Page 1

17.834 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

14. Birou autorizat contabilitate, salarizare, audit, Birou autorizat contabilitate si audit oferim servicii de calitate in Bucuresti, Ilfov. Gratuit 1 luna start-up, tarife de la 70 Lei. www.unicornconsulting.ro; 70 L; (0726.153.129 office@unicornconsulting.ro 15. Birou expert contabil autorizat CEC-

Acte, avoca¡i, contabili, notari

CAR ofer servicii contabilitate completa bazate pe profesionalism si seriozitate. Detalii pe site. www.contavia.ro. Contabilitate, consultanta fiscala, resurse umane, servicii salarizare (0766.529.524 nuta.georgeta@gmail.com

1. Absolut accesibil firma autorizata

16. Cabinet de avocat specializat in drept

CECCAR ofera servicii complete de contabilitate, consultanta fiscala, bilant certificat, contracte de munca revisal, declaratii fiscale lunare, semnatura digitala, refacere contabilitate, 100 L; (0722.657.989 euroexpertmng@gmail.com,www.eucontabil.ro 2. Accesibil, acorduri, acte aditionale,

cesiuni, autorizatii, infiintari/ lichidari societati, puncte lucru, modificari diverse; (0744.841.867/ 0721.215.010 sufletderoman@yahoo.com 3. Acte firma absolut accesibil pfa puncte

lucru, sediu sect. 1, 2, 3 , 4, 5, 6, If., pret minim, schimb sediu, activitate, asociati, capital, administrator. 3 zile, consultanta gratis Autorizare la Primarie DSV DSP ISU. (0724.864.790/ 0766.408.676

4. Acte firma, liderii pietei infiintari

firme, Reinvent Consulting: infiintari firme, gazduire sedii sociale Bucuresti si Ilfov, modificari acte Registrul Comertului, inchideri firme, contabilitate. www.reinventconsulting.ro. 190 L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 marketing@reinventconsulting.ro

Acte firme gazduire sediu social, infiintari societati, modificari acte pentru Registrul Comertului, infiintari plus sedii sociale, etc., www.infiintari-firme-bucurestiilfov.ro (0767.429.878 5.

penal ofera asistare si reprezentare in cauze in fata instantei sau altor institutii ale statului, cu posibilitate de deplasare in provincie. (0723.700.700/ 0741.113.454 av.laura.malita@gmail.com 17. Cabinet de avocat, ofera asistenta si reprezentare in fata instantei sau altor institutii ale statului, consultatii juridice in materiile drept administrativ, drept civil, drept comercial, dreptul familiei. (0723.700.700/ 0741.113.454 18. CabinetAvocat consultatii juridice si reprezentare Consultatii juridice si reprezentare in instanta, infiintari firme, PFA, intreprinderi individuale,modificari la actele firmelor, cesiune parti sociale, mentiuni ONRC. Drept civil. Dreptul familiei. (0784.412.333/ 031.108.54.49 office@avmichinici.ro 19. Cadastru, intabulare apartamente

250 lei, terenuri, constructii noi, dezmembrari, actualizari, energetic, extrase, urgente; (0722.278.432/ 0763.926.456 20. Cauti contabil bilanturi, declaratii, servicii de salarizare ?i personal – rela?ia cu ITM, refacere evidente contabile, acte Registrul Comertului. Ma deplasez la sediul/punctul de lucru al clientului; 100 L; (0765.065.630 lissaionita@yahoo.com

21. Certificate energetice Garsoniera -

120 lei. Ap.2 camere - 130 lei. Ap.3 camere - 140 lei. Ap.4 camere - 150 lei. Casele - 230 lei. (0799.740.544 office@mauwis.ro

22. Certificate energetice efectuam, necesare vanzarii / inchirierii, termen 24 h. Pret 120 L- garsoniera, 2,3 camere 130 L, 4 camere- 140 L, 5 camere - 150 L TVA inclus; (0740.032.092/ 0731.032.092 contact@vreauenergetic.ro www.vreauenergetic.ro 23. Consultant credite bancare Oferim

servicii de consultanta si interemediere pentru obtinerea unui credit bancar de nevoi personale. Steregerea din biroul de credit. Rel la tel. Cristi. cristi.lipan88@gmail.com; (0749.208.552 cristi.lipan88@gmail.com 24. Contabil cu experienta, contabil cu

experienta ofer servicii contabilitate completa, precum si servicii de consultanta infiintari firme si puncte de lucru oriunde in Bucuresti si Ilfov. De asemenea servicii de resurse umane 350 L; (0766.617.147 olteanu.irinel@gmail.com 25. Contabil expert ofer servicii de con-

tabilitate, consultanta fiscala, declaratii lunare, revisal, resurse umane, semnatura digitala, bilant certificat CECCAR, preturi avantajoase, 100 L; (0722.657.989/ 0767.269.480 alexmarcu@eucontabil.ro, euroexpertmng@gmail.com

Contabilitate completa Societate de contabilitate sector 6. Servicii oferite: evidenta contabila completa, servicii de personal si salarizare, reglare fise fiscale Anaf. Tel, site: www.contabilitate-tcp.ro 100 L; (0723.944.436 camelia@contabilitatetcp.ro

26.

6. Acte notariale, Legalizari acte, traduceri acte/ apostila/ supralegalizare; cadastru/ intabulare; certificari -data certa; legalizari semnatura/ sigiliu/ tipare ciocan silvic; depozite; acte societati comerciale/ asociatii (021.320.80.27/ 0748.115.411 notariatconcordia@gmail.com 7. Agentia Permanent Assistance

presteaza servicii de plasare si selectare personal intern / 8 ore pentru menaj, ingrijire copii, batrani, spitalizati (0740.005.644/ 021.642.50.82 permanent.assistance@yahoo.com 8. Avocat cu experienta de 18 ani acorda servicii de consultanta, mediere, asistare si reprezentare pentru persoane fizice si juridice, romane si straine. Seriozitate si promptitudine (0733.172.107

27. Contabilitate consultanta fiscala, resurse umane, Ofer servicii prompte si profesionale de consultanta fiscala si contabilitate completa, inclusiv primara, financiara, inventare, bilanturi, declaratii, deconturi, refaceri evidente, Revisal, salarizare, (0770.937.942 moscuadniel@yahoo.com 28. Contabilitate, servicii complete de contabilitate si intocmirea situatiilor financiare pentru toate tipurile de societati comerciale, detalii pe www.biroulcontabil.ro 100 L; (0725.316.318 office@biroulcontabil.ro www.biroulcontabil.ro 29. Contabilitate, fiscalitate, salarizare, contabilitate, servicii complete pentru societati comerciale, pentru persoane fizice autorizate si asociatii de proprietari. Verificam evidente si daca este cazul facem corectiile necesare; 250 L; (0726.206.024 contabilitate.vp@gmail.com 30. Contabilitate, lichidare societati comerciale expert contabil, prestez servicii de evidenta contabila, depunere declaratii, certificare bilanturi, depunere situatii financiare anuale. Lichidare societati comerciale si asociatii non profit (0724.527.178 ioana.cucias66@gmail.com 31. Evaluari Imobiliare impozitare Anevar

GEV500, oriunde in Romania, Evaluare cladiri pentru impozitare, fuziune, vanzarecumparare, mostenire, notar. Avem experienta de peste 20 ani si experti tehnici judiciari, evaluatori Anevar Epi Ebm EI, 300 L; (0732.867.172 contact@romaniabook.ro 32. Evaluator ANEVAR apartamente,

case, spatii comerciale, hale industriale, terenuri, plantatii. www.evaluatoranevarexpertcontabilceccar.ro (0762.599.829 33. Evaluator imobiliar servicii de evalu-

are imobiliara Anevar pentru impozitare; (0725.263.827/ 0755.104.004 ramonacondrat.com@gmail.com

34. Expert contabil Bucuresti sector 2 Bucur Obor Expert contabil autorizat CECCAR Bucuresti sector 2 Bucur Obor ofera servicii de consultanta fiscala, servicii contabile, depunere situatie financiara la ANAF, reprezentare control, resurse umane. 150 L; (0773.883.055/ 021.253.19.85 hosugabrielanetwork@gmail.com 35. Expert Contabil Judiciar, Cen-

zor, Evaluator Anevar Intocmire Expertize Contabile judiciare si extrajudiciare, contabiliate financiara, bilant contabil, declaratii, consultanta financiara; raport de cenzor, dosar radiere societate comerciala (0762.599.829/ 031.430.31.42 gguzinschi@yahoo.com

40. Infiintari de firme Activitati fidu-

ciare, consultanta in afaceri, fiscala si contracte; negocieri; fonduri europene. Administrare de patrimonii, bunuri mobile si imobile. Administrare de afaceri si de firme. (0740.368.324 av.mihai.russu@gmail.com

Infiintari societati si gazduire sediu social, toate actele si modificarile actelor pentru Registrul Comertului etc., www.infiintari-firmebucuresti-ilfov.ro (0767.429.878 41.

36. Expert contabil. Evidenta contabila

42. Infiintari societati comerciale Beta Cont Expert puncte de lucru, cesiuni, includeri si excluderi asociati, autorizatii, schimbari sedii sociale, suspendari activitate, contabilitate, resurse umane, consultanta fiscala, www.birouconta.ro, (0762.884.889 office@birouconta.ro

37. Infiintam firme SRL, PFA, filiala/ sucursala, asociatii, fundatii, puncte lucru, gazduim sedii sociale, suspendare/ reactivare/ lichidari/ radieri SRL, autorizatii, permise sedere straini, vize, avize munca, actiuni instante; (0720.615.062/ 031.434.05.61 convenientconsulting@yahoo.com http://www.convenient.ro

43. Mediator mediere Bucuresti Sector 2

completa, salarizare, resurse umane,REVISAL, infiintari firme gratuit, depunere declaratii online, refacerea contabilitate, intocmire bilanturi, cenzorate, expertize, etc. 1 L; (0722.384.543 leeafincont@yahoo.com

38. Infiintare firma, SRL, PFA,IFBucuresti Pinamix Solutions :infiintari: SRL, PFA, II, IF in Bucuresti, Ilfov. Preturi incepand de la 250 lei. Oferim serivicii complete de infiintari, modificari, radieri firme. Bulevardul Basarabia nr 9, sector 2. 250 L; (0727.585.518 consultanta@pinamix.ro 39. Infiintare firme, gazduire sediu, acte

accesibil, gazduire sediu firma 500 L/an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi; (0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com www.gazduirefirme.ro

Bucur Obor medierea conflictelor pe latura penala si civila 1 L; (0773.883.055/ 021.253.19.85 contact@mediatorhosuluminita.ro 44. Pensia ta poate fi antecalculata, calculata si recalculata. Daca ne contactati, umblam dupa adeverinte, vechime, sporuri, grupa de munca (0740.005.644/ 021.642.50.82 permanent.assistance@yahoo.com 45. Prestari servicii contabile, firma autorizata CECCAR ofera servicii de contabilitate, consultanta fiscala, bilant certificat, contracte de munca revisal, declaratii fiscale lunare, semnatura digitala, refacere contabilitate; 100 L; kardinalcont@gmail.com 46. Redactare si autentificare acte notar-

iale declaratii, procuri, invitatii, testamente, certificari de fapte; legalizari de copii, legalizari de traduceri; autentificarea contractelor (0722.585.248 monicataniapop@gmail.com

47. Profesionalism, competenta, legali-

tate aveti o cauza pe rol, litigiu sau drept litigios imobiliar? Va oferim consultanta imobiliara, juridica, in materia Dreptului de Proprietate, revendicari, retrocedari imobiliare. 100 {; (0758.259.751 office@imobservicecenter.ro 48. Reprezentanta si asistenta juridica in fata tuturor autoritatilor administrative si juridice din Bulgaria pentru societatile comerciale romanesti efectuand transport rutier de marfa sau de calatori. (0744.221.138/ 0767.159.717 d_marinow71@abv.bg 49. Servicii contabile complete Cabinet de contabilitate cu sediul in Bucuresti, oferim servicii complete de contabilitate, resurse umane, salarizare, declaratii fiscale, intocmire si certificare bilant. (0728.422.440 office@contalogic.ro 50. Servicii contabile, bilant, ITM, declaratii inclusiv PFA si Ilfov, prima luna gratuit, pret avantajos; (0734.599.929 51. Servicii contabilitate economist cu experienta, ofer consultanta financiara si servicii financiar-contabile (Revisal, depunere declaratii, etc)., pentru IMM-uri, S.R.L.-uri, PFA-uri, Intreprinderi si cabinete individuale (0721.140.266 52. Servicii contabilitate si proiecte europene Echipa de experti contabili cu experienta oferim servicii complete de contabilitate pentru societati comerciale si ONGuri, refacere evidente, scriere, implementare proiecte europene si Start up nation, (0724.332.936 53. Servicii contabilitate, salarizare, resurse umane. Societate contabilitate, membra CECCAR, ofera servicii de: contabilitate, salarizare si administrarea personalului pentru societati din Bucuresti si Ilfov. 50 {; (0745.094.211 office@contacaruntu.ro 54. Servicii de contabilitate, fiscalitate si salarizare, oferim consultanta, asistenta, intocmiri acte, analiza financiara, contabilitate de gestiune. Seriozitate si profesionalism, (0723.563.568 totalexpertserv@gmail.com 55. Servicii infiintare firma Bucuresti si Ilfov oferim Servicii integrate atat celor care fac primii pasi in afaceri, cat si celor care cauta servicii complexe de consultanta comerciala. (0745.761.006 avradoi@gmail.com 56. Start up 2018 Finantari nerambursabile: servicii de consultanta juridica, infiintare si modificare societati. Atentia noastra este centrata pe nevoile si dorintele dvs, pentru a va putea oferi solutii eficiente. 100 {; (0724.110.944 57. Tehnoredactare profesionala DTP, tehnoredactare computerizata profesionala, DTP, redactare licente, dizertatii, doctorate. Corecturi si inserare diacritice, note de subsol. Valabil si in tara, 5 L; (0722.370.323 tehnoredactarepro@gmail.com

9. Avocat (fost judecator, procuror, profe-

Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

sor), divort, partaj, mosteniri, recuperari case, terenuri, fond funciar, litigii MCA, pensii, penal, comercial, legislatie rutiera, experienta indelungata, terene scurte, solutii rapide, onorarii minime, (0734.361.870/ 0766.299.075

AVOCAT ACORD ASISTENTA JURIDICA, REPREZENTARE Divorturi, partaje, mosteniri, revendicari - Cauze Civile; Penale - Politie, Parchet; Comerciale; Litigii Munca; Consultanta ETC. Drept Civil, Penal, Administrativ, Familiei, Muncii, Comercial (0744.485.831/ 0766.329.907/ 0724.821.144 flori.manciu@scpmanciu.ro 10.

11. Avocat cu experienta, divort, partaj,

minori, evacuari, succesiuni, ordonante de plata, legislatie rutiera, procese penale, asistenta notariala. Onorarii minime. (0722.726.763 12. Avocat, asistenta si reprezentare, civil, penal, comercial, muncii, divorturi, consultatii cabinet Drumul Taberei si Drumetului; (021.725.15.66/ 0744.271.251 13. AVOCAT, cabinet de avocat ofera

consultanta si reprezentare juridica in domeniul dreptului civil, drept penal, administrativ, procedura darii in plata, infiintari societati comerciale etc., onorarii corecte (0722.469.548 ivanescumarius@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro

Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri 1. Absolut avantajos amenajari, amenajari iinterioare gresie, faianta, parchet, gipscarton, lavabila, sanitare, etc) exterioare (fatade, polistiren, etc ) gradini, sere, etc, preturi negociabile, se poate emite si facturi, (0764.488.981/ 0730.378.720 aurelmihutescu@yahoo.com 2. Acasa execut, glet, finisari, gresie si faianta, parchet, zugraveli, rigips si modele din rigips, instalatii electrice si sanitare tapet, decorative, montam usi si reparam. Montam pavele; (0766.620.315 cristianbudi2002@yahoo.com 3. Accesorii, acoperis, firma, montam tigla metalica, mansardare, dulgherie, modificari acoperis + materiale, mici modificari zidarie, reparatii; (0766.375.601 4. Acoperis absolut convenabil montam acoperisuri din tigla metalica Bramac, Lindab etc. Facem si lucrari de dulgherie, montam polistiren, executam mici reparatii. Reducere 20%. Preturi mici. Mitica; (0731.754.645 5. Acoperis asteriala orice fel, mansarde,

tigla metalica si ceramica, zincata si accesorii. Seriozitate maxima! Preturi bune; (0720.249.316

Acoperis cu tabla zincata, tigla ceramica, mici reparatii, dulgherie, vopsit acoperisuri. 40% reducere pana la 30.11.2017; (0722.722.743

6.

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR 1. PRESTÅRI SERVICII

6

Acte, avoca¡i, contabili, notari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Evenimente, petreceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ¥ngrijire personalå, sånåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Repara¡ii electrocasnice, electronice . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ¥ntreprinzåtori alte domenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2. LOCURI DE MUNCÅ

6

Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3. IMOBILIARE V¢NZÅRI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

5. AUTO, MOTO

6

Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Motociclete, scutere, atv-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Camioane, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Diverse vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

6. MODÅ, FRUMUSEºE

6

Bijuterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

7. CASA ªI GRÅDINA

6

Animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Mobilå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Grådinå, curte, teraså . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

8. ELECTRONICE

6

Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Aparate foto, camere video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

9. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE

6

Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

10. AFACERI, DIVERSE

6

Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Echipamente profesionale, Horeca . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Utilaje agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

ANUNºURI ULTIMA ORÅ . . . . . . . . . . . . . . .

64

PRESTÅRI SERVICII Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri 7. Acoperis de calitate executam acoperisuri din tabla Lindab, zincata, tigla metalica, tigla ceramica. Montam jgheaburi, burlane. Executam mansardari, dulgherii. Facem reparatii mici si mari. Preturi foarte bune (0728.664.733 8. Acoperis Lindab suedez, accesorii,

jgheaburi, burlane, livrari gratuite la domiciliul clientului. Preturi fara concurenta; (0762.435.037/ 0729.613.397

Acoperis orice tip executam tigla metalica, tabla lindab, tigla ceramica, tabla cupru/aluminiu, burlane, jgheaburi, mansardari, dulgherie, mici reparatii. Preturi avantajoase. Oriunde in tara. Garantie: materiale 30 ani, manopera 5 ani. Reducere 15%, (0720.159.094 9.

10. Acoperis tabla montam acoperis tabla, tigla metalica tip lindab, tigla ceramica. Facem si mici reparatii, dulgherie, izolatii acoperisuri. Mitica (0755.786.486 11. Acoperis tabla tigla metalica, tip lindab, tigla ceramica. Facem si mici reparatii. Dulgherie, mansardari, asteriala. Oferim garantie. Firma autorizata. Preturi foarte mici, neg., Sandu. (0731.114.448/ 0761.444.506 12. Acoperis tabla lindab, zincata, jghe-

aburi, burlane, dulgherie, mansarda, polistiren, orice tip de tabla lindab. Reducere 20%. Mihai. gerardconstructroof.ro (0737.489.988

30. Acoperisuri, reparatii, accesorii, montaj reparatii acoperis, montaj acoperis,montaj Lindab, tigla ceramica,tabla faltuita,personal calificat. Avem in Bucuresti, Sibiu, Brasov, etc (0742.917.299/ 0741.913.336 31. Acoperisuri, tabla lindab, zincata, jgheaburi, burlane, dulgherie, mansarda, de pus polistiren la gata. Reducere 20%. Radu; (0731.451.466/ 0744.963.206 gerardconstructroof.ro

Acoperisuri. Reparatii acoperisuri, montator orice tip de tabla si reparatii mici; (0738.169.082

32.

4

62. Caldo Privat Security, servicii paza si securitate paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor; proiectare, instalare, modificare, intretinere a componentelor si a sistemelor de alarmare impotriva efractiei (021.322.08.11 office@caldoprivatsecurity.ro 63. Case de lemn, executie in 14

64. Case din lemn, amenajari curti, flori,

● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15

7 L, gresie, faianta - 17 L, lavabil - 4 L, sapa, parchet - 8 L, glafuri, etc., (0785.386.807

34. Amenajam apartamente, case,

65. Case la rosu, construim case

asiguram consultanta si materiale la preturi mici, transport gratuit. Sunati inainte de inceputul lucrarii, castigati timp si bani; (0722.400.497

la rosu, blocuri, amenajari interioare exterioare, instalatii electrice si sanitare (0722.613.554/ 0766.263.094 tudorcony@gmail.com

35. Amenajam apartamente, case, glet, lavabila, gresie, faianta, parchet, rigips, instalatii electrice si sanitare. Executie rapida, calitate garantata; (0722.400.497

66. Case rosu/ cheie, instalatii sanitare/

37. Amenajam apartamente, case, vile,

glet slefuit mecanic, zugraveli superioare, vinarom, tapet, parchet, glafuri, scafe, arcade, rigips, tencuieli, gresie, faianta, neg.; (0737.278.209 38. Amenajam, renovam apartamente,

case, vile, reparatii, zugraveli, izolatii, lavabila, gresie, parchet, mocheta, case la rosu, la cheie, pavaj, acoperisuri; (0720.372.500 39. Amenajari ap. (case), glet, rigips, lavabil, parchet laminat, gresie, faianta, sanitare, electrice, polistiren; (0760.429.460

40. Amenajari apartamente, Echipa de zugravi-rigipsari executa placari rigips, zugraveli, tencuieli, gleturi, sape, gresie si faianta in apartamente, mansarde si case. Calitate. Pret mic 1 L; (0735.419.454 41. Amenajari apartamente, garson-

electrice etc. Case la rosu sau la cheie, finisaje ext- int, instalatii sanitare/ electrice, incalzire in pardoseala sau calorifere, acoperisuri, zidarie, tencuieli. Oferim seriozitate. Bucuresti/ Ilfov, 1 {; (0753.782.637 durablemansion@gmail.com

67. Confectionam si montam acoperisuri din tabla Lindab / zincata, lucrari monumente istorice. Orice reparatie, in toata tara. 20% reducere; (0753.709.391 68. Constructii case la cheie - Case ieftine Bucuresti Constructii case la rosu si la cheie la preturi corecte! Finisaje, renovari, amenajari apartamente si case cu executii de calitate. Tencuieli, sape, zugraveli, montaj rigips, gresie, faianta, parchet, (0735.390.490/ 0735.100.666 69. Constructii case la rosu sau la cheie din Porotherm sau din lemn, la cele mai bune preturi din Romania. Constructii case, amenajari, avem servicii de cea mai buna calitate, la un pret mic/ Folosim cele mai noi tehnologii in domeniul constructiilor: echipe de muncitori calificati cu o bogata experienta in domeniu pentru a construi casa dvs. la cel mai inalt standard si in cel mai scurt timp; (0735.390.490 contact@construimcaselacheie.ro

13. Acoperis tabla zincata, mici

iere, zugraveli gleturi, rigips, faianta, sapa, parchet, electrica, inst. sanitare executam; (0768.131.751

42. Amenajari apartamente, preturi mici, zugrav, faiantar, gresier, reparatii glafuri, rigips, transport materiale + curatenie gratuit. Seriozitate (0723.073.776

70. Constructii case la rosu si la cheie

14. Acoperis tabla zincata, tabla

43. Amenajari interioare si exterioare, executam lucrari de urgenta in Bucuresti, tencuiala, glet, rigips, lavabila, gresie, faianta, parchet, zugraveli, tencuiala decorativa; (0723.172.070

71. Constructii case vile si aparta-

reparatii, vopsitorii, jgheaburi, burlane reconditionate; (0762.435.037/ 0729.613.397 Lindab, orice reparatie de urgenta. Dulgherii, mansardari, jgheaburi, burlane, alte reparatii. Echipa de meseriasi lucram cu materialul nostru sau al clientului. Vopsitorie acoperisuri (0740.756.103/ 0735.588.976 15. Acoperis tigla metalica, mansardari,

terase, foisoare, cabane, izolari termice, constatare gratuita; (0762.435.037/ 0729.613.397

16. Acoperis tigla metalica, accesorii, jgheaburi, burlane, parazapezi, transport gratuit. Rog seriozitate; (0762.435.037/ 0729.613.397 17. Acoperis, montaj acoperis din

tigla ceramica si orice fel de tabla, sisteme pluviale. Vasile (0737.136.670

18. Acoperisuri absolut avantajoase avariate sau noi, reparatii si montaj in Bucuresti si tara, oferim garantie, promtitudine, seriozitate, calitate. Executam orice tip de lucrari de reparatii acoperis la urgenta, montaj tigla ceramica, (0730.135.333/ 0748.948.822 office@montareacoperis.ro 19. Acoperisuri accesibile pentru

case si mansarde Resuceri de sarbatori! Reparatii si montaj in Bucuresti, Ilfov, Constanta, Prahova montaj, tigla metalica si tigla ceramica. Calitate maxima.www.decramontajacoperis.eu (0742.378.581/ 0735.026.432

Acoperisuri accesibile pentru case vile si blocuri executam acoperisuri orice tip ,tigla metalica, tigla ceramica, tabla zincata, tabla cupru, tabla aluminiu, si reparatii acoperisuri vechi sau noi, se lucreaza cu materialele clientului sau proprii. (0736.942.667/ 0737.275.802 homeexpertacoperisuri2 @gmail.com 20.

21. Acoperisuri accesibile,10 %

reducere, case, mansarde, blocuri. Reparam, renovam, modificam si construim acoperisuri complete, montam tigla metalica, ceramica, zincata, jgheaburi, burlane, parazapezi,vopsitorie si demolari oferim garantie, rog seriozitate (0737.638.888/ 0747.252.490 22. Acoperisuri case montaj,reparatii -Deszapezire 15 % reducere in Bucuresti si tara, montaj si reparatii. Montaj sistem pluvial (parazapezi/ sorturi), consultanta tehnica mentenanta, dulgherie, termoizolatii, oferim garantie. (0742.539.213/ 0737.361.781 office@reparatiiacoperisbucuresti.ro

44. Amenajari interioare, gresie, faianta, marmura, parchet, rigips, glet, zugraveli, instalatii electrice si sanitare, termosistem, hidroizolatii. Preturi mici, calitate maxima, seriozitate si integritate; (0728.606.585 anto_7508@yahoo.com 45. Amenajari interioare, zugrav-

eli, tencuieli, lavabila, stucco venetian, gresie, faianta, (0722.931.300

46. Amenajari interioare,exterioare Anvelopare pereti exteriori,reparatii si zugraveli scari de bloc,sape,parchet,montare gresie si faianta,demolare,reconstructie ziduri interiori exteriori,placare cu rigips.0730581401 (0730.581.401/ 0767.579.047 47. Amenajari interioare- exterioare,

rigips, glet, lavabila, gresie, faianta, parchet, instalatii, termosistem, sape, etc. Amenajari apartamente- vile; (0799.467.010 48. Amenajari interioare/exterioare apartamente, case, vile, birouri, scari de bloc, scoli, zugraveli, glet, rigips tapet, sape, gresie, faianta, inst. sanitare, particular; (0768.555.370 49. Amenajari interioare: zugraveli, faianta, gresie, rigips, parchet, sape, usi, placari polistiren, sanitere, electrice, mobila la comanda, scari de bloc; (0734.466.632 50. Amenajari, faianta, tapet, rigips, zugraveli de claitate, renovari generale, experienta si mentalitate occidentala, garantie; (0756.581.720 51. Amenajari, faianta, gresie 24 L, glet

10 L, lavabil 5 L, rigips 14 L, tencuiala 10 L, curatat 5 L, sapa 10 L, parchet, polistiren 30 L, apartament la gata 1.700 euro; (0724.691.262 52. Amenajari, renovari interioare casa

ta are nevoie de noi. Firma cu angajati 100% competenti, total impotriva alcoolului si fumatului, ofera servicii de amenajari interioare gresie, faianta, instalatii sanitare si electrice, termopan. (0721.863.072 termopane.top@gmail.com 53. Apometre, calorifere, montaj, sigi-

lari, reparatii, instalatii sanitare in cupru, polipropilena, autorizat, garantie; (021.332.39.36/ 0722.141.866

54. Arhitect Proiectez case, constructi

metalice la preturi avantajoase (0768.338.140

55. Arhitect autorizat realizez proiecte

complete personalizate pentru autorizatia de constructie si avize. Consultatii gratuite, 3 {; (0729.883.322 56. Arhitectura Autorizatii de construc-

ta, jgheaburi, burlane, mansardari, punem polistiren la gata, dulgherie. Reducere 15%. Mihai; (0724.506.937 gerardconstructroof.ro

tie, certificate urbanism, avize, proiecte, orice aprobari, extinderi, modificari, recompartimentari, etajari case, hale, PUDuri, PUZuri, scoateri din circuitul agricol, cadastre, orice zona; (0721.695.945/ 0766.722.367 drafimar@yahoo.com

24. Acoperisuri, dulgherie, tabla, reparatii, case la rosu, lemn, zidarii, tencuieli, gleturi, rigipsuri, instalatii sanitare, electrice, fatade, garduri, decorative, gresie, faianta, sape, amenajari interioare; (0762.628.271/ 0725.498.142

57. Asamblator mobilat tapiter pentru schimbat buretele la canapele, fotolii, coltare paturi, schimbari lemn rupt, placaj spart, reconditionat total. Montez demontez mobila, repar usi lemn schimbat feroneria; (0737.135.489

25. Acoperisuri, execut tigla met-

58. Asamblez, montez, lacuiesc mobila

23. Acoperisuri din tabla lindab, zinca-

alica, tabla zincata, jgheaburi, burlane, parazapezi si reparatii de calitate, la preturi reduse; (0741.760.007

26. ACOPERISURI, tigla metalica, orice fel de acoperisuri, mici reparatii. Mircel. (0757.396.037 27. Acoperisuri, executam sarpante,

mansarde, invelitori din orice tip de tabla si tigla ceramica si mici reparatii de urgenta; (0721.897.813 28. Acoperisuri, firma contract si

garantie, meseriasi orice tip de tabla, tigla metalica si ceramica, tabla zincata si cutata, sistem pluvial, jgheaburi, burlane, parazapezi, dulgherie, mansardare, sarpante, izolatie carton, placari polistiren. Transport gratuit, (0731.545.436/ 0758.808.695 29. Acoperisuri, jgheaburi, burlane,

izolatii carton si dulgherie, tigla metalica si reparatii; (0722.198.795

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

biblioteca, sifoniere, comode, noptiere, scaune, canapele, paturi, schimb balamale, montez repar rupturi mobila, piese sparte; (0731.286.512

59. Bransamente de apa si canalizare

separari contracte la blocuri executa firma agreeata Apa Nova; (0763.802.109/ 0721.609.856 60. BTM Divizia de Securitate

ofera toata paleta serviciilor de paza executate cu personal uman si se adreseaza unei game largi de beneficiari, din diverse sfere de activitate, (0371.172.077/ 0735.315.114 office@btmsecuritate.ro 61. Burlane, jgheaburi, tigla metalica, dulgherie. Lucrari si in afara Bucurestiului. (0724.716.882

● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632 ● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923

33. Amenajam apartamente case, glet -

rigips, pereti despartitori, scafe forme deosebite, plafoane casetate. Executie rapida, calitate garantata; (0722.400.497

● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67

zile lucratoare construim case de lemn la comanda, 3 camere, baie si bucatarie. Suprafata 81 mp. La rosu cu fundatie 16.000 euro. Executie 14 zile lucratoare. 26.000 euro la cheie. 16.000 {; (0763.444.155 casagreen.rose@gmail.com brazi, pavele, oferim inclus servicii propirectare, urbanism, avize, autorizatie. Bonus 25 ml gard, construim in toata tara; (0765.213.837

36. Amenajam apartamente, case,

Agen¡ii de Publicitate

executam case la rosu sau la cheie finisaje exterioare cat si interioare; 35 {; (0761.607.906 radoi_adrian_marius@yahoo.com

mente, amenajari. Case la rosu, la gri sau la cheie, renovari, sistematizari. Realizam lucrari de constructii, lucrari industriale, amenajare sau reparatii la preturi corecte si transparente, termen de executie mic, avantajos, (0722.698.101 pavelescu.aurel1@gmail.com; contact@arhi-tech.ro 72. Constructii case, vile la rosu, cheie, garduri, sedii comerciale, birouri, oferim inclus servicii proiectare, urbanism, avize, autorizatie, bonus 25 ml gard, construim in toata tara; (0765.213.837 73. Constructii case. Echipa autorizata

construim case, vile la rosu/ cheie, case pe structura din lemn, proiectare, documentatie completa, cu si fara materiale; (0785.641.405

74. Constructii si amenajari, meserias

execut lucrari constructii si amenajari interioare, sape autonivelante, izolatii, gresie si faianta, parchet, instalatii electrice si sanitare. Preturi atractive. (0761.171.787 mihai_daniel26@yahoo.com

75. Constructor bloc,casa,piscina,amenajari,demolari Construim la rosu si la cheie blocuri,imobile de birouri,case,piscine.Dem olari pereti decopertari gresie faianta,demolam case blocuri hale industriale.www.constructiiinstalatii-piscineirigatii.ro 300 L; (0744.876.332 office@constructii-instalatii-piscine-irigatii.ro 76. Construim Case Echipa, construim

case,vile, blocuri la rosu, 38 {; (0724.573.219/ 0760.636.662 valentin.floricel@gmail.com

77. Construim case, vile la rosu si la

cheie si apartamente, pret negociabil bun; (0760.536.501

78. Construim de la a la z Case la rosu,

la gri sau la cheie, renovari. Realizam lucrari de constructii, lucrari industriale, amenajare sau reparatii la preturi corecte si transparente, termen de executie mic, avantajoase, 1 {; (0787.741.153 construimblocuri@yahoo.com 79. Construim mansarde, execut polis-

tiren si zugraveli exterioare si interioare. Preturi foarte bune, oferim seriozitate maxima. Oferim reduceri si garantie la lucrari. (0720.249.316

80. Consultanta, proiectare si exe-

cutie constructii consultanta prin diriginte de santier si RTE, Proiectare structuri de rezistenta si executie constructii (case, vile, hale, blocuri, consolidari, supraetajari, expertize). Calitate la pret corect. 100 L; (0733.818.854 fatu_mugur@yahoo.com

81. Cumpar fier vechi baterii auto, aluminiu, cupru, tabla, zinc, cabluri internet si auto, transport moloz, debarasari, mansarde, subsoluri; asigur transport, incarcare, taiere + plata pe loc (0721.154.119 82. Curatarea si igienizarea tubulaturii,

curatarea si igienizarea tubulaturii de la ghenele de gunoi menajer, spalare cu aparat de presiune cu jet de apa, perii rotative, detergent decapant-dezifectant si parfumant, 100 L; (0768.604.223 dginvest.office@gmail.com

83. Curatenie bloc curatenie dupa con-

structor, menajere post fix intretinere (0728.362.621

84. Demolam pereti, decopertam gre-

sie, demolam case bloc demolam pereti in apartament. Demolam case, blocuri, hale industriale. Decopertam gresie, faianta, tencuieli in apartamente. 100 L; (0724.971.229 office@constructii-instalatii-piscine-irigatii.ro

● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509 ● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600 ● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65 ● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02 ● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36 ● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261 ● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563 ● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25 ● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91 ● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80 ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02 ● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00 ● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133 ● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10 ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62 ● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10 ● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153 ● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44 ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00

Oficii Po¿tale Bucure¿ti ● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59 ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27 ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03 ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01 ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67 ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14 ● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80 ● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39 ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90 ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96 ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30 ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77 ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42 ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17 ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50 ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79 ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08 ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58 ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54 ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25 ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51 ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15 ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78 ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60 ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75 ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44 ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86 ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69 ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05 ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29 ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35 ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32 ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43 ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02 ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55 ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07 ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54

Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov ● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI ● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI

Oficii Po¿tale din ¡arå ● BRAªOV . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. N. Iorga nr. 1 ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . . Str. Corbului nr. 3; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . . . Str. Soveja nr. 39 ● CRAIOVA . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . Str. Unirii nr. 54; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . Calea Bucure¿ti nr. 46 ● GIURGIU . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . Str. Mircea cel Båtrân nr. 18; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . . ªos. Bucure¿ti Bl. 205; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . . Str. Republicii 5A; . . . . . . . . . . . - Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . . Comuna Cålugåreni; . . . . . . . . . . . - Oficiul Crevedia Mare, . . . Comuna Crevedia Mare; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . . . Comuna Izvoarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . Calea Bucure¿ti 70; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Roata de Jos, . . . . . . Comuna Roata de Jos; ● IAªI . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . .- Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul ● PLOIEªTI . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul

Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal

nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.

1, . . . . . . . . . . Str. Cuza Vodå nr. 3; 8, . . . . . . Str. Costache Negri nr. 64 1, . . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8; 3, . . . . . . . . . . . . Sos. Nordului nr. 2; 6, . . . . . . . . . . . . . . Str. Postei nr. 75; 7, . . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6; 10, . . . . . . . . . Bd. Republicii nr. 102; 11, . . . . . . . . . . . Aleea Chimiei nr. 6; 12, . . . . . . . . Str. Malu Ro¿u, nr. 101; 13, . . . . . . . . . . Bd. Bucuresti nr. 24; 14, . . . P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2

● TIMIªOARA . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . B-dul Revolu¡iei nr. 2

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

21 martie 2018

anuntul.ro

3

4

PRESTÅRI SERVICII 85. Diriginte de santier firma de consultanta oferim servicii de dirigentie de santier si de management de proiect pentru constructii.www.diriginte-desantier.com (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com 86. Echipa pentru finisaje interioare si

exterioare executam lucrari atat in tara cat si in afara. Rog seriozitate. (0754.569.125

87. Echipa 30 de oameni executam case la cheie, renovari, demolari, sapaturi, placare polistiren; (0727.889.888 88. Echipa executam zidarie, tencuiala,

gresie, faianta, gleturi, zugraveli, electrice, sanitare. (0766.923.531/ 0767.404.347

89. Echipa serioasa, facem zugraveli, finisaje rigips, instalatii sanitare, apartamente, birouri, hale, vile, mansarde, subsoluri; (0724.950.428 90. Echipa specializata constructori antialcoolica, executam case la rosu/ cheie, garduri, fose. Maxima seriozitate, calitate garantata, preturi accesibile pt. toate buzunarele; (0787.322.356 91. Edi Total Vidanjare si desfun-

dare canalizare. Interventii urgente in Bucuresti si Ilfov, (0724.370.975/ 0752.444.520 office_total@yahoo.com

92. Efectuez poze ceramica, alb negru/color, sculptez pe cruci, placi, oriunde in tara; (0720.294.432 93. Electrice, instalatii A-Z, vile, orice

tip de lucrari si zugraveli, seriozitate si garantie, pret negociabil; (0757.759.742 94. Electrician acord asistenta tehnica

si executie instalatii electrice, case, vile, apartamente, schimbat instalatii(cupru), reparatii, modificari, montaj tablouri electrice, corpuri de iluminat, prize. Calitate, seriozitate, (0723.022.738/ 0723.022.738 instalatii_electrice70@yahoo.ro

95. Electrician 24/24, schimb, montez,

117. Executam case de lemn, zero

energie, producem un sistem de constructii din lemn si metal sub brandul Caze. Caze este un sistem pentru constructiile independente energetic, zero energie Caze=case zero energie. (0361.428.093/ 0729.055.700 socri@socri.ro 118. Executam constructii case, vile, ap., de jos si la gata, placate polistiren, tencuieli, vopseli decorative, zidarii, faianta, gresie, parchet, instalatii electrice, preturi bune, negociabile. Multumim; (0767.182.049 119. Executam foraje puturi apa Ananova Bucuresti. Foraj de mica si medie adancime, denisipari, intretineri puturi, curatare puturi, foraje puturi adancime apa potabila, apa menajera, alimentare cu apa, foraje apa, foraje fantani. Oferim garantie, 100 L; (0749.093.200/ 0763.778.789 ananova.company@gmail.com 120. Executam zugraveli, glet, faianta, gresie, parchet, polistiren, montam usi de calitate; (0720.459.481 121. Finisaje de calitate rapid eficient si

ieftin, daca te hotarasti sa zugravesti, sa renovezi apartamentul, imobilul etc fara deranj si batai de cap apeleaza cu incredere la specialistul tau in finisaje de calitate (0773.886.826/ 0744.372.439 nistor_house@yahoo.com

122. Firma Cleaning va ofera servicii de

curatenie profesionale si economice, de cea mai inalta calitate, in Bucuresti, Ilfov. Ne adresam segmentulului rezidential si celui comercial. Preturi promotionale la interventii. www.firma-cleaning.ro (0762.516.239/ 0724.217.669 contact@firma-cleaning.ro

123. Firma de constructii executam orice

tip de lucrari (constructii case la rosu sau la cheie canalizari, alimentari cu apa, drumuri, hale industriale, renovari). Avem ingineri specialisti.www.constructii-renovari-consolidari-case.ro (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com

repar: instalatii electrice, tablouri electrice, sigurante, prize, intrerupatoare, lustre, aplice cu senzor, etc. Pentru mai multe detalii la telefon, factura, chitanta, garantie; 50 L; (0768.604.223

124. Garduri metalice construim garduri

96. Electrician autorizat execut

125. HandyMan servicii de curate-

si porti metalice, terase, copertine, balustrade, scari interioare si exterioare, diverse structuri metalice. 100 L; (0722.768.555

144. Instalator sanitar, Firma noas-

tra este specializata in lucrari de inlocuire tevi apa, scurgere si termoficare, desfundare canalizare la blocuri si case, montaj obiecte sanitare, centrala termica, apometre, robineti. (0764.457.850/ 0785.446.916 avariiinstalatii@gmail.com 145. Instalator sanitar, electrician 24/24

schimb/montez conducte de apa rece, apa calda, centrale termice, calorifere, cazi, lavoare, wc, masini de spalat, hidrofoare etc. 50 L; (0768.604.223 dginvest.office@gmail.com 146. Instalator termice, sanitare si gaze

montez calorifere noi si din fonta, schimb reductiile, echipez cu robinet de tur-retur si aerisitor, montez obiecte sanitare, schimb robineti de trecere, pompe de put hidrofor, bai si bucatarii de noi. (0723.035.540 concept.install@yahoo.com 147. Instalatori termice, societate com-

erciala angajeaza instalatori termice-sanitare, program de lucru 8 h/zi, contract individual de munca, salariu atractiv (0767.264.264 148. Instalatori, executam lucrari de instalatii termice-sanitare (subsoluri, coloane, centrale termice, incalzire pardoseala, calorifere, obiecte sanitare, hidrofoare, canalizari) montaj-cupru, polipropilena, polietilena, pex, 1.234 L; (0721.507.109 jackass.hm@gmail.com 149. Ionita Construct, amenajari

interioare si exterioare, constuctii civie, consolidari, renovari, termoizolatii fatade, placari speciale. Distibuitor materiale pentru constuctii si finisaje; (0726.755.449 it@ionitaconstruct.ro

Mansardari, modificari acoperisuri, montatori, tabla lindab, jgheaburi, burlane, opritori de zapada, in toata tara; (0768.530.870

150.

163. Placari marmura gresie, faianta, glet, tapet, tencuieli, sape, rigips, parchet, tencuieli decorative, izolatii; (0747.088.497/ 0738.113.250 165. Pompare beton Bucuresti si impre-

jurimi, Firma executa lucrari de pompare beton cu pompa Putzmaister P715 noua, statica, pompare 18mc/h, coloana furtun 100 m, personal calificat, in Bucuresti si in imprejurimi, min. 2 ore, 200 L; (0732.611.947/ 0744.505.911 mioara702000@yahoo.com 166. Prestez Execut amenajari inte-

rioare gresie, faianta, rigips, gleturi, zugraveli, parchet, tencuieli manuale, sape manuale, glafuri. Exterioare garduri, pavaje, placari polistiren, (0720.150.207 luciantimofti5@gmail.com 167. Prodconfex produce si comer-

cializeaza prin brandul propriu: lenjerie bumbac satinat, lenjerie cotton linen, lenjerie material creponat, lenjerie pentru copii, lenjerie bumbac 100%, (0243.282.943 prodconfex95@yahoo.com

168. Produse pentru tratamentul lemnu-

lui cu substante ignifuge, anticarii, antifungice, insecticide, confera lemnului rezistenta sporita impotriva inamicilor naturali si impotriva incendiilor (0233.234.544/ 0723.274.875 office@romtecgrup.ro 169. Proiecte, constructii vile la rosu,

studiu topo, studiu geo, expertize tehnice, avize, autorizatie construire. (021.220.16.31/ 0742.869.000 dragos.theodor@gmail.com 170. Reconditionari cazi de baie Echipa noastra este specializata in: reconditionari, cazi, reconditionari cazi, reconditionat cazi, reparat cazi, emailare cada, restaurare cazi,Alexandru Gheorghe;www.reconditionari-cazi.eu 300 L; (0723.349.476 emailari_cazi@yahoo.com 171. Repara Acasa mestrii tai in reparatii

se reamenajari, executam lucrari si interventii, electrice, sanitare, mobilier, lacatuserie si zugraveli. www.reparaacasa.ro (0734.874.870 interventii@reparaacasa.ro

181. Servicii instalatii gaze Bucuresti-Ilfov autorizare ANRE ,executam lucrari de calitate in domeniul instalatiilor de gaze si termice la cele mai bune preturi. Proiecte la cheie pentru toate instalatiile de gaze natural: proiectare, executie, instalare, punere in functiune si intretinere (0721.631.761/ 0788.388.625 contact@victoriaglobal.ro 182. Sisteme de automatizare de calitate superioara Companie cu experienta in domeniul automatizarilor, oferim consultanta, montaj si mentenanta pentru sisteme de automatizare pentru instalatii electrice, incalzire, ventilare, dar si sisteme de securi. (0733.693.363 r.viziteu@berolec.com 183. Sisteme supraveghere video

profesionale retele structurate, sisteme detectie incendiu, acces control, automatizari, autorizare, analiza risc, proiect tehnic, videointerfoane, reclame led programabile, bariere automate, porti automatizate. (021.324.06.06/ 0721.761.116 contact@titannet.ro 184. Sobar execut sobe teracota cu si

fara materialul meu, gratare, seminee, repede, bine, neg. (0723.004.446 185. Tai lemne drujba, asez, sparg cu

toporul, oriunde e nevoie, (0720.294.432

186. Tamplarie PVC tamplarie PVC

Germania cu geam termopan la pret de fabrica, montaj si transport gratuit; (0722.511.311 187. Tapiter autorizat expert, persoana

serioasa, lucrez la domiciliul clientului canapele, paturi mijloc, fotolii, scaune; (0738.061.031

Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri Anticariat Bucuresti, cumparam carti noi si vechi, din orice domeniu si orce cantitate. Lichidam biblioteci sau stocuri de depozit. Plata pe loc, deplasare gratuita, (021.315.87.04/ 0731.407.474 1.

2. Centrul de Formare Profesionala Eurodeal Cursuri de calificare autorizate in urmatoarele meserii barman, bucatar, vanzator, inspector resurse umane, instalator, lucrator in comert, operator calculator, ospatar, igiena, prim ajutor, (021.255.52.71 eurodeal33@hotmail.com 3. Curs engleza restrans. Curs

engleza manuale Cambridge, metode moderne, grupe 3-4 cursanti. Ideal daca vrei toata atentia profesorului, dar si un curs vesel si interactiv. Detalii pe invatengleza.eu sau la tel. 40 L; (0744.998.774/ 0744.998.774 info@invatengleza.eu 4. Curs ofiter protectie date DPO, Regulamentul GDPR, Pro Management in parteneriat cu PECB Europe organizeasa cursul DPO, Regulamentul de prelucrare a datelor cu caracter personal GDPR.Cursul este autorizat PECB cu diploma recunoscuta international. 1.309 {; (0721.391.236/ 021.217.09.29 office@promanagement.ro 5. Curs tehnician sisteme de securitate COR 352130 Au inceput inscrierile la cursul de Tehnician sisteme de detectie, supraveghere video, control accesBd.Iuliu Maniu nr.7 APACA) 700 L; (0723.252.222 eurocurs@yahoo.com

rapid instalatii noi, reparatii sau inlocuire instalatii la apartamente, case. Montez tablou, sigurante, prize, bransament. Garantie, executie rapida; (0722.400.497

nie, compania ofera servicii profesionale de curatenie, in diverse locatii (locuinte, centre comerciale, hale industriale etc.) detalii pe www. handy-man.ro (0751.223.388

6. Cursuri acreditate de masaj, cosmetica si make-up, Diplome recunoscute U.E. Materiale de curs/ suport curs gratuite. Incepere imediata, practica in centre specializate. Profesori cu experienta in domeniu; Curs masaj somatic, reflexogen, terapeutic 1 L; (0737.091.693/ 031.438.27.17 steftom_concept@yahoo.com

97. Electrician autorizat montez, repar

126. Hidroizolatii lichide cauciuc acrilic

7. Cursuri acreditate recunoscute

tablouri electrice, lumini, prize, rapid; (0762.356.999

98. Electrician autorizat ANRE execut

orice tip de lucrare 220v, 380v. Echipa este formata din 4 electricieni. La nevoie se extinde. 50 L; (0760.149.099 bebe_tur@yahoo.com

99. Electrician autorizat Bucuresti electrician autorizat ANRE. Cu peste 20 ani de experienta in tara si strainatate, ofer servicii de calitate tuturor clientilor mei, garantie si factura, (0740.983.312 100. Electrician autorizat execut insta-

latii electrice 220 V, remedieri instalatii, schimbat tablou electric si altele; (0724.825.019/ 0771.730.839

101. Electrician reparatii si montaj, tablouri electrice, corpuri de iluminat, reparatii instalatii electrice, reparatii tablouri electrice etc.Sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70 L; (0761.659.194/ 0740.983.312 102. Electrician, tehnician sisteme DSVCAM. Montez, repar: prize, intrerupatoare, corpuri iluminat, senzori, tablouri electrice, instalatii electrice, sisteme de:supraveghere video, alarma, antiincendiu (retele structurate). Execut gauri: hota, sustinere dulapuri etc. 35 L; (0741.166.518/ 0733.311.986 Vicollaurentiu69@gmail.com 103. Evacuez mobila, moloz, pamant,

electrocasnice nefolosibile, asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432 104. Execut faianta si gresie 18 L, glet 7

L, lavabil 4 L, rigips 17 L, tel; (0761.654.773 Stefanmarin681@gmail.com

105. Execut rigips 17 Lei, glet 7 Lei,

lavabil 4 Lei, faianta 18 Lei (0761.654.773 Stefanmarin681@gmail.com

Execut acoperis tabla zincata, tabla cutata si orice fel de tabla. Plus jgheaburi si burlane. Orice fel de reparatii, jgheaburi, sorturi, opritori zapada. Oferim garantie. Firma autorizata. Cornel; (0735.568.331/ 0765.580.578

106.

107. Execut case de la A la Z, finisaje

de cea mai buna calitate, instalatii sanitare, tencuieli, placari pereti si tavane cu placi rigips, scari din beton, acoperisuri, amenajari curti etc.multumesc anticipat (0756.336.840 nicol87myky@yahoo.com 108. Execut case la rosu, parchet, gresie, faianta, zidarie, glet, lavabila, zugraveli, sapa, betoane, rigips, polistiren, tencuieli, fatade. Frima sau persoana fizica. Detalii la telefon 1 L; (0745.975.345/ 0765.350.831 sc.cristiconstruct.srl@gmail.com 109. Execut constructii cripte, borduri, sapaturi gropi- inmormantari, mozaic, marmura, granit cruci si sculptez pe placi de marmura oriunde in tara; (0720.294.432 110. Execut decopertare, faianta, gre-

sie, parchet, demolari ziduri, evacuam molozul, mobila, electrocasnice, preturi acceptabile, demolam case batranesti, oriunde in tara; (0720.294.432

111. Execut instalatii electrice, electrician cu experienta de peste 20 de ani in domeniu, autorizat ANRE si cu firma de specialitate, montez, repar: prize, intrerupatoare, corpuri iluminat, tablouri electrice, etc. 20 L; (0720.511.476 laura_ciuca2008@yahoo.com 112. Execut lucrari la inaltime, reparatii

acoperis inlocuit cu tabla, cupru, titan, zinc, lindab, acoperis biserici si monumente istorice, vopsit si dulgherie; (0755.250.719

113. Execut reparatii felinare, lumanari,

punem geamuri, vopsesc grilaje, cruci, fier la vanzare, oriunde in tara; (0720.294.432

114. Execut sapaturi gropi, inmorman-

tari, cavouri, apa, haznale, santuri, gaze si orice fel de sapaturi, oriunde in tara; (0720.294.432

la hale, blocuri, terase, depozite, fundatii, acoperisuri, poduri, parcari, statii peco, in Bucuresti si, pentru suprafete minim 300 mp, in toata tara. Hidroizolatii cauciuc acrilic lichid profesionale, 1 L; (0726.339.894 contact@stadicon.ro

Uniunea Europeana coafor, frizerie, manichiura-pedichiura, unghii false, cosmetica, masaj, make-up cu practica din prima zi. (0763.606.638/ 0736.938.407 florone.professional@yahoo.com

127. HIDROIZOLATII, execut lucrari de

Cursuri autorizate si acreditate in Bucuresti Bestcor Training Center o gama variata de cursuri autorizate si acreditate din domenii diverse. Pregatim periodic oferte si pachete de cursuri, preturi reduse, plata in rate si inscrieri online! 520 L; (021.315.20.20/ 0744.660.448 contact@bestcor.ro

hidroizolatii cu membrane bituminoase profesionale pentru terase de bloc, hale, fundatii, balcoane, garaje etc, execut si reparatii: inlocuire guri de scurgere aeratoare, seriozitate (0740.075.174

128. Inchirieri, intretineri toalete ecolog-

ice, inchiriere, igienizare toalete ecologice, Bucuresti, Ilfov, Targoviste, cabine noi, pe stoc, preturi competitive, servicii de calitate, 50 L; (0754.777.477 toaletee@yahoo.com

129. Inginer constructor cu echipa reno-

vam apartamente inginer constructor,cu echipa de meseriasi, executam lucrari de constructii, renovam apartamente, garsoniere, spatii comerciale, case la rosu. Lucrarile sunt de calitate si seriozitate. (0756.353.755 costinmelinte1986@gmail.com

10. Cursuri calificare-formare profesionala. Asociatia Bucharest Business School.Cursuri alimentatie publica, constructii, servicii si notiuni fundamentale de igiena. Asociatia BBS este o organizatie nonprofit, neguvernamentala, apolitica, independenta fata de orice institutie. (0723.631.967/ 0765.276.239 asociatiebbs@yahoo.com

131. Instalatii sanitare, electrice, ter-

mice, centrale, reparatii urgente; (0775.523.343/ 0764.285.335

132. Instalator bun si ieftin. (0775.603.830 wenemil3@yahoo.com 133. Instalator execut instalatii tehnico - sanitare, montaj centrale termice, preturi avantajoase (07961977715 134. Instalator montez, inlocuiesc

instalatii cupru-ppr, centrala, calorifere, obiecte sanitare, masina spalat, aragaz, robineti, baterii; (0746.243.411 135. Instalator ?i electrician / carotare ?i demolare echipa formata din instalator si electrician cu experienta de peste 18 ani executam, reparam si modificam instalatii termice, electrice si sanitare la un pret convenabil si intr-un timp foarte scurt. 100 L; (0727.356.330 georgescuionutsorin@yahoo.com 136. Instalator accesibil autorizat, aragazuri, apomentre, centrale termice, calorifere, robineti, baterii wc+bazin, obiecte sanitare, intalatii gaze,detectoare gaz (0766.257.867

151. Mobinstal Romania produse case

de lemn, case de vacanta, kituri case, amenajare teren de fotbal si tenis. Gasiti mai multe modele de case lemn pe www.mobinstal.ro (0730.030.380 oferte@mobinstal.ro

172. Reparatii curente, ai nevoie de reparatii curente in casa, de montat mobilier, de schimbat prize, intrerupatoare si corpuri de iluminat, de vopsit, de montat rigips, de reparat sau refacut instalatii sanitare si termice. 30 L; (0769.116.770 enigmescu@yahoo.com

152. Monitorizare si interventie Irbis Guard Grup ofera servicii de monitorizare si interventie rapida pentru apartamente, case, vile, spatii comerciale, santiere si alte tipuri obiective de interes pentru beneficiari. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro

173. S.C. Irbis Guard GruP S.R.L este flexibila la cererea de servicii de paza si protectie existenta pe piata, avand posibilitatea de a satisface necesitatile clientilor. (0769.077.195 office@irbisguardgrup.ro

153. Montaj parchet toate tipurile,

raschetat, lacuit, masini profesionale cu aspirator, preturi minime, seriozitate; www.raschetare-parchet-profesional.ro (0763.798.090 www.raschetare-parchet-profesional.ro 154. Montam absolut orice fel de tigla metalica si din tabla zincata, mansarde, izolatii, ghene de gunoi si mici reparatii. Gheorghe (0737.298.319

138. Instalator autorizat instalatii

157. Orice apartamente sau duplexuri,

155. Montez parchet, toate tipurile, raschetez, paluxez, calitate, preturi minime. Rog seriozitate; (0724.899.781/ 0723.941.718 156. Montez, raschetez si paluxez par-

chet classic si laminat, mester cu multa experienta. (0720.565.423

sanitare si termice, reparatii, montez cada, chiuveta, wc, calorifere, orice obiecte sanitare. Garantie, executie rapida; (0722.400.497

finisari, zugraveli, gresie, faianta, parchet, usi montate, zidarie, tencuieli, rigips, orice fatade, echipa 2, 3 baieti. (0761.143.830

139. Instalator autorizat monteaza,

158. Parchetar montez raschetez,

repara obiecte sanitare, calorifere, hidrofoare, boilere, coloana apa, gaze, aragaze, sigilari apometre; (0720.433.272/ 0785.887.402

Instalator autorizat non stop, execut: instalatii sanitare-termice: apometre, cazi, chiuvete, wc+rezervor, robineti, baterii, tevi sparte, centrale termice, desfundari, sifoane-scurgeri subsol si canal; (0733.722.294/ 0724.427.666 140.

141. Instalator gaze, instalatii incalzire,

sanitare, revizii, proiecte, avize etc., la cele mai mici preturi; (0752.860.181

116. Executam avantajos zidarie, ten-

143. Instalator sanitar centrale termice,

hidrofoare, boiler, incalzire pardoseala, incarcari freon, montaj aer conditionat, instalatii electrice. (0728.633.409/ 0771.722.890

Cursuri domeniul financiar, piata de capital atribut fundamental: formarea si perfectionarea profesionala in domeniul pietei de capital, fiind atestat de catre CNVM (ASF) ca organism de pregatire profesionala pentru specialistii in domeniu (021.327.11.80 office@cpf-millenium.ro 11.

Instalator accesibil non stop execut: instalatii sanitare-termice: apometre, boilere, centrale- calorifere, cazi, chiuvete, wc+rezervor, tevi sparte, robineti, desfundari scurgeri; (0724.600.234/ 0769.856.694 137.

142. Instalator profesionist execut lucrari: sanitare, termice, gaze. Depanare: aragaze, centrale termice, hidrofoare. Montaj senzori gaze electrovalve, termostate ambient. Preturi negociabile. (0730.310.810

cuieli rigips, polistiren, zugraveli, pavele, parchet, sapa, faianta, gresie, gleturi, renovari, consolidari, demolari; (0755.125.452

9. Cursuri calificare peste 100 meserii, alimentatie, turism, constructii, auto, infrumusetare, SSM, PSI, Anre, certificate Ministerul Muncii. Cursuri ISCIR: stivuitorist, fochist, macaragiu, masinist pod, operator GPL, imbuteliator, prelungire autorizatii; www.fundatiaapt.ro; (0784.238.728/ 0744.437.105 fundatiaaptbucuresti@yahoo.com

130. Instalatii mecanica si tapiterie de scena. Amenajari sali de spectacole, proiectare, executie si montaj instalatii de scena pentru teatre, tapiterie de scena, (021.434.95.24/ 0722.458.475 prothalia@yahoo.com

funerar, imbalsamari, constatari deces, sapaturi gropi, la preturi mici, oriunde in tara; (0720.294.432

115. Execut servicii funerare, transport

8.

paluxez masina cu aspirator, preturi minime; (0731.896.182/ 0765.718.690 159. Parchetar, experienta 25 ani, mon-

tez parchet laminat, clasic, stratificat, reparatii, parchet, sfaturi cumparare, transport; (0762.271.242 160. Particular zugrav de foarte buna

calitate, preturi foarte mici, seriozitate, calitate, promptitudine; (0720.972.538/ 0775.583.762 161. Particular sau firma execut lucrari

de zidarie, tencuiala, amenajari interioare, case rosu sau la cheie; (0761.511.679/ 0765.025.220 162. Personal curatenie birouri menajere- post fix Personal curatenie birouri Bucuresti (firma curatenie), zonele Aurel Vlaicu,Baneasa. Program lunivineri, posturi fixe. Contract munca, salariu bun, bonuri masa,decontare transport. Tel;021.252.3180 (021.252.31.80

Placari polistiren, tencuieli, gleturi, zugraveli, vopsit, decorativa, si mici reparatii; (0738.169.082

164.

174. Securitate evenimente, o sectiune importanta in activitatea de paza si securitate este reprezentata de asigurarea securitatii pentru activitatile sociale precum concertele, spectacolele, targurile si expozitiile, meciurile. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro

Service centrale termice de peste 20 ani, echipa noastra de profesionisti executa operatiuni de service pentru centrale termice - punere in functiune (PiF), intretinere, verificari tehnice in utilizare (VTP) (0749.143.939/ 021.456.73.73 programari@avis-ctservice.ro 175.

176. Servicii de administrare imo-

bile, oferim servicii de administrare si mentenanta tehnica pentru imobile medicale (policlinici, spitale, laboratoare), de birouri, rezidentiale, centre comerciale. (0720.050.060 office@administrare-cladire.ro 177. Servicii de curatenie in: aparta-

188. Tencuieli mecanizate, amenajari interioare. Servicii de amenajari interioare si exterioare la preturi accesibile si calitate garantata. Serviciile noastre: tencuieli mecanizate, zugraveli si renovari, instalatii electrcie, termice si sanitare. (0722.778.899 office@amenajari-totale.ro 189. Termopane tamplarie pvc-

ferestre si usi- Rehau, Gealan, Veka, Salamander,Extruplast. Garantat cel mai bun pachet calitate-pret. Suna si cere oferta, nu costa nimic si vom raspunde prompt. Plase gratuit; (0721.863.072 termopane.top@gmail.com 190. Termopane Germania, la pret de

fabrica, montaj si transport gratuit; (0721.511.311 191. Termopane, Tamplarie Alu-

miniu / PVC productie si montaj de tamplarie pvc sau aluminiu cu geam termoizolant geam termopan ).Usa de garaj tip rulou, numai 297 euro + tva, preturi de producator www.authentique.ro; www.usa-garaj.com (0733.711.111/ 0732.557.799 office@rulouriexterioare.eu 192. Tigla metalica Plannja Suedia, tabla de faltuit Extramaleabila 0.6 mm, profile industriale, jgheaburi inclusiv jgheaburi dreptunghiulare si burlane, accesorii pentru acoperis, ferestre de mansarda (0727.773.255/ 0745.181.239 vitenconstruct@yahoo.com 193. Zugrav cu vasta experienta:

zugraveli, glet, faianta, gresie, rigips, etc. Rog seriozitate, exclus intermediari. (0775.390.673

mente, case, scari de bloc, firme, banci, cladire birouri, spatii comerciale, lucram in tot Bucuresti-ul, pentru mai multe detalii la telefon; (0768.604.223

194. Zugrav cu experienta, execut gle-

178. Servicii de curatenie profesionala, garantam calitatea unor servicii profesionale de curatenie, oriunde este nevoie. Asiguram curatenie acasa, la birou si in masina. Asiguram curatenie de intretinere si generala. (0764.321.307

195. Zugrav execut, gresie, faianta, par-

179. Servicii de paza si protectie eficiente prin recrutare, training si controlincredere, responsabilitate, beneficii, clienti, implicare, securitate. (0769.077.195/ 031.437.09.08 office@irbisguardgrup.ro 180. Servicii de protectie si paza Irbis Guard Grup furnizeaza servicii de protectie si paza pentru toate categoriile de obiective, bunuri si valori, cu agenti de paza atestati, instruiti, specializati pentru astfel de activitati. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro

turi, sape, gresie, faianta, parchet, zugraveli etc., la cele mai mici preturi; (0752.860.181 chet, tapet etc. Ciprian; (0760.715.746 196. Zugrav particular, efectuez lucrari

de calitate si avantajos. Sunati la tel: (0729.658.439 197. Zugrav serios Berceni execut toate tipurile de amenajari si constructii la preturi avantajoase, 5 L; (0752.965.992/ 0761.503.515 vladsandel29@gmail.com 198. Zugrav, glet 8 L, lavabil 5 L,

tencuiala 10 L, sapa 10 L, polistiren 25 L, faianta, gresie 25 L, rigips 15 L, apartament la gata 1.500 euro, curatat 5 L, tinci 7 L, parchet; (0734.213.858 199. Zugrav, zidar, execut zugraveli, rigips, gleturi, faianta, reparatii, placari, montaje, calitate, seriozitate; (0727.251.833

12. Cursuri operator calculator. Cursuri de perfectionare intensive avizate Ministerul Muncii si Educatiei: Operator calculator electronic si retele; contabilitate primara cu utilizarea calculatorului; contabilitate financiara, (0724.772.425/ 0770.434.606 office@cursuri-picon.ro 13. Cursuri Profesionale Stilist Protezist

Unghii Alege sa fii un adevarat stilist de unghii participand la cursurile Issa Nails Academy. Acceseaza www.issanails.ro/cursuri pentru promotiile la Cursurile de Specializare & Perfectionare. (0747.819.938 academy@issa-nails.ro 14. FEG Education organizeaza

cursuri de formare in toate domeniile care au cautare pe piata fortei de munca, interna si europeana. Cursuri de calificare: electrician, sudor, instalator, coafor, cosmetician, bucatar, ospatar etc. Cursuri de specializare: tehnician energetician/electrician, contabil, inspector resurse umane etc. Sediu din Bucuresti, Str Caderea Bastiliei nr 58, lateral, in spate la ASE. www.feg.ro; (0756.876.091 15. Germana si engleza, germana si engleza meditez orice nivel intr-un cadru organizat si conditii excelente. Bucuresti sector 1. Professor cu experienta 50 L; (0728.893.860 16. Gradinita Yannis & Yasmine nivel 1: 3 - 5 ani; nivel 2: 5 - 6 ani. Oferim optionale de: pian, limba engleza, limba germana, dans, atelier de creatie. Ne gasiti in incinta Centrului Comercial Sun Plaza (031.426.00.04/ 0744.544.178 17. IELTS, TOEFL, CAE, conversatie cu profesor nativ. Pregatire in limba engleza cu profesor vorbitor nativ din Anglia. Meditatii IELTS, TOEFL, CAE, indurmare pentru scrierea de eseuri, editarea proiectelor speciale si aplicatiilor pentru universitate. 140 L; (0770.723.202/ 0773.370.948 symbolsandsigns7@gmail.com 18. Instructor auto pt. Scoala de Soferi

Dinu (0769.555.777 dinuautototal@yahoo.com

19. Invatamant la distanta (fara frecventa la distanta prin corespondenta).Au inceput inscrierile pentru anul universitar 20172018. Invatamant la distanta FFDC. Facultati: stiinte economice, contabiltate, drept, taxa scolara 330 E/an. 330 {; (021.210.53.57/ 021.210.53.58 ara@ffdc.ro

20. Matematica (sotul,48), romana (sotia,45), V-XII. Titulari, experienta 18 ani meditatii. Nici un picat bac, 10 mate admitere liceu 2013, 10 mate bac 2012 si 9,8 in 2017, 20 lei/ora; (0730.434.041 21. Matematica si fizica orice nivel, evaluare nationala, admitere facultate, bacalaureat, si la domiciliul elevului, 50 ron/2 ore. 50 L; (0769.390.864 22. Matematica, info, fizica, recu-

perari, intensiv, orice nivel V-XII, pregatire subiecte testari, bac, experienta, engleza; (0726.803.036

23. Matematica, profesor sedinte individuale, domiciliul elevului, rezultate rapide garantat. Programa Ministerului Invatamantului. Comod sigur si eficient. (0754.916.860 24. Matematica, profesor bun profesionist si pedagog meditez matematica si romana clasele IV-XII la domiciliul elevului. Prefer clasa a VIII-a. Rezultate deosebite si rapide. Pret negociabil (0730.206.104 25. Matematica, profesor, orice zona sedinte individuale, domiciliul elevului, rezultate garantate. Programa Ministerului Invatamantului. Experienta = zero sapte sase unu noua doi noua sase sapte opt (0761.929.678 26. Meditez matematica fizica orice nivel, profesor cu deosebita experienta, meditez matematica, fizica orice nivel, inclusiv Bac, admitere facultate, evaluare nationala si studenti. La cerere lucrez si in week-end-uri + in toate vacantele (0745.365.972 ll632743@gmail.com 27. Meditez matematica, fizica, orice

nivel, la domicilul elevului; (0723.491.828

28. Ofer meditatii clasele 0-4, doamna

foarte calma si serioasa ofer meditatii incepand cu clasa 0 pana la clasa 4. Ador copiii, iar ei se ataseaza foarte repede de mine, am experienta lucrand cu copiii de 3 ani de zile. 20 L; (0766.401.211 laura.sto.laura@gmail.com 29. Pregatire cursuri si examene engleza/germana pregatire pentru Engleza cls I- VIII si Germana pt promovare ex interviu cls 0 Goethe + cls I IV. Conversatie exclusiv in limba aleasa. Testari nationale si examenele Cambridge-YLE, KET, PET, FCE. 60 L; (0747.471.595 julia_schvob_ro@yahoo.com 30. Pregatire examene si cursuri

engleza, germana Meditatii pentru bacalaureat si admitere facultate. Engleza, germana, matematica, chimie, biologie, alte materii si profesori selectati pe baza rezulatelor obtinute anterior cu elevii. Vezi detalii. 1 L; (021.795.34.14 office@accesis.ro 31. Profesoara cu experienta ofer medi-

tatii la limba romana, orice nivel, la domiciliul meu, langa statia de metrou Timpuri Noi; 50 lei/sedinta de doua ore. (0746.398.753 32. Profesori matematica, fizica, informatica, meditam cls. 5-12, Bac, admitere facultate la domiciliul elevului; (0726.366.652 33. Scoala de meserii autorizate, sprijin

angajare frizer, coafor, manichiura, pedichiura, sudor, stivuitorist, ISCIR, croitor, infirmiera, brutar, ospatar, cofetar, bucatar, maseur, lucrator comercial, agent securitate, constructor, stilist, unghii, macelar, instructor, 400 L; (0751.855.929/ 0726.964.482 cursuri_romania@yahoo.com 34. Scoala Postliceala FEG Bucuresti face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. (021.311.10.54/ 0788.424.314 35. Traduceri autorizate Real Transla-

tions Traduceri legalizate orice limba, interpretariat, servicii supralegalizare, apostila Haga, legalizari la ambasade, vizari acte studii, experienta 15 ani, traducatori profesionisti, preturi minime. (0723.795.265 office@realtranslations.ro

Evenimente, petreceri 1. Accesorii de petrecere, cele mai vesele si creative articole si accesorii de petrecere: farfurii, pahare, servetele, coifuri, trompete, baloane, decoratiuni, lampioane, artificii, confetti, lumanari party (0758.222.203 office@accesoriidepetrecere.ro 2. Avenue Business Lunch, pentru un pranz cu stil, 19 Lei – trei feluri de mancare incluse. Avenue Business Lunch va fi lansat pe 8.01.2018 si isi va primi oaspetii de luni pana vineri, intre orele 11.00 – 15.00, pe Sos. Pipera 4648 19 L; (0724.322.189/ 0724.247.163 office@ballroomsbybamboo.ro 3. Cameraman si fotograf experienta, magneti cadou oferta, marturii magnetice cadou, filmare full hd si fotografii artistice nelimitate. Oferim servicii de calitate, sedinta foto inclusa, dvd uri personalizate, miniclip artistic. 2.000 L; (0760.182.953/ 0770.576.274 serbanescumariusgabriel@yahoo.com 4. Formatia WOW Band, Cu Formatia WOW Band va puteti bucura, la petrecerea dumneavoastra, de un repertoriu vast incepand de la muzica ambientala, cafe concert, muzica usoara, cover-uri, pana la autenticul folclor. (0769.630.501 contact@wowband.ro 5. Machiaj mireasa, Alexandra Rîpeanu Make-up Artist makeup artist cu experienta, specialist in corectie si remodelare sprancene, ofer servicii profesionale de machiaj pentru mirese/nunti, evenimente, petreceri, sedinte foto, ocazii speciale. 250 L; (0755.298.971 catrinelv@gmail.com 6. Mickey si Minnie sufletul petre-

cerii, prezenti acum la orice eveniment din viata dumneavoastra. 200 L; (0764.946.747 alinutza_craciunitza@yahoo.com 7. Oglinda Magica Magic Events,

oferta-le invitatilor amintiri surprinse in fotografii!!! Cea mai noua Oglinda cu touch screen si diverse animatii este potrivita pt orice eveniment. Distractia este garantata; 1 L; (0762.948.427 diacanumihaela@yahoo.com 8. Pipera Vila de lux de inchiriat pentru

evenimente, petreceri private, house party, onomastici, nunti. Vila dispune de club jacuzzy, sauna, bar, biliard, dormitoare. Mai multe detalii la telefon, 399 {; (0784.668.383 luxurymansionpaty@gmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


4

21 martie 2018

4

PRESTÅRI SERVICII 9. Pachete pentru nunta, aranjamente florale naturale si artificiale in regim de vanzare si chirie, vestimentatii si accesorii nunta si botez, invitatii, decoratiuni si cadouri (0720.604.178 bibanu888@yahoo.com 10. Restaurant Liviu Rebreanu Bucuresti Preparate calde, Garnituri, Minuturi, Ciorbe,Pizza, Desert, Gratar, Salate; Peste 20 tipuri de bauturi in colectia noastra. Peste 2000 clienti multumiti. Organizam nunti si botezuri (0788.221.270 stanici@titannet.ro 11. Villa party, house party, jacuzzi, club

Luxury villa for rent for events: private parties, house party, weddings, baptisms, team building, meetings, filming, photo meetings, pool party, contact, 399 {; (+40784668383/ +40784668383 luxurymansionpaty@gmail.com

Îngrijire personalå, sånåtate 1. asistenta medical asistenta medical pentru camin de batrani Domnesti (Ilfov). (0722.462.671 2. Bone si menajere Bucuresti si

zona de Nord avem ceea ce va doriti. Echipa bona- menajeraBaneasa se ocupa de selectia, initierea si plasarea unei bone sau menajere in zona de Nord (Baneasa, Otopeni, Pipera, Balotesti, Tunari si nu numai) (0721.750.857/ 0764.884.393 office@bona-menajera-baneasa.ro 3. Cabinet stomatologic, Dynamic Dental Drumul Taberei: ofera servicii complete stomatologice, la cel mai inalt nivel profesional: implantologie, parodontologie, protetica, endodontie, ortodontie, ocluzologie, gutiere anti sforait. (0722.426.543/ 021.726.64.41 dayanast@yahoo.com 4. Camin batrani Floriana House

oferim conditii de cazare preferate de toti batrani, varstnici care doresc sa petreaca timpul intr-un mediu linistit, curat si sa fie tratati cu respect de personalul calificat. (0723.786.244/ 0767.906.264 b72agf@yahoo.com 5. Camin de batrani Acasa. Camin de batrani angajeaza infirmiera si asistenta in Ilfov; (0722.462.671/ 0769.840.200 sctoro95@yahoo.com 6. Camin de batrani Bunica Ecaterina, servicii cazare; servicii medicale 24/24, servicii medicale asigurate, nutritie personalizata; servicii speciale de ingrijire personala, consiliere psihologica (0732.011.302 7. Camin de batrani Martha, curte

1.800 mp, gradina amenajata cu foisor, terasa, pomi fructiferi, cladire 800 mp p+2, camere cu 2 si 3 paturi, living capacitate 50 locuri, cabinet medical, spalatorie, bucatarie complet utilata. (0745.766.173/ 0769.242.873 mateielena2005@yahoo.com

8. Camin varstnici ofera ingrijire permanenta, servicii de calitate intr-un mediu civilizat cu rezultate foarte bune. Asistente, medic familie, med. geriatru, med. psihiatru, med. neurolog, kinetoterapeut, 2.200 L; (0731.425.153 fundatiasfantulpetru@yahoo.com 9. Casa de ingrijire pentru varstnici. Vechime de peste 10 ani. Cauti camin de batrani / o clinica geriatrie / azil batrani in apropierea Bucurestiului? Casa Snagov situata in Ghermanesti este locul pe care si-l doreste orice batran (0731.920.920 icassian@yahoo.com 10. Celulita, stres, oboseala. Acum aveti ocazia ca in linistea casei dvs. sa va relaxati, eliminati oboseala si aspectul cojii de portocala de pe fese, coapse si abdomen prin cel mai revolutionar si natural masaj anticelulitic 69 L; (0753.371.255 11. Complex Sportiv Extreme, sala

fitness dotata cu aparatura moderna, aerobic (taeboo, clasic, power, dance, step, sculpting ball), instructori specializati, scoala fitness, kick boxing, autoaparare, sauna, vestiare, dusuri, bar. (0727.898.822 cs_timpurinoi@yahoo.com 12. Consultatie, evaluare medicala generala Consultatie si evaluare medicala generala, psihiatrica si psihologica, testare rapida a drogurilor in urina, testare HIV/SIDA, asistenta si administrare tratament substitutiv. (0747.896.161/ 0728.983.652 amghita@yahoo.com 13. Consultatii si investigatii oftal-

mologice, camp vizual computerizat, OCT, biometrie, prescriere lentile de contact, laser YAG, optica medicala; prescriere, executie, interventii chirurgicale. (021.324.63.98/ 0722.225.227 costescu_ioana@yahoo.com 14. Eliminarea tumorilor eficient, rapid,

noninvaziv Terapeut, Buc, elimina tumorile numai cu dovezi stiintifice, 3 ecografii ca dovada. Metoda proprie, pt. 95% dintre tipuri (cele la sani, cap, piele, membre-eficienta 100%), nu reactii adverse, plata dupa; (0745.076.300

Ingrijire si supraveghere batrani in cadrul caminului, batranii beneficiaza de supraveghere permanenta, tratamente specfice virstei, consiliere, socializare, asistenta medicala primara, asistenta religioasa (0762.334.434/ 0745.035.334 filantropiaberca@gmail.com 16. Ingrijire si supraveghere batrani servicii sociale primare, servicii sociale specializate pentru persoane in varsta si cu dizabilitati; gazduire batrani; asistenta medicala, ingrijire, socializareCapacitate primire 158 de persoane (0266.364.126/ 0744.515.360 sf.elisabeta@caritas-ab.ro 15.

17. Ingrijire, tratament, recuperare varstnici centru rezidential pentru ingrijirea, tratamentul si recuperarea persoanelor varstnice, Bucuresti, sectorul 1. Sprijinim permanent varstnicul ce se afla in situatie de dificultate (0767.914.722 contact@resedinta-victoria.ro 18. Masaj pt slabit Masaj anticelulitic (se

poate si tratamemente), masaj terapeutic si pt persoane in varsta nedeplasabile, reflexoterapie. Masajul se face la cabinetul meu sect.3, sau la dvs acasa. 100 L; (0730.957.743 19. Pat electric Bock Germania pat elec-

tric cu telecomanda Bock Germania cumparat de nou si nefolosit niciodata cu saltea si saltea antiescara, scaun cu roti nou nefolosit, toate la pretul de 4.500 lei. Pretul de achizitie 5700 lei 4.500 L; (0729.101.123 valeriu@valeriustancu.ro 20. Scapa de dureri sacaietoare de

spate. Cabinet chiropractica - osteopatie, masaj si la domiciliu (exclus sex); 100 L; (0786.737.682 21. Servicii medicale stomatologice. Ai card national de sanatate? Poti beneficia de unele tratamente stomatologice gratuite sau decontate de casa nationala de asigurari. Pentru detalii sunati la nr. de mai jos: (0721.718.112 22. Tratamente stomatologice pro-

fesioniste -Tratamente ORTODONTICE de calitate;-Tratamente endodontice la MICROSCOP;Interventii CHIRURGICALE complexe: inserare de implanturi care necesita sau nu aditii osoase;Servicii protetice (0744.549.003/ 031.109.52.91 prelipceandaciana@yahoo.com

Masaj

22. Ana, noua pe site, 30 ani, cu experien-

ta in arta masajului de relaxare, zona Drumul Taberei, suna-ma pentru mai multe detalii, 80 L; (0723.114.875

56. Bruneta 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii sunama, zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

23. Ana, Dr. Taberei, bruneta, 30 ani, educata, cu bun simt, te astept, pe tine domn serios pt. un masaj de relaxare la domiciliul meu. Discretie serioziitate. Singura in locatie, 100 L; (0725.326.069/ 0756.422.429 anacriss83@yahoo.ro

57. Bruneta inalta, frumoasa, cu poze reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare vino la mine si lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat, zona Zepter, 50 L; (0774.929.887

24. Anabelle, masaj erotic nud, senzatii

58. Bruneta ofer masaj terapeutic de

minunate cu senzuala Anabelle din echipa maseuzelor Noblesse Unic. Va invitam si pe voi sa o cunoasteti. Masaj erotic nud, sedinta de 60 de minute, la vila Noblesse Unic, in centru. 200 L; (0727.148.861 25. Anca, maseuza supla si foarte atenta

cu tine domn interesat de serviciile mele. Vino intr-un ambient discret pentru a te relaxa. Titan bd. 1 Decembrie, 60 L; (0729.311.098

26. Anca, noua in zona si in locatie, blon-

da cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare plin de surprize, zona Zepter. 50 L; (0774.927.889 27. Anca, te invit in locatia mea discreta si

centrala pentru un masaj de relaxare combinat cu erotic si alte fantezii, 100 L; (0785.740.507

terapeutic sau mixt. Gimnastica fizica, respiratorie si mentala. Indrumare pentru adaptarea programului la stilul tau de viata. 0738638999 sau masaj.golivu.com. (0738.630.999 2. Abandoneaza-ti cautarile. Masajul

erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 3. Abate drumul tau spre o relaxare pla-

cuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat, situat intr-o vila de pe strada Baba Novac, nr 9i, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 4. Adelina, masaj de relaxare si tonifiere,

locatie discreta si centrala, pentru mai multe detalii la numarul afisat din anunt, 300 L; (0749.640.233

5. Adina, Unirii, cu experienta in arta masajului ofer masaj erotic domnilor maturi si manierati in conditii de discretie si curatenie, locatie centrala, program l-s 0920, Unirii, 300 L; (0748.140.321/ 0733.709.046 6. Adriana, locatie discreta, poze reale neprelucrate domnisoara educata, chip angelic, ofer masaj de relaxare, body to body si erotic, prin tehnici de masaj. Lasa-ti trupul sa experimenteze atingerile tandre ale unei maseuze profesioniste, (0721.904.419/ 0764.585.331 Masaj.nirvana@yahoo.com 7. Alege un masaj adevarat, de calitate,

realizat de o d-na tehnician maseur, prin relaxare, tonifiere, terapeutice, shiatsu, reflexo, sauna, aparate recuperare si slabit, curatenie, Crangasi. Nu ofer sex de niciun fel. 130 L; (0731.515.140 8. Alex, maseur terapeut ofer masaj de

relaxare, body massage, general si corp la corp. Te simti obosita, singura, stresata, simti ca nu ti se ofera atentie si ai nevoie de relaxare si validare. Atat la domiciliu si hotel, cat si la mine, zona Victoriei, 99 L; (0772.734.011 9. Alex, tanar, atent, curat, epilat, nefuma-

tor, 36 ani, 1.75 m, 75 kg, masaj, doamnelor, cuplurilor generoase, locatie central lux, igiena si discretie, 100 {; (0730.755.301 alexswing30@gmail.com

10. Alexa noua in zona masaj de calitate pt. domnii care se respecta si stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L; (0732.721.047 11. Alexia, te astept la mine pentru o ora

de relaxare prin arta masajului erotic si de relaxare, locatie centrala placuta cu o ambianta frumoasa, 100 L; (0767.628.985

12. Alexia, Daria, Emy, Sorina, Izza, Raluca, Eva, Alina, Corina, Sasha, Ana, Vicky sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru de masaj, situat in Bucuresti, strada Baba Novac, o locatie de lux, situata la vila. Discretie, lux, calitate, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 13. Alice 27 ani, poze reale, astept domni

manierati care stiu sa aprecieze calitatea nu cantitatea la un masaj total de relaxare si tonifiere la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 100 L; (0729.060.755 14. Alice, bruneta dulce si sexy, reala,

bruneta cu ochii verzi, 20 ani, sexy, frumoasa si pasionala. Masaj erotic si de relaxare. Suna si vino la mine. Mai multe detalii la telefon. Discretie, igiena si bun simt. Zona Universitate. 50 L; (0738.217.515 davidbiancadaniela@gmail.com 15. Alina 21 de ani, domnisoara supla,

manierata si cu o experienta ireprosabila in arta masajului. Te astept pe tine cel interesat intr un cadru intim si discret pentru a te rasfata cu un masaj de relaxare. Titan Auchan. 60 L; (0721.964.205 16. Alina, 30 de ani, 1.68 m si 59 de kg, te astept in locatia mea, bulevardul Mircea Voda, Camera de Comert pentru un masaj de vis. Curatenie, discretie. Mai multe detalii la tel. Poze reale. Intre orele 11-22, 100 L; (0738.493.946 17. Alina, sunt noua pe site, bruneta, selectiva si dornica de experiente noi, ofer masaj de relaxare domnilor manierati intr-o ambianta placuta si discreta, B-dul Unirii. (0727.030.580 18. Am revenit, poze reale, buna, Sara, blonda, ochii caprui, 1.62 inaltime, 50 kg, te astept la mine pentru masaj de relaxare placut, locatie curata si discreta, pozele imi apartin. Zona rond Alba Iulia, 120 L; (0720.184.898 19. Amalia sunt o bonda finuta cu stil si

cu o eleganta aparte ofer masaj de relaxare in locatia mea discreta luxoasa in zona Alba Iulia 200 L; (0732.568.399 20. Ambianta si rafinament. Cauti ceva

inedit, cauti sa te detasezi de problemele cotidiene? Te asteptam alaturi de fete superbe, experte in arta masajului erotic, cu bun simt, senzuale, atente la dorintele tale, salon lux, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 21. Ana 35 ani, ofer masaj de relaxare la

domiciliul meu. Poze reale, zona Dristor, Baba Novac, program 10-17; 50 L; (0725.044.235

59. Bruneta selectiva ofer masaj de relacsare domnilor seriosi in locatia mea discreta zona rond Alba Iulia, 300 L; (0732.855.248 60. Bruneta 28 de ani, finuta, tandra ofer

masaj total domnilor generosiintr-un ambient placut la domiciliu meu. Titan Bd. Theodor Pallady, 80 L; (0721.821.385 adelacristina2003@gmail.com

61. Bruneta, 31 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt mai multe detalii suna-ma. Zona piata Muncii. 100 L; (0737.184.035

28. Anda Te invit la mine pentru o ora de

relaxare prin tehnicile masajului erotic si terapeutic intr-o locatie de lux centrala, 100 L; (0767.628.994

62. Bruneta, inalta, frumoasa, poze reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare vino la mine si lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat, zona Zepter 50 L; (0774.929.887

29. Andra 28de ani Daca anuntul meu ti-a

63. Bruneta, reala, selectiva, 28 de ani,

atras atentia, atunci nu ezita Sa ma contactezi, sexy si atenta la dorintele tale, te astept sa -ti ofer cele mai bune servicii totale de masaj, contacteaza-ma. 80 L; (0721.821.385

ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, p-ta Alba Iulia, 300 L; (0722.705.364

30. Andra, doamna serioasa si educata

64. Burebista, la mine, poze reale Masaj

ofer masaj de relaxare d.lor genero?i si manierati la domiciliul meu. Cer si ofer discretie si igiena. Mai multe detalii la tel. locuiesc singura 200 L; (0727.027.598 31. Andra, ofer masaj de relaxare si toni-

fiere domnilor selectiv, discretie locatie centrala, pentru mai multe detalii la nr. afisat, 300 L; (0725.818.653

32. Andra, Magheru bruneta siliconata,

1. 3R Masaj. Masaj somatic, reflexogen,

relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate. 300 L; (0722.705.148

poze reale, confirm cu tatuajele, ofer masaj de relaxare si erotic !mai multe detali la telefon 100 L; (0799.055.923 33. Andra, Magheru, bruneta siliconata,

te astept la mine acasa pt. un masaj de relaxare, poze reale, confirm cu tatuajele, mai multe detalii la tel. 100 L; (0799.055.923 34. Andreea te invit la mine pentru o ora de relaxare prin tehnicile masajului erotic si de relaxare intr-o locatie centrala si de lux 100 L; (0769.956.771 35. Andreea, 29 ani, ofer masaj terapeutic de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate 300 L; (0721.956.329

total, aproape de rond Alba Iulia. tanara bruneta, 24 ani, 1.69 cm, 50 kg te astept in locatia mea cocheta, discreta si curata pentru momente de maxima relaxare, 80 ron-30 min., 120 ron-1h 80 L; (0785.545.578 65. Catalina sweety, maseuza bruneta,

noua in domeniu, zona centrala, program flexibil 11.00-23.00, detalii suplimentare la tel. 150 L; (0720.201.812 catalina_20_sweety@yahoo.com

66. Cauti ceva inedit, am creat special pentru tine un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase si senzuale fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera senzuala si plina de erotism, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457

senzualitatea si feminitatea sunt calitatile care ma caracterizeaza. Discreta, cu bun simt si bune maniere, ofer masaj erotic si de relaxare la mine acasa. Mai multe detalii la tel 60 L; (0764.093.732

superba sunt ingredientele pentru o ora de neuitat. Daca esti in cautarea unui loc de relaxare salonul nostru este alegerea ideala. Cu siguranta nu vei regreta 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813

38. Andreea, am revenit, sunt aici pentru a-ti face un masaj de relaxare, vreau si daruiesc discretie si igiena maxima, te astept in locatie usor accesibila si discreta, pentru mai multe informatii nu ezita sa suni. Titan. 80 L; (0723.192.086

70. Central Best Universitate, Universi-

masaj erotic Artemis Masaj te invita in lumea placerilor !!! www.masajclub.ro (0727.861.111

42. Atingeri pasionale. Masajul erotic

oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 43. Atingeri patimase. Bucura-te de cele

mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 44. Atingeri senzuale, masaj senzual, atingeri delicate pentru trupul tau. Domnisoare deosebite. Cadru sigur si discret. Piata Romana, 300 L; (0732.889.966/ 021.316.88.38 45. Beatrice, maseuza, reala 100%, care

iti poate oferi acel masaj de relaxare de care ai nevoie atunci cand vrei sa scapi de stresul acumulat sau de rutina zilnica. Locatie centrala, discretie, igiena, loc. sg., 300 L; (0728.719.754 frumoasa_alina20@yahoo.com

91. Dessiree Masaj, masajul erotic oferit

de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 92. Dessiree Masaj, alege calitatea masajului de relaxare facut de fete profesioniste, cu uleiuri aromatice intr-un ambient de vis. Te asteptam intr-o locatie curata si discreta, unde vei mai reveni. Strada Traian 254, 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 dessiree.masaj@yahoo.com 93. Diana masaj massage visit hotel or your apartment Diana, nice to meet you. I am brunette, senzual and I can make you a very good massage. My meticulous eye for detail ensures each encounter is tailored to your innermost desires. Relax massage, erotic. 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com 94. Diana massage, masaj, visit hotel or your apartment, Diana, senzual lady, brunette, slim , elegant and expert in massage make you feel your senses , gentle. Hotel visit only or visit at your apartment. Call for details. 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com 95. Diana, buna sunt Diana. Ofer masaj

de relaxare domnilor doritori. Pentru mai multe detalii contactati-ma. Bulevardul Unirii. (0727.031.066

96. Diana, 35 ani, singura bruneta finuta,

dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare totala super calitate, zona Piata Munci Decebal, 100 L; (0769.857.366 97. Diana, best massage, masaj, visit

99. Doamna casatorita, stilata, masaj de relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. (0722.966.960 100. Doamna 36, doamna zona Calea Calarasilor, ofer masaj de relaxare intr-un mediu discret si cochet; 200 L; (0725.295.141 gabrielaroman425@gmail.com 101. Doamna 38 de ani, 1.75 m, 60 kg,

ofer masaj de relaxare la domiciliul meu sau deplasare. Mall Vitan, Dristor 200 L; (0735.395.398 dia_rr@yahoo.com

tate, erotic masaj vrei sa maresti doza de satisfactie, alege masajul erotic la LÂ’amour dincolo de limita si iti propune o forma noua de placere. Doua maseuze sexy si dornice de aventura, 100 L; (0738.117.156/ 0727.207.118 Infolamour@yahoo.com

102. Doamna atragatoare si sexy ofer masaj de relaxare intr-o locatie de vis, 200 L; (0725.295.141 gabrielaroman425@gmail.com

71. Central best Universitate. Daca anun-

103. Doamna Irina blonda matura, slim,

tul meu ti-a atras atentia, atunci nu ezita sa ma contactezi, sexy si atenta la detalii te astept, sa-ti ofer cele mai bune servicii de masaj. Contacteaza-ma, 100 L; (0738.117.156/ 0727.207.118 infolamour@yahoo.com

cu un fizic de invidiat, recent divortata, doresc sa gust din placerile vietii si sa nu ma mai simt neglijata. Sunt maseuza cu experienta si doresc sa cunosc domni discreti, generosi, 150 L; (0733.911.204 discreterosrl@gmail.com

72. Claudia Blonda reala, selectiva, 29 de

104. Doamna matura, 51 de ani, eleganta, discreta si educata ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut. Zona Dristor non-stop, 200 L; (0752.411.698

ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, P-ta Alba Iulia, 300 L; (0733.286.717

73. Claudia blonda reala, selectiva, 29 de

ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, pta Alba-Iulia. 300 L; (0738.522.914 74. Clipe de vis-salon lux. Te-ai gandit vreodata ca mangaierile si atingerile, rasfatul si alintul unei fete, calificata in arta masajului erotic, te pot face sa vibrezi, sa te detasezi de micile sau marile probleme cotidiene? 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 75. Cosmetica si masaj de relaxare,

Budimex, ofer servicii de masaj de relaxare/somatic/anticelulitic/reflexo la domiciliul meu, locatie de lux, conditii deosebite, discretie si comfort, epilari cu ceara/crema/tuns/pensat. Rog seriozitate. 150 L; (0761.914.506 panzacos@live.com 76. Cristina 31 ani, ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu, pt. detalii sunama. Zona piata Muncii. 100 L; (0737.184.035 77. Cristina, 23 ani, poze reale 100%.

46. Berceni noua in zona, placere unica, masaj erotic special Te invit sa traiesti o experienta de care fiecare barbat merita sa aiba parte cel putin o data in viata, 100 L; (0768.689.770/ 0727.573.743

Buna numele meu este Cristina, sunt o domnisoara educata, ingrijita, ofer masaj de calitate domnilor educati, pentru mai multe detalii suna-ma, rond Alba Iulia, 200 L; (0723.426.681

47. Berceni noua in zona, Andreea 18 de

78. Cristina, 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Pt detalii sunama, zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035

ani,daca doresti un masaj de relaxare asa cum iti doresti, discretia si igena ma caracterizeaza, pentru mai multe detalii contacteaza-ma. Garantez revenirea ta, 80 L; (0754.272.138

90. Dessiree Masaj Atingerile tinerelor noastre domnisoare te vor face sa vibrezi de placeri nebanuite, te vor duce pe culmile extazului si toate astea intr-o atmosfera de basm, locatie de vis, calda, intima. Te astept, 120 L; (0720.525.253/ 0732.545.457

98. Diana, Unirii, 30 de ani, doamna matura, blonda discreta, ofer diverse tipuri de masaj, relaxare, somatic etc numai in locatia mea, o vila de lux situata in zona Pta Unirii.Discretie, intimitate. Conditii lux. 150 L; (0723.735.479

69. Cele mai frumoase fete si o locatie

41. Artemis Masaj Bucuresti Salon de

loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com www.dessireemasaj.ro

68. Cel mai nou salon din Bucuresti daca

atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai memorabile clipe, doar in incinta salonului Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253

37. Andreea, 29 ani, Dristor 2 metrou,

40. Antonia, 24 de ani, bruneta slim, vino sa te bucuri de un masaj de relaxare plin de surprize, nu vei regreta, Stefan cel Mare, Aurel Vlaicu. 80 L; (0726.470.535

89. Dessiree Masaj a creat pentru tine un

67. Cauti lux si calitate, lasa-te invaluit de

36. Andreea, 29 ani Dristor 2, draguta si finuta, vino sa iti ofer un masaj de calitate. Fara graba, 150 Lei /h. Mai multe detalii la telefon 60 L; (0764.093.732

sa ti se faca masaj in graba sau de poze false? Te astept in locatia mea calduroasa si linistita pentru momente de neuitat, 100 L; (0751.974.899

waiting for you in my location or in your hotel room, 200 L; (0724.486.010

hotel or your ap Diana, brunette, slim, very elegant and expert in massage make you feel very good. Hotel visit or visit your apartment. Elegance and sweet. Best massage (masaj). Unirii, Arc Triumf, Victoriei. Call me. 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com

esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta. 120 L; (0720.525.253 desiree.masaj@yahoo.com

39. Andreea, Militari, Buna. Te-ai saturat

88. Denisa, the best massage in town I’m

79. Cristina, bruneta 31 ani ofer masaj

de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii; 100 L; (0737.184.035

105. Doamna matura, am revenit, am 50

de ani, sunt singura, plinuta si te astept la un masaj menit sa-ti relaxeze tot corpul. Piata Romana; 50 L; (0738.268.040

106. Doamna superba, doamna stilata, frumoasa, discreta, te astept la mine pentru a petrece clipe de relaxare intr-un ambient placut, fara graba, 100 lei sau pentru o ora 200 lei. Zona Calea Calarasilor, 200 L; (0725.295.141 carmenpaun425@gmail.com 107. Doamna, 45 ani, educata, ofer masaj de relaxare doar la tine sau la hotel. Speak english 150 h. Program de la 8-20. Anunt valabil doar pentru Buuresti, 150 L; (0725.494.605/ 0738.575.700 florentinacrt@yahoo.com 108. Doamna, Matura experimentata in

arta masajului te invit sa traiesti o experienta care fiecare barbat merita sa aiba parte. Locatie centrala foarte curata. uleiuri finela fel si momentele. 200 Ron jum de h, 300 Ron/h 300 L; (0733.844.526 109. Domnisoare senzuale Masajul erot-

ic este un amestec de pasiune si relaxare,fiind o metoda extraordinara de manifestare a respectului fata de trup si suflet. Piata Romana. Program 12-04, (0732.889.966/ 021.316.88.38

110. Donna in Baba Novac, Dristor, 100%

bucuresteanca versata, adaptabila si intelegatoare. 300 L; (0726.894.837

111. Dristor Ana, noua pe site, pustoaica 19 ani, 1.70, 50 kg, ofer masaj terapeutic si relaxare, discretie maxima si igiena, mai multe detalii telefonic, poze reale, 100 L; (0768.602.724 112. Dristor, noua in zona ta Monica m-

48. Berceni, bd. Alexandru Obregia, bloc stradal, draguta, 25 ani, servicii de calitate, sunt curata, pret bun pentru tine, 60 lei sau 120 lei ora, domnisoara cu forme placute, servicii reale masaj cum iti place, locuiesc stradal bd. Alexandru Obregia. 60 L; (0749.494.562

80. Cristina, bruneta 31 ani, ofer masaj

49. Berceni, Piata Sudului, Alexandru

81. Cristina, bruneta cu bun simt, ofer

65, 45 kg te invit la mine pentru un masaj de relaxare si tonifiere, etc, discretie si igiena maxima, mai multe detali tel. 150 ora 100 L; (0761.740.301

82. Cristina, bruneta reala, zambitoare si

114. Ella, Buna, sunt Ella, noua la tine in oras, masaj, fac doar deplasari, nu ezita sa ma suni, 300 L; (0727.022.606 Miroiualexandra@yahoo.com

Obregia stradal, sunt draguta cu tine, tu alegi tariful 60 lei, sau 120 lei, ofer servicii de calitate si timp suplimentar ca sa te incalzesti, vino merita, bloc stradal, bd. Alexandru Obregia te astept cu drag 11-21 60 L; (0749.494.562 50. Berceni. Noua in zona ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu curat si discret poze reale te astept non stop, 60 L; (0768.689.770

51. Blonda ofer masaj de relacsare terapeutic cervical, inghinal, in locatia mea de lux amenajata special pentru tine pentru ati oferi cele mai bune servicii, 200 L; (0732.568.368 52. Blonda reala, selectiva, 29 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, P-ta Alba Iulia. 300 L; (0799.395.416 53. Blonda apetisanta, cu experienta in masajul de relaxare te invit la o sedinta de relaxare la domiciliul meu. Pentru alte detalii ma poti.., 100 L; (0731.755.042 54. Blonda, reale 100% 30 de ani 58 kg

vino la mine te astept la un masaj erotic domnilor maturi si manierati zona Zepter 40 L; (0768.519.135 55. Bruneta 30 ani te astept la mine in

locatie sa iti ofer masaj relaxare, poze reale, discretie si seriozitate, Dristor, Baba Novac, 50 L; (0769.183.062

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

de relaxare la domiciliu, pt. detalii sunama. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 cu bun simt ofer masaj total de relaxare domnilor cu bun simt, zona rond Alba Iulia, 100 L; (0738.031.149 83. Cristina, Claudia, Madalina, Miruna, Laura, si colegele te asteapta intr-o vila de lux unde vei descoperi cele mai frumoase domnisoare. Poze reale 100%. Zona Domenii. La Exclusive Masaj este locul ideal pentru un masaj perfect 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813 84. Daniela, rond Alba Iulia, poze reale,

Daniela Alba Iulia, ofer masaj total la cerere.Va astept in locatia mea curata si discreta, nu fac deplasari. 50 L; (0785.462.270

85. Daria, vrei sa te relaxezi? Te invit la mine pentru o ora de relaxare prin tehnicile masajului terapeutic, uleiuri fine, atmosfera placuta, locatie centrala. 100 L; (0761.548.965 86. Darya, bruneta inalta 1.75 cu 68 kg 30 de ani vino la mine sa te surprind cu un masaj si clipe unice, poze reale 100% zona Zepter 50 L; (0763.154.254 87. Darya, buna sunt o bruneta finuta, curata, 30 de ani, 1.75 cu 65 de kg, ofer domnilor draguti un masaj cu clipe frumoase pentru mai multe detalii suna-ma, zona Zepter. 60 L; (0784.986.529

120. Excess Massage, simte atingerile patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti ceva unic. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 121. Fantasy Masaj Fiecare sambata

este speciala la Fantasy. Te asteptam cu pret mai bun la un masaj erotic de calitate. Locatie noua, discreta si amenajata cu gust in Calea Floreasca. www.fantasymasaj.ro, 100 L; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com 122. Fantezia masajului cu o femeie

tanara si calda, sunt o tipa tanara frumoasa, educata si comunicativa, experienta cu mine este una interesanta. Lasa-te purtat in lumea fanteziei alaturi de mine. (0906.760.800 123. Favorit, satena stilata, 35 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare 60 L; (0731.784.820 cacurobert@yahoo.com 124. Fete noi, locatie lux, simte atingerile patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile doar prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti placere, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 125. Finuta si draguta, te astept intr-o locatie discreta si curata, pentru un masaj de relaxare si tonifiere, pentru mai multe detalii suna-ma. Unirii, Zepter. 60 L; (0725.473.852 126. Forme rubensiene, fund extra bom-

bat, pasionala, adori femeia voluptuoasa cu forme pline, d.na matura calda si tandra, te voi alinta cu un masaj relaxant, body erotic nud, pasiune totala, erotism. Rog seriozitate, parcare. La tel.6/15min. Alba Iulia 200 L; (0751.495.836

127. Happy tantric hour, Sweet Touch Massage vine in intampinarea voastra cu o oferta incendiara. Tantric massage 160 Ron/ora de luni pana vineri intre orele 13:00-17:00. Programeaza-te pentru o experienta de neuitat 160 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 128. High class massage parlor, Virgiliu street, no. 32, district 1, ultra - central villa, amazing girls and most pasionate services. Free bar, jacuzzi, sauna, professional massage and unlimited happy-endings, 50 {; (0760.498.238/ 0742.412.888 contact@sweetgirls-masaj.ro 129. High class Nicole, poze reale 100%, domnisoara inalta, slim, educata, te invit in locatia mea din zona Cotroceni pentru a da frau imaginatiei printr-un masaj pasional. Iti garantez ca experienta va fi de neuitat iar satisfactia deplina, 170 L; (0721.904.419 Masaj.nirvana@yahoo.com 130. High class, massage de calitate,

relaxare, cervical si lombar, recomandat persoanelor care rafinament si bun gust, uleiuri aromatherapy, igena maxima, central 300 L; (0734.013.158 131. Inna, miniona, o doamna cu un car-

acter aparte, matura, mereu aceeasi, dar intotdeauna altfel, maseuza cu experienta ofer masaj terapeutic si de relaxare numai la domiciliul meu din zona Dorobanti, (0757.266.841 132. Intra in povestea Amazonia, Piata

Victorie, daca doresti ceva diferit ai ajuns unde trebuie, la Amazonia nu ai parte doar de un masaj, la Amazonia ai parte de o aventura; 170 L; (0741.741.529 133. Ioana Dristor Kaunfland singura in locatie buna sunt Ioana o fata calma si cu bunul simt ofer masaj de relaxare domnilor generosi si cu bunul simti petru mai multe detali suna ma si nu vei regreta am 27 de ani cu 1,67 si 60 de kg, 60 L; (0767.532.407 134. Irene, masaj la tine sau la hotel Bruneta cu forme iti pot oferi un masaj de vis. I also speak english, masaj (massage) la hotel sau la tine. Programare cu 1 h inainte, 350 L; (0766.699.417 irene2018irene@yahoo.com 135. Iti doresti tandrete si pasiune, lasa-te

purtat intr-o lume a placerilor erotice, invadata de muzica relaxanta, alaturi de tinere maseuze dornice sa-ti ofere clipe de neuitat intr-un ambient intim si senzual. Salon lux, fete superbe 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 136. Iti doresti tandrete si pasiune? Excess massage va ofera cea mai placuta experienta de relaxare totala prin arta masajului erotic, intr-o atmosfera invaluita in mirosuri afrodisiace alaturi de trupurile senzuale ale tinerelor noastre, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 137. Jasmine, Zepter, la mine sau la tine Blonda, 23 de ani, 165 cm, 48 kg, nr.4 la sutien, masaj tantric si erotic la mine la tine sau la hotel, mai multe detalii la telefon, pupici, 50 L; (0765.920.394 138. Jolie te asteapta pentru un rasfat

brazilian, buna, numele meu este Jolie sunt 100% brazilianca te astept intr o atmosfera discreta in cea mai deplina curatenie pentru a te rasfata cu un masaj asa cum meriti. I speak english; 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 139. Kamy, tanara, 21 de ani, roscata cu

ochi caprui, ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite, in locatia mea de lux. Poze reale. Aer conditionat 100 L; (0761.049.966

140. La mine zona Vitan, masaj total de

relaxare, buna sunt Bianca, te astept in locatia mea curata si discreta din zona Vitan. Poze 100% reale, dovedesc cu tatuajul. Masaj total de relaxare 80 ron-30 min 120 ron-o ora, mai multe detalii la telefon. 80 L; (0786.612.304

am intors in zona ta, te invit in compania mea pentru un masaj total, discretie si igiena maxima, mai multe detali tel., 150 ora 80 L; (0767.029.473

141. La mine, Maria 30 de ani ofer masaj

113. Dristor, noua pe site, Alina 28 ani, 1

142. La mine, zona Burebista, buna, sunt

terapeutic si de relaxare locatie Dristor Camil Ressu multe detalii la tel. 60 L; (0720.522.833

Bianca, te astept in noua mea locatie din zona Burebista pentru o ora de masaj total de relaxare, poze 100% reale, mai multe detalii la telefon, 80 ron-30 min, 120 ron-o ora. 80 L; (0786.612.304 143. Laura, noua in orasul tau, fotografii

115. Eroi Revolutiei, buna sunt Alina, te astept la un masaj de relaxare de calitate. Pozele imi apartin 100%. Locatie foarte curata 100 L; (0762.867.216

100% reale vrei sa incerci ceva nou, te invit la mine intr-un cadru intim sa petrecem o ora doua de vis in care fanteziile nu vor avea limita. Ofer servicii totale domnilor care stiu ce vor. Masaj exotic normal. (0726.537.509 queenpnc1908@gmail.com

116. Eroii Revolutiei, bruneta dulcica si

144. Lavinia, 28 ani, roscata focoasa cu

mereu cu zambetul pe buze te astept la un masaj de relaxare urmat de multe alte surprizee 100 L; (0722.483.119 117. Eroii Revolutiei, sunt Denisa, blonda

1,70 m, 55kg, nr. 3 la sani. Te astept la un masaj de relaxare in compania mea. Sunt extrem de comunicativa si vesela. Sigur revii 60 L; (0748.526.129/ 0740.291.892 118. Eva, Natasha, Vichy, Raluca, Michy, Izza, Vera, Emy, Sorina, Sasha sunt cateva nume ale fetelor din salonul nostru. Cauti pasiune si extaz, discretie si lux, calitate si igiena? Aici este locul perfect pentru a beneficia de un masaj extraordinar, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 119. Excess Massage va invita sa va

relaxati intr-un loc incantator, elegant, sigur si discret. Salonul nostru va ofera o gama variata a serviciilor de masaj: relaxare, terapeutic, body, erotic. 120 L; (0763.369.660

forme apetisante sunt o prezenta placuta, te invit la un masaj de relaxare fara graba. Pentru mai multe detalii astept telefonul tau 100 L; (0729.899.327

148. Masaj Andra 21 de ani, tanara, frumoasa si satisfacatoare, ofer masaj de relaxare doar la tine sau hotel, poze %100 reale. Cer si ofer seriozitate. Pentru mai multe detalii la telefon. (0738.590.092 149. Masaj Buna, sunt noua in domeniu dar cu destula experienta pentru a-ti oferi un masaj de relaxare asa cum iti doresti, plus alte mici fantezii care sa te conduca pe culmile extazului, 100 L; (0755.948.888 150. Masaj de relaxare Doar cateva zile in

Bucuresti La mine sau la hotel Tel,. 150 L; (0764.182.119 151. Masaj de relaxare la mine sau domi-

ciliu tau pt domnisoare doamne domni, Ovidiu, 50 L; (0743.864.053 ospanache@gmail.com

152. Masaj O doamna sociabila, comunicativa te astept in locatia mea din zona Veterani pentru a te relaxa intr un cadru intim si dicret cu numai 50, 100 sau 150 ron; (0738.143.336 153. Masaj brazilian, piata Victoriei daca

ai chef de ceva diferit te asteptam la noiverifica pozele si feedback-ul pe site amazoniamasaj.ro 170 L; (0734.745.200/ 0741.741.529 info_amazonia@yahoo.com 154. Masaj cu de toate, Doamna Rep. Mod. cu experienta in arta masajului de relaxare, te astept intr-un ambient placut si discret, igiena, mai multe detalii la tel., (0758.804.949 Raissarusu@yahoo.com 155. Masaj cu stapana fantezia masajului

cu o stapana cu o vasta experienta si un ambient select non stop la sms 1554 cu text masaj sau la telefon; (0906.120.860/ 1554.000.000 mirunaarmin@yahoo.com 156. Masaj de neuitat Discreta, zambareata si f.f. curata execut masaj de neuitat. Detalii la tel.. 300 L; (0799.242.663 157. Masaj de relaxare cu ucrainence, te

invit la un masaj de relaxare cu sauna si jacuzi intr-un ambient discret si placut; 150 L; (0759.109.449 Raissarusu@yahoo.com

158. Masaj de relaxare pt domni, doamne si domnisoare Doamna, masaj profesionist de relaxare, tonifiere, intretinere corporala, lombar, cervical. Bucuresti, sector 1 75 L; (0731.093.149 liviu.c.georgescu@gmail.com 159. Masaj de relaxare totala la domiciliul

meu, zona Tineretului, pentru mai multe detalii, suna-ma 60 L; (0767.450.188

160. Masaj de relaxare, maseuza cu experienta, te astept sa te relaxezi la domiciliul meu, program 10:00-21:00, no sex; 100 L; (0785.656.225 ana_ana0051@yahoo.com 161. Masaj de relaxare, 36 ani rep. Mold,

masaj de relaxare fara graba cu o maseuza cu experienta in arta masajului de relaxare la domiciliul meu care se afla in centrul orasului la Universitate, discretie si igiena cu siguranta, (0758.804.949 popa_popa@yahoo.com 162. Masaj de relaxare. buna te astept la

mine in locatie pentru a avea parte de un masaj de relaxare facut pe tot corpul cu atentie, fara graba, pentru mai multe informatii suna-ma, 70 L; (0768.951.486 163. Masaj delicios Vip Obsession Massage te invita sa petreci momente memorabile in salonul nostru de masaj de lux. Avem cel mai delicios masaj senzual. Locatia Piata Unirii. Galeria foto cu modele o gasiti, 200 L; (0755.141.868/ 0733.533.422 contact@vip-obsession.ro 164. Masaj Dristor, te astept la mine pen-

tru un masaj revigorant, 100 L; (0784.691.818

165. Masaj erotic Bucuresti Bucura-te de

cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe strada Traian nr. 54, 120 L; (0720.525.253 166. Masaj erotic Bucuresti. Bucura-te de

cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253 167. Masaj erotic Fantasy Calea Floreasca te invita la un masaj erotic de calitate intr-o loca?ie discreta si amenajata cu gust pe Calea Floreasca. Te asteptam, 120 L; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com 168. Masaj erotic high class. Girlfriend experience, seductie erotica cu domnisoare frumoase si sexy intr-o atmonsfera intima si relaxanta. La Nirvana Masaj orice serviciu ales este realizat in cele mai bune conditii de catre superbele noastre maseuze; 170 L; (0721.904.419/ 0764.585.331 Masaj.nirvana@yahoo.com 169. Masaj erotic, domnisoare frumoase

te asteapta intr-un cadru intim si discret. Atingerile pasionale, devotamentul si finetea cu care te vor trata te vor face sa uiti grijile si sa depasesti barierele placerii. 120 L; (0732.545.457 170. Masaj erotic, tantric, jacuzzi, la hotel pentru domni ce stiu sa aprecieze calitatea si care se respecta. Oferte jacuzzi, free bar, la noi sau hotel, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 171. Masaj Floreasca, un masaj plin de fantezie Maseuze noi si superbe in locatie. Va asteptam la un masaj erotic de calitate intr-o vila cocheta. Pozele sunt reale, intra pe site sa vezi galeria completa si tipuri de masajwww.fantasymasaj.ro: 180 L; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com 172. Masaj la 4 maini, doua prietene mature, 45/31 ani, maseuze experimentate, blonda senzuala si calma si roscata obraznica si spontana, oferim cele mai tari senzatii in cadrul unui show real dlor interesati, 450 L; (0729.724.953 173. Masaj la 4 maini, pentru a va echili-

bra energiile in corp si a elibera toxinele din interiorul corpului, acest masaj este si terapeutic si energetic si te rasfata cu relaxare si sanatate. 250 L; (0725.161.609

174. Masaj la hotel sau la salon daca esti

in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze iti vor oferi o experienta unica. 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 175. Masaj la hotel sau la Salon Mosilor, fete frumoase cu experienta va ofera masaj de relaxare si erotic direct in camera dvs. de hotel sau la salonul nostru. Nu trebuie sa va deplasati, noi venim direct la dumneavoastra, daca ne chemati, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457

145. Lory 25 ani, am revenit, lasa-te surprins de arta masajului in compania mea la domiciliul meu intr-un cadru intim si discrer. Detalii suplimentare la tel. Titan bld Theodor Pallady. 80 L; (0720.649.896

176. Masaj la tine sau la hotel Bruneta 21

146. Luna Massage. O oaza de placere si

177. Masaj la tine sau la hotel, sunt o blonda frumoasa si sexi, iti ofer un masaj deosebit de relaxare, pentru mai multe detalii, suna-ma, deplasari, (0731.536.906

relaxare te asteptam seara de seara in salonul nostru pentru o sedinta de masaj speciala. La noi te vei simtii cu adevart bine. Fete, dulci, frumoase, cu experienta. Bar, Jacuzzy, Parcare, curatenie, discretie, 150 L; (0722.877.223 147. Mall Vitan, masaj unic si clipe unice,

buna, sunt Maria, daca anuntul meu ti-a atras atentia, atunci nu ezita sa ma contactezi, sexy si atenta la detalii te astept, sa-ti ofer cele mai bune servicii de masaj, 100 L; (0757.702.170

de ani, frumoasa, execut masaj la tine sau la hotel, daca pozele nu sunt reale platesc deranjul, pret 200 lei ora plus 50 lei taxiul, 200 L;

178. Masaj massage visit hotel or your apartment Diana, visit hotel or your apartment, bruneta, slim, senzuala, delicata, te pot face sa te simti ca in rai, fac foarte bine masaj, massage la hotel sau la tine. Alegema si vei reveni garantat!! 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


21 martie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

5

4

PRESTÅRI SERVICII 179. Masaj suedez, experimentata in ter-

apii bioenergetice, varsta 28 ani, ofer masaj suedez de relaxare. Durata o ora jum, zona centrala. 150 L; (0723.473.209/ 0723.473.209

211. Monica, bruneta reala 1.68 cu 60 kg

30 de ani, selectiva si plina de pasiuni si erotism si foarte dulce e astept la un masaj, suna-ma zona Zepter, 40 L; (0731.289.615

180. Masaj, buna sunt Sonya, sunt o persoana serioasa, curata si cu bun simt, am aceleasi pretentii de la persoanele care ma viziteaza pentru a le oferi un masaj de relaxare. 200 L; (0734.898.256/ 0734.898.256 sonia_2017@yahoo.com

212. Noblesse Unic, salon masaj erotic nud 60 min Respect si calitate. 15 maseuze tinere, sexy, profesioniste. Free bar. Salon Noblesse Unic Private Massage & Spa str. Leonida nr 8, in centru, zona Petrom Eminescu 200 L; (0727.148.861

181. Masaj, Oana, vino sa te relaxezi in

213. Noua domnisoare te asteapta pentru

locatia mea Dristor 2, cu un masaj deosebit, garantez revenirea, mai multe detalii la telefon atunci. 70 L; (0765.127.530

182. Masaj, noua in Bucuresti ofer masaj,

numele meu este Andreea, sunt noua in domeniu dar cu experienta necesara pentru a te face sa ajungi pe culmile placerii printr-un masaj de relaxare combinat cu un masaj erotic. 100 L; (0760.870.593 183. Masaj, noua in oras, blonda finuta, masaj, suna-ma pentru mai multe detalii, 150 L; (0735.738.876 Aale539@yahoo.com 184. Masaj, noua in zona, buna numele

Cristina ofer masaj de relaxare/ body la domiciliul meu, mai multe detalii la tel., 100-150 h, Drumul Taberei, sector 6, 100 L; (0751.878.897 185. Masaj, terapie si relaxare un altfel de

un rasfat Royal intr-un cadru intim, nou si igienic cu freebar jacuzzi, piscina exterioara, lenjerii si prosoape curate si parfumate, locatie lux, masaj, 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 214. Noua in zona piata Delfinului, noua

pe site, Te astept la mine pentru a-ti oferi un masaj de calitate; (0786.640.741/ 0786.640.741 teleportata@gmail.com

215. Noua in zona, Andra 28 de ani, daca

anuntul meu ti-a atras atentia, atunci nu ezita sa ma contactezi, sexy si atenta la detalii te astept, sa-si ofer cele mai bune servicii totale de masaj. Contacteaza-ma; 80 L; (0721.821.385 adelacristina2003@gmail.com

216. Nuru masaj si servicii de masaj pla-

cut de relaxare, terapeutic cu specialitate in reflexoterapie dus asistat, kiss; 250 L; (0721.609.296

masaj, o terapie combinata din tehnici deep tissue, kineto, thai yoga, tantric pentru relaxare, alungarea anxietatii si rezolvarea problemelor musculare. Maseor calificat, experimentat, 100 L; (0762.025.410 masajterapie@yahoo.com

ganta noua in Bucuresti ofer servicii de masaj calitate. Nu ezita sa ma contactezi. La time sau la hotel; 300 L; (0786.611.041 Rebeca23rebeca@yahoo.com

186. Masaj. Buna bruneta finuta, curata,

218. Obor, doamna 45 ani ofer masaj de

draguta, 30 de ani ofer domnilor draguti masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale100 % zona Zepter 60 L; (0784.986.529 187. Masajul ideal. Hei sunt Darya, sunt

experta in arta masajului. Vino sa te convingi personal. Poze 100% reale, 70150 ron, (0768.382.109 alexandra.ayan@yahoo.com

188. Maseor profesionist, ofer masaj de

mai multe tipuri doamnelor, cuplurilor si domnilor la mine sau la locatia dvs. Atentie. Locatia mea este in Buftea la curte, loc de parcare, iar sedinta tine 1 ora 2. 50 L; (0764.827.927/ 0731.874.193 189. Maseuza cu atestat. Roxy 200 lei/100 euro, Calitate, rafinament, discretie, experienta. Bruneta frumoasa cu bun simt, 28 de ani. Ofer masaj profesional d-lor manierati la domiciliul meu 200 lei ora, cer si ofer seriozitate, 200 L; (0731.646.555 190. Maseuza ofer masaj zona Militari,

maseuza ofer masaj 100% profesional, masaj terapeutic si de relaxare, sedinta dureaza 50 minute si costa 70 Lei. L-D 09:00 21:00, zona Militari, 70 L; (0732.439.844

191. Maseuza perfecta, ideala pentru tine

Delecteaza-te cu o blonda discreta si foarte curata te astept hot imbracata, poze reale pt. a petrece o ora pasionala in compania mea (masaj de relaxare) garantez ca vei reveni, (0736.645.038 192. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m,

47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0720.084.742 193. Maseuza tanara, reala 100%, brune-

ta, maseuza reala 100%, bruneta. Masaj profesional de relaxare, rasfat si caliate. Conditii de lux. Igiena si discretie. Jacuzi, parcare, bar personal, prosoape curate, ultracentral, informatii la telefon. 150 L; (0764.182.119 brunetatanarasireala@yahoo.com

194. Maseuza, departe de stresul cotidian, arta masajului te va destinde. Erotismul si pasiunea te vor purta pe aripile diafane catre insula numita extaz. Zona Baba Novac 60 L; (0736.682.267 195. Maseze (Ucraina) Maseze cu expe-

rienta in arta masajului de relaxare . Vei avea parte de fete frumoase si atmosfera placuta zona Universitate; (0758.848.296 Popa_popa@yahoo.com, 196. Matura 47 ani, matura 47 ani, Titan

metrou, ofer servicii de masaj, domnilor seriosi, civilizati. Bunul simt, discretia ma caracterizeaza, 100 L; (0722.494.310

197. Matura ofer masaj, buna, Karla este numele meu, sunt o doamna matura de 48 de ani, 1.68, 60kg si te invit in compania mea pentru a-ti oferi un masaj de relaxare profesional combinat cu un masaj erotic. 100 L; (0720.969.645 198. Matura, Universitate, sunt Delia, am

35 de ani, sunt o blonda mignona cu ochi albastri, sani numarul 3, vesela si senzuala. Masaj, discretie, ingiena, relaxare. 100 L; (0729.574.688

199. Maya foarte draguta, cu experienta in

domeniu, ofer masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa ma suni pentru mai multe detalii la telefon, locatie 3 minute Unirii, 200 L; (0736.674.940 200. Melissa 30, ofer masaj total de

relaxare fara graba, Piata Victoriei 100 L; (0735.545.648 201. Militari Alina, 28 ani. Domnisoara

apetisanta te astept sa iti ofer cel mai relaxant masaj. Poze 100% reale, locatie discreta. Detalii complete la telefon, 100 L; (0720.388.272 202. Militari Residence, noua in zona. Te

astept pentru ati efectua un masaj de relaxare profesional, masaj body si plus alte fantezii. Pentru mai multe detalii la telefon. 100 L; (0720.579.174

203. Militari Residence, siliconata, slim

cu bun simt ofer masaj de relaxare la domiciliul meu domnilor manierati si generosi, Poze reale, 200 L; (0724.604.731 204. Mirela 27 ani noua in zona si in locatie, astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Detalii la tel. 80 L; (0725.874.994

217. O noua bruneta in oras, bruneta ele-

relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate, mai multe detalii la tel., 50 L; (0764.738.593 voiculescusonya@yahoo.ro 219. Oferta speciala masaj erotic nud, hai

sa ne cunoastem. Noi suntem salonul Noblesse Unic, in centru, la vila. Va invitam la un masaj relaxare sau body to body si erotic. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. www.private-massage.ro 140 L; (0727.148.861 220. Pasionala, doamna eleganta, matu-

ra, cu sani mari, naturali te va rasfata cu un masaj erotic body relaxant dupa o zi stresanta unde pasiunea si erotismul, tandretea, discretia ma caracterizeaza. Rog seriozitate max. La tel. 5/15 min, 100 L; (0723.432.237 221. Pasiune si tandrete Abandoneaza

toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage, de pe Strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism, unde te poti destinde total 120 L; (0763.369.660 222. Perfecta, speciala pentru domnii care se respecta. Cel mai bun masaj de relaxare. Nu vei regreta. Servicii ireprosabile. Educata si amabila. Discreta, detalii la telefon sau WhatApp, speak english, non stop, 100 L; (0769.169.016 Escortevip20@yahoo.com 223. Petrecere new. Club de noapte organizeaza petrecerea serii alaturi de cele mai sexi dansatoare la bara, show nud socializare bautura petrecere reusita, RedlightClub, ora 21, (0758.933.042

210. Monica, blonda reala, selectiva, 29

de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, p-ta Alba-Iulia 300 L; (0723.928.848

243. Salon lux Baba Novac Abandoneaza

2. Aer conditionat, montari, demontari,

28. Service electronice- laptopuri- navi-

toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage de pe strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism unde te poti destine total, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 244. Salon lux Baba Novac incita-ti imaginatia alaturi de trupuri apetisante si miscari lascive, pune in practica cele mai ascunse fantezii, renunta la inhibitii si alatura-te celor mai pasionale si jucause domnisoare experte in masaj, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 245. Salon lux Baba Novac Seductie erot-

ica cu domnisoare sexy si atragatoare intro atmosfera intima si relaxanta. La Excess Massage cele mai frumoase si talentate maseuze va pot oferi o sedinta de masaj memorabila, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com ta 30 ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati, 70 L; (0727.581.002 247. Sector 6, Iuliu Maniu, buna vrei relaxare totala, igiena, discretie si seriozitate. Vino sa iti dovedesc prin masaj adevaratul moment al placerii, non-stop, 100 L; (0720.699.369 248. Servicii de calitate Vanesa Danielle, ofer servicii de calitate (masaj) intr-o ambianta placuta si discreta, la mine sau la hotel, domnilor generosi, care stiu sa aprecieze calitatea, 80 L; (0736.890.339 249. Servicii de calitate masaj Adela, noua pe site, ofer servicii de calitate (masaj) (la mine) domnilor care au o personalitate deosebita, langa care vreu sa petrec un timp de calitate. Telefon; 130 L; (0738.141.644

229. Prin framantarea diverselor grupe de

muschi masajul este poarta de acces spre o lume a senzatiilor si a sentimentelor neexplorate de majoritatea oamenilor. Masajul este o arta care a aparut din nevoia de a alina durerea, 100 L; (0730.733.289 230. Prinde promotia de sambata, masaj

erotic Floreasca, locatie discreta si de lux, maseuze superbe si cu experienta pregatite sa iti ofere momente de neuitat. Te asteptam pe la noi. Vezi pe site galeriawww.fantasymasaj.ro 140 L; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com 231. Promo masaj erotic la dublu, intre doua nu te ploua. Si nici nu te ninge. Hai acum la Noblesse Unic si alege-ti maseuzele preferate. 2 simultan, sedinta dureaza 60 de minute si costa 300 ron. Garantam ca vei alege dintre multe. 300 L; (0727.148.861 232. Promotie dominare si masaj erotic

vip fantezie discount la Noblesse Unic, masaj relaxare, body, erotic, plus diverse fantezii: striptease, lap-dance, erotic show, latex outfit, stockings, dominare, feetfetish, high heels. Promotie joi, orele 1222. 250 L; (0727.148.861 www.privatemassage.ro 233. Promotie masaj erotic nud, salon de

calitate la vila in str. Leonida nr. 8, in centru, zona Petrom Eminescu. Masaj relaxare, body to body si erotic. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Promotie valabila luni orele 13-19; 150 L; (0727.148.861 234. Pustoaica, 19 ani, te astept la un

236. Rebeca, 20 de ani, blonda pasion-

ala, senzuala, lipsita de inhibitii, blonda superba, ochi albastri, maseuza, ofer diverse tipuri de masaj dlor discreti si generosi. Locatie lux, central, Piata Unirii, foto absolut reale, 150 L; (0728.025.622 237. Rebeca, zona metrou Timpuri Noi, esti in cautarea unei maseuze pentru un masaj de relaxare bine executat? Sunt ceea ce-ti doresti, pentru stabilirea unei intalniri, sunt disponibila zilnic ptr tine pana tarziu. 150 L; (0732.065.889 238. Relax and reflexotherapy massage,

Near metro Piata Unirii 2, discreet very clean house you are welcome. Yoday I’m at your disposal non stop, 250 L; (0721.609.296

239. Relax and reflexotherapy massage,

near Piata Unirii, you are welcome. Please look my video here and then you call me, 460 L; (0040721609296

3. Automatizari, reparatii centrale ter-

mice, service Intretinere centrale, piese originale, curatari chimice si ventila?ie, reglaje crestere randament, reparatii pe loc placi electronice centrale. Promptitudine, garantie asigurata Florin BucurestiIlfov, (0726.442.376/ 0726.442.376 instalcentral_98term@yahoo.com 4. Autorizat reparatii frigidere, combine

frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48 5. Autorizat, asigur reparatii masini automate de spalat, deplasare gratuita, garantie reparatii. Aer conditionatcuratare si iginienizare. Seriozitate. Urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233 6. Depanam televizoare, orice model, la

domiciliu, Bucuresti si Ilfov; (0734.641.198

7. Depanare la domiciliul clientului tele-

vizoare cu tub si lcd, monitoare, dvdplayere, calculatoare, laptopuri, sisteme audio, reinstalari Windows, devirusari etc. Deplasarea si constatarea gratuita. Garantie sase luni. Seriozitate maxima (0721.521.536 reparatiiladomiciliu@ymail.com 8. Depanez calculatoare, instalare Windows 50 lei, instalare pachet: Chrome, Antivirus, Acrobat Reader, Winrar, Office, VLC, 50 lei, configurare router 50 lei, instalare imprimanta 30 lei. 50 L; (0745.132.833 9. Depanez frigidere si congelatoare, inclusiv sambata si duminica. Experienta, promptitudine. Relatii la telefon: (0744.517.905/ 021.425.87.56

250. Servicii de calitate, Bianca, 29 ani,

ofer mai multe tipuri de masaj, domnilor generosi, intr-o locatie de lux. La mine sau la hotel. Sunt eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate. Tel: 100 ron. 120 L; (0738.141.644 251. Servicii de calitate, masaj, Anna,

kinetoterapeut, ofer servicii de calitate (masaj) intr-o ambianta placuta si discreta (la mine sau la hotel) domnilor generosi, care stiu sa aprecieze calitatea. 100 L; (0736.890.339 252. Servicii speciale dominare, masaj

226. Plinuta tanara 36 ani plinuta draguta

228. Poze reale, dovedesc cu tatuajele, buna sunt sara fata singura si disponibila vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare, ambient placut si curat, ofer seriozitate maxima, pozele imi apartin, dovedesc cu tatuajele, 120 L; (0720.184.898

service, la preturi avantajoase; (0724.240.274

246. Sector 2, doamna voluptoasa brune-

254. Sofia, 19 ani, te teleporteaza in

235. Rasfat fara limite doar la Excess Massage Lasa-te invaluit de atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai minunate clipe, doar in incinta salonului Excess Massage pe str Baba Novac, 120 L; (0766.238.084/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0720.525.253/ 0732.545.457

si frigidere reparatii masina de spalata, frigidere, aere conditionate, montaje demontaje, incarcari cu freon, la preturi promotionale, (0766.726.725 Cosminpaun0807@yahoo.ro

27. Reparatii tv, lcd, led, masini de spalat, centrale termice, sisteme audio video, sisteme supraveghere, laptopuri si calculatoare la domiciliul clientului sau la laborator. Preturi minime si garantie, 1 L; (0764.881.906 hristuciprian@yahoo.com

253. Simona, Snagov, blonda matura, slim, inalta, o doamna in adevaratul sens al cuvantului, emancipata si plina de viata, nonconformista si cu un spirit vesnic tanar, maseuza cu experienta ofer masaj dlor discreti. Nu ofer sex. 200 L; (0720.216.212 sweetpleasure@yahoo.com

206. Mirela, ofer masaj de relaxare intrun ambient placut la domiciliul meu. Titan, Bd. Theodor Pallady, 60 L; (0736.549.922

209. Mister si seductie, lux si calitate

1. Accesibil, reparatii masina de spalat

225. Placere unica, masaj erotic special Te invitam sa traiesti o experienta de care fiecare barbat merita sa aiba parte cel putin o data in viata. Scopul nostru este placerea si satisfactia ta. Te asteptam, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

227. Poze reale, Delia 19 ani, fitness model, poze reale, te asteapt pentru a petrece o ora de neuitat prin cel mai bun masaj, I speak english, locatia este intr-o zona centrala in conditii de discretie si igiena, ac, prosoape curate. 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com

26. Reparatii instalatii termice, sanitare, electrice solutii adecvate in ceea ce priveste lucrarile de instalatii termice, instalatii sanitare, instalatii electrice, instalatii de gaze si frigotehnice, lucrari de amenajari amenajari interioare (0762.447.379 racconstruct@yahoo.com

trala de lux poze 100% reale in locatie, lucrez in cadrul unui salon de masaj care iti ofera: prosoape si lenjerii curate si parfumate, freebar, aromaterapie, jacuzzi, 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com

242. Ruby, frumoasa, reala, locatie cen-

vino la un masaj de calitate intr-o atmosfera placuta! 170 L; (0741.741.529 Contact@amazoniamasaj.ro

205. Mirela 27 ani, noua in zona si in locatie te astept la un masaj de relaxare la domiciliul meu curat si discret Zepter, 50 L; (0725.134.038

208. Miruna, zona Brancoveanu, buna, eu sunt Miruna, o domnisoara slim, inalta, cu un fizic de invidiat, maseuza cu experienta, ofer diverse tipuri de masaj numai la domiciliul meu dlor discreti si generosi. Foto reale. 150 L; (0726.359.262 sweetpleasure@yahoo.com

241. Roxana, noua in zona, Ofer masaj de relaxare fara graba si fite intr-o locatie curata si discreta. Titan, bld Theodor Pallady, 80 L; (0735.232.246

224. Piata Victoriei, daca vrei ceva diferit

calma comunicativa. Te astept la un masaj doar pentru domni maturi seriosi. Sector 4; (0741.645.898

Repara¡ii electrocasnice, electronice

invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180

fantezie, camera speciala dominatrix la Noblesse Unic, sedinta cuprinde masaj relaxare, body si erotic plus diverse fantezii, cum ar fi dominare, fetish, striptease, lap-dance, toys, latex outfit, role-play, 300 L; (0727.148.861

masaj de relaxare si multe alte surprize placute. Sunt o fire foarte calma si mereu zambitoare. Pozele imi apartin in totalitate. Te astept sa ne cunoastem. Eroii Revolutiei, 100 L; (0720.014.632

207. Miruna, Splaiul Unirii stilata, nonconformista si pasionala te astept intr-un ambient deosebit pentru a petrece clipe unice, masaj total. Sunt selectiva, nu sunati inutil, pentru mai multe detalii ne auzim la telefon, 300 L; (0736.831.606

240. Rond Alba Iulia, Piraeus Bank, te

Brazilia Brazilia e la un apel telefonic si cativa km de tine, o fata cu forme rubensiene te asteapta intr-o locatie de lux cu maxima igiena si cofidentialitate pentru a te rasfata cu un masaj erotic de vis, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com 255. Sophie 25 ani, 1.60 cm si 48 kg.

Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista 200 L; (0725.458.291 256. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg.

Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0725.458.291 257. Sunt noua in zona, buna, sunt Alina,

daca iti doresti sa cunosti o fata cu simtul umorului care te va scoate din rutina zilnica, masaj de relaxare, body masaj, astept sa ma contactezi, 100/150, Drumul Taberei sector 6, (0751.878.897 258. Sunt noua in zona, numele meu este Ana 28 ani, sunt o maseuza cu stil educata si cu mult bun simt. Te astept in locatia mea sa petrecem cele mai frumoase clipe prin masaj. Sunt o fire vesela si deschisa, 300 L; (0726.597.992 259. Sunt noua pe site, ofer masaj total de

relaxare la domiciliu meu curat si discret , domnilor generosi,care stiu Sa aprecieze calitatea,pentru Mai multe detalii contactima.Locuiesc singura. Titan Bd.Theodor Pallady 100 L; (0737.150.500 260. Tanar sportiv 30 ani efectuez masaj

Masaj pentru domni, doamne, domnisoare si cupluri, diferite tipuri de masaj: total, integral, relaxare, tandric, pret: 250 lei ora, 250 L; (0756.642.225 evannbourne@libero.it 261. Tandrete si pasiune, daca esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta la Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 262. Titan, Auchan, ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu curat si discret, mai multe detalii la tel, 50 L; (0767.345.563/ 0733.780.623 263. Unirii, selectiva si dornica de experiente noi, ofer masaj de relaxare domnilor manierati intr-o ambianta placuta si discreta, B-dul Unirii. 100 L; (0786.644.324 264. Unirii, Zara, noua in zona, ofer

masaj la domiciliul meu curat si discret, mai multe detalii la tel., 50 L; (0767.345.563/ 0733.780.623 265. Unirii, poze reale, noua in zona

efectuez masaj de relaxare si tonifiere, locatie curata si discreta. Te astept, nu ezita; (0745.702.713 Badboss94@yahoo.com 266. Unirii, rusoaica, noua in Bucuresti, ofer masaj terapeutic de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea. Locatie de lux, igiena si discretie. 300 L; (0727.576.513 267. Vip-Zone Privat Erotic Club nou. Bar, muzica, companie, dans la bara, lapdance, streaptease, privat show, masaj erotic, happy endings, dush asistat gratuit, jacuzzi.Paza, locuri parcare.Reduceri ptr grupuri 3+1, 5+2. Rez. tel. 100 L; (0735.445.511 mari.angajari@gmail.com 268. Vitan Mall, poze reale, masaj total, noua in zona, poze reale, tanara bruneta, 24 ani, 1.69 cm, 50 kg te astept in locatia mea cocheta, discreta si curata pentru momente de maxima relaxare. Masaj total de relaxare, 80 Ron-30 min., 120 Ron-1 h, 80 L; (0767.470.647

10. Depanez frigidere, combine frigorifice si congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

Depanez frigidere, combine frigorifice si congelatoare, toate tipurile. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; Tel. (0729.473.587/ 0762.988.567/ 021.420.36.48

11.

12. Electrician autorizat Coman

Costel service. Bucuresti, toate sectoarele, varsta 39 ani, experienta 23 ani. Desigilare contor, gratuita, recomand procedura Enel gratuita. Ma ocup personal de aceasta procedura; (0740.983.312/ 0761.659.194 13. Frigidere casnice si comerciale, con-

gelatoare, convenabil, garantie, inclusiv sambata si duminica; (0722.565.401/ 0728.247.631

14. Frigidere service si reparatii Frigidere, combine frigorifice, congelatoare, reparatii. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48 15. FRIGIDERE, reparatii frigidere, com-

bine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv Sambata, Duminica, (0729.473.587/ 021.420.36.48

gatii auto service tablete, laptopuri, navigatii auto. Instalari Android, sisteme de operare (Windows. Depanare /Softare Laptopuri si navigatii auto. Electrica auto, instalari alarme Viper auto - moto, etc. 100 L; (0723.814.443 rosse268@yahoo.com 29. Service frigidere combine frigorifice,

congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

30. Service Reparatii masini de spalat si aragaze CMC Service Expert. Bucuresti .Service-reparatii masini de spalat Indesit, whirlpool, Ardo, Zanussi, Electrolux, Service-reparatii masini de spalat vase Whirlpool, Indesit, Service-reparatii aragaze Indesit, Ariston, (0729.563.337 cmcserviceexpert@yahoo.it 31. Tapiter execut lucrari de reparatii

tapiterie la domiciliu. Stefan (0761.014.844/ 0771.715.541 Tapiteru@yahoo.com

32. Tapiter execut reparatii de canapele,

fotolii, scaune, coltare, capitonaj si huse la domiciliul clientului, firme; (0745.989.296

Transport, turism 1. Abac Trans oferta mutari si transport pret fix oferta 100 lei servicii de mutari sau transport in localitate sau provincie 1 leu/km, echipa incarcare la cerere si program si sambata sau duminica; 100 L; (0728.541.180 mutaritransport@gmail.com 2. Abandonati cautarile transport cu dube si carosate, ieftin, marfa, mobila, bagaje, electrocasnice, saci haine, flori si diverse obiecte personale in Bucuresti si pe intreg teritoriul Romaniei la preturi rezonabile, negociabile cu dube 3,5, 50 L; (0748.682.232 3. Acatiste la Parintele Arsenie Boca in

perioada Postului Sf Pasti. Contact ghid Lucian 30 L; (0775.203.891

4. Accesibili 100%, transport mobila, bagaje, electrocasnice, canapele, diverse marfuri. Avem si manipulanti. Program zilnic, inclusiv in week-end; 50 L; (0735.493.750 5. Accesibili 100%. Echipa, prestam servicii de mutari profesioniste. Asiguram ambalare, manipulare, montaj mobila, 50 L; (0722.768.555 6. Asigur servicii de transport de marfa cu duba de 3.5 T, mobila, obiecte fragile, mutari apartamente, sedii firma, electrocasnice, evacuari moloz. Personal calificat pentru incarcat si descarcat marfa, non stop. 1 L; (0762.113.393 transportmarfa_buc@yahoo.com 7. Asiguram transport orice tip de marfa,

paletat sau vrac, materiale de constructii, ob. voluminoase precum piane, bancomate sau echipamente IT de mari dimenisuni oriunde in tara. Efectuam relocari complete pt. locuinte, companii, 1 L; (0780.600.100 comenzi@bucurestitransport.ro www.bucuresti-transport.ro

8. Champions Moving companie de

transport mobila, servicii complete de mutari, specializata in mutari locale si nationale, mutari de efecte personale si mobilier atat pentru persoane fizice cat si pentru mari corporatii; (0733.330.051 office@chmoving.ro 9. Depozitare bunuri si mobilier,

marfuri generale DEPOZITARE BUNURI. La cerere transport, manipulare, servicii door to door, curatenie. Depozitul este in Bucuresti, incinta Faur. Paza 24/24+asigurare. 100 L; (0732.199.999/ 0732.199.999 relocations@gmail.com 10. Efectuez mutari mobila marfa intern

Instalatii electrice non stop Bucuresti, reparam instalatii electrice de toate tipurile. Fie ca ai nevoie de repararea unei prize sau a unui tablou electric echipa noastra de electricieni autorizati iti sta la dispozitie (0722.974.760/ 0766.974.760 office@ruady-service.ro

11. Empendo Distribution, transport ruti-

17. Instalator accesibil-autorizat ANRE

12. Evacuam mobila veche, transport,

16.

executam istalatii gaze, obiecte sanitare, centrale termice, schimbari coloane blocuri, montari argaze si calorifere,detectoare gaz (0720.992.196 18. Instalator sanitare, termice si gaze, montez chiuvete, robineti, wc, bideuri, cazi acrilice si fonta, cu hidromasaj, centrale termice, cabine de dus, masini de spalat, sifon pardoseala, trasee tevi PPR si cupru. Bucuresti si Ilfov; 10 L; (0763.113.357 contact@instalatorulcaseitale.ro www.instalatorulcaseitale.ro 19. Masini automate de spalat, acum

asigur deplasare gratuita, garantie reparatii. Curatare - igienizare aer conditionat. Seriozitate, urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233 20. Repar masini de spalat automate

toate marcile: Ariston, Whirlpool, Ardo, etc. Ofer garantie. Relatii la tel: (0767.177.665/ 0722.327.483 21. Reparatii masini spalat automate, garantie 24 luni, orice marca, piese, urgente; (0722.599.271/ 0767.888.141/ 021.230.72.06 22. Reparatii calculatoare, webdesign,

editare video, re/instalam orice varianta windows, devirusam, recuperam date, garantie 6 luni, transferam/editam filme de pe casete video, realizam website-uri/configuram magazine online. Preturi de la 30 lei. 30 L; (0762.578.112 Digiserv_mail@yahoo.com 23. Reparatii centrale termice Oferim servicii de mentenanta si reparatii centrale termice, revizii de intretinere, montaj termostat de ambianta, oferim garantie la manopera si la piesele de schimb, 100 L; (0722.362.330 Victorcatrina@yahoo.com 24. Reparatii frigidere combine frigori-

fice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48 25. Reparatii frigidere Bucuresti, ne ocu-

pam numai de reparatii frigidere, masini de spalat si o facem bine. Reparatii frigidere Arctic, reparatii frigidere Indesit, reparatii frigidere Zanussi, reparatii. (0722.572.248/ 0766.394.796

international cu Dacia Doker 2 sau 7 locuri tarif 0.7 lei / km sau duba 3.5 tone volum util 24 mc tarif 1.5 lei / km op?ional contracost avem personal incarcare putem ata?a remorc? 750 kg volum util 8 mc non stop 70 L; (0744.476.667 er de marfuri, punem la dispozitie masini cu masa de 3.5 t, pentru transporturi rutiere de marfuri, atat in municipiul Bucuresti cat si in tara. Relocari, mutari firme, transport si mutari de mobila. www.empendo.ro 100 L; (0726.281.281/ 0738.859.000 office@empendo.ro mutari, relocari. Transport la groapa de gunoi. Program in fiecare zi. Preturi mici (0729.694.800 13. Experti in mutari firme, birouri ori chiar apartamente cu 3 camere, putem pune la dispozitie suficient personal la manipulare mobila pentru ca serviciul de mutare sa decurga rapid, tamplari pt. demontare, remontare 1 L; (0737.609.609 activitate.transport@yahoo.com 14. Inchiriem Fiat Tipo 2018 motor 1,4

benzina si GPL montat, manuala 6+1 , culoare neagra cauciucuri de iarna noi, asigurare full Casco gratuit. Program 7/24. Relatii la nr tel. (0758.557.777 15. Inchirieri auto Bucuresti ieftin, non-

stop Inchiriem Auto Dacia Sandero 2017 motor 1.2 benzina manuala 6+1 culoare neagra. -predare si preluare gratuita in Bucuresti; -adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit; -cauciucuri noi de iarna, 25 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com 16. Inchirieri auto Bucuresti, lux, nonstop, aeroport Inchiriem Auto toyota rav4 motor 2.0 diesel manuala 6+1 culoare neagra. 4x4; -predare si preluare gratuita in Bucuresti -adaugare sofer suplimentar pe contract GRATUIT -cauciucuri noi de iarna; 55 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com 17. Inchirieri auto Bucuresti, lux,non-

stop, aeroport Inchiriem Auto audi a8 2014 motor 3.0 diesel quattro culoare neagra. -predare si preluare gratuita in Bucuresti -adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit -cauciucuri noi de iarna 200 {; (0786.802.323 18. Inchirieri Auto Bucuresti, Rent a Car

Bucharest, Inchiriem Auto Renault Laguna3 2014 motor 1.5 hd manuala 6+1 culoare neagra. -predare si preluare gratuita in Bucuresti; -adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit; -cauciucuri noi de iarna; 35 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com

19. Inchirieri auto Bucuresti, Rent a Car

Bucharest, lux, inchiriem Auto Dacia Sandero an 2017, 0.9, benzina, 5+1 manuala, 10.000 km culoare neagra, predare si preluare gratuita in Bucuresti, adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit, cauciucuri noi, 25 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com

20. Inchirieri Auto Bucuresti, Rent a Car

44. Transport marfa si mobila ieftin, transport zilnic si in weekend marfa, mobila, bagaje, haine, diverse obiecte personale transport in Bucuresti si in tara preturi in functie de volum, tarif Bucuresti 50-150 lei, tara 1-2,5 lei pe km, 1 L; (0725.131.703 mereumotor@yahoo.com

21. Inchirieri auto, rent a car Bucharest, lux, inchiriem auto Toyota Rav4, motor 2.0 Diesel, 80.000 km, cutie manuala 6+1, 4x4, culoare neagra.Predare si preluare gratuita in Bucuresti, adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit. 55 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com

45. Transport marfa, duba 3,5 t, volum

Bucharest, lux, inchiriem auto Peugeot 207+ an 2014 motor 1.4 benzina 20.000 km culoare rosie. Predare si preluare gratuita in Bucuresti, adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit , cauciucuri noi de iarna, 30 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com

22. Mobila si tapiserie, transport gratuit Sifoniere 2, 3 usi, comode, dormitoare, paturi, bucatarii, canapele din stoc si la comanda. Disponibile pe mai multe culori. Facebook: Magazin de mobila Poiana Campina (0720.721.712/ 0734.164.644 pascuaugustin@yahoo.com 23. Mutari in toata tara prestam servicii de transport cu masini de diferite volume, manipulare, infoliere, montaj mobila. Programul nostru de lucru este de l-d, in intervalul orar 07-22,00.Transportam marfa,marfuri g. (0721.654.085 contact@transportmobilasibagaje.ro 24. Mutari locuinte si sedii de firma prestam servicii de mutari A-Z. Asiguram infoliere, montaj, manipulare, marfa asigurata.Programul nostru de lucru este l-d. 09-21:00. 1 L; (0720.115.849

Mutari mobilier apartamente 1-4 camere, relocari, demontare, montare, manipulare, ambalare la cerere, tamplar propriu, echipa tanara 4 baieti, camion 5T. Experienta, profesionalism. Iulia Bucur (0762.676.751/ 0762.676.750 25.

26. Mutari, transport mobila, depozitare, debarasare. Oferim servicii de mutari, transport mobilier si relocari de apartamente, sedii de firma. Oferim depozitare in Bucuresti. Manipulare mobila, impachetare, despachetare, demontare/remontare, curatenie. 30 L; (0745.100.101/ 0745.100.101 romania@premiermoving.ro

17 metrii cubi, intern extern. Asigur factura, decont. (0722.715.339

46. Transport marfa, mobila, alimente

paletizate obiecte voluminoase, orice tip de marfa vitrine, utilaje grele, aparate cafea orice cu masini dotate cu lift. Transport moloz, agregate balastiera, zapada, gunoaie. 30 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 47. Transport marfa, mobila, alimente, gunoaie prioritatea noastra nr. 1 este sa te ajutam sa te muti cu tot cu bagaje, mobila, plante, vitrine, canapele, obiecte fragile, frigidere, cu masini dotate cu lift.Ne intelegem noi la pret. 30 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 48. Transport marfa, mobila, moloz, obiecte voluminoase, Nu ai cu ce sa transporti porcul pentru Craciunul asta, Eu sunt solutia,transport, mutari/ evacuari, transport marfa. Mutari din apartamente sau case. Evacuam moloz, tocarie veche mobila 60 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 49. Transport marfa, mobila, moloz, obiecte voluminoase, va mutam din casele dumneavoastra fara sa aveti dureri de cap oricand chiar si in zile de sarbatoare la cel mai rapid si eficient mod. Obiecte fragile, frigidere, canapele, calorifere 30 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 50. Transport mobila bagaje, electrocasnice, canapele, etc. La cerere, asiguram servicii de manipulare, infoliere, montaj mobila. Program L-D 09-21:00, 50 L; (0729.694.800 51. Transport mobila 7 zile/7, transport mobila in Bucuresti si alte orase. Optional, asiguram servicii de manipulare si montaj. 50 L; (0737.178.195

Transport mobila marfa in Bucuresti si tara, oferim servicii de transport marfa mobila mobilier bagaje relocari atv, motociclete, materiale de constructii. Bucuresti si in provincie. Preturi de la 100 Lei. Oferim factura (0732.548.835

52.

53. Transport mobila si in weekend. Asiguram servicii de mutari mobila ,transport marfa,etc. Dispunem de autoutilitare de diferite volume 3-24mc, si personal bine instruit. Program de lucru 09-21, l-d. 50 L; (0735.534.488

27. Oferta pret fix 100 lei in Bucuresti si Ilfov, mutari de orice fel sau transporturi cu duba+sofer si echipa la cerere in Buc sau in provincie cu program si sambata sau duminica, telefon; 100 L; (0724.449.415

54. Transport mobila si marfa ,cu manipulare Transport mobila si marfuri generale cu manipulare inclusa ,la pretul de 120lei/ora. Program si in weekend. Sunati in fiecare zi pana la orele 22,00. 120 L; (0733.896.700

28. Pret mai mic nu exista, servicii de transport in Bucuresti sau in tara.Transport moloz, gunoaie, diverse pana in 3,5 tone la preturi negociabile. In caz de nevoie asigur si oameni de incarcaredescarcare; 50 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

55. Transport mobila, marfa de orice fel,

Tractari auto 24 din 24, Bucuresti, Ilfov si in tara. Cele mai mici preturi0784071879 (0784.071.879

29.

30. Tractari auto Bucuresti, cele mai mici preturi. Rugam si oferim seriozitate; (0768.157.893 31. Tractari auto non-stop la preturi

avantajoase. Bucuresti. Romania

32. Transport ofer servicii de transport

oriunde in Bucuresti sau in tara.Transport moloz, gunoaie, diverse pana in 3, tone 150,00 Ron. In caz de nevoie asigur si oameni de incarcare- descarcare, 30 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 33. Transport absolut oriunde oricand +

echipa incarcare, transport si mutari 80120 lei Bucuresti dar si in provincie, pret fix 1 leu/km, avem program si sambata sau duminica 80 L; (0732.223.578 transportmutarirelocari@gmail.com

Transport agregate balastiera, nisip balastru, piatra, margaritar, refuz de ciur, pamant vegetal. Ridic moloz, mobila veche, Bucuresti, Ilfov0784071879 (0784.071.879

34.

35. Transport diverse Asiguram trans-

port mobila, in Bucuresti sau in orice localitate. (0720.259.702 cataneagu33@gmail.com 36. Transport diverse, zi de zi, marfa si

mobilier, electrocasnice, diverse tocarie, asigur la orice adresa din Bucuresti in timp util si costuri reduse, ofer seriozitate si asigur personal pt. incarcare. (0720.259.702 cataneagu33@gmail.com

37. Transport ieftin, program zilnic inclu-

siv weekend transport marfa, mobila, bagaje, haine, diverse obiecte in Bucuresti si in tara la preturi in functie de volum-Bucuresti 50-150 In tara 1-2,5 km 12-24 m3 50 L; (0725.131.703 mereumotor@yahoo.com 38. Transport intern si international,

transport marfa intern si international, mutari mobila, preturi negociabile, posibilitate facturare sau cautam contract colaborare. Dimensiuni incarcare 4,3 m lungime 1,94 inaltime si 1,70 latime; (0765.189.874 Dennylexexclusiv.srl@gmail.com 39. Transport la pretul cel mai mic, transport obiecte voluminoase, orice tip de marfa vitrine, utilaje grele, aparate cafea orice cu masini dotate cu lift hidraulic si personal cu experienta. Transport porcul de Craciun, 30 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 40. Transport la pretul cel mai mic, va garantam o mutare linistita si fara surprize negative. Obiecte voluminoase, orice tip de marfa, vitrine, canapele, obiecte fragile, frigidere, cu masini dotate cu lift hidraulic. 40 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

mutari mobila oriunde in Bucuresti si in tara, la cerere asiguram montare demontare mobila, incarcare, descarcare dim auto lung. 4,20 inaltime 2,30 latime 2,15 (0761.022.164/ 0774.458.104 nelualbastrelu@yahoo.com 56. Transport mobila, marfa, diverse. Mutari, foarte ieftin; (0771.039.163 57. Transport mobila, moloz, veche, nefolosibila, electrocasnice. Asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432

58. Transport moloz si mobila de aruncat. la pretul de 5lei/ sac. Transport mobila veche la groapa de gunoi. 5 L; (0722.768.555 59. Transport moloz, gunoaie, marfa, paleti, mobila, bagaje agregate balastiera, zapada.Oriunde in tara.Seriozitate si omenie. 30 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 60. Transport mutari mobila sedii firma,

auto 3,5 T, personal incarcare la cerere. 24/24, 50 L; (0770.870.235

61. Transport national masina 3.5 tone

cu lift, oferim transport la tarife avantajoase la nivel national.Autoutilitarele sunt dotate cu lift hidraulic pentru o incarcare rapida si instalatii de racire pentru transporturi speciale. 100 L; (0722.564.252 cristian_toporan1407@yahoo.com 62. Transport obiecte voluminoase, orice tip de marfa vitrine, utilaje grele, aparate cafea orice cu masini dotate cu lift hidraulic si personal cu experienta in transportul si manipularea acestora, program nonstop, 1 L; (0785.640.640 63. Transport orice la preturi mici, trans-

port moloz, mutari-evacuari, transport marfa. Mutari din apartamente sau case, sedii firme, birouri, bagaje, electrocasnice, plante. Pentu mai multe detalii va stau la dispozitie; 25 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

64. Transport persoane Bucuresti Germania, Anglia, Ester Tours va ofera transport de persoane Bucuresti in Germania si Anglia cu autocare si microbuze moderne zilnic direct pana la adresa de destinatie. Pt rezervari contactatine; 1 {; (0773.908.912 office@estertours.ro 65. Transport persoane/ colete oriunde

in tara, sofer personal cu auto propriu (Opel Insignia Cosmo 200 CP Biturbo) scaune piele incalzire ?i racire scaune fata, priza 230 v spate, portbagaj 530 l, efectuez la comanda transporturi private (0746.097.005 Emilian@bostenaru.ro

66. Transport Romania Olanda Belgia Germania Curse regulate cu autoutilitare de 3,5t in regim de grupaj sau exclusive. Transport bagaje, colete, mobila, electrocasnice, biciclete, motociclete, (0745.024.750 fts.freight@gmail.com 67. Transport rutier, aerian, feroviar, maritim Mutari interne si internationale, relocari interne si internationale. Transport animale vii de companie, inclusiv pesti. Impachetari speciale obiecte de arta, antichitati, tablouri (0734.170.165 office@priorititransport.com 68. Transport, 40% discount, transport obiecte voluminoase, orice tip de marfa, vitrine,canapele, utilaje, aparate cafea cu masini dotate cu lift hidraulic.Asiguram factura si chitanta. Pretul il facem impreuna. 30 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

42. Transport marfa intern sau interna-

69. Transport, mutari mobilier, apartamente 1-4 camere, case, vile. Montam si demontam absolut orice tip de mobila. Experienta 13 ani, camion 25 m3. Iulia Bucur. (0762.676.751/ 0762.676.750

43. Transport marfa mobila Avem masi-

70. Transport. Dorim sa te muti cu tot cu bagaje, mobila, plante etc. Satisfactia clientilor este cel mai important aspect pe care vrem sa-l indeplinim. Transport obiectiv, voluminoase, orice tip de marfa, vitrine, canapele, obiecte fragile, frigidere; (0763.773.746

41. Transport marfa mobila diverse. Viziteaza site-ul www.transport-marfamobila.ro, 70 L; (0721.213.667/ 0721.213.667 valentinochioiu@yahoo.com

tional Dacia Papuc 2 locuri sau 4 mc volum util tarif 0.7 Lei / km sau duba 3.5 tone volum util 9 mc tarif 0.8 Lei / km separat contracost avem incarcare descarcare servicii rapide cu doi soferi express 80 L; (0766.642.507 ni libere pt transport marfa, lucram pana pe 31 decembrie mutam mobila, utilaje grele sau fragile, transportam piane, pianine, seifuri, evacuam moloz, tocarie avem personal la cerere pt incarcare, 1 L; (0764.166.166

71. Transportam orice, oricand, oriunde, casa de expediti. Transport mobila si marfa in Bucuresti si in tara. www.transportmarfuri.net (0767.633.147/ 0768.293.961

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


6

21 martie 2018

4

PRESTÅRI SERVICII Întreprinzåtori alte domenii PERSONAL TRAINER/ INSTRUCTOR SPORTIV. ANTRENOR PERSONAL ACREDITAT NATIONAL/INTERNATIONAL LUPTATOR MAI IMBUNATATESC CONDITIA FIZICA PERSOANELOR CARE CANDIDEAZA PT. SUBOFITERI/OFITERI, LICEE MILITARE SI PERSOANE PT. SLABIRE MASA MUSCULARA, (0766.252.191 bitineanuvalentin @yahoo.com 1.

Servicii diverse 1. 1 Mai Symona transsexuala in tratament, transsexuala, in tratament esti un tip care vrea sa fie rasfatat si alintat cu un masaj asa cum n-ai mai avut parte? Este locul ideal pentru domnii care cauta un loc plin de senzualitate, non stop, (0730.259.890/ 0765.018.213 2. 1 Mai, zona Obor Colentina, travestita

reala, fara implant de silicon, par natural ofer masaj de relaxare combinat persoanelor care stiu ce vor. Non stop, poze reale, (0730.259.890/ 0765.018.213

3. Abate drumul tau spre o relaxare placuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat. Vila, lux, aromaterapie, uleiuri aromate, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com www.excessmassage.ro 4. Adina, ofer masaj de relaxare domnilor

maturi si educati, Titan metrou, 60 L; (0785.355.791

5. Aer conditionat instalare, reamplasari, reparatii, incarcari freon orice tip de aparat; (0727.217.717 6. Alecxya, buna sunt bruneta, am 20

29. Andreea blonda cu poze reale 27 de

ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

30. Andreea 32, te astept la mine in locatie pentru a ti oferi cateva momente de relaxare prin diferite tipuri de masaj. Cer si ofer seriozitate. Berceni; 60 L; (0738.430.434 31. Andreea am revenit respectuoasa si

foarte rabdatoare, ofer masaj de relaxare in cele mai bune conditii de igiena si discretie. Titan bld Theodor Pallady 80 L; (0723.192.086 32. Andreea, 21 de ani, fara inhibitii,

deschisa, pozele imi apartin si sunt facute in locatie. Iti voi oferi un masaj de calitate. Universitate, 80 L; (0757.189.714 33. Andreea, 24 de ani, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului la domiciliul meu. Discretie maxima. Unirii, Zepter, 50 L; (0732.260.367 34. Andreea, blonda 27 de ani 1.65 cu 58 kg, te astept pe tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la tel. zona Zepter 40 L; (0761.002.526 35. Andreea, blonda cu poze reale 100 %, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si foarte dulce te astept la un masaj, sunama, zona Zepter 40 L; (0761.002.526 36. Andreea, blonda cu poze reale 100 %, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si foarte dulce te astept la un masaj, sunama, zona Zepter 40 L; (0761.002.526 37. Andreea, blonda cu poze reale 27 de

ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

38. Andreea, blonda cu poze reale facute

in apartament iti ofer un masaj ce te duce pe culmile fericirii, vino langa o domnisoara care stie ce doresti, suna-ma, un telefon ne desparte, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526

63. Berceni, Straja, servicii de calitate, masaj pt. doritori de relaxare intr-o locatie discreta, 50 L; (0762.823.671 64. Bianca d-na cu forme, ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu, discretie maxima. Zona Pantelimon, Delfinului, 40 L; (0727.512.037

65. Bianka, 35 ani, poze reale 100%, ofer

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. (0746.532.027

66. Blonda singura discreta si rabdatoare

cu bunul simt al umorului ofer masaj de relaxare la domiciliul meu domnilor manierati si discreti. Militari 50 L; (0768.546.406

67. Blonda Dristor Kaufland, 27 de ani,

ochi albastri ofer masaj terapeutic si de relaxare profesional pentru mai multe detalii, astept tel tau, Dristor locuiesc singura 100 lei h; 50 L; (0734.522.735 68. Blonda matura, draguta si discreta, 1

67 m,60 kg, ofer masaj de relaxare domnilor manierati si generosi. Te astept la mine acasa intr-un ambient deosebit in zona Drumul Taberei ,Favorit. Cer si ofer discretie si igiena; 100 L; (0723.040.088 69. Blonda, 37 ani, esti stresat si obosit,

iti pot oferi o sedinta de masaj relaxare la cabinetul meu de lux. Sunt o doctorita calma, rabdatoare si discreta. Militari, 50 L; (0734.152.417

70. Blonda, masaj de relaxare prin proce-

duri de alinare a starilor de disconfort pe punctele reflexogene de pe suprafata corpului in stadii incipiente. Manevrele efectuate bland, 100 L; (0726.508.066

71. Blonda, bruneta, singure intr-un ap de

lux, igiena si discretia ne descriu pe deplin, oferim inpreuna s au separ masaj de relaxare pe masa de masaj. Detalii amanuntite la tel. Rog seriozitate si discretie. dv alegeti. 200 L; (0734.354.705 72. Blondina noua in zona te astept sa

39. Andreea, Blonda, cu poze reale, 27

ne cunoastem. Iti pot oferi masaj de relaxare si alte surprize la domiciliul meu. Sunt o miniona draguta, nu vei regreta alegerea facuta 80 L; (0764.570.084

40. Andreea, esti obosit sau stresat vino la mine pentru clipe unice alaturi de o blonda cu poze reale, 27 de ani mai multe detalii la telefon, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

73. Bruneta 28 ofer masaj de relaxare la

de ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

41. Andreea, o blonda cu poze reale te astept pe tine, domn generos, la un masaj suna-ma, sigur vei reveni, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526

domiciliul meu pentru detalii suna-ma, Dristor, Kaufland, 50 L; (0735.732.192 74. Bruneta 31 ani, ofer masaj de

43. Andreia, noua in zona. Varsta 19 ani.

76. Bruneta reala, selectiva, 28 de ani,

relaxare domnilor interesati, 60 L; (0769.817.648

pt domnii care se respecta si stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L; (0732.721.047

44. Antidepresiv, detoxifiant, terapeutic si limfatic masaj profi, pe masa din poze, pe Vitan colt cu M. Bravu, o succesiune de manevre efectuate manual cu scopul de a echilibra functiile cognitive si a imbunatati imunitatea. Rasfat si sanatate. Nu sex, 150 L; (0752.521.730/ 0752.521.730

ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, pta Alba Iulia, 300 L; (0722.705.364 77. Bruneta 30 ani iti ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut, poze reale, discretie si seriozitate, Dristor, Baba Novac. 50 L; (0764.292.336

10. Alexandra 24 ani, astept domni pre-

45. Antonia 24 de ani, bruneta slim te

astept sa te bucuri de un masaj de relaxare plin de surprize placute, zona Stefan cel Mare, langa metrou. 80 L; (0726.470.535

78. Bruneta Baba Novac, Dristor, ofer masaj profesional pe masa de masaj. Clipe magice in compania unei maseuze educate. Detalii suplimentare la tel., 50 L; (0769.027.950

11. Alexandra 34 satena, matura te astept la mine in locatie pentru un masaj de relaxare. Ofer si cer seriozitate. Zona Berceni, Piata Sudului 60 L; (0784.329.838

46. Antrenoare fitness, 2, te asteapta la

79. Bruneta dulcica, buna numele meu Gina, ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bun gust. Am 1,70 69 kg, 32 de ani te astept sa ma suni, 60 L; (0734.637.298 Dani-nico14@email.com

tentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu Unirii, Zepter. 40 L; (0736.197.198

12. Alexandra noua pe site, ofer masaj

de relaxare domnilor manierati, terapeutic si tonifiere cu uleiuri fine si esente parfumate, discretie si igiena, speak english. Va pup si va astept, 100 L; (0737.413.011 13. Alexandra, Drumul Taberei, Raul

Doamnei, stil si eleganta te invit la mine acasa sa iti ofer un masaj de relaxare, cu uleiuri aromate, dus, aromatherapy, discretie max, igiena totala, cer si ofer seriozitate, poze reale, 150/ora, program 12-24. 80 L; (0738.191.485 14. Alexandra, Unirii, buna sunt Alexan-

dra te astept in locatia mea pentru un masaj de relaxare, pentru a experimenta experiente noi, te astep pt mai multe detalii, 60 L; (0736.478.587

15. Alexia bruneta reala, selectiv? 20 de

ani dornica de experiente noi iti ofer diverse tipuri de masaj corporal intr-un ambient deosebit domnilor pretentios care apreciaza calitatea. Zona centrala. 60 L; (0738.143.758/ 0734.047.945 16. Alexia, bruneta, 1,60 m, 20 ani, te

astept la mine pentru un masaj de relaxare intr-un ambient placut zona Dristor vs Kaufland. 70 L; (0738.143.758 17. Alexia, te astept la mine pentru o ora de relaxare prin arta masajului si prin tehnici bine invatate, poze reale, 100 L; (0765.596.595 18. Alina 21 de ani, domnisoara supla, comunicativa, manierata si foarte atenta cu tine domn care sti sa te respecti. Titan Auchan; 60 L; (0721.964.205 19. Alina, blonda reala, selectiva, 24 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0721.956.452 20. Alis, ofer masaj medical: disfunctia

antrenament. Vino sa te antrenezi cu noi intr-o locatie de lux in zona centrala cu o igiena maxima, iti putem oferi ceva de baut din partea casei si un masaj de vis. Te astept sa ne cunosti, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com 47. Arta masajului, Masajul ajuta la elim-

inarea rapida a stresului si oboselii, imbunatatind puterea de concentrare si creand o relaxare generala in organism (0732.536.900

48. ATESTAT masaj terapeutic profesion-

al/general de relaxare reechilibrant, drenaj limfatic, presopunctura si terapii alternative 100L+reflexoterapie, sedinta completa 1h30/150 L, pe masa masaj, aer conditionat, Mosilor, Eminescu, 13-21, (0724.898.065 49. Atestat masaj terapeutic profesional, general, reechilibrant, de relaxare pe masa masaj, lombar, cervical drenaj limfatic, presopunctura 100, reflexotererapie, 1h 30/150 lei, se executa pe masa masaj, aer cond., Mosilor, Eminescu, 100 L; (0724.898.065 50. Atestat, tehnician maseur, masaj 100% profesional: somatic intretinere relaxare, sportiv anticelulitic epilat- 100 L/1 h+ reflexo capilar facial 150 L/1.30 h pe masa masaj central. Nu erotic. Nu sex. LS:10-20 150 L; (0743.593.040 51. ATESTAT, tehnician maseur, masaj100% profesional: somatic= intretinere relaxare, anticelulitic sportiv epilat- 100L/1 h+ reflexo capilar facial150L/1.30 h, pe masa masaj central. Nu erotic. Nu sex. L-S:10-20; 150 L; (0720.148.681 52. Atractiva, maseuza selectiva ofer

diverse tipuri de masaj de cea mai buna calitate, intretinere corporala in functie de preferinte. Ofer conditii de lux, intimitate si discretie. programare la telefon, max. serioz., 150 L; (0731.788.278 cautcolega@yahoo.com

erectila Punctul VC6 Oceanul energiei situat sub ombilic -tonifiere “ Super Oferta” Abonamente 3+1(gratuita) Disfunctia erectila ajuta la eliminarea stresului 175 L; (0770.846.094

53. Aura , 31 ani, la mine, noua in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei ap. de Obor 70 L; (0744.876.225

21. Amalia, 29 de ani sunt o bruneta

54. Berceni Domnisoara draguta si sociabila ofer masaj terapeutic domnilor educatii. Mai multe det. la tel., 100 L; (0724.387.527

rabdatoare, pozele imi apartin, te astept la mine in locatie sa iti ofer masaj de relaxare intr-un cadru intim si curat, discretie si seriozitate. Dristor Baba Novac, 50 L; (0760.746.468 22. ANA, bruneta, 30 de ani, ofer masaj

de relaxare intr-un cadru intim si curat, pt. mai multe detalii, suna-ma. Drumul Taberei, Billa. Singura in locatie, poze noi reale, 100 L; (0725.326.069/ 0756.422.429 23. Ana, blonda reala, selectiva, 24 de ani, ofer diverse tipuri de masaj corporal intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0721.956.394

55. Berceni, Diana, bruneta, 1.65 m, 52 kg, 21 de ani. Finuta, selectiva, manierata ofer masaj de relaxare domnilor educati. Locatie curata si discreta. Zona: Bd. Alexandru Obregia 100 L; (0799.343.582 56. Berceni, b-dul Alexandru Obregia, bloc stradal, platesti tariful care iti place, 60 lei, practic si masajul total 100 lei, ora 120 lei, domnisoara delicata, sensibila, atenta si draguta cu tine, meriti servicii de calitate te astept ora 11-21, vino 60 L; (0749.494.562 57. Berceni, bd. Alexandru Obregia,

profesional terapeutic (drenaj, masaj reflexogen, relaxare si intretinere corporala). Programul meu este de luni pana sambata 10:00-20:00. Locatie centrala, igiena si discretie; (0728.853.746

stradal, parcare, sunt draguta cu tine, tu alegi tariful 60 lei, sau 120 lei, ofer servicii de calitate si timp suplimentar ca sa te incalzesti, vino merita bloc stradal, bd-ul Alexandru Obregia te astept cu drag 11-21 60 L; (0749.494.562

25. Anca, doamna matura, 36 de ani, ofer

58. Berceni, Lidl, Kamy, noua in zona

24. Ana, tehnician maseur, ofer masaj

masaj de relaxare la domiciliul meu. Titan b-dul 1 Decembrie Trapezului 60 L; (0729.311.098 cornelia663@yahoo.com

26. Andra - Militari Residence - Incall and

outcall Dulce, pasionala si deschisa la lucruri noi, te astept sa ma descoperi. Ofer masaj de relaxare la domiciliul meu sau la hotel. Mai multe detalii la telefon. Poze reale si recente. Discretie si igiena. 100 L; (0742.551.369 andra.bucharest.escort@gmail.com 27. Andreea 29 ani. Ofer masaj de

relaxare domnilor generosi la domiciliul meu. Zona Kaufland Obor, mai multe detalii la tel., poze reale 100% 70 L; (0754.501.294 28. Andreea Blonda 27 de ani cu poze reale te astept la mine pentru un masaj ce iti va indeplini toate dorintele mai multe detalii la telefon zona Mall Vitan 40 L; (0761.002.526

tanara, 21 de ani, par lung ochi caprui, ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite, in locatia mea de lux. Poze reale; 100 L; (0761.049.966 59. Berceni, Lidl, noua in zona. Tanara 21 de ani roscata cu ochi caprui ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite. Poze reale 150 lei ora. Nu raspund la numar privat. Cer si ofer discretie. Aer conditionat. 100 L; (0761.049.966 60. Berceni, Mariana ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si discreti. Garantez revenirea; (0733.145.064 61. Berceni, Mariana, ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si discreti, garantez revenirea; (0733.145.064 62. Berceni, soseaua Giurgiului, strada

Alunisului, doamna matura 39 ani, ofer masaj de relaxare, 70 L; (0799.450.298/ 0764.715.327

101. Carina, buna sunt Carina o dom-

nisoara de 20 ani, 1.75, 60 kg noua in domeniu, locatie centrala. Te astept la mine pentru un masaj de relaxare mai multe detalii la tel.; 60 L; (0701.175.927 102. Casatorita, 28 ani, ofer masaj gen-

eral de relaxare domnilor discreti si educati. Ofer si pretind discretie. Te astept cu un telefon intre orele 9-20. I speak english. 100 L; (0743.765.935 103. Columbianca noua pe site, zona Dr. Taberei. Ofer masaj de relaxare si intetinere corporala, te astept la mine, program 14-22, 100 L; (0760.715.736 104. Corina, eleganta si manierata, 50 de

ani, ofer masaj de relaxare si terapeutic la domiciliul meu. Speak english, Dristor, 200 L; (0730.669.879

105. Crina, 22 de ani, domnisoara rafinata

si cu bun simt, ofer masaj de relaxare profesional la domiciliul meu. Creez dependenta. Poze recente din locatie. Detalii la tel., Dristor 2, 50 L; (0732.299.069

80. Bruneta frumoasa Berceni, ofer masaj de relaxare, boody, creme si uleiuri aromate, igiena maxima, deplasari doar hotel, locatie intersectia Luica cu Giurgiu Dedeman, 60 L; (0721.625.812 81. Bruneta matura ofer masaj de relaxare cu uleiuri aromate domnilor generosi care vor sa se relexeze alaturi de mine, 80 L; (0737.027.689 Daninico14@email.com 82. Bruneta matura, cu bun simt si

manierata, ofer masaj de relaxare pt. toti barbati care stiu ce vor cu adevarat, daca doresti mai multe detalii nu astepta, contacteaza-ma, 70 L; (0734.639.343 83. Bruneta reala Daca vrei sa uiti de monotonia si stresul de zi cu zi te astept la mine. Cel mai bun masaj 100%, 50 L; (0731.602.173 84. Bruneta, 30 de ani, finuta, cu bun simt ofer masaj de relaxare domnilor finuti si manierati. Detalii la telefon, zona Zepter, 70 L; (0725.397.305 85. Bruneta, 31 ani ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu. Zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 86. Bruneta, deplasari doar la hotel, daca iti doresti sa cunosti o fata draguta cu simtul umorului care te va scoate din rutina zilnica astept sa ma contactezi. Ofer masaj de relaxare, tonifiere. Deplasari doar la hotel 200 L; (0721.667.767 87. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon, 50 L; (0765.580.679 88. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon. 50 L; (0765.580.679 89. Brunete atragatoare si pline de viata

oferim clipe frumoase un masaj de relaxare domnilor generosi, intr-un mediu discret, daca stii sa alegi calitate atunci astept sa ma contactezi. 100 L; (0723.747.205 Dani-nico14@email.com 90. Bucur Obor, doamna draguta, 44 de

ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati. Discretie maxima, pentru mai multe detalii contactati-ma telefonic. 50 L; (0764.738.593 voiculescusonya@yahoo.ro 91. Bucura-te de un masaj profesional, calitate, relaxare, tonif-sportiv, cervical, shiatsu, presopunctura, reflexo, aparate performante de recuperare medicala si de slabit, sauna, ultrasunete, RF, galvanic, curat, merita. Nu sex. Crangasi. 130 L; (0731.515.140 92. Bulevardul Decebal, salut, te astept

pt. un masaj de relaxare locatie discreta, fotografiile sunt reale si recente, program 10:00-23:00; 300 L; (0799.045.122 93. Buna daca vrei sa ma cunosti suna-

ma. Sunt o fata discreta, daguta, finuta si cu bun simt, am 35 de ani, ofer domnilor draguti masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com 94. Buna eu sunt Adriana am 24 ani si ofer domnilor generosi cu bune mainiere masaj de relaxare. Mai multe detalii la nr de 50 L; (0729.354.964/ 0729.354.964 yanisgabrielbos@gmail.com 95. Buna eu sunt Adriana am 24 ani si ofer masaj de relaxare domnilor generosi mai multe detalii la nr; 50 L; (0729.354.592/ 0729.354.592 yanisgabrielbos@gmail.com 96. Buna eu sunt Diana si te astept la

mine in locatie la un masaj de relaxare fara fite si fara graba mai multe detalii la nr; (0729.387.539/ 0729.387.539 yanisgabrielbos@gmail.com 97. Buna eu Adriana Am 24 ani si ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bune maniere, mai multe detalii la nr., 50 L; (0729.354.592 yanisgabrielbos@gmail.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

136. Doamna matura ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, discretie si intimitate. Zona Pantelimon, Delfinului, 40 L; (0727.512.037 137. Doamna matura si cu bun simt te invit pentru cateva momente la un masaj ce te va face sa te mai reintorci fara graba si loc discreta pro 11 /20 det la tel; 60 L; (0723.002.389 138. Doamna matura 45, bruneta ofer masaj de relaxare la domiciliu meu, ambient placut fara graba zona central Zeptar, Goga det la tel. 50 L; (0765.228.499 139. Doamna matura, doamna deschisa

si cu simtul umorului te astept in locatie la un masaj de relaxare, discretie, intimitate, detalii la tel., program 10 /20, zona Casa de Pensii, 50 L; (0733.305.109 140. Doamna singura, 44 ani, ofer masaj

de relaxare, zona centrala, 70 L; (0768.037.948

141. Doamna singura, sociabila fizic placut o fire linistita discreta si rabdatoare cu experienta in masaj terapeutic depun pasiune in ceea ce fac d-lor manierati si educati, detalii la telefon, Militari, 50 L; (0737.218.736 142. DOAMNA, 33 de ani, stilata si selectiva, ofer masaj de relaxare, intretinere corporala, terapeutic la domiciliul meu intr-un cadru select pentru domni dornici de ceva deosebit. Mai multe detalii la telefon, 300 L; (0725.244.208 cautcolega@yahoo.com 143. Doamna, 34 de ani, ofer masaj ter-

apeutic de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate, 200 L; (0725.013.202

172. Inna, miniona, o doamna cu un caracter aparte, matura mereu aceeasi, dar intotdeauna altfel, maseuza cu experienta ofer masaj terapeutic si de relaxare numai la domiciliul meu din zona Dorobanti, (0757.266.841 173. Ioana, Dristor, Kaufland, singura in locatie, ofer masaj de relaxare si clipe de neuitat domnilor generosi si cu bun simt in locatia mea discreta si impecabila, te astept sa ne simtim bine impreuna cu lumanari parfumate si lumini, suna-ma, 60 L; (0767.532.407 174. Iulia 27 ani, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere a trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat. Unirii Zepter 40 L; (0733.347.650 175. Iulia, ofer masaj de relaxare pe tot corpul, fara fite si fara graba, curatenie si discretie.Mai multe detalii la telefon. Zona Militari Iuliu Maniu (Apusului). Poze reale. 60 L; (0765.702.181 176. Iza, reala 100%, 19, masaj revigorant, igiena, discretie, poze reale garantat. Dristor- Baba-Novac 60 L; (0767.538.462

de relaxare. Buna, te astept în noua mea locatie curata si discreta din zona Burebista poze reale 100% 80 de Ron 30 de minute 120 de Ron o ora mai multe detalii la telefon 80 L; (0786.612.304 179. La mine zona Vitan, masaj total de

145. Doamna, 50 de ani, am revenit, sunt

singura, plinuta, si te astept in intimitatea casei mele pentru un masaj de relaxare menit sa te binedispuna. Piata Romana, 50 L; (0738.268.040

180. La tine sau hotel, Andreea, 21 de ani,

bun simt si zambitoare, te asteapta la un masaj de relaxare in locatie discreta din zona Unirii. 100 L; (0738.031.149 108. Cristina, 30 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, Zona piata Muncii, 100 L; (0737.184.035

146. Domnisoare oferim masaj de relaxare, sportiv si terapeutic la noi in locatie, zona Domenii, 100 L; (0765.533.828/ 0731.728.813 www.exclusivemasaj.ro

181. La tine sau la hotel Diana, am 28 de ani, 1.60 m, 55 kg. Ofer masaj de relaxare si de tonifiere. Pozele sunt 100% reale 300 L; (0737.482.822

111. Cupluri, masaj pentru cupluri, desfatarea simturilor. Masajul la cuplu la Noblesse Unic Massage & Spa in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Avem si spa jacuzzi sauna, 300 L; (0727.148.861 www.private-massage.ro 112. Dana 41 ani, roscata, ofer masaj de relaxare in totalitate intr-un cadru discret si curat, domnilor seriosi, nu rasp. nr privat, sms sau beep, Dristor, program 9-21, bloc stradal, ac, pentru detalii suna, 60 L; (0769.815.677 113. Darya, doamna matura te astept pe

tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la telefon, zona Zepter. 50 L; (0763.154.254

114. Delya, noua in zona si in locatie Dr. Taberei, bruneta noua in zona si in locatie ofer masaj terapeutic si de relaxare domnilor generosi si educati in locatia mea. I speak english; (0730.218.948/ 0726.612.034 Dariusvalentin1803@gmail.com 115. Denisa, bruneta, 27 de ani, ofer masaj terapeutic de relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate maxima, igiena garantata. Relatii suplimentare la telefon. Piata Alba Iulia, 200 L; (0721.956.330 116. Dessiree Masaj a creat pentru tine

un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com www.dessireemasaj.ro 117. Diana, doamna matura, ofer masaj

de relaxare pe tot corpul intr-o locatie curata si discreta. 80 L; (0724.448.220 118. Diana, 35 ani, singura, bruneta finu-

ta, dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare totala super calitate, zona Piata Munci Decebal, 100 L; (0769.857.366

119. Diana, noua in zona, visele tale pot

deveni realitate, doar alaturi de mine poti sa te bucuri de un masaj foarte bine executat, zona Stefan cel Mare langa metrou, singura in locatie, poze reale 80 L; (0799.633.655 120. Doamna 1.70 m, 90 kg ofer masaj

de relaxare, zona Berceni soseaua Giurgiului intersectie cu Toporasi, 50 L; (0753.580.809

121. Doamna 38 de ani, matura, frumoasa si licentiata in arta masajului, ofer masaj de relaxare si terapeutic domnilor manierati; 300 L; (0762.041.704 122. Doamna casatorita, stilata, masaj de relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel.; (0722.966.960 123. Doamna fac masaj terapeutic;

(0735.670.953

124. Doamna ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si cu bun simt la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, 120 L; (0723.709.726

noua pe site. Draguta, sociabila. Ofer masaj de relaxare de buna calitate. Pt mai multe detalii la telefon. 150 L; (0722.116.386

147. Domnisoare, poze reale, te asteptam sa ne cunosti, oferim masaj si alte mici surprize. Nu vei regreta. Suntem tinere si frumoase. 80 L; (0786.565.306

182. Laura Unirii noua in Bucuresti, selectiva ofer masaj de relaxare domnilor manierati intr-o ambianta placuta si discreta. Servicii ireprosabile. Educata si amabila 80 L; (0729.355.247

148. Dristor 2 prietene, 20 si 21 ani, dragute, sociabile si cu mult bun simt, te invitam alaturi de noi pt. a-ti oferi un masaj asa cum rar gasesti pe gustul tau. Pozele ne apartin. Convinge-te, 60 L; (0767.538.638

183. Laura, bruneta inalta, 30 de ani, ofer masaj terapeutic, de relaxare, body masaj, domnilor manierati intr-un cadru discret. Daca stii sa apreciezi calitatea si bunul simt, astept sa ma contactezi, 200 L; (0728.418.578

149. Dristor Flori te astept in locatia mea

pentru un masaj de relaxare si tonifiere. Poze reale. Nu rasp la nr privat sau sms. mai multe detalii la tel. 99 L; (0720.980.541

184. Lory am revenit, lasa-te surprins de arta masajului in compania mea la domiciliul meu intr-un cadru intim si discretie. Detalii suplimentare la tel. Titan bld Theodor Pallady, 80 L; (0720.649.896

150. Dristor 2, Andreea, 29 ani, cu expe-

185. Lory, buna, Lory, noua in zona ta te

rienta in domeniu, ofer masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa ma suni pt mai multe detalii la telefon, 60 L; (0764.093.732

151. Dristor, blonda, 1.70 m, 56 kg, ofer masaj de relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxima, poza reala, lux, ac, Dristor, Mihai Bravu, Kaufland. 50 L; (0761.984.032 152. Dristor, noua in zona, 1.65 ,45 kg, 28 ani ofer masaj de relaxare si tonifiere, discretie maxima si igiena, mai multe detalii tel., 150 ora, 60 L; (0729.468.963 153. Dristor, buna sunt Claudia, am 1.67m, 52 kg si sunt o fata dupa cum bine vezi, masaj, 100 L; (0784.691.818 154. Dristor, noua in zona ta Monica mam intors in zona ta, 1 65, 45 kg te invit la mine pentru un masaj, discretie si igiena maxima, mai multe detali tel.150 ora 80 L; (0767.029.473 155. Dristor, noua pe site, pustoaica 19 ,1 70, 50 kg te invit la mine pentru un masaj de relaxare, discretie si igiena maxima, poze reale, mai multe detalii tel., 100 L; (0768.602.724 156. Drumul Taberei ofer masaj de relaxare, seriozitate, mai multe detalii la telefon. Poze reale 40 L; (0723.900.774 157. Drumul Taberei, ofer masaj de

relaxare, curatenie si discretie 40 L; (0738.178.636/ 0738.178.637

158. Drumul Taberei, (Hanul Drumetului)

momente de relaxare alaturi de o domnisoara bruneta, intr-o locatie calda, linistita si primitoare. Mai multe detalii la telefon, 70 L; (0752.960.836

astept sa te bucuri de un masaj de relaxare foarte bine executat, discretie si intimitate, Titan, Salajan, Pallady, 80 L; (0720.649.896

188. Mariana, 47 ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea. Rel. la tel. Berceni; (0732.963.998 189. Mary 35 ani, doamna matura, zona Lacul Tei ofer masaj de relaxare, ambient deosebit pentru domni pretentiosi care apreciaza calitatea. Conditii deosebite, lux, discretie, zona lacul tei. 150 ora. 80 L; (0787.337.213

relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0769.208.929

195. Masaj profi, 42 de ani, 1.65 m, 67 kg.

Imi rezerv dreptul de a selecta clientii. Am atestat. Durata sedintei este de o ora sau in functie de tipul masajului personalizat. Zona Alba Iulia. Mall Vitan, 100 L; (0764.152.740

196. Masaj corporal Sunt noua in zona Bruneta reala, 35 ani, ìnalta, ofer servicii de masaj domnilor manierati in locatia mea in conditii de discretie si igiena, relaxare maxima, totul fara graba. Metrou Titan, 70 L; (0762.072.026

163. Erika, noua in Bucuresti, buna ma

197. Masaj de calitate la noi sau la hotel,

165. Eroii Revolutiei, bruneta dulcica si foarte rabdatoare, te astept la un masaj de relaxare in conditii de igiena si discretie maxima, 100 L; (0722.483.119

199. Masaj de relaxare cu efect terapeutic

128. Doamna singura, o fire placuta, comunicativa si discreta ofer masaj de relaxare d-lor generosi si cu bun simt, depun pasiune in ceea ce fac, detalii la telefon. Militari, 50 L; (0737.218.736

166. Eroii Revolutiei, tanara 19 ani, respectuoasa si foarte rabdatoare, ofer masaj de relaxare in cele mai bune conditii de igiena si discretie. Ce vezi in poze asta vei gasi garantat. Te astept sa ne cunoastem, 100 L; (0720.014.632

200. Masaj de relaxare cu efect terapeutic

131. Doamna 40 ani, draguta si discreta ofer masaj de relaxare domnilor generosi la mine sau la tine. Make the diference, no matter is your level find the reason to choose and be your personal best in active charm, (0736.848.706 132. Doamna 53 de ani, ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu, zona Pantelimon, Delfinului; 60 L; (0732.074.954 133. Doamna 53, discreta si manierata, ofer masaj de relaxare. Zona Pantelimon, 60 L; (0732.074.954 134. Doamna draguta, amabila si manier-

ata ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Igiena si discretie; (0720.169.810 135. Doamna matura ofer masaj de relaxare domnilor educati si seriosi la domiciliul meu. pentru mai multe detalii contactati 100 L; (0720.644.662

domnisoare in cea mai curata si intima locatie din Bucuresti, ambientul perfect pentru a te relaxa si destinde. Mai sus doar o parte din colege, 140 L; (0727.646.456 169. Fete superbe, locatie de lux multe maseuze dragute si permisive, cu experienta in domeniu, oferim masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa suni. Jacuzzi, free bar. Zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 170. Floreasca doamna sociabila, noua

in zona, masaj de relaxare la domiciliul meu, locatie discreta, curatenie si bun simt, 80/150, 80 L; (0730.975.319

171. Inchiriem incarcatoare telescopice 13 m Tekko Logistik ofera servicii inchiriere si transport incarcatoare telescopice Terex, Manitou, Jcb, Merlo, cu maxim 2500 ore de functionare; brat telescopic de 13 m; sarcina de lucru de 3500 kg (0749.064.848 tekko@tekko.ro

relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0768.121.420

219. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel, masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii la tel., 150 L; (0769.208.929 220. Masaj, buna iti ofer masaj de relaxare facut de o bruneta eleganta si cu bun simt iti alunga stresul si te face sa uiti de rutina zilnica. Te astept sa ne cunoastem intr-un ambient placut si discret. Nou venita in Bucuresti 100 L; (0799.334.470 221. Masaj, buna Andreea noua in Bucuresti tanara, discreta, educata, te astept cu un masaj de relaxare de calitate, facut cu rabdare si placere intr-un ambient placut, deosebita si curata, 100 L; (0723.482.753 Dani-nico14@email.com

prestez masaj terapeutic, detalii la tel., 150 L; (0769.208.929

224. Maseur sportiv 28 ani, Tanar sportiv 28 ani efectuez masaj pentru domni, doamne, domnisoare si cupluri, diferite tipuri de masaj. Ofer si cer maxima seriozitate, igiena, (0774.969.337/ 0774.969.337 225. Maseuza efectuez diferite tipuri de masaj somatic, reflexogen si limfatic cauzate din diferite motive stres, oboseala sau dureri (relaxare) (0738.031.064

228. Matura simpatica si draguta, te astept la un masaj relaxare totala in locatia mea de lux sector 1 langa Ministerul de Transport piata Matache) 70 lei -120 lei 70 L; (0736.943.695

doresc sa isi imbunatateasca aspectul fizic. Zona Titan, zilnic, Betty. Ceara, crema depilatoare, tuns, cum doresti 100 L; (0730.497.949

168. Fete frumoase, cele mai frumoase 12

218. Masaj, la tine sau la hotel, masaj de

192. Masaj de intretinere corporala, noua pe site, doar domnilor educati si manierati, igiena, discretie si intimitate asigurate. Nu deranja inutil. Vino si convinge-te. Rog maxima seriozitate, 150 L; (0731.611.346 cautcolega@yahoo.com

de relaxare. Pentru mai multe detalii contacteaza-ma, Tineretului, 100 L 2 sedinte, 60 L 1 sedinta; (0767.450.188

127. Doamna Sara doamna matura te astept cand esti obosit sau deprimat intr-o locatie discreta si curata. Mai multe detalii la tel., (0735.026.104/ 0760.716.483

tonifiere si intretinere corporala cu uleiuri speciale intr-un ambient placut, 100 L; (0729.668.399

cotidian te astept la mine pt o sedinta de masaj relaxant. Zona Splaiul Unirii (0724.975.229

227. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0720.084.742

126. Doamna ofer masaj de relaxare si intretinere, corporala zona Obor, Mosilor. 50 L; (0730.951.575

130. Doamna 37 ofer masaj de relaxare,

217. Masaj, daca vrei sa scapi de stresul

191. Masaj Cristina, 27 de ani, ofer masaj

194. Masaj La tine sau la hotel masaj de

167. Eva ofer masaj de relaxare, terapeutic,cu uleiuri speciale domnilor manierati in zona Rond Alba Iulia, 100 L; (0766.415.491

mine in locatie pentru a avea parte de un masaj fin cu uleiuri aromate iar discretia si linistea ma reprezinta. Pentru a afla mai multe detalii suna-ma 70 L; (0768.951.486

226. Maseuza satena te astept sa traiesti momente de relaxare si rasfat in compania mea. Zona Mosilor (0725.497.110

placuta, comunicativa si discreta ofer masaj de relaxare d-lor generosi si cu bun simt, pun pasiune in ceea ce fac, detalii la telefon 100 L; (0744.218.264

164. EROII Revolutiei, Maria, 35 de ani, 1.69 m, 52 kg. Doamna blonda, curata, ingrijita si foarte carismatica, ofer masaj la domiciliul meu. Pt. mai multe detalii si o eventuala intalnire suna-ma, 50 L; (0741.956.770

masaj de relaxare totala creme si uleiuri parfumate, igiena, discretie, intersectia Luica cu Giurgiu, 60 L; (0728.592.914

216. Masaj, buna sunt Renata te astept la

190. Mary, 35 ani, doamna singura, o fire

numesc Erika, daca vrei masaj alaturi de o blonda te astept sa ma contactezi; 100 L; (0784.093.914 erikalove24@yahoo.com

129. Doamna 31, Berceni, bruneta, ofer

215. Masaj, Berceni, doamna draguta si discreta, ofer masaj de relaxare, terapeutic body, masaj pt. mai multe detalii contacteaza-ma, 150 L; (0769.498.620

223. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,

125. Doamna ofer masaj de relaxare

domnilor seriosi si cu bun simt la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, 120 L; (0760.447.314

cu bum simt masaj de relaxare intr-un ambient placut, sector 3, intre orele 8-17, 50 L; (0735.366.510

187. Mariana, 47 ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea, Berceni. Relatii la: (0732.963.998

160. Eleganta si rafinament, doamna

162. Epilare inghinala pt. barbati care

214. Masaj, Ada, selectiva, ofera domnilor

222. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel, masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0768.121.420

relaxare si tonifiere. Poze reale. 40 L; (0754.709.995 Zona.obor.colentina@gmail.ro

193. Masaj de relaxare, terapeutic si sportiv efectuat pe masa de masaj, curatenie, discretie, zona Iancului. 100 L; (0726.359.885

161. Elena, 50 ani, noua in zona matura modesta te astept la un masaj de relaxare intr-o loc centrala fara graba astept domni manierati zona Piata Vitan; 50 L; (0731.233.925/ 0736.236.813

211. Masaj terapeutic prin manevre de reglare si tonifierea muschilor, stimularea circulatiei sangelui, masaj al scalpului cu miscari tranzitorii de regenerare si refacere a intreg organismului. Obor Mosilor 100 L; (0726.508.066

186. Maria, 28 ani, ofer masaj total de

159. Drumul.Taberei, ofer masaj de relaxare, curatenie si discretie. Poze reale; 40 L; (0738.178.636/ 0738.178.637

matura ofer masaj de relaxare la mine acasa o locatie discreta si luxoasa, deschisa laorice pretentie zona Alba Iulia 200 L; (0732.568.399

210. Masaj terapeutic masajul este terapia perfecta pentru a elimina stresul, tensiunile si durerile, pentru a-ti capata starea de bine si echilibru interior. Efectuat cu regularitate, imbunatateste starea de sanatate; 100 L; (0721.599.660

213. Masaj terapeutic, domna educata ofer servicii de masaj intr-un cadru curat si discret domnilor manieratii cu bun simt. Pentru mai multe det sunama. Nu ras la nr privat sau sms. Poza facuta in locatie. Zona Berceni 100 L; (0784.748.712

107. Cristina, o domnisoara miniona cu

ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.; (0723.424.793

reflexogen, lombar, cervical, capilar, facial si masaj de relaxare. Masajul se face pe masa de masaj, de maseuza cu atestat si experienta, 100 L; (0723.598.979

178. La mine zona Burebista, masaj total

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland); 70 L; (0755.303.986

dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profesional de relaxare, cervical, lombar. Mosilor-Obor. Program 14-22. Discretie si igiena. Pret 100 L ora, 100 L; (0727.483.225

109. Crystyna, Universitate buna, am 20

209. Masaj profesional terapeutic, sportiv,

212. Masaj terapeutic, de relaxare prin metode de tampotamente musculare alternand cu tehnici de relaxare a regiunii respective. Metode de frictiune si presare care deblocheaza contractiile musculare. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066

ofer masaj de relaxare domnilor in locatia mea situata pe bulevardul Iuliu Maniu (Apusului) Militari. 60 L; (0734.195.421

106. Cristina, blonda draguta, 28 de ani,

144. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la

208. Masaj muscular, terapeutic, de relaxare, util pentru atrofia musculara, oboseala cronica, blocaje musculare, suprasolicitarea zonelor musculare prin manevre de frictiune pana la extensii de tractiune. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066

177. Karina 34 ani, poze reale 100%, ofer

relaxare, buna sunt Bianca, te astept in locatia mea curata si discreta din zona Vitan. Poze 100% reale, dovedesc cu tatuajul. Masaj total de relaxare 80 ron-30 min 120 ron-o ora, mai multe detalii la telefon. 80 L; (0786.612.304

110. Cuplu casatorit, masaj de relaxare,

7. Alesia si Diana, vrei sa te relaxezi te

9. Alexa, noua in zona, masaj de calitate

100. Buna, eu sunt Natasa, am 20 si te astept la mine intr-un ambient placut la un masaj de relaxare fara graba si fara fite, domnii mei generosi, mai multe detalii la tel. (0733.095.809/ 0733.095.809 yanisgabrielbos@gmail.com

75. Bruneta masaj, daca iti doresti sa

cunosti o fata draguta cu simtul umorului care te va scoate din rutina zilnica astept sa ma contactezi, bruneta frumoasa , pot fi alegerea perfecta pentru tine, 200 L; (0734.065.722

8. Alexa, blonda 30 ani ofer masaj de

de relaxare domnilor generosi cu bune maniere, mai multe detalii la nr., 50 L; (0729.387.539 yanisgabrielbos@gmail.com

relaxare la domiciliul meu, pt detalii sunama. Zona piata Muncii; 100 L; (0737.184.035

42. Andreea, bruneta cu mult bun simt, calma si rabdatoare ofer masaj de relaxare si tonifiere. Mai multe detalii la tel., Drumul Taberei, 100 L; (0761.622.032

Sunt o domnisoara frumoasa si discreta. 1.70 inaltime. Te astept in compania mea sa-ti ofer masaj de relaxare. Contacteazama, 80 L; (0730.563.654

99. Buna, Diana Am 35 ani si ofer masaj

de ani si te astept pt. un masaj de relaxare. Cu rabdare si fara fite. Pt. mai multe detalii suna-ma, 60 L; Bombonika.thaaaa@yahoo.com

ani, inaltime 160, greutate 50 kg, ofer masaj de relexare domnilor generosi cu bun simt, va astept la mine in locatie, pozele sunt reale 100%. Dristor. 70 L; (0738.143.758/ 0733.169.730 invit la mine pentru o ora de relaxare totala prin tehnici bine cunoscute de masaj, locatie centrala, 100 L; (0766.414.936

98. Buna sunt Alina, noua in zona, te astept alaturi de mine sa iti ofer un masaj cu adevarat relaxant. Sunt bruneta, slabuta, calma si cu mult bun simt. Pozele sunt reale. Eroii Revolutiei 100 L; (0762.867.216

229. Matura 47 ani, Titan metrou, ofer masaj de relaxare domnilor civilizati, 100 L; (0722.494.310 230. Matura stilata Claudia, 40 ani, min-

iona dar cu forme, iti pot oferi masaj de relaxare si nu numai. Poze reale 100%, locatie discreta, detalii la tel. Garantez revenirea, 150 L; (0763.259.242

231. Matura, cu un nou look, o bruneta draguta voluptoasa, cu bun simt, te astept sa ne cunoastem, sa iti pot oferi masajul mult dorit de tine dar fara graba. 100 L; (0737.623.767 232. Matura, inalta supla ofer masaj de

relaxare. Zona Camera de Comert, Bld Mircea Voda. (0726.874.434

233. Matura, mereu bine dispusa, cu chef

de viata, te astept la un masaj de relaxare. Servicii ireprosabile. 150 L; (0738.076.554

domnilor care se respecta si care stiu sa aprecieze calitatea. Oferte jacuzzi, oferte hotel, petreceri, free bar, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

234. Melysa 35 ani, poze reale 100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland), 70 L; (0721.659.625

198. Masaj de relaxare domnilor seriosi,

235. Melysa, 35 ani Poze reale 100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland), 70 L; (0721.659.625

zona Ion Mihalache-Turda (0720.144.720

si stare de bine, care iti reda energia fizica si psihica. Maseuza, sector 6; (0738.031.064 si stare de bine, care iti reda energia fizica si psihica. Maseuza, sector 6; (0738.031.064

201. Masaj de relaxare cu efect terapeutic

si stare de bine, care iti reda energia fizica si psihica. Maseuza, sector 6; (0738.031.064 202. Masaj de relaxare totala, noua in

zona, tanara, discreta, educata, te astept cu un masaj de relaxare de calitate, facut cu rabdare si placere intr-o ambianta deosebita si curata. Zona Delfinului. Garantez ca nu vei regreta. Speak english, 100 L; (0720.236.784

236. Menajera, mamica insarcinata caut doamna serioasa pentru curatenie si calcat. Programul este de 3 -4 ore pe zi, doua zile pe saptamana. De preferat o zi pentru calcat si una pentru curatenie 500 L; (0731.210.263 gabi2popescu@yahoo.com 237. MIRELA Ofer masaj de relaxare intr-

un ambient placut fara graba la domiciliul meu. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady 60 L; (0736.549.922 238. Mirela, cosmeticiana, Drumul Taberei, ofer masaj de relaxare pt domni manierati si generosi. Program 10:0020:00, 60 lei/30 min, 120 Lei/h. 60 L; (0745.028.362

46, parul lung, te astept la mine. Berceni; (0763.664.061

239. Mirela, scapa de stresul zilnic alegand un masaj de relaxare in compania mea, la domiciliul meu unde domina discretia, igiena si intimitatea. Detalii suplimentare la telefon. Titan. 60 L; (0736.549.922

205. Masaj de relaxare, Marilena, blonda,

240. Mona matura, draguta, sociabila, te

46, parul lung, te astept la mine. Berceni; (0763.664.061

astept pt. un masaj de relaxare, in zona Octavian Goga 60 L; (0721.026.251

206. Masaj la tine sau la hotel, buna, sunt

241. Monica draguta 43 ani ofer masaj

203. Masaj de relaxare, domnilor seriosi,

Ion Mihalache- Turda; (0720.144.720

204. Masaj de relaxare, Marilena, blonda,

Diana, vin la tine pentru a te rasfata cu un masaj deosebit, pentru mai multe detalii la telefon; (0731.536.906

207. Masaj la tine sau la hotel, Denisa o bruneta draguta care iti poate oferi un masaj deosebit mai multe detalii telefonic, daca pozele nu sunt reale platesc deranjul, 200 L; (0752.976.059

relaxare, discretie, soseaua Pantelimon, cimitirul Armenesc. 60 L; (0726.566.223 242. Monica 33 ani, Bucuresti, poze reale

100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms (0730.947.092

E-mail: redactia@anuntul.ro


21 martie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

7

4

LOCURI DE MUNCÅ 243. MONICA, draguta, 43 de ani, ofer masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223 244. Monica, draguta, 43 de ani, ofer masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

278. Servicii sablare profesionale, prestam servicii de sablare cu grit si sticla pentru piese- suprafete fier, aluminiu, cupru, lemn, caramida. ?Tarifele se stabilesc in functie de gritul consumat. Detalii suplimentare pe www.tekko.ro (0749.064.848 279. Silvia, 34 ani, poze reale 100%, ofer

245. Monica, draguta, 43 de ani, ofer masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms. (0720.407.840

246. Monica, draguta, 43 de ani, ofer masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

280. Simona, 30 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Kaufland Obor. Mai multe detalii la tel. Poze reale, 70 L; (0748.944.812

247. Natasha, Matura, 43 ani, placuta, 1.60 m, 58 kg, experta in arta masajului, ofer calitate, masaj foarte bun, discretie, igiena. Programari; 300 L; (0740.948.427

281. Sonya, un masaj de relaxare facut de o bruneta eleganta si cu bun simt iti alunga stresul si te face sa uiti de rutina zilnica. Te astept sa ne cunoastem intr-un ambient placut si discret, bd. Unirii 100 L; (0720.716.956

248. Nemtoaica, blonda, finuta si fru-

moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona Bvd. Unirii langa Ucecom, poze reale, mai multe detalii la tel., 100 L; (0765.763.308

282. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0725.458.291

249. Nicoleta, buna sunt Nicoleta am 25

283. Sorina, te astept la mine pentru o

de ani 1.60 m 45 de kilograme ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bun simt la mine in locatie zona Dristor Kaufland, 60 L; (0733.412.631/ 0730.458.675 250. Nicoleta, buna, am 25 de ani, 1.60

m si 50 de kilograme, ofer masaj de relaxare domnilor generosi si cu bun simt la mine in locatie, zona Dristor Kaufland, 70 L; (0733.412.631/ 0730.458.675

251. Nicoleta, buna, am 25 de ani, 1.60

m, 50 de kilograme, ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bun simt la mine in locatie, zona Dristor, Kaufland, singura in locatie, 70 L; (0733.412.631/ 0730.363.731 252. Noua in zona piata Delfinului, ofer masaj total noua in zona piata Delfinului te astept la mine pt a te simti in al noualea cer; (0768.385.427/ 0768.385.427 teleportata@gmail.com 253. O alegere inteleapta, masajul este poarta de acces spre o lume a senzatiilor si a sentimentelor neexplorate de majoritatea oamenilor. Masajul este o arta care a aparut din nevoia de a alina durerea, 100 L; (0730.733.289 254. Organizam petrecere privata, discreta si cocheta intre cupluri cizelate, rafinat si manierate, intr-un duplex luxos, Bl. Unirii. Atractia: aproprierea si socializarea intre persoane cu aceleasi gusturi, 200 {; (0733.166.188 alexswing30@gmail.com 255. Piata Delfinului, ofer masaj total la

domicilul meu. Pentru mai multe detalii astept tel tau. Singura in locatie (0764.712.718/ 0764.712.718 ancutatinka@gmail.com 256. Piata Progresul, doamna de 55 ani

ofera masaj persoanelor de varsta apropiata; (0730.515.750 257. Prestari servicii, buna eu sunt

Natasa am 20 ani si ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bune maniere mai multe detali la nr. 50 L; (0729.384.116 yanisgabrielbos@gmail.com 258. Prestari servicii, bunaeu sunt Diana

am 35 ani si ofer domnilor generosi cu bune maniere masaj de relaxare mai multe detali la nr. 50 L; (0729.387.539 yanisgabrielbos@gmail.com 259. Promotie masaj cupluri Noblesse

Unic, o experienta super. Masajul la cuplu. Salon Noblesse Unic in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Promo valabil sambata intre orele 14-23. 250 L; (0727.148.861 www.private-massage.ro 260. Reala 100% Universitate, sunt aici

pentru a-ti face un masaj de relaxare, vreau si daruiesc discretie si igiena maxima, te astept in locatie usor accesibila si discreta, pentru mai multe informatii nu ezita sa suni; 60 L; Bombonika.thaaaa@yahoo.com 261. Reala, 20 de ani, ofer masaj de relaxare de cea mai buna calitate. Nu ezita sa ma suni, 50 L; (0732.448.560 262. Reala, noua in zona. Poze reale. Bruneta 21 de ani. Masaj relaxant fara graba. Locatie centrala vis-a-vis de spitalul Coltea, call me, 60 L; (0736.085.739 263. Reala, 100% Universitate te astept in

locatia mea pentru a te relaxa cu un masaj de buna calitate intr-un ambient placut, suna-ma si nu vei regreta. Pt. mai multe detalii call me, 60 L; bombonika.thaaaa@yahoo.com

264. Refresh, Efectuez masaj pt.relaxare,

incordari musculare, dureri dorsale . Reflexo, pres pe maridiane, consultanta psihologica si nutritionala.T rat.faciale, masti. (0752.663.416

ora de relaxare prin arta masajului de relaxare, terapeutic, Alba Iulia, 100 L; (0765.596.597

284. Soryna 30 ani, masaj terapeutic pro-

fesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor 70 L; (0758.158.334

285. Streaming, transmisii live on line Total Media News este o firma infiintata din dorinta si necesitatea de a comunica. Streaming, publicitate, spoturi publicitare. 10 {; (0742.769.462 autopuls@yahoo.com 286. Sunt Adriana. Buna eu sunt

Adriana am 24 ani si ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bune maniere mai multe detail la: 50 L; (0732.368.339/ 0732.368.339 yanisgabrielbos@gmail.com 287. Sunt noua in zona Dristor ofer

masaj de relaxare la domiciliul meu discre?ie seriozitate poze reale 30 ani Dristor, 50 L; (0769.183.062

267. Rond Alba Iulia, Piraeus Bank Te invit

pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180

268. Roxana la mine sau la hotel buna sunt Roxana, va astept in compania mea, noua in zona, iti pot oferi momente de neuitat unde nu poti gasi in alta parte, zona Drumul Taberei (0736.137.471 Mihaela.radeanu@yahoo.com 269. Roxana, noua in zona, ofer masaj de

relaxare fara graba si fite intr-o locatie curata si discreta, Titan, bld. Theodor Pallady, 80 L; (0735.232.246

270. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de ani, 1,75 cu 65 de kg, vino la un masaj real, cu multa pasiune, zona Zepter. 50 L; (0775.194.625 271. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de

ani, 1,75 cu 65 de kg, vino la un masaj real, cu multa pasiune, zona Zepter. 50 L; (0775.194.625 272. ROXY, Dr. Taberei, ofer masaj ter-

apeutic, masaj de relaxare si intretinere corporala, detalii la telefon, zona Drumul Taberei, 100 L; (0767.821.102 273. Sara domnisoara frumoasa, poze

reale, varsta 22 ani, te astept in compania mea pentru diverse tipuri de masaj. Daca cauti relaxare o vei gasi in compania mea. Contacteaza-ma si sigur nu vei regreta, 200 L; (0762.934.370 274. Sasha La mine la tine sau hotel

masaj total de relaxare, zona centrala, pentru domni pretentiosi, mai multe delatii la telefon. 100 L; (0769.169.016 Escortevip20@yahoo.com 275. Satena inalta, ofer masaj de relaxare, garantez pozele, igiena si discretie, locatie bulevardul Cantemir. Deplasari doar la hotel, 200 L; (0721.668.048 276. Satena iti ofer masaj de relaxare intr-

un ambient placut . Zona Mosilor. (0760.739.127

277. Servicii de calitate Ana, kinetoter-

apeut, ofer servicii de calitate, rafinament, discretie experienta. Roscata frumoasa, cu bun simt, 30 de ani, ofer masaj profesional d-lor manierati la domiciliul meu, 100 ron/ sedinta, 100 L; (0736.890.339

2. Absolvent liceu, scoala profesionala, constructii Grup firme proiectare constructii si testare materiale de constructii. Cunostintele tehnice in domeniul consturctiilor constituie un avantaj. Oferim instruire si calificare. Contract de munca. (0744.504.284 maria.socol@utest.ro 3. ACP, societate comerciala in orasul Otopeni angajeaza femeie de serviciu serioasa pentru curatenie, program zilnic 7.30-15.30, vopsitor industrial in camp electrostatic si sudor in argon. Pentru detalii sunati la telefon sau puteti trimite CV-uri pe adresa de mail; (021.350.38.10 office@acp.ro 4. Activitate prin colaborare persoane

serioase, minim liceul, ambitioase care doresc timp liber si bani; (0763.692.275 5. Admin, trainer, Studio 27 angajeaza

personal feminin cu experienta pentru postul de trainer. Cerinte: limba engleza avansat, sociabila, 8 h/zi, 5 ture/ saptamana, posibilitate de avansare, sistem de bonusare 2.500 L; (0765.640.271 hr@studio-27.ro 6. Administrator credite ifn, studii drept, raspunde de procesul de administrare a creditelor, incepand cu momentul aprobarii creditului de catre persoanele competente, derularea creditului si pana la momentul rambursarii, recuperare credite, 7. Administrator teatru Teatrul Apollo111, cauta un administrator full time.Canditatul ideal: obligatoriu sa detina carnet de conducere categ. B, (0771.681.935 lauraroxin@gmail.com 8. Administrator tehnic care sa

indeplineasca si functia de casier pentru firma Scomet administrare imobile. Conditii obligatorii: permis, masina. Program 13.00-21.00, 2.200 L; (021.336.77.44/ 0372.979.797 9. AEK Security Division angajeaza

agenti de securitate, servanti pompieri, receptioniste, dispeceri. Scolarizare gratuita. Salariu peste medie, plata ore suplimentare, bonusuri, servicii medicale gratuite. Relatii la telefon: (0760.411.281 recrutare@aeksecurity.ro

15. Agent curatenie, angajam doamna pentru curatenie la birouri, program 8 ore, langa statia de metrou Aviatorilor, P-ta Charles de Gaulle. Oferim salariu competitiv plus tichete de masa; (0754.794.359 contact@winscope.ro 16. Agent curatenie. Firma de curatenie

angajeaza agent de curatenie pentru zona de birouri. Locatie Victoriei. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta de l-v, 8-17 la tel.: 1.350 L; (0771.302.305 angajari@artfm.ro 17. Agent de curatenie firma de curatenie angajeaza pt. tura de noapte zona AFI Cotroceni. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta de L-V intre orele 08:30:16:30 la tel. sau email 1.400 L; (0742.262.700 angajari@artfm.ro 18. Agent de curatenie in zona Dorobanti

Firma de curatenie angajeaza personal pentru curatenie intr-un spatiu de birouri din zona Dorobanti. Se ofera salariu motivant, program 8 ore/zi, dimineata sau seara. Detalii la telefon. (0763.223.167 contact@cleanwork.ro

19. Agent de curatenie, cu program de 8

ore / zi, Doral Cleaning, angajeaza pentru echipa mobila de interventie. Cerem: cunostinte in folosirea echipamentelor de curatenie, apt de lucru 2.192 L; (0786.461.231 angajari@doral-cleaning.ro 20. Agent de curatenie, firma de curate-

nie angajeaza agent de curatenie pentru zona de birouri, Afi Park 4&5. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta de lunivineri 08:30-17 la tel sau la email; 1.400 L; (0771.302.305 angajari@artfm.ro

21. Agent de paza si femeie de serviciu;

(0755.939.939

22. Agent de paza cu atestat pt

societate comerciala sector 6,salariu +tichete de masa 1.600 L; (0732.672.654 23. Agent de securitate, cu atestat, din

Bucuresti, program in ture sau de luni pana vineri; (021.311.18.88

24. Agent de ticketing si turism, experi-

enta min 3 ani, limba engleza f bine, Amadeus, sisteme de rezervari, interactiune directa clienti corporate, sistem backoffice Q, Excel, powerpoint, disponibil pentru deplasari, punctual, corect. 3.500 L; rodica@rojobusiness.ro

37. Agent turism pentru scursala noastra

noua in orasul Calarasi. Cu experienta in domeniu, preferat cu baza de date cu clienti din Calarasi, cunostinte de pc, MS Office, sisteme de rezervari. (0723.024.204 incoming@tentour.ro 38. Agent turism/ticketing, angajam agent turism/ticketing full time. Salariu motivant, timp de lucru flexibil si o atmosfera minunata cu oameni veseli. Cerinte: apt de munca, sociabil, creativ, nonconformist. Te asteptam; (0745.172.444 siciliamerisanu@gmail.com 39. Agent vanzari Cafy Jr SRL, in dome-

niul jantelor si anvelopelor sh si noi. (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 40. Agent vanzari cu experienta, salariu

+ procent, (0788.888.835 roxana@corelligroup.ro

288. Sunt noua pe site brunetica, 21 de ani, slim, selectiva si dornica de experiente noi, ofer masaj de relaxare domnilor manierati si cu bun simt; (0733.786.797 289. Sunt o doamna eleganta disc-

reta ofer masaj de relaxare in locatia mea de lux, discretie si igiena, zona Alba Iulia 200 L; (0732.568.368

290. Taiere, toaletare copaci taiem, toale-

tam, scoatem radacini copaci, defrisam si deztelenim terenuri, la cerere asiguram incarcare in auto, transportam masa lemnoasa, descarcam si depozitam la groapa de gunoi. 300 L; (0744.876.332 dragomircornelcristi@yahoo.com

va. Relatii la tel. (0786.102.017 (0744.555.199

76. Agenti de securitate cu atestat pentru obiectiv in zona Berceni, salariu 1500 net plus bonuri de masa; (0721.291.182 Florinbeja@gmail.com

55. Agenti curatenie angajam urgent fete

77. Agenti de securitate cu atestat si

curatenie cu experienta, si baiat cu permis, pentru echipa de interventie birouri, apartamente, vile. Salariu de la 1400 Lei net, se asigura contract de munca, plata la timp 1 L; (0720.542.280 totalcleaningservices2017@gmail.com 56. Agenti curatenie birouri / spatii

comune, tura zi, zona Pipera. Relatii la tel. (0786.102.017

80. Agenti de securitate pentru obiective in Bucuresti, zona Militari, Pantelimon si Tunari; (021.434.00.52/ 0740.533.503

59. Agenti curatenie, birouri / spatii comune, tura zi, zona Colentina. Relatii la tel. (0744.320.276

81. Agenti de securitate salariu atractiv,

64. Agenti curatenie, femei si barbati pentru firma de curatenie in hypermarket din zona Berceni, contract de munca, program 8 ore, conditii avantajoase; (0758.044.134 65. Agenti de curatenie pentru birouri si hypermarket. Oferim salariu peste medie, platit la timp, bonuri de masa, plata orelor suplimentare. Informatii de luni pana vineri intre orele 9,0018,00 la nr.: (0784.290.182

296. Veronica doamna matura ofer ser-

vicii de masaj domnilor stilati si cu bun simt, fara graba, zona centrala Zeptar, Goga, prog 11/20, 50 L; (0731.084.734

66. Agenti de curatenie pentru echipa mobila, cautam persoane punctuale, serioase, organizate, rezistente la munca fizica si dispuse sa lucreze in echipa. Transportul la punctele de lucru este asigurat de firma. Salariul se negociaza la interviu. (0767.435.725/ 0767.435.700 office@helpclean.ro

297. Veronica 55 ani, doamna matura, casatorita, ofer masaj de relaxare domnilor discreti si educati, ofer si pretind discretie, 70 L; (0734.786.543 298. Yasmina, bruneta reala, selectiva,

28 de ani, ofer diverse tipuri de masaj corporal intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0799.396.558 10. AeroMotorsport cauta economist/

contabil (3-7 ani) cautam sa angajam un contabil cu norma intreaga, cu o experienta minima de 3 ani si care doreste sa evolueze profesional. Pe langa cerintele profesionale, candidatul trebuie sa fie o persoana pozitiva; (0756.022.220 office@handy-man.ro 11. Agen?i de Securitate. Angajam Agenti de Securitate cu atestat, pentru obiectiv în zona Republica; (0372.349.293 12. AGENT paza si ordine, agent control

acces cu atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

13. Agent call center - italiana, suntem in

cautarea unor noi colegi pentru functia de operator call center. Program luni vineri 10-19! Contact : george.lupascu@solutions30.com; (0775.356.231 goerge.lupascu@solutions30.com 14. Agent comercial se cauta fata pentru

butic suveniruri in incinta Garii de Nord Bucuresti. Salariu motivant. Detalii la nr tel. (0720.059.544

25. Agent de vanzari produse intretinere

piatra natura produse destinate, impregnarii, impermeabilizarii, intretinerii, si lipirii marmurei, granitului, travetinului, sau pietrei naturale. Oferim si cazare daca este cazul 4.000 L; (0745.861.531 roro6979@gmail.com

26. Agent de vanzari, firma de curatenie

& DDD experienta nu este obligatorie. Cunostinte minime de calculator, dispus la deplasari in Bucuresti, se deconteza transportul in comun, permis conducere nu este obligatoriu. Venituri de pana la 4000 lei. 2.000 L; (021.780.00.80/ 0772.029.406 contact@conexclean.ro 27. Agent Imobiliar cu sau fara experien-

ta, contract de munca, salariu fix, comision si bonusuri. Program 10-18, locatie Universitate. CV pe email, 800 {; (0767.679.989 deximobart@gmail.com 28. Agent imobiliar cu experienta, cau-

tam un coleg, agent imobiliar in primul rand ambitios, perseverent si mai ales sa urmareasca acel confort ce vine odata cu independenta financiara pe care ar trebui sa si-o doreasca; (0722.625.665/ 021.242.21.53 office@neboimobiliare.ro 29. Agent paza - zona Sos Straulesti.

Pentru detalii sunati la: (021.407.52.35 30. Agent paza barbati, salariu atractiv,

relatii intre orele 12,00- 14,00; (0727.761.858

31. Agent paza (femeie) pentru fab-

rica productie alimentara sector 6, salariul 1.600 lei+ tichete de masa, informatii la tel. (0732.672.654 32. Agent paza cu sau fara atestat,

1.350 l in mana fara intarzieri. Obiective: ADPP sector 1, carte de munca pe perioada nedeterminata, 1.350 L; (0753.128.171/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro 33. Agent paza, 1.350 - 1600 L in mana

fara intarzieri. Contract de munca pe perioada nedeterminata, 1.450 L; (0753.128.171/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro

34. Agent securitate pt. locatie Auchan Drumul Taberei cu atestat-paza, program lucru 8 ore/ schimb - 2 schimburi. Salariu fix, tichete masa, prima vacanta, prime; (0374.409.880 arogojina@auchan.ro auchan.ro 35. Agent securitate urgent angajam.

Salariul net 1300-1500 lei (0799.746.324

36. Agent securitate hotel de 4 stele, Rin

Grand Hotel. Cerinte: calificare in domeniu, disponibilitate de lucru in picioare, limba engleza nivel conversational constituie un avantaj, abilitati bune de relationare, program: 12/24; 12/48 (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro

41. Agent vanzari pentru service auto in

sectorul 2. (0765.000.200/ 0799.400.300

42. Agent vanzari pentru societate com-

erciala, care vor mai mult decat un loc de munca. Oferim salariu, bonusuri captivante, excursii promovare. Programeazate la un interviu pentru a afla detaliile. (0770.271.940 agtopcompany@yahoo.com 43. Agent vanzari persoana responsabila, cu abilitati de negociere si comunicare. Oficiu in localitatea Afumati. Trimiteti CV pe adresa de mail (0738.152.501 canapelini@gmail.com 44. Agent vanzari directe, Telekom Romania, Telekom angajeaza persoane cu sau fara experienta in domeniu. Contract de munca, salariu fix+comision si bonusuri. Program full-time/part-time. Daca esti interesat asteptam CV-ul sau telefonul tau. (0786.718.355 ovidiu_cristian@telekom.ro 45. Agent vanzari pe tara firma care se ocupa cu import si distributie produse cosmetice profesionale in saloane, angajam agent de vanzari pe tara. Disponibilitate pentru deplasari, cu experienta in vanzari. CV la email 1 L; (0753.038.501 office@redist.ro 46. Agent vanzari showroom Pinum Doors&Windows angajeaza agenti vanzari showroom usi. Puteti trimite CV pe adresa de email nina.baluta@nusco.ro; int 107 (021.233.34.31 nina.baluta@nusco.ro 47. Agent vanzari textile, angajam pentru

pentru obiective in Bucuresti, sector 3 si sector 4; (0734.331.702

79. Agenti de securitate Firma de securi-

58. Agenti curatenie cu carnet cat B, birouri si centre comerciale, program full time. Se asigura salariu motivant, transport gratuit; (0723.395.147

tura zi / noapte, zona Titan / Liviu Rebereanu. Relatii la tel. (0786.102.017

295. Unirii, noua in zona, ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut. Igiena si discretia ma caracterizeaza in totalitate. Sunt o fire calma, intelegatoare si cu bun simt, 80 L; (0727.235.259

78. Agenti de securitate cu/fara atestat

tate, angajeaza agenti de securitate cu sau fara experienta pentru obiective situate in Bucuresti si Ilfov. Rugam seriozitate. (0734.444.411 angajare@companiadepaza.ro

63. Agenti curatenie, spatii comerciale,

294. Unirii, buna. Vino sa-ti ofer masaj de cea mai buna calitate. Igiena si discretie, pozele imi apartin. Mai multe detalii la telefon sau pe WhatsApp. Rog si ofer seriozitate 80 L; (0727.580.137

fara. Oferim si rugam seriozitate; (0768.870.943/ 0765.801.800/ 0765.802.331

57. Agenti curatenie birouri, tura zi / noapte, zona Semanatoarea. Relatii la tel. (0731.178.581

62. Agenti curatenie, spatii comerciale, tura zi / noapte, zona Pantelimon. Relatii la tel. (0786.102.017

293. Terapeuta terapeuta, efectuez terapii manuale de masaj de relaxare, reflexogen, terapeutic, anticelulitic, drenaj limfatic. Exclus sex si masaj erotic. Drumul Taberei Moghioros.Ofer/pretind seriozitate, 45 L; (0766.553.639

75. Agenti de securitate Caldo Privat Security angajeaza agenti de securitate cu sau fara atestat, pentru cladiride birouri, galerii comerciale, centre de afaceri si hoteluri. Experienta in paza constituie un avantaj dar nu este obligatorie. Salariu motivant (0766.051.733/ 021.322.02.11 recrutare@caldoprivatsecurity.ro

54. Agenti de paza cu atestat .

61. Agenti curatenie, spatii comerciale, tura zi / noapte, zona Baneasa. Relatii la tel. (0786.102.017

pentru doamne; (0768.466.146

¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så acorde tuturor ¿ansa de a participa la ocuparea unui post, indiferent de: raså, etnie, na¡ionalitate, limbå, religie, convingeri, categorie socialå, categorie defavorizatå, vîrstå, sex, orientare sexualå, cf. Legii 48/2002

53. Agenti curatenie, 4 h /zi, zona Raho-

comune, tura zi, zona Floreasca / Polona. Relatii la tel. (0786.102.017

292. Tanya, bruneta, 30 de ani, ofer masaj de relaxare doar la domiciliul meu, igiena maxima. Mai multe detalii la telefon, zona Kaufland Obor, 70 L; (0734.404.714

Oferte full time

52. Agenta curatenie, echipa mobila, firma ICS angajaza pentru echipa interventii o noua colega. Se cere seriozitate maxima, aspect ingrijit si disponibilitate program flexibil. Salarizare peste medie, conditii bune, contract munca full. 1.850 L; (0771.449.760 office@curateniebirou.ro

60. Agenti curatenie, birouri / spatii

291. Tanar maseur ofer masaj terapeutic

265. Rond Alba Iulia, Lory, am 19 ani, bruneta, 1.70, 50 kg ochi albastri. Te-ai saturat de poze false si servicii incomplete, la mine nu e cazul, te astept pentru a-ti oferi un masaj de relaxare de neuitat, 50 L; (0720.611.629 Denydenisa@gmail.com 266. Rond Alba Iulia, ofer servicii de masaj total la domiciliul meu pt mai multe detalii astept tel. tau. Singura in locatie program de la 11-23. Speak english. 50 L; (0721.773.154/ 0763.247.735

1. A.S.C.A.R.P. Omenia Bucuresti, str. Amurgului nr. 53, sector 5, angajeaza de urgenta pentru paza proprie agent de securitate. Relatii la telefon; (021.423.17.49/ 0723.191.888

67. Agenti de curatenie, cautam agenti de curateni (doamne sau domni) pentru cladiri de birouri, zone de centru usor de ajuns, program L-V, mediu placut, echipa serioasa, salariu 1200 lei in mana +bonusuri. Andre Camelia; 1.350 L; (0785.482.082/ 0785.482.082 camelia.tudor100@yahoo.com 68. Agenti de curatenie, femei si barbati pentru firma de curatenie in hypermaket din zona Berceni, contract de munca, program 8 ore, conditii avantajoase; (0758.044.134 69. Agenti de interventie, firma de paza angajeaza agentii de interventie pentru Bucuresti cu atestat de paza si agentii de securitate / paza, salarizare platita la timp, tinuta gratuita. Program telefonic: L-V 918; (0751.143.961 70. Agenti de paza angajam agenti de paza/ securitate pentru obiective bancare si magazine. Detinerea atestatului reprezinta avantaj. Detalii la nr. (0758.237.900 71. Agenti de paza barbati si femei pen-

tru tipografii, depozite, ansambluri rezidentiale, in zonele Crangasi, PiperaTunari, Militari, Berceni, Pantelimon, program L-V 12h,8 h, ziua 1400 Lei net, 12/36h, 24/48h, 1.500 L; (0769.075.999/ 021.311.35.13 angajari@carpatguard.ro

72. Agenti de paza cu atestat, urgent, pentru Bucuresti, salariu 1.300 Lei. Rugam si oferim seriozitate. Oferim conditii optime de lucru 1.300 L; (0722.389.633 trandexim2000@yahoo.com 73. Agenti de securitate angajam cu

contract de munca salariu motivant, (0722.558.551

74. Agenti de securitate angajeaza Olimp Security, posturi de interior, program flexibil, salariu 1.400 Lei/195 h. 1.400 L; (021.337.44.77/ 0747.221.397

bonuri de masa pentru cladiri de birouri, zona centrala (0720.262.461/ 0728.482.800 coordonare@kryptonguard.ro

82. Agenti de securitate SC Plus Protect

Security SRL angajeaza agenti de securitate cu sau fara atestat. Conditii avantajoase de salarizare, obiective situate in Bucuresti. Mai multe informatii la tel.; (0773.800.174 office@plusprotect.ro

83. Agenti de securitate cu sau fara calificare, agenti de interventie (neaparat permis auto cat. B), firma de paza din Bucuresti angajeaza pentru obiective deosebite din zona Militari. Salariu motivant (021.300.21.01 office@guardone.ro 84. Agenti de securitate cu sau fara experienta. Compania de paza Swat Force International angajam agenti de securitate pentru judetul Ilfov localitatile Mogosoaia, Ghermanesti, Crevedia si pentru orasul Bucuresti. Salariu atractiv si fara intarzieri. Program 12 ore, cuantumul salarial 1.500 Lei. Persoana contact: Miu Lucian tel.: 0731.355.551, e-mail: lucian.miu@swatinternational.ro; George Constantin: 0730.073.087, e-mail: george.constantin@swatinternational.ro; Cristi Serban: cristi.serban@swatinternational.ro 85. Agenti de securitate pentru magazine comerciale, SSG Security angajeaza agenti de paza cu si fara atestat pentru magazine comerciale. Salariu 1600-2000 lei net. Oferim Training de specialitate cu reale posibilitati de promovare. Relatii la tel; (0732.830.207/ 0725.500.510 recrutari@ssg.ro 86. Agenti de securitate pentru societate

de paza, societate de paza angajam agenti de securitate pentru dispecerat supraveghere video, cu sau fara atestat (cunostinte minime PC) zona Militari, si agenti securitate pentru obiectiv zona Domnesti, (0722.432.186

87. Agenti de securitate, compania Swat

Force International angajeaza agenti de securitate barbati si femei, cu/fara experienta; 1.400 L; (0731.731.315/ 0731.731.319 bogdan.ursu@swatinternational.ro 88. Agenti de securitate, fete si baieti pentru hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti. Cunoasterea limbii engleze la nivel mediu. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com

89. Agenti de securitate. Angajam agenti

de securitate pentru magazine de incaltaminte din Bucuresti. Programul este in ture, 168 ore/luna, tarif pe ora incepand cu 8,3 lei. Detalii la tel. (0757.043.324 90. Agenti de securitate. Firma de paza angajeaza agenti de securitate cu/fara atestat pentru Bucuresti si Ilfov, salariu motivant; (0751.066.663/ 0757.027.025

AGENTI DE VANZARI MARE PUBLICITATE ANGAJEAZA ANUNTUL TELEFONIC. CAUTAM PERSOANE DINAMICE CU EXPERIENTA IN VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO 91.

92. Agenti imobiliari cu experienta in domeniu. Oferim conditii de exceptie, sediul modern zona Gara de Nord. Intra pe site sa te convingi. Te asteptam la interviu; www.tentantimobiliare.ro (0730.993.333/ 0720.009.999/ 0720.009.999 tentantimobiliare@yahoo.com

un showroom din sectorul 6.Locatie Bd. Timisoara (Intrarea Moinesti). Program luni-vineri 10:00 - 18:00. Salariu atractiv + alte bonusuri. 2.800 L; (0728.063.417 recrutare@passion4work.ro 48. Agent vanzari, caut agent de vanzari,

pentru zona Moldovei, cu experienta in domeniul bicicletelor si al accesoriilor de bicicleta si vopsea spray, detalii la numarul de telefon, (0742.343.704 49. Agent vanzari, distribuitor, cu sau

fara experienta, oferim cazare in Bucuresti; (0371.477.855 50. Agent vanzari, soc. transport persoane, cu sediul in Buc., sector 2, angajeaza agent/a de vanzari pentru zona Militari. Rel. tel. (0723.308.960/ 0723.977.636 hr@cdy.ro 51. Agent, specialist curatenie oferim:

salariu plus bonuri de masa, marire salariu in functie de vechime, prime de Paste si Craciun, decontare abonament transport. (0767.435.725/ 0767.435.700 office@helpclean.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


8

21 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 136. Agenti securitate scoli si gradinite,

societate de paza angajeaza agenti de securitate cu si fara atestat pentru paza unor scoli si gradinite. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, salariu net 1600 Lei. Tel. 1.600 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84/ 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com 137. Agenti Securitate si Receptioneri

Angajam Agenti Securitate si Receptioneri pentru institutii bancare, cladiri birouri, galerii comerciale, Program de lucru in ture, salarii motivante. (0786.189.306

114. Agenti paza Margeanului, Salaj si

94. Agenti imobiliari cu sau fara experi-

115. Agenti paza noapte Pantelimon si Vacaresti, Libra Guard angajeaza agenti paza de noapte pt zona Pantelimon si Vacaresti; 1.300 L; (0755.000.687 Office@libraguard.ro

Tunari, Libra Guard angajeaza agenti paza pt zonele Margeanului, Salaj si Tunari. Salariu 1.500 lei; 1.500 L; (0758.113.453 office@libraguard.ro

enta. Ne ocupam cu intermedierea tranzactiilor imobiliare, mai exact ne ajutam clientii sa isi gaseasca locuinta sau biroul potrivit necesitatilor lor 1.000 {; (0767.679.989 deximobart@gmail.com

116. Agenti paza Pajura si Rahova. Libra

95. Agenti imobiliari cu/ fara experienta in vanzari/ inchirieri sediu 3 minute metrou Timpuri Noi, stradal, persoana responsabila comunicativa eficienta, oferim comision 60% telefon abonament birou propriu publicitate agresiva (0732.717.111/ 0742.730.047 dolhaimob@yahoo.com

117. Agenti paza Piata Cosbuc. Libra Guard angajeaza agenti paza pt. zona Piata Cosbuc. Salariu 1300 ron; 1.300 L; (0784.908.888 office@libraguard.ro

96. Agenti imobiliari pentru agentie imo-

biliara cu sediu stradal, Sos Mihai Bravu intersectia cu Vatra Luminoasa, intre gurile de metrou Muncii si Iancului, cu experienta minim 1 an. 1 {; (0729.203.880 kdwimob@gmail.com

97. Agenti imobiliari cu sau fara experi-

enta pentru zonele Piata Iancului, Unirii, Alba Iulia, Tineretului, Vitan, Nerva Traian, oferim training, contract, auto, decont taxi, publicitate fara limita de buget, anunturi pe toate site-urile cu plata; 1.000 {; (0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro 98. Agenti imobiliari cu sau fara experi-

enta, abilitati in comunicare si seriozitate pt. agentia imobiliara Florex Home zona Unirii (0731.144.155

99. Agenti imobiliari, secretara, asistent manager-B+IF metrou, carte de munca, cursuri gratuite loco, finantare externa,cu/ fara experienta, publicitate, masina, colectiv deosebit, bonusuri, program flexibil, fara restrictii varsta/ sex, avansat /incepator, rugam CV: (0755.022.290/ 0758.323.323 office@imobservicecenter.ro www.imobservicecenter.ro 100. Agenti Imobiliari, cu sau fara experi-

enta, compania Red House Rezidential a mai deschis un birou de vanzari. Firma dezvoltare si vanzare imobiliara cauta brokeri imobiliari cu sau fara experienta; 1 L; (0737.567.824 redhouserezidential@gmail.com 101. Agenti interventie cu atestat agent

securitate pentru societate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 2.000 lei, 2.000 L; (0760.650.245 angajare.tg@gmail.com

Guard angajeaza agenti paza pt zonele PAJURA si Rahova. Salariu 1.500 RON. 1.500 L; (0758.112.861

118. Agenti paza Prelungirea Ghencea si

Bd Timisoara Libra Guard angajeaza agenti pt Prelungirea Ghencea si Bd Timisoara. Salariu 1500 RON. 1.500 L; (0758.112.861 office@libraguard.ro

119. Agenti paza Prelungirea Ghencea.

Libra Guard angajeaza agenti paza zona Prelungirea Ghencea. Salariu, 1.500 L; (0758.112.861 Office@libraguard.ro 120. Agenti paza Tineretului, Timpuri Noi

Libra Guard angajeaza agenti paza zona Tineretului-Timpuri Noi. Salariu 1.500 lei. 1.500 L; (0758.112.861 office@libraguard.ro

139. Agenti securitate, firma specializata

164. Ajutor bucatar cu experienta pt. restaurant pub Fabrica, str 11 Iunie nr 50. Program de lucru 2 zile cu 2 zile libere, salariu atractiv, platit la timp, comision din vanzari, contract munca 1.800 L; (0723.155.027

111. Agenti paza Chitila Libra Guard angajeaza agenti paza pt Chitila, judet Ilfov. Salariu 1350 ron. 1.350 L; (0758.113.453 office@libraguard.ro 112. Agenti paza Cutitul de Argint Libra

Guard angajeaza agenti paza pt Bucuresti zona Cutitul de Argint. Salariu 1.350 lei. 1.350 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro 113. Agenti paza femei si barbati cu sau

fara atestat pentru cladiri de birouri, depozite, ansambluri rezidentiale, in zonele Pipera-Tunari, Eroilor, Militari, Pantelimon, program L-V ziua 12h, 12/36h, 24/48h, salariul 1.500 lei net. Plata la termen; 1.500 L; (0786.410.128/ 0769.075.995 angajari@carpatguard.ro

angajam ajutor bucatar, pentru restaurantul Nor (SkyTower), program flexibil fulltime, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon sau e-mail resurse.umane@stadio.ro. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 169. Ajutor bucatar pentru fast food (femeie) angajez ajutor bucatar (femeie) pentru fast food zona centrala, program LV 07:00 - 17.00, weekend liber, carte de munca, o masa pe zi. Mai multe detalii la telefon. Disponibilitate imediata. (0762.883.978/ 0769.263.027

189. Ajutor bucatar, fata spalat vase angajez urgent in Pipera ajutor bucatar si fata la spalat vase, vis-a-vis de DRPCIV (permise auto). Mai multe detalii la telefon (0722.540.169 georgen58@gmail.com 190. Ajutor bucatar, femeie serviciu vase, Restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, angajeaza ajutor bucatar si femeie serviciu si, vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro

Berceni sector 4. Informatii suplimentare la nr de telefon. (0786.171.917

206. Ajutor de bucatar pentru spatiu de productie alimentara, salariu net incepand 1900 lei. Zona Militari, Uverturii, la 7 min de mers de statia de metrou Gorjului, asteptam sa faci parte din echipa noastra; 1.900 L; (0738.652.992/ 0727.561.605 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 207. Ajutor de bucatar restaurant italian, Giardino Del Lago, Bd. Sisesti 269, sector 1 (autobuz 205 de la Casa Presei), angajeaza ajutor de bucatar cu experienta. Pentru detalii tel.. (0724.053.013 208. Ajutor de bucatar - rece - Zona Ian-

cului angajam ajutor de bucatar, la sectia rece, specific international. Program 2 cu 2, de la 10-22. Transport decontat, masa asigurata. Salariu 1500-2000 lei in functie de experienta. Detalii la telefon. (0726.600.921

209. Ajutor de bucatar cu experienta pe grill in sectorul 1, zona 1 Mai. Program full time, salariu 2000 ron. Pentru mai multe detalii la nr de telefon; 2.000 L; (0734.562.931 210. Ajutor de bucatar cu experienta, pt. Afi Cotroceni, salariu de la 2000 Lei net cu contract de 8 ore, masa gratuita + bonusuri; (0766.969.784/ 0726.337.470 Lapiatzamall@gmail.com 211. Ajutor de bucatar si bucatar pentru

126. Agenti securitate Firma de securitate, angajeaza agenti de securitate cu sau fara experienta pentru obiective situate in Bucuresti si Ilfov. Rugam seriozitate. (0734.444.411 angajare@companiadepaza.ro 127. Agenti Securitate Pentru obiective

130. Agenti securitate complex reziden-

sef tura cu sau fara atestat pentru cladiri de birouri si complexe rezidentiale aflate in zonele Cotroceni, Pipera-Tunari, program L-V ziua 12h, 12/36h, 24/48h, salar. 6.5Lei/h -1.600 lei net. Plata la timp. 1.500 L; (0769.075.999/ 021.311.35.13 angajari@carpatguard.ro 132. Agenti securitate Floreasca complex rezidential societate de paza angajeaza agenti de securitate pentru complex rezidential in zona Floreasca. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu 1.600 lei net 1.600 L; (0767.800.080/ 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com 133. Agenti securitate Ghencea, Militari,

Crangasi societate de paza angajeaza agenti securitate cu/ fara calificare pentru zona Crangasi, Militari, Ghencea, Calea Grivitei, Bucurestii Noi, Damaroaia. Program flexibil, salariul net 1.600 Lei 1.600 L; (0760.650.245/ 021.315.21.84/ 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com 134. Agenti securitate Grivita, Laromet,

Bucurestii Noi cu si fara atestat. Bucurestii Noi, Calea Grivitei, Laromet. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 1.700, 1.700 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84 angajare.tg@gmail.com 135. Agenti securitate pentru magazine -

Bucuresti. Salariu incepand de la 1.800 Lei net, care se plateste la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, prime, servicii medicale gratuite, conditii placute de munca, excursii gratuite munte/ mare, asiguram calificare profesionala gratuita. Interviurile: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3, luni-vineri, 09.0016.00. Mijloace de transport: 124, 202, 223, 135, 123 Auchan Vitan, vis a vis de Targul Auto Vitan. Relatii la tel.:, (0749.062.295

170. Ajutor bucatar rece angajam urgent,

zona Baneasa, Oras Pantelimon, Bd.Timisoara; (021.335.03.11/ 0732.690.571

restaurant Paine si Vin angajeaza urgent ajutor bucatar rece (fata), cu experienta, pasionata, carte de munca instant, decont taxi, sal+tips, echipa tanara, doar Bucuresti, detalii; (0726.748.978

146. Agenti. Angajam agenti securitate zona Militari, Baneasa, Victoriei si oras Pantelimon; (021.335.03.11/ 0732.690.571 147. Agenti. Societate de paza anga-

jeaza agenti de securitate, zona Bucur Obor, Fundeni si Buftea. Posturi de interior, ture de 8 ore de la ora 22:00 la 06:00. Relatii la telefon: (0722.304.298 148. Agenti. S.C. Pols Security SRL angajeaza agenti de securitate cu atestat. Conditii de munca si salarizare conform legii; (0751.511.138 149. AJUTOR bucatar. Restaurant zona

Aviatorilor angajeaza femeie de servici si ajutor bucatar. Relatii la telefon; (0722.594.728 150. Ajutor de bucatar (muncitor necalifi-

cat), zona Rahova, sambata- duminica liber; (0765.226.077 151. Ajutor barman, societatea IDM

Kennedy Group angajeza ajutor barman (spalat pahare, curatenie, ajuta barmanul la servirea produselor). Contract de munca full time, program in ture. Va rugam trmiteti CV pe email, (021.316.09.62 hr@idm.ro 152. Ajutor brutar sau muncitor necalificat Brutarie zona Traian angajeaza ajutor brutar sau muncitor necalificat. Program atractiv. Persoanele interesate sunt rugate sa sune la numarul de telefon din anunt; (0773.976.057 153. Ajutor brutar, angajam urgent per-

sonal productie panificatie cu sau fara experienta, program si salariu atractiv; (0772.261.614 154. Ajutor bucatar (femeie) pentru Don

Corleone restaurant situat pe str. Delea Veche nr. 51, program interviuri 15:0018:00, nu va trebuie programare (0786.887.766/ 0763.600.077 badrian580@gmail.com 155. Ajutor bucatar 1.800 lei, femeie la

vase 1.600 lei si vanzatoare 1.700 lei pt. restaurant- autoservire zona Armeneasca. Program L-V 7.00- 17.00; (0721.221.397 156. Ajutor bucatar cantina anagajam

ajutor bucatar, zona soseaua Pipera la 5 minute de statia de metrou Aurel Vlaicu. Mai multe detalii la telefon. (0729.024.019 georgen58@gmail.com 157. Ajutor bucatar cu experienta. Zona

centrala. 2.200 L; (0745.458.922 fiorentina.massimo@yahoo.com

158. Ajutor bucatar fara experienta pen-

tru shaormerie zona Berceni, program de lucru 1 zi cu 1 zi libera, se ofera 1 masa zilnic, contract 8 ore. 1.700 L; (0770.573.286 159. Ajutor bucatar pentru companie catering, program luni-vineri sau o zi cu una libera, salariu minim 2000 Lei. Avem vechime 15 ani si 1200 clienti zilnic. Oferim stabilitate si bonusuri financiare; 2.500 L; (0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com 160. Ajutor bucatar pentru scoala.

(0726.130.220

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

191. Ajutor bucatar, lucrator bucatarie.

227. Ajutor instalator pentru instalatii sanitare si termice la blocuri noi in Bucuresti in cartierul Militari. Program 8:00-17:00 de luni pana vineri, carte de munca. Incepere imediata. Rog seriozitate; 1.700 L; (0722.692.595/ 0722.692.595 stancu_adrian1983@yahoo.com 228. Ajutor lucrator comercial Cofetaria Alice descarca, depoziteaza si aranjeaza corect produsele de cofetarie, mentine curatenia in magazin. Pachet salarial la angajare 1800 net + bonuri de masa 200 Lei. Program in ture L-D, 8h/zi, 5 zile/7; 2.000 L; (0741.037.366 resurseumane@cofetariaalice.ro 229. Ajutor mecanic Sc Avd Turbo Srl mareste echipa, cu aceasta ocazie angajam ajutor mecanic. Experienta pentru ajutorul de mecanic nu este necesara dar reprezinta un avantaj. Program normal. Zona Colentina sector 2, (0731.609.338 alex@avdturbo.ro 230. Ajutor montator PVC Firma montaj

tamplarie PVC cautam un coleg care sa ne ajute in desfasurarea activitatii societatii noastre, (0745.548.184 plasetermopane@gmail.com

231. Ajutor ospatar (picol), restaurantul Casa di David (Parc Herastrau) angajeaza ajutor ospatar (picol) cu experienta minimum 3 luni. Relatii la tel. sau CV pe e-mail; (021.232.47.16 casadidavid1@yahoo.com 232. Ajutor ospatar, barman, si femeie la

vase pentru restaurant zona Tineretului, sector 4; (0745.351.635

233. Ajutor patiser cu sau fara experien-

214. Ajutor de bucatar, Yellow. Menu,

234. Ajutor patiser, modelator pentru

ta, pentru laborator in zona Pipera. (0768.505.633/ 0740.113.311

firma de catering strada Oltetului 11-13, sector 2, angajeaza ajutor de bucatar. Program luni - vineri, 8-17, contract de munca 8 ore, salariu atractiv; 1.800 L; (0757.061.061 madalin@yellow.menu

patiserie traditionala in zona Unirii, cu experienta in domeniu sau intr-un domeniu apropiat (bucatarie), masa, prime. Detalii la telefon 2.000 L; (0724.570.778

215. Ajutor de bucatar, cu sau fara expe-

235. Ajutor patiser, modelator pentru patiserie traditionala in zona Unirii, cu experienta in domeniu sau intr-un domeniu apropiat (bucatarie), masa, prime. Detalii la telefon 2.000 L; (0724.570.778

216. Ajutor de bucatar. Am urcat in top 3

145. Agenti. Angajam agenti securitate

226. Ajutor gestionar, impreuna cu gestionarul receptioneaza marfa de la furnizor si o pregateste pentru livrare. Participa la inventar. Loc de munca in sectorul 1, Sos. Odaii nr. 157-163. Se deconteaza abonamentul RATB; 2.000 L; (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro

213. Ajutor de bucatar, angajam ajutor de bucatar pentru restaurant tip fast food in mall Promenada Aviatiei), detalii la tel; (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com

rienta Cubano Food Truck este in cautare de super staruri. Experienta si varsta nu conteaza pe Cubano Food Truck este in cautare de super staruri. (0737.537.529 cubanolatinfoodtruck@gmail.com

129. Agenti securitate Balotesti, Snagov

131. Agenti securitate femei si barbati-

Rahova si Vita Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucurestii Noi, Pajura, Rahova Margeanului, Piata Covasna, Nerva Traian si Vitan. Telefon; 1.500 L; (0755.000.687 Office@libraguard.ro

144. Agenti vanzari, sofer, domni si doamne cu permis auto si experienta serioasa in sofat la distante mari, exp. in vanzari de orice natura, disponibili. Program de luni pana vineri, doar in deplasare la nivel national; (0746.204.411 resurseumaneimm@gmail.com

168. Ajutor bucatar montaj, cald, legume

125. Agenti securitate companie paza angajeaza agenti securitate, conditii avantajoase, salariu motivant. (0769.666.416

106. Agenti paza Bd Basarabia Libra

110. Agenti paza Bucurestii Noi, Pajura,

143. Agenti vanzari, Proiect Orange, buna ziua, franciza Orange cauta agenti vanzari directe (experienta in vanzari constituie un avantaj). Salariu fix, contract 8h + bonuri de masa + comision motivant + telefon de serviciu; (0744.631.484 amet.adler@idn.ro

188. Ajutor bucatar, bucatareasa pt autoservire, cu experienta minim 3 ani bucatarie romaneasca, italieneasca. Program luni-vineri 8-16. Interviu Bd Iancu de Hunedoara nr 48 cladire ING. Tel 1.500 L; (0771.747.928/ 0733.163.418

205. Ajutor de bucatar pentru restaurant

212. Ajutor de bucatar si fete pentru salate angajeaza restaurant din sectorul 3 Titan. Salariu foarte atractiv + procent si carte de munca; (0721.720.751

tial, pentru societate. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, salariu 1.700 lei net. Tel.: 1.700 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84 stancovici@teamguard.ro

angajeaza agenti paza in Bucuresti. Salariu, 1.300 L; (0784.908.888 Office@libraguard.ro

167. Ajutor bucatar in zona Grazavesti 1800-2000 lei pub situat in complex Regie (Grozavesti) angajeaza ajutor bucatar . Program in ture, salariu 1800-2000, tips zinic, experienta constituie un avantaj. Detalii la telefon sau in urma interviului (0769.164.064 filip.sergiu.dan@gmail.com

zona Gara Obor. Salarizare minim pe economie; (0770.416.809

Salariu 1.500-1.800 lei net lunar. Pentru obiective zone centrale, cladiri de birouri, ambasade, zonele: Baneasa, Militari, Pantelimon.Program luni-vineri pe timpul zilei sau ture de noapte 12h cu 36h. Plata la termen; (0786.410.128/ 0769.075.995

109. Agenti paza Bucuresti Libra Guard

142. Agenti vanzari Iti doresti independenta in activitate si financiara? Sa inveti cum sa-ti pui in valoare calitatile personale in mediul profesional si in acelasi timp sa le dezvolti?Contacteaza-ne la tel. (0724.567.883 officedkrecruiting@gmail.com

ta, pentru bucataria calda. Program: lunivineri, 06:30-18:30, sambata si duminica liber. Salariu: 2.800 lei plus masa. Zona Colentina - Fundeni, 2.800 L; (0742.266.859

124. Agenti securitate astestati pentru

Otopeni, Tunari societate de paza angajeaza agenti securitate cu si fara calificare pentru Balotesti, Snagov, Otopeni, Tunari. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, salariu motivant (0722.579.389/ 021.315.21.84 angajare.tg@gmail.com

angajeaza agenti paza pt Bragadiru. Se ofera salariu si tichete de masa, 1.300 L; (0784.908.888 office@libraguard.ro

166. Ajutor bucatar cu sau fara experien-

187. Ajutor bucatar, Wise Box, cea mai noua companie intrata pe piata de food delivery din Romania, angajeaza ajutor bucatar cu experienta. Salariul intre 1500-1800 ron net, program 8 ore/zi. CV pe mail. Informatii la tel. 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

123. Agenti Securitate Angajam Agenti Securitate barbati si femei ) , Dispeceri centru alarma si Monitorizare video pentru obiective in Bucuresti, program flexibil, salarizare atractiva. (0786.189.306

104. Agenti paza cu atestat pentru zonele, Republica, Colentina, Sebastian, Bragadiru, Cernica si centru Bucurestiului, salariu 1300 lei se lucreaza 24-48 ore, 1236 ore; (0728.873.928

108. Agenti paza Bragadiru Libra Guard

141. Agenti Securitate, RPG Security angajeaza agenti securitate cu domiciliul in Bucuresti sau Ilfov, relatii la telefon sau mail, pentru interviuri in intervalul L - V 09.00 - 16.00 1.680 L; (0219534 hr@rpg.ro; emil.petcu@rpg.ro

tari, angajam ajutor bucatar. Nu este obligatorie experienta, importanta este seriozitatea si dorinta de a munci; (0723.640.178

pizza cu sau fara experienta. Program de lucru: 12:00 - 00:00. Doua ture de munca cu doua ture libere. Salariu atractiv. Zona Leu, Grozavesti. (0756.067.969 tisuandrei@gmail.com

128. Agenti securitate angajeaza Stov Security. Cerinte: atestat paza, domiciliul in Bucuresti, llfov, program 12/24 cu 12/48, salariu motivant, conditii optime de lucru. (021.317.42.76/ 0720.133.112

Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti, zonele bd. Basarabia si Vitan. Salariu, 1.500 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro

140. Agenti securitate, paza, barbati si femei, pentru magazine situate in Bucuresti. Asiguram scolarizare si salariu atractiv.Pentru mai multe informatii, sunati la tel. Rugam seriozitate. (0725.400.335 office@akbsecurity.ro

165. Ajutor bucatar cu experienta lunivineri 8-16 ajutor bucatar cu experienta, program luni-vineri 8-16, salariu initial motivant - 1800 lei. Echipa unita cautam un nou coleg dornic de munca si pasionat de bucatarie. Otopeni, zona aeroport 1.500 L; (0734.727.777 contact@arome.work

186. Ajutor bucatar, restaurant zona Mili-

2 Bucuresti; (0725.636.692

103. Agenti interventie diferite zone Bucuresti, program ture zi sau noapte, experienta, atestat, permis B, fara cazier, conditie fizica buna, cunostinte intretinere auto, salariul net la 180 ore este, 1.800 L; (0767.786.927 office@dabsecurity.ro

107. Agenti paza bd. Basarabia si Vitan

163. Ajutor bucatar + Femeie curatenie/

185.

