Page 1

20.659 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

15. Avocat specializat in recuperare permis auto Cabinetul de avocat ofera consultanta si reprezentare juridica în Bucuresti si Ilfov in probleme de: -recuperarea permisului auto in cazut in care v-a fost retinut si aveti nevoie de el. (0729.874.757

Acte, avoca¡i, contabili, notari 1. Absolut accesibil firma autorizata CECCAR ofera servicii complete de contabilitate, consultanta fiscala, bilant certificat, contracte de munca revisal, declaratii fiscale lunare, semnatura digitala, refacere contabilitate, 100 L; (0722.657.989 euroexpertmng@gmail.com, www.eucontabil.ro 2. Accesibil, acces acord autorizari acte

înf firme/pfa/punct lucru, ofer sediu orice sector pret minim, schimb sediu, admin, activit/etc, major capital cesuni urgente, dizolv suspend/radieri, ief, (0724.864.790/ 0766.408.676

3. Acte firme gzzduire sediu social, înfiintari societati, modificari acte pentru Registrul Comertului, înfiintari plus sedii sociale, etc., www.infiintari-firmebucuresti-ilfov.ro (0767.429.878

16. AVOCAT, cabinet de avocat ofera consultanta si reprezentare juridica in domeniul dreptului civil, drept penal, administrativ, procedura darii in plata, infiintari societati comerciale etc., onorarii corecte (0722.469.548 ivanescumarius@yahoo.com 17. Avocat, acord consultanta,

reprezentare, civila in cauze penale (politie, parchet, insolventa), divorturi, partaje, recuperari; (0722.756.572 18. Avocat/ mediator consultatii asistenta reprezentare. Instante parchete civil succesiuni penal malpraxis muncii familiei adoptii comercial administrativ dr. autor recuper?ri creante si datorii intretinere infiintari modificari firme PFA gazduire sedii, (0744.226.031/ 0722.406.039 avocat@avocat-costache.com 19. Avocata si mediator autorizat uzu-

capiuni, obtinere acte proprietate imobile, cadastru, intabulari, divorturi, partaj, familie si minori; (0722.511.838/ 0762.639.391

20. Birou avocatura Serban Silviu.

reprezentare Consultatii juridice si reprezentare in instanta, infiintari firme, PFA, intreprinderi individuale, in 3-10 zile, modificari la actele firmelor, cesiune parti sociale, (0784.412.333/ 031.108.54.49 office@avmichinici.ro

21. Birou Notarial Baias Valeria. Redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor; autentificarea inscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat; procedura succesorala notariala; (021.319.13.31 vbaias@yahoo.com

26. Cabinet Avocat Utiu Alexandrina Ioana -Drept Penal -Drept Civil si Comercial -Drept Contraventional -Bancar si Leasing; Clauze abuzive - Drept Civil Proprietate Intelectuala -Licente si Autorizatii - Litigii si Executare silita (0735.312.096/ 0721.170.883 office@uua.ro

22. Birou notarial Radu Maria Ramona servicii, redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor; autentificarea inscrisurilor; procedura succesorala notariala; certificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege. (0774.409.609/ 0741.053.359 bnpramona.radu@gmail.com

27. Cabinet de avocatura, cabinet Avocat

23. Birou notarial, Florea Maria & Asoci-

28. Cabinetul avocatului Denislav Mari-

atii, consultatii juridice in vederea perfectarii actelor notariale si a rezolvarii problemelor dvs de ordin juridic.Redactarea, tehnoredactarea si autentificarea actelor notariale: (021.320.47.27/ 0788.241.664 birounotarflorea@yahoo.com 24. Bucuresti si Ilfov,1 leu/zi, gazduire sediu social Oferta sedii firme: 600 lei - 2 ani gazduire. Schimbare sediu: 380 lei (taxe incluse). Detalii: www.reinventconsulting.ro, tel. 1 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro

4. Administrare completa a imobilului contabilitate, casierie, sevicii tehnice (reparatii si intretinere). Servicii financiare si contabile, casierie 1-2 zile pe saptamana, plata facturilor la furnizori; (0720.209.330/ 031.418.82.00 office@administrare-cenzorate.ro 5. Administrare imobile, blocuri Servicii

administrare financiara. Servicii administrare tehnica. Servicii de cenzorat pentru asociatiile de proprietari. Servicii de mici repara?ii. Servicii de resurse umane; 12 L; (021.332.03.92/ 0744.652.156 office@mpgroup.ro

6. Administrari de imobile, vile, ansambluri procura mijloacele materiale necesare intretinerii si reparatiilor curente ale proprietatii comune. Supravegheaza executia lucrarilor de reparatii si de intretinere si participa la receptia lor, 10 L; (0723.165.956 office@altamiradaimob.ro 7. Administratie imobile, Pachet cuprin-

zand: intocmirea listei de plata,intocmirea statelor de plata, intocmirea declaratiilor lunare (si depunerea acestora), a ordinelor de plata, 10 L; (0722.624.066/ 021.430.48.32 8. Asistenta juridica si reprezentare in procese, Divort, partaj, pensie de intretinere copii; exercitarea autoritatii parintesti; stabilirea sau tagaduirea paternitatii; Cazuri internationale, rapire internationala de copii; (0724.215.183

Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

25. Cabinet avocat consultatii juridic si

Contencios administrativ. Contracte. Drept civil. Drept comercial. Drept imobiliar. Drept penal. Dreptul familiei. Dreptul muncii. Drepturi autor; (0722.330.277/ 0744.330.244 birou_avocatura@yahoo.com

9. Avocat acord asistenta, reprezentare, divorturi, partaje, mosteniri, revendicari, cauze civile, penale, politie, parchet, comerciale, litigii munca, consultanta etc.; (0744.485.831/ 0766.329.907/ 0724.821.144 10. Avocat divort Cabinet avocatura PopeangA Magdalena consultanta juridica pentru procese de divort, acordand consultatii juridice la sediul Cabinetului, asistenta juridica pe durata procesului de divort, (0722.811.665/ 031.412.51.30 office@avocat-divort.ro 11. Avocat divort si partaj, divortul este de

multe ori un soc emotional pentru ambii parteneri. Este important sa apelezi la un avocat specializat in divort, partaj, custodie minori pentru a obtine ceea ce iti doresti, (0734.925.611/ 0726.287.910

Sorin Babu are o experienta considerabila in drept penal în asistenta ?i reprezentarea clientilor in dosare penale. Va putem apara interesele si ajuta sa va exercitati drepturile, (0732.464.492/ 021.610.58.03 contact@bajuridic.ro nov, servicii Servicii juridice din domeniul Dreptului Societatilor Comerciale si Comertului, Dreptului Administrativ si al Serviciilor Administrative, Dreptului Fiscal, Statutului Juridic al Persoanelor Straine. (0744.221.138/ 0767.159.717 d_marinow71@abv.bg 29. Cadastru, intabulare, apartamente, 250 lei, terenuri, actualizari, dezlipiri, energetic, extrase, urgente; (0722.278.432/ 0763.926.486 30. Cenzor, expert contabil si judiciar efectuez cenzorat/ contabilitate (inclusiv liste) pentru asociatii de proprietari (0745.135.627 gasparionica2@gmail.com

31. Consultanta fonduri europene management de proiect 2000-LCH se angajeaza sa ofere clientilor sai solutii complexe si competitive privind proiectarea de arhitectura si inginerie si consultanta financiara si management pentru dezvoltare de investii, (0732.122.640/ 021.326.51.86 consultanta@2000LCH.ro 32. Consultanta in domeniul fiscal. Top Services. Audit -Consultanta fiscala -Contabilitate generala - Infiintari Firme Bucuresti -Raportari si analize speciale Servicii de personal - salarizare (021.405.13.00 office@servicestop.ro 33. Consultanta juridica in orice domeniu. Birou Avocat Niculescu Razvan. Beneficiati de un un pachet complet de servicii de consultanta juridica in orice domeniu, asistarea si reprezentare in fata instantelor judiciare (0720.120.710/ 0720.119.003 avocat_niculescu@yahoo.com 34. Contabil autorizat CECCAR, expert

contabil, ofer servicii contabilitate pentru firme din Bucuresti si Ilfov, servicii salarizare si intocmirea situatiilor financiare la un pret negociat incepand de la 150 lei. 150 L; (0755.074.921/ 0773.981.279 contab.cont@gmail.com 35. Contabil autorizat CECCAR, expert

contabil, ofer servicii contabilitate pentru firme din Bucuresti si Ilfov, servicii salarizare si intocmirea situatiilor financiare la un pret negociat incepand de la 150 lei; 150 L; (0755.074.921/ 0773.981.279 contab.cont@gmail.com 36. Contabil autorizat, contabilitate completa, contabil autorizat, membru CECCAR, servicii de contabilitate complete, salarizare, resurse umane, D112, declaratii lunare, TVA, infiintari firme, PFA, refacere evidente fiscale, (0786.116.880 37. Contabil expert ofer servicii de contabilitate, consultanta fiscala, declaratii lunare, revisal, resurse umane, semnatura digitala, bilant certificat CECCAR, preturi avantajoase, 100 L; (0722.657.989/ 0767.269.480 alexmarcu@eucontabil.ro, euroexpertmng@gmail.com 38. Contabilitate completa cu asumarea raspunderii economist, 20 de ani experienta, prestez servicii complete de contabilitate si resurse umane pentru Bucuresti si judetele Ilfov si Calarasi, cu asumarea raspunderii pentru lucrarile incredintate. 150 L; (0730.201.106

12. Avocat divort, succesiuni, penal, fond funciar, revendicari, executari, comercial. Termene scurte, preturi minime, experienta indelungata; (0737.313.578/ 0760.601.340

39. Contabilitate pentru SRL cu orice fel

13. Avocat firme, infiintari, cesiuni, sediu social, avocat cu peste 12 ani de experienta, lucrand bilingv romana-engleza din 2007, asigur urmatoarele servicii pentru societati:Infiintari societati - 400 Lei + 2 luni consultanta gratuita (0722.302.572

40. Contabilitate, intocmire situatii financiare, depunere declaratii, revisal, bilanturi etc 50 L; (0767.618.569 miky_i2003@yahoo.com

14. Avocat profesionist, servicii

variate, preturi bune, consultanta juridica, asistenta juridica si reprezentare in instanta. Consultanta juridica include, in principal, urmatoarele servicii: elaborarea si redactarea de opinii legale; (0745.460.772/ 0755.065.462 office@avocatt.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro

de activitate contabil cu experienta (peste 20 de ani), lucrez pentru firme de prestari servicii, comert intern/extern, alimentatie publica, lucrari executate, productie : Evidenta contabila; (0749.151.650

41. Contabilitate. Avantajos lucrez con-

tabilitate completa, declaratii, salarizare; (0733.718.370

42. Evidenta contabila completa, refaceri acte economist contabil, cu vechime 25 ani, ofer evidenta contabila completa pt firme mici si mijlocii, cu sediul in BucurestiIlfov-Giurgiu, Dambovita-Ploiesti, Targu-Jiu, Craiova (0773.794.790

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR 1. PRESTÅRI SERVICII

6

Acte, avoca¡i, contabili, notari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Evenimente, petreceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ¥ngrijire personalå, sånåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pazå, protec¡ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Repara¡ii electrocasnice, electronice, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

2. LOCURI DE MUNCÅ

6

Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3. IMOBILIARE V¢NZÅRI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

5. AUTO, MOTO

6

Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Motociclete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Camioane, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

6. MODÅ, FRUMUSEºE

6

Bijuterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

7. CASA ªI GRÅDINA

6

Animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Mobilå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Termice, electrice, sanitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

8. ELECTRONICE

6

Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Tv, audio, jocuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

9. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE

6

Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

10. AFACERI, DIVERSE

6

Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Echipamente profesionale, Horeca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

ANUNºURI ULTIMA ORÅ . . . . . . . . . . . . 66, 67, 68

PRESTÅRI SERVICII Acte, avoca¡i, contabili, notari

68. Infiintari/ radieri societati comerciale si puncte lucru, cesiuni, includeri si excluderi asociati, autorizatii, schimbari sedii sociale, suspendari activitate, contabilitate, resurse umane, consultanta fiscala, birouconta.ro; (0762.884.889

ta. Economist si inspector resurse umane cu experienta, ofer servicii de contabilitate complete: intocmirea balantei lunare/bilantului anual si depunerea declaratiilor lunare/trimestriale online 100 L; (0743.052.400

69. Lucrati cu noi si scapati de grija contabilitatii, firma E.T. Plus Conta SRL este o companie membra a CECCAR, ce ofera servicii de contabilitate, resurse umane si consultanta financiara in concordanta cu normele UE si legislatia din Romania. (0769.478.978 contabilitateplus@gmail.com

44. Expert Contabil - servicii complete

70. Oferim asistenta juridica, consultanta

43. Expert contabil - contabilitate comple-

contabilitate - Contabilitate financiara si de gestiune; - Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, registrului de evidenta fiscala, jurnalelor de TVA; - Intocmirea balantei de verificare lunare; (0722.952.889 45. Expert contabil, ofer servicii contabile

complete incepand cu 100 lei. Pentru detalii si informatii suplimentare ma puteti contacta la telefon; 100 L; (0741.118.822

46. Expert contabil, auditor financiar per-

soana fizica autorizata ofer servicii de contabilitate complete, consultanta fiscala si verificari de situatii financiare complete si complexe cu o vechime de peste 20 ani de activitate profesional; (0741.765.695 47. Expertiza contabila, consultanta fis-

cala expert contabil ofer servicii de expertiza contabila, consultanta fiscala si evidenta contabila. (0745.757.667 48. Firma de contabilitate si consultanta

financiara Cosmos Tax Accounting SRL este o societate de expertiza contabila inregistrata in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor. Servicii: analiza financiara, audit; (0769.155.614/ 0729.882.889 office@firma-conta.ro 49. Firma specializata in consultanta

comerciala Spectrum Business Center Oferim Servicii integrate atat celor care fac primii pasi in afaceri, cat si celor care cauta servicii complexe de consultanta comerciala (0745.761.006 avradoi@gmail.com 50. Gazduire sediu social Bucuresti Ilfov,

oferta gazduire sediu social orice sector Bucuresti si Ilfov: Platesti 1 de gazduire, primesti 2. 111 euro (2 ani)/ Platesti 2 ani de gazduire, primesti 4! - 199 euro (4 ani). Detalii tel. 25 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro 51. Gazduire sediu social Bucuresti/ Ilfov

Reinvent Consulting: sedii sociale Bucuresti orice sector /Ilfov, doar cladiri office. 111 euro -1 an + 1 an gratuit!/ 199 euro-2 ani + 2 ani gratuit. www.reinventconsulting.ro 25 L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 marketing@reinventconsulting.ro

52. Gazduire sediu, infiintare firme, acte

accesibil (real) firma 300 Lei/6 luni - 500 Lei/an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi justificative; (0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com www.gazduirefirme.ro 53. Gazduire sediu, infiintare firme, acte

accesibil accesibil, gazduire sediu firma 300 lei/ 6 luni-500 lei/ an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi, (0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com www.gazduirefirme.ro 54. Înfiin??ri societ??i ?i g?zduire sediu social, toate actele ?i modific?rile actelor pentru Registrul Comer?ului, etc.,www.infiintari-firme-bucurestiilfov.ro (0767.429.878 55. Infiintam firme SRL, PFA, filiala/ sucursala, asociatii, fundatii, puncte lucru, gazduim sedii sociale, suspendare/ reactivare/ lichidari/ radieri SRL, autorizatii, permise sedere straini, vize, avize munca, actiuni instante; (0720.615.062/ 031.434.05.61 convenientconsulting@yahoo.com http://www.convenient.ro 56. Infiintam firme SRL, PFA, ONG pro-

ces complet Infiintam Firme de peste 10 ani. Infiintare SRL 320 lei, PFA - 190 lei, ONG - 1200 lei. Cost final, taxe incluse, noi redactam, depunem si ridicam actele. www.reinventconsulting.ro 190 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro 57. Infiintare firma SRL 320 Lei/ PFA -

juridica. Cabinet Individual de Avocat Radu Mihail Mutuliga. Oferim asistenta juridica, consultanta juridica, negocieri in domeniul dreptului civil, drept comercial, dreptul familiei, drept administrativ, (0726.622.225/ 0741.466.447 casadeavocatura@yahoo.de 71. Pachetul de infiintare firma Cabinetul

nostru de avocatura va ofera un pachet complet de servicii, care va permit sa infiintati in cel mai scurt timp o societate comerciala, cu multiple obiecte de activitate. LV:.08.30 - 18.30 (031.425.17.24/ 0723.500.027 72. Servicii administrare imobile adminis-

trare financiara conform Legii 230. Raportari ITMServicii de casierie, servicii de cenzorat pentru asociatiile la care nu prestam alte servicii de administrare, servicii de curatenie pe scara (0766.368.008/ 0720.225.405 office.sag.serv@gmail.com

73. Servicii complete de contabilitate, expert contabil ofera servicii contabile personalizate pentru societati din zona B-IF: contabilitate, refacere evidenta contabila, reprezentare in relatia cu statul, evidenta personal si salarizare. 1 L; (0730.523.787/ 0755.401.821 alex_craciun2006@yahoo.com 74. Servicii contabile de inalta calitate la

preturi imbatabile. Consultanta. Servicii de salarizare. Pt. mai multe info. nu ezitati sa ne contactati. (0761.590.788 75. Servicii contabilitate, salarizare, resurse umane Societate contabilitate, membra CECCAR, ofera servicii de: contabilitate, salarizare si administrarea personalului pentru societati din Bucuresti si Ilfov. 50 {; (0745.094.211 office@contacaruntu.ro 76. Servicii de contabilitate care simplifi-

ca sistemul RightUp este un serviciu de contabilitate ce simplifica sistemul de administrare financiara prin acces rapid la informatie actualizata, indiferent de locatia clientului, (0723.581.684/ 021.327.24.07 office@rightnumbers.ro; 77. Servicii de evidenta contabila inregis-

trarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiilor contabilitatii, evidenta analitica si sintetica, clienti, furnizori, evidenta mijloace fixe, (021.330.89.69/ 0722.527.581 office@e-accounting.ro 78. Servicii Infiintare firme Bucuresti si Ilfov, gazduire sediu social, infiintare radiere puncte de lucru, adaugare schimbare obiect de activitate, majorare capital social, cesiune, dizolvare, lichidare, radiere, schimbare mandat administrator, (0753.023.320/ 0799.819.005 79. Servicii integrate de consultanta comerciala Servicii Reinvent Consulting:Infiintari firme si mentiuni la Registrul Comertului.Infiintari S.R.L., SRLD, S.A., P.F.A..Autorizare activitati; Inchidere/ deschidere punct de lucru; (021.318.69.60 80. Servicii juridice. Cabinet de Avocat Russu Mihai. Domenii de specializare:Drept Societar si Corporatist; Drept Contractual; avize, autorizari, licente, fuziuni, divizari, achizitii si restructurari. Piata de capital.Proiecte imobiliare, (0740.368.324 office@russu.eu 81. Servicii notariale complete. Birou Notarial Amzulescu Marius. Autentificari Certicari - Comerciale - Contractuale - Testamente - Certificari - Legalizarea semnaturii de pe inscrisuri (021.444.32.83/ 021.444.32.68 bnpamzulescu@gmail.com 82. Servicii pentru primii pasi in afaceri. Scopul nostru este sa oferim servicii integrate atat celor care fac primii pasi in afaceri, cat si celor care cauta servicii complexe de consultanta comerciala. (0745.761.006 avradoi@gmail.com 83. Servicii Registrul Comertului: infiintare firme; infiintare reducere puncte de lucru;schimbare gazduire sediu social; adaugare schimbare CAEN;majorare reducere capital social; (0729.674.724

190 Lei. Taxe incluse! Liderii pietei infiintari, acte firma Registrul Comertului, radieri, gazduire sediu social. Sunati. www.reinventconsulting.ro 320 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro

84. Tematic Contexpert va poate infiinta firma rapid O echipa de profesionisti, cu o bogata experienta in domeniu, va asteapta cu urmatoarele servicii: infiintare firma, radiere obiecte de activitate, infiintare firma SRL-D, (0767.429.878 office@contaconta.ro

58. Infiintare Firma Gratuit - abonament conta 6 luni, Infiintare firma gratis si realizare Logo gratuit - la abonamente pe 6 luni de contabilitate (evidenta financiarcontabila de la 175 lei/luna).www.reinventconsulting.ro 1 L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 marketing@reinventconsulting.ro

85. Xerox ieftin si bun Ubiprint.ro copiere cursuri 0,05 copia, acte 0,10 Lei copia, print alb negru 0,10 Lei, print si copie color 0,50 Lei, indosarieri, plastifieri A4 si A3, legatorie carte, finisaje brosuri, pliante, afise color (021.314.44.95 ubiprint@yahoo.com

59. Infiintare firma gratuit, conta in avans 6 luni Reinvent Consulting: infiintare firma gratis si realizare logo gratuit pentru abonamentele de contabilitate pe 6 luni. Conta pleaca de la 175 lei/ luna. www.reinventconsulting.ro 1 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro

Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri

60. Infiintari firme - servicii complete doresti sa pornesti o afacere si nu stii pasii pe care trebuie sa ii urmezi? Vrei sa aduci modificari firmei tale dar timpul nu iti permite sa te ocupi de acest lucru? (0727.585.518 consultanta@pinamix.ro 61. Infiintari firme, acte Registrul Comer-

tului, sedii, mentiuni. Infiintare SRL 320 lei/PFA - 190 lei.Operatiuni firma Registru, de la 190 lei. Taxe incluse.www.reinventconsulting.ro 190 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro 62. Infiintari firme, acte, avize. Firma noastra, Benefit Consult & Partners Srl, infiintata in anul 2009 se ocupa de infiintari firme, societati comerciale, contracte si va ofera si consultanta juridica, infiintare firma; (0799.999.874/ 0767.695.164 office@infiintari-firma.ro 63. Infiintari firme, oferta luna septem-

brie Cauti servicii de infiintare firma, vrei sa iti infiintezi un SRL sau PFA intr-un timp cat mai scurt si fara bataie de cap, in septembrie oferim reducere 30 % si prima luna gratuit contabilitate; (0737.293.200 topexpert.contabilitate@gmail.com 64. Infiintari firme, servicii de contabili-

tate, toate activitatile ce tin de Registrul Comertului:infiintare firma (SRL, SRL-D, PFA, etc.), deschidere/Infiintare punct de lucru, inchidere punct de lucru, cesiune parti sociale, (0723.634.931 65. Infiintari firme, serviii complete Ser-

viciile oferite de Firma Contacons Active, infiintare societati comerciale (SRL, SRLD, PFA, II, SA), infiintarea punctelor de lucru, radierea punctelor de lucru, (0745.657.887/ 0784.411.112 office@consactiv.ro

66. Infiintari SRL, consultanta Registrul

Comertului consultanta juridica, infiintari societati comerciale, operatiuni registrul comertului, obtinere autorizatii si avize, reprezentare in fata autoritatilor locale si centrale. (0768.461.565 67. Infiintari, firme, acte firme, servicii

complete Infiintari, autorizari, modificari, cesiuni, radieri firme, infiintari, autorizari, mutari, inchideri puncte de lucru, completare, restrangere sau recodificare obiecte de activitate, (0799.300.200 suport.clienti@firmadeconta.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1. Accesibil acum executam finisaje inte-

rioare de calitate, apartamente, vile, gresie, faianta, rigips, reparatii, renovari; (0768.994.955 2. Accesibil, acoperisuri, dulgherii, profesionisti, mansardari, reparatii, tabla, jgheaburi, burlane, case la rosu sau cheie 40 euro/mp tencuieli, termoizolatii, sape, gleturi, righips, garduri porti metalice; (0753.465.807 3. Acoperis cu tabla Lindab, zincata, montare, reparatii si vopsitorii, tabla, jgheaburi, burlane, parazapezi, confectionat si montat tubulatura ghena, protectii atic, pervazuri geam, zugraveli scari de bloc; (0744.372.095 4. Acoperis din tabla lindab, zincata, jgheaburi, burlane, dulgherie si mansardari, Mihai, (0724.506.937 gerardconstructroof.ro 5. Acoperis Lindab suedez, accesorii, jgheaburi, burlane, livrari gratuite la domiciliul clientului. Preturi fara concurenta; (0762.435.037/ 0729.613.397 6. ACOPERIS MONTARE! Tigla Met-

alica! Sistem pluvial! Black Dom Gold Montaj vinde tigla metalica, monteaza jgheaburi, burlane sistem complet. Constructii, hidroizolatii, finisaje interior/exterior. Acoperisuri, mansardari, dulgherie! Garantie 30 ani. 17 L; (0738.325.831/ 0767.156.181 construct@blackdomconstruct.ro 7. Acoperis tabla lindab, zincata, jgheaburi, burlane, dulgherii si mansardari, orice reparatii: 15% reducere, Marinescu; (0751.806.489 gerardconstructroof.ro 8. Acoperis tigla metalica, mansardari,

terase, foisoare, cabane, izolari termice, constatare gratuita; (0762.435.037/ 0729.613.397

4

9. Acoperis, tamplarie PVC Rehau, Sala-

mander - Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80-100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/exterioare 10 euro/m. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura; (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80 10. Acoperis, trabla lindab, zincata,

jgheaburi, burlane, dulgherie si mansardari, orice reparatii: 15% reducere, Radu, (0731.451.466/ 0744.963.206 gerardconstructroof.ro

11. Acoperisuri executam sarpante,

mansarde, invelitori din orice tip de tabla, tigla ceramica si mici reparatii de urgenta; (0721.897.813

ACOPERISURI REPARATIIMODIFICARI, JGHEABURIBURLANE, VOPSIT ACOPERIS, DULGHERIE; (0734.514.966 12.

13. Acoperisuri din tabla lindab, tabla cutata, jgheaburi si burlane, mici reparatii ugenta, ghene gunoi; (0722.198.795

ACOPERISURI TABLA LINDAB, ZINCATA, MANSARDARI, DULGHERIE, MODIFICARI ACOPERIS, PARAZAPEZI, REPARATII ACOPERIS; (0721.932.220

14.

Acoperisuri, executam dulgherie, tigla metalica, mansardare, experienta peste 15 ani si reparatii acoperisuri, oferim garantie, Silviu; (0738.343.663

Agen¡ii de Publicitate ● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67 ● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632 ● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923 ● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509 ● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600 ● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65 ● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02 ● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15 ● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36 ● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261 ● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563 ● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25 ● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91 ● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80 ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02 ● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00 ● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133 ● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10 ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62 ● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10 ● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153 ● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44 ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00

15.

16. Acoperisuri, mansarde, mici reparatii, accesorii pluviale, reparatii interioare, exerioare, etc., (0725.790.099 17. Acoperisuri, tigla metalica si

reparatii. Tlefon; (0722.939.207

18. Acoperisuri, amenajari apartamente,

case, polistiren, rigips, zugraveli, glafuri, tapet, electrice, sanitare, gresie, faianta, autocolant, raschetari - parchet; (0762.341.016

19. Acoperisuri, amenajari apartamente,

case, rigips, polistiren, zugraveli, reparatii mobila, usi, metal, aragaze, gresie, faianta, electrice, sanitare; (0764.625.908 20. Alexandru Gheorghe, reconditionari

cazi, echipa noastra este specializata in: reconditionari, cazi, reconditionari cazi, reparare cazi, reconditionat cazi, reparat cazi, refaceri cazi, refacere cazi, emailare cada, restaurare cazi, 300 L; (0723.349.476 office@reconditionaricazi.eu

21. Alpinism execut deszapeziri, placari

polistiren, reparatii fatade, montare, reparatii si vopsitorii, tabla, jgheaburi, burlane, hidroizolatii, zugraveli scari de bloc, instalatii sanitare; (0744.372.095

22. Alpinism uilitar, alpinisti utilitari la inal-

time munca la inaltime, toaletat copaci. Alpin prof util executa: termoizolatii placat pereti cu polistiren, hidroizolatii rosturi placi exterioare, montat reclame/ bannere; (0723.285.482 23. Alpinism utilitar, executam lucrari la mare inaltime, in locuri greu accesibile, termoizolatii, spalari geamuri, renovari toaletari arbori etc. Echipa alpinisti cu o experienta vasta in domeniul alpinismului; (0768.412.793 prompt_alpin@yahoo.com http://alpinismutilitar-expres.ro 24. Alpinism utilitar, lucrari de calitate la inaltime. Firma cu experienta in alpinism utilitar (peste 8 ani in domeniu) executa: termoizolatii, reparatii termoizolatii, montaje/demontaje acoperisuri balcoane, (0761.766.027

25. Alpinism utilitar, placari polistiren, ter-

moizolatii, o cosntructie placata cu polistiren este mult mai putin afectata de fluctuatiile de temperatura din exterior, mentinand in interiorul acestora confortul termic, reducand astfel costurile, (0767.824.631 office@highalpin.ro

26. Alpinism, constructii, echipa de alpin-

isti cu o experienta de 7 ani, oferim urmatoarele servicii la cel mai mic pret: placari polistiren, reparatii/spalari, fatade. Tencuieli decorative etc. Oferim garantie. Pret neg. (0769.576.810 27. Aluminiu, tamplarie PVC Rehau, Salamander - Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80-100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/exterioare 10 euro/m. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura; (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80 office@designperfect.ro/ perfect.design4u@yahoo.com 28. Aluminiu, acoperis, tamplarie PVC Rehau, Salamander - Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 Euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80-100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/ exterioare 10 euro/mp. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura; (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80 29. Amenajam case, apartamente, gar-

soniere.Montam rigips, montam gresie, faianta, parchet.Ridicam case la rosu.Placare termosistem si hidroizolatie.Zugraveli blocuri.Cerem si oferim seriozitate. (0767.429.689

30. Amenajam interioare, exterioare zidarii, tencuieli, fatade polistiren, decorativa, zugraveli, glet, sapa, faianta, parchet, pavaje, dulgherie, etc. preturi mici. (0724.759.331 31. Amenajam apartamente, case,

asiguram consultanta si materiale la preturi mici, transport gratuit. Sunati inainte de inceputul lucrarii, castigati timp si bani; (0722.400.497 32. Amenajam apartamente, case, glet, lavabila, gresie, faianta, parchet, rigips, instalatii electrice si sanitare. Executie rapida, calitate garantata; (0722.400.497 33. Amenajam apartamente, case,

rigips, pereti despartitori, scafe forme deosebite, plafoane casetate. Executie rapida, calitate garantata; (0722.400.497

34. Amenajari interioare, gresie, faianta,

gleturi, rigips, vopsitorii. Relatii la telefon: (0737.242.646

35. Amenajari apartamente, acoperisuri,

zugraveli, tencuieli, zidarii, rigips, parchet, gresie, faianta, instalatii sanitare, rog seriozitate. (0764.154.065/ 0720.489.458 36. Amenajari apartamente, case, faianta, gresie, zugraveli, tapet, gleturi, glafuri, parchet, sapa, rigips, placari; (0729.971.647

Oficii Po¿tale Bucure¿ti ● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59 ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27 ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03 ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01 ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67 ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14 ● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80 ● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39 ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90 ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96 ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30 ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77 ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42 ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17 ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50 ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79 ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08 ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58 ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54 ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25 ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51 ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15 ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78 ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60 ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75 ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44 ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86 ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69 ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05 ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29 ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35 ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32 ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43 ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02 ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55 ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07 ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54

Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov ● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI ● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI

Oficii Po¿tale din ¡arå ● BRAªOV . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. N. Iorga nr. 1 ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . . Str. Corbului nr. 3; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . . . Str. Soveja nr. 39 ● CRAIOVA . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . Str. Unirii nr. 54; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . Calea Bucure¿ti nr. 46 ● GIURGIU . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . Str. Mircea cel Båtrân nr. 18; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . . ªos. Bucure¿ti Bl. 205; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . . Str. Republicii 5A; . . . . . . . . . . . - Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . . Comuna Cålugåreni; . . . . . . . . . . . - Oficiul Crevedia Mare, . . . Comuna Crevedia Mare; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . . . Comuna Izvoarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . Calea Bucure¿ti 70; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Roata de Jos, . . . . . . Comuna Roata de Jos; ● IAªI . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . .- Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul ● PLOIEªTI . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul

Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal

nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.

1, . . . . . . . . . . Str. Cuza Vodå nr. 3; 8, . . . . . . Str. Costache Negri nr. 64 1, . . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8; 3, . . . . . . . . . . . . Sos. Nordului nr. 2; 6, . . . . . . . . . . . . . . Str. Postei nr. 75; 7, . . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6; 10, . . . . . . . . . Bd. Republicii nr. 102; 11, . . . . . . . . . . . Aleea Chimiei nr. 6; 12, . . . . . . . . Str. Malu Ro¿u, nr. 101; 13, . . . . . . . . . . Bd. Bucuresti nr. 24; 14, . . . P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2

● TIMIªOARA . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . B-dul Revolu¡iei nr. 2

E-mail: redactia@anuntul.ro


20 septembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

PRESTÅRI SERVICII 37. Amenajari apartamente, case: zugraveli, polistiren, rigips, gresie, faianta, parchet, electrice, sanitare, tencuieli, zidarie, sape, tapet; (0723.635.975

69. Curatenie, oferim servicii de curatenie. Pentru Bucuresti si Ilfov valabil. Detalii la tel. (0732.945.313 durablemansion@gmail.com

38. Amenajari apartamente, glet, ten-

70. Demolari, evacuari, consolidari de orice tip demolari, consolidari si refaceri de lucrari si evacuari de orice tip, pret variabil in functie de lucrare, valabil in toata tara; (0732.945.313 durablemansion@gmail.com

cuieli, polistiren, faianta, gresie, rigips, pavele, sape; (0766.660.880

39. Amenajari interioare si exterioare,

zidarii, tencuieli, sapa, glet, zugraveli, rigips, polistiren, decorativa, gresie, faianta, parchet; (0728.962.909

40. Amenajari interioare - experienta

SUA ofer servicii de amenajari interioare: Vopsit, gletuit, slefuit, finisaje diverse. Rigips: compartimentari, scafe, pereti falsi, etc. Montaj parchet. Experienta SUA. Preturi competitive; (0765.806.233 41. Amenajari interioare apartamente,

case, vile, birouri, scari de bloc, scoli, zugraveli, glet, rigips tapet, sape, gresie, faianta, inst. sanitare, particular; (0768.555.370 42. Amenajari interioare de calitate, sun-

tem o echipa de amenajari interioare care se axeaza pe calitate, promtitudine si seriozitate interesati sa fim recomandati de catre dvs mai departe.Noi va oferim urmatoarele servicii: (0726.662.249

43. Amenajari interioare, exterioare, placari polistiren, zugraveli, gresie, faianta, izolatii terase, la preturi minime, reduceri pensionari; (0723.748.480 44. Amenajari interioare, gresie, faianta,

marmura, parchet, rigips, glet, zugraveli, instalatii electrice si sanitare, termosistem, hidroizolatii. Preturi mici, calitate maxima, seriozitate si integritate; (0728.606.585 anto_7508@yahoo.com 45. Amenajari, faianta, tapet, rigips, zugraveli de calitate, renovari generale, experienta si menatlitate occidentala, garantie; (0732.523.255

46. Apometre, calorifere, montaj, sigilari,

reparatii, instalatii sanitare in cupru, polipropilena, autorizat, garantie; (021.332.39.36/ 0722.141.866

47. Arhitect Proiectez case, constructi

metalice la preturi avantajoase (0768.338.140 www.proiectesimple.ro

48. Arhitect autorizat realizez proiecte complete personalizate pentru autorizatia de constructie si avize, pret 2 - 3 euro/ mp. Consultatii gratuite 3 {; (0729.883.322 49. Arhitectura Autorizatii de construc-

tie, certificate urbanism, avize, proiecte, orice aprobari, extinderi, modificari, recompartimentari, etajari case, hale, PUDuri, PUZuri, scoateri din circuitul agricol, cadastre, orice zona; (0721.695.945/ 0766.722.367 drafimar@yahoo.com 50. Asamblare mobila: montaj mobila

Bucuresti si Ilfov Va punem la dispozitie servicii de reparatii mobila, montare mobilier, realizare mobila la comanda. Ceea ce ne rcomanda este experienta de peste 14 ani cat si calitatea executiei. (0760.948.857 office@asamblare-mobila.ro 51. Asociatia de proprietari sc. 3, bloc 99

din Str. Maior Vasile Bacila nr. 1, sector 2, doreste sa zugraveasca casa scarii, spatii tehnice si ghena. Persoana contact: Elena Vasile; (0720.101.080

52. Atelier confectii fier forjat, grilaje, garduri Atelier confectii metalice executa scari metalice de interior sau exterior, cu elemente din fier forjat. Executam lucrari complexe, scari dificile, etc., 100 L; (0761.879.995 mirea_18@yahoo.com 53. Atelier confectii metalice fier fojat, inox, executa porti, grilaje, imprejmuiri, foisoare, pergole, balustrade, avantajos; (0766.371.216 54. Avem echipa profesionista, executam

acoperis, jgheaburi, burlane, orice tip de tabla + mansarda, preturi mici, discount 15% si mici reparatii; (0721.044.495 55. Avizare, autorizare, arhitectura,

bransamente, birou de consultanta juridica in constructii, efectueaza servicii de avizare, autorizare, arhitectura si proiectare, autorizatii bransamente, lucrari de bransare electrica si gaz. (0727.205.009 mihaela.tudorescu@yahoo.ro 56. Balustrade inox, scari inox, copertine

inox. Realizam modele balustrade inox si scari inox in conformitate cu cerintele dvs. si incadrate in designul arhitectural existent. Echipa noastra se deplaseaza in Bucuresti si Ilfov sau imprejurimi, (0728.550.047/ 0724.269.527 rod_inox@yahoo.com 57. Bransamente de apa, gaze, canalizare, separari de contracte cu Apa Nova. (0721.609.856/ 0763.802.109

71. Deratizari si dezinsectii, pret nego-

ciabil 200 Lei-300 Lei, cu garantie, doua etape in acelasi pret; (0762.271.341/ 0724.729.884

72. DIRIGINTE DE SANTIER Firma de

consultanta oferim servicii de dirigentie de santier si de management de proiect pentru constructii. 0720805964www.dirigintede-santier.com (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com 73. Diriginte saniter autorizat, supervizez

si intocmesc cartea constructiei pentru lucrari de constructii civile si edilitare; (0723.172.158

74. Echipa constructori, din Suceava con-

struim in Bucuresti -Ilfov, case vile, anexe, acoperisuri, garaje, 25 euro/mp la rosu. (0740.975.825

75. Echipa executam instalatii sanitare si

termice, gaz. Echipa de instalatori executam instalatii sanitare si termice, instalatii de gaze, incalzire pardoseala, schimbari de coloane, apometre, montaj obiecte sanitare si instalatii electrice. (0764.341.947 76. Echipa experta, executam totul la

comanda dvs., acoperis, jgheaburi, burlane, din orice tip de tabla + mansarda, preturi mici, discount 15%; (0721.044.495 77. Echipa instalatii termice, electrice si sanitare, echipa formata din instalator si electrician cu experienta de peste 18 ani executam, reparam si modificam instalatii termice, eletrice si sanitare la un pret convenabil si intr-un timp foarte scurt 100 L; (0727.356.330 georgescuionutsorin@yahoo.com 78. Echipa rapida montare usi de interior

si exterior, montaj usi interior, exterior, montaj usi garaj, montaj usi sticla, montaj usi termopan, montaj usi case,curte, reconditionari usi, reparatii, reconditionari parchet, mobilier scaune, birouri. (0731.353.652

79. Echipa zidari, Rigips ,finisaje, gresie, faianta executam lucrari rigips de inalta calitate. Gresie + faiantamontaj usi interior exterior amenajari interioare + exterioaresapa, parchet, glet, montaj usi, polistiren, decorativa; (0766.328.052 80. Ecofresh curatatorie, spalatorie pro-

feionala Curatatorie ecologica. Spalatorie profesionala. Curatat haine din piele. Reparatii croitorie. Curatatorie covoare. (021.232.95.50/ 0733.689.664 contact@ecofresh.ro 81. Efectuez poze ceramica alb

negru/color, sculptez pe cruci, placi, oriunde in tara; (0720.294.432 82. Electrica, Electrician profesionist

constructii Total Solid Construct SRL-D: executam toate tipurile de lucrari de constructii necesare realizarii case: demolari si decopertari, tencuieli interioare, turnare sapa de egalizare, sapa autonivelanta, (0766.840.318/ 031.435.36.44 office@constructii-tsc.ro

128. Instalatii HVAC-R ventilare, frigorifice, incalzire, sistem split/ multisplit, blower pentru tubulatura, rooftop, chiller, ventiloconvectoare, pompe caldura, turn racire, sisteme VRV, sisteme de umidificare, dezumidificare sisteme climatizare closecontrol, (031.805.64.06/ 031.805.64.06 amteh_international@amteh.ro

108. Executam zugraveli, montam gips

129. Instalatii mecanica si tapiterie

107. Executam toate tipurile de lucrari de

carton, parchet laminat, gresie, faianta, case la rosu; (0742.528.815 109. Faiantar Zugrav Rigipsar Instalator Parchetar Meseriasi executam amenajari interioare si renovari prestand urmatoarele: Montaj parchet laminat, Montaj gresie si faianta,Montaj rigips, compartimentari din rigips, scafe si masti din rigips, (0745.554.551 110. Firma constructii executa amenajari interioare: zugraveli, gresie, faianta, zidarii, parchet, etc. Ieftin, calitate repede; (0765.677.535 111. Firma constructii rezidentiale, hale

indrustriale oferim servicii complete constructii rezidentiale si nerezidentiale, hale pe structura metalica, demolari controlate, inchirieri echipamente constructii, inchirieri utilaje miniexcavator, buldoexcavator; (0726.000.347 112. Firma de hidroizolatii, Noi suntem ceea ce cauti Hidroizolatii terase: terase circulabile/ necirculabile, reabilitari si reparatii; terase verzi cu vegetatie si reabilitarea celor vechi, hidroizolatii beci, fundatii, hidroizolatie jardiniere, (0726.339.894 contact@stadicon.ro 113. Firma de alpinisti utilitari in Bucuresti

Constructii: renovari, tencuieli, termoizolatie cu polistiren, zugraveli, silicoane, chituire, tencuiala decorativa, vopsea lavabila.Montat / demontat structuri metalice. Montari / demontari jgheaburi; (0771.148.325 contact@alpinistiutilitari.ro

de scena Amenajari sali de spectacole,proiectare, executie si montaj instalatii de scena pentru teatre,tapiterie de scena. (021.434.95.24/ 0722.458.475 prothalia@yahoo.com 130. Instalatii si amenajari interioare

Sanitare, termice, incalzire, masini de spalat, aragazuri. Reparatii subsoluri, schimbat coloane de apa, coloane de scurgere, coloane de incalzire. Faianta, parchet, rigips. Interventii 24/24 ore. (0746.989.646/ 0726.466.277 131. Instalatii termice, sanitare civile si industriale, instalatii incendii (hidranti interiori, exteriori, instalatii splinkere, grupuri de pompare; (0765.114.434 132. Instalator bun si ieftin sanitare, ter-

mice, gaze, gresie, faianta, parchet, zugraveli. Factura, garantie (0775.603.830 wenemil3@yahoo.com 133. Instalator particular autorizat mon-

tez si repar instalatii sanitare, termice, canalizari si gaze. Montaj masini spalat, aragaze si obiecte sanitare. Factura si garantie. 50 L; (0722.883.229 catrinamariusdragos@gmail.com 134. Instalator accesibil, montez obiecte

sanitare, cabine dus, cazi, calorifere, chiuvete, baterii, wc+rezervor, boilere, masini de spalat, robineti, desfundari, remediere tevi sparte, mici reparatii etc. Seriozitate. (0768.734.210

Instalator accesibil, non stop, execut: instalatii sanitare-termice, apometre, tip de lucrari (constructii case la rosu sau la boilere, centrale-calorifere, cheie canalizari, alimentari cu apa, drucazi, chiuvete, wc+rezervor, muri, hale industriale, renovari). Avem ingineri specialisti.www.constructii-renorobineti, tevi sparte, baterii, vari-consolidari-case.ro (0720.805.964 desfundari sifoane - scurgranadaconstruct@gmail.com eri subsol; (0724.600.234/ 115. Firma de reparatii instalatii electrice 0769.856.694 135.

114. Firma de constructii executam orice

ABil Electric executa: bransamente, Instalatii de contorizare energie, Sisteme incalzire electrica pardoseala, instalatii electrice de joasa tensiune, instalatii impamantare si paratrasnet, (0723.187.600/ 0728.964.975 portalelectric@gmail.com

136. Instalator autorizat instalatii

sanitare si termice, reparatii, montez cada, chiuveta, wc, calorifere, orice obiecte sanitare. Garantie, executie rapida; (0722.400.497

146. Instalator termice, sanitare si gaze

montez calorifere noi si din fonta, schimb reductiile, echipez cu robinet de tur-retur si aerisitor, montez obiecte sanitare, schimb robineti de trecere, pompe de put hidrofor, bai si bucatarii de noi. (0723.035.540 concept.install@yahoo.com 147. Interventii si reparatii hidrofoare

Inginer specialist pompe si hidrofoare, asigur montaj si service pentru sisteme de alimentare cu apa: pompa submersibila put, pompa de suprafata cu aspiratie din rezervor si functionare, (0741.401.674/ 0727.287.077 hidroforperfect@gmail.com 148. Jaluzele si rulouri exterioare din alu-

miniu si PVC producem si comercializam urmatoarele produse: jaluzele exterioare (rulouri) din aluminiu, jaluzele exterioare (rulouri) din pvc, jaluzele exterioare usi de garaj, (0722.534.353

149. Lucrari lemn, consultanta si executie

structuri lemn case, pergole, terase, acoperisuri. Scari interioare: placare, scari elicoidale, integral lemn. Mobilier exterior: gradina, terasa. Mobilier divers: lemn masiv, semifabricate, (0771.115.040

150. Lucrari lemn, consultanta si executie

structuri lemn: case, pergole, terase, acoperisuri. Scari interioare: placare, scari elicoidale, integral lemn, Mobilier exterior: gradina, terasa, (0771.115.040

151. Lucrari reparatii tamplarie lemn tam-

plar cu 20 ani experienta execut orice constructie/ lucrare din lemn: montaj/ reparatii scari, montaj/ repararii usi ferestre de lemn,reparatii orice constructie lemn- amenajari interioare lemn; (0722.804.950 152. Meserias efectuez lucrari de: zicarie, tencuiala, zugraveli, parchet si dulgherie, fierarie, negociabil; (0756.420.720

153. Mobila la comanda si lucrari de ame-

najari interioare, preturi mici; (0765.889.939

166. Montez tablouri electrice execut / repar / modific tablouri electrice, instalatii electrice si de curenti slabi (internet, interfon, videointerfon, telefon, tv, sunet), circuite suplimentare pentru plite electrice; (0724.111.441/ 0745.595.842 office@electricianpfa.ro 167. Nise, masti, scafe rigips Echipa efec-

tuam lucrari de amenajari interioare, orice tine de ghips-carton nise, scafe, pereti, tavane, acoperiri grinzi, mansardari. Rog si ofer seriozitate; (0761.867.843

168. Oferim servicii de curatenie si menaj case, vile, spatii comerciale, oferim si interventii si colaborare; (0736.470.788/ 0720.372.500 169. Parchetar montez, raschetez,

paluxez, masina cu aspirator, preturi minime; (0724.608.136 170. Parchetar montez, raschetez, paluxez, masina cu aspirator, preturi minime; (0731.896.182/ 0765.718.690 171. Parchetar, montat parchet si raschetat parchet clasic, parchetari Bucuresti montat parchet, parchetar chituit parchet, parchetar lacuit parchet, parchetar reconditionat, toate tipurile de parchet: (0743.457.184/ 0722.773.366 172. Pas Instal. Instalatii sanitare, termice,

electrice. Instalatii sanitare exterioare, Alimentare cu apa. Canalizare menajera si pluviala. Instalatii de stingere incendiu. Drenari. Instalatii sanitare interioare. Alimentari cu apa si canalizare, (021.451.03.95/ 0371.141.781 office@pasinstal.ro

173. Pavaj exterior si interior - beton amprentat beton amprentat va pune la dispozitie cele mai recente si inovatoare tehnologii de pavaj exterior si interior pentru amenajarea spatiilor private si publice. Beton (0747.278.702 174. Pavaje pavele industriale oferim montaj, producem si montam la cerere pavaje dale si borduri si garduri la preturi accesibile. Oferim o gama larga de modele si multiple culori incepand cu grosimea de 4 cm pana la 10 cm; (0785.725.900/ 0743.336.343 officepavaje@yahoo.com

155. Montaj raschetat parchet, montaj parchet laminat 7 lei/mp, stratificat 15 lei/mp, stratificat lipit 20 lei/mp, lemn masiv 20 lei/mp, raschetat + l?cuit 20 lei/mp, deck piscine, terase lemn, scari interioare, scule profesionale; (0768.337.335 156. Montaj si reparatii acoperisuri vechi

sau noi. Suntem o companie de reparatii acoperisuri, ce ne desfasuram activatea in acest domeniu de mai bine de 20 ani.Reparatii acoperisuri, izolatii acoperisuri. Oferim si optiuni pentru finantare, (0735.782.831

rapid instalatii noi, reparatii sau inlocuire instalatii la apartamente, case. Montez tablou, sigurante, prize, bransament. Garantie, executie rapida; (0722.400.497

178. Proiectare de arhitectura pentru

toti. Proiectam casute si cladiri mari. Lasand gluma, AsiCarhitectura - birou arhitectura si design de interior, ofera proiectare completa pentru proiecte de arhitectura, (0724.873.849 office@AsiCarhitectura.com

insecte, jaluzele orizontale - verticale, rulouri exterioare din aluminiu; (0727.881.274/ 0765.815.592

din 2002, efectuez si repar instalatii electrice.Mai multe detalii telefonic 1 L; (0752.350.158 bgdnantonescu@yahoo.com

184. Renovari apartamente, gresie, zugraveli, tapet Echipa cu experienta in domeniu executam renovari totale sau partiale, glet, zugraveli, tapet, gresie si faianta, instalatii sanitare si electrice, etc. La cerere ne ocupam de procurarea materialelor, (0720.993.122

88. Electrician profesionist in Bucuresti/

Ilfov 24/2 electrician profesionist cu mare experienta in domeniu, va pun la dispozitie serviciile mele pentru a va ajuta sa rezolvati orice problema aparuta in instalatia electrica; (0769.749.676

185. Renovari interioare si exterioare, executam orice lucrare de consolidare, constructii si reconstructii, amenajari interioare, exterioare la preturi foarte avantajoase.Executam lucrari complexe de amenajari interioare si exterioare. (0720.074.400

89. Evacuez mobila, moloz, pamant,

90. Execut amenajari, particular, glet,

186. Renovari rapide camere lavabil sau

glet de la 200-1500 lei, echpa meseriasi executam interioare si exterioare Bucuresti si Ilfov cu incepere imediata, preturi de la 5-50 lei/ mp negociabil, deplasare gratuita; (0766.228.168

91. Execut case la rosu de la 35 euro m,

construim case la rosu la un pret de la 35 euro m. 35 {; (0770.248.832

92. Execut constructii cripte borduri, sap-

94. Execut finisaje interior/exterior: gre-

117. Foraje puturi apa potabila, piloni,

denisipari si adanciri; (0769.959.848/ 0757.749.690

sie, faianta, zugraveala, parchet, anvelopari, decorativa, marumura, preturi convenabile ambelor parti; (0768.923.422

118. Forez puturi apa mica si mare adancime, denisipari si prelungiri, asiguram debit apa; (0729.782.533/ 0763.181.900

fier forjat, realizam grilaje metalice din fier forjat pentru geamuri, balustrade interior/ exterior, balcon din fier forjat, por?i si garduri la cele mai mici preturi dupa piata si cu o calitate garantata 130 L; (0752.392.660/ 0764.282.051 confectiifier@yahoo.com

95. Execut lucrari de foarte buna calitate,

119. Gard din beton saxon 1, transport

lavabila. Constructii case la rosu sau la cheie, case de lemn, renovari, instalatii electrice si sanitare, zugravit, gresie. (0785.126.327

(0768.250.069

138. Instalator autorizat monteaza,

repara: obiecte sanitare, hidrofoare, calorifere, boilere, coloane apa-gaze, aragaze, sigilari apometre; (0720.433.272/ 0785.887.402

157. Montaj si reparatii acoperisuri, ca

este vorba de montarea unei ferestre de mansarda, a unui acoperis complet nou sau o reconditionare a unei invelitori vechi, vrem sa fim mai mult decat niste vanzatori de materiale (0744.176.354 cristian.feher@rmapro.ro 158. Montaj si reparatii de acoperis dura-

bile. Firma noastra care se ocupa cu montajul si reparatia de acoperis va ofera servicii de calitate durabile, rezistente in timp. Noi lucram numai cu materiale de cea mai buna calitate, (0723.023.198 office@montajtiglasireparatii.ro

187. Renovari si amenajari locuinte, spatii, Finisaje interioare-exterioare, termosistem, hidroizolatii etc., Bucuresti, Ilfov; (0732.945.313 durablemansion@gmail.com 188. Reparati acoperisuri Reprezentantii

acoperisi la cererea clientului modificari, masardari, tigla metalica, ceramca,i tabla zichata, jgheaburi, buline si alte acesorii; (0757.734.060

189. Reparatii acoperis, tigla, burlane, izolatii. Renovari, acoperisuri, tigla metalica. Hidroizolatii, burlane si jgheaburi.Firma de acoperisuri.Montaj acoperis tigla metalica.Reparatii acoperis tigla ceramica.Montaj invelitori acoperisuri. (0734.403.799

Instalator autorizat, nonstop, execut: instalatii sanitare, termice: apometre, gratuit Preturi gard beton (include si stalpi 190. Reparatii acoperisuri Bucuresti. Va 159. Montaj usi, montaj parchet, montaj clasici 12 x 13 x 220/270 cm):gard cu inal- cazi, chiuvete, wc+rezervor, stam la dispozitie in alegerea acoperisului robineti, baterii, tevi sparte, lambriu, echipa profesionista cu vechime potrivit time de 1,60 m:109 lei/metru liniar gard, pentru locuinta dvs. in cazul in care, de peste 20 ani executam lucrari de montaj gard cu inaltime de 2,10 m:139 lei/metru centrale termice, din cauza conditiilor meteorologice nefa96. Execut lucrari de reparati si amenanferestre, montaj parchet stratificat, montaj liniar gard stalpi cu model piatra. vorabile, acoperisul locuintei dumneavoasjari instalatii sanitare, electrice, termice. calorifere, desfundari parchet masiv finisat, montaj dusumea, tra se avariaza, (0751.359.560 Reparatii zugraveli, gresie, faianta, par(0749.123.451/ 0749.123.452 conscari de lemn. (0725.878.350 sifoane, scurgeri; chet, usi, mobila, etc. Montari si demontari info@acoperisuri-reparatii.ro tact@mesteresti.ro 63. Constructie casa, renovari, amenaion_iulian2007@yahoo.com (0733.722.294/ mobila si eventual confectionari. jari, zugravi, executam tot ce tine de dome191. Reparatii acoperisuri dulgherie Mentenanta pentru vila, casa, apartamente 120. Gaura hota, aer conditionat, centrala, 0724.427.666 niul constructiilor, de la fundatii pana la 160. Montaj, montare, asamblare si 62. Confectii metalice grilaje balustrade

64. Constructii case, vile la rosu, garduri

de orice fel, demolari, renovari, garantam constructii la cutremur de 7 grade Richter. Oferim cartea constructiei inclus servicii de proiectare urbanism, avize etc., bonus 25 m gard. In toata tara; (0765.213.837

65. Constructii la cheie, renovari, izolatii,

finisaje Cauti un constructor pentru noua ta casa, doresti sa renovezi, sa izolezi sau sa faci finisaje medii sau de lux, casei tale, aplicam microciment si beton amprentat pe pardoseli, curti, pereti, (0774.300.981 66. Constructii, finisaje si amenajari

interioare. Firma de constructii ofera servicii pentru urmatoarele categorii de lucrari: tencuieli mecanizate, sape mecanizate, placari si compartimentari cu rigips, (0734.415.444 67. Cosar, sobar autorizat efectuez lucrari

de coserit si sobarit in orice zona a Bucurestiului. Accept si provincia. Pentru mai multe detalii, nu ezitati sa ma sunati (0764.535.693/ 0729.599.983

68. Curatare canapele, spalare canapele

si fotolii. Servicii de spalare si curatare canapele, saltele, fotolii, scaune materiale textil, tapiterie auto, etc. Metoda injectie extractie cu detergent activ, 100 L; (0722.381.928

preturi avantajoase, seriozitate, calitate, referinte. Zugrav particular; (0720.972.538/ 0775.583.762

97. Execut lucrari de zugravit, glet, faianta, gresie, rigips, parchet, tapet, montaj usi, mobila, execut mobila la comanda; (0765.889.939 98. Execut lucrari interioare apartamente,

vile, case, rigips, glet, faianta, gresie, parchet montaj, montat usi etc, la preturi avantajoase, (0765.142.122 99. Execut reparatii felinare, lumanari,

punem geamuri, vopsesc grilaje, cruci, fier la vanzare, oriunde in tara; (0720.294.432 100. Execut sapaturi gropi inmormantari,

cavouri, apa, haznale, santuri, gaze si orice fel de sapaturi, oriunde in tara; (0720.294.432

101. Execut servicii funerare transport

funerar, imbalsamari, constatari deces, sapaturi gropi, la preturi mici, oriunde in tara; (0720.294.432

102. Execut zidarie, tencuiala, glet, lavabila, faianta, gresie, rigips, polistiren decorativa; (0729.790.526

carota carotare beton. Gauri profesionale executate cu masina de carotat, fara praf si fara mizerie datorita captatorului de apa si aspiratorului; (0737.812.317 121. Glet, 5 lei mp, lavabila, 5 lei mp, tecuiala, 10 lei mp, apartament zugravit 500 euro; (0724.641.540 122. Hidroizolatii lichide cauciuc acrilic

la hale, blocuri, terase, depozite, fundatii, acoperisuri, poduri, parcari, statii peco, in Bucuresti si, pentru suprafete minim 300mp, in toata tara. Hidroizolatii cauciuc acrilic lichid profesionale, 1 L; (0726.339.894 contact@stadicon.ro

4, 5, 6 Asiguram servicii de instalatii sanitare, termice si de canalizare non stop in tot Bucurestiul. Vi s-a spart o teava in toiul noptii si nu stiti ce sa faceti, un singur telefon la noi si va ajutam, (0749.040.066/ 0766.889.914 141. Instalator profesionest execut lucrari: sanitare, termice, gaze. Depanare: aragaze, centrale termice, hidrofoare. Montaj senzori gaze electrovalve, termostate ambient. Preturi negociabile. (0730.310.810

hidroizolatii cu membrane bituminoase profesionale pentru terase de bloc, hale, fundatii, balcoane, garaje etc, execut si reparatii: inlocuire guri de scurgere aeratoare, seriozitate (0740.075.174 124. High Alpin, servicii de alpinism utili-

143. Instalator prompt in Bucuresti sect.

interioare si case la rosu cu materialul clientului; (0729.867.264

104. Executam amenajari interioare de

125. Inginer autorizat ISCIR, execut cu

la A la Z Echipa tanara executa amenajari interioare de la a la z inclusiv instalatii electrice si sanitare; (0737.213.470

140. Instalator Bucuresti sector 1, 2, 3,

142. Instalator profesionist Bucuresti, instalator inginer cu 17 ani experienta relevanta execut instalatii sanitare, termice si gaze. Cer si ofer seriozitate. Calitate garantata si garanatia lucrarii pe termen lung. ING. Popescu Marian; (0775.605.417/ 0724.728.304 robert_maxx_2005@yahoo.com

123. HIDROIZOLATII, execut lucrari de

tari, serviciile oferite de noi: placari termoizolante cu polistiren, termoizolatii, hidroizolatii blocuri, hidroizolatii terase, reparatii acoperisuri, tabla, tigla, ardezie, reparatii fatade, (0767.824.631 office@highalpin.ro

103. Executam reparatii case, amenajari

139.

garantie puneri in functiune centrale, instalatii sanitare complete, avantajos; (0766.371.216

1, 2, 3, 4, 5, 6. Construiti sau renova?i? Aveti nevoie de ajutor la montarea unui aragaz sau a unei masini de spalat?Puteti conta pe noi in orice problema legata de: instala?ii de gaze, montaj si service centrale. (0720.103.769 144. Instalator sanitar Instalatii termice si

sanitare si modificari la instalatia veche, montez centrale, calorifere, hote, laoare, etc, (0764.139.864

199. Servicii de asamblare si reparatii mobila prestez servicii de montaj si asamblare mobila la domiciliul clientului. Asamblez mobila dumneavoastra chiar si fara schita de instructaj in cel mai scurt timp posibil la domiciliul dumneavoastra; (0730.398.883 200. Servicii de curatenie disponibilitate 24/24. Deplasarea este gratuita la dvs. atat in Bucuresti si Ilfov, prestam servicii la birouri, case, vile, hale, cluburi, restaurante, dupa zugrav, generala si pt. intretinere luni-duminica, (0787.692.222 201. Slefuit marmura si mozaic, travertin

placat marmura si turnat mozaic; (0740.667.843

202. Sobar specialist execut sobe, semi-

nee, reparatii, scuturat cosuri; (021.221.66.99/ 0745.991.298

203. Sobar execut sobe teracota, montez

cu si fara materialul meu, gratare, seminee, repede, bine, neg.; (0723.004.446

204. Societate de constructii executa lucrari de zidrie, tencuieli, gletuire, placari exterioare, pardoseli etc.; (031.433.43.44/ 0738.797.457

tencuieli, faianta- gresie, construiesc/ reformez complet case. Calitate, seriozitate; (0729.219.332

183. Rehau la pret de producator, plase

87. Electrician Bucuresti, Ilfov electrician

sanitar si gaz execut lucrari si reparatii la pretul corect si cu materiale de calitate. Respect si calitate, profesionalism. Obiecte sanitare, calorifere. (0761.547.045

dumneavoastra de la proiectare pana la finisare cu tigla metalica sau tigla ceramica. Executam sisteme complete de acoperisuri- la cheie.Proiectam si executam sisteme de dulgherie; (0746.561.816 office@acoperis-tablalindab.com

177. Profesional, emailari cazi de baie, chiuvete diverse culori, fara demontare, seriozitate, garantie, experienta. Executie de calitate la cel mai bun pret. Preturi incepand de la 200 lei. (0762.441.333 reparatiicazibaie@yahoo.ro

182. Reconditionez total canapele, coltare, paturi, dormitoare, dormeze, studiouri, schimb total pielea, panza, burete etc.; (0761.570.225

86. Electrician Bucuresti si Ilfov. Executam instalatii electrice de joasa tensiune la case si apartamente. Inlocuim traseele de curent din aluminiu cu trasee noi din cupru. Adaugam circuite separate pentru aer conditionat, (0720.046.422

ANRE executa bransamente, interioare. Bucuresti si Ilfov (0720.565.841/ 0764.411.353 buduvictor@yahoo.com

198. Servicii complete pentru acoperisul

ier de mobila din sector 3 Theodor Pallady, carte de munca, salariu atractiv in functie de experienta, permis de conducere cat. B, 2.000 L; (0740.271.989 vadimiachimov@gmail.com

181. Reconditionari, emailari cazi de baie Efect de portelan, prin pulverizare pistol cu aer cald, rapid si eficient noi multumim orice client, experienta, profesionalism, garantie 4 ani, 300 L; (0723.349.476

85. Electrician autorizat Bucuresti electrician profesionist, va pun la dispozitie serviciile mele pt a va ajuta sa rezolvati orice problema pe care o intampinati cu instalatiile electrice sau orice modificare pe care vreti sa o aduceti; (0765.341.522

93. Execut decopertare faianta, gresie, parchet, demolari ziduri, evacuam moluzul, mobila, electrocasnice, preturi acceptabile, demolam case batranesti, oriunde in tara; (0720.294.432

verificare P.F.A autorizat membru ASFOCH, oferim urmatoarele servicii:constructie si montaj seminee;- cerificare si intretinere seminee (se verifica starea izolatiei semineului, a racordului la cosul de fum (0753.568.556 alexandru.construct@yahoo.com

176. Porti fier forjat, balustrade inox si fier forjat o echipa profesionista cu o experienta de 16 ani in domeniu va asteptam cu promotii atat la fier forjat cat si la inox. Reduceri 20% luna aceasta; (0733.315.548

zare rafturi metalice, depozitare inaltime 2.5 m, 3 m latimi 400, 600, 700, 1000. Preturi incepand cu 50 ron ml; 50 L; (0761.788.536

137. Instalator autorizat ANRE termic

197. Seminee/ constructie, reparatie si

jurimi, firma, executa lucrari de pompare 154. Montaj acoperisuri, cu pompa Putzmaister P715 noua, tabla Lindab/zincata, lucrari beton statica, pompare 18mc/h, coloana furtun monumente istorice. Orice 100 m, personal calificat, in Bucuresti si in 206. Tai lemne drujba asez, sparg cu imprejurimi, ptr. lucrari mici min. 2 ore. 200 toporul, oriunde e nevoie; (0720.294.432 reparatie, in toata tara. L; (0732.611.947/ 0744.505.911 20% reducere; mioara702000@yahoo.com 207. Tamplar mobila la comanda Pal(0753.709.391 MDF. Angajez tamplar-montator pt. un atel-

executie proiecte, obtineri avize etc., la cele mai mici preturi; (0737.342.851

116. Firma instalatii electrice autorizata

si usi de garaj tip rulou confectionate cu materie prima de inalta calitate, prelucrata de oameni cu o experienta de peste 10 ani, (0731.535.890

205. Tabla zincata, mici reparatii, tigla ceramica, dulgherie, vopsit acoperisuri. 10% reducere; (0722.722.743

180. Rafturi metalice depozitare, de van-

aturi gropi- inmormantari, mozaic, marmura, granit cruci si sculptez pe placi de marmura oriunde in tara; (0720.294.432

196. Rulouri exterioare, plase anti insecte

175. Pompare beton Bucuresti si impre-

84. Electrician autorizat execut

ipsos, zugraveli, sape, gresie, faianta, rigips, parchet; (0720.527.141

61. Case la rosu, gri, gata. Cauti case la rosu? Noi suntem cheia. Societate cu experienta de 13 ani pe piata, echipe profesioniste si cel mai bun raport pret-calitate in constructii civile industriale si agricole. (0751.264.808

127. Instalatii electrice, sanitare si termice asiguram interventii rapide si lucrari electrice: instalatii noi sau inlocuiri, tablouri electrice, montare corpuri iluminat, depanar, remedierea defectelor aparute in instalatia electrica (0726.474.813

145. Instalator sanitar Bucuresti montez robinetii, baterii, chiuvete, masini de spalat, calorifere, reductii de inlocuit la calorifere cu puisori de aerisire, wc-uri, bazine, instalatii cupru, ppr, pexal, boilere, desfundari chiuvete cazi etc (0724.964.347

179. Racodari gaze, instalatii gaze,

59. Case din lemn, amenajari, curti,

60. Case la rosu sau la cheie, material + manopera sau numai manopera, variante regie proprie sau pe firma, preturi corecte in functie de proiect, Bucuresti si in tara; oferim si solicitam seriozitate (0732.945.313 durablemansion@gmail.com constructii.durablemansion.com

incalzire, centrale, scurgeri coloane. Oferim garantie; (0722.166.845/ 0749.316.097

126. Instalatii electrice, exclusiv; (0730.702.001/ 0787.872.829 sionescu.el@gmail.com

83. Electrician autorizat execut lucrari complete instalatii noi cupru, case, vile, apartamente, impamantari, contoare pasante, Adrian; (0720.137.382

electrocasnice nefolosibile, asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432

pavele, gazon, brazi, molizi, flori, pomi frutiferi, parculete pentru joaca copii. Oferim inclus servicii de proiectare urbanism, avize etc., in toata tara; (0765.213.837

106. Executam instalatii sanitare,

montez: prize 220-380V, aplice, neoane, lustre, contor pasant, intrerupatoare, variatoare, circuite separate, transformator de subsol, legaturi boiler, impamantare, etc...; (0775.605.417/ 0724.728.304 robert_maxx_2005@yahoo.com

Burlane, jgheaburi, tigla metalica, dulgherie, lucrari si in afara Bucurestiului; (0724.716.882 58.

105. Executam constructie blocuri in Bucuresti, constructie blocuri structura finisaje, firma constructie bloc structura + finisaje interioare manopera + materiale la cheie 370 euro + tva calitate ireprosabila termen executie foarte rapid, (0769.076.165

3

reparatii mobila la domiciliul dvs. Montator cu experienta de 5 ani in domeniul mobilei asamblez orice tip de mobilier incepand de la Dedeman si Ikea si continuand cu ceilalti producatori de mobila; (0770.918.979

montaj tigla metal, firma cu activitate principala sisteme acoperisuri complete si restructurari capitale va ofera urmatoarele atributii pe langa furnizarea tuturor materialelor necesare execut?rii acoperisului Dvs.; (0725.095.389

161. Montare si modernizare instalatii electrice, montari instalatii electrice pentru case si apartamente(civile si industriale), inlocuire tablouri electric si echipare cu aparatura de protectie, modernizari instalatii de prize si iluminat. (0787.634.372

192. Reparatii acoperisuri, montaj, dul-

162. Montatori cu experienta lucrari acoperisuri Meseriasi constructori executa lucrari mansarde, acoperisuri, monteaza tigla metalica, sisteme si accesorii pluviale; (0738.055.222 163. Montez mocheta rapid calitativ Mon-

tez orice fel de mocheta la orice ora, pe lipire, underlay, gripere, pereti sau trepte, ma pute-ti suna oricand, montajul se va executa cat mai rapid, (0770.258.898

164. Montez orice tip de mocheta, pe orice tip de suprafata, oriunde si oricand dar nu si oricum, nu solicitam avans pentru lucrare, (0720.777.691 165. Montez raschetez repar parchet masiv, laminat. Parchetari cu experienta vasta in domeniu montam, raschetam si reparam parchet masiv, dusumele diverse modele, parchet laminat, stratificat-preturi minime. Lucram cu masini profesionale (0732.811.704

gherie, mansardari. Executam lucrari la cererea clientului: reparatii la orice sistem de acoperis, montaj acoperis, montaj sisteme pluviale, montaj tigla metalica, reparatii dulgherii, reparatii mansardari; (0746.425.641 193. Reparatii cazi de baie in Bucuresti garantie 6 ani firma noastra, Tasumcad Prest Serv SRL-D va propune: reconditionare cazi de baie, reconditionare tavite de dus, chiuvete, pentru orice culoare si orice model. Oferim cea mai buna calitate.Servicii: (0760.998.677/ 0749.770.229 contact@recondcazidebaie.ro 194. Reparatii infiiltratii acoperisuri exe-

cutam rapid si profesional reparatii de acoperisuri si hidroizolatii terase bloc. Dupa executia reparatiilor acoperisul poate fi protejat cu o membrana lichida, (0731.228.163 195. Reparatii, inlocuiri tablouri electrice

Electrician autorizat, specializat in depanarea si asamblarea tablourilor de distributie prestez urmatoarele lucrari electrice: reparatii sau inlocuiri tablouri electrice de distributie, (0722.761.703

208. Tanar specialist in zugraveli, rigips,

209. Tapiter, tamplar, reconditionez canapele, pat, coltare, schimb imitatia piele, panza, cap-coada, structura rupta interior, structura solida lemn. Urgentele servire rapida; (0727.456.145 210. Tapiterie mobila, reconditionari Tapiter execut: auto inclusiv autobuze sau masini de epoca, canapele, fotolii, scaune, capitonaj usi, baruri, restaurante, sali de conferinta, reconditionari mobilier clasic, epoca, (0755.247.560 211. Tencuieli mecanizate, ciment, reteta

clasica, blocuri vile, case, preturi intre 15 lei. 15 L; (0744.660.888

212. Terase, foisoare, pergole, trepte scari mansarde echipa profesionisti, executam terase, foisoare, pergole, pardoseli piscina, accesorii gradina, garaje, gard, scari interior/exterior, mana curenta, casute joaca, lambrisare birouri, (0728.447.496 213. Termopane Rehau, Salamander Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80 - 100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/exterioare 10 euro/m. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura. (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80 office@designperfect.ro/ perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro 214. Termopane tamplarie PVC- Rehau

-Gealan- Salamander -Extruplast . La comanda de tâmpl?rie oferim plase antiinsecte gratuit. Rulouri exterioare / plase anti-insecte. Reduceri substantiale; 1 L; (0721.863.072 windows.thermo.safe@gmail.com 215. Termopane Germania la pret de

fabrica, montaj si transport; (0721.511.311

216. Transport mobila moloz veche, nefolosibila, electrocasnice. Asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432 217. Usi de garaj sectionale, rulou direct din fabrica Usi de garaj pe orice dimensiuni sectionale din panouri sandwich de 4 cm, usi rulou din lamele de tabla/ aluminiu, rulouri pentru ferestre la preturi mici 60-110 euro/mp din fabrica, livrare inclusa. 100 {; (0722.455.662 udgr@udgr.ro 218. Zidar particular execut tencuieli, 120

L/mp, gled 7 L/mp, lavabil 5 L/mp; (0723.250.546

219. Zidar- faiantar- zugrav profesionist execut, finisaje de mare calitate, interioare si exterioare zidarii, tencueli, garduri, tencueli decorative, sape, gresie- faianta, rigips, hidro izolatii, polistiren, scafe, glafuri, gleturi, arcade, (0728.903.877 220. Zugrav cu vasta experienta: zugrav-

eli, glet, faianta, gresie. Rog seriozitate. Exclus intermediari. (0775.309.673

221. Zugrav particular, efectuez lucrari de

calitate si avantajos. Sunati la tel: (0733.768.286

222. Zugrav bun si ieftin, execut vopsitorii

lavabile, glet, rigips, tavane false casetate etc. Asigur seriozitate; (0723.054.182 223. Zugrav cu echipa execut gle-

turi, sape, zugraveli, parchet, faianta, gresie, tencuieli, izolatii, apartamente la cheie, la cele mai mici preturi; (0737.342.851 224. Zugrav execut zugraveli, case, apartamente, parchet, instalatii sanitare, faianta; (0727.957.787 225. Zugrav faiantar, ieftin si de calitate.

