani, noua in zona, poze reale 100% astept domni pretentiosi la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Detalii la tel. 80 L; (0725.874.994 111. Katy 27 ani, poze reale, finuta si draguta astept domni pretentiosi ce apreciaza calitatea nu cantitatea, la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Cantemir, Budapesta, 100 L; (0729.060.755 112. La hotel ma deplasez la tine la hotel

pentru a-ti oferi o ora de placere prin arta masajului si prin alte tehnici bine cunoscute sau la mine in locatie pretul este mai mic daca vii tu la mine, 100 {; (0767.629.025 113. La hotel sau la tine, buna ofer masaj

de relaxare doar la domiciliu tau sau la hotel, doresc sa va ofer 1 ora de masaj, speak english. 300 L; (0732.767.425 114. La mine zona Mihai Bravu Te invit

pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180 115. La mine zona Mihai Bravu, te invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180 116. La mine, Dristor, poze recente/ reale

daca te ai saturat de graba si poze false, te astept la mine intr un ambient calm si relaxant. Masaj de relaxare 30 min 80 Ron sau 1h 120 Ron. Ma poti suna non stop, zona Dristor, 80 L; (0767.524.306 117. La mine, zona Mihai Bravu, te invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180 118. La mine, zona Mihai Bravu, te invit

pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180 119. La mine, zona Mihai Bravu, te invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180 120. La mine, zona Mihai Bravu, te invit

pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180 121. La tine sau la hotel Buna, ofer masaj

de relaxare doar la domiciliul tau sau la hotel, doresc sa va ofer o ora de masaj, hablo espanol, 100 L; (0738.031.004

122. La tine sau la hotel Iti pot oferi masaj

123. La tine sau la hotel ofer cel mai bun

92. Eroii Revolutiei Maria, 35 de ani, 1,69

141. Masaj erotic Bucuresti. Bucura-te de

108. Karina, doamna stilata, cu bun simt

90. Elena, 33 ani, ofer masaj domnilor

atenta la nevoile tale, fara graba si fara fite. Senzualitatea si feminitatea sunt calitatile care ma caracterizeaza. Discreta, cu bun simt si bune maniere, ofer masaj erotic si masaj de relaxare la mine acasa. (0725.857.561

cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe strada Traian nr. 54, 120 L; (0720.525.253/ 0769.994.064

142. Masaj erotic cu bombe sexy in jacuzzi si sauna maseuzele noastre sunt adevarate modele. Fetele ofera toate tipurle de masaj erotic. 190 L; (0737.709.719

masaj de relaxare si tonifiere domnilor generosi si manierati. Intr-un ambient discret si curat, poze reale, 100 L; (0723.817.877

91. Elena, afectuoasa si incitanta, mereu

140. Masaj erotic Bucuresti Bucura-te de

ochi caprui, ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite, in locatia mea de lux. Poze reale. Aer conditionat. 100 L; (0763.388.866

107. Kamy, tanara, 21 de ani, roscata cu

erotic, body masage si masaj de relaxare, doar la tine sau la hotel, finuta, stilata si elaganta, discretia si igiena ma carcaterizeaza, mai multe detalii la tel., 200 L; (0766.275.713

manierati la domiciliul meu. Cer discretie si seriozitate.. Zona Piata Sudului, sector 4; 60 L; (0766.450.103

139. Masaj erotic Oferim o experienta senzuala de neuitat, cu cerinte speciale erotice. Masajul este arta ce se creeaza prin atingere si are la baza principii simple ale tehnicii masajului erotic, 150 L; (0730.222.260

masaj. Blonda, inalta. Suna-ma si nu vei regreta. Hai sa petrecem cele mai frumoase clipe, 150 L; (0760.244.909

124. La tine sau la hotel, Alina una dintre putinele maseuze care au poze reale pentru ca te respect pe tine domnul meu si iti fac pe plac sa te relaxaxezi cu diferite tehnici ale masajului. 100 L; (0738.031.004 125. La tine sau la hotel, Alex, vin sa iti

ofer un masaj relaxant. Suna-ma nu vei regreta 200 L; (0762.677.757 126. Larisa sunt o roscata fara fite si fig-

uri, te astept intr-un cadru intim si discret sa iti ofer un masaj de relaxare si tonifiere al corpului tau. Cer si ofer discretie maxima. Unirii Zepter, 50 L; (0725.128.535 127. Marra, selecta, open mind (1.70 m,

59 kg, 35 de ani) discretie, (singura) bun simt si pasiune, materializate intr-un masaj sweet touch memorabil. Pansament pt. trup si suflet (bd. Magheru, Romana) 200 L; (0799.664.040

128. Masage for ladies, hotel room mas-

sage, 30+ years old, someone very pleasant and balanced, I will offer you a reinforcing and relaxing massage for one or two hours, of your choice, using natural coconut oil. See you soon, 150 L; (0040745878029 129. Masaj Buna, Sunt Lari, ofer masaj

de relaxare domnilor manierati in locatia mea.Tariful este negociabil.Nu raspund la nr privat.Astept sa ma contactati chiar acum (+40753954485/ +40758201977 130. Masaj noua in zona, doamna matu-

ra ofer masaj de relaxare domnilor generosi, detalii la telefon, Sincai, Cantemir, Budapesta, 50 L; (0725.070.993

131. Masaj profesional pe puncte si canale de energie, ambient placut, locatie decenta. Zona Timpuri Noi; (0762.725.283 132. Masaj profesional, pe puncte si canale de energie, ambient placut, locatie decenta zona Timpuri Noi; (0762.725.283 133. Masaj 100% professional, Barbat,

tehnician maseur efectuez masaj de relaxare, sportiv, cervical, aromaterapie, anticelulitic, terapeutic (60 minute - 70 lei) l-d 08 - 22 (exclus conotatii sexuale, erotic), 70 L; (0743.491.548 fructariancalator@gmail.com 134. Masaj de relaxare ofer masaj de relaxare, uleiuri cu arome, discretie totaladeplasare si la domiciliu. numai doamne si domnisoare,exclus barbati, 100 L; (0770.934.596 ady_alexey@yahoo.com

ca te invita la un masaj erotic de calitate intr-o loca?ie discreta si amenajata cu gust pe Calea Floreasca. Te asteptam, 120 L; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com

145. Masaj erotic GFE, pasiune, seductie, maseuze sexy si frumoase va asteapta in salonul nostru pentru a da frau imaginatiei printr-un masaj pasional. Doar aici vei fi innebunit de soapte tandre si atingeri delicate. Pozele sunt 100% reale. 170 L; (0721.904.419 Masaj.nirvana@yahoo.com 146. Masaj erotic, noua in zona, te invit in

compania mea pentru o sedinta relaxanta de masaj erotic total. Sunt o fata manierata, discreta, ce iti respecta timpul. Locatie de lux centrala, toate conditiile, i speak english. (0727.862.846

147. Masaj erotic, tantric, jacuzzi, la hotel

pentru domni ce stiu sa aprecieze calitatea si care se respecta. Oferte jacuzzi, free bar, la noi sau hotel, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 148. Masaj erotic-fantezie Salonul de masaj erotic Jade Palace va invita sa va traiti fanteziile cele mai indraznete intr-un loc incantator, elegant, sigur si discret, 150 L; (0732.118.800/ 0732.118.800

149. Masaj la hotel Bucuresti, daca esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze iti vor oferi o experienta unica. 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 150. Masaj la tine sau la hotel, sunt o

152. Masaj profesional cu atestat, toate tipurile (relaxare, tonifiere, drenaj limfatic, terapeutic). Exclus erotic, va rog nu insistati, 150 lei pentru 90 min, zona Tineretului; 150 L; (0775.192.240 153. Masaj relaxare buna numele meu e

Flavius am 24 de ani, 1.80 inaltime, 70 de kilograme, ofer servicii masaj la hotel la domiciliu sau la mine pentru domni si doamne 200 L; (0722.495.419 paulsmith2260@yaho.com 154. Masaj relaxare pentru doamne

peste 30 de ani, constitutie atletica si o prezenta placuta, ofer masaj de relaxare si detensionare doamnelor care isi doresc sa iasa din rutina zilnica printr-o experienta speciala. 250 L; (0748.348.293 masajantonio@yahoo.com 155. Masaj relaxare pentru doamne, 38

de ani, constitutie atletica si o prezenta placuta, folosesc masajul sa iti ofer ceea ce ai nevoie acum, acordand atentie fiecarui centimetru al pielii tale pana atingi starea de relaxare dorita. 150 L; (0040745878029 masajantonio@yahoo.com 156. Masaj si reflexoterapie Doamna

tehnician maseur cu experienta execut masaj de relaxare, anticelulitic, terapeutic, reflexoterapie si drenaj limfatic. Rog seriozitate. (0754.634.248 157. Masaj terapeutic doamna selectiva

32 ani, ofer masaj terapeutic domnilor pretentisosi. Raftat total, zona Berceni, poze din locatie, mai multe det. la tel. 100 L; (0735.629.209 158. Masaj terapeutic si de relaxare la domiciliu tau Masajul are un efect de relaxare foarte profund, la nivelul intregului corp si faciliteaza declansarea mecanismului de auto-vindecare. Ofera ajutor in:anxietate, depresie, migrene, dureri de spate, 60 L; (0723.259.300 bowentehnique@gmail.com 159. Masaj terapeutic, Denisa 30 ani ofer servicii de masaj intr-un cadru curat si discret domnilor educati. Profil real, zona Berceni bd. Alexandru Obregia 100 L; (0731.893.621 160. Masaj, buna sunt Sonya, sunt o per-

soana serioasa, curata si cu bun simt, am aceleasi pretentii de la persoanele care ma viziteaza pentru a le oferi un masaj de relaxare. 200 L; (0734.898.256/ 0734.898.256 sonia_2017@yahoo.com 161. Masaj, buna te asteptam la noi in locatie sa iti oferim cele mai bune servicii de masaj cu domnisoare stilate si educate, masajul este o arta. 150 L; (0730.239.324 162. Masaj, Oana, vino sa te relaxezi in

locatia mea Dristor 2, cu un masaj deosebit, garantez revenirea, mai multe detalii la telefon atunci. 70 L; (0765.127.530

163. Masaj, doamna matura, blonda min-

iona ofer diferite tipuri de masaj, 150 L; (0737.128.618

164. Masaj, efectuat de o doamna matu-

ra Vino si vei avea parte de un masaj de relaxare de calitate. Cantemir, Tineretului, Unirea, 50 L; (0734.781.401/ 0732.998.470

136. Masaj de relaxare totala la domiciliul

166. Masaj, noua in Bucuresti, buna,

tru un masaj revigorant, 100 L; (0784.691.818

200. Placerea ta, Lamour Vrei sa

1.68, 52 kg. Te invit in locatia mea pt a-ti oferi o sedinta de masaj de relaxare. Nu sunt fitoasa nu te grabesc. Locatie de lux, 50 L; (0762.172.734 171. Masaj. Buna bruneta finuta, curata,

draguta, 30 de ani ofer domnilor draguti masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale100 % zona Zepter 60 L; (0784.986.529 172. Masaj. Buna Vrei sa ma cunosti suna-ma. Singura in locatie, poze reale, 34 de ani, finuta, draguta si curata ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma; (0768.177.993 Mireluta@gmeil.com

numele meu este Lory, si te astept pe tine domn generos sa petrecem impreuna momente relaxante, ia-ti o pauza bine meritata si suna-ma, masaj total. imi rezerv dreptul de a-mi selecta clientela. 300 L; (0723.828.643 167. Masaj, noua pe site te invit la mine

pentru un masaj de relaxare total. Discretie si igiena, nu ezita, pentru mai multe detalii suna-ma, (0743.669.916

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

maresti doza de satisfactie, alege masajul erotic la L amour. Placere unica, masaj erotic special. Vino traiesti o experienta de care fiecare barbat merita sa aiba parte, 100 L; (0738.117.156/ 0727.207.118 infolamour@yahoo.com 201. Poze noi, facute in locatie, 27 de ani,

ofer masaj de relaxare domnilor foarte pretentiosi pentru care igiena este un aspect foarte important, 200 L; (0726.597.992

202. Poze reale Buna, Sara blonda, ochii caprui, 1.62 inaltime, ofer domnilor generosi masaj de relaxare intr-o locatie curata si discreta piata Rosetti, singura la locatie, 120 L; (0720.183.900

% profesional, masaj terapeutic si de relaxare, sedinta dureaza 70 minute si costa 100/Lei. Prg: L-D 09:00 21:00, Nu suna?i inutil.Nu stau nud,nu fac masaj erotic, exclus sex. Multumesc! Detalii: Tel; 100 L; (0732.439.844

203. Poze reale, Delia 19 ani, fitness model, poze reale, te asteapt pentru a petrece o ora de neuitat prin cel mai bun masaj, I speak english, locatia este intr-o zona centrala in conditii de discretie si igiena, ac, prosoape curate. 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com

174. Maseuza cu atestat. Roxy 200

204. Poze reale, pot dovedi cu tatuajele,

173. Maseuza cu atestat efectuez masaj

lei/100 euro, Calitate, rafinament, discretie, experienta. Bruneta frumoasa cu bun simt, 28 de ani. Ofer masaj profesional d-lor manierati la domiciliul meu 200 lei ora, cer si ofer seriozitate, (0731.646.555

am si colega buna sunt Sara, blonda cu ochii caprui, 1.62 inaltime, 49 kg ofer domnilor generosi masaj de relaxare, locatie curata si discreta, vino si nu vei regreta, am si colega, zona Rond Alba Iulia. 120 lei/1h. 120 L; (0720.183.900

175. Maseuza noua in zona Unirii, Buna,

205. Poze reale, pot dovedi cu tatuajele.

Adina este numele meu am 28 ani, daca doresti sa iesi putin din rutina zilnica te astept alaturi de mine intr-o locatie centrala. Ofer masaj erotic total fara prejudecati, 200 L; (0799.364.462

Buna, sunt Sara, noua in zona, blonda cu ochii caprui ofer domnilor generosi masaj de relaxare intr-o locatie curata si discreta, Rond Alba iulia vino si nu vei regreta. 120 Ron/1 h, 120 L; (0720.183.900

176. Maseuza pentru salon remodelare corporala salonul Line Body Care angajeaza persoane de sex feminin cu experienta pentru masaj, LPG Cellu M6 si remodelare corporala. Salonul este situat in zona Unirii (0746.112.266/ 0785.861.861 contact@linebodycare.ro

206. Rasfat fara limite doar la Excess Massage Lasa-te invaluit de atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai minunate clipe, doar in incinta salonului Excess Massage pe str Baba Novac, 120 L; (0766.238.084/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

177. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. 100 L; (0720.084.742 178. Maseuza tanara, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, te astept intro locatie de lux pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. Disponibilitate pana la ora 20:00, 150 L; (0760.070.924 179. Matura 43 de ani, draguta, amabila

si atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare si terapeutic, intr-un cadru intim si discret. Dristor. (0735.679.784

181. Matura, Universitate, sunt Delia, am

Ana ma numesc am 24 de ani. Te astept la mine pentru un masaj de relaxare. Singura in locatie, 50 L; (0762.172.734

138. Masaj Dristor, te astept la mine pen-

170. Masaj. Vino la mine. Eny, 24 de ani,

151. Masaj Lucky Love salon de masaj si

135. Masaj de relaxare si tonifiere. Buna

137. Masaj deosebit la tine sau la hotel blonda fara fite, iti ofer un masaj de relaxare. Fara graba pt mai multe detalii. Suna-ma, doar deplasari (0731.536.906

169. Masaj. Buna suntem 5 fete foarte dragute , te asteptam alaturi de noi sa petreci o sesiune intensa de masaj. 150 L; (0730.239.324

180. Matura 45 ani, experienta si profesionalism. Masaj de relaxare. B-ul Mircea Voda. 100 L; (0722.335.715

night club, te cheama la o experienta de neuitat alaturi de cele mai fermecatoare, senzuale si frumoase fete. Masaj de relaxare, erotic, striptease, intim ladies show 100 L; (0722.110.003/ 0754.035.723 luckymasaj@yahoo.ro

198. Paula, matura si discreta, 31 ani ofer diferite tipuri de masaj domnilor manierati numai la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate. Berceni (Secuilor); 60 L; (0766.450.104 199. Placere unica, masaj erotic special Te invitam sa traiesti o experienta de care fiecare barbat merita sa aiba parte cel putin o data in viata. Scopul nostru este placerea si satisfactia ta. Te asteptam, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

blonda frumoasa si sexi, iti ofer un masaj deosebit de relaxare, pentru mai multe detalii, suna-ma, deplasari, (0731.536.906

165. Masaj, noua in Bucuresti, buna, numele meu este Cleo, am 27 ani, inalta, 1.80 m, sunt o femeie ingrijita si educata. Ofer masaj total domnilor dornici sa iasa din rutina zilnica. Pentru mai multe detalii ne auzim la telefon; 200 L; (0723.834.200

meu, zona Tineretului, pentru mai multe detalii, suna-ma 60 L; (0760.839.801

168. Masaj, pasiune si extaz, seductie erotica cu domnisoare sexy si atragatoare intr-o atmosfera intima si relaxanta. Vei simti rasfatul oferit de catre o domnisoara experta in arta pasiunii, dornica sa-ti relaxeze trupul. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

207. Rasfat si calitate Dessiree va ofera

masaj erotic de calitate oferit de domnisoare superbe, experte in arta masajului erotic. Va asteptam pe str. Traian, nr. 254 (intersectia Calea Mosilor cu Mihai Eminescu), 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 desiree.masaj@yahoo.com 208. Reflexogen reflexoterapie talpa &

palma barbat, tehnician-maseur. Execut reflexoterapie, se lucreaza in talpa & palma, sedinta dureaza 45 minute si costa 70 de lei. Prg: l-s 08:00 22:00. (0769.520.731 209. Relaxare, discretie, singura, A.C.,

doamna matura, 35 ani, iti ofer masaj reconfortant sau tonifiant, personalizat dupa preferinte, si alte surprize placute, discretie, singura. Detalii la telefon, 180 L; (0726.925.608

35 de ani, sunt o blonda mignona cu ochi albastri, sani numarul 3, vesela si senzuala. Masaj, discretie, ingiena, relaxare. 100 L; (0729.574.688

210. Roxana 35 de ani, maseuza plinuta

182. Maya foarte draguta, cu experienta

211. Roxana. Masaj profesional Hello i m

183. Mihai Bravu, noua in oras, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu curat, discret, cu siguranta te vei simti minunat. 50 L; (0728.557.844

212. Roxy Bruneta 30 de ani 1.76 si 65 de kg daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare te astept la mine, lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat si cu multa energie, zona Zepter, 50 L; (0763.098.030

in domeniu, ofer masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa ma suni pentru mai multe detalii la telefon, locatie 3 minute Unirii, 200 L; (0736.674.940

184. Milena, Decebal, te invit la mine in locatie pt. un masaj de cea mai buna calitate, un adevarat rasfat in arta masajului, relaxare, tonifiere, pozele sunt reale si imi apartin, Decebal. 200 L; (0726.444.008 185. Militari, Virtutii, Andreea, 30 de ani,

56 kg, 1.68 m. Am poze reale, ofer masaj de cea mai buna calitate, te astept de la ora 8:00 la 19.00. Pt. mai multe detalii contacteaza-ma, este loc de parcare, 100 L; (0758.940.431 186. Militari, Virtutii, parcare in fata blocului stradal, aer conditionat, vino sunt acasa, la mine civilizat dus, prosope curate, draguta, ma implic cu placere masaj terapeutic, sunt singura, 100 L; (0751.622.253 187. Miruna reala 100% Buna te astept

la mine pt a-ti impartasi tainele masajului corporal intr-o ambianta placuta si curata, sunt o fata sociabila educata si cu bun simt, te astept, 100% reala, 60 L; (0720.909.174

cu experienta. Te astept intr-un ambient discret pentru a te relaxa pe deplin, Titan Auchan; 60 L; (0763.753.996

Roxi, i have 28 years and i offer you a verry good and profesional massage. Call me if you want something diferents. Hotel visit; 200 L; (0731.646.555

213. Rubin Masaj, daca esti in cautarea

unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta. Aici gasesti tot ce doresti, 80 L; (0765.505.383 214. Salon lux Baba Novac Aban-

doneaza toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage de pe strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism unde te poti destine total, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 215. Salon lux Baba Novac incita-ti imag-

inatia alaturi de trupuri apetisante si miscari lascive, pune in practica cele mai ascunse fantezii, renunta la inhibitii si alatura-te celor mai pasionale si jucause domnisoare experte in masaj, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

asteapta sa te destinzi de rutina zilnica cu un masaj de relaxare si body masaj. Locatie discreta si curata. Octavian Goga 60 L; (0725.767.843

216. Salon lux Baba Novac Seductie erotica cu domnisoare sexy si atragatoare intr-o atmosfera intima si relaxanta. La Excess Massage cele mai frumoase si talentate maseuze va pot oferi o sedinta de masaj memorabila, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

189. Monica 34 de ani. maseuza cu forme senzuale, comunicativa si foarte atenta cu tine domn generos. Te astept intr-un ambient discret pentru a te relaxa cu un masaj de relaxare. Titan Auchan, 60 L; (0733.723.325

217. Servicii de calitate Ana, kinetoterapeut, ofer servicii de calitate (masaj), intro ambianta placuta si discreta in Piata Unirii, domnilor generosi, care stiu sa aprecieze calitatea, 100 L; (0726.303.293

190. Monica, noua in zona, eleganta, fin-

218. Servicii speciale dominare, masaj

188. Monica maseuza miniona 23 ani te

uta va astept pentru un masaj de relaxare la locatia mea. Astept domnii generosi; (0720.125.150 191. Nicol bruneta slim, buna ma

numesc Nicol sunt noua venita in Bucuresti, am 20 de ani sunt subtirica slim, am 46 kg si sunt dornica de a cunoaste persoane noi, te astept sa petrecem momente relaxante intr-un ambient placut; 250 L; (0726.073.377 192. Nirvana Massage. Fete sexy, pasi-

une, discretie Maseuze frumoase va astepta la Nirvana Massage sa va aduca pe culmile extazului. Fantezia, senzualitatea, arta masajului erotic si limbajul trupului maseuzelor va vor oferi o experienta de neuitat. 170 L; (0764.585.331 masaj.nirvana@yahoo.com

193. Obor, doamna 45 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate, mai multe detalii la tel., 50 L; (0764.738.593 voiculescusonya@yahoo.ro 194. Ofer masaj de calitate doar la hotel,

domnisoara frumoasa cu experienta in arta masajului, ofer domnilor cu bun simt si generosi momente de relaxare. Doar la hotel, va rog nu deranjati degeaba 250 L; (0737.439.261 195. Pasionala, doamna eleganta, matura, cu sani mari, naturali te va rasfata cu un masaj erotic body relaxant dupa o zi stresanta unde pasiunea si erotismul, tandretea, discretia ma caracterizeaza. Rog seriozitate max. La tel. 5/15 min, (0729.443.193 196. Pasiune si tandrete Abandoneaza toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage, de pe Strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism, unde te poti destinde total 120 L; (0763.369.660 197. Pasiune, erotism, intimitate, masaj

te astept sa te rasfat, sa te alint cu un masaj body erotic, cu uleiuri fine, plus multe alte surprize placute in compania unei doamne mature, pasionale cu sani mari, naturali. Posibil si la tel., (0729.443.193

fantezie, camera speciala dominatrix la Noblesse Unic, sedinta cuprinde masaj relaxare, body si erotic plus diverse fantezii, cum ar fi dominare, fetish, striptease, lap-dance, toys, latex outfit, role-play, 300 L; (0727.148.861 219. Sevicii de dominare la cel mai inalt

nivel Royal Place Massage vine in intampinarea clientilor cu un serviciu nou de dominare, erotic massage, body massage si relax massage intr-o locatie centrala curata absolut totul este nou. Free bar. 240 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 220. Simona 22 ani, poze reale 100%, mall Vitan, bruneta draguta si foarte curata, 52 kg, inalta 1.75 cm, sani nr. 3, corp lucrat la sala, 100% reala, ofer masaj, 80 L; (0722.727.511 221. Simona, 39 de ani. Doamna matura

cu forme apetisante iti ofer masaj de relaxare intr-un cadru discret si curat. Titan Trapezului, 60 L; (0732.721.047 222. Singura in locatie, masaj Drumul

Taberei, ai putin timp la dispozitie si cauti un moment de rasfat vino în locatia mea. Sunt o fata cu bun sim, gingasa si jucausa, atenta la dorinte tale, poze 100% reale, contacteaza-ma, 50 L; (0737.425.048 Cristyna20@gmail.com 223. Sofia, 19 ani, te teleporteaza in Brazilia Brazilia e la un apel telefonic si cativa km de tine, o fata cu forme rubensiene te asteapta intr-o locatie de lux cu maxima igiena si cofidentialitate pentru a te rasfata cu un masaj erotic de vis, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com 224. Sonya bruneta reala, educata si selectiva ofer domnilor manierati si cu bun simt masaj de relaxare, terapeutic si body masaj intr-un ambient discret si curat. Zona Unirii, Zepter, 100 L; (0720.716.956 225. Sophie 25 ani, 1.60 cm si 48 kg.

Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista 200 L; (0725.458.291

226. Sunt Irina, model de top, daca vrei o experienta erotica cu un top model, atunci te astept zilnic la mine, intr-o locatie de lux 190 L; (0720.247.193 227. Tandrete si pasiune, daca esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta la Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 228. Tanya 30 ani, ofer servicii de cali-

tate, masaj relaxare domnilor generosi, discretie si igiena maxima, detalii la telefon, zona Obor Kaufland. 60 L; (0754.517.309 229. The Mens Club Massage, buna,

suntem 5 fete dragute te asteptam la noi in locatie, pentru o sesiune de masaj intens de placut. 150 L; (0730.239.324 230. The Mens Masaj, buna, te astept sa

vii in locatia noastra pt un masaj facut de profesioniste care cunosc arta masajului. 150 L; (0730.239.324

231. TheMensMasaj buna te asteptam alaturi de noi sa simti cu adevarat arta masajului, suntem 5 fete dragute, 150 L; (0730.239.324 232. TheMensMasaj Suntem profesion-

iste, iti oferim servicii de calitate in conditii optime, fetele noastre sunt tandre si placute, vino, 150 L; (0730.239.324

233. Tineretului, masaj de relaxare cu 2

doamne dragute, atente la dorintele tale detalii la telefon. Cantemir, Sincai, Budapesta. 50 L; (0725.172.399

234. Tineri, suntem doi baieti cu bun simt, studenti in anul 3 la kineto-terapie, experti in masaj de relaxare si anticelulitic. Lasa-te coplesita de un masaj profesional la 4 maini, vei pluti de fericire. Masajrelaxare@yahoo.com 235. Unirii, te invit in locatia mea pentru

un masaj de relaxare placut. Discretie si igiena. Nu raspund la nr. privat, (0745.702.713 baddboss94@yahoo.com

236. Vitan intr-o lune agitata ofeta-ti un moment de placere. Un masaj de relaxare intr-un cadru intim si discret pt. placerea ta. Locatie personala. Pozele imi apartin. Imi rezerv dreptul de a selecta clientii, 500 L; (0732.934.302

Pazå, protec¡ie 1. Instalare, montare camere de

supraveghere Instalare sisteme supraveghere video.Vizionarea sistemului de pe telefon tableta laptop pc.Configurare DVR-uri/Nvr-uri.Configurare router.Configurare camere IP.Reparatii/remedieri sisteme. (021.324.06.06/ 0721.761.116 bejan@titannet.ro 2. Paza obiective, persoane si bunuri ser-

vicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor, precum si consultanta; servicii de paza a transporturilor de bunuri si valori, precum si consultanta; servicii de protectie personal; (021.313.80.53 3. Paza si interventie rapida paza obiective, bunuri si valori, monitorizare si interventie rapida, transporturi speciale, garda de corp; (021.210.63.31 4. Paza si monitorizare servicii de paza si

protectie, monitorizare, escorta VIP, transport valori, servicii tehnice, tracking GPS (031.620.19.90 bucuresti@axissecurity.ro 5. Paza si monitorizare, paza obiective bunuri si valori; securitatea transporturilor de valori; protectie specializata a persoanei; dispecerizare, monitorizare si interventie, sisteme antiefractie, (021.320.04.71

Repara¡ii electrocasnice, electronice 1. Aer conditionat instalare, reamplasari,

reparatii, incarcari freon orice tip de aparat. (0737.242.646

2. Aer conditionat service aparate de

marca. Pentru orice model de aparat pe care-l veti achizitiona de la noi, va asiguram montaj si service de specialitate atat la sediul societatii noastre, cat si la domiciliul sau sediul solicitat, (0730.551.441/ 021.780.30.03 office@climatizaretermice.ro 3. Aer Instal Service Service- intretinere pentru o gama foarte larga de aparate de aer conditionat precum si pentru aparate frigorifice (frigidere, lazi frigorifice, vitrine frigorifice, camere frigorifice, (0724.229.928/ 0768.703.293 info@aerinstal.ro 4. Asiguram montaj si reparatii aer conditionat. Asiguram servicii de montaj, service si reparatii echipamente aer conditionat si ventilatie, montaj si service pentru vitrine frigorifice, camere frigorifice, (031.435.17.60/ 0723.027.352 aeroclimvid@gmail.com 5. Automatizari, reparatii, service, piese si intretinere centrale termice, piese originale, curatari chimice si ventilatie, reglaje crestere randament, reparatii placi electronice pe loc. Promptitudine garantie asigurata. Florin Bucuresti-Ilfov (0726.442.376 instalcentral_98term@yahoo.com 6. Autorizat, asigur reparatii masini automate de spalat, deplasare gratuita, garantie reparatii. Aer conditionatcuratare si iginienizare. Seriozitate. Urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233 7. Calculatoare, configurari sisteme, instalare Windows, antivirus, montaje componente, consultanta, analiza performante calculator, deplasare client; (0762.905.791 8. Calculatoare, servicii profesionale, Windows, instalari Windows 10, 8.1, 8, 7, XP, reparatii laptopuri, calculatoare la domiciliu in Bucuresti, devirusari, recuperari date, configurare router wireless, Cristi. 50 L; (0775.175.832 9. Centrale termice, reparatii urgente,

instalatii sanitare, electrice, termice; (0775.523.343/ 0764.285.335

10. Daca ai probleme aparatul foto sau camera video, reparatii aparate foto in laborator propriu, personal autorizat si cu o vasta experienta in domeniul reparatiilor electronice.Important! Daca ai probleme nu ezita sa ne contactezi; (0720.667.800/ 0745.410.179 reparatielectronice@yahoo.com 11. Deblocare decodare iPhone 7 6S 5S permanenta Neverlocked, resoftare, decodare oficiala si permanenta, telefonul va suporta update de soft ulterior - majoritatea operatorilor (retelelor) din lume, (0734.555.777 12. Decodare, deblocare, reparatii iPhone decodare oficiala si permanenta, neverlocked, telefonul va suporta update de soft ulterior, majoritatea operatorilor (retelelor) din lume. Se decodeaza orice versione iOS 13. Decodare/ decodez orice Samsung pe IMEI - Vodafone RO/Orange RO. Decodez orice model Samsung (telefoane sau tablete) pe baza seriei IMEI (cu cod nu se pierde garantia produsului). Valabil numai pentru retele de Romania, 70 L; (0734.621.612

6. Paza si monitorizare, paza si protecti, pompieri S.U., monitorizare si interventie, evaluare risc securitate fizica, consultanta in securitate,tehnica si sisteme de securitate, securitate evenimente, paza si protectie VIP, (021.210.04.68 office@elnetsecurity.ro;

14. Depanez frigidere si congelatoare, inclusiv sambata si duminica; (0744.517.905/ 021.425.87.56

7. Paza si monitorizare, paza si protectie;

rapid service, montaj, relocare unitate interioara.Relocare unitate exterioara. Incarcari cu agent frigorific. Prelungire traseu frigorific (0720.013.474/ 021.450.50.96 contact@cleanairfresh.ro

paza si insotirea persoanelor fizice; instalare sisteme alarm? anti-efractie;monitorizare sisteme alarma si dispecerizare; insotire transport de valori monetare, (0257.254.417

15. Doriti service pentru aer conditionat

16. Doriti service pentru aer conditionat

8. Paza si monitorizare, Servicii de secu-

ritate si siguranta, garda de corp si protocol, sisteme tehnice de supraveghere si alarmare, monitorizare si interventie rapida, transport valori, servicii de prevenire incendii, (0722.960.331 office@313ssf.ro

rapid ? servicii oferite de firma noastra: montaj, relocare unitate interioara, relocare unitate exterioara, incarcari cu agent frigorific, prelungire traseu frigorific, piese de schimb, igienizare aer conditionat. 200 L; (0720.013.474/ 021.450.50.96 contact@cleanairfresh.ro

9. Paza si protectie oferim o gama diver-

17. Echipa instalatorii.ro va sta la dispoz-

sificata de servicii eficiente: paza si protectie, interventie rapida, garda de corp, consultanta (021.420.40.29 office@rokyguard.ro 10. Paza si protectie, oferim servicii de paza umana, ce pot asigura securitatea dumneavoastra, a bunurilor si valorilor; (0768.252.720

11. Paza si supraveghere interventii rapide, instalare si monitorizare sisteme alarma, monitorizare video, consultanta gratuita, servicii V.I.P, insotire transport valori, paza si protectie obiective (021.224.24.44 office@starsecurity.ro 12. Paza, monitorizare, interventie rapida

paza obiective, monitorizare si interventie rapida, garda de corp, paza evenimente, montare alarme si sisteme de supraveghere. (0743.400.500/ 021.467.33.40 contact@ssg.ro

13. Paza, monitorizare, interventie rapida

servicii de paza si protectie, monitorizare si interventie monitorizare video, paza evenimente, paza si protectie VIP, paza spatii comerciale (0769.222.866 office@libraguard.ro

14. Paza, monitorizare, interventie rapida,

paza umana, monitorizare si interventie, transport valori, escorta VIP, patrulare nocturna, servicii tehnice, paza canina, securitate evenimente, (021.243.42.37 office@dyncorp.ro

15. Paza, monitorizare, interventie rapida,

servicii monitorizare, paza si protectie, securitatea informatiilor, escorta V.I.P, servicii tehnice, telecomunicatii securizate, tracking gps, sisteme de securitate, (021.310.00.98 office@neiguard.ro

16. Paza, supraveghere, consultanta de securitate;paza cu agent; serviciul garda de corp; sisteme de alarma; transport persoane; transport special de bunuri si valori; (0724.661.963 17. Sisteme de securitate, sisteme tehnice de securitate (antiefractie, antiincendiu, control acces, televiziune cu circuit inchis etc.), interfonie/ videointerfonie, automatizari porti, retele de voce-date, centrale telefon, (0722.431.902 18. Sistemele de alarma la efrac-

tie Echipa IQ Security va sta la dispozitie pentru siguranta dumneavoastra cu o gama variata de echipamente si instalarea acestora: sistemele de alarma la efractie, tastaturi cu led, LCD sau touchscreen, (0766.576.998 contact@iqsecurity.ro 19. Swat Force - servicii de paza,

protectie, securitate paza si protectie: agenti de paza special pregatiti si instruiti. Dispecerat de monitorizare: tehnica de ultima generatie pentru misiuni de succes. Interventie rapida; (0722.870.797/ 021.205.40.15 office@swatinternational.ro

itie reparatii service montaj centrale termice gaze, electrice, lemne orice model, reparatii service montaj masini de gatit pe gaze (aragaze) casnice si pentru restaurante, (0722.855.948/ 0766.699.324

18. Electrician autorizat ANRE cu vasta

experienta pentru instalatii electrice apartament, casa, vila in constructie, repararea sau inlocuirea unei lucrari mai vechi, va propun servicii de inalta calitate la preturi avantajoase, seriozitate si respect, (0723.879.296

19. Electrician instalatii electrice fara batai de cap. Electricieni executam lucrari de instalatii electrice noi si reparatii instalatii electrice. Montam prize, corpuri de iluminat, tablouri electrice, intrerupatoare, sigurante, senzori de miscare, (0722.834.831 20. Execut?m lucrari instalatii termice, sanitare. Echipa de instalatori, executam lucrari instalatii termice, sanitare, canalizare, inlocuit coloane bloc, apometre, montaj centrala murala/electrica/peleti/lemne, montaj boiler, hidrofor, (0731.387.216 21. Firme specializata in masini de spalat si aragaze Service-reparatii masini de spalat Indesit, whirlpool, Ardo, Zanussi, Electrolux, Service-reparatii masini de spalat vase Whirlpool, Indesit, Servicereparatii aragaze Indesit, Ariston (0729.563.337 cmcserviceexpert@yahoo.it 22. FRIGIDERE Reparatii frigidere, combine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica, (0729.473.587/ 021.420.36.48/ 0762.988.567 23. Frigidere casnice si comerciale, con-

gelatoare, aer conditionat, convenabil, garantie. Sambata si duminica; (0722.565.401/ 0728.247.631

24. Gaze executie, instalare, intretinere instalatii gaze naturale, verificari si revizii instalatii gaze, interventii si reparatii a instalatiilor, montare sau instalare argazplita-cuptor, montare contoare pansate Bucuresti, (021.334.36.80/ 0721.631.761 contact@victoriaglobal.ro 25. Instalare Windows 7/8.1/10/XP cu licenta Ofer servicii de instalare sisteme de operare Windows in Bucuresti sector 3 la domiciliu dumneavoastra sau al meu.Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10. Instalare drivere, (0768.888.507 26. Instalarii profesionale MacOS X, Macintosh, Lion El Capitan, Leopard etc. Optional dupa caz si contra cost, deplasare la sediu sau domiciliu, sunati pentru detalii / programari (0752.428.574 27. Instalator 24/24, autorizat particular

reparatii/ montaj: calorifere, boilere, centrale desfundari tevi si canalizari, hidrofoare, instalatii electrice, gaze, inclusiv in week-end si in provincie; (0729.694.795

E-mail: redactia@anuntul.ro


22 septembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

PRESTÅRI SERVICII 28. Instalator 24/24, autorizat reparatii/ montaj: calorifere, boilere, centrale (gaze, lemne), hidrofoare, desfundari tevi si canalizari, instalatii electrice, gaze, seriozitate, incepere imediata; (0730.305.121 29. Instalator accesibil autorizat aragazuri, apometre, centrale termice, calorifere, robineti, baterii, wc+bazin, obiecte sanitare, senzori gaze; (0766.257.867 30. Instalator autorizat monteaza,

repara: obiecte sanitare, hidrofoare, calorifere, boilere, coloane apa-gze, aragaze, sigilari apometre; (0720.433.272/ 0785.887.402

31. Instalez Windows 10 - 8.1- 7 cu Licenta si Drivere pe 32-64 biti , pret 45 Lei. Instalez Office cu licenta. Instalez aplicatie Filme si seriale 2017, Instalez Antivirus cu licenta,Instalez drivere,optimizari, aplicatii, codecuri, programe si softuri, 45 L; (0722.491.955/ 0722.491.955 chancristy@yahoo.com 32. Instalez Windows 10-8-7 cu drivere

si licenta la domiciliul dvs. Ai un calculator/ laptop care merge greu, are virusi, da tot felul de erori, se inchide singur, apare ecran albastru, apar tot felul de reclame nedorite (0721.185.721 33. Instalez windows cu licenta si

garantie Windows 7, Windows 8, Windows 10 cu licenta originala de la Microsoft. Simplul fapt ca ati crezut ca un Windows piratat va reduce costurile va poate costa de fapt mai mult decat va puteti imagina, (0720.967.737 34. Masini automate de spalat, acum

asigur deplasare gratuita, garantie reparatii. Curatare - igienizare aer conditionat. Seriozitate, urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233 35. Montaj aer conditionat cu pompa vid,

oferim garantie. Echipa noastra de frigotehnisti va pune la dispozitie: montaj aer conditionat 200 lei / 9.000 -12.000 Btu (manopera), montaj aer conditionat cu kit de instalare 350 lei, (0768.918.398/ 0768.918.398

36. Montaj aer conditionat, service incar-

care freon. Execut montaj aer conditionat, demontaj, incarcare freon, service; (0762.831.152

37. Montaj aer conditionat, service incar-

care freon execut montaj aer conditionat, demontaj, incarcare freon, (0755.576.520

38. Montaj si service aer conditionat Bucuresti si Ilfov. Firma noastra asigura montaj si service aer conditionat indiferent de marca sau capacitate BTU, la cele mai acceptabile preturi de pe piata. Vanzare aparate de AC. Instalarea (montaj), 250 L; (0761.963.661 39. Montam, reparam, igienizam aparate aer conditionat indiferent de marca sau dimensiune in Bucuresti si Ilfov.Oferta de montaj include urmatoarele servicii: montaj unitate interna, (0751.298.874 40. Montare, demontare asamblare si reparatii mobila montaj mobila Bucuresti, decupare blat de bucatarie, accesorii mobilier oferim servicii profesionale. Reparatii mobila, asamblare mobila, amenajari interioare, mobilier modern, preturi avantajoase. (0764.550.305 41. Montez si repar aer conditionat demontaj, reparatii, igienizare, incarcare freon (0770.514.876 42. Repar la domiciliu masini de spalat,

frigidere refacem cuve capsulate cu rulmenti de cea mai buna calitate (skf)kit, programatoare (placa electronica) oferim garantie.Reparam toate tipurile de masini de spalat automate indiferent de problema (0723.769.880 43. Repar masini spalat la domiciliu garantie 1 an particular, avand vechime de peste 20 ani in acest domeniu, repar masini de spalat, la domiciliul dv., indiferent de marca, model, defectiunea prezentata. Ofer garantie 1 an de zile (0722.509.635 44. Repar masini spalat, Ariston,

Whirlpool, Ardo, etc., garantie; (0767.177.665/ 0722.327.483

45. Reparam aragaze, cuptoare, plite, gaz, electrice Societate comerciala specializata in repararea aragazelor, cuptoarelor, plitelor, convectoarelor, montarea de hote va oferim urmatoarele servicii prin specialisti nostri autorizati ANRE (0725.940.159 46. Reparatii montaje centrale termice, instanturi ACM aragaze, cuptoare grill-uri, sobe gaz, maisni spalat, hidrofoare, cazi hidromasaj; (0720.078.950 47. Reparatii aer conditionat, service

profesionist, inlocurire capacitor pornire compresor. Inlocuire capacitor pornire motor ventilator. Inlocuire motor ventilator U.E. Inlocuire placa electronica. Inlocuire motor ventilator U.I. (0723.868.406 office@service-climatizareaer.ro 48. Reparatii aparate aer conditionation-

at orice tip Proiectare de instalatii HVAC si HVAC&R. Procurarea si livrare de echipamente pentru instalatii de ventilatie si climatizare. Montajul instalatiilor si echipamentelor de profil. (021.667.03.52/ 0742.178.931 office@aks-com.ro 49. Reparatii aragaze va salut. Sunt

technician electrocasnice si repar aragaze, plite, cuptoare la care nu sta flacara, schimbare diuze, termocuple ochiuri si cuptoare, la domiciliul clientului, se ofera garantie. 20 L; (021.648.58.59/ 0721.552.970 tunsu.catalin@yahoo.com 50. Reparatii centrale termice non stop,

autorizat ISCIR si agreat ANRE montaj, reparatii, intretinere, centrale termice 20800 kw indiferent de marca si an fabricatie, montaj boiler si instant apa calda, pe gaz sau electric, (0729.683.853

51. Reparatii frigidere Bucuresti Ne ocu-

pam numai de reparatii frigidere, masini de spalat si o facem bine. Reparatii frigidere Arctic, reparatii frigidere Indesit, reparatii frigidere Zanussi, reparatii frigidere LG, (0722.572.248/ 0766.394.796 cristi_7676@yahoo.com

52. Reparatii frigidere, sector 2, 3, 4 service, reparatii vitrine frigorifice. Service congelatoare. Reparatii combine frigorifice, inlocuire sau reincarcare cu agent refrigerant (freon), sau cand este cazul doar completare; (0722.317.597/ 0784.703.865 frigidereservice@gmail.com 53. Reparatii frigorifice Chirita, service

frigidere Bucuresti, inlocuire termostat, inlocuire relee de pornire, reparatie modul electronic, inlocuire senzori de temperatura, inlocuire ventilator (condensator sau vaporizator) (0733.465.187 contact@reparatii-frigorifice-chirita.ro 54. Reparatii in post garantie camere

video, service autorizat Panasonic, service autorizat Sony si, mai nou, service JVC si service Lenovo si Viewsonic, venim in intampinarea clientilor cu o gama variata de produse electronice; (021.224.26.61/ 0724.071.632 service@omicronservice.ro 55. Reparatii iPhone 4 5 6 6s WiFi apa

lichid display baterie mufa buton. Reparatii iPhone 4 4s 5 5s 5c 6 6+ 6s 6s+Reconditionare Display Original iPhone 6, 249 lei pe loc plus folie sticla cadou. Semnal slab sau lipsa WiFi GPS special iPhone 6, (0724.890.130

56. Reparatii masini de spalat rufe auto-

mate la domiciliu clientului in maxim 12 ore de la preluarea comenzi, lucram cu piese originale, oferim garantie. Deplasarea constatarea gratuita; (0741.772.580

57. Reparatii masini spalat automate, garantie 24 luni, orice marca, piese, urgente. 021.420.93.71; (0722.599.271/ 0767.888.141/ 021.230.72.06 58. Reparatii masini spalat Non Stop Asiguram reparatii masini de spalat sector 1, sector 2, sector 3,sector 4, sector 5, sector 6. Reparatia se executa la domiciliul clientului.Noi va oferim cel mai bun service pentru masini de spalat, (0722.999.212/ 0766.607.603 reparatiiservice@yahoo.ro 59. Reparatii pc, laptop, instalare win-

dows Ofer reparatii pc, laptop, instalare windows cu software complect, retelistica, reparatii componente pc si laptop, devirusari, recuperare date de pe hard disk defect, 60. Reparatii porti automate Bucuresti

Firma specializata executam în regim de urgenta reparatii pt. sistemele de portii automate, usi de garaj, turnichetii, bariere acces zone private. Instalam în regim de urgenta, 50 L; (0765.465.636/ 0722.914.826 61. Reparatii si service expresoare de cafea, orice model, orice tip-Saeco, Saeco-Philips, Krups, Jura, AEG, Gaggia, Lavazza, De Longhi, etc. constatarea este gratuita, garantie, (0746.286.818/ 0768.323.501 office@reparatieexpresoarecafea.ro 62. Reparatii televizoare LCD Smart TV Led Fie ca este LED sau LCD clasic, fie ca este Sony, Samsung, LG, Philips sau o marca mai necunoscuta, noi reparam orice model indiferent de diagonala. (0721.122.172 63. Reparatii televizoare Samsung, LG,

Philips etc., la domiciliul Bucuresti si Ilfov; (0734.641.198 64. Reparatii televizoare si la domiciliul

dvs., Marian Vlad reparatii TV Bucuresti. Misiunea noastra este sa furnizam clientilor nostri servicii profesionale si de cea mai buna calitate. Toate televizoarele reparate de noi sunt verificate cu atentie, (0744.231.215 contact@reparatii-tv.ro 65. Reparatii tv led, depanator televi-

zoare Bucuresti, pfa reparatii tv lcd, led, plasma tv, orice marca-model la domiciliul clientului din Bucuresti-Ilfov. Garantie 6-12 luni factura. Program zilnic, (0722.779.184/ 0762.814.725 reparatiilcd@gmail.com 66. Reparatii tv, lcd, led, masini de

spalat, centrale termice, sisteme audio video, sisteme supraveghere, laptopuri si calculatoare la domiciliul clientului sau la laborator. Preturi minime si garantie, 1 L; (0764.881.906 hristuciprian@yahoo.com 67. Reparatii tv, televizoare Led, Lcd, plasma Element Service asigura reparatie/ service televizoare multimarca. Constatare gratuita, garantie 1 an la orice reparatie. Reparatii Samsung, LG, Panasonic, Philips, Sony, Toshiba, Orion, Hyundai, (0770.870.316 68. Reparatii, service, Ps4, Ps3, Xbox 360, One, Playstation. Reparam orice tip de console si simptome, deasemenea laptopuri si placi video Reflow. Reballing. Inlocuire cipuri si diferite piese. Schimbare lentila optica; (0720.924.617 69. Restaurari obiecte de arta, tablouri, statuete, lucrari pe suport ceramic, metalic, sticla, portelan, ghips, os, fildes, plastic & more. Restaurare, conservare, redarea valorii obiectului. (0728.611.578 70. Salut-IT Reparatii calculatoare Bucuresti. Reparatii calculatoare. Diagnosticam exact defectul, inlocuim orice tip de componenta periferica, procesor, memorie, placa vide. Reparatii laptop. Diagnosticare placa de baza defecta, (0762.297.890/ 0720.171.174 service@salut-it.ro 71. Service produsele din gama LG,

Bosch si Zelmer, reparatii frigidere, reparatii masini de spalat, reparatii televizoare, reparatii aspiratoare, reparatii cuptoare cu microunde, reparatii masini de facut paine, reparatii blendere, (021.255.45.11/ 0722.283.983 office@lgservice.ro 72. Service si reparatii aparate foto si

camere video pentru ca, indiferent de brand sau tip de echipament foto-video, asiguram reparatii in regim de postgarantie pe care le si garantam 90 de zile; (0742.726.843 service@depanero.ro 73. Service, montaj aer conditionat in

Bucuresti, Ilfov, vanzari, montaj, service, intretinere orice model sau marca aparate aer conditionat in Bucursti si zonele limitrofe in maxim 12 ore de la comanda, (0720.324.836/ 0767.623.651 office@aeroservice.ro 74. Tapiter particular excecut reparatii la

domicilul clientului ieftin, rapid si de calitate; (0768.312.397/ 0774.698.510

Transport, turism 1. Abandonati cautarile evacuam

moloz, mobila de aruncat, geamuri, tocarie veche pamant, crengi, asigur personal incarcare, descarcare transport la groapa de gunoi, prog. non stop, aduc la comanda: nisip, pietris, margaritar (0784.703.703 comenzi@transportmoloz.ro www.transportmoloz.ro 2. Abandonati cautarile la transport cu dube-camion, marfa, mobilier din ap. 1, 2, 3, 4 cam., transport bagaje, pianine, electrocasnice, materiale. Evacuam din apartamente moloz, tocarie, mobila veche, cu personal pt. incarcare 50 L; (0755.276.968 comenzi@efectueztransport.ro www.efectueztransport.ro 3. Abandonati cautarile transport cu

dube si carosate, ieftin la dispozi?ie marfa, mobila, bagaje, electrocasnice, saci haine, flori si diverse obiecte personale in Bucuresti si pe intreg teritoriul Romaniei la preturi rezonabile, negociabile cu dube 3,5 50 L; (0748.682.232 4. Abandonati cautarile, transport baga-

je, canapele, saci cu haine, frigidere, etc. La cerere, asigur?m incarcare/descarcare si tamplari pt. montare/demontare. Program zilnic, inclusiv in weekend. Preturi de la: 50 L; (0720.115.849 5. Abandonati cautarile, ofer

transport marfa, mobila, in Bucuresti si in toata Romania. Transport marfa, mobila, bagaje, electrocasnice, diverse obiecte de mobilier. Ofer si rog seriozitate. La cerere, ofer personal manipulare si tamplar, 1 L; (0748.682.232 6. Abilitate absolut la transport zi

de zi marfa, mobila, mutari cu autoutilitara 3.5 t la cele mai mici preturi, transport orice tip de marfa, mobilier, electrocasnice, colete, cutii saci, bagaje, ob. sanitare, evacuam moloz 1 L; (0780.600.300 activitate.transport@yahoo.com 7. Abilitate absolut la transport mobila, marfa, relocari sedii firme in Bucuresti cat si-n restul tarii la cele mai mici preturi. Autoutilitarele noastre sunt dotate special astfel incat putem efectua orice tip de transport 1 L; (0742.118.118 diverse-transport@yahoo.com 8. Abilitate transport in Bucuresti si in Romania, ieftin de marfa si mobila, bagaje, piese mobilier, saci haine, flori, sau orice alta marfa va asiguram un transport optim si decent la preturi mici, 50 L; (0784.000.183 mihaidum77@yahoo.com

Acces 98% in Bucuresti si tara, montari demontari mobilier vechi si nou, debarasari lucruri vechi la groapa de gunoi. Avem masini de 1, 3, 5 tone, servicii cu personal calificat la cerere, George; (0722.724.103

9.

10. Acces acum transport cu duba de 3,5t, marfa, mobila, obiecte fragile, materiale de constructii, electrocasnice, evacuam moloz, tocarie, avem personal calificat pt. incarcare, descarcare, demontare, montare, sunati, dispecerat nonstop, 1 L; (0764.166.166 comenzi@transportorice.ro www.transportorice.ro 11. Acces acum transport zi de zi marfa si mobilier electrocasnice, diverse tocarie, asigur la orice adresa din Bucuresti si-n tara in timp util si costuri reduse, ofer seriozitate si promptitudine, asigur personal pt. incarcare, 100 L; (0722.762.732 comenzi@07carmarfa.ro www.07carmarfa.ro 12. Accesibili la pret. Transport mobila,

bagaje, electrocasnice, materiale de constructii in Bucuresti si Provincie. Optional, asigur?m servicii de manipulare, 60 L; (0733.896.700 13. Asigur servicii de transport de marfa

cu duba de 3.5 T, mobila, obiecte fragile, mutari apartamente, sedii firma, electrocasnice, evacuari moloz. Personal calificat pentru incarcat si descarcat marfa, non stop. 1 L; (0762.113.393 transportmarfa_buc@yahoo.com 14. Asigur transport cu papuc sau duba transport ieftin in Bucuresti si provincie cu papuc sau dube. La cerere personal pentru incarcat. Pret pt Buc de la 50 Lei, papuc iar dube de la 75 Lei. Program luni duminica. Seriozitate. Daniel. 50 L; (0724.478.342 15. Asigur transport mobila, mutari

mobilier, bagaje, colete, debarasam moloz, mobila veche, oriunde, oricand. Seriozitate; (0722.936.566

Asiguram transport cu auto cu prelata pentru firme si persoane fizice. Iulia Bucur; (0762.676.751 16.

17. Avem Duba, Papuc si Camion

prestam servicii de transport-mutari in Bucuresti si provincie. Evacuam mobila veche, moloz pus in saci, etc. Optional, asiguram servicii de manipulare, 1 L; (0722.768.555 18. Camion de 3,5t ideal pt. mutari, cu dimensiuni L 4,80m, l 2,20 m, h 2,30 m, la pret avantajos, avem personal specializat pt. incarcare,descarcare, tamplari pt. demontare, montare, noi va mutam toata casa intr-un transport 50 L; (0732.226.466 comenzi@camion24m3.ro www.camion24m3.ro 19. Camion de 3,5t ideal pt. mutari, cu dimensiuni L 4,80m, l 2,20 m, h 2,30 m, la pret avantajos, avem personal specializat pt. incarcare, descarcare, tamplari pt. demontare, montare, noi va mutam toata casa intr-un transport, 50 L; (0732.226.466 comenzi@camion24m3.ro www.camion24m3.ro 20. Echipa de 4 baieti, va ajutam la manipularea si montarea mobilierului dvs. Iulia Bucur; (0762.676.751 21. Efectuez mutari mobila marfa intern

sau international cu dacia papuc tarif 0,7L/km sau Dacia Doker 5locuri tarif 0,7L/km sau duba 2,8tone volum util 9mc tarif 0,9L/km sau duba 3,5tone volum util 13mc tarif 1,2L/km personal incarcare descarcare, 1 L; (0766.642.507 22. Evacuam mobila veche si moloz pus

in saci, diverse ambalaje, etc., 80 L; (0722.648.477

23. Evacuam mobila veche, transport, mutari, relocari Punem la dispozitie dube de 3,5tone cu diferite volume la preturi negociabile in functie de tonaj, distnta, etc. Avem si oameni pentru incarcare, descarcare. Cerem si oferim seriozitate, 80 L; (0729.694.800 24. Experti in mutari firme, birouri ori

chiar apartamente cu 3 camere, putem pune la dispozitie suficient personal la manipulare mobila pentru ca serviciul de mutare sa decurga rapid, tamplari pt. demontare, remontare 1 L; (0737.609.609 activitate.transport@yahoo.com 25. Inchiriez microbuz cu sofer 8+1 locuri Inchiriez Opel Vivaro 8+1 locuri varianta long cu aer conditionat Asigur transport urban, interurban, 7 zile din 7 / 24 ore din 24.Transfer aeroport in toata Romania; (0784.956.956

Mutari mobilier cu auto cu prelata de 5 tone, din apartamente si sedii firme. Iulia Bucur; (0762.676.751 26.

27. Mutari, transport mobila, depozitare si curatenie. Oferim servicii de mutari, transport mobilier si relocari de apartamente, sedii de firma. Oferim si depozitare in Bucuresti. Manipulare mobila, impachetare, despachetare, demontare/remontare curatenie 40 L; (0745.100.101/ 0745.100.101 romania@premiermoving.ro 28. Transport marfa sau transport mobi-

la in regim de taxi in Bucuresti, astfel in maxim 60 minute de la primirea solicitarii, va punem la dispozitie dube de 3,5 t cu personalul aferent, sunati, program nonstop, 100 L; (0786.559.977 comenzi@transportbagaje.ro www.transportbagaje.ro

29. Transport zi de zi marfa si mobilier electrocasnice, diverse tocarie, asigur la orice adresa din Bucuresti si-n tara in timp util si costuri reduse, ofer seriozitate si promptitudine, asigur personal pt. incarcare, 100 L; (0722.762.732 comenzi@07carmarfa.ro www.07carmarfa.ro 30. Transport agabaritic, transport utila-

je, tractoare transport trailer cu rampe si cu troliu de 8 tone, transport containere, transport utilaje santiere (0727.244.420/ 0767.419.106 office@transportmarfarutier.ro 31. Transport ieftin in Bucuresti si provincie diverse marfuri, mobila, canapele, materiale de constructii, obiecte sanitare. Optional, asiguram personal pentru manipulare, 50 L; (0723.487.885

36. Transport marfa, moloz, mobila. Oferim serviciile noastre pentru transport la domiciliu oricand, oriunde, la preturi avanatajoase; (0765.680.789/ 0734.218.485

27. Alina, 28 ani, buna sunt o roscata educata si te astept in loca?ia mea discreta si curata pentru a te relaxa cu un masaj. Zona Militari; 50 L; (0733.573.398

37. Transport marfa, mobila, dimensiuni

28. Alina, 38 de ani, draguta si atenta la dorintele tale ofer masaj de relaxare si terapeutic intr-un cadru discret. Zona Dristor, non stop; (0735.521.454

utile 4,2x2x2,1 (Lxlxh)-18mc, pret minim, PSP/ promtitudine, seriozitate, punctualitate 1 L; (0722.873.643

38. Transport marfa, mobila, bagaje si in weekend mobila, electrocasnice, materiale de constructii, obiecte sanitare,evacuam mobila veche, moloz, prestam servicii de mutari de la A-Z. Avem si tamlari pentru montare/demontare mobila 50 L; (0733.896.700 39. Transport marfa. Acum transport

marfa, mutari mobila, Iveco 24 mc, Bucuresti si tara, preturi negociabile, non stop; (0722.890.601 40. Transport moloz, mobila de aruncat,

transportam moloz si mobila veche la orice ora. avem personal pentru incarcare (0722.768.555 41. Transport mutari duba mare-medie Tarif 75-110 lei in Bucuresti sau in provincie 1 leu/km functie de tonaj si distanta, program si in weekend 75 L; (0728.541.180 mutaritransport@gmail.com

35. Transport marfa, mobila Bucuresti si

provincie. Contactati-newww.transportmarfa-mobila.ro 85 L; (0721.213.667/ 0721.213.667 valentinochioiu@yahoo.com

apeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei, aproape Obor, 60 L; (0753.363.922

32. Ana ofer diferite tipuri de masaj domnilor la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, Trapezului 60 L; (0723.192.086 33. Ana 23 ani ofer diferite tipuri de masaj

domnilor la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan Trapezului 60 L; (0723.192.086

35. Ana domnisoara slim Calea Mosilor,

international, tractari auto, mutari mobila, materiale constructii, avem personal incarcare, descarcare, factura; (0721.323.335

Ana domnisoara slim ofer masaj de relaxare domnilor discreti si generosi; 70 L; (0726.053.987 georgianavera124@gmail.com 36. Ana, mereu cu zambetul pe buze te

Servicii diverse

astept pe tine la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Cantemir, Budapesta, 50 L; (0722.944.675

1. 1 Mai, zona Obor Colentina, travestita

37. Ana, 27 ani, poze reale Roscata

reala, fara implant de silicon, par natural ofer masaj de relaxare combinat persoanelor care stiu ce vor. Non stop, poze reale, (0730.259.890/ 0765.018.213

reusita, astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Splaiul Unirii, 50 L; (0725.134.038

2. Abate drumul tau spre o relaxare pla-

38. Anca, o blonda cu poze reale 30 de

cuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat. Vila, lux, aromaterapie, uleiuri aromate, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com www.excessmassage.ro 3. Acasa la mine, Andreea 25 de ani,

masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor, 60 L; (0741.455.047 4. Acasa la mine Anca 30 de ani, noua

in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare, acasa la mine, zona Teiul Doamnei aproape de Obor, 60 L; (0753.413.441 5. Acasa la mine, Larysa, 32 de ani, noua in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul, 60 L; (0753.582.782 6. Acasa la mine. Aura 31 ani la mine, noua in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei ap. de Obor 60 L; (0744.876.225 7. Adela, bruneta sociabila, ofer masaj de cea mai buna calitate. Detalii la telefon. Drumul Taberei, 100 L; (0761.991.212 8. ADELINA fosta Catalina, 41 ani draguta ofer masaj domnilor generosi, seriosi care doresc discretie, va asteapta o doamna care stie ce vrea, locatie Militari, piata Veteranilor, 50 L; (0760.382.239/ 0724.605.269 9. Adelina, 32 de ani, maseuza draguta, experta in arta masajului. Te astept intr un ambient discret pentru a te relaxa pe deplin. Titan, Auchan. 60 L; (0730.498.538 10. Adina, ofer masaj de relaxare domnilor maturi si educati, Titan metrou, 60 L; (0785.355.791 11. Alegerea e a ta esti obosit, stresat,

ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare ce te duc pe culmile fericiri mai multe detali la telefon zona Zepter; 50 L; (0766.626.007

39. Anca, 30 ani, te invit la mine in locatie sa iti ofer diferite tipuri de masaj, astept domni manierati si discreti. Ofer seriozitate, Brancoveanu (Secuilor). 50 L; (0766.232.716

62. Atestat masaj terapeutic profesional,

general reechilibrant de relaxare pe masa masaj, lombar, cervical, drenaj limfatic, presopunctura 100L+reflexoterapie se executa pe masa de masaj 10-21 aer conditionat, loc. Mosilo-Eminescu, 150 L; (0724.898.065 63. ATESTAT masaj terapeutic profesional/general reechilibrant de relaxare pe masa masaj, lombar, cervical drenaj limfatic, presopunctura 100 + reflexotererapie, 1h 30/150 L, se executa pe masa masaj 10-21, ac, Mosilor Eminescu (0724.898.065 64. Atestat masaj, sc Christine Valmy doamna 59 ani, ofer masaj de relaxare, tonifiere si anticelulitic zona Teiul Doamnei. Program L-V-10-19.Nu rapund la nr privat si sms; 50 L; (0721.166.631 65. Atestat profesional pe masa din poze, pe Vitan colt cu M. Bravu, civilizat, servicii complete de masaj. Ma adresez persoanelor pretentioase ce apreciaza calitatea. Relax, rasfat si sanatate. Cititi si detaliile. Nu sex, (0752.521.730/ 0752.521.730 66. Atestat profesional tehnician maseur, pe masa din poze, pe Calea Vitan colt cu M. Bravu, o succesiune de manevre efectuate manual in scop relaxant, regenerativ, detoxifiant si terapeutic. Rasfat si sanatate. Rog cititi detaliile. Nu sex, (0752.521.730/ 0752.521.730 67. Barbu Vacarescu, prezentabila, edu-

cata, cu experienta, masaj de relaxare, servicii complete domnilor civilizati, manierati. Locuiesc singura, zona Floreasca. I speak english. Exclus sms, nr. privat, program non-stop. 100 L; (0737.178.542

68. Berceni, bruneta manierata, draguta si simpatica iti ofer masaj de relaxare doar la mine in locatie. Poze reale. Pentru detalii astept sa ma suni, 60 L; (0733.304.831 69. Berceni, Diana, bruneta, 1.65 m, 52 kg, 20 de ani. Finuta, selectiva, manierata ofer masaj de relaxare domnilor educati. Locatie curata si discreta. Zona Alexandru Obregia, 200 lei/ora, 100 L; (0799.343.582 70. Berceni, Diana, bruneta, 1.65 m, 52 kg, 20 de ani. Finuta, selectiva, manierata ofer masaj de relaxare domnilor educati. Locatie curata si discreta. Zona Bd. Alexandru Obregia, 200 lei/ ora, 100 L; (0799.343.582 71. Berceni, ofer masaj de relaxare curatenie si seriozitate. Poze reale 40 L; (0732.584.979 72. Berceni, bd. Alexandru Obregia,

40. Andra doamna matura, noua in domeniu. Va astept intr-un cadru discret si curat pentru un masaj de relaxare, pe masa de masaj, folosind produse de unica folosinta; 100 L; (0746.672.696

stradal, ac, blonda calma am 25 ani, servicii de calitate, igiena si bun simt, confidentoalitate si intelegere, tarif real 60 lei sau 120 lei, domnisoara cu forme placute curata, ten alb, masaj cum iti place, 11-20. 60 L; (0720.092.693

41. Andreea Blonda 27 de ani cu poze reale te astept la mine pentru un masaj ce iti va indeplini toate dorintele mai multe detalii la telefon zona Mall Vitan 40 L; (0761.002.526

73. Berceni, Lidl, Kamy, noua in zona tanara, 21 de ani, roscata cu ochi caprui, ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite, in locatia mea de lux. Poze reale. Aer conditionat 100 L; (0761.049.966

42. Andreea finuta cu mult bun simt te

74. Berceni, Mariana, ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si discreti garantez revenirea; (0733.145.064

astept sa petrecem clipe unice relaxare si tonifiere prin masaj, la domiciliul meu discret si curat. Unirii. Zepter 50 L; (0732.260.367 43. Andreea te- ai saturat de poze false,

ofer masaj de relaxare pt mai multe detali nu ezita sa ma suni (0761.429.841

44. Andreea 24 ani, poze reale Finuta si

draguta mereu cu zambetul pe buze te astept la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului, 50 L; (0732.260.367 45. Andreea 35, doamna matura te astept pentru un masaj de relaxare fara graba, zona Octavian Goga, 60 L; (0730.754.260

46. Andreea finuta draguta, Andreea fin-

uta draguta 22 de ani ofer masaj terapeutic de relaxare zona mall Vitan; 50 L; (0765.738.071 47. Andreea, 21 de ani, fara inhibitii si

deschisa pt orice. Pozele imi apartin si sunt facute in locatie. Iti voi oferi un masaj de calitate. Universitate, 80 L; (0757.189.714

maseuza 32 ani, iti ofer masaj de relaxare timp de 1 ora, cu experienta, atestat, selectiva. Body masaj sau sportiv. Zona Sebastian, Rahova. Program L-V 1019.30. Cer seriozitate 150 L; (0732.602.211

48. Andreea, 24 de ani, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului la domiciliul meu. Discretie maxima. Unirii, Cantemir, Budapesta, 50 L; (0732.260.367

12. Alegerea e a ta, esti obosit, stresat,

49. Andreea, blonda cu poze reale

75. Berceni, Mariana, ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si discreti, garantez revenirea; (0733.145.064 76. Berceni, noua in zona, blonda dulce

22 de ani, 1.80,50 kg, te astept sa iti ofer un masaj de neuitat. Garantez discretia si igiena, 200 h. 100 L; (0765.331.473

77. Berceni, noua in zona, ofer masaj total la mine, suna-ma pt mai multe detalii. 60 L; (0765.255.620 78. Bianca, d-na matura, ofer masaj de relaxare. Zona Pantelimon, Delfinului. 40 L; (0723.498.992 79. Bianca, doamna ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Delfinului, Pantelimon, 40 L; (0723.498.992 80. Bianca, ofer masaj de relaxare la domicilul meu. Cer si ofer seriozitate max. Locuiesc singura. Zona Iancului, 50 L; (0721.912.543 81. Blonda cu experienta in arta masaju-

lui, de relaxare, a.c. poze reale, ofer si rog discretie, seriozitate, detalii la tel. Dristor, 60 L; (0762.576.773 82. Blonda finuta, curata, draguta, 34 de

ani, ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase si delicioase pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie poze reale; (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

iti ofer masaj de relaxare timp de 1 ora, maseuza 32 ani, cu experienta, atestat, selectiva. Relaxare Body masaj si sportiv. Zona Sebastian, Rahova. Program L-V 10-19.30 150 L; (0732.602.211

facute in apartament iti ofer un masaj ce te duce pe culmile fericirii, vino langa o domnisoara care stie ce doresti, suna-ma, un telefon ne desparte, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526

13. Alegerea ideala, te astept pentru un masaj de relaxare asa cum iti doresti, fara graba. Alunga stresul zilei cu o intalnire speciala. Drumul Taberei, 50 L; (0736.944.334

50. Andreea, esti obosit sau stresat vino la mine pentru clipe unice alaturi de o blonda cu poze reale, 27 de ani mai multe detalii la telefon, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

14. Alex, maseur 30 de ani ofer masaj de

51. Andreea, o blonda cu poze reale te

poral si cranian, prin masarea scalpului dintre liniile craniului si diferite puncte. Frictiunile sunt desfasurate pe fond de relaxare maxima. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066

52. Andreea, bruneta cu mult bun simt,

85. Bruneta 31 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii sunama. Zona piata Muncii; 100 L; (0737.184.035

relaxare doamnelor si domnilor; (0767.558.678

15. Alexandra 24 ani, te astept pe tine

domn generos la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Budapesta, 40 L; (0736.197.198 16. Alexandra 24 ani, astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu Unirii. 40 L; (0736.197.198 17. Alexandra, 23 ani, te astept la un

masaj de relaxare si tonifiere cu uleiuri si creme speciale, intr-o locatie discreta si curata. Unirii, Budapesta, Dimitrie Cantemir, 40 L; (0736.197.198 18. Alexandra, am revenit comunicativa

si fara fite te astept pt. a te relaxa asa cum meriti fara graba si cu servicii pe placul tau, pt. mai multe detalii astept sa fiu contactata. Poze reale confirm cu tatuajul, Teatru Masca, Militari, 50 L; (0763.423.451/ 0751.680.995 19. Alice 27 ani, poze reale, finuta si draguta astept domni manierati ce stiu sa aprecieze calitatea nu cantitatea, la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 100 L; (0729.060.755

20. Alice, blonda, matura, eleganta, ofer masaj de relaxare totala si tonifiere la domiciliul meu, servicii de calitate, singura in locatie, poze reale 100%. Bd. Dimitrie Cantemir, Budapesta, Tineretului, 100 L; (0767.752.256/ 0730.967.399 21. Alina 21 de ani, domnisoara supla, comunicativa, manierata si foarte atenta cu tine domn care sti sa te respecti. Titan Auchan; 60 L; (0721.964.205 22. Alina, 21 de ani. Domnisoara supla si

foarte atenta cu tine. Vino in compania mea pentru a iti oferii un masaj de relaxare. Titan, Auchan, 60 L; (0721.964.205

24. Alina, ofer masaj de relaxare intr-o

Bucuresti si provincie.www.transportmarfa-mobila.ro 75 L; (0721.213.667/ 0721.213.667 valentinochioiu@yahoo.com

31. Alys, 28 ani, noua in zona, masaj ter-

43. Transport, asigur transport intern,

33. Transport marfa cu duba 3,5 tone 34. Transport marfa mobila ieftin in

de relaxare doar la domiciliul meu, igiena maxima. Mai multe detalii la telefon, zona Kaufland, Obor, 100 L; (0754.501.294

34. Ana 23 ani, ofer diferite tipuri de masaj domnilor la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, Trapezului, 60 L; (0723.192.086

23. Alina, maseuza draguta cu bun simt

sau Dacia Papuc; (0757.180.103

30. Alyce, bruneta, 30 de ani, ofer masaj

42. Transport obiecte voluminoase, orice tip de marfa vitrine, utilaje grele, aparate cafea orice cu masini dotate cu lift hidraulic si personal cu experienta in transportul si manipularea acestora, program nonstop, 1 L; (0785.640.640

Transport in toata tara, mutari din case si ap. 1-4 camere, sedii firme, cu camion de 6 T, cu prelata. Avem tamplar. Iulia Bucur; (0762.676.751 32.

29. Alina, Decebal, buna numele meu este Alina si te astept sa iti ofer momente de relaxare de cea mai buna calitate, masaj de vis doar in compania mea, zona Decebal, 200 L; (0726.444.009

te astept la un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Discretie maxima, Unirii. 40 L; (0758.279.994

ambianta placuta si discreta. Pot veni si la tine sau la hotel. Pt. mai multe detalii suna-ma. 100 L; (0737.853.215 25. Alina, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Discretie maxima, Unirii, Budapesta, 40 L; (0758.279.994 26. Alina, te astept la un masaj de

relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Discretie maxima, Unirii, Zepter, 40 L; (0758.279.994

astept pe tine, domn generos, la un masaj suna-ma, sigur vei reveni, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526 calma si rabdatoare ofer masaj de relaxare si tonifiere. Mai multe detalii la tel., Drumul Taberei, 100 L; (0761.622.032 53. Andreea, noua in zona, acasa la

83. Blonda, masaj de relaxare prin proceduri de alinare a starilor de disconfort pe punctele reflexogene de pe suprafata corpului in stadii incipiente. Manevrele efectuate bland, 100 L; (0726.508.066 84. Blonda, masaj total, de relaxare cor-

86. Bruneta draguta, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035

mine sau hotel ofer masaj de relaxare care se efectueaza pe tot corpul, sunt o tanara de 23 de ani, te astept sa te relaxezi. Unirii, Corneliu Coposu. 150 L; (0768.655.737

masaj si alte surprize care te vor convinge cu siguranta sa revii. Sunt foarte atenta la dorintele tale si discreta in acelasi timp. Te astept, 70 L; (0736.297.704

54. Andreea, pozele imi apartin, din

88. Bruneta masaj, daca iti doresti sa

locatie, ofer masaj terapeutic si relaxare. Mai multe detalii la telefon. Platesc deranjul daca nu sunt fata din poze. Locatie curata si discreta 50 L; (0763.389.182 55. Anticariat Bucuresti cumparam carti

noi si vechi, din orice domeniu si orice cantitate. Lichidam biblioteci sau stocuri de depozit. Plata pe loc. Deplasare gratuita; (0731.407.474/ 0740.088.443/ 021.315.97.04 56. Antonia Poze reale din locatie, ofer

masaj de relaxare si tonifiere, intr-un ambient intim si placut. Locatie centrala, ofer si pretind seriozitate, 250 L; (0762.038.619

57. Antonia, new, 1.65 m, 50 kg, tandra

din fire, frumoasa, stilata, ofer masaj terapeutic si de relaxare la domiciliul meu, fara graba, prin cele mai noi tehnici si metode de masaj, 150 L; (0727.210.430

58. Antrenoare fitness, 2, te asteapta la

antrenament. Vino sa te antrenezi cu noi intr-o locatie de lux in zona centrala cu o igiena maxima, iti putem oferi ceva de baut din partea casei si un masaj de vis. Te astept sa ne cunosti, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com

59. Anya, la tine sau la hotel, domnisoara

draguta din poze iti ofer masaj de relaxare intr-un cadru discret si curat. I speak english and deutsch. Program non stop, 100 L; (0725.468.709 60. Asociatie proprietari cauta firma,

autorizata pentru efectuarea reviziei la instalatia gaze; (0763.630.854 61. Atelier croitorie executam serii si

miniserii, uniforme, echipamente de lucru, bluze, sacouri, etc. Executam dupa tiparele noastre sau ale clientului. La cerere se pot personaliza prin serigrafie, broderie,Dispunem de o gama variata de materiale. 30 L; (0720.164.770 sorina.clatesteanu@yahoo.com

7

87. Bruneta iti pot oferi diferite tipuri de

cunosti o fata draguta cu simtul umorului care te va scoate din rutina zilnica astept sa ma contactezi, bruneta frumoasa, 26 de ani, 54 kg, pot fi alegerea perfecta pentru tine, 200 L; (0727.083.553 89. Bruneta rafinata si curata te invit in

locatia mea pentru a te relaxa cu un masaj de relaxare de neuitat, 60 L; (0730.218.948

90. Bruneta vin la tine acasa sau la hotel pentru ati oferi un masaj terpeutic sau de relaxare de cea mai buna calitate, nu ezita sa ma contactezi, 200 L; (0734.086.686 91. Bruneta cu poze reale, noua in locatie astept domni generosi la mine pentru clipe unice si un masaj de vis, zona Zeptter 40 L; (0768.519.135 92. Bruneta, 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 93. Bruneta, 31 ani, ofer masaj de relaxare, la domiciliul meu. Zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 94. Bruneta, Alina, 28 de ani, fire socia-

bila ofer masaj de relaxare domnilor seriosi in locatia mea, mai multe detalii la tel. Drumul Taberei, 60 L; (0727.123.384

95. Bruneta, buna daca vrei sa te rasfeti

te astept in locatia mea de lux, masaj de calitate nu vei regreta, Budapesta 60 L; (0761.791.250 96. Bruneta, va ofer un masaj de

98. Bruneta, 27 de ani, daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare te astept la mine, lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat si cu multa energie, zona Drumul Taberei, 50 L; (0734.531.946 99. Bruneta, 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 100. Bruneta, poze reale 100%, Unirii 20 de ani, poze reale, fara fite si figuri. Vino la un masaj de calitate intr-un ambient placut si calduros, detalii la tel., 70 L; (0734.429.787 Bombonika.thaaaa@yahoo.com 101. Bruneta, poze reale 100%, Unirii buna, vino pentru a uita complet de problemele tale cu un masaj de calitate, sunama si nu vei regreta, 70 L; (0760.702.709 Bombonika.thaaaa@yahoo.com 102. Bruneta, poze reale 100%, Unirii calma si foarte rabdatoare cu tine, te astept in locatia mea pt. a te rasfata cu un masaj de buna calitate intr-un ambient placut. Detalii la tel., 70 L; (0760.596.238 103. Bruneta, poze reale 100%, Unirii noua in acest domeniu. Te astept in locatia mea sa petrecem clipe de neuitat. Iti ofer un masaj de cea mai buna calitate. Suna-ma si nu vei regreta, 70 L; (0734.429.787 Bombonika.thaaaa@yahoo.com 104. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon. 50 L; (0748.782.236 105. Bucur Obor, doamna draguta, 44 de

ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati. Discretie maxima, pentru mai multe detalii contactati-ma telefonic. 50 L; (0764.738.593 voiculescusonya@yahoo.ro

106. Buna Blonda finuta, curata, draguta,

34 de ani, ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale; (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

107. Buna blonda, 34 de ani, finuta, cura-

ta, draguta, ofer domnilor draguti masaj, ptr. mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale. (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com 108. Buna, blonda finuta curata draguta

34 de ani ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase si delicioase pentru mai multe detalii suna-ma singura in locatie poze reale; (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

109. Buna, blonda finuta curata draguta

34 de ani ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase si delicioase pentru mai multe detalii sunama Singura in locatie poze reale (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

110. Buna, blonda finuta, curata, draguta,

34 de ani ofer domnilor draguti masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale. (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

111. Buna, blonda, 34 de ani, finuta, curata, draguta, ofer domnilor draguti masaj, ptr. mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale. (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com 112. Calea Victoriei, Centru Vechi Te astept in locatia mea pentru a te relaxa cu un masaj de calitate intr-un ambient placut si intim, 60 L; (0774.678.241 Oana5515@yahoo.ro 113. Calea Victoriei, centru vechi, Unirii, te astept in locatia mea pentru a te relaxa cu un masaj de calitate intr-un ambient placut si intim. 60 L; (0764.900.113 Oana5515@yahoo.ro 114. Calea Victoriei, hotel Radisson Roxi 19 ani, te astept la mine pentru a te relaxa cu un masaj de calitate, intr-un ambient placut si intim, 60 L; (0764.900.113 Ankutzadragusin@gmail.com 115. Calea Victoriei, Hotel Radisson, Roxi, 19 ani te astept in locatia mea pentru a te relaxa cu un masaj de calitate intrun ambient placut; 60 L; (0764.900.113 Ankutzadragusin@yahoo.com 116. Cami, 35 de ani. Noua in zona, poza

reala 100%, masaj terapeutic de relaxare si intretinere, efectuat pe masa de masaj pe toata suprafata corpului. Fara graba, detalii la telefon. Zona Obor, langa primarie, 100 L; (0756.493.570

117. Certificate energetice efectuam, necesare vanzarii / inchirierii, termen 24 h. Pret 120 L- garsoniera, 2,3 camere 130 L, 4 camere- 140 L, 5 camere - 150 L TVA inclus; (0740.032.092/ 0731.032.092 contact@vreauenergetic.ro www.vreauenergetic.ro 118. Claudia doamna slim ofer diferite tipuri de masaj la domiciliul meu. Detalii suplimentare la telefon. Titan Trapezului 60 L; (0720.649.968 119. Claudia, blonda reala, selectiva, 29

de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, p-ta Alba Iulia. 300 L; (0738.522.914

120. Colega, caut colega de apartament

nu conteaza varsta sau kilogramele in plus. Cer si ofer seriozitate; 50 L; (0723.984.809 Zabelaionescu@Yahoo.com

121. Columbianca noua pe site, zona Dr. Taberei. Ofer masaj de relaxare si intetinere corporala, te astept la mine, program 14-22, 100 L; (0760.715.736 122. Corina finuta draguta, numele meu

este Corina ofer masaj terapeutic de relaxare zona mall Vitan; 50 L; (0763.447.361

123. Corina, 23 ani, bruneta discreta si

draguta, am revenit si te astept doar la mine, in Berceni, pentru cel mai bun masaj de relaxare. Suna-ma si nu vei regreta. Poze reale, 60 L; (0726.931.217

124. Corina, eleganta si manierata, 50 de ani, ofer masaj de relaxare si terapeutic la domiciliul meu. Speak english, non stop, Dristor, 200 L; (0730.669.879 125. Creare website-uri, aplicatii pentru Android, iOS Webdal creare website-uri la comanda, magazine online, sisteme de contabilitate. Aplicatii pentru smartphone Android si iOS. Mententanta sisteme linux sau windows. Grafica pentru flyere, banere, 1 L; (0738.548.418/ 0768.198.090 office@webdal.ro 126. Credite imprumut cu buletin. Per-

soana fizica doreste imprumut contract notarial si cu dobanda 10% cel care imprumuta 15000euro sau 23.000euro perioada de 5 ani sa fie si banca persoana fizica.garantie o garsoniera.seriozitate 14.500 {; (0746.587.654/ 0744.587.977 irinucaconta01@gmail.com 127. Crina, 22 de ani, domnisoara rafina-

ta si cu bun simt, ofer masaj de relaxare profesional la domiciliul meu. Creez dependenta. Poze recente din locatie. Detalii la tel., Dristor 2, 50 L; (0732.299.069

relaxare cu uleiuri aromate. Sunt o fire calma si rabdatoare. Pentru detalii la tel. 100 L; (0738.436.493

128. Cristina bruneta 31 ani ofer masaj

97. Bruneta, 19 ani, ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon. 50 L; (0765.580.679/ 0765.580.679 alexandramaria778@yahoo.com

129. CRISTINA, bruneta 30 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona piata Muncii, 100 L; (0737.184.035

de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii suna-ma. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


8

22 septembrie 2017

PRESTĂ…RI SERVICII 130. Croitorie, retusuri, reparatii, broderie Retoucherie ofera servicii de croitorie, retusuri, reparatii, creare tipare si personalizare prin broderie. Clientii nostri pot beneficia de un pachet de servicii complet sau pot alege doar unul (0755.123.803 contact@retoucherie.r

166. Doamna eleganta, intr-o locatie de

lux, aer cond, central, igena si discretia ma descriu pe deplin. Ofer masaj pe masa de masaj domnilor care se respecta. Detalii la telefon, 100 L; (0721.607.500 167. Doamna matura ofer masaj profe-

131. CUPLU casatorit, masaj de relaxare,

ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.; (0723.424.793

sional de relaxare, ambianta placuta, discretie maxima. Zona Timpuri Noi (0763.674.058

132. Cuplu oferim masaj, central Suntem

168. Doamna matura 41, experta in arta

un cuplu real casatorit, curati, discreti, intrun ap. de lux. Oferim masaj de relaxare cuplurilor, doamnelor, domnilor. Det. amanuntite la tel. prg: 9:00-20:00, 300 L; (0785.077.708 133. Cuplu, la tine sau la hotel oferim

masaj de relaxare, terapeutic si mai mult de atat domnilor, doamnelor si cuplurilor serioase, la domiciliul tau sau la hotel, mai multe detalii la telefon; 300 L; (0726.059.868 134. Cupluri, masaj pentru cupluri, o

experienta super. Masajul la cuplu Noblesse Unic Private Massage & Spa in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Avem si spa jacuzzi sauna, 300 L; (0727.148.861 www.private-massage.ro 135. Daniela 25, te invit la mine, masaj.

Discretie, igiena, A.C Dristor, te astept. 60 L; (0765.474.343 136. Darya, doamna matura te astept pe

tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la telefon, zona Zepter. 50 L; (0763.154.254

137. Deea O bruneta reala, deschisa si

fara inhibitii, te astept pentru a petrece momente placute prin masaj fara graba, loc discreta, zona centrala Nerva Traian cu Goga, 60 L; (0733.261.723 138. Deea. Blonda cu experienta o fire

placuta calma si rabdatoare. Ofer masaj de relaxare si terapeutic. Detalii la tel. (0762.548.901 139. Denisa ofer masaj de relaxare, cer-

vical, capilar, lombar, reflexogen de tonifiere. Zona: Budapesta, 60 L; (0731.771.721

140. Dessiree Masaj a creat pentru tine

un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com www.dessireemasaj.ro 141. Diana Buna, daca vrei sa te rasfeti

te astept in locatia mea discreta si curata pt un masaj de calitate, nu vei regreta. Titan, 60 L; (0735.232.246 142. Diana daca vrei cu adevarat sa

scapi de rutina zilnica vino sa te bucuri alaturi de mine intr o sedinta de masaj de neuitat va astept cu detalii despre mine si servicii la telefon Titan Trapezului 60 L; (0735.232.246 143. Diana, buna sunt Camy am 20 de ani draguta, finuta, cu bun simt, te astept in locatia mea pentru masaj. 100 L; (0749.404.636 144. Diana, buna, daca vrei sa te rasfeti

te astept in locatia mea discreta si curata pt.un masaj de calitate, nu vei regreta. Titan 60 L; (0735.232.246 145. Diana, esti stresat, atunci vino la mine, te astept la mine in locatie pt. un masaj de calitate, ma gasesti in zona Bulevardul Uverturii, Militari, 60 L; (0730.450.210 146. Diana, 35 ani, singura, zona Obor, bruneta finuta, dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare, super calitate, 100 L; (0769.857.366 147. Doamna blonda, 1.60 m, 50 kg,

ochi verzi, 35 de ani, discreta, te astept la mine acasa pt. un masaj relaxant si revigorant. Astept telefonul tau pt. mai multe detalii, zona Zepter, 70 L; (0737.128.618 148. Doamna blonda, ofer servicii totale,

masaj terapeutic manevre a meridianelor principale si secundare, tehnici care stimuleaza circulatia qi-ului si sangelui incluzand manevre tranzitorii. OborMosilor. 150 l/ora, 100 L; (0726.508.066 149. DOAMNA casatorita, stilata, masaj

de relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel.; (0722.966.960

150. DOAMNA educata si rabdatoare, cu

bun simt ofer masaj de relaxare si cervical la domiciliul meu. Militari, 50 L; (0768.546.406 151. Doamna fac masaj terapeutic;

(0735.670.953

152. Doamna Sara doamna matura te

astept cand esti obosit sau deprimat intr-o locatie discreta si curata. Mai multe detalii la tel., (0735.026.104/ 0760.716.483 153. Doamna singura in locatie, ambient

placut, discretie astept domni civilizati pt un masaj de calitate. Zona Floreasca, Dorobanti, program 8-20, 80 L; (0740.374.991

154. Doamna singura, rabdatoare si cu simtul umorului, te astept la domiciliul meu pentru un masaj de relaxare. Militari, nu raspund la sms si nr. privat. 50 L; (0734.152.417 155. Doamna 39 ani, ofer masaj de

relaxare, cervical si intretinere corporala domnilor care doresc sa scape de stresul cotidian. Exclus sex. Zona Camera de Comert, bd. Mircea Voda 70 L; (0765.339.151 156. Doamna 39 ani, ofer masaj de

relaxare, cervical si intretinere corporala. Exclus sex. Zona Camera de Comert 70 L; (0765.339.151 157. Doamna 53 de ani, discreta si

manierata, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon. 60 L; (0732.074.954 158. Doamna 53, discreta si manierata,

ofer masaj de relaxare. Zona Pantelimon, 60 L; (0732.074.954 159. Doamna 53, manierata si discreta ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon. Rog seriozitate, 60 L; (0732.074.954 160. Doamna 53, tandra si manierata, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon, Delfinului 60 L; (0732.074.954 161. Doamna blonda, singura, rabdatoare, te astept la mine pentru a-ti oferi un masaj de tonifiere si relaxare la domiciliul meu. Militari, 50 L; (0768.546.406 162. Doamna casatorita, 30 ani fru-

masajului. Calitate si profesionalism. Locatie decenta pe b dul Mircea Voda. 100 L; (0726.444.220

169. Doamna matura, noua in zona ofer masaj de relaxare la domiciliul meu discre?ie si seriozitate poze reale Dristor; 50 L; (0726.586.158 170. Doamna matura, Adda Ofer masaj de relaxare, terapeutic pe masa de masaj, disfunctii erectile punctul VC6 sed. 75 min./ 149 lei. Oferta happy hour luni sambata, 13:00-15:00 sed. 100 lei. Caut colega 149 L; (0720.377.471 171. Doamna matura. Noua in zona Dris-

tor iti ofer masaj de relaxare la mine acasa poze reale discretie, 50 L; (0727.199.458

172. Doamna plinuta, 40 de ani ofer masaj domnilor generosi. Drumul Taberei; (0746.990.282 173. Doamna rusoaica 39 ani, efectuez

toate tipurile de masaj, Timpuri Noi, experienta. (0764.373.663 174. Doamna singura, sociabila fizic pla-

cut o fire linistita discreta si rabdatoare cu experienta in masaj terapeutic depun pasiune in ceea ce fac d-lor manierati si educati, detalii la telefon, Militari, 50 L; (0737.218.736

175. Doamna, 42 ani, ofer masaj relaxare, seriozitate si discretie, doar pentru domni maturi, Favorit; 700 L; (0763.781.778/ 0753.181.317 176. Doamna, 45 de ani, discreta, atenta

la dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profesional de relaxare, cervical, lombar. Zona Mosilor, Obor. Program 14-22. Discretie si igiena, 100 L ora, 50 L; (0727.483.225 177. Doamna, blonda, singura intr-o locatie intima, curata, central, ofer masaj de relaxare chiar si pe masa de masaj domnilor care se respecta si aprecieaza calitatea, discretia 100 L; (0730.283.576

178. Doamna, summerfresh clasic masaj

de relaxare, tonifiere si intretinere corporala Unirii, Alba iulia. 70 L; (0730.951.575 179. Doamna, 37 ani, matura, 1.68, 56

kg, par scurt, ofer masaj de relaxare la domicilul meu, locuiesc singura, cer si ofet seriozitate, zona Iancului, 80 L; (0737.625.531 180. Doamna, 43 de ani, draguta si ama-

bila, ofer masaj terapeutic si relaxare la domiciliul meu. Zona Dristor; (0799.246.281

181. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la

dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profesional de relaxare, cervical, lombar. Mosilor-Obor. Program 14-22. Discretie si igiena. Pret 100 L ora, 50 L; (0727.483.225 182. Domn efectuez masaj relaxare doamnelor, Bucuresti; (0729.899.238 183. Domn fac masaj de relaxare doam-

nelor peste 60 ani. (0720.515.656

184. Doua doamne mature, ofera masaj la dublu. Garantam calitate si profesionalism. Zona Bd Mircea Voda; 300 L; (0720.850.070 185. Doua mature, masaj de relaxare cu 2 doamne mature, detalii la telefon. 50 L; (0737.874.202 186. Dristor 2 o bruneta draguta cu bun simt, te astept sa ne cunoastem, sa iti pot oferi masajul mult dorit de tine dar fara graba 50 L; (0765.169.137 187. Dristor 2, vino sa te relaxezi intr-un

ambient placut, ofer masaj de relaxare, detalii la telefon, 70 L; (0785.039.887

188. Dristor, Ana, noua in zona, 1.70, 50

kg, 19 ani ofer masaj de relaxare si tonifiere, discretie maxima si igiena, mai multe detalii tel., 60 L; (0763.537.206

189. Dristor, buna, sunt Denisa, 19 ani, ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bun simt, igiena si discretie maxima, poze 100% reale, nu ezita, 60 L; (0764.915.940 190. Dristor, noua pe site Monica, 30 ani, 1.70, 50 kg, te invit la mine pentru un masaj total, discretie si igiena maxima, mai multe detalii tf, 150 ora. 70 L; (0742.773.895 191. Dristor, noua pe site, Monica 30 ani, 1.70, 50, kg te invit la mine pentru un masaj total, discretie si igiena maxima, poze reale, mai multe detalii tel., 150 ora; 100 L; (0762.478.045 192. DRUMUL Taberei, ofer masaj de

relaxare fara graba, la domiciliul meu Romancierilor, 60 L; (0734.941.005 193. Drumul Taberei, te-ai saturat de

fitze si de poze false, la mine nu e cazul, singura in locatie, gingasa si jucausa, atenta cu cerintele tale, te invit in locatia mea unde igiena ma reprezinta, poze 100% reale 50 L; (0730.484.673 Alinasenzuala@yahoo.com 194. Elena, 33 ani, ofer diferite tipuri de

masaj domnilor manierati numai la domiciliul meu. Zona Piata Sudului, sector 4. 60 L; (0766.450.103 195. EROII Revolutiei, Maria, 35 de ani, 1.69 m, 52 kg. Doamna blonda, curata, ingrijita si foarte carismatica, ofer masaj la domiciliul meu. Pt. mai multe detalii si o eventuala intalnire suna-ma, 50 L; (0741.956.770 196. Eroii Revolutiei, bruneta dulcica, rabdatoare si mereu vesela, te astept sa iti fac un masaj. Poze reale garantat 100 L; (0722.483.119 197. Eroii Revolutiei, doamna in adevaratul sens al cuvantului, te astept la un masaj relaxant unde calitatea si respectul sunt foarte importante, daca si pentru tine atunci te astept sa ne cunoastem, 100 L; (0728.803.679 198. Eva ofer masaj de relaxare, terapeutic,cu uleiuri speciale domnilor manierati in zona Rond Alba Iulia, 100 L; (0766.415.491 199. Execut masaj de relaxare numai doamnelor casatorite maxim 60 ani. Rog seriozitate, 30 L; (0764.157.312 200. Finuta 24 ani, poze reale, te astept

moasa, stilata te invit la un masaj complet de relaxare la mine acasa, central, discret, mai multe detalii te astept cu un telefon, 100 L; (0728.890.998

la un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu discret si curat. Unirii Splai. 60 L; (0725.473.852

163. Doamna cu experienta si multa rab-

pe tine, domn generos, la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului, la domiciliul meu Unirii, Zepter, 60 L; (0725.473.852

dare Eroii Revolutiei, sunt o doamna matura curata si discreta in compania careia vei avea parte de relaxare asa cum iti doresti, 100 L; (0720.014.700 164. Doamna discreta, selectiva, karma,

201. Finuta, draguta, fara fite, te astept

202. Garantez revenirea, te-ai saturat de

atenta la detalii, masaj terapeutic, imbinarea utilului cu placutui. Garantez revenirea. Obor, Calea Mosilor. 100/150. 100 L; (0732.834.936

maseuze grabite sau indiscrete, poze false, nu si in cazul meu, te astept sa iti ofer cel mai bun masaj pentru trupul tau, singura si discreta, 200 L; (0737.127.090

165. Doamna draguta blonda, stilata,

203. Graviduta astept domni manierati

ofer masaj terapeutic, de relaxare, la mine. Zona Iancului (0724.159.915 herescu.c@yahoo.com

la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Cantemir, Budapesta, 50 L; (0733.403.174

204. Graviduta te astept la un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 50 L; (0733.403.174 205. Iliuta numerolog Consultatii telefonice la numarul de telefon cu tarif preferential 1,50 eurocenti/ minut (tariful nu include TVA), (0903.760.710 cearly_ro@yahoo.com 206. Iulia 27 ani, te astept la un masaj de

relaxare si tonifiere a trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Cantemir, Budapesta. 40 L; (0733.347.650

207. Iulia 27 ani, te astept la un masaj de

relaxare la domiciliul meu discret. Unirii, Zepter. 40 L; (0733.347.650

208. Iulia, o domnisoara miniona cu bun

simt si zambitoare te asteapta la un masaj de relaxare in locatia mea discreta din zona Unirii -Zepter, 80 L; (0738.077.847 209. Iulia, 27 ani poze reale, te astept la

un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 40 L; (0733.347.650

210. Iulia, blonda, ofer masaj de relaxare

pe tot corpul in locatia mea curata si discreta. Sunt comunicativa si fara fite. Zona Militari, Iuliu Maniu (Apusului). 60 L; (0765.702.181 211. Ivona, doar la hotel sau la tine, 21 de ani, noua pe site, rusoaica frumoasa, ofer servicii de masaj sportiv, body si de relaxare, just call away, 150 L; (0732.454.246

212. Iza, reala 100%, 19, masaj revigorant iti pot oferi. Vino si convinge-te. Poze reale garantat. Detalii la tel. Baba Novaci; 60 L; (0726.881.236 213. Karla, central, sunt o doamna blonda, curata, eleganta, matura, singura intrun ap. de lux, igiena, discretie, ofer masaj de relaxare chiar si pe masa de masaj, detalii la tel., program 9:00-20:00. 100 L; (0735.491.624 214. Katy 27 ani, noua in zona roscata, reusita, astept domni educati la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat, Unirii, Cantemir, Budapesta 50 L; (0725.134.038 215. Katy 27 ani, noua in zona, astept

domni pretentiosi care apreciaza calitatea nu cantitatea la un masj total de relaxare la domiciliul meu discret, Unirii, Cantemir, Budapesta, 80 L; (0725.874.994 216. Katy 27 ani, noua in zona, poze

reale 100% astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, 40 L; (0731.787.525 217. Katy 27 ani, noua in zona, poze

reale 100% finuta cu mult bun simt, astept domni care apreciaza calitatea la un masaj totoal de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Cantemir, Budapesta. 100 L; (0729.060.755 218. Katy 27 ani, noua in zona, poze

reale 100%, roscata reusita te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat, Unirii, 40 L; (0729.452.895 219. Katy, bruneta, dulce si atenta cu tine

locatie de lux, ofer masaj complet, garantez igiena si seriozitate. Sunt o persoana sociabila, educata, ma adresez persoanelor cu bun simt, poze reale, 300 L; (0736.137.686 katyblack2016@gmail.com www.katyblack2016.escortbook.com

220. Katy, 27 ani, noua in zona, poze reale 100% Astept domni pretentiosi la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Detalii la tel., 80 L; (0725.874.994 221. La mine acasa, Aura 31 ani la mine,

238. Mariana, 47 anbi, ofer masaj de relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea, Berceni; (0732.963.998

273. Maseur 35 ani dragut, ofer masaj de calitate doamnelor si domnisoarelor te astept sa imbinam utilul cu placutul nu vei regreta, (0762.421.142/ 0762.421.142

239. Mariana, 47 ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati discretie maxima curatenie garantez revenirea. Rel. la tel. Berceni; (0732.963.998

274. Maseur 35 ani discret. Esti stresata

306. Monica Maseuza finuta si cu bun simt te invita intr-un ambient intim si placut pentru a te destinde de monotonia zilnica cu un masaj de relaxare. Locatie curata si primitoare. Zona Mall Vitan, 60 L; (0725.767.843

275. Maseuza frumoasa, stilata, noncon-

307. Monica Satena 20 de ani, fara inhibitii si deschisa pt orice. Pozele imi apartin si sunt facute in locatie. Iti voi oferi un masaj de calitate zona Zepter, 50 L; (0784.986.529

240. Mariana, 47 ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea, Berceni. Rel. la tel. (0761.904.816/ 0765.223.633 241. Mary 29 ani, ofer servicii de calitate, masaj relaxare domnilor generosi, discretie si igiena maxima, detalii la telefon, zona Teiul Doamnei aproape de Obor, 60 L; (0758.877.130 242. Masaj Andreea 20 de ani draguta,

comunicativa, si rabdatoare, ofer masaj de relaxare, la tine sau hotel, garantez pentru poze 100%. Rog seriozitate. Mai multe detalii la telefon, 200 L; (0722.116.386

243. Masaj Andreea, draguta, sociabila si

rabdatoare. Ofer masaj de relaxare de buna calitate la tine sau hotel, poze 100% reale. Cer si ofer seriozitate, mai multe detalii la telefon 200 L; (0724.699.257 244. Masaj Cristina, 27 de ani, ofer

masaj de relaxare. Pentru mai multe detalii contacteaza-ma, Tineretului, 100 L 2 sedinte, 60 L 1 sedinta; (0760.839.801/ 0737.231.889 245. Masaj de calitate, body, relaxare,

terapeutic, lombar si cervical, igiena si discretie maxima, central, aer cond., det la tel. 200 L; (0765.029.802 246. Masaj de relaxare pentru domni cu studii superioare (seara); (0753.942.647 247. Masaj de relaxare. Buna Ana ma numesc. Am 24 de ani si te astept la mine pt un masaj de relaxare si tonifiere. In locatie sunt singura. 50 L; (0762.172.734 248. Masaj la mine, Soryna, 30 de ani, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor 60 L; (0758.158.334 249. Masaj taoist, relaxare la tine sau la

hotel, reflexoterapie, presopunctura, regenerare. O ora de rasfat si stari sublime. Alina, 39 120 L; (0799.655.540

250. MASAJ terapeutic, oferit de o doam-

na cu experienta, zona Mosilor, 100 L; (0733.148.658

251. Masaj 100% professional, Barbat,

tehnician maseur efectuez masaj de relaxare, sportiv, cervical, aromaterapie, anticelulitic, terapeutic (60 minute - 70 lei) l-d 08 - 22 (exclus conotatii sexuale, erotic), 70 L; (0743.491.548 fructariancalator@gmail.com 252. Masaj de calitate, bruneta vesela si

respectoasa 22 de ani, te astept la masaj de relaxare si intretinere corporala fara graba. Garantez discretie si curatenie. Poze reale 100 %, Eroii Revolutiei, 100 L; (0722.483.119 253. Masaj de relaxare domnisoara 19 ani, acasa la mine efectuez masaj de relaxare intr-o atmosfera calda si linistita. Poze reale, 100 L; (0769.520.493 254. Masaj de relaxare pentru domni

maturi care doresc destindere in compania unei doamne mature. Sunt selectiva si discreta. Zona Tineretului intre orele 10.00-19.00 de luni pana vineri, 150 L; (0733.714.153

Deea iti ofer un masaj deosebit la tine sau la hotel mai multe detali la tel: 250 L; (0799.255.800

mine intr-o locatie curata si discreta din zona Dristor pentru o ora de masaj total de relaxare. Poze reale, 24 de ani, 1,70m, 52 kg, mai multe detalii la telefon non stop, 80 L; (0763.792.465

258. Masaj muscular, terapeutic, de relaxare, util pentru atrofia musculara, oboseala cronica, blocaje musculare, suprasolicitarea zonelor musculare prin manevre de frictiune pana la extensii de tractiune. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066

224. La mine, la tine sau la hotel, Selena,

259. Masaj professional Masajul este

226. La tine sau la hotel, buna, ofer masaj

terapeutic si de relaxare la tine acasa sau la hotel, speak english, 300 L; (0763.920.610

227. La tine sau la hotel, buna, sunt Diana, vin la tine pentru a te rasfata cu un masaj deosebit, pentru mai multe detalii la telefon, zona Alba Iulia, deplasari, 300 L; (0731.536.906 228. Larisa, 30 ani, te astept in compa-

nia mea pentru un masaj discret de relaxare, zona Lizeanu cu Stefan cel Mare, suna-ma, 70 L; (0761.024.566

229. Larisa, 32 ani, ofer servicii de cali-

tate, masaj relaxare domnilor generosi, discretie si igiena maxima, detalii la telefon zona Teiul Doamnei aproape de Obor, 60 L; (0753.582.782 230. Larisa, Budapesta, numele meu este Larisa, am 31 de ani, 170 cm si 55 de kg. Iti pot oferi masaj de calitate la domiciliul meu situat pe bd. Dimitrie Cantemir. Nu ezitati sa ma contactati la nr. de tel. 60 L; (0763.013.977 231. Larisa, Budapesta, numele meu este Larisa, am 31 de ani, 170 cm si 55 de kg. Iti pot oferi masaj de calitate la domiciliul meu situat pe bd. Dimitrie Cantemir. Nu ezitati sa ma contactati la nr. de tel. 60 L; (0763.013.977 232. Larisa. Buna dragul meu sunt o

domnisoara senzuala 26 ani ,atenta la dorintele tale,caut domni manierati si cu bun simt pentru a oferi momente de vis si placeri de neuitat,stilu si rafinamentu ma definesc 50 L; (0733.870.901 233. Loredana, 29 de ani. Bruneta slim, ofer masaj de relaxare domnilor generosi. Mai multe detalii la telefon. Titan, 60 L; (0720.649.968 234. Mama si fiica, finute si dragute te

facut pe masa de masaj, se face pe toata suprafata corpului, fara graba, poti avea parte si de masaj cu pietre vulcanice, 120 L; (0743.520.095 260. Masaj relaxare, bruneta 30 de ani iti

ofer masaj de relaxare si alte tipuri la mine acasa, intr-o atmosfera intima si discreta, zona Titan. Garantez ca te vei simti excelent. Accept si cupluri. Program 11.0021.00, 100 L; (0722.918.195 261. Masaj relaxare, tanara 26 de ani, ofer masaj de relaxare si alte tipuri domnilor cu bun simt si generosi, la mine acasa, zona Titan-Billa. Garantez ca te vei simti excelent. Asigur discretie maxima. Accept si cupluri, 100 L; (0721.985.688 262. Masaj relaxare, terapeutic intr-un

cadru intim, discret si foarte curat langa Piata Victoriei. Detalii suplimentare la telefon. L-V 11-20. Ac, parcare; 150 L; (0747.411.080/ 0721.973.827 263. Masaj terapeutic, doamna matura

ofer masaj terapeutic, de relaxare si energic. Durata 75 minute. Pret 150 lei. Zona Tineretului. Programari telefonice dupa ora 10. 150 L; (0721.599.660/ 0775.192.240 264. Masaj terapeutic, nu te grabesc, Ana ma numesc, am 23 de ani. Blonda fara fite. Te astept la mine. Platesc deranjul daca nu sunt fata din poze. Mai multe detalii la telefon, 50 L; (0762.172.734 265. MASAJ, Ada, ofera domnilor manierati masaj terapeutic, igiena, discretie. Titan, orele 8-17, 50 L; (0735.366.510 266. Masaj, Berceni, doamna draguta si discreta, ofer masaj de relaxare, terapeutic body, masaj pt. mai multe detalii contacteaza-ma, 150 L; (0769.498.620 267. Masaj, doamna 53, stilata, educata ofer masaj terapeutic si relaxare, discretie maxima, orele 12.00-20.00, zona metrou Titan, 100 L; (0737.825.760 268. Masaj, relaxare si regenerare printr-

un masaj de calitate, autentic. Suna si savureaza ora de rasfat. Alina 39. Ma deplasez. 120 L; (0799.655.540

269. Masaj, bucura-te de un masaj profe-

asteptam sa te relaxezi cu un masaj de relaxare la patru maini cu uleiuri si creme speciale. Respectul si bunul simt ne caracterizeaza. Unirii, Cantemir, Budapesta, 200 L; (0723.733.144

sional, calitate, total de relaxare, tonifsportiv, cervical, shiatsu, presopunctura, reflexo, aparate performante de recuperare medicala si de slabit, sauna, ultrasunete, RF, galvanic, curat, merita. Nu sex. Crangasi 130 L; (0731.515.140

235. Mama si fiica, finute si dragute

270. Masaj, la tine sau la hotel, masaj de

asteptam domni manierati la un masaj de relaxare la patru maini cu uleiuri si creme speciale la domiciliul nostru discret si curat. Unirii. 200 L; (0723.733.144

relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0769.929.248 271. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,

236. Mara, te astept la mine pentru o ora

masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0769.929.248

237. Maria, 28 ani, ofer masaj total de

272. Masaj, noua pe site buna sunt Cristina am 20 de ani ofer masaj de relaxare domnilor generosi si cu bun simt 70 L; (0760.196.432 Claudia valentina150@yahoo.com

de relaxare prin arta masajului terapeutic, masaj de relaxare, zona Bd. Burebista, sector 3, 100 L; (0767.629.025 relaxare si tonifiere. Poze reale. 40 L; (0754.709.995