122. Agenti receptie barbati cunostinte minime de utilizare a calculatorului, pentru cladire de birouri zona Pipera. Rog cv-uri pe adresa de mail. (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro

in zonele Titan, Vitan, Pallady, Crangasi, Cotroceni, Militari, Drumul Taberei,Ghencea. Oferim salarizare atractiva, program de lucru flexibil, Salariile se achita la timp. (0786.189.306

Guard angajeaza agenti paza pt Bucuresti zona Bd Basarabia, sector 3. 1.400 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro

Ajutor bucatar, restaurant sectorul 2, Bd Lacul Tei nr. 84, angajeaza: ajutor bucatar cu experienta bucatarie romaneasca si salate, si femeie pentru spalate vase si curatat legume, asiguram mancarea si transport la domiciliu seara, program o zi cu o zi. Sarizare atractiva. (0725.129.998

vase, zona Baba Novac, program 1 zi da 1 nu; (0762.769.583

121. Agenti paza, program 8 ore, sector

102. Agenti interventie cu atestat pt. societate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 2.000 Lei 2.000 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com

105. Agenti paza pentru Carpat Guard.

162. Ajutor bucatar (femeie) si femeie la

138. Agenti securitate societate de paza

in paza, angajeaza agenti de securitate cu atestat, pentru obiective in Municipiul Bucuresti (0745.210.046/ 0756.121.607 integraguard@yahoo.ro

enta, persoane comunicative, sociabile, serioase, prezentabile, cunostinte PC. Se ofera salariu fix, carte de munca, comision, training pentru incepatori, program 10-18. CV pe email, 2.000 L; (0767.679.989 deximobart@gmail.com

184. Ajutor bucatar, restaurant amplasat in Centrul Istoric, angajeaza in conditii deosebite ajutor bucatar cu minima experienta in domeniu, aspect fizic placut si ingrijit. Rugam seriozitate. (0724.855.086 polo_cristi@yahoo.com

zona Baneasa, Cafe Natu- cafenea cu meniu de pranz & catering evenimenteangajeaza ajutor de bucatar si femeie pentru curatenie in bucatarie. Persoane organizate, muncitoare & entuziaste. (0741.079.117/ 0741.079.117 otiliaoanav@yahoo.com

si receptionist lb engleza, pentru cladire de birouri, salariu atractiv, bonuri de masa, zona Pipera; (0720.262.461/ 0728.482.800 coordonare@kryptonguard.ro

93. Agenti imobiliari cu sau fara experi-

161. Ajutor bucatar restaurant sector 6 angajeaza ajutor de bucatar, cu experienta pe bucataria romaneasca, program luni - vineri, sambata si duminica nu se lucreaza; (0752.166.337/ 0733.513.550 santech.srl@gmail.com

TripAdvisor si vrem sa crestem echipa. Cautam o persoana dedicata, ordonata, atenta la detalii, cu rezistenta la lucru sub presiune, dornica sa se dezvolte. Experienta e un avantaj, 2.000 L; karmendiak@gmail.com

236. Ajutor patiser, modelator pentru patiserie traditionala in zona Unirii, cu experienta in domeniu sau intr-un domeniu apropiat (bucatarie), salariu 1500 net plus bonus din vanzare intre 400 si 600 lei, masa, prime. 2.000 L; (0724.570.778

Uncle John Pipera Plaza isi mareste echipa. Cautam ajutor bucatar dedicat care sa invete si sa prepare retetele burgerilor nostri. Salariu atractiv, bonuri de masa, bonusuri, program 5 zile/sapt., 8 h (0726.240.796 office@unclejohn.ro

217. Ajutor de bucatar. Restaurant anga-

restaurant Rocka Burgers angajeaza ajutor de bucatar, carte de munca, 2 zile cu 2 zile sau femeie la vase part time (V, S, D). Salariu atractiv plus beneficii. Locatia este la Plaza Lujerului (0751.576.021/ 0746.305.165 artramid@gmail.com

192. Ajutor bucatar, ospatar, aj ospatar, femeie la vase pentru restaurant zona centraa, sector 1. Se cauta persoane serioase, dinamice. Se ofera: contract de munca full time, salariu, conditii excelente, 2 zile cu 2 zile; telefon; (0787.637.937 resurse.umane@legrenierapain.com.ro

jeaza ajutor de bucatar, cu experienta, nu incepator, zona Cotroceni, salariu atractiv, in functie de experienta, carte de munca, termen lung, rog seriozitate; (0722.500.361 emil.avramita@yahoo.com

237. Ajutor pentru freshuri si limonade naturale, efectuarea ceaiurilor, alimentare frigidere program 9 h cu 2 libere. Locatie noua, moderna in Aviatiei, la 6 min de metrou Aurel Vlaicu, detalii la tel. (0741.777.509/ 0770.695.416

218. Ajutor de gestionar depozit, hala de

172. Ajutor bucatar shaorma si ajutor ospatar cu sau fara experienta. Salariul de inceput este 1.700 ron in mana, 2 mese/zi, bonusuri, crestere salariala in functie de performanta. Cazare la cerere. Trimiteti CV-urile la mail. 1.700 L; (0748.246.246 madobucuresti@mado.ro

193. Ajutor bucatar, preparatoare sandwich-uri Firma catering productie sandwich-uri, angajeaza personal cu experienta bucatarie (femei) pt schimb de zi, ajutor bucatar. Preparatoare sandwich-uri pentru schimb de noapte. (0722.339.553

219. Ajutor de instalator si instalatori pentru lucrari de instalatii sanitare, termice, apa, program L-V si CM, dorim persoane serioase si stabile la locul de munca, firma activeaza in raza Buc. si I (0748.755.313

238. Ajutor pizza pentru activitate preparare pizza, pregatire ingrediente, marfa, fara experienta program / contract de 8 ore, salariu net 1500 Lei net cu posibilitate de avansare in cariera 1.500 L; (0752.377.377

194. Ajutor bucatar, spalator vase, curatenie Autoservirea Mama Food din Bragadiru (Ilfov) cauta ajutor bucatar, spalat vase, curatenie, salariu 1500 -1700 lei, 2 zile cu 1 libera, de la 06:00-18:30), obligatoriu experienta, de luni pana sambata, 1.700 L; (0728.878.785

220. Ajutor de masinist, ajutor de gestionar si incarcator- descarcator pentru tipografie. Relatii la telefon in intervalul 1017 de luni – vineri (0741.179.700

171. Ajutor bucatar sau femeie la vase,

173. Ajutor bucatar si bucatar, bucatareasa, fata call office preluat comenzi telefonice, sector 5 si 6, salariu si conditii avantajoase. Urgent. (0787.699.692 174. Ajutor bucatar si femeie la vase pentru evenimente - Militari Residence Ballroom, experienta nu este obligatorie; (0766.420.696 office@militariresidenceballroom.ro 175. Ajutor bucatar si femeie vase,

restaurant italian zona Mariott (vis-a-vis Catedrala Neamului), angajeaza; (0722.221.025 176. Ajutor bucatar si vanzator Fast food

cautam ajutor bucatar si vanzator pt linie cu autoservire, Bd. Ion Mihalache nr. 2628 (zona Piata Victoriei, spital Filantropia). Pt. detalii sunati intre orele 08-11 si 15-17 (L-V); (0784.429.173/ 021.311.32.17 comenzi@colorfood.ro 177. Ajutor bucatar zona Teiul Doamnei pub restaurant Old Brick, program 2 cu 2. Daca ai experienta in bucatarie, iti place sa gatesti si sa inveti lucruri noi, te asteptam in echipa noastra (0726.240.796 office@oldbrickpub.ro 178. Ajutor bucatar, bucatar, cu

195. Ajutor bucatar/ajutor ospatar mic

196. Ajutor bucatarie, pizza, cautam per-

223. Ajutor Gestionar pentru o importan-

soana energica, dornica de munca, cu minim de experienta. Detalii la telefon (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com

197. Ajutor cofetar pt. cofetarie din cen-

tru (0741.055.359 cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro 198. Ajutor cofetar (doar fete) nu este

nevoie de experienta in domeniu. Program 5 zile/sapt, 8 ore/zi. Zona Barbu Vacarescu, gura de metrou Pipera sectorul 2. Salariu atractiv. Salariu de pornire 1800 lei.Contract de munca 8h/zi. 1.800 L; (0723.971.116

179. Ajutor bucatar, bucatar, vanzatoare masa rece si calda femeie vase si livratori. Pentru bistro zona Unirii. 250 L; (0764.590.596/ 0724.124.240 viorelpor@gmail.com

200. Ajutor cofetarie cu sau fara calificare pentru laborator cofetarie zona Pipera, program 08-18, doua cu doua zile, (0757.116.733

180. Ajutor bucatar, cautam ajutor bucatar si ajutor bucatar cu experienta in zona de paste. Oferim un loc de munca stabil, intr-un mediu placut si salariu atractiv (0723.305.306 iulian.stoicescu@yahoo.com

gramul Saga pentru cabinet contabilitate; (0741.096.293

vanzator linie autoservire. Persoane decente si ingrijite, zona Pipera; (0785.440.168 183. Ajutor bucatar, persona linie autoservire, program avantajos LV, pt. firma catering 12 ani experienta; (0723.377.174

na “La Calinescu” cu contract de munca, salariu atractiv + bonusuri. Program 1 zi cu 1 zi; (021.331.07.50/ 0788.472.725

ciala angajeaza ajutor electricieni. Salariu motivant. Pentru provincie se asigura cazare. Permisul auto constituie un avantaj. Detalii la nr. de tel. (0763.685.263 office@erstesystem.ro

199. Ajutor cofetar, o zi cu o zi, salariul

182. Ajutor bucatar, femeie la vase si

221. Ajutor de ospatar, angajeaza Taver-

dejun. Pentru Hotel Hello 2 stele (Calea Grivitei, nr. 143, Sector 1, Bucuresti) angajam ajutor bucatar/ajutor ospatar mic dejun. Cerinte: Orientare catre client; Atitudine pozitiva; Initiativa. Conditii legale de munca: salariu fix +bonuri de masa. Relatii la (0723.281.700

experienta, urgent, restaurant sector 3 angajeaza. Detalii la nr. (0721.014.601/ 0763.979.638

181. Ajutor bucatar, cautam o fata cu experienta pentru pizzerie catering sector 6. Se ofera salariu intre 1800-2000 Lei, tips, transport. Program de lucru in ture 2.000 L; (0726.731.313

productie produse de patiserie, salariu 1800 ron, program 10 ore. (0737.523.284

1.800 Lei, zona Cora Pantelimon (0734.396.420

222. Ajutor electrician. Societate comer-

ta companie specializata in asamblarea de generatoare. Program: L-V 8:00-16:30 Locatie: Soseaua de Centura, langa Tunari 1.800 L; (0725.132.133 ionut.dragoi@passion4work.ro

224. Ajutor gestionar pentru o importanta

companie specializata in asamblarea de generatoare. Program: L-V 8:00-16:30. Locatie Soseaua de Centura, langa Tunari, 1.800 L; (0725.132.133 ionut.dragoi@passion4work.ro

225. Ajutor gestionar piese schimb anga-

jam in cadrul unei companii specializate in asamblarea de generatoare electrice. Locatie: Centura Bucuresti, Tunari. Program: l-v 8:30 - 17. 1.800 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

239. Ajutor pizzar pentru restaurant Speed Pizza, cu sau fara experienta, liceu+bac, se ofera training si scolarizare, salariu fix si bonuri de masa, (0734.989.958 biank_08@yahoo.com 240. Ajutor pizzar pt. pizzeria Vechia Napoli, program de 2 zile (10:00-21:30) si 2 libere. Pizzeria este in sectorul 1 (Calea Grivitei) (0722.607.226 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com 241. Ajutor pizzar urgent Paine si Vin Bucuresti, Winebar Pizzabar Paine si Vin cauta ajutor Pizzar cu experienta sau nu, program 5 cu 2, carte de munca, decont taxi (detalii la interviu), doar din Bucuresti, (0726.748.978 hristu.valentin@gmail.com 242. Ajutor pizzar, pizzerie sector 2 cu livrare la domiciliu angajeaza ajutor pizzar cu sau fara experienta, program in ture de noapte, conditii bune de lucru, carte de munca, salariu atractiv; (0722.787.354 243. Ajutor secretariat pentru firm? insta-

latii electrice (0721.519.809 magnuminstal@gmail.com 244. Ajutor shaormar Mister Kebab isi mareste echipa cu ajutor shaormar fara experienta. Salariu peste medie, masa gratuita, tips, bonusuri. Bd. Aerogarii, Baneasa, (0721.303.303

245. Ajutor vanzator, pentru patiserie tra-

ditionala in zona Unirii. Contract pe perioada nedeterminata, prime, masa. Experienta in patiserie sau comert este benefica. Persoane de sex feminin. Detalii la telefon 2.100 L; (0724.570.778

201. Ajutor contabil cu experienta in pro-

202. Ajutor de bucatar Cautam o persoana pentru pozitia de ajutor de bucatar. Oferim contract de munca cu pachet salarial atractiv. Echipa tanara si dinamica ce isi desfasoara activitatea in zona centrala (Bdl. Decebal). 2.000 L; (0786.777.444 bucharest@tasty4food.com 203. Ajutor de bucatar contract de munca, program de lucru in ture: 08:00 16:00, 16:00 - 24:00, decont transport, salariu de la 1.400 lei net, bonuri de masa, spor de week-end. 1.500 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 204. Ajutor de bucatar cu/ fara experien-

ta, femeie la salate, ospatari, pt. restaurantul Pui de Urs (zona Grozavesti) (0722.846.177 office@puideurs.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

21 martie 2018

anuntul.ro

9

4

LOCURI DE MUNCÅ 275. Asistent logistica, relatii cu clientii, Firma de service si vanzare centrale termice, angajeaza-full time-asistent logistica si relatii cu clientii. Se ofera salariu fix motivant si bonusuri. Activitate de birou in sect. 5. Program: l-v, 8-17, (0735.233.330/ 0737.233.330 sergiu.stan@romservicetermo.ro 276. Asistent manager nivel avansat lb.

franceza scris/vorbit. (0740.101.051 eliza@aktis.com.ro

277. Asistent manager firma productie, birouri Bolintin Vale, obligatoriu engleza si calculator; (0721.209.082 278. Asistent manager, angajam firma de productie cu sediul in zona Afumati /Petrachioaia, cunostinte Word, Excel, PC, contabilitate primara, optima comunicare clienti, persoana serioasa, organizata. Salariu motivant (0756.255.667 office@unitedbrands.ro 279. Asistent manager, descrierea jobului: analizarea pietei fortei de munca, elaborarea de scrisori informative legate de diverse activitati, deruleaza activitatile de secretariat, preia comenzi, intocmeste avize, facturi. (0758.503.472 office@bellemoon.ro 280. Asistent manager, dezvoltator imobiliar angajeaza asistent manager. Atributii zilnice de secretariat si contabilitate primara. Programul de lucru L-V de la 9:00017:00 , zona metrou Mihai Bravu . vanzari@globalcityresidence.ro 246. Alpla, lider mondial in productia de ambalaje din plastic de inalta calitate pentru produse din piata alimentara, cosmetica si solutii de curatenie angajeaza personal in fabrica din Pantelimon: ambalator manual (6 posturi- locatia Pantelimon). Responsabilitati: ambaleaza manual produsele finite, strange cutiile de carte si le aseaza/ depoziteaza pe paleti, asambleaza cutiile sau containerele de transport, pune marfurile pe paleti, inregistreaza containerele, aplica pe pachete etichete, opereaza pe liniile de impachetare. Cerinte: constituie avantaj experienta in activitati manuale in productie sau in ambalare, disponibilitate la program de lucru in 3 schimburi a cate 8 ore, disponibil (a) pentru a invata lucruri noi. Candidatii interesati pot trimite CV-ul pe adresa de email sau pe nr. fax: 021.352.11.18 pana la data de 23.03.2018. Telefon; (021.352.11.20 emanuela.avramescu@alpla.com 247. Amabalator, Pentru tura de zi, pro-

gram de la 07:30-16:00 de L-V. Salariu de inceput este 1500 lei. Zona metrou Pipera. Pot fi angajate doar persoanele care au experienta in bucatarie! 1.570 L; (0729.699.825/ 0729.699.825 andreea@wedohr.ro 248. Amanetar aur si electronice amanet Crangasi Lazar Amanet Crangasi angajeaza. salariu cuprins intre 17002500 lei. Experienta in domeniu Cerinte: cunostinte IT (nivel incepator) dar dornic/a sa invete, abilitati de comunicare si relationare in vanzari. 2.500 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com 249. Ambalator pentru o fabrica din zona metrou Pipera cu specific produse alimentare. Program 7:30-16:00, o singura tura. Contract de munca cu 8 ore; 1.570 L; (0729.699.825 250. Ambalator colete /administra-

tor depozit, ambalarea produselelor pentru livrare. Gestionare depozit. Inregistrarea in calculator a produselorNu este nevoie de studii superioare, dar cei 7 ani de acasa, DA. Program 10:00-19:00 L-V; (0771.542.600/ 0720.534.703 bravoshop.ro@gmail.com

251. Ambalator industrie alimenta-

ra pentru Agriro SRL, cu contract pe perioada nedeterminata, ambalator plante aromate pentru punctul de lucru din Valea Cascadelor. Program 8 h. Salariu de pornire 1300 lei net, ore suplimentare paltite. (0724.584.869/ 0744.322.388 tomagabrielandrei@yahoo.com

252. Ambalator manual in Popesti Leor-

deni angajam fete si femei, pentru fabrica de biscuiti din Popesti-Leordeni. Se asigura transportul. Minim 10 clase. Experienta in domeniu constituie avantaj (0727.226.302 253. Ambalator manual, fabrica producatoare de mobilier, zona Faur, angajam in conditii avantajoase ambalator manual. Se ofera salariu motivant . Program de munca de la ora 07:00 la ora 16:00. (0723.606.863 dan@sofasp.ro 254. Ambalator manual, femeie SC Estetik Packing Srl lider pe piata ambalajelor de unica folosinta, angajam ambalator manual (femeie), 255. Ambalator pentru producator

de cosmetice, zona Berceni. Perioada determinata. Atentie distributiva, disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi. (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro www.loncolor.ro 256. Ambalator produse textile

««««««««««««««««««

AMBALATORI ANGAJAM, ETICHETARE SI AMBALARE PRODUSE, PREGATIREA PRODUSELOR ETICHETATE IN VEDEREA LIVRARII, SALARIU DUPA PERIOADA DE PROBA 1600 LEI NET INCLUSIV BONURI DE MASA, LOCATIE PANTELIMON, ILFOV, PUNCT REPER FABRICA DE BERE TUBORG. CATALIN ILIE; 1.600 L; (0731.035.321 260.

«««««««««««««««««« 261. Ambalatori depozit haine sector 6, angajam femei fara experienta p.u depozitul de haine/rechizite scolare. Depozitul se afla in sector 6 langa Carrefour Militari. Program l-v de la 07-16:00 (o ora pauza). Salariul net 1500 lei. 1.500 L; (0734.893.911

fabrica de garduri din beton. Punct de lucru Bragadiru Ilfov. de preferat domiciliul in sect 5 sau adiacent; 3.000 L; (0735.377.400 fabricadegarduri@yahoo.ro

284. Asistent manager, secretara, agen-

tie imobiliara, cu sau fara experienta cunostinte pc redactare, Office, dinamica, spirit de echipa, aspect fizic placut, responsabila, bun organizator. (0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro

285. Asistent manager. Tipografie situa-

ta in sect. 5 Bucuresti, angajeaza asistent manager cu studii economice (liceul/ facultate). Detalii la tel. (0722.500.853

angajeaza personal feminin pentru conversatii online.Oferim: bonus angajare 4000 lei, avans 4000 lei din prima zi, bonus recomandare 1000 lei, salariu fix incepand de la 2500 lei. 4.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com 298. Asistenta medicala camin varstnici

Popesti Leordeni, transport facil maxi taxi si ratb de la P-ta Sudului sau IRA, recrutam asistente medicale cu experienta spital, azil batrani, program full time. (0731.425.153 fundatiasfantulpetru@yahoo.com

299. Asistenta medicala cu experienta si infirmiera pentru camin de batrani sector 5, program 24/48 h, salariu atractiv; (0722.368.881 300. Asistenta medicala pt. gradinita particulara, zona Drumul Taberei, obligatoriu experienta in gradinita (0724.032.742 secretariat@gradinitadaria.ro 301. Asistenta medicala pentru centru

batrani centru rezidential situat in zona Militari Piata Gorjului (0762.983.394 mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro

302. Asistenta medicala si secretara cab stomatologic Cabinet stomatologic zona Mall Vitan angajeaza asistenta medicala si secretara, program full sau parttime. Relatii la tel. l-j 14:00-20:00 si v 10:00-15:00, 4 {; (0722.613.761/ 021.323.49.04 cabinet@stomart.ro 303. Asistenta medicala stomatologie sector 1, in ultimul an/ scoala de asistente absolvita, sa fie muncitoare, activa, responsabila, salariu atractiv, job stabil, echipament gratuit, info.; (0748.037.806 dentistholiday2011@gmail.com 304. Asistenta personala Caut d-ra aspect fizic placut care in timpul liber doreste o colaborare. Permisul de conducere reprezinta un avantaj. Posibil part sau full time.Rog foto si det pe mail adrian.adrian150@yahoo.com 1.000 {; adrian.adrian150@yahoo.com 305. Asistenta personala part/ full time

dezvoltator angajeaza asistenta personala part/ full time dezinvolta, prezentabila, comunicativa, serioasa. Mediul de munca in cadrul companiei: office. 3.000 L; palmoscompany@yahoo.com

er este nevoie de o persoana pasionata de cafeaua de specialitate pentru a ne reintregi echipa. Colectiv tanar. Informatii la telefon: (0744.213.916 vaduva.adina@gmail.com

Barman. Angajez barman cu salariu intre 1.500-3.000 lei si ajutor barman cu salariu intre 1.500-2.500 ron + tips+ masa+ transport, sef de sala cu experienta cu salariu intre 2.000-4.000 lei, ospatar cu experienta cu salariu intre 1.5002.500 lei, ajutor ospatar (picol, runner), personal pentru curatenie si vase cu salariu intre 1.5002.000 lei + tips +masa+ transport, la restaurantul Hanul Voievozilor in zona 13 Septembrie - Academia Militara. Relatii la tel.; (0770.975.620

322. Barman Barman cu atestat, pentru

336. Barmanita pub sector 1 The Place

318. Barbati fabrica productie angajam urgent barbati pentru fabrica productie in zona Republica. Salariu net 1.200-1.400, bonuri de masa, bonus 200 ron. Program: L-V/8 ore in schimburi. Detalii la telefon 1.400 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 319. Barbati necalificati Otopeni anga-

jam urgent necalificati pentru posturile de manipulant si helper in depozit logistica. Salariu: 1400-1500 Ron net + bonuri 200 Ron. Program de lucru: 8-12 ore. Zona Hotel Angelo. Detalii la telefon 1.500 L; (0733.409.308 320. Barbati si femei pentru firma de

curatenie in hypermarket din zona Berceni. Conditii avantajoase, program 8 ore pe zi. (0758.044.134 321. Barista, barman, in echipa Creami-

terasa in Parcul Herastrau, zona iesire piata Charles de Gaulle. (0725.630.179 323. Barman cafenea in centru vechi,

pasajul Macca-Villacrosse, mai multe detalii la telefon: (0754.352.837

324. Barman pentru loc joaca copii. Pro-

337. Barmanita, cautam o colega cu

gram de lucru in ture 9-17, 14:30-22:30, 8h/zi, 5 zile/ saptamana, cu 2 zile libere, (0756.060.008 andreea@gymboland.ro

bucatar, pizzer pentru restaurant italian, zona Herastrau. Salariul foarte atractiv, tips, transport seara personal bucatarie, (0755.531.531 Danielcristian358@gmail.com

339. Benzinarie. Mol Caramfil (cartier Baneasa) angajeaza: casier 3 posturi, operator copertina 2 posturi, femeie pentru curatenie 1 post, relatii la numerele de telefon, (0723.233.448/ 0760.273.774 bicamarian@yahoo.com 340. Beraria Gambrinus angajeaza ospatar, barman pachet salarial motivant in functie de performanta. Relatii la telefon sau la sediul din Bd. Regina Elisabeta, nr. 38, sector 5; (0731.422.181 341. Best Studios vrei un job cu venituri

garantate de minim 1000 de Dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, cazare gratuita in Bucuresti si zeci de beneficii financiare. Servicii gratuite de infrumsetare. Loc de munca legal, confidential, serios. Training gratuit, castiguri din prima zi. Suna acum la telefon sau dane un beep si te sunam noi. www.beststudios.ro; (0730.752.752 342. Best Studios angajeaza modele. de

ce sa platesti chirie? te asteptam in echipa best studios si iti vei permite casa ta. venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multiple beneficii din tara, domeniu 100% legal, site: www.beststudios.ro; (0730.752.752

266. ANS Astra Nova Security angajeaza

agenti securitate, barbati si femei, obiective retail. Scolarizare si analize medicale gratuite, angajam si dispecer; (0725.989.708/ 0737.520.137

267. Ansamble angajeaza personal bucatarie SC Ansamble Catering & Services, companie catering multinational angajeaza personal in bucatarie: bucatar, ajutor bucatar, casier, spalator vase pentru urmatoarele locatiile din Bucuresti, sector 2, 3 5 (0786.553.636 evenimente@ansamble.ro

343. Betty Ice cauta colegi pentru depar-

tamentul de distributie din Bucuresti. Post vacant: agent comercial. Cerinte: permis de conducere categoria B. Persoanele interesate sunt rugate sa depuna un CV la adresa de mail. Detalii la nr. de telefon; (0744.340.104 bucuresti@bettyice.ro

268. Ansamble angajeaza personal locatie Izvor bucatar sef, bucatar, ajutor bucatar, spalator vase, picol, gestionar si casier. Detalii la tel. sau pe mail la amoldovan@ansamble.ro (0786.553.636/ 0726.194.279 evenimente@ansamble.ro

344. Betty Ice SRL angajeaza vanzator/

oare inghetata pentru punctele din Bucuresti. Pentru persoanele care nu au domiciliul in Bucuresti, se asigura transport. Persoanele interesate sunt rugate sa depuna un CV la adresa email. Detalii la nr. tel. (0753.084.816 mirela.cozma@bettyice.ro

269. Antrenor fitness, angajam instruc-

zari Aquatulip SRL angajeaza agent de vanzari. Abilitati negociere si comunicare, permis conducere categ. B, seriozitate, experienta in vanzari, promovarea produselor firmei, (0725.885.885 comenzi@aquatulip.ro

tor folie geamuri auto. De la 2000lei/luna, contract de munca, loca?ie noua, condi?ii foarte bune, zona Theodor Pallady; 2.500 L; (0767.252.894 creativewrx01@gmail.com

271. Aquatulip angajeaza agent de van-

272. Aquatulip SRL angajeaza contabil

Societatea Aquatulip Srl angajeaza contabil primar.Avantaj prezinta cunoasterea programului SAGA. (0725.885.885 comenzi@aquatulip.ro

273. Asistant manager, productie Firma producatoare de panouri structurale de tip sandwich angajeaza asistant manager pentru partea de productie. Cerinte: limba engleza scris, vorbit obligatoriu, operare PC, Exel, PowerPoint. (0730.081.777 jana@sippaneltechnologies.eu 274. Asistent departament administrativ

pentru firma de constructii. Experienta obligatorie. Biroul societatii este in comuna Domnesti, Ilfov. Cei interesati pot trimite CV la email; office@gama-admin.ro

aspect fizic placut, dispusa sa lucreze in ture de 12 ore. Locatie centrala, salariu 2.000 Ron plus comision din vanzari. Detalii la tel.; (0720.337.700 mari.angajari@gmail.com 338. Barmanite fete, bucatar, ajutor de

265. Animator socio-educativ pentru loc de joaca copii. Program de lucru in ture 917, 14:30-22:30 (8h/zi, 5 zile/sapt). Daca esti o persoana deschisa, energica si mereu cu zambetul pe buze, te asteptam in echipa noastra. (0756.060.008 andreea@gymboland.ro

tor fitness, full time, sau part-time, apt sa sustina si antrenamentele personale pentru clientii salii. Sala moderna deschisa in localitatea Balotesti, cartier Good-Residence, judet Ilfov, 2.500 L; (0745.078.712 carmen_paraschiv@darin.ro

333.

Pub angajeaza urgent barmanita. Cerinte: experienta, studii medii, flexibilitate, disponibilitate pentru un program full-time, persoana energica, tips foarte motivant (barman singur pe tura). (0722.398.245 alina.andriescu@mauveideas.ro

264. angajam personal pentru evenimente angajam personal pt evenimente :bucatari ,ajutor bucatar,personal spalat vase,sofer si contabil asteptam cv pe adresa de mail vreaubucatar@gmail.com (0731.405.658/ 0761.133.440 vreaubucatar@gmail.com

257. Ambalator si legator manual, angajam (fete si baieti) pentru postul de ambalator manual/ stantator, zona de productie. Se cer studii medii. Puteti suna la numarul de telefon (0758.012.886 office@angels-d.ro

259. Ambalatori pentru fabrica de medicamente. Salariu: 1500 lei + tichete 12 lei/zi+ decontarea transportului. Program 2 sch.6-24, 14-22. Zona Bld.Pallady A.Saligny. Detalii; 1.700 L; (0771.560.369 office@a1-recruitment.ro

283. Asistent manager, secretara pentru

stomatologic, zona Militari - Virtutii; (0722.736.696

297. Asistenta live, echipa Phoenix

263. Angajam inspector SSM, program full-time, 8-18 santier de constructii, Auchan Militari, program full-time, de la 818 (8 h + 1 h suplimentara), lu-vi, salariu motivant + bonuri de masa, bonus de sarbatori (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

Responsabilitati: curatat de ate, verificat si ambalat produse finite. Oferta noastra: contract de munca, salariu atractiv, tichete de masa, program de lucru de lunivineri, (0748.219.724 danielavisinescu@bustieremedicale.ro

Chitila cu experienta ind. alim, program 8-17. Decontarea transportului, masa calda, contractul de munca pe suma integrala. Zona industriala Chitila; 1.700 L; (0758.108.018/ 0758.108.018 miachimov@gmail.com

282. Asistent manager, ne dorim o colega dinamica, cu abilitati organizatorice si de planificare pentru activitati manageriale si secretariat. Asteptam CV + poza pe email. Mediu de lucru placut. Zona 13 Septembrie/Razoare. violetapredescu@saloanelemagic.ro

296. Asistenta cu experienta, cabinet

262. Ambalatori, pickeri, muncitori necalificati urgent barbati si femei cu sau fara experienta, salariu 1200-1500 Lei in functie de post, bonuri de masa, transport asigurat, contract nedeterminat, program 8h/zi luni-vineri. Detalii la telefon (0725.477.438

270. Aplicator folie auto, angajez aplica-

258. Ambalator, ambalatoare in

281. Asistent manager, limba engleza, rusa, PC, arhivare, zona Piata Muncii. Provincie oferim cazare; (0737.214.911

295. Asistenta birou acte notariale si consultanta Angajam pentru birou de acte notariale si traduceri in sectorul 1 (piata Dorobanti, Floreasca). Cerinte : o buna cunoastere a limbii romane, punctualitate, dorinta de a invata, aspect fizic placut, (0728.987.746 office@k-it.ro

345. Biolog principal Clinica medicala pri-

286. Asistent manager/ receptionera la

saloanele de infrumusetare situate in Colentina si Dristor. Oferim posibilitatea de avansare. Pachet salarial atractiv si colectiv placut. Relatii la: (0725.449.595 287. Asistent medical generalist pentru

cabinet stomatologic in Bucuresti, cartier Militari. Conditii, drept de libera practica, (0741.169.111 dstomadent@yahoo.com 288. Asistent medical generalist cabinet medic de familie, angajeaza asistent medical generalist cu experienta minim 1-2 ani. Cabinet medical sect 4, zona Piata Sudului. (0741.315.491 moniquemizumschi@yahoo.com 289. Asistent product planner, reprezen-

306. Asistente medicale ALP vizata la

zi, seriozitate, angajeaza Spital privat. (0730.461.743

307. Asistente medicale Clinica medicala de estetica, angajeaza asistente medicala- program full time si part time. Conditii de munca avantajoase, bonusuri, ambianta foarte placuta, (0766.483.103 Artesteticutopia@gmail.com 308. Asistente, infirmiere pentru camin

de batrani Balotesti, urgent. Conditii avantajoase.Relatii la tel. (0744.321.376/ 0728.555.959 309. Asistenti medicali, infirmiere, femei

de serviciu, kinetoterapeuti, bucatatareasa, si mentenanta pt. centru de recuperare privat in Bucuresti. Posibilitate cazare; (0799.755.553

tanta engleza angajeaza asistent product planner persoana dinamica, activa, pozitiva care sa lucreze in progamul nostru GC, sa comande accesorii textile conform tabelelor primite din Anglia roxana@carmel-romania.com

Chisinau 12, angajeaza urgent femeie serviciu, program flexibil; (0769.670.675

290. Asistent vanzari pt. boutique acce-

311. Austing Com angajeaza electrician

sorii marochinarie, job-ul perfect pentru studenti sau tineri, program de lucru in ture, flexibil. Asteptam CV-uri la dadaboutique@dada.ro, tel. Oana (0729.997.408 mihaela@dada.ro 291. Asistent vanzari Calzedonia Intimissimi Tezenis alege sa faci parte dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si lenjeria italiana, trimitand un CV la adresa de e-mail de mai jos. Mentionati in e-mail locatia magazinului 360 {; futuralenjerie2010@gmail.com 292. Asistent vanzari Calzedonia si Intimissimi Baneasa alege sa faci parte dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si lenjeria italiana, trimitand un CV la adresa de e-mail de mai jos. Mentionati in e-mail ca aplicati pentru Baneasa. 360 {; futuralenjerie2010@gmail.com 293. Asistent/a medical, Centrul de Ingr.

si Asis. pers. varstnice Mogosoaia ang. asistent/a med. generala, cm nedeterm., progr flexibil, transp. decontat, 3 mese asig, o paine pe zi,d econtare echip lucru, sal.de la 1600 -1800 lei, 1.600 L; (021.310.33.03/ 0788.140.866 casasfantultomaconta@yahoo.com 294. Asistent/tehnician veterinar Fun-

datia Colt Alb angajaza asistent/tehnician veterinar cu experienta pentru adapostul din comuna Butimanu, Judet Dambovita; (0723.567.131 sanda_andrei@yahoo.com

310. Asociatie Proprietari, bd.

instalator intretinere cu experienta in domeniu. Responsabilitati: intretinere si reparatii instalatii electrice. Constituie un avantaj permis cat B. Pentru informatii tel. (0722.125.206 austing.secretariat@gmail.com 312. Austing Com angajeaza tehnician sisteme de securitate: sisteme avertizare incendiu, sisteme stingere, sisteme avertizare efractie, supraveghere video, control acces). Pentru informatii tel. (0722.125.206 austing.secretariat@gmail.com 313. Autoservire Restaurant Piata Vic-

toriei, angajeaza personal linie si bucatarie; (0751.789.840

314. Baiat pt depozit magazin alimentar,

angajez baiat pentru depozit magazin alimentar; (0744.303.030

315. Baiat sau barbat in Piata Obor, pro-

gram lejer, carte de munca si salariu bun; (0765.531.934

316. Baieti cu sau fara experienta pentru

postul de instructor, pentru sala fitness. Zona Piata Sudului; (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro

317. Baieti sau fete pe postul de vanzator, tineret cu sau fara experienta pentru postul de vanzator accesorii gsm. Locatia: Bucur Obor Salariul incepand de la 1300 ron, target + bonusuri; 1.300 L; (0784.501.501

325. Barman pentru restaurant centrul

vechi, salariu 1200 lei +4% procent din vanzare. (0753.300.333

326. Barman ospatar, picol fara experienta Cautam tineri sociabili si dornici sa invete cu sau fara calificare pt. restaurant situat pe calea Victoriei, carte de munca, salariu atractiv, program flexibil. Vorbitor de limba engleza avansat; (0724.893.394 adrian.cibotariu890420@gmail.com 327. BARMAN, Bistro din zona centrala angajeaza barman, ajutor barman preferabil cu experienta. Mai multe informatii la tel. sau CV la; (0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com 328. Barman, ospatar, picol femeie de

serviciu angajam pentru Pub central; (0734.563.492

329. Barman, ospatar Bahiti Lounge

locatie in zona Unirii, angajeaza o persoana pe postul de barman/ ospatar. Program 2 zile cu 2 zile, salariu atractiv, tips individual. www.bahiti.ro, (0721.350.448 office@bahiti.ro 330. Barman, ospatar cu experienta contract de munca norma intreaga, program 2 cu 2 si 2 weekend de cate 3 zile fiecare libere pe luna, 1 masa cu 2 feluri asigurata. Clientela selecta, tips motivant. 1.500 L; (0722.893.404 contact@restaurantmonparis.ro

vata, din Bucuresti, sect 4 (Piata Sudului), angajeaza full time, sau part time, biolog principal cu ALP si master. Salariu motivant. CV la office@lotusmedica.ro; office@lotusmedica.ro 346. Bistro El Madrileno, cartierul

francez angajam picolite, ospatarite, aj. bucatar, persoana vase, lucrator comercial; (0724.988.911/ 0773.753.923

347. Bistro La Boeru angajam barman, ospatar, fete ospatarite, program in ture 2/2, salariu +tips individual + masa asigurata. Zona Baneasa 1.000 L; (0726.260.038 adi.boieru74@gmail.com 348. Blueberry Garden & Bistro anga-

jeaza bucatari cu experienta, ajutor de bucatar, barmani, ospatari si femei de serviciu. Asteptam CV-urile pe adresa de mail. Telefon (0723.400.103/ 0757.411.718 blueberrybistro@gmail.com 349. Bombonareasa angajam urgent,

salariu 2.400 Ron. Relatii la telefon 2.400 L; (0746.731.022 350. Bombonier, cofetar, vanzatoare pt.

cofetaria Atena din sos. Giurgiului nr 121, statia Drumul Gazarului; (0751.308.181 contact@cofetaria-atena.ro

351. Bona 10 ore, L-V, fetita 1 an, 2200 L, Unirii. Bona cu rusa sau engl, 8 h, 2300 Lei, fetita 3 luni, Dorobanti. Bona, 2 wk enduri/ luna, 8 ore, copil 6 luni, 600 Lei/ luna. Bona interna, copil 1 an, 3500 Lei, 3.500 L; (0724.617.662

352. Bona familie cu doi copii de 2 si 4 ani, dorim sa angajam o doamna cu varsta de peste 50 ani, blanda, responsabila ,pentru o colaborare pe termen lung; (0737.124.659 353. Bona interna cu experienta, 2.500

L; (0726.637.102

354. Bona interna sau full time pentru

copil de 3 ani. Exclus menaj sau intretinerea casei. Urgent (0770.671.462 ionela30051988@gmail.com 355. Bona 400-600 eur Arad, angajez bona, 400 eur, carte de munca, copil 1 an 7 luni, program 9-17 sau 10-18. micalaca Orizont. Arad. sau bona interna 600 eur; (0721.364.199 cebanlilia@yahoo.com 356. Bona Baneasa, program 9 ore/zi, copil 4 ani, activitati legate de crestrea copilului, cu experienta si recomandari, carte de munca 2.300 L; (0772.276.051 357. Bona Bucuresti, Parcul Circului, caut

bona nefumatoare, educata si vesela, pt copil 1 an, cu experienta minim 3 ani, program 8:30-18:30, pt colaborare indelungata. Va avea grija de tot ce are nevoie copilul. Solicit recomandari; (0730.557.755 Roxana@astraining.ro 358. Bona Buftea Angajam bona pentru copil 1 an in Buftea. Program 08:0018:00, luni-vineri, rugam seriozitate pentru o colaborare pe termen lung, (0744.481.505 anamariastefania@yahoo.com 359. Bona cu experienta, copil 1

an, Unirii, 2.200 L; (021.310.74.03

360. Bona cu experienta, copil 2

ani, Tineretului, 2.000 L; (0726.256.070

361. Bona cu experienta, copil 7

luni, Militari, 2.300 L; (0726.256.070

362. Bona full-time Pipera, rond OMV/ Pipera Plaza. Cautam bona full-time 8 ore, program 10:00-18.00, cu flexibilitate pentru program intern (de noapte) 1 data pe saptamana in weekend, 2.200 L; (0767.990.722 matei.carmenn@gmail.com 363. Bona intern, Bucuresti, 3500 lei/luna cautam urgent bona in regim intern pentru baietel 3 ani, Bucuresti. Salariul: 3500lei/luna. Tel; 3.500 L; (0726.256.070/ 021.310.74.03 office@marypoppins.ro 364. Bona interna Bucuresti, pentru bai-

etel 1 an si fetita 5 ani. Se cauta o persoana tanara, nefumatoare, serioasa, vesela si harnica. Se ofera salariu si conditii atractive (0754.054.298 manuadrianaiuliana@yahoo.com 365. Bona interna, cautam o doamna pentru postul de bona, program intern, salariul 3000 de lei, negociabil. 3.000 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 office@elite-jobs.ro 366. Bona interna, 2 weekenduri libere, sector 2 angajam bona pentru un baietel in varsta de 1 an si jumatate in zona Stefan cel Mare. Programul va fi intern (se va locui la familie) si se ofera 2 weekenduri libere/ luna. Atributii doar pt copil 3.000 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 367. Bona interna, Baneasa, angajam pt

o fetita in varsta de 1 an in zona Gradinei Zoologice. Programul va fi intern (se va locui la familie) si se ofera toate weekendurile libere. Atributiile sunt doar pentru copil 2.500 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 368. Bona interna, gemeni de 3 ani, Baneasa, 2.500 lei. Bona, copil 1 an, 8 h/zi, zona langa Spitalul Panduri, 1.700 lei. Bona, copil 1 an jumatate, 9 h/zi, Baneasa, langa pod, 2.000 lei. Bona, fetita 10 ani, 4 h/zi, Bucurestii Noi, 1.200 lei. (0764.185.105/ 0764.949.335 369. Bona part-time inclusiv weekend zona Dristor pt. nou-nascut, bona va fi un ajutor pentru parinti (mama copilului este in concediu de crestere a copilului si se ocupa de supravegherea fratilor gemeni, 1an si 9 luni) 1.300 L; (0720.919.744 ileanaracheru@gmail.com 370. Bona pentru fetita de 1 an, caut doamna respectabila pentru ingrijirea unei fetite de 1 an; (0746.263.263 florescu.codruta@yahoo.com 371. Bona pentru nou-nascut, experienta in domeniu, pe termen lung, se cer cunostinte limbi straine. Se ofera carte de munca. Zona Parcul Circului, salariu negociabil; (0745.577.545 372. Bona Pipera, copil 4 ani, program 10

ore/zi, de luni pana vineri, rabdatoare, experienta, recomandari, carte de munca 2.300 L; (0731.579.464

373. Bona Pod Constanta pt. fetita 4 ani.

Program: L-V: 07:00 - 09:00 si 17:00 19:30, sambata: 07:00 - 13:30; duminica: 08:00 - 13:00 1.000 L; (0731.170.731 374. Bona regim intern, 4500 lei/luna cautam bona cu experienta in regim intern, vesela, energica pentru un baietel 9 luni. Atributii: ingrijire si supraveghere copil. Salariul: 4500 lei/luna. Tel; 4.500 L; (021.310.74.03/ 0726.256.070 office@marypoppins.ro

331. Barman, ospatar, ajutor bucatar, personal loc joaca, Plaza Restaurant Snagov angajeaza in conditii avantajoase oferind salariu motivant, cm 8 ore, tichete masa, bonusuri. Sunati intre orele 12-18 1 L; (0765.354.485 cafeneatempo@gmail.com 332. Barman, ospatar, ajutor ospatar restaurantul Stadio (Piata Universitatii) este in cautare de noi colegi. Iti oferim un salariu motivant, program flexibil, masa de pranz asigurata, posibilitati de avansare si dezvoltare (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 334. Barmani si ospatari, hotelul Shera-

ton Bucuresti angajeaza barmani si ospatari, fete si baieti, cu sau fara experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com

335. Barmani, muncitori necalificati si ospatari program flexibil si bonusuri, sediul firmei Baicoi, Prahova; 1.500 L; (0729.056.659 cupidonsrl92@yahoo.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


10

21 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 416. Bucatar Restaurant cu specific italian angajeaza bucatar la cald, program de lucru 1 zi cu 1 zi. Salariul net 4000 ron. Adresa str Nerva Traian 23. Metrou Timpuri Noi. 4.000 L; (0744.489.993 417. Bucatar restaurant cu specific ital-

ian, sector 1, Bd. Sisesti, angajeaza bucatar cu experienta in bucataria traditionala italiana. Salariul oferit: 1000 Euro. Pentru detalii; 1.000 {; (0724.053.013 418. Bucatar Restaurant Nomad Sky Bar angajeaza bucatar. Program 8h/5zile pe saptamana. Oferim salariu atractiv. Asiguram transport la domiciliu. Detalii l-v orele 10-18 la tel. (0730.448.080 alina.bounegru@tonka.ro 419. Bucatar restaurant South Burger angajeaza bucatar pentru sectoarele 3 si 4.Se lucreaza 2/2 ,10:00/11:0022:00/23:00. Se ofera in prima luna bonuri de masa, salariu brut 3000 de lei. Se renegociaza dupa 1 luna 3.000 L; (0721.334.087 mcsfoodivision@gmail.com 420. Bucatar Restaurant zona Dristor

angajeaza urgent bucatar in conditii deosebite de munca, se ofera si se cere seriozitate, contract de munca, salariu 3000 lei net prima luna, tips. Relatii la telefon. 3.000 L; (0726.901.843 restaurantdristor2015@gmail.com 421. Bucatar sef, bucatar, ajutor de bucatar cu experienta pt. restaurant cu specific romanesc in zona Magurele, Ilfov, seara asiguram transport. Pentru mai multe detalii la nr. de telefon; (0723.580.658/ 0723.580.658 la_crama@yahoo.ro www.la-crama.ro 422. Bucatar / bucatareasa angajam

375. Bona zona Gorjului, familie, cautam

bona tanara, vesela, dinamica si cu experienta (maxim 50 de ani), program 8.0016.00 luni-joi si vineri 8-19 pt copil de 3 ani. Zona Piata Gorjului, metrou. Salariul se discuta. (0741.111.094 oana.ochiana@gmail.com 376. Bona zona Popesti Leordeni, cautam bona pentru copil 1 an si 10 luni zona Popesti Leordeni, program 08-18, de luni pana vineri, (0725.609.115 Iuliastefanescu2010@gmail.com 377. Bona, 8-10 ore, cu experienta ingri-

jire copil, 2.000-2.500 lei; (0726.637.102 378. Bona, familie, cautam bona pentru

un baietel de 5 ani. Zona Calea Calarasi. Program de luni pana vineri intre 12 si 20. Salariu negociabil; (0771.484.464 danvasile14@yahoo.ro 379. Bona, pentru o fetita in varsta de 6 luni in zona Dristor. Programul va fi in intervalul 09:00-19:00, de luni pana vineri. Atributiile sunt doar pt. copilas (plimbari in parc, hranit, jocuri) 2.000 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 380. Bona, 10 h/zi, L-V, Piata Unirii anga-

jam bona pentru un baietel vesel, sociabil, in varsta de 3 ani. Locatia este aproape de Biblioteca Nationala. Programul va fi in intervalul 08:00-18:00, de luni pana vineri, iar atributiile pt. copil 2.100 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 381. Bona, 10 h/zi, L-V, sector 6, dorim

sa angajam bona pt un baietel in varsta de 2 ani in zona Militari. Programul va fi in intervalul 09:00-19:00, de luni pana vineri, iar atributiile sunt doar pentru copilas (jocuri, plimbari, etc) 2.000 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 382. Bona, 9 h/zi, L-V, sector 5, cautam

bona pt. o fetita in varsta de 1 an si 9 luni in zona Rond Cosbuc (Rahova). Programul va fi in intervalul 08:30-17:30, de luni pana vineri. Atributii pt copil (plimbat, hranit, activitati diverse) 1.800 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 383. Bona, 9h/zi, L-V, parc Herastrau,

angajam doamna pt. o fetita in varsta de 1 an. Locatia este in zona Aviatiei, foarte aproape de mijloacele de transport. Program: 09:00-18:00, de luni pana vineri, iar atributiile sunt doar pentru copil 2.200 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 384. Bona, Aviatiei, 2000 lei, cautam o

doamna care sa aiba grija de o fetita de 1 an; program de 9 ore/zi, de luni pana vineri; zona Aviatiei; salariul 2000 de lei negociabil; 2.000 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 office@elite-jobs.ro 385. Bona, baietel de 3 ani, 8 h/zi,

Cotroceni, 2.300 lei. Bona, gemene de 1 an si 4 luni, 4 h/zi, Dristor, 1.200 lei. Bona, copil 1 an jumate, 6 h/zi, Stirbei Voda, zona Operei, 1.800 lei; (0764.185.105/ 0764.949.335 386. Bona, doi copii de 1 an si 2 luni si de

2 luni, 11.00-19.00, Popesti Leordeni, 2.000 lei. Bona, copil de 1 an jumatate, 8 h/zi, Vitan, 1.800 lei. Bona, 2 copii de 2 ani si de 4 ani, 10 h/zi, Drumul Taberei, 1.800 lei. (0764.185.105/ 0764.949.335 387. Bona, experienta, copil 10

luni, Berceni, urgent, 2.000 L; (0726.256.070

395. Bona, Titulescu, cautam o doamna

care sa aiba grija de un copil de 4 luni, 10 ore pe zi, de luni pana vineri, zona Titulescu, Pod Basarab, salariul 2000 lei negociabil. 2.000 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 office@elite-jobs.ro 396. Bona, zona Militari, 2500 lei/luna Cautam bona cu experienta zona Militari, pentru copil 2 ani. Program 8 ore/zi strict ingrijire copil, fara menajul familiei. Salariu: 2500 lei/luna. 2.500 L; (0726.256.070/ 021.310.74.03 office@marypoppins.ro

398. Broderie Fabrica de broderie, zona

Piata Domenii angajeaza femei cu sau fara experienta in domeniu; (021.224.47.00

399. Brodeza, pentru cusut manual cu

acul broderie cu margele in atelier de creatie, salariu atractiv, mediu de lucru placut, contract munca, program l-v, 8h cu pauza masa, zona Piata Victoriei, Aviatorilor, (0723.879.101 office@cristallini.com 400. Brutar / pizzar restaurant central angajeaza brutar / pizzar cu experienta. Program L-S : 12.30 - 22.00, D - liber, salariu 2800 lei; (0773.731.677 401. Brutar, brutarie angajeaza brutar cu

experienta si calificare. Program 8 ore/zi; (0799.995.893 office@brotmanufactur.ro 402. Brutar, o persoana cu dexteritate, cineva atent la detalii si pasionat de mancar, corectitudine, punctualitate si harnicie sint calitatile pe care le cautam la candidatul ideal. Salariu : 2250 ron; (0770.458.718 sorina@talentcenter.ro 403. Brutar/brutareasa cu norma intreaga, pentru brutarie artizanala in zona Otopeni. Se ofera stabilitate, seriozitate, salariu atractiv.Detalii in privat; (0765.473.164 404. Bucatar cu experienta in specific

pescaresc pentru Pensiune Delta Dunarii. Oferim cazare, masa si salariu atractiv. (0744.601.262 405. Bucatar full time. Fundatia Viitor Pentru Copiii Romaniei angajeaza bucatar full time. Relatii la telefon, de luni-vineri 09-17, (0742.098.908 casasfiosif@mailbox.ro 406. Bucatar Hotel Restaurant Sinaia, angajeaza bucatar rece/cald si sous chef se ofera cazare; (0721.456.471 mariana.ichim@ioana-hotels.com

Bucatar Sef doar experienta Cantina/ Bistro 2800 Lei/net si minim 700 Lei/net comision vanzare. Cumulat 3500 Lei/net. Zona Militari. Program; L-Vineri 05-13 sau 07-15.00. Oferim masa si/sau transport. 3.500 L; (0737.568.763 450. Bucatar sef bistro/cantina Militari bucatar sef doar experienta cantina/bistro 2800 lei/net si minim 400 lei/net comision vanzare. Cumulat 3500 Lei/net Zona Militari. Program; L-Vineri 05-13 sau 0715.00. Oferim masa si/sau transport; 3.500 L; (0737.568.763

Bucatar sef cu experienta in bucatarie cu specific romanesc oferim salariu intre 3.000-6.000 lei+ tips+transport, bucatar cu experienta ofer salariu intre 2.0004.000 lei+ tips+transport, ajutor de bucatar salariu intre 1.700-3.000 + tips+transport,si personal pentru vase si curatenie ofer salariu intre 1.6002.500 lei+ tips+masa+transport, atat din Bucuresti cat si din jurul Bucurestiului, pentru restaurantul Hanul Voievozilor situat in zona 13 Septembrie - Academia Militara. Relatii la telefon; (0770.975.620 451.

452. Bucatar sef, bucatar sef de tura locatie centrala, program flexibil, salariu motivant, bonusuri, masa si transportul asigurate. Detalii la nr. tel. sau e-mail resurse.umane@stadio.ro (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro 453. Bucatar si ajutor bucatar pentru restaurant zona Popesti Leordeni. Experienta constituie un avantaj. Pentru mai multe detalii si interviuri sunati la nr. de tel.; (0771.371.927

cu terasa si vad bun Cerem calificare, minim 3 ani experienta si serozitate. Program 2/2, orele 10:30-23.30. Salariu, bonus la evenimente, decont. transport seara. (0744.312.911

atic (zona Barbu Vacarescu) angajeaza bucatar / aj bucatar. Salariu net bucatar 1800 lei / salariu net ajutor bucatar 1500 leiProgram L-V 08:00-16:30 Marius Baltag 1.800 L; (0761.967.323 474. Bucatar, aj. bucatar, casier, picol,

spalator-vase ne marim colectivul. Firma catering dorim sa gasim bucatari priceputi, aj. buc, casieri abili, picoli, spalatori - vase indemanatici. Program luni vineri 8-17. Sambata, duminica, sarbatori legale liber (0742.271.173 Ionutspataru66@gmail.com 475. Bucatar, ajutor bucatar angajam la

firma de catering in zona Giulesti, salariu incepand de la 1800 , experienta, program flexibil, avansare, CV la email info@frenchbakery.ro 1.800 L; (0785.398.378 info@frenchbakery.ro 476. Bucatar, ajutor bucatar Pagaia, noul concept de live-cooking, angajeaza bucatar si aj bucatar pentru locatia din zona Metrou Pipera. Program de luni pana vineri, weekend liber. Pentru CV transmiteti email (0744.649.649 letitia.spandonide@qsinn.ro

477. Bucatar, ajutor bucatar pentru restaurantul Clubului IDM. Full time, contract de munca; (021.316.09.62 hr@idm.ro 478. Bucatar, ajutor bucatar pt restaurant centrul vechi, str Smardan nr. 27. Program 2/2, tips si taxi. Informatii suplimentare la; (0727.572.000 479. Bucatar, ajutor bucatar cu experienta, pentru salate si deserturi, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029

430. Bucatar cu experienta, pentru restaurant in centrul vechi. Program 2/2, 9.30.00-24.00, salariu 3200, tips, transport. Rog seriozitate, (0749.772.974

Bucatar cu experienta, salariul intre 1.500-2.500 Ron net. Relatii la telefon; 2.500 L; (0799.831.111 experienta, comunicativa, punctuala, cunostinte minime operare calculator; (0722.500.595

438. Bucatar la rece cu experienta minim 1 an pentru restaurant in cadrul hotelului Best Western - Otopeni; (0735.300.399 diana.cretu@hotellevor.com

454. Bucatar si ajutor bucatar pentru

uat in zona Ateneului Roman angajeaza bucatar si ajutor bucatar (fete) (0766.303.730 florin_casam@yahoo.com

457. Bucatar si ajutor de bucatar cu sau

fara experienta pentru restaurant casual dining cu specific in centrul istoric. Oferim salariu motivant, transport (0723.365.586/ 0788.493.922 marian.huzu@redangus.ro 458. Bucatar si ajutor de bucatar pentru

restaurant Herastrau. Cerem seriozitate. Oferim salariu atractiv si beneficii. Te asteptam in echipa noastra; (0786.778.811 info@herastrau.ro

439. Bucatar linia calda, pt tigai, de preferat cu experienta, program 1 zi/1 zi, bonusuri evenimente. 2.300 L; (0745.304.777 cm.enescu@gmail.com

459. Bucatar si ajutor de bucatar zona Obor Hashtag Pub angajeaza personal pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 32, zona Obor: bucatar si ajutor. Program de lucru 2 zile cu 2, salariu atractiv si bonusuri in functie de realizari, tips; (0724.803.412 office@hashtagpub.ro

440. Bucatar pentru bucataria rece,

460. Bucatar si femeie de serviciu pro-

414. Bucatar pentru scoala

441. Bucatar pentru restaurant cu

461. Bucatar si femeie la vase restau-

servire rapida, contract de munca, program de lucru in ture: 08:00-16:00, 16:0024:30, salariu 2000 lei net, bonuri de masa, spor de weekend, decont transport. 2.200 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro

rant zona Dacia, Stefan cel Mare, angajeaza bucatar cu experienta si spirit de echipa, minim 5 ani experienta, program 2 cu 2 sau 1 cu 1, contract de munca, transport asigurat. 2.500 L; (0722.893.404 contact@restaurantmonparis.ro

442. Bucatar prep. reci calde, gratarag-

462. Bucatar TrickShot Chef Leon isi

iu, aj.bucatar; Cautam colegi pentru a pregati impreuna retete traditionale romanesti. Conditii de lucru si salarizare, foarte bune. Informatii la telefon, e-mail; (+40212324582/ 0733.159.846/ 021.232.45.82 rezervari@restaurantvoievodal.ro 443. Bucatar Raw Vegan, Mancare Raw

Vegana. Experienta minim 2 ani. Oferim carte de munca, sanse reale de afirmare. Rugam seriozitate; (0721.410.401/ 0723.165.461 444. Bucatar rece Restaurant Gram

Bistro situat in Piata Victoriei angajeaza bucatar sectia rece, program 2/2 zile. Salariu se discuta la interviu. (0769.775.216 Just_zissu@yahoo.com 445. Bucatar restaurant de sushi, pt. restaurant Chico Chillout cu specific japonez si european. (0733.324.426 chilloutchico@gmail.com 446. Bucatar salate si ajutor bucatar zona centrala restaurantul Stadio (Piata Universitatii) angajeaza bucatar salate si ajutor bucatar, oferim un program flexibil, salariu motivant, decont transport si masa de pranz asigurata (0731.322.472 andrei.buf@stadio.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

493. Bucatar/ ajutor bucatar Bistro din zona Piata Victoriei cautam bucatar cu experienta sau ajutor de bucatar pasionat si dornic de dezvoltare pentru a intregi echipa unui local modern si cosmopolit. Pachet salarial atractiv, (0724.290.539 494. Bucatar/ patiser - Cunostinte de bucatarie sau diploma de bucatar; Cunostinte de cofetarie/patiserie sau diploma de cofetar/patiser; Cunostinte despre igiena alimentara; Persoana organizata si pasionata de bucatarie / patiserie pt JW Marriott Bucharest Grand Hotel Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite. CV-ul la email. Detalii la tel. (021.403.19.94 emanuela.anton@marriott.com 495. Bucatareasa (prefer pensionara) si ospatarita; (0722.241.875 496. Bucatareasa Dristor Kebab Pante-

mareste echipa. Daca doresti s faci parte din echipa TrickShot programeaza-te la un interviu la numarul. Oferim salariu atractiv, bonusuri, transport + 1 masa pe zi ; (0744.888.296 463. Bucatar, ajutor bucatar, spalator

vase pentru Restaurant Trattoria 20. (0751.267.453

464. Bucatar, ajutor de bucatar, femeie

la vase angajeaza PUB central; (0734.563.492

480. Bucatar, ajutor bucatar sector 3 restaurant Allegro, sector 3, bd. Nicolae Grigorescu, angajeaza bucatar, ajutor bucatar. Mai multe detalii la nr. de telefon afisat (0744.649.177 allegrotitan@gmail.com

picol, femeie la vase, angajez; (0761.892.096/ 0773.937.033

483. Bucatar, ajutor bucatar, supraveghetor copii loc de joaca, Bragadiru, rond Cristalului; (0720.075.598 484. Bucatar, ajutor de bucatar, sef bucatar, angajam pt. saloane de evenimente, activam de peste 8 ani in domeniu, avem locatii la Piata Presei Libere si in zona Pipera Doamna Ghica 500 {; (0741.237.829 bstefanie93@yahoo.com 485. Bucatar, bucatareasa cu experienta pentru restaurant central in Calea Floreasca, program 2 cu 2, salariu cald + gratar 2800/ 3000 lei, salariu rece 2.400 lei. 3.000 L; (0766.405.416

BUCATAR, LIVRATOR. RESTAURANT GRAFFITI URBAN FOOD ANGAJEAZA BUCATAR CU EXPERIENTA SI LIVRATOR, PROGRAM 2 ZILE CU 2 ZILE, SECTOR 6. PENTRU MAI MULTE DETALII SUNATI LA: (0721.240.699 486.

465. Bucatar, angajez bucatar sau

487. Bucatar, ospatar Restaurant Ai Sapori angajeaza bucatar si ospatar. Programul 2 cu 2 de la 8 la 24, salariul se negociaza dupa proba. Informatii la tel. (0731.335.335

466. Bucatar, Aperto angajeaza bucatar,

488. Bucatar, pentru autoservire, ajutor de bucatar, fete la linie, grataragiu, livrator (pedestru), rog experienta, seriozitate; (0764.552.554

bucatar chef restaurant cantina in zona aeroportului Henri Coanda. Program de luni-vineri orele 7:00-14:30; (0724.269.553 elena.obloja@hotmail.com asteptam CV-ul tau sau suna-ne. Te asteptam in echipa noastra din Centrul Comercial Vitan; (0727.561.605/ 0738.652.992 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 467. Bucatar, bucatareasa, ajutor de bucatar pentru restaurant La Crama, in Magurele, program flexibil, bonusuri; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro

512. Bucatari si femei la vase, Restaurant- Pub Weiss beer Garden, situat in Militari, b-dul Uverturii nr. 132, angajeaza bucatari si femei la vase, (0723.502.237 oplerbeer@yahoo.com 513. Bucatari si ospatari cu experienta

in zonele Cotroceni si Ion Mihalache. Relatii suplimentare la Dl Morozan. (0736.492.095

514. Bucatari, pentru restaurant situat in

zona Dorobanti, la sectia rece si cald. Conditii excelente de lucru, salariu atractiv, tips, asiguram masa, decontam transportul la plecare, program 1/1 (0729.660.781 alexandra.saioc@gmail.com

515. Bucatari, restaurant din zona centrala angajeaza bucatari cu experienta de minim 6 luni pe un post similar. Vei lucra intr-o echipa tanara dar cu experienta. Cerem si oferim seriozitate. Calificarea e un avantaj (0721.102.101 cv@perfecthoreca.ro 516. Bucatari, Wise Box angajeaza bucatari. Pentru locatiile din: Pipera, Stefan cel Mare, Crangasi, 13 Septembrie; 2.000 L; (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 517. Bucatari, ajutor de bucatar, picoli,

ospatari Restaurant Weiss Beer angajeaza: ospatari, picoli, bucatari, ajutori bucatari, pizzari, barmani. Angajarile se fac pentru locatie noua situata in Dr. Taberei cat si pentru Militari, Bd-ul. Uverturii, (0723.502.237 geo.mustatea@gmail.com 518. Bucatari, ajutor de bucatari cu/ fara

experienta, femeie la spalat vase, ospatari, angazeaza restaurantul Pui de Urs (zona Grozavesti) (0722.846.177 office@puideurs.ro 519. Bucatari, ajutori bucatari pentru restaurant din mall Baneasa, in conditii avantajoase.Program de lucru doua cu doua.Saluriu motivant plus tips zilnic. (0768.494.450

520. Bucatari, ajutori bucatari, Trattoria Roz Cafe si Roz Cafe Bistro zona MIlitari.bucatar, ajutor bucatar, spalator vase, livratori.Salarii negociabile. Rugam seriozitate, fara vicii (pariuri, facebook etc.) (0723.504.103 braileanucatalin@yahoo.com 521. Bucatari, ospatari cu experienta,

ajutor ospatari si femeie la vase angajeaza restaurant din Drumul Taberei; (0729.977.250

522. Bucatari, ospatari, picoli, femei serviciu si grataragiu, zona Baneasa; (0722.323.071/ 0722.416.548

502. Bucatareasa pentru fast food, sefa

523. Bufetiera. Restaurant Dream Dru-

503. Bucatareasa, ajutor bucatar cu experienta angajeaza restaurant situat in zona Mall Vitan. (0722.306.322 504. Bucatareasa, ajutor bucatar cu experienta angajeaza restaurant situat in zona Sebastian; (0723.143.537

481. BUCATAR, AJUTOR 505. BUCATAREASA, camin privat penbatrani angajeaza gospodina priceputa BUCATAR SI PIZZAR PENTRU trula bucatarie. Locatiile sunt in Aviatiei sau Floreasca. Relatii la telefon; ZONA CRANGASI SI 13 SEP- (0722.621.462 caminprivat@gmail.com TEMBRIE, COMPANIE MULTIwww.caminprivat.ro NATIONALA DESCHIDE NOI 506. BUCATARI pentru hotelul Sheraton Bucuresti. CV-urile se pot depune personLOCATII SI CAUTA COLEGI, al la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata. (021.201.50.00 ALATURATI-VA ECHIPEI NOAShr@sheratonbucharest.com TRE, SE LUCREAZA 8 ORE/ZI, 2 507. Bucatari (3) cu experiZILE LIBERE PE SAPTAMANA, enta (curati, mancare SALARIUL CUPRINS INTRE gustoasa ca acasa) 1500-25000 IN FUNCTIE DE ospatari, picoli, femei EXPERIENTA, PERSOANELE vase serviciu, pentru restaurant romanesc, INTERESATE POT SUNA LA sect. 2. Bucatari salariul NUMARUL; (0799.831.111 zilnic. Oferim cazare pen482. Bucatar, ajutor bucatar, ospatar,

511. Bucatari si ajutor bucatari restaurant Ivan’ s angajeaza bucatari cald, rece si ajutori de bucatari cu domiciliul in sector 2 sau 3, mai multe detalii la interviu, oferim si cerem seriozitate; (0763.341.717 tudor.ivan80@yahoo.com

gradinita particulara din sectorul 6, angajeaza bucatareasa cu studii de specialitate si diploma! Persoanele interesate sunt rugate sa sune la 1.600 L; (0731.738.788 gradinitawonderland@yahoo.com

tura, zona Berceni, sector 4, salariu 2200 lei, se lucreaza 1 zi cu 1 zi, cu experienta,contract 8 ore,se asigura masa zilnic. 2.200 L; (0770.573.286

433. Bucatar cu experienta, secretara cu

la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu Vacarescu) angajeaza bucatar grill, program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

profit angajeaza bucatar pentru sediul din localitatea Cristian, judetul Brasov, cu norma intreaga. Se ofera posibilitatea de masa, cazare si decontarea cheltuielilor de deplasare. (0757.088.374/ 0723.316.413

501. Bucatareasa gradinita particulara,

432.

437. Bucatar grill, restaurantul Nor situat

492. Bucatar. Persoana juridica non-

Two Friends situat in zona centrala angajeaz? femeie bucatareasa cu raspundere ?i ajutor bucatar femeie program de L-V sambata si duminica liber; (0733.766.689/ 0726.513.300

cu specific italian, Bd. Sisesti 269, sector 1, angajeaza bucatar cu experienta in bucataria traditionala italiana. Salariul oferit: 1000 Euro. Pentru detalii; 1.000 {; (0724.053.013

at in Piata Universitatii angajam bucatar grill, salariu atractiv, program flexibil, masa si transportul asigurate. Detalii la numarul de telefon (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

491. Bucatar, pizzar, femeie vase, barman pentru restaurant. Decontare transport seara. Dupa ora 10,00: (0723.644.179/ 0722.387.386

500. Bucatareasa catering, Catering

431. Bucatar cu experienta, restaurant

de bucatarie, vrei sa lucrezi intr-un mediu relaxat, dar plin de provocari, te asteptam la interviu in Temple Pub. Program flexibil, transp. decontat, salariu motivant. (0765.454.103/ 0799.730.730 office@thetemplepub.ro

490. Bucatar, pizzar, femeie vase, barman pentru restaurant. Decontare transport seara. Dupa ora 10,00: (0723.644.179/ 0722.387.386

499. Bucatareasa salariu 2500 RON si ajutor bucatar 1900 RON program de luni pana vineri, zona Tineretului, pentru catering pana in ora 13.00. Tel. (0728.106.100

tia chef de tura intr-o locatie centrala in Calea Floreasca, program 2 cu 2, transport decontat, salariu 3800-4000 de lei, 4.000 L; (0766.405.416

413. Bucatar pentru restaurantsi salon de evenimente, salariu motivant, cu experienta sau fara (0771.223.860

alimentara, salariu net incepand 2300 lei. Zona Militari, Uverturii, la 7 min de mers de statia de metrou Gorjului, asteptam sa faci parte din echipa noastra; 2.300 L; (0738.652.992/ 0727.561.605 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu

473. Bucatar, aj. bucatar, restaurant asi-

498. Bucatareasa restaurant, piata Dorobanti. (0722.115.744 partenerproject@yahoo.com

gram 2/2, Bodega La Mahala, angajeaza bucatar si femeie de serviciu, program de 2/2, ora 12:00-0:00 salariu atractiv+bonus din vanzarile pe bucatarie, tin interviuri zilnice, va rog contactati-ma; (0724.273.971 tanasetinel@yahoo.com

(0726.130.220/ 021.315.65.43

472. Bucatar, restaurant Tulin (specific libanez) angajeaza pentru gustari calde. Pentru mai multe detalii sunati intre 12:00 - 20:00; (0762.212.675/ 021.314.40.01 restauranttulin@yahoo.com

une angajam, pentru Delta Dunarii, zona Periprava. Tel.: (0728.112.694

Restaurant cu specific italian angajam bucatar pentru bucataria rece (salate, deserturi). Program 1 zi cu 1 zi. Salariul net 2600 ron. Adresa noastra str Nerva Traian 23, metrou Timpuri Noi. 2.600 L; (0744.489.993

415. Bucatar pentru spatiu de productie

471. Bucatar, Restaurant South Burger angajeaza bucatar pt sector 3. Se lucreaza 2/2, 10:00-22:00. Se ofera 3000 salariu brut, bonuri masa 11 lei/zi, tips. Se pot oferi bonusuri in functie de experienta. 3.000 L; (0726.760.996 mcsfoodivision@gmail.com

429. Bucatar cu experienta, pentru pozi-

456. Bucatar si ajutor bucatar, Yca’s Pub & Grill situat in Piata Minis, Titan, sector 3, angajeaza bucatar-grataragiu cu experienta si barman-ospatar, carte de munca; (0720.523.509

412. Bucatar Pentru restaurant-pizzerie,

pentru Socului Kebap; (0764.673.064

428. Bucatar cu experienta intr-o pensi-

436. Bucatar Grill restaurant Stadio situ-

392. Bona, menajera interna, zona Pipera, tanara, energica, educata, curata, bun simt, pentru 2 fetite 2-5 ani, ofer 4 zile liber pe luna, pentru inceput, 2.000 L; (0766.272.561

470. Bucatar, personal bucatarie,

restaurant in zona Fizicienilor; (0723.326.713

455. Bucatar si ajutor bucatar, Bistro sit-

Dristor, program 10-22, 2 zile cu 2. Doar cu experienta. Specific italian, meniu destul de usor, produsele le regasiti pe site. Mai multe detalii la tel.; (0734.601.600 pizza.venetia@yahoo.com

specific romanesc din zona Piata Romana - angajeaza bucatar. Conditii foarte bune de munca, echipa bine pregatita. Detalii la CV pe adresa la.copac@yahoo.com (0745.082.007 la.copac@yahoo.com

497. Bucatareasa pentru terasa-

435. Bucatar full time, daca esti pasionat

trul vechi, conditii salariale aventajoase; 3.000 L; (0753.300.333

469. Bucatar, La Copac - restaurant cu

limon angajeaza bucatareasa cu sau fara experienta. Program in ture salariu atractiv mediu de lucru placut. Rel la tel. (0733.067.273 ionita_cristina91@yahoo.com

soane varstnice (0762.983.394 mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro

rant in Dr. Taberei. Dorim persoana cu experienta in bucatarie, muncitoare. Oferim conditii motivante, masa, tips. De preferat domiciliat in sector 5 sau 6; (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com

468. Bucatar, hotel 4 stele zona Unirii, angajeaza bucatar pentru restaurantul din incinta hotelului, (0755.979.797 fdm@international-bucharest.ro

427. Bucatar cu experienta pentru restaurant Fabrica, str 11 iunie nr 50, program de lucru 2 zile cu 2 zile libere, salariu atractiv, platit la timp, comision din vanzari, contract de munca; 2.500 L; (0723.155.027 cristinastanicioara@gmail.com

408. Bucatar pentru linie calda la restau-

3000 lei, recrutam pentru un copilas de 2 ani o bona/guvernanta educata, energica, jucausa, pozitiva, sociabila, calma, blanda, min liceul (preferabil studii pedagogice) nefumatoare.Program 8.- 17.30h, (0787.883.789/ 0735.277.484 contact@selectfamily.ro

varsta de 2 ani in zona Piata Domenii. Programul va fi in intervalul 08:30-18:30, de luni pana vineri, iar atributiile sunt doar pt copil (plimbari, jocuri, etc) 2.000 L; (0721.129.288/ 0738.553.001

449. Bucatar Sef Bistro/ Cantina Militari.

407. Bucatar pentru centru pentru per-

411. Bucatar pentru restaurant in zona

394. Bona, sector 1 pentru un baietel in

Germana, Oraselul Copiilor. 3.000 L; (0724.066.424 elisaa.alexandraaa@yahoo.com

Nor, restaurantul Nor situat la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu Vacarescu) angajeaza bucatar pentru sectia calda, program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

Fast Food, angajez bucatar si ajutor bucatar pentru Fast Food in Jilava. Relatii la telefon nr.; (0723.352.044/ 0724.333.144 mariastiubei@yahoo.com

391. Bona, Guvernanta, copil 2 ani, max

393. Bona, menajera, ingrijitoare batrani in Bucuresti recrutam bona, menajera, ingrijitoare batrani pentru familii deosebite din Bucuresti. Program de lucru part-time sau full-time. Salarii europene. Programari interviu telefonic sau trimite CV. (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

426. Bucatar cu experienta la Beraria

448. Bucatar sectia calda Restaurant

434. Bucatar fast-food (shorma), angajam bucatar fast-food (sharma) si barmanbarista cu experienta in interiorul Complexului Cosmopolis. Salariul atractiv; (0720.906.885

410. Bucatar pentru restaurant in Cen-

Romana, urgent, 2.100 L; (0726.256.070

424. Bucatar cald restaurant Stadio, Uni-

425. Bucatar cald, pt. restaurantul smart-casual Stadio asezat in Piata Universitatii. Salariu atractiv, transportul si masa de pranz asigurate. Detalii la nr. de telefon sau email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

rienta, fete sau baieti, mediu de lucru profesionist, tanar si dinamic. Carte de munca, comision si bonusuri, program 1018, locatie Universitate, 1.800 L; (0767.679.989 deximobart@gmail.com

390. Bona, experienta, copil 9 luni,

389. Bona, experienta, copil 8 luni,

la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu Vacarescu) angajeaza bucatar tigai program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

397. Brocker Imobiliar cu sau fara expe-

Crangasi, urgent, 2.000 L; (021.310.74.03

Titan, urgent, 2.000 L; (0726.256.070

423. Bucatar cald restaurantul Nor situat

versitate Restaurantul Stadio situat in Piata Universitatii angajam bucatar cald, salariu atractiv, program flexibil, masa si transportul asigurate. Detalii la numarul de telefon. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

409. Bucatar pentru mic dejun la hotel pt. restaurant Drumul Taberei, cu experienta in bucatarie, salariu motivant, masa asigurata, program 06:00- 11:00, de luni pana vineri. Preferabil cu domiciliul in sector 5-6 (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com

388. Bona, experienta, copil 7 luni,

bucatar/ bucatareasa, zona Chiajna, Ilfov.program luni-vineri 08:00-14:00 salariu atractiv, negociabil. Persoana agila, lucru in echipa,cantina, se pregateste mancare pentru 50+ persoane; (0721.551.608

447. Bucatar salate si deserturi pentru restaurant situat in sectorul 6, langa mall Plaza Romania. Vei avea un salariu motivant, bonusuri lunare, masa de pranz asigurata, un discount semnificativ si te vom ajuta s? te dezvolti. (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com

tru provincie; (0737.214.911 508. Bucatari debutanti, in zona Piata Presei Libere. Salariul 1.750 RON net la care se adauga spor de noapte. Contact Mihaela Mitrila (0751.190.463 509. Bucatari la cald si la rece, restau-

rant, angajam bucatari la sectia cald si rece, program 1/1, salariu motivant, procent din vanzare, transportul si masa asigurate. CV pe mail: manager@barrio.ro, (0733.222.777 manager@barro.ro

510. Bucatari sectie cald si rece, Grupul

Embassy, restaurante in centrul Bucurestiului, cauta persoana de incredere si muncitoare pentru postul de bucatar. Oferim salariu foarte atractiv, carte de munca, mediu de lucru placut; (0728.983.960

mul Taberei angajeaza personal salate si bufet rece. Program full time, beneficii si salariu motivant; (0749.911.202

524. Building Support Service, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, spatii logistice si industriale, angajeaza personal: electrician intretinere si reparatii, instalator tehnico sanitare si gaze, tehnician frigitehnist, receptionista, lacatus mecanic, camerista, ingrijitor cladiri. Program de lucru de 8 ore sau tura pe zi. CV la fax 0212084153 sau e-mail: doina.bengescu@bss.ro, simona.rouamare@bss.ro. Informatii suplimentare si programari interviuri la tel. (0752.150.677/ 0746.079.892 525. Buldo-excavatorist companie constructii angajeaza buldoexcavatorist cu experienta pe utilaj. Punct de lucru Mogosoaia; 526. Buldoexcavatorist cu experienta

ce detine permis sau atestat pentru manipularea lui (0745.069.814/ 0770.184.776 eurogazconstruct_sediu@yahoo.com

527. Buldoexcavatorist pentru JCB 3 cx si case cu permis categoria C sau TR. Punct de lucru Bragadiru Ilfov. Pentru provincie asiguram cazare gratis. 3.000 L; (0735.377.400 528. Buldoexcavatorist, angajam operatori pentru buldoexcavator cu permis de conducere cat. C sau TR. Lucrari in Bucuresti si Ilfov (031.439.71.31/ 0722.259.653 529. Buldoexcavatorist, experienta, si

calificare, salariu motivat. Doresc persoana serioasa din Bucuresti care sa-si doreasca sa munceasca, asigur carte de munca si un salariu de 2600 Lei 2.600 L; (0723.585.221 any_nistor@yahoo.com 530. Buldoexcavatorist. Societate comerciala cu sediul in Voluntari,angajeaza buldoexcavatorist cu experienta si permis conducere. Asiguram si cazare .Salariu atractiv , rugam seriozitate. (0762.203.264 bostinagabriel80@yahoo.com 531. C&I Grup International angajeaza

soferi cat. D, minim 2 ani experienta. Salariul atractiv. Relatii la telefon: (0730.444.455

489. Bucatar, pizzar, spalator vase,

ospatarite/ospatari cu sau fara experienta pentru restaurant mediteranean zona Piata 1 Mai; (0737.940.512

E-mail: redactia@anuntul.ro


21 martie 2018

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

4

LOCURI DE MUNCÅ 572. Casier, casiera, vanzatoare.

(0761.155.686/ 0736.257.112 bora_drago79@yahoo.it

573. Casier, lucrator comercial Shop & Go, Iancului, Vatra Luminoasa, apropiere metrou, cu sau fara experienta anterioara in comert, flexibilitate si spirit de echipa. Contract, salariu 1700 lei in mana, carte de munca 8 ore, 1.700 L; (0763.706.039 adrian_bra@yahoo.com 574. Casier, lucrator comercial, ajutor

cofetar-bucatar, angajam din provincie, oferim cazare pentru personal in bakerycafenea (zona Pipera). CV la email si tel., (0742.102.875/ 0744.520.860 office@freshfooddelivery.ro

532. Cafe Klein angajeaza ospatar, ospatarita, barman fete, baieti. Centrul Vechi. Daca ai o experienta minima, dorinta de munca si implicare asteptam CV tau. Oferim salariu fix, bonuri de masa, decont transport kleincafe@gmail.com

552. Camerista, ingrijitor spatii hoteliere

533. Calcator cu experienta pentru atelier confectii de dama, zona Gara de Nord. (0730.773.889/ 021.335.03.19

liere, cunostinte elementare de limba engleza; Persoana energica, flexibila, motivata, orientata catre client, amabila, ordonata pt JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite. CV-ul la email. Detalii la tel. (021.403.19.94 emanuela.anton@marriott.com

534. Calcator cu experienta, final, confectioner Atelier de confectii angajam personal cu experienta pt urmatoarele posturi: calcator interfazic si final, confectioner, curatat ate, (0730.773.889 daniella.cristea@yahoo.com 535. Calcatoreasa si confectionera cu experienta pentru atelier confectii dama situat in Calea Rahovei sector 5. Mediu de lucru placut, contract de munca cu program fix 8 ore si salariu avantajos; 1.700 L; (0730.030.700/ 0730.030.707 marina@mario.ro 536. Calcatoreasa curatatorie zona Costin Georgian, Morarilor, personal cu experienta (masa de calcat, calandru, chimic). Program 7 ore/zi, 2 sambete liber, duminica liber. Statie metrou 100 m, statie autobuz 20 m. (0722.537.203 dumitru.sotir@yahoo.com 537. Calcatoreasa pentru final si inter-

fazic, fabrica confectii dama situata in zona Autogara Militari, angajeaza calcatoreasa pentru final si interfazic, confectionere pentru masina simpla de cusut (cu experienta). Relatii la telefon; (0729.847.742 538. Calcatoreasa si alimentator

banda, firma de confectii textile sport SC Treximco SRL cu sediul in Bucuresti, str. Carausilor, nr 10-12, langa gara Obor, angajeaza in conditii avantajoase (0722.583.419/ 0726.742.533 539. Calificat sau nu tehnician retea telecomunicatii- catv & internet, administrare mentenanta retea de internet / catv, instalare noilor clienti incheiere de noi contracte, 2.687 L; (0755.917.233 telecommsis@gmail.com www.telecommsis.ro 540. Calificati si necalificati angajam in constructii, firma de constructii angajam muncitori in constructii fara limita de varsta si pe cei fara experienta. Oferim conditii avantajoase de munca si cazare gratuita. Echipament standard european de munca; 2.000 L; (0723.631.455 541. Camerista Hotel Minerva. Oferim

seriozitate, conditii de munca deosebite, salariu, bonuri de masa, ore suplimentare, sporuri, program 8:00 - 16:00 - 2 zile pe saptamana libere (0726.103.427 hr@minerva.ro 542. Camerista Hotel nou deschis, 14

camere cauta camerista cu experienta. Doar zona Colentina va rog; (0770.738.287 Hotelelisabeta@yahoo.com

543. CAMERISTA pentru hotel trei stele,

langa Mall Plaza, sector 6. Oferim o masa/ zi, conditii motivante de lucru, bonusuri periodice si alte facilitati. De preferat candidatii sa fie domiciliati in sectorul 5-6. (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com 544. Camerista complex turistic, com-

plex turistic Miorita din Com. Berceni, Jud. Ilfov cauta camerista pentru curatenie camere, program 12 cu 24, salariu avantajos, asigurare transport sau decontare transport; (0721.999.926 office@miotur.ro 545. Camerista hotel persoana cu/fara

experienta, dinamica si responsabila. Oferim contract de munca, o masa/zi, salariul 1.500 lei. Program lucru: 8 ore/zi, 8 zile libere/luna. Rel. la tel. Va asteptam in echipa noastra. (0761.960.309 546. Camerista hotel, hotel 4 stele din

oras Otopeni, judet Ilfov angajeaza camerista. Efectueaza curatenia in camerele de hotel conform standardelor hotelului. Informatii la telefon (0740.113.329/ 021.203.65.00 547. Camerista pentru Boutique hotel DBH Bucuresti Oferim un loc de munca stabil pentru persoane responsabile si motivate. Programul este de 8 ore/ zi, asiguram masa si carte de munca.Zona Barbu Vacarescu. Va asteptam la interviu; (0724.891.819 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro 548. Camerista pentru hotel Graffiti, 12 camere zona Dorobanti-Floreasca cu/ fara experienta. Contract munca, masa, tips. Program L-V 8.00-16.00 1.500 L; (0745.227.230 osnagaradu@yahoo.com 549. Camerista pentru hotel Herastrau,

cautam o colega pe postul de camerista la hotel Herastrau. Cerem seriozitate. Oferim salariu atractiv si beneficii. Te asteptam in echipa noastra; (0786.778.811 info@herastrau.ro 550. Camerista, angajam pentru un important hotel din Bucuresti. Locatie: Calea 13 Septembrie, Bucuresti, Program: 07:00-16:00, 5 zile cu 2 libere 1.400 L; (0728.063.417 recrutare@passion4work.ro 551. Camerista, pensiune 8 camere,

aproape de Piata Unirii, angajeaza camerista, Program 8 ore/ zi, salariu, tichete de masa 1 L; (0722.456.036 valentinasipu@yahoo.com

Hotel Caro, Barbu Vacarescu 164A, sector 2, angajeaza camerista, ingrijitor spatii hoteliere. Relatii la tel., (021.208.61.21 hr@carohotel.ro 553. Camerista/ingrijitor spatii hote-

554. Cameriste serioase, atente la

detalii, cursul de calificare sau experienta in domeniul hotelier este un avantaj, salariul se discuta la interviu. Exista si varianta de part/time, colaborare/zi. (0722.261.464 555. Cameriste si personal curatenie hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti, angajeaza cameriste si personal curatenie, cu sau fara experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (0743.145.333 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 556. Cameriste, guvernanta, agent

paza, ospatari, ingrijitori spatii hoteliere pentru hotel 5 stele, Bd. Ghencea 134. CV pe mail; (0725.827.216 a.dobrescu@dobexpert.ro 557. Cameriste. Hotel angajeaza

cameriste. Salariul este intre 1200- 2000 ron net. (0756.200.044/ 0755.200.071

558. Cameriste. Phoenicia Hotels

& Resorts angajeaza cameriste pe perioada nedeterminata. Salariu atractiv. Informatii la (0749.022.236

575. Casier, operator case, vanzator, benzinarie Mol, angajam 2 casieri baiat/ fata, sector 6, ture flexibile, 15 zile pe luna, salariu fix 2.040 brut lei, plus variabil (100-400) lei, tips 200-500 lei, tichete masa 200 lei, (0371.000.328 fuel.station.team@gmail.com 576. Casier-operator cu/fara experienta, companie multinationala angajeaza pentru noile locatii din zona Panduri, Victoriei, Stefan cel Mare, Titulescu, D-na Ghica, Titan si Crangasi, se asigura pregatire la locul de munca, salariu intre 1.500 - 1.800 Ron net, o masa asigurata, program flexibil si bonusuri in functie de performanta. Relatii la tel. oricand. CV la mail; 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 577. Casier-vanzator restaurant. Van-

zator restaurant, asigura gestionarea incasarii banilor, respecta timpii de servire, sugereaza produse. Asigura si pastreaza curatenia in zona de servire, raspunde de aspectul produselor. 1.800 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 578. Casier. Fast Food din Bucuresti (zona Stefan cel Mare) angajeaza Casier. Cei interesati poti suna la: (0747.333.102 579. Casier/a de noapte Oval Market angajeaza pt postul de casier de noapte persoana dinamica, responsabila, serioasa si punctuala, cm, salariu motivant, bonusuri si prime, prog 20-6, detalii la interviu, pt. mag. Morarilor, 1.700 L; (0723.333.122

595. Casieri si lucratori comerciali, Supermarket angajeaza urgent: casieri/ casiere (salariul net: 1.250 lei + tichete in val. de 300 lei) si lucratori comerciali (salariul net: 1.400 Lei + tichete in valoare de 300 Lei); (0758.108.240/ 0744.385.079 intermacedonia98@yahoo.com 596. Casieri si ospatari Restaurant 14

Lane cautam ospatari si casieri pentru angajare. Detalii la numarul de telefon. (0737.772.777 office@14th-lane.com 597. Casieri, lucratori comerciali pentru Shop&Go cu program non-stop. Avem si tura de zi 1700 Lei/ luna + bonus la inventar (600). Locatia este in sector 1 Bucuresti + lunar 1 cos de cumparaturi gratis; 1.700 L; (0787.868.036/ 0724.510.904 cityshop.angajare@gmail.com 598. Casieri, casiere si preparatoare sandwich-uri benzinaria Mol Timpuri Noi angajeaza cu contract de munca persoane responsabile. Program flexibil, salariu fix, tichete de masa, tips zilnic, bonusuri. Angajam si operatori platforma cu atestat GPL (0724.528.622 timpurinoi@molretail.ro 599. Casieri, persoana serioasa, respon-

sabila, capabila sa lucreze in echipa pentru benzinarie. Salariu atractiv+bonuri de masa; (0724.246.833 600. Casieri/ lucratori Casier/ lucrator comercial, Shop & Go Vacaresti, la 200 de metri de statia de metrou Timpuri Noi, angajeaza casieri si lucratori comerciali salariu intre1600-1800; program de 8 ore, 2 ture, libere 1.700 L; (0766.333.760 cosandrakids@gmail.com 601. Casieri/ lucratori comerciali, Shop &

Go zona metrou Timpuri Noi, angajeaza 2 casieri si 2 lucratori comerciali salariu intre 1600-1800 functie de aptitudini; program de 8 ore, 2 ture, contract, libere, 1.700 L; (0766.333.760 cosandrakids@gmail.com 602. Casierita, pizzeria Vechia Napoli

angajeaza casiera serioasa, dinamica, sa se alature echipei noastre tinere dar cu vechime mare la noi, program atractiv, 2 zile 10:00 -21:30, 2 zile libere. Zona sector 1 (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com 603. Cautam Specialist PAL, MDF mobila la comanda Societate comerciala cauta Specialist PAL, MDF pentru realizarea de mobilier pe comanda. 3.000 L; (0746.039.066 hello@retrodraft.ro 604. Chef bucatar Restaurant La Cocosatu, angajeaza chef bucatar, pentru programare interviu sunati la nr. de telefon. (0736.445.737

621. Coafeza, salon infrumusetare zona

P-ta Sudului, Brancoveanu angajeaza coafeza, program 8 h (marti pana sambata de la 12:00—20:30), contract de munca, clientela selecta, salariu atractiv, 2 zile libere pe saptamana; (0744.648.721/ 0741.163.188 stancaramonadaniela@gmail.com 622. Coafeza, vad vechi, salariu fix sau procent; (0764.692.929 623. Coafeza, angajez urgent, zona

Brancoveanu. Salon cu vad format; (0723.880.799

624. Coafeza, cosmeticiana, manichiurista nail tehnician, tehnician masaj pt. salon nou, Bulevardul Unirii (0747.617.783 tropicana.imobiliare@gmail.com

COAFEZA, HAIRSTILIST ACS BEAUTY EXPERT ANGAJEAZA PENTRU SALON IN SECTORUL 2. TELEFON/ FACEBOOK: ACS BEAUTY EXPERT. WWW.ACSBEAUTYEXPERT.COM; (0721.121.261

625.

626. Coafeza, hairstylist, pentru Salon din Aparatorii Patriei, cu experienta. Program o zi da una nu de la 09:00 la 21:00, sambata pana la 20:00, iar duminica inchis. 1 L; (0775.239.904 andreea@maac.ro 627. Coafeza. Salon Colentina, vechime

5 ani angajeaza coafeza, conditii avantajoase; (0769.748.074

628. Coafor stylist cu sau fara experienta

pentru salon situat in sect. 2, pe Bd Carol 1 la intersectie cu Calea Mosilor. Se ofera salariu fix si procent, carte de munca si concediu platit.Telefon. (0740.941.097

629. Coafor, stilist si frizer, pentru lant de saloane, in zonele, Floreasca si Lujerului. Oferim salariu motivant, contract full time si seminarii de perfectionare. Te asteptam intr-o echipa tanara si dinamica; (0720.996.748 630. Cofetar Cofetarie moderna zona piata Amzei angajam cofetar pentru realizare prajituri, experienta minima, program 8 ore/ zi, 5zile/ sapt. Rugam seriozitate. Salariu peste 2.300 lei, (0721.505.343 laura_donciu@yahoo.com 631. Cofetar cu experienta, program

flexibil, laborator la intrarea in Jilava (Dedeman Giurgiului). Salariu motivant. 10 L; (0763.675.240 candybarbucuresti@gmail.com 633. Cofetar pentru scoala.

(0726.130.220

la comanda din pal melaminat. Persoane cu experienta sau cunostinte in domeniu. Program l-v 8-18. In Incinta Faur sector 3. Carte munca. Colectiv tanar, posibilitati avansare, 2.000 L; (0766.638.967

568. Casier si lucratori comerciali,

Shop&Go Mega Image angajeaza casiere si lucratori comerciali in zona Bucurestii Noi, 6 posturi disponibile, primesti bonus la inventar. + un cos de cumparaturi lunar; 1.700 L; (0787.868.036/ 0724.510.904 Cityshop.angajare@gmail.com

569. Casier, bucatar, sapalat vase, Pep&Pepper angajeaza fete si baieti cu sau fara experienta, in urmatoarele centre comerciale: Promenada, Plaza, Afi Cotroceni, Salariu este negociabil. Asteptam sa faci parte din echipa noastra (0738.652.992/ 0727.561.605 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 570. Casier, casiera benzinarie Mol situata in orasul Otopeni, program de lucru flexibil, oferim bonusuri de performanta; (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com 571. Casier, casiera benzinarie Mol, Caramfil, situata in cartierul Aviatiei, (0760.273.774 bicamarian@yahoo.com

Angajam urgent pentru firma STRATUM ENCLOSURES SRL Bucuresti

MONTATOR SUBANSAMBLE Oferim contract pe perioada nedeteminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in doua schimburi: 6.00-14.00/ 14.00-22.00.

Relatii la telefon 0729.925.035

650. Cofetar, patiser si vanzatoare pen-

tru cofetarie; (021.324.73.62/ 0724.551.671

651. Cofetar, patiser cu experienta, daca

stapanesti bine bazele cofetariei/ patiseriei, esti serios, punctual si pasionat de meseria ta, te asteptam cu drag sa ni te alaturi. Salariu intre 2.300 si 3.000 lei in functie de experienta (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro

656. Colaborare. Suntem o echipa tanara, dinamica, dornica de munca si pasionata de ceea ce face. Daca si tu dispui de aceste calitati, noi iti oferim o colaborare pe urmatoarele departamente: extensii gene si Make-up Artist Profesional. pentru a ne cunoaste te asteptam cu un telefon la nr.: (0725.449.595

563. Casier angajez urgent pentru Shop

Clinceni Ilfov, candidatul ideal: fara cazier, cunostinte de operare PC nivel minim, seriozitate si punctualitate, pachet salarial atractiv si motivant, perioada de training, 2.000 L; (0785.050.782 sirsyshu@gmail.com

13 Septembrie; (0744.530.245

in noile locatii din Crangasi ,Colentina, Iancului, Lacul Tei , Pipera, Pantelimon,Barbu Vacarescu, Bucurestii Noi.Va asteptam in echipa noastra. (0732.672.654

arilor Omenia Bucuresti cu sediul in str. Amurgului nr. 53, sector 5 angajeaza urgent casieri zonali cu diploma de absolvire studii medii si cu domiciliu in urmatoarele sectoare ale capitalei 1, 2, 3, 4 si 6. Relatii la tel. (0752.001.445/ 021.423.17.49

567. Casier pariuri sportive

649. Cofetar, ajutor cofetar, zona

655. Cofetariile Tip Top-vanzatoare

562. Casa de Ajutor Reciproc a Pension-

Angajam casier si lucrator comercial cu sau fara experienta pentru restaurant tip fast food in mall Promenada (Aviatiei), detalii la tel; (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gm ail.com

jeaza cofetar: preia, verifica si depoziteaza ingredientele; calculeaza consumul; prepara produse de cofetarie/patiserie pe baza retetelor si realizeaza decoratiuni, (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

654. Cofetari si patiseri pentru hotelul Sheraton Bucuresti. Salariul incepand de la 1.700 lei, negociabil in functie de experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com

561. Carpat Guard angajeaza agenti paza, salariu 1.500-1.800 lei net lunar, pentru obiective zone centrale, cladiri de birouri, ambasade. Zonele: Baneasa, Militari, Berceni, Pantelimon. Program: lunivineri pe timpul zilei sau ture de noapte 12 h cu 36 h. Interviurile: zona Obor-Lizeanu, str. Radu de la Afumati nr. 13A, sector 2, luni-vineri: 10.00-18.00. Plata la termen; (0786.410.128/ 0769.075.995

566. Casier cu sau fara experienta

648. Cofetar, RIN Grand Hotel anga-

Domnita Anastasia nr. 5, sambata duminica liber; (0722.558.062

larist, pentru fabrica de mobila; (0737.506.339/ 0737.506.337

565. Casier benzinarie OMV Soseaua Giurgiului, firma partener OMV, angajam casier/vanzatoare benzinarie OMV Soseaua Giurgiului. Asiguram un salariu decent, training gratuit si un program flexibil, (0723.473.371 gflorin_2004@yahoo.com

zi. Zona Barbu Vacarescu, gura de metrou Pipera, sectorul 2. Salariu 2400 lei. Se respecta cele 21 zile de concediu. Experienta minima 1 an in domeniu; 2.400 L; (0723.971.116

653. Cofetari cu experienta (decor), str.

560. Cantuitori, montatori masa, circu-

564. Casier benzinarie avantaje: salariu fix, program in ture, bonuri de masa, program de training, cerinte: studii medii, seriozitate. (0788.143.101 gabriela.macnovit@yahoo.com

647. Cofetar, program 5 zile/ sapt, 8 ore/

652. Cofetar, patiser, brutarie angajeaza cofetar cu experienta minim 6 luni, program 8 ore/zi. Detalii la nr. de telefon, persoana de contact Crina Ionita (0799.995.893 office@brotmanufactur.ro

559. Cantuitor pentru productie mobilier

& Go Mega Image, zona Obor. Salariu atractiv+bonuri masa; (0767.655.834

580. Casiera magazin alimentar, sector

605. Chef bucatar pub, cautam chef,

3, zona Baba Novac, angajam personal cu experienta pentru postul de casiera. Program 8 h/zi, carte de munca 8 h, salariu 1800 Ron, 1.800 L; (0731.305.499/ 0722.697.088 Lisa_fedak9@yahoo.com

daca esti pasionat de bucatarie, vrei sa lucrezi intr-un mediu relaxat, dar plin de provocari, hai la interviu in temple pub. Prog. flexibil, transp. decont., salariu + tips, (0765.454.103 office@thetemplepub.ro

581. Casiera pentru service auto, vulcanizare, salariu 1.600 lei, program o zi cu o zi sector 1 zona Piata Domenii, 1.600 L; (0784.339.160/ 0784.339.160

606. Circularist pal Atelier mobila anga-

582. Casiera cu sau fara experienta pen-

jeaza circularist cu experienta in zona Pantelimon (metrou republica). Salariu atractiv; (0723.599.451 dan@mobambient.ro

632. Cofetar Laborator in Pantelimon,

Ilfov. Vei prepara produse de cofetarie, torturi si decoratiuni pentru cofetaria proprie. Contract de munca, program flexibil, salariu motivant, mediu de lucru placut. (0720.738.498 634. Cofetar pentru un important hotel din Bucuresti.Locatie: Universitate, zona centrala.Program: 5 zile/2 libere in 2 ture.Salariu: 1300-1800 lei net. 2.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

tru restaurant Speed Pizza din Cora Pantelimoni, fire comunicativa si spirit de echipa, 2 libere pe saptamana si 5 zile se lucreaza 8 ore. 1.700 L; (0734.989.958 contabilitate@speedpizza.ro

607. Circularist si montator pe masa cu

635. Cofetar pt. cafenea din centrul vechi, pachet salarial motivant, salariu, bonuri masa. Programari interviuri la numarul de telefon, CV-urile pe mail (0736.980.296 jobs@vangogh.ro

583. Casiera Dristor Kebab Pantelimon, Dristor Kebab Pantelimon angajeaza casiera.Studii medii(min 12 clase) iar daca aveti cunostinte minime de contabilitate primare reprezinta un avantaj. Program in ture mediu de lucru placut; (0733.067.273 ionita_cristina91@yahoo.com

608. Circularist, ajutor circular, taplar universal, salariu atractiv, bonusuri (carte de munca), muncitori necalificati cu sau fara experienta, rog seriozitate. 2.400 L; (0763.692.398/ 0773.887.548 office@artamobilei.ro

636. Cofetar cofetaria Victoria Experienta este un atu dar nu un criteriu eliminatoriu. Cautam oameni seriosi care isi doresc sa castige bani din munca. Salariul si programul se discuta la interviu. CV la office@casa-victoria.ro (0724.376.275 catalinchivu1984@gmail.com

584. Casiera Shop & Go, Drumul Taberei, Orizont, ai experienta sau nu, vrei sa inveti lucruri noi, vino sa te alaturi unei echipe entuziaste. Program lucru intermediar. Vom gasi un pachet atractiv pentru tine. Vino la un interviu. (0760.919.154 magazinshopgo@gmail.com

jeaza personal curatenie, sector 1; (0733.125.581/ 0728.303.653

585. Casiera spalatorie, vulcanizare

auto; (0744.377.851

586. Casiera, angajam casiera cu expe-

rienta in domeniu, oferim salariu atractiv; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 587. Casiera, depozit engross anga-

jeaza casiera se ofera un salariu net de 1500 Ron, 200 Ron tichete de masa. Adresa: Str. Drumul Dealul Bradului, Nr. 50-80, Sector 4 (punct de reper: in spate la magazinul Metro Berceni) 1.500 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 588. Casiera, Pizzerie sector 6 anga-

jeaza casiera, salariu avantajos si mediu placut de munca. Program in ture, transport seara asigurat; (0799.956.488 589. Casiera, lucratoare comerciala Oval

Market angajeaza casiere cu experienta in mag. alimentar, dinamice, apte de munca, serioase si punctuale. CM, prime, bonusuri, prog: 2 zile: 7-21 si 2 zile liber, Constructorilor sect 6, 1.700 L; (0771.415.022

590. Casiera, lucratoare comerciala Oval

Market, Crangasi, angajeaza 2 pers dinamice, apte de munca, serioase, punctuale si cu experienta in mag alimentare. Oferim CM, salariu motivant bonusuri, prime. Program 2 zile 7-21 si 2 zile liber, 1.700 L; (0771.415.022 591. Casiera, vanzatoare in fitofarmacie absolventa de horticultura, agricultura, protectia plantelor, sau cu liceu profil agricol. (0767.591.885 valentinalan@yahoo.com 592. Casiere pt. restaurant pizzerie, in

Mall Veranda Obor, conditii avantajoase (0729.952.613 madalinafdumitru@gmail.com 593. Casiere pentru Socului, Kebap, salariu avantajos + tips; (0764.673.064 594. Casieri si lucratori comerciali cu sau

fara experienta, pentru supermarket sector 1 Best Market (0774.410.317 resurse.umane@gfmarket.ro

experienta pentru productia de mobila din pal melaminat. salariul 2.500 lei si carte de munca. Bucuresti sector 2, (0722.354.291/ 0763.652.221

609. Clubul Sportiv Aqua Sport anga-

637. Cofetar cu experienta, cautam cofe-

610. Coafeza cu experienta minim 1 an,

tar cu sau fara experienta, 5 zile pe saptamana 9 ore pe zi, pentru preparare de prajituri la o cofetarie din Bucuresti, zona Victoriei.Cautam o persoana curata, serioasa, cm; 2.000 L; (0728.795.984 simona@tortdebezea.com

611. Coafeza Salon situat vis a vis de

638. Cofetar cu experienta, cofetarie din 99, sector 4, firma serioasa, loc de munca stabil, mediu placut de lucru, salariu motivant. (0729.737.619

612. Coafeza (competente frizerie) si

639. Cofetar cu experienta, patiser cu experienta, ajutor de cofetar pentru cofetarie. Salariu atractiv. Detalii la tel.; (0722.365.058

salariu atractiv, 2.000 lei +cm platita, 8 ore, salon de 10 ani. Program 1 zi da, una nu. Weekend da, unu nu, zona metrou Gorjului, 2.000 L; (0724.357.422 Plaza din sect. 6 angajeaza coafezafrizerita, cosmeticiana, manichiurista; (0723.329.376 vlasceni@yahoo.com

manichiurista- pedichiurista pentru salon Drumul Taberei, carte de munca. Rog seriozitate. Urgent; (0722.325.546 613. Coafeza cu cunostinte de frizerie, in

zona Titan - Auchan, salon cu vechime 7 ani. Se ofera salariu fix si CM. Se cauta persoana serioasa, dornica de munca; (0722.252.164

614. Coafeza cu experienta pentru salon cu vechime 8 ani situat in sector 2 Colentina (0761.024.023 615. Coafeza cu experienta, pt. salon sit-

uat in sector 2 Colentina, vechime 8 ani program o zi cu o zi (0761.024.023 mihaelam.dragomir@yahoo.com

616. Coafeza cu experienta, zona sectorului 5. Nesatisfacand numarul mare de cerinte ne dorim sa va alaturati echipei noastre Salariu peste asteptari 1 L; (0723.195.467 617. Coafeza si manichiurista Salon Poeme de Beaute angajeaza personal pentru:manichiura, pedichiura, tehnician unghii false, coafor. Programul este o zi cu o zi, l-v, de la 10 - 21, S, 9 - 18. (0747.444.089 ioana_0909@yahoo.com 618. Coafeza si manichiurista, cu experi-

enta, carte de munca, plata se face cu procent 50% din incasari. Program 8 ore, o zi cu o zi, un week end liber, unul nu. Zona Hala Bucur Obor; (0786.365.050

11

640. Cofetar pentru cofetaria de lux Art Dessert venit salarial in functie de nivelul pregatirii tale;instruire profesionala continua alaturi de Irina Apostol; cursuri de instruire profesionala platite de companie (0722.305.398 emilia@emex-romania.ro 641. Cofetar si ajutor cofetar laborator

cofetarie Bucuresti. Proiect nou, angajam cofetar si ajutor cofetar cu/ fara experienta, Bucuresti. Salarizare motivanta, in functie de abilitati. Detalii tel. sau CV: cofetariavaniliesiciocolata@gmail.com. (0799.266.850 cofetariavaniliesiciocolata@gmail.com

657. Colector (manipulant) marfa, s.c distributie produse parafarmaceutice angajeaza manipulant (colector) marfa, produse de mici dimensiuni, receptie marfa, pregatire comenzi pt. livrare, cunostinte minime operare PC; (0733.777.012 office@pdgroup.ro 658. Coleg cautam, Firma distributie, cautam sa ne marim echipa. Avem nevoie de sofer cu experienta pe autoutilitara categoria B, sa locuiasca in Sectorul 6 sau Chiajna. Varsta maxima 35 de ani. Salariu atractiv; recrutare@constructii-shop.ro 659. Colega masaj Locatie de lux, clientela formata, comision 50%, program de zi sau de noapte, cerinte - minim 18 ani loialitate, respect. Plata zilnica, pt. detalii te astept la interviu, cazare gratuita 4.000 {; (0760.455.399 ionita_oana_andreea@yahoo.ro 660. Colega pentru masa de croit, cu

experienta si prezenta placuta pentru croitorie confectii textile, atelier central Piata Unirii - sector 3, acces metrou, conditii minunate de lucru (25-26 grade iarna), luni vineri 7:00-15:30 1 {; (0726.221.274/ 0722.284.442 prunoiualex@yahoo.com 661. Colege pentru socializare pe net Beneficii avem, lipsesti doar tu ! Locatii centrale la 5 minute de metrou; vile Unirii, Crangasi. Castiguri de peste 5.000 Ron lunar, comision progresiv de pana la 70%. Contract de munca part time/full time, bonusuri in functie de performanta. Varsta minima 18 ani, engleza sau franceza scris/vorbit la nivel mediu/avansat . Bonus 300 $ de bun venit. www.divinostudio.ro/divinostudio (0734.146.115/ 0720.932.936 662. Compania municipala Paza si

Securitate Bucuresti angajeaza : agenti de securitate, agenti interventii, tehnicieni sisteme de securitate, operator dispecer. Detalii la tel; (021.371.26.95 663. Companie catering multinationala

angajeaza in Otopeni : bucatarii, ajutor bucatar, spalator vase, personal curatenie, gestionar/ subgestionar, incarcator/ descarcator.Detalii la: (0786.553.636 evenimente@ansamble.ro

664. Companie internationala angajeaza

agent vanzari cu sau fara experienta, persoana comunicativa, contract de munca, training gratuit. Oferim cazare; (0728.650.079

665. Conducatori auto categoriile b, c, e

- salariu + bonuri de masa + ore suplimentare platite si muncitor necalificat salariu + bonuri de masa pt. Protan SA sucursala Popesti Leordeni (0721.211.003 florentina.draghici@protansa.ro

666. Confectioner haine masinista (simpla+ triploc ), atelier dama din zona Iancului, program de la 8:00 - 16:30, 30 min pauza, salariu inceput 1500 lei, (0787.601.090 contact@funkers.ro 667. Confectioner imbracaminte dama

zona Costin Georgian metrou, salariu avantajos, conditii de munca excelente, CM, 2.000 L; (0734.537.564 office@fashionhaine.ro

668. Confectioner incaltaminte. Firma incaltaminte angajeaza personal cu experienta pentru banda de tras mecanic si croitor stanta. Zona Timpuri Noi; (0726.158.451 669. Confectioner liniara textile Piata Unirii (acces metrou) atelier textile angajeaza confectioner cu experienta, lucru cap coada pt liniara noua Juki. Mediu lucru placut, program flexibil, personal cu experienta, 1 {; (0722.284.442 office@annebebe.ro 670. Confectioner masina de cusut responsabilitati: confectioner textile pentru masina de cheite si masina de cusut simplaOferta: contract de munca, salariu atractiv, tichete de masa, program de lucru de luni-vineri. (0748.219.724 danielavisinescu@bustieremedicale.ro 671. Confectioner retusier pentru retusuri costume barbati, salariu atractiv, mediu de lucru placut, contract munca, program l-v, 8H cu pauza de masa, loc de munca stabil, zona Piata Victoriei, Aviatorilor. (0785.404.040 office@consiglieri.ro www.consiglieri.ro 672. Confectioner tamplarie aluminiu Confectioner tamplarie aluminiu, experienta minim 5 ani in productie, salariu + bonusuri in functie de productia realizata. O buna cunoastere a profileleor Profilco, Aluprof, Alumil . 3.500 L; (+40724536463 mihai.popescu@tamplarie.com 673. Confectioner textile, croitor, necali-

ficat, atelier de creatie vestimentara angajam confectionere textile (rochii de eveniment/ mireasa /etc). Oferim seriozitate si un mediu de lucru placut.Locatie langa metrou (Grozavesti). Inclusiv necalificat; (0724.571.092 andreea@anki.ro 674. Confectioner, atelier croitorie, angajam confectioner imbracaminte cap coada), zona 13 Septembrie, (0728.320.550/ 021.420.50.57

675. Confectioner, montator tamplarie PVC, salariu brut 3791 lei, salariu net 2.501 lei (2.186 lei + 315 lei bonuri de masa), 100 lei/luna bonus sarbatori, l-v, 818, nu oferim cazare. 2.505 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 676. Confectionera Atelier de creatie vestimentara angajeaza croitorese pentru confectii in serie mica si croitorie la comanda. Experienta in cusut pe masina liniara/ triplock constituie un avantaj; (0724.137.040 office@finehearts.ro 677. Confectionera cu experienta rochii eveniment, program 9-17 L-V, carte munca, zona Obor. Proba (tipare - realizare produs cap-coada, modificari in produs). Salariu 3.000 - 3.500 Lei; (0765.606.076 678. Confectionera cu experienta pen-

tru atelier de creatie vestimentara, zona centrala. Detalii la: (0721.375.733

679. Confectionera haine dama masin-

ista simpla + triploc ), program de L-V , de la 08:00 - 16:30 , 30 min pauza. Salariu de inceput 1500 lei; (0787.601.090 contact@funkers.ro 680. Confectionera liniara pentru atelier confectii dama triplock si yuber, calcator interfazic si final. Modelier serie zero, produse pe comanda. Constructior tipare si gradator tipare dama si copii, (0734.703.280/ 031.433.47.92 office@innab.ro 681. Confectionera simpla, atelier de croitorie angajam confectionere pe simpla. Se lucreaza pe operatii. Atelierul este situat la casa presei libere (scanteia) . Oferim bonusuri, prime de sarbatori, bonuri de masa; 1.400 L; (0760.316.499 florin@nastya.ro

642. Cofetar si ajutor cofetar. Angajam cofetar si ajutor de cofetar. Oferim salariu motivant si decontam transportul pt cei care locuiesc mai departe, laborator zona sos Giurgiului, Progresul. (0763.675.240 Candybarbucuresti@gmail.com 643. Cofetar si ajutor de cofetar, pentru laborator din sectorul 3. Salariu motivant; (0722.400.481 644. Cofetar si ajutor de cofetar. Laborator de cofetarie, situat in apropiere de Piata Sudului, angajam cofetar si ajutor de cofetar. Oferim salarii atractive si program flexibil. (0740.439.062/ 0743.776.828 dul_mi@yahoo.com

619. Coafeza, angajam urgent, zona Drumul Tabere langa Piata Moghioros, vad format. (0767.793.880

645. Cofetar si brutar, angajez cofetar si brutar cu experienta pentru locatie zona Timpuri Noi /Tineretului Bucuresti. Cautam si ajutori bucatarie si vanzare. Programul full time sau part time. Suna pentru detalii; (0721.967.808

620. Coafeza, Salon de infrumusetare, angajam coafeza cu experienta minim 3 ani in locatiile din zonele Militari si Timpuri Noi, oferim salariu motivant plus cursuri de perfectionare (0723.383.315

646. Cofetar, laborator cofetarie angajeaza cofetar cu experienta. Laboratorul se afla in zona Drumul Gazarului, detalii la tel. (0723.214.773 manu_ro26@yahoo.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


12

21 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 723. Contabil si administrator de bloc. Societate de administrare imobile angajeaza contabil s administrator, salariu motivant. Solicitam seriozitate. Trimiteti cv la adresa de e-mail labloc@gmail.com. Informatii la tel. (0784.275.702 labloc_ai@yahoo.com 724. Contabil, servicii contabile com-

plete, declaratii lunare, bilant, tva, salarizare, revisal, resurse umane, administratie interna, avizari, autorizari, gestiune, redactare, activitati secundare de management. 750 {; (0722.677.873 725. Contabil, contabilitate primara,

domnisoara pentru contabilitate primara. Salariu 2000 ron. Domeniu: materiale de constructie. Locatie: Voluntari. 2.000 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro 726. Contabila primara, cu experienta in domeniu, oferim salariu atractiv plus multe alte beneficii 1.800 L; (0765.000.200 Contact@cafyjr.ro 727. Control CTC controlul de cali-

tate al produselor dama conform fisei produsului. Analizeaza produsele confectionate si indica problemele de calitate. Cunoscator masina de cusut liniara, experienta in domeniu minim 2 ani; (0722.203.046/ 0722.399.717 asistent.manager@chanttal.ro

682. Confectionera textile cu experien-

ta pentru masina liniara sau triplock, realizarea cap coada a unui produs program L-V / 7-15 salariu 1500-1800 Ron. Asiguram carte de munca (0720.290.699 683. Confectionera textile angajam

pentru calcat si cusut, Web Tex SRL - stadion Steaua; (0762.695.284 684. Confectionera, atelier confectii

dama, zona Fundeni, angajam confectionere, carte de munca, ore suplimentare platite, conditii bune de lucru salarii atractive, plata la timp, 1.500 L; (0787.541.716/ 0771.752.873 685. Confectionera, confectioner, pen-

tru produs cap-coada atelier creatie vestimentara, salariu atractiv, mediu de lucru placut, loc de munca stabil, contract munca, program l-v, 8h cu pauza de masa, zona Piata Victoriei-Aviatorilor; (0723.879.101 jobs@cristallini.com 686. Confectionera, mic atelier, cartier vizavi de Spitalul Fundeni, conditii avantajoase, salariu mare, carte de munca; (0720.267.528

703. Consilieri logistica Leroy Merlin

Craiova Cautam consilieri logistica pentru noul nostru magazin din Craiovita. Detalii la telefon sau pe adresa de email job.craiova.craiovita@leroymerlin.ro https://job.leroymerlin.ro/ (0758.884.754 job.craiova.craiovita@leroymerlin.ro cautam consilieri vanzari, persoane cu experienta, pentru magazine cu haine de okazii la Unirea shopping center etaj 2 varsta 25-35; (0725.911.689 Louis.juna@yahoo.com

729. Controlor CTC pentru verificarea curateniei la toaletele ecologice din Bucuresti. Obligatoriu cunoasterea Bucurestiului si permis cat B, cunostinte minime PC, program 8 h, sambata prin rotatie, (021.311.00.11

705. Consilieri vanzari - magazin pro-

730. Conversatii online Esti o persoana

704. Consilieri vanzari magazine unirea

duse cosmetice, cautam vanzatori polivalenti, seriosi, deschisi si comunicativi pentru magazin de ingrijire personala si ingrijirea casei din zona Crangasi. Program full time in doua ture; (0747.770.700 recrutare.proxi@auchan.ro 706. Conslier relatii clienti pentru unul

dintre clientii nostri, cautam operatori telefonici pentru a se alatura echipei noastre in regim de program full time. Oferirea de informatii corecte. Respectarea procedurilor; (0725.888.225 adriana.verdes@aderapro.ro

687. Confectionere atelier confectii angajeaza confectionere pentru masina simpla liniara, triplok si calcat (finisat), 1 L; (0774.476.259 iiloveyouforever8@gmail.com

dulgheri, în zona Prelungirea Ghencea, contract de munca 8 ore, program 817.30. 3.100 L; (0727.083.468

688. Confectionere cu experienta

708. Constructori structuri. Firma con-

haine dama. Salariu fix 1.500-1.900+ bonuri de masa. Program: 07.00- 15.30, conditii foarte bune, sector 3; (0767.341.095/ 021.324.53.08 689. Confectionere cu experienta

haine dama. Salariu fix 1.500-1.900, bonuri de masa. Program 07.00-15.30, conditii foarte bune. Sector 3, 1.800 L; (0767.341.095/ 021.324.53.08 690. Confectionere masina liniara si calcatoreasa, pentru atelier confectii dama serie mica zona Militari. Contract de munca, salariul motivat, (021.434.88.48/ 0747.501.279 691. Confectionere cu experienta in

liniara si triplock, atelier in zona Viilor, salariu motivant; (0771.048.007

692. Confectionere Imbracaminte, croitorese . Angajam confectioneri imbracaminte, croitorese cu experienta la masina simpla, 2 ace si triplock. Zona Ghencea, sector 6. program 8 ore /zi . Se asigura salariu, bonuri de masa si transport gratuit; 1 L; (0720.475.185/ 0720.475.185 office@escapestarjeans.ro

Confectionere masini liniare, surfilat, calcat final si interfazic, modelier si personal pentru sala de croit. Decontare transport +tichete masa. Salariu negociabil. Zona Militari; (0734.522.529 693.

694. Confectionere si calcatoreasa,

atelier de creatie vestimentara, ne marim echipa, angajam:-confectionere, masiniste pe triplok si liniara si calcatoreasa, ajutor in atelier, impachetat rochiile (0723.360.949 badoi_monik@yahoo.com 695. Confectioneri in masina simpla de

cusut, butoniere, nasturi, triplok, calcator final, pentru Fabrica de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor, (021.424.62.93

696. Confectioneri tamplarie pvc, zona

sector 4, salariu atractiv; (0723.283.374 697. Confectioneri, sef sectie angajeaza firma de confectii. Relatii la telefon. (0731.041.499/ 0722.810.381 698. Confetioner si calcator in croitorie,

angajam confectioner si calcator in atelier mic de croitorie. Pe site: ad-fashion.ro se pot vedea produsele pe care le lucram; (0732.222.530/ 0732.222.522 office@ad-fashion.ro 699. Consilier Vanzari - Cofetaria Art

preferat experienta de 1, 2 ani (notariat, birou executor etc.). Salariu atractiv. Pentru detalii sunati (0728.141.414 office@asociatiavictimelordinaccident.ro

746. Cosmeticiana, manichiurista, frizerita, coafeza. Nu trebuie portofoliu de clienti. Salon sector 5, vechime 12 ani. (0744.811.796/ 0728.912.545 747. Cosmeticiana, salon de frumusete

situat in zona Panduri, 13 Septembrie angajam cosmeticiana cu experienta. Carte de munca, incadrare 8h, salariu de baza+procent. Se lucreaza cu branduri de top: Guinot, Babor, Janssen. (0726.787.519/ 0745.564.612 748. Cosmeticiana, salon de infru-

musetare, angajam pentru locatiile din zonele Timpuri Noi si Militari, oferim salariu motivant (0723.383.315

Cosmeticiana, coafeza si tehnician unghii pentru salon Estetic Beauty Studio, zona Brancoveanu, Secuilor, sector 4; (0764.275.535

7 ani, zona Piata Romana, angajam croitoreasa pentru produs cap coada si serii mici. Program: luni - vineri: 8.30 17.00, salariu si carte de munca. (0748.119.171

766. Croitoreasa cu experienta la masa

de corit, pentru textile de casa (lenjerii de pat, cuverturi, perne decor). Salariu motivant, mediu placut. Zona metrou 1 Decembrie 1918 (0723.485.684 distributie.fabsem@gmail.com

Croitoreasa cu experienta retusuri, sector 6, salariu fix plus comision; (0762.180.477/ 0722.180.477

767.

768. Croitoreasa angajam, experienta cu liniara si triplok necesar precum si producerea unui articol cap-coada, atelier localizat in zona Banu Manta; (0740.080.657 769. Croitoreasa angajez pentru atelier

retusuri, zona Poltehnica; (0727.272.888

749.

750. Cosmeticiana, esteticiana, manichiurista, coafeza Kontur Beauty Labs recruteaza cosmeticiana/esteticiana, manichiurista, coafeza.Va rugam trimiteti CV-urile impreuna cu o scurta scrisoare de intentie la mail. contact@konturbeautylabs.ro 752. Cosmeticiana. salon infru-

musetare ne marim echipa, angajam cosmeticiana, daca ai cel putin un an experienta in domeniu si vrei sa lucrezi alaturi de o echipa minunata, trimite-ne un mesaj sau suna la tel. (0733.870.077 okydokyvip@gmail.com

770. Croitoreasa atelier atelier de croitorie pentru dama, serie mica si comanda, angajeaza croitoreasa (modelier) cu experienta in ateliere similare in coaserea produsului cap-coada (fara croit). Zona metrou Stefan cel Mare; 2.000 L; (0799.523.278

772. Croitoreasa sector 4, 1 Ne marim

807. Distributie pliante curieri/ postasi/

echipa de croitorese, in sectorul 4 (piata timpuri noi), sectorul 1 (metrou Basarab) Vrei un salariu bun, carte de munca, un mediu armonios vino in echipa noastra; (0723.225.882

792. Depozit cabluri angajam manipulant marfa, rugam seriozitate; (0720.533.200 793. Direct-Line Inox, cautam colegi.

Filiala Bucuresti angajeaza: Operator utilaj CNC/ Tehnician,Manipulant Marfa depozit www.directline.roRelatii la tel.0212562242 sau CV la e-mail: bucuresti@directline.ro (021.256.22.42 bucuresti@directline.ro 794. Director vanzari accesorii mobila,

pal melaminat SC Decopal Exim SRL angajeaza Director vanzari accesorii mobila, pal melaminat si blaturi cu studii superioare absolvite, minimum 2 ani experienta de management in vanzari. Detalii la nr. 1 L; (+40745667788 maged.kharabit@decopal.ro

715. Contabil economist angajam la firma de productie alimentara in zona Crangasi, experienta,declaratii si bilant, salariu incepand de la 2600, CV la info@frenchbakery.ro tel 2.600 L; (0785.398.378 info@frenchbakery.ro

795. Dispecer monitorizare sisteme alar-

ma Dab Security, program 12/24 cu 12/48, ture zi sau noapte, abilitati pc, Microsoft Excell si Word, studii superioare, relationare cu beneficiarii, 1.800 L; (0726.720.515 office@dabsecurity.ro

716. Contabil Junio, companie experta

719. Contabil primar angajam contabila,

constructii, care sa stie sa faca situatii de lucrari si contrracte. Program flexibil; (0722.944.348

721. Contabil primar, experienta in contabilitate-Saga, emitere facturi, chitante, inregistreaza incasarile si platile in lei conform extrasului de cont. Asigura evidenta contabila a conturilor. Intocmeste situatii si rapoarte contabile, arhivare documente, office@financeone.ro 722. Contabil sef, daca ai cunostinte

solide in domeniul legislatiei financiar-contabile: contabilitate de gestiune, contabilitate financiara, inclusiv salarizare si experienta de minim 5 ani pe un post similar (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro

809. Dnata Catering SRL cauta lucrator comercial in bistro/ cafenea aeroport, ajutor de bucatar, (0756.141.778 dfilip@dnata.ro

791. Decorator floral, personal pentru un magazin specializat in vanzarea de flori si plante decorative. Cautam o persoana sociabila, cu simt estetic si creativa. Program 7 ore/zi, un weekend lucrat, unul liber. Sector 2. 1.600 L; (0765.336.780 contact@design-floral.ro

Manager Asociatie de proprietari angajeaza contabil cunoscator program Bloc Manager. Salariul oferit 350 L; (0731.268.690 radu.mihaela28@ymail.com

733. Coordonator spalatorie auto, expe-

751. Cosmeticiana, manichiurista, pedichiurista si coafeza, cu portofoliu de clienti. Salon central, zona Bl. Magheru angajeaza, relatii la tel: (021.316.26.62

rienta coordonare spalatorie auto – minim 12 luni, bacalaureat, cunostinte operare calculator, salariu negociabil + bonuri+ab.medical, program: Luni-Vineri 11:00-20:00, Militari-Preciziei (0756.040.651 hr@genesisproperty.net

753. Cosmeticiene in conditi deosebite

734. Coordonator transport, expeditor transport, intern si international transport marfa/ coordonator transport descriere job - intermedierea transporturilor rutiere in trafic intern si international. CV la email oferta.angajare2018@gmail.com

754. Covalact Bucuresti cautam: gestionar depozit, manipulant marfa, Trimitene CV –ul tau pe email la recrutare@covalact.ro sa ne contactezi la telefon; (0742.077.479 recrutare@covalact.ro

735. Coordonator- sef echipa curatenie

755. Covrigareasa cu experienta pt.

in hypermarket din zona Berceni, se ofera contract de munca, program 8 ore, conditii avantajoase; (0758.044.134 736. Coordonator. Firma din Bucuresti,

cu experienta, intr-un mediu de lucru placut, epilat, pensat, tratamente faciale etc. (0766.483.103

Patiseria Tismana, se lucreaza: luni-vineri, 06:00-16:30, sambata si duminica liber. Zona Colentina Fundeni 2.500 L; (0733.869.232

langa statia de metrou Republica, angajeaza coordonator productie tevi din polietilena si alte produse chimice. Cerinte: persoana responsabila si experienta in conducerea oamenilor; (0766.056.747 office@ecotech.com.ro

756. Crepes a la Amelie este in cautarea candidatilor ideali. Esti tanar/a, zambitoar/e si iti doresti un job stabil? Avem posturi disponibile: ospatar, bucatar, ajutor bucatar. (0763.425.376 anamaria_badiceanu@yahoo.com

737. Cosmetician auto, detailer auto, pregatitor auto CuAbur.ro angajeaza pentru operatiunile de cosmetica interioaraexterioara. Salariul porne?te de la 1700 Lei. Program L-S de la 08:00 la 20:00; (0733.017.772

758. Croitor dupa tipare confectii, anga-

738. Cosmeticiana cu experienta si in masaj, salariu atractiv 2.000 lei, cm, platita program 1 zi da una nu, 1 weekend da unu nu. Salon de 10 ani, zona metrou Gorjului; 2.000 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro 739. Cosmeticiana cu experienta, pen-

tru salon Zona Unirii, rog seriozitate; (0726.105.995 negulici_albina@yahoo.com

Cosmeticiana manichiurista- pedichiurista si coafeza cu portofoliu de cliente pt. salon central, zona Magheru. Relatii la tel. (021.316.26.62

740.