Echipa de profesionisti cu peste 10 ani experienta executam lucrari de zugravit vopsit cu mici reparatii la cele mai bune preturi, de la 250 ron per camera de 3x3. Aceste preturi le gasiti doar la noi, 250 L; (0775.265.245 226. Zugrav particular execut zugraveli

apartament 1.500 euro. De calitate; (0723.250.546

227. Zugrav profesionist glafuri, gleturi, vopsitorii, polistiren, la preturi convenabile, - Danut; (0747.700.704 228. Zugrav, ieftin; (0722.825.173 229. Zugrav, faianta, gresie, amenajari

interioare, echipa de lucru cu exprienta, executam lucrari de finisaje interioare de calitate, cu incepere imediata: Zugraveli, Gresie si faianta, Parchet. Montaj usi: instalatii sanitare; (0768.659.914 230. Zugrav, faiantar, rigips, parchet, montari sanitare executa meserias. Rog seriozitate, exclus intermediari; (0761.933.313

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


4

20 septembrie 2017

4

PRESTÅRI SERVICII 231. Zugrav, faiantar, parchetar Meseriasi

particulari executam amenajari si finisaje interioare si exterioare in Bucuresti si Ilfov. Preturile se pot negocia in functie de lucrare. Acceptam orice lucrare, chiar si lucrari de mici; (0755.413.237 232. Zugrav, gletuiesc, tencuiesc, totul la

pret mic zugravesc, gletuiesc, tencuiesc, repar glafuri, torn sape, montez parchet laminat, gresie, faianta, tapet etc. Cer si ofer seriozitate. Preturi decente, negociabile; (0755.686.522 233. Zugrav, rigipsar, parchetar, faiantar, zidar, meserias cu echipa completa execut lucrari de renovare completa, amenajari si finisaje interioare/exterioare la cheie pentru orice spatiu, apartament, casa, vila, magazin etc. (0755.171.085 234. Zugraveli, gresie, faianta, izolatie fatada rigips, gleturi, izolatie fatada si multe altele. Zugraveli de calitate si curatenie pentru birouri, apartamente, vile (0722.302.480 235. Zugravim apartamente regim partic-

ular Bucuresti. Echipa meseriasi particulari executam lucrari de inalta calitate.Executam: zugraveli (glet, tapet, rigips, lavabil), faianta, gresie, granit, marmura, tencuieli, zidarii, sape etc. parchet laminat, (0767.124.657

Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri 1. Absolvent master, profesor, meditez

matematica, fizica, informatica, engleza, domiciliul meu sau al elevului, pret/ ora, 35 L; (0729.854.524 2. Absolventa limbi straine, serioasa: engleza, franceza, spaniola, germana. Accent pe conversatie si scris. Rezultate sigure; (0745.335.998 3. Academia de dans Ballet Art a fost înfiintata în 2001 de o echipa de profesionisti cu performante recunoscute atat în Romania, cat si pe plan european si cuprinde cursuri de balet pentru copii si cursuri de balet pentru adulti, (021.335.77.29/ 0723.225.538 office@balet.ro 4. After school individual cu teacher

Alina, pentru elevii de la clasa intai pana la a noua. Program flexibil, plata, zilnic ori lunar. 25 L; (0726.172.444 5. Afterschool ultimele locuri diponibile

pt. 2017-18. Step -up-afterschool ro face inscrieri pt. progamul lung 11.30-18.00, pt sediul din str. Barlea 18, sector5, zona Liberty Center, in taxa sunt incluse: transport, masa, teme, diverse activitati 800 L; (0730.875.559 contact@step-upschool.ro 6. Afterschool Ultracentral Preluam

copilul tau de la scoala, il introducem intr o lume minunata, cea a copiilor fara griji, protejati, hraniti, preparati de cadre didactice cu experienta, pret 35 ron/zi+15 ron/zi catering; 35 L; (0725.737.793/ 0729.354.406 l_expres@yahoo.com 7. Agent de paza - 250 L, dispecer - 400

L, tehnician sisteme DSVCA - 648 L. Diploma in trei zile de la examinare; (0720.576.615/ 0760.128.554 8. Asistenti medicali. Scoala Posliceala Studis, autorizata Ministerul Educatiei, inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la specializarile: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medicl balneofiziokinetoterapeut si recuperare. Diplome eliberate de Ministerul Educatiei, avantaje: numar de locuri cu si fara taxa, taxa in rate, burse de merit si sociale, se pot inscrie absolventi cu sau fara bacalaureat, Bucuresti, Str. Caderea Bastiliei nr. 58, sector 1. Site: www.scoalastudis.ro (0756.876.091 9. Before, after school clasa a 4-a la

Scoala 97 Program Before School numai pentru copiii de la clasa a 4-a ai Scolii 97, strada Viorele 7, sector 4.Doar la 50 de metri de curtea scolii.Program de la 7:30 la 12. (0744.686.666 10. Birou traduceri, apostille, legalizari notariale, rapid ieftin si promt. Servicii profesionale, (0761.458.797 utilservice_traduceri@yahoo.com 11. Centrul de Meditatii Capri Bucuresti

pentru a veni in intampinarea nevoilor tale, iti punem la dispozitie o mare diversitate de cursuri si meditatii individuale: Cursuri de limba engleza : Cursurile noastre sunt organizate pe 5 module (0731.237.857 contact@cursurimeditatii.ro 12. Centrul de Pregatire Profesionala Alexanders curs tehnician veterinar, curs tehnician maseur (masaj)curs tehnician cosmetician, curs de coafura, curs frizeriecurs manichiura-pedichiura, curs unghii false, cursuri machiaj (0768.109.560/ 0768.102.944 13. Colegiul Univ. Spiru Haret, admitere

Face inscrieri pentru anul scolar 20172018 la urmatoarele calificari profesionale nivel de învatamant postliceal: asistent medical generalist si asistent medical balneofiziokinetoterapie, (0721.808.577 sanitara.bucuresti@spiruharet.ro 14. Cresa, gradinita before, after-school

Arons Education Center este cel mai nou centru de educatie din sectorul 4.Oferta noastra educationala este completa: cresa, gradinita, before school, after school, petreceri tematice, (0734.709.613 elena.stoica@arons.ro;

17. Curs de limba engleza pentru copii Gratuit evaluare initiala: cunostinte, stil invatare si personalitate.Detalii curs: structurate in functie de nivelul initial de cunostinte al cursantilor, utilizator incepator (A1A2), (0723.772.727 victoriei@victoriaedu.ro 18. Curs engleza Metode modene, Cambridge, vrei toata atentia profesorului dar si sa beneficiezi de sansa de a interactiona cu alti vorbitori si de a-ti invinge astfel inhibitiile? Grupele de 3-4 persoane sunt solutia ideala; 40 L; (0744.998.774 info@invatengleza.eu

40. Gradinita, Cresa Innababy deschisa tot anul este deschisa pe tot parcursul anului, are proiectul conceput special pentru invatamantul prescolar conform normelor in vigoare Tarife Innababy.Program scurt 950 lei.Program prelungit 1350 lei. 950 L; (0722.403.847/ 021.224.09.05 irrydan@yahoo.com 41. Grow Up, kindergarten si afterschool

19. Curs extensii de gene fir cu fir, daca

prin activitatea sa, urmareste dezvoltarea inteligentei socio-emotionale si cognitive a copiilor, de la cea mai mica varsta.Misiunea fundatiei Grow Up consta in promovarea si sustinerea valorilor, (021.326.51.63/ 0723.668.275 office@growupkindergarten.ro

20. Cursuri de arte martiale Bucuresti La

42. Hai sa ne jucam si sa invatam engleza. Ofer meditatii la limba engleza pentru copii cu varste intre 3-7 ani (gradinita si clasa pregatitoare) la domiciliul meu in Tineretului, zona Palatul Copiilor, 35 L; (0723.128.214

doresti o cariera in domeniu, te astept la inscrierile pentru Tehnician in Extensii de Gene. Avantajul este ca poti lucra pentru tine de acasa si sa ai propriul program, 850 L; (0764.434.308 Absoluto Fighting Center arte martiale pentru copii, cursuri autoaparare fete, antrenamente private Brazilian Jiu Jitsu, Kickboxing, Mixed Martial Arts, lupte libere, (0775.619.670 contact@absoluto.ro 21. Cursuri de dans pentru adulti si copii Pachet Standard : Pret Valsul mirilor este: 50 lei/60 min (pret pe sedinta) Pachet Valsul mirilor: 300 lei/ 6 sedinte / 60 min + 1 sedinta gratuita la restaurant) (0722.766.968 22. Cursuri de extensii de gene Crazy

Mix acreditat, Academia de Beauty & Business Simetric este cea mai performanta scoala specializata in cursuri de micropigmentare si microblading, cursuri de extensii de gene Crazy Mix, cursuri de Business in Beauty (0766.328.985 inscrieri@academiasimetric.ro 23. Cursuri de limba engleza si ger-

mana pentru copii, elevi ?i adul?i. Alege programul de curs oferit de GLOBAL LEARNING! Vrei sa inveti limba engleza sau germana? Inscrie-te acum! Grupe de cel mult opt cursanti.Str Ion Racoteanu,sector 3 (072364817 info@cursuri-germana-engleza.ro 24. Cursuri de limbi straine, traduceri,

servicii conexe. Centrul de Limbi Straine Echo ofera cursuri de limbi straine, traduceri si servicii conexe companiilor, adultilor sau copiilor. Cursuri araba, cursuri chineza, cursuri de engleza; (021.253.22.55/ 021.642.13.55 office@theecho.ro 25. Cursuri engleza franceza, engleza, franceza, totul, conversational. Metode eficiente si testate de predare, adaptate cerintelor, nevoilor, personalitatii fiecaruia. Pentru toate domeniile. Rezultate garantate. 65 L; (0733.316.253 diana_perry1@yahoo.com 26. Cursuri engleza, franceza, engleza, franceza, totul, conversational. Metode eficiente si testate de predare, adaptate cerintelor, nevoilor, personalitatii fiecaruia. Pentru toate domeniile. Rezultate garantate. 65 L; (0733.316.253 diana_perry1@yahoo.com 27. Cursuri germana pentru medici, asis-

tente, fie ca sunteti medic specialist, fie rezident, obiectivul invatarii limbii germane poate fi atins in timp relativ scurt, daca o faceti in mod constient, fara module intermediare, uneori inutile. (0723.312.830/ 0242.532.001 lili_voicu_romania@yahoo.com

28. Cursuri limba germana pentru incepatori sau avansati, individuale sau de grup. Preturi incepand de la 40 lei + TVA/sedinta (1 h 30 min). Locatie: strada Elena Caragiani 17, sector 1, Bucuresti, 50 L; (0372.701.748 29. Cursuri operator calculator Cursuri de

perfectionare intensive avizate Ministerul Muncii si Educatiei: Operator calculator electronic si retele; contabilitate primara cu utilizarea calculatorului; contabilitate financiara (0724.772.425/ 0770.434.606 office@cursuri-picon.ro 30. Doamna cu experienta, ofer meditatii

matematica, clasele 5-8, pregatire pentru admitere liceu. Pret avantajos; (0771.496.479

31. Engleza personalizata pregatire engleza generala, precum si pentru examene de admitere, teste Cambridge (KET, PET, FCE, CAE, CPE), IELTS, TOEFL. (0755.237.165

distanta Au inceput inscrierile la invatamantul la distanta FFDC fara frecventa la distanta prin corespondenta la facultatea de drept, stiinte economice si contabilitate. Taxa scolara doar 330 euro/ an, 330 {; (021.201.53.57/ 021.201.53.58 ara@ffdc.ro 45. Instructor auto categ. B - Scoala de

soferi Buc., instructor auto autorizat (rezervist), serios, fost profesor de legislatie rutiera, cu experienta si rezultate bune la promovabilitate examen auto, pregatesc cursanti in vederea obtinerii permisului; (0729.094.105/ 0772.260.146 tatarugion@gmail.com

46. Instructor auto ctg B, scoala de soferi instructor autorizat, serios, calm si exigent. Flexibil la program. Pregatesc persoane din Bucuresti si Ifov pentru obtinerea permisului auto categoria B, pe autoturism BMW seria 3. 1.200 L; (0734.858.167 47. Istorie, geografie, materia particularizata pentru bacalaureat, profesoara liceu, meditez la domiciliul elevului; (0734.190.894 48. Kidolino, gradinita particulara si after-

school Kidolino asigura: 6 sali de clasa, sala de mese si bucatarie proprie, sala de dans si sport, biblioteca, sala ICT, grup sanitar pe fiecare nivel, cabinet medical, vestiare. 850 L; (0722.731.981 ioana.cosmescu@kidolino.ro

49. Lectii de chitara, pian si canto Clubul de Muzica Gan's Music ofera cursuri de chitara, pian si canto pentru toate varstele, indiferent de nivel. Nu conteaza daca ati mai studiat inainte vreun instrument muzical, 50 L; (0768.725.027 clubulgansmusic@yahoo.com 50. Lectii sah pentru copii, incepatori si intermediari. Maestru sah si profesor cu studiile de pedagogie efectuate in incepatori si intermediaristrainatate ofer lectii de sah pentru copii, incepatori si intermediari in Bucuresti. Ma pot deplasa la domiciliul elevului, 50 L; (0742.853.002 51. Maria International School cuprinde gradinita, scoala si afterschool, iar procesul instructiv-educativ se desfasoara conform curriculumului national, combinat cu cele mai bune practici internationale. (0730.432.092/ 031.437.95.69 contact@misb.ro 52. Matematica bacalaureat, admitere facultate, evaluare nationala V-XII si la domiciliul elevului, profesoara cu experienta; (0726.403.342 53. Matematica profesor, sedinte individuale, domiciliul elevului, succesul garantat, sigur, comod, eficient, 1 L; (0761.929.678 matematicaprofesor@yahoo.co.uk

Matematica V- VIII, lb. romana V - VIII, istorie V XII, Cls. I - IV; (0721.655.916 54.

56. Matematica si fizica, orice nivel,

36. Fizica, profesor experimentat medi-

tatii VI-XII, pregatire bc, admitere; (0726.206.001

37. Germana, franceza, spaniola, copii,

elevi, studenti, adulti, avantaj grup 2 - 4, zona Sincai, Timpouri Noi, traduceri din limba rusa; (021.330.40.61/ 0787.749.400/ 0720.459.346

38. Gradini?a Prietenii , cu program pre-

15. Cresa, gradinita, after school Ursule-

tul de Plus Cadre didactice calificate, profesori de specialitate pentru activitati optionale. Asistent medical permanent. Consiliere psihologica, logopedie, evaluari initiale si periodice, (0732.138.368 gradinita.ursuletul@gmail.com

lungit, infiintarea Gradinitei cu program prelungit Prietenii Mei are ca scop dezvoltarea invatamantului particular, conform normelor si standardelor europene de organizare si func?ionare in vigoare (021.222.46.42 contact@gradinitaprieteniimei.ro

16. Curs complet dermopigmentare, curs acreditat, curs complet micropigmentare si microblading, kit de lucru inclus, curs acreditat, 16 octombrie 2017, rezerva-ti din timp locul de a participa la cel mai complex curs de dermopigmentist acreditat. (0725.427.293

39. Gradinita Goofy-inscrieri, Gradinita Goofy, situata in Cotroceni, va asteapta cu portile larg deschise la inscrieri. Dispunem de personal calificat, conditi occidentale, locatie de exceptie, bucatarie proprie, curte mare; 1.350 L; (0721.336.969/ 0734.530.305 info@gradinitagoofy.ro

COLEGIUL UCECOM SPIRU HARET BUCURESTI ORGANIZEAZA CURSURI DE CALIFICARE PENTRU URMATOARELE MESERII:

coafor stilist, cosmetician, tehnician-maseur, coafor, ospatar, bucatar, optician, bijutier, mecanic auto, tinichigiu, vopsitor auto, frizer, manichiurist-pedichiurist, stilist, protezist unghii, croitor imbracaminte dupa comanda, tehnician depanator aparatura radio tv si video.

La absolvirea cursurilor, la cerere se va asigura loc de munca.

Tel: 021.316.61.95/ 021.316.61.96

straini, pentru orice nivel si engleza incepator, P-ta Muncii la domiciliul meu sau al dvs., 60 L; (0770.144.667 73. Meditatii la limba engleza, ofer medi-

44. Inscriere la facultate la invatamant la

33. Engleza, conversatie, atractiv, adulti,

35. Experienta 14 ani meditez elevi matematica cls II-V rezultate excelente, diverse tipologii elevi, metode adaptabile pentru fiecare (simt si tact pedagogic). Sedintele se desfasoara numai la domiciliul meditatorului; (0737.188.678 meditatiimatematica@yahoo.com

72. Meditatii italiana si romana pentru

74. Meditatii la limba engleza, Ioana Nemnom, profesor cu o experienta de 18 ai in predarea limbii engleze, dintre care 10 ani in scoli internationale din Emiratele Unite Arabe si Qatar. Predau limba engleza ca prima limba dar si alte materii. 100 L; (0728.449.070

George Petre informatica gimnaziu, pregatire liceu, liceu (ciclul inferior), liceu (ciclul superior). Absolvent al Facultatii de Matematica si Informatica, Universitatea Bucuresti, 70 L; (0760.034.647 petregeorgee@gmail.com

matica, plecari, angajari, metoda deosebita; (0726.193.483

engleza si germana. Avand la baza experienta copiilor nostri in invatarea limbilor straine, suntem o echipa de profesionisti in predarea limbilor straine- limba engleza si limba germana. (0745.314.934/ 031.435.48.69

clasele 5-12 ofer meditatii la matematica intensiv individual elevilor din clasele 5-12, atat pentru pregatirea lectiilor zilnice, cat si pentru pregatirea cu succes a examenelor de Evaluare Nationala, 70 L; (0723.416.068 valea.plopilor@gmail.com

43. Informatica gimnaziu, pregatire liceu

55. Matematica evaluare nationala, bacalaureat Ofer medita?ii la matematic? elevilor claselor V-XII pentru evaluare national?, bacalaureat, teze, corijente la domiciliul elevului sau al meu, (0720.124.462

34. English&Deutsch Center predarea

71. Meditatii intensiv individual elevi

tatii individuale. Acestea cuprind atat consolidarea cunostintelor de gramatica cat si imbunatatirea nivelului conversational. De asemenea ofer pregatire pentru examenele Cambridge; 60 L; (0724.397.024

32. Engleza, orice nivel, conversatie, gra-

copii, toate varstele, sector 2-3, pret 37 Lei/ sedinta, 37 L; (0720.460.526

70. Meditatii franceza Iuliana Nicula Gimnaziu, pregatire liceu, liceu (ciclul inferior), liceu (ciclul superior), pregatire facultate. Absolventa a Facultatii de Limbi si Literaturi Straine, Universitatea Bucuresti, 50 L; (0744.119.433 iuli.nicula@yahoo.com

evaluare nationala, bacalaureat, admitere facultate, corigente, si la domiciliul elevului, 2 ore: 50 L; (0769.390.864 57. Matematica VII-XII, asigur recuperarea si insusirea temeinica a cunostintelor (bac, admitere, evaluare); (0744.218.761 58. Matematica, profesoara, experienta,

meditez clasele V-VIII, sedinte individuale, rabdare, recuperarea materiei, evaluare nationala, seriozitate; (0767.976.678

59. Matematica, profesor cu experienta pregatesc elevi in vederea sustinerii examenelor de bacalaureat, capacitate, admiteri etc.; (0753.055.841 60. Matematica, profesor serios, medi-

tatii V-VIII; (0726.206.001

61. Matematica, recuperari,

(re)explicare, probleme, subiecte tip, intensiv. Metodic formarea gandirii, intelegerii. Informatica practica. Engleza conversationala; (0726.803.036 62. Matematica, profesor titular, 48 ani; romana, profesoara titulara (sotia), 45 ani, clasele 5 - 12. Rezultate deosebite, 17 ani meditatii. Mate Bac: 10-2012; 9,6-2014; 9,8 - 2017 (niciun picat bac). Admitere liceu mate: 10-2013; 9,6-2014; 9,5 -2017. Pe ora 25 L; (0730.434.041 63. Meditatii chimie gimnaziu, pregatire

liceu Florina N chimie gimnaziu, pregatire liceu, liceu (ciclul inferior), liceu (ciclul superior), pregatire facultate, postliceala, profesional (SAM), profesional (an de completare), 70 L; (0763.393.119 fan2209ro@yahoo.com 64. Meditatii cursuri profesionale pentru sustinere examen asistente medicale infirmiere. Asiguram practica in spitale; (0740.074.591 65. Meditatii engleza copii. ofer meditatii

la domiciliul clientilor pentru copiii pana in clasa a 8-a, student la limbi straine in Londra, veti observa diferente imediate, banii inapoi daca nu sunteti multumiti dupa 3 cursuri. (0720.240.529

66. Meditatii engleza invatamant primar, gimnaziu Alexandra Nicolae limba engleza invatamant primar, gimnaziu, pregatire liceu, liceu (ciclul inferior), liceu(ciclul superior), pregatire facultate, postliceala, profesional (SAM), 45 L; (0766.304.425 sandranico@yahoo.com 67. Meditatii engleza medicala Ofer

meditatii la engleza medicala adresate personalului medical (medici sau asistente/asistenti medicali) ce intentioneaza sa profeseze in strainatate. Detin materiale didactice si numeroase manuale, 50 L; (0785.194.146 68. Meditatii fizica, chimie Oferim meditatii la domiciliu atat copiilor, cat si adultilor. Pret 50 lei (sedinta de 2 ore). Nivel incepator, mediu, avansat. Persoana de contact Alexandra Anghel, 50 L; (0763.070.417 69. Meditatii fizica/ matematica invata

usor si cu placere. Predau matematica ?i fizica pentru elevi de gimnaziu sau liceu. Ma adaptez pe stilul fiecaruia. Rata de promovabilitate maxima. Ma deplasez la domiciliu. (0770.342.551

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

75. Meditatii la matematica pentru clase-

le 5-12, profesoara, cat si pentru Bacalaureat sau Evaluare Nationala. Meditatiile se desfasoara la domiciliul meu (Sector 5, langa Liberty). Pret: 70 ron/2 ore. 70 L; (0736.945.986 76. Meditatii limba engleza - indiferent

de varsta Cum ? De fapt intrebarile ar fi mai multe, cum ar spune englezii: How ? (Cum ?) Where ? (Unde ?) How much ? (Cat ?) Sa le luam pe rand. How? Exista mai multe module pe care le vom parcurge: (0731.659.673 77. Meditatii limba engleza, meditez copii scolari la limba engleza.Pret 50 lei sedinta. Sector 3. 50 L; (0724.378.532 Stan.valentina.ioana@gmail.com 78. Meditatii limba engleza, romana, matematica, germana, nume: Georgiana Andrei. Experienta: 4 ani. Ocupatie: student.Varsta: 22 ani. Studii: sunt studenta in anul 2 la Facultatea de Limbi si Literaturi Str?ine (sectia engleza-germana). Am experienta in domeniu, 50 L; (0737.022.034 79. Meditatii limba germana, vorbitor nativ, ofer meditatii germana medici si asistente/ copii/adulti; 50 L; (0723.122.874 alinapuwak@gmail.com 80. Meditatii limba romana Profesor titu-

lar, ofer meditatii la limba romana elevilor din clasele primare si gimnaziale. Ma deplasez si la domiciliul elevului (sector 6 si imprejurimi); (0769.234.623 81. Meditatii Limba Romana cls 5-12.

Profesoara cu 16 ani de experienta in lucrul cu elevii si cu rezultate foarte bune ofer meditatii la limba romana pentru clasele 5 - 12, evaluare nationala, bacalaureat si admitere la facultate . (0745.440.800 82. Meditatii Limba si Literatura Romana

Clasele I-XII orice nivel. Profesor cu experienta si rezultate deosebite si verificabile ofer Meditatii la Limba si Literatura Romana Clasele I-XII. (0761.503.016/ 031.417.62.19 contact@anamaria-popescu.ro

83. Meditatii matematica profesoara cu experienta si rezultate, bun psihopedagog, pregatesc elevi din clasele V-XII. Pregatire pentru evaluare nationala, bacalaureat, recuperare materie de la zero, (0731.731.730 84. Meditatii matematica clasele I-VIII Profesor cu experienta ofer meditatii matematica pentru clase I-VIII indiferent de nivel, ofer si cer seriozitate; (0784.971.212 85. Meditatii matematica clasele V- XII zona liceului D. Bolintineanu. Experienta mare, performanta rapida, reusita maxima. Putere mare de recuperare a materiei neinteleasa. Cu seriozitate si efort reciproc reusita este maxima. (0744.657.307 86. Meditatii matematica cls V-VIII zona Zepter, Unirii profesoara cu vasta experienta didactica, cu rezultate deosebite in pregatirea elevilor, ofer meditatii -Matematica pentru clasele V-VIII. Meditatiile se vor tine la domicilul meu (zona mag Zepter, (0742.975.221 87. Meditatii matematica la domiciliul elevului Vrei sa faci meditatii la tine acasa, te pregatesti pentru evaluarea nationala atunci hai sa lucram impreuna si o sa vezi ca matematica este usoara atunci cand o intelegi, (0755.245.965 88. Meditatii matematica si limba si liter-

atura romana centrul de meditatii Sapient vine in sprijinul elevilor oferindu-le meditatii la matematica si la limba si literatura romana. Sedintele se desfasoara in grupe de maxim 3 elevi sau individual. 70 L; (0770.190.240 contact@cursurisimeditatiisapient.ro 89. Meditatii matematica, limba romana,

recuperarea materiei, orice nivel, examene, bacalaureat, facultate. Seriozitate; (0722.936.566/ 0722.199.039

90. Meditatii matematica, clasele V-VIII

De 14 ani meditez elevi la matematica cls IV-VIII, rezultate excelente, diverse tipologii elevi, metode adaptabile pentru fiecare (simt si tact pedagogic), (0737.188.678 91. Meditatii pian pentru toate varstele Profesor cu 20 de ani experienta ofera lectii de pian pentru toate nivelurile si toate varstele, 80 lei ora. Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ma contactati 80 L; (0734.089.405 92. Meditatii, cursuri de engleza cu pro-

fesor din SUA ofer meditatii, cursuri si pregatire pentru examen Cambridge. Cu experentia mea de 13 ani in predarea englezee ca limba straina, ofer calitate si program personalizat conform preferintelor. (0743.021.010 blfountain@gmail.com

100. Profesoara cu experienta meditez matematica, elevi clasele V-XII, pret sedinta 70 L; (0751.013.914 101. Profesoara de romana-engleza IXII, pregatire intensiva, evaluare nationala, bacalaureat, admitere performante, meditez domiciliu elev, (0745.271.605 102. Profesoara meditez cu competenta

si rabdare engleza la domiciliul elevului; (0724.161.862 103. Profesoara universitara meditez:

romana, engleza, franceza, jurnalism, admiteri Bac, examene. Preturi mici; (0721.218.663

105. Profesor - ofer meditatii matematica

3. Aranjamentele din pene de strut de la 65 lei pentru mesele invitatilor: aranjament format din 25 de pene 65 lei, aranjament format din 30 de pene 75 lei, aranjament format din 35 de pene 85 lei. Vaza si montaj/ strans incluse, 65 L; (0377.100.918 contact@royalmariage.ro

31. Formatia Wow Band va poate prezenta cu ajutorul muzicienilor profesionisti pe care ii are in componenta momente muzicale speciale pentru evenimentul dumneavoastra: (nunta, botez, aniversari etc.); (0769.630.501 contact@wowdance.ro

4. Artificii fum, baloane de sapun, ghea-

32. Formatie de nunta cu Bacio de la Romanii au talent noi facem spectacol.Bacio, semifinalist la Romanii au Talent.Formatia este compusa din 8 membrii dintre care 4 solisti. 2.500 {; (0723.906.517

clasele 5-12. Profesor cu experienta, grad I, vechime 20 de ani la catedra, ofer meditatii individual in zonele Titan, Dristor, N Grigorescu, clasele 5-12. Asigur pregatire individuala de calitate pentru recuperare (0784.070.987 mihai7548@yahoo.com 106. Profesor cu experienta meditatii

matematica Fin psihopedagog. Metoda verificata pentru elevii cu probleme la aceasta disciplina. Clasele 5-12. La domiciliu elevului. Pregatire pentru evaluarea nationala. Bacalaureat. Bacalaureat toamna; (0722.323.812 107. Romana pentru bacalaureat si testele nationale 45 lei / 2h. Profesoara 4 ani experienta, ofer pregatire intensiva, pentru anul scolar 2017- 2018, la limba si literatura romana, pentru bacalaureat si testele na?ionale. Se recupereaza materia, 45 L; (0784.702.941 108. Scoala Postliceala FEG Bucuresti efectueaza cursuri calificare: infirmiera, operator calculator, coafura, frizerie, cosmetica, asistent social nivel mediu, tehnician maseur, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar- patiser, vanzator, tipograf, instalator, meserii constructii. Liceul F.E.G. face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 cursuri de zi, seral, frecventa redusa, profil: uman, acreditat MECS ordin nr. 3516/28.03.2016. Se efectueaza inscrieri si la gradinita de limbi straine F.E.G. Bucuresti, sector 1, str. Walter Maracineanu nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A, tel.: 021.311.10.54/ 0788.424.314, sector 2, Str. Badea Cartan nr. 6, tel.: 031.405.27.30. Diplomele sunt recunoscute national si international, www.scoalafeg.ro. (0788.424.314 109. Scoala Postliceala FEG Bucuresti, face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala acreditata MECS Ordin nr. 3985/13.05.2008. Bucuresti sector 1, str. Walter Maracineanu, nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A: tel: 021.311.10.54/ 0788.424.314, Sector 2, str. Badea Cartan, nr. 6, tel: 031.405.27.30. Diplomele sunt recunoscute national si international. Efectuam si cursuri calificare: infirmiera, operator calculator, coafura, frizerie, cosmetica, asistent social nivel mediu, tehnician maseur, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar - patiser, vanzator, tipograf, instalator, meserii constructii. Liceul F.E.G. face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 cursuri de zi, seral, frecventa redusa, profil: uman, acreditat MECS, ordin nr. 3516/28.03.2016, Se efectueaza inscrieri si la Gradinita in limbi straine F.E.G Pentru un viitor asa cum vrei tu! www.scoalafeg.ro, (031.405.27.30/ 0788.424.314/ 021.311.10.54

«««««««««««««««««« 110. SCOALA POSTLICEALA SANITARA "SFANTUL VASILE CEL MARE", ACREDITATA PRIN ORDINUL MEC NUMAR 5637/14.11.2006, FACE INSCRIERI PENTRUL ANUL SCOLAR 2017-2018 PENTRU SPECIALIZARILE: ASISTENT MEDICAL GENERALIST, ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE. RELATII LA TELEFON: (021.253.13.94/ 0727.372.464

«««««««««««««««««« 111. Scoala Postliceala Studis autorizata Ministerul Educatiei, inscrieri pentru anul scoalar 2017 - 2018 la specializarile: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical balneofiziokinetoterapeut; (0756.876.091 scoalastudis@yahoo.com 112. Scoala si Gradinita Arlechino & Friends La Gradinita noastra copiii se vor bucura intotdeauna de un mediu educational relaxant si competent in acelasi timp.Programul pentru CRESApictura, desen, modelajjocuri logice . (021.326.05.84/ 0723.264.032 contact@arlechino.ro

114. Top Meditatii. Meditatii la fizica Vino

96. Ofer meditatii matematica bacalaure-

at, capacitate profesor, meditez elevi la matematica pentru aprofundarea (sau recuperarea) materiei, bacalaureat, capacitate, imbunatatirea situatiei scolare. Adaptez meditatiile la nivelul elevului. (0744.936.903 andreicomanescu77@yahoo.com 97. Pregatire economie meditatii pentru

examenul de bacalaureat si admitere la facultatea de drept. Discount pentru elevii cu media generala peste 9 (0743.063.555

98. Pregatire rapida, romana - bacalau-

reat, evaluare nationala, profesor gr. I, domiciliul elevului, 60-70 lei/ 2 ore; (0720.076.582 99. Profesoara engleza - franceza,

meditez la domiciliul dumneavoastra doamne si copii clasele 5-8, experienta, rabdare, rezultate deosebite; (0722.975.335

29. Filmare aeriana cu drona DJI Phantom3 Professional poze 360°. Filmare/ fotografie aeriana cu drona profesionala 4k DJI Phantom 3 Professional. Filmari si sedinte foto aeriene. Videoclipuri. Nunti. Obiective turistice. Petreceri private. Petreceri copii. 450 L; (0767.201.000

izati, executam focuri de artificii pentru nunti, botezuri, petreceri private si alte evenimente importante din viata dumneavoastra. 500 L; (0721.924.935/ 0729.608.014 Alexecristian82@yahoo.com

ca Meditez matematica cls IV-XIX, metoda personalizata si bazata pe culori. Cursul dureaza 2 ore, cu prelungire de maxim o jumatate de ora, daca este nevoie, cu pauza intre ore de maxim 15 minute. (0726.213.352 tanita37@yahoo.com

94. Meditez engleza si franceza, per-

profesor cu deosebita experienta, meditez matematica, fizica orice nivel, inclusiv Bac, admitere facultate, evaluare nationala si studenti. La cerere lucrez si in week-enduri + in toate vacantele (0745.365.972 ll632743@gmail.com

1. Acordeonist obiceiuri nunti. Acordeonist si solist profesionist prestez serviciu muzical pentru obiceiurile tradi?ionale din ziua nunti. Pentru vizionari tastati pe youtube nr meu de tel 0765213952 Adrian (0765.213.952

104. Profesor - ofer meditatii la matemati-

113. Smart Koala Kids Club Before school ?i After school Programul nostru include:aten?ie, grij? ?i respect pentru fiecare copilsupraveghere ?i îndrumare pentru efectuarea temelor cu înv???tori ?i profesori specializa?i (0771.638.419/ 0771.638.425 SmartKoalaKids@gmail.com

95. Meditez matematica fizica orice nivel,

28. Fantana de ciocolata, bar de fructe de la 449 lei, pachet mini (sub 50 invitati) 599 lei (sau 449 lei fara frigarui): fantana de 3 etaje, 2,5 kg ciocolata; 100 frigarui fructe (pe fiecare frigaruie 6 bucati de fruct, in total minim 8 sortimente,

2. Aranjamente florale,decoratiuni sali Nunta Botez. Aranjamente florale, buchete mireasa si nasa, lumanari cununie, lumanari botez, decoratiuni sali, aranjamente prezidiu, decoratiuni diverse nunta (covor rosu, meniuri, aranjamente masini; (0723.264.197/ 0726.232.259

93. Meditatiila la matematica clasele IXII Profesoara titulara, definitiva in invatamantul preuniversitar, licentitata cu 10 in matematica meditez la domiciliul meu sector 4) sau la domiciuliul elevului clasele IXII. Pret 70 ron/2 h. 70 L; (0723.591.963 gcatalinan@yahoo.com

soana cu experienta, ofer meditatii de calitate la limba engleza si limba franceza pentru orice nivel lingvistic. (0729.952.502/ 0729.952.502

Evenimente, petreceri

la centrul nostru de meditatii sa inveti fizica cu cei mai funny si trazniti profesori din cati exista. Avem rabdare si bunavointa din plin. De la noi nu pleci cu lucruri neclare, 80 L; (0720.788.977 115. Traducator autorizat Ministerul Justitiei, traduceri simple, servicii traduceri in domenii diverse, ce pot fi preluate si predate in format electronic, fara a fi necesara certificarea de catre un traducator autorizat sau un notar public, (0722.756.060/ 0747.756.060 contact@traduceri10.ro 116. Traduceri autorizate in peste 30 de

limbi Birou traduceri efectuam traduceri autorizate, legalizate, apostilari, in regim de urgenta sau normal, documente diverse domenii juridic, economic, tehnic, medical in peste 30 limbi, (0761.473.030/ 0736.922.585 117. Traduceri engleza- romanaengleza traducator cu 5 ani experienta, efectuez traduceri din limba romana in limba engleza si din limba engleza in limba romana in urmatoarele domenii: Traduceri medicale (manuale de utilizare produse, (0771.121.280 118. Traduceri legalizate, traducatori autorizati, traduceri legalizate ale documentelor de identitate: pasaport, carte de identitate, buletin de identitate, certificat de nastere, permis de conducere, certificat de casatorie, certificat de deces, (0735.175.139/ 021.430.24.59 contact@traducerilegale.ro

ta carbo. Firma autorizata in domeniul pirotehnic. Artificii exterior/interior. Masina profesionala fum greu cu gheata carbonica. Artificii interior 25 sec fara fum si fara miros, (0722.257.226

5. Asiguram fond muzical pentru nunti, botezuri, mese festive etc. Avand in vedere faptul ca muzica este foarte importanta intr-un astfel de eveniment unic, (0766.303.515 6. Baloane cifre cu aer sau heliu Evenimente Vand baloane cifre cu aer sau heliu. Baloanele se vand unflate.Ofer si aranjamente de baloane pt orice eveniment.Oferim preturi accesibile si baloane de calitate, solutii pentru orice buget: (0733.847.464 7. Braseria Acuarela Bufet este o braserie si iaurterie cu mancare internationala reinterpretata in stil romanesc. Bufetul este deschis de la ora 10 dimineata pentru ca micile delicii gastronomice; (0742.087.087/ 074208708 hello@menthol.ro 8. Buchete mireasa, lumanari boteznunta Buchete de mireasa, buchete de nasa , lumanari cununie-botez, aranjamente florale . Florile alese pentru buchetul de mireasa urmeaza sa te reprezinte , culorile tale preferate stilul tau, (0768.672.224 9. Buchete si aranjamente florale de nunta Ornamentele florale pentru nunta dumneavoastra vor fi realizate de o echipa de profesionisti, folosind cele mai proaspete si mai interesante flori. Veti gasi modele inedite de buchete de mireasa, (0720.095.590 contact@florinunta.ro 10. Cabina foto Photobooth nunti, botezuri, evenimente. Vrei distractie maxima? Ai o petrecere privata, un botez, cununie civila, nunta, petrecere tematica sau un eveniment care poate deveni unic? Cutiuta cu amintiri 750 L; (0722.257.226 11. Cabina Photo Booth marturii de la nunta/botez. Va doriti un plus de imagine la evenimentul dvs.? Va doriti sa aveti ce nu are toata lumea? Raspunsul este cabina photo moment sau marturiile magnetice, care va surprinde cele mai placute momente, 400 L; (0763.233.177 12. Cameraman cununie 550 lei fotograf nunta 700 lei, Pachet 700 lei - putere audio totala 500W Behringer cu mixer incorporat (Germany)- 2 incinte acustice pasive 15 (FBT Beat 153) - 2 stative pentru boxe - 1 microfon cu fir ;- sursa audio (laptop (0751.132.073 13. Candy bar Minnie cu fantana de ciocolata cu fructe si mashmallow ideal pentru petrecerea micutei tale, 15 buc. cupcakes, 15 buc. popcakes, 15 buc. tarte asortate, 15 buc. turte dulci, 599 L; (0769.118.433 14. Cascada cu fum greu, gheata carbonica, vulcani, lumini, cabina foto. Magic Night Events SRL va ofera un pachet personalizat si atractiv pentru evenimente din viata dvs ca, nunti/botezuri/corporate/majorate, format din: (0769.826.071 15. Complex Cernica Amplasat pe malul lacului, intr-un cadru unic, complexul Cernica va asteapta sa organizati evenimente de neuitat pentru orice ocazie, atat in cele 2 saloane pe care le detine cat si in aer liber, (0767.741.121 office@restaurantcernica.ro 16. Copilul tau merita o super petrecere noi suntem BluParty si organizam petreceri si evenimente pentru copii in Bucuresti si toata tara, de peste 12 ani. Indiferent ca ai invitat 10 sau chiar 500 de copii, (0732.992.727/ 021.252.20.03 contact@bluparty.ro 17. Cort profesional 6x12 m, PVC 500 gr/mp, pret hiper bomba 3900 lei. Produse noi, importator si distribuitor: Martin Corturi Evenimente SRL.Cort profesional 6 m latime, 12 m lungime, 3 m inaltime la coama si 2 m la laterala. 3.900 L; (0742.491.780 18. Corturi, mese, scaune, aranjamente

nunti, corturile de care noi dispunem au dimensiuni intre 9 mp si 6 000 mp, tariful incepe de la 5 euro/mp podea, mocheta, montaj, demontaj - tarif 2.7 euro/mp. Vesela trusou complet pentru 1 000 persoane,

19. CoveBand Formatie pentru nunta, DJ, solisti CoveBand este o trupa care a insotit marea distractie si emotia de neuitat in nenumarate evenimente private: nunti, botezuri, petreceri de firma/corporate party, aniversari, zile onomastice. (0723.243.880 contact@covebandevents.ro 20. Dansand printre nori, fum greu/gheata carbonica fumul greu produs de gheata carbonica (fara miros si non toxic) creeaza o atmosfera de basm pe ringul de dans iar prin efectul va da impresia de plutire printre nori.Ideal pentru dansul mirilor. 399 L; (0766.635.093 21. Dansatoare orientala bellydance Elmas, planuiti un moment artistic deosebit pentru petrecerea de firma? V-ati dori sa impresionati oaspetii la un eveniment privat, nunta, botez, aniversare, zi de nastere? (0724.607.016 22. Dj & Foto & Video nunti,botezuri, petre-

ceri Amgi Events din Bucuresti, va asigura o atmosfera de neuitat la propriul dumneavoastra eveniment. Suntem o echipa tanara cu o experienta de 10 ani in organizarea petrecerilor. (0760.813.738 23. Dj botez, Dj cununie civila, Dj majorat,

Dj nunta, oferte 2017 Contracte incheiate la sediul firmei noastre. Dj Botez -de la 450 lei, Dj Majorat -de la 400 lei, Dj Cununie Civila- de la 500 lei, Dj nunta - de la 850 lei; (0733.633.333 24. Dj nunti, botezuri, majorate, petreceri, etc., masina de fum, schela lumini, preturi accesibile in functie de eveniment si preferinte. Avem si pachete complete cu formatie cu ursitoare, servicii foto, video. (0731.737.816 25. Efecte speciale evenimente Bucuresti. GlowMania.ro Inainte de a achizitiona un anumit tip de lampioane, trebuie sa ai in vedere ocazia pentru care ai nevoie de ele intrucat utilizarea este una diferita. (0258.830.053 comenzi@glowmania.ro

30. Focuri de artificii Pirotehnicieni autor-

33. Formatie nunta Akord Group In func-

tie de eveniment puteti alege una dintre urmatoarele variante: solista, clape, sonorizare Dynacord 3000 W, laptop (pentru muzica din pauze), lumini Led PAR, Eurolite Bar FX, (0722.432.394 pana_vasile@yahoo.com 34. Formatie nunta Bucuresti Event Band (formatie nunta) EventBand din Bucuresti, va ofera un spectacol unic si special si aduce in fata dvs. un spectacol tineresc cu 8 tineri artisti de muzica (0725.735.968/ 0725.735.967 office@eventband.ro

35. Formatie nunta, muzica petrecere evenimente Mi-Re-La Duo - Mirela ?i Gabriel experiente si evenimente extraordinare împreuna din anul 1998. Petrecerea dumneavoastra job-ul nostru. Program foarte bogat si variat, (0773.326.479 36. Formatie nunta- Bucuresti, Ploiesti, Pitesti, spectacol de muzica live, lumini si efecte speciale cu Domi Band, pre?uri promo?ionale pentru evenimente. Daca sunteti in cautarea unei formatii pentru nunta, botez, petreceri private, mese festive; (0770.862.316 37. Foto Video Gold 4K Cinema Collection Fotografie si filmare profesionala pentru nunta, botez, evenimente corporate, reclame etc. 3.500 {; (0786.044.044 contact@amintiri-vii.ro 38. Fotograf evenimente (nunta, cununie, botez) Fotograf profesionist, ofer servicii foto pentru evenimente, cununie civila, nunta, botez, sedinte foto copii, family, tarife accesibile incepand de la 200 de lei, 200 L; (076150387 george.teodorescu@yahoo.com 39. Fotograf si cameraman pentru nunti

si botezuri in Bucuresti si nu numai. Ti-ai gasit restaurantul, formatia, firma care se ocupa de amenajarile decorative, dar la fotograf si cameraman pentru evenimentul tau te-ai gandit? Suna-ne si fa-ti rezervare; (0767.411.516 40. Fotografii cununia civila, logodna, a

venit si acest moment. Vrei sa ti-l amintesti? Noi stim sa surprindem emotia clipei in fotografii. Rezerva-ti si fotograful acum, si beneficiezi de preturile: fotografii primarie: 200 lei, 100 L; (0757.553.557 41. Fum greu cu gheata carbonica pentru

o nunta de vis. Cu ajutorul masinii de fum greu putem creea o atmosfera unica, de basm, realizand superbul efect de "dans pe nori" la valsul mirilor. Pret 380 lei. Gheata carbonica la paharele de sampanie. (0762.891.355 42. Ganesha Caffe, cafenea cu terasa si

narghilea Ganesha Caffe este una dintre cele mai vizitate cafenele din inima capitalei, locatia fiind una de o frumusete incontestabila. Momentele de relaxare nu vor lipsi dintr-un mediu care te indeamna (0764.263.742 claudia@ganeshacaffe.ro 43. Gheata carbonica si doua masini de fum. Compania noastra este singura de pe piata care ofera doua masini de gheata carbonica cu fum greu de top, care pot fi pozitionate in cele doua parti ale ringului, astfel incat mirii sa fie in centrul fumului pentru a avea un vals de basm, 399 L; (0769.118.433 44. Ghirlande luminoase led/bec, ghirlande ornamentale exterior, pentru vara dar si iarna, rezistenta superioara ger sau temperaturi ridicate. Perfecte pentru pentru gradini, terase, restaurante, pret de la 10.16 lei, 11 L; (0724.954.099 45. Inchiriere cort Nunta , Botez. Corturi de mari dimensiuni , Corturi de mici dimensiuni, Vesela, Scaune tapitate , Mese rotunde, Mese stand-up (cocktail), Mocheta, Cele mai mici preturi ! (0723.899.812 46. Inchiriere Limuzina Chrysler 300c cu

o capacitate de 10-11 persoane, aceasta limuzina este alegerea perfecta pentru orice eveniment din viata dumneavoastra : nunta, botez, tur de oras, iesire romantica alaturi de persoana iubita (0734.426.426 contact@123limuzine.ro 47. Inchiriere limuzina de epoca Excalibur. Aceasta limuzina de epoca are un design clasic bazat pe modelul MercedesBenz SSK 1930, fiind un model rar, editie limitata. Este limuzina perfecta pentru nunta, botez, petrecerea burlacilor etc. (0734.426.426 contact@123limuzine.ro

48. Inchiriez limuzina Chrysler 300C pentru Nunti. Limuzina de inchiriat Chrysler 10 locuri, de la 80 euro/ora.Pentru nunti 450 euro tot evenimentul Dvs. Bar inclus. Fum greu vals, 90 euro+gheata la primire.Artificii interior 4 buc., 70 euro, 80 {; (0761.509.177 49. Inchiriez Limuzine de lux pt. nunti, botezuri. Alege limuzina potrivita cu sofer, bar, conditii excelente, pentru evenimentul tau. S-a ieftinit luxul, la 49 / h, 49 {; (0730.045.827 50. Inchiriez personal pentru evenimente, ofer seriozitate; (0722.546.084 51. Iuliana Stefan make-up artist Make-

up artist profesionist, expert in remodelare sprancene, trainer, consultant de imagine realizez urmatoarele: machiaj pentru mirese / nunti, ocazii speciale, make-up corector pentru sedinte foto. (0723.046.847 iulianastefan25@yahoo.com 52. Lampioane zburatoare, lampioane pentru nunta Transforma nunta ta intr-un eveniment fabulos. Renunta la focurile de artificii si surprinde-ti invitatii cu minunatele lampioane zburatoare ce creeaza o atmosfera feerica, de basm, (0770.578.260 contact@lampioane-chinezesti.ro 53. Machiaj mireasa Makeup artist Iuliana Stefan realizeaza machiaje profesionale pentru: mirese / nunti, ocazii speciale, make-up corector, pentru sedinte foto, fashion, advertising, teatru, televiziune. (0723.046.847 iulianastefan25@yahoo.com

26. Extensii de par cheratina montaj gratuit, montari profesionale cheratina, microring,nano-ring, micro-stick, tape in) cu peste 14 ani experienta in domeniul extensiilor de par. Extensiile din par natural cu cheratina sunt permanente; (0747.605.911

54. Machiaj mireasa, Alexandra C. Ripeanu Make-up Artist - Make-up artist profesionist, realizez machiaje pentru mirese/nunti, petreceri, ocazii speciale (0755.298.971 catrinelv@gmail.com

27. F8 Studio Echipa de fotografi profesionisti pentru evenimente (cununie civila, nunta, botez, fotografie de familie, sedinte foto, nou-nascut etc.) Album foto, fotografii prelucrate; (0737.034.195 contact@f8studio.ro

55. Machiaj mireasa, machiaj beauty realizez orice tip de machiaj profesional: machiaj mireasa, machiaj beauty, machiaj fashion, machiaj natural, machiaj tematic etc. Folosesc doar produse profesionale, cea mai inalta calitate: (0760.596.901

E-mail: redactia@anuntul.ro


20 septembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

PRESTÅRI SERVICII 56. Magic Place Events Situata intr-o oaza de verdeata, in parcul Moghioros, Magic Place va propune locatia ideala pentru sarbatorirea zilelor cele mai frumoase din viata dumneavoastra, (0733.912.005 office@magic-place.ro 57. Magician la nunta - Mydas Te-ai sat-

urat de nuntile repetitive? Vrei ceva diferit la nunta ta?O formatie e de la sine inteleasa, dar secretul ca invitatii sa vorbeasca si peste ani despre nunta ta; (0746.834.049 58. Make up pentru evenimente si party-

uri, ai nevoie de un make up profesional si nu stii unde sa apelezi cu incredere? Make up-ul este pasiunea mea si te invit la o programare sa vezi daca iti place cum lucrez. Folosesc produse profesionale. (0799.757.524 59. Makeup artist Piata Victoriei ofer ser-

vicii de machiaj la domiciliul clientei. In zona Victoriei, deplasarea este gratuita, in alte zone se va percepe o taxa de 20 lei in cazul in care este vorba de o singura persoana. (0758.279.603 60. Marturii magnetice nunta, botez,

aniversari, magneti nunta. Oferiti invitatilor dumneavoastra o marturie perfecta. Va oferim la cel mai bun pret magneti foto ca marturii pentru evenimente.Executia magnetilor se face pe loc. 7 L; (0727.277.413 61. Muzica live pentru pentru orice eveni-

ment Muzica live toate genurilepopulara, de petrecere, usoara, cafe- concert), toate zinele tariiMuntenia, Oltenia, Banat, Ardeal.profesionisti cu indelungata experienta.asiguram si dj in timpul pauzei (0767.303.554

85. Ursitoare botez de la actorie, masina

fum, baloane Va doriti ca evenimentul dumneavoastra sa se transforme intr-un basm plin de emotie, umor si voie buna atunci ati nimerit la fix. Cu o vasta experienta in domeniul organizarii de evenimente 249 L; (0765.275.558 86. Ursitoare Botez din Bucuresti. Un

spectacol de lux cu zane ursitoare de botez din Bucuresti transforma evenimentul copilului dumneavoastra intr-un vis frumos, ca desprins din basme, facand deliciul copiilor, dar si al adultilor. (0720.851.127 contact@cool-events.ro 87. Ursitoare botez oferta 350 lei, poze

reale, ursitoarele din folclor vin cu un moment emotionant, cu urari de bine, vorbind duios despre rolul mamei, tatalui, bunicilor si nasilor. Pachetul vine insotit de coloana sonora; 350 L; (0773.963.044 88. Va invitam la Kaffa Pub Restaurant &

Lounge Suntem prietenosi, bine-pregatiti, informati si mereu cu urechile ciulite la nevoile clientilor nostri. Aducem in atentia voastra cele mai bune preparate, atent selectionate din bucataria internationala; (0731.007.582/ 0372.958.558 kaffapub@gmail.com 89. Vivolis Events Cortul Vivolis construit

intr-o gradina de peste 2500 de mp, va permite sa dati viata unor evenimente de pana la 300 de persoane (0756.034.134 events@vivolis.ro

Îngrijire personalå, sånåtate

62. Nunti, Botezuri - Fotografie de Eveni-

ment Mic, mare, departe, aproape, primavara, toamna, haios, serios, energetic, linistit,ma implic le fel de mult in toate evenimentele. Eu lucrez impreuna cu dvs. ca sa obtinem fotografiile care conteaza; 350 {; (0756.080.080

63. O locatie exclusivista pentru nunta sau

botez petrecere la piscina, Pool Party, Vila petrecere, Club Privat, Bar. Curte deosebita (1500 m) cu piscina mare, baldachine, sezlonguri, acesorii gradina, palmieri, bar exterior sistem de sonorizare 400 {; (0784.668.383 contact@luxurymansion.ro 64. Oglinda Minune, Oglinda foto, Cabina

foto cea mai buna oferta. Oglinda Minune va pune la dispozitie elementul-surpriza al petrecerilor dvs si cea mai noua inventie. Oglinda foto este perfecta pentru crearea unei atmosfere pline de voie buna. (0723.754.701/ 0733.393.034 office@oglinda-minune.ro

65. Original Events, decoratiuni nunta Noi suntem aici pentru a te ajuta sa faci cele mai bune alegeri: sa descoperi cele mai frumoase si interesante sortimente de flori, sa alegi cele mai frumoase decoruri, (0722.466.264/ 0723.181.609 contact@originalevents.ro 66. Pachet Gold, 10 lectii Lectii de dans

private pentru dansul mirilor, 800 L; (0721.298.160 letsdance@letsdance.ro 67. Pachete foto video nunta filmare

nunta BASIC oferit de Casa Anke, 1.150 {; (0762.112.111 casaanke@yahoo.com 68. Pahare de nunta miri/nasi. Pahare de

nunta, folosite o singura data, nu au defecte. Pot fi folosite de miri sau nasi. 15 L; (0731.537.000

69. Peste 1000 de accesorii de evenimente, nunti, botez Doctor Event Peste 1000 de produse din categoria accesoriilor de evenimente, accesorii de nunta si de botez, marturii, invitatii de nunta si de botez, cadouri aniversare, cadouri tematice, (021.321.66.96/ 0729.022.000 70. Porumbei albi nunta de la 136 lei Sambata: pachet bronz 6 porumbei voltati plus 2 porumbei voiajori 170 lei, pachet silver 10 porumbei voltati plus 2 porumbei voiajori 200 lei, 136 L; (0377.100.918 contact@royalmariage.ro 71. Punem extensii/ codite afro, diferite modele profesionalism, calitate = extensii codite afro by Afia; (0749.139.631 72. Ramada Hotel & Suites Bucharest

North Cu o suprafata de 400 m2, Crystal Ballroom poate gazdui nunti mari si unice, de pana la 200 de persoane, (021.233.50.00 sales@ramadanorth.ro 73. Reparatii incaltaminte Piata Kogal-

niceanu. Atelier de reparatii incaltaminte situat in Piata Mihail Kogalniceanu nr. 1, scara A, parter. Reper: vizavi de Hotel Venetia. Ofer toate serviciile de reparat incaltaminte, pantofi, pantofi sport, (0723.345.110

74. Restaurant Adam Bucataria traditionala, libaneza, internationala, serviciile calitative si personalul fac din Locanta Adam un loc in care totdedauna ai placerea sa revii. Restaurantul Adam are doua saloane; (0727.140.245/ 0722.413.377 restaurant.adam@gmail.com 75. Restaurant Passion Bucuresti va

pune la dispozitie 3 saloane oferindu-va posibilitatea organizarii in conditii excelente de: mese festive, nunti, botezuri, aniversari, mese de protocol, conferinte; (0745.047.873 passionclub2003@yahoo.com 76. Restaurantul vegetarian Casa Satya

ofera preparate realizate dupa principiile alimentatiei sanatoase, cu ingrediente atent selectionate hrana pentru trup si suflet. (0736.392.587/ 0736.392.585 catering@satya.ro

77. Salon coafura, manichiura, cosmetica,

masaj Abbate. Salon: coafura (parteneri Wella, L'Oreal, Top Line, Ecovital), manichiura, cosmetica, masaj, frizerie; tratamente cosmetice, aplicat unghii false, extensii gene, epilat, solar. (021.411.76.48/ 021.231.94.70 office@abbate.ro

78. Solista cu experienta Nunti, Botezuri, Evenimente. Solista cu experienta, cu participari la spectacole, evenimente si emisiuni, interpretez atat muzica usoara cat si folclor la evenimente ca nunti, botezuri, aniversari, petreceri de firma, (075180023/ 0766.543.241 georgiana.mrc28@gmail.com 79. Solista nunti, botezuri, aniversari,

petreceri. Solista cu experienta, cu participari la spectacole, evenimente si emisiuni, interpretez atat muzica usoara cat si folclor la evenimente ca nunti, botezuri, aniversari, petreceri de firma. (0751.801.023 80. Toate serviciile pentru o nunta perfec-

ta, beneficiem de experienta necesara pentru: organizare nunta, organizare botez, organizare petreceri aniversare. pe scurt, organizare evenimente de orice tip. (0770.362.404/ 0770.838.591 contact@royalmariage.ro

81. Tort 3D la evenimente, un servicu nou

adus pentru toate tipurile de evenimente. Proiectie pe macheta tort din 5 trepte. Se pot proiecta poze, clipuri video, text. Vezi video. (0728.469.987

82. Torturi Proaspete evenimente Pretul

kg de tort este 45 lei. Figurinele se platesc separat. Compozitii Tort: mousse de :ciocolata, menta, fructe de padure, capsuni, zmeura, diplomat, vanilie. Ridicarea comenzilor se face din sectorul 5, 45 L; (0768.916.512

1. Alter Ego, consiliere psihologica si psihoterapie Consiliere psihologica individuala. Psihoterapia difunctiilor sexuale (psihosexologie). Psihoterapie individuala. Terapie de cuplu si familie, (021.322.46.07/ 0760.935.815 psihologalterego@gmail.com 2. Anticelulitic si relaxare tehnician

maseur cu pregatire si experinta de 12 ani in tara si afara ofer masaj de intretinere si relaxare, anticelulitic si remodelare prin madero terapie, reflexologie si drenaj, acces bars. 69 L; (0753.371.255 3. Aplic extensii de gene false fir cu fir, 2D, 3D si Hollywood effect.Aplic extensii de gene false fir cu fir - pret aplicare 130 Ron, pret intretinere 100 Ron; extensii de gene 2d - pret aplicare 160 Ron, pret intretinere -140 Ron; extensii de gene (0724.016.418 4. Aplic extensii de gene false fir cu fir,

2D. Aplic extensii de gene fir cu fir-100 RON, gene 2D-120 RON 120 L; (0728.688.547

5. Aplic extensii gene si gene false vrei

sa ai gene bogate si curbate, dar mascara nu iti este de prea mare ajutor? Vrei sa ai privire fermecatoare atunci cand te trezesti? Iti doresti efect natural? 130 L; (0766.638.194 6. Aplic gene false fir cu fir 2D-3D, smoc extensiile de gene sunt ultimul trend aparut pe piata la ora actuala. Pe langa faptul ca acestea ofera un aspect natural sunt si cele mai durabile (pana la 4-6 saptamani) (0766.365.698 7. Aplic unghii false, unghii cu gel, unghii

cu acryl la domiciliul meu. Detalii la telefon; (0763.112.542/ 0765.340.140 8. Aplic unghii tehnice sector 2, protectie

50 lei, intretinere 55 lei, tips+model 65, constructie gel +model 80 lei, constructie acryl 100 lei, lucrez doar cu geluri profesionale, nu vin la domiciliu, (0751.624.862

9. Biorezonanta magnetica Cabinet Dr.

Alexandru Olga, investigatii, diagnostic si tratament prin biorezonanta, determinarea eficientei diferitelor metode de tratament, determinarea compatibilitatii cu produse naturale si de sinteza, (0723.347.034 medicinabiorezonanta@yahoo.com 10. Cabinet de Psihologie Olaru Roxana.

In cadrul cabinetului meu ofer servicii de: psihoterapie si consiliere psihologica individuala, familiala si in grup, psihoterapie de cuplu, consiliere psihologica pre si postnatala individuala, (0728.471.506 contact@consiliere-psihologica.ro 11. Cabinet de Psihologie si Psihoterapie Cristina Zamfir. Specializari: psihoterapeut, psiholog clinician autonom, formare in psihoterapie integrativa, formare in psihooncologie, (0744.310.310 contact@psiholog-psihoterapeut.com 12. Cabinet de Psihoterapie Suru Alice, psihoterapie individuala, hipnoterapie individuala, psihoterapie ericksoniana, psihoterapie de cuplu, psihoterapie de familie,psihoterapia copilului, (0726.993.700 alice.suru@gmail.com 13. Cabinet Individual de Psihologie situ-

at in Militari, strada Intrarea Capelei nr. 1A, Bucuresti, sector 6, din cadrul Clinicii Med Farm, ofera servicii in vederea evaluarii psihologice si logopedice, diagnoza, consiliere, terapie de scurta durata focalizate pe problema, preventie tertiara, recuperare si reeducare (individuale, de grup, cuplu si familie, logopedica). Pentru programari: Carmen Riureanu, Psiholog clinician principal. (0728.093.235

22. Clinica stomatologica Dentist Holiday

Urmatoarele servicii: estetica dentara, realizarea tratamentelor de corectare a formei si culorii dintilor precum, albire dentara cu lampa, fatetari de compozit, remodelarea gingiilor, (0748.037.806/ 021.310.63.55 office@dentistholidayclinic.com 23. Consiliere psihologica, psihoterapie,

teste poligraf. Cabinetul de Psihologie Rosocha & Asociatii va ofera servicii psihologice in conformitate cu normele si standardele Colegiului Psihologilor din Romania pentru competente in materie de: (0765.253.800/ 0720.066.172 rosocha@poligraf-psihoterapie.ro 24. Dr. Danciulescu Delia Cabinet psihia-

trie/ psihologie. Servicii: psihologie: sedinte psihoterapie: depresia, anxietatea, atacurile de panica, fobiile, tulburarile obsesiv-compulsive, probleme legate de o dependenta, (0722.852.566 danciulescudelia@yahoo.com 25. Efectuez make up profesional cu

gene banda Vrei sa-ti pui in evidenta trasaturile frumoase si sa atragi toate privirile asupra ta, la toate evenimentele la care o sa participi? Sunt o persoana sociabila ai ma deplasez ai la domiciliul (0787.868.633 26. Epilare cu ceara pt barbati (inghinal total), ofer servicii de epilare cu ceara domnilor. Intim, discret, exclusiv masculin. Detaliile sunt pe blogul meu. Numarul afisat este pentru programari;http://vreauepilare.blogspot.co m 150 L; (0758.609.361/ 0799.966.053 irinaruxandra24@yahoo.com 27. Favorit Dental Clinic, cabinet stomatologic modern in Drumul Taberei. Consultatii, cosmetica/estetica dentara, terapie, protetica, implantologie, chirurgie/paradontologie, ortodontie. Consultatie primara. (0722.367.642/ 021.794.14.66 contact@favoritdentalclinic.ro 28. Gene fir cu fir - zona Universitate 1D =

110 lei , Intretinere = 90 lei, 2D -aplicare = 140lei, Intretinere = 120 lei, 3D - aplicare = 170 lei , Intretinere = 150 lei4D-aplicare= 210 lei , Intretinere = 180 lei; (0774.099.882 29. Ingrijiri medicale personalizate la domiciliu. Evita Medical: Servicii. Compania noastra ofera servicii de ingrijiri medicale la domiciliu utilizand doua sisteme astfel incat pacientul are posibilitatea de a opta pentru: (0732.121.441/ 0732.121.442 evita.medical@yahoo.com

30. Machiaj Make-up profesional la domi-

ciliu pentru ca atitudinea conteaza si pentru ca noua, femeilor, ne place sa fim frumoase. Ai un eveniment important in viata ta sau a celor dragi? Vrei sa stralucesti in acea zi speciala? (0726.272.913

31. Make up profesional Am absolvit 2 scoli de make up si un master class. Experienta 2 ani in domeniu. Preturi incepand de la 100 lei. Detalii in privat ! 100 L; (0746.191.959 32. Make up profesional produse profesionale, multiple stiluri, experienta in domeniu,150 lei (gene incluse), 150 L; (0729.186.025 33. MakeUp profesional ofer servicii de

make-up profesional, machiaj de zi, ocazie, nunta/ la preturi accesibile. Optional si hairstyle (0786.871.901 34. Manichiura-Pedichiur? Clasica si Semi Manichiur? pedichiur? clasica si oja semipermanenta , lucrez de 5 ani in domeniu, caut salon sa lucrez o zi cu o zi fara duminica de preferat sectorul 6 sau Militari Residence , rog seriozitate! (0762.563.678 35. Manichiura/Pedichiura - Unghii cu

gel false Produse profesionale. Calitate superioara. Diploma in domeniu. Pozele sunt din portofoliul personal. Preturi: Constructie gel 80 lei. Gel pe unghia naturala 60 lei. Intretinere gel - 50, 60 L; (0775.175.930

36. Manichiurista pedichiurista cu expe-

rienta Contract de munca si conditii salariale deosebite. Salon central; (0726.781.766 marius_1a@yahoo.com

37. Manichiurista. Salon Maty Beauty Center situat in Prelungirea Ghencea angajeaza manichiurista. Salonul are clientela formata, conditii foarte bune de lucru, salariul negociabil. Cautam o persoana serioasa, dedicata, 1 L; (0725.580.878 roxana.ghionea@gmail.com 38. Masaj de relaxare la domiciliu E tim-

pul sa-ti oferi o clipa de destindere si relaxare. Simte ca traiesti din nou si uita de munca, probleme si relaxeaza-te. Incarcati bateriile pentru restul anului. 70 L; (0729.245.387 39. Masaj la tine acasa: sanatate si

51. Recuperare medicala si masaj Kine-

24. Angela, Unirii, blonda matura, 40 de ani, o doamna in adevaratul sens al cuvantului, slim, inalta 1,70 m, maseuza cu experienta, o fire calda, dulce, nonconformista. Ofer masaj dlor discreti si generosi, zona Pta Unirii. 150 L; (0723.735.489

55. Dessiree Masaj, alege calitatea masajului de relaxare facut de fete profesioniste, cu uleiuri aromatice intr-un ambient de vis. Te asteptam intr-o locatie curata si discreta, unde vei mai reveni. Strada Traian 254, 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 dessiree.masaj@yahoo.com

25. Ania matura, doamna, 37 ani, 1.75 m, 62 kg, ofer masaj domnilor care se respecta. Pun accent pe faptul ca pozele imi apartin. Daca cauti calitate, atat ca servicii cat si ca aspect fizic, suna cu incredere 200 L; (0730.138.339

56. Diana, 35 ani, singura zona Obor, bruneta finuta, dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare, super calitate, 100 L ora, 100 L; (0769.857.366

53. Salonul de manichiura si pedichiura Nails Story, manichiura, pedichiura, unghii gel, unghii acryl, manichiura semipermanenta, pictura unghii, aplicare oja, glitter, paiete, confetti french, french permanent, aplicare stras Swarovski, (0729.801.610 contact@nailsstory.ro

26. Aromateraphy Autentic masaj pt eliminarea toxinelor, dureri dorsale (cervical, lombar). Zu san li (vindeca 100 de boli), inlatura oboseala, echilibreaza organismul. Info. nutritionale, consultanta psihologica, (0734.260.775

ofer masaj de relaxare la domiciliul meu sau deplasare. Mall Vitan, Dristor 200 L; (0735.395.398 dia_rr@yahoo.com

54. Tehnician maseur (Gabi) barbat lucrez part-time in timpul liber la domiciliul clientului. Detin masa profesionala. Masaj relaxare, de intretinere corporala, anitcelulitic si sportiv. Durata sedinta: 90 minute. Pret corect. Rog seriozitate, 65 L; (0723.191.775

mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950

toterapeut licentiat cu peste 5 ani experienta realizez masaj si recuperare la domiciliul pacientului sau la cabinet. Recuperez cifoze, scolioze, accidente rutiere, accidente sportive; (0740.692.480 52. Salon de intretinere exclusiv feminina Isamar Lady. Centru feminin de infrumusetare si fitness: tratamente cu parafina pentru maini si picioare, impachetari (cu ciocolata, alge, namol marin), masaj anticelulitic, piercing, (0722.690.908/ 0799.744.082 contact@isamarlady.ro

55. Terapia Yumeiho, Terapia Bowen,

Reiki Este vremea sa te gandesti si la tine!Terapia Yumeiho, Cornelia Chioveanu treapta 3 #Yumeiho, 14 ani experienta.Terapia Bowen, Ioana Iorgulescu.Terapia BARS, Ioana Iorgulescu. (0723.366.092 56. Unghii cu gel si oja semi, constructie, tips, gel pe unghia naturala, intretinere, oja semi (0732.822.040 57. Unghii false, Unghii cu gel, Manichiu-

ra pedichiura Esti o persoana pretentioasa, sau nehotarata? nu te grabesc la alegerea modelului, te sfatuiesc ce model ti s-ar potrivii. Daca se va rupe o unghie indiferent de motiv chiar si din vina clientei 60 L; (0766.365.698

nenta Proaspat absolventa de curs unghii cu gel ?i manichiura oja semipermanenta, va astept cu drag sa dau culoare unghiilor dumneavoastra. Produse de calitate, preturi mici si atmosfera relaxanta :) (0755.894.264

Masaj 1. A inceput scoala, te asteptam la ora de

relaxare in jungla Braziliana. Piata Victoriei.amazoniamasaj.ro 170 L; (0734.745.200/ 0741.741.529

2. Abate drumul tau spre o relaxare pla-

cuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat, situat intr-o vila de pe strada Baba Novac, nr 9i, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 3. Adelina 32 de ani maseuza inalta, cu forme senzuale si experta in arta masajului. Vino intr un ambient discret pentru a te simtii bine. Nu vei fi dezamagit. Titan Auchan, 60 L; (0730.498.538

83. Trasura cu cai Cinderella pentru nunti, evenimente, oferim spre inchiriere trasura "tip Cindirella" cu cai pentru diverse evenimente; (0730.428.466

20. Clinica de Oftalmologie OphtaMax Consultatii oftalmologic, examen biomicroscopic al polului anterior si fundului de ochi, masurarea tensiunii oculare, prescriere ochelari si lentile de contact. OCT (0344.141.423/ 0745.999.268 office@ophtamax.ro

84. Trupa Altceva, pentru nunti, botezuri, petreceri Fie ca organizati: nunta, un botez sau orice alta petrecere privata unde muzica live este nelipsita atunci Trupa Altceva este solutia ideala. Trupa este compusa din: solista, solist, violonist, saxofon, (0729.591.216

21. Clinica de top in tratarea durerilor de spate, Bio Ortoclinic, clinica de ortopedie si vertebrologie, spondiloza, hernie de disc fara operatie tratament, decompresie vertebrala (elongatie), discopatie, fizioterapie, kinetoterapie (021.796.19.31/ 0754.060.060 office@ortoclinic.ro

33. Bettyblue Maseuza, reala 100%,

care iti poate oferi acel masaj de relaxare de care ai nevoie atunci cand vrei sa scapi de stresul acumulat sau de rutina zilnica. Locatie centrala, discretie, igiena, loc. sg., 150 L; (0728.719.754 frumoasa_alina20@yahoo.com 34. Bianca, maseuza cu atestat Calitate,

rafinament, discretie, experienta. Bruneta frumoasa cu bun simt, 28 ani ofer masaj profesional d-lor manierati intr-un cadru intim si placut la domiciliul meu, 200lei ora, cer si ofer seriozitate, 200 L; (0720.078.311 35. Blonda finuta curata draguta 34 de ani ofer domnilor draguti masaj si delicioase clipe ptr mai multe detalii sunama. Singura in locatie poze reale, (0768.177.993

Cov?cescu Program consultatii: luni vineri 11:30 - 13:00Când copilasul are probleme de sãnãtate, a-l trata singuri este un risc major.Vã propun consultatia pediatricã la domiciliu, (0755.650.027 doctorpediatru@yahoo.com 49. Prepar mancare pentru o doamna

pensionara, preferabil Drumul Taberei (doar miercuri sau joi); (0741.661.317 50. Prostata, impotenta si calcifieri prostatice Prostata, impotenta si calcifieri prostatice, urinari frecvente, libido scazut, energie sexuala epuizata, adenom de prostata, tratament natural eficient. 97 L; (+40766671103/ +40766671103 nicughergu@gmail.com

65. Dristor 2 buna sunt o fata sexi si jucausa cu chef de nebunii te astept in locatia mea pentru masaj relaxare 70 L; (0765.127.530 tu.tu@yahoo.com

7. Alex, maseur barbat 33, 180, 95 ofer

masaj de intretinere si relaxare, body masaj erotic corp la corp, tantric si senzual, pe masa de masaj sau in pat, doar la hotel sau domiciliul tau. Luni - sambata 12-22. 29 {; (0772.734.011 relajateyadelgaza@gmail.com 8. Alexandra, Drumul Taberei, bruneta

22 ani ofer masaj terapeutic si de relaxare domnilor generosi si educati in locatia mea. Igiena, discretie si intimitate si aer conditionat. (0734.538.672 9. Alice 27 ani, poze reale, astept domni

manierati care stiu sa aprecieze calitatea nu cantitatea la un masaj total de relaxare si tonifiere la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 100 L; (0729.060.755

ul meu domnilor discreti si generosi. Locatie centrala, discretie si igiena, te astept cu drag, 100 L; (0738.436.490 enacheelena200@yahoo.com

40. Bruneta slim, dulce si senzuala, selectiva si open mind, 27 de ani, sunt o fire pasionala si imi place sa ma implic in tot ceea ce fac, te astept la mine domn serios sa-ti ofer cel mai bun body masaj de relaxare cu creme si uleiuri 300 L; (0721.021.072 41. Bruneta, Buna, ma numesc Adina,

am 23 de ani, 1.70 m, 55 kg, ofer masaj de relaxare domnilor stilati, poze reale, promit ca vei reveni, 100 L; (0765.734.467 Adinadaniela46@yahoo.com

matoare, am putine vizite si de calitate, 1.70/53/22 de ani, poze reale, nu insista, si apartament frumos, am colega bruneta frumoasa 150/200 ora. Ofer masaj de relaxare, dus asistatat, surprize 150 L; (0721.950.521 ambient placut si discret. Pt. alte detalii astept un telefon de la tine. 100 L; (0737.853.215 14. Alina, ofer masaj de relaxare, mai

15. Alina, 20 de ani, ofer masaj de relaxare domnilor interesati, te astept intrun ambient discret pentru a te relaxa asa cum iti doresti. Titan, Auchan, 60 L; (0721.964.205 16. Ambianta si rafinament, daca esti in

cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. 120 L; (0732.545.457 17. Ana, noua pe site, 30 ani, cu experien-

ta in arta masajului de relaxare, zona Drumul Taberei, suna-ma pentru mai multe detalii, 80 L; (0723.114.875

18. Ana, Tineretului, bruneta pasionala, 21

de ani, cu un fizic de invidiat, nonconformista si plina de viata, maseuza, ofer diverse tipuri de masaj dlor discreti si generosi. Vila de lux situata in zona P-ta Unirii. 150 L; (0738.582.898 19. Anabelle, Micky, Vicky, Emy, Ella, Sara, Raluca, Andra, Giulia, Corina, Izza, Ana sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru de masaj, situat in Bucuresti, strada Baba Novac, o locatie de lux, situata la vila. Discretie, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 20. Anca 27 ani. Noua in zona, astept

domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domicilliul meu discret si curat. UniriiZepter, 60 L; (0729.060.755 21. Andreea te invit la mine pentru o ora de relaxare prin tehnicile masajului erotic si de relaxare intr-o locatie centrala si de lux 100 L; (0769.956.771 22. Andreea 23 ani, zambitoare tot tim-

pul, astept domni generosi la un masaj de relaxare si tonifiere, la domiciliul meu curat si discret. Unirii, Zepter, 50 L; (0732.260.367 23. Andreea, 28 ani Rond Baba Novac,

draguta si finuta vino sa iti ofer un masaj de calitate. Fara graba, 150lei/ h, 70 L; (0764.093.732

47. Clipe de vis Excess Massage va invita

sa va relaxati intr-un loc incantator, elegant, sigur si discret. Salonul nostru va ofera o gama variata a serviciilor de masaj: relaxare, terapeutic, body, erotic. 120 L; (0763.369.660 48. Clipe de vis-salon lux. Te-ai gandit vreodata ca mangaierile si atingerile, rasfatul si alintul unei fete, calificata in arta masajului erotic, te pot face sa vibrezi, sa te detasezi de micile sau marile probleme cotidiene? 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 49. Corina, Drumul Taberei am revenit,

atenta si draguta cu tine te astept pe tine domn generos pentru un masaj la domiciliul meu unde igiena si discretia ma caracterizeaza. Poze 100% reale l-v 14-01, cer si ofer seriozitate 200 /h, 100 L; (0761.483.809 50. Cosmetica si masaj de relaxare,

Budimex, ofer servicii de masaj de relaxare/somatic/anticelulitic/reflexo la domiciliul meu, locatie de lux, conditii deosebite, discretie si comfort, epilari cu ceara/crema/tuns/pensat. Rog seriozitate. 150 L; (0761.914.506 panzacos@live.com 51. Cristina, 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Pt detalii sunama, zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 52. Daria, vrei sa te relaxezi? Te invit la

mine pentru o ora de relaxare prin tehnicile masajului terapeutic, uleiuri fine, atmosfera placuta, locatie centrala. 100 L; (0761.548.965 53. Delia, te invit la mine pentru o de relaxare prin arta masajului erotic si prin tehnici bine cunoscute, plus alte surprize in locatia mea centrala, 100 L; (0764.501.255 54. Dessiree Masaj, masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor,rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950

94. La mine zona Mihai Bravu Te invit pen-

tru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180

95. La mine zona Mihai Bravu, te invit pen-

tru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180

96. La mine zona Mihai Bravu, te invit pen-

tru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180 97. La mine, zona Mihai Bravu, te invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180 98. La mine, zona Mihai Bravu, te invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180 99. La tine mine hotel. Blonda 32 de ani, masaj de cea mai buna calitate, locatie centrala, discreta, pt. mai multe detalii ma poti suna, 100 L; (0760.956.636 100. La tine sau la hotel ofer cel mai bun

masaj. Blonda, inalta. Suna-ma si nu vei regreta. Hai sa petrecem cele mai frumoase clipe, 150 L; (0760.244.909