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

277. Maseuza efectuez masaj de

relaxare care reda energia fizica si psihica a intregului organism, intr-un mod placut si eficient; (0766.543.143 278. Maseuza efectuez masaj de

relaxare care reda energia fizica si psihica a intregului organism intr-un mod placut si eficient, uita de stres, oboseala sau durerii, sector 6 (0764.555.813 279. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m,

47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista 100 L; (0720.084.742 280. Maseuze reale, servicii reale multe

maseuze dragute si permisive, cu experienta in domeniu, oferim masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa suni. Jacuzzi, free bar. Zona Decebal. 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com www.sweettouch.ro

308. Monica 28 de ani, ofer masaj de relaxare si terapeutic prin diferite tehnici, uleiuri fine, ambient placut si rexalant, poze reale. Pret 200 Ron 1H 200 L; (0760.708.748 309. Monica 34 de ani. Maseuza

draguta, comunicativa si experta in arta masajului. Te astept intr-un ambient discret pentru a te relaxa. Titan Auchan, 60 L; (0733.723.325 310. Monica, draguta, 43 de ani, ofer

masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

311. Monica, noua in zona si in locatia

pozele imi apartin am 20 de ani si te astept pe tine domn generos la un masaj ce te duc pe culmile extasului si te voi surprinde cu multe fantezii, zona Zepter. 50 L; (0784.986.529 312. Monica, noua in zona va pot oferi

un masaj de relaxare, terapeutic, cu uleiuri speciale. M-ai multe detalii la tel.; (0720.125.150

313. Monyca, Draguta, 44 ani, ofer masaj relaxare, discretie, sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, paralel LDL, 60 L; (0726.566.223 314. Nemtoaica, blonda, finuta si fru-

moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona Militari, Poze reale, mai multe detalii la tel., 100 L; (0765.763.308

relaxare domnilor care apreciaza calitatea. Locatie decenta, ambient placut. Zona Splaiul Unirii, Camera de Comert, Mircea Voda; 50 L; (0726.874.434

315. Nemtoaica, blonda, finuta si frumoasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona Militari. Poze reale, mai multe detalii la tel., 100 L; (0765.763.308

282. Matura inalta, supla, ofer masaj de relaxare domnilor care stiu sa aprecieze calitatea. Locatie decenta, discreta. Zona Splai Unirii, Camera de Comert, Bd-ul Mircea Voda, 50 L; (0726.874.434

316. Nicoleta, buna, am 23 de ani, 1.70 m, ofer masaj de relaxare si tonifiere, pozele sunt reale 100%, ma gasesti in zona Dristor Mc Donald's, fac si deplasari la domiciliu sau hotel, 60 L; (0724.375.432 Nini_8634@yahoo.com

281. Matura Inalta, supla, ofer masaj de

283. Matura ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon, Delfinului, 40 L; (0723.498.992 284. Matura plinuta, calma, cu bun simt,

ofer masaj de relaxare dlor care aprecieaza calitatea. Zona Timpuri Noi, 60 L; (0785.183.466

285. Matura plinuta, calma, cu bun simt,

ofer masaj de relaxare, domnilor care apreciaza calitatea. Zona Timpuri Noi 60 L; (0785.183.466

286. Matura plinuta, cu bun simt, ofer masaj de relaxare dlor care apreciaza calitatea. Zona Bul Mircea Voda, 60 L; (0785.183.466 287. Matura stilata. Daca ti doresti altceva suna-ma, stil, rafinament, eleganta, discreta si rafinata, ofer masaj de relaxare domnilor pretentiosi. Poze 100% reale, 150 L; (0763.259.242 288. Matura 40 ani bruneta, par lung,

289. Matura bruneta Ofer masaj de relaxare. Locatie decenta zona Camera de Comert, 100 L; (0733.261.615

257. Masaj la tine sau la hotel buna sunt

225. La mine, zona Dristor, Bianca, tanara, draguta, 21 de ani, 1,68m, 50kg, te astept in locatia mea din zona Dristor pentru o ora de masaj total de relaxare, poze reale 100% reale, curatenie si discretie maxima. 80 L; (0765.129.556

% profesional, masaj terapeutic si de relaxare, sedinta dureaza 70 minute si costa 100/Lei. L-D 09:00 21:00, nu sunati inutil. Nu stau nud, nu fac masaj erotic, exclus sex. Detalii; 100 L; (0732.439.844/ 0729.795.745

256. Masaj de relaxare, barbat tanar 32a,

va reda energia si te va relaxa. Alege masajul perfect si relaxeaza-te pe masura stresului tau. Sector 6. (0764.555.813

222. La mine sau la tine Blonda, 30 de ani

21 de ani, 1,70m, 51 kg, ofer masaj de relaxare si tonifiere. Pozele sunt reale 100%. 200 L; (0799.237.123

276. Maseuza cu atestat efectuez masaj

255. Masaj de relaxare si stare de bine iti

noua in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei aproape de Obor, 60 L; (0744.876.225

223. La mine, Dristor Buna, te astept la

formista si pasionala. Te astept sa ne cunoastem in cadrul unei sedinte de masaj de relaxare. Mai multe detalii pot fi discutate la telefon. Program 10 - 20, 400 L; (0726.823.376

ofer masaj total de relaxare, locatie decenta, curata si discreta. Zona Timpuri Noi, bd. Mircea Voda 100 L; (0733.261.615

casatorit ofer masaj de relaxare doamnelor care vor sa iasa din rutina zilnica si vor sa isi acorde cateva momente de relaxare, discretia si igiena sunt cuvintele ce ma caracterizeaza; 100 L; addr1986@yahoo.com

ofer momente unice domnilor interesati, masaj, poze reale, mai multe detalii la telefon, 100 L; (0720.522.833 Danablonda85@gmail.com

obosita si nu are cine sa iti faca un masaj suna-ma sa imbinam utilul cu placutul sigur nu vei regreta, (0762.421.142/ 0762.421.142

290. Matura stilata Claudia, 40 ani, min-

iona dar cu forme, iti pot oferi masaj de relaxare si nu numai. Poze reale 100%, locatie discreta, detalii la tel. Garantez revenirea, 150 L; (0763.259.242

291. Matura, inalta, supla, ofer masaj de

relaxare domnilor care stiu sa aprecieze calitatea. Discretie, locatie decenta. Zona Splai Unirii, Camera de Comert, bd.Mircea Voda, 50 L; (0726.874.434 292. Mazeuza Faci sport, sala vrei sa

317. Noua in zona, blonda stilata, 30 de

ani, fara fite, fara graba, te astept sa te relaxezi in locatia mea cu un masaj de relaxare, cervical,body masaj, mai multe detalii la tel, zona centrala; 80 L; (0747.343.031

296. Militari, Cora, 30 de ani, 56 kg, 1.68 m. Am poze reale, ofer masaj de cea mai buna calitate, te astept. Pt. mai multe detalii contacteaza-ma, este loc de parcare, 100 L; (0758.668.672 297. Militari, McDonalds, Virtutii, acasa

321. Oferta deosebita pt un domn special si manierat, daca nu te grabesti si vrei un masaj mai aparte, intr-un cadru placut si discret, apeleaza cu incredere la mine. Astept un domn civilizat, bine crescut, minim 30 de ani, preferabil casatorit, (0758.850.507 322. Paula, matura si discreta, 31 ani ofer diferite tipuri de masaj domnilor manierati numai la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate. Berceni (Secuilor). 60 L; (0766.450.104 323. Pensia poate fi antecalculata,

calculata si recalculata, umblam dupa adeverinte, grupa, vechime, sporuri; (021.642.50.82/ 0740.005.644 324. Piata Progresu, doamna 55 de ani,

ofer masaj de relaxare persoanelor de varsta apropiata; (0730.515.750

325. Poze reale. Te astept in locatia mea

reala, garantez revenirea, 80 L; (0764.418.844

327. Promotie masaj cupluri Noblesse

Unic, o experienta super. Masajul la cuplu. Salon Noblesse Unic in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Promo valabil sambata intre orele 12-23. 250 L; (0727.148.861 www.private-massage.ro 328. Reala D-ra draguta, reala, doar pt tine, 20 ani blonda, te astept la un masaj profesional. Convinge-te singur, 80 L; (0734.821.220 329. Reala, 20 de ani, ofer masaj de relaxare de cea mai buna calitate. Nu ezita sa ma suni, 50 L; (0732.448.560 330. Reala, noua in zona. Poze reale. Bruneta 21 de ani. Masaj relaxant fara graba. Locatie centrala vis-a-vis de spitalul Coltea, call me, 60 L; (0736.085.739

298. Militari, Sir ofer masaj de relaxare domnilor, locuiesc singurica intr-o garsoniera, maxima discretie si igiena, program 8:30 la 17:30, 100 L; (0758.668.672

332. Rebeca, ofer masaj de relaxare dlor maturi peste 30 ani. Discretie maxima, zona Pantelimon. 60 L; (0734.760.240

299. Militari, Virtutii, tanara, 32 de ani, 1.69 m, 54 kg, sociabila, te astept la mine pt. masaj de relaxare, pozele imi apartin, contacteaza-ma 100 L; (0758.940.431

de neuitat noua pe site, poze reale, te astept cu drag. Mai multe detali la telefon, Rebeka, 100 L; (0742.760.200 Mondina12@yahoo.com

300. Militari, Virtutii, noua in zona

334. Rebeka, Drumul Taberei, Billa,

333. Rebeka te astept pentru un masaj

Andreea, tanara 29 de ani, satena, 1,62 m, 49 kg, sociabila, te astept la mine pt. masaj de relaxare, pozele imi apartin, contacteaza-ma pt. mai multe detalii, 100 L; (0758.668.672

bruneta 28 ani, ofer domnilor generosi si educati, in locatia mea, masaj de relaxare si terapeutic. Igiena, discretie si intimitate. Mai multe detalii la tel.; (0701.024.146/ 0701.027.297

301. Mirela masaj de relaxare. Esti stre-

335. Reflexogen reflexoterapie talpa &

303. Mirela, diploma de cosmeticiana profesionista, ofer servicii de cosmetica si masaj general, mai multe detalii la telefon. Drumul Taberei, prog 10:00-20:00, 50L 30min/ 100h; 50 L; (0745.028.362 304. Mirela, masaj de relaxare. Esti stre-

sat, obosit si inecat in rutina zilnica. Te invit intr-un ambient placut. Detalii suplimentare la telefon. Titan, Trapezului, 60 L; (0736.549.922

305. Mirela, 28 ani Esti satul de poze false? Eu sunt alegerea ta. Calitatea este cuvantul ce ma defineste. Scopul meu este placerea si satisfactia ta. Detalii suplimentare la tel. Titan Trapezului, 60 L; (0736.549.922

344. ROXY, Dr. Taberei, ofer masaj terapeutic, masaj de relaxare si intretinere corporala, detalii la telefon, zona Drumul Taberei, 100 L; (0767.821.102 345. Sara domnisoara frumoasa, poze reale, varsta 22 ani, te astept in compania mea pentru diverse tipuri de masaj. Daca cauti relaxare o vei gasi in compania mea. Contacteaza-ma si sigur nu vei regreta, 200 L; (0762.934.370 346. Servicii sablare profesionale Prestam servicii de sablare cu grit si sticla pentru piese- suprafete fier, aluminiu, cupru, lemn, caramida. ?Tarifele se stabilesc in functie de gritul consumat.Detalii suplimentare pe www.tekko.ro (0749.064.848 347. Simona Lasa-te purtat intr-o calatorie de rasfat si traieste o experienta unica ce inseamna placere. Detalii suplimentare la tel. Titan Trapezului, 60 L; (0732.721.047 348. Simona, 30 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Kaufland Obor. Mai multe detalii la tel. Poze reale, 70 L; (0748.944.812 349. Simona, 39 de ani, masaj de relaxare. Esti stresat, obosit si inecat in rutina zilnica. Te invit intr-un ambient placut. Detalii suplimentare la telefon. Titan, Trapezului, 60 L; (0732.721.047 350. Simona, matura Doamna 40 ani, 52

kg te astept in locatia mea pentru a te destinde cu un masaj cervical masaj de relaxare. Detalii la tel. Zona sector 1, 70 L; (0760.426.279

351. Sonya calma si cu bun simt, cu experienta in arta masajului te invit intr-un ambient placut si discret pentru a-ti oferi un masaj de relaxare la domiciliul meu Piata Veteranilor Militari sector 6 50 L; (0733.566.342 352. Sonya Un masaj de relaxare facut

354. Soryna 30 ani, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor 60 L; (0758.158.334

un ambient placut si discret 50 L; (0732.874.663

331. Reala. Poze reale. Noua in domeniu. Locatie centrala si curata. Servicii de masaj de cea mai buna calitate. 70 L; (0731.602.173

302. Mirela, cosmeticiana profesionista, ofer servicii de cosmetica si masaj general, mai multe detalii la telefon. Drumul Taberei, prog 10:00-20:00, 60L 30min/ 100h, 50 L; (0745.028.362

de mine o domnisoara simpla, curata draguta, manierata si cel mai important 100% reala. Iti pot oferi servicii de masaj de relaxare si body masaj in compania mea 250 L; (0736.179.951

320. Ofer masaj general de relaxare intr-

la mine, tanara, 1,69 m, 54 kg, sociabila, te astept la mine pt. masaj de relaxare, pozele imi apartin, contacteaza-ma pt. mai multe detalii, 100 L; (0758.668.672

sat, obosit si inecat in rutina zilnica. Te invit intr-un ambient placut. Detalii suplimentare la telefon. Titan, Trapezului, 60 L; (0736.549.922

343. Roxy, alege sa te simti bine alaturi

353. Sophie, 25 ani, 1.60 m si 48 kg. Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. 200 L; (0725.458.291

326. Poze reale, Titan Alina, 28 de ani

54 kg, sociabila, te astept la mine pt. masaj de relaxare, pozele imi apartin, contacteaza-ma pt mai multe detalii, 100 L; (0758.668.672

342. Roxana 35 de ani, maseuza matura, cu forme plinute dar cu o experienta de nereprosat in arta masajului. Titan Auchan, 60 L; (0729.532.057

319. Obor, roscata, Obor, Calea Mosilor, te invit in compania mea sa imbinam utilul cu placutul, fara graba, discretie si igiena cer/ofer, relaxare,masaj terapeutic, 100 L; (0732.834.936

293. Meriti masaj de calitate la noi sau la

295. Militari, tanara, 32 de ani, 1.69 m,

341. Roscata, esti obosit dupa o zi de munca sau doar vrei sa te relaxezi, atunci te astept in locatia mea sa iti ofer un masaj de relaxare de neuitat. Locatia in Militari. 60 L; (0733.579.243

de o bruneta eleganta si cu bun simt iti alunga stresul si te face sa uiti de rutina zilnica. Te astept sa ne cunoastem intr-un ambient placut si discret. Unirii, Zepter, 100 L; (0720.716.956

pt. un masaj de relaxare totala, despre mine 1,69, 50 kg, bust generos, natural. Locatie discreta, curata, singura, fara colega care sa te deranjeze. Despre detalii, suna-ma, 50 L; (0761.979.124

294. Militari Residence, tanara si rafinata te astept in locatia mea sa-ti ofer masaj de relaxare si terapeutic, poze reale, 200 L; (0724.604.731

masaj de relaxare pe tot corpul domnilor generosi in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon, 60 L; (0734.195.421

318. Noua in zona, bruneta 27 ani fara fite te astept in locatia mea sa te relaxezi cu un masaj cervical masaj de relaxare si altele. Detalii la tel. sector 1; 80 L; (0721.265.345

scapi de stres, oboseala, dureri musculare Te astept la o sedinta de masaj cu uleiuri speciale pe masa de masaj. Ofer igiena si seriozitate, (0765.607.030 hotel, domnilor care se respecta si care stiu sa aprecieze calitatea. Oferte jacuzzi, oferte hotel, petreceri, free bar, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com www.sweettouch.ro

340. Roscata matura Noua in zona ofer

355. Spa, jacuzzi, sauna, masaj thai, super-terapii. Rejuveneaza-te cu un pachet SPA, 120 min. la Noblesse Unic Masaj & Spa din str. Leonida nr. 8, in centru. Free drinks. Fotografii reale pe site. Masaj relaxare, body si oriental, 360 L; (0727.148.861 356. Speak English, real photo, pozele reale 100%, Buna, sunt Alee, te-ai saturat de poze false? Vino la mine sa-ti ofer un masaj de relaxare intr-un cadru intim si curat pt. a te relaxa. Fara graba, te vei simnti ca la tine acasa, 100 L; (0731.842.049/ 0731.842.049 357. Sunt noua in zona Dristor ofer masaj

de relaxare la domiciliul meu discre?ie seriozitate poze reale 30 ani Dristor, 50 L; (0769.183.062

358. Tanara, 34 de ani, experienta, ates-

tat, ofer masaj de relaxare profesional, masaj lombar, cervical, capilar, terapeutic, masajul de face pe masa de masaj, locatie centrala, foto reale din locatie, 100 L; (0732.937.889 359. Tanya, bruneta, 30 de ani, ofer masaj de relaxare doar la domiciliul meu, igiena maxima. Mai multe detalii la telefon, zona Kaufland Obor, 70 L; (0734.404.714 360. Tapiter, tamplar, refac total nou cap-coada canapele, coltare fixe/ extensibile, huse, perne, canapele piele imitatie piele; (0731.286.512 361. Therapia-masaj pentru sanatate, masaj terapeutic relaxare, reflexoterapie, drenaj limfatic cu anticeluluitic, masaj capilar si facial. Durata sedintei 30-120 min. Program L-V 10-20.30. Toate terapiile se efectueaza pe masa de masaj; 150 L; (0752.905.239 362. Tina, 42 de ani, doamna matura, discreta si rabdatoare iti ofer masaj de relaxare, discretie si igiena, zona sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0721.980.503 363. Tina, la tine sau la hotel new, masaj

de relaxare, draguta, manierata, rog seriozitate, pozele imi apartin, mai multe detalii la tel., 200 L; (0766.275.713

364. Tineretului, Cantemir, masaj de relaxare la 50 de lei cu doua doamne dragute, mai multe detalii la telefon, Sincai, Tineretului, Cantemir, apropiere Unirii, detalii la telefon. 50 L; (0733.148.959 365. Titan, blonda, ofer masaj de relaxare domnilor manierati intr-o locatie discreta. Cer si ofer seriozitate. 70 L; (0799.182.770 366. Titan, metrou, vino sa te relaxezi

intr-un ambient placut, ofer masaj de relaxare, detalii la telefon, 70 L; (0785.039.887

367. Unirii, tanara, frumusica, te invit in

locatia mea intr-un ambient placut sa ne cunoastem. Te astept; (0729.615.906 badboss94@yahoo.com

368. Unirii, Centru Vechi Buna sunt Roxi

palma barbat, tehnician-maseur. Execut reflexoterapie, se lucreaza in talpa & palma, sedinta dureaza 45 minute si costa 70 de lei. Prg: l-s 08:00 22:00. Tel: 70 L; (0769.520.731

am 19 ani, te astept in locatia mea pentru a te rasfata cu un masaj de relaxare intrun ambient placut si intim.Poze % reale, pentru mai multe detalii nu ezita sa ma contactezi, 60 L; (0764.900.113 ancutzadragusin @gmail.com

336. Refresh autentic masaj shiatsu (acupunctura fara ace) pe meridiane energetice, chackre. Inlatura oboseala, elimina toxinele. Info nutritionale, consultanta psihologica (bulimie, anorexie, depresii). Tratamente faciale. L-D. (0734.260.775

369. Virtutii Militari, ofer masaj de relaxare domnilor care vor sa iasa din monotonia zilnica, locuiesc singurica intr-o garsoniera, maxima discretie si igiena, program 8:30 la 19.30, 100 L; (0758.668.672

337. Relaxare, discretie, singura doamna draguta rabdatoare si tandra cu experienta ofer masaj de relaxare d-lor educati si manierati. Sigur vei reveni. Detalii la telefon. Militari 50 L; (0736.254.283

370. Viviana 24 ani, noua in zona, te astept la un masaj de relaxare al trupului si sufletului intr-o locatie discreta si curata. Unirii, 100 L; (0743.610.899

338. Relaxare, discretie, singura, A.C.,

doamna matura, 35 ani, iti ofer masaj reconfortant sau tonifiant, personalizat dupa preferinte, si alte surprize placute, discretie, singura. Detalii la telefon, 180 L; (0726.925.608

339. Riana, doamna ofer masaj de relaxare intr un cadru discret si intim. Pentru mai multe detalii suna-ma la tel. (0730.228.089 Dilalah2001@yahoo.com

371. Vopsitorie Haine din piele, cojoace, blugi decolorat (patati, schimbam culoarea), incaltaminte piele/ piele intoarsa. Mai multe detalii pe www.vopsitorie.eu (021.334.54.33/ 0771.029.176 372. Yasmina, bruneta reala, selectiva, 28 de ani, ofer diverse tipuri de masaj corporal intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0799.396.558

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

22 septembrie 2017

anuntul.ro

9

4

LOCURI DE MUNCÅ 70. Agent vanzari (inchiriere/ vanzare copiatoare) Cautam persoana dinamica, sociabila, cu bune abilitati de comunicare scrisa si orala in lb. romana si engleza, cunostinte MS Office, experienta in vanzari copiatoare/ birotica/ consumabile; (0744.484.677 carmen.staiu@copyprint.ro 71. Agent vanzari anvelope pentru firma

Oferte full time

cu traditie in importul si distributia anvelopelor, cu experienta in domeniu, studii medii si permis de conducere auto. Oferim pachet salarial motivant. 1.900 L; (0722.257.944 cristian@delta-grup.ro

¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så acorde tuturor ¿ansa de a participa la ocuparea unui post, indiferent de: raså, etnie, na¡ionalitate, limbå, religie, convingeri, categorie socialå, categorie defavorizatå, vîrstå, sex,orientare sexualå, cf. Legii 48/2002

72. Agent vanzari bilete de avion si auto-

car, agentia de turism Sebastian Touring,cu 15 ani de experianta in domeniu,angajeaza urgent agent de turism cu experianta in vanzarea biletelor de avion si autocar.Oferim salariu net de 1400 lei + comision; (0765.434.709 swat_seb@yahoo.co.uk

1. Abatorul Peris cauta un stivuitorist serios, responsabil si atent la detalii. Oferim salariu motivant, contract de munca, transport sau cazare. Detalii la; (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 2. Absolvent Baieti sau fete pentru video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare, 5.000 L; (0760.096.860 angajari@essencestudios.ro 3. Absolvent Facultatea Transporturi

Auto pentru societate de distributie din Bucuresti cu sediul in Bucuresti, bdul. Aerogarii nr. 33, complex Aviatiei, etaj 2, nu se este necesar sa aiba experienta. (021.232.46.28/ 021.232.71.29 tanase.i.corneliu@gmail.com

73. Agent vanzari contractari automate cafea Societate cu 17 ani vechime in domeniu angajeaza reprezentati vanzari si contractari instalare automate cafea & snack food.Salariu fix plus bonusuri de performanta, auto si tel firma, 3.000 L; (0758.110.000 tonomatuldecafea@gmail.com 74. Agent vanzari magazin 1 Minute cu

24. After school angajaza bucatareasa.

After &before school zona Timpuri NoiMarasesti angajeaza bucatar calificat. Relatii la tel. Puteti trimite CV la daniela.birdea@gmail.com sau arseniealina@yahoo.com. (0722.841.687/ 0722.209.437 arseniealina@yahoo.com.

inte online, lb. engleza nivel mediu, 60% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare 4.500 L; (0763.707.076/ 0731.922.166 videoconferinte@yahoo.ro

25. AGENT asigurari. Broker asigurari angajeaza agent asigurari, doamna, pentru emiterea politelor de asigurare si consilierea clientilor pentru locatia din Auchan Titan. Se ofera salariu fix+comision. (0769.265.880 orizontbucuresti@gmail.com

5. Absolvent, baieti sau fete pentru

26. AGENT interventie cu permis catego-

4. Absolvent, baieti pentru video-confer-

video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare. 5.000 L; (0760.096.860/ 0763.707.076 angajari@essencestudios.ro 6. Absolventi Baieti sau fete pentru video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare, 5.000 L; (0760.096.860 angajari@essencestudios.ro 7. Absolventi baieti sau fete pentru video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare. 5.000 L; (0760.096.860/ 0763.707.076 angajari@essencestudios.ro 8. Absolventi, sudori, lacatusi, slefuitori,

sofer marfa, Valmix Steel firma producatoare de utilaje in industria alimentara angajeaza absolventi cu sau fara experienta pentru: sudor, lacatus, slefuitor, sofer achizitii. (0752.090.192 daniela.stefan@valmix.ro 9. Activitate care genereaza venituri suplimentar, salariati, pensionari, castiguri progresive+ pensie 500 USD, Trandafir; (0745.234.173 10. Admin, fete sau baieti, cunostinte de

limba engleza la nivel avansat, experienta in domeniu ca model ori admin, abilitati de a lucra in echipa, se lucreaza in ture. Salariu motivant plus bonus. 1.500 L; (0769.835.569 angajari@essencestudios.ro 11. Administratia Fondului Imobiliar organizeaza concurs pe 18.10.2017 pentru ocuparea posturilor vacante contractuale: consilier juridic-studii superioare juridice, 1-3 ani vechime pe functii de nivel superior juridice - 3 posturi; inspector specialitate - studii superioare economice 3 ani vechime pe functii de nivel superior 1 post; referent-studii medii, minim 5 ani vechime pe functii de nivel mediu- 2 posturi din care 1 post 5 ani vechime in contabilitate. Relatii la telefon 021.315.68.40, int. 69 sau la sediul institutiei din Bd. Regina Elisabeta nr. 16, sector 3. 12. Administrativ, sofer, categoria B (cat. C optional), experienta pe un post similar 13. Administrator casier, spalatorie auto cu experienta, zona Titan, salariu atractiv, carte de munca+ o masa pe zi. 2.250 L; (0724.370.496 14. Administrator logistica, firma Alpin57Lux cauta candidati la punctul de lucru din Bucuresti pentru postul de administrator logistica (0756.032.010 15. Administrator tehnic care sa indeplineasca si functia de casier pentru firma Scomet administrare imobile. Conditii obligatorii: permis, masina. Program 13.00-21.00, 2.200 L; (021.336.77.44/ 0372.979.797 16. Administrator, casier, spalatorie auto cu experienta, zona Titan, salariu atractiv, carte de munca+ o masa pe zi. 2.250 L; (0721.720.751 17. ADP 4 angajeaza dulgheri calificati cu

cazier fara inscrisuri. Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1;

18. ADP 4 angajeaza fierari betonisti cali-

ficati cu cazier fara inscrisuri. Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1;

19. ADP 4 angajeaza lacatusi mecanici calificati cu cazier fara inscrisuri. Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1; 20. ADP 4 angajeaza pavatori calificati cu

cazier fara inscrisuri. Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1;

21. ADP 4 angajeaza pietrari calificati cu

cazier fara inscrisuri. Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1;

22. ADP 4 angajeaza zugravi calificati cu

cazier fara inscrisuri. Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1;

23. AEK Security Division angajeaza agenti de securitate, servanti pompieri, receptioniste, dispeceri. Scolarizarea gratuita. Salariu peste medie, plata ore suplimentare, bonusuri, servicii medicale gratuite. Relatii tel./ e-mail: (021.335.05.05/ 0760.411.281 recrutare@aeksecurity.ro

ria B, experienta si atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

42. Agent de securitate pentru restaurant

Ruby Tuesday, pentru informatii sunati la nr. de telefon din anunt intre orele 9.0017.00 de L-V (0741.277.755/ 021.346.56.00 info@ruby.ro 43. Agent de securitate fara atestat sau

cu atestat si minima experienta in paza, pentru obiective usoare, in Bucuresti si apropiere. Conditii de selectie, minime. Angajare imediata. (0759.056.795

44. Agent de securitate, femei, pt. Fox, fabrica de mezeluri.1.450 lei brut, spor de noapte, tichete de masa, masa calda gratuita,bonusuri. Durata nedeterminata. Program 12/24 -12/48. Sector 4. Contactatine intre 9-17, L-V; (0726.718.768 45. Agent de securitate, firma de paza

acces cu atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

angajeaza agenti pentru cei cu atestat prima de angajare 300 Lei, pentru cei fara atestat posibilitatea de a a face cursul interviu str. Ghita Hagi nr. 71, tel., (0742.104.912/ 0723.290.222 contact@bluecorp.ro

28. Agent curatenie Societate comerciala angajeaza personal pentru echipa de interventie. Oferim salariu motivant, program flexibil. Relatii la telefon; (0751.051.246/ 0751.051.246 hr@handy-man.ro

46. Agent de vanzari pt showroom tamplarie pvc se ofera salariu fix plus comision, carte de munca, conditii avantajoase de lucru, cu sau fara permis categoria B; 2.000 L; (0733.747.775/ 0766.222.953 termopan_gealan@yahoo.com

27. AGENT paza si ordine, agent control

57. Agent paza barbat, societate cu sediul in sectorul 6, angajeaza agent de paza cu sau fara experienta pentru paza proprie, se lucreaza 1 noapte la trei zile de la 19 - 07, tichete de masa, contract de munca, salariu net; 1.100 L; (0732.672.654 58. agent paza cu sau fara atestat, 1.065

L in mana fara intarzieri. Obiective: ADPP sector 1, RAPPS, carte de munca pe perioada nedeterminata, 1.065 L; (0758.111.018/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro 59. Agent paza pentru obiectiv (la

Podul Constanta), salariu bun, bonuri de masa, contract de munca; (021.324.85.28/ 0743.884.579

60. Agent paza, Euro Guard Security angajeaza agenti paza cu experienta si atestat, pentru magazine jucarii, situate in Vulcan Mall, Mega - Mall, depozit Militari, salariu 1100 Lei net (0727.083.007/ 0786.447.447

program de 6 ore/zi sau 8 ore/zi, lunivineri, situat intr-un business center din zona Metrou Pipera. Beneficii: salariu 1500 lei, 1.500 L; (0761.410.008 Adriana.panait@yahoo.com 75. Agent vanzari materiale electrice LC

Electric angajeaza agent de vanzari, Bucuresti. Cerinte cunostinte minime in vanzari electrice, permis de conducere cat. B, operare pc. Beneficii: salariu, comision, masina. Relatii tel. (0746.586.764 office@LC-electric.ro 76. Agent vanzari showroom parchet si usi, zona Obor. Activitate vanzare parchet si usi de interior atat in showroom cat si pe teren, zona Bucuresti, Ilfov. (0740.229.920/ 0740.229.920 bogdanconstantinescu25@gmail.com 77. Agent vanzari zona Bucuresti-Ilfov,

firma distributie detergenti-cosmetice angajeaza agenti vanzari pt. BucurestiIlfov. Experienta de minim 1 an intr-un post similar, permis cat.B. Pachet salarial motivant: conditii de lucru deosebite; (0372.738.273/ 021.330.56.87 78. Agent vanzari, cu carnet, categoria B

de minim 1-2 ani de zile, urgent, sociabildorinta de invatare, minim 12 clase, (preferabil cu facultate) 1.400 L; (0799.991.122/ +40721922152 alin_gebescu@yahoo.com

29. Agent curatenie, firma curatenie angajeaza agent curatenie pentru locatie fixa din zonele: Berceni, Balotesti si Otopeni. Oferim salariu motivant. Relatii la telefon (0751.051.955

90. Agenti curatenie hypermarket Colentina - zona Colentina, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0748.292.030 91. Agenti curatenie hypermarket Colos-

seum - zona Chitila, contract de munca, tichete de masa, plata ore suplimentare; (0735.327.870 92. Agenti curatenie hypermarket Park

Lake - zona Dristor, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0720.114.630

zona Unirea, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0720.114.630

95. Agenti curatenie pentru prestarea serviciilor in camine si facultati. Salariu motivant. (0743.251.657

Agenti curatenie pentru sedii banci, cladiri birouri si mall-uri, full time, part time, tura de noapte, Bucuresti (0733.733.178/ 021.326.79.79 96.

31. Agent curatenie, echipa mobila salariu atractiv de la 1400 Lei pana la 2000 Lei in functie de disponibilitatea dvs. Part time 4 ore 700 Lei salariu Echipa mobila agent curatenie 1400 Lei Echipa mobila abonamente 1800-2000 1.400 L; (0728.464.757 office@mavim.ro

97. Agenti curatenie santier hypermarket

Militari, contract de munca, salariu 2.000 lei net, plata ore suplimentare; (0758.284.528

32. Agent curatenie. Firma din domeniul curateniei angajeaza operatori de curatenie: program 8 ore, salariul motivant, bonuri de masa, alte bonusuri; (0731.321.700

98. Agenti curatenie hipermarket Vulcan,

contract de munca, plata ore suplimentare; (0754.590.242

99. Agenti curatenie si sef tura angajam,

33. Agent DDD Societate comerciala angajeaza operator dezinsectie, deratizare dezinfectie cu permis de conducere Detalii la tel.; (0751.051.955 hr@handyman.ro

salariu peste medie, platit la timp, bonuri de masa+ plata orelor suplimentare. Informatii la telefon de luni pana vineri intre orele 9:00-18:00; (021.335.00.11/ 0784.290.182

34. Agent de curatenie cu experienta, responsabil, dinamic, profesionist, rezistent la stres. Oferim contract de munca, orele suplimentare platite, un loc de munca sigur. Hai in echipa noastra; (0751.049.869 recrutare@handy-man.ro

100. Agenti curatenie si sef tura angajam, salariu peste medie, platit la timp, bonuri de masa+ plata orelor suplimentare. Informatii la telefon de luni pana vineri intre orele 9:00-18:00; (021.335.00.11/ 0784.290.182

35. Agent de curatenie cu permis de conducere cat. B pentru firma de curatenie. Posesor permis categoria B - experienta de minimum 2 ani. Persoana serioasa, muncitoare si responsabila (0745.526.682 echipadecuratenie@gmail.com

101. Agenti curatenie, menajere, club sportiv in zona Baneasa angajeaza agenti de curatenie, program in ture de 8 ore/zi, asiguram transport de la metrou pana la locatie, pachet salarial atractiv. (0744.332.072 florina.saru@stejariicountryclub.ro

36. Agent de curatenie, personal pentru

102. Agenti de curatenie femei si barbati,

curatenie de intretinere birouri, tura de noapte, program de 8 ore, langa hotel Intercontinental. Oferim contract de munca, spor de noapte si tichete de masa; (0723.609.832/ 0374.034.370 contact@winscope.ro

37. Agent de interventie, agent de paza, sofer salariul este de 1.800 de lei net, nr. de telefon permis categoria B minim un an obligatoriu pentru agentii de interventie, 1.800 L; (0737.211.772/ 0737.211.772 office@bronic.ro 38. Agent de paza fabrica ate, cladire

birouri, ambasada, depozit logistica, restaurant in zonele Unirii-Hanul lui Manuc, Titan, Salajan, Eroilor, Militari, program 24/48h, 12/36h, 12h, l-v ziua, salariul 1.500 lei net, 1.500 L; (0769.075.995/ 021.311.35.13 angajari@carpatguard.ro 39. Agent de paza post fix si interior, Bucuresti. Program in ture, salariu motivant. Avantaj: atestat agent paza. Asiguram echipament gratuit. Trimite CV la adresa: 1.500 L; (0756.120.979 hr@icarustel.com

Agent de paza femeie, cu sau fara experienta pentru sediul firmei din sectorul 6, se asigura contract de munca, tichete de masa, decontare transport in Bucuresti, salariu si o masa calda, 1.150 L; (0732.672.654 40.

41. Agent de securitate firma de paza

angajeaza agenti pentru obiective in Bucuresti. Interviu in str. Hagi Ghita nr 71 sector 1. Bul Ion Mihalache autobuz 300, 282; 205 statia Maresal Averescu telefon intre orele 08-14; (0732.610.630/ 0723.290.222 contact@bluecorp.ro

Angajam urgent pentru firma STRATUM ENCLOSURES SRL Bucuresti

MONTATOR SUBANSAMBLE

pentru zona Berceni, prpgram 8 ore; (0724.036.346

103. Agenti de curatenie pentru firma de

curatenie, zona Fundeni-Dobroesti. (0731.459.999

104. Agenti de curatenie pentru hypermarket din zona Berceni, program 8 ore, contract de munca, conditii avantajoase; (0758.044.134 47. Agent de vanzari, agent imobiliar firma de dezvoltare imobiliare, cartier rezidential zona Pantelimon, angajam asistent vanzari imobile noi in cadrul ansamblului. Se cere seriozitate. Se ofera pachet salarial motivant. (0735.597.654/ 0735.597.654 office@ristconstruct.ro

61. Agent paza, firma paza angajam agenti securitate cu atestat din Bucuresti si zonele limitrofe. Salariu 1.300 Ron net. Pentru detalii sunati la telefon. Interviu: luni-vineri 08.00-15.30 (0770.456.278/ 0757.027.025

48. Agent imobiliar Agentie imobiliara sector 6 angajam agenti cu sau fara experienta pentru perioada nedeterminata, program flexibil, castiguri substantiale. Birou, telefon, laptop, baza de date, 1.000 {; (0762.039.796 violetaimob@gmail.com

62. Agent paza, securitate, societate de paza si protectie angajeaza Agenti de paza /securitate pentru obiective aflate in Bucuresti Zona 1 Gara de Nord, zona 2 Soseaua Chitilei, zona 3 Fundeni, salariu platit la timp; (0751.143.961

49. Agent imobiliar cu sau fara experien-

ta, ne marim echipa. Colectiv tanar, dinamic angajam agenti imobiliari cu sau fara experienta, comision 50%. Sediu,zona Universitate,langa metrou. Se ofera telefon, decontare transport, anunturi, laptop; 1 L; (0726.360.406 max.residance.office@gmail.com

50. Agent imobiliar intern pentru dezvoltator imobiliar, cu experienta, se ofera carte de munca, salariu atractiv+bonusuri. CV la mail. Telefon: (0722.698.621 mihaela.dinculescu@sirgrup.ro 51. Agent imobiliar, agentia imobiliara

Tecnocasa angajeaza agenti imobiliari cu sau fara experienta. Salariu fix + comision (0745.653.435 bcof1@tecnocasa.com.ro 52. Agent imobiliar, cu sau fara experien-

avantajoase, program flexibil; (0729.308.275

Agent securitate angajam agent securitate cu atestat, pentru scoli si licee in sect.3, Bucuresti. Contract durata nedeterminata. Tel. (0738.004.849 64.

65. Agent securitate angajam pentru un

important hotel de 5 stele din Bucuresti.Locatie: Calea Victoriei. Program: 3 schimburi. Cerinte: limba engleza la nivel conversational, bune abilitati de relationare. 1.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

de negociere, comunicare si vanzari directe pentru post reprezentant vanzari produse stomatologice. Asiguram contract, abonament transport public, tel.Rog CV pe email. 1.400 L; (0744.422.141 angajari.udp@gmail.com 80. Agent vanzari, deplasari tara, cu masina si carnet, pentru distributie imbracamnte si incaltaminte in orasele din tara. Salariu plus comision. (0721.721.490 diana.persunaru@yahoo.com 81. Agent, operator serviciu clienti, call center pentru societate de plasare forta de munca in strainatate, personal pentru departamentul call-center/serviciu clienti, preluare apeluri.Program de lucru fulltime. (0727.581.999 europa.work@yahoo.com 82. Agent/agenta inchirieri auto, firma

profil rent-a-car angajeaza agent/agenta inchirieri auto, limba engleza permis categoria B, si excel obligatorii; (0765.516.359 eurotopautomobile1@gmail.com 83. Agenti securitate, STOV Secu-

rity angajeaza. Cerinte: atestat paza, domiciliul in Bucuresti, Ilfov, program 12/ 24 cu 12/48, tarif 11,7 lei brut/ ora, conditii optime de lucru; (021.317.42.76/ 0720.133.112

ta, echipa tanara, mediu de lucru placut, cunostinte PC minime, castiguri semnificative, vanzari/ inchirieri zona Universitate, castiguri de minim 2500 lei lunar. 2.500 L; (0725.472.839 rbrtoffice@gmail.com

66. Agent securitate pt. locatie Auchan Drumul Taberei cu atestat-paza, program lucru 8 ore/ schimb - 2 schimburi. Salariu fix, tichete masa, prima vacanta, prime; (0374.409.880 arogojina@auchan.ro auchan.ro

53. Agent imobiliar, cu sau fara experien-

67. Agent securitate, Bronec angajeaza

85. Agenti cu atestat Firma securitate angajeaza agenti cu atestat din Bucuresti; (021.336.69.96/ 0758.110.701

54. Agent imobiliar. Agentie imobiliara

urgent agenti de securitate, femei si barbati cu domiciliul in Bucuresti, cu sau fara atestat pentru sedii de birouri si punct control acces. Adresa: Str. Mesterul Manole nr. 1, bl.D17 (021.323.54.69 bronec@bronec.ro www.bronec.ro

86. Agenti curatenie angajam pentru sedii birouri zona Aurel Vlaicu si Universitate si pentru spatiu depozit zona Autogara Pacii. Salariu motivant si tichete de masa, orele suplimentare se platesc separat; (0751.113.011

68. Agent securitate, societate de paza angajeaza urgent agent securitate pentru spatiu comercial zona ultracentrala. Salariu minim net 2.000 lei. Posturi limitate. Urgent. 2.000 L; (0762.217.697 stancovici@teamguard.ro

87. Agenti curatenie angajam pentru sediu birouri banca B-dul Ion Mihalache, sector 1. Salariul include tichete de masa si abonament transport. Orele suplimentare se platesc separat. Relatii la: (0742.014.548

69. Agent vanzari pentru societate com-

88. Agenti curatenie baieti si fete, program 8 ore/part time, seara, pentru birouri si spatii comerciale, salariu motivant, transport asigurat.Tel. (0723.395.147

ta, mediu de lucru placut, cunostinte PC minime, posibilitate avansare, vanzari/inchirieri, castiguri de minim 2.000 lei pe luna; (0725.472.839 Rbrtoffice@gmail.com

(barbati si femei)

sediu Unirii si Sala Palatului angajeaza agent imobiliar, conditii foarte avantajoase; (0799.059.903

Oferim contract pe perioada nedeteminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in doua schimburi: 06:00-14:00/14:00-22:00.

55. Agent inchirieri auto pentru WLC

Relatii la telefon 0729.925.035

63. Agent publicitate angajam, conditii

79. Agent vanzari, persoana cu abilitati

Rent, tineri dornici de munca.Salariu 2000 + bonusuri lunare. 56. Agent paza - femei cu sau fara atestat pentru societate comerciala sector 6, program de lucru 8 ore, salariul 1.100 lei in mana + tichete de masa, relatii la; (0732.672.654

erciala, care vor mai mult decat un loc de munca. Oferim salariu, bonusuri captivante, excursii promovare. Programeazate la un interviu pentru a afla detaliile. (0770.271.940 agtopcompany@yahoo.com

84. Agenti vanzari cu si fara experienta pentru promovare de produse editoriale, rugam seriozitate; (0733.380.388

ritate incinte, agenti control acces, pentru Bucuresti si judetul Ilfov. Oferim conditii avantajoase, program flexibil, transport, salariu atractiv; (0751.101.187

112. Agenti de securitate cu atestat. Pentru cei peste 45 de ani 500 lei prima de angajare. Plata ore suplimentare si de noapte.Detalii la tel: 1.450 L; (0771.636.821/ 0770.131.872 bogdan@akylesecurity.ro 113. Agenti de securitate cu sau fara

atestat, salarii avantajoase (0762.795.017 Ionut.naftaila@yahoo.com

93. Agenti curatenie hypermarket Unirii -

94. Agenti curatenie hypermarket Vulcan, contract de munca, plata ore suplimentare; (0754.590.242

30. Agent curatenie, firma de curatenie angajeaza personal pentru curatenie, barbati/ femei, program 8 ore/zi, zona Pantelimon, locatie fixa Mega Mall) urgent, 1300 lei salariu plus contract de munca; 1.300 L; (0743.053.208

111. Agenti de securitate agenti de secu-

105. Agenti de paza cu atestat, salariu

atractiv, Bucuresti . (0730.344.788/ 0768.074.078

106. Agenti de paza pentru depozit logis-

tica, ansamblu rezidential, ambasada, restaurant in zonele Unirii-Hanul lui Manuc, Pantelimon, Pipera, Titan, Militari, Eroilor, program 12/36h, 24/48h, salariul 1.500 lei net, 1.500 L; (0769.075.995/ 0786.410.128 angajari@carpatguard.ro 107. Agenti de paza (femei si bar-

bati) Evo Way Security pentru obiectivul Meda Prod 98 SA, zona Republica. Program lucru: 12-24/ 12-48. Relatii luni-vineri 09:0015:00. CV email; (0752.225.419 office@medaprod.ro 108. Agenti de paza cu sau fara atestat,

Bronec angajeaza agenti securitate cu sau fara atestat pentru obiectivele din Bucuresti. Adresa: str. Mesterul Manole nr. 1, bloc D 17, sc. 1, ap. 12, Int. 12, sector 3, Bucuresti (021.323.54.69 bronec@bronec.ro www.bronec.ro 109. Agenti de paza sector 4, angajam agenti de paza cu atestat pentru paza in zona IMGB, Metrou Dimitrie Leonida. Pentru detalii sunati; (0721.932.532 110. Agenti de securitate (barbati, femei)

in conditiile Legii 333/2003 pt. Bucuresti sectoarele 6 si 2. Oferim salariul de 1300 lei in mana, contract de munca si plata la timp, fara intarzieri, (0751.168.950/ 0736.644.955 orostar_invest@yahoo.com

Agenti de securitate cu si fara atestat, angajam urgent. Posturi de interior. Rugam seriozitate; (0745.754.341/ 0751.279.777

114.

115. Agenti de securitate Firma de secu-

ritate angajeaza urgent agenti de securitate cu experienta pentru punct de lucru zona B-dul Ion Mihalache , str.Turda.Conditii : cunoscator limba engleza siaspect fizic placut. (0756.135.698 116. Agenti de securitate firma paza angajeaza agenti de securitate cu si fara experienta (persoane tinere, serioase, dinamice), pentru Cartier rezidential din Bucuresti, zona Baneasa. Studii medii, engleza nivel conversational.Ofera conditii de lucru avantajoase, seriozitate, salariu 2000 lei. Telefon (021.224.29.69/ 0752.298.571

117. Agenti de securitate pentru obiectiv centru SPA Balotesti, in interior, se ofera echipament sport, salariul la timp pe card, se cauta si se ofera seriozitate. Detalii la telefon sau la sediul firmei; (0786.138.000 Office@dabsecurity.ro 118. Agenti de securitate pentru posturi interior, program 8 ore, salariu motivant, conditii foarte bune de munca, pentru firma de paza; (021.337.44.77/ 0747.221.397 119. Agenti de securitate posturi

de interior, program flexibil, salariu 1.400 Lei /195 h, angajeaza firma SC Olimp Security; (021.337.44.77/ 0747.221.397

120. Agenti de securitate societate de paza angajeaza agenti de securitate cu atestat, pentru obiective in Municipiul Bucuresti. Program luni- vineri. tel: (021.795.41.63/ 0722.669.714 resurseumane@csssecurity.ro 121. Agenti de securitate angajam cu

sau fara atestat, pentru obiective din Bucuresti. (021.335.44.91/ 0723.346.264

122. Agenti de securitate cu atestat pentru obiective in Bucuresti si Ilfov. Asiguram transport, salariul de la 1.300 la 1.800 lei in mana in functie de calificari si aptitudini; (0741.216.013 123. Agenti de securitate, angajam barbati/ pensionari pentru zonele din sectorul 6 si Otopeni; (0731.316.568 124. Agenti de securitate, Civis angajeaza agenti de securitate atestati profesional pentru obiectiv parc fotovoltaic Podari-Dolj, program 12/24 - 12/48, salariu minim net 1.200 Lei, salariu si taxe la zi. Relatii la tel., 1.450 L; (0753.804.064/ 0723.602.909 traian.pirvan@civis.ro 125. Agenti de securitate, fete si baieti cu si fara atestat. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 1.400-1.600 in functie de obiectiv. 1.600 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84 angajare.tg@gmail.com 126. Agenti de securitate, fete si baieti pentru hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti. Cunoasterea limbii engleze la nivel mediu. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com

89. Agenti curatenie birouri, contract de

munca, plata ore suplimentare; (0758.284.528

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


10

22 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 162. Agenti securitate Bragadiru, Domnesti, pentru societate de paza, cu/fara calificare. Contract de munca legal, program flexibil, salariul net 1.4001.600 lei. 1.600 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com 163. Agenti securitate complex reziden-

tial pentru societate. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, salariu 1.400-1.600 lei net. Tel.: 1.600 L; (0762.217.697 stancovici@teamguard.ro 164. Agenti securitate cu sau fara atestat

pentru pentru depozit logistica, ansamblu rezidential, ambasada, restaurant in zonele Unirii-Hanul lui Manuc, Pantelimon, Pipera, Titan, Militari, Eroilor, program 12/36h, 24/48h, salariul 1.500 lei net; 1.500 L; (0786.410.128/ 0769.075.995 angajari@carpatguard.ro 165. Agenti securitate pentru magazine-

127. Agenti de securitate, agenti de interventie, plata salariilor la timp, sarbatori legale platite dublu, prime/ bonusuri, calificare profesionala gratuita, contract de munca integral, stabilitate la locul de munca, servicii medicale gratuite. Pentru posturile de agent de securitate si agent de interventie exista obiective in toate sectoarele din Bucuresti si in zonele limitrofe, BGS Divizia de Securitate. Interviuri: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3 (vis a vis de Targul Auto Vitan). Relatii la telefon: (0749.062.295 128. AGENTI DE VANZARI MARE PUBLICITATE ANGAJEAZA ANUNTUL TELEFONIC. CAUTAM PERSOANE DINAMICE CU EXPERIENTA IN VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO 129. Agenti imobiliari cu experienta in

domeniu. Oferim conditii de exceptie, sediul modern zona Gara de Nord. Intra pe site sa te convingi. Te asteptam la interviu; www.tentantimobiliare.ro (0730.993.333/ 0720.009.999/ 0720.009.999 tentantimobiliare@yahoo.com www.tentantimobiliare.ro 130. Agenti imobiliari cu sau fara experi-

enta, persoane optimiste, dinamice, comunicative, abilitati de vanzare. Se ofera birou individual, laptop, masina, telefon, decontare mijloace de transport, comision substantial din realizari. 800 {; (0725.060.020/ 0737.379.900 express.imobiliare@yahoo.com 131. Agenti imobiliari experienta vanzari/

inchirieri, sediu central, comision 60%, oferim birou propriu, telefon, publicitate agresiva; (0742.730.047/ 0732.717.111

132. Agenti imobiliari Bucuresti, toate sectoarele, Ilfov metrou, carte de munca, cursuri gratuite loco, finantare externa, cu/ fara experienta, publicitate, masina, colectiv deosebit, bonusuri, program flexibil, fara restrictii varsta/ sex, avansat/ incepator, rugam CV; (0755.022.290 office@imobservicecenter.ro www.imobservicecenter.ro 133. Agenti imobiliari cu/fara experienta.

Se asigura pregatire. Daca esti: responsabil, punctual, sociabil si poti prezenta, negocia, convinge, atunci esti binevenit in echipa noastra. Se ofera: salariu fix + comision din incasari, 1.000 {; (0767.833.046 office.dreamhouseimob@gmail.com 134. Agenti Imobiliari Nerva Traian, Tim-

puri Noi cu/fara experienta, se asigura training, cursuri acreditate, bune abilitati de comunicare, organizare, atitudine pozitiva, activitate flexibila, carte munca, telefon+auto serviciu, castiguri substantiale. (0752.010.030/ 021.327.56.59 office@confortcasaimobiliare.ro www.confortcasaimobiliare.ro

AGENTI INTERVENTIE. TORNADO SECURITY ANGAJEAZA AGENTI DE INTERVENTIE PENTRU BUCURESTI SECTOR 6, L-V PROGRAM ZI, EXPERIENTA IN DOMENIU, SALARIU NET 2.200 L; (0725.641.638

144.

145. Agenti paza cu atestat pt. zona

Sos. Giurgiului (Gara Progresul) (0744.555.199

««««««««««««««««««

AGENTI PAZA CU ATESTAT, PENTRU SALA JOCURI (TINERI). OFERIM: TRAINING, TINUTA, PROGRAM FLEXIBIL, CONTRACT DE MUNCA, SALARIU ATRACTIV+ BONUSURI; (0753.383.211 OFFICE_PLANETM@ YAHOO.RO 146.

Bucuresti. Salariu incepand de la 1.800 Lei net, care se plateste la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, prime, servicii medciale gratuite, conditii placute de munca, excursii gratuite munte/ mare, asiguram calificare profesionala gratuita. Interviurile: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3, luni-vineri, 09.0016.00. Mijloace de transport: 124, 202, 223, 135, 123 Auchan Vitan, vis a vis de Targul Auto Vitan. Relatii la tel.: (0749.062.295 166. Agenti securitate Pipera complex rezidential societate de paza angajeaza agenti de securitate pentru complex rezidential in zona Pipera. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu 1.400-1.600 lei net 1.600 L; (0767.800.080/ 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com 167. Agenti securitate scoli Pajura, Damaroaia, Buc.Noi. Societate de paza angajeaza agenti securitate pentru scoli in Bucurestii Noi, Pajura, Damaroaia. Program de lucru flexibil, contract de munca legal. Salariu 1.400 - 1.600 net; 1.600 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84/ 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com 168. Agenti securitate scoli si gradinite.

182. Ajutor autoservire bistro Piata Victo-

riei. Bistro Supapa cauta coleg pentru servirea mancarii din vitrina calda, incasare bani, curatenie sala. L-v, 9-17. Ne dorim un om serios, vesel, politicos, tanar. Bonus la salariu: pranz zilnic. 1.700 L; (0721.212.965 mona.bratescu@supapata.ro

183. Ajutor barman Hai sa lucram impre-

una, vei avea un venit motivant, posibilitate de crestere salariala si bonus, program 2 zile cu 2 zile si masa de pranz asigurata. Suna la numarul de telefon, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 184. Ajutor barman / Casiera pentru

Cantina/ Autoservire in cladire de birouri, zona Piata Romana. CV-uri pe adresa de email. Pentru relatii suplimentare va rugam sa sunati la numerele de telefon. (0731.236.044/ 0724.045.501 georges.treats@gmail.com 185. Ajutor barman, Bistro - cafe angajam 1 ajutor barman, program 8 ore /zi cu 2 libere. Salariu negociabil, la 5 min de metrou Aurel Vlaicu, detalii, office@breadandspices.com.ro (0741.777.509 186. Ajutor barman, restaurant zona Mili-

tari, angajam ajutor barman, ajutor bucatar, nu este obligatorie experienta, asiguram training la locul de munca (0723.640.178

187. Ajutor brutar sau muncitor necalificat, brutarie zona Hala Traian, angajeaza urgent ajutor brutar sau muncitor necalificat. Program si salariu foarte avantajoase. Detalii la telefon (0773.976.057 188. Ajutor brutar, cuptorist. Brutarie angajam modelator, ajutor brutar cu sau fara experienta (muncitori necalificati), cuptorist, oferim un mediu placut, program si salariu atractiv; (0786.094.857 189. Ajutor bucatar cu experienta pentru

restaurant in Piata Alba Iulia, salariu intre 1.500 - 1.800 lei. Detalii la tel intre orele 9:00-19:00 zilnic, asteptam CV pe adresa de mail; 1.800 L; (0762.400.500 neacsu.raluca89@yahoo.com 190. Ajutor bucatar cu experienta,

femei pentru curatenie, tel. dupa ora 12; (021.222.57.55/ 021.223.22.25

147. Agenti paza cu sau fara experienta

Societate de paza angajeaza agenti de securitate cu si fara atestat pentru paza unor scoli si gradinite. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Tel., 1.600 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com

148. Agenti paza femei si barbati cu sau

Agenti securitate, barbati si femei pentru zonele Cotroceni, Crangasi, Militari, Drumul Taberei, salarizare atractiva; (0786.189.306

v, 07-18, la 5 min. de Piata Romana. Salariul de pornire 2000 lei. Varsta 18-40 de ani. Asiguram contract si carte de munca. 2.000 L; (0730.224.457 evolution_1960@yahoo.com

Agenti securitate, cladiri birouri, institutii bancare. Program in ture. Salarii motivante; (0786.189.306

193. Ajutor bucatar Firma de catering angajam ajutor bucatar la salate si deserturi. Program de lucru: luni - vineri 06:00 17:00. Zona Gara de Nord, 1.900 L; (0723.793.620 office@bunbun.ro

«««««««««««««««««« pentru depozit logistica, fabrica, cladire birouri, ambasada, restaurant in zonele Unirii-Hanul lui Manuc, Pantelimon, Titan, Militari, Eroilor, program 24/48h, 12/36h, 12h, l-v ziua, salariul 1.500 lei net, 1.500 L; (0786.410.128/ 0769.075.995 angajari@carpatguard.ro fara atestat pentru depozit logistica, fabrica, cladire birouri, ambasada, restaurant in zona Unirii-Hanul lui Manuc, Pantelimon, Titan, Militari, Eroilor, program 12/36h, 24/48h salariul 1.500 Lei. Plata la timp, 1.500 L; (0786.410.128/ 0769.075.995 angajari@carpatguard.ro

169.

170.

191. Ajutor bucatar fara experienta pentru shaormerie zona Berceni, program de lucru 12 cu 24 libere,12 cu 48 libere, pentru postul de salatiera, curatat si taiat legume, avem robot pentru varza, se ofera 1 masa zilnic. 1.800 L; (0770.573.286 192. Ajutor bucatar femei, program de l-

209. Ajutor bucatar (femeie), ajutor bucatar experienta minima (femeie), program de lucru L-V 8 ore, femeie curatenie+vase; (0733.766.689 210. Ajutor bucatar cu experienta zona

Polizu - Buzesti, salariu atractiv; (0766.699.476

211. Ajutor bucatar pentru bucatarie pizza, pentru mai multe detalii sunati la nr: (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com 212. Ajutor bucatar pentru catering cu experienta, meniu romanesc, program luni-vineri sau o zi cu una libera, salariu minim de pornire 2.000-2.500 Lei. Locatia sector 1. Date fixe de salariu, fara intarziere. Te asteptam 2.500 L; (0724.469.361 delicios.food@yahoo.com 213. Ajutor bucatar si bucatar pentru bucataria calda / rece la restaurant Alouette, zona Unirii,. Program 1 zi/ 1 zi, salariul atractiv + bonusuri. Urgent 1.800 L; (0766.215.498 office@kartoffel.ro 214. Ajutor bucatar si femeie la vase, pt.

locatie centru vechi, program 2/2 sau 1/1. Salariul negociabil 1 L; (0725.472.375 mihai.bigbenpub@mail.com 215. Ajutor bucatar si muncitor vase,

angajeaza Restaurant . Relatii la telefon: (0726.716.796 216. Ajutor bucatar sushi, AFI Palace Cotroceni, Wasabi Running Sushi din Afi Palace Cotroceni angajeaza ajutor de bucatar cu sau fara experienta. Programul: o zi cu o zi, de de la 9-22. Salariu:1200 lei+200 lei, bonuri de masa, 200 lei tips. 2.000 L; (0733.673.306 adriana.wasabi@gmail.com 217. Ajutor bucatar Titan, femeie, pentru

restaurant, langa Billa Titan, str. Postavarul 56, restaurant The Globe, 2 zile cu 2 libere, de la 9.00-23.00. Sal. fix 1800 lei, plata taxi seara, se asigura o masa pe zi. (0721.741.418/ 0721.329.164 contact@theglobepub.ro 218. Ajutor bucatar, 2 posturi pentru Toan`S Vietnam SRL; (0726.166.981

236. Ajutor bucatar, femeie serviciu vase, Restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, angajeaza ajutor bucatar si femeie serviciu si, vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro

258. Ajutor de ospatar, picolita zona Dru-

237. Ajutor bucatar, femeie, si femeie la vase pentru fast food in sector 2, zona Batistei. Program luni-vineri 07.00-17.00, weekend liber. Carte de munca si o masa pe zi. Detalii la telefon. (0769.263.027/ 0762.883.978

259. Ajutor de vanzator pentru magazine

238. Ajutor bucatar, lucrator bucatarie

pentru restaurant pizzarie in sector 4. Oferim salariu motivant si bonus, program 10-23.30, 2/2, relatii tel., (0744.312.911/ 0771.682.720/ 0723.256.109 gabiflorescu56@yahoo.com 239. Ajutor bucatar. Firma cater-

ing,10 ani experienta, angajam ajutor bucatar, personal linie autoservire. Program avantajos LV. (0723.337.174 240. Ajutor bucatar. Restaurant anga-

219. Ajutor bucatar, Bistro The Living, locatie centrala a Bucurestiului, angajeaza ajutor bucatar , program flexibil Duminica inchis ) salariu atractiv; (0721.323.595 j_dumitrescu@yahoo.com

jeaza ajutor de bucatar cu sau fara experienta in domeniu. Oferim: contract de munca, salariu motivant, locatie ultracentrala, promovare. Pentru detalii sunati la nr. afisat; (0733.102.737

220. Ajutor bucatar, bucatar, femeie vase, livrator pe scuter sau masina, vanzatoare, picol, ospatar si muncitori necalificati. Zona Unirii salariu intre 1.500 si 2.000 Lei (0764.590.596/ 0724.124.240 viorelpor@gmail.com

241. Ajutor bucatar. Restaurant zona Parcul Carol angajam ajutor bucatar, ajutor barman. Relatii la telefon; (0785.225.000

221. Ajutor bucatar, camin de batrani din

sectorul 1 (Bucurestii Noi) angajeaza ajutor bucatar; (0722.601.148/ 0722.306.974 222. Ajutor bucatar, curatenie, spalat vase, receptie: preluare comenzi pentru restaurant; (0728.869.707

242. Ajutor bucatarie, ospatari/ ospatarite pt. restaurant sector 2, str. Ion Maiorescu nr. 18, urgent; (0724.241.932/ 0767.103.111 243. Ajutor casa, fetita Angajam doamna

menajera si bona, prog luni-vineri 12/20 si sambata 8:30/12. Pentru curatenie, ordine, spalat, calcat, gatit, cumparaturi si se ocupe de fetita noastra cand se intoarce de la gradi, (0730.006.715 Andreeapop001@hotmail.com 244. Ajutor cofetar, program 5 zile/ sapt,

149. Agenti paza Oltenita Libra Guard angajeaza agenti paza pt. localitatea Oltenita, judet Calarasi. Salariu 1100 lei. Tel: 1.100 L; (0784.908.888

8 ore/zi. Zona Barbu Vacarescu, gura de metrou Pipera sectorul 2. Salariu de pornire 1.600 lei. Experienta nu este necesara. 1.600 L; (0726.737.304

150. Agenti paza sect. 4, Berceni, firma

245. Ajutor cofetar, program o zi cu

de paza si protectie angajeaza agenti de securitate, sectorul 4, Sos. Berceni sau str. Serban Voda, cu sau fara atestat, posibilitate de calificare, post control acces, 1.200 L; (0735.315.114

o zi. Salariul net 1.800 L; (0734.396.420

246. Ajutor de barman, barman si

ospatarite. Lucky Point angajeaza persoane tinere cu sau fara experienta, corecte, punctuale cu aspect placut si ingrijit. Program flexibil, venituri atractive, zona centrala, langa Carrefour Orhideea. (0722.258.577 an.petru@yahoo.com

151. Agenti paza, barbati pentru

Bucuresti, relatii intre orele: 12.00 - 14.00, salariu atractiv; (0727.761.858 152. Agenti paza, firma de paza cauta personal calificat pentru obiective in Bragadiru, Afumati, posibil si alte zone din Bucuresti (0723.270.146 prosig.total@yahoo.ro

247. Ajutor de bucatar Fast Food Emi-

nescu angajeaza ajutor de bucatar, program full-time (10:00-18:00), salariu atractiv. Pentru interviu sunati intre orele 15:0018:00 la tel. Rugam si oferim seriozitate, (0767.063.153

153. Agenti paza, Magic Star Security

angajeaza agenti de securitate: salarii atractive, 1.400-1.600 Lei in mana, cu sau fara atestat, cu varsta de minim 18 ani, salariu la zi (fara intarzieri), cim nedeterminat 1.600 L; (0758.111.018/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro

136. Agenti interventie cu atestat agent securitate pentru societate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 1.700-1.800 Lei 1.800 L; (0760.650.245 angajare.tg@gmail.com

154. Agenti paza, societate de paza,

248. Ajutor de bucatar pentru firma de catering, bucatarie romaneasca in zona Titan, Liviu Rebreanu.1200-1400 lei. Cer si ofer seriozitate. 1.200 L; (0723.027.773 maty_global@yahoo.com

angajeaza baieti, cu sau fara atestat, pentrul postul de agent paza in diverse obiective din Bucuresti si zonele limitrofe. Pentru orice informatii va rugam sunati pe numarul afisat; (0784.255.793 dispecerat@grandsecurity.ro

137. Agenti interventie cu atestat pt. societate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 1.700-1.800 lei. 1.800 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com

««««««««««««««««««

249. Ajutor de bucatar Restro-Bar Klandestin doreste sa-si mareasca echipa cautand oameni profesionisti cu exerienta in domeniu. Conditii bune de munca, salariu atractiv, beneficii suplimentare, posibilitate de promovare; (0723.522.933 beatrice_masour@yahoo.com

135. Agenti imobiliari. Agentie imobiliara

zona Dristor, angajeaza agenti imobiliari, rugam seriozitate; (0722.338.326

138. Agenti interventie cu sau fara atestat, permis categ. B cu exper. minim 3 ani in Bucuresti, pentru zonele Berceni-Pantelimon, atributii alarme-interventie si transport agentii in obiective, sal. 1800 lei net prima luna, 2.000 L; (0726.795.085/ 021.311.35.13 angajari@carpatguard.ro 139. Agenti interventie cu sau fara ates-

tat, permis categoria B minim 3 ani in Bucuresti, pentru zonele Berceni-Pantelimon, program 24/48h atributii alarmeinterventie si transport agentii in obiective, sal. 2000 lei net; 2.000 L; (0726.795.085/ 021.311.35.13 angajari@carpatguard.ro 140. Agenti interventie cu sau fara expe-

rienta, permis categoria B minim 2 ani in Bucuresti, pentru zonele Berceni-Pantelimon, program 24/48h atributii alarmeinterventie si control agenti in obiective, sal. 2000 lei net, 2.000 L; (0726.795.085/ 021.311.35.13 angajari@carpatguard.ro

141. Agenti interventie diferite Zone Bucuresti, program ture zi sau noapte, experienta, atestat, permis B, fara cazier, conditie fizica buna, cunostinte intretinere auto, salariu net la 180 ore este 1.500 L; (0760.669.602 office@dabsecurity.ro www.dabsecurity.ro 142. Agenti interventie posesor permis

cat. B. Atestat agent securitate. Varsta intre 22 - 40 ani. Constitutie atletica. Salarizare pornind de la 2000 lei net. Plata la timp. Concedii platite. Acces sala fitness gratuit. 2.000 L; (0744.280.093

Agenti interventie, se cere permis categoria B minim 2 ani; (0786.189.306 143.

155. AGENTI SECURITATE CONFORM PREVEDERILOR LEGII 333/2003, SOCIETATE DE PAZA ANGAJEAZA, SALARIU NET: 1.425 L; (021.327.14.18

171. Agenti securitate, Romguard Secu-

««««««««««««««««««

172. Agenti securitate, tineri,fara obligatii,disponibil program prelungit in cursul saptamanii,posesor permis auto categoria B de minim 2 ani, auto personal obligatoriu,fara cazier,prezenta agreabila, 700 {; (0722.899.991/ 0766.289.565 cristian.radu@duncahypercar.com

156. Agenti securitate din Bucuresti si

Ilfov pentru depozitul Emag, programul este de luni pana vineri, de la 08:0020:00, transport asigurat de la gura de metrou Pacii, salariu 1800-2000 Lei (0799.402.473/ 0799.006.961 emagw10@selectsolurions.ro

157. Agenti securitate pentru Civis, ates-

tati profesional pentru sediu firma, intrarea autostrada Buc-Constanta, program in ture, cim nedeterminat cu norma intrega, salariu min 1400 net, 1.450 L; (0764.499.081/ 0723.602.909 traian.pirvan@civis.ro 158. Agenti securitate pentru cladiri de

birouri, spatii comerciale zona Pipera, Baneasa. Conditii avantajoase; (0728.972.348

159. Agenti securitate pentru obiectiv

spatiu comercial, in zona Obor. Program de lucru in ture, drepturi salariale la timp, bonusuri pentru performanta, posibilitati de avansare, (0762.828.457 cosminvladescu@gmail.com

Agenti securitate pentru zonele Titan, Vitan, Dristor, program flexibil, salarizare motivanta; (0786.189.306

160.

161. Agenti securitate pt. societate de

paza. L-V 10 ore, L-D 12 ore, 2 cu 2 libere, obiectiv Toyota Pipera. CM salariul la timp, atractiv; (0771.515.573

rity angajeaza urgent personal inclusiv femei pt supraveghere diverse locatii bucuresti otopeni etc oferim salarizare motivanta echipament si scolarizare gratuita program de lucru variat; 1.500 L; (0726.741.032/ 0786.900.062 secretariat@romguardsecurity.com

173. Agenti securitate, barbati si femei pentru obiective in Bucuresti si zonele limitrofe. Asiguram scolarizare si salariu in functie de specificul obiectivelor (salariu net intre 1.250 - 1.600 Lei); de asemenea angajam si servanti pompieri (salariu net 1.680 Lei). Telefon interviu: (0734.222.064/ 0731.355.558/ 0761.156.982 174. Agenti vanzari director vanzari domeniul servicii de curatenie pentru dezvoltarea portofoliului de clienti. Oferim mediu de lucru placut, salariu progresiv (baza + comision), telefon, tableta, decont transport, asteptam CV la mail; office@helpcuratenie.ro 175. Agenti, sefi de tura magazine

Mega-Image 1.400-1.600 lei in mana. Cu sau fara atestat. CIM pe perioada nedeterminata. Plata salariului fara intarzieri. 1.600 L; (0753.128.171/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro 176. Agenti. Companie de securitate angajeaza agenti pentru galerii comerciale si mall-uri Bucuresti. (0744.352.233

194. Ajutor bucatar pentru fastfood tip linie, bucatarie romaneasca, zona Piata Victoriei, str. Dr. Iacob Felix, nr. 59. Program L-V de la 6.00-15.30, (0722.213.874 valimih_a@yahoo.com 195. Ajutor bucatar pentru firma de catering fara experienta, zona Tineretului, program 6,30-14,30, sambata, duminica liber, (0765.166.965 empatygroup@yahoo.com 196. Ajutor bucatar pentru gradinita par-

ticulara, zona Drumul Taberei (0724.032.742 secretariat@gradinitadaria.ro 197. Ajutor bucatar pentru legume,

salate si vase in mall Promenada, program o zi cu o zi. (0731.365.129 198. Ajutor bucatar pentru restaurant zona Brancoveanu, sector 4. Program 2/2 zile, contract munca, salariu 2000 lei in mana, tips, bonusuri. Se cer seriozitate, curatenie si experienta in bucatarie restaurant; 2.000 L; (0760.650.710/ 0726.782.482 199. Ajutor bucatar preparate reci

(salate, desert) si preparate calde, specific italian, tel. dupa ora 12; (0725.244.444

200. Ajutor bucatar pt. Luna Cafe & Bistro, program de lucru avantajos. Punct lucru: str. Viitorului 32, sector 2, punct reper Piata Gemeni. Trimiteti CV-ul pe adresa de email, 1.400 L; (0771.609.431 info@cafeluna.ro www.cafeluna.ro 201. Ajutor bucatar Restaurant din Bucuresti, cladirea Sky Tower, etaj 36, aflat in Bd. Barbu Vacarescu, angajeaza ajutor bucatar, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 202. Ajutor bucatar restaurant in zona

Victorei angajeaza ajutor de bucatar cu sau fara experienta; (0734.415.879

178. Agenti. Firma de paza anga-

203. Ajutor bucatar Restaurant South Burger angajeaza personal bucatarie cu sau fara experienta. Se lucreaza 2 /2 zile sau se poate lucra si part time. Se ofera 1 masa gratis, carte de munca, tips, 1.800 L; (0723.506.021/ 0726.760.996 mcsfoodivision@gmail.com

jeaza agenti de paza cu atestat sau fara atestat pt. Bucuresti; (0761.657.691/ 0721.216.234

204. Ajutor bucatar restaurant zona Nordului angajeaza ajutor bucatar cu sau fara experienta; (0722.161.718

179. AirbnbSupport selecteaza opera-

toare PC si customer service, salariu fix 2.200 Lei plus bonusuri de performanta; (0725.988.889

205. Ajutor bucatar salariu 1.500 lei, program luni - vineri 8 ore, cu carte de munca; 1.500 L; (0724.546.677

180. Ajutir bucatar, personal linie, pentru

206. Ajutor bucatar si barman angajeaza

177. Agenti. Companie securitate anga-

jeaza agenti cu/ fara experienta pentru cladiri de birouri si spatii comerciale in zona Baneasa-Piata Presei Libere; (0730.117.452

autoservire Piata Victoriei; (0743.189.187 181. Ajutor magazioner, firma de

marochinerie, angajeaza in atelierul din Prelungirea Ghencea, ajutor magazioner. Se cere cazier juridic, experienta in depozit, seriozitate. Program 7-15, (0724.986.301

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

restaurant libanez, zona Centru Vechi. Rog seriozitate; (0735.222.888

207. Ajutor bucatar taietor salate pt. shaormeria Mister Kebab. Cerem indemanare si seriozitate. Oferim salariu atractiv, masa gratuita, tips, (0721.303.303 208. Ajutor bucatar zona Diham;

(0723.360.076

Ajutor bucatar, femeie sau barbat cu sau fara experienta pt. restaurant. Relatii dupa ora 12,00; (021.211.72.50/ 0723.325.038 223.

224. Ajutor bucatar, pentru restaurant

zona bd. Decebal, 2000 Lei (0728.246.925

225. Ajutor bucatar, pt. restaurantul

Cetatea Berarilor, situat in sectorul 3, in apropierea statiei de metrou N. Grigorescu. Pentru detalii va rugam sunati la tel., (0723.383.637 226. Ajutor bucatar, restaurant anga-

jeaza ajutor de bucatar cu experienta ospatari. Ospatarite si femei la vase salariu atractiv sect 2; (0735.011.736 Bistrohb@yahoo.com 227. Ajutor bucatar, Restaurant NoName

zona Berceni, angajeaza ajutor de bucatar cu experienta, salariu motivant plus tips. Pentru mai multe detalii va asteptam la interviu pe starda Mariuca nr. 1A, (0761.280.642/ 021.332.00.29

228. Ajutor bucatar, taietor salate pt. shaormeria Mister Kebab. Cerem indemanare si seriozitate. Program de lucru l-s. Oferim salariu atractiv, masa gratuita, tips. Bd. Aerogarii 17a, zona Baneasa; (0721.303.303

250. Ajutor de bucatar - bistro langa Piata Victoriei supapa cauta ajutor de bucatar (legume, vase, etc). Program L-V, 8-17, cu contract, 1.700 net + 200 in mese zilnice. Experienta obligatorie min.2 ani. Cautam un om serios, pe termen lung. 1.900 L; (0721.212.965 mona.bratescu@supapata.ro 251. Ajutor de bucatar cu experienta in orice bucatarie pentru sushi la Wasabi-Afi Palace 3.000 L; (0733.673.306 adriana.wasabi@gmail.com 252. Ajutor de bucatar pentru fast-food,

bucatarie echipata profesional cu regim de cantina pentru santier de constructii; pregatirea ingredientelor, ambalarea produselor, curatenie. Program luni-vineri 7:00-15:00, carte de munca, bonusuri. (0722.405.372 stefan.profiroiu@gmail.com 253. Ajutor de bucatar, locatie centrala,

Universitate, program de luni - vineri, 07.00- 16.00. (0762.641.033

254. Ajutor de bucatar, ospatari si ajutor

ospatar pt. restaurant zona Piata Victoriei; (0741.082.120/ 0741.082.122 255. Ajutor de bucatar, bucatar, bucatarese, salariu in functie de experienta. Program de l-v 09:00 - 18:00, s-d liber. Locatia este in Dr. Taberei, Blv. Timisoara. (0736.952.535 razvanadamescu@yahoo.com

mul Taberei, program flexibil, contract de munca, colectiv frumos, tips, masa asigurata, dorim persoana comunicativa, ingrijita. De preferat din sector 5, 6, 1.450 L; (0773.802.387 alimentar zona Aparatorii Patriei, sector 4 Bucuresti (0765.052.080 260. Ajutor electrician cu permis auto Erste Konzept Management SRL angajeaza ajutor electrician, cu permis auto categoria B obligatoriu. Pentru provincie se asigura cazare. Salariu motivant; (0763.685.263 office@erstesystem.ro 261. Ajutor gestionar pentru service

auto, punctul de lucru din B-dul Metalurgiei. Salariu atractiv. Tel. (0724.303.016 contabilitate@besttires.ro

262. Ajutor gestionar, impreuna cu gestionarul receptioneaza marfa de la furnizor si o pregateste pentru livrare. Participa la inventar. Loc de munca in sectorul 1, Sos. Odaii nr. 157-163. Se deconteaza abonamentul Ratb. (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro www.chorus.ro 263. Ajutor in bucatarie pentru firma de

catering, personal in bucatarie. Program 06:00-14:00 de luni pana vineri. Zona Parc Bazilescu, sector 1. Salariu net 1.200 lei carte de munca 8 ore. (0749.079.101

264. Ajutor in bucatarie, angajez femeie

pentru bucatarie in unitate comerciala de tip catering, cu pregatire profesionala, zona Aparatorii Patriei, salariu 1.600 lei cu posibilitate de crestere, alte detalii la tel; 1.600 L; (0769.664.596 allex.marin@gmail.com 265. Ajutor instalator pentru instalatii sanitare si termice la blocuri noi in Bucuresti. Program 8:00- 17:00 de luni pana vineri. 1.600 L; (0722.692.595/ 0722.692.595 stancu_adrian1983@yahoo.com 266. Ajutor la bucatarie, la legume pt. fast-food zona Unirii. Program 9-18, sambata si duminica liber, 1400 Lei, contract de munca (0730.115.599 267. Ajutor mecanic dezmembrari, soci-

etate angajam ajutor mecanic pentru lucrari de dezmembrari auto in oras Buftea, judet Ilfov, oferim contract de munca, salariu lunar 2000 lei 2.000 L; (0720.786.199 achizitii@aytreciclare.ro

268. Ajutor mecanic pt service auto Piata

Unirii, Firma cu parc auto angajeaza mecanic si ajutor salariu intre 1500-3000 lei; (0767.961.010

269. Ajutor mecanic, service auto anga-

jam ajutor mecanici si mecanici auto cu experienta, program lejer si conditii decente de munca, 8 ore pe zi, 5 zile pe sapt.; 3.500 L; (0762.006.574 RADUT_ALIN@YAHOO.COM

270. Ajutor montator tamplarie pvc, cu sau fara experienta, cu sau fara peris categoria B, se ofera contract de munca, conditii avantajoase; 1.500 L; (0733.747.775/ 0766.222.953 271. Ajutor necalificati baieti si fete, tineri

dornici de munca, seriosi, punctuali, fara experienta pentru ajutor cofetarie, loc de munca stabil, langa Oraselul Copiilor, firma din 99, mediu lucru placut, conditii deosebite, salariu bun. (0723.564.103

272. Ajutor ospatar, ospatarite/ ospatari, femeie de serviciu pentru restaurant zona Dorobanti; (0756.999.666 273. Ajutor ospatar, ajutor bucatar,

femeie vase, fete, restaurant Calea Victoriei salariul avantajoas, conditii deosebite. Urgent; (0723.197.156

274. Ajutor ospatar, ospatar pentru pensiune restaurant Bucuresti, fete si baieti, nu este necesara experienta, restaurant si pensiune, salariu motivant, tips+bonusuri, beneficii; (0721.568.114 pensiuneacasamica@gmail.com www.romtur.ro 275. Ajutor ospatar, picol Hai sa lucram impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numarul de telefon sau scriene la adresa de email resurse.umane@stadio.ro, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 276. Ajutor ospatar, picol Restaurant din Bucuresti, cladirea Sky Tower, et. 36, aflat in Bd. Barbu Vacarescu, angajeaza ajutor ospatar/ picol. Detalii la numarul de telefon, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 277. Ajutor patiser angajam ajutor patis-

er, zona Gara de Nord; (021.222.35.24/ 031.436.86.32

256. Ajutor de bucatar. Restaurant anga-

230. Ajutor bucatar, barman, anga-

jeaza ajutor de bucatar, cu experienta, nu incepator, zona Cotroceni, salariu atractiv, in functie de experienta, carte de munca, termen lung, rog seriozitate! (0722.500.361 emil.avramita@yahoo.com

278. Ajutor productie publicitara, King Advertiser cauta ajutor! Daca ai abilitatile necesare pentru a fi un bun Asistent manager, sa stii ca am nevoie de tine si iti astept CV-ul la adresa de e-mail luana@kingadvertiser.ro; luana@kingadvertiser.ro 279. Ajutor shaormerie la curatat cartofi

231. Ajutor bucatar, bucatar si femeie la

257. Ajutor de macelar, femeie curatenie, carmagerie angajeaza ajutor de macelar (nu necesita experienta), femeie pentru curatenie; (0761.243.474

229. Ajutor bucatar, zona Foisorul de Foc, "Terasa Rustica Foisor", salariu + tips, 1.400 L; (0720.452.045/ 0784.690.793

jam urgent pentru Restaurant Casa Myt Drumul Taberei nr. 4; (0722.555.564

program de zi, CM, 1 masa/zi, salariu 1500 lei, zona Berceni. 1.500 L; (0770.573.286

vase, ajutor bucatar, bucatar si femeie la vase pentru restaurant Casa Pustnicu din padurea Pustnicu, Branesti, jud. Ilfov; (0728.969.950/ 0764.968.841 alin@restaurantpustnicu.ro

Ajutor bucatar, bucatar, shaormar pentru fast food in Otopeni. Contract de munca, se lucreaza in ture, salariu atractiv; (0721.462.315 232.

233. Ajutor bucatar, bucatarie calda cu experienta. Program: luni-vineri, 06:3018:30, sambata si duminica liber. Salariu: 2.300 Lei - 2.700 Lei, masa. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca 2.700 L; (0742.266.859 234. Ajutor bucatar, fata la vase, angajam pentru restaurant, ajutor de bucatar cu experienta, fata la vase. Relatii la tel. ; (0722.310.005 marius@irisa.ro 235. Ajutor bucatar, femeie la vase pen-

tru restaurant autoservire,zona Unirii. (0723.203.505/ 0723.525.585

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

22 septembrie 2017

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 317. Angajam operator incarcator frontal

Angajam cu contract operator incarcator frontal telescopic cu experienta, cunostiinte de mecanica si seriozitate. Utilaj tip TEREX cu brat multifunctional-12 m. Oferim o masa/ zi si salariu 2500 lei. 2.500 L; (0725.333.503 318. Angajam operatori utilaje lucr?ri reabilitare drum SC Unitip Global SRL angajeaz? operatori excavator, buldoexcavator, miniexcavator, greder. Salarii atractive,asiguram transport pentru naveta sau cazare in Bucuresti. Salarii atractive/contracte munca (0741.430.524 unitip.global@gmail.com

336. Asistent manager, relationare parinti intocmire: contracte pentru firma transport elevi. Cerinte minime: Responsabilitate, angajament, cunostinte MS Office. Pentru detalii; (0770.347.655/ 0730.352.411 transport@isb.ro

319. Angajez sofer c+e cu experienta de

firma instalatii, prog. 8-17, experienta in secretariat, operare PC, MS Office, Word, Excel, navigare internet, capacitate de organizare a timpului si seriozitate. CV si poze la email de mai jos. (0757.027.740 office@gemix.ro

lucru. Curse interne, program de munca lejerDetalii la numarul din anunt; (0722.739.919 Transalecu@yahoo.com 320. Animatoare, dansatoare, cel mai

longeviv Night Club (1992), situat in centrul Bucurestiului (Piata Victoriei), angajeaza tinere cu/ fara experienta. Plata zilnic pe baza de comision. Posibil cazare. Detalii la tel./Whatsapp (0721.600.622 office@club-noapte.ro 321. Anton Atelier angajeaza croitoreasa

confectioner cu experienta in confectionare camasi barbatesti, experienta in confectionare produse cap-coada. Mediu placut de lucru. Transport decontat. Salariu motivant (0751.556.715 christa.deanna@gmail.com

280. Ajutor tipograf rotativa. Tipografie situata in Bucuresti, angajeaza ajutor tipograf, masina Muller Martini rotativa, in 2 grupuri.Pe masina aceasta se lucreaza intr-un schimb 7-15, L-V.Angajare cu contract de munca legal, (021.232.29.41 office@kmp.ro 281. Ajutor/bucatar si lucrator comer-

cial, rotiserie franceza din centrul Bucurestiul cauta bucatar sau ajutor de bucatar si lucrator comercial. Program 30/40 de ore pe saptamana. CV-uri la gorun.oana@gmail.com. detalii la telefon; 1.500 L; (0727.026.529 gorun.oana@gmail.com 282. Ajutori de bucatar si bucatar, autoservire in Magurele Ilfov, cauta persoane serioase pentru postul de bucatar si ajutor de bucatar. Cerem si oferim seriozitate. Nu este necesara experienta (0764.469.536 nycolla_74@yahoo.com 283. Ajutori de bucatar, restaurantul La Mama Ateneu angajeaza ajutori de bucatar cu experienta de minim 6 luni intro bucatarie. Ne dorim in echipa persoane serioase, implicate si dornice sa invete (0761.194.005 ciobanu.lucica@lamama.ro 284. Albalact angajeaza soferi distributie Bucuresti. Cerinte: permis cat. C, atestat marfa, card tahograf (reprezinta avantaj), experienta in distributie min. 2 ani. Responsabilitati: livrarea produselor (0734.500.235 nicoleta.butica@albalact.ro 285. Alpinist utilitar pentru constructii/

montaj si curatat fatade. Disponibilitate pentru deplasari in tara, pentru care oferim cazare, transport si diurna. Salariul porneste de 2500 Lei net/ luna + bonuri de masa. (0722.346.015 office@stralbig.ro 286. Alpinist utilitar pentru montaje,

demontaje, decorari suporturi si materiale publicitare. (0723.600.410/ 0723.600.410 ionut.iorgu@gmail.com 287. Ambalatoare croitorie si con-

fectionere triplock zona Colentina, Doamna Ghica; (0745.138.931/ 0745.138.930 288. Ambalatoare pensionare pentru ambalat confectii dama- atelier croitorie- zona metrou Timpuri Noi; (0788.197.260 289. Ambalatoare pentru un depozit de

logistica din Bolintin Deal. Transport asigurat de la metrou Pacii. Pachet salarial 1400 lei. Program l-v, 8 ore. Contract de munca. Detalii la telefon, 1.400 L; (0755.651.839 290. Ambalatoare produse cosmetice,

disponibile program prelungit, ore suplimentare platite, salariu 2.500+ Lei pe luna net, masa asigurat, doar nefumatoare, 2.500 L; (0735.477.551 curcubeu696969@gmail.com 291. Ambalatoare manual, lacatus mecanic, angajam ambalatoare si lacatusi mecanici cu domiciliul in Bucuresti sector 4 sau Jilava. Salariul pentru lacatus mecanici se negociaza in urma interviului. Salariul ambalatoare 1100 ron+bonuri de masa; (021.450.62.57 office@familypapers.ro 292. Ambalatoare produse non-food S6; cautam personal feminin pentru ambalare dep. Chiajna.Sarcini: ambalare, etichetare, pregatire comenzi. Program: LV de la 07:00-16:00, salariul net este 1500 lei. Detalii la; 1.500 L; (0736.575.730 293. Ambalatoare/i pentru industria

carnii, angajeaza societate comerciala sector 3.Program de lucru de luni- vineri. (0749.064.348 294. Ambalator Fabrica de lumanari angajeaza fete si baieti pentru lucru in atelier: ambalare, etichetare, confectionare etc. Candidatul ideal trebuie sa fie serios, stabil si rapid in lucru. Cautam din sector 6, 1.450 L; (0769.837.990 admin@aliweb.ro 295. Ambalator pentru firma de cater-

ing; (0756.121.165

296. Ambalator sectie confectii de dama, angajam ambalator. Oferim un mediu de lucru placut, salariu motivant. Zona: Teiul Doamnei- Colentina. Detalii la tel; (0799.827.900 297. Ambalator / lucrator depozit, com-

panie distribuitoare de articole menaj, angajam lucratori depozit pt. ambalare si etichetare produse. Oferim pachet salarial atractiv si contract pe perioada nedeterminata. Zona sect. 3 Th. Pallady; (0723.692.695 alexandru@aspeti.ro 298. Ambalator fructe, Fruteria cauta o

persoana care sa ne ajute la ambalarea, sortarea ?i manevrarea lazilor cu fructe. Depozitul este in zona Militari. Program de duminica pana joi, salariu 1500 lei. Contact; 1.500 L; (0720.157.371

299. Ambalator industrie alimentara pentru Agriro SRL, cu contract pe perioada nedeterminata, ambalator plante aromate pentru punctul de lucru din Valea Cascadelor. Program 8 h. Salariu de pornire 1300 lei net, ore suplimentare paltite. (0724.584.869/ 0744.322.388 tomagabrielandrei@yahoo.com

335. Asistent manager, operator calculator, consultant vanz., gestionar, contabil la fabrica produc pavaj. Punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Cu si fara experienta. Sal. 2.000 L+ % di vanzari, CV la e-mail, 2.500 L; armopavsrl@yahoo.ro

322. Anuntul Telefonic angajeaza

reprezentant vanzari Jobul presupune preluarea de anunturi in sediile redactiei si contactarea clientilor pentru incheierea contractelor de publicitate. Oferim training, salariu fix plus bonusuri si comisioane, mihaelas@anuntul.ro 323. Apa canalizare colaborare Societate

comerciala cu portofoliu mare de clienti privati cauta firme sau echipe de executie retele apa si canalizare in vederea subcontractarii de lucrari, zona Prelungirea Ghencea, Cartier Latin, (0723.716.947/ 0767.505.303 gadintretinere@gmail.com

337. Asistent manager, secretara pentru

338. Asistent manager, secretara agen-

tie imobiliara cu sau fara experienta cunostinte PC, MS Office, dinamica, spirit de echipa, aspect fizic placut, resposabila, bun organizator, zona Iancului; (0755.075.901/ 021.252.33.22 iancului@excesimobiliare.ro 339. Asistent manager, secretariat pentru societate cu sediul in Bucuresti, Sos. Andronache (Colentina). Asteptam CV pe adresa de e-mail. Tel: (0374.087.467 personal@hsl.ro 340. Asistent mecanic pentru reprezen-

tanta service camioane si remorci, ucenici, fara experienta, cu diploma de mecanic, oferim conditii bune de lucru, oferim specializare, seriozitate, Preciziei nr. 11. 1.500 L; (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.piesewabco.ro

353. Asistenta medicala gradinita anga-

jam, program de lucru 8 ore; (031.421.43.74

354. Asistenta medicala gradinita, scoala privata sector 1, zona Domenii. Program 6 ore, de luni pana vineri, salariu fix, carte de munca. Relatii la tel: (0729.743.382 office@littlegenius.ro 355. Asistenta medicala gradinita/ scoala privata program 8 ore, salariu fix, zona Piata Domenii. Cerinte: absolventa de studii postliceale sau superioare; Autorizatie de libera practica/ Certificat de Membru OAMMR. Cunostinte medicale solide. (0729.743.382 office@littlegenius.ro 356. Asistenta medicala intern pentru camin de batrani situat in Chitila. Experienta cu batranii constituie avantaj. Salariu motivant 2000 lei, contract de munca, masa si cazare asigurata; (0725.517.957 357. Asistenta medicala pentru nou nascut in Cotroceni Recrutam asistenta medicala de pediatrie pentru familie deosebita din Cotroceni. Ingrijire copil nou nascut, 8 ore/ zi. Oferta salariala exceptionala. Programari interviu telefonic sau trimite CV, (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 358. Asistenta medicala, clinica medicala de geriatrie si recuperare medicala angajeaza 3 asistente medicale. cerinte: Cursuri de specializare finalizate, ALP, Malpraxis. Program flexibil. Programari la interviu la telefon; (031.100.22.05 359. Asistenta medicala, pentru gradini-

ta particulara din cartierul Militari, cu studii de specialitate. Relatii la tel. (0720.777.221 magicworldeducation@gmail.com

368. Asistenti medicali, Scoala Postliceala Studis, autorizata Ministerul Educatiei, inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la spe361. Asistenta personala cunostinte cializarile: asistent medical 324. Aquatulip angajeaza contabil cu 342. Asistent medical de farmacie penlimba italiana, engleza, romana 301. Ambalator pentru producator de experienta evidenta stocurilor si mengeneralist, asistent medical tru farmacia Alissa, cu sau fara experiencosmetice, zona Berceni. Perioada deter(+40737348290/ +393247738163 tinerea corecta a inregistrarilor referitoare de farmacie, asistent medta. Oferim mediu de lucru competitiv, conminata. Atentie distributiva, disponibilitate andreasindona@yandex.ru la stocuri - reconcilierea datelor, efectutract de munca, posibilitati promovare. ical balneofiziokinetoterpentru munca fizica. Program 2 schimburi. area periodica a corectiilor de stoc, Relatii la telefonul afisat sau prin email; 362. Asistenta receptionera angajeaza apeut si recuperare. cunoasterea programului Saga este avan(0752.131.581/ 021.460.82.01 con(0721.097.967 urgent firma Ferrari, cu domiciliul in zona taj (0725.855.885 office@aquatulip.ro tact@papillon.ro www.loncolor.ro Diplome eliberate de Minisde nord a Bucurestiului (Otopeni). Cerinte: terul Educatiei, avantaje: 343. Asistent medical ORL, experienta 3 325. Arhitect minim 3 ani experienta. 302. Ambalator, ambalatoare in indusprezenta agreabila si limba engleza. ani, limba engleza, abilitati solide pc, numar de locuri cu si fara Buc., provincie. Firma proiectare cauta Salariu atractiv. CV la email; tria alimentara Chitila. Se asigura masa responsabila si dornica de perfectionare, arh. pentru tara si strainatate. Obligatoriu txa, taxa in rate, burse de calda la angajator, decontarea transportu(0753.142.654 personal@inoxsa.ro atenta la detaliu, spirit de initiativa, abilitati limba engl.+relocare in Bucuresti, cazare lui, orele suplementare lucrate sunt platite merit si sociale, se pot manageriale in scopul coordonarii efi363. Asistenta si medic dentist cu expeasigurata, disponibilitate de a calatori in si sunt regasite in contractul de munca, inscrie absolventii cu sau ciente a activitatii (021.337.09.42 georrienta pentru cabinet stomatologic Militari, strainatate; (0745.200.103 1.500 L; (0758.108.018/ 0758.108.018 fara bacalaureat, giana@sonorom.ro Virturii; (0722.736.696 titieanu_a@yahoo.com miachimov@gmail.com Bucuresti, Str. Caderea 303. Ambalator, etichetator pt. depozit Bastiliei nr. 58, sector 1. in parc industrial A1 km 13. Program 8-17 Site: www.scoalastudis.ro; luni-vineri. Salariu net 1100 lei. Beneficii: (0756.876.091 tichete de masa + transport. 1.300 L; 300. Ambalator manual Firma produca-

toare de produse parafarmaceutice, cosmetice, suplimente alimentare si dispozitive medicale, angajeaza ambalator manual in zona Bucurestii Noi. Rel. la tel.; (0756.717.771 office@eminvest.ro

341. Asistent medical generalist cu

experienta, camin de batrani, salariu 2.500-3.000 lei sector 1, 3.000 L; (0722.100.744/ 0722.290.039 gaby_cosma@yahoo.com

11

360. Asistenta medicala. Camin batrani

sector 1, Bucurestii Noi, angajeaza asistenta medicala. (0722.601.148/ 0722.306.974

(031.429.81.17 office@a1recruitment.ro

369. Asoc. de proprietari bnl. 4A sc. 2 din

bd. Unirii nr. 17 Bucuresti angajeaza portar, pensionar la limita varsta, cu un salariu net de 500 L; (0722.588.110

Ambalatori cu sau fara experienta, program de lucru in ture, salariul 1.400 lei in mana + tichete de masa, relatii la; (0732.672.654 304.

386. Baieti pentru magazin servicii

funerare, angajam. Posesor permis cat. B; (0721.511.144/ 0763.631.813

387. Baieti sau fete pe postul de vanzator, (cu sau fara experienta) intr-un magazin de telefonie mobila si accesorii gsm, zona Piata Romana. Salariu fix 1200, target din vanzari, procent, 1.200 L; (0784.501.501 388. Barbat, posesor carnet categoria B pt. firma servicii funerare (0722.301.166 389. Barbati la strans carucioare pt.

firma curatenie, zona Baneasa; (0733.030.402

390. Barbati si femei pentru firma de

curatenie in hypermarket din zona Berceni, program 8 ore; (0724.036.346 391. Barbati, urgent angajam personal

curatenie, barbati, program 8 ore, Aurel Vlaicu si Pipera. (0731.400.591

392. Barista si hostess, salarii motivante,

program flexibil. 2.500 L; (0746.013.623

jeaza supraveghetor centrala termica (gospodar) si femeie de serviciu, de preferinta pensionari; (0769.670.675

393. Barman Boulevard Cafe, situat pe B-dul Gheorghe Sincai nr. 9A, zona Tineretului,angajeaza personal pentru postul de barman. Salariu + comision din vanzare, program in ture. Cerem si oferim seriozitate 1.300 L; (0735.155.357 cafeblv@gmail.com

305. AMBALATORI pentru fabrica produse panificatie din Bd. Theodor Pallady, langa statia de metrou Nicolae Teclu. Program in trei schimburi 6:00- 14:00-22:00; (021.451.14.75

371. Asociatie de Proprietari Vasile Conta 3-5, sector 2, Bucuresti, angajeaza ingrijitor scari bloc cu evacuare pubele la 4 scari. Salariu negociabil; (0722.588.110

394. Barman cu experienta, zona Agronomie- Arcul de Triumf. program 1 cu1, salariu 1700 + tips dupa fiecare tura; 1.700 L; (0727.825.231 caffebordo@yahoo.com

306. Ambalatori pentru o importanta fabrica de lacuri si vopsele din Bucuresti.Locatie zona Pallady. Program: 7-15:30 si 13:30-22:00. Nu necesita experienta in domeniu 1.300 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

372. Atelierul Millisimo cauta muncitorii calificati, vopsitor masina, montator masa si masinista. Firma marochinarie, 2.000 L; (0730.434.609 office@intdesignfashion.ro

395. Barman hai sa lucram impreuna. Vei avea un venit motivant, posibilitate de crestere salariala si bonus, program 2 zile cu 2 zile si masa de pranz asigurata. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

370. Asociatie de Proprietari anga-

373. Aty Fashion angajeaza confectionere cu experienta pentru masina simpla, triplok, sector 2, Bucuresti; (0784.444.888

307. Ambalatori manuali in sectorul 4, suntem incautarea unor ambalatori manuali, barbati si femei, program de lucru in 2 schimburi, 12 ore/schimb, salariul net 1.700-2100 net, incepere imediata; 2.100 L; (0725.477.438

374. Auchan Cotroceni recruteaza pen-

tru urmatoarele posturi: casier, lucrator comercial, receptioner marfa, tehnician intretinere, consilier vanzari, vanzator produse proaspete, agent de paza. Va asteptam sa va depuneti CV-ul la serviciul Clienti din punctul de lucru Bd. Vasile Milea nr. 4 (AFI Palace Cotroceni) sau ne puteti trimite pe adresa de e-mail. Va asteptam sa faceti parte din echipa Auchan Cotroceni; cvasilache@auchan.ro

308. Ambalatori sandwichuri sector 6

Cautam colegi, colege pentru pozitia de ambalatori. Salariu net: 1400 lei. Program de lucru:5 zile cu 2 zile libere. Pentru mai multe detalii sunati la numarul afisat, 1.400 L; (0749.608.510 309. Ambalatori si lucratori banda (femei si barbati). Salariu: 1500 lei net. Program duminica- joi, in 2 schimburi 9-18 si 12-21. Pentru detalii sunati la nr. din anunt, 1.500 L; (0748.085.887

375. Automacaragiu, angajeaza

societate constructii metalice. Detalii la: (021.345.26.23 376. Autosoft angajeaza muncitori

310. Ambalatori, lucratori banda sector

necalificati, salariu 1.600 Lei net; (0740.720.003

6 Cautam colegi, colege pentru posturile mentionate. Salariu net: 1.500-1.700. Program de lucru: d-j 2 schimburi. Pentru detalii sunati la numarul afisat, 1.500 L; (0749.608.510

377. Autosoft angajeaza vulcanizator pentru: service Baneasa- 0743.058.438, service Fundeni- 0757.091.414, service Militari- 0753.044.100, service Dudesti0753.090.362. Salariu fix+comision depaseste 3.000 lei net

311. Ambalatori, manipulanti marfa

si muncitori calificati/ necalifcati in constructii, angajeaza societate comerciala. Puncte de lucru sector1, 6; (0728.326.445

378. Autosoft angajeaza mecanic geometrie auto 3D salariu 3.500 L; (0753.044.100

312. Ambalatori, pickeri, manipulanti marfa, operator masina ambalat, soferi (B+C), companie mare din domeniu alimentar angajeaza. Posturi stabile, salariu 1.400-2.000+ bonuri de masa de 15 lei/bon, transport asigurat pe Bucuresti si din provincie pe anumite rute. Detalii suplimentare la: (0722.646.763 313. Amenajatori terenuri de tenis pen-

tru Academia de Tenis Herastrau. Salariu atractiv. Pentru mai multe detalii sunati la tel. (0724.185.210 geut_19@yahoo.com 314. ANGAJAM BUCATARI CU EXPERIENTA! Angajam bucatar cu experienta! Mediu de lucru placut, program 8 ore cu contract de munca, masa si cafea incluse,colegi tineri. SALARIU ATRACTIV! Mai multe detalii la telefon (0758.223.001/ 0758.223.002 casagheorg@yahoo.com 315. Angajam excavatorist Angajam exacatorist serios, punctual si cu experienta, necesar autorizatie. Se ofera masa calda in fiecare zi/ 2 mese calde pe zi pentru angajatii din provincie oferim si cazare. Salariu 3000 lei/luna 3.000 L; (0725.333.503 316. Angajam familie pentru cantina si

gradina 5000 lei Firma cu sediul in Sindrilita-IF, angajeaza familie serioasa pt. pregatire masa calda si intretinere curte cu pasari, porci si sera legume. Asiguram cazare, program L-S, salariu 2500 lei net/persoana. 5.000 L; (0725.333.503

Ava Design Group angajeaza muncitori cu experienta pentru prelucrare PAL melaminat. Punct de lucru zona Clinceni; (0724.238.773 379.

326. Asamblator profile Pvc, angajam

persoana cu/fara experienta, dinamica, serioasa si punctuala pentru asamblarea si montarea pieselor pentru tamplarie. Pvc. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV-ul pe e-mail; (0722.152.638 OFFICE@STEINSYSTEM.RO

344. Asistent personal angajam asisten-

ta maneger si secretariat, program full time, l-v,limba engleza, aspect fizic placut, cunostinte pc, administrarea si dezvoltarea portofoliului de clienti si agenda dr.; (0000000

atentie distributiva, seriozitate, cunostinte Pac Office. (0787.686.096 luminita@sensoya.ro

345. Asistent personal. Angajam asistent personal locatie Bucuresti, cu permis B, salariu 2000 lei in mana, C.V uri la urmatoarea adresa de mail: ahmed.alsamarrai@yahoo.com

328. Asistent de farmacie, receptionist pentru clinica medicala din Stefanestii de Jos. Experienta constituie avantaj. Pentru detalii si CV: 1 L; office@libertymedicalcenter.ro

346. Asistent si consilier vanzari outlet Auchan Titan, alege sa fii parte dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si lenjeria italiana, trimitand un CV la adresa: futuralenjerie2010@gmail.com 350 {; futuralenjerie2010@gmail.com

329. Asistent farmacie. Farmacie anga-

347. Asistent stomatologie. Clinica stomatologica zona de nord, angajam asistenta cu experienta, full-time, 2.000 L; (0758.074.415/ 0740.097.655 office@drserban.com

327. Asistent de birou, cerinte:

jeaza Asistent farmacie cu sau fara experienta. Oferim mediu de lucru competitiv, contract de munca, posibilitati promovare. Relatii la telefonul afisat sau prin email; (0721.097.967 recrutari.farma@gmail.com 330. Asistent logistica, relatii cu clientii, full time Firma de service si vanzare centrale termice, angajeaza full time asistent logistica si relatii cu clientii. Se ofera salariu fix motivant si bonusuri. Activitate de birou in sect. 5. Program: l-v, 8-17, (0735.233.330/ 0737.233.330 sergiu.stan@romservicetermo.ro 331. Asistent manager cunoscator contabilitate primara, Saga. (0732.335.050/ 021.252.22.96 office@alexgama.ro 332. Asistent manager limba rusa/ engleza. Salariu atractiv; (0740.665.577 333. Asistent manager secretara SC angajeaza persoana dinamica, organizata, cu aspect placut si cunostinte operare PC pentru activitati manageriale si secretariat. Se ofera pachet salarial atractiv. Asteptam CV-urile pe e-mail; (0742.046.666/ 0742.909.666 bogdanybr@gmail.com 334. Asistent manager, manager in pre-

gatire, (0756.929.200 capatinastefan92@gmail.com

348. Asistenta manager/secretara, firma

germana angajeaza full sau part time. CV pe adresa: (0728.081.718 floredo7@yahoo.de 349. Asistenta personala. Afacerist, caut tanara cu aspect placut, carnet cat. B, ofer salariu bun plus bonusuri, cazare si training. Colaborare pe termen lung; (0763.070.180 cert81@yahoo.ro 350. Asistenta manager, Parchet Shop

SRL angajam asistenta manager/operatoare PC,salariu 2000 lei+bonusuri,contract de munca,program luni-vineri 818/sambata 9-14,sediu zona Vitan. Asteptam CV pe adresa de mail; 2.000 L; (0766.648.216 contact@parchetshop.ro 351. Asistenta medicala full time pentru

gradinita privata. Cautam persoana iubitoare de copii, rabdatoare, calma, responsabila pentru a asigura ingrijirea medicala a copiilor. (0724.203.393/ 0726.152.551 office@gcm.ro

Asistenta medicala generalista, pentru cabinet medical, full-time/ parttime; (0745.281.391

352.