741. Cosmeticiana Salon Green Day

Spa, zona Grozavesti angajeaza cosmeticiana pasionata de cosmetica, vad format; www.greendayspa.ro; (0747.639.790

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

757. Croitor manual incaltaminte cu

experienta. (0724.229.497

jam persoana cu experienta pentru sala croit, atelier piata unirii - central. Mediu placut de lucru, Colectiv excelent, Croietorie dupa Tipar pe baza bon comanda. Program luni - vineri (8ore/zi); (0726.221.274/ 0722.284.442 office@annebebe.ro 759. Croitor, croitoreasa cu experienta in

rochii de seara, croit dupa tipar in atelierul de creatie Alina Cernatescu, salariu atractiv, mediu de lucru placut, contract munca, program L-V, 8 h, zona Universitate. (0752.013.011 elena@alinacernatescu.fashion 760. Croitor, croitoreasa cu experienta pentru magazin perdele, draperii si metraje. Magazinul e situat in complex Big Berceni. Salariu atractiv. Relatii la telefon: (0771.553.103 761. Croitor/ croitoreasa, pentru retusuri,

in incinta magazinului Bucur Obor, conditii avantajoase; (0769.990.169

762. Croitoreasa angajez croitoreasa / retusuri, cu experien?a, pentru magazin in Unirea Shopping Center; (0725.911.679

773. Croitoreasa, atelier croitorie din Bucuresti, sector 4, angajeaza masinista produs cap-coada. Oferim salariu atractiv, carte de munca.Se accepta si persoane aflate la pensie sau part-time in intervalul 8.00-20.00; (0786.874.813 774. Croitoreasa, ne marim echipa. Cautam croitoreasa cu experienta in creatie vestimentara si/sau retusuri. Zona Dristor, aproape de metrou si tramvai. Ne dorim o colaborare pe termen lung. (0752.111.118 retoush_boutique@yahoo.com 775. Croitoreasa, confectionera imbracaminte dama. Cerinte: experienta in lucrul cu masini industriale, atitudine pozitiva, entuziasta, serioasa, pasionata de croitorie, atenta la detalii. (0724.448.703

««««««««««««««««««

CROITOREASA/ CONFECTIONERA, RETUSURI SI/ SAU CAP-COADA. PROGRAM L-V 10,0018,00, SALARIU ATRACTIV, CARTE DE MUNCA; (0726.993.333

776.

««««««««««««««««««

promoteri full time sau part time, pentru distributia de materiale publicitare in Bucuresti (0748.181.886

788. Cusator de tapiterie, huse canapele, munca pentru cusator de tapiterie (huse canapele) in regiunea Derbyshire (Anglia). Daca vorbiti limba engleza la nivel conversational sunati la 1 {; (0362.630.106/ 0362.630.106 munca@wfpsuk.com

angajeaza dansatoare/ animatoare cu/ fara experienta. Carte de munca, salariu bun (0723.313.341 Musicromania@gmx.com

714. Contabil cunoscator program Bloc

experienta) fara limita de varsta. Salariul motivant; (0764.914.055

808. Distributie pliante, angajam curieri/

790. Dansatoare club, club centrul vechi

713. Contabil cu experienta Cei interesati pot trimite CV la email; office@gamaadmin.ro

806. Distribuitori pedestri (cu sau fara

catoare de incaltaminte, angajeaza persoane calificate pentru postul de cusatoare fete incaltaminte. Salariu atractiv. Rugam seriozitate (0724.633.800

canapele angajeaza cusator/ cusatoreasa cu minim de experienta, zona Jilava (0733.962.022

Productie, 300 m de capat tramvai 25, Sos. Giurgiului; (0720.010.146 claudiu.somacescu@procema.ro

718. Contabil pentru pfa-uri, firma de contabilitate, cu sediul in sos Fundeni nr. 70, sector 2, angajam contabil, (0723.839.276 secretariat@contaradulescu.ro

787. Cusatoare Targoviste, firma produ-

789. Cusator, cusatoreasa, fabrica de

732. Coordonator activitate, dispecerat Urgent coordonator, preluari comenzi, dispecerat. functie de raspundere. Experienta are un plus avantaj. Mail: comenzi@kungfu-pizza.ro; (0728.159.524/ 0774.428.631 comenzi@kungfu-pizza.ro

804. Dispeceri supraveghere video cu sau fara experienta, preferabil din sectoarele 2, 3 si orasul Pantelimon. Program in ture, salariul se plateste la timp; 1.600 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro

786. Curier Bucuresti, permis cat B si manipulant pentru electrocasnice, permis categoria B, salariu motivant, bonusuri, carte de munca. Rog seriozitate Informatii la tel. (0761.090.900 charmingstyle.srl@gmail.com

712. Contabil Procema Perlit SRL. Activ.

sector 3, angajeaza contabil junior, cunoscator program SAGA; (0722.385.782/ 0722.385.782 contdeclaratii@gmail.com

784. Curatatoria Aqua din Titan angajeaza personal prezentabil pentru primire haine. Salariu+tichete 2000 lei, sporuri,decontare transport. Cerinte:liceul, cunostinte calculator, MS Office, limba engleza mediu.Trimite CV cu poza pe email. 2.000 L; (0722.291.414 contact@aquaclean.ro

803. Dispeceri pentru monitorizare video program in ture, cunostinte de utilizare a calculatorului, pentru cladire de birouri zona Pipera. Rog cv-uri pe adresa de mail cu specificatia postului pentru care se aplica. (0751.219.823 armand@companiadepaza.ro

805. Distribuitor produse pentru menaj si uz casnic. Angajam agent comercial cu experienta in domeniu. Oferim salariu fix + comision; (0773.709.922

ani, program de lucru flexibil (8ore/zi). Carte de munca - 1150 lei salariu net. Tichete de masa. Transport asigurat de la metrou Pipera, la sediul din Ilfov (~ 30-45 min); (0758.721.294

711. Consultanti Imobiliari cu sau fara experienta, persoane dinamice, comunicative si descurcarete. Daca iti cauti un loc de munca si implinesti caracteristicile de mai sus te asteptam cu un CV pe email, 2.500 L; (0767.679.989 deximobart@gmail.com

717. Contabil junior Firma contabilitate,

783. Cuptorist pentru fabrica de patiserie, zona Bragadiru. Experienta nu este necesara. 1.500 L; (0741.677.690 davi.darius.distribution.pan@gmail.com

802. Dispeceri monitorizare video, angajam dispeceri, program de noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, pentru cladiri de birouri. Rog cv-uri pe adresa de mail cu specificatia postului pentru care se aplica. (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro

771. Croitoreasa cu experienta minim 5

online, oferim si cautam seriozitate. Ce implica jobul? Suport telefonic clienti, mentinerea relatiei cu acestia si vanzarea produselor, intocmire awb-uri curier, etc. Oferim salariu+bonus. (0747.581.882 loredana.modella@gmail.com

Ceccar angajeaza contabil junior cu experienta. Bonuri de masa. Transport in comun decontat. Salariul in functie de experienta 3-posturi libere; (0726.383.953 angajari@contabilicesc.ro

782. Crystal Palace Ballroms recruteaza personal ajutor de bucatar si ospatar.Oferim contract de munca si salariu net avantajos.Program 8 ore pe zi. Trimiteti un C.V. prin e-mail la adresa: recrutare@crystalpb.ro

785. Curier pe scuter, salariu atractiv, bonuri de masa si bonus de performanta, obligatoriu permis de conducere categoria A sau B. Pentru mai multe detalii tel. (0758.091.591/ 0761.057.605 Eugencapota@gmail.com

710. Consultant vanzari pentru magazin

720. Contabil primar, care a mai lucrat in

702. Consiliera cu studii juridice, de

745. Cosmeticiana, lant de saloane angajeaza cosmeticiana in zonele Floreasca, Victoriei si Lujerului. Conditii de munca deosebite, salariu motivant, program de perfectionare continua, portofoliu de clienti format; (0720.996.748

765. Croitoreasa Atelier cu vechime de

709. Consultant vanzari Door to Door Telekom te asteptam in echipa noastra daca crezi ca ai abilitati de convingere, esti sociabil, dinamic si dornic de a face performanta in cel mai performant canal de vanzare al companiei Telekom. (0786.718.328 iancu_calin@telekom.ro

700. Consilier vanzari, Yokko angajeaza

tam o persoana serioasa, onesta, cu experienta in domeniu si care sa se implice in actiunile desfasurate in service prin prezentarea, promovarea si vanzarea produselor. (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

731. Conversatii online-fete si baieti, bonus de angajare 850 $. Simti nevoia de o schimbare?Vrei un job relaxant care sa nu-ti dea dureri de cap? Iti doresti succes financiar, noi suntem alegerea potrivita. Suna acum si programeaza-te, (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro

744. COSMETICIANA, cu experienta si stilista coafor (ucenica) salon 1 Dream, cartier nordului Herastrau, conditii de lucru foarte bune, asteptamCV-uri la adresa de mail; (0728.580.314 office@1dream.ro www.1dream.ro

764. Croitoreasa Atelier cu vechime cauta croitoreasa cu experienta in realizarea de rochii de ocazie (produsul se primeste croit), conditii de munca bune, carte de munca, seriozitate. Salariu f avantajos. (0723.621.139 rochiifashion@gmail.com

structii angajeaza cu CM 5 muncitori constructii pentru lucrari consolidari si structuri locuinte individuale. Nu asiguram cazare. Salariul se plateste de doua ori pe luna. (0723.606.898

pt contabilitate primara restaurant, constituie avantaj cunoasterea unui program de contabilitate sau de gestiune. Program de lucru 9:00-17:00 de L-V; (0758.242.991 conta@bontonpalace.ro

701. Consilier vanzari, service auto cau-

dinamica, vesela si ambitioasa atunci acest job este perfect pentru tine. Bonus angajare 800$, posibilitate de avansare, fara stres si fara sefi. Castiguri garantate 5000-10.000$, 5.000 {; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com

743. Cosmeticiana cu experienta si make up salariu atractiv, 2.000 lei + carte de munca pe 8 ore, program 1 zi da una nu. 1 weekend da unu nu. Salon de 11 ani, zona metrou Gorjului. Anunt adresat persoanelor cu chef de munca. 2.000 L; (0724.357.422

763. Croitoreasa Atelier croitorie retusuri si modificari haine cu 3 sedii, oferim carte de munca, bonusuri in functie de experienta, salariu atractiv, pentru zona Obor.Tel: (0760.603.161

707. Constructii. Societate, angajeaza

Dessert, cofetaria de lux Art Dessert angajeaza consilier vanzari, venit lunar net: 2100 lei (dupa trei luni), contract de munca. Adresa: Sos. Buc. - Targoviste nr. 22B (in zona Restaurantului Doi Cocosi); 2.100 L; (0722.305.398 emilia@emexromania.ro consilier vanzari. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Contacteaza-ne; (0722.653.678 vivaldi.unirii7@gmail.com

728. Control final, verificare marfa iesire magazin Depozit engross angajeaza control final/verificare marfa iesire magazin se ofera salariu net 1500 Ron+200 ron tichete de masa, din: str. Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4, in spate la Metro Berceni. 1.500 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com

742. Cosmeticiana cu expereinta de minim 2 ani in domeniu, pentru salon din zona Dristor si Colentina. Salariu motivant; (0725.449.595

postasi full time sau part time pentru distributia materialelor postale in Bucuresti (0744.306.364

810. Doamna pensionar 67 ani, solicit

ingrijire la domiciliu; (0723.279.925

811. Doamna curatenie. Caut doamna

pentru curatenie; (0766.240.944

812. Doamna fara obligatii familiale pentru a ingriji o persoana in scaun cu rotile si a merge la recuperare; (0722.635.507 813. Doamna pentru contabilitate pri-

mara zona Voluntari, urgent; (0722.191.888

814. Doamna sau domnisoara pentru flo-

rarie angajez; (0721.057.175

815. Doamne la curatenie, angajam d-

ne/d-ni curatenie la unul din hostelurile noastre din Centru Vechi, Bucuresti, program 12 ore lucru, cu o zi libera,1700 lei net+alte comisioane si beneficii. Pt. detalii sunati; (0786.329.136 georgiana@elevate.ro 816. Doamne mature cu sau fara experi-

enta pentru conversatii online, 200 $ bonus la angajare. Programare interviu la telefon, 3.000 L; (0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com

817. Doamne si domnisoare pt conversatii online. Contract de munca, bonusuri de angajare, program flexibil, bonus de angajare 300 $, procente de la 50%-80%, bonusuri de fidelitate, anuale, bonusuri de performanta, 5.000 L; (0799.617.440 818. Doamne si domnisoare pt. video-

conversatii vrei un job cu un salariu decent, vino in echipa noastra. Oferim 1200 ron bonus de angajare si multe alte bonusuri de performanta. Oferim plata la zi sau bilunara, salariu fix sau procent intre 50-80%. 5.000 L; (0799.617.440/ 0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com

1 preluare solicitari interventie, gestionare aplicatie helpdesk, coordonare echipe interventie, utilizare PC - MS Office, ture zi si noapte 1.500 Lei net, CV la email (021.420.02.22 office@synotech.com

819. DOAMNE, DOMNISOARE, MODELE ONLINE. PROBLEME CU BANII? NOI TE AJUTAM SA CASTIGI LUNAR PESTE 3.000 USD. NU CONTEAZA VARSTA SAU ASPECTUL, CONTEAZA DORINTA DE A FACE BANI. O ECHIPA DE PROFESIONISTI LUCREAZA PT. TINE; (0766.016.639

798. Dispecer pentru monitorizare video,

820. DominoÂ’s Pizza angajeaza livrator

796. Dispecer pentru dispecerat central de monitorizare. Aptitudini operare calculator, abilitati de comunicare, studii medii; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 797. Dispecer helpdesk Bucuresti sector

program de noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, pentru cladire de birouri zona Aurel Vlaicu, tarif 8,3 lei ora plus bonuri de masa. Rog cv pe mail. (0751.219.823 armand@companiadepaza.ro

pe scuter indiferent de varsta. Se cere: obligatoriu permis categoria A1, A sau B, preferabil experienta de mers pe scuter, aspect fizic ingrijit si placut; 1.400 L; (0734.581.607 nmirela1692@yahoo.com

799. Dispecer pentru monitorizare video,

821. Dulgher angajez, cu experienta.

program in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, pentru cladire de birouri zona Pipera, tarif 9,21 lei ora plus bonuri de masa. Rog cv pe mail. (0751.219.823 armand@companiadepaza.ro

822. Dulgher. Angajez dulgher cu experi-

800. Dispeceri cladire de birouri, securi-

tate, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, program in ture, tarif 9,21 lei ora plus bonuri, situata in zona Pipera. Rog cv-uri pe mail. (0751.219.823 armand@companiadepaza.ro 801. Dispeceri monitorizare video anga-

jam dispeceri, program de noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, pentru cladiri de birouri. Rog cv-uri pe adresa de mail cu specificatia postului pentru care se aplica. (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro

Ofer cazare. Plata saptamanal. (0731.879.500

enta. Ofer cazare. Plata saptamanal; (0724.108.631

823. Dulgheri si fierari Firma de constructii angajeaza dulgheri si fierari. Oferim contract de munca, salariu motivant si bonuri de masa. Pentru detalii va rugam sa ne contactati la numarul de telefon; (021.232.09.62 office@acms-cc.ro 824. Dulgheri, fierari, zidari, rigipsari necalificati in constructii numai cu experienta dovedita. 100 L; (0720.988.319 dragomircornelcristi@yahoo.com 825. Dulgheri. Angajez dulgheri si fierari.

rog seriozitate. Oferim cazare de santier. Salariu lunar 750 {; (0787.322.356

777. Croitorese cu experienta in dome-

niu, oferim carte de munca, conditii excelente de munca si salariu bun. (0761.667.929 778. Croitorese masini liniare si calcator interfazic si final, zona Obor, Doamna Ghica, Baicului; (0722.625.000 779. Croitorese masiniste, confectii tex-

tile, mester, ctc, banzicar, taietor curis, mecanic. Sos. Oltenitei 39-45 (0722.594.982 780. Croitori, croitorese, cu experienta,

atelierul situat in Fundeni, program lejer de luni pana vineri de la 8:00-16:30. Salariu atractiv, carte de munca, bonificatii, ore suplimentare platite (0769.259.589 781. Crystal Beauty Salon (Bragadiru- Ilfov) angajeaza cosmeticiana cu experienta, coafeza si maseuza, conditii avantajoase, carte de munca. Pt. detalii sunati la tel. (0762.151.627

E-mail: redactia@anuntul.ro


21 martie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

13

4

LOCURI DE MUNCÅ 870. Electricieni cu experienta minim 5 ani, salariu atractiv, program de luni-vineri la 8 ore cu contract de munca, mai multe detalii la nr.; (0757.028.718

891. Execut sapatura manuala orice gen, fac deplasare in toata tara, echipa de 20 de baieti; (0775.342.991

917. Femei la vase zona Baneasa, program 9 ore sau 2 zile cu 2 zile, preferabil experienta, carte de munca (0772.276.051

871. Electricieni Franta, firma franceza

892. Executive chef, bucatar, cautam o

918. Femei pentru ingrijire persoana in

angajeaza electricieni calificati pentru lucrari instalatii electrice in Franta; (031.431.30.95

persoana sociabila, cu experienta in domeniu, responsabila, activa, dinamica, cu dorinta de munca! Oferim salariu atractiv ce se discuta la interviu. stoicaradu@gmail.com

872. Electricieni medie si inalta tensiune Electromontaj SA angajeaza electricieni pentru linii de medie si inalta tensiune si statii electrice. Asiguram cazare (021.330.77.35 electromontajsb@gmail.com 873. Electricieni si muncitori necalificati

pentru firma instalatii electrice. Program 8 ore l-v, salariu, bonuri de masa, decont transport sau cazare pentru cei din provincie, posibilitate calificare la locul de munca; (0733.969.963 874. Electricieni si tehnicieni in con-

826. Economist pentru activitati

financiar- contabile intr-o firma de productie. Cerinte: studii in domeniul financiar- contabil, minim 3 ani experienta, cunostinte legislative financiar- contabile si de operare PC, MS Office, Soft-uri in domeniu. CV-uri la adresa email; iulia_jr@yahoo.com 827. Economist serviciu contabilitate, angajam economist pentru departamentul financiar contabile, absolvent finante contabilitate, experienta in domeniu, inchideri bilant, balante, rapoarte financiare, declaratii fiscale, ionel.gherghe@exmobi.ro 828. Edgar’s Pub angajeaza ajutori de

bucatari, ospatari si menajera; (0722.966.382

829. Educatoare calificata pt. gradinita

particulara in zona Dristor. Detalii la telefon. (0799.741.474

830. Educatoare gradinita - grupa mini.

Gradinita particulara cu sediul in Voluntari, angajam educatoare necalificata (grupa mini). Rugam seriozitate; (0740.068.384 gradinitabelsorriso@yahoo.com 831. Educatoare gradinita Wonderland

sector 6, angajeaza educatoare pentru grupa mica. Program de lucru 8 ore/zi. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita cv la mail sau sa ne contacteze. (0762.000.920 gradinitawonderland@yahoo.com 832. Educatoare centru educatie sector

1 cautam o persoana dinamica, creativa, iubitoare dornica de a lucra cu copiii. Ideal ar trebui sa fie interesat atat de dezvoltarea personala cat si de dezvoltarea inteligentei emotionale a copiilor. (0723.338.160 eddy.505@icloud.com

848. Electrician auto, reprezentanta

camioane angajam mecanic camioane si electrician auto cu experienta, venituri lunare intre 2000-5000 ron, conditii bune de lucru, zona Militari-Industriilor, cerem diploma, CV la adresa; 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 849. Electrician automatician, cu expe-

rienta, Sc Fibro Metals SRL angajeaza la punctul de lucru din Mogosoaia, salariu 1000 euro 1.000 {; (021.224.01.17/ 021.224.01.17

850. Electrician automatist pentru depart. Productie la firma Zarea, la sediul din bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Trimiteti CV pe email pentru programare la interviu (021.667.00.20 office@zarea.ro 851. Electrician automatist si intretinere

structii, SC angajeaza electricieni in constructii,ajutor electricieni si tehnicieni sisteme de securitate in constructii, program l-v 10 ore + doua sambete 6 ore,pontate 10.Salariul intre 2.400-3.000 lei, 600 {; (0722.273.793 gabriel.dumirache@sit.ro 875. Electricieni uzinare tablouri electrice Studii de specialitate. Experienta pe un post similar constituie un avantaj. Locurile de munca se afla in Otopeni, sos. Odaii nr. 42 (cladire ETCO), 2 posturi. Se deconteaza transport pe Ratb. (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro 876. Electricieni, Bep Light Energy

SRL angajeaza electricieni pentru bransamente electrice. Oferim salariu intre 30003500 lei iar pentru cei din provincie cazare. Rel. la telefon L-V intre orele 9-17 (0767.197.851/ 0742.085.000 elena.coman97@gmail.com

instalator instalatii sanitare si gaze si muncitori necalificati pentru societate cu sediul in oras Pantelimon. Se ofera salariu motivant, 8 ore pe zi, 3 schimburi. Relatii la tel. (021.350.70.03/ 0736.101.610

877. Electricieni, firma de instalatii electrice angajeaza electricieni calificati si necalificati. Program de L - V de la 816:30 (0720.565.841/ 0764.411.353 buduvictor@yahoo.com

852. Electrician cu experienta, cunos-

878. Electricieni, ajutori electricieni,

893. Expeditor international, key

account manager pentru casa de expeditii cautam persoane dinamice, aptitudini de negociere, abilitati foarte bune de comunicare si exprimare; salariu motivant, Tineretului. CV-uri la email (0751.147.047 cosmin.gherghe@mondotrans.ro 894. ExpiratClub angajeaza ajutor bar-

man si debarasator Expirat Halele Carol angajeaza ajutor barman si debarasator. Program si detalii la telefon, salariu negociabil in functie de experienta. Detalii mail/tel. (0743.263.492/ 0743.263.492 laurentiu.dedu@gmail.com 895. Fabrica productie alimentara,

Sector 6, angajeaza muncitori necalificati pentru sectii de productie. Program de lucru in ture. Salariu net + tichete de masa + o masa calda. Relatii la tel. 1.600 L; (0732.672.654 896. Fadromist, pentru statia de sortare

a deseurilor Glina. Relatii zilnic intre orele 08-17 de L-V. Calificarea de stivuitorist constituie un avantaj 3.000 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com

bloc. Relatii la tel. (0744.535.910

921. Femei vase bucatarie, femeie de

serviciu cautam personal pentru un restaurant din zona Herastrau. Program: 5 zile/sapt, 2 ture. Salariul: 1200-1300 + alte beneficii. Pentru interviuri tel. 1.200 L; (0755.651.839 ioana08.recrutare@gmail.com 922. Femei. Firma curatenie angajeaza femei la spitalele Floreasca, Polizu, Bagdasar, Tei, muzeu, interviu str. Maica Domnului nr. 9, sector 2; (0726.693.792 923. Femei. Firma curatenie angajeaza

femei necalificate la magazin Carrefour Baneasa; (0723.543.454

924. Femei. Firme textile angajeaza femei in fabrica productie accesorii textile in zona Pantelimon. Program L-V, 8.00-17.00, salariu atractiv, tichete de masa, transport decontat, rel. la tel. 031.438.18.85/ 86; (031.438.18.85

926. Femeie calificate si femei necalifi-

zona Snagov, inclusiv pentru supraveghere si ingrijire batrana deplasabila. Oferim retributie, masa si casa, dupa ora 16.00; (0722.393.069 899. Familie pentru ingrijire gospodarie

853. Electrician de executie si ajutor

879. Electricieni, instalatori, frig-

900. Familie pt. spalatorie auto si treburi

880. Electricieni. Firma de instalatii

920. Femei si barbati pentru curatenie

898. Familie intretinere gospodarie, in

necalificati, pentru instalatii electrice de interior, zone rezidentiale. Plata si la zi; (0764.360.456/ 0729.179.406

854. Electrician de intretinere si

tering angajeaza pentru locatia din Pipera femei de serviciu si personal la vase. Salariu de inceput 1500. Program 2 zile cu doua zile. La evenimente se plateste separat (0724.250.520

925. Femeie de serviciu cu experienta angajeaza Reprezentanta Citroen/Suzuki (021.461.01.66

tinte minime sanitare, salariu atractiv, CM, permis conducere avantaj; (0734.874.870

otehnisti, tehnicieni intretinere cladirii de birouri in Bucuresti Experienta in domeniu de min 3 ani constituie avantaj. Se asigura cadru de lucru stabil si profesionist. Detalii la telefon. CV pe email. (0720.777.011 career@coralconstruct.ro

919. Femei serviciu/ vase, Celebrarii Cat-

Firma de constructii. Salariu foarte atractiv. Rugam seriozitate. (0725.963.165

897. Faiantari cu experienta angajeaza

tara angajam urgent familie modesta pentru ingrijire gospodarie cu animale (2 cai, 5 magari, 2 ponei si pasari) intr-un sat de munde din jud. Buzau. Oferim un salariu de 1200 Lei, cazare, plata utilitati, cartela (0765.434.709 swat_seb@yahoo.co.uk

electrician pentru santiere din Bucuresti si din tara. SC instalatii electrice si curenti slabi. Cond. salariale bune, CM, ore supl, progr. 8 ore/zi, posib. avansare; CV la mail: (031.437.06.35 angajari@mhtexperience.ro

varsta pe timpul noptii in com. Cornetu, jud. Ilfov. Sunati dupa ora 11.00 ziua; (0723.669.188/ 0722.560.804

gospodaresti. Asigur cazare; (0743.177.472/ 0722.923.001

cate angajez in constructii; (0727.386.617

927. Femeie curatenie femeie curatenie si vase, chiar fara experienta, angajam la catering in zona Giulesti/ Crangasi, salariu 1500 lei, bonusuri, program flexibil, tel; 1.500 L; (0785.398.378 info@frenchbakery.ro 928. Femeie de serviciu after school, zona Piata Victoriei la 3 minute de metrou, salariu motivant cu potential de crestere din luna septembrie, interval orar 07:0016:00, 2.075 L; (0734.040.227 Vaideanu39@gmail.com 929. Femeie de serviciu cu carte de

jeaza bucatari, salariu 2.000 lei si lucrator bucatarie; (0734.225.024

munca la sediul nostru din Voluntari. Program 8 ore luni-vineri. Everest International Holding SRL; (021.350.33.83/ 0722.250.799 horia.stanescu@everestint.ro

902. Fast Food, sectorul 3, anga-

931. Femeie de serviciu in Bucuresti

901. Fast Food, sectorul 3 anga-

946. Femeie de serviciu in zona Unirii, Winbet cauta personal curatenie pentru salile noastre de jocuri din zona Unirii. Oferim: loc de munca stabil cu contract pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, program flexibil; (0758.870.000 947. Femeie de serviciu interna linistita si

respectoasa, iubitoare de animale - avem un catel si 2 pisicute, pentru ingrijire batran la pat. Zona centrala in Bucuresti, salariu atractiv 2.000 L; (0730.027.249 Daiana.dumitrescu@gmail.com 948. Femeie de serviciu pentru birouri

firma de curatenie angajeaza femei de serviciu pentru curatenie birouri locatie fixa si interventii. Oferim salariu motivant. Cerem seriozitate; 1.700 L; (0772.029.406/ 021.780.00.80 contact@conexclean.ro 949. Femeie de serviciu pentru birouri Otopeni cu norma intreaga, oferim salariu foarte bunrelatii la telefon (0747.111.183/ 0374.941.111 enachenicolae@enklean.ro 950. Femeie de serviciu pentru birouri Otopeni, societate de prestari servicii de curatenie, angajeaza femeie de serviciu pentru birouri elegante in Otopenirelatii la telefon; (0374.941.111 enachenicolae@enklean.ro 951. Femeie de serviciu pentru birouri, firma de curatenie angajeaza femei de serviciu pentru curatenie birouri locatie fixa si interventii. Oferim salariu motivant si carte de munca. Cerem seriozitate 1.400 L; (0772.029.406/ 021.780.00.80 contact@conexclean.ro 952. Femeie de serviciu pentru scari de

833. Educatoare si femeie de serviciu

pentru gradinita privata langa Auchan Titan, (0725.211.112

reparatii. Uzina metalurgica angajeaza cu norma intreaga electrician de intretinere si reparatii. Oferim salariu motivavant, tichete de masa si transport. Cerinte: cunostinte in automatizari industriale. (0732.155.855 cristi.ionescu@laromet.ro

834. EDUCATOARE, calificata pt. Gradinita Bel Sorriso cu sediul in Voluntari, jud. Ilfov (pe linia 153). Acceptam si studente in an terminal la Facultatea de Stiinte ale Educatiei. Asteptam CV la mail, (0742.265.070 gradinitabelsorriso@yahoo.com www.belsorriso.ro

855. Electrician mentenanta linie de productie, asigura interventii pe profil electric asupra utilajelor din sectia de productie si a echipamentelor auxiliare, 3 schimburi. Salariu 2800-2900 Lei, sporuri, BM, transport, disp. interventii, 2.800 L; (0745.031.031 office@mediamarket.ro

953. Femeie de serviciu restaurant Restaurant sector 1 angajeaza doamna serioasa, cu putere si dorinta de munca pentru postul de femeie de serviciu. Carte de munca, program in ture, salariu foarte bun si diverse bonusuri. (0725.415.941

835. Educatoare, ingrijitoare, profesor

de engleza, angajeaza gradinita Gifted International - Parcul Carol; (0722.277.090 contact@gradinita-gifted.ro

856. Electrician pentru cablare, punere in functiune a instalatiilor si mentenanta. Program L - V: 918 cu o ora pauza. Salariu include si bonuri, 1.500 L; (0761.247.825

rant zona Drumul Taberei, (0770.327.976 florescuoana20@yahoo.com

836. Educatoare. Gradinita particulara

857. Electrician pt. firma de mentenan-

sector 1 angajeaza educatoare. Experienta si studiile reprezinta un avantaj, trimiteti CV la adresa de email, salariul de la 2.100 ron, transport decontat. Se cere seriozitate, 2.100 L; (0734.357.910 angajarigradi@yahoo.com 837. Educatoare. Gradinita particulara

sector 2 angajeaza educatoare calificata/necalificata, dornica sa lucreze intr-un mediu placut si distractiv alaturi de copii. (0742.898.325 office@wl.com.ro 838. Educatoare. Gradinita particulara

situata in cartierul Militari angajeaza educatoare cu studii de specialitate. Relatii la tel.; (0720.777.221 magicworldeducation@gmail.com 839. Educatoare. Gradinita particulara

angajeaza educatoare tanara, dinamica, zona Iancului; (0722.773.103

840. ELECTRICIAN curenti slabi. Constituie un avantaj experienta ca si conducator auto cat. B. Salarizare si bonificatii in functie de experienta; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 841. Electrician in constructii, program

de lucru 9 ore, salariu intre 1.800 si 2.500 lei in functie de pregatire si cunostinte. Telefon (0766.395.788/ 0766.578.503 electric.planet@yahoo.con 842. Electrician industrie alimentara

zona Glina. Raspunde de buna functionare a echipamentelor electrice si a instalatiilor electrice de joasa tensiune, experienta minim 5 ani, pranz asigurat, transport asigurat, (0753.021.361 office@mandyfoods.ro 843. Electrician soc. com. din dom. fab-

ricarii pastelor fainoase, angajeaza: electrician, mecanic, op. masina ambalat si manipulant marfuri. Pct. de lucru se afla in Buftea, transp. gratuit, bm si salariu atractiv; (0746.118.878 angajari.panificatie@gmail.com 844. Electrician Societate comerciala

specializata in executia instalatiilor electrice interioare angajeaza electricieni. Salariu motivant, CM. Pentru provincie se asigura cazare (apartament), (0763.685.263 office@erstesystem.ro 845. Electrician - sectie productie

asigura interventii pe profil electric asupra utilajelor din sectia de productie. Cunostinte de baza automatizari, tablouri electrice. Salariu 2800-2900 ron net + beneficii (bonuri de masa, etc.) 2.800 L; (0745.031.031 846. Electrician auto cu experienta

pentru dealer auto zona Vitan, mediu de lucru profesional. (0742.262.532

847. Electrician auto, BMF Angajeaza

electrician auto absolvent de scoala profesionala sau liceu de specialitate experienta minim 3 ani in service multimarca cunostinte de diagnosticare, testare electronica si interpretare 1 L; (0732.560.152 hr@bmfgrup.eu

electrice angajeaza ELECTRICIENI pentru constructii. www.profesionalelectric.ro/contact (0762.303.516 cv@profesionalelectric.ro

jeaza shaormari cu sau fara experienta, salariul 2.500-3.000 lei; (0734.225.024

(zona Victoria), la program de 8 h/zi, pt firma de curatenie. Salariu avantajos. Detalii la tel: (0736.925.152

nationala angajeaza femeie de serviciu pentru curatenie, se asigura salariul de 1400 ron net, program 8 ore/zi, 2 zile libere pe sapatamana, relatii la telefon; 1.400 L; (0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

inte: seriozitate, punctualitate, experienta in lucrul pe santier, permis conducere cat. B. Detalii la tel. 0730.250.001 de luni pana vineri, orele 09.00-17.00. (0730.250.001 cariere@azzurra.ro

861. Electrician, electriciana, se cauta

urgent pt. Germania, domeniul dvs de activitate: Instalarea si conectarea masinilor si echipamentelor electrice. Ansamblarea si service de componente electronice pe santier. Conectarea si cablarea dulapurilor de comanda 862. Electricieni firma specializata in

executia instalatiilor electrice pentru constructii angajeaza electricieni. Contract de munca, plata orelor suplimentare. Se poate transmite cv-ul la adresa de e-mail a societatii. (0762.303.516 cv@profesionalelectric.ro 863. Electricieni minim 10 lei/ora si aju-

tori electricieni de la 9 lei/ora pentru santiere Bucuresti; (0762.564.000

864. Electricieni pentru lucrari de con-

structii-montaj; (0722.332.889

865. Electricieni pentru lucrari de joasa,

medie si inalta tensiune, subterane si aeriene precum si lucrari de statii electrice si posturi de transformare; (0743.047.807 resurse.umane@montajelectric.ro 866. Electricieni pentru munca in

santier Brasov. Asiguram cazare Solicitam experienta. Va rugam sa trimiteti CV dumneavoastra la adresa de email sau 0757058868Salariu 2.800 net. Program luni vineri 8- 18, 2.800 L; (0757.058.868 Dmtci@yahoo.com 867. Electricieni pentru santier in

Bucuresti. Salariu 3000 net 3.000 L; (0757.058.868 Dmtci@yahoo.com 868. Electricieni SC Bep Light Energy SRL angajeaza electricieni pentru bransamente electrice. Oferim salariu atractiv iar pentru cei din provincie cazare. Rel. la telefon intre orele 9-17 (0767.197.851/ 0742.085.000 elena.coman97@gmail.com 869. Electricieni calificati pentru

santiere in Bucuresti; (0727.287.322

881. Electromecanic in zona Baneasa,

la program de 8 h/zi, salariu avantajos, tichete de masa, angajam pentru firma curatenie. Detalii la telefon; (0728.855.453

882. Electromecanic, electronist mon-

taj aparate si electromecanism pt. Aerofina SA (0722.677.033 teodorabalanescu@aerofina.ro

883. Electromecanic, firma Tinib Serv-

ices angajeaza electromecanic intretinere pentru reparatii pompe apa, experienta minima 2 ani, cat. B, salariu motivant si integral. Informatii la tel. (0722.891.888 884. Electromecanic, societate anga-

jam electromecanic, ptr.asigurare service si mentenanta toalete automate, permis cat.B, disponibil munca teren, program 8 h, doua schimburi, avantaje; auto+telefon serviciu, (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com 885. Elvetia Club Relax 2, iti asigura succesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari in cel mai cunoscut adult- club din Zurich. Peste 10.000 euro/ luna, plata la zi. Asiguram cazare.Raspundem la beep, sms, whatsapp, CV la mail (0041762064337 info2@clubrelax.ch 886. Elvetia- Club Relax 2, iti asigura

succesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari, in cel mai cunoscut adult- club din Zurich, peste 10.000 Euro/luna, plata la zi, asiguram cazare, transport. Raspundem la beep, sms, whatsapp. CV la e-mail:, (0041762064337 info2@clubrelax.ch 887. Esti dansatoare/hostess si ai dori sa

obtii castiguri substantiale si atractive chiar in Bucuresti? Clubul The Buddhist din Bucuresti, iti ofera aceasta posibilitate. 35 L; (0752.068.887 office@mcinternational.ro

903. Fast-food Springtime situat in Straulesti angajeaza personal pentru preparare-servire si personal curatenie. Domiciliul in Straulesti sau imprejurimi. Salariul brut 2.000 lei + tichete de masa (in valoare de 317 lei), program flexibil (full-time sau part-time). CV pe e-mail. Informatii la telefon; (0752.273.287/ 0752.097.890 resurseumane@springtime.ro

930. Femeie de serviciu Firma de distrib-

904. Fata pt. birou xerox, asigurari, acte auto Sector 6. Cerinte: cunostinte operare PC. Experienta in domeniu constituie un avantaj. Se ofera pachet salarial 1200 lei + procent din incasari, (0723.600.365 carciumaruilie@yahoo.com

933. Femeie de serviciu pentru complex sportiv, zona Universitate. Program L-V 614, S - 6-12. Salariu 1.200 L; (0727.026.642

905. Fata Vanzatoare angajez fata pentru

magazin de haine zona Brancoveanu, program zilnic 9-18 duminica inchis, CV pe watsap, 2.000 L; (0738.383.888

906. Fata la curatenie si vase pt. labora-

tor cofetarie laboratorul se afla in zona Drumul Gazarului, sector 4; (0723.214.773 manu_ro26@yahoo.com 907. Fata la cusut, pregatit fete incaltam-

inte Experienta obligatorie, atelier de incaltaminte de dama sector 5. Pachet salarial atractiv si daca se doreste oferim si posibilitatea de plata la saptamana, (0723.296.296

908. Fata la spalat vase urgent, la cantina in Soseaua Pipera nr 46F (vis-a-vis de DRPCIV). Mai multe detalii la telefon (0729.024.019 georgen58@gmail.com 909. Fata prezentabila pentru servire si

salat box pentru Catering Two Friends (0733.766.689/ 0726.513.300

910. Fata ptr. facturare, angajam fata ptr.

facturare, preluare si intocmire comenzi; (0723.191.909 dana@nevalimcandy.ro

911. FEMEI pentru spalat vase, curatenie

si activitati auxiliare bucatarie, cu experienta in domeniu, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029

ESTI STUDENT SI VREI in servicii curatenie angajam personal BANI DE VACANTA? ESTI curatenie in Bucuresti. Oferim salariu avantajos. Pentru mai multe detalii va ANGAJAT SI DORESTI MAI rugam sa ne contactati; (0762.121.478/ 0766.585.826 ciocirlan.viorel@yahoo.com MULTI BANI? NU AI JOB SI 913. Femei de serviciu pentru tipografie. VREI SA TE ANGAJEZI? ESTI Relatii la telefon (0741.179.700 CONVINGATOR? CONVINGE-NE 914. Femei de serviciu pentru zona SI TE ANGAJAM. ANUNTUL Pajura, Oltenitei, Piata Muncii si Drumul Taberei, se ofera salariul TELEFONIC ANGAJEAZA PER- de 1.400 lei net, program 8 ore/zi, contract de munca. Relatii la teleSOANA DINAMICA PENTRU fon: 1.400 L; (0747.815.440/ ECHIPA DE VANZARI. TRIMITE 0799.831.111 CV-UL PE MAIL LA: REDAC915. Femei de serviciu penTIA@ANUNTUL.RO tru zona Pajura, Oltenitei, 888.

912. Femei curatenie, Firma specializata

889. Evaluator junior, abilitati de analiza si sintetiza. Cunostiinte bune de MS Office. Cunostiinte bune ale limbii engleze (scris si vorbit). Persoana ordonata, implicata profesional, dornica sa invete. (0722.297.738 bogdan@cociobanu-asociatii.ro

Piata Muncii si Drumul Taberei, se ofera salariul de 1.400 lei net, program 8 ore/zi, contract de munca. Relatii la telefon: (0799.831.111

890. Excavatorist serios, punctual si cu

916. Femei de serviciu si baieti operatori

experienta, necesar autorizatie. Se ofera masa calda in fiecare zi/ 2 mese calde pe zi pentru angajatii din provincie oferim si cazare. Salariu 3000 lei/luna. 3.000 L; (0725.333.503

masini de spalat si aspirat pardoseli, program de luni pana vineri, de la 07-15.30, salariu net 1.200 lei plus bonuri de masa in valoare de 150 lei. Relatii la telefon: (0741.043.638

utie angajam femeie de srviciu pentru cladirea de birouri, 5 birouri,l full time, se discuta la interviu, in localitatea Pantelimon, Ilfov. 1.100 L; (0731.015.774 ciprian.hriscu@sci-distribution.ro

932. Femeie de serviciu pentru Asociatie

de Proprietari, inclusiv pensionari; (0722.354.069

934. Femeie de serviciu pentru curatenie

in hotel - program de 8 ore/zi, 5 zile cu 2 libere. Salariul este de 1.600 Ron net. (0751.190.463 mihaela.mitrila@ramadaplazabucharest.r o 935. Femeie de serviciu pentru firma serioasa, o locatie de evenimente. Ofer salariu 1500 lei, carte de munca si bonusuri.Contact tel. (0753.319.577/ 0784.123.450 office@palatulghicatei.ro 936. Femeie de serviciu pentru institutie

de invatamant superior, Bucuresti, sector 4; (0740.107.745

937. Femeie de serviciu pentru magazin,

zona Hala Traian sector 3. (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com 938. Femeie de serviciu pentru sala de

sport. Contract de munca cu norma intreaga, salariu motivant. Programari la interviu; (021.316.09.62

939. Femeie de serviciu pentru salon de infrumusetare zona Unirii si Lujerului, program 8 ore/zi de l-s 07.30-15.30, salariu 1.100 lei, carte de munca, 1.100 L; (0728.498.725 940. Femeie de serviciu si la vase cu

experienta in restaurant, zona 13 Septembrie-Rahova, program 2 zile cu 2. Oferim si solicitam seriozitate, salariu la timp si tips; (0722.506.068 office@excellence.ro 941. Femeie de serviciu si spalatoare de

vase. Adresa noastra Calea Dorobanti 140A. Restaurant Sushi Terra. 1.600 L; (0743.153.333 alinariulet@mail.ru

tam o femeie pentru curatenie birouri si curte, obligatoriu persoana serioasa si responsabila si muncitoare, 1.500 L; (0721.333.655 restaurantdenis@yahoo.com 970. Femeie la curatenie si femeie la

vase, pentru restaurant in sectorul 2, salariu motivant; (0760.366.384/ 0723.591.840

971. Femeie la magazin alimentar, anga-

jez, zona Giurgiului, Toporasi; (0728.575.838

972. Femeie la vase in centrul vechi, str.

Smardan nr. 27. Salariu 1200 lei, decontare taxi. Program 2 cu 2. Informatii zilnic dupa ora 11:30; (0727.572.000 973. Femeie la vase pentru bistro central. Program la tura, contract de munca full time, programari interviu; (0732.368.237 974. Femeie la vase pentru restaurant. Detalii la telefon (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com

975. Femeie la vase Program 1 cu 1, 8-

20.00 langa metrou Aurel Vlaicu. pentru detalii; (0741.777.509 mi@breadandspices.com.ro

976. Femeie la vase restaurant Zepp with Catalin Scarlatescu cauta urgent femeie la vase, salariu motivant, tips si program decent. Pentru detalii apelati cu incredere la nr de telefon. (0771.076.733/ 0767.692.038 977. Femeie la vase in Pipera Laborator

cofetarie angajam femeie vase, 5 cu 2 libere, 8- 17.00, in rond Pipera langa OMV-MC Donalds. Transport asigurat. Suna pt detalii; (0741.777.509

979. Femeie la vase, Dorim sa angajam o femeie la vase si curatenie in restaurant cu specific romanesc. Va asteptam la adresa locatie str. Thomas Masaryk, nr 7, sect 2. Program de lucru 2 zile cu 2 libere; (0727.474.478

957. Femeie de serviciu, companie multi-

859. Electrician, montatori schele. Cer-

969. Femeie la curatenie sector 6 Cau-

955. Femeie de serviciu, Asociatie Pro-

de serviciu pentru scari de bloc in Bucuresti urgent; (0728.195.520/ 0762.847.801

jeaza instalator, electrician cu experienta minim 3 ani in intretinere imobile. Abilitati majore de comunicare, seriozitate, flexibilitate, aspect ingrijit si fara meteahna bauturii, 1.500 L; (0737.030.810 estanescu64@yahoo.com www.galeriiletitan.ro

968. Femeie la curatenie Laborator de cofetarie din Voluntari angajeaza femeie la curatenie cu experienta. Program o zi cu o zi; (0785.082.421

978. Femeie la vase, ajutor bucatarie, vase, legume, curatenie, pentru restaurant Terasa Florilor, program 2 cu 2 zile, carte de munca (0745.147.766/ 0745.147.766 office@terasaflorilor.ro

956. Femeie de serviciu, cautam femei

858. Electrician, galeriile Titan anga-

ajutor bucatar, vanzatoare si casiera, salari intre 1500 si 2000 lei, zona Unirii, 2.000 L; (0764.590.596/ 0724.124.240 viorelpor@gmail.com

954. Femeie de serviciu vase pt. restau-

prietari str. Aron Cotrus 57, angajeaza, salariu brut 1.900 L; (0747.498.171

ta cladiri birouri, carte de munca, tichete de masa; (0720.220.173/ 0751.108.382

860. Electrician, Triumph Construct Instal, angajam electrician cu experienta si experienta medie pentru lucrari de executie instalatii interior, detalii la interviu, ne aflam in sectorul 4 (0767.574.558 officetriumph@yahoo.com

bloc, firma specializata in servicii pentru curatenie angajeaza femei pentru curatenie la scari de bloc in toate sectoarele din Bucuresti. Cerem seriozitate. Oferim salariu motivant si program flexibil; (0772.029.406/ 0773.848.657 contact@conexclean.ro

967. Femeie la curatenie (spalat vase).

958. Femeie de serviciu, CSC Trans Metal SRL cu sediul in sat Rudeni, comuna Chitila, angajeaza femeie de serviciu, mai multe detalii la numarul de telefon sau adresa de mail. (0730.094.441 alin.it@csc-transmetal.com 959. Femeie de serviciu, gradinita partic-

ulara Pipera angajeaza femeie de serviciu; (0748.238.684 vali.diana@yahoo.com

960. Femeie de serviciu, gradinita particulara sector 3 Bucuresti angajeaza femeie de serviciu, program part time, pe interval orar 18.00-20.00 de luni pana vineri; (0720.446.942 bobdegrau.gradinita@gmail.com 961. Femeie de serviciu, Milano Caffe Unirii angajeaza femeie de serviciu motivata. Program de lucru L-V 07.30-16.00, S 07.30-14.00. Se ofera o masa pe zi si salariu atractiv. Bd. Dimitie Cantemir nr 2, langa Horoscop (0773.731.677 962. Femeie de serviciu, spalatori la

vase pentru restaurant in sec. 1, Bucuresti, angajam urgent; (0725.498.366

FEMEIE DE SERVICIU, ZONA STEFAN CEL MARE SI PIPERA, BUCATARIE INTERNA ANGAJEAZA FEMEIE DE SERVICIU, PROGRAM 8 ORE/ZI, 2 ZILE LIBERE PE SAPTAMANA, SALARIUL 1400 RON NET.RELATII LA TELEFON; (0799.831.111

963.

964. Femeie de serviciu, Optiblu Carrefour Baneasa, lantul de optica medicala OPTIblu cauta femeie de serviciu pentru magazinul Optiblu din Carrefour Baneasa. Program part-time: luni, miercuri, vineri 09.00-13.00. Salariu 600 lei; (0733.770.542 965. Femeie la bucatarie (vase, legume)

si sutdent part time pentru contabilitate primara, pt. restaurant zona Decebal, sect.3. Detalii la tel. (0761.221.334

966. Femeie la bucatarie, angajez femeie la bucatarie program 1 zi cu 1, in sectorul 6, o masa inclusa, salariu 1500 lei. Detalii la; (0784.718.363

980. Femeie la vase, restaurant Refugiu

angajeaza femeie la vase si ajutor de bucatar in zona Lacul Tei, sector 2. Carte de munca, salariu convenabil plus tips; (0727.626.981

Femeie la vase, pizzer, bucatar Restaurant L’incontro Titan angajeaza femeie la vase, pizzer, bucatar. Relatii la sediul firmei: (0732.113.701

981.

982. Femeie la vase. Restaurant angajeaza femeie la vase, zona Cotrocenimetrou Eroilor, carte de munca. Rog seriozitate; (0722.500.361 emil.avramita@yahoo.com 983. Femeie pentru bucatarie zona Bra-

gadiru, 5 zile pe saptamana, 9 ore pe zi, 1500 de lei pe luna. 1.500 L; (0741.677.690 davi.darius.distribution.pan@gmail.com

984. Femeie pentru curatenie intr-o cladire de birouri. Program 9 h/zi, dintre care 1 1 h pauza, salariu fix+ bonuri de masa. Pentru mai multe detalii, contactatine la numarul de telefon; (0761.247.825 985. Femeie pentru curatenie program:

7.00-11.00 sau 14.30-18.30, Spital Budimex; (0722.388.878

986. Femeie serviciu si vase, pentru restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro 987. Femeie spalat vase la firma cater-

ing, sector 3; (0731.001.152

988. Femeie vase-servici, Aj.bucatar, livratori, vinzatoare, curatator legume, barman, ospatar, operator calculator, receptionera comenzi, casiera si sef sala; 2.000 L; (0764.590.596/ 0724.124.240 viorelpor@gmail.com 989. Femeie, ajutor bucatareasa in Park Lake Titan, harnica, chiar fara experienta, pentru ajutor bucatareasa la autoservire in Park Lake Titan. Salariu 1500lei, mancare si bonusuri zilnice in functie de vanzari, program o zi, 9-22, cu una libera, (0733.967.668/ 0726.691.587 990. Femeie, barbat de serviciu urgent, persoane pentru curatenie scari de blocuri si birouri. Cautam numai persoane serioase si dornice sa lucreze intr-o echipa cu obiective pentru dezvoltare si succes, (0761.149.570/ 0742.898.325 office@wl.com.ro 991. Fete cu sau fara experienta centru masaj Monique Massage angajeaza personal feminin pentru initiere tehnician maseur. Salariu 2.500 lei, carte de munca 2.500 L; (0764.697.111

942. Femeie de serviciu zona Pipera, la

program de 8 h/zi, salariu avantajos, angajam pt firma de curatenie. Detalii la; (0728.855.453

943. Femeie de serviciu birouri, zona Victoriei Angajez femeie de serviciu (cladire de birouri, zona Piata Victoriei). Cerinte: persoana serioasa, punctuala, responsabila, atenta la detalii, ordonata, cu spirit de echipa. Beneficii: salariu motivant, (0774.423.916 andreea.baltac@nettstrade.ro 944. Femeie de serviciu Constanta, Navodari angajam mai multe femei de serviciu pentru santier de blocuri in constructie in Navodari, Mamaia Nord langa Hanul Piratilor. Program: l-v: 8:00 - 17:00, 8 ore/zi, 1.700 L; (0752.030.457 recrutare@moradgroup.ro 945. Femeie de Serviciu in conditii foarte bune la spital privat, sector 2, langa Arena Nationala, contract de 8 ore, se lucreaza in ture, salariu 1500 lei cu tot cu bonuri de masa, conditii foarte bune 1.500 L; (0747.796.069 claudiarauti@gmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


14

21 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 1037. Gestionar service auto Service auto angajeaza persoana serioasa pentru postul de gestionar cu experienta (operare facturi achizitie, facturi vanzare, consumuri lunare - piese, consumabile, verificari lunare, program de luni pana vineri 8.00- 17.30, sector 3, (0374.065.066 contabilitate@adely.ro 1038. Gestionar, societate comerciala

angajeaza gestionar cu experienta in domeniul catering, pentru spatiu de productie alimentara din zona Militari, Uverturii, la 7 min de mers de statia de metrou Gorjului 1 L; (0727.561.605/ 0730.123.126 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 1039. Gestionar, muncitor necalificat,

distribuim materiale si accesorii tamplarie PVC si aluminiu. Salariu gestionar 2000 ron, salariu muncitor necalificat 1500 ron. Locatie: Voluntari. 2.000 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro 1040. Gestionar. Cantina/ Restaurant angajeaza gestionar/ magazioner. Program de lucru: L-V: 7.00-17.00, bonusuri de performanta si o masa calda pe zi. Relatii la tel./ email: 1.700 L; (0735.517.631 contact@thecanteen.ro 1041. Global Archive Management anga992. Fete cu sau fara experienta pentru

postul de receptionera pentru sala fitness. Zona Piata Sudului. (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro 993. Fete curatenie angajam urgent personal curatenie cu experienta, pentru loc de joaca zona Pipera (reper cladire eliberare permise). Program de lucru flexibil. Salariu 1450 lei net; 1.450 L; (0720.542.224 totalcleaningservices2017@gmail.com 994. Fete la Rustic in Auchan Militari si

Cora Lujerul pentru servire clienti la FastFood, chiar fara experienta. Salariu de inceput 1.500, mancare si bonusuri zilnice in functie de vanzari (inca aprox 400 Ron lunar) program o zi (9-22) cu una libera; (0723.705.385 995. Fete pentru receptie, casierie pentru

un restaurant central in Calea Floreasca, program 2 zile cu 2 zile, salariu motivant Pentru mai multe detalii astept sa ma contactati. (0766.405.416 Vasiloiu.cristina@yahoo.com 996. Fete pentru servicii de curatenie Firma de curatenie angajeaza fete pentru servicii de curatenie locatie zona parc Cismigiu, program 8 h, zona parc Cismigiu, salariu 1500 lei. Contact: Flori. 1.500 L; (0720.076.062 office@ghostbusters.ro 997. Fete pentru servire linie, restaurant cu auto-servire si fast-food angajeaza fete pentru servire linie, ajutor bucatar pentru auto-servire, ajutor bucatar pentru fastfood, fete pentru debarasat si vanzatoare. Zona Afi-Cotroceni- Apaca; (0785.666.520 998. Fete si baieti cu sau fara experienta pentru postul de operator (slot attendant), pentru sala jocuri. (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro 999. Fete si baieti, pentru postul de

1013. Frigotehnist, sudor cupru, electri-

cian, lacatus angajam frigotehnist, sudor cupru, electrician, lacatus, montator cu sau fara experienta, muncitori necalificati. In functie de pregatire, oferim salariu intre 1600 si 3500 lei + diurna legala, 3.000 L; (0720.333.909 birou.avf@gmail.com 1014. Frigotehnisti pentru firma ce activeaza in domeniul frigorific, cu experienta sau tineri dornici de a invata. Sediul social al firmei este in Magurele Ilfov. Se asigura transport. (0727.744.896 coinsfri2006@yahoo.com 1015. Frizer cu experienta minim 1 an, salariu atractiv, 1200-1500 lei, cm platita/8 ore, program 1 zi da, una nu, 1 weekend da, unu nu, salon de 10 ani, minim de clienti 20 /zi, zona metrou Gorjului. 1.500 L; (0724.357.422 1016. Frizer Frizerie, in domeniu de 25 ani, angajeaza frizer cu experienta, in tunsori clasice si moderne. Salariu 1900 lei, cu carte de munca. Zona Obor. 1.900 L; (0767.659.676 1017. Frizer cu experienta la Luxury Beauty Salon; 1.500 L; (0720.338.295 elisaa.alexandraaa@yahoo.com

1003. Fierari, dulgheri, zidari, constructii

societate, angajeaza in zona Prelungirea Ghencea, Proiect rezidential, contract de munca 8 ore 3.000 L; (0727.083.468 adv.rezidential@gmail.com

1004. Filler, operator, reprezentant tehnic

automate cafea si snacks-uri pentru Bucuresti si zone limitrofe. Studii medii, fara cazier, persoana serioasa, dinamica, experienta in operarea automatelor de cafea constituie un avantaj. (0728.282.505 iancu.balasa@duodistribution.ro 1005. Finisori, Auchan Militari, contract

munca finisori (gresie, faianta, parchet, glet), contract de munca full time, salariu brut 3.626 Ron, salariu net 2.403 Ron (2088 Ron, 315 Ron bonuri de masa), 100 Ron/luna bonus sarbatori, Lu-Vi, 818, 2.403 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1006. Firma constructii angajeaza munci-

tori in domeniu; (0727.346.698

1007. Firma de constructii angajam

zugravi, gipsari, faiantari si necalaificati. Salarii cuprinse intre 1800-3000 de lei, 3.000 L; (0734.488.101 1008. Firma Salubrizare angajeaza sofer

profesionist cat. C, cu atestat si muncitor necalificat, sector 4; (021.460.00.23/ 0786.177.432 1009. Florist/ decorator floral. Floraria

Trixperience este in cautarea unei persoane creative, cu simt artistic dezvoltat si disponibilitate full-time. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj. Contact: George Garea (0766.538.667 gareageorgegabriel@gmail.com 1010. Fochist autorizat, experienta, con-

tract de munca permanent, hotel Casa Presei, urgent, 1.800 L; (021.795.70.30

1011. FOCHIST Galeriile Titan, angajeaza fochist cu experienta minim 3 ani in exploatare imobile. Abilitati majore de comunicare, seriozitate, flexibilitate, aspect ingrijit si fara meteahna bauturii. 1.800 L; (0721.811.511/ 0737.030.810 estanescu@yahoo.com 1012. Fochist pentru club sportiv sector

3, salariu atractiv; (0728.303.652

1044. Grataragii (4/ patru) cu experienta pentru gratar carbuni, femei de serviciu (Piata Muncii, sect. 2), ospatari, picoli, salariul zilnic. Pentru provincie oferim cazare; (0737.214.911 1046. Grataragiu cu sau fara experienta

(0722.337.818 vikingmedia2013@gmail.com

ter angajeaza bucatar cu experienta de maxim 5 ani. Salariu motivant, tichete de masa, bonus anual, abonament medical clinica privata. Pt. Interviu de luni- vineri, orele 10.00- 17.00; (0731.100.204 1062. Hotel Mercure Bucharest City Cen-

ter angajeaza camerista hotel. Fara experienta. Salariu motivant, tichete de masa, bonus anual, abonament medical clinica privata; (0731.100.208 1063. Hotel Ramada North angajeaz? cameriste, curatatorese lenjerie, spalatori de vase, ingrijitori spatii hoteliere (interior/exterior), valeti, personal administrativ, ospatari, barmani, bucatari, agenti securitate, soferi. Oferim pachet salarial atractiv + bonusuri in func?ie de performan?a. Pentru detalii suna?i la tel. sau transmiteti CV la: (021.407.52.35 resurse.umane@ramadanorth.ro 1064. Hotel Vulturul Venusa angajeaza

personal pentru sezonul festival 2018 bucatar, ajutor bucatar, ospatari, ajutoro spatar, personal linie autoservire, personal bucatarie calificat-necalificat, casier autoservire, (0722.211.050/ 0724.936.635 mugurel_1984@yahoo.com 1065. Identificator piese auto Importa-

tor piese camioane si remorci angajam identificator piese cu experienta. Oferim conditii bune de lucru si venituri atractive. Necesar experienta, bd. Preciziei nr. 11, CV la email, 3.500 L; (0749.102.603/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 1066. Identificator piese auto, angajam

activitate de intretinere si reparatii auto pentru Societate de constructii. Solicitam experienta min. 5 ani, asteptam CV-ul pe email (0372.185.601 office@dimar.ro

1082. Inginer constructii, pentru firma de

constructii. CV/ mail, tel intre 09-17.00 (0744.335.571 office@pas97.ro 1083. Inginer constructor pentru

Bucuresti, salariu atractiv; (0766.279.124

1084. Inginer constructor finisaje sau

maistru SC Venus Residence angajazeaza inginer constructor finisaje sau maistru santier cu experienta, salariul motivant, asiguram continuitate, zona santier Berceni sector 4. Detalii intre orele 10 - 20. (0723.274.499 1085. Inginer proiectant colaborare/ angajare societate comerciala cauta inginer proiectant instalatii si retele electrice in vederea realizarii documentatiilor tehnicoeconomice pentru lucrari de eficientizare/ modernizare/ extindere iluminat p.; (0733.303.035 alex.carlig@easervices.ro 1086. Inginer proiectant de rezistenta Suntem o echipa de proiectare ce cautam inginer de rezistenta care sa stie sa intocmeasca documentatii dtac si dde pt diverse constructii. Avantaj : portofoliu; permis categ B. Locatie Obor. 1.800 L; (0726.908.216 cristian_isp@yahoo.com 1087. Inginer tehnolog sau tehnolog pre-

lucrari mecanice Aerofina SA angajeaza inginer tehnolog sau tehnolog prelucrari mecanice (studii medii sau superioare) avand experienta in productie de preferat (0722.677.033 teodorabalanescu@aerofina.ro 1088. Inginer, student proiectare insta-

latii electrice locuinte civile. (0722.234.908 magnuminstal@gmail.com

1089. Ingineri si devizier, inginer con-

identificator piese auto cu experienta, oferim salariu atractiv+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

structii civile, 1 post, inginer apa si canalizare, 1 post, devizier, 1 post. (0727.374.199/ 0737.126.318 claudiu.ivanof@yahoo.com

1067. Incarcator - descarcator, pt. firma

1090. Ingrijire batran zona Tineretului, program 6 ore, L-V, persoana semiimobilizata, cu experienta 1.500 L; (0724.047.365

distributie (oras Pantelimon Ilfov). Salariu dupa perioada de proba 2000 lei, inclusiv b.m. (0731.038.011

1105. Ingrijitoare, infirmiera si asistente

Camin de batrani situat in Cartierul Aviatiei angajeaza: ingrijitoare, infirmiere si asistente. Locatia este premium si ofera conditii deosebite, respectand standardele in vigoare. Salariul este atractiv si motivant. Va asteptam sa ne sunati la telefon sau trimiteti CV la e-mail: (0722.621.462 caminprivat@gmail.com 1106. Ingrijitoare, infirmiera si asis-

tente. Camin de batrani situat in Cartierul Aviatiei angajeaza: ingrijitoare, infirmiere si asistente. Locatia este premium si ofera conditii deosebite, respectand standardele in vigoare. Salariul este atractiv si motivant. Va asteptam sa ne sunati la telefon sau trimiteti CV la e-mail: (0722.621.462 caminprivat@gmail.com 1107. Ingrijitoare. Gradinita particulara sector 2, angajeaza ingrijitoare, dornica sa lucreze intr-un mediu placut si distractiv alaturi de copii. office@wl.com.ro 1108. Ingrijitoare. Gradinita particulara situata in zona Cartierul Militari angajeaza ingrijitoare copii . Relatii la telefon, (0720.777.221 magicworldeducation@gmail.com 1109. Ingrijitor adapost de caini langa

Bucuresti iubitor al animalelor, serios, muncitor, nealcoolic. Salariu 1.500 Lei/ luna si produse alimentare (0728.213.939 sorinconstantin_ro@yahoo.com

1110. Ingrijitor animale pentru ferma de

vaci. Oferim salariu motivant, cazare si masa, in jud. Calarasi; (0724.872.186

1111. Ingrijitor caini de rasa angajam barbat singur sau casatorit, pentru postul de ingrijitor caini, intern, permanent- Canisa (caini de rasa) in localitatea Corbeanca, judetul Ilfov. (0744.479.919/ 0766.927.337 Ionut_ranga@yahoo.com

1020. Frizer si manichiurista Tina Style Salon sector 3 din calea Vitan isi mareste echipa pt posturile de manichiurista si frizer. Sa fie sociabil deschis la lucruri noi. Pt mai multe detalii telefon si interviu. (0761.718.282 emy25emy2000@yahoo.com

1022. Frizer, cosmeticiana, manichiursta

80% comision in prima luna, Bonus de angajare 300$, outfituri cadou, plata zilnic/bilunar. Este momentul sa-ti castigi independenta , i-a atitudine! Suna si convinge-te 7.000 {; (0766.905.905/ 0730.872.297

1043. Gradinar Companie cu sediul in Balotesti, Ilfov angajeaza: Gradinar. Program de lucru Full-time si in ture. Salariul motivant, tichete de masa, facilitati pentru angajati. (0735.400.103 recrutare@therme.ro

1061. Hotel Mercure Bucharest City Cen-

1081. Inginer auto mecanic, coordonator

1019. Frizer cu experienta, angajez urgent, zona Obor, salon Mozaic. Salon cu vad format; (0723.880.799

1000. Fete si baieti, conversatii online,

1002. Fete, alege BeYou si beneficiezi de

ospatar, ajutor ospatar si barman. Vino sa lucrezi intr-o atmosfera minunata si sa vezi piese de teatru in fiecare seara; (0769.898.902

1060. Hotel FunnyTime angajam cameriste + cazare in Calea Vitan nr 275 in apropiere de Auchan Vitan si Autovit, program 8 ore / zi si o zi libera pe saptamana + carte de munca 1.750 L; (0720.313.151 Hotelfunnytime2009@yahoo.com

1080. Inginer asigurarea calitatii, desen tehnic, mecanica, limba engleza pt. societate. Contact: tel./ email; (0722.518.576 angajari.resurse.umane.ir@gmail.com

Salajan, Titan, angajez; (0726.207.864

1021. Frizer West Barber-Shop cu expe-

1001. Fete si baieti, conversatii online. bonus de angajare 850 $. Simti nevoia de o schimbare, vrei un job relaxant care sa nu-ti dea dureri de cap, iti doresti succes financiar, noi suntem alegerea potrivita. Suna acum si programeaza-te (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro

1042. Godot Cafe-teatru angajeaza

angajeaza receptioneri, bucatari, cameriste, (0752.449.512

1018. Frizer cu experienta, zona

instructor fitness, kangoo jumps si aerobic pt. sala fitness. (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro bonus de angajare 850 $. Iti doresti o vacanta de neuitat dar jobul actual nu ti-o permite nici financiar, nici ca timp, e timpul sa faci o schimbare in viata ta. Programeaza-te astazi la un interviu (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro

jam electrician specializat A.N.R.E, intretinere la sediul nostru din Darasti jud. Ilfov, salariu fix, bonuri de masa, decont transport. 1.800 L; (0747.041.029 irina.nicolae@archive.ro

1059. Hotel Criss din Militari langa Metro

rienta, Bd-ul Iuliu Maniu nr. 69, salariu atractiv 1200-1500 Lei (0732.032.527

1023. Frizer, frizerita, persoana tanara cu

aspect placut, varsta maxima 30 ani, experienta minim de 4 ani in salon, salon zona Dorobanti; (0765.648.443

Universitate cauta frizer cu experienta si clientela prog. luni-sambata, ora 10:0020:00. Colaborare 60%, (0764.549.227

1116. Ingrijitori spatii verzi, societatea

pentru barbati. Locatie: cladirile Cotroceni Business Center, metrou Politehnica. 1-2 ani experienta in domeniu. Pachet salarial atractiv. Contract de munca pe nedet. (0728.063.417 recrutare@passion4work.ro

Greenlife Garden SRL angajeaz? muncitori spatii verzi pentru amenajarea ?i între?inerea cur?ilor ?i gr?dinilor. Experien?a constituie un avantaj. Se poate oferi si cazare; 1.700 L; (0724.686.017 greenlifegarden7@gmail.com 1117. Inspector SSM facultatea tehnica.

Curs SSM de 270 ore, care sa nu aibe obligatii contractuale cu alte societati de profil. Nu conteaza varsta; (0722.651.215

1029. Frizeri cu cunostinte de coafura, punctul de lucru este pe soseaua Giurgiului, Dedeman (0732.981.727 dany.dany74@yahoo.com 1030. Frizerita, coafeza, manichiurista,

urgent pentru salon deschis de 18 ani in sectorul 4, portofoliu mare de clienti, carte de munca 8 ore. program l v 8-20, s 8-18, d 8-13, 1 zi cu 1 zi. (0765.238.278 Anisiavulpoiu@yahoo.com 1031. Frizerite si coafeze cu experienta

pentru salon din zona Berceni, sector 4, Bucuresti. Program 1 zi cu 1 zi fara duminici. Salarii excelente. (0721.956.508 1032. Geometrist, angajam mecanic

geometrist cu experienta, oferim salariu atractiv si comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 1033. Gestionar SC Estetik Packing SRL, lider pe piata ambalajelor de unica folosinta, angajam gestionar, 1034. Gestionar abator Peris Cautam

1118. Instalator - Persoana responsabi-

1045. Grataragiu Bar&Grill Pe Motoare

situat in Giulesti- Grangasi, angajeaza grataragiu/ lucrator fast-food. Tinuta curata si seriozitate. Experienta minim 6 luni. Carte de munca, program in ture. Salariu atractiv; (0726.721.031/ 0723.659.954 1047. Grataragiu pentru zilele de duminica in Targul Voluntari. Program 6.00-13.00; (0724.223.674 1048. Grataragiu, operator gratar.

(0761.155.686/ 0736.257.112 bora_drago79@yahoo.it

1049. Grataragiu, barmani/ospatari,

angajam grataragiu si barmani/ospatari pentru restaurant situat in Bucuresti, sectorul 2. Experienta constituie un avantaj. Program in ture. Castiguri atractive. Pentru mai multe detalii contactati-ne; (0726.902.907 romeo_ktn@yahoo.com 1050. Gratuit: Invata cu noi cum sa-ti

maresti venitul. Destul sa am o viata grea. Destul fara bani suficienti in fiecare luna. Destul cu un serviciu pe care-l detest.Daca si tu esti dispus sa schimbi viata ta, contact.schimbaredestin@yahoo.com contact.schimbaredestin@yahoo.com 1051. Guard One angajeaza agenti de

un gestionar competent si motivat sa se alature echipei noastre din Niculesti, Dambovita. Oferim salariu motivant, tichete de masa, tichete cadou, transport si/ sau cazare, (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro

securitate, pentru obiective in Bucuresti si ciorogarla (showroom - depozit). Salariu motivant, transport gratuit, scolarizare, bonus lunar, (0734.337.652 florin.stoicescu@guardone.ro

1035. Gestionar anvelope noi si sh,

Bd. 1 Decembrie 1918, sector 3. Salariu net 2.000 Lei + comision, carte de munca, program intreg; (0744.643.726

Angajam gestionar anvelope cu experienta in domeniu, oferim salariu atractiv; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 1036. Gestionar depozit materiale insta-

latii lucrator comercial, sect. 1, asiguram contract munca, salariu motivant si bonuri de masa.Solicitam persoana serioasa si responsabila. (0744.565.759/ 0765.506.187 comaromtrade@yahoo.com

1068. Incarcator descarcator. Angajam

muncitori cu conditie fizica si stare de sanatate bune pentru manipulare/montaj echipamente pentru evenimente (mobilier, garduri, corturi), cu disponibilitate pt ore suplimentare si deplasari; (0723.192.291 info@eventstuff.ro www.eventstuff.ro 1069. Incarcator, descarcator SC

Estetik Packing SRL, pentru manipularea ambalajelor de unica folosinta. (0737.515.948 1070. Incarcator-descarcator, zona

Andronache. Program luni-vineri, 8:30 16:30. Salariu net (in mana) 1600 Lei. Detalii la telefon; 1.600 L; (0724.246.362 depozit@romtelteks.ro

1071. Incarcatori descarcatori, femeie serviciu, moara sector 4, angajeaza incarcatori descarcatori venit net 1900 ron, femeie de serviciu, venit net 1550 Ron. Program luni - sambata 8-16.30 1.900 L; (0371.050.144 1072. Incarcatori-descarcatori marfa

depozit, Stil Ambalaj angajeaza incarcatori-descarcatori marfa depozit pentru a lucra intr-un cadru dinamic si profesionist. Pentru comuna Afumati, in incinta complexului Doraly. Cautam numai persoane serioase; (0756.109.655 1073. Infirmiera si ingrijitoare pentru

1052. Hair stylist, salon vechime 10 ani,

camin de batrani. In zona rezidentiala Pipera. Salariu intre 1600si 2000 lei. Oferim cazare si masa de praz. Carte de munca. Rog seriozitate; (0754.523.372 i.ion82@yahoo.com

1053. Hair-stylist, manichiurst, cosmeti-

1074. Infirmiera, angajam infirmiere la camin de batrani situat in zona str. Drumul Sarii, sectorul 6; (0770.222.822

cian, Sector 6, Angajam personal in zona Crangasi, Sector 6, pentru urmatorele posturi: hair-style/frizerie, manichiura/pedichiura/unghii tehnice,cosmetica/gene fir cu fir 2D, 3D, 4D/machiaj/epilare,receptie, (0762.184.597 angajari@saloanelebravory.ro

1054. Hair-Stylist. Suntem in cautarea unei persoane vesele, entuziaste, careia ii place sa coafeze si sa isi petreaca timpul printre persoane tinere. Program L - V: 918, cu o ora pauza de masa, salariu negociabil in functie de experienta, zona Piata Muncii, relatii la nr: (0761.247.825 1055. Hairstilista si manichiurista pen-

tru salon central; (0721.294.363

1056. Hostess pt restaurant centrul

vechi, 25 lei/ora. (0753.300.333

1057. Hostess Vino sa lucram impreuna in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de e-mail, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1058. Hostess restaurant, vino sa

lucram impreuna in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de e-mail (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1075. Infirmiera, femeie la curatenie si bucatarie angajez la un camin de batrani, carte de munca, salariu avantajos, caminul se afla in Ciorogarla la 10 min. de metrou Pacii, avand mijlocul de transport accesibil (0723.273.520/ 0727.220.277 1076. Infirmiere si ingrijitoare pentru camin de batrani in zona rezidentiala Pipera. Salariu intre 1.500 si 1.800. Oferim cazare si masa de praz gratuita, carte de munca, rog seriozitate, (0754.523.372 i.ion82@yahoo.com

1091. Ingrijire batrana regim intern, pen-

tru orasul Mizil, judetul Prahova. Program de 2 saptamani pe luna. Doamna are 84 ani si nevoie de ajutor la deplasare, la baie si menaj in casa.Detalii la telefon; (0744.493.371 1092. Ingrijire batrana, intern,

Bucuresti, urgent, 2.000 L; (021.310.74.03

1093. Ingrijire batrani 8 ore zona Crangasi, persoana imobilizata, cu experienta si recomandari 1.700 L; (0771.223.860 1094. Ingrijire batrani, 2 saptamani

lucrate, 2 libere, la un domn deplasabil zona Romana 1.100 L; (0771.223.860 1095. Ingrijire batrani. Abos Care anga-

jeaza personal pentru ingrijire batrani la domiciliul clientului. (0747.604.604 contact@aboscare.ro 1096. Ingrijire batrina paralizata Per-

soana serioasa cu experienta pentru ingrijire batrana 74 ani, cu pareza pe partea stanga, imobilizata, program intern, salariu avantajos, 1-2 weekenduri libere pe luna, urgent; (0727.825.047 danasig2000@yahoo.com 1097. Ingrijitoare gradinita particulara sector 3, zona Dristor - Baba Novac. Program ture 7.00 - 16.00 si 11.00 - 20.00. Tefefon: (0799.741.474 1098. Ingrijitoare pentru bolnava, inter-

na, cazare, masa, weekend liber, 2.000 L; (0726.637.102 1099. Ingrijitoare batrani Centru rezidential pentru batrani, angajeaza ingrijitoare batrani.Centrul se afla in Militari, Piata Gorjului. (0762.983.394 mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro 1100. Ingrijitoare batrani in Bucuresti,

recrutam ingrijitoare pentru persoana varstnica in Bucuresti. Program: intern, 4,5 zile libere/luna. Salariul lunar: 20002200 lei. Programari interviu telefonic sau trimite CV si te contactam noi. 2.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

1077. Infirmiere camin persoane varst-

1078. Infirmiere cu experienta in ingrijire

1102. Ingrijitoare centru de educatie Sector 1, centru de educatie particular cauta persoana potrivita (ingrijitoare) pentru echipa noastra care va avea grija sa avem un spatiu placut si igienizat pentru prichindei si grija fata de copii. (0723.338.160 nicoleta.sanda@yahoo.com

batrani Camin Mosia Bunicilor angajeaza infirmiere interne cu experienta ingrijire batrani. Oferim contract de munca, cazare si 3 mese/zi. Ne pot contacta si familii pentru ingrijire batrani, curte, imobil (0761.116.039

1079. Infirmiere, ingrijitoare batrani Camin de batrani din sectorul 1, Bucurestii Noi, angajeaza infirmiere/ ingrijitoare batrani. (0722.306.974

tul presupune instalarea sistemelor de panouri solare pentru apa calda menajera/instalatii panouri solare. Beneficii: salariu avantajos, diurna, cazare in Bucuresti. Telefon: (0725.576.512/ 0757.118.431 financiar@voltech.ro

la, ordonata, cu spirit tehnic si de echipa, dornica sa realizeze lucrari de calitate; Executa lucrari de istalatii sanitare si termice pt. JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite. CV-ul la email. Detalii la tel. (021.403.19.94 emanuela.anton@marriott.com 1119. Instalator pentru apartamente noi in Bucuresti, salariu de la 2400 lei (in functie de experienta) program 8-17:00 de L-V, contract de munca. Rog seriozitate si simt de raspundere; 2.400 L; (0722.692.595 stancu_adrian1983@yahoo.com 1120. Instalator / electrician mentenanta echipamente, cerinte: experienta in mentenanta echipamente de climatizare si permis auto B. Program de lucru: lunivineri, 8,30 - 17.00. Disponibilitate pentru deplasari. Oferta: 1900 lei net+tich masa (15lei); 2.200 L; (031.429.81.17 1121. Instalator aer conditionat sau echipa compusa din doi baieti. Se cere seriozitate, bun simt, vointa de munca si lunga colaborare.Pentru detali va rog sunati: 1.500 L; (0766.103.507/ 0732.362.212 secretariat.climadi@gmail.com 1122. Instalator antene satelit, companie de telecomunicatii angajeaza personal cu sau fara experienta pentru cablaj si montaj echipamente. Se ofera auto, carte de munca, asigurare, salariu net de referinta 1800 lei plus bonusuri, 1.800 L; (0764.237.744/ 0764.237.743 yannis_art_design@yahoo.com 1123. Instalator aparate aer conditionat,

EBC cauta un instalator aparate aer conditionat in Bucuresti. Cerinete: permis auto; diplom? de frigotehnist; disponibilitate deplas?ri (25% din timp); Se ofera: salariu fix + decontare transport; (0771.208.536 contact@ebc-hr.ro

gaze termice si sanitare, sudor otel; (0753.700.800

1132. Instalator, firma autorizata anga-

1134. Instalator, zugrav, rigipsar, lacatus, termopanist, revizii, policalificati constructii, necalificati lucrari numai Bucuresti. Cerem, oferim seriozitate. (0775.218.504 1135. Instalator, electricieni pentru firma

cu o vechime de 25 de ani in domeniul activitatii de instalatii pentru constructii. Program de lucru 8-17 de luni pana vineri. (0722.925.001 mihaela.barzoi63@gmail.com 1136. Instalator. Firma de instalatii san-

itare si termice angajeaza cu contract de munca instalatori calificati cu experienta, salariu lunar 3.000 L; (0785.262.333

1137. Instalator/ instalatoare de lucru pt

Germania, domeniul dvs de activitate: experienta in domeniu, prelucrarea metalelor, acoperisuri din tabla (tigla metalica) drenaj pt acoperise, 1138. Instalatori 2500 lei instalatori

1900 necalificati contract de munca (0733.788.523

1139. Instalatori 3000 salariu angajam

cu contract legal 8 ore; (0733.788.523

1140. Instalatori angajam instalatori, cu

sau fara experienta, salariu avantajos, fara deplasari in afara Bucurestiului; (0723.615.614/ 0722.530.125 vladimir@neptuneng.ro

1141. Instalatori sanitare, termice prim-

im si pensionari, cer seriozitate. (0720.177.760

1142. Instalatori si ajutor instalator lucrari instalatii sanitare si termice dorim oameni seriosi care doresc stabilitate raza de activitate este Bucuresti, Ilfov program L-V si CM; (0748.755.313 1143. Instalatori si ajutor instalator pen-

tru lucrari de instalatii sanitare si termice societatea noastra cauta oameni seriosi care doresc stabilitate la locul de munca. Program L-V si CM lucrari in Bucuresti si Ilfov; (0767.390.449

1144. Instalatori tehnico-sanitari cu experienta cu salariul incepand de la 2000 lei. Rog si ofer seriozitate; (0753.378.009 dragaiflorin@gmail.com 1145. Instalatori angajam oferim cazare, instalatori oferim cazare contract de munca totul legal; (0733.788.523 1146. Instalatori calificati necalificati, societate angajeaza instalatori calificati/ necalificati pentru instalatii gaze, instalatii termice, cu/ fara permis auto, zona Piata Sudului, carte de munca si SSM, conditii salariale foarte bune; (021.527.43.46 1147. Instalatori calificati necalificati, societate angajeaza instalatori calificati/necalificati pentru instalatii gaze, instalatii termice, cu/ fara permis auto, zona Piata Sudului, carte de munca si SSM, conditii salariale foarte bune (021.527.43.46

1101. Ingrijitoare batrani si infirmiere la

un camin de batrani din zona Pipera, Bucuresti.Asiguram contract de munca, salariu min 2000 lei, plus 4 mese/zi si cazare. Tel: 2.200 L; (0740.852.564/ 0743.406.604

nice, angajam personal cu experienta pentru ingrijire varstnici. Zona Popesti Leordeni, transport maxi taxi sau RATB Pta Sudului/ IRA-15 minute. Carte munca, conditii civilizate, salariu atractiv. (0731.425.153 fundatiasfantulpetru@yahoo.com

1130. Instalator termice si sanitare, pos-

1133. Instalator, Tinib Services angajeaza instalator, santier, deplasari in afara localitatii. Munca in echipa si seriozitate. Informatii suplimentare la tel. intre 9-18; (0722.891.888

1026. Frizer/ coafeza/ hairstylist cu expe-

1028. Frizeri pentru un salon exclusiv

1129. Instalator si curier, cautam persoana cu experienta in mentenanta, reparati instalatii sanitare etc., de preferat peste 50 ani. Permis de conducere categoria B; (0770.944.252 claudia@coffee2-go.ro

1114. Ingrijitori copii pentru SOS Satele

1025. Frizer, coafeza cu experienta angajez, Sos. Colentina, salon Zamfir; (0744.349.160

experienta, salon in Sebastian-Calea Rahovei, vechime de peste 15 ani, vad si clientela formata, carte de munca 8 ore, program o zi cu o zi, conditii de lucru deosebite, (0720.757.176

1128. Instalator sanitare si termice, angajam instalator pentru instalatii sanitare si termice si ajutor de instalator. Rugam trimiteti CV la e-mail. Relatii la telefon (0722.450.011 bellainstal@gmail.com

jeaza instalator si lacatus in instalatii, decontam transport in Bucuresti, salariu avantajos, dorim seriozitate (0724.572.026 ginitza58@yahoo.com

pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale angajeaza ingrijitori la domiciliu, cu norma par?ial?/norma intreaga, pentru activitate in Bucuresti. Relatii suplimentare la tel: 0721009008.

1027. Frizer/ frizerita frizer sau frizerita cu

1127. Instalator panouri solare urgent! instalator panouri solare. Salariu atractiv + cazare + diurna. Fara experienta; (0756.019.675 financiar@voltech.ro

1113. Ingrijitor cladiri si femeie de

1115. ingrijitori la domiciliu! Funda?ia

rienta de minim 2 ani in domeniu, pentru salon cu vad din Colentina. Pentru interviuri suna-ne la: (0725.449.595

1126. Instalator mecanic/ sanitar/incalzire pt Germania Domeniul dvs de activitate:- toate instalatiile de incalzire si instalatii sanitare- reparetiile de incalzire si a instalatiilor sanitare- punerea in functiune a sistemelor de alimentare a acestora. (00498966059066 info@neuer-job.com.de

1131. Instalator, angajam instalator

Copiilor, persoanele interesate pot suna pentru detalii la numarul de telefon sau pot depune CV-ul la sediul din str. Garii, nr. 45, Hemeius. (021.668.00.88 andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro

1024. Frizer, salon in zona Mall Vitan sau

1125. Instalator gaze cu experienta in executia de instalatii de utilizare, conducte si bransamente; (0745.069.814/ 0770.184.776 eurogazconstruct_sediu@yahoo.com

1112. Ingrijitor cladiri Cautam o familie pentru o casa de vacanta din Snagov. Program: flexibil. Nu necesita experienta, 1.462 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

servici. Complex rezidential scoate la concurs 2 posturi; (0728.963.969

cu experienta; (0766.527.180

1124. Instalator camere video, sistem antiefractie angajam inctalator camere video, sistem antiefractie, Interviu in str. Ghita Hagi nr. 71 sector 1, Bucuresti CV la mail contact@bluecorp.ro (0742.104.912 contact@bluecorp.ro

1103. Ingrijitoare copii pentru supraveg-

here copii gradinita particulara situata in Prelungirea Ghencea (0741.046.420/ 0726.931.215 1104. Ingrijitoare, femeie de serviciu,

centru educational angajeaza personal necalificat pe partea de curatenie. (0771.168.576 contact.onceuponatime@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

21 martie 2018

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 1188. Lacatusi confectii metalice, sudori, angajam pentru punct de lucru in comuna Domnesti, Ilfov (asiguram cazare); (0722.292.798

Lacatusi constructii metalice si sudori MIG MAG cu experienta. Tel /fax: (0726.123.818/ 021.460.04.88

1189.

1190. Lacatusi mecanici in cadrul unei firme specializate in constructia de ascensoare din Romania. Locatie: Chitila. Program: L-V 8:30 - 17. Cerinte: minimum 8 clase; calificare in domeniu 3.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1191. Lacatusi mecanici (2), vechime minim 5 ani, cunostinte sudura electrica. Relatii la tel. (021.410.61.00

1148. Instalatori calificati si necalificati

Firma de instalatii termice si sanitare angajeaza instalatori calificat si necalificat cu contract de munca. Salariu 3000 lei. Detalii la tel.; (0763.337.919 1149. Instalatori cu experienta, Radion Instal angajeaza instalatori cu experienta, salariu atractiv intre 2500-3500 lei in functie de experienta. Rog seriozitate; (0728.747.669/ 0721.660.407 radioninstal@yahoo.com 1150. Instalatori si ajutor instalator firma

nostra angajeaza personal in domeniul instalatiilor sanitare, termice cu contract de munca si program de lucru de luni pana vineri (0748.755.313

1151. Instalatori si electricieni, angajam

cu contract electricieni/ instalatori calificati/ necalificati, cu experienta, pentru santiere in Bucuresti. Oferim stabilitate, seriozitate si salariu atractiv. Solicitam seriozitate (0744.669.339 ms.ciobanu@gmail.com 1152. Instalatori si necalificati angajam

cu contract legal 8 ore pe zi, oameni seriosi, pentru mai multe informatii la tel. 2300 salariu, (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com

1153. Instalatori si necalificati angajam

cu contract legal, 8 ore pe zi, oameni seriosi, pentru mai multe informatii la tel. 2300. (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com

1154. Instalatori si necalificati ventilatii

angajam in conditii avantajoase instalatori ventilatie si muncitori necalificati. Solicitam si oferim seriozitate; (0724.526.106 1155. Instalatori, angajez instalatori cal-

ificati si instalatori necalificati pentru sanitare si termice in Bucuresti; 25 L; (0722.296.686 1156. Instalatori, firma de instalatii

industriale angajeaza instalatori cu experienta in instalatii anti-incendiu, termice si sanitare. Se ofera salariu 2500-3500 Ron pentru inceput 3.000 L; (0729.919.911 office.marvoi@gmail.com 1157. Instalatori, contract full time,

Auchan Militari, salariu brut 4.828 lei, salariu net 3.107 lei (2.792 lei cash + 315 lei bonuri de masa), 100 lei/ luna bonus de sarbatori, zona Auchan Militari, lu-vi 818, nu oferim cazare, 3.107 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1158. Instalatori, electricieni sau echipe

Firma de constructii, angajam in conditii avantajoase instalatori, electricieni si dorim colaborare cu echipe de instalatori si electricieni pentru executarea de lucrari in domeniul constructii civile. (0728.302.612/ 0724.456.182 ovv.multiconsult@gmail.com

1159. Instalatori, lacatusi, sudori. Anga-

jam: sudori, instalatori, lacatusi pentru lucrari de instalatii, salariu motivant, bonuri de masa, contract, cazare, plecari in strainatate. SC Brenneka Install SRL (0756.047.999/ 0756.049.444

1167. Job online Vrei un studio unde sa te

simti ca acasa dar sa ai echipamente ultraperformante si suport 24/24? Suntem o echipa tanara, cu experienta, gata sa te ajutam. Oferim promovare pe prima pagina si contract, 4.000 L; (0769.839.200/ 0799.055.960

1168. Junior Manager. Echipa noastra de

profesionisti isi cauta supercolega. Ai capacitatea de a lucra cu clientii, esti o persoana dinamica, dornica de munca si dezvoltare personala, atunci te invitam la noi, pentru a ne cunoaste mai bine; (0725.449.595 1169. Jurist, responsabil SEAP, service

1192. Lacatusi si sudori cu experienta pentru confectii metalice, firma producatoare de containere metalice. Se acorda salariu atractiv si bonuri de masa (0752.008.409 office@lucimet.ro www.lucimet.ro

asamblator obiecte din mase plastice,muncitor necalificat, sudor, pentru companie de productie publicitara (0747.085.815 maria.ene@ami.ro

1212. Livratori pentru restaurant Speed Pizza din Cora Alexandriei sector 5, pe masina firmei, carnet de minim 5 ani, program full time in ture. (0734.989.958 biank_08@yahoo.com 1213. Livratori restaurant cautam colab-

oratori pentru livrari restaurant cu auto/ scuter propriu. Salariu fix 1200 lei + taxe livrari - 5-20 lei/ comanda in functie de distanta. Program in ture 2+1 libera, (0735.111.095 edosushibucuresti@gmail.com 1214. Livratori, pentru restaurant Speed

Pizza sector 6, pe masina firmei, carnet de minim 5 ani, 2 libere pe saptama si 5 zile se lucreaza dimineata de la 10:0014:00 si seara de la 18:00-23:00; 1.600 L; (0734.989.958

1216. Livratori. Pizzerie cu livrare la domiciliu angajeaza livratori (venit 2.5004.000) si ajutori pizzari, conditii avantajoase; (0785.225.516

ice Lacatusi-montatori, muncitori hale metalice, sef echipa, necalificati. Salariu 3000-4000 lei. (0726.394.483 doramibrand@yahoo.com

tipografie conditii avantajoase, posibilitati avansare (0722.507.227 productiemint@gmail.com

1173. Lacatus confectii metalice finisor

in Popesti-Leordeni, Drumul Fermei nr. 111, angajeaza livrator, bucatar, ajutor de bucatar si pizzar. Detalii la tel.; (0766.568.502

1194. Lacatusi-montatori hale metal-

1170. Kinetoterapeut. Caminul de batrani Colosseum din sectorul 5, Bucuresti, angajeaza kinetoterapeut. Cerinte: experienta constituie un avantaj, detine ALP si asigurarea de malpraxis. Detalii la tel. Virgil Patulea, (0722.266.143 colosseum.camin@yahoo.com

bucatar. La Copac, restaurant din zona Piata Romana, angajeaza urgent ajutor bucatar. Solicitam seriozitate si dorinta de munca. Oferim conditii foarte bune. Detalii la tel. (0745.082.007 la.copac@yahoo.com

1211. Livrator, bucatar Bistro-Cafe situat

1215. Livratori. Pizzarie-restaurant angajeaza livratori cu masina personala. Solicitam seriozitate si asiguram program 2-2, benzina se deconteaza zilnic cu consum de 10%, 1.400 L; (0729.881.660

1195. Lacuitor vopsitor pentru fabrica de

1172. La Copac angajeaza ajutor de

tor cu scuterul personal pentru livrare mancare centru vechi, perimetrul de livrare este de 2 km. Salariu 1200. Program L-V de la 10-15 2 lei per comanda. O masa pe zi (0766.676.754

1193. Lacatusi, montatori, sudori confectii metalice, angajam pentru punct de lucru in Bucuresti si comuna Domnesti, Ilfov, (asiguram cazare); (0722.292.798

camioane si remorci, angajam jurist cu cunostinte in licitatii publice si juridice pentru gestionarea ofertelor in SEAP, oferim un pachet atractiv de venituri lunare, cerem exeperienta, cv la: 4.000 L; (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro

1171. La Collina angajaza personal, ospatar, pizzar, ajutor bucatar, detaii la tel. (0722.229.700 ovidiu.furcoi@bestfoodsltd.com

1210. Livrator scuter, se angajeaza livra-

usi in zona Fundeni, sectorul 2, program de lucru luni-vineri 07:00-15:30, contract de munca, conditii foarte bune, salariu avantajos (0722.209.503/ 0729.994.304 1196. Legatoreasa si taietor in

1197. Legatorese, ajutor masinist, stan-

tator Tipografie Morarilor angajeaza urgent legatorese, ajutor masinist, stantator, salariu dupa proba de lucru, 1.450 L; (0726.324.108 1198. Livrator cu masina proprie pentru

pizza si catering in Magurele, Ilfov se asigura salariu, masa, decontam combustibilul, (0723.580.658 1199. Livrator cu masina proprie pt catering si pizzerie in Magurele, Ilfov program flexibil, tips, decontare combustibil, (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro 1200. Livrator Restaurantul Quattro Sta-

gioni angajeaza livratori. Se folosesc masinile firmei. (0733.808.494 info@quattrostagioni.ro

1217. Loc de munca stabil Ai peste 40 de

ani si cauti un loc de munca stabil si bine platit?Castiga mii de $ pe luna (garantat!), doar stand de vorba pe internet! (0720.418.000 1218. Locuri de munca litoral Costinesti,

Hotel Top Costinesti, angajeaza personal pentru sezonul estival 2018: bucatar, ajutor bucatar, ospatar, ajutor ospatar, camerista. Oferim cazare, masa si salariu atractiv. Telefon: (0738.666.659 1219. Lucim SRL angajeaza urgent

rigipsari si zugravi; (0733.963.075 1220. Lucratoare comerciala, casiera Oval Market- Crangasi angajeaza 2 pers dinamice, apte de munca, serioase, punctuale si cu experienta in mag alimentare. Oferim CM, salariu motivant bonusuri, prime. Program 2 zile 7-21 si 2 zile liber 1.700 L; (0723.333.122 1221. Lucratoare comerciala, casiera,

Oval Market angajeaza 2 pers tinere dinamice, apte, serioase, punctuale si cu experienta in mag alimentare. Oferim CM, salariu motivant bonusuri, prime. Program 2 zile 7-21 si 2 zile liber, Crangasi. 1.700 L; (0771.415.022 solkainfinity@gmail.com

1235. Lucrator comercial cu sau fara experienta pentru Shop & Go Mega Image zona Obor, salariu atractiv+bonuri masa; (0767.655.834 1236. LUCRATOR COMERCIAL MAGAZIN CONFECTII, SALARIU ATRACTIV, IN COMPLEX COMERCIAL LANGA MALL AFI COTROCENI; (0723.534.187 1237. Lucrator comercial pentru super-

market, 1.600 L; (0725.145.552

1238. Lucrator comercial personal pt.

institutie tip amanet-exchange. Trimiteti CV + foto recenta pentru stabilirea interviului amanetplatinum@gmail.com 1239. Lucrator comercial SC Coco Linda Impex SRL, CUI 37751813, angajeaza: lucrator comercial, incarcator descarcator, mun necal la asamblarea, montarea pieselor; (0765.324.661 1240. Lucrator comercial / vanzator / casier benzinarie angajam lucrator comercial / vanzator / casier / lucrator platforma, benzinarie Bucuresti, sector 4. Relatii telef.; (0730.690.786 1241. Lucrator comercial casiera terasa Tismana, zona Colentina-Fundeni, angajeaza lucrator comercial pentru vanzare si servire, cu sau fara experianta. Program: L-D 08-18.30, o saptamana lucratoare, o saptamana libera. Relatii tel. 1.800 L; (0734.378.436 1242. Lucrator comercial Food/Nfood - 2

posturi. Adjunct sef raion Food/Nfood - 2 posturi. Operator la fabricarea mezelurilor - 1 post.Macelar - 1 post pt. Magazinul Selgros Berceni.Trimiteti CV- ul pe mail sau direct la sediul magazinului (Informatii Clienti) Selgros Berceni, str. Turnu Magurele nr. 92-108, sect. 4 Bucuresti. 145_sk@selgros.ro 1243. Lucrator comercial Inmedio Cau-

tam lucrator comercial pentru magazinul Inmedio Auchan Vitan cu program flexibil (luni-duminica, 8:30-22:00). Se poate lucra in ture 1 cu 1, 2 cu 2. Asteptam CVurile dvs., 2.500 L; wam.mediapresa89@yahoo.com 1244. Lucrator comercial magazin online incaltaminte zona Republica, nefumator, pt. acest post nu sunt necesare studii superioare, cunostinte minimale de lucru cu calculatorul, domiciliul in apropiere. Program 8 ore de L-V, o sambata da una nu; 1.450 L; (0745.386.193 s.fashionhr@yahoo.com 1245. Lucrator comercial pentru maga-

zin cadouri, jobul este pentru un magazin de cadouri in zona Lacul Tei. Programul este flexibil, poate fi si part time. Salariul este de 1943 lei plus comision in functie de vanzari. (0722.105.205

1174. Lacatus in Bucuresti, vrei sa faci parte din echipa noastra? Esti mester iscusit si vrei sa faci parte din echipa noastra?Te asteptam cu un salariu atractiv. Societate cu traditie angajam lacatus mecanic; 2.500 L; (0766.974.760/ 0722.974.760 conta@ruady-service.ro

1257. Lucrator comercial, restaurant Salad Box angajeaza pt. Bucuresti str. Franceza, centrul istoric, vanzator/preparator full time. Oferim salariu motivant, training, tips si bonusuri; 1.600 L; (0742.860.185 brispro.office@gmail.com www.saladbox.ro 1258. Lucrator comercial, casier Shop &

Go in zona Baneasa, cartier Greenfield. Experienta nu este obligatorie, 1.700 L; (0742.602.602 s.mantarau@gmail.com

1259. Lucrator comercial, casier, pentru magazin alimentar Shop&Go Mega-Image situat in Pantelimon, Piata Lahovarii, Se acorda bonus performanta, loialitate, program in 2 ture, (0725.682.152/ 0735.319.916 die.hexe@ymail.com 1260. Lucrator comercial, femei, pt. mezeluri Fox. Perioada nedeterminata. Aprovizionare rafturi, servire vitrina asistata in hipermarket-uri Bucuresti. Contactatine intre 9-17, de L-V; 1.700 L; (0726.718.768 1261. Lucrator comercial/casier pentru

magazin situat in str. Traian nr. 3, sect. 3. Cautam persoane serioase. Experienta nu este obligatorie. Program flexibil. Salariu atractiv; 1 L; (0731.150.050 av.mihaela_tanasescu@yahoo.com 1262. Lucrator comert, angajez opera-

tor, vanzator gpl in Bucuresti, salariu atractiv si bonusuri, 1.000 L; (0771.032.630 alessya_cristyna@yahoo.com

1263. Lucrator curatenie, firma specializata in servicii de curatenie angajeaza lucrator curatenie cu experienta in domeniu (full time si part time) pentru punctele de lucru din sector 4, sector 5 si sector 2; (0785.349.894 office@cleaningconcept.ro 1264. Lucrator depozit angajam pentru

un cunoscut depozit cu produse de ingrijire personala din Bucuresti. Locatie: Valea Cascadelor, sector 6. Program: l-v 8:30-17. Conditii excelente de munca. 1.400 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1268. Lucrator depozit, clientul nostru isi

1162. Instaltor gaze cu experienta, S.C.

1163. Institutul National de Cercetare-

LACATUS MECANIC, ZONA FUNDENI, ASIGURAM CAZARE, 2.800 L; (0735.887.402

1166. Job inchiriez scaun coafor in salon de infrumusetare, zona Universitate chiria o zi cu o zi, toate utilitatile incluse, 85 {; (0764.549.227

1280. Lucratori pentru magazin Shop &

Go, cu sau fara experienta cu domiciliul stabil in sector 6. Loc de munca stabil. Colectiv tanar, salariu atractiv, bonuri de masa, bonusuri, (0763.507.007 1281. LUCRATORI pentru magazin Shop & Go, cu sau fara experienta, cu domiciliul stabil in sector 5 sau 6. (0763.507.007

1282. Lucratori bucatarie si fete la vanzare in restaurant cu servire la vitrina in Mall Promenada cu si fara experienta. Se cere seriozitate. Se ofera contract de munca full time. Asteptam CV la adresa de mail sau contact la nr de tel.; (0731.365.129/ 0740.087.553 valentin.stefanescu@imbissgrill.ro

1285. Lucratori comerciali in depozit cu sau fara experienta. Accesorii si feronerie mobiler, zona Petre Ispirescu. Angajare cu carte munca, perioada nedeterminata, bonuri de masa; (0728.420.054/ 021.423.28.45 office@gelutrade.com www.gelutrade.com

muncitor necalificat, lucrator depozit (femei si barbati)pentru sortare ambalaj. Beneficii: salariu fix, bonuri de masa, prime sarbatori legale. (0721.333.590 sigmaprest_logistics@yahoo.com

1179. Lacatus mecanic, angajam in Bucuresti personal cu calificare in vederea executarii si montarii de compartimentari cu sticla si PAL la interior 2.500 L; (0721.488.884

invatamant particulara din Corbeanca- Ilfov, angajeaza: invatatoare, educatoare- ingrijitoare, menajera- bucatarieasa, secretara-asistenta medicala; (0724.215.832

diseri pt. aprovizionarea si asezarea produselor pe raft in hipermarket-uri, verificarea termenelor de valabilitate. Se ofera contract de munca pe perioada nedeterminata. Experienta nu este necesara. Pentru mai multe detalii suna la tel. sau trimite CV la adresa de e-mail si te vom contacta; (0756.054.384 simona.goganau@trade-marketing.ro

1267. Lucrator depozit femei si barbati,

cunostinte desen tehnic, in zona Th. Pallady, metrou N. Teclu. Se ofera contract de munca nelimitat, bonuri de masa, ore suplimentare platite, bonusuri, munca, preponderent de atelier. (0723.540.278 biz@artinox.ro

1161. Instalatori, zugravi, rigipsari, elec-

1165. Invatatoare. Unitete de

1279. LUCRATORI comerciali/ merchan-

1176. Lacatus mecanic cu experienta si

1269. Lucrator depozit, descarcarea coletelor primite de la producator, verificarea acestora si pregatirea coletelor pentru expediere, asigurarea fluxului de intrari-iesiri, conform reglementarilor interne, salariu atractiv (0744.594.240 info@zappatos.ro

scoala; (0722.319.863

magazin online incaltaminte, Fundeni, domiciliu in zona, program l-v 9:00-17:00, o sambata da, una nu program 9:00 14:00, cunostinte minimale de lucru cu calculatorul. Salariu pt. inceput 1600 ron 1.600 L; (0799.842.443 fashionmirea@gmail.com

1284. Lucratori comerciali cu sau fara experienta, in parcul Oraselul Copiilor din sectorul 4, cer si ofer seriozitate, mai multe detalii la telefon (0721.552.353 Alexandrualexandru87@yahoo.com

1178. Lacatus mecanic cu experienta pentru societate care activeaza in industria alimentara. Calificare lacatus mecanic. Cunostinte minime sudura, constituie un avantaj. Permis de conducere cat. B (0745.049.903 birleanu@echorom.ro

1164. Invatatoare cu experienta pentru

1278. Lucrator site online. Zona Fundeni

1266. Lucrator depozit Ciorogarla, pentru depozit farmaceutic situat in Ciorogarla. Se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon (0725.350.496

1160. Instalatori, tehnician service cen-

Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie Animala- IBNA Balotesti, cu sediul in Calea Bucuresti nr.1, Balotesti- Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 5 posturi vacante in cadrul Proiectului Complex PCCDI 0473- proiectele componente 1 si 2, in urmatoarele domenii: biologie, biochimie, inginerie medicala, zootehnie, ingineria produselor alimentare/ controlul si expertiza produselor alimentare. Conditii: prevazute de Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetaredezvoltare si Regulamentul propriu al Institutului si de cele stabilite de catre organismul finantator; media anilor de studii +licenta sa fie cel putin 8.Inscrierile (inclusiv depunerea dosarelor) se fac in termen de 30 zile calendaristice de la data publicarii, la sediul institutului- INCDBNAIBNA Balotesti. Relatii suplimentare la telefon 021.351.20.79 si la Serviciul PORUS din cadrul INCDBNA- IBNA Balotesti. (021.351.20.79

jiang Pujiang Wanhong Industry and Trade CO. LTD Pujiang, Sucursala Bucuresti, CUI 33929315 angajeaza: commissioner, lucrator commercial, calculator pret cost, incarcator descarcator. (0765.324.661

1175. Lacatus mecanic Angajam persoana cu experienta pentru confectionare si montare reclame luminoase, aplicare de autocolant si suporturi imprimate digital.Abilitatea de a lucra la inaltime. Sect 3, permis de conducere; (0722.233.851 office@decoramagrup.ro

mareste echipa. Vino sa faci parte dintr-o echipa frumoasa, o companie de referinta in domeniul furnizarii de piese auto la nivel national, (0722.305.138 office@experthr.ro

angajeaza instalatori gaze pentru montaj detectoare, reparatii, revizii si verificari. Se ofera contract de munca, salariu motivant. (0756.599.879

1277. Lucrator pentru Zhejiang SC Zhe-

1283. Lucratori comerciai pentru Shop & Go Clinceni. Conditii de munca avantajoase, salariu motivant intre 1400 si 1800 Lei net in mana, relatii la tel. (0748.322.113/ 0761.657.052 andrei.buleandra@yahoo.com

sortare Glina. Obligatoriu cunostinte de sudura. Relatii zilnic intre orele 08-17, de luni- vineri; 3.000 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com

tricieni (preferabil posesori permis auto) firma amenajari interioare si exterioare angajam, seriosi, realisti si harnici; (0720.632.369

1276. Lucrator in depozit, cu sau fara experienta pentru depozit utilaje de constructii, activitate de sortare, intretinere si incarcare/descarcare Theodor Pallady / Metrou N.Teclu, luni - vineri 8-17; (0774.699.394 shoogten@gmail.com

1265. Lucrator depozit Compania Ion Mos din Bucuresti, care produce ingrediente pentru industria carnii, angajeaza lucrator depozit. (021.352.22.11/ 021.352.22.11 ionmos@ionmos.eu

1177. Lacatus mecanic pentru statia de

trale termice Societate autorizata ISCIR si ANRE angajeaza: instalatori calificati si necalificati, inginer/tehnician service centrale termice. (0731.333.731 office@agv.ro

15

1180.

1181. Lacatus, atelier confectii metalice

angajeaza lacatus pentru confectionare porti si garduri, zona Prelungirea Ghencea (0744.301.474

1182. Lacatus, mecanic pentru sisteme

control-acces, interfoane, usi metalice. Constituie un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti, (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 1183. Lacatus, polizator, turnator forma-

tor, producator mobilier de gradina angajez lacatus , polizator, turnator formator neferoase. Program normal de lucru, transport asigurat; 2.000 L; (0722.433.350 1184. Lacatus, sudor, pentru lucrari de

mentenanta. Oferim salariu motivant si tichete de masa de 300 lei/luna. Se lucreaza luni vineri, 8.00-16.30. Cautam o persoana serioasa. (021.316.91.78 hr@semaparc.ro 1185. Lacatusi confectii metalice, sudori

angajam pentru punct lucru in comuna Domnesti, judetul Ilfov (asiguram cazare). (0722.557.831 1186. Lacatusi incepere imediat. Avem nevoie de 12 lacatusi se asigura cazare pentru cei care sunt din provincie. Fabrica se afla in Militari pe autostrada Pitesti 3.500 L; (0738.321.219 1187. Lacatusi confectii metalice si

sudori. Tel.: (0722.352.394

1201. Livrator auto propriu restaurant

1222. Lucratoare in domeniul comercial

South Burger angajeaza livrator cu auto propriu pentru locatia din sector 3. Se ofera decont combustibil consum 10%, carte de munca, bonuri de masa. 90 L; (0723.794.913 mcsfoodivision@gmail.com

angajam personal de sex feminin, cu sau fara experienta, pt un magazin piese auto amplasat in zona Vitan, complex Autovit. L-v 09-18,pt programare interviu solicitam sms numele complet si data nasterii. 1.800 L; (0728.888.788 magazinvopseaauto@gmail.com

1202. Livrator cu masina personala si

1223. Lucrator bucatarie. Restaurant langa Mall Plaza angajeaza femeie la spalat vase, conditii bune, salariu motivant plus tips o masa/zi. De preferat cu domiciliul in sector 5-6 (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com

ajutor bucatar pentru toate sectoarele. Program full time sau part time in functie de disponibilitatea dvs. Salariul motivant + alte beneficii. Relatii la telefon (0751.309.890 sergiu.cojocariu@trentapizza.ro 1203. Livrator cu masina personala,

restaurant catering angajeaza livrator cu masina personala, zona Barbu Vacarescu. Salariu net 1400lei. Program LuniVineri 10:00-16:00. Decont consum benzina 10%, Florin Popa; 1.400 L; (0722.293.143 1204. Livrator cu masina proprie zona Bucuresti, angajam pentru toate zonele Bucurestiului, se ofera 10 Lei/comanda la o medie de comenzi de 600 /livrator pe luna, contract de munca, relatii la telefon (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1205. Livrator cu masina proprie, ajutor

bucatar, femeie vase, femeie curatenie, pt. firma catering zona sector 3; (0786.064.590 1206. Livrator mancare pentru restaurant in zona Dorobanti-ASE 1.500 L; (0720.119.751 lorenopris07@gmail.com 1207. Livrator masina personala Com-

panie multinationala angajeaza livrator masina persoanala, pentru locatia cea mai apropiata de casa, se ofera 10 lei/comanda livrata, bani se primesc zilnic, media de comenzi 25-30 comenzi zilnic, 3.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 cariere@wisebox.ro

LIVRATOR MASINA PROPRIE CU PFA -FIRMA CATERING PENTRU TOATE ZONELE BUCURESTIULUI, PRETUL PE COMANDA ESTE DE 15 LEI CU O MEDIE LUNARA DE 500-600 COMENZI. RELATII LA TELEFON (0799.831.111 1208.

Livrator pe scuterul firmei. Companie multinationala angajeaza sofer livrator pe scuterul firmei, dupa 1 an scuterul ramane la tine, proprie, pentru locatia cea mai apropiata de casa, 10 lei de comanda (media 350400 comenzi/luna). CV la mail; (0799.821.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro 1209.

1224. Lucrator magazin online incaltam-

inte, zona Fundeni (Langa Dragonul Rosu), domiciliu in zona, program L-V 9:00-17:00, o sambata da, una nu, 9:00 14:00, cunostinte minimale de lucru cu calculatoru, 1.600 L; (0799.842.443 fashionmirea@gmail.com 1225. LUCRATOR santier contructii.

Dezvoltator imobiliar angajeaza muncitori calificati si necalificati pe perioada nedeterminata in zonele Bucuresti, sector 5, oras Bragadiru si Domnesti. (0770.172.877/ 0726.088.081 1226. Lucrator bucatarie Restaurant, piata Dorobanti, angajeaza lucrator bucatarie. Atributii: curatat legume, fructe, spalat vase, curatenie. (0722.115.744 steak.office@gmail.com 1227. Lucrator bucatarie interna cu sau

fara experienta pentru locatia cea mai apropiata de casa, se ofera pregatire si suport la locul de munca, 1.600 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 1228. Lucrator bucatarie, ajutor

bucataresa pt. Sis Kebap, Pipera metrou, 1.600 L; (0722.193.100 1229. Lucrator bucatarie, pentru Fox,

fabrica de mezeluri. Perioada nedeterminata. Sector 4. Program 12/24-12/48. Contactati-ne de L-V intre 9-17 1.500 L; (0726.718.768 1230. Lucrator bucatarie, vino in echipa

noastra. LeLunch angajeaza lucrator bucatarie pentru restaurant cu servire la vitrina, zona Cismigiu. Salariu 2.000 lei, program de l-v, de la 06:00-15:00. 2.000 L; (0721.240.209 andreea@lelunch.ro

1231. Lucrator bucatarie, ajutor bucatar,

bucatarie interna cu livrare la domiciliu angajeaza ajutor bucatar, se asigura pregatire la locul de munca, se asigura contract de munca, salariul in functie de experienta intre 1400-1800 ron net, 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1232. Lucrator bucatarie, salate, sand-

wichuri, bistro langa Afi mall angajeaza lucrator bucatarie, femeie pentru masa rece, program zilnic luni - vineri, orele 08:00 - 17:00. Salariu 1300. Experienta minima si seriozitate. 1.300 L; (0723.365.025 1233. Lucrator comercial angajam

urgent pentru magazin Deluka din Baneasa Shopping Center. Salariu 1600 ron + comision vanzari 1.600 L; (0723.187.378 1234. Lucrator comercial cu experienta

pentru Shop&Go Mega Image, cu program in ture; (0767.655.834/ 0767.792.434

1246. Lucrator comercial pentru restau-

rant fast food, fete si baieti cu si fara experienta pentru bucatarie, servire si vase. Mall Promenada la statia de metrou A Vlaicu. Salariu motivant bonuri de masa personal sociabil si prietenos cu spirit de echipa; (0740.087.553 valentin.stefanescu@imbissgrill.ro 1247. Lucrator comercial preferabil nefu-

mator, program 7.30-14.30 schimb1 14.30-21.30 luni/ vineri. In weekend 821.30. Doua sunt libere. Salariu 2100 brut. Relatii Cal. Ferentari nr 11. (0744.563.576 1248. Lucrator comercial preparare

sandwich-uri Cautam lucrator comercial pentru preparare sandwich-uri pentru un magazin 1minute zona Grozavesti. Program de 8h, luni- vineri, 6-14:30. Se ofera training platit si suport, salariu atractiv, (+40738001826 ventoni.adina@yahoo.com 1249. Lucrator comercial si casier pentru magazin alimentar zona Bucurestii Noi, sector 1, metrou Jiului, se lucreaza 2 sapt de zi si una liber, se cere calificare si experienta in comert alimentar, recomandari, preferabil nefumatoar, 2.000 L; (0722.244.333 1250. Lucrator comercial, cautam colegi

pentru magazinul situat in sectorul 2. Experienta este un avantaj 1.800 L; (0770.470.215 1251. Lucrator comercial, depozit engross angajeaza lucrator comercial salariu net de 1500 ron+200ron tichete de masa. Adresa: str. Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80,Sector 4 (punct de reper: in spate la magazinul Metro Berceni); 1.500 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com

1270. Lucrator depozit, firma importatoare de piese auto angajeaza lucrator depozit pentru locatia din Popesti Leordeni, jud. Ilfov. Candidatul ideal trebuie sa fie un bun organizator, serios, punctual, meticulos si muncitor. (0725.535.539 1271. Lucrator depozit, electromecanic,

montator, op.CNC. Angajam: lucrator depozit, electromecanic, montator,operator CNC. Transport asigurat de la metrou Pacii. Locatie job zona Hornbach/Kika Militari. Program:L-V;7,30-16. Detalii la interviu. Rugam seriozitate; (0722.508.408 office@nmcromania.ro 1272. Lucrator depozit. Distribuitor autorizat bauturi alcoolice si non-alcoolice angajam la punctul de lucru situat in Chiajna langa Carrefour Militari. Se asigura transport de la statia de metrou Pacii. Relatii: (0752.212.696 1273. Lucrator gestionar statie peco

SOCAR, Oradea SOCAR angajeaza lucrator gestionar statie peco: lucrul cu clientii, program in ture, lucru cu casa de marcat, gestiune de marfa. Persoanele interesate pot trimite CV la: recrutare@socarpetroleum.ro 1274. Lucrator gestionar Timisoara, studii medii, experienta anterioara in activitatea cu produse farmaceutice, constituie avantaj, disciplina, rigurozitate, seriozitate, meticulozitate; andreea.surpateanu@romastru.ro 1275. Lucrator in constructii angajez

lucrator in constructii, plata la zi; (0726.333.707 office@aresrentacar.ro

1286. Lucratori comerciali in mall Veran-

da Obor. Trimiteti Cv sau date de contact (nume, prenume, varsta si numar de telefon) la mail cu mesajul mall Veranda Obor. recrutare@peeraj.ro 1287. Lucratori comerciali Mega Image Shop&Go Chiajna. Angajam lucratori comerciali Mega Image Shop&Go cu sau fara experienta. Magazinul este in Chiajna. Se lucreaza in ture de 8 h. Atmosfera minunata. Salariul porneste de la 1500 lei, 1.500 L; (0732.752.011 Gabrielaesparza9@yahoo.com 1288. Lucratori comerciali pentru fast food, in 3 restaurante fast food din Militari, Oltenitei si Rahova. Venitul este de minim 1400 ron. Posibilitati rapide de avansare. Program flexibil. 1.400 L; (0729.931.401/ 0728.798.321 madalina@plach.ro 1289. Lucratori comerciali si casiere, Shop&Go Mega Image angajeaza lucrator comercial in sector 4, B-dul C-tin Bracoveanu nr10, carte de munca, 8 ore. 1.960 L; (0721.252.009 brancoveanu_shop.go@yahoo.com 1290. Lucratori comerciali, cunostinte PC, stivuitoristi, manipulanti marfa pt. depozit materiale mobila, tamplari, circularisti, zona Colentina; (0731.038.195 1291. Lucratori comerciali, Shop&Go situat in Dristor cauta colaboratori pe termen lung. Programul este de 8 ore, doua zile libere pe saptamana, ore suplimentare platite, iar transportul este asigurat pentru tura doi. 1.450 L; (0723.322.090 cristimatea@gmail.com 1292. Lucratori comerciali, tineri pentru postul de vanzator stand accesorii gsm pe galeria Carrefour Orhideea. Program lejer.Salariu pornind de la 1500, procentaj, bonus, target, 1.500 L; (0799.111.444 1293. Lucratori comerciali, acum, 1.600 net, sef de magazin Shop&Go, salariu motivant si ajutor vanzator magazin alimentar pentru noapte; (0729.495.499

1252. Lucrator comercial, femeie sau

barbat, in cadrul celui mai mare lant de magazine second hand din Bucuresti, Monda (zona Baba Novac, Sos. Mihai Bravu 288). Vino sa faci parte din echipa, 1.850 L; (0740.308.960 jobs@monda.ro 1253. Lucrator comercial, full time si part-time pentru magazin Shop&Go (Mega Image) in Bucuresti, zona Crangasi. Salariu atractiv, program flexibil si bonusuri in functie de performanta (0722.162.052 roxana.crac@darco.ro 1254. Lucrator comercial, magazin alimentar, sector 3, zona Baba Novac, angajam personal cu experienta. Program 8h/zi, carte de munca 8 h, salariu 1700 Ron 1.700 L; (0731.305.499/ 0722.697.088 Lisa_fedak9@yahoo.com 1255. Lucrator comercial, pentru punct farmaceutic veterinar, experienta obligatorie, salariu 1500 lei + bonus, zona bdul Chisinau Diham), rog trimite-ti CV la alin.vet@gmail.com 1.600 L; 1256. Lucrator comercial, persoana dor-

nica de o activitate in domeniul de fashion retail. Oferim contract de munca, target din vanzari, program flexibil. Trimite un CV la adresa email; (0720.496.638 cv@ilikeoutlet.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


16

21 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 1339. Manipulant cu permis categoria D, personal pentru deservire pe aeroportul Otopeni. Salariul de inceput 1600 net, 300 lei bonuri combustibil, bonuri de masa (300 lei). Program in ture de la 5.00 am si de la 10.00 am; 2.100 L; (0756.042.232 george.ionita@handling.ro 1340. Manipulant depozit(primitor-distribuitor) la Zarea pentru depozit produse finite, receptie marfa, pregatire comenzi, acte, aranjat marfa, operat in calculator. Sediul in sector 1, Bdul Bucurestii Noi nr.176, firma Zarea, la statia metrou Laminorului; (021.667.00.20 office@zarea.ro 1341. Manipulant depozit, angajam

urgent manipulant marfa in depozit. Salariu: 1500 net, tichete de masa, sporuri. Program: 12 ore, in schimburi. Contract pe perioada nedeterminata. Pentru angajari sunati la numarul din anunt (0725.061.793 resurseumane.dorin@gmail.com 1342. Manipulant depozit, 1800 l si TM, 1294. Lucratori depozit pentru un

cunoscut depozit cu produse de nutritie animala din Bucuresti.Locatie: Stefanestii de Jos, Ilfov.Program: l-v 6:00–14:30 si 8:30–17:00Nu necesita experienta in domeniu. 1.900 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1295. Lucratori in bucatarie angajam

zona Sisesti- Baneasa; (0761.420.460 1296. Lucratori pentru depozit farmaceutic, in Sos. Chitila. Se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon: 0725350496, (0725.350.496 1297. Lucratori pentru instalare sisteme

de securitate, interfonie, etc pt. firma instalatoare sisteme securitate. Experienta in domeniu constituie un avantaj, dar nu este obligatorie. Rugam cv pe email (0774.044.629 dana@systec.ro

1298. Lucratori tencuieli de fatada. Competente de limba engleza/ rusa necesare. www.fastfassaad.ee. Salariu de pana la 6.000 {; (0724.605.876 info@fastfassaad.ee 1299. Lucru depozit, pregatire marfa, operare calculator Obligatoriu: carnet B. Avantaj: cunostinte Word-Excel, zona Republica. Relatii; Lucrator in depozit si operare pe calculator; (0770.462.440/ 021.256.26.30 1300. Macaragii angajeaza pentru

macarale turn, firma Bog’Art. Relatii la telefon: (0745.119.431 1301. Macaragiu pod rulant relatii la telefon. (0734.735.067/ 0734.735.066 1302. Macaragiu pod rulant Republica.