103. Laura, am revenit ofer masaj total, la

69. Dristor 2, Buna, sunt Andreea o fata

104. Lucky masaj, erotism, rafinament si

70. Dristor 2, noua pe site, buna sunt Larisa iti pot oferi masaj de relaxare fara graba sau fite, 70 L; (0734.677.674 tu.tu@yahoo.com

105. Marra, selecta, open mind (1.70 m, 59 kg, 35 de ani) discretie, (singura) bun simt si pasiune, materializate intr-un masaj sweet touch memorabil. Pansament pt. trup si suflet (bd. Magheru, Romana) 200 L; (0799.664.040

dulce, jucausa, te astept in locatia mea pentru servicii totale de masaj, 60 L; (0767.409.039 tu.tu@yahoo.com

1.70, 50 kg, ofer masaj terapeutic si relaxare, discretie maxima si igiena, mai multe detalii telefonic, poze reale, 100 L; (0763.731.885

73. Dulce, pasionala si deschisa la lucruri

noi, te astept sa petrecem cateva momente de relaxare impreuna. Ofer masaj de relaxare si masaj erotic domnilor generosi si cu bun simt. Sunt bruneta, ochii caprui, 175 cm, 70 kg, sanii nr. 5. Discretie si igiena 150 L; (0742.813.595 74. Elena Filimon, 23 ani Senzualitatea si

feminitatea sunt calitatile care ma caracterizeaza. Discreta, cu bun simt si bune maniere, ofer masaj erotic si de relaxare la mine acasa sau la hotel. Mai multe detalii la telefon, 150 L; (0723.085.283 elite.bucharest.escort@gmail.com 75. Eliza 21 de ani, noua in zona, ofer masaj de relaxare la domiciliu meu, locul perfect pentru tine, clipe de liniste si relaxare absoluta. Poze reale confirm cu tatuajele. 80 L; (0721.554.614 Mostenitoareabute@yahoo.com

77. Estera 50 ani plus masaj terapeutic si

esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta. 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 desiree.masaj@yahoo.com

de relaxare doar la domiciliu tau sau la hotel, doresc sa va ofer 1 ora de masaj, speak english. 300 L; (0732.767.425

68. Dristor 2, bruneta, ochii verzi, par lung, inaltime 1.70, 58 kg, masaj, 70 L; (0785.039.887

43. Camera de Comert, matura, te astept

46. Cel mai nou salon din Bucuresti daca

93. La hotel sau la tine, buna ofer masaj

102. La tine sau la hotel, Alex, vin sa iti ofer un masaj relaxant. Suna-ma nu vei regreta 200 L; (0762.677.757

76. Ema, Unirii, roscata pasionala, 30 ani,

preturi incepand cu 140 Ron, salonul se afla intr-o locatie centrala, accesibila din orice zona, totul este nou, 140 L; (0727.646.456

92. Katy 27 ani, poze reale, finuta si draguta astept domni pretentiosi ce apreciaza calitatea nu cantitatea, la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Cantemir, Budapesta, 100 L; (0729.060.755

67. Dristor 2, bruneta noua in zona, te astept la mine in locatie sa ti ofer cel mai revigorant masaj, mai multe detalii la tel, 50 L; (0799.442.851

42. Buna, vrei sa ma cunosti, suna-ma. Singura in locatie poze reale nu raspund la privat. Blonda finuta, curata, draguta, 34 de ani, ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase. (0768.177.993 Mireluta@gmeil.com

la mine intr-un ambient calm si placut. Masaj de relaxare; 100 L; (0785.183.466

91. Katy 27 ani, noua in zona, poze reale 100% astept domni pretentiosi la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Detalii la tel. 80 L; (0725.874.994

101. La tine sau la hotel, Alina una dintre putinele maseuze care au poze reale pentru ca te respect pe tine domnul meu si iti fac pe plac sa te relaxaxezi cu diferite tehnici ale masajului. 100 L; (0738.031.004

39. Bruneta ofer masaj numai la domicili-

realizat de o d-na tehnician maseur, prin relaxare, tonifiere, terapeutice, shiatsu, reflexo, sauna, aparate recuperare si slabit, curatenie, Crangasi. Nu ofer sex de niciun fel 130 L; (0731.515.140

90. Katy 27 ani, noua in zona, astept domni pretentiosi la un masaj total de relaxare, la domiciliul meu discret si curat Unirii, Cantemir, Budapesta, 80 L; (0725.874.994

66. Dristor 2, bruneta draguta si finuta. Vino sa ati ofer clipe de neuitat, sa te rasfat cu un masaj de calitate si fara graba; 80 L; (0768.350.669

6. Alege un masaj adevarat, de calitate,

45. Cel mai nou salon de masaj erotic,

48. Pediatru La Domiciliu - Dr. Mirela

in locatia mea pentru un masaj revigorat de relaxare. Te astept, 100 L; (0738.522.858 Badboss94@yahoo.com

cretie, 30 de ani, 170 inaltime, greutate 56kg, 50 L; (0763.858.910

12. Alina foto reale Rond Alba Iulia nefu-

47. Ofer sevicii de make up la domiciliul clientului Make up artist. Ofer sevicii de make up la domiciliul clientului sau stabilim la momentul respectiv locatia, preturile 200 ron de seara 150 L; (0726.252.137

64. Domnisoara, Unirii Dulce foc, te invit

38. Bruneta ofer masaj de relaxare, dis-

41. Masaj reflexoterapie si relaxare

46. O coroana dentara in 24 de ore S-a deteriorat dantura si aveti nevoie ca a doua zi sa arate ca noua? Cu ajutorul tehnologiei Cerec beneficiati la Neoclinique de lucrari dentare tip coroane, fatete, inlays, onlays intr-o singaura zi, (0371.000.111/ 0755.101.002 office@neoclinique.ro

63. Doamna, 39 ani, ofer masaj de relaxare si intretinere corporala. Exclus sex. Zona bdul Mircea Voda, 70 L; (0765.339.151

domnilor manierati. Locat?ie centrala, locuiesc singura, (0726.867.696

44. Cauti ceva inedit, am creat special pentru tine un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase si senzuale fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera senzuala si plina de erotism, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457

45. Nailed, salon profesional de manichiura Mainile ingrijite reprezinta cartea de vizita a unei femei. Servicii si tarife: manichiura clasica 40 lei. Manichiura si oja Opi si tratament 45 lei. Manichiura si oja French Opi si tratament 50 lei, (031.420.94.72/ 031.817.67.89 office@nailed.ro

62. Doamna matura 45 de ani bruneta educata fara fite, te astept in locatia mea sa te rasfat cu un masaj, mai multe detalii la telefon. Zona splaiul Unirii 100 L; (0722.335.715

5. Adina 41 de ani ofer masaj de relaxare

11. Alina 21 de ani maseuza supla, manierata si tandra. Te astept pe tine domn care sti sa te respecti intr un ambient discret pentru a te relaxa. Titan Auchan, 60 L; (0721.964.205

gie clinica si Medic primar Pediatrie. Orar consultatii : L , Ma, J : 13 20 Mi Vi 8 15. Consultatii de specialitate copii si adulti- alergologie si imunologie clinica: astm bronsic, rinita alergica (021.323.68.20 lucia.carbune@gmail.com

61. Doamna matura draguta si fara fite ofer masaj de relaxare domnilor discreti. Se poate vb. si la telefon. Zona Dristor (0725.017.188

72. Drumul Taberei, bruneta 24 ani ofer masaj de relaxare si tonifiere domnilor generosi si manierati. Intr-un ambient discret si curat, poze reale, 100 L; (0723.817.877

40. Masaj profesional de relaxare si cosmetica: masaj terapeutic, sportiv la maini si picioare, anticelulitic, reflexogen, relaxare, masaj lombar, la coloana, cervical, capilar, facial si cosmetica 50 L; (0765.779.266

44. Medic primar alergologie si imunolo-

60. Doamna matura bruneta stilata ofer masaj, companie placuta, igiena si discretie, foto reale, zona Unirii. Detalii la telefon 100 L; (0748.405.863

37. Bruneta 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii sunama, zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

10. Alina Buna, ofer servicii de neuitat domnilor manierati si cu bun simt, suna-ma pentru mai multe detalii, 200 L; (0766.808.817

42. Masaj si remodelare corporala, tehni-

59. Doamna blonda, Bianca 37 ani iti pot oferi un masaj de neuitat la domiciliu meu. Mai multe detalii la tel nu radp la ms si nr privat. Militari. 60 L; (0724.931.269

4. Adelina 32 de ani, maseuza draguta cu forme senzuale si experta in tot ceea ce fac. Vino intr-un cadru discret pentru a te relaxa pe deplin, Titan Auchan 60 L; (0730.498.538

relaxare, viata moderna este foarte solicitanta. Organismele sunt obosite, tensionate, au nevoie de relaxare. Au nevoie de masaj. Terapeut maseur cu experienta ofer servicii de masaj somatic, de relaxare; 100 L; (0767.261.668

Masajul alunga oboseala , imbunatateste circulatia , memoria , detensioneaza musculatura . Masajul de relaxare vine la pachet cu o mul?ime de plusuri pentru organism. 100 L; (0768.743.015

58. Doamna 39 ani, ofere masaj de relaxare, cervical si intretinere corporala. Exclus sex. Zona bdul Mircea Voda, 70 L; (0765.339.151

71. Dristor, nou pe site, pustoaica 19 ani,

multe detalii la telefon, 200 L; (0766.808.817

19. Clinica de oftalmologie Oftalmestet operatii si tratamente: afectiuni ale cailor lacrimale, cataracte, cicatrici vicioase, glaucom, glob ocular dezorganizat, malformatii congenitale ale ochiului; (021.322.82.45/ 0755.139.177 office@oftalmestet.ro

blonda 1. 80 inaltime, 52 kg ofer masaj de relaxare si erotic la mine intr-o locatie curata si discreta, poze reale. 100 L; (0765.331.473

57. Doamna 38 de ani, 1.75 m, 60 kg,

36. Blonda reala, 1,68, 57 kg, ofer domnilor generosi si educati, masaj terapeutic si de relaxare, in locatia mea, garantez igiena si discretie, locatie curata si intima, 50 L; (0738.125.813

43. Masaj terapeutic, reflexoterapie, drenaj limfatic, kinetoterapie, masaj terapeutic de relaxare, anticelulitic, de recuperare medicala sau dupa efort intens si prelungit, masaj pentru dureri articulare sau musculare, antistres. (0724.261.814

18. Cauti un psiholog bun in Bucuresti, ai facut primul pas. Aici cineva este alaturi de tine. Valentin Pescaru, psiholog atestat cu specializare in psihoterapie si sexologie este in masura sa te asculte si sa-ti ofere un sfat, consiliere, (0745.074.845 contact@psihologultau.net

30. Beatrice, arat super si fac masaj erotic fenomenal snt exact fata din poza. Iti pot da mai multe poze daca ma suni. Sunt o rebela cu multa experienta in masaj erotic de top 190 L; (0720.105.312

32. Berceni, noua in zona, 22 de ani,

15. Cabinet reflexoterapie. Terapeuta, efectuez masaj reflexogen si somatic ca profilaxie impotriva oricarui gen de imbolnavire, pentru eliminarea toxinelor si ca tratament adjuvant in afectiuni acute si cronice. Rog seriozitate, 50 L; (0730.674.280

ginecologie.Dermatovenerologie.Dermatologie.Endocrinologie.Reumatologie. Cardiologie.Gastroenterologie.Radiologie.Psihiatrie.Alergologie si imunologie clinica. (0219838

masaj terapeutic de relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate maxima, igiena garantata. Detalii suplimentare la telefon.150 lei/h, 70 L; (0764.093.732

59. Unghii gel si Manichiura semiperma-

13. Alina, ofer masaj de relaxare intr-un

17. Cauti un medic de familie? Obstetrica-

29. Baba Novac, Andreea 28 ani ofer

31. Berceni, masaj total, b-dul Alexandru Obregia, blonda eleganta, tanara, cu experienta, am 25 ani, cu bun simt, ten alb, ce iti ofer o fac cu placere, tarife 60 lei sau o ora 120 lei, bloc stradal, vino merita, sunt acasa, 60 L; (0720.092.693

cian maseor, ofer masaje de mai multe feluri, terapii, Reiki si servicii samanice, maderoterapia - masajul care iti remodeleaza corpul cu ustensile din lemn, dreneaza limfa, celulita si toxinele 50 L; (0725.161.609/ 0725.161.609

Acasa la Bunici: ingrijire, asistenta medicala si recuperare zilnica. Se afla intre parcurile Carol si Tineretului. O oaza de 700 mp de verdeata in centrul Bucurestiului, (0724.384.753 office@caminulacasa-la-bunici.ro

28. Atingeri senzuale, masaj senzual, atingeri delicate pentru trupul tau. Domnisoare deosebite. Cadru sigur si discret. Piata Romana, 300 L; (0732.889.966/ 021.316.88.38

58. Unghii gel si Gene 3D 130 super oferta. Tips /intretinere doar 50 lei. Gene 2D 110 3D 130, zona Teius in blocul cu salonul Magic. Rahova, 40 L; (0765.431.141

14. Cabinet individual de psihoterapie Pasare Daniela Servicii oferite: psihoterapie de cuplu / familie. Psihoterapie de grup. Psihoterapie individuala / consiliere psihologica, (0740.059.064 contact@psiholog-danielapasare.ro.

16. Camin de batrani Bucuresti,

27. Atingeri patimase. Bucura-te de cele

5

nonconformista, altfel decat restul, vesela si plina de viata, maseuza foarte experimentata, ofer diverse tipuri de masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. 150 L; (0729.724.953

mine in locatie, garantez revenirea, zona Berceni 60 L; (0765.255.620 rasfat al simturilor tale. (0722.110.003/ 0754.035.723 luckymasaj@yahoo.ro

106. Masage for ladies, hotel room massage, 30+ years old, someone very pleasant and balanced, I will offer you a reinforcing and relaxing massage for one or two hours, of your choice, using natural coconut oil. See you soon, 150 L; (0040745878029 107. Masaj buna, te asteptam sa vii alaturi de noi sa te relaxezi intr -un ambient placut si discret, 150 L; (0730.239.324 108. Masaj cu 2 doamne mature, 50 lei cu

amandoua, detalii la telefon, 50 L; (0725.172.399

109. Masaj profesional pe puncte si canale de energie, ambient placut, locatie decenta. Zona Timpuri Noi; (0762.725.283 110. Masaj profesional, pe puncte si canale de energie, ambient placut, locatie decenta zona Timpuri Noi; (0762.725.283 111. Masaj terapeutic, relaxare si

intretinere corporala. 100 L; (0726.066.981/ 0725.791.534

112. Masaj de relaxare ofer masaj de relaxare, uleiuri cu arome, discretie totaladeplasare si la domiciliu. numai doamne si domnisoare,exclus barbati, 100 L; (0770.934.596 ady_alexey@yahoo.com 113. Masaj de relaxare profi. Maseuza cu

atestat, doamna matura, efectuez masaj de relaxare si terapeutic. Dup? o saptamana de munca meriti si tu sa te relaxezi, 70 L; (0764.152.740

de relaxare intr-o locatie de lux, in compania unei doamne stilate, selective. Rafinament, discretie, intimitate. Garantez eficienta si igiena, amanunte pe Google (0724.184.287

114. Masaj de relaxare si tonifiere. Buna Ana ma numesc am 24 de ani. Te astept la mine pentru un masaj de relaxare. Singura in locatie, 50 L; (0762.172.734

78. Estera 50 ani plus masaj terapeutic si

meu, zona Tineretului, pentru mai multe detalii, suna-ma 60 L; (0760.839.801

de relaxare. Garantez eficienta si igiena. Locatie de lux, doamna stilata, rafinata, selectiva. Amanunte pe Google (0724.184.287 79. Excess Massage, simte atingerile

patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti ceva unic. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 80. FAVORIT Drumul Taberei roscata sti-

lata, 34 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare, 60 L; (0731.784.820 81. Favorit, satena stilata, 35 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare 60 L; (0731.784.820 cacurobert@yahoo.com 82. Favorit, Drumul Taberei, roscata stilata, 34 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare, 60 L; (0731.784.820 83. Fetele din jungla Amazonia te asteap-

ta la un masaj salbatic. Experimenteaza ceva diferit.amazoniamasaj.ro Piata Victoriei. 170 L; (0734.745.200/ 0741.741.529 info_amazonia@yahoo.com 84. Finuta si draguta, te astept intr-o locatie discreta si curata, pentru un masaj de relaxare si tonifiere, pentru mai multe detalii suna-ma. Unirii, Zepter, 60 L; (0725.473.852

85. Happy tantric hour, Sweet Touch Mas-

sage vine in intampinarea voastra cu o oferta incendiara. Tantric massage 160 Ron/ora de luni pana vineri intre orele 13:00-17:00. Programeaza-te pentru o experienta de neuitat 160 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

86. Hotel, la tine, 21 de ani, noua pe site,

rusoaica frumoasa, ofer servicii de masaj sportiv, body si de relaxare, just call away, poze reale, i speak english, 150 L; (0735.866.413

87. Intimitate, masaj erotic, pasiune destidere, atingeri tandre, erotism, masaj. Doamna matura, 47 de ani, eleganta, atenta la cerintele dvs. va asteapta la un masaj relaxant, body-erotic, plus multe surprize placute. Discretie max., (0729.443.193 88. Jovial Place Masaje profesionale

incepand de la 80 ron-h. Te asteptam sa experimentezi placerea unui masaj asa cum nu ai visat, 80 L; (0763.581.129 89. Karla, bruneta slim, 25 de ani, te

astept in locatia mea pt. un masaj de relaxare asa cum doresti. Pozele imi apartin 100%. Zona Costin Georgian 70 L; (0784.699.923

115. Masaj de relaxare totala la domiciliul

116. Masaj deosebit la tine sau la hotel blonda fara fite, iti ofer un masaj de relaxare. Fara graba pt mai multe detalii. Suna-ma, doar deplasari (0731.536.906 117. Masaj Dristor, te astept la mine pen-

tru un masaj revigorant 100 L; (0784.691.818

118. Masaj erotic Oferim o experienta senzuala de neuitat, cu cerinte speciale erotice. Masajul este arta ce se creeaza prin atingere si are la baza principii simple ale tehnicii masajului erotic, 150 L; (0730.222.260 119. Masaj erotic Bucuresti Bucura-te de cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe strada Traian nr. 54, 120 L; (0720.525.253/ 0769.994.064 120. Masaj erotic Bucuresti. Bucura-te de

cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 121. Masaj erotic cu bombe sexy in jacuzzi si sauna maseuzele noastre sunt adevarate modele. Fetele ofera toate tipurle de masaj erotic. 190 L; (0737.709.719 122. Masaj erotic cu fete superbe pentru gusturi alese, fetele din poze sunt 100% reale, poze facute in salon, si le gasesti zilnic doar la Attraction Club Massage, salon de lux. Maseuzele noastre sunt de o frumusete spectaculoasa si au un corp perfect. 190 L; (0734.766.416 123. Masaj erotic Fantasy. Calea Floreas-

ca Fiecare sambata este speciala la Fantasy. Te asteptam cu pret mai bun la un masaj erotic de calitate. Locatie noua, discreta si amenajata cu gust in Calea Floreasca. www.fantasymasaj.ro, 140 L; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com

124. Masaj erotic nud, discretie, intimitate, doamna cu forme, calda si delicata, matura 38 de ani, dulce ofer masaj body erotic, relaxare, intimitate. Locatie discreta, central, parcare. Rog seriozitate. Posibil la tel. 5/15 min. 100 L; (0720.952.852 125. Masaj erotic, domnisoare frumoase

te asteapta intr-un cadru intim si discret. Atingerile pasionale, devotamentul si finetea cu care te vor trata te vor face sa uiti grijile si sa depasesti barierele placerii. 120 L; (0732.545.457 126. Masaj erotic, noua in zona, te invit in

compania mea pentru o sedinta relaxanta de masaj erotic total. Sunt o fata manierata, discreta, ce iti respecta timpul. Locatie de lux centrala, toate conditiile, i speak english. 100 L; (0727.862.846

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


6

20 septembrie 2017

4

PRESTÅRI SERVICII 127. Masaj erotic, tantric, jacuzzi, la hotel pentru domni ce stiu sa aprecieze calitatea si care se respecta. Oferte jacuzzi, free bar, la noi sau hotel, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

159. Maseuza cu atestat. Roxy 200 lei/100 euro, Calitate, rafinament, discretie, experienta. Bruneta frumoasa cu bun simt, 28 de ani. Ofer masaj profesional d-lor manierati la domiciliul meu 200 lei ora, cer si ofer seriozitate, (0731.646.555

128. Masaj erotic-fantezie Salonul de masaj erotic Jade Palace va invita sa va traiti fanteziile cele mai indraznete intr-un loc incantator, elegant, sigur si discret, 150 L; (0732.118.800/ 0732.118.800

corporala salonul Line Body Care angajeaza persoane de sex feminin cu experienta pentru masaj, LPG Cellu M6 si remodelare corporala. Salonul este situat in zona Unirii (0746.112.266/ 0785.861.861 contact@linebodycare.ro

129. Masaj la hotel Bucuresti, daca esti in

160. Maseuza pentru salon remodelare

161. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m,

cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze iti vor oferi o experienta unica. 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950

47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. 100 L; (0720.084.742

130. Masaj la tine sau la hotel, sunt o blonda frumoasa si sexi, iti ofer un masaj deosebit de relaxare, pentru mai multe detalii, suna-ma, deplasari, (0731.536.906

162. Maseuza tanara, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, te astept intro locatie de lux pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. Disponibilitate pana la ora 20:00, 150 L; (0760.070.924

131. Masaj Lucky Love salon de masaj si

night club, te cheama la o experienta de neuitat alaturi de cele mai fermecatoare, senzuale si frumoase fete. Masaj de relaxare, erotic, striptease, intim ladies show 100 L; (0722.110.003/ 0754.035.723 luckymasaj@yahoo.ro

132. Masaj pentru doamne Tanar sportiv

36, 192, 92, execut masaj profesional pentru doamne si domnisoare. Maxima discretie, 200 L; (0721.541.039 133. Masaj profesional cu atestat, toate tipurile (relaxare, tonifiere, drenaj limfatic, terapeutic). Exclus erotic, va rog nu insistati, 150 lei pentru 90 min, zona Tineretului; 150 L; (0775.192.240 134. Masaj profesional, Roxana doamna matura 35 ani Bruneta cu forme apetisante ofer masjos profesional domnilor maturi la mine în loca?ie detalii la tel Dristor, 70 L; (0762.072.026 135. Masaj relaxare pentru doamne peste

30 de ani, constitutie atletica si o prezenta placuta, ofer masaj de relaxare si detensionare doamnelor care isi doresc sa iasa din rutina zilnica printr-o experienta speciala. 250 L; (0748.348.293 masajantonio@yahoo.com 136. Masaj relaxare pentru doamne, 38

de ani, constitutie atletica si o prezenta placuta, folosesc masajul sa iti ofer ceea ce ai nevoie acum, acordand atentie fiecarui centimetru al pielii tale pana atingi starea de relaxare dorita. 150 L; (0040745878029 masajantonio@yahoo.com 137. Masaj si reflexoterapie Doamna tehnician maseur cu experienta execut masaj de relaxare, anticelulitic, terapeutic, reflexoterapie si drenaj limfatic. Rog seriozitate. (0754.634.248 138. Masaj terapeutic si de relaxare la

domiciliu tau Masajul are un efect de relaxare foarte profund, la nivelul intregului corp si faciliteaza declansarea mecanismului de auto-vindecare. Ofera ajutor in:anxietate, depresie, migrene, dureri de spate, 60 L; (0723.259.300 bowentehnique@gmail.com 139. Masaj terapeutic, Denisa 30 ani ofer

servicii de masaj intr-un cadru curat si discret domnilor educati. Profil real, zona Berceni bd. Alexandru Obregia 100 L; (0731.893.621 140. Masaj terapeutic, doamna matura ofer masaj de relaxare sau sportiv. zona Tineretului. Exclus alte oferte. Programari telefonice incepand cu ora 10:00; 150 L; (0721.599.660

141. Masaj total, voluptoasa, 1.70 m, 90 kg, sani nr. 4, ofer masaj de relaxare. Zona piata Trapezului 60 L; (0729.532.057 142. Masaj, bruneta frumoasa, o fire pla-

cuta, cu experienta, calma si rabdatoare. Ofer masaj de relaxare si terapeutic. Nu ezita 100 L; (0721.822.539 143. Masaj, buna sunt Diana o fata cu

bun simt si dezinvolta. Discretie, igiena ma caracterizeaza, mai multe detalii la telefon. Dristor Kaufland, 100 L; (0767.791.309 144. Masaj, buna sunt Sonya, sunt o per-

soana serioasa, curata si cu bun simt, am aceleasi pretentii de la persoanele care ma viziteaza pentru a le oferi un masaj de relaxare. 200 L; (0734.898.256/ 0734.898.256 sonia_2017@yahoo.com 145. Masaj, Oana, vino sa te relaxezi in

locatia mea Dristor 2, cu un masaj deosebit, garantez revenirea, mai multe detalii la telefon atunci. 70 L; (0765.127.530

146. Masaj, buna ma numesc Nicoll, sunt

noua venita la tine in Bucuresti, am 20 de ani, sunt subtirica slim, am 46 kg si sunt dornica de a cunoaste persoane noi, te astept sa petrecem momente relaxante intr-un ambient placut si discret, mai multe detalii la tel. 200 L; (0726.073.377 147. Masaj, buna sunt Diana, am 26 de ani, 1.60 m, 45 kg, poze din locatie, zona Dristor, Kaufland, mai multe detalii la telefon, igiena si discretie, 100 L; (0767.791.309

148. Masaj, noua in zona ta, maseuza cu experienta, masaj terapeutic si de relaxare, 50 L; (0765.027.974 149. Masaj, noua pe site te invit la mine pentru un masaj de relaxare total. Discretie si igiena, nu ezita, pentru mai multe detalii suna-ma, (0743.669.916 150. Masaj, noul val brazilian, acum la Piata Victoriei, daca ai chef de ceva diferit, fete frumoase, atmosfera din jungla si masaj de calitate, te asteptam la noi. www.amazoniamasaj.ro. Bauturile sunt din partea noastra, 170 L; (0734.745.200/ 0741.741.529 151. Masaj, pasiune si extaz, seductie erotica cu domnisoare sexy si atragatoare intr-o atmosfera intima si relaxanta. Vei simti rasfatul oferit de catre o domnisoara experta in arta pasiunii, dornica sa-ti relaxeze trupul. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 152. Masaj, terapie, relaxare, maseor cal-

ificat, ofer masaj de relaxare si terapeutic, bodywork, Tantra Tibetana. Locatie centrala, seriozitate, curatenie, discretie. 100 L; (0762.025.410 masajterapie@yahoo.com

153. Masaj. Vino la mine. Eny, 24 de ani,

1.68, 52 kg. Te invit in locatia mea pt a-ti oferi o sedinta de masaj de relaxare. Nu sunt fitoasa nu te grabesc. Locatie de lux, 50 L; (0762.172.734 154. Masaj. Buna bruneta finuta, curata,

draguta, 30 de ani ofer domnilor draguti masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale100 % zona Zepter 60 L; (0784.986.529 155. Masaj. Buna Vrei sa ma cunosti suna-ma. Singura in locatie, poze reale, 34 de ani, finuta, draguta si curata ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma; (0768.177.993 Mireluta@gmeil.com 156. Maseoza, departe de stresul cotidian, arta masajului te va destinde. Erotismul si pasiunea te vor purta pe aripile diafane catre insula numita extaz. Zona Baba Novac 60 L; (0736.682.267 157. Maseur, tanar, cu experienta iti ofer o ora de relaxare intr-un ambient placut si discret. Masajul se adreseaz? atat doamnelor cat si domnilor. 130 L; (0764.692.258 158. Maseuza selecta, ofer diverse tipuri

de masaj de cea mai buna calitate, intretinere corporala in functie de preferinte, ofer conditii de lux, intimitate si discretie, 400 L; (0732.864.936

163. Maseuza, ofer o ora de rasfat prin masaj de relaxare cu ulei de argan si pietre vulcanice fierbinti care iti infrumuseteaza ziua. Te invit sa ne cunoastem, 250 L; (0731.438.488 164. Matura 45 ani, experienta si profesionalism. Masaj de relaxare. B-ul Mircea Voda. 100 L; (0722.335.715 165. Matura, o bruneta draguta cu bun

simt, te astept sa ne cunoastem, sa iti pot oferi masajul mult dorit de tine dar fara graba. 100 L; (0729.121.163 166. Maya foarte draguta, cu experienta in

domeniu, ofer masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa ma suni pentru mai multe detalii la telefon, locatie 3 minute Unirii, 200 L; (0736.674.940

167. Mihai Bravu, noua in oras, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu curat, discret, cu siguranta te vei simti minunat. 50 L; (0728.557.844 168. Militari, Sir, 32 de ani, 1,69 m, 54 kg, sociabila, te astept la mine pt. masaj de relaxare, pozele imi apartin, contacteazama pt. mai multe detalii, 100 L; (0758.668.672 169. Militari, Sir, Orsova, noua, bruneta ta ofer masaj 100 de ron poze reale 100%, 100 L; (0751.622.253 170. Militari, Virtutii, parcare in fata blocului stradal, aer conditionat, vino sunt acasa, la mine civilizat dus, prosope curate, draguta, ma implic cu placere masaj terapeutic, sunt singura, 100 L; (0751.622.253 171. Militari, Virtutii, zona Cora Militari

bruneta reala 30 ani te astept in locatia mea pentru a oferi masaj de relaxare sau erotic domnilor manierati si generosi. Este loc de parcare, mai multe detalii tel., 100 L; (0758.668.672 172. Miruna reala 100% Buna te astept la

mine pt a-ti impartasi tainele masajului corporal intr-o ambianta placuta si curata, sunt o fata sociabila educata si cu bun simt, te astept, 100% reala, 60 L; (0720.909.174

173. Monica 34 de ani. maseuza cu forme senzuale, comunicativa si foarte atenta cu tine domn generos. Te astept intr-un ambient discret pentru a te relaxa cu un masaj de relaxare. Titan Auchan, 60 L; (0733.723.325 174. Nicoll buna dragul meu, te astept in

190. Rond Alba Iulia, nu ezita sa incerci

ceva diferit. Vino sa te convingi ca sunt exact ceea ce cauti. Masaj cu diferite uleiuri intr-o locatie discreta, lux si igiena garantat, 80 L; (0734.821.220 191. Rond Alba Iulia. Vino la un masaj de

relaxare in cele mai bune conditii. Locatie lux, discretiie totala. Poze reale, mai multe detalii la tel., 70 L; (0735.688.227 192. Roscata Intercontinental ,Magheru Roscata slim, draguta si mereu cu zambetul pe buze, te astept intr-un apartament central pt ati oferi un masaj de calitate.Pozele sunt reale si imi apartin, sunt facute in locatia in care ne intalnim 150 L; (0762.066.746 193. Roxana 35 de ani, maseuza plinuta

cu experienta. Te astept intr-un ambient discret pentru a te relaxa pe deplin, Titan Auchan; 60 L; (0763.753.996

194. Roxana. Masaj profesional Hello i m

Roxi, i have 28 years and i offer you a verry good and profesional massage. Call me if you want something diferents. Hotel visit; 200 L; (0731.646.555

195. Roxy Bruneta 30 de ani 1.76 si 65 de

kg daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare te astept la mine, lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat si cu multa energie, zona Zepter, 50 L; (0763.098.030 196. Rubin Masaj, daca esti in cautarea

unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta. Aici gasesti tot ce doresti, 80 L; (0765.505.383

197. Ruxy blonda frumoasa, o fire placuta,

plina de energie, 20 de ani, calma, rabdatoare, te astept in locatia mea curata si discreta de lux, masaj, 80 L; (0746.101.833

198. Salon lux Baba Novac Abandoneaza

toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage de pe strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism unde te poti destine total, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

199. Salon lux Baba Novac incita-ti imaginatia alaturi de trupuri apetisante si miscari lascive, pune in practica cele mai ascunse fantezii, renunta la inhibitii si alatura-te celor mai pasionale si jucause domnisoare experte in masaj, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 200. Salon lux Baba Novac Seductie erot-

ica cu domnisoare sexy si atragatoare intro atmosfera intima si relaxanta. La Excess Massage cele mai frumoase si talentate maseuze va pot oferi o sedinta de masaj memorabila, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 201. Salon masaj Baba Novac Lasa-te purtat intr-o calatorie de rasfat si traieste o experienta unica, ce inseamna placere, evadare din rutina zilnica si lumea simturilor si a placerilor, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 202. Sara, o femeie cu un fizic de invidiat,

o fire placuta, educata, nonconformista, maseuza, ofer diverse tipuri de masaj numai in locatia mea de lux din zona P-ta Unirii, 3 minute. Rog seriozitare, 200 L; (0737.082.203

203. Satena, 27 de ani, educata, comunicativa si cu bune maniere, ofer domnilor pretentiosi masaj de relaxare ambiental numai in locatia mea. Detalii la tel. Igiena si discretie maxima. P-ta Alba Iulia. 150 L; (0721.327.921

compania unei masueze cu experienta. Poze reale si profesionale , frumoasa, dulcetot ce trebuie sa faci e sa ma suni, 70 L; (0766.884.707

1.70,50 kg, slim te astept in compania mea sa iti ofer masaj de relaxare pe tot corpul, la mine in locatie 100 L; (0764.539.322

175. Noua domnisoare te asteapta pentru

205. Sebastian, masaj relaxare, Ofer

masaj de relaxare la domiciliul meu,intr-un ambient placut si curat. Mai multe detalii la telefon.Program 9-22 Va urez o zi placuta; 150 L; (0767.535.921 MASAJ_RELAXARE1@YAHOO.COM

176. Ofer masaj de calitate doar la hotel,

206. Sedinta 75 minute pasionale vila

177. Pasiune si tandrete Abandoneaza

toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage, de pe Strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism, unde te poti destinde total 120 L; (0763.369.660 178. Placere unica, masaj erotic special

Te invitam sa traiesti o experienta de care fiecare barbat merita sa aiba parte cel putin o data in viata. Scopul nostru este placerea si satisfactia ta. Te asteptam, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 179. Poze reale Buna, Sara blonda, ochii

caprui, 1.62 inaltime, ofer domnilor generosi masaj de relaxare intr-o locatie curata si discreta piata Rosetti, singura la locatie, 120 L; (0720.183.900 180. Poze reale, ofer masaj de relaxare la

domiciliul meu, discretie si igiena; 100 L; (0738.436.493 enacheelena200@yahoo.com

185. Promotie dominare si masaj erotic vip fantezie Promo Noblesse Unic, masaj relaxare, body si erotic, plus diverse fantezii: striptease, lap-dance, erotic show, latex outfit, stockings, dominare, feetfetish, high heels. Promotie joi, orele 1223, 250 L; (0727.148.861 www.privatemassage.ro 186. Promotie masaj erotic nud salon de

calitate la vila in str. Leonida nr. 8, in centru, zona Petrom Eminescu. Masaj relaxare, body to body si erotic. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Promotie valabila luni orele 12-19 150 L; (0727.148.861

187. Rasfat fara limite doar la Excess Massage Lasa-te invaluit de atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai minunate clipe, doar in incinta salonului Excess Massage pe str Baba Novac, 120 L; (0766.238.084/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 188. Rasfat si calitate Dessiree va ofera masaj erotic de calitate oferit de domnisoare superbe, experte in arta masajului erotic. Va asteptam pe str. Traian, nr. 254 (intersectia Calea Mosilor cu Mihai Eminescu), 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 desiree.masaj@yahoo.com 189. Rond Alba Iulia, buna ofer masaj de

relaxare totala la domiciliul meu. Pt. mai multe detalii suna, 50 L; (0721.773.154

4. Paza si monitorizare, paza obiective bunuri si valori; securitatea transporturilor de valori; protectie specializata a persoanei; dispecerizare, monitorizare si interventie, sisteme antiefractie, (021.320.04.71 5. Paza si monitorizare, paza si protectie;

paza si insotirea persoanelor fizice; instalare sisteme alarm? anti-efractie;monitorizare sisteme alarma si dispecerizare; insotire transport de valori monetare, (0257.254.417

6. Paza, supraveghere, consultanta de securitate;paza cu agent; serviciul garda de corp; sisteme de alarma; transport persoane; transport special de bunuri si valori; (0724.661.963 7. Sisteme de securitate, sisteme tehnice

de securitate (antiefractie, antiincendiu, control acces, televiziune cu circuit inchis etc.), interfonie/ videointerfonie, automatizari porti, retele de voce-date, centrale telefon, (0722.431.902

8. Sistemele de alarma la efractie Echipa IQ Security va sta la dispozitie pentru siguranta dumneavoastra cu o gama variata de echipamente si instalarea acestora: sistemele de alarma la efractie, tastaturi cu led, LCD sau touchscreen, (0766.576.998 contact@iqsecurity.ro 9. Swat Force - servicii de paza, protectie,

securitate paza si protectie: agenti de paza special pregatiti si instruiti. Dispecerat de monitorizare: tehnica de ultima generatie pentru misiuni de succes. Interventie rapida; (0722.870.797/ 021.205.40.15 office@swatinternational.ro

Repara¡ii electrocasnice, electronice 1. Aer conditionat instalare, reamplasari, reparatii, incarcari freon orice tip de aparat. (0737.242.646 2. Aer conditionat service aparate de marca. Pentru orice model de aparat pe care-l veti achizitiona de la noi, va asiguram montaj si service de specialitate atat la sediul societatii noastre, cat si la domiciliul sau sediul solicitat, (0730.551.441/ 021.780.30.03 office@climatizaretermice.ro 3. Aer conditionat, montari, demontari,

service la preturi avantajoase; (0724.240.274

apeut, ofer servicii de calitate (masaj) intr-o ambianta placuta si discreta, la mine sau la hotel, domnilor generosi, care stiu sa aprecieze calitatea. 150 lei. 150 L; (0726.303.293 208. Servicii speciale dominare, masaj

fantezie, camera speciala dominatrix la Noblesse Unic, sedinta cuprinde masaj relaxare, body si erotic plus diverse fantezii, cum ar fi dominare, fetish, striptease, lap-dance, toys, latex outfit, role-play, 300 L; (0727.148.861 209. Sevicii de dominare la cel mai inalt nivel Royal Place Massage vine in intampinarea clientilor cu un serviciu nou de dominare, erotic massage, body massage si relax massage intr-o locatie centrala curata absolut totul este nou. Free bar. 240 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com

masaj de relaxare, body, atingeri usoare si tandre, 100 L; (0761.548.967 211. Simona, 39 de ani. Doamna matura

cu forme apetisante iti ofer masaj de relaxare intr-un cadru discret si curat. Titan Trapezului, 60 L; (0732.721.047

213. Sofia, 19 ani, te teleporteaza in

Brazilia Brazilia e la un apel telefonic si cativa km de tine, o fata cu forme rubensiene te asteapta intr-o locatie de lux cu maxima igiena si cofidentialitate pentru a te rasfata cu un masaj erotic de vis, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com 214. Sophie 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista 200 L; (0725.458.291 215. Sunt Irina, model de top, daca vrei o experienta erotica cu un top model, atunci te astept zilnic la mine, intr-o locatie de lux 190 L; (0720.247.193 216. Tandrete si pasiune, daca esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta la Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 217. TheMensMasaj Suntem profesion-

iste, iti oferim servicii de calitate in conditii optime, fetele noastre sunt tandre si placute, vino, 150 L; (0730.239.324

218. Tineri, suntem doi baieti cu bun simt,

studenti in anul 3 la kineto-terapie, experti in masaj de relaxare si anticelulitic. Lasa-te coplesita de un masaj profesional la 4 maini, vei pluti de fericire. Masajrelaxare@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

20. Echipa instalatorii.ro va sta la dispozitie reparatii service montaj centrale termice gaze, electrice, lemne orice model, reparatii service montaj masini de gatit pe gaze (aragaze) casnice si pentru restaurante, (0722.855.948/ 0766.699.324 21. Electrician autorizat ANRE cu vasta experienta pentru instalatii electrice apartament, casa, vila in constructie, repararea sau inlocuirea unei lucrari mai vechi, va propun servicii de inalta calitate la preturi avantajoase, seriozitate si respect, (0723.879.296

56. Reparatii in post garantie camere video, service autorizat Panasonic, service autorizat Sony si, mai nou, service JVC si service Lenovo si Viewsonic, venim in intampinarea clientilor cu o gama variata de produse electronice; (021.224.26.61/ 0724.071.632 service@omicronservice.ro

25. Frigidere casnice si comerciale, con-

57. Reparatii iPhone 4 5 6 6s WiFi apa lichid display baterie mufa buton. Reparatii iPhone 4 4s 5 5s 5c 6 6+ 6s 6s+Reconditionare Display Original iPhone 6, 249 lei pe loc plus folie sticla cadou. Semnal slab sau lipsa WiFi GPS special iPhone 6, (0724.890.130

gelatoare, aer conditionat, convenabil, garantie. Sambata si duminica; (0722.565.401/ 0728.247.631

26. Frigidere, combine, congelatoare

etc., reparatii la domiciliul clientului. Garantie; (0722.619.569

27. Gaze executie, instalare, intretinere instalatii gaze naturale, verificari si revizii instalatii gaze, interventii si reparatii a instalatiilor, montare sau instalare argazplita-cuptor, montare contoare pansate Bucuresti, (021.334.36.80/ 0721.631.761 contact@victoriaglobal.ro 28. Instalare Windows 7/8.1/10/XP cu licenta Ofer servicii de instalare sisteme de operare Windows in Bucuresti sector 3 la domiciliu dumneavoastra sau al meu.Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10. Instalare drivere, (0768.888.507 29. Instalarii profesionale MacOS X, Macintosh, Lion El Capitan, Leopard etc. Optional dupa caz si contra cost, deplasare la sediu sau domiciliu, sunati pentru detalii / programari (0752.428.574 30. Instalator autorizat monteaza,

repara: obiecte sanitare, hidrofoare, calorifere, boilere, coloane apa-gze, aragaze, sigilari apometre; (0720.433.272/ 0785.887.402

31. Instalez Windows 10 - 8.1- 7 cu

Licenta si Drivere pe 32-64 biti , pret 45 Lei. Instalez Office cu licenta. Instalez aplicatie Filme si seriale 2017, Instalez Antivirus cu licenta,Instalez drivere,optimizari, aplicatii, codecuri, programe si softuri, 45 L; (0722.491.955/ 0722.491.955 chancristy@yahoo.com

reparatia unui magnetofon Rostow; (0766.430.491 11. Centrale termice, reparatii urgente,

instalatii sanitare, electrice, termice; (0775.523.343/ 0764.285.335 12. Daca ai probleme aparatul foto sau camera video, reparatii aparate foto in laborator propriu, personal autorizat si cu o vasta experienta in domeniul reparatiilor electronice.Important! Daca ai probleme nu ezita sa ne contactezi; (0720.667.800/ 0745.410.179 reparatielectronice@yahoo.com 13. Deblocare decodare iPhone 7 6S 5S

permanenta Neverlocked, resoftare, decodare oficiala si permanenta, telefonul va suporta update de soft ulterior - majoritatea operatorilor (retelelor) din lume, (0734.555.777 14. Decodare, deblocare, reparatii iPhone decodare oficiala si permanenta, neverlocked, telefonul va suporta update de soft ulterior, majoritatea operatorilor (retelelor) din lume. Se decodeaza orice versione iOS

asigur deplasare gratuita, garantie reparatii. Curatare - igienizare aer conditionat. Seriozitate, urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233 35. Masini automate de spalat, aragazuri, frigidere, ac, electrocasnice, electronice, tv, electrice orice tip, repar, instalez, programez, resetez; (0727.279.319/ 021.444.14.17 36. Mecanic masini de cusut casnice si

industriale; (0720.004.414

37. Montaj aer conditionat cu pompa vid,

oferim garantie. Echipa noastra de frigotehnisti va pune la dispozitie: montaj aer conditionat 200 lei / 9.000 -12.000 Btu (manopera), montaj aer conditionat cu kit de instalare 350 lei, (0768.918.398/ 0768.918.398 care freon execut montaj aer conditionat, demontaj, incarcare freon, (0755.576.520

Bucuresti si Ilfov. Firma noastra asigura montaj si service aer conditionat indiferent de marca sau capacitate BTU, la cele mai acceptabile preturi de pe piata. Vanzare aparate de AC. Instalarea (montaj), 250 L; (0761.963.661 40. Montam, reparam, igienizam aparate

aer conditionat indiferent de marca sau dimensiune in Bucuresti si Ilfov.Oferta de montaj include urmatoarele servicii: montaj unitate interna, (0751.298.874 41. Montare, demontare asamblare si reparatii mobila montaj mobila Bucuresti, decupare blat de bucatarie, accesorii mobilier oferim servicii profesionale. Reparatii mobila, asamblare mobila, amenajari interioare, mobilier modern, preturi avantajoase. (0764.550.305 42. Montez si repar aer conditionat demontaj, reparatii, igienizare, incarcare freon (0770.514.876

61. Reparatii pc, laptop, instalare windows Ofer reparatii pc, laptop, instalare windows cu software complect, retelistica, reparatii componente pc si laptop, devirusari, recuperare date de pe hard disk defect, 62. Reparatii porti automate Bucuresti Firma specializata executam în regim de urgenta reparatii pt. sistemele de portii automate, usi de garaj, turnichetii, bariere acces zone private. Instalam în regim de urgenta, 50 L; (0765.465.636/ 0722.914.826

65. Reparatii televizoare Samsung, LG,

Philips etc., la domiciliul Bucuresti si Ilfov; (0734.641.198 66. Reparatii televizoare si la domiciliul

dvs., Marian Vlad reparatii TV Bucuresti. Misiunea noastra este sa furnizam clientilor nostri servicii profesionale si de cea mai buna calitate. Toate televizoarele reparate de noi sunt verificate cu atentie, (0744.231.215 contact@reparatii-tv.ro

67. Reparatii tv led, depanator televizoare Bucuresti, pfa reparatii tv lcd, led, plasma tv, orice marca-model la domiciliul clientului din Bucuresti-Ilfov. Garantie 6-12 luni factura. Program zilnic, (0722.779.184/ 0762.814.725 reparatiilcd@gmail.com 68. Reparatii tv, lcd, led, masini de spalat, centrale termice, sisteme audio video, sisteme supraveghere, laptopuri si calculatoare la domiciliul clientului sau la laborator. Preturi minime si garantie, 1 L; (0764.881.906 hristuciprian@yahoo.com 69. Reparatii tv, televizoare Led, Lcd,

plasma Element Service asigura reparatie/ service televizoare multimarca. Constatare gratuita, garantie 1 an la orice reparatie. Reparatii Samsung, LG, Panasonic, Philips, Sony, Toshiba, Orion, Hyundai, (0770.870.316 70. Reparatii, service, Ps4, Ps3, Xbox 360, One, Playstation. Reparam orice tip de console si simptome, deasemenea laptopuri si placi video Reflow. Reballing. Inlocuire cipuri si diferite piese. Schimbare lentila optica; (0720.924.617 71. Restaurari obiecte de arta, tablouri, statuete, lucrari pe suport ceramic, metalic, sticla, portelan, ghips, os, fildes, plastic & more. Restaurare, conservare, redarea valorii obiectului. (0728.611.578 72. Salut-IT Reparatii calculatoare Bucuresti. Reparatii calculatoare. Diagnosticam exact defectul, inlocuim orice tip de componenta periferica, procesor, memorie, placa vide. Reparatii laptop. Diagnosticare placa de baza defecta, (0762.297.890/ 0720.171.174 service@salut-it.ro 73. Service produsele din gama LG,

43. Repar la domiciliu masini de spalat, frigidere refacem cuve capsulate cu rulmenti de cea mai buna calitate (skf)kit, programatoare (placa electronica) oferim garantie.Reparam toate tipurile de masini de spalat automate indiferent de problema (0723.769.880

Bosch si Zelmer, reparatii frigidere, reparatii masini de spalat, reparatii televizoare, reparatii aspiratoare, reparatii cuptoare cu microunde, reparatii masini de facut paine, reparatii blendere, (021.255.45.11/ 0722.283.983 office@lgservice.ro

44. Repar masini spalat la domiciliu garantie 1 an particular, avand vechime de peste 20 ani in acest domeniu, repar masini de spalat, la domiciliul dv., indiferent de marca, model, defectiunea prezentata. Ofer garantie 1 an de zile (0722.509.635

74. Service si reparatii aparate foto si camere video pentru ca, indiferent de brand sau tip de echipament foto-video, asiguram reparatii in regim de postgarantie pe care le si garantam 90 de zile; (0742.726.843 service@depanero.ro

45. Repar masini spalat, Ariston,

75. Service, montaj aer conditionat in Bucuresti, Ilfov, vanzari, montaj, service, intretinere orice model sau marca aparate aer conditionat in Bucursti si zonele limitrofe in maxim 12 ore de la comanda, (0720.324.836/ 0767.623.651 office@aeroservice.ro

Whirlpool, Ardo, etc., garantie; (0767.177.665/ 0722.327.483

46. Reparam aragaze, cuptoare, plite,

16. Depanez calculatoare instalare Win-

profesionist, inlocurire capacitor pornire compresor. Inlocuire capacitor pornire motor ventilator. Inlocuire motor ventilator U.E. Inlocuire placa electronica. Inlocuire motor ventilator U.I. (0723.868.406 office@service-climatizareaer.ro

18. Doriti service pentru aer conditionat rapid service, montaj, relocare unitate interioara.Relocare unitate exterioara. Incarcari cu agent frigorific. Prelungire traseu frigorific (0720.013.474/ 021.450.50.96 contact@cleanairfresh.ro

60. Reparatii masini spalat Non Stop Asiguram reparatii masini de spalat sector 1, sector 2, sector 3,sector 4, sector 5, sector 6. Reparatia se executa la domiciliul clientului.Noi va oferim cel mai bun service pentru masini de spalat, (0722.999.212/ 0766.607.603 reparatiiservice@yahoo.ro

64. Reparatii televizoare LCD Smart TV Led Fie ca este LED sau LCD clasic, fie ca este Sony, Samsung, LG, Philips sau o marca mai necunoscuta, noi reparam orice model indiferent de diagonala. (0721.122.172

gaz, electrice Societate comerciala specializata in repararea aragazelor, cuptoarelor, plitelor, convectoarelor, montarea de hote va oferim urmatoarele servicii prin specialisti nostri autorizati ANRE (0725.940.159

17.

garantie 24 luni, orice marca, piese, urgente. 021.420.93.71; (0722.599.271/ 0767.888.141/ 021.230.72.06

33. Instalez windows cu licenta si

licenta la domiciliul dvs. Ai un calculator/ laptop care merge greu, are virusi, da tot felul de erori, se inchide singur, apare ecran albastru, apar tot felul de reclame nedorite (0721.185.721

15. Decodare/ decodez orice Samsung pe IMEI - Vodafone RO/Orange RO. Decodez orice model Samsung (telefoane sau tablete) pe baza seriei IMEI (cu cod nu se pierde garantia produsului). Valabil numai pentru retele de Romania, 70 L; (0734.621.612

dows 50 ron, instalare pachet: Chrome, Antivirus, Acrobat Reader, Winrar, Office, VLC, 30 Ron, configurare router 30 ron, instalare imprimanta 20 Ron (0745.132.833

59. Reparatii masini spalat automate,

32. Instalez Windows 10-8-7 cu drivere si

39. Montaj si service aer conditionat

10. Caut electronist specializat pentru

58. Reparatii masini de spalat rufe automate la domiciliu clientului in maxim 12 ore de la preluarea comenzi, lucram cu piese originale, oferim garantie. Deplasarea constatarea gratuita; (0741.772.580

63. Reparatii si service expresoare de cafea, orice model, orice tip-Saeco, SaecoPhilips, Krups, Jura, AEG, Gaggia, Lavazza, De Longhi, etc. constatarea este gratuita, garantie, (0746.286.818/ 0768.323.501 office@reparatieexpresoarecafea.ro

8. Autorizat, asigur reparatii masini auto-

instalare Windows, antivirus, montaje componente, consultanta, analiza performante calculator, deplasare client; (0762.905.791

53. Reparatii frigidere, masini de spalat la domiciliu rapid. Oferim garantie, constatare gratuita; (0762.724.803/ 0726.550.502

24. FRIGIDERE Reparatii frigidere, combine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica, (0729.473.587/ 021.420.36.48/ 0762.988.567

38. Montaj aer conditionat, service incar-

9. Calculatoare, configurari sisteme,

52. Reparatii frigidere, congelatoare, vitrine frigorifice, lazi, camere frigofirice, combine frigorifice; (0741.099.280

55. Reparatii frigorifice Chirita, service frigidere Bucuresti, inlocuire termostat, inlocuire relee de pornire, reparatie modul electronic, inlocuire senzori de temperatura, inlocuire ventilator (condensator sau vaporizator) (0733.465.187 contact@reparatii-frigorifice-chirita.ro

si intretinere centrale termice, piese originale, curatari chimice si ventilatie, reglaje crestere randament, reparatii placi electronice pe loc. Promptitudine garantie asigurata. Florin Bucuresti-Ilfov (0726.442.376 instalcentral_98term@yahoo.com mate de spalat, deplasare gratuita, garantie reparatii. Aer conditionat- curatare si iginienizare. Seriozitate. Urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233

51. Reparatii frigidere Bucuresti Ne ocupam numai de reparatii frigidere, masini de spalat si o facem bine. Reparatii frigidere Arctic, reparatii frigidere Indesit, reparatii frigidere Zanussi, reparatii frigidere LG, (0722.572.248/ 0766.394.796 cristi_7676@yahoo.com

23. Execut?m lucrari instalatii termice, sanitare. Echipa de instalatori, executam lucrari instalatii termice, sanitare, canalizare, inlocuit coloane bloc, apometre, montaj centrala murala/electrica/peleti/lemne, montaj boiler, hidrofor, (0731.387.216

34. Masini automate de spalat, acum

7. Automatizari, reparatii, service, piese

autorizat ISCIR si agreat ANRE montaj, reparatii, intretinere, centrale termice 20800 kw indiferent de marca si an fabricatie, montaj boiler si instant apa calda, pe gaz sau electric, (0729.683.853

54. Reparatii frigidere, sector 2, 3, 4 service, reparatii vitrine frigorifice. Service congelatoare. Reparatii combine frigorifice, inlocuire sau reincarcare cu agent refrigerant (freon), sau cand este cazul doar completare; (0722.317.597/ 0784.703.865 frigidereservice@gmail.com

5. Ajutor tehnician Telekom Romania,

ditionat. Asiguram servicii de montaj, service si reparatii echipamente aer conditionat si ventilatie, montaj si service pentru vitrine frigorifice, camere frigorifice, (031.435.17.60/ 0723.027.352 aeroclimvid@gmail.com

50. Reparatii centrale termice non stop,

22. Electrician instalatii electrice fara batai de cap. Electricieni executam lucrari de instalatii electrice noi si reparatii instalatii electrice. Montam prize, corpuri de iluminat, tablouri electrice, intrerupatoare, sigurante, senzori de miscare, (0722.834.831

garantie Windows 7, Windows 8, Windows 10 cu licenta originala de la Microsoft. Simplul fapt ca ati crezut ca un Windows piratat va reduce costurile va poate costa de fapt mai mult decat va puteti imagina, (0720.967.737

Depanez frigidere si congelatoare, inclusiv sambata 219. Vezi cele mai noi poze Acum poti si duminica; urmari poze cu fetele de la salon pe pagina de Instagram #NatashaSecretMassage, (0744.517.905/ 200 L; (0726.409.360 contact@secret021.425.87.56 massage.ro 220. Vitan intr-o lune agitata ofeta-ti un moment de placere. Un masaj de relaxare intr-un cadru intim si discret pt. placerea ta. Locatie personala. Pozele imi apartin. Imi rezerv dreptul de a selecta clientii, 500 L; (0732.934.302

19. Doriti service pentru aer conditionat rapid ? servicii oferite de firma noastra: montaj, relocare unitate interioara, relocare unitate exterioara, incarcari cu agent frigorific, prelungire traseu frigorific, piese de schimb, igienizare aer conditionat. 200 L; (0720.013.474/ 021.450.50.96 contact@cleanairfresh.ro

4. Aer Instal Service Service- intretinere pentru o gama foarte larga de aparate de aer conditionat precum si pentru aparate frigorifice (frigidere, lazi frigorifice, vitrine frigorifice, camere frigorifice, (0724.229.928/ 0768.703.293 info@aerinstal.ro

6. Asiguram montaj si reparatii aer con-

212. Singura in locatie, masaj Drumul Taberei, ai putin timp la dispozitie si cauti un moment de rasfat vino în locatia mea. Sunt o fata cu bun sim, gingasa si jucausa, atenta la dorinte tale, poze 100% reale, contacteaza-ma, 50 L; (0737.425.048 Cristyna20@gmail.com

184. Profita de ultimele zile de vara si racoreste-te in jungla Amazonia, te asteptam la cel mai salbatic masaj din Bucuresti. Piata Victoriei amazoniamasaj.ro 170 L; (0734.745.200

tive, bunuri si valori, monitorizare si interventie rapida, transporturi speciale, garda de corp; (021.210.63.31

207. Servicii de calitate, Ana, kinetoter-

182. Poze reale, pot dovedi cu tatuajele,

Buna, sunt Sara, noua in zona, blonda cu ochii caprui ofer domnilor generosi masaj de relaxare intr-o locatie curata si discreta, Rond Alba iulia vino si nu vei regreta. 120 Ron/1 h, 120 L; (0720.183.900

3. Paza si interventie rapida paza obiec-

Eroilor- Cotroceni. Cel mai curat salon, cel mai pasional masaj erotic. Maseuze de exceptie, spa, free bar, sauna, relaxare. Parcare, discret, confort, respect. Suna sau intra pe masaj-erotic.srl 200 L; (0760.498.238/ 0742.412.888 contact@sweetgirls-masaj.ro

181. Poze reale, Delia 19 ani, fitness model, poze reale, te asteapt pentru a petrece o ora de neuitat prin cel mai bun masaj, I speak english, locatia este intr-o zona centrala in conditii de discretie si igiena, ac, prosoape curate. 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com

183. Poze reale, pot dovedi cu tatuajele.

2. Paza obiective, persoane si bunuri servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor, precum si consultanta; servicii de paza a transporturilor de bunuri si valori, precum si consultanta; servicii de protectie personal; (021.313.80.53

partener Telekom, Orange, angajam ajutor de tehnician pentru executie lucrari de telecomunicatii, instalatii electrice de curenti slabi. Salariu negociabil in functie de capabilitate si rezultate. (0764.237.744/ 0764.237.744 yannis_art_design@yahoo.com

210. Silvia, te invit la mine pentru o ora de

am si colega buna sunt Sara, blonda cu ochii caprui, 1.62 inaltime, 49 kg ofer domnilor generosi masaj de relaxare, locatie curata si discreta, vino si nu vei regreta, am si colega, zona Rond Alba Iulia. 120 lei/1h. 120 L; (0720.183.900

1. Instalare, montare camere de supraveghere Instalare sisteme supraveghere video.Vizionarea sistemului de pe telefon tableta laptop pc.Configurare DVRuri/Nvr-uri.Configurare router.Configurare camere IP.Reparatii/remedieri sisteme. (021.324.06.06/ 0721.761.116 bejan@titannet.ro

204. Satena, aparitie noua in Berceni

un rasfat Royal intr-un cadru intim, nou si igienic cu freebar jacuzzi, piscina exterioara, lenjerii si prosoape curate si parfumate, locatie lux, 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com

domnisoara frumoasa cu experienta in arta masajului, ofer domnilor cu bun simt si generosi momente de relaxare. Doar la hotel, va rog nu deranjati degeaba 250 L; (0737.439.261

Pazå, protec¡ie

47. Reparatii aer conditionat, service

48. Reparatii aparate aer conditionation-

Transport, turism 1. Abandonati cautarile la transport cu

dube-camion, marfa, mobilier din ap. 1, 2, 3, 4 cam., transport bagaje, pianine, electrocasnice, materiale. Evacuam din apartamente moloz, tocarie, mobila veche, cu personal pt. incarcare, 50 L; (0755.276.968 comenzi@efectueztransport.ro www.efectueztransport.ro

at orice tip Proiectare de instalatii HVAC si HVAC&R. Procurarea si livrare de echipamente pentru instalatii de ventilatie si climatizare. Montajul instalatiilor si echipamentelor de profil. (021.667.03.52/ 0742.178.931 office@aks-com.ro

mutari in toata tara cu duba sau camion. Program in fiecare zi. Preturi mici. Optional asiguram servicii de incarcare/ sercarcare si montaj mobila, 1 L; (0729.694.800

49. Reparatii aragaze va salut. Sunt technician electrocasnice si repar aragaze, plite, cuptoare la care nu sta flacara, schimbare diuze, termocuple ochiuri si cuptoare, la domiciliul clientului, se ofera garantie. 20 L; (021.648.58.59/ 0721.552.970 tunsu.catalin@yahoo.com

3. Abandonati cautarile acum prestam servicii de transport mutari, relocari, evacuari de mobila, transport diverse in Bucuresti si provincie. Program inclusiv in weekend. 08-20:00. Avem dube si camioane de 5t 60 L; (0733.158.506

2. Abandonati cautarile Transporta-

4. Abandonati cautarile transport cu dube si carosate, ieftin la dispozi?ie marfa, mobila, bagaje, electrocasnice, saci haine, flori si diverse obiecte personale in Bucuresti si pe intreg teritoriul Romaniei la preturi rezonabile, negociabile cu dube 3,5 50 L; (0748.682.232 5. Abandonati cautarile, 24h/24h mutam

cu dube si camioane cu volum intre 12 si 24 mc la pret de criza mobila, pianine, marfa, utilaje grele, electrocasnice, diverse obiecte, asigur personal specializat pt. demontare, montare. 1 L; (0722.228.149 comenzi@transport-orice-bucuresti.ro www.transport-orice-bucuresti.ro 6. Abandonati cautarile, transport baga-

je, canapele, saci cu haine, frigidere, etc. La cerere, asigur?m incarcare/descarcare si tamplari pt. montare/demontare. Program zilnic, inclusiv in weekend. Preturi de la: 50 L; (0720.115.849 7. Abandonati cautarile, ofer transport marfa, mobila, in Bucuresti si in toata Romania. Transport marfa, mobila, bagaje, electrocasnice, diverse obiecte de mobilier. Ofer si rog seriozitate. La cerere, ofer personal manipulare si tamplar, 1 L; (0748.682.232 8. Abandonati grijile transport marfa, mutari profesionale de locuinte, sedii firma si birouri, transport materiale de constructii, utilaje diverse obiecte, oferim servicii de calitate, siguranta, seriozitate, program non stop, 1 L; (0721.433.846 transport_ieftin_bucuresti@yahoo.com www.transport-ieftin-bucuresti.ro 9. Abilitate 100% la transport mutari complete si complexe, mutari mobilier obiecte fragile, piane, pianine in Bucuresti si in tara la pret mic, asigur incarcare descarcare, demontare, montare. Evacuam moloz, tocarie veche, 1 L; (0737.609.609 asiguram_transport@yahoo.com 10. Abilitate transport in Bucuresti si in Romania, ieftin de marfa si mobila, bagaje, piese mobilier, saci haine, flori, sau orice alta marfa va asiguram un transport optim si decent la preturi mici, 50 L; (0784.000.183 mihaidum77@yahoo.com 11. Absolut experti in transport zi de zi marfa, mobila, mutari cu autoutilitara 3.5t la cele mai mici preturi, transport orice tip de marfa, mobilier, electrocasnice, colete, cutii saci, bagaje, ob. sanitare, evacuam moloz, 1 L; (0780.600.300 activitate.transport@yahoo.com 12. Absolut experti in mutari mobila si alte marfuri Mutari apartamente, garsoniere, sedii firma, bagaje, debarasari, mobila, baruri, etc. cu dube de 3,5 t cu diferite volume, cu personal la cerere pt. incarcare -descarcare, 1 L; (0764.166.166 comenzi@transportorice.ro www.transportorice.ro

Acces 98% in Bucuresti si tara, montari demontari mobilier vechi si nou, debarasari lucruri vechi la groapa de gunoi. Avem masini de 1, 3, 5 tone, servicii cu personal calificat la cerere, George; (0722.724.103 13.

14. Agentia de transport mutari va pune la dispozitie o flota de 20 autoutilitare fabricatie dupa 2007 pt. transportul dumneavoastra si personal calificat pt. manipularea mobilei, tamplari demontare, montare, tel.: 0733mutari, 1 L; (0733.688.274 comenzi@agentiademutari.ro www.agentiademutari.ro 15. Asigur servicii de transport de marfa

cu duba de 3.5 T, mobila, obiecte fragile, mutari apartamente, sedii firma, electrocasnice, evacuari moloz. Personal calificat pentru incarcat si descarcat marfa, non stop. 1 L; (0762.113.393 transportmarfa_buc@yahoo.com 16. Asigur transport cu papuc sau duba transport ieftin in Bucuresti si provincie cu papuc sau dube. La cerere personal pentru incarcat. Pret pt Buc de la 50 Lei, papuc iar dube de la 75 Lei. Program luni duminica. Seriozitate. Daniel. 50 L; (0724.478.342 17. Asigur transport mobila, mutari mobili-

er, bagaje, colete, debarasam moloz, mobila veche, oriunde, oricand. Seriozitate; (0722.936.566

18. Asiguram transport orice tip de marfa, paletat sau vrac, materiale de constructii, ob. voluminoase precum piane, bancomate sau echipamente IT de mari dimenisuni oriunde in tara. Efectuam relocari complete pt. locuinte, companii, 1 L; (0780.600.100 comenzi@bucurestitransport.ro www.bucuresti-transport.ro

Asiguram transport cu auto cu prelata pentru firme si persoane fizice. Iulia Bucur; (0762.676.751 19.

20. Avem camion si duba, prestam servicii de mutari cu duba sau camion. Lucram si in weekend. Preturi mici. 50 L; (0722.768.555 21. Avem masini libere pt. transport la preturi minime in Bucuresti si in tara cu autoutilitare (dube+ camioane) diferit tonaj si volum, mobila, marfuri diverse, materiale, bagaje, electrocasnice, colete, evacuam moloz, 1 L; (0722.228.149 comenzi@transport-ieftin.ro www.transport-ieftin.ro 22. Avem papuc, duba si camion Prestam

servicii de transport marfa si mobila in Bucuresti si Provincie la preturi accesibile. Optional, asiguram servicii de incarcare/ desc?rcare, montare/ demontare mobila, 50 L; (0735.493.750 23. Camion de 3,5t ideal pt. mutari, cu dimensiuni L 4,80m, l 2,20m, h 2,30m, la pret avantajos, avem personal specializat pt. incarcare, descarcare, tamplari pt. demontare, montare, noi va mutam toata casa intr-un transport, 50 L; (0732.226.466 comenzi@camion24m3.ro www.camion24m3.ro 24. Echipa de 4 baieti, va ajutam la manipularea si montarea mobilierului dvs. Iulia Bucur; (0762.676.751 25. Efectuez mutari mobila marfa intern sau international cu dacia papuc tarif 0,7L/km sau Dacia Doker 5locuri tarif 0,7L/km sau duba 2,8tone volum util 9mc tarif 0,9L/km sau duba 3,5tone volum util 13mc tarif 1,2L/km personal incarcare descarcare, 1 L; (0766.642.507

26. Evacuam mobila veche, transport, mutari, relocari Punem la dispozitie dube de 3,5tone cu diferite volume la preturi negociabile in functie de tonaj, distnta, etc. Avem si oameni pentru incarcare, descarcare. Cerem si oferim seriozitate, 80 L; (0729.694.800 27. Execut transport ieftin, avantajos, orice, oriunde, oricand, mobila marfa, lemne, materiale constructii. Rog seriozitate; (0766.371.216 28. Inchiriere duba+sofer pret 80-120 lei.

absolut pret 80-120 lei transporturi si mutari dar si inchiriere duba+sofer in Bucuresti sau in provincie pret 1 leu/km, avem echipa incarcare si program prelungit si in weekend; 80 L; (0724.449.415/ 0728.541.180 mutaritransporturi@gmail.com

29. Inchiriez microbuz cu sofer 8+1 locuri

Inchiriez Opel Vivaro 8+1 locuri varianta long cu aer conditionat Asigur transport urban, interurban, 7 zile din 7 / 24 ore din 24.Transfer aeroport in toata Romania; (0784.956.956

E-mail: redactia@anuntul.ro


20 septembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

PRESTÅRI SERVICII 30. Mutari in toata Romania firma, prestam servicii de mutari/ relocari. Detinem dube- camion cu volum 11-24mc. Optional, asiguram servicii de manipulare, montare/ demontare mobila 1 L; (0723.487.885

ofer masaj de relaxare timp de 1 ora, maseuza 32 ani, cu experienta, atestat, selectiva. Relaxare Body si sportiv. Zona Sebastian, Rahova. Program L-V 10-19.30; 150 L; (0732.602.211

31. Mutari mobila in Bucuresti, transport mobila, bagaje, canapele, frigidere, diverse marfuri, lucram si in weekend. Preturi cuprinse intre 50-110 lei, 50 L; (0735.493.750

13. Alegerea ideala, te astept pentru un masaj de relaxare asa cum iti doresti, fara graba. Alunga stresul zilei cu o intalnire speciala. Drumul Taberei, 50 L; (0736.944.334

Mutari mobilier cu auto cu prelata de 5 tone, din apartamente si sedii firme. Iulia Bucur; (0762.676.751

14. Alesia si Diana, vrei sa te relaxezi te

32.

33. Mutari, transport mobila, depoz-

itare si curatenie. Oferim servicii de mutari, transport mobilier si relocari de apartamente, sedii de firma. Oferim si depozitare in Bucuresti. Manipulare mobila, impachetare, despachetare, demontare/remontare curatenie 40 L; (0745.100.101/ 0745.100.101 romania@premiermoving.ro 34. Transport agabaritic, transport utila-

je, tractoare transport trailer cu rampe si cu troliu de 8 tone, transport containere, transport utilaje santiere (0727.244.420/ 0767.419.106 office@transportmarfarutier.ro 35. Transport ieftin de marfa cu duba Asigur transport accesibil Buc. si provincie. Pret de la 50 Lei cursa papuc sau de la 75 Lei duba. Ex: mobilier, bagaje, mat. constructii, etc. Seriozitate. La cerere incarcatori. George, 50 L; (0722.851.823 Transporta.ieftin@yahoo.com 36. Transport ieftin in Bucuresti si

provincie diverse marfuri, mobila, canapele, materiale de constructii, obiecte sanitare. Optional, asiguram personal pentru manipulare, 50 L; (0723.487.885

Transport in toata tara, mutari din case si ap. 1-4 camere, sedii firme, cu camion de 6 T, cu prelata. Avem tamplar. Iulia Bucur; (0762.676.751 37.

38. Transport marfa cu duba 3,5 tone

sau Dacia Papuc; (0757.180.103

39. Transport marfa mobila ieftin in

Bucuresti si provincie.www.transportmarfa-mobila.ro 75 L; (0721.213.667/ 0721.213.667 valentinochioiu@yahoo.com 40. Transport marfa Servicii de transport

marfa si mobila in Bucuresti si toata tara detinem masini de 3.5 tone, 6 tone cu lift hidraulic, 22 tone prelata decopertabila, sunati pentru oferte. Oferim reduceri, 2 L; (0727.244.420 office@transportmarfarutier.ro www.transportmarfarutier.ro 41. Transport marfa judetul Alba, Cluj,

Romania cu localitati de plecare din Aiud, Alba Iulia, Cluj Napoca, Targu Mures 1 L; (0744.226.306/ 0744.226.306 bogda95@yahoo.com 42. Transport marfa, mobila Bucuresti si

provincie. Contactati-newww.transportmarfa-mobila.ro 85 L; (0721.213.667/ 0721.213.667 valentinochioiu@yahoo.com 43. Transport marfa, moloz, mobila. Oferim serviciile noastre pentru transport la domiciliu oricand, oriunde, la preturi avanatajoase; (0765.680.789/ 0734.218.485 44. Transport marfa, mobila, dimensiuni

utile 4,2x2x2,1 (Lxlxh)-18mc, pret minim, PSP/ promtitudine, seriozitate, punctualitate 1 L; (0722.873.643

45. Transport marfa. Acum transport marfa, mutari mobila, Iveco 24 mc, Bucuresti si tara, preturi negociabile, non stop; (0722.890.601 46. Transport mobila in Bucuresti si

provincie, avem dube si camioane. Transportam mobila, montam mobila, incarcam/ descarcam mobila. Program zilnic 0822:00, inclusiv in weekend, 50 L; (0723.838.407 47. Transport mobila, particular, Avem masini de diferite volume pentru transport marfa si mobila in Bucuresti si provincie. Programul nostru este zilnic inclusiv in weekend, 50 L; (0733.158.506 48. Transport mutari duba mare-medie Tarif 75-110 lei in Bucuresti sau in provincie 1 leu/km functie de tonaj si distanta, program si in weekend 75 L; (0728.541.180 mutaritransport@gmail.com 49. Transport, asigur transport intern, international, tractari auto, mutari mobila, materiale constructii, avem personal incarcare, descarcare, factura; (0721.323.335 50. Transportam cu dube si camioane

in toata tara, avem echipa de incarcare/ descarcare, echipa de montare/ demontare mobila, abandonati cautarile 50 L; (0720.115.849

12. Alegerea e a ta esti obosit, stresat ,iti

masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor, 60 L; (0741.455.047 4. Acasa la mine, Larysa, 32 de ani, noua

in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul, 60 L; (0753.582.782 5. Acasa la mine. Aura 31 ani la mine, noua in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei ap. de Obor 60 L; (0744.876.225 6. ADE, maseuza cu atestat, masaj ter-

apeutic, cervical, lombar, reflexogen, detalii la telefon, zona Baba Novac, 50 L/ 30 de min., 100 L, 100 L; (0736.682.267 7. Adela, doamna matura, te astept intr-o locatie curata, ofer igiena si discretie, masaj relaxant cu uleiuri speciale, contacteazama pentru mai multe detalii, zona Unirii, 50 L; (0737.620.665 8. Adela, bruneta sociabila, ofer masaj de

cea mai buna calitate. Detalii la telefon. Drumul Taberei, 100 L; (0761.991.212 9. ADELINA fosta Catalina, 41 ani

draguta ofer masaj domnilor generosi, seriosi care doresc discretie, va asteapta o doamna care stie ce vrea, locatie Militari, piata Veteranilor, 50 L; (0760.382.239/ 0724.605.269 10. Adelina, 32 de ani, maseuza draguta,

cuta prin modul de abordare, stil si eleganta, ofer masaj de relaxare. Ofer si pretind discretie, intimitate, parcare in fata blocului. Unirii, str. Alexandru Vlahuta 100 L; (0729.703.729

la mine pentru clipe unice alaturi de o blonda cu poze reale, 27 de ani mai multe detalii la telefon, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

87. Blonda Drumul Taberei, ofer masaj de relaxare in locatia mea domnilor cu bun simt, cer si ofer seriozitate, mai multe detalii la telefon. 60 L; (0729.149.334 88. Blonda finuta, curata, draguta, 34 de ani, ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase si delicioase pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie poze reale; (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com 89. Blonda, masaj de relaxare prin proce-

duri de alinare a starilor de disconfort pe punctele reflexogene de pe suprafata corpului in stadii incipiente. Manevrele efectuate bland, 100 L; (0726.508.066

121. Cosmeticiana independenta, rabdatoare, atenta, ofer epilare inghinala cu hidratare speciala pt. barbati. Te rog citeste detaliile pe blog, nu ofer informatii la telefon, http://vreauepilare.blogspot.com. Nu sunt pt. companie. 150 L; (0758.609.361/ 0799.966.053 http://totuldesprerandunica.blogspot.com

160. Doamna matura 45 te astept sa

petrecem momente de relaxare cu un masaj, discretie si intimitate, zona Oc. Goga, seriozitate, pr 11 / 20, 60 L; (0765.228.499

161. Doamna matura, noua in zona ofer

122. Cristina bruneta 31 ani ofer masaj

masaj de relaxare la domiciliul meu discre?ie si seriozitate poze reale Dristor; 50 L; (0726.586.158

123. Cristina bruneta slim 30 de ani ofer masaj de relaxare zona rond Alba Iulia 100 L; (0733.257.218

162. Doamna matura, ofer masaj de relaxare si tonifiere, cervical, lombar, reflexoterapie, o noua terapie, disfunctia erectila, punctul VC6 ce ajuta la eliminarea stresului. Sed. 75 min/149 lei, Luni-Sambata 9:00-20:00; 149 L; (0770.847.221

124. CRISTINA, bruneta 30 ani ofer

163. Doamna matura, selectiva si discreta

de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii suna-ma. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 125. Croitorie, retusuri, reparatii, broderie

te astept la un masaj de relaxare, atenta la cerintele tale, fara graba zona centrala, det la tel. 60 L; (0723.002.389

Retoucherie ofera servicii de croitorie, retusuri, reparatii, creare tipare si personalizare prin broderie. Clientii nostri pot beneficia de un pachet de servicii complet sau pot alege doar unul (0755.123.803 contact@retoucherie.r

din loc, sunt o doamna cu bun simt, sociabila te astept pentru a ne cunoaste si a aprecia ceea ce fac, masaj, discretie si intimitate, ofer seriozitate si doresc la fel, prog. 11/19. 70 L; (0734.786.543

126. CUPLU casatorit, masaj de relaxare,

165. Doamna plinuta, 40 de ani ofer

164. Doamna matura, 55 ani, poze reale

relaxare doamnelor si domnilor; (0767.558.678

54. Andreea, o blonda cu poze reale te astept pe tine, domn generos, la un masaj suna-ma, sigur vei reveni, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526

17. Alexandra 24 ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Budapesta, 40 L; (0736.197.198

55. Andreea, bruneta cu mult bun simt, calma si rabdatoare ofer masaj de relaxare si tonifiere. Mai multe detalii la tel., Drumul Taberei, 100 L; (0761.622.032

ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.; (0723.424.793

18. Alexandra 24 ani, astept domni pre-

poral si cranian, prin masarea scalpului dintre liniile craniului si diferite puncte. Frictiunile sunt desfasurate pe fond de relaxare maxima. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066

masaj domnilor generosi. Drumul Taberei; (0746.990.282

56. Andreea, miniona matura, roscata,

91. Bruneta 31 ani, ofer masaj de

127. Cuplu, curat, discret, efectuam masaj

166. Doamna rusoaica 39 ani, efectuez toate tipurile de masaj, Timpuri Noi, experienta. (0764.373.663

92. Bruneta draguta, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035

128. Darya, doamna matura te astept pe tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la telefon, zona Zepter. 50 L; (0763.154.254

93. Bruneta iti pot oferi diferite tipuri de masaj si alte surprize care te vor convinge cu siguranta sa revii. Sunt foarte atenta la dorintele tale si discreta in acelasi timp. Te astept, 70 L; (0736.297.704

129. Deea O bruneta reala, deschisa si fara inhibitii, te astept pentru a petrece momente placute prin masaj fara graba, loc discreta, zona centrala Nerva Traian cu Goga, 60 L; (0733.261.723

167. Doamna si domnisoara Discretie, curatenie si intimitate, te asteptam pentru masaj de relaxare, zona Berceni, suntem noi in zona, garantam revenirea, contacteaza-ne pentru mai multe detalii, 50 L; (0764.472.189

94. Bruneta Noua in zona, Adina, 23 ani

130. Denisa, ofer masaj de relaxare, cervi-

16. Alex, maseur 30 de ani ofer masaj de

tentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu Unirii. 40 L; (0736.197.198 19. Alexandra, domnisoara varsta 20 ani

noua in zona te astept in compania mea sa-ti ofer masajul pe care ti-l doresti. Contacteaza-ma si nu vei regreta 70 L; (0731.403.624 20. Alexandra, 23 ani, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere cu uleiuri si creme speciale, intr-o locatie discreta si curata. Unirii, Budapesta, Dimitrie Cantemir, 40 L; (0736.197.198 21. Alexandra, 32 ani, noua in zona.