364. Asistente medicale - Scoala Postliceala FEG Bucuresti, face inscrieri pentru anul scolar 20172018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de baneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala europeana acreditata MECS ordin nr. 3985/13.05.2008. Diplomele sunt recunoscute national si international. Adrese Bucuresti: Str. Walter Maracineanu nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A, sector 1, tel.: 021.311.10.54/ 0788.424.314 si str. Badea Cartan nr. 6, sector 2, tel.: 031.405.27.30, www.scoalafeg.ro. (0788.424.314

380. Baba Novacco angajeaza sofer,

livrator cu auto propiu pentru livrari la domiciliu program 2/2, salariu, benzina decontata seara. (0765.941.967 381. Baiat pentru curatenie cladire birouri

in zona Constanta, (0751.193.866

382. Baiat pentru curatenie in Baneasa,

angajam baiat pentru curatenie cladire birouri in zona Baneasa; (0751.193.866 383. Baiat pentru reparat masini de spalat automate, sector 3 sau 4, posibil si part-time. Salariu atractiv (0744.526.477 384. Baieti echipa de interventie-curatenie. Suntem o firma de curatenie din Bucuresti si ne marim echipa de interventie. Cautam baieti cu experienta. Oferim contract de munca, salariu atractiv, si bonuri de masa. Relatii la tel., (0751.193.866 nonica.danciu@efms.ro 385. Baieti muncitori cu si fara experien-

ta, instalatii tehnico sanitare, nu ezitati sa ma contactati, (0765.877.249/ 0765.877.249 edidesigninvest@gmail.com

396. Barman ture 12 ore, doua zi, doua

noapte, doua libere. Salariu 1800 L, tips mediu lunar 700 L, 1.800 L; (0748.202.849 hr@gamblersbar.ro

397. Barman cu experienta, Boulevard Cafe, situat pe B-dul Gheorghe Sincai nr. 9A, zona Tineretului,angajeaza personal pentru postul de barman. Salariu + comision din vanzare, program in ture. Cerem si oferim seriozitate; 1.300 L; (0735.155.357 cafeblv@gmail.com 398. Barman, ospatari, picoli, pentru restaurant si terasa in Magurele, asiguram salariul, comision, program flexibil, seara asiguram transportul. (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro 399. Barman, pentru restaurant Elena sector 5, 12/24, carte de munca, concediu odihna platit, procente din vanzare 2.000 L; (0745.009.700 400. Barman, restaurant La Cocosatu, angajeaza barmani, pentru detalii va rog sa va programati la un interviu la nr tel., (0736.445.737 office@lacocosatu.ro 401. Barman, The Harp Bakery angajeaza barman, program 1 zi cu 1 zi, salariul si tipsul motivational; (0752.177.431 office@theharp.ro 402. Barman, barista pt Bar Bistro Cautam un coleg sau colega, prezenta agreabila, comunicativ, deschidere catre client, spirit de echipa. Program 12/24, 12/48.Salariu atractiv+tips, (0742.222.243 403. Barman, fete, in locatie situata in centrul Capitalei, zona Unirii.Cerinte minim studii medii, vorbitoare a cel putin o limba straina, cunostinte minime program casa de marcat si gestiune, (0770.775.561 404. Barman, ospatar cu experienta pentru restaurant&lounge pe Calea Victoriei. (0743.605.039 405. Barman, ospatar si ajutor de bucatar Hashtag Pub angajeaza personal in bucatarie pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 32, zona Obor: barman, ospatar si ajutor de bucatar. Salariu atractiv si bonusuri in functie de realizari. Tips (0724.867.988 office@hashtagpub.ro 406. Barman, ospatar, campus studentest Grozavesti. Program flexibil, studenti. Conditii avantajoase; (0742.181.263/ 0755.013.339 407. Barman, ospatar, restaurant cu specific romanesc si international, dorim sa angajam ospatar domn, doamna) program 2/2, carte munca, masa, salariu, tips. Dorim persoana serioasa, pregatita profesional, cu atestat; (0722.675.380 mihaialecu99@yahoo.com

365. Asistente medicale pentru

clinica dentara din Drumul Taberei, sector 6, cu sau fara experienta, absolvente de scoala postliceala sanitara. (0723.615.972 filimonaurora@gmail.com 366. Asistente stomatologie Clinica

Dentara Art Implant, angajeaza asistente medicale (program de 6 si 8 ore). Oferim conditii de munca superioare, contract de munca si un salariu foarte avantajos, (0722.363.120 Artimplant.ro@gmail.com 367. Asistenti medicali pentru camine de batrani din Voluntari si Mogosoaia, Ilfov cu contract de munca nedeterminat, program 12/24, o masa pe zi, transport decontat, salariu atractiv. (0788.140.866

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


12

22 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 451. Bona, menajera, ingrijitoare batrani intern, extern, bona pt. 3 familii Drumul Taberei, Circ, Dristor. Menaj intern 2 fam. Targoviste si Bucuresti 2200 lei, ingrijitoare batrani 4 posturi regim intern Buc. Menaj 4 ore Aviatorilor, menaj 10 ore Pipera 2500. 2.500 L; (0727.760.960 bonainterna@yahoo.com 452. Bona, Otopeni, 8 ore, o doamna

409. Barman-ospatar pentru Bar&Grill,

zona Tei; (0722.408.198

410. Barmani pentru La Mama Ateneu,

persoane cu experienta sau persoane care doresc sa invete tot ce tine de meseria de barman. Daca ai o atitudine pozitiva si vrei sa muncesti, trimite-ne CV-ul, (0761.194.005 ciobanu.lucica@lamama.ro 411. Barmani si ospatari pentru restau-

rant/ terasa (0736.037.657 uraef.house@yahoo.com

412. Barmani si ospatari, hotelul Shera-

ton Bucuresti angajeaza barmani si ospatari, fete si baieti, cu sau fara experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 413. Barmani si ospatarite pentru restaurantul "Elzada" din sectorul 4 Bucuresti. (0722.214.001 414. Barmanita angajam pentru

berarie, zona P-ta Progresul; (0721.294.361/ 0721.294.362

415. Barmanita pentru pub sector 1,

singura pe tura, conditii avantajoase, urgent 1.300 L; (0723.933.849 alina.andriescu@mauveideas.ro

416. Barmanite si ospatarite, picolte,

tips garantat minim 100 Ron /zi (0729.565.694

417. Beauty House Salon angajeaza frizerite, coafeze, manichiurista si pedichiurista cu experienta pentru salon frizerie, coafor zona Brancoveanu, procent 50%, vad foarte bun, CV pe Whatsap50 % procent super vad; (0730.571.111 418. Beauty House Salon angajeaza frizerite coafeze, manichiurista si pedichiurista numai cu experienta pentru salon cu vad, frizerie, coafor zona Brancoveanu, salariu fix 3.000 L; (0730.571.111 419. Bellboy angajeaza Hotelul Capsa.

Telefon: (0757.645.737

420. Benzinaria OMV, Gara de Nord

angajeaza casier; (0736.898.770

Bijuteria Emir- Gold angajeaza vanzatoare cu sau fara experienta, in magazinul Bucur Obor; (0733.714.714 421.

422. Bijutier ceasornica angajez sau

colaborez zona Eroii Revolutiei, CV+foto; (0722.213.243 orzainvest@gmail.com

BISTRO ANGAJEAZA OSPATARI, FEMEI SERVICIU, SECTOR 3, RELATII LA TEL. DUPA ORA 12.00 (0722.747.522

423.

424. Black Seasuppliers angajeaza muncitori depozit cu sau fara experienta, pt. punctul de lucru Glina- Ilfov; (0728.282.418

Angajez bona, in Dristor, pentru nounascut, 1600 lei salariu, 8h/ zi, luni-vineri. Copilul se va naste in martie 2018. Pana atunci, bona ii va ajuta pe parinti cu ingrijirea gemenilor de 1 an si 2 luni, 19 L; (0720.919.744 ileanaracheru@gmail.com 433. Bona externa/ interna Bucuresti, persoana serioasa, cu experienta, pentru ingrijire copii, program 8 ore sau intern. Agentie fara comision, 1.800- 2.500 Lei; (0726.637.102

476. Bucatar full time pentru restaurant cu specific latino. Program flexibil echipa tanara. salariu motivant. Nu cerem mare experienta de lucru, vrem persoane care sa doreasca sa invete lucruri noi. (0722.537.018 contact@bluemargarita.ro

ta, in regim intern/ extern, agentie recruteaza persoane serioase, se ofera salarii atractive. Relatii la telefon (0784.659.190

477. Bucatar hai sa lucram impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon 0731322472 sau scriene la adresa de email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

455. Bonita Pizza angajam pizzari, ajutor

478. Bucatar pentru complex Turistic 4

pentru lucrari in Bucuresti. Se asigura cazare si continuitate pe perioada de iarna. Angajarea se face in conditiile legii; (0756.336.468 office@cosim.ro

481. Bucatar pentru salon de eveni-

ta. Sediul firmei este in zona Piata Victoriei. Program 8 ore/zi. Salariul este de 1.700 lei salariu fix si bonuri de masa; 2.000 L; (0729.699.825

459. Brutar cu experienta sau fara pen-

tru o brutarie artizanala din zona Piata Victoriei. Program 8 ore/zi, 2 zile libere. Salariu 1700 si tichete 300 lei. Pentru interviuri: 1.700 L; (0729.699.825

ian angajeaza bucatar la cald. Program de lucru 5 cu 2 zile liber. Adresa strada Nerva Traian 25 (Sector 3, metrou Timpuri Noi, vis a vis de Scoala Gen 81), 6.000 L; (0757.976.618 trattoriapaneevino2010@yahoo.com

angajeaza restaurant Casa Rivoli (sector 3). Salariu + procent, 2.500 L; (0721.720.751

495. Bucatar desert smart-casual te asteptam in echipa SHC. Fii si tu Smart Casual. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 496. Bucatar desert, hai sa lucram impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de email. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 497. Bucatar deserturi fara experienta in

cadrul unui cunoscut hotel din Bucuresti.Program: 5 zile/2 libere.Necesita diploma de bucatar. 1.800 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 498. Bucatar grill pentru un restaurant

de lux din capitala, situat in zona Aviatiei.Program de lucru: 2 zile cu 2 zile libere. Detalii la telefon, 3.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

499. Bucatar la rece salate si deserturi

pentru restaurant central. Conditii excelente de munca si salariale (0732.266.922 bogdanalexandrescu2003@yahoo.com 500. Bucatar pentru impinge tava, locatie centrala program de luni - vineri 07.00- 16.00, salarizare buna; (0762.641.033

501. Bucatar pentru restaurant cu servire rapida, contract de munca, program de lucru in ture: 08:00-16:00, 16:0024:30, salariu 2000 lei net, bonuri de masa, spor de weekend, decont transport. 2.200 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro

521. Bucatar si ajutor de bucatar angajam urgent La restaurantul Delea Noua, cu specific romanesc, capacitate 180 persoane, situat in sect 3. Oferim salariu fix motivant si cu posibilitati reale de crestere, tipps-uri zilnice si comision la evenimente, 2.300 L; (0736.943.656

437. Bona interna cu minima experienta urgent pentru nou nascut zona Baneasa, doua weekend-uri libere pe luna 2.700 L; (0729.007.828 stoica.officeconsulting@gmail.com 438. Bona interna fetita 1 an, cu experi-

522. Bucatar si ajutor de bucatar zona

enta, varsta 40-60 ani, blanda, cu rabdare, curata si responsabila. Locuim la casa cu gradina in zona Berceni, fetita are nevoie de supraveghere non stop, atentie, joaca, (0773.828.945 alisaratiu@yahoo.com

Obor Hashtag Pub angajeaza personal pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 32, zona Obor: bucatar si ajutor. Program de lucru 2 zile cu 2, salariu atractiv si bonusuri in functie de realizari, tips; (0724.803.412 office@hashtagpub.ro

439. Bona interna sau externa bebe 3 luni Agentie angajeaza bona interna sau externa pt copil de 3 luni. Zona Mihai Eminescu, extern 10-22 si 2 weekenduri lucrate in intern. Interna 2 weekenduri libere. Experienta si recomandari, 3.000 L; (0727.760.960 anidaroti@yahoo.com

523. Bucatar si ajutor de bucatar. Bistro

Matrioska angajeaza bucatar si ajutor de bucatar. Oferim salariu corect, ocazia de a lucra cu un bucatar sef experimentat, atmosfera de lucru placuta si cerem seriozitate si implicare, (0722.616.553 office@bistromatrioska.ro

440. Bona Militari pentru 2 copii, luat de la scoala si supravegheat pana la 18.30, (0766.610.487

524. Bucatar si ajutor de bucatar. Firma

de catering cu specific romanesc, cautam bucatar si ajutor de bucatar. Sector 3; (0724.285.766

441. Bona Mosilor, program 9 ore/zi, doar

copil, 2 luni, cu experienta si recomandari; 2.000 L; (0771.765.563

525. Bucatar Sushi, in cadrul unui cunoscut restaurant Sushi din Bucuresti. Locatie: Calea Dorobanti, sector 1. Program: 40 h/ saptamana. Necesita diploma de bucatar si experienta in domeniu 4.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

442. Bona pentru copil de 6 ani, cu per-

mis cat. B, zona Militari sau Ilfov - Ciorogarla; (0721.230.711 443. Bona Piata Muncii, cu referinte, calma, nefumatoare, 45-60 ani, pt. copii in varsta de 6 ani respectiv 2 ani, in sector 3, zona Campia Libertatii, program 11-19, salariu 1600 lei. 1.600 L; (0728.233.008

bebelus de 2 luni, doar copil, fara menaj, 1.800 L; (0771.223.860

447. Bona, pentru activitati de recreere/

de nord, cautam o doamna care sa aiba grija de un baietel; in zona de nord a Bucurestiului; program 8-10 ore/zi, de luni pana vineri; salariul 1800-2000 de lei; 2.000 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 449. Bona, guvernanta zona bd. Lacul

Tei, guvernanta/ bona (zona Lacul Tei) pentru copii 6 si 3 ani (B si F) program 12:00-18:00 (L-V). Persoana educata, vesela, energica, preferabil cadru didactic. Atributii educatie, lectii, ingrijire (0722.276.776 aandreeamladin@gmail.com 450. Bona, menajera, ingrijitoare batrani

in Bucuresti. Recrutam personal pentru familii deosebite: bona, menajera, ingrijitoare batrani, paznic, sofer.Pentru inscriere in perioada 20 septembrie-30 septembrie comision de 30%. Programari telefonic sau CV; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

Bucatar(easa), ajutor bucatar. Bucatar pentru restaurant zona 13 Septembrie. Daca esti bucatar(easa) sau ajutor bucatar cu experienta, suna acum. Salariu+ bonus+ diverse. (021.411.00.40/ 0723.673.615 526.

444. Bona Pipera, program 9 ore/zi la un

448. Bona, 8-10 ore, 1800-2000 lei, zona

tru restaurant central Bucuresti. Salariu atractiv, seriozitate; (0746.608.460

ofera pachet salarial atractiv peste medie, bonuri de masa, posibilitate de promovare. Afi Cotroceni; (0787.709.154 vivofoodbar@gmail.com www.vivofoodbar.com

copiilor, 2 copii cu varsta de 3 ani si 8 ani, activitatile copiilor, gatit plus aranjat dupa copii, menaj usor, Berceni, Aparatorii Patriei, 500 {; (0728.894.767 orestbujor@yahoo.com

428. Bona cautam pt termen lung, pt zilele lucratoare persoana nefumatoare, gospodina pt. a fi bona pt. copil 6 ani si menaj usor, luni-vineri 11:30-19:30. In timpul vacantelor scolare sau daca copilul este bolnav program 10 h. Dr Taberei, Prel. Ghencea. (0747.225.522

516. Bucatar si ajutor bucatar, pen-

520. Bucatar si ajutor de bucatar se

436. Bona interna experienta in cresterea

luat de la gradinita, pentru baieti de 2 si 6 ani. Este si bunica acasa - ea se ocupa in principal de cel mic. Program L-V 12-18. Zona Piata Trapezului S3. (0726.259.082/ 0729.809.747 iliedaniel.costache@gmail.com

515. Bucatar si ajutor bucatar restaurant Calea Floreasca isi mareste echipa, avem nevoie de bucatar si ajutor bucatar. Daca doresti sa te alaturi echipei, trimite un cv pe adresa de email, nr. contact, intre 1012.00 (021.313.45.85 office@vacamuuu.com

519. Bucatar si ajutor de bucatar Ribs Bar&Grill isi mareste echipa. Iti oferim un mediu de lucru profesionist, oportunitatea reala de evolutie in cariera, alaturi de un pachet salarial atractiv. (0766.692.196 bogdanm.popescu@yahoo.com

experienta, pentru familii deosebite din zona Pipera. Program de lucru: 8-10 ore/zi de Luni pana Vineri. Salariul lunar: 2500-3000 Lei. Programari interviu telefonic sau trimite CV; 3.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

baieti: 2 ani si 4 ani (este la gradinita program lung), program L-V: 8.00- 18.30. Atributii: ingrijire copii, menaj usor. Sunati la tel /CV pe email. Nu suntem agentie; 2.000 L; (0788.000.117 vision_ro@yahoo.com

514. Bucatar sef, bucatar, ajutor de bucatar, femeie la vase pt. restaurant cu specific romanesc in zona Magurele, Ilfov, seara asiguram transport. Pentru mai multe detalii la nr. de telefon; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro www.la-crama.ro

518. Bucatar si ajutor de bucatar pentru firma catering, gradinite, ture de noapte si zi (0765.489.624 vlad@delarte.ro

435. Bona in Pipera, recrutam bona cu

Pipera (sa stie sa gateasca, curatenie, supraveghere lectii, activitati extrascolare). (0737.626.454 bamboofood@gmail.com

513. Bucatar sef, bucatar, ajutor de bucatar cu experienta pt. restaurant cu specific romanesc in zona Magurele, Ilfov, seara asiguram transport. Pentru mai multe detalii la nr. de telefon; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro www.la-crama.ro

angajam bucatar si ajutor bucatar; (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com

427. Bona zona Timpuri Noi, angajez pt 2

baietei: 3 ani (la gradinita) si 2 ani, ajutor menaj, in zona Aviatiei (metrou Aurel Vlaicu, Promenada Mall). Program 10 ore/zi. Salariu 1800 net. Persoana rabdatoare, in putere. 1.800 L; (0746.135.513

mente sector 2, si ajutor bucatar pentru evenimente. (0728.441.983 482. Bucatar Restaurant cu specific ital-

494. Bucatar cu experienta minim 6 ani,

434. Bona full-time, angajez bona full time, educata, calma, pozitiva, fara vicii, menaj usor. Baietelul are 1 an, doarme de 3ori/zi. Sector 1. Program 08:00 - 18:00; (0758.243.273 adrianacorcodel@2activepr.ro

446. Bona, ingrijitoare baiat 11 ani zona

430. Bona copii, zona Aviatiei pentru 2

480. Bucatar pentru restaurantul The

493. Bucatar cu experienta ajutor bucatar, casier, picol, spalator-vase, salariu peste media pietei,urmand a creste in functie de dvs. Program lunivineri 08:00-17:00. Sarbatori legale liber. Firma catering. Rugam seriozitate (0741.541.460 marco.pavel@essgroup.ro

517. Bucatar si ajutor bucatar, restaurant

426. Bona angajez bona cu experienta+ menaj, vesela, muncitoare, educata. Program 10 ore/ zi, o zi libera pe saptamana, salariu 2.000 L; (0729.005.544 via_bellagio@yahoo.com

familie, cautam bona pentru baiat 5 luni, alaptat, lu-joi, 08:30 - 16:30. Mama sta 1/2 zi acasa. Ingrijire copil, menaj usor (aspirat 1 data/ saptamana). Decontare transport. Mansarda, acces pe scara, 1.700 L; (0721.616.263 elena.dochie@gmail.com

tique, Food Concept Store, cu experienta in bucataria internationala. Program 2 zile/2 zile, pachet salarial avantajos, transport seara si mediu profesional si tanar. (0722.538.274 comenzi@leboutiquefood.ro Roof din 13 Septembrie. Program de lucru 2 cu 2. Detalii la telefon. (0725.862.035

461. Brutar cu experienta pentru brutarie

429. Bona Colentina, cartier Ion Creanga

479. Bucatar pentru restaurant Le Bou-

458. Brutar angajam brutar cu experien-

460. Brutar cu experienta, salariu

angajeaza bombonareasa cu experienta. Salariu avantajos; (0751.223.653

stele Brasov. Salariul atractiv, bonusuri in functie de performanta. Relatii la tel., CV la mail, (0741.115.666 ionel.baxy@yahoo.com

457. Brasov - spalator auto, Dealer auto din Brasov angajeaza spalator auto cu norma intreaga. Pachet salarial: salariu fix peste medie, tichete de masa, asigurare medicala privata. Detalii la telefon; (0722.670.306

445. Bona zona Aparatorii Patriei, angajam bona, menaj usor nefumatoare, pentru ingrijire a doi copii, 3 si 8 ani. Salariul discutabil, minima experienta, (0728.894.768 orestbujor@yahoo.com

425. Bombonareasa. Cofetarie

chinezesti si internationale pentru restaurant din sectorul 3. Salariu 2.500-3.000 Ron; (0724.370.496

453. Bona, Sector 1. Caut bona, pentru copil in varsta de 2 ani. Persoana activa, blanda, implicata, responsabila. Program 8-18, zona Cismigiu.Indatoriri: tot ce tine de copil, mancare si menaj usor. 1.700 L; (0743.042.014 Mariacorina.scurtu@yahoo.com

456. Bordurari - pavatori, cu experienta,

432. Bona Dristor, 1600 lei/8h, luni-vineri

474. Bucatar cu experienta in preparate

475. Bucatar Firma de catering cu sediul in sectorul 1 angajam bucatar la cald. Program de lucru: luni - vineri 06:00 - 17:00, 2.800 L; (0723.793.620 office@bunbun.ro

pizzari, ospatari, femeie la vase. Salariu si program avantajos; (0743.557.524 Popaaalina55@gmail.com

431. Bona Crangasi Cautam bona pentru fetita noastra de 1an si 4luni. Stam in cartierul Crangasi, programul de lucru ar fi 8:30-18:30, de luni pana vineri, iar atributiile sunt strict legate de copil. Salariu 1.500 lei; (0763.939.193 mirela_larie@yahoo.com

Mister Kebab, locatie zona Aviatiei, Baneasa. Salariu 2500 lei bonusuri, prime, masa asigurata. 2.500 L; (0721.303.303/ 0744.648.379

care sa ajute cu cresterea unei fetite de 8 luni; program 8 ore, de luni-vineri, salariul 2000 de lei. Daca doriti program intern, exista posibilitatea de cazare, salariul 2500 lei. 2.500 L; (0720.689.454/ 0747.614.370

454. Bone si menajere, cu/ fara experien-

408. Barman, picoli, cu experienta,seriosi si motivati, pentru restaurantul Chez Toni, urgent, local elegant cu specific libanez, zona Floreasca,baza sportiva Pescariu, conditii de lucru avantajoase (salariu, tips), contract munca, tel. incepand cu ora 10; (0734.296.177 b_georgeta@hotmail.com www.cheztoni.ro

473. Bucatar cu experienta angajeaza

2800 lei. Relatii la telefon (0754.651.477

artizanala, in zona Foisorul de Foc/ Pache Protopopescu. Program: 9 ore/ zi (cu 1 ora pauza). Sambata program scurt. Duminica liber. Salariu: 2.500 Lei net si bonusuri (0752.852.984 462. Brutar si ajutor brutar la Paine si

Vin. Brutaria cu maia "Paine si Vin", program 5 cu 2, ore 7:00-15:00, salariu atractiv, bonuri de masa, carte de munca reala, lucru cu maia salbatica, paine artizanala. (0726.748.978 hristu.valentin@gmail.com 463. Brutar si patiser pentru brutarie aritzanala, 1 brutar si 1 patiser, oferim conditii deosebite, salariu si bonusuri motivante, mediu si colectiv extraordinar. Program lucru flexibil. Experienta min. 5 ani, (0768.532.104 www.brutariacumaia.ro 464. Brutar, ajutor brutar pentru brutarie

zona Pipera, schimbul II, salariu 1.5001.800 lei net; (0723.548.944

465. Brutar- patiser, spalator vase,

bucatar mic dejun angajam. Te vrem in echipa noastra; (0744.492.076

466. Brutareasa cu/ fara experienta Program de zi. 40 ore/ saptamana. Salariu brut brutareasa cu experienta: 2.100 lei, carte de munca pe toata suma. Bonusuri si prime. Mediu de lucru placut, siguranta locului de munca, (0755.224.549 467. Brutarie, patiserie angajam brutar si patiser oferim conditii deosebite, salariu si bonusuri motivante, mediu si colectiv extraordinar. Sector 1.Program lucru flexibil. (0768.532.104 468. BUCATAR / ajutor bucatar la Beca's

Kitchen. Cautam persoana energica, sociabila, proactiva, punctuala, cu dorinta de a invata si a-si imbunatati cat mai repede aptitudinile, ordonata.Posibilitate cresteri salariale la fiecare 6 luni + bonus. (0722.308.960 beca.andreea@gmail.com 469. Bucatar angajez bucatar si ajutor

de bucatar full time; (0728.441.983

470. Bucatar autoservire cu specific tra-

ditional, zona Dacia, angajeaza bucatar. Salariu atractiv; (0766.445.843

471. Bucatar Camin de batrani din sec-

torul 1 (Bucurestii Noi) angajeaza bucatar/bucatareasa; (0722.306.974

472. Bucatar cu calificare si experienta

si personal necalificat la vase si curatenie; (0729.977.250

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

483. Bucatar restaurant NoName zona Berceni, angajeaza bucatar cu experienta, salariu motivant plus tips. Pentru mai multe detalii va steptam la interviu pe starda Mariuca nr 1A, (0761.280.642/ 021.332.00.29

502. Bucatar pt preparare meniuri Fast Food angajam bucatar cu experienta pentru unitate fast food pentru prepararea si montarea meniurilor. Cerinte: experienta in preparate la gratar. (0762.570.925

484. Bucatar Restro-Bar Klandestin doreste sa-si mareasca echipa cautand oameni profesionisti cu exerienta in domeniu. Conditii bune de munca, salariu atractiv, beneficii suplimentare, posibilitate de promovare; (0723.522.933 beatrice_mansour@yahoo.com

restaurant Chico Chillout cu specific japonez si european. (0733.324.426 chilloutchico@gmail.com

485. Bucatar SC American Restaurant

System SA angajeaza: bucatar, ajutor bucatar, ospatar, ajutor ospatar, casier. Pregatire la locul de munca. Contactati-ne la numarul afisat, persoana de contact Maria Gheorghe; (0740.121.903 delta@pizzahut.ro 486. Bucatar Scala Food angajeaza bucatar (femeie), experienta min. 3 ani, program 07-17, de L-V, weekend liber. Se asigura contract si carte de munca. Salariu net 3000 lei. Relatii la nr., 3.000 L; (0767.682.602 evolution_1960@yahoo.com 487. Bucatar si ajutor bucatar cu experi-

enta - impinfe tava, zona Stefan cel Mare; (0768.053.009 488. Bucatar - patiser/ cofetar, bistro de

lux in Dorobanti angajeaza urgent bucatar - patiser / cofetar cu experienta. Conditii ff bune de munca, salariu pe CM, comision vanzari! Se lucreaza 1zi/ 1zi libera, program 10 - 22; 2.500 L; (0744.301.276 489. Bucatar - program de noapte Firma

de catering cu specific romanesc, cautam bucatar pentru program de noapte. 5 nopti/ saptamana. Sector 3. (0724.285.766 490. Bucatar bucatarie romaneasca, piz-

zar, femeie vase, salatiera, ospatari, aj. osptari pt. restaurant. Decontare transport. Tel. dupa ora 10,00; (0731.333.414 491. Bucatar cald, grill, tigai Hai sa lucram impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de email resurse.umane@stadio.ro (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 492. Bucatar calificat cu experien-

ta, ajutor bucatar, ajutor ospatar angajeaza Taverna La Calinescu Tineretului; (0788.472.725

503. Bucatar restaurant de sushi, pt.

504. Bucatar salate Hai sa lucram

impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de email resurse.umane@stadio.ro (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 505. Bucatar salate, pentru un important

restaurant din Bucuresti. Locatie: Aviatiei, sector 1. Program: 2 zile lucrate cu 2 libere. Cerinte: experienta anterioara, calificare de bucatar. 2.200 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 506. Bucatar sectia rece restaurant Bite

Angajam colegi in bucatarie. Avem nevoie de doi oameni curajosi si pasionati pentru postul de bucatar sectia rece. Oferim stabilitate, transport seara, salariu motivant si bonusare ĂŽn functie de volum; (0723.169.862 mirela.oanaivascu@gmail.com 507. Bucatar sectia rece, Paine si Vin

angajeaza bucatar sectia rece, ajutor bucatar sectia Rece, salariu carte de munca + bonuri de masa+decont taxi, experienta constituie un avantaj, echipa tanara, urgent, centru Bucuresti

527. Bucatar, 3 min. metrou Grozavesti,

campus studentesc. Conditii avantajoase, bucatarie romaneasca; (0742.181.263/ 0755.013.339 528. Bucatar, ajutor bucatar, fata la van-

zare pentru autoservire in sector 1; (0724.508.592

529. Bucatar, ajutor bucatar, restaurant

zona Aviatorilor; (0720.492.207

530. Bucatar, Bistro The Living, locatie

Centrala a Bucurestiului, angajeaza Bucatar, program flexibil Duminica Inchis ) si salariu atractiv; (0721.323.595 j_dumitrescu@yahoo.com 531. Bucatar, casier, femeie la vase, sofer, baiat la narghilea, pentru restaurant cu specific arabesc (vis a vis de Arena Nationala), (0766.262.666 532. Bucatar, pub situat in zona Grozavesti Regie angajeaza bucatar cu experienta minim 2 ani. Se oferta pachet salarial de la 2800 Lei plus bonusuri si tips, program in ture. Cerinte: experenta minim 3 ani 2.800 L; (0769.164.064 filip.sergiu.dan@gmail.com 533. Bucatar, restaurant "La mami

acas?" din Popesti-Leordeni angajaza bucatar, ajutor bucatar, femeie de serviciu, rugam mult? seriozitate, oferim condi?ii avantajoase de munca; (0723.538.729/ 0765.851.559 Andrei_fer2008@yahoo.com

534. Bucatar, restaurant cu specific romanesc angajeaza bucatari la rece si cald cu experienta. Program de lucru 4 zile pe saptamana.Rog seriozitate, mai multe detalii la telefon si mail; 4.000 L; (0722.593.122 asconsulea@gmail.com 535. Bucatar, restaurant Gargantua angajeaza bucatar cu experienta, sectia cald pentru locatia din Gradina Icoanei. Diploma de calificare, persoana energica, ordonata, ambitioasa si bune abilitati de lucru in echipa 600 {; (0786.372.861 mihaela@restaurantgargantua.ro 536. Bucatar, restaurant Stradivari's din Bd Basarabiei, vis-a-vis de Arena Nationala, angajeaza urgent bucatar / bucatareasa; 3.000 L; (0724.111.473 alina.ripanu@gmail.com 537. Bucatar, restaurantul Cetatea Berarilor, situat in sectorul 3, in apropierea statiei de metrou N. Grigorescu. Pentru detalii va rugam sunati la tel., (0723.383.637 538. Bucatar, scoala angajeaza bucatar 021.315.65.43, gradinita angajeaza femeie curatenie sector 6; (021.410.69.84/ 0756.059.830 539. Bucatar, sef pentru restaurant cu specific romanesc in Magurele, se asigura salariu si comision; (0723.580.658 540. Bucatar, aj. bucatar, Restaurant sector 3 angajeaza bucatari, aj. bucatari cu experienta in bucataria internationala si romaneasca; (0744.494.099 fivacom@yahoo.com 541. Bucatar, ajutor bucatar pentru

restaurant italian; (0724.656.784

542. Bucatar, ajutor bucatar Restaurant /

tratorie angajeaza bucatari si ajutor bucatar cu experienta, locatie zona Obor, mai multe detalii la telefon; (0723.503.171/ 0761.261.781 stefan_jercau@yahoo.com

543. Bucatar, ajutor bucatar cu experienta, pentru salate si deserturi, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029 544. Bucatar, ajutor bucatar, cautam bucatari si ajutori bucatari pentru restaurant cu specific international situat in Otopeni. Se asigura transport la plecare si contract de munca. 10 L; (0764.842.717/ 0767.282.820 alina@laiancu.ro 545. Bucatar, ajutor bucatar, hai sa lucram impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 546. Bucatar, ajutor bucatar, Madame Pogany angajeaza persoana serioasa, dinamica, aspect placut, sociabila. Salariu atractiv, masa, tips, transport asigurat; (0767.281.108 alex@madamepogany.ro 547. Bucatar, ajutor bucatar, pt. restaurant cu specific romanesc cu volum in activitatea zilnica, clienti de zi, si evenimente, nunti, botezuri, in sect. 6. Rog CV la email/ tel. (0726.652.097 recrutare@elanconsulting.ro 548. Bucatar, ajutor bucatar, un nou Food Truck isi face aparitia pe scena culinara din Bucuresti. Daca esti pasionat de bucatarie si vrei sa te alaturi unei echipe tinere, in continua dezvoltare, te asteptam in echipa noastra. (0724.123.823 549. Bucatar, ajutor bucatar, ajutor ospatar, barman, angajam pentru restaurant cu specific italienesc, zona Titan, langa Parc Ior; (0799.185.547 550. Bucatar, ajutor bucatar, sofer livra-

tor. Wise Box cea mai noua companie intrata pe piata din Romania in domeniul restaurantelor cu livrare la domiciliu/office, angajeaza personal: operativ: bucatar, ajutor bucatar, sofer livrator. Suntem o echipa tanara de profesionisti intr-o comapnie mare in crestere. Asteptam CVul dvs. la adresa de e-mail. Relatii la telefon, site: www.wbox.ro (0799.831.111 cariere@wisebox.ro; emilia.musat@wisebox.ro 551. Bucatar, ajutor de bucatar cu expe-

rienta pentru bistro/ restaurant de zi in zona metrou Pipera. Program atractiv: luni-vineri de la 08:00 la 17:00, weekendurile libere. Salariu atractiv; (0731.493.180 552. Bucatar, ajutor de bucatar pentru cantina autoservire zona Colentina, Fundeni. Relatii la telefon de luni pana vineri intre orele 10 -17. (0785.660.612

553. Bucatar, ajutor de bucatar, femeie la vase, oferim contract de munca pe perioada nedeterminata, bonuri de masa. Programul este flexibil. Restaurantul se afla in zona Titan; (0734.207.029 554. Bucatar, ajutor la bucatarie, ajutor

pizzar, angajeaza restaurant italian; (0763.400.965

555. Bucatar, bucatareasa cu experienta

pentru restaurant situat in sector 2, conditii avantajoase: masa asigurata, transport asigurat, tips din vanzare, rugam seriozitate 3.200 L; (0768.143.658/ 0761.601.441 dbrisit@yahoo.com

508. Bucatar sectia Rece/ Salate/ Mon-

taj pentru restaurant central. Beneficii: salariu de la 2200 Lei in functie de calificare, program o zi cu o zi, transportul la domiciliu asigurat dupa program, 2.500 L; (0733.500.300 509. Bucatar sef Sebastian 19

angajam bucatar sef. (0769.250.897 510. Bucatar sef cu experienta, pentru

restaurant bucatarie international din sectorul 3. Salariu 3.000 - 3.500 Ron; 3.500 L; (0724.370.496 511. Bucatar sef tura, hai sa lucram impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numarul de telefon. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 512. Bucatar sef, bucatar cu experienta ptr restaurant cu specific romanesc situat in sectorul 6. Mai multe detalii la telefon. (0734.819.944/ 0786.953.300

E-mail: redactia@anuntul.ro


22 septembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, spatii logistice si industriale, angajeaza

O P E R AT O R C U R AT E N I E Program de lucru de 8 ore pe zi. C.V. la fax 021/208.41.53 sau e-mail: doina.bengescu@bss.ro, simona.rouamare@bss.ro. Informatii suplimentare si programari interviuri la tel.: 0752.150.677 si 0746.079.892

600. Bucatari, ajutor bucatari, femeie serviciu, vase restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, angajeaza bucatari, ajutor bucatar, femeie serviciu si vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro 601. Bucatari, ajutori bucatar, spalator

vase, pentru Trattoria Roz Cafe si Roz Cafe Bistro zona MIlitari. Salarii negociabile.Va asteptam in echipa noastra. (0723.504.103 braileanucatalin@yahoo.com 602. Bucatari, ajutori bucatari pentru restaurant din mall Baneasa, in conditii avantajoase.Program de lucru doua cu doua.Saluriu motivant plus tips zilnic. (0768.494.450 603. Bucatari, ajutori bucatari si casieri

pentru fast food cu mancare romaneasca in Militari Shopping Center (Auchan Militari). Bucatarii necesita experienta. Salariu 2000-3000 Lei (0755.050.280 604. Bucatari, casier, delivery boy si

556. BUCATAR, BUCATAREASA, AJU-

TOR BUCATAR, AJUTOR BUCATAREASA, LUCRATOR BUCATARIE, LUCRATOR DEPOZIT 8 ORE, 5 ZILE/ 2 ZILE LIBERE, SALARIU ATRACTIV, CARTE DE MUNCA, BONURI DE MASA, PRIME, OFERIM TRANSPORT. CALEA VICTORIEI - PLATINUM CASINO; (0726.141.233 557. Bucatar, lucrator comercial,

autoservire linie, femeie serviciu, sunati 10.00 - 16.00; (0769.241.385 558. Bucatar, ospatar si femeie serviciu.

Cafenea - Restaurant - Zona Titan , Sector.3, Bucuresti.Angajam Bucatar, Ospatar si femeie serviciu cu experienta.Relatii la telefon; (0731.137.776/ 0722.221.270 stanici@titannet.ro 559. Bucatar, ospatarita, ospatar, cafe-

nea situata pe Bd. Decebal angajeaza bucatar cu experienta in bucataria internationala de la 3.500 Ron si ospatarita/ Ospatar cu experienta si aspect fizic placut, de la 1.500 Ron (0737.520.740 xolounge@yahoo.com 560. Bucatar, patiser, cofetar, vanzator fast-food, pentru bucatar calificat oferim contract de munca si salariu de 4.000 Lei/ luna. Pentru vanzator fast-food - 1600 Lei/ luna. (12h cu 24h) Pentru cofetar 3.000 Lei/ luna. Pentru patiser 2.500 Lei/ luna. 4.000 L; (0724.725.048 zvanciuc.matei@yahoo.com 561. Bucatar. Angajam bucatar cu expe-

rienta pentru locatie nou deschisa in apropierea Bucurestiului, oferim conditii deosebite, pentru detalii va rog sunati la nr. tel: (0722.391.073

562. Bucatar. Pensiune turistica situata

in jud. Brasov, angajeaza bucatar, salariu atractiv, carte de munca; (0762.910.850/ 0762.910.850 padinaursului@yahoo.com 563. Bucatar. Restaurant in Sectorul 2 angajeaza bucatar cu experienta si ajutor bucatar, salariu motivant; (0760.366.384/ 0723.591.840 564. Bucatar. Restaurant Navaro by Green City angajeaza bucatar, 3.000 L; (0770.672.150 adriansubasu@gmail.com 565. Bucatar. Restaurant zona Sebast-

ian, angajeaza bucatari, ajutor bucatar, femei vase. Salariu atractiv, (0722.290.230 laurelsanda1@yahoo.com 566. Bucatar/bucatarea, ajutor de

bucatar, femeie menaj, restaurant in sos.Viilor angajam personal: bucatar, ajutor de bucatar, femeie menaj. Salariu negociabil, conditii avantajoase; (0737.252.056/ 0723.992.780 567. Bucatarea pentru gradinita si after-

school sector 2, program 7.45- 17.00; (0724.839.471

578. Bucatareasa, ajutor bucatar si

femeie la vase pentru cantina zona Bucurestii Noi. (0722.820.667

579. Bucatareasa, firma catering din sector 3, Timpuri Noi, pentru bucatarie calda si gratare. Aspect curat, ingrijita, cu energie si experianta. Program de L-V, 715. Seriozitatea e cea mai importanta 2.000 L; (0723.386.901 micusan.b@gmail.com 580. Bucatareasa, o doamna foarte curata pt. a gati mancare sanatoasa, fara grasimi, doresc sa fie nefumatoare, minim 45 de ani, zona Herastrau, salariul este de 2000 de lei. 2.000 L; (0762.838.508 581. Bucatareasa, ajutor de bucatar

pentru restaurantul Casa Condor, zona Militari, Piata Veteranilor, program o zi cu una libera, tips zilnic, carte de munca, salariu atractiv; (0766.376.385/ 0740.699.241 manager@casacondor.ro www.casacondor.ro 582. Bucatareasa, bucatar la

bar/restaurant din baza sportiva ecvestra Tancabesti. Detalii la telefon: (0722.250.287 583. Bucatareasa/ bucatar pentru

pizzerie- restaurant, zona Ghencea, doua zile lucrate, doua libere, 10.00 - 23.00, salariu 2.000 L; (0728.550.550 ionuut@gmail.com

575. Bucatareasa pentru familie, anga-

jam bucatareasa pentru familie deosebita din Pipera, Jollie Ville. Program: 8 ore/zi de Luni pana Vineri. Transport asigurat.Salariul lunar: 2500-3000 Lei. Programari telefonic sau trimite CV; 2.500 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

576. Bucatareasa pentru gradinita sec-

tor 2, pentru copii. Persoana agreabila, activa, blanda, harnica. Nefumatoare. Necesita experienta in domeniu. (0731.441.100

577. Bucatareasa pentru mic- dejun hotel DBH Bucuresti, experienta minim 6 luni intr-o bucatarie de restaurant sau hotel. Daca esti punctual si doresti un loc de munca stabil, te asteptam la interviu, str Barbu Vacarescu nr.51, sect.2; (0724.891.819/ 0723.515.008 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro

erciali pentru SC Art Petrol Service SRL, retea de statii de distributie carburant (Peco). Posturile vacante: Bucuresti, Alexandria, Slobozia. 1.622 L; (021.230.55.11/ 0733.310.024 office@artpetrol.ro

program de 7 ore, in ture, doar cu experienta, zona parc IOR; (0725.786.867 626. Calcatoreasa in cadrul unei firme de perdele, in zona Piata Romana, mediu de lucru placut si curat, program de 8 ore, cerinte: responsabila, serioasa; (0744.656.640 627. Calcatoreasa sacouri, camasi, pantaloni, salariu de la 1.700 ron, Park Lake (zona IOR); (0724.338.507 628. Calcatoreasa sacouri, camasi,

pantaloni, salariu de la 1.700 ron. Park Lake (zona IOR), (0724.338.507 629. Calcatoreasa curatatorie de haine,

program de 7 ore in ture, doar cu experienta, zona parc IOR; (0725.786.867 630. Calcatoreasa haine, curatatorie haine angajeaza calcatoreasa haine cu experienta, program 7 ore L-V, plus 2 Sambete, contract de munca, zona centrala, Parcul Tineretului - Blvd. Dimitrie Cantemir. Salariu net 1.700 lei, 1.700 L; (0764.348.105 631. Calcatoreasa interfazic final anga-

jam pentru perioada nedeterminata, program de lucru 07.00 - 15.30. Conditii avantajoase, salariu atractiv. (0732.222.522

649. Camerista hotel hotel 4 stele Europa Royale Bucharest angajeaza persoana dinamica, rezistenta la efort, responsabila. Atributii: Curatarea zilnica a camerelor/bailor oaspetilor, holurilor, respectand regulile de igiena (0724.244.148/ 021.319.17.99 manager.bucharest@europaroyale.com 650. Camerista hotel localizat central. Atributii: asigura curatenia si igienizarea spatiilor de cazare si a celor de folosinta comuna. (0737.221.876 ionut.dragomir@andyhotels.ro 651. Camerista hotel 4 Paltinis, jud Sibiu, urgent - angajam personal curatenie pentru locatie noua in Paltinis; (0726.652.097 recrutare@elanconsulting.ro 652. Camerista hotel de 4 stele Rin Grand Hotel (Sos. Vitan-Barzesti, 7D). Efectueaza curatenia in camerele de hotel conform standardelor impuse. Cerinte: persoana muncitoare, dinamica, atenta la detalii (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro 653. Camerista hotel, persoana cu/fara

experienta, dinamica si responsabila. Oferim contract de munca, o masa/zi, salariul 1.500 lei. Program lucru: 8 ore/zi, 8 zile libere/luna. Rel. la tel. Va asteptam in echipa noastra; 1.500 L; (0761.960.309

666. Cantuitor pentru productie mobilier la comanda din pal melaminat. Experienta constituie un avantaj. Posibilitate de calificare la locul de munca. Program l-v 8-18. In Incinta Faur sector 3. Carte munca. (0766.638.967/ 0735.876.984 667. Carmangier, macelar, patiser, cofe-

tar, brutar pentru cantina/ restaurant zona Aviatiei, Pipera. Va asteptam de l-j, orele 10-17 cu tel de confirmare inainte; (0724.460.965/ 0724.343.305/ 0723.746.208

668. Caserite, shaormari cu experienta, femeie de serviciu pentru fast food. Salaru atractiv. mai multe informati la interviu si la nr. (0774.610.778 669. Casier Agentia de pariuri Mozzart

angajeaza casieri. Program full-time, 2 zile lucratoare cu 2 zile libere, salariu atractiv, bonuri de masa, bonusuri, posibilatiti de avansare, 1.650 L; (0737.177.609/ 0770.404.980 stefania.vlad@mozzartbet.com 670. Casier Angajam casier pentru cine-

matograful din mall Baneasa. Salariu atractiv, program flexibil si alte beneficii. Trimiteti CV la adresa de e-mail. (0725.896.606 recrutare@simtop.ro

671. Casier Angajam personal pentru casierie - contabilitate primara, punct de lucru Mihai Bravu. Oferim program de lucru foarte avantajos, tichete de masa, salariu motivant. Obligatoriu diploma de bac; (0749.025.805/ 0755.757.510 ionut.barbu@podnet.ro 672. Casier la casa de pariuri Get's Bet. Programul la alegere. Salariu 1500 de lei, plus carte de munca. Fete sau baieti cu sau fara experienta. Sec 1. (0766.400.634 mariana.vorotniac@gmail.com

674. Casier administrator pentru spalato-

uat in zona Unirii, angajam personal pentru postul de casier. Oferim un salariu motivant, program flexibil, contract de munca, o masa pe zi; (0754.991.433 rie - vulcanizare auto; (0744.377.851

ajutori de bucatari cu domiciliul in sector 2 sau 3. Oferim seriozitate, contract de munca, transport, tips, etc. (0724.157.470 george81m@yahh.com

675. Casier Buftea pt. Shop and Go Pro-

gram flexibil, salariu inceput 1.600 L, bonusuri lunare 200 lei decontare transport. Va rugam trimiteti CV la mail, 1.800 L; (0726.266.362 angajarimega@yahoo.com

588. Bucatari pentru restaurantul La Mama Universitate, cu un minim de 6 luni experienta pe un post similar. Ne dorim in echipa persoane serioase, implicate si dornice sa invete si sa impartaseasca din experienta; (0723.146.146 cristi.nicolae@lamama.ro

676. Casier Chocolat 2300lei +bonuri+transport +targhet, angajam casier cu experienta pentru Mall Baneasa, stand Chocolat, salariu 2300 lei +bonuri+decont transport 300 lei (benzina sau taxi) + targhet intre 200-500 lei; 2.300 L; (0742.288.504 contact@chocolat.com.ro

589. Bucatari si ajutor bucatar;

(0721.512.236

592. Bucatari si ajutori de bucatari cu experienta, venit avantajos, rugam seriozitate, (0735.869.001

574. Bucatareasa pentru Boutique Hotel DBH Bucuresti. Oferim un loc de munca stabil pentru persoane responsabile si motivate. Programul este de 8ore/zi si asiguram carte de munca. Va asteptam la interviu. Adresa: str. Barbu Vacarescu nr 51, sector 2; (0724.891.819 serban@decebalhotel.ro www.decebalhotel.ro

608. Bucatari, vanzatori, lucratori com-

625. Calcatoreasa curatatorie de haine

648. Camerista disponibila relocare in Paltinis, pentru hotel in Paltinis, jud Sibiu, locatie noua ce va fi clasificata cu 4 stele. Oferim cazare pentru personal. (0726.652.097 recrutare@elanconsulting.ro

587. Bucatari pentru restaurant Ivan's, si

570. Bucatareasa numai cu experi-

school zona Ghencea, pentru detalii suplimentare va rugam sa ne contactati la tel. (0731.313.101 stancorina74@yahoo.com

ne marim echipa si avem nevoie de bucatari si lucratori de bucatarie cu experienta sau fara experienta. Oferim un mediu de lucru placut, colectiv tanar, bonusuri in functie de performanta, (0722.545.024 contact@dancinglobster.ro

624. Calcatoreasa cu experienta (calandru si fier de calcat), pentru spalatorie haine in sector 4. Program de lucru o zi da (12 ore), o zi nu; (0726.869.891 office@sifonot.ro

647. Camerista pentru hotel zona Garii de Nord, cu sau fara experienta, program avantajos 2 zile cu 2 zile. Mai multe detalii la telefon, 1.400 L; (0722.795.381 contact@hoteluranus.ro

586. BUCATARI pentru hotelul Sheraton Bucuresti. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata. (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com

companie de catering, cu experienta. Locatia se afla in zona Straulesti. Pentru informatii sunati la nr. Activitatea se extinde si avem nevoie sa ne marim echipa. (0755.050.280 florin@lifebox.ro

573. Bucatareasa calificata pentru after

607. Bucatari, spalator vase Cautam sa

infiintata angajam calcator/ confectioneri cu experienta zona Costin Georgian, CM + salariu avantajos (0734.537.564

673. Casier restaurant tip autoservire, sit-

domeniu, specific romanesc, pizza, evenimente, evenimente, sector 5, contract de munca; salariu de baza 2000 lei + tips evenimente, se depaseste 3000 lei. (0762.295.524

restaurant in zona Fizicienilor; (0723.326.713

salarii motivante; 2.500 L; (0747.010.261

623. Calcator, confectioneri fabrica nou

Calea Dorobantilor, zona p-ta. Romana, cu minim 3 ani experienta. Program 1 cu 1 zi. (7:30 - 22:30)Detalii la telefon. 2.000 L; (0722.680.689

591. Bucatari si ajutori bucatarie pentru

572. Bucatareasa pentru terasa-

606. Bucatari, pizzari cu experienta, cu

jeaza calcatoreasa si lucrator masina de chimic, pot fi si pensionare; (0788.683.683

646. Camerista pentru hotel in Bucuresti, conditii deosebite. Salariu net 1500 lei si bonuri de masa.CV la mail.Tel: (0726.937.717 office@bucuraccommodation.ro

585. Bucatari pentru bistro D20 situat pe

569. Bucatareasa cu specializare in

gramul de lucru este de 8 ore; (0733.194.605

Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, angajeaza bucatari, ajutor bucatar ospatari, picoli, femeie serviciu, vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro

622. Calcator, curatatorie chimica anga-

urgent, zona Baneasa, ajutor de bucatar restaurant zona Muzeul Satului. Ospatar/ita restaurant zona Muzeul Satului (0766.485.751 paul_constantin2001@yahoo.com

590. Bucatari cu experienta, ajutor bucatar, femeie de serviciu, programul o zi cu o zi, salarii plus bonusuri avantajoase. Locatia se afla in sector 6. Pentru mai multe detalii tel. (0737.227.564 Barlogul.lupilor@yahoo.com

571. Bucatareasa pentru gradinita. Pro-

605. Bucatari, femeie vase. Restaurant

621. Calcator cu experienta pentru atelier confectii de dama, zona Gara de Nord. (021.335.03.19/ 0723.623.087

645. Camerista Hotelul Ramada Majestic angajeaza camerista. Se ofera conditii de lucru intr-un mediu profesionist, echipa unita, salariu atractiv, bonuri de masa, program 8 ore/zi, asigurare medicala, (0799.105.676 catalin.rebei@ramadamajestic.ro

584. Bucatarese catering angajam

568. Bucatareasa Camin de batrani angajam bucatareasa in zona 1 Mai, cu sau fara calificare in domeniu. (0720.153.950/ 0766.266.679

enta pentru restaurant autoservire, program 6.30 - 16.00 luni - vineri, salariu 2.500 - 3.000 lei + carte de munca 8 ore; (0724.546.677

personal pentru curatenie. Restaurant nou. Zona Dorobanti; (0766.210.866 officenicolai@gmail.com

620. Cabinet stomatologic angajeaza personal: secretara, asistenta cu sau fara experienta, calificata sau in curs de calificare; (021.313.30.55

593. Bucatari si ajutori de bucatari, urgent bucatari (salariul 1.800 lei net + tichete de masa in val. de 100 lei) si ajutori bucatari (salariul 1.500 lei net + tichete de masa in valoare de 100 lei). Detalii la nr. (0744.385.079 intermacedonia98@yahoo.com 594. Bucatari tineri pt. un concept nou de gatit, pasta bar, Floreasca, vino sa inveti arta pastelor direct de la creatorul lor, vei gati doar cu ingrediente aduse din Italia. Ai nevoie doar de minim 6 luni experienta intr-o bucatarie. Vino la interviu. (0724.891.819 IONUTSERBAN84@GMAIL.COM 595. Bucatari, ajutori bucatar, spalator vase, ospatari, picoli, hostess, casier angajam pentru Restaurant Romanesc Citygrill. Oferim venituri motivante. (0763.788.371 teodor.ivascu@citygrill.ro 596. Bucatari, angajam in cadrul unui renumit hotel de 5 stele din Bucuresti pe pozitiile: sous chef, breakfast chef, night chef, ajutor bucatar, cofetar. Program: 5 zile / 2 libere; 3.400 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 597. Bucatari, ospatari, ajutor bucatar. Cerinte: aspect fizic placut, bune abilitati de comunicare. Oferim: pachet salarial atractiv, program de lucru in ture, echipa tanara. Restaurant in incinta mall Vitan; (0724.998.111 cariere@gameworld.ro 598. Bucatari, SC Wisebox SRL cea

mai noua companie din Romania din domeniul restaurantelor cu livrare la domiciliu/ office angajeaza bucatari si ajutor bucatar. CV la adresa emilia.musat@wisebox.ro 599. Bucatari, aj. bucatari, pentru firma

de catering, zona Fundeni; (0756.121.165

677. Casier minimarket in sectoarele 1, 3

si 6. Urgent. Salariu 1500 lei net. Program de lucru 8 ore /zi. Perioada contractuala nedeterminata. Pentru detalii si angajari sunati la telefon, 1.500 L; (0738.322.818 678. Casier operator, operator call cen-

ter, Wise Box cea mai noua companie intrata pe piata din Romania in domeniul restaurantelor cu livrare la domiciliu/office, angajeaza personl office: casier operator, operator call center. Suntem o echipa tanara de profesionisti intr-o companie mare in crestere. Asteptam CV-ul dvs. la adresa de e-mail. Relatii la telefon, site: www.wbox.ro; (0799.831.111 cariere@wisebox.ro; emilia.musat@wisebox.ro 609. Bucatari. Restaurant zona Diham

632. Calcatoreasa, angajam doamna

angajeaza bucatari la cald si bucatari la rece, oferim conditii bune de munca , carte de munca, tips, transport acasa, mai multe detalii la interviu; (0763.341.717

pentru calcat, in zona Crangasi, oferim salariu motivant, decont transport, bonuri de masa. Suntem in cautarea unei persoane cu sau fara experienta, 20-50 ani, serioasa; (0748.407.608

rienta, hotel central 3 stele Bucuresti angajeaza cu toate formalitatile la zi (contract de munca), oferim si dorim seriozitate. Salariu net 1450 Ron, bonus, prima de vechime 1.450 L; (0722.697.630/ 0799.975.100 stefanflori@hoteldan.ro

633. Calcatoreasa, calcat interfazic si final pentru atelier confectii de dama. program 8-16:30 cu 30 min pauza de masa, contract de munca, salariu + bonuri de masa. Pentru detalii sunati la nr: (0748.219.724 andreea@dhanna.shop

655. Camerista hotel. Hotel boutique de

634. Calcatoreasa, curatatorie, zona

656. Camerista pentru Boutique hotel DBH Bucuresti Oferim un loc de munca stabil pentru persoane responsabile si motivate. Programul este de 8ore/ zi, asiguram masa si carte de munca. Va asteptam la interviu; (0724.891.819/ 0720.142.164 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro

610. Bucatari. Restaurant zona Unirii

angajeaza bucatar, ajutor bucatar si bucatar pentru bucataria rece, (0721.100.000 office@berestroika.com 611. Buchetino angajeaza personal.

Daca vrei sa inveti o meserie de viitor si sa ai un loc de munca, alatura-te echipei noastre si vino in atelierele Buchetino, 1 L; (0721.401.401 surub28@yahoo.com

Building manager pentru administrare cladiri birouri (inginer constructii/ instalatii sanitare), posesor permis auto, Bucuresti (0733.733.178/ 021.326.79.79

612.

613. Building Support Services, firma

specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, spatii logistice si industriale, angajeaza electrician intretinere si reparatii. Program de lucru de 8 ore pe zi. CV la fax: 021.208.41.53 sau email:doina.bengescu@bss.ro; simona.rouamare@bss.ro. Informatii suplimentare si programari interviuri la tel.: (0752.150.677/ 0746.079.892 614. Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, spatii logistice si industriale, angajeaza operator curatenie. Program de lucru de 8 ore pe zi. CV la fax 021.208.41.53 sau e-mail doina.bengescu@bss.ro; simona.rouamare@bss.ro Informatii suplimentare si programari interviuri la tel.: (0752.150.677/ 0746.079.892 615. Buldoexcavatorist cu expeirenta

New Holland pentru firma constructii Bucuresti. Salariu de inceput 2.100 lei net. Se asigura cazare gratuit, 2.100 L; (0722.284.776 616. Buldoexcavatorist din Bucuresti

si toata tara; (0722.760.707

617. Buldoexcavatorist cu permis auto minim B. Societate comerciala angajeaza buldoexcavatorist cu experienta si permis in zona Bucuresti.Oferim cazare pentru persoanele din provincie, si alte beneficii. 3.500 L; (0720.292.292 robert.virlan@axatc.ro 618. Buldoexcavatorist, experienta minim 3 ani. Asiguram gratuit cazare si masa. Salariu atractiv. Relatii intre orele 10.00-16.00; (0769.961.624 619. C.M.I. Stomatologie, sector 6, anga-

jeaza asistenta medicala cu aviz liber practica, program L - V 12.00 - 20.00; (0771.561.148 sc_artcoop_sa@yahoo.co.uk

Costin Georgian Morarilor, personal cu experienta (chimic/masa calcat/calandru). Program 7 ore/zi, 2 sambete libere, duminica liber. (0722.537.203 dumitru.sotir@yahoo.com 635. Calcatoreasa, spalatoreasa pen-

tru spalatorie situata in zona Pietei Romane. Program luni-vineri: 10-18. Conditii bune, carte de munca, salariu 1600 lei. Telefon dupa 16. 1.600 L; (0728.333.000 laveriedelabastille@gmail.com 636. Calificat si necalificat angajam in

constructii, pret 10 ron/ ora si 15 ron/ ora; (0734.323.717 637. Calificati in constructii, oameni

seriosi si responsabili. Contract de munca, plata saptamanal fara exceptie. 150lei/zi. Pentru provincie se asigura cazare. 150 L; (0762.444.673 638. Calificati si necalificati angajam

fabrica de tamplarie PVC Mihailesti Giurgiu; (0786.182.700 639. Call center caut director si

telemarketers limba engleza obligatorie; (0733.518.665 sender33433@gmail.com 640. Camerista angajam pentru hotel in

Bucuresti ,conditii deosebite, salariu motivant. (0756.200.044

654. Camerista hotel, cu sau fara expe-

4 stele in centrul Bucurestiului angajeaza camerista hotel. Cerinte: experienta, persoana curata, ordonata, constiincioasa. Responsabilitati:curatarea spatiilor de cazare si anexe (0758.094.095

657. Camerista pentru Hotel Boutique DBH Bucuresti daca esti o persoana dinamica si sociabila te asteptam la interviu. Program 8 h/zi, carte de munca si masa asigurate. Adresa: str. Barbu Vacarescu nr 51 (0724.891.819/ 0730.950.567 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro 658. Camerista, Angajam urgent per-

fara experienta pt. hotel sector 6. Program 8-16. Cerinte: seriozitate, punctualitate, Bd. Timisoara 46. Interviu luni-vineri 1014. 1.300 L; (031.425.41.55/ 021.444.11.83 rezervari@cityhotelbucuresti.ro

ata in orasul Otopeni, program de lucru flexibil, oferim bonusuri de performanta; (0723.233.448/ 0760.273.774 bicamarian@yahoo.com 682. Casier, casiera benzinarie Mol,

Caramfil, situata in cartierul Aviatiei, (0723.233.448/ 0760.273.774 bicamarian@yahoo.com 683. Casier, casiera, cu sau fara experienta, zona Berceni, se asigura masa zilnic, contract de munca, training gratuit, se lucreaza in ture. 1.800 L; (0773.316.497

685. Casier, lucrator comercial Shop&GO Mega Image zona Universitate, Sala Palatului, cu sau fara experienta anterioara in comert, flexibilitate si spirit de echipa. Program in ture, contract munca 1.600 L; (0732.016.790 Adrian.bra@yahoo.com

686. Casier, lucrator platforma benzinarie

MOL Benzinarie MOL angajeaza persoane interesate si dornice a se alatura unei echipe dinamice. Salariu fix +bonusuri in functie de realizari, program flexibil in ture zi/noapte, tichete de masa. 1.450 L; (0744.691.982 mcgoildistribution@gmail.com 687. Casier, personal linie, personal bucatarie pentru autoservire Piata Vitan; (0720.529.532

688. Casier- vanzator angajam ajutor casier- vanzator, pentru un concept nou in cartier Aviatiei, la 5 min de metrou Aurel Vlaicu. Program 2 cu 2 sau 5 zile cu 2. sau part time a cate 4 ore. Detalii la tel. (0741.777.509 689. CASIER- VANZATOR magazin non-

stop, Teius 11B, salariu 1500 ron. (0765.952.266

690. Casier/vanzator magazin non-

stop, Teius nr. 11B, salariu 1.500 L; (0765.952.266

691. CASIERA cu sau fara experienta

angajeaza Mister Kebab. Program o saptamana cu o saptamana liber, masa gratuita, tips, bonusuri, carte munca. Bd. Aerogarii-Baneasa, 1.500 L; (0721.303.303 692. Casiera ospatarite si ospatari, bucatari, ajutor bucatar, barmani, doamna spalat vase si shaormari pt. fast food restaurant (021.448.17.28 claudiughitiu@yahoo.com 693. Casiera pentru restaurant autoservire si vanzare la linie program 8 - 16.30 luni - vineri, salariu 1.700 lei + carte de munca; 1.700 L; (0766.900.800 694. CASIERA Shop&GO, 13 septembrie. Ai experienta sau nu, vrei sa inveti lucruri noi, vino sa te alaturi unei echipe entuziaste. Vom gasi un pachet atractiv pentru tine. Vino la un interviu; (0760.919.154 magazinshopgo@gmail.com 695. Casiera Club Poker, angajam casiera pentru clubul de Poker ''PokerRoom" situat in piata Alba-Iulia nr.3, nu este necesara experienta, oferim training gratuit, programul este de 12 ore; 1.700 L; (0765.932.247 andreeamarinaradoi@yahoo.com 696. Casiera cu experienta angajeaza fast food, salariu 2.200 ron; (0734.225.024 697. Casiera cu sau fara experienta pen-

tru restaurant Speed Pizza din Cora Pantelimon, fire comunicativa si spirit de echipa, program full time in ture, salariu fix si bonuri de masa (0734.989.958 contabilitate@speedpizza.ro 698. Casiera schimb valutar, tura de noapte (20.00-5.00-hotel) cu 6 zile lucratoare si 3 zile libere; (0722.929.264

699. Casiera sector 3 pentru solar Vip Studio Vitan. Angajam receptionere pt. studio bronzare, aspect fizic placut, comunicative, energice, amabile, sa trateze sarcinile impuse de fisa postului cu seriozitate. CV+poza recenta prin mail. (0763.643.015 Solarvipstudio@gmail.com 700. Casiera supermarket LivrariRegie in

zona Regiei. LivrariRegie angajeaza casiere cu carte de munca. Program: 2 zile da si 2 libere 08 - 20- 1500 lei, si de Du - Jo 18:00 - 00:00- 1200 lei. Se mai ofera si unele bonusuri lunare. 1.500 L; (0774.028.349 voipding@gmail.com

701. Casiera vanzatoare, mini market langa spitalul Grigore Alexandrescu angajeaza personal cu experienta. Program in 2 ture cu carte de munca 8 libere pe luna si 10 lei pt masa pe zii; 1.600 L; (0746.141.181 magazinmaximuniversal@gmail.com 702. Casiera, angajam casiera cu expe-

rienta in domeniu, oferim salariu atractiv; 1.400 L; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 703. Casiera, ajutor de bucatar, bucatareasa si femeie la vase, urgent pentru firma de catering. Program luni-vineri; (0745.756.819

704. Casiera, casier, vanzator benzinarie

Mol, sector 6, personal vanzare, doua fete si un baiat, interesati de un job intr-o companie multinationala, salar fix brut 1.450 Lei, plus salariu variabil, plus tichete de masa 200 lei, plus tipsuri, (0371.000.328 virtutii2@molretail.ro www.molromania.ro 705. Casiera, lucratoare comerciala Pentru Shop&Go Mega Image in sectorul 1 (cartier rezidential cu circuit restrans). Cautam oameni cu sau fara experienta pentru colaborare de durata, program flexibil, salariu motivant; (0730.064.288 706. Casiera, lucratoare comerciala Pentru Shop&Go Mega Image in sectorul 1. Cautam oameni cu sau fara experienta pentru colaborare de durata, program 8 h, salariu motivant; (0729.903.824 707. Casiera, lucratoare comerciala Pentru Shop&Go Mega Image in sectorul 6 (Militari). Cautam oameni cu sau fara experienta pentru colaborare de durata, program 8 h, salariu motivant in functie de experienta; (0729.903.824

660. Camerista, ospatar si vanzatoare pentru restaurant in zona Buftea. Program flexibil, salariu atractiv. Mijloc de transport din Bucuresti (maxi -taxi 508- P-ta ChibritBuftea). Detalii la numarul de telefon; (0765.488.300

662. Cameriste pentru mini hotel 3 stele

Oferim: salariu atractiv, bonuri de masa 300 lei/ luna, al 13-lea salariu.

681. Casier, casiera benzinarie Mol situ-

659. Camerista, pensiune, 8 camere, aproape de P-ta Unirii angajeaza camerista 8 h/zi, carte de munca, program de lucru 7.30-15.30, doua week-end-uri libere pe luna, salariu 1.100 + abonament Ratb 50 lei, 1.100 L; (0722.456.036 valentinasipu@yahoo.com

642. Camerista Hotel Minerva. Oferim seriozitate, conditii de munca deosebite, salariu, bonuri de masa, ore suplimentare, sporuri, program 8:00 - 16:00 - 2 zile pe saptamana libere (0726.103.427 hr@minerva.ro

644. CAMERISTA hotel sector 6, cu sau

680. Casier, cafenea-bakery la 5 min de Jolie Ville in Pipera (capatul autobuzului 301) angajeaza casiera cu experienta. Lb engleza- avantaj. Conditii avantajoase de salarizare. CV la office@freshfooddelivery.ro; (0742.102.875 office@freshfooddelivery.ro

684. Casier, lucrator comercial Shop & Go, Iancului, Vatra Luminoasa, apropiere metrou, cu sau fara experienta anterioara in comert, flexibilitate si spirit de echipa. Contract, salariu 1600 lei in mana, carte de munca 8 ore. 1.600 L; (0725.167.851 adrian_bra@yahoo.com

661. Cameriste cu experienta la hotel Ramada North zona Pipera. Firma curatenie angajeaza; (0787.771.645

643. Camerista hotel NH Bucuresti.

679. Casier, angajam casieri cu varsta intre 25 si 40 ani cu experienta anterioara in activitatea de incasare si lucrul cu oamenii. Sediul magazinului este in apropierea Pietei Victoriei. Program 8ore/zi; 1.600 L; (0729.699.825 office@wedohr.ro

sonal hotelier pentru postul de camerista,cu sau fara experienta. Program doar de zi. Conditii avantajoase. Descriere post: se asigura curatenia in camere, 1.650 L; (0764.615.565 treft_treft@yahoo.com www.rentwaiters.ro

641. Camerista cu sau fara experienta,

hotel zona Unirii; (0756.031.076 fdm@international-bucharest.ro

13

zona Piata Muncii. Program 9:00-20:00/ 2 zile libere 2 lucrate. Mai multe detalii la telefon, (0766.565.334/ 0760.185.867 663. Cameriste si personal curatenie hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti, angajeaza cameriste si personal curatenie, cu sau fara experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (0743.145.333 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 664. Camin de batrani angajeaza asis-

tente medicale; (0722.624.264

665. Camin de batrani angajeaza infir-

miere cu experienta; (0722.624.264

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


14

22 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 768. Cofetar cu experienta program o zi cu o zi sau 8 ore. Salariul net 3.000 L; (0734.396.420 769. Cofetar pentru un laborator de cofe-

tarie din zona Pipera, langa statia de metrou Pipera. Cerinta: calificare in domeniu. Contract pe perioada nedeterminata de timp. 2.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 770. Cofetar si ajutor de cofetar pentru

laboratorul propriu; 450 {; (0757.252.466 www.suntdelicioase.ro

789. Colantor - finisor, cu experienta, permis de conducere, cat. B, salariu motivant, decontare transport, Sos. Oltenitei, sector 5; (0730.833.838

771. Cofetar calificat zona Militari, pro-

790. Colectiv Fabrica incaltaminte anga-

gram de lucru 5 zile cu 2 libere. Angajam cofetar cu experienta in cofetarie frantuzeasca sau produse de ciocolaterie. 3.000 L; contact@chocolat.com.ro www.chocolat.com.ro 772. Cofetar cu experienta, mediu de lucru placut, program 8 ore cu contract de munca, masa si cafea incluse, colegi tineri. Salariu atractiv.Mai multe detalii la telefon. (0758.223.001/ 0758.223.002 casagheorg@yahoo.com 773. Cofetar preparatie, cofetarie din 99, 708. Casiere benzinarie, fete, casier

pentru beniznariile din Bucuresti si Ilfov. Program de lucru in ture de 12 ore, contract de munca, salariu atractiv, bonuri de masa. Relatii la tel. (0728.878.954 ciuperca2008@gmail.com 709. Casieri angajam pentru Bucuresti,

zona Lujerului. Program: L-V- 8h/zi. Nu necesita experienta in domeniu. Cerinta: diploma de bacalaureat 1.300 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 710. Casieri pentru magazin alimentar.Program full time, contract de munca, colectiv tanar, salariu 1400 lei plus bonuri. (0722.265.790 711. Casieri, casiere supermarket situat

in Piata Iancului, urgent, salariul 1.250 lei + bonuri masa in val. de 200 lei. (0744.385.079/ 0758.108.240 intermacedonia98@yahoo.com

712. Casieri, lucrator comercial 1.500 lei

Vanzatoare/ vanzator, pentru un supermarket in sectorul 3, cu sau fara experienta anterioara in comert, flexibilitate si spirit de echipa. Program in ture, contract munca. Detalii la telefon; (0722.298.001/ 0763.546.396 aladin_all@yahoo.com 713. Casieri/casiere, ospatarite cu,

fara experienta Benzinaria Mol Timpuri Noi cauta persoane sociabile, cu atitudine pozitiva, responsabile. Salariu fix, tichete de masa, contract de munca, tips zilnic, bonusare in functie de vanzarile realizate. (0724.528.622 timpurinoi@molretail.ro 714. Casieri/lucrator comercial, Angajez casieri si lucratori comerciali pentru magazin shop & go in Crangasi. Program de lucru: 8 ore, in ture. Salariu: 1700 lei/net. Experienta in Mega Image sau Shop & Go reprezinta un avantaj; 1.700 L; (0738.979.290 xandrei_drag@yahoo.com 715. Casierite, Primo fast food, zona Vitan, angajeaza casierite; 1.600 L; (0765.604.794 office@primofastfood.ro 716. Caut meseriasi in amenajari

interioare si persoana pentru curatenie, salairu in functie de lucrare; (0729.345.401 717. Cautam echipa foarte serioasa de

dulgheri, oferim 29 lei mp de cofrag. Firma serioasa; (0723.853.745 718. CDI Transport persoane cu sediul in

Bucuresti, sector 2, angajeaza soferi cu categoria D si card tahograf pentru trasee interjudetene (transport persoane). Rel.: (0730.444.450 719. Centrul Teritorial Veterinar anga-

jeaza contabil sef, experienta 3 ani in domeniul bugetar si referent cu experienta de casier-magaziner; (021.255.22.17 720. Centrul Teritorial Veterinar angajeaza medic veterinar, tehnician veterinar, experienta pe animale mici; (021.255.22.17 721. Chelner Bistro Matrioska angajeaza

chelner (f/b). Oferim salariu corect, o atmosfera de lucru placuta si cerem in schimb seriozitate si implicare. Beneficii suplimentare in functie de specificul postului, 1.300 L; (0722.616.553 office@bistromatrioska.ro

722. Cherry Studio angajeaza doamne/domnisoare 18+, cunostinte minime de limba engleza si un aspect fizic placut, te asteptam sa faci parte din echipa Cherry-Studio. Oferim un sistem de castiguri care sa te multumeasca si sa te motiveze. Te asteptam sa faci prte din echipa noastra, bonus angajare, bonus recomandare 200 USD+ 5% incasari, site: www.cherry-studio.ro, 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro 723. Chimist si laborant chimist anga-

jam; (021.444.30.98

724. Chimisti, producator www.arcalux.ro angajeaza chimisti, operatori chimisti, ambalatori, muncitori cu permis de conducere auto, electricieni, automatisti. Salarizare foarte buna. Se accepta si pensionari; (0723.666.441 arcalux@yahoo.com 725. Chimst, Laborant Chimist Farmacie

angajeaza laborant chimist/ biochimist cu sau fara experienta. Studiile superioare in domeniu reprezinta un avantaj. Relatii la telefonul afisat sau prin email; (0721.097.967 recrutari.farma@gmail.com

726. CIRCULARIST ajutor circular, tam-

plar universal, salariu intre 1600 - 2500 L in functie de experienta (carte de munca), rog seriozitate, (0763.692.398/ 0773.887.548 bajenarumarian08@gmail.com 727. Circularist angajam circularist cu

experienta pt atelier mobila zona Rahova -Bragadiru, salariu intre 1800 si 2500 plus bonusuri, se asigura transport, program 8 ore. Rugam seriozitate. (0741.113.395 728. Circularist si montator pe masa cu

experienta pentru productia de mobila din pal melaminat. salariul 2.500 lei si carte de munca. Bucuresti sector 2, (0722.354.291/ 0763.652.221

729. Circularisti pentru productie

mobilier la comanda PAL melaminat. Experienta este importanta. Prog de L-V intre 8-18. Bucuresti, sector 3, incinta industriala Faur. Asiguram cazare, carte munca, salariu atractiv; (0766.638.967 office@marcoshop.ro

751. Coafeza si frizerita pentru

salon, 1/1 zi, salariu motivant, salonul se afla langa AFI Cotroceni, sector 6. (0734.411.900 roxanafierbinteanu@yahoo.com 752. Coafeza, manichiurista si cosmeti-

sector 4, firma serioasa, loc de munca stabil, mediu placut de lucru, salariu motivant. (0729.737.619 774. Cofetar si ajutor cofetar, ne marin echipa, te asteptam sa ni te alaturi. Cofetar cu experienta si ajutor de cofetar. Pentru mai multe detalii va asteptam sa ne contactati. Salariu cofetar 2500 lei, minim 5 ani experienta. (0733.098.643 Esenza2017@yahoo.com

Clinica Geronto Life ciana (acceptam si echipa). Salon cu Med, angajeaza de urgenta vechime 15 ani, clientela formata, carte de 775. Cofetar, laborator cofetarie zona munca, 8 ore, salariu fix garantat+ proasistente medicale generalPipera, metrou Aurel Vlaicu, angajam cent; (0768.652.703/ 0723.574.326 iste, infirmire, bucatareasa cofetar cu experienta si ajutor de cofetar, program de lucru si salarizare foarte avansi ajutor bucatarie. Relatii: 753. Coafeza, pentru salon Alize, situat tajoase (0757.116.733 (021.667.40.60 in hipermarket Cora Lujerului, frizer si 730.

731. Club Amsterdam angajeaza barmanite, ospatarite, barmani. Program flexibil, venituri peste medie; (0730.988.214 732. CMI medicina de familie angajeaza

asistent medical cabinet medical individual de medicina de familie angajeaza asistenta medicala cu cel putin 3 ani experienta in domeniul medical, preferabil in domeniul medicinei de familie. (0752.186.547/ 0758.086.022 ancaioanalupu@gmail.com 733. Coafez, cofeza, hair stylist pentru

Gotta Beauty Center, cu experienta minima de 3 ani si dedicat profesiei. Telefon contact: (0722.871.714 ajuganaru@gmail.com

COAFEZA (SALARIU 2200-4000 LEI), FRIZER (SALARIU 1800-3000 LEI) PENTRU SALON INFRUMUSETARE CU VAD FORMAT ZONA BERCENI; (0721.000.376

734.

manichiurista cu experienta. (0755.743.174/ 021.772.00.10

COAFEZA, COSMETICIANA SI TEHNICIAN UNGHII FALSE CU EXPERIENTA, SALON CU VAD ANGAJEAZA FOARTE URGENT; (0769.694.093

754.

755. Coafeza, cosmeticiana, frizer, Salon Irene, piata Iancului, angajam coafeza, cosmeticiana, frizer, salariu fix sau procent 50%, cm 8 ore. Taxe platite integral de angajator. Program luni-vineri 12-20, sambata 9-16, duminica inchis; (0721.789.050 mihaidumitru39@yahoo.com

788. Colantator zona metrou Costin Georgian, cautam tanar dinamic, cu experienta in realizarare de finisaje-colantari pe suprafete plane si curbe colantari auto,vitrine ,etc.), cunostinte PC, atitudine pozitiva, dorinta de munca; (0744.484.677 carmen.staiu@copyprint.ro

ralucaslati30@gmail.com

776. Cofetar, pentru laborator cofetarie, cu experienta, persoana serioasa, pasionata, numai pentru realizarea torturilor in martipan, mediu placut de lucru, carte de munca, conditii deosebit, salariu foarte bun, (0729.737.619 777. Cofetar, ajutor cofetar Laborator cofetarie zona 1Mai angajeaza cofetar si ajutor cofetar. Salariul negociabil in functie de experienta. Program 5 zile pe saptamana; (0755.142.606 daniel.minda@gmail.com 778. Cofetar, ajutor cofetar. Laborator de

cofetarie zona Rahova Electromagnetica angajeaza cofetar si ajutor de cofetar. Salarii deosebit de atractive. (0785.137.937

jam colectiv pregatit-cusut fete incaltaminte dama, masinista, pregatitoare fete incaltaminte cu experienta, carte munca, bonuri de masa, seriozitate, zona ViilorCutitul de Argint; (0751.231.440/ 0757.012.543 791. Coleg departament grafica, in lucrul

cu Photoshop si Corel minima experienta DTP. Conditii financiare bune, atmosfera de lucru placuta zona Vatra Luminoasa/Stadionul National, rugam seriozitate. (0771.397.379 792. Coleg montator mobilier pal Montator pal atelier mobila zona Bragadiru, Ilfov. Apreciem spiritul de echipa, seriozitatea si punctualitatea in finalizarea lucrarilor. Oferim perspective excelente de dezvoltare. Castig motivant; (0762.129.693 luizaxyz@yahoo.com 793. Coleg nou pentru depozit, importa-

tor si distribuitor materiale electrice angajeaza lucrator in depozit pentru pregatirea comenzilor. Salariu atractiv, bonuri de masa si alte beneficii. Depozitul se afla in Afumati, Ilfov, (0720.163.898 recrutari@ultraelectro.ro 794. Colega pentru bucatarie preparare

810. Confectioner modificari, retusuri haine barbati Atelier situat central in zona Dorobanti, sector 1, carte de munca, program lejer, salariu foarte motivant, (0755.123.033 contact@retoucherie.ro

796. Colege cautam Fast food Bucuresti,

811. Confectioner stante, ambalaje, anunt pentru persoane fara experienta.Cautam persoane tinere doritoare sa invete o meserie in industria tipografica: matriter confectionare stante plane pentru carton ondulat si duplex. 1.200 L; (0722.994.992/ 0722.974.132 stantform@yahoo.com

zona Casa Presei angajeaza ajutor bucatar, vanzatoare, ajutor pizzar. Persoanele fara experienta se pot califica la locul de munca. Program 8 ore zi, 5 zile pe saptamana. Tel. (0722.283.943 neadan@hotmail.com

813. Confectioner textil cu experienta. Atelier confectii textile, Militari (Pacii) angajeaza personal cu experienta masina liniara. Cerinte: seriozitate, lucru in echipa. Relatii le tel.; 1.400 L; (0723.030.104 814. CONFECTIONER, cautam colabo-

740. Coafeza cu experienta zona Calea

Mosilor Salon; (0721.242.150

820. Confectionera la calcat ambalat,

finisat. Program 07.00 - 15.30, salariu 1500 lei, carte de munca, zona Nerva Traian. Autobuze 104, 123, 124, 133. Vacante de Pasti, Craciu si in august; 1.500 L; (+40720054937/ +40720054937

743. Coafeza pentru salon infru-

musetare, locatia din Timpuri Noi. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare profesionala. (0723.383.315 756. Coafeza, frizer(ita), manichi-

urista-pedichiurista, urgent. Salonul este situat in Bucurestii Noi (P-ta 16 Februarie) si are o vechime de 16 ani. Pt. relatii tel.; (0722.967.740

779. Cofetar, patiser, preparator ingheta-

797. Colegiul National "Spiru Haret" cau-

ta, vanzator pentru laborator cofetarie situat in centru. Persoanele interesate sunt rugate sa sune la numarul de telefon din anunt. (0752.203.755

tam ingrijitoare/ femeie de serviciu din Bucuresti/ jud. Ilfov, contract pe perioada nedeterminata, program de 8 ore (6.3014.30). Relatii la telefon, sau la sediul unitatii din Str. Italiana nr. 17, sector 2, Bucuresti; (021.313.64.62

780. Cofetari si patiseri pentru hotelul

746. Coafeza pentru salon zona

Diham, salariu 2.500 - 4.000 L si cosmeticiana, salariu 1.800 3.000 L; (0773.893.325

757. Coafeza, frizer, cosmeticiana cu experienta pentru salon de infrumusetare zona Ion Mihalache (P-ta Domenii). Salariu atractiv.Coafeza, cosmeticiana si manichiurista pentru salon zona Decebal; (0721.538.050/ 0766.538.050 Mariana_vlandis@yahoo.com

Sheraton Bucuresti. Salariul incepand de la 1.700 lei, negociabil in functie de experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com

747. Coafeza urgent pentru salon

758. Coafeza, hairstylist Salon Beauty

deschis de 18 ani in sectorul 4 , portofoliu mare de clienti, carte de munca 8 ore,salariu fix sau procent. program L V 820, S 8-18, D 8-13, 1 zi cu 1 zi. Rog seriozitate; (0765.238.278 Anisiavulpoiu@yahoo.com

Arena, sector 2, zona Arena Nationala, angajeaza coafeza/ hairstylist. Program 1zi/ 1zi. Duminica libera. Se oferta salariu fix sau procent, CM. Contact Elena; (0726.322.028/ 0722.402.559 salonbeautyarena@gmail.com

781. Cofetari si sofer, Laborator Cofetarie angajeaza: cofetari, ajutori cofetari cu experienta, sofer distributie prajituri, se ofera ct munca, salariu stimulant, program flexibil, seriozitate, zona Salaj, sector 5, 1.800 L; (0728.274.104 sweetevy.cofetarie@gmail.com

748. Coafeza cu experienta pentru salon

759. Coafeza, manichiurista, cosmeti-

782. Cofetaria Tic Tac, in Titan, sector 3

750. Coafeza sau hairstylist cu experien-

ta, salon in Sebastian-Calea Rahovei, vechime de peste 15 ani, vad si clientela formata, carte de munca 8 ore, program o zi cu o zi, conditii de lucru deosebite. Cerem si oferim seriozitate. (0720.757.176 bogdan88gherasim@gmail.com

ciana, personal cu experienta, pentru salon cu vad format, zona piata 1 Mai, salariu fix, in functie de experienta, contract de munca, program o zi cu o zi, duminica liber.Telefon: (0726.575.990 760. Coafeza, manichurista si cos-

meticiana cu experienta in conditii avantajoase pentru salon, vad format, Romana; (0728.952.532/ 0723.688.767 761. Coafeza, urgent, Pasntelimon, sec-

tor 2; (0765.686.493

762. Coafeza. Salon aflat in sectorul 5,

zona 13 Septembrie angajeaza coafeza. Oferim salariu fix plus comision, program o zi cu o zi, duminica liber. (0726.841.139 caplescu.stefania@yahoo.com 763. Coafeza. Salon de infrumusetare situat in complexul Cosmopolis angajeaza urgent coafeza. Salariul fix, C.M. -8 ore. Conditii avantajoase. Detalii telefon: (0724.232.512 764. Coafor, salon Bucur Obor, inchiriaza

post de lucru coafor, manichiura si cosmetica, rog seriozitate; (0745.280.495

765. Coafor, stilist si frizer pentru lant de

saloane, in zonele Floreasca si Unirii. Oferim mediu de lucru profesionist, salariu motivant si seminarii de perfectionare; (0720.996.748

angajeaza cofetar cu experienta. Seriozitate. Salariu atractiv; (0722.459.539/ 021.324.95.54 angelinacofe@yahoo.com 783. Cofetariile Tip Top deschid noi locatii (Colentina, Bucur Obor, Iancului, Militari, Rahova, Pipera), angajam vanzatoare. Va asteptam sa faceti parte din echipa noastra, se ofera salariu de 1.500 Lei net, tichete de masa, pregatire si scolarizare la locul de munca. Relatii la telefon: (0732.672.654 784. Colaborare echipe muncitori, amenajari interioare, colaboratori pe partea de amenajari interioare. Lucrari - turnat sape, compatimentat pereti BCA, caramida, rigips si sticla, tencuieli, lavabil, montat parchet, gresie si faianta (0723.337.654 785. Colaborare echipe zidari si tamplari, hidroizolatrori, instalatori, tinichigii, muncitori necalificati, confectioner tamplarie PVC si Aluminiu, electricieni, zugravi. Societate de constructii din Bucuresti angajeaza pentru reabilitarii termice la blocuri (anvelopari), tel. intre orele 9-17,00 (021.311.94.39 786. Colaboratori echipe instalatii elec-

766. Coafori, man. unghii false, frizerie, cosmetica, masaj corporal, inchiriez postul Centrul Vechi; (0744.272.515/ 0728.832.539

trice, termice sanitare. Minim echipa de 2 oameni (0722.464.212 v.gherghe@gmail.com

767. Cofetar cu experienta pentru cofetarie sector 4, zona Big Berceni, carte de munca, salariu negociabil in functie de experienta; (0771.261.485

structii cauta colaboratori in domeniul constructii societati si echipe; (0724.138.837 office@alex-art.ro

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

787. Colaboratori. Antrprenor con-

798. Compania Romprest ServicE S.A. angajeaza -mecanic auto, vopsitor, tinichigiu, vulcanizator, tractorist, masinist utilaje cale si terasamente, soferi profesionisti, muncitori necalificati, electrician intretinere si reparatii, instalator tehnicosanitar, fochist pentru punctul de lucru din Chitila- Ilfov, informatii la tel. 021/490.20.10 si la sediul societatii din str. Fortului nr. 31, Chitila- Rudeni, jud. Ilfov. agenti curatenie (femei de serviciu), asfaltator, muncitori necalificati, masinist utilaje cale si terasamente, tractorist, mecanic agricol, punctul de lucru din Aeroportul Otopeni, informatii la tel. 021/201.33.59. sefi echipa salubrizare, muncitori necalificati, informatii la tel. 021/668.10.50 si la sediul societatii din str. Izbiceni nr. 117119, sector 1, Bucuresti. Persoanele interesate pot transmite CV-ul la adresa de e-mail recrutare@romprest.ro. 799. Companie paza angajeaza agen?i

securitate, condi?ii avantajoase, salariu motivant. (0769.666.416 800. Companie securitate pentru centre

de afaceri si cladiri de birouri, spatii comerciale. Conditii avantajoase; (0751.147.293 801. Conducator auto Angajam sofer

transport marfa, salariu, 2.500 L; (0741.608.549

rienta- atelier confectii damaangajam si pensionare, zona metrou Timpuri Noi; (0788.197.260

832. Confectionere pentru masina liniara permanent sau colaborare, femeie calificata sau necalificata pentru ambalat si accesorizat rochite, atelier in sectorul 2, conditii bune de munca; (0726.322.062 833. Confectionere si calcatori, anga-

jam atelier de confectii; (0722.307.299 834. Confectionere si croitoreasa pt.

atelier croitorie, salariu motivant; (0730.820.120

835. Confectionere si modeliere cu experienta haine dama. Salariu fix 1.5001.900+ bonuri de masa, program 07.0015.30, conditii foarte bune, Sector 3; (0767.341.095/ 021.324.53.08 836. Confectionere si modeliere cu experienta haine dama. Salariu fix 1.5001.900+ bonuri de masa. Program 07.0015.30, conditii foarte bune. Sector 3. Tel.: (0767.341.095/ 021.324.53.08 837. Confectionere textile pentru masinile simpla, triplok si pentru calcat; (0764.166.344

840. Confectionere, atelier confectii dama angajeaza personal pentru masina simpla si triplok. Se lucreaza pe operatii, salariu motivant. Zona soseaua Viilor (0723.009.441 office@bludesign.ro

enta: scris si retusuri, zona Delfinul; (0725.891.522

zona Sebastian, cu experienta. Conditii avantajoase. (021.430.21.75

831. Confectionere liniara cu expe-

816. Confectioner, masina simpla, pen-

819. Confectionera angajez, cu experi-

742. Coafeza pentru salon infrumusetare

si croitorese cu experienta in liniara si triplock, pentru confectionare textile de casa. Salariu motivant, bonuri de masa. Zona metrou 1 Decembrie 1918. (0723.485.684 betaimpact.office@gmail.com

839. Confectionere, angajam confectionere pentru liniara si triplock cu experienta, in zona Delfinului, sector 2; (0742.032.849 gaby.nicolae@gmail.com

818. Confectioner. Atelier croitorie angajam confectioner, masinist cu experienta, urgent, salariu 1.800 L; (0756.075.756

741. Coafeza pentru salon de infrumusetare cu vechime si vad, serioasa, muncitoare, in conditii bune, daca vrei sa faci parte din echipa noastra te asteptam la un interviu. Rugam seriozitate. (0722.132.892 simona.zuza@yahoo.com

triploc, zona Stefan cel Mare; (0765.436.986

830. Confectionere urgent, ambalatori

815. Confectioner, masina liniara,

817. Confectioner, cusator camasi si lenjerii de pat, productie camasi femei si barbati cap coada, salariu brut de la 2500 Lei pt cei cu experienta.Productie lenjerii de pat, salariu brut de la 2000 lei. Zona Kaufland Vitan, capat 123, 135 (Cet Sud Vitan). 2.500 L; (0741.657.595 office@marcvarga.com www.marcvarga.com

salon Piata Romana, vad format, salariu si procent. (0724.651.010 dragusinadelina2013@gmail.com

829. Confectionere pentru simpla si

838. Confectionere textile, fabrica con-

tru atelier confectii dama, zona Gara de Nord. (021.335.03.19/ 0723.623.087

739. Coafeza cu experienta minim 3 ani,

828. Confectionere masina liniara, calcat, curatat ate si sef formatie pentru atelier confectii dama serie mica, zona Militari. Carte de munca, salariu motivat incepand de la 1.500 Lei, (021.434.88.48/ 0747.501.279

rator confectioner imbracaminte dama cu specific "croitorie pe comanda" in atelierul propriu si disponibilitate full time. Experienta pe mai multe operatii, croit, realizare produs finit; (0763.664.356 innes.atelier@gmail.com personal calificat masa croit, muncitor necalificat; (0721.939.117

738. Coafeza cu experienta minim 1 an, salariu atractiv, 2.000 lei +cm platita, 8 ore, salon de 10 ani. Program 1 zi da, una nu. Weekend da, unu nu, zona metrou Gorjului, 2.000 L; (0724.357.422

Mega Mall, procent 50% din incasari. Rog seriozitate; (0770.112.476/ 0724.385.211

tila Personal cu experienta cusut masina liniara pentru atelier de croitorie cu flux continu de lucru. Program 7.30-16.00 salariu 1500 lei net. Zona de metrou Timpuri Noi, 1.500 L; (0722.539.757 danielazlataru@yahoo.com

812. Confectioner tamplarie termopan, Pinum Doors&Windows angajeaza urgent muncitori cu experienta in confectionare tamplarie termopan. (021.233.34.31 nina.baluta@nusco.ro

737. Coafeza angajez coafeza cu minim 3 ani experienta. Salonul se afla ĂŽn zona 13 Septembrie, se lucreaza la programari sau o zi cu o zi. Se ofera salariu sau procent, alte detalii la nr. de telefon; (0741.134.903 alinuta27081975@yahoo.com

749. Coafeza la salon, vis a vis de

calcat angajam urgent. Salariul atractiv. Detalii la numarul; (0722.292.431

795. Colega, caut colega de apartament minim 18 ani dornica de munca, loca?ie centrala Decebal) ofer si cazare cer si ofer seriozitate pentru mai multe detalii sunati la nr; (0787.367.783

736. Coafeza angajeaza Saloanele Magic. Conditii deosebite. Salariu fix/procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, C.M 8 ore, traininguri gratuite. 5.000 L; (0768.106.512 angajari@saloanelemagic.ro

Violet, zona Salajan, sector 3, salariu in functie de experienta si contract de munca 1 L; (0736.661.848 elisastancu@yahoo.com

808. Confectioner textile si om pentru

sandwich-uri, program usor, (d-j 1220.00), mediu de lucru curat, salariu atractiv. Contract de munca. Zona Cora Pantelimon, Republica. Experienta in domeniu constituie avantaj; (0723.291.005 silvian.miopanino@gmail.com

infrumutesare Lumieux Beauty in zona Baneasa-Sisesti; (0722.388.188/ 0724.732.956

745. Coafeza pentru Salon Stephanie, (15 ani activitate), cu experienta, Soseaua Oltenitei 238, sector 4 (0723.460.908 stefy_seb@yahoo.com

807. Confectioner produse textile, angajam persoane serioase cu experienta in liniare si triplock. Salariu motivant, mediu placut de munca, echipa. Utilaje noi, program 8 ore cu contract de munca. Zona Doamna Ghica-Baicului, sector 2. (0724.936.331 office@hovakim.ro

809. Confectioner calificat industria tex-

735. Coafeza /hair stylist pentru salon de

744. Coafeza pentru salon infrumusetare, locatiile din Militari si Timpuri Noi. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare profesionala. (0723.383.315

806. Confectioner pentru firma confectii copii, Bd. Theodor Pallady, nr. 287 (incinta IOR 2), sector 3, pentru masina de cusut liniara si triplok. Detalii la telefon (0731.731.203 contact@mic-pitic.ro

821. Confectionera pentru atelier confectii liniara, triplock, yuber, butoniera, nasture. Carte de munca, program 8 h/zi. Minim experienta 2 ani (0734.703.280 marina@innab.ro 822. Confectionera produse pentru femei angajam si modelier sau croitoreasa, produse cap-coada pt. atelier de creatie. Solicitam experienta in domeniu, oferim conditii finaciare si de lucru foarte bune, zona, metrou Aurel Vlaicu 35 L; (0724.580.742 office@croitoriebucuresti.ro 823. Confectionera, atelier din zona Iancului angajam confectionera haine dama produs cap-coada). Firma serioasa, carte de munca, program de luni - vineri, de la 8:00 - 16:30, salariu 1500 lei si alte beneficii (0787.601.090 contact@funkers.ro www.funkers.ro 824. Confectionera, calcatoreasa si ambalatoare, confectinera si personal necalificat pentru atelier confectii textile, mediu de lucru deosebit; (0722.697.499/ 0722.738.477 825. Confectionera, masina simpla

(liniara), triplok pentru atelier confectii. Lucru pe operatii; (0720.003.254

fectii textile dama din zona Liberty Mall, angajeaza confectioner textile pentru liniara, nasturi si butoniera, croitor sala de croit calcatoreasa interfazic si final; (0761.499.135/ 0740.328.407

841. Confectionere, firma specializata in confectii de dama, angajeaza confectionere, salariu actractiv, decont transport, bonuri de masa, sediu Electromagnetica, zona Rahova (0755.030.551 hr@rheacosta.com 842. Confectionere, firma specializata in confectii de dama, angajeaza: confectionere, modelier si croitor, salariu actractiv, decont transport, bonuri de masa, sediu Electromagnetica, zona Rahova. (0755.030.551 hr@rheacosta.com WWW.RHEACOSTA.COM 843. Confectionere, salariu 1.5001.800 Ron, calcat final si interfazic, salariu 1.400 Ron, CTC-ist slariu 1.500-1.700 Ron, angajeaza firma confectii dama, zona Militari; (0729.834.163 844. Confectionere, maistra sectie confectii de dama piata interna, angajam personal textile cu experienta. Lucru in serie, mediu de lucru placut, salarii bune + bonus pentru aducere echipa completa. Detalii la: (0799.827.901 845. Confectionere, sec.3, confectii de dama, program 07.00 - 15.30, salariu 1750 lei, carte de munca, zona Nerva Traian. Autobuze: 104, 123, 124, 133. Vacante de Pasti, Craciun si in august; 1.750 L; (0720.054.937 846. Confectionere. Firma confectii dama zona Drumul Taberei angajeaza confectionere, salariu minim 1600 lei + bonuri si magazioner. 1.600 L; (0766.849.566 847. Confectioneri in masina simpla de

cusut, lucratori in sala de croit (spanuit, timbrat, rihtuit) pentru fabrica de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor (021.424.62.93

848. Confectioneri textile Mediul de lucru placut, salariu atractiv, bonuri de masa, carte de munca. Program 8-16. Relatii la tel.; (0722.323.637 ioana.boariu@gmail.com 849. Confectioneri, modeliri imbracam-

asa atelier de creatie, lucram produse de dama, solicitam experienta pe produse cap-coada. Oferim facilitati si conditii foarte bune de lucru. Zona metrou Aurel Vlaicu 2.000 L; (0724.580.742

inte, pe banda (pe operatii) si la creatie (produse cap-coada). Salariile in acord individual intre 1550 - 2350 lei, tichete masa, decontare transport, prime de vacanta si sarbatori. Zona Piata Cosbuc. (0722.430.831/ 021.337.15.13 personal@conflux.ro

827. Confectionere in liniara numai cu contract de munca pentru atelier confectii zona Metrou Republica; (0743.128.349/ 0744.302.676

850. Consilier jante si anvelope, angajam consilier jante si anvelope cu experienta, oferim salariu atractiv+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

826. Confectionera, modelier, croitore-

802. Conducator auto profesionist comunitate sofer TIR. Angajam soferi profesionisti (carnet ADR) pe comunitate; (0799.854.542/ 0799.854.543 office.etica2013@gmail.com 803. Conducator auto, tehnician intretinere desfasoara activitate de montaj, reparatii diverse echipamente; deplasari auto. Cerinte: studii medii/superioare, permis categ B (avantaj categ. E). Trimiteti CV pe: office@das-certification.ro 804. Conducatori auto, Bronec angajeaza conducatori auto/ agenti interventie, cu permis, categoria B, pentru obiectivele din Bucuresti (021.326.20.44 bronec@bronec.ro www.bronec.ro 805. Confectioner angajam cu carte de munca confectioner cu experienta. Va oferim condittii de munca optime, caldura, aer conditionat, program 7.30-16.00 de luni pana vineri. Va oferim bonuri de masa. (021.316.27.85/ 0722.411.446 office@asined.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

22 septembrie 2017

15

4

LOCURI DE MUNCÅ 895. Cosmeticiana angajeaza Saloanele Magic. Conditii deosebite. Salariu fix / procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, CM 8 ore, traininguri gratuite, 3.000 L; (0786.138.262 angajari@saloanelemagic.ro

917. Croitor, croitoreasa cu experienta,

896. Cosmeticiana cu experienta de minimum 3 ani pentru salon situat in zona Drumul Taberei; prezinta un avantaj daca cunoaste si make up. (0745.775.511 Marius33_2004@yahoo.com

918. Croitor/ croitoreasa dupa tipare carte de munca, program de lucru 8 h/ zi, de luni pana vineri. Mediu de lucru placutSalariu 1200-1500. Zona Pantelimon nr.300; (0720.290.699

897. Cosmeticiana cu experienta si in masaj, salariu atractiv 2.000 lei, cm, platita program 1 zi da una nu, 1 weekend da unu nu. Salon de 10 ani, zona metrou Gorjului; 2.000 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro 898. Cosmeticiana cu experienta. Rog

seriozitate. Salon cu clientela deja formata; (0728.993.328/ 0733.409.804 899. Cosmeticiana manichiurisdta cu 851. Consilier vanzari in Carrefour Colentina (sector 2) pt. insula parfumuri (Infinite Love) ture de 6 ore (10-16, 1622), 1 week liber, 1 week ocupat, venit fix + com + bonus, aprox 1.500-2.500; 2.000 L; (0726.059.222 oana_dn74@yahoo.com

873. Contabil bun cunoscator Saga firma de contabilitate angajeaza contabil bun cunoscator Saga, care sa introduca extrase, facturi, si sa intocmeasca balante, bilanturi si declaratii. Zona Aviatiei. Conditii avantajoase, (0720.068.062 oprita.doina@yahoo.com

852. Consilier vanzari Ne marim reteaua

874. Contabil cu experienta pt. firma de

de magazine cu Uniforme Medicale MediFashion, cautam colegi noi pentru postul de consultant vanzari, magazin sector 2, Bucuresti, (0723.980.244 recrutari@medifashion.ro 853. Consilier vanzari producator tamplarie PVC angajeaza in conditii avantajoase persoana cu experienta de lucru in program Winarhi. Pentru relatii contactati (0724.254.009 dorinemi_77@yahoo.com

854. Consilier vanzari imobile noi, se ofera: portofoliu variat de proprietati, baza de date cu clienti calificati, promovare permanenta in on-line, birou, telefon full. Se cere: dorinta de invatare si castig, perseverenta. CV pe email; (0724.660.088 directconstructor@gmail.com 855. Consilier vanzari, vanzatoare mag-

azin cu haine dama, galeria Auchan, Titan.Salariu negociabil, cv la email. (0722.638.183 radumiu2008@yahoo.com

856. Constructii angajam dulgheri, fier-

ari, zidari in Constanta. Cazare gratuita, salariu net 3.000-3.500Lei. Telefon 0754.584.872.

857. Constructor tipare in gemini cu experienta. Constructie tipare, modificari, gradari, incadrari. Program 07.00 - 15.30, zona Nerva Traian. Autobuze: 104, 123, 124, 133. Salariu 700 eur cu carte de munca; 700 {; (0720.054.937 858. Constructori in Bucuresti, posibili-

tate cazare, salariu atractiv in functie de competente; (0722.266.441

859. Constuctor tipare, confectionere,

atelier confectii angajeaza constuctor tipare, modelier, triplock, liniara, calcat. Carte de munca, program 8 h/zi. Minim experienta 2 ani; (0734.703.280 marina@innab.ro

860. Consultant bancar prin telefon, AMICredit angajeaza colegi noi, responsabili, program, orele 9-17:30, vanzari produse bancare. Pachet salarial personalizat, peste 2.000 Lei. Locatie sector 3, bd. Unirii, zona Zepter, rog CV pe mail; (0726.248.057 alice@amicredit.ro 861. Consultant produse cosmetice pentru participare si vanzare la targuri de profil in Bucuresti, salariu 1600 lei si bonus din vanzari. Rugam trimiteti CV la adresa email vanzari@sysmed.ro, 1.600 L; (0722.501.601 vanzari@sysmed.ro 862. Consultant vanzari, asistent man-

ager, operator calculator, la fabrica productie pavaj. Punct de lucru Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Cu si fara experienta. Salariu + comision, CV la adresa de email, 2.000 L; armopavsrl@yahoo.ro

863. Consultant vanzari, cu/ fara experienta. Salariu 1.600 + comision din vanzari, program 7.0014.00. CV la email. (0785.808.298 contact@pufinas.ro 864. Consultant vanzari, operator fac-

turare angajez; (0721.515.253 Office@storia-caffe.ro

865. Consultant vanzari, Diamond Busi-

ness, entry level hei, buna, cautam colegi noi, daca esti absolvent al Facultatii de Comert, vorbesti limba engleza fluent, ai simtul umorului si esti o persoana ambitioasa, trimite CV la email (0723.133.504/ 0723.131.656 adamevediamonds@gmail.com 866. Consultanti imobiliari pentru dez-

voltator Berceni (fete) pentru vanzari terenuri, vile. Conditii excelente de lucru, seriozitate, fair-play, venituri substantiale. Trimiteti CV. office@exclusivconstructii.ro

catering zona Fundeni; (0756.121.165

875. Contabil evidenta primara cunosca-

tor de preferat program Sasory. CV mail: 35 L; (0728.764.646/ 021.317.37.98 contabsilvia@gmail.com

876. Contabil primar cu experienta, cunostinte program Saga, incheiere contracte de munca, transmitere revisal, program de lucru 9 ore/zi, 6 zile/saptamana, salariu net 2200 lei, CV-pe mail. contabilitate.georgiana@gmail.com 877. Contabil primar si operator date ptr.

cofetaria Atena din sos. Giurgiului nr. 121, statia Drumul Gazarului. CV la: (0744.510.999 dorutasbac@yahoo.com

878. Contabil primar, firma cu sediul in orasul Pantelimon, angajam pt contabilitate primara persoana serioasa cu experienta de lucru minim 1 an in Saga 1.800 L; (0770.361.755 Office@topk.ro 879. Contabil, responsabilitati: evidenta

contabila completa pentru clientii societatii, relatia cu institutiile statului, 1 L; (0723.944.436 camelia@contabilitatetcp.ro

902. Cosmeticiana Salon sector 3

angajeaza cosmeticiana cu carte de munca si salariu fix intr-un mediu placut si colectiv foarte ambitios, daca vrei sa faci parte din echipa noastra te asteptam la interviu; (0761.718.282 emy25emy2000@yahoo.com 903. Cosmeticiana cu experienta minim 3 ani, salon situat pe calea Vacaresti (Sun Plaza). Program o zi cu o zi, salariu atractiv, fix/ procent, carte de munca pe 8 ore, program: luni - vineri 9 21, sambata: 9 - 16, duminica inchis; (0749.232.233 904. Cosmeticiana cu experienta

salariu atractiv, carte de munca platita pe 8 ore, program 1 zi da 1 nu 1, weekend da unu nu, salon de 11 ani, zona metrou Gorjului, 1.800 L; (0724.357.422

921. Croitoreasa cu experienta pentru realizarea rochiilor de mireasa si de seara cap-coada si efectuarea de retusuri. Contract de munca, program L-V, 8 h cu pauza de masa, zona piata Romana, echipa tanara (0737.762.444 rochiidelux@gmail.com 922. Croitoreasa cu experienta pentru

realizarea rochiilor de mireasa si de seara cap-coada si efectuarea de retusuri. Contract de munca, program L-V, 8 h,salariu atractiv+comision; (0737.762.444 rochiidelux@gmail.com 923. Croitoreasa pentru atelier croitorie

dama aflat pe piata de 5 ani isi mareste echipa, angajeaza masinista/confectionera produs cap-coada. Oferim salariu atractiv, carte de munca, plata separata pentru orele suplimentare. (0761.189.650 office_fashion@yahoo.com

924. Croitoreasa pentru atelier de cre-

atie vestimentara zona Banu Manta, cu experienta. La semnarea contractului de munca oferim o suma de 1000 Ron 35 L; (0726.840.302 mitricclaudia@gmail.com 925. Croitoreasa pentru atelier retusuri,

in regim part-time, zona Politehnica; (0727.272.888

926. Croitoreasa pentru reparatii, retusuri, modificari, etc; (0766.574.872 927. Croitoreasa sa poata executa cap coada lucrarea, sector 3, salairul negociabil in functie de competenta; (0723.852.891

ion and Design SRL angajeaza croitoreasa cu experienta in productie cap, coada, produse pentru femei, inclusiv rochii de seara. Detalii la telefon: (0746.222.313/ 0757.100.557 contact@cloche.ro 943. Croitoreasa, confectionera

pentru atelier de croitorie, cu experienta in realizarea produsului cap-coada. Program 8h. Oferim carte de munca, salariu motivant+prime, mediu placut. Zona Stefan cel Mare. (0726.095.146 944. Croitorease pentru atelier creatie

vestimentara specific "croitorie pe comanda", zona Cotroceni, cu experienta produs cap coada. Salariu motivant, program 8 h/zi. (0763.664.356 innes.atelier@gmail.com 945. Croitoresa, firma serioasa angajeaza coroitoresa cu experienta in domeniu perdele si draperii; 1.500 L; (0722.644.627 eurotextil@libero.it 946.

CROITORESE / VANZATOARE; 0724.528.536

(0724.638.832/

961. Curier, sofer livrare comenzi cu per-

mis de conducere Categoria B, prezenta agreabila pentru livrare comenzi birotica. Se asigura pachet salarial atractiv si contract de munca. Rugam CV pe e-mail. info@orangeoffice.ro

962. Curieri pe jos pt. livrari Bucuresti angajeaza companie curierat. Program LV, full time. Salariu 1.050 + bonusuri; (0753.888.884 963. Curieri si coordonatori curieri Bucuresti.Oferim: contract pe nedeterminata; conditii salariale avantajoase; program de lucru flexibil. Pentru informatii: tel. Cornel. 1.300 L; (0756.260.964 corneliu.munteanu@sameday.ro 964. Cusatoare calificate, Pantelimon. Fabrica incaltaminte angajam cusatoare calificate 1-2 ace, zig-zag, croitor pielesintetic, muncitori necalificati pentru diverse operatii. Se asigura transport Cora, sediul firmei (5 km); (0764.090.600

947. Croitorese angajez croitoreasa, executie produse cap-coada. Executie produse dupa poza. Atelier Drumul Sarii, salariu motivant, program 08:00-16:00. (0723.571.481

965. Cusatoare, fata cu experienta la pregatit si cusut fete de incaltaminte pt. atelier incaltaminte in sectorul 5. Si doamnele iesite la pensie pot aplica. Pachet salarial atractiv, plata la saptamana. 2.500 L; (0723.296.296 contact@etienne.ro

948. Croitorese cu experienta in

966. Cusatori fete incaltaminte la banda.

executarea produsului croitcusut. Cunostinte in domeniu, abilitati de comunicare, sinceritate, bunele maniere, aspect profesional, flexibilitate, seriozitate, (0766.531.452/ 0723.256.616 iulian.chirca@gmail.com

Conditii si salariu atractiv. Relatii suplimentare la punctul de lucru si telefon. De luni pana vineri 8:00-15:00. (021.316.11.23

967. Cyber Security angajeaza agenti de

securitate si de interventie pentru Bucuresti, Otopeni si Buftea, cu salariu bun si la timp. Informatii suplimentare la telefon; (0744.422.884

969. Debarasator Restaurant tip

autoservire, zona ultracentral, situat langa magazinul Unirii, angajam personal pentru postul de debarasator. Oferim un salariu atractiv, program flexibil, o masa pe zi, contract de munca; (0754.991.433

CONTABILA ACTE PRIMARE, CU EXPERIENTA IN DISTRIBUTIE, PROGRAM DE 8 ORE; (0745.246.825

970. Decorator floral cu experienta; (0721.212.941/ 0723.294.972

883.