Salariu 2000 Lei net, tichete de masa de 15 Lei. Asigurare medicala, decontare transport. Program de lucru 08:30 – 16:30. Luni - vineri atestat ISCIR vizat la zi (0729.800.291 daniel.vioreanu@manpower.ro 1303. Macelar cu experienta angajez;

(0769.954.500

1304. Macelar pentru magazin carne

sector 5, relatii referitoare la program, salariu la tel., (0753.663.159

1305. Macelar Chitila Experienta de minim 3 luni. Se doconteaza transportul. Program luni-vineri de la 8-17. Se ofera masa calda (catering). Contract de munca; 2.200 L; (0758.108.018 marin@3dhumandevelopment.ro 1306. Macelar transator carne pui, anga-

jam transator macelar carne pui, full time, sector 4, Bucuresti. Salariu 2800 ron; 2.800 L; (0766.549.645 office.amicorum@gmail.com 1307. Macelar, supermarket- macelarie,

angajam macelar cu experienta. Program flexibil, salariu atractiv; (0721.596.286 ramonanegoianu@yahoo.com 1308. Macelari pentru abatorul Peris,

langa Otopeni Pentru unitatea de procesare carne de la Niculesti-Peris cautam macelari seriosi si dornici sa se alature echipei noastre, (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 1309. Macelari, locuri de munca esti macelar sau ne poti recomanda unu?Daca da iti oferim £100 bonus.Cautam macelari cu experienta.Poti castiga intre £ 2500 si £ 3000 pe luna.Te rugam sa suni la tel. (+447500845556 andreai@quattrorecruitment.co.uk 1310. Magazinul Selgros Berceni recruteaza personal: lucrator comercial food/ nfood- 2 posturi, adjunct sef raion food/nfood- 2 posturi, operator la fabricarea mezelurilor- 1 post, macelar- 1 post. Trimiteti CV-ul la email sau direct la sediul magazinului (Informatii Clienti), Selgros Berceni, str. Turnu Magurele nr. 92-108, sect. 4 Bucuresti; 145_ps@selgros.ro 1311. Magazioner scule angajeaza

Societate Constructii Metalice din Bucuresti, zona Pallady sector 3. Pentru detalii sunati la: (021.345.26.23 1312. MAGAZIONER, Firma ce

activeaza in domeniul frigotehnic, angajeaza magazioner si frigotehnisti. Sediul social este in Magurele, Jud. Ilfov, (0727.744.896 coinsfri2006@yahoo.com 1313. Manager Bar, daca esti sociabil si

iti place sa evoluezi, vino sa ne cunoastem la Temple Pub. Cautam bar manager cu experienta, salariu motivant, tips, program flexibil, masa asigurata. Marasesti 71 2.000 L; (0767.671.013 office@thetemplepub.ro

1314. Manager logistica interna pt. soci-

etate internationala 1.700 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro

1315. MANAGER VANZARI IMOBILIARE 3000-6000 ron, suntem un brand nou in vanzari imobiliare. www.proimo.ro/carieraSuntem dedicati si pasionati de ceea ce facem si ne dorim sa atingem mari orizonturi in imobiliare. (079917777 office@proimo.ro 1316. Manager, sefi sala, ospatari,

bucatari, aj. bucatari, barmani-experienta romanesc, restaurant, terasa, piscina Casa de Piatra, Pustnicul, Branesti, angajeaza pt. per. nedet. maxi 503 de la Cora Pantelimon. Raspund tel. dupa ora 12:00 sau sms; (0767.079.463

vanzatoare, bucatar, ajutor bucatar, livratori cu masina proprie, pizzerie facem angajari pentru 4 locatii in Bucuresti, (0762.205.060 officecasapizza@yahoo.com

SC Domocare International SRL angajeaza personal pentru postul de manipulant depozit in conditii avantajoase. Zona CTParc Dragomiresti-Deal. Transportul asigurat. Relatii la telefon. 1.800 L; (0766.967.640

1318. Manichiurista cu minima experi-

1343. Manipulant marfa angajez manip-

1317. Manageri de restaurant, ospatari,

enta in salon de 4 ani , manichiura clasica, persoana tanara cu aptitudini bune de comunicare cu clien?ii . Salon zona Dorobanti . (0765.648.443 1319. Manichiurista pachet salarial atragator peste 2000 ron format din parte fixa, bonus de performanta, bonus de fidelitate, carte de munca, alte beneficii, program flexibil, training gratuit, clientela selecta formata. 2.000 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 1320. Manichiurista Salon Baneasa

(Petrom City) angajeaza manichiurista cu experienta. Program de lucru marti-vineri: 12.00-20.00, sambata 10.00-18.00. Duminica si luni liber. Salariu 2000 ron sau procent; (0722.712.619 1321. Manichiurista sectorul 3, Pallady,

metrou 1 Decembrie. Salariu, contract munca 8 ore, program o zi cu o zi. Salon cu clientela, vad, mediu de lucru placut. Oferim si solicitam seriozitate. colaborare termen lung (0761.434.582 scifi_ds@yahoo.com

ulant marfa la magazinde materialede constructii in com.Glina, sat Catelu, in apropiere de statia de metrou Anghel Saligni.email: vijea_raluca@yahoo.com (0729.807.896 vijea_raluca@yahoo.com 1344. Manipulant marfa cerinte: respon-

sabilitate si eficienta, zona Morarilor (0755.221.050 1345. Manipulant marfa depozit fructe si

legume din Voluntari, zona pod Europa, angajeaza manipulant marfa cu norma intreaga. (0747.061.996/ 0723.776.099 claudiu.belehuzi@aebs.ro 1346. Manipulant marfa Distribuitor bau-

turi cu sediul in sector 3, angajeaz? manipulant marfa. (0730.071.955 1348. Manipulant marfa Transport gratuit de la metrou Preciziei, salariu fix, beneficii 1.700-1.900 lei net / luna. Depozit modern, mediu de lucru placut. Locatia Chiajna, se lucreaza in 2 ture; (0731.040.742 sorin.gongu@lugera.ro

1358. Manipulant marfuri/ incarca-

tor -descarcator/ operator facturare pentru depozitul propriu. Oferim transport din Bucuresti si zonele Bolintin, Ogrezeni, Trestieni, Buturugeni. Beneficii: contract pe perioada nedeterminata +salariu fix +bonuri de masa +bonusuri. Telefon: (0749.155.878 1359. Manipulant, 3 schimburi, 1276 net, beneficii, A1, Km 13. 1.276 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro 1360. Manipulant, incarcator-descarca-

tor Nimfa Com, depozit de materiale de constructii. Depozitul se situeaza la intersectia centura cu Cheiul Dambovitei, comuna Glina (Lukoil de la pod Catelu). 1500-1800lei+bonuri de masa. Prime de sarbatori, (0729.006.625 office@tevilaminate.ro 1361. Manipulanti Bucuresti pentru mai

multe depozite din Bucuresti. Program:LV, 1/2 schimburi. Salariul: 1400 1700.Pentru detalii tel. 1.500 L; (0755.651.839 ioana08.recrutare@gmail.com 1362. Manipulanti depozit. Angajam manipulanti depozit in Popesti Leordeni, incarcare/descarcare marfa, aranjare marfa in depozit. Oferim: tichete de masa, transport din localitatile invecinate (Frumusani, Vidra, Berceni, Sintesti, Oltenita etc.), prima de Craciun si Paste. Contract pe perioada nedeterminata intr-o companie de 20 de ani pe piata. Program L-V 7.00-15.30. Salariu net 1.450 L; (0758.062.201 1363. Manipulanti marfa sector 3, anga-

jam urgent manipulanti marfa pentru depozit in sector 3. salariu net 1400 Ron + bonuri de masa-300 Ron. Naveta decontata. Program: L-V/8 ore in 2 schimburi. Detalii la telefon 1.700 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 1365. Manipulanti marfuri congelator pentru Depozitul Mega Image din Popesti Leordeni. Oferim: un loc de munca stabil si oportunitati de avansare, salariu si bunus motivant, spor de frig, tichete de masa, o masa calda si o cafea pe zi, transport tur-retur/ decont transport. Pentru mai multe detalii si stabilirea unui inteviu, puteti suna la nr. de tel. (0372.102.807/ 0722.583.902

1372. Marriott Bucharest Grand Hotel

are urmatoarele pozitii disponibile: Camerista / ingrijitor spatii hoteliere. Cunostinte elementare de limba engleza; Persoana energica, flexibila, motivata, orientata catre client, amabila, ordonata. Instalator: cunostinte tehnice si experienta in ceea ce priveste montarea si legarea cablurilor electrice, prize, intrerupatoare, corpuri de iluminat.Bucatar / patiser: cunostinte de bucatarie sau diploma de bucatar; cunostinte de cofetarie / patiserie sau diploma de cofetar/patiser; cunostinte despre igiena alimentara; Persoana organizata si pasionata de bucatarie / patiserie. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite. Adu-ti la noi pasiunea si dorinta de a reusi, iar noi iti vom arata o lume a oportunitatilor. CV-ul la email. Detalii la tel: (021.403.19.94 emanuela.anton@marriott.com 1376. Maseuze Te invitam sa te alaturi echipei noastre de elita ! Cea mai buna alegere pentru venituri excelente. Iti oferim un mediu de lucru profesional, contract cu carte de munca, salariu motivant si cele mai bune comisioane de pe piata. Aplica acum www.monamourmasaj.ro/angajari (0732.889.966 1377. Maseuze full time sau part time cauti un job cu program flexibil si castiguri foarte bune? Cautam persoane de sex feminin sociabile, responsabile si cu aspect fizic placut pentru postul de maseuza. Experienta nu este necesara; 2.000 {; (0754.590.853 fantasymasaj@yahoo.com 1378. Maseuze, cele mai bune comi-

sioane La Mon Amour Massage. Esti tanara, frumoasa, senzuala, lipsita de prejudecati si in cautarea unui venit consistent? Te invitam sa te alaturi echipei noastra de elita, cu 10 ani de experienta! Mon Amour Massage, cel mai important furnizor de servicii de masaj erotic de lux din Bucuresti, este mereu in cautare de noi talente care sa se alature echipei noastre de maseuze de elita. 3.000 {; (0732.889.966/ 021.316.88.38 manager@monamour-masaj.ro 1379. Masinista. Atelier de marochinarie, angajam masinista cu experienta, conditii avantajoase de salarizare. Acceptam si persoane care doresc reorientare profesionala care au notiuni minime in domeniu. (0772.071.247/ 0736.360.067

1392. Mecanic auto camioane, cautam un coleg nou, daca aveti calificare de mecanic auto va asteptam sa ne contactati la tel.0730612742 Locatia Popesti Leordeni. Daca sunteti din provincie vi se asigura cazare. Salariu atractiv. (0730.612.742 1393. Mecanic auto cu experienta serv-

ice auto, angajeaza mecanic auto cu experienta (camioane, turisme), in Str. Prelungirea Ghencea nr. 185, salariu avantajos (0769.633.358 gadintretinere@gmail.com

1394. Mecanic auto cu experienta, pen-

tru service auto multimarca in sector 4 Bucuresti (021.460.33.61/ 0744.661.106 1395. Mecanic auto în comuna Ciolpani, jude?ul Ilfov, ofer un salariu atractiv. Pentru mai multe detalii sunati; (0760.838.996 Alinutzamaria58@yahoo.com 1396. Mecanic auto service reparatii tur-

bosuflante Service auto reparatii turbosuflante angajam mecanic auto (mecanica usoara, demontat, remontat ansamblu turbosuflanta si anexe, revizie)Cautam o persoana dinamica cu experienta in domeniul auto, (0731.609.338 alex@avdturbo.ro

Beauty cauta colaborare manichiurista clasic, fals cu experienta si portofoliu clienti, in zona Mall Vitan procent 60% (0764.549.227 anita.denis@yahoo.com

1397. Mecanic auto, angajam mecanic auto si/sau ajutor mecanic auto pentru service situat in sectorul 3. Oferim salariu motivant,program flexibil,conditii de munca avantajoase si bonusuri de performanta; (0731.348.341/ 0731.348.341 cristi.sebe@servicedexcar.ro

1323. Manichiurista cu experienta si in

1398. Mecanic auto, conditii avanta-

1322. Manichiurista colaborare. Salon

unghii false, carte de munca, platita pe 8 ore salariu 2.200 lei, salon de 10 ani, program 1 zi da unu nu, 1 weekend da unu nu, zona metrou Gorjului; 2.500 L; (0724.357.422

joase, salariu 3000 Lei, cu procent la incasari zona sector 3 Theodor Pallady, metrou Anghel Saligny, contact tel. (0722.653.393 autoagusta@yahoo.com 1399. Mecanic auto, minim 1 an experi-

1324. Manichiurista pasionata de aceasta meserie, la salon situat in zona Obor. Iti oferim super conditii. Vino si tu. Suna-ne la: (0725.449.595

enta; diploma de mecanic obligatoriu; varsta angajatului poate fi cuprinsa intre 25-45 de ani;

1400. Mecanic auto, salariu + comision

1325. Manichiurista pedichiurista Angajam manichiurista cu experienta, program o zi cu o zi (inclusiv duminica), CM, salariu fix atragator. Salonul este situat in sector 3, intersectia Mihai Bravu cu Calea Vitan, 35 L; (0728.199.919 Lauraghizu@yahoo.com

+bonuri masa. Ofer cazare. (0725.680.876

1401. Mecanic auto, salariu motivant (incepand de la 1.000 euro, in functie de experienta). Service-ul este in zona Costin Georgian. Detalii la telefon: (0723.816.676 smartautofix@gmail.com

1326. Manichiurista pedichiurista cu

experienta angajam pentru salon zona Militari; (0723.312.856

1402. Mecanic auto, service auto anga-

jeaza mecanic cu experienta, salariu atractiv program 08:00-18:00 luni -vineri, service-ul este in zona Trapezului; 1 {; (0731.761.196/ 0765.514.282 office@conceptdrive.ro

1327. Manichiurista si coafeza Salon

din Blv. Lacul Tei angajeaza coafeza si manichiurista cu experienta si dorinta de dezvoltare. Oferim salariu fix, procent si conditii de lucru deosebite. Cautam si oferim seriozitate si stabilitate; (0730.999.689 office@veronique.ro www.veronique.ro

1403. Mecanic auto, electrician auto Sky

Auto Service angajeaza mecanic si electrician auto cu experienta. Adresa: str. Sergent C-tin Moise nr. 5C, sector 6. (0751.120.121/ 0751.102.020 office@skyautoservice.ro

1328. Manichiurista si coafeza, anga-

jez urgent, Auchan Berceni; (0721.990.720

1404. Mecanic camioane Reprezentanta

1329. Manichiurista si cosmeticiana

service camioane si remorci, angajam mecanic camioane cu experienta, venituri lunare intre 2.000-5000 L, conditii bune de lucru, zona Militari, Industriilor, cerem diploma relatii la, 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro

angajez pt salon in Doamna Ghica. Ofer si cer seriozitate maxima. Relatii la tel. 1 L; (97723653281/ 0723.248.246 Isabelaluciacretu@yahoo.com 1330. Manichiurista si cosmeticiana cu

experienta pt. salon situat in zona Tineretului, deschis de 6 aniMai multe detalii la tel. (0745.965.549

1405. Mecanic fabrica de medicamente,

executa lucrari de intretinere, revizie si reparatii, pregatirea, montarea, demontarea pieselor de format si a accesoriilor pe echipamente de productie/ambalare medicamente. Lucru in 3 ture, L - V; (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com

1331. Manichiurista, inchiriere scaun

coafor. Salon Floreasca, deschis de 12 ani; (0723.302.545

1332. Manichiurista, Pastel Studio angajeaza manichiurista/ tehnician unghii false pentru salon de infrumusetare in sectorul 2, Sos. Pantelimon, nr. 255 , zona Delfinului, . (0724.222.614 1333. Manichiurista, post manichiurista

disponibil in zonele Tei, Unirii si Victoriei. Oferim salariu atractiv, contract full time, portofoliu de clienti deja format, stabilitate si posibilitati de perfectionare; (0720.996.748 1334. Manichiurista, salon cu vad angajeaza manichiurista cu experienta unghi cu gel si oja semi. Salariu atractiv (0761.828.486/ 0721.534.374 neludima74@gmail.com 1335. Manichiurista, vad vechi, salariu fix sau procent; (0764.692.929

MANICHIURISTA, PEDICHIURISTA, TEHNICIAN UNGHII. ACS BEAUTY EXPERT ANGAJEAZA PENTRU SALON IN SECTORUL 2. TELEFON/ FACEBOOK: ACS BEAUTY EXPERT. WWW.ACSBEAUTYEXPERT .COM (0721.121.261 1336.

1337. Manichiurista. Salon vad format

angajeaza manichiurista- unghii gel, cosmeticiana- machiaj; (0745.186.925/ 0720.605.668

1338. Manipulant bagaje, personal pen-

tru incarcare, descarcare bagaje Aeroport Otopeni. Salariu 1400 net (de inceput), bonuri de masa (300 lei) si 300 lei sub forma de bonuri combustibil, 2.000 L; (0756.042.232 george.ionita@handling.ro

1347. Manipulant marfa pt. magazin si

depozit zona Obor- Colentina. Cerinte: tanar, disponibil, cu chef de munca; (021.252.41.31

1349. Manipulant marfa Cofetaria Alice Piata Iancului, transporta si descarca produsele de cofetarie, receptioneaza marfurile de la furnizor, curata recipientii mari la masina de spalat, program in ture L-D, 8h/zi, 5 zile/7. Detalii la telefon; 1.900 L; (0741.037.366 resurseumane@cofetariaalice.ro 1350. Manipulant marfa depozit anga-

jam urgent manipulant marfa depozit zona Otopeni. Salariu 1500 Lei net + bonuri de masa 200 lei + transport decontat. Program de lucru 12/zi-2 schimburi, Pentru detalii si angajari sunati la telefon 1.500 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 1351. Manipulant marfa depozit Program luni-vineri 9.00-18.00, Bucuresti, str. Preciziei 34B; (0738.979.952 irina.belibov@toolsworld.ro 1352. Manipulant marfa si lucrator comercial pentru magazin Shop&Go sector 3 . Program 8 ore, doua ture , doua zile libere . Oferim asigurare medicala si transport pentru tura 2. Salariu negociabil in functie de experienta fiecarui candidat . (0765.655.114 cristian.matea@gmail.com 1353. Manipulant marfa, angajam per-

sonal care sa se ocupe cu manipularea produselor electronice si electrocasnice, program de luni-vineri, colectiv tanar, posibilitati de avansare, (0737.362.473 hr@depanero.ro 1354. Manipulant marfuri Ne extindem echipa, astfel cautam oameni plini de energie si pozitivi pentru postul vacant de manipulant marfa. Disponibilitate deplasare in tara. (0768.299.299 danigeorgescu@ft-logistic.ro 1355. Manipulant marfuri receptionarea

marfii, verificare cantitativa si calitativa, sortare, aranjare produse, pregatirea comenzilor pentru livrare, manipulare, incarcare descarcare marfa la raft; (0726.764.169 cristi.florea@carpartstuning.com 1356. Manipulant marfuri, producator de

cosmetice, in Bucuresti - zona Berceni. Atentie distributiva, disponibilitate pentru munca fizica; (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro

1357. Manipulant marfuri, stivuitorist, reglor injectie Fabrica de productie angajeaza manipulant marfuri, stivuitorist pentru magazie, reglor mase plastice. Lucru in 2-3 schimburi, decont transport, tichete masa. Detalii la: (0372.740.824/ 0737.466.725

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1364. Manipulanti marfuri pentru

pregatire marfa Dep. Livrare. Salariul 1400 + tichete de masa, dupa perioada de proba salariul se modifica. Informatii la tel. (0732.672.654 1366. Manipulanti marfuri. Firma distrib-

utie bauturi, punct lucru langa Carrefour Militari, angajam manipulanti marfuri, (021.778.03.98

1367. Manipulanti marfuri. Sport Vision Electric&Lighting, depozit produse electrice angajeaza manipulanti marfuri. Relatii la depozitul din Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 616 la tel. sau email; (0748.880.824/ 0745.968.910 alina@spotvisionelectric.ro 1368. Manipulanti si muncitori necalificati Depozit preparate carne angajam gestionari, manipulanti, muncitori necalificati. Se ofera salariu avantajos si tichete de masa; (0734.119.205 office@vericom2001.ro 1369. Manipulanti, muncitori necalificati

pt. Fox, fabrica de mezeluri. Program in schimburi. Perioada nedeterminata. Alte beneficii: spor noapte, bonusuri, prime, masa calda. Zona sector 4. Contactati-ne intre orele 9-17 de L-V. 1.600 L; (0726.718.768

1370. MANIPULAT MARFA Companie romano-olandeza angajeaza MANIPULAT MARFA (0724.566.520 1371. MARKET COMERT ALIMENTAR ZONA SALAJAN, SECTOR 3 ANGAJAM FETE LUCRATOARE COMERCIALE SI CASIERE CU EXPERIENTA, SALARIU ATRACTIV. RELATII LA TELEFON; (0720.051.025 1373. Maseuri profesionisti. Cabinet

Nutritie, Masaj si Beauty (Stefan cel Mare) angajeaza, aspect ingrijit, personalitate placuta; (0723.522.403 felyiancu@yahoo.com 1374. Maseuza cu eperienta pentru

1380. Masiniste in confectii dama

pe produs cap coada, sau pe operatii, sect. 2, salariu foarte bun; (0744.672.670

1381. Masiniste in triplok si liniara, atel-

ier croitorie angajeaza masiniste in triplok si liniara. Salariu motivant, carte de munca, program de 8 ore. Atelierul este situat in zona Baicului, sector 2, (0767.734.066 1382. MECANIC masini si utilaje pentru

productie, firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din B-dul Bucurestii Noi 176, sector 1, transport: metroul Parc Bazilescu si autobuz 697, 112; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 1383. MECANIC pentru reparatie si intretinere de stivuitoare. Locatia Bragadiru, jud. Ilfov. Pentru detalii sunati la nr. de tel., 3.500 L; (0784.293.112 mecanovalmar@yahoo.ca 1384. Mecanic salariu 3.000 ron net/150

h, Electrician auto salariu 2.800 ron net si Vulcanizator cu experienta angajeaza Reprezentanta Citroen/Suzuki; (021.461.01.66

1385. Mecanic auto cu experienta, ofer-

im salariu foarte atractiv, conditii bune de lucru, program avantajos. (0765.000.200/ 0799.400.300 1386. Mecanic auto cu sau fara experi-

enta, ofer salariu motivant intre 2000 si 2500 de lei. Se cere seriozitate, responsabilitate, adaptabilitate. Vitan, Barzesti, (0767.855.628 nick.2111@yahoo.com 1387. Mecanic auto Firma de constructii,

angajeaza mecanic auto cu experienta, permis auto cat. B, pentru reparatii si intretinere a autovehiculelor si utilajelor din dotarea societatii. Salariu motivant. Tel: (0746.294.414 ovv.multiconsult@gmail.com

1388. Mecanic auto pentru intretinere ?i

pentru reparatii autoturisme si autocamioane. Experienta sau specializarea reprezinta un avantaj; (0727.348.104 iulian.raduta@nemoexpres.ro

1389. Mecanic auto pentru service auto zona Trapezului, cu experienta multimarca si cunostinte tester minim 3 ani, salariul negociabil; 4.000 L; (0785.298.901

salon de remodelare corporala, Zona Unirii, conditii deosebite, rog seriozitate; (0726.105.995 negulici_albina@yahoo.com

1390. Mecanic auto pentru service roti, cu experienta, sector 1, bd. Ion Mihalache, salariu, 3.500 L; (0784.339.160/ 0784.339.160

1375. Maseuze cu sau fara experienta

1391. Mecanic auto Bosch Car Service Pipera, angajam mecanic cu experienta de minim 3 ani pt. Trendo Automotive, reprezentanta Bosch Car Service Pipera, salarizarea neta este intre 2.200-3.500 L, in functie de nivelul de calificare profesionala; 3.500 L; (0724.505.551 dan.necula@trendo.ro

angajaza salon masaj erotic de lux din Bucuresti, zona centrala - Piata Unirii, contract de munca, salariu motivant, bonusuri, echipa tân?ra, oferim cursuri de specializare, 1.500 {; (0758.063.750/ 0748.021.660 Contact@vip-obsesaion.ro

1406. Mecanic intretinere pentru statia de sortare Glina. Obligatoriu cunostinte de sudura. Relatii zilnic intre orele 08-17, de luni- vineri, 3.000 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com

1418. Mecanic, electrician camioane, angajam mecanic si electrician camioane si utilaje. Posibilitate cursuri specializare. Salariu atractiv; (0722.333.733 ruxandra.bejinariu@unimog-service.ro 1419. Mecanici societate de constructii angajeaza mecanici reparatii si intretinere auto si utilaje. Solicitam seriozitate si vechime in munca min.3 ani. Rel.L-V, in intervalul orar 8.00 - 16.00; (0727.221.670 david@dimar.ro 1420. Mecanici auto cu experienta pen-

tru service autorizat multimarca. Pachet salarial atractiv (3.000-4.000 lei in functie de experienta). Posibilitate de avansare. 4.000 L; (0722.416.512/ 0730.343.389 office@erc-auto.ro 1421. Mecanici auto, service auto multi-

marca. Salariu negociabil, sector 1, Bucuresti; (0728.625.820

1422. Mecanici intretinere si reparatii uti-

laje, producator de biscuiti si napolitane angajeaza pentru fabrica din PopestiLeordeni. Salariu motivant + bonuri de masa. Se asigura transportul. Experienta in domeniu (0727.226.302

1423. Medic veterinar pentru clinica veterinara Biovet, angajam urgent medic veterinar cu experienta practica in domeniul animalelor de companie .Clinica este situata in zona Mall Afi Cotroceni . Cv la resurse.umane@biovet-impex.ro. (0746.768.173 resurse.umane@biovetimpex.ro 1424. Medic, farmacist veterinar Farmacia veterinara ZooMax isi mareste echipa, angajam medic veterinar sau farmacist veterinar, (0768.899.912 lazaralexandruioan@yahoo.com 1425. Mega Image angajeaza manipulanti marfuri congelator pentru Depozitul din Popesti Leordeni. Oferim: un loc de munca stabil si oportunitati de avansare. Salariu si bonus motivant. Spor de frig. Tichete de masa. O masa calda si o cafea pe zi. Transport tur-retur/decont transport. Pentru mai multe detalii si stabilirea unui interviu, puteti suna la nr. de tel. (0372.102.807/ 0722.583.902 1426. Menaj 3 zile zona Dorobanti, curatenie, splalat, calcat, gatit cu experienta si recomandari 2.000 L; (0771.223.680 1427. Menaj, 8 ore, Eroilor si Floreasca,

cautam doua doamne pt menajul a doua apartamente, unul situat in Floreasca si unul la Eroilor; program 8 ore/zi, de l-v; salariul 2000 de lei negociabil. 2.000 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 office@elite-jobs.ro 1428. Menajera 3 zile pe saptamana, zona Tineretului, cu experienta si recomandari, curatenie, spalat, calcat 1.500 L; (0771.765.563

1429. Menajera 3 zile, Aviatorilor, 150 lei/ zi. Drumul Tab, 2 zile, 150 lei. Baneasa, L-V, 2500 L. Menajera interna, 4 libere, 3500 L. Cerinte: experienta in menaj. Famileto, comision 20% din primul salariu 3.500 L; (0724.617.662 office@famileto.ro 1430. Menajera caut menajera program 8 ore de luni pana vineri, casa la curte sectorul 3, salariu 2000 ron, doresc menaj complet si de calitate si calcat, (0722.219.204 1431. Menajera cu experienta, program

8-10 ore, zona centrala si rezidentiala, 2.000-2.500 lei; (0726.637.102

1432. Menajera full time, Domenii,

2.800 L; (021.310.74.03

1433. Menajera interna cu permis auto

cat. B. (0722.967.272

1434. Menajera pentru curatenie birouri.

Persoana activa, harnica, politicoasa, cu experienta min 6 luni. Locatia Dragomiresti-Deal. Program 08.30 h17.30 h. (0728.000.283 madalina.voicu@delamode-group.com

1407. Mecanic intretinere aparatura fabrica angajam urgent mecanic pentru fabrica bauturi. Salariu: 2000 net + tichete de masa, sporuri, prime, pachet produse. Program: L-V 12 ore, in schimburi. Contract nedeterminat. Sunati la numarul afisat (0725.061.793 resurseumane.dorin@gmail.com

1435. Menajera pentru familie de turci (2 persoane) in zona Mall Vitan. Cerinte: harnica, ordonata, atenta; (0762.238.405

1408. Mecanic intretinere camioane, autocare si microbuze, angajam in conditii avantajoase, 700 {; (0755.749.984 office@bustrans.ro

1436. Menajera / bucatareasa program 07:30 - 19:00 (pauza 14 - 16): gatit, menaj, spalat/calcat, cumparaturi etc. Bucurestii Noi; 2.200 L; (0721.622.801

1409. Mecanic linie de imbuteliere, fabri-

1437. Menajera 8 ore zona Bd. Lacul Tei, firma Hyper angajeaza femeie pentru curatenie in spatii de birouri. Program 614, de luni pana vineri. Locatie fixa langa Bd. Lacul Tei. Contract de munca. Transport decontat. Salariu net 1350 Lei 1.350 L; (0787.348.140

ca noastra de bauturi angajeaza mecanic pe linie de imbuteliere. Salariul se negociaza la interviu. Program de lucru:L-V 2 schimburi. Contract nedeterminat. Pentru detalii sunati la nr afisat (0749.608.510

1410. Mecanic reparatii/ intretinere masi-

ni unelte. Cerinte: pneumatica, hidraulica, mecanica.Tel./ email; (0722.518.576 angajari.resurse.umane.ir@gmail.com

1438. Menajera angajez, in Bucuresti 4 zile/ saptamana, zona Uverturii, telefon intre orele 10 - 11; 17-20; (0730.586.172

1411. Mecanic si manipulant pentru montaj si intretinere platforme autoridicatoare. (0722.622.353

1439. Menajera cinstita, gospodina, curata, pentru familie serioasa, Piata Rosetti, program 8 h/ zi, 2 zile/ saptamana, gatit + calcat; (0722.362.597

1412. Mecanic si vopsitor auto pentru service auto multimarca din Popesti-Leordeni, cu experienta. Conditii de munca si salarizare foarte bune. Program l-v: 918.00. (0772.246.167 marius@armadaservice.ro 1413. Mecanic utilaj/lacatus mecanic,

Ardagh Metal Packaging din Buftea angajeaza mecanic, absolvent profil tehnic, experienta ? 3 ani in montaj-demontaj utilaj. Contract per. nedeterminata, schimburi (7-15/15-23), 8 ore/zi, 1700 ron net, bonuri masa, 1.700 L; (0743.207.004 ozen.musat@ardaghgroup.com 1414. Mecanic utilaje, pentru buldoexca-

vator JCB 3cx si Case este necesar permis de conducere categoria C sau TR. Salariu minim 3000 Lei. Punct de lucru Bragadiru, Ilfov. Pentru provincie asiguram cazare si utilitati gratis 3.000 L; (0735.377.400

1415. Mecanic, service auto multimarca

zona Piata Chibrit angajeaza mecanic; (0736.362.001

1416. Mecanic, ajutor mecanic, electro-

mecanic pentru utilaje de ridicat (stivuitoare, transpaleti).SC Mecano Valmar SRL; 3.500 L; (0784.293.112 vanzari@mecanovalmar.ro 1417. Mecanic, electrician auto cu expe-

rienta minima de 3 ani in mecanica auto multimarca pt. Wox Autoserv. Serviciile principale cerute sunt : revizii filtre si ulei, schimb distributii, schimb elemente franare 3.500 L; (0769.210.101/ 0723.656.275 office@servautopro.ro

1440. Menajera cu experienta, 2

zile/ saptamana, Universitate, urgent; (021.310.74.03

1441. Menajera cu program de 8 ore Doral Cleaning, angajeaza menajera cu experienta pentru spatii birouri cu scop de inlocuire a personalului responsabil pe locatie. Programul de lucru va fi de 8 ore, de luni pana vineri. 2.327 L; (0786.461.231 angajari@doral-cleaning.ro 1442. Menajera Floreasca 6 ore/zi, de luni pana vineri, curatenie, spalat, calcat, carte de munca 1.500 L; (0772.276.051 1443. Menajera full time ptr casa in zona

Pipera daca locuiesti in apropiere de zona Pipera, esti serioasa si muncitoare, atunci ne poti suna ptr o proba. Familie cu 2 copiii, cautam o persoana devotata, atenta la detalii, spalat, calcat, menaj complet. (0762.608.708 Liliana.jurca1@gmail.com

1444. Menajera hotel, camerista, aparta-

mente regim hotelier in Bucuresti-P-ta Romana. Program: 10:00-16:00, 5 zile/saptamana; (0752.757.696 alina.ghimisi@gmail.com

1445. Menajera in Dobroesti, Pantelimon, Fundeni, familie cautam o doamna serioasa pt menaj si treburile casnice calcat, spalat si curatenie - 30-50 ani. Programul este Luni - Vineri: 09:00 - 18:00 sau interna (camera ei); 1.600 L; (0725.007.007 leonard.fleican@gmail.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


21 martie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 1496. Montatori pereti cortina, angajez

cu contract de munca, muncitori, pentru montaj pereti cortina si fatade ventilate. Se ofera un salariu intre 2200 - 3000 Lei, in functie de experienta. Mai multe detalii se ofera la telefon (0734.204.248 1497. Montatori tamplarie Al, pereti cortina, fatade si muncitori necalificati. Informatii la telefon, (0723.323.229 mimo@mimo.ro 1498. MUNCITOARE necalificate pentru

depart. productie la firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din Bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Transport: metroul statia Parcul Bazilescu si autobuz 697; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 1499. Muncitoare calificate sau necalifi-

1446. Menajera in sector 1, zona

Damaroaia Familie serioasa cauta o doamna muncitoare, curata, energica, vesela, cinstita si sincera, responsabila, ordonata si nefumatoare care sa ne ajute in toate treburile casei. L-v/8 h. Tel. (0745.440.533/ 0741.969.095 cristina.popescu@qpas.ro 1447. Menajera ingrijitoare copii in cadrul gradinitei Rose Mary Prelungirea Ghencea program 11-19.30. Se cere: seriozitate, experienta.CV pe email pentru selectie interviu (0747.179.897 gradinitarosemary@yahoo.ro

1472. Modelator covrigi, cu experienta,

pt. patiserie zona Stefan cel Mare, program 1zi/1zi de la 5:30 la 19:30, 2.000 L; (0769.377.100 gywliano@yahoo.com 1473. Modelator covrigi, gogosi, urgent, cu experienta pentru locatia din Afi Cotroceni sector 6 program o zi cu o zi de la 8:00-20:00 se ofera salariu atractiv, prime, bonus, pentru detalii va rog sunati (0736.033.867 Pretzel.factory@yahoo.com

familie. La casa in Bucuresti, salariu acceptabil, mai multe informatii tel. Cazare+ mancare; (0760.149.917

1474. Modelator, vanzator. Covrigaria Petru angajeaza modelatoare covrigi si vanzatoare cu sau fara experienta pentru punctul de lucru din Bucuresti, Piata Timpuri Noi, salariu atractiv. Detalii la tel. 1.500 L; (0768.199.199 office.springleader@gmail.com

1449. Menajera interna cu experienta,

1475. Modelatori covrigi, vanzatoare

1448. Menajera interna caut, suntem

vila, curatenie, calcat, eventual gatit, 2.500 L; (0726.637.102 1450. Menajera pentru firma din

Bucuresti, angajam menajera cu experienta pentru firma din Bucuresti(luni-vineri 8 ore/zi). Sediul se afla intr-o vila, zona Ion Mihalache/Domenii. Beneficii: contract de munca,1200 lei (net); (0766.011.256 1451. Menajera Popesti Leordeni, carte

de munca, familie 2 persoane, locuim in Popesti Leordeni - casa, dorim menajera pe termen lung. program: l-v 9-18, iubitoare animale, carte de munca; (0722.219.569 cameliagc@yahoo.com 1452. Menajera prezentabila, pentru menaj usor si gatit, 3 zile/ saptamana, 4 ore/zi, salariu/ luna, 2.500 L; (0768.563.623

1453. Menajera sediu de birouri, Baneasa recrutam menajera pentru sediu de birouri in Baneasa, sector 1. Program de lucru: 8 ore/zi de luni pana vineri. Salariul net: 1700 lei. Programari telefonic sau trimite CV si te vom contacta noi; 1.700 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1454. Menajera sediu de birouri, Otopeni, angajam menajera pentru sediu de birouri. Program de lucru: 8 ore/zi de luni pana vineri. Salariul lunar net: 12001300 lei, tichete de masa, servicii medicale private; 1.500 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1455. Menajera si spalator vase restau-

rant sushi Chico Chillout, centru Bucuresti. (0733.324.426 chilloutchico@gmail.com

1456. Menajera, cautam doamna

serioasa, pe postul de menajera pentru o familie cu doi copii, cu program de lucru de luni pana vineri in intervalul orar 09:3017:30, in zona Pipera. Oferim conditii de munca deosebite (021.539.79.53 office@phoenixventures.eu 1457. Menajera, domn singur caut doamna pentru ajutor menaj, saptamanal. Eventual ofer si gazduire; (0735.539.834 1458. Menajera, ajutor in casa, zona

Petre Ispirescu, caut doamna care sa ma ajute cu treburile zilnice in casa: curatenie, gatit, ajutor la nevoie cu copiii.Cerinte: nefumatoare, sa vorbeasca corect.Program de lucru: 09:00-19:00 L-V (0733.523.660 ioanacismigiu@yahoo.com 1459. Menajera, camerista, hotel 3 stele in sectorul 6. Salariu negociabil de la 1.350 pana la 2.000 lei pe luna, in functie de orele lucrate. Experienta non necesara 2.000 L; (0721.211.268/ 0760.399.191 1460. Menajera- zona Straulesti (Bucuresti). Angajez menajera, doamna serioasa, cu simtul raspunderii, pentru menaj imobil in Straulesti. Salariu atractiv, transport asigurat +alte beneficii. Program: 07:30-15:30 de luni pana vineri; (0733.663.316 1461. MENAJERE cu forme legale, per-

sonal de curatenie pentru birouri, case, interventii. Cautam persoane serioase pentru colaborare pe termen lung; 1.500 L; (0745.526.682 office@echipadecuratenie.ro 1462. Menajere / cameriste, angajam

doamne si domnisoare serioase si muncitoare pentru efectuarea curateniei in zona Dristor. Oferim program de lucru flexibil, mediu de lucru placut, seriozitate si plata salariului la timp; (0726.935.405 1463. Menajere, suntem o companie de

publicitate in cautarea unor doamne pentru curatenie/menajere care doresc sa se angajeze full time; (0725.555.557 hrbucharestlowe@mullenlowe.com

1464. Merchandiser, lucrator comercial,

cautam merchandiseri, cu sau fara experinta, pentru magazinele de tip hypermarket si supermarket din Bucuresti. Salariu fix, bonuri de masa, bonusuri, contract de munca, pachete produse lunar. (0738.749.694 visan.florin86@gmail.com

1465. Meserias pentru intretinere restau-

rant Hashtag Pub este in cautare de mester pentru mentenanta/ intretinere restaurant. Program de lucru flexibil (5 zile pe saptamana). Salariu motivant si bonusuri. Mai multe detalii la telefon 1.400 L; (0751.157.297 office@hashtagpub.ro 1466. Mester, tehnolog pentru Fabrica

de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor, (021.424.62.93 1467. Metropolitan Residence angajam

agenti imobiliari cu experienta. Cerinte: abilitati operare PC, orientare catre client, orientare catre rezultate, abilitatea de a lucra in echipa. Abilitati de comunicare, negociere, vanzare, organizare. CV pe mail; gabriela@metropolitanresidence.ro

1468. Modelatoare covrigi pentru covri-

garie din zona Doamna Ghica, numai cu experienta. Urgent. (0722.585.808

1469. Modelatoare covrigi, Patiseria Tismana, zona Colentina- Fundeni, angajeaza modelatoare covrigi. Program lucru: Luni-Vineri 06.00-16.30, Sam. si Dum. liber. Salariu: 2.500 lei. Relatii tel; 2.500 L; (0734.378.436

patiserie, angajam modelatori covrigi si vanzatoare patiserie zona Mihai Bravu, Vitan, (0721.880.281 1476. Modele de top la Best Studios. vrei

un job cu venituri garantate de minim 1.000 dolari pe luna? job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, cazare gratuita in bucuresti si zeci de beneficii financiare. servicii gratuite de infrumusetare. loc de munca legal, confidential, serios. training gratuit, castiguri din prima zi. suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, site: www.beststudio.ro (0730.752.752 www.beststudios.ro

1477. Modele fete sau trans., angajam modele fete sau trans pentru conversatii online, intr-un cadru legal de munca, oferim plata zilnica, saptamanala, perioada, 5.000 {; (0760.387.829 tech.studioprivatt@gmail.com 1478. Modele online Ai vrea sa castigi in

fiecare zi mii de euro? Devino acom model la Fetish Word, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100 % legal. www.fetish-world.ro; 3.000 $; (0766.016.639 angajari@fetish-world.ro 1479. Modele online, Comisioane avan-

tajoase 50%-70%, bonus de angajare, bonus de recomandare, bonus de performanta. My-Studio zona Pta Victoriei, iti ofera un mediu de lucru modern si exclusivist. Contract legal, salariu fix sau comision. www.my-studio.ro; 3.000 {; (0726.101.732 office@my-studio.ro 1480. Modele online, esti comunicativa, Iti doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti, noi te ajutam sa fii rich pe toate planurile. Job bine platit 100% procent din incasari in prima luna (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro 1481. Mon Cher Decebal, angajeaza

bucatari, ajutori de bucatari, ospatari si femeie la vase; (0722.232.220 1482. Montator cu experienta. Permis

de conducere cat. B Pentru detalii sunati la tel. (0758.068.843 office@lamaison.ro 1483. Montator SC Confort System angajeaza montator copertine, rulouri transparente, pergole lemn, program L-V, salariu atractiv, punct de lucru Sos Morarilor Nr 1 Bucuresti sector 2 (in incinta Postavariei Romane); (0751.221.981 office@confortsystem.ro 1484. Montator biciclete, salariu

atractiv, zona Vitan Barzesti; (0745.099.708

1485. Montator electronist cu experienta

usi industriale, usi garaj, bariere, automatizari porti. Pachet salarial atractiv. Cerem si oferim seriozitate maxima. Pentru detalii sunati la tel (0741.117.722/ 0741.118.822/ 0746.155.566 silviadan@usiautomatizate.ro 1486. Montator mobila asigura trans-

portul si montajul mobilierului la sediul clientului, cunostinte de baza in montarea mobilei sunt obligatorii, salariu minim 2.000 lei net, detinerea permisului auto constituie avantaj; 2.000 L; (0735.533.004 1487. Montator parbrize auto, salariu

atractiv + comision 4.000 L; (0722.749.809 angarajiparbrize@gmail.com

1488. Montator pardoseli/uusi, angajam personal cu experienta pentru montaj parchet triplustratificat, masiv, laminat, mocheta si usi de interior. Permis cat. B, reprezinta avantaj. Oferim posibilitatea de castig avantajos; 2.500 L; (0749.025.805 ionut.barbu@podnet.ro 1489. Montator partitii sticla - calificati /

necalificati angajam montatori cu Âsau fara experienta iÂn domeniul compartimeÂntarilor de sticla. MÂontaj pereti de sticla, usi metalice, usi sticla, usi lemn. Salariu 1.800-2.800, in functie de experienta; (0786.124.787/ 0732.055.800 virgil@smartestproiect.ro 1490. Montator partitii sticla, rigipsari Angajam montatori cu Âsau fara experienta iÂn domeniul compartimeÂntarilor de sticla, mÂontaj partitii sticla, usi metalice, usi sticla. Salariu 1.800-2.800, in functie de experienta. (0786.124.787/ 0732.055.800 1491. Montator subansamble angajam urgent pt. firma Stratum Enclosures. Oferim contract pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in 2 schimburi: 6,00-14,00/ 14,00-22,00. Relatii la tel.: (0729.925.035 1492. Montator, instalator, service aer

conditionat responsabilitati: efectueaza montaj, intretinere si service la echipamente de aer conditionat, este responsabil pentru echipamentele primite, sansa de a colabora pe termen nelimitat 3.400 L; (0732.525.252 office@aerconditionat.org 1493. Montatori gresie faianta preferabil

cunoasterea a cel putin 2 meserii, contract de munca, dispoibilitate deplasari in tara. CV la email (0745.003.715 petre.nelu@gmail.com 1494. Montatori mobila si tamplari pal.

lator de covrigi cu experienta, full time,program 05 00-17 00, 1 liber/sapt, contract full time, concediu anual salariu 3000 lei, salariu platit de 2 ori/luna, seriozitate; 3.000 L; (0735.988.298 caramelturk@yahoo.com

Firma productie mobilier la comanda (Bucuresti, zona Vitan) angajam tamplari pal/ montatori mobila. Cerinte: persoane muncitoare, experienta in domeniu, disponibilitate la lucru program prelungit. Oferim: salariu fix, bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport Ratb si Metrorex. Tel.: (0723.667.880

1471. Modelator covrigi Patiserie angajam modelator covrigi cu experienta, program 1 zi/1 zi, de la 05.30 la 19.00 salariul 1800 lei mana, 1.800 L; (0769.377.100 gywliano@yahoo.com

1495. Montatori pardoseli, linoleum, mocheta, tapet, parchet, sape, autonivelante, salariu 1.800 - 2.500 L, rog seriozitate; (0725.934.998

1470. Modelator covrigi angajam mode-

1527. Muncitor, montator, pentru societate comerciala zona Pantelimon Tuborg, permisul de conducere categoria B. constituie un avantaj (0722.555.557 jaluzele.net@gmail.com

1550. Muncitori in constructii, permis de conducere reprezinta un avantaj, pentru plecari in strainatate, nu se percepe niciun fel de comision, rog seriozitate. 1 {; (0784.261.800

1528. MUNCITORI ANGAJAM MUNCITORI PENTRU MANIPULARE MARFA - STATIE SORTARE. RELATII LA TELEFON: (0728.290.630

1551. Muncitori in fabrica. Firma productie obiecte sanitare (Bucuresti, zona Ghencea) angajam muncitori in fabrica. Cerinte: persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun. Se lucreaza in doua schimburi saptamanale, tel.: (0720.112.734

1529. Muncitori in constructii pentru ple-

cari in strainatate nu se percep nici un fel de comisioane. Rog seriozitate; 1 {; (0784.261.800 1530. Muncitori SC Fibro Metals SRL

cate pentru sectia de cutii, masinist tipar offset pentru Heidelberg Sorm Z si stantator. (021.318.19.13/ 0744.787.614

angajaza la hala industriala Mogosoaia muncitori cu carte de munca;salariu intre 4000 si 6000 lei. (021.224.01.17

1500. Muncitor firma corpuri de iluminat

1531. Muncitori urgent, zidari, zugravi si

angajeaza muncitor pentru depozit, zona Voluntari-Ilfov, program de lucru L-V 0817, salariu 2000 ron, rog cv pe office@atas.ro. Telefon: (0768.633.974 cafer@atas.ro 1501. Muncitor necalificat in vederea calificarii pentru atelier mobila, permis de conducere cat. B, persoana serioasa si punctuala, program fix, ore platite, contract de munca, 1.800 L; (0723.199.522

1502. Muncitor pentru autoutilitara vidanja (barbati). Va rugam trimiteti CV la adresa de e-mail; (0755.112.226 office@soimiigs.ro 1503. Muncitor spatii verzi;

(0725.363.824

1504. Muncitor atelier cu sau fara expe-

rienta in domeniul tamplariei din aluminiu. Conditii avantajoase, bonuri de masa, prime anuale, ore suplimentare platite. Voluntari.www.everest-int.ro, (021.350.33.83/ 0722.250.799 office@everest-int.ro

1505. Muncitor calificat productie public-

itara Pentru intretinere si productie firme luminoase in benzinarii. Se cere indemanare si lucru la inaltime pentru montaj si disponibilitate la deplasari. Calificarea se face la locul de munca. 2.100 L; (0722.225.024 1506. Muncitor calificat sau necalificat

tamplarie PVC, zona Sos. Chitilei; (0723.968.123

1507. Muncitor constructii pentru finisaje

interiore, lucrari gips-carton, montaj gresie, faianta, parchet etc.; (0773.915.251 ivrelu@yahoo.com

1508. Muncitor cu carte de munca pentru firma instalatii si aer conditionat. Permisul constituie avantaj; (0784.883.995

meseriasi pentru placari polistiren, oferim cazare. (0720.056.060

1552. Muncitori in productie persoane cu sau fara experienta dornice de lucru, care sa fie interesate de un loc de munca intr-o companie de productie. Disponibilitate pentru program in schimburi. Bucuresti, sector 3. (021.569.05.07/ 021.569.05.07 cosmin.fatu@carboplak.ro 1553. Muncitori necalificati (2.600 net) si

1532. Muncitori calificati pentru

electricieni (3.000 net), societatea angajeaza pentru lucrari instalatii electrice si sanitare Bucuresti; (0751.512.789

1533. Muncitori calificati si necalificati

1554. Muncitori necalificati (barbati), pentru igienizare curte, fabrica - sector 6. Oferim tichete de masa si o masa calda, salariu in mana: 1.400 L; (0732.627.654

tamplarie PVC si aluminiu, sediu firma in sector 4; (0744.552.405/ 0740.255.741 angajam pt montaj bond, pereti cortina si fatade ventilate. Contractul de munca se face pe perioada nedeterminata si salariul e negociabil. Relatii la tel. (0770.809.339 veronica_matei80@yahoo.com 1534. Muncitori calificati si necalificati in

constructii. Salariu cuprins intre 2.500 si 3.300 lei; (0723.254.038

1535. Muncitori calificati si necalifi-

cati in domeniul anvelopare blocuri cu polistiren, salariul se poate negocia. Mai multe detalii la: (0771.721.892

1536. Muncitori calificati si necalificati OneHR, recurteaza pentru industria mec. fine (barbati si femei), operatori, reglor, strungar univ., frezor,lacatus mecanic, controlor calitate. Locatie Popesti-Leordeni Jud. If. (0734.158.175 contact@onehr.ro

Muncitori calificati si necalificati pentru fabrica de mobilier tapitat (canapele si fotolii) din Bucuresti, membra a grupului Mobexpert. Salariu de proba 1600 lei net + bonuri de masa (300 de lei lunar). Relatii la telefon (0733.509.653 1537.

1555. Muncitori necalificati 80 lei

pe zi, plata saptamanal; (0775.342.991

1556. Muncitori necalificati angajam

urgent pentru depozit materiale de constructii, zona Militari- Rosu; (0726.586.912 1557. Muncitori necalificati meseriasi si

personal necalificat. Domeniul de activitate montarea tavanelor extensibile (0764.614.143/ 0767.166.820 olgaprotiuc@gmail.com

1558. Muncitori necalificati pentru ai cal-

ifica la firma noastra pentru job de matriter. Nefumator, disponibil program prelungit, ore suplimentare platite, o masa calda pe zi, sector 1, 2.500 L; (0731.552.802 iuliad1982@gmail.com 1559. Muncitori necalificati pentru calificare operatori dezinsectie. Cerinte obligatorii: studii medii, nefumatori, permis auto categoria B, domiciliul Bucuresti. Salariu net, 1.700 L; (0766.648.361 1560. Muncitori necalificati pentru

polizat piese metalice. Relatii la telefon (0734.735.067/ 0734.735.066 1561. Muncitori necalificati pentru productie panificatie, sector 2, pentru provincie oferim cazare; (0724.094.959

genti sector 3- angajeaza muncitor cu permis, coordonator productie, chimisti, automatist, electrician. CV la email. www.arcalux.ro (0723.666.441/ 0722.404.983 arcalux@yahoo.com

1518. Muncitor necalificat zona Hala

Traian, sector 3, Bucuresti, (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com 1519. Muncitor necalificat in cartier

Vitan, vrei sa lucrezi aproape de casa? Fabrica de margarina Orkla Foods angajeaza in cartier Vitan, sector 3, muncitor la banda. Detalii la telefon; (031.805.75.70 hr@orklafoods.ro 1520. Muncitor necalificat in metalurgie.

Uzina metalurgica angajeaza cu norma intreaga muncitori necalificati cu posibilitatea calificarii la locul de munca. Oferim salariu motivant, tichete de masa si decontare transport si alte beneficii; (0732.155.855 CRISTI.IONESCU@LAROMET.RO 1521. Muncitor necalificat si lucrator

comercial Firma dana Prodcom family angajeaza muncitor necalificat si lucrator comercial, pentru detalii sunati la numarul de telefon intre orele 9:00-15:00 de luni pana vineri. (0786.278.268

1538. Muncitori calificati si necalificati, Societatea Eurocors Constructii AG angajeaza: sudor, lacatus, fierar betonist, dulgher, zidar, tamplar, instalator, electrician, sofer. Necalificati. Salariu negociabil. Rel. la tel. (0727.300.575 office@eurocors.ro 1539. Muncitori calificati, necalificati.

Angajam muncitori necalificati si calificati in constructii, in vederea montarii de pereti cortina si fatade ventilate din bond, trespa, eternit, etc. Oferim cazare; (0723.452.380 1540. Muncitori calificati-necalificati -

mobila, oferim angajare cu contract de munca, salariu avantajos, program normal. Muncitori calificati si necalificati montare, manipulare mobilier PALFemeie de serviciu birou si hale, Pipera, Voluntari, (0756.389.234 1541. Muncitori constructii calificati si necalificati se ofera contract de munca, echipament protectie, Cazare gratuita un loc de munca serios cu salariu platit la timp si motivational 2.500 L; (0723.631.455 1542. Muncitori constructii calificati si

necalificati, angajez, pentru santier in Bucuresti, muncitori calificati si necalificati cu carte de munca. Salariu negociabil in functie de aptitudini, 2.000 L; (+40722648935 1543. Muncitori fabrica tamplarie PVC Producator de tamplarie PVC angajeaza muncitori calificati si necalificati (asiguram calificare la locul de munca); (0746.372.326 1544. Muncitori finisaje in constructii Firma Elite Surface Systems angajeaza cu contract de munca in Bucuresti muncitori pentru finisaje in constructii.Telefon Izabela Manea. 2.200 L; (0724.000.108 izabela.manea@pardoseli-elite.ro

vidanja, cautam un coleg nou, muncitor necalificat pe vidanja. Se ofera cazare pentru persoanele din provincie. Locatie: Popesti Leordeni. Pentru mai multe info sunati la tel. 2.000 L; (0730.612.742

1545. Muncitori in constructii firma serioasa, activitate din 1993, angajam muncitori calificati (rigipsar, faiantar, zugrav, dulgher) si necalificati in constructii, activitatea se desfasoara in Bucuresti Ilfov. (0734.651.945/ 0725.528.321 contact@profielements.ro

1523. Muncitor necalificat, lucrator depozit, manipulant marfa, incarcatordescarcator. Beneficii: bonuri de masa, prime sarbatori legale, posibilitati de avansare in cadrul companiei. (0721.333.590 sigmaprest_logistics@yahoo.com

1546. Muncitori in constructii Societate comerciala angajeaza personal cu experienta in constructii. Constituie avantaj experienta montaj structuri de lemn/metal, montaj sticla securizata. Program de lucru luni-vineri, 1.800 L; (021.256.01.01 office@fenster.ro

1524. Muncitor necalificat, operator mecanic, producator de cosmetice, in Bucuresti, zona Berceni. Experienta minim 2 ani. Disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi. (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro

1547. Muncitori in constructii calificati, necalificati angajam cu contract de munca, cazare gratuita oferita de firma si echipament de munca muncitori pentru constructii interioare si exterioare. Se angajeaza cu forme legale pe o perioada nedeterminata 2.500 L; (0723.631.455

1522. Muncitor necalificat, autoutilitara

1525. Muncitor vulcanizare camioane vulcanizare camioane Voluntari, angajeaza muncitor demontat/montat roti, program fix, loc de munca stabil, salariu+bonuri de masa. (0722.246.284 emil@lahorama.ro 1526. Muncitor, firma corpuri de iluminat

angajeaza muncitor pentru depozit, zona Voluntari, judet Ilfov, program de l-v ora 08:17, salariu 2000 ron. Rog cv la adresa de mail, detalii la telefon. (0768.633.974 cafer@atas.ro

ductie alimentara sector 6 angajeaza muncitori necalificati. Informatii la tel. (0732.672.654

1548. Muncitori in constructii, angajam necalificati, rigipsari, zugravi, fierar-betonist, dulgheri si ingineri. Oferim cazare celor din provincie salariul este discutat fata in fata; (0736.423.565 Andrei.ciuraru85@icloud.com 1549. Muncitori in constructii, calificati si

necalificati din Bucuresti si provincie, cu contract de munca, asigur cazare si transport. Salariu net incepand cu 1.800 Lei, in functie de performante. Relatii la tel. intre orele 9-17 (0770.852.194 saxonconstruct@gmail.com

1562. Muncitori necalificati pentru soci-

etate comerciala din domeniul metalurgic, cu norma intreaga, cu posibilitatea calificarii la locul de munca. Oferim salariu motivant, transport si tichete de masa. (0732.155.855 cristi.ionescu@laromet.ro 1563. Muncitori necalificati in conditii avantajoase, lucrari stradale de minisantuire, in domeniul telecomunicatiilor. Sapatul, spartul si excavatul se face cu utilaje. Salariu net intre 1800 si 2200 de lei + cazare in Bucuresti + masa calda; (0769.467.442 1564. Muncitori necalificati in constructii,

contract full-time, salariu brut 2919 lei, salariu net 2.000 lei (1.685 Lei + 315 Lei bonuri de masa), nu oferim cazare, program L-V, 8-18, Auchan Militari 2.000 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1565. Muncitori necalificati pentru firma

constructii, firma constructii angajeaza zugravi, tencuitori, muncitori necalificati pentru Bucuresti si Ilfov. Se ofera contract de munca 8 ore/zi, salariu atractiv in functie de performante si tichete de masa; (0786.911.411 cristi@mullers.ro 1566. Muncitori necalificati si ambalatori. Fabrica productie alimentara Sector 6, angajeaza muncitori necalificati si ambalatori pentru sectii de productie. Program de lucru in ture. Salariu net 1600 lei + tichete de masa + o masa calda; 1.600 L; (0732.672.654 1567. Muncitori necalificati, baieti pentru

munca la depozit in Voluntari, descarcat, incarcat marfa din si in masini. Contract de munca, salariu si comision in functie de munca prestata; (0720.795.533 1568. Muncitori necalificati, femei si bar-

bati seriosi, pentru sortare deseuri in localitatea Sindrilita, Ilfov. La cerere putem oferi si cazare. Salariu net 2000 pe luna + 2 mese/zi. 2.000 L; (0725.333.503 1569. Muncitori necalificati, fierari betonisti, dulgheri, lacatusi, rigips, zugrav, zidari, acceptam si echipe, nu asiguram cazare; (0724.138.837

1594. Necalificat, sapator gaze, pentru firma de gaze, se ofera carte de munca si transport. Rog seriozitate, 2.000 L; (0765.252.117 distrigazsan@gmail.com 1595. Necalificat. Adyra Construct angajeaza necalificat pentru ajutor instalator; (0764.409.917 1596. Necalificati barbati fabrica productie, angajam urgent necalificati-barbati fabrica productie sector 3. Salariu 1200 lei net, bonuri de masa, bonus, transport decontat. Program de L-V 8h/zi-3 schimburi. Pentru detalii sunati la telefon 1.200 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 1597. Necalificati, barbati si femei la fabrica productie pavaje. Punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Statia ICSITMUA autobus (449, 780, 783). Oferim cazare gratis, sal. 3.000-3.500 L, 3.500 L; (0766.085.519 1598. Necalificati, instalatori, electricieni Abstarelectric SRL. Angajam muncitori necalificati.Angajam muncitori calificati in instalatii electrice si sanitare.Pentru mai multe detalii ne puteti contacta telefonic la numarul: (0735.349.777 1599. Necalificati, rigipsari, zugravi,

salariu in functie de merite; (0768.080.030

1600. Office Manager, companie din domeniul furnizorilor de materiale de construc?ie din granit caut? o tân?r? ambi?ioas? ?i comunicabil? pentru postul de Office Manager la sediul central; (0741.252.525 office@granitpremium.ro 1601. Om pt. ajutor gospodarie ofer cazare masa, angajez om pt. ajutor gospodarie ofer cazare masa si un mic salariu. Preferam un om la varsta de 5060 ani, fara locuinta; (0722.607.732/ 0760.280.330 1602. OPERATOARE, casa de marcat,

1581. Muncitori pentru firma cu profil

fise magazie, stocuri, evidente contabile primare, depozit Voluntari, CV e-mail, detalii la telefon; (0720.795.533 kstoffice@yahoo.com

1582. Muncitori pentru mobilier PAL si MDF, confectionare mobilier. Program normal cu Pauza de masa. Salriu de pana la 3000 Ron. Pipera, Voluntari 3.000 L; (0734.113.333

1603. Operator calculator, pentru casa de pariuri sportive zona Giulesti. Salariul 1800- 2000 lei/luna. (0733.046.070

1584. Muncitori santier firma de constructii angajam personal in constructi, curatenie in santier, muncitori calificati si necalificati; (0767.880.590

1514. Muncitor necalificat angajam pen-

1517. Muncitor necalificat pentru curatenie curtea interioara a fabricii, salariul 1500 lei+ tichete de masa, informatii la tel. (0732.672.654

1577. Muncitori necalificati. Fabrica pro-

1583. Muncitori productie publicitara, tamplari angajam urgent pentru mai multe posturi: tamplar, productie publicitara. Punct de lucru Basarab, acces metrou, salariu atractiv . Rugam seriozitate si disponibilitate incepere lucru imediata. (0765.456.995/ 0730.592.792 office@optim4all.ro

1513. Muncitor intretinere spatii verziterenuri sport, angajam muncitori amenajare si intretinere spatii verzi si terenuri de sport gazon natural si sintetic; 35 L; (0728.330.574/ 0723.542.755 office@hydroseeding.ro

sau ambalare produse metalice, pentru sediul din Otopeni. Asiguram transport, salariu motivant, bonuri de masa. Program 7.00- 15.30. CV la email; (021.350.38.10 office@acp.ro

1576. Muncitori necalificati. Cautam zilieri - castiguri intre 100-150 lei/zilnicVrei sa muncesti atunci cand ai timp si sa castigi zilnic intre 100 si 150 de lei? Detalii si inscrieri direct la numarul de telefon; (0738.749.656

sportiv; (021.211.33.44

1512. Muncitor in productie plasa sudata SC Stehos Acero SRL cu sediul in Chitila anagjeaza muncitori cu sau fara experienta in productia de plasa sudata. Oferim salariu motivant. Va rugam sunati la tel. (0728.206.769/ 0755.481.684 office@stehos.ro

1516. Muncitor necalificat asamblare

1575. Muncitori necalificati, viitori tamplari, ucenicie Ai terminat scoala de ceva vreme si nu-ti gasesti locul. Esti muncitor, serios, dornic de a invata o meseria de tamplar mobila? Vino la Soemy intr-o ehipa noua pentru a vedea daca ti se potriveste. 1.600 L; (0758.074.005 contact@soemy.ro

1580. Muncitori pentru agricultura si lacatus mecanic, conditii avantajoase, pt. societate din Bucuresti; (021.492.04.38

MUNCITOR DEPOZIT/ ATELIER ZONA FUNDENI, ASIGURAM CAZARE, 2.100 L; (0735.887.402 1511.

contract de munca, pentru intretinerea spatiilor verzi. Oferim asigurare de sanatate, salariu bun si tichete de masa de masa de 315 lei. Se lucreaza de luni pana vineri, 8 ore/zi. (021.318.91.77 hr@semaparc.ro

1574. Muncitori necalificati, tamplari, lacuitor pt. fabrica de mobila din zona Fundeni, sectorul 2. Program de lucru 07:00-15:30. Pauza de masa, ore suplimentare platite, salariu avantajos (0722.209.503/ 0729.994.304

1579. Muncitori pardoseli Bucuresti, pentru executia de pardoseli epoxidice si pardoseli industriale. Oferim contract de munca 8 h. Salariu negociabil in functie de experienta. Pentru permis cat. B constituie un avantaj. (0723.824.989 office@concreteart.ro

1510. Muncitor cunostiinte lacatuserie, angajez muncitor cunostiinte lacatuserie, pentru confectii metalice inox - zona Viilor. Salariu in functie de experienta. Fabricatia in zona Chirigii - Sos. Viilor; (0721.922.902/ 0720.852.570 office@horeca-bucuresti.ro

1515. Muncitor necalificat angajam, cu

1573. Muncitori necalificati, femei, sector 6, pentru fabrica de accesorii textile pentru autoturisme. Activitate usoara. Program de lucru: luni-vineri, 2 sch. 6-14.30, 12-8.30. Salariu net 1.150 lei, tichete de masa 15 lei, decont transport, 1.500 L; (031.005.14.99

1578. Muncitori necalificati. Laborator de cofetarie, situat in apropiere de Piata Sudului, angajam muncitori necalificati. Oferim salarii atractive si program flexibil. (0740.439.062/ 0743.776.828 dul_mi@yahoo.com

1509. Muncitor cu permis, fabrica deter-

tru incarcare-descarcare marfa. Cerintele postului: seriozitate, forta de munca, cu domiciliul in Bucuresti, zona Titan Pantelimon 1.400 L; (0732.925.706

17

1585. Muncitori tamplarie PVC cu permis auto, cunostinte confectie/montaj tamplarie PVC. Salariu: de la 2000 ron - 2.500 ron. 2.500 L; (0728.859.699/ 0722.808.995 1586. Muncitori, ambalori, stivuitoristi.

Conditii foarte bune de munca, instruire gratuita, salaraiu motivant, asiguram transport. Posibilitate de crestere profesionala; (0757.496.289 roman.croitor@laserprocessing.ro

1587. Muncitori, firma de constructii din

Bucuresti, angajeaza dulgheri. Oferim cazare si salariu atractiv; (0744.216.189/ 0740.633.741 office.vaho@yahoo.com

1588. Muncitori. Angajam pietrari, polizatori, muncitori calificati si necalificati pentru prelucrarea pietrei naturale, se asigura cazare, informatii Pantelimon, str. Orizontului, nr. 3, telefon: (031.106.60.20/ 0756.029.210 1589. Muncitori. Firma tamplarie PVC cu sediul in orasul Pantelimon angajam muncitori necalificati. Femei si barbati. Tel: (0759.019.910 1590. Muncitori. Societate de constructii

angajeaza muncitori pentru placari cu poliestiren. Oferim cazare; (0766.869.247

1591. Muncitori. SC angajeaza muncitori in constructii. Salariu 120-150 Lei/zi si contract munca. Program 8-17 de L-V; (0734.711.833 1592. Narghilist (cu sau fara experienta)

cautam personal. Locatia parcul Herastrau, program de lucru intre orele 14:00 22:00 de miercuri pana duminica. Salariul cuprins intre 1900-2100. 2.100 L; (0726.402.030 victor.negulescu@yahoo.com 1593. Necalificat, aj. montator aer con-

ditionat, sofer persoana tanara, o minima experienta in domeniul tehnic apropiat. Capacitatea de a-si insusi cunostinte noI in montaj si service, salariul fiind in functie de cunostinte, Avantaj permis cat. B, 2.300 L; (0732.525.252 office@aerconditionat.org

1604. Operator casa de amanet. Program flexibil, salariu atractiv, cu sau fara experienta; (0735.545.644 1605. Operator Firma dezinsectie si der-

atizare angajeaza operator. Obligatoriu permis cat B. Barbat sau femei cu sau fara experienta. (0731.017.224 mihai@3d-deratizarecompleta.ro

1606. Operator Abkant si lacatus mecanic angajeaza firma EFD Induction din comuna Vidra, Ilfov. Conditii excelente. Interior 105. (021.332.19.48 1607. Operator amanet, amanet angajaza personal cu experienta in domeniu program in ture, oferim loc de munca stabil salariu + comision. CV + foto recenta la email orzainvest@gmail.com orzainvest@gmail.com 1608. Operator ambalare medicamente angajam persoane responsabile si atente la detalii pentru ambalarea medicamentelor.Se lucreaza in echipa de 3 persoane.Program: 3 schimburi, lunivineri.Locatie: Theodor Pallady, sector 3. 1.700 L; (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com 1609. Operator aparate cafea si bauturi angajam personal pentru aprovizionarea aparatelor de cafea si bauturi. Punctul de lucru il avem in incinta Aeroportului Otopeni. Masa asigurata si transport gratuit. Salariul 1800 lei, 1.800 L; (0731.770.849 razvan.vlad@ofresh.ro 1610. Operator audio video Rin Grand

Hotel, instaleaza, manipuleaza echipamentele audio video si ofera asistenta tehnica in cadrul evenimentelor. Cerinte obligatorii: studii medii finalizate, cunostinte tehnice audio video, limba engleza mediu, (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

1611. Operator calculator Firma Scomet

Administrare Imobile angajeaza operator calculator contabilitate partida simpla. Salariul o mie opt sute lei pe luna. Posibilitati crestere in functie de performanta, 1.800 L; (021.336.77.44/ 0372.979.797 1612. Operator calculator contabilitate primara intrari-iesiri, acte premergatoare contabilitatii.Experienta, lucru in programul de ctb Mentor (0751.873.793 gkpoilgroup@yahoo.com 1613. Operator calculator cu experienta

in notariat, operator calculator cu experienta notariala in redactarea actelor: contracte de vanzare, contracte de ipoteca, succesiuni, dezlipiri, alipiri, etc; (0733.017.907/ 021.230.44.41 secretariat@notariatomnia.com

1570. Muncitori necalificati, tipografie zona Fundeni angajeaza urgent muncitori necalificati, formare la locul de munca femei legatorie, barbati pentru manipulare marfa si supraveghere stante. Carte de munca, bonuri de masa; 1.600 L; (0724.660.827 1571. Muncitori necalificati, constructii angajam urgent angajam urgent muncitori necalificati in constructii, apti pt. lucru la inaltime. Nu este necesara experienta. Asiguram transport si cazare in Bucuresti. Salariu atractiv + bonusuri/prime; (0721.247.059 office@aartt.ro 1572. Muncitori necalificati, dulgheri si zidari, dezvoltator imobiliar angajez muncitori necalificati dulgheri si zidari pentru constructii bloc nou. Punct de lucru zona Militari, Lujerului. Conditii avantajoase, plata saptamanal. Rugam seriozitate, (0765.376.032/ 0724.670.296 romeo_dutu@yahoo.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


18

21 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 1614. Operator calculator pentru supermarket, Situat in sectorul 4, angajeaza operator calculator, experienta in domeniul retail constituie un avantaj, oportunitate majora de dezvoltare profesionala, colectiv tanar si dinamic, salariu motivant. (021.332.03.88/ 0725.563.362

1640. Operator inchirieri biciclete echipa IÂ’Velo cauta colegi pentru redeschiderea sezonului de pedalat din Bucuresticerinte: studii medii, cunostinte operare pc nivel mediu, persoana responsabila, dinamica,part time/full time. (0728.132.975 adrian.ghiocel88@greenrevolution.ro

1615. Operator call center angajam pen-

1641. Operator injectie mase plas-

tru preluare comenzi pizza. Detalii la telefon (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com

tice si reglor. Tel./ email; (0726.396.619 plugaru.nicolae@laser-tech.org

1616. Operator call center companie

1642. Operator linie productie pentru

americana avem posturi full-time si parttime in domeniul marketing. Posturi libere: (agent vanzari, call center, consilier vanzari); (0770.271.940 agtopcompany@yahoo.com

Camp Medica Distribution. Programul este de 8 ore pe zi, de luni pana vineri. Persoanele interesate pot trimite CV pe adresa de email. (0730.522.337 office@camp.ro

1617. Operator call center de produse

1643. Operator linie productie mase

naturiste, vanzare outbound, sector 1, Bucuresti ionelia.florea@outlook.com

1618. Operator call center, companie

multinationala angajeaza operator call center cu sau fara experienta pentru locatia de la metrou Aviatorilor, se ofera pregatire la locul de munca, program flexibil de 8 ore /zi, 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

OPERATOR CALL CENTER, COMPANIE MULTINATIONALA IN EXTINDERE DIN DOMENIUL FOOD DELIVERY ANGAJEAZA OPERATOR CALL CENTER PRELUARE COMENZI TELEFONICE, SALARIUL 1500- 1800 LEI, PROGRAM 8 ORE/ZI. CV LA MAIL, RELATII LA TELEFON, 1.800 L; (0799.831.111 CLAUDIA.PETRE @WISEBOX.RO 1619.

1620. Operator call center, full-time. Puteti trimite cv-ul la adresa de mail.Pers de contact: Anita Marculescu (de sunat in intervalul l-v orele 10:30 - 18:00) (0758.086.876 anita.marculescu@360insights.eu 1621. Operator call center, vrei sa faci parte dintr-o echipa tanara si dinamica? Suna acum pentru postul de operator call center. Salariu avantajos. Program fulltime. Transport asigurat. Carte de munca; (0768.299.834 1622. Operator call center, operator cal-

culator Companie multinationala in extindere din domeniul food delivery angajeaza operator call center preluare comenzi telefonice, salariul 2100- 2300 lei, program 8 ore/zi. Relatii doar la telefon. (0738.665.421/ 0738.665.423

1623. Operator CNC si programator lim-

baj Siemens operator strung CNC si programator limbaj Siemens cu G coduri si Fanuc. (0724.663.593

1624. Operator CSB abatorul Peris, langa Otopeni Pentru abatorul Peris cautam un operator calculator competent si motivat sa se alature echipei noastre. Sa detina cunostinte MS Office, MS Outlook, cunostinte sistem informatic CSB, (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro

OPERATOR CU EXPERIENTA IN DOMENIU PENTRU AMANET EXCHANGE, PROGRAM IN TURE, SALARIU DE LA 2.200 LEI NET, CV + FOTO RECENTA PE MAIL; (0722.213.243 AMANETPLATINUM@GMAIL.COM

1625.

1626. Operator curatare echipamente,

fabrica fabrica de medicamente situata in Theodor Pallady, Sector 3 (Ozana, Trapezului) angajeaza colegi pentru a efectua curatenia in fabrica.Program: 3 schimburi, luni-vineri. (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com 1627. Operator curatenie in Bucuresti,

firma de curatenie cu obiectiv in toata tara angajeaza operatori de curatenie in farmacii - inlocuitor concedii, in toate sectoarele, perioada nedeterminata, program 8h/zi. Relatii la nr; (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro 1628. Operator curatenie, Societate comerciala specializata angajeaza operator curatenie pentru centrul comercial in Bucuresti (zona Pantelimon si Titan- Pallady). Relatii suplimentare la; (0751.113.011 1629. Operator departament facturare, firma distributie operator departament facturare, firma distributie bauturi alcoolice platforma vest, Carrefour Militari, angajeaza operator PC departament facturare. Se ofera salariu motivant, transport din zona Pacii; 1.900 L; (021.410.92.57 angajari@karadistrib.ro 1630. Operator depozit Chitila receptioneaza colecteaza marfa conform facturii.Pachet salarial: 1700 Lei + bonuri de masaProgram de lucru: L-V 2 schimburi. Transport asigurat din Bucuresti 1.700 L; (0749.608.510 1631. Operator etichetare pentru masina

automata de etichetat sticle la sectia imbuteliere angajeaza firma Zarea. Interviuri zilnic luni-vineri orele 13-15 la sediu in B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, metrou Laminorului; (021.667.00.20 office@zarea.ro 1632. Operator executie lucrari, cu per-

mis auto categoria B, angajeaza societate comerciala de prestari servicii dezinsectie; (0753.108.368 1633. Operator facturare (doua fete) in

Dragonul Rosu (sa locuiasca aproape). Cunostinte de calculator, contabilitate primara, niruri, registru de casa 1500-2000 lei. Program Luni-Sambata, intre orele 0715; 1.500 L; (0764.872.707 bucuresti.kavamegastore@gmail.com 1634. Operator facturare pentru acce-

sorii mobila si pal SC Decopal Exim SRL angajeaza operator facturare pentru vanzare accesorii mobila si pal melaminat cu experinta in domeniu, cunoasterea programului WinMentor constituie un avantaj sau programul SAGA. (+40745667788 maged.kharabit@decopal.ro 1635. Operator facturare Saga registru

de casa, intrari marfuri, transfer marfuri, tiparire mandate postale. Salariu 1.500 Lei, zona Banu Manta, sector 1 1.500 L; (0762.948.362 ionelia.florea@outlook.com 1636. Operator facturare, responsabili-

tati: intocmire de facturi, receptie marfa, asezarea produselor in depozit, intocmire de rapoarte si situatii, retur facturi. Comenzi la furnizor. Program 8 ore + o ora pauza, L-V. Rahova; (0761.144.638 1637. Operator facturare, contabilitate

primara, secretariat, persoana serioasa, dinamica si receptiva. Domiciliu preferat: Colentina, Voluntari sau Afumati 2.000 L; (0737.514.340 atdpiese@yahoo.com 1638. Operator GPL, vanzator GPL. cu

sau fara atestat, 1.000 L; (0046765823079/ 0771.032.630 alessya_cristyna@yahoo.com

1639. Operator incarcator frontal, cu contract, telescopic cu experienta, cunostiinte de mecanica si seriozitate. Utilaj tip Terex cu brat multifunctional, 12 m. Oferim o masa/zi si salariu 2500 lei. 2.500 L; (0725.333.503

plastice cerinte: absolvent minim 10 clase, experienta in fabrica. Program: ture 12/24 si 12/48 luni-duminica. Locatia Militari. Oferta: 1700 lei net+spor ore suplim+spor noapte+tichete de masa+decont Ratb. 3.000 L; (031.429.81.17 1644. Operator miniincarcator, buldoexcavator, miniexcavator, obligatoriu experienta pentru firma de constructii cu sediul in comuna Domnesti (0723.567.941

1665. Operator. Societate angajeaza

1697. Ospatar, ajutor ospatar, bucatar, ajutor bucatar, restaurant Maison Mignin, str. Sevastopol, sector 1, angajeaza; (0728.675.306

1666. Operatori la fabricarea biscuitilor pentru fabrica din Popesti-Leordeni. Se asigura transportul. Minim 10 clase. Experienta in domeniu constituie avantaj (0727.226.302

1698. Ospatar, Barman, Locatiile Nomad

operator control vizual. Contact: tel./ email; (0722.518.576 angajari.resurse.umane.ir@gmail.com

1667. Operatori linie imbuteliere person-

al calificat pentru sectia productie angajeaza firma Zarea. Interviuri de angajare zilnic luni - vineri orele 13-15 la sediul din bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1 (021.667.00.20 office@zarea.ro

1668. Operatori masina roluit ambalatori

muncitori necalificati. Oferim venituri cuprinse intre 1300-1600 Ron + tichete de masadetalii tel. (0786.222.000 1669. Operatori productie in cadrul unei

importante companii specializata in constructia de gresie si faianta din Bucuresti. Locatie: Valea Cascadelor, Sector 6, Pacii. Program: L-V / 12/24; 2.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1670. Operatori productie in cadrul unei

1645. Operator PC angajam in cadrul unui cunoscut depozit specializat in asamblarea de generatoare. Locatie: Soseaua de Centura, Tunari. Program: 8:30 16:30. 1.900 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

importante companii specializata in constructia de gresie si faianta din Bucuresti. Locatie: Valea Cascadelor, sector 6, Pacii. Program: L-V / 12/24; 2.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1646. Operator PC cu cunostinte medii AUTOCAD angajam tehnician designer in autodesk/ autocad, program full time 8 ore. Cerinte:- cunostinte medii microsoft word, excel), cunostinte medii in Autocad, 1.700 L; (0755.066.354 braconsdesign@gmail.com

1671. Operatori productie PepsiCO

1647. Operator PC, Cautam coleg care sa fie punctual si serios, sa manifeste spirit de echipa si sa lucreze eficient in conditii de stres. Crezi ca descrierea ti se potriveste? Stii sa utilizezi un calculator? Esti entuziasm, simtul umorului, loialitate, implicare si dorinta de dezvoltare, experienta in utilizare PC - pachetul office, abilitati de comunicare si relationare umana; cunostinte avansate de limba engleza; energie, capacitatea de a invata, spirit organizatoric, responsabil. Oportunitati: Sansa de a lucra intr-un mediu profesionist, intr-o echipa tanara si motivata. Salariu motivant, pe masura realizarilor, bonusuri in functie de performanta. Program flexibil in ture zi/noapte. Asteptam CV-ul dumneavoastra la adresa de e-mail: (0765.517.197 hr@online-management.ro

Romania angajeaza pentru fabrica din Dragomiresti, transport asigurat, program in schimburi (0722.633.867 eduard.radu.contractor@pepsico.com 1672. Operatori-muncitori productie Firma Internationala mase plastice cu sediul in Copaceni Ilfov, angajeaza: operatori-muncitori productie, electricieni, mecanici. Oferim: salariul motivant fix, tichete de masa (15 Ron/zi), spor noapte, abonament medical privat, plata ore suplimentare conform legii, bonus anual de performanta, instruire si dezvoltare profesionala. Pentru mai multe detalii va rugam sa sunati intre 9:00-17:00 la 0213166923, 0213166920 (021.316.69.21/ 0740.169.885 1673. Opertator miniincarcator, Bobcat S650 cu experienta, absolvent scoala profesionala sau liceu cu profil tehnic, permis categoria B, dispus la deplasari angajeaza Societate de Constructii. (021.434.15.03 1674. Ospatar cu experienta pt. bistro

din zona centrala. Informatii intre 9 -17. CV in mail; (0745.574.230 ella.translucid@gmail.com 1675. Ospatar Ne marim putin echipa.

1648. Operator pc, suport clienti pt. Societate cu sediul in sectorul 1, Sos.Chitilei.Program: L-V 9-17. Necesar: engleza nivel mediu, operare Microsoft Office (Word, Excel) (0745.656.278 office@decowelt.ro

Bistro dragut, casa veche, oameni frumosi, atmosfera linistita cauta colega/ coleg pentru pozitia de ospatar. Cerem multe zambete si voie buna. Rela?ii la tel. CV la radu@cookatar.ro; (0726.025.028

1649. Operator PC. Cautam coleg care

din Gara de Nord angajeaza ospatar salariu avantajos plus tips, contract, concediu 21 de zile; (0720.059.544

sa fie punctual si serios, sa manifeste spirit de echipa si sa lucreze eficient in conditii de stres. Crezi ca descrierea ti se potriveste? Stii sa utilizezi un calculator? Esti entuziasm, simtul umorului, loialitate, implicare si dorinta de dezvoltare, experienta in utilizare PC- pachetul office, abilitati de comunicare si relationare umana; cunostinte avansate de limba engleza; energie, capacitatea de a invata, spirit organizatoric, responsabil. Oportunitati: Sansa de a lucra intr-un mediu profesionist, intr-o echipa tanara si motivata, salariu motivant, pe masura realizarilor, bonusuri in functie de performanta. Program flexibil in ture zi/noapte. Asteptam cv-ul dumneavoastra la adresa de e-mail; hr@online-management.ro 1650. Operator polivalent supermarket Obor, cautam persoane responsabile care doresc sa lucreze ca si operatori polivalenti in locatia noastra din Obor. Oferim: tichete de masa, asigurare de sanatate, etc. (0747.770.700 iucretu@auchan.ro 1651. Operator pompa beton angajez;

(0740.110.447

1652. Operator preparare sandwichuri

pentru benzinaria Mol Caramfil situata in cartierul Aviatiei. (0760.273.774 bicamarian@yahoo.com 1653. Operator preparare sandwichuri

pentru Benzinaria Mol Otopeni (0723.233.448/ 0760.273.774 bicamarian@yahoo.com 1654. Operator productie Tipografie zona Fundeni angajeaza operator productie, experienta nu este obligatorie, minim 8 clase, contract nedeterminata, 1600 bonuri de masa incluse, 1.600 L; (0724.660.827 1655. Operator productie, telefon:

(0737.994.034

1656. Operator sala de jocuri, angajam operator sala de Jocuri. Zona statia de metrou 1 Mai. Contract de munca pe perioada nedeterminata Program flexibil, salariu atractiv. Experienta nu este necesara, oferim training, (0748.114.443 karolynagy@yahoo.ro 1657. Operator sala jocuri, Las Vegas

Games Bucuresti sect 2. Angajam fete cu/fara experienta pentru postul de supraveghetor/operator sala jocuri. Cv.-uri la adresa de e-mail: Anna09994@gmail.com (0765.657.235 Anna09994@gmail.com 1658. Operator si programator CNC

strung si freza, angajam operator si programator CNc strung si freza, cu experienta. Salariu atractiv, zona Pantelimon, Ilfov; (0768.192.599 office@marelko.ro 1659. Operator strung CNC Operator pe

o masina performana , automata, scolarizare inclusa inainte de a se incepe efectiv lucrul, practic poate lucre oricine cu un pic de cunostinte tehnice (0722.583.208 office@tpscom.ro

1660. Operator turnare poliuretan, exe-

cuta turnarea pieselor din poliuretan prin injectie, in matrite. Experienta minim un an pe un post asemanator, studii medii cu profil tehnic, seriozitate. Salariu 2000 lei, bonuri de masa, asigurare. (0722.224.665 office@fabricadeprofile.ro

1676. Ospatar Restaurant Bistro Nord

1677. Ospatar Restaurant La Cocosatu,

Baneasa, Bucuresti, zona Baneasa, Aerogarii, Natu Cafe.Cafenea cu meniu de pranz & delivery evenimente. Program de lucru avantajos. Interviu si detalii tel/email, (0763.095.757 otiliaoanav@yahoo.com/ natucafe@yahoo.ro 1700. Ospatar, oportunitate de formare in management vrei sa fii un simplu ospatar sau sa inveti management? Casa Mica - Grozavesti iti ofera sansa! O echipa tanara cu flexibilitate si intelegere pentru studenti. Fiecare student-ospatar are portia lui; (0744.338.943 1701. Ospatar, ospatarita cu experienta, varsta maxima 35 de ani. Zona centrala (Piata Romana), program de lucru 1/1. 2.000 L; (0745.458.922 fiorentina.massimo@yahoo.com 1702. Ospatar, picol si bucatar restau-

rant Bucatarasul, zona Piata Unirii - Sfanta Vineri, angajam un ospatar, un picol si un bucatar. Relatii si programari la interviu la telefon sau cv pe email. (0760.966.360 comenzi@bucatarasul.ro 1703. Ospatar, sofer, bucatar, ajutor

bucatar, grataragiu, femeie la vase, femeie de serviciu, restaurant Maher angajeaza; (0724.939.913

1704. Ospatar, spalator vase, bucatar, salariu atractiv echipa restaurantului nostru se mareste. Angajam personal dinamic pe posturile de ospatar, spalator vase, bucatar. Contacteaza-ne la nr de tel: zona Floreasca. (0755.211.909 agape.cuisine@yahoo.com 1705. Ospatar. Restaurant Refugiu

angajeaza ospatar cu experinta in zona Ghica Tei sector 2. Program de lucru 1 zi cu 1 zi, carte de munca, salariu plus tips; (0727.626.981 1706. Ospatar/ ospatarite, restaurant cu

terasa, zona Dorobanti; (0756.999.666 1707. Ospatari Jack’s Pub angajeaza

ospatari fete/baieti cu experienta pentru locatie din centru vechi. Pachet salarial atractiv. Program 2/2. Pentru interviu zilnic dupa ora 15.00 str. Lipscani nr. 45, (0749.772.974 dediucris@yahoo.com 1708. Ospatari ospatarita, ajutor de

bucatar, doar cu experienta, salariul 2000 lei pentru restaurant in Magurele, Ilfov seara asiguram transportul, 2.000 L; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro

Dream Drumul Taberei angajeaza ospatar cu experienta, program full time; (0749.911.202 1680. Ospatar cu experienta, restaurant

in sectorul 2. Te asteptam in echipa; (0769.077.022

1681. Ospatar room-service pentru un

osp?tari cu si fara experienta, salariu atractiv. (0722.597.816 claudiughitiu@yahoo.com

1713. Ospatari Nuba Bucuresti si Con-

stanta. Echipa Nuba se mareste. Angajam ospatari full time pentru Bucuresti si Constanta, conditii de munca avantajoase si venituri substantiale garantate; (0765.198.330 Jean@nuba.ro 1714. Ospatari pentru cafenea pe Dece-

tic Elisa angajeaza bucatar (3000 lei salariu) si ospatari. Locatia se afla la 20 km de Bucuresti, iesirea Cora Pantelimon, DN3, 1 L; (0744.340.397

Drumul Taberei contract de munca, masa asigurata, program agreat in acord comun cu colectivul (0770.327.976 florescuoana20@yahoo.com

1683. Ospatar si femeie la vase Bistro

1716. Ospatari si femeie la vase, Bistro

1686. Ospatar zona centrala, ospatar restaurant zona centrala (Unirii sau Universitate), salariu motivant, bonusuri, masa si transportul asigurate. Detalii la nr. tel. sau e-mail (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1687. Ospatar, barman, ospatari, picoli, pentru restaurant si terasa in Magurele, asiguram salariul, comision, program flexibil, seara asiguram transportul 2.000 L; (0723.580.658 1688. OSPATAR, cunostinte de barman,

Restaurant cu specific muzical angajeaza ospatarite si femeie la vase, oferim transport si un mediu de lucru placut; 1.400 L; (0752.206.746 office@jazzbook.ro

Ospatari si ospatarite pentru pizzerie in sector 4. Conditii avantajoase; (0731.333.405

1717.

1718. Ospatari si picoli pentru restaurant

italian - Piata Amzei. Detalii la nr. de tel. dupa ora 9; (0733.333.021

1719. Ospatari si spalator vase restau-

rant Agape, calea Floreasca nr. 200, angajeaza ospatari si spalator vase, salarii atractive; relatii la tel: (0733.333.002

1720. Ospatari, angajam ospatari pentru

restaurant Centrul Vechi , program doua cu doua zile, salariul 1200 lei net; (0753.300.333

1721. Ospatari, bistro cu gratar si terasa

acoperita in Popesti-Leordeni angajeaza ospatari, ajutor de ospatari. Salariu minim net 3500 lei. Detalii la tel. 3.500 L; (0773.912.596

restaurant, cunostinte de barman, restaurant Sushi Chico Chillout, Centrul Vechi, 1.200 L; (0733.324.426 chilloutchico@gmail.com

1722. Ospatari, ospatarite cu experienta,

1689. Ospatar, ospatarita pentru restaurant in zona Magurele, Ilfov, salariul atractiv, procent, seara asiguram transport. Pentru mai multe detalii, 2.000 L; (0723.580.658

1723. Ospatari, ospatarite, barmani cu

1690. Ospatar, Restaurant +terasa de

vara zona Dristor angajeaza urgent ospatari. Se ofera si se cere seriozitate. Relatii la telefon; (0726.901.843 restaurantdristor2015@gmail.com

1662. Operator, operatoare call center,

1692. Ospatar, restaurant Bolta Rece,

Bucuresti sector 1, angajeaza ospatar, experienta minim 5 ani, contract de munca, tips zilnic (0722.527.077 boltarece@gmail.com

1663. Operator. Firma tamplarie PVC angajeaza operatori cu experienta pentru sectie infoliere profile PVC. Salariu fix 4600 lei. Angajare pe baza de concurs. Tel: (0744.499.891

1693. Ospatar, restaurant Joy House angajam ospatar, ospatarita, program 2/2 intre orele 11-24, zona Teiul Doamnei, sector 2; (0735.371.713

Operator. Companie multinationala in extindere din domeniul food delivery angajeaza operator call center preluare comenzi telefonice, salariul 1500- 1800 lei, program 8 ore/zi. CV la mail, relatii la telefon, 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

stroika angajeaza ospatar cu experienta, (0721.100.000 office@berestroika.com

1694. Ospatar, restaurant-berarie Bere-

1695. Ospatar, ajutor de ospatar, restau-

picoli angajeaza restaurant Casa Brandusa din zona 13 Septembrie. (0723.143.537

experienta pentru restaurant cu vechime in Magurele, Ilfov, program flexibil salariul motivant, masa calda zilnic, echipa tanara si dinamica (0723.580.658 La_crama@yahoo.ro 1724. Ospatari, ajutor ospatar, barmani si ajutor barman, perosnal curatenie, ingrijitor gradina pt. complexul de piscinerestaurant Aqua Garden Militari Residence (0760.150.392/ 0726.827.535 office@militariresidenceballroom.ro 1725. Ospatari, ajutor ospatari, ajutor bucatar, femei la vase, barmani, bucatari pentru Restaurant Medieval din Centrul Istoric Bucuresti; (0753.416.744 1726. Ospatari, barmani, restaurant din

zona centrala angajeaza ospatari si barmani cu experienta de minim 6 luni in domeniu. Programul e flexibil si vei lucra intr-o echipa tanara dar cu experienta. Cerem si oferim seriozitate (0721.102.101 cv@perfecthoreca.ro 1727. Ospatari, bucatari, aj. bucatari,

picoli, femei vase, cameriste, receptioneri pt restaurant-hotel-terasa-piscina specific romanesc a la carte + evenimente, situat la Pustnicul, program 2 cu 2, salariu, cm, tips. Maxi taxi 503-10 minute, cazare provincie; (0768.201.991

rant zona P-ta Domenii, angajam ajutor ospatar, pachet salarial avantajos, program agreat impreuna cu colectivul, masa si transport asigurate.Daca esti student te asteptam. Trimite CV; (0749.114.667 barka.saffron@gmail.com

1728. Ospatari, fete si baieti. Restaurant

1696. Ospatar, ajutor ospatar si spalator

1729. Ospatari, ospatarite cu expe-

vase pentru restaurant situat pe Calea Floreasca. Rog seriozitate; (0723.845.910 cristi@uanderful.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1734. OSPATARITA Friends Pub anga-

jeaza ospatarita cu experienta si aspect fizic placut. Program 2 zile cu 2 libere. Venituri atractive; 1.000 L; (0728.197.287/ 0724.955.558 pub.friends@yahoo.com www.friendspub.ro

1735. Ospatarita pentru pub, situat in sect. 2. Program 2 zile cu 2 , 12-24. Tips minim 100ron/zi. Cerinte - seriozitate, spirit de echipa, fire vesela. Posibilitate castiguri extra pe evenimente; (0799.992.288 saghin@gmail.com 1736. Ospatarita pt. restaurant pub Fab-

rica, str 11 Iunie nr 50. Program de lucru 1 zi cu 1 zi libera, salariu atractiv, platit la zi, contract munca; (0758.234.484/ 0722.928.144 cristinastanicioara@gmail.com 1737. Ospatarita (mic dejun bufet), fara

experienta Rembrandt Hotel cauta o fata pt aranjarea si servirea bufetului de mic dejun. Necesar este lb. engleza conversational, implicare, ordine si zambet.Oferim salariu fix, bonuri de masa, decont RATB info@rembrandt.ro 1738. Ospatarita / casiera angajam ospatarita / casiera ,poate fi si fara experienta daca exista dorinta de a invata), ordonata, punctuala, muncitoare. Detaliile se discuta la inteviu, program 2 / 2 zile, carte de munca; 2.500 L; (0728.443.300 1739. Ospatarita si aj. bucatar, restaurant Sos. Berceni Local cu salon si terasa, organizam petreceri, nunti, botezuri, etc. Programul de lucru este de la ora 10 la 24 (1 zi lucrata cu 1 zi libera). Beneficii masa + tips. Nu ezita sa ne contactezi, (0770.388.045 contact@cabanarestaurant.ro

1765. Paza noapte si curatenie motel Casa de Piatra, Branesti, doar intern-cu cazare la noi, barbat fara obligatii. Salariu, cm nedeterminat, cazare. Angajare cu ci in original. Sms cu text paza la orice ora si sun inapoi. 2.000 L; (0767.079.463 1766. Paznic, Sevacon Impex cauta firma de paza sau angajeaza paznic de noapte la sediul social din str. Intrarea Straulesti, nr. 2D, sector 1. Program zilnic de 12 ore; (0722.896.717 1767. Pensionar. Angajez pensionar care a avut calificare pentru posturile de manager restaurant, pentru postul de gestionar si pentru postul de bucatar, mentenanta, la restaurantul Hanul Voievozilor din zona 13 Septembrie. Relatii la telefon: (0770.975.620 1768. Pensionari Firma de consultanta

tehnica din BUcuresti angajaza pentru 6 ore/zi de l-vi, inginer geodez sau inginer civile pensionar. Cunostinte minime PC, permis catg B. (0786.152.226/ 021.794.19.32 evaluare@consultingdivision.ro

1769. Pensiunea Atra angajeaza bucatari si ospatari pensiunea Atra de 5 stele angajeaza bucatari cu experienta, ajutori bucatar si ospatari. Contact, email: andrei.popa@atradoftana.ro. (0732.675.816 andrei.popa@atradoftana.ro 1770. Persoana caut pt. ingrijire bolnava Alzheimer, imobilizata la pat, pentru weekend, zona Titan. Sunati dupa ora 16.00; (0728.916.189

cu specific italian angajam ospatarita, ospatar. Program 1 zi cu 1 zi. Salariul net 1800 ron. Adresa str Nerva Traian 23, metrou Timpuri Noi. 1.800 L; (0744.489.993

1771. Persoana cu experienta Fabrica de incaltaminte zona Timpuri Noi angajeaza persoana cu experienta pentru glaspapir (glazuit) si pentru caltiera. Cunoasterea mai multor operatii in banda de tras este un atu. Zona Mihai Bravu, Timpuri Noi, 2.200 L; (0730.501.000/ 0724.728.262 contact@sansavana.ro

1741. Ospatarita. Angajam ospatarita la

1772. Persoana cu experienta si reco-

1740. Ospatarita, ospatar Restaurant

1773. Persoana cunoscatoare Autocad,

1715. Ospatari pentru restaurant zona

si seriozitate. Restaurantul se afla in zona Baba Novac, (0722.218.487/ 021.324.23.87 pizza_gili@yahoo.com

comunicativ pentru restaurant cu vechime in zona Magurele; (0765.433.822

1742. Ospatarite si preparator sucuri

1682. Ospatar si bucatar Complex turis-

1685. Ospatar si ospatarita aspect placut

1733. Ospatari. Barman cu experienta si

Pipera angajam pentru locatia Pipera personal patiserie. Program 9 ore 6 zile/ 7. Se poate opta si pentru program o zi-o zi libera. Salariu 2.000 Lei, bonus, 2.000 L; (0726.724.289/ 0721.280.038 arimotorsro@gmail.com

ria 20; (0751.267.453

bal angajam ospatari/ospatarite, barmani. Program 2/2 zile, salariul atractiv, tips personal. Pentru mai multe detalii contactatine la nr. de telefon; (0724.661.462

1684. Ospatar si femeie la vase, restaurant Belviso centrul vechi angajam urgent ospatar cu experienta 1200 lei net si femeie la vase 1800 lei net. Program 2 zile cu 2 zile libere. Sunati pentru interviu; 1.200 L; (0723.693.149

bucatarie, bucatarie rece - salatieri pentru restaurant situat in Piata Rosetti; (0730.940.723

1764. Patiseri, modelatori covrigi zona

1710. Ospatari Restaurant angajeaza

important hotel din Bucuresti. Locatie: Universitate, zona centrala. Program: 5 zile/ 2 libere: 8ore pe schimb. Salariu: 1200-1500 lei net, 1.500 L; (0725.132.133

Restaurant cu specific muzical angajeaza ospatar si femeie la vase, oferim un mediu de lucru placut si transpost la sfarsitul programului. Info la tel: 1.400 L; (0752.206.746 office@jazzbook.ro

1732. Ospatari, picoli, personal

1763. Patisera cu experienta, program 1 zi/1 zi de la 5.30 la 19.00, oferim seriozitate si un mediu placut de munca. 2.200 L; (0769.377.100 gywliano@yahoo.com

1709. Ospatari pentru Restaurant Tratto-

1712. Ospatari fete si baieti pentru Anglia urgent, restaurant chinezesc, aproape de Londra, experienta minima, engleza incepatori/mediu. Venit net: 1600 lire net/luna. Rog seriozitate. (0722.455.581 georgedogaru74@yahoo.com

1679. Ospatar cu experienta, restaurant

chinezesc angajeaza ospatari/ ospatarite cu experienta min. 1 an, Bucuresti, 11 Iunie nr. 62, salariu 1.200 L; (0736.661.737

Stefan cel Mare angajeaza; (0744.347.782

mandare caut pentru ingrijire persoana varstnica, zona Obor 4-8 ore zilnic, 7501600; (0723.087.049

1678. Ospatar taverna Ikaria (Pipera).

Se asigura transport seara (0769.953.918 razvan.rosca3@gmail.com

1731. Ospatari, ospatarite. Restaurant

1762. Patisera cu experienta, patiserie

Beraria Germana - Oraselul Copiilor (0726.477.406 elisaa.alexandraaa@yahoo.com

1711. Ospatari / ospatarite cu limba straina si experienta probanta, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 031.436.44.77

1691. Ospatar, restaurant Bistro Nord din Gara de Nord angajeaza ospatar, salariu avantajos, plus tips, o masa pe zi asigurata, contract de munca, concediu 21 de zile. (0720.059.544 madalina.harabor85@gmail.com

1664.

1699. Ospatar, Barman, Natu cafe,

angajeaza ospatari, salariul 1500 lei, o masa, pentru alte detalii va rog sa sunati la nr. de telefon. 1.500 L; (0736.445.737

1661. Operator vanzator statie benzina, Oferim loc de munca atractiv pentru vanzator statie peco, dinamic, posibilitati promovare si perfectionare. Pachet salarial atractiv, contract, bonuri masa prime (0734.920.701 camiirod@yahoo.com

program l-v 9.00-18.00, salariu 1400 net+bonusuri, zona unirea, central, cunoasterea produselor naturiste si cosmetice avantaj. (0723.531.268 claudiu.elixir@yahoo.com

Skybar, centrul vechi Bucuresti si Tonka Soul Cafe, Piata Amzei Bucuresti angajeaza ospatari si barmani. Pentru detalii, va rugam sa ne trimiteti CV la adresa: costel.ioan@tonka.ro

1730. Ospatari, ospatarite. Restaurant angajeaza ospatari, ospatarite, salariu preferential, in functie de experienta, zona Cotroceni. Rog seriozitate; (0722.500.361 emil.avramita@yahoo.com

cu specific chinezesc situat in noul Popesti Leordeni angajeaza ospatari fete si baieti, ajutor de bucatar si casiera cu experienta, aproape de metrou, oferim si cerem seriozitate; rienta, restaurant sector 3 angajeaza, salariu atractiv, program dupa-amiaza; (0764.098.266

naturale. La Copac angajeaza ospatarite tinere, cu atitudine placuta si disponibile pentru program full-time sau part-time si preparator sucuri naturale. Conditii foarte bune de munca. Detalii la tel. (0763.972.337 la.copac@yahoo.com 1743. Ospatarite, ospatari, barman si

sef sala cu experienta angajeaza restaurant cu terasa 250 locuri, zona Petre Ispirescu, program 2 zile cu 2 libere, dornici sa lucreze in echipa, cerem si oferim seriozitate, tips; (0722.506.068 office@excellence.ro 1744. Ospatarite, ospatari, ajutor de bucatar, femeie de serviciu, pentru restaurant situat in zona Militari, sector 6. Program flexibil (0762.864.991/ 0770.354.776 1745. Ospatarite. Cafeneau Bristot din

Mall Vitan angajeaza ospatarite pentru terasa. Asteptam cv-urile la adresa de email: express.vending@yahoo.com

1746. Paine si Vin angajeaza ajutor brutar Brutaria cu maia & restaurant Paine si Vin angajeaza ajutor brutar cu sau fara experienta, program 5 zile cu 2 libere, 8 ore/zi, carte dmunca, bonuri masa, experienta nu este necesara tel. 1.700 L; (0726.748.978 hristu.valentin@gmail.com 1747. Parchetar lemn masiv/stratificat, angajam parchetar lemn masiv/stratificat cu experienta minima. Program de lucru de la 9-18 de luni pana vineri. Contract de munca pe perioada nedeterminata. Salariu motivant in functie de implicare; 1 L; (0749.010.454 office@magazinparchet.ro 1748. Patiser cofetarie angajeaza urgent

patiser cu experienta.Punct de lucru: Eroii Revolutiei; (0723.299.464

1749. Patiser pentru patiserie traditionala

in zona Unirii, masa, prime, contract de munca pe perioada nedeterminata. Trepte de salarizare in functie de performante 2.500 L; (0724.570.778

1750. Patiser pentru patiserie traditionala

in zona Unirii, salariu initial este 2300 lei la care se adauga masa, prime, contract de munca pe perioada nedeterminata. Trepte de salarizare in functie de performante 2.300 L; (0724.570.778 1751. Patiser pentru patiserie traditionala

angajez persoana cunoscatoare Autocad pentru proiectare in instalatii; (021.252.22.96/ 0732.335.050 office@alexgama.ro 1774. Persoana cunoscatoare engleza si

web design pentru Firma confectii, program full time sau part time. Relatii la telefon (0722.459.985 1775. Persoana cunoscatoare limba rusa, sociabila, cunostinte operare calculator; (0733.380.388 1776. Persoana de vanzari pentru mag-

azin de tip plafar Cautam personal cu experienta obligatorie de minim un an in vanzari in magazine de tip plafar. Mediu de lucru placut, punct de lucru in zona Rahova. Salariu 2.000 - 3.000 lei. Program full-time L-V; (0761.144.638 1777. Persoana dinamica facturare si

pregatire marfa pt. firma distributie papetarie. Studii minim liceu. 1800-2000 Lei net (021.327.75.14 1778. Persoana ingrijire batrana, intern,

Bucuresti, 2200 lei/luna, ingrijire batrana regim intern cu 4 zile libere, Bucuresti central. Atributii: supraveghere si ingrijire femeie, 82 ani, greu deplasabila, fara boli cronice), salariu: 2200 lei/luna, tel 0726256070 2.200 L; (0726.256.070/ 021.310.74.03 office@marypoppins.ro 1779. Persoana interna ingrijire batrana.

Caut persoana interna ingrijire batrana imobilizata la pat. Accept si 2 femei in schimburi a cate 2 saptamani pe luna. Sunati seara, dupa ora 19 si sambata si duminica la orice ora; (0726.505.821 1780. Persoana la domiciliu pentru a

ingriji o persoana in varsta; (0764.347.638

1781. Persoana pentru curatenie birouri,

curatenie birouri firma, angajam persoana pentru curatenie birouri, zona Bobocica/Vitan. Persoana harnica, atenta la detalii si serioasa; (0744.625.110 1782. Persoana pentru evidenta primara

PrimusPub cu sau fara experienta, Pub Primus Bucuresti. Tel: (0724.249.828 office@done.ro

1783. Persoana pentru supraveghere video, pentru firma de transport persoane cu sediul in Militari, pentru a tine evidenta calatorilor (0785.296.188 pacifictur@yahoo.com

in zona Unirii. Salariu foarte atractiv, masa, bonusuri, contract pe perioada nedeterminata. Detalii la telefon (0724.570.778

1784. Personal barbati sau femei pentri ingrijire cladiri, curti, firma de curatenie, cu carte de munca; (0731.400.192

1752. Patiser pentru patiserie traditionala

1785. Personal cu sau fara experienta

in zona Unirii. Salariu foarte atractiv, masa, bonusuri, contract pe perioada nedeterminata. Detalii la telefon (0724.570.778

1753. Patiser / brutar Noe Patisserie cu punct de lucru in Sos Fundeni 168 angajeaza urgent patiser. Asiguram scolarizare pentru brutarie artizanala frantuzeasca. Oferim si solicitam seriozitate. (0722.244.420 florinzma@holy-heat.ro 1754. Patiser cu experienta, zona Stefan

cel Mare, sambata- duminica liber; (0722.558.062

1755. Patiser sau ajutor patiser pentru patiseria din incinta statiei de metrou Gara de Nord, Bucuresti, Sector 1 (0722.645.728/ 0730.256.994 costache.marian@yahoo.com 1756. Patiser si modelator covrigi. Pro-

gramul o zi cu o zi. Asiguram carte de munca si salariu progresiv. Oferim si cerem seriozitate; 100 {; (0733.098.643 Esenza2017@yahoo.com

1757. Patiser, Cofetaria Alice, Piata Ian-

cului. Pachet salarial la angajare de 2300 lei (2100 lei net + bonuri de masa 200 lei). Program in ture l-d, 8 h/zi, 5 zile/7. Contract de munca legal. Detalii la telefon. 2.300 L; (0741.037.366 resurseumane@cofetariaalice.ro 1758. Patiser, patisera, modelator covri-

gi, patiserie in zona Crangasi, preferabil domiciliu in zona. (0723.663.281 dana23s@yahoo.com

1759. Patiser, ajutor patiser, vanzatoare,

angajeaza urgent cofetarie; (0722.622.815

1760. Patisera cu experienta, Titan, sec-

tor 3; (0720.285.128

1761. Patisera cu experienta pt. Patiseria Tismana, zona Colentina Fundeni. Program lucru: L-V 06.00-16.30, Sambata duminica liber. Salariu atractiv. Relatii la telefon (0734.378.436

pentru magazin Shop&Go situat in sectorul 3. Program 8 ore, doua ture, 2 zile libere. Transport asigurat tura doi . Salariu 1450 - 1600 Lei; 1.450 L; (0721.269.304 cristianmatea@gmail.com 1786. Personal curatenie pentru maga-

zin, zona Hala Traian, sector 3; (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com 1787. Personal curatenie, blocuri, spatii

verzi, si pensionari (0766.866.075/ 0728.216.380

1788. Personal Firma curatenie angajam

personal pentru spital Polizu si alte spitale, masinist spital Bagdasar, program 8 ore. Interviu str. Maica Domnului nr. 9, sector 2, zona Lizeanu; (0735.564.809/ 0726.693.792

1789. Personal firma SC D G L Industrial

SRL. Angajeaza strungari, ajustori lacatusi, mecanici sau muncitori necalificati. (0744.501.225

1790. Personal patiser, modelator, vanzatoare patiseria Petru locatie 1 Mai si Crangasi. Ofer salariu atractiv si program flexibil in ture. (0721.230.101/ 0721.230.111 1791. Personal paza, 1.600 L;

(0737.059.034

1792. Personal pentru functia de dis-

tribuitor, agent vanzari pedestreu, fara limita de varsta. Programarile se fac la tel.: (0371.477.855 1793. Personal pentru posturile de bucatar si ajutor bucatar angajam pentru restaurant in zona Drumul Taberei, Masa asigurata, program o zi cu o zi. (0770.327.976 1794. Personal pentru productie mase plastice. Conditii de munca moderne, Colectiv tanar. Posibilitati de scolarizare si avansare in cadrul companiei. Experienta in domeniu constituie avantaj 1.900 L; (0751.080.014 productie@te-ma.ro www.te-ma.ro

1795. Personal pentru Restaurant La Conu’. Bucatari, ajutori bucatari, ospatarite, femeie la vase. Interviurile vor avea loc la locatie. Adresa: Oltenitei nr. 2 Citty Mall, (0765.456.057 Daniele.Iliescu@gmail.com 1796. Personal pescarie angajaza vanzatoare si manipulant marfa. Salariul este atractiv; 2.000 L; (0758.610.180 Stefan.adriana1219@gmail.com 1797.

PERSONAL PT. FAST FOOD ZONA BUZESTI; (0752.130.282

1798. Personal Restaurant La Brasserie du Parc, situat in Parc Herastrau, angajeaza lucrator bucatarie rece (bufet) si ajutor ospatar cu experienta. Relatii la tel. CV la e-mail; (0376.203.061 andra@labrasserie.ro 1799. Personal Restaurant Piatra Alba

isi mareste echipa. Angajam personal: ospatari, picoli, barman, bucatari, ajutor bucatar, spalator vase, operator preluare comenzi prin telefon. Detalii la nr.; (0723.132.765 piatra.alba@gmail.com 1800. Personal Societate angajeaza per-

sonal pentru urmatoarele pozitii: sandwich artist, store manager, shift manager.Mai multe detalii la telefon. (0770.498.321 alina.bounegru@tonka.ro 1801. Personal (necalificat) Oraselul Copiilor Bucuresti, salariu net 1.800 L; (0722.260.427 1802. Personal angajam urgent, angajam urgent: operator utilaje, sofer,devizist ofertare, economist agricultura, gestionar; (0755.052.092 florytolea@yahoo.com

1803. Personal birou - firma administrare

blocuri, societate administrare blocuri angajeaza personal birou. Cerinte : cunostinte PC (word, excel), Salariu motivant si contract de munca. Asteptam CV pe mail office.crissana@gmail.com (0723.922.805 office.crissana@gmail.com

1804. Personal bucatarie Restaurant Bistro Nord din Garade Nord angajeaza personal bucatarie, salariu avantajos plus tips. Rugam seriozitate. (0720.059.544 madalina.harabor85@gmail.com 1805. Personal bucatarie, suntem o firma in continua dezvoltare, care are drept principala activitate vanzarea de preparate la gratar. (0761.155.686/ 0736.257.112 bora_drago79@yahoo.it 1806. Personal bucatarie, terasa zona

aviatorilor angajam personal bucatarie: femeie vase, ajutor bucatar, bucatar. (0766.463.960 Cuisinenavodari@gmail.com

1807. Personal bucatarie, zona Drumul Taberei, salariu atractiv si bonuri de masa; (0731.440.494 1808. Personal bucatarie, cantina Slatina companie multinationala angajam personal cantina in Slatina (Olt): bucatari, ajutor de bucatar, casieri, personal debarasare/ vase. Pachet salarial motivant + beneficii. Program: 8 h/zi (021.201.79.83/ 0743.105.043 1809. Personal Bucuresti - Suceava, firma de constructii cu sediul in Bucuresti angajeaza pentru jud. Suceava buldoexcavatoristi, dulgheri, fierari si muncitori necalificati; oferim cazare si o masa pe zi. tel: (0744.756.876 ADRIANA.FILACHE@ECX.RO 1810. Personal calificat pentru fabrica incaltaminte Pantelimon, pentru productie incaltaminte, cusatoare, lansatoare, control calitate, salarii negociate in functie de aptitudini, (0764.090.600 1811. Personal calificat in productie pub-

licitara, angajam personal calificat in productie publicitara pentru executie si montaj casete luminoase, litere volumetrice, prelucrare materiale publicitare, standuri expozitionale si proiecte speciale; (0799.908.496 ofertare@kingadvertiser.ro

1812. Personal calificat pentru construc-

tii, rigipsari, zidari, zugravi, salariu motivant 3.100 - 4.500 net + carte de munca, oferim cazare; (0748.154.615/ 0762.548.785

1813. Personal calificat pentru sala

de croit si constructor tipare, angajeaza firma confectii dama, salariu motivant + bonuri de masa si decontare transport; (0766.849.566 1814. Personal calificat si necalificat pentru pescarie Piata Veteranilor. Salariu foarte bun, carte de munca. Relatii la telefon; (0722.283.189 1815. Personal calificat, necalificat si secretara-asistent manager, pentru fabrica mase plastice Prelungirea Ghencea, la 100 m de bariera de centura. Asiguram cazare pentru provincie, (0752.282.828 mtymtyplast@yahoo.com 1816. Personal coafor si masaj Newlinestudio angajeaza persoane care iubesc munca in echipa, cu minima experienta, calificare de specialitate, seriose, punctuale, dinamice, pozitive cu dorinta de a evolua continuu. (0733.527.297

1817. Personal contabilitate primara, firma administrare imobile angajeaza in conditiile legii personal calificat pentru contabilitate primara. Abilitati de lucru cu cifrele, atentie la detalii. Asteptam CV-urile la expertadmin@gmail.com (0724.199.937 expertadmin@gmail.com 1818. Personal covrigarie Covrigarie angajam urgent om la banda cu experienta. Oferim carte de munca 8 ore si salariu motivant. Program lucru de luni pana vineri, sambata - duminica liber. Relatii la tel., (0746.072.910 1819. Personal covrigarie urgent, pentru

patiserie covrigarie gogosarie. Tef: (0723.613.408/ 0768.770.076/ 0770.856.973

1820. Personal covrigarie patiserie Van-

zator, modelator, patiser, zona Piata Gorjului, Militari. Salariu incepand de la 1600 lei net, bonus + prime; (0769.850.770

1821. Personal covrigarie patiserie, angajam vanzator, patiser, modelator cu sau fara experienta. Locatie Universitate. Asiguram contract de munc si salariu fix 100 {; (0737.745.255/ 0736.389.836 1822. Personal covrigarie, patiserie, patiser, modelator, vanzatoare, sofer. Asiguram salariu fix si contract de munca. Puncte de lucru zona 13 Septembrie, zona Diham, Hala Traian. 100 {; (0734.046.120/ 0767.434.527 1823. Personal cu experienta in centru de printare si confectionat stampile, zona Baba Novac; (0730.833.838 1824. Personal cu experienta in confec-

tionat stampile, cunostinte Corel Draw; (0730.833.838

1825. Personal cu experienta sau fara,

angajam pentru laborator, fabrica de paine Piata Moghioros. Relatii la telefon; (0784.227.774 1826. Personal cu sau fara calificare pentru urmatoarele operatii: debavurat, slefuit, lipituri alama (produse mici), lipit strasuri, emailat produse mici, montat capse, montat accesorii pe piele (021.314.54.40 1827. Personal cu sau fara experienta amanet si exchange. Program in ture. Oferim cele mai bune conditii din domeniu salariu motivant plus comision. Cv + foto recenta amanetplatinum@gmail.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


21 martie 2018

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

4

LOCURI DE MUNCÅ 1828. Personal cu sau fara experienta, pentru fabrica de paine Lider Pan din Soseaua Electronicii nr. 19. Pentru interviu de Luni-Vineri 13:00-15:00 la sediul firmei. Va asteptam sa va alaturati echipei noastre (0762.238.405 1829. Personal cu sau fara experienta,

Star Kebab angajeaza personal cu sau fara experienta pentru fast food. (0771.018.684 hr.bucuresti@starkebab.ro

1830. Personal curatat legume si curate-

nie Angajeaza firma de catering. Program lucru l-v, 6.00-16.00. Contract munca perioada nedeterminata. Salariu 1.600 + decont Ratb. Persoana serioasa, punctuala, spirit de echipa. Zona Foisor, Popa Nan, 1.600 L; (0724.171.515

1831. Personal curatat legume si impachetare companie de catering. Locatia se afla in apropierea restaurantului 2 Cocosi. Pentru informatii sunati. Activitatea se extinde si ne marim echipa; (0748.284.545/ 0724.448.967 florin@lifebox.ro 1832. Personal curatatorie chimica

(receptie primire haine, calcator, operator curatator textile, croitoreasa). Punct de lucru: centru comercial. Salariu de baza atractiv plus comisioane; (0742.105.106

1833. Personal curatatorie haine zona Floreasca-Baneasa pentru curatat si calcat haine. Beneficii: tichete de masa, sporuri, decontare transport, servicii medicale in clinica Medlife. 1.800 L; (0722.291.414 contac@aquaclean.ro 1834. Personal curatenie angajam

pentru clinica privata. Salariu motivant. (0755.200.076

1835. Personal curatenie Angajam:Per-

sonal curatenie in spatii comerciale 3ore/zi, salariu net :600 Ron centre comerciale si cladiri birouri salariu net :13001400 Ron sali de cinema salariu net :1400 Ron (031.101.21.39/ 0722.763.974 1836. Personal curatenie Firma cu peste

10 ani in domeniu angajeaza personal cu experienta in servicii de curatenie, program 8h/ zi, salariu atractiv+bonuri de masa. Activitatea se desfasoara in Bucuresti; (0722.306.784 1837. Personal curatenie in Centrul

Comercial din zona Berceni, la program de 8 h/zi, angajam pt. firma de curatenie. Salariu avantajos. Detalii la tel. (0731.121.239 1838. Personal curatenie pentru loc joaca copii, situat in Mega Mall, program 8h/zi, 5 zile pe saptamana. (0756.060.008 andreea@gymboland.ro 1839. Personal curatenie responsabil

1857. Personal fabrica, Manpower anga-

jeaza personal pentru fabrica de productie. Salariul net 1300-1400 lei, tichete de masa, bonusuri. Locatie: zona sectorului 3. Program de lucru: L-V, in doua schimburi. Detalii tel. 1.400 L; (0729.800.158 1858. Personal fast food Suntem in cautare de oameni seriosi, dornici de munca pentru posturile de casier/casiera.Program 2/2, salariu atractiv+bonusuri, echipa tanara, mediu de lucru curat. 1.500 L; (076580322 ada_adelyna@yahoo.com 1859. Personal fast food, fast food situat

in sectorul 2 angajeaza personal(shaormar cu experienta, pizzar, bucatar, bucatareasa). Salariu atractiv. Contract de munca 100 {; (0723.360.076 1860. Personal fast-food Maya Fresh Mexican Inspired - Take Away angajeaza personal fast food in locatia din Piata Amzei, Bucuresti. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj dar nu o necesitate; (0775.254.472 vasilecorbu@live.com 1861. Personal feminin pentru conversa-

tii online, oferim cadou 3000 lei la angajare, salariu fix garantat 4000 lei+procent 50%, program part-time/full-time, bonus abonament fitness, solar, unghii, gene. Contact non-stop; 9.560 {; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com

1862. Personal feminin pentru prelucrare

si ambalare produse alimentare. Soseaua Chitilei (0760.011.880 Gabi_ianus@yahoo.com

1863. Personal feminin pentru curatenie la birouri 8 ore incepand cu ora 8 dimineata. Punctul de lucru este fix. Seriozitatea, punctualitatea si bunul simt trebuie sa va caracterizeze. Cu contract (0728.931.467 1864. Personal feminin, pentru conver-

satii online oferim cadou 3000 Lei la angajare, salariu fix garantat 4000 Lei + procent 50%, program part-time/ full-time, bonus abonament fitness, solar, unghii, gene. Contact non-stop 4.000 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com 1865. Personal feminin, protocol in Bucuresti, firma de curatenie angajeaza personal feminin pentru Protocol in Bucuresti. Program de 8 ore in sistemul bancar de luni pana vineri. Detalii la telefon (0751.193.866/ 031.438.08.42 1866. Personal firma constructii

Comuna Chitila (transport gratuit Piata Victoriei - Cora Lujerului); 0721.262.304 (0722.233.425/ 0722.597.230/ 021.252.02.12

1843. Personal curatenie restaurant locatie centrala (Piata Unirii), salariu motivant, program full-time, masa de pranz asigurata. Posibilitate de crestere a salariului. Detalii la nr. de telefon sau adresa de email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1844. Personal curatenie restaurant locatie centrala (Piata Unirii), salariu motivant, program full-time, masa de pranz asigurata. Posibilitate de crestere a salariului. Detalii la nr. de telefon sau adresa de email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1845. Personal curatenie restaurant,

femeie de serviciu si personal pentru spalat vase la restaurant din Bucuresti. Contract de munca. Program in schimburi. Salariul se stabileste la interviu. Detalii la tel (0743.751.117 1846. Personal curatenie si bucatarie,

casier-vanzator, ospatari sau ajutor ospatari, angajeaza restaurant situat vizavi de Piata Domenii, str. Panait Istrati 101. Salariu bun plus tips. Va rugam sa sunati numai intre orele 16.00-22.00; (0725.777.000 1847. Personal curatenie spatii exterioare - hotel. angajeaza Hotel Ramada North - Bucuresti (zona Pasaj Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu). Oferim 1.500 lei in mana, masa calda in cantina proprie, cazare daca este cazul. Pentru programari interviuri sunati la tel. sau transmiteti CV la: 1.500 L; (021.407.52.35 resurse.umane@ramadanorth.ro 1848. Personal curatenie, angajam personal curatenie pentru cladiri de birouri in zona Dorobanti si Baneasa, locatie fixa, salariu bun; (0751.278.488 1849. Personal curatenie, firma Hyper

angajeaza femeie pentru curatenie de intretinere in spatii de birouri. Program 8 ore, 6-14, de luni pana vineri. Contract de munca. Transport RATB si metrou decontat. Salariu net 1.500 Lei, 1.500 L; (0787.348.140 1850. Personal curatenie, 1500 RON, 8 ore, 1 persoana dimineta de la ora 07 - 15 si 2 persoane program 14 - 22, 5 zile/saptamana. Salariul 1500 RON in mana si CM. Sunati la tel., site: www.arproclean.ro 1.500 L; (0753.012.802/ 0746.500.570 admin@artproclean.ro 1851. Personal curatenie, menajera, persoana harnica, serioasa, politicoasa. Angajatul va presta activitati de curatenie / menaj la imobilele de locuinte detinute de compania noastra. Postul are caracter permanent (8 ore/zi) cu contract munca. (0745.830.521 1852. Personal curatenie, spalator vase,

personal necalificat pentru ture 12 ore/zi, in ture de 2 zile lucratoare, 2 libere. Salariu fix + tips. (0735.111.095 edosushibucuresti@gmail.com

1853. Personal curatenie, vase eveniment, firma, salariu neg, angajam doamna/domn pentru spalat vase si curatenie la evenimente, cursuri de gatit in cadrul unei firme. De esti om bun si cu putere de munca, te asteptam sa faci parte dintr-o echipa tanara si faina. (0728.099.204/ 0728.099.204 1854. Personal curatenie. Angajam femei de servici. Tel., (0766.337.838 1855. Personal curatenie. Locuri de

munca ideale pentru studenti sau pensionari! Firma de curatenie profesionala angajeaza personal cu program de 4 ore/zi, dimineata, in magazine de haine din cadrul unor centre comerciale situate in zonele: Baneasa, Unirii, Calea Vitan, Bdul Timisoara, Calea Floreasca, Lipscani, Berceni, Afumati, Titan, Rahova, Obor si altele. Se asigura contract de munca, tichete de masa, mediu de lucru placut. Informatii suplimentare va oferim la nr. de tel.: (0727.277.478/ 0733.104.222/ 0729.777.375 1856. Personal curatenie. Se cauta personal curatenie in zona Baneasa, sala de sport, program si salariu avantajos, (0724.728.884/ 0724.849.492 contact@go700.ro

1887. Personal pentru curatenie zona

Dorobanti, (0724.386.660 office@curatenielions.ro

1888. Personal pentru curatenie si spalat vase pt. restaurant din zona Dorobanti. Program 2/2, asiguram transportul la plecare si masa, 1.500 L; (0729.660.781 1889. Personal pentru curatenie si vase,

cautam personal pentru curatenie si vase in restaurant Herastrau. Cerem seriozitate. Oferim salariu atractiv si beneficii. Te asteptam in echipa noastra; (0786.778.811 info@herastrau.ro 1890. Personal pentru curatenie tura de

noapte, angajam doamna pentru curatenie de intretinere birouri, tura de noapte. Oferim salariu competitiv plus tichete de masa. Locatia este in zona P-ta Charles de Gaulle, statia de metrou Aviatorilor; (0754.794.359 contact@winscope.ro

1891. Personal pentru fabrica de incalta-

minte cautam a ocupa urmatoarele pozitii de lucru:masinist, masinista-mesier, finisator/ finisatoare (0722.307.783 orders@biaggio.ro

1892. Personal pentru fabrica, sectorul 6

productie obiecte sanitare. Beneficii: salariu de la 1650 Lei net, bonuri de masa, decont transport, prima de Craciun si Paste. Detalii la tel. (0770.274.055/ 031.437.95.44 office@ihres.ro 1893. Personal pentru fast food in zona

Victoriei si Unirii, program luni-vineri, salariu fix + bonuri de masa, program de lucru flexibil si part time, servicii medicale la clinica privata, 2.000 L; (0785.405.645 hr@calif.ro 1894. Personal pentru fast food in Auchan Titan salariu net in prima luna: 2000 Lei plus bonuri de masa (15 Lei/bon de masa), 2200 Lei plus bonuri de masa (15 Lei/bon de masa), din luna a douaprogram de lucru: doua ture, doua zile libere (0785.405.645

1896. Personal pentru florarie, Florarie

1840. Personal curatenie bucatarie Take

1842. Personal curatenie depozit, zona

1916. Personal salon de infrumusetare, salon de infrumusetare Bella Studio angajeaza frizer, coafeza, cosmeticiana, manichiurista, minim 2 ani experienta, program o zi cu o zi, duminica inchis, zona Stefan cel Mare-Obor, (0727.862.288 florentinapopescu12@yahoo.com

pentru salon profesional amenajat ultramodern, salariu avantajos, zona Militari. (0722.446.493

1867. Personal ingrijitor curte, terasa pt.

tract munca norma intreaga, 8-17 lunivineri, cunostinte medii in instalatii si constructii, centru comercial in Bucuresti, sector 5. 1 L; (0733.869.293

ceutic relatii la telefon (0725.350.496

1886. Personal pentru coafor-hair styling

1895. Personal pentru firma de construc-

restaurant La Brasserie du Parc, situat in parc Herastrau, relatii la tel., CV pe e-mail (0376.203.061 office@labrasserie.ro

1841. Personal curatenie depozit farma-

1915. Personal Salon Balans, sector 1, angajam coafeza, manichiurista, cosmeticiana cu experienta dar si proaspat absolventi, salon Balans, sector 1 cu vad format si clientela in crestere. Contract cu CM. Detalii la: (0767.742.708 balans.salon@gmail.com

Bucuresti-Suceava firma de constructii cu sediul in Bucuresti angajeaza pentru jud. Suceava buldoexcavatoristi, dulgheri, fierari si muncitori necalificati; oferim cazare si o masa pe zi. tel: (0744.756.876 ADRIANA.FILACHE@ECX.RO

curatenie pentru societate situata in sectorul 2, program 8 h/zi, contract de munca, reale oportunitati de promovare; (0734.956.558 team@fratelli.ro Away in Centrul Bucurestiului (zona Universitate) angajeaza lucrator bucatarie (curatenie, spalat vase, spalat legume), program de luni pana vineri, 8-17.00. Pt interviu la tel. (0723.143.169

1885. Personal pentru club central, angajam: picoli, barmani, pizzar, electrician, persoanele interesate sunt rugate sa vina (marti 20-03-2018) pe strada sf. vineri nr 2-8 orele 12-18. tel: (0730.016.795/ 0723.379.029 coliba_dan1982@yahoo.com

1868. Personal intretinere cladiri, con-

1869. Personal intretinere spatii verzi,

angajam personal cu experienta pentru intretinere spatii verzi. Activitatea se desfasoara intr-un parc din sectorul 6. Salariu de inceput 1.500 lei + bonuri de masa. Se lucreaza si iarna; 1.700 L; (0744.476.094 1870. Personal la vase si curatenie angajam, locatie in Centrul Vechi, salariu avantajos si negociabil, rugam seriozitate, pentru alte detalii sunati la numarul de telefon; (0756.110.089 1871. Personal magazin online Echipa tanara avem nevoie de colegi pentru magazin online full time si part time. Posturi disponibile: call center, responsabile colete, responsabila, esponsabila retur/schimb, fotograf amator, 1.500 L; (00000000000 iordache@dressingonline.ro

tii, cu calificare sau fara, dar cu cunostinte in domeniul constructiilor : zidari, zugravi, rigipsari, etc.Experienta si indemanare creste pachetul salarial; (0724.539.830 B_79_nym@yahoo.com angajeaz? personal, salariu motivant, zona metrou Pipera; (0723.665.038 Bakke1979@yahoo.com

1897. Personal pentru LPG Cellu M6,

salonul Line Body Care angajeaza persoane cu experienta pentru LPG Cellu M6. Salonul este situat in zona Unirii. Pentru detalii ne puteti contacta . Multumim (0746.112.266 Ghibirdic.irina@gmail.com 1898. Personal pentru magazin alimen-

tar situat in Branesti Ilfov Program 8 ore cu doua zile libere pe saptamana. Relatii suplimentare la telefon. Salariu 1400 Lei 1.400 L; (0723.322.090 1899. Personal pentru magazine acce-

sorii gsm aspect fizic placut, nu necesita experienta, se califica la locul de munca; (0765.110.011 gsmteius@gmail.com 1900. Personal pentru manipulare carti Mg Net Distribution angajeaza manipulanti marfa pentru depozitul de carti din Bucuresti (zona garii de nord). Program lv 9-18 Salariu: 1400 lei net/luna. Detalii si programari interviu la telefon. (0785.521.361 cristi_yo80@yahoo.com 1901. Personal pentru pizzerie, angajam

1917. Personal service auto, zona Piata Presei pentru Autoerebus, cu experienta pentru pozitiile de mecanic, tinichigiu, pregatitor-vopsitor, vopsitor, polishator auto, consilier programari, consilier vanzari auto. Detalii, (0722.765.765 atatoi@gmail.com 1918. Personal sortare manipulare legume/ fructe, Glina, angajam personal sortare manipulare legume/ fructe, Glina.Depozitul de afla in Comuna Glina (soseaua de centura). Salariu net 1.400 Lei plus bonuri de masa aprox. 10 ron/zi; (0769.544.735/ 0744.542.292 bogdan.silinescu@sinfrutta.ro

1921. Personal spalat vase, curatat

legume pentru fast food in Afi Cotroceni, salariu 1.700 lei net, plus masa si transport seara. Concediu de odihna si contract de munca. Se cere experienta; (0766.969.784/ 0726.337.470 oanaraducan1977@gmail.com 1922. Personal spalatorie auto cu sau

fara experienta, baieti sau fete, de preferat si sot si sotie, conditii foarte bune demunca. (0725.244.400 1923. Personal spalatorie auto, cu per-

mis cat B, se ofera salariu 1500 lei, comision, bonuri de masa. Posibilitate de promovare in service auto 2.000 L; (0744.575.601 1924. Personal spalatorie auto, parc

auto, avantajos Loc de munca stabil, spalatorie privata/ parc auto, zona Baneasa sect. 1 Bucuresti, carte de munca, program 8 ore. Bonus in functie de volum. Program luni-vineri 8.30-18.00, salariu 1.500-2.000, 1.500 L; (0757.043.515 toma.danut@gmail.com 1925. Personal spatii verzi si amenajare gradini Lucrator spatii verzi. Se ofera: masina in interes de serviciu, carte de munca, salariu 2.000 lei, bonusuri. Permis cat B si experienta, cunostinte sisteme de irigatii si montaj pavaje 2.000 L; (0753.012.802/ 0746.500.570 admin@artproclean.ro 1926. Personal supermarket, sef maga-

zin cu experienta in domeniul retail. Salariu motivant, colectiv tanar, posibilitate formare echipa proprie, oportunitate de dezvoltare in plan profesional. Amplasat in sectorul 4. 3.500 L; (0737.062.420/ 021.332.03.88

1927. Personal tehnic abatorul Peris Abatorul Peris cauta personal tehnic (frigotehnist, electrician, lacatus mecanic). Oferim: transport asigurat, salariu fix, tichete de masa, tichete cadou, (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 1928. Personal vase pentru restaurant

Daca iti cauti un loc de munca stabil si serios cu un program de 8 ore/ zi, 5 zile pe saptamana, 1400 lei net + alte beneficii, te asteptam la Beraria H din Parcul Herastrau. Detalii la; (0725.345.302 jobs@berariah.ro

1873. Personal necalificat firma de insta-

1930. Personal vase, restaurant din

1874. Personal necalificat / muncitori necalificati, tipografie angajeaza muncitori necalificati pentru formare la locul de munca, carte de munca, bonuri de masa incluse, stabilitate, zona de lucru: la 10 minute de la Cora Pantelimon, 1.600 L; (0724.660.827 1875. Personal necalificat fabrica, anga-

jam urgent barbati pentru munca fabrica obiecte sanitare, salariul 1500 Lei + bonuri.zona Autogara Militari. Program LV in 3 schimburi,pentru detalii sunati la numarul de telefon din anunt (0770.334.947 resurseumane.vlad@gmail.com

1876. Personal necalificat in zona sectorului 6, Manpower angajeaza personal necalificat pentru depozit in zona sectorului 6 si 1. Program lucru luni-vineri, salariu intre 1.300-1.500 lei net, tichete de masa, decont de transport. Detalii la tel. 1.700 L; (0729.800.615 1877. Personal necalificat pentru patis-

erie pentru Hala de Productie (pentru patiserie), program de lucru 12 ore, salariu 2.000 ron, se ofera cazare gratuit pentru cei din afara Bucurestiului. (0737.523.284 1878. Personal optica medicala feminin pentru un cabinet de optica medicala, situat in Bucuresti, pe strada dna Ghica. Program full time. Oferim un loc de munca stabil, curat, linistit fara stres, cu carte de munca. (0722.678.578 Eyeseemedical@yahoo.com 1879. Personal patiserie patiseriile Auguri isi maresc echipa in Bucuresti. Vino in familia noastra. Program de lucru exceptional. Contract full time. Relatii la telefon; (0743.103.104 1880. Personal patiserie - simigerie, angajam personal cu si fara experienta pentru deschidere unitate de productie si vanzare produse de panificatie si patiserie. CV-uri / mesaje la hr@covata.ro hr@covata.ro 1881. Personal patiserie zona Aparatorii

Patriei Patiseria Matei angajeaza pentru locatia Aparatorii Patriei, patiseri, modelatori, vanzatoare cu/fara experienta. Program 9 ore, 6 zile/7. Se poate opta si pentru program (o zi - o zi libera). 2.000 L; (0721.280.038/ 0726.724.289 1882. Personal pe resurse umane Companie experta Ceccar angajeaza personal pe resurse umane. Intocmiri contracte, depunere revisal, state de plata, concedii medicale. Posturi in companie 2. Bonuri de masa, experienta obligatorie, 1.900 L; (0726.383.953 angajari@contabilicesc.ro 1883. Personal pentru Restaurant medit-

eranean din Centrul Vechi angajeaza: ospatar indiferent de varsta numai cu experienta, salariul 100 de lei pe zi si 1% din vanzare, bucatar cu exeprienta salariu 200 de lei per zi. (0768.806.050 niculescu.robert20@gmail.com

1884. Personal pentru calcat interfazic si

final. Program de L-V, 7-15,30, cu 30 min. pauza, Soseaua Viilor, nr. 56. www.atmospherefashion.ro; (0724.515.514 officeatmosphere8@gmail.com

Curatatorie angajeaza personal pentru primire haine zona Piata FloreascaBaneasa. Program flexibil 3 zile pe saptamana. Beneficii:tichete masa, asig. transport, serv medicale Medlife, concediu 21 zile. 1.600 L; (0722.291.414 contact@ecofresh.ro 1904. Personal productie de mobilier, angajam personal cu experienta in productia de mobila. Preferam persoane care stiu ce inseamna seriozitate, punctualitate, spirit de echipa, forta de munca dar in acelas timp sa aiba o viziune ampla; (0799.908.496 ofertare@kingadvrtiser.ro 1905. Personal productie publicitara, SC

Agrippa Design&Advertising SRL,firma productie publicitara, angajeaza: operator mase plastice/router, colator /decorator. Email : rodica.dumitrescu@agrippa.ro 35 L; (0730.039.029 rodica.dumitrescu@agrippa.ro 1906. Personal productie sandwich-uri

ambalate pentru firma catering, zona Colentina. Program: duminica - joi, intre orele 11.30 - 20.00. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport decontat, masa asigurata; (0731.127.458 contact@sandwickbreak.ro 1907. Personal productie sandwich-uri

ambalate pentru firma catering, zona Colentina. Program: duminica-joi, intre 21.00 - 05.30. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport decontat, masa asigurata. (0731.127.458 contact@sandwickbreak.ro 1908. Personal productie sandwich-uri

ambalate, pentru firma catering, zona Colentina. Program: duminica-joi, intre 08.00 - 16.30. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport decontat, masa; (0731.127.458 contact@sandwickbreak.ro 1909. Personal pt. magazin online incalt-

aminte zona Fundeni, domiciliu in zona, program L-V 9:00-17:00, o sambata da una nu 9:00 - 14:00, cunostinte minimale de lucru cu calculatorul, 1.600 L; (0799.842.443 fashionmirea@gmail.com

1910. Personal receptie Clinica medicala

din Ilfov, Stefanestii de Jos, angajeaza personal pentru receptie cu experienta. Detalii si CV la mail/telefon. 1 L; (0729.958.522 office@libertymedicalcenter.ro 1911. Personal receptie pentru club

sportiv, sector 3, salariu atractiv; (0728.303.652

1912. Personal restaurant angajam personal pe posturile: bucatar, ajutor bucatar, spalator vase. Nu este necesara experienta. Zona Piata Unirii. Se ofera salariu atractiv, program flexibil. Detalii la telefon. (0756.019.636 1913. Personal restaurant vase, servire

linie, barista, bucatari, casieri, pentru locatiile Flavours coordonate de Chef FOA. (0736.370.199/ 0742.684.167 cristina.chiripuci@flavours.ro

1914. Personal restaurant, bucatari, ospatari hotel de 4 stele din zona Baneasa angajeaza personal restaurant. Salariu motivant, masa gratuita, program flexibil. (0723.248.232 simona.patru@class-hotel.ro

1929. Personal vase si curatenie zona

Bucuresti, cladirea Sky Tower, etaj 36, aflat in Bd. Barbu Vacarescu, angajeaza personal vase, program flexibil salariu motivant; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1931. Personal vase, restaurantul Nor situtat in cladirea Sky Tower(Barbu Vacarescu) angajeaza personal vase, program full-time flexibil, transportul si masa de pranz asigurate. Detalii la nr. de telefon; (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro 1932. Personal vase/ bucatarie, angajam spalatori vase si ajutori de bucatar pentru restaurante din centrul Bucurestiului. Program flexibil 1 zi cu 1 zi sau 5 zile pe saptamana. Oferim seriozitate si medu de lucru placut; (0721.102.101 cv@perfecthoreca.ro 1933. Personal vase/ curatenie program doua zile lucratoare cu doua libere, salariu atractiv. Ne situam in Bucuresti, sector 3, str. Fildesului nr. 1 (0737.214.290 1934. Personal, fabrica productie anga-

jeaza in comuna Ciorogarla, sat Darvari operatori masina roluit, ambalatori si muncitori necalificati. Fara experienta, oferim training. Asiguram: venituri intre 1600-1800 ron. (0786.222.000 angajari2013@gmail.com 1935. Personal, restaurant cu specific

turcesc situat in sos Colentina, nr. 281 A, sector 2 angajeaza ospatari. Pachet atractiv; (0725.516.976 edessaromania@gmail.com 1936. Personal. Autoservire dorim

colaborare doar pentru weekend pentru debarasat si curatenie, plata la zi, rog seriozitate; (0764.552.554 1937. Personal. Firma romana-engleza

angajeaza personal pentru: -atelier productie- activitate manuala usoara (finisare produse), -depozit- manipulare marfa. Activitatea se desfasoara in zona Republica- Cora Pantelimon. Cerinte: seriozitate, indemanare. Oferim: conditii de munca atractive. Program: 8 ore/zi (luni-vineri). Relatii: (021.255.42.91 1938. Personal intretinere reparatii/

electrician. Grand Hotel Continental 5 stele, hotel situat pe Calea Victoriei nr. 56 - Bucuresti, angajeaza: Personal intretinere reparatii/ electrician (departament tehnic). Descrierea postului: Intervine operativ la remedierea oricaror defectiuni aparute la instalatiile din dotarea hotelului. Cerinte: Absolvent studii medii/ Certificat de calificare-Electrician; Experienta in intretinere si mentenanta a instalatiilor electrice in constructii civile (cladiri de birouri, hoteluri); Permis de conducere categoria B; Disponibilitate de lucru in program prelungit (inclusiv weekend); (0726.222.603 1939. Picker, lucrator in depozitul din Bragadiru IVA BESTAL angajeaza lucratori in depozitul din Bragadiru. Salariul net de 1700 lei dupa 3 luni + Bonus anual + Prime; Carte de munca. Sunt platite orele suplimentare. L – V / 8:30 – 17:30. Telefon: 1.700 L; (0722.305.398 emilia@emex-romania.ro 1940. Picker, manipulant marfa IVA Bestal IVA Bestal angajeaza lucratori in depozitul din Bragadiru. Salariul net de 1700 lei dupa 3 luni, bonus anual, prime, carte de munca. Sunt platite orele suplimentare. L – V / 8:30 – 17:30, (0722.305.398 emilia@emex-romania.ro

1973. Preaparator pizza fara experienta

DominoÂ’s pizza angajeaza preparator pizza.Suntem pasionati sa excelam in tot ce facem. Nu este nevoie de experienta te vom invata noi tot ce trebuie sa stii. 1.400 L; (0743.664.667 recrutare@dominos-pizza.ro 1974. Pregatitor vopsitor ?i tinichigiu auto cu experienta, pentru service multimarca din sectorul 2. Se ofera salarizare atractiva; (0724.756.215 1975. Pregatitori si muncitori necalificati, mobila. Angajam personal pentru industria mobilei, pregatitori si muncitori necalificati.Contract de munca indiscutabil si salariu bun; (0784.818.455 vatafu@vopsimlemn.ro

1944. Picol, picolite. Pub-restaurant angajeaza picoli, picolite, cu experienta, zona Cotroceni, carte de munca, salariu, se asigura masa. (0722.500.361 emil.avramita@yahoo.com

1976. Pregatitori vopsitorie industriala angajam personal calificat/necalificat pentru vopsitorie industriala. Salarii 18002500 net+bonuri de masa. Program 8-17 luni-vineri. Transport de la Cora Pantelimon. 1.800 L; (0733.972.912 office@nhdp.ro

1945. Picoli Restaurant Ivan’s angajeaza

1977. Preluare apeluri telefonice, com-

picoli sau ajutor ospatar cu sau fara experienta cu domiciliul in sector 2 sau 3. Oferim seriozitate; (0763.341.717 george81m@yahh.com

1947. Picoli, picolite, cu sau fara experi-

1902. Personal pentru vase si

1903. Personal primire haine curatatorie

specific international. Experienta nu este obligatorie. Va asteptam cu un CV in str. Rabat, nr. 2. Pentru intrebari va rugam sunati la telefon; (0722.597.269

1920. Personal spalat vase, restaurant Dorobanti, angajam femeie pentru spalat vase. Conditii de munca avantajoase; (0761.706.942

Stefan Cel Mare, pentru restaurant program luni - vineri 8-16. Interviu Bd. Iancu de Hunedoara 48 cladire ING. Tel 1.400 L; (0733.163.418

latii angajeaza in domeniul instalatiilor sanitare, termice, industriale. Se ofera contract de munca si salariu 1800-2500 Ron pentru inceput 2.000 L; (0729.919.911 office.marvoi@gmail.com

1943. Picol, picolita pentru restaurant cu

1946. Picoli, ospatari, bucatari, ajutor bucatari, picoli pizzari, salariu atractiv, tips transport asigurat, sect. 2, restaurant Amore tereasa, (0725.433.400/ 021.211.06.88

personal necalificat (fete, baieti) pentru restaurant pizzerie in mall Promenada, programul de lucru este de L-V de la 09 la 17, mai multe detalii la tel. (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com ospatarita pentru restaurant zona Colentina; (0720.753.747

1942. Picol BIistro Unirii, Timpuri Noi angajam urgent picol(ita) cu experienta minim 6 luni, program 8h/ L-V, intr-o echipa tanara; oferim ctr de munca, salariu si seriozitate. Asteptam CV-ul dvs la adresa alexandra.exigent@gmail.com; (0723.562.986 alexandra.exigent@gmail.com

1919. Personal spalat vase Trickshot, Restaurantul TrickShot angajeaza personal pentru spalatul vaselor. Oferim salariu atractiv, o masa pe zi + transport. Programeaza-te la un interviu si iti vom oferi mai multe detalii. (0744.888.296

tor, operatoare calculator, call center, relatii clienti si personal pregatire comenzi pentru magazin online. Locatie Dragonul Rosu. Trimiteti CV la mail: cv@meimall.ro

1872. Personal magazin online, opera-

1941. Picker/coletar pentru depozitul nostru din loc. Tunari, judet Ilfov; salariu motivant. Puteti trimite cv-urile pe office@pentruanimale.ro; pentru alte informatii ne puteti suna (0758.044.685 office@pentruanimale.ro

enta angajam foarte urgent in conditii foarte avantajoase, femei pentru bucatarie, soferi livratori, operatori calculator; (0722.912.671 1948. Picolita / Picol. Trattoria Pane e Vino angajeaza ajutor de ospatar (picolita/ picol) . Program 1 zi cu 1 zi . Adresa noastra este Strada Nerva Traian 23, sector 3, zona metrou Timpuri Noi; 1.500 L; (0744.489.993 trattoriapanevino2010@yahoo.com 1949. Picolita. Angajam picolita la Beraria Germana - Oraselul Copiilor 1.300 L; (0726.477.406 elisaa.alexandraaa@yahoo.com 1950. Pizza PPH angajeaza livratori cu auto propriu pentru livrare pizza si mancare. Conditii avantajoase, program flexibili, salariu atractiv, contract de munca. Sectoarele 5 si 6. Urgent; (0768.299.834 1951. Pizzar cu experienta pe cuptor cu

lemne, program 2/2 sau 1/1, carte munca salariu motivant; (0769.208.222 1952. Pizzar cu experienta pe cuptor

electric. 2.500 L; (0724.066.424 elisaa.alexandraaa@yahoo.com

1953. Pizzar cu experienta, zona cen-

trala. program de lucru 1/1; 2.500 L; (0745.458.922 fiorentina.massimo@yahoo.com

1954. Pizzar pentru restaurant Speed

Pizza, cu minim 2 ani experienta, se ofera training si scolarizare, program full time in ture, salariu fix si bonuri de masa; (0734.989.958 biank_08@yahoo.com 1955. Pizzar Pizzerie zona Dristor anga-

jeaza urgent pizzar cu experienta pe cuptor cu lemne salariu 2500 lei+ comision. Se cere si se ofera seriozitate. Relatii la tel. 2.500 L; (0726.901.843 restaurantdristor2015@gmail.com 1956. Pizzar cu experienta restaurant ital-

ian, Osteria Giardino del Lago, sector 1, Bd. Gh. Ionescu Sisesti nr. 269, angajeaza pizzar Pentru detalii: (0724.053.013

Pizzar cu/fara experienta pentru lant de bucatarii din toate zonele Bucurestiului, salariu 1.800 - 2.500 lei net in functie de experienta, relatii la tel. 2.500 L; (0799.831.111 1957.