Masaj de relaxare si intretinere, efectuat pe masa de masaj. Zona Bucur Obor Parc . Detali la telefon 100 L; (0799.634.864

ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, ambient placut, discretie totala 120 L ora, detalii tel. Zona Unirii, Horoscop, 50 L, 50 L; (0734.323.084/ 0767.823.794 57. Andreea, miniona matura, roscata, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, ambient placut, discretie totala 120 L ora, detalii tel. Zona Unirii, Horoscop, 50 L, 50 L; (0734.323.084/ 0767.823.794 58. Andreea, pozele imi apartin, din

locatie, ofer masaj terapeutic si relaxare. Mai multe detalii la telefon. Platesc deranjul daca nu sunt fata din poze. Locatie curata si discreta 50 L; (0763.389.182 59. ANna, 33, ofer masaj de relaxare,

de relaxare prin arta masajului si prin tehnici bine invatate, poze reale, 100 L; (0765.596.595

intretinere corporala, terapeutic la domiciliul meu intr-un cadru select pentru domni dornici de ceva deosebit. Mai multe detalii la telefon, 300 L; (0734.961.252 cautcolega@yahoo.com

23. Alice 27 ani, poze reale, finuta si

60. Anticariat Bucuresti cumparam carti

22. Alexia, te astept la mine pentru o ora

draguta astept domni manierati ce stiu sa aprecieze calitatea nu cantitatea, la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 100 L; (0729.060.755

noi si vechi, din orice domeniu si orice cantitate. Lichidam biblioteci sau stocuri de depozit. Plata pe loc. Deplasare gratuita; (0731.407.474/ 0740.088.443/ 021.315.97.04

24. Alina 21 de ani, domnisoara supla,

61. Antonia, new, 1.65 m, 50 kg, tandra

comunicativa, manierata si foarte atenta cu tine domn care sti sa te respecti. Titan Auchan; 60 L; (0721.964.205 25. Alina, 21 de ani. Domnisoara supla si foarte atenta cu tine. Vino in compania mea pentru a iti oferii un masaj de relaxare. Titan, Auchan, 60 L; (0721.964.205 26. Alina, maseuza draguta cu bun simt te

astept la un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Discretie maxima, Unirii. 40 L; (0758.279.994 27. Alina, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Discretie maxima, Unirii, Budapesta, 40 L; (0758.279.994 28. Alina, te astept la un masaj de

relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Discretie maxima, Unirii, Zepter, 40 L; (0758.279.994 29. Alina, 27 de ani, 1.70 m, 56 kg, iti pot

oferi masaj terapeutic profesional, tonifiere si intretinere corporala. Zona Dristor, Kaufland. Program 9.00-20.00, 50 L; (0763.978.947 30. Alina, am revenit, sunt o tipa simpatica

si cu experienta in domeniu, te astept in compania mea pentru masaj de relaxare la domiciliul meu, pozele imi apartin 100 %, 70 L; (0722.717.260 31. Alunga oboseala, nimic mai simplu, iti

ofer masaj de relaxare timp de 1 ora, cu experienta si atestat, selectiva. Body masaj sau sportiv. Zona Sebastian, Rahova. Program L-V 10-19.30. Maseuza 32 de ani, ofer seriozitate, 150 L; (0732.602.211 32. Alyna, Drumul Taberei, Billa, bruneta

28 de ani, noua in zona si in locatie, ofer domnilor generosi si educati masaj terapeutic si de relaxare, sau body masaj. Aer conditionat, igiena, discretie si intimitate. Detalii la tel. (0734.185.529/ 0701.024.146 33. Alys, 28 ani, noua in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei, aproape Obor, 60 L; (0753.363.922

din fire, frumoasa, stilata, ofer masaj terapeutic si de relaxare la domiciliul meu, fara graba, prin cele mai noi tehnici si metode de masaj, 150 L; (0727.210.430 62. Antrenoare fitness, 2, te asteapta la

antrenament. Vino sa te antrenezi cu noi intr-o locatie de lux in zona centrala cu o igiena maxima, iti putem oferi ceva de baut din partea casei si un masaj de vis. Te astept sa ne cunosti, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com

te astept la mine pt o sedinta de masaj si un rasfat garantat, poze reale, 70 L; (0766.379.047 Adinadaniela46@yahoo.com

95. Bruneta Ofer masaj de relaxare,170

132. Dessiree Masaj a creat pentru tine

pentru ati oferi un masaj terpeutic sau de relaxare de cea mai buna calitate, nu ezita sa ma contactezi, 200 L; (0734.086.686 97. Bruneta 27 de ani slim, selectiva si dornica de experiente noi, ofer masaj de relaxare domnilor manierati si cu bun simt intr-o locatie discreta si curata, mai multe detalii telefonic, nu rasp. la nr. private si sms, pozele imi apartin garantez. 300 L; (0721.021.072 98. Bruneta cu poze reale, noua in locatie

astept domni generosi la mine pentru clipe unice si un masaj de vis, zona Zeptter 40 L; (0768.519.135 99. Bruneta dragalasa, buna, sunt

Madalina bruneta dragalasa si stilata, ofer masaj de relaxare domnilor generosi si cu bun simt, 70 L; (0734.975.258 geotoma2011@gmail.com intr-o oaza de liniste si relaxare intr-un cadru de poveste vei avea parte de un masaj de relaxare pe tot corpul, 100 L; (0730.733.289

numesc Adina am 23 de ani 1:70m iti pot oferi servicii de calitate si multe alte fantezii intr-o locatie de lux poze reale garantez intoarcerea, 70 L; (0766.379.047 Adindaniela46@yahoo.com

65. ATESTAT, tehnician maseur, masaj

relaxare la domiciliul meu. Zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035

102. Bruneta, 31 ani ofer masaj de

100% profesional: somatic=intretinere relaxare, anticelulitic, sportiv, epilat100L/1h+reflexo capilar facial-150L/1.30h pe masa masaj central. Nu erotic. Nu sex. L-S:10-20; 150 L; (0720.148.681

103. Bruneta, 31 ani, ofer masaj de relaxare, la domiciliul meu. Zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035

66. Atestat, masaj terapeutic profesional,

104. Bruneta, 19 ani, ofer masaj de

general de relaxare reechilibrant, drenaj limfatic, presopunctura si terapii alternative 100 L, reflexoterapie, sedinta completa 1h 30, 150 L pe masa masaj, aromaterapie, Eminescu, Mosilor; (0724.898.065

relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon. 50 L; (0765.580.679/ 0765.580.679 alexandramaria778@yahoo.com

67. Baba Novac, Ade 32 ani, ofer masaj

105. Bruneta, 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 106. Bruneta, poze reale 100%, te astept

70. Barbu Vacarescu, prezentabila, edu-

72. Beatrice, maseuza cu bun simt ofer

masaj de relaxare si body masaj domnilor manierati. Mai multe detalii la telefon. Zona Unirii Zepter 50 L; (0720.132.990

1.70, 55 kg, singura in locatie ofer masaj de cea mai buna calitate, suna-ma si nu vei regreta, 70 L; (0760.708.944 Bombonika.thaaaa@yahoo.com 108. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon. 50 L; (0748.782.236 109. Buna blonda, 34 de ani, finuta, cura-

ta, draguta, ofer domnilor draguti masaj, ptr. mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale. (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com 110. Buna, blonda finuta curata draguta 34

de ani ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase si delicioase pentru mai multe detalii suna-ma singura in locatie poze reale; (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

74. Berceni, masaj general de relaxare,

112. Buna, blonda finuta, curata, draguta,

34 de ani ofer domnilor draguti masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale. (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

75. Berceni, ofer masaj de relaxare

113. Buna, blonda, 34 de ani, finuta, curata, draguta, ofer domnilor draguti masaj, ptr. mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale. (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

curatenie si seriozitate. Poze reale; 40 L; (0732.584.979

42. Ana, 22 ani, bruneta reala, te astept sa

76. Berceni, ofer masaj de relaxare

45. Anca, o blonda cu poze reale 30 de ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare ce te duc pe culmile fericiri mai multe detali la telefon zona Zepter; 50 L; (0766.626.007 46. Anca, masaj total Doamna matura, 36

de ani, ofer masaj de relaxare total domnilor interesati la domiciliul meu. Titan, Liviu Rebreanu. Lidl, 60 L; (0729.311.098 cornelia663@yahoo.com 47. Andreea Blonda 27 de ani cu poze reale te astept la mine pentru un masaj ce iti va indeplini toate dorintele mai multe detalii la telefon zona Mall Vitan 40 L; (0761.002.526 48. Andreea finuta cu mult bun simt te

astept sa petrecem clipe unice relaxare si tonifiere prin masaj, la domiciliul meu discret si curat. Unirii. Zepter 50 L; (0732.260.367

11. Adina, ofer masaj de relaxare domnilor

49. Andreea te- ai saturat de poze false,

ofer masaj de relaxare pt mai multe detali nu ezita sa ma suni (0761.429.841

111. Buna, blonda finuta curata draguta 34

intretinere corporala, tonifiere, terapeutic, cervical, capilar, lombar cu uleiuri aromatice efectuat pe masa de masaj, atat domnilor cit si doamnelor. Detalii tel. 100 L; (0720.258.542

astept pe tine la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Cantemir, Budapesta, 50 L; (0722.944.675

intre?inere la domiciliul meu. Poze reale discretie maxima si igiena, 100 L; (0799.364.489

135. Diana, buna sunt Camy am 20 de ani

draguta, finuta, cu bun simt, te astept in locatia mea pentru masaj. 100 L; (0749.404.636

136. Diana, buna, daca vrei sa te rasfeti te

astept in locatia mea discreta si curata pt.un masaj de calitate, nu vei regreta. Titan 60 L; (0735.232.246 137. Diana, 35 ani, singura, zona Obor,

bruneta finuta, dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare, super calitate, 100 L; (0769.857.366 138. Diana, graviduta, Drumul Taberei, bruneta, 23 ani, ofer masaj terapeutic si de relaxare domnilor generosi si educati in locatia mea. Cauta-ma si nu vei fi dezamagit, (0701.237.312 139. DOAMNA casatorita, stilata, masaj

de relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel.; (0722.966.960

140. Doamna discreta, te astept pentru a-

curatenie si seriozitate; 40 L; (0732.584.979

77. Berceni, b-dul Alexandru Obregia,

bloc stradal, blonda draguta, 25 ani, 60 lei, ora 120 lei, sunt in locatie te astept cu placere vreau sa ramanem buni amicii sa revi, B-dul Alexandru Obregia, bloc stradal, ofer ce iti place, sunt pregatita vino, 60 L; (0720.092.693 78. Berceni, Bd. Alexandru Obregia, tu alegi tariful cum preferi, 60 Lei, 120 Lei ora, am 25 ani blonda, ten alb, curata, draguta cu tine, stiu de ce vi la mine iti ofer ce iti place ma implic, program suna m? când vrei sa vi sunt acasa; 60 L; (0720.092.693 79. Berceni, Mariana, ofer masaj de

relaxare domnilor seriosi si discreti, garantez revenirea; (0733.145.064 80. Berceni, Mariana, ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si discreti, garantez revenirea; (0733.145.064 81. Berceni, str. Huedin, servicii de cali-

tate, masaj pt. doritori de relaxare intr-o locatie discreta, 50 L; (0762.823.671

82. Berceni, str. Huedin, servicii de cali-

tate, masaj pt. doritori de relaxare intr-o locatie discreta, 50 L; (0762.823.671

83. Bianca, 35 doamna ofer masaj de relaxare la domiciliul meu zona Delfinului Pantelimon, 40 L; (0723.498.992 84. Bianca, d-na matura, ofer masaj de relaxare. Zona Pantelimon, Delfinului. 40 L; (0723.498.992

114. Calea Victoriei, Centru Vechi Te

astept in locatia mea pentru a te relaxa cu un masaj de calitate intr-un ambient placut si intim, 60 L; (0774.678.241 Oana5515@yahoo.ro 115. Calea Victoriei, hotel Radisson Roxi

19 ani, te astept la mine pentru a te relaxa cu un masaj de calitate, intr-un ambient placut si intim, 60 L; (0764.900.113 Ankutzadragusin@gmail.com 116. Calea Victoriei, Hotel Radisson, Roxi,

19 ani te astept in locatia mea pentru a te relaxa cu un masaj de calitate intr-un ambient placut; 60 L; (0764.900.113 Ankutzadragusin@yahoo.com 117. Casatorita, ofer masaj general de

relaxare domnilor discreti si educati. Ofer si pretind discretie. Te astept cu un telefon intre orele 9-20; 100 L; (0743.765.935 118. Claudia doamna slim ofer diferite

tipuri de masaj la domiciliul meu. Detalii suplimentare la telefon. Titan Trapezului 60 L; (0720.649.968 119. Corina, Drumul Taberei nr. 93, am revenit, draguta si atenta cu tine te astept la mine acasa sa iti ofer masaj de relaxare, body masaj, dus, aromatherapy, discretie si igiena maxima, cer si ofer seriozitate, poze reale, 150/ora, 70 L; (0768.458.059 120. Cosmetica Cabinet ofer cosmetica

si servicii de infrumusetare masaj relaxare pentru domni, intim, discret, lux, igiena. Zona centrala, sectorul 3. Mai multe detalii la telefon; (0720.970.988

198. Iulia 27 ani, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere a trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Cantemir, Budapesta. 40 L; (0733.347.650 199. Iulia 27 ani, te astept la un masaj de

relaxare la domiciliul meu discret. Unirii, Zepter. 40 L; (0733.347.650

200. Iulia blonda, finuta, draguta, sociabila

si fara fite te astept in locatia mea ca sa iti ofer diferite tipuri de masaj. Ma gasesti pe Iuliu Maniu intersectie cu Apusului in Militari. Mai multe detalii la telefon. 60 L; (0765.702.181

201. Iulia, 27 ani poze reale, te astept la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 40 L; (0733.347.650 202. Josephine, hotel la tine, nemtoaica 21 de ani poze 100% reale selectiva, iti pot oferi masaj de relaxare body relaxation and massage only at your place or hotel, i speack english and deutch 100 L; (0725.468.709 203. Karina bruneta titrata 33 ani cu expe-

rienta, o fire placuta, calma si rabdatoare, ofer masaj de relaxare si terapeutic in conditii de lux, Piata Alba Iulia, 200 L; (0763.706.706 204. Karina, doar deplasari buna sunt o bruneta draguta, ofer masaj de relaxare fara graba fara fite la domiciliu dvs., pentru mai multe detalii contactati-ma, 100 L; (0725.875.368

205. Katy 27 ani, noua in zona roscata, reusita, astept domni educati la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat, Unirii, Cantemir, Budapesta 50 L; (0725.134.038

168. Doamna singura, sociabila fizic placut o fire linistita discreta si rabdatoare cu experienta in masaj terapeutic depun pasiune in ceea ce fac d-lor manierati si educati, detalii la telefon, Militari, 50 L; (0737.218.736

206. Katy 27 ani, noua in zona, astept domni pretentiosi care apreciaza calitatea nu cantitatea la un masj total de relaxare la domiciliul meu discret, Unirii, Cantemir, Budapesta, 80 L; (0725.874.994

169. Doamna, 42 ani, ofer masaj relaxare,

207. Katy 27 ani, noua in zona, poze reale

seriozitate si discretie, doar pentru domni maturi, Favorit; 700 L; (0763.781.778/ 0753.181.317

100% astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, 40 L; (0731.787.525

170. Doamna, 45 de ani, discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profesional de relaxare, cervical, lombar. Zona Mosilor, Obor. Program 14-22. Discretie si igiena, 100 L ora, 50 L; (0727.483.225

208. Katy 27 ani, noua in zona, poze reale

171. Doamna, 37 ani, matura, 1.68, 56 kg,

par scurt, ofer masaj de relaxare la domicilul meu, locuiesc singura, cer si ofet seriozitate, zona Iancului, 80 L; (0737.625.531

172. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profesional de relaxare, cervical, lombar. Mosilor-Obor. Program 14-22. Discretie si igiena. Pret 100 L ora, 50 L; (0727.483.225

100% finuta cu mult bun simt, astept domni care apreciaza calitatea la un masaj totoal de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Cantemir, Budapesta. 100 L; (0729.060.755

209. Katy 27 ani, noua in zona, poze reale

100%, roscata reusita te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat, Unirii, 40 L; (0729.452.895 210. Katy, 27 ani, noua in zona, poze reale 100% Astept domni pretentiosi la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Detalii la tel., 80 L; (0725.874.994

nelor, Bucuresti; (0729.899.238

211. La mine acasa, Aura 31 ani la mine, noua in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei aproape de Obor, 60 L; (0744.876.225

175. Domnisoara reala o maseuza min-

212. La mine sau la hotel, Sara, buna, am

iona cu bun simt si zambitoare te astept intr-un cadru discret pentru a te relaxa cu un masaj de relaxare, b-dul Unirii, Zepter, 60 L; (0720.133.037

21 de ani, sunt o fata draguta, eleganta si stilata, ofer domnilor generosi si stilati masaj de relaxare la mine sau la hotel. 100 L; (0799.265.421/ 0767.214.969

176. Domnisoare oferim masaj de relaxare, sportiv si terapeutic la noi in locatie, zona Domenii, 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813 www.exclusivemasaj.ro

213. La mine tine hotel I speak English Anais, bruneta, 24 de ani, ofer masaj terapeutic de relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate maxima, igiena garantata. Relatii suplimentare la telefon 100 L; (0762.342.118

173. Domn 59 de ani, fac la masaj. Relatii

la telefon: (0765.167.519

174. Domn efectuez masaj relaxare doam-

177. Doua doamne mature, ofera masaj la

dublu. Garantam calitate si profesionalism. Zona Bd Mircea Voda; 300 L; (0720.850.070

178. Doua surori te asteapta intr-un cadru intim si discret sa fii rasfatat de noi asa cum iti doresti, discretia, igiena si bunul simt sunt unele din puctele ce ne caracterizeaza. Unirii Zepter, masaj, 300 L; (0731.226.825

214. La mine, la tine sau la hotel, buna, sunt o fata manierata, experta in arta masajului, ofer masaj de relaxare si terapeutic, locatie de lux, un masaj fara graba, cer si ofer seriozitate, pozele sunt reale 100%. 70 L; (0765.767.122 215. La mine, la tine sau la hotel, Selena,

21 de ani, 1,70m, 51 kg, ofer masaj de relaxare si tonifiere. Pozele sunt reale 100%. 200 L; (0799.237.123

ti oferi un masaj sau body masaj fara graba, zona Zepter, detalii la telefon 50 L; (0738.094.895

179. Dristor 2 bruneta, matura noua in zona, ofer masaj de relaxare, pentru mai multe detalii contacteaza-ma, 50 L; (0784.137.967

216. La tine sau la hotel, buna, ofer masaj

141. DOAMNA educata si rabdatoare, cu bun simt ofer masaj de relaxare si cervical la domiciliul meu. Militari, 50 L; (0768.546.406

180. Dristor 2, bruneta, noua in zona dulce si finuta te astept sa te rasfat, cu un masaj de calitate mai multe detalii, la tel., 50 L; (0799.442.851

142. Doamna fac masaj terapeutic;

181. Dristor 2, vino sa te relaxezi intr-un

217. La tine sau la hotel, buna, sunt Diana, vin la tine pentru a te rasfata cu un masaj deosebit, pentru mai multe detalii la telefon, zona Alba Iulia, deplasari, 300 L; (0731.536.906

(0735.670.953

144. Doamna ofer masaj de relaxare

40. Ana domnisoara slim Calea Mosilor,

44. Anca 23 ani ofer masaj de relaxare si

de rutina zilnica vino sa te bucuri alaturi de mine intr o sedinta de masaj de neuitat va astept cu detalii despre mine si servicii la telefon Titan Trapezului 60 L; (0735.232.246

107. Bruneta, poze reale 100%, Unirii am

de ani ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase si delicioase pentru mai multe detalii sunama Singura in locatie poze reale (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

ta, astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Splaiul Unirii, 50 L; (0725.134.038

134. Diana daca vrei cu adevarat sa scapi

69. Barbat, fac masaj de relaxare la

domnilor la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, Trapezului, 60 L; (0723.192.086

43. Ana, 27 ani, poze reale Roscata reusi-

astept in locatia mea discreta si curata pt un masaj de calitate, nu vei regreta. Titan, 60 L; (0735.232.246

domnilor seriosi si cu bun simt la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, 120 L; (0723.709.726

73. Berceni, Diana, bruneta, 1.65 m, 52 kg, 20 de ani. Finuta, selectiva, manierata ofer masaj de relaxare domnilor educati. Locatie curata si discreta. Zona Bd. Alexandru Obregia, 200 lei/ora; 100 L; (0799.343.582

petrecem clipe placute cu un rasfat de calitate intr-o locatie discreta, fara graba, pozele reale, zona centrala, sunt noua in zona, 60 L; (0736.236.813/ 0734.816.855

133. Diana Buna, daca vrei sa te rasfeti te

in locatia mea pt. un masaj de calitate antrun ambient placut, suna-ma pt. mai multe detalii, si nu vei regreta 70 L; (0734.231.341 bombonika.thaaaa@yahoo.com

71. Barman, supraveghetor sala, un/o tanar/a entuziast, corect, dinamic pentru pozitia de barman in Phoenix pub, soseaua Cotroceni nr. 16. Programul este 17-23. Salariu este motivant, mediul placut, curat, vesel. (0745.626.355 Comenzi@bucatedelicioase.ro

41. Ana, mereu cu zambetul pe buze te

un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com www.dessireemasaj.ro

atenta la dorintele tale ofer masaj de relaxare. Mai multe detalii la telefon. Program de luni pana sambata de la 9:00 la 21:00 150 Lei/ h, 70 L; (0764.093.732

68. Baba Novac, Andreea 28 ani fara fite,

36. Ana domnisoara educata si manierata

Ana domnisoara slim ofer masaj de relaxare domnilor discreti si generosi; 70 L; (0726.053.987 georgianavera124@gmail.com

131. Deplasare la hotel/ acasa ofer masaj

inaltime, 56 kg, par lung,30 ani, Unirii, Zepter, 50 L; (0763.858.910

general reechilibrant de relaxare pe masa masaj, lombar, cervical, drenaj limfatic, presopunctura 100L+reflexoterapie se executa pe masa de masaj 10-21 aer conditionat, loc. Mosilo-Eminescu, 150 L; (0724.898.065

cata, cu experienta, masaj de relaxare, servicii complete domnilor civilizati, manierati. Locuiesc singura, zona Floreasca. I speak english. Exclus sms, nr. privat, program non-stop. 100 L; (0737.178.542

39. Ana 23 ani, ofer diferite tipuri de masaj

cal, capilar, lombar, reflexogen de tonifiere. Zona: Dristor, Baba Novac, Mihai Bravu. 100 L; (0731.771.721/ 0731.771.721

96. Bruneta vin la tine acasa sau la hotel

101. Bruneta noua in zona. Buna ma

profesional pe masa de masaj domnilor generosi. Detalii suplimentare la telefon. Program de luni pana vineri de la 9:00 la 21:00. 60 L; (0736.682.267

relaxare pentru domn 20-35 ani; (0752.434.469

terapeutic si somatic profesional doar deplasare mai multe detalii la telefon 300 L; (0763.920.610

64. Atestat masaj terapeutic profesional,

35. Amira, esti obosit dupa o zi de munca sau doar vrei sa te relaxezi, Te astept intr-o locatie curata si discreta pentru a-ti oferi un masaj de relaxare de neuitat. Zona Militari. 50 L; (0726.612.034

38. Ana 23 ani ofer diferite tipuri de masaj domnilor la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan Trapezului 60 L; (0723.192.086

relaxare la domiciliul meu, pt detalii sunama. Zona piata Muncii; 100 L; (0737.184.035

100. Bruneta matura Vino alaturi de mine

doamne, domni, cupluri, la domiciliul clientului; (0763.014.397

nilor la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, Trapezului 60 L; (0723.192.086

90. Blonda, masaj total, de relaxare cor-

63. Atelier croitorie executam serii si miniserii, uniforme, echipamente de lucru, bluze, sacouri, etc. Executam dupa tiparele noastre sau ale clientului. La cerere se pot personaliza prin serigrafie, broderie,Dispunem de o gama variata de materiale. 30 L; (0720.164.770 sorina.clatesteanu@yahoo.com

34. Am revenit zona Militari, Cora, Sir Andreea, tanara, 30 de ani, 1.69 m, 54 kg, sociabila, te astept la mine pt. masaj de relaxare, pozele imi apartin in totalitate, tel., 100 L; (0758.668.672

experta in arta masajului. Te astept intr un ambient discret pentru a te relaxa pe deplin. Titan, Auchan. 60 L; (0730.498.538 maturi si educati, Titan metrou, 60 L; (0785.355.791

52. Andreea, blonda cu poze reale facute

53. Andreea, esti obosit sau stresat vino

37. Ana ofer diferite tipuri de masaj dom-

3. Acasa la mine, Andreea 25 de ani,

86. Bianca, ofer masaj de relaxare la domicilul meu. Cer si ofer seriozitate max. Locuiesc singura. Zona Iancului, 50 L; (0721.912.543

15. Alesia, doamna sociabila, stilata, pla-

1. 1 Mai, zona Obor Colentina, travestita

ta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat. Vila, lux, aromaterapie, uleiuri aromate, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com www.excessmassage.ro

51. Andreea, 24 de ani, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului la domiciliul meu. Discretie maxima. Unirii, Cantemir, Budapesta, 50 L; (0732.260.367

invit la mine pentru o ora de relaxare totala prin tehnici bine cunoscute de masaj, locatie centrala, 100 L; (0766.414.936

Servicii diverse

2. Abate drumul tau spre o relaxare placu-

85. Bianca, doamna matura ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, discretie si intimitate, mai multe detalii la tel. Delfinului Pantelimon 40 L; (0723.498.992

in apartament iti ofer un masaj ce te duce pe culmile fericirii, vino langa o domnisoara care stie ce doresti, suna-ma, un telefon ne desparte, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526

ofer masaj de relaxare domnilor manierati la domiciliul meu. Zona Drumul Taberei, 100 L; (0767.587.582

reala, fara implant de silicon, par natural ofer masaj de relaxare combinat persoanelor care stiu ce vor. Non stop, poze reale, (0730.259.890/ 0765.018.213

50. Andreea 24 ani, poze reale Finuta si draguta mereu cu zambetul pe buze te astept la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului, 50 L; (0732.260.367

7

143. Doamna ofer masaj de relaxare

domnilor seriosi si cu bun simt la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, 120 L; (0760.447.314 145. Doamna singura in locatie, ambient placut, discretie astept domni civilizati pt un masaj de calitate. Zona Floreasca, Dorobanti, 70 lei 20 min, 120 lei 40 min.; 70 L; (0740.374.991 146. Doamna singura, rabdatoare si cu simtul umorului, te astept la domiciliul meu pentru un masaj de relaxare. Militari, nu raspund la sms si nr. privat. 50 L; (0734.152.417 147. Doamna stilata, blonda matura, te astept sa te relaxez cu un masaj cervical, masaj de relaxare. Garantez revenirea. Locatie centrala, singura, igiena; (0701.503.057 148. Doamna 39 ani, ofer masaj de relaxare, cervical si intretinere corporala domnilor care doresc sa scape de stresul cotidian. Exclus sex. Zona Camera de Comert, bd. Mircea Voda 70 L; (0765.339.151 149. Doamna 39 ani, ofer masaj de relaxare, cervical si intretinere corporala. Exclus sex. Zona Camera de Comert 70 L; (0765.339.151 150. Doamna 53 de ani, discreta si manierata, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon. 60 L; (0732.074.954 151. Doamna 53, discreta si manierata,

ofer masaj de relaxare. Zona Pantelimon, 60 L; (0732.074.954

ambient placut, ofer masaj de relaxare, detalii la telefon, 70 L; (0785.039.887

182. Dristor, Alina 30 ani, noua in zona te

invit la mine pentru un masaj de relaxare si tonificare, discretie si igiena maxima, poze reale, 150 ora, mai multe detali tf., 60 L; (0729.468.963 183. Dristor, buna, sunt Denisa, 19 ani, ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bun simt, igiena si discretie maxima, poze 100% reale, nu ezita, 60 L; (0764.915.940 184. Dristor, Patricia, doamna matura 40

ani, ofer masaj de relaxare, Kaufland, tel. 50 L; (0736.760.098

185. Dristor, suntem doua prietene,19 si

21 te invitam alaturi de noi la o sedinta de masaj relaxant. Iti putem demonstra realitatea pozelor. Pt. mai multe nu ezita sa ne contactezi, 60 L; (0724.457.338 186. Dristor, Baba Novac Andreea, 28 ani, cu experienta an domeniu, ofer masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa ma suni pt mai multe detalii la telefon, 70 L; (0764.093.732 187. Dristor, buna sunt Claudia, am 1.67m, 52 kg si sunt o fata dupa cum bine vezi, masaj, 100 L; (0784.691.818 188. Drumul Taberei, te-ai saturat de fitze si de poze false, la mine nu e cazul, singura in locatie, gingasa si jucausa, atenta cu cerintele tale, te invit in locatia mea unde igiena ma reprezinta, poze 100% reale 50 L; (0730.484.673 Alinasenzuala@yahoo.com 189. Ela, doamna stilata si manierata ofer masaj de relaxare si discretie totala domnilor ce stiu sa se respecte, 70 L; (0741.467.888 geotoma2011@gmail.com

152. Doamna 53, manierata si discreta

190. Eroii Revolutiei, dulce si jucausa, pustoaica 19 ani te astept sa te relaxez cum stiu eu mai bine. Poze reale garantat, locatie foarte curata si discreta. Incearca si nu vei regreta, 100 L; (0720.014.632

153. Doamna 53, tandra si manierata, ofer

191. Eva, 19 ani, domnisoara, discreta, iti garantez poze reale 100%, zona Dristor. Iti pot garanta o sedinta de masaj asa cum iti doresti, 60 L; (0734.787.051

ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon. Rog seriozitate, 60 L; (0732.074.954 masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon, Delfinului 60 L; (0732.074.954

154. Doamna blonda, singura, rabdatoare,

te astept la mine pentru a-ti oferi un masaj de tonifiere si relaxare la domiciliul meu. Militari, 50 L; (0768.546.406

192. Finuta 24 ani, poze reale, te astept la

un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu discret si curat. Unirii Splai. 60 L; (0725.473.852

193. Finuta, draguta, fara fite, te astept pe

155. Doamna discreta, selectiva, karma, atenta la detalii, masaj terapeutic, imbinarea utilului cu placutui. Garantez revenirea. Obor, Calea Mosilor. 100/150. 100 L; (0732.834.936

tine, domn generos, la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului, la domiciliul meu Unirii, Zepter, 60 L; (0725.473.852

156. Doamna draguta, blonda, stilata, ofer

bun simt ofer masaj de relaxare domnilor civilizati, maturi, locatie curata si discreta, mai multe detalii la telefon, 80 L; (0775.164.493

masaj terapeutic, de relaxare, la mine. Zona Iancului; (0724.159.915 herescu.c@yahoo.com

157. Doamna eleganta doamna discreta

si stilata calea Mosilor, atenta la discretie, ofer masaj de relaxare domnilor generosi, 70 L; (0726.053.993 geotoma2011@gmail.com 158. Doamna matura ofer masaj profe-

sional de relaxare, ambianta placuta, discretie maxima. Zona Timpuri Noi (0763.674.058 159. Doamna matura 41, experta in arta

masajului. Calitate si profesionalism. Locatie decenta pe b dul Mircea Voda. 100 L; (0726.444.220

194. Floreasca, draguta, finuta, cu mult

195. Graviduta astept domni manierati la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Cantemir, Budapesta, 50 L; (0733.403.174 196. Graviduta te astept la un masaj de

relaxare si tonifiere la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 50 L; (0733.403.174 197. Hotel la tine reala 100 % 21 de ani doar la tine sau hotel, rasfata-te cu cel mai bun masaj terapeutic si de relaxare, aromatherapy, discretie si igiena maxima, suna pentru programari central, 100 L; (0725.468.709

terapeutic si de relaxare la tine acasa sau la hotel, speak english, 300 L; (0763.920.610

218. La tine sau la hotel, cheama-ma la tine pentru un masaj de relaxare, fara graba fara fite. Te-ai saturat de poze false? Reala din cap pana-n picioare, pentru mai multe detalii contacteaza-ma, 200 L; (0736.236.817 219. La tine/ hotel reala 21 de ani, i speck english and deutch, masaj de relaxare. Program 20 pm - 6 am, 100 L; (0732.454.246 220. Larisa, masaj terapeutic, body domnilor maniera?i Intr-un cadru discret, apreciaza calitatea si bunul simt; 100 L; (0738.436.488 enacheelena200@yahoo.com 221. Larisa, sunt o roscata fara fite si figuri, te astept intr-un cadru intim si discret sa iti ofer un masaj de relaxare si tonifiere al corpului tau. Cer si ofer discretie maxima. Unirii Zepter 50 L; (0725.128.535 222. Larisa, 32 ani, ofer servicii de calitate, masaj relaxare domnilor generosi, discretie si igiena maxima, detalii la telefon zona Teiul Doamnei aproape de Obor, 60 L; (0753.582.782 223. Larisa, Budapesta, numele meu este Larisa, am 31 de ani, 170 cm si 55 de kg. Iti pot oferi masaj de calitate la domiciliul meu situat pe bd. Dimitrie Cantemir. Nu ezitati sa ma contactati la nr. de tel. 60 L; (0763.013.977 224. Larisa, Budapesta, numele meu este Larisa, am 31 de ani, 170 cm si 55 de kg. Iti pot oferi masaj de calitate la domiciliul meu situat pe bd. Dimitrie Cantemir. Nu ezitati sa ma contactati la nr. de tel. 60 L; (0763.013.977 225. Laura, am revenit bruneta fara fite, te astept la mine pentru o sedinta de masaj de relaxare, placere garantata. Berceni, 60 L; (0765.255.620 226. Liber profesionist barbat 48 de ani ofer servicii diverse in Bucuresti. Educat, dezinvolt, cu experienta in domeniul administrativ si nu numai, (0773.993.211 mihai.mihai169@yahoo.com 227. Loredana, 29 de ani. Bruneta slim, ofer masaj de relaxare domnilor generosi. Mai multe detalii la telefon. Titan, 60 L; (0720.649.968 228. Ma deplasez la tine sau la hotel, poze reale, 21 de ani, bun simt, calma si rabdatoare ofer masaj de relaxare, body, igiena si discretie maxima, just call, I speak english and deutch, 100 L; (0735.866.413 229. Mama si fiica, finute si dragute te asteptam sa te relaxezi cu un masaj de relaxare la patru maini cu uleiuri si creme speciale. Respectul si bunul simt ne caracterizeaza. Unirii, Cantemir, Budapesta, 200 L; (0723.733.144 230. Mama si fiica, finute si dragute astep-

tam domni manierati la un masaj de relaxare la patru maini cu uleiuri si creme speciale la domiciliul nostru discret si curat. Unirii. 200 L; (0723.733.144

231. Mara masaj relaxare, tonifiere, reflexo

la domiciliul meu, discretie 100 L; (0752.830.023 antonia0000@yahoo.com 232. Maria, 28 ani, ofer masaj total de

relaxare si tonifiere. Poze reale. 40 L; (0754.709.995

233. Mariana, 47 anbi, ofer masaj de

relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea, Berceni; (0732.963.998

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


8

20 septembrie 2017

LOCURI DE MUNCÅ

PRESTÅRI SERVICII 234. Mariana, 47 ani, ofer masaj de realxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea, rel. la tel. Berceni; (0732.963.998 235. Mariana, 47 ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea, Berceni. Rel. la tel. (0761.904.816/ 0765.223.633 236. Mary 29 ani, ofer servicii de calitate,

masaj relaxare domnilor generosi, discretie si igiena maxima, detalii la telefon, zona Teiul Doamnei aproape de Obor, 60 L; (0758.877.130 237. Masaj Cristina, 27 de ani, ofer masaj

de relaxare. Pentru mai multe detalii contacteaza-ma, Tineretului, 100 L 2 sedinte, 60 L 1 sedinta; (0760.839.801/ 0737.231.889 238. Masaj de relaxare. Buna Ana ma

numesc. Am 24 de ani si te astept la mine pt un masaj de relaxare si tonifiere. In locatie sunt singura. 50 L; (0762.172.734 239. Masaj la mine, Soryna, 30 de ani,

masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor 60 L; (0758.158.334 240. Masaj la mine, tanara 34 de ani, ates-

269. Masaj, noua in zona, bruneta draguta

si cu bun simt. Ofer masaj de relaxare domnilor manierati. Pentru mai multe detalii conctacteaza-ma. Bd. Alexandru Obregia. 150 L; (0762.864.380

304. Monica Satena 20 de ani, fara inhibitii si deschisa pt orice. Pozele imi apartin si sunt facute in locatie. Iti voi oferi un masaj de calitate zona Zepter, 50 L; (0784.986.529

270. Masaj, noua in zona, Bianca 21 ani, sunt o asistenta draguta si rabdatoare. Pt. o sedinta de masaj nu ezita sa ma contactezi. Sigur vei reveni, Militari; 70 L; (0737.545.000

305. Monica 34 de ani. Maseuza draguta, comunicativa si experta in arta masajului. Te astept intr-un ambient discret pentru a te relaxa. Titan Auchan, 60 L; (0733.723.325

271. Masaj, noua pe site buna sunt Cristi-

306. Monica, noua in zona si in locatia pozele imi apartin am 20 de ani si te astept pe tine domn generos la un masaj ce te duc pe culmile extasului si te voi surprinde cu multe fantezii, zona Zepter. 50 L; (0784.986.529

na am 20 de ani ofer masaj de relaxare domnilor generosi si cu bun simt 70 L; (0760.196.432 Claudia valentina150@yahoo.com

272. Masaj. Bruneta matura, 30 ani te astept in locatia mea Bd Unirii Adina, am tenul alb, parul lung, ingrijita, inaltime 1.70, sunt ceea ce cauti, ceea ce vrei, ceea ce iti doresti. 100 L; (0729.046.688 273. Masajul de relaxare te tine in forma, te scapa de stress si oboseala fizica si psihica. Maseuza, sector 6; (0764.555.813 274. Maseur 35 ani dragut, ofer masaj de

calitate doamnelor si domnisoarelor te astept sa imbinam utilul cu placutul nu vei regreta, (0762.421.142/ 0762.421.142 275. Maseur 35 ani discret. Esti stresata

tat, experienta 5 ani, ofer masaj de relaxare profesional, masaj cervical, lombar, capilar, detin masa de masaj, locatie centrala, vezi harta, discretie, foto reale, 100 L; (0733.529.054

obosita si nu are cine sa iti faca un masaj suna-ma sa imbinam utilul cu placutul sigur nu vei regreta, (0762.421.142/ 0762.421.142

241. Masaj profesional. Doamna maseur

276. MASEUZA ofer masaj terapeutic de

cu atestat si experienta ofera masaj de relaxare, anticelulitic, de slabit, terapeutic si reflexoterapie, pe pat de masaj. Fara alte servicii. Zona Alba Iulia Rond, 70 L; (0764.152.740 242. Masaj somatic, de relaxare,

intretinere, sportiv si terapeutic pe masa de masaj. Cer si ofer conditii deosebite de igena. Exclus sex, (0733.293.542

relaxare, intretinere, capilar si facial. Exclus sex. Zona Titan. Program 10.00-18.00, 70 L; (0723.720.849

279. Maseuza efectuez masaj de relaxare

tehnician maseur, masaj: somatic=clasic intretinere relaxare, anticelulitic, sportiv, epilat-100L/1h+reflexo, capilar, facial 150L/1.30h pe masa masaj central. Nu erotic. Nu sex. L-S:10-20 150 L; (0743.593.040 245. Masaj corporal, doamna matura 34

ani, ofer diferite tipuri de masaj domnilor interesati la mine in locatie, curata, discreta, usor accesibila, mai multe detalii la tel. Dristor 2. 70 L; (0762.072.026 246. Masaj de relaxare si stare de bine iti

va reda energia si te va relaxa. Alege masajul perfect si relaxeaza-te pe masura stresului tau. Sector 6. (0764.555.813 247. Masaj de relaxare, Marilena blonda,

46 ani, parul lung, te astept la mine, Berceni; (0763.664.061

248. Masaj la tine sau la hotel buna sunt

Deea iti ofer un masaj deosebit la tine sau la hotel mai multe detali la tel: 250 L; (0799.255.800 249. Masaj muscular, terapeutic, de

relaxare, util pentru atrofia musculara, oboseala cronica, blocaje musculare, suprasolicitarea zonelor musculare prin manevre de frictiune pana la extensii de tractiune. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066 250. Masaj profesional terapeutic, sportiv,

reflexogen, lombar, cervical, capilar, facial si masaj de relaxare. Masajul se face pe masa de masaj, de maseuza cu atestat si experienta, 100 L; (0723.598.979

251. Masaj profesional, Roxana, bruneta

care reda energia fizica si psihica a intregului organism intr-un mod placut si eficient, uita de stres, oboseala sau durerii, sector 6 (0764.555.813 280. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m,

47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista 100 L; (0720.084.742 281. Maseuze reale, servicii reale multe maseuze dragute si permisive, cu experienta in domeniu, oferim masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa suni. Jacuzzi, free bar. Zona Decebal. 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com www.sweettouch.ro 282. Matura draguta si vesela ofer masaj

terapeutic si relaxare domnilor discreti. Dristor. (0727.085.897

283. Matura Inalta, supla, ofer masaj de relaxare domnilor care apreciaza calitatea. Locatie decenta, ambient placut. Zona Splaiul Unirii, Camera de Comert, Mircea Voda; 50 L; (0726.874.434 284. Matura inalta, supla, ofer masaj de relaxare domnilor care stiu sa aprecieze calitatea. Locatie decenta, discreta. Zona Splai Unirii, Camera de Comert, Bd-ul Mircea Voda, 50 L; (0726.874.434 285. Matura plinuta, calma, cu bun simt, ofer masaj de relaxare dlor care aprecieaza calitatea. Zona Timpuri Noi, 60 L; (0785.183.466

cu par lung, 34 ani, discreta, amabila, ofer masaj de relaxare domnilor la mine in locatie, detalii amanuntite la tel. Dristor. 50 L; (0721.055.583

286. Matura plinuta, calma, cu bun simt, ofer masaj de relaxare, domnilor care apreciaza calitatea. Zona Timpuri Noi 60 L; (0785.183.466

252. Masaj relaxare, Dr. Taberei,

287. Matura plinuta, cu bun simt, ofer

Moghioros, 10-20, masaj prof. relaxare si reflexogen. Atestat, experienta, seriozitate, masa masaj. Exclus servicii cu conotatie sexuala. Rog seriozitate. 45 L; (0766.553.639 253. Masaj relaxare, terapeutic intr-un cadru intim, discret si foarte curat langa Piata Victoriei. Detalii suplimentare la telefon. L-V 11-20. Ac, parcare; 150 L; (0747.411.080/ 0721.973.827 254. Masaj relaxare, Shiatsu, presopunctura, reflexo, masaj relaxare, tehnica shiatsu deblocarea punctelor energetice, vindecarea organismului in diverse afectiuni de sanatate ), presopunctura, reflexo-terapie; (0767.375.320

masaj de relaxare dlor care apreciaza calitatea. Zona Bul Mircea Voda, 60 L; (0785.183.466 288. Matura 40 ani bruneta, par lung, ofer

masaj total de relaxare, locatie decenta, curata si discreta. Zona Timpuri Noi, bd. Mircea Voda 100 L; (0733.261.615 289. Matura bruneta Ofer masaj de

relaxare. Locatie decenta zona Camera de Comert, 100 L; (0733.261.615 290. Matura stilata Claudia, 40 ani, min-

iona dar cu forme, iti pot oferi masaj de relaxare si nu numai. Poze reale 100%, locatie discreta, detalii la tel. Garantez revenirea, 150 L; (0763.259.242

255. Masaj si alte terapii complementare, pe masa din poze, elegant, civilizat, pe Vitan colt cu M. Bravu, ideal pt. a va destresa, detoxifia, incarca energetic si rezolva micile probleme. Relax, rasfat si sanatate. Cititi detaliile. Nu sex

291. Matura, inalta, supla, ofer masaj de relaxare domnilor care stiu sa aprecieze calitatea. Discretie, locatie decenta. Zona Splai Unirii, Camera de Comert, bd.Mircea Voda, 50 L; (0726.874.434

256. Masaj terapeutic, maseuza matura, efectuez masaj terapeutic (pt diverse afectiuni), anticelulitic, sportiv, reflexoterapie pe masa de masaj. Zona mall Vitan. Locuri de parcare. Ofer si cer igiena, sapun. Exclus sex. 70 L; (0721.029.117

chef de viata, te astept la un masaj de relaxare. Servici ireprosabile. Cantemir, 60 L; (0732.737.666

257. Masaj terapeutic, nu te grabesc, Ana ma numesc, am 23 de ani. Blonda fara fite. Te astept la mine. Platesc deranjul daca nu sunt fata din poze. Mai multe detalii la telefon, 50 L; (0762.172.734 258. Masaj total, bruneta draguta, discreta si educata, 30 de ani, te astept cu un masaj de relaxare totala si alte tipuri la mine acasa, intr-o ambianta placuta si curata. Garantez ca te vei reintoarce. Zona Titan. 150 L; (0738.151.929 259. MASAJ, Ada, ofera domnilor manierati masaj terapeutic, igiena, discretie. Titan, orele 8-17, 50 L; (0735.366.510 260. Masaj, cuplu oferim servicii de masaj.

400 lei/h. Mesaj pe whatsapp. Doar la hotel sau la domiciliul clientului. 400 L; (0765.851.063 261. Masaj, d-na 1.80 m,58 kg,33 ani,calma si rabdatoare. Ofer masaj terapeutic, cervical si lombar, domnilor draguti si generosi in locatia mea centrala, curata si discreta 100 L; (0733.588.429 mihaelaandra@gmail.com 262. Masaj, fata, 25 ani ofer servicii masaj. 250 lei/h. Mesaj pe whatsapp. 250 L; (0763.537.145 263. Masaj, Anda, Unirii ofer masaj de

292. Matura, 38, mereu bine dispusa, cu

293. Matura, feminina, deosebita prin stil

si calitate, ofer masaj terapeutic prin proceduri specifice terapiei, benefice organismului cu imbunatatirea tonusului necesar vietii cotidiene, poze reale, 9-23 nu lucrez noaptea, nu raspund la nr. privat sau sms 250 L; (0730.369.218 294. Melyssa, 35 ani Poze reale% ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima. Detalii la telefon. Bucur Obor, 150 L; (0743.809.294 295. Menajera urgent pentru vila la tara,

program de lucru flexibil, salariu motivant, pentru mai multe detalii contactati-ma la numarul din anunt, 1.500 L; (0737.956.490 it@stiriledeazi.com

296. Meriti masaj de calitate la noi sau la hotel, domnilor care se respecta si care stiu sa aprecieze calitatea. Oferte jacuzzi, oferte hotel, petreceri, free bar, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com www.sweettouch.ro 297. Militari, McDonalds, Virtutii, acasa la

mine, tanara, 1,69 m, 54 kg, sociabila, te astept la mine pt. masaj de relaxare, pozele imi apartin, contacteaza-ma pt. mai multe detalii, 100 L; (0758.668.672 298. Militari, Virtutii langa pod Ciurel, sti-

relaxare, la domiciliul meu, intr-un cadru discret, discre?i si igiena totala, nu fac deplasari si nu raspund la numere private, 150 L; (0727.208.524

lata, 30 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 55 kg, 169 cm, mai multe detalii la tel., 100 L; (0758.940.431

264. Masaj, bucura-te de un masaj profe-

299. Mirela masaj de relaxare. Esti stre-

sional, calitate, total de relaxare, tonifsportiv, cervical, shiatsu, presopunctura, reflexo, aparate performante de recuperare medicala si de slabit, sauna, ultrasunete, RF, galvanic, curat, merita. Nu sex. Crangasi 130 L; (0731.515.140 265. Masaj, de 12 ani in domeniu. Masaj de relaxare si pt. tratarea diferitelor afectiuni. Te astept la cabinetul meu din Burebista pt. ameliorarea sau tratarea problemelor tale. Atestat si experienta, 70 L; (0764.152.740 doinadumitru@ymail.com 266. Masaj, Georgiana ofer masaj de relaxare, la domiciliul meu, locul perfect pentru tine, clipe de liniste, relaxare, absoluta si atmosfera placuta, poze reale. Berceni, Turnu Magurele, 50 L; (0724.757.800

sat, obosit si inecat in rutina zilnica. Te invit intr-un ambient placut. Detalii suplimentare la telefon. Titan, Trapezului, 60 L; (0736.549.922 300. Mirela, cosmeticiana profesionista,

ofer servicii de cosmetica si masaj general, mai multe detalii la telefon. Drumul Taberei, prog 10:00-20:00, 60L 30min/ 100h, 50 L; (0745.028.362 301. Mirela, diploma de cosmeticiana pro-

fesionista, ofer servicii de cosmetica si masaj general, mai multe detalii la telefon. Drumul Taberei, prog 10:00-20:00, 50L 30min/ 100h; 50 L; (0745.028.362

267. Masaj, la tine sau la hotel, masaj de

302. Mirela, masaj de relaxare. Esti stresat, obosit si inecat in rutina zilnica. Te invit intr-un ambient placut. Detalii suplimentare la telefon. Titan, Trapezului, 60 L; (0736.549.922

268. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel, masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0769.929.248

303. Mirela, 28 ani Esti satul de poze false? Eu sunt alegerea ta. Calitatea este cuvantul ce ma defineste. Scopul meu este placerea si satisfactia ta. Detalii suplimentare la tel. Titan Trapezului, 60 L; (0736.549.922

relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0769.929.248

343. Sophie, 25 ani, 1.60 m si 48 kg.

308. Monyca, draguta, 44 ani, ofer masaj

344. Soryna 30 ani, masaj terapeutic pro-

relaxare, discretie, soseaua Pantelimon, paralel Lidl. 60 L; (0726.566.223

309. Nemtoaica, blonda, finuta si frumoasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona Militari, Poze reale, mai multe detalii la tel., 100 L; (0765.763.308 310. Nemtoaica, blonda, finuta si fru-

moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona Militari. Poze reale, mai multe detalii la tel., 100 L; (0765.763.308 311. Nicol, bruneta slim Noua la tine in

Bucuresti, ofer body masaje relaxare intrun ambient placut si discret, foto reale din locatie, garantez, mai multe detalii la telefonic, 250 L; (0726.073.377

313. Noua in Bucuresti. Prima zi, Sunt

244. Masaj 100% profesional, Atestat

o bruneta eleganta si cu bun simt iti alunga stresul si te face sa uiti de rutina zilnica. Te astept sa ne cunoastem intr-un ambient placut si discret. Unirii, Zepter, 100 L; (0720.716.956

Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. 200 L; (0725.458.291

278. Maseuza efectuez masaj de relaxare

na cu experienta, zona Mosilor, 100 L; (0733.148.658

342. Sonya Un masaj de relaxare facut de

relaxare, discretie, soseaua Pantelimon, paralel Lidl 60 L; (0726.566.223

312. Nicoll, bruneta slim, 20 de ani, noua

care reda energia fizica si psihica a intregului organism, intr-un mod placut si eficient; (0766.543.143

341. Simona, 39 de ani, masaj de relaxare. Esti stresat, obosit si inecat in rutina zilnica. Te invit intr-un ambient placut. Detalii suplimentare la telefon. Titan, Trapezului, 60 L; (0732.721.047

307. Monyca, draguta 44 ani ofer masaj

277. Maseuza cu experienta, noua in zona, ofer servicii complete de masaj erotic si de relaxare domnilor manierati. Locatie lux centrala, curatenie si discretie maxime. I speak English; 100 L; (0738.133.596

243. MASAJ terapeutic, oferit de o doam-

340. Simona, 30 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Kaufland Obor. Mai multe detalii la tel. Poze reale, 70 L; (0748.944.812

la tine in Bucuresti, ofer body masaj de relaxare intr-un ambient placut si discret, foto reale din locatie, garantez, mai multe detalii telefonic. 200 L; (0726.073.377

Diana si am 19 ani si iti ofer un masaj de relaxare pe tot corpul pe masa de masaj pe parcursul a 60 minute, intr o atmosfera calda si discreta. 80 L; (0729.362.323 314. Obor, Colentina, Doamna Ghica, Bianca 23 ani, ofer masaj de relaxare domnilor generosi, discretie si igiena maxima, poze reale, mai multe detalii la tel., 70 L; (0741.400.031 rumiacura@yahoo.com

fesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor 60 L; (0758.158.334

345. Spa, jacuzzi, sauna, masaj thai, super-terapii. Rejuveneaza-te cu un pachet SPA, 120 min. la Noblesse Unic Masaj & Spa din str. Leonida nr. 8, in centru. Free drinks. Fotografii reale pe site. Masaj relaxare, body si oriental, 360 L; (0727.148.861 346. Sunt o fata experta in arta masajului

de relaxare si terapeutic, poze recente reale 100%, nu vei regreta si te astept in locatia mea Dristor-rond Baba Novac, nu rasp la sms sau nr. privat, rog seriozitate, 100 L; (0720.980.541

347. Tanara 20 de ani, te astept in locatia

mea pentru un bine meritat masaj de relaxare. Dimitrie Cantemir, Tineretului aproape de Unirii. 50 L; (0765.027.974

348. TANARA, 19 ani, respectuoasa si foarte rabdatoare, ofer masaj de relaxare in cele mai bune conditii de igiena si discretie. Ce vezi in poze asta vei gasi garantat. Te astept sa ne cunoastem. Eroii Revolutiei, 100 L; (0720.014.632 349. Tanara, Unirii super finuta si rabdatoare te invit in locatia mea pentru un masaj placut de relaxare. Te astept. Nu rasp la nr. privat; (0729.248.065 Badboss94@yahoo..com 350. Tanya, bruneta, 30 de ani, ofer masaj

315. Obor, Colentina, Doamna Ghica,

de relaxare doar la domiciliul meu, igiena maxima. Mai multe detalii la telefon, zona Kaufland Obor, 70 L; (0734.404.714

316. Obor, Colentina, Doamna Ghica,

351. Tapiter, tamplar, reconditionez canapele, pat, coltere, schimb imitatia piele, panza, cap- coada, structura rupta interior, structura solida lemn. Urgentele servire rapida; (0768.011.527

bruneta stilata, cu bun simt ofer masaj de relaxare si alte tipuri de masaj pt detalii te astept sa ma contactezi, (0762.901.720 doamna matura, cuminte, ascultatoare, ofer masaj de relaxare domnilor cu gusturi bune, pt detalii contacteaza-ma. (0726.856.205 317. Ofer masaj general de relaxare intr-un

ambient placut si discret 50 L; (0732.874.663

318. Oferim masaj, 2 fete, 19 si 22 ani, te invitam alaturi de noi unde sigur te vom rasfata cu un masaj, nu ezita sa ne cunosti, zona Dristor poze 100% reale, 60 L; (0765.169.018 319. Pensia poate fi antecalculata,

calculata si recalculata, umblam dupa adeverinte, grupa, vechime, sporuri; (021.642.50.82/ 0740.005.644 320. Piata Progresu, doamna 55 de ani,

ofer masaj de relaxare persoanelor de varsta apropiata; (0730.515.750

321. Poze reale. Te astept in locatia mea

pt. un masaj de relaxare totala, despre mine 1,69, 50 kg, bust generos, natural. Locatie discreta, curata, singura, fara colega care sa te deranjeze. Despre detalii, suna-ma, 50 L; (0761.979.124 322. Promotie masaj cupluri Noblesse Unic, o experienta super. Masajul la cuplu. Salon Noblesse Unic in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Promo valabil sambata intre orele 12-23. 250 L; (0727.148.861 www.private-massage.ro 323. Reala, noua in zona. Poze reale. Bruneta 21 de ani. Masaj relaxant fara graba. Locatie centrala vis-a-vis de spitalul Coltea, call me, 60 L; (0736.085.739 324. Reala, noua in zona, Unirii 100%, reala te astept in locatia mea pentru a te relaxa cu un masaj de buna calitate intr-un ambient placut, suna-ma si nu vei regreta. Pt. mai multe detalii call me, 70 L; (0760.708.944 bombonika.thaaaa@yahoo.com 325. Reala. Poze reale. Noua in domeniu. Locatie centrala si curata. Servicii de masaj de cea mai buna calitate. 70 L; (0731.602.173 326. Rebeka te astept pentru un masaj de

neuitat noua pe site, poze reale, te astept cu drag. Mai multe detali la telefon, Rebeka, 100 L; (0742.760.200 Mondina12@yahoo.com 327. Rebeka, Drumul Taberei, Billa, bruneta 28 ani, ofer domnilor generosi si educati, in locatia mea, masaj de relaxare si terapeutic. Igiena, discretie si intimitate. Mai multe detalii la tel.; (0701.027.297/ 0701.024.146 328. Riana, doamna ofer masaj de

4

3. Absolvent Facultatea Transporturi

Auto pentru societate de distributie din Bucuresti cu sediul in Bucuresti, bdul. Aerogarii nr. 33, complex Aviatiei, etaj 2, nu se este necesar sa aiba experienta. (021.232.46.28/ 021.232.71.29 tanase.i.corneliu@gmail.com 4. Absolvente de Facultatea Litere, limba araba vorbit/ scris la traducator, fara obligatii, salariu consistent; (0722.594.255 5. Absolventi Baieti si fete, minim 18 ani,

cunostinte limba engleza. Lucreaza de acasa si castiga peste 1000$ pe luna. Suna acum, (0746.525.225 contact@pinkblack.ro

6. Absolventi, sudori, lacatusi, slefuitori,

sofer marfa, Valmix Steel firma producatoare de utilaje in industria alimentara angajeaza absolventi cu sau fara experienta pentru: sudor, lacatus, slefuitor, sofer achizitii. (0752.090.192 daniela.stefan@valmix.ro 7. Activitate care genereaza venituri suplimentar, salariati, pensionari, castiguri progresive+ pensie 500 USD, Trandafir; (0745.234.173 8. Administrativ, sofer, categoria B (cat.

C optional), experienta pe un post similar

9. Administrator casier, spalatorie auto

cu experienta, zona Titan, salariu atractiv, carte de munca+ o masa pe zi. 2.250 L; (0724.370.496

10. Administrator logistica, firma Alpin57Lux cauta candidati la punctul de lucru din Bucuresti pentru postul de administrator logistica (0756.032.010 11. Administrator tehnic care sa indeplineasca si functia de casier pentru firma Scomet administrare imobile. Conditii obligatorii: permis, masina. Program 13.0021.00, 2.200 L; (021.336.77.44/ 0372.979.797 12. Administrator, casier, spalatorie auto cu experienta, zona Titan, salariu atractiv, carte de munca+ o masa pe zi. 2.250 L; (0721.720.751 13. AEK Security Division angajeaza agenti de securitate, servanti pompieri, receptioniste, dispeceri. Scolarizarea gratuita. Salariu peste medie, plata ore suplimentare, bonusuri, servicii medicale gratuite. Relatii tel./ e-mail: (021.335.05.05/ 0760.411.281 recrutare@aeksecurity.ro

25. Agent de curatenie cu permis de conducere cat. B pentru firma de curatenie. Posesor permis categoria B - experienta de minimum 2 ani. Persoana serioasa, muncitoare si responsabila (0745.526.682 echipadecuratenie@gmail.com 26. Agent de curatenie, personal

pentru curatenie de intretinere birouri, tura de noapte, program de 8 ore, langa hotel Intercontinental. Oferim contract de munca, spor de noapte si tichete de masa; (0723.609.832/ 0374.034.370 contact@winscope.ro 27. Agent de interventie, agent de

paza, sofer salariul este de 1.800 de lei net, nr. de telefon permis categoria B minim un an obligatoriu pentru agentii de interventie, 1.800 L; (0737.211.772/ 0737.211.772 office@bronic.ro 28. Agent de paza persoana cu ate-

stat, pentru zona 13 Septembrie. Cele mai bune conditii. 1.200 L; (0749.066.233 razvan@mirano.ro www.mirano.ro

35. Agent de securitate, firma de paza angajeaza agenti pentru cei cu atestat prima de angajare 300 lei, pentru cei fara atestat posibilitatea de a a face cursul interviu str Ghita Hagi nr 71, (0742.104.912/ 0723.290.222 contact@bluecorp.ro 36. Agent de vanzari, agent imobiliar firma de dezvoltare imobiliare, cartier rezidential zona Pantelimon, angajam asistent vanzari imobile noi in cadrul ansamblului. Se cere seriozitate. Se ofera pachet salarial motivant. (0735.597.654/ 0735.597.654 office@ristconstruct.ro 37. Agent distributie cafea, Kaffa Roma-

nia, angajeaza agenti distributie cafea in Bucuresti; (0723.266.508 blanaru69@gmail.com 38. Agent imobiliar Agentie imobiliara sector 6 angajam agenti cu sau fara experienta pentru perioada nedeterminata, program flexibil, castiguri substantiale. Birou, telefon, laptop, baza de date, 1.000 {; (0762.039.796 violetaimob@gmail.com 39. Agent Imobiliar pentru secorul 6, sedi-

ile din Drumul Taberei, Militari, departamentul vanzari, publicitate agresiva, experienta constituie un avantaj, seriozitate. (0760.654.545/ 021.440.22.49

352. Tapiter, tamplar, refac total nou cap-

coada canapele, coltare fixe/ extensibile, huse, perne, canapele piele imitatie piele; (0731.286.512

353. Theo, domnisoara slim 20 ani noua in

zona si loc te astept pentr-u a te desfata cu un masaj de relaxare, intimitate si discretie totul fara graba, mai multe det la tel., zona Goga, Vitan, 70 L; (0743.689.932 354. Therapia-Masaj pentru sanatate, masaj terapeutic relaxare, reflexoterapie, drenaj limfatic cu anticelulitic, masaj capilar si facial. Terapiile se efectueaza pe masa de masaj. Durata sedintei intre 30min-90 min. L-V 10-20.30; 120 L; (0752.905.239 355. Tina, 42 de ani, doamna matura, discreta si rabdatoare iti ofer masaj de relaxare si intretinere corporala, cer si ofer discretie, zona sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0721.980.503 356. Tina, 42 de ani, doamna matura, discreta si rabdatoare iti ofer masaj de relaxare si intretinere corporala, cer si ofer discretie, zona sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0721.980.503 357. Tina, 42 de ani, doamna matura, discreta si rabdatoare iti ofer masaj de relaxare, discretie si igiena, zona sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0721.980.503 358. Tineretului, masaj cu 2 doamne dragute, detalii la telefon, Sincai, Tineretului, Cantemir, apropiere Unirii, 50 L; (0720.862.805

359. Tineretului, Cantemir, masaj de relaxare la 50 lei, cu doua doamne dragute, mai multe detalii la telefon, Sincai, Tineretului, Cantemir, apropiere Unirii. Detalii la telefon, caut colega inchiriez camera; 50 L; (0729.402.665 360. Titan, blonda, ofer masaj de relaxare

domnilor manierati intr-o locatie discreta. Cer si ofer seriozitate. 70 L; (0799.182.770

361. Titan, metrou, vino sa te relaxezi intr-

un ambient placut, ofer masaj de relaxare, detalii la telefon, 70 L; (0785.039.887

362. Unirii, Centru Vechi Buna sunt Roxi am 19 ani, te astept in locatia mea pentru a te rasfata cu un masaj de relaxare intr-un ambient placut si intim.Poze % reale, pentru mai multe detalii nu ezita sa ma contactezi, 60 L; (0764.900.113 ancutzadragusin @gmail.com 363. Unirii, masaj de calitate, bruneta 30

ani, dulce si comunicativa, te astept la un masaj de relaxare intr-un ambient placut. Nu raspund la numar privat. 50 L; (0722.769.160 baddboss94@yahoo.com

14. After school angajaza bucatareasa.

After &before school zona Timpuri NoiMarasesti angajeaza bucatar calificat. Relatii la tel. Puteti trimite CV la daniela.birdea@gmail.com sau arseniealina@yahoo.com. (0722.841.687/ 0722.209.437 arseniealina@yahoo.com.

29. Agent de paza post fix si interior, Bucuresti. Program in ture, salariu motivant. Avantaj: atestat agent paza. Asiguram echipament gratuit. Trimite CV la adresa: 1.500 L; (0756.120.979 hr@icarustel.com

40. Agent imobiliar intern pentru dezvolta-

tor imobiliar, cu experienta, se ofera carte de munca, salariu atractiv+bonusuri. CV la mail. Telefon: (0722.698.621 mihaela.dinculescu@sirgrup.ro 41. Agent imobiliar, agentia imobiliara

Tecnocasa angajeaza agenti imobiliari cu Agent de paza femeie, cu sau fara experienta. Salariu fix + comision sau fara experienta pentru (0745.653.435 bcof1@tecnocasa.com.ro 364. Veronica, doamna matura mereu angajeaza agent asigurari, doamna, pentru zambitoare, te astept pentru a petrece sediul firmei din sectorul 6, 42. Agent imobiliar, cu sau fara experienemiterea politelor de asigurare si con329. Rond Alba Iulia, poze noi din locatie, momente placute impreuna prin masaj, fara silierea clientilor pentru locatia din Auchan se asigura contract de ta, echipa tanara, mediu de lucru placut, sunt o fata draguta cu ochii verzi, ofer graba, discretie si intimitate, rog seriozitate, Titan. Se ofera salariu fix+comision. masaj de relaxare totala la domiciliul meu, cunostinte PC minime, castiguri semnificapoze reale din loc. Zona Piata Vitan, 60 L; munca, tichete de masa, (0769.265.880 Pt. mai multe detalii suna-ma, 50 L; tive, vanzari/ inchirieri zona Universitate, (0731.084.734 decontare transport in orizontbucuresti@gmail.com (0763.247.735/ 0721.773.154 castiguri de minim 2500 lei lunar. 2.500 L; Bucuresti, salariu si o masa 365. Viviana 24 ani, noua in zona, te (0725.472.839 rbrtoffice@gmail.com 16. AGENT interventie cu permis catego330. Rond Alba Iulia buna, vino sa te relaxastept la un masaj de relaxare al trupului si calda, 1.150 L; ria B, experienta si atestat; ezi in adevaratul sens al cuvantului. Iti ofer sufletului intr-o locatie discreta si curata. 43. Agent imobiliar, cu sau fara experien(0732.672.654 masaj de relaxare intr-un ambient placut cu Unirii, 100 L; (0743.610.899 (021.335.84.20/ 0722.307.333 angata, mediu de lucru placut, cunostinte PC relaxare intr un cadru discret si intim. Pentru mai multe detalii suna-ma la tel. (0730.228.089 Dilalah2001@yahoo.com

diferite uleiuri. Locatie lux, igiena si discretie. 70 L; (0735.688.227

331. Rond Alba Iulia, buna am 21 de ani,

sunt o fata draguta, eleganta si stilata, ofer domnilor generosi si stilati masaj de relaxare. Poze reale, confirm cu tatuajele. Zona Rond Alba Iulia. 100 L; (0734.471.262 332. Roxana 35 de ani, maseuza matura, cu forme plinute dar cu o experienta de nereprosat in arta masajului. Titan Auchan, 60 L; (0729.532.057

366. Zona 13 Septembrie, masaj relaxant

si sportiv la mine la locatie, 50 L; (0763.704.937

367. Zona Cora Militari noua, bruneta draguta, curata, cer si ofer igiena si discretie. Ofer servicii de calitate domnilor generosi masaj de relaxare, pt. detalii contacteaza-ma, 100 L; (0758.668.672

333. Roxana, 24 ani, 173 cm, 70 kg, Mili-

tari Residence sunt o domnisoara cu experienta. Imi place sa creez o atmosfera frumoasa si sa ofer masaj de relaxare domnilor dornici de escapade. Satena, ochii caprui, 173 cm, I speak english, 150 L; (0742.813.595 334. Roxy, alege sa te simti bine alaturi de

mine o domnisoara simpla, curata draguta, manierata si cel mai important 100% reala. Iti pot oferi servicii de masaj de relaxare si body masaj in compania mea 250 L; (0736.179.951 335. Sara, vin la tine acasa sau la hotel pentru a-ti oferi un masaj de relaxare de cea mai buna calitate, nu ezita sa ma contactezi, 100 L; (0799.265.421 336. Satena 26 de ani, noua in Bucuresti,

1.70, 50kg, te astept la mine sa iti ofer masaj de relaxare, plus surprize, 100 L; (0764.539.322

337. Satena supla, 25 ani, zona centrala,

ofer masaj de relaxare. 100 L; (0732.934.185

338. Servicii sablare profesionale Prestam servicii de sablare cu grit si sticla pentru piese- suprafete fier, aluminiu, cupru, lemn, caramida. ?Tarifele se stabilesc in functie de gritul consumat.Detalii suplimentare pe www.tekko.ro (0749.064.848 339. Simona Lasa-te purtat intr-o calatorie

de rasfat si traieste o experienta unica ce inseamna placere. Detalii suplimentare la tel. Titan Trapezului, 60 L; (0732.721.047

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

Oferte full time ¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så acorde tuturor ¿ansa de a participa la ocuparea unui post, indiferent de: raså, etnie, na¡ionalitate, limbå, religie, convingeri, categorie socialå, categorie defavorizatå, vîrstå, sex,orientare sexualå, cf. Legii 48/2002 1. Abatorul Peris cauta un stivuitorist serios, responsabil si atent la detalii. Oferim salariu motivant, contract de munca, transport sau cazare. Detalii la; (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 2. Absolvent Baieti sau fete pentru video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare, 5.000 L; (0760.096.860 angajari@essencestudios.ro

15. AGENT asigurari. Broker asigurari

jari@aba.ro www.abasecurity.ro

30.

31. Agent de paza, paznic pentru imobil,

17. AGENT paza si ordine, agent control

acces cu atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

18. AGENT vanzari. Firma distributie pro-

duse alimentare si bauturi alcoolice angajeaza agenti vanzari. Necesar cunostinte in domeniu vanzarilor, permis cat. B, disponibilitate deplasari. Asteptam CV la e-mail; (0751.055.301 officefastplus@gmail.com fastplus.ro 19. Agent curatenie Societate comerciala angajeaza personal pentru echipa de interventie. Oferim salariu motivant, program flexibil. Relatii la telefon; (0751.051.246/ 0751.051.246 hr@handy-man.ro 20. Agent curatenie, firma curatenie

angajeaza agent curatenie pentru locatie fixa din zonele: Berceni, Balotesti si Otopeni. Oferim salariu motivant. Relatii la telefon (0751.051.955

langa Spitalul Fundeni. Program in ture, Salariul 1.500 L; (0764.397.026 32. Agent de securitate pentru restaurant

Ruby Tuesday, pentru informatii sunati la nr. de telefon din anunt intre orele 9.0017.00 de L-V (0741.277.755/ 021.346.56.00 info@ruby.ro 33. Agent de securitate fara atestat sau

cu atestat si minima experienta in paza, pentru obiective usoare, in Bucuresti si apropiere. Conditii de selectie, minime. Angajare imediata. (0759.056.795 34. Agent de securitate, femei, pt. Fox, fabrica de mezeluri.1.450 lei brut, spor de noapte, tichete de masa, masa calda gratuita,bonusuri. Durata nedeterminata. Program 12/24 -12/48. Sector 4. Contactati-ne intre 9-17, L-V; (0726.718.768

minime, posibilitate avansare, vanzari/inchirieri, castiguri de minim 2.000 lei pe luna; (0725.472.839 Rbrtoffice@gmail.com

44. Agent imobiliar, dezvoltator imobiliar din Brasov cu 300 de apartamente in constructie angajeaza agent imobiliar. Salariu 2.000 lei + 150 lei/vanzare; 2.000 L; (0729.088.527 blitzconstruct@gmail.com 45. Agent imobiliar, dezvoltator imobiliar din Brasov cu 400 de apartamente in constructie angajeaza agent imobiliar. Salariu 2.000 lei + 150 lei/vanzare; 2.000 L; (0729.088.527 blitzconstruct@gmail.com 46. Agent imobiliar, zona Unirii, cu sau

fara experienta, comision progresiv; (0722.871.755 47. Agent inchirieri auto pentru WLC

Rent, tineri dornici de munca.Salariu 2000 + bonusuri lunare.