971. Decorator. Cofetarie angajam tineri

talentati sau pasionati hand made si studenti la arte plastice din toata tara, energici cu aptitudini artistice realizare figurine comestibile salariu motivant, program flexibil; (0729.737.619

884. Contabilitate primara si operator

calculator persoane cu experienta dovedita pentru complex China Town, Afumati, Ilfov. Program de luni pana sambata. Salariul motivant. CV la email; (0740.095.679/ 0723.666.952 gabicaragea@chinatownservicii.ro

972. Decoratori fete, baieti pentru firma productie publicitara din sector 3, 2.000 L; (0788.231.813 mike@printdivision.ro www.printarie.ro

885. Controlor CTC, angajam controlor

973. Designer vestimentar colaborator

CTC pentru verificarea curateniei la toaletele ecologice din Bucuresti. Obligatoriu cunoasterea Bucurestiului si permis cat B, cunostinte minime PC,program 8 h,sambata prin rotatie; (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com

designer vestimentar cu experienta produse din tricot dama si copii. Constructie tipare si proces tehnologic. Plata se face pentru fiecare tipar gradat in functie de complicitatea modelului; (0775.370.013 974. Dezosatori, personal productie ali-

mentara angajam cu si fara experienta: dezosatori si personal produtie alimentara. (0767.010.611 office@primofastfood.ro

886. Conversatii online Esti o persoana

dinamica, vesela si ambitioasa atunci acest job este perfect pentru tine. Bonus angajare 800$, posibilitate de avansare, fara stres si fara sefi. Castiguri garantate 5000-10.000$, 5.000 {; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com

975. Diamond Solar angajeaza fete dragute la Receptie, de preferabil din sectorul 5 si 6. Mai multe detalii la telefon; (0784.017.170

887. Coordonator sef echipa de curate-

nie pentru hypermarket, s eofera contract de munca, program 8 ore 1.500 L; (0758.044.134

976. Diego Glory SRL angajeaza calcula-

888. Coordonator logistica, Let's do it,Romania, angajeaza coordonator logistica, care sa asigure gestionarea resurselor si a livrarilor din asociatie. Carnet conducere B. Program 8h/zi. CV la adresa recrutare@letsdoitromania.ro

977. Directia de asistenta educationala

889. Coordonator, coordonatoare echipa curatenie pentru zona Bucuresti si tara, disponibil la deplasari in tara, posesor permis cat. B, fata sau baiat, salariu pentru inceput 2000 Lei, doar cu experienta in domeniu curateniei, asiguram auto si telefon 2.000 L; (0770.101.808

tor pret cost pentru punctul de lucru din com Dobroesti, str. Dragonul Rosu Megashop, jud Ilfov, cerinte lb engleza minim, 8 ore/ zi. Contact; (0784.759.060

905. Cosmeticiana si manichiurista cu

928. Croitoreasa zona Bucurestii Noi;

experienta pentru salon infrumusetare Deea Beauty Salon, sector 4, oferim salariu fix (1500 lei) comision, contract 8 ore, pt mai multe detalii sunati la: (0761.321.670 danielabold48@yahoo.ro

929. Croitoreasa - confectionera rochii

906. Cosmeticiana, manichiurista coafeza, frizerita, stilist, frizer pentru salon zona Titulescu, Banu Manta, salariu fix, comision, carte de munca, 2.500 L; (0732.416.777

tor depozit platforma fructe si legume. Unde? La magazinul Cora Pantelimon. Ce presupune? Depozitarea, expedierea marfurilor care intra/ ies din depozitul legume fructe si realizarea documentelor aferente. Ce oferim? Program flexibil (fulltime, part-time), bonuri de masa, asigurare medicala. Cum? Depuneti CV-ul pe mail sau suna la tel.; (0374.120.086/ 0374.120.110 sion@cora.ro

908. Cosmeticiana, manichiurista si coafeza (acceptam si echipa. Salon cu vechime 15 ani, clientela formata, carte de munca, 8 ore, salariu fix garantat+ procent; (0768.652.703/ 0723.574.326

892. Cosmetica auto cu experienta in

909. Cosmeticiana. Salon infru-

907. Cosmeticiana, manichiurista pen-

tru salon zona Colentina; (0763.270.272/ 0734.078.880

musetare situat in Baneasa angajeaza cosmeticiana cu experienta. Program o zi cu o zi. C.M. Salariu atractiv.

primara; (0767.600.088

COSMETICIANA (SALARIU 2400-5000 LEI) COAFEZA (SALARIU 2400-4000 LEI) PENTRU SALON INFRUMUSETARE ZONA DOROBANTI; (0751.251.411

910. Cosmeticiana. Salon Sector 3, Bd. 1 Decembrie, vechime 10 ani, clientela formata, angajeaza cosmeticiana, coafeza si manichiurista, carte de munca, salariu motivant, program lucru 1 zi/1 zi, mediu de lucru placut; (0744.643.726

872. Contabil SC Maroush SRL, per-

894. Cosmeticiana /tehnician corporal

toare salariu motivant, Covrigaria Maria, carte de munca. Rog seriozitate; (0768.745.571

soana pentru contabilitate primara si stocuri.Program 8h, la alegere. (0723.339.851

942. Croitoreasa, SC Cloche Fash-

tru atelier serie mica, oferim seriozitate si stabilitate, mediu placut, zona Drumul Taberei, vezi harta, (0728.119.826 lumystyle@yahoo.com

968. Dealer casino online, crupier live casino tinere ambitioase, cu aspect fizic placut, pentru activitatea de dealer casino online, croupier. Nu este necesara experienta, iar limba engleza la nivel incepator reprezinta un avantaj 1.800 L; (0769.612.080 alina.marcu011@gmail.com

spalarea profesionala a unui automobil:polish/spalare interior/spalare motor/degresare/ceara, (0723.234.551 gc.autodealer2016@gmail.com

871. Contabil pentru contabilitate

920. CROITOREASA cu experienta pen-

919. Croitoreasa (retusuri) la

882. Contabil, contabilitate primara, angajeaza societate comerciala. Detalii suplimentare la telefon; (0731.025.976

891. Cora angajeaza manipulant / lucra-

870. Contabil firma contabilitate s2 angajeaza contabil cunoascator program SAGA 4 ore/ zi sau 2 saptamani /luna (1525) si inspector resurse umane. CV la mail; (0743.333.203 cecilia_niculae@yahoo.com.

Intrare in Popesti Leordeni, (0723.586.473

941. Croitoreasa, Barrio Events Ursitoare Vip angajeaza croitoreasa, cu sau fara prea multa experienta. Salariu foarte motivant, program flexibil, carte de munca. Sector 5, Rahova; 2.500 L; (0723.329.992 loredana.lupu@barrioevents.com

firma de contabilitate, sector 2. CV la email; (021.255.57.76 av.contab@gmail.com

868. Contabil cu experienta in domeniu

minim 5 ani pentru restaurant contabilitate primara pana la balanta, studii superioare contabilitate gestiune, productie, retetare, soft Ciel constituie avantaj. (0740.111.453 resurse.umane@legrenierapain.com.ro www.legrenierapain.com.ro

901. Cosmeticiana pentru salon infrumusetare, locatiile din zonele Timpuri Noi si Militari. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare. (0723.383.315

angajam croitoreasa pentru produse pe comanda, cap coada, pentru triploc si liniara, program de luni pana vineri 8:30-16:30, Zona pia?a romana, carte de munca, salariu 2000 lei; 2.000 L; (0727.310.010

881. Contabil, contabilitate primara pt.

890. Copywriter, ai studii finalizate de Jurnalism sau studii umaniste? Comunici usor in scris si verbal? Atentie la detalii, cunostinte avansate de gramatica a limbii romane? Trimite CV la: 2.500 L; (0722.291.414 stoica01@gmail.com

869. Contabil de gestiune cu experienta

900. Cosmeticiana pentru salon infrumusetare, locatia din zona Militari. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare. (0723.383.315

940. CRoitoreasa triploc si liniara,

880. Contabil, contabila junior sau senior program full time pentru firma din zona Complexului Studentesc Tei. Pentru mai multe detalii sunati la tel. Pentru CV-uri, email. (0758.885.010 petprodexim@yahoo.com

867. CONTABIL contabilitate primara. Societate angajam contabil/contabila, activitati de secretariat, cu competente IT, care sa aiba excelente abilitati de comunicare. CV-urile la adresa de e-mail. (0737.856.558 office@premiumexpert.ro

de 4-5 ani. Este necesara cunosterea contabilitati complete si a programului de contabilitate Saga. Reprezinta un plus daca a lucrat in domeniul hotelier. (0722.300.725 liliana.chiracu@hotellevor.com

experienta, urgent, salon cu vad, CM, colectiv tanar, 1 zi/ 1 zi, Bucurestii Noi; (0766.510.878

contract de munca si salariu atractiv. Se cere realizarea tiparului si a produsului cap coada. Program de 8 ore, 5 zile pe saptamana. Zona centrala. (0754.535.450 roxanaa.panaite@gmail.com

893.

pentru salon de infrumutesare, zona Baneasa/Sisesti; (0722.388.188/ 0724.732.956

Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, spatii logistice si industriale, angajeaza ELECTRICIAN INTRETINERE S I R E PA R AT I I Program de lucru de 8 ore pe zi. C.V. la fax 021/208.41.53 sau e-mail: doina.bengescu@bss.ro, simona.rouamare@bss.ro. Informatii suplimentare si programari interviuri la tel.: 0752.150.677 si 0746.079.892

(0768.034.382

ocazie, pentru croitorie cap - coada, la comanda de dama, modificari sau retusuri articole de dama. Atelier situat central in zona Dorobanti, sector 1, program lejer, salariu motivant; (0755.123.033 contact@retoucherie.ro

liniara si personal sala croit pentru atelier croitorie zona Electronica, salariu motivant (0767.734.099

931. Croitoreasa cu experienta pentru colaborare, lucru la domiciliu, detinatoare de triploc sau simpla; (0764.537.774 relyvlad@gmail.com

952. Croitoresre f. urgent ang. in condi-

Salariu motivant, carte de munca. Program de luni-vineri 8 ore. Zona Baicului, linia lui 143; (0767.734.099

haine dama si crearea produselor capcoada. Salariu atractiv, mediu de lucru placut. Detalii la tel. (0727.793.118

tii. de lucru f. decente, pt. ateliere f. cochete, pt. croit, retus, modificari, in sect. 2, 3, 4, se ofera sal. incepand cu 2000 lei plus bonus, pt. cele din alta localitate se ofera si cazare. 2.000 L; (0749.020.225/ 0722.396.268 ionescuadialexandru@yahoo.com

933. Croitoreasa lenjerie part. Sector 4;

953. Croitori. Atelier retusuri anga-

932. Croitoreasa cu experienta in croit

(0722.384.479

934. Croitoreasa produse comanda,

produse cap-coada, rochii femei, tipare simple. Salriu motivant, program flexibil, zona Romana; (+40727165508/ +40727165508 laura.hincu@gmail.com

913. Covrigaria Patrick angajeaza

936. Croitoreasa pt produse cap coada,

vanzatoare pentru punctuele de lucru din Mega Mall si Vulcan Centre. Salariu avantajos; (0721.591.176

angajam croitoreasa pentru produse cap coada, croi doar pe comanda, program 8:30-16:30, carte de munca, zona piata Romana; 3.700 L; (0727.310.010

914. Cris si Andre Prestcom SRL angajeaza barmani, ospatari, bucatari, grataragiu, supraveghetor jocuri, vanzator rulota comerciala, manipulant marfa. Zona metrou Republica. Relatii la telefon 1.500 L; (0762.741.201 elena_barbu76@yahoo.com

937. Croitoreasa sa poata executa cap

916. Croitor, coritoreasa pentru sectie confectii de dama piata interna, cu experienta la croit in curis. Lucru in serie, mediu placut, salarii bune+bonus pentru aducere echipa completa. (0799.827.901

950. Croitorese cu experienta masina

951. Croitorese, masina liniara si triplok.

912. Covrigari modelatori covrigi, pt. zona Mihai Bravu Vitan (0721.663.581

915. Croitor Fabrica confectii textile dama, zona Liberty Mall, angajeaza croitor sala de croit. Program de 8 ore intrun colectiv de lucru placut; (0740.328.407/ 0761.499.135

croitorie zona Moghioros, sector 6, executam uniforme de lucru. Atelier mic, mediu placut, posibilitatea de alegere a programului. Full time 1300 Lei net, Part time 700 Lei net 1.300 L; (0720.164.770/ 0720.164.770 sorina.clatesteanu@yahoo.com

930. Croitoreasa /cusatoreasa /calcatoreasa angajez croitoreasa/ cusatoreasa -masina de cusut liniara /calcatoreasa; (0722.431.777 office@decorativa.ro

935. Croitoreasa produse de dama, atelier croitorie de dama serie mica/medie angajeaza croitoreasa cu experienta in realizarea produsului cap coada (il primeste gata croit). Str.Barbu Vacarescula metrou Stefan cel Mare. L-V, 8-16.30; 2.000 L; (0799.523.278

911. Covrigar cu experienta si vanza-

949. Croitorese cu experienta pentru

jeaza urgent croitori zona Pantelimon, salariu 13 - 2.000 lei; (0743.491.252 954. Curatatoria Aqua din Baneasa

angajeaza personal prezentabil pentru primire haine. Se adauga tichete, sporuri, decontare transport. Cerinte: liceul, cunostinte calculator, MS Office, limba engleza nivel mediu. Trimite CV cu poza pe email, 1.800 L; (0722.291.414 contact@aquaclean.ro 955. CURATENIE Angajam personal

980. Dispecer pentru dispecerat central de monitorizare. Aptitudini operare calculator, abilitati de comunicare, studii medii; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 981. Dispecer monitorizare sisteme alar-

ma firma securitate, progr 12/24 cu 12/48, abilitati PC, Microsoft Excell/ Word, studii medii, relationare cu beneficiarii, experienta avantaj, sediul in zona Baneasa spre Otopeni, CV la mail; 1.500 L; (0760.665.666 office@dabsecurity.ro

984. Dispecer transport marfa, angajam

dispecer pentru transport marfa birou Popesti Leordeni.Cerinte: monitorizare camioane gps, relatia cu beneficiarul, experienta min 1 an in domeniu; (031.438.09.75/ 031.438.09.75 office@georgiotrans.ro

Dispeceri centru alarma cu experienta. Program flexibil, in ture. Salarizare motivanta; (0786.189.306

985.

986. Dispeceri pentru Carrefour Militari pentru firma paza, cu sau fara atestat; (0724.392.029 987. Dispeceri, operator CCTV, pentru supraveghere spatii comerciale, program in ture, contract de munca, drepturi salariale la timp. Oferim si cautam seriozitate. Atestatul reprezinta un avantaj; (0740.042.277 cosminvladescu@gmail.com 988. DISTRIBUITOR pliante. Agentie publicitate cauta colaboratori pentru distributie pliante la cutiile postale sau stradal. Relatii la; (021.322.87.84 989. Distribuitor pliante, in sector 6 cu

experienta, 7 Lei pe ora, 7 ore pe zi (0763.717.485

990. Distribuitori materiale publicitare

pt Bucuresti. Contract de munca, salariu 1450 brut plus bonusuri de performanta. Program 5 ore. Pentru detalii; (0773.895.904 991. Distribuitori pliante, stradal, plata saptamanal la numarul de pliante. Detalii: (0727.326.539 992. Doamna pentru calcat si menaj salariu 3000 lei net in Domnesti- Ilfov. Program L-V 9-17, Sambata 9-13; (0744.480.305 993. Doamna pentru ingrijire pensionar

la domiciliu. (0723.279.925

994. Doamna curatenie, pentru societate

comerciala, cu varsta intre 30-40 ani, program luni-sambata. (0734.825.197/ 0742.564.850

995. Doamna ingrijire batrana regim intern, pentru orasul Mizil, judetul Prahova. Se lucreaza 2 saptamani pe luna. Doamna are nevoie de ajutor la deplasare, baie si menaj.Detalii la telefon; (0760.665.565

DOAMNA LA CURATENIE PENTRU SALON INFRUMUSETARE, LOCATIA BERCENI SI DRUMUL TABEREI; (0721.000.376

996.

997. Doamna la vase - Restaurant zona

Obor pentru Hashtag Pub, personal pentru locatia de pe soseaua Mihai Bravu nr. 32, zona Obor: doamna pentru spalat vesela. Salariu atractiv, tips, bonusuri si carte munca. (0724.803.412 office@hashtagpub.ro www.hashtagpub.ro

998. Doamna pentru curatenie si vase, pt. Boulevard Cafe, situat pe b-dul Gheorghe Sincai nr. 9A, zona Tineretului, program de 2/2 libere, contract de munca. Cerem si oferim seriozitate, 1.300 L; (0735.155.357 cafeblv@gmail.com 999. Doamna pentru curatenie, Bragadiru, societate de curatenie angajeaza part time sau full time, personal feminin pentru curatenie scari de bloc in zona Bragadiru, Ilfov. Acceptam doar persoane serioase, fara antecedente penale, max. 45 ani. 1.100 L; (0741.117.360/ 0741.117.360 forceguard41@gmail.com 1000. Doamna pt curatenie Caut dna pt

curatenie, intern, pt perioada lunga de timp, in Olanda. Detalii la nr de tel: 0031204040451 sau mail: gottliebiris@gmail.com; (0031204040451 gottliebiris@gmail.com 1001. Doamna, domnisoara pentru secretariat, receptie, Prelungirea Ghencea, program 9-17. 1.400 L; (0724.986.301 eugen.tudor@gmail.com 1002. Doamne si domnisoare cu varsta

minima 18 ani, atitudine pozitiva si incredere in sine, persoane serioase si responsabile pentru Dream Studio. Oferim: salariu garantat intre 5.000 si 10.000 Lei, forme legale de angajare, siguranta datelor personale si a identitatii, sprijin financiar pentru casa, masina si nevoi personale, abonamente medicale in cadrul unei companii private. Aplica acum. Site: www.dream-studio.ro; (0736.752.963/ 0757.367.200 1003. Doamne si domnisoare cu varsta

minima 18 ani, atitudine pozitiva si incredere in sine, persoane serioase si responsabile pentru Dream Studio. Oferim: salariu garantat intre 5.000 si 10.000 Lei, forme legale de angajare, siguranta datelor personale si a identitatii, sprijin financiar pentru casa, masina si nevoi personale, abonamente medicale in cadrul unei companii private. Aplica acum. Site: www.dream-studio.ro; (0736.752.963/ 0757.367.200

pentru livrari comenzi online si aprovizionare magazine, cu experienta minim 1 an. (0769.022.434

957. Curier auto Bucuresti Livrare plicuri,

938. Croitoreasa sector 4, croitoreasa 8

958. Curier bicicleta Bucuresti, livrare pli-

boutique se muta in locatie noua si angajeaza croitoreasa pentru lucrul cap-coada rochii de seara, la comanda si serii.Salariu foarte avantajos, program 8-9 ore, (0723.743.718/ 0754.073.715 georgianastavrositu@yahoo.com

979. Dispecer Bronec International Company, angajeaza dispecer centru alarmare. Studii minime 12 clase; (021.326.20.44

983. Dispecer pentru servire in camera (hotel) fete si baieti pentru hotelul Sheraton Bucuresti. Cunoasterea limbii engleze este obligatorie. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com

956. Curier posesor permis categoria B,

colete conform regulament. Pachet salarial foarte atractiv; (0745.772.258 office@fastius.ro www.fastius.ro

939. Croitoreasa si modelier. Stada

978. Dispcer. Firma angajeaza dispecer, pachet salarial atractiv, sporuri contract de munca. Detalii suplimentare si angajari: (0726.570.445

program de noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, pentru cladire birouri situata la 100 m de statia de metrou Aurel Vlaicu. Rog cv-uri pe adresa de mail. (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro

pentru curatenie in cofetarie/ laborator patiserie-cofetarie; (0757.252.466 www.suntdelicioase.ro

coada lucrarea, sector 3. Salariu neg. in functie de competenta; (0723.852.891 ore, luni-vineri, 1650 lei, contract, Soseaua Giurgiului sector 4, nu necesita multa experienta. Se lucreaza accesorii haine barbati: papioane, batiste, bretele, esarfe; 1.650 L; (0771.567.921 stefan@papioane.ro

anunta organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea cu contract individual de munca pe durata nedeterminata a trei posturi vacante corespunzatoare functiei contractuale de executie de educator in cadrul Serviciului educational (studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, vechime in specialitatea studiilor: minim 6 luni ca titular sau suplinitor in cadrul invatamantului de stat sau particular). Concursul va fi sustinut in str. Neajlov nr. 56, oras Voluntari, jud. Ilfov si va consta in urmatoarele probe: proba scrisa- 16.10.2017 ora 09.00. -interviul- 20.10.2017, ora 09.00. Dosarele de candidatura se vor depune pana pe 06.10.2017, ora 14.00 la secretariatul de concurs situata in str. Neajlov nr. 56, oras Voluntari, jud. Ilfov. Bibliografia, actgele solicitate candidatilor si informatii suplimentare se pot obtine la telefon: 0756.109.066;

982. Dispecer pentru monitorizare video,

curi / colete mici dimensiuni cu bicicleta in Bucuresti conform regulament, pachet salarial atractiv; (0745.772.258 959. Curier livrator, Pizzicato angajeaza

pentru zonele: Dorobanti, Ion Mihalache, livratori pe masina/ scuter, salariu motivant , bonusuri in functie de numarul de comenzi livrate; (0726.555.686 www.pizzicato.ro 960. Curier scuter Bucuresti, livrare pli-

curi, colete in Bucuresti conform regulament. Pachet salarial foarte atractiv; (0745.772.258

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


16

22 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 1048. Educatoare si ajutor educatoare;

(0722.773.103

1049. Educatoare calificata pentru gra-

dinita particulara sector 6. Oferim salariu atractiv. (0766.661.001 contact@gradinita-scoobyandfriends.ro 1050. Educatoare calificate si tinere pentru calificare, angajeaza gradinita particulara; (0728.106.100 1051. Educatoare cu liceu peda-

gogic sau facultate, program 6 ore, pentru gradinita privata. Salariu atractiv; (0737.365.283 1052. Educatoare cu studii de specialitate pentru gradinita privata, sector 3, pentru 8 ore, contract de munca; (0749.607.276 1053. Educatoare gradinita particulara

1004. Doamne, domnisoare 18+. Esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci vino sa ne cunosti. Noi te ajutam sa fii "rich" pe toate planurile. Cum? Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatiile pe internet. Job bine platit, 100% procent din incasari in prima luna lucrata. Cazare gratuita. Servicii gratuite de infrumusetare. Training gratuit/ cursuri de limba engleza. Suna acum la telefon sau da-ne un bip si te sunam noi. www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 1005. Doamne, domnisoare, Eve Studio,

ambientul perfect pentru succesul tau. Doamne/ domnisoare pentru conversatii online. Aplica acum. Eve Studio, studio-ul de videochat cu cele mai mari comisioane pentru modele din Bucuresti face noi angajari. Salariu garantat 3.000 Lei, bonus angajare 300 $, bonus recomandare 200 $+ 5% incasari, transport gratuit. Te asteptam sa faci parte din echipa noastra. www.eve-studio.ro; (0720.839.831/ 0765.119.662 office@eve-studio.ro 1006. Domino's Pizza angajeaza

1026. Dulgheri, fierari, zidari, firma de constructii din Bucure?ti angajeaz? dulgheri, fierari, zidari cu carte de munca , salariu intre 14-16 RON/h ?i cazare pt. provincie; 1 L; (073070430 nicolicil_nicolici@yahoo.com 1027. Dulgheri, zidari, instalatori si

muncitori necalificati angajeaza Firma de constructii pe baza de contract. Rugam seriozitate. (0725.963.165

1028. Dulgheri, zidari, fierar si necalifi-

cati cunoscatori de plan, seriosi, plata intre 130- 150 Lei pe zi . Oferim cazare. Executam case la rosu in Bucuresti si Ilfov 1 L; (0720.805.900 ivanrazvangabriel@gmail.com 1029. Dulgheri, zidari, fierari, zugravi,

vopsitori, pentru firma de constructi, salariu 2200 lei si muncitori necalificati salariu 1500 lei luna. Program 7-18 de luni pina vineri, sambata 7-12. (0761.395.964 nifloconstruct@gmail.com

««««««««««««««««««

preparator pizza, livrator. Cautam persoane cat mai serioase si dornice de munca. Experienta nu este necesara.Angajam: full time sau part time.Soferi distribuitori comenzi la domiciliu.Ajutori la prepararea pizzei. 1.400 L; (0743.664.667/ 0722.899.253

1030. DULGHERI, ZIDARI, NECALIFICATI CU EXPERIENTA, SALARIU MOTIVANT SI CAZARE PENTRU CEI DIN PROVINCIE; (0725.632.119

1007. Domino`s Pizza angajeaza personal, cautam persoane cat mai serioase si dornice de munca.Angajam: full time sau part time soferi distribuitori comenzi la domiciliu, preparatori pizza, ajutor la preparat. (0732.511.372/ 0731.225.195

««««««««««««««««««

1008. Domnisoare, doamne, doar con-

versatii pe calculator, nimic mai mult. Fara limita, dar varsta minima de 18 ani, fara nuditate, bonus la angajare 500 $; (0757.367.200 1009. Domnisoare, doamne, doar conversatii pe calculator, nimic mai mult. Fara limita, dar varsta minima de 18 ani, fara nuditate, bonus la angajare 500 USD; (0757.367.200 1010. Dulgher angajam, zugravi necalificati, salariu motivant. Cer/ ofer multa seriozitate; (0766.378.191 1011. Dulgher, pentru firma de construc-

tii, cu permis categorie B. Se ofera cazare.2700 lei. 2.700 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com

DULGHERI PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII, SE OFERA CAZARE; (0724.258.882

1012.

1013. Dulgheri pentru soc. constructii, in

conditii avantajoase, cerem si oferim seriozitate. (0742.036.457 1014. Dulgheri pentru societate de con-

structii Axatc din Bucuresti, cu carti de munca si diverse beneficii. Oferim cazare daca este nevoie. Rugam si oferim seriozitate. (0722.728.926/ 0720.882.926 Robert.virlan@axatc.ro 1015. Dulgheri si echipa pentru con-

structie casa; (0736.816.822/ 0753.902.251

1016. Dulgheri cu contract de munca Bil-

dungery se extinde, dulgheri seriosi care doresc sa se alature echipei noastre. Am inceput executia a doua mari proiecte rezidentiale si ne dorim sa lucram cu cei mai buni. 1.000 {; (0754.788.292

1017. Dulgheri si fierari-betonisti. Angajam in conditii avantajoase structuristi pt constructii civile in Bucuresti. Cazare gratuita pt nelocalnici, (0784.259.742 eugenbalan08@gmail.com 1018. DULGHERI, angajam in constructii

Bucuresti, dulgheri, muncitori necalificati; oferim cazare, mancare (2 mese/zi), transport la munca, salarii in functie de prestarea fiecaruia, (0760.381.779

1056. Educatoare si femeie de serviciu,

pentru gradinita privata langa Auchan Titan; (0725.211.112

Educatoare si ingrijitoare angajeaza Gradinita particulara autorizata situata in sectorul 6, program de lucru full-time; (0731.339.933 1057.

1089. Electrician. Isovolta SA angajeaza: electrician de intretinere si reparatii. Cerinte: studii medii, cunostinte automatizari, operatori debitare, operatori productie si operatori chimisti. Cerinte: studii medii. Informatii la nr.: (031.030.11.38

1074. Electrician mentenanta permis cat. B, salariu motivant, contract munca; (0734.874.870

1091. Electricieni cu experienta minim

1075. Electrician mentenanta linie de productie asigura interventii pe profil electric asupra utilajelor din sectia de productie si a echipamentelor auxiliare, 3 schimburi. Salariu 2.500 L, sporuri, BM, transport, permis cat. B, disp. interventii, 2.500 L; (0745.031.031 selectie@mediamarket.ro

Electrician mentenanta, mecanic intretinere, operator procesare/ ambalare, manipulant, angajam zona Carrefour Colentina. Pentru toate posturile se solicita experienta anterioara. Se lucreaza in 3 schimburi. Contract de munca+ tichete de masa+ bonusuri, ore de noapte platite suplimentar; (0758.041.995 vmoiceanu@ professional.com.ro

1076.

1090. Electricieni angajam; (0751.028.728/ 0744.241.467

1107. Electricieni, muncitori necalificati,

2 ani, pentru santier, instalatii electrice forta; (021.222.18.50 office@hanemg.ro 1092. Electricieni pentru constructii de

instalatii electrice civile si industriale, cu sau fara experienta, program l-v, contract de munca. Mai multe detalii la telefon; (0734.254.277 www.prestenerg.ro 1093. Electricieni pentru lucrari de joasa, medie si inalta tensiune, subterane si aeriene precum si lucrari de statii electrice si posturi de transformare; (0743.047.807 resurse.umane@montajelectric.ro 1094. Electricieni si muncitori necalifi-

cati. Oferim salariu intreg pe contract, bonuri de masa, CM, bonusuri in functie de performante. (0744.612.979 ingineruelectrician@gmail.com

1095. Electricieni Societate de instalatii

electrice cu sediul in Bucuresti, angajam electricieni, pe perioada nedeterminata. Rugam seriozitate, relatii la telefon sau email: 35 L; (0721.621.881 office@esap.ro

firma, angajeaza electricieni si muncitori necalificati tineri, motivati. Salariul va fi oferit in fiecare 15 ale lunii si este atractiv. Pentru electricieni este negociabil in functie de experienta; (0735.558.022 Midelectricsmartsrl@gmail.com

1108. Electromecanic firma Tinib Serv-

ices angajeaza electromecanic intretinere pentru reparatii pompe apa, experienta minima 2 ani, cat. B, salariu motivant. Informatii la tel. (0722.891.888 1109. Electromecanic ascensoare, lacatus mecanic, electrician si muncitor necalificat, pentru Sygler Ascensor SRL; (021.221.95.68 1110. Electromecanic intretinere hala de productie este in comuna Jilava, judetul Ilfov. Pentru cei din provincie se asigura cazare. (0734.025.012 office@o-g.ro 1111. Electromecanic, electrician

juniori, pt. Fox, fabrica de mezeluri, pt intretinere echipamente si utilaje, instalatii. Program:12/24 12/48. Perioada: nedeterminata. Spor de noapte, bonusuri, prime, masa calda. Sector 4. Telefon intre 9-17, L-V; 1.900 L; (0726.718.768

1113. Elmarom Grup SRL angajam electricieni joasa si medie tensiune; (021.336.75.43/ 0730.025.610 1114. Emilia Business angajeaza munci-

tori calificati in constructii, rigipsari, faiantar, gletier, se acorda beneficii; (0735.178.053

1115. ESTI STUDENT SI VREI BANI DE VACANTA? ESTI ANGAJAT SI DORESTI MAI MULTI BANI? NU AI JOB SI VREI SA TE ANGAJEZI? ESTI CONVINGATOR? CONVINGE-NE SI TE ANGAJAM. ANUNTUL TELEFONIC ANGAJEAZA PERSOANA DINAMICA PENTRU ECHIPA DE VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO

1033. Echipa necalificati Producator pre-

fabricate beton, angajeaza echipa necalificati, oferim masina si combustibil pentru deplasarea de acasa la fabrica din Magurele, Ilfov. Program de lucru: 7:0016:00; (0723.595.841 1034. Echipa. Cautam echipa foarte serioasa de zidari oferim 140 lei metrul cub; (0723.853.745 1035. Echipaj taxi/ sofer taxi 12 h,

Logan aer, servo, geamuri etc, carte de munca, licenta Bucuresti, detalii la tel.; (0721.644.632

1116. Excavatorist pentru firma de con-

structii, cu experienta, locul de munca se afla in judetul Brasov. Salariu 2700 lei . 2.700 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com

1036. Echipaj cu experienta categoria

C+E, pentru lucru pe comunitate, se lucreaza 2 luni cu 2 saptamani libere. Conditii de salarizare atractive, (0758.057.803

1132. Fata linie autoservire zona Parcul Cismigiu, program luni vineri 8-17.30, ofer si cer seriozitate. 1.300 L; (0720.807.555 1133. Fata operator calculator pc pentru

parc de dezmembrari auto, minimul de experienta in a naviga pe internet (Google, E-mail, site-uri anunturi, etc) cat si in programe (Excel, Word, etc) 10 {; (0730.086.240 reteaua.auto@yahoo.com 1134. Fata operator calculator, parc de dezmembrari auto Bragadiru, angajeaza fata operator pc.Minimul de experienta in a naviga pe internet Google, E-mail, siteuri anunturi, etc) cat si in programe Excel, Word); 10 {; (0730.086.242 reteaua.auto@yahoo.com 1135. Fata pentru curatenie program L-V

8,30- 19,00 si sambata 9.00- 17.00, pt. magazin tesaturi, textile pe Colentina. Salariu 1.700 L; (0758.228.653

1136. Fata pentru magazin servicii

funerare, angajam; (0721.511.144/ 0763.631.813

1137. Fata pt facturi, sc angajeaza fata pt

birou, serioasa,dinamica, pt emitere facturi, avize, (program Smart Bil). Salariu 2000 ron, program l-v:7.30-16.00, doua sambete/luna: 7.30-14.00. Detalii la telefon; 2.000 L; (0729.003.844 mihaelaf.florea@yahoo.com

1138. Fata/ baiat ajutor florarie in centru,

cu/ fara experienta. Acceptam si provincia, 1.000- 2.000 lei; (0724.311.176 1139. Femei de serviciu pentru Club

Princess (0724.936.884

1140. FEMEI pentru spalat vase, curate-

nie si activitati auxiliare bucatarie, cu experienta in domeniu, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029 1141. Femei angajam pentru curatatorie spalatorie, la calcat si calandru, zona Berceni; (0744.564.738/ 0723.667.409/ 0720.226.184 1142. Femei de serviciu angajam urgent

pentru scari de bloc; (0773.822.839

Femei de serviciu pentru fabrica productie sector 6, salariu 1.400 lei in mana + tichete de masa, informatii la tel.; (0732.672.654 1143.

1117. Expeditor transport intern parc propriu de camioane, experienta minim 6 luni pe un post similar. (0747.226.226 danimarlogistic@yahoo.com

1144. Femei de serviciu pentru scari de

autorizatie pe Bucuresti, angajam doar soferi cu atestat valabil; (0733.956.240

1118. Expert contabil cu experienta in sectorul 6, zona Militari (0722.291.968

1038. Echipe de dulgheri si fierari Lucrar-

1119. Faiantari, zidari, zugravi, rigipsari si muncitori necalificati, cu salariu atractiv, lucrari in Bucuresti; (0721.230.711

1145. Femei de serviciu SC NEVMOON SRL angajeaza femeie de serviciu, relatii la telefon 0725.861.511. (0725.861.511

1037. Echipaj taxi pentru Logan nou

ile sunt in Bucuresti si Corbeanca. Asiguram cazare; (0744.514.727 danielcraciunescu@yahoo.com

1120. Familie pentru spalatorie si treburi

gospodaresti, spalatorie auto angajeaza. Asigur cazare; (0722.923.001/ 0743.177.472

1039. Echipe sau meseriasi, salahori in constructii. Seriozitate, plata la timp. Constructii la rosu si la cheie, garantam loc de munca pe tot timpul anului. Oferim cazare pentru cei din provincie. Salariu atractiv, (0723.066.619 razvangradinaru92@gmail.com

1121. Familie, angajez familie serioasa

pe termen lung pentru intretinere gospodarie modernizata in Arges. Asigur gratuit locuinta , gradina, legume , grajd si cotete pt animale si pasari. Platesc 1000 lei lunar; (0722.560.760

Economist (contabil) cu experienta de minim 2 ani angajam pentru Remat Vest, str. Barsanesti nr.23, sector 6. (021.434.10.29

1040.

1041. Economist in cadrul serviciului contabilitate angajeaza S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. Principalele cerinte ale postului, legislatia, atributiile specifice postului si actele necesare pentru intocmirea dosarului de angajare se gasesc postate pe site-ul societatii: info@adp4.ro si afisate la sediul ADP 4 din bd. Metalurgiei, Nr. 12 -18, Et. 1 (incinta Grand Arena). Dosarele se depun la serviciul Resurse umane.

ani, depunere declaratii lunare, balanta, bilant. Cunoastere Ciel- avantaj. Salariul se discuta in urma interviului; (0755.363.737 officenira@yahoo.com 1044. Editor video pentru nunti,

botezuri etc, venituri atractive, rog seriozitate (0763.215.489

1122. Familie, persoane serioase din

provincie angajez, ofer cazare pentru munca gradina legume, apropiere de Afumati, 15 km Bucuresti; (0765.152.723

Educatoare si ingrijitoare, angajeaza Gradinita autorizata situata in sectorul 6, program de lucru full-time; (0731.339.933

1077. Electrician pentru cablare si punere in functiune a instalatiilor electrice. Program L-V 9-18 cu o ora pauza. Salariu 1.500 lei care include si bonuri; 1.500 L; (0761.247.825

1059. EDUCATOARE, Gradinita Iepura-

1078. Electrician sau electromecanic

1058.

auto, suntem interesati de angajarea unui electrician sau electromecanic auto cu experienta. Zona de lucru este in Pipera, programul este flexibil in general 10-16 de luni pana vineri 1.200 L; (0723.691.731 sebastian@racingcode.ro

1097. Electricieni cu experienta, cladiri

1060. Educatoare, gradinita privata sec-

1079. Electrician si instalator, se cauta

1099. Electricieni LES, PT, M, angajam

tor 3 (zona Piata Muncii) angajeaza educatoare absolventa de Liceu pedagogic si/sau Facultate de stiinte ale educatiei. Program zilnic 10-18 (0720.446.942 bobdegrau.gradinita@gmail.com

1023. Dulgheri, fierari angajam pentru santier in Bucuresti, cm perioada nedeterminata, exclus echipe. (0740.258.355

editori video pentru evenimente, Cv la emailul din anunt; 1 {; (0762.764.444 it@stiriledeazi.com

1061. Educatoare, invatatoare, ajutor educator pentru gradinita Picii (Tei), cu studii de specialitate, cunoscatoare a limbii engleze, cu sau fara experienta. Salariu 2300-3600 lei. 3.000 L; (0721.232.778 gradinitapicii@gmail.com

1046. Educatoare gradinita particulara

1062. Educatoare. Gradinita particulara

autorizata angajeaza educatoare cu un minim de experienta de 3 ani, absolventa a Facultatii de Pedagogie sau al modulului pshio pedagogic. Salariu motivant, zona Doamna Ghica; (0751.512.333 casutacupitici1@gmail.com 1047. Educatoare in cadrul gradinitei Rose Mary, sediul Prelungirea Ghencea si Baneasa. Avantaje: experienta, studii, calificari. CV pe mail pentru selectie interviu, conditii salariale deosebite. (0747.179.897 gradinitarosemary@yahoo.ro www.gradinitarosemary.ro

1096. Electricieni cu experienta societate din Bucuresti specializata in executia instalatiilor electrice pentru constructii angajeaza electricieni. In vederea programarii unui interviu sunati sau trimiteti un cv pe adresa de e-mail. (0786.386.083 cv@profesionalelectric.ro

sul Bocanila angajeaza urgent educatoare calificate, cu experienta in domeniu de minim 2 ani, pentru grupa mica-mijlocie, cunoasterea limbii engleze constituie un avantaj; (0722.239.508 office@gradinitaiepurasulbocanila.ro www.gradinitaiepurasulbocanila.ro

1045. Editori video. Caut colaborare cu

de constructii, cu contract de munca legal. Se ofera cazare si transport daca este cazul. Se ofera si se cere seriozitate. 2.800 L; (0723.283.775 Office@highconstruct.ro

1073. Electrician de executie si ajutor electrician pentru santiere din Bucuresti si din tara. SC instalatii electrice si curenti slabi. Cond. salariale bune, CM, ore supl, cazare, posib. avansare; (031.437.06.35 angajari@mht-experience.ro www.mhtexperience.ro

1112. Electromecanici pentru intretinere si reparatii ascensoare, cu experienta, salariu motivant, program flexibil, carte de munca; (0723.440.430

1022. Dulgheri, SC Magnum Expert Building SRL angajeaza pt. santier Pacii, Bucuresti (0728.106.312

1025. Dulgheri, fierari, zidari pentru firma

1088. Electrician. Firma cu sediul in Sector 6, angajeaza electrician cu experienta intretinere si reparatii, se asigura salariu atractiv, tichete de masa, contract de munca si o masa calda. Relatii la telefon: (0732.672.654

salariu motivant, cazare si masa, carte de munca. (0764.590.480

1043. Economist, experienta minim 2

1024. Dulgheri, fierari, muncitori necalificati pentru firma de constructii angajam cu contract de munca, santiere in Bucuresti si Ilfov. Oferim cazare pentru cei din provincie. (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com

auto Master Motors Service, reparatii alternatoare electromotoare, clima auto, angajam electrician auto, electromecanic, salariu 1500- 2500 lei, program lucru, l-v 09-18, cunostinte minime in domeniu; (0723.619.915 comenzimastermotors@gmail.com

1032. Echipa de constructori se ofera

1020. Dulgheri, fierari si muncitori

ofera salariu mare, carte de munca, cazare si masa. (0764.590.480

1055. Educatoare limba engleza Gradinita Particulara sector 2, angajeaza educatoare cunoscatoare a limbii engleze. Conditii excelente de munca; (0760.274.849 scoala2@king-george.ro

1072. Electrician auto, electromecanic

necalificati pentru constructii. Rog seriozitate. Pentru persoanele din provincie se ofera cazare. Rel la tel. (0766.522.293

1042. Economist contabil, absolvent studii superioare economice, cerinte: contabilitate avansat, engleza. Conditii foarte motivante. Contact: tel. sau cv la mail (0723.581.684 office@rightup.ro

1021. Dulgheri, fierari, necalificati. Se

1054. Educatoare grupa mijlocie si mare, ingrijitoare copii si femeie de serviciu pentru gradinita Miniplay - Popesti Leordeni, 250m metrou, str. Oituz, nr. 7, (0733.178.552 miniplaygarden@gmail.com

1071. Electrician auto Experienta in domeniu minim 2 ani. Calificare profesionala.Asiguram transportul din Bucuresti cu auto firma. Salariul se negociaza in urma interviului (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

1087. Electrician, lacatus mecanic, instalator instalatii sanitare, zugrav/ zidar, fochist, muncitor ingrijire spatii verzi, tehnician electromecanic, mecanic auto, manipulant marfuri. Cerinte: calificare, experienta in domeniu, disponibilitate pentru deplasari, permis auto. Oferim: salariu atractiv, bonusuri, bonuri de masa, diurna. Relatii la tel. sau CV la adresa de e-mail; (0374.159.000 hr@admiral.ro

1031. Dulgheri, zidari, zugravi, muncitori

1019. Dulgheri, fierari pentru constructii in Bucuresti si Ilfov salariul atractiv in functie de performanti, plata saptamanala; (0767.986.630

necalificati. Ofer 3.000 Ron/luna, plata saptamanal, cazare+ 2 mese/zi, 3.000 L; (0763.076.820

sector 1. Gradinita particulara isi extinde echipa si doreste o educatoare dornica sa lucreze cu copii si sa ofere foarte multa iubire celor mici, intr-un mediu prietenos creat special pentru cei mici. (0723.338.160 academiastrumfilor@yahoo.com

1070. Electrician auto cu experienta. Locatie: intersectia Aparatorii PatrieiAutotehnic service. (0721.667.950 office@autotehnic.net

din sector 4, angajeaza educatoare salariu 2.000 lei, ingrijitoare copii 1.400 lei. Telefon: (0728.106.100 1063. Educator, gradinita privata, sector

4, Bucuresti angajeaza educatoare cu experienta. Conditii excelente de munca. Rugam seriozitate; (0751.024.024 scoalabrancoveanu@king-george.ro 1064. Egerom angajeaza operator fac-

turare cu experienta. Cerinte: studii medii, operare calculator. CV mail; resurseumane@egerom.ro 1065. Electo-mecanic. Fabrica de mezeluri situata in Chiajna angajeaza electro-mecanic pentru intretinere. Se ofera salariu motivant. Relatii la: (0732.634.207 office@mezelar.ro 1066. Electriceni, firma specializata in executia instalatiilor electrice pentru constructii angajeaza tineri electricieni. Se poate transmite cv-ul la adresa de e-mail a societatii. (0762.303.516 cv@profesionalelectric.ro 1067. Electrician pentru o cunoscuta fabrica de bauturi alcoolice din Bucuresti. Locatie: Bucurestii Noi. Program: 12/24. Necesita experienta minima, 1.400 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1068. Electrician sau ajutor de electri-

cian pentru executie lucrari de instalatii electrice si instalari sisteme de securitate. 1 L; (0743.094.914/ 0743.094.914 alarmelectricsistem@gmail.com 1069. Electrician auto angajam electri-

cian auto cu experienta, oferim salariu atractiv+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

de birouri noi, 2.500 L; (0769.688.118 1098. Electricieni L.E.A., L.E.S., P.T.

Angajam electricieni calificati L.E.A., L.E.S., P.T.-uri. Salariu net 1500- 2500 Lei. Telefon: (0744.654.583

2 pers. pentru lucrari de intretinere si reparatii in cadrul mall-urilor, spatiilor de birouri,centrelor comerciale. Prog l-v: 7:30-16:00. Sal. 2.000 lei-3.000 lei. Permis de conducere. 2.000 L; (0724.574.232/ 0726.251.442 isrecruitment.ro@gmail.com

electricieni pentru executie retele electrice de medie si joasa tensiune in Bucuresti. Se asigura cazare. Salariul 1600-2500 lei. Informatii la telefon; (021.330.77.35/ 0788.481.451 electromontajsb@gmail.com

1080. Electrician utilaje pentru constructii permis conducere categoria B, salariu motivant.Locul de munca: platforma industriala Arteca Jilava. (0766.588.281/ +40766363217 office@leaderinstal.ro

1100. Electricieni si absolventi de profil

1081. Electrician, de intretinere si

cati pentru instalatii electrice interioare. Oferta este valabila pentru contract de munca pe perioada nedeterminata. Nu cautam sezonieri (0742.192.026

reparatii la firma Zarea pentru depart. Productie cu contract de munca. Trimiteti CV pe mail sau pe fax si va contactam pentru interviu angajare. (021.667.00.20/ 021.668.58.00 office@zarea.ro 1082. Electrician, galeriile Titan anga-

jeaza instalator, electrician cu experienta minim 3 ani in intretinere imobile. Abilitati majore de comunicare, seriozitate, flexibilitate, aspect ingrijit si fara meteahna bauturii, 1.500 L; (0737.030.810 estanescu64@yahoo.com www.galeriiletitan.ro 1083. Electrician, pentru firma cu o

vechime de 25 de ani in domeniul activitatii de instalatii pentru constructii. Program de lucru 8-17 de luni pana vineri. (0722.925.001 mihaela.barzoi63@gmail.com 1084. Electrician, ajutor electrician

angajam, rog seriozitate; (0736.656.428

1085. Electrician, electronist auto cu experienta multimarca pt. service auto Elite Auto Club. Salariu fix sau procent. Salariu 2.000-2.500 L. Garajul este situat in zona Dristor, 3.500 L; (0722.362.799/ 0722.362.799 sorinpetrache700@gmail.com www.eliteautoclub.ro 1086. Electrician, inginer, automatist, firma angajeaza electrician, inginer, automatist, cu experienta in instalatii electrice de interior, bonuri de masa, plata orelor suplimentare, proiecte de lunga durata; (021.321.12.12/ 0741.003.300 office@neotronix.ro www.neotronix.ro

electric (chiar fara experienta). Societate comerciala cu activitate in domeniul constructiilor angajeaza cu contract; (0799.992.673 1101. Electricieni si muncitori necalifi-

1102. Electricieni si muncitori necalificati, Sc angajeaza electricieni si muncitori necalificati in instalatii electrice, program L-V 10 ore + doua sambete 10 ore. Oferim si cazare. Program de lucru 10 ore. Salariul intre 2000-3000 lei 3.000 L; (0722.273.793

1123. Farmacia Gara de Nord angajeaza asistent de farmacie. adresa email; (0729.918.674 ovidiu.rabinca@yahoo.com 1124. Farmacist si asistenti de farmacie, Adria Farm SRL angajeaza personal calificat la farmaciile din Bucuresti sector 2 si Ilfov, com. Afumati, in Doraly. Implicare, seriozitate si profesionalism. Va rog trimiteti CV pe adresa de email 3.300 L; (0726.116.636 adriafarm@yahoo.com 1125.

FAST FOOD PIATA UNIRII, SALARIU MOTIVANT; (0723.383.710

bloc. Firma de curatenie, angajam doamne serioase pt. curatenie. Rugam seriozitate; (0727.401.622

1146. Femei de serviciu, instalator sani-

tar, pentru Piata Gemenii, sector 2 Bucuresti;

1147. Femei de serviciu, muncitori necali-

ficati. Societate comerciala angajeaza femei de serviciu si muncitori necalificati. (0758.038.910

1148. Femei la curatenie magazin Brico Baneasa, salariu 1.300 lei si 50 lei decont transport; (0733.030.402 1149. Femei pentru bucatarie Restaurant

turcesc angajam femei pentru bucatarie, ospatarite, se ofera salariu bun, carte de munca, conditii bune de lucru, mancare, program 2 ture, 8-16 si 15-23, seara se ofera transport, (0728.686.868 adress.romania@gmail.com

1150. Femei pentru bucatarie la vase, ospatarite/ picoli pt. restaurant sector 2, str. Ion Maiorescu nr. 18. (0767.103.111/ 0724.241.932 1151. Femei pentru curatenie. Angajam

urgent femei pentru curatenie apartamente in regim hotelier. Salariu lunar 1.500 L; (0722.209.880

1152. Femei si barbati firma curatenie angajam cu program de noapte 8 ore la magazinul Carrefour Baneasa; (0770.131.055 1153. Femei si barbati firma curatenie

angajam la magazinul Metro Militari; (0743.040.221

1126. Fast food zopna Aparatorii Patriei, angajeaza pizzer, bucatar, femeie de serviciu; (0726.370.976/ 021.334.35.76

1154. Femei si barbati pt. firma curatenie

1127. Fast-food angajeaza bucatar si ajutor de bucatar, conditii decente. Sos. Colentina; (0734.547.242

1155. Femei si barbati pt. firma curatenie

1128. Fata pentru firma productie mobili-

er, retus mobilier PAL, MDF, etc. Oferim conditii decente de munca si salarizare. Punct de lucru Popesti-Leordeni, Ilfov. (0723.395.045/ 0727.704.131 achizitii@furniturevision.ro

1129. Fata la curatenie pentru salon Magic Dristor. Conditii deosebite, mediu de lucru placut. Salariu + CM. Zona Dristor; (0786.399.105 office@saloanelemagic.ro www.saloanelemagic.ro 1130. Fata la vase, ajutor bucatar, livrator

pentru firma catering sector 1; (0722.607.401

1131. Fata la vase, pizzerie zona Baba

Novac angajeaza femeie la vase; (0784.133.155/ 0766.534.066 nitudana2004@yahoo.com

la magazinele Metro Baneasa si Militari; (0743.040.221/ 0725.232.679 la magazinele Metro Pallady si Berceni; (0733.030.414/ 0733.030.417

1156. Femeie (sau sot-sotie) interna pen-

tru supraveghere si ingrijire batrana deplasabila si ajutor la menaj, zona Snagov. Oferim retributie, masa si casa. Tel. dupa ora 16; (0722.393.069

1157. FEMEIE bucatarie, vase, curatenie

pt. restaurant autoservire,salariu atractiv, zona Militari, urgent. Rog seriozitate,Salariu atractiv! (0720.292.000 remus_maierean@yahoo.com

1158. FEMEIE de serviciu. Laborator de cofetarie, situat in cartierul Militari, angajeaza femeie pentru spalat vase si curatenie in incinta laboratorului. Pentru mai multe informatii, sa ne contactati telefonic la; (0721.245.351

1103. Electricieni uzinare tablouri elec-

trice Studii de specialitate. Experienta pe un post similar constituie un avantaj. Locurile de munca se afla in Otopeni, sos. Odaii nr. 42 (cladire ETCO), 2 posturi. Se deconteaza transport pe Ratb, (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro www.chorus.ro 1104. Electricieni, societate comerciala angajeaza electricieni cu experienta in instalatii electrice constructii, salariu atractiv, relatii de L-V, intre orele 9-17; la nr de tel. (0724.574.881 1105. Electricieni, lacatusi S.C. anga-

jeaza cu/fara experienta, trasee, paturi cable. Se ofera contract pe perioada nedeterminata, salariu motivat. Pentru provincie se asigura cazare. (0725.213.073/ 0722.549.421 1106. Electricieni, muncitori necalificati

Neolight Services SRL angajeaza electricieni cu/ fara experienta, muncitori necalificati pt.: cladiri birouri, hale industriale, cladiri rezidentiale. Se ofera carte de munca; (0728.166.109

E-mail: redactia@anuntul.ro


22 septembrie 2017

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

17

4

LOCURI DE MUNCÅ 1206. Femeie la curatenie pentru restau-

rant din Piata Rosetti, cu experienta. Program luni-vineri 6 -14:00, sambata, duminica 7-12 . Salariu foarte bun, contract de munca. Mai multe informatii la; (0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com 1207. Femeie la curatenie zona Foisorul de Foc la "Terasa Rustica Foisor", 1.500 L; (0720.452.045/ 0784.690.793 1208. Femeie la curatenie noapte. Shaormeria La Baiatu SRL cauta femeie la bucatarie/curatenie 8 h de noapte, program 22:00-6:00, 1.500 Lei/ luna in mana, un liber pe saptamana, str. Mendeleev 715, Piata Amzei, sector 1, Bucuresti, 1.500 L; (0731.440.282 denisa.firicel@gmail.com 1209. Femeie la vase pt. restaurant cu

specific chinezesc. Detalii la tel. (0721.927.637 1210. Femeie la vase pt. restaurant zona

Lacul Tei; (0763.560.630

1211. Femeie la vase si sofer la restau1159. Femeie pentru batrana Valea

Lunga, Dambovita, 1 L; (0721.272.924 mmoisealexandra42@gmail.com 1160. Femeie pentru curatenie, hala productie, industria carnii, program de noapte, angajeaza societate comerciala sector 3. (0744.786.212/ 0749.064.348 1161. Femeie spalat vase. Hotel 4 stele,

angajeaza femeie pentru spalat vase. (0722.202.986

1162. Femeie curatenie scoala particu-

lara Scoala primara particulara situata in zona Colentina /Andronache (intrarea in Voluntari) angajeaza femeie pentru curatenie. Program luni - vineri 7.30 16.30. Detalii la telefon, (0757.077.650 office@optimaedu.ro 1163. Femeie curatenie si femeie vase,

femeie curatenie program 1 zi cu 1 zi, locatie centrala la Unirii, salariul bilunar, masa asigurata; (0727.585.253 office@theharp.ro

1164. Femeie curatenie, program 17.3021.30, luni, miercuri si vineri, zona metrou Aurel Vlaicu; (0763.300.600 1165. Femeie de servici pentru restaurant, zona Calea Plevnei; (0721.036.782 1166. Femeie de servici angajam, carte

de munca, program 06.00-14.00, zona Parcul Carol, salariu 1.500 L; (0737.130.858

1167. Femeie de servici, casa particu-

lara, zona Baneasa, program de 8 ore incepand cu ora 07:00, salariu atractiv, 2.000 L; (0738.836.388 ru@creditamanet.ro 1168. Femeie de serviciu angajeaza

societatea comerciala Bactolact SRL; (0764.352.788

1169. Femeie de serviciu cu norma intreaga pentru locatie in zona Baneasa, pe Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti, zona 2 Cocosi, Oferim salariu si conditii de munca motivante. 1.600 L; (0725.368.099 contact@northsidepark.ro 1170. Femeie de serviciu la birouri in

zona piata Baneasa. Program 6.00- 14.00 de luni pana vineri. Rog seriozitate. Salariu net 1200 lei. 1.200 L; (0769.088.600 1171. Femeie de serviciu Locatie Apara-

torii Patriei Autotehnic Service (0721.667.950 office@autotehnic.net

1172. Femeie de serviciu pentru casa in

1183. Femeie de serviciu pentru Scoala

Americana, din zona Pipera, la program de 7 h/zi, in intervalul orar 15- 22. Oferim carte de munca, salariu avantajos si tichete de masa. Firma de curatenie, angajeaza urgent; (0728.855.456 1184. Femeie de serviciu pentru birouri,

zona Eroilor, Firma de curatenie, angajeaza urgent program de 3 h/ zi (6-9). Oferim carte de munca, salariu avantajos si tichete de masa. (0728.855.456 1185. Femeie de serviciu pentru labora-

tor de cofetarie din Saftica, din zona Balotesti, Otopeni, Caciulati, Tancabesti, Corbeanca. (0744.338.117 1186. Femeie de serviciu salon zona

Lujerului, salon de infrumusetare zona Victoriei angajeaza femeie de serviciu, program l-s 7.30-15.00, salariu 900 lei. Tel., 900 L; (0728.498.725 1187. Femeie de serviciu si la vase

Restaurant zona Stadion Dinamo, Tunari, Eminescu, Stefan cel Mare. Cerem domiciliu in apropiere; 1188. Femeie de serviciu si vase Restau-

rant Berestroika angajeaza femeie de serviciu si vase; (0721.100.000 office@berestroika.com

liche Losungen, persoane pentru curatenie scari de blocuri pentru sector 6. Cautam numai persoane serioase si dornice sa lucreze intr-o echipa cu obiective pentru dezvoltare si succes. (0761.149.570 office@wl.com.ro 1182. FEMEIE de serviciu pentru birouri in zona Victoriei la program de 8h/zi.Oferim contract de munca,salariu+tichete. Firma de curatenie,angajeaza urgent (0728.855.456

1234. Femeie serviciu full time scoala

sector 1, pentru scoala particulara, zona Apicola Baneasa, program normal L-V, contract perioada nedeterminata. Salariul se discuta la interviu. Pentru mai multe informatii, sunati la tel; (0744.680.239/ 0722.629.573 cezar@scoala-mea.com 1235. Femeie serviciu si vase CofetariePatiserie in cartier Aviatiei, la 5 min de metrou Aurel Vlaicu. Angajam femeie serviciu si vase. Program 2 cu 2 sau 5 cu 2, program negociabil. Detalii tel. (0741.777.509 office@breadandspices.com.ro 1236. Femeie serviciu si vase bucatari.

Restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, angajeaza ajutor bucatar, femeie serviciu, vase, ospatari, (0722.366.583/ 0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro

noapte de la 22 la 05 in centrul istoric, 1.700 L; (0724.618.784

Fierari betonisti, angajam pentru santiere in Bucuresti, contract de munca, termen foarte lung, oferim cazare. (0744.146.589 1254.

1255. Fierari, dulgheri si zidari. Ofer 2.500/ 3.000 ron/luna in functie de ce stie fiecare. Pentru cei din provincie cazare in santier; (0769.870.492 1256. Fierari, dulgheri calificati si necalifi-

cati. Carte de munca, salariu atractiv; (0734.329.717 1257. Fierari, dulgheri cofraje met-

alice, 120 Lei/zi, necalificati 50 Lei/zi. Plata pe 10 si 25; (0744.876.332 1258. Filler (operator) automate cafea.

Companie activa pe piata de vending recruteaza persoana pentru postul filler (operator) automate cafea, (0721.515.253 office@storia-caffe.ro

1204. Femeie interna pentru menaj Atributii: curatenie, spalat, calcat, ocazional gatit, familie 4 persoane, vila. Ofer cazare, masa, salariu si contract de munca, (0748.115.412 ad.negrila@gmail.com 1205. Femeie interna pt. ingrijire la domi-

ciliu, familie civilizata, cautam doamna 4055 ani, sanatoasa, curata, cinstita neaparat interna, fara obligatii, cu experienta ingrijire maladie Alzheimer, pentru mama varstica, oferim casa, masa, salariu atractiv. (0724.200.920/ 0722.207.577

1274. FIRMA MONICA DESIGN IMPEX SRL ANGAJEAZA CONFECTIONERE MASINA SIMPLA, CROITORIE, SALARIU ATRACTIV + TRANSPORT GRATUIT, ZONA GARA DE NORD; (021.317.16.75 1275. Firma prod. incaltaminte dama angajeaza persoana la finisat ambalat- productie mica. Suntem seriosi cu toate conditiile de angajare. Bucuresti sect.2, Sos. Iancului 46 (metrou Iancului) Garkony Studio; (0722.314.015 1276. Firma prod. incaltaminte

dama angajeaza persoane cu experienta pt operatii imbracat branturi, tocuri, pregatirea talpilor cu adeziv, scamosarea fetelor si lipit, montat si batut tocuri. Productie mica in serie. Suntem seriosi cu toate conditiile de angajare. Bucuresti sector 2 Sos. Iancului 46 (metrou Iancului) Garkony Studio; (0722.314.015

1280. Florist, cautam oameni pasionati, cu experienta pentru o florarie vesela! Contract de munca, salariu atractiv. Cautam experienta in domeniu, cunostinte PC, punctualitate; 1.700 L; (0737.158.772 lorena.bratulea@yahoo.com 1281. Fochist autorizat clasa A, medie

presiune, porneste si supravegheaza functionarea optima a cazanului. Permis auto categ B. Salariu 2.000 lei+ beneficii, bonuri de masa, o masa asigurata, transport asigurat/decontare, etc. 2.000 L; (0745.031.031 selectie@mediamarket.ro 1282. Frezori pentru masini de frezat cla-

sice angajam cu contract nedeterminat, zona Policolor, metrou N. Teclu. Se ofera salariu motivant, tichete de masa, ore suplimentare platite, bonusuri. Acceptam si pensionari. (0723.540.278 biz@artinox.ro 1283. Frigotehnist cu sau fara experi-

enta, pentru montajul instalatiilor frigorifice. Disponibilitate de deplasare in tara (0728.918.348 interfrig.power@gmail.com

1199. Femeie de serviciu. Firma de curatenie angajeaza in locatiile din P-ta Presei Libere femei de serviciu; (0726.642.673

1203. Femeie ingrijire curte, familie serioasa angajam femeie singura fara obligatii pentru ingrijire curte aproape de Bucuresti, asteptam solicitari din provincie, salariu 1400 Ron, tot timpul anului, (0729.881.119

1273. Firma instalatii angajeaza instalatori Firma instalatii cu sediul in Bucuresti, angajeaza instalatori cu sau fara experienta. Tel contact (0745.319.178

1279. Florar, responsabilitatile vor fi: sa realizeze buchetele de flori si aranjamentele florale, sa preia comenzi online si la telefon, sa emita facturi si sa le înregistreze in contabilitate; contact.florifaine@gmail.com

Restaurant angajam femeie de serviciu pe perioada nedeterminata, persoana organizata si responasabila, 1.600 L; (0786.372.861 andreea@restaurantgargantua.ro

sect. 2 cu livrare la domiciliu angajeaza femeie fara experienta pt. ajutor in bucatarie; (0724.598.402 vlada_daniela@yahoo.com

agenti care au mai lucrat in domeniu, varsta nu conteaza. Toate conditiile, comision 50%; (0765.677.535

1278. Firma Sea Swet International angajeaza femeie de servici + ajutor patiser, zona Chibrit, langa metrou 1 Mai; (0735.123.244

lara angajeaza femeie de serviciu. Pachet salarial atractiv; (0722.512.577 alina@happychildrenacademy.ro

1202. Femeie fara experienta Pizzerie

1272. Firma imobiliara angajeaza

1277. Firma prod. incaltaminte dama angajeaza persoane pt. tras talpuit manual (cu tocuri aplicate). Productie in serie. Suntem seriosi cu toate conditiile de angajare. Bucuresti sector 2 Sos. Iancului 46 (metrou Iancului) Garkony Studio; (0722.314.015

1195. Femeie de serviciu, salon centrala vis-a-vis hotel Marriott angajam femeie de serviciu; (0726.815.031 anastasiabucuresti@yahoo.com

1201. Femeie de serviciu. Sala de sport angajeaza femeie de serviciu. Contract de munca cu norma intreaga, salariu motivant. Programari la tel.: (021.316.09.62

1181. Femeie de serviciu pentru Wirk-

(vase + curatenie), Restaurantul "Casa Voicu" - Berceni, conditii avantajoase, salariu 1000 lei + tips, oferim / cerem seriozitate; (0761.831.448/ 0762.949.586

1253. Fete, baieti pt pliante, program de

sector 3 angajeaza femeie de serviciu si la vase. Salariu atractiv, masa, tips, transport asigurat. Rugam seriozitate. (0734.872.858 tyby2711@yahoo.com www.conacul-nobil.ro

1177. Femeie de serviciu pentru sala de

de inot din sectorul 6. Salariu 1250 lei.Rog seriozitate; (0736.454.498 geanyradu@yahoo.com

1233. Femeie serviciu cu experienta

1252. Fete, brutarie cuptor de paine in zona Morarilor, sector 2, angajam fete si baieti cu si fara experienta; (0728.494.247 kanimpex@yahoo.com

1194. Femeie de serviciu, Restaurant din

1200. Femeie de serviciu. Restaurant angajeaza femeie de serviciu, program 8 ore, zona 13 Septembrie. (0785.806.343

1180. Femeie de serviciu pentru un bazin

1232. Femeie serviciu catering, in bucatarie pentru curatenie si spalat vase,program luni-vineri 06:30-15:30 si sambata cu program 06:30-13:00. O masa pe zi, contract de munca, posibilitati de avansare, langa metrou Costin Georgian, 1.450 L; (0769.932.154 birou@bucateperoate.ro www.bucateperoate.ro

rant. (0766.088.706 conta3@bontonpalace.ro

rant din zona Baneasa, tanara. Se ofera salariu atractiv, bonificatie, transport, 2 mese/zi, medicina muncii. (0720.880.010

1179. Femeie de serviciu pentru societate, program flexibil. Cerinte: seriozitate, meticulozitate. (0787.686.096 luminita@sensoya.ro

1215. Femeie la vase si curatenie cu experienta, program luni vineri sau o zi cu una libera, salariu pornire 1400-1600. Asiguram hrana, concediu. Locatia: sector 1. Date fixe de salariu, fara intarziere 1.600 L; (0724.469.361 delicios.food@yahoo.com

ghena, seriozitate; (0773.850.548

1193. Femeie de serviciu, pentru restau-

1198. Femeie de serviciu, menajera

sport in sectorul 6. Mediu de lucru placut (0722.299.624/ 0735.867.485

zona centrala, preferabil cu experienta. Salariu motivant. Informatii intre 09-17 si CV pe mail; (0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com

1231. Femeie serviciu 8h, 2 scari bloc cu

1251. Fete, BeYou angajam personal feminin pentru activitate online. Bonus de angajare, outfituri cadou, plata zilnic/saptamanal, contract de munca, asigurare medicala, program de finantare, aproape de metrou, 3.000 {; (0763.089.972/ 0730.872.297

1192. Femeie de serviciu, pentru firma curatenie, personal curatenie la sediile Universitatii Bucuresti, inclusiv din provincie. (0722.298.661

1174. Femeie de serviciu pentru depozit

1178. Femeie de serviciu pentru sala de

1214. Femeie la vase pentru bistro din

1230. Femeie serioasa pentru menaj, menajera 8-10 ore de l-v (multifunctionala: spalat, calcat, gatit, menaj) pentru casa de 200 mp. Salariu atractiv cu posibilitate de castiguri extra. Zona Pipera, pentru familie. (0762.608.708 Liliana.jurca1@gmail.com

de batrani; (0722.624.264

1197. Femeie de serviciu, societate comerciala angajeaza fata pt curatenie birou si ambalaj cutii, preferabil cu domiciliul in Voluntari, Afumati. Mai multe relatii la telefon; (0724.290.573

jocuri, situata central, zona Universitate, program flexibil, salariu atractiv. (0732.890.925 fortuna.manager@intergameselect.com

enta, pentru bufet/ restaurant. Program luni -vineri,06:30 -18:30, sambata si duminica liber. Salariu: + masa. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca 1.700 L; (0742.266.859

rant italianiensc angajez, salariu atractiv+ bonus, taxi decontat scara la plecare; (0731.333.410

1250. Fete, BeYou angajam personal feminin pentru activitate online. Bonus de angajare, outfituri cadou, plata zilnic / saptamanal, optional salariu garantat, 3 minute distanta de metrou 3.000 {; (0766.905.905/ 0730.872.297/ 0766.905.905 office@beyou-studio.ro www.beyou-studio.ro

1191. Femeie de serviciu, pentru camin

1173. Femeie de serviciu pentru curatenie in hotel la program de 8 ore/zi, 5 zile cu 2 libere sau program de 12/24 ore 12/48 ore. (0751.190.463 mihaela.mitrila@ramadaplazabucharest.ro

1176. Femeie de serviciu pentru restau-

1213. Femeie la vase cu sau fara experi-

1229. Femeie pentru spalat vase, restau-

1249. Fete si baieti pentru spalatorie auto. Zona metrou Stefan cel Mare. Vulcanizator; (0722.349.339/ 0765.235.957

1190. Femeie de serviciu, firma de administratie, angajeaza femeie de serviciu pentru bloc nou, zona statia de metrou Costin Georgian. Salariu 1400 lei net/luna+carte de munca; (0769.416.341

1196. Femeie de serviciu, scoala particu-

1175. Femeie de serviciu pentru Magic Berceni. Program de lucru in ture, salariu 1400 lei, carte de munca, bonuri de masa, 21 zile concediu, 1.400 L; (0786.399.104 angajari@saloanelemagic.ro

1212. Femeie la vase Aurel Vlaicu, pentru cantina, curatat legume, curatenie. Program: 06:00-14:00; 12:00-20:00. Conditii legale, salariu fix, bonuri de masa, masa asigurata. Zona metrou Aurel Vlaicu. (0786.552.982

restaurant zona Floreasca. Program avantajos. Salariu motivant. Loc de munca stabil. Diverse beneficii. Cautam o persoana responsabila si curata. Transport asigurat. (0767.281.108

1189. Femeie de serviciu, angajez femeie de serviciu sectorul pentru detalii sunati; (0737.227.564

sector 2. Experienta minima 3 luni, se va ocupa de curatenie. Se cere corectitudine, seriozitate, punctualitate, pentru persoana din provincie. Se asigura cazare; (0721.555.858 unireainternational@yahoo.com

farmaceutic situat in Mogosoaia, intrare din Sos Chitilei. Relatii la telefon; (0725.350.496

rant, angajam, str. Baicului nr. 66, sector 2, Bucuresti; (0788.111.898

1228. Femeie pentru spalat vase in

1284. Frigotehnist, instalator, agent

1216. Femeie la vase si curatenie pentru

restaurant in Piata Alba Iulia nr. 3 (rond Piata Alba Iulia), program 8 ore/zi, 6 zile pe saptamana. Salariu 1200 + o masa pe zi, 1.400 L; (0762.400.500 neacsu.raluca89@yahoo.com 1217. Femeie la vase si curatenie pentru

Subway Piata Victoriei, restaurant fastfood. Program de lucru 8 ore de luni pana vineri. Carte de munca, salariu 1200 net. Rugam seriozitate. (0745.020.816 subway.victoriei@gmail.com 1218. FEMEIE LA VASE, 8 ORE, 5 ZILE/

2 ZILE LIBERE, SALARIU ATRACTIV, CARTE DE MUNCA, BONURI DE MASA, PRIME, OFERIM TRANSPORT. CALEA VICTORIEI - PLATINUM CASINO. (0726.141.233 1219. Femeie la vase, angajam pentru

restaurant, detalii la telefon; (0722.718.831 cuptorulculemne@yahoo.com 1220. Femeie la vase, angajeaza urgent

Restaurant Trattoria Roma Drumul Taberei, Favorit; (0723.393.083/ 0765.723.733 trattoria2005@gmail.com 1221. Femeie la vase, fast food zona

Unirii angajeaza femeie la vase. Program de luni pana viineri 07:30 - 17:30, salariu 1200 Ron; (0749.121.711 tudorjuduc@gmail.com 1222. Femeie la vase, pentru autoservire

zona sector 1. Rog seriozitate. (0724.508.592/ 0765.113.222 1223. Femeie la vase, restaurant chinezesc angajeaza, sector 3, program 11 - 23; (031.430.66.16 1224. Femeie la vase. restaurant din zona Diham angajez femeie la vase cu domiciliul in sector 2 sau 3.conditii bune de lucru:carte de munca, transport acasa, tips, mai multe detalii la interviu, (0763.341.717 1225. Femeie menaj. Particular angajez femeie menaj in zona Corbeanca, Ilfov, de luni pana vineri, salariu 2.000 L; (0727.300.409/ 0721.353.353 1226. Femeie pentru ingrijirea unei persoane (femei) cu handicap, infirma de un picior, la capatul tramvaiului 21, langa Europa; (021.655.66.34/ 0784.941.282/ 0723.719.568 1227. Femeie pentru spalat vase salon

zona Pipera, program luni-vineri 6:45 16:30. Mai multe detalii la telefon; 1.400 L; (0731.144.165 leitoxp@gmail.com

1237. Femeie serviciu si vase, ajutor

bucatar, ospatari, pentru restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro 1238. Femeie vase, mic ajutor bucatarie

restaurant cu vad, central, sector 2, angajeaza imediat cu forme legale. Telefon: 1.500 L; (031.005.04.43 1239. Femeie vase/ajutor bucatar, Rocka

Burgers angajeaza femeie la vase/ajutor de bucatar, carte de munca, program 8 ore. Beneficii atractive; (0751.576.021/ 0746.305.165 artramid@gmail.com

1240. Femeie, om de serviciu la scari de bloc in Bucuresti (respectiv in toate sectoarele). De preferat cu experienta. Oferim contract de munca (0764.949.605/ 0764.875.581 1241. Femeie. Restaurant L'incon-

tro Titan angajeaza femeie la vase, soferi livratori cu masina proprie, barman. Relatii la sediul firmei; (0732.113.701 1242. Fete BeYou angajam personal fem-

inin pentru activitate online. Bonus de angajare, outfituri cadou, plata zilnic / saptamanal, contract de munca, asigurare medicala, program de finantare, aproape de metrou, 3.000 {; (0766.905.905/ 0730.872.297 1243. Fete studio lux, Piata Muncii, anga-

jam modele online, nivel engleza mediu, cu sau fara experienta, asiguram training, suport 24 h, bonusuri la angajare, 2.501 {; (0734.629.172 angajari@winstudio.ro 1244. Fete curatenie, vase Restaurant The Choice, adresa: Nerva Traian nr 3, angajeaza fete tinere pentru curatenie si vase. Program: luni-vineri, 7-16, pentru informatii sunati la telefon; (0723.657.809/ 0723.657.800 nerva@thechoice.ro 1245. Fete pentru curatenie la scari de

bloc, 1.200 L; (0732.981.727 Dany.dany74@yahoo.com

1246. Fete pentru impartit pliante public-

1259. Filler, operator, tehnician automate

cafea si snacks-uri pentru Bucuresti si zone limitrofe. Studii medii, fara cazier, persoana serioasa, dinamica, experienta in operarea automatelor de cafea constituie un avantaj (0728.282.505 iancu.balasa@duodistribution.ro 1260. Finisor tipografie digitala cu

experienta, Sos. Oltenitei, sector 4, salariu motivant, decont transport; (0730.833.838 1261. Finisori, Auchan Militari, contract munca finisori (gresie, faianta, parchet, glet), contract de munca full time, salariu brut 3.047 Ron, salariu net 2.403 Ron (2088 Ron, 315 Ron bonuri de masa), 100 Ron/luna bonus sarbatori, Lu-Vi, 818, 2.403 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1262. Finisori, dulgheri, fierari si necalifi-

cati, angajam cu carte de munca. Mancare 1 sau 2 mese pe zi, cazare celor din provincie, salariul in functie de prestarea fiecaruia. Bucuresti; (0760.381.779/ 0752.366.855 ivan_24_florin@yahoo.com 1263. Finisori, urgent, pentru constructii,

tencuieli, gleturi, rigips, polistiren etc. Plata se face la saptamana cu proba de lucru. 150 L; (0723.066.233 davidmarius903@yahoo.com 1264. Fire Club angajeaza ospatari, sun-

tem un club de traditie, suntem un pic diferiti, ascultam o muzica mai altfel, avem o atmosfera si un grup frumos si ne marim echipa. Pentru interviu sau mai multe detalii sunati la tel., (0724.273.971/ 0722.390.946 tanasetinel@yahoo.com 1265. Firma catering angajeaza femei

tru salon situat pe Soseaua Pantelimon (0723.215.723/ 0722.294.787

1286. Frizer pentru Salon Andreea loca-

tia din Potcoava sector 3. Program 09:0020:00 luni-sambata duminica 09:00-14:00. O zi/o zi. (0723.141.822 salon.andreea@ymail.com www.salonandreea.ro

musetare, locatia din zona Timpuri Noi. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare. (0723.383.315

1295. Frizer, frizerita, coafeza, Teiul Doamnei, retributie 60%, realizari, vad 19 ani, duminca inchis; (0722.312.889 1296. Frizer, frizerita, Corabia Piticilor isi mareste echipa, dorim o persoana serioasa cu minim 1 an experienta si abilitati de lucru cu copiii. Salariu atractiv, carte de munca 8 ore (0722.676.378 coaforcopii@gmail.com 1297. Frizer, frizerita, coafeza, singura pe

post, angajeaza salon Drumul Taberei; (0767.793.880

1298. Frizer, hair stylist, baiat care poate

tunde fete si baieti, Dolphy Frizeria Copiilor Sun Plaza. Contract cu norma intreaga 40 ore/saptamana, salariu de la 1800. Obligatoriu experienta, amabilitate si dorinta de lucru cu copii. 1.800 L; (0722.684.361 dolphy@dolphy.ro 1299. Frizer, manichiurista, coafeza sau

inchiriez scaun, Colentina; (0720.704.400

Frizer/ frizerita, coafeza, angajam urgent, zona Drumul Taberei Piata Moghioros; (0767.793.880

1300.

1301. Frizer/ manichiurista. Daca esti o persoana serioasa, iti place ceea ce faci, cu spirit de echipa si abilitati de comunicare, suntem ceea ce cauti. Conditii avantajoase, salariu fix, carte de munca, 1.400 L; (0726.731.232 1302. Frizer/ita, persoana cu minima experienta de 4 ani in salon, cu aptitudini bune de comunicare cu clientii, persoana prezentabila si serioasa, salariu negociabil; (0765.648.443 1303. Frizeri zona Crangasi, conditii

deosebite (0722.278.840

1304. Frizeri salon sector 2, personal cu

experienta, salariu 1400 lei, contract de munca 8 ore, program 1/1 zi, zona Bucur Obor. Salariu negociabil in functie de exp, doua posturi libere. (0766.702.703 1305. Frizerita - coafeza, cu experi-

enta; (0724.537.173

1306. Frizerita sau frizer Beauty Salon

Ender, angajeaza si califica frizeri si frizerite, nu este nevoie de diploma. Salonul este modern bine situat cu clientela formata. Program flexibil. Salariu motivant. Mai multe det la tel. 20.000 L; (0762.777.666 raeleanu.marius@gmail.com 1307. Frizerita si coafeza cu experienta,

sectorul 3, Titan, zona metrou 1 Decembrie. Salariu, contract munca 8 ore, concediu platit. Salon cu clientela, vad, mediu de lucru placut. Oferim si solicitam seriozitate. colaborare termen lung; (0774.430.738 1308. Frizerita si manichiurista cu expe-

rienta intr-un salon cu vad format in sect. 3; (0728.199.919 1309. Frizerita, coafeza, manichiurista,

pedichiurista personal serios, calificat si cu experienta in domeniul saloanelor de infrumusetare pentru doua posturi: frizerie-coafor, manichiura-pedichiura clasica si tehnica. (0768.137.564/ 0768.137.564 simona_voinea21@yahoo.com 1310. Frizerita, stilist. Salon Panduri angajam frizerita si stilist cu experienta, salariu 1.500 Ron plus procent. Salon deschis de 19 ani. 1.500 L; (0726.787.519/ 0722.286.034 1311. Frizerite salon Drumul Taberei;

(0724.011.999

1312. Ganesha Caffe angajam ajutor bucatar Salariu fix, tips. Adresa str. Barbu Vacarescu, nr. 71, sector 2, Bucuresti; (0766.699.015

salon de infrumusetare cu vechime, zona Lujerului. (0730.668.768

1313. Ganesha Caffe, angajam ajutor bar, ajutor bucatar salariu fix, tips. Adresa str. Barbu Vacarescu, nr. 71, sector 2, (0766.699.015

1288. Frizer cu experienta, cautam o per-

1314. Ganesha Caffe, angajam femeie la

1289. Frizer la salon Avangarde situat

1315. Geometrist, angajam mecanic geometrist cu experienta, oferim salariu atractiv si comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

1287. Frizer -frizerita, coafeza, angajeaza

soana sociabila, cu aspect placut, dornica sa lucreze intr-un mediu luxos si stabil. Salariu motivant; (0765.171.869 ionescu_marian@icloud.com langa Rezidence Militari. Relatii la tel. (0723.612.566/ 0755.235.066 h3ma_2004@yahoo.com

Frizer pt. salon deschis de 20 ani, conditii avantajoase; (0764.692.929

1290.

1291. Frizer(ita). Toria Beauty anga-

jeaza frizer cu experienta minim 2 ani, salariu fix 1.500 lei/procent, sect. 4, Soseaua Berceni, zona Aparatorii Patriei; (0761.450.125 1292. Frizer, frizerita, coafeza, profesion-

isti. Accept si pensionari. Strada Brasov (Drumul Taberei) (0723.979.455

vase Salariu fix, tips. Adresa str. Barbu Vacarescu, nr. 71, sector 2, Bucuresti; (0766.699.015

1316. Germania. Firma din Germania angajeaza full sau part-time asistent manager/ secretara, preferabil cu cunostinte contabilitate primara si limba germana; (0728.081.718 floredo7@yahoo.de 1317. Gestionar anvelope noi si sh, Angajam gestionar anvelope cu experienta in domeniu, oferim salariu atractiv; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 1318. Gestionar depozit, cu experienta,

de preferat cu domiciliul in Voluntari sau zone limitrofe si operator facturare (fata). (0723.191.909 dana@nevalimcandy.ro

bucatarie, program noapte in com. Pipera; (0765.030.376 tori necalificati, zidari, dulgheri, fierari pentru provincie se asigura cazare; (0722.613.554/ 0766.263.094 1267. Firma curatenie angajeaza femei la spitalele Municipal, Polizu, Floreasca, Fundeni, Tei, tichete de masa pentru tura de noapte; (0726.693.792 1268. Firma curatenie angajeaza person-

1247. Fete prezentabile, cunoscatoare

1269. Firma de constructii Angajam

1248. Fete productie sandwichuri, zona Fundeni, program 6 zile/sapt, salariu 2.000 lei, masa asigurata, bonusuri, carte de munca. 2.000 L; (0728.011.145/ 0744.329.559 ghe_ioana@yahoo.com

1285. Frizer experienta minim 3 ani pen-

1294. Frizer, frizerita pentru salon infru-

1266. Firma constructii angajeaza munci-

itare, zona Calea Mosilor; (0755.091.000

PC, mediu, pentru servire clienti loc de joaca zona Prelungirea Ghencea. CV pe adresa contact@fancykidsevents.ro sau la nr. de telefon, 1 L; (0742.111.113/ 0753.037.114 contact@fancykidsevents.ro

vanzari, www.aerconditionat.org, efectueaza montaj, intretinere si service la echipamente de aer conditionat, www.termopanejaluzele.rowww.e-rolete.ro - pentru agent vanzari bucuresti si in provincie; 3.400 L; (0732.525.252 office@aerconditionat.org http://aerconditionat.org

1293. Frizer, frizerita cu contract pe perioada nedeterminata, experienta min 3 ani. Cerem si oferim seriozitate. Salariul negociabil si avantajos in functie de performanta. Zona P-ta Sudului, sector 4. 1 {; (0726.234.238/ 0722.686.381

al curatenie; (0741.540.555

muncitori necalificati , sofer cat.B si pietrari . (0761.119.101

1270. Firma distributie oras Pantelimon angajeaza incarcator descarcator, salariu dupa perioada de proba 1.750 lei, inclusiv bonuri de masa; (0725.349.732 1271. Firma distributie oras Pantelimon angajeaza sofer distributie, salariu 1.950 lei, inclusiv bonuri de masa dupa perioada de proba; (0730.712.999

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


18

22 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 1348. Hostess online, White Agency isi mareste echipa, alatura-te noua daca vrei un mediu placut de munca, program flexibil, contract legal de munca, training constant, sedinte foto profesionale gratuite. (0749.707.702 1349. HOSTESS, Restaurant zona Avia-

torilor angajeaza hostess, preferabil cunostinte lb engleza. Program de miercuri pana vineri orele 12-20, sambata orele 11-20, duminica orele 11-17. Salariu 1.200 ron net, 1.200 L; (0756.117.041 cvsofia@zexe.ro 1350. Hostess, restaurant zona nordului

angajam Hostess; (0722.161.718

1351. Hostess. Metropolitan Studio angajeaza fete pentru conversatii online. Oferim salariu minim garantat de 3.000 Lei, comisioane intre 50-70%, bonus de angajare 500 $. Site: www.metropolitanstudio.ro; 3.000 L; (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro 1352. Hotel 5 stele situat in Ghencea

cauta ospatari. Se ofera cazare pentru cei din provincie. CV la email; (0725.827.216 a.dobrescu@dobexpert.ro 1353. Hotel Cinema angajeaza

camerista 1200, 15 zile/luna. 1.200 L; (0748.862.129 1354. Hotel Mercure Bucuresti angeajza

bucatar. Salariu atractiv, bonuri de masa, abonament medical, clinica privata, bonusuri salariale. CV la email; (0731.100.204 h9680-hr@accor.com

1319. Gestionar materiale pentru soci-

etate de constructii. Vechime minim 3 ani. Solicitam CV-ul pe email; (0372.185.601 office@dimar.ro 1320. Gestionar sef depozit mase plas-

tice, coordonare echipa depozit, receptii, livrari, controlul stocurilor si al gestiunii, salariu motivant, asteptam CV la office@agoraplast.ro; (0740.088.676 office@agoraplast.ro

1321. Gestionar, fabrica de mezeluri sit-

uata in Chiajna angajeaza gestionar cu experienta pentru depozitele de produse finite. Se ofera salariu 2.000 ron. Mail: office@mezelar.ro ; (0733.969.700/ 0734.191.662 office@mezelar.ro

1322. Gestionar, tipografie din Bucuresti

-Sectorul 6, angajeaza gestionar cu minima experienta; (0726.745.122

1323. Gestionar, manipulant incarcatordescarcator, muncitor necalificat, depozit anvelope - jante, zona Luica, perioada sept. - dec. 2017. Contract munca, salariu brut, 2.100 L; (0722.732.794 vadrexim@yahoo.com 1324. Gestionara angajam gestionara,

cu min experienta pt vanzare , facturi, avize, control stoc si gestiune (program smart bil). Salariu 2000 lei, Program LV:7.30-16.00, doua sambete/luna7.3014.00; 2.000 L; (0729.003.844 mihaelaf.florea@yahoo.com 1325. Gipsari, zugravi, zidari, tencuitori,

necalificati firma de constructii din Bucuresti. Angajam gipsari, zugravi, zidari, tencuitori si necalificati cu contract de munca. Salarii intre 2.300-3.500 Lei/luna. Plata la doua saptamani. Contact tel. 3.500 L; (0744.562.121 office@admagrup.ro

1326. GIRONDE CONF SRL, CALEA VITAN 238, ANGAJEAZA VANZATOARE PENTRU MAGAZIN IMBRACAMINTE. ASTEPTAM CV LA ADRESA: PERSONAL@GIRONDE.RO 1327. Global Transport an Logistics DVS

angajeaza pentru depozitele din Militari: lucrator depozit, gestionar si stivuitorist. Oferim: salariu atractiv si bonuri de masa, ore suplimentare platite, contract de munca pe durata nedeterminata, program de lucru 8 ore de luni pana vineri in doua schimburi, transport asigurat de la statia de metrou Pacii, Bucuresti si din judetele Ilfov, Giurgiu, Teleorman. Puteti depune CV-ul la e-mail. Relatii suplimentare la telefon; (021.431.31.10/ 0752.028.465 dan.ion@ro.dsv.com

1332. Gradinar pentru un complex rezi-

dential. Programul part-time sau full-time, luni- vinerei intre orele 8:30-17:30, 80 lei zi. Adr. Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti; (0725.368.099 1333. Gradinita Happy Tree, str. Calistrat Hogas nr. 28 A, sector 3, Bucuresti. Anunt. Consiliul de administratie al Gradinitei Happy Tree cu sediul in Bucuresti, str. Calistrat Hogas nr. 28A, sector 3, tel. 0735.065.014/ 021.34.13.08, anunta organizarea concursului pentru ocuparea urmatoarelor posturi didactice titularizabile in asociere cu urmatoarele unitati de invatamant particular. Gradinita Tic Pitic, Scoala Primara Casa Montesosori, Gradinita Gargarita, David Education Center, Gradinita Don Castor, Gradinita Angel`s Academy, Gradinita Alba ca Zapada, Gradinita Degetica, Scoala Primara Smart Kids, Gradinita Kids First, Gradinita Happy Tree, Gradinita Kids Club, Gradinita Dora, Gradinita Sf. Dumitru Mavrogheni, Scoala Primara King Geroge, Gradinita Happy Planet Kids, Scoala Pro Ingenio, Scoala Primara Teddybar, Scoala Primara Just 4 Kids, Gradinita Karin`s Kids Academy, Gradinita Degetica Royal Place, Gradinita Noel, Gradinita cu program normal si perlungit Ana Lugojana, Scoala Primara Ana Lugojana- sediul 1, Scoala Primara Ana Lugojana- sediul 2, Gradinita Iilo, Liceul Teoretic New Generation School, Liceul Pedagogic Anastasia Popescu, Gradinita Mariposa Kids, Scoala Primara Monterra, Gradinita Roro Kindergarten, Gradinita Rio 2, Gradinita Luca, Gradinita Little Artist, Gradinita Arlechino& Friends, Liceul Teoretic National, Scoala Sfera, Scoala Primara Paradisul Copiilor, Gradinita Happy Kids, Gradinita Sincron, Gradinita Bel Sorriso, Gradinita Tinkerbell, Gradinita Rose Garden, Gradinita Garmy Kids, Gradinita cu program prelungit Lumea Strumfilor, Gradinita Fantastica. 1. Educatoare61 posturi titularizabile. 2. Invatatori- 30 posturi titularizabile. Concursul se va desfasura conform urmatorului grafic: 1. Inregistrarea cererilor la secretariatul unitatii: 20-23 octormbrie 2017 intre orele 1014. 2. Afisarea listei candidatilor admisi pentru sustinerea probelor de concurs: 23 octombrie 2017. 3. Proba practica/ inspectia speciala la clasa: 24-31 octombrie 2017. 4. Proba scrisa: 01 noiembrie 2017. 5. Afisarea rezultatelor: 01 noiembrie 2017. 6. Depunerea contestatiilor: 02 noiembrie 2017. 7. Afisarea rezultatelor finale si repartizarea candidatilor: 03 noiembrie 2017.

sonal, ospatar, barman, camerista si femeie de serviciu. (0769.898.902 musat_mihaela_luminita@yahoo.com

1329. Gogosareasa si modelator covrigi

1336. Grataragiu angajam, zona Apara-

pentru intretinere si curatenie curte si cladire, sector 6. Un om harnic si ordonat, caruia sa ii placa curatenia. Telefon: 1.200 L; (0740.790.199 a1.autostrada@gmail.com 1331. Gospodar bloc in Pipera Firma Scomet Administrare angajam gospodar pentru blocuri in comuna Pipera. Salariu net, 1.300 L; (0727.846.850 1337. GRATARAGIU, Bar&Grill Pe

Motoare situat in Giulesti- Grangasi, angajeaza grataragiu/ lucrator fast-food. Tinuta curata si seriozitate. Experienta minim 6 luni. Carte de munca, program in ture. Salariu atractiv; (0726.721.031/ 0723.659.954 1338. Gratarangii, picoli, femeie la curatenie sau vase, angajam gratarangii, picoli, femeie la curatenie si femeie la vase intr-un restaurant din Piata Romana, la doua minute de metrou. Se asigura transportul de seara. Experienta nu este obligatorie; (0722.392.323 alexandra.negoianu@gmail.com 1339. Guvernanta, hotel de 4 stele situat in aproprierea Pietei Victoriei angajeaza guvernanta cu experienta; (0722.300.725 liliana.chiracu@hotellevor.com 1340. Hair-stilist/a angajam, zona

Kogalniceanu. Conditii avantajoase; (0721.294.363

1341. Hair-stylist, suntem in cautarea

unei persoane vesele, entuziaste, careia ii place sa coafeze si sa isi petreaca timpul printre persoane zambarete. Ti se ofera salariu motivant, bonuri de masa si posibilitatea de a lucra intr-o echipa profesionista. CV la mail: (0761.247.825 copywriter_ec1@yahoo.com 1342. Hanul lui Manuc angajeaza bucatar gratar, ospatar, ajutor de ospatar; (0764.425.150

1375. Infirmiera si ingrijitoare pentru camin de batrani in zona Pipera, in regim intern (ofer cazare + masa de pranz). Rog seriozitate, (0754.523.372 1376. Infirmiera si menajera cu/fara cal-

ificare si cu cazare permanenta, angajeaza camin batrani Snagov; (0731.920.920

1377. Infirmiera, ingrijitoare Camin de batrani, zona Jolie Ville Pipera, angajam infirmiere si ingrijitoare. Salariu si program atractiv.. (0724.205.565/ 0744.649.323 1378. Infirmiera, ingrijitoare, angajam infirmiere, ingrijitoare cu sau fara experienta pentru camin de batrani particular in Baneasa sector 1. Program o saptamana lucrata o saptamana libera. Sau 8h/zi de luni pana vineri, contract; 1.500 L; (0786.234.029 1379. Infirmiere Angajam infirmiere

1355. Hotel patru stele, situat in zona

cu/fara experienta pentru camin de batrani in zona Mihai Bravu si femeie de servici.Salariu motivant. (0732.906.543

1356. Hotel Ramada Bucuresti Nord

1380.

Unirii angajeaza cameriste: 0730.777.040, bucatar, spalator vase: 0731.111.164, ospatar, ospatarita B&T: 0731.111.418; angajeaza spalatori vase, cameriste,curatatorese lenjerie, ospatari si agenti securitate. Oferim pachet salarial avantajos,masa si cazare. Pentru detalii sunati la (021.407.52.35 1357. Hotel Taverna Olteanului Ranca Transalpina angajeaza, receptionera,ospatar,ajutor bucatar (0728.001.000 1358. Hotel Vulturul Venus cauta person-

al calificat pentru receptie-rezervari cu experienta full time, program flexibil, rugam seriozitate; (0724.936.635 mugurel_1984@yahoo.com

1359. Identificator piese auto, angajam

identificator piese auto cu experienta, oferim salariu atractiv+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

1360. Imprimeria Arta Grafica, situata in

Bucuresti, sector 4, angajeaza ambalatori manuali necalificati. Detalii la telefon: (021.306.61.00 1361. Incarcator -descarcator angajam

str. Doina Sector 5; (0786.182.700

INFIRMIERE ANGAJAM PENTRU CAMIN DE BATRANI ZONA PANTELIMON; (0769.606.639

privata harnica, responsabila, iubitoare de copii, colaborare de lunga durata. Responsabilitati : curatenie cladire, igienizare, suport pentru educatoare. Zona Obor, program full time (0723.250.003 denis.popescu@yahoo.com 1399. Ingrijitoare copii persoana serioasa pentru centru de zi ingrijire copii intre 3 si 12 ani. Program de luni pana vineri, (0742.098.908 casasfiosif@mailbox.ro 1400. Ingrijitoare copii, gradinita sect 1 angajeaza ingrijitoare copii (responsabile, muncitoare, iubitoare de copii, foarte calme si atente in relatia cu copiii) pentru tura: 10.00-19.00 (pauza de masa 1 ora); (0729.817.413 gradinita_mamisitati@yahoo.com 1401. Ingrijitoare cu experienta in gra-

dinita, angajam ingrijitoare cu experienta pentru gradinita, zona Dristor, sector 3; (0729.191.221

1402. Ingrijitoare cu experienta, referin-

ta, verificabile pentru batrana deplasabila la 4 ore, ingrijitoare credincioasa, (0723.087.049 1403. Ingrijitoare gradinita, gradinita

particulara angajeaza ingrijitoare copii, varsta maxima este de 45 de ani, Salariu motivant, zona Doamna Ghica, sector 2; (0723.306.856 casutacupitici1@gmail.com 1404. Ingrijitoare pentru batrani, personal pentru ingrijire si supraveghere batrani in Bucuresti. Program full-time sau intern. Oferta salariala si conditii de lucru deosebite. Programari interviu telefonic sau trimite CV. 2.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1405. Ingrijitoare varstnica intern.

rien?a in vederea ingrijirii persoanelor vârstnice, salariu atractiv, program de lucru 24/48 cerem si oferim seriozitate, va asteptam la interviu; (9721.694.210

angajam doamna pentru a ingriji varstnica mobila, lucida fara probleme grave de sanatate. Persoana onesta, serioasa cu experienta. Zona centrala Bucuresti. Dorim recomandare! 2.000 L; (0760.018.337

1382. Infirmiere calificate, femeie de

1406. Ingrijitoare, gradinita privata sec-

1381. Infirmiere cu calificare si expe-

serviciu pentru camine din Voluntari si Mogosoaia cu contract de munca nedeterminat, salariu atractiv. (0788.140.866 1383. Infirmiere pentru camin de batrani privat in Popesti Leordeni. Conditii avantajoase. (0762.376.733 1384. Infirmiere, ingrijitoare batrani

Camin de batrani din sectorul 1, Bucurestii Noi, angajeaza infirmiere si ingrijitoare batrani. (0722.601.148 1385. Inginer agronom, Angajez Ing.

Agronom. Salariu atractiv, zona de lucru jud. Giurgiu. Detalii suplimentare telefonic. Rog seriozitate; (0720.542.112 andreirom2001@yahoo.com

tor 2(Zona Iancului, Baicului) angajeaza ingrijitoare harnica, responsabila, calma, atenta la detalii, rabdatoare, cu dragoste fata de copii; (0720.207.772 irene.sprintaroiu@yahoo.com 1407. Ingrijitoare, bucatareasa, educa-

toare angajeaza gradinita Gifted International - Parcul Carol; (0722.277.090 petre.robitu@dai.ro 1408. Ingrijitoare. Scoala Primara Bel

Sorriso, cu sediul in Voluntari (linia 153) angajeaza ingrijitoare. Salariu motivant. Dorim seriozitate. Asteptam CV la adresa de email; (0742.065.070/ 0740.068.384 gradinitabelsorriso@yahoo.com www.belsorriso.ro

1344. Hofigal angajeaza ingineri chimisti,

mecanici intretinere, operatori chimisti, conditii avantajoase; (021.492.04.38

««««««««««««««««««

HONDA NORD, CU SEDIUL IN BULEVARDUL PIPERA NR. 1, ILFOV, ANGAJEAZA SPALATOR AUTO. PROGRAM DE LUCRU 08:00-17:00, SALARIU AVANTAJOS. PENTRU MAI MULTE DETALII: EMAIL SAU TELEFON; (0723.262.202 ANDREEA.BARDAS@TOYOMOTOR.RO

1345.

«««««««««««««««««« 1346. Hostess Hai sa lucram impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de email resurse.umane@stadio.ro, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1347. Hostess online Piata Unirii, Smart-

Studio angajeza modele. Oferta: cm, salariu garantat 500 $, prima angajare 100 $, poze profi, training, bonusuri, promovari, 5 zile/saptamana, suport tehnic 24 h/zi, locatie de lux, seriozitate, (0761.508.070/ 0761.507.080 office@smart-studio.ro

1422. Inspector resurse umane cu experienta pe un post similar minim 5 ani. Rugam CV cu poza la e-mail olga.costescu@artgroup.ro

1445. Instalator. Firma de instalatii angajam instalator sanitar termic. Salariu atractiv. (0722.766.741

1423. Instalator cu experienta in insta-

latii sanitare si termice de interior. (0722.657.088 instalatii_sanitare2007@yahoo.com

1424. Instalator cu experienta, instalatii

sanitare. Bucuresti. (0726.292.344

1425. Instalator firm? angajam instalator

cu experienta si carnet auto cu cv; (0729.808.691

1426. Instalator firma de instalatii, in

domeniul instalatiilor industriale de tip hvac, anti-incendiu, termice, se ofera salariu 2500-3500 lei plus contract de munca perioada nedeterminata. 3.000 L; (0729.919.911 office.marvoi@gmail.com 1427. Instalator firma Tinib Services angajeaza instalator experienta minima 2 ani, program 8 ore. Munca in echipa si seriozitate. Informatii suplimentare la tel. 0722.891.888 intre 9-18;

1430. Instalator cu experienta pentru blocuri locuinte Bucuresti, se lucreaza pe PPR. Salariu motivant, cu carte de munca la 8 ore (0768.170.395

1453. Instalatori angajam sanitari,

1435. Instalator mentenanta cladire de birouri, S.C. cu sediul in Voluntari, cautam instalator mentenanta pentru cladire de birouri.Solicitam calificare in meseria de instalator tehnico-sanitare. Relatii la tel; (021.240.20.56 1436. Instalator sanitar, termice, ofer loc

1363. Incarcator, descarcator Aeroport

Otopeni. Personal pentru incarcarea, descarcarea si sortarea bagajelor pe Aeroportul Otopeni. Salariu de inceput 1400 net, bonuri de masa si 200 lei sub forma de bonuri de combustibil. Program in ture. (0756.042.232 george.ionita@handling.ro 1364. Incarcator, descarcator marfa depozit, Stil Ambalaj angajeaza manipulant marfa depozit (de preferat cu permis cat. B) pentru a lucra intr-un cadru dinamic si profesionist. Magazinul se afla in comuna Afumati, in incinta complexului Doraly. (0756.109.655

1387. Inginer chimist, galvanizator, laca-

tus mecanic slefuitori si muncitori necalificati pentru diverse operatii pentru fabrica accesorii moda. Detalii la telefon (021.314.54.40

1388. Inginer comercial instalatii, inginer

vanzari in domeniul instalatiilor (incalzire, climatizare), consilere clienti, dimensionare instalatii, alegere echipamente.Magazin Bd. Ferdinand 120, sector 2.www.ivp.ro (021.253.04.88/ 021.252.79.40 ivpinstal@gmail.com 1389. Inginer in constructii confecti met-

alice. Salariu atractiv, experienta minim 5 ani, permis de conducere; 1 L; (0744.344.453

1365. Incarcator- descarcator, firma de distributie cosmetice si detergenti in zona Magurele- Ilfov. (0742.123.005 concretoffice@gmail.com

1390. Inginer instalatii sanitare termice

1366. Incarcatori depozit si muncitori curte pentru o fabrica de medicamente din Bragadiru, Ilfov. Transport asigurat de la Piata Unirii, Bucuresti. Program: se lucreaza o tura, l-v, 8:30-17:00, 1.150 L; (0734.222.988/ 0749.409.027

1391. Inginer, instalatori, muncitori necal-

1367. Incarcatori descarcatori societate

1392. Inginer, maistru instalatii sanitare,

angajeaza pentru colectare deseuri nepericuloase.Program L-V, 8 ore, cm (0728.981.615 1368. Incarcatori descarcatori Rudeni, Chiajna, cautam pentru sediul din Rudeni. Oferim transport gratuit de la Gara de Nord, salariu motivant si intotdeauna la timp, contract nedeterminat, bonuri de masa, bonusuri periodice (0741.035.679 andreea.burlacu@srcl.com 1369. Incarcatori- descarcatori, femeie serviciu, sofer profesinist C+E, ambalatori pt. moara sector 4. Salariu+ bonuri masa; (0371.050.144 1370. Incarcatori-descarcatori baga-

je, marfa (cargo), posta in si din aeronava in aeroportul Henri Coanda. Program de lucru in ture. Salariul net 1415 lei, sporuri si bonuri masa, (0372.462.014 1371. Infirmiera "Camin pentru bunici",

isi mareste echipa. Cautam infirmiere si ingrijitoare cu experienta pentru centrul din Andronache-Voluntari si centrul Jolie Ville- Pipera. Salariul si program atractiv, (0724.205.565/ 0744.649.323 andra@camin-pentru-bunici.ro 1372. Infirmiera pentru camin batrani in

Chitila. Salariu 1.500 lei, program 24/48 ore, contract de munca 8 ore, 1.500 L; (0725.517.957 www.patrugeneratii.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

fara experienta, pentru firma instalatii 2.000 L; (0722.296.686 instalatii.hit@gmail.com

ificati firma de instalatii angajeaza: inginer instalatii cu experienta sau fara experienta, instalatori calificati si necalificati, muncitori necalificati care vor sa se califice in meseria de instalator (0731.333.731 office@agv.ro

termice firma specializata in domeniul instalatiilor HVAC si sanitare angajeaza. Bune cunostinte tehnice de instalatii sanitare si termice, experianta in coordonarea lucrarilor pe santier. (021.467.30.06 georgiana.grigore@maral.biz 1393. Inginer, tehnician service HVAC Firma specializata in instalatii Hvac si sanitare. Se doreste experienta si cunostinte tehnice in domeniul HVAC. Cunostinte avansate de electrica si automatizari, (021.467.30.06 georgiana.grigore@maral.biz 1394. Ingrijitoare angajeaza gra-

dinita particulara zona Drumul Taberei, B-dul Timnisoara; (0720.222.200/ 0723.165.653

1395. Ingrijitoare matura (intern), pentru ingrijire batrana cu handicap, fractura (la pat), exclus agentii, cautam, tel: 0769504661 (0723.642.645/ 0731.471.122/ 0721.250.575 1396. Ingrijitoare batrana greu deplasabila in urma unei pareze, Valea Lunga, Dambovita. 1397. Ingrijitoare batrani pentru camin

in Mogosoaia, program 24 cu 48 ore. Salariu 1.500 lei, asiguram masa, transport de la statia de autobuz pana la camin, contract de munca, solicitam seriozitate, 1.500 L; (0755.613.985

1409. INGRIJITOR ferma. Doresc sa angajez o persoana serioasa sau o familie pentru a avea grija de o ferma. Ofer cazare, salariu atractiv, seriozitate si sprijin. Colaborez cu persoane serioase si muncitoare. (0722.359.487 1410. Ingrijitor curte pe termen lung, curatenie, curte, gradina. Ofer cazare + salariu atractiv. Experienta constituie un avantaj, nu trebuie sa consume bauturi alcoolice; (0728.132.900 1411. Ingrijitor pentru pensiune canina,

ofer cazare in incinta pensiunii (0726.417.373 cristian.anghel.ccu@gmail.com

1412. Ingrijitor spatii exterioare, RIN Grand Hotel cauta persoana muncitoare si serioasa pentru: efectuarea curateniei in parcare, in toate spatiile exterioare ale hotelului, colectarea gunoiului, precum si ingrijirea spatiilor verzi (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 1413. Ingrijitor vila si gradina, Piata

Domenii, personal pentru familie deosebita. Cerinte: permis conducere cat. B, seriozitate. Program de lucru: 8 ore/zi. Salariul lunar: 1800 lei. Programari interviu telefonic sau trimite CV. 1.800 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1414. Ingrijitori animale pentru ferma vaci din jud. Calarasi, ofeirm salariu motivant, 3 mese pe zi si cazare; (0724.872.186 1415. Ingrijitori animale pentru ferma de

animale din jud. Prahova. Se ofera cazare. Salariu 2.200 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com

1416. Ingrijitori batrani Anglia, Reading

SylvianCare Ltd recruteaza ingrijitori adulti pentru a oferi servicii de ingrijire a varstnicilor. Cerinte: engleza, nivel conversational, instruire continua, permis cat. B (07860803664 h-r@sylviancare.co.uk

1449. Instalatori si ajutor instalator sanitare, termice, aer conditionat, program de lucru 8h, lucrari in Bucuresti; (0722.259.452 trams_cs@yahoo.com

1451. Instalatori urgent calificati/ necali-

angajam instalatori instalatii ventilatie cu experienta intr-o echipa tanara, dinamica, salariu motivant. Solicitam si oferim seriozitate; (0724.526.106 marcel_maris@yahoo.com

rale. Firma autorizata ANRE si ISCIR in domeniul gazelor naturale si a instalatiilor termice, prezenta de peste 15 ani pe piata, angajeaza inginer autorizat cu experienta. Salariu motivant, bonusuri. marius.dinu@prodimar.ro

1448. Instalatori sau ajutor instalatori sanitare, termice, aer conditionat, lucrari in Bucuresti, program de lucru 8 h; (0722.259.452 trams_cs@yahoo.com

1429. Instalator cu carnet categoria B. Societate cu traditie in domeniul instalatiilor angajeaza instalator cu carnet de conducere categoria B. Pachet salarial corelat cu rezultatele obtinute. Salariul 2.0003000 Lei, 3.000 L; (0722.974.760/ 0766.974.760 conta@ruady-service.ro www.ruady-service.ro

1434. Instalator instalatii ventilatie,

1386. Inginer autorizat ANRE gaze natu-

1447. Instalatori pentru apartamente noi Bucuresti, salariu de la 2200 lei in functie de experienta, program 8-17:00 de l-v, ctr. de munca; 2.200 L; (0722.692.595 Stancu_adrian1983@yahoo.com

1450. Instalatori Societate comerciala angajeaza urgent instalatori sanitare-termice, surori de teava presiune, ajutori de instalatori, muncitori necalificati. Pentru deplasare se ofera cazare, transport, diurna, se da proba 2.300 L; (0720.538.953 maco.solutions@yahoo.com

tor. Cautam coleg pentru instalarea aparatelor de aer conditionat cu sau fara experienta. Cerinte: serios, cu chef de munca, punctual, statornic, permis categoria B, salariu atractiv, detalii la 1.400 L; (0732.362.212 btuaerconditionat@gmail.com

1433. Instalator instalatii sanitare firma SC Electro Service SRL angajeaza instalator/ ajutor instalator pentru lucrari instalatii sanitare. Asteptam CV la adresa de email termo_cont@yahoo.com. Relatii la telefon (0742.071.944 termo_cont@yahoo.com

1362. Incarcator, descarcator Buna ziua, oferim loc de munca pentru postul de incarcator/ descarcator/ legator de sarcina/ muncitor necalificat. Program de 8h, cu 1h la pranz pauza, de luni-vineri. Telefon de contact; (0729.006.625 vasile.ionascu@tevi-laminate.ro

1446. Instalator/electrician - Corbeanca, Angajam lucrator in instalatii pentru mentenanta. Salarizare 1500 ron. Perioada contractuala: nedeterminata. Necesar permis categorie B Locul de munca: Corbeanca; 1.500 L; (0723.788.172/ 0723.788.172 office@home-maintenance.ro

1428. Instalator aer conditionat sau aju-

1432. Instalator cu permis de conducere cat. B, firma de instalatii din Bucuresti, cu experienta pt. instalatii de gaze, termice, sanitare. Carnetul de conducere cat. B reprezinta un avantaj.Telefon: (021.345.55.51 emgazconstruct@yahoo.com

torii Patriei, salariu atractiv; (0772.286.833/ 0740.897.147

Hanul lui Manuc angajeaza: hostess, picoli, menajera, ajutor bucatar, bucatar gratar, spalator vase; (0728.808.608

1444. Instalator. SC Electromagnetica SA angajeaza Instalator. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la numerele de telefon; (021.404.21.20/ 0767.427.948

cat. B avantaj, contract munca; (0734.874.870

1335.