1958. Pizzar pentru pub in zona Grazavesti, Regie, Se ofera salariu, contract de munca, tips zilnic. Cuptor electric. Experienta este obligatorie.Mai multe detalii la telefon/ interviu, (0769.164.064 filip.sergiu.dan@gmail.com

panie multinationala angajeaza persoana dornica de munca, care sa lucreze la birou, sa raspunda la telefon, sa preia apelurile telefonice de la clienti, se asigura pregatire la locul de munca. 1.800 L; (0747.815.440 1978. Prelucratori prin aschiere, societatea noastra angajeaza strungari (strunguri clasice si CNC), frezori (freze clasice si CNC), rectificatori si bohrwerk-isti. Se solicita experienta si seriozitate (0722.206.672 director@uniprom.ro 1979. Preparatoare salate si sandwich-

uri Program: duminica-joi 05:30-17:30, vineri si sambata liber. Salariu 2.500 lei, masa. Zona Colentina- Fundeni, 2.500 L; (0742.266.859

1980. Preparator cu sau fara experienta

pentru mica carmangerie. Conditii avantajoase. (0765.203.386/ 0762.682.344

1981. Preparator pizza cu experienta, salariu 2000 Lei net la program/ contract de 8 ore/zi, cerinte: intins blatul, decorat pizza, coacere cuptor electric tunel, pentru Pizza Delivery & Take Away din zona Casa Poporului, 2.500 L; (0752.377.377 1982. Preparator sandwichuri, restau-

rant tip fast-food situat in Piata Victoriei angajeaza personal, salariul 1500 net. Program de lucru 8 ore, 2 zile libere (0745.020.816 subway.victoriei@gmail.com

1983. Preparatori fete baieti, carmange-

ria Meat Box din pta Matache angajeaza persoana priceputa pentru productia de carnati, mezeluri si afumaturi traditionale. Se ofera salariu motivant, peste medie, si program de lucru atractiv (0722.572.260 1984. Prezentatoare TV, reporter TV, firma productie TV organizeaza concurs pentru ocuparea postului de prezentatoare TV si asistenta TV. National TV. Pentru inscriere va rugam cv + foto. 4.000 L; victor.serini@gmail.com

1985. Primitor/distribuitor, manipulan-

ti marfa, Firma Graftex, angajeaza urgent primitor/distribuitor si manipulanti marfa pentru depozitul din zona Baneasa, salariul fix 1800 lei net, program 8 ore; (0749.213.978 cristina.calugaru@bigotti.ro 1986. Programatoare PHP, baze de date, 3 ani exp pentru automatizari web. Se lucreaza cu proxy, captcha si emailuri. Salariu: 3500-4500 lei/luna si crestere. Contact doar prin C.V-uri pe adresa de email: 3.500 L; (0720.334.477 alina.sediu@gmail.com

1962. Pizzar, restaurant LÂ’incontro Titan

angajeaz? pizzar cu experienta salariu si conditii avantajoase; (0723.581.055 Spyry_88speed@yahoo.com

1963. Pizzar, ajutor pizzar bucatarie inter-

na cu livrare la domiciliu. 2.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

1964. Pizzar, bucatar, aj bucatar cu expe-

rienta, rog seriozitate, oferim salariu avantajos, 2000-3000 lei. 2.000 L; (0741.111.727 cristinadumitru000@gmail.com 1965. Pizzar, bucatar, ajutor bucatar, sofer, angajez bucatar, pizzar, ajutor bucatar, sofer conditii si program avantajoase, zona Pantelimon; (0787.699.692/ 0767.659.089 1966. Pizzar, vanzatoare, modelator cov-

rigi, gestionar, ajutor bucatar, sef de tura pentru pizzerie; (0763.312.293

1967. Pizzari (fete sau baieti). Pizzarierestaurant angajeaza pizzari, asiguram program si salariu avantajos in functie de experienta, masa, transport. De preferinta sa domicilieze in sectoarele 2-3 sau 4. (0729.881.660

1989. Proiectant pentru mobila la

comanda, masuri, desen, schite debitare; (0762.771.459

1990. Proiectant Sisteme de Securitate.

instalatii si distributii gaze naturale; (0745.069.814/ 0770.184.776 eurogazconstruct_sediu@yahoo.com 1992. Property cladire rezidentiale locuinte, pentru firma serioasa. Ioana.didoiu@samsic.ro (0731.400.591 ogrezeanu.daniela@gmail.com 1993. Pub Black & White angajam

bucatar ajutor bucatar, ospatarite/ ospatari, femeie vase (0725.347.954 1994. Q’s In Upground angajeaza personal curatenie, Compania Bom Gusto, angajeaza persoana serioasa, responsabila, cu spirit de echipa pentru postul de lucrator curatenie in sediul QÂ’s Inn Upground din zona Pipera, Bucuresti. Telefon 1.500 L; (0753.223.388 upground@qsinn.ro 1995. Rcs-Rds angajeaza tehnicieni service (mentenanta) inginer zona - permis cat. B, studii superioare tehnice, experienta in domeniu. Operator Retele permis cat B + inclinatii tehnice. Trimiteti C.V. la recrutare@rcs-rds.ro si mentionati postul; recrutare@rcs-rds.ro 1996. Receptioner pensiune 8 camere situata in centru angajeaza receptioner cu sau fara experienta, obligatoriu limba engleza scris-vorbit, program flexibil. Salariu + tichete de masa; 1 L; (0722.456.036 valentinasipu@yahoo.com 1997. Receptioner ApartHotel Studio One, Militari, cerinte: experienta min. 6-12 luni in domeniul hotelier, lb. engleza, program 12/24-12/48, oferim sal. 1500 lei net + bonuri + ab. medical. (0756.031.736 hr@genesisproperty.net 1998. Receptioner hostel cautam full

1968. Pizzer, bucatar, camerista, recep-

tioner de noapte hotel restaurant Diesel angajeaza: pizzer, bucatari, camerista, receptioner de noapte; 12.012 L; (0744.492.076 office@hoteldiesel.ro

time, 8 ore pe zi /trei ture, contract de munca,de preferat cu domiciliul in sectorul 1 zona Grivitei ,Bucurestii Noi, sos. Chitilei. 1.900 L; (0722.673.393 venusbucuresti@complexvenus.ro

1969. Pizzeria Pikandy Plus angajeaza

1999. Receptioner hotel 4 stele zona

personal, livratori pizza in Sebastian 1-3 sector 5. Relatii contact: (0722.885.970/ 0726.403.013 1970. Pompagiu, sofer autopompa beton, permis cat. CE, atestat transport marfa, cartela tahograf, experienta in manevrarea instalatiei de turnat betonmin. 1 an; auto Mercedes Actros cu instalatie pompare beton, 36 ml, anunt valabil 4 apr. 2018. 4.000 L; (0752.003.061 marian.sandu@deltaacm.ro 1971. Portar pentru imobil zona rezidentiala. Firma de administrare imobile angajeaza portar imobil situat intr-o zona rezidentiala in sectorul 1 (Soseaua Nordului Parcul Herastrau). Trimiteti va rog CV-ul pe email-ul ion_burlacu2006@yahoo.com ion_burlacu2006@yahoo.com 1972. Portar, societate comerciala, anga-

jeaza portar in zona Grozavesti la 2 minute de metrou, cu varsta cuprinsa intre 30-50 ani, cu sau fara experienta, program full time. Relatii la ; (0734.825.197/ 0742.564.850

postul de receptionera doamna cu sau fara experienta. Atributii: preluarea programarilor, incasarea/predare bon fiscal etc. Program foarte flexibil, salariu 2000 ron plus bonus, 2.000 L; (0737.389.147

2006. Receptionera clinica stomatologi-

ca angajam full time contract de munca receptionera. Rog CV +poza pe adresa de email; (0728.905.063 contact@elveto-dent.ro

2007. Receptionera hotel sector 2 angajeaza receptionera program de zi, o zi cu o zi, nu este necesara experienta, calificare la locul de munca, limba engleza nivel mediu, ptr programari rog cv castel.house@yahoo.com 2008. RECEPTIONERA Salon de frumusete situat in zona Panduri, deschis de 18 ani, angajam receptionera cu aspect fizic placut si studii medii. Colectiv tanar, atmosfera placuta, salariu atractiv, (0726.787.519/ 0745.564.612 2009. Receptionera cu experienta pt. salon de infrumusetare, salariu pt. inceput 1.800lei + cm platita pe 8 ore, zona metrou Gorjului. Va rog cv pe mail., 1.800 L; (0744.128.929 offece@cmstill.ro 2010. Receptionera curatatorie ecologica, studii medii, cunostinte operare calculator, comunicativa si responsabila, atentie la detalii, orientata catre clienti, placere de a lucra in echipa, implicare, flexibilitate si punctualitate. Locatie: Park Lake, Bucuresti. Oferta salariu: 1.700 L; (0762.259.787 2011. Receptionera DBH Bucharest. Cautam o persoana sociabila, cunoascatoare a limbii engleze. Experienta minima 6 luni pe acelasi post sau similar. Trimite cv-ul la email; (0724.891.819/ 0723.515.009 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro 2012. Receptionera hotel cu sau f?r? experienta, buna cunoscatoare a limbii engleze la nivel conversational, responsabilitate, corectitudine, spirit de munca in echipa. Relatii la tel., (0729.881.116/ 0722.310.005 marius@irisa.ro 2013. Receptionera in salon de infrumusetare Maac Beauty salon, Aparatorii Patriei, sector 4, angajeaza receptionera. Salariu 1.400 net, cm, program o zi da una nu. Relatii la, 1.400 L; (0775.239.904 2014. Receptionera la Hotel Sir Orhideea cu aspect placut, sociabila, serioasa, ambitioasa, limba engleza, punctuala se ofera training gratuit salariul 1.750 L net/ luna, program receptie 12/2412/48 1.750 L; (0723.023.830 sales@sirgrup.ro 2015. Receptionera pentru clinica stomatologica situata in sectorul 1. Asteptam CV pe adresa email. Tel: (0758.396.333 office@dentiq-atelier.ro 2016. Receptionera pentru salon de infrumusetare, post disponibil in Floreasca, 13 Septembrie si Timpuri Noi, 1.500 lei fix plus bonusuri, posibilitati de avansare, program in ture, un weekend liber, un weekend lucrator, contract full time, 1.500 L; (0728.498.725

2018. Receptionera service auto Cau-

ator it-its programator pentru promovare business online; (0765.000.200/ 0799.400.300

1991. Proiectant, angajam proiectant

tor 1, zona Piata Chibrit, angajeaza pizzar pe cuptor cu lemne. Locatie nou deschisa, deci nu prea se da pizza. Detalii despre program si salariu la telefon (0761.753.205 Nordcatering@gmail.com

er pt comenzi online anvelope jante piese auto; (0765.000.200/ 0799.400.300

2005. Receptionera angajam urgent pe

1988. Programator it-ist angajam oper-

1960. Pizzar, angajam pentru locatie in

1961. Pizzar, Nord Catering, situat in sec-

2004. Receptionera angajam reception-

2017. Receptionera salon infrumusetare, sector 3, strada Traian Popovici nr. 87A, program de la 9-21, o zi da una nu, duminica liber. Cautam o persoana serioasa, comunicativa, atentie distributiva si dornica sa se implice in bunul mers al societatii; (0765.266.131

Proiectant Sisteme de Securitate-Efractie si Semnalizare la Incendiu,certificat si autorizat ARTS, cu experienta.Salariu creste in functie de implicare. Permis. Locuinta de serviciu pentru provincie. 800 {; (0726.444.494 office@eisol.ro

Mall Promenada, cuptorul este pe lemne, programul in ture de la 09-22, mai multe detalii la tel. (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com

2003. Receptioner, receptionera hotel, camerista persoana organizata, proactiva, dinamica, determinata. Experienta anterioara in industria hoteliera reprezinta un avantaj. Nivel limba engleza fluent. Foarte bune cunostinte de operare pe calculator. 1.700 L; (0000.000.000 sirgaradenord@gmail.com

1987. Programator ajutor, o persoana pt. Mobsoft Technology SRL cu sediul in Bucuresti, sector 3, bd. Basarabia nr. 256, cladire grup social birou 23, et. 3. CV pe email; mobsoft@yahoo.com

cu experienta pe cuptor cu lemne. Program 2 zile cu 2 libere, masa si transport asigurat. Relatii la tel: (0732.343.837 militari@mirajpizza.ro

1959. Pizzar sector 6 pentru restaurant,

19

Barbu Vacarescu receptionera, daca esti o persoana comunicativa, cu experienta pe un post similar de minim 3 luni si cunosti bine limba engleza, suntem nerabdatori sa te alaturi echipei. (0723.515.009 cristina.bogasievici@yahoo.com 2000. Receptioner hotel, Minim studii

medii. Experienta pe un post similar hotel 4/5 stele, minim 1 an si/ sau calificarea in meseria receptioner hotel constituie un avantaj. Minim limba engleza, niv. avansat, (0758.094.095

tam receptionera cu experienta pentru comenzi piese, intocmire devize si facturare. Cunostinte de conabilitate primare si experienta in aplicatia Audatex. Zona Teiul Doamnei, (0724.756.215 2019. Receptionera, receptioner cu experienta sau fara hotel nou deschis, 14 camere cauta pentru tura de noapte. Doar persoane care locuiesc in zona Colentina sau in apropiere 1.500 L; (0733.723.032 hotelelisabeta@yahoo.com 2020. Receptionera. Hotel 4 stele

angajeaza urgent receptionera; (0722.202.986

2021. Receptionere Firma de securitate, angajeaza receptionere, program de luni pana vineri 10 ore pe zi, cunostinte de calculator si engleza la nivel conversational, locatie Aurel Vlaicu. Rog cv-uri pe adresa de mail. (0751.219.823 armand@companiadepaza.ro 2022. Receptionere Firma de securitate, angajeaza receptionere, program de luni pana vineri 10 ore pe zi, cunostinte de calculator si engleza la nivel conversational, locatie Aurel Vlaicu. Rog cv-uri pe adresa de mail. (0751.219.823 armand@companiadepaza.ro 2023. Receptionere Firma de securitate, angajeaza receptionere, program de zi de luni pana vineri 10 ore, cunostinte de calculator si engleza. Rog cv-uri pe adresa de mail, cu specificatia postului pentru care aplicati. (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro 2024. Receptionere Societate de paza

angajeaza receptionere. Conditii avantajoase de munca, salariu atractiv; (0751.101.187

2025. Receptionist service, reprezentanta service camioane si remorci angajam receptionist service cu fac. transporturi AR, cu experienta, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 2.0004.500 L, bd. Preciziei, CV la email 4.500 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 2026. Receptionist/a clinica de recuperare medicala Recu Kinetic angajeaza receptionist/a, cu sau fara experienta; (0770.273.181 office@recukinetic.ro 2027. Recruiter, titularul postului are

rolul de a asigura elaborarea ?i implementarea politicilor de resurse umane (recrutare, selectie, integrare, pregatire profesionala, motivare, organizare si relatii de munca) (0726.555.685 andreea@restaurantgargantua.ro 2028. Rectificator piese metal - Com. Vidra, IF, rectificator piese metal pe masini manuale. Sector 4, com. Berceni, Vidra. Se ofera contract, tichete de masa (10lei/zi), transport de la Piata Sudului, cazare pt cei din alte orase. Salariu 2300 Lei, 1 L; (0731.227.729 recrutare@soli.ro 2029. Reddithelp.Ro isi mareste echipa: operatoare PC si analiste date. Salariu 2.100 L; (0784.020.020 cv@reddithelp.ro

tioner(a), la hotel zona Titan, Piata Salajan; (0722.240.772

2030. Reprezentant vanzari cu experienta pentru importator piese si service camioane si remorci, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 2.000-5.000 lei, in Bucuresti si tara, cv la email: 5.000 L; (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.piesewabco.ro

2002. Receptioner, pensiune 8 camere

2031. Responsabil administrativ resurse

2001. Receptioner(a). Angajam recep-

situata in centru angajeaza receptioner cu sau fara experienta, obligatoriu limba engleza scris-vorbit, program flexibil. Salariu + tichete de masa; 1 L; (0722.456.036 valentinasipu@yahoo.com

umane Bucuresti, (0743.213.808 roxana.philipe@transeurope.ro

2032. Responsabil departament achiz-

itii, SC Estetik Packing SRL, angajeaza responsabil departament achizitii;

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


20

21 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 2033. Restaurant ”Mesogios” din sector

1 angajeaza femeie la vase si curatenie. Program de lucru: 15 zile/ luna. Se ofera pachet salarial avantajos (salariu fix+ tips+ taxi decontat). Se cauta persoana dinamica, serioasa, punctuala si cu un aspect fizic ingrijit; (0724.987.984

2034. Restaurant Borsalino angajeaza

bucatar/ajutor de bucatar si barman.Programul este de 2 zile lucrate cu 2 libere si salariul este negociabil in functie de experienta; (0722.494.583 mosteanuv@gmail.com 2035. Restaurant Casa Diham angajam personal din sectorul 2 si 3: bucatar, ajutor bucatar, pizzar, femeie la vase, barmani, ospatari, picoli; (0768.735.154/ 0722.555.245 2036. Restaurant Casa Jienilor anga-

jeaza bucatari si ajutori de ospatari salariu atractiv; (0735.994.994 2037. Restaurant Chinezesc situat in

zona Dristor angajeaza picol/ picolite, ospatar/ ospatarite. Programul este de la ora 12.00 la 22.00 si se lucreaza 2 zile cu 2 zile. Se cere seriozitate si experienta. Va rugam sunati intre orele 11.00-20.00; (0786.477.305 2038. Restaurant evenimente angajeaza personal curatenie si ospatari. Conditii avantajoase. Zona Pipera-Aurel Vlaicu sector 2, telefon dupa ora 14.00. (0724.878.735 2039. Restaurant Maher angajeaza contabila primara si casiera. Pentru detalii sunati: (0724.939.913 2040. Restaurant Olio angajeaza femeie vase, restaurant Olio cu specific italian angajeaz? femeie la vase. Programul este de doua zile cu doua. Doua mese pe zi iar transportul la sfarsitul programului este pl?tit in Bucuresti; 1 L; (0725.244.444 2041. Restaurant Pheonix Cernica cauta personal Angajam bucatari, ajutor bucatar, ospatari, doamne la curatenie, barmani, 1 L; (0724.550.829 totaleco@yahoo.com 2042. Restaurant RIBS angajeaza per-

sonal, angajam ospatar si bucatar, conditii avantajoase, mediu de lucru decent. Solicitam seriozitate si profesionalism; (0766.692.196 bogdan.popescu@lurbanromania.ro 2043. Restaurant Sport House, terasa,

angajam lucratori (gestionar, bucatar, ajutor bucatar, ospatar, ajutor ospatar, administrator) terasa-restaurant cu s-au fara experienta, zona Arena Nationala-Complex Natatie Lia Manoliu. 1.500 L; (0722.504.000 marius_vek@yahoo.com 2044. Restaurant US anagjeaza personal Restaurant in centru vechi, angajam personal: ospatari/te, ajutor bucatari, femeie la vase. Rog seriozitate. (0732.857.170 Mikecrazyhy@icloud.com 2045. Restaurant Vacamuuu 2 anga-

jeaza ospatari si ospatarite, program 8 ore/zi, de luni pana vineri, masa asigurata, weekend-urile libere, salariu de baza 1.500 lei net plus tips, 1.500 L; Ionut@vacamuuu.com 2046. Restaurant Zet angajaeaza personal, situat in zona Unirii, bucatari, ajutor bucatar, femeie la vase, program 2 zile cu 2 zile, ture de zi, de noapte. (0722.145.882 restaurantzet@yahoo.com 2047. Restaurant, zona Obor, anga-

jeaza ospatari cu sau fara experienta. Detalii la interviu; (0722.493.934

2048. Restaurantul ,,Da Giulio’’ str. Popa Stoica din Farcas nr 29 Calea Dudesti) angajeaza personal feminine pentru posturile de bucatar paste/carne ajutor bucatar si ospatar cu calificare; (021.323.52.40/ 0723.617.966 da_giulio@yahoo.com

««««««««««««««««««

RIGIPSARI, 110-130 LEI/ZI, AJUTOR RIGIPSAR 80-90 LEI/ZI, CONTRACT DE MUNCA 8 ORE, CAZARE GRATUITA PENTRU CEI DIN PROVINCIE; (0733.981.422 2049.

«««««««««««««««««« 2050. Rigipsari, 2 persoane cu experi-

enta si doua persoane pentru finisaje; (0722.992.880

2051. Rigipsari, zugravi si necalificati firma angajeaza in Bucuresti cu contract de munca.Asiguram cazare, iar salariu motivant (0786.205.067 costy_ordache@yahoo.com 2052. Rigipsari, zugravi, faiantari, instalatori, electricieni oferim carte de munca si eventual cazare. Dorim seriozitate; (0727.192.883 bogcraft1@gmail.com 2053. RPG Security angajeaza agenti de

interventii calificati cu domiciliul in Bucuresti si Ilfov. Cerinte: posesori permis categorie B. Salariu net 2.100 Lei. Programari interviu la telefon 2.100 L; (0219534 emil.petcu@rpg.ro; hr@rpg.ro 2054. S.C. Klaussenburg Recycling

GmbH S.R.L. angajam sofer profesionist. Cerinte: categoria B/C / detinator atestat, card tahograf. Seriozitate si responsabilitate. Este vorba de abrolkeeper, container. Se duc contaiere goale, se aduc pline; (0784.270.690 ciprian.filipescu@klaussenburg.ro 2055. S.C. Wirquin Romania S.A. din Str.

Preciziei nr. 3, sector 6, Bucuresti, angajeaza: Operatori stanta; Operatori CNC; Operator Inst Sablaj; Ambalator Manual Montaj piese din plastic; Operatori injectie mase plastic; reglori injectie mase plastic; Muncitori Necalificati. Inf. la tel.: (0755.044.934 2056. Sala jocuri angajeaza fete si baieti

pentru postul de operator pariuri sportive; (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro 2057. Salatier, casier, lucrator comercial,

SaladBox angajeaza fete si baieti, cu sau fara experienta pentru locatia deschisa, in Centrul Comercial Promenada. Asteptam telefonul tau (0727.561.605 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 2058. Salatiera, bucatar -bucatarie romanaseaca, femeie vase. Tel. dupa ora 10.00, decontare transport; (0723.644.179 2059. Salatiera, bucatar bucatarie

romaneasca, femeie-vase. Decontare transport. Dupa ora 10,00: (0723.644.179 2060. Salon de evenimente angajeaza personal, bucatar, ajutor bucatar si colaboratori pentru evenimente. (0722.916.439 2061. Salon Max Stil Lujerului angajeaza

cosmeticiana, coafeza si manichiurista; (0721.175.710

2062. Salon Sty Style angajeaza frizer, frizerita, coafeza experienta minim 2 ani, conditii avantajoase (0722.460.733 2063. SC Koson Junior Grup anga-

jeaza bijutier cu experienta, detalii la numarul de telefon: (0724.070.265

2064. SC Logos Corporate SRL angajeaza legatorese, montatori mobilier si operatori mase plastice. Cu o experienta de mai bine de 20 de ani pe piata romaneasca in domeniul productiei plublicitare, echipa Logos (021.250.81.93 secretariat@logospromo.ro 2065. SC Meda Prod 98 SA angajeaza

lucratori comerciali pentru vitrina asistata, raion mezeluri hipermarketurile Auchan, Carrefour, Cora. Se ofera salariu+bonuri de masa+transport; (0741.222.465 2066. SC Transporturi Auto Tei SA anga-

jeaza soferi tir pentru a lucra in comunitate. Pentru program integral de lucru venitull lunar (salarii+ diurna) va fi de aproximativ 2.100 euro/ luna. Relatii la tel. (0742.031.248/ 0740.777.161 2067. SC Triada Prod Impex SRL angajeaza instalatori apa canal, dulgheri, constructori drumuri, calificati, salariu atractiv. Relatii la tel.; (021.335.71.20/ 0743.231.102 2068. Schelari, montatori schele. Cerinte: seriozitate, punctualitate, experienta in lucrul pe santier, permis conducere cat. B. Detalii la tel. 0730.250.001 de luni pana vineri, orele 09.00-17.00. (0730.250.001 cariere@azzurra.ro 2069. Sculer matriter/lacatus mecanic, Ardagh Buftea angajeaza sculer matriter, absolvent profil tehnic, fara experienta, cunostinte minime desen tehnic, masurat, asamblat piese; contract nedeterminat, 2 schimburi/8 ore; 1700 ron net, bonuri masa, 1.700 L; (0743.207.004 ozen.musat@ardaghgroup.com 2070. Sculptori in lemn pentru atelier mobilier bisericesc. Bucuresti, Sos. Fundeni 200; (0740.242.136 2071. Sebastian- Casa Bia angajeaza barman, program 6/1, program 12-23, salariu 3000 lei tips, ospatar program 2/2, (0769.250.897 2072. Secretara angajam secretara cu experienta, cunostinte operare PC, minim studii medii, engleza nivel conversational. Rugam seriozitate; (0729.092.034 geso_office@yahoo.com 2073. Secretara cu sau fara experienta,

comunicativa, punctuala, cunostinte minime operare calculator. Salariul net, 1.500 L; (0371.477.855 2074. Secretara Patronatul Bijutierilor din Romania angajeaza secretara, 1 L; (0733.956.090 office@pbro.ro 2075. Secretara pentru SC Estetik

Packing SRL

2095. Servant pompier SC Electromag-

netica SA cu sediul in Bucuresti Calea Rahovei nr. 226-228 sector 5 angajeaza servant pompier si muncitor intretinere cladiri (vopsitor, zugrav); (0751.090.304 2096. Servanti pompieri angajeaza AMA

CSSU, cerinte: certificat calificare, studii medii, domiciliul in Bucuresti, program 12/24 cu 12/48, salariu motivant, conditii optime de lucru. (021.317.42.76/ 0720.133.112

SERVICE GLUCOZA, ZONA TEI, ANGAJEAZA MECANIC AUTO CU EXPERIENTA. SALARIU ATRACTIV - MUNCA IN ACORD. RELATII LA NR.: (0741.256.092

2097.

2098. Service GSM Lazar Crangasi angajeaza tehnician GSM. Cu sau fara experienta.Experienta in domeniu constituie un avantaj. Asteptam CV-ul dvs la adresa de email, 3.500 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com 2099. Shaormar Mister Kebab isi

mareste echipa cu shaormar experimentat. Program doua de zi, doua de noapte, doua liber, masa gratuita, tips, bonusuri, carte de munca. Bd. Aerogarii - Baneasa; 3.000 L; (0721.303.303 2100. Shaormar societate comerciala angajeaza shaormar cu experienta, salariul de 2400 Lei, program de 8h 5 zile pe saptamana sau 15 zile pe luna plus bonusuri (0727.561.605/ 0764.231.514 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 2101. Shaormar cu experienta salariu

2300 lei, se lucreaza 1 zi cu 1 zi libera, zona Berceni, se ofera CM si 1 masa zilnic, contract de 8 ore, 2.200 L; (0770.573.286 2102. Shaormar cu experienta zona

Lujerului, sector 6, plata la tura, masa inclusa 12 lei /h; (0784.718.363

2103. Shaormar si bucatar Fast Food din Bucuresti (zona Stefan cel Mare) angajeaza Shaormar si Bucatar cu experienta in bucataria orientala. Cei interesati poti suna la; (0747.333.102 2104. Shaormar, societate comerciala angajeaza shaormar cu experienta, salariul de 2400 Lei, program de 8h 5 zile pe saptamana sau 15 zile pe luna plus bonusuri (0727.561.605/ 0764.231.514 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 2105. Shaormar-Grataragiu. Angajam

2076. Secretara persoana organizata, agila, inteligenta, responsabila, pachet Office avansat, capacitate foarte buna de comunicare si relationare cu clientii, cunostinte solide de limba romana, permis auto cat. B. 2.000 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro

shaormar grataragiu cu experienta pentru unitate fast food pentru prepararea si montarea meniurilor. Program: 3 zile pe saptamana / 150 lei pe tura. Contract de munca full time, analize etc (0762.570.925 mihaiandrei1991@yahoo.com

2077. Secretara Societate zona piata Domenii angajeaza persoana cu studii superioare finalizate sau in curs pentru activitati de promovare si birou. Cerinte: creativitate, cunostinte IT, grafica, engleza CV la e-mail:office@brodona.ro office@brodona.ro

2106. Shaormari cu experienta pen-

2078. Secretara tanara sociabila, prezenta fizica agreabila, persoana flexibila, disponibilitate. Salariu motivant, program flexibil, poate fi studenta, posibilitate dezvoltare cariera in cadrul companiei. CV + foto pe email; iostanciu90@gmail.com 2079. Secretara pentru manager companie Cerinte: capacitate de organizare a timpului, cunostinte PC, atentie la detalii, indeplinirea activitatilor zilnice de secretariat, permisiva.Beneficii: salariu atractiv, bonusuri, masinaTrimite CV+poze, 1.250 {; dezvoltatorimobimob2000@yahoo.com 2080. Secretara, angajez secretara, in

domeniul instalatiilor, conditii avantajoas (se ofera carte de munca), personal tanar, relatii cu clientii si scretariat, cunostinte PC, call center, 2.000 L; (0765.252.117 distrigazsan@gmail.com

zidari, firme mici cu experien?e reabilitari termice precum si: dulgheri, fierari betonisti, tamplari, zidari, hidroizolatori, instalatori termic-sanitari, muncitori necalificati, confectioner tamplarie PVC si aluminiu, electricieni, zugravi, rigipsari, lacatusi si sudori, tinichigii industriali, conducator auto categoria B, C, E cu atestat, angajam in conditii avantajoase pt societate constructii. Relatii la telefon, intre orele 09:00 - 17:00, de L-V. Pentru lucrari Bucuresti si imprejurimi; (0721.247.438 2086. Sef de productie, laborator catering,

zona Bucurestii Noi, sector 1, metrou Jiului, se cere experienta pe post similar minim 3 ani, studii in domeniu, preferabil nefumator, domiciliul in Bucuresti, program 6.30-15.30 (0722.244.333 magazinandras@yahoo.com 2087. Sef depozit accesorii mobila si pal

melaminat SC Decopal Exim SRL angajeaza sef depozit cu vanzare accesorii mobila si pal melaminat cu experinta in domeniu pentru gestionare marfurilor din depozit, intrari/iesiri. (+40745667788 maged.kharabit@decopal.ro 2088. Sef tura in Centrul Comercial din zona Berceni, program de 8 h/zi, angajam pt firm curatenie. Salariu avantajos. Detalii; (0731.121.239 2089. Sef tura spalatorie auto angajam

sef tura pentru spalatorie auto, oferim salariu motivant+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

2090. Sef tura. Firma curatenie angajeaza sef tura cu experienta la magazin Carrefour Mall Baneasa; (0733.030.402 2091. Sef, sefa tura benzinaria Mol Tim-

puri Noi. Benzinaria MOL Timpuri Noi angajeaza sef/a tura. (0724.528.622 timpurinoi@molromania.ro

2092. Sefi de tura, agenti, dispeceri, Angajam 20 persoane, locul de munca Bucuresti 2.000 L; (0748.131.311 2093. Sefi tura, receptioniste, dispeceri,

agenti paza angajam din Bucuresti personal pentru activitati paza, 18-45 ani, minim 8 clase pentru agenti(liceu, lb. Engleza, operare PC pentru receptioniste, dispeceri, sefi tura). Programari interviu LV orele 9-16 (0749.050.576/ 0747.225.916 iulian.draganete@securitas.com.ro 2094. Servant pompier MRC FIRE SRL angajeaza servant pompier pentru cladire birouri in Bucuresti. Program 8,00 - 18,00, luni - vineri. Salariu net 1.500 - 1.600 ron. Transmiteti CV la e_mail. Telefon. (021.330.33.11 office@mrcfire.ro

vechime de 11 ani in domeniul transporturilor, cauta soferi minim categoria B pentru transport produse alimentare cu utilitare frigorifice. Oferim salariu motivant. (0725.529.220 steel.trans@yahoo.com

sional pentru zona Unirii Baneasa sau Pipera rog seriozitate exclus combinatii cu cei ce lucreaza si in alta parte. Masinile sunt foarte ingrijite si fara defecte; (0723.694.128

2129. Sofer inchiriez auto pentru protocol, Uber Select si Taxify. Varsta minim 25 de ani. Detalii la telefon. 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2156. Sofer cat. B pentru distributie Bucuresti, pt. firma mare din domeniul alimentar. Oferim salariu motivant, bonuri de masa plus prime conform activitatii desfasurate. Detalii la tel. (0722.646.763 sebastiannegro@yahoo.com

2130. Sofer livrator cu masina proprie pt catering si pizzerie in Magurele, Ilfov program flexibil, tips, decontare combustibil. Masa zilnica asigurata 1.500 L; (0723.580.658 2131. Sofer livrator cu masina proprie pt

catering si pizzerie in Magurele, Ilfov program flexibil, tips, decontare combustibil. Masa zilnica asigurata; (0723.580.658 2132. SOFER pe masina firmei in relatia

cu UBER. Salariu fix+bonusuri. Detalii la telefon, (0784.039.818/ 0726.449.876

2157. Sofer cat. B pentru Franta, Experi-

enta minim 3 ani pentru transport piese auto pe masina 3,5t. Contract de munca individual, salariu de 2.200 euro/ luna + salariu pe tara (tarif 1,5E/ min+tva) 2.200 {; (0900.310.110/ 0900.310.110 2158. Sofer cat. B si soferi profesionisti pentru societate profil materiale constructii (0728.777.535 contabilitate@presto.ro 2159. Sofer cat. B+C+E transport intern,

tara si in oras. Program de lucru: 06:30:00 - 18:00. Salariu 2.900 de lei/luna brut. Se face carte de munca. (tarif. 1,5 e/min+tva). 2.900 L; (0900.310.110

marfa alimentara. Informatii la: (0725.054.395

2161. Sofer categoria B pentru duba de

2135. Sofer pentru Uber Select si pentru aplicatie online cu masina firmei 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

3,5 t, atributiile cuprind si activitati in cadrul depozitului companiei precum si mentinerea relatiei cu clientii. CV pe email. 2.000 L; (0728.098.052 marius@picurare.ro

2136. SOFER profesionist cu experienta,

2162. Sofer categoria B, angajam urgent

posesor permis auto cat. C pentru vidanja. Va rugam trimiteti CV la adresa de email; (0758.111.300 office@soimiigs.ro

2137. Sofer profesionist in zona Otopeni (Balotesti), Ilfov pentru camion 7.5 tone, 12 tone si 18 tone (categoria B, C), transport intern (in tara) de marfuri generale, 3.000 L; (0766.559.278

pentru distributie produse alimentare. Relatii la telefon (0746.731.022

2163. Sofer categoria B, transport international marfuri, cu experienta si seriozitate, pentru curse internationale doar pe comunitate. Conditii atractive de salarizare, perioada de lucru 5 saptamani cu 7-10 zile libere (0758.057.803 angajam.sofer@gmail.com

2138. Sofer taxi cu atestat, in sectorul 3 sau 4, Logan GPL - benzina, plan 12 ore; 60 L; (0774.489.073

2164. Sofer categoria B. Salariu net

2139. Sofer taxi, angajez;

2165. Sofer categoria B/C,

(0727.345.946

2140. Sofer administrativ, realizarea comenzilor la furnizori, asigura necesarul de materii prime, livreaza comenzi pentru magazin si clienti.Obligatoriu permis de conducere cat B. Valabil doar cu cv cu poza la office@yahoo.com 1.800 L; (111111111 office@gracecc.ro

1.500 L; (0730.592.784

aprovizioneaza marfa de la furnizori si o livreaza la clientii companiei. Constituie un avantaj atestatul de transport marfa. loc de munca in sos odaii nr. 157-163, sectorul 1, Bucuresti; (0336.401.262 office@chorus.ro 2166. Sofer categoria C pentru transport

intern (0725.153.320

2141. Sofer auto mare tonaj (cimentruck),

constructii cu sediul in judetul Ilfov, angajeaza soferi autobasculanta 8x4, experienta minim 2 ani, fara cazier. Toate atestatele se cer sa fie valabile.Salariul va fi comunicat la interviu. (0724.509.166 proutildepoz@yahoo.com 2143. Sofer autobasculanta 8x4, soci-

etate cu sediul in Tunari angajeaza sofer categoria C cu atestat si experienta pentru autobasculanta 8x4. Asiguram si cazare daca este nevoie. (0762.203.264 bostinagabriel80@yahoo.com 2144. Sofer autocamion abroll 5000/luna,

2145. Sofer autocar Firma de transport persone din Bucuresti angajeaza sofer pentru autocar, cerinte: permis auto cat D, atestat transport personae, card tahograf. Obligatoriu experienta, tinuta decenta si seriozitate. (0769.956.221 contact@transport-personal.ro

2118. Societate de Constructii angajeaza pentru postul de lucru din Bucuresti: zidari, zugravi, sudori electrici, electricieni, tamplari lemn, tamplari PVC, lacatusi. Salariu atractiv. Relatii la: (0725.562.642

2146. Sofer autoutilitara pentru preluare/

2119. Societate instalatii angajeaza

2147. Sofer B+E Firma de constructii

2122. SOFER automalaxor, Societate de

constructii angajeaza sofer automalaxor de capacitate 9 mc, cu atestate si cartela tahograf. Relatii in intervalul orar- 09.0016.00; (0724.558.567 betoane.jilava@dimar.ro 2123. Sofer categoria B C, zona Bra-

gadiru, Ilfov, de preferat domiciliul adiacent, contract de munca, salariu negociabil. (0735.377.400 2124. Sofer cu autoturism propriu pentru

livrare pizza si mancare. Salariu foarte avantajos, contract de munca, benzina decontata. Program flexibil; (0768.299.834

2125. Sofer cu masina firmei pentru Uber Romania. Conditii: varsta minim 22 de ani, permis minim 1 an 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

permis auto cat. B. Experienta anterioara ca sofer distributie. Capacitate de organizare, spirit de echipa, atentie, seriozitate. Domiciliul sector 2 sau 3; (0723.244.556 2188. Sofer duba 3,5 t si manipulanti depozit angajam sofer duba 3,5 t (salariu 1700 lei) si manipulanti depozit (1600 lei) in Sos Giurgiului, intrare in Com Jilava. Salariile pot creste progresiv in functie de seriozitatea si munca prestata. 1.700 L; (0720.885.522 2189. Sofer livrare pizza pizza program 2

livrare articole textile. Preferabil din zona Bragadiru Ilfov. Program flexibil luni-sambata (0726.773.188 cristileahu@gmail.com angajeaza soferi categoria B + E; (0723.567.941

2148. Sofer B, C pe Mitsubishi Canter (7450 kg). Locatie Voluntari. Salariu 2300 ron. CV: 2.300 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro 2149. Sofer B, C, societate comerciala cu

sediul in Bragadiru angajeaza sofer posesor permis cat B si C, atestat marfa, cunoscator mecanica. 2.000 L; (0735.335.566

2150. Sofer brutarie - cofetarie, angajam sofer cu sau fara experienta, zona Traian, disponibilitate 6 zile pe saptamana. Va rugam sa ne contactati la numarul de telefon; (0722.302.283/ 0773.976.057 2151. Sofer buldoexcavator Comuna Berceni, urgent, deservent mecanic, permis corespunzator cat C. Experienta, seriozitate, profesionalism. Salariu atractiv plus bonususuri, plata chiar si la zi. (0721.609.050 adycrystrans@yahoo.com 2152. Sofer camion 7.5 tone, camion

prelata sau duba de 7,5 t pentru distributie marfa local. Masina ramane in permanenta la sofer salariu fix plus bonificatie curse si diurna deplasari. 2.500 L; dragos@brico-construct.ro 2153. Sofer camion frigorific, 20t. Curse locale. Sofer camion frigorific, 20t. Curse locale. Depozitul se afla in sectorul 4, langa magazinul Metro. 1 L; (0722.600.959/ 0722.242.797 simaimpex@yahoo.com

2167. Sofer categoria C angajez, salariu

atractiv; (0787.889.931

2168. Sofer categoria C, profesionist (pe

Bucuresti) pentru camion de 7.5 t si 12 t. Se transporta marfuri generale in Bucuresti (local) si in imprejurimi. Program l-v. Garajul in Caciulati, Ilfov.Salariu 2000 lei. 2.000 L; (0766.559.278/ 0766.559.278 2169. Sofer categoria C, socetate comer-

ciala cu sediul in Tunari Ilfov angajeaza sofer categoria C cu atestat pentru camion cu macara. Curse doar local Bucuresti si Ilfov (0762.203.264 bostinagabriel80@yahoo.com

2170. Sofer categoria D pentru transport

muncitori in Bucuresti, 4 ore pe zi (0734.489.107

2191. Sofer livrator zona Berceni full time,

avem masina personala (0769.399.555 Casaluica@gmail.com

2174. Sofer cu masina proprie pick up

sau dubita angajam pentru catering in zona Crangasi, experienta in distributie , salariu incepand de la 2600, bonusuri, program flexibil, tel; 2.600 L; (0785.398.378/ 021.220.53.21 info@frenchbakery.ro 2175. Sofer cu masina proprie, firma de

catering angajeaza, decont combustibil 10%, program luni - vineri (11-15); (0726.790.990

2176. Sofer curier pentru sector 2 livrare/

2214. Sofer profesionist, zona Colentina;

(0731.038.195

Sofer profesionist, zona de lucru Mogosoaia, Ilfov; (0740.168.308 2215.

2216. Sofer profesionist, cu cat. C, in Popesti - Leordeni pe autospeciala vidanja (instruire la locul de munca). Program 1 zi cu 1 zi libera. Se ofera cazare pentru cei din provincie, salariu motivant 2.800 L; (0730.612.742 office@kanal.ro 2217. Sofer Slovacia, salariu atractiv, sa aiba cunostinte de constructii si amenajari interioare. Salariu atractiv + contract de munca (0787.377.784 2218. Sofer sofer cu experienta pentru firma de distributie (0733.178.090 Adrianslosman@yahoo.com 2219. Sofer taxi angajez sofer taxi, masi-

na 2016 Speed, rog seriozitate. (0721.061.379

2220. Sofer taxi cu atestat full time pe masina cu licenta de Ilfov (la Pelicanul), Dacia Logan (2012) 1, 2+gpl, cu plan 90 Lei/zi , 6 zile/saptamana. Cer si ofer seriozitate (0765.452.455 2221. Sofer taxi cu atestat si experienta posibilitate masina la ramanere, colantata la Cristaxi, (0722.360.111

2012, firma noua, oferta avantajoasa, colaborare cu Clever; (0762.129.829

2224. Sofer taxi masina noua Dacia Logan full, carte de munca la 8 ore plus alte facilitati. (0727.537.733/ 0746.129.799 alexcalin1989@yahoo.com

Sofer livrator cu masina proprie pt. Wise Box, companie multinationala de food delivery (livrare la domiciliu/office), 10 lei de comanda (media 350400 comenzi/luna). CV la adresa de mail; (0799.821.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

2226. Sofer taxi Pelicanul, plan de la 100 ron. Speed taxi plan de la 110 ron .cm 8 h; (0724.205.996 claudiu_wst@yahoo.com

2196. SOFER MONTATOR MOBILIER ZONA FUNDENI, ASIGURAM CAZARE, 2.800 L; (0735.887.402

2227. Sofer taxi cu atestat valabil masini Dacia Logan an 2008-2012. Oferim carte de munca, conditii avatajoase, plan de la 90 lei/24h. Mai multe relatii la tel.; (0765.920.047/ 0737.522.547 2228. Sofer taxi si echipaj angajam echipaj pentru Logan colantat la Dartex/ Cristaxi/ Speed, schimb de noapte pentru Logan colantat la Speed zona Cartierul 23, zona Iancului, schimb de noapte pentru zona Berceni Opel, Taxi 2000; (0733.956.240 nicoleta.costea@serviceprompt.ro 2229. Sofer taxi. Societate comerciala angajam soferi taxi, masini Dacia Logan Privilege II, 0 km, (navigatie, clima automata, camera). Contract de munca 8 h, acces aplicatii (Clever, Star, Pelicanul), internet nelimitat, 135 L; (0722.644.702 2230. Sofer TIR Firma de transport inter-

national din Bucuresti angajam conducator auto in trafic international; curse turretur Oferim si solicitam seriozitate si corectitudina. (0745.652.561 biftrans@gmail.com

2231. Sofer TIR prelata, ruta RO. Salariu

2197. Sofer pentru depozit pentru distrib-

1.000 lei + 0.30 Ron/km. Sambata, Duminica acasa. Rog seriozitate. Accept si pensionari. Mai multe detalii la telefon; (0768.270.750 agroiuli@yahoo.com

2198. Sofer pentru firma catering, sector

2232. Sofer tir, angajam soferi tir cu experienta minim 2 ani, permis categoriile B, C+E, transport intern de marfuri generale, garaj zona Colentina Bucureesti, salariu 3500 lei/luna+bonificari la km; 3.500 L; (0757.077.332 superspeed.expedition@yahoo.com

utie materiale de constructii zona Bucurestii Noi, Straulesti, cautam persoana serioasa. Oferim contract munca, salariu si bonuri masa, mail:comaromtrade@yahoo.com (0744.565.759/ 0765.506.187 3, Bucuresti; (0731.001.152

2199. Sofer pentru Uber cu masina

firmei. Se ofera salariu fix + bonusuri+telefon de service. Pentru detalii va rog sa sunati 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

1.000 lei/ luna, carburantul, reparatiile. Program lejer. Zona Floreasca-Lacul Tei; (0760.333.339 2202. Sofer profesionist BE CE, SC Ecogreen Construct SRL firma de salubritate cu sediul in Loc. Adunatii Copaceni jud. Giurgiu angajeaza sofer profesionist pentru container abroll sau autogunoiere. Program 8 ore. Salariu 2300 lei, CM 2.300 L; (0726.152.603 adunati07@icloud.com 2203. Sofer profesionist C+E Romania, Bulgaria,Grecia Romania, postul 1: angajez sofer profesionist pentru curse regulate Ro-BG-Ro, 2 curse pe sapt, weekend-ul la garaj, RO - Grecia - RO,angajez sofer profesionist pentru curse tur-retur Romania-UE, (0747.226.226 danimarlogistic@yahoo.com 2204. Sofer profesionist cu atestat Mecano Valmar angajeaza sofer profesionist cu categorie C si E pentru transport utilaje. Sfoerul trebuia sa aiba obligatoriu atestat. Locatia platformei este in Buda, Brgadiru jud. Ilfov. (0784.293.112 vanzari@mecanovalmar.ro 2205. Sofer profesionist cu card tahograf

2177. Sofer curier pentru sector 5 livrare/

2206. Sofer profesionist curse in RO pen-

2178. Sofer curier sector 1 pentru sub-

2213. Sofer profesionist, firma de transport angajam sofer profesionist pe extern tur - retur. Salariu avantajos; (0763.876.934

2225. Sofer taxi pe masina noua sau veche Logan 20111-2017 colantata Speed sau Pelicanul cu aplicatie Clever, orice zona de preferat Drumul Taberei sau imprejurimi. Cautam si schimb pe Drumul Taberei (0728.005.505

panie multinationala deschide noi locatii in: Pipera, Stefan cel Mare, 13 Septembrie, Crangasi si nu numai 5.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

ridicare colete in sector 2, permis cat. B, forta de munca, rezistenta la stres si program prelungit. Salariu 1.500 - 1.700 Ron net luna. Auto acasa. Depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru; 1.700 L; (0786.050.363/ 0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro ridicare colete in sector 5, permis cat. B, Forta de munca, Rezistenta la stres si program prelungit. Salariu 1700 Lei net luna. Auto acasa Depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru; 1.700 L; (0766.399.650/ 0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro

2212. Sofer profesionist, cu atestat profesional, pentru distributie pe tara si curierat; (0745.971.849

2192. Sofer livrator auto personal, com-

2201. Sofer posesor de autoturism, ofer

sau dubita angajam pentru catering in zona Crangasi, experienta in distributie, salariu incepand de la 2600, bonusuri, program flexibil, 2.600 L; (0785.398.378/ 021.220.53.21 info@frenchbakery.ro

intern si Ue, posesor permis conducere categoria C+E, atestat profesional pentru transport marfa, card digital pentru tahograf (constituie un avantaj), experienta pe rute europene (constituie un avantaj); (0744.574.389/ 0745.025.774 roxiri.dumitru@gmail.com

2223. Sofer taxi Leone, Pelican, masina

at in rond la Bucur Obor, cu auto propriu, program full time. (0723.503.171/ 0761.261.781 stefan_jercau@yahoo.com

2172. Sofer cu experienta de condus in

2173. Sofer cu masina personala pick-up

2211. Sofer profesionist tir curse tur-retur

2190. Sofer livrator pentru restaurant situ-

2200. Sofer personal cu vechime minim 10 ani si experienta de protocol, nefumator, preferabil din sect. 1 si 2. Relatii la tel. CV pe mail; gabriela@metropolitanresidence.ro

domeniul transportului. Se lucreaza doar intern neavand un traseu stabilit, se pleca dintr-un oras in altul. Se doarme la cabina, aceasta fiind fara pat de dormit. 2.200 L; (0766.993.004 georgiancaruso@gmail.com

port intern, posesor permis conducere categoria C+E, atestat profesional pentru transport marfa (0744.574.389 roxiri.dumitru@gmail.com

2222. Sofer taxi la 12 sau 24 ore, sau echipaj complet. Masina colantata la Speed taxi, gpl, android; (0726.172.244

fesionist cisterna cu card tahograf, domiciliul: Bucuresti. (0722.305.890

2171. Sofer cisterna. Angajam sofer pro-

2210. Sofer profesionist TIR pentru trans-

(10:00-21:30) si 2 zile libere. Zona sector 1 (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com

angajeaza vanzator la domiciliu cu auto personal sau pe masina firmei pentru livrare pizza la domiciliu, program de zi si de noapte, conditii bune de lucru, carte de munca; (0722.787.354

2117. Societate Comerciala sector 6 angajeaza agent paza (femei) cu sau fara atestat. Program de lucru 8 ore/zi, salariu net, plata transport, tichete de masa, o masa calda, 1.300 L; (0732.672.654

pentru livrare produse optica medicala. Program l-v: 9.00-17.30 si 2 sambete/luna 9.00-13.00. Contract de munca, salariu, mediu placut. Sunati sau trimiteti CV pe mail, (0761.114.161 management@vision-optica.ro

2187. Sofer distributie, candidatul ideal:

2195. Sofer livrator pizza, Forever Pizza

2116. Soceko angajeaza servant pompier (eventual pensionar) cu atestat si permis auto B; (0740.080.839

2121. Sofer auto categorie B, angajam

B+C conducator auto profesionist B+C, atestat transport marfa, studii medii, experienta pe un post similar. (0721.333.590 sigmaprest_logistics@yahoo.com

2194. Sofer livrator pizza pe masina firmei - salariu net 1800 Lei permis conducere si experienta de min 3 ani si cu masina personala salariu 1500 Lei net + comision la fiecare comanda. Castig lunar final 2500- 3000 Lei, 2.500 L; (0752.377.377

soferi profesionisti pentru camioane cu sistem Abroll. Se cere experienta min. 3 ani, disponibilitate deplasari in tara. Se poate oferi cazare. Salariu 3900 lei+50 ron diurna pe zi +bonus km efectuati. 5.000 L; (0725.333.503

2120. Sofer angajam sofer distributie marfa categoria B. Angajam sofer distributie marfa categoria C. Zona: Progresul, comuna Jilava; (0737.995.905

2185. Sofer distributie bauturi, Dagmar

2193.

2142. Sofer autobasculanta 8x4, firma

instalatori calificati/ necalificati pentru instalatii gaze, instalatii termice, cu/ fara permis auto, zona Piata Sudului, carte de munca si SSM, conditii salariale foarte bune; (021.527.43.46

2184. Sofer distributie instalatii sanitare, termice, electrice, zona Bucuresti si judetele limitrofe. Platforma 3,5 tone. Cerinte: experienta min. 5 ani, pachet salarial motivant si stabilitate. Nu se ramane peste noapte in alta localitate. Toni; (0753.100.032

2186. Sofer distributie Bucuresti, permis

2113. Socar angajeaza la statia peco

lacatus mecanic, ascutitor rectificator. CV e-mail, fax, tel.: (021.242.24.33/ 021.242.18.47/ 0720.406.943 commercial@soceko.ro

2183. Sofer distributie firma de transporturi, angajeaza echipaj format din sofer cu categorie B si incarcator descarcator, pentru distributie de marfa in Bucuresti cu masina de 3,5 tone

2160. Sofer categoria B transport

SC Sut Carpati SA angajeaza in conditiile legii, sofer auto mare tonaj. Se ofera salariu atractiv, bonuri de masa si prime de sarbatori. Sunati la tel. de luni pana vineri, intre orele 08-16; (0728.984.838/ 0756.113.095 androneg@yahoo.com

2115. Soceko angajeaza mecanic,

card taho pentru curse relativ regulate si scurte în jurul capitalei. Oferim salariu atractiv plus bonusuri. Rugam seriozitate si experienta; (0723.666.475

2134. Sofer pentru diferite deplasari in

Chiajna, Socar angajeaza lucrator gestionar statie Peco: lucrul cu clientii, program in ture, lucru cu casa de marcat, gestiune de marfa. Persoanele interesate pot trimite CV la: recrutare@socarpetroleum.ro recrutare@socarpetroleum.ro

intretinere. CV e-mail/ fax, tel.: (021.242.24.33/ 0724.002.475 commercial@soceko.ro

2182. Sofer de tir E5 cu atestat marfa si

angajeaza sofer cat. B pentru distributie bauturi pt. depozitul din sos Chitilei, sect 1 Bucuresti. Relatii la tel intre orele 09 00 18 00 (0722.226.579/ 0722.317.406 radu.rizescu@gmail.com

2111. Slefuitor piese poliuretan executa

2114. Soceko angajeaza electrician

excelenta stare de functionare, la 24/h. Ofer si pretind seriozitate. Contract munca 8 ore. Masina este autorizata la aeroport (0729.811.197

experienta min. 3 ani in distributie si pe tandem. Cunostinte minime de mecanica. Card tahograf, atestat si analize medicale valabile. Disponibil la deplasari. Oferim si cerem seriozitate (0723.638.194/ 0799.761.542 office@fwd-transport.com

2110. Simigeria Luca angajeaza: modelatori, vanzatoare, ajutor pizzar. Oferim salariu motivant, sistem de bonusare si un mediu de lucru placut. Asteptam persoane ambitioase si cu simtul responsabilitatii. 1.850 L; (0744.783.217/ 0723.059.813

Vestem, Sibiu lucrator gestionar disponibil pentru: lucrul cu clientii, program in ture, lucru cu casa de marcat, gestiune de marfa. Persoanele interesate pot trimite CV la mail: recrutare@socarpetroleum.ro

aer conditionat full, gaz colantate la taxi Pelicanul, Sprinter si Expres Taxi la plan de 500 Lei pe saptamana. Oferim la ramanere pe o perioada de 10 luni 1 an jumate in functie de masina (0767.621.745

2133. Sofer pentru comunitate card tahograf atestat marfa 2 luni cu 2 saptamani acasa. (+40731027409/ +40731027409 dumitru.mihai34@yahoo.com

sonal cu domiciliul in Branesti sau din apropriere. Program 8 ore, doua zile libere. Detalii suplimentare oferim la interviu. Rog cv la adresa de mai jos. 1.400 L; (0723.322.090/ 0723.322.090 cristianmatea@gmail.com

2082. Secretara, zona Piata Romana.

2085. Sef coordonator santier, echipe

2181. Sofer de taxi, pe Renault Fluence,

2109. Shop&Go Branesti angajaza per-

2112. Socar angajeaza la Statia Peco

firma constructii cauta persoana cu sau fara experienta cunostinte pc redactare, office, dinamica, spirit de echipa, aspect fizic placut, responsabila, bun organizator. Zona Timpuri Noi; (0753.042.510 office@casiluc.ro

2155. Sofer cat D numai cu atestat profe-

2108. Shaormari, firma situata în Cora Pantelimon angajeaza cu salariu atractiv, shaormar cu experienta; (0735.080.116 aldox1751@gmail.com

jeaza secretara cu experienta, cerinte: operare PC, abilitati organizatorice si persoana comunicativa. Trimiteti CVul pe mail, tel. (0758.888.877 ana.mihai@hermes-curier.ro

2084. Secretariat, contabilitate primara,

2128. Sofer Firma cu experienta si o

2127. Sofer distributie paine din zona

2107. Shaormari cu/fara experienta Primo fast food, angajeaza shaormari cu si fara experienta. Salarii atractive, bonusuri, target la vanzari, tips; (0767.599.151 office@primofastfood.ro

2081. Secretara, firma de curierat anga-

2083. Secretara, program 9h, venit stabil Firma consultanta, cauta secretara/ asistenta pentru manager general. Atributii: tinuta office, prezenta agreabila. Va rog trimiteti CV la adresa de mail si 2 poze de prezentare. Salariu avantajos, 750 {; (0731.304.116 stefan.cc588@gmail.com

2180. Sofer de taxi cu atestat, pe Logan,

Salaj-Rahova, program 4:30-10:30 (0723.661.247

2154. Sofer camion, angajam soferi cu experienta, profesionisti si responsabili, cu disponibilitate de lucru pe comunitate. Interviurile pentru angajare se sustin zilnic,intre orele 10-17 in urma unei progr 1 {; (0745.665.588 madalina@transinternationalsped.com

tru Socului Kebap, salariu avantajos + tips; (0764.673.064

slefuire piese. Experienta minima pe un post asemanator, studii medii sau scoala profesionala, seriozitate. Salariu 1400 lei+ tichete de masa, disponibilitate de marire in functie de aptitudini. (0722.224.665 office@fabricadeprofile.ro

CV pe mail: (0770.324.184 contact@asociatia-cic.ro

2126. Sofer Deposit Veterinary cauta sofer distributie Bucuresti.Salariu negociabil. (0726.327.334 office@monterovet.ro

transport de marfuri, in Romania; predarea marfii catre clienti; punct de lucru Aparatorii Patriei, contract perioada nedeterminata; salariu de la 2500 lei + bonusuri; program: l-v. (0770.274.055/ 0770.153.166 office@ihres.ro

tru firma transport marfa, B, C, E pe camioneta MAN pt. curse regulate in tara, atestat marfa, card tahograf, ADR daca e posibil, f. medicala, psiho. Cu domiciliu Buc/IF. (0722.456.806

2207. Sofer profesionist pe camion anga-

jez sofer profesionist pe camion, salariu atractiv, curse locale Bucuresti- Ilfov. Se oferta cazare. (0742.273.628

contractor GLS, livrare, ridicare colete sector 1, permis cat. B. Forta de munca. Rezistenta la stres si program prelungit. Salariu intre 1500 - 1700 lei net luna. Auto acasa, Depozit in Sos. Alexandriei, Bragadiru, (0740.752.293/ 0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro

2208. Sofer profesionist Scania R420 Tandem lungime 19 metri, transport international si intern, detinator permis cat B, C+E, atestat de marfa, card tahograf, contract de munca, diurna, 3.500 L; (0765.701.050 office@agrobiobrichet.ro

2179. Sofer de camion, categoria C E, angajam sofer pe camion cu experienta pe camion cu remorca. Incarcari saptamanale pe Grecia; 1.400 {; (0723.154.159 astronsrl@yahoo.com

2209. Sofer profesionist tir cu atestat de marfa si card tahograf pentru Comunitate, angajeaza societate comerciala. Salariu 2.000 {; (0724.275.244

2233. Sofer TIR. SC Danemar Trans angajeaza sofer TIR, intern- extern, sediul in Popesti Leordeni. (0749.550.983 2234. Sofer transport marfa, Alpin57 lux angajam conducator auto. Cerinte: permis C, atestat transport marfa si card tahograf, studii medii, experienta pe un post similar (0756.032.010 2235. Sofer transport persoane SC Madcom DLS Impex SRL, angajeaza soferi, cat D pentru zona Bucuresti - Titu. Salariu atractiv, conditii de munca decente, pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati; (0766.094.498 mirela.bobea@dlsbus.ro 2236. Sofer transportor auto cat. C+E, pentru transport auto in Romania. Trimiteti C.V pe adresa de mail. office@rentlimo.ro 2237. Sofer Uber angajez pe masina firmei, fizic ingrijit, caracter dinamic, cu un minim de 10 ore pe zi de munca, salariu intre 700-800-1000 Ron saptamanal, bonus de 50 Ron ptr fiecare dumica muncita (0723.861.862 2238. Sofer Uber Bani cu masina person-

ala in relatia cu Uber Romania. Program flexibil. Conditii: masina sa nu fie mai veche de 15 ani. Detalii la telefon. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2239. Sofer Uber firma serioasa angajam

soferi in cadru perfect legal pentru relatia Uber, detinem florta Chervolet Aveo echipate GPL, stare impecabila, mentenanta este asigurata de noi revizie, ulei filtre etc, (0723.861.862

2240. Sofer Uber pe masina firmei in stare impecabila, cu instalatie gaz, venituri cuprinse intre 700-1000 ron saptamanal. Colaborez si cu soferi care vor sa lucreze cu masinile personale. (0726.605.606 Paraschivoiutraian@yahoo.com 2241. Sofer Uber plan fix, fara alte taxe Angajam sofer Uber la plan, planul este 550 lei pe saptamana fara alte taxe, pe masina firmei o Laguna din 2006, motor benzina +gpl, masina este full piele etc. Va oferim si un tel. pt folosirea pt aplicatie; (0786.107.170 Iulian_boss_31@yahoo.com 2242. Sofer Uber, caut soferi seriosi. Mai multe detalii la telefon. Castiguri garantate intre 3.000- 5.000 ron lunar; 3.000 L; (0763.324.394 2243. Sofer Uber, persoana serioasa cu aspect fizic ingrijit, salariu saptamanal plus prime depasire target, program flexibil si masina 24/24. (0723.861.862 2244. Sofer Uber, program flexibil in functie de necesitatile dumneavoastra, masina la dispozitie 24/ 24, Ford Focus benzina + GPL sau Kia Cerato, salariu + bonusuri atractive pentru depasire target, rog seriozitate, 2.000 L; (0732.859.500

E-mail: redactia@anuntul.ro


21 martie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

21

4

LOCURI DE MUNCÅ 2245. Sofer vidanjor angajam sofervidanjor igienizare toalete ecologice, permis B. Program L-D(S-D platit dublu). Salarizare in functie de performante 2500 ron. Punct de lucru in spate la magazin Kaufland Barbu Vacarescu; (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com 2246. Sofer, ai o masina nu mai veche de

15 ani si permis categoria B de minim 1 an, societate partenera Uber, Taxify, Blackcab cauta soferi categoria B pentru colaborare. Oferim cel mai bun comision de pe piata 1.500 {; (0734.804.806 office@topbusinessconsulting.ro 2247. SOFER, cu experienta angajam

pentru firma de distributie bauturi, zona Giulesti. Mai multe detalii la telefon; (0722.229.927 2248. SOFER, Societate comerciala de distributie bauturi angajeaza sofer pentru autoutilitara de 3.5t, (0726.881.754 2249. Sofer, agent, aprovizionare, oportu-

nitate Agent de aprovizionare pentru un lant important de restaurante, buna comunicare si mentinerea relatiei cu furnizorii, punctual, monitorizarea stocurilor, permis cat. B, salariu atractiv+bonusuri lunare. (0767.303.667 alexandru.obarsanu@gmail.com 2250. Sofer, carnet profesionist, pentru firma salubrizare pe masina autogunoiera sau autocontainera; (021.316.16.61

2251. Sofer, femeie de serviciu si personal necalificat, angajam sofer pentru transport marfa (2.000 ron salariu), femeie de serviciu (1.600 de ron) si personal necalificat pentru patiserie/ covrigarie (zona metrou Pipera) (0737.523.284 2252. Sofer, livrari catering cu experienta,

salariu motivant cu crestere anuala+ tips, zona Petre Ispirescu. (0766.301.835 raduma_90@yahoo.com

2253. Sofer, livrator pizza, pentru pizzerie

sector 6, cu/ fara auto personal. Cerinte: experienta minim 6 luni pe delivery, domiciliul sector 5 sau 6. CV la adresa de email sau rel. la telefon; (0726.731.313 anghel30@yahoo.com 2254. Sofer, montator sticla, sofer cate-

2277. Soferi categoria B sau B, C, E,

aplicati cu CV la mail. 3.500 L; (0748.816.645 dhsl1@yahoo.com

2278. Soferi categoria B, Societate

Comerciala sector 6, angajeaza soferi categoria B pentru transport marfuri alimentare. Program de lucru 2 schimburi. Salariu net+ tichete de masa; 1.600 L; (0735.302.907

tator din Bucuresti pentru activitatea de distributie presa. (0740.000.016

2258. Sofer- livratori auto vinzatoare, casiera, femeie vase, ajutor bucarari si livratori. Pentru Bistro zona Unirii. Salari intre 1500 si 2000 lei. 2.000 L; (0764.590.596/ 0724.124.240 viorelpor@gmail.com

Sofer. Angajam sofer cat. C+E, cu experienta pentru fabrica din Afumati. Salariu motivant, bonuri de masa si transport asigurat la locatie. Calipso; (0729.072.584

2259.

2260. Sofer. Societate angajeaza sofer

cu domiciliul in sector 4, pentru protocol director general, experienta minim 5 ani. CV-uri la email, tel.: recrutaripersonal2015@yahoo.ro 2261. Sofer. Taxi angajez sofer cu ates-

tat, la plan 24 h sau schimb de noapte, in sectorul 2; (0771.500.976 2262. Sofer/Agent DDD Avantajos zona

sector 6, angajam sofer/agent DDD, fara experienta/ necalificat cu permis cat B. Asiguram carte munca, scolarizare/pregatire, masina serviciu, telefon. Preferabil din zona sectorului 6 - program full time flexibil, (0766.595.550 2263. Soferi angajam sofer pentru Uber

Select si aplicatie pentru aeroport. Varsta minim 25 de ani. Permis de minim 2 ani; 2264. SOFERI cu masina personala (nu

mai veche de 15 ani ) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2265. Soferi cu masina personala, nu

mai veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2266. Soferi fara datorii, masini noi intret-

inute, licente noi pe Ilfov, colantate la Taxi AS, rog si ofer seriozitate, oferim carte de munca, 100 L; (0760.636.213 2267. Soferi Firma de transport anga-

jeaza soferi profesionisti pentru distributie, camion 10 tone. Salariul atractiv oferim seriozitate; (0761.675.745 mircea.rapid@gmail.com 2268. Soferi profesionisti pentru masini

8x4, salariu 2500 lei/luna, contract de munca pe perioada nedeterminata, lucrarile se desfasoara in Bucuresti. 2.500 L; (0757.077.332 superspeed.expedition@yahoo.com

2309. Soferi taxi pentru firma, doar cu

2341. Spalator auto salariu 1500 ron, spalatorie auto premium cu vad foarte mare, amplasata in complex comercial. Salariu 1500 ron; 1.500 L; (0755.677.424/ 0741.055.411

transport marfa, cu sediul in Bucuresti sector 2, (0735.275.795/ 0730.444.450 hr@cdy.ro 2281. Soferi categoria C+E comunitate;

(0728.729.147

2282. Soferi categoria C, atestat marfa

angajam urgent soferi pentru distributie bauturi pentru depozit. Salariu: 2300-3500 Ron net+bonuri 200 Ron. Program: 8 ore L-V. Zona Clinceni. Detalii la telefon 3.500 L; (0733.409.308 2283. Soferi de tir pentru comunitate, firma de transport international din Bucuresti, angajam soferi de tir pentru comunitate, salariu atractiv, asigurare, transport asigurat, avans diurna, venituri 2.000 {; (+40749032545 vali.dragomir@ucatrans.ro 2284. Soferi de TIR pt Comunitate, prela-

ta firma de transport international din Bucuresti, angajam soferi de tir pentru Comunitate salariu atractiv, asigurare, transport asigurat, venituri diurna, salariu 2.000 {; (0726.377.807 dragomir.vallentin@gmail.com 2285. Soferi de tir, cu experienta pentru

intern, camioane frigo. Relatii la tel.; (0722.269.298

2286. Soferi distributie cu experienta, societate de transport din Bucuresti angajeaza soferi categoria B cu experienta in distributie marfa. avantaj cei cu domiciliul: sec. 5,6, bragadiru, rosu, chiajna si z. adiacente. Detalii; (0731.631.723

tia cu aplicatie online. Varsta minima: 22 de ani. Permis de conducere (de minimum 2 ani) 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2288. Soferi pentru Uber Opel Astra H,

2289. Soferi profesionisti firma de trans-

port angajez soferi cat. C si E pt. tir , 7.5 tone-16 tone, zona sector 4, Popesti Leordeni, (0723.623.490 2290. Soferi profesionisti pentru companie specializata in domeniul transportului international de marfuri, pe ansamblu 40 tone. Pachet salarial atractiv. Conditii de munca adecvate. (+40741155099 2291. Soferi profesionisti pentru transport

international, tur- retur camion 40 to. Bucuresti, jud. limitrofe, de asemenea si pentru transport intern, 40 to. (0766.070.088

2292. Soferi profesionisti Societate de constructii angajeaza soferi profesionisti, cu atestat transport marfa, atestat transport agabaritic si cartela tahograf. Relatii in intervalul orar- 08.00-16.00; (0727.221.670 david@dimar.ro 2293. Soferi profesionisti CE curse interne tur-retur, Bucuresti, tur-retur, camioane tandem 12 tone euro 5 automate , se transporta marfa usoara, salariu motivant, weekend liber, angajam si din tara; (0722.211.075 2294. Soferi profesionisti tir pentru Ger-

mania. Cerinte: permis conducere cat. C+E - obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noiRenault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Aplicati prin completarea formularului urmator+ copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CEREREDEANGAJARESOFERIPROFESSIONISTIFISAPERSONALA. www.ullrich-gruppe.de. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin email, sau telefonic. Site: www.ullrichgruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrichgruppe.de 2295. Soferi profesionisti tir pentru

Germania. Cerinte: permis conducere cat. C+E - obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi- Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Aplicati prin completarea formularului urmator+ copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CERERE DEANGAJARESOFERIPROFESSIONISTIFISAPERSONALA. www.ullrich-gruppe.de. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin e-mail, sau telefonic: (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de 2296. Soferi profesionisti, categoria

2270. Soferi autobetoniera. Soci-

port betoane angajeaza soferi profesionisti, permis cat. BC + E, cartela tahograf, atestat marfa, salariu: 3.000 L; (0722.584.703

2271. Soferi autoturisme si camionete 3.5 tone twm, firma reciclare deseuri nepericuloase, angajeaza soferi. Experienta minim 1 an pe duba 3. 5t. Disponibilitate pt munca fizica. Venit net lunar 2000 lei. Contract perioada nedeterminata (0751.170.501 hr@twmanagement.ro

C+E pentru bascule articulate. Detalii la: (0746.126.620

2297. Soferi profesionisti. Firma de trans-

2298. Soferi taxi Angajam in conditii

avantajoase soferi taxi cu atestat valabil. Experienta de cel putin 6 luni. Carte de munca, concediu, sarbatori legale, duminici libere, doua sambete libere, etc. Masini 2014, (0725.100.501 dan_cristianolteanu@yahoo.com 2299. Soferi taxi angajam soferi taxi cu

atestat, masini Dacia Logan facelift, dispecerat Cristaxi. (0773.822.351

2272. Soferi C+E. Societate comercial?

2300. Soferi taxi angajam. Rugam seri-

2273. Soferi cat B Germania -Romania -

2301. Soferi taxi atestat valabil, fara datorii, nefumatori, pe Logan 2010 gpl, cm, eventual masina la ramanere (plan mic); (0724.920.445

angajeaz? soferi pe capete tractor cu semiremorci necesar experienta salariu atractiv plus prime detalii la telefon: 3.500 L; (0728.825.612

tur retur salariul pleaca de la 1800 euro + bonusuri pt descarcari. La fiecare cursa de retur, soferul are liber 3 zile acasa. Se lucreaza la program.Cntact: (0747.167.731 2274. Soferi cat. B si muncitori necalifi-

cati, firma de reciclare angajeaza; (0728.185.408

2275. Soferi cat. B pentru distributie in

Bucuresti la piete, restaurante, pizzerii. Experienta minim 3 ani masini marfa, cunoasterea Bucurestiului, cazier + cazier rutier. Tel. intre orele 11.00h - 18.00h 1.700 L; (0760.116.670 bmsltds@yahoo.com 2276. Soferi cat. D, pentru maxi

taxi, salariu 150 lei pe zi, zona Bucuresti-Chitila; (0730.444.458

2340. Spalator auto cu experienta, carte

(0728.729.147

2269. Soferi atestati taxi angajam in cadrul companiei, plan 24 h/zi, conditii avantajoase, autoturisme full dotate; (021.424.06.75/ 0762.008.075

etate producatoare de betoane angajeaza soferi autobetoniera, pentru punctele de lucru din Bucuresti- Ilfov. Cerinte: permis categoria C, atestat profesional; (0730.013.814 george.dragne@generalbeton.ro

2339. Spalator auto cu experienta salariu atractiv plus comision 20%, zona Salajan, Statuie Nicolae Grigorescu, Spalatoria Auto Smart, (0766.309.126

2280. Soferi categoria C pentru CIFA SC

an 2008+gpl, VW Polo an 2009, pe saptamana plan 450 lei. Detalii la nr. de tel. (0762.115.073

2257. Sofer- cartator angajam sofer-car-

sector 5. Salariu negociabil; (0722.233.687

munca, salariu 900-1.200 lei, ofer cazare; (0737.836.770

2255. Sofer, operator call center si agent

pentru catering si evenimente, program luni-vineri 09:00-17:30 si 2 sambete/luna cu program redus. O masa pe zi, contract de munca, posibilitati de avansare, zona Morarilor, metrou Costin Georgian, 2.000 L; (0726.946.544 birou@bucateperoate.ro

2307. Soferi taxi cu atestat,12 h echipaj si 24 h singur,relatii la tel. Dacia Logan 1.6 benzina+gpl. (0754.027.082 miunicolae1958@gmail.com

2338. Spalator auto zona Antiaeriana,

Facilitam si obtinerea atestatului; (0768.533.688/ 0740.706.866

2287. Soferi pentru masini select in rela-

2256. Sofer, ospatar cu permis categ. B,

alte firme. Colaboram cu Clever si Star, plan 100 - 110 lei/ zi in functie de masina. Sector 5, 95 L; (0768.923.613/ 0742.220.002 office@etic-asigurari.ro

2308. Soferi taxi la taxi Leone si As.

2279. Soferi categoria C betoniere;

goria B, ajutor montator sticla (cabine dus, sticla colorata, usi sticla, compartimentari sticla, oglinzi). Program l-v 09:00-18:00. Bun cunoscator al orasului Bucuresti; 1.800 L; (0724.404.899 opricristal@gmail.com vanzari pentru restaurant cu specific arabesc, situat vis a vis de Arena Nationala. Pentru angajari sunati la: (0746.696.666/ 0756.616.666

2306. Soferi taxi cu atestat, fara datorii la

ozitate, masini noi; (0771.014.638

2302. Soferi taxi cu atestat dispecerat

Meridian si cu masini personale; (0727.450.624

2303. Soferi taxi cu atestat sau adeverin-

ta de promovare a examenului de taximetrist, 4-5 libere/ luna+ bonusuri. Masini noi, modele variate, aplicatie Clever, Pelicanul, 105 L; (0764.474.760/ 0721.145.906 taxi.topoffice@gmail.com 2304. Soferi taxi cu atestat taxi, dispecer-

at Cristaxi, la 24 ore, plan 100 lei; (0763.361.901

2305. Soferi taxi cu atestat valabil si fara

datorii la alte firme. Aplicatiile Star si Clever incluse, 110 L; (0742.220.002/ 0768.923.613

atestat valabil, masini curate si intretinute. 110 L; (0785.280.280/ 0768.068.068 mircea.ciortea2014@gmail.com 2310. Soferi taxi plan 90 Ron la 24 ore. Bucuresti sector 5 90 L; (0768.923.613/ 0742.220.002 2311. Soferi taxi cu atestat la 24 de ore,

urgent. Relatii la telefon (0768.265.805 2312. Soferi taxi cu atestat, zona Vitan, auto Dacia Logan, an fabricatie 2012, 1.6, benzina, gpl, full options, foarte intretinute, autorizatii Ilfov, dispecerat Taxi AS. Se ofera carte munca. Masinile sunt aproape noi. Zona Targ Autovit. (0724.203.270 2313. Soferi taxi cu atestat, zona Vitan,

masini noi, 24 h, auto Dacia Logan 1.6 benzina + gpl, full options, an fabricatie 2012, stare tehnica foarte buna, pana in 100.000 km, foarte intretinute, autorizatii Ilfov, dispecerat AS. Se ofera carte munca 8h. (0724.203.270 2314. Soferi taxi Meridian, Speed, Leone,

cu atestat valabil fara probleme in cazier, pentru Dacia Logan benzina cu GPL, ac, servo directie, autoturisme noi 2013-2017, la 24 h. Se ofera CM, sarbatori legale libere, bonusuri de fidelizare 130 L; (0768.555.999 2315. Soferi taxi, 12 ore/echipaj, licenta de Bucuresti, masini 2014 Apolodor Plus/ Meridian Plus (se poate schimba cererea soferilor). Oferim statie+ o aplicatie Star; (0765.314.500 2316. Soferi taxi, modelul nou, masini noi, plan 105lei. Android Clever, facilitate acces aeroport, tarif variabil, 100 L; (0764.474.760

2317. Soferi transport intern pentru trans-

portul de generatoare electrice din Tunari. Locatie: Soseaua de Centura, Tunari.Cerinte: minim 8 clase, experienta 2 ani permis categoria B,C , card tahograf, 2.130 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 2318. Soferi Uber Cu peste 15 ani

vechime in domeniul transporturilor, firma noastra partenera Uber, detine autorizatie de transport persoane valabila. Masini noi cu instalatie GPL. Plan 60 lei/ zi, 60 L; (0721.145.906 2319. Soferi Uber pe auto Logan faza 2 full benzina cu gaz mai avem Renault, Skoda, Opel in conditii foarte avantajoase; (0767.621.745 costygrant@yahoo.com 2320. Soferi Uber . Partener UBER si TaxiFy, lucram doar cu masinile noastre. Masinile sunt fabricate in 2017, noi. Salariu 2100 - 4900 lunar in regim de 8 ore/zi la 600 ron/saptamana. Oferim un maxim de seriozitate! (0721.649.020 soferiuber1@gmail.com 2321. Soferi Uber cu masina noastra sau

masina personala masini in stare excelenta, cu instalatie gpl: Skoda Octavia, Renault Fluence, Renault Megane, Logan 2. Plata saptamanala, service propriu. Comision minim pt soferii cu masina personala. 70 L; (0721.145.906 2322. Soferi Uber, masini noi, dupa 2013,

chirie de la 55 de lei; (0721.145.906

2323. Soferi Uber, masini noi firma cu experienta in domeniul transportului de persoane ce detine autorizatie de transport, angajeaza soferi categoria B, ce au minim 2 ani experienta ca sofer. Plan 60 Lei/zi, masini cu gpl 60 L; (0721.145.906 2324. Soferi, permis cat. B, experienta

min. 3 ani, experienta - camioneta de 4,50 m lungime, persoane punctuale, responsabile, cu spirit de echipa, carte de munca. Va rugam sunati dupa ora 17:00 (0722.393.476 vasiletimis@yahoo.com 2325. Soferi, societate de transport inter-

national angajeaza soferi cu permis C+ E si CPC, pentru curse in Europa. Detalii la telefon sau email; (00393275961524 info.transeuropeline@gmail.com 2326. Soferi, personal primire, cal-

catorese, croitorese, muncitori necalificati, fochisti, pentru zonele Obor, Pantelimon, Stefan cel Mare, Apaca, Aurel Vlaicu. Conditii excelente; (0755.200.031

2342. Spalator auto zona Nicolae Grig-

orescu, cu experienta, salariu 50 lei/zi carte de munca, comisioane, langa metrou Nicolae Grigorescu. Seriozitate maxima. 1.400 L; (0723.340.157 vulpeionut74@yahoo.com

2343. Spalator auto, zona Muncii, Spala-

torie auto, super vad, langa Mc Donalds Morarilor, angajeaza spalatori auto cu experienta. Basarabia nr. 89 sector 2. Detalii la spalatorie (0722.537.203

2344. Spalator covoare, punct de lucru

ingrijitori copii persoanele interesate pot suna pentru detalii la numarul de telefon sau pot depune CV-ul direct la sediul din Str. Hermann Gmeiner nr. 3-7, Cisnadie, jud. Sibiu; (021.668.00.88 andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro 2331. Sous Chef Piata Presei, linie servire cu bufet, angajeaza sous chef cu experienta in bucataria internationala, program L-V, 7-16, S-D liber, conditii si salarizare f bune, adresa locatie: Str Tipografilor 11-14, S-Park (0726.580.381 s-park@thechoice.ro 2332. Spalator auto (fata/ baiat) in Calea

Mosilor nr. 78, piata Sfantul Gheorghe; (0742.144.939

2333. Spalator auto cu/fara experienta, salariu + bonuri masa + cazare, zona Militari; (0725.680.876 2334. Spalator masini pentru firma inchirieri autoturisme in Otopeni. Solicitam seriozitate si permis categoria B, oferim salariu ce poate ajunge si chiar depasi 2500 lei net/luna. 2.500 L; (0770.252.262 hr@klasswagen.ro 2335. Spalator auto cu experienta in zona Militari, Lujerului, cu sau fara cazare. Salariu atractiv si program lejer; (0770.754.437 costindolcee@yahoo.com 2336. Spalator auto cu experienta pentru spalatorie auto cu vad format de peste 10 ani, ofer salariu, comision, carte de munca inclusiv cazare. Spalatoria este situaua in Prelungirea Ghencea nr. 107. Rog seriozitate. (0768.411.929/ 0762.361.825 crimi_viorel2008@yahoo.com 2337. Spalator auto pentru tura noapte,

oferim salariu atractiv plus comision, 1.200 L; (0765.000.200

2370. Spalatori auto. Spalatorie auto angajeaza urgent personal cu experienta in domeniu, salariu atractiv, bonusuri din: tapiterii, textile, polish. Ne gasiti pe Strada Martisor nr. 53, sector 4. Oferim si rugam seriozitate, (0726.583.594 2371. Spalatori spalatorie auto sector 4,

cu experienta, salariul 1900 lei, comisioane la degresari, tapiterii si polisuri, (0723.482.048 aidasrm@yahoo.com

tori cu experienta. Carte de munca; (0737.836.770

Unirii angajeaza personal pentru bucatarie spalat vase. Cautam persoana punctuala si serioasa pentru colaborare. (0755.979.797 fdm@internationalbucharest.ro 2346. Spalator vase Restaurant zona

Rosetti angajeaza spalator vase. Program de luni pana vineri 7.30 - 16.00. Relatii la telefon. (0723.356.934 office@jbistro.ro 2347. Spalator vase si ajutor bucatar, pentru restaurantul Hard Rock Cafe. Program: 8 ore/zi, 5 zile/ saptamana. Beneficii: masa de personal si bonus periodic (0751.190.479/ 0751.190.483 eliza.bourceanu@hardrockcafe.ro 2348. Spalator vase si baiat curatenie hotel parti comune hotel, cu experienta si aspect fizic placut, in Bucuresti, zona centrala. Pachet salarial cu tichete de masa si o masa calda. (0736.627.007 phoenixmar@yahoo.com 2349. Spalator vase, program in ture,

sal. 1.400 lei net la 8 ore + spor de weekend + decont transp. pe tura de seara. Raspunde zilnic de spalarea vaselor si de efectuarea curateniei. 1.400 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 2350. Spalator vase, restaurant pub

Fabrica, str. 11 Iunie nr 50, angajeaza personal spalat vase. Program de lucru 2 zile cu 2 zile libere, salariu atractiv, platit la timp, contract munca, transport seara 1.300 L; (0723.155.027/ 0722.928.144 cristinastanicioara@gmail.com

Spalator vase. Angajez spalator vase si curatenie atat din Bucuresti cat si din imprejurimi si pensionari pentru program full time sau parte time, oferim salariu intre 1.500-2.500 lei + tips + masa + transport, la restaurantul Hanul Voievozilor din zona 13 Septembrie- Academia Militara. Relatii la tel.; (0770.975.620 2351.

2352. Spalator vase. Hotel 4 stele anga-

2373. Spalatorie auto angajeaza lucra-

2374. Specialist salarizare-HR. Companie de top angajeaza Specialist Salariza-Resurse Umane. Cerinte: cunostinte avansate legislatia muncii, salarizare. Interviu initial la tel. Rog seriozitate (0723.581.684 alina.netoiu@globalcons.ro 2375. Specialist SEO, SEM, marketing

online daca esti specialist in optimizarea SEO si ai abilitatile necesare pentru acest domeniu, te vrem in echipa noastra. Cafy JR situata in Bucuresti, cauta candidatul potrivit. (0799.400.300 angajari@cafy.ro 2376. Stantator, masinist stantator tipografie sector 2 angajeaza stantator masinist, cunostinte folio, Emboss constituie avantaj salariu 2200 bonuri de masa incluse. 2.200 L; (0722.198.600 2377. Stilist, coafeza cu experienta salariu motivant, spirit de echipa, dornic de a invata si a merge la seminarii nationale si internationale. 2.800 L; (0731.276.442 2378. STILISTA, coafeza, coafor si cos-

meticiana, salon 1 Dream, cartier Nordului Herastrau, conditii de lucru foarte bune, asteptam CV-uri la adresa de mail; (0728.580.314 office@1dream.ro www.1dream.ro 2379. Stivuitorist Compania Ion Mos

din Bucuresti, care produce ingrediente pentru industria carnii, angajeaza stivuitorist. (021.352.22.11/ 021.352.22.11 ionmos@ionmos.eu 2380. Stivuitorist manipulant, la fabrica

prod. pavaje, punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8, punct reper: floraria Garden Plaza, statie autobus: ICTSMUA. Oferim cazare, 2.500 L; (0766.085.519 2381. Stivuitorist pentru fabrica bauturi

in Ploiesti, cautam un stivuitorist pentru o fabrica din Ploiesti. Necesar minim 10 clase, Autorizatie ISCIR, minim 1 an experineta disponibilitate lucru in ture a cate 3 schimburi. Detalii la nr: (0771.208.536 contact@ebc-hr.ro 2382. Stivuitorist Reach Truck, A1 km

13, 3 schimburi, 1650 ron net. 1.650 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro

2383. Stivuitorist Sindrilita conducerea

jeaza spalator de vase. Salariul oferit 1.600 lei+ bonusuri in functie de performanta. Pentru detalii suna?i la tel sau transmiteti CV la: 1.600 L; (021.407.52.35 resurse.umane@ramadanorth.ro

stivuitoarelor (electric/ diesel). Necesar autorizatie. Oferim masa calda in fiecare zi / 2 mese calde pe zi pentru angajatii din provincie oferim si cazare. Salariu 2.500 Lei /prima luna, 2.500 L; (0725.333.503/ 0725.333.503

SPALATOR, FEMEIE LA VASE- CURATENIE, LUCRATOR. 5 ZILE (8 ORE)/ 2 LIBERE, 21 ZILE CONCEDIU, CARTE DE MUNCA +BONURI DE MASA, TRANSPORT (DE NOAPTE), 3 TURE. CALEA VICTORIEI- PLATINUM CASINO. CONTACT: (0726.141.233

2384. Stivuitorist, angajam personal

2353.

2354. Spalatoreasa pentru fabrica de

2355. Spalatori auto baieti seriosi,

2330. SOS Satele Copiilor angajeaza

SRL “ , angajeaza spalator auto calificat sau necalificat , ofer cazare gratuita , salariu plus comision; (0744.657.330 la_gill_64@yahoo.com

2345. Spalator vase Hotel 4 stele, zona

2328. Soferi. Firma transport din

2329. Soferi. Companie de renume in transportul pacientilor dializati, angajeaza soferi cu experienta minim 3 ani, in vederea transportului pacientilor dializati din Bucuresti, cat si din imprejurimi. Plata salariilor la timp, contract munca integral, sarbatori legale platite dublu, servicii medicale, stabilitatea locului de munca. Contact: (0758.025.805

2369. Spalatori Auto. Spalatoria “ La Gill

2372. Spalatori/spalatorese pentru spalatorie textile spalatorie textile angajam spalatori/spalatorese, in zona sect 3, Buc, cu program full-time, conditii avantajoase. Detalii a tel; (0745.175.060

pentru ambalare produse carnet pt. firma Magurele- Ilfov. Contract de munca pe perioada nedeterminata, pentru provinciecazare; (0737.515.988 Bucuresti angajeaza: soferi profesionsti cu atestari pentru autobasculanta 8 x 4, soferi profesionisti pentru trailere si platforme; mecanici utilaj greu - Vola. Excavatoristi, buldozeristi, buldoexcavatoristi; mecanici de intretinere, utilaje si masini; (0722.100.178

2368. Spalatori auto, spalatorie auto angajeaza cu experienta, conditii foarte bune de lucru, contract de munca si salariu. Zona cu vad foarte bun si comisioane mari zilnic, zona Mall Vitan; (0725.244.400 alex.corcioveanu@yahoo.com

Sos. Giurgiului Doby Spalatorie covoare angajeaza spalator covoare cu sau fara experienta/ Pregatire la locul de munca. Domiciliu sector 4/5. Program 06:0016:00. luni-vineri. De Pasti si Craciun si sambata 1.600 L; (0773.720.187 contact@doby.ro

mezeluri Fox. Perioada nedeterminata, doua schimburi. Spalat, uscat, calcat echipamentul de lucru al angajatilor cu aparatura specifica. Sector 4. Contactatine intre9-17 de L-V 1.500 L; (0726.718.768

2327. Soferi, portari, muncitori necalificati

2367. Spalatori auto, in Splaiul Unirii, sector 3, acordam comision la lucrare, salariu 1.200 L; (0763.971.971

posibilitati cazare provincie, carte de munca, salariu 1.200- 1.400 lei; (0765.999.927 2356. Spalatori auto cu experienta, in

zona centrala, vad format de 5 ani, seriosi, aspect fizic decent, spirit de echipa, fara cazier. Conditii de munca deosebite, echipament lucru, vestiare, dusuri, 1200 ron. 1.200 L; (0722.857.660

2357. Spalatori auto si vulcanizatori -

fete si baieti, eventual cazare; (0744.636.380

2358. Spalatori auto cu experienta in domeniu, salariu fix, contract de munca 8 ore, zona Petre Ispirescu, sector 5, 1.000 L; (0761.548.315/ 0760.417.640 bobynic989@gmail.com 2359. Spalatori auto cu experienta, contract de munca, program de la 8:30-19:00, salariu 1200 lei + procent la tapiterie si polish, trafic intens. Marasesti nr. 14 langa gaze. Va asteptam la adresa cu copie buletin, 1.200 L; (0732.982.982 2360. Spalatori auto cu experienta, con-

tract, salariu plus procente fete si baieti; (0724.337.072/ 021.423.10.75

2361. Spalatori auto cu experienta, doar

femei, sau cupluri, cazare in conditii decente, dus, tv, internet, ac, gratis. (0761.434.105

2362. Spalatori auto cu/ fara experienta,

posibilitate cazare, salariu 1.320 sau 1.080 + comision; (0744.377.851

2363. Spalatori auto Militari angajez spalatori auto cu sau fara experienta in sector 6 Militari Gorjului. La aceasta spalatorie se curata foarte multe tapiterii si polishuri (3-4 masini pe zi). Se ofera comision la fiecare masina 1.000 L; (0766.802.080 2364. Spalatori auto pentru Profimotors SRL, avem 2 posturi libere spalator auto, obligatoriu cu carte de munca. Program o zi cu o zi. Nu oferim cazare.Acte necesare pentru angajare: buletin si cazier.Zona, Bd. Timisoara sector 6, Bucuresti. (0729.967.959 2365. Spalatori auto zona Baneasa con-

ditii avantajoase, asiguram cazare gratuit 1.800 L; (0763.690.215 sibflorin@yahoo.com

2366. Spalatori auto, angajam spalatori auto cu experienta, oferim salariu mare + comision 20%; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

2397. Strungar, turner, Angajam strungar manual cu experienta. Salariu atractiv. We hire turner with experience. Attractive salary. Zona Pantelimon, Ilfov, 2.500 L; (0768.192.599 office@marelko.ro 2398. Sudor /lacatus cu experienta anga-

jeaza societatea de confectii metalice din sectorul 5, Bucuresti. Cntract de munca, program 8 -18, salariu pentru inceput 2.200 L; (0726.666.333 2399. Sudor angajare imediata, atelier

confectii metalice angajeaza sudor; locatie Bd Preciziei, sect 6 Bucuresti; valabil si pentru candidatii din provincie asiguram cazare; salariu 2000lei, integral pe cartea de munca, 2.000 L; (0729.978.261 office@ccsm.ro 2400. Sudor cu experienta salariul 2500

lei, 20 zile/luna. Relatii la tel. (0747.017.010/ 0751.306.307 office@tabconstruct.com

2401. Sudor cu experienta in mediu pro-

tector, argon, pentru societate comerciala care activeaza in industria alimentara. Calificare sudor.Cunostinte lacatuserie. Permis de conducere cat. B (0745.049.903 birleanu@echorom.ro 2402. Sudor MIG-MAG angajam,

cunoscator argon, salariu deosebit, persoana contact: (0723.451.735 2403. Sudor, verifica si pregateste com-

ponentele, realizeaza imbinari prin diverse procedee de sudura folosind utilaje si echipamente specifice de sudura, efectueaza operatiuni de lacatuserie. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 2404. Sudor, lacatus, muncitor necalificat

Firma de confectii metalice usoare angajeaza muncitori cu sau fara experienta, in zona Bragadiru, (0720.059.000/ 0726.541.725 brillecoclean@yahoo.ro 2405. Sudor. Apa Nova Bucuresti

angajeaza Sudor. Candidatul ideal: studii: invatamant minim obligatoriu/medii; calificare: sudor electric si autogen; experienta: minim 1 an. Responsabilitati: executa lucrari de sudura electric si autogen, remediaza avarii la reteaua de apa si canalizare, executa constructii metalice. Descrierea companiei: societate furnizoare de servicii publice in domeniul alimentarii cu apa si canalizare a Municipiului Bucuresti. Puteti contacta la adresa de e-mail/ telefon: (0374.398.167 recrutare@apanovabucuresti.ro 2406. Sudori si lacatusi, societate membra a Grupului Mobexpert (productie mobilier metalic) angajeaza sudori si lacatusi (nu e necesara calificarea, ci experienta). Carte de munca. Zona capat metrou Pipera. Program 7-15:30 (0720.333.251 office@feromex.ro www.feromex.ro 2407. Sudori TIG/WIG teava otel si alu-

miniu. Cerinte: citire desen tehnic. Program 8.00 - 16.30 luni-vineri. Locatia Popesti-Leordeni. Beneficii: transport+masa calda. (031.429.81.17 office@a1-recruitment.ro

2408. Sudori, electricieni, instalatori tehnico sanitari Compania Ham Group angajeaza sudori, electricieni, instalatori tehnico sanitari cu experienta. Persoana contact Rusu Viorel; (0758.221.521 2409. Supermarket, cartier Berceni,

angajeaza fete si baieti pentru aranjat marfa pe rafturi. Salariu atractiv; (0769.781.839

2410. Supravegehtor echipa curatenie,

spatii comerciale, tura zi / noapte, locatie fixa. Relatii la tel. (0786.102.017

2411. Supraveghetoare copii loc de joaca, de preferat zona Titan-Pantelimon; (0722.722.891 2412. Supraveghetoare sali jocuri de

noroc Angajam urgent fete pentru sali jocuri de noroc in Bucuresti (sector 2, 5, 6), cu si fara experienta, oferim salariu motivant, bonusuri si prime de sarbatori, program de lucru in ture 12/24/12/48, 1.400 L; (0767.316.158 goodwintimisoara@gmail.com

pentru postul de stivuitorist in depozit. Beneficii: bonuri de masa, prime sarbatori. (0721.333.590 sigmaprest_logistics@yahoo.com

2413. Supraveghetoare, angajam supraveghetoare sala de jocuri-slot machines. Persoana sociabila cu spirit intreprinzator, bune abilitati de comunicare cu clientii, rezistenta la stres si lucru in ture. Zona Pallady; (0761.890.037

2385. Stivuitorist, Baduc SA angajeaza

2414. Supraveghetor jocuri, angajam

stivuitorist pentru depozitul din Popesti Leordeni (0745.101.251 liliana.constantin@baduc.ro 2386. Stivuitorist, depozit engross pro-

duse alimentare angajeaza stivuitorist, salariu net 1600 Ron + 200 tichete de masa. Adresa: Str. Drumul Dealul Bradului, Nr. 50-80, sector 4 (reper: in spate la magazinul Metro Berceni) 1.600 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com

2387. Stivuitorist, program de lucru L-V

de la 8 la 17. Salariul 2000 Lei net + bonuri. Necesita experienta pe interior lame laterale. Contract nedeterminat. Pentru detalii sunati la nr. de telefon din anunt (0770.334.947 resurseumane.vlad@gmail.com

2388. Stivuitoristi in cadrul unui depozit

cu furaje de animale din judetul Ilfov. Locatie: Soseaua de Centura, Stefanestii de jos. Program: L-V 6:30 - 15:00 / 8:30 17:00. Necesita atestat ISCIR; 2.100 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 2389. Stivuitoristi si manipulanti marfa

angajam pentru compania PepsiCO din Constanta;Locatie: str. Industriala nr 6. Program 8h/ 2 schimburi; L-V (0722.633.867 eduard.radu.contractor@pepsico.com

2390. Stivuitoristi, salariu fix net (bani

in mana) 1.700 ron/luna + bonusuri 300 ron/luna + bonuri de masa 9,41 lei/zi. Locatie: in zona Carrefour Militari, program l-v. (0728.297.207 logistica@digijobs.ro 2391. Straulesti, Damaroaia,2 Cocosi

complex rezidential pentru societate de paza, cu/fara calificare. Contract de munca legal, program flexibil, salariul net 1.700 lei. 1.700 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com

urgent personal pentru postul de supraveghetor sala jocuri de noroc in sector 2 Bucuresti cu sau fara experienta. Se ofera training. Program de lucru in ture 12/24, 12/48. Detalii la nr. de tel. (0733.077.435/ 0767.316.158 sphinxarena2014@gmail.com 2415. Swat Force- Romania, angajeaza urgent agenti securitate, barbati si femei pentru obiective din Bucuresti si zonele limitrofe, asiguram scolarizare si salariu in functie de specificul obiectivelor (salariu net intre 1.250 - 1.650 lei); tel. programare interviu: 0734.222.064; (0735.519.640/ 0730.073.087/ 0731.355.558 2416. Tablotier experimentat, salariu motivant; (0723.566.747 bogdan@friginstall.ro 2417. Talpuitor manual pentru atelier

incaltaminte dama (0730.097.607

2418. Talpuitor, angajeaza producator

de incaltaminte. Relatii la telefon (0764.407.684

2419. Tamplar cu experienta in lemn, mai putin pal. Cunoasterea tuturor utilajelor folosite in prelucrarea lemnului. Experienta in strung, circular, masini de frezare, gravare. Carnet cat. B, C. (0759.139.646 contact@ubikubi.ro

TAMPLAR cu experienta, PAL melaminat, atelier zona Clinceni, angajez; (0724.238.773 2420.

2421. Tamplar Firma producatoare de jocuri si jucarii din lemn, angajeaza tamplar. Punct de lucru: Magurele, IlfovCarte de munca, perioada nedeterminaDetalii la nr tel., (0751.661.491 cobzaruana@gmail.com

2392. Strungar pentru SN400, atelier sit-

2422. Tamplar & muncitor necalificat fabrica de mobila daca ai experienta in fabricarea mobilie sau esti dornic sa inveti, iti doresti un job stabil intr-o echipa unita, hai in echipa MobArtLemn, producator mobila la comanda, activa pe piata din 2000, (0771.623.988 ionela@mobartlemn.ro

2393. Strungar CNC comanda numeri-

2423. Tamplar / dulgher pentru fabrica

uat langa metrou Nicolae Grigorescu. Nu producem serie doar piese relativ simple. Program normal, nu se lucreaza sambata si duminica. 2.000 L; (0731.343.287 ca, frezor, inginer programator pt. SC. Oportunitate, esti din iasi poti locui in Bucuresti. Asiguram cazare. Decontam transport. Aplicati doar daca sunteti un bun profesionist. CV-ul pe adresa email (021.255.19.15 office@duroterm.ro

2394. Strungar CNC-comanda numerica, inginer programator CNC, frezor pt. SC privata actionariat integral romanesc. Un loc de munca sigur, bonuri de masa, asigurare medicala privata. CV la email (021.255.19.15 office@duroterm.ro 2395. Strungar, uzina metalurgica anga-

jeaza cu norma intreaga strungar universal. Se ofera salariu motivant, tichete de masa si decontare transport; (0732.155.855 CRISTI.IONESCU@LAROMET.RO

2396. Strungar, frezor Angajez prelucra-

tori prin aschiere (strungari, frezori, ) in Mihailesti, judet Giurgiu. Asiguram transport, conditii decente de munca si salariu motivant. Pentru informatii suplimentare, 1 L; (0745.086.054/ 0745.086.054 universalservice@gmail.com

Popesti-Leordeni. Program de lucru lunivineri, 8.00 - 16.00. Transport gratuit. Tichete de masa 15 lei; 2.000 L; (031.429.81.17

Tamplar cu experienta, montaj mobilier PAL melaminat, in zona Clinceni. Salariul in functie de performanta; (0724.238.773 2428.

2429. Tamplar mobila la comanda salariu motivant, carte de munca, bonusuri pentru fiecare proiect finalizat, decontare transport (0724.074.784 office@caminulhighclass.ro www.regalclassdesign.ro 2430. Tamplar montator cu experienta in

executie mobilier PAL, 2.400 L; (0763.692.398/ 0773.887.548 office@artamobilei.ro

2431. Tamplar montator cu experienta

pentru mobila la comanda Pal si MDF. Activitate in atelier si pe teren, 2.4003.200 lei în functie de experienta, permisul de conducere constituie avantaj. Sos Alexandriei Bragadiru; (0735.848.552/ 0726.108.554 2432. Tamplar Pal si lemn, reparatii mobilier, cunostinte lacatuserie, CM, program si salariu atractive, permis conducere avantaj; (0734.874.870 2433. TAMPLAR PAL, ZONA FUNDENI, ASIGURAM CAZARE, 3.500 L; (0735.887.402 2434. Tamplar pentru mentenanta cladiri

birouri. Se ofera carte de munca, tichete de masa; (0720.220.173

2435. Tamplar PVC cu experienta, pt. sector 5; (0722.731.521/ 0773.829.368 2436. Tamplar universal pt fabrica mobilier pal Jilava. Oferta: 2000 lei net+200 lei decont transport. Program 8h/zi luni-vineri. Cerinte: diploma calificare, experienta pe masini debitare si cantuire; 2.200 L; (031.429.81.17 2437. Tamplar universal, slefuitor lemn masiv pt. atelier tamplarie zona Colentina. Carte de munca, program 8 ore, lunivineri, salariu saptamanal 1.700 L; (0740.229.920 bogdanconstantinescu25@gmail.com 2438. Tamplar, pentru activitate productie si montaj mobilier la comanda. Se cere seriozitate si dorinta de munca. Posibilitate promovare functie sef atelier. Se ofera salariu foarte bun, in functie si de competenta, (0721.238.957 office@mobiladebucatarie.eu www.mobiladebucatarie.eu 2439. Tamplar, montator, pentru fabrica de mobila la comanda,cautam persoane serioase cu mare experienta. Salariu 23003000 lei net/luna, contract munca 8 ore, program 7.30-16.00 l-v, decontare transport, conditii bune de lucru. 3.000 L; (0723.616.584/ 0784.408.899 office@popartdesign.ro 2440. Tamplar, proiectant mobilier, fabri-

ca de mobila angajeaza tamplar cu experienta in prelucrarea lemnlui, mdf, pal. (montator mobilier, slefuitor). Salariu atractiv. (0723.200.779 constructmob@gmail.com 2441. Tamplari in domeniul mobila, montatori teren + atelier, circularisti, slarii de la 2.000 pana la 4.500 lei; (0768.885.090/ 0761.459.548

2442. Tamplari si motatori mobila, hala de productie este pe Bd. Timisoara, langa mall Plaza. Conditii foarte bune de munca (incalzire, AC, curatenie, tramvai). Oferim 3000 lei in mana, ore suplimentare platite 3.000 L; (0726.371.528 2443. Tamplari, montatori mobila, uceni-

ci, angajam cu CM, norma intreaga, program l-v 8,30-17,00, tamplari cu experienta in mobilier 3000, montatori mobila 2000, ucenici, pentru cei care vor sa invete meseria; 3.500 L; (0758.074.005 contact@soemy.ro 2444. TANAR fara experienta pentru atelier productie mobila, zona Clinceni; (0724.387.773 2445. Tanar fara experienta pentru atelier tamplarie angajam, zona Clinceni. Specializare la locul de munca. Cerinte: disponibilitate pentru munca in echipa, indemanare, seriozitate. Contact: (0724.238.773 2446. Tanar fara experienta, pentru atel-

ier productie mobilier, in zona Clinceni. Calificarea se face la locul de munca, salariul in functie de performanta; (0724.238.773

2447. Tapiter, tamplar, croitor productie canapele, paturi, mobilier tapitat si mobilier din mdf si pal. Conditii foarte bune, salariu de la 2.500 Lei in functie de experienta cu posibilitatea de a se mari, in functie de rezultate 3.000 L; (0741.657.595 office@valenteosofas.ro www.valenteosofas.ro 2448. Tapiteri cu experienta pt. fabrica de canapele la comanda, este in prezent in cautare de oameni priceputi si pasionati (0784.384.884 puscasualbert@yahoo.com 2449. Taqueria angajeaza membrii de echipa Daca esti pasionat de bucataria Tex-Mex si vrei sa afli mai multe despre ea, alatur?-te echipei noastre. Locatia noastra mobila va merge la diferite festivaluri. Program flexibil si salariu competitiv. 2.000 L; (0371.123.413 careers@taqueria.ro 2450. Tatuator cu experienta esti talen-

tat la desen artistic? Noi iti oferim toate conditiile necesare pentru un loc de munca intr-o ambianta placuta plus castiguri considerabile.Dorim colaborare cu un tatuator cu experienta. 1 L; (0765.038.554 bulldogtattoo.ro@gmail.com

2451. Taverna Marelui Paharnic isi mareste echipa. Angajam bucatar. Daca doresti sa faci parte din echipa noastra, poti lasa un C.V pe email sau poti suna la numerele de telefon; (0721.682.115/ 0743.901.377 contact@ladomenii.ro

Tamplar cu experienta PAL melaminat angajam, punct de lucru zona Ghencea; (0748.300.400

2452. Technician sisteme de securitate montarea echipamentelor si efectuarea cablajelor; efectuarea lucrarilor de reparatii la structurile afectate de montare/ cablare. Detalii suplimentare la interviu (0730.500.662/ 0730.500.602 tehnic@kryptonguard.ro

2425. Tamplar cu experienta pentru

2453. Tehnica dentara pentru laborator

2424.

mobila la comanda, conditii avantajoase. Vin taiate si cantuite, 2.500-3.000 lei; (0763.771.459

2426. Tamplar cu experienta in pal si lemn masiv fabrica de mobilier (Zona Militari, Valea Lunga).Asiguram carte de munca, salariu atractiv.Carnet de conducere categoria B constituie un avantaj (0751.010.200 office@mistertamplar.ro 2427. Tamplar cu experienta in PAL-

MDF si lemn masiv Oferim salariu atractiv, bonusuri de buna executie. Conditii foarte bune de munca. Programul este de lunivineri. (0723.333.223 office@mtfabrica.ro

de tehnica dentara, modern utilat, sector 2, conditii deosebite, dorim colaborare sau parteneriat cu tehnicieni calificati, pentru orice fel de lucrari, inclusiv cu CAD/CAM; (0720.439.058 office@tehnicianulmeu.ro 2454. Tehnician instalator sisteme secu-

ritate cu experienta, detinator permis auto categoria B (0728.132.450 2455. TEHNICIAN montaj sisteme de supraveghere video si antiefractie pentru firma paza si protectie, posesor permis categoria B. Va rugam trimiteti CV la adresa de email, (0737.003.434 office@soimiigs.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


22

21 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 2456. Tehnician auto, WebEye International cauta tehnician auto responsabil de instalarea ?i repararea sistemelor de monitorizare a autovehiculelor. Oferim masina, smartphone, laptop, salariu deosebit. CV la email (0751.110.253 info@ro.webeye.eu 2457. Tehnician automatizari soseaua Chitilei, angajam tehnician automatizari cu experienta pentru depozitul famaceutic situat pe Sos. Chitilei, care sa asigure mentenanta si buna functionare a liniei semiautomate din depozit. Detalii: (0725.350.496 2458. Tehnician DSVCAM, DGS Securi-

ty angajeaza tehnicieni sisteme de securitate, cu sau fara experienta, salariu atractiv, (0786.447.447/ 0752.443.995

2459. Tehnician identificare piese pentru

service service auto din Pantelimon, Dobroiesti, angajeaza indetificator piese auto, comenzi de piese, gestiune, si urmarirea masinilor in lucru. Cunostinte in domeniu auto prezinta avantaj. 1 {; (0741.141.130 autoklass.expert.srl@gmail.com 2460. Tehnician in constructii pt. firma

de constructii (0722.544.973 offIce@vpa.ro

2461. Tehnician instalari AC cu experienta de minim un an in domeniu; activitatea se va desfasura pe raza Bucurestiului, program de luni pana vineri. Detalii la telefon. (0737.362.473 hr@depanero.ro 2462. Tehnician instalator Hotel Caro, Barbu Vacarescu 164A, sector 2, angajeaza maistru/tehnician instalator. Relatii la tel: (021.208.61.21 hr@carohotel.ro 2463. Tehnician mentenanta pentru obiectivele din Bucuresti. Candiat: se cer cunostinte despre instalatii electrice.Se ofera salariu 2000 ron, bonuri de masa. Mai multe detalii la nr., 2.000 L; (0726.124.756 marius.vatasoiu@vitalis.com 2464. Tehnician mentenanta (electri-

cian/instalator), pentru cladiri de birouri, cu experienta, seriosi, lucreaza in echipa, program Lu-Vi 8h/zi sau in ture 12/48(OPS) salariu 2200 NET la timp, bonuri masa 15RON/zi, abonament medical, Preciziei + Pipera, (0752.214.753 hr@genesisproperty.net 2465. Tehnician reclame, firma produc-

tie publicitara din Bucuresti sector 3 angajeaza tehnician, lacatus, sudor, tamplar pal.Conditii de munca luni-vineri, bonuri de masa 2.500 L; (0788.231.813 office@printdivision.ro 2466. Tehnician service pentru centrale

termice, angajez tehnician service pentru centrale termice pe gaze naturale; (021.252.22.96/ 0732.335.050 2467. Tehnician sisteme de efractie,

video, supraveghere, alarma, control acces, executarea cablajului conform proiectelor, mentenanta sistemelor instalate, suport tehnic, permis B, cunostinte PC 2.000 L; (0726.720.515 office@dabtehnic.ro 2468. Tehnician sisteme de securitate in

domeniul sistemelor de curenti slabi (sisteme de securitate/sisteme de detectie incendiu). (0729.746.510 adrian.bonciu@securitymania.ro 2469. Tehnician sisteme de securitate

pentru realizare instalatii de curenti slabi, sisteme de alarma, instala?ii de voce date, sisteme de interfonie si videointerfonie, control acces, sisteme de supraveghere video; 2.000 L; (0764.237.744 yannis_art_design@yahoo.com 2470. Tehnician sisteme de securitate, alarmare efractie/incendiu, supraveghere video, interfonie/videointerfonie cu permis cat. B. Salariu atractiv; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 2471. Tehnician sisteme de securitate, Instalare sisteme de detectie incendiu, sonorizare, CATV, control acces, cablare structurata. Disponibil la deplasari. CV la mail; Se ofera CM, ore supl, program 8 ore/zi. (031.437.06.35 angajari@mhtexperience.ro 2472. Tehnician sisteme de securitate.

Daca ai cunostinte si abilitati tehnice in domeniul sistemelor de securitate si supraveghere, esti candidatul ideal, 700 {; (0726.444.494 office@eisol.ro 2473. Tehnician sisteme securitate-

Interfoane Firma Electroexpert specializata in montajul si intretinerea sistemelor de interfoane, angajeza tehician cu experienta in domeniu. Se ofera salariu atractiv, bonusuri lucrari, masina de serviciu. (0727.097.227/ 0755.113.404 office@electroexpertinstal.ro 2474. Tehnician sisteme securizare Mifa

Systems angajeaza tehnician sisteme securizare (cctv, detectie efractie, detectie incendiu, sonorizare, voce-date) cu sau fara experienta.C.V.urile se trimit la adresa mifasistems@gmail.com; (0727.000.939 mifasistems@gmail.com 2475. Tehnician slot macchine, firma de

jocuri de noroc angajeaza full time tehnician, preferabil cu experienta in domeniul aparatelor slot-machine. Cei interesati pot trimite CV-ul la adresa de e-mail (0735.559.639 dueppalese@yahoo.com 2476. Tehnician statie de epurare Anga-

jam tehnician pentru service statie de epurare. Conditii: cunostinte instalatii sanitare si electrice, carnet de conducere categ. B, disponibilitate lucru pe teren in Buc. si zonele limitrofe, 450 {; (0786.233.779 khasm.group@gmail.com

2483. Tehnicieni sisteme securitate fara

experienta, permis auto cat. B; 1.500 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro 2484. Temple Pub angajeaza bucatar chef Daca esti pasionat de bucatarie, colegial, curat, dornic sa evoluezi, vino la interviu pe bvd. Marasesti 71-73, detalii. Sarariu + procent, prog. flexibil, (0765.454.103 office@thetemplepub.ro

2485. Tencuitori, sapisti, necalificati, angajez cu contract de munca: tencuitori mecanizat, sapisti, fatadisti, muncitori necalificati. Carnetul de conducere reprezinta un avantaj. Salariul occidental. Sunati cu incredere; 3.500 L; (0720.101.115/ 0720.101.115 office@constructiimecanizate.com

Cautam tehnicieni calificati pentru mentenanta cladiri (instalatori si electricieni). Salariu atractiv. Program 12/2412/48. Zona Eroii Revolutiei. Seriozitate. Profesionalism. Lucru in echipa; (0738.046.758 office@mentech.ro

Tehnicieni mentenanta pentru echipa mobila electricieni, instalatori, zugravi, zidari, frigotehnisti, pentru intretinere instalatii sanitare si electrice, tencuieli si zugraveli interioare/exterioare, in sedii banci si cladiri birouri, posesor permis auto, Bucuresti; (0733.733.178/ 021.326.79.79

2481.