21. Agent curatenie, echipa mobila salariu atractiv de la 1400 Lei pana la 2000 Lei in functie de disponibilitatea dvs. Part time 4 ore 700 Lei salariu Echipa mobila agent curatenie 1400 Lei Echipa mobila abonamente 1800-2000 1.400 L; (0728.464.757 office@mavim.ro 22. Agent curatenie. Firma din domeniul curateniei angajeaza operatori de curatenie: program 8 ore, salariul motivant, bonuri de masa, alte bonusuri; (0731.321.700 23. Agent DDD Societate comerciala angajeaza operator dezinsectie, deratizare dezinfectie cu permis de conducere Detalii la tel.; (0751.051.955 hr@handy-man.ro 24. Agent de asigurare locatie fixa in inc-

inta unui centru comercial, codul raf si cunoasterea produselor de asigurari este un avantaj. (0733.958.458 ciobanu_cristina85@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


20 septembrie 2017

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

4

LOCURI DE MUNCÅ 104. Agenti de securitate cu atestat

124. Agenti interventie posesor permis

pentru obiective in Bucuresti si Ilfov. Asiguram transport, salariul de la 1.300 la 1.800 lei in mana in functie de calificari si aptitudini; (0741.216.013

cat. B. Atestat agent securitate. Varsta intre 22 - 40 ani. Constitutie atletica. Salarizare pornind de la 2000 lei net. Plata la timp. Concedii platite. Acces sala fitness gratuit. 2.000 L; (0744.280.093

105. Agenti de securitate, angajam barbati/ pensionari pentru zonele din sectorul 6 si Otopeni; (0731.316.568

125. Agenti interventie, se cere permis categoria B minim 2 ani; (0786.189.306

106. Agenti de securitate, Civis angajeaza agenti de securitate atestati profesional pentru obiectiv parc fotovoltaic Podari-Dolj, program 12/24 - 12/48, salariu minim net 1.200 Lei, salariu si taxe la zi. Relatii la tel., 1.450 L; (0753.804.064/ 0723.602.909 traian.pirvan@civis.ro 107. Agenti de securitate, fete si baieti cu si fara atestat. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 1.4001.600 in functie de obiectiv. 1.600 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84 angajare.tg@gmail.com

AGENTI INTERVENTIE. TORNADO SECURITY ANGAJEAZA AGENTI DE INTERVENTIE PENTRU BUCURESTI SECTOR 6, L-V PROGRAM ZI, EXPERIENTA IN DOMENIU, SALARIU NET 2.200 L; (0725.641.638

126.

127. Agenti paza cu atestat pt. zona Sos.

Giurgiului (Gara Progresul) (0744.555.199

108. Agenti de securitate, fete si baieti

pentru hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti. Cunoasterea limbii engleze la nivel mediu. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com

Agenti de securitate, zona: Militari, Rahova, Ghencea, angajam; (0731.510.966

109. 48. Agent livrator produse alimentare Bucuresti, Firma de distributie produse alimentare angajeaza agent livrator cu experienta cu autoutilitare frigorifice 3.5 tone. De preferat domiciliul in sector 6. CV la email (0720.720.740 soferdistributie@yahoo.com

Agent paza - femei cu sau fara atestat pentru societate comerciala sector 6, program de lucru 8 ore, salariul 1.100 lei in mana + tichete de masa, relatii la; (0732.672.654 49.

50. Agent paza barbat, societate cu sediul in sectorul 6, angajeaza agent de paza cu sau fara experienta pentru paza proprie, se lucreaza 1 noapte la trei zile de la 19 - 07, tichete de masa, contract de munca, salariu net; 1.100 L; (0732.672.654 51. agent paza cu sau fara atestat, 1.065

L in mana fara intarzieri. Obiective: ADPP sector 1, RAPPS, carte de munca pe perioada nedeterminata, 1.065 L; (0758.111.018/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro 52. Agent paza pentru obiectiv (la

Podul Constanta), salariu bun, bonuri de masa, contract de munca; (021.324.85.28/ 0743.884.579

66. Agent vanzari magazin 1 Minute cu

program de 6 ore/zi sau 8 ore/zi, lunivineri, situat intr-un business center din zona Metrou Pipera. Beneficii: salariu 1500 lei, 1.500 L; (0761.410.008 Adriana.panait@yahoo.com 67. Agent vanzari materiale electrice LC

Electric angajeaza agent de vanzari, Bucuresti. Cerinte cunostinte minime in vanzari electrice, permis de conducere cat. B, operare pc. Beneficii: salariu, comision, masina. Relatii tel. (0746.586.764 office@LC-electric.ro 68. Agent vanzari showroom parchet si

usi, zona Obor. Activitate vanzare parchet si usi de interior atat in showroom cat si pe teren, zona Bucuresti, Ilfov. (0740.229.920/ 0740.229.920 bogdanconstantinescu25@gmail.com 69. Agent vanzari zona Bucuresti-Ilfov, firma distributie detergenti-cosmetice angajeaza agenti vanzari pt. BucurestiIlfov. Experienta de minim 1 an intr-un post similar, permis cat.B. Pachet salarial motivant: conditii de lucru deosebite; (0372.738.273/ 021.330.56.87 70. Agent vanzari, cu carnet, categoria B

de minim 1-2 ani de zile, urgent, sociabildorinta de invatare, minim 12 clase, (preferabil cu facultate) 1.400 L; (0799.991.122/ +40721922152 alin_gebescu@yahoo.com

54. Agent paza, firma paza angajam

73. Agent vanzari, deplasari tara, cu

56. Agent publicitate angajam, conditii

avantajoase, program flexibil; (0729.308.275

Agent securitate angajam agent securitate cu atestat, pentru scoli si licee in sect.3, Bucuresti. Contract durata nedeterminata. Tel. (0738.004.849 57.

58. Agent securitate angajam pentru un

important hotel de 5 stele din Bucuresti.Locatie: Calea Victoriei. Program: 3 schimburi. Cerinte: limba engleza la nivel conversational, bune abilitati de relationare. 1.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 59. Agent securitate pt. locatie Auchan

Drumul Taberei cu atestat-paza, program lucru 8 ore/ schimb - 2 schimburi. Salariu fix, tichete masa, prima vacanta, prime; (0374.409.880 arogojina@auchan.ro auchan.ro 60. Agent securitate, Bronec angajeaza urgent agenti de securitate, femei si barbati cu domiciliul in Bucuresti, cu sau fara atestat pentru sedii de birouri si punct control acces. Adresa: Str. Mesterul Manole nr. 1, bl.D17 (021.323.54.69 bronec@bronec.ro www.bronec.ro

cu traditie in importul si distributia anvelopelor, cu experienta in domeniu, studii medii si permis de conducere auto. Oferim pachet salarial motivant. 1.600 L; (0722.257.944 anvelope@delta-grup.ro 65. Agent vanzari bilete de avion si auto-

car, agentia de turism Sebastian Touring,cu 15 ani de experianta in domeniu,angajeaza urgent agent de turism cu experianta in vanzarea biletelor de avion si autocar.Oferim salariu net de 1400 lei + comision; (0765.434.709 swat_seb@yahoo.co.uk

112. AGENTI DE VANZARI MARE PUBLICITATE ANGAJEAZA ANUNTUL TELEFONIC. CAUTAM PERSOANE DINAMICE CU EXPERIENTA IN VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO

pentru depozit logistica, fabrica, cladire birouri, ambasada, restaurant, in zonele Unirii-Hanul lui Manuc, Titan, Salajan, Eroilor, Militari, program 24/48 h, 12/36 h, 12 h, L-V ziua, salariul 1.500; 1.500 L; (0769.075.995/ 021.311.35.13 angajari@carpatguard.ro 131. Agenti paza cu sau fara experienta

pentru fabrica ate, cladire birouri, ambasada, depozit logistica, restaurant in zonele Unirii-Hanul lui Manuc, Titan, Salajan, Eroilor, Militari, program 24/48h, 12/36h, 12h, L-V ziua, salariul 1.500 Lei Net; 1.500 L; (0786.410.128/ 0769.075.995 angajari@carpatguard.ro

Agenti securitate pentru zonele Titan, Vitan, Dristor, program flexibil, salarizare motivanta; (0786.189.306

144.

145. Agenti securitate complex rezidential

pentru societate. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, salariu 1.4001.600 lei net. Tel.: 1.600 L; (0762.217.697 stancovici@teamguard.ro 146. Agenti securitate pentru magazineBucuresti. Salariu incepand de la 1.800 Lei net, care se plateste la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, prime, servicii medciale gratuite, conditii placute de munca, excursii gratuite munte/ mare, asiguram calificare profesionala gratuita. Interviurile: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3, luni-vineri, 09.0016.00. Mijloace de transport: 124, 202, 223, 135, 123 Auchan Vitan, vis a vis de Targul Auto Vitan. Relatii la tel.: (0749.062.295

153. Agenti securitate, Romguard Securi-

ty angajeaza urgent personal inclusiv femei pt supraveghere diverse locatii bucuresti otopeni etc oferim salarizare motivanta echipament si scolarizare gratuita program de lucru variat; 1.500 L; (0726.741.032/ 0786.900.062 secretariat@romguardsecurity.com 154. Agenti securitate, Societate de paza

angajeaza agenti de securitate cu atestat, pentru obiective in Municipiul Bucuresti (0756.121.607/ 0723.771.365 integraguard@yahoo.ro

155. Agenti securitate, tineri,fara obligatii,disponibil program prelungit in cursul saptamanii,posesor permis auto categoria B de minim 2 ani, auto personal obligatoriu,fara cazier,prezenta agreabila, 700 {; (0722.899.991/ 0766.289.565 cristian.radu@duncahypercar.com 156. Agenti securitate, barbati si femei pentru obiective in Bucuresti si zonele limitrofe. Asiguram scolarizare si salariu in functie de specificul obiectivelor (salariu net intre 1.250 - 1.600 Lei); de asemenea angajam si servanti pompieri (salariu net 1.680 Lei). Telefon interviu: (0734.222.064/ 0731.355.558/ 0761.156.982 157. Agenti sef tura, detectiv/dispecer video, conditii de munca bune, salariu avantajos plus bonuri de masa si bonusuri de performanta, pentru zona Militari, (0767.980.339 florinbeja@gmail.com 158. Agenti, sefi de tura magazine MegaImage 1.400-1.600 lei in mana. Cu sau fara atestat. CIM pe perioada nedeterminata. Plata salariului fara intarzieri. 1.600 L; (0753.128.171/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro 159. Agenti. Companie de securitate angajeaza agenti pentru galerii comerciale si mall-uri Bucuresti. (0744.352.233 160. Agenti. Firma de paza anga-

jeaza agenti de paza cu atestat sau fara atestat pt. Bucuresti; (0761.657.691/ 0721.216.234

161. Ajutoare bucatarese, salariu 1.800 lei net si femeie pentru spalat vase 1600 lei net, program motivant, angajam pentru restaurant sector 5. (0730.002.054 162. AJUTOR de bucatar pt. Gatto Lounge program flexibil, carte de munca, salariu fix. Locatia este situata pe Bd. Decebal nr. 17; (0746.999.888 oscarcaffe@yahoo.com

75. Agent/agenta inchirieri auto, firma profil rent-a-car angajeaza agent/agenta inchirieri auto, limba engleza permis categoria B, si excel obligatorii; (0765.516.359 eurotopautomobile1@gmail.com

163. AJUTOR de bucatar. Restaurantul Casa Mino angajeaza ajutor de bucatar (femeie) cu contract de munca, salariu si bonusuri motivante, (0753.338.373 office@casamino.ro

76. Agenti securitate, STOV Securi-

ty angajeaza. Cerinte: atestat paza, domiciliul in Bucuresti, Ilfov, program 12/ 24 cu 12/48, tarif 11,7 lei brut/ ora, conditii optime de lucru; (021.317.42.76/ 0720.133.112

164. Ajutor magazioner, firma de marochinerie, angajeaza in atelierul din Prelungirea Ghencea, ajutor magazioner. Se cere cazier juridic, experienta in depozit, seriozitate. Program 7-15, (0724.986.301

77. Agenti vanzari si distribuitori cu

165. Ajutor autoservire bistro Piata Victo-

sau fara experienta, oferim salariu 1.800 lei net; (0728.650.079

78. Agenti commerciali cu experienta in vanzari in toata tara si rezidenti in alte tari din Europa. Cerinte minim studii medii, permis de conducere cat. B. Salariu + comision. (0787.646.771 radu@flexographic.ro

90. Agenti de curatenie, femei si barbati

pentru zona Berceni. Program 8 ore; (0724.036.346

79. Agenti cu atestat Firma securitate angajeaza agenti cu atestat din Bucuresti; (021.336.69.96/ 0758.110.701

91. Agenti de paza cu atestat, salariu

80. Agenti curatenie angajam pentru sedii

93. Agenti de paza cu sau fara atestat, Bronec angajeaza agenti securitate cu sau fara atestat pentru obiectivele din Bucuresti. Adresa: str. Mesterul Manole nr. 1, bloc D 17, sc. 1, ap. 12, Int. 12, sector 3, Bucuresti (021.323.54.69 bronec@bronec.ro www.bronec.ro

birouri zona Aurel Vlaicu si Universitate si pentru spatiu depozit zona Autogara Pacii. Salariu motivant si tichete de masa, orele suplimentare se platesc separat; (0751.113.011

82. Agenti curatenie pentru prestarea serviciilor in camine si facultati. Salariu motivant. (0743.251.657

64. Agent vanzari anvelope pentru firma

tiry SRL angajeaza agenti de securitate cu atestat. Conditii de munca si salarizare conform legii; (0756.161.659

«««««««««««««««««« 130. Agenti paza cu sau fara experienta

143. Agenti securitate pentru obiectiv spatiu comercial, in zona Obor. Program de lucru in ture, drepturi salariale la timp, bonusuri pentru performanta, posibilitati de avansare, (0762.828.457 cosminvladescu@gmail.com

74. Agent, operator serviciu clienti, call center pentru societate de plasare forta de munca in strainatate, personal pentru departamentul call-center/serviciu clienti, preluare apeluri.Program de lucru full-time. (0727.581.999 europa.work@yahoo.com

62. Agent vanzari cu/ fara experien-

ciala, care vor mai mult decat un loc de munca. Oferim salariu, bonusuri captivante, excursii promovare. Programeazate la un interviu pentru a afla detaliile. (0770.271.940 agtopcompany@yahoo.com

87. Agenti curatenie, baieti si fete pentru sedii birouri, spatii comerciale, cu sau fara experienta, conditii avantajoase. Program part time sau full time 8 ore. Avantaj carnet cat. B; (0766.443.227/ 0723.395.147 terraclean2008@gmail.com

111. Agenti de securitate. SC Pols Secu-

AGENTI PAZA CU ATESTAT, PENTRU SALA JOCURI (TINERI). OFERIM: TRAINING, TINUTA, PROGRAM FLEXIBIL, CONTRACT DE MUNCA, SALARIU ATRACTIV+ BONUSURI; (0753.383.211 OFFICE_PLANETM@ YAHOO.RO 129.

masina si carnet, pentru distributie imbracamnte si incaltaminte in orasele din tara. Salariu plus comision. (0721.721.490 diana.persunaru@yahoo.com

81. Agenti curatenie angajam pentru sediu birouri banca B-dul Ion Mihalache, sector 1. Salariul include tichete de masa si abonament transport. Orele suplimentare se platesc separat. Relatii la: (0742.014.548

63. Agent vanzari pentru societate comer-

salariu peste medie, platit la timp, bonuri de masa+ plata orelor suplimentare. Informatii la telefon de luni pana vineri intre orele 9:00-18:00; (021.335.00.11/

ventie, plata salariilor la timp, sarbatori legale platite dublu, prime/ bonusuri, calificare profesionala gratuita, contract de munca integral, stabilitate la locul de munca, servicii medicale gratuite. Pentru posturile de agent de securitate si agent de interventie exista obiective in toate sectoarele din Bucuresti si in zonele limitrofe, BGS Divizia de Securitate. Interviuri: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3 (vis a vis de Targul Auto Vitan). Relatii la telefon: (0749.062.295

««««««««««««««««««

domeniu materialelor de constructii angajeaza agent vanzari, responsabil pe partea de vanzarii caramida decorativa si sisteme de placare fatade. Beneficii motivante (0746.052.053 mehmet@wallpoint.ro

61. Agent securitate, societate de paza angajeaza urgent agent securitate pentru spatiu comercial zona ultracentrala. Salariu minim net 2.000 lei. Posturi limitate. Urgent. 2.000 L; (0762.217.697 stancovici@teamguard.ro

ta, salariul 1.800 lei net; (0728.650.079

«««««««««««««««««« 86. Agenti curatenie si sef tura angajam,

110. Agenti de securitate, agenti de inter-

zona Militari, relatii intre orele 12.00-14.00; (0727.761.858

de negociere, comunicare si vanzari directe pentru post reprezentant vanzari produse stomatologice. Asiguram contract, abonament transport public, tel.Rog CV pe email. 1.400 L; (0744.422.141 angajari.udp@gmail.com 72. Agent vanzari, societate comerciala in

55. Agent paza, securitate, societate de paza si protectie angajeaza Agenti de paza /securitate pentru obiective aflate in Bucuresti Zona 1 Gara de Nord, zona 2 Soseaua Chitilei, zona 3 Fundeni, salariu platit la timp; (0751.143.961

AGENTI CURATENIE PENTRU SEDII BIROURI SI SPATII COMERCIALE, PROGRAM 8 H - SALARIU 1.300 LEI, PROGRAM 4 H - 800 LEI, LOC DE MUNCA STABIL, ORA SUPLIMENTARE PLATITE, RUGAM SERIOZITATE MAXIMA; (0723.329.680 83.

128. Agenti paza (barbati) pentru obiectiv

71. Agent vanzari, persoana cu abilitati

53. Agent paza, Euro Guard Security angajeaza agenti paza cu experienta si atestat, pentru magazine jucarii, situate in Vulcan Mall, Mega - Mall, depozit Militari, salariu 1100 Lei net (0727.083.007/ 0786.447.447

agenti securitate cu atestat din Bucuresti si zonele limitrofe. Salariu 1.300 Ron net. Pentru detalii sunati la telefon. Interviu: luni-vineri 08.00-15.30 (0770.456.278/ 0757.027.025

««««««««««««««««««

9

84. Agenti curatenie hipermarket Vulcan, contract de munca, plata ore suplimentare; (0754.590.242 85. Agenti curatenie si sef tura angajam,

salariu peste medie, platit la timp, bonuri de masa+ plata orelor suplimentare. Informatii la telefon de luni pana vineri intre orele 9:00-18:00; 021.335.00.11/ (0784.290.182 88. Agenti curatenie, menajere, club

sportiv in zona Baneasa angajeaza agenti de curatenie, program in ture de 8 ore/zi, asiguram transport de la metrou pana la locatie, pachet salarial atractiv. (0744.332.072 florina.saru@stejariicountryclub.ro 89. Agenti de curatenie pentru firma de

curatenie, zona Fundeni-Dobroesti. (0731.459.999

atractiv, Bucuresti . (0730.344.788/ 0768.074.078

94. Agenti de paza, companie de paza

angajam urgent agenti de paza, sef tura, sef obiectiv cu permis cat B, cu/fara atestat, cu posibilitate scolarizare in cadrul firmei, pentru noul Ikea care se construieste pe Blvd Palady, sector 3; (0765.900.665 95. Agenti de securitate (barbati, femei)

in conditiile Legii 333/2003 pt. Bucuresti sectoarele 6 si 2. Oferim salariul de 1300 lei in mana, contract de munca si plata la timp, fara intarzieri, (0751.168.950/ 0736.644.955 orostar_invest@yahoo.com 96. Agenti de securitate atestati din

Bucuresti sau zone limitrofe; (021.420.40.29

97. Agenti de securitate cu atestat. Pen-

tru cei peste 45 de ani 500 lei prima de angajare. Plata ore suplimentare si de noapte.Detalii la tel: 1.450 L; (0771.636.821/ 0770.131.872 bogdan@akylesecurity.ro

98. Agenti de securitate cu sau fara ates-

tat, salarii avantajoase (0762.795.017 Ionut.naftaila@yahoo.com

Agenti de securitate cu si fara atestat, angajam urgent. Posturi de interior. Rugam seriozitate; (0745.754.341/ 0751.279.777 99.

100. Agenti de securitate pentru obiectiv

centru SPA Balotesti, in interior, se ofera echipament sport, salariul la timp pe card, se cauta si se ofera seriozitate. Detalii la telefon sau la sediul firmei; (0786.138.000 Office@dabsecurity.ro 101. Agenti de securitate pentru obiective din Bucuresti, program flexibil, salariu motivant. (0756.121.607/ 0723.771.365 102. Agenti de securitate pentru

posturi interior, program 8 ore, salariu motivant, conditii foarte bune de munca, pentru firma de paza; (021.337.44.77/ 0747.221.397 103. Agenti de securitate posturi de

interior, program flexibil, salariu 1.400 Lei /195 h, angajeaza firma SC Olimp Security; (021.337.44.77/ 0747.221.397

113. Agenti imobiliari Agentia Concept Imobiliare a decis sa isi mareasca echipa din sediul zona Drumul Taberei, am deblocat trei posturi de Agent Imobiliar, va asteptam cu mult entuziasm, (0760.654.540 conceptimobiliare@yahoo.com 114. Agenti imobiliari care au lucrat

in domeniu pentru firma imobiliara, comision 50%, varsta nu conteaza, seriozitate; (0765.677.535

115. Agenti imobiliari cu experienta in domeniu. Oferim conditii de exceptie, sediul modern zona Gara de Nord. Intra pe site sa te convingi. Te asteptam la interviu; www.tentantimobiliare.ro (0730.993.333/ 0720.009.999/ 0720.009.999 tentantimobiliare@yahoo.com www.tentantimobiliare.ro 116. Agenti imobiliari experienta vanzari/

inchirieri, sediu central, comision 60%, oferim birou propriu, telefon, publicitate agresiva; (0742.730.047/ 0732.717.111

117. Agenti imobiliari numai cine nu munceste, nu are. Agentie imobiliara cu sediul intre Piata Muncii si Piata Iancului angajeaza agenti imobiliari pentru vanzari/inchirieri, sectoarele 2 si 3, experienta minim 1 an. 1 {; (0729.203.880 kdwimob@gmail.com 118. Agenti imobiliari cu/fara experienta. Se asigura pregatire. Daca esti: responsabil, punctual, sociabil si poti prezenta, negocia, convinge, atunci esti binevenit in echipa noastra. Se ofera: salariu fix + comision din incasari, 1.000 {; (0767.833.046 office.dreamhouseimob@gmail.com 119. Agenti imobiliari. Agentie imobiliara

zona Dristor, angajeaza personal cu sau fara experienta, carnet auto constituie un avantaj, cerem seriozitate; (0722.338.326

120. Agenti interventie cu atestat agent securitate pentru societate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 1.700-1.800 Lei 1.800 L; (0760.650.245 angajare.tg@gmail.com 121. Agenti interventie cu atestat pt. societate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 1.7001.800 lei. 1.800 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com 122. Agenti interventie cu sau fara atestat, permis categ. B cu experienta minim 3 ani in Bucuresti, pentru zonele BerceniPantelimon, atributii alarme-interventie si transport agentii in obiective, sal. 1800 Lei prima luna; 2.000 L; (021.311.35.13/ 0726.795.085 angajari@carpatguard.ro 123. Agenti interventie diferite Zone Bucuresti, program ture zi sau noapte, experienta, atestat, permis B, fara cazier, conditie fizica buna, cunostinte intretinere auto, salariu net la 180 ore este 1.500 L; (0760.669.602 office@dabsecurity.ro www.dabsecurity.ro

132. Agenti paza noapte Baba Novac,

Libra Guard angajeaza agenti paza de Noapte pt zona Baba Novac, sector 3, Bucuresti. 1.200 L; (0746.109.328 office@libraguard.ro 133. Agenti paza noapte Baneasa, Libra Guard angajeaza agenti paza de noapte pentru zona Baneasa, cartier Henri Coanda. Salariu 1.300 lei. 1.300 L; (0746.109.328 office@libraguard.ro 134. Agenti paza Oltenita Libra Guard

angajeaza agenti paza pt. localitatea Oltenita, judet Calarasi. Salariu 1100 lei. Tel: 1.100 L; (0784.908.888 135. Agenti paza sect. 4, Berceni, firma de paza si protectie angajeaza agenti de securitate, sectorul 4, Sos. Berceni sau str. Serban Voda, cu sau fara atestat, posibilitate de calificare, post control acces, 1.200 L; (0735.315.114 136. Agenti paza, barbati pentru

Bucuresti, relatii intre orele: 12.00 - 14.00, salariu atractiv; (0727.761.858 137. Agenti paza, firma de paza cauta personal calificat pentru obiective in Bragadiru, Afumati, posibil si alte zone din Bucuresti (0723.270.146 prosig.total@yahoo.ro 138. Agenti paza, Magic Star Security angajeaza agenti de securitate: salarii atractive, 1.400-1.600 Lei in mana, cu sau fara atestat, cu varsta de minim 18 ani, salariu la zi (fara intarzieri), cim nedeterminat 1.600 L; (0758.111.018/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro 139. Agenti paza, societate de paza, angajeaza baieti, cu sau fara atestat, pentrul postul de agent paza in diverse obiective din Bucuresti si zonele limitrofe. Pentru orice informatii va rugam sunati pe numarul afisat; (0784.255.793 dispecerat@grandsecurity.ro

147. Agenti securitate Pipera complex rezidential societate de paza angajeaza agenti de securitate pentru complex rezidential in zona Pipera. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu 1.400-1.600 lei net 1.600 L; (0767.800.080/ 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com 148. Agenti securitate scoli Pajura, Damaroaia, Buc.Noi. Societate de paza angajeaza agenti securitate pentru scoli in Bucurestii Noi, Pajura, Damaroaia. Program de lucru flexibil, contract de munca legal. Salariu 1.400 - 1.600 net; 1.600 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84/ 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com 149. Agenti securitate scoli si gradinite.

Societate de paza angajeaza agenti de securitate cu si fara atestat pentru paza unor scoli si gradinite. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Tel., 1.600 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com 150. Agenti securitate, barbati si femei pentru zonele Cotroceni, Crangasi, Militari, Drumul Taberei, salarizare atractiva; (0786.189.306

Agenti securitate, cladiri birouri, institutii bancare. Program in ture. Salarii motivante; (0786.189.306

151.

152. Agenti securitate, companie multina-

tionala angajam agenti de securitate cu/ fara atestat, pentru activitati de supraveghere si control. Pachet salariu atractiv, tichete masa, decontare transport (021.201.79.83/ 0729.550.768

riei. Bistro Supapa cauta coleg pentru servirea mancarii din vitrina calda, incasare bani, curatenie sala. L-v, 9-17. Ne dorim un om serios, vesel, politicos, tanar. Bonus la salariu: pranz zilnic. 1.700 L; (0721.212.965 mona.bratescu@supapata.ro 166. Ajutor barman Hai sa lucram impreuna, vei avea un venit motivant, posibilitate de crestere salariala si bonus, program 2 zile cu 2 zile si masa de pranz asigurata. Suna la numarul de telefon, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 167. Ajutor barman / Casiera pentru Can-

tina/ Autoservire in cladire de birouri, zona Piata Romana. CV-uri pe adresa de email. Pentru relatii suplimentare va rugam sa sunati la numerele de telefon. (0731.236.044/ 0724.045.501 georges.treats@gmail.com 168. Ajutor barman, ajutor bucatar

pentru restaurant cu specific italienesc. Detalii la: (0785.225.000/ 0737.484.827

169. Ajutor barman, restaurant zona Militari, angajam ajutor barman, ajutor bucatar, nu este obligatorie experienta, asiguram training la locul de munca (0723.640.178 170. Ajutor brutar, cuptorist. Bru-

tarie angajam modelator, ajutor brutar cu sau fara experienta (muncitori necalificati), cuptorist, oferim un mediu placut, program si salariu atractiv; (0786.094.857 171. Ajutor bucatar cu experienta pentru restaurant in Piata Alba Iulia, salariu intre 1.500 - 1.800 lei. Detalii la tel intre orele 9:00-19:00 zilnic, asteptam CV pe adresa de mail; 1.800 L; (0762.400.500 neacsu.raluca89@yahoo.com 172. Ajutor bucatar cu experienta,

femei pentru curatenie, tel. dupa ora 12; (021.222.57.55/ 021.223.22.25

«««««««««««««««««« 140. AGENTI SECURITATE CONFORM PREVEDERILOR LEGII 333/2003, SOCIETATE DE PAZA ANGAJEAZA, SALARIU NET: 1.425 L; (021.327.14.18

«««««««««««««««««« 141. Agenti securitate din Bucuresti si Ilfov pentru depozitul Emag, programul este de luni pana vineri, de la 08:00-20:00, transport asigurat de la gura de metrou Pacii, salariu 1800-2000 Lei (0799.402.473/ 0799.006.961 emagw10@selectsolurions.ro 142. Agenti securitate pentru cladiri de

birouri, spatii comerciale zona Pipera, Baneasa. Conditii avantajoase; (0728.972.348

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


10

20 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 216. Ajutor bucatar, femeie serviciu vase,

Restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, angajeaza ajutor bucatar si femeie serviciu si, vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro

241. Ajutor de ospatar, Trattoria Pane e Vino angajeaza ajutor de ospatar (picol) .Program 1 zi cu 1 zi .Adresa noastra este Strada Nerva Traian 23, sector 3, zona metrou Timpuri Noi; 1.500 L; (0757.976.618 trattoriapanevino2010@yahoo.com

217. Ajutor bucatar, femeie, si femeie la

242. Ajutor de ospatar, picolita zona Dru-

vase pentru fast food in sector 2, zona Batistei. Program luni-vineri 07.00-17.00, weekend liber. Carte de munca si o masa pe zi. Detalii la telefon. (0769.263.027/ 0762.883.978

mul Taberei, program flexibil, contract de munca, colectiv frumos, tips, masa asigurata, dorim persoana comunicativa, ingrijita. De preferat din sector 5, 6, 1.450 L; (0773.802.387

218. Ajutor bucatar, lucrator bucatarie pentru restaurant pizzarie in sector 4. Oferim salariu motivant si bonus, program 1023.30, 2/2, relatii tel., (0744.312.911/ 0771.682.720/ 0723.256.109 gabiflorescu56@yahoo.com

243. Ajutor de sofer la Fantana, angajam

219. Ajutor bucatar. Firma catering,10 ani experienta, angajam ajutor bucatar, personal linie autoservire. Program avantajos LV. (0723.337.174 220. Ajutor bucatar. Restaurant anga-

jeaza ajutor de bucatar cu sau fara experienta in domeniu. Oferim: contract de munca, salariu motivant, locatie ultracentrala, promovare. Pentru detalii sunati la nr. afisat; (0733.102.737 221. Ajutor bucatarie, ospatari/ ospatarite

pt. restaurant sector 2, str. Ion Maiorescu nr. 18, urgent; (0724.241.932/ 0767.103.111

194. Ajutor bucatar cu experienta pentru

tru shaormerie zona Berceni, program de lucru 12 cu 24 libere,12 cu 48 libere, pentru postul de salatiera, curatat si taiat legume, avem robot pentru varza, se ofera 1 masa zilnic. 1.800 L; (0770.573.286

firma catering, mancare romaneasca, zona sector 1, salariu 2000- 2.500 Lei, in functie de nivelul profesional. Asiguram hrana zilnica, concediu, carte de munca, bonusuri financiare; 2.500 L; (0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com

174. Ajutor bucatar femei, program de l-v,

07-18, la 5 min. de Piata Romana. Salariul de pornire 2000 lei. Varsta 18-40 de ani. Asiguram contract si carte de munca. 2.000 L; (0730.224.457 evolution_1960@yahoo.com 175. Ajutor bucatar pentru firma de cater-

ing fara experienta, zona Tineretului, program 6,30-14,30, sambata, duminica liber, (0765.166.965 empatygroup@yahoo.com 176. Ajutor bucatar pentru gradinita par-

ticulara, zona Drumul Taberei (0724.032.742 secretariat@gradinitadaria.ro 177. Ajutor bucatar pentru patiserie, pro-

gram 8 ore luni pana vineri (08:00 /16:00).Sambata program scurt.Duminic? liber 1.450 L; (0725.123.124 saraidelicatess@gmail.com 178. Ajutor bucatar pentru restaurant asi-

atic. Program 2 zile cu 2 zile, salariu atractiv+ bonusuri, mediu de lucru placut. 1.800 L; (0765.806.322 bufet.asiatic@gmail.com 179. Ajutor bucatar pentru restaurant central, cu experienta minima 2 ani. Salariu 2000 lei, contract de munca, program 6 zile lucratoare pe saptamana, program 12:00-20:00. (0732.266.922 bogdanalexandrescu2003@yahoo.com 180. Ajutor bucatar pentru restaurant zona Brancoveanu, sector 4. Program 2/2 zile, contract munca, salariu 2000 lei in mana, tips, bonusuri. Se cer seriozitate, curatenie si experienta in bucatarie restaurant; 2.000 L; (0760.650.710/ 0726.782.482 181. Ajutor bucatar preparate reci (salate, desert) si preparate calde, specific italian, tel. dupa ora 12; (0725.244.444 182. Ajutor bucatar pt. Luna Cafe & Bistro, program de lucru avantajos. Punct lucru: str. Viitorului 32, sector 2, punct reper Piata Gemeni. Trimiteti CV-ul pe adresa de email, 1.400 L; (0771.609.431 info@cafeluna.ro www.cafeluna.ro 183. Ajutor bucatar Restaurant din

Bucuresti, cladirea Sky Tower, etaj 36, aflat in Bd. Barbu Vacarescu, angajeaza ajutor bucatar, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

195. Ajutor bucatar cu experienta zona

Polizu - Buzesti, salariu atractiv; (0766.699.476 196. Ajutor bucatar pentru bucatarie pizza, pentru mai multe detalii sunati la nr: (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com 197. Ajutor bucatar si barman Restaurant

specific italian situat in centrul Bucurestiului angajeaza ajutor bucatar si barman (0722.368.745 madalinageorgescu@gmail.com 198. Ajutor bucatar si bucatar pentru bucataria calda / rece la restaurant Alouette, zona Unirii,. Program 1 zi/ 1 zi, salariul atractiv + bonusuri. Urgent 1.800 L; (0766.215.498 office@kartoffel.ro

185. Ajutor bucatar Restaurant situat in

Centrul Istoric angajeaza ajutor bucatar (femeie), in conditii deosebite, salariu atractiv plus bonusuri, rugam seriozitate; (0724.855.076 polo_cristi@yahoo.com 186. Ajutor bucatar Restaurant South Burger angajeaza personal bucatarie cu sau fara experienta. Se lucreaza 2 /2 zile sau se poate lucra si part time. Se ofera 1 masa gratis, carte de munca, tips, 1.800 L; (0723.506.021/ 0726.760.996 mcsfoodivision@gmail.com 187. Ajutor bucatar restaurant zona Nordului angajeaza ajutor bucatar cu sau fara experienta; (0722.161.718 188. Ajutor bucatar sandwich-uri, salate.

Cautam o persoana tanara, dinamica. Locatie in cladire de birouri, zona Piata Victoriei/ Romana, program luni- vineri, Rugam CV-uri pe adresa de email. (0731.236.044/ 0724.045.501 georges.treats@gmail.com 189. Ajutor bucatar si barman angajeaza

restaurant libanez, zona Centru Vechi. Rog seriozitate; (0735.222.888 190. Ajutor bucatar taietor salate pt.

shaormeria Mister Kebab. Cerem indemanare si seriozitate. Oferim salariu atractiv, masa gratuita, tips, (0721.303.303 191. Ajutor bucatar zona Diham;

(0723.360.076

192. Ajutor bucatar zona Rahova, sam-

bata- duminica liber. Relatii la (0722.558.062 193. Ajutor bucatar cu experienta in

bucataria calda. Program: luni-vineri, 06:30-18:30, sambata si duminica liber. Salariu: 2.300 Lei/ 2.700 Lei, masa. Zona Colentina - Fundeni 2.700 L; (0742.266.859

alimentar zona Aparatorii Patriei, sector 4 Bucuresti (0765.052.080

245. Ajutor electrician santier, muncitor necalificat, pentru cablarea si punerea in functiune a instalatiilor electrice (220 v/380 v). Salariu atractiv, posibilitati de promovare, CV pe email, info la tel., (0722.100.042/ 021.321.47.83 hr@krenic.ro www.krenic.ro 246. Ajutor gestionar pentru service auto,

punctul de lucru din B-dul Metalurgiei. Salariu atractiv. Tel. (0724.303.016 contabilitate@best-tires.ro

247. Ajutor gestionar, impreuna cu gestionarul receptioneaza marfa de la furnizor si o pregateste pentru livrare. Participa la inventar. Loc de munca in sectorul 1, Sos. Odaii nr. 157-163. Se deconteaza abonamentul Ratb. (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro www.chorus.ro

223. Ajutor cofetar, program 5 zile/ sapt, 8

248. Ajutor gestionar, necalificat Angajam

ore/zi. Zona Barbu Vacarescu, gura de metrou Pipera sectorul 2. Salariu de pornire 1.600 lei. Experienta nu este necesara. 1.600 L; (0726.737.304 224. Ajutor cofetar, program o zi cu

o zi. Salariul net 1.800 L; (0734.396.420 225. Ajutor cofetar, ajutor patiser cu sau fara experienta, in laborator situat in zona Cora Pantelimon. (0722.294.787/ 0723.215.723 Paradiscofetarie@yahoo.com 226. Ajutor curatat legume, restaurant sit-

uat ultracentral angajeaza ajutor la curatat legume. Sunati intre orele 10.00-20.00; (0733.248.959 227. Ajutor de bucatar angajam urgent

pentru restaurant pizzarie, sector 4 (0744.312.911 gabiflorescu56@yahoo.com

personal pentru depozit, manipulare materiale in cadrul depozitului, participare la incarcarea si descarcarea marfurilor in/ din duba societatii etc. CV-rile se trimit la adresa office@rovhc.ro; office@rovhc.ro 249. Ajutor in bucatarie, angajez femeie

pentru bucatarie in unitate comerciala de tip catering, cu pregatire profesionala, zona Aparatorii Patriei, salariu 1.600 lei cu posibilitate de crestere, alte detalii la tel; 1.600 L; (0769.664.596 allex.marin@gmail.com

cial, rotiserie franceza din centrul Bucurestiul cauta bucatar sau ajutor de bucatar si lucrator comercial. Program 30/40 de ore pe saptamana. CV-uri la gorun.oana@gmail.com. detalii la telefon; 1.500 L; (0727.026.529 gorun.oana@gmail.com 266. Ajutori bucatar, ajutori barman, ospatari si picoli angajeaza pe termen lung, restaurantul Curtea Berarilor din Centrul Istoric. Relatii la tel: (0735.861.682/ 0735.861.683/ 0735.861.681 267. Ajutori de bucatar si bucatar, autoservire in Magurele Ilfov, cauta persoane serioase pentru postul de bucatar si ajutor de bucatar. Cerem si oferim seriozitate. Nu este necesara experienta (0764.469.536 nycolla_74@yahoo.com 268. Ajutori de bucatar, restaurantul La Mama Ateneu angajeaza ajutori de bucatar cu experienta de minim 6 luni intro bucatarie. Ne dorim in echipa persoane serioase, implicate si dornice sa invete (0761.194.005 ciobanu.lucica@lamama.ro

288. Ambalatori pentru o importanta fab-

308. ASISTENT manager. Firma de con-

tionala din Braila, angajeaza secretare, fara obligatii, CV pe mail: (0760.995.144 transport@alda-grains.com

rica de lacuri si vopsele din Bucuresti.Locatie zona Pallady. Program: 7-15:30 si 13:30-22:00. Nu necesita experienta in domeniu 1.300 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

270. Alpinist utilitar pentru constructii/ montaj si curatat fatade. Disponibilitate pentru deplasari in tara, pentru care oferim cazare, transport si diurna. Salariul porneste de 2500 Lei net/ luna + bonuri de masa. (0722.346.015 office@stralbig.ro

289. Ambalatori manuali pentru fabrica de margarina-Cal.Vitan. Program in schimburi, salariu fix+tichete de 15 lei+sporuri+prime+3schimburi/sau schimb la alegere, interviu-piata Domenii; 1.200 L; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro

structii angajeaza asistent manager. Cerinte: tanara cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Se ofera salarizare motivanta plus bonusuri. Relatii: CV-ul si poza pe mail, 3.500 L; (0766.652.354/ 0761.494.786 brico.constructii@yahoo.com

271. Alpinist utilitar pentru montaje, demontaje, decorari suporturi si materiale publicitare. (0723.600.410/ 0723.600.410 ionut.iorgu@gmail.com

290. Ambalatori manuali, angajam;

269. Alda Grains SRL, companie multina-

272. Ambalatoare croitorie si confectionere triplock zona Colentina, Doamna Ghica; (0745.138.931/ 0745.138.930 273. Ambalatoare pensionare pentru ambalat confectii dama- atelier croitorie- zona metrou Timpuri Noi; (0788.197.260

itare si termice la blocuri noi in Bucuresti. Program 8:00- 17:00 de luni pana vineri. 1.600 L; (0722.692.595/ 0722.692.595 stancu_adrian1983@yahoo.com

274. Ambalatoare produse cosmetice, disponibile program prelungit, ore suplimentare platite, salariu 2.500+ Lei pe luna net, masa asigurat, doar nefumatoare, 2.500 L; (0735.477.551 curcubeu696969@gmail.com

251. Ajutor la bucatarie, la legume pt. fast-food zona Unirii. Program 9-18, sambata si duminica liber, 1400 Lei, contract de munca (0730.115.599

275. Ambalatoare/i pentru industria carnii, angajeaza societate comerciala sector 3.Program de lucru de luni- vineri. (0749.064.348

250. Ajutor instalator pentru instalatii san-

199. Ajutor bucatar si femeie la vase, pt.

locatie centru vechi, program 2/2 sau 1/1. Salariul negociabil 1 L; (0725.472.375 mihai.bigbenpub@mail.com

restaurant, langa Billa Titan, str. Postavarul 56, restaurant The Globe, 2 zile cu 2 libere, de la 9.00-23.00. Sal. fix 1800 lei, plata taxi seara, se asigura o masa pe zi. (0721.741.418/ 0721.329.164 contact@theglobepub.ro

228. Ajutor de bucatar pentru firma de catering, bucatarie romaneasca in zona Titan, Liviu Rebreanu.1200-1400 lei. Cer si ofer seriozitate. 1.200 L; (0723.027.773 maty_global@yahoo.com

252. Ajutor mecanic pt service auto Piata

229. Ajutor de bucatar restaurant situat in

jam ajutor mecanici si mecanici auto cu experienta, program lejer si conditii decente de munca, 8 ore pe zi, 5 zile pe sapt.; 3.500 L; (0762.006.574 RADUT_ALIN@YAHOO.COM

Cetatea Berarilor, situat in sectorul 3, in apropierea statiei de metrou N. Grigorescu. Pentru detalii va rugam sunati la tel., (0723.383.637

sectorul 1 angajeaza ajutor de bucatar cu experienta, contract de munca, masa asigurata, tips din vanzare, transport asigurat. Rugam seriozitate, 2.000 L; (0766.589.991/ 0768.143.658

208. Ajutor bucatar, restaurant angajeaza

230. Ajutor de bucatar Restro-Bar Klan-

destin doreste sa-si mareasca echipa cautand oameni profesionisti cu exerienta in domeniu. Conditii bune de munca, salariu atractiv, beneficii suplimentare, posibilitate de promovare; (0723.522.933 beatrice_masour@yahoo.com 231. Ajutor de bucatar - bistro langa Piata

Foc, "Terasa Rustica Foisor", salariu + tips, 1.400 L; (0720.452.045/ 0784.690.793

Victoriei supapa cauta ajutor de bucatar (legume, vase, etc). Program L-V, 8-17, cu contract, 1.700 net + 200 in mese zilnice. Experienta obligatorie min.2 ani. Cautam un om serios, pe termen lung. 1.900 L; (0721.212.965 mona.bratescu@supapata.ro

211. Ajutor bucatar, barman, anga-

232. Ajutor de bucatar cantina Pipera,

210. Ajutor bucatar, zona Foisorul de

jam urgent pentru Restaurant Casa Myt Drumul Taberei nr. 4; (0722.555.564

Ajutor bucatar, bucatar, shaormar pentru fast food in Otopeni. Contract de munca, se lucreaza in ture, salariu atractiv; (0721.462.315 212.

213. Ajutor bucatar, bucatarie calda cu experienta. Program: luni-vineri, 06:3018:30, sambata si duminica liber. Salariu: 2.300 Lei - 2.700 Lei, masa. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca 2.700 L; (0742.266.859 214. Ajutor bucatar, fata la vase, angajam

pentru restaurant, ajutor de bucatar cu experienta, fata la vase. Relatii la tel. ; (0722.310.005 marius@irisa.ro 215. Ajutor bucatar, femeie la vase pentru

restaurant autoservire,zona Unirii. (0723.203.505/ 0723.525.585

Angajam urgent pentru firma STRATUM ENCLOSURES SRL Bucuresti

MONTATOR SUBANSAMBLE (barbati si femei) Oferim contract pe perioada nedeteminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in doua schimburi: 06:00-14:00/14:00-22:00.

Relatii la telefon 0729.925.035

294. ANGAJAM BUCATARI CU EXPERI-

ENTA! Angajam bucatar cu experienta! Mediu de lucru placut, program 8 ore cu contract de munca, masa si cafea incluse,colegi tineri. SALARIU ATRACTIV! Mai multe detalii la telefon (0758.223.001/ 0758.223.002 casagheorg@yahoo.com

lucru. Curse interne, program de munca lejerDetalii la numarul din anunt; (0722.739.919 Transalecu@yahoo.com

205. Ajutor bucatar, curatenie,

209. Ajutor bucatar, taietor salate pt. shaormeria Mister Kebab. Cerem indemanare si seriozitate. Program de lucru l-s. Oferim salariu atractiv, masa gratuita, tips. Bd. Aerogarii 17a, zona Baneasa; (0721.303.303

tru Academia de Tenis Herastrau. Salariu atractiv. Pentru mai multe detalii sunati la tel. (0724.185.210 geut_19@yahoo.com

298. Angajez sofer c+e cu experienta de

204. Ajutor bucatar, camin de batrani din sectorul 1 (Bucurestii Noi) angajeaza ajutor bucatar; (0722.601.148/ 0722.306.974

ajutor de bucatar cu experienta ospatari. Ospatarite si femei la vase salariu atractiv sect 2; (0735.011.736 Bistrohb@yahoo.com

293. Amenajatori terenuri de tenis pen-

reabilitare drum SC Unitip Global SRL angajeaz? operatori excavator, buldoexcavator, miniexcavator, greder. Salarii atractive,asiguram transport pentru naveta sau cazare in Bucuresti. Salarii atractive/contracte munca (0741.430.524 unitip.global@gmail.com

livrator pe scuter sau masina, vanzatoare, picol, ospatar si muncitori necalificati. Zona Unirii salariu intre 1.500 si 2.000 Lei (0764.590.596/ 0724.124.240 viorelpor@gmail.com

207. Ajutor bucatar, pt. restaurantul

marfa, operator masina ambalat, soferi (B+C), companie mare din domeniu alimentar angajeaza. Posturi stabile, salariu 1.400-2.000+ bonuri de masa de 15 lei/bon, transport asigurat pe Bucuresti si din provincie pe anumite rute. Detalii suplimentare la: (0722.646.763

297. Angajam operatori utilaje lucr?ri

203. Ajutor bucatar, bucatar, femeie vase,

zona bd. Decebal, 2000 Lei (0728.246.925

292. Ambalatori, pickeri, manipulanti

296. Angajam operator incarcator frontal Angajam cu contract operator incarcator frontal telescopic cu experienta, cunostiinte de mecanica si seriozitate. Utilaj tip TEREX cu brat multifunctional-12 m. Oferim o masa/ zi si salariu 2500 lei. 2.500 L; (0725.333.503

202. Ajutor bucatar Titan, femeie, pentru

206. Ajutor bucatar, pentru restaurant

si muncitori calificati/ necalifcati in constructii, angajeaza societate comerciala. Puncte de lucru sector1, 6; (0728.326.445

catorist serios, punctual si cu experienta, necesar autorizatie. Se ofera masa calda in fiecare zi/ 2 mese calde pe zi pentru angajatii din provincie oferim si cazare. Salariu 3000 lei/luna 3.000 L; (0725.333.503

201. Ajutor bucatar sushi, AFI Palace Cotroceni, Wasabi Running Sushi din Afi Palace Cotroceni angajeaza ajutor de bucatar cu sau fara experienta. Programul: o zi cu o zi, de de la 9-22. Salariu:1200 lei+200 lei, bonuri de masa, 200 lei tips. 2.000 L; (0733.673.306 adriana.wasabi@gmail.com

spalat vase, receptie: preluare comenzi pentru restaurant; (0728.869.707

(0756.076.004

291. Ambalatori, manipulanti marfa

295. Angajam excavatorist Angajam exa-

200. Ajutor bucatar si muncitor vase, angajeaza Restaurant . Relatii la telefon: (0726.716.796

184. Ajutor bucatar restaurant in zona

Victorei angajeaza ajutor de bucatar cu sau fara experienta; (0734.415.879

244. Ajutor de vanzator pentru magazine

menajera si bona, prog luni-vineri 12/20 si sambata 8:30/12. Pentru curatenie, ordine, spalat, calcat, gatit, cumparaturi si se ocupe de fetita noastra cand se intoarce de la gradi, (0730.006.715 Andreeapop001@hotmail.com

222. Ajutor casa, fetita Angajam doamna

173. Ajutor bucatar fara experienta pen-

barbati pentru a lucra in cadrul companiei La Fantana. Cerinte: rezistenta la efort fizic, putere de munca, dorinta de stabilitate. Contact la numerele din anunt; (0725.050.493/ 0732.713.290 iulia.ciocalteu@lafantana.ro

265. Ajutor/bucatar si lucrator comer-

cantina angajeaza ajutor de bucatar cu disponibilitate la program in 3 ture prin rotatie: 06:00-14:30, 10:30-19:00, 22:0006:30. Contract pe 8 ore, salariu fix, spor de noapte, tichete, masa asigurata; (0786.552.982 233. Ajutor de bucatar cu experienta in orice bucatarie pentru sushi la Wasabi-Afi Palace 3.000 L; (0733.673.306 adriana.wasabi@gmail.com 234. Ajutor de bucatar cu experienta,

Friends Pub isi mareste echipa, angajam ajutor de bucatar cu experienta. Program de lucru 2 zile cu 2 libere. Se asigura transportul, 2.000 L; (0728.197.287/ 0724.955.558 pub.friends@yahoo.com 235. Ajutor de bucatar femeie cu sau fara

experienta Pentru bucataria rece. Program: duminica - joi, 05:30-17:30,(vineri si sambata liber). Salariu + masa. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca; 1.800 L; (0742.266.859 236. Ajutor de bucatar pentru fast-food,

bucatarie echipata profesional cu regim de cantina pentru santier de constructii; pregatirea ingredientelor, ambalarea produselor, curatenie. Program luni-vineri 7:00-15:00, carte de munca, bonusuri. (0722.405.372 stefan.profiroiu@gmail.com 237. Ajutor de bucatar, Beraria Oktober-

fest angajeaza ajutor de bucatar, cu sau fara experienta; (0736.833.333

238. Ajutor de bucatar, ospatari si ajutor ospatar pt. restaurant zona Piata Victoriei; (0741.082.120/ 0741.082.122

Unirii, Firma cu parc auto angajeaza mecanic si ajutor salariu intre 1500-3000 lei; (0767.961.010 253. Ajutor mecanic, service auto anga-

Ajutor mecanic. Multimarca Service autorizat RAR angajam ajutor mecanic, salariu, bonusuri, bonuri de masa, zona Mihai Bravu. Iulian; (0722.398.750 254.

255. Ajutor ospatar, ospatarite/ ospatari, femeie de serviciu pentru restaurant zona Dorobanti; (0756.999.666 256. Ajutor ospatar, ajutor bucatar, femeie vase, fete, restaurant Calea Victoriei salariul avantajoas, conditii deosebite. Urgent; (0723.197.156 257. Ajutor ospatar, ospatar pentru pensi-

une restaurant Bucuresti, fete si baieti, nu este necesara experienta, restaurant si pensiune, salariu motivant, tips+bonusuri, beneficii; (0721.568.114 pensiuneacasamica@gmail.com www.romtur.ro 258. Ajutor ospatar, picol Hai sa lucram impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numarul de telefon sau scrie-ne la adresa de email resurse.umane@stadio.ro, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 259. Ajutor ospatar, picol Restaurant din Bucuresti, cladirea Sky Tower, et. 36, aflat in Bd. Barbu Vacarescu, angajeaza ajutor ospatar/ picol. Detalii la numarul de telefon, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 260. Ajutor patiserie Pipera angajam lucratori patiserie pentru fabrica Ana Pan din Pipera. Program de lucru in doua schimburi, 8 ore/ zi, salariu fix, bonuri de masa. Daca nu ai experienta, te invatam noi (0724.322.000 hr@anapan.ro, maria.olaru@anapan.ro 261. Ajutor Pizzar, Forever Pizza angajeaza ajutor pizzar fara experienta pentru program de noapte, (0722.251.993 262. Ajutor productie publicitara, King

Advertiser cauta ajutor! Daca ai abilitatile necesare pentru a fi un bun Asistent manager, sa stii ca am nevoie de tine si iti astept CV-ul la adresa de e-mail luana@kingadvertiser.ro; luana@kingadvertiser.ro

239. Ajutor de bucatar, bucatar, bucatarese, salariu in functie de experienta. Program de l-v 09:00 - 18:00, s-d liber. Locatia este in Dr. Taberei, Blv. Timisoara. (0736.952.535 razvanadamescu@yahoo.com

263. Ajutor shaormerie la curatat cartofi program de zi, CM, 1 masa/zi, salariu 1500 lei, zona Berceni. 1.500 L; (0770.573.286

240. Ajutor de bucatar. Restaurant anga-

264. Ajutor tipograf rotativa. Tipografie sit-

jeaza ajutor de bucatar, cu experienta, nu incepator, zona Cotroceni, salariu atractiv, in functie de experienta, carte de munca, termen lung, rog seriozitate! (0722.500.361 emil.avramita@yahoo.com

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

uata in Bucuresti, angajeaza ajutor tipograf, masina Muller Martini rotativa, in 2 grupuri.Pe masina aceasta se lucreaza intr-un schimb 7-15, L-V.Angajare cu contract de munca legal, (021.232.29.41 office@kmp.ro

276. Ambalator angajam pentru ambalare produse de unica folosinta pe banda. Program part time, 4 h/zi , de luni pana vineri de la 08:00-12:00, Sector 4 (0736.711.855 277. Ambalator Fabrica de lumanari

angajeaza fete si baieti pentru lucru in atelier: ambalare, etichetare, confectionare etc. Candidatul ideal trebuie sa fie serios, stabil si rapid in lucru. Cautam din sector 6, 1.450 L; (0769.837.990 admin@aliweb.ro 278. Ambalator firma sandwich-uri, angajeaza doamna sau domn, cu sau fara experienta, pentru ambalare sandwich-uri. Se ofera masa pe perioada programului si contract pe perioada nedeterminata, zona Preciziei 1.700 L; (0721.144.526 office@snack4u.ro 279. Ambalator pentru firma de catering;

(0756.121.165

280. Ambalator / lucrator depozit, com-

panie distribuitoare de articole menaj, angajam lucratori depozit pt. ambalare si etichetare produse. Oferim pachet salarial atractiv si contract pe perioada nedeterminata. Zona sect. 3 Th. Pallady; (0723.692.695 alexandru@aspeti.ro 281. Ambalator industrie alimentara pen-

tru Agriro SRL, cu contract pe perioada nedeterminata, ambalator plante aromate pentru punctul de lucru din Valea Cascadelor. Program 8 h. Salariu de pornire 1300 lei net, ore suplimentare paltite. (0724.584.869/ 0744.322.388 tomagabrielandrei@yahoo.com 282. Ambalator manual Firma produca-

toare de produse parafarmaceutice, cosmetice, suplimente alimentare si dispozitive medicale, angajeaza ambalator manual in zona Bucurestii Noi. Rel. la tel.; (0756.717.771 office@eminvest.ro 283. Ambalator pentru producator de cosmetice, zona Berceni. Perioada determinata. Atentie distributiva, disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi. (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro www.loncolor.ro

299. Animatoare, dansatoare, cel mai longeviv Night Club (1992), situat in centrul Bucurestiului (Piata Victoriei), angajeaza tinere cu/ fara experienta. Plata zilnic pe baza de comision. Posibil cazare. Detalii la tel./Whatsapp (0721.600.622 office@club-noapte.ro

309. Asistent de birou, cerinte: atentie

distributiva, seriozitate, cunostinte Pac Office. (0787.686.096 luminita@sensoya.ro 310. Asistent de farmacie, receptionist pentru clinica medicala din Stefanestii de Jos. Experienta constituie avantaj. Pentru detalii si CV: 1 L; office@libertymedicalcenter.ro 311. Asistent farmacie. Farmacie angajeaza Asistent farmacie cu sau fara experienta. Oferim mediu de lucru competitiv, contract de munca, posibilitati promovare. Relatii la telefonul afisat sau prin email; (0721.097.967 recrutari.farma@gmail.com 312. Asistent logistica, relatii cu clientii, full time Firma de service si vanzare centrale termice, angajeaza full time asistent logistica si relatii cu clientii. Se ofera salariu fix motivant si bonusuri. Activitate de birou in sect. 5. Program: l-v, 8-17, (0735.233.330/ 0737.233.330 sergiu.stan@romservicetermo.ro 313. Asistent manager cunoscator contabilitate primara, Saga. (0732.335.050/ 021.252.22.96 office@alexgama.ro 314. Asistent manager limba rusa/ engleza. Salariu atractiv; (0740.665.577 315. Asistent manager SC angajeaza persoana dinamica, organizata, cu aspect placut si cunostinte operare PC pentru activitati manageriale si secretariat. Se ofera pachet salarial atractiv. 2.000 L; (0728.228.608 office@mdcons.ro 316. Asistent manager productie Labora-

tor de prestigiu din domeniul cofetariei angajeaza asistent manager cu experienta in unitati de productie, gestiune stocuri, contabilitate primara. Salariu: 1.800 lei net plus bonuri de masa, 1.800 L; (0743.501.155 laborator.chocolat@yahoo.com 317. Asistent manager secretara SC angajeaza persoana dinamica, organizata, cu aspect placut si cunostinte operare PC pentru activitati manageriale si secretariat. Se ofera pachet salarial atractiv. Asteptam CV-urile pe e-mail; (0742.046.666/ 0742.909.666 bogdanybr@gmail.com 318. Asistent manager, agentia imobiliara Tecnocasa angajeaza asistent manager program full time. Pachet motivant, salariu, comision (0749.604.235 bcof1@tecnocasa.com.ro

300. Anton Atelier angajeaza croitoreasa confectioner cu experienta in confectionare camasi barbatesti, experienta in confectionare produse cap-coada. Mediu placut de lucru. Transport decontat. Salariu motivant (0751.556.715 christa.deanna@gmail.com

319. Asistent manager, cerinte: persoana

301. Anuntul Telefonic angajeaza reprezentant vanzari Jobul presupune preluarea de anunturi in sediile redactiei si contactarea clientilor pentru incheierea contractelor de publicitate. Oferim training, salariu fix plus bonusuri si comisioane, mihaelas@anuntul.ro

intocmire: contracte pentru firma transport elevi. Cerinte minime: Responsabilitate, angajament, cunostinte MS Office. Pentru detalii; (0770.347.655/ 0730.352.411 transport@isb.ro

302. Aparthotel in zona Baneasa angajeaza menajera, pe perioada nedeterminata. Program full-time. Informatii la: (0749.022.236 303. Aquatulip angajeaza contabil cu experienta evidenta stocurilor si mentinerea corecta a inregistrarilor referitoare la stocuri - reconcilierea datelor, efectuarea periodica a corectiilor de stoc, cunoasterea programului Saga este avantaj (0725.855.885 office@aquatulip.ro 304. Arhitect minim 3 ani experienta. Buc., provincie. Firma proiectare cauta arh. pentru tara si strainatate. Obligatoriu limba engl.+relocare in Bucuresti, cazare asigurata, disponibilitate de a calatori in strainatate; (0745.200.103 titieanu_a@yahoo.com 305. Art Cafe SRL angajeaza femei pentru curatenie sala de mese si terasa, lucrator bucatarie, spalator vase. Relatii la nr. de tel. sau la sediul din str. Lipscani nr. 100, sector 3, 1.500 L; (0722.242.816 cristea_mioara@yahoo.com 306. Asamblatoare pentru firma de pro-

ductie, zona Giulesti; (0723.184.586

307. Asamblator profile Pvc, angajam

persoana cu/fara experienta, dinamica, serioasa si punctuala pentru asamblarea si montarea pieselor pentru tamplarie. Pvc. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV-ul pe e-mail; (0722.152.638 OFFICE@STEINSYSTEM.RO

creativa, comunicativa, cunostinte PC (html, Photoshop), limba engleza avansat. Pentru programare interviu la tel. 2.000 L; (0766.715.701 320. Asistent manager, relationare parinti

321. Asistent manager, secretara pentru

firma instalatii, prog. 8-17, experienta in secretariat, operare PC, MS Office, Word, Excel, navigare internet, capacitate de organizare a timpului si seriozitate. CV si poze la email de mai jos. (0757.027.740 office@gemix.ro 322. Asistent manager, secretariat pentru societate cu sediul in Bucuresti, Sos. Andronache (Colentina). Asteptam CV pe adresa de e-mail. Tel: (0374.087.467 personal@hsl.ro 323. Asistent mecanic pentru reprezentanta service camioane si remorci, ucenici, fara experienta, cu diploma de mecanic, oferim conditii bune de lucru, oferim specializare, seriozitate, Preciziei nr. 11. 1.500 L; (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.piesewabco.ro 324. Asistent medical generalist cu expe-

rienta, camin de batrani, salariu 2.5003.000 lei sector 1, 3.000 L; (0722.100.744/ 0722.290.039 gaby_cosma@yahoo.com 325. Asistent medical ORL, experienta 3

ani, limba engleza, abilitati solide pc, responsabila si dornica de perfectionare, atenta la detaliu, spirit de initiativa, abilitati manageriale in scopul coordonarii eficiente a activitatii (021.337.09.42 georgiana@sonorom.ro

284. Ambalator sandvisuri, fabrica sandvisuri zona Pipera angajeaza personal productie sandvisuri, salariu 1800 ron + carte de munca, masa zilnica asigurata, 1.800 L; (0721.240.209 285. Ambalator, ambalatoare in industria

alimentara Chitila. Se asigura masa calda la angajator, decontarea transportului, orele suplementare lucrate sunt platite si sunt regasite in contractul de munca, 1.500 L; (0758.108.018/ 0758.108.018 miachimov@gmail.com 286. Ambalatori cu sau fara experienta, program de lucru in ture, salariul 1.400 lei in mana + tichete de masa, relatii la; (0732.672.654 287. AMBALATORI pentru fabrica produse panificatie din Bd. Theodor Pallady, langa statia de metrou Nicolae Teclu. Program in trei schimburi 6:00- 14:00-22:00; (021.451.14.75

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

20 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ Ava Design Group angajeaza muncitori cu experienta pentru prelucrare PAL melaminat. Punct de lucru zona Clinceni; (0724.238.773

382. Barman, ospatar pentru bistro urban Piata Victoriei, cautam sa ne extindem echipa de barmani/ospatari cu colegi harnici, descurcareti si voiosi. Experienta in domeniu si cunostinte de engleza la nivel conversational sunt obligatorii. (0723.333.509

362. Baba Novacco angajeaza sofer,

Hashtag Pub angajeaza personal in bucatarie pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 32, zona Obor: barman, ospatar si ajutor de bucatar. Salariu atractiv si bonusuri in functie de realizari. Tips (0724.867.988 office@hashtagpub.ro

361.

livrator cu auto propiu pentru livrari la domiciliu program 2/2, salariu, benzina decontata seara. (0765.941.967 363. BAIAT bun la toate din provincie.

Caminul particular Mihai Bravu angajeaza un baiat pentru curatenie si sa se priceapa la mici reparatii casnice. Salariul afisat. Cazare obligatorie in camin, 1.350 L; (0766.273.584/ 0720.441.880 364. Baieti depozit, magazioner cu expe-

rienta, pentru firma confectii, zona Iancului. Contact. (0745.577.545 365. Baieti muncitori cu si fara experien326. Asistent medical principal general-

ist. Spitalul de Psihiatrie Titan Dr. Constantin Gorgos , organizeaza in baza prevederilor HGR nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, la sediul unitatii din Bucuresti, Bd. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 41, sectorul 3, concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal generalist (PL) Compartimentul de Psihiatrie Pediatrica . Conditii specifice de inscriere la concurs: Pentru postul de asistent medical principal cu PL: -diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta; -examen pentru obtinerea gradului de principal; -5 ani vechime ca asistent medical. Proba scrisa va avea loc in data de 16.10.2017 ora 10.00 la sediul unitatii. Proba interviu va avea loc in data de 20.10.2017 ora 10.00 la sediul unitatii. Data limita pentru depunerea dosarelor este 04.10.2017, ora 15.00. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului de Psihiatrie Titan Dr. Constantin Gorgos si la telefon: 021.341.20.31 int. 169. (021.341.20.31 327. Asistent personal angajam asisten-

ta maneger si secretariat, program full time, l-v,limba engleza, aspect fizic placut, cunostinte pc, administrarea si dezvoltarea portofoliului de clienti si agenda dr.; (0000000 328. Asistent si consilier vanzari outlet

Auchan Titan, alege sa fii parte dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si lenjeria italiana, trimitand un CV la adresa: futuralenjerie2010@gmail.com 350 {; futuralenjerie2010@gmail.com

345. Asistente medicale - Scoala

Postliceala FEG Bucuresti, face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de baneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala europeana acreditata MECS ordin nr. 3985/13.05.2008. Diplomele sunt recunoscute national si international. Adrese Bucuresti: Str. Walter Maracineanu nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A, sector 1, tel.: 021.311.10.54/ 0788.424.314 si str. Badea Cartan nr. 6, sector 2, tel.: 031.405.27.30, www.scoalafeg.ro. (0788.424.314 346. Asistente medicale pentru clinica dentara din Drumul Taberei, sector 6, cu sau fara experienta, absolvente de scoala postliceala sanitara. (0723.615.972 filimonaurora@gmail.com 347. Asistenti medicali pentru camine de

batrani din Voluntari si Mogosoaia, Ilfov cu contract de munca nedeterminat, program 12/24, o masa pe zi, transport decontat, salariu atractiv. (0788.140.866

ta, instalatii tehnico sanitare, nu ezitati sa ma contactati, (0765.877.249/ 0765.877.249 edidesigninvest@gmail.com 366. Baieti pentru magazin servicii

funerare, angajam. Posesor permis cat. B; (0721.511.144/ 0763.631.813

383. Barman, ospatar si ajutor de bucatar

408. Bmf Security angajeaza agenti secu-

ritate, pentru obiective din Bucuresti, Brasov, Buzau, Braila, Ploiesti, Timisoara, Piatra Neamt. Relatii la tel luni - vineri 09 17 sau mail : hr@bmfsecurity.eu 1.500 L; (0799.402.499/ 0799.402.499 hr@bmfsecurity.eu

386. Barman- ospatar, cu experien-

409. Bombonareasa. Cofetarie angajeaza bombonareasa cu experienta. Salariu avantajos; (0751.223.653

387. Barman-ospatar pentru Bar&Grill,

experienta pentru Coffee To Go situat in zona Tineretului.Pentru mai multe informatii: email sau telefon; (0723.912.169 jap_caffe@yahoo.com 370. Barista barman, exista 2 cafenele si

urmeaza sa mai deschidem inca 2 locatii din care una intr-un mall. Conditii avantajoase, tips-uri bune, conditii linistite de munca, dar mult de munca 1.700 L; (0731.734.578 stefan@contegocoffee.com 371. Barista si hostess, salarii motivante,

program flexibil. 2.500 L; (0746.013.623

Francez) angajeaza ospatari si femeie la vase; (0724.988.911

si motivati, pentru restaurantul Chez Toni, urgent, local elegant cu specific libanez, zona Floreasca,baza sportiva Pescariu, conditii de lucru avantajoase (salariu, tips), contract munca, tel. incepand cu ora 10; (0734.296.177 b_georgeta@hotmail.com www.cheztoni.ro

388. Barman/ospatar, beraria Oktober-

369. Barista angajam barista cu minima

406. Bistro El Madrileno, (Cartier

385. Barman, picoli, cu experienta,seriosi

368. Barbati la strans carucioare pt. firma

curatenie, zona Baneasa; (0733.030.402

BISTRO ANGAJEAZA OSPATARI, FEMEI SERVICIU, SECTOR 3, RELATII LA TEL. DUPA ORA 12.00 (0722.747.522

405.

407. Black Seasuppliers angajeaza muncitori depozit cu sau fara experienta, pt. punctul de lucru Glina- Ilfov; (0728.282.418

367. Barbat, posesor carnet categoria B

pt. firma servicii funerare (0722.301.166

404. Bijutier ceasornica angajez sau colaborez zona Eroii Revolutiei, CV+foto; (0722.213.243 orzainvest@gmail.com

384. Barman, ospatar, campus studentest Grozavesti. Program flexibil, studenti. Conditii avantajoase; (0742.181.263/ 0755.013.339

ta, pt. bistro. Salariu motivant, incepand de la 2.000 ron, cate de munca, program normal, in zona Titan- Auchan. Domiciliul de preferinta in zona; (0732.408.999 hhtitanatlas@yahoo.com zona Tei; (0722.408.198

fest, angajeaza baman si ospatar, cu sau fara experienta, salariul 1600-1800 lei; (0736.833.333 389. Barmani pentru La Mama Ateneu, persoane cu experienta sau persoane care doresc sa invete tot ce tine de meseria de barman. Daca ai o atitudine pozitiva si vrei sa muncesti, trimite-ne CV-ul, (0761.194.005 ciobanu.lucica@lamama.ro 390. Barmani restaurant exclusivist Bucuresti, selectionam barmani cu experienta pentru o locatie exclusivista din Bucuresti; 3.000 L; (0728.293.279/ 0728.293.279 diatalpos@gmail.com 391. Barmani si ospatari pentru restau-

rant/ terasa (0736.037.657 uraef.house@yahoo.com

410. Bona angajez bona cu experienta+ menaj, vesela, muncitoare, educata. Program 10 ore/ zi, o zi libera pe saptamana, salariu 2.000 L; (0729.005.544 via_bellagio@yahoo.com 411. Bona Bucurestii Noi, 9 ore, copil 1 an, 1800 lei. Otopeni, copil 2 ani, 9 ore, 2000 lei. Pipera, fetita 11 luni, 2200 lei, 10 ore. Bucurestii Noi, 5 ore, copil 3 luni,1000 lei. Mogosoaia, copil 1 an, 8 ore, 1600 lei. 2.200 L; (0728.350.756 office@famileto.ro 412. Bona Muncii, urgent, 9-18 h/zi, ingrijire, supraveghere, joaca baietel de 10 luni, cautam persoana dinamica, 40-55 de ani, cu experienta, comunicativa, prezenta agreabila. 2.200 L; (0741.932.722 413. Bona pentru familie serioasa, pentru fiica noastra cu nevoi speciale, o persoana tanara, studenta sau la postliceeala, pentru activitate zilnica, 13.30-18.30, zona metrou Pacii, tel.: 1.200 L; (0745.111.361/ 0748.386.122 ioan.tom1971@yahoo.com

334. Asistenta manager, Parchet Shop

350. Asociatie de Proprietari anga-

SRL angajam asistenta manager/operatoare PC,salariu 2000 lei+bonusuri,contract de munca,program luni-vineri 818/sambata 9-14,sediu zona Vitan. Asteptam CV pe adresa de mail; 2.000 L; (0766.648.216 contact@parchet-shop.ro 335. Asistenta medicala gradinita priva-

ta, sector 6, zona Uverturii, angajeaza asistenta medicala, program full time sau part time. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV la adresa de email (0722.493.479 gradinitaemerald@gmail.com

336. Asistenta medicala full time pentru

gradinita privata. Cautam persoana iubitoare de copii, rabdatoare, calma, responsabila pentru a asigura ingrijirea medicala a copiilor. (0724.203.393/ 0726.152.551 office@gcm.ro

Asistenta medicala generalista, pentru cabinet medical, full-time/ parttime; (0745.281.391

337.