1343.

1421. Inspector ITP, salariu 2500 lei, sector 3, metrou Anghel Saligny, detinem electrica si mecanica auto, (0722.653.393

1431. Instalator cu experienta permis

Obor; (0761.089.659/ 0761.868.684

1328. Godot Cafe Teatru angajeaza per-

patiserie angajez urgent, zona Obor; (0723.880.799

1374. Infirmiera otopeni pentru camin de batrani privat. Ture de 12 ore, plata corecta si la timp, masa asigurata, carte de munca. Acces usor cu transport in comun. Rugam seriozitate, post pe termen lung 2.000 L; (0726.081.666/ 0771.720.299 camineden@gmail.com Www.camineden.ro

1398. Ingrijitoare cladiri pentru gradinita

1334. Grataragii cu experienta, zona

Grataragii. Restaurant romanesc angajeaza 3 grataragii, salariu atractiv. Pentru provincie se asigura cazare; (0760.091.819/ 0740.665.577

1330. Gospodar 1200 lei/luna si cazare,

1373. Infirmiera camin persoane varstnice, angajam personal cu/fara experienta pentru ingrijire varstnici. Zona Popesti Leordeni, transport maxi taxi 154 de la Pta Sudului/ IRA-15 minute. Carte munca, conditii civilizate, salariu atractiv (0731.425.153 fundatiasfantulpetru@yahoo.com

de munca, pentru firma, cer si ofer seriozitate. (0720.241.826

Instalator sanitare termice, aer conditionat, lucrari in Bucuresti, angajam. Informatii la: (0732.672.654

1437.

1438. Instalator si zugrav faiantar Anga-

jez meseriasi instalator si zugrav faiantar (0721.225.526

1439. Instalator termice si sanitare, firma specializata in domeniul instalatiilor HVAC si sanitare. Se doreste experienta indelungata in executia instalatiilor termice si sanitare; (021.467.30.06 georgiana.grigore@maral.biz 1440. Instalator termice si sanitare.

Angajez instalator tehno-sanitar. Caut o persoana serioasa, proactiva, onesta, care are experienta in domeniul instalatiilor termo-sanitare. Avantaj cei care detin permis si au cunostinte de electrica, 2.500 L; (0727.356.330 georgescuionutsorin@yahoo.com 1441. Instalator, pentru firma constructii,

program luni-vineri de la 08:00-18:00 cu pauza inclusa. Salariu 2700 Lei. Relatii la telefon (0742.174.041

1442. Instalator, societate angajeaza urgent instalator termice sanitare, gaze, cu/ fara carnet conducere cat. B. Se angajeaza personal cu/ fara experienta si perioada de proba, salariu atractiv si bonusuri (0760.651.226 office.4ctl@gmail.com www.centralaieftina.ro 1443. Instalator, electrician, firma de instalatii angajeaza instalator si electrician cu experienta pentru activitati de mentenanta. Salariu 800-1000 euro + bonusuri, program L-V. Detalii la telefon; (0730.441.177 tehnic@coninstal.com

ficati, pentru sanitare si termice, program de luni - vineri, 8 ore, pentru mai multe detalii sunati; (0733.788.523

1452. Instalatori aer conditionat, maga-

zioner si muncitori necalificati; (021.430.75.75/ 0723.863.649

instalatori de ventilatie, zugravi si necalificati; (0749.981.165 1454. Instalatori calificati angajam pentru santiere Bucuresti, contract de munca. Salariu atractiv + bonusuri. Posibilitate de incepere imediata, 2.500 L; (0722.296.686 1455. Instalatori cu sau fara experi-

enta in domeniul instalatiilor termice, HVAC, antiincendiu, hidranti, sanitare, etc angajeaza firma de instalatii. Salariu 2.500- 3.500 ron; (0729.919.911

1456. Instalatori experimentati, contract

de munca, salariu motivant, bonuri de masa, se poate oferi cazare. www.brenneka.ro (0756.047.999/ 0756.049.444

1457. Instalatori pentru ansamblu rezi-

dential, format din 4 blocuri, D+P+ 4 et., locatie sector 3 , cartier Titan, zona Policolor. Salariu atractiv. (0787.506.572 vanzari@titan4residence.ro

1458. Instalatori sanitare-termice-clima-

tizare, cu experienta, lucrari de instalatii sanitare, termice, centrale, aer conditionat, program lucru: luni-vineri, ora 8:0016:30. Salariu initial 2.000 ron net; 2.000 L; (0722.354.219/ 0722.383.798

1459. Instalatori si electricieni pentru Bucuresti Firma Igna Construct Bucuresti angajeaza instalatori retele termice, sanitare si electricieni pt. santiere in Bucuresti. Carte de munca, salariu 2.0003.000 lei net. Detalii la tel. (0372.960.645 bucuresti@ignaconstruct.ro 1460. Instalatori si electricieni. Firma constructii recruteaza instalatori si electricieni cu experienta, angajare pe perioada nedeterminata. Se ofera salariu atractiv, se cere seriozitate si bune cunostinte in domeniu. Relatii de luni si pana vineri, intre orele 09.00 si 16.00, la (0731.328.840 1461. Instalatori si muncitori necalificati

angajez pentru lucrari in tara, ofer cazare si diurna, posibilitate ore suplimentare platite, permis de conducere categ. B constituie avantaj. (0734.477.291 1462. Instalatori si muncitori necalificati

pt. societate comerciala, se asigura cazare si masa. Pentru instalatori salariul este 2800 Lei, iar pentru muncitori necalificati salariul este de 1800 Lei (0724.437.424

1463. Instalatori si necalificati, angajez instalatori sanitari si necalifica?i salarii atractive rog seriozitate; (0726.299.989/ 0722.906.135 1464. Instalatori termice si aer conditionat full time, instalatori termice sanitare ventilatie si aer conditionat, lucrari zona Bucuresti. Permis auto obligatoriu categoria B. Pachet salarial motivant, se acorda bonusuri de lucrare. 1.800 L; (0767.208.855 contact@greenvent.ro 1465. Instalatori termice, sanitare in

Bucuresti. Contract de munca, salariu motivant, transport la locul de munca. Rugam seriozitate oferim seriozitate. (0740.036.805 mst_generalinstal@yahoo.com

1417. Ingrijitori la domiciliu Fundatia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale angajeaza ingrijitori la domiciliu (femei/ barbati) pentru activitate in Bucuresti si judetele limitrofe. Informatii suplimentare la tel., (0721.009.008 1418. Inspector de zona si agenti de securitate, cu/fara atestat, pentru obiective din Bucuresti. Societate de paza angajeaza; (021.335.44.91/ 0723.346.264 1419. Inspector ITP Service auto anga-

jam inspector ITP cu experienta, se ofera salariu fix plus procent; (0726.226.622 betautoservice@yahoo.com 1420. Inspector itp clasa III-A, certificat

atestare profesionala clasele I, II, III sau atestare RAR. Exprienta minim 2 ani. Asiguram transportul din Bucuresti cu auto firma. Salariu negociabil; (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


22 septembrie 2017

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

4

LOCURI DE MUNCÅ 1504. Lacatus operator abkant si ghiloti-

na, atelier de confectii metalice situat in Bucuresti Sector 3 angajam lacatus confectii metalice operator abkant si ghilotina CNC. (0744.654.439 radughita@eurama.ro 1505. Lacatus sudor, pentru atelier con-

fectii metalice, urgent, asiguram cazare pentru provincie. Locatia P-ta 1 Mai. Mai multe detalii, sunati la telefon. (0761.338.033 fierareu@gmail.com 1506. Lacatus sudor, SC cu punct de lucru in Voluntari angajeaza lacatus sudor cu experienta in confectii metalice 2.500 L; (072987956 florin.marchidanu@yahoo.com 1507. Lacatus, muncitor necalificat, SC angajeaza pentru lacatus / muncitor necalificat pentru atelier confectii metalice zona Progresul sector 4 - Jilava. Salariu 1300-1600 lei, in functie de pregatire, tichete de masa, transport; (0723.634.288 1466. Instalatori termo-sanitari gaze cu

CM, se cere experienta si seriozitate. Inginer ofertare, intocmire devize Windev in domeniul instalatii termice-sanitaregaze. Inginer proiectare gaze naturale, cu autorizatii ANRE, pt. proiectare si executie, cunostinte Autocad. Personal calificat service in echipamente centrale termice, pompe. Secretara cunostinte PC, Word, Excel, experienta in domeniul instalatiilor sanitare constituie avantaj. Oferim salariu motivant, CV pe mail; (0726.770.573 office@iproexem.ro 1467. Instalatori, 15 instalatori calificati

si necalificati pentru sanitare si termice in Bucuresti. Contract de munca. Salariu 1.800-2.500, 2.000 L; (0722.296.686 1468. Instalatori, angajam 15 instala-

tori, calificati si instalatori necalificati pentru sanitare si termice. Contract de munca. Salariu 2000-2.800. Relatii la tel.; 2.800 L; (0722.296.686 instalatii.hit@gmail.com 1469. Instalatori, cautam coleg cu experienta in domeniul instalatiilor sanitare si termice, pentru lucrari civile si industriale. Mediu de lucru placut, salariu foarte bun, in functie de experienta. (0724.541.561 rudolf.likker@yahoo.com 1470. Instalatori, contract full time,

salariu brut 4053 lei, salariu net 3109 lei (2794 lei cash + 315 lei bonuri de masa), 100 lei/luna bonus de sarbatori, zona Auchan Militari, lu-vi 8-18, nu oferim cazare; 3.109 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1471. Instalatori, electricieni si sudori

Firma de instalatii din Bucuresti recruteaza personal calificat in domeniul instalatiilor sanitar, termice, electrice si ventilatii. posturi si de electricieni si sudori lucrari si in tara, 2.700 L; (0758.503.472 office@bellemoon.ro 1472. Instalatori, urgent, pentru venti-

latii, instalatii sanitare si termice. Oferim salariu avantajos. Contract de munca pe perioada nederminata. (0722.100.061 office@optim-construction.com 1473. Institutul de sondaje IRSOP,

angajam operatori pentru interviuri telefonice. Plata atractiva, contract de prestari servicii, program flexibil, activitate placuta, sediul in zona Universitate. Relatii la tel. (Florina Popescu); (0760.652.289/ 021.315.66.41 office@irsop.ro

1485. Job te consideri o tanara deschisa

placuta dornica de un job provocator stabil si confort finnaciar? Acceseaza whatsapp pentru detalii complete. Poate fi jobul pe care il doresti; 4.200 L; (0756.538.209 1486. Job persoane fara limita de varsta

Companie internationala angajeaza persoane pentru post: agent vanzari, fulltime. Activitatea se desfasoara la birou. Salariu fix intre 1500 si 2500 lei, bonusuri de performanta. Rog/ ofer seriozitate, (0754.823.375 cristinarotarue@yahoo.com 1487. JOB. DACA ITI PLACE SA LUCREZI CU OAMENII SI ESTI DISPUS SA DOBANDESTI NOI COMPETENTE ALATURI DE O ECHIPA ENTUZIASTA, VINO IN GASCA ART PRODUCTION. SALARIU INTRE 1.600 SI 3.000 LEI. RELATII LA TELEFON. (0731.141.741/ 0754.616.650 1488. Junior Manager pentru pentru

Magic Salon. Aplica acum: http://saloanelemagic.ro/cariere/formular/j unior-manager.Iti garantam un mediu de lucru magic, posibilitati rapide de avansare, 1.500 L; (0786.138.262 angajari@saloanelemagic.ro 1489. Kristal Club angajeaza personal calificat: barman, picol; (0723.017.817 dan.borzea@live.com 1490. La Mama recruteaza ajutor bucatar

si spalator vase. Descopera calea cea mai scurta de la candidat la angajat. Angajam ajutor de bucatar si spalatoii vase. Venituri de 1500 ron, program flexibil, colegi faini, mancare buna si oportunitati de invatare; (0744.924.717 cv@lamama.ro 1491. Lacatus pentru confectii metalice, permis cat. B. Punct de lucru - Bragadiru; (0720.852.570/ 0763.878.066 office@horeca-bucuresti.ro www.horecabucuresti.ro 1492. Lacatus sudor cu experienta

in confectii metalice, fier forjat, Bragadiru Ilfov, Margelelor (0729.328.136/ 0742.214.310

1474. Instructor auto categoria B, angajam, contract 8 ore program flexibil. Dorim instructori cu experienta; (0724.337.072/ 021.423.10.75

1493. Lacatus ajustor confectii metalice

1475. Instructor sala fitness. Style Sport

1494. Lacatus confectii metalice abkant ghilotina Angajam lacatus confectii metalice pentru post operator abkant si ghilotina cnc. Sunt necesare cunostintele de citire a desenului tehnic, (0744.654.339 radughita@eurama.ro www.eurama.ro

Gym angajeaza tanar/tanara, pentru postul de instructor sala fitness, full time, in Complexul Residential Orhideelor 2, Strada Orhideelor 28 M, parter, Chiajna, Ilfov; (0720.822.973 contact@stylesportgym.ro 1476. Intampinare clienti aeroport

Otopeni persoane tinere, dinamice, baieti sau fete, cu sau fara experienta, cunostinte minime limba engleza, se asigura transport. Program 8 h/zi salariu 1500 ron 1.500 L; (0722.292.382 1477. Intersnack Romania companei multinationala cauta candidati pentru pozitiile de sofer (agent livrari) si maniulant care sa se alature echipei din Tunari- Ilfov. Oferta: salariu motivant, pe masura realizarilor. Asteptam CV-ul la nr. de fax: 0372.734.815 sau email. Relatii la tel. (0730.012.556 hr@intersnack.ro 1478. Invatatoare pentru gradinita sec-

torul 2 (Lizeanu), pers. dinamica, blanda, tanara, comunicativa, cu multa rabdare, apropiata de copii si plina de viata.Cerinte: Absolventa Univ. Stiintele Educatiei (0727.079.884

1479. Invatatoare, scoala primara Ana Lugojana, sectorul 3, pentru clasa 1. Pentru detalii sunati la tel sau trimiteti CV la adresa de email. (0746.018.629 gradinitaanalugojana3@yahoo.ro 1480. Invatatoare, educatoare Iti doresti

respect, un loc de munca stabil, un colectiv minunat si un salatiu pe masura vino la noi, ai mai multe calificari, cu atat mai bine, aplica pe mail, 3.000 L; (0775.323.729 mirela.ionescu35@yahoo.com 1481. Invatatoare. In Localitatea Cor-

beanca, jud. Ilfov, gradinita si scoala particulara angajeaza: invatatoare, educatoare, ingrijitoare, asistenta medicala copii, secretara cu experienta pentru scoala, full time si part time. Asiguram transport de la Piata Presei Libere si masa de pranz; (0724.215.832 1482. Invatator afterschool sector 3,

zona Titan Afterschool fondat 2009, angajam invatator/ educator. Cerinte: studii pedagogice, experienta in lucrul cu copiii. Cv-uri la adresa email, informatii la telefon; (0723.523.721 ramyskids@gmail.com 1483. IT-ist, pentru fabrica de lumanari, creeare, editare, optimizare, actualizare, mentanta magazine online. Candidatul ideal trebuie sa aiba experienta IT si sa fie stabil. Cautam din sector 6. 2.000 L; (0769.624.687 admin@aliweb.ro 1484. Job doresc colaborare cu o

coafeza cu experienta, 2,3 zile pe saptamana, salonul functioneaza din anul 2003. Program flexibil. Zona Obor-Mosilor; (0766.251.302/ 0744.319.187

numai meseriasi urgent, serios, disciplinat. Carte de munca. Program L-V 816: 30. Zona Berceni IMGB, 3.000 L; (0744.516.921

1495. Lacatus confectii metalice, fabrica

de confectii metalice angajeaza lacatus confectii metalice. Oferim cazare gratuit. Relatii la nr de tel.; (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro

1496. Lacatus confectii metalice, SKB Prod Systems SRL din Chitila, avand ca obiect de activitate fabricarea masinilor de ridicat si transportat angajaza in vederea lansarii activitatii de productie. 2.500 L; (0740.244.245/ 0740.244.245 danut.dinca@skbs.ro 1497. Lacatus constructii metalice, ingrji-

tori cladiri. SEA angajeaza: Lacatus constructii metalice. Cerinte: interpretarea documentatiei tehnice/ construirea/ montarea/ instalarea diferitelor structuri metalice. Ingrijitor cladiri. Cerinte: asigura curatenia de intretinere zilnica in zonele interiioare/ exterioare ale societatii. Oferim: -pachet salarial (bonuri de masa incluse) si conditii de lucru la nivelul pietei muncii; -formare profesionala. Persoanele interesate sunt invitate sa depuna CV la adresa de email. Site internet: www.sea.ro resurseumane@sea.ro 1498. Lacatus mecanic angajeaza o firma producatoare de constructii metalice. (021.336.12.65 1499. Lacatus mecanic electrician automatist, stivuitorist si sofer mare tonaj pentru societate com. din domeniul moraritului, cu pct. de lucru in loc. Buftea, jud. If. Salariile sunt atractive si cm. (0746.118.878 angajari.panificatie@gmail.com 1500. Lacatus mecanic confectii metal-

ice SC Caloris Group SA, Piata Sudului, str. Berceni 8A, program l - v, program 8 ore. Salariu net 1.600 lei+ bonuri de masa.Decontam naveta (250 lei). 1.600 L; (0722.248.064/ 0722.248.064 sorin.pasat@caloris.ro 1501. Lacatus mecanic in Chitila, urgent

1508. Lacatusi confectii metalice Italia,

comision 0. Oferim seriozitate, cazare, transport, contract italian, angajam urgent; (0761.933.918 1509. Lacatusi mecanic si mecanic frigotehnic, conditii avantajoase, salariu motivat.Mai multe detalii la tel. 2.500 L; (0726.201.101 1510. Lacatusi mecanici Atelier de pro-

ductie publicitara angajeaza lacatusi mecanici, sudori, muncitori necalificati barbati si femei. Zona Colentina. Program luni -vineri 8-16; (0722.513.972 plottercutter@gmail.com 1511. Lacatusi si muncitori necalificati

societate comerciala angajeaza pentru montaj rafturi metalice industriale. Se ofera cazare in Bucuresti si salariu de la 1500 Lei net (0756.027.406/ 0740.846.371 office@decoraft.ro 1512. Lacatusi si sudori, angajez urgent

pentru reabilitare blocuri. Rog seriozitate, ofer salariu atractiv; (0768.303.902 1513. Lacatusi specialisti in tamplarie aluminiu si necalificati, ofer si cazare, angajez; (0771.072.578

1. Educatoare 2. Invatatori

masina, pentru restaurant, home delivery, bonus salarial pt. posesori auto. (0744.494.099 1527. Livrator si bucatar de sushi restaurant japonez, in zona Budapesta, angajeaza livrator si ajutor bucatar sau bucatar de sushi cu experienta in domeniu. Detalii mai multe la interviu (0768.560.600 madalina.jerca@yahoo.com 1528. Livrator, preparator pizza Dominos angajeaza livratori cu experienta si preparatori pizza fara experienta, pentru zona Pipera, metrou Aurel Vlaicu, program de lucru flexibil.Livrator 1100. Preparator pizza1500 lei. (0721.094.604/ 0733.371.820 pipera@dominos-pizza.ro

duse congelate, sector 2, descarcare si incarcare marfa. Preluarea comenzilor si servirea clientilor. Program L-V 5,3014.30; S 5,30-12.00, 1.600 L; (0745.472.470

1544. Lucrator bucatarie la salate si gratar, barbat sau femeie in Mall Sun Plaza Berceni, in conditii avantajoase; (0726.103.229 bbockfood2010@yahoo.com 1545. Lucrator bucatarie pentru restaurant -pizzarie in sect 4. Cerinte: seriozitate, minim experienta 1 an in domeniu. Program 10-23.30, 2/2. Salariu negociabil la interviu; (0771.682.720/ 0723.256.109 gabiflorescu56@yahoo.com 1546. Lucrator bucatarie gratar, intr-un restaurant din centrul istoric cu produse traditionale din Austria. Persoana agreabila, responsabila, pozitiva, disponibila pentru lucru in ture. Salariul incepe de la 1500 lei plus bonificatii. (0771.337.788 anca_smada@yahoo.com

1530. Livrator- curier. Restaurant Graffiti

1547. Lucrator bucatarie si personal curatenie. Restaurantul Hard Rock Cafe angajeaza Lucrator bucatarie, Spalator vase si personal pentru curatenie. Program: 8 ore/zi, 5 zile/saptamana. Beneficii: masa de personal. (0751.190.479/ 0751.190.483 eliza.bourceanu@hardrockcafe.ro

Foods, sector 6 angajeaza livrator cu experienta, program 2/2, salariu 12001400 roni (0721.338.766

1548. Lucrator bucatarie, ajutor bucataresa pt. Sis Kebap, Pipera metrou, 1.600 L; (0722.193.100

LIVRATOR. ANGAJAM LIVRATOR PENTRU RESTAURANT ZONA 13 SEPTEMBRIE. SALARIU + TIPS+ DIVERSE AVANTAJE. CU SAU FARA AUTO. TELEFON: (021.411.00.40/ 0723.673.615

1549. Lucrator bucatarie, hotelul Sheraton angajeaza lucrator bucatarie/ muncitor necalificat pentru spalat vase. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata; (0742.081.800 hr@sheratonbucharest.com

1529. Livrator, sofer pentru pizzerie cu livrare la domiciliu. Toate sectoarele. Mai multe variante de program. Salariu avantajos, benzina decontata, mancare asigurata, contract de munca. Rog seriozitate. (0736.418.923

1531.

1532. Livrator/Livratoare, angajam livrator/livratoare pentru pizzerie. Mare parte din livrari sunt la maxim 1km distanta de pizzerie. Auto de la pizzerie , sau propriu. Calea VItan nr170 sector 3;

1550. Lucrator bucatarie, spalator vase,

magazioner, program full time, oferim salariu atractiv, bonuri de masa, program flexibil, contract de munca, bonificatii. Nu necesita experienta. Puteti depune CV-ul pe adresa de e-mail: (0731.317.381/ 0735.213.403 bocanvasilica@gmail.com

- 81 posturi titularizabile - 30 posturi titularizabile

1514. LaRegie angajeaza shaormar 10 12.50 lei/h. Shaormeria LaRegie angajeaza shaormar cu minim o luna experienta in domeniu. Avem diverse ture si de zi si de noapte. Salariul este de 10 - 12.50 lei pe ora. Se ofera si o masa pe zi. 2.500 L; (0774.028.349 voipding@gmail.com 1515. Lent Sor Stile din Bucuresti angajeaza vanzatoare cu experienta magazin mobila salariu intre 1.500 - 2.000 lei; (0727.667.575 1516. Linda Beauty Salon sector 4, anga-

jeaza in conditii avantajoase coafeza, manichiurista, cosmeticiana, cu experienta. Se ofera carte de munca la 8 ore, program flexibil. Detalii la: (0722.440.999 lili_moisa@yahoo.com

1518. LIVRATOR cu masina pentru man-

angajeaza livratori cu autoturism, scuter sau bicicleta proprii. Experienta in domeniul livrarilor si cunoasterea Constantei constituie un avantaj. Salariu 55 Ron/zi (0728.719.676 incatalin30@gmail.com carea asiatica, suntem o firma care face livrarea de manacarea asiatica cu concept nou si dormi sa angajam livratori cu experianta cu masina proprie, (0729.269.857/ 0758.068.542 wvh88@yahoo.com 1519. Livrator pentru companie multina-

tionala, livrator pedestru (pe jos) sau pe masina firmei, pentru livrare Mc Donalds. Salariu de la 70 Lei/zi. (0725.944.517 office.kitcheneto@gmail.com 1520. Livrator cu auto pentru restaurant

italian; (0724.656.784

1521. Livrator cu auto propriu Restau-

rant South Burger angajeaza livrator cu masina proprie. Se lucreaza 1/1zi salariu 80 ron pe zi , decont motorina consum 10%. Se ofera o masa gratis, carte de munca, 80 L; (0726.760.996 mcsfoodivision@gmail.com 1522. Livrator cu autoturism propriu Doresti sa lucrezi intr-un startup de succes si sa castigi peste 2.500 lei pe luna? Daca ai masina si permis, esti serios si doresti sa muncesti pe bune, contacteaza-ne, (0731.265.022 ionela@caserola.ro 1523. Livrator cu sau fara masina personala, pentru restaurant pizzerie. Salariu 1.300 lei + procent + o masa pe zi. 1.300 L; (0721.720.751

1533. Livratori pentru pizzarie-restaurant, cu masina personala. Asiguram program, salariu atractiv, masa, decontam benzina zilnic cu consum de 10 %. 1.400 L; (0729.881.660 1534. Livratori pentru restaurant pizzerie

in Mall Veranda Obor. Conditii avantajoase. (0729.952.613 madalinafdumitru@gmail.com 1535. Livratori pentru restaurant zona Lujerului, pe masina firmei, carnet de minim 5 ani, program flexibil, 2 libere pe saptama si 5 zile se lucreaza dimineata de la 10:00-14:00 si seara de la 19:0024:00. 1.600 L; (0734.989.958 biank_08@yahoo.com 1536. Livratori Speed Pizza angajeaza

livratori pe scuterul firmei cu sau fara experienta in livrari pentru sectorul 6 Cora Lujerului, 1.700 L; (0734.989.958 biank_08@yahoo.com 1537. Livratori cu masina personal pt.

restaurant cu specific chinezesc. Detalii la tel. (0721.927.637 1538. Livratori zona Regie, Grozavesti

pentru pub.Livrarile se fac cu auto si scuter.Cerinte: permis categoria B, A.Se ofera salariu + tips, masina, scuter.Mai multe detalii la telefon. 2.000 L; (0769.164.064 filip.sergiu.dan@gmail.com 1539. Loc de munca, oportunitate, castig suplimentar pentru cei care sau saturat sa traiasca numai din salariu; (0724.225.047 vikys45@yahoo.com 1540. Loc de munca. Cele mai mari comi-

sioane din domeniu, peste 60%. Site-uri noi si trafic garantat. Program optional fara reguli de studio. Gratuit operatii estetice; (0757.367.200 1541. Lucratocomerciali, agent securitate, casieri part time si full time, receptioner Marfa - Auchan Militari angajeaza cu sau fara experienta/atestat. Se asigura contract de munca pe perioada nedeterminata, 8 h/zi, formare la locul de munca. Vino sa descoperi beneficiile de a face parte din echipa Auchan. CV-urile pot fi trimise pe adresa de email militari@auchan.ro sau depuse la Serviciul Clienti din incinta magazinului. Informatii pot fi obtinute la nr. (0374.101.324

1563. Lucrator comercial restaurant fastfood 3F Mega Mall Pantelimon angajam lucrator la linia de servire si comercial. Salariu motivant. Asteptam cv-urile sau datele dvs. de contact la numarul de telefon sau adresa de mail, (0721.157.766 bucuresti@treif.ro 1564. Lucrator comercial Shop&GO,

Calea Giulesti 113. 1.400 L; (0799.731.450 sg_caleagiulesti113@mega-image.ro

1565. Lucrator comercial Voluntari pen-

tru magazine produse cosmetice. Salariu motivant, mediu de lucru placut, contract de munca, program L-V de la 08:17:00, sambata program scurt, 2 posturi disponibile. 1.600 L; (0754.386.245 ada@benicebeauty.ro 1566. Lucrator comercial benzinarie

Rompetrol, Benzinarie Rompetrol, situata pe soseaua de Centura intre Popesti Leordeni si Comuna Berceni, la 5 min de statia de Metrou IMGB, angajeaza lucrator comercial; 2.000 L; (031.432.65.78 bucegi_management@yahoo.com

1551. Lucrator cafenea pentru o importanta companie din industria petroliera din Bucuresti. Locatie: Casa Presei Libere. Program: 7:16/ 10:19:00. Cerinte: studii medii, limba engleza nivel conversational 1.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1552. Lucrator Comercial angajam in cadrul unui restaurant de tip fast-food din Ploiesti.Locatie: centru, zona halelor.Program: l-v 11-19.Necesita experienta minima in domeniu. 1.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1553. Lucrator comercial angajez lucrator comercial Shop and Go Piata Iancului. Program full time. Pentru detalii contactati-ma telefonic. (0764.371.925 megalimes@gmail.com 1554. Lucrator comercial cu experienta

(0767.655.834

1555. Lucrator comercial in magazin de

accesorii GSM, salariu atractiv, bonuri de masa, bonusuri din vanzari, conditii de lucru foarte bune. Trimiteti C.V. la valentin.nicolau@fangsm.ro valentin.nicolau@fangsm.ro 1556. Lucrator comercial magazin

alimentar sector 5 (0724.568.037

1557. Lucrator comercial magazin haine

sh Foisor. Iti place sa lucrezi cu oamenii, articolele de imbracaminte te pasioneaza si esti o persoana comunicativa?Te asteptam in echipa!CV la alina_veliscu@yahoo.com, (0733.205.805 Alina_veliscu@yahoo.com

1582. Lucrator comercial, lucrator raion

mezeluri si casier angajam pentru magazin zona Metalurgiei, Berceni. Program 8 ore, salariul la interviu. (0764.510.366

1583. Lucrator comercial, magazin alimentar angajeaza lucrator comercial in Bucuresti, sector 1 si sectorul 3. Varsta si lipsa de experienta nu reprezinta un impediment; (0736.890.193/ 0727.666.613 1584. Lucrator comercial, pentru restau-

rant, cu/fara experienta. Oferim: contract de munca, salariu motivant, tips, locatie ultracentrala, posibilitate de avansare. Pentru detalii sunati la nr. afisat; (0733.102.737

1585. Lucrator comercial, persoana dor-

nica de o activitate in domeniul de fashion retail. Oferim contract de munca, target din vanzari, program flexibil. Trimite un cv la adresa de mail. ilikeoutlet.ro (0733.944.964 cv@ilikeoutlet.ro 1586. Lucrator comercial, casier, Shop&Go zona Eroilor, relatii la telefon (0733.503.212

1567. Lucrator comercial Brasov. Efectuarea activitatii de vanzare a tigarilor electronice si accesoriilor aferente acestora. Respectarea regulilor comerciale de vanzare, ambalarea produselor, incasare si eliberare bon fiscal, 1.200 L; (0749.527.371 ovidiumarin88@yahoo.com

1587. Lucrator comercial, casier, casiera

1568. Lucrator comercial Calzedonia, Intimissimi Angajam lucratori comerciali pentru magazinele Calzedonia, Intimissimi si Tezenis din Bucuresti. Persoanele interesate pot trimite CV-ul pe adresa de email: futuralenjerie2010@gmail.com, 350 {; futuralenjerie2010@gmail.com

1588. LUCRATOR COMERCIAL, CASIERI- AUCHAN MILITARI, PROGRAM FULL-TIME, 8 H/ZI, CONTRACT DE MUNCA PE PERIOADA NEDETERMINATA. CV-URILE POT FI TRIMISE PE ADRESA DE E-MAIL SAU DEPUSE LA SERVICIUL CLIENTI DIN INCINTA MAGAZINULUI. INFORMATII POT FI OBTINUTE LA NR. TELEFON. TE ASTEPTAM IN ECHIPA NOASTRA; (0374.101.324 RECRUTAREMI@AUCHAN.RO

1569. Lucrator comercial cofetarie pentru un important lant de cofetarii din Bucuresti. Locatie: Plaza Romania, Calea Dorobanti, Mall Vitan. Program: 2 schimburi.Nu necesita experienta in domeniu, 1.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1570. Lucrator comercial cu experienta

pentru magazinul alimentar Godac, zona Calea Giulesti; (021.220.28.54

1571. Lucrator comercial fast food Fast

Food Eminescu angajeaza lucrator comercial, program full time (11:00-18:00), salariu atractiv. CV la fastfoodeminescu@gmail.com. Rugam si oferim seriozitate; (0767.063.153 fastfoodeminescu@gmail.com

1572. Lucrator comercial Militari, anga-

jam lucratori comerciali pt hypermarket. Asezarea pe raft a produselor. Etichetare de pret la raft, program 8ore / zi 5 zile pe saptamana, 2 zile libere 2 schimburi. Salariul 1500 net; 1.500 L; (0756.151.857 1573. Lucrator comercial sector 6, pentru Hypermarket zona Militari.Program 8 h/zi , 2 libere pe saptamana, 2 schimburi. Salariu motivant. (0756.154.619 Catalin.ungureanu@trade-marketing.ro 1574. Lucrator comercial serios, zona

Concursul se va desfasura conform urmatorului grafic: 1. Inregistrarea cererilor la secretariatul unitatii: 20-23 octormbrie 2017 intre orele 10-14. 2. Afisarea listei candidatilor admisi pentru sustinerea probelor de concurs: 23 octombrie 2017. 3. Proba practica/ inspectia speciala la clasa: 24-31 octombrie 2017. 4. Proba scrisa: 01 noiembrie 2017. 5. Afisarea rezultatelor: 01 noiembrie 2017. 6. Depunerea contestatiilor: 02 noiembrie 2017. 7. Afisarea rezultatelor finale si repartizarea candidatilor: 03 noiembrie 2017

1502. Lacatus mecanic, sudor si monta-

tor fatada. SC Stral Big SRL angajeaza personal in constructii. (0722.346.015 office@stralbig.ro

1526. Livrator posesor cat. B cu sau fara

1543. LUCRATOR depozit en-gross pro-

ANUNT

1517. Livrator companie multinationala,

1503. Lacatus mecanic, sudor si monta-

1525. Livrator pizza, Pizzicato angajeaza livratori pe masina/ scuter, salariu 1.400 -1600 + bonusuri in functie de numarul de comenzi livrate,o masa calda pe zi (0726.555.686 www.pizzicato.ro

1542. LUCRATOR comercial pentru magazin Shop&Go in zona Vitan. Oferim salariu + bonuri de masa si bonusuri de performanta. Solicitam seriozitate si implicare; (0735.182.686 musofilos@yahoo.com

Gradinita Happy Tree, str. Calistrat Hogas nr. 28 A, sector 3, Bucuresti. Anunt. Consiliul de administratie al Gradinitei Happy Tree cu sediul in Bucuresti, str. Calistrat Hogas nr. 28A, sector 3, Bucuresti, tel. 0735.065.014/ 021.340.13.08, anunta organizarea concursului pentru ocuparea urmatoarelor posturi didactice titularizabile in asociere cu urmatoarele unitati de invatamant particular. Gradinita Tic Pitic, Scoala Primara Casa Montesosori, Gradinita Gargarita, David Education Center, Gradinita Don Castor, Gradinita Angel`s Academy, Gradinita Alba ca Zapada, Gradinita Degetica, Scoala Primara Smart Kids, Gradinita Kids First, Gradinita Happy Tree, Gradinita Kids Club, Gradinita Dora, Gradinita Sf. Dumitru Mavrogheni, Scoala Primara King George, Gradinita Happy Planet Kids, Scoala Pro Ingenio, Scoala Primara Teddybar, Scoala Primara Just 4 Kids, Gradinita Karin`s Kids Academy, Gradinita Degetica Royal Palace, Gradinita Noel, Gradinita cu program normal si prelungit Ana Lugojana, Scoala Primara Ana Lugojana- sediul 1, Scoala Primara Ana Lugojana- sediul 2, Gradinita Iilo, Liceul Teoretic New Generation School, Liceul Pedagogic Anastasia Popescu, Gradinita Mariposa Kids, Scoala Primara Monterra, Gradinita Roro Kindergarten, Gradinita Rio 2, Gradinita Luca, Gradinita Little Artist, Gradinita Arlechino& Friends, Liceul Teoretic National, Scoala Sfera, Scoala Primara Paradisul Copiilor, Gradinita Happy Kids, Gradinita Sincron, Gradinita Bel Sorriso, Gradinita Tinkerbell, Gradinita Rose Garden, Gradinita Garmy Kids, Gradinita cu program prelungit Lumea Strumfilor, Gradinita Fantastica.

2 posturi, citeste desenele de executie si fisele tehnice si confectioneaza piese conform specificatilor, polizeaza, grureste, decupeaza, fasoneaza, nituiese, sudeaza si lipeste elementele metalice si executat. (021.436.00.06 liftkram@yahoo.com tor fatada pentru SC Stral Big SRL angajeaza personal in constructii. (0722.346.015 office@stralbig.ro

1524. Livrator pentru firma de catering, masina firmei, program full time. Firma de catering este in sectorial 1, in zona Pietei 1 Mai. Pentru detalii la nr de tel. (0734.562.931

19

Colentina, Mercury360 angajeaza merchandiser pe ruta mobila, Carrefour Colentina si Carrefour Veranda, program luni-vineri, 8h/zi, sambata si duminica liber, pachet salarial atractiv, bonuri de masa de 15 Lei (0723.586.796/ 0726.166.998 stefan.braileanu@mercury360.ro 1575. Lucrator comercial supermarket LivrariRegie LivrariRegie angajeaza lucrator comercial cu carte de munca. Program: 2 zile da si 2 libere 08 - 20- 1400 lei, si de Du - Jo 20:00 - 02:00- 1150 lei. Se mai ofera diverse bonusuri. 1.400 L; (0774.028.349 1576. Lucrator comercial, angajam lucrator comercial pentru magazin comercial Shop&go zona Foisorul de foc. Experienta nu este necesara dar prezinta avantaj. Salariu 1600 ron, cerem si oferim seriozitate; (0734.712.875/ 0743.470.948 pitulice_radu@yahoo.com 1577. Lucrator comercial, Auchan Drumul Taberei (gastro, auto-brico, electrocasnice) alimenteaza rafturile cu produse, pune etichete cu pret, program 2 ture, 6.00-14.00; 14.00-22.00, salariu, bonuri, prime, (0374.409.880 arogojina@auchan.ro auchan.ro 1578. Lucrator comercial, cautam tineri

sa lucreze intr-o rulota langa metrou Pipera. Program luni-vineri 7:00-15:30, carte de munca. Sarcini: facut sandwichuri, cookies, registru de casa, facturi 1.400 L; (0741.972.053 bagels@sunday.ro

pentru magazin alimentar situat in Calea Rahovei, intersectia Sebastian. Cerinte: seriozitate, corectitudine, punctualitate, lucru in echipa. Experienta nu este obligatorie.Benefici salariu motivant. (0733.501.658 sorina.radu83@gmail.com

1589. Lucrator comercial, femei, pt. mezeluri Fox. Perioada nedeterminata. Aprovizionare rafturi, servire vitrina asistata in hipermarket-uri Bucuresti. Contactatine intre 9-17, de L-V; 1.700 L; (0726.718.768 1590. Lucrator comercial, sofer catego-

ria B, pentru societate cu sediul in Bucuresti, Sos. Andronache (Colentina). Asteptam CV pe adresa de e-mail. Tel: (0374.087.467 personal@hsl.ro

1591. Lucrator comercial, vanzatoare, pentru magazin alimentar, zona salajan sau 13 Septembrie, seriozitate si spirit de echipa, salariu atractiv, contract de munca. Relatii la tel. sau CV; (0767.513.601 iiprf@yahoo.com 1592. Lucrator comercial, vanzator, van-

zatoare cu sau fara experienta pentru market situat pe soseaua Giurgiului, salariu atractiv, carte de munca. Program in ture non stop, 10 libere pe luna (0765.506.066/ 0723.639.444 1593. Lucrator comercial-vanzator.

Angajam personal in magazin tip Shop&Go in zona Unirii (langa Hotel Horoscop) minima experienta in domeniu. Solicitam seriozitate, spirit de echipa, corectitudine. Salariu atractiv, program flexibil; (0735.021.388 cristina_gheorghica2000@yahoo.com 1594. Lucrator comercial. Market angajeaza lucrator comercial pt. aranjat marfa in rafturi, conditii foarte bune, salariu foarte bun, zona sector 2, Sos. Colentina, 1.600 L; (0721.616.618 1595. Lucrator comericial, vanzatoare, beauty advisor Auchan Titan, magazin produse cosmetice profesionale, contract de munca, conditii avantajoase, mediu de lucru placut, 1.600 L; (0729.192.000 mihai@benicebeauty.ro 1596. Lucrator depozit angajam pentru un cunoscut depozit cu produse de ingrijire personala din Bucuresti. Locatie: Valea Cascadelor, sector 6. Program: l-v 8:30-17. Conditii excelente de munca. 1.400 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1597. Lucrator depozit cu permis de conducere categoria B. Sarcini: asezare marfa,procesare comenzi, distributie comenzi catre magazine.Va rugam sa trimiteti email office@cadouridiversity.ro 1598. Lucrator depozit M&V Internation-

1579. Lucrator comercial, cu experienta,

al sector 3, angajeaza lucrator depozit (persoana energica), se ofera salariu, bonuri de masa, program luni-vineri. Pentru detalii; (021.322.76.09/ 0744.326.655 office.mv@gmail.com

1580. Lucrator comercial, D&P Par-

1599. Lucrator depozit pentru depozit farmaceutic situat in Ciorogarla. Se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon: (0725.350.496

pentru mini market, in sect 4 (Alexandru Obregia). Rog seriozitate; 1.700 L; (0726.728.152 VIO_CARAMAN2005@YAHOO.COM

fumum, angajeaza, pentru standurile de parfumuri D&P, situate in sectoarele: 3, 4 si 5. Experienta nu este necesara. 1.300 L; (0743.112.340 mogosanu_marian@yahoo.com 1581. Lucrator comercial, femeie sau barbat, in cadrul depozitului magazinului de haine second-hand Monda. Punctul de lucru zona Republica (Sos. Dudesti Pantelimon). Cerem seriozitate, 1.500 L; (0748.564.000 ralucagadau@yahoo.com

1600. Lucrator depozit pentru firma de distributie materiale de constructii, termice si sanitare. Se cauta persoana dinamica si onesta. Salariu atractiv + bonuri. 1.400 L; (0757.085.217 office@roplastinstal.ro 1601. Lucrator depozit pentru incarcat/

descarcat marfa, aranjat, pregatire comenzi, etichetat (0762.696.267 terridgl@yahoo.com

1558. Lucrator comercial magazin prezentare, persoana amabila, tinuta agreabila, zona Republica; (0740.101.051 eliza@aktis.com.ro 1559. Lucrator comercial pentru maga-

zin de incaltaminte. Oferim salariu atractiv+comision din vanzari. Relatii la nr. de telefon; 1.400 L; (0775.581.438

1560. Lucrator comercial pentru magazin zona Balotesti. Se ofera salariu atractiv, program 8 h, weekend liber. Relatii la telefon: (0751.051.955 1561. Lucrator comercial pentru super-

market. 1.600 L; (0725.145.552

1562. Lucrator comercial Producator mezeluri angajeaza lucrator comercial in mai multe zone din Bucuresti;

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


20

22 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 1648. Macaragiu, Militari, salariu brut 4.053 lei, salariu net 3.100 lei (2785 lei + 315 lei bonuri de masa), 100 lei/luna bonus sarbatori, 8h + 1h suplimentara, 818, autorizatie tip grupa E, macara turn, lu-vi; 4.053 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1649. Macelar pentru restaurant Calea

Floreasca isi mareste echipa, cu minim 2 ani experienta. Salariu atractiv, tips. Daca doresti sa te alaturi echipei, trimite un cv pe adresa de email. (021.313.45.85 office@vacamuuu.com 1650. Macelar societatea comerciala

Amicorum, cu sediul in Bucuresti, strada Putul cu tei, nr 36, sector 4, angajeaza macelar cu experienta pentru carmangerie. Salariu atractiv. Pentru detalii contactati-ne; (0766.549.645

MACELAR - AUCHAN MILITARI, PROGRAM FULL-TIME, 8 H/ZI, CONTRACT DE MUNCA PE PERIOADA NEDETERMINATA. CVURILE POT FI TRIMISE PE ADRESA DE E-MAIL SAU DEPUSE LA SERVICIUL CLIENTI DIN INCINTA MAGAZINULUI. INFORMATII POT FI OBTINUTE LA NR. TELEFON. TE ASTEPTAM IN ECHIPA NOASTRA; (0374.101.324 RECRUTAREMI@AUCHAN.RO 1651.

1602. Lucrator depozit program de lucru

L-V: 09-17 S: 09-14. Contract de munca pe perioada nedeterminata. Pentru detalii va rugam sa ne contactati direct la telefon. Complex Doraly Afumati, 1.700 L; (0766.667.972 office@elbowstore.ro 1603. Lucrator depozit - Stivuitorist

Angajam personal pentru manipulare si gestiune marfa. Abilitati: persoana tehnica, permis auto categoria B, experienta in gestiune marfa depozit. Locatie: Bucuresti, sector 6, str Preciziei. 2.200 L; (0758.233.351 cretupetrisor@yahoo.com 1604. Lucrator depozit - verificator Zona

Pantelimon - Catelu. Persoana tanara, muncitoare, nu fumeaza, nu consuma alcool. Verifica si pregateste marfa. Angajare cu Contract de Munca. Sunati, trimiteti CV pe email pentru interviu, 2.400 L; (0722.317.109 vetro@vetro.ro 1605. Lucrator depozit Bucuresti. Dis-

tribuitor produse papetarie si birotica angajeaza lucrator depozit, in Sema Parc, langa metroul Petrache Poenaru. Cerinte: persoana fara antecedente penale, studii medii, pentru descarcarea si receptia marfurilor, aranjarea pe rafturi, pregatirea si ambalarea comenzilor, inventarierea marfurilor. Beneficii: contract de munca pe perioada nedeterminata, program de lucru luni-vineri, in timpul zilei. Pentru interviu: trimiteti CV-ul la adresa de e-mail, fax: 021.318.39.45 sau sunati la telefoanele: (021.318.39.44/ 031.423.03.40 pisaidiana@papetti.ro 1606. Lucrator depozit Chitila, esti in

cautarea unui loc de munca stabil si sigur? Depozitul Dona. Logistica angajeaza lucratori in depozit. Asteptam CV-ul tau la adresa: recrutare@farmaciiledona.ro (0731.799.557 recrutare@farmaciiledona.ro 1607. Lucrator depozit Jilava, cerinte: descarcarea marfurilor si receptia acestora, aranjarea lor pe rafturi, pregatirea comenzilor (impachetare/predare la curier) Depozitul este in Jilava, str. Ana Ipatescu. (0751.281.140 cristi.florea@carpartstuning.com 1608. Lucrator depozit, firma Soliton Computers - Bucuresti (sediu Sema Parc) angajeaza lucrator in depozit (incarcaredescarcare, coletare, gestionare curierat etc).Program de lucru 9:30-17:30.Salariu negociabil. (0735.388.388 camelia.soliton@gmail.com 1609. Lucrator depozit, societate producatoare detergenti lichizi(sect.2), angajam lucratori depozit pentru etichetare/ ambalare/ pregatire comenzi/incarcare, descarcare marfuri. Detalii la tel: 0212550023 sau 0745144033; 1610. Lucrator depozit. Distribuitor pro-

duse papetarie si birotica angajeaza lucrator depozit, in Sema Parc, langa metroul Petrache Poenaru. Cerinte: persoana fara antecedente penale, studii medii, pentru descarcarea si receptia marfurilor, aranjarea pe rafturi, pregatirea si ambalarea comenzilor, inventarierea marfurilor. Beneficii: contract de munca pe perioada nedeterminata, program de lucru luni-vineri, in timpul zilei. Pentru interviu: trimiteti CV-ul la adresa de e-mail, fax: 021.318.39.45 sau sunati la telefoanele: (021.318.39.44/ 031.423.03.40 pisaidiana@papetti.ro 1611. Lucrator fast-food cu experienta.

Salariu atractiv. Zona metrou Dimitrie Leonida. (0729.144.496 getaivan@yahoo.com

1612. Lucrator gestionar depozit Austria

Card companie ce activeaza in domeniul producerii si personalizarii cardurilor bancare angajeaza lucrator gestionar. Se ofera pachet salarial atractiv, bonuri de masa si transport decontat, (0725.206.363 adriana.negoiu@austriacard.ro

1613. Lucrator gratar, rotisor, friteuza angajeaza fast food, salariu 1.700 ron ; (0734.225.024 1614. Lucrator in depozit pentru pregatire comenzi, preferabil cu carnet de motostivuitorist angajeaza Firma de import, productie si distributie detergenti. Asteptam CV la e-mail. Persoanele selectate vor fi chemate la interviu. diradjunct@ponsro.com 1615. Lucrator mobila/confectioner pal melaminat. Angajam lucrator mobila/confectioner pal melaminat.Salariu 1800 lei netProgram Luni-vineriTelefon:0745030754 (0745.030.754 nidamobcom@yahoo.com 1616. Lucrator pentru depozit cu permis

auto. Pregatirea coletelor (30 kg) pt livrare, aranjarea produselor in depozit, descarcat, incarcat marfa, program de zi de luni -vineri, Expo Market Doraly. Afumati, Ilfov. CV pe email 1.800 L; contact@frameworks.ro 1617. Lucrator productie publicitara,

metrou C.Georgian cautam tanar serios, responsabil, dinamic, atitudine pozitiva, dorinta de munca, cunostinte pc, fara experienta, pentru realizarare de finisaje in domeniul productiei publicitare (0744.484.677 carmen.staiu@copyprint.ro 1618. Lucrator sala Bingo pentru club

Bingo Chez Gabi, barman (fara experienta). Va asteptam cu cv-urile in bd. Iuliu Maniu, nr. 11 (zona Apaca) in zilele de luni, marti, miercuri si sambata dupa ora 17:00. robert.donciu@yahoo.com 1619. Lucrator servicii funerare pentru

magazinul de servicii funerare Colosseum din Bd. Ghencea nr. 12, cu permis auto. Persoana de contact Virgil Patulea. (0722.266.143 colosseum.camin@yahoo.com 1620. Lucrator site online. Zona Fun-

deni, magazin online incaltaminte, Fundeni, domiciliu in zona, program l-v 9:0017:00, o sambata da, una nu program 9:00 - 14:00, cunostinte minimale de lucru cu calculatorul. Salariu pt. inceput 1600 ron; 1.600 L; (0768.582.602 soare.marillena13@yahoo.com 1621. Lucrator vase AFI Palace

Cotroceni, Wasabi Running Sushi din Afi Palace Cotroceni angajeaza lucrator vase cu sau fara experienta. Programul: o zi cu o zi, de de la 9-22. Salariu: 1200 Lei + 200 Lei bonuri de masa si tips zilnic: 1530lei 1.600 L; (0733.673.306 adriana.wasabi@gmail.com 1622. LUCRATOR, casier. Angajam

lucratori comerciali Shop&Go cu experienta pentru magazin situat in sos. Pantelimon 1.400 L; (0763.409.227

1623. LUCRATORI comerciali. Gogoasa

infuriata angajeaza lucratori comerciali pentru magazinele din Bucuresti. Conditii avantajoase; (0742.074.434 gabipreda@gogoasainfuriata.ro

1624. LUCRATORI comerciali/ merchan-

diseri pt. aprovizionarea si asezarea produselor pe raft in hipermarket-uri, verificarea termenelor de valabilitate. Se ofera contract de munca pe perioada nedeterminata. Experienta nu este necesara. Pentru mai multe detalii suna la tel. sau trimite CV la adresa de e-mail si te vom contacta; (0756.054.384 simona.goganau@trade-marketing.ro

Lucratori in depozit, program de lucru in 2 ture, relatii la; (0732.672.654 1625.

1626. Lucratori SC Almi International,

fabrica de incaltaminte, angajeaza lucratori pentru urmatoarele operatii: croitor piele, lucrator masina de cusut 1 sau 2 ace, muncitor necalificat. Contact, (0722.307.783 1627. Lucratori bucatarie firma de cater-

ing din Bucuresti (zona Gara de Nord) angajeaza lucratori bucatarie. Se ofera carte de munca,echipament de protectie, salariu negociabil in functiie de experienta. Program 8:00-17:00; (0728.971.847/ 031.422.10.68 office@urbanfoodcatering.ro 1628. Lucratori comerciali Angajam manipulanti marfa pentru un depozit de piese auto din sector 6. Salariu net 1300 lei. Tichete de masa.Tichete de benzina. Program l-v, 8 ore, in schimburi. Contract de munca. Detalii la telefon, 1.300 L; (0755.651.839

1652. Macelar si ajutor de macelar si vanzatoare pt macelarie la butuc in piata Berceni Oltenita.Salariu atractiv si program flexibil, rog seriozitate; (0723.417.528 1653. Macelar si ajutor macelar pentru

magazin macelarie; (0760.124.090/ 0733.421.012

1654. Macelar, barman si spalator vase.

1667. Manichiurista cu experien?a pentru salon in Drumul Taberei, cu vad format, conditii avantajoase (0722.609.552 1668. Manichiurista cu experienta

angajam; (0766.527.180

1669. Manichiurista cu experienta

manichiura simpla si semipermanenta, pedichiura clasica si semi, salon zona 1 mai -Turda, salariu fix si comision carte de munca 8 h, 2.000 L; (0732.416.777 1670. Manichiurista cu experienta, salon in Sebastian, Calea Rahovei, vechime de peste 15 ani, vad si clientela formata, carte de munca 8 ore, program o zi cu o zi, conditii de lucru deosebite. Cerem si oferim seriozitate. (0720.757.176 Bogdan88gherasim@gmail.com 1671. Manichiurista cu minima experienta in salon de 4 ani , manichiura clasica, persoana tanara cu aptitudini bune de comunicare cu clien?ii . Salon zona Dorobanti . (0765.648.443 1672. Manichiurista pedichiurista cu

carte de munca, zona Hala Traian, rog seriozitate; (0762.052.143

1673. Manichiurista pedichiurista pentru unghii gel, oja semipermanenta, manichiura - pedichiura clasica, experienta minim 2 ani, sector 2, Bucuresti (0723.529.371 1674. Manichiurista pentru salon infru-

musetare, locatiile din Timpuri Noi si Militari. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare. (0723.383.315

1675. Manichiurista pentru salon zona Chisinau, salariu 1.800 - 2.500 L si frizer/ frizerita, salariu 1.800 2.500 L; (0760.920.948

Manichiurista pt. salon deschis de 20 ani, conditii avantajoase; (0764.692.929

1676.

Restaurant din Calea Floreasca angajeaza macelar, barman si spalator vase cu experienta. Program avantajos, salariu atractiv, masa si transport asigurate. CV pe mail sau relatii la telefon: (021.313.45.85/ 021.313.45.98 office@vacamuuu.com

1677. Manichiurista Salon Afrodita, B-

1655. Magaziner materiale constructii

1678. Manichiurista cu experienta pt.

SC Magnum Expert Building SRL (0728.106.312 magnum.expert.building@gmail.com

dul Lacul Tei, angajeaza coafeza, manichiurista si maseuza, cosmetician, salariu atractiv; (0723.644.041/ 021.210.56.47

Salon Stephanie, (15 ani activitate) soseaua Oltenitei 238, sector 4 (0723.460.908 stefy_seb@yahoo.com

1646. Lycamobile angajeaza promoteri

agenti vanzari. Program full time. Contact Ilie Marius. Salariu brut 2.800 L; (0701.535.723

1647. Macaragiu, pentru firma de con-

structii, cu experienta si permis cat. B, locul de munca se afla in judetul Brasov,2500 lei. 2.500 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com

1723. Manipulant marfa Popesti Leor-

1747. Manipulanti marfa, Stefanestii de

1701. Manipulant Angajam urgent manipulant marfa Pansiprod Distributie, str. Baiculesti nr. 1 sector 1. Se ofera loc de munca stabil, salariu 1.100 lei net, bonuri masa. Transport asigurat pt cei din sector 5 si 6, 35 L; (0722.503.418

1710. Manipulant depozit suntem cel

1656. Magaziner pentru Cantina Pipera Cantina angajeaza magaziner cu experienta in domeniul alimentar. Program de luni pana vineri, 06:00-14:30. Contract de munca pe 8 ore, salariu fix, tichete, masa asigurata. Obligatoriu permis cat. B (0786.552.982 1657. Magazioner Gestionar magazie

alimentatie publica. Informatii la telefon; (0722.718.831 cuptorulculemne@yahoo.com

1658. Maistri electricieni, pentru societate care executa instalatii electrice pentru constructii, salariul porneste de la 2000 Lei in functie de experienta fiecaruia, relatii la tel., (0726.485.671

Manager cu experienta (bun gospodar, energic), bucatari, ospatari, PR, grataragiu pt. restaurant romanesc sector 2; (0740.665.577

1659.

1660. Manager proiect si manager

imbunatatire procese pentru SC CULINARYON HANGAR SRL. CV la cristian.m@culinaryon.ro 1661. Manager transport marfa, soci-

etate de productie mase plastice angajeza in conditii avantajoase pentru 2 camioane. (0784.235.304 mariana.voicu@evplast.com

Manager, administrator, magazioner, piar organizator evenimente pentru complex restaurant, club, cafe1643. Lucratori in bucatarie, casier secnea, piscina, zona Floreastor 6, 2 Cautam colegi, colege pentru posturile mentionate cu experienta.Salariu ca, sector 2; 650 {; net: 2000 lei +alte beneficii. Program: l-v (0740.665.577/ 10.15-20.45Pentru detalii sunati la 0760.091.819 numarul afisat, 2.000 L; (0749.608.510 1663. Manager, asistent man1644. Lucratori in liniara. Confectii textile angajam lucratori in liniara, oferim ager, org. evenimente, PR, c.m., concediu platit, bonus de performanbarman, ospatar, picoli ta, asiguram transport, sal. negociabil; grataragiu pentru club (0743.697.247 restaurant. Pentru provin1645. Lucratori tamplarie, tineri necalificie oferim cazare; cati si lucratori calificati pentru lucrari de (0737.710.889 montaj tamplarie din aluminiu si pvc. Oferim salariu atractiv. Relatii la telefon. (021.256.01.01 office@fenster.ro

1700. Manichiuriste, coafeza, frizer Salonul Alizone Beauty Spa isi mareste echipa daca vrei sa faci parte din echipa noastra te asteptam pentru interviu la numarul de tel., WhatsApp sau cv la albucristina78@yahoo.com; (0734.231.629 albucristina78@yahoo.com

1709. Manipulant depozit mezeluri Bucuresti, depozitul este situat pe strada Drumul intre Tarlale, nr. 29A, sector. 3, Bucuresti (0720.660.985 office@vericom2001.ro

1636. Lucratori comerciali, casieri (fete

1642. Lucratori depozit pt etichetare, pregatire comenzi. Salariu 1.500 lei net+bonuri masa+overtime platit dublu. Transport asigurat de la Metrou Preciziei/Pacii. Program de lucru L-V,8:30-17. Locatia: zona Kika-Hornbach Militari; 1.720 L; (0722.508.408 office@nmcromania.ro

1746. Manipulanti marfa, sector 5, angajam manipulanti marfa(necalificati) pentru depozit de mobila. Salariu 1300 ron NET + bonuri de masa. Program L-V/ 8:30 - 18:30 + 2 sambete / luna 8:30 13:00. Contract pe perioada nedeterminata; 1.500 L; (0736.326.435

1708. Manipulant bagaje aeroport Otopeni, personal pentru incarcarea descarcarea bagajelor pe Aeroportul Otopeni. Salariul de inceput 1400 net, 200 lei bonuri combustibil, bonuri de masa. Program in ture. 1.400 L; (0756.042.232 george.ionita@handling.ro

marfa, salariu 1600 lei in mana la care se adauga carnetul de munca.Program de 8 ore, in ture.Nu este necesara experienta si nu conteaza varsta.Se lucreaza cu legume-fructe. 1.600 L; (0724.591.407 t.cristinaroxana@yahoo.com

1662.

1664. Manichiurista -pedichiurista, friz-

er+ frizerita, sos. Colentina la depou, salon Bon Boriass; (0740.316.621

1679. Manichiurista cu experienta si in unghii false, carte de munca, platita pe 8 ore salariu 2.200 lei, salon de 10 ani, program 1 zi da unu nu, 1 weekend da unu nu, zona metrou Gorjului; 2.500 L; (0724.357.422 1680. Manichiurista sector 4, unghii false si mani + pedi doar oja semi, produse IBD gel si Opi gelcolor, se lucreaza 1 zi/ 1 zi libera, stradal, zona circulata, clientela formata. Salariu, incepand cu 1500 lei; (0728.986.420 andrei_rahova@yahoo.com 1681. Manichiurista si cosmeticiana pentru Tina Style Salon, sector 3, cu cm si salariu fix. Salonul are vad format, pt. mai multe detalii telefon si interviu. (0761.718.282 emy25emy2000@yahoo.com 1682. Manichiurista si cosmeticiana,

salon zona Cultural, sector 4, (Big Berceni), salariu + carte de munca, sau comision; (0723.293.222 1683. Manichiurista, angajez urgent

in Drumul Taberei. Relatii la telefon; (0721.547.274/ 0722.233.416 1684. Manichiurista, angajez;

(0722.211.105

1685. Manichiurista, coafeza, ucenic

cu experienta, Salon Divin, sector 2, (0722.605.019 Salondivin@yahoo.com 1686. Manichiurista, persoana cu mini-

ma experienta de 4 ani in salon, cu aptitudini bune de comunicare cu clientii, persoana prezentabila si serioasa, salariu negociabil; (0765.648.443 1687. MANICHIURISTA, Salon infru-

musetare zona Sebastian angajeaza manichiurista cu experienta. Conditii avantajoase. Tel., (021.430.21.75

1688. Manichiurista, coafeza pentru Salon zona Basarabiei, Arena Nationala, 1 zi/1zi. Salariu fix sau procent, carte de munca. Contact Elena, (0726.322.028 saftoium@yahoo.com 1689. Manichiurista, coafeza, salon Bucur Obor, cu experienta. Ofer salariu fix sau procent + carte de munca; (0745.280.495 1690. Manichiurista, hairstylist,

stilist/ protezist pentru salon de infrumutesare Lumieux Beauty, zona Baneasa-Sisesti; (0722.388.188/ 0724.732.956

coafeza cu experienta. Curly Salon situat Bulevardul Unirii sector 3 angajeaza manichiurista, hairstylist/coafeza cu experienta, necesar aptitudini de frizerie, 1/1 zi, carte de munca, salariu atractiv, duminica inchis, (0732.163.316/ 0732.163.316 liliana.dachin@cleverkids.ro

1666. Manichiurista cosmeticiana cu

1691. Manichiurista, maseuza. Anga-

1665. Manichiurista /pedichiurista/

experienta, urgent, CM, salariu atractiv, personal tanar, 1 zi/ 1 zi, Bucurestii Noi; (0766.510.878

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

jam manichiurista cu experienta si maseuza la Salon Green Day Spa sector 5 si 6, vad format; (0747.639.790

1745. Manipulanti marfa, muncitori necalificati femei si barbati pentru firma Zarea, productie de bauturi. Beneficii: bonuri de masa, ore suplimentare platite dublu, spor de noapte, prime, bounusuri, pachet cu sticle. Interviuri de l-v orele 1315 sediu. (021.667.00.20 office@zarea.ro

verificator de marfa, loc de munca foarte serios, se cere responsabilitate si seriozitate, salariul atractiv intre 1600-1800 lei, inceperea jobului chiar de maine. 1.600 L; (0731.373.890 office.alnaser@yahoo.com

cover din Niculesti, Dambovita cauta manipulanti marfa; 1.200 L; (0770.183.275 contact@docte.ro

1635. Lucratori comerciali si manipulanti

1641. Lucratori depozit pentru un cunoscut depozit cu produse de nutritie animala din Bucuresti.Locatie: Stefanestii de Jos, Ilfov.Program: l-v 6:00 14:30 si 8:30 17:00Nu necesita experienta in domeniu. 1.900 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1722. Manipulant marfa fete si baieti si

1744. Manipulanti marfa si incarcator, decsracator depozit in zona Doraly, salariu 2000 lei, pentru mai multe detalii la tel: 2.000 L; (0733.984.338

zona metrou 1 Decembrie. Salariu, contract munca 8 ore, concediu platit. Salon cu clientela, vad, mediu de lucru placut. Oferim si solicitam seriozitate. colaborare termen lung. (0774.430.738 scifi_ds@yahoo.com

1707. Manipulant abator, Abatorul Agri-

tam personal cu studii medii, pentru o viitoare retea de patiserii apartinand unei bine cunoscute companii din sectorul Horeca, în orasul Bucuresti. Relatii la tel., 1.600 L; (0722.206.637 iulian.lorenzo.fulger@gmail.com

tionari), salariu atractiv, 1.400 lei + bonuri de masa; (0731.777.735

1699. Manichiurista. sectorul 3, Titan,

echipamente electrice. Se ofera contract de munca, bonuri de masa incluse, decontare transport, plata orelelor suplimentare. Va asteptam la sediul nostru intre orele 10-16. 2.000 L; (021.301.96.00 resurse.umane@comtec-int.ro www.comtec-int.ro

1634. Lucratori comerciali patiserii Cau-

1721. Manipulant marfa depozit, asis-

manichiurista unghii tehnice, coafeza, frizer, zona Pantelimon Orange; (0743.491.252

1706. MANIPULANT pentru depozit de

1633. Lucratori comerciali Mega Image Shop&Go cu sau fara experienta. Mag este in Chiajna. Se lucreaza in ture de 8h. Atmosfera placuta. Se ofera bonuri de masa, salariu,1500 lei. Tel: 1.500 L; (0732.752.011 Gabrielaesparza9@yahoo.com

1720. Manipulant marfa depozit, Pod Fundeni, contract 8 ore/zi, L-V, minime cunostinte PC, seriozitate, stabilitate, 1.600 L; (0730.073.940

tent logistica la Pod Fundeni (zona XXL), 8 ore/ zi, l-v. atributii: receptia marfii, depozirea ei, realizare colete pentru promotii. Cerinte: minime cunostinte PC, seriozitate, dorinta de stabilitate. 1.600 L; (0730.073.940

1698. Manichiurista. Salon angajeaza

1705. Manipulant marfa. Beraria H angajeaza incarcator, descarcator marfa. Cautam persoane serioase si muncitoare. Daca iti cauti un loc de munca stabil, te asteptam la Beraria H, str. Kiseleff 32, sector 1, Bucuresti; (0725.345.302 www.berariah.ro

1632. Lucratori comerciali manipulare, ambalare, Suntem un colectiv vesel si dinamic si vrem sa completam echipa cu lucratori comerciali ambalare/ manipulare, program 8-17, salariu de la 1850, zona metrou Republica. Detalii la tel., 1.850 L; (0737.212.718 loredana.vreja@boutiquecadeaux.ro

1640. Lucratori depozit (picker, ges-

1697. Manichiurista- pedichiurista, coafeza si cosmeticiana (acceptam si echipa). Salon cu vechime 15 ani, clientela formata, carte de munca, 8 ore, salariu fix garantat+ comision; (0768.652.703/ 0723.574.326

industria carnii, angajeaza societate comerciala sector 3. (0744.786.212/ 0749.064.348

angajeaza lucratori comerciali, casieri, femeie de serviciu, locatie in bd Brancoveanu colt cu Sos Oltenitei. Colectiv tanar, conditii de munca decente, se ofera si se cere seriozitate, (021.332.03.88/ 0737.062.420

necalificati Angajam lucratori comerciali alimentatie publica, sofer livrare, muncitori necalificati, pentru cantina/ restaurant zona Aviatiei-Pipera. Va asteptam l-j, orele 10-17; (0724.460.965/ 0724.343.305/ 0723.746.208 office@smartbistro.ro

1696. Manichiurista- pedichiurista cu experienta, carte de munca si salariu atractiv, salon central. Pt. detalii sunati la: (0726.781.766

1704. Manipulant marfa pentru

1631. Lucratori comerciali Supermarket

1639. Lucratori comerciali, muncitori

false, salon situat in sec. 4 (Aparatorii Patriei). Program o zi cu o zi, carte de munca, salariu fix + procent. 1 L; (0767.126.874 Isac_vica@yahoo.com

angajeaza fete si baieti pentru lucru in atelier: ambalare, etichetare, confectionare etc. Candidatul ideal trebuie sa fie serios, stabil si rapid in lucru. Cautam din sector 6, 1.450 L; (0769.837.990 admin@aliweb.ro

sau fara experienta, salariul 1500 lei in mana, contract de munca din prima zi 2.000 L; (0764.231.514 Nicu.paunescu@sterlingcruise.eu

1638. Lucratori comerciali, magazin Shop & Go situat in zona Kaufland, Mihai Bravu sectorul 3. Programul 8 ore, doua zile libere pe saptamana, ore suplimentare platite, transport asigurat tura doi. 1.400 L; (0723.322.090 mroswita@yahoo.com

1695. Manichiurista, tehnician unghii

1703. Manipulant Fabrica de lumanari

1630. Lucratori comerciali personal cu

parc I.O.R.; (0764.344.632

1694. Manichiurista, tehnician unghii false pt. Saloanele Magic, conditii deosebite, salariu fix/ procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, CM 8 ore, traininguri gratuite 3.000 L; (0768.106.512 angajari@saloanelemagic.ro

jeaza manipulant marfa, perioada nedeterminata, salariu net 1.600Lei. Trimiteti CV-ul dvs. la adresa: recrutare@edituradelfin.ro. Detalii la numarul 0727.444.455.

tru Subway Alexandriei din Rahova. Salariul minim este de 1400 Lei, bonus in functie de performanta, posibilitate de avansare (0729.931.401/ 0786.722.464 madalina@plach.ro

1637. Lucratori comerciali, magazin in

1693. Manichiurista, tehnician unghii cu experienta, oferim salariu de 1.700+ carte de munca 8 ore. Program o zi cu o zi, zona Straja (salon cu vad), nu se opresc bani pe materiale. www.salonhema.ro . (0766.663.406

1702. Manipulant Editura Delfin anga-

1629. Lucratori comerciali angajez pen-

baieti )zona metrou Nicolae Grigorescu salariu ?i program atractiv, totul discutabil si negociabil in functie de experienta si calitati; (0770.522.019

1692. Manichiurista, pedichiurista, coafeza vrem sa ne marim echipa. Angajam manichiurista, pedichiurista, cu specializare si in unghii false si coafeza cu experienta pentru salon situat in zona Militari, Veteranilor. (0725.933.717

mai mare magazin online de obiecte sanitare. Atributiile angajatului vor fi: receptie marfa, ambalare, manipulare, program luni-vineri 9:00-18,00 salariul net: 1500 RON + bonuri masa; 1.700 L; (021.212.30.10 razvan.dumitru@german-quality.ro www.germanquality.ro 1711. Manipulant depozit Afumati, mocheta, linoleum, PVC, urgent, (0767.282.836 contact@proconfort.eu 1712. Manipulant marfa Activitati de incarcare-descarcare, activitati de pregatire a produselor pentru livrare, manipularea marfurilor de la locul de depozitare pana la locul livrarii (0755.044.515 bench.making@yahoo.com 1713. Manipulant marfa Angajam

urgent manipulant marfa pentru depozit in sectorul 6. Salariu 1.700 lei brut/ 1.200 lei net, bonuri, bonus de performanta, transport decontat. Program 8 ore/zi de l-v. Pentru detalii sunati la telefon, 1.700 L; (0738.322.818 1714. Manipulant marfa pentru depozit

de materiale electrice cu varsta cuprinsa intre 18-40 de ani. Depozitul se afla in Sos. Pipera-Tunari, judetul Ilfov, transportul in Bucuresti, masa asigurat. Mai multe detalii la telefon. 1.600 L; (0759.035.541 sorin.hagiu@damieco.ro 1715. Manipulant marfa pentru restau-

deni, angajam manipulanti marfa la depozitul MCA Grup, Popesti Leordeni, producator usi de garaj si termostoruri. Program l-v 7.30-16.00. Salariu 1300, tichete, prime, transport;contract nedeterminat; 1.300 L; (0758.062.201 recrutare@mcagrup.com www.mcagrup.ro

Jos Depozit prod alimentare. Program luni-vineri, 2 sch: 6-14.30 si 8.30-17.00. Cerinte: rezistenta la efort fizic. Oferta: contract de munca, salariu net 1600 lei, tichete 15 lei/ zi, transport asigurat, 1.900 L; (031.429.81.17 office@a1-recruitment.ro

1724. Manipulant marfa si lucrator com-

1748.

ercial, societate comerciala, angajam manipulanti marfa si lucratori comerciali pentru magazine alimentar in sectorul 3 . Experienta in Mega Image sau Shop&Go constituie in avantaj . Detalii la telefon; 1.700 L; (0723.322.090 1725. Manipulant marfa si stiviutorist -

Mogosoaia, s.c. angajeaza manipulant marfa si stivuitorist zona Mogosoaia; (031.450.19.37/ 0741.030.031 progresu@zizin.ro

1726. Manipulant marfa, depozit de marfa situat pe soseaua de centura, la iesirea din Popesti, salariu 1500 lei net, program de luni pana vineri, ore suplimentare, carte de munca 1.500 L; (0727.250.971 alberto.catanus@gmail.com 1727. Manipulant marfa, pentru Let's do

it, Romania, care sa asigure gestionarea si reconditionarea mobilei din depozit. Carnet conducere B. Program 8 h/zi. CV la adresa. recrutare@letsdoitromania.ro

1728. Manipulant marfa, coletor pt. depozit in parc industrial A1 km 13. Program 8-17 luni-vineri. Salariu net 1.300 Lei. Beneficii: tichete de masa + transport de la statia Pacii 1.500 L; (031.429.81.17 office@a1-recruitment.ro 1729. Manipulant marfa, lucrator comer-

cial Depozit produse alimentare angajeaza manipulant marfa se ofera salariu net de 1.600 lei. Adresa: str. Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4 (punct de reper: in spate la magazinul Metro Berceni), 1.600 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 1730. Manipulant marfa, program l-v 8-

16.30, lucru in depozit scule si echipamente al Tresa (fost Geve Com) din Bucuresti, Bulevardul Timisoara 104 E, sector 6.Salariu: 1.300 lei (in mana) + 300 lei tichete de masa + prime de sarbatori. 1.600 L; (0757.050.501 hr@tresa.ro 1731. Manipulant marfa, spalator auto,

vulcanizator, mecanic, ajutor de mecanic pentru service auto, situat in Pipera. Se ofera contract de munca si salariu motivant, (0745.999.771 office@barami-service.ro

1732. Manipulant marfa, tura de noapte,

pregateste marfa pentru expeditie in conformitate cu comenzile primite. Se lucreaza 4 nopti pe saptamana. Program 18.00 7.00.Salariu 2000 lei. Relatiila tel: 0732.634.207 2.000 L; (0723.634.207 office@mezelar.ro

1733. Manipulant marfa. RIN Grand Hotel patru stele. Desfasoara activitati de incarcare/descarcare a marfurilor, manipularea si asezarea acestora in depozite, manual sau cu ajutorul lizei; decorarea salilor pentru evenimente festive si targuri de nunti (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 1734. Manipulant marfuri distributie Cluj

pe camion distributie. Salariu intre 16501800 lei pe luna. Mai multe detalii la telefon (0749.034.335 translogisticnad@yahoo.com

1735. Manipulant marfuri, Producator de cosmetice, in Bucuresti - zona Berceni. Atentie distributiva, disponibilitate pentru munca fizica; (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro www.loncolor.ro 1736. Manipulant, incarcator descarca-

tor pt schela, sector 3, program luni-vineri, 8-17. Salariu 1.065 lei; (0774.699.394 1737. Manipulant, lucrator depozit, 2 barbati manipulant depozit cu sau fara permit cat. B, program 8 h-17.30 luni pana vineri, adresa: sos. Pipera langa metrou Aurel Vlaicu. Contract de munca, salariu 1400 lei net, bon de masa, bonus. 1.750 L; (0721.886.688 contact@pamikio.com

rant, preluarea marfurilor, verificarea, cantarirea, transportul acestora in magazie si aranjarea in raft, efectuare plati cu acordul gestionarului. Program l-v 9-18. Cladirea SkyTower. Detalii, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1738. Manipulanti depozit firma de usi

1716. Manipulant marfa (baiat) Cautam

1739. Manipulanti marfa angajam barbati pentru depozit de bauturi, in incinta complexului Antrefrig (strada Fantanica, nr 36). Salariul 1500 Lei (021.313.29.59

ambalator colete magazin online (baiat). Se cere seriozitate, fara experienta anterioara. Salariul 1400 lei net, 1 masa/ zi, program 8.30-15.00. Zona Fundeni, Colentina, Voluntari. Bucuresti, 1.400 L; (0742.222.455 efermier2685@gmail.com

1717. Manipulant marfa depozit la firma

Zarea, barbati, necalificati, program lunivineri numai dimineata. Interviu zilnic orele 10-16. Transport: metrou statia Laminorului sau autobuz 112, 697 (021.667.00.20 office@zarea.ro 1718. Manipulant marfa depozit, ges-

tionarea stocului in depozit, comenzi de marfa, facturi, avize intrari/iesiri, incarcare/ descarcare marfa din si in magazine. Oferim salariu fix si bonuri de masa. CV liviuciuperca@networkcafe.ro monicaciobanu@networkcafe.ro 1719. Manipulant marfa depozit, Mit Clima Distribution srl angajeaza manipulant marfa depozit.Beneficii: salariu motivant. Contract de munca pe perioada nedeterminata. Ore suplimentare platite. Decontare transport; (0725.999.949 angajari@mitclima.ro

Firma Bucuresti, Bragadiru recruteaza manipulanti, 1.400 lei net, 1.946 lei brut. Salariul creste dupa 3 luni. Transport urban decontat 100 lei, 1.500 L; (0729.569.050

1740. Manipulanti marfa fara experienta

pentru depozitul nostru din sect. 6/ Pacii. Urgent. Salariu brut: 1700 lei, bonuri de masa, sporuri. Program: 8 ore/ luni-vineri. Detalii si angajari la telefon, 1.700 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 1741. Manipulanti marfa pentru Best

Market, cu sau fara experienta pentru magazin alimentar zona Baneasa. (0774.410.317 resurse.umane@gfmarket.ro 1742. Manipulanti marfa -depozit

Berceni si depozit Chitila. Pachet salarial motivant si transport asigurat. Pentru detalii sunati la (021.407.52.35 1743. Manipulanti marfa Popesti-Leor-

deni angajam urgent manipulant depozit in Popesti-Leordeni, producator usi de garaj si termostoruri. Program L-V 7.3016.00. Oferim: salariu atractiv, tichete, prime, transport, 1.300 L; (0745.398.408 recrutare@mcagrup.com www.mcagrup.ro

Manipulanti marfuri fabrica de productie alimentara angajeaza manipulant marfuri, program de lucru in ture, salariul 1.400 lei in mana + tichete de masa (0732.672.654

1749. Manipulanti marfuri, soferi, stivuitorist. Firma de distributie bauturi din Com. Berceni, Judet Ilfov angajeaza manipulanti marfuri, soferi categoria C cu arestat si card tahograf si stivuitorist. (0752.285.730/ 0752.285.730 1750. Manipulanti marfuri. Spot Vision Electric & Lighting SRl, depozit produse electrice, angajeaza manipulanti marfuri. Relatii la depozitul din Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 616 sau la numerele de telefon;CV la mail (0748.880.824 alina@spotvisionelectric.ro 1751. Manipulanti necalificati Angajam manipulanti pentru o firma de usi de garaj din sectorul 5. Program l-v- 8-17. Salariu net 1400 lei. Contract de munca nedeterminat. Detalii la numarul din anunt, 1.400 L; (0748.085.887

«««««««««««««««««« 1752. MANIPULANTI PENTRU LIVRARE MOBILIER LA DOMICILIU CLIENTULUI ANGAJAM, PUNCT DE LUCRU ROND MOGOSOAIA. SALARIU 1.500 NET+ BONURI DE MASA; (0722.214.793/ 0729.618.811/ 0730.709.446

«««««««««««««««««« 1753. Manipulanti pentru un depozit

de piese auto (sector 6). Salariu net 1260 lei, bonuri de masa, al 13-lea salariuSpor de noapte. Program l-v- 8 h, 3 schimburi. Detalii la numarul din anunt, 1.260 L; (0748.085.887 1754. Manipulanti si stivuitoristi Otopeni

zona aero, angajam manipulanti si stivuitoristi pentru depozit situat in zona Aeroportului Otopeni; (0722.399.810 dan@asgwind.eu 1755. Manipulanti, gestionari, stivuitoristi - depozit bauturi. Depozit Pantelimon: manipulanti : 1.450 lei net; stivuitoristi : 1.700 lei + spor noapte; gestionari : 1.700 lei; bonuri de masa 200 lei + transport asigurat; 1.650 L; (0729.569.050 1756. Manipulanti, muncitori necali-

ficati pt. Fox, fabrica de mezeluri. Program in schimburi. Perioada nedeterminata. Alte beneficii: spor noapte, bonusuri, prime, masa calda. Zona sector 4. Contactati-ne intre orele 9-17 de L-V. 1.600 L; (0726.718.768 1757. Manipulanti, pickeri, lucratori

depozit Angajam pickeri, manipulanti pentru depozit fresh legume si fructe si ambiental, salariu de la 1300 lei - 1900 lei (in mana). Transport asigurat pe ruta: Ciolanesti, Videle, Poieni Ciorogarla, (0761.303.191/ 0736.373.987 1758. Mar&Pet Grup Srl angajeaza

lucrator depozit, cel mai mare producator de tamplarie PVC Rehau din Romania 1.500 L; (0727.789.170 financiarbucuresti@marpet.ro 1759. Market Colentina angajeaza urgent vanzatoare, salariu, 1.500 L; (0768.052.808 1760. Marochiner pentru atelier din zona centrala a Bucurestiului, vopsitor cu experienta. Detalii la telefon. (0733.760.127 1761. Masaj, maseuza cu sau fara expe-

rienta in domeniul, va putem oferi sa lucrati la alegere program de zi sau de noapte (14-22 sau 22-05) comision 50%, oferim cazare gratuit. 9.000 L; (0726.032.013

««««««««««««««««««

MASEUR- TEHNICIAN MASEUR, ACS BEAUTY EXPERT ANGAJEAZA PENTRU SALON SITUAT IN SECTORUL 2. TELEFON/ FACEBOOK: ACS BEAUTY EXPERT. SITE: WWW.ACSBEAUTYEXPERT.COM; (0721.121.261 1762.

««««««««««««««««««

E-mail: redactia@anuntul.ro


22 septembrie 2017

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

4

LOCURI DE MUNCÅ 1813. Mecanici auto pentru service auto

multimarca, cu experienta. Cautam persoane responsabile, pasionate de domeniul auto. Salariu bun, bonusuri, conditii de lucru bune. Zona Teiul Doamnei, Colentina. (0799.827.900

1814. Mecanici auto Service auto sector

4, angajam mecanici auto. Detalii la; (0742.950.057 motorsautomax@yahoo.com

1815. Mecanici auto cu experienta ofer-

im cazare, salarizare 2.000-4.000, Bucuresti sector 3 (0761.025.337 autototal.complet@gmail.com

1816. Mecanici auto cu experienta pen-

tru service autorizat multimarca. Pachet salarial atractiv (3.000-4.000 lei in functie de experienta). Posibilitate de avansare. 4.000 L; (0722.416.512/ 0730.343.389 office@erc-auto.ro 1817. Mecanici si ucenici de mecanici

moto, 2.500 L; (0741.080.200 feodorovlaura@yahoo.com 1763. Maseuze, cele mai bune comi-

sioane la Mon Amour Massage. Esti tanara, frumoasa, senzuala, lipsita de prejudecati si in cautarea unui venit consistent? Te invitam sa te alaturi echipei noastre de elita, cu 9 ani experienta. Mon Amour Massage, cel mai important furnizor de servicii de masaj erotic de lux din Bucuresti, este mereu in cautare de noi talente care sa se alature echipei noastre de maseuze de elita. Experienta nu este necesara pentru ca asiguram complet gratuit dezvoltarea profesionala (cursuri de specialitate si analize medicale). Iti oferim un mediu de lucru profesional, de lux, prietenos si flexibil precum si oportunitati pentru construirea unui venit consistent (contract cu carte de munca, salariu motivant si cele mai bune comisioane de pe piata). Si inca ceva foarte important, nu suntem o agentie de escorta si nu oferim servicii sexuale. Completeaza acum formularul de pe site pentru a inregistra CVul tau in baza noastra de date sau sunane direct. Nu mai sta pe ganduri, aplica acum, te vom invita sa ne cunosti, vei vedea ce iti putem oferi si suntem convinsi ca nu vei regreta. www.monamourmasaj.ro (0732.889.966/ 021.316.88.38 manager@monamour-masaj.ro 1764. Masinist ambalator, Ardagh Buftea angajeaza masinist ambalator, studii medii, fara experienta. Oferim contract nedeterminat, program fix-8ore, tichete masa, prime sarbatori. Str. Metalurgiei, nr.2, Buftea; 1.450 L; (0737.495.956 ozen.musat@ardaghgroup.com 1765. Masinist marochinarie si modelier

Atelier de accesorii din piele naturala, angajeaza modelier si masinist marochinarie. Salariu fix. Program fix. Ore suplimentare platite. Bucuresti. siminadesign@gmail.com (0766.285.336 siminadesign@gmail.com

1766. Masinist terasamente tip: incarcator frontal, autogreder, cilindru compactor; mecanic intretirene si reparatii utilaje; (0731.160.273/ 021.450.62.80 1767. Masinist, operator masini de

ambalat, produse de bacanie, salariul net 2000 lei/luna+bonuri de masa+ore suplimentare platite+transport platit. Program de lucru l-s: 7,00-16,00. Str. Drumul Intre Tarlale nr. 45G, sect. 3. 2.000 L; (021.361.28.28 licitatii@ketos.ro 1768. Masinista (masa+masina), pentru

atelier de productie incaltaminte dama, persoana pentru pregatit, montat si cusut fete incaltaminte, (masa + masina). Pachet salarial atractiv, plata la 2 saptamani; (0731.242.650 1769. Masiniste pentru firma incaltam-

inte zona Giulesti, colectiv masa-masina cu experienta. Oferim manopera avantajoasa. Salariu saptamanal. (0732.206.730 andreea_snspa@yahoo.com 1770. Masiniste cu experienta, angajez

pe perioada nedeterminata, zona Afumati; (0761.359.345/ 0721.837.473 1771. Masiniste pentru atelier confectii

textile Afumati judetul Ilfov. Detalii la tel: (0761.359.345

1772. Masiniste. Confectii textile angajeaza masiniste cu experienta si calcat final. Decont transport+ tichete de masa, zona Militari; (0734.522.529

Masiniste. Confectii textile, zona Militari, angajeaza masiniste cu experienta si calcat final. Decont transport+ tichete de masa; (0764.587.370 1773.

Mecanic auto, relatii la (0735.302.907

1774.

1775. MECANIC camioane. Reprezentanta service camioane si remorci, angajam mecanic camioane cu experienta, venituri lunare intre 2.000-4.500 L, conditii bune de lucru, zona Militari-Industriilor, cerem diploma relatii la, 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 1776. Mecanic cautam mecanic cu

experienta pentru o importanta companie din domeniul distributiei de stivuitoare. Salariu 2000 de lei net; 2.000 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro 1777. MECANIC masini si utilaje pentru

productie, firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din B-dul Bucurestii Noi 176, sector 1, transport: metroul Parc Bazilescu si autobuz 697, 112; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 1778. MECANIC si manipulant pentru

montaj si intretinere platforme autoridicatoare. (0722.622.353

Mecanic / vulcanizator pentru vulcanizare in zona Luica. Oferim contract de munca, salariu brut 2.100 L; (0722.732.794 vadrexim@yahoo.com 1779.

1780. Mecanic /electromecanic auto. Service auto in Titu, Dambovita angajam mecanic/ electromecanic auto. Salariu 1.500-3.000 ron in functie de experienta; (0723.727.914 pieseautopaun@yahoo.com 1781. Mecanic auto cu experienta

care stie sa faca si geometrie, salariu motivant, de preferat sector 2 sau 3; (0733.585.700/ 0784.410.141 1782. Mecanic auto cu experienta tehnica in reparatii si schimb piese auto multimarca. Calificare profesionala si experienta minim 2 ani. Asiguram transportul din Bucuresti. Salariu negociabil. (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 1783. Mecanic auto cu experienta vasta multimarca. Service specializat in casete de directie isi extinde activitatea! Angajam doar profesionisti! Pentru incepatori salariul pleaca de la 2000 lei. 3.500 L; (0785.661.199 Kitdirectie@yahoo.com 1784. Mecanic auto cu experienta,

ucenici auto, vulcanizatori conditii bune de lucru, echipament de lucru, carte de munca, salariu motivant, concediu de odihna platit, zona Carrefour Orhideea Crangasi 2.500 L; (0729.009.900/ 0760.160.130 floriannica@yahoo.com

1785. Mecanic auto cu experienta. Con-

ditii foarte bune de munca. Adresa: str. Humulesti sector 5; (0722.550.018 unomagservice@gmail.com 1786. Mecanic auto cu sau fara experi-

enta, ofer salariu motivant intre 2000 si 3000 de lei. Se cere seriozitate, responsabilitate, adaptabilitate. Vitan, Barzesti, nr de tel: (0767.855.628 nick.2111@yahoo.com 1787. Mecanic auto Dealer auto Suzuki

si Citrone angajeaza in conditii avantajoase mecanic auto; (0721.250.718/ 0722.227.998 dragos.ionescu@honda.com.ro

1818. Mecanici. Firma transport persoane angajez mecanici cu experienta pentru Isuzu, Mercedes, WV, Cibro, salariu 2.000 - 3.000 Lei; (0733.743.721

Medic dentist cu experienta pt. magazin stomatologic din D-na Ghica. Cv la adresa email; emiliakarina@yahoo.com

1819.

1820. Medic veterinar, cunostinte HACCP, legislatie, PC (Word, Excel, etc.), industrie alimentara sectia tran?are industriala, salariu atractiv, pentru provincie asiguram cazare si masa. Relatii intre orele 10.00- 16.00; (0769.961.624 1821. Medic veterinar, Farmacie veteri-

1847. Menajera externa/ interna, cu

experienta, vila, program 8 ore/zi sau interna. Salariu 1.700- 2.500 Lei plus cazare si masa. Agentie fara comision; (0726.637.102 1848. Menajera full time, caut o femeie serioasa pentru menaj si calcat in zona voluntari aproape de colentina varsta (4055 ani) ofer carte de munca. (0733.971.173 Rangin_rachid@icloud.com 1849. Menajera full time, part-time Cau-

tam menajera 8h/zi, l-v, zona Aviatorilor, salariu 2200 lei. Recrutam menajera 3-4 zile/sapt, zona Herastrau, familie 2 adulti, salariu 2000 lei. Alte oferte de munca vizitati www.selectfamily.ro 2.200 L; (0787.883.789/ 0735.277.484 contact@selectfamily.ro 1850. Menajera in Pipera, recrutam menajera cu experienta pentru familii din Pipera. Program de lucru 8 ore/zi. Salariul lunar: 2500 lei, contract de munca, decontare transport. Programari telefonic sau trimite CV; 2.500 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 roxana.iatan@profiles.ro 1851. Menajera interna angajam mena-

jera in regim intern de luni pana vineri, pentru activitati de menaj la casa in Bucuresti. Oferim salariu si restul conditiilor asigurate. Telefon; (0723.206.313

1852. Menajera interna foarte harnica si

responsabila, nefumatoare, sa aiba mult bun simt si respect, corecta fara vicii, zona Baneasa, particular,salariu negociabil, (0728.001.001 1853. Menajera interna in Bucuresti de

luni pana vineri; (0723.389.990

1854. Menajera interna pentru imobil Snagov. Cerinte: curatenia si igienizarea zilnica in imobil. Doar cu referinte sau recomandari, 2.500 L; (0721.721.488 mihaellavasile@gmail.com

1788. Mecanic auto mecanica usoara/ schimb ulei, placute, anvelope, program 8 ore/zi, carte de munca, interviu Sos. Pipera nr. 26 (langa statia metrou Aurel Vlaicu) zilnic 10.00-12.00 1.550 L; (0722.292.382

nara Biovet angajam medic veterinar. Program de lucru in ture si weekend prin rotatie. Suntem situati in zona Str Garii; (0746.768.173 resurse.umane@biovetimpex.ro

1789. Mecanic auto numai Dacia Logan,

Angajam medic specialist cardiolog, ev. rezident anul 5Angajam medic specialist med. de familie, ev. competenta ultrasonografie generala si bune cunostinte de pediatrie.In cartier Drumul Taberei, 3.000 L; (0733.942.945 mediculcasei@yahoo.com

1856. Menajera interna pentru menajul unei doamne singure, in zona Fundeni, la curte si ofer in schimb cazare in aceeasi curte, 3 camere, baie, bucatarie cu toate utilitatile si masa. (0722.599.289/ 0737.577.782 prodstefano93@yahoo.com

1823. Mega Image Shop&Go lucrator

1857. Menajera interna zona 2 Cocosi,

sediu garaj Sos. Andronache sector 2; (0765.519.814

1790. Mecanic auto pentru BMF Auto Service, cu experienta de minim un an in service multimarca. Service-ul se afla in zona Vitan. Salariu atractiv. Rog cv la email. (0799.888.211 bmfautoserv@bmfgrup.eu 1791. Mecanic auto pentru service autorizat RAR, salariu atractiv, urgent. (0720.062.063 1792. Mecanic auto pentru service zona

Prel. Ghencea sector 6, se ofera salariu 3500 lei sau mecanicul poate inchiria boxa; 3.500 L; (0723.716.947/ 0767.505.303 gadintretinere@gmail.com

1793. Mecanic auto service autorizat RAR, angajeaza cu contract si carte de munca. Adresa Bd. Theodor Pallady 287 sector 3, 3.000 L; (0723.263.373/ 0723.007.249 costel.diaconu@gmail.com 1794. Mecanic auto Service multimarca

Activ Auto angajeaza mecanic cu experienta. Conditii optime de lucru. Program l-v 08-17. Zona Bucur - Obor. Mai multe detalii la telefon, 3.000 L; (0722.605.050 office@activauto.ro 1795. Mecanic auto cu experienta pen-

tru Autotehnic Service - intersectia Aparatorii Patriei (0721.667.950 office@autotehnic.net 1796. Mecanic auto cu sau fara experienta pentru service auto multimarca, locatia este in zona Eroii Revolutiei (0759.030.644 1797. Mecanic auto sau dezmembrator parc auto. Salariu in functie de abilitati. Nu acceptam persoane fara experienta. Zona Iuliu Maniu, Militari 2.500 L; (0731.457.466 denisautodez@yahoo.ro 1798. Mecanic auto si ajutor de mecanic

auto, service auto autorizat RAR sector 3 angajeaza mecanic auto si ajutor de mecanic auto. Conditii bune de lucru.Salariu atractiv.Program de lucru normal; 2.500 L; (0722.606.159

1822. Medici med. familie si cardiologie

comercial zona Colentina-Lizeanu, salariu, 1.500 L; (0725.896.030

MENAJERA ANGAJAM MENAJERA - PERSOANA CINSTITA, SERIOASA, HARNICA SI ORGANIZATA. SE SOLICITA EXPERIENTA INTR-UN POST SIMILAR, PRECUM SI REFERINTE SCRISE DE LA LOCUL DE MUNCA ANTERIOR. INFORMATII LA NUMARUL DE TELEFON: (021.308.25.10 1824.

1825. Menajera angajam pentru pensi-

une in sectorul 6. Se asigura cazare. (0724.807.623

1826. Menajera cu experienta, pentru

firma, in zona Herastrau. Program fulltime, carte de munca. Relatii la tel: (0742.919.936/ 0757.737.706

1827. Menajera externa san interna pen-

tru activitati de menaj la locuinta din Buftea. Oferim: Contract de munca, program 8 ore, salariu atractiv, bonuri de masa. (0763.771.953 angajari@cms3r.com

1855. Menajera interna pentru ingrijirea unei persoane in varsta cu probleme de mobilitate; (0740.127.128

se cauta menajera interna, pers. cu experienta si recomandari, pentru familie din sect 1, zona 2 Cocosi, pt casa de 200 mp. Se ofera 2 weekenduri libere/ luna, 21 zile concediu/ an, ctr de munca, salariu neg., 2.000 L; (0726.251.442 isrecruitment.ro@gmail.com 1858. Menajera interna, pensionara, fara

obligatii, pentru menaj usor (fara caini, fara batrani, fara copii) in Bucuresti, Piata Virgiliu, 1000 lei lunar. Astept provincia, 1.000 L; (0731.323.001 scedmondsrl@gmail.com

1859. Menajera interna, Bucuresti, 2700 lei, cautam pt familie cu 3 adulti, menajera interna, cu experienta, recomandari. Salariu 2700 lei, 5 zile libere/luna, cazare, masa asigurate. Pt alte oferte vizitati www.selectfamily.ro, locuri de munca, 2.700 L; (0787.883.789/ 0735.277.484 contact@selectfamily.ro 1860. Menajera Kisellef se cauta pentru

un apartament de 100 mp. Atributii: curatenie, calcat, gatit la pranz, ocazional. D-na are un catel. Program L-V, 8-15, salariul 1.200 Lei, contract de munca. Din luna 2 + bonuri 1.200 L; (0726.251.442 isrecruitment.ro@gmail.com 1861. Menajera Otopeni pentru camin

1828. Menajera Familie angajeaza

doamna pentru menaj, apartament, zona metrou Izvor, curatenie, spalat, calcat. Experienta, nefumatoare, curata serioasa program luni-vineri 9.30-17.30 1.600 L; (0721.283.599

de batrani privat, ture de 12 ore, plata corecta si la timp, masa asigurata, carte de munca. Acces usor cu transport in comun. Rugam seriozitate, post pe termen lung 1.800 L; (0726.081.666/ 0771.720.299 camineden@gmail.com

1829. Menajera Familie serioasa dorim

1862. Menajera part-time in Bucuresti,

menajera pentru activitati usoare in apartament: curatenie, spalat si mancare. Program 5 - 6 ore/ zi. Locatie zona Parc Herastrau, apartament 3 camere; (0766.949.316 ofirabokk@gmail.com 1830. Menajera Gradinita particulara,

Angajam menajera cu experienta pentru familii deosebite. Program de lucru parttime, 2, 3 zile/saptamana. Salariul oferit: 130-150 lei/zi. Programari telefonic sau trimite CV-ul si te contactam noi; 1.800 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

1799. Mecanic auto si muncitori salubritate, SC Ecogreen Construct SRL, cu sediul in loc. Adunatii Copaceni, angajam mecanic auto (pt intreprindere privata) salariu 3000 lei. muncitori salubritate (necalificati) salariu 1.400 Lei (0726.152.603 adunati07@icloud.com

zona Pipera, angajam menajera, transport inclus. Detalii la interviu; (0748.238.684 vali.diana@yahoo.com

1863. Menajera pentru 2 camere si serv-

1831. Menajera imobil Snagov. Cerinte:

1864. Menajera pentru curatenie vila in

1800. Mecanic auto, service auto cu

1832. Menajera in Bucuresti, 3 zile pe

sediul in Bucuresti, sector 6 angajam mecanic auto pentru intretinere. Informatii la tel., Lupu Ionut; (0755.060.593/ 0757.111.405 pacifictur@yahoo.com 1801. Mecanic auto, sunt in cautare de mecanici seriosi pentru service auto situat in Bucuresti, sector 3 (Zona Theodor Pallady). Service-ul nostru se bazeaza doar pe mecanica si geometrie roti. Este echipat ultra modern; 6.000 L; (0732.117.746 autobelucciservice@yahoo.com

curatenia si igienizarea zilnica in imobil. Varsta maxima 50 ani. (0373.783.008 saptamana, program 7:30-15:30; (0723.389.990

1833. Menajera la birouri in zona Baneasa. Program 8 ore de l-v (6.00 14.00). Rog seriozitate. (0769.088.600 1834. Menajera numai sector 6, com-

plex Gema bd. Iuliu Maniu (0740.274.127/ 0753.090.011

1835. Menajera pentru casa particulara; (0764.554.455

trician auto, muncitori necalificat pentru service auto - roti. Oferim salariu atractiv, bonusuri, 2.500 L; (0723.520.848/ 0371.470.870 kadserviceroti@gmail.com

1836. Menajera pentru curatenie in sediu de birouri, zona Floreasca, program in ture. Se ofera contract de munca, salariu fix si decontare abonament transport. Urgent, (0749.114.178

1803. Mecanic interior fabrica de

1837. Menajera pentru depozit farma-

1802. Mecanic auto, vulcanizatori, elec-

medicamente Executa lucrari de intretinere, revizie si reparatii, pregatirea, montarea, demontarea pieselor de format si a accesoriilor pe echipamente de productie si reglajele necesare. Lucru in 3 ture, l- v (0733.170.053 ionela.corcau@hrdesign.ro 1804. Mecanic reparatii buldoexcavatoare cunostinte mecanica, permis categoria B, salariu motivant, (0766.588.281/ +40766363217 office@leaderinstal.ro 1805. Mecanic reparatii si intretinere

pentru fabrica produse panificatie din Bd. Theodor Pallady, langa statia de metrou Nicolae Teclu. Salariu atractiv. Program in trei schimburi 6:00-14:00-22:00 (0755.116.678 1806. Mecanic, angajam mecanic cu

sau fara experienta pentru punctul de lucru din comuna Domnesti; (0723.567.941 office@gama-admin.ro 1807. Mecanic, electrician auto cu expe-

rienta minima de 3 ani in mecanica auto multimarca pt. Wox Autoserv. Serviciile principale cerute sunt : revizii filtre si ulei, schimb distributii, schimb elemente franare 3.000 L; (0769.210.101/ 0723.656.275 office@servautopro.ro

ceutic Bucuresti (Chitila), (0771.560.369 office@a1-recruitment.ro 1838. Menajera pentru familie fara copii, nefumatoare, minim 5 ani experienta, program 8 ore pe zi, zona Domenii, sector 1. Contract de munca, 3.000 L; (0733.279.160 iulianad1982@gmail.com 1839. Menajera pentru restaurant situat

in piata Romana, program in ture, salariu motivant. (0723.909.534 dragos.neacsu@journey-pub.ro 1840. Menajera pentru salon de masaj,

locatia din Piata Romana. Solicitam experienta, seriozitate si referinte. Programul de lucru este de 8 ore/zi, salariul atractiv; (0747.374.023 office@group-rbm.com 1841. Menajera pt domn educat, 3-4 zile

pe saptamana. program 10 ore zi, 200300 lei zi. Doamna/ domnisoara serioasa, harnica, discreta, deschisa, aspect placut, mms poze si sms descriere, se poate provincie/ interna; (0728.435.028

1842. Menajera pt. familie din zona Pipera, angajam menajera, program 8 h/zi de luni pana vineri. Salariu 1.700 Lei. Persoana potrivita trebuie sa fie iubitoare de animale (0765.311.501 1843. Menajera Societate comerciala

1808. Mecanic, mecanic incepator, ucenic, Ilfov candidatul ideal trebuie sa aiba permis categoria B, cunostinte de mecanica, (0784.293.112 vanzari@mecanovalmar.ro

angajeaza menajera. Program l-v, 08:3017:00, str. Biharia 67-77, S1, carte de munca.Mijloace de transport , 112, 301, tramvai 5, statia Apicola, (0742.128.789 logistica@queenmonaco.ro

1809. Mecanic, vopsitor si tinichigiu auto

1844. Menajera club de inot pentru copii,

pentru service auto, cu experienta.Salariu atractiv. Relatii la telefon. (0768.771.519 1810. Mecanic. Societate Bucuresti

angajeaza mecanic deservire buldoexcavator. Rel. tel. (0724.482.653 1811. Mecanici societate de constructii angajeaza mecanici reparatii si intretinere auto si utilaje. Solicitam seriozitate si vechime in munca min.3 ani. Rel.L-V, in intervalul orar 8.00 - 16.00; (0727.221.670 david@dimar.ro 1812. Mecanici auto firma serioasa angajeaza in zona Pipera. Salariu atractiv si motivant. Se lucreaza de luni pana vineri, foarte rar sambata intre orele 9:3017, 1.500 L; (0723.691.731/ 0723.691.731 sebastian@racingcode.ro

club de inot pentru copii din Bucurestii Noi angajeaza menajera part-time si full-time, persoana serioasa si responsabila, salariu motivant. Detalii suplimentare la telefon. (0722.310.052/ 021.668.76.97 clubulmiciicampioni@yahoo.com 1845. Menajera educata, civilizata, pen-

tru familie de profesori, 50 lei/zi. Locatia metrou Stefan cel Mare, 50 L; (0775.123.455

1846. Menajera externa pentru doamna

in etate caut persoana serioasa, nefumatoare, gospodina pentru menaj extern apart. 2 camere sec. 1, piata Dorobanti/ Floreasca. 8 ore L-V, 6 ore sambata. Gatit, aprovizionare, plimbari.Sunati dupa ora 17 (021.231.26.80 talydrimer@gmail.com

ice auto; (0763.030.109

Sector 1. Cautam doamna energica pentru curatenie in vila 3 etaje langa statia metrou 1 Mai, Sect.1. Persoana cinstita, serioasa, cu experienta. Program 8 ore / zi. Oferim salariu pe masura efortului depus; (0788.631.103 paul3petcu@gmail.com 1865. Menajera pentru laborator cofe-

tarie, zona Autogara Rahova (sector 5); (0786.886.178 1866. Menajera pentru vila in Popesti

1878. Menajera, bona, doamna pana in 50 ani pentru menaj gospodarie 4 persoane (gatit, curatenie zilnica, spalat, calcat, curatenie generala) si ocazional bona copil 1 an. Regim intern (masa, camera proprie). (0726.744.159 Ralmariaco@gmail.com 1879. Menajera, bucatareasa, suntem o gradinita privata ce doreste sa isi completeze echipa. Programul este intre orele 8:00-16:00, salariul este de 1700 de lei, plus alte beneficii si bonusuri. (0769.245.552 alexamaria.damian@yahoo.com 1880. Menajera, camerista pentru curatenie in apartamente cu regim hotelier. Salariu motivant cu posibilitate de marire (in functie de implicare), program full time flexibil, abonament lunar metrou, (0720.502.281 info@redbed.ro 1881. Menajera, femeie de serviciu pen-

tru apartamente in regim hotelier in zona Piata Universitatii. Program luni-vineri, 917 si ocazional in weekend. (0745.500.676

MENAJERE, FULL-TIME, PENTRU CLINICILE SI SPITALUL SANADOR. (0757.577.711/ 0755.045.495 RESURSEUMANE@SANADOR.RO

1882.

1883. MERCHENDISERI pentru firma Zarea la depart. vanzari pentru mercantizarea produselor in supermarket. Trimiteti CV pe adresa de mail si vei fi contactat pentru interviu. Te asteptam sa ni te alaturi; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 1884. Meserias in domeniul tamplariei din Aluminiu si PVC. Angajez necalificati in domeniul tamplariei din Aluminiu si PVC; (0724.536.358 1885. Meseriasi si salaori in domeniul constructii. Meseriasi 100-150 lei/zi.Salaori 80-90 lei/zi.Cazare gratuit.Oferim carte de munca.Plata la 710 zile.Cerem si oferim seriozitate. (0767.429.689 1886. Meseriasi constructii, muncitori in

constructii, meseriasi fierari si dulgheri 120 Lei. Plata se face zilnic si saptamanal. Se cere si se ofera seriozitate. Ilfov si Bucuresti. Se ofera cazare pentru provincie 120 L; (0765.423.517 Amicul_perfect2006@yahoo.com

Meseriasi constructii. Ofer cazare + mancare; (0725.623.939

1887.