2482. Tehnicieni mentenanta, full time,

tehnicieni (electrician, instalator) pentru intretinere tehnica curenta pentru locatie sector 2. Preferabil experienta minima anterioara, diplomele autorizate nu sunt obligatorii. (0734.956.558 team@fratelli.ro

2512. Vanzatoare Cofetaria Alice, Piata

Iancului. Pachet salarial la angajare 1850 lei net + bonuri de masa 200 lei. Program in ture L-D, 8h/zi, 5 zile/7. Contract de munca legal. Detalii la telefon; 2.050 L; (0741.037.366 resurseumane@cofetariaalice.ro

2515. Vanzatoare cu experienta pentru

tia de picol, restaurant situat in cladirea Sky Tower, et. 36, angajeaza tineri fara experienta pentru pozitia de picol. Program flexibil, salariu motivant + bonusuri, masa asigurata. Detalii la numarul de telefon (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2488. Tinichigiu angajam tinichigiu auto

modelator covrigi/ gogosi si patiser zona Brancoveanu. (0730.137.045

2514. Vanzatoare cu experienta anga-

jeaza Cofetaria Capsa; (0757.645.737 magazin alimentar, zona Cultural, Berceni. Relatii tel. (0723.165.846

2516. Vanzatoare cu experienta pentru

raion mezeluri Drumul Taberei- Piata Valea Ialomitei; (0774.685.755

2517. Vanzatoare cu experienta, pentru

magazin confectii dama; (0745.130.455

2546. Vanzatoare bufet mini-bufet (servire mancare) - angajez vanzatoare in zona Garii de Nord. Criterii angajare: amabilitate, aspect fizic placut, seriozitate. Program L-V; (0731.001.151

2575. Vanzatoare pentru Complex Europa. Detalii la telefon; (0786.237.566

2547. Vanzatoare cofetarie in locatiile

2577. Vanzatoare pentru magazin ali-

din sectoarele 4, 5, 6, (0785.137.937

2548. Vanzatoare cofetarie, cu sau fara

experienta, varsta 18-40 ani, situata in sectorul 1, Bvd. Magheru, program 07-21, 2 zile cu 2 zile, salariu net (bani in mana) de inceput 2000 lei. Contract si carte de munca. 2.000 L; (0730.224.457 evolution_1960@yahoo.com 2549. Vanzatoare cu experienta in patiserie, femeie de serviciu si modelatoare covrigi; (0734.030.995 2550. Vanzatoare cu experienta linie calda in Afi Cotroceni, salariu de la 2000 lei net cu contract de 8 ore, program flexibil 8 h, 1/1, bonuri+masa +transport. Cerem si oferim seriozitate, (0726.337.470/ 0766.969.784 Office@la-piatza.ro 2551. Vanzatoare cu experienta, unic

importator in Romania al produselor cosmetice Kallos angajeaza, pentru Bucuresti, vanzatoare cu experienta. CV la email sau la fax. (021.460.08.45 george_tordai@yahoo.com 2552. Vanzatoare Drumul Tabereim la

cu experienta, oferim salariu atractin+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

2518. Vanzatoare cu sau fara experien-

ta pt. Pantelimon, salariu atractiv. (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com

magazin de haine, pentru mai multe detalii va rog sa ma sunati (0740.019.309 elena_tudoras10@tahoo.com

2489. Tinichigiu acoperisuri calificat sau

2519. Vanzatoare firma de distributie

2553. Vanzatoare Fornetti Colentina si

nu, program normal, carte de munca, angajare pe perioada indelungata. Salarizare atractiva pana la 20 lei/ora.Activitate in principiu in Bucuresti, (0752.026.882 stfunnycons@gmail.com 2490. Tinichigiu auto cu si fara

experienta pentru dealer auto, zona Vitan, mediu de lucru profesional. (0742.262.532 2491. Tinichigiu auto, service auto, angajeaza: pregatitori vopsitorie, tinichigiu auto, vopsitori si mecanici auto. Salariul atractiv. Relatii la telefon. (0768.771.519 2492. Tinichigiu auto, vopsitor auto pre-

gatitor auto, mecanic auto. Locatie intersectia Aparatorii Patriei - Autotehnic Service (0721.667.950 office@autotehnic.net 2493. Tinichigiu industrial montaj tabla

mase plastice, angajam vanzatoare pentru a lucra in magazinul nostru care se afla in comuna Afumati, in incinta complexului Doraly. Cautam numai persoane serioase; (0762.222.214/ 0762.222.224 trimarq@trimarq.ro 2520. Vanzatoare IDM Basarab, salariu

avantajos plus comision. Detalii la: 0723365028 (0762.753.104/ 0722.218.568/ 0764.039.827

2494. Tinichigiu si vopsitor pentru soci-

2524. Vanzatoare magazin alimentar,

etate de constructii, solicitam seriozitate si vechime min. 3 ani, relatii de L-V, intre orele 8.00 - 16.00 (0727.221.670 david@dimar.ro 2495. Tinichigiu. Service din zona

centrala angajeaza in conditiile legii tinichigiu auto cu experienta. Se ofera salariu motivant, program fix si mediu de lucru profesional; (0744.640.351/ 0747.277.277 2496. Tip Top angajeaza femeie de

program 8 ore, 2 schimburi, 1 weekend da, unul nu, zona Tineretului, sector 4; (0774.045.302/ 0726.024.420

2525. Vanzatoare magazin haine de dama in Iuliu Maniu 59 cu proncent 1% din vanzare. 1.500 L; (0726.489.742 octavia_69ro@yahoo.com 2526. Vanzatoare magazin in Piata

Prosper (Calea 13 Septembrie, sector 5), contract de munca; (0769.199.463 contabsilvia@gmail.com 2527. Vanzatoare magazin mixt, situat

servici pentru locatiile din Crangasi si Veterani. Informatii la: (0732.672.654

in incinta statiei de metrou piata Sudului. Rog seriozitate (0769.843.480

2497. Tip Top, societate comerciala sec-

2528. Vanzatoare magazin panificatie,

tor 6 angajeaza agent paza cu atestat. Informatii la tel. Tichete de masa+ salariu, 1.600 L; (0732.672.654 2498. Tiparist/ designer confectii dama, cunoscator Gemini sau alt orice sistem Cad, conditii excelente, locatie centrala. Salariu mult peste media pietei, 3.0004.000 lei. (0722.203.046/ 0722.399.717 asistent.manager@chanttal.ro 2499. Trainer. Daca esti in cautare

de un loc de munca unde sa te simti ca acasa, daca esti o persoana creativa, implicata si dornica de a te afirma intr-o echipa tanara si dinamica, noi suntem cei pe care-i cauti. Daca spiritul de echipa si dorinta de invatare te caracterizeaza, atunci esti ceea ce cautam. Asteptam cu interes sa te alaturi echipei noastre de traineri. Pentru mai multe detalii asteptam sa ne contactati la numarul de telefon: (0730.752.752 2500. Transator macelar sau persoana

cu experienta in transare carne (0737.199.032 raluca.sima@avmro.com

2501. Transatori locuri de munca esti

macelar sau ne poti recomanda unu?Daca da iti oferim £100 bonus.Cautam macelari cu experienta.Poti castiga intre £ 2500 si £ 3000 pe luna.Te rugam sa suni la tel. (+447500845556 andreai@quattrorecruitment.co.uk 2502. Tucano Coffee angajam ajutor cofetar cu/ fara experienta.Programul de lucru este de 2 zile/ 2 libere. Salariu + tichete de masa (0724.643.421 catering@tucanocoffee.com 2503. Tucano Coffee angajam ospatar

pentru cafenea pe Calea Dorobantilor (0757.204.444 e.bordian@tucanocoffee.com

sediul in 34260 Kaufungen angajeaza pentru Germania soferi profesionisti Tir. Cerinte: permis conducere cat. C+E obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi- Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Aplicati prin completarea formularului urmator+ copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CEREREDEANGAJARESOFERIPROFESSIONISTIFISAPERSONALA. www.ullrich-gruppe.de. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin email, sau telefonic: (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrichgruppe.de 2506. Vanzari/tehnician sisteme secu-

sector 2; (0724.094.959

2529. Vanzatoare patiserie zona Stefan

cel Mare nr. 1-3, sambata- duminica liber; (0722.558.062

2530. Vanzatoare pentru cabana in parc

Ior Titan, cu sau fara experienta, dar persoane serioase. Salariu 1.500-2.000 ron; (0764.384.338 lili_miky_my@yahoo.com

2531. Vanzatoare pentru magazin alimentar cu raion de cofetarie, in sector 4. Program flexibil, posibil chiar si 10 libere pe luna. Salariul intre 1800-2200 lei + pensie privata pilonul 3. Rog si ofer serozitate; (0723.378.034 2532. Vanzatoare pentru magazin ali-

in Ionescu Gheorghe nr. 4, sect. 4. Salariu de inceput 1.800 net, contract 8 ore, bonusuri de performanta. Program de zi. E necesara experienta in domeniu. 1.800 L; (0744.136.687 stoica_nicolae_sorin@yahoo.com

non-stop in Ionescu Gheorghe nr. 4, sect. 4. Salariu de inceput 1.800 net, contract 8 ore, bonusuri de performanta. Program: o zi de zi 7-19, una de noapte si una liber 1.800 L; (0744.136.687 stoica_nicolae_sorin@yahoo.com 2557. Vanzatoare la magazin non stop

pe Calea Mosilor, de zi sau de noapte. Irina 0762.371.030; Tudor 0723.216.477

2558. Vanzatoare linia autoservire, autoservire sector 6, angajeaza pe perioada nedeterminata, vanzatoare pentru linia de autoservire, program luni - vineri; (0752.166.337/ 0726.113.787 santech.srl@gmail.com 2559. Vanzatoare magazin alimentar Berzei, P-ta Matache, Gara de Nord, carte de munca, salariu in mana 2000 Lei, 2 zile cu 2 libere, program magazin non stop, cerinte: experienta, seriozitate 2.000 L; (0736.366.233/ 0736.366.362 aioan.mail@gmail.com 2560. Vanzatoare magazin alimentar cu

experienta. Program 8 ore /zi in ture. Carte de munca, o masa pe zi. Magazinul este situat in zona Armeneasca (0769.263.027/ 0762.883.978 2561. Vanzatoare magazin alimentar, zona Armeneasca, cu experienta, carte de munca, o masa pe zi, program 8/zi (0769.263.027/ 0762.883.978 Daniela_stanciu1989@yahoo.com

2562. Vanzatoare magazin deco/uz casnic Iancului la 1 min de metrou, program 2 zile lucr. cu 2 libere. Prg mag L-V: 09.00-20.00, S: 09.00-17.00, D: 09.0014.00. Contract per. nedeterminata. Nu necesita experienta. Oferim si cerem seriozitate 1.400 L; (0745.503.179/ 0747.837.979 Office@productdevelopment.ro 2563. Vanzatoare magazin dulciuri

mentar in zona Fizicienilor, salariu atractiv; (0723.326.713

in Piata Delfinului, program 7.3019.30, 2 zile/ 2 libere, salariu, 2.000 L; (0723.634.747

2533. Vanzatoare pentru magazin

2564. Vanzatoare magazin mixt curte

alimentar non-stop. Carte de munca, program flexibil, salariul 2000 ron in mana. Baiat pentru ajutor magazin 1700 ron. 2.000 L; (0741.231.236 2534. Vanzatoare pentru magazin cu

articole textile, programul este o zi cu o zi sau program normal, va oferim salariu fix + procent din vanzare, va oferim c. munca pe perioada nedeterminata, detalii la telefon (0728.707.948/ 0740.901.205 berkbimmrc95@yahoo.com 2535. Vanzatoare pentru magazin de bijuterii aflat in incinta galeriei comerciale Careffour Colentina. Program o zi cu o zi, contract de munca, conditii civilizate. (0762.635.590 2536. Vanzatoare pentru magazin de vinuri zona Pantelimon - Stefan cel Mare, colectiv frumos, program flexibil salariu avantajos. Mai multe detalii la telefon (0720.622.555 lutseva@yahoo.com 2537. Vanzatoare pentru magazin imbracaminte in Piata Rahova, oferim carte de munca, 2 zile libere/luna. Program L-V 8:00- 18:00, S 8:00-17:00, D 8:00- 14:00 2.000 L; (0722.929.323 paunamihai77@yahoo.ro 2538. Vanzatoare pentru magazin mixt

alimentar situat in Militari Residence. Carte de munca, patru libere pe luna. Salariu 1800 lei. Urgent; 1.800 L; (0723.348.476 macsi.soniard@gmail.com

2539. Vanzatoare pentru supermarket,

serioasa, cu spirit de echipa, sociabila, aspect fizic ingrijit, minim studii medii. Ofer seriozitate, salariu motivant si conditii de lucru bune (0726.687.006 alina.neda@yahoo.com 2540. Vanzatoare pentru un mini-market

aflat in incinta hotelului Rin Grand din soseaua Vitan Barzesti, sector 4. Program o saptamana de zi cu o saptamana de noapte. Ambient placut si modern. Oferim carte de munca; 1.900 L; (0763.375.031 barcansimona@yahoo.com 2541. Vanzatoare pt. cantina, minima

experienta, program de L-V , incadrare numai cu forme legale, pt detalii dupa ora 15, 2.100 L; (0735.780.844 2542. Vanzatoare pt. patiserie, cofetarie, covrigarie, salariu 1600 Ron. Detalii la telefon 1.600 L; (0746.731.022

spital. Program : L-V: 7-19, S-D: 10-17 .2 saptamani se lucreaza - 2 saptamani libereSalariu 1.400 L; (0768.470.401 2565. Vanzatoare magazin mixt, zona Dristor, salariul net, 2.200 L; (0745.658.958/ 0760.953.032 2566. Vanzatoare magazin mobila in Danielli Design Cautam persoana sociabila, responsabila si respectuoasa. Atributii: vanzare si contabilitate primara (facturare, nir-uri, registru casa). Salariu 1800 Lei + procent. Cv pe e-mail financiar@insha.ro 2567. Vanzatoare magazin papetarie, angajam urgent vanzatoare pentru magazin de papetarie zona Brancoveanu. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj. Pentru interviu sunati la nr. sau trimiteti CV; (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro

VANZATOARE MAGAZIN TEHNICA MEDICALA. LANT DE MAGAZINE ANGAJEAZA VANZATOARE MAGAZIN TEHNICA MEDICALA. CERINTE: ASPECT INGRIJIT, PERSOANA COMUNICATIVA, SERIOASA SI MUNCITOARE. SE OFERA SALARIU FIX+BONURI+BONUS. CV PE MAIL. RELATII LA TEL. (0745.342.843 ADRIAN.VASILESCU@UNIFORMEMEDICALE.RO 2568.

2569. Vanzatoare minimarket angajam

vanzatoare cu experienta pentru minimarket situat in Militari Residence. Obligatoriu cu domiciliul in sector 6. Program in ture. Cv-uri la office@impuls-concept.ro; 1.800 L; (0724.290.243 valentin83tudorache@yahoo.com 2570. Vanzatoare minimarket, oras

Pantelimon, program de lucru o zi cu una libera, nu este necesara experienta. Oferim salariu atractiv, carte de munca, str. Dobrogeanu Gherea nr. 63, (0720.160.140

ritate companie de prestari servicii autorizata IGSU angajeaza pentru ofertare, vanzare servicii.Experienta in domeniu min 2 ani. Salariu fix + bonuri de masa + asigurare de sanatate + grila de comisionare; 2.500 L; (072454509 angajari@ssk.ro

jeaza vanzatoare pentru a lucra intr-un cadru dinamic si profesionist. Magazinul se afla in comuna Afumati, in incinta complexului Doraly. Cautam numai persoane serioase; (0756.109.655

2571. Vanzatoare P-ta Rahova, maga-

2507. Vanzatoare angajam vanzatoare,

2544. Vanzatoare / vanzatori, part time /

2572. Vanzatoare patiserie Cu sau fara

piata Obor etj 1, domeniul alimentar. Salariu 1800-2500, contract de munca+asigurare de sanatate la Clinica Regina Maria.; 2.500 L; (0762.898.471 2508. Vanzatoare Baba Novac, program de zi, magazin mic, salariu 1.500 de lei, carte de munca, preferabil din cartier Baba Novac, Bogdan, 1.500 L; (0744.552.547 2509. Vanzatoare brutarie angajeaza

vanzatoare, experienta minim 6 luni; (0799.995.893 office@brotmanufactur.ro

2543. Vanzatoare stil ambalaj anga-

full time, pentru linie “Impinge Tava”. Candidatul sa fie cu experienta, spirit de observatie, agil, corect, educat, amabil, ingrijit. Program 5 ore / zi = 1000 - 1200 lei, 10 ore / zi = 2200 - 2500, S-D liber; 2.200 L; (0761.686.754 clienti@contabconsult.ro

2545. Vanzatoare autoservire linie calda

Mama Food autoservirea Mama Food din Bragadiru cauta vanzatoare, salariu 2000 Ron, program de la ora 7.00-17.00, obligatoriu experienta, de luni pana sambata; 2.000 L; (0728.878.785

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

2579. Vanzatoare pentru magazin alimentar non-stop. Program 2 zile de zi, 2 zile de noapte si 2 zile libere. Zona Dristor. Salariul 2000. Seriozitate si chef de munca 2.000 L; (0760.953.032/ 0735.658.958 Magda_magda350@yahoo.com 2580. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar situat in Militari Residence. Program L-V, 6.30-15.00, 2 weekenduri pe luna libere. Salariu brut 1.800 L; (0766.074.163/ 0766.546.681

2581. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar, magazin alimentar din sectorul 4 cautam o persoana serioasa,cu spirit de echipa, sociabila, aspect fizic ingrijit. Oferim seriozitate si salariu motivant. Posibilitate prog flexibil sau 8 ore/ 2 schimburi (0724.437.517 gelu1601@yahoo.com 2582. Vanzatoare pentru patiserie,

zona Piata Minis; (0786.392.091 2583. Vanzatoare produse patiserie,

2556. Vanzatoare in magazin alimentar.

sectorul 2. Experienta in domeniu, comunicativa, aspect placut. Salariu foarte atractiv 2.000 L; (0724.280.050 Marius.roman83@yahoo.com

2578. Vanzatoare pentru magazin alimentar in Piata Iancului, la tura de noapte. Program ora 19-7 dimineata, 2 seri da, 2 seri liber. Salariu, 1.700 L; (0734.435.737

2584. Vanzatoare produse cofetarie si

2522. Vanzatoare mag. confectii, sos.

2523. Vanzatoare magazin alimentar in

profil sportiv; (0788.527.270

mentar Drumul Taberei. Program L-V: 720, S: 7-17, D: 7-15, in ture 2 zile cu 2 zile libere. (0765.790.837

2554. Vanzatoare in magazin alimentar

2555. Vanzatoare in magazin alimentar non stop in Ionescu Gheorghe nr. 4, sect. 4. Salariu 2000 net, contract 8 ore, bonusuri de performanta. Program de noapte. E necesar? experienta in domeniu. 2.000 L; (0744.136.687 stoica_nicolae_sorin@yahoo.com

Giurgiului nr. 125, sect. 4 (0723.501.155 pleteamarius@yahoo.com

2576. Vanzatoare pentru magazin cu

Titan (4 locuri de munca). Cu sau fara experienta. Cer si ofer seriozitate.

ore/2 schimburi/se lucreaza 2 sambete si doua duminici contract 8 ore pensionara somera sau doamna serioasa salariu 1.500 net suna ti marti intre 09.00-15.00; (0769.496.415

2521. Vanzatoare mag zona Morarilor 8

rectangular si circular pentru firma de izolatii si confectii metalice. Se ofera carte de munca, echipament, decontare transport, 2.000-2.700 lei salariu; (0731.369.991/ 0732.638.117 Office@izolatiiantifoc.ro

2505. Ullrich Gruppe, firma germana cu

2480. Tehnicieni mentenanta cladiri

jeaza vanzatoare cofetarie in cadrul centrului comercial Cora Pantelimon, office@casadiluigi.ro

2487. Tineri fara experienta pentru pozi-

2478. Tehnicieni cu permis ctg B, pentru

jam tehnicieni electromecanici auto cu o minima experienta in domeniu pentru instalare, service si interventii la echipamentele de tip GPS. Full time/part time in toata tara cu sau fara auto 2.400 L; (0725.583.061 nelu_iosef@yahoo.com

2511. Vanzatoare Casa di Luigi anga-

2513. Vanzatoare covrigi, zona Iancului,

2477. Tehnicieni aparate de cafea, obligatoriu permis auto; (0766.569.115

2479. Tehnicieni instalare GPS, Anga-

jam vanzatoare, salariu 2.000 lei net, contract de munca, program flexibil, rugam seriozitate. Zona Gara de Nord, 2.000 L; (0720.059.544 madalina.harabor85@gmail.com

2486. Tinere, fete pentru activitate online. Comision 50-80% net, bonus angajare 300$ . Plata la zi sau bilunar. Fara reguli stricte si abuzive. Te asteptam in echipa BeYou; 3.000 L; (0766.905.905/ 0730.872.297

2504. Ucenic. Pictor bisericesc scolarizez (angajez) ucenic, stagiar sau om de ajutor pentru santiere de pictura bisericeasca; (0723.584.319 roman_valerian@yahoo.com

asigurarea serviciului de verificare, intretinere si service pentru echipamentele de acces. Detalii/CV la: resurse.umane@service-expert.ro (0724.151.705 resurse.umane@serviceexpert.ro

2510. Vanzatoare Butic suveniruri anga-

zin alimentar Preferabil experienta in domeniu. Rog si ofer seriozitate, (0769.490.715 radeon10be@yahoo.com

experienta. Program: L-V 06-16.30, S-D liber. Zona Colentina Fundeni 2.000 L; (0742.266.859

2573. Vanzatoare patiserie Patiseria Tismana, zona Colentina-Fundeni, angajeaza vanzatoare cu sau fara experienta. Program: L-V 06.00-16.30, sambataduminica liber, salariu 2000 Lei. Relatii tel. 2.000 L; (0734.378.436 2574. Vanzatoare pentru aprozar ali-

mentar, incepand cu 1.500 L; (0745.149.999

Titan, sect. 3; (0720.285.128

fast food pt. Cofetaria Atena din sos Giurgiului nr 121, statia Drumul Gazarului; (0751.308.181 contact@cofetariaatena.ro 2585. Vanzatoare pt Fornetti Militari

Pacii- Militari, vanzatoare cu experienta in patiserie/ covrigarie/ alimentatie/ Fornetti. Program 1 zi+1 libera, Duminica inchis. Salariu 1700 Lei/ net+ bonificatii. Oferim si cerem seriozitate! 1.700 L; (0737.568.763 2586. Vanzatoare pt Fornetti Pacii- Mili-

tari, Militari- Pacii, vanzatoare cu experienta in patiserie/covrigarie/alimentatie/Fornetti. Program 1 zi+1 libera, duminica inchis. Salariu 1700 lei/net+bonificatii. Oferim si cerem seriozitate; 1.700 L; (0737.568.763

2587. Vanzatoare restaurant fast food linie calda mancare, pentru locatie in zona Giurgiului - Toporasi. Contract de munca legal, salariu atractiv, o masa calda zilnic, program de lucru de zi L-V (0723.304.805 vatra_distrib@yahoo.com 2588. Vanzatoare sau vanzator, nou

2018. Firma confectii haine barbatii angajam vanzatoare sau vanzator doar cu experienta in complexul comrcial IDM Basarab vizavi pod Basarab cu program full, l-s: 10-20, d: 10-16, 1.800 L; (0786.869.433 ltricrolux@gmail.com 2589. Vanzatoare si ajutor de macelar

Abatorul Peris Abatorul Peris deschide primele magazine proprii in Targoviste: magazin Piata 1 Mai; magazin Micro 4. Pentru aceste magazine, cautam 8 vanzatoare si ajutori de macelari. (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 2590. Vanzatoare si ajutor de macelar, Abatorul Peris pentru acest lant de magazine dezvoltat de noi, cautam 10 de vanzatoare si ajutori de macelari, seriosi si motivati sa se alature echipei noastre. (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 2591. Vanzatoare si patiser; 021.460.37.78 - Nitu Vasile; Stefan cel Mare: 021.242.35.40 2592. Vanzatoare si sofer, angajeaza fabrica de paine din Drumul Taberei, Piata Moghioros, urgent; (0784.227.774 2593. Vanzatoare Sun Plaza Mall, Park

Lake Mall Cautam persoane serioase care isi doresc un loc de munca stabil. Fara limita de varsta. Contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu motivant + bonuri de masa (0720.297.541 frolly.molly@yahoo.ro

2608. Vanzatoare, vanzator, daca doriti

sa lucrati intr-un magazin placut si sa fiti platit decent, va asteptam la un interviu. Program de 8 ore pe zi si un salariu net de 2.000 Lei / luna, 2.000 L; (0787.661.917 maracreative@yahoo.com

2609. Vanzatoare,, prezentare produse,

tanara, ordonata, responsabila, pentru fabrica de garduri din beton, salariu negociabil. Punct de lucru Bragadiru, Ilfov. De preferat domiciliul adiacent, 2.500 L; (0730.712.604 fabricadegarduri@yahoo.ro 2610. Vanzatoare. Urgent angajez van-

zatoare carte de munca, salariu 1500, preferabil sector 4 si 5; (0769.595.820 Cristina_raluca78@yahoo.com

2611. Vanzatoare/ casiera patiserie cu

experienta. Afi Cotroceni sau Metrou Pipera. Program 9 ore, 6 zile din 7. Salariu atractiv, echipa tanara si mediu de lucru placut. Venit minim de 2200 lei; 2.200 L; (0721.280.038 arimotorsro@gmail.com 2612. Vanzatoare/ vanzator inghetata pentru punctele Betty Ice din Bucuresti. Pentru persoanele care nu au domiciliul in Bucuresti, se asigura transport. Persoanele interesate sunt rugate sa depuna un CV la adresa de email, detalii la nr.: (0753.084.816 mirela.cozma@bettyice.ro 2613. Vanzatoare/ vanzatori, shaormari,

familie, sofer, femeie serviciu, ajutor ospatar, ajutor bucatar, angajeaza magazin alimentar Sos. Pantelimon nr. 110; (021.250.20.92/ 0749.120.322

2614. Vanzatoaree Angajez fata pentru

magazin de haine zona Brancoveanu, program zilnic 9Am 8pm duminica inchis, 2.000 L; (0738.383.888

2615. Vanzator cu experienta pentru magazin perdele, draperii si metraje si cunostinte intocmire registru de casa. Magazinul e situat in complex Big Berceni. Salariu atractiv. Relatii la telefon: (0771.553.103 2616. Vanzator magazin alimentar. Salariu 1.700 lei, program flexibil, 1.700 L; (0760.733.103 stoian.mada@gmail.com 2617. Vanzator boutique Chocolat Carrefour Feeria. Oferim salariu fix 1800 lei+bonuri de masa in valoare de 200 lei, bonus lunar intre 200 si 500 lei, in functie de performante, decont abonament transport. 2.650 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro 2618. Vanzator boutique Chocolat Baneasa, Feeria oferim salariu fix 1800 Lei net + bonuri de masa in val. de 200 Lei + bonus lunar intre 200 si 500 Lei in functie de vanzari + decont transport in limita a 150 Lei, asteptam cv ul pe email; 2.000 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com 2619. Vanzator chiosc presa, zona

Apaca-Militari, net 1.500 L; (0731.132.334/ 0721.738.715

2620. Vanzator cofetarie artizanala Cau-

tam 2 vanzatori pentru cofetarie Piata 1 Mai/Mihalache Bucuresti: prezenta placuta, atitudine pozitiva, limba engleza conversational, program l-s in ture 12/24 sau 9:00-15:00/ 14:00-20:00. office@biscuit.ro 2621. Vanzator cu experienta carte presa pentru chiosc metrou Iancului, salariu fix + comision din vanzari. Relatii la telefon; (0721.844.452/ 0764.510.114 2622. Vanzator facturist accesorii mobili-

er Factureaza produsele, incaseaza cu numerar sau documente. Studii medii, experienta in vanzari sau facturare. Punct de lucru str. Pecineaga 61, sector 5 sau Sos. Alexandriei, Bragadiru. 1.800 L; (0728.420.054/ 021.423.28.45 office@gelutrade.com 2623. Vanzator magazin alimentar, sec-

tor 6 Calea Plevnei, in zona Carrefour Orhideea, angajeaza vanzator/vanzatoare, livrator (pedestru), manipulant marfa. Program flexibil. Salariu motivant, in functie de experienta. (0749.100.139/ 0745.965.148 fatumwine@gmail.com

2637. Vanzatori polivalenti, magazin haine InExtenso cautam persoane implicate, deschise si serioase pentru activitate in magazin de haine, in Liberty Center; program in doua ture, beneficii atractive. (0747.770.700 2638. Vanzatori, SC Geldflor Star SRL angajeaza urgent vanzatoare (vanzatori), sector 5, (0724.390.742 stoicadlucian@gmail.com 2639. Vanzatori. Angajam vanzatori locatiile din Pipera si Piata Victoriei, cu deschidere catre client, seriosi, muncitori. (0756.044.061 2640. Vivre Logistics cauta colegi pentru depozit in Bucuresti. 1. Team Leader, cerinte: -bune abilitati de comunicare, coordonare si decizie, cunostinte pachet MS Office, atitudine proactiva orientata spre rezultat. Descrierea postului: -coordonarea unei echipe de persoane pe activitati de depozit, delegarea de sarcini de lucru si monitorizarea echipei, evaluarea si identificarea potentialului angajatilor. Salariu negociabil. 2. Responsabil Controlul Calitatii, cerinte: -cunostinte MS Office (Excel nivel mediu), experienta in domeniu constituie avantaj. Descrierea postului: -analizarea integrala a marfurilor sosite la depozitul Vivre: mod de ambalare, integritatea paleti/ cutii/ folie/ sigilii etc. Analizarea produselor si stabilirea procedurilor de procesare/ ambalare/ depozitare conform raportului de receptie. Manipularea marfii/ receptia/ stocarea/ procesarea produselor neconforme. Salariu negociabil. 3. Fulfillment Big- postul implica urmatoarele activitati: receptie/ stocare/ picking/ verificare/ ambalare/ shipping produse mari (mobilier, covoare etc). Program fix: 09.00- 18.00 (luni- vineri). Salariu net (bani in mana) 1.900 ron+ bonus de performanta net (bani in mana): 200-300 ron lunar+ bonuri de masa (pentru fiecare zi lucrata). 4. Fulfillment Packer- postul presupune ambalarea produselor in functie de caracteristicile calitative ale fiecaruia (dimensiuni, fragilitate, material etc). Salariu net (bani in mana) 1.600 ron+ bonus de performanta net (bani in mana): 200-300 ron lunar+ bonuri de masa (pentru fiecare zi lucrata). Program in doua ture: tura 106.00-15.00 (luni- vineri), tura 2- 12.0021.00 (marti- sambata); (0755.114.650 2641. Vopsitor pentru vopsitorie suprafete lemnoase din Bragadiru. Salariu initial 2.200 Ron net. Dupa perioada de proba: majorare salariala, decontare transport si tichete de masa 2.500 L; (0723.165.515 office@woodmakeup.ro 2642. Vopsitor auto cu experienta, in sectorul 2 (0765.000.200/ 0799.400.300 2643. Vopsitor auto multimarca cu expe-

rienta, pentru service auto autorizat situat in zona Aparatorii Patriei. Oferim salariu atractiv 3.500 L; (0720.268.447/ 0786.311.313 garage.automotiv@gmail.com

2644. Vopsitor industrial, strungar carusel, strungar universal, lacatus confectii metalice, bobinator masini electrice, controlor calitate, presator mase plastice, gestionar depozit, tamplar universal, angajeaza societate comerciala, cu sediul in Bucuresti, in conditii bune de munca, salariu motivant si bonuri de masa; (031.425.12.14/ 0755.073.558 2645. Vopsitor industrial, sudori MigMag, lacatus, firma cu punct de lucru in Voluntari angajam sudori Mig Mag, lacatusi confectii metalice, vopsitor industrial, muncitori necalificati cu minima experienta in confectii metalice. Se ofera CM, salariu (0745.041.992 emilgagiu@yahoo.com 2646. Vopsitor si tinichigiu auto, service

auto, Multimarca, sector 1, Bucuresti, salariu neg., (0728.625.820

2647. Vulcanizare auto, salariu atractiv

1800-2000 lei, program part time sau full time cu weekend liber, contract de munca, 8 ore, rog seriozitate, (0723.231.235 Office@kuntyautoservice.ro 2648. Vulcanizator Auto variant service roti angajeaza vulcanizator cu experienta, program de lucru 8 ore, salariu 2.500 lei, 2.500 L; (0784.339.160/ 0784.339.160 2649. Vulcanizator auto, contract de munca, salariu plus procente, zona Parc Sebastian. (0724.337.072/ 021.423.10.75

2624. Vanzator magazin metalochimice

2594. Vanzatoare zona Gorjului Angajez vanzator/ vazatoare magazin alimentar in zona Pietei Gorjului. Salariu atractiv, carte de munca, trebuie sa aibe putine cunostinte in utilizarea calculatorului. Mai multe detalii la nr de tel. (0760.292.578

2650. Vulcanizator cu experienta in domeniu salariu 2000+comision, carte de munca, cu posibilitate cazare fara nici un cost suplimentar. Zona Bucurestii-Noi, sector 1. 2.000 L; (0722.997.000 george@depozitulderoti.ro

2625. Vanzator presa pentru chiosc pe domeniul public. Se cere seriozitate.Detalii si programari la interviu la nr. de telefon; (021.450.51.11 office@decorpress.ro

2651. Vulcanizator cu experienta;

2595. Vanzatoare, angajam pentru

2626. Vanzator si modelator. Covrigarie

magazin alimentar Piata Moghioros, salariu foarte bun; (0720.565.891

2596. Vanzatoare, magazin alimentar

angajeaza vanzatoare produse alimentare, salariul incepand cu 2370 lei, program lejer, in zona metrou Eroii Revolutiei, 2.370 L; (0722.696.583/ 0732.661.625 Kel00id@yahoo.com 2597. Vanzatoare, magazin alimentar,

zona statia de metrou Titan. 1 {; (0721.494.020

2598. Vanzatoare, magazin articole

pentru copii, zona Berceni, Cultural, salariu atractiv; (0723.167.174

2599. Vanzatoare, modelatoare paine si

panificatie, cocator lopata, patiser, brutar, zona Berceni -Piata Sudului; (0722.229.956 2600. Vanzatoare, patiser, modelatori,

pizzar cu sau fara experienta, responsabili, aspect fizic placut pt. patiserie.Program o zi cu o zi, sau in ture de 8 ore. Salariu motivant, 1800-3000 lei (0769.656.890

2601. Vanzatoare, casiera pentru magazin alimentar, zona Brancoveanu. Program flexibil, salariu atractiv. Detalii la tel., CV la email (0722.691.308 serban.penda@yahoo.com 2602. Vanzatoare, cu experienta, anga-

jam urgent pentru patiserie-cofetarie, salariu 1800 Ron. Relatii la telefon 1.800 L; (0751.223.653 2603. Vanzatoare, patiser si modelator

covrigi cu experienta, in sectoarele 4 si 5; vanzatoare in domeniul panificatie si patiserie. (0743.278.200 2604. Vanzatoare, vanzator SC anga-

jeaza vanzatoare, vanzator magazin alimentar, salariu atractiv, transport, masa, bonusuri 1.400 L; (0786.461.145 dincamarian74@gmail.com 2605. Vanzatoare, vanzator minimarket

zona Gara de Nord, 8 ore/zi, 07:00-15:00, 12:00-20:00, L-V, nu se lucreaza in weekend. Numai pentru persoane serioase si care sunt in cautarea unui loc stabil de munca. Ofer si cer seriozitate 1.500 L; (0784.104.666 robert.arcana@yahoo.com 2606. Vanzatoare, vanzator pentru mini-

market non-stop pe Bd. Pache Protopopescu nr. 34 (intersectie cu str. Traian). Program doua de zi, doua de noapte si doua libere 07.00-19.00. Doar personal serios si cu experienta in vanzari, 2.500 L; (0740.150.155 alexxvis@yahoo.com

2607. Vanzatoare, vanzator, cu sau fara

experienta, magazin alimentar, sectorul 5, salariu atractiv (0768.367.057/ 0724.390.742/ 0768.367.051

cerinte: domiciliul stabil in Bucuresti, de preferat in sectorul 6. Rezistent la stres continuu. Salariul net afisat. 2.000 L; (0730.225.008 valentindumitru72@gmail.com

zona Pasaj Basarab angajeaza vanzator/vanzatoare si modelator covrigi. Salariu atractiv. Program flexibil. Se poate si part time numai de dimineata. (0728.127.318 bingo.bringo@yahoo.com 2627. Vanzator telefoane si accesorii Amanet Crangasi Amanet Crangasi angajeaza vanzator de telefoane si accesorii gsm, salariu cuprins intre 1700-2500 lei. Experienta in domeniu constituie un avantaj. Cerinte: cunostinte IT. 2.500 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com 2628. Vanzator, lucrator comercial benz-

inarie angajam pentru statii Peco, in zonele, Bucuresti sector 4, Sos Oltenitei(IRA) Pantelimon Biruintei, Chitila soseaua Banatului, jud Ilfov. Venitul de inceput 1500 lei lunar, contract de munca, (0734.920.701 camiirod@yahoo.com 2629. Vanzator, operator GPL angajez urgent 8-9 operatori Gpl, cu sau fara experienta, cu sau fara atestat de operator. Calificarea se face de catre compania noastra. Salariu+bonusuri. 1.000 L; (0046765823079/ 0771.032.630 alessya_cristyna@yahoo.com

2630. Vanzator, vanzatoare la casuta comerciala situata in Oraselul Copiilor, rog si ofer seriozitate, mai multe detalii la telefon, 1.500 L; (0721.552.353 2631. Vanzator, vanzatoare minimarket

non stop. Salariu 1.600 in prima luna si 1.800 dupa 3 luni; (0723.309.029 diana.dragoi@dmdcoffee.ro

2632. Vanzator, vanzatoare ptr mini mar-

ket situat in zona Brezoianu (Cismigiu), atat ptr tura de zi cat si ptr tura de noapte. Se lucreaza in ture, o zi cu o zi libera. Carte de munca, salariul atractiv. 1.800 L; (0772.266.437 doramarket@outlook.com

2633. Vanzator, vanzatoare, lucrator comercial, pt. supermarket Shop & Go Mega Image, Calea Rahovei, intersectie Barca, fostul UPC, program in ture, echipa tanara. Salariu 1.700 Lei net, in mana, contract munca, 1.700 L; (0736.630.419 adrian_bra@yahoo.com 2634. Vanzator/ospatar pentru cofetarie/cafenea Hotel Hello 2 stele (Gara de Nord), program 8 ore, in ture, salariu fix + tichete de masa, persoana comunicativa si dinamica. Relatii la: (0723.281.700 2635. Vanzatori magazin de dulciuri angajam urgent in Mall Baneasa. Salariu motivnat. Tel. dupa ora 12,00; (0735.123.244/ 0726.667.766 2636. Vanzatori pentru magazin alimen-

tar in incinta Parcului IOR, salariu atractiv, contract de munca pe termen lung; (0764.344.632

(0766.440.630

2652. Vulcanizator auto cu experienta,

eventual calificare, salariu 1500 net, comision 10% din cost manopera, eventual cazare. Sau alte variante de colaborare negociabil. Seriozitate, 1.500 L; (0725.251.135/ 0772.293.844 lucianno73@yahoo.com 2653. Vulcanizator auto cu experienta, in zona Prelungirea Ghencea nr. 107, ofer salariu plus comision din incasari, inclusiv cazare. Rog seriozitate; (0768.411.929 crimi_viorel2008@yahoo.com 2654. Vulcanizator auto cu experienta.

Salariu + comision. Tel. (0765.030.578

2655. Vulcanizator auto cu experienta,

soseaua Colentina. Salariu si comision. Rugam seriozitate (0763.922.217

Wise box deschide noi locatii in zonele Stefan cel Mare, Pipera, Matei Basarab, Moinesti, Sos. Oltenitei, Bucurestii Noi. Angajam bucatar, pizzar, ajutor bucatar, operator casier (salariul intre 1400-2500 ron net, program 8 h/zi). CV pe mail. Relatii la telefon; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 2661. Wise Box,sofer livrator cu masina proprie sau pe scuterul firmei , companie de food delivery (livrare la domiciliu/office) locatii in tot Bucurestiul, 10 lei de comanda livrata(500-550 comenzi/luna , relatii la telefon (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

2660.

2656. Vulcanizator auto cu sau fara experienta in sectorul 2, oferim salariu atractiv plus comision (0765.000.200/ 0799.400.300 2657. Vulcanizator auto, angajam vul-

canizator auto cu experienta, oferim salariu atractiv si comision 20%; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

2658. Vulcanizator cu experienta aparatura moderna,conditii optime de lucru,program de lucru l-v 9-18, s 9-13, salariu negociabil, contract de munca.Calea Vcaresti, zona Timpuri Noi. (0722.542.084 siae27@gmail.com 2659. Vulcanizator si muncitor necalificat personal service roti. Program 8:3018:00. Contract de munca pe perioada nedeterminata. Salariu motivant si pe timpul verii. Colectiv tanar. Ne dorim doar oameni seriosi, indiferent de varsta avuta (0722.661.683/ 0748.766.228 office@depozituldebaterii.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


21 martie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 2662. Za Lokal angajeaza bucatar, ajutor

bucatar si vase. Bistro Za Lokal angajeaza coleg/ colega pentru postul de bucatar, ajutor bucatar si persoana la vase. Adresa: Calea Victoriei, nr. 214, zona P-ta Victoriei, salariu motivant; (+40730041471 lita.bogdan87@gmail.com

2663. Zidar, instalator, electrician. Salariu

f. bun, valabil si pt. pensionari; (0765.182.899

2664. Zidari - 3000 lei, caut urgent zidari

pentru lucrari in Bucuresti si in vecinatate. Ofer cazare + contract de munca + 13 lei / ora; 3.000 L; (0740.652.067 2665. Zidari, zugravi, instalator cu

experienta si muncitori necalificati angajeaza firma de constructii. Salarii foarte atractive. Rugam seriozitate. (0725.963.165 2666. Zidari, contract de munca full-time,

salariu brut 3626 lei, salariu net 2.403 lei (2.088 lei + 315 lei bonuri de masa), nu oferim cazare, punct de lucru zona Auchan Militari, 2.403 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 2667. Zidari, zugravi cu experienta, angajam in domeniul constructiilor Bucuresti-Ilfov Sc Unique Development SRL angajaza in constructii zidari, zugravi cu experienta, program 8 ore, salariu atractiv, bonusuri, ore suplimentare; (0755.969.885

12. Echipa constructori, executam case la rosu, tencuieli, glet, lavabila, gresie, faianta, rigips, parchet, termosistem; (0768.011.134 13. Femeie de serviciu pt. fabrica

13. Anglia, fete pentru nordul Londrei Casa privata pentru serviciul de escorta si masaj. Ofer cazare inclusa, publicitate gratuita, cer si ofer seriozitate, 00447587646409, 10.000 {; (00447587646409 maria.pana86@yahoo.co.uk

14. Fochist autorizat ISCIR, clasele A-C

14. Anglia, fete, 2 locuri libere apartament de lux. Ofer cazare, anunturi VIP pe situri de specialitate, transport de oriunde (bilete de avion). Conditii foarte bune de munca. mai multe detalii doar pe whatsapp. 10.000 {; (00447376519567

cu vechime peste 20 ani, doresc serviciu - fochist; (0721.864.743 15. Infirmiera pentru AVC, Alzaihamer, operatii, persoane imobilizate, spal, schimb si tratez escare, intre orele 7,00-21,00. Atentie: am o voce sonora; (0730.221.840

16. Inginer constructor civile, cu experi-

enta, solicit angajare; (0720.371.478

17. Ingrijire batrani, copii Doamna, 65

de ani, doresc ingrijire batrana/ copil intern/ extern; (0729.831.761 anamariatrusca87@gmail.com

rienta pentru lucru in Militari, sector 6. Plata la zi sau saptamanal. Fara echipe (0731.493.492 2669. Zilieri. Vrei sa iti rotunjesti veni-

19. Menajera Doamna fac menaj la

turile?Ei bine, vino in echipa noastra de zilieri. Poti castiga intre 100 si 150 lei pe zi, iar programul il faci in functie de disponibilitatea ta. Pentru mai multe detalii sau inscrieri:contacteaza-ne la numarul de tel. (0738.749.656 2670. Zugrav calificat Societate cu activi-

tate din 1996 angajeaza zugrav cu calificare. C.M. 8 ore, salariu si bonusuri actractive, concediu odihna platit, fara pauze pe perioada iernii. Cerem si oferim seriozitate; (0723.387.938 2671. Zugrav cu experienta in lucrari cu

huma; (0733.023.526

2672. Zugrav serios, numai cu experien-

ta. Firma constructii angajam cu contract, oferim salariu motiovant, corectitudine; (0722.382.597

2673. Zugrav, mentenanta, realizeaza lucrari de reparatie, montaj gresie, faianta, granit, marmura interioare si exterioare dar si lucrari de finisaje interioare. Parc cladiri de birouri (zona Pipera), de luni-vineri, 8:00-16:00 (0756.040.651 hr@genesisproperty.net 2674. Zugravi pt santiere in Bucuresti, cer si ofer seriozitate, salariu motivant. (0742.518.273 Florin.dogariu@yahoo.com 2675. Zugravi finisori cu experienta, societate comerciala angajeaza in Bucuresti si Popesti Leordeni. Ofer contract si carte de munca. Salariu atractiv, conditii de munca decente 2.500 L; (0745.514.148 sebi_priest@yahoo.com 2676. Zugravi si necalificati pt ren-

ovari scari de bloc, plata la zi sau saptamana necalificati 60 l, zugravi 100, rog seriozitate, exclus alcoolici sau falsi meseriasi, fara cazare, doar pt. Bucuresti, incepere imediata, doar persoane muncitoare, program 8-17. 100 L; (0766.228.168/ 021.210.00.67 geticconstruct@gmail.com

ZUGRAVI, FIRMA DE CONSTRUCTII ANGAJEAZA ZUGRAVI, RIGIPSARI, MUNCITORI NECALIFICATI; (0723.767.805

2677.

2678. Zugravi, SC Sprint Plast SRL angajam zugravi, rigipsari si muncitori necalificati, cu contract de munca pe perioada nedeterminata doar pentru contracte Bucuresti, nu oferim cazare 2.300 L; (0754.050.500 2679. Zugravi, faiantari, zidari, instala-

tori, angajam lucratori pentru santier in Pantelimon, (Lebada) Ilfov, program 8-18 luni-vineri, carte de munca, salariu negociabil (0731.035.208 enegrg@yahoo.com 2680. Zugravi, rigipsari Oferim conditii avantajoase, carte de munca, lucrari permanente si la nevoie oferim cazare; (0748.805.805

Cereri muncå 1. Acord ingrijire persoanelor varstnice,

cu program intern, imobilizate sau greu deplasabile, rog maxima seriozitate, salariu 1500 lei; (0785.600.552

2. Ambalatoare, femeie de servi-

ciu, vase, bucatarie in Bucuresti. Salariu 1200-1350 lei, bonuri de masa, masa asigurata, transport asigurat, sporuri. Program flexibil. Detalii la telefon 1.350 L; (0725.494.404 3. Bona Bucuresti, doamna varstnica, cu experienta in ingrijirea copiilor, caut angajament termen lung pentru copil 0-3 ani, zonele Crangasi - Ghencea, adiacente. (0721.745.929 4. Bona copii, cu experienta

calma, cu simtul raspunderii; (0770.956.585 5. Bona cu experienta diploma

bacalaureat Curs bone, curs primul ajutor vorbesc fluent italiana, nefumatoare iubitoare de copii responsabila. Doresc sa supraveghez copil, ajut la lectii. meditez italiana, stiu sa utilizez calculatorul; (0732.993.152/ 0732.993.152 relyvlad@gmail.com 6. Bucatar caut loc de munca Franta-

Paris; (0725.614.204

7. Chef bucatar pentru catering, meniu romanesc, zona sector 1, program luni-vineri salariu minim 4500-5000 Lei, functie de nivelul profesional. Avem proiecte serioase, 10 ani vechime. Gatim pentru 1300 de persoane, 5.000 L; (0721.850.689/ 0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com 8. Doamna 60 ani ingrijesc per-

soana la domiciliu; (0762.366.397

9. Doamna serioasa, experienta,

recomandare, ingrijesc bolnavi. Doresc seriozitate, oameni din inalta societate; (0730.317.982 10. Doamna, 31 ani, cu bun simt,

responsabila, ofer masaj de intretinere si relaxare, gatit si mic ajutor casnic sau colaborare-angajare in diverse domenii cu program scurt. (0725.661.766 11. Doamna, 63 ani, serioasa, nefumatoare, fara vicii, doresc sa ingrijesc batrana (intern). Rog seriozitate; (0799.516.926/ 0730.982.354

cu/fara experienta, castigurile sunt intre 300-500 la zi, depinde de vointa pe care o ai, mai multe detalii pe whatsapp. 12.000 {; (00447440131613 Annays121@gmail.com

de mobila in zona Fundeni. Program de lucru 07:00-13:00, o jumatate de ora pauza de masa. Salariu 750 Lei, contract de munca. Pentru alte detalii tel. 750 L; (0722.209.503/ 0729.994.304

18. Inspector resurse umane, experienta 20 ani colaborez cu fime: administrare personal, Revisal, intocmire documente resurse umane, salarizare, consultanta legislatia muncii, regulament intern, CCM, etc. Colaborez si cu firme de contabilitate. (0721.487.130 resumane.hr@gmail.com

2668. Zidari, zugravi, tencuitori cu expe-

12. Anglia, fete pentru escorta in Londra,

domiciliu, eventual firma, rog seriozitate; (0726.450.107 20. Menajera ofer servicii de menaj si

curatenie. Sunt o doamna in varsta de 56 de ani, educata, harnica, responsabila. Curatentie generala, de intretinere in apartamente si case (0765.234.381 21. Menajera 44 ani nefumatoare part

time, punctuala, fac menaj/calcat 2 zile pe saptamana la familii sau in weekenduri birouri. Rog seriozitate, accept numai familii; (0748.534.075 22. Ofer menaj 8 ore pe zi sau ingrijire

batrana de luni pana vineri; (0766.833.576

23. Patiser patisera angajez urgent. Angajez patiser (patisera) urgent sector 5, salariu si conditii avantajoase; (0787.699.692 24. Responsabil Mediu manager de

mediu, tehnician ecolog - gestionarea si raportarea deseurilor, autorizarea transporturilor de deseuri, (0728.689.335 magnum.consultanta@gmail.com 25. Sodor electric (manual) caut de lucru. Ofer factura pt. serviciul acordat. PFA; (0726.866.014 26. Sofer cat. B, experienta 3.5 t distrib-

utie national, fara evenimente rutiere, serios, casatorit, nefumator, domiciliul sector 2, doresc angajare; (0726.258.822

27. Sofer copii. Doresc sa ma angajez

sofer transport copii gradinite, afterschool, crese, centre de performanta . Detin auto propriu cu 7 locuri si permis auto din 1992. Sunt fost instructor auto. (0733.493.862 georgeplopeanu@yahoo.com 28. Sofer profesionist, experienta mare, caut loc munca, transport copii, persoane sau transfer aeroport; (0762.215.522 29. Supraveghetoare copil, doamna

serioasa, cu domiciliul in Bucuresti, Unirii, solicit loc de munca ca si supraveghetoare copil after-school, luni vineri. (0734.756.060 30. Tanar, 28 ani, familist, doresc anga-

jare. Sofer, am permis categoria B de 10 ani fara incidente, curatenie, menajerie. Studii superioare, pot lucra si in cadrul unei firme. Ofer si cer seriozitate; (0774.969.337/ 0774.969.337

Joburi în stråinåtate 1. Aachen, Ac-girls Ac-girls. Casa priva-

ta program 10-24 zilnic, procente 50/50, nu se consuma b?uturi alcoolice. Dorim seriozitate. Suntem in regiunea Aachen la granita cu Belgia, Olanda. tel: 01757208000 (00491757208000 Juliaac@gmx.de 2. Alaturati-va echipei Myoka Spas International Aplicati acum pentru aceast? ocazie interesanta de a lucra la cel mai mare operator de spa in Malta Europe, in Hilton, Marriott, Radisson Blu si Intercontinental Cairo. Trimite cv: admin@myoka.com 3. Anglia caut colega Anglia, casa priva-

ta, caut colega, fete dragute, aspect fizic ingrijit, varsta peste 18 ani, cazare inclusa, camera proprie, publicitate gratuita, castiguri garantate 500-1000£ zi whatsup+447588000613, 10.000 {; (078771050 rachel21ricky@gmail.com 4. Anglia UK, colega in domeniul escort,

clientela asigurata, minim 18 ani, cu sau fara experienta, castiguri intre 300-1000 lire zilinic, cazare transport asigurat, procent 50% fara alte cheltuieli absolut. Whatsapp. 12.000 {; (00447377983475

5. Anglia UK, in domeniul escorta. Anglia UK, colega in domeniul escort, clientela asigurata, minim 18 ani, cu sau fara experienta, castiguri intre 300-1000 lire zilinic, cazare transport asigurat, procent 50% fara alte cheltuieli abso., 15.000 {; (07403432365/ 0720.249.783 Anghelgilbertnicolae@yahoo.com 6. Anglia, casa privata selecteaza fete

pentru escorte in Anglia.Oferte avantajoase, suna-ma pe nr. de tel. sau WhatsApp.Este o super oferta, nu pierzi nimic, daca ma suni si ma intrebi de oferta; (00447438812919 nicegirlpopa@yahoo.co.uk 7. Anglia, casa privata, selecteaza fete cu aspect fizic placut, cu/ fara experienta, dornice de castiguri sigure, cunostinte minime de engleza, ofer cazare, siguranta, discretie; (00447438812919 nicegirlpopa@yahoo.co.uk 8. Anglia, Colega Anglia + 18 servicii

escorta cu sau fara experienta. Pt. mai multe detalii WhatsApp (0753.927.803 cosmina0109@gmail.com 9. Anglia, (case private nu agentii) caut

fete care vor sa lucreze ca escorte, cazare(camera proprie), publicitate pe toate site-le de specialitate, casa privata. Comision 50:50. Nici un cost suplimentar, castigul extra direct in buzunarul tau, 10.000 {; (00447424619549 alissandoz2016@gmail.com 10. Anglia, caut colega, apartament de

lux caut colega varsta intre 21-35 ani pentru munca de escort in Anglia. Castig cuprins intre 5000-10000/luna. Comision 30%, plata zilnic, clienti respectosi si foarte buni. Whatsapp. 10.000 {; (0742.835.882 gio.crl@hotmail.com 11. Anglia, fata si colega pentru servicii

de escorta. Se lucreaza pe casa.Ofer transport, cazare, publicitate pe site-uri, plata pe loc 50%, program flexibil. Detalii la tel sau pe whatsapp 00447459532451 10.000 {; (00447459532451 anaanabella20166@gmail.com

15. Anglia, Liverpool, zona lux, fete 10000£ garantat/luna, doua locuri libere pentru doamne/domnisoare cu sau fara experient. Engleza este un avantaj dar nu obligatorie. (0040732197217 16. Anglia, munca in strainatate Caut o fata draguta cu bun simt pentru munca ca escorta in Anglia, varsta si experienta nu sunt necesare. Pentru mai multe detalii va rog sa ma contactati pe whatsapp la nr de tel.; (+4407438379635 aanca138@yahoo.com 17. Anglia, Scotia escort UK, urgent caut

fete serioase min.18 ani pentru escort. Se lucreaza pe casa si iesiri. Plata zilnic. Comision 50%. Cazare asigurata. Contact WhatsApp non stop rog si ofer seriozitate 1 {; (00447587676714 chanel.amy@yahoo.com 18. Anglia, tinere dragute si serioase pt

servicii de escorta si masaj, 18+. (00447401354513 alyalina224@gmail.com

19. Anglia. Castiguri mari in Anglia - +18

ani obligatoriu; 1 L; (+447557767037 dumitrescunicolas1997@gmail.com

20. Anglia. Fete pentru Anglia, 18+ ani,

castiguri foarte bune, seriozitate maxima, 15.000 {; (00447401354513 alyalina224@gmail.com 21. Anglia. Masaj erotic nud. Fetele cu aspect fizic placut, rabdatoare si dragute, interesate de lucru in masaj erotic nud, contactati-ma pe Whatt App. (0763.528.467/ 07405951934 emaeam8080@yahoo.com 22. Anglia. Vrei sa faci bani multi in

Anglia ? Fete +18 ani. Castiguri minime garantate . Suntem situati intr-un oras foarte bun/productiv. Casa este curata! Staff sociabil! Fete dragute! Ma poti contacta la nr de tell: +447557767037 1 {; (+447557767037 dumitrescunicolas1997@gmail.com 23. Asistenta personala Firma din Ger-

mania ang. asistenta personala cu cunostinte minime de limba engleza sau germana, cunostinte minime de calculator, aspet fizic placut, sociabila, draguta, fara obligatii, etc., 3.000 {; (0749.553.869 C1.A1@yahoo.com 24. Austria Night Club Pascha Graz cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii SMS/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at 10.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 25. Austria Night Club Pascha Graz cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii SMS/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 26. Austria Night Club Pascha Graz cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii SMS/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at 10.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 27. Austria Night Club Pascha Graz cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii SMS/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 28. Austria Night Club Pascha Graz

cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii SMS/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at, (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 29. Austria Night Club Pascha Graz, cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms / Apel / WhatsApp Facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha, www.paschagraz.at; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 30. Austria Night Club Pascha Graz,

cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms / Apel / WhatsApp Facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha, www.paschagraz.at; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 31. Austria Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta. Venituri intre 5000 - 10000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp la www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at

36. Austria, Casa Privata Laufhaus 182, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi. Site: www.lh182.at. Salariu/luna 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 37. Austria, studio/bar/agentie escorta cauta fete salon masaj cauta fete pentru Austria, salariu atractiv si conditii avantajoase; 10.000 {; (00436764472163 isabella.sbg@gmail.com 38. Austria, Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19 ani+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau Whatsapp, www.tabubar.at; (00436606083726 info@tabubar.at 39. Austria, Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19 ani+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau Whatsapp, www.tabubar.at; (00436606083726 info@tabubar.at 40. Austria, Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19 ani+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau Whatsapp, www.tabubar.at; (00436606083726 info@tabubar.at 41. Austria. Dansatoare Pascha Austria,

Night Club Pascha Austria, cauta fete 19 ani+, transport gratuit din Romania, cazare gratuita, locatie de inalta calitate. Rugam seriozitate. Castig 4.000 euro/luna garantat+ procent (se poate ajunge si la 10.000 euro). Locatie de inalta calitate. Nu suntem agentie. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie: sms, apel, whatsapp, facebook: Club Pascha & Carmen Pascha, www.pascha-graz.at; (00436607949606 42. Austria. Fete dragute cu aspect fizic placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro /Luna pt. Casa Privata Laufhaus 182, Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 43. Austria. Fete dragute cu aspect fizic placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 euro /Luna pt. Casa Privata Laufhaus 182, Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 44. Baby sitter au pair Paris Caut doamna serioasa pentru a avea grija de 2 copii unul de 1 an si unul de 2 ani care in timpul saptamanii este la cresa in Paris; (0740.465.643 45. Bona interna Berlin, Bruxelles Bruxelles, copil 2 ani, 4 libere, 800 euro (nu e obligatoriu o lb straina). Bona, Berlin, fetita 1 an, 4 libere, 1000 Euro (cautam bona cu lb engleza sau germana). 1.000 {; (0724.617.662 office@famileto.ro 46. Cabaret, Zurich angajeaza dansatoare, salariu fix! Elvetia, Zurich, Blue Line Cabaret angajeaza dansatoare. Salariu fix 2300 euro plus comisioane mari. Lucrezi legal, club de noapte, dansuri si distractie. Cautam fete care danseaza. 2.300 {; (0041793712741 47. Care assistant, va ajuta cu cazare si

50. Casa Privata Laufhaus 182, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro/luna. Oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi. Site: www.lh182.at. Salariu/luna 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 51. Casanova Bar - Saarlouis, Germania

Night Club de lux, angajeaza dansatoare la bar, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani Oferim conditii de top, cazare siguranta si seriozitate! Castiguri deosebite si clientela formata! Vino sa faci parte din echipa noastra! Locurile sunt limitate! www.casanovabar.de (00491734618219 info@casanovabar.de 52. Casanova Bar - Saarlouis, Germania

Night Club de lux, angajeaza dansatoare la bar, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani Oferim conditii de top, cazare siguranta si seriozitate! Castiguri deosebite si clientela formata! Vino sa faci parte din echipa noastra! Locurile sunt limitate! www.casanovabar.de (00491734618219 info@casanovabar.de 53. Casanova Bar - Saarlouis, Germania, Night Club de lux angajeaza: dansatoare la bar, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim conditii de top, cazare, siguranta si seriozitate. Castiguri deosebite si clientela formata. Vino sa faci parte din echipa noastra. Locurile sunt limitate. www.casanovabar.de (0049173618219 info@casanovabar.de 54. Casanova Bar - Saarlouis, Germa-

35. Austria, Night Club Pascha Graz cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii Sms/apel/WhatsApp, Facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha. www.pascha-graz.at; 10.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com

60. Club Imperium - Lux. Aplica acum.

79. Dilaila Club Elvetia -locatie lux, clien-

98. Elvetia - Galaxy bar, job bine platit pentru tinere 18+ dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel./WhatsApp, e-mail, lb. romana. www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

80. Dilaila Club Elvetia -locatie lux, locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open-mind, 18+ oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact+ fotografii la mail. Informatii la tel. www.dilailaclub.ch; (0041791577853 info@dilailaclub.ch

99. Elvetia - Galaxy bar, job bine platit pentru tinere 18+ dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel./WhatsApp, e-mail, lb. romana. www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

62. Club Imperium - Lux. Aplica acum.

81. Dilaila Club Elvetia, locatie de lux,

Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 61. Club Imperium - Lux. Aplica acum.

Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 63. Club Imperium - Lux. Aplica acum.

Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 64. Club Joy Elvetia oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch, 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 65. Club Joy Elvetia oferim locuri de

munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 66. Club Joy Elvetia oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid! Detalii in lb romana: Tel/Whatapp/viber: www.joy-club.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 69. Club JOY, Elvetia, oferim locuri de

munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid! Detalii in lb romana: Tel/Whatapp/viber: www.joy-club.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 70. Club La Vita angajeaza fete pentru Germania Club La Vita Germania angajeaza fete si femei minim 18 ani. Castig lunar 5000 - 8000 euro pe luna. Cazarea si multe altele sunt gratis. Detalii la 004915757689953 prin mesaj, apel sau Whatsapp, 8.000 {; (+4915757689953 71. Club Sauna Elvetia angajeaza acum fete Club de tip sauna langa Zurich angajeaza fete! Nu se lucreaza la procent, tot ce faci iti ramane tie. Ai procent si din consumatie. 15.000 {; (0041766409888 72. Colega Italia, escort de lux in Italia, cu un castig garantat cuprins intre 5000/8000 euro lunar. Comision 30%, plata zilnica, clienti selectati. Specifica in mesaj pentru Italia 8.000 {; (0742.835.882 gio.crl@hotmail.com

nia. Night Club de lux angajeaza: dansatoare la bar, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim conditii de top, cazare, siguranta si seriozitate. Castiguri deosebite si clientela formata. Poti lucra la cele mai bune cluburi din Germania. Vino sa faci parte din echipa noastra. Locurile sunt limitate. (00491734618219

73. Colega pentru escorta Scotia, Escor-

55. Case private angajeaza fete +18 pen-

74. Comunitate. Angajam sofer auto

56. Case Private din Scotia , Edinburgh ,

placut, posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, www.lh182.at; 10.000 {; (004366488728000 office@lh182.at

97. Elvetia - Club Relax 2, iti asigura succesul financiar la care ai visat! Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari , in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. peste 10.000 euro/luna, plata zi Asiguram cazare, transport Raspundem la beep, sms, whatapp, Cv la mail: (0041762064337 info2@clubrelax.ch

68. Club JOY, Elvetia, oferim locuri de

etar casa privata cauta ptr colaborare domnisoare cu prezenta placuta, varsta 18+, abilitati de limba engleza sau germana constituie un avantaj. 7.500 {; (01622946276 Alabama@icloud.com

33. Austria, fete dragute cu aspect fizic

34. Austria, fete dragute cu aspect fizic

78. Dilaila Club Elvetia - locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza Doamne/ Domnisoare frumoase open-mind, 18 + oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne e-mail cu datele de contact + fotografii la: Informatii la tel. www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch

49. Casa privata Germania, fete propri-

placut, posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, www.lh182.at; 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at placut, posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, www.lh182.at; 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at

Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

48. Casa privata Elvetia, cautam fete cu aspect fizic placut, bun simt, 18 ani+ care doresc sa lucreze intr-o casa privata, situata intr-o zona centrala, aproape de Rapperswil. Frumos amenajata, camere frumoase (+41767451424 topverdienst@gmx.ch

tru servicii de escorta.Scotia , Edinburgh , Glasgow, Aberdeen .Conditii foarte bune , avem experienta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale ! Apartamente de lux , cazare gratuita, discretie absoluta.Publicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured.Comision 50% Plata zilnic (00447448388043

32. Austria, fete dragute cu aspect fizic

59. Club Imperium - Lux. Aplica acum.

67. Club Joy Elvetia oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

incepeti munca imediat. Salariul saptamanal .Cerinta-engleza conversationalacceptabil. 00447716747199 (00447716747199 laura.ungureanu78@gmail.com

Glasgow angajeaza FETE +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private .Oferim: conditii foarte bune , avem experienta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale ! Apartamente de lux , cazare gratuita, discretie absoluta.Publicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured.Comision 50% Plata zilnic (00447448388043

57. Caut colega, castiguri bune. Strainatate, colega cu sau fara experienta pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera transport, cazare, publicitate, plata la zi, comision de 50%, program flexibil. Detalii pe whatsapp, (0731.344.023 Iuli_4ever_sle15@yahoo.com 58. Club Imperium - Lux. Aplica acum!

plecari imediate! Doamne, domnisoare 18+ cu/ fara experienta, dansatoare si dame de companie, comision 60%,+ procent din consumatie. Cazare gratuita, contr de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms wattap / www.clubimperium.ch (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

23

ta Scotia caut colega 18-32 ani pentru munca de escorta; 8.000 {; (07490655429 danalastun@gmail.com

(C+E) experienta camioane Euro 6 prelate, ruta Germania - Italia - Germania, posesor card tahograf, analize medicale + psihologic, atestat marfa. Detalii la tel., lucianstepone.ro (0728.111.275 75. Dansatoare New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. 10.000 {; (0041792983079/ 0041435424670 info@newblueup.ch 76. Dansatoare Pascha Austria, Night Club Pascha Austria cauta doamne/ domnisoare +19 ani. Transport gratuit din Romania, cazare gratuita, locatie de inalta calitate. Castig 4.000 Euro/ luna garantat + procent (se poate ajunge si la 10.000 Euro). Nu suntem agentie. Rugam seriozitate. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie: Sms/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 77. Dilaila Club Elvetia - locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza Doamne/ Domnisoare frumoase open-mind, 18 + oferim cele mai bune conditii din Elve?ia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne e-mail cu datele de contact + fotografii la: Informatii la tel. www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch

tela exclusivita recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open mind, 18+, oferim cele mai bune conditii din Elvetia, centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca, www.dilailaclub.ch; (0041791577853 info@dilailaclub.ch

clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open-mind, 18+ oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact+ fotografii la mail. Informatii la tel. www.dilailaclub.ch; 10.000 {; (0041791577853 info@dilailaclub.ch 82. Dilaila Club Elvetia, locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open-mind, 18+ oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact+ fotografii la mail. Informatii la tel. www.dilailaclub.ch; 10.000 {; (0041791577853 info@dilailaclub.ch 83. Disco pub Spania angajeaza doamne cu varsta minim 18 ani pentru relatii cu publicul, dame de companie (petreceri private), Spania într-un spatiu select si elegant, 100 euro noapte plus jumatate consumatie, whatsapp0034642223724, 4.500 {; (0034642223724/ 0772.554.558 carmenduranoportunidad@gmail.com 84. Dubai agentie cu experienta, clienti formati, seriozitate si profesionalism cauta escorte high-class pentru venituri subtantiale pe perioade determinate; 15.000 {; (+971563602056 luxury.courtesan@yahoo.com 85. Dubai, Oman, Qatar caut fete

serioase, care doresc o colaborare pe termen lung. Cunostinte de limba engleza, seriozitate. Ofer clientela fidela formata de-a lungul anilor. 10.000 {; (+96898071352 86. Dulgheri Germania Firma de constructii angajeaza pentru santierele de constructii din Germania dulgheri, fierari, macaragii, inginer (cunoscator limba germana). Salarii dulgheri /fierari 1.300-2.000 euro pe luna, (0722.408.968 87. Edinburgh , Glasgow, Aberdeen Scotia FETE +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private .Oferim: conditii foarte bune , avem experienta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale ! Apartamente de lux , cazare gratuita, discretie absoluta.Publicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured.Comision 50% Plata zilnic (00447448388043 88. Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, Scotia, case private angajeaza fete +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private. Oferim: conditii foarte bune, avem experienta in domeniu ca agentie castiguri substantiale. Apartamente de lux, cazare gratuita, discretie absoluta. Publicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured. Comision 50%. Plata zilnic. Tel sau WatsApp; (00447448388043 89. Elvetia - Night Club de lux, angajeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18 ani+. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/luna + bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, e-mail, www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 90. Elvetia Cluburile Galaxy & Joy (zona

Zurich) iti asigura succesul financiar la care ai visat. Cluburi luxoase de noapte angajam tinere 18+, dragute, sociabile, interesate de castiguri mari, cautam dansatoare sau dame de companie. Castiguri substantiale, clientela formata. Oferim seriozitate. www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 91. Elvetia Esti o tanara de minimum 18

ani, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Nicht-Club Galaxy - canton Zurich-Elvetia, iti ofera un permis de munca intr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde castigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Pentru mai multe detalii, ne gasesti la www.galaxyrueti.ch. Informatii in lb. romana la tel./mail sau whatsapp; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 92. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit! Oferim: Discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare 15.000 euro/luna. Raspundem in lb romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 93. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit! Oferim: Discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare 15.000 euro/luna. Raspundem in lb romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 94. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar, Night Club de lux, angajeaza legal fete 18 + La noi e party in fiecare seara! Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb romana telefonic sau pe Whatapp: www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 95. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar, Night Club de lux, angajeaza legal fete 18 + La noi e party in fiecare seara! Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat itiimaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte .Detalii in lb romana telefonic sau pe Whatapp: www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 96. Elvetia - Night Club de lux angajeaza

dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18 ani+. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/luna + bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, e-mail, www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

100. Elvetia - Galaxy Bar, job bine platit pentru tinere 18+, dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate, tel./wattap, emial, vb. limba romana. www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 101. Elvetia - Galaxy Bar. Job bine platit

pentru tinere 18 + dragute, prezentabile Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/wattap, email, vb lb. romana/ www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

102. Elvetia - Galaxy Bar. Job bine platit

pentru tinere 18 + dragute, prezentabile Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/wattap, email, vb lb. romana/ www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

103. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top totul legal, cu permis de munca plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare. Raspundem in lb romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ email. www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 104. Elvetia Dilaila Club locatie lux, clien-

tela exclusivista angajam tinere frumoase si serioase 18+. Oferim permis legal de munca, te asteptam in echipa noastra, noi iti asiguram succesul financiar la care ai visat, castiguri 6.000 - 10.000 euro/ luna; www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch

105. Elvetia New Blue Up Saunaclub in Pfaffikon- Zurich ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi,Informatii in lb. romana la tel./ WhatsAppwww.newblueup.ch (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 106. Elvetia Night Club Imperium angajeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/ luna+ bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Raspundem la apel, beep, sms, email. www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 107. Elvetia Night Club Imperium angajeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/ luna+ bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Raspundem la apel, beep, sms, email. www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 108. Elvetia Privat Best privat xl money for natural blond-light brown & busty Girls 18-27 to work in our private studios, you should speak english, net 3.000-5.000 per week, 15.000 {; (0041762211818 glamoursuisse@gmail.com WWW.GLAMOURGIRLS.CH 109. Elvetia Zurich, tinere 18+, dansatoare, animatoare pentru New Blue Up- Saunaclub - ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ Whatsapp. www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 110. Elvetia, Club Galaxy iti asigura suc-

cesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere 18+, dragute, sociabile, interesate de castiguri mari, cautam dansatoare sau dame de companie, castiguri substantiale, clientela formata. Oferim seriozitate. Stim cum sa ne facem treaba si totul functioneaza perfect. Vino in echipa noastra. Raspundem la beep, sms, whatsapp. Site: www.galaxyclub.ch. Salariu/luna 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 111. Elvetia, Club Joy oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 112. ELVETIA, Club Soprano, cautam fete prietenoase, frumoase, cu varsta peste 18 ani care au placerea de a satisface castigand multi bani. Va rugam contactati-ne: telefon, email, 15.000 {; (0041766136666/ 0041433445506 contact@soprano.club.ch www.sopranoclub.ch 113. Elvetia, Club Soprano, cautam fete prietenoase, frumoase, cu varsta peste 18 ani care au placerea de a satisface castigand multi bani. Va rugam contactati-ne: telefon, email, 15.000 {; (0041766136666/ 0041433445506 contact@soprano.club.ch www.sopranoclub.ch 114. Elvetia, Esti o tanara de minimum 18 ani, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Nicht-Club Galaxy - canton Zurich-Elvetia, iti ofera un permis de munca intr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde casigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Pentru mai multe detalii, ne gasesti la www.galaxyrueti.ch. Informatii in lb. romana la tel./mail sau whatsapp; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 115. Elvetia, salarii de la 10.000 CHF luna si mai sus. Bani la greu, castig de neuitat, propunem locuri de munca pentru femei frumoase de la 18 ani, salarii de la 10.000 Â E pe luna si mai sus, doar clientela de clasa, 10.000 {; (+41793376504 alina77@gmx.ch 116. Elvetia, salarii de la 11.000 CHF

luna si mai sus 11.000 {; (+41793376504 alina77@gmx.ch

117. ELVETIA, vrei sa castigi multi bani in scurt timp? Atunci ai gasit locul potrivit. Noi iti garantam: castigi de la 4.000-6.000 { pe saptamana. Viata ta se va schimba, lasa-te alintata de acest lux financiar, (0041762522141 money4u@bluewin.ch

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


24

21 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 118. Elvetia, Zurich, fete tinere pentru Luxus Club, posibilitatea muncii intre 400 1.000 franci pe zi, totul legal, dormit gratuit. Tel - WhatsApp - Viber; (0041765845080 zurych@bluewin.ch 119. Elvetia, Club Imperium- lux. Aplica acum, plecari imediate, doamne/ domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%, plus procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata, vorbim lb. romana, sms/ whatsapp, www.clubimperium.ch. (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 120. Elvetia, Club Joy la 12 km de Zurich, angajeaza legal tinere dragute, sociabile, interesate de castiguri mari intrun interval scurt de timp. Clubul are vechime, este foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Oferim conditii foarte bune de munca, asiguram acte si mediu de lucru placut. Peste 15.000 Euro lunar. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./whatsapp/ viber. www.joy-club.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 121. Elvetia, Club Joy la 12 km de Zurich, angajeaza legal tinere dragute, sociabile, interesate de castiguri mari intrun interval scurt de timp. Clubul are vechime, este foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Oferim conditii foarte bune de munca, asiguram acte si mediu de lucru placut. Peste 15.000 Euro lunar. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./whatsapp/ viber. www.joy-club.ch (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 122. Elvetia, club La Boum Zurich anga-

jeaza fete, night club de lux. Clubul este profesionist, managment elvetian, sistem de lucru avantajos, mediu de lucru placut si sigur! Se lucreaza doar in conditii legale. (0041765342020 job@clublaboum.ch

123. Elvetia, club luxos de noapte, Club

Relax 2 angajeaza legal fete simpatice. Castiguri de peste 10.000 { pe luna, plata la zi. Raspundem la beep/ sms/ whatsap, 10.000 {; (+41764284337 info2@clubrelax.ch www.clubrelax2.ch 124. Elvetia, Club Relax. Vrei sa castigi

bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, totul legal, cu permis de munca, plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare si transport. Raspundem in lb. romana la tel./ beep/sms/ whatsapp/ email. www.clubrelax.ch, salariu/ luna, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 125. Elvetia, Club Relax. Vrei sa castigi

bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, totul legal, cu permis de munca, plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare si transport. Raspundem in lb. romana la tel./ beep/sms/ whatsapp/ email. www.clubrelax.ch, salariu/ luna, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 126. Elvetia, Cluburile Galaxy &Joy

(zona Zurich) iti asigura succesul financiar la care ai visat. Cluburi luxoase de noapte angajam tinere 18+ dragute, sociabile, interesate de castiguri mari, cautam dansatoare si dame de companie. Castiguri substantiale, clientela formata. Oferim seriozitate. Vino in echipa noastra. Raspundem la beep, sms, whatsapp. Site: www.galaxyclub.ch. Salariu/luna 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 127. Elvetia, fete Best privat xl money

for attractive girls, we are looking for natural blond and busty girls to work in our privat studios, you should speak english, net 3.000-5.000 euro per week. 15.000 {; (0041762211818 glamoursuisse@gmail.com 128. Elvetia, fete, salarii de la 10.000 CHF luna si mai sus. Bani la greu, castig de neuitat, propunem locuri de munca pentru femei frumoase de la 18 ani, salarii de la 10.000 Â pe luna si mai sus, 11.000 {; (+41793376504 alina77@gmx.ch 129. Elvetia, fete, studio de lux anga-

jeaza cu acte legale fete 18+. Detalii: whatsapp, email, Facebook: luxusleben elvetia. (0041798513750 carmen@luxusleben.ch 130. Elvetia, Galaxy Bar, job bine platit pentru tinere 18+, dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate, www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 131. Elvetia, Galaxy Bar-Club, iti ofera un permis de munca iontr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde castigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti o tanara de 18 ani +, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Plecari imediate. Detalii in limba romana despre venituri si cazare la tel/ whatsapp, www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 132. Elvetia, job for you, cautam fete pri-

138. Elvetia, Zurich Galaxy Kontaktbar.

NightClub de lux, angajeaza legal fete 18+. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem n club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe whatsapp, www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 139. Elvetia, Zurich Galaxy Kontaktbar.

NightClub de lux, angajeaza legal fete 18+. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem n club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe whatsapp, www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 140. Elvetia, Zurich Galaxy Kontaktbar.

NightClub de lux, angajeaza legal fete 18+. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe whatsapp, www.galaxyclub.ch, 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 141. Elvetia, Zürich de peste 10 ani, Club Relax lucreaza legal si fara probleme cu fete din Romania. Asiguram cazare, peste 12-15.000 euro lunar, plata pe loc. Beep/ sms/ whatsap/ email, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch www.clubrelax.ch 142. Elvetia- Club Imperium, lux, alica

acum, plecari imediate, doamne/ domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%, plus procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata, www.clubimperium.ch. (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 143. Elvetia- Galaxy Club angajeaza fete

18+. La noi e party in fiecare seara. Vino acum sa lucrezi in Club Galaxy (zona Zurich) si vei castiga mai mult decat iti imaginezi, www.galaxyclub.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 144. Elvetia- Night Club de lux angajeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/ luna+ bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, email. www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club.imperium.ch

vicii sexuale in Elvetia Suntem un club cu bar si camere din Oetwil am See, Zurich (Elvetia). Suntem pe piata de 3 ani si suntem foarte consacrati, 15.000 {; (0041796347715/ 0041797906700 info@aladin-nightclub.ch 167. Fete Anglia - Castiguri mari ! Foarte mari! Fete Anglia - Castiguri foarte mari la nr de tell: +447557767037 sau pe whatsapp la nr: +447557767037 1 {; (+447557767037 168. Fete colaborare Anglia, esti tanara si

nonconformista, esti in cautarea unor castiguri substantiale si rapide, este simplu, putem colabora impreuna in domeniu, (07475900189 escortlondon01@yahoo.com 169. Fete Franta. Anunt doar pen-

tru doamne domni?oare care doresc venituri substantiale pt Escort-job in Franta - Paris, serioase, capabile si responsabile, cer si ofer seriozitate. Mai multe detalii pe whats app, 15.000 {; (0765.573.864 170. Fete minim 18 pentru munca in

Cipru in bar la consumatie. Oferim salariu, comision din consumatii si cazare. Plecari imediate, pentru detalii sunati la +35799107037 sau Platinumbarcy@yahoo.com; (+35799107037 Platinumbarcy@yahoo.com 171. Fete pentru Anglia, caut fata si cole-

ga pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera transport, cazare si publicitate intensa. Casa privata cu plata pe loc 50% si program flexibil. Detalii pe WhatsApp. 00447459532451 10.000 {; (00447459532451 anaanabella20166@gmail.com

203. Germania, daca vrei sa faci parte din echipa uneia dintre cele mai renumite agentii de escorte din Germania, te asteptam sa ne contactezi. Cautam fete sociabile. Programul este foarte lejer, asiguram transport, 10.000 {; (00491778181491 alina7799@gmx.de www.russianbabesescort.de

222. Londra escort ai peste 18 ani

varsta 18+ castiguri garantate 500010.000 lunar, clientela formata. (0760.318.461

185. Fete, urgent pentru UK, varsta 18+, castiguri garantate, clientela formata, se lucreaza in apartament privat, cu sau fara experienta, (+447449689574 186. Franta cautam fete frumoase si

serioase pentru servicii personale si masaj, 18+ ani. Ofer si cer maxima seriozitate. Castiguri mari. Apartamente private. Locatii centrale, discretie. Contactati-ne pe wp, 20.000 {; (0033686527717 187. Franta loc de munca. ofer loc de munca in Franta pentru muncitor in constructii la interioare [gresie, faianta, rigips). Rog seriozitate. Relatii la tel; 0033/698647441 (0033698647441 188. Franta, colaborare urgenta. Ai minim 18 ani, dornica de castiguri substantiale, vrei sa colaborezi ca escorta si masaj in Franta? Detalii mail si Whatsapp; 25.000 {; (0033752726478 alexadobre84@yahoo.com 189. Franta, agentie cauta fete

pentru colaborare domnisoare 18+, cu/fara experienta in vederea colaborarii pentru serviciul de escorta in Franta. Agentia se ocupa de cheltuielile de deplasare cazare. Mai multe detalii pe WhatsApp. 15.000 {; (0033638594173 190. Franta, fete, job-uri Franta,

fete 18+ cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta in domeniul escort. Casa privata in centru. Pentru mai multe detalii, relatii pe whatsapp: (0033786745460 191. Franta. Agentie cu locatii in

orase diferite, cautam domnisoare cu aspect fizic placut pentru servicii de escorta, castiguri reale. Pentru mai multe detalii contactati-ne pe Whatsapp sau telefon. 12.000 {; (0033618814926 192. Frizeri profesionisti pentru Anglia, caut frizeri profesionisti pentru Anglia. Ofer salarii competitive si cazare. Faptul ca nu vorbiti limba engleza nu este un impediment; (0746.832.401 Apetr000@gold.ac.uk

pentru serviciul de masaj. Se ofera cazare, anunturi pe multiple situri, transport de oriunde. comision 50/50 fara costuri ascunse. Mai multe detalii pe whatsapp, 20.000 {; (0720.249.783/ 07403432365 Anghelgilbertnicolae@yahoo.com

154. Escorte Anglia, locuri disponibile in

case private, zone de lux, comision 50%, fara alte cheltuieli. Transport gratuit. Castiguri minime garantate 10000 lire/lunar. WhatsUp (0769.784.760 155. Escorte Cipru, apartament privat,

fara cheltuieli, cu sau fara experienta. Oferim transport. Comision 50 %. Detalii pe WhatsApp (0769.784.760

uranta 100% camera proprie. Nu conteaza cum arati, se ofera transport de la aeroport la locatie, cazare, publicitate pe siteurile de specialitate, casa privata, sofer. Comision 50:50. Niciun cost suplimentar. 10.000 {; (00447459930349 alissandoz2016@gmail.com

159. Escorte de lux pentru Kuwait, agentie recrutam fete pentru munca de escorta. Castiguri de peste 1000 euro zilnic .Pentru mai multe detalii whatsapp +40757953832 sau accesand site-ul https://middleeastvip.net 15.000 {; 160. Escorte de lux pentru Qatar, Dubai,

Kuwait, agentie cautam fete +18 cu aspect fizic placut si ingrijit pentru tariile arabe: Qatar, Muscat, Bahrain, Dubai si Kuweit pentru mai multe datalii whatsapp. 10.000 {; (+447449652684

161. Escorte Germania 25000-30000 Â lunar, Escorta Berlin 1000Â -1500 Â zilnic, escorta Berlin cautam fete cu varsta peste 18 ani cu experienta/fara experienta, pentru jobul de escorta, casa lux, castiguri substantiale, comisionul este de 50. (0731.344.023 Iuli_4ever_sele15@yahoo.com 162. Escorte Germania 700 E-1500 E

zilnic. Germania, Lberli, centru, zona 1, 100% garantat castiguri mari: caut fete cu sau fara experienta escorta pt. munca in apartament zona 1, centrul Germaniei. Asigur cele mai bune conditii, ai camera proprie, (0731.344.023 Iuli_4ever_sele15@yahoo.com

STRUCTII, OBLIGATORIU CARNET CATEGORIA C. DEMOLARI, AMENAJARI SI PAVAJE. CV-URI PE EMAIL. ROG SERIOZITATE; (0723.674.079 VADEANU@OUTLOOK.COM

207. Germania, soferi profesionisti tir.

Cerinte: permis conducere cat. C+Eobligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR)- obligatoriu, card digital tahograf- obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi- Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Rugam sa aplicati prin completarea formularului urmator- si sa atasati copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CEREREDEANGAJARESOFERIPROFESIONISTIFISAPERSONALA, www.ullrich-gruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de 208. Germania, cautam fata/ chelnerita,

tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, cunoscatoare limba germana pentru club de noapte, Villa Verona Saarlouis, casa privata, la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in limba romana; (00491734618219

211. Germania, Villa Venezia. Joburi pt

tinere 18+ cu /fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta elegant? .Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani. Atunci ai ajuns la locul protrivit. Oferim discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail. www.villavenezia.de, (00491734618219 jobsforgirls@villa-venezia.de 212. Germania, Villa Venezia. Joburi pt

151. Escort pentru Scotia, doamne

153. Escorta pentru Anglia, Colega, 18+

206. GERMANIA, MUNCITOR IN CON-

dorim sa colaboram cu fete 18+ care doresc sa munceasca in casa privata foarte cunoscuta cu clienti bine formati. Ambiente de top castiguri zilnice foarte bune si substatiale. Oferim cazare. Informatii: 13.500 {;

150. Escort London Anglia. Caut fete +18 pentru serviciul de escorta si masaj in Anglia, 50/50 castiguri substantiale. Mai multe detalii la tel. sau Whatsapp, 7.000 {;

152. Escorta in Londra cauti un loc de munca unde castigurile iti vor depasi cu mult asteptarile, avem locul ideal pentru tine. Daca te consideri sexy si fara prejudecati te asteptam pentru a colabora impreuna 15.000 {; (00447405702074 alex.alexandru8888@yahoo.com

205. Germania, loc de munca in Casa Privata de lux, Saarbrücken Germania. Conditii +18 Ani. Oferim seriozitate si cazare. Castiguri zilnice foarte bune. info: www.casa-paula.com WhatsApp 13.000 {; (004917661693989 krampertp@yahoo.de www.casapaula.com

210. Germania, granita cu Franta, fete

in strainatate cauta doamne serioase, cu experienta sau fara pentru servicii de masaj, escort in UK. Casa centrala cu toate facilitatile, wi-fi, tv, atmosfera de lucru calma si relaxata, (+447707136300

mature, serioase, cu experienta sau fara, plecari rapide cu avionul, casa privata in Scotia, toate facilitataile wi-fi, tv, atmosfera de munca calma si relaxata, castiguri mari din prima zi de munca. (+447707136300

204. Germania, joburi pt. tinere 18+, cu/fara experienta care doresc a lucreze intr-o ambianta eleganta, Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta, castiguri deosebite, clientela formata, www.villa-verona.de. (00491734618219 jobs@villa-verona.de

209. Germania, fete pentru bar, casa privata Dorim sa colaboram cu fete 18+35 ani pentru servicii personale in casa privata de lux. Castiguri zilnice foarte bune si substantiale. Oferim cazare si siguranta, 12.000 {; (004917661693989 krampertp@yahoo.de

149. Escort in UK Scotland, casa privata

158. Escorte Anglia. Escorta la Londra UK. Iti doresti castiguri substantiale intr-un timp foarte scurt? Oferim loc de munca ca si escorta la Londra, intr-o zona ultra-centrala. Fete serioase, doritoare de munca, 10.000 {; (07449705412 love_kitty@yahoo.com

NightClub de lux, angajeaza legal fete 18+. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem n club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe whatsapp, www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

166. Femei atractive pentru ser-

184. Fete, urgent pentru Uk Manchester,

148. Escort la Londra, centru, vrei sa faci bani, ai un aspect fizic placut, nu ezita sa ma contactezi, zona centrala pana la 2k pe saptamana, (07375122571

134. Elvetia, Le Rouge, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut ca dame de companie. Asiguram cazare, castiguri reale 10.000- 15.000 euro/luna. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste. Site: www.le-rouge.ch. Salariul/luna 12.000 {; (0041762064337 info@le-rouge.ch

137. Elvetia, Zurich Galaxy Kontaktbar.

165. Escota pentru Anglia .colega 18+ pentru serviciul de masaj. Se ofera cazare, anunturi pe multiple situri, transport de oriunde. comision 50/50 fara costuri ascunse. Mai multe detalii pe whatsapp, 15.000 {; (07846284417 llaurr07@yahoo.i

221. Job Elvetia, cautam fete, suntem in permanenta cautare de fete noi, cu varsta intre 18-30 ani. Esti frumoasa, sociabila si iti doresti castiguri substantiale, atunci contacteaza-ne pentru mai multe detalii; 11.000 {; (+41764601010

147. Emiratele Arabe, Dubai, Muscat, esti blonda, bruneta, roscata, voluptoasa, sani mari, forme apetisante, esti dornica de castiguri mari in timp scurt, caut fete serioase si ofer seriozitate, rasp la email si Whatsp, 10.000 {; (0096897626803 vipgirldubai@yahoo.com

157. Escorte Anglia, locatii legale si sig-

angajeaza fete Studio de lux din LuzernElvetia, mangment profesionist, mediu de lucru sigur, in conditii excelente de munca angajeaza romance. Poti gasi mai multe poze pe site-ul nostru www.studio-elite.ch, 10.000 {; (0041786091327

munceasca pe casa in Anglia. (00447378835357 alinaaly344@gmail.com

202. Germania, club-cautam fete 18+conditii bune de lucru-legal, indrumare pentru incepatoare, castiguri substantiale, cazare asigurata,comision 50%.Tel.wathsapp: 0049- 151 7111- 8022 (0728.206.555 a_marlyn@yahoo.com

146. ELVETIA. Vrei sa castigi multi bani in scurt timp? Atunci ai gasit locul potrivit. Noi iti garantam: castigi de la 4.000-6.000 Euro pe saptamana.Viata ta se va schimba - lasate alintata de acest lux financiar 16.000 {; (0041765845080 swisscd@bluewin.ch

133. Elvetia, Le Rouge angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut ca dame de companie. Asiguram cazare, castiguri reale 10.000- 15.000 euro/luna. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste. Site: www.le-rouge.ch. Salariul/luna, 12.000 {; (0041762064337 info@le-rouge.ch

136. Elvetia, studio Elite din Luzern

164. Escorte, Anglia, fete care vor sa

183. Fete, Exclusive Massage Salon The noblest erotic Massage Salon of Austria is located in the business and banking district in the center of Wienna. (0036209942775 tnrmassage@gmx.com

club de lux. Conditii legale, venituri de peste 14.000Euro/luna, plata zilnic. Ne puteti contacta pe Viber/Whatsapp. (0041762786037

156. Escorte Anglia cautam doamnedomnisoare 18+ cu/fara experienta pentru serviciul de escorta in Anglia. Se lucreaza in case private, asiguram reclama, cazare, 50/50+ castiguri substantiale. Detalii la tel: 00447405169345 8.000 {; (00447405169345 maria23452@yahoo.com

in Pfaffikon- Zurich ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079

unica. Angajam doamne si domnisoare intre 18-35 ani, serioase, cu aspect fizic placut, castiguri reale intre 6.000 - 10.000 E. Lucram la comision 50% fara alte cheltuieli, preturi 200 E/ora. WhatsApp +4571466552, 10.000 {; (+4571466552/ 0721.949.460 andra22018@gmail.com

145. Elvetia. Cautam fete 18+ pentru

etenoase, frumoase, cu varsta peste 18+, ca dansatoare sau dame de companie. Castiguri 6.000-10.000 Euro/luna. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Va rugam contactati-ne: tel., e-mail. Rog seriozitate, Dilaila-Club. Site: www.dilailaclub.ch. (0041791577853 info@dilailaclub.ch

135. Elvetia, New Blue Up - Saunaclub

163. Escorte pentru Danemarca, ocazie

172. Fete pentru Anglia, agentie masaj

erotic Fetele dragute +18 interesate de serviciul de escorta, asigur cazare si publibitate pe site, comision de 50%. Castiguri exceptionale, cer si ofer seriozitate, detalii la +447448986468 sau WhatsApp; (00447448986468 emaema8080@yahoo.com 173. Fete pentru casa privata Ofer

apartamente fete peste 19 ani sociabile, dragute, dornice de castiguri avantajoase. Cer si ofer seriozitate. Ofer cazare si transport UK, in UK nu trimit bani sau bilet de avion mai multe la tel., 8.000 {; (0047435241487 Romeo.motoi@yahoo.com 174. Fete pentru Germania Fete serioase

18 + cu/ fara experienta, pentru companie intima in casa privata de lux. Castiguri zilnice foarte bune si substantiale, clientela formata. Oferim cazare si seriozitate, 13.000 {; (004917661693989 krampertp@yahoo.de www.casa-paula.com 175. Fete pentru Londra Escorte, apartament, fiecare cu camera ei, castiguri garantate 300-500/zi, numai fete serioase, cazare fara costuri suplimentare, intra pe whatsapp. Numai fete serioase; (00447588325384/ 07588325384 176. Fete pentru Londra. Casa privata

cauta tinere dragute min. 18 ani in vederea colaborarii in domeniul escorte pt. companie intima. Se asigura saituri, cazare si transport. Detalii la 07984454308 sau Whatsapp acelasi nr (07950330667 177. Fete pentru strainatate, relax club

Studio-escort angajeaza fete ambitioase si dornice de a lucra cu profesionalism. Asiguram cazarea, plata la zi, bonusuri avantajoase si un procent de 60% din castig. Rasp la sms si whatsapp 15.000 {; (0041767684454 www.relaxclub.ch 178. Fete pt colaborare Anglia Esti tanara

si nonconformista, esti in cautarea unor castiguri substantiale si rapide, este simplu, putem colabora impreuna in domeniu; 20.000 {; (0720.249.783/ 07403432365 Anghelgilbertnicolae@yahoo.com 179. Fete pt colaborare Anglia esti tanara

si nonconformista? Esti in cautarea unor castiguri substantiale si rapide? Este simplu, putem colabora impreuna in domeniu. (07475900189 escortlondon01@yahoo.com 180. Fete pt colaborare Anglia, esti tanara si nonconformista, esti in cautarea unor castiguri substantiale si rapide, este simplu, putem colabora impreuna in domeniu; (07475900189 escortlondon01@yahoo.com 181. Fete Scotia, min 18 ani, vorbitoare

limba engleza mediu, cu sau fara experienta, pentru jobul de escorta, casa privata, castiguri substantiale, comision 50%50, pentru detalii pe whatsapp. 10.000 {; (+40733318949 182. Fete, aceasta este o oferta unica in

Elvetia oferta noastra de locuri de munca pentru fete sexy. Exclusiv Club Blue Opera cauta femei bine ingrijite, cu varsta 18+ ani, cu o pasiune pentru erotism 20.000 {; (0041765845080 job@blueopera.ch

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

193. Galaxy Bar-Club, iti ofera un permis

de munca iontr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde castigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti o tanara de 18 ani +, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Plecari imediate. Detalii in limba romana despre venituri si cazare la tel/ whatsapp, www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 194. Galaxy Club- Elvetia, angajeaza fete. La noi e party in fiecare seara. Vino acum sa lucrezi in club Galazy (zona Zurich) si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti bun si stabili. Stim cum sa ne facem treaba si totul functioneaza perfect. Vino in echipa noastra. Ne gasesti si pe facebook: Club Galaxy Elvetia. Pentru detalii sau intrebari iti stam bucurosi la dispozitie telefonic sau pe whatapp. www.galaxyclub.ch; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

tinere 18+ cu /fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta.Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani. Atunci ai ajuns la locul protrivit. Oferim discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail. www.villavenezia.de. Tel. Katy; (00491734618219 jobsforgirls@villa-venezia.de 213. Germania, Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta, angajam tinere cu aspect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail. Site: www.villaverona.de; (00491734618219 jobs@villa-verona.de

aspect fizic placut, esti bine venita

223. Londra, cautam tinere dragute min

18 ani in vederea colaborarii ca escorte la Londra. Se asigura cazare si transport. Mai multe detalii la tel sau Whatsap cu acelasi nr. (07950330667 224. Londra, casa de lux, doamne ofer loc de munca masaj incall/outcall pt doamne si domnisoare cu varsta cuprinsa intre 18-40 ani. Locatia este in centrul Londrei. Se ofera toate conditiile necesare. Cazare gratuita, info pe whatsapp. 12.000 {; (00447919247846 225. Londra, caut fete pentru masaj, in casa privata. Posibilitate de cazare. Casa este in estul Londrei. Castiguri bune, Oana. (07424580197 Bibi_ju@yahoo.com

Lucratori instalatii electrice Firma Schiffer Elektro und NetzwerkTechnik Gmbh din Germania, angajeaza: lucratori instalatii electrice (toate tipurile). Cerinte: instalare cabluri si componente electrice, punerea in functiune a sistemelor PV, voce, telefonice si prin satelit, testarea si masurarea sistemelor electrice, sistemelor de iluminat si comunicatii, cablare dulapuri comanda. Permis conducere tip B; Obligatoriu vorbitor limba germana. Se ofera conditii avantajoase. Persoana contact: Christopher Schiffer. (+4915259347646 christopherschiffer @gmx.de 226.

227. Luxembourg casa privata, se

cauta fete frumoase cu aspect fizic placut cu sau fara experienta pentru Luxembourg. Castiguri substantiale (in jur de 10.000 euro). Pentru mai multe detalii contact pe whatsApp0033661393004 10.000 {; (0033661393004 kristina.kris@outlook.fr 228. Luxemburg, locatie centrala, cauta

colaborare cu fete varsta minima 19 ani, frumoase, comunicative, vorbitoare de limba engleza si franceza (nivel mediu), se asigura cazare, fara intermediari, 12.000 {; (0730.998.371

229. Marea Britanie, fete dragute pentru

Birmingham City Centre cu varsta peste 18 ani, asiguram cazare si transport, comison 50%, plata zilnic. Mai multe detalii pe WhatsApp: +447493269701 10.000 {; (+447493269701 ukmodelescorts@hotmail.com

243. Night Club Palmenhaus, Austria, cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 244. Night Club Pascha Graz, Austria cauta fete +18 ani. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii beep/sms: 0043 660 7949606. Facebook: Carmen Pascha, (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 245. NightClub Pascha Austria +18 ani.

Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Facebook: Carmen Pascha. 10.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com

246. Olanda. Angajez in Olanda tineri de

18 ani, gay slabuti, seriosi. Ofer 2.000 euro lunar + cazare masa gratuit; (0040745928495

247. Olanda. Angajez in Olanda tineri de

18 ani, gay slabuti, seriosi. Ofer 2.000 euro lunar + cazare masa gratuit; (0040745928495

248. Olanda. Angajez in Olanda tineri de

18 ani, gay slabuti, seriosi. Ofer 2.000 euro lunar + cazare masa gratuit; (0040745928495

249. Olanda. Angajez in Olanda tineri de

18 ani, gay slabuti, seriosi. Ofer 2.000 euro lunar + cazare masa gratuit; (0040745928495

250. Olanda. Angajez in Olanda tineri de

18 ani, gay slabuti, seriosi. Ofer 2.000 euro lunar + cazare masa gratuit; (0040745928495

251. Olanda. Angajez in Olanda tineri de

18 ani, gay slabuti, seriosi. Ofer 2.000 euro lunar + cazare masa gratuit; (0040745928495

252. Olanda. Angajez in Olanda tineri de 18 ani, draguti, seriosi. Doar pt. tinerii gay. Ofer cazare, masa gratuit + 2.000 {; (0745.928.495 253. One of the noblest private clubs of Switzerland is situated near Principality Liechtenstein (very rich bank & business area). Here, you will have the possibility to become acquainted with nice, charm, 15.000 {; (+41799110722/ +41799110722 alina77@gmx.ch 254. Paris, restaurant în Paris cauta chelner/ospatar cu minim 2 ani de experienta. Cunostinte de franceza si engleza. Vârsta maxima 35 de ani. Pentru mai multe detalii sunati la numarul de tel: 0033643958225 (0033643958225 delicesdemanon@gmail.com 255. Persoana specializata dezosarea carne de porci cautam 4 persoane in dezosarea de carne de porci pentru Belgium. Pentru mai multe informatii:website : www.activameat-recrutement.com 2.300 {; (0033650586337 alexandreme.am@gmail.com ; activameatlu@gmail.com 256. Personal hotelier Anglia Blackberry

230. Maseoza pentru apartament, salon

Jobs Limited recruteaza bucatari, barmani, ospatari, menajere, spalator vase, receptioneri hotel, night porteri, bell boy, si management level. Engleza nivel conversational (0775.506.697 julia@blackberryjobs.com

231. Mecanic cu experienta. Caut un

257. Qatar Escort Agency, agentie cu vechime de 5 ani in Qatar-Kuwait cauta fete 19-30 ani pentru munca de escorta castiguri intre 700-2000 euro zilnic Watsap+393891423299 pentru mai multe detalii; 15.000 {; (+393891423299 escortcastingqatar@yahoo.com

232. Mesteri in constructii Suedia, muncitori calificati si necalificati pentru munca in Suedia, pentru detalii suplimentare, avem de tras glet pe benzi, finisat glet, montat usi, montat geamuri, montat parchet, lipit linoleu etc. 1.000 L; (0046765823079/ 0771.032.630 alessya_cristyna@yahoo.com

258. Scandinavian Escort cauta fete

de masaj autorizat din KitzingenWürzburg (Germania), se ofera cazare, procente din realizari, mai multe info. mobil/WhatsApp 1.700 {; (004915217282737 mecanic cu experienta in reparatii de excavatoare, disponibil pentru a lucra în Italia.Oferta de la 7.000 ron cu cazare. Seriozitatea este necesara. 7.000 L; (+40742968272 mobil.lpl@gmail.com

233. New Blue Up - Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ whatsapp, www.newblueup.ch; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 234. New Blue Up - Saunaclub - Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

dornice de munca va invitam in tara lui Mos Craciun, Finlanda.Angajam domnisoare 18-33 de ani pentru servicii de escorta in Finlanda, cunoscatoare de limba engleza 15.000 {; (00358465271004

259. SCOTIA case private din Edinburgh

, Glasgow, Aberdeen angajeaza FETE +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private .Oferim: conditii foarte bune , avem experienta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale ! Apartamente de lux , cazare gratuita, discretie absoluta.Publicitate gratita pe site-uri de top.Comision 50% Plata zilnic Tel sau WatsApp (00447448388043 260. Scotia , Edinburgh , Glasgow, Aberdeen FETE +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private .Oferim:conditii foarte bune , avem expierenta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale !Apartamente de lux , cazare si discretie absolutaPublicitate gratita pe siteuri de top platite cu optiuni full gen Vip Featured.Comision 50% Plata zilnic.Tel sau WatsApp (00447448388043

214. Germania, Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta, angajam tinere cu aspect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail. Site: www.villaverona.de;, (00491734618219 jobs@villa-verona.de

235. New Blue Up - Saunaclub - Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

215. Germania, Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta, angajam tinere cu aspect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail. Site: www.villaverona.de;, (00491734618219 jobs@villa-verona.de

236. New Blue Up, Saunaclub, Elvetia, Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ whatsapp, www.newbluep.ch; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

216. Germania, Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta, angajam tinere cu aspect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail. Site: www.villaverona.de;, (00491734618219 jobs@villa-verona.de

237. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

262. Scotia, Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, angajeaza fete +18 cu/fara experienta pentru a lucra ca escorte in case private. Oferim: conditii foarte bune, avem experienta in domeniu ca agentie. Castiguri substantiale. Apartamente de lux, cazare gratuita, discretie absoluta. Publicitate gratuita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip-Featured. Comision 50%. Plata zilnic. Tel sau Watshapp; (0044744838043

217. Germania, Villa Verona Saarlouis, casa privata, la granita Luxemburg si Franta angajam tinere cu astect placut 18 +. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de

238. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

263. Sofer cu experienta cat. A si B, pt Belgia-Bruxelles, caut un sofer cu experienta in transport de persoane cu cat B si un sofer cu experienta pe scooter[ motocicleta] vorbitori de franceza sau engleza.max 50 ani Sal. 1300-1800 euro (0733.923.012/ +32488982938 danielguta74@yahoo.com

Luxemburg si Franta Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu aspect placut, 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail, www.villaverona.de. (00491734618219

218. Germania. Oferim urgent locuri de munca in Germania la ingrijire batrani pentru persoane cu nivel minim conversational al limbii germane. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj. Se ofera contract, masa, cazare, asigurare medicala. Salarii de 1100-1300 Euro net. Nu se percepe comision! Pentru informatii, sunati de L-V, intre orele 09.00-17.00 la 0733978860 Site: www.optimal-care.ro (0733.978.860

239. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079

264. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Arad. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 265. Sofer tir transport frigorific pe comu-

199. Germania, cautam fata/ chelnarita,

219. Germania. Soferi profesionisti

240. Night Club Palmenhaus Austria, cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at

195. Germania Casa privata renumita in

ora?ul Karlsruhe (Germania) cauta domnisoare cu aspect fizic placut 18+ cu sau fara experienta pentru servicii intime si escort,0049151 75465790 10.000 {; (004915175465790 Info@rouge-girls.eu 196. Germania daca vrei sa faci parte din echipa uneia dintre cele mai renumite agentii de escorte din Germania, te asteptam sa ne contactezi. Cautam fete sociabile. Programul este foarte lejer, asiguram transport, 10.000 {; (00491778181491 alina7799@gmx.de www.russianbabesescort.de 197. Germania casa privata cauta fete, minim 18 ani care doresc sa munceasca intr-un mediu foarte palcut si cunoscut cu clientela bine formata. Vrei sa muncesti intr-un loc sigur, curat si exclusiv suna si rezerva un loc in casa, 13.000 {; (004917661693989/ 01736568876 krampertg@yahoo.dp 198. Germania, casa privata, la granita

tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, cunoscatoare limba germana pentru club de noapte, Villa Verona Saarlouis, casa privata, la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in limba romana; (0049173618219 200. Germania, cautam fata/chelnerita,

tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, cunoscatoare limba germana pentru club de noapte Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in limba romana; (00491734618219

201. Germania, centre- ville, apartament

de lux centrul orasului, super-vad, selectam tinere +18, atragatoare pt. activitate adult. Banii tai minim 300 Euro/zi, relatii pe wtsp, 10.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de

tir pentru firma germana cu sediu in 34260 Kaufungen. Cerinte: permis conducere cat. C+E- obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR), experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Program de lucru legal, conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi- Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala), sistem de lucru flexibil. Aplicati CV la e-mail si copii dupa permise si atestate. Site: www.ullrich-gruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de 220. Ingrijitor varstnici Germania, Fundatia Seniorenbetreuung angajeaza personal cu exeperienta in ingrijire persoane varstnice la domiciliu. Informatii suplimentare la numarul de telefon (0354.100.689 info@senioren.ro

241. Night Club Palmenhaus Austria,

cauta doamne/domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experientaVenituri intre 5000-10.000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp la www.nightclubpalmenhaus.at; (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 242. Night Club Palmenhaus, Austria, cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at

261. Scotia, Edinburgh, Glasgow, Aberdeen fete +18 cu/ fara expierenta pt. a lucra ca escorte in case private. Oferim:conditii foarte bune, avem expierenta in domeniu ca agentie. Castiguri substantiale! Apartamente de lux, cazare si discretie absoluta. Publicitate gratita pe siteuri de top platite cu optiuni full gen Vip Featured. Comision 50% Plata zilnic.Tel sau WatsApp (00447448388043

nitate Arges, compania Trota angajeazasoferi tir transport frigorific pe comunitateincepatori /cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, contact tel. 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

266. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Bacau, Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact tel. 2.100 {; (0744.678.034 soferitir@trota.ro 267. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Bistrita Nasaud. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

268. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Botosani. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipajContact. 2.100 {; (0743.161.336 soferitir@trota.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


21 martie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 269. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Braila. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta, salariu atractiv, se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

296. Sofer TIR transport frigorific pe comunitate Judetul Olt. Compania Trota angajeazasoferi tir transport frigorific pe comunitate.Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

323. Suedia, se cauta fete dornice de castiguri majore casa privata angajam tinere cu aspect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii pe WhatsApp, 20.000 {; (+447426500681/ +447426500681

297. Sofer tir transport frigorific pe comu-

324. Taxi driver in UK, cautam soferi de taxi pt. UK Christchurch Dorset, categoria B, varsta minima 25 ani, experienta 3 ani, vb. de lb. engleza nivel mediu, 200 lire prima de instalare, 2.000 {; (+447479514680/ +447481022883 reducerimereu@yahoo.com

270. Sofer TIR transport frigorific pe comunitate Bucuresti. Compania Trota angajeazasoferi tir transport frigorific pe comunitate.Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

nitate Neamt, Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact tel. 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro

271. Sofer tir transport frigorific pe comu-

298. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Buzau. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

272. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Petrosani. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

nitate Calarasi. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

299. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Prahova. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj; 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

273. Sofer tir transport frigorific pe comu-

300. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Cluj Napoca. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

nitate Resita. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

274. Sofer tir transport frigorific pe comu-

301. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact Andrei Groza. 2.100 {; (0740.295.418 soferitir@trota.ro

nitate RM Valcea. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures Soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

275. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

302. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Roman. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact, 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro

276. Sofer tir transport frigorific pe comu-

303. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 277. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 278. Sofer TIR transport frigorific pe

comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 279. Sofer TIR Transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 280. Sofer TIR Transport frigorific pe

comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 281. Sofer TIR Transport frigorific pe

comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 282. Sofer TIR Transport frigorific pe

comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 283. Sofer TIR Transport frigorific pe

comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 284. Sofer TIR Transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 285. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Constanta. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/cu experienta, salariu atractiv, se lucreaza in echipajcontact: 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro 286. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Craiova. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipajContact: 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 287. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Deva. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 288. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Drobeta. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

289. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Fetesti. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 290. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Galati. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

291. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Giurgiu, Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta, salariu atractiv, se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr,bucuresti@trota.ro 292. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Huedin. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 293. Sofer TIR transport frigorific pe comunitate Ialomita. Compania Trota angajeazasoferi tir transport frigorific pe comunitate.Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

nitate Salaj. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures Soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

304. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Satu Mare. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures Soferi Tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori /cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

305. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Sibiu. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 306. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Suceava. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj; 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro 307. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Tg Jiu. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 308. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Timis. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures Soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

309. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Vaslui. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro 310. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Vrancea. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro 311. Sofer tir transport frigorific pe comunitate, compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 312. Sofer tir transport frigorific pe comu-

325. Tenerife, dansatoare night club Tenerife The Best Gentlemen Club Passion angajeaza legal dansatoare cu aspect fizic placut cu sau fara experienta. Oferim cel mai bun comision din castiguri. Tel., beep, WhatsApp (0034604199252 Silvi_xl@yahoo.it 326. Tinere 18+, Germania-Villa Verona, Saarlouis, casa privata lux la granita Luxemburg si Franta ofera joburi pentru tinere 18+ cu/fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani? Atunci ai ajuns la locul potrivit. Oferim discretie absoluta si conditii de top, mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe Whatsapp, Viber sau la e-mail, www.villa-verona.de. Katy; (00491734618219 jobs@villa-verona.de 327. Tinere 18+, plecari imediate. Vino acum sa lucrezi in Club Galaxy - Elvetia (zona Zurich) si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Clientela formata. Ofeirm seriozitate. Peste 15.000 euro/ luna, detalii in lb. romana tel./ whatsapp www.galaxyclub.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 328. Tinere Anglia conditii excelente iti

case private, Barcelona angajeaza doamne- domnisoare (escorte) 18+, cu/fara experienta pentru serviciul de escorta, se lucreaza in cluburi, case private, locatii centrale, casa sau 50-50% depinde de locatie, castig, 10.000 {; (+34602673664 alina77@gmx.ch

316. Strainatate, job for you, Relax Club- Studio Escort & Le Rouge Elvetia, angajeaza fete 18+, ambitioase si profesioniste ca dame de companie, asiguram cazare, acte, plata la zi, bonusuri avantajoase, 60% din castiguri, 15.000 Euro/luna. Raspundem la tel., beep, email, vorbim lb. romana, site: www.relaxclub.ch; (0041767684454 info@relaxclub.ch; info@le-rouge.ch

torul 2, zona Mosilor. Program doar 3 zile pe saptamana, program de lucru 8 h/zi de la 10 diminata la 6 seara, salariul 100 ron/zi. 1 L; (0722.243.820/ 0720.154.788 saifmoayad@gmail.com

22. Asistenta personala program flexibil

pe zi, conditii avantajoase, Afumati Ilfov. Pentru mai multe detalii tel. (0734.114.411

termen lung, seriozitate si intelegere pentru o persoana cu aceleasi calitati. Putem discuta prin WhatsApp la telefon sau prin mesaje pentru mai multe informatii. Se poate oferi si cazare, cadoul tau de sarbatori, (0726.053.774 23. Asistenta personala, detalii in privat

pe mail sau Whatsapp. Plata la zi. Rog scurta prezentare si foto. Doar Bucuresti; 4.000 L; (0770.894.710 alexdragne7688@yahoo.com 24. Asistenta personala, doamna sau

domnisoara discreta, program flexibil 2 ore, plata zilnica. Pentru inscriere rog email cu poze si date sau telefon. (0736.833.768 ruis.ruis@yahoo.com

25. Asistenta personala, draguta, disc-

reta,dezinhibata, inteligenta, nu conteaza experienta, 2-3 ore sapt., plata generoasa, poze, descriere pe mail, bonus la casting de la 500 ron, 5.000 L; (0757.040.400 rrobert.ideal.construction@gmail.com

52. Femeie pentru curatenie birou 4 ore

53. Femeie pentru ingrijire batrana anga-

jez femeie 4-6 h/zi, pentru ingrijire batrana nedeplasabila, sector 2. (0726.379.821 dalilavictor@yajoo.com 54. Femeie pentru menaj, firma din

Bucuresti, zona Piata Unirii, 800 L; (0733.303.334

55. Fete Sweet Touch cauta fete cu sau

fara experienta. Asiguram cazare, carte de munca, cele mai bune comisioane, seriozitate si profesionalism, castiguri garantate. (0784.522.572

56. Fete pentru casting moda Cautam fete pentru calendare, evenimente. Plata pe loc la casting. De la 200 la 1.000 ron. Suntem o firma cu capital strain, avem sediul in Bucuresti. Trimite 3 poze + tel., 1.000 L; sales.paganini@gmail.com 57. Hostess onlinne Fara limita de vars-

afaceri serios, tanar, director al companiei internationale in cautarea de a angaja o asistenta personala. Candidatii trebuie sa fie femei tinere sa arate bine, singure, comunicare, 9.000 L; (+40743370000 antonio_banfi@yahoo.com

Renault Megane, Opel Astra, Ford Focus, Hyundai Elantra, Kia Cerato. Service dedicat. Benzina cu instalatie gaz, consum f bun. Pret 500 lei/saptamana. 450 L; (0799.262.307 Alinsws@gmail.com

330. Ullrich Gruppe, firma germana cu sediul in 34260 Kaufungen, angajam soferi tir profesionisti cat. C+E - ADR pentru transporturi de marfa (prelata) pe teritoriul Germaniei. Contractul se incheie pe Germania - dispecerat in romana. Aplicati prin e-mail cu CV si copii dupa permise. Aflati mai multe la tel.: (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de

28. Asistenta personala. Termen lung.

program flexibil, carte de munca. Rugam seriozitate, zona Ciorogarla Ilfov, 1 L; (0722.462.671

331. Zidari cu experienta in BCA pentru

Danemarca, cu salariu de 2.000 euro+cazare gratuita, Whatsapp, Viber, (004526452556/ 0769.243.833

Oferte part time 1. Activitate inteligenta pentru activi si

pensionari, minim liceul, venit progresiv, motivant, Vlad; (0723.595.764

2. AGENT curatenie, firma de curatenie

angajeaza personal pentru curatenie. Zona Afi Park 4-5. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la tel. si email, 700 L; (0742.262.700 angajari@artfm.ro 3. Agent curatenie, barbat pentru echipa

de curatenie, Bucuresti, zona centrala. Program de lucru 6-9, de luni pana vineri. Detalii la telefon (0722.384.131

4. Agent despagubiri accidente Cautam candidati pentru postul de agent in domeniul despagubirilor accidentelor rutiere. Abilitati de comunicare, seriozitate. Oportunitatea de a castiga sume importante de bani. (0733.610.102 cariere@corectdaune.ro 5. Agent imobiliar Angajam 2 agenti mar-

keting vanzari (domeniul publicitate) si 3 agenti imobiliari cu experienta, program part time, salarii calculate in regim baza plus comision, 200 {; (0726.300.403 ba.club@yahoo.com

si materiale de curatenie, firma germana, 10% din vanzari; (0728.081.718 7. Ajutor de bucatar part time, urgent,

8. Aptitudini artistice, filmari tv, asistent

manager evenimente 100 Lei/ secretariat/zi 750-1.500 Euro, organizari spectacole. Data nasterii + CV; (0763.765.567 gmp.manager@yahoo.com 9. Asistenta manager spaniol, 30 ani, in

Bucuresti cauta o asistenta part-time, cu sau fara experienta. Aspect fizic placut. Program flexibil. Salariu bine platit. Plata la zi. Rog email cu poze. 5.100 L; (0728.477.325 Atos.ramirez@gmail.com 10. ASISTENTA personala. Domn gen-

eros foarte pretentios, rafinat, stilat cauta asistenta personala rafinata, stilata, discreta, open minded. Programul va fi flexibil de 1-2 ore pe saptamana. Astept detalii si poze pe mail, 300 L; (0767.286.164 iulian1515@yahoo.com

cunostinte operare pc, nu este necesara experienta, poate fi la primul job. Se asigura training. Posibilitate dezvoltare cariera. La nevoie se poate asigura cazare. CV + poze pe email iostanciu90@yahoo.com

319. Strainatate, job for you, Relax Club- studio Escort& Le Rouge Elvetia, angajeaza fete 18+ ambitioase si profesioniste ca dame de companie. Asiguram cazare, acte, plata la zi, bonusuri avantajoase 60% din castiguri. Raspundem la tel., beep, email, vorbim lb. romana. www.relaxclub.ch, salariu/ luna, 15.000 {; (0041767684454 info@relaxclub.ch/ info@le-rouge.ch

odic in Bucuresti. Doresc o colaborare part time cu persoana tanara, dinamica, care sa ma ajute in primul rand sa perfectionez limba romana. Program flexibil. Seriozitate. Mail sau sms (0735.257.599 diffusion47@yahoo.it

jeaza personal feminin pentru conversatii online.Oferim: bonus angajare 4000 lei, avans 4000 lei din prima zi, bonus recomandare 1000 lei, salariu fix incepand de la 2500 lei. 4.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com

12. Asistenta manager tanara sociabila,

13. Asistenta part time strain, vin peri-

Ofer 1000 euro lunar. Raspund numai la mesaj cu descriere. 1.000 {; (0770.985.653

29. Baby sitter part time, zona Salaj, Rahova, caut tanara, doamna serioasa, ingrijita si atenta cu copii. Un copil de 5 ani si un copil de 1 an si 8 luni. Program: o zi da una nu, de la 9-20. Va rog doar persoane serioase. Va astept cu drag. 900 L; (0765.180.839 30. Bona interna, 2 saptamani/luna, angajam bona interna cu experienta, in Bucuresti pentru familie deosebita. Program: 2 saptamani lucratoare / luna. Oferta salariala: 1800–2000 Lei. Cazare, hrana si transport asigurate de angajator. 2.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 31. Bona pentru fetita de 8 luni 800 lei, L-

V: 4h/zi, metrou 1 Decembrie 1918 Cerinte: educata, nefumatoare, cu experienta, analize medicale, cazier, recomandari, domiciliul in cartierul Titan. Atributii: ingrijire bebelus, menaj usor (0761.932.521 32. Bona, centru, 3 ore, cautam o per-

soana tanara, care sa ia de la scoala si duca acasa, un baiat de 10 ani, 3 ore, de luni pana vineri, zona centrala, salariul discutabil. (0720.689.454/ 0747.614.370 office@elite-jobs.ro 33. Bona, sector 3 pentru un baietel

vesel, sociabil in varsta de 7 luni in zona Timpuri Noi. Programul va fi in intervalul 13:00-19:00, de luni pana vineri. Atributiile sunt doar pt baietel (jocuri, hranit) 1.900 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 34. Bucatareasa part-time, Piata

Romana Recrutam bucatareasa cu experienta si calificare pentru familie deosebita, din zona Piata Romana.Program de lucru: part-time (4-5 ore/zi), 2-3 zile/saptamana. (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 35. Casiera cu sau fara experienta, Pen-

tru bufet, o saptamana lucratoare, o saptamana libera. Program: 07:00-17:30. Incinta Institutului Clinic Fundeni 1.800 L; (0733.869.232 36. Casiera, vanzatoare pentru terasa

inchisa Program 08:00-18:30, o saptamana lucratoare, o saptamana libera. Zona Colentina Fundeni, 1.800 L; (0742.266.859

322. Suedia, doar fete serioase, pentru servicii de escorta cu sau fara experienta (18-35 ani, aspect fizic placut). Se ofera locatii centrale, apartamente confortabile si clientela formata. Comision 50% 20.000 {; (+4740961923

17. Asistenta personala intreprinzatoare, deschisa, sociabila, remarcabila in orice context, pentru managerul unei companii occidentale - prezentabil, amabil, corect si generos. Program lejer (2-3 ore) si flexibil robertfruhn@yahoo.com

zona Drumul Taberei, (0724.032.742 secretariat@gradinita-daria.ro 62. Job supraveghere copiii 5 ani si 1.9

luni Salaj supraveghere o zi da una nu, baiat 6 ani fata 2 ani Cartier Salaj sector 5 mai multe detalii la telefon, (0765.180.839 63. Kungfu Pizza angajeaza lucratori

39. COLABORARE. Caut tanara pentru colaborare 1 zi/saptamana, 2-3 ore. Plata imediat. Rog scurta prezentare si alte detalii pe email sau Whatsapp; (0732.953.445 tibi3131@yahoo.com 40. Consultant financiar cu RAF. Com-

panie Multinationala cauta consultant financiar pentru zona Business Corporate. Ai cod RAF si experienta in domeniul asigurarilor, iti oferim ocazia unei cariere cu venit fix lunar intre 3000-7000, 7.000 L; (0736.052.002 Marius@angajam.eu 41. Consultant vanzari, account manager pentru Syncro Translation.https://www.syncrotranslation.com/ro/contact_r/ fabian.dobre@syncrotranslation.ro 42. Contabil lucru de acasa. Companie de top angajeaza contabil cu lucru de acasa, cunostinte avansate de calculator. Cerinte: contabilitate avansata, limba engleza. Interviu initial la tel. Rog seriozitate (0723.581.684 alina.netoiu@globalcons.ro 43. Croitoreasa atelier croitorie Dorobanti. Cautam croitoreasa si doamna care coase si brodeaza manual.Contract munca - 8 ore. (0721.389.024

46. Doamne, domnisoare pentru conversatii online, oferim cadou 3000 lei la angajare, salariu fix garantat 4000 lei+procent 50%, program part-time/full-time, bonus abonament fitness, solar, unghii, gene. Contact non-stop. 8.000 {; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com 47. Domn singur doresc menajera, prefer

pensionara; (0767.793.734

78. Modele fete sau trans., angajam modele fete sau trans pentru conversatii online, intr-un cadru legal de munca, oferim plata zilnica, saptamanala, perioada, 5.000 {; (0760.387.829 tech.studioprivatt@gmail.com 79. Modele online, plata zilnica, mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 80. Operator PC, Cautam coleg

care sa fie punctual si serios, sa manifeste spirit de echipa si sa lucreze eficient in conditii de stres. Crezi ca descrierea ti se potriveste? Stii sa utilizezi un calculator? Esti entuziasm, simtul umorului, loialitate, implicare si dorinta de dezvoltare, experienta in utilizare PC – pachetul office, abilitati de comunicare si relationare umana; cunostinte avansate de limba engleza; energie, capacitatea de a invata, spirit organizatoric, responsabil. Oportunitati: Sansa de a lucra intr-un mediu profesionist, intr-o echipa tanara si motivata. Salariu motivant, pe masura realizarilor, bonusuri in functie de performanta. Program flexibil in ture zi/noapte. Asteptam CV-ul dumneavoastra la adresa de e-mail: (0765.517.197 hr@online-management.ro 81. Operator, cauti un job part time, neai gasit, Kantar TNS angajeaza operator call center part time. Trimite CV-ul tau pe: recrutare@tns-csop.ro sau suna la numarul de telefon pentru informatii; (0753.050.378 marinela.burtan@tnscsop.ro 82. Operatori curatenie in Bucuresti, firma de curatenie cu obiectiv in toata tara angajeaza operatori de curatenie in Bucuresti zonele Pantelimon, Pallady, Trapezului, Spitalul Militar, Giulesti, program: 2h/4h/6h. Relatii la nr. tel. (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro 83. Operatori curatenie in ParkLake si MegaMall Firma de curatenie angajeaza operatori de curatenie pe perioada indelungata pentru magazine de haine in incinta Parklake si Mega Mall, progr. 4 h/zi de l-d, 4 libere/luna salariu, 1000 lei net. (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro 84. Ospatar, picol Daca nu ai un job momentan, atunci afla ca noi, echipa Corner Pub&Grill suntem in cautarea unui nou coleg pe postul de ospatar, picol. Ne dorim o persoana placuta, educata si dornica de munca. Buc s3, (0737.214.290 Interadabrand@yahoo.com 85. Ospatari - picoli, pensiune Azuga.