338. Asistenta medicala gradinita, scoala privata sector 1, zona Domenii. Program 6 ore, de luni pana vineri, salariu fix, carte de munca. Relatii la tel: (0729.743.382 office@littlegenius.ro 339. Asistenta medicala gradinita/ scoala privata program 8 ore, salariu fix, zona Piata Domenii. Cerinte: absolventa de studii postliceale sau superioare; Autorizatie de libera practica/ Certificat de Membru OAMMR. Cunostinte medicale solide. (0729.743.382 office@littlegenius.ro 340. Asistenta medicala pentru nou nascut in Cotroceni Recrutam asistenta medicala de pediatrie pentru familie deosebita din Cotroceni. Ingrijire copil nou nascut, 8 ore/ zi. Oferta salariala exceptionala. Programari interviu telefonic sau trimite CV, (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 341. Asistenta medicala, pentru gradinita

particulara din cartierul Militari, cu studii de specialitate. Relatii la tel. (0720.777.221 magicworldeducation@gmail.com 342. Asistenta medicala. Camin batrani

357. Automacaragiu, deservent si con-

ducatori auto. Firma de c-tii angajeaza personal pt. urm. pozitii: automacaragiu (cat. B, C, autorizatie macara 12-18 t), deservent manitou 2545 (autorizatie utilaje ridicat 12-18t), conducatori auto (cat. B, C, E). Conditii avantajoase (transport, cazare, bonuri de masa). Nr. contact: (0741.108.726

343. Asistenta receptionera angajeaza

359. Autosoft angajeaza vulcanizator pentru: service Baneasa- 0743.058.438, service Fundeni- 0757.091.414, service Militari- 0753.044.100, service Dudesti0753.090.362. Salariu fix+comision depaseste 3.000 lei net

rienta pentru cabinet stomatologic Militari, Virturii; (0722.736.696

431. Bona, copil de 1 an si jumatate, 8

h/zi, Stefan cel Mare, 1.800 lei. Menajera, apartament 3 camere, 8 h/zi, L-V, Parcul Carol, 1.800 lei. Bona, fetita 7 ani si baiat de 2 ani si 8 luni, 15:00:21:00, L-V, Calea Giulesti, 1.500 lei. Bona, intern, copil 1 an, Pipera, 2.500 lei. (0764.185.105/ 0764.949.335 432. Bona, guvernanta zona bd. Lacul

Tei, guvernanta/ bona (zona Lacul Tei) pentru copii 6 si 3 ani (B si F) program 12:00-18:00 (L-V). Persoana educata, vesela, energica, preferabil cadru didactic. Atributii educatie, lectii, ingrijire (0722.276.776 aandreeamladin@gmail.com 433. Bona, menajera, ingrijitoare batrani

intern, extern, bona pt. 3 familii Drumul Taberei, Circ, Dristor. Menaj intern 2 fam. Targoviste si Bucuresti 2200 lei, ingrijitoare batrani 4 posturi regim intern Buc. Menaj 4 ore Aviatorilor, menaj 10 ore Pipera 2500. 2.500 L; (0727.760.960 bonainterna@yahoo.com 434. Bona, Sector 1. Caut bona, pentru copil in varsta de 2 ani. Persoana activa, blanda, implicata, responsabila. Program 8-18, zona Cismigiu.Indatoriri: tot ce tine de copil, mancare si menaj usor. 1.700 L; (0743.042.014 Mariacorina.scurtu@yahoo.com 435. Bona, urgent, 1 Mai, 10 ore, copil 1 an, 2300 L. Bona, Lacul Tei, 10 ore, 2000 L, copil 1, 5 ani. Bona, Aviatiei, 10 ore, 2000 l. Cotroceni, copil 2 ani, 10 ore, 2000 L. Cotroceni, 15-20, 1300 L, copil 2 ani; 2.300 L; (0724.617.662 office@famileto.ro

354. Audiolog lb engleza, orientat catre

sector 1, Bucurestii Noi, angajeaza asistenta medicala. (0722.601.148/ 0722.306.974

344. Asistenta si medic dentist cu expe-

430. Bona, pentru activitati de recreere/ luat de la gradinita, pentru baieti de 2 si 6 ani. Este si bunica acasa - ea se ocupa in principal de cel mic. Program L-V 12-18. Zona Piata Trapezului S3. (0726.259.082/ 0729.809.747 iliedaniel.costache@gmail.com

353. Auchan Cotroceni recruteaza pentru urmatoarele posturi: casier, lucrator comercial, receptioner marfa, tehnician intretinere, consilier vanzari, vanzator produse proaspete, agent de paza. Va asteptam sa va depuneti CV-ul la serviciul Clienti din punctul de lucru Bd. Vasile Milea nr. 4 (AFI Palace Cotroceni) sau ne puteti trimite pe adresa de e-mail. Va asteptam sa faceti parte din echipa Auchan Cotroceni; cvasilache@auchan.ro

358. Autosoft angajeaza muncitori necal-

urgent firma Ferrari, cu domiciliul in zona de nord a Bucurestiului (Otopeni). Cerinte: prezenta agreabila si limba engleza. Salariu atractiv. CV la email; (0753.142.654 personal@inoxsa.ro

429. Bona zona Aparatorii Patriei, angajam bona, menaj usor nefumatoare, pentru ingrijire a doi copii, 3 si 8 ani. Salariul discutabil, minima experienta, (0728.894.768 orestbujor@yahoo.com

cu experienta pentru masina simpla, triplok, sector 2, Bucuresti; (0784.444.888

356. Automacaragiu, angajeaza societate constructii metalice. Detalii la: (021.345.26.23

ificati, salariu 1.600 Lei net; (0740.720.003

360. Autosoft angajeaza mecanic geometrie auto 3D salariu 3.500 L; (0753.044.100

scoala si supravegheat pana la 18.30, (0766.610.487

bebelus de 2 luni, doar copil, fara menaj, 1.800 L; (0771.223.860

352. Aty Fashion angajeaza confectionere

tronicii nr.19, sect. 2, angajeaza asistent manager, full time salariu atractiv. Relatii la telefon: (0762.862.025

425. Bona Militari pentru 2 copii, luat de la

428. Bona Pipera, program 9 ore/zi la un

351. Atelierul Millisimo cauta muncitorii calificati, vopsitor masina, montator masa si masinista. Firma marochinarie, 2.000 L; (0730.434.609 office@intdesignfashion.ro

355. Aurrum Palace Bucuresti, Str. Elec-

424. Bona interna, angajare imediata, Bona interna, copil 2 ani, 2700 L. Bona interna, copil 1 an, 3000 L. Masa si cazarea sunt asigurate de familia angajatoare. Famileto, comision 20% din primul salariu; 3.000 L; (0724.617.662 office@famileto.ro

427. Bona Piata Muncii, cu referinte, calma, nefumatoare, 45-60 ani, pt. copii in varsta de 6 ani respectiv 2 ani, in sector 3, zona Campia Libertatii, program 11-19, salariu 1600 lei. 1.600 L; (0728.233.008

jeaza supraveghetor centrala termica (gospodar) si femeie de serviciu, de preferinta pensionari; (0769.670.675

rezultate si dezvoltare, deschisa pentru lucrul cu oamenii, bune abilitati de comunicare si negociere, adaptabilitate, flexibilitate, autodeterminare, spirit de initiativa, tenace. (021.337.09.42 georgiana@sonorom.ro

ta, varsta 40-60 ani, blanda, cu rabdare, curata si responsabila. Locuim la casa cu gradina in zona Berceni, fetita are nevoie de supraveghere non stop, atentie, joaca, (0773.828.945 alisaratiu@yahoo.com

copil, 2 luni, cu experienta si recomandari; 2.000 L; (0771.765.563

Asistenti medicali, Scoala Postliceala Studis, 329. Asistenta angajez asistenta personautorizata Ministerul Eduala draguta si comunicativa dornica de un catiei, inscrieri pentru anul job placut si confort financiar. Acceseaza scolar 2017-2018 la spewhatsapp pentru detalii complete; 3.500 cializarile: asistent medical L; (0756.538.209 generalist, asistent medical 330. Asistenta manager/secretara, firma de farmacie, asistent medgermana angajeaza full sau part time. CV ical balneofiziokinetoterpe adresa: (0728.081.718 floredo7@yahoo.de apeut si recuperare. Diplome eliberate de Minis331. Asistenta personala. Afacerist, caut terul Educatiei, avantaje: tanara cu aspect placut, carnet cat. B, ofer salariu bun plus bonusuri, cazare si trainnumar de locuri cu si fara ing. Colaborare pe termen lung; txa, taxa in rate, burse de (0763.070.180 cert81@yahoo.ro merit si sociale, se pot 332. Asistenta birou, societate comerinscrie absolventii cu sau ciala angajeaza asistenta birou, studii fara bacalaureat, medii. Oferim salariu fix, seriozitate si Bucuresti, Str. Caderea punctualitate. Asteptam cv-urile doar pe email (0735.518.134/ 0721.128.128 resiBastiliei nr. 58, sector 1. dence.mt@gmail.com Site: www.scoalastudis.ro; (0756.876.091 333. Asistenta manager cu experienta 349. Asistenti si tehnicieni veterinari, angajam asistenti si tehnicieni veterinari clinica; (0751.113.813

423. Bona interna fetita 1 an, cu experien-

426. Bona Mosilor, program 9 ore/zi, doar

348.

pt. salon de infrumusetare, salariu atarctiv, carte de munca platita, zona metrou Gorjului, cv pe mail: 1.800 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro

372. Barman Boulevard Cafe, situat pe B-dul Gheorghe Sincai nr. 9A, zona Tineretului,angajeaza personal pentru postul de barman. Salariu + comision din vanzare, program in ture. Cerem si oferim seriozitate 1.300 L; (0735.155.357 cafeblv@gmail.com

392. Barmani, barmanite cu sau fara experienta. Cerinte: aspect fizic placut, bune abilitati de comunicare. Oferim: pachet salarial atractiv, program lucru ture, echipa tanara. In incinta Liberty mall. 1.550 L; (0730.714.678 cariere@gameworld.ro

414. Bona zona Timpuri Noi, angajez pt 2

373. Barman Complex comercial situat in

393. Barmanita angajam pentru

415. Bona cautam pt termen lung, pt zilele

sect. 2 angajeaza barman pentru cafenea. Relatii la telefon dupa orele 11:00; (0761.589.337 374. Barman hai sa lucram impreuna. Vei

avea un venit motivant, posibilitate de crestere salariala si bonus, program 2 zile cu 2 zile si masa de pranz asigurata. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 375. Barman o zi cu o zi, salariul 1.500

plus avantaje, zona metrou Pipera. Solicitam experienta, seriozitate, disponibilitate, amabilitate; (0774.081.481 cristina.dragos2007@gmail.com 376. Barman restaurant situat in zona

Baba Novac, angajam barman! Persoanele interesate ne pot contacta la numarul de telefon din anunt; (0722.225.255 377. Barman cu experienta, Boulevard Cafe, situat pe B-dul Gheorghe Sincai nr. 9A, zona Tineretului,angajeaza personal pentru postul de barman. Salariu + comision din vanzare, program in ture. Cerem si oferim seriozitate; 1.300 L; (0735.155.357 cafeblv@gmail.com 378. Barman pentru resturant Chocolat, salariu 1100 Lei (net) + tips + bonuri, minim 4000 Lei/ luna, diploma de barman sau barista, experienta minim 2 ani, cv-uri la adresa email (0742.288.504 contact@chocolat.com.ro 379. Barman, pentru restaurant Elena sector 5, 12/24, carte de munca, concediu odihna platit, procente din vanzare 2.000 L; (0745.009.700

berarie, zona P-ta Progresul; (0721.294.361/ 0721.294.362

394. Barmanita pentru pub sector 1, sin-

gura pe tura, conditii avantajoase, urgent 1.300 L; (0723.933.849 alina.andriescu@mauveideas.ro

395. Barmanite si ospatarite, picolte, tips

garantat minim 100 Ron /zi (0729.565.694

396. Beauty House Salon angajeaza frizerite, coafeze, manichiurista si pedichiurista cu experienta pentru salon frizerie, coafor zona Brancoveanu, procent 50%, vad foarte bun, CV pe Whatsap50 % procent super vad; (0730.571.111 397. Beauty House Salon angajeaza frizerite coafeze, manichiurista si pedichiurista numai cu experienta pentru salon cu vad, frizerie, coafor zona Brancoveanu, salariu fix 3.000 L; (0730.571.111 398. Beauty Salon angajeaza frizeri,

frizerite si coafeze cu experienta. Rog seriozitate. (0722.250.382 adrianlzrsc@yahoo.com 399. Bellboy angajeaza Hotelul Capsa.

Telefon: (0757.645.737

400. Benzinaria OMV, Gara de Nord

angajeaza casier; (0736.898.770

401. Benzinarie. Mol Caramfil (cartier Baneasa) angajeaza: casier 3 posturi, operator copertina 2 posturi, femeie pentru curatenie 1 post, relatii la numerele de telefon, (0723.233.448/ 0760.273.774 bicamarian@yahoo.com

380. Barman, restaurant La Cocosatu, angajeaza barmani, pentru detalii va rog sa va programati la un interviu la nr tel., (0736.445.737 office@lacocosatu.ro

402. Beraria H angajeaza ospatar, ajutor barman, ajutor bucatar. Mediu de lucru placut, program 8 ore/zi, oferim salariu motivant si alte beneficii. Pentru detalii ne poti suna la telefon sau direct la locatia noastra din parcul Herastrau; (0725.345.302

381. Barman, barista pt Bar Bistro Cautam un coleg sau colega, prezenta agreabila, comunicativ, deschidere catre client, spirit de echipa. Program 12/24, 12/48.Salariu atractiv+tips, (0742.222.243

403. Bijuteria Emir- Gold angajeaza vanzatoare cu sau fara experienta, in magazinul Bucur Obor; (0733.714.714

11

baieti: 2 ani si 4 ani (este la gradinita program lung), program L-V: 8.00- 18.30. Atributii: ingrijire copii, menaj usor. Sunati la tel /CV pe email. Nu suntem agentie; 2.000 L; (0788.000.117 vision_ro@yahoo.com

436. Bone si menajere, cu/ fara experien-

ta, in regim intern/ extern, agentie recruteaza persoane serioase, se ofera salarii atractive. Relatii la telefon (0784.659.190

437. Bonita Pizza angajam pizzari, ajutor

pizzari, ospatari, femeie la vase. Salariu si program avantajos; (0743.557.524 Popaaalina55@gmail.com

442. Brutar cu experienta sau fara pentru

o brutarie artizanala din zona Piata Victoriei. Program 8 ore/zi, 2 zile libere. Salariu 1700 si tichete 300 lei. Pentru interviuri: 1.700 L; (0729.699.825

443. Brutar cu experienta pentru brutarie artizanala, in zona Foisorul de Foc/ Pache Protopopescu. Program: 9 ore/ zi (cu 1 ora pauza). Sambata program scurt. Duminica liber. Salariu: 2.500 Lei net si bonusuri (0752.852.984 444. Brutar si patiser pentru brutarie aritzanala, 1 brutar si 1 patiser, oferim conditii deosebite, salariu si bonusuri motivante, mediu si colectiv extraordinar. Program lucru flexibil. Experienta min. 5 ani, (0768.532.104 www.brutariacumaia.ro 445. Brutar, ajutor brutar pentru brutarie

zona Pipera, schimbul II, salariu 1.5001.800 lei net; (0723.548.944

446. Brutar- patiser, spalator vase,

bucatar mic dejun angajam. Te vrem in echipa noastra; (0744.492.076

447. Brutareasa cu/ fara experienta Pro-

gram de zi. 40 ore/ saptamana. Salariu brut brutareasa cu experienta: 2.100 lei, carte de munca pe toata suma. Bonusuri si prime. Mediu de lucru placut, siguranta locului de munca, (0755.224.549 448. BUCATAR / ajutor bucatar la Beca's

Kitchen. Cautam persoana energica, sociabila, proactiva, punctuala, cu dorinta de a invata si a-si imbunatati cat mai repede aptitudinile, ordonata.Posibilitate cresteri salariale la fiecare 6 luni + bonus. (0722.308.960 beca.andreea@gmail.com

449. Bucatar angajez bucatar si ajutor de

bucatar full time; (0729.007.878

450. Bucatar autoservire cu specific tradi-

tional, zona Dacia, angajeaza bucatar. Salariu atractiv; (0766.445.843

451. Bucatar cu calificare si experienta si

personal necalificat la vase si curatenie; (0729.977.250

452. Bucatar cu experienta angajeaza Mister Kebab, locatie zona Aviatiei, Baneasa. Salariu 2500 lei bonusuri, prime, masa asigurata. 2.500 L; (0721.303.303/ 0744.648.379 453. Bucatar cu experienta in preparate

chinezesti si internationale pentru restaurant din sectorul 3. Salariu 2.500-3.000 Ron; (0724.370.496 454. Bucatar full time pentru restaurant

cu specific latino. Program flexibil echipa tanara. salariu motivant. Nu cerem mare experienta de lucru, vrem persoane care sa doreasca sa invete lucruri noi. (0722.537.018 contact@bluemargarita.ro 455. Bucatar hai sa lucram impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon 0731322472 sau scrie-ne la adresa de email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 456. Bucatar penetru restaurant central,

(cald). Oferim conditii avantajoase. (0732.803.690

457. Bucatar pentru complex Turistic 4

stele Brasov. Salariul atractiv, bonusuri in functie de performanta. Relatii la tel., CV la mail, (0741.115.666 ionel.baxy@yahoo.com 458. Bucatar pentru restaurant Le Boutique, Food Concept Store, cu experienta in bucataria internationala. Program 2 zile/2 zile, pachet salarial avantajos, transport seara si mediu profesional si tanar. (0722.538.274 comenzi@leboutiquefood.ro 459. Bucatar pentru restaurant zona Brancoveanu, sector 4. Program 2/2 zile, salariu 2800 net, tips, bonusuri. Se cer experienta in bucataria italiana, seriozitate, creativitate, 2.800 L; (0760.650.710

lucratoare persoana nefumatoare, gospodina pt. a fi bona pt. copil 6 ani si menaj usor, luni-vineri 11:30-19:30. In timpul vacantelor scolare sau daca copilul este bolnav program 10 h. Dr Taberei, Prel. Ghencea. (0747.225.522

pentru lucrari in Bucuresti. Se asigura cazare si continuitate pe perioada de iarna. Angajarea se face in conditiile legii; (0756.336.468 office@cosim.ro

416. Bona copii, zona Aviatiei pentru 2

439. Brasov - spalator auto, Dealer auto

Burger, zona Universitate, angajeaza bucatar. Program 2/2, ctr. munca, salariu, tips; (0751.242.660 office@ariaburger.ro www.ariaburger.ro

440. Broker imobiliar, Concept Imobiliare

461. Bucatar Restro-Bar Klandestin doreste sa-si mareasca echipa cautand oameni profesionisti cu exerienta in domeniu. Conditii bune de munca, salariu atractiv, beneficii suplimentare, posibilitate de promovare; (0723.522.933 beatrice_mansour@yahoo.com

441. Brutar angajam urgent pentru

462. Bucatar SC American Restaurant System SA angajeaza: bucatar, ajutor bucatar, ospatar, ajutor ospatar, casier. Pregatire la locul de munca. Contactati-ne la numarul afisat, persoana de contact Maria Gheorghe; (0740.121.903 delta@pizzahut.ro

438. Bordurari - pavatori, cu experienta,

baietei: 3 ani (la gradinita) si 2 ani, ajutor menaj, in zona Aviatiei (metrou Aurel Vlaicu, Promenada Mall). Program 10 ore/zi. Salariu 1800 net. Persoana rabdatoare, in putere. 1.800 L; (0746.135.513

din Brasov angajeaza spalator auto cu norma intreaga. Pachet salarial: salariu fix peste medie, tichete de masa, asigurare medicala privata. Detalii la telefon; (0722.670.306

417. Bona Crangasi Cautam bona pentru fetita noastra de 1an si 4luni. Stam in cartierul Crangasi, programul de lucru ar fi 8:30-18:30, de luni pana vineri, iar atributiile sunt strict legate de copil. Salariu 1.500 lei; (0763.939.193 mirela_larie@yahoo.com

a decis sa isi mareasca activitatea deschizand un nou sediu in Militari, cu aceasta ocazie am deblocat doua posturi de Broker Imobiliar in Familia Concept, va asteptam cu entuziasm (0760.654.545 conceptimobiliare@yahoo.com

418. Bona Dristor, 1600 lei/8h, luni-vineri

Angajez bona, in Dristor, pentru nounascut, 1600 lei salariu, 8h/ zi, luni-vineri. Copilul se va naste in martie 2018. Pana atunci, bona ii va ajuta pe parinti cu ingrijirea gemenilor de 1 an si 2 luni, 19 L; (0720.919.744 ileanaracheru@gmail.com

brutarie cu puncte de lucru in sectorul 6, salariu avantajos; 2.000 L; (0751.223.653

460. Bucatar Restaurantul Aria Gourmet

419. Bona externa/ interna Bucuresti, per-

soana serioasa, cu experienta, pentru ingrijire copii, program 8 ore sau intern. Agentie fara comision, 1.800- 2.500 Lei; (0726.637.102

420. Bona full-time, angajez bona full time, educata, calma, pozitiva, fara vicii, menaj usor. Baietelul are 1 an, doarme de 3ori/zi. Sector 1. Program 08:00 - 18:00; (0758.243.273 adrianacorcodel@2activepr.ro 421. Bona interna experienta in cresterea

copiilor, 2 copii cu varsta de 3 ani si 8 ani, activitatile copiilor, gatit plus aranjat dupa copii, menaj usor, Berceni, Aparatorii Patriei, 500 {; (0728.894.767 orestbujor@yahoo.com

422. Bona interna cu minima experienta urgent pentru nou nascut zona Baneasa, doua weekend-uri libere pe luna 2.700 L; (0729.007.828 stoica.officeconsulting@gmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


12

20 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 509. Bucatar, ajutor bucatar, fast food angajeaza, Mister Kebab. Salariu 1600 si program de lucru foarte atractiv, masa gratuita, tips. bd. Aerogarii 17A, zona Baneasa; 1.600 L; (0744.648.379/ 0721.303.303

zare pentru autoservire in sector 1; (0724.508.592

537. Bucatar, bucatareasa cu experienta pentru restaurant situat in sector 2, conditii avantajoase: masa asigurata, transport asigurat, tips din vanzare, rugam seriozitate 3.200 L; (0768.143.658/ 0761.601.441 dbrisit@yahoo.com

511. Bucatar, ajutor bucatar, restaurant

538. Bucatar, lucrator comercial,

zona Aviatorilor; (0720.492.207 Capsa. Telefon: (0757.645.737

513. Bucatar, casier, femeie la vase, sofer, baiat la narghilea, pentru restaurant cu specific arabesc (vis a vis de Arena Nationala), (0766.262.666 514. Bucatar, firma de catering si livrari,

angajam bucatar cu experienta. Program Luni-Vineri : 8-16, salariu 1700 lei (in functie de pregatire), pranz asigurat. Va invitam la interviu L-V dupa ora 14; 1.700 L; (0722.533.499 salonnunticompedro@gmail.com 463. Bucatar Scala Food angajeaza

486. Bucatar salate restaurantul Mignon

bucatar (femeie), experienta min. 3 ani, program 07-17, de L-V, weekend liber. Se asigura contract si carte de munca. Salariu net 3000 lei. Relatii la nr., 3.000 L; (0767.682.602 evolution_1960@yahoo.com

Bistro angajeaza bucatari salate cu experienta specific romanesc/ international, carte de munca, transport, bonusuri, beneficii, program 2 zile lucratoare 2 libere 2.000 L; (0740.954.593 mignon_bistro@yahoo.com

renume in zona Dorobanti, pesonal pentru postul de bucatar la cald. Oferim contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, tips si atmosfera placuta de lucru. georgiana@restaurantgargantua.ro

464. BUCATAR sef pentru restaurant cu specific romanesc in Magurele, se asigura salariu si comision; (0723.580.658

487. Bucatar salate, pentru un important

vesti Regie angajeaza bucatar cu experienta minim 2 ani. Se oferta pachet salarial de la 2800 Lei plus bonusuri si tips, program in ture. Cerinte: experenta minim 3 ani 2.800 L; (0769.164.064 filip.sergiu.dan@gmail.com

465. Bucatar sef, bucatar, ajutor de

bucatar cu experienta pt. restaurant cu specific romanesc in zona Magurele, Ilfov, seara asiguram transport. Pentru mai multe detalii la nr. de telefon; (0723.580.658/ 0723.580.658 la_crama@yahoo.ro www.la-crama.ro 466. Bucatar si ajutor bucatar cu experi-

enta - impinfe tava, zona Stefan cel Mare; (0768.053.009

488. Bucatar secund pt. restaurant situat in sectorul 1, program 2/2 zile, tips din vanzare, masa asigurata, transport asigurat la plecare, contract de munca. 2.500 L; (0768.143.658/ 0761.601.441 dbrisit@yahoo.com

467. Bucatar - program de noapte Firma

489. Bucatar sef pentru restaurant in

de catering cu specific romanesc, cautam bucatar pentru program de noapte. 5 nopti/ saptamana. Sector 3. (0724.285.766

490. Bucatar sef Sebastian 19

468. Bucatar bucatarie romaneasca, piz-

zar, femeie vase, salatiera, ospatari, aj. osptari pt. restaurant. Decontare transport. Tel. dupa ora 10,00; (0731.333.414

zona Magurele (0723.580.658 angajam bucatar sef. (0769.250.897

491. Bucatar sef cu experienta, pentru restaurant bucatarie international din sectorul 3. Salariu 3.000 - 3.500 Ron; 3.500 L; (0724.370.496

469. Bucatar cald, grill, tigai Hai sa lucram impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de email resurse.umane@stadio.ro (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numarul de telefon. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

470. Bucatar calificat cu experien-

493. Bucatar sef, pentru restaurant Sos.

ta, ajutor bucatar, ajutor ospatar angajeaza Taverna La Calinescu Tineretului; (0788.472.725 471. Bucatar cu experienta ajutor

bucatar, casier, picol, spalator-vase, salariu peste media pietei,urmand a creste in functie de dvs. Program luni-vineri 08:0017:00. Sarbatori legale liber. Firma catering. Rugam seriozitate (0741.541.460 marco.pavel@essgroup.ro 472. Bucatar cu experienta minim 6 ani,

angajeaza restaurant Casa Rivoli (sector 3). Salariu + procent, 2.500 L; (0721.720.751 473. Bucatar cu experienta preparate

romanesti, peste, fructe de mare, asiatice, internationale, vegan, deserturi, bufet suedez; (0762.737.581 474. Bucatar desert smart-casual te asteptam in echipa SHC. Fii si tu Smart Casual. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 475. Bucatar desert, hai sa lucram impre-

una in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de email. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 476. Bucatar grill pentru un restaurant de

lux din capitala, situat in zona Aviatiei.Program de lucru: 2 zile cu 2 zile libere. Detalii la telefon, 3.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 477. Bucatar Pasta Station cu preparare paste in fata clientului pt Autoservire zona Baneasa. Program lucru 8-16 de luni pana vineri. Interviu str Gara Herastrau nr4 vis a vis Mall Promenada; (0722.587.589 478. Bucatar pentru bucataria rece. Trat-

toria Pane e Vino angajeaza bucatar pentru bucataria rece (salate, deserturi etc). Program de lucru 1 zi cu 1 zi. Adresa noastra este str. Nerva Traian 25, metrou Timpuri Noi, 2.100 L; (0757.976.618 trattoriapanevino2010@yahoo.com 479. Bucatar pentru cantina Pipera, can-

tina angajeaza bucatar, cu disponibilitate la program in 3 ture prin rotatie: 06:00-14:30; 10:30-19:00; 22:00-06:30. Contract perioada nedet., salariu fix, spor de noapte, tichete, masa asigurata; (0786.552.982

492. Bucatar sef tura, hai sa lucram

Nordului, cu experienta in strainatate. (0768.494.450 494. Bucatar sef, bucatar cu experienta ptr restaurant cu specific romanesc situat in sectorul 6. Mai multe detalii la telefon. (0734.819.944/ 0786.953.300 495. Bucatar si ajutor bucatar restaurant

Calea Floreasca isi mareste echipa, avem nevoie de bucatar si ajutor bucatar. Daca doresti sa te alaturi echipei, trimite un cv pe adresa de email, nr. contact, intre 1012.00 (021.313.45.85 office@vacamuuu.com

519. Bucatar, restaurantul Cetatea Berar-

ilor, situat in sectorul 3, in apropierea statiei de metrou N. Grigorescu. Pentru detalii va rugam sunati la tel., (0723.383.637 520. Bucatar, scoala angajeaza bucatar 021.315.65.43, gradinita angajeaza femeie curatenie sector 6; (021.410.69.84/ 0756.059.830 521. Bucatar, aj. bucatar, Restaurant

sector 3 angajeaza bucatari, aj. bucatari cu experienta in bucataria internationala si romaneasca; (0744.494.099 fivacom@yahoo.com 522. Bucatar, ajutor bucatar pentru

542. Bucatar. Angajam bucatar cu expe-

rienta pentru locatie nou deschisa in apropierea Bucurestiului, oferim conditii deosebite, pentru detalii va rog sunati la nr. tel: (0722.391.073 543. Bucatar. Pensiune turistica situata in

jud. Brasov, angajeaza bucatar, salariu atractiv, carte de munca; (0762.910.850/ 0762.910.850 padinaursului@yahoo.com 544. Bucatar. Restaurant Navaro by Green City angajeaza bucatar, 3.000 L; (0770.672.150 adriansubasu@gmail.com 545. Bucatar. Restaurant zona Sebast-

ian, angajeaza bucatari, ajutor bucatar, femei vase. Salariu atractiv, (0722.290.230 laurelsanda1@yahoo.com

566. Bucatarese, restaurant angajeaza

bucatarese cu experienta minim 3 ani (nu este necesara diploma si nu conteaza varsta) salariu intre 2400 si 3100 lei program foarte flexibil,contract de munca, o masa pe zi, tips; 3.100 L; (0765.922.428 567. Bucatari pentru bistro D20 situat pe Calea Dorobantilor, zona p-ta. Romana, cu minim 3 ani experienta. Program 1 cu 1 zi. (7:30 - 22:30)Detalii la telefon. 2.000 L; (0722.680.689 568. BUCATARI pentru hotelul Sheraton

Bucuresti. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata. (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com 569. Bucatari pentru restaurant Ivan's, si

ajutori de bucatari cu domiciliul in sector 2 sau 3. Oferim seriozitate, contract de munca, transport, tips, etc. (0724.157.470 george81m@yahh.com 570. Bucatari pentru restaurantul La Mama Universitate, cu un minim de 6 luni experienta pe un post similar. Ne dorim in echipa persoane serioase, implicate si dornice sa invete si sa impartaseasca din experienta; (0723.146.146 cristi.nicolae@lamama.ro 571. Bucatari cu experienta, ajutor

546. Bucatar. Restaurant,cu bucatarie specific romaneasca angajeaza urgent bucatar cu experienta. Se ofera contract de munca, salariu motivant, tipsuri si 300 lei la fiecare eveniment, 4.000 L; (0730.252.291 dariusniazz@gmail.com

bucatar, femeie de serviciu, programul o zi cu o zi, salarii plus bonusuri avantajoase. Locatia se afla in sector 6. Pentru mai multe detalii tel. (0737.227.564 Barlogul.lupilor@yahoo.com

547. Bucatar/bucatareasa, angajam bucatar pentru cantina in incinta TVR. Program de lucru : Luni - Vineri 06:30 - 17:00; 1.800 L; (0724.039.111 office@bunbun.ro

572. Bucatari si ajutori bucatarie pentru companie de catering, cu experienta. Locatia se afla in zona Straulesti. Pentru informatii sunati la nr. Activitatea se extinde si avem nevoie sa ne marim echipa. (0755.050.280 florin@lifebox.ro

restaurant italian; (0724.656.784

548. Bucatarea pentru gradinita si after-

523. Bucatar, ajutor bucatar Restaurant Bistro Nord din Gara de Nord angajeaza bucatar, ajutor bucatar, salariu atractiv+, contract, tips, restaurant cu vad. Relatii la; (0720.059.544 madalina.harabor85@gmail.com

549. Bucatareasa Camin de batrani angajam bucatareasa in zona 1 Mai, cu sau fara calificare in domeniu. (0720.153.950/ 0766.266.679

school sector 2, program 7.45- 17.00; (0724.839.471

573. Bucatari si ajutori de bucatari, urgent bucatari (salariul 1.800 lei net + tichete de masa in val. de 100 lei) si ajutori bucatari (salariul 1.500 lei net + tichete de masa in valoare de 100 lei). Detalii la nr. (0744.385.079 intermacedonia98@yahoo.com

cut restaurant Sushi din Bucuresti. Locatie: Calea Dorobanti, sector 1. Program: 40 h/ saptamana. Necesita diploma de bucatar si experienta in domeniu 4.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

484. Bucatar restaurant de sushi, pt. restaurant Chico Chillout cu specific japonez si european. (0733.324.426 chilloutchico@gmail.com

506. Bucatar, 3 min. metrou Grozavesti, campus studentesc. Conditii avantajoase, bucatarie romaneasca; (0742.181.263/ 0755.013.339

485. Bucatar salate Hai sa lucram impre-

507. Bucatar, ajutor bucatar si ospatari, pentru Restaurant Regie. (0724.992.762 508. Bucatar, ajutor bucatar si

spalator vase pentru restaurant Regie. Bonuri masa, decont transport. (0724.992.762

588. Bucatari. Restaurant zona Diham angajeaza bucatari la cald si bucatari la rece, oferim conditii bune de munca , carte de munca, tips, transport acasa, mai multe detalii la interviu; (0763.341.717 589. Bucatari. Restaurant zona Unirii angajeaza bucatar, ajutor bucatar si bucatar pentru bucataria rece, (0721.100.000 office@berestroika.com 590. Buchetino angajeaza personal.

Daca vrei sa inveti o meserie de viitor si sa ai un loc de munca, alatura-te echipei noastre si vino in atelierele Buchetino, 1 L; (0721.401.401 surub28@yahoo.com

591. Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, spatii logistice si industriale, angajeaza electrician intretinere si reparatii. Program de lucru de 8 ore pe zi. CV la fax: 021.208.41.53 sau email:doina.bengescu@bss.ro; simona.rouamare@bss.ro. Informatii suplimentare si programari interviuri la tel.: (0752.150.677/ 0746.079.892

New Holland pentru firma constructii Bucuresti. Salariu de inceput 2.100 lei net. Se asigura cazare gratuit, 2.100 L; (0722.284.776 594. Buldoexcavatorist din Bucuresti si

toata tara; (0722.760.707

595. Buldoexcavatorist cu permis auto

minim B. Societate comerciala angajeaza buldoexcavatorist cu experienta si permis in zona Bucuresti.Oferim cazare pentru persoanele din provincie, si alte beneficii. 3.500 L; (0722.728.926/ 0720.882.926 robert.virlan@axatc.ro 596. Buldoexcavatorist, experienta

minim 3 ani. Asiguram gratuit cazare si masa. Salariu atractiv. Relatii intre orele 10.00-16.00; (0769.961.624

501. Bucatar si ajutor de bucatar. Bistro

503. Bucatar si persoana bucatarie pen-

comerciali pentru SC Art Petrol Service SRL, retea de statii de distributie carburant (Peco). Posturile vacante: Bucuresti, Alexandria, Slobozia. 1.622 L; (021.230.55.11/ 0733.310.024 office@artpetrol.ro

593. Buldoexcavatorist cu expeirenta

500. Bucatar si ajutor de bucatar zona Obor Hashtag Pub angajeaza personal pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 32, zona Obor: bucatar si ajutor. Program de lucru 2 zile cu 2, salariu atractiv si bonusuri in functie de realizari, tips; (0724.803.412 office@hashtagpub.ro

502. Bucatar si ajutor de bucatar. Firma de catering cu specific romanesc, cautam bucatar si ajutor de bucatar. Sector 3; (0724.285.766

587. Bucatari, vanzatori, lucratori

specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, spatii logistice si industriale, angajeaza operator curatenie. Program de lucru de 8 ore pe zi. CV la fax 021.208.41.53 sau e-mail doina.bengescu@bss.ro; simona.rouamare@bss.ro Informatii suplimentare si programari interviuri la tel.: (0752.150.677/ 0746.079.892

pachet salarial atractiv peste medie, bonuri de masa, posibilitate de promovare. Afi Cotroceni; (0787.709.154 vivofoodbar@gmail.com www.vivofoodbar.com

Matrioska angajeaza bucatar si ajutor de bucatar. Oferim salariu corect, ocazia de a lucra cu un bucatar sef experimentat, atmosfera de lucru placuta si cerem seriozitate si implicare, (0722.616.553 office@bistromatrioska.ro

586. Bucatari, spalator vase Cautam sa ne marim echipa si avem nevoie de bucatari si lucratori de bucatarie cu experienta sau fara experienta. Oferim un mediu de lucru placut, colectiv tanar, bonusuri in functie de performanta, (0722.545.024 contact@dancinglobster.ro

592. Building Support Services, firma

499. Bucatar si ajutor de bucatar se ofera

Restaurant cu specific chinezesc, situat in zona Baba Novac, angajam bucatar cu experienta de nationalitate chineza. Persoanele interesate ne pot contacta la numarul de telefon din anunt, (0757.200.002

una in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de email resurse.umane@stadio.ro (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

518. Bucatar, restaurant Stradivari's din Bd Basarabiei, vis-a-vis de Arena Nationala, angajeaza urgent bucatar / bucatareasa; 3.000 L; (0724.111.473 alina.ripanu@gmail.com

541. Bucatar, patiser, cofetar, vanzator fast-food, pentru bucatar calificat oferim contract de munca si salariu de 4.000 Lei/ luna. Pentru vanzator fast-food - 1600 Lei/ luna. (12h cu 24h) Pentru cofetar 3.000 Lei/ luna. Pentru patiser 2.500 Lei/ luna. 4.000 L; (0724.725.048 zvanciuc.matei@yahoo.com

565. Bucatarese catering angajam urgent, zona Baneasa, ajutor de bucatar restaurant zona Muzeul Satului. Ospatar/ita restaurant zona Muzeul Satului (0766.485.751 paul_constantin2001@yahoo.com

498. Bucatar si ajutor de bucatar pentru firma catering, gradinite, ture de noapte si zi (0765.489.624 vlad@delarte.ro

505. Bucatar(easa), ajutor bucatar. Bucatar pentru restaurant zona 13 Septembrie. Daca esti bucatar(easa) sau ajutor bucatar cu experienta suna acum. Salariu+ bonus+ diverse. (021.411.00.40/ 0723.673.615

483. Bucatar restaurant chinezesc

acas?" din Popesti-Leordeni angajaza bucatar, ajutor bucatar, femeie de serviciu, rugam mult? seriozitate, oferim condi?ii avantajoase de munca; (0723.538.729/ 0765.851.559 Andrei_fer2008@yahoo.com

540. Bucatar, ospatarita, ospatar, cafenea situata pe Bd. Decebal angajeaza bucatar cu experienta in bucataria internationala de la 3.500 Ron si ospatarita/ Ospatar cu experienta si aspect fizic placut, de la 1.500 Ron (0737.520.740 xolounge@yahoo.com

564. Bucatareasa/ bucatar pentru pizzerie- restaurant, zona Ghencea, doua zile lucrate, doua libere, 10.00 - 23.00, salariu 2.000 L; (0728.550.550 ionuut@gmail.com

angajam bucatar si ajutor bucatar; (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com

504. Bucatar Sushi, in cadrul unui cunos-

Food angajam bucatar cu experienta pentru unitate fast food pentru prepararea si montarea meniurilor. Cerinte: experienta in preparate la gratar. (0762.570.925

517. Bucatar, restaurant "La mami

Cafenea - Restaurant - Zona Titan , Sector.3, Bucuresti.Angajam Bucatar, Ospatar si femeie serviciu cu experienta.Relatii la telefon; (0731.137.776/ 0722.221.270 stanici@titannet.ro

497. Bucatar si ajutor bucatar, restaurant

481. Bucatar pentru restaurant cu servire

482. Bucatar pt preparare meniuri Fast

516. Bucatar, pub situat in zona Groza-

539. Bucatar, ospatar si femeie serviciu.

563. Bucatareasa, bucatar la bar/restaurant din baza sportiva ecvestra Tancabesti. Detalii la telefon: (0722.250.287

tru restaurant central Bucuresti. Salariu atractiv, seriozitate; (0746.608.460

centrala, program de luni- vineri 07.0016.00, salariu decent; (0762.641.033 rapida, contract de munca, program de lucru in ture: 08:00-16:00, 16:00-24:30, salariu 2000 lei net, bonuri de masa, spor de weekend, decont transport. 2.200 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro

515. Bucatar, pentru restaurant cu

autoservire linie, femeie serviciu, sunati 10.00 - 16.00; (0769.241.385

562. Bucatareasa, ajutor de bucatar pentru restaurantul Casa Condor, zona Militari, Piata Veteranilor, program o zi cu una libera, tips zilnic, carte de munca, salariu atractiv; (0766.376.385/ 0740.699.241 manager@casacondor.ro www.casacondor.ro

496. Bucatar si ajutor bucatar, pen-

tru cantina specific romanesc, zona Carrefour Orhideea, program 08-17, salariu atractiv.Persoana bucatarie: curatat legume, spalat vase, curatenie, etc. (0734.601.600 pizza.venetia@yahoo.com

480. Bucatar pentru impinge tava, locatie

pizzar, angajeaza restaurant italian; (0763.400.965

510. Bucatar, ajutor bucatar, fata la van-

512. Bucatar, angajeaza Restaurantul

restaurant din Bucuresti. Locatie: Aviatiei, sector 1. Program: 2 zile lucrate cu 2 libere. Cerinte: experienta anterioara, calificare de bucatar. 2.200 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

536. Bucatar, ajutor la bucatarie, ajutor

524. Bucatar, ajutor bucatar, cautam

550. Bucatareasa cu specializare in

bucatari si ajutori bucatari pentru restaurant cu specific international situat in Otopeni. Se asigura transport la plecare si contract de munca. 10 L; (0764.842.717/ 0767.282.820 alina@laiancu.ro

domeniu, specific romanesc, pizza, evenimente, evenimente, sector 5, contract de munca; salariu de baza 2000 lei + tips evenimente, se depaseste 3000 lei. (0762.295.524

525. Bucatar, ajutor bucatar, firma de catering angajam bucatar si ajutor de bucatar.Program de lucru : Luni - Vineri 06:00 - 17:00. Zona Gara de Nord; (0724.538.471 office@bunbun.ro 526. Bucatar, ajutor bucatar, hai sa lucram impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 527. Bucatar, ajutor bucatar, Madame

Pogany angajeaza persoana serioasa, dinamica, aspect placut, sociabila. Salariu atractiv, masa, tips, transport asigurat; (0767.281.108 alex@madamepogany.ro 528. Bucatar, ajutor bucatar, pt. restau-

rant cu specific romanesc cu volum in activitatea zilnica, clienti de zi, si evenimente, nunti, botezuri, in sect. 6. Rog CV la email/ tel. (0726.652.097 recrutare@elanconsulting.ro 529. Bucatar, ajutor bucatar, restaurant/tratorie, cu experienta mai multe detalii la telefon. (0723.503.171/ 0761.261.781 stefan_jercau@yahoo.com 530. Bucatar, ajutor bucatar, ajutor

ospatar, barman, angajam pentru restaurant cu specific italienesc, zona Titan, langa Parc Ior; (0799.185.547 531. Bucatar, ajutor bucatar, sectia rece,

pentru Tratoria Il Villagio, din zona Parcul Gradina Icoanei. Daca esti interesat sa lucrezi intr-o echipa tanara si sa ai multe beneficii nu ezita sa ne contactezi; 2.000 L; (0751.216.120 532. Bucatar, ajutor bucatar, sofer livra-

tor. Wise Box cea mai noua companie intrata pe piata din Romania in domeniul restaurantelor cu livrare la domiciliu/office, angajeaza personal: operativ: bucatar, ajutor bucatar, sofer livrator. Suntem o echipa tanara de profesionisti intr-o comapnie mare in crestere. Asteptam CV-ul dvs. la adresa de e-mail. Relatii la telefon, site: www.wbox.ro (0799.831.111 cariere@wisebox.ro; emilia.musat@wisebox.ro 533. Bucatar, ajutor de bucatar pentru cantina autoservire zona Colentina, Fundeni. Relatii la telefon de luni pana vineri intre orele 10 -17. (0785.660.612 534. Bucatar, ajutor de bucatar si ingriji-

toare pt. gradinita particulara, zona Militari; (0723.737.939 535. Bucatar, ajutor de bucatar, femeie la

vase, oferim contract de munca pe perioada nedeterminata, bonuri de masa. Programul este flexibil. Restaurantul se afla in zona Titan; (0734.207.029

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

551. Bucatareasa fast food angajeaza

bucatareasa (bucatarie romaneasca), 8h/zi, weekend liber. 2000 Lei, 2.000 L; (0746.632.568 552. Bucatareasa pentru terasa- restau-

rant in zona Fizicienilor; (0723.326.713

553. Bucatareasa (bucatar) in Cora Lujerului. Rustic, lant de autoserviri cu mancare romaneasca angajeaza bucatareasa (bucatar) cu experienta in Cora Lujerului. Salariu 2400 si bonusuri zilnice mari, program zilnic 8-17 cu duminica liber. 2.400 L; (0722.430.708 554. Bucatareasa calificata pentru after

school zona Ghencea, pentru detalii suplimentare va rugam sa ne contactati la tel. (0731.313.101 stancorina74@yahoo.com 555. Bucatareasa pentru Boutique Hotel

DBH Bucuresti. Oferim un loc de munca stabil pentru persoane responsabile si motivate. Programul este de 8ore/zi si asiguram carte de munca. Va asteptam la interviu. Adresa: str. Barbu Vacarescu nr 51, sector 2; (0724.891.819 serban@decebalhotel.ro www.decebalhotel.ro 556. Bucatareasa pentru gradinita sec-

574. Bucatari tineri pt. un concept nou de

gatit, pasta bar, Floreasca, vino sa inveti arta pastelor direct de la creatorul lor, vei gati doar cu ingrediente aduse din Italia. Ai nevoie doar de minim 6 luni experienta intr-o bucatarie. Vino la interviu. (0724.891.819 IONUTSERBAN84@GMAIL.COM 575. Bucatari, ajutori bucatar, spalator vase, ospatari, picoli, hostess, casier angajam pentru Restaurant Romanesc Citygrill. Oferim venituri motivante. (0763.788.371 teodor.ivascu@citygrill.ro

576. Bucatari, SC Wisebox SRL cea mai

noua companie din Romania din domeniul restaurantelor cu livrare la domiciliu/ office angajeaza bucatari si ajutor bucatar. CV la adresa emilia.musat@wisebox.ro 577. Bucatari, aj. bucatari, pentru firma

de catering, zona Fundeni; (0756.121.165

578. Bucatari, ajutor bucatari, femeie serviciu, vase restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, angajeaza bucatari, ajutor bucatar, femeie serviciu si vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro 579. Bucatari, ajutori bucatar, spalator vase, pentru Trattoria Roz Cafe si Roz Cafe Bistro zona MIlitari. Salarii negociabile.Va asteptam in echipa noastra. (0723.504.103 braileanucatalin@yahoo.com 580. Bucatari, ajutori bucatari pentru

tor 2, pentru copii. Persoana agreabila, activa, blanda, harnica. Nefumatoare. Necesita experienta in domeniu. (0731.441.100

restaurant din mall Baneasa, in conditii avantajoase.Program de lucru doua cu doua.Saluriu motivant plus tips zilnic. (0768.494.450

557. Bucatareasa pentru mic- dejun hotel DBH Bucuresti, experienta minim 6 luni intr-o bucatarie de restaurant sau hotel. Daca esti punctual si doresti un loc de munca stabil, te asteptam la interviu, str Barbu Vacarescu nr.51, sect.2; (0724.891.819/ 0723.515.008 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro

581. Bucatari, ajutori bucatari si casieri pentru fast food cu mancare romaneasca in Militari Shopping Center (Auchan Militari). Bucatarii necesita experienta. Salariu 2000-3000 Lei (0755.050.280

558. Bucatareasa si ajutor de bucatar

pentru gradinita particulara situata in Militari, Rosu, relatii la tel. (0723.027.226 559. Bucatareasa, ajutor bucatar si

femeie la vase pentru cantina zona Bucurestii Noi. (0722.820.667 560. Bucatareasa, firma catering din sector 3, Timpuri Noi, pentru bucatarie calda si gratare. Aspect curat, ingrijita, cu energie si experianta. Program de L-V, 715. Seriozitatea e cea mai importanta 2.000 L; (0723.386.901 micusan.b@gmail.com 561. Bucatareasa, o doamna foarte curata pt. a gati mancare sanatoasa, fara grasimi, doresc sa fie nefumatoare, minim 45 de ani, zona Herastrau, salariul este de 2000 de lei. 2.000 L; (0762.838.508

597. C.M.I. Stomatologie, sector 6, angajeaza asistenta medicala cu aviz liber practica, program L - V 12.00 - 20.00; (0771.561.148 sc_artcoop_sa@yahoo.co.uk 598. Cabinet stomatologic angajeaza personal: secretara, asistenta cu sau fara experienta, calificata sau in curs de calificare; (021.313.30.55 599. Calcatoareasa curatatorie de haine, program de 7 ore, in ture. Doar cu experienta. Zona Parc IOR; (0725.786.867 600. Calcator, curatatorie chimica anga-

jeaza calcatoreasa si lucrator masina de chimic, pot fi si pensionare; (0788.683.683

601. Calcator, confectioneri fabrica

nou infiintata angajam calcator/ confectioneri cu experienta zona Costin Georgian, CM + salariu avantajos (0734.537.564

607. Calcatoreasa haine, curatatorie haine angajeaza calcatoreasa haine cu experienta, program 7 ore L-V, plus 2 Sambete, contract de munca, zona centrala, Parcul Tineretului - Blvd. Dimitrie Cantemir. Salariu net 1.700 lei, 1.700 L; (0764.348.105 608. Calcatoreasa interfazic final angajam pentru perioada nedeterminata, program de lucru 07.00 - 15.30. Conditii avantajoase, salariu atractiv. (0732.222.522 609. Calcatoreasa, angajam doamna pentru calcat, in zona Crangasi, oferim salariu motivant, decont transport, bonuri de masa. Suntem in cautarea unei persoane cu sau fara experienta, 20-50 ani, serioasa; (0748.407.608 610. Calcatoreasa, calcat interfazic si final pentru atelier confectii de dama. program 8-16:30 cu 30 min pauza de masa, contract de munca, salariu + bonuri de masa. Pentru detalii sunati la nr: (0748.219.724 andreea@dhanna.shop 611. Calcatoreasa, curatatorie, zona Costin Georgian Morarilor, personal cu experienta (chimic/masa calcat/calandru). Program 7 ore/zi, 2 sambete libere, duminica liber. (0722.537.203 dumitru.sotir@yahoo.com 612. Calif angajeaza personal, in zona

Iancului si Militari. Oferim salariu brut incepand cu 2200 lei, program de lucru flexibil, servicii medicale la clinica privata; (0785.405.645 613. Calificati in constructii, oameni seriosi si responsabili. Contract de munca, plata saptamanal fara exceptie. 150lei/zi. Pentru provincie se asigura cazare. 150 L; (0762.444.673 614. Calificati si necalificati angajam fab-

rica de tamplarie PVC Mihailesti Giurgiu; (0786.182.700

615. Call Center - Ofertare. Angajam per-

sonal cu experienta in domeniul call center, cu abilitati de relationare si comunicare, ordonata si responsabila. Depozitul se afla in zona Popesti Leodeni. Asiguram transport. (0724.444.499 aurel@jaluzele-ro.ro www.depozitul-de-rulouri.ro 616. Camerista angajam pentru hotel in

Bucuresti ,conditii deosebite, salariu motivant. (0756.200.044

617. CAMERISTA hotel sector 6, cu sau

fara experienta pt. hotel sector 6. Program 8-16. Cerinte: seriozitate, punctualitate, Bd. Timisoara 46. Interviu luni-vineri 10-14. 1.300 L; (031.425.41.55/ 021.444.11.83 rezervari@cityhotelbucuresti.ro 618. Camerista pentru hotel in Bucuresti,

conditii deosebite. Salariu net 1500 lei si bonuri de masa.CV la mail.Tel: (0726.937.717 office@bucuraccommodation.ro

619. Camerista disponibila relocare in Paltinis, pentru hotel in Paltinis, jud Sibiu, locatie noua ce va fi clasificata cu 4 stele. Oferim cazare pentru personal. (0726.652.097 recrutare@elanconsulting.ro 620. Camerista hotel hotel 4 stele Europa Royale Bucharest angajeaza persoana dinamica, rezistenta la efort, responsabila. Atributii: Curatarea zilnica a camerelor/bailor oaspetilor, holurilor, respectand regulile de igiena (0724.244.148/ 021.319.17.99 manager.bucharest@europaroyale.com 621. Camerista hotel 4 Paltinis, jud Sibiu,

urgent - angajam personal curatenie pentru locatie noua in Paltinis; (0726.652.097 recrutare@elanconsulting.ro

622. Camerista hotel de 4 stele Rin Grand Hotel (Sos. Vitan-Barzesti, 7D). Efectueaza curatenia in camerele de hotel conform standardelor impuse. Cerinte: persoana muncitoare, dinamica, atenta la detalii (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro

602. Calcatoreasa cu experienta (calan-

623. Camerista hotel Popesti Leordeni cu sau fara experienta, serioasa si muncitoare. Contract de munca, salariu 1.3001.400 lei + 1 masa calda pe zi, program in ture. Detalii si programare interviu la telefon, 1.400 L; (0723.715.720/ 0721.727.585 alexandru_claudiagabriela@yahoo.com

603. Calcatoreasa in cadrul unei firme de perdele, in zona Piata Romana, mediu de lucru placut si curat, program de 8 ore, cerinte: responsabila, serioasa; (0744.656.640

624. Camerista hotel, persoana cu/fara experienta, dinamica si responsabila. Oferim contract de munca, o masa/zi, salariul 1.500 lei. Program lucru: 8 ore/zi, 8 zile libere/luna. Rel. la tel. Va asteptam in echipa noastra; 1.500 L; (0761.960.309

604. Calcatoreasa sacouri, camasi,

625. Camerista hotel, salariu net, pro-

dru si fier de calcat), pentru spalatorie haine in sector 4. Program de lucru o zi da (12 ore), o zi nu; (0726.869.891 office@sifonot.ro

pantaloni, salaiu de la 1.700 ron. Park Lake (Zona IOR); (0724.338.507

605. Calcatoreasa sacouri, camasi,

pantaloni, salariu de la 1.700 ron. Park Lake (zona IOR), (0724.338.507 606. Calcatoreasa curatatorie de

haine, program de 7 ore in ture, doar cu experienta, zona parc IOR; (0725.786.867

gram luni-sambata 9.00-17.00, carte de munca, Gara de Nord, 1.600 L; (0766.564.706

626. Camerista hotel, cu sau fara experi-

enta, hotel central 3 stele Bucuresti angajeaza cu toate formalitatile la zi (contract de munca), oferim si dorim seriozitate. Salariu net 1450 Ron, bonus, prima de vechime 1.450 L; (0722.697.630/ 0799.975.100 stefanflori@hoteldan.ro

582. Bucatari, ajutori bucatari si personal

curatenie Maison des Crepes angajeaza pentru urmatoarea locatie.Minim 6 luni experienta pe un post similar. Zona Aviatorilor, restaurant clatitarie cautam personal bucatarie. Salariu fix, tips; (0770.443.092 583. Bucatari, ajutori bucatari, se cauta bucatari si ajutori bucatari, cu sau fara experienta, pentru restaurant din mall baneasa. Program de lucru doua cu doua si conditii salariale foarte bune, colectiv tanar si sociabil; (0768.494.450

584. Bucatari, femeie vase. Restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, angajeaza bucatari, ajutor bucatar ospatari, picoli, femeie serviciu, vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro 585. Bucatari, ospatari, barmani. Restaurant Bucuresti sector 4, angajeaza bucatari, ospatari, barmani, pizzari, femeie de serviciu; (0767.639.889

E-mail: redactia@anuntul.ro


20 septembrie 2017

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

4

LOCURI DE MUNCÅ Societate comerciala angajeaza urgent

M U N C I T O R I N E C A L I F I C AT I s i O P E R AT O R I M A S E P L A S T I C E Program de lucru de 8 ore/zi, 3 schimburi. Se ofera: salariul conform contract de munca + tichete de masa + transport. Punct de lucru in oras Pantelimon, jud. Ilfov.

Relatii la nr. de telefon: 0747.490.213 627. Camerista hotel. Hotel boutique de

4 stele in centrul Bucurestiului angajeaza camerista hotel. Cerinte: experienta, persoana curata, ordonata, constiincioasa. Responsabilitati:curatarea spatiilor de cazare si anexe (0758.094.095 628. Camerista pentru Boutique hotel

DBH Bucuresti Oferim un loc de munca stabil pentru persoane responsabile si motivate. Programul este de 8ore/ zi, asiguram masa si carte de munca. Va asteptam la interviu; (0724.891.819/ 0720.142.164 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro 629. Camerista pentru Hotel Boutique

DBH Bucuresti daca esti o persoana dinamica si sociabila te asteptam la interviu. Program 8 h/zi, carte de munca si masa asigurate. Adresa: str. Barbu Vacarescu nr 51 (0724.891.819/ 0730.950.567 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro 630. Camerista pentru un important hotel

locatie: calea 13 Septembrie 90, Bucuresti. Program: 07:00-16:00 (o ora pauza de masa) 1.400 L; (0728.063.417 recrutare@passion4work.ro

631. Camerista, Angajam urgent person-

al hotelier pentru postul de camerista,cu sau fara experienta. Program doar de zi. Conditii avantajoase. Descriere post: se asigura curatenia in camere, 1.650 L; (0764.615.565 treft_treft@yahoo.com www.rentwaiters.ro 632. Camerista, EHI angajeaza

camerista, salariu de incadrare 2304 Ron, salariu net 1800 Ron (0736.617.411 633. Camerista, pensiune, 8 camere,

650. Casier administrator pentru spalato-

rie - vulcanizare auto; (0744.377.851

651. Casier benzinaria Mol Valea Cas-

cadelor, sector 6 Programul este flexibil in ture, iar pachetul salarial este format din salariu fix plus tichete de masa, la care se adauga bonus lunar pentru realizarea targetelor individuale si de grup, (0769.220.414 aurelian.petria@yahoo.com 652. Casier Chocolat 2300lei

+bonuri+transport +targhet, angajam casier cu experienta pentru Mall Baneasa, stand Chocolat, salariu 2300 lei +bonuri+decont transport 300 lei (benzina sau taxi) + targhet intre 200-500 lei; 2.300 L; (0742.288.504 contact@chocolat.com.ro 653. Casier cu experienta. Restaurant italian, Bd. Sisesti nr. 269, sector 1, angajeaza casier cu experienta. Pentru detalii: (0724.053.013 654. Casier operator, operator call center,

Wise Box cea mai noua companie intrata pe piata din Romania in domeniul restaurantelor cu livrare la domiciliu/office, angajeaza personl office: casier operator, operator call center. Suntem o echipa tanara de profesionisti intr-o companie mare in crestere. Asteptam CV-ul dvs. la adresa de e-mail. Relatii la telefon, site: www.wbox.ro; (0799.831.111 cariere@wisebox.ro; emilia.musat@wisebox.ro 655. Casier si lucrator comercial angajam

pentru pizzerie mall. Pentru mai multe detalii, sunati la nr. de telefon: 0731034908, (0731.034.908 comercial.cuptorulculemne@gmail.com

aproape de P-ta Unirii angajeaza camerista 8 h/zi, carte de munca, program de lucru 7.30-15.30, doua week-end-uri libere pe luna, salariu 1.100 + abonament Ratb 50 lei, 1.100 L; (0722.456.036 valentinasipu@yahoo.com

tru minimarket in sectoarele1,3 si 6.Salariu 1500 lei net. Program 8 ore/zi.Perioada contractuala nedeterminata. Pentru detalii si angajari sunati la telefon; 1.500 L; (0738.322.818

634. Camerista, pentru hotel din centru

657. Casier, angajeaza Restaurantul

Bucuresti, urgent. Mediu de lucru placut, personal amabil. Pentru detalii nu ezitati sa ne contactati. 1.400 L; (0736.445.837 maria@sarrogliahotel.com 635. Camerista, ospatar si vanzatoare pentru restaurant in zona Buftea. Program flexibil, salariu atractiv. Mijloc de transport din Bucuresti (maxi -taxi 508- P-ta ChibritBuftea). Detalii la numarul de telefon; (0765.488.300 636. Camerista. Angajam camerista

pentru hotel in Bucuresti, conditii deosebite. (0756.200.044

637. Camerista. Hotelul Dream Accomo-

dation angajeaza menajera/ camerista pentru apartamente in regim hotelier. Mai multe detalii la telefon. 1.200 L; (0766.565.334 office@dreamaccommodation.ro

638. Cameriste cu experienta la hotel Ramada North zona Pipera. Firma curatenie angajeaza; (0787.771.645 639. Cameriste pentru mini hotel 3 stele

zona Piata Muncii. Program 9:00-20:00/ 2 zile libere 2 lucrate. Mai multe detalii la telefon, (0766.565.334/ 0760.185.867 640. Cameriste si personal curatenie

hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti, angajeaza cameriste si personal curatenie, cu sau fara experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (0743.145.333 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 641. Cameriste, angajeaza Hotelul

Capsa. Telefon: (0757.645.737

642. Cameriste, Hotel la 50 m de statie

de metrou piata Muncii, angajam cameriste, program 2 zile lucrate cu 2 libere, de la 9 - 20; 1.200 L; (0766.565.334 office@dreamaccommodation.ro 643. Cameriste, ingrijitori spatii hoteliere,

ospatari pentru hotel 5 stele situat in Ghencea (Sector 6, Bd. Ghencea 134). CV pe mail; (0725.827.216 a.dobrescu@dobexpert.ro 644. Camin de batrani angajeaza asis-

tente medicale; (0722.624.264

645. Camin de batrani angajeaza infir-

miere cu experienta; (0722.624.264

646. Cantuitor pentru productie mobilier la comanda din pal melaminat. Experienta constituie un avantaj. Posibilitate de calificare la locul de munca. Program l-v 8-18. In Incinta Faur sector 3. Carte munca. (0766.638.967/ 0735.876.984 647. Carmangier, macelar, patiser, cofe-

tar, brutar pentru cantina/ restaurant zona Aviatiei, Pipera. Va asteptam de l-j, orele 10-17 cu tel de confirmare inainte; (0724.460.965/ 0724.343.305/ 0723.746.208 648. Casa Laura angajeaza ospatar,

ospatarita, bv-dul 1 Decembrie 1918, zona Trapezului. Mai multe detalii la nr. de telefon. (0760.782.068 649. Casier Agentia de pariuri Mozzart angajeaza casieri. Program full-time, 2 zile lucratoare cu 2 zile libere, salariu atractiv, bonuri de masa, bonusuri, posibilatiti de avansare, 1.650 L; (0737.177.609/ 0770.404.980 stefania.vlad@mozzartbet.com

656. Casier, angajam urgent casier pen-

Capsa. Telefon: (0757.645.737

658. Casier, cafenea-bakery la 5 min de

671. CASIERA cu sau fara experienta angajeaza Mister Kebab. Program o saptamana cu o saptamana liber, masa gratuita, tips, bonusuri, carte munca. Bd. AerogariiBaneasa, 1.400 L; (0721.303.303 672. Casiera ospatarite si ospatari, bucatari, ajutor bucatar, barmani, doamna spalat vase si shaormari pt. fast food restaurant (021.448.17.28 claudiughitiu@yahoo.com 673. CASIERA Shop&GO, 13 septembrie.

Ai experienta sau nu, vrei sa inveti lucruri noi, vino sa te alaturi unei echipe entuziaste. Vom gasi un pachet atractiv pentru tine. Vino la un interviu; (0760.919.154 magazinshopgo@gmail.com

674. Casiera / lucratoare comerciala pen-

tru Shop&Go Mega Image in sectorul 6 (Militari). Cautam oameni cu sau fara experienta pentru colaborare de durata, program 8 h, salariu motivant; (0729.903.824 675. Casiera Club Poker, angajam

casiera pentru clubul de Poker ''PokerRoom" situat in piata Alba-Iulia nr.3, nu este necesara experienta, oferim training gratuit, programul este de 12 ore; 1.700 L; (0765.932.247 andreeamarinaradoi@yahoo.com 676. Casiera cu experienta anga-

jeaza fast food, salariu 2.200 ron; (0734.225.024 677. Casiera cu sau fara experienta pen-

tru restaurant Speed Pizza din Cora Pantelimon, fire comunicativa si spirit de echipa, program full time in ture, salariu fix si bonuri de masa (0734.989.958 contabilitate@speedpizza.ro 678. Casiera schimb valutar, tura de

noapte (20.00-5.00-hotel) cu 6 zile lucratoare si 3 zile libere; (0722.929.264 679. Casiera sector 3 pentru solar Vip Studio Vitan. Angajam receptionere pt. studio bronzare, aspect fizic placut, comunicative, energice, amabile, sa trateze sarcinile impuse de fisa postului cu seriozitate. CV+poza recenta prin mail. (0763.643.015 Solarvipstudio@gmail.com 680. Casiera supermarket LivrariRegie in zona Regiei. LivrariRegie angajeaza casiere cu carte de munca. Program: 2 zile da si 2 libere 08 - 20- 1500 lei, si de Du Jo 18:00 - 00:00- 1200 lei. Se mai ofera si unele bonusuri lunare. 1.500 L; (0774.028.349 voipding@gmail.com 681. Casiera, angajam casiera cu experi-

enta in domeniu, oferim salariu atractiv; 1.400 L; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

682. Casiera, ajutor de bucatar, bucatareasa si femeie la vase, urgent pentru firma de catering. Program luni-vineri; (0745.756.819 683. Casiera, casier, vanzator benzinarie

Mol, sector 6, personal vanzare, doua fete si un baiat, interesati de un job intr-o companie multinationala, salar fix brut 1.450 Lei, plus salariu variabil, plus tichete de masa 200 lei, plus tipsuri, (0371.000.328 virtutii2@molretail.ro www.molromania.ro

696. Casieri/casiere, ospatarite cu, fara experienta Benzinaria Mol Timpuri Noi cauta persoane sociabile, cu atitudine pozitiva, responsabile. Salariu fix, tichete de masa, contract de munca, tips zilnic, bonusare in functie de vanzarile realizate. (0724.528.622 timpurinoi@molretail.ro 697. Casieri/lucrator comercial, Anga-

jez casieri si lucratori comerciali pentru magazin shop & go in Crangasi. Program de lucru: 8 ore, in ture. Salariu: 1700 lei/net. Experienta in Mega Image sau Shop & Go reprezinta un avantaj; 1.700 L; (0738.979.290 xandrei_drag@yahoo.com 698. Casierite, Primo fast food, zona Vitan, angajeaza casierite; 1.600 L; (0765.604.794 office@primofastfood.ro 699. Castiga pe scena online vrei castig-

uri peste medie, luna de luna, cu un efort minim si un program lejer? Vrei siguranta si stabilitate? Ai peste 18 ani? Stii engleza la nivel mediu? Castiga cu www.teatrustudio.ro . (0768.663.442/ 0768.663.442 contact@teatrustudio.ro 700. Cautam colegi, personal curatenie.

Salariu 1800 lei + transport. Cautam personal curatenie cu permis auto categoria B, pentru echipa de interventie, 1.800 L; (0722.636.611 info@inter-cleaning-roger.com 701. Cautam echipa foarte serioasa de dulgheri, oferim 29 lei mp de cofrag. Firma serioasa; (0723.853.745 702. CDI Transport persoane cu sediul in Bucuresti, sector 2, angajeaza soferi cu categoria D si card tahograf pentru trasee interjudetene (transport persoane). Rel.: (0730.444.450 703. Centrul de Meserii Bucuresti - cur-

suri autorizate: (frizerie, coafura, mainichiura-pedichiura; bucatar, ospatar, macelar, constructor, sudor stivuitorist cu aviz ISCIR, cofetar, agent securitate, infirmier si altele). Minim 400 lei, sprijin angajare. Cautam colaboratori, comision motivant; (0751.855.929/ 0726.964.482/ 0763.247.477 cursuri_romania@yahoo.com

719. Coafeza /hair stylist pentru salon de

infrumutesare Lumieux Beauty in zona Baneasa-Sisesti; (0722.388.188/ 0724.732.956

720. Coafeza angajeaza Saloanele Magic. Conditii deosebite. Salariu fix/procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, C.M 8 ore, traininguri gratuite. 5.000 L; (0768.106.512 angajari@saloanelemagic.ro 721. Coafeza angajez coafeza cu minim

3 ani experienta. Salonul se afla în zona 13 Septembrie, se lucreaza la programari sau o zi cu o zi. Se ofera salariu sau procent, alte detalii la nr. de telefon; (0741.134.903 alinuta27081975@yahoo.com

722. Coafeza cu experienta minim 3 ani, salon Piata Romana, vad format, salariu si procent. (0724.651.010 dragusinadelina2013@gmail.com 723. Coafeza cu experienta zona Calea

Mosilor Salon; (0721.242.150

724. Coafeza pentru salon de infrumusetare cu vechime si vad, serioasa, muncitoare, in conditii bune, daca vrei sa faci parte din echipa noastra te asteptam la un interviu. Rugam seriozitate. (0722.132.892 simona.zuza@yahoo.com 725. Coafeza pentru salon infrumusetare

zona Sebastian, cu experienta. Conditii avantajoase. (021.430.21.75

726. Coafeza pentru salon infrumusetare,

locatia din Timpuri Noi. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare profesionala. (0723.383.315

727. Coafeza pentru salon infrumusetare,

locatiile din Militari si Timpuri Noi. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare profesionala. (0723.383.315

746. Coafeza. Salon aflat in sectorul 5, zona 13 Septembrie angajeaza coafeza. Oferim salariu fix plus comision, program o zi cu o zi, duminica liber. (0726.841.139 caplescu.stefania@yahoo.com

766. Cofetar, ajutor cofetar. Laborator de

728. Coafeza pentru Salon Stephanie,

729. Coafeza pentru salon zona Diham, salariu 2.500 - 4.000 L si cosmeticiana, salariu 1.800 - 3.000 L; (0773.893.325

747. Coafeza. Salon de infrumusetare situat in complexul Cosmopolis angajeaza urgent coafeza. Salariul fix, C.M. -8 ore. Conditii avantajoase. Detalii telefon: (0724.232.512

767. Cofetar/ ajutor cofetar cofetarie zona

(15 ani activitate), cu experienta, Soseaua Oltenitei 238, sector 4 (0723.460.908 stefy_seb@yahoo.com

jeaza contabil sef, experienta 3 ani in domeniul bugetar si referent cu experienta de casier-magaziner; (021.255.22.17

730. Coafeza Sun Beauty Studio isi mareste echipa. Cautam personal pentru departamentul coafor. Experienta minima 2 ani. Zona Big Berceni, langa Sun Plaza mall. Contract de munca, salariu fix & comision. (0723.080.104

705. Centrul Teritorial Veterinar anga-

731. Coafeza urgent pentru salon deschis

704. Centrul Teritorial Veterinar anga-

jeaza medic veterinar, tehnician veterinar, experienta pe animale mici; (021.255.22.17 706. Cherry Studio angajeaza doamne/domnisoare 18+, cunostinte minime de limba engleza si un aspect fizic placut, te asteptam sa faci parte din echipa Cherry-Studio. Oferim un sistem de castiguri care sa te multumeasca si sa te motiveze. Te asteptam sa faci prte din echipa noastra, bonus angajare, bonus recomandare 200 USD+ 5% incasari, site: www.cherry-studio.ro, 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro

de 18 ani in sectorul 4 , portofoliu mare de clienti, carte de munca 8 ore,salariu fix sau procent. program L V 8-20, S 8-18, D 8-13, 1 zi cu 1 zi. Rog seriozitate; (0765.238.278 Anisiavulpoiu@yahoo.com 732. Coafeza cu experienta pentru salon

Violet, zona Salajan, sector 3, salariu in functie de experienta si contract de munca 1 L; (0736.661.848 elisastancu@yahoo.com 733. Coafeza la salon, vis a vis de

Mega Mall, procent 50% din incasari. Rog seriozitate; (0770.112.476/ 0724.385.211

Jolie Ville in Pipera (capatul autobuzului 301) angajeaza casiera cu experienta. Lb engleza- avantaj. Conditii avantajoase de salarizare. CV la office@freshfooddelivery.ro; (0742.102.875 office@freshfooddelivery.ro

748. Coafor, salon Bucur Obor, inchiriaza post de lucru coafor, manichiura si cosmetica, rog seriozitate; (0745.280.495 749. Coafor, manichiura, pedichiura, unghii false pt. salon Calea Calarasilor, deschis de 9 ani, program1/1, duminica inchis. Rugam si oferim seriozitate; (0726.051.512/ 021.320.32.56 sanda_93_pascu@yahoo.com 750. Coafor, stilist si frizer pentru lant de saloane, in zonele Floreasca si Unirii. Oferim mediu de lucru profesionist, salariu motivant si seminarii de perfectionare; (0720.996.748 751. Coafori, man. unghii false, frizerie,

cosmetica, masaj corporal, inchiriez postul Centrul Vechi; (0744.272.515/ 0728.832.539 752. Cofetar cu experienta minima in torturi de nunta. Program 8 ore /zi 2 zile libere/ sapt. Laboratorul este situat in zona Progresu - Jilava 1 {; (0763.675.240 Candybarbucuresti@gmail.com 753. Cofetar cu experienta pentru cofe-

tarie sector 4, zona Big Berceni, carte de munca, salariu negociabil in functie de experienta; (0771.261.485

659. Casier, Shop&Go Timpuri Noi anga-

jeaza 5 casieri/2 sefi tura cu program de lucru de 8 ore in 2 ture, 8 zile libere pe luna, contract din prima zi de lucru, cu sau fara experienta, program flexibil, 1.600 L; (0766.333.760 cosandrakids@gmail.com

754. Cofetar cu experienta pentru labora-

660. Casier, casiera benzinarie Mol situata in orasul Otopeni, program de lucru flexibil, oferim bonusuri de performanta; (0723.233.448/ 0760.273.774 bicamarian@yahoo.com

755. Cofetar cu experienta program

tor cofetarie, zona Aurel Vlaicu, salariu 3000 lei, contract de munca. (0757.116.733 o zi cu o zi sau 8 ore. Salariul net 3.000 L; (0734.396.420 756. Cofetar pentru un laborator de cofe-

tarie din zona Pipera, langa statia de metrou Pipera. Cerinta: calificare in domeniu. Contract pe perioada nedeterminata de timp. 2.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

661. Casier, casiera a pentru Indagra

Romexpo in perioada 25-29 Octombrie 2017. (5 zile) Trimiteti CV + 2 poze la adresa de e-mail. Veti fi contactat pentru interviu. (0733.767.090 blumenblumenromania@yahoo.com

757. Cofetar sau ajutor cofetar, zona Dru-

mul Taberei, Bd. Timisoara, program 1 zi cu o zi, salariu incepand cu 2.000 lei, functie de experienta, ore suplimentare platite, beneficii; (0758.084.291

662. Casier, casiera pentru fast-food, pro-

gram 8 ore/zi, lucru in ture, prin rotatie. Carte de munca, o masa pe zi asigurata, transport decontat pentru tura 2. 1.500 L; (0742.864.153 bojan.adriana.16@gmail.com

663. Casier, casiera, cu sau fara experienta, zona Berceni, se asigura masa zilnic, contract de munca, training gratuit, se lucreaza in ture. 1.800 L; (0773.316.497 664. Casier, lucrator comercial Shop&GO

Mega Image zona Universitate, Sala Palatului, cu sau fara experienta anterioara in comert, flexibilitate si spirit de echipa. Program in ture, contract munca 1.600 L; (0732.016.790 Adrian.bra@yahoo.com 665. Casier, lucrator comercial, pt. fast food in Park lake si Baneasa Shopping center. Experienta nu este necesara. Se ofera training. Program flexibil, salariu atractiv, decontarare transport, bonusuri (0735.023.369 gabriela.gheorghe@administratorseu.com 666. Casier, lucrator platforma benzinarie MOL Benzinarie MOL angajeaza persoane interesate si dornice a se alatura unei echipe dinamice. Salariu fix +bonusuri in functie de realizari, program flexibil in ture zi/noapte, tichete de masa. 1.450 L; (0744.691.982 mcgoildistribution@gmail.com 667. Casier, vanzator OMV Pipera anga-

jeaza casieri. Salariu este minim 1500 lei, bonuri de masa, diverse bonusuri pentru realizarea targeturilor. Se lucreaza 15 zile pe luna in schimburi zi/ noapte, 1.500 L; (0727.101.010/ 0727.101.010 joburistatie@gmail.com 668. Casier- vanzator angajam ajutor

casier- vanzator, pentru un concept nou in cartier Aviatiei, la 5 min de metrou Aurel Vlaicu. Program 2 cu 2 sau 5 zile cu 2. sau part time a cate 4 ore. Detalii la tel. (0741.777.509 669. Casier/a. Supermarket situat in Piata Iancului angajeaza casier/-a. Se ofera un salariu net: pentru casieri :1.250 lei+ bonuri masa; 670. Casier/vanzator magazin non-stop,

Teius nr. 11B, salariu 1.500 L; (0765.952.266

758. Cofetar si ajutor de cofetar pentru

laboratorul propriu; 450 {; (0757.252.466 www.suntdelicioase.ro

684. Casiera, lucratoare comerciala pentru Shop&Go Mega Image in sectorul 1 (cartier rezidential cu circuit restrans). Cautam oameni cu sau fara experienta pentru colaborare de durata, program flexibil, salariu motivant. (0729.903.824 685. Casiera, lucratoare comerciala pen-

tru Shop&Go Mega Image in sectorul 1 (Militari). Cautam oameni cu sau fara experienta pentru colaborare de durata, program 8 h, salariu motivant in functie de experienta. (0729.903.824 686. Casiera, lucratoare comerciala pen-

tru Shop&Go Mega Image in sectorul 1 (Militari). Cautam oameni cu sau fara experienta pentru colaborare de durata, program 8 h, salariu motivant in functie de experienta. (0729.903.824 687. Casiera, lucratoare comerciala pen-

tru Shop&Go Mega Image in sectorul 1 cartier rezidential cu circuit inchis. Cautam oameni cu sau fara experienta pentru colaborare de durata, program flexibil, salariu motivant. (0729.903.824 688. Casiera, lucratoare comerciala, pen-

707. Chimisti, producator www.arcalux.ro angajeaza chimisti, operatori chimisti, ambalatori, muncitori cu permis de conducere auto, electricieni, automatisti. Salarizare foarte buna. Se accepta si pensionari; (0723.666.441 arcalux@yahoo.com 708. Chimst, Laborant Chimist Farmacie

angajeaza laborant chimist/ biochimist cu sau fara experienta. Studiile superioare in domeniu reprezinta un avantaj. Relatii la telefonul afisat sau prin email; (0721.097.967 recrutari.farma@gmail.com 709. Cioban, angajez; (0764.717.241 710. CIRCULARIST ajutor circular, tamplar universal, salariu intre 1600 - 2500 L in functie de experienta (carte de munca), rog seriozitate, (0763.692.398/ 0773.887.548 bajenarumarian08@gmail.com 711. Circularist angajam circularist cu experienta pt atelier mobila zona Rahova Bragadiru, salariu intre 1800 si 2500 plus bonusuri, se asigura transport, program 8 ore. Rugam seriozitate. (0741.113.395

tru Shop&Go Mega Image in sectorul 1 (Complex Stejarii). Cautam oameni cu sau fara experienta pentru colaborare de durata, program 8 h, salariu motivant. (0729.903.824

712. Circularist si montator pal, angajam

689. Casiera, lucratoare comerciala, pen-

713. Circularisti pentru productie mobili-

tru Shop&Go Mega Image in sectorul 1. Cautam oameni cu sau fara experienta pentru colaborare de durata, program 8 h, salariu motivant. (0729.903.824 690. Casiere benzinarie, fete, casier pen-

tru beniznariile din Bucuresti si Ilfov. Program de lucru in ture de 12 ore, contract de munca, salariu atractiv, bonuri de masa. Relatii la tel. (0728.878.954 ciuperca2008@gmail.com 691. Casieri angajam pentru Bucuresti, zona Lujerului. Program: L-V- 8h/zi. Nu necesita experienta in domeniu. Cerinta: diploma de bacalaureat 1.300 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 692. Casieri lucratori comerciali (fete, bai-

eti) zona Nicolae Grigorescu metrou! Detalii la telefon: (0770.522.019 693. Casieri lucratori comerciali (fete, bai-

eti) zona Nicolae Grigorescu metrou! Detalii la telefon: (0770.522.019 694. Casieri, casiere supermarket situat

in Piata Iancului, urgent, salariul 1.250 lei + bonuri masa in val. de 200 lei. (0744.385.079/ 0758.108.240 intermacedonia98@yahoo.com 695. Casieri, lucrator comercial 1.500 lei Vanzatoare/ vanzator, pentru un supermarket in sectorul 3, cu sau fara experienta anterioara in comert, flexibilitate si spirit de echipa. Program in ture, contract munca. Detalii la telefon; (0722.298.001/ 0763.546.396 aladin_all@yahoo.com

circularist si montator pal. Salariu 2500 lei, ore suplimentare platite. Cerem seriozitate maxima; (0721.203.639 office.limedesign@gmail.com er la comanda PAL melaminat. Experienta este importanta. Prog de L-V intre 8-18. Bucuresti, sector 3, incinta industriala Faur. Asiguram cazare, carte munca, salariu atractiv; (0766.638.967 office@marcoshop.ro

734. Coafeza sau hairstylist cu experien-

ta, salon in Sebastian-Calea Rahovei, vechime de peste 15 ani, vad si clientela formata, carte de munca 8 ore, program o zi cu o zi, conditii de lucru deosebite. Cerem si oferim seriozitate. (0720.757.176 bogdan88gherasim@gmail.com

716. Club Galaxy Elvetia - tinere 18+, plecari imediate. Vino acum sa lucrezi in Club Galaxy (zona Zurich) si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Clientela formata. Oferim seriozitate. Detalii in lb. romana, tel./ whatsapp, www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 717. Coafez, cofeza, hair stylist pentru Gotta Beauty Center, cu experienta minima de 3 ani si dedicat profesiei. Telefon contact: (0722.871.714 ajuganaru@gmail.com

COAFEZA (SALARIU 2200-4000 LEI), FRIZER (SALARIU 1800-3000 LEI) PENTRU SALON INFRUMUSETARE CU VAD FORMAT ZONA BERCENI; (0721.000.376

718.