1888. Meseriasi si necalificati pentru

constructii diverse si mentenanta, 100lei/ zi, 08.00-17.30. Bucuresti, sect 5, 100 L; (0736.927.517 pubsnatch@gmail.com 1889. Meseriasi si salahori, meseriasi 3100 lei/luna, salahor 2100 lei/luna. 3.000 L; (0766.221.966 office@pacoconstruct.ro 1890. Meseriasi, angajam muncitori in constructii: dulgheri, fierari, zidari, santier situat in zona Pantelimon . Se ofera si cazare. Salariu atractiv; (0735.597.654 office@ristconstrcut.ro 1891. Mester tehnolog pentru fabrica de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor, (021.424.62.93 1892. Metaloglobus SRL angajeaza

muncitori necalificati, secretara (cunostinte de contabilitate primara). Relatii la telefon; (0723.181.551 1893. Metropolitan Residence angajeaza electricieni calificati cu experienta pentru ansambluri rezidentiale, conditii deosebite, urgent. CV la mail 3.500 L; (0721.805.158 gabriela@metropolitanresidence.ro 1894. Metropolitan Studio angajeaza doamne/ domnisoare daca esti serioasa, ambitioasa si iti doresti sa faci cariera ca model online sau pur si simplu iti doresti un castig suplimentar alatura-te echipei noastre si vei avea parte de multe beneficii, site: www.metropolitan-studio.ro; 3.000 L; (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro 1895. Mobilisti si muncitori necalificati

productie mobila; (0748.290.001

Model online cu cele mai mari castiguri Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 USD. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani. O echipa de profesionisti lucreaza pentru tine; (0766.016.639 1896.

1897. Modelatoare covrigi pentru covri-

garii din zonele: Piata Iancului si Doamna Ghica. Cu experienta. Urgent; (0722.585.808

Leordeni, program 8 ore de luni pana vineri, carte de munca. Doresc menaj (fara gatit), persoana onesta, iubitoare animal companie (caine), responsabila, din Popesti Leordeni, Berceni sau imprejurimi. Rog seriozitate; (0727.222.322

1898. Modelatoare covrigi, cu experien-

1867. Menajera pentru zona Pipera (Vol-

1899. Modelator covrigi program o zi cu

untari) Familie ce locuieste in zona Pipera (Voluntari) cauta menajera pentru curatenie in casa si gatit. Program full-time / part-time. Detalii la telefon; (0733.973.060 pr@bwfr.org 1868. Menajera sau familie pentru curatenia si intretinerea unei case de vacanta in localitatea Nucsoara, judetul Arges. Se asigura cazare si salariu net de persoana 2.000 L; (0730.711.519

1869. Menajera sediu firma zona Militari.

Program de lucru:9.00 - 13.00, de luni pana vineri. Programari interviu la tel. (0724.930.204 anca.stanescu@deck.ro

1870. Menajera si bucatareasa pentru camin batrani situat in Mogosoaia, salariu motivant program flexibil, contract de munca; (0725.517.957 www.patrugeneratii.ro 1871. Menajera zona 13 Septembrie, familie angajam femeie pentru menaj 3-5 zile/sapt. Activitatile vor include: curatenie, calcat, spalat, gatit; (0723.510.591 simonagamote@lgp.ro

Menajera zona Pipera, (metrou Pipera) salariu 100/200 lei pe zi. Program 2-3 zile/ saptamana; (0740.665.577

1872.

1873. Menajera, cautam o doamna care

sa faca menajul unei case; 8 ore/zi, de luni pana vineri; zona: sector 2; salariul 1700 de lei. 1.700 L; (0720.689.454/ 0747.614.370

1874. Menajera, familie serioasa anga-

jam persoana, curata si ordonata, fara obligatii pentru menaj in vila. Locatia se afla in Balotesti, Corbeanca. Se ofera cazare in camera separata, masa si salariu 1500-2000 lei. 2.000 L; (0751.146.662 emanuel.odagiu@gmail.com

1875. Menajera, femeie pentru menaj, de luni pana sambata, chiar si din provincie, intern. Termen lung. Rog maxima seriozitate. Voluntari, Ilfov. (0758.228.651/ 0758.228.656 1876. Menajera, firma de curatenie angajeaza menajere pentru birouri si familii in zonele Bucuresti si Ilfov. Program 8 ore. Salariu atractiv; (0745.526.682 echipadecuratenie@gmail.com www.echipadecuratenie.ro 1877. Menajera, full-time, in ture, zona Piata Alba Iulia, Piata Unirii. Salariu 1250 lei net + bonuri de masa. (0755.023.984 clara.ionescu@gmail.com

21

ta, salariu avantajos, zona 1 Mai. (0727.120.785

o zi sau 6/7. Oferim salariu atractiv, carte de munca perioada nedeterminata. Cautam persoane serioase si cu experienta. Sector 6. (0736.033.867/ 0746.648.324 Pretzel.factory@yahoo.com

1908. MODELE ITI DORESTI VENITURI COLOSALE? NOI ITI OFERIM SOLUTIA. DEVINO MODEL LA BEST STUDIOS SI VEI CASTIGA MII DE DOLARI .CELE MAI BUNE BONUSURI, PRIMA DE ANGAJARE + 1.000 EURO GARANTAT PRIMA LUNA; WWW.BESTSTUDIOS.RO, (0730.752.752 ANGAJARI@BESTSTUDIOS.RO 1909. Modele online. Esti comunicativa?

Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci vino sa ne cunosti. Noi te ajutam sa fii "rich" pe toate planurile. Cum? Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatiile pe internet. Job bine platit, 100% procent din incasari in prima luna lucrata. Cazare gratuita. Servicii gratuite de infrumusetare. Training gratuit/ cursuri de limba engleza. Suna acum la telefon sau da-ne un bip si te sunam noi. www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

1910. Modele online. Vrei un job cu venituri garantate de 1000$/luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Loc de munca legal, confidential, cle mai bine platit din Romania. Training gratuit+ cazare gratuita. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi www.beststudios.ro; (0730.752.752 angajari@beststudios.ro 1911. Modelier confectii. Atelier de croitorie angajam modelier, salariu atractiv.Sector 1, Bucuresti; 2.200 L; (0743.010.899 alisalitrarovici@gmail.com 1912. MOdelier textile, pentru lansator

productie, persoane serioase cu experienta in domeniu. Salariu motivant, mediu placut de munca, utilaje noi, program 8 ore cu contract de munca. Zona Doamna Ghica, Baicului, sector 2. (0724.936.331 office@hovakim.ro 1913. Modelier/confectioner cu experienta, atelier creatie rochii de seara angajeaza modelier/confectioner cu experienta, executare produs integral. Program 8 h/zi de L-V 8.45-17.15 cu 30 min. pauza. Carte de munca. Zona centrala; 2.000 L; (0743.906.952/ 0736.949.494 1914. Modelieri si confectioneri pentru firma confectii dama. Salarii atractive, tichete de masa si bonusuri; (0728.977.764 1915. Moderatoare online incasari lunare 10.000$- 24.000 $ demonstrabil, bonus angajare 4.000 L C.I.M. costumatii cadou, abonamente solar, fitness, spa. Taxi decontat pentru prezenta la interviu 4.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com 1916. Montator si muncitor necalifi-

cat in vederea calificarii, cu carnet sofer, angajam pentru atelier mobilier pal (0728.928.898

1917. MONTATOR tamplarie PVC, cu experienta, permis conducere, zona Militari, salariul 1.200-2.500 lei; (0721.410.591 1918. Montator :tamplarie pvc / al, anga-

jam montatori tamplarie pvc si aluminiu seriosi cu experienta vasta in domeniu fara permis (sau cu permis) salariu motivant, program luni -vineri, 2.400 L; (0723.495.610 optim.profesional@gmail.com

1900. Modelator covrigi la patiseria Pinocchio, angajam modelator covrigi la Patiseria Pinocchio.Program de dimineata 1919. Montator mobila cu experienta de luni pana vineri. Adresa str. Primo pentru magazin Prosper, Sos. Mihai Bravu Nebiolo nr.1 sect.1 ,vis-a-vis de 452-460. Relatii: (0723.168.665 Agronomie. Transport 331, 335, 330, 131, 282, 41; (0784.570.903/ 0784.570.903 1920. Montator mobila de pal melaminat si MDF in atelier; (0765.844.732 1901. Modelator covrigi, gogosi, urgent, cu experienta pentru locatia din Auchan, 1921. Montator mobila, pentru 2 magaTitan, 1 Decembrie 1918, sector 3. Prozine in zona Ghencea. Cerinte: permis de gram 6/7, pentru detalii va rog sunati. conducere categoria B, experienta in (0736.033.867/ 0765.637.615 montaj mobila, atentie la detalii, spirit de Pretzel.factory@yahoo.com echipa. CV pe e-mail. Mai multe relatii la telefon (0720.067.622 mobila@spec1902. Modelator covrigi, pizzar, program tral.ro o zi cu o zi sau 6/7. Oferim salariu atractiv, carte de munca perioada nedeterminata. 1922. Montator parchet laminat Cautam persoane serioase si cu experienta; pentru locatia din Auchan Titan sec- Bucuresti Parchet Shop angajeaza montatori parchet laminat, salariu intre 2.500 tor 3; (0765.637.615/ 0736.033.867 si 3.200 Lei (in functie de numarul de Pretzel.factory@yahoo.com metri montati lunar) cu contract munca. 1903. Modelator modelatoare covrigarie Telefon/ mail 2.500 L; (0766.648.216 bulevardul Timisoara nr 49, sector 6, contact@parchet-shop.ro salariul 1.700-2.200, (0761.662.598 1923. Montator parchet, tamplar Soci1904. Modelatori covrigi fabrietate cu experienta in montarea parca productie alimentara doselilor din lemn, angajeaza montator angajeaza modelatori covri- parchet / tamplar, cu sau fara experienta. gi,salariul intre 1800-2000 Salariu intre 1.000 - 1.500 euro, 1.000 {; (0723.315.147/ 0723.315.147 contabililei net+ tichete de masa. tate@bau-land.ro Relatii la (0732.672.654 1924. Montator scaune. Societate com1905. Modelatori covrigi, proerciala de productie a scaunelor de birou cauta: montator scaune (cu sau fara gram de lucru 8 ore/zi, experienta), se cere: seriozitate, atitudine salariu intre 1.800- 2.000 pozitiva, comportament profesionist obligLei net, tichete de masa, o atoriu, prezinta interes si avantaj cei care masa calda. Informatii la: au absolvit scoli profesionale, nu este (0732.672.654 obligatoriu, dar prezinta avantaj posesia permisului de conducere cat. B. Se ofera: instruire permaneta, loc de munca stabil, 1906. MODELATORI COVRIGI, TIP conditii de lucru bune, pachet salarial TOP ANGAJEAZA MODELATORI motivant, corelat cu perfomante. Cei COVRIGI, PROGRAM DE LUCRU 8 interesati sunt rugati sa-si trimita CV-ul pe ORE/ZI, SALARIUL INTRE 1.800- email sau sa ne contacteze la numarul de telefon, pana la data de 30.09.2017; Vor fi 2.000 LEI NET, TICHETE DE MASA, contactati cei care corespund cerintelor O MASA CALDA. INFORMATII LA postului. (0741.270.430 resurseumane@scaune.ro TELEFON; (0732.672.654 1925. Montator sticla securizata, anga1907. Modele Baieti sau fete pentru jam muncitor necalificat pentru montaj video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sed- geam securizata, balustrazi de sticla, tamplarie PVC si aluminiu, salariu motivant. inte foto profesionale, bonusuri incasari permisul de conducere constituie un zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare, 5.000 L; (0760.096.860 avantaj; (0722.456.775/ 0722.456.775 viorel.rotaru@gmail.com angajari@essencestudios.ro

1926. Montator subansamble (barbati si femei), angajam urgent pentru firma Stratum Enclosures SRL Bucuresti. Oferim contract pe perioada nedeterminta, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program lunivineri, in doua schimburi: 06:00-14:00/ 14:00-22:00. Relatii la telefon: (0729.925.035 1927. Montator tamplarie PVC cu expe-

rienta; (0728.037.615 anomis2004@yahoo.com

1928. Montator tamplarie PVC cu sau

fara experienta, salariu in functie de cunostinte, bonusuri in functie de munca depusa (0745.548.184 plasetermopane@gmail.com 1929. Montator tigla, firma specializata in montaj tigla metalica / ceramica cauta montatori tigla pentru lucrari zona Bucuresti - Ilfov. Plata in functie de experienta 100 -150 Ron per zi. Se asigura cazare in Bucuresti; (0720.906.041 1930. Montatori societate angajeaza urgent pentru Belgia montatori cu experienta in montarea tamplarie PVC si Aluminiu, rulouri exterioare, permis conducere categoria B. Salariu atractiv. Se ofera cazare si transport gratuit. Relatii la tel. (0748.692.867 1931. Montatori - tamplari, pentru mobila la comanda. Program fix, carte de munca, salariu motivant, sector 5; (0727.127.729/ 0762.771.459 1932. Montatori calificati sau necalificati

tamplarie pvc, aluminiu usi, salariu fix + bonus din montaje,, permis de conducere categoria B, disponibilitate program prelungit 3.000 L; (0724.536.463 mihai.popescu@tamplarie.com www.tamplarie.com 1933. Montatori calificati sau necalificati

tamplarie pvc, aluminiu usi, salariu fix, bonus din montaje, permis de conducere categoria B, nu este obligatoriu, disponibilitate program prelungit 3.000 L; (0724.536.463/ 0724.536.463 mihai.popescu@tamplarie.com

1934. Montatori casete tabla expandata si lacatusi, salariu adecvat, carte de munca, disponibili la deplasari, rog seriozitate, (0746.045.974/ 0742.271.895 gheorgheburlacu@hotmail.com 1935. Montatori fatade ventilate, munci-

tori pentru montaj pereti cortina si fatade ventilate. Angajarea se face numai pe baza de contract de munca. Salariul oferit, incepand de la 2500 lei. Se poate oferi si cazare. (0734.204.248 1936. Montatori gips carton, instalatori, electricieni, firma amenajari interioare angajeaza montatori gips carton, zugravi, faiantari, instalatori, electricieni. Se ofera contract de munca, asigurare medicala, transport auto. Salariu foarte atractiv; (0734.058.981/ 0371.304.494 1937. Montatori glafuri cu sau fara experienta Firma serioasa, angajam pe perioada neterminata montatori glafuri ferestre la blocurile care se reabiliteaza termic. Salariu atractiv in functie de competente. Plata saptamanala sau la 2 saptamani. (0720.028.478 iulmet@yahoo.com 1938. Montatori gresie/ faianta, zugravi, tencuitori, conditii avantajoase, angajam urgent; (0763.226.331/ 0760.872.298 1939. Montatori mobilier, societate com-

erciala angajeaza urgent 10 montatori mobilier si 10 muncitori necalificati si 5 soferi categorie B (DUBE3.5 TONE.) in domeniul montaj mobilier. 1 L; (0721.263.936/ 0721.263.936/ 0731.014.083 office@blejan.ro

1940. Montatori mobilier, Mobexpert Baneasa, manipuleaza si monteaza produsele intr-o maniera profesionala. Program de lucru: 8 ore, salariu 1900+tichete de masa.Cerem si oferim seriozitate. 1.900 L; (0727.333.717 cosmin.talmaciu@mobexpert.ro 1941. Montatori montaj parchet, usi inte-

rior si trepte, cautam montatori zona Bucuresti; avem atelier tamplarie productie trepte lemn masiv, showroom cu parchet stratificat si masiv, usi de interior Germania; (0749.279.847 office@treptelemn.ro 1942. Montatori pal melaminat angajam

montatori pal melaminat cu experienta salariu de la 1800 net, carte de munca, bonusuri montaje platite, pt atelier zona Rahova Bragadiru se asigura transport. Rugam seriozitate. (0741.113.395 1943. Montatori tamplari mobilier din

PAL melaminat, salariu MARE, sunati pentru informatii. Cazare daca este nevoie. Persoane cu experienta sau cunostinte in domeniu. Program luni-vineri orele 8-18. In incinta Faur sector 3. Carte munca. (0766.638.967/ 0735.876.984 office@marcoshop.ro www.marcoshop.ro 1944. Montatori tamplarie pvc si aluminiu - 2500 ron, firma cu vechime angajeaza montatori tamplarie pvc si aluminiu. Zona Eroii Revolutie, acces metrou! Rugam seriozitate, angajare pe termen lung. Se ofera salariu 2500 ron net, carte de munca; 2.500 L; (0723.691.222 dragos@techsuport.ro 1945. Montatori tamplarie aluminiu, firma SC Plus Confort SRL angajeaza montatori pereti cortina, placari cu bond, tamplarie aluminiu cu experienta in domeniu minim 5 ani si disponibilitate la deplasari. Oferim salariu motivant; (021.255.41.15/ 0756.135.920 claudia@plusconfort.ro 1946. Montatori tamplarie PVC pt. SC

producator. Relatii la telefon (0726.711.301

1947. Montatori tamplarie pvc si alu-

miniu, angajam cu contract de munca montatori tamplarie pvc si aluminiu cu si fara experienta, salariu minim 1900 lei; (0720.565.112

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


22

22 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 1948. Montatori termopane cu experien-

ta urgent pentru montaj termopane, salariu incepand de la 2500-3000 de lei. Rugam seriozitate. (0728.371.397 Isaila_razvan@yahoo.com

1949. Montatori termopane cu experien-

ta, rugam seriozitate, urgent. Salariu de 2.000-2.500 Lei, urgent; (0728.371.397 Isaila_razvan@yahoo.com

1950. Montatori tigla metalica cu experi-

enta pentru pentru firma din Bucuresti, plata salariului la doua saptamani, fara intarzieri la plata, carte de munca, concediu de odihna si bonusuri la montaj, lucrari in Bucuresti, de lucru toata perioada anului, 3.510 L; (0723.153.211

1951. Montatori tigla metalica, dulgheri, oameni in constructii, fete si baieti pentru impartit pliante, inginer tehnic pentru ofertare si licitatii, secretara - se cere contabilitate primara; (0738.325.831/ 0767.156.181 1952. Multinationala angajeaza picker, manipulant cu/fara experienta si stivuitorist cu experienta minim 3 luni pentru depozitul nostru din Chiajna, parc logistic (km 13).Contact: tel. Adina Lungu. (0730.999.980 alungu@fmlogistic.com 1953. Muncitoare Fabrica de productie

sosete cu punctul de lucru in Militari sector 6 angajeaza muncitoare. Salariu incepand de la 1.400 net. Informatii la telefon intre orele 09.00-17.00; (0730.096.765 office@rogalu.ro

1954. MUNCITOARE necalificate pentru

depart. productie la firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din Bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Transport: metroul statia Parcul Bazilescu si autobuz 697; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 1955. Muncitoare necalificata pentru

fabrica procesat legume. Program l-s 08.30-14.00. 1.100 L; (0766.696.079 adrian_curca@yahoo.com 1956. Muncitoare necalificate pentru firma producatoare usi metalice cu sediul in comuna Pantelimon. Nu este necesara experienta. (0726.203.998/ 0731.029.459 office@aluset.ro 1957. Muncitoare necalificate, zona

1981. Muncitor necalificat pentru atelier confectii metalice zona pod Constanta, Bucurestii Noi sau Giulesti Constructorilor, 7:30-17:00, 1200- 1500 Lei net 1.500 L; (0786.010.368/ 0721.980.095 contabilitate@bndgroup.ro

program 8 ore. Sambata si duminica, liber. Salariu 2000 lei. (0761.301.404

1982. Muncitor necalificat pentru con-

2018. Muncitori necalificati pentru

fectii metalice, posesor permis cat. B, punct de lucru Bragadiru, judet Ilfov. (0720.852.570/ 0763.878.066 office@horeca-bucuresti.ro

1983. Muncitor necalificat pentru depozit, cu sau fara experienta. Carte de munca, salariu atractiv. Zona Obor. Seriozitate, punctualitate, disponibilitate imediata. Program de zi (0751.873.793 1984. Muncitor necalificat pentru firma de constructii, program luni - sambata de la 08:00 -18:00 cu pauza inclusa. Salariu 1800 Lei (0742.174.041 1985. Muncitor necalificat societatea

comerciala angajeaza muncitori necalificati pentru fabrica de baclava, locatia este in Afumati Ilfov; (0725.123.124/ 0761.073.601 1986. Muncitor necalificat (preparator). Laborator de cofetarie angajeaza muncitor necalificat (preparator creme, foietaj). Salariu 1.400 Lei net. 1.400 L; (0785.285.910/ 0785.285.911 1987. Muncitor necalificat in constructii 80/ 90 lei/ zi din provincie, serios si vrednic de munca. Program: 8.00 - 18.00 (9 ore + o ora pauza de masa). Salariu la 2 saptamani fara intarziere, 1.800 L; (0769.687.810 1988. Muncitor necalificat si geamgiu, firma producatoare de tamplarie PVC si geam termoizolant, angajeaza cu forme legale muncitor necalificat si geamgiu. Punctul de lucru este in Sos.Alexandriei, Ors.Bragadiru, (0731.837.855 dyandy2002_contact@yahoo.com 1989. Muncitor necalificat, ajutor de electricianpe zona Bucuresti Ilfov.Salariu atractiv.Nebautor.Rog seriozitate.Carte de munca, etc. (0740.983.312

Peris cauta 25 de muncitori necalificati pentru perioada determinata de 3 luni. Oferim salariu lunar net fix 1500-1700 lei, tichete de masa, transport si/sau cazare.Detalii la tel. (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 1993. Muncitor necalificat, ajutor electri-

cian, salariu atractiv,rog seriozitate. (0761.659.194

1960. Muncitor Rpk Construct, Buc., sect. 2 angajeaza muncitori calificati montaj tamplarie aluminiu si PVC, usi met., usi interior, partitii sticla sec. Permis auto cat. B, salariu garantat, bonus de performanta; (0725.433.341 rpkconstruct@gmail.com www.rpkconstruct.ro

1994. Muncitor necalificat, incarcator/descarcator. Firma Dana Prodcom family angajeaza incarcator/descarcator marfa, muncitor necalificat si lucrator comercial. Punct de lucru: Pgb Fantanica Bucuresti. (0766.308.726

1961. Muncitor calificat meserias con-

1995. Muncitor necalificat, manipulant

structor, finisor Muncitor policalificat meserias constructor, intr-o echipa de max. 6 persoane, serios si vrednic de munca, salariu la 2 saptamani. Program: 8.00 - 18.00. Sambata, duminica libere. Rog seriozitate, 3.000 L; (0769.687.810

marfa. Depozit fructe angajeaza manipulant marfa (liza manuala)-Glina/Ilfov (capatul maxi-taxi 154). Domiciliul in zona, Popesti-Leordeni, Aparatorii Patriei, Berceni. Carte de munca; (0735.538.587

1962. Muncitor calificat si necalificat pentru atelier de tamplarie din pal melaminat; (0763.691.442/ 0723.479.632

vase. Laborator de cofetarie zona Rahova angajeaza muncitor necalificat, spalator vase. Salariu de inceput 1.500 Lei net. (0785.285.910/ 0785.285.911

angajam muncitor calificat si necalificat; 2.000 L; (0758.258.717/ 0755.677.424 1964. Muncitor calificat, semicalificat instalatii Angajam muncitor fara sau cu experienta in domeniul instalatiilor termice, sanitare, ac, ne aflam in sector 4, permis conducere constituie avantaj; (0723.214.263 officetriumph@yahoo.com 1965. Muncitor cu experienta, fabrica incaltaminte, pentru banda de tras (lansator, aplicat, lipit talpa tunit, solutie calapod si talpa, glaspapir (glazuit), caltiera, consolidat toc). 2.500 L; (+40730501000/ +4024728262 contact@sansavana.ro

MUNCITOR DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII, SOSEAUA FUNDENI, LUNAR 2.000 L; (0735.887.402

1966.

1967. Muncitor depozit, Societate com-

erciala de distributie articole menaj plastice, angajeaza muncitor depozit cu contract munca, salariu motivant. Rugam seriozitate. Tel. (0732.777.291/ 0762.222.224/ 0784.283.720 trimarq@trimarq.ro 1968. Muncitor in cimitir, pregatit materi-

ale ptr cripte, borduri, cruci.A folosi flex este important.Program flexibil. 1.500 L; (0767.411.886 magda_sarbu@yahoo.com 1969. Muncitor in constructii, plata sap-

tamanal, 8 lei la ora, 20 pe fiecare zi la 12.00 transport in oras, 2.000 L; (0744.342.961

1970. Muncitor intretinere curatenie, femeie de serviciu pentru noua noastra sala fitness/aerobic, dotata cu cele mai moderne facilitati, deschisa in Balotesti, cautam o persoana pentru intretinerea curateniei. 1.500 L; (0745.078.712 carmen_paraschiv@darin.ro 1971. Muncitor necalificat (baiat de curte) pentru restaurant in Germania, oferim cazare, masa, nu este necesara cunoasterea unei limbi straine, rog strainatate, salariu 500 {; (004915166986088 1972. Muncitor necalificat angajam necalificat pentru slefuire suduri cu flexul pregatire pentru vopsire finisaj, asamblare carucioare si diverse produse lucru in atelier program L-V de la 08-17 tichete de masa tichete cadou; 1.800 L; (+40731005008 mitmetall@yahoo.com 1973. Muncitor necalificat angajam pen-

tru depozit materiale de constructii in zona Pantelimon, jud. Ilfov. (0736.640.392/ 0741.144.697 somes_srl@yahoo.com 1974. Muncitor necalificat angajam, cu

contract de munca, pentru intretinerea spatiilor verzi. Oferim asigurare de sanatate, salariu bun si tichete de masa de masa de 315 lei. Se lucreaza de luni pana vineri, 8 ore/zi. (021.318.91.77 hr@semaparc.ro

1975. Muncitor necalificat angajez pen-

tru ajutor la vopsitorie; (0762.219.621

1976. Muncitor necalificat asamblare sau ambalare produse metalice, pentru sediul din Otopeni. Asiguram transport, salariu motivant, bonuri de masa. Program 8-16. CV la email; (021.350.68.10 office@acp.ro 1977. Muncitor necalificat centru fier vechi, zona P-ta Progresul, angajeaza muncitor necalificat, salariu atractiv, negociabil, 1.450 L; (0722.684.348/ +40788000800 ovidiumanucu@gmail.com 1978. Muncitor necalificat cu sau fara permis B (0787.686.096 luminita@sensoya.ro 1979. Muncitor necalificat din provincie;

(0769.681.631

1980. Muncitor necalificat in Prel.

Ghencea, Sere Militari. Salariu 110 si bonuri de masa. Contract de munca. Transport asigurat de la capatul tr. 41. Se solicita cazier. Trimite CV pe email 1.300 L; (0724.986.301 eugen.tudor@gmail.com

2019. Muncitori necalificati si calificati in

constructii, 3.000 L; (0758.250.250 vlad.nasarau@gmail.com

2020. Muncitori pentru atelier specializat

in inramari profesionale de tablouri, zona statie metrou Pipera. CV la email. (0722.676.790 printarecanvas@gmail.com

2021. Muncitori pentru curatenie ofeirm

cazare, zona Colentina; (0763.646.272 2022. Muncitori pentru firma de con-

structii, calificati sau necalificati. Oferim salariu atractiv, de la 120 la 160 lei pe zi, contract de munca.Pentru zonele Bucuresti-Ilfov. 120 L; (0723.206.262 andreea.banica30@gmail.com

1996. Muncitor necalificat, spalator

1997. Muncitor necalificat. SC Electro-

magnetica SA angajeaza Muncitor Necalificat. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la numerele de telefon; (021.404.21.20/ 0767.427.948

2025. Muncitori calificati instalatori sanitare/ termice, electricieni pentru SC Eurocors Constructii AG. Relatii la tel. 2.000 L; (0727.300.575 office@eurocors.ro 2026. Muncitori calificati pentru finisaje

de cusust si necalificati pentru masa la fabrica noua de incaltaminte; (0774.677.221

2028. Muncitori calificati pentru tamplarie PVC si aluminiu, sediu firma in sector 4; (0744.552.405/ 0740.255.741 2029. Muncitori calificati si necalificati in

constructii, parchetar, zugrav, faiantar, cu calificare la locul de munca, salariu atractiv; (0722.638.575 2030. Muncitori calificati si necalificati pentru firma de constructii. Se ofera cazare pentru provincie; (0786.717.210

2031. Muncitori calificati in domeniul constructii funerare Bucuresti, sector 4. Program 8.0018.30. Salariu 4.500 L; (0768.566.300/ 0764.139.540 2032. Muncitori calificati pentru lucrari

de constructii lucrarile sunt in Bucuresti, nu se ofera cazare. Zugrav, montatori ceramica, rigips, tencuitori, zidari, finisori fatade. De la 110 lei/zi. Carte de munca norma ĂŽntreaga, decontare transport local 130 L; (0756.135.239 2033. Muncitori calificati si necalificati angajam pentru lucrari de constructii civile in judetul Calarasi. Societate comerciala, contact (0727.374.199/ 0737.126.318 2034. Muncitori calificati si necalificati

pentru fabrica tamplarie PVC; (0727.019.893

zugravi, vopsitori, zidari, firma de constructii angajeaza pentru finisaje interioare; (0723.634.927

metrou C. Georgian cautam tanar serios, responsabil, dinamic, atitudine pozitiva, dorinta de munca, fara experientra, in domeniul productiei publicitare. (0744.484.677 carmen.staiu@copyprint.ro 2002. Muncitor reparatii paleti salariu net 1500 lei. Pachet salarial competitiv, decontare transport,Romgrup Development SRL,Stoenesti, Aricestii Rahtivani, DN 72,depozitare si reparare paleti,detalii la telefon. 1.500 L; (0722.265.383 office@romgrup.ro 2003. Muncitor sudura, structura, hala

metalica zona Republica. Cerinte: disponibilitate pentru munca fizica. Avantaj: domiciliu sector 3 sau 2. Relatii la tel. (021.256.26.30/ 0770.462.440 2004. Muncitor, muncitoare necali-

ficati angajam, pentru magazin non stop, program de noapte; (0729.495.499

2005. Muncitori calificati in constructii,

gresie, faianta, rigips, montaj pavaj, salariu atractiv, rog seriozitate, (0763.345.199

2006. Muncitori calificati si necalifi-

cati in constructii angajez, (turnat beton,reabilitari,cofrat) plata se face la lucrare se asigura o masa pe zi (0727.665.500 2007. Muncitori calificati, necalificati in domenoiul confectilor metalice, ambutisari si stantari pe presa mecanica, operator ghilotina.Salariu difera in functie de calificare.Program de 8 ore. (0766.230.749 2008. Muncitori calificati, pietrarmozaicar, tencuitor, program 8 ore. Salariu 3000 lei. Sambata si duminica liber. Relatii la (0761.301.404 2009. Muncitori caut muncitori pentru

lucrari interior/ exterior plata la zi 70/100 lei, program 8.00-17.00. Dorim seriozitate; (0730.987.026 2010. Muncitori Fabrica din Mogosoaia angajeaza personal curatenie, asteptam CV; (021.310.37.96/ 0767.735.017 secretariat@pharmex.ro 2011. Muncitori Firma constructii Bucuresti, angajam muncitori constructii: finisori, faiantari, dulgheri, muncitori necalificati. Program fix si salariu atractiv. Oferim cazare pentru provincie. (0740.122.049/ 0799.722.231 adriancornelvoica@yahoo.com 2012. Muncitori Firma construnctii cauta

muncitori pentru reabilitari cu polistiren (termosistem), cazare gratuita, plata integrala la 2 saptamani, salariul motivant; (0762.546.031

2013. Muncitori firma de constructii, SC Consirox Construct SRL din Bucuresti, cu carte de munca: zugravi, zidari, tencuitori si rigipsari. (0773.332.565 2014. Muncitori firma specializata hidroizolatii, front de lucru inclusiv pe perioada iernii, ofer contract munca, diurna, cazare asigurata. Pachet salarial 2900 Lei. Rugam seriozitate, (0723.603.602 roxana.palarie@constructiisimateriale.ro 2015. Muncitori in constructii, zilieri si

meseriasi. 80 lei pt. salaori si 120 pt. meseriasi. Plata se face si zilnic sau saptamanal. Sunati doar daca sunteti dornic de munca si harnic. Ilfov si Bucuresti. 120 L; (0765.423.517

ar, zidar, polivalent. Salariu 3000 lei pe luna, contract de munca, beneficiar direct nu intermediar. Doresc persoane serioase care vor un loc de munca stabil pe termen lung. 3.000 L; (0766.886.242/ 0766.886.242 imobilinvest@yahoo.com 2054. Muncitori constructii, firma de

constructii angajeaza dulgherii si muncitori necalificati doar din zona Bucuresti. Pentru detalii sunati la nr. de telefon afisat; (0720.636.890 2055. Muncitori cu experienta in finisaje

2056. Muncitori cu experienta, echipe finisori fatada, firma de constructii cu experienta in domeniul reabilitarilor termice (fatade polistiren) angajeaza finisori fatade pt. reabilitari termice de blocuri. Se ofera plata la mp, transport, cazare (0784.121.432 popescucristianadrian@yahoo.com

1999. Muncitor parc dezmembrari, caut muncitor pentru parc dezmembrari auto zona Berceni. Se cere experienta minima. Pentru mai multe detalii sunati la; (0767.808.413

2001. Muncitor productie publicitara,

2053. Muncitori constructii, dulgher, fier-

2024. Muncitori calificati in constructii pentru tencuieli. Diploma nu este importanta deloc, doar cunostintele in meserie si experienta. Plata in fiecare sambata. Pentru provincie, asiguram cazare. Oferim si cerem seriozitate, 150 L; (0762.444.673

2035. Muncitori calificati si necalificati

exterior si interior, poate sa fie si zugrav, priceput, tanar; (0767.827.955

2052. Muncitori constructii asiguram cazare Buc. Firma angajeaza in Bucuresti muncitori calificati si necalificati. Angajam si echipe. Asiguram cazare; (0720.060.601

angajeaza muncitori necalificati, barbati, pentru hala industriala Mogosoaia, salariu atractiv, cu carte de munca; (021.224.01.17

2023. Muncitori SC Fibro Metals SRL

1998. Muncitor necalificat. Sebastian Macelarie, angajeaza muncitor necalificat. Salariu+ bonuri de masa, 1.800 L; (0744.552.969

2000. Muncitor pentru chituit profile de

2051. Muncitori calificati/necalificati, angajam urgent muncitori calificati si necalificati pentru posturile de zugrav, finisor, montator gresie/faianta. Se ofera contract individual de munca, salariu atractiv, conditii excelente de munca; (0762.590.535 madalinacalljob@gmail.com

interioare. Angajam muncitori cu experienta in finisaje interioare disponibili pentru deplasare in Franta. Oferim salarii atractive.Cheltuielile cu transportul si cazarea sunt suportate de societate. (0724.107.134/ +33753274505

2027. Muncitori calificati pentru masina

1992. Muncitor necalificat, abatorul

1963. Muncitor calificat si necalificat,

companie internationala, angajeaza urgent, salariul 1.500 L; (0764.914.055

1991. Muncitor necalificat, societate

straina angajeaza, locatie Voluntari, pachet salariu motivant; (0756.820.912

de materiale de constructii. (0722.245.190

2017. Muncitori necalificati in betoane,

sapun natural. (0768.895.827

Bucuresti, sector 6. Relatii la: (0743.755.698

1959. Muncitor necalificat pentru depozit

(0721.635.574

interioare si exterioare, zugravi, rigipsari, faiantari. Experienta constituie un avantaj. Asiguram carte de munca, echipament si transport, (0729.894.241 constructii_diverse@yahoo.com

1990. Muncitor necalificat, la fabricare

1958. MUNCITOR necalificat in domeniul

confectie metalica - vopsitorie.Activitatea se desfasoara in localitatea Bragadiru. Cautam persoana tanara si serioasa. Oferim salariu atractiv, (0722.924.262 tzanu2003@yahoo.com

2016. Muncitori instalatori si necalificati;

pentru firma de constructii; (0727.346.698

2036. Muncitori calificati si necalificati

Muncitori depozit materiale de constructii, salariu atractiv + bonuri de masa; (0744.675.760

2057.

2058. Muncitori depozit, muncitori productie, angajam in Bragadiru: muncitori depozit si muncitori productie (femei si barbati); (0730.072.503 2059. Muncitori horticoli si muncitori

necalificati pentru SC de amenajari spatii verzi. Relatii tel. de L-V intre orele 7,3017,30; (0752.163.550 2060. Muncitori in constructii cautam muncitori in constructii: dulgheri, fierari, zidari, zugravi. Santiere in Bucuresti si Ilfov. Pt. cei din provincie asiguram cazare. Pentru detalii suplimentare: Ing. Ene George; (0766.840.318 enegeorge88@yahoo.com 2061. Muncitori in constructii pentru

firma constructii Bucuresti, calificati si necalificati pentru constructii. Oferim salariu motivant, contract de munca, decontare transport urban si alte beneficii; (0729.990.877 abisconstruct@yahoo.com 2062. Muncitori in constructii metalice calificati/necalificati. Cer si ofer seriozitate. Ofer un salariu atractiv, peste media de piata. (0754.373.513 officedecorglass@yahoo.com 2063. Muncitori in constructii, angajam muncitori in constructii, pentru lucrari de interior si exterior - termoizolatie, hidroizolatie, rigips, gresie, montaj usi, parchet etc pentru santier in Brasov. Se asigura cazare si transport, (0747.388.456 cecilia@cwd-konstrukt.com 2064. Muncitori in constructii, calificati si

necalificati din Bucuresti si din alte localitati cu carte de munca, asigur cazare si transport. Salariu incepand cu 1.800 lei net. Relatii la tel. intre orele 9-17 (0770.852.194 saxonconstruct@gmail.com

2065. Muncitori in constructii, dezvolta-

tor imobiliar, angajeaza muncitori in constructii, calificati, necalificati oferim calificare ) si echipe gata formate, pentru Anglia si Germania. Transport, cazare si 3 mese pe zi gratuite; 2.500 {; (0727.220.250 Consuela.cara@icloud.com

2079. Muncitori necalificati in domeniul constructii funerare Bucuresti, sector 4, program 8.0018.30, salariu 2.500 L; (0764.139.540/ 0768.566.300 2080. Muncitori necalificati in vederea pregatirii pentru meseria de macelartransator. Oferim cazare si masa gratuita. Asteptam provincia. Firma isi desfasoara activitatea in Bucuresti. Salarii atractive. Relatii intre 10.00- 16.00. (0769.961.624

2038. Muncitori calificati si necalificati, fierari, salahori, zidari, dulgheri. Se ofera salariu mare, cazare si masa. (0764.590.480

detalii sunati la nr. de telefon afisat; (0746.246.588

2116. Muncitori necalificati. Dezvoltator

de reciclare. Se ofera contract pe perioada nedeterminata, salariu motivant, program luni-vineri.Se cere disponibilitate pentru munca fizica, seriozitate. (0751.170.501 hr@twmanagement.ro

2083. Muncitori necalificati pentru lucrare in zona Militari, cu plata la zi sau la saptamana. Mai multe detalii la tel.; (0731.493.492 2084. Muncitori necalificati pentru o fab-

rica de mezeluri din Bucuresti. (0787.578.757/ 021.313.12.36

2085. Muncitori necalificati pentru

polizat piese metalice. Relatii la telefon (0734.735.067/ 0734.735.066 2086. Muncitori necalificati pentru sectii de productie pentru fabrica productie alimentara sector 6, program de lucru in ture, salariul 1.400 lei in mana + tichete de masa + o masa calda, relatii la; (0732.672.654 2087. Muncitori necalificati pentru

tabacarie, Jilava Ilfov, (0728.320.203 tarocomimpex@yahoo.com 2088. Muncitori necalificati permisul cat

B este un avantaj, pentru lucru in atelier confectie rulouri sau montaj; (0732.557.799/ 0722.209.073 office@rulouriexterioare.eu

2089. Muncitori necalificati pt. fabrica de

pavaje si garduri din beton, salariu 3000 lei/luna plus o masa pe zi, plata la doua saptamani, punct de lucru Bragadiru, Ilfov, pt. provincie asiguram cazare si utilitati gratis. (0735.377.400 2090. Muncitori necalificati SC angajeaza muncitori necalificati (1800 net) si electricieni (2200 net) program l-v 7:30-17 cu contract de munca si toate legalitatile, santierele se afla in sudul Bucurestiului, 2.000 L; (0735.558.022 g.a.istrati@gmail.com 2091. Muncitori necalificati si calificati

pt. constructii, oferim cazare; (0723.248.640

2092. Muncitori necalificati Societate

angajeaza muncitori necalificati pentru sortare deseuri reciclabile. Salariu 1500 lei, bonuri de masa; (0743.335.228 2093. Muncitori necalificati tipografie din

sector 5, angajeaza urgent. Taietor ghilotina polar, stantator, muncitor necalificat. (0729.199.076/ 021.335.41.57 secretariat@crist.ro

2094. Muncitori necalificati + sofer fabrica de ambalaje Popesti-Leordeni, angajeaza muncitoari necalificati, ambalatoare manual si sofer din zona Popesti-Leordeni sau Berceni S4, buse.industries@yahoo.com 1 L; (0741.642.879/ 021.361.19.87 buse-industries@yahoo.com 2095. Muncitori necalificati - 2000/luna

Angajam muncitori necalificati - femei si barbati seriosi, pentru sortare deseuri in localitatea Sindrilita, Ilfov. La cerere putem oferi si cazare. Salariu NET 2000 / luna + 2 mese/zi 2.000 L; (0725.333.503 2096. Muncitori necalificati confectii

2098. Muncitori necalificati in constructii

in zona Militari. Se ofera CM (0734.125.125

2040. Muncitori calificati si necalificati,

2069. Muncitori in constructii, zidari, dulgheri, rigipsar, zugravi si muncitori necalificati.Salariul pentru calificati 110-140 lei/zi. Salariul necalificati 80 lei/zi, 1 {; (0763.909.303/ 0726.496.783

2100. Muncitori necalificati in constructii

2070. Muncitori in constructii, cazare

2101. Muncitori necalificati in constructii

2041. Muncitori calificati si necalificati, societate producatoare de tubulatura de ventilatie din Bucuresti, sectorul 3, angajeaza muncitori calificati si necalificati. Se ofera cazare. Site: www.metalplus.ro. (0726.333.363 contabilitate@metalplus.ro 2042. Muncitori calificati si necalificati, zidari, dulgheri, necalificati. Oferim cazare, o masa, salariu atractiv, contract de munca, (0760.156.999/ 0762.880.010 2043. Muncitori calificati si necalificati.

Acceptam si echipe, in constructii; (0724.138.837

Muncitori calificati, (zidari, zugravi, lucrari interioare) pentru companie constructii (Bucuresti). Contact: (021.315.65.81 joburi@incepmunca.ro 2044.

2045. Muncitori calificati, companie angajeaza muncitori calificati: zugravi, rigipsari, faiantari, tamplari, zidari, lucratori in structuri pt. constructii. Obligatoriu absolventi cu diploma de scoala profesionala sau cursuri 1 L; (0746.888.858 office@consolidated.ro 2046. Muncitori calificati, dulgheri, zidari, rigipsari, salariu 1.400 euro, fete curatenie, salariu 1.200, 6 ore, bonusuri, ofer - cer seriozitate; (0766.778.240 2047. Muncitori calificati, necalificati,

numai cu cazare, constructie, spalatorie, vulcanizare auto, agricultura. (0763.159.495 2048. Muncitori calificati, necalificati, zidar, fierar betonist pentru firma constructii, salariul atractiv + bonus performanta. Posibilitate cazare in santier. Info si programari interviu tel. (0729.070.212 officebuildigdivision@gmail.com 2049. Muncitori calificati-necalificati,

societate angajeaza muncitori reparat paleti la Bucuresti, Balotesti, Jud. Ilfov si la Lugoj, Jud Timis. Contract de munca, transport decontat, salariu atractiv, prime de sarbatori; 1.500 L; (0745.217.659 nikosan1970@yahoo.com 2050. Muncitori calificati/necalificati con-

structii Belgia, permis categoria B. (0736.000.300 bogdanbaiu@yahoo.com

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

2099. Muncitori necalificati in constructii

pentru firma de constructii, zidari si sudori.Salariu, avans si lichidare.Se asigura contract de munca.Pentru persoanele din provincie se asigura cazare.Tel.: (0725.942.460 laurentiu_sorin@yahoo.ro pt. Bucuresti. Salariu 2.000L. Telefon, (0724.930.204

inclusa, firma serioasa, activitate din 1993, angajam muncitori calificati (rigipsar, faiantar, zugrav, dulgher) si necalificati in constructii, activitatea se desfasoara in Bucuresti Ilfov (0734.651.945/ 0725.528.321 contact@profielements.ro

pentru firma din Bucuresti, salariu platit la doua saptamani, fara intarzieri la plata salariului, se asigura carte de munca si concediu de odihna, de lucru toata perioada anului, se lucreaza la montaj acoperisuri, 2.600 L; (0723.153.211

2071. Muncitori in crama, barbati la firma Zarea, program de 8 ore dimineata si conditii foarte avantajoase. Interviu lunivineri orele 13-15 la sediul firmei bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, cu metrou statia Laminorului sau 112 (021.667.00.20 office@zarea.ro

2102. Muncitori necalificati pentru agri-

2072. Muncitori in fabrica. Firma productie obiecte sanitare (Bucuresti, zona Ghencea) angajam muncitori in fabrica. Cerinte: persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orele suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun; (0720.112.734 2073. Muncitori in productie persoane cu sau fara experienta dornice de lucru, care sa fie interesate de un loc de munca intr-o companie de productie. Disponibilitate pentru program in schimburi. Bucuresti, sector 3. (021.569.05.07/ 021.569.05.07 cosmin.fatu@carboplak.ro 2074. Muncitori intretinere Centru rezidential angajeaza muncitori constructii pentru intretinere, program l-v, cu contract de munca nedeterminat, salariu net 1.500 lei; (0788.140.866 2075. Muncitori necalificati Angajam

operatori productie pentru o fabrica de obiecte sanitare din sectorul 6. Salariu net 1500 lei. Bonuri de masa. Program ture de 12 sau 8 ore. Pentru detalii, sunati la numarul din anunt, 1.500 L; (0748.085.887 2076. Muncitori necalificati angajam urgent pentru depozit materiale de constructii, zona Militari- Rosu; (0726.586.912 2077. Muncitori necalificati Depozit Voluntari angajeaza fete si baieti pt ambalare si manipulare marfa, pt interviuri de lunivineri intre orele 09:00-16:00 in Voluntari str Barsei nr. 2, langa RAR. Salariu si program atractiv; (0735.207.268 office@abbara.ro 2078. Muncitori necalificati Firma anga-

jeaza urgent muncitori necalificati si zidari in domeniu constructiilor. Rog seriozitate. Salariu actractiv, 11 L; (0769.676.500 r.marin30@yahoo.om

2115. Muncitori necalificati, contract de

2082. Muncitori necalificati pentru firma

2039. Muncitori calificati si necalificati,

societate comerciala cu sediul in Bucuresti, Sector 4, angajeaza muncitori calificati si necalificati pt. tamplarie PVC/alu, confectii metalice. Salariu atractiv, conditii de munca decente, bonus; 3.000 L; (0737.900.400 cossmin_nicolae@yahoo.com

2114. Muncitori necalificati, calificati pentru finisaje interioare/ exterioare (rigips, gresie, faianta, etc.) oferim cazare gratuita + 80 Lei /zi, pentru mai multe detalii, va rog sa ma contactati, (0725.368.099

munca, contract full-time, salariu brut 2.316 lei, salariu net 1.902 lei(1.587 lei + 315 lei bonuri de masa), nu oferim cazare, program de lucru lu-vi, 8-18, zona Auchan, Militari, 1.902 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

2068. Muncitori in constructii, personal calificat pentru finisaje interioare, zugravi, faiantari, rigipsari, se cere seriozitate si se ofera contract de munca. Ofer cazare pentru muncitorii din provincie. Salariu 2500 lei, (0762.141.900 smadu_i@yahoo.com

pentru depozit legume fructe (ambalare/sortare). Asiguram cazare pentru cei din provincie. Locatie comuna Jilava, judetul Ilfov. salariu 2000 ron. Rugam seriozitate; (0730.635.449

Design angajeaza muncitori necalificati confectii metalice, Bucuresti, (0731.010.457

2081. Muncitori necalificati in vederea specializarii pentru realizare confectii metalice. Lucram pe santiere in BucurestiIlfov. Angajam numai cu carte de munca, permis auto categoria B, salariu negociabil, (0728.550.047 toader.catalin1@yahoo.com

metalice, fabrica de confectii metalice Muncitori calificati si angajeaza muncitori necalificati din necalificati pentru fabrica Bucuresti sau din provincie. Oferim 2066. Muncitori in constructii, firma concazare gratuit! Rel la nr. de telefon; de mobilier tapitat structii angajeaza cu carte de munca (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro (canapele si fotolii) din muncitori pentru interioare/ exterioare, finiBucuresti, membra a grupu- aje, gresie, faianta, parchet in Bucuresti. 2097. Muncitori necalificati fara experiCerem si oferim seriozitate 2.400 L; lui Mobexpert. Salariu de enta pentru fabrica de incaltaminte. Salari(0784.712.833 topuzru.alina.alexanul oferit este de 1500 lei (1300 lei si 20 proba 1.550 Lei net + dra@gmail.com bonuri valorice). Fabrica este in zona mall bonuri de masa (300 de lei Vitan-Timpuri Noi. 1.500 L; 2067. Muncitori in constructii, firma de lunar). Relatii la telefon; (+40730501000/ +40724728262 conconstructii angajeaza finisori, zidar. Pentru (0733.509.653 tact@sansavana.ro 2037.

2113. Muncitori necalificati, SC Anconi

cultura, angajeaza societate. Salariu atractiv, tichete de masa, abonament transport; (021.492.04.38 2103. Muncitori necalificati pentru

Pitesti, Amboselii Ro SRL angajeazA Montatori -Cablaje auto(muncitor necalificat barbati si femei). Descriere post: montator (asamblare) de cabluri. Detalii la telefon; (0755.787.794 becickova.marketa@gmail.com 2104. Muncitori necalificati si calificati in

fabrica de mezeluri; (0721.450.253/ 0721.450.253 mihaelaungur05@gmail.com

2105. Muncitori necalificati si calificati

pentru lucrari int./ext., salariu avantajos, plus carte de munca/ contract; (0763.903.604 2106. Muncitori necalificati, Angajam in cadrul unui cunoscute fabrici din Romania de bauturi alcoolice. Locatie: Bucurestii Noi. Program: 7-19; 19-7. Nu necesita experienta; 1.300 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 2107. Muncitori necalificati, angajam in domeniul tamplariei din lemn. Loc de munca in Bucuresti sector 3, relatii la telefon. Pentru cei din afara localitatii oferim cazare (0731.900.900/ 0735.555.555 2108. Muncitori necalificati, angajam

muncitori necalificati in comuna Pantelimon. Salariu atractiv; (0768.192.599 office@marelko.ro 2109. Muncitori necalificati, angajeaza

firma producatoare usi de exterior. Nu este necesara calificare. Sediul firmei este in oras Pantelimon. Angajam si persoane din alte localitati, oferim cazare Tel.: (0726.203.998 office @aluset.ro 2110. Muncitori necalificati, asfaltatori,

pavatori pentru firma constructii drumuri. Tel./fax: (021.450.62.80/ 021.450.43.30 2111. Muncitori necalificati, pentru

ajutor electrician, angajam; (0758.862.873

2112. Muncitori necalificati, pentru cosit

gazon. Salariu motivant, 2.500- 3.000 lei; (0722.296.707

imobiliar angajez muncitori necalificati. Cautam oameni seriosi, muncitori, nonalcoolici, doar din provincie exclus din Bucuresti, oferim cazare, 2.200 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com 2117. Muncitori necalificati. Societate comerciala angajeaza muncitori necalificati pentru curatenie parcare sector 3. Salariu 1.400 Lei. Telefon: (0758.038.910

2118. Muncitori pentru santiere in Bucuresti Firma de constructii angajeaza pe perioada nedeterm. m. necalificati pentru curatenie si OS, obiective in Bucuresti. Program de santier. Salariu pana la 2500 lei/ luna. Carte de munca + avantaje; (0744.522.170 cristian.chitimia@gmail.com 2119. Muncitori pentru sectia de produc-

tie Fabrica de mezeluri SC Vericom 2001 SRL, cu sediul in Bucuresti str. Drumul intre Tarlale, nr: 25-29, sector 3, angajam femei si barbati, pentru sectia de productie, (0720.660.635 office@vericom2001.ro 2120. Muncitori placat izolatii fatade cu

experienta, pentru lucru in Militari, sector 6. Plata la zi sau saptamanal. Fara echipe; (0731.493.492

2121. Muncitori productie montatori mobilier pal angajam pentru montaj, productie, manipulare mobilier pal urgent pt. societate de vanzare si productie mobilier. Loc de munca: soseaua de centura nr. 20 Tunari, Ilfov (0723.139.027

2141. Necalificat, curatare hote, firma

specializata in curatare hote (mai multe detalii la tel) angajam full-time, 2000 2300 lei. Se cere seriozitate si dorinta de munca. Posibilitate de promovare sef de echipa in funct 2.300 L; (0722.306.634 alexandru.naftaila@gmail.ro 2142. Necalificati caut 2 necalificati pt

lucrari de amenajari interioare in Bucuresti, plata se negociaza; 1 L; (0769.632.746/ 0722.698.249 elena.1961@yahoo.com

2143. Necalificati Fabrica de lumanari

angajeaza fete si baieti pentru lucru in atelier: ambalare, etichetare, confectionare etc. Candidatul ideal trebuie sa fie serios, stabil si rapid in lucru. Cautam din sector 6, 1.200 L; (0769.837.990 admin@aliweb.ro 2144. Necalificati pentru depozitele noastre din sect 3 si 6. Urgent. Salariu brut: 1700 ron si bonuri de masa, 300 ron si bonus 250 ron, 100 ron transport. Perioada nedeterminata. Detalii la telefon, 1.700 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 2145. Necalificati pentru service auto

zona Pod Grand si necalificati pt. acoperisuri; (0763.030.109

2146. Necalificati SC Premium Cod Construct SRL angajeaza necalificati/ calificati pentru urmatoarele posturi: rigipsari, faiantari, zugravi, dulgheri, fierari. Contract de munca, salariu motivant, rog seriozitate; (0770.510.261 Dl.soare@yahoo.com 2147. Necalificati ambalare, etichetare

in tipografie. Urgent. Salariu net: 1.7002.000 net. Program: 12 ore in ture. Zona sector 4. Detalii la telefon, 2.000 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com

2148. Necalificati la depozit de piese auto sector 6. Salariu net 1300 lei, tichete de masa, tichete de benzina si al 13 lea salariu. Program l-v/ 8h/ schimburi. Contract de munca, 1.300 L; (0743.751.117 2149. Necalificati pentru productie mobilier din PAL. Angajam persoane pentru sters, ambalat si alte activitati specifice. Carte munca. L-V 8-18. Faur sector 3. Salariu negociabil. Colectiv tanar, posibilitate avansare, (0766.638.967/ 0735.876.984 www.marcoshop.ro

2122. Muncitori santier de constructii, angajam urgent dulgheri, fierari, muncitori necalificati pentru lucrari de constructii in Bucuresti. Oferim carte de munca, salarii decente si punem la dispozitie si autoturism (daca este nevoie) (0762.404.205 maruntu.daniel@gmail.com

2150. Necalificati productie/control cali-

2123. Muncitori sectia spirtoase la firma

2151. Necalificati si calificati pt. lucrari

2124. Muncitori sectia spirtoase la firma Zarea, program de 8 ore dimineata si conditii foarte avantajoase.Interviu luni-vineri orele 13-15 la sediul firmei :B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, cu metrou statia Laminorului sau 112. (021.667.00.20 office@zarea.ro

2152. Necalificati si calificati, urgent, pentru realizare garduri placi beton. Oferim cazare, zona Ilfov, Stefanestii de Sus, salariu intre 1.700-1.900 lei; (0723.538.148

Zarea, program 8 ore dimineata si contract in conditii avantajoase. Interviuri zilnic L-V orele 13-15 la sediu Bucurestii Noi 176, sector 1. Transport metrou statia Laminorului, autobuz 112/697 (021.667.00.20 office@zarea.ro

2125. Muncitori sectia spirtoase la firma

Zarea, program lucru 8 ore de luni-vineri, numai dimineata. Interviuri zilnic orele 1315 la sediul firmei din B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, transpot metrou statia Laminorului, 112. (021.667.00.20 office@zarea.ro

Muncitori si muncitoare necalificati S.C.Wirquin Romania S.A. din str. Preciziei nr. 3, Sector 6, Bucuresti angajeaza muncitori si muncitoare necalificate si muncitori calificati pt lucru pe utilaje pt. prelucrare rame metalice. Relatii si informatii intre orele 9.00-17.00 la tel; (0755.044.934 2126.

2127. Muncitori si/ sau echipe placari blocuri cu polistiren. Salariu atractiv. Plata la timp. Seriozitate maxima. Iarna se lucreaza la interioare. Lucrari pe termen lung si foarte lung (0799.855.433 mihaicatalin21@yahoo.com 2128. Muncitori tineri si seriosi Bucuresti, faiantari, rigipsari, parchetari, pentru colaborare in Bucuresti - amenajari interioare. Contract munca si salariu motivant, (0741.231.841 diana@nextdoor.ro 2129. Muncitori tineri, finisaje interioare, Bucuresti cautam faiantari, rigipsari (inclusiv necalificati), pentru colaborare in Bucuresti - amenajari interioare. Contract munca si salariu motivant si posibilitate de crestere in functie de performante (0741.231.841 2130. Muncitori, ambalori, sudori, latusimecanici, stivuitoristi. Conditii foarte bune de munca, instruire gratuita, salaraiu motivant, asiguram transport. Posibilitate de crestere profesionala. (0757.496.289 roman.croitor@laserprocessing.ro 2131. Muncitori, Eurokurt angajeaza

muncitori necalificati (B/F), motostivuitorist, sofer, inginer mecanic si subinginer, mester extruder pt. mase plastice si ajutor. Adresa: Popesti Leordeni str. Pavel Ceamur nr. 4. (0742.244.271/ 021.890.33.02 2132. Muncitori, fabrica de talpi incaltaminte, zona Rostar Alexandriei sosea, angajam femei, barbati pentru finisori talpi incaltaminte. Salariu, bonuri masa, transport decontat, program 7- 15.30. Cerem seriozitate; (0744.505.252 liliana_iftimie@yahoo.com 2133. Muncitori, mecanici de intretinere

societate de constructii angajeaza pentru statii de betoane tip Liebherr, situata in loc. Jilava; relatii de L-V, in intervalul orar 08.30 - 16.00, solicitam seriozitate, (0724.558.567 betoane.jilava@dimar.ro

2134. Muncitori. Productie mase plastice angajam urgent muncitori calificati si necalificati, reglori, electromecanici, tehnicieni, controlori calitate. functionam in incinta faur sector 3. (0784.235.304 2135. Muncitori. Tipografie din

Bucuresti cu 20 ani de activitate in domeniu angajeaza muncitori calificati/ necalificati pentru legatorie manuala si masinisti (stantatori si operatori folio). Pentru cei fara experienta asiguram pregatirea la locul de munca; (0740.025.260 2136. Muncitorii constructii, caut meseriasi in constructii. Zidarii, fierari, dulgherii, necalificatii; 200 {; (072454124 petre_negrea2009@yahoo.com 2137. Necalificat Angajez muncitor necalificat pentru impachetare colete, cu permis de conducere categoria B, zona Carrefour Colentina. Programul este de 8 ore l-v. Detalii la tel. intre orele 10-12; (0726.773.075 2138. Necalificat ajutor instalator pentru

Adyra Construct (0764.409.917

2139. Necalificat tipografie Angajam

urgent necalificat tipografie sectorul 4. Salariu 1.700 lei net 20 zile lucrate, 2.200 lei net 30 zile lucrate. Program de l-v 12 ore/ zi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon, 2.200 L; (0738.322.818 2140. Necalificat, muncitor necalificat

angajam pentru atelier mecanic in zona Cora Pantelimon. Relatii la tel; (0722.513.951/ 0727.842.195

tate Brasov, angajam necalificati in productie/control calitate pentru o fabrica de piese auto din Brasov. Salariu Net 1400 lei, bonuri de masa, transport asigurat. Program in 3 schimburi, L-V. Contract de munca; 1.400 L; (0755.651.839 electrice angajam, nu este necesara experienta, pentru lucrari electrice de curenti slabi, control acces, cctv, siteme de alarma, efractie, incendiu, retele voce date. Contract cu carte de munca. (0728.777.028 alexandru.racovita@recency.ro

2153. Necalificati, angajam tineri, pentru incarcare descarcare mobila, cu sansa de a invata meserie pentru cine vrea. Faur, sector 3, 1300 lei net, 1.300 L; (+40725227397/ 0726.301.049 josephrizk00@hotmail.com 2154. Necalificati, barbati si femei la fabrica productie pavaje. Punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8,p reper: floraria Garden Plaza. Statia ICSITMUA autobus (449,780,783) .Oferim cazare gratis, sal. 2.500-3.000 L; (0724.545.953 2155. Necalificati, firma comert engross din Doraly angajeaza personal pentru manipulant marfa/ lucrator depozit/ muncitor necalificati pentru incarcare/ descarcare/ aranjare marfa depozit produse alimentare; (0766.525.358 2156. Necalificati, firma de izolatii din Bucuresti angajeaza muncitori necalificati pentru montaj vata si cauciuc pe teava si tubulatura. Se ofera carte de munca, salariu negociabil, decontare transport, echipament. (0732.638.117/ 0731.369.991 izolatiitehnice@gmail.com 2157. Necalificati, ofer cazare, masa +

salariu; (0724.778.928

2158. Necalificati, barbati si femei Angajam urgent necalificati fabrica sectorul 3. Salariu 1500 lei brut/ 1.100 lei net, bonuri, bonus de performanta, transport decontat. Program de l-v 8 ore /zi. Pentru detalii sunati la telefon, 1.500 L; (0738.322.818 2159. Nicol angajeaza muncitori necalifi-

cati pentru manipulare paleti, mecanic auto. Oferim salariul 2.000 lei; 2.000 L; (0760.896.390/ 0720.883.662

2160. Nicoresti restaurant, Restaurant Nicoresti angajeaza ajutori ospatari, ajutori bucatari, femeie la vase si femeie de serviciu, pt. orice informatie sunati la cele doua numere; (021.211.24.80/ 0724.290.550 dandinu_72@yahoo.com 2161. Novomatic Admiral Tip&Cash isi mareste echipa si angajeaza: personal curatenie si casieri pentru salile de jocuri Admiral si Tip&Cash. Cerinte: personal curatenie - persoana activa, amabila si sociabila, studii elementare. Cerinte casieri: persoana activa, amabila, sociabila, studii medii, operare calculator. Oferim: salariu competitiv, bonusuri, bonuri de masa, posibilitati reale de avansare. Nu este necesara experienta. Detalii la tel. sau CV la adresa de e-mail: (0749.056.492/ 0758.078.660 hr@admiral.ro 2162. Nuncitor necalificat, operator chimist, producator de cosmetice, in Bucuresti, zona Berceni. Disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi; (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro www.loncolor.ro 2163. Oferim loc de munca si locuinta la curte in Peris, Ilfov, unui barbat familist, cu deprinderi gospodaresti si experienta in instalatii sanitare, termice, electrice. Trimiteti CV la email. (0773.945.239/ 0722.209.482 eli13ro@gmail.com 2164. Ofiter relatii cu clientii cu limba ger-

mana, responsabil de gestionarea comunicarii cu clienti nativi germani; ofera suport tehnic telefonic, prin e-mail si chat online clientilor,in vederea identificarii si solutionarii problemelor acestora. cv@liadhotel.com

2165. Olanda. Angajez in Olanda tineri 18 ani gay, ofer 2.000 euro lunar + cazare + masa gratuita (0786.447.781 2166. OMV angajeaza consultant vanzari Bucurestii Noi, shop si gastro, relatii la tel. (0721.254.054 mihai.stircu@yahoo.com 2167. OMV Gara de Nord angajeaza

casier gastro; (0736.898.770

2168. Online hostess Piata Unirii, Smart-

Studio angajeza modele. Oferta: cm, salariu garantat 500 $, prima angajare 100 $, poze profi, training, bonusuri, promovari, 5 zile/ saptamana, suport tehnic 24 h/zi, locatie de lux, seriozitate, 2.500 {; (0768.481.431 office@smart-studio.ro

2169. Operatoare introducere date,

angajam pentru patiserie. Relatii la telefon: (0754.651.477

2170. Operatoare casa de amanet cu si

fara experienta, pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, b. masa, comision. Cv la adresa: 1.400 L; contact@creditareamanet.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


22 septembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

23

4

LOCURI DE MUNCÅ 2171. Operatoare casa de amanet, Post

vacant : operatoare casa de amanet. Cerinte: experienta obligatorie. Avantaje : Mediu placut de lucru, colectiv dinamic si unit, salariu avantajos. Locatie : Sectorul 2 - Statie de masina; (0769.088.454 Claudiupena2005@yahoo.com 2172. Operator CNC gaurire / frezare

mobilier PAL / MDF. Se cer cunostiinte operare calculator, cunostiinte tehnice mobilier, seriozitate si dorinta de perfectionare in domeniu. Se ofera salariu motivant; (0721.238.957 office@mobiladebucatarie.eu www.mobiladebucatarie.eu 2173. OPERATOR CNC la masina cu cap laser pentru taiere materiale textile. Se solicita cunostiinte de calculator si seriozitate. Va oferim un loc de munca stabil, salariu motivant carte de munca. (0722.411.446/ 0722.232.852 office@asined.ro 2174. OPERATOR date contabilitate pri-

mara. Societate angajam operator date contabilitate primara, activitati de secretariat, cu competente IT, care sa aiba excelente abilitati de comunicare. CV-urile la adresa de e-mail. (0737.856.558 office@premiumexpert.ro 2175. OPERATOR masini prelucrat hartie

in role. Carte de munca. Program de lucru in 2 schimburi: 7-15 sau 14-22, luni-vineri, (021.232.29.41 office@kmp.ro 2176. Operator schimb valutar, si amanet, cu domiciliul in Bucuresti, diploma bac, oferim pregatire. Salariu incepand cu 1400 lei / net + comision. (0764.402.441 2177. Operator amanet electronica cu experienta sau fara, program in ture plus comision, salariu, trimite-ti cv+ foto; 2.000 L; orzainvest@gmail.com 2178. Operator amanet exchange, cu

experienta in domeniu program in ture. Asteptam CV + foto, salariu 2.000 L; amanetplatinum@gmail.com

2199. Operator etichetare pentru masina automata de etichetat sticle la sectia imbuteliere angajeaza firma Zarea. Interviuri zilnic luni-vineri orele 13-15 la sediu in B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, metrou Laminorului; (021.667.00.20 office@zarea.ro 2200. Operator facturare societate com-

erciala angajeaza fata pentru postul operator facturare, zona Voluntari. Rugam seriozitate (0722.152.638 office@attoregal.ro 2201. Operator facturare vanzator / ges-

tionar anvelope, baiat tanar dinamic, cunostinte bune PC, Word, Excel, bacalaureat. Salariu brut 2.550 - 2.850 lei, 2.850 L; (0722.732.794 vadrexim@yahoo.com 2202. Operator gestiune pentru service camioane, cu experienta. Cerinte: diploma bacalaureat , cunostinte PC, seriozitate. Oferim pachet salariu motivant si conditii bune de lucru. (0749.102.603 resurseumane@edparts.ro 2203. Operator internet cafe cautam colegi tineri, sociabili, pasionati de calculatoare pentru postul de operator la Alien Cyber Cafe (sector 4, aproape de Unirii). Pentru mai multe detalii, sunati la tel., Ciprian (0720.450.311 2204. Operator introducere date nir-uri

Autotehnic Service angajeaza operator introducere date (nir-uri) in sistemul contabil. Locatie intersectia Aparatorii Patriei; (0721.667.950 office@autotehnic.net 2205. Operator introducere date. Firma

organizare evenimente din sectorul 2, angajeaza operator date(outlook, word, excel), experienta minima este un avantaj. Telefon/ CV la adresa de email, (0728.441.983 office@elegantcatering.ro 2206. Operator inventar, program 9-18,

salariu 1600 lei, zona Jandarmeriei. clara.ionescu@gmail.com

2179. Operator amanet, TopAmanet angajam persoane, cu sau fara experienta, responsabile si serioase cu varsta minima de 25 ani. Reprezinta un avantaj experienta in domeniul vanzarilor. Cv+foto pe mail. 1.700 L; (0733.705.704 topamanet@yahoo.ro www.topamanet.ro

2207. Operator linie productie cu/fara experienta pentru Austria Card SRL, companie ce activeaza in domeniul productiei si personalizarii cardurilor bancare. Se ofera pachet salarial atractiv, bonuri de masa, transport decontat. (0725.206.363 adriana.negoiu@austriacard.ro

2180. Operator automate cafea pentru

2208. Operator livrare manipulare marfa,

firma de cafea, masina de serviciu, salariu atractiv, tichete de masa. (0770.673.037 george.budescu@doublesmart.ro 2181. Operator calculator Firma Scomet

Administrare Imobile angajeaza operator calculator contabilitate partida simpla. Salariul o mie opt sute lei pe luna. Posibilitati crestere in functie de performanta, 1.800 L; (021.336.77.44/ 0372.979.797 2182. OPerator calculator Operare PC, activitati de birou, gestiunea stocului de marfa, contabilitate primara. Salariu motivant si bonuri de masa, contract de munca perioada nedeterminata CV email: monicaciobanu@networkcafe.ro 2183. Operator calculator pentru maga-

zine online, bun cunoscator de Adobe Photoshop, inserare produse. Salariu motivant, zona Crangasi. CV pe mail. 1.600 L; (0768.886.856 geal.ronico@gmail.com

2184. Operator calculator activitate birou

si secretara, pentru societate cu sediul in Prelungirea Ghencea sector 6 Cartierul Latin, program 08-18, luni -vineri 1.700 L; (0723.716.947/ 0767.505.303

2185. Operator calculator casier cunos-

tinte calculator, oferim program flexibil, salariu motivant, contract de munca, bonuri de masa, puncte de lucru: Pod Constanta si Calea Giulesti (0744.629.531

Operator calculator pentru vanzari online, vanzator accesorii mobila, stivuitorist cu experienta min. 2 ani, gestionar pentru pal cu experienta, operator PC, operator calculator pentru preluare comenzi, tamplari, muncitori necalificati; (0731.038.195 2186.

2187. Operator calculator, cautam o per-

soana tanara, dinamica, cu cunostinte de operare calculator si contabilitate primara, pentru facturare, NIR-uri, registru de casa, gestiune. 2.000 L; (0726.012.806 cristina.voicu@sweetela.ro 2188. Operator calculator, fata pt. intro-

dus facturi, tinut legatura cu furnizorii, conditii foarte bune, carte de munca, zona sector 2, Sos. Colentina, salariu 2.000 L; (0734.072.088 rusu2222@gmail.com 2189. Operator calculator, firma de con-

tab. angajam un op.calculator/contabil. Poate fi si absolvent de liceu sau student. Sunt necesare cunostiinte de word/excel si dorinta de a invata Program partime sau fulltime CV pe email; expertcontabilro.ro@gmail.com 2190. Operator calculator. Birou notarial

Andrei- Claudiu Manolache angajeaza operator calculator cu experienta; (0757.099.909 bnp.manolache@gmail.com

2191. Operator call center Va oferim un job in cadrul departamentului de call center. Firma noastra se afla in sect. 4, Bucuresti (zona Aparatori Patriei). Program 09:00 - 18:00. Salariu atractiv+bonusuri, 1.200 L; (0799.006.750 alexandra.antochi@directmarketing.ro 2192. Operator call center, angajam centrul de sanatate, varsta minima 18 ani. Detalii la numarul: (0758.236.588

Operator call-center depozit anvelope - jante angajeaza operatoare callcenter, fete tinere, dinamice. Perioada sept. - dec. 2017. Contract munca full time, salariu brut 2550 2850 lei. 2.850 L; (0722.732.794 vadrexim@yahoo.com 2193.

2194. Operator casa schimb

valutar/amanet - Bucuresti, operatiuni de schimb valutar, western union si amanet. Pachet salarial atractiv (salariu fix, comisionare fara target, decontare transport, al 13-lea salariu), pregatirea si formare initiala asigurata; 2.250 L; (0738.836.388 ru@creditamanet.ro 2195. Operator centru copiere si reincar-

cari cartuse Centru printare si reincarcari cartuse angajam personal pentru activitati de copiere, printare, refill, stampile, vanzari birotica si consumabile imprimante. (0723.390.550 Inovomag@gmail.com 2196. Operator CNC. SC Electromag-

netica SA angajeaza Operator CNC. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la numerele de telefon; (021.404.21.20/ 0767.427.948 2197. Operator cutter ploter, ploter

imprimanta, cu cunostinte Corel, Draw, AI, Autocad; (0723.294.972

2198. Operator date cadastrale minim 2

ani exp., cunostinte practice privind domeniul, abilitati peste medie privind operarea cu AutoCad, ArcView si MS Office, cunostintele necesare prelucrarii masuratorilor (0722.304.466

incarcare/ descarcare/ livrare marfa. Manipulare, infoliere, asezare produse in spatii special amenajate. Carnet de conducere obligatoriu. Se ofera salariu atractiv, decontare transport (0756.140.001/ 0756.140.001 office@urbio-romania.ro 2209. Operator logistica, manipulant

marfa depozit Stefanestii de Jos, 18-35 ani. Transport asigurat gratuit de la/catre Unirii sau metrou Pipera. Program: schimb 1, 6:30-14:30, schimb 2, 14:0022:00. Contact: (0733.927.543 diana.matei@erka.ro 2210. Operator magazin online, gestionare apeluri de la/catre clienti, oferirea informatiilor referitoare la produse,livrare produse, disponibilitate in stoc, mentinenerea legaturii cu clientii, inregistrare comenzi; (0722.585.636 contact@venro.ro 2211. Operator miniincarcator, buldoexcavator, miniexcavator, obligatoriu experienta pentru firma de constructii cu sediul in comuna Domnesti (0723.567.941 2212. Operator pc asistent manager,

contabil primar, consultant vanzari, la fabrica productie pavaej. Punct de lucru Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Cu si fara experienta, sal.+ comision, CV la adresa de email, 2.000 L; armopavsrl@yahoo.ro 2213. Operator PC pentru Logos Accounting Services filiala a AXE (http://axeitalia.com/) angajeaza full time, 09.00-18.00. Salariu: 1700 lei net/luna, contract incheiat pe o perioada de proba 2 luni. CV la email. (031.438.09.79 a.grigore@logosas.com 2214. Operator PC sala internet, relatii la

telefon in intervalul orar 10:00 -19:00; (0722.504.191

2215. Operator preluare comenzi pizza

pentru pizzerie cu sediul in sect. 5,Program in ture, masa asigurata, contract munca,salariu 1500 lei. (0765.489.624 vlad@delarte.ro

2216. Operator preluare comenzi prin telefon SC distributie produse parafarmaceutice angajeaza operator vanzari prin telefon, oblig. cunostinte calculator. Se ofera contract de munca per. nedeterminata, program de lucru 8 ore/zi de lunivineri, (0733.777.012 office@pdgroup.ro 2217. Operator preluare comenzi, inda-

toriri: preluare comenzi online, prin email si telefonic, ambalare colete, mentinerea relatiilor cu furnizorii. Cerinte: Microsoft Excel, permis de conducere. Salariu + comision. 1.500 L; (0726.792.144 nuntatex@yahoo.com 2218. Operator preluari comenzi telefon-

ice si online pentru firma de livrare mancare la domiciliu, aflata in zona Garii de Nord, (0723.227.220 2219. Operator preparare sandwichuri

pentru Benzinaria Mol Otopeni (0723.233.448/ 0760.273.774 bicamarian@yahoo.com 2220. Operator productie Fabrica de obiecte sanitare angajeaza operator productie - sector 6. Salariu net 1500 lei, tichete de masa si alte beneficii. Program in ture de 12 sau 8 ore. Contract de munca, 1.500 L; (0743.751.117 2221. Operator reciclare ladite de fructe si legume Program: luni-vineri in 2 schimburi 7.00 - 15.00 si 14.00 - 22.00. Locatia: parc logistic Chiajna. Salariu net 1300 lei, tichete, 1.500 L; (031.429.81.17 2222. Operator sala jocuri Sala King Game angajeaza baiat, de preferat sector 4 Berceni, pentru mai multe detalii sunati la tel. intre orele 9:00-19:00. (0768.840.225 adryana1987@yahoo.com 2223. Operator sala jocuri Las Vegas Games, Operator sala jocuri, Bucuresti, Las Vegas Games. Angajam fete/baieti cu/fara experienta pt. postul de supraveghetor sala. Detalii suplimentare. C.V. la adresa e- mail; 1.500 L; (0765.657.235 anna09995@gmail.com 2224. Operator si ajutor masina aplicat

cant pentru S.C. Komandor Romania, producator de mobilier la comanda. Relatii: (0728.853.061 2225. Operator si tehnician automate cafea si snack Salariu motivant, bonuri de masa, bonus-uri, contract de munca perioada nedeterminata. CV email: liviuciuperca@networkcafe.ro 2226. Operator tipar digital, cunos-

tinte Corel Draw, zona Oltenita sector 4, Bucuresti (0730.833.838

2227. Operator utilaj automat de spalat

covoare Ideal Clean, cu sediul in orasul Voluntari (zona RAR) angajeaza personal calificat/ necalificat pentru sectia de spalare covoare. Totul este realizat cu utilaje profesionale. Salariu atractiv, 2.000 L; (0726.385.162/ 0726.385.162 office@spalatorii-textile.ro 2228. Operator vanzari prin telefon si agent vanzari SC distributie prod. parafarmaceutice angajeaza operator preluare comenzi prin telefon de la clientii din baza de date (oblig. cunostinte PC) si agent comercial (oblig. permis cat. B), (0733.777.012 office@pdgroup.ro

2229. Operator(masinist) masina ambalat-Parmalat, angajez operator(masinist) masina ambalat la fabrica de Santal din Com. Tunari, Sos. de Centura, nr.12, Ilfov. Atributii: verifica si modifica constant parametrii de proces ai utilajului de productie, 400 {; (0722.431.614 adina.popescu@parmalat.ro

2255. Ospatar Restaurant cu specific mediteranean angajeaza ospatar cu sau fara experienta. Conditii de munca avantajoase. (0730.007.660 office@sardin.ro

2230. Operator. Amanet exchange angajeaza operator cu experienta in domeniu, zona Bucurestii Noi, salariu motivant, CV+foto, 2.000 L; (0722.213.243 orzainvest@gmail.com

2257. Ospatar si femeie la vase pentru Bistro situat in vitan str. Foisorului colt cu Zizin.Program 2 zile cu 2 de l-v de la ora 10:00-00:00, s-d de la ora 11:0000:00.Detalii la tel. (0742.246.246 elena_raduta007@yahoo.com

2231. Operator/e. Magazin online anga-

2258. Ospatar - vanzator Fromagerie

jeaza operator/e. Magazin online incaltaminte imbracaminte, zona Vitan, domiciliu in zona, program luni vineri 09-00 17-00. Cunostinte calculator avansat, carte de munca, mediu de lucru placut si curat. Sector 3, 1.500 L; (0737.617.844 contactpromotii@gmail.com 2232. Operatori call center MPS Solu-

tions este in cautarea de noi operatori call center, vorbitori de limba italiana.Sediul este langa statie de metrou Grozavesti.Suna pentru a stabili un interviu. 2.200 L; (0728.117.215/ 0728.117.216 andrei.mandache@mpssolutions.net 2233. Operatori call center, pentru com-

pania leader in domeniul telemarketing, limba italiana, cu sau fara experienta.Suna pentru a stabili un interviu. 2.200 L; (0728.117.215/ 0728.117.216 andrei.mandache@mpssolutions.net 2234. Operatori catering angajam oper-

atori catering pentru restaurant. (0742.230.602

2235. Operatori CNC pentru firma de

productie. Contract de munca, masa asigurata, transport, salariu incepand de la 1700 lei net, ore suplimentare platite. Lucrul in schimburi. Tel. (0741.090.021 2236. Operatori date Societate special-

izata in administrarea imobilelor angajeaza personal pentru postul de operator date. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV-ul la adresa de email: dan_calina2000@yahoo.com;

2237. Operatori linie imbuteliere person-

al calificat pentru sectia productie angajeaza firma Zarea. Interviuri de angajare zilnic luni - vineri orele 13-15 la sediul din bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1 (021.667.00.20 office@zarea.ro 2238. Operatori masina inscriptionat,

gravat pentru firma de productie. Contract de munca, pranz, transport, salariu incepand de la 1500 lei net, ore suplimentare platite. Lucrul in schimburi. Tel. (0741.090.021 2239. Operatori masini de tricotat Cotton

- necalificati firma de tricotaje angajeaza muncitori necalificati care sa lucreze ca operatori masini de tricotat Cotton/ confectioneri tricotaje- salariul brut 1450 Lei, tichete de masa si plata orelor suplimentare 1.450 L; (0734.301.444/ 021.310.01.88 bianca.nicolae@trerofashion.ro 2240. Operatori masini de tricotat Shima, firma de tricotaje angajeaza muncitori calificati, femei si barbati, care sa lucreze ca operatori masini de tricotat Shima. Salariul brut este de 1800lei + tichete de masa si ore suplimentare platite 1.800 L; (0734.301.444/ 021.310.01.88 bianca.nicolae@trerofashion.ro 2241. Operatori masini de tricotat si con-

fectionat Angajam muncitori calificati/ necalificati pentru posturi de operatori masini de tricotat, confectioneri, ambalatori, sortatori, 1.600 L; (0754.089.616/ 0740.055.005 claudiaandreea05@gmail.com

2242. Operatori masini fasonat otel cu comanda numerica urgent in Bucuresti (in incinta SC Faur) (0736.796.200 2243. Operatori masini injectie studii medii sau scoala profesionala absolvite, seriozitate si responsabilitate, experienta in productie, disponibilitate de a lucra in 3 schimburi; (0729.067.080 bruo@romtatay.ro 2244. Operatori Peco pentru zonele Chi-

tila, Pod Constanta, Militari autostrada, Oltenitei, Pantelimon si Pantelimon centura. Program 180 ore/luna, posibilitate de a obtine functii conform cunostintelor si muncii depuse 1.600 L; (0734.920.701 camiirod@yahoo.com 2245. Operatori platforma cu atestat GPL Benzinaria Mol Timpuri Noi angajeaza operatori platforma cu atestat GPL. Persoane sociabile, cu atitudine pozitiva, implicate in munca. Se asigura salariu fix, bonuri de masa, contract de munca, tips zilnic; (0724.528.622 timpurinoi@molretail.ro 2246. Operatori procesare date pentru firma de curierat. Punctul de lucru este in Otopeni Ilfov. Program de lucru 9:3018:30 o ora pauza. Relatii la telefon. (0725.860.912 vam_unic@yahoo.com

2256. Ospatar restaurant LA Cocosatu, angajeaza ospatari, salariul este de 1500 Lei pentru detalii sunati la tel., 1.500 L; (0736.445.737 office@lacocosatu.ro

Fromagerie in zona Dorobanti, salariu considerabil si un mediu deschis catre invatare. Nu conteaza experienta ca ospatar ci disponibilitatea de a invata. (0742.225.406 luizaa.apostu@gmail.com

2259. Ospatar / ospatarita, pizzerie zona

Baba Novac angajeaza ospatar sau ospatarita; (0784.133.155/ 0766.534.066 nitudana2004@yahoo.com

2260. Ospatar cu experienta! Restaurant

«««««««««««««««««« 2250. Operatori utilaje si muncitori necalificati (femei si barbati) pentru societate cu sediul in orasul Pantelimon; (0759.019.910 2251. Orient Ceramic te asteapta sa te alaturi echipei de profesionisti din cadrul companiei: angajam 4 consilieri vanzari pentru showroom-uri din Ava-Sos. Mihai Bravu si Valea Cascadelor, full time, venit minim garantat pentru full time, fara limita superioare. Baza fixa, comision, bonus de performanta lunar. Se asigura instruire in domeniul placilor ceramice; (0723.613.399 2252. Ospatar intr-un restaurant din cen-

trul istoric cu produse traditionale din Austria. Persoana agreabila, responsabila, pozitiva, disponibila pentru lucru in ture. Salariu incepe de la 1.500 lei plus bonificatii, (0771.337.788 anca_smada@yahoo.com

2253. Ospatar preluare si servire comen-

zi mancare si bauturi. Pregatire preparate usoare. Cerinte: experienta, limba engleza-nivel mediu, seriozitate. Hotel boutique 4 stele din centrul Bucurestiului, (0758.094.095 mihaela.zuld@hotelmoxa.com

2254. Ospatar Restaurant cu specific italian angajam ospatar/ ospatarita. Experienta constituie un avantaj. Rog seriozitate, 1.400 L; (0729.591.469

italian; (0724.656.784

2290. Ospatar, pizzar cu experienta salariu atractiv, contract de munca. Zona Sebastian sector 5 (0762.067.172 raduma_90@yahoo.com

rantul La Mama Atheneu, cu sau fara experienta. Venituri intre 3.000-4.000 lei. Te asteptam in echipa noastra. Suna acum si programeaza un interviu. (0761.194.005 ciobanu.lucica@lamama.ro

2323. Ospatari, ospatarite Stadio restau-

2291. Ospatar. Angajez ospatar pentru Complex Turistic 4 stele Brasov. Salariu fix plus plata suplimentara la evenimente, transport, o masa/zi. CV la adresa de mail, 1.500 L; (0758.111.016 office@stejariibrasov.ro

rantul smart-casual asezat in Piata Universitatii angajeaza ospatari, ospatarite. Venituri motivante program 2 zile cu 2 zile, transport si masa. Detalii la numarul de telefon, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

2292. Ospatar/aj ospatar, barman/aj bar-

2324. Ospatari, ospatarite cu expe-

man, bucatar/aj buc, ne marim echipa, berarie in centrul vechi. Cautam ospatar/aj ospatar/barman/aj barman/bucatar/aj bucatarie. Daca ai o atitudine pozitiva si esti dornic de afirmare, vino in echipa noastra; (0735.861.683 vera@curteaberarilor.com

rienta, angajam pt. restaraunt, salariu 1.500 Lei+ tips minim 200 Lei pe zi, program 1 zi cu 1 zi sau 2 zile cu 2 zile, zona Dorobanti, Radu Beller 54 Ambiance; (0766.900.800/ 0766.446.977 2325. Ospatari, ospatarite, ajutor

2261. Ospatar cu experienta, varsta

2294. Ospatari fete sau baieti pentru

La Mama din Centrul Vechi angajeaza ospatari/ospatarite cu sau fara experienta. Venituri intre 2.500-3.500 lei. Te asteptam in echipa noastra. Suna acum si programeaza un interviu (0731.036.878 necula.georgiana@lamama.ro

peste 40 de ani, restaurant zona Dorobanti-Floreasca angajeaza ospatar cu experienta, dintre cei cu scoala veche de ospatari. Varsta peste 40 de ani. Se cere si se ofera maxima seriozitate. Va rog, sunati dupa ora 11; (0722.259.360 2262. Ospatar restaurant central, salariul

lunar cu tips in jur de 3500-4000 lei.Program o zi cu o zi. 3.500 L; (0733.500.300

2263. Ospatar sau ospatarita si bucatar

pt. restaurant si berarie germana zona Pipera - Baneasa. Conditii avantajoase (0723.321.293 n.marin@tecadra.ro

2264. Ospatar si barman Ressu restau-

rant&lounge isi mareste echipa. Vrei sa inveti lucruri noi si sa devii profesionist, vrei un salariu motivant si cu posibilitati reale de crestere? Avem nevoie urgent de ospatar si barman care sa se integreze in echipa noastra tanara, 1.500 L; (0725.871.875 2265. Ospatar(ita) Snatch Pub - sos.

Panduri 26, angajeaza fete si baieti pentru posturile de ospatar. Programul si conditiile se discuta la interviu. CV pe adresa de mail sau tel. (0736.927.517 Pubsnatch@gmail.com 2266. Ospatar, locatie centrala cautam colegi ospatari sa ni se alature, program 1 zi cu 1 zi, masa asigurata, salariul bilunar; (0752.177.431 office@theharp.ro 2267. Ospatar, ospatari, ospatarita, aju-

tor de bucatar, doar cu experienta, salariu motivant, pentru restaurant in Magurele, Ilfov seara asiguram transportul, 1.400 L; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro

restaurant central in conditii avantajoase. (0732.803.690 2295. Ospatari pentru un important restaurant din zona Aviatiei. Locatie sector 1. Program: 2 zile lucrate cu 2 libere. Beneficii masa asigurata,uniforma asigurata 1.100 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 2296. Ospatari Restaurant situat in zona

Unirii angajeaza ospatari/ ospatarite cu minim de experienta, ajutor bucatar, salariu+tips, conditii avantajoase, program de 12 ore, program interviu L-D 15:0021:00; (0722.145.882/ 0720.619.050 2297. Ospatari / ospatarite cu limba straina si experienta probanta, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 031.436.44.77 2298. Ospatari angajez (cu sau fara

experienta). Colectiv tanar, carte de munca, transport decontat, conditii bune de lucru; (0768.041.033 2299. Ospatari evenimente. Angajam ospatari pentru evenimente, plata dupa eveniment 250 ron. Se cere experienta minim 3 ani pe post similar. Asteptam cv cu poza recenta la: 250 L; ospatarievents@yahoo.com 2300. Ospatari pentru pub, salariu, tips,

situat in complex Regie. Program 2 cu 2, contract de munca, salariu+ tips.Cerinte: experienta minim 1 an, beneficii: pachet salarial, lucru in echipa tanara, tips. 80 L; (0769.164.064 filip.sergiu.dan@gmail.com 2301. Ospatari si bucatari la rece restau-

2268. Ospatar, ospatarita, ajutor de bucatar, doar cu experienta, salariu, comision din vanzare, pentru restaurant in Magurele, Ilfov. (0723.580.658

rant situat in centru cu specific international angajeaza ospatari si bucatari la rece (0741.055.359 cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro

2269. Ospatar, ospatarita, tanar(a), responsabil(a), dinamic(a), servirea la liber si evenimente la restaurantul Mirador, sectorul 4, program 1 zi cu 1 zi, salariu fix, plus comision, carte de munca 8 ore; (031.425.44.44 tel.0314254444@gmail.com www.restaurantulmirador.ro

2302. Ospatari si cameriste, pt.

hotel in Bucuresti. Engleza mediu; (0762.884.632 2303. Ospatari si ospatarite pentru

restaurant in centru istoric. (0742.122.782/ 0742.122.782 finikia.ro@gmail.com

2270. Ospatar, restaurant campus stu-

2304. Ospatari si ospatarite evenimente

2271. OSPATAR, Restaurant Dorada angajeaza ospatar pentru locatia situata in Piata Victoriei; (0722.300.725 liliana.chiracu@hotellevor.com

2305. Ospatari, ajutor bucatar (salate,

dentesc, 3 min. metrou Grozavesti, program flexibil; (0742.181.263/ 0755.013.339

2272. Ospatar, restaurant-berarie Bere-

stroika angajeaza ospatar cu experienta, (0721.100.000 office@berestroika.com

2273. Ospatar, The Harp irish pub Unirii

angajeaza ospatar! Vino si alatura-te unei echipe zambitoare si muncitoare cu un program 1 zi cu 1 zi, salariul bilunar; (0752.177.431 office@theharp.ro 2274. Ospatar, ajutor de bucatar, limba

engleza si cunostintele in domeniile gastronomic si enologic sunt avantaj. www.enotek.ro (0749.033.999 bianca.bucur@enotek.ro 2275. Ospatar, ajutor ospatar hai sa lucram impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numarul de telefon sau scrie-ne la adresa de email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2276. Ospatar, ajutor ospatar la cafenelele din Bucuresti. Salariu atractiv, tichete de masa. Calificarea se poate face si la locul de munca. Sunati la nr. din anunt de l-v intre orele 9.00-17.00, (0741.277.755 info@ruby.ro

2278. Ospatar, ospatarita Hai sa lucram

OPERATORI SI MANAGERI SALA JOCURI (TINERI/TINERE). OFERIM: TRAINING, TINUTA, PROGRAM FLEXIBIL, CONTRACT DE MUNCA, SALARIU ATRACTIV+ BONUSURI; (0753.383.211 OFFICE_PLANETM@ YAHOO.RO

2322. Ospatari, ospatarite pentru restau-

bucatar, femeie de serviciu cu salarii motivante, 1.500 L; (021.313.47.65

2248. Operatori productie, obiecte san-

2249.

2289. Ospatar, picol pentru restaurant

rant international din sector 2, cu experienta. Salariu atractiv, masa, tips, transport asigurat,rugam seriozitate. (0734.872.858/ 0721.076.016 tyby2711@yahoo.com

2293. Ospatar/ospatarita, restaurant zona Nordului angajam ospatar/ospatarita; (0722.161.718

zona de nord, Baneasa angajeaza ospatari si barmani, asiguram transprt de la metrou in locatie, salariu atractiv, sunati; (0744.332.072/ 0757.065.159 florina.saru@stejariicountryclub.ro

««««««««««««««««««

2321. Ospatari, ospatarite pentru restau-

ciu, Restaurant Daryus situat in bulevardul Dacia, nr. 62, sector 2, Bucuresti angajam ospatar, ospatarita si spalator vase si curatenie, 1.400 L; (0768.448.866

situat in zona centrala angajeaza ospatar. Suntem ineresati de persoane cu experienta si dornice sa lucreze in echipa! (0724.226.479 restaurant@elpato.ro

2247. Operatori productie Abatorul Peris, 15 operatori productie, responsabili si dornici sa intre in echipa noastra. Oferim salariu fix lunar net de 1200 de Lei, tichete de masa, transport sau cazare. Detalii tel. (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro

itare Militari, firma obiecte sanitare sector 6 - operatori productie: salariul net 1.500 lei + 273 lei + transport decontat 100 lei + prima de craciun / paste 500 lei, angajari la..; 1.873 L; (0729.569.050

2288. Ospatar, ospatarita, femeie servi-

2277. Ospatar, barman Restaurant in

impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numarul de telefon sau scriene la adresa de email resurse.umane@stadio.ro, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2279. Ospatar, ospatarita pentru restau-

rant din Bucuresti, cladirea Sky Tower, et. 36, aflat in Bd. Barbu Vacarescu. Venituri peste 6.000 lei/ luna, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2280. Ospatar, ospatarita Restaurant Casa Laura cauta ospatari cu experienta in domeniu, pentru restaurant cu specific romanesc. Pentru interviu, (0764.891.319

2281. Ospatar, ospatarita Restro-Bar Klandestin doreste sa-si mareasca echipa cautand oameni profesionisti cu exerienta in domeniu. Conditii bune de munca, salariu atractiv, beneficii suplimentare, posibilitate de promovare; (0723.522.933 beatrice_mansour@yahoo.com 2282. Ospatar, ospatarita cu experienta

pizzerie angajeaza pentru sector 1. Conditii de munca moderne. Echipa tanara. Transport, masa asigurata, salariu, tips, bonusuri lunare; (0733.200.012

2283. Ospatar, ospatarita cu experienta,

cu experienta, salariu motivant cu crestere anuala bonusuri, contract de munca, zona Petre Ispirescu (0766.301.835

2284. Ospatar, ospatarita si barman,

barmanita, mai multe detalii la telefon. Salariu in functie de experienta; (0736.952.535 razvanadamescu@yahoo.com

Bucuresti Plata este de minimum 150 Lei/eveniment. Plata se face la sfarsit. Interviul are loc in zona metrou Brancoveanu.www.ospatari.com. George (0763.562.772/ 0726.353.022 geo.wteam@yahoo.com

linie calda), pentru restaurant Regie. Conditii avantajoase, decont transport, bonuri masa; (0724.992.762 2306. Ospatari, ajutori ospatar, barman,

bucatari, ajutori bucatar si femeie la vase pentru restaurant zona Tineretului. Salarii motivante. (0745.351.635 2307. Ospatari, angajam in cadrul unui

renumit hotel de 5 stele din Bucuresti.Locatie: Universitate, Km 0. Program: 5 zile / 2 libere. Necesita limba engleza nivel conversational. Masa este asigurata; 1.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 2308. Ospatari, ospatarita cu experienta

pentru restaurant in zona Magurele, Ilfov, salariul atractiv, procent, seara asiguram transport. Pentru mai multe detalii la nr. de telefon; (0723.580.658 la_crama@yahoo.com 2309. Ospatari, ospatarite, sef sala ajutor de bucatar pt. restaurantul Pui de Urs, zona Grozavesti; (0722.846.177 office@puideurs.ro 2310. Ospatari, picol, ajutor bucatar

pentru restaurant zona de Nord, (0766.463.960 Elizaandracraciun@gmail.com

2311. Ospatari, restaurant Dream Regie angajazeaza ospatari cu experienta. Pentru detalii sunati; (0749.911.202 s_sasu@yahoo.com 2312. Ospatari, restaurant italian Bd. Sisesti 269, sector 1, angajeaza ospatari. Pentru detalii; (0724.053.013 2313. Ospatari, Restaurant sector 2,

zona Foisorul de Foc, angajeaza ospatari, ospatarite. Se ofera: salariul avantajos, masa, tips, transport asigurat. Se cere seriozitate; (0766.871.277/ 0721.076.016 tyby2711@yahoo.com 2314. Ospatari, ajutori de bucatari.

Restaurant in Militari angajeaza ospatari, bucatari, ajutori bucatari. Locatia este situata in Bulevardul Uverturii nr.132.Pentru detalii puteti suna la tel. (0723.502.237 geo.mustatea@weissbeer.ro weissbeer.ro 2315. Ospatari, barmani, vanzatoare prod patiserie, brutar. Restaurant cu locatii si terase in centrul Capitalei, zona 0 si 1, cautam sa ne marim echipa cu ospatari, barmani si vanzatoare. Oferim salarii motivante, masa de pranz, traininguri, (0740.111.453/ 0721.268.438 2316. Ospatari, barmani. Daca esti pasionat/a de cafea, daca ai experienta ca ospatar/ barman si daca doresti sa lucrezi alaturi de o echipa tanara, atunci dialogue este raspunsul. Asteptam un email de la tine pe adresa de email. Suna la: (0722.515.104 attohia@gmail.com 2317. Ospatari, bucatar, femeie serviciu, restaurant Izvorul Rece zona Armeneasca angajeaza bucatar, ospatar si femeie de serviciu; (0726.984.058 contact@restaurantizvorulrece.ro

rant cu specific interna?ional, situat central. Detalii la tel. (0769.077.788

2318. Ospatari, bucatar, pizzar urgent pentru restaurant, pizzerie, sector 3, fete si baieti, calificati. Preferabil domiciliul in zona. Se asigura CM, salarizare conform experientei. Rugam seriozitate. (0744.387.982 carmen_grigoroiu2015@yahoo.com

2286. Ospatar, ospatarita, pentru restau-

2319. Ospatari, femeie la vase Restau-

2285. Ospatar, ospatarita, pentru restau-

rant/ bar in hotel de 4 stele din Otopeni. Cu posibilitatea de cazare si 2 mese pe zi (0758.911.984 fom@bwplusbristonhotel.com 2287. Ospatar, ospatarita, Persoana serioasa, dinamica, aspect placut, sociabila. Salariu atractiv, masa, tips, transport asigurat, (0767.281.108 alex@madamepogany.ro

rant Suzana Ribs Bucuresti isi mareste echipa, se cere experienta minim 1 an in domeniu. Se ofera: salariu atractiv, lucru in ture si alte beneficii. Localul este situat in zona Rondul Cosbuc; (0785.444.442 office@suzanaribs.ro www.suzanaribs.ro 2320. Ospatari, ospatarite full time si part time angajam urgent, salariu atractiv; (0774.636.294

2326. Ospatari, ospatarite, restaurantul

2327. Ospatari, ospatarite, zona Foisorul

de Foc, la "Terasa Rustica Foisor", salariu + tips, 1.200 L; (0720.452.045/ 0784.690.793

2353. Patiser, cofetar, menajera Cofetaria Biscotto SRL (zona Beller - Dorobanti) angajeaza patiser, cofetar si menajera. Detalii la telefon; (021.231.40.99 2354. Patiser/ cofetar Firma de catering

cautam persoane pasionata de deserturi si patiserie traditionala. Experienta nu este necesara. Program de lucru- luni vineri- 7:00 - 17:00. Sector 3. (0724.285.766

2355. Patiser/ patisera angajam urgent, salariu avantajos. Relatii la telefon 2.700 L; (0746.731.022 2356. Patisera in zona Spital Colentina;

(0744.347.782

2357. Patisera modelatoare covrigi, van-

zatoare cu experienta; (0761.041.822

2358. Patisera cu experienta pentru lab-

orator cofetarie-patiserie, sector 3. Salariul este 2.200 lei. Detalii la interviu, 2.200 L; (0726.577.971 sorina.office@yahoo.com

2359. Patisera cu experienta, se lucreaza luni-vineri, 06:00-16:30 (sambata si duminica liber). Salariu atractiv. Zona Fundeni; (0733.869.232 2360. Patiserie pizzerie, angajam patis-

er, pizzar cu sau fara experienta pentru patiserie-pizzerie aflata in sector 2. Rog seriozitate 1 {; (0723.360.076 alex.gusita@gmail.com

2361. Patiserie, zona Kogalniceanu, angajeaza vanzatoare, program o zi da una nu, fara limita de varsta, conditii bune de munca. salariu 1.200 L; (072447596 2362. Paza noapte si receptie motel Casa

locatie centru vechi. Pachet salarial atractiv, rog seriozitate, (0768.901.960 dediucris@yahoo.com

de Piatra, Branesti, Ilfov, fara studii,cu cazare gratuita la locatie, 2000 net, cm, cazare in motel cu baie proprie. Maxi 503, 10 min. sms sau tel dupa h 13:00. Angajare cu c.i. 2.000 L; (0767.079.463

2329. Ospatari, picoli, bucatari, ajutor bucatar, restaurantul Flying Pig amplasat langa Mall Promenada vrea sa-si mareasca echipa. Detalii la tel., (0743.046.666

2363. Paznic angajam pensionar cu drept de munca pentru functia de agent paza zona Cora Pantelimon. Relatii telefon; (0722.513.951/ 0727.842.195

2330. Ospatari. Ospatar, ospatarita, ajutor de bucatar, doar cu experienta, salariu, comision din vanzare, pentru restaurant in Magurele, Ilfov. (0723.580.658

2364. Paznic pentru santier in zona Pipera, salariul motivant (0724.007.314

2328. Ospatari, picoli, bucatari pentru

2331. Ospatari. Restaurant Beijing

angajeaza ospatari/ospatarite cu/fara experienta si femeie la vase. B-dul Unirii. Relatii dupa ora 11.00; (0767.566.670/ 021.327.40.10 2332. Ospatari/ ospatarite angajam ospatari sau ospatarite; (0742.230.602 2333. Ospatari/te, bucataripaste pizza),

casiera, Sara Restaurant angajeaza ospatari/te, bucatar,casiera vorbitori de limba italiana sau englez? fluent, aspect fizic placut. Program 8 ore, salariu începand cu 1800 net, bonuri de masa, bonusuri, tips; 2.000 L; (0720.078.845 cristian.petcana@menatwork.ro

2334. Ospatarita cu experienta zona Dorobanti, salariu 1.200 lei + tips minim 200 lei pe zi, contract 8 ore; (0724.546.677 2335. Ospatarita cu experienta, aspect

placut si seriozitate. Restaurantul se afla in zona Baba Novac. (0722.218.487 pizza_gili@yahoo.com 2336. Ospatarita pentru bar in zona Piata Rahova. Experienta minim 3 luni; (0722.599.277 cry_2607@yahoo.com 2337. Ospatarita pentru restaurant cu

bucatarie internationala, central, oferim salariu avantajos, transport si un mediu de lucru placut. Pentru detalii va rugam sa sunati la tel sau email. 1.200 L; (0752.206.746/ 0752.206.746 office@jazzbook.ro 2338. OSPATARITA Restaurantul Casa Mino angajeaza ospatarita cu contract de munca si ofera un salariu motivant plus bonusuri la fiecare eveniment; (0766.100.813 office@casamino.ro 2339. Ospatarita Bd Decebal, Cafenea situata pe bd decebal angajeaza ospatarita cu experienta si aspect fizic placut, salariu de inceput 1500 ron + tips, carte de munca 8 ore, program 2/2 , bonus al 13 salariu; 1.500 L; (0737.520.740 Xolounge@yahoo.com 2340. Ospatarita in aeroportul Otopeni,

angajam intr-un restaurant dedicat angajatilor din aeroport.Salariu si tips atractiv, colectiv placut, angajam si ajutor de bucatar (0734.727.777 contact@arome.work 2341. Ospatarita si bucatar pentru restaurant international, program flexibil, tips, transport asigurat, pt. mai multe datalii astept telefon intre orele 13:0017:00 de luni pana sambata, (0722.229.700 rezervari.lacollina@gmail.com

2342. Ospatarita, Angajam ospatarita pt

restaurant The Globe, langa Billa Titan, Str. Postavarul nr.56, 2 zile cu 2 libere. sal. 2600 lei fix. Relatii la tel. (0721.741.418/ 0721.329.164 contact@theglobepub.ro

2343. Ospatarita, ospatar pt. Trattoria

Pane e Vino. Program de lucru 1 zi cu 1 zi. Adresa noastra este strada Nerva Traian 25 (zona metrou Timpuri Noi), 1.500 L; (0757.976.618 trattoriapanevino2010@yahoo.com 2344. Ospatarite si ospatari, pizzari, aju-

tor bucatar, femeie de serviciu, angajeaza restaurant italian, cu salarii motivante; (021.313.47.65

2345. Ospatarite, hostesse, cliente false

2365.