Ofer cazare, masa, salariu; (0761.089.659

86. Persoana responsabil? cu pregatirea grafica, Syncro Translation recruteaza in vederea ocuparii unei pozitii part-time sau project based, persoana responsabila cu paginarea documentelor traduse: https://www.syncrotranslation.com/ro/contact_r/ fabian.dobre@syncrotranslation.ro 87. Personal curatenie. Firma curatenie

angajam personal pentru curatenie in Bucuresti la blocuri din Drumul Taberei, Crangasi, Militari, Berceni, Popesti, Dristor, Timpuri Noi, Obor, (0753.812.805 office.fullcleanup@gmail.com

bucatarie 4 ore program 4 ore lucratori bucatarie tineri, necalificati pentru ambalare produse. Cu viteza de reactie. Program 10.30 - 14.30. Mail: comenzi@kungfu-pizza.ro ; Tel. 0774428631 (0774.428.631/ 021.665.68.66/ 0728.159.524 comenzi@kungfu-pizza.ro

88. Personal curatatorie haine, curatato-

64. Livrator cu masina personala, suntem o firma de catering. Avem nevoie de o persoana cu masina personala pentru 3 ore pe zi de la 6-9 dimineata pt. livrarea unor pachete cu mancare. Remuneratie 1.000 lei/ luna, 1.000 L; (+40749125165/ +40749125165 andrei@strongbodybuilding.ro

89. Personal feminin, spatiu birouri Spatiu birouri in cladire de birouri, zona Ambasada Americii (dupa Ikea), 2 ore/ zi, luni -vineri, 6.30-08.30. Contract de munca, 700 lei net, real in CIM, decont transport. Experienta in domeniu, (0722.536.944 office@vlamirgrup.ro

65. Livrator pizza cu scuter pentru weekend Restaurant premium in Piata Victoriei. Cautam livrator pizza cu scuter pentru weekend. Raza de livare: sector 1, (3 km distanta de locatie). (0742.405.668

90. Personal vase cantina de incinta

66. Manipulant inghetata, program

dupa- amiaza, angajeaza depozit din Drumul Taberei -Valea Cascadelor. (0788.205.697 67. Maseuza pentru salon in zona cen-

trala Centru de tratamente corporale din zona ultracentrala angajeaza maseuza pentru masaj si operare aparatura de remodelare corporala. Se ofera salariu fix + comision. Clientela este formata de 6 ani. (0786.910.230 68. Maseuza program flexibil cauti un

69. Maseuza, part time sau full time pen-

tarie cauta cofetar(a) cu experienta. Cautam persoana priceputa la cozonaci. Colaborare 4 ore/zi. Femeie pentru curatenie in laborator; (0724.139.148

45. Doamna curatenie birouri si acasa, angajez cu carte munca, program 4h/zi, LV, dimineata sau in a doua parte a zilei, persoana cu experienta menaj birouri si apartament. Zonele: Iancului si Victoriei 800 L; (0729.007.818 Dana@photosnacks.ro

295. Sofer tir transport frigorific pe comu-

61. Invatatoare pentru afterschool,

38. Cofetar(a). Laborator patiserie-cofe-

15. Asistenta personala comunicativa, deschisa, program flexibil 2 ore/ saptamana, nu necesita experienta. 4.000 L; (0731.128.450 Achim.toni22@gmail.com 16. Asistenta personala Director companie multinationala, 45 ani, angajez o asistenta personala, eleganta, inteligenta, educata, cu bun simt, pentru ajutor parttime in activitati de serviciu si personale, 5.000 L; sorinm2009@yahoo.com

60. Infirmiera, ingrijitoare persoana serioasa pentru ingrijire doamna imobilizata (post avc), schimbat pampers, dat medicatie, 2 weekenduri pe luna, program: s06:00/l- 09:00. 250 Lei /weekend. Mai multe detalii la tel. 250 L; (0731.175.697 volta.prod@yahoo.com

istrare Imobile, cu permis si masina. Program 16.30-21.00. 900 L; (021.336.77.44/ 0372.979.797

44. Dansatoare. Se caut? dansatoare cu sau fara experienta pentru Night Club in Centru Vechi. Job-ul consta in a comunica cu clientii intr-un ambient placut si elegant, dans si consumatie. Se ofera salariu si comision; (0763.301.380 panselutaa@yahoo.com

cauta fete plus 18 pentru servicii escorta se lucreaza pe tur si pe de asemenea castigurile minime garantate sunt de 1.000 de lire pe zi, mai multe detalii pe WhatsApp, 20.000 {; (+447426500681/ +447426500681

59. Infirmiera camin de batrani Ilfov,

job cu program flexibil si castiguri foarte bune. Cautam persoane de sex feminin sociabile, responsabile si cu aspect fizic placut pentru postul de maseuza 2.000 {; (0754.590.853 fantasymasaj@yahoo.com

37. Casieri pentru firma Scomet Admin-

14. Asistenta personala atragatoare, discreta, domana sau domnisoara cu fizic placut, pentru manager companie, persoana serioasa, program 2-3 ore saptamanal, plata la zi, rog seriozitate, numai cu foto pe e-mail, (0726.062.689 adriantropaz@yahoo.com

294. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Iasi. Compania Trota angajeazasoferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro

nitate Ilfov. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj; 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

strain, aspect fizic placut, studenta, tanara, eleva, colaborare de lunga durata, program flexibil 3/5 ore sapt. plata la zi. Rog email cu foto si detail. 8.000 L; (+40743370000 antonio_banfi@yahoo.com

substantiale Buna, ai peste 18 ani si doresti sa ai castiguri substantiale te astept intr-o casa privata si curata aproape de centrul orasului, program flexibil cu o promovare pe masura, 1 {; (+447557767037

318. Strainatate, colega cu sau fara experienta pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera transport, cazare, publicitate, plata la zi,comision de 50%, program flexibilDetalii pe WhatsApp: 10 {; (0787.771.050/ +447588000613 rachel21ricky@gmail.com

321. Suedia, castiguri substantiale, se

51. Femeie de serviciu pentru vila sec-

58. Inchiriez masini pemtru Uber

11. Asistenta live, echipa Phoenix anga-

construc?ii pentru plecari in strainatate salariu atractiv rog seriozitate. Cei care poseda permis de conducere reprezinta un avantaj. Nu se percep nici un fel de comisioane. 1 {; (0784.261.800/ 0762.633.561

50. Femeie de serviciu in Bucuresti (zona Eroilor), la program de 3 h/zi, pt firma curatenie. Salariu avantajos. Detalii la tel: (0736.925.152

27. Asistenta Personala. Strain om de

317. Strainatate, job for you, Relax Club-Studio Escort & Le Rouge Elvetia angajeaza fete 18+, ambitioase si profesioniste ca dame de companie. Asiguram cazare, acte, plata la zi, bonusuri avantajoase, 60% din castiguri, 15.000 Euro/luna, www.relaxclub.ch (0041767684454 info@relaxclub.ch

320. Strainatate. Angajez muncitori in

21. Asistenta personala pentru director

urgent, pentru locatie tip Impinge Tava (preparate gatite, paneuri, salate, gratare, garnituri si deserturi) Piata Latina, cu experienta. L - V: 07:45 - 12:45 sau 16:30 - 21:30, S - D liber, 800 Lei 800 L; (0761.686.754 clienti@contabconsult.ro

329. Tinere, minim 18 in Anglia, castiguri

pentru locatie tip “Impinge Tava” (preparate gatite, paneuri, salate, gratare, garnituri si deserturi) Piata Latina, neaparat cu experienta si recomandare. L - V: 16:30 - 21:30, S - D liber, 1000 Lei. 1.000 L; (0761.686.754 clienti@contabconsult.ro

315. Spania, Barcelona, Madrid escorte,

elvetian, Director strain elegant deosebit, cauta studenta, tanara, aspect fizic placut, motivata, colaborare de lunga durata, plata la zi, 3-4 ore sapt. Foto pe Wapp mail, imediat, 650 {; (0734.321.550 ezlinkmarket@yahoo.com

49. Fata la vase si curatenie, part-time,

26. Asistenta personala, prezentabil, caut asistenta personala, draguta, 2-3 ore pe saptamana. Seriozitate si confidentialitate. Astept mail cu foto. (0000.000.000 affection122016@gmail.com

313. Soferi tir cu contract de munca,

categoria C+E sa lucreze in Spania. Detalii la tel.+34633818955.

20. Asistenta personala pentru afacerist

online oferim cadou 3000 lei la angajare, salariu fix garantat 4000 Lei+procent 50%,program part-time/ full-time, bonus abonament fitness, solar, unghii, gene. Contact non-stop, 4.000 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com

ta. Doamne/ domnisoare. Plata la zi, saptamanala, bilunara, comision 60% sau salariu fix 3,000 lei. Se asigura transport sau cazare, bonus la angajare 500 lei, 3.000 L; (0762.822.483 expertstudio@ymail.com

6. Agenti comerciali distributie detergenti

314. Soferi tir pentru Spania, caut soferi

19. Asistenta personala part-full time Dezvoltator angajeaza asistenta personala part/ full time dezinvolta, prezentabila, comunicativa, serioasa. Mediul de munca in cadrul companiei: office. 3.000 L; palmoscompany@yahoo.com

48. Exclusiv feminin, pentru conversatii

doresti castiguri substantiale intr-un timp foarte scurt? Oferim loc de munca ca si escorta lin Anlia, locatii in zone ultra-centrale. Fete serioase, doritoare de munca cu aspect fizic placut, 9.000 {; (00447387911886

nitate, Teleorman. Compania Trota, incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0743.161.336 hr,bucuresti@trota.ro toate categoriile, cunoasterea limbii engleze, germane prezinta avantaj; (0764.702.148/ 004915175458079

18. Asistenta personala pentru director strain, aspect fizic placut, studenta, tanara, eleva, colaborare de lunga durata, program flexibil 3/5 ore sapt. plata la zi. Rog email cu foto si detalii; adrian_nicu05@yahoo.com

tru masaj anticelulitic, relaxare sau reflexo. Nu ne intereseaza varsta, ne intereseaza seriozitatea. Zona Unirii. Curs de masaj la baza. Salariul minim pe economie, (0724.125.697 tratamententecorporale@yahoo.ro 70. Menaj, Piata Romana, dorim sa

angajam o doamna care sa se ocupe de menajul unei locuinte (4 camere) aproape de Ateneu. Programul va fi in intervalul: 09:00-15:00, de luni pana vineri. Nu se solicita calcat, gatit 1.500 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 71. Menajera pt. om singur in sector 2, ap. nou 4 ore pe sapt., dupa ora 4, detalii la telefon sau WhatsApp 1.000 L; (0733.578.528 accesorii_14@yahoo.com 72. Menajera 8 ore firma serioasa cu o experienta de 13 ani in prestari servicii de curatenie angajam menajera pentru spatii de birouri in zona Aurel Vlaicu. Program de 8 ore + 30 min. pauza de masa (6:3015:00) 1.967 L; (0786.461.231 aneta.avramescu@doral-cleaning.ro 73. Menajera Bucurestii Noi, Parc Bazilescu, cautam menajera si ajutor bucatarie pentru o familie care locuieste intr-un apartament cu 2 camere in zona metrou parc Bazilescu Bucurestii Noi. Program de la 8.30 la 14.30 de luni pana vineri 1 L; (0722.433.776 mariana_catana@yahoo.com 74. Menajera part time pentru curatenie

si calcat 4 ore pe zi, in mai multe locatii. 1000 de lei. (0799.725.500 75. Menajera part-time zona Bioterra

Baneasa daca locuiti in apropiere de Bioterra, sunteti serioasa si muncitoare, sunati-ne pentru o proba. Familie cu 1 copil cautam o persoana devotata, atenta la detalii, spalat, calcat, menaj complet (0736.400.800 76. Menajera part-time, Soseaua Nordu-

lui, pentru familie deosebita. Locatie: zona Parc Herastrau. Program de lucru: parttime, 1-2 zile/saptamana. Oferta salariala: 150 lei/zi. Programari interviu telefonic sau trimite CV. (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

77. Menajera, gradinita particulara zona piata Baneasa angajeaza menajera cu program 15.00-19.00 pentru curatenie. Se cere seriozitate si curatenie. salariu net (in mana) 900 ron/luna; 900 L; (0734.357.910 angajarigradi@yahoo.com

25

rie haine, angajam personal pt punct de predare/primire, program full-time, in sect 2 Bucuresti; (0745.175.060 anca.lavanderia@gmail.com

angajeaza personal la vase, program dimineata pana in ora 15.30, sector 5, (0720.533.482

91. Personal vase, baieti, fete Piata Pre-

sei, linie autoservire, angajeaza personal vase grele, gastronoame in bucatarie cu capacitate mare, program L-V, 7-16, S-D Liber, conditii si salarizare f bune, adresa: Str. Tipografilor 11-14, S-Park 1.900 L; (0726.829.502/ 0726.580.381 spark@thechoice.ro

92. Profesor de romana before-school, zona Drumul Taberei, angajeaza profesor de romana. (0724.032.742 secretariat@gradinita-daria.ro 93. Public spectator talent show: “The

Four-Cei patru”!. IQ Media cauta tineri pt filmarile ce vor avea loc in perioada 09,11,13,15,21,23,30 martie si 01,03,05,06 aprilie la Romexpo intre 13:00 si 21:00! Remuneratia 30 ron/zi+ catering!Inscrieri: 0762371381 30 L; (0731.570.588/ 0755.998.801 berceanu.vali@gmail.com 94. Responsabil curatenie Cautam

responsabil curatenie, pentru apartamente de lux in regim hotelier, pentru zona centrala. Beneficii: program flexibil, salariu atractiv (1.700 lei, bonusuri) carte de munca, (0723.311.020 andrei.ghimbulut@citylifesuites.eu 95. Ricerca insegnante di lingua inglese

Cerco insegnante per lezioni di lingua inglese, parlo solo italiano, possibilmente in Bucarestsettore 1, se interessati scrivere email. mes.serain@tiscali.it

96. Secretara personala caut secretara personala cu aspect placut, discreta, dezinhibata indiferent de varsta. Se va ocupa strict de director si de agenda acestuia. Program 2 zile pe saptamana (part time) 4.000 L; (0765.252.117 distrisan.group.retele@gmail.com 97. Secretara/asistenta personala

Director generos, tanar in domeniul constructiilor, caut tipa prezentabila, deschisa la provocari, sociabila, ofer si cer seriozitate si discretieSalariu de la 4000 Ron platit la zi, 4.000 L; (0724.040.460 ideal.construct.imobiliare@gmail.com 98. Secretare cu ambitie pt. job/salariu the best, caut femei prezentabile, orice limba,cel putin engleza mediu. Traduce foi medicale (eliminarea tumorilor, cuvinte simple) pt. vipurile de pe planeta-job flexibil, f. rar. Prog la interviu la tel,16:00 18.00; (0745.076.300 99. Studio Gorgonize angajeaza modele online vino in echipa noastra sa uiti de grija banilor. Program flexibil, bonus angajare 300 $ venituri peste 6000 $, posibilitate de avansare si multe alte bonusuri. Locatii centrale 6.000 {; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com 100. Vanzatoare fast-food, zona Leroy -

Merlin (Bragadiru), duminica liber; (0758.118.123

101. Vanzatoare / vanzatori part time,

urgent, pentru locatie tip “Impinge Tava” (preparate gatite, paneuri, salate, gratare, garnituri si deserturi) Piata Latina, DOAR cu experienta. L - V: 10:00 - 15:00 sau 16:30 - 21:30, S - D liber, 1000 Lei. 1.000 L; (0761.686.754 clienti@contabconsult.ro 102. Zilieri Vrei sa stii cum poti castiga intre 100 si 150 lei pe zi? Nimic mai simplu: suna la nr. de tel. si inscrie-te in echipa noastra de zilieri; (0738.749.656

Joburi videochat, masaj, adult 1. Admin, trainer studio videochat Salariu atractiv plus bonusuri, (0728.450.828 office@legendstudio.ro 2. Admin, trainer, suplimentam posturile,

ai experienta ca trainer sau model, ai mai lucrat pe tura de noapte sau crezi ca nu este o problema pentru tine. Nivelul tau de limba engleza este peste mediu, noi angajam acum, (0748.589.879 contact@luxurystudio.ro 3. ANGLIA, studio privat cauta fete sociabile si cu un aspect fizic placut in vederea unei colaborari. Mediu de lucru luxos, relaxat, alaturi de inca 2-3 fete. Asiguram transportul, va asteptam 10.000 {; (0041799110722 alina77@gmx.ch 4. Asistenta personala, cu aspect fizic placut, supla, open minded, fara obligatii, program flexibil, salariu 1000 euro, Unirii. 2 fotografii la adresa de email. 1.000 {; ciobanumihai1984@gmail.com 5. Asistenta personala Director caut asistenta personala pe termen lung. Intalniri 2-3 pe saptamana. Detalii numai pe emailul afisat. Trimiteti si cateva poze dezinhibate ale dvs. Posibilitate petrecere Craciun la Dubai, 3.500 L; (0734.343.487 tudorpetre41@gmail.com 6. Asistenta personala open mind, eventual disponibila pentru deplasari impreuna cu mine. Astept mail la adresa: 1 {; andrei.max2015@yahoo.com 7. Asistenta personala pentru director firma de 37 de ani, frumoasa, open minc, studenta sau salariata din Bucuresti sau provincie, 2 intalniri pe saptamana, salariu, 4.500 L; (0768.563.623 8. Asistenta personala tanara draguta,

sociabila, open-mind. Nu este necesara experienta, program flexibil, poate fi studenta. Posibilitate dezvoltare cariera pe termen lung in cadrul companiei. Salariu atractiv. CV, poze pe email, iostanciu90@gmail.com

9. Asistenta, tanar 35 de ani, dragut, educat si discret caut o doamna sau domnisoara, 2-3 ore pe saptamana, discretie si seriozitate. Astept mail cu poze la adresa email. affection122016@gmail.com 10. Baiat, caut colega min 18 ani pt. videochat la categoria cuplu. Nu este necesar sa cunosti limba engleza sau sa ai experienta. Eu am 30 de ani, 180 cm inaltime, 80 kg. Plata zilnica sau la doua saptamani. Cazare gratuita, Zona Diham (0730.664.364 11. Baieti si cupluri videochat Mediu de lucru placut, fara stres, reguli/ amenzi stupide. Comision 50-65 %, avansuri. Site-uri cu trafic, promovare. Ne vedem azi, incepi maine. Locatie centrala, tura la alegere, 2.000 {; (0746.387.246 felix@flirt4fun.eu 12. Baieti si cupluri videochat Mediu de lucru placut, fara stres, reguli/ amenzi stupide. Comision 50-65 %, avansuri. Site-uri cu trafic, promovare. Ne vedem azi, incepi maine. Locatie centrala, tura la alegere, 2.000 {; (0746.387.246 13. Baieti si cupluri videochat Mediu de lucru placut, fara stres, reguli/ amenzi stupide. Comision 50-65 %, avansuri. Site-uri cu trafic, promovare. Ne vedem azi, incepi maine. Locatie centrala, tura la alegere, 2.000 {; (0746.387.246 14. Baieti si cupluri videochat Mediu de lucru placut, fara stres, reguli/ amenzi stupide. Comision 50-65 %, avansuri. Site-uri cu trafic, promovare. Ne vedem azi, incepi maine. Locatie centrala, tura la alegere, 2.000 {; (0746.387.246 15. Baieti si cupluri videochat Mediu de lucru placut, fara stres, reguli/ amenzi stupide. Comision 50-65 %, avansuri. Site-uri cu trafic, promovare. Ne vedem azi, incepi maine. Locatie centrala, tura la alegere, 2.000 {; (0746.387.246 16. Baieti videochat aspect fizic placut, engleza minim incepator, program 6 ore / zi. Locatie centrala, Piata Romanasalariu fix + comision 50 % din incasari; 1.000 {; (0770.845.070 sinfinity2016@gmail.com 17. Best Studio recruteaza modele Videochat. Ai vrea sa mergi la shopping in fiecare zi? Devino acum model la Best Studio si iti vei permite orice articol sau masina de lux, vacante sau casa ta. Venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din tara. domeniu 100% legal; www.beststudios.ro; (0730.752.752 18. Best Studios angajeaza modele videochat. Ai vrea sa mergi la shopping in fiecare zi? Devino acum model la Best Studio si iti vei permite orice articol de lux, vacante, masina sau casa ta. Venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din tara, domeniu 100% legal, site: www.beststudios.ro; (0730.752.752 www.beststudios.ro 19. BeYou Studio angajeaza fete modele

comision 80% in prima luna, bonus de angajare 300$ si outfituri cadou, plata zilnic, bilunar, salariu garantat 3000 lei/luna. Convinge-te ca nu sunt doar vorbe. 3.000 {; (0766.905.905/ 0730.872.297 20. Casting filme pentru adulti, agentia

de filme pentru adulti www.emeraldbabes.eu cauta fete cu varsta cuprinsa intre 18-30 ani, vorbitoare a cel putin o limba straina (de preferinta engleza). Detalii la castingro@emeraldbabes.eu 600 {; castingro@emeraldbabes.eu

21. Caut colega pentru Salon masaj erot-

ic Caut colega/ colege pentru Salon de Masaj. Locatie formata, comision 50 % . Conditii excelente de munca. Program de noapte ! Mai multe detalii la telefon. (0769.248.810

22. Caut colega. Buna, sunt Alina, caut colega urgent, comision foarte mic, banuti se fac chiar din prima zi, pentru mai multe detalii astept tel. (0757.649.870 23. Centrul Vechi, salon masaj (30-40 masaje/ noapte) va asteptam la interviu sperand ca veti face parte din echipa noastra. Program in ture, castig 50/50, plata pe loc. Salon splendid, administrat de o doamna, echipa prietenoasa. Hai sa ne cunoastem, 2.500 {; (0767.598.199 24. Charm Studios angajeaza modele videochat. Ne recomanda 150 de modele fericite. Ai program flexibil. 100% personal feminin. Programeaza un interviu. (0784.707.080 25. Cherry Studio, angajam videochat Bucuresti, doamne/ domnisoare 18+, contract de munca, comisioane avantajoase 50%- 70%, bonus de performanta, bonus de angajare, bonus de recomandare, locatie ultracentrala- Piata Unirii, camere individuale, 5.000 Euro/luna, www.cherrystudio.ro; 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro 26. Cherry-Studio, doamne/ domnisoare 18+, contract de munca, comisioane avantajoase 50%- 70%, bonus de performanta, bonus de angajare, bonus de recomandare, locatie ultracentralaPiata Unirii, camere individuale, 5.000 Euro/luna, www.cherry-studio.ro; 5.000 {; (0723.426.663 office@cherrystudio.ro 27. Colaborare lux, colaborare de 5 stele, totul select, preturi mari, locatie centrala de lux, se poate si part time sau doar deplasari hotel, conditii foarte bune, daca esti serioasa, ma poti contacta doar SMS, 4.000 {; (0728.682.183

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


26

21 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 28. Colega locatie zona buna, preturi mari, cu clienti formati, se fac banuti frumosi, mai multe detalii la tel.; (0767.524.256 29. Colega serioasa si cu bun simt, zona

Mega Mall pe bd Chisinau, banuti se fac pot sa asigur si cazare, mai multe detalii la tel. (0764.712.718/ 0764.712.718 ancutatinka@gmail.com

56. Dansatoare- Elvetia Night Club Imperium angajeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18 ani+. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/luna + bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, e-mail, www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

30. Colega serioasa, responsabila,

57. Dansatoare- Elvetia. Esti o tanara

sociabila, pt masaj erotic, orice varsta peste 18 ani, aspect fizic placut. Zona stradala Diham. Toate conditiile asigurate. Exclus barbati. Astept si provincia, (0722.918.195 31. Colega urgent pentru masaj, doar fete serioase si care vor sa munceasca, zona centrala, clientela formata, sunt singura, preturi mari, ma poti suna non stop, pentru fete din province ofer si cazare (0733.136.374 32. Colega varsta minima 18 ani, plata la

zi, venituri substantiale. Discretie maxima, sunt doar o fata in loc. Program flexibil; (0799.074.002 33. Colega de apartament pentru masaj

de relaxare. Varsta peste 18 ani,aspectu fizic si experienta nu conteaza. Castiguri foarte bune. Posibil cazare. Cer si ofer maxima seriozitate. Titan Auchan (0730.498.538

34. Colega de apartament pt Constanta,

colega de ap cta pt masaj, fete minim 18 ani cu sau fara experienta castiguri mari plata este zilnica pt mai multe detalii sunama: sau pe wp Cer si ofer seriozitate. Ofer cazare; 1.000 L; (0766.604.946 35. Colega loc de munca masaj, caut

colega masaj escorta in Anglia 50/50 ofer cazare publicitate site-uri caut doar fata serioasa care vrea si are chef de munca sa faca bani intr-un timp cat mai scurt wats: 07846284417 (07846284417 36. Colega masaj erotic Bani se fac sigur

numai sa vrei sa lucrezi, obligatoriu peste 18 ani, zona centrala, clienti formati, rog si cer seriozitate. Miruna, 5.000 {; (0767.580.924

37. Colega pentru videochat ofer garson-

iera unde sa munceasca, conturi, ajutor, program la alegere si procent de 60%. Pentru mai multe detalii, contactati-ma pe WhatsApp. Rog seriozitate (Bucuresti) (0730.821.689

38. Colega serioasa, cu/ fara experienta,

preturi mari, min. 200 L/h, castiguri substantiale: 500-900 Lei zilnic, program de zi, colectiv placut. Anuntul este valabil doar pentru o domnisoara serioasa. Ofer si pretind seriozitate 4.000 {; (0764.628.381 39. Colega urgent pt. masaj erotic aspect fizic placut varsta minim 18 ani locatie ultracentrala, clientela formata, vechime 7 ani, banuti se fac 400 si 900L pe zi pt. detalii suna-ma ofer cazare; 5.000 {; (0760.583.213

40. Colega, buna, caut o colega serioasa pt. masaj intretinere corporala pt. mai multe detalii ma puteti contacta telefonic la nr. afisat multumesc 200 L; (0732.855.248 41. Colega, Eroii Revolutiei, caut urgent

colega pentru masaj, programul ti-l faci singura, clientela formata. Nu sunt aroganta, vino sa ne cunoastem 500 L; (0767.891.260 42. Colega, locatie noua, totul nou: mobila noua, paturi noi, zona centrala, merge treaba vrei sa faci banuti, suna (0767.524.256

43. Colega/colege, program flexibil sunt o fire prietenoasa, loc curat, discret. Exclus intermediari. Posibilitate si cazare. Mai multe detalii la telefon; comision 50%, clientela formata, (0769.248.810 44. Colege ambitioase, care doresc un job stabil, bine platit, cu un program flexibil, intr-un colectiv, tanar, unit, exclusiv feminin, contract de munca legal 100%, posibilitatea de avansare, (0728.575.937 45. Colege ambitioase, care doresc un

job bine platit DarkAngelStudio rasplateste in luna martie si aprilie modelele pentru munca lor. In lunile de primavara au loc concursuri cu bonusuri garantate, cu premii de pana la 1000$ si multe alte surprize, 4.000 {; (0728.575.937 46. Confidential Massage angajeaza hostess Salon masaj cu vechime de 12 ani, renumit datorita serviciilor oferite la cele mai inalte standarde, angajeza hostess. Oferim conditii deosebite de lucru si de salarizare. 47. Confidential Massage angajeaza hostess si maseuze daca tot e sa muncesti, munceste alaturi de cei mai buni. Dorim sa ne intregim echipa cu noi colege pentru postul de hostess si maseuza. 2.000 {; (0748.111.333/ 0743.750.740 48. Conversatii online fete si baieti, bonus angajare 850 $ vrei independenta financiara, la noi se poate. Minim 18 ani. Oferim contract de munca, comisioane avantajoase, seriozitate, bonusuri, locatie de lux, sedinta foto. Plata la zi, bonus de angajare 850 $ (0756.302.730 office@bestwebstudio.ro 49. Conversatii online fete si baieti, bonus de angajare 850 $. Vrei independenta financiara, la noi se poate. Angajam baieti pentru conversatii online. Minim 18 ani. Oferim plata la zi/ bilunara, comisioane avantajoase, seriozitate; (0764.093.085/ 0756.302.730 office@tiffany-studio.ro 50. Conversatii online fete si baieti,

bonus de angajare 850 $. Vrei un job relaxant si care sa-ti aduca satisfactie financiara? Suntem exact ceea ce cauti. Suna acum si programeaza-te chiar astazi pentru un interviu. 2.500 {; (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro 51. Conversatii online-fete si baieti,

bonus de angajare 850 $. Visezi la propria masina? La noi ai sansa sa iti indeplinesti visul. Suna si programeaza-te chiar astazi la un interviu. (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro 52. Dansatoare animatoare nightclub

Centru Vechi, pozitie excelenta, vad clienti, castiguri substantiale; 2.000 {; (0764.750.336 53. Dansatoare New Blue Up Sauna-

club - Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din pima zi. Informatii in lb. romana la tel./ Whatsapp. www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 54. Dansatoare Pascha Austria, Night Club Pascha Austria cauta doamne/ domnisoare +19 ani. Transport gratuit din Romania, cazare gratuita, locatie de inalta calitate. Castig 4.000 Euro/ luna garantat + procent (se poate ajunge si la 10.000 Euro). Nu suntem agentie. Rugam seriozitate. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie: Sms/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 55. Dansatoare Pascha Austria, Night

Club Pascha Austria cauta doamne/ domnisoare +19 ani. Transport gratuit din Romania, cazare gratuita, locatie de inalta calitate. Castig 4.000 Euro/ luna garantat + procent (se poate ajunge si la 10.000 Euro). Nu suntem agentie. Rugam seriozitate. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie: Sms/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com

de minimum 18 ani, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Night-Club Galaxy canton Zurich- Elvetia, iti ofera un permis de munca intr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde castigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Pentru mai multe detalii ne gasesti la www.galaxyrueti.ch, informatii in limba romana la tel./ mail sau whatsapp; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 58. Dilaila Club Elvetia, locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open-mind, 18 + oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact+ fotografii. Informatii la tele. Site: www.dilailaclub.ch; (0041791577853 info@dilailaclub.ch 59. Doamna, domnisoara pentru masaj

relaxare, doresc masaj de relaxare la domiciliul meu. Exclus escorte. Rog Detalii si prezentare pe mail. 100 {; gal.marian@rocketmail.com

60. Doamne si domnisoare cu varsta

peste 18 ani, cu sau fara experienta. 200$ bonus la angajare. Limba engleza nu este obligatorie. Pentru a program un interviu sunati la nr. de tel., 3.000 L; (0766.715.701/ 0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com 61. Doamne si domnisoare pt conversatii

online, persoane comunicative si oferim bonus de angajare 300$, plata la zi sau bilunara cu procent intre 50-80% sau cu salariu fix, bonusuri de performanta si de fidelitate, locatie centrala. (0799.617.440/ 0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com

62. Doamne si domnisoare pt. videocon-

versatii Conversatii online non adult si adult procent de la 50% la 70%, bonus de angajare 300$, conditii excelente de lucru, locatie centrala, program felexibi, coafat si machiaj inainte de tura, va asteptam, 5.000 L; (0766.715.701 63. Doamne, domnisoare 18 + castiga-ti independenta finaciara, Ai program flexibil si un venit garantat de 5.000 lei/luna, cazare gratuita, servicii de infumusetare. Vino sa te convingi singura, 100% legal, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro 64. Doamne, domnisoare Elvetia. Vrei

sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Atunci aceasta este adresa potrivita pentru tine. Cu noi poti sa castigi bani mai multi cu adevarat. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, totul legal, cu permis de munca, plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare si facilitati de gatit. Incepatorele sunt de asemenea binevenite. Garantam 100% discretie. Daca ti-am trezit interesul ai peste 18 ani esti activa si pozitiva, draguta, educata si sociabila, trimite-ne un email in care sa ne spui cateva detalii despre tine si sa incluzi cateva poze recente. Sau contacteaza-ne la numarul de telefon, apel, mesaj, whatsap, viber, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch

79. Fete pentru colaborare masaj vrei bani urgent si sigur, fete pentru colaborare masaj la hotel/ apartament lux, programul ti-l faci tu, preturi (100-250 euro/h), conditii foarte bune, non stop, seriozitate, contact doar pe WhatsApp 3.000 {; (0753.796.338

105. MASEUZA cu / fara experienta angajaza salon masaj erotic de lux Bucuresti, Piata Unirii. Oferim cursuri de specializare, contract de munca, bonusuri, lucru intr-o echipa tanara si intr-un mediu atractiv, 1.500 {; (0758.063.750/ 0748.021.660 contact@vip-obsession.ro

80. Fete pentru masaj, salon Floreasca Suntem in cautare de fete responsabile, aspect ingriijit si sociabile. Salonul nostru ofera doar servicii de masaj erotic/ relaxare (contactul intim exclus), programul flexibil part-time, 2.000 {; (0754.590.853 fantasymasaj@yahoo.com

106. Maseuza cu experienta, zona Teiul

81. Fete pentru salon masaj Centru Istoric cu vad excelent, cu minim 15-20 masaje pe noapte, angajeaza fete cu aspect fizic placut pt masaj. Comisionul este mare, plata pe loc, clientii doar straini, 3.000 {; (0764.750.336 82. Fete pentru studio 100% legal, zona

centrala, se ofera bonus de angajare de 200$. Castiguri de pana la 5000$ lunar. Program flexibil in 3 tureConditii profesionale de munca, intimitate si transparenta veniturilor. Training high-level; (0768.179.679/ 0749.837.068 belleboudoir@yahoo.com 83. Fete peste 18 ani pt. poze si filme

usor de facut, plata pe loc, 200 ron/zi. Trimiteti poze recente la email. Rog seriozitate 200 L; (0735.440.788/ 0746.571.012 admin@adultmedia.ro 84. Fete salon masaj, urgent, tinere cu aspect fizic placut si ingrijit, conditii legale de munca, program de noapte, castiguri substantiale, tipsuri maxime. Rog seriozitate. 2.500 {; (0766.888.887 85. Fete serioase varsta minim 18 ani pt

salon de 8 ani vechime, clienti straini, venit net gatantat 200 euro / zi, doar sa vrei sa muncesti, pt interviu apelati nr. telefon, se poate oferi cazare la cerere, 5.000 {; (0767.580.924

68. Domnisoara pentru masaj la domiciliul meu caut. Hello, caut pers. pt masaj la domiciliul meu, locatie sect 5, Marriott. Rog prezentare si detalii pe mail. 100 {; Razvanlive777@yahoo.com 69. Domnisoara pt masaj Daca lucrezi

intr-un salon e timpul sa-ti faci si clientii tai. Locuiesc in centru orasului, sunt o pers civilizata si de bun simt. Astept te rog detalii pe mail cristian_stere2001@yahoo.com 50 {; 70. Domnisoare masaj Exclusive Masaj, unul dintre cele mai frumoase saloane de masaj erotic din Bucuresti angajeaza maseuze. Comisioane mari, program flexibil, colectiv placut si fara reguli absurde. 12.000 L; (0736.458.280 71. ELVETIA, agentie escort de lux, zona turistica, cauta fete sociabile, in vederea unei colaborari, ambient de lucru luxos, programul fiind foarte lejer, asiguram transportul, va asteptam, fara limita de varsta, 10.000 {; (0041799110722 alina77@gmx.ch www.xvip.ch 72. Fata, caut colega pentru videochat. Ofer garsoniera unde sa munceasca, conturi, ajutor, program la alegere si procent de 60%, plata zilnica. Pentru detalii ,contactati-ma pe whatsapp. Rog seriozitate; (0730.821.689 73. Fete incepe primavara cu Studio 27!

Luna martie iti aduce 300$ la angajare! Program full-time/part-time, adult(girl/fetish)/non-adult, training personalizat, zona centrala Unirii; 4.000 {; (0765.640.271 hr@studio-27.ro 74. FETE salon masaj, vechime 7 ani, zona centrala (ofer cazare), program flexibil la alegere, clientela formata straina, venituri mari garantate. Rugam seriozitate; 5.000 {; (0767.580.924 goldenangelss2011@yahoo.com 75. Fete studio lux, Piata Muncii, angajam modele online, nivel engleza mediu, cu sau fara experienta, asiguram training, suport 24 h, bonusuri la angajare, conditii de munca excelente, 2.503 {; (0734.629.172 angajari@winstudio.ro www.winstudio.ro 76. Fete conversatii online Program flexi-

bil disponibil in 3 ture, plata zilnica, saptamanal, bilunar, 50-70% comision, contract de munca+cazare la cerere, bonus real de angajare, bonusuri. Vecinatati: Tineretului, Budapesta, Unirii, Dristor, (0768.179.679/ 0749.837.068 studio.lucky@yahoo.com 77. Fete conversatii online Program flexi-

bil disponibil in trei ture, plata zilnica, saptamanal, bilunar-50-70% comision, 200 $ bonus real de angajare, bonusuri. Vecinitati: Tineretului, Budapesta, Unirii, Dristor, 5.000 L; (0768.179.679/ 0749.837.068 studio.lucky@yahoo.com 78. Fete masaj lux, varsta minim 18 ani,

locatie centrala, lux, preturi (100-200 euro), deplasari hotel, rugam doar persoane de calitate si bun simt, posibil si cazare, non stop, doar whatsapp, 2.500 {; (0753.796.338

135. Modele online, plata zilnica mediu

ani pe piata, fete, urgent, comisionul este de 50% din incasari, program de zi. (0721.586.031

109. Maseuze cu sau fara experienta Sweet Touch. Locatie centrala, la vila. Zona spa cu jacuzzi, cafe-bar. Curat, civilizat, legal, cauta fete frumoase si cu bun simt, la fel ca cele existente (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 110. Maseuze pt. Salon masaj salariu atractiv. Salon de masaj angajeaza maseauze peste 18 ani cu sau fara experienta.plata se face zilnic sau in functie de dorinta dumneavoastra. Salariu motivant plus bonusuri mai multe detali la telefon, 5.000 L; (0756.634.162 Popa_popa@yahoo.com 111. Maseuze si dansatoare Nightclub si

salon masaj Centru Vechi, pozitie excelenta, vad clienti format, oferim salariu fix plus comision. Venituri mari zilnic, program flexibil. Urgent, 4.000 {; (0764.750.336

112. Maseuze, castiguri mari, Noblesse

87. Fete, cupluri videochat cu plata

113. Maseuze, hostess, Salon de masaj & Night club. Salon cu vechime in Centrul Vechi angajam fete serioase, varsta minima 18 ani. Salariu fix si comision, conditii de lucru decente, clientela formata, 100 euro bonus la angajare, 50 euro bonus recomandari, 1.000 {; (0730.919.969 desire.masaj@gmail.com

instant, arta de a face bani, pentru fete, cupluri cu/fara experienta, vii cand vrei, stai cat vrei, pleci cand vrei cu banuti la buzunar, regula bunului simt este singura, www netlive.ro 1.500 {; (0723.725.594 HARAPALB84@gmail.com 88. Fete, modele esti tanara si comunica-

tiva, ai cunostinte de limba engleza? Alege BeYou Studio pentru a beneficia de venit 3000 lei/garantat, comision 50-80%, te vom ajuta sa realizezi venituri de pana la 10.000 $, 3.000 L; (0766.905.905/ 0730.872.297 office@beyou-studio.ro

89. Fete, modele -salariu garantat de minim 2500 ron, oferim profile full foto+video, locatie centrala, internet de mare viteza, trainning, confidentialitate, comision progresiv 50%-70%, bonusuri de performanta. Posibilitate cazare; 1.500 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 90. Fete, vino sa faci bani, urgent pentru

consumatie si/sau masaj. Exclus servicii sexuale. Varsta minima 18 ani. Se ofera cazare la cerere, contract legal de munca. Tura de zi sau de noapte la alegere. 6.000 {; (+40760116599 91. Fete. Castiga peste 5000$ + salariu

garantat + banii la timp. Comision 50% -

gasiti un loc de munca? Va asteptam in echipa noastra. Pentru interviuri sunati la nr. de tel., 4.000 L; (0766.715.701/ 0799.617.440 bliss.studio@yahoo.com

108. Maseuze pt. salon cu vechime de 7

107. Maseuza salon cu vechime ade-

86. Fete videochat zona Eroii Revolutiei,

70 %. Cel mai luxos studio din Romania, 65. DOAMNE, DOMNISOARE, locatii Vis-a-Vis Mall Vitan + Unirii. MODELE ONLINE. PROBLEME (0764.008.090/ 0753.889.900 office@glamourstudio.ro CU BANII? NOI TE AJUTAM SA CASTIGI LUNAR PESTE 3.000 92. FETISH WORLD VIDEOCHAT USD. NU CONTEAZA VARSTA STUDIO TE AJUTA SA CASTIGI SAU ASPECTUL, CONTEAZA LUNAR PESTE 3.000 DE DORINTA DE A FACE BANI. O DOLARI. CEL MAI BUN STUDIO ECHIPA DE PROFESIONISTI DE VIDEOCHAT DIN BUCURESTI LUCREAZA PENTRU TINE; ANGAJEAZA, NU CONTEAZA 3.000 $; (0766.016.639 VARSTA SAU ASPECTUL, CON66. Doamne, domnisoare, 18 +, castigaTEAZA DORINTA DE A FACE ti independenta finaciara. Ai program flexibil si un venit garantat de 5000 BANII. WWW.FETISHlei/luna,cazare gratuita, servicii de infuWORLD.RO 3.000 $; musetare. Vino sa te convingi singura! 100% legal, 5.000 L; (0722.101.020 (0766.016.639 hr@richgirls-studio.ro 67. Doamne. Aveti peste 30 de ani si nu

varata, nu vorbe; situat central, clienti straini, personal placut, se ofera cazare la cerere, programul il facem impreuna, plata pe loc, daca esti serioasa, te asteptam la noi pt. detalii. 5.000 {; (0767.554.513

134. Modele online, comisioane avantajoase 50%-70%, bons de angajare, bonus de recomandare, bonus de performanta. My-Studio iti ofera un mediu de lucru modern si exclusivist. Contract legal, salariu fix sau comision. Promisiunea ca vom face impreuna performanta. www.my-studio.ro; 3.000 {; (0726.101.732 office@my-studio.ro

Doamnei, sector 2, Bucuresti; (0741.288.558

Unic, comisioane mari, vila salon masaj in centru. Banii la zi, tipsuri maxime. Selectam clientii. Se fac 700-1500 Lei/ tura. Program de munca flexibil. Salonul functioneaza de 10 ani, clientela formata 5.000 {; (0762.203.222 contact@private-massage.ro www.private-massage.ro

Ai peste 18 ani, nu ezita sa colaborezi cu noi, suntem o echipa extraordinara cu dotari tehnice pe masura. Oferim 60% pana la 80% si bonusuri lunare, info la tel. (0799.454.499/ 0759.093.595/ 0737.239.376 studiom122@yahoo.com

93. Gorgonize Social angajeaza person-

al feminin Modele online. Program la alegere. Bonus angajare 1800 lei. Cadou 400 lei. Salariu garantat 4000 lei + comision pana la 70%. Avansare rapida. Confidential 100%. Locatii multiple in Bucuresti, 225.000 L; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com 94. Harmony Studio angajeaza modele

studio profesional, daca ai cunostinte medii de limba engleza poti ajunge la castiguri de 2000$ inca din prima luna. Oferim seriozitate, profesionalism si discretie. Comision 60% si 100 $ la angajare. 1.800 {; (0731.157.033 office@harmony-studio.ro 95. Hostess online comision incepand cu 60%. Te asteptam la un interviu sa iti dovedim ca este adevarat: venit minim garantat 1. 000$/ luna, 500 $ bonus angajare, - 500 $ bonus recomandare daca vii cu o prietena 4.000 L; (0744.784.477 studio@camstars.ro 96. Hostess online Legend Studio Legend Studio, studio de videochat de top din Bucuresti, anunta noi angajari pentru posturi de hostess online. Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin.www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 97. Hostess online, angajeaza-te chiar acum la Anahita Studio iar noi iti punem la dispozitie un salariu lunar garantat de 4.000 Lei, bonus din incasari pana la 70%, bonus de angajare pana la 250 euro (0731.358.465 office@anahitastudio.ro 98. Hostess online, vrei sa castigi zilnic

intre 400 si 2000 de lei ?Alatura-te echipei noastre ... indrazneste sa devii o femeie libera! Primesti un Bonus de 400 lei daca vii la interviu; 5.000 {; (0760.063.935 office@virtualstars.ro 99. Hostessa night club night club cauta

hostesse (dansatoare lapdance, striptease) cu sau fara experienta. Se ofera loc de munca placut, sigur, discret. Se face carte de munca; (0737.650.262 100. Jewel Studio angajeaza admin

trainer pentru videochat. Postul se adreseaza persoanelor de sex feminin; program part time si in weekend (0738.178.987 office@jewel-studio.ro 101. Job videochat ofera cazare, minim 18 ani, aspect fizic placut, cunostinte engleza, 6 ore / zi. Locatie centrala, conditii excelente. Se ofera cazare; 1.000 {; (0770.845.070 sinfinity2016@gmail.com 102. Legend Studio- Modele socializare

online postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 103. Masaj erotic, esti frumoasa, ambi-

tioasa si vrei sa faci banii usor?Doresti o colaborare bazata pe discretie ai responsabilitate, lucrand doar pe preturi mari? Te astept alaturi de mine. 4.000 {; (0767.447.105 104. Masaj. Doamna sau domnisoara

careia sa-i placa sa faca masaj.Persoana care sa stie ce vrea, cocheta, disponibila la program si sa vrea sa munceasca. Comision 50 %, 100 L; (0751.981.150

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

133. Modele online, bonus angajare, siteuri cu trafic, mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

114. Maseuze, persoane de calitate cu

mult bun simt. Colaboratoare masaj, ambient select, accept doar persoane de calitate si cu bun simt, persoane prezentabile, ingrijite, program seara sau part-time, ultracentral. Relatii la: 2.500 {; (0788.771.818 115. Model hostess online 850 Euro/ luna. Videochat Hostess online.Schimbul unu sau schimbul 3. Punctul delucru se afla in Dobroiesti Ilfov. Se ofera contract de munca, 850 {; (0723.814.443 office.rossediamond@gmail.com 116. MODELE fetish, program flexibil, legalitate. DarkAngel studio cu sediul in Bucuresti, Piata Muncii, angajeaza modele fetish non-adult, locatie lux, decoruri, tinute, sedinte foto profesionale, carte de munca, legalitate. Alege sa castigi bani, (0728.575.937 117. Modele Oasis Studio ofera salariu fix 3000 lei daca indeplinesti anumite conditii. Bonusuri de angajare, outfituri cadou, plata bilunara, comision intre 50%-80%; 3.000 L; (0732.626.505 office@oasisstudio.ro 118. Modele baieti videochat TeamVision

Studio angajeaza modele baieti, cu sau fara experienta, minim 18 ani, limba engleza conversational scris si vorbit, aspect fizic placut, cunostinte pc minime, vesel si sociabil, venit procetual. 3.000 {; (0746.368.630 contact@teamvisionstudio.ro

119. Modele femei, fete cu/fara experien-

ta, Adelaine Studio, bonus garantat de angajare 300$, primele 2 luni procent 70%, procent 50-70%, plata bilunar sau saptamanal, fara limita maxima de varsta, nu conteaza aspectul fizic. Incearca. 3.000 {; (0741.216.753/ 0742.271.142 adelainejo@yahoo.com www.adelainestudio.ro 120. Modele fete sau trans angajam modele fete sau trans pentru conversatii online, intr-un cadru legal de munca, oferim plata zilnica, saptamanala, perioada, 5.000 {; (0760.387.829 tech.studioprivatt@gmail.com 121. Modele fete sau trans cu sau fara experienta, care pot lucra de acasa sau de la studio. Procentul este intre 50%-80 % 5.000 L; (0760.387.829 tech.studioprivatt@gmail.com 122. Modele fete sau trans pentru conversatii online intr-un cadru legal de munca, oferim plata zilnica, saptamanala, perioada, 5.000 {; (0760.387.829 tech.studioprivatt@gmail.com 123. Modele fete sau trans pentru con-

versatii online, intr-un cadru legal de munca, oferim plata zilnica, saptamanala, perioada, 5.000 {; (0760.387.829 tech.studioprivatt@gmail.com 124. Modele fete sau trans pentru con-

versatii online, intr-un cadru legal de munca, oferim plata zilnica, saptamanala, perioada, 5.000 {; (0760.387.829 tech.studioprivatt@gmail.com 125. Modele Fete sau Trans pentru conversatii online, intr-un cadru legal de munca, oferim plata zilnica, saptamanala, perioada, 5.000 {; (0760.387.829 tech.studioprivatt@gmail.com 126. Modele Fete sau Trans pentru conversatii online, intr-un cadru legal de munca, oferim plata zilnica, saptamanala, perioada, 5.000 {; (0760.387.829 tech.studioprivatt@gmail.com 127. Modele masaj deplasari hotel/ client

(90 % straini), preturi de la 150 euro, se poate si la locatie central, conditii lux, program ziua sau seara, rog seriozitate, 10 {; (0757.857.096 128. Modele online Ai vrea sa castigi in

fiecare zi mii de euro? Devino acom model la Fetish Word, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100 % legal. www.fetish-world.ro; 3.000 $; (0766.016.639 angajari@fetish-world.ro 129. Modele online Vrei sa lucrezi fara

stres, reguli/ amenzi stupide? Ai nevoie de siteuri noi cu trafic? Vrei plata zilnica sau salariu fix real+ comisioane? Oferim contract de munca, bonus angajare platit imediat, cazare, 3.000 {; (0746.387.246 office@flirt4fun.eu 130. Modele online la Rich Girls Studio Vrei un job cu venituri garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro 131. Modele online, bonus angajare mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 132. Modele online, bonus angajare mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 136. Modele online, plata zilnica mediu

de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 137. Modele online, plata zilnica, mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 138. Modele online, plata zilnica, mediu

de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 139. Modele online, plata zilnica, mediu

de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 140. Modele online, plata zilnica, siteuri

cu trafic, mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 141. Modele online, plata zilnica, siteuri cu trafic, mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 142. Modele online, plata zilnica, siteuri cu trafic, mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 143. Modele online. Ai vrea sa castigi in fiecare zi mii de euro? Devino acum model la Fetish Word, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100% legal, site: www.fetish-world.ro; (0766.016.639 angajari@fetish-world.ro 144. Modele socializare online, postul se

adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin.www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

145. Modele socializare online, postul se

adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

146. Modele socializare online, postul se

adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

147. Modele videochat Ai peste 18 ani si

vrei sa faci parte dintr-o echipa cu personal exclusiv feminin, intr-un studio profesional, elegant, design modern, dotat cu aparatura performanta situat ultracentral, 1.000 {; (0732.626.505 office@oasisstudio.ro 148. Modele videochat din studio, plata

la zi si bilunar, bonus angajare 200$, comision din studio pana la 70%, siteuri diverse, program flexibil. 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

149. Modele videochat RosseDiamod SRL angajeaza cu contract de munca sau colaborare, fete si cupluri pt sedinte de videochat, 850 {; (0723.814.443/ 0737.326.990 office.rossediamond@gmail.com 150. Modele videochat TeamVision Stu-

dio angajeaza modele baieti, cu sau fara experienta, minim 18 ani, limba engleza conversational scris si vorbit, aspect fizic placut,cunostinte pc minime, vesel si sociabil, venit procentual 2.000 {; (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro 151. Modele videochat cu si fara experi-

enta, angajam modele videochat cu si fara experienta. Limba engleza nu este obligatorie. Locatie centrala (1min de la metrou Piata Muncii). Program flexibil. Pentru programare interviuri tel., 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

152. Modele videochat cu si fara experi-

enta. Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima luna, plata zilnic/bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

153. Modele videochat, alaturi de echipa BlackV vei descoperii totul despre videochat, o activitate interesanta si atractiva din punct de vedere financiar; 4.000 L; (0786.400.195 office@blackvstudio.ro 154. Modele videochat, job-ul perfect pentru tine. Te vom ajuta sa te descoperi, sa te dezvolti si sa-ti folosesti abilitatile de comunicare si puterea de seductie. 1.000 {; (0732.626.505 office@oasisstudio.ro 155. Modele videochat. Jewel Studio

Unirii angajeaza cu contract de munca doamne/ domnisoare, minim 18 ani, limba engleza la un nivel conversational. Oferim: contract de munca, plata la zi/saptamana, (0738.178.987 office@jewel-studio.ro 156. Modele videochat: cupluri, fete, bai-

eti, cunostine limba engleza mediu (pentru a purta o conversatie), o stare de spirit buna si seriozitate.Zona Stefan cel Mare, 1.000 {; (0761.295.427 paradise.studio@yahoo.com

157. Modele, Rich Girls Studios ofera cel

mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni trainneri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Vino sa te convingi singura. 100% legal (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

158. Modele, Winstudio, ultracentral, Piata Muncii, metrou angajeaza modele, minim 18 ani, plata bilunar, training, suport tehnic 24 h, 2.500 {; (0734.629.172 angajari@winstudio.ro 159. Modele. Fetish World videochat Studio angajeaza. noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 de dolari. cel mai bun studio de videochat din bucuresti angajeaza, nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face banii. www.fetish-world.ro 3.000 $; (0766.016.639

160. Modelele cu /fara experienta 18+, esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci, vino sa ne cunosti! Noi te ajutam sa fii “Rich” Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatii pe internet; 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 161. Modelele cu sau fara experienta 18, esti comunicativa. Iti doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti, noi te ajutam sa fii rich. Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatii pe internet 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 162. Performeri fete sau trans cu sau fara experienta, independenta financiara, de acasa sau de la studio procent intre 50% si 80%. Nu ezita, detine propriul control financiar acum 3.000 L; (0760.387.829 tech.studioprivatt@gmail.com 163. Performeri fete sau trans, Sky is the limit, la Privatt Studio, poti castiga atat de multi bani cat iti propui, pentru a-ti indeplini toate visurile 3.000 L; (0760.387.829 tech.studioprivatt@gmail.com 164. Personal feminin pentru conversatii online oferim cadou 3000 lei la angajare, salariu fix garantat 4000 Lei+procent 50%, program part-time/ full-time, bonus abonament fitness, solar, unghii, gene. Contact non-stop; 4.000 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com 165. Personal feminin pentru conversatii

online oferim cadou 3000 lei la angajare, salariu fix garantat 4000Lei+procent 50%,program part-time/ full-time, bonus abonament fitness, solar, unghii, gene. Contact non-stop. 7.590 {; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com

166. Personal masaj. Doamne sau dom-

nisoare care stiu ce vor, dornice sa castige muncind, carora sa le placa sa faca masaj, obisnuite cu un program. Comision 50 la suta.Program: 10-20, zona centrala, 100 L; (0751.981.150 167. Personal salon de masaj, exclus relatii intime, salon de masaj angajeaza doamne sau domnisoare cu sau fara experienta. Se ofera cazare si salariu atractiv, comision 50% cu contract de munca. Garantez 3500 e pe luna, rog seriozitate, va astept. 4.000 {; (0757.522.278 Popa_popa@yahoo.com, 168. Personal studio videochat, nou,

nou, nou, valabil din 11.02.2018, 01:36:00. Studio videochat altfel: cu plata zilnica fara reguli si amenzi. Nou ! vi la munca cand vrei, stai cat vrei, pleci cand vrei cu banuti la buzunar zilnic. 2.550 L; (0723.725.594 harapalb84@gmail.com 169. Personal videochat, vrei sa lucrezi fara stres, reguli stupide? Vrei contract de munca? Ai nevoie de plata zilnica, siteuri cu trafic, promovare? Bonus angajare real 1.000 lei, experienta nu este necesara. 3.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 170. Rich Girls Studio, vrei un job cu ven-

ituri garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani. 100% procent din incasari in prima luna; 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

185. Tinere masaj, dans, hostess club, companie club, 100lei/h. Angajam, calificam, cazam tinere 18- 40 ani pentru masaj erotic, dans, hostesscompanie.Saloane masaj si club privat. Maxima seriozitate si siguranta. Exclus servicii sexuale. Non stop 10.000 L; (0720.337.700 mari.angajari@gmail.com 186. Tinere, modele online, studio videochat Bucuresti - Rich Girls ofera cel mai mare procent net de pe pata. Cei mai buni trainneri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $, program flexibil, 100% legal, (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 187. Tinere, modele online. Studio Rich Girls ofera cel mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni traineri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Program flexibil; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 188. Trainer cu/ fara experienta Ne dorim sa gasim o colega, buna cunoscatoare a limbii engleze, cu imaginatie si abilitati de comunicare pentru a fi instruita ca trainer modele. Conditii foarte avantajoase 2.000 L; (0775.345.090/ 0770.853.919 office@twinstudio.ro 189. Trainer. Daca esti in cautare de un loc de munca unde sa te simti ca acasa, daca esti o persoana creativa, implicata si dornica de a te afirma intr-o echipa tanara si dinamica, noi suntem cei pe care-i cauti. Daca spiritul de echipa si dorinta de invatare te caracterizeaza, atunci esti ceea ce cautam. Asteptam cu interes sa te alaturi echipei noastre de traineri; (0730.752.752 190. Videochat cu cazare, modele videochat RosseDiamod SRL angajeaza cu contract de munca si cazare, fete pt sedinte de videochat. (0723.814.443/ 0723.814.443 office.rossediamond@gmail.com 191. Videochat in Piata Victoriei comision sau fix My-Studio recruteaza modele in conditii de exceptie pentru locatia din Piata Victoriei 3.000 {; (0726.101.732 office@my-studio.ro 192. Videochat non adult Stai de vorba

pe net si castigi bani!Incearca si tu acum cel mai bine platit job din Romania!Conversatii Online, fara nuditate (0720.418.000

193. Videochat Paradise studio, zona Stefan cel Mare Castiga 1.000-3.000 euro lunar. Cel mai mare procent 60%. Cazare gatuita in locatii moderne. Abonamente fitness100% legalitate, confidentialitate. Aparatura de ultima generatieContact: 1.000 {; (0786.994.300/ 0761.295.427 paradise.studio@yahoo.com 194. Vino si tu in echipa noastra, avem sute de modele fericite, sustinem cu mandrie ca suntem cel mai serios studio de videochat. Oferim cele mai mai mari comisioane (reale) de pe piata. Castiguri minim garantate si program de lucru preferential (0764.161.612 195. Vita de lux in Viena Cautam pentru salonul nostru de lux maseuza pentru masaj erotic, frumoasa care vorbeste germana sau engleza. 3.000 {; tnrmassage@gmx.com

171. Salon masaj Vicious Girl angajeaza

doamne si domnisoare cu experienta in arta masajului. Locatie noua la vila, central, cu decoruri moderne si luxoase (0758.731.867 viciousgirl18@outlook.com

172. Secretara cu, fara experienta angajeaza salon masaj erotic de lux in Bucuresti, Piata Unirii. Cerinte: limba engleza, program 12/24. Oferim contract de munca, pachet salarial atractiv, bonusuri, echipa tanara, 1.800 L; (0758.063.750 contact@vipobsession.ro 173. Secretara masaj lux, salariu 3000

ron, program (L-V 10-18), cunostinte limba engleza, PC, punctuala, ingrijita, seriozitate, zona Unirii, contract munca, 3.000 L; (0757.858.096

174. Sefa, manger tura Angajam fata de

masaj pt conducere tura de zi la salon vechime 8 ani, clienti formati, bonusuri atractive, pt interviu apelati nr. telefon, 5.000 {; (0767.580.924

175. Social Gorgonize angajam fete ambitioase care vor independenta sociala. Vino in echipa noastra si te sprijinim de la inceput cu bonusuri de angajare de 3.200 lei si salariu garantat pana la 6.000 lei, 6.000 L; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com 176. Social gorgonize, hostess online, program la alegere. Bonus in prima luna 3.200 Ron. Salariu garantat 6.000 Lei + comision pana la 70%. Avansare rapida 6.000 L; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com 177. Studio angajeaza modele, program

Garsoniere 1. 1 Decembrie 1918 metrou, dezvolta-

tor, dec., et. 1/5, 38 mp, 2018, 38 mp st, 36 st utila, finisaje la alegere, centrala proprie, dec.a, locuri de parcare, balcon, se accepta credit prima casa si ipotecar, mai multe detalii telefonic. 32.950 {; (0727.736.313 dragos.chivu@zonadesud.ro 2. 1 Decembrie, Theodor Pallady, dec.,

et. 2/4, 40 mp, 2016, dezvoltator, vand garsoniera in bloc nou de caramida pe cadre de beton armat, etaj 2, dec.a, bucatarie separata, mutare rapida. Plata prin orice tip de credit bancar. 34.900 {; (0726.051.319/ 0774.075.876

3. 13 Septembrie -intersectie cu Drumul Sarii, dec., et. 5/8, 40 mp, garsoniera, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, libera, discutabil 43.000 {; (0730.421.581 4. 13 Septembrie intersectie cu Drumul

Sarii, dec., et. 1/8, 41 mp, 1986, Benzinaria Mol, et.1, cf. 1 dec.a, usa metalica, partial termopan, necesita renovare, libera, balcon inchis, 41 mp., acte, pozitie excelenta acces usor, ipotecar, cash, ideal investitie, neg., 42.999 {; (0724.262.436/ 0724.370.636 gfirut@yahoo.com

flexibil. Bonus de angajare. Outfituri cadou. Primesti bonus de 200$ daca ne recomanzi unei prietene. Salariu de 90 euro/ora.(tarif. 1,5 e/min+tva). (0900.310.110

5. 13 Septembrie, dec., et. 1/10, 40 mp, 1985, Drumul Sarii, Benzinarie, etaj 1/10, confort 1, dec., balcon, suprafata 41 mp, libera orietare Sud-Vest, necesita amenajari, ideal investitie, 43.000 {; (0733.089.030

178. Studio Gorgonize angajam modele

6. 13 Septembrie, Drumul Sarii, dec., et. 1/10, 1985, stradala, dec.a, confort 1, etaj 1, fara inbunatatiri, libera, geam la baie, negociabil. 42.999 {; (0722.792.039 alexandru.barceanu@yahoo.com

online dinamice si motivante. Oferim salariu garantat pana la 6000 lei, bonus angajare pana la 3200 lei, bonus costumatii si va oferim un program flexibil, 6.000 L; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com

179. Studio videochat Pink Girls Grabeste-te sa faci parte din echipa Pink Girls!Vino sa iti alegi camera, si programul de lucru!!! Training specializat, suport tehnic, camere individuale, sedinte foto profesionale, make-up, bonusuri, 6.000 L; (0764.730.088/ 0762.522.030

7. Alba Iulia adiacent Vitan Mall (Direct proprietar) dec., et. 2/8, 40 mp, 1990, garsoniera, confort 1 sporit, dec.a, in suprafata de 40 mp, situata la etajul 2 din 8 in bloc construit in anul 1990 in zona Vitan Mall - Piata Alba Iulia. Ideal investitie si locuit 59.900 {; (0760.490.739 ramonaterzea@yahoo.com

180. Tanar doresc sa fac videochat cu o

8. Alba Iulia Rond, Decebal, Unirii, semi-

tanara sau cuplu, nu am locatie, astept propuneri, Ovidiu; (0743.864.053 ospanache@gmail.com

181. The Buddhist club Bucuresti anga-

jeaza dansatoare sau hostess, cu sau fara experienta pentru o perioada nedeterminata, 35 L; (0752.068.887 office@mcinternational.ro

182. Tinere - Elvetia Cluburile Galaxy &

Joy, cautam domnisoare si doamne cu/fara experienta 19+ ani, incepatoarele sunt binevenite. Castiguri exclusive, plata zilnic. Oferim conditii foarte bune de munca, asiguram acte si mediu de lucru placut. Castiguri peste 15.000 euro/ luna. Esti dornica sa castigi multi bani intr-un timp scurt, vino sa lucrezi la noi. Detalii in lb. roamna. Tel./Whatapp/viber, Ramona. www.joy-club.ch, www.galaxyclub.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 183. Tinere 18+, Germania-Villa Verona,

Saarlouis, casa privata lux la granita Luxemburg si Franta ofera joburi pentru tinere 18+ cu/fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani? Atunci ai ajuns la locul potrivit. Oferim discretie absoluta si conditii de top, mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe Whatsapp, Viber sau la e-mail, www.villa-verona.de. Katy; (00491734618219 jobs@villa-verona.de 184. Tinere cu aspect fizic placut pentru

salon masaj, plata zilnica, conditii legale, venituri substantiale, mai multe detalii la tel. Rog seriozitate (0766.888.887

dec., et. 6/10, 20 mp, 1970, semidec.a, complet mobilata/ utilata modern, 20 mp, bloc reabilitat 2017, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, apropiere Bdul Unirii, Decebal, metrou Muncii, Piata Unirii, centre comerciale 31.500 {; (0768.198.229

9. Aleea Banu Udrea, Vitan Mall, metrou

Mihai Bravu, dec., et. 7/8, 40 mp, 1988, confort 1 sporit, 40 mp, dec.a, bloc 1988, bucatarie mobilata si utilata, 7/8, 2 lifturi, aer conditionat, parchet, termopan, usa metalica, zugravita, gresie, libera, se accepta credit, acte la zi, 53.000 {; (0722.729.252 aurelburlan@gmail.com 10. Aleea Perisoru, Ozana, proprietar,

et. 4/4, vand camera in camin, stradal, reformata nou, 15.000 {; (0737.624.192 11. Alexandru Obregia, Metalurgiei,

dec., et. 5/5, 40 mp, 2016, acceptam prima casa, garsoniera formata din 2 camere, 2016, suprafata 40 mp, toate actele la zi, deosebita, cocheta, ej 5/5, asociatie locatari, parcare g, f, p, t, um, totul nou impecabil. 38.000 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliar@yahoo.com 12. Alexandru Obregia, Turnu Magurele, dec., et. 3/9, 32 mp, 1970, garsoniera 32 mp confort 1, etaj 3/9, balcon gresie, faianta, parchet, termopan, reabilitat, apropiere metou, 2 statii Ratb, facultatea Spiru Haret 34000 euro. 34.000 {; (0723.389.967 13. Alexandu Obregia, semidec., et. 9/10, 20 mp, garsoniera bine situata, 2 statii metrou Piata Sudului bloc mixt, renovata, g, f, p, t, um, cadastru, intabulare, libera, et. 9/10, bloc stadal, 25.700 {; (0720.039.035/ 0764.409.116 columbia.imobiliar@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


21 martie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 14. Antiaeriana, Rahova, apartament tip studio dec., et. 3/5, 39 mp, 2018, Antiaeriana, Rahova. Apartament tip studio 2 camere. Oferta promotionala avans 75 % pentru a beneficia de un discount de 6000 Euro, 27.900 {; (0737.282.225/ 0771.225.027 vanzari@oxyresidence.ro 15. Aparatorii Patriei, dec., et. 3/8, 40 mp, 1987, Berceni, facultatea Spiru Haret, garsoniera confort 1 dec.a, etaj 3/8, constructie 1987, gresie, faianta, parchet, termopan, usi schimbate, instalatii sanitare electrice schimbate, renovata, complet libera, 44.000 {; (0773.910.634 16. Aparatorii Patriei, semidec., et. 3/9,

39. Berceni, dec., et. parter/2, 50 mp, 2017, garsoniera dispune de centrala termica proprie si calorifere din otel. Se vinde bransata la toate utilitatile (energie electrica, apa, canal si gaze naturale).COMISION 0%! 29.500 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 40. Berceni, dec., et. parter/4, 36 mp,

2012, Grand Arena, oferim spre vanzare o garsoniera pe str. Aurel Persu, dec., suprafata 36 mp, etaj mezanin, finisat modern, mobilat si utilat modern, centrala proprie, loc de parcare suprateran, pret usor neg. 40.998 {; (0747.140.370

32 mp, Emil Racovita, garsoniera confort 1 semidec.a suprafata 32 mp balcon decent intretinuta apropiere metrou Aparatorii Patriei, etaj 3 acces la mijloace de transport, 32.000 {; (0773.910.634/ 0764.716.412

41. Berceni, semidec., 1975, Piata Resi-

17. Aparatorii Patriei, Piata Sudului dec., et. 2/7, 32 mp, 2019, vanzare garsoniera spatioasa metrou Aparatorii Patriei, finisaje incluse in pret. Toate utilitatiile contorizate individual. Constructie beton, caramida porotherm. Comision 0. Direct dezvoltator 36.000 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro

soniera, particular, renovata, g, f, p, um, intabulare. 18.000 {; (0766.303.381

18. Auchan, Titan, Ozana, Pallady, Stra-

da Fetesti dec., et. 1/5, 40 mp, 2018, vand garsoniera dec.a intr un ansamblu rezidential nou pozitionat in sectorul 3 al Bucurestiului zona Titan, garsoniera se poate achizitiona si prin intermediul creditelor bancare, comision 0%, 40.350 {; (0730.170.085 mihai.dinu@zonadesud.ro 19. Baba Novac, Dristor, strada Aurel Botea, dec., et. 2/4, 42 mp, 1994, 9 minute distanta de metrou, bloc de garsoniere cu locatari civilizati, curata, luminoasa. Vecinatati: Piata Alba Iulia, Decebal, Mihai Bravu, Iancului, Unirii, Muncii, Mihai Bravu, Titan, Vitan, 64.000 {; (0722.393.151 20. Baba Novac, Dristorului metrou, dec.,

et. 4/5, 30 mp, 2017, bloc nou, 2 minute de metrou, finalizare Decembrie 2017, finisaje premium, S+P+5E, vecinatati: Mihai Bravu, Camil Ressu, Piata Muncii, 49.000 {; (0722.602.948/ 0727.090.488 andrei@proestate.ro 21. Baba Novac, Titan, semidec., et. 1/1,

25 mp, 1966, proprietar vand garsoniera renovata, in vila, zona Baba Novac, Titan, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interioare noi, centrala, acte; 36.500 {; (0742.013.393 22. Baicului intersectia cu Pantelimon, semidec., et. 3/10, 32 mp, 1992, confort 1, balcon, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobila bucatarie. Poate fi vazuta in weekend, 41.000 {; (0747.151.634 23. Baicului, Doamna Ghica Residence,

dec., et. 3/4, 15 mp, 1975, vand la 10 min. metrou Obor, cu gresie, faianta, usa metalica, aer conditionat, centrala termica, bloc reabilitat, costuri minime. Zona linistita. In apropiere, scoala, gradinita, Lidl 19.000 {; (0723.924.996 Serafimpintoi8@gmail.com 24. Baneasa, Ionescu Sisesti, dec., et.

2/5, 40 mp, 2017, vindem garsoniera in bloc nou, se preda la cheie, finisaje premium la alegere, blocul va avea lift, centrala proprie, incalzire in pardoseala. Acces rapid catre centre comerciale, direct dezvoltator. 51.960 {; (0725.957.934 25. Baneasa, Sisesti, 350 m de Metrou

Straulesti, dec., et. 3/5, 54 mp, 2018, Maia Residence, studio cu suprafata construita de 54.25 mp (49.59 mp suprafata utila totala ce include balconul cu suprafata de 3.64 mp), este dec., cu bucataria inchisa, 65.238 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro 26. Baneasa, Sisesti, 350 m metrou

Straulesti, 57 mp dec., et. 4/5, 57 mp, 2018, Baneasa, Sisesti, studio cu suprafata construita de 57 mp, 49mp utili, includ balconul de 12 mp, dec., bucataria inchisa. Termen: mai 2018, se preda complet finisat. 350 m de metrou Straulesti. 64.285 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro

ta, etaj 2, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, mobilata, renovata, 20.000 {; (0727.835.329 42. Berceni, et. 4/4, Piata Resita, gar-

43. Berceni, acces metrou Dimitrie Leonida, dec., et. 1/5, 32 mp, 2018, garsoniera dec.a, bloc nou izolat termic, lift, se preda complet finisata, centrala termica, baie echipata. Cel mai bun pret din piata. Comision 0, direct dezvoltator 25.250 {; (0725.957.933 44. Berceni, Aparatorii Patriei metrou, semidec., et. parter/10, 32 mp, 1969, ocazie, cf 1, semidec, parter inalt, din 10, stradal, vedere spate, renovata,complet, se vinde complet mobilata si utilata, 7 minute de metrou, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon, 34.999 {; (0733.564.017 triumphgrand.imobiliare@yahoo.com 45. Berceni, aproape de metrou, investitie, promotie dec., et. 5/5, 38 mp, 2018, garsoniera deosebit de spatioasa, camera mare, bucatarie separata, inchisa, hol de decomandare generos, balcon cu acces din camera, se vinde finisata, cu totul nou si in garantie. Pret pentru cash. 31.410 {; (0724.660.088 46. Berceni, Bd Berceni, dec., et. 3/5, 39

mp, 2018, garsoniera dec.a si spatioasa, 39 mp, se preda la cheie, gresie, faianta, parchet usi interioare la alegere, contorizare individuala la utilitatile orasului, direct dezvolator, fara comision, 36.900 {; (0725.957.934

47. Berceni, Dimitrie Leonida, semidec.,

et. 3/4, 29 mp, 2016, garsoniera frumos dec.a, la cheie, bloc nou 2016,balcon,acte gata, parchet, gresie faianta, centrala termica, parcare inclusa in pret. Accept credit ipotecar sau plata cash (transfer bancar), 34.500 {; (0731.136.764/ 0731.136.764 bogdan.imobsud@gmail.com 48. Berceni, Drumul Binelui, dec., et. 4/4, 33 mp, suprafata utila 33 mp +balcon 5,46, constructie 2016, centrala proprie, toate utilitatile, 38.500 {; (0745.067.409 49. Berceni, Grand Arena, dezvoltator, dec., et. 1/3, 35 mp, 2018, blocuri noi, garsoniere dec.e, bucatarie inchisa, balcon, baie cu geam, centrala proprie, finisaje la alegere, 5 modele noi, direct dezvoltator, zona deosebita. 29.800 {; (0761.309.031 blocnoubucuresti@yahoo.com 50. Berceni, Metro dec., 34 mp, 2018,

Proiect nou, in constructie, garsoniera spatioasa, finisaje de calitate superioara, imobil amplasat stradal, acces rapid Ratb 10 m metrou 10min, gradinita si scoala vecinatate, bloc grinzi pozitie 10, 35.000 {; (0725.652.660/ 0731.853.944 silveractivimob@yahoo.com 51. Berceni, metrou, dec., et. 1/5, 40 mp, 2018, garsoniera in bloc nou, langa metrou. Finisata complet. Centrala proprie, lift, interfon. Se accepta credit ipotecar. Negociabil la plata cash. Dezvoltator comision 0 36.900 {; (0737.500.374/ 0737.500.374 52. Berceni, metrou, dec., et. 1/5, 39 mp, 2018, garsoniera spatioasa, prima casa, bloc nou, 33.200 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro

64. Bucurestii Noi, Pajura, dec., et. 3/8, 33 mp, 1976, bloc reabilitat, garsoniera impecabila, renovata nou, toate instalatiile schimbate, finisaje noi, de cea mai buna calitate, mobilata, utilata nou, modern, ct, ac, va puteti muta imediat 55.000 {; (0731.144.156

91. Confort City cartier, imobil 2012, dec., et. 3/10, 42 mp, 2010, Vitan, Splaiul Unirii, complex rezidential Confort City, dec.a, toate îmbunatatirile, se poate vinde si mobilata, libera, toate actele, merita, vizite urgent, 30.000 {; (0728.879.797/ 0728.879.798

117. Dristor metrou, semidec., 32 mp, confort 1, semidec.a, bloc reabilitat, etaj 10, 32 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru intabulare, pret negociabil, 40.500 {; (0765.874.442

65. Bucurestii Noi, Pajurei, dec., et. 3/9,

92. Cornetu Judecatorie, dec., 43 mp, 4/4+pod, centrala proprie, gresie, faianta, termopan, izolat, 22.800 {; (0745.067.409

mp, 1976, stradal, bloc mixt, balcon, vedere spate, linistit, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilata, utilata, acte la zi, metrou la 2 minute. 48.000 {; (0740.246.872/ 0723.399.229

34 mp, proprietar, gars. dec, et. 3/9, complet renovata, mobilata si utilata lux dec. 2017, instalatii electrice si sanitare noi, cabina dus, aer conditionat, bucatarie completa Mobexpert, usi noi, intabulare 54.000 {; (0734.546.458

Bulevardul Brancoveanu, et. 1/4, metrou, parc Tineretului, sos. Oltenitei, apa calda, caldura, renovata complet, izolata, 19.500 {; (0748.133.331 66.

67. Calea 13 Septembrie, Drumul Sarii,

Bd. Ghencea dec., et. 7/8, 40 mp, 1991, pozitionata la intersectia celor 3 artere importante, complet mobilata si utilata, imobil dotat cu 2 lifturi, ideala atat pentru investite cat si pentru locuit, acces rapid RATB catre Politehnica 45.999 {; (0773.937.217 ysaccosmin@evocasainvest.ro 68. Calea Calarasi, schimb cu casa in Bucuresti, garsoniera stradal intre Universitatea Hyperion si metrou Unirii, etaj 3, balcon mare; (0760.152.167 69. Calea Giulesti, garsoniera, bloc nou,

an 2017 dec., et. 3/5, 31 mp, 2017, Giulesti, garsoniera, in bloc nou, an constructie 2017, garsoniera este in curs de finalizare, se preda la cheie cu toatle utilitatile si instalatii sanitare, 32.500 {; (0747.821.353 70. Calea Mosilor, Carol I, semidec., et.

1/8, 18 mp, 1940, garsoniera situata la etajul 1 din 7, libera, in suprafata de 18 mp, ferestre PVC, usa metalica, renovata recent, gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare si electrice noi. 25.500 {; (0735.096.378 71. Calea Vitan, stradal, metrou Mihai Bravu semidec., et. 7/9, 40 mp, 1980, semidec., 7/9, 40 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, finisaje superioare, acte la zi, potential investitii, apropiere centre comerciale, metrou, statii RATB 48.900 {; (0744.516.515 72. Camil Ressu 43 mp, 2007, Nicolae

Grigorescu, Ambrozie, 3 minute Metrou, bloc nou, centrala proprie, parter inalt, imbunatatiri noi, balcon inchis 43.000 {; (0762.345.350 73. Camil Ressu, Lukoil, metrou Nicolae

Grigorescu, semidec., et. 6/7, 44 mp, 2008, vand garsoniera, 3 minute metrou, in curs de renovare, finisaje la alegere (gresie, faianta, parchet), usi la alegere, centrala termica noua, balcon, zona linistita, acte la zi, 40.499 {; (0787.859.952 74. Campia Libertatii, stradal, aproape

de Muncii, confort 1 dec., 57 mp, la parter/10, bloc 1979 cu toate imbunatatirile noi, bucataria mobilata, instalatii noi, foarte curat, pretabil firma dar si locuit, merita 66.500 {; (0728.879.796 75. Cartier 23 August, piata, gars. la cheie, bloc nou, apa, lumina, gaze, acte la zi, pret bun; (0730.629.933 76. Cartierul Latin, Ghencea, dec., et.

2/6, 36 mp, 2017, Cartieru Latin, Prelungirea Ghencea, proprietar direct, garsoniera dubla, etaj 2, cu dormitor si balcon mare, comision 0%, confort 1 sporit, Ratb 122, 485, 222, se acepta toate tipurile de credit 29.000 {; (0765.420.123 evelin.residence@yahoo.com 77. Central, Universitatii, semidec., et. 4/8, 32 mp, inchiriez grasoniera ultra central la 3 min de statia de metrou Universitate, complet mobilata si ultilata. Rog seriozitate si inchirierea pe termen lung. 280 {; (0757.810.057 Cretescu_remus@yahoo.com 78. Centrul Istoric, Unirii, dec., et. 7/7, 40

mp, 1990, Natiunile Unite, stradal, gars. bloc monolit, renovata, mobilata, utilata modern, cadastru, 79.000 {; (0723.712.883

27. Baneasa, Sisesti, Northside Park, studio 1 cam., semidec., et. 3/11, 48 mp, 2018, Constructie in curs de edificare, finalizare 2018. Studio cu 1 camera de 44,85 mp, situat în zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu-Sisesti, 62.400 {; (0735.100.039 contact@northsidepark.ro

32 mp, 2018, garsoniere dec.e, incepand cu pretul de 33.600 euro situate in statia de tramvai pe Sos. Oltenitei stradal intr-un ansamblu de lux, acces rapid catre P-ta Sudului. Comision 0, direct dezvoltator 33.600 {; (0725.957.933

28. Bdul Nicolae Grigorescu nr 43 Titan semidec., et. 10/10, 32 mp, 1970, Proprietar vand garsoniera semidec.a cf 1 Bdul Nicolae Grigorescu nr 43, stradal renovata recent, bloc reabilitat, etajul 10, curata, langa parcul Titanii mobilata, exclus credit, acces magazine 39.500 {; (0726.778.555/ 0733.238.619 e.calota@yahoo.com

semidec., et. 5/9, 32 mp, 1970, garsoniera semidec.a aproape de metrou Aparatorii Patriei, Turnu Magurele, 32 mp, etaj 5/9, gresie, faianta, termopan, ac, zona buna, spatiu verde in fata blocului, pret neg., 35.000 {; (0751.053.622/ 0751.053.625 sigmaserviceimob@yahoo.com

80. Chisinau semidec., et. 5/10, 33 mp, 1981, bd. Chisinau garsoniera cf. 1, semidec., 5/10, cu imbunatatiri cu balcon, cadastru, intabulare, bloc din 1981, 37.000 {; (0721.275.684

55. Berceni, Zona de Sud dec., et. 2/5,

81. Chisinau, Diham, 34 mp, garsoniera

29. BDUL UNIRII dec., et. 8/9, 42 mp, 2002, Vand garsoniera, zona Bdul Unirii, 42 m2, dec.a, et 8/9, anul 2002. Pret 71 000 euro, negociabil, numar etaj: 9, numar camere: 1, numar loc de parcare: 1, numar bai: 1, suprafata utila: 42 71.000 {; (0727.177.008 katarinna00@yahoo.com

2018, apartament 2 camere, dec., se preda la cheie, finisaje la alegere, bransat la toate utilitatile, canalizare, birou dezvoltator, comision 0% 47.700 {; (0725.957.934

30. Berceni Grand Arena Mall sector 4,

dec., et. 1/5, 38 mp, 2018, vand garsoniera spatioasa, intr-un ansamblu rezidential in construtie, predare luna septembrie, balcon, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, centrala proprie, lift. Pret promotional. Comision 0% 29.900 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro 31. Berceni metrou, dec.a, balcon dec., et. 2/5, 36 mp, 2018, investitie ideala in garsoniera spatioasa si luminoasa, dec.a, hol acces mare, bucatarie inchisa, cu debara, geam la baie, balcon generos, se vinde la cheie. Pret promotional la plata integrala; 30.510 {; (0724.660.088 32. Berceni metrou, dec.a, balcon, dec.,

et. 3/5, 39 mp, 2018, promotie cash, garsoniera foarte spatioasa, camera mare si luminoasa, cu balcon, bucatarie si hol de decomandare generoase, baie 5,2 mp, se vinde complet finisata, totul nou, cu garantie. Pret pentru plata imediata, 33.210 {; (0724.660.088 33. Berceni metrou, dec.a, pret pentru cash dec., et. parter/5, 38 mp, 2019, garsoniera spatioasa, bucatarie inchisa, hol mare, geam la baie, se vinde la cheie, finisata cu gresie, faianta si parchet la alegere. Ideala pt investitie cu randament ridicat. Pret pentru plata cash, 28.710 {; (0724.660.088 34. Berceni Piata Sudului, et. 4/10, 20 mp, garsoniera, confort 2, gresie, faianta, parchet, termopan, libera, bloc mixt, 25.500 {; (0730.452.410 35. Berceni, dec., et. 1/5, 35 mp, 2017,

apartamente si garsoniere in zonele Berceni , Aparatorii Patriei, Mihai Bravu, la cele mai accesibile preturi, avantajoase variante, cu preturi incepand de la 37.000 euro, detalii www.meridian-house.ro 37.000 {; (0725.652.660 dezvoltator_direct@yahoo.com 36. Berceni, dec., et. 1/5, 40 mp, 2017,

finisaje incluse in pret, la alegere,toate utilitatiile, apa, gaz, curent, canalizare, contorizate individual.Centrala terminca 24 kw+calorifere.COMISION 0%! 35.000 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 37. Berceni, dec., et. 4/5, 38 mp, 2018,

garsniera cu o terasa superba, bloc nou, promotie 27000 euro. 27.000 {; (0730.888.280

38. Berceni, dec., et. 1/2, 2018, garson-

iera dec.a, bloc nou, suprafata 34 mp, soseaua Oltenitei 29.500 {; (0730.888.280

53. Berceni, Piata Sudului, dec., et. 1/7,

54. Berceni, Universitatea Spiru Haret,

56. Berceni, Zona de Sud, dec., et. 1/4,

39 mp, 2018, vand garsoniera dec.a, imobil constructie noua, 4 min statie de metrou, finisaje la alegere, centrala termica proprie, comision 0%, direct dezvolatator, 35.900 {; (0725.957.934 57. Brancoveanu metrou, Oraselul

Copiilor, semidec., et. 5/10, 27 mp, 1987, 2 minute metrou, garsoniera curata, luminoasa, spatioasa, an c-tie 1987, 27 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon, partial mobilata. Fara credit, 45.000 {; (0766.595.977 58. Brancoveanu, semidec., et. 4/10,

24 mp, 1977, vand urgent garsoniera Brancoveanu stradal, 32.500 {; (0784.820.222 Bucur.mihailmarian@gmail.com

59. Brancoveanu, Alunisului, parc Oraselul Copiilor, dec., et. 1/3, 33 mp, 2017, Brancoveanu, Alunisului, parc Oraselul Copiilor, metrou Constantin Brancoveanu, constructie noua, finisaje la alegere, stradal. Acceptam orice tip de credit. Direct dezvoltator, 47.500 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro 60. Brancoveanu, Lidl dec., et. 1/3, 18

mp, 2017, Et. 1/3, 18 mp, dec.a, bl 2017, are gaze, ac, baie cu dus, balcon inchis cu termopan. Bucatarie americana. Garsoniera are usa metalica, g, f, baie, parchet. Se vinde complet mobilata si utilata, 15.000 {; (0766.661.912 61. Brancoveanu, Oraselul Copiilor,

metrou, imobil nou dec., et. 1/3, 34 mp, 2018, s+p+3e, termen finalizare iunie 2018, caramida Porotherm interior/ exterior, finisat calitativ, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, centrala termica, posibilitate parcare. Comision 0 45.240 {; (0784.118.888/ 0784.222.008 office@ansamblurezidential.net 62. Brancusi, dezvoltator bloc nou, 8 min. metrou, dec., et. 1/6, 42 mp, 2018, dezvoltator vand garsoniere si apartamente 2 camere de diferite dimensiuni in bloc din caramida capat de linie 168, la 810 minute metrou, discount la plata cash, lift, finisaje de lux la alegere. 40.900 {; (0722.116.600/ 0722.400.220 mail.dezvoltator@gmail.com 63. Bucuresti Magurele, garsoniera,

stradala,RATB ! dec., et. 1/3, 39 mp, 2017, Sos. Bucuresti-Magurele,stradal, finisaje de calitate superioara, toate utilitatiile retelei de oras, loc parcare inclus, statie RATB la 2 minute, 34.500 {; (0764.665.766/ 0799.929.024 simona.b@star-construct.ro

79. Chiajna, str Tineretului, garsoniera,

dec., et. 5/6, 28 mp, 2018, Tineretului nr 63, Chiajna, apartament 1 camera/constructie 2018, dec., etaj 5/6, suprafata utila 28 mp, izolatie, balcoan, central proprie, 24.000 {; (0720.822.960 contact@rezidential-orhideelor2.ro

stradala mobilata utilata nou imbunatatita cu balcon spatios acte la zi, 36.500 {; (0762.345.350

82. Chitila, Lectorului Residence dec., et. 3/3, 2017, Lectorului Residence va propune spre vanzare, garsoniera, 35 mp suprafata utila, living 21 mp, bucatarie inchisa, baie cu geam, terasa 15 mp. Pretul include TVA 5% 45.000 {; (0768.717.830 83. Cismigiu, Mc Donald’s, Brezoianu, centrul istoric dec., et. 2/8, 30 mp, 1945, 2/8, dec., bloc fara nici un fel de risc seismic, renovata recent, mobilata si utilata complet, excelenta investitie (inchiriere), intrare si vedere spate, elib. 1 august. 48.000 {; (0735.883.452 daniel.enache@centralimobiliare.ro 84. Colentina, Andronache, semidec.,

et. parter/4, 32 mp, 2005, stradal, etaj parter inalt/4, renovata, bucatarie imensa, scara curata, autobuz in fata blocului, acc. credit, disp. imediat. semi-mobilata, 30.500 {; (0730.928.310 trimbitasu@gmail.com 85. Colentina, Doamna Ghica, et. 3/4, 37 mp, 2017, mutare imediata, garsoniera cocheta, centrala termica, Ratb, parc, supermarketuri, farmacii, piata, imobil nou, cadastru, intabulare. 39.000 {; (0747.600.200 corina.barbieru@rfccity.ro 86. Colentina, Doamna Ghica, dec., et. 6/10, 38 mp, 1979, Str. Sinaia, dec.a, etaj 6/10, bloc mixt, s. 38 mp, g, f, p, t, ac, mobilata, utilata elegant, la cheie. Acte complete 46.250 {; (0722.511.217/ 0762.628.915 uigimob@yahoo.com 87. Colentina, Doamna Ghica, McDon-

alds, dec., et. 6/8, 40 mp, 1986, etaj 6/8, bloc 1986, dec.a, confort 1 sporit, 42 mp, orientata pe est, luminoasa, 2 lifturi, balcon spatios, pe mijloc, usa metalica, libera, cadastru, intabulare, pret negociabil 37.500 {; (0787.882.999 88. Colentina, Fundeni, Pantelimon,

Andronache, semidec., 33 mp, 2018, Neofort Rezidential va pune la dispozitie un nou Ansamblu Rezidential Neofort 10 amplasat in Zona Colentina - Soseaua Fundeni nr 250, sector 2, Bucuresti, imediat langa Spitalul Fundeni, 30.270 {; (0752.443.436 adrian.pintilie@neofortbiz.ro 89. Colentina, Sos. Andronache nr. 201A, 30 mp, 2004, parter inalt, usa metalica, gresie, faianta, termopan, apometre, repartitoare, mobilata, utilata, 29.000 {; (0723.293.171 90. Comuna 1 Decembrie, dec., et. 2/3,

42 mp, 1989, vand garsoniera mare, 42 mp util, transformata in 2 camere, g, f, p, termopan. Blocul nu are asociatie, cheltuielile sunt f mici si se platesc doar apa si gunoiul la primarie. Pret negociabil; 25.000 {; (0725.989.889

93. Cosbuc, Piata Cosbuc, Academia

Tehnica Militara, garsoniera parter, 20 mp si 20 mp curte proprie, constructie individuala, caramida, izolata termic, pod. 23.500 {; (0733.461.537 94. Costin Georgian, semidec., et. 9/9, 32 mp, 1974, garsoniera, et 9 din 9, 2 min metrou Costin Georgian, loc parcare, boxa. 35.000 {; (0730.966.766 95. Crangasi metrou, garsoniera bloc

mixt, ocazie semidec., et. 6/8, 30 mp, 1983, Crangasi, garsoniera renovata, mobilata si utilata situata in bloc mixt din anul 1983. Ideal investitie. Acte in ordine, sunati acum, 39.500 {; (0770.810.694 agentie13@mauwis.ro 96. Crangasi, metrou semidec., et. parter/3, 28 mp, 2013, garsoniera de vanzare situata in zona Crangasi, la 3 minute de metrou, semidec.a, etaj P/3, nefinisata, ideal spatiu birouri sau eventual de locuit, acte complete, se accepta credit 33.000 {; (0743.060.805/ 021.341.08.35 contact@stevimobiliare.ro 97. Crangasi, Studio tip Loft, exclusivist,

spatios, dec., et. parter/10, 53 mp, 1996, proiectul nostru exclusivist, va pune la dispozitie apartamente de tip Loft, cu suprafete utile cuprinse intre 37 mp si 77 mp, cu diferite compartimentari, unde se creeaza spatii armonioase si practice, 69.000 {; (0723.243.544/ 0799.929.024 natalin.p@star-construct.ro 98. Dacia semidec., et. 7/7, 18 mp, 1950,

Studio cochet pozitionat ultracentral, cu o priveliste incredibil de frumoasa asupra orasului. Foarte aproape de Gradina Icoanei si Parcul Ioanid, la 5 minute de Piata Romana. 19.500 {; (0752.980.072

99. Dacia, Piata Romana dec., et. 4/6, 44 mp, 1940, Bulevardul Dacia 47, Piata Romana, vis a vis de liceul Xenopol, et. 4, su 44 mp, renovata recent, parchet, gresie, faianta, termopan, centrala termica, ac, 67.000 {; (0769.076.168/ 0724.306.586 valentin.cristea@orfeas.ro 100. Decebal, dec., et. 7/8, 39 mp, 1990,

garsoniera in zona Decebal, Piata Muncii, 7/8 intr-un imobil mixt,construit in anul 1990, reabilitat termic. Garsoniera este dec.a, are suprafata totala de 39 mp, loc de parcare, 3 minute metrou. 64.500 {; (0734.222.102/ 021.252.19.22 flavia.velicu@imoprest.ro 101. Decebal, Alba Iulia Ruby Tuesday,

118. Dristor metrou, dec., et. 9/10, 35

119. Dristor metrou, Camil Ressu cu Liviu Rebreanu, semidec., et. 2/10, 31 mp, chiar langa mall Park Lake si parc IOR, cf. 1, etajul 2 din 10, semidec.a, gresie, faianta, parchet, termopane, aer conditionat, mobilata, usa metalica, bucatarie mobilata, credit 45.500 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 120. Dristor, semidec., et. 8/8, 34 mp, 1984, garsoniera in zona Dristor, Ramnicu Sarat, et. 8/8, fara probleme cu terasa, blocul fiind reabilitat termic, constructie 1984, 34 mp, semidec. Acces lejer catre mijloace de transport in comun 5-7min de metrou 41.000 {; (0773.831.987 121. Dristor, semidec., et. 7/10, 34 mp, 1982, Mihai Bravu, garsoniera, 7/10, 34 mp, imbunatatiri termopan, parchet, gresie, faianta, 10 min metrou, acces facil Vitan, Timpuri Noi, Muncii, Grigorescu, Titan, acte, 47.000 {; (0763.656.867 albu_ovidiu_mihai@yahoo.com

105. Dimitrov, Mihai Bravu, semidec., et.

7/10, cf. 1, libera, cad., intab., exclus firma, 34.000 {; (0723.723.485

106. Doamna Ghica semidec., et. 3/4, 35

mp, 2018, de vanzare garsoniera in zona centrala, la numai 1 minut de statiile RATB, in bloc nou. Se preda complet finisat, cu obiecte sanitare in bai de calitate premium. Actele sunt gata iar mutarea imediata 38.600 {; (0740.023.302 oana.apostol@rfccity.ro

107. Doamna Ghica, dec., et. 6/10, 39 mp, 1979, de vanzare garsoniera Doamna Ghica, confort 1 dec.a, anul constructiei 1979, balcon, 39 mp. Renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interior schimbate. Se vind e mobilata si utilata, 45.999 {; (0787.820.342 paraschiv.gadspor@gmail.com 108. Doamna Ghica, dec., et. 3/4, 40 mp, 2017, garsoniera de vanzare, stradal. Se preda finisata la cheie, obiecte sanitare in bai, complex rezidential inchis, acte gata, mutare imediata, comision 0% 45.000 {; (0740.026.772 andrada.pocovnicu@rfccity.ro 109. Doamna Ghica, semidec., et. 1/4, 36 mp, 2017, garsoniera deosebita, modern compartimentata, finisata la cheie, disponibila imediat, cu vedere la Raul Colentina, se accepta plata prin credit bancar, 51.000 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com 110. Doamna Ghica, semidec., et. 2/4, 37 mp, 2017, garsoniera la cheie, disponibila imediat,cu vedere la Raul Colentina, imobil nou construit, curte amenajata cu parcari.Se accepta plata prin credit bancar, 53.000 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com

124. Dristor, la 10 metri de statia de metrou Dristor2, et. 4/10, 30 mp, 1969, vand garsoniera stradal linga statia de Metrou Dristor. Etaj 4/10, in bloc de garsoniere reabilitat, avand vedere pe spate, suprafata 30 mp, 2 lifturi.Imobilul dispune de paza 24/24, 45 {; (0749.229.930 alexandrupetcu71@yahoo.com 125. Dristor, metrou semidec., et. 2/10, 31 mp, chiar langa mall Park Lake si parc IOR, cf. 1, etajul 2 din 10, semidec.a, gresie, faianta, parchet, termopane, aer conditionat, mobilata, usa metalica, bucatarie mobilata, credit 45.500 {; (0732.135.467 126. Dristor, metrou 2, stradal semidec.,

et. 10/10, 36 mp, Dristor, metrou 2, stradal, bloc, vedere spate, curata, imbunatatiri partiale, mobilata si utilata, curata, toate actele la zi, accept credit 44.500 {; (0758.137.317

et. 10/10, 36 mp, Dristor, metrou 2, stradal, bloc, vedere fata, curata, imbunatatiri partiale, mobilata si utilata, curata, toate actele la zi, accept credit 47.000 {; (0758.137.317

mp, 1979, stradal Mihai Bravu, vedere spate, renovata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilata si utilata, libera, toate actele 47.500 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 129. Dristor, N. Grigorescu, Ilioara, dec.,

et. 6/7, 45 mp, 2009, Dristor, N. Grigorescu, Ilioara, bloc nou 2009, gars. cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala proprie, etaj 6/7 45 mp + 28 mp terasa, 52.000 {; (0761.532.117/ 0722.542.692 lacramioara_munteanu@yahoo.com 130. Dristor, Nicolae Grigorescu, dec.,

et. 1/10, 37 mp, garsoniera dec.a, zona semicentrala, 3 min metrou Dristor, 37 mp, et 1/10, structura beton, compartimentare excelenta, strazi asfaltate, bucatarie utilata. Direct dezvoltator, comision 0% 55.000 {; (0730.888.285 iulian.tanasie@zonadesud.ro 131. Dristor, Racari, semidec., et. 4/10, 32 mp, 1986, vand garsoniera semidec.a 32 mp construiti, la 7 min pe jos de Dristor, Kaufland complet mobilata si utilata, usa metalica, termopan, bloc din 1986, reabilitat recent (1 luna), et 4/10. 46.500 {; (0757.437.190 132. Dristor, Titan dec., et. parter/4, 33

mp, 1973, Vand garsoniera in Dristor, Camil Ressu, vis a vis de Piata Ramnicu Sarat, parter/4, bloc mixt, aproape de toate mijloacele de transport (tramvai, metrou Dristor, autobuz), aproape de Mall 41.000 {; (0720.219.988 paula.filipescu70@gmail.com 133. Drumul Taberei Favorit AFI

Cotroceni semidec., et. parter/10, 32 mp, 1970, langa gura de metrou, bloc stradal, mai retras, fara zgomot ,zona verde in fata blocului, scara foarte curata, monitorizata video, bloc de garsoniere, ideala si pentru birou firma, intabulata, libera. 38.500 {; (0725.740.601 134. Drumul Taberei, dec., et. 4/10, 36

mp, 1983, 1 Mai, Compozitorilor, cf. 1, dec., etaj 4/10 gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica mobilata, utilata, libera, cadastru, intabulare, acc credit 40.500 {; (0726.488.835 135. Drumul Taberei, semidec., et. 8/10, 28 mp, 1975, b-dul 1 Mai (Compozitorilor), proprietar, garsoniera confort 1, curata, logie inchisa, gresie, faianta, usa metalica, complet utilata, 5 minute de metrou Favorit, discutabil. 39.000 {; (0744.178.215 136. Drumul Taberei, semidec., et. 6/10,

27 mp, 1984, capat linia 41, bloc mixt (an contructie 1984),bloc stradal, scara renovata, lift nou, are usa metalica, geam termopan Qfort, parchet, gresie, balcon inchis, se vinde mobilat, ideal investitie inchiriere. 34.000 {; (0725.740.601

111. Doamna Ghica, dec., et. 1/15, 55 mp, 2017, particular garsoniera lux 2018 Complex Poseidon, investitie, chirie, posibilitate parcare, metrou Bucur Obor, paza video, interfon, contorizata, ratb 66, 282, 182, tramvai 21, scoala, gradinita, 55.000 {; (0723.677.177 Geani_geo2008@yahoo.com

33 mp, 1970, Favorit, 34, stradal, cf 1 semidec., etaj 2 /10, usa metalica, contorizat, zugravita, mocheta, ideal investitie, inchiriere, acte, acc credit, 41.999 {; (0769.470.920/ 0726.488.835

112. Dorobanti, Cofetaria Ana, stradal,

138. Drumul Taberei, semidec., et. 6/10,

dec., et. 6/8, 34 mp, 1976, 6/8, cf 1, dec, 34 mp, bloc mixt, reabilitat termic, fara risc seismic, vedere pe spate placuta, renovata, recent, mobilata modern, utilata complet, investitie, g, f, p, t, um, aer conditionat, intab, acc. credit, negoc. 68.000 {; (0770.956.572 113. Dorobanti, piata, gars. la etajul 2,

ST-25 mp, gresie, faianta, parchet, centrala proprie, libera, ocazie, 35.000 {; (0732.698.434

114. Dorobanti, stradal, BRD, 50 mp, dec., et. 1/10, 50 mp, garsoniera de lux, studio, provenita din modificarea unui apartament de 2 camere, etaj 1, bloc stradal pe Calea Dorobantilor, vedere spate (liniste), mobilata Mobexpert, utilata, ac, masina spalat, etc. 88.500 {; (0728.736.846 115. Dristor adiacent, semidec., et.

parter/10, 31 mp, 1982, calea Vitan stradal, cf 1, sdec, fara imbunatatiri, curata, toate actele, parter cu balcon, bloc constructie 1982, acces rapid mijloace transport in comun, pret fix, ocazie; 33.000 {; (0741.140.993 116. Dristor la metrou, semidec., et. 8/10, 31 mp, 1967, Dristor la metrou, confort 1, semidec.a, etaj 8/10, 31mp, bloc reabilitat termic, 2 lifturi la fiecare scara, paza, structura de rezistenta foarte solida, constructie 1967, 44.000 {; (0730.773.589 paula.kdwimob@gmail.com

146. Drumul Taberei, Brancusi, imobil

nou, RATB 2 min dec., et. 2/5, 43 mp, 2018, Drumul Taberei, Brancusi, dec.a, 43 mp utili, 2 minute RATB, finisaje superioare, 2 minute pana la parc, 10 minute Kaufland si viitoarea statie de metrou Brancusi, 44.900 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro 147. Drumul Taberei, Brancusi, imobil

148. Drumul Taberei, bvd. Timisoara,

128. Dristor, metrou, dec., et. 9/10, 35

min. de metrou dec., et. parter/4, 35 mp, 2016, garsoniera frumos dec.a, la cheie, bloc nou 2016, balcon, acte gata, parchet, gresie faianta, centrala termica. Accept credit ipotecar sau plata cash (transfer bancar), 36.500 {; (0731.136.764/ 0731.136.764 bogdan.imobsud@gmail.com

145. Drumul Taberei, Brancusi, garsoniera parter inalt, dec., et. parter/6, 39 mp, 2017, garsoniera situata in zona Drumul Taberei - Brancusi, parter inalt, se preda finisata cu finisaje de calitate superioara, toate utilitatiile retelei de oras, suprafata utila 39mp, dec.a, 40.900 {; (0764.665.766/ 0799.929.024 simona.b@star-construct.ro

123. Dristor, chiar la metrou, dec., et.

102. Dimitie Leonida, metrou 100 metri, dec., et. demisol/4, 30 mp, 2017, Particular vand garsoniera in bloc finalizat octombrie 2017, dec.a, 30 mp, mobilata complet totul nou, utilata modern, frigider si aragaz noi, centrala termica proprie. Pret negociabil. 32.900 {; (0722.555.660

104. Dimitrie Leonida, str. Amurgului 5

3/6, 42 mp, 2017, Garsoniera situata la etajul 3/6, suprafata utila totala 42 mp, dec.a, finisaje de calitate superioara la alegere, toate utilitatile la reteaua de oras, centrala termica, 44.900 {; (0764.665.766/ 0799.929.024 simona.b@star-construct.ro

soana fizica vand garsoniera langa Kaufland Mihai Bravu, la 10 minute de statia de metrou Dristor. Se vinde mobilata si utilata. 47.000 {; (0729.844.662 lilixgadei@gmail.com

127. Dristor, metrou 2, stradal, semidec.,

mp, 2018, vanzare garsoniera spatioasa 32 mp.Finisaje incluse in pret. Toate utilitatile racordate Oferta valabila la plata cash.Direct dezvoltator.Comision 0. 32.500 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro

144. Drumul Taberei, Brancusi dec., et.

122. Dristor, et. 7/10, 34 mp, 1981, per-

dec., et. 1/4, 1989, garsoniera, confort 1 dec.a, etaj 1/4, 42 mp, constructie 1989, imbunatatiri: gresie, faianta, farchet, termopan, ac, um. 69.500 {; (0722.459.956/ 0722.459.956 iacobsorin02@yahoo.com

103. Dimitrie Leonida, dec., et. 1/2, 60

143. Drumul taberei, bloc 1980, semidec., et. parter/8, 30 mp, 1980, parter/8, cf 1, semidec.a, gresie, faianta, parchet, termopan, are balcon, se vinde semimobilata, infrastructura, acte pregatite. 36.700 {; (0786.325.404/ 0730.353.174 mihai.publicimob@gmail.com

nou, RATB 2 min. dec., et. 1/5, 43 mp, 2018, finisaje superioare, 2 minute pana la parc, 10 minute Kaufland si viitoarea statie de metrou Brancusi. 42.760 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro

9/10, 35 mp, 1976, 10 minute parc si mall, dec.a, stradal, vedere spate, gresie, faianta, usa metalica, libera, toate actele, negociabil 48.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

137. Drumul Taberei, semidec., et. 2/10,

30 mp, 1984, Ghencea, semidec, etaj 6 din 10, renovat, mobilat si utilat, aer conditionat, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, acte, 36.500 {; (0723.118.765/ 0723.118.760 stentorintermed@yahoo.com 139. Drumul Taberei, semidec., et. 10/10, 32 mp, 1973, Sibiu, confort 1, 10/10, stradal, termopan, usa metalica, aer conditionat, balcon inchis, izolata interior, terasa refacuta, acte, 34.000 {; (0769.088.540 cioran_ginac@yahoo.com 140. Drumul Taberei, 1 Mai, Compozito-

rilor, semidec., et. 4/10, 32 mp, 1972, et 4/10, cf 1, 32 mp, semidec.a, necesita renovare, termopan peste tot, bucatarie inchisa, acces facil la mijloacele de transport in comun, viitoarea statie de Metrou Favorit, 3 min, acte pregatite, 37.000 {; (0786.325.404/ 0730.353.174 mihai.publicimob@gmail.com 141. Drumul Taberei, 1 Mai, Compozitorilor, bloc 1983 dec., et. 4/10, 34 mp, 1983, garsoniera cf. 1 dec., bloc mixt , renovata, situata in zona Ghencea, Latea Gheorghe, 3 minute linie 41, toate actele 40.500 {; (0787.871.394 142. Drumul Taberei, 5 minute Favorit

semidec., et. 4/9, 32 mp, 1976, Garsoniera etaj 4/9, confort 1, semidec., 5 minute Favorit, liber, fara imbunatatiri, necesita renovat, cadastru, intabulare, accept credit, 37.000 {; (0766.668.893

27

dec., et. 3/4, 35 mp, 1974, strada Dealul Macinului, garsoniera dec.a, etaj 3/4, bloc mixt, reablitat termic, gresie, faianta, parchet, termopane, se vinde mobilata si utilata, acte pregatite pentru vanzare. 40.000 {; (0732.624.689 149. Drumul Taberei, cartier ANL Bran-

cusi, dec., et. 3/4, 42 mp, 2010, dec.a, balcon mare, g, f, p, t, um, ac.Ratb 168, Metrou Valea Ialomitei. Mobilata si partial utilata. Parcare ADP. Scara f. curata, zona verde, spatii comerciale, gradinite, loc joaca; 42.500 {; (0769.232.172 150. Drumul Taberei, Drumul Ghindari,

dec., et. 2/3, 48 mp, 2015, Prelungirea Ghencea vis a vis de Primavara, bloc caramida, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala, totul contorizat, mobilata utilata, acte, cash/ credit, 35.500 {; (0726.488.835 151. Drumul Taberei, Favorit, semidec., et. 5/10, 32 mp, 1974, bloc stradal, vedere spate, bucatarie cu geam, fara imbunatatiri, balcon inchis in termopan, bloc garsoniere, langa mijloace de transport, apropiere statia mertru Favorit, intabulata, accept credit, 35.800 {; (0725.740.601 152. Drumul Taberei, Favorit, dec., et.

parter/8, 38 mp, 1970, garsoniera, confort 1, dec.a, parter/8, balcon inchis cu termopan, 38 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usi noi, mobilata si utilata, credit, cadastru, intabulare, 46.000 {; (0730.556.914 ionnedea.khc@gmail.com 153. Drumul Taberei, Frigocom, dec., et.

3/4, 34 mp, 1975, et 3/4, cf 1, dec.a, bloc mixt, reabilitat termic, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, spatii de depozitare, se vinde ca in imagini, 3 min viitoarea statie de metrou, acte pregatite. 38.500 {; (0786.325.404/ 0730.353.174 mihai.publicimob@gmail.com 154. Drumul Taberei, Garleni, dec., et. 4/10, 37 mp, 1983, 4/10, dec.a, libera, gresie, faianta, parchet, termopan, toate actele. Pentru banii cash se negociaza 40.500 {; (0769.470.920

166. Drumul Taberei, vav Plaza mall, Timisoara,sector 6 semidec., et. parter/9, 33 mp, 1977, parter/9, renovata 2017, imbunatatiri multiple, se vinde mobilata si utilata, electrocasnice noi, mobilier modern, acte complete, apropiere Lujerului Militari, Afi Cotroceni, Moghioros, Ghencea, 39.900 {; (0768.469.465 contanunturi@yahoo.com 167. Dumul Taberei, Moghioros, semidec., et. 1/10, 18 mp, 1974, confort 2, gresie, faianta, parchet, termopan partial, bloc de garsoniere, apropiere piata, parc, mijloace de transport, acte la zi, 23.000 {; (0722.370.702/ 0734.191.660 smercinschiconstantin@yahoo.com 168. Emil Racovita semidec., et. parter/9,

1970, Aparatorii Patriei garsoniera confort 1 semidec. p/9 an construire 1970, 32 mp renovata cu imbunatatiri se vinde mobilata si utilata acces la mijloace de transport 5 min distanta de metrou, 32.500 {; (0721.907.221/ 0764.716.412 169. Emil Racovita, garsoniera lux, dec.,

et. parter/3, 35 mp, 2018, imobil complet finisat cu meteriale clasa lux de import. Centrala termica Bosh. Bransat la toate utilitatile. Mutare imediata. Se accept? orice tip de credit. 49.000 {; (0786.207.692 smartrezidential@yahoo.com

170. Eroii Revolutiei, Sura Mare, Soseaua Giurgiului dec., et. parter/3, 31 mp, 2018, garsoniera dec.a situata in zona Eroii Revolutiei, finisata complet cu materiale de cea mai buna calitate, bloc nou. Merita vazuta, doar plata cash 38.500 {; (0730.888.286 171. Ferentari piata, dec., et. 1/3, 31 mp, 2018, garsoniera Ferentari piata stradal confort 1 dec constructie 2018 31 mp, 24.000 {; (0732.592.007 172. Ferentari, Iacob Andrei, et. 3/4, cf.

3, baie, bucatarie, balcon, gaze, centrala, aer cond., bloc reabilitat termic, imb., agentie, 12.300 {; (0761.526.532/ 0726.671.256

173. Foisorul de Foc, dec., et. 3/3, 30 mp, 1940, Strada Horei, 3/3, cf. 1, dec.a, renovata complet, termopane, parchet, se vinde mobilata si utilata, cladire fara risc seismic, fara legea 112, libera, vizionari la orice ora, acte la zi, 32.000 {; (0766.486.240/ 0722.871.755 174. Fundeni, Colentina semidec., et. 3/3, 35 mp, 2017, Acces mansarda, finisaje incluse in pret, obiecte sanitare in baie, centrala termica individuala, calorifere, ferestre din termopan, compartimentari din caramida, zona linistita, acces transport, 33.000 {; (0728.534.883 175. Fundeni, Dobroesti dec., et. 3/5, 37

mp, 2014, Garsoniera dec. bloc mixt, etaj 3/5 pe mijloc, particular, 29.900 {; (0724.278.982 sorin_sc@yahoo.com

176. Fundeni, Dobroesti, 35 mp, 2017, gars. noi, la cheie, bloc cu 4 etaje, accept credit - Prima Casa; 33.000 {; (0722.303.307/ 0723.272.097 177. Garsoniera, parc, Brancoveanu, metrou, comision 0, dec., et. 1/3, 33 mp, 2018, garsoniera deosebita in zona Brancoveanu-Alunisului. Zona este deosebita, un cartier de case-vile cu posibilitatea iesirii in 3 artere principale: Sos Oltenitei, Bd. Brancoveanu, sos. Giurgiului 47.500 {; (0799.929.025/ 0725.597.221 178. Ghencea, Drumul Taberei, dec., et.

2/2, 54 mp, 2016, garsoniera dec.a in Ghencea, finisaje interior Italia, toate utilitatiile: apa, canalizare, gaze, electrica, centrala Ariston inclusa, Ratb langa bloc, zona linistita, strada asfaltata. 37.990 {; (0720.134.876 office@vanzare-case-siapartamente.ro

et. parter/10, imbunatatiri, negociabil, 39.000 {; (0721.635.616

179. Ghencea, Vladeasa, semidec., et. 6/10, 26 mp, 1984, particular vand gasoniera semidec.a, confort 1, 6 din 10, bloc mixt, vedere stradala. Renovata (g,f, t, ac, um, parchet). Se vinde partial mobilata. Bloc 1984 35.900 {; (0724.283.914 Muscalue@gmail.com

156. Drumul Taberei, parc Brancusi,

180. Giurgiului, Luica, dec., et. 4/4, 30

155. Drumul Taberei, Mall Plaza, stradal,

RATB 1 minut, dec., et. 1/6, 42 mp, 2017, Drumul Taberei - Brancusi, dec.a, finisaje superioare, 42 mp. utili, stradal, imobil nou, contorizare individuala, lift silentios. Direct dezvoltator, 44.900 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro 157. Drumul Taberei, Parc Moghioros,

semidec., et. 9/10, 25 mp, 1974, garsoniera impecabila lâng? parcul drumul taberei, planul doi, acces foarte bun la metrou, tramvai 41, piata, parc, bloc curat, civilizat, renovata integral, de mijloc, vedere spre sud, libera 29.500 {; (0773.891.775 lucian.stanila@gmail.com 158. Drumul Taberei, Plaza, Timisoara, dec., et. 3/4, 40 mp, 2018, garsoniera, dec.a, etaj 3/4, cu lift, suprafata utila de 40 mp, bucatarie inchisa, finisata la cheie, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, usi de interior, obiecte sanitare, comision 0% 52.000 {; (0742.400.300 159. Drumul Taberei, Prelungirea

Ghencea, dec., et. 1/3, 40 mp, 2018, Confort Ghencea vine cu un nou proiect, stradal, sector 6, cu garsoniere dec.e, spatioase, in bloc p+3, bucatarii inchise, mijloace de transport in fata compexului, termen de finalizare luna mai 2018 38.500 {; (0729.428.957/ 031.807.95.72 confortghencea@yahoo.com 160. Drumul Taberei, sector 6, semidec.,

et. 2/4, 22 mp, 1970, bld. Timisoara, Romancierilor, et. 2/4, vedere la bulevard, semidec., AC, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata, utilata, boxa, parcare, 22 mp. Ratb: 8, 25, 35, 137, 138. negociabil. 28.000 {; (0748.490.261 161. Drumul Taberei, Valea Ialomitei, dec., et. 4/4, 33 mp, 1973, confort 1, bloc reabilitat, fara balcon, bloc mixt terasa refacuta, scara de mijloc, geamuri termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica, geam la baie, 36.000 {; (0728.934.654 162. Drumul Taberei, Valea Oltului, Carti-

er Brancusi, dec., et. 7/7, 40 mp, 2017, oferta, bloc caramida, garsoniera finisata, et.7/7, finisaje moderne alegere, tamplarie Rehau, lift, centrala proprie, centru medical Brancusi, metrou Valea Ialomitei, Ratb 168, TVA inclus, parc copii, 43.500 {; (0729.349.080 office@idealresidence.ro 163. Drumul Taberei, Valea Oltului, Carti-

er Brancusi, dec., et. 5/8, 39 mp, 2017, oferta, bloc nou caramida, tronson 4, et. 3/8, finisaje import alegere, apometre, centrala proprie, lift, metrou statie Valea Ialomitei, Ratb 168, centru medical Brancusi, loc joaca copii, tva inclus, 42.900 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro

164. Drumul Taberei, Valea Oltului, Carti-

er Brancusi, dec., et. 3/8, 35 mp, 2017, oferta, tronson 4, garson. spatioasa, et. 1/8, finisaje moderne alegere, tamplarie Rehau, centrala proprie, centru medical Brancusi, metrou statia - Valea Ialomitei, Ratb 168, Tva inclus, parc copii, 38.900 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro

165. Drumul Taberei, Valea Oltului, Carti-

er Brancusi, dec., et. 1/8, 49 mp, 2017, promotie, garsoniera dubla, tronson 4, et. 1/8, finisaje moderne la alegere, centrala proprie, apometre, metrou - Valea Ialomitei, Ratb 168, centru medical Brancusi, spatiu joaca copii, tva inclus, 49.900 {; (0729.349.080 office@idealresidence.ro

mp, 1975, garsoniera dec.a, living, bucatarie, hol, baie, utilata, centrala+ac, posibilitate investitie. Merita vizionata, 32.000 {; (0724.234.365 violetaion@yahoo.com

181. Grand Arena, Hornbach, Berceni dec., et. 2/3, 35 mp, 2017, direct dezvoltator, vand garsoniera dec.a, spatioasa, bucatarie inchisa, balcon, loc parcare inclus, mutare rapida, finisaje la alegere, bloc de 3 nivele cu lift, 6-7 min. RATB, 39.000 {; (0728.406.982/ 0749.122.233 182. Iancului adiacent, la 5 minute de metrou, semidec., et. parter/10, 31 mp, 1982, garsoniera este libera, toate actele, ideal investitie pentru inchiriere 31 mp, 1982, apropiere Mega Mall, Obor, Iancului, Mall Veranda 44.000 {; (0727.424.131/ 0765.404.303 183. Iancului metrou stradal, semidec.,

et. 7/10, 27 mp, 1963, Iancului metrou, bloc stradal pe sos. Mihai Bravu langa KFC, bloc mixt 1963, garsoniera semidec.a, fara balcon, 7/10, suprf. 27 mp, necesita reparatii, libera, toate actele la zi, ideala investitie 34.000 {; (0722.944.100 magichouseimob@gmail.com 184. Iancului metrou, semidec., et. 6/10,

32 mp, 1980, oferta, garsoniera Iancului, 1980, confort 1, 32 mp, etaj 6/10, usa metalica, faianta baie, AC, zona linistita, 6 minute de mers de metrou, necesita renovare, ideala investitie, locuit, inchiriere. 39.500 {; (0749.131.838 ciprian@confortcasaimobiliare.ro 185. Iancului metrou, semidec., et. 2/10,

31 mp, 1979, vanzare garsoniera, zona Iancului metrou, semidec.a, suprafata 31 mp, etaj 2/10, bloc de garsoniere, in apropiere de metrou Iancului, libera. 38.000 {; (0770.236.372 office@confortcasanord.ro

186. Iancului, et. 4/10, cf. 1, bloc mixt, imb., gresie, faianta, termopan, curata, zona metrou, 34.500 {; (0760.291.733 187. Iancului, Avrig, Elev Stefanescu, semidec., et. 1/10, 32 mp, 1980, confort 1, semidec.a, etajul 1 din 10, vedere spate. Se vinde mobilata si utilata complet, ca in fotografii, la cheie, instalatii schimbate, loc parcare ADP. Zona linistita, se accepta credit. 45.500 {; (0754.396.668 office@delpihouse-imobiliare.ro 188. Iancului, Elev Stefanescu semidec., et. 5/10, 32 mp, 1982, apartament confort 1, semidec., 32 mp, situat la etajul 5/10, constructie 1982, renovata, instalatii electrice si sanitare noi, usa metalica, baie cu geam, cadastru si intabulare 44.500 {; (021.231.23.18/ 0731.144.159 189. Iancului, Elev Stefanescu, semidec., et. 8/10, 32 mp, 1982, proprietar, aer conditionat, parchet, termopan, usa metalica, libera, apropiere Mega Mall, Obor, Iancului 3 min, Mall Veranda, 43.500 {; (0722.758.881 dina7red@yahoo.com 190. Iancului, Elev Stefanescu, Avrig oferta super, semidec., et. 5/10, 32 mp, 1980, garsoniera semidec.a, amenajata, gresie, faianta, parchet, termopan, inst electrice, sanitare noi, acte la zi, libera. Metrou Iancului 5 minute. Ideal investitie sau locuit. 44.900 {; (0771.791.542 191. Iancului, Liceu Iulia Hasdeu, semi-

dec., et. 5/10, 33 mp, 1964, vand garsoniera cf. 1, etaj 5, bloc de garsoniere in spatele liceului Iulia Hasdeu, este renovata si mobilata modern, momentan inchiriata, se da la cheie, mobilata, utilata, 45.000 {; (0758.227.763 cristinapanzariuc188@hotmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


28

21 martie 2018

4

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 192. Iancului, Mega Mall, dec., et. 3/11,

1980, va oferim spre vanzare o garsoniera, situata in zona Iancului, in vecinatatea Mega Mall, bloc BRD, an constructie 1980, suprafata utila 32 mp, etaj 3/11, imbunatatiri gresie, faianta, parchet, termopan, 40.000 {; (0727.090.488 radu@proestate.ro 193. Iancului, Metrou, dec., et. 1/9, 36 mp, 1982, vand garsoniera la 2 minute de metrou Iancului, langa restaurantul Intermacedonia, usa metalica, termopane, parchet laminat, mobilata si utilata complet, luminoasa, 52.000 {; (0733.101.261 selena_paraschiveanu@yahoo.com 194. Ilfov, Dobroesti, dec., et. 1/2, 40 mp,

2015, vand garsoniera complet mobilata si utilata. 45.000 {; (0762.648.401 Bogdan.groupama@gmail.com

195. InCity Residences, Studio de van-

zare dec., et. 11/17, 49 mp, 2009, 75.600 {; (031.005.08.90 daniel@danieldobre.ro

196. Iuliu Maniu colt cu Apusului, zona

Militari, semidec., et. 3/10, 26 mp, confort 2, et. 3/10, semidec.a, s=26 mp, imbunatatiri, mobilata si utilata, bloc mixt, 2 lifturi, aproape metrou, RATB, piata, acte, 27.500 {; (0727.745.806/ 0763.698.327 197. Iuliu Maniu, Militari, dec., et. parter/10, 35 mp, garsoniera confort 1, dec.a, situata in Bd. Iuliu Maniu, parter din 10, bloc anvelopat, foarte curat, pretabil spatiu firma (parter numai de firme: notariat agentie de turism etc. 55.000 {; (0728.372.200/ 0721.285.844 vas_cristina.flor@yahoo.com 198. Lacramioarei, Fizicienilor, dec., et.

parter/4, 27 mp, 1985, gars. cf. 1, imbunatatiri, bloc reabilitat termic, 33.500 {; (0752.111.700 199. Lacul Tei dec., et. 9/10, 41 mp,

1987, Str. Berechet cf.1 sporit dec.a 41 mp, etaj 9/10, bloc de garsoniere anvelopat termic, an constructie 1987, scara de bloc, curata, cu doua lifturi, zona civilizata, cadastru, intabulare, libera, negociabil, 43.500 {; (0758.085.005 lucian@confortcasaimobiliare.ro 200. LACUL TEI -INGINERILOR -FAC-

ULTATE dec., et. 4/10, 40 mp, 1986, Garsoniera confort 1, dec.a cu o suprafata de 40 mp. situata la etajul 4/10, blocul construit in 1986, gresie, faianta, termopan, parcare ADP, zona civilizata 44.900 {; (021.231.23.18/ 0731.144.151 201. Lacul Tei, Maica Domnului, dec., et.

218. Mihai Bravu, Dimitrov, semidec., et.

7/10, 27 mp, garsoniera, 34.000 {; (0763.070.130/ 0747.953.488

219. Mihai Bravu, metrou, dec., et. parter/8, 40 mp, 1996, garsoniera in bloc mixt, dec.a, necesita renovare, parter/8, 40 mp, acte, libera, 46.000 {; (0775.368.460 agentie6@mauwis.ro 220. Mihai Bravu, Piata Muncii, Decebal,

dec., et. 1/8, 40 mp, 1988, metrou, etaj 1/8, dec.a, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer connditionat, bloc reabilitat termic, garsoniera pe mijloc, orientare est, cadastru, intabulare, se accepta credit, pret negociabil. 60.000 {; (0787.882.999 221. Militari dec., et. 4/7, 35 mp, 2017,

constructie noua care se va finaliza la sfarsitul anului 2017 predare la cheie, fara taxa de mentenata, parcare la liber, contorizari individuale. Zona cu facilitati: magazine, restaurante, 31.500 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 222. Militari dec., et. 3/7, 2017, Residence, in bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine, etc. 31.500 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 223. Militari dec., et. parter/7, 49 mp, 2017, Residence, in bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine. 40.915 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 224. Militari dec., et. parter/3, 2017, Va

oferim spre vanzare garsoniera situata la etajul parter, construit in anul 2017, in zona Militari Residence. Imobilul, in suprafata utila de 30 mp, 29.000 {; (0735.299.242/ 0751.336.390 office@expresscasaimobiliare.ro 225. Militari (1-2 min. de Politehnica

Parc), dec., et. 2/8, 38 mp, 1979, ofer spre vanzare, garsoniera confort 1, intr-o zona verde si foarte linistita, cu balcon, termopane, usa metalica, libera, acte, pret fix, 44.000 {; (0722.302.080 226. Militari Gorjului, dec., et. parter/10, 39 mp, 1978, gars cf 1, dec parter cu balcon, stradal, Iuliu Maniu, stradal, 40 metri 2 min metrou piata ratb, 39.000 {; (0761.167.220 227. Militari Metro, dec., et. 1/7, 37 mp,

10/10, 42 mp, 1988, Complex Domino, Facultate, aproape de Parcul Circului, Tei, Strada Inginerilor, curata, mobilata, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare, ideal investitie inchiriere, accept credit, 42.900 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867

2017, bloc nou, caramida + beton armat, finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, baie utilata, ct. Finalizare august 2017. Parcari, magazine, restaurante, parcuri, 33.300 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

202. Liberty Center, chiar la Mall, Strada Progresului, dec., et. 5/8, 41 mp, 1991, pe strada Nasaud, cf. 1, dec.a, complet renovata, mobilata, utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc din 1991, libera, 10 minute Unirii, toate actele, 50.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

228. Militari Residence dec., et. parter/7,

203. Magurele, Ratb, Prima Casa, par-

care garatuita dec., et. parter/3, 32 mp, 2018, garsoniera se gaseste pe parterul unui bloc cu 3 etaje, dispune de un loc de parcare gratuit, se preda finisata si racordata la toate utilitatile orasului, zona Rahova- Magurele. Comision 0, 29.500 {; (0799.929.025/ 0725.597.221 aura.c@star-construct.ro 204. Magurele, stradal, finisaje supe-

rioare, parcare, dec., et. 1/3, 2017, Magurele, stradal, imobil nou ce dispune de parcare inclusa, finisaje superioare, bransat la utilitatile orasului: gaze, energie electrica, canalizare si apa. Compartimentare din caramida; 34.500 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro 205. Mall Vitan, metrou Mihai Bravu, Prosper dec., et. 2/8, 42 mp, 1990, bloc mixt, garsoniere dec.a, etaj 2/8, suprafata 42 mp, an constructie 1990, gresie, faianta, parchet, termopan, acte ok, zona excelenta 56.000 {; (0721.741.885/ 0765.658.737 trifu.danandrei@yahoo.com 206. Mall Vitan, Str. Foisorului, dec., et. 8/8, 40 mp, 1989, garsoniera, str Foisorului, zona Mall Vitan, et 8 din 8, vedere panoramica, 2 locuri de parcare, an 1989, balcon inchis termopan, aer conditionat, complet mobilata si utilata. Proprietar 57.000 {; (0744.366.642 dragalasa_uk@yahoo.com 207. Manastur, Cluj-Napoca, et. 2/4, 29

mp, 2004, va propunem spre vanzare garsoniera in Cluj-Napoca, cartierul Manastur, zona Casa Piratilor. Garsoniera este situata la etajul 2 intr-un imobil dispus pe 4 nivele plus mansarda. Loc de parcare inclus. 47.000 {; (0761.347.231 office@ayissaestate.ro 208. Marcu Armasul, Pantelimon, semi-

dec., et. 7/10, 23 mp, 1977, garsoniera luminoasa, spatioasa, investitie buna, renovata, partial mobilata, practica, utila, mijloace de transport, centre comerciale. 31.000 {; (0721.115.770 dragomirdianamaria@gmail.com 209. Matei Ambrozie, Lotrioara, dec., et.

2/10, 35 mp, 1976, complex Matei Ambrozie-Lotrioara, confort 1, dec.a, etaj 2/10, 35 mp, bloc mixt, reabilitat termic, constructie 1976, langa intrarea in parc, zona superba, acces piata si statia RATB 3minute, 49.000 {; (0730.773.589 paula.kdwimob@gmail.com 210. Mega Mall vanzare garsoniera 33

mp semidec., et. 9/12, 30 mp, 1977, 45.000 {; (0721.266.132 liviu.antoniu@galaxyimob.ro

211. Metalurgiei Residence dec., 51 mp, 2018, dezvoltator, garsoniera conf 1, dec, finisajele la alegere, bloc cadre de beton, apropiere centre comerciale, statie de metrou, comision 0%. Parcare subterana 51.500 {; (0737.242.425 212. Metalurgiei, dec., et. 3/3, 41 mp, 2017, de vanzare garsoniera dec.a, confort 1, suprafata utila 33.35mp + 7.32 mp suprafata balconului, sector 4. Pret: 42.703 eur, tva inclus. 42.703 {; (0761.660.013 office@mediacity.ro 213. Metalurgiei, Carrefour Grand Arena, et. 1/3, 31 mp, 2018, ocazie garsoniera in bloc nou in constructie, decomadata,finisaje la alegere, centrala proprie, zona linistita, RATB aproape. Oferta este cat timp blocul este in constructie comision 0%, plata cash, 25.900 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro 214. Metrou Dimitrie Leonida dec., et.

5/5, 38 mp, 2018, la cheie, se vinde la plata cash, placa de beton, izolatie dubla si pod peste etaj 5, 27.150 {; (0723.535.968 215. Metrou Dimitrie Leonida, garson-

iera, semidec., et. 3/3, 40 mp, 2015, garsoniera se afla intr-un bloc modern la 3 min. fata de statia de Metrou Dimitrie Leonida. Dispune de toate utilitatile, balcon inchis, acces rapid la magazine, gradinite. Doar pentru plata cash. 40.000 {; (0764.180.052/ 0723.509.708 office@nemarimobiliare.ro 216. Metrou Jiului 12 minute, semidec.,

et. 2/4, 41 mp, 2012, garsoniera in bloc din 2012, mixt, cu pozitionare pe sud, intretinere mica (70 Lei/ luna), cadastru si intabulare, acces rapid Pipera, Victoriei, Gara de Nord, Baneasa, Otopeni, 45.000 {; (0727.864.288 217. Metrou Tineretului, bloc nou semidec., et. 1/6, 40 mp, 2018, Direct dezvoltator, garsoniera spatioasa si bine compartimentata in bloc in constructie la 4 minute de metrou Tineretului, zona linistita, 40 mp, etajul intai, finisaj