760. Cofetar cu experienta, mediu de

Turda/ Ion Mihalache. (0742.114.009 Angelicadiaconescu12@gmail.com

768. Cofetari si patiseri pentru hotelul

Sheraton Bucuresti. Salariul incepand de la 1.700 lei, negociabil in functie de experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com 769. Cofetari si sofer, Laborator Cofetarie

angajeaza: cofetari, ajutori cofetari cu experienta, sofer distributie prajituri, se ofera ct munca, salariu stimulant, program flexibil, seriozitate, zona Salaj, sector 5, 1.800 L; (0728.274.104 sweetevy.cofetarie@gmail.com 770. Cofetari, conditii deosebite de dez-

voltare profesionala (0785.082.421

771. Cofetaria Tic Tac, in Titan, sector 3

angajeaza cofetar cu experienta. Seriozitate. Salariu atractiv; (0722.459.539/ 021.324.95.54 angelinacofe@yahoo.com 772. Cofetariile Tip Top deschid noi locatii (Colentina, Bucur Obor, Iancului, Militari, Rahova, Pipera), angajam vanzatoare. Va asteptam sa faceti parte din echipa noastra, se ofera salariu de 1.500 Lei net, tichete de masa, pregatire si scolarizare la locul de munca. Relatii la telefon: (0732.672.654 773. Cofeza si ucenica coafor Salon situat

in sectorul 4, zona Piata Sudului, vechime pe piata, angajeaza coafeza cu experienta si ucenica coafor. Program in ture, contract munca 8 ore, salariu fix, program in ture. Detalii la telefon; (0724.510.165/ 0724.489.917 774. Colaborare echipe muncitori, amenajari interioare, colaboratori pe partea de amenajari interioare. Lucrari - turnat sape, compatimentat pereti BCA, caramida, rigips si sticla, tencuieli, lavabil, montat parchet, gresie si faianta (0723.337.654 775. Colaborare echipe zidari si tamplari,

hidroizolatrori, instalatori, tinichigii, muncitori necalificati, confectioner tamplarie PVC si Aluminiu, electricieni, zugravi. Societate de constructii din Bucuresti angajeaza pentru reabilitarii termice la blocuri (anvelopari), tel. intre orele 9-17,00 (021.311.94.39 776. Colaboratori echipe instalatii elec-

trice, termice sanitare. Minim echipa de 2 oameni (0722.464.212 v.gherghe@gmail.com

lucru placut, program 8 ore cu contract de munca, masa si cafea incluse, colegi tineri. Salariu atractiv.Mai multe detalii la telefon. (0758.223.001/ 0758.223.002 casagheorg@yahoo.com

777. Colaboratori Uber si Taxify, comision 10%, cu sau fara masina. Contactatine pentru mai multe detalii.Venituri chiar pana la 6.000 lei lunar, (0725.750.977

736. Coafeza, manichiurista si cosmeti-

761. Cofetar pentru Ana Pan cu sau fara

structii cauta colaboratori in domeniul constructii societati si echipe; (0724.138.837 office@alex-art.ro

ciana (acceptam si echipa). Salon cu vechime 15 ani, clientela formata, carte de munca, 8 ore, salariu fix garantat+ procent; (0768.652.703/ 0723.574.326 737. Coafeza, pentru salon Alize, situat in

hipermarket Cora Lujerului, frizer si manichiurista cu experienta. (0755.743.174/ 021.772.00.10

COAFEZA, COSMETICIANA SI TEHNICIAN UNGHII FALSE CU EXPERIENTA, SALON CU VAD ANGAJEAZA FOARTE URGENT; (0769.694.093

738.

739. Coafeza, cosmeticiana, frizer, Salon Irene, piata Iancului, angajam coafeza, cosmeticiana, frizer, salariu fix sau procent 50%, cm 8 ore. Taxe platite integral de angajator. Program luni-vineri 12-20, sambata 9-16, duminica inchis; (0721.789.050 mihaidumitru39@yahoo.com 740. Coafeza, frizer(ita), manichi-

urista-pedichiurista, urgent.

Salonul este situat in Bucurestii Clinica Geronto Life Noi (P-ta 16 Februarie) si are o Med, angajeaza de urgenta vechime de 16 ani. Pt. relatii tel.; (0722.967.740 asistente medicale generaliste, infirmire, bucatareasa 741. Coafeza, frizer, cosmeticiana cu si ajutor bucatarie. Relatii: experienta pentru salon de infrumusetare zona Ion Mihalache (P-ta Domenii). Salariu (021.667.40.60 ite, ospatarite, barmani. Program flexibil, venituri peste medie; (0730.988.214

759. Cofetar calificat zona Militari, program de lucru 5 zile cu 2 libere. Angajam cofetar cu experienta in cofetarie frantuzeasca sau produse de ciocolaterie. 3.000 L; contact@chocolat.com.ro www.chocolat.com.ro

cofetarie zona Rahova Electromagnetica angajeaza cofetar si ajutor de cofetar. Salarii deosebit de atractive. (0785.137.937

zi, salariu motivant, salonul se afla langa AFI Cotroceni, sector 6. (0734.411.900 roxanafierbinteanu@yahoo.com

735. Coafeza si frizerita pentru salon, 1/1

714.

715. Club Amsterdam angajeaza barman-

13

experienta. Daca nu ai experienta, te ajutam noi sa devii un profesionist. Oferim bonuri de masa, posibilitatea de dezvoltare in cariera, program in ture, salariu fix (0724.322.000 hr@anapan.ro, maria.olaru@anapan.ro 762. Cofetar si ajutor cofetar, ne marin

echipa, te asteptam sa ni te alaturi. Cofetar cu experienta si ajutor de cofetar. Pentru mai multe detalii va asteptam sa ne contactati. Salariu cofetar 2500 lei, minim 5 ani experienta. (0733.098.643 Esenza2017@yahoo.com 763. Cofetar, laborator cofetarie zona Pipera, metrou Aurel Vlaicu, angajam cofetar cu experienta si ajutor de cofetar, program de lucru si salarizare foarte avantajoase (0757.116.733 ralucaslati30@gmail.com

778. Colaboratori. Antrprenor con-

779. Colantor firma productie publicitara

din Bucuresti angajeaza urgent colantori (0788.231.813 mike@printdivision.ro 780. Colantor - finisor, cu experienta, permis de conducere, cat. B, salariu motivant, decontare transport, Sos. Oltenitei, sector 5; (0730.833.838 781. Colectiv Fabrica incaltaminte angajam colectiv pregatit-cusut fete incaltaminte dama, masinista, pregatitoare fete incaltaminte cu experienta, carte munca, bonuri de masa, seriozitate, zona Viilor-Cutitul de Argint; (0751.231.440/ 0757.012.543 782. Coleg departament grafica, in lucrul

764. Cofetar, pentru laborator cofetarie, cu experienta, persoana serioasa, pasionata, numai pentru realizarea torturilor in martipan, mediu placut de lucru, carte de munca, conditii deosebit, salariu foarte bun, (0729.737.619

cu Photoshop si Corel minima experienta DTP. Conditii financiare bune, atmosfera de lucru placuta zona Vatra Luminoasa/Stadionul National, rugam seriozitate. (0771.397.379

765. Cofetar, ajutor cofetar Laborator cofetarie zona 1Mai angajeaza cofetar si ajutor cofetar. Salariul negociabil in functie de experienta. Program 5 zile pe saptamana; (0755.142.606 daniel.minda@gmail.com

si distribuitor materiale electrice angajeaza lucrator in depozit pentru pregatirea comenzilor. Salariu atractiv, bonuri de masa si alte beneficii. Depozitul se afla in Afumati, Ilfov, (0720.163.898 recrutari@ultraelectro.ro

783. Coleg nou pentru depozit, importator

atractiv.Coafeza, cosmeticiana si manichiurista pentru salon zona Decebal; (0721.538.050/ 0766.538.050 Mariana_vlandis@yahoo.com

742. Coafeza, manichiurista, cosmeticiana salon infrumusetare cu vechime ne marim echipa, situat in Bulevardul Decebal angajeaza pe urmatoarele posturi: manichiurista, coafeza, maseuza, cosmeticiana cu experienta. Salariu atractiv. 1 L; (0737.023.011 743. Coafeza, manichiurista, cosmeticiana, personal cu experienta, pentru salon cu vad format, zona piata 1 Mai, salariu fix, in functie de experienta, contract de munca, program o zi cu o zi, duminica liber.Telefon: (0726.575.990 744. Coafeza, manichurista si cosmeticiana cu experienta in conditii avantajoase pentru salon, vad format, Romana; (0728.952.532/ 0723.688.767 745. Coafeza, urgent, Pasntelimon, sec-

tor 2; (0765.686.493

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


14

20 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 831. Confectionere, sec.3, confectii de dama, program 07.00 - 15.30, salariu 1750 lei, carte de munca, zona Nerva Traian. Autobuze: 104, 123, 124, 133. Vacante de Pasti, Craciun si in august; 1.750 L; (0720.054.937 832. Confectionere. Firma confectii dama zona Drumul Taberei angajeaza confectionere, salariu minim 1600 lei + bonuri si magazioner. 1.600 L; (0766.849.566 833. Confectioneri in masina simpla de

cusut, lucratori in sala de croit (spanuit, timbrat, rihtuit) pentru fabrica de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor (021.424.62.93 834. Confectioneri masina simpla 4 fire uberdeck, spanist, calcatori angajeaza fabrica confectii, Urgent, Salarii incepand de la 1.400 net plus bonuri de masa. Zona Valea Lunga, sector 6; 1.400 L; (0725.648.126/ 0746.171.601 784. Colege cautam Fast food Bucuresti,

zona Casa Presei angajeaza ajutor bucatar, vanzatoare, ajutor pizzar. Persoanele fara experienta se pot califica la locul de munca. Program 8 ore zi, 5 zile pe saptamana. Tel. (0722.283.943 neadan@hotmail.com

807. Confectionera cu experienta in liniara si triploc produse dama, serie mica, salariu motivant, carte de munca, sarbatori legale libere, program 8 ore (L-V), zona Casa Scanteii, Bucuresti, sector 1 (0774.431.164 alexandrusalitrarovici@yahoo.com

785. Colegiul National "Spiru Haret" cau-

808. Confectionera la calcat ambalat,

tam ingrijitoare/ femeie de serviciu din Bucuresti/ jud. Ilfov, contract pe perioada nedeterminata, program de 8 ore (6.3014.30). Relatii la telefon, sau la sediul unitatii din Str. Italiana nr. 17, sector 2, Bucuresti; (021.313.64.62

finisat. Program 07.00 - 15.30, salariu 1500 lei, carte de munca, zona Nerva Traian. Autobuze 104, 123, 124, 133. Vacante de Pasti, Craciu si in august; 1.500 L; (+40720054937/ +40720054937

856. Contabil evidenta primara cunosca-

837. Consilier vanzari Ne marim reteaua

787. Companie internationala anga-

810. Confectionera produse pentru

838. Consilier vanzari producator tamplarie PVC angajeaza in conditii avantajoase persoana cu experienta de lucru in program Winarhi. Pentru relatii contactati (0724.254.009 dorinemi_77@yahoo.com

nitate sofer TIR. Angajam soferi profesionisti (carnet ADR) pe comunitate; (0799.854.542/ 0799.854.543 office.etica2013@gmail.com 790. Conducator auto, tehnician

intretinere desfasoara activitate de montaj, reparatii diverse echipamente; deplasari auto. Cerinte: studii medii/superioare, permis categ B (avantaj categ. E). Trimiteti CV pe: office@das-certification.ro 791. Conducatori auto, Bronec angajeaza conducatori auto/ agenti interventie, cu permis, categoria B, pentru obiectivele din Bucuresti (021.326.20.44 bronec@bronec.ro www.bronec.ro 792. Conducatori auto, societate de transport international angajeaza conducatori auto pe perioada nedeterminata, pe ruta Romania-Turcia. Detalii la telefon: (021.444.30.32/ 0724.545.125 793. Confectioner angajam cu carte de munca confectioner cu experienta. Va oferim condittii de munca optime, caldura, aer conditionat, program 7.30-16.00 de luni pana vineri. Va oferim bonuri de masa. (021.316.27.85/ 0722.411.446 office@asined.ro 794. Confectioner pentru firma confectii copii, Bd. Theodor Pallady, nr. 287 (incinta IOR 2), sector 3, pentru masina de cusut liniara si triplok. Detalii la telefon (0731.731.203 contact@mic-pitic.ro 795. Confectioner produse textile, anga-

jam persoane serioase cu experienta in liniare si triplock. Salariu motivant, mediu placut de munca, echipa. Utilaje noi, program 8 ore cu contract de munca. Zona Doamna Ghica-Baicului, sector 2. (0724.936.331 office@hovakim.ro 796. Confectioner textile si om pentru

811. Confectionera, atelier din zona Ian-

cului angajam confectionera haine dama produs cap-coada). Firma serioasa, carte de munca, program de luni - vineri, de la 8:00 - 16:30, salariu 1500 lei si alte beneficii (0787.601.090 contact@funkers.ro www.funkers.ro 812. Confectionera, masina simpla

(liniara), triplok pentru atelier confectii. Lucru pe operatii; (0720.003.254

Pinum Doors&Windows angajeaza urgent muncitori cu experienta in confectionare tamplarie termopan. (021.233.34.31 nina.baluta@nusco.ro 801. Confectioner tapiterie, atelier de retapitare angajeaza urgent confectioner cu experienta in tapiterie canapele, fotolii, scaune. Salariu atractiv. Program fix. CM. Seriozitate maxima; 2.000 L; (0724.614.723 contact@retapitari.ro www.retapitari.ro

asistenti vanzari pentru un important magazin cu articole vestimentare.Locatii: Baneasa Shopping City, mall Sun Plaza, Grand Arena, Militari Shopping City.Program: full-time )8h), part-time (6h). (0728.063.417 recrutare@passion4work.ro

858. Contabil primar si operator date ptr.

cofetaria Atena din sos. Giurgiului nr. 121, statia Drumul Gazarului. CV la: (0744.510.999 dorutasbac@yahoo.com 859. Contabil, contabilitate primara pt.

firma de contabilitate, sector 2. CV la email; (021.255.57.76 av.contab@gmail.com

860. Contabil, contabilitate primara,

angajeaza societate comerciala. Detalii suplimentare la telefon; (0731.025.976 861. Contabila pentru departamentul de

contabilitate primara. Program de lucru 8:30-17:30 de luni pana vineri. Transport asigurat pana la sediul nostru pe Soseaua de centura intre Tunari-Otopeni; (0746.052.053 mhortoglu@gmail.com

878. Cosmeticiana pentru salon infrumusetare, locatiile din zonele Timpuri Noi si Militari. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare. (0723.383.315 879. Cosmeticiana cu experienta minim

3 ani, salon situat pe calea Vacaresti (Sun Plaza). Program o zi cu o zi, salariu atractiv, fix/ procent, carte de munca pe 8 ore, program: luni - vineri 9 - 21, sambata: 9 16, duminica inchis; (0749.232.233

880. Cosmeticiana cu experienta salariu

atractiv, carte de munca platita pe 8 ore, program 1 zi da 1 nu 1, weekend da unu nu, salon de 11 ani, zona metrou Gorjului, 1.800 L; (0724.357.422

881. Cosmeticiana cu experienta minim

3 ani. Salon situat pe Calea Vacaresti (in apropiere de Sun Plaza), sector 4. Program flexibil, o zi cu o zi. Conditii de munca deosebite, salariul atractiv, fix/procent, carte de munca pe 8 h. Program luni-vineri 09.00-21.00, sambata 09.00-16.00, duminica inchis; (0749.232.233

918. Croitoreasa produse comanda, produse cap-coada, rochii femei, tipare simple. Salriu motivant, program flexibil, zona Romana; (+40727165508/ +40727165508 laura.hincu@gmail.com

894. Covrigari modelatori covrigi, pt. zona Mihai Bravu Vitan (0721.663.581

919. Croitoreasa produse de dama, atel-

895. Covrigaria Patrick angajeaza

vanzatoare pentru punctuele de lucru din Mega Mall si Vulcan Centre. Salariu avantajos; (0721.591.176 896. Cris si Andre Prestcom SRL angajeaza barmani, ospatari, bucatari, grataragiu, supraveghetor jocuri, vanzator rulota comerciala, manipulant marfa. Zona metrou Republica. Relatii la telefon 1.500 L; (0762.741.201 elena_barbu76@yahoo.com 897. Croitor Fabrica confectii textile

dama, zona Liberty Mall, angajeaza croitor sala de croit. Program de 8 ore intr-un colectiv de lucru placut; (0740.328.407/ 0761.499.135 898. Croitor, coritoreasa pentru sectie confectii de dama piata interna, cu experienta la croit in curis. Lucru in serie, mediu placut, salarii bune+bonus pentru aducere echipa completa. (0799.827.901 899. Croitor, croitoreasa pentru firma privata din Bucuresti, cu experienta in vederea confectionarii de perdele si draperii cu norma intreaga. Relatii la tel. (0766.561.166 danielgrava@ymail.com

ier croitorie de dama serie mica/medie angajeaza croitoreasa cu experienta in realizarea produsului cap coada (il primeste gata croit). Str.Barbu Vacarescula metrou Stefan cel Mare. L-V, 8-16.30; 2.000 L; (0799.523.278

920. Croitoreasa pt produse cap coada,

angajam croitoreasa pentru produse cap coada, croi doar pe comanda, program 8:30-16:30, carte de munca, zona piata Romana; 3.700 L; (0727.310.010

921. Croitoreasa sector 4, croitoreasa 8 ore, luni-vineri, 1650 lei, contract, Soseaua Giurgiului sector 4, nu necesita multa experienta. Se lucreaza accesorii haine barbati: papioane, batiste, bretele, esarfe; 1.650 L; (0771.567.921 stefan@papioane.ro 922. Croitoreasa si modelier. Stada bou-

tique se muta in locatie noua si angajeaza croitoreasa pentru lucrul cap-coada rochii de seara, la comanda si serii.Salariu foarte avantajos, program 8-9 ore, (0723.743.718/ 0754.073.715 georgianastavrositu@yahoo.com 923. CRoitoreasa triploc si liniara, angajam croitoreasa pentru produse pe comanda, cap coada, pentru triploc si liniara, program de luni pana vineri 8:30-16:30, Zona pia?a romana, carte de munca, salariu 2000 lei; 2.000 L; (0727.310.010 924. Croitoreasa, Barrio Events Ursitoare Vip angajeaza croitoreasa, cu sau fara prea multa experienta. Salariu foarte motivant, program flexibil, carte de munca. Sector 5, Rahova; 2.500 L; (0723.329.992 loredana.lupu@barrioevents.com

902. Croitoreasa (retusuri) la

Intrare in Popesti Leordeni, (0723.586.473

816. Confectionere urgent, ambalatori

903. Croitoreasa Angajam urgent

926. Croitoreasa, SC Rowi Listextil SRL

si croitorese cu experienta in liniara si triplock, pentru confectionare textile de casa. Salariu motivant, bonuri de masa. Zona metrou 1 Decembrie 1918. (0723.485.684 betaimpact.office@gmail.com

croitoreasa triploc si liniara pentru produse cap coada, program 8h/ zi de luni pana vineri, zona Piata Romana, carte de munca, conditii avantajoase salariu de la 1.800 lei, 2.000 L; (0799.947.097

817. Confectionere liniara cu expe-

mentara situat in zona Cismigiu angajeaza croitoreasa pentru executarea produselor de dama in serie mica. Program 8h, carte de munca, bonusuri; (0747.787.811

904. Croitoreasa Atelier creatie vesti-

rienta- atelier confectii damaangajam si pensionare, zona metrou Timpuri Noi; (0788.197.260

905. Croitoreasa cu experienta medie pentru realizarea produselor de lux, atelier de croitorie ultracentral. Se ofera salariu motivant + contract de munca si bonusuri. (0729.599.887 aida.lorena.photo@gmail.com

818. confectionere masina liniara, con-

fectionere pentru masina liniara, permanent sau colaborare , femeie necalificata sau calificata pentru ambalat si accesorizar rochite, atelier in sector 2; (0726.322.062

906. Croitoreasa cu experienta pentru realizarea rochiilor de mireasa si de seara cap-coada si efectuarea de retusuri. Contract de munca, program L-V, 8 h cu pauza de masa, zona piata Romana, echipa tanara (0737.762.444 rochiidelux@gmail.com

jam atelier de confectii; (0722.307.299 atelier croitorie, salariu motivant; (0730.820.120

821. Confectionere si modeliere cu experienta haine dama. Salariu fix 1.5001.900+ bonuri de masa, program 07.0015.30, conditii foarte bune, Sector 3; (0767.341.095/ 021.324.53.08

907. Croitoreasa cu experienta pentru realizarea rochiilor de mireasa si de seara cap-coada si efectuarea de retusuri. Contract de munca, program L-V, 8 h,salariu atractiv+comision; (0737.762.444 rochiidelux@gmail.com

822. Confectionere si modeliere cu experienta haine dama. Salariu fix 1.5001.900+ bonuri de masa. Program 07.0015.30, conditii foarte bune. Sector 3. Tel.: (0767.341.095/ 021.324.53.08

908. Croitoreasa pentru atelier croitorie

dama aflat pe piata de 5 ani isi mareste echipa, angajeaza masinista/confectionera produs cap-coada. Oferim salariu atractiv, carte de munca, plata separata pentru orele suplimentare. (0761.189.650 office_fashion@yahoo.com

823. Confectionere textile pentru masinile simpla, triplok si pentru calcat; (0764.166.344 824. Confectionere textile, fabrica con-

fectii textile dama din zona Liberty Mall, angajeaza confectioner textile pentru liniara, nasturi si butoniera, croitor sala de croit calcatoreasa interfazic si final; (0761.499.135/ 0740.328.407 825. Confectionere, atelier confectii

dama angajeaza personal pentru masina simpla si triplok. Se lucreaza pe operatii, salariu motivant. Zona soseaua Viilor (0723.009.441 office@bludesign.ro 826. Confectionere, firma specializata

841. Constructor tipare in gemini cu

experienta. Constructie tipare, modificari, gradari, incadrari. Program 07.00 - 15.30, zona Nerva Traian. Autobuze: 104, 123, 124, 133. Salariu 700 eur cu carte de munca; 700 {; (0720.054.937 842. Constuctor tipare, confectionere, atelier confectii angajeaza constuctor tipare, modelier, triplock, liniara, calcat. Carte de munca, program 8 h/zi. Minim experienta 2 ani; (0734.703.280 marina@innab.ro

CONTABILA ACTE PRIMARE, CU EXPERIENTA IN DISTRIBUTIE, PROGRAM DE 8 ORE; (0745.246.825

862.

863. Contabila primara, firma producatoare de tamplarie PVC, angajeaza cu forme legale contabila primara. Persoana cunostinte foarte bune PC, cunostinte contabilitate primara; 2.000 L; (021.420.13.70/ 0731.837.855 dyandy2002_contact@yahoo.com

803. Confectioner, masina liniara,

calculator persoane cu experienta dovedita pentru complex China Town, Afumati, Ilfov. Program de luni pana sambata. Salariul motivant. CV la email; (0740.095.679/ 0723.666.952 gabicaragea@chinatownservicii.ro

828. Confectionere, salariu 1.500-1.800

844. Consultant vanzari, asistent man-

829. Confectionere, maistra sectie con-

ager, operator calculator, la fabrica productie pavaj. Punct de lucru Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Cu si fara experienta. Salariu + comision, CV la adresa de email, 2.000 L; armopavsrl@yahoo.ro

CTC pentru verificarea curateniei la toaletele ecologice din Bucuresti. Obligatoriu cunoasterea Bucurestiului si permis cat B, cunostinte minime PC,program 8 h,sambata prin rotatie; (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com

Ron, calcat final si interfazic, salariu 1.400 Ron, CTC-ist slariu 1.500-1.700 Ron, angajeaza firma confectii dama, zona Militari; (0729.834.163

804. Confectioner, cusator camasi si lenjerii de pat, productie camasi femei si barbati cap coada, salariu brut de la 2500 Lei pt cei cu experienta.Productie lenjerii de pat, salariu brut de la 2000 lei. Zona Kaufland Vitan, capat 123, 135 (Cet Sud Vitan). 2.500 L; (0741.657.595 office@marcvarga.com www.marcvarga.com

fectii de dama piata interna, angajam personal textile cu experienta. Lucru in serie, mediu de lucru placut, salarii bune + bonus pentru aducere echipa completa. Detalii la: (0799.827.901

805. Confectioner. Atelier croitorie

830. Confectionere, ne marim echipa si

enta: scris si retusuri, zona Delfinul; (0725.891.522

877. Cosmeticiana pentru salon infrumusetare, locatia din zona Militari. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare. (0723.383.315

triploc, zona Stefan cel Mare; (0765.436.986

843. Consultant bancar prin telefon, AMICredit angajeaza colegi noi, responsabili, program, orele 9-17:30, vanzari produse bancare. Pachet salarial personalizat, peste 2.000 Lei. Locatie sector 3, bd. Unirii, zona Zepter, rog CV pe mail; (0726.248.057 alice@amicredit.ro

806. Confectionera angajez, cu experi-

876. Cosmeticiana cu experienta. Rog seriozitate. Salon cu clientela deja formata; (0728.993.328/ 0733.409.804

893. Covrigareasa cu experienta pt. Patiseria Tismana, se lucreaza: luni-vineri, 06:00-16:30, sambata si duminica liber. Zona Colentina Fundeni 2.000 L; (0733.869.232

815. Confectionere pentru simpla si

827. Confectionere, firma specializata in confectii de dama, angajeaza: confectionere, modelier si croitor, salariu actractiv, decont transport, bonuri de masa, sediu Electromagnetica, zona Rahova. (0755.030.551 hr@rheacosta.com WWW.RHEACOSTA.COM

angajam confectioner, masinist cu experienta, urgent, salariu 1.800 L; (0756.075.756

875. Cosmeticiana cu experienta si in masaj, salariu atractiv 2.000 lei, cm, platita program 1 zi da una nu, 1 weekend da unu nu. Salon de 10 ani, zona metrou Gorjului; 2.000 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro

925. Croitoreasa, SC Cloche Fashion and Design SRL angajeaza croitoreasa cu experienta in productie cap, coada, produse pentru femei, inclusiv rochii de seara. Detalii la telefon: (0746.222.313/ 0757.100.557 contact@cloche.ro

802. CONFECTIONER, cautam colabo-

personal calificat masa croit, muncitor necalificat; (0721.939.117

874. Cosmeticiana cu experienta de minimum 3 ani pentru salon situat in zona Drumul Taberei; prezinta un avantaj daca cunoaste si make up. (0745.775.511 Marius33_2004@yahoo.com

900. Croitor, croitoreasa cu experienta, contract de munca si salariu atractiv. Se cere realizarea tiparului si a produsului cap coada. Program de 8 ore, 5 zile pe saptamana. Zona centrala. (0754.535.450 roxanaa.panaite@gmail.com

in confectii de dama, angajeaza confectionere, salariu actractiv, decont transport, bonuri de masa, sediu Electromagnetica, zona Rahova (0755.030.551 hr@rheacosta.com

rator confectioner imbracaminte dama cu specific "croitorie pe comanda" in atelierul propriu si disponibilitate full time. Experienta pe mai multe operatii, croit, realizare produs finit; (0763.664.356 innes.atelier@gmail.com

873. Cosmeticiana angajeaza Saloanele Magic. Conditii deosebite. Salariu fix / procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, CM 8 ore, traininguri gratuite, 3.000 L; (0786.138.262 angajari@saloanelemagic.ro

901. Croitor/ croitoreasa dupa tipare carte de munca, program de lucru 8 h/ zi, de luni pana vineri. Mediu de lucru placutSalariu 1200-1500. Zona Pantelimon nr.300; (0720.290.699

820. Confectionere si croitoreasa pt.

800. Confectioner tamplarie termopan,

840. Consilieri vanzari full-time, part-time

857. Contabil junior, firma straina angajeaza contabil junior. Cerinte: contabilitate primara, experienta minim 3 ani, foarte bune cunostinte de limba engleza (scris si vorbit). Salariu motivant; (0728.220.020/ 0728.220.020 office@alphaomega.ro

pentru salon de infrumutesare, zona Baneasa/Sisesti; (0722.388.188/ 0724.732.956

814. Confectionere in liniara numai cu contract de munca pentru atelier confectii zona Metrou Republica; (0743.128.349/ 0744.302.676

819. Confectionere si calcatori, anga-

799. Confectioner stante, ambalaje, anunt pentru persoane fara experienta.Cautam persoane tinere doritoare sa invete o meserie in industria tipografica: matriter confectionare stante plane pentru carton ondulat si duplex. 1.200 L; (0722.994.992/ 0722.974.132 stantform@yahoo.com

zin cu haine dama, galeria Auchan, Titan.Salariu negociabil, cv la email. (0722.638.183 radumiu2008@yahoo.com

tor de preferat program Sasory. CV mail: 35 L; (0728.764.646/ 021.317.37.98 contabsilvia@gmail.com

872. Cosmeticiana /tehnician corporal

asa atelier de creatie, lucram produse de dama, solicitam experienta pe produse cap-coada. Oferim facilitati si conditii foarte bune de lucru. Zona metrou Aurel Vlaicu 2.000 L; (0724.580.742

calcat angajam urgent. Salariul atractiv. Detalii la numarul; (0722.292.431

798. Confectioner modificari, retusuri haine barbati Atelier situat central in zona Dorobanti, sector 1, carte de munca, program lejer, salariu foarte motivant, (0755.123.033 contact@retoucherie.ro

839. Consilier vanzari, vanzatoare maga-

catering zona Fundeni; (0756.121.165

871. COSMETICIANA (SALARIU 2400-5000 LEI) COAFEZA (SALARIU 2400-4000 LEI) PENTRU SALON INFRUMUSETARE ZONA DOROBANTI; (0751.251.411

813. Confectionera, modelier, croitore-

797. Confectioner calificat industria tex-

tila Personal cu experienta cusut masina liniara pentru atelier de croitorie cu flux continu de lucru. Program 7.30-16.00 salariu 1500 lei net. Zona de metrou Timpuri Noi, 1.500 L; (0722.539.757 danielazlataru@yahoo.com

primara; (0767.600.088

854. Contabil bun cunoscator Saga firma

consilier jante si anvelope cu experienta, oferim salariu atractiv+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

de afaceri si cladiri de birouri, spatii comerciale. Conditii avantajoase; (0751.147.293

789. Conducator auto profesionist comu-

853. Contabil pentru contabilitate

855. Contabil cu experienta pt. firma de

fectii liniara, triplock, yuber, butoniera, nasture. Carte de munca, program 8 h/zi. Minim experienta 2 ani (0734.703.280 marina@innab.ro

de constructii angajam conducator auto categoria C; (0728.106.312

jeaza contabil cunoascator program SAGA 4 ore/ zi sau 2 saptamani /luna (15-25) si inspector resurse umane. CV la mail; (0743.333.203 cecilia_niculae@yahoo.com.

836. Consilier jante si anvelope, angajam

786. Companie securitate pentru centre

788. Conducator auto categoria C, firma

852. Contabil firma contabilitate s2 anga-

qc pentru fabrica confectii. Salarii atractive si bonuri de masa. (0722.368.178 ttcromania@gmail.com

835. Confectioneri, sef linie, tehnolog si

de magazine cu Uniforme Medicale MediFashion, cautam colegi noi pentru postul de consultant vanzari, magazin sector 2, Bucuresti, (0723.980.244 recrutari@medifashion.ro

jeaza muncitori necalificati, salariul 1.500 lei net; (0729.492.492

851. Contabil de gestiune cu experienta minim 5 ani pentru restaurant contabilitate primara pana la balanta, studii superioare contabilitate gestiune, productie, retetare, soft Ciel constituie avantaj. (0740.111.453 resurse.umane@legrenierapain.com.ro www.legrenierapain.com.ro

de contabilitate angajeaza contabil bun cunoscator Saga, care sa introduca extrase, facturi, si sa intocmeasca balante, bilanturi si declaratii. Zona Aviatiei. Conditii avantajoase, (0720.068.062 oprita.doina@yahoo.com

809. Confectionera pentru atelier con-

femei angajam si modelier sau croitoreasa, produse cap-coada pt. atelier de creatie. Solicitam experienta in domeniu, oferim conditii finaciare si de lucru foarte bune, zona, metrou Aurel Vlaicu 35 L; (0724.580.742 office@croitoriebucuresti.ro

850. Contabil cu experienta in domeniu de 4-5 ani. Este necesara cunosterea contabilitati complete si a programului de contabilitate Saga. Reprezinta un plus daca a lucrat in domeniul hotelier. (0722.300.725 liliana.chiracu@hotellevor.com

angajam: confectionere la triplock, liniara cu experienta, alimentatoare banda, sefa de sectie, calcatoreasa si absolventi fara experienta. Oferim conditii avantajoase, la 5 min de metrou Piata Sudului; (0745.656.694 zeinep.cheluta@coolibri.ro

845. Consultant vanzari, cu/ fara experienta. Salariu 1.600 + comision din vanzari, program 7.0014.00. CV la email. (0785.808.298 contact@pufinas.ro 846. Consultant vanzari, magazin online

ofera pozitia consultant vanzari. Atributii: preluare comenzi, facturare, impachetare comenzi, expediere, etc. Se trimite CV standard + poza la contact@cristalesipietre.ro ; contact@cristalesipietre.ro 847. Consultant vanzari, operator fac-

turare angajez; (0721.515.253 Office@storia-caffe.ro

848. Consultant vanzari, Diamond Busi-

ness, entry level hei, buna, cautam colegi noi, daca esti absolvent al Facultatii de Comert, vorbesti limba engleza fluent, ai simtul umorului si esti o persoana ambitioasa, trimite CV la email (0723.133.504/ 0723.131.656 adamevediamonds@gmail.com 849. CONTABIL contabilitate primara. Societate angajam contabil/contabila, activitati de secretariat, cu competente IT, care sa aiba excelente abilitati de comunicare. CV-urile la adresa de e-mail. (0737.856.558 office@premiumexpert.ro

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

864. Contabilitate primara si operator

865. Controlor CTC, angajam controlor

866. Conversatii online Esti o persoana

dinamica, vesela si ambitioasa atunci acest job este perfect pentru tine. Bonus angajare 800$, posibilitate de avansare, fara stres si fara sefi. Castiguri garantate 5000-10.000$, 5.000 {; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com 867. Conversatii online-fete si baieti Iti doresti un job care sa-ti ofere satisfactie financiara? Ai nimerit exact unde trebuie. Suna acum la unul dintre numerele noastre si programeaza-te chiar azi la un interviu, (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro 868. Coordonator logistica, Let's do it,Romania, angajeaza coordonator logistica, care sa asigure gestionarea resurselor si a livrarilor din asociatie. Carnet conducere B. Program 8h/zi. CV la adresa recrutare@letsdoitromania.ro 869. Copywriter, ai studii finalizate de Jurnalism sau studii umaniste? Comunici usor in scris si verbal? Atentie la detalii, cunostinte avansate de gramatica a limbii romane? Trimite CV la: 2.500 L; (0722.291.414 stoica01@gmail.com 870. Cosmetica auto cu experienta in spalarea profesionala a unui automobil:polish/spalare interior/spalare motor/degresare/ceara, (0723.234.551 gc.autodealer2016@gmail.com

882. Cosmeticiana cu experienta si

make up salariu atractiv, 2.000 lei + carte de munca pe 8 ore, program 1 zi da una nu. 1 weekend da unu nu. Salon de 11 ani, zona metrou Gorjului. Anunt adresat persoanelor cu chef de munca. 2.000 L; (0724.357.422 883. Cosmeticiana si manichiurista cu

experienta pentru salon infrumusetare Deea Beauty Salon, sector 4, oferim salariu fix (1500 lei) comision, contract 8 ore, pt mai multe detalii sunati la: (0761.321.670 danielabold48@yahoo.ro 884. Cosmeticiana, lant de saloane

angajeaza cosmeticiana in zonele Unirii, Titulescu si Lujerului. Conditii de munca deosebite, salariu motivant, program de perfectionare continua, portofoliu de clienti format, (0720.996.748 885. Cosmeticiana, manichiurista coafeza, frizerita, stilist, frizer pentru salon zona Titulescu, Banu Manta, salariu fix, comision, carte de munca, 2.500 L; 886. Cosmeticiana, manichiurista pentru salon zona Colentina; (0763.270.272/ 0734.078.880 887. Cosmeticiana, manichiurista si coafeza (acceptam si echipa. Salon cu vechime 15 ani, clientela formata, carte de munca, 8 ore, salariu fix garantat+ procent; (0768.652.703/ 0723.574.326 888. Cosmeticiana, angajaza salon

Beauty Lounge, Salon lux, spatiu comercial, clientela selecta formata, zona Calea Mosilor, intersectie Eminescu, Pizza Hut, Dacia. Experienta in domeniu, seriozitate, profesionalism. Contract de munca+comision. (0744.499.555 cristina@wic.ro http://www.thebeautylounge.ro

909. Croitoreasa pentru atelier de creatie vestimentara zona Banu Manta, cu experienta. La semnarea contractului de munca oferim o suma de 1000 Ron 35 L; (0726.840.302 mitricclaudia@gmail.com 910. Croitoreasa pentru atelier retusuri,

in regim part-time, zona Politehnica; (0727.272.888

911. Croitoreasa pentru reparatii, retusuri, modificari, etc; (0766.574.872 912. Croitoreasa zona Bucurestii Noi;

(0768.034.382

913. Croitoreasa - confectionera rochii

ocazie, pentru croitorie cap - coada, la comanda de dama, modificari sau retusuri articole de dama. Atelier situat central in zona Dorobanti, sector 1, program lejer, salariu motivant; (0755.123.033 contact@retoucherie.ro 914. Croitoreasa /cusatoreasa /calcatoreasa angajez croitoreasa/ cusatoreasa masina de cusut liniara /calcatoreasa; (0722.431.777 office@decorativa.ro 915. Croitoreasa cu experienta in croit

haine dama si crearea produselor capcoada. Salariu atractiv, mediu de lucru placut. Detalii la tel. (0727.793.118 916. Croitoreasa lenjerie part. Sector 4;

(0722.384.479

917. Croitoreasa produse cap coada,

angajam croitoreasa pentru produse cap coadacomanda), salariu de la 3500 lei, program 8h/zi, zona piata Romana, carte de munca, rog seriozitate, 3.500 L; (0727.310.010

angajeaza croitoreasa magazin, zona Complexul Europa. Pentru detalii tel., (0748.096.706

927. Croitoreasa, confectionera pentru atelier de croitorie, cu experienta in realizarea produsului cap-coada. Program 8h. Oferim carte de munca, salariu motivant+prime, mediu placut. Zona Stefan cel Mare. (0726.095.146 928. Croitoreasa- partener cautam sau atelier mic pt. a imparti spatiu la parter, in vila, zona Obor- Lizeanu; (0740.024.961 929. Croitorease pentru atelier creatie vestimentara specific "croitorie pe comanda", zona Cotroceni, cu experienta produs cap coada. Salariu motivant, program 8 h/zi. (0763.664.356 innes.atelier@gmail.com 930.

CROITORESE / VANZATOARE; 0724.528.536

(0724.638.832/

931. Croitorese angajez croitoreasa, executie produse cap-coada. Executie produse dupa poza. Atelier Drumul Sarii, salariu motivant, program 08:00-16:00. (0723.571.481 932. Croitorese cu experienta in executarea produsului croit-cusut. Cunostinte in domeniu, abilitati de comunicare, sinceritate, bunele maniere, aspect profesional, flexibilitate, seriozitate, (0766.531.452/ 0723.256.616 iulian.chirca@gmail.com 933. Croitorese cu experienta pentru croitorie zona Moghioros, sector 6, executam uniforme de lucru. Atelier mic, mediu placut, posibilitatea de alegere a programului. Full time 1300 Lei net, Part time 700 Lei net 1.300 L; (0720.164.770/ 0720.164.770 sorina.clatesteanu@yahoo.com 934. Croitorese cu experienta masina liniara si personal sala croit pentru atelier croitorie zona Electronica, salariu motivant (0767.734.099 935. Croitorese, masina liniara si triplok. Salariu motivant, carte de munca. Program de luni-vineri 8 ore. Zona Baicului, linia lui 143; (0767.734.099 936. Croitoresre f. urgent ang. in conditii. de lucru f. decente, pt. ateliere f. cochete, pt. croit, retus, modificari, in sect. 2, 3, 4, se ofera sal. incepand cu 2000 lei plus bonus, pt. cele din alta localitate se ofera si cazare. 2.000 L; (0749.020.225/ 0722.396.268 ionescuadialexandru@yahoo.com 937. Croitori. Atelier retusuri anga-

jeaza urgent croitori zona Pantelimon, salariu 13 - 2.000 lei; (0743.491.252

938. Curatatoria Aqua din Baneasa angajeaza personal prezentabil pentru primire haine. Se adauga tichete, sporuri, decontare transport. Cerinte: liceul, cunostinte calculator, MS Office, limba engleza nivel mediu. Trimite CV cu poza pe email, 1.800 L; (0722.291.414 contact@aquaclean.ro 939. CURATENIE Angajam personal

pentru curatenie in cofetarie/ laborator patiserie-cofetarie; 1.400 L; (0757.252.466 www.suntdelicioase.ro

889. Cosmeticiana. Salon infrumusetare situat in Baneasa angajeaza cosmeticiana cu experienta. Program o zi cu o zi. C.M. Salariu atractiv. 890. Cosmeticiana. Salon Sector 3, Bd. 1 Decembrie, vechime 10 ani, clientela formata, angajeaza cosmeticiana, coafeza si manichiurista, carte de munca, salariu motivant, program lucru 1 zi/1 zi, mediu de lucru placut; (0744.643.726 891. Covrigar cu experienta si vanzatoare salariu motivant, Covrigaria Maria, carte de munca. Rog seriozitate; (0768.745.571 892. Covrigar. Angajez covrigar cu experienta, pentru zona Luica, Giurgiului, sector 4, program bun salariu convenabil, rog seriozitate. (0762.852.359

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

20 septembrie 2017

15

4

LOCURI DE MUNCÅ 982. Doamna matura caut, (cu regim intern) pentru ingrijire batrana cu handicap, toate conditiile, salariu in functie de implicare, rugam seriozitate, exclus agentii, tel: 0769.504.661 (0731.471.122/ 0723.642.645/ 0721.250.575 983. Doamna pentru curatenie si vase, pt.

Boulevard Cafe, situat pe b-dul Gheorghe Sincai nr. 9A, zona Tineretului, program de 2/2 libere, contract de munca. Cerem si oferim seriozitate, 1.300 L; (0735.155.357 cafeblv@gmail.com 984. Doamna pentru curatenie, Bragadiru, societate de curatenie angajeaza part time sau full time, personal feminin pentru curatenie scari de bloc in zona Bragadiru, Ilfov. Acceptam doar persoane serioase, fara antecedente penale, max. 45 ani. 1.100 L; (0741.117.360/ 0741.117.360 forceguard41@gmail.com 985. Doamna pt curatenie Caut dna pt 940. Curier auto Bucuresti Livrare plicuri, colete conform regulament. Pachet salarial foarte atractiv; (0745.772.258 office@fastius.ro www.fastius.ro 941. Curier bicicleta Bucuresti, livrare pli-

curi / colete mici dimensiuni cu bicicleta in Bucuresti conform regulament, pachet salarial atractiv; (0745.772.258

942. Curier intern Bucuresti cu experienta

in domeniu. Rog seriozitate, informatii suplimentare la telefon; (0761.090.900 charmingstyle.srl@gmail.com 943. Curier scuter Bucuresti, livrare pli-

curi, colete in Bucuresti conform regulament. Pachet salarial foarte atractiv; (0745.772.258

944. Curierat si distributie pedestra

cu/ fara experienta, salairul 1.800 lei net; (0764.914.055

945. Curierat si distributie pedestra

cu/ fara experienta, salariu 1.800 net (0371.477.855

946. Curieri pe jos pt. livrari Bucuresti angajeaza companie curierat. Program LV, full time. Salariu 1.050 + bonusuri; (0753.888.884 947. Curieri si coordonatori curieri Bucuresti.Oferim: contract pe nedeterminata; conditii salariale avantajoase; program de lucru flexibil. Pentru informatii: tel. Cornel. 1.300 L; (0756.260.964 corneliu.munteanu@sameday.ro 948. Cusatoare, fata cu experienta la pregatit si cusut fete de incaltaminte pt. atelier incaltaminte in sectorul 5. Si doamnele iesite la pensie pot aplica. Pachet salarial atractiv, plata la saptamana. 2.500 L; (0723.296.296 contact@etienne.ro 949. Cusatoreasa urgent salariu foarte bun, angajam cusatoreasa pentru produse cap coada, triploc si liniara, program 8h/zi de luni pana vineri, zona p-ta Romana, carte de munca, salariu de la 1800lei -2000 lei in functie de experienta dvs, 2.000 L; (0727.310.010 950. Cusatoreasa urgent salariu foarte

bun, urgent pentru produse cap coada, triploc si liniara, zona p-ta Romana, program 8h/zi, 5zile/sapt, carte de munca, salariu de la 1800 lei-2000 lei in func?ie de experienta dvs, 2.000 L; (0727.310.010 951. Cusatori fete incaltaminte la banda.

Conditii si salariu atractiv. Relatii suplimentare la punctul de lucru si telefon. De luni pana vineri 8:00-15:00. (021.316.11.23

952. Cyber Security angajeaza agenti de

securitate si de interventie pentru Bucuresti, Otopeni si Buftea, cu salariu bun si la timp. Informatii suplimentare la telefon; (0744.422.884

953. Dansatoare buna, te asteptam sa vi

alaturi de colectivul nostru intr un ambient placut in care poti avea venituri foarte mari. 7.500 L; (0726.032.013 954. Data System Solutions angajeaza: agenti de securitate din Bucuresti si zone invecinate. Conditii: atestat, permis de conducere categoria B nu este obligatori, dar prezinta avantaj. Sef de obiectiv. Conditii: inspector de securitate sau militar in rezerva-vechime minim 3 ani, atestat, cunostinte calculator, permis de conducere categoria B. Relatii la telefon, e-mail; (021.667.00.38/ 0749.089.869/ 0740.279.488 office@datasystemssolutions.ro

963. Director achizitii, grup de investitii cauta director achizitii cu experienta, in domeniul alimentatiei publice! Persoanele interesate pot trimite CV-ul la : office@maxestate.ro sau suna la numarul de telefon din anunt; (0722.389.055 office@maxestate.ro

Dispcer. Firma angajeaza dispecer, pachet salarial atractiv, sporuri contract de munca. Detalii suplimentare si angajari: (0726.570.445 964.

965. Dispecer Bronec International Company, angajeaza dispecer centru alarmare. Studii minime 12 clase; (021.326.20.44 966. Dispecer pentru dispecerat central

de monitorizare. Aptitudini operare calculator, abilitati de comunicare, studii medii; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 967. Dispecer la Ana Pan Cautam coleg

dispecer pentru fabrica Ana Pan, din Pipera, (0724.322.000 hr@anapan.ro, maria.olaru@anapan.ro

968. Dispecer monitorizare sisteme

alarma firma securitate, progr 12/24 cu 12/48, abilitati PC, Microsoft Excell/ Word, studii medii, relationare cu beneficiarii, experienta avantaj, sediul in zona Baneasa spre Otopeni, CV la mail; 1.500 L; (0760.665.666 office@dabsecurity.ro

rator designer vestimentar cu experienta produse din tricot dama si copii. Constructie tipare si proces tehnologic. Plata se face pentru fiecare tipar gradat in functie de complicitatea modelului; (0775.370.013 960. Dezosatori pui grill productie fast food, pentru mai multe detali sunati la nr . Zona bulevardul timisoarei 60-62 , sector 6; (0764.373.741 961. Dezosatori, personal productie

alimentara angajam cu si fara experienta: dezosatori si personal produtie alimentara. (0767.010.611 office@primofastfood.ro 962. Diego Glory SRL angajeaza

calculator pret cost pentru punctul de lucru din com Dobroesti, str. Dragonul Rosu Megashop, jud Ilfov, cerinte lb engleza minim, 8 ore/ zi. Contact; (0784.759.060

casa; (0736.816.822/ 0753.902.251

1000. Dulgheri cu contract de munca Bil-

dungery se extinde, dulgheri seriosi care doresc sa se alature echipei noastre. Am inceput executia a doua mari proiecte rezidentiale si ne dorim sa lucram cu cei mai buni. 1.000 {; (0754.788.292

««««««««««««««««««

DULGHERI CU EXPERIENTA, ZIDARI, MESERIASI BUNI SI MUNCITORI NECALIFICATI DORNICI SA INVETE MESERIE; (0725.632.119 1001.

«««««««««««««««««« 1002. Dulgheri si fierari 150 Lei/zi. Cerem

si oferim seriozitate (0765.875.982

1003. Dulgheri si fierari-betonisti.

Angajam in conditii avantajoase structuristi pt constructii civile in Bucuresti. Cazare gratuita pt nelocalnici, (0784.259.742 eugenbalan08@gmail.com

1020. Echipe sau meseriasi, salahori in constructii. Seriozitate, plata la timp. Constructii la rosu si la cheie, garantam loc de munca pe tot timpul anului. Oferim cazare pentru cei din provincie. Salariu atractiv, (0723.066.619 razvangradinaru92@gmail.com

Economist (contabil) cu experienta de minim 2 ani angajam pentru Remat Vest, str. Barsanesti nr.23, sector 6. (021.434.10.29

1021.

1022. Economist in cadrul serviciu-

lui contabilitate angajeaza S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. Principalele cerinte ale postului, legislatia, atributiile specifice postului si actele necesare pentru intocmirea dosarului de angajare se gasesc postate pe site-ul societatii: info@adp4.ro si afisate la sediul ADP 4 din bd. Metalurgiei, Nr. 12 -18, Et. 1 (incinta Grand Arena). Dosarele se depun la serviciul Resurse umane. 1023. Economist contabil, absolvent studii superioare economice, cerinte: contabilitate avansat, engleza. Conditii foarte motivante. Contact: tel. sau cv la mail (0723.581.684 office@rightup.ro 1024. Economist, angajeaza Casa

Capsa. Cv la: tccarpati@yahoo.com 1025. Economist, experienta minim

2 ani, depunere declaratii lunare, balanta, bilant. Cunoastere Cielavantaj. Salariul se discuta in urma interviului; (0755.363.737 officenira@yahoo.com

1004. Dulgheri, fierari pentru constructii in Bucuresti si Ilfov salariul atractiv in functie de performanti, plata saptamanala; (0767.986.630

SRL angajeaz? economist. Transmite?i CV la adresa: 4 {; cristian@crownlider.ro

1005. Dulgheri, fierari si muncitori

1027. Editor video pentru nunti,

1026. Economist/ Contabil. Crown Lider

necalificati. Ofer 3.000 Ron/luna, plata saptamanal, cazare+ 2 mese/zi, 3.000 L; (0763.076.820

botezuri etc, venituri atractive, rog seriozitate (0763.215.489

1006. Dulgheri, fierari angajam pentru santier in Bucuresti, cm perioada nedeterminata, exclus echipe. (0740.258.355

editori video pentru evenimente, Cv la emailul din anunt; 1 {; (0762.764.444 it@stiriledeazi.com

1028. Editori video. Caut colaborare cu

1039. Educatoare si ingrijitoare angajeaza Gradinita particulara autorizata situata in sectorul 6, program de lucru full-time; (0731.339.933 1040. Educatoare si ingrijitoare pentru grupa baby, pentru gradinita particulara situata in sector 2, zona Colentina. Pentru interviuri sunati la tel. dupa ora 17.00; (0767.742.395 1041. Educatoare si ingrijitoare, angajeaza Gradinita autorizata situata in sectorul 6, program de lucru full-time; (0731.339.933 1042. EDUCATOARE, Gradinita Iepurasul Bocanila angajeaza urgent educatoare calificate, cu experienta in domeniu de minim 2 ani, pentru grupa mica-mijlocie, cunoasterea limbii engleze constituie un avantaj; (0722.239.508 office@gradinitaiepurasulbocanila.ro www.gradinitaiepurasulbocanila.ro 1043. Educatoare, gradinita privata (sec-

tor 6) angajeaza educatoare calificata. gradinitaemerald@gmail.com (0722.493.479 gradinitaemerald@gmail.com 1044. Educatoare, gradinita privata sector 3 (zona Piata Muncii) angajeaza educatoare absolventa de Liceu pedagogic si/sau Facultate de stiinte ale educatiei. Program zilnic 10-18 (0720.446.942 bobdegrau.gradinita@gmail.com 1045. Educatoare, invatatoare, ajutor

educator pentru gradinita Picii (Tei), cu studii de specialitate, cunoscatoare a limbii engleze, cu sau fara experienta. Salariu 2300-3600 lei. 3.000 L; (0721.232.778 gradinitapicii@gmail.com 1046. Educatoare. Gradinita particulara

din sector 4, angajeaza educatoare salariu 2.000 lei, ingrijitoare copii 1.400 lei. Telefon: (0728.106.100

Dispeceri centru alarma cu experienta. Program flexibil, in ture. Salarizare motivanta; (0786.189.306

1047. Egerom angajeaza operator facturare cu experienta. Cerinte: studii medii, operare calculator. CV mail; resurseumane@egerom.ro

972. Dispeceri pentru Carrefour Militari pentru firma paza, cu sau fara atestat; (0724.392.029

1048. EHI angajeaza bell boy, salariu net

973. Dispeceri, operator CCTV, pentru supraveghere spatii comerciale, program in ture, contract de munca, drepturi salariale la timp. Oferim si cautam seriozitate. Atestatul reprezinta un avantaj; (0740.042.277 cosminvladescu@gmail.com

1049. Electo-mecanic. Fabrica de mezeluri situata in Chiajna angajeaza electro-mecanic pentru intretinere. Se ofera salariu motivant. Relatii la: (0732.634.207 office@mezelar.ro

1700 ron (0724.590.537

1050. Electriceni, firma specializata in executia instalatiilor electrice pentru constructii angajeaza tineri electricieni. Se poate transmite cv-ul la adresa de e-mail a societatii. (0762.303.516 cv@profesionalelectric.ro

974. DISTRIBUITOR pliante. Agentie publicitate cauta colaboratori pentru distributie pliante la cutiile postale sau stradal. Relatii la; (021.322.87.84 975. Distribuitori pliante, stradal, plata

1051. Electrician auto angajam electri-

saptamanal la numarul de pliante. Detalii: (0727.326.539

cian auto cu experienta, oferim salariu atractiv+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

976. Dnata Catering SRL companie care

977. Doamna pentru calcat si menaj

957. Decoratori fete, baieti pentru firma productie publicitara din sector 3, 2.000 L; (0788.231.813 mike@printdivision.ro www.printarie.ro

varsta minima 18 ani, atitudine pozitiva si incredere in sine, persoane serioase si responsabile pentru Dream Studio. Oferim: salariu garantat intre 5.000 si 10.000 Lei, forme legale de angajare, siguranta datelor personale si a identitatii, sprijin financiar pentru casa, masina si nevoi personale, abonamente medicale in cadrul unei companii private. Aplica acum. Site: www.dream-studio.ro; (0736.752.963/ 0757.367.200

999. Dulgheri si echipa pentru constructie

1019. Echipe de electricieni. Firma angajeaza echipe de electricieni pentru santiere in tara; (0727.287.322

971.

959. Designer vestimentar colabo-

talentati sau pasionati hand made si studenti la arte plastice din toata tara, energici cu aptitudini artistice realizare figurine comestibile salariu motivant, program flexibil; (0729.737.619

987. Doamne si domnisoare cu

998. Dulgheri pentru societate de constructii Axatc din Bucuresti, cu carti de munca si diverse beneficii. Oferim cazare daca este nevoie. Rugam si oferim seriozitate. (0722.728.926/ 0720.882.926 Robert.virlan@axatc.ro

ile sunt in Bucuresti si Corbeanca. Asiguram cazare; (0744.514.727 danielcraciunescu@yahoo.com

970. Dispecer pentru servire in camera (hotel) fete si baieti pentru hotelul Sheraton Bucuresti. Cunoasterea limbii engleze este obligatorie. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com

958. Deea Beauty Salon angajeaza manichiurista Sos. Oltenitei, sector 4, cu experienta. Salariu fix, comision, contract munca 8 ore. Pt mai multe detalii sunati la tel. (0761.321.670 danielabold48@yahoo.ro

(0721.212.941/ 0723.294.972

956. Decorator. Cofetarie angajam tineri

986. Doamne si domnisoare cu varsta minima 18 ani, atitudine pozitiva si incredere in sine, persoane serioase si responsabile pentru Dream Studio. Oferim: salariu garantat intre 5.000 si 10.000 Lei, forme legale de angajare, siguranta datelor personale si a identitatii, sprijin financiar pentru casa, masina si nevoi personale, abonamente medicale in cadrul unei companii private. Aplica acum. Site: www.dream-studio.ro; (0736.752.963/ 0757.367.200

997. Dulgheri pentru soc. constructii, in conditii avantajoase, cerem si oferim seriozitate. (0742.036.457

1018. Echipe de dulgheri si fierari Lucrar-

969. Dispecer pentru monitorizare video, program de noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, pentru cladire birouri situata la 100 m de statia de metrou Aurel Vlaicu. Rog cv-uri pe adresa de mail. (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro

opereaza pe Aeroportul International Henri Coanda angajeaza: Lucrator comercial in bistro/ cafenea aeroport. Cerinte minime: studii medii, persoana motivata, amabila, comunicativa, sociabila si orientata catre clienti, limba engleza nivel conversational, diploma lucrator comercial/ ospatar constituie avantaj. Ajutor de bucatar. Cerinte minime: studii medii, persoana pasionata de bucatarie, experienta in domeniu constituie avantaj. Conditii de lucru: program de lucru 12/24 si 12/48 sau 8 ore, pachet salarial atractiv+spor de noapte, bonusuri lunare in functie de performante, bonuri de masa, transport pana la/de la locul de munca. Persoanele interesate sunt invitate sa trimita CV-ul la adresa de e-mail dfilip@dnata.ro sau sa sune la numarul de telefon 0756.141.778, pentru mai multe detalii. Dnata Catering SRL este compania care ofera sanse egale tuturor candidatilor si sustine diversitatea culturala. Aeroportul, cea mai frumoasa destinatie de angajare. Te asteptam in echipa noastra; (0756.141.778 dfilip@dnata.ro

955. Decorator floral cu experienta;

curatenie, intern, pt perioada lunga de timp, in Olanda. Detalii la nr de tel: 0031204040451 sau mail: gottliebiris@gmail.com; (0031204040451 gottliebiris@gmail.com

DULGHERI PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII, SE OFERA CAZARE; (0724.258.882

996.

salariu 3000 lei net in DomnestiIlfov. Program L-V 9-17, Sambata 9-13; (0744.480.305

978. Doamna pentru ingrijire pensionar la

domiciliu. (0723.279.925

979. Doamna ingrijire batrana regim intern, pentru orasul Mizil, judetul Prahova. Se lucreaza 2 saptamani pe luna. Doamna are nevoie de ajutor la deplasare, baie si menaj.Detalii la telefon; (0760.665.565

DOAMNA LA CURATENIE PENTRU SALON INFRUMUSETARE, LOCATIA BERCENI SI DRUMUL TABEREI; (0721.000.376

980.

981. Doamna la vase - Restaurant zona Obor pentru Hashtag Pub, personal pentru locatia de pe soseaua Mihai Bravu nr. 32, zona Obor: doamna pentru spalat vesela. Salariu atractiv, tips, bonusuri si carte munca. (0724.803.412 office@hashtagpub.ro www.hashtagpub.ro

Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, spatii logistice si industriale, angajeaza

1052. Electrician auto cu experienta. Locatie: intersectia Aparatorii PatrieiAutotehnic service. (0721.667.950 office@autotehnic.net 1053. Electrician auto Experienta in domeniu minim 2 ani. Calificare profesionala.Asiguram transportul din Bucuresti cu auto firma. Salariul se negociaza in urma interviului (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 1054. Electrician auto, cautam persoana 988. Doamne, domnisoare 18+. Esti

comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci vino sa ne cunosti. Noi te ajutam sa fii "rich" pe toate planurile. Cum? Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatiile pe internet. Job bine platit, 100% procent din incasari in prima luna lucrata. Cazare gratuita. Servicii gratuite de infrumusetare. Training gratuit/ cursuri de limba engleza. Suna acum la telefon sau da-ne un bip si te sunam noi. www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 989. Doamne, domnisoare, Eve Studio,

ambientul perfect pentru succesul tau. Doamne/ domnisoare pentru conversatii online. Aplica acum. Eve Studio, studio-ul de videochat cu cele mai mari comisioane pentru modele din Bucuresti face noi angajari. Salariu garantat 3.000 Lei, bonus angajare 300 $, bonus recomandare 200 $+ 5% incasari, transport gratuit. Te asteptam sa faci parte din echipa noastra. www.eve-studio.ro; (0720.839.831/ 0765.119.662 office@eve-studio.ro 990. Domino`s Pizza angajeaza person-

al, cautam persoane cat mai serioase si dornice de munca.Angajam: full time sau part time soferi distribuitori comenzi la domiciliu, preparatori pizza, ajutor la preparat. (0732.511.372/ 0731.225.195

cati fabrica pref. beton, Popesti Leordeni, Sos. de Centura nr. 111, angajeaza dulgheri, fierari betonisti, necalificati, cazare gratuita camin, salariu net min.1200 - max. 2600 Lei, valabil 30 sept. 2017 (0734.662.284 lucian.savu@deltaacm.ro 1008. Dulgheri, fierari, muncitori necalificati pentru firma de constructii angajam cu contract de munca, santiere in Bucuresti si Ilfov. Oferim cazare pentru cei din provincie. (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com 1009. Dulgheri, fierari, zidari pentru firma

de constructii, cu contract de munca legal. Se ofera cazare si transport daca este cazul. Se ofera si se cere seriozitate. 2.800 L; (0723.283.775 Office@highconstruct.ro 1010. Dulgheri, zidari, instalatori si

muncitori necalificati angajeaza Firma de constructii pe baza de contract. Rugam seriozitate. (0725.963.165

1011. Dulgheri, zidari, fierar si necalificati

cunoscatori de plan, seriosi, plata intre 130- 150 Lei pe zi . Oferim cazare. Executam case la rosu in Bucuresti si Ilfov 1 L; (0720.805.900 ivanrazvangabriel@gmail.com 1012. Dulgheri, zidari, fierari, zugravi,

991. Domnisoare, doamne, doar conver-

vopsitori, pentru firma de constructi, salariu 2200 lei si muncitori necalificati salariu 1500 lei luna. Program 7-18 de luni pina vineri, sambata 7-12. (0761.395.964 nifloconstruct@gmail.com

satii pe calculator, nimic mai mult. Fara limita, dar varsta minima de 18 ani, fara nuditate, bonus la angajare 500 $; (0757.367.200

1013. Echipa constructii, direct proprietar, solicit echipa pentru ridicarea unei case p+1+m in zona Titan, Ozana, astept oferte. (0744.752.263

992. Domnisoare, doamne, doar conver-

1014. Echipa necalificati Producator prefabricate beton, angajeaza echipa necalificati, oferim masina si combustibil pentru deplasarea de acasa la fabrica din Magurele, Ilfov. Program de lucru: 7:0016:00; (0723.595.841

satii pe calculator, nimic mai mult. Fara limita, dar varsta minima de 18 ani, fara nuditate, bonus la angajare 500 USD; (0757.367.200

O P E R AT O R C U R AT E N I E

993. Dulgher pentru constructii de struc-

Program de lucru de 8 ore pe zi. C.V. la fax 021/208.41.53 sau e-mail: doina.bengescu@bss.ro, simona.rouamare@bss.ro.

994. Dulgher angajam, zugravi necalificati, salariu motivant. Cer/ ofer multa seriozitate; (0766.378.191

Informatii suplimentare si programari interviuri la tel.: 0752.150.677 si 0746.079.892

1007. Dulgheri, fierari betonisti, necalifi-

tura in Bucuresti. Salariu atractiv, plata saptamanala (0767.986.630

995. Dulgher, pentru firma de constructii, cu permis categorie B. Se ofera cazare.2700 lei. 2.700 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com

1015. Echipa. Cautam echipa foarte serioasa de zidari oferim 140 lei metrul cub; (0723.853.745 1016. Echipaj taxi/ sofer taxi 12 h,

Logan aer, servo, geamuri etc, carte de munca, licenta Bucuresti, detalii la tel.; (0721.644.632 1017. Echipaj cu experienta catego-

ria C+E, pentru lucru pe comunitate, se lucreaza 2 luni cu 2 saptamani libere. Conditii de salarizare atractive, (0758.057.803

1029. Educatoare gradinita particulara

autorizata angajeaza educatoare cu un minim de experienta de 3 ani, absolventa a Facultatii de Pedagogie sau al modulului pshio pedagogic. Salariu motivant, zona Doamna Ghica; (0751.512.333 casutacupitici1@gmail.com 1030. Educatoare in cadrul gra-

dinitei Rose Mary, sediul Prelungirea Ghencea si Baneasa. Avantaje: experienta, studii, calificari. CV pe mail pentru selectie interviu, conditii salariale deosebite. (0747.179.897 gradinitarosemary@yahoo.ro www.gradinitarosemary.ro 1031. Educatoare si ajutor educatoare;

(0722.773.103

1032. Educatoare calificate si tinere pen-

tru calificare, angajeaza gradinita particulara; (0728.106.100 1033. Educatoare cu liceu pedagog-

ic sau facultate, program 6 ore, pentru gradinita privata. Salariu atractiv; (0737.365.283 1034. Educatoare cu studii de specialitate pentru gradinita privata, sector 3, pentru 8 ore, contract de munca; (0749.607.276

cu experienta si responsabila, intr-un mediu de lucru placut, la service auto multimarca, salariu foarte atractiv. Contacteaza-ne, (0758.094.901/ 0723.316.181 office@driftserv.ro 1055. Electrician auto, electromecanic auto Master Motors Service, reparatii alternatoare electromotoare, clima auto, angajam electrician auto, electromecanic, salariu 1500- 2500 lei, program lucru, l-v 09-18, cunostinte minime in domeniu; (0723.619.915 comenzimastermotors@gmail.com 1056. Electrician bransamente Angajam electricieni cu si fara experienta in domeniul bransamentelor electrice. Carnetul auto reprezinta un avantaj. Bonusuri in functie de performanta; (0740.273.911 elena.coman97@gmail.com 1057. Electrician de executie si ajutor electrician pentru santiere din Bucuresti si din tara. SC instalatii electrice si curenti slabi. Cond. salariale bune, CM, ore supl, cazare, posib. avansare; (031.437.06.35 angajari@mht-experience.ro www.mhtexperience.ro 1058. Electrician mentenanta permis cat. B, salariu motivant, contract munca; (0734.874.870

Electrician mentenanta, mecanic intretinere, operator procesare/ ambalare, manipulant, angajam zona Carrefour Colentina. Pentru toate posturile se solicita experienta anterioara. Se lucreaza in 3 schimburi. Contract de munca+ tichete de masa+ bonusuri, ore de noapte platite suplimentar; (0758.041.995 vmoiceanu@ professional.com.ro

1059.