Paznic terasa angajez; (0786.178.733

2366. Paznic caut pentru un spatiu si

paznic pentru o balta, telefon: (0727.889.133/ 0743.066.384

2367. Paznic ferma piscicola, ferma pis-

cicola jud. Calarasi angajeaza paznic termen lung cu contract de munca. Oferim cazare si bonusuri. Buget de echipamente anual. Acceptam familie 1.800 L; (0731.001.054 pescuit@baltaluica.ro www.baltaluica.ro 2368. Paznic, Sevacon Impex cauta firma de paza sau angajeaza paznic de noapte la sediul social din str. Intrarea Straulesti, nr. 2D, sector 1. Program zilnic de 12 ore; (0722.896.717 www.sevacon.ro 2369. Paznici balta peste, 18 km Bucuresti, asigur transport dubita Colentina; (0762.311.312 2370. Paznici, soferi (8x4) atestati Paznici cu atestat, buldoexcavatoristi New Holland, soferi autobasculante Iveco 8x4, 6x4 cu atestat si cartela tahograf digital, 19 L; (0744.352.697 office@ponicon.ro 2371. Pedagog social educator, persoana dornica sa lucreze cu copii, serioasa, comunicativa, ordonata, dinamica; abilitati de lucru in echipa; studii medii sau superioare, obligatoriu modulul pedagogic (0742.098.908 casasfiosif@mailbox.ro 2372. Pensiunea Atra angajeaza personal Valea Doftanei, Prahova, ospatari, ajutor bucatar, (cu/fara experienta). (0732.675.816 andrei.popa@atradoftana.ro 2373. Persoana contabilitate primara. Angajez persoana pentru 8 h studii medii liceu economic, cunostinte calculator, salariul minim pe economie, munca de birou tel contact, cv la adresa mail madalinuta23@yahoo.com; (0723.267.641 madalinuta23@yahoo.com 2374. Persoana cu abilitati tehnice auto pentru ajutor mecanic in service roti, zona Obor- Calea Mosilor. Permisul de conducere constituie un avantaj. Salariu fix+comision; (0774.406.011 2375. Persoana cunoscatoare de

limba rusa, detalii la numarul; (0728.650.079

2376. Persoana pentru curatenie. Program de luni pana vineri. Angajez pentru zona Pantelimon Cernica, sunati intre orele 16 - 18. 2.000 L; (0749.064.348 2377. Persoana pt. vase/ curatenie program discutabil, salariu bun, Il brigante Lucano, Centru vechi, str. Franceza nr. 24. Detalii la telefon, (0720.396.540 2378. Persoana serioasa, respons-

abila, corecta pe post de gestionar; (0371.477.855

2379. Persoana vrednica pentru a face

treaba intr-o miniferma particulara langa Bucuresti, ofer cazare, masa, salariu; (0727.409.859

2380. Persoana angajam pentru menaj, preferabil cu experienta in bucatarie, program 5 zile pe saptamana. Se asigura decontare transport dupa caz. Relatii la tel./ CV-uri la e-mail: (0744.343.216 oana.chirila@vincomromamia.com

ospatarite hostesse dansatoare, Club din Bucuresti angajeaza si ofera cazare gratuita pentru: ospatarite, hostesse, cliente false, dansatoare si animatoare. Castiguri intre 100 si 400 Ron pe seara (0721.800.012

2381. Persoana angajam pentru operare

2346. Ospatarite, ospatari pentru pub zona Unirii, cu experienta de min. 6 luni pe un post similar, salariu motivant, tips, echipa tanara in plina ascensiune. 1.400 L; (0761.805.040/ 0799.730.730 Office@thetemplepub.ro

2382. Persoana cu experienta masina simpla, liniara si uberdeck, colega pentru atelier confectii 1.600 L; (0766.556.217

2347. Ospatarite, ospatari pentru restaurant zona Brancoveanu, sector 4. Program 2/2 zile, salariu 1500 lei in mana, contract munca, tips individual, bonusuri. Se cer, experienta, dinamism, seriozitate, 1.500 L; (0760.650.710/ 0726.782.482 2348. Ospatarite. Club de biliard, bowl-

ing, snooker, tenis de masa, terasa, restaurant angajeaza ospatarite/picolite. Contract de munca. Bonus de performanta.Va rugam trimiteti CV pe email, (021.316.09.62/ 0372.742.863 hr@idm.ro 2349. Osptari/ ospatarite pt. restaurant

cu specific chinezesc. Detalii la tel. (0721.927.637

2350. Paine si Vin angajeaza ajutor bucatar sectia rece platouri, deserturi/ brutar sau aj brutar, program: 2 cu 2 sau 5 cu 2, bonuri, decont taxi, carte munca, pachet salarial complet, detalii, (0726.748.978 hristu.valentin@gmail.com 2351. Parchetar Societate comerciala angajeaza parchetar cu experienta pentru montaj si raschetat parchet si trepte din lemn masiv si montaj parchet stratificat. Salariu atractiv, (0731.707.550 adriangrosu83@gmail.com 2352. Patiser, ajutor patiser si femeie la

vase cu posibilitatea calificarii la locul de munca, ptr. laborator in care sa produc prajituri de casa si bucatarie in care se fac mancaruri traditionale. Punctul de lucru este situat in Oras Pantelimon (0726.743.325 apetit.services@gmail.com

calculator, cu cunostinte de contabilitate primara. Salariu motivant, tichete masa, contract de munca, perioada nedeterminata; (0726.247.657

2383. Persoana dinamica pentru activitatea de administrare imobile. Program lucru 13:00-21:00 Nu este necesara experienta 1.600 L; (0723.106.360 admynya@yahoo.com 2384. Persoana ingrijire batrana pentru

batrana 85 ani, interna comuna Berceni. (0772.836.831 2385. Persoana la spalat vase pentru fast-food program 9-18, sambata si duminica liber, salariul 1400, zona Unirii (0730.115.599

2386. Persoana lucru la domiciliu, societate din Militari angajeaza persoane din cartier Militari, Chiajna, Dragomiresti pentru lucru la domiciliu pentru produse din cablu, chinga, plasa, elastica si rigida. (021.433.06.63 office@eurosandow.ro 2387. Persoana menaj Pipera, luni pana

vineri, 8 ore/zi, curatenie, spalat, calcat la 2 familii; 3.000 L; (0724.047.365

2388. Persoana pentru accesorizare produse textile Atelier creatie haine copii cauta persoana cu cunostinte masina liniara si triplock, cu imaginatie, abilitati de lucru handmade, pentru accesorizare articole de botez. Zona Piata Unirii. (0726.221.274 georgiana@artconfex.ro 2389. Persoana pentru facturare. Service auto angajam persoana pentru facturare, persoana care este interesata trebuie sa faca urmatoarele : nir, facturare, totul pe calculator în programul saga, Sector 3 langa Auchan Titan. 1.400 L; (0723.619.915 comenzimastermotors@gmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


24

22 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 2390. Persoana pentru supraveghere video pentru firma de transport persoane cu sediul in Militari, pentru a tine evidenta calatorilor (0785.296.188 pacifictur@yahoo.com 2391. Persoana posesoare auto, prefer-

abil GPL, permis categoria B, ofer salariu fix 1.500 Roni plus bonusuri, rog seriozitate; (0768.848.776

2392. Persoana serioasa interna pentru ingrijire permanenta, doamna varstnica la domiciliu, conditii deosebite; (0723.225.536 2393. Persoana, societate comerciala

angajeaza persoana pentru curatenie; (021.314.54.40

2394. Persoana. Angajam urgent persoana cu abilitati de negociere, comunicari si vanzari directe pentru postul de reprezentant vanzari, pentru programari interviu sunati la numarul afisat; (0371.477.855 2395. Persoane sa lucreze 8 h/zi,

pentru postul de distribuitor, detalii la numarul; (0728.650.079 2396. Persoane, baieti, sofer Angajam baieti in incinta o firma de sanitare, gresie si faianta (si sofer) Militari, str. Valea Cascadelor, nr. 23, magazin Imorom, program: l-v 09-18, sambata 09-16, duminica liber, salariu, bonus, 1.600 L; (0756.602.020 sanitare@yahoo.ro www.imorom.ro 2397. Persoane. Cautam persoane sa

lucreze 3-6 h/zi, pentru postul de distribuitor pliante. Detalii la numarul: (0758.236.588

2398. Persoane. Firma de catering-

Pantelimon angajam 2 persoane: pentru servit la linie si pentru spalatul vaselor; (0726.685.108 2399. Persona pregatire marfa, angajam

persona pentru pregatire marfa la firma de distributie de papetarie. Studii: liceu. Salariu 1500 cu bonuri de masa incluse. Domiciliu in Bucuresti; (021.327.75.14 2400. Personal angajam pentru finisaje;

(0722.234.336

2401. Personal angajam pentru labora-

tor sandwich; (0773.945.313

2402. Personal angajam, curatenie scari

bloc, toate sectoarele; (0720.249.870 2403. Personal aparate de cafea;

(0766.569.115

2404. Personal barbatesc cu experienta

in servicii de curatenie, ghena si parcare bloc turn in zona Dna Ghica, Heliade intre Vii. Program de 8 ore de luni pana vineri si sambata 4 ore. (0736.627.007 phoenixmar@yahoo.com 2405. Personal cu experienta minima pentru depozit, zona metrou A. Saligny; (0731.777.734 2406. Personal curatenie 4 ore birouri,

zona Orhideea, contract de munca, salar 700 lei, program 18:00-22:00, L-V, munca usoara de intretinere, 700 L; (0770.101.808 2407. Personal curatenie si vase pentru

Boulevard Cafe, situat pe b-dul Gheorghe Sincai nr. 9A, zona Tineretului. Program de 2/ 2 libere, contract de munca; 1.300 L; (0735.155.357 Cafeblv@gmail.com 2408. Personal feminin pentru cabinet de optica medicala in sectorul 6. Oferim un salariu de baza cu targeturi si bonificatii multiple si asiguram un loc de munca curat, fara stres potrivit pentru o doamna serioasa. (0722.678.578 Eyeseemedical@yahoo.com 2409. PERSONAL feminin pentru curate-

nie birouri. Firma de curatenie angajeaza personal cu norma de 2 ore, 4 ore sau 8 ore pentru Bucuresti si Ilfov. Cerinte: persoana serioasa si atenta la detalii.Oferim: salariu atractiv si contract de munca, (0751.193.866/ 031.438.08.42 gianina.rizea@efms.ro 2410. Personal fete, baieti angajez pen-

tru pariuri sportive, nu necesita experienta. Rog seriozitate; (0763.558.333

2411. Personal Firma curatenie angajam

personal pentru curatenie locatie fixa cinematograf Mall Sun Plaza, Berceni, tura de dimineata 6-14, 1 zi libera pe saptamana, salariu 1350 lei sau 3 zile munca 1 zi libera, salariu 1050 lei; (0769.066.945 2412. Personal firma de curierat: sofer curier cu experienta in curierat sau firma de distributie, sofer camion 7.5 t, manipulanti coletarie. 1.700 L; (0760.235.017/ 0760.235.006 gabriel.mitu@curierdragonstar.ro 2413. Personal necalificat in vederea calificarii pentru operatii automatizate asamblari mecanisme sportive, Pantelimon. (0764.090.600 2414. Personal pentru fabrica de

Marochinarie MUSETTE EXIM cu sediul in str. Verzisori 36-38 sector 4 (Timpuri Noi - Sincai) in meseriile: muncitori calificati pentru slefuit piele, muncitori calificati /necalificati pentru vopsit cant piele, muncitori calificati /necalificati pentru polizor -perie. Tel: 021.330.6525 de luni pana vineri intre orele 9-17; (021.330.64.24/ 0730.024.100 2415. Personal pentru fabrica geam ter-

mopan cu sediul in Bragadiru, pentru prelucrarea sticlei (femei si barbati) cu si fara experienta, si o responsabila evidenta comenzi si contabilitate primara; (0738.550.783/ 031.431.34.21 decoglass.construct@gmail.com 2416. Personal pentru restaurant cu specific romanesc: ospatari, bucatari, ajutori de bucatar, femeie de serviciu. (0722.561.666 2417. Personal pentru restaurant in mall

Baneasa, bucatar, ajutor bucatar, ajutor ospatar. (0768.494.450

2418. Personal pentru restaurant La Brasserie du Parc, situat in Parc Herastrau, cu experienta, lucrator bucatarie rece si ospatar (vorbitor de limba engleza). Relatii la tel. sau CV la email. (0376.203.061 andra@labrasserie.ro 2419. Personal pentru Restaurant La Conu'. Bucatari, ajutori bucatari, ospatarite, femeie la vase. Interviurile vor avea loc la locatie. Adresa: Oltenitei nr. 2 Citty Mall, (0765.456.057 Daniele.Iliescu@gmail.com 2420. Personal restaurant specific turcesc, situat in Sos. Colentina, angajeaza: ospatari, ajutor bucatar si femeie de serviciu. Pachet atractiv; (0725.516.976 edessaromania@gmail.com 2421. Personal - Cherhana la Parfene

(Ilfov), angajam bucatar, ospatar, ajutor bucatar, spalator vase, paznic, intretinere curte. Angajam si din provincie (oferim cazare). Contact telefon sau cariera@tancabesti.ro ; (0766.455.665 cariera@tancabesti.ro 2422. Personal : vase/ ajutor bucatar, firma de catering in Baneasa angajeaza personal vase/ ajutor bucatar; 1.500 L; contact@chefsgallery.ro 2423. Personal angajam pentru sectie

productie (fabrica), zona de lucruBucurestii Noi, program 10 ore/zi, salariu motivant, tichete de masa, carte de munca; (0726.247.655 2424. Personal autoservire zona

Romana: bucatar, ajutor de bucatar, personal servire linie, personal la vase. (0799.844.474 2425. Personal bar, bucatarie, jocuri

electronice in zona D. Taberei si Piata Progresul. (0721.389.440

2426. Personal birou si personal teren, firma administrare imobile angajeaza personal birou (operare PC) si personal teren (verificare administrativ-tehnica). Salariu incepand de la 1500 lei . Rugam seriozitate; (0752.027.797 crissanaavantaj@yahoo.com

2455. Personal cu sau fara experienta pentru fast food in zona Iancului si Militari, asiguram contract de munca pe perioada nedeterminata, o masa pe zi, echipament de lucru, training-uri. Salariu fix, bonusuri, bonuri de masa, (0785.405.645

2427. Personal bistro, angajez bucatar,

panificate la fabrica de paine in zona Morarilor sector 2 Bucuresti. Mai multe detalii la tel., (0728.494.247 kanimpex@yahoo.com

ajutor de bucatar pentru bistro cafe situat in zona Piata Unirii; (0722.362.680 2428. Personal Boutique Deluxe

Buchetino. Buchetino anunta inceperea cursurilor de calificare.Dac? vrei sa inveti o meserie de viitor si sa ai un loc de munca alatura-te echipei noastre si vino in atelierele Buchetino, (0721.401.401 surub28@yahoo.com 2429. Personal bucatarie angajeaza

fast food, salariu 1.500 ron; (0734.225.024

2430. Personal bucatarie La Mama din str. Barbu Vacarescu nr. 3 angajeaza ajutori de bucatar si spalatori de vase. Cautam persoane serioase care vor sa invete si sa se dezvolte la locul de munca; (0722.629.621 manolache.oana@lamama.ro 2431. Personal bucatarie pentru firma de

livrare mancare la domiciliu, aflata in zona Garii de Nord, cu sau fara experienta. Tel. interviu. (0723.227.220 2432. Personal bucatarie pentru restau-

rant Beirut, ospatari, ajutor ospatar, femeie vase, zona Arcul de Triumf, conditii decente, salariu motivant, program lejer. (0722.302.320 ancad1111@yahoo.com 2433. Personal bucatarie restaurant cu specific italian si romanesc in zona Voluntari si Pantelimon,bucatar cu experienta, ajutor bucatar, pizzar, carte de munca, transport asigurat, (0733.817.694 tudordinusorin@yahoo.com 2434. Personal bucatarie hotel, hotel 4

stele din zona Bucuresti, cautam: bucatar, bucatar rece cu experienta; (0722.300.725/ 0735.300.399 liliana.chiracu@hotellevor.com 2435. Personal cabinet optica medicala, feminin, in sectorul 3. Cautam o persoana matura, serioasa, corecta, ingrijita, disponibila sa inceapa imediat, cu diploma BAC si experienta in vanzari. (0722.678.578/ 0731.368.131 Eyeseemedical@yahoo.com 2436. Personal cafenea, bakery, cafe-

nea, cofetarie, patiserie premium, in Pipera, pe str. Erou Iancu Nicolae, angajeaza ajutor bucatar, casier, lucrator comercial barman si ospatar, (0742.102.875 office@freshfooddelivery.ro 2437. Personal calificat Firma confectii dama angajeaza personal calificat pe posturi de maistru atelier si confectioner. (0766.630.079/ 0770.137.921 2438. Personal calificat in domeniul mar-

cajelor rutiere pentru firma constructii drumuri; (0722.644.363/ 021.450.62.80/ 021.450.43.30

2439. Personal calificat fabrica PepsiCO Romania angajeaza personal pentru fabrica din Dragomiresti: operatori, stivuitoristi, gestionari. Program 12h in schimburim, ore suplimentare platite 100%, spor de noapte 25.Transport asigurat; (0722.633.867 eduard.radu.contractor@pepsico.com 2440. Personal calificat pentru societate

de instalatii, societate instalatii Buc. angajeaza personal calificat pentru executie lucrari de instalatii sanitare si stingere incendiu, se ofera salarizare atractiva si posibilitatea de cazare. rel. la telefon; (0724.273.971 tanasetinel@yahoo.com 2441. Personal calificat si necalificat

pentru firma catering, deservire bucatarie (bucatar, ajutor bucatar, personal curatenie), cofetar, vanzator, sofer si operator calculator cu sau fara experienta. (0769.666.616/ 0769.666.610 cristinnlimpex@gmail.com 2442. Personal calificat si necalificat instalatii, firma de instalatii angajeaza muncitori pentru lucrari de instalatii sanitare, termice si lacatusi, sudori pentru confectii metalice, (0767.984.812 contact@instaltermic.ro 2443. Personal calificat si necalificat, AS

Metal Com SRL, inginer metalurg, topitor turnator, macaragiu/competente graifer, stivuitorist, sortator metale, muncitor necalificat, salariu atractiv, tichete masa, decontare transport, (021.319.39.57/ 0784.263.704 adriana.bud@asmetal.ro

2444. Personal calificat si necalificat, pentru companie specializata in lucrari de instalatii si curenti slabi, instalatori, tehnicieni curenti slabi, cablaje, vopsitori. Se cauta personal responsabil. (0771.305.132/ 031.431.35.74 office@feqs.ro 2445. Personal calificat, angajam personal pentru curatatorie haine,schimbul I si II. Cerem: experienta in domeniu minima. Daca esti din provincie te ajutam sa te stabilesti in Bucuresti. Salarii peste medie.Haide in echipa; (0769.699.006 job@spalatoriehaine.ro 2446. Personal calificat. Producator ambalaje angajeaza urgent personal calificat pentru urmatoarele posturi: masinisti tipografi, masinisti legatorie (stanta, brosat, faltuit, colator, caserat, plastifiat, folio, taietori) legatori manuali, motostivuitoristi si muncitori necalificati. Asteptam CV la adresa de email, tel. sau va puteti prezenta la interviu in incinta platforma Danubiana Sos. Oltenitei nr. 181, intre orele 9.00- 15.00; (0758.109.809 silvia.gheorghe@ tipografiaeruobusiness.ro 2447. Personal cantina self service,

zona metrou Pipera, pentru urmatoarele pozitii: bucatar, ajutor bucatar zona cald/rece, lucrator linia de servire, debarasator, casiere. (0742.668.259 mihai.samson85@yahoo.com 2448. Personal cantina, cantina situata

in Bd.Expozitiei cauta personal pentru: servire la linie, spalat vase, curatenie. Salariu+avantaje. Mediu de lucru placut, program de zi. CV la:office@dlcatering.ro ; (0727.777.715/ 0744.306.194 office@dlcatering.ro

2456. Personal cu si fara experienta

2457. Personal Curatatoria zona Titan angajeaza personal pentru curatat si calcat. Se ofera tichete de masa, sporuri, decontare transport, servicii medicale in clinica MEDLIFE. Program interviu: luni vineri intre orele 10.00 - 18.00. 1.800 L; (0722.291.414 contact@aquaclean.ro 2458. Personal curatatorie, spalatorie eco tip Nufar cu sau fara experienta, salariu motivat, oferim contract si seriozitate. (0734.027.736 urgent_cleaning@yahoo.com 2459. Personal curatenie angajam cu contract de munca 8 ore/zi, l-v, femeie de serviciu, curatenie birouri. Telef. (0731.313.150 hr@masterclean.ro 2460. Personal curatenie Firma Galimex angajeaza personal curatenie pentru lucru in echipe de interventie. Minim 10 clase. Rugam seriozitate; (021.330.17.96 rmc@galimex.ro 2461. Personal curatenie pentru diverse

locatii din Bucuresti. Medii de lucru civilizate, program de lucru de 4, 6 sau 8 ore/zi, de luni pana vineri. Salarii decente platite la timp, ore suplimentare platite (0731.143.094 2462. Personal curatenie pentru hotelul

Ramada Bucharest Majestic 4 stele. Se ofera conditii de lucru intr-un mediu profesionist, bonuri de masa, persoana contact Catalin Rebei, (0799.105.676 catalin.rebei@ramadamajestic.ro 2463. Personal curatenie Salariu moti-

vant, program 2 zile cu 2 zile, masa de pranz asigurata. Posibilitate de crestere a salariului. Suna sau scrie-ne la adresa de email resurse.umane@stadio.ro, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

««««««««««««««««««

PERSONAL CURATENIE SI INGRIJIRE COPII, FULL TIME SAU PART TIME PENTRU GRADINITA PIPERA TUNARI; (0724.260.983

2464.

««««««««««««««««««

Personal curatenie birouri Bucuresti (firma curatenie), zonele Aurel Vlaicu, Militari. Program luni-vineri, posturi fixe. Contract munca, salariu bun, bonuri masa, decontare transport; (021.252.31.80 2465.

2466. Personal curatenie birouri, firma

de curatenie - conditii salariale foarte bune. Dispusa la deplasari. Norma intreaga. Dispusa la deplasari; 1.800 L; (021.780.00.80/ 0772.029.406

2484. Personal curatenie, firma de curatenie angajeaza personal pentru curatenie birouri, program 8 ore, zona Televiziunea Romana (0722.623.865 office@curatenielions.ro

2515. Personal la curatenie persoana serioasa, apta de munca pentru curatenie sala fitness, program 2 zile lucrate /2 zile libere, salariu 1.800 Lei (0762.970.269 marya.negru@gmail.com

2485. Personal curatenie, firma de prestari servicii curatenie, angajaza personal curatenie. Program fix, beneficii salariale. Rugam seriozitate, tel. contact; (0766.211.715/ 0728.241.073 office@eurodavas.ro

2516. Personal la vase, firma de catering

2486. Personal curatenie, full-time, angajam pentru cladire de birouri in zona Baneasa, locatie fixa si salariu motivant. Telefon: (0751.278.488

2517. Personal linie autoservire, prefer-

2487. Personal curatenie, in centre com-

erciale si cladiri de birouri, salariu net: 1.100 - 1.300 L, personal curatenie, in spatii comerciale, program 3 ore/ zi, salariu net: 600 L; (031.101.21.39/ 0722.763.974/ 0732.018.935

2488. Personal curatenie, scoala partic-

ulara in Pipera, se cauta persoane harnice cu experienta in domeniu; (0733.047.375

2489. Personal curatenie, urgent anga-

jam personal curatenie program de noapte 8 ore Piata Romana: 21:00 06:00; (0731.400.591

2490. Personal curatenie, urgent, program 8 ore, Aurel Vlaicu. (0731.400.591

2551. Personal pt. depozit si sofer, anga-

2581. Personal vase Restaurant din Bucuresti, cladirea Sky Tower, etaj 36, aflat in Bd. Barbu Vacarescu, angajeaza personal vase, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

jam pt. depozit de sanitare, gresie si faianta (si sofer) Militari, str. Valea Cascadelor, nr. 23, magazin Imorom, program: l-v 09-18, sambata 09-16, duminica liber, salariu + bonus, 1.600 L; (0756.602.020 2552. Personal restaurant angajam

2582. Personal vase mari gastronoame si curatenie oferim un salariu atractiv, program de lucru flexibil, contract de munca, o masa pe zi (0754.991.433

2553. Personal restaurant Hai in echipa

2583. Personal vase/ curatenie. Grand Cafe Van Gogh angajeaza personal vase si curatenie. Contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu integral declarat pe cartea de munca. Salariu atractiv. Pentru detalii sunati la tel. (0758.119.320 jobs@vangogh.ro 2584. Personal, angajam personal functie: ambalator, sex feminin, nefumator, studii- liceul, varsta 25-45 ani, cu domiciliul in sectorul 3beneficii: salariu brut: 1700 lei salariu net: 1233 lei; 1.700 L; (0786.137.807 hr@alphashot.r

bucatar si ajutor de bucatar si lucrator Fast Food pentru restaurant situat la Piata Crangasi. (0746.439.634 viobeti@gmail.com

2554. Personal restaurant Ospatar,

2493. Personal depozit (barbati) pentru

depozit articole copii. Salariul oferit este de 1.400, bonuri de masa, dupa o perioada de proba de 2 luni (valoare bonuri 300lei), 6 {; (0766.180.122 2494. Personal depozit-Theodor Pallady

angajam manipulanti, femei/barbati, pentru depozitul de cartoane din T.Pallady, sector 3, 3 schimburi, salariu fix+bonuri 15 lei+sporuri+prime, fara antecedente penale, interviu-piata Domenii; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro 2495. Personal echipa interventie firma

serioasa cu experienta in domeniul curateniei, angajam personal curatenie, salariu motivant, bonuri, bonus de performanta, program L-V 6:00-14:30 S 6:10 asiguram toate formele legale de munca 1.800 L; (0729.548.456 contact@curateniepremium.ro 2496. Personal evenimente ospatari,

barmani, bucatari, femei curatenie; (0722.546.084

2497. Personal fabrica pentru productia

produselor de patiserie, ambalarea si coacerea acestora. Program de 9h/zi, salariu de 1500 lei/net, bonusuri in functie de performante, bonus de prezenta 100 lei. Rog seriozitate. 1.500 L; (0726.538.429/ 0727.114.962 ionutnita86@gmail.com 2498. Personal fabrica produse cosmet-

ice salariu oferit 2700 euro net/ luna. Programul de 1 h/zi respectiv 40 h/ saptamana un singur schimb. De luni pana vineri. Se pot face si ore suplimentare (tarif.1,5E/min+TVA) 2.700 {; (0900.310.110

urgent personal necalificat pentru ambalare. Salariu net: 1700-2000 Ron. Program de lucru: 12 ore in ture. Zona: Sector 4/ Bvd Metalurgiei. Detalii si angajari la telefon; 1.700 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 2524. Personal patiserie, angajam modelator, patiser vanzator cu sau fara experienta. Punct de lucru in zonele Diham, Iancului, 13 Septembrie 1 {; (0734.046.120/ 0722.848.630 alex.gusita@gmail.com 2525. Personal patiserie, covrigarie, van-

zatori si modelatori cu sau fara experienta.Program de 8 ore sau 1 zi cu 1 zi.Salariul net, in mana 1600 lei.Mai multe detalii la telefon. (0769.695.878 alina201133@gmail.com 2526. Personal paza, obiectiv 13 Sep-

tembrie, persoana cu atestat de paza, conditii avantajoase; 1.200 L; (0752.111.707 razvan@mirano.ro www.mirano.ro

2527. Personal pentru activitatea de curatenie cu program de lucru 8 ore zilnic schimbul 2, in zona Pipera-Tunari. Oferim salariu, tichete de masa si decontarea transportului.Conditii: seriozitate, punctualitate, aspect fizic ingrijit; experienta in domeniu constituie un avantaj. Societate comerciala, angajam (0720.303.132 2528. Personal pentru atelier productie incaltaminte si marochinarie (0720.581.833 giapanatau@yahoo.com

bucatar rece, pentru restaurant in zona Universitate. Vrem sa te cunoastem (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2555. Personal restaurant pentru Terasa

Tress 2, urgent, barman, ospatari, ajutor bucatar, ajutor narghilist, personal vase, curatenie. Programari interviu la telefon. Detaliile se vor discuta doar in cadrul interviului. (0746.509.006 dumitru.lili@yahoo.com

2556. Personal restaurant Restaurant angajam bucatar, ajutor de bucatar, fete la vase, personal curatenie; (0721.259.439/ 0721.662.286 restaurant@irisa.ro 2557. Personal restaurant Dubai, in cadrul unui restaurant de lux din Dubai. Pozitiile: chef partie, head chef, commis, waiter, bartender, mixologist 4.000 {; (0720.534.815/ 0728.063.417 ionut.dragoi@passion4work.ro 2558. Personal restaurant italian zona Universitate, urmatoarele posturi: spalator vase, ajutor bucatar, ospatari.Asteptam Cv cu poza la adresa de email. (0733.933.933/ 031.421.92.96 ghitafdaniel@yahoo.ro 2559. Personal restaurant, bucatar, ospatar, ajutor bucatar, ajutor ospatar pt. restaurantul La Nuci, zona Doraly, Afumati. Se ofera contract de munca si 2 mese/zi. Detalii la tel. (0744.530.286 2560. Personal restaurant, bucatar,

2585. Personal, mentenanta angajam -pentru lucrari mici in spatii birouri (reparatii/ intretinere), program 8 ore, salariu motivant, tichete masa. (0731.321.900 2586. Personal, restaurant Herastrau, angajeaza: ajutor bucatar, personal vase, (0730.822.085 isoletta@isoletta.ro 2587. Personal, service auto angajeaza tinichigiu, vopsitor, pregatitor, mecanic auto, locatie sector 6 Militari si sector 3; 1 {; (0731.344.156 smautoservice1@yahoo.com 2588. Personal, vanzatori, gestiune si asistent manager firma de tesaturi, zona Voluntari 1 L; (0722.596.239 zina_mudi@yahoo.com 2589. Personal. Angajam in conditii

avantajoase personal pentru postul de Asistent Manager, vanzari directe si servicii publicitare; (0728.650.079

2590. Personal. Caut oamnei pentru

a face perne si pentru cusut la masina, ofer cazare, detalii la telefon: (0720.938.411

2591. Personal. Firma recrutare cauta/ofera, personal ingrijire batrani, intern, full time, menaj; (0733.514.203

2529. Personal pentru croit si retus.

ospatar, livrator , sector 5, contract de munca, salon evenimente. (0762.295.524 burcus_ionut@yahoo.com

2468. Personal curatenie firma catering pt. firma productie sandwich-uri, program: duminica-joi, vineri si sambata liber. Salariu, masa gratuita. Contract de munca pe perioada nedeterminata, zona Preciziei, Militari; 1.400 L; (0721.144.526 office@snack4u.ro www.snack4u.ro

2530. Personal pentru curatenie hala productie, program de lucru de 8 ore, de la 10:30-18:30, salariul net de 1400 Lei + tichete de masa; (0737.199.016 hr.dristorkebab@gmail.com

2561. Personal restaurant, hai in echipa

2499. Personal fast food cu/ fara experi-

2593. Personal. Laborator de cofetarie situat in zona Piata Sudului (Berceni), angajeaza personal necalificat. Se ofera salariu motivant, (0740.439.062/ 0743.776.828

2500. Personal fast food sector 2, Shaormeria Iancului angajeaza shaormar si persoana la taiat zarzavaturi. (0729.060.441 2501. Personal fast food zona Baneasa-

2562. Personal restaurant, hai in echipa Social 1, restaurantul smart-casual asezat langa Casa Poporului. Daca vrei sa arati cat esti de bun, suna-ne si hai sa ne vedem la o cafea. Angajam ospatar, picol. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

2594. Personal. Menajere cu experienta

2469. Personal curatenie in centru com-

2531. Personal pentru curatenie scari bloc firma angajeaza in Bucuresti. Contract de munca cu program de 8 ore, medicina muncii, ssm, decontare transport, bonuri de masa. Posibilitati de castiguri suplimentare 1.200 L; (0730.916.145/ 0722.611.525 info.clean@yahoo.com

2563. Personal restaurant, ne marim echipa. Restaurant in centrul Bucurestiului, piata Unirii-Sfanta Vineri, angajam bucatar, ospatar, femeie curatenie. CV pe email comenzi@bucatarasul.ro sau programare interviu la telefon; (0760.966.360 comenzi@bucatarasul.ro

2595. PERSONAL. Pensiunea Nea Stefan, Moeciu de Sus, judetul Brasov, angajeaza personal. Oferim masa si cazare; (0722.203.665

2502. Personal feminin cu sau fara

2532. Personal pentru curatenie si vase Boulevard Cafe, situat pe b-dul Gheorghe Sincai nr. 9A, zona Tineretului, angajeaza personal pentru curatenie si vase. Program de 2/ 2 libere, contract de munca. Cerem si oferim seriozitate, 1.300 L; (0735.155.357 cafeblv@gmail.com 2533. Personal pentru depozit textile, pentru termen lung in zona sector 2. Cu permis categoria B, 1.600 L; (0720.900.000 Sumit290@gmail.com

2564. Personal restaurant, restaurant

2467. Personal curatenie blocuri pentru

Expert Service&Building Management, fete sau baieti.Cerinte: seriozitate, harnicie, experienta, recomadare de la ultimul loc de munca (obligatoriu).Zona-Dristor, 1.500 L; (0726.899.700/ 0760.767.679

ercial din sector 3, la program de 8 h/ zi, firma de curatenie angajeaza urgent; (0761.690.021 2470. Personal curatenie magazin de

haine. Curatenie Premium cauta personal, femei, pentru curatenie magazin de haine zona Parc IOR, Pantelimon, program 610, de luni-vineri, doar 4 ore pe zi, toate formele legale de munca, 800 L; (0729.548.456 contact@curateniepremium.ro 2471. Personal curatenie ParkLake

Titan, firma de curatenie angajeaza urgent personal (femei/ barbati), program 8 ore, salariu 1400 Lei, contract munca 1.400 L; (0727.454.999 2472. Personal curatenie pentru birouri pentru firma specializata in servicii de curatenie, birouri in zona Otopeni. Oferim conditii si salariu avantajos. (0773.848.657/ 0772.029.406 contact@conexclean.ro 2473. Personal curatenie profesionala pentru urmatoarele locatii. Hotel ultracentral 8 ore/ zi, femeibarbat pentru piscine si administrativ, gradinita privata, personal deservire cantina 8h/ zi si program 4 ore /zi, (0731.768.777 contact@bertmanncleaning.ro 2474. Personal curatenie scari de bloc Firma de curatenie angajam doamne serioase pentru curatenie la scari de bloc; (0727.401.622 2475. Personal curatenie si dezinsectiederatizare Angajm urgent personal cu experienta pentru activitatea de curatenie zona Crangasi, personal pentru echipa interventie (birouri, vile) si operator dezinsectie-deratizare. Salariul motivant (1700 lei), 1.700 L; (0741.268.172 totalcleaningservices2017@gmail.com 2476. Personal curatenie zona Vitan,

firma de curatenie, angajeaza femei si barbati, program 8 ore/zi, zona Vitan, locatie fixa (Bucuresti Mall) Urgent, salariu 1.300 lei plus contract de munca; 1.300 L; (0753.312.260 2477. Personal curatenie, agent curate-

enta, zona Banul Manta, sector 1. Detalii la telefon dupa ora 16:00; (0765.270.047

Sisesti, fast food zona Baneasa-Sisesti, angajam personal pentru lucru in bucatarie curatenie, pregatirea legumelor, salate).Program L-V 8.5 ore/ zi, se asigura o masa la locul de munca; (0765.487.405 seb1988ro@yahoo.com experienta angajam pentru mica pensiune zona Bragadiru- Ilfov, pentru meseriile: picol, ospatar, barman, receptie. Se lucreaza in ture. pentru provincie se asigura cazarea (0744.342.575

2503. Personal feminin cu sau fara experienta pt. a ocupa un post de receptie. Un job usor, stabil si foarte bine platit. Programul este flexibil, deci merita incercat. Zona Unirii. 2.500 L; (0738.530.512 2504. Personal fete masaj, somatic,

plata zilnic din comision, oferim si cazare pentru provincie, calificari pentru masaj, conditii excelente, experienta nu este necesara, exclus sex. Carti de munca, salon lux, vila, 3.000 {; nelly_pisy@yahoo.com

tru clinica privata, conditii deosebite, salariu motivant. (0755.200.076

2479. Personal curatenie, angajam per-

soana pentru spalat vase la bucatarie. Program 8 ore/zi, lun-vineri. Sediul firmei este la metrou Pipera;

trare imobile angajeaza personal curatenie blocuri sector 2 si 3. Salariu atractiv + contract de munca. Cerinte : seriozitate, domiciul in Bucuresti sau in apropriere. tel; (0723.922.805/ 0752.027.797 crissanaavantaj@yahoo.com 2481. Personal curatenie, firma de

curatenie angajam urgent personal curatenie pentru echipa de interventie (birouri, apartamente) si pentru obiectiv fix zona Crangasi la program de 4h sau 8h pe zi. Salariu 1700 lei, CM; 1.700 L; (0741.268.172 totalcleaningservices2017@gmail.com 2482. Personal curatenie, firma de

curatenie angajeaza femei pentru complex rezidential. Zona Lacul Tei, 1.450 L; (0744.530.400/ 0723.691.539 2483. Personal curatenie, firma de curatenie angajeaza personal cu experienta pentru curatenie birouri; 1.200 L; (0736.087.785

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

Firma de croitorie angajeaza; (0763.584.429

2534. Personal pentru depozit, angajam

pickeri si gestionari pentru depozitul nostrum din zona Catelu (metro Anghel saligny). Conditii avantajoase (de la 1400 lei net si bonuri de masa); (0731.777.734/ 0731.777.735 2535. Personal pentru finisat incaltaminte, angajeaza un producator de incaltaminte din zona Tineretului, Timpuri Noi. (0744.317.188 2536. Personal pentru firma curatenie,

tura de dimineata 8 ore pe zi, 1 zi libera pe saptamana, salariu 1450 ron sau de luni pana vineri salariu 1250 ron; (0723.696.519

2505. Personal florarie Floraria The Secret Garden - isi cauta personal pentru formarea si dezvoltarea echipei, o persoana dornica de munca si de a invata,cu aspect ingrijit si serioasa. Salariu atractiv + bonusuri 1 L; (0731.336.430 cristina1984_24@yahoo.com

2537. Personal pentru magazin alimentar si macelar, punct de lucru Nerva Traian, Mihai Bravu; (0722.504.063/ 021.346.17.64

2506. Personal hala productie publicitara, muncitori necalificati din Bucuresti si Ilfov pentru hala produtie publicitara. 1.800 L; (0735.225.007 hr@reclameautorizatii.ro

de securitate, electricieni, cunoscatori curenti slabi si muncitori necalificati. Se acorda transport si tichete de masa. Obligatoriu permis de conducere. Telefon: 0722620051. (0722.620.051/ 0722.620.051 georgeta@mgds.ro

2507. Personal hotelier pentru un hotel din Bucuresti. Se asigura salariu atractiv + masa zilnica. Program de lucru 5 zile/saptamana. Contract pe perioada nedeterminata; (0731.143.094 2508. Personal hotelier urgent, pentru postul de curatenie, fete si baieti. Program 05:50 - 14:30. Descriere post: asigura curatenie la piscina hotelului, 1.800 L; (0764.615.565 treft_treft@yahoo.com www.rentwaiters.ro

2451. Personal cosmetizare auto (polish/ tapitrie), salariu 1.000 lei +comision 150 lei/ masina, carte de munca, posibilitate de cazare. Telefon: (0765.132.999

tie publicitara, angajam urgent personal cu experienta in realizarea de casete luminoase, litere volumetrice, colantari, montaje etc. Salariu fix atractiv+bonusuri lunare. CV la office@signproduction.ro; (0723.592.611 office@signproduction.ro

2580. Personal tipografie KMP angajeaza cu contract de munca personal in sectia de productie. Calificare la locul de munca. Firma este situata in Bucuresti, sector 1; (021.232.29.41 office@kmp.ro

2523. Personal necalificat, angajam

viciu, pentru depozit medicamente in Chitila.Program full time, 40 h/saptamana. Program de lucru: 8:30-17:00. (0721.294.206 cristina.enacopol@yorkpharm.com

2521. Personal necalificat pentru fabrica

2579. Personal tehnic abator - Abatorul

2550. Personal pt evenimente bucatari, ajutor bucatar, personal spalat vase pt evenimente constiinciosi, muncitori seriosi si cu chef de munca; (0761.133.440/ 0751.133.440 vreaubucatar@gmail.com

Social 1, restaurantul smart-casual asezat langa Casa Poporului. Daca vrei sa arati cat esti de bun, suna-ne si hai sa ne vedem la o cafea.Angajam ospatar, picol, bucatar tigai si desert. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

2480. Personal curatenie, firma adminis-

2454. Personal cu experienta in produc-

limon, angajam personal necalificat in vederea calificarii pentru productie de incaltaminte; (0764.090.600

2578. Personal supermarket ISSA, lucratori comerciali si casieri, program flexibil, salariu atractiv, colectiv tanar, cerem si oferim seriozitate. Locatie Bd. Lacul Tei nr 113. (021.242.00.54

Peris, frigotehnist, electrician, lacatus mecanic. (6 pozitii). Transport asigurat, salariu fix, tichete de masa, tichete cadou. Detalii la telefon; (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro

ulare hartie in sectia tipar si legatorese pentru sectia de cutii din tipografie. Relatii la tel.: (021.318.19.14/ 0744.787.614

2510. Personal in Chiajna Angajam personal, barbati, in depozitul de alimente congelate din Chiajna, 3 schimburi, salariu incepand cu 1300 net, bonuri 15 lei, sporuri, prime, fara antecedente penale, interviu Piata Domenii, 1.300 L; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro

zona Lacul Tei, angajam personal cu experienta, casieri, ajutor de bucatar, preparator shaworma, agenti paza. Colectiv tanar, se ofera si se cere seriozitate, conditii de munca decente; (0733.374.226

2520. Personal necalificat Cora-Pante-

2577. Personal stand cu cosmetice Grand Arena Mall, angajam personal pt stand cu cosmetice in incinta mallului Grand Arena. Program 1zi cu o zi. Doua weekenduri libere pe luna. Varsta max 40 ani. Salariu 1400 lei; 1.400 L; (0769.637.305 Alinacunitchi@yahoo.com

ambalate pentru firma catering, zona Colentina. Program: duminica-joi, intre 21.00 - 05.30. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport decontat, masa asigurata. (0731.127.458 contact@sandwickbreak.ro

2522. Personal necalificat pentru manip-

2478. Personal curatenie, angajam pen-

2453. Personal cu experienta Fast Food

2519. Personal mastel (spalator vase) pentru restaurantul hotelul Ramada Majestic 4 stele. Se ofera conditii de lucru intr-un mediu profesionist, bonuri de masa, persoana contact Marius Spalatelu (0736.619.627

2549. Personal productie sandwich-uri

2492. Personal curatenie, femeie de ser-

2450. Personal constructii, ne marim echipa Angajam Bucuresti, personal in constructii, recompartimentari, zidarie si rigips, gleturi, finisaje, tencuieli, placari, placa de beton, refacere garduri, zidarie si constructie metalica, placari pereti, 2.000 L; (0725.583.061 nelu_iosef@yahoo.com

2452. Personal cu contract pentru sectia foliere si accesorii, SC producator tamplarie PVC, acceptam pensionari (femei si barbati) (0728.853.009/ 0728.853.003

2518. Personal magazin de lux, Buchetino cauta pentru formarea si dezvoltarea echipei, persoane dornice demunca, de a invata, cu aspect ingrjit si serioase. Salariu atractiv, contract de munca si bonusuri; 1.500 L; (0720.701.701 contact@buchetino.com

ambalate pentru firma catering, zona Colentina. Program: duminica-joi, intre 10.00 - 18.30. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport decontat, masa asigurata. (0731.127.458 contact@sandwickbreak.ro

napolitate. Conditii avantajoase. Cerem si oferim seriozitate. Asiguram cazare; (0758.308.869

2509. Personal in bucatarie pentru restaurant in zona Popesti Leordeni, metrou Dimitrie Leonida, ajutor de bucatar si om la vase. (0727.247.660

sonal Cantina zona Metrou Pipera spalatori vase, ajutori bucatar; (0730.715.933/ 0731.280.029

abil doamne/ domnisoare. pt vanzare/ servire produse restaurant catering autoserivre, seriozitate, cm, salariu decent, bonus, masa. Zona Expozitiei, l-v, 8-17.00; 1.400 L; (0722.288.988 angajari@qzine-catering.ro

2548. Personal productie sandwich-uri

2491. Personal curatenie, depozit Ciorogarla cautam personal curatenie pentru depozit din Ciorogarla, Km.13, autostrada Bucuresti-Pitesti. Oferim contract de munca si tichete de masa. Program: 08:00- 16:30. Detalii la tel. (0733.241.059

nie, program 8 ore/ zi, zona Drumul Taberei, Movieplex Plaza Romania, urgent, salariu 1300 Lei 1.300 L; (0764.126.608

2449. Personal cantina, sc angajam per-

din sector 4 (metrou Mihai Bravu) angajeaza personal la vase pt programul 619,15z/luna. Contract de munca, salariu corect, un mediu placut de lucru si posibilitatea de avansare (0749.203.859

2547. Personal productie publicitara tehnician reclame, sudor, colantor, lacatus mecanic angajeaza Lartek Grup. Va rugam sa trimiteti CV-urile dvs pe e-mail la jobs@lartekgrup.net sau SMS telefon (0722.963.430

2511. Personal in constructii pentru SC

Stral Big SRL, montator gips carton, zugrav, rigipsar, lacatus mecanic, sudor, instalator si muncitori necalificati. Pentru localitatea Slatina. (0722.346.015 office@stralbig.ro

2512. Personal intern, 8 ore, selectam si plasam pentru menaj, ingrijire copii, batrani, spitalizati; (021.642.50.82/ 0740.005.644 2513. Personal intretinere SC angajeaza

personal verificare statii pompare apa uzata, cunostinte minime electrica, automatizare, permis cat. B. Se ofera salariu motivant si autoturism. Zona Prelungirea Ghencea, Cartierul Latin, 2.200 L; (0723.716.947 gadintretinere@gmail.com 2514. Personal intretinere, intretinere cladiri -salariu 1.600-1.800, cunostinte medii in domeniul constructii, electrice, sanitare, in Bucuresti, obligatoriu carnet de conducere, prezinta avantaj vorbirea limbii engleze; 1.800 L; (0733.869.293

2538. Personal pentru montaj sisteme

2539. Personal pentru postul incarcatordescarcator, fabrica termopane angajeaza personal pentru postul incarcator-descarcator, ansamblator montator si muncitor necalificat. Salariul se stabileste in urma interviului; 1 L; (0731.304.181/ 0731.304.178 raluca.ivascu@decopvc.ro 2540. Personal pentru productie,

ambalare, bucatarie angajeaza firma produse sandwichuri; (0742.625.778

2541. Personal pentru receptie, secre-

tariat Administreaza si distribuie documentele care intra si ies din firma, redacteaza corespondenta oficiala a firmei, receptioneaza comenzile on-line/ telefonice, comunica clientilor statusul comenzii, (0728.870.117/ 021.311.70.01 office@intercomserv.ro 2542. Personal pentru remodelare hypermarket sector 6. Salariu motivant 8h/ zi, 2 libere/ saptamana, 1.500 L; (0756.151.857 sorin.dogaru@trade-marketing.ro 2543. Personal pentru restaurant, cater-

ing, restaurant cu specific romanesc angajeaza personal pentru preparare si servire, locatia sect 6 , program luni vineri, cu sau fara experienta, asiguram training; (0752.166.337/ 0726.113.787 santech.srl@gmail.com 2544. Personal pentru vanzare si

modelare, covrigarie patiserie angajeaza, zona Universitate; (0724.396.390

2545. Personal pentru vanzare si receptie marfa ture zi/ noapte angajeaza minimarket zona Universitatre; (0724.396.390 2546. Personal platforma Faur Angajam

manipulanti-incarcator/ descarcator si ambalatoare cosuri cadou, pentru depozitul de cadouri-platforma Faur, program flexibil, salariu fix, interviurile se tin in zona Piata Domenii; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro

SHC. Cautam colegi pentru urmatoarele pozitii:ospatar, ajutor ospatar, picol, bucatar, ajutor bucatar, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

angajeaza casiera si contabil primar ospatarite picolite, soferi , ajutor bucatarie, femeie la vase femeie la curatenie; (0725.410.041/ 0725.940.235 2565. Personal restaurant, urgent picoli,

ospatari, ajutor ospatar. (0768.308.199 Mihaelaantonmihaela@gmail.com

2566. Personal restaurant. Restaurant in

Centrul Istoric angajeaza ospatari, bucatari, picoli si lucratori la vase. Salariu motivant si conditii de munca decente. (0788.493.922 franceza@redangus.ro 2567. Personal sala croit pentru atelier

croitorie zona Electronica, salariu motivant, carte de munca 8 ore pe zi (0736.365.066

2568. Personal salon infrumusetare, Echipa Oan-Mi se extinde si este in cautarea unor colegi noi pentru posturile de frizer coafor, cosmetica, manichiura pedichiura. Sector 5 Bucuresti, Mai multe detalii la telefon, (0726.161.124 2569. Personal servicii curatenie Bucuresti Firma TopMop Cleaning Station, cu sediul in Bucuresti, angajez personal pentru servicii curatenie: menaj, birouri, scari de bloc. Rog seriozitate. Salariu atractiv. Pentru mai multe detalii, tel. (0767.824.640 andreeamanea93@yahoo.com 2570. Personal servire catering linie calda Autoservire zona Unirii, angajam personal pentru servire catering mancare calda. Oferim un salariu foarte avantajos, o masa pe zi, program flexibil, contract de munca; (0754.991.433 2571. Personal servire si bucatarie restaurant pentru restaurant Xanadu Titan, picoli/picolite si ospatarite cu sau fara experienta si femeie pt preparare salate si desert.Detalii la tel. 6 {; (0722.621.717 tenghercorina@yahoo.com 2572. Personal servire si incasare Canti-

na locatie in zona Piata Victoriei/ Romana. Cautam persoane tinere, responsabile, dornice sa invete lucruri noi. Va rugam CV-uri pe adresa de email. Pentru detalii suplimentare apelati telefonic. (0731.236.044/ 0724.045.501 georges.treats@gmail.com 2573. Personal sortare - ambalare pro-

duse depozit haine, urgent ambalatori haine, incaltaminte si accesorii.Program: L-V in 2 ture: 1. 06:30-15:30 si 2. 13:0022:00Oferim 1500 lei net + tm + sporuri. Transp. asig. Metrou Pacii.Detalii la; 1.500 L; (0736.575.730 2574. Personal spalatorie curatato-

rie chimica. Oferim pachet salarial atractiv; (0742.105.106

2575. Personal spalatorie auto, profesionala. Se ofera salariu fix, cazare, pentru cei din provincie, 1 masa calda zi, se cauta doar persoane serioase, aspect placut, ingrijit, cazier curat. Venit 2800 lei. Program luni-vineri 09-18, 2.800 L; (0738.154.922 2576. Personal spalatorie covoare,

spalatoria de haine Elisse angajeaza personal pentru sectiunea spalatoria de covoare. Oferim pachet salarial avantajos + bonusuri dar cerem in schimb seriozitate si implicare; 1.500 L; (0723.611.629 spalatoriaelisse@gmail.com

2592. Personal. Firme germane angajeaza personal ne/calificat in abatoare. Plecarea imediata; (004915175458079

pentru curatenie in locuinte.Mai multe joburi pe: www.inchirieriregimhotelier.ro/angajariOferim: salariu peste medie; telefon de serviciu; bonusuri de performanta. 1.800 L; (0725.482.487

2596. Personal. Restaurant Chinezesc situat in sectorul 3, angajeaza baieti si fete (picoli si ospatari) se cere seriozitate si un minim de experienta, program 12.00 - 22.00, se lucreaza o zi si o zi, sau doua cu doua; (0786.477.305/ 0724.242.303 2597. Personal. Spalatorie textile cauta personal. Investitie austriaca angajeaza persoane serioase, indemanatice si cu disponibilitate pentru munca fizica usoara. Oferim conditii financiare avantajoase, zona Militari. Daca v-am starnit interesul, va rugam sa ne contactati la urmatorul numarul de telefon: (0728.225.655 2598. Personal. Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, angajeaza fiziokinetoterapeut cu competente de kinetoterapeut, electroterapie si masaj terapeutic si o experienta de cel putin 3 ani in domeniu. Cererile, insotite de Curriculum Vitae si documentele de studii si calificare se vor depune la Serviciul Resurse Umane pana la 01.06.2017. Relatii la telefon, int. 146. (021.330.79.00/ 021.330.79.11 2599. PERSONAL. ZONA FAURREPUBLICA- TITAN, FABRICA BISCUITI ANGAJEAZA PERSONAL IN PROCESUL DE PRODUCTIE AMBALARE; (0744.301.980/ 0758.239.700 2600. Personal. Fabrica angajam personal pentru ambalat. Zona: Bucurestii Noi (statia de metrou Straulesti). Salariu motivant, conditii foarte bune de lucru intr-un mediu civilizat si prietenos. Relatii; (031.107.32.88 2601. Personal. Firma de constructii recruteaza zidari, faiantari si gipsari cu experienta, angajare pe perioada nedeterminata. Se ofera salariu atractiv, se cere seriozitate si bune cunostinte in domeniu. Relatii, de luni si pana vineri, intre orele 09.00 si 16.00, la numarul tel. (0731.328.840 2602. Personal: pizzer, ospatarite, personal curatenie angajam pentru Restaurant Grand Pub, zona Drumul Taberei; (0762.399.350 2603. Picker(Manipulant) - Parmalat, angajez picker(manipulant) la fabrica de Santal din Com. Tunari, SOS. de Centura, nr.12, Ilfov. Atributii: pregatirea comenzilor pentru livrare, utilizarea lizei manuale, scanare manuala, infoliere mf; 360 {; (0722.431.614 adina.popescu@parmalat.ro 2604. Picker, magaziner in Chitila. Obligatoriu experienta in industria alimentara; 2.200 L; (0758.108.018/ 0758.108.018 miachimov@gmail.com 2605. Picol, picolite cu experienta, pentru

pub-restaurant zona Cotroceni, carte de munca, salariu, se asigura masa (0722.500.361 emil.avramita@yahoo.com

2606. Picoli si femei de serviciu 6 picoli/debarasatori si 2 femei de serviciu. Zona Pipera. Salariu intre 1500 si 1800 lei/luna. Telefon: (0724.936.891

E-mail: redactia@anuntul.ro


22 septembrie 2017

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

25

4

LOCURI DE MUNCÅ 2607. Picoli si femeie la vase restaurant

2642. Preparatoare semifabricate si semipreparate culinare cu un minim de experienta. Sunati la nr. de telefon din anunt. Punct de lucru in zona Mihai Bravu sector 3. Program de L-S. Se ofera si tichete de masa (0741.277.755 info1@ruby.ro

2608. Picoli si ospatari Curtea Berarilor, vrei sa faci parte dintr-o echipa frumoasa, angajam picoli si ospatari intr-un mediu stabil si bine definit. Contact tel. (zilnic intre 13.00 si 17.00) sau email (021.313.75.32 office@curteaberarilor.com

2643. Preparator sandvisuri Restaurant

2609. Picoli(ite) cu sau fara experi-

2644. Preparatori si ambalatori pentru

situat in Piata Iancului angajeaza picoli/ picolite si femeie la vase/ ajutor bucatar pentru colabarare pe termen lung. Cautam persoane serioase si responsabile (021.252.73.31 intermacedonia98@yahoo.com

tip fast-food situat in Piata Victoriei angajeaza personal tanar, salariul atractiv, tichete de masa, bonusuri. Program de lucru 8 ore, 2 zile libere. Rugam seriozitate; (0745.020.816 subway.victoriei@gmail.com

enta, femei pt. bucatarie angajeaza restaurant cu specific. (0722.912.671

fabrica de sandwich-uri, tura de dimineata si tura de dupa amiaza, zona Hala Traian, 1.200 L; (0742.625.778

2610. Picoli, si femeie de serviciu, anga-

2645. PRINCESS ANTONIA VOLUNTARI ANGAJEAZA FRIZER, SALARIU 1.200 L; (0766.350.901

jam pentru Restaurantul Capri- zona Militari. Salariu atractiv, rog seriozitate; (0730.094.662/ 0722.797.639

2611. Picoli, aj bucatar, Restaurant chinezesc Din Fu angajeaza urgent: picoli, ospatari, aj bucatar. Salariu atractiv, tips, o masa pe zi. Tel: Tin. Adresa: str Alexandru Moruzzi nr 78, sect. 3, Bucuresti. (0728.192.277 Sperchezroxana@yahoo.com 2612. Pizzar angajez zona Obor;

(0767.242.921

2613. Pizzar hai in echipa Stadio, restau-

rantul smart-casual de la Universitate, vizitat zilnic de peste 500 de oameni. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2614. Pizzar pentru restaurant, pe blvd Alexandru Obregia sect 4, 15 zile lucratoare, salariu 2100 de lei. 2.100 L; (0768.846.733 ella.flory@yahoo.com 2615. Pizzar restaurant NoName anga-

2646. Product supervisor urmarirea implementarii unui brand premium de cafea italiana in locatiile partenere, experienta minim 1 an in vanzarea cafelei espresso (0756.033.303 mihaela.d@globalmirex.it 2647. Productie ambalaje alimentare din

plastic, fabrica de ambalaje din plastic angajam: ambalatori, alimentatori, reglori, controlor calitate. Experienta in injectie mase plastice constituie avantaj.Firma se afla in incinta Faur sector 3. (0784.235.304 mariana.voicu@evplast.com 2648. Profesor limba engleza pentru

scoala particulara, sector 6, (0761.880.643 secretariat@kinggeorge.ro

2649. Profesori. Firma angajeaza profe-

jeaza pizza cu experentia. Salariu motivant, tips; (0761.280.642/ 021.332.00.29

sori limba engleza si studenti atestat engleza, dans, pentru activitati cu copii in gradinita. Profesori si studenti limba germana; (0722.552.786

2616. Pizzar cu experienta pentru cuptor

2650. Programatori HTML5, JS, CSS,

cu lemne nou deschis, pentru linie autoservire zona Piata Rosetti. Se ofera salariu intre 2.000 si 2.500 Lei si program flexibil. Relatii la: (0740.102.003 2617. Pizzar cu experienta si bucatar pe

cuptor electric. Program 2 cu 2, contract de munca, transport seara asigurat, salariu motivant si bucatar pt. delivery, salariu motivant. (0760.143.053

2618. Pizzar cuptor pe lemne, femeie la

vase; (760275510

2619. Pizzar cuptor pe lemne, program 2

zile (10:00-21:30) si 2 zile libere. Zona sect. 1. Calea Grivitei, (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com 2620. Pizzar pentru cuptor cu lemne,

angajeaza restaurant -pizzarie sector 6, salariu avantajos; (0799.956.488 2621. Pizzar pentru restaurant italian, pe

zi 140 L; (0724.656.784

2622. Pizzar si ajutor de pizzar angajam

pizzar si ajutor de pizzar. Se lucreaza la cuptor electric, in ture, se asigura transport la plecare. Salariu pizzar =2500 lei. Salariu ajutor de pizzar=1950 lei, 1 L; (0764.842.717/ 0729.106.169 alina@laiancu.ro 2623. Pizzar zona Berceni, oferim si

cazare. (0769.399.555 Casaluica@gmail.com

2624. Pizzar, ajutor pizzar (program 15.00-23.00) si livrator pizzarie, pentru pizzarie zona Berceni Aparatorii Patriei sector 4. (0761.770.538 2625. Pizzar, Friends Pub isi mareste

AngularJS, Q-Bis Consult SRL aflata in actiunea 2.2.1 din cadrul Axei 2 a POC, detine un nr de 3 posturi de progamator: HTML5, JS, CSS, AngularJS, trimitere CV la suport@qbis.ro; (0745.766.995 suport@qbis.ro 2651. Proiectant cunoscator Autocad,

(0732.335.050/ 021.252.22.96 office@alexgama.ro

2652. Proiectant pentru mobila la

comanda schite + desene, sef atelier, salariu motivant; (0727.127.729/ 0762.771.459

2653. Proiectant Totalmob angajeaza proiectant mobilier, cunoscator de materiale, accesorii si program gen PRO 100. Salariu in functie de experienta. Punct de lucru langa Gara Basarab. Program flexibil 8.00 -16.00; (0723.688.722 contact@totalmob.ro www.totalmob.ro 2654. Proiectant, designer mobila la

comanda experienta 1 an in proiectare 3D a mobilierului din pal, mdf, executare proiecte pentru lansarea in productie, permis conducere categoria B. Salariu motivant (0751.298.991 gd.servicii@gmail.com 2655. Proiectare mobilier cu soft IMOS

CAD. Salariu consistent in functie de abilitati. Detinem utilaj prelucrare cu comanda numerica (CNC), (0721.238.957 office@mobiladebucatarie.eu www.mobiladebucatarie.eu 2656. Protezist unghii cautam profesion-

iste in protezarea unghiilor, realizarea tratamentelor de baza, aplicarea unghiilor cu gel si extensiilor etc. Oferim venituri peste medie. CV pe email soho@usa.com

echipa, angajeaza pizzar cu experienta. Program de lucru 2 zile cu 2 libere. Se asigura transportul. 2.500 L; (0728.197.287/ 0724.955.558 pub.friends@yahoo.com

vanzari salairu fix + comision, cointract de munca, 3.000 - 4.000 lei; (0774.200.465

2626. Pizzar, pentru restaurant pizzerie,

2658. RCS&RDS, agenti vanzari, achiz-

cu experienta salariu atractiv, transport asigurat Voluntari, (0733.817.694 tudordinusorin@yahoo.com 2627. Pizzar, pt. restaurantul Cetatea

Berarilor, situat in sectorul 3, in apropierea statiei de metrou N. Grigorescu, pentru detalii va rugam sunati la tel., (0723.383.637 2628. Pizzar, restaurant Horoscop Unirii )

angajeaza pizzar. Program - o zi cu o zi. Pentru cei interesati va rugam sa ne contactati la numarul de telefon; (0786.223.663

2629. Pizzar, restaurant\terasa angajam pizzar (cuptor pe lemne),bucatar/bucatareasa si ospatarite. Locatia se afla in Colentina, Maior Bacila se lucreaza in schimburi, vad de peste 14 ani; (0761.027.226 Sweetylisa27@yahoo.com

PIZZAR, BUCATAR RESTAURANT L'INCONTRO TITAN ANGAJEAZA: PIZZAR, BUCATAR CU EXPERIENTA SI FEMEIE LA VASE. RELATII LA SEDIUL FIRMEI SAU LA TELEFON (0732.113.701 2631. PIZZAR, BUCATAR RESTAURANT L'INCONTRO TITAN ANGAJEAZA: PIZZAR, BUCATAR CU EXPERIENTA SI FEMEIE LA VASE. RELATII LA SEDIUL FIRMEI SAU LA TELEFON; (0732.113.701 2630.

2632. Pizzar, bucatar bucatarie

romaneasca, ospatari, ajutor de ospatar, femeie vase, decontare transport. Tel. dupa ora 10,00; (0731.333.414 2633. Pizzar, bucatar, angajam pizzar bucatar -grataragiu. Salariu atractiv, restaurantul se afla in zona Baba Novac; (0722.218.487 pizza_gili@yahoo.com 2634. Pizzari pentru pizzarie, restaurant,

cu experienta. Asiguram program-salariu atractiv, masa, transport.De preferinta sa domicilieze in sectoarele 2, 3 sau 4. (0729.881.660

2657. RCS - RDS angajeaza agenti de

itii, salariu fix+comision, bonusuri motivante, posibilitate rapida de avansare, echipa tanara, program flexibil, cu sau fara experienta. 3.500 L; (0773.788.419 laurentiu.gheorghe@rcsrds.ro 2659. RECEPTIONER Hotel 4 stele, zona Unirii angajeaza receptioner calificat, cunoscator al limbii engleze nivel avansat. Cunoasterea sistemului de gestiune Opera reprezinta un avantaj, (0755.979.797 fdm@internationalbucharest.ro www.international-hotels.ro

2677. Receptionera si camerista

angajam. Ne marim echipa, te asteptam la noi; (0744.492.076

jam bucatar, ajutor bucatar, pizzar, femeie la vase, barman, ospatari, ospatarite, picoli, picolite, sofer pentru livrari la domiciliu; (0768.735.154/ 0722.555.245

2678. RECEPTIONERA, Beauty Salon

2706. Restaurant Casa Laura anga-

angajeaza receptionera cu sau fara experienta, aspect fizic placut, serioasa, sociabila, punctuala. Conditii de munca excelente, se lucreaza o zi da una nu. Zona Titan. Detalii la telefon, 1.500 L; (0762.777.666/ 0762.777.666 raeleanu.marius@gmail.com

Receptionera, pentru salon zona Diham, salariu atractiv si coafeza, salariu 2.500 - 4.000 L; (0773.893.325 2679.

jeaza ajutor bucatar sector 4, zona Aparatorii Patriei, (Berceni). Pentru mai multe detalii la nr . de telefon . (0785.035.620 2707. Restaurant China Town anga-

jeaza picol, ospatar, femeie de serviciu, mai multe detalii la nr de tel, de l-d intre orele 12 - 21. Sector 2, (0788.671.161 2708. Restaurant Gastronomika isi

mareste echipa, angajam bucatar, grataragiu, ospatar/ ospatarita cu sau fara experienta. CV: (0737.940.512 restaurant@gastronomika.ro

cunoscatoare de limba engleza, persoana pozitiva cu aptitudini de comunicare, seriozitate si punctualitate. Va rugam sa trimiteti CV-ul (cu poza) la adresa de email; (021.223.13.26 Marius@irisa.ro

2683. Receptionere hotel bune cunoscatoare de limba engleza, persoane pozitive cu aptitudini de comunicare, seriozitate si punctualitate (021.223.13.26 marius@irisa.ro 2684. Receptioneri, (fara lb straina),

cameriste, mesterul casei, pensiune 'casa de piatra, padurea' pustnicul, Branesti. Se poate oferi si cazare gratuita.maxi 503 de la cora pantelimon-10 minute.salarii motivante. Sms sau tel dupa 11 a.m; 1.700 L; (0767.079.463 2685. Receptioneri, cameriste, bucatar,

pentru hotel 4 stele situat in zona de Nord a Bucurestiului. Receptioneri: 1750 lei net + sporuri ore suplimentare. Cameriste: 1500 lei net. Bucatar: 2700 lei net. (0723.248.232/ 0723.248.232 simona.patru@class-hotel.ro 2686. Receptionista pentru sala de fit-

ness, Fitness Zone, Bucurestii Noi. (0721.535.636 contact@fitnesszone.ro 2687. Recon-Ex, confectii metalice

angajeaza vopsitor, sudor si electrian; (021.326.61.46 office@recon-ex.ro 2688. Rectificator, coordonatist, bohrw-

erkist, frezor, General Turbo Tools Bucuresti angajeaza in conditiile legii: rectificator, coordonatist, bohrwerk-ist, strungar conventional si CNC, frezor conventional si CNC, sculer-matriter, caruselist; (0787.694.427/ 021.319.43.17 sirbu@digi.ro 2689. Referent, dispecer call center Angajam operatori call center. Limba engleza sau germana la nivel conversational. Program flexibil, in ture, inclusiv de noapte. Oferim salariu atractiv, bonusuri periodice, contract de munca, 2.000 L; (0745.382.780 customercare@acr.ro 2690. Rematholding angajeaza condu-

picoli, ospatari si barmani. Se ofera salariu avantajos de 2.000 lei plus bonusuri si program flexibil. Relatii la tel. (0740.102.003

program flexibil, carte de munca. Pentru mai multe informatii sunati la: (0745.151.062 mihai_dinculescu@yahoo.com

2666. Receptionera cu sau fara experi-

enta, pt. hotel, cunoscatoare de limba engleza, program avantajos, hotelul este situat in zona Garii de Nord, se asigura training gratuit. Trimiteti cv-ul dvs la adresa de email 1.500 L; (0722.795.381 contact@hoteluranus.ro jeaza receptionera cunoscatoare limba engleza. (0722.202.986 Beauty Center (0738.046.370 aniasbeauty@yahoo.com 2669. Receptionera sala de fitness,

stele Cautam o persoana sociabila, cunoascatoare a limbii engleze. Interviu zilnic, str. Barbu Vacarescu nr. 51, l-v 1215, CV la: serban@decebalhotel.ro; DBH Bucharest; (0724.891.819/ 0723.515.009 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro 2671. Receptionera cladire birouri Soci-

etate specializata de paza si protectie angajeaza receptionera pentru o cladire de birouri in zona Herastrau, aspect fizic placut, limba engleza, program de lunivineri, 1.600 L; (0756.113.606 stonesaaip@gmail.com 2672. Receptionera cladire birouri,

urgent, program de lucru luni-vineri 08:0018:00.Relatii la telefon. (0731.789.816

esoare avize C1 si C2 cauta colaboratori pentru indeplinirea conditiilor prevazute in ordinul 96/2016 (0747.025.344

post de cosmeticiana; (021.331.04.16/ 0766.609.609

2738. Salon Masaj, angajeaza maseuze, plata zilnica, conditii legale, venituri substantiale, mai multe detalii la tel. Rog seriozitate; (0751.547.711 2739. Salon Maxstil din sos. Mihai Bravu

angajeaza frizer cu experienta; (0721.175.710 2740. Salvamari. Cel mai mare centru

de Wellness si Relaxare din Europa isi mareste echipa. Salariu atractiv la care se adauga tichete de masa, sporuri, transport asigurat, program flexibil in ture, mediu de lucru profesionist. Relatii la: (0735.400.103 2741.

SAMPONEZA, SALON ANGAJEAZA, ZONA TITAN; (0724.133.585

distributie produse nealimentare angajeaza urgent reprezentant comercial, posesor carnet categoria B.Disponibilitate deplasari in Bucuresti si provincie. Rugam seriozitate maxima (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro

2694. Reprezentanti vanzari pentru

Bucuresti si Ilfov, cu experienta de minim 2 ani pe un post similar (retail si Horeca), si buna capacitate de comunicare si relationare cu clientii angajeaza firma importatoare, producatoare si distribuitoare de detergenti. Se ofera pachet salarial atractiv si cursuri de formare. Asteptam CV la email. Persoanele selectate vor fi programate pentru interviu. diradjunct@ponsro.com 2695. Reprezentat RPK Construct, Buc., sect. 2, cautam colega. Consilier vanzari timplarie termopan Al si pvc, parchet, usi. Prezenta placuta, comunicativa, spontana. Minim studii medii, oferim salariu si comision; (0725.433.341 rpkconstruct@gmail.com www.rpkconstruct.ro 2696. Responsabil achizitii piese, pentru service camioane si remorci, magazin piese camioane si remorci, oferim venituri atractive, conditii bune de lucru, strada Preciziei, sector 6 Bucuresti, cerem experienta in domeniul auto, CV la 3.500 L; (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.piesewabco.ro 2697. Responsabil calcat si ambalat pt.

atelier confectii textile. Mediu de lucru placut, castig avantajos (0735.174.420 2698. Responsabil magazin service IT esti onest si responsabil, te pricepi la calculatoare si sti sa lucrezi in Microsoft Office, daca stii si Corel sau Photoshop. Te asteptam in echipa noastra. CV pe email 1.500 L; (0786.860.222 angajari@opm.com.ro 2699. Restaurant zona Iancului

angajeaza bucatar si ajutor bucatar, suna dupa ora 10.00; (0724.212.282 2700. Restaurant "Pisica Salbatica"

din Soseaua Alexandriei 195B, angajeaza bucatar in conditiile legii. (0723.340.699

2743. SC angajeaza ajutor de rigipsari,

salariu atractiv; (0722.226.162/ 0722.228.818/ 0786.746.141

2714. Restaurant Mc Moni`s zona Piata

2745. SC Compania de Paza R.O. angajeaza agenti de securitate barbati si femei, cu sau fara experienta, pentru obiective situate in Bucuresti si Ilfov. Dispeceri monitorizare video, cunostinte minime operare calculator, pentru: cladiri birouri situate in Bucuresti, cladiri birouri situate in Ilfov (Pipera); (0734.444.411 angajare@companiadepaza.ro

2715. Restaurant Octopus angajeaza

personal, 2 fete pentru bufetul rece, echipa este deja formata, nu necesita experienta, posibilitatea de avansare foarte rapida, salariu atractiv, transport, detalii dupa ora 14, (0763.353.111 ionut_tudor88@yahoo.ro

2716. Restaurant Refugiu cauta bucatar

Restaurant Refugiu cu specific romanesc angajeaza bucatar, bucatareasa cu experienta. Salariu avantajos plus tips. Zona Ghica Tei, sector 2 Bucuresti; (0727.626.981 2717. Restaurant Spartan angajeaza

preparator, restaurant Spartan este cel mai mare lant de restaurante cu carne rotisata din Romania. Daca vrei sa lucrezi cu oameni tineri te asteptam la un interviu. Salariu incepand cu 1400 Lei, 1.400 L; (0723.751.323 rerumfood@gmail.com www.spartanrestaurant.ro 2718. Restaurant The Choice anga-

jeaza fete pentru curatenie/ vase si servire linie bufet, pentru locatie noua Nerva Traian 3. Program L-V, 7-16. Programari la telefon (0723.657.809 s-park@thechoice.ro 2719. Restaurant Trattoria Monza, zona

Baba Novac, angajeaza bucatari, aj. bucatari, aj. ospatar, spalator vase. Pentru mai multe detalii sunati dupa ora 12:00; (0767.287.406 2720. Restaurantele fast-food Springtime angajeaza personal pentru preparare - servire, domiciliu in Bucuresti, salariu brut 1.600 + tichete de masa, CV la mail, informaiti la tel.; (0752.273.287/ 0752.097.890 resurseumane@springtime.ro

2693. Reprezentant vanzari cu experienta pentru importator piese si service camioane si remorci, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 2.000-5.000 lei, in Bucuresti si tara, cv la email: 5.000 L; (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.piesewabco.ro

2665. Receptioner, receptionere hotel,

2737. Salon cu clientela utilizat, inchiriaza

2744. SC Ars SA angajeaza bucatar, aju-

Presei Libere angajeaza bucatar, ajutor de bucatar si cofetar pt. bucatarie romaneasca si internationala. Se ofera conditii bune de lucru si salariu avantajos. Relatii la tel.; (0740.102.003

2721. Restaurantul Clubului IDM anga-

2723. Rigipsar pentru un bloc dintr-un complex, oferim cazare gratuita 150 L/zi, in sector 1 pe Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti 150 L; (0725.368.099 2724. Rigipsari pe perioada nedetermi-

nata, montatori gips carton in Bucuresti, pentru proiecte rezidentiale. Salar 3400 Lei net. Oferim: serizitate contract de munca. Contact tel. intre orele 9-17 (0731.150.177

2725. Rigipsari si zugravi meseriasi cu

carte de munca. Rog si ofer seriozitate; (0766.617.494

2726. Rigipsari zugravi, salarii 2.500 3.000 lei/ luna, plata se poate face si saptamanal, cer si ofer seriozitate; (0724.021.393 2727. Rigipsari si zugravi cu carte de

munca. Rog seriozitate si ofer seriozitate. Salariu motivant; (0762.457.833

tor bucatar, ospatar, ajutor ospatar, pregatirea se va face la locul de munca; (0749.022.579 parklake@pizzahut.ro

2746. SC constructii angajeaza zidari,

zugravi, necalificati; (0743.237.862

2747. SC Corpconstruct angajeaza zugravi, faiantari, meseriasi in constructii, program 8 ore; (0768.348.389/ 0799.293.512 2748. SC Deea Speed Cars SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Sold. Zambila Ionita nr. 3, S2, CUI 27878675, angajeaza manipulant marfa, Cod COR 933303. Cerint: studii generale; (0726.257.568 2749. SC Ecovol SA (firma de salubritate) cu sediul in Voluntari, B-dul Dunarii nr. 52A, jud. Ilfov angajeaza: 1. sef birou dezinfectie, dezinsectie, deratizare. Cerinte: experienta minim 3 ani. Desfasoara activitate de promovare si popularizare a serviciilor DDD pe care societatea le poate oferi clientilor; conduce, organizeaza, dezvolta si eficientizeaza activitatea biroului dezinfectie, dezinbsectie, deratizare. 2. sef serviciu marketing. Cerinte: experienta minim 3 ani. Realizeaza studii de piata, identifica modul de structurare a pietei: clienti actuali, clienti potentiali, intocmeste contracte noi, concepe si implementeaza strategii imbunatatite de vanzare activa etc. 3. sef birou recuperare debite. Cerinte: experienta minim 3 ani. Urmareste contractele incheiate de firma si incasarea acestora. 4. sef serviciu colectare selectiva. Cerinte: experienta minim 3 ani. Organizeaza si operationalizeaza colectarea selectiva in orasul Voluntari. 5. sef serviciu tehnic. Cerinte: experienta minim 3 ani. Admionistreaza parcul auto. 6. consilier juridic. Cerinte: experienta minim 3 ani. Acorda consultanta si consiliere juridica. 7. Consilier serviciul salubritate - 2 posturi. Cerinte: experienta minim 3 ani. Coordoneaza direct in teren activitatea utilajelor repartizate si a lucratorilor pentru salubrizare, in functie de normele si tehnologia de lucru stabilite. 8. Sofer categoria C (autogunoiere). Cerinte: experienta minim 3 ani. Atestat, card tahograf. 2750. SC Electrolift Serv SRL angajeaza montator reglor depanator ascensoare calificat cu experienta, sau cu cunostinte in instalatii electrice, mecanice sau electronice pentru calificarea in domeniul ascensoarelor. (0726.118.153/ 0722.641.135 stoica_florian2000@yahoo.com

SC Holy Land 2B Travel SRL angajeaza cu norma intreaga agenti de turism si ghizi cu urmatoarele conditii: experienta in domeniu de cel putin un an (pentru agenti turism); vorbitori cursiv de limba engleza; pentru ghizi conditiile principale sunt: vorbit cursiv engleza si ebraica sau araba si in mod special permis de ghidaj in Israel. Relatii suplimentare la: (0730.345.333 2751.

2728. Rigipsari, cel putin 3000 lei bani in

mana pe luna, 3.000 L; (0744.520.200 nextrol@gmail.com

2752. SC Komandor Romania SRL cu sediul in Magurele, producator de mobilier la comanda angajeaza operator si ajutor circular debitare. Relatii la tel. (0728.853.061

2729. Rigipsari, necalificati;

2753. SC Komandor Romania SRL cu

(0735.244.454

Rigipsari, necalificati, zugravi, angajam. Salariu atractiv. Telefon: (021.313.43.79

2730.

2731. Rigipsari, zidari, gresieri, faiantari, zugravi, salahori, angajam in conditii bune, cu carte de munca, firma serioasa. Salarii avantajoase. Oferim cazare; (0748.805.805

sediul in Magurele, producator de mobilier la comanda, angajeaza vopsito si slefuitor MDF. Relatii la tel. (0730.166.668 2754. SC Komandor Romania SRL cu sediul in Magurele, producator mobilier la comanda, angajeaza muncitori necalificati. Relatii la tel. (0728.853.061

SC LUCIELLA - LUX ANGAJEAZA LUCRATOR COMERCIAL PENTRU MAGAZIN BUCUR-OBOR, RAION CONFECTII BARBATI; (0722.366.191 2755.

2732. Rigipsari. Firma constructii angajeaza rigipsari si ajutor de rigipsar. Valabil si pt. provincie, oferim cazare; (0760.580.828/ 0736.070.694

2756. SC Maur SA angajeaza

2733. Rompetrol Otopeni cauta casier,

2757. SC New Silkiss SPA Buftea angajeaza cu norma intreaga menajera COR 911101, conditii avantajoase; (0734.888.110

ospatar, bucatar, (0724.051.489 hpypepper@yahoo.com

2734. Sabon, consilier clienti magazin cosmetice in mall Salariu atractiv. Bonus procent din vanzari. Discount pentru achizitionarea produselor. Bonuri de masa. Decontare transport pentru Bucuresti. Program de lucru 8 ore flexibil, (0746.120.830 dana.nicolae@sabon.ro

sonal pentru urmatoarele posturi: sofer profesionist cu ADR pentru comunitatetoate judetele, sofer profesionist curse interne sau tur-retur- zona Brasov. Echipaj sofer distributie (3,5 to), si manipulanti marfuri- Bucuresti, Popesti Leordeni, Ilfov, Brasov. Iti oferim: salariu, diurna sau bonus, abonament medical retea clinici private, loc de munca stabil, mediu de lucru placut si profesionist. Detalii la tel./ e-mail: (021.444.04.52 hr@practicom.ro 2760. Sc prestatoare de servicii PSI anga-

2713. Restaurant Mc Moni`s angajeaza

femeie la vase si curatenie, soferi cat. B+C, tamplari, electricieni, lacatusi si gradinari. Relatii la tel.; (0740.102.003

2759. SC Practicom SRL selecteaza per-

Salon Carita angajam manichiurista, coafeza. Salonul functioneaza de 12 ani (zona Prosper- 13 Septembrie), vad format. Oferim carte de munca, salariu motivant; (021.430.21.75/ 0755.695.691 2736.

SC Admir AL PVC, mag2709. Restaurant Karishma angajeaza azin cu profile si accesorii 2680. Receptionera, Sun Beauty Stuospatari, ospatarite cu sau fara experienta dio isi mareste echipa. Ai experienta ca si personal curatenie; (0787.789.515 pentru termopane, angajam receptionera, daca da, asteptam contactul fata pentru vanzarea acce2710. Restaurant La Virajul Trei, pertau telefonic, 1.600 L; (0723.080.104 soriilor de tamplarie. Zona sonal, ajutor bucatar cu sau fara experien2681. Receptionera, instructor fitness ta. Detalii la telefon. (0765.920.072 Tineretului. Asteptam CVsala fitness din zona 13 Septembrie. Prourile dvs. pe 2711. Restaurant Margineni angajeaza gram de 8 h/zi, contract de munca, se admiralpvc@yahoo.com. bucatari si picoli cu experienta si calificare lucreaza in ture.Asteptam CV ul dvs la in conditii avantajoase; (0733.986.867/ Relatii la telefon adresa mail. (0763.975.455 abona0726.110.693 mente@newfitway.ro 0765.349.198 in intervalul 08.30-17.00 2712. Restaurant Mc Moni's angajeaza 2682. Receptionere hotel, bune

2663. Receptioner(a), fluent limba engleza, P.C., etc., ajutor bucatar si femeie pentru spalatorie rufe, hotel zona centrala; (0744.827.323 2664. Receptioner, pentru hotelul Ramada Majestic 4 stele din centrul Bucurestiului. Mai multe detalii in urma interviului, persoana de contact Dl. Catalin Rebei. (0799.105.676 catalin.rebei@ramadamajestic.ro

2735. Salon Andreea angajam frizer, coafor, manichiurist, cosmetician si maseur, deschidem o noua locatie in Prelungirea Ghencea nr. 28. Program 09:0021:00 L-V, sambata 08:00-20:00, duminica 09:00-14:00. O zi cu o zi (0724.542.277 Office@salonandreea.ro

2742.

2692. Reprezentant tehnic comercial materiale electrice pentru Societatea Comerciala Lore Electro Stil S.R.L. cu sediul in Ploiesti, reprezentant renumitelor firme de profil, 35 L; (0726.274.679 loreelectro@yahoo.com

2670. Receptionera Boutique hotel 4

2641. PRELUCRATOR prin aschiere, SKB Prod Systems SRL, avand ca obiect de activitate fabricarea masinilor de ridicat si transportat angajaza in vederea lansarii activitatii de productie (0740.244.245/ 0740.244.245 danut.dinca@skbs.ro

2705. Restaurant Casa Diham, anga-

Piata Romana angajeaza receptioneri in conditii avantajoase.Cerinte prezenta fizica agreabila,limba engleza fluent, Se ofera o masa zilnic.Interviuri zilnic 16-18 cu cv si poza; (0721.077.925 rezervari@hotelunique.ro

2662. Receptioner hotel, Hotel Unique

2639. Pregatitor vopsitorie pentru Vip

auto calificati cu experienta, ne marim echipa.Pentru detalii, asteptam sa ne contactati la nr de tel.Dati de veste si prietenilor. 3.000 L; (0751.266.727/ 0761.336.865 mihai.b@autoleader.ro

2704. Restaurant Burebista, Calea Mosilor nr. 195 angajeaza bucatareasa cu experienta la plita. Tel. dupa ora 12,00; (0723.755.275

2722. Rich Girls Studio. Vrei un job cu venituri garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare peste 18 ani. 100% procent din incasari in prima luna. Fii model la cel mai mare studio de videochat. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca stabil, legal, confidential, serios. Training gratuit/ cursuri de limba engleza oferite gratuit. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi. www.richgirlsstudio.ro; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro

medii. Experienta pe un post similar hotel 4/5 stele, minim 1 an. Calificarea in meseria receptioner hotel constituie un avantaj. Minim limba engleza, niv. avansat, (0758.094.095

(0737.994.015

2640. Pregatitor, vopsitor, mecanici

jeaza ospatar, ospatarite, barmani cu experienta, salariu 1600 lei+masa+tips, pizzar cuptor lemne si bucatari cu experienta, salarii atractive, pt. cele 2 locatii din Bucuresti; (0766.454.513/ 0774.429.430

jeaza bucatar, ajutor bucatar, full time, contract de munca; (021.316.09.62 hr@idm.ro

sector 5, program 08:00 - 23:00,se lucreaza o zi cu o zi liber, contract de munca, maxim 35 ani, aspect fizic placut, trimite-ti cv la adresa de mail. (0765.614.724/ 0765.614.724 burcus_ionut@yahoo.com

Best Car Service, salariu atractiv, program flexibil, l-v 08:30 - 17:00. Societatea noastra este situata in Voluntari, str. Izvoarelor, nr. 43. (0732.113.360/ 0723.241.090 cristi.oprea@vbcs.ro

2676. Receptionera sala aerobic, se cauta pentru receptie persoana serioasa si organizata, pentru activitati de secretariat, contabilitate primara, primire clienti. 1.500 L; (0740.405.650/ 0740.405.650 andreea.enache87@gmail.com

2703. Restaurant Bocca Lupo anga-

2691. Reprezentant comercial societate

2668. Receptionera pentru salon Anias

(021.335.33.08

na, anuntul urmator 1.500 Lei. Receptionera la hotel Sir Colentinabuna comunicatoare, atentie la detalii persoana proactiva, ambitioasa, disciplinata si cu initiativa aspect placut. minim bac; (0723.023.830 sales@sirgrup.ro

jeaza ospatari, picoli si femeie bucatarie pentru locatiile sale din Berzei si Pipera; (0771.218.642/ 0726.666.888

2661. Receptioner hotel minim studii

2636. Portar noapte centru de zi ingrijire

2638. Postas angajam, sectorul 5;

2675. Receptionera la Hotel Sir Colenti-

2702. Restaurant Beijing Garden anga-

azin prezentare persoana amabila, prezenta si tinuta agreabila, zona Republica; (0740.101.051 eliza@aktis.com.ro

2660. Receptioner cladire birouri, mag-

2667. Receptionera Hotel 4 stele anga-

2637. Postas angajam, sector 5;

2674. Receptionera front office Guard One, pentru un sediu de birouri aflat in Bucuresti. Pachet salarial motivant, mediu de lucru placut, echipa tanara si dinamica. (0726.287.250 recrutare@guardone.ro

2701. Restaurant a la carte angajam bucatari si ospatari bucatari sef, bucatari, aj. bucatari, ospatari, aj. ospatar si personal curatenie bucatarie. Experienta constituie un avantaj. Se asigura ctr. munca, masa si decont transport. (0729.652.843/ 0786.386.435 evenimente@dada.ro

cator auto mare tonaj, posesor permis auto categoria B, C, C+E si de atestat profesional transport marfa. Conditii bune de lucru, salariu motivant, tichete de masa. Cursele se efectueaza numai pe plan local- zona Bucuresti/Ilfov. Interviuri: Sos. Berceni Fort nr. 5, sector 4, Bucuresti. Relatii la telefon: (0724.343.454

2635. Pizzer si femeie la spalat vase Restaurant Bucuresti, sector 3, angajeaza pizzer si femeie la spalat vase (inclusiv pensionari pentru postul la vase). Program flexibil, conditii avantajoase. Contact; (0767.124.117

copii cauta persoana serioasa, muncitoare. Relatii la tel. de luni pana vineri in intervalul 9-18. (0742.098.908 casasfiosif@mailbox.ro

2673. Receptionera cu experienta pt. salon de infrumusetare, salariu pt. inceput 1.800lei + cm platita pe 8 ore, zona metrou Gorjului. Va rog cv pe mail., 1.800 L; (0744.128.929 offece@cmstill.ro

mecanici auto si portari; (0742.208.911

2758. SC Ping Activ SRL angajeaza calculator pret cost pentru punctul de lucru din Bucuresti, Str. Vasile Predescu, nr. 7987,Complexul Dragonul Rosu-extindere corp 4, studii medii, cerinte lb. engleza minim, 8 ore/ zi. Contact; (0784.759.060

jeaza cadru tehnic salariu 3.000 lei brut si servanti pompieri cu atestat salariu 2.500 lei brut; (0747.025.344 2761. SC prestatoare de servicii PSI pos-

2762. SC Procema SA (Bucuresti) angajeaza sofer autocamion- cerinte: absolvent studii medii (liceale/ bacalaureat), permis conducere categoriile C+E, avantaj autorizat agabaritic, experienta in domeniu minimum 3 ani, lipsa cazier si antecedente penale, cunoasterea legislatiei in domeniu, rezistenta la stres si efort. Oferim: loc de munca stabil, salariu motivant. Contact: (0730.602.723

2780. Secretara personala, program luni-vineri intre 9-18, punctuala, serioasa, preferabil cu permis de conducere, sarcini: obtinere avize, autorizatii, contabilitate primara, experienta nu este necesara, 4 poze + cv pe mail. 4.000 L; (0738.549.577 job.line1990@gmail.com 2781. Secretara, asistent manager Asis-

tente stomatologie clinica dentara Art Implant, angajeaza asistente medicale (program de 8 ore). Oferim conditii de munca superioare, contract de munca si un salariu foarte avantajos, artimplant.ro@gmail.com

2782. Secretara, asistent manager S.C.

angajeaza persoana dinamica, organizata, cu abilitati organizatorice si de planificare pentru activitati manageriale si secretariat. Asteptam CV-urile pe e-mail. (0799.879.818 office@wl.com.ro 2783. Secretara, asistent manager, ac, firma de prestigiu, organizeaza concurs pentru postul de asistent manager, secretara, agenda zilnica, corespondenta, protocol, prezentarea ofertelor. Salariul atractiv, carte de munca, ultracentra; 3.800 L; raul.casttelo@gmail.com

2763. SC Roelectro angajeaza ellectricieni

2784. Secretariat/ front office/ asistent manager Companie in zona M. Grozavesti. Cerinte: min 2 ani exp. in secretariat, word si excel, pers. serioasa, responsabila, comunicativa. Oferim: contract, durata nedeterminata, oportunitati de crestere profesionala; (0747.160.552 recrutare@vph.ro

2764. Schelari, angajam schelari din zona de sud a Romaniei; (0731.014.050 i.daniela@euro-foster.ro

2785. Sector 3, Titan, Theodor Pallady 287, vopsitor, avantaj si vopsitor in camp electrostatic; (0722.220.414/ 0722.220.413

calificati program 8 ore salariu 2000/ 2500 lei executie instalatii interioare, imobile civile. Rog seriozitate tel: (0766.786.750/ 0721.195.764

2765. Scoala Postliceala FEG Bucuresti, face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala acreditata MECS Ordin nr. 3985/13.05.2008.Diplomele sunt recunoscute national si international. Efectuam si cursuri calificare: infirmiera, operator calculator, coafura, frizerie, cosmetica, asistent social nivel mediu, tehnician maseur, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar - patiser, vanzator, tipograf, instalator, meserii constructii. Liceul F.E.G. face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 cursuri de zi, seral, frecventa redusa, profil: uman, acreditat MECS, ordin nr. 3516/28.03.2016, Se efectueaza inscrieri si la Gradinita in limbi straine F.E.G www.scoalafeg.ro;Sedii: Bucuresti sector 1, str. Walter Maracineanu, nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A: tel: 021.311.10.54/ 0788.424.314, Sector 2, str. Badea Cartan, nr. 6, tel: 031.405.27.30 (031.405.27.30/ 0788.424.314/ 021.311.10.54 2766. Scoala Postliceala Studis autorizata Ministerul Educatiei, inscrieri pentru anul scolar 20172018 la specializarile: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical balneofiziokinetoterapeut si recuperare. Diplome eliberate de Ministerul Educatiei, avantaje: numar de locuri cu si fara taxa, taxa in rate, burse de merit si sociale, se pot inscrie absolventi cu sau fara bacalaureat. Bucuresti, str. Caderea Bastiliei nr. 58, sector 1, www.scoalastudis.ro; (0756.876.091 2767. Scoala Postliceala Studis autoriza-

ta Ministerul Educatiei, inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la specializarile: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical balneofiziokinetoterapeut si recuperare. Diplome eliberate de Ministerul Educatiei, avantaje: numar de locuri cu si fara taxa, taxa in rate, burse de merit si sociale, se pot inscrie absolventi cu sau fara bacalaureat. Bucuresti, str. Caderea Bastiliei nr. 58, sector 1, www.scoalastudis.ro; (0756.876.091 2768. Sculptori in lemn, tamplari, necali-

ficati, femei pentru finisare mobila la atelier situat sin Sos. Fundeni 200; (0740.242.136

2769. Secretara Bune cunostinte de operare in Excel, Word, Outlook, rezistenta la stres, atentie la detalii, experienta in secretariat, vorbitoare de limba italiana. CV la: floreaghe@yahoo.com 2770. Secretara cu sau fara experienta,

cu cunostinte medii PC, spontana, oferim carte de munca, salarizare 2000-2500 lei lunar plus sporuri. Permisul auto nu este obligatoriu. 2.500 L; (0738.530.561

2771. secretara cu/ fara experienta pen-

tru salon masaj erotic Bucuresti (zona piata Unirii). Salariu atractiv, bonusuri, contract de munca, echipa tanara, cunoasterea limbii engleze obligatorie, program 12/24 1.800 L; (0758.063.750/ 0755.141.868 contact@vip-obsession.ro 2772. Secretara cunostinte Office,

aparatura birou, limba engleza mediu. Persoana comunicativa, seriosa si organizata. Firma in domeniul electric (0743.047.807 resurse.umane@montajelectric.ro 2773. Secretara firma de constructii,

2786. Sef de productie, firma de confectii

angajam urgent sef de productie. Oferim salariu motivant, decont transport; solicitam seriozitate si implicare. Detalii la nr. tel.; (0740.322.588 suveicacrevedia@gmail.com

2787. Sef de tura pentru echipa de curatenie in centru comercial din zona Crangasi. Oferim carte munca si salariu avantajos. Firma de curatenie angajeaza urgent; (0731.121.239 2788. Sef de tura Snack 4u Concept pen-

tru firma sandwich-uri, cu experienta.Salariul atractiv. 2.000 L; (0785.263.301 office@snack4u.ro www.snack4u.ro

2789. Sef de tura, Rudeni, Chiajna Cautam sef de tura pentru sediul din Rudeni. Oferim transport gratuit de la Gara de nord, salariu motivant si intotdeauna la timp, contract de munca nedeterminat, bonuri de masa, diverse bonusuri; (0741.035.679 andreea.burlacu@srcl.com 2790. Sef magazin si casier pt Shop & Go

zona Bucurestii Noi si Baneasa, str. Biharia; (0745.637.369/ 0745.204.310

2791. Sef magazin Buftea Shop and Go, cautam persoana cu experienta minim 1 ani, capacitate de lucru in echipa, responsabila, flexibila, bun simt, atitudine pozitiva. Salariu 1.900, 600 bonusuri lunare. Va rugam CV pe e-mail, 2.500 L; (0726.266.362 angajarimega@yahoo.com 2792. Sef productie pentru atelier de incaltaminte dama, cu experienta in domeniu. Oferim salariu motivant, solicitam seriozitate si implicare. Telefon: (0754.397.372 2793. Sef schimb la departament produc-

tie, cunostinte mecanica, electrica sau electrotehnica, coordonare echipa 15-30 muncitori/schimb, avantaj experienta in industria alimentara. Se lucreaza pe linie de imbuteliere. (021.667.00.20 office@zarea.ro

2794. Sef tura si Agenti Securitate. Firma

specializata in paza, angajam Sef Tura si Agenti Securitate pentru obiectiv spatiu comercial in zona Obor. Conditii optime de lucru, drepturi salariale la timp, program in ture; (0762.828.457 cosminvladescu@gmail.com 2795. Sef tura spalatorie auto angajam

sef tura pentru spalatorie auto, oferim salariu motivant+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

Sef tura, dispecere video, program flexibil, salarizare motivanta; (0786.189.306

2796.

2797. Sefi tura de securitate, detectiv, dis-

pecer urgent, cu aspect placut, tinuta civila, salariu 1.950 Lei net, pentru obiective in urmatoarele locatii: Mall Baneasa, Mega Mall, Afi Cotroceni; (0754.061.918 2798. Servant pompier. MRC Fire SRL angajeaza servant pompier pentru cladire de birouri in Bucuresti. Contract de munca norma intreaga, plata ore suplimentare, spor de noapte. Transmiteti CV la: (021.330.33.11 office@mrcfire.ro

2799. Servanti pompieri, Ama CSSU

angajeaza. Cerinte: certificat calificare, studii medii, domiciliul in Bucuresti, program 12/24 cu 12/48, tarif 11,7 lei brut/ ora, conditii optime de lucru; (021.317.42.76/ 0720.133.112 2800. Service auto cauta mecanic auto cu experienta, program de lucru 08:3017:30 de luni pana vineri. Rog seriozitate; (0720.559.190 2801. Service auto cu sediul in Soseaua

Pipera nr. 48, sector 2, angazeaza coordonator service auto, consilier piese auto si mecanic auto. Relatii la telefon intre orele 9-17 (0725.629.667/ 0722.622.212 office@diamondauto.ro 2802. Seva angajeaza ospatari si picoli

pt. club si restaurant . CV la bartenders2006@yahoo.com; (0799.911.411

angajez secretara, program 09.00 - 18.30, de luni pana vineri, salariu 2000 Lei. CV la adresa de mail telefon contact - Georgiana 2.000 L; (0752.196.391 georgiana.vanzari@gmail.com

2803. Shaormar 8 ore o zi cu o zi, 15.00-23.00. Salariu 1500 lei. Zona Berceni, 1.500 L; (0737.270.277 adrian_curca@yahoo.com

2774. Secretara Firma prestigiu, anga-

2804. Shaormar cu experienta angajez,

jeaza asistenta manager general, corespondenta, agenda zilnica, protocol, PC. Se ofera conditii deosebite, contract de munca. Pentru inscriere interviu, CV+foto, 3.700 L; victor.serini@gmail.com 2775. Secretara pentru firma de consul-

tanta fonduri europene, cu abilitati bune de comunicare, persoana creativa, cu atitudine dar si planificata, ordonata si serioasa. (0722.771.054 officeaccentc@gmail.com 2776. Secretara persoana tanara, sociabila, cunostinte program word, contabilitate primara Excel, cunostinte lb straina, prog de lucru 9 ore/zi, 6 zlie/sapt, salariu 2000 lei, CV-pe mail: contabilitate.georgiana@gmail.com

2777. Secretara tanara sociabila, prezenta fizica agreabila, persoana flexibila, disponibilitate. Salariu motivant, program flexibil, poate fi studenta, posibilitate dezvoltare cariera in cadrul companiei. CV + foto pe email; iostanciu90@gmail.com 2778. Secretara - asistent manager Unirii Alba Iulia si agenti pt. agentie imobiliara, imobservicecenter.ro, cunostinte PC, conditii excelente, carte de munca, salariu atractiv, bonusuri colectiv deosebit, permis B avantaj. Rugam CV; (0755.022.290 office@imobservicecenter.ro www.imobservicecenter.ro 2779. Secretara birou acte notariale sector 1, cautam secretara pentru birou de acte notariale si traduceri in sectorul 1 (piata Dorobanti/Floreasca) Se solicita cunoasterea perfecta a limbii romane, punctualitate, dorinta de a invata; 1.800 L; (0728.987.746 office@k-it.ro

program 8 ore (14-22), duminica liber, salariu atractiv, zona Pieptanari; (0732.266.821

2805. Shaormar cu sau fara experienta, fata sau baiat angajez. Se lucreaza o zi 819, cu o zi libera, zona Obor; (0722.532.480 2806. Shaormar Fast Food angajeaza

urgent shaormar cu experienta, conditii avantajoase, salar motivant; (0725.230.206/ 0730.821.544 oltean.zelena@yahoo.com

2807. Shaormar Mister Kebab isi mareste echipa cu shaormar experimentat. Program doua de zi, doua de noapte, doua liber, masa gratuita, tips, bonusuri, carte de munca. Bd. Aerogarii - Baneasa; 2.800 L; (0721.303.303 2808. Shaormar Mister Kebab isi mareste echipa cu shaormar experimentat. Program luni-vineri, masa gratuita, tips, bonusuri, carte de munca. Bd. Aerogarii, Baneasa; 2.500 L; (0721.303.303 2809. Shaormar Shaormeria La Baiatu,

cautam shaormar cu experienta program flexibil (min 9h/zi), 1 liber pe saptamana, 12.5L/ h, Piata Amzei, str. Mendeleev nr. 7-15, sector 1, 150 L; (0731.440.282 denisa.firicel@gmail.com 2810. Shaormar cu experienta salariu 3000 Lei, se lucreaza 13 cu 35 libere, zona Berceni, se ofera CM si 1 masa zilnic 3.000 L; (0773.316.497

2811. Shaormar experimentat, Mister Kebab isi mareste echipa. Salariu peste medie, masa gratuita, tips, bonusuri, carte de munca. Bd. Aerogarii, Baneasa, 2.800 L; (0721.303.303

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


26

22 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 2812. Shaormar salariu 2300 de lei, pentru La Regie, cu experienta minim 2 luni, condiiti de munca avantajoase, program de la 8-22, 2 zile cu 2 libere, salariu 2300 de lei (153 lei pe tura) + o masa + contract de munca, 2.300 L; (0774.028.349 2813. Shaormar sau shaormista cu experienta pentru fast food in zona Ion Mihalache, sector 1. Salariu 150-200 Lei pe tura, in functie de nivelul profesional. Se lucreaza o zi cu una libera 3.000 L; (0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com 2814. Shaormar, Shaormarie Lacul Tei, angajeaza: shaormar cu experienta, casier, ajutor bucatar. Se ofera salariu atractiv, conditii de munca la standarde ridicate, colectiv tanar. Cerem si oferim seriozitate maxima; (0733.374.226 2815. Shaormar, casier si picol angajam

pentru fast food turcesc in plina expansiune, locatia se afla in Centrul Istoric, str. Selari nr. 2. Persoanele interesate sunt rugate sa ne contacteze la nr. tel. (0722.402.441

2816. Shaormari cu experienta angajeaza fast food, salariu 2.500 ron; (0734.225.024 2817. Shaormari, personal bucatarie, casierite, Primo fast food, angajeaza cu si fara experienta: shaormari, personal bucatarie, casierite. Salarii atractive, bonusuri, target la vanzari, tips, (0765.604.794 office@primofastfood.ro 2818. Shaormari, vanzatori fast food,

personal delivery cu talent si pasionati de meserie, pentru locatie ultracentrala in sectorul 1. Program flexibil, salariul la nivelul pietii cu posibilitatea maririi in functie de program si performante. Rugam CV-uri; (0722.392.323 alexandra.negoianu@gmail.com 2819. Shaormari, vanzatori, call center,

delivery cu talent si pasionati de meserie, pentru locatie ultracentrala in sectorul 1. Program flexibil, salariul la nivelul pietii cu posibilitatea maririi in functie de program si performante. Rugam CV-uri; (0722.392.323 alexandra.negoianu@gmail.com 2820. Shop&Go, angajam casier maga-

zin zona lujerului program un singur schimb 6.30-14.30 salariu 1200 net si bonuri de masa 15 lei zi 8 zile libere pe luna concediu conform legilor actuale tel; (0722.825.627

2821. Silma Service angajeaza mecanic

si tinichigiu auto sau ajutor cu experienta; (0722.388.955 2822. Slot attendant-operatori jocuri

noroc, program flexibil, oferim salariu atractiv + bonusuri. Nu necesita experienta; (0767.316.158 2823. Slot attendant/supraveghetor jocuri

casino, retea sali de jocuri de noroc Bucuresti, angajam supraveghetoare jocuri. Ne dorim in echipa persoane comunicative, punctuale si cu aspect fizic placut. Salariu atractiv+bonus. Nu necesita experienta; 1.400 L; (0733.222.132

2824. Societate comerciala angajeaza mecanic masini utilaje, lacatus mecanic si ascutitor, rectificator. Relatii suplimentare la telefon. CV la fax: 021.242.24.33 sau la email; (021.242.24.33 commercial@soceko.ro 2825. Societate comerciala angajeaza

secretar/a cu abilitati in operare PC, comunicare, lucru in echipa. Acceptam si pensionari cu drept de munca. Rugam seriozitate. Relatii: (0746.184.594 2826. Societate de constructii

angajam: secretara, cointabil, ingrijitor cladiri, asfaltatori, pavatori, muncitori necalificati, rugam seriozitate; (0731.707.530 2827. Societate de paza angajeaza agenti cu si fara experienta pentru Bucuresti si Ilfov, salariu net pornid de la 1.450 - 2.000 lei in functie de obiectiv; (0725.500.510

2846. Sofer cu vechime in zona Baneasa, anbgajez muncitor necalificat, vanzatoare cu experienta; (0745.246.825 2847. Sofer Fast Food angajeaza urgent sofer, salariu motivant; (0725.230.206/ 0730.821.544 oltean.zelena@yahoo.com 2848. Sofer incarcare, distributie si livrare marfa. Activitati conexe.Pemis auto cat. B, auto 3.5 t. Experienta 3-5 ani; (0755.044.515

2882. Sofer cat. C sau C1, valabil si pen-

mancare la domiciliu pe auto firmei. Se cauta om cu experienta in cunoasterea Bucurestiului, serios, prezentabil, curat. Salariu+tips. Zona Gara de Nord. (0723.227.220

2851. Sofer pe termen lung, sofer de tir

profesionist, cu atestat valabil pentru urmatoarea ruta: Romania-Turcia, TurciaEuropa si retur. Posesor permis de conducere C+E, experienta minim 3; (0736.655.295/ 0731.378.773 evrak@romkayatur.com 2852. Sofer pensionar angajez;

(0762.056.238

2853. Sofer pentru diferite deplasari in tara si in oras. Program de lucru: 06:30:00 - 18:00. Salariu 2.900 de Lei/ luna brut. Se face carte de munca. (tarif.1,5E/min+tva) 2.900 L; (0900.310.110 2854. Sofer profesionist pe camion. Se ofera cazare. Detalii la: (0742.273.628 2855. SOFER serios si prezentabil pentru

firma catering evenimente, Bucuresti, sector 2, salariu plus bonusuri, masa de pranz asigurata in cadrul firmei, informatii la telefon, (0728.441.983 2856. Sofer si necalificat categoria B

salariu atractiv; (0729.185.055

2857. Sofer taxi cu atestat, angajez;

(0723.305.422

cunoaste si respecta regulile interne de utilizare a autovehiculelor firmei precum si regulile generale de circulatie;respecta rutele stabilite. Cerinte: permis de conducere, cat. B (0755.212.121 office@regencycompany.ro

SOFER ANGAJEZ, DISTRIBUTIE LACTATE, PIATA DE GROS BERCENI; (0722.269.083 2859.

2860. Sofer aprovizionare restaurant cen-

tral pentru restaurantul the Embassy.Programul este de luni pana duminica cu sambata libera.(programul este de noapte, lucrul se incepe la ora 12:00 noaptea) 1800 lei. 1.800 L; (0733.500.300 office@theembassy.ro

2861. Sofer aprovizionare, distributie pentru un lant de restaurante, pers dinamica, permis cat. B, cazier curat, experienta aproviz-distributie. Se ofera salariu motivant+masa pranz, (0721.268.438/ 0740.111.453/ 0727.770.361 resurseumane@eka-capital.ro

tone, posesor atestat marfa si card tahograf, urgent in Bucuresti (in incinta SC Faur); (0756.712.130

(0723.294.972

2840. SOFER categoria C+E angajam, pentru transport marfa in Bucuresti si in tara; (0726.116.888/ 0723.349.975 2841. Sofer categoria D pe autocar Isuzu de 27 locuri, pentru curse speciale, de la Piata Sudului - Popesti Leordeni, jud. Ilfov. 2.500 L; (0746.015.269/ 0765.703.469 cristea_adrian1969@yahoo.com 2842. Sofer conditii avantajoase, full time,

firma cu o vechime pe piata din romania de 10 ani. (0728.441.983

2843. Sofer cu experienta categoria C si

atestat marfa; (0728.929.262

2844. Sofer cu experienta min 5 ani, cat

B, persoana serioasa, varsta medie, program de lucru 8 ore/zi, 6 zile/sapt, salariu 2000 lei plus bani de transport, zona bd. Theodor Pallady, sector 3. (0737.523.284 georgiana.covrigulimens@yahoo.com 2845. Sofer cu experienta, pt achizitii

diverse produse pt santier, categ B, program l-v 08:00-18:00, s, zi suplimentara (se plateste separat). Orele suplimentare se platesc. Salariu 1600 lei. 1.600 L; (0741.001.033 ecouniversal1@gmail.com

2885. Sofer cat. C. Firma de salubritate

angajeaza sofer cat. C. Telefon: (0758.038.910

straina angajeaza, atestat marfa, avize medicale, locatie Voluntari, (0725.778.051

2886. Sofer cat. D, curse speciale

2912. Sofer cu categoria D si atestat pe

Bucuresti, sofer educat si ingrijit, chiar si pensionar, numai cu atestat valabil, nu ma intereseaza card tahograf, masinile se prezinta impecabil estetic si mecanic. (0733.980.351 2887. Sofer cat. D, maxi-taxi;

(0787.563.960

2888. Sofer categ. B, sortatori depozit si

functionar societate cu profil de activitate colectori deseuri industriale. 2889. Sofer categoria B cu experienta in distributie, pentru livrari in Bucuresti angajeaza Firma de import, productie si distributie detergenti. Asteptam CV la email. Persoanele selectate vor fi chemate la interviu. diradjunct@ponsro.com 2890. Sofer categoria B pentru cursa de

noapte. Se lucreaza o zi da una nu 2.000 L; (+40725571733/ +40725571733 marianpeste@gmail.com 2891. Sofer categoria B pentru firma autorizata, pentru transport privat de persoane. Programul de lucru este de 8 ore pe zi de luni pana sambata, masini decente. 2.200 L; (0760.235.855 mirceacmv@yahoo.com

in conditii avantajoase. Program full time sau part time. Cerem si oferim seriozitate.Acceptam si colaboratori cu masina personala. (0754.701.654/ 0752.178.353 Desmoinessrl@gmail.com 2911. Sofer cu card tahograf, societate

Auchan Bucuresti, sectoarele 1-6, (0770.893.349 stancan.andreea22@yahoo.com

2913. Sofer cu cel putin 10 ani

experienta. Conditii: sa cunoasca orasul, curat, sanatos fizic si psihic. Angajarea pe autoturismul directorului firmei. Salariu bun, bonuri de masa, contract cf. legii; (021.324.85.28/ 0743.884.579 2914. Sofer cu experienta pentru Bucuresti firma se afla in Afumati asiguram transport din Colentina, (0721.267.936 platinambalaje@gmail.com 2915. Sofer cu experienta pentru catego-

ra B, cutie hidramata, persoana serioasa, profesionista, integra pentru firma din Bucuresti, angajeaza sofer. Program de lucru de luni pana vineri, 8 ore/ zi (0765.562.256 2916. Sofer cu experienta transport marfa, cu autoutilitare 3.5 T pe ruta Romania-Europa-Romania tur-retur. Necesar permis cat. B, cunostinte in utilizarea GPS/ internet. (0762.826.928 2917. Sofer cu experienta, cat B, pt. dis-

tributie marfa, zona Voluntari (0722.269.661/ 0744.895.838 onerpaulina@ymail.com

2872. Sofer C+E, se munceste 2 luni pe comunitate/2 saptamani acasa, se pleaca cu camionul de la garaj si se intoarce la garaj. Nu folosim microbuz sau avion, nu facem schimb de masini. (0723.179.955 tagatrans@yahoo.com 2873. Sofer camion 7,5 tone, punctual,

catie, angajam sofer cu experienta in distributie produse alimentare, lucrul cu facturi, chitante. Programul incepe la ora 3 dimineata la depozit (Domnesti) de unde se preia masina+marfa; (0733.014.180 2894. Sofer categoria B+D, cautam soferi

cu experienta minum un an, pentru transport copii domiciliu scoala si retur, din zonele Drumul Taberei, Militari, Chitila, Piata Chibrit, Pipera. Cerinte: Cat. B, D, (0730.352.411/ 0770.347.655 2895. Sofer categoria B, Compania Stericycle angajeaza urgent soferi categoria B. Oferim salariu motivant si intotdeauna la zi, contract perioada nedeterminata, bonusuri periodice, bonuri de masa. Telefon; 1.700 L; (0741.035.679 andreea.burlacu@srcl.com 2896. Sofer categoria B, cu experienta

livrari toate sectoarele, zona Fundeni; (0756.121.165 2897. Sofer categoria B, SC angajeaza pentru aprovizionare unitate de productie tamplarie PVC. Pentru relatii contactati tel. (0724.254.009 dorinemi_77@yahoo.com

serios, fara limita de varsta. Program l-v. Curse locale in Bucuresti si ocazional in tara. Salariu, bonuri masa, decontare transport (1500+240/270+100 lei). 1.600 L; (0721.236.300/ 0721.236.300 roxana@lagoudakis.ro

2898. Sofer categoria B, SC Consulting Energy Light Away srl angajam sofer pentru duba Mercedes Vito. Salariu atractiv si bonusuri. Salariu 1700 net; (0740.273.911 laurentiu.vladuta@yahoo.com

2874. Sofer camion 7.5 tone, camion

2899. Sofer categoria B, transport inter-

prelata sau duba de 7,5 t pentru distributie marfa local. Masina ramane in permanenta la sofer salariu fix plus bonificatie curse si diurna deplasari. 2.500 L; (0731.678.900 dragos@bricoconstruct.ro

national marfuri, cu experienta si seriozitate, pentru curse internationale doar pe comunitate. Conditii atractive de salarizare, perioada de lucru 5 saptamani cu 7-10 zile libere (0758.057.803 angajam.sofer@gmail.com

2875. Sofer camion C+E comunitate Sc

2900. Sofer categoria B-D Black&White

Carmen Impex TM SRL. Cautam un sofer pentru comunitate 2 luni cu 1 luna acasa Cat C + E. Se va lucra pe capete tractor MAN, Mercedes E5, E6 si remorci cu prelata. Detalii la telefon intre orele 17:00 si 21:00; 2.000 {; (0744.688.372 angajari@citm.ro

Travel cauta soferi cu experienta minum un an, pentru transport copii domiciliu scoala si retur. Cerinte: permis cat. B, D, card taho. Punctul de lucru este in Sos. Garii Catelu, (0770.347.655/ 0730.352.411

2876. Sofer camioneta, producator de

2901. Sofer categoria C angajam,

cosmetice, in Bucuresti - zona Berceni. Atentie distributiva, disponibilitate pentru munca fizica. Informatii, depunere aplicatii la tel. (0745.513.220/ 021.460.83.43 contact@papillon.ro. 2877. Sofer cartator presa si cartator

presa pentru distributie ziare si reviste; (0725.002.403/ 0725.200.800 2878. Sofer cat. B pentru Franta, Experi-

enta minim 3 ani pentru transport piese auto pe masina 3,5t. Contract de munca individual, salariu de 2.200 euro/ luna + salariu pe tara (tarif 1,5E/ min+tva) 2.200 {; (0900.310.110/ 0900.310.110

2933. Sofer distributie cat.B firma distrib-

utie, firma distributie cauta sofer cat.B pentru distributie marfa in Bucuresti - va rugam sa trimiteti CV-ul in vederea programarii la interviu la : moddistributie@yahoo.com 1.500 L; moddistributie@yahoo.com

2934. Sofer distributie panificatie, angajam sofer cu experienta min. 2 ani. Solicitam domiciliul stabil. Oferim salariu 1500 + bonusuri lunare, contr. de munca, masina la domiciliu, program 8 ore/zi,4.00-12.00. Angajam si pensionari; (0769.303.699 dana.tobosaru@gmail.com 2935. Sofer distributie produse alimenta-

re, categoria B cu Mercedes 3,5t, in Bucuresti pentru Inter Korex cu sediul in str. Dreptatii nr.1 F, sector 6 (statia de metrou Gorjului). Program luni-sambata 09-17 2.000 L; (021.430.06.26

2936. Sofer distributie. Laborator de cofe-

tarie zona Rahova angajeaza sofer pentru distributie. Salariu 1.500 Lei + tichete de masa. 1.500 L; (0733.724.488 2937. Sofer duba 3.5 t Fabrica de lumanari angajeaza sofer pentru distributie. Candidatul ideal trebuie sa aiba experienta in condus dube, sa fie o persoana prezentabila si curata, serioasa si stabila. Cautam din sector 6, 1.700 L; (0769.624.687 admin@aliweb.ro 2938. Sofer duba 3.5t pentru distributie jucarii pentru livrari in Bucuresti. Salariu 1.800 lei net. Sediu sector 6, Valea Cascadelor. Program l-v 8-17; (0729.990.716 2939. Sofer dubita salariu 1700 lei in

zona Ducatex-Jilava, 1.700 L; (0720.885.522

2940. Sofer interventie Civis Paza anga-

jeaza soferi monitorizare si interventie conditie obligatorie experienta in domeniu si atestat pentru paza, salariu si taxe platite la zi, program in ture. Rel luni-vineri intre 08-15. 1.800 L; (0723.602.909 traian.pirvan@civis.ro 2941. Sofer linie 3.5 t ruta Bucuresti-Con-

stanta, firma curierat angajeaza sofer line pentru ruta Bucuresti-Constanta, pe duba de 3.5 tone, depozitul este in Bragadiru, (0784.444.500

2942. Sofer livrare pizza pizza program 2

(10:00-21:30) si 2 zile libere. Zona sector 1 (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com

2946. Sofer livrator Restaurantul La Mama str. Barbu Vacarescu nr. 3 angajeaza sofer livrator. Ai permis, experienta ca sofer in Bucuresti si cunosti sectorul 1 si 2 trimite-ne CV-ul; (0722.629.621 manolache.oana@lamama.ro

2893. Sofer Categoria B distributie panifi-

2871. Sofer C+E, profesionisti.Ansam-

2932. Sofer distributie bauturi, Dagmar angajeaza sofer categ B pentru distributie bauturi pt depozitul din sos Chitilei, sect 1 Bucuresti. Relatii la tel intre orele 09 00 18 00; (0722.226.579 radu.rizescu@gmail.com

2945. Sofer livrator pentru pizzerie cu livrare la domiciliu, cu auto propriu, cunoscator al sectoarelor 1, 2, 6. Decont carburant 10%. Program flexibil. Mai multe detalii telefonic. (0785.388.865/ 0785.388.865 patrickhouse2013@yahoo.com

2868. Sofer basculanta articulata, catego-

2869. Sofer basculanta. Sofer cu

2931. Sofer distributie apa La Fantana, barbati pentru a lucra in cadrul companiei La Fantana. Cerinte: rezistenta la efort fizic, putere de munca, dorinta de stabilitate. Contact la numerele din anunt. (0725.050.493/ 0732.713.290 iulia.ciocalteu@lafantana.ro

2944. Sofer livrator l-v 10:00-16:00, Yellow Menu din strada Oltetului 11-13, angajeaza sofer livrator cu auto propriu sau pe scuterul firmei. Cerinte: permis cat. A/ B. Program luni-vineri 10-16, salariu motivant, decont combustibil 10%, 1.700 L; (0762.909.026 madalin@yellow.menu www.yellow.menu

2892. Sofer categoria B cu domiciliul in sector 4 pentru distributie produse panificatie si necalificati, ajutor sofer Partener Vel Pitar cu domiciliul in sector 4 Bucuresti Emil Racovita, Piata Sudului, Berceni 1.800 L; (0723.649.620 wio640@yahoo.com

ria C, pt. transportul de agregate si cereale.Depozit com. Pantelimon.Salariu 4000 lei negociabil.Mai multe detalii la tel. 4.000 L; (0721.249.083/ 0768.088.124 madalina_pestritza@yahoo.com

2930. Sofer distributie (categ B), companie americana angajeaza sofer distributie, duba de 3.5 tone, permis cat B. Se ofera 1530 net, 20 tichete de masa (val 191 lei), masa la pranz. Program 8-17, luni- duminica (2 zile libere/sapt); (0727.852.979 jobs@jerryspizza.ro

2943. Sofer livrare, angajam sofer pentru livrare comenzi on-line pentru Bucuresti si Ilfov, de preferat cu experienta. Salariu si program de lucru convenabile; (0730.337.889 ciprianzah@gmail.com

2867. Sofer basculabila (5 mc) categoria C pt Iveco. Depozit in Pantelimon. Salariu 1500 lei, program de luni-vineri 08:0017:00. Sambata 08:16:00. Orele suplimentare se platesc. Detalii la tel., 1.500 L; (0721.249.083 madalina_pestritza@yahoo.com

bluri cu prelata, curse in Bucuresti si imprejurimi.Garajul este in zona metrou Republica.Necesar analize, card tahograf si atestat.Salariu 3.500 lei. (0720.725.384

2839. Sofer categoria B;

2910. Sofer colaborator Uber categoria B

egoria B, pentru transportul de agregate si materiale constructii.Depozit in com. Pantelimon. Salariul intre 1500-2000 lei.Detalii la tel. 1.500 L; (0721.249.083/ 0768.088.124 madalina_pestritza@yahoo.com

2835. Sofer cat. D microbuz curse

2838. Sofer categoria B care sa aiba experienta. Oferim conditii deosebite, salariu si bonusuri motivante, mediu si colectiv extraordinar (0731.989.070 office@brutariacumaia.ro

2884. Sofer cat. C+E, semiremorca, serios, punctual, fara limita de varsta. Curse locale fixe in Bucuresti. Program in ture. Salariu, bonuri masa, bonus transp 2050+150+240/270). Asig. med +bonus vechime. Atestate valabile. 2.400 L; (0721.236.300 roxana@lagoudakis.ro

2865. Sofer B, C, E, pentru firma de con-

transport marfa pentru transportor autovehicule pe platforma. (0763.449.059

femeie de serviciu, incarcatori, pentru societate sector 4, salariu + tichete masa; (0371.050.144

2909. Sofer categorie C+E, pentru transportul de cereale. Ruta: Bucuresti-Constanta.Salariul 4000 lei.Mai multe detalii la tel. 4.000 L; (0721.249.083 madalina_pestritza@yahoo.com

confectii metalice situat in Bucuresti Sector 3 angajam lacatus confectii metalice ce detine permis cat B. Permisul este necesar pentru conducerea autoutilitarelor pentru aprovizionare; (0744.654.339 radughita@eurama.ro

utilaje), atestat transport marfa, cat. C, CE.CV la email. (0751.177.444 office@rologis.ro

2837. Sofer categ. B, soferi profesionist,

2908. Sofer categoria D, microbuz, pentru transport persoane, cursa speciala. Se vor face 2 curse pe zi, weekend-ul liber.Salariu intre 1500-2000 lei.Mai multe detalii la tel. 1.500 L; (0721.249.083 madalina_pestritza@yahoo.com

2864. Sofer autoutilitara cat B, atelier de

2870. Sofer BCE profesionist, cu atestat

pentru curse speciale si ocazionale pentru microbuz si autocar (0722.746.055 pacifictrans@gmail.com

2907. Sofer categoria D, angajez pentru microbuz cursa speciala, de preferat cu domiciliul in sector 2, 3, Pipera, Tunari; (0733.761.560

tat de persoane pentru curse ocazionale intern. 1 {; (0721.376.588

2834. Sofer camion platforma (transport

2836. Sofer cat. D, transport persoane

serios, punctual. Se lucreaza in ture, o zi cu o zi. Curse locale in Bucuresti intre doua depozite. Salariu, bonuri masa, transport, asig. med., bonus vechime 2.400 L; (0721.236.300/ 0721.236.300 roxana@lagoudakis.ro

tru camion de 7.5 t si 12 t. Se transporta marfuri generale in Bucuresti si in tara. Program l-v. Garajul in Caciulati, Ilfov.Salariu 3000 lei. 3.000 L; (0762.289.282

2863. Sofer autocar categoria D cu ates-

sionisti pe autobasculante 8x4 si articulate. Cerinte-card, atestat profesional experienta in domeniu; (0728.515.777/ 0733.600.140 tcas.trans@gmail.com

speciale, posibilitate pensionar; (0720.459.591

2883. Sofer cat. C+E, semiremorca

2906. Sofer categoria C, profesionist pen-

4500/luna Angajam soferi profesionisti pentru camioane cu sistem Abroll. Se cere ADR, experienta min.3 ani, disponibilitate deplasari in tara. Se poate oferi cazare. SALARIU 3500 lei in prima luna pana la 4500. 4.500 L; (0725.333.503

experienta pe basculanta 8x4 pentru firma constructii Bucuresti, garaj in loc. Chitila. Salariul de inceput 2.300 lei net. Asiguram cazare gratuita sau facilitati la transport, 2.300 L; (0722.284.776

2833. SOFER C+E. Angajam soferi profe-

tru incepatori pt. comunitate pe 7.5 t, prelata, salariul este compus din diurna euro + fix in lei = 1200 euro, se lucreaza 6 sapt. cu 2 sapt acasa. Se lucreaza la program, totul legal, detalii la tel., 1.200 {; (+40751081551/ +40751081551 anrotranslogistic@gmail.com

2905. Sofer categoria C, C+E, angajam

2862. Sofer autocamion abroll -

2866. Sofer basculabila (3M3), minim cat-

2832. Sofer autoutilitara Iveco Daily 7.2

din Brasov angajeaza sofer cat. B si cunostinte mecanica; 2.000 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com

2858. Sofer administrativ responsabilitati:

2829. Societate de paza angajeaza dis-

2831. SOCIETATE MONTAJ FATADE VENTILATE SI PERETI CORTINA CU VECHIME DE 12 ANI IN DOMENIU ANGAJAM PE PERIOADA NEDETERMINATA PERSONAL CU SI FARA EXPERIENTA; (0745.653.719

cu atestat marfa si cartela tahograf pt. prelata sau frig, curse interne, diurna+ salariul 3.000 L; (0767.182.853

2850. Sofer livrator pentru firma de livrare

agenti de securitate pentru zonele: Militari, Drumul Taberei, Ghencea, Rahova, salariu 1.450-1.800 lei (7 lei/ora) (0731.510.966

cu seidul in Voluntari - jud. Ilfov, angajeaza soferi cat. D cu atestat transport persoane, asteptam provincia, oferim gazda gratis; (0758.772.652

2880. Sofer cat. B, pentru distributie depozit materiale de constructii in jud. llfov. Relatii la tel. (0736.640.392/ 0741.144.697 somes_srl@yahoo.com 2881. Sofer cat. B. Dezvoltator imobiliar

structii cu sediul in Com. Domnesti, pentru Bucuresti si Ilfov. Societatea detine camionete de 3,5 t si autoturisme cu platforme pentru transport utilaje. (0723.567.941 office@gama-admin.ro

2830. Societate de transport persoane

2904. Sofer categoria C pentru camion de 7.5t si 12t. Se transporta marfuri generale in Bucuresti si in tara. Program L-V. Garajul in Caciulati, IlfovSalariu 2.500 lei+diurna+decont transport 3.000 L; (0762.289.282

2849. Sofer livrator cu auto propriu sua fara, pentru restaurant in Mall Sun Plaza Berceni, conditii bune de lucru; (0726.103.229 bblockfood2010@yahoo.com

2828. Societate de paza angajeaza

peceri cu si fara experienta, asiguram scolarizare gratuita, salariu net 1.700 lei la 180 ore; (0799.006.960

2879. Sofer cat. B+C+E transport intern, experienta min. 3 ani in distributie si pe tandem. Cunostinte minime de mecanica. Card tahograf, atestat si analize medicale valabile. Disponibil la deplasari. Oferim si cerem seriozitate (0723.638.194/ 0799.761.542 office@fwd-transport.com

cu atestat profesional pentru transport intern (in RO), domiciliul in Bucuresti; (0744.530.782

Sofer categoria C angajam, pentru transport intern in RO, posesor atestat profesional si ADR, domiciliul in Bucuresti; (0744.530.782 2902.

2903. Sofer categoria C angajez pentru

distributie in Bucuresti, (0749.272.289/ 0744.525.480

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

2918. Sofer cu masina personala de tip

2947. Sofer livrator anvelope angajam sofer-livrator de anvelope, obligatoriu cu permis de conducere categoria B; 1.600 L; (0722.257.944 cristian@delta-grup.ro

van sau minidubita pentru livrare firma catering. Asiguram masa, decont carburant, tips comenzi, salariu 2000-2.200 Lei; 2.200 L; (0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com

2948. Sofer livrator cat B, pentru Norvegia, retur in tara la 3 saptamani. Program de 9 h/zi, 5 zile/sapt, sambata 4 ore. 2350 euro salariu net / luna+ bonusuri. (tarif.1,5 Contact; 0900310110 (0900.310.110

2919. Sofer cu masina personala castig-

2949. Sofer livrator, firma de distributie

uri intre 1.000 - 2.000 L pe saptamana.http://partners.uber.com/i/y24a y98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2920. Sofer cu masina personala, nu mai

veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana.http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2921. Sofer cu permis categoria B pentru

societate de distributie cu sediul in Bucuresti, bdul. Aerogarii nr. 33, complex Aviatiei, etaj 2, sector 1, pt. condus duba marfa textile de 3,5 to in Buc. si provincie. (021.232.46.28/ 021.232.71.29 tanase.i.corneliu@gmail.com 2922. Sofer curier pentru Bucuresti si Ilfov,cerinte: experienta categorie cat. B,orientarea pe harta constituie un avantaj,studii minime 10 clase,rezistent la stres,salariu atractiv, (0725.860.912 2923. Sofer curier Bucuresti Livrare ridicare colete pe raza orasului Bucuresti, permis cat. B forta de munca rezistenta la stres si program prelungit, Salariul 1.700 lei net luna, Depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru, 1.700 L; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro www.bookurier.ro 2924. Sofer curier cu masina personala,

Obligatoriu SRL si Autoutilitara LivrareRidicare colete in Bucuresti Se lucreaza doar cu contract de colaborare Plata prin banca Castiguri de peste 1000 euro Depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru; 1.000 {; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro www.bookurier.ro 2925. Sofer delivery Firma catering anga-

jeaza sofer pentru distributie mancare sector 4. Program part time si full time; (0728.309.390

2926. Sofer delivery Bucuresti, livratori cu

autoturism propriu pentru firma delivery. Experienta in domeniul livrarilor si cunoasterea Bucurestiului constituie un avantaj. Salariu 110 L/ zi plus bonusuri (0725.944.517 office.kitcheneto@gmail.com 2927. Sofer distributie pentru firma dis-

tributie articole plastic menaj, experienta. CV la email: trimarq@trimarq.ro; tel. contact: (0762.222.224/ 0732.777.291/ 0784.283.720 dan.nicolae@trimarq.ro 2928. Sofer distributie produse panificatie. Salariu 1800 net, sect. 6; (0728.097.575 office@mecanikus.ro 2929. Sofer distributie SC Ertec Ideal Grup SRL angajeaza soferi categoria B disponibili si deplasarilor in tara; (0731.068.554 office@demelectronics.ro

cosmetice si detergenti. CV la: (0742.123.005 concretoffice@gmail.com 2950. Sofer livrator, aprovizionare pentru firma de catering. Program de lucru: luni vineri 08:30 - 17:00.Salariu 1300 lei, comision livrari, masa inclusa, transport inclus. 1.300 L; (0723.793.620 Office@bunbun.ro 2951. Sofer microbuz categoria D (pt transportul de persoane) in cadrul unei curse speciale.3 curse pe zi.Salariul de inceput 1500 lei.Mai multe detalii la tel. 1.500 L; (0721.249.083 madalina_pestritza@yahoo.com 2952. Sofer pentru distributie carne pui si curcan in Bucuresti. De preferat sectorul 4 - 5 Bucuresti 1.500 L; (0737.222.666 contact@carnepui.ro www.carnepui.ro 2953. Sofer pentru distributie alimentara

zona sect 6, program luni-vineri, necesara doar categoria B, pentru interviuri va rugam sa va programati in fiecare zi dupa ora 14.00 la numarul din anunt; (0731.296.906 santech.srl@gmail.com 2954. Sofer pentru scoala privata,

Baneasa cu experienta, pentru transport copii si activitati administrative, scoala privata. Locatie: zona Baneasa. Salariul lunar net: 1800-2000 Lei. Asteptam cv-ul la email 2.000 L; (0735.179.929 office@profiles.ro 2955. Sofer personal cu vechime

minim 10 ani si experienta de protocol, nefumator, preferabil din sect. 1 si 2. Relatii la tel. CV pe mail; (0726.355.993 gabriela@ metropolitanresidence.ro 2956. Sofer personal, angajez, sector 5,

Ferentari, Salaj, Rahova, 1.000 L; (0768.869.457

2957. SOFER PERSONAL, CUTIE AUTOMATA, ENGLEZA, CUNOSTINTE PC, 2.200 L; (0745.183.700/ 0737.059.034 2958. Sofer profesionist C+E pentru tir curse regulate Romania-Bulgaria-Romania.Angajez sofer profesionist C+E pentru tir curse regulate Romania-Grecia-Romania. (0747.226.226 danimarlogistic@yahoo.com 2959. Sofer profesionist cat. C+E cu ate-

stat profesional pentru camion+ remorca pentru cursa fixa, 4.500 L; (0745.971.849

2960. Sofer profesionist categoria C+E pe relatia Romania-Turcia si pentru Romania inern, garaj zona Bragadiru Ilfov, salariu 1000 euro. (0746.959.835 2961. Sofer profesionist cu experienta pe

bena de cereale. Salariu atractiv; (0722.556.598

2962. Sofer profesionist cu experienta,

pentru tir cu prelata, curse locale in Bucuresti, punct de lucru Bolintin Vale, salariu 3.000 L; (0723.369.874

2963. Sofer profesionist numai cu domiciliu in: Bucurestii Noi, Damaroaia, Pajura, Chibrit, 1 Mai, Domenii, Baneasa, Pipera, Grivita, Aviatiei, Floreasca, Stefan cel Mare; (0744.329.623 2964. Sofer profesionist Bucuresti pentru

Mercedes Atego 7,5 T, curse locale in Bucuresti, program flexibil, pentru mai multe detalii va rog sunati la tel, 1.800 L; (0733.593.077 putinelu1985@gmail.com 2965. Sofer profesionist C+E, societate

de transport angajam soferi profesionisti pentru bascule articulate si prelate, salariu minim 3.000 lei, prime de sarbatori, diurna pe zi. Avem in parc camioane DAF XF, CF si Mercedes. (0751.137.060/ 0755.069.600 gianni.miron@eurobc.ro 2966. Sofer profesionist C+E. Angajez sofer C+E pe tir pentru transfer de marfa intre 2 depozite in Popesti Leordeni. Program de luni pana sambata de la ora ora 06:00-17:00. Salariu fix 2400 ron. (0747.226.226 danimarlogistic@yahoo.com 2967. Sofer profesionist camion SC

angajeaza sofer categoria C+E pentru camion transport containere deseuri. Experienta similara reprezinta un avantaj. Se ofera pachet salarial atractiv; (0742.046.666/ 0742.909.666 2968. Sofer profesionist cat. C, E firma de transport angajeaza pt. curse Romania - Bulgaria -Grecia (0722.727.137/ 450000 2969. Sofer profesionist categ. C, E, (card tahograf, atestat), companie angajeaza pe masina de 7t pentru transport marfa in Bucuresti si tara. Salariu fix + bonus, diurna, decontare transport; (0730.003.305 mihai.patru@cio.ro 2970. Sofer profesionist categ. D pe

microbuz/ autobuz, din Bucuresti. Program flexibil. Oferim carte de munca, cerem acte la zi; (0769.956.221 2971. Sofer profesionist categoriile C+E

pentru curse tur retur RomaniaAnglia/Anglia-Romania,venituri lunare 1400 euro. 1.400 {; (0745.777.270 constal167@yahoo.com

2972. Sofer profesionist distrubutie marfa, angajam soferi profesionisti categorie c+e pentru transport frigorific intern. contact: Lucian Marin; (0726.178.721 logistica@karemafruct.ro 2973. Sofer profesionist posesor card

tahograf si contabil zona Popesti Leordeni - Ilfov; (0788.616.172/ 0725.757.139 2974. Sofer profesionist Tir, tandem pt.

curse in tara, salariu, 3.500 L; (0766.288.716 marchidan68@yahoo.com

2975. Sofer profesionist, societate comer-

ciala angajeaza cu CM, pe perioada nedeterminata, sofer profesionist B+C+E transport intern marfuri (0769.250.999/ 0723.508.232 spritimpex_ro@yahoo.com

2976. Sofer pt restaurant langa Mall Plaza, cu masina firmei pt livrari la birouri, domiciliu si cumparaturi. Persoana dinamica, serioasa, de preferat sect. 5, 6. Interviu zilnic in restaurant intre orele 15-18. (0728.842.997 office@trattoriavivaldi.ro 2977. Sofer si incarcator descarcator, firma de curierat si distributie angajeaza atat sofer cat si ajutor de sofer ca incarcator descarcator, pentru livrare electrocasnice la domiciliul clientului, se cauta persoane responsabile si atente. (021.252.00.46/ 021.252.10.65 office@bestcourier.ro 2978. Sofer taxi angajez 12/24, Logan,

Leone licenta Bucuresti 70 Lei /110 lei plan, gaz; (0731.385.243

2979. Sofer taxi cu atestat angajez. Cer

seriozitate; (0768.237.779

2980. Sofer taxi cu atestat profesional

plan 100 lei, masini foarte bune, service asigurat; (0722.703.736/ 0773.373.518 Floremiexpert@gmail.com 2981. Sofer taxi cu atestat valabil, la 24 h,

auto Dacia Logan 1,6 Mpi, benzina + GPL, dispecerat AS Taxi, statie si aplicatie inclusa. Pentru formalitatile de angajare solicitam cazier judiciar. 100 L; (0749.023.495 2982. Sofer taxi cu contract de munca

(sau echipaj). Sector 2 sau 3. Masini bune. Rog seriozitate maxima, (0721.970.518

2983. Sofer taxi masini Speed, Pelicanul,

posibilitate Clever, plan de la 110 Ron. Carte de munca 8 ore, (0724.205.996

2984. Sofer taxi sau echipa de soferi pe masina noua Logan 2016-2017 colantata Speed sau Pelicanul cu aplicatie Clever, orice zona de preferat Dr. Taberei sau imprejurimi. Schimb de seara zona 1 Mai, Vitan, Militari; (0728.005.505

2999. Sofer, fierari, dulgheri, zugravi, zidari, rigipsari cu carte de munca, firma angajeaza; (0722.155.956 3000. Sofer, lacatus confectii metalice, sudor, zidari, zugrav, muncitori necalificati in constructii; (0745.706.862 3001. Sofer, salairu motivant;

(0724.370.944

3002. Sofer, transport de marfuri in Comunitatea Europeana Franta, Italia, Benelux, Germania, 2.000 {; (0723.669.428 3003. Sofer, livrari catering cu experienta,

salariu atractiv, zona Petre Ispirescu. (0766.301.835 raduma_90@yahoo.com 3004. Sofer, operator depozit Firma din Voluntari, angajeaza sofer-operator depozit cu domiciliu in zona si experienta anterioara. Persoana serioasa si muncitoare, 2.000 L; (031.005.04.43 3005. Sofer, societate comerciala anga-

jeaza sofer categoria B si C, experienta minim 2 ani, relatii la telefon: (0744.651.046

Sofer. SC SALPREST &CLEANING angajeaza sofer profesionist cat. C pentru autospeciale. Pentru Bucuresti. Telefon: 021.460.00.23; 0786.177.432. 3006.

3007. Soferi categoria B, relatii la; (0735.302.907 3008. SOFERI cu masina personala (nu mai veche de 15 ani ) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 3009. SOFERI cu masina personala (nu mai veche de 15 ani ) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 3010. SOFERI cu masina personala (nu mai veche de 15 ani) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Se face angajare 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 danielcoconu@yahoo.com 3011. Soferi cu masina personala in rela-

tia cu Uber Romania pt. societate comerciala nu mai veche de 15 ani. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

3012. Soferi cu masina personala, nu mai veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 3013. Soferi cu masina personala, nu mai veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 3014. Soferi cu masina personala, nu mai veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 1.500 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 3015. Soferi pentru grup de presa. Pro-

gram full time. (0734.294.256 cv@bursa.ro 3016. Soferi profesionisti;

(0762.526.689

3017. Soferi pt distributie cu categoria B,

C, E, pt interviuri de luni -vineri intre orele 09:00-16:00, salariu atractiv; (0735.207.268 office@abbara.ro 3018. Soferi Societate comerciala anga-

jeaza soferi cu masina personala nu mai veche de 15 ani, in relatia cu uber romania. Castiguri intre 1.000L-2.000 L saptamanal. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

3019. Soferi agenti vanzari, domni si doamne cu varsta de la 33 ani cu permis auto si experienta serioasa in sofat la distante mari, pentru un dep. de vanzari. Program de luni pana vineri, la nivel national in deplasari 2.000 L; (0746.204.411 resurseumaneimm@gmail.com 3020. SOFERI AUTOBETONIERA SOCIETATE PRODUCATOARE DE BETOANE ANGAJEAZA SOFERI AUTOBETONIERA, PENTRU PUNCTELE DE LUCRU DIN BUCURESTI- ILFOV.CERINTE: CARNET CATEGORIA C, ATESTAT PROFESIONAL; (0730.013.814 3021. Soferi C+E curse interne tur-retur

2985. Sofer taxi, angajez in Bucuresti, experienta constituie un avantaj, dispecerat Speed, carte de munca 8 ore. Ofer si doresc seriozitate; (0732.807.458

Bucuresti, curse pe distante scurte, se transporta marfa usoara la contract, camioane Euro 5, conditii usoare de munca, salariu fix+diurna, angajam si din tara. (0722.211.075

2986. Sofer taxi, firma, doar cu atestat valabil, masini Logan Skoda Fluence Megane. Program luni sambata, duminica liber. Relatii la telefonul din anunt. 120 L; (0785.280.280/ 0768.068.068 pelicanultaxi2007@yahoo.com

3022. Soferi cat. B, companie privata de prestari servicii colectare deseuri reciclabile situata in Glina, Ilfov, angajeaza sofer cat. B salariu motivant plus bonuri de masa, program 8-17. Informatii la tel.; (0785.222.998

2987. Sofer taxi, la 24 ore, Dispecerat Cristaxi, Logan benzina + GPL; 100 L; (0763.361.901

3023. Soferi cat. C, serios, salariu atractiv, bonusuri in functie de comenzi, colectiv primitor, conditii civilizate de lucru. 1 L; (0785.696.979 office@ramiauto.ro

2988. Sofer taxi, masina noua, rog seri-

ozitate; (0762.910.640

2989. Sofer tir comunitate, Societate de

transport marfa angajeaza soferi 40T pentru comunitate cu minim 2 ani experienta si cunoscatori ai limbii italiene. Contract de munca in tara. Nu se lucreaza in echipaj 2.100 {; (0762.562.496 cornel.feraru87@gmail.com 2990. Sofer Tir transport intern permis conducere C+E, atestat profesional, mai multe detalii se discuta telefonic; 2991. Sofer TIR, angajam sofer tir, curse locale. Salariu atractiv, contract de munca plus diurna; 2.500 L; (0744.542.292 2992. Sofer tir, pe camion frigorific pentru

transport extern in regim tur-retur. Nu se sta pe comunitate. Relatii la tel.; (0745.671.084

2993. Sofer transport marfa in Bucuresti.

Permis categoria B, experienta pe acest post.Forme legale de angajare, salariu motivant. (0751.873.793

2994. Sofer transport marfa si persoane

Imsat angajeaza sofer categoria B si C, cu minim 3 ani experianta, pentru transport marfa si persoane (intern si extern).Aplicati cu CV, pe adresa hr@imsat.ro; (021.316.66.00 hr@imsat.ro

2995. Sofer Uber masina Dacia Logan-

GPL,angajez. Relatii la telefon: (0768.237.779

2996. Sofer Uber angajez, conditii avan-

tajoase; (0729.124.809/ 0773.309.647

2997. Sofer vidanjor, angajam sofervidanjor igienizare toalete ecologice, permis B. Program L-D(S-D platit dublu). Salarizare in functie de performante 2500 ron. Punct de lucru in spate la magazin Billa Barbu Vacarescu; (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com 2998. Sofer, angajam urgent pentru depozit materiale de constructii in zona Militari- Rosu, salariu atractiv; (0726.586.912

3024. Soferi cat. C, atestat marfa, mecanic si muncitori necalificati pt. firma de salubrizare din Magurele/ Ilfov. Detalii la nr de tel. (0745.031.185 office@saltrans.ro 3025. Soferi cat. C, C+E companie serioasa angajam pentru transport national. Card tahograf si atestat marfa valabile. Seriozitate si corectitudine. Venituri avantajoase (0755.155.025 fastanswercurier@gmail.com 3026. Soferi categ. B Fabrica de paine angajeaza sofer distributie, categoria B, cu experienta pe masina de 3,5 tone. Program: 5 zile pe saptamana cu 2 zile libere. Venit net realizat 1800-2000, tichete de masa. Sector 4-5, 2.000 L; (0736.326.435 3027. Soferi categoria B, firma cu vechime in domeniul transporturilor, angajam soferi categoria B, experienta de minim 4 ani. Firma detine autorizatie transport persoane; 2.500 L; (0722.110.722/ 0768.068.068 mircea.ciortea2014@gmail.com 3028. Soferi categoria B, C si E cu atestat si card. Asiguram gratuit cazare, masa si diurna. Asteptam provincia. Salarii atractive. Firma isi desfasoara activitatea in Bucuresti. Relatii intre 10.00- 16.00; (0769.961.624 3029. Soferi categoria B, C, manipulant

marfa, paznic noapte, angajam. Pentru soferi oferim cazare; (0722.218.726/ 0723.294.725

3030. Soferi categoria C pentru transport intern. Cerinte: card tahograf, experienta.Oferim salariu atractiv. (0725.153.320 3031. Soferi categoria D angajam, atestat si cartela tahograf, transport persoane, domicililiu in Bucuresti. Salariu 2.100 L; (0721.220.497 3032. Soferi categoria D, maxi-taxi pen-

tru traseele: Ogrezeni, Floresti, GaiseniBucuresti; (0771.722.780

E-mail: redactia@anuntul.ro


22 septembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

27

4

LOCURI DE MUNCÅ 3033. Soferi categoria D, pentru societate transport persoane, salariu atractiv; (0730.444.458/ 0771.722.780 3034. Soferi categoria D, pentru societate transport persoane. Salariu motivant; (0730.444.458/ 0771.722.780 3035. Soferi categoria D, societatea

transport persoane, salariu motivant; (0730.444.458/ 0771.722.780

3036. Soferi colaboratori pt. Uber, ofer

masina pt. soferi decenti. Masina este dotata cu Gpl nou, consum de 10% in oras. Este un job full time, in care aveti masina la dispozitie 24/24. Castiguri de minim 1800/luna cu carte de munca. (0727.030.400 3037. Soferi cu experienta categoria C+E

pentru comunitate, se transporta containere. Se lucreaza 2 luni cu 2 saptamani libere 1.900 {; (0758.057.803 genimar.romania@gmail.com 3038. Soferi cu masina personala (nu mai veche de 15 ani) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 3039. Soferi cu masina personala pt. societate comerciala. Conditii de colaborare: masina sa nu fie mai veche de 15 ani, masina sa fie in 4 sau 5 usi, in cazierul auto si cel juridic. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 3.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 3040. Soferi cu masina personala, cu

vechime maxim 15 ani, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 coconu.valentin1987@yahoo.com

3041. Soferi de taxi pe Dacia Logan 1,4

din 2010- benzina + gpl- full, atestat in vigoare, fara datorii. Rog sunati intre orele 10-17, (021.313.89.04/ 0760.674.903 3042. Soferi de tir pentru comunitate,

firma de transport international din Bucuresti, angajam soferi de tir pentru comunitate, salariu atractiv, asigurare, transport asigurat, avans diurna, venituri 2000 Euro 2.000 {; (+40749032545/ +40749032545 vali.dragomir@ucatrans.ro 3043. Soferi distributie cat. B, pt distribu-

tie legume-fructe, depozit Bucuresti, Popesti-Leordeni. 1.800 L; (0769.605.060 l_iulian@yahoo.com

3044. Soferi distributie, personal

calificat patiserie, panificatie, cofetar angajeaza societate panificatie in sectorul 2 Bucuresti. (0725.808.809 contact@unicereal.ro 3045. Soferi livrare mancare cat. B, pentru firma de catering (zona Gara de Nord), se ofera contract de munca, salariu 1400 lei. (0728.971.847/ 031.422.10.68 office@urbanfoodcatering.ro 3046. Soferi livrari dubita3,5 tone in Bucuresti, angajam soferi cu experienta in distributie pentru livrari in Bucuresti si Ilfov. Cerem seriozitate, experienta minim 1 an in conducere dubite 3,5 tone, cunoasterea orasului reprezinta un avantaj; (0727.461.311 mirel.dinca@hygieneplus.ro 3047. Soferi livratori pentru restaurant.

(0742.230.602

3048. Soferi profesionisti angajeaza soci-

etate comerciala. Detalii suplimentare la telefon; (0730.040.333

3049. Soferi profesionisti pentru autobas-

culanta 8x4, cap tractor si semiremorca, soferi pentru trailer si platforma, mecanici utilaje greu, exavatoristi, vola, buldozeristi, buldoexcavator, posibilitati cazare; (0729.864.503

Soferi profesionisti pentru bascula MAN TGA 8x4 cu atestat marfa, card tahograf, analize medicale valabile, cazier judiciar. Salariu: 2500 ron. (0731.378.101

3050.

3051. Soferi profesionisti Societate de constructii angajeaza soferi profesionisti, cu atestat transport marfa, atestat transport agabaritic si cartela tahograf. Relatii in intervalul orar- 08.00-16.00; (0727.221.670 david@dimar.ro 3052. Soferi profesionisti B, C, E, pentru

transport international, tur-retur cu camioane tir 40 tone, Bucuresti, jud. limitrofe; (0766.070.088 3053. Soferi profesionisti CE curse

interne tur-retur, Bucuresti, tur-retur, camioane tandem 12 tone euro 5 automate , se transporta marfa usoara, salariu motivant, weekend liber, angajam si din tara; (0722.211.075 3054. Soferi profesionisti tir pentru Ger-

mania. Cerinte: permis conducere cat. C+E - obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noiRenault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Aplicati prin completarea formularului urmator+ copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CEREREDEANGAJARESOFERIPROFESSIONISTIFISAPERSONALA. www.ullrich-gruppe.de. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin email, sau telefonic. Site: www.ullrichgruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de 3055. Soferi profesionisti tir pentru

Germania. Cerinte: permis conducere cat. C+E - obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi- Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Aplicati prin completarea formularului urmator+ copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CERERE DEANGAJARESOFERIPROFESSIONISTIFISAPERSONALA. www.ullrich-gruppe.de. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin e-mail, sau telefonic: (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de 3056. Soferi profesionisti, categoria C + E pentru tir frigorific si prelata, pentru parcurs intern si extern dus - intors. Pentru cei interesati cu domiciliul in afara zonei Jud. Ilfov se poate asigura si cazare; (0734.025.012 office@o-g.ro 3057. Soferi profesionisti, societate com-

erciala angajeaza soferi profesionisti pe cap tractor cu semiremorca 22 to, cursele sunt in tara se lucreaza la program, necesar experienta, detalii la telefon 3.500 L; (0728.825.612 ciprian_nc@yahoo.com 3058. Soferi pt. colaborare Uber societate partenera Uber, recrutam colaboratori cu sau fara masina personala. Aveti nevoie de cazier judiciar, cazier rutier si permis de conducere cu o vechime de mimin 1 an 3.000 L; (0760.941.857 marius1983s@gmail.com

3059. Soferi taxi cu atestat la 12 ore/65 Ron, dispecerat sprinter, aplicatie Clever, autorizatii Ilfov (0752.110.404 apcristea@yahoo.com 3060. Soferi taxi cu atestat la taxi AS, taxi

3093. Spalator Auto pentru spalatorie auto profesionala, situata ultracentral. Salariu 1000 lei + comisioane (bacsis intre 100-180 lei pe zi), contract de munca, echipament lucru, cazare pt. provincie. (0769.603.090 lili_nic@yahoo.com

3125. Spalatori auto, angajam pentru spalatorie auto zona Carrefour Bucuresti, sector 6, baieti, fete cu sau fara experienta, seriosi, oferim salariu plus comisioane, cazare, mai multe detalii la telefon; 1.500 L; (0772.293.844/ 0725.251.135

3061. Soferi taxi cu atestat profe-

3094. Spalator auto pentru spalatorie Premium cu vad foarte mare, amplasata in complex comercial. Salariu atractiv. 1.000 L; (0755.677.424/ 0741.055.411

3126. Spalatori auto, angajam spalatori auto cu experienta, oferim salariu mare + comision 20%; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

3095. Spalator auto zona Baneasa Avi-

3127. Spalatori auto. Angajam in Bucuresti spalatori auto cu experienta, oferim salariu si cazare, Calea Giulesti 235; (0766.333.428

Titan, taxci Leone, facilitam si obtinerea atestatului; (0768.533.230/ 0733.585.700 sional, angajam la 12/24 ore, carte munca la 8 ore; (0763.806.086

3062. Soferi taxi cu atestat valabil si fara

datorii la alte firme. Auto Dacia Logan 1.2 facelift GPL. Contract de munca si asigurare de sanatate, aplicatia Clever gratuit. Plan 120 lei, 130 L; (0742.220.002/ 0768.923.613 3063. Soferi taxi la 24 h si 12 h sector 4,

masinile colantate la Speed, carte de munca si libere duminica si sarbatorile legale, mai multe detalii la telefon; (0756.191.130

atiei. Conditii optime de munca. Activitatea se desfasoara in cadrul unui parc auto propriu. Nu se primesc atentii. Program 8 ore/zi 1.600 L; (0722.292.382

3096. Spalator auto cu experienta fete si

baieti, in conditii foarte bune, cu contract de munca, salariu fix, comision la polish, tapiterie, ceara solida, in Bucuresti Str. Branduselor, Nr. 6B, S3 (0766.719.723 magicwash04@yahoo.com

toarele 2, 3, 4 si comuna Pantelimon, sau echipaj, urgent; (0762.024.962/ 0767.629.872

3097. Spalator auto cu experienta, firma de curatenie angajam pentru un showroom din sectorul 2. Program de luni pana vineri. Oferim contract de munca, salariu 1800 net si tichete de masa. Cerinte: permis de conducere de minim 1 an (031.438.08.42/ 0751.193.866

3065. Soferi taxi cu atestat pentru Fiat

3098. Spalator auto cu experienta, pen-

3064. Soferi taxi Speed, 12/24, sec-

Albea cu gaz, dispecerat Cristaxi, 90/100/110 Lei la 24 h; (0744.377.851 3066. Soferi taxi cu atestat. Masini noi de

Bucuresti si Ilfov. Conditi avantajoase + bonusuri, masini 12/24 sau 24/24h. 4 5 zile libere lunar. Aplicatie Clever. Skoda Octavia, Skoda Rapid, Renault Fluence, Renault Symbol (0764.474.760 3067. Soferi taxi, 24 ore, Taxi As;

(0767.003.501

3068. Soferi taxi, auto Dacia Logan, an fabricatie 2012, 1.6, benzina, gpl, full options, foarte intretinute, autorizatii Ilfov, dispecerat Taxi AS. Se ofera carte munca. Masinile sunt aproape noi. Zona Targ Autovit, (0724.203.270

tru firma SC Motor Trust Grup SRL, in zona Militari, B-dul Iuliu Maniu nr. 123129, oferim cazare gratis; (0723.279.467/ 0725.411.446

3099. Spalator auto cu experienta,

salariu atractiv plus comision 20% - zona Salajan - Statuie Nicolae Grigorescu, Spalatoria Auto Smart. (0766.309.126 3100. Spalator auto, spalatorie auto pro-

fesionala cu clientela formata , angajam cu contract de munca, spalator auto cu sau fara experienta . Oferim cazare, salariu fix plus diverse comisioane. Venituri pana la 3000 lei; (0724.332.271

3101. Spalator auto, zona Muncii, spala-

3069. Soferi taxi, conditii avantajoase, Leone, Pelicanul, cu carte de munca, 90105 lei; (0765.519.814

torie auto, super vad, langa Mc Donald's Morarilor, angajeaza spalatori auto cu sau fara experienta. Basarabia nr. 89 sector 2. Detalii la spalatorie; (0722.537.203

3070. Soferi TIR Ro-Turcia, Ro-Grecia,

3102. Spalator de vase pentru Restau-

SC angajeaza sofer TIR cu/fara experienta. Curse: Romania-Turcia, Romania-Grecia. Cap tractor: automat, dotat cu frigider, statie si tot ce este necesar la masina. Detalii la numar de telef. (0726.505.050 transportcasabrancoveanu@gmail.com 3071. Soferi transport copii. Scoala particulara angajeaza soferi transport copii cu functii administrative, ingrijitoare copii si ajutor de bucatar; (0723.026.818 3072. Soferi transport persoane, pentru SC Madcom DLS Impex SRL, cat. D pentru zona Buc. Salariu atractiv, conditii de munca decente, pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati. (0751.148.488/ 0786.355.169 mirela.bobea@dlsbus.ro 3073. Soferi, firma de transport angajez

soferi seriosi, categoriile C+E, pentru transport marfa. Sectorul 3 si 4, zona Berceni; (0723.623.490/ 0722.554.085

3074. Soferi, firma de transport, angajeaza sofer profesionis pentru curse interne, salariul motivant. Rugam seriozitate; (0761.675.745 mircea.rqapid@gmail.com 3075. Soferi, livratori. Salarii de la 1500

Soferi, livratori cu auto personal sau de firma, urgent, zona Calea Giulesti. Full time. Venituri peste 2000 lei. Program 8 ore sau variante. 1.500 L; (0728.159.524/ 021.665.68.66 comenzi@kungfu-pizza.ro 3076. Soferi-curieri mesagerie, conditii:

studii liceale, permis conducere cat.B, cazier judiciar, certificat medical -apt munca. Se ofera: carte de munca, telefon, salariu motivant; (0723.356.427 3077. Soferi. Companie de renume in transportul pacientilor dializati, angajeaza soferi cu experienta minim 3 ani, in vedere transportului pacientilor dializati din Bucuresti, cat si din imprejurimi. Plata salariilor la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, servicii medicale, stabilitatea locului de munca. Contract: (0758.025.805 3078. Soferi. Societate de transport

beton, angajez soferi profesionisti pe aautobetoniera, cartela tahograf, atestat, permis B+E si C sau C+E; (0722.584.703 3079. Solista, solist grupa 20K in for-

mare, voce placuta, aspect tanar (0726.457.313

3080. Sortator haine si incaltaminte second hand pt. depozit, salariu 1500 lei. Persoanele interesate pot trimite si CV la email (0770.517.847 angajari8@gmail.com 3081. Sous-chef, bucatari cald-rece si ajutori, pizzari pentru restaurant ultracentral din sectorul 1, cu specific international. Salariul atractiv, cu posibilitatea maririi in functie de atributii si rezultatele personale. Va rugam CV, numar telefon; (0722.392.323 alexandra.negoianu@gmail.com 3082. Sous-chef, bucatari cald-rece si ajutori, pizzari pentru restaurant ultracentral din sectorul 1, cu specific international. Salariul atractiv, cu posibilitatea maririi in functie de atributii si rezultatele personale. Va rugam CV, numar telefon; (0722.392.323 alexandra.negoianu@gmail.com

rant Cucina di casa din sectorul 4. (0722.244.364

3103. Spalator de vase, Ramayana Catering cauta spalator de vase pentru tura de zi, l-v 08:00-18:00, 1.400 lei net, Sector 6. Contact tel., email. (0746.029.209 florentina.avram@ramayana.ro 3104. Spalator de vase, RIN Grand

Hotel angajeaza personal pentru spalat vesela, tacamuri, pahare; curatat cuptoare, curatenie in bucatarie si cantina. Cautam persoane muncitoare, disponibile pentru ture de zi si noapte (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 3105. Spalator vase pentru restaurantul La Mama din str. Delea Veche nr. 51, cautam persoane serioase, care vor sa munceasca. Trimite-ne datele de contact pe mail sau suna-ne, (0726.770.202 pirvan.ana@lamama.ro 3106. Spalator vase Restaurant situat in

Otopeni angajeaza persoana pentru postul spalator vase. Se asigura contract de munca si transport la plecare. 2 posturi disponibile, 1.500 L; (0729.106.169/ 0766.699.229 3107. Spalator vase si ajutor bucatar, 3 min. metrou Grozavesti, campus studentesc, conditii avantajoase; (0742.181.263/ 0755.013.339 3108. Spalator vase, angajam urgent

spalator vase (doar baieti), cu sau fara experienta, descriere post: se asigura curatenia si intretinerea echipamentelor, a spatiilor de gatit si a spatiilor adiacente, 1.650 L; (0764.615.565 treft_treft@yahoo.com www.rentwaiters.ro 3109. Spalator vehicule la Rompetrol Voluntari (0724.943.018/ 0735.182.686 roop041vt2@fillandgo.ro 3110. Spalator- calcator pentru Hotel Hello- Gara de Nord. Program 8 ore (5 zile din 7), conditii legale de munca, salariu fix+ bonuri de masa. (0723.281.700 3111. Spalatori auto si cosmeticieni auto

la spalatoria City Car Wash din incinta Afi Palace Cotroceni, salariul motivant plus bonusuri 1.000 L; (0740.350.606 3112. Spalatori auto. spalatorie auto angajeaza cu experienta, conditii foarte bune de lucru, contract de munca si salariu. Zona cu vad foarte bun si comisioane mari zilnic, zona mall Vitan; (0720.140.111 alex.corcioveanu@yahoo.com 3113. Spalatori auto (salariu 1.200 Lei) si vulcanizatori auto (salariu 1.500 Lei), pe Soseaua de Centura la intrare in Com. Glina, jud. Ilfov; (0735.620.977/ 0733.877.077

3128. Spalatori auto. Spalatorie zona Dorobanti, angajeaza spalatori auto cu experienta in domeniu. Program atractiv, cazare, salariu 1.000 L; (0761.294.713/ 0740.210.836 3129. Spalatori si vulcanizatori auto cu

experienta cu carte de munca, salariu atractiv plus comisioane la polish si tapiterie, program de lucru: luni-sambata, duminica liber Bd. Fedinand, sector 2, (0748.218.318 3130. Spalatori vase pentru restaurant

Angajam personal pentru curatenie si spalatori vase pentru restaurant, 1.500 L; (0767.643.603/ 0722.675.766 Mihaela@thegate.ro 3131. Spalatorie profesionala de

covoare angajeaza muncitori necalificati, 1.500 lei in mana, program 8 ore, locatie Pantelimon Ilfov; 1.500 L; (0736.455.242 3132. Spartan angajaza femeie de servi-

ciu, restaurant Spartan este cel mai mare lant de restaurante cu carne rotisata din Romania, in locatia din Cora Pantelimon 1.200 L; (0723.751.323 3133. Spartan, Vrei sa te alaturi echipei

Spartan? Posturile disponibile sunt: preparator, casier, taietor carne rotisata. Salarii atractive. Bonusuri din vanzari. Mariri salariale din 6 in 6 luni. Contact Razvan; 1.400 L; (0723.751.323 rerumfood@gmail.com www.spartanrestaurant.ro

3134. Specialist IT si GIS, mentenanta

retea, server si dezvoltari de aplicatii (0722.500.556 valeriu.m@theotop.ro

3135. Specialisti centrale termice sau aer conditionat Firma instalatii climatizare angajam montatori aer conditionat, frigotehnisti si tehnicieni service centrale termice in Bucuresti; (0720.060.601

SSG Security angajeaza agenti de securitate si dispecer cu atestat si fara, asiguram scolarizare gratuita, agenti si dispeceri, salariu 1.450 - 2.000 lei; (0725.500.510

3136.

3137. STILISTA PENTRU SALON COAFOR ZONA TITAN, SALARIUL INCEPAND DE LA 2.000 L; (0724.133.585 3138. Stivuitorist Activitati de manipulare si depozitare a produselor, cu ajutorul stivuitorului. Incarca si descarca marfa. Posesor atestat. Loc de munca pe Sos Odaii nr. 157-163, Sector 1. Se deconteaza transport Ratb; (0336.401.262 office@chorus.ro 3139. Stivuitorist Depozit engross pro-

duse alimentare angajeaza stivuitorist se ofera salariu net de 1.700 lei. Ardresa: str Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4 (punct de reper: in spate la magazinul Metro Berceni), 1.700 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com

3087. Spalator vase la restaurant Roma,

angajam, dupa ora 11.00; (0722.323.734

3088. Spalator vase. Angajam personal

curatenie pt restaurant catering, seriozitate, CM, sal decent+masa. Zona Expozitiei, L-V 08-17.00; (0722.288.988 angajari@qzine-catering.ro 3089. Spalator auto cu experienta pen-

tru spalatorie auto cu vad format de peste 10 ani, ofer salariu, comision, carte de munca inclusiv cazare. Spalatoria este situaua in Prelungirea Ghencea nr. 107. Rog seriozitate. (0768.411.929/ 0762.361.825 crimi_viorel2008@yahoo.com 3090. Spalator auto in zona Militari Lujerului. Costindolcee@yahoo.com 3091. Spalator auto locatie: intersectia

Aparatorii Patriei.Autotehnic service. (0721.667.950 office@autotehnic.net

3092. Spalator auto pentru spalatorie auto cu vad format de peste 10 ani, ofer salariu, comision, carte de munca. Spalatoria este situaua in Colentina. sector 2. Rog seriozitate, 900 L; (0765.697.730/ 0727.791.146 ionmincu@yahoo.com

Spalatori auto in Splaiul Unirii sector 3, acordam comision la lucrare. Salariu, 1.200 L; (0744.565.560/ 0766.362.010

3120.

3121. Spalatori auto pentru spalatorie auto, conditii de munca avantajoase, oferim cazare gratuit, salariu 1100-1400 in functie de experienta; 1.400 L; (0763.690.215 sibflorin@yahoo.com 3122. Spalatori auto si vulcanizatori

pentru spalatorie auto, oferim salariu atractiv, bonuri de masa si cazare. Spalatoria si vulcanizarea se afla in Bolintin Vale judetul Giurgiu, mai multe detalii la telefon; (0720.000.740 3123. Spalatori auto cu experienta pen-

tru spalatorie auto situata central cu vad conditii bune de lucru, oferim cazare gratuit celor din provincie; (0763.656.188 3124. Spalatori auto cu experienta in

domeniu, in zona Gara de Nord, str Mircea Vulcanescu, nr. 97, contract de munca, salariu, comisioane 30 % (0743.333.932/ 0720.336.332 pascariudragosc@gmail.com

3161. Sudor Bucuresti Angajam pentru

santier in Bucuresti sudor, salariu 2500 lei; (0724.930.204 anca.stanescu@deck.ro 3162. Sudor CO2 si electric Fabrica de confectii metalice angajeaza sudori CO2 si electric din Bucuresti sau din provincie. Oferim cazare gratuit. Rel la nr de tel.; (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro 3163. Sudor electric, muncitor necalificat,

lacatus si strungar, pentru confectii metalice, zona Cora Pantelimon, cartier 23 August, Bucuresti. Telefon: (0727.842.195 3164. Sudor electric, lacatus, mecanic, cunostinte minime instalatii electrice. Punct de lucru Otopeni str. Libertatii nr. 8, punct reper: floraria Garden Plaza, statie autobus str. Zborului (ICSTMUA), oferim cazare, salariu/ zi, 2.500 L; (0724.545.953 3165. Sudor lacatus muncitor necalificat dulgher, in cadrul unei firme, se asigura carte de munca, salariu intre 2000si 2700 Ron la program de 10 ore. Santiere in Bucuresti si imprejurimi. Atelier zona IMGB; (0729.955.406 3166. Sudor MIG/MAG, SKB Prod Sys-

tems SRL, cu sediul in Chitila, str. Rudeni, nr 114, avand ca obiect de activitate fabricarea masinilor de ridicat si transportat angajaza in vederea lansarii activitatii de productie, 2.500 L; (0740.244.245/ 0740.244.245 danut.dinca@skbs.ro 3167. Sudor si lacatus Societatea noas-

tra isi mareste echipa cu inca doua posturi de sudor si lacatus. Se ofera salariu incepand de la 2000 lei si cazare. Orele suplimentare se platesc, bonusuri în functie de performante, 2.000 L; (0725.354.589 office@ironcon.ro 3168. Sudor tig sinox si aluminiu si sle-

fuitori inox, atelier de confectii metalice situat in Bucuresti sector 3 angajam pentru productie tamplarie metalica si mobilier inox (0744.654.339 radughita@eurama.ro 3169. Sudor tobe auto si racoarde

auto. Conditii deosebite, zona Sebastian; (0724.337.072/ 021.423.10.75

3170. Sudor, lacatus confectii metal,

necalificati salariu atractiv, conditii bune de munca, carte de munca, 1 L; (0747.405.241 3171. Sudor, lacatus confectii metalice

pentru Anconi Design, cu experienta, Bucuresti, sector 3, (0731.010.457

soana care iti cauti de lucru in cadrul unei firme unde sa fii respectat, suna-ne daca iti doresti stabilitate financiara pentru tine si familia ta (0752.539.138 alin.crintea@gmail.com sudura in hala sau pe santiere. Nu este necesara calificare, se poate califica la locul de munca. Permis categoria B este necesar deoarece vor fi deplasari in tara, (021.223.46.25 office@sagitta.ro 3175. SUDORI Angajam cu contract,

cunostinte in lacatuserie pentru confectii inox scari si balustrade. Lucram in zonele Bucuresti si Ilfov. Prezinta avantaj daca aveti societate p.f.a. sau s.r.l. (0724.269.527/ 0728.550.047 toader.catalin1@yahoo.com

3145. Stivuitorist cu autorizatie ISCIR,

3177. Sudori (electric si autogen brazare)

3084. SPALATOR auto cu experienta pt.

pensionari, salariu: 1.500 L; (0723.309.820

3191. Supraveghetor Hotel Sir Colenti-

activitate de confectii metalice. Persoana de contact: Stelian Gaina, telefon. (0722.547.681 prestcomfmetal94@yahoo.com

3176. SUDORI Argon cu permis auto,

SC cu sediul in Voluntari, angajeaza stivuitorit / muncitor necalificat pentru depozit. Relatii la nr. de telefon; (021.240.20.56

3086. Spalator piese angajam, inclusiv

3160. Sudor argonist pentru societate cu

ulare marfa pt. Fox, fabrica de mezeluri. Autorizatie ISCIR. Program tura noapte 12/36. Perioada nedeterminata. Alte beneficii: spor noapte, bonusuri, prime, masa calda. Sector 4. Contactati-ne intre 9-17, de L-V 1.700 L; (0726.718.768

3117. Spalatori auto cu experienta,

3119. Spalatori auto cu sau fara experienta, salariu fix atractiv, comisioane, carte de munca. Oferim si cerem seriozitate. Mai multe detalii la telefon. Str. Fantanica nr. 38, Pantelimon- sector 2, (0765.586.080/ 0772.054.209 premium.autoprest@yahoo.ro

inox, confectii metalice. Zona Berceni IMGB, L-V. Carte de munca. Energic, serios, atent la detalii. Spirit de initiativa, 3.000 L; (0744.516.921

3144. Stivuitorist cu activitati de manip-

3146. Stivuitorist manipulant, la fabrica

3147. Stivuitorist, muncitor necalificat

3148. Stivuitoristi angajam in cadrul

unei cunoscute fabrici de bauturi alcoolice din Bucuresti.Locatie: Bucurestii Noi.Program: l-v 8 - 16.Necesita atestat ISCIR. 1.800 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 3149. Stivuitoristi pentru un cunoscut

depozit de electrocasnice din Bucuresti.Locatie km 13 A1. Program 2 schimburi. Necesita atestat ISCIR 1.800 L; (0725.132.217 ionut.dragoi@passion4work.ro 3150. Stivuitoristi cu experienta si

incepatori pentru stivuitoare electrice si diesel. Depozitul este in comuna Jilava, judetul Ilfov. Pentru cei din provincie se asigura cazare. (0734.025.012 office@o-g.ro 3151. Stivuitoristi si lucratori depozit pentru depozitul din Bolintin. Oferim transport din Bucuresti, Ogrezeni, Trestieni, Buturugeni. Beneficii: contract pe perioada nedeterminata +salariu motivant + bonuri de masa. Telefon: (0749.155.878 3152. Stivuitoristi, depozit de logistica

Bucuresti - Bolint Deal: stivuitoristi - 1.600 lei net, 2.244 lei brut; Bonuri de masa 300 lei; Bonus 150 - 300 lei; Transport asigurat; 2.050 L; (0729.569.050

Iepurasul Bocanila, posesoare permis auto categoria B, experienta in domeniu constituie un avantaj. Pachet salarial atractiv + o masa de pranz zilnic. (0722.239.508 office@gradinitaiepurasulbocanila.ro 3193. Taietor metale brute cu lancea

oxigaz Relatii la telefon; (0734.735.066/ 0734.735.067 3194. Taietori ghilotina, operator masinist stanta Kama pentru tipografie cu sediul in Otopeni, cu forme legale. Detalii la tel., (0743.092.003 lucian.negru@paragon-grenadier.com 3195. Talpuitor manual cu o experienta inca din 1996 pe piata incaltamintei, incercam sa formam un colectiv cat mai unit, dedicat si performant pentru a duce mai departe o afacere de familie, (0744.354.766 mihai_caradan@yahoo.com 3196. Talpuitor manual pentru firma incaltaminte zona Giulesti, cu experienta. Oferim manopera avantajoasa. Salariu saptamanal. (0732.206.730 andreea_snspa@yahoo.com 3197. Talpuitor, croitori manuali, angajeaza producator de incaltaminte; (0764.407.684 3198. Tamos angajeaza manipulan-

ti marfuri pentru depozit mobila; (0751.269.662

TAMPLAR cu experienta, PAL melaminat, atelier zona Clinceni, angajez; (0724.238.773

3199.

3200. Tamplar cu sau fara experienta. Ar

conta daca ar sti sa croiasca sau sa tapiteze. 500 {; (0761.516.066 stillmobenterprise@yahoo.com

3201. Tamplar pal melaminat in zona Republica, Cartier 23 August, salarizare incepand cu 1800 lei. Tel.: (0728.871.093 3202. Tamplar taiere si asamblare mobi-

3179. Sudori in inox Staff SMB mareste

echipa. Angajam sudori in inox pt. santier naval. Pentru detalii nu ezitati sa ne contactati la nr. de tel. de luni pana vineri intre orele 10.00; (0732.496.797 3180. Sudori lacatusi, sodor si lacatusi confectii metalice usoare se lucreaza doar in atelier program L-V 08 17 zona Grivita pod Constanta se acorda tichete masa tichete cadou; 2.500 L; (+40731005008/ +40731005008 mitmetall@yahoo.com 3181. Sudori MIG MAG angajam in cadrul unei cunoscute companii specializata in constructii navale.Locatia: Constanta.program: l-v.Necesita calificare de sudori. 3.200 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 3182. Sudori mig/mag si tig, pentru firma cu sediul in Sat. Rudeni Jud. Ilfov, salariul 2000-2800 lei net (in mana) bonuri. Pentru mai multe detalii contactati-ne la nr de telefon sau adresa de mail. (0730.094.441/ 021.206.33.86 alin.it@csc-transmetal.com www.transmetal.ro

Tamplar cu experienta PAL melaminat angajam, punct de lucru zona Ghencea; (0748.300.400

3204.

3205. Tamplar cu experienta in pal, lemn

masiv Fabrica de productie mobilier angajeaza tamplar cu experienta, persoana serioasa, care isi doreste un loc de munca pe termen lung (zona Militari, Valea Lunga). Salariu atractiv. Carte de munca, (0758.500.767/ 0740.091.225 office@mistertamplar.ro

Tamplar cu experienta, montaj mobilier PAL melaminat, in zona Clinceni. Salariul in functie de performanta; (0724.238.773

3206.

3207. Tamplar lemn si PAL Atelier de mobilier, cu experienta de peste 20 de ani, cautam tamplar cu experienta in producerea de mobilierPAL, MDF, lemn) scari interioare, si pergole. Salariu atractiv 2.000-3500 Ron, carte munca, 2.500 L; (0722.982.061 mariastan65@yahoo.com 3208. Tamplar mobila cu experienta in

ier), mobilier din pal, mdf, composit, etc. conditii de salarizare deosebite in functie de experienta; hala productie PopestiLeordeni. Permisul de conducere reprezinta avantaj (0727.704.131/ 0723.395.045 dan@furniturevision.ro

3210. Tamplar pal, mdf pentru societate

comerciala, cu experienta, pt asamblare si montate piese de mobilier.Se cere experienta cu privire la accesoriilor de ultima generatie.Permisul categ. B avantaj. 3.000 L; (0722.379.109/ 0726.413.443 3211. Tamplar universal din Bucuresti sau din provincie. Oferim cazare gratuit. Relatii la nr de tel.; (0733.366.252 mihaela|@kemfort.ro 3212. Tamplar universal, program full

time luni-sambata. Salariu atractiv, cazare gratuita, zona Baneasa, pe Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti 467, 3.000 L; (0725.368.099 3213. Tamplar universal, slefuitor lemn masiv pt. atelier tamplarie zona Colentina. Carte de munca, program 8 ore, lunivineri, salariu saptamanal (0740.229.920 bogdanconstantinescu25@gmail.com 3214. Tamplar, pentru activitate produc-

3184. Sudori, muncitori necalificati, in

productie canapele, paturi, mobilier tapitat si mobilier din pal. Echipamente noi, conditii foarte bune si salariu de la 2.500 lei in functie de experienta. 2.500 L; (0741.657.595 office@valenteosofas.ro www.valenteosofas.ro

3186. Supervizor, punct de lucru in ser-

vicii de curatenie. Se cere experienta; (0731.400.199

3187. Supraveghetoare /educatoare pentru After-school. Cerinte: experienta minim 2 ani in lucrul cu copiii, insotirea si supravegherea copiilor la activitati, servirea mesei si pastrarea curateniei. (0723.445.658

TANAR fara experienta pentru atelier productie mobila, zona Clinceni; (0724.387.773

3223.

3224. Tanar cu aptitudini tehnice Cautam

pentru angajare pe termen lung tanar fara experienta dar cu dorinta de a dobandi o calificare in domeniul instalatiilor electrice / electronice. Munca de teren (doar in Bucuresti), 1.700 L; (0720.344.774 instalatiielectronice@yahoo.com

3225. Tanar cu aspect fizic placut, limba engleza nivel mediu, pentru moderare discutii online. Locatie ultramoderna, castiguri pe masura seriozitatii. Investim in educatia si dezvoltarea ta persoana si profesionala. Detalii pe site; (0746.368.630 vlad.torcaru@teamvisionstudio.ro 3226. Tanar cu aspect fizic placut, limba engleza nivel mediu, pentru moderare discutii online. Locatie ultramoderna, castiguri pe masura seriozitatii. Investim in educatia si dezvoltarea ta personala. (0746.368.630 vlad.torcaru@teamvisionstudio.ro 3227. Tanar cu aspect fizic placut, limba engleza nivel mediu, pentru purtarea de discutii online. Locatie ultramoderna, castiguri pe masura seriozitatii. Investim in educatia si dezvoltarea ta personala. (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro

Tanar fara experienta pentru atelier tamplarie angajam, zona Clinceni. Specializare la locul de munca. Cerinte: disponibilitate pentru munca in echipa, indemanare, seriozitate. Contact: (0724.238.773 3228.

3230. Tanar ucenic angajam o persoana care doreste sa se califice in meseria de operator CNC, gaurire si frezare mobilier. Sunt necesare cunostiinte de operare calculator (0721.238.957 office@mobiladebucatarie.eu

tie si montaj mobilier la comanda. Se cere seriozitate si dorinta de munca. Posibilitate promovare functie sef atelier. Se ofera salariu foarte bun, in functie si de competenta, (0721.238.957 office@mobiladebucatarie.eu www.mobiladebucatarie.eu

3185. Supermarket Issa din Afumati

3222. Tanar cu aspect fizic placut, limba engleza nivel mediu, pentru moderare discutii online. Locatie ultramoderna, castiguri pe masura seriozitatii. Investim in educatia si dezvoltarea ta personala. (0746.368.630 contact@teamvisionstudio.ro

3203. Tamplar aluminiu cu experienta, nu deranjati inutil, contract de munca full time, salariu brut 3194 ron, salariu net 2.505 Ron (2.190 Ron + 315 Ron bonuri de masa), 100 ron/luna bonus sarbatori 2.505 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

3183. Sudori si lacatusi, societate membra a Grupului Mobexpert (productie mobilier metalic) angajeaza sudori si lacatusi (nu e necesara calificarea, ci experienta). Carte de munca. Zona capat metrou Pipera. Program 7-15:30 (0720.333.251 office@feromex.ro www.feromex.ro

incinta SC FAUR. Relatii la telefon. (0769.256.352

3221. Tamplari, tapiteri, ambalatori Tunari, Ilfov, cautam colegi calificati/necalificati pentru pozitiile mentionate.Salariu net:1500 +tichete. Program de lucru:LV 07:15-15:45. Pentru detalii sunati la numarul afisat; 1.500 L; (0749.608.510

3229. Tanar fara experienta, pentru atel-

3209. Tamplar montator (teren sau atel-

de lucru. Relatii la telefon; (0734.735.067/ 0734.735.066

fabrica de mobila pal in Pantelimon.Salariu negociabil, carte de munca, bonuri de masa, asigurare, program luni-vineri 9:00-18:00 cu pauza de masa 1 ora. (0741.280.818/ 0743.337.992 office@design-concept.ro

la export cu experienta si seriozitate. Atelier in Bucuresti, zona Republica, acces metrou. Contract de munca 2000-2400 lei functie de experienta, (0731.150.157 iulian.sauleac@duo-design.ro

3178. Sudori (electric si CO2) cu proba

3154. Strungar. Firma de constructii din

ficati barbati si femei pt. firma productie export, zona Obor, (0723.242.485 iulian.bratu@branto.ro

3192. Supraveghetor copii after school

si lacatus mecanic, angajeaza societate de constructii cu sediul in Bucuresti. Se asigura cazare, tichete de masa; (021.434.15.03/ 0745.138.621

cauta casieri, lucratori comerciali, sefi de tura. Experentia constituie un avantaj. Colectiv tanar si dinamic, 2 schimburi, posibilitate avansare; (031.417.82.62/ 0766.737.397

3155. Strungari, frezori, lacatusi, necali-

na angajeaza tanar supraveghetor hotel, responsabil, aspect fizic placut, posesor atestat, permis de conducere este un plus; (0723.023.830

pal si mdf, cu experienta montaj in atelier si la client, conditii avantajoase, contract de munca, program fix, ore platite, atelier in sectorul 4, salariu motivant (0723.199.522

3153. Strungar loc de munca in Bucuresti sector 3, relatii la telefon. Program full-time, rugam seriozitate (0731.900.900/ 0735.555.555 cmarinatudor@yahoo.com

Bucuresti angajeaza strungar calificat, matriter calificat, muncitor necalificat. Ofera: salariu atractiv, tichete de masa si transportul decontat; (0740.590.912

ani) pentru un loc de joaca pentru copii din mall Baneasa. Program de 8 h/zi, in ture (9-17 sau 14-22), 2 libere pe saptamana. Loc de munca stabil. (0756.050.600/ 0754.033.803 ana@gymboland.ro

loc joaca Tinere pentru supraveghere copii, cu sau fara experienta, program usor, venituri frumoase. Zona Bucurestii Noi. Formare echipa. Abia se inaugureaza la 1 septembrie; (0720.317.252/ 0728.159.524 kidspartykungfupizza@gmail.com

3159. Sudor argon, lacatus, balustrade

sudori Mig-Mag, pentru lucrari de intretinere si confectii metalice la fabrica din loc. Sindrilita - IF. Se cere seriozitate, experienta si viteza de lucru. Salariu 3000 net/luna. 3.000 L; (0725.333.503

3116. Spalatori auto cu experienta,

inchirieri autoturisme in Otopeni. Solicitam seriozitate si permis categoria B, oferim salariu ce poate ajunge si chiar depasi 2500 lei net/luna. 2.500 L; (0748.015.484 hr@klasswagen.ro

3220. Tamplari, montatori mobila la comanda. Contract de munca. Salariu 3000 lei. Zona Colentina. 3.000 L; (0724.186.034

lacatuserie in confectii inox. Permis auto categoria B. Montaj pe santiere in zonele Bucuresti Ilfov. Salariu atractiv, (0724.269.527/ 0728.550.047 toader.catalin1@yahoo.com

3143. Stivuitorist Producator prefabricate angajeaza stivuitoristi, program 7:3016:00, punct de lucru Soseaua BucurestiMagurele. Se accepta si pensionar cu drept de munca; (0723.595.841

3115. Spalatori auto cu experienta, con-

enta, din Bucuresti sau provincie, salariu atractiv, posibilitate de cazare; (0729.942.777

3190. Supraveghetoare tinere pentru

3158. Sudor argon Bucuresti, cunostinte

3174. Sudor, sofer Angajam sudor pentru

salariu plus comisioane de 50%, in sector 6, Prel. Ghencea; (0723.541.529

3118. Spalatori auto cu sau fara experi-

3219. Tamplari si muncitori necalificati montatori cu experienta in pal, mdf. Productie mobilier la comanda. Mediu de lucru curat si organizat, conditii excelente de munca. Muncitori necalificati in vederea calificarii (0751.298.991 gd.servicii@gmail.com

3142. STIVUITORIST pentru depozit la firma Zarea. Interviuri zilnic orele 10-16 la sediul din B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Transport: metrou statia Parc Bazilescu si autobuz 697 sau 112; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro

Mosilor nr. 78, piata Sfantul Gheorghe; (0742.144.939

3085. Spalator masini pentru firma

3189. Supraveghetoare sala jocuri Angajam de preferabil fata pentru postul de supraveghetor sala, soseaua Colentina. Pt detalii suplimentare si CV-uri tel. sau email anna09995@gmail.com, 1.500 L; (0765.657.235 Anna09995@gmail.com

3173. Sudor, slefuitor, lacatus, esti o per-

angajeaza stivuitorist pentru magazie, zona Carrefour Militari, program de lucru 06:00-14:20, 14:00 - 22:00. Cerinte: atestat ISCIR. Decont transport, tichete de masa; (0737.466.725

cu studii tehnice/ sc. profesionala pt. dep materiale de constructii. Operaratiuni de incarcare- descarcare. Persoana responsabila, loc de munca stabil, transport asigurat (0724.247.946 teodor.stoica@menatwork.ro

salariu 1.200 lei si vulcanizatori auto cu experienta, salariu 1.500 lei, zona Republica, eventual ofer si cazare; (0737.836.770

3157. Sudor Bragadiru, la 10 minute de Bucuresti, salariu atractiv, oferim cazare; (0722.716.470

3141. Stivuitorist Fabrica de productie

prod. pavaje, punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8, punct reper: floraria Garden Plaza, statie autobus: ICTSMUA. Oferim cazare, sal. 2500 lei; (0724.545.953

Activ Auto Car Wash zona Bucur Obor sector 2. Cautam persoane serioase. Conditii optime de lucru. Comisioane si diverse bonusuri, program de lucru luni sambata 09-19; 900 L; (0764.521.095 www.activauto.ro

3218. Tamplari si masinisti utilaje pentru

3172. Sudor, lacatus, pentru reprezentanta service camioane si remorci, cu experienta, venituri lunare 2000-3000 lei, conditii bune de lucru, Bd. Preciziei nr. 11, sector 6, metrou Industriilor, 3.000 L; (0749.102.523/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro

3114. Spalatori auto cu carte de munca

salariu + comision; (0744.377.851

3188. Supraveghetoare copii, (18-30

jam student farmacie cu sau fara experienta. Oferim mediu de lucru competitiv, contract de munca, posibilitati promovare. Relatii la telefonul afisat sau prin email; (0721.097.967 recrutari.farma@gmail.com

duse congelate sector 2, incarcare si descarcare marfa cu motostivuitor. Program l-v 5,30-14,30; s 5,30-12.30, 1.800 L; (0745.472.470

3140. Stivuitorist en-gross depozit pro-

tract de munca, 8 libere pe luna, program de la 9-20, salariu plus procent, trafic intens. Marasesti nr. 14 langa gaze. Va asteptam la adresa cu copie CI, 1.000 L; (0732.982.982

3083. Spalator auto (fata/ baiat) in Calea

3156. Student farmacie Farmacie anga-

3215. Tamplar, tapiter, croitor, pentru

3216. Tamplari cu experienta in pal, mdf, hpl, lemn. Productie mobilier pentru farmacii. Mediu de lucru curat si organizat, conditii excelente de munca si salarizare. Program 8-17. Atelierul in Vitan, sect. 3, (0723.272.251 office@ianson.ro 3217. Tamplari lemn si personal necalificat asociatia Lemniko angajeaza personal pentru fabrica de jucarii: tamplari (lemn masiv) si personal necalificat.Punct de lucru: Dascalu, Ilfov. 1.500 L; (0730.988.635/ 0764.402.300 office@lemniko.ro

ier productie mobilier, in zona Clinceni. Calificarea se face la locul de munca, salariul in functie de performanta; (0724.238.773

3231. Tapiter angajeaza Hotelul Capsa.

Telefon: (0757.645.737

3232. Tapiter cu experienta indomenil,

zona sectorului 2. 2.500 L; (0786.094.094

Tapiteri, tamplari si muncitori necalificati in activitatea unei firme de mobila si tapiterie. Salariu cuprins intre 1.500 - 2.200 Lei. Firma este situata in sector 6, Bd. Iuliu Maniu 187; (0765.955.560 3233.

3234. Taverna Marelui Paharnic isi mareste echipa angajam ospatari. Daca doresti sa faci parte din echipa noastra, poti lasa un C.V pe email sau poti suna la numarul de telefon; (0743.901.377 contact@ladomenii.ro 3235. Taverna Sarbului angajeaza femeie la vase, ajutor bucatar, salariu atractiv, lunar 2.000 L; (0727.300.415/ 0727.300.423 3236. Taverna Sarbului angajeaza picoli,

venit lunar 2.000 L; (0765.120.339/ 0727.300.423

3237. Teatrul Metropolis din Bucuresti

angajeaza impresar artistic si secretar PR, cu contract individual de3 munca pe perioada determinata. Cerinte obligatorii: studii superioare absolvite cu diploma de licenta. CV-urile pot fi trimise pe adresa de email pana la data de 08 octombrie 2017. Informatii la telefon: (021.210.51.92 office@teatrulmetropolis.ro 3238. Tehnic pentru intretinere hotel Sir

Lujerului, salariu 1500 lei, (tichete de masa incluse). Program de lucru: de luni pana vineri de la 08:00 la 17:00 1.500 L; (0734.291.576 andreea_nita15@yahoo.com 3239. Tehnician aparate cafea snack cu

experienta, salariu motivant, posibilitate cazare, relatii la tel. sau cv la email (+40725955959/ +40725955959 office@royalcoffeeservices.com

3240. Tehnician auto, vulcanizator, pen-

tru service auto, punctul de lucru din sectorul 4, B-dul Metalurgiei. Experienta nu este obligatorie. Program 8 ore/zi, salariu atractiv. (0730.654.169 contabilitate@best-tires.ro

3241. Tehnician dentar cu experienta pt:

metal, proteze, modele, salariu fix prima luna 2500 lei. (0732.457.875 roxi25ana@yahoo.com

3242. Tehnician electrician, se solicita experienta in domeniu, cunostinte de curenti slabi si curenti tari, permis conducere cat. B., responsabilitate si atentie la detalii. Transmiteti CV la e-mail. (0723.225.663 emilia@forward-engineering.ro 3243. Tehnician gene, aplicat gene false

fir cu fir, pentru salon specializat in zona Vitan, salarizare fixa+comision din fiecare aplicat. Asteptam tel pentru mai multe detalii. (0762.400.500

3244. Tehnician gene. Suntem in cautarea unei persoane vesele, entuziaste, careia ii place tot ce tine de gene (lungime, arcuire, volum) si sa-si petreaca timpul printre persoane zambarete. Salariu motivant, bonuri de masa, echipa super tare. CV la mail: (0761.247.825 copywriter_ec1@yahoo.com 3245. Tehnician interfoane si/sau sisteme alarma. Reprezinta un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti. (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 3246. Tehnician masuratori tamplarie PVC pentru SC producatori. Relatii la telefon (0726.711.301

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


28

22 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 3247. Tehnician mentenanta IMSAT angajeaza tehnician mentenanta sisteme preventie, detectie, stingere incendiu. Studii medii sau superioare. Experienta minim 3 ani in domeniu. Aplicatie cu CV pe adresa: hr@imsat.ro (021.316.66.00 hr@imsat.ro 3248. Tehnician ofertare Companie cu

sediul Sat.Rudeni Jud. Ilfov profil confectii metalice de precizie angajeaza personal de ofertare cunostinte desen tehnic+microsoft office. Salariul 20002400 net+bonuri. Detalii mail tel. (0730.094.441/ 0724.364.406 alin.it@csc-transmetal.com 3249. Tehnician pentru firma de admin-

istrare imobile firma de administratie angajeaza persoana tehnica pentru intretinere la blocuri, (sa cunoasca instalatii sanitare si electrice), zona metrou Costin Georgian. Salariul net 1600 lei/luna+carte de munca. (0769.416.341 3250. Tehnician proiectant cunoscator Autocad, pentru retele de joasa si medie tensiune (0743.047.807 resurse.umane@montajelectric.ro 3251. Tehnician service pentru activitate

de teren cu auto personal, laptop si telefon. CV si detalii la email 2.000 L; trascagabi1@yahoo.com

3252. Tehnician service electronica, ter-

3277. Tiparista cu experienta in domeni-

ul confectiilor. (0766.887.023 georgiana_raluca89@yahoo.com

3278. Tipografia Eurobusiness SRL pro-

ducator de ambalaje, angajeaza urgent personal calificat pentru: masinisti tipografi, ajutori de masinisti, masinisti legatorie (stanta, brosat, faltuit, colator, caserat, plastifiat, folio, taietori), legatori manuali, motostivuitoristi si muncitori necalificati. Cei interesati pot trimite CV la adresa de email si pot telefona pentru informatii la nr. de telefon; (021.405.04.58/ 0758.109.809 silvia.gheorghe@ tipografiaeurobusiness.ro 3279. Tractorist pentru ferma din jud.

Prahova. Salariu 2700 lei. 2.700 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com

3280. Tractorist. SC Electromagnetica

SA angajeaza Tractorist. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la numerele de telefon; (021.404.21.20/ 0767.427.948 3281. Trainer, Studio 27 recruteaza per-

sonal feminin pentru postul de trainer, zona Unirii. Colectiv exclusiv feminin. Cerinte: limba engleza scris/ vorbit la nivel avansat, experienta anterioara pe postul de model (0765.640.271 hr@studio27.ro

minale bancare pentru munca de teren. Obligatoriu auto personal, laptop, telefon mobil. CV si detalii: trascagabi1@yahoo.com 2.000 L; trascagabi1@yahoo.com

3282. Trainer, admin ai mai lucrat ca model si trainer, cunosti limba engleza la nivel mediu spre avansat. Noi ne marim echipa de traineri (0722.267.126/ 0773.768.766 contact@onmyown.ro

3253. Tehnician services automate

3283. Transator - magazin carne, Agri-

cafea, cu experienta in domeniu de minim 2 ani, Necta, Bianchi, Wittenborg. Se ofera salariu negociabil. Program luni vineri 08.00-16.00, 2.400 L; (0758.110.000/ 0758.110.000 tonomatuldecafea@gmail.com 3254. Tehnician sisteme camere de supraveghere pentru dezvoltator imobiliar, in Bucuresti. Program 08:00 18:30. Cerinte: permis de conducere categoria B, 3.500 L; (0729.088.527 blitzconstruct@gmail.com 3255. Tehnicieni Laborator tehnica dentara sector 5 Bucuresti angajam tehnicieni dentari: modele, metal, ceramica, proteze. Adrian; (0722.644.466/ 0722.527.297 dr.ralucaburca@gmail.com

Tehnicieni echipa mobila mentenanta, electricieni, zugravi, zidari, frigotehnisti, pentru intretinere instalatii sanitare si electrice in sedii banci si cladiri birouri, posesor permis auto, Bucuresti. (0733.733.178/ 021.326.79.79 3256.

3257. Tehnicieni sisteme securizare cu sau fara experienta. Se solicita si se ofera seriozitate. Pentru interviu trimiteti C.V. la adresa de email, pentru detalii la telefon. (0727.000.939 mifasistems@gmail.com 3258. Tencuitori, angajez personal pen-

tru tecuieli mecanizate, p13 salariu la mp, asigur cazare in Bucuresti; (0744.660.888

TINERE, MODELE ONLINE. DE CE SA PLATESTI CHIRIE? TE ASTEPTAM IN ECHIPA BEST STUDIO SI ITI VEI PERMITE CASA TA. VENITURI LUNARE GARANTATE DE MII DE DOLARI, OFERIM CELE MAI MULTE BENEFICII DIN TARA. DOMENIU 100% LEGAL; WW.BESTSTUDIOS.RO, (0730.752.752 ANGAJARI@BESTSTUDIOS.RO 3259.

3260. Tineri cu sau fara studii, aspect

cover deschide noi magazine in Bucuresti; 1.500 L; (0770.183.275 contact@docte.ro 3284. Transatori/re cu si fara expe-

rienta pentru industria carnii angajeaza societate comerciala sector 3. Program de lucru de luni -vineri. (0749.064.348 3285. Trattoria Garibaldi angajeaza

ospatar cu experienta. Program 2/2. Salariu incepand de la 1200 lei. Relatii la tel. (0747.220.088 3286. Triplocarese, confectionere,

firma confectii angajeaza triplocarese si masinista cu experienta in domeniul confectii dama si tricotaje; (0768.697.894 alexandra_elena88@yahoo.com 3287. Tucano Coffee, angajam ajutor

cofetar. Experienta nu este necesara. Salariu fix +tichete de masa. Program 2 zile/2 libere; (0724.643.421 georgianachisalita@gmail.com 3288. Ucenic frizer (fete) si ajutor frizer in

zona Obor; (0734.365.768

3289. Ucenic samponez pt. Saloanele

Magic Victoriei si Dristor, conditii foarte bune, carte de munca, traininguri gratuite. Pentru detalii suna la: 1.050 L; (0786.138.262 angajari@saloanelemagic.ro www.saloanelemagic.ro 3290. Ucenici mecanici pentru service

autorizat multimarca. Pachet salarial atractiv (1.500-2.000 lei in functie de experienta). Posibilitate de avansare. 2.000 L; (0722.416.512/ 0730.343.389 office@erc-auto.ro 3291. Vanzatoare - pentru magazin

imbracaminte dama, sector 2, Lacul Tei, program in 2 schimburi, 6 ore/zi + 2 weekenduri/luna. Experienta minima constituie un avantaj. Relatii la tel: (0722.816.655 neculaescunau02@yahoo.com 3292. Vanzatoare 8 ore pe zi, 2 weekend-uri pe luna, 1.500 Ron salariul (bani in mana), trimiteti cv la adresa de mail sau sunati la tel 1.500 L; (0728.437.301 office@ciorapi.com.ro 3293. Vanzatoare agentie loto, cu videoloterie, angajaza vanzatoare relatii la telefon, zilnic intre orele 10:00-20:00. (0733.980.866 becomi2015@gmail.com

3314. Vanzatoare cu experienta pt. magazin alimentar situat pe bd. Ramicul Sarat. Program de luni -vineri; 14:3021:00. Sambata; 9:00- 17:00. Relatii la nr. (0799.932.353 cristinachiosu9@gmail.com 3315. Vanzatoare cu experienta,

Bucuresti sectorul 1, fast food; (0769.730.004

3316. Vanzatoare cu experienta, la magazin alimentar, in zona Straja (str Huedin). Program in ture. Rog seriozitate; 1.700 L; (0767.271.330 VIO_CARAMAN2005@YAHOO.COM 3317. Vanzatoare Daca va doriti un un

3318. Vanzatoare Doua vanzatoare cu

experienta, 1500 Lei net 1.500 L; (0763.712.798 tanaselcristian@yahoo.com

experienta pentru magazin alimentar aflat in Militari Residence. Domiciliu in apropiere un avantaj. Salariu 1800 lei si carte de munca, 1.800 L; (0788.869.295 plopeanu.jon@gmail.com 3319. Vanzatoare in Centrul Comercial SIR, Militari. (0721.206.725 v.cristinaandreea@gmail.com 3320. Vanzatoare in complexul Expo Market Doraly loc Afumati, Ilfov standul 11 pav p6? (0747.404.040 jmlsrl2013@gmail.com 3321. Vanzatoare in magazin alimen-

tar non-stop in Ionescu Gheorghe nr. 4, sect. 4. Salariu de inceput 1.700 net, contract 8 ore, bonusuri de performanta. Program: o zi de zi 7-19, una de noapte si una libera; 1.700 L; (0744.136.687 stoica_nicolae_sorin@yahoo.com 3322. Vanzatoare in magazin confectii

dama zona Piata Romana, B-dul Magheru.CV la adresa de mail; (0730.031.430 office.formatlady@gmail.com

3323. Vanzatoare la un mini market in zona Cotroceni. Va rugam trimiteti CV la adresa de e-mail. marolatrust@yahoo.com 3324. Vanzatoare magazin alimentar

Colentina; (0720.426.790

3325. Vanzatoare magazin alimentar, in

Piata Veteranilor, sector 6; (0722.291.968

3328. Vanzatoare magazin mix in incin-

ta statiei de metrou piata Sudului. Rog seriozitate; (0733.918.339 cherry.ali.23@gmail.com

3329. Vanzatoare magazin mixt, salariu

atractiv, contract de munca, zona Berceni mai multe detalii la telefon. (0720.261.731 3330. Vanzatoare magazin mixt, situat in incinta statiei de metrou Piata Sudului. Program felexibil. (0733.918.339 cherry.ali.23@gmail.com

3331. Vanzatoare magazin producator incaltaminte piele, se lucreaza in doua ture, salariul fix + comision motivant, carte de munca. Magazinul in zona Mall Vitan, Bucuresti. Solicitam experienta minim 3 ani. (0724.289.072 maricim@donpedro.ro 3332. Vanzatoare mini market zona Vitan program 8 ore/zi sau o zi cu o zi. Cer si ofer seriozitate. Rog lasati CV ul cu poza pe mail. 1.200 L; Cristi_amg@yahoo.com

3335. Vanzatoare pentru cofetaria Sele-

sector 2, angajeaza tineri fara experienta pt. ucenicie pizza cu calificare la locul de munca, (0724.598.402 vlada_daniela@yahoo.com 3264. Tineri la bucatarie, bucatari cater-

3297. Vanzatoare Angajez doua vanzatoare pentru magazin mixt alimentar situat in Militari Residence, capat 138, 178. Salariu 1800 lei si carte de munca. Pentru tura noapte sal. 1900 lei, 1.900 L; (0723.348.476 plopeanu.jon@gmail.com

3267. Tinichigiu auto cu experienta,

urgent, sector 3, salaru 2000-3500, (07262154246 autototal.complet@gmail.com

3268. Tinichigiu auto Dealer auto Suzu-

ki si Citroen angajeaza in conditii avantajoase tinichigiu auto; (0721.250.718/ 0722.227.998 dragos.ionescu@honda.com.ro

3269. Tinichigiu auto si vopsitor / pregatitor auto. Locatie: intersectia Aparatorii Patriei - Autotehnic Service; (0721.667.950 office@autotehnic.net 3270. Tinichigiu auto, angajam tinichigiu

auto cu experienta, oferim salariu atractiv; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 3271. Tinichigiu autoturisme cu experi-

enta, service auto multimarca, salariu fix si bonusuri in functie de lucrarile realizate. 2.000 L; (0744.873.958 serviceredsun@gmail.com 3272. Tinichigiu carosier calificare pro-

fesionala si experienta in executarea de lucrari de pregatire pentru vopsire autoturisme. Asiguram transportul cu auto firma din Bucuresti. Salariu negociabil (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 3273. Tinichigiu si mecanic auto cu experienta pentru service auto zona Crangasi. Salariu neg., (0769.236.469 3274. Tinichigiu si vopsitor pentru societate de constructii, solicitam seriozitate si vechime min. 3 ani, relatii de L-V, intre orele 8.00 - 16.00 (0727.221.670 david@dimar.ro

3336. VANZATOARE pentru cofetarie, sector 3, salariu atractiv, program 1 zi cu 1 zi; (0722.400.481 3337. VANZATOARE pentru Fornetti, cu

(0722.241.875

centrele comerciale Mega Mall (sect 2), ParkLake (sect 3) si Sun Plaza (sect 3). Programari la tel sau CV la email. (0720.297.541 angajare.mall@yahoo.com

3301. Vanzatoare angajez vanzatoare pt magazin branzeturi in Piata Moghioros. Salariul atractiv. Mai multe detalii la telefon. (0762.612.512

3339. Vanzatoare pentru magazin alimentar mixt, tura zi/ noapte, salariu plus bonus, carte de munca, 1.600 L; (0729.987.011/ 0722.539.921

3302. Vanzatoare angajez;

3340. Vanzatoare pentru magazin

mezeluri in Piata Moghioros; (0749.297.339

(0728.625.231

3303. Vanzatoare bacanie cu norma intreaga, calificata, cu experienta, pentru magazin in zona 13 Septembrie; (0724.503.726 3304. Vanzatoare cabana parc IOR

Titan, cu sau fara experienta, dar persoane serioase. Salariu atractiv; (0744.190.876 lili_miky_my@yahoo.com 3305. Vanzatoare cofetarie cu experienta, patisera si ajutor de cofetar, zona Berceni, rog seriozitate; (0723.384.312/ 0722.252.542 3306. Vanzatoare Compania noastra Le Cashmere Heritage SRL cauta spre angajare o persoana pt. functia de vanzatoare intr-un magazin din Mall Afi Cotroceni. seriozitate; (0747.131.776 office@lecashmereheritage.com 3307. Vanzatoare confectii, in magazin

Bucur Obor; (0722.241.212

3308. Vanzatoare cu experienta in

cofetarie, zona Pantelimon, program flexibil. Salariul net 1.600 L; (0734.396.420 3309. Vanzatoare cu experienta in mag-

azin alimentar situat in Militari Residence, orar in ture saptamanale a cate 8 ore. Salariu 1800 lei si carte munca full time. Sunati oricand, 1.800 L; (0788.869.295 plopeanu.jon@gmail.com 3310. Vanzatoare cu experienta pentru

macelarie; (0760.124.090/ 0733.421.012

3311. Vanzatoare cu experienta pentru

3275. Tinichigiu sisteme de ventilatie SC Kaufvent SRL, are ca obiect de activitate confectionarea si montarea sistemelor de ventilatie industriala.Societatea angajeaza tinichigiu sisteme de ventilatii. 1.500 L; (0727.418.984 kaufvent@gmail.com

magazin alimentar, salairu atractiv + comision vanzare; (0765.216.086

3276. Tinichigiu, montator auto, urgent,

3313. Vanzatoare cu experienta pt mag-

conditi de munca ok, salariu 2000-3500, sector 3. (0726.215.246 autototal.complet@gmail.com

na urgent, cu experienta, echipa tanara, mediu placut, carte de munca, 15 zile pe luna, 1500 lei in mana. 1.500 L; (0727.252.763 Madalinafoculescu@yahoo.com

3338. Vanzatoare pentru locatiile din

3300. Vanzatoare angajez urgent;

cu experienta, oferim salariu atractin+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

sector 6 Bucuresti, carte de munca, salariu 1.400 L; (0735.065.989

3299. Vanzatoare angajez pt. magazin

3265. Tineri, hand made tineri talentati

3266. Tinichigiu angajam tinichigiu auto

deosebite, salariu si bonusuri motivante, mediu si colectiv extraordinar. (0768.532.104

azin alimentar Drumul Taberei; (0774.685.755/ 0765.790.837

3298. Vanzatoare angajez pentru mag-

sau pasionati hand made si studenti la arte plastice din Bucuresti si tara, cu imaginatie, energici cu aptitudini artistice realizare figurine comestibile salariu motivant. (0729.737.619

3333. Vanzatoare oferim conditii

sau fara experienta, in Otopeni. Se lucreaza numai cu carte de munca. Pentru mai multe detalii 11:00-17:00; (0744.530.188

ing, livrari, angajam personal bucatarie cu experienta sau fara, tineri dornici sa invete care sa fie activi. Program si salarii convenabile cu posibilitatea cresterii foarte rapide. Calea Giulesti langa Posta, 1.500 L; (0728.159.524/ 021.665.68.66 comenzi@kungfu-pizza.ro

3312. Vanzatoare cu experienta pentru

taraba cu legume piata Crangasi, fara limita de varsta. Program 2-3 zile/ saptamana, urgent; (0735.547.870 azin alimentar. Detalii la nr: (0799.932.353 Cristinachiosu9@gmail.com

agreabila magazin second hand zona Dimitrov, sect. 2. Program luni-sambata cu liber in alta zi din saptamana. (0743.333.203

3357. Vanzatoare si femeie de serviciu

pentru cofetarie, zona Calea Mosilor; (0766.657.208 3358. Vanzatoare si vanzatori;

(0722.241.875

3359. Vanzatoare Societate angajeaza

vanzatoare in magazin papetarie, zona Gorjului; (0724.568.187

3360. Vanzatoare urgent pentru depozit

materiale de constructii in zona MilitariRosu, salariu atractiv; (0726.586.912 3361. Vanzatoare urgent pentru Vivo

Mall Polus Center) salariu fix, bonuri de masa, comision vanzari; 1.300 L; (0723.187.378 3362. Vanzatoare - magazin carne,

Agricover deschide noi magazine in Bucuresti; 1.500 L; (0770.183.275 contact@docte.ro 3363. Vanzatoare angajam si lucrator comercial pentru market, zona Colentina Fundeni, carte de munca, salariu: 1.500 L; (0768.600.037

3365. Vanzatoare branzeturi (servire la

3296. Vanzatoare angajam vanzatoare

3263. Tineri fara experienta, pizzerie

3356. Vanzatoare serioasa si prezenta

3327. Vanzatoare magazin alimentar, salariu atractiv, baieti aranjat marfa raft, Bucuresti, sector 2, str. Nicolae Zamfir nr. 7B; (0762.719.529/ 0762.724.666

3334. Vanzatoare patiserie - covrigarie,

3262. Tineri cu cunostinte in domeniul detailing auto, mediu de lucru civilizat, pentru spalatorie auto; (0723.688.310

3355. Vanzatoare sau vanzator si macelar cu experienta, Bucuresti, sector 5; (0768.273.036

3364. Vanzatoare angajez, pentru mag-

pentru produse patiserie/ cofetarie. Relatii la telefon 2.500 L; (0746.731.022

in domeniul cofetarie, sect. 2 si 3. Relatii la tel., zilnic intre 9:00 Si 15:00; (0743.594.344 Paradiscofetarie@yahoo.com

3354. Vanzatoare raion mezeluri, cu

3326. Vanzatoare magazin alimentar, Piata Muncii, program 8 h/zi, conditii civilizate; (0722.332.931

3261. Tineri la spalatorie auto moderna

tip tunel cu vad conditii de cazare deosebite, castiguri zilnice 120-160 Lei, comisioane la operatiuni salariu 1000 Lei. Pentru cei din provincie cazarea este gratuita (0763.656.188

3352. Vanzatoare pentru zonele: Iancului, Gabroveni, Colentina, Militari, salariul 1.500 lei in mana + tichete de masa, informatii la; (0732.672.654/ 021.301.15.67 3353. Vanzatoare produse cofetarie si fast food, ptr. cofetaria Atena din Sos. Giurgiului nr 121, statia Drumul Gazarului. CV la mail. (0751.308.181 dorutasbac@yahoo.com

fizic placut, limba engleza nivel mediu, pentru moderare discutii online. Locatie ultramoderna, castiguri substantiale, putere, independenta. Dezvolta-ti cariera alaturi de noi (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro www.teamvisionstudio.ro

3295. Vanzatoare angajam urgent

3351. Vanzatoare pentru minimarket zona Doamna Ghica; (021.240.38.60

loc de munca stabil si credeti ca sunteti potrivita sa comunicati cu clientii ce ne intra in magazin, daca va plac hainele de dama si tot ce inseamna moda, aplica, (0727.770.367 Magazinglamour2016@gmail.com

3294. Vanzatoare angajam urgent pen-

tru magazin de bijuterii. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj. Pentru interviu trimiteti CV-ul la adresa de email (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro

3350. Vanzatoare pentru minimarket in sectorul 4.Salariu 1500 lei, concediu platit, bonificatii.Program 8 ore. Un weekend se lucreaza unul este liber. (0753.028.121 luminita.koszti@gmail.com

alimentar Prelungirea Ghencea nr.19, carte de munca, program 8 ore. 1.450 L; (0723.744.572/ 0766.658.820 3341. Vanzatoare pentru magazin alimentar situat in Militari Residence. Carte de munca, patru libere pe luna sau o zi cu o zi 1700 lei salariu. 1.700 L; (0770.106.700 macsi.soniard@gmail.com 3342. Vanzatoare pentru magazin alimentar, Piata Ferentari, program flexibil. CM, salariu atractiv; (0720.261.903 3343. Vanzatoare pentru magazin cu

produse patiserie angajam Bucuresti; (0730.093.425

3344. Vanzatoare pentru magazin de

cadouri, mic si curat in zona Rahova, norma intreaga cu contract de munca, cu salariu decent. Experienta e un avantaj. Cerem cinste si seriozitate. 1 L; (0723.604.693 meistwerk3000@hotmail.com 3345. Vanzatoare pentru magazin de

haine in Berceni Piata Progresul .Net 1400 ron; (0733.152.642 Relupopescu1970@gmail.com

3346. Vanzatoare pentru magazin de imbracaminte, detalii la nr. de telefon sau la e-mail, salariu incepand de la: 1.800 L; (0762.344.122 cato.bucuresti@gmail.com 3347. Vanzatoare pentru magazin incal-

taminte urgent, angajam lucrator comercial in zona IDM Basarab sau Auchan Titan, contract de munca (0745.813.708/ 0724.657.243/ 0756.157.168

3348. VANZATOARE pentru magazin mixt legume - fructe zona Berceni - Brancoveanu, program 8 ore ,2 ture,luni-vineri +2 weekend-uri, CM, salariu net: 1.800 L; (0769.138.056 3349. Vanzatoare pentru minimarket in

Bucuresti, sector 1, zona sos. Chitila. Salariu atractiv +bonusuri. Pentru detalii sunati la tel. sau la adresa mail minimarketlukas@yahoo.com; (0766.254.155 minimarketlukas@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

azin de optica, cu sau fara experienta, zona Titan; (021.330.43.18

vitrina vrac) in Auchan Drumul Taberei. Contract: 8 ore, 5 zile/saptamana: mie-vin (13-21); s-d (10-18), 2 libere (lu-ma). Cerinte: experienta similara, seriozitate. 1.500 L; (0730.073.940 cristina.radu@flm.ro

3385. Vanzatoare la chiosc Facultatea de Instalatii sector 2, Pache Protopopescu, salariu, 1.000 L; (0771.396.112

3415. Vanzatoare pt. magazin alimen-

3386. Vanzatoare la chioscul din Facul-

tatea de Constructii, bd. Lacul Tei; (0771.396.112

tar, non-stop, tura zi/noapte, contract munca, salariu atractiv, bonusuri pt. performanta. Rugam seriozitate, corectitudine. Zona Obor, Brancoveanu si Tineretului. 1.600 L; (0729.987.011/ 0722.539.921

3387. Vanzatoare la magazin alimentar

3416. Vanzatoare raion carne in sec-

program in ture, 2 zi, 2 noapte, 2 libere. Salariu atractiv 10 libere pe luna. Magazinul se afla pe soseaua Giurgiului (0765.506.066/ 0723.639.444 rizeavali@gmail.com

3388. Vanzatoare la magazin alimentar

non stop, program in ture, 2 zi 2 noapte 2 libere, salariu atractiv, contract de munca, 10 libere pe luna. Magazinul se afla pe Soseaua Giurgiului; (0765.506.066/ 0723.639.444 multiimage@yahoo.com 3389. Vanzatoare la magazin alimentar,

non stop, in sectorul 4 Soseaua Giurgiului, program 2 de zi 2 de noapte 2 libere salariu atractiv, contract de munca ,10 libere pe luna.Magazinul se afla pe Soseaua Giurgiului; (0761.859.237/ +40723639444 multiimage@yahoo.com

3390. Vanzatoare la standul cu covrigi cu sau fara experienta, varsta minima 17 ani cu acordul parintilor pentru locatie din Auchan Titan sector 3. Program o zi cu o zi sau 6/7 in schimburi (0736.033.867/ 0765.637.615

Vanzatoare magazin alimentar pentru tura de noapte. Program 19-07, doua nopti da, doua nopti nu, salariu, 1.600 L; (0734.435.737

3391.

3392. Vanzatoare magazin alimentar

zona Turda 1 Mai sector 1. Se ofera salariu 1700 lei. Se cere experienta si seriozitate. 1.700 L; (0720.362.871

3393. Vanzatoare magazin alimentar sc.

6, zona Prelungirea Ghencea. Cautam o persoana serioasa cu experienta pentru vanzare produse alimentare. Cerinte: receptie marfa, vanzare catre client, organizare la locul de munca. Salariu atractiv; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro

3394. Vanzatoare magazin alimentar zona Tineretului, cu experienta pentru magazin alimentar sector 4. Program 7-23 in 2 ture. Contract nedeterminat. Salariu 1.600 Lei net. Spor de fidelitate incepand cu 1 an, 1.600 L; (0724.525.800/ 0726.696.391 sirox.comserv@gmail.com 3395. Vanzatoare magazin alimentar, Berzei, P-ta Matache, Gara de Nord, carte de munca, salariu in mana 1800 lei, se lucreaza si de zi si de noapte, cerinte: cunostinte program de facturare, seriozitate; 1.800 L; (0736.366.233/ 0736.366.233 aioan.mail@gmail.com 3396. Vanzatoare magazin alimentar, vanzatoare in magazin alimentar situat in Drumul Gazarului nr. 21 sector 4 exact la intersectia cu str. Straja. Salariu de inceput 1.700 L + bonusuri de performanta+contract. Program7-22. O zi cu o zi; 1.700 L; (0744.136.687 stoica_nicolae_sorin@yahoo.com

torul 5, Bucuresti, rugam seriozitate 1.500 L; (0720.029.960/ 0720.058.442 colibasanu@yahoo.com 3417. VANZATOARE SAU CUPLU CU EXPERIENTA SI CALIFICARE, FAMILIE, PROGRAM O SAPTAMANA CU O SAPTAMANA LIBER. SERIOZITATE; (0784.370.870 3418. Vanzatoare sau vanzator pentru magazin alimentar cu autoservire situat in sector 3, Bd. Unirii, nr. 74. Program de lucru luni-vineri 10-18, sambata 08-14 1.700 L; (0755.011.789 alfamarket01@yahoo.com

3447. Vanzatoare, vanzator pt. minimar-

ket situat in zona piata Unirii, mai multe detalii la telefon. (0722.362.680

3448. Vanzatoare, vanzator si sofer cat-

egoria B magazin materiale de constructii Afumati; (0722.604.794

3449. Vanzatoare, vanzator tura de noapte pentru minimarket non-stop pe Str. Rasaritului nr 9A, Militari, sector 6, Bucuresti; detalii la telefon intre orele 10:00 - 17:00 (0768.297.192 3450. Vanzatoare, vanzator, lucrator comercial vanzare de produse cristale. Veti fi instruit la locul de munca. Program full time. Job de lunga durata, formarea unei echipe. Persoana serioasa, dornica de munca. Experienta minima in vanzari (0725.542.038 universulcristalelor@gmail.com

««««««««««««««««««

3419. Vanzatoare sau vanzator la mag-

azin alimentar, non stop program 2 zi 2 noapte 2 liber, salariu motivat, 10 libere pe luna. Magazinul se afla pe soseaua Giurgiului sector 4, (0765.506.066/ 0723.639.444

VANZATOARE, VANZATOR. COLECTIV TANAR SI SALRIU ATRACTIV; (0729.145.313

««««««««««««««««««

3420. Vanzatoare second-hand, pos-

3452. Vanzatoare, zona Crangasi, pen-

turile disponibile la Prosper Vitan, Piata Iancului, Calea Mosilor. Se ofera: salariu motivant, prime si facilitati, mediu de lucru placut (0734.035.234 3421. Vanzatoare serioasa si prezentabila, magazinul Philis Market, str. Avria nr. 14, sect. 2, zona Obor. Salariu atractiv; (0769.660.898/ 0764.751.093 3422. Vanzatoare si agent de vanzari (magazin Imorom) in incinta unui magazin de produse sanitare de lux,gresie si faianta. Aspect fizic placut, sociabile, spirit de lucru in echipa, comunicativitate, oferim salariu si comision, sector 6, Valea Cascadelor, 2.000 L; (0756.602.020/ 0720.204.030 sanitare@yahoo.com www.imorom.ro

3451.

tru magazin alimentar, program 8 ore pe zi de l-v wekeend o zi cu o zi. Pentru mai multe detali va rog sa sunati. (0767.002.200 mariancalmus@gmail.com 3453. Vanzatoare. Angajam vanzatoare pentru magazin de mobila situat in Bdul Ghencea nr. 154A, sector 6, Bucuresti, 1.500 L; (0722.522.380/ 0726.368.355 gabibucur36@yahoo.com 3454. Vanzatoare. Magazin de dulciuri cu specific libanez, angajeaza vanzatoare in Mall Baneasa,