1060. Electrician particular si ajutor cu

scule si auto propii pentru colaborare cu procent, si ajutor electrician tanar pentru spart si cablat lucrari electrice de interior in Bucuresti si Ilfov, detalii l-s numai intre orele 13 -16, 1 L; (0761.879.566 1061. Electrician santier, cu experienta

in cablarea si punerea in functiune instalatiilor electrice (220 V/ 380 V). Salariu atractiv, posibilitati de promovare, asteptam CV pe adresa de email sau la tel.; (0722.100.042/ 021.321.47.83 hr@krenic.ro www.krenic.ro 1062. Electrician sau electromecanic auto, suntem interesati de angajarea unui electrician sau electromecanic auto cu experienta. Zona de lucru este in Pipera, programul este flexibil in general 10-16 de luni pana vineri 1.200 L; (0723.691.731 sebastian@racingcode.ro 1063. Electrician tablotier cu sau fara experienta, angajeaza urgent societate cu sediul in Afumati-Ilfov; (0733.290.204 1064. Electrician utilaje pentru construc-

tii permis conducere categoria B, salariu motivant.Locul de munca: platforma industriala Arteca Jilava. (0766.588.281/ +40766363217 office@leaderinstal.ro 1065. Electrician, angajam electrician, cunoscator in domeniul racordurilor electrice. Locul de munca presupune deplasari in tara. Contact la..; (0766.473.831 1066. Electrician, de intretinere si reparatii la firma Zarea pentru depart. Productie cu contract de munca. Trimiteti CV pe mail sau pe fax si va contactam pentru interviu angajare. (021.667.00.20/ 021.668.58.00 office@zarea.ro 1067. Electrician, Erste Konzept Management Srl angajeaza electrician cu experienta pentru lucru in santier (interior hale). Pentru provincie se asigura cazare. Conditii salariale foarte bune; (0763.685.263 office@erstesystem.ro 1068. Electrician, galeriile Titan angajeaza instalator, electrician cu experienta minim 3 ani in intretinere imobile. Abilitati majore de comunicare, seriozitate, flexibilitate, aspect ingrijit si fara meteahna bauturii, 1.500 L; (0737.030.810 estanescu64@yahoo.com www.galeriiletitan.ro 1069. Electrician, ajutor electrician

angajam, rog seriozitate; (0736.656.428 1070. Electrician, electronist auto cu experienta multimarca pt. service auto Elite Auto Club. Salariu fix sau procent. Salariu 2.000-2.500 L. Garajul este situat in zona Dristor, 3.500 L; (0722.362.799/ 0722.362.799 sorinpetrache700@gmail.com www.eliteautoclub.ro 1071. Electrician, lacatus mecanic, instalator instalatii sanitare, zugrav/ zidar, fochist, muncitor ingrijire spatii verzi, tehnician electromecanic, mecanic auto. Cerinte: calificare, experienta in domeniu, disponibilitate pentru deplasari, permis auto. Oferim: salariu atractiv, bonusuri, bonuri de masa, diurna. Relatii la tel. sau CV la adresa de e-mail; (0374.159.000 hr@admiral.ro 1072. Electrician. Firma cu sediul in Sector 6, angajeaza electrician cu experienta intretinere si reparatii, se asigura salariu atractiv, tichete de masa, contract de munca si o masa calda. Relatii la telefon: (0732.672.654 1073. Electrician. Isovolta SA angajeaza: electrician de intretinere si reparatii. Cerinte: studii medii, cunostinte automatizari, operatori debitare, operatori productie si operatori chimisti. Cerinte: studii medii. Informatii la nr.: (031.030.11.38 1074. Electricieni angajam; (0751.028.728/ 0744.241.467 1075. Electricieni cu experienta minim 2

ani, pentru santier, instalatii electrice forta; (021.222.18.50 office@hanemg.ro 1076. Electricieni pentru lucrari de con-

structii montaj; (0722.332.889

1077. Electricieni pentru lucrari de joasa, medie si inalta tensiune, subterane si aeriene precum si lucrari de statii electrice si posturi de transformare; (0743.047.807 resurse.umane@montajelectric.ro

1035. Educatoare gradinita particulara sector 1. Gradinita particulara isi extinde echipa si doreste o educatoare dornica sa lucreze cu copii si sa ofere foarte multa iubire celor mici, intr-un mediu prietenos creat special pentru cei mici. (0723.338.160 academiastrumfilor@yahoo.com 1036. Educatoare grupa mijlocie si

mare, ingrijitoare copii si femeie de serviciu pentru gradinita Miniplay - Popesti Leordeni, 250m metrou, str. Oituz, nr. 7, (0733.178.552 miniplaygarden@gmail.com 1037. Educatoare pentru gradinta partic-

ulara, gradinita particulara situata in zona Stefan cel Mare/ Vasile Lascar angajeaza educatoare full time,este necesara cunoasterea limbii engleze; (0760.274.849 scoala2@king-george.ro 1038. Educatoare si femeie de serviciu,

pentru gradinita privata langa Auchan Titan; (0725.211.112

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


16

20 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 1122. Fata pentru curatenie program L-V

1145. Femeie curatenie scoala particulara

1171. Femeie de serviciu la gradinita par-

8,30- 19,00 si sambata 9.00- 17.00, pt. magazin tesaturi, textile pe Colentina. Salariu 1.700 L; (0758.228.653

Scoala primara particulara situata in zona Colentina /Andronache (intrarea in Voluntari) angajeaza femeie pentru curatenie. Program luni - vineri 7.30 - 16.30. Detalii la telefon, (0757.077.650 office@optimaedu.ro

ticulara Sediul in Bucuresti, Str. Piata Amzei. Cautam persoana serioasa, harnica, ordonata, responsabila de curatenia in scoala (aspirarea claselor, baile copiilor, spalatorul, sala de mese, cantina etc) 1.500 L; (0721.586.193 contact@misb.ro

1123. Fata pentru magazin servicii

funerare, angajam; (0721.511.144/ 0763.631.813 1124. Fata pt facturi, sc angajeaza

fata pt birou, serioasa,dinamica, pt emitere facturi, avize, (program Smart Bil). Salariu 2000 ron, program l-v:7.30-16.00, doua sambete/luna: 7.30-14.00. Detalii la telefon; 2.000 L; (0729.003.844 mihaelaf.florea@yahoo.com 1125. Fata sau baiat cu sau fara

experienta pe postul de vanzatoare/vanzator la un magazin alimentar situat pe Str. Marcu Armasu (in spatele spitalului Sf. Pantelimon) 1.200 L; (0762.539.214 neatu88mircea@gmail.com

1078. Electricieni SC Bep Light Energy

SRL angajeaza electricieni pentru bransamente electrice. Oferim salariu atractiv iar pentru cei din provincie cazare. Rel. la telefon intre orele 9-17 (0740.273.911 elena.coman97@gmail.com 1079. Electricieni si muncitori necalifi-

cati. Oferim salariu intreg pe contract, bonuri de masa, CM, bonusuri in functie de performante. (0744.612.979 ingineruelectrician@gmail.com 1080. Electricieni Societate de instalatii

ESTI STUDENT SI VREI BANI DE VACANTA? ESTI ANGAJAT SI DORESTI MAI MULTI BANI? NU AI JOB SI VREI SA TE ANGAJEZI? ESTI CONVINGATOR? CONVINGE-NE SI TE ANGAJAM. ANUNTUL TELEFONIC ANGAJEAZA PERSOANA DINAMICA PENTRU ECHIPA DE VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO 1100.

electrice cu sediul in Bucuresti, angajam electricieni, pe perioada nedeterminata. Rugam seriozitate, relatii la telefon sau email: 35 L; (0721.621.881 office@esap.ro

1101. Excavatorist pentru firma de con-

1081. Electricieni calificati cu atestat

1102. Expert contabil cu experienta in sectorul 6, zona Militari (0722.291.968

ANRE II B angajez; (0727.287.322

structii, cu experienta, locul de munca se afla in judetul Brasov. Salariu 2700 lei . 2.700 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com

1083. Electricieni cu experienta soci-

1103. Facturista, contabilitate primara, casierie pentru firma Pantelimon, IF. Persoana serioasa, responsabila, experienta in domeniu constituie avantaj. CV la e-mail management@maertools.com; (0754.054.103 management@maertools.com

etate din Bucuresti specializata in executia instalatiilor electrice pentru constructii angajeaza electricieni. In vederea programarii unui interviu sunati sau trimiteti un cv pe adresa de e-mail. (0786.386.083 cv@profesionalelectric.ro

FAMILIE CAUTA MENAJERA CU EXPERIENTA, DE 2 ORI PE SAPTAMANA DE LUNI-VINERI, RECOMANDARI; (0770.596.744

1084. Electricieni L.E.A., L.E.S., P.T.

1105. Familie pentru spalatorie si treburi

1082. Electricieni cu experienta pentru

parc cladiri de birouri, 2.000 L; (0728.293.279/ 0728.293.279 diatalpos@gmail.com

Angajam electricieni calificati L.E.A., L.E.S., P.T.-uri. Salariu net 1500- 2500 Lei. Telefon: (0744.654.583 1085. Electricieni LES, PT, M, angajam

electricieni pentru executie retele electrice de medie si joasa tensiune in Bucuresti. Se asigura cazare. Salariul 1600-2500 lei. Informatii la telefon; (021.330.77.35/ 0788.481.451 electromontajsb@gmail.com 1086. Electricieni si absolventi de profil

electric (chiar fara experienta). Societate comerciala cu activitate in domeniul constructiilor angajeaza cu contract; (0799.992.673 1087. Electricieni si muncitori necalificati

pentru instalatii electrice interioare. Oferta este valabila pentru contract de munca pe perioada nedeterminata. Nu cautam sezonieri (0742.192.026 1088. Electricieni si muncitori necalificati, Sc angajeaza electricieni si muncitori necalificati in instalatii electrice, program LV 10 ore + doua sambete 10 ore. Oferim si cazare. Program de lucru 10 ore. Salariul intre 2000-3000 lei 3.000 L; (0722.273.793 1089. Electricieni, Mabec Energy anga-

1096. Electromecanic intretinere hala de productie este in comuna Jilava, judetul Ilfov. Pentru cei din provincie se asigura cazare. (0734.025.012 office@o-g.ro 1097. Electromecanici pentru intretinere si reparatii ascensoare, cu experienta, salariu motivant, program flexibil, carte de munca; (0723.440.430 1098. Elmarom Grup SRL angajam

electricieni joasa si medie tensiune; (021.336.75.43/ 0730.025.610 1099. Emilia Business angajeaza munci-

tori calificati in constructii, rigipsari, faiantar, gletier, se acorda beneficii; (0735.178.053

torie spalatorie, la calcat si calandru, zona Berceni; (0744.564.738/ 0723.667.409/ 0720.226.184

1152. Femeie de serviciu angajeaza

1131. Femei la curatenie magazin Brico Baneasa, salariu 1.300 lei si 50 lei decont transport; (0733.030.402

1153. Femeie de serviciu cu norma intrea-

1132. Femei la curatenie, laborator

de cofetarie din Voluntari angajeaza persoane cu experienta, program o zi cu o zi, curatenie 1.500 L; (0785.082.421 1133. Femei pentru bucatarie la vase, ospatarite/ picoli pt. restaurant sector 2, str. Ion Maiorescu nr. 18. (0767.103.111/ 0724.241.932

societatea comerciala Bactolact SRL; (0764.352.788 ga pentru locatie in zona Baneasa, pe Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti, zona 2 Cocosi, Oferim salariu si conditii de munca motivante. 1.600 L; (0725.368.099 contact@northsidepark.ro

rant Berestroika angajeaza femeie de serviciu si vase; (0721.100.000 office@berestroika.com 1176. Femeie de serviciu, Conect Orion

SRL , Mihai Bravu nr. 6-12, angajeaza pentru magazinele sale din Bucuresti si birouri (0731.444.414 ramona.simionov@gmail.com 1177. Femeie de serviciu, cu domiciliul in

sector 2, 3 sau oras Pantelimon pentru curatenie firma, sediul este in oras Pantelimon (0744.304.636 1178. Femeie de serviciu, pentru camin

de batrani; (0722.624.264

1154. Femeie de serviciu la birouri in zona piata Baneasa. Program 6.00- 14.00 de luni pana vineri. Rog seriozitate. Salariu net 1200 lei. 1.200 L; (0769.088.600

1179. Femeie de serviciu, pentru firma curatenie, personal curatenie la sediile Universitatii Bucuresti, inclusiv din provincie. (0722.298.661

1155. Femeie de serviciu Locatie Apara-

1180. Femeie de serviciu, pentru restau-

torii Patriei Autotehnic Service (0721.667.950 office@autotehnic.net

rant. (0766.088.706 conta3@bontonpalace.ro

1113. Fata pentru firma productie mobilier, retus mobilier PAL, MDF, etc. Oferim conditii decente de munca si salarizare. Punct de lucru Popesti-Leordeni, Ilfov. (0723.395.045/ 0727.704.131 achizitii@furniturevision.ro 1114. Fata curatenie pentru Magic Salon

Otopeni. Program de lucru in ture, salariu 1400 Lei, carte de munca, bonuri de masa, 21 zile concediu, 1.400 L; (0786.399.106 angajari@saloanelemagic.ro

1121. Fata operator calculator, urgent, parc de dezmembrari auto, angajeaza fata operator calculator. Necesita minimul de experienta in a naviga pe internet Google, E-mail, site-uri anunturi, etc) cat si in programe (Excel, Word, etc) 10 {; (0730.086.240 reteaua.auto@yahoo.com

1199. Femeie la vase pentru restaurant cu

specific italian. Program de lucru 1 zi cu 1 adresa noastra este Bucuresti, sector 3, strada Nerva Traian 23, metrou Timpuri Noi, 1.700 L; (0757.976.618 trattoriapanevino2010@yahoo.com

1203. Femeie la vase si sofer la restaurant, angajam, str. Baicului nr. 66, sector 2, Bucuresti; (0788.111.898 1204. Femeie la vase si curatenie pentru restaurant in Piata Alba Iulia nr. 3 (rond Piata Alba Iulia), program 8 ore/zi, 6 zile pe saptamana. Salariu 1200 + o masa pe zi, 1.400 L; (0762.400.500 neacsu.raluca89@yahoo.com 1205. Femeie la vase si curatenie pentru

Subway Piata Victoriei, restaurant fastfood. Program de lucru 8 ore de luni pana vineri. Carte de munca, salariu 1200 net. Rugam seriozitate. (0745.020.816 subway.victoriei@gmail.com 1206. Femeie la vase si curatenie, cautam femeie la vase si curatenie cu experienta pentru firma catering program o zi cu una libera, salariu pornire 1400-1600. Locatia: sector 1. Date fixe de salariu, fara intarziere. Te asteptam; 1.600 L; (0724.469.361 delicios.food@yahoo.com 1207. Femeie la vase, angajam pentru

restaurant, detalii la telefon; (0722.718.831 cuptorulculemne@yahoo.com 1208. Femeie la vase, angajeaza urgent Restaurant Trattoria Roma Drumul Taberei, Favorit; (0723.393.083/ 0765.723.733 trattoria2005@gmail.com

Femei de serviciu pentru fabrica productie sector 6, salariu 1.400 lei in mana + tichete de masa, informatii la tel.; (0732.672.654 1128.

««««««««««««««««««

FEMEI DE SERVICIU PENTRU SEDII BIROURI SI SPATII COMERCIALE, PROGRAM 8 H - SALARIU 1.300 LEI, PROGRAM 4 H SALARIU 800 LEI, LOC DE MUNCA STABIL, ORE SUPLIMENTARE PLATITA, RUGAM SERIOZITATE; (0723.329.680 1129.

1130. Femei de serviciu, instalator sanitar,

1120. Fata operator calculator, parc de dezmembrari auto Bragadiru, angajeaza fata operator pc.Minimul de experienta in a naviga pe internet Google, E-mail, site-uri anunturi, etc) cat si in programe Excel, Word); 10 {; (0730.086.242 reteaua.auto@yahoo.com

1198. Femeie la spalat vase, femeie la curatenie, Scala Food, angajeaza femeie la spalat vase si curatenie, persoana curata, corecta, punctuala, care isi doreste sa faca parte dintr-o echipa tanara. Program de luni - vineri 07-18, salariu net 1.800 Lei 1.800 L; (0730.224.457 evolution_1960@yahoo.com

Lacul Tei; (0763.560.630

1117. Fata la vase, ajutor bucatar, livrator

1119. Fata operator calculator pc pentru parc de dezmembrari auto, minimul de experienta in a naviga pe internet (Google, E-mail, site-uri anunturi, etc) cat si in programe (Excel, Word, etc) 10 {; (0730.086.240 reteaua.auto@yahoo.com

situat in sector 1. Conditii avantajoase: masa asigurata, Program de luni pana vineri, 8h. Rugam seriozitate. 1.300 L; (0766.589.991/ 0722.813.552

1202. Femeie la vase pt. restaurant zona

««««««««««««««««««

1118. Fata la vase, pizzerie zona Baba Novac angajeaza femeie la vase, salariu 1300 lei; (0784.133.155/ 0766.534.066 nitudana2004@yahoo.com

1197. Femeie la legume pentru restaurant

specific chinezesc. Detalii la tel. (0721.927.637

Dristor. Conditii deosebite, mediu de lucru placut. Salariu + CM. Zona Dristor; (0786.399.105 office@saloanelemagic.ro www.saloanelemagic.ro pentru firma catering sector 1; (0722.607.401

at in zona Baba Novac, angajam femeie la curatenie! Persoanele interesate ne pot contacta la numarul de telefon din anunt; (0722.225.255

1201. Femeie la vase pt. restaurant cu

depozit si spatiu birouri in Chitila, se asigura transport din Bucuresti zona Lujerului, decont transport, tichete masa si salariu net 1.190 lei. Program lucru: luni-vineri, 2 schimburi: 07-15.30 si 12-20.30 (0741.053.601 cristina.nita@farmexpert.ro

tor de bucatar, conditii decente. Sos. Colentina; (0734.547.242

1196. Femeie la curatenie, restaurant situ-

1200. Femeie la vase pentru restaurant situat in sectorul 2, program 2/2 zile, contract de munca, masa asigurata, transport asigurat la plecare, tips din vanzare. Rugam seriozitate, 1.500 L; (0761.299.964/ 0768.143.658

1110. Farmexpert angajeaza menajera

1116. Fata la curatenie pentru salon Magic

1095. Electromecanic ascensoare, lacatus mecanic, electrician si muncitor necalificat, pentru Sygler Ascensor SRL; (021.221.95.68

hala/birouri. Zona Chiajna (Militari Residence);office@serviceclimatizare.ro (0723.968.237 office@serviceclimatizare.ro

1175. Femeie de serviciu si vase Restau-

1109. Farmacist si asistenti de farmacie, Adria Farm SRL angajeaza personal calificat la farmaciile din Bucuresti sector 2 si Ilfov, com. Afumati, in Doraly. Implicare, seriozitate si profesionalism. Va rog trimiteti CV pe adresa de email 3.300 L; (0726.116.636 adriafarm@yahoo.com

1093. Electricieni. Firma angajeaza

ices angajeaza electromecanic intretinere pentru reparatii pompe apa, experienta minima 2 ani, cat. B, salariu motivant. Informatii la tel. (0722.891.888

1151. Femeie de serviciu angajam ,

asistent de farmacie. adresa email; (0729.918.674 ovidiu.rabinca@yahoo.com

1115. Fata curatenie pentru Magic Salon Titan Program de lucru in ture, salariu 1.400 lei, carte de munca, bonuri de masa, 21 zile concediu, 1.400 L; (0786.723.493 office@saloanelemagic.ro

1094. Electromecanic firma Tinib Serv-

1150. Femeie de servici, casa particulara, zona Baneasa, program de 8 ore incepand cu ora 07:00, salariu atractiv, 2.000 L; (0738.836.388 ru@creditamanet.ro

1174. Femeie de serviciu salon zona Lujerului, salon de infrumusetare zona Victoriei angajeaza femeie de serviciu, program l-s 7.30-15.00, salariu 900 lei. Tel., 900 L; (0728.498.725

1108. Farmacia Gara de Nord angajeaza

Neolight Services SRL angajeaza electricieni cu/ fara experienta, muncitori necalificati pt.: cladiri birouri, hale industriale, cladiri rezidentiale. Se ofera carte de munca; (0728.166.109 electricieni calificati pentru santiere in Bucuresti; (0727.287.322

1149. Femeie de servici angajez, Str. Argintului nr. 6, B-dul Ramnicul Sarat, sector 3; (0787.630.154

se lucreaza: luni-vineri, 06:00-16:30 (sambata si duminica liber). Zona Fundeni; 1.500 L; (0733.869.232

1107. Familie, persoane serioase din provincie angajez, ofer cazare pentru munca gradina legume, apropiere de Afumati, 15 km Bucuresti; (0765.152.723

1112. Fast-food angajeaza bucatar si aju-

1092. Electricieni, muncitori necalificati

1173. Femeie de serviciu pentru patiserie,

de munca, program 06.00-14.00, zona Parcul Carol, salariu 1.500 L; (0737.130.858

1106. Familie, angajez familie serioasa pe termen lung pentru intretinere gospodarie modernizata in Arges. Asigur gratuit locuinta , gradina, legume , grajd si cotete pt animale si pasari. Platesc 1000 lei lunar; (0722.560.760

1090. Electricieni, pentru executie insta-

angajeaza electricieni cu experienta in instalatii electrice constructii, salariu atractiv, relatii de L-V, intre orele 9-17; la nr de tel. (0724.574.881

1148. Femeie de servici angajam, carte

gospodaresti, spalatorie auto angajeaza. Asigur cazare; (0722.923.001/ 0743.177.472

1111. Fast food zopna Aparatorii Patriei, angajeaza pizzer, bucatar, femeie de serviciu; (0726.370.976/ 021.334.35.76

1091. Electricieni, societate comerciala

1127. Femei angajam pentru curata-

1147. Femeie de servici pentru restaurant, zona Calea Plevnei; (0721.036.782

1172. Femeie de serviciu pentru birouri, zona Eroilor, Firma de curatenie, angajeaza urgent program de 3 h/ zi (6-9). Oferim carte de munca, salariu avantajos si tichete de masa. (0728.855.456

1104.

jeaza electricieni calificati/ necalificati cu experienta. Limba italiana reprezinta avantaj. Asteptam CV-urile pe adresa de email info@mabec.ro, office@mabec.ro (0760.783.573 info@mabec.ro latii electrice in santier. Este necesara experienta. La interviu vor fi testati. Se face contract de munca, se ofera echipament si scule pentru lucru, 2.700 L; (0728.274.929/ 0728.274.929 nec.logistic@gmail.com

1126. Fata/ baiat ajutor florarie in centru, cu/ fara experienta. Acceptam si provincia, 1.000- 2.000 lei; (0724.311.176

1146. Femeie curatenie, program 17.3021.30, luni, miercuri si vineri, zona metrou Aurel Vlaicu; (0763.300.600

pentru Piata Gemenii, sector 2 Bucuresti;

1156. Femeie de serviciu pentru casa in

sector 2. Experienta minima 3 luni, se va ocupa de curatenie. Se cere corectitudine, seriozitate, punctualitate, pentru persoana din provincie. Se asigura cazare; (0721.555.858 unireainternational@yahoo.com 1157. Femeie de serviciu pentru curatenie

in hotel la program de 8 ore/zi, 5 zile cu 2 libere sau program de 12/24 ore - 12/48 ore. (0751.190.463 mihaela.mitrila@ramadaplazabucharest.ro 1158. Femeie de serviciu pentru depozit farmaceutic situat in Mogosoaia, intrare din Sos Chitilei. Relatii la telefon; (0725.350.496 1159. Femeie de serviciu pentru liceu zona Domenii. Program in schimburi 6-14, 13-21. Contract de munca; (0733.117.450 1160. Femeie de serviciu pentru Magic Berceni. Program de lucru in ture, salariu 1400 lei, carte de munca, bonuri de masa, 21 zile concediu, 1.400 L; (0786.399.104 angajari@saloanelemagic.ro 1161. Femeie de serviciu pentru restau-

1134. Femei pentru curatenie. Angajam urgent femei pentru curatenie apartamente in regim hotelier. Salariu lunar 1.500 L; (0722.209.880

rant din zona Baneasa, tanara. Se ofera salariu atractiv, bonificatie, transport, 2 mese/zi, medicina muncii. (0720.880.010

1135. Femei si barbati pt. firma curatenie

rant. Pentru mai multe detalii sunati la nr de telefon: (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com

la magazinele Metro Baneasa si Militari; (0743.040.221/ 0725.232.679 1136. Femei si barbati pt. firma curatenie

la magazinele Metro Pallady si Berceni; (0733.030.414/ 0733.030.417 1137. Femei si barbati pentru firma de curatenie in hipermarket din zona Berceni, program 8 ore; (0724.036.346 1138. Femeie (sau sot-sotie) interna pen-

tru supraveghere si ingrijire batrana deplasabila si ajutor la menaj, zona Snagov. Oferim retributie, masa si casa. Tel. dupa ora 16; (0722.393.069 1139. FEMEIE de serviciu. Laborator de cofetarie, situat in cartierul Militari, angajeaza femeie pentru spalat vase si curatenie in incinta laboratorului. Pentru mai multe informatii, sa ne contactati telefonic la; (0721.245.351 1140. FEMEIE la curatenie pentru restau-

rant situat ultracentral in Bucuresti. Sunati la telefon intervalul 10:00-20:00, (0733.248.959 1141. FEMEIE la curatenie pt. restaurantul

Casa Mino, cu contract de munca, salariu plus bonusuri la fiecare eveniment, (0753.338.373 office@casamino.ro 1142. FEMEIE la vase si ajutor bucatar cu

experienta in restaurant. Asiguram carte de munca, tips, transport. Se lucreaza o zi cu o zi. Salariu motivant; (0722.462.827/ 021.434.18.28 1143. Femeie pentru batrana Valea Lunga, Dambovita, 1 L; (0721.272.924 mmoisealexandra42@gmail.com 1144. Femeie pentru curatenie, hala

productie, industria carnii, program de noapte, angajeaza societate comerciala sector 3. (0744.786.212/ 0749.064.348

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1162. Femeie de serviciu pentru restau-

1163. Femeie de serviciu pentru sala de

jocuri, situata central, zona Universitate, program flexibil, salariu atractiv. (0732.890.925 fortuna.manager@intergameselect.com 1164. Femeie de serviciu pentru sala de

sport in sectorul 6. Mediu de lucru placut (0722.299.624/ 0735.867.485 1165. Femeie de serviciu pentru soci-

etate, program flexibil. Cerinte: seriozitate, meticulozitate. (0787.686.096 luminita@sensoya.ro 1166. Femeie de serviciu pentru un bazin de inot din sectorul 6. Salariu 1250 lei.Rog seriozitate; (0736.454.498 geanyradu@yahoo.com 1167. Femeie de serviciu pentru Wirkliche

Losungen, persoane pentru curatenie scari de blocuri pentru sector 6. Cautam numai persoane serioase si dornice sa lucreze intr-o echipa cu obiective pentru dezvoltare si succes. (0761.149.570 office@wl.com.ro 1168. Femeie de serviciu pentru Scoala Americana, din zona Pipera, la program de 7 h/zi, in intervalul orar 15- 22. Oferim carte de munca, salariu avantajos si tichete de masa. Firma de curatenie, angajeaza urgent; (0728.855.456 1169. Femeie de serviciu cu sau fara experienta pentru patiserie, program lunivineri, 06:00-16:30, sambata si duminica liber. Poarta spital Fundeni (poarta Sportului) 1.500 L; (0742.266.859 1170. Femeie de serviciu interna cautam femeie de serviciu interna, iubitoare de animale - husky si doi motani. Zona centrala, in Bucuresti, pentru ingrijire batrani la pat, lucizi, in pampersi, merg cu cadrul, mananca singuri. 2.000 L; (0730.027.249 tygra_4u@yahoo.com

1181. Femeie de serviciu, Restaurant din sector 3 angajeaza femeie de serviciu si la vase. Salariu atractiv, masa, tips, transport asigurat. Rugam seriozitate. (0734.872.858 tyby2711@yahoo.com www.conacul-nobil.ro 1182. Femeie de serviciu, scoala particu-

lara angajeaza femeie de serviciu. Pachet salarial atractiv; (0722.512.577 alina@happychildrenacademy.ro 1183. Femeie de serviciu, scoala, zona

Drumul Taberei, 8 ore/zi, intre 8.00-16.00, de L-V. Sunati intre 9.00-17.00; (0733.117.450 1184. Femeie de serviciu, curatenie, pen-

tru fabrica productie, Popesti Leordeni, Sos. de Centura nr. 111, contract munca, cazare gratuita camin, sal. net 1200 lei plus bonuri de masa, tel. l-v intre 8-17. (0745.090.919 1185. Femeie de serviciu, menajera Restaurant angajam femeie de serviciu pe perioada nedeterminata, persoana organizata si responasabila, 1.600 L; (0786.372.861 andreea@restaurantgargantua.ro 1186. Femeie de serviciu, Vatra Lumi-

1209. Femeie la vase, cantina angajeaza personal la vase, curatat legume, curatenie. Oferim contract de munca cu perioada nedeterminata, salariu fix, bonuri de masa si masa asigurata. Zona Pipera-Tunari; (0786.552.982 1210. Femeie la vase, pentru autoservire

zona sector 1. Rog seriozitate. (0724.508.592/ 0765.113.222 1211. Femeie la vase, restaurant chinezesc angajeaza, sector 3, program 11 - 23; (031.430.66.16 1212. Femeie la vase, restaurant zona 1 Mai, program 2 zile cu 2 zile. Salariu motivant, contract de munca, tips, doua mese asigurate pe zi, (0760.288.882

FEMEIE LA VASE, ZONA CENTRALA, PENTRU MAI MULTE DETALII SUNATI LA: (0722.221.025

1213.

1214. Femeie la vase. restaurant din zona

Diham angajez femeie la vase cu domiciliul in sector 2 sau 3.conditii bune de lucru:carte de munca, transport acasa, tips, mai multe detalii la interviu, (0763.341.717

noasa, urgent, personal de curatenie, salariu fix atractiv, contract de munca, program de o zi cu o zi, mediu de lucru placut. Relatii la tel. (0748.589.879

1215. Femeie pentru ingrijirea unei persoane (femei) cu handicap, infirma de un picior, la capatul tramvaiului 21, langa Europa; (021.655.66.34/ 0784.941.282/ 0723.719.568

1187. Femeie de serviciu. Firma de curatenie angajeaza in locatiile din P-ta Presei Libere femei de serviciu; (0726.642.673

1216. Femeie pentru spalat vase salon zona Pipera, program luni-vineri 6:45 16:30. Mai multe detalii la telefon; 1.400 L; (0731.144.165 leitoxp@gmail.com

1188. Femeie de serviciu. Restaurant angajeaza femeie de serviciu, program 8 ore, zona 13 Septembrie. (0785.806.343

1217. Femeie pentru spalat vase in restaurant zona Floreasca. Program avantajos. Salariu motivant. Loc de munca stabil. Diverse beneficii. Cautam o persoana responsabila si curata. Transport asigurat. (0767.281.108

1189. Femeie de serviciu. Sala de sport angajeaza femeie de serviciu. Contract de munca cu norma intreaga, salariu motivant. Programari la tel.: (021.316.09.62 1190. Femeie ingrijire curte, familie serioasa angajam femeie singura fara obligatii pentru ingrijire curte aproape de Bucuresti, asteptam solicitari din provincie, salariu 1400 Ron, tot timpul anului, (0729.881.119 1191. Femeie ingrijire, menaj cu cazre,

1218. Femeie serioasa pentru menaj,

menajera 8-10 ore de l-v (multifunctionala: spalat, calcat, gatit, menaj) pentru casa de 200 mp. Salariu atractiv cu posibilitate de castiguri extra. Zona Pipera, pentru familie. (0762.608.708 Liliana.jurca1@gmail.com 1219. Femeie serviciu 8h, 2 scari bloc cu

ghena, seriozitate; (0773.850.548

1220. Femeie serviciu in incinta Liberty Mall. Cerinte: aspect fizic ingrijit. Oferim: mediu de lucru placut, colectiv tanar, pachet salarial atractiv, program de lucru in ture de zi si noapte; (0730.714.678 cariere@gameworld.ro 1221. Femeie serviciu cu experienta (vase + curatenie), Restaurantul "Casa Voicu" - Berceni, conditii avantajoase, salariu 1000 lei + tips, oferim / cerem seriozitate; (0761.831.448/ 0762.949.586 1222. Femeie serviciu full time scoala sector 1, pentru scoala particulara, zona Apicola Baneasa, program normal L-V, contract perioada nedeterminata. Salariul se discuta la interviu. Pentru mai multe informatii, sunati la tel; (0744.680.239/ 0722.629.573 cezar@scoala-mea.com 1223. Femeie serviciu si vase CofetariePatiserie in cartier Aviatiei, la 5 min de metrou Aurel Vlaicu. Angajam femeie serviciu si vase. Program 2 cu 2 sau 5 cu 2, program negociabil. Detalii tel. (0741.777.509 office@breadandspices.com.ro 1224. Femeie serviciu si vase bucatari. Restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, angajeaza ajutor bucatar, femeie serviciu, vase, ospatari, (0722.366.583/ 0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro 1225. Femeie serviciu si vase, ajutor bucatar, ospatari, pentru restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro 1226. Femeie vase/ajutor bucatar, Rocka

Burgers angajeaza femeie la vase/ajutor de bucatar, carte de munca, program 8 ore. Beneficii atractive; (0751.576.021/ 0746.305.165 artramid@gmail.com 1227. Femeie, ajutor bucatareasa in Park

Lake Titan, harnica, chiar fara experienta, pentru ajutor bucatareasa la autoservire in Park Lake Titan. Salariu 1400 lei, mancare si bonusuri zilnice in functie de vanzari, program o zi, 9-22, cu una libera, 1.400 L; (0733.967.668/ 0726.691.587 1228. Femeie, om de serviciu la scari de bloc in Bucuresti (respectiv in toate sectoarele). De preferat cu experienta. Oferim contract de munca (0764.949.605/ 0764.875.581 1229. Femeie. Restaurant L'incontro

Titan angajeaza femeie la vase, soferi livratori cu masina proprie, barman. Relatii la sediul firmei; (0732.113.701 1230. Fete BeYou angajam personal femi-

nin pentru activitate online. Bonus de angajare, outfituri cadou, plata zilnic / saptamanal, contract de munca, asigurare medicala, program de finantare, aproape de metrou, 3.000 {; (0766.905.905/ 0730.872.297 1231. Fete sau baieti pentru distribuire pli-

ante Bucuresti. Rog seriozitate. (0752.530.318 1232. Fete studio lux, Piata Muncii, angajam modele online, nivel engleza mediu, cu sau fara experienta, asiguram training, suport 24 h, bonusuri la angajare, 2.501 {; (0734.629.172 angajari@winstudio.ro 1233. Fete conversatii online, studente, Unirii Cautam fete expresive si comunicative care isi doresc sa se autodepaseasca. Plata la zi, comisioane atractive. Vino acum si profita de avantajele Secret Models, (0723.499.633/ 0761.720.098 contact@secretmodels-studio.com 1234. Fete conversatii online, Unirii, Crezi

in magie? Ai avut intotdeauna un vis? Secret Models te poate ajuta sa ti-l indeplinesti, tot ce trebuie sa faci e sa te programezi la un interviu si sa ne lasi sa ti-l indeplinim. Te asteptam; (0723.499.633/ 0761.720.098 contact@secretmodels-studio.com 1235. Fete pentru curatenie la scari de

bloc, 1.200 L; (0732.981.727 Dany.dany74@yahoo.com

1236. Fete pentru impartit pliante public-

itare, zona Calea Mosilor; (0755.091.000 1237. Fete prezentabile, cunoscatoare PC, mediu, pentru servire clienti loc de joaca zona Prelungirea Ghencea. CV pe adresa contact@fancykidsevents.ro sau la nr. de telefon, 1 L; (0742.111.113/ 0753.037.114 contact@fancykidsevents.ro 1238. Fete productie sandwichuri, zona Fundeni, program 6 zile/sapt, salariu 2.000 lei, masa asigurata, bonusuri, carte de munca. 2.000 L; (0728.011.145/ 0744.329.559 ghe_ioana@yahoo.com 1239. Fete si baieti pentru spalatorie auto.

Zona metrou Stefan cel Mare. Vulcanizator; (0722.349.339/ 0765.235.957 1240. Fete si baieti Conversatii online simti nevoia de o schimbare, vrei un job relaxant care sa nu-ti dea dureri de cap, iti doresti succes financiar, noi suntem alegerea potrivita. Suna acum si programeaza-te 5.000 {; (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro

masa, plata, cartier Ferentari; (021.643.76.98/ 0771.503.830 1192. Femeie interna pt. ingrijire la domiciliu, familie civilizata, cautam doamna 4055 ani, sanatoasa, curata, cinstita neaparat interna, fara obligatii, cu experienta ingrijire maladie Alzheimer, pentru mama varstica, oferim casa, masa, salariu atractiv. (0724.200.920/ 0722.207.577 1193. Femeie la curatenie zona Foisorul de Foc la "Terasa Rustica Foisor", 1.500 L; (0720.452.045/ 0784.690.793 1194. Femeie la curatenie noapte. Shaormeria La Baiatu SRL cauta femeie la bucatarie/curatenie 8 h de noapte, program 22:00-6:00, 1.500 Lei/ luna in mana, un liber pe saptamana, str. Mendeleev 715, Piata Amzei, sector 1, Bucuresti, 1.500 L; (0731.440.282 denisa.firicel@gmail.com 1195. Femeie la curatenie si spalat vase,

fast food angajeazala program 7-19, o zi da, una libera, salariu 1400 Lei (0746.632.568

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

20 septembrie 2017

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 1289. Frizerita si manichiurista cu experi-

1314. Global Transport an Logistics DVS

enta intr-un salon cu vad format in sect. 3; (0728.199.919

angajeaza pentru depozitele din Militari: lucrator depozit, gestionar si stivuitorist. Oferim: salariu atractiv si bonuri de masa, ore suplimentare platite, contract de munca pe durata nedeterminata, program de lucru 8 ore de luni pana vineri in doua schimburi, transport asigurat de la statia de metrou Pacii, Bucuresti si din judetele Ilfov, Giurgiu, Teleorman. Puteti depune CV-ul la e-mail. Relatii suplimentare la telefon; (021.431.31.10/ 0752.028.465 dan.ion@ro.dsv.com

1290. Frizerita, salon stradal cu vad angajeaza frizerita cosmeticiana manichiurista conditii avantajoase zona Prosper Centar sec 5; (0722.460.733 monicamateescu1975@gmail.com 1291. Frizerita, coafeza, manichiurista, pedichiurista personal serios, calificat si cu experienta in domeniul saloanelor de infrumusetare pentru doua posturi: frizeriecoafor, manichiura-pedichiura clasica si tehnica. (0768.137.564/ 0768.137.564 simona_voinea21@yahoo.com

1264. Frezori pentru masini de frezat cla-

inin pentru activitate online. Bonus de angajare, outfituri cadou, plata zilnic / saptamanal, optional salariu garantat, 3 minute distanta de metrou 3.000 {; (0766.905.905/ 0730.872.297/ 0766.905.905 office@beyou-studio.ro www.beyou-studio.ro

sice angajam cu contract nedeterminat, zona Policolor, metrou N. Teclu. Se ofera salariu motivant, tichete de masa, ore suplimentare platite, bonusuri. Acceptam si pensionari. (0723.540.278 biz@artinox.ro

1242. Fete, BeYou angajam personal fem-

ta, pentru montajul instalatiilor frigorifice. Disponibilitate de deplasare in tara (0728.918.348 interfrig.power@gmail.com

inin pentru activitate online. Bonus de angajare, outfituri cadou, plata zilnic/saptamanal, contract de munca, asigurare medicala, program de finantare, aproape de metrou, 3.000 {; (0763.089.972/ 0730.872.297 1243. Fete, brutarie cuptor de paine in zona Morarilor, sector 2, angajam fete si baieti cu si fara experienta; (0728.494.247 kanimpex@yahoo.com

1244. Fete, Esti vesela, comunicativa,deschisa, iti doresti sa lucrezi fara stres, sa ai un job stabil cu venituri motivante? Noi iti putem oferi ceea ce cauti, plus forme legale de angajare. 4.000 L

Fierari betonisti, angajam pentru santiere in Bucuresti, contract de munca, termen foarte lung, oferim cazare. (0744.146.589 1245.

1246. Fierari, dulgheri calificati si necalifi-

cati. Carte de munca, salariu atractiv; (0734.329.717

1247. Fierari, dulgheri cofraje met-

alice, 120 Lei/zi, necalificati 50 Lei/zi. Plata pe 10 si 25; (0744.876.332

1248. Filler (operator) automate cafea.

Companie activa pe piata de vending recruteaza persoana pentru postul filler (operator) automate cafea, (0721.515.253 office@storia-caffe.ro

1249. Finisor tipografie digitala cu experienta, Sos. Oltenitei, sector 4, salariu motivant, decont transport; (0730.833.838 1250. Finisori, Auchan Militari, contract

munca finisori (gresie, faianta, parchet, glet), contract de munca full time, salariu brut 3.047 Ron, salariu net 2.403 Ron (2088 Ron, 315 Ron bonuri de masa), 100 Ron/luna bonus sarbatori, Lu-Vi, 8-18, 2.403 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1251. Finisori, urgent, pentru constructii, tencuieli, gleturi, rigips, polistiren etc. Plata se face la saptamana cu proba de lucru. 150 L; (0723.066.233 davidmarius903@yahoo.com 1252. Fire Club angajeaza ospatari, sun-

tem un club de traditie, suntem un pic diferiti, ascultam o muzica mai altfel, avem o atmosfera si un grup frumos si ne marim echipa. Pentru interviu sau mai multe detalii sunati la tel., (0724.273.971/ 0722.390.946 tanasetinel@yahoo.com 1253. Firma catering angajeaza femei bucatarie, program noapte in com. Pipera; (0765.030.376 1254. Firma constructii angajeaza munci-

tori necalificati, zidari, dulgheri, fierari pentru provincie se asigura cazare; (0722.613.554/ 0766.263.094

1255. Firma curatenie angajeaza person-

al curatenie; (0741.540.555

1256. Firma de constructii Angajam

muncitori necalificati , sofer cat.B si pietrari . (0761.119.101 1257. Firma distributie oras Pantelimon

angajeaza incarcator descarcator, salariu dupa perioada de proba 1.750 lei, inclusiv bonuri de masa; (0725.349.732 1258. Firma distributie oras Pantelimon angajeaza sofer distributie, salariu 1.950 lei, inclusiv bonuri de masa dupa perioada de proba; (0730.712.999 1259. Firma instalatii angajeaza instalatori

1265. Frigotehnist cu sau fara experien-

1266. Frigotehnist, instalator, agent van-

zari, www.aerconditionat.org, efectueaza montaj, intretinere si service la echipamente de aer conditionat, www.termopanejaluzele.rowww.e-rolete.ro - pentru agent vanzari bucuresti si in provincie; 3.400 L; (0732.525.252 office@aerconditionat.org http://aerconditionat.org 1267. Frizer experienta minim 3 ani pentru

salon situat pe Soseaua Pantelimon (0723.215.723/ 0722.294.787

1268. Frizer pentru Salon Andreea locatia

din Potcoava sector 3. Program 09:0020:00 luni-sambata duminica 09:00-14:00. O zi/o zi. (0723.141.822 salon.andreea@ymail.com www.salonandreea.ro

1316. Gogosareasa si modelator covrigi

1293. Frizerite salon Drumul Taberei;

1317. Gospodar 1200 lei/luna si cazare,

1294. Ganesha Caffe angajam ajutor bucatar Salariu fix, tips. Adresa str. Barbu Vacarescu, nr. 71, sector 2, Bucuresti; (0766.699.015

pentru intretinere si curatenie curte si cladire, sector 6. Un om harnic si ordonat, caruia sa ii placa curatenia. Telefon: 1.200 L; (0740.790.199 a1.autostrada@gmail.com

1295. Ganesha Caffe, angajam ajutor bar, ajutor bucatar salariu fix, tips. Adresa str. Barbu Vacarescu, nr. 71, sector 2, (0766.699.015

1318. Gospodar bloc in Pipera Firma Scomet Administrare angajam gospodar pentru blocuri in comuna Pipera. Salariu net, 1.300 L; (0727.846.850

1296. Ganesha Caffe, angajam femeie la

1319. Gospodina, ajutor bucatar pt.

1263. Fornetti angajeaza personal

cu sau fara experienta in zona Titan- Auchan. Se ofera salariu motivant incepand de la 2.000 ron, carte de munca, program confortabil. De preferinta domiciliul in zona; (0732.408.999 hhtitanatlas@yahoo.com

1299. Germania. Firma din Germania angajeaza full sau part-time asistent manager/ secretara, preferabil cu cunostinte contabilitate primara si limba germana; (0728.081.718 floredo7@yahoo.de 1300. Gestionar depozit cu sau fara experienta, salariul incepand de la 1.600 lei net; (0733.380.388

1338. Hostess online, White Agency isi mareste echipa, alatura-te noua daca vrei un mediu placut de munca, program flexibil, contract legal de munca, training constant, sedinte foto profesionale gratuite. (0749.707.702 1339. HOSTESS, Restaurant zona Aviatorilor angajeaza hostess, preferabil cunostinte lb engleza. Program de miercuri pana vineri orele 12-20, sambata orele 11-20, duminica orele 11-17. Salariu 1.200 ron net, 1.200 L; (0756.117.041 cvsofia@zexe.ro 1340. Hostess, restaurant zona nordului

angajam Hostess; (0722.161.718

1341. Hostess. Metropolitan Studio anga-

jeaza fete pentru conversatii online. Oferim salariu minim garantat de 3.000 Lei, comisioane intre 50-70%, bonus de angajare 500 $. Site: www.metropolitan-studio.ro; 3.000 L; (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro 1342. Hotel Mercure Bucuresti angeajza

torii Patriei, salariu atractiv; (0772.286.833/ 0740.897.147

bucatar. Salariu atractiv, bonuri de masa, abonament medical, clinica privata, bonusuri salariale. CV la email; (0731.100.204 h9680-hr@accor.com

1322. Grataragiu, autoservire zona Ghencea. Program L-V 08:00-18:00. Salariu 1400 ron; (0727.775.848 Cristicrv@gmail.com

1343. Hotel patru stele, situat in zona Unirii angajeaza cameriste: 0730.777.040, bucatar, spalator vase: 0731.111.164, ospatar, ospatarita B&T: 0731.111.418;

1321. Grataragiu angajam, zona Apara-

1356. Incarcatori descarcatori societate angajeaza pentru colectare deseuri nepericuloase.Program L-V, 8 ore, cm (0728.981.615 1357. Incarcatori descarcatori Rudeni, Chiajna, cautam pentru sediul din Rudeni. Oferim transport gratuit de la Gara de Nord, salariu motivant si intotdeauna la timp, contract nedeterminat, bonuri de masa, bonusuri periodice (0741.035.679 andreea.burlacu@srcl.com 1358. Incarcatori- descarcatori, femeie

serviciu, sofer profesinist C+E, ambalatori pt. moara sector 4. Salariu+ bonuri masa; (0371.050.144

1271. Frizer la salon Avangarde situat

1359. Infirmiera camin persoane varstnice, angajam personal cu/fara experienta pentru ingrijire varstnici. Zona Popesti Leordeni, transport maxi taxi 154 de la P-ta Sudului/ IRA-15 minute. Carte munca, conditii civilizate, salariu atractiv (0731.425.153 fundatiasfantulpetru@yahoo.com

soana sociabila, cu aspect placut, dornica sa lucreze intr-un mediu luxos si stabil. Salariu motivant; (0765.171.869 ionescu_marian@icloud.com langa Rezidence Militari. Relatii la tel. (0723.612.566/ 0755.235.066 h3ma_2004@yahoo.com

Frizer pt. salon deschis de 20 ani, conditii avantajoase; (0764.692.929

1272.

1360. Infirmiera otopeni pentru camin de

batrani privat. Ture de 12 ore, plata corecta si la timp, masa asigurata, carte de munca. Acces usor cu transport in comun. Rugam seriozitate, post pe termen lung 2.000 L; (0726.081.666/ 0771.720.299 camineden@gmail.com Www.camineden.ro

1273. Frizer(ita). Toria Beauty angajeaza

frizer cu experienta minim 2 ani, salariu fix 1.500 lei/procent, sect. 4, Soseaua Berceni, zona Aparatorii Patriei; (0761.450.125

1361. Infirmiera si ingrijitoare pentru

1274. Frizer, frizerita, coafeza, profesion-

camin de batrani in zona Pipera, in regim intern (ofer cazare + masa de pranz). Rog seriozitate, (0754.523.372

1275. Frizer, frizerita cu contract pe

1362. Infirmiera si menajera cu/fara calificare si cu cazare permanenta, angajeaza camin batrani Snagov; (0731.920.920

isti. Accept si pensionari. Strada Brasov (Drumul Taberei) (0723.979.455

perioada nedeterminata, experienta min 3 ani. Cerem si oferim seriozitate. Salariul negociabil si avantajos in functie de performanta. Zona P-ta Sudului, sector 4. 1 {; (0726.234.238/ 0722.686.381

1363. Infirmiera, ingrijitoare, angajam infirmiere, ingrijitoare cu sau fara experienta pentru camin de batrani particular in Baneasa sector 1. Program o saptamana lucrata o saptamana libera. Sau 8h/zi de luni pana vineri, contract; 1.500 L; (0786.234.029

1276. Frizer, frizerita pentru salon infru-

musetare, locatia din zona Timpuri Noi. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare. (0723.383.315

1278. Frizer, frizerita, coafeza, Teiul Doamnei, retributie 60%, realizari, vad 19 ani, duminca inchis; (0722.312.889 1279. Frizer, frizerita, Corabia Piticilor isi mareste echipa, dorim o persoana serioasa cu minim 1 an experienta si abilitati de lucru cu copiii. Salariu atractiv, carte de munca 8 ore (0722.676.378 coaforcopii@gmail.com 1280. Frizer, frizerita, coafeza, singura pe

post, angajeaza salon Drumul Taberei; (0767.793.880

1281. Frizer, hair stylist, baiat care poate tunde fete si baieti, Dolphy Frizeria Copiilor Sun Plaza. Contract cu norma intreaga 40 ore/saptamana, salariu de la 1800. Obligatoriu experienta, amabilitate si dorinta de lucru cu copii. 1.800 L; (0722.684.361 dolphy@dolphy.ro 1282. Frizer, manichiurista si cosmeti-

ciana cu experienta angajez, zona Auchan Berceni; (0723.880.799 inchiriez scaun, Colentina; (0720.704.400

1285. Frizer/ita, persoana cu minima experienta de 4 ani in salon, cu aptitudini bune de comunicare cu clientii, persoana prezentabila si serioasa, salariu negociabil; (0765.648.443 1286. Frizeri salon sector 2, personal cu experienta, salariu 1400 lei, contract de munca 8 ore, program 1/1 zi, zona Bucur Obor. Salariu negociabil in functie de exp, doua posturi libere. (0766.702.703 1287. Frizerita si coafeza cu experienta,

sectorul 3, Titan, zona metrou 1 Decembrie. Salariu, contract munca 8 ore, concediu platit. Salon cu clientela, vad, mediu de lucru placut. Oferim si solicitam seriozitate. colaborare termen lung; (0774.430.738 1288. Frizerita si coafeza, pentru saloane situate in sector 5, relatii la telefon: (0728.912.545

1301. Gestionar anvelope noi si sh,

Angajam gestionar anvelope cu experienta in domeniu, oferim salariu atractiv; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 1302. Gestionar depozit, cu experienta,

de preferat cu domiciliul in Voluntari sau zone limitrofe si operator facturare (fata). (0723.191.909 dana@nevalimcandy.ro

1303. Gestionar depozit, firma de curier-

at angajeaza persoana responsabila, atenta la detalii, raspunde de marfa din depozit, preia si preda marfa curierilor, incarca masinile pentru national, program 12-20; (021.252.00.46/ 021.252.10.65 office@bestcourier.ro 1304. Gestionar materiale pentru soci-

etate de constructii. Vechime minim 3 ani. Solicitam CV-ul pe email; (0372.185.601 office@dimar.ro 1305. Gestionar sef depozit mase plas-

tice, coordonare echipa depozit, receptii, livrari, controlul stocurilor si al gestiunii, salariu motivant, asteptam CV la office@agoraplast.ro; (0740.088.676 office@agoraplast.ro

1306. Gestionar, fabrica de mezeluri situ-

ata in Chiajna angajeaza gestionar cu experienta pentru depozitele de produse finite. Se ofera salariu 2.000 ron. Mail: office@mezelar.ro ; (0733.969.700/ 0734.191.662 office@mezelar.ro

1307. GESTIONAR, Firma distributie pro-

duse alimentare, bauturi alcoolice angajeaza persoana serioasa responsabila, corecta pe post de gestionar. Avantaj resedinta Sector 4, Popesti-Leordeni. C.V. la e-mail; (0751.055.301 officefastplus@yahoo.com FastPlus.ro 1308. Gestionar, tipografie din Bucuresti

-Sectorul 6, angajeaza gestionar cu minima experienta; (0726.745.122

1309. Gestionar, manipulant incarcator-

descarcator, muncitor necalificat, depozit anvelope - jante, zona Luica, perioada sept. - dec. 2017. Contract munca, salariu brut, 2.100 L; (0722.732.794 vadrexim@yahoo.com 1310. Gestionara angajam gestionara,

cu min experienta pt vanzare , facturi, avize, control stoc si gestiune (program smart bil). Salariu 2000 lei, Program LV:7.30-16.00, doua sambete/luna7.3014.00; 2.000 L; (0729.003.844 mihaelaf.florea@yahoo.com 1311. Gipsari, zugravi, zidari, tencuitori,

necalificati firma de constructii din Bucuresti. Angajam gipsari, zugravi, zidari, tencuitori si necalificati cu contract de munca. Salarii intre 2.300-3.500 Lei/luna. Plata la doua saptamani. Contact tel. 3.500 L; (0744.562.121 office@admagrup.ro

GIRONDE CONF SRL, CALEA VITAN 238, ANGAJEAZA VANZATOARE PENTRU MAGAZIN IMBRACAMINTE. ASTEPTAM CV LA ADRESA: PERSONAL@GIRONDE.RO 1312.

1313. Gletuitori si faiantari firma constructii, angajeaza gletuitori si faiantari in Bucuresti, cu contract de munca si salariu motivant. Relatii la tel., 1 L; (0728.861.461/ 031.420.17.85 mitrachemihaela@gmail.com

1323. GRATARAGIU, Bar&Grill Pe

Motoare situat in Giulesti- Grangasi, angajeaza grataragiu/ lucrator fast-food. Tinuta curata si seriozitate. Experienta minim 6 luni. Carte de munca, program in ture. Salariu atractiv; (0726.721.031/ 0723.659.954 1324. Grataragiu, cu experienta pentru

punct de vanzare ambulant in Bucuresti, Brico Depot, Cora Pantelimon. Salariu, bonus motivant, program de lucru 2 cu 2 zile. (0745.147.766 terasaflorilor@yahoo.com 1325. GreenVent angajeaza instalatori,

GreenVent SRL angajeaza instalatori termo-ventilatie si aer conditionat pentru lucrari zona Bucuresti, program fix, salariu atractiv, bonusuri obiectiv, permis auto constituie un bonus; 1.800 L; (0767.208.855 contact@greenvent.ro 1326. Guvernanta, angajeaza Hotelul

Capsa. Telefon: (0757.645.737

1327. Guvernanta, hotel de 4 stele situat

in aproprierea Pietei Victoriei angajeaza guvernanta cu experienta; (0722.300.725 liliana.chiracu@hotellevor.com 1328. Hair-stilist/a angajam, zona

Kogalniceanu. Conditii avantajoase; (0721.294.363 1329. Hair-stylist, suntem in cautarea unei persoane vesele, entuziaste, careia ii place sa coafeze si sa isi petreaca timpul printre persoane zambarete. Ti se ofera salariu motivant, bonuri de masa si posibilitatea de a lucra intr-o echipa profesionista. CV la mail: (0761.247.825 copywriter_ec1@yahoo.com 1330. Hairstylist, manichiurista, cosmeti-

ciana, maseuza/ tratamente corporale, salon 18 ani, sector 4; (0722.671.541 1331. Hanul lui Manuc angajeaza bucatar

«««««««««««««««««« 1344. HOTEL PHOENICIA BANEASA ANGAJEAZA PERSONAL PENTRU RESTAURANT: OSPATAR SI PICOL, PACHET SALARIAL ATRACTIV. DETALII LA: (0742.001.813

«««««««««««««««««« «««««««««««««««««« 1345. HOTEL PHOENICIA BANEASA ANGAJEAZA CAMERISTA SI MENAJERA, PACHET SALARIAL ATRACTIV. DETALII LA: (0752.161.391

«««««««««««««««««« 1346. Hotel Premium Wellness angajeaza

personal: receptioner hotel, bucatar mic dejun, ajutor bucatar, fochist cu experienta, camerista si femei de serviciu, ingrijitor spatii verzi. Hotelul este situat in sectorul 4, Bd. Metalurgiei, Berceni (0758.239.811 office@premiumwellness.ro 1347. Hotel Vulturul Venus cauta personal calificat pentru receptie-rezervari cu experienta full time, program flexibil, rugam seriozitate; (0724.936.635 mugurel_1984@yahoo.com 1348. Identificator piese auto, angajam identificator piese auto cu experienta, oferim salariu atractiv+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 1349. Imprimeria Arta Grafica, situata in

Bucuresti, sector 4, angajeaza ambalatori manuali necalificati. Detalii la telefon: (021.306.61.00

gratar, ospatar, ajutor de ospatar; (0764.425.150

1350. Incarcator -descarcator angajam

Hanul lui Manuc angajeaza: hostess, picoli, menajera, ajutor bucatar, bucatar gratar, spalator vase; (0728.808.608

1351. Incarcator, descarcator Buna ziua,

1332.

1333. Hofigal angajeaza ingineri chimisti,

mecanici intretinere, operatori chimisti, conditii avantajoase; (021.492.04.38

««««««««««««««««««

HONDA NORD, CU SEDIUL IN BULEVARDUL PIPERA NR. 1, ILFOV, ANGAJEAZA SPALATOR AUTO. PROGRAM DE LUCRU 08:00-17:00, SALARIU AVANTAJOS. PENTRU MAI MULTE DETALII: EMAIL SAU TELEFON; (0723.262.202 ANDREEA.BARDAS@ TOYOMOTOR.RO

1334.

««««««««««««««««««

str. Doina Sector 5; (0786.182.700

oferim loc de munca pentru postul de incarcator/ descarcator/ legator de sarcina/ muncitor necalificat. Program de 8h, cu 1h la pranz pauza, de luni-vineri. Telefon de contact; (0729.006.625 vasile.ionascu@tevi-laminate.ro

1375. Ingrijire persoana bolnava zona Crangasi, cautam o pers. cu exp. si recomandari pentru ingrijirea unei bolnave de cancer cerebral (paralizie pe partea dreapta). Activitati: ajutor la baie, pregat si servit masa, curatenie, spalat haine, L-V:8-16 1.800 L; (0724.574.232 isrecruitment.ro@gmail.com 1376. Ingrijitoare angajeaza gradini-

ta particulara zona Drumul Taberei, B-dul Timnisoara; (0720.222.200/ 0723.165.653

1377. Ingrijitoare matura (intern), pentru ingrijire batrana cu handicap, fractura (la pat), exclus agentii, cautam, tel: 0769504661 (0723.642.645/ 0731.471.122/ 0721.250.575 1378. Ingrijitoare batrana greu deplasabila in urma unei pareze, Valea Lunga, Dambovita. 1379. Ingrijitoare cladiri pentru gradinita privata harnica, responsabila, iubitoare de copii, colaborare de lunga durata. Responsabilitati : curatenie cladire, igienizare, suport pentru educatoare. Zona Obor, program full time (0723.250.003 denis.popescu@yahoo.com 1380. Ingrijitoare copii persoana serioasa pentru centru de zi ingrijire copii intre 3 si 12 ani. Program de luni pana vineri, (0742.098.908 casasfiosif@mailbox.ro 1381. Ingrijitoare copii, gradinita sect 1 angajeaza ingrijitoare copii (responsabile, muncitoare, iubitoare de copii, foarte calme si atente in relatia cu copiii) pentru tura: 10.00-19.00 (pauza de masa 1 ora); (0729.817.413 gradinita_mamisitati@yahoo.com 1382. Ingrijitoare cu experienta in gra-

dinita, angajam ingrijitoare cu experienta pentru gradinita, zona Dristor, sector 3; (0729.191.221

INFIRMIERE ANGAJAM PENTRU CAMIN DE BATRANI ZONA PANTELIMON; (0769.606.639

1383. Ingrijitoare cu experienta, referin-

1365. Infirmiere calificate, femeie de ser-

1384. Ingrijitoare gradinita si supraveg-

1364.

1277. Frizer, frizerita si coafeza, si pensionar, si cu minima experienta, angajez urgent; (0764.688.343

1284. Frizer/ manichiurista. Daca esti o persoana serioasa, iti place ceea ce faci, cu spirit de echipa si abilitati de comunicare, suntem ceea ce cauti. Conditii avantajoase, salariu fix, carte de munca, 1.400 L; (0726.731.232

cu experienta pentru o florarie vesela! Contract de munca, salariu atractiv. Cautam experienta in domeniu, cunostinte PC, punctualitate; 1.700 L; (0737.158.772 lorena.bratulea@yahoo.com

1298. Germana Beraria, Beraria Germana angajeaza pe urmatoarele posturi: bucatar , ajutor bucatar, personal curatenie, barman si ospatari, salariu atractiv plus tips; (0737.500.151 adrian.ionita@beraria-bucuresti.ro

Grataragii. Restaurant romanesc angajeaza 3 grataragii, salariu atractiv. Pentru provincie se asigura cazare; (0760.091.819/ 0740.665.577 1320.

1337. Hostess fete si baieti, Vrei un job relaxant si care sa-ti aduca satisfactie financiara? Suntem exact ceea ce cauti. Suna acum si programeaza-te chiar astazi pentru un interviu 2.500 {; (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro www.bestwebstudio.ro

1270. Frizer cu experienta, cautam o per-

1260. FIRMA MONICA DESIGN IMPEX SRL ANGAJEAZA CONFECTIONERE MASINA SIMPLA, CROITORIE, SALARIU ATRACTIV + TRANSPORT GRATUIT, ZONA GARA DE NORD; (021.317.16.75

1262. Florist, cautam oameni pasionati,

1297. Geometrist, angajam mecanic geometrist cu experienta, oferim salariu atractiv si comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

bistro in zona Titan- Auchan. Salariu motivant de la 2.000 ron, carte de munca, program confortabil. De preferinta domiciliul in zona; (0732.408.999 hhtitanatlas@yahoo.com

1336. Hostess Hai sa lucram impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de email resurse.umane@stadio.ro, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

salon de infrumusetare cu vechime, zona Lujerului. (0730.668.768

1283. Frizer, manichiurista, coafeza sau

angajeaza femeie de servici + ajutor patiser, zona Chibrit, langa metrou 1 Mai; (0735.123.244

vase Salariu fix, tips. Adresa str. Barbu Vacarescu, nr. 71, sector 2, Bucuresti; (0766.699.015

patiserie angajez urgent, zona Obor; (0723.880.799

1335. Hostess Cafeneaua Bemolle Cafe din Centrul Vechi, Pasaj Villacrosse, angajeaza hostess/ promoter pt. intampinat clientii. Program 2 zile cu 2 libere de la ora 18, 15 lei pe ora, 6 ore/zi, contract, banii la tura, 1.350 L; (0723.188.953 lidiabitu@yahoo.com

1269. Frizer -frizerita, coafeza, angajeaza

Firma instalatii cu sediul in Bucuresti, angajeaza instalatori cu sau fara experienta. Tel contact (0745.319.178

1261. Firma Sea Swet International

sonal, ospatar, barman, camerista si femeie de serviciu. (0769.898.902 musat_mihaela_luminita@yahoo.com

1292. Frizerita, stilist. Salon Panduri angajam frizerita si stilist cu experienta, salariu 1.500 Ron plus procent. Salon deschis de 19 ani. 1.500 L; (0726.787.519/ 0722.286.034

(0724.011.999

1241. Fete, BeYou angajam personal fem-

1315. Godot Cafe Teatru angajeaza per-

17

viciu pentru camine din Voluntari si Mogosoaia cu contract de munca nedeterminat, salariu atractiv. (0788.140.866

1366. Infirmiere pentru camin de batrani

privat in Popesti Leordeni. Conditii avantajoase. (0762.376.733

ta, verificabile pentru batrana deplasabila la 4 ore, ingrijitoare credincioasa, (0723.087.049

hetoare, gradinita particulara zona Titan angajeaza ingrijitoare si supraveghetoare pentru copii. Cv la adresa: gradinita.happytree@yahoo.com (0763.630.634 tache_bogdan@yahoo.com

1367. Infirmiere si ingrijitoare cu sau fara

1385. Ingrijitoare gradinita, gradinita particulara angajeaza ingrijitoare copii, varsta maxima este de 45 de ani, Salariu motivant, zona Doamna Ghica, sector 2; (0723.306.856 casutacupitici1@gmail.com

1368. Infirmiere, ingrijitoare batrani Camin de batrani din sectorul 1, Bucurestii Noi, angajeaza infirmiere si ingrijitoare batrani. (0722.601.148

1386. Ingrijitoare varstnica intern. angajam doamna pentru a ingriji varstnica mobila, lucida fara probleme grave de sanatate. Persoana onesta, serioasa cu experienta. Zona centrala Bucuresti. Dorim recomandare! 2.000 L; (0760.018.337

experienta pentru camin batrani locatie comuna Jilava, program lucru 24/48, salariu 1600 Lei 1.600 L; (0765.414.991

1369. Inginer agronom, Angajez Ing. Agronom. Salariu atractiv, zona de lucru jud. Giurgiu. Detalii suplimentare telefonic. Rog seriozitate; (0720.542.112 andreirom2001@yahoo.com 1370. Inginer autorizat ANRE gaze natu-

rale. Firma autorizata ANRE si ISCIR in domeniul gazelor naturale si a instalatiilor termice, prezenta de peste 15 ani pe piata, angajeaza inginer autorizat cu experienta. Salariu motivant, bonusuri. marius.dinu@prodimar.ro 1371. Inginer chimist, galvanizator, laca-

tus mecanic slefuitori si muncitori necalificati pentru diverse operatii pentru fabrica accesorii moda. Detalii la telefon (021.314.54.40

1372. Inginer comercial instalatii, inginer

vanzari in domeniul instalatiilor (incalzire, climatizare), consilere clienti, dimensionare instalatii, alegere echipamente.Magazin Bd. Ferdinand 120, sector 2.www.ivp.ro (021.253.04.88/ 021.252.79.40 ivpinstal@gmail.com 1373. Inginer instalatii sanitare termice

fara experienta, pentru firma instalatii 2.000 L; (0722.296.686 instalatii.hit@gmail.com

1374. Inginer, instalatori, muncitori necali-

ficati firma de instalatii angajeaza: inginer instalatii cu experienta sau fara experienta, instalatori calificati si necalificati, muncitori necalificati care vor sa se califice in meseria de instalator (0731.333.731 office@agv.ro

1387. Ingrijitoare, gradinita particulara sector 1 angajeaza full time ingrijitoarepersoane calme, iubitoare de copii, muncitoare, cu simt de raspundere, serioase (0729.817.413 1388. INGRIJITOARE, gradinita privata Sector 1, angajeaza ingrijitoare copii, cautam persoane dedicate, (0748.288.899 contact@gradinitaluimatei.ro 1389. Ingrijitoare, gradinita privata sec-

tor 2(Zona Iancului, Baicului) angajeaza ingrijitoare harnica, responsabila, calma, atenta la detalii, rabdatoare, cu dragoste fata de copii; (0720.207.772 irene.sprintaroiu@yahoo.com 1390. Ingrijitoare, bona, ajutor educator

pentru copii intr-o cresa particulara. Zona Piata Victoriei, Aviatorilor. Acces rapid cu metroul si alte mijloace de transport. Nu este necesara experienta, dar cunostintele pedagogice constituie un avantaj, 1.300 L; (0726.130.857 angelscluboffice@gmail.com www.angelsclub.ro 1391. Ingrijitoare, bucatareasa, educa-

toare angajeaza gradinita Gifted International - Parcul Carol; (0722.277.090 petre.robitu@dai.ro

1392. INGRIJITOR ferma. Doresc sa angajez o persoana serioasa sau o familie pentru a avea grija de o ferma. Ofer cazare, salariu atractiv, seriozitate si sprijin. Colaborez cu persoane serioase si muncitoare. (0722.359.487

1352. Incarcator, descarcator marfa depozit, Stil Ambalaj angajeaza manipulant marfa depozit (de preferat cu permis cat. B) pentru a lucra intr-un cadru dinamic si profesionist. Magazinul se afla in comuna Afumati, in incinta complexului Doraly. (0756.109.655 1353. Incarcator, descarcator, manipulant marfuri, pentru distributie marfa Bucuresti.Se lucreaza in echipaj cu soferul,salariu atractiv,garaj Popesti Leordeni. (0731.013.258 office@georgiotrans.ro 1354. Incarcator- descarcator, firma de distributie cosmetice si detergenti in zona Magurele- Ilfov. (0742.123.005 concretoffice@gmail.com 1355. Incarcatori depozit si muncitori curte pentru o fabrica de medicamente din Bragadiru, Ilfov. Transport asigurat de la Piata Unirii, Bucuresti. Program: se lucreaza o tura, l-v, 8:30-17:00, 1.150 L; (0734.222.988/ 0749.409.027

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


18

20 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 1430. Instalator. Firma de instalatii anga-

jam instalator sanitar termic. Salariu atractiv. (0722.766.741 1431. Instalatori angajam cu contract de munca instalatori sanitare-termice cu experienta in lucrari de santier. Salariul net intre 2.500-3.500 lei; (0752.022.371 retele.agafia@yahoo.com 1432. Instalatori pentru apartamente noi

Bucuresti, salariu de la 2200 lei in functie de experienta, program 8-17:00 de l-v, ctr. de munca; 2.200 L; (0722.692.595 Stancu_adrian1983@yahoo.com 1433. Instalatori urgent calificati/ necalifi-

cati, pentru sanitare si termice, program de luni - vineri, 8 ore, pentru mai multe detalii sunati; (0733.788.523 1434. Instalatori aer conditionat, maga-

1455. Instalatori, urgent, pentru ventilatii, instalatii sanitare si termice. Oferim salariu avantajos. Contract de munca pe perioada nederminata. (0722.100.061 office@optim-construction.com

1438. Instalatori pentru ansamblu rezidential, format din 4 blocuri, D+P+ 4 et., locatie sector 3 , cartier Titan, zona Policolor. Salariu atractiv. (0787.506.572 vanzari@titan4residence.ro 1439. Instalatori sanitare-termice-clima-

1394. Ingrijitor curte pe termen lung, curatenie, curte, gradina. Ofer cazare + salariu atractiv. Experienta constituie un avantaj, nu trebuie sa consume bauturi alcoolice; (0728.132.900 1395. Ingrijitor pentru pensiune canina,

ofer cazare in incinta pensiunii (0726.417.373 cristian.anghel.ccu@gmail.com

1396. Ingrijitor spatii exterioare, RIN

Grand Hotel cauta persoana muncitoare si serioasa pentru: efectuarea curateniei in parcare, in toate spatiile exterioare ale hotelului, colectarea gunoiului, precum si ingrijirea spatiilor verzi (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 1397. Ingrijitor vaci, angajez om la vaci.

Ofer cazare, mancare, salariu motivant. Cer si ofer seriozitate; 1.000 L; (0722.309.860 Victor.teodorescu85.02@yahoo.com

1398. Ingrijitor vila si gradina, Piata Domenii, personal pentru familie deosebita. Cerinte: permis conducere cat. B, seriozitate. Program de lucru: 8 ore/zi. Salariul lunar: 1800 lei. Programari interviu telefonic sau trimite CV. 1.800 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1399. Ingrijitori animale pentru ferma

vaci din jud. Calarasi, ofeirm salariu motivant, 3 mese pe zi si cazare; (0724.872.186 1400. Ingrijitori animale pentru ferma de

animale din jud. Prahova. Se ofera cazare. Salariu 2.200 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com 1401. Ingrijitori batrani Anglia, Reading

SylvianCare Ltd recruteaza ingrijitori adulti pentru a oferi servicii de ingrijire a varstnicilor. Cerinte: engleza, nivel conversational, instruire continua, permis cat. B (07860803664 h-r@sylviancare.co.uk 1402. Insotitor ingrijire pentru o persoana

cu dizabilitati, 8 h/zi, Drumul Taberei, 1.200 lei. Bona copil de 1 an si 7 luni, 10 h/zi, Crangasi, 1.700 lei. Bona copii de 6 luni, 5 ani si 2 ani, 6 h/zi, disponibilitate calatorii, Herastrau, 3.000 lei. Bona, baiat 2 ani si 9 luni, 6 h/zi, Decebal, 1.700 lei. Bona, copil 6 ani, 8 h/zi, Panduri, 1.600 lei. (0764.185.105/ 0764.949.335 1403. Inspector de zona si agenti de securitate, cu/fara atestat, pentru obiective din Bucuresti. Societate de paza angajeaza; (021.335.44.91/ 0723.346.264 1404. Inspector ITP Service auto anga-

jam inspector ITP cu experienta, se ofera salariu fix plus procent; (0726.226.622 betautoservice@yahoo.com 1405. Inspector itp clasa III-A, certificat

atestare profesionala clasele I, II, III sau atestare RAR. Exprienta minim 2 ani. Asiguram transportul din Bucuresti cu auto firma. Salariu negociabil; (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 1406. Inspector ITP, salariu 2500 lei,

sector 3, metrou Anghel Saligny, detinem electrica si mecanica auto, (0722.653.393 1407. Inspector resurse umane cu expe-

rienta pe un post similar minim 5 ani. Rugam CV cu poza la e-mail olga.costescu@artgroup.ro

1408. Inspector resurse umane, salarizare, urgent. Cerinte: studii medii/ superioare, cunostinte legislatie specifica, operare pc pachet Office, Revisal, Saga. Abilitati de comunicare, explicare, relationare si convingere, seriozitate (0722.430.831/ 021.337.15.13 personal@conflux.ro 1409. INSTALATOR angajam instalatori

cu sau fara experienta, pentru instalatii sanitare.Se cere seriozitate. Detalii programare interviu - la telefon; (021.450.51.11 office@decorpress.ro 1410. Instalator firma Tinib Services

angajeaza instalator experienta minima 2 ani, program 8 ore. Munca in echipa si seriozitate. Informatii suplimentare la tel. 0722.891.888 intre 9-18; 1411. Instalator societate comerciala

angajeaza instalatori cu experienta pentru instalatii sanitare, termice si climatizare. Program de L-V, salariu motivant. Bucuresti, sector 4 zona Brancoveanu; (0728.966.444 tebysaniterm@gmail.com

tor. Cautam coleg pentru instalarea aparatelor de aer conditionat cu sau fara experienta. Cerinte: serios, cu chef de munca, punctual, statornic, permis categoria B, salariu atractiv, detalii la 1.400 L; (0732.362.212 btuaerconditionat@gmail.com 1413. Instalator cu carnet categoria B. Societate cu traditie in domeniul instalatiilor angajeaza instalator cu carnet de conducere categoria B. Pachet salarial corelat cu rezultatele obtinute. Salariul 2.0003000 Lei, 3.000 L; (0722.974.760/ 0766.974.760 conta@ruady-service.ro www.ruady-service.ro

1453. Instalatori, contract full time, salariu brut 4053 lei, salariu net 3109 lei (2794 lei cash + 315 lei bonuri de masa), 100 lei/luna bonus de sarbatori, zona Auchan Militari, lu-vi 8-18, nu oferim cazare; 3.109 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

1436. Instalatori calificati angajam pentru santiere Bucuresti, contract de munca. Salariu atractiv + bonusuri. Posibilitate de incepere imediata, 2.500 L; (0722.296.686

de munca, salariu motivant, bonuri de masa, se poate oferi cazare. www.brenneka.ro (0756.047.999/ 0756.049.444

angajam ingrijitor adapost de animale, caini si pisici; (0751.113.813 alina.turbopet@gmail.com

rienta in domeniul instalatiilor sanitare si termice, pentru lucrari civile si industriale. Mediu de lucru placut, salariu foarte bun, in functie de experienta. (0724.541.561 rudolf.likker@yahoo.com

1435. Instalatori angajam sanitari, instalatori de ventilatie, zugravi si necalificati; (0749.981.165

1437. Instalatori experimentati, contract

1412. Instalator aer conditionat sau aju-

1452. Instalatori, cautam coleg cu expe-

1454. Instalatori, electricieni si sudori Firma de instalatii din Bucuresti recruteaza personal calificat in domeniul instalatiilor sanitar, termice, electrice si ventilatii. posturi si de electricieni si sudori lucrari si in tara, 2.700 L; (0758.503.472 office@bellemoon.ro

zioner si muncitori necalificati; (021.430.75.75/ 0723.863.649

1393. Ingrijitor adapost de animale,

1451. Instalatori, angajam instalatori si ajutor instalatori sanitare, termice, aer conditionat, program de lucru 8h, lucrari in Bucuresti; (0722.259.452 trams_cs@yahoo.com

tizare, cu experienta, lucrari de instalatii sanitare, termice, centrale, aer conditionat, program lucru: luni-vineri, ora 8:00-16:30. Salariu initial 2.000 ron net; 2.000 L; (0722.354.219/ 0722.383.798 1440. Instalatori si electricieni pentru constructii blocuri noi. Salariu atractiv. Variaza intre 2.300 Lei - 2.500 Lei. Programul este de 8 h ore. Pt. mai multe detalii va rugam sunati la nr din anunt (0747.048.877 1441. Instalatori si electricieni angajez urgent, instalatori si electricieni cu experienta; (0763.914.254 mihaicristianichim@yahoo.com

1456. Institutul de sondaje IRSOP, angajam operatori pentru interviuri telefonice. Plata atractiva, contract de prestari servicii, program flexibil, activitate placuta, sediul in zona Universitate. Relatii la tel. (Florina Popescu); (0760.652.289/ 021.315.66.41 office@irsop.ro

1468. Job relatii cu publicul, cerinte: seriozitate si punctualitate, cunostinte operare PC, persoana organizata si cu incredere in sine, cunoasterea limbii engleze la nivel avansat, cunoasterea unei altei limbi straine prezinta un avantaj, spirit de echipa, dorinta constanta de invatare si perfectionare, disponibilitate pentru lucrul in weekend. Rugam CV cu poza pe adresa de e-mail sau sunati la telefon (Victor Bota). (074101943 vctrbota.bota@gmail.com 1469. JOB. DACA ITI PLACE SA LUCREZI CU OAMENII SI ESTI DISPUS SA DOBANDESTI NOI COMPETENTE ALATURI DE O ECHIPA ENTUZIASTA, VINO IN GASCA ART PRODUCTION. SALARIU INTRE 1.600 SI 3.000 LEI. RELATII LA TELEFON. (0731.141.741/ 0754.616.650 1470. Junior Manager pentru pentru Magic Salon. Aplica acum: http://saloanelemagic.ro/cariere/formular/ju nior-manager.Iti garantam un mediu de lucru magic, posibilitati rapide de avansare, 1.500 L; (0786.138.262 angajari@saloanelemagic.ro 1471. La Mama recruteaza ajutor bucatar

1485. Lacatus sudor, pentru atelier con-

soferi Soso Auto, categoria B atestati ARR, salariu atractiv.Pentru mai multe informatii: Telefon. (0767.838.932

1458. Instructor sala fitness. Style Sport

plus procent 50%. Castiguri finale 5.00035.000 lei. Zone: Obor, Unirii, Romana, Universitate, Crangasi. Contactati-ne cu incredere. 35.000 L; (0767.887.888 Birou2014@yahoo.com

1473. Lacatus sudor cu experienta

in confectii metalice, fier forjat, Bragadiru Ilfov, Margelelor (0729.328.136/ 0742.214.310

1487. Lacatusi confectii metalice Italia,

comision 0. Oferim seriozitate, cazare, transport, contract italian, angajam urgent; (0761.933.918 1488. Lacatusi confectii metalice si vopsitor industrial pentru firma confectii metalice, salariu atractiv si tichete de masa 15 Lei/zi. Nu sunt necesare deplasari, se lucreaza numai in atelier (0745.041.992 emilgagiu@yahoo.com

1491. Lacatusi si muncitori necalificati

societate comerciala angajeaza pentru montaj rafturi metalice industriale. Se ofera cazare in Bucuresti si salariu de la 1500 Lei net (0756.027.406/ 0740.846.371 office@decoraft.ro

angajam, permis auto cat. B reprezinta un avantaj; (0729.816.840

1492. Lacatusi si sudori Fabrica de struc-

1418. Instalator instalatii ventilatie, anga-

turi metalice din sectorul 3 angajam lacatusi si sudori CO2. Salariu intre 2.5003.000 lei. Oferim cazare, 2.500 L; (021.345.26.23 vanzari@structurimetalice.ro

jam instalatori instalatii ventilatie cu experienta intr-o echipa tanara, dinamica, salariu motivant. Solicitam si oferim seriozitate; (0724.526.106 marcel_maris@yahoo.com

1493. Lacatusi si sudori pentru confectii metalice, firma producatoare de containere metalice. Se acorda salariu atractiv si bonuri de masa (0744.304.070 office@lucimet.ro www.lucimet.ro

1419. Instalator necalificat sau calificat,

posesor carnet auto categoria B; (0721.253.284

1420. Instalator pentru ventilatie si panouri solare cu sau fara experienta care este apt si dornic sa lucreze instaltii de climatizare si panouri solare. Lucrari in Bucuresti si in tara, se asigura diruna pentru deplasare. Bonusuri. (0723.326.382/ 0723.326.382 robert@ecoven.ro

1494. Lacatusi si sudori, angajez urgent

pentru reabilitare blocuri. Rog seriozitate, ofer salariu atractiv; (0768.303.902

1495. Lacatusi specialisti in tamplarie aluminiu si necalificati, ofer si cazare, angajez; (0771.072.578

1421. Instalator sanitar si electrician si necalificati Firma serioasa angajez instalator sanitar, electrician cu experienta si necalificati in perspectiva specializarii in domeniul instalatiilor, cu carte de munca; (0722.483.937

1496. LaRegie angajeaza shaormar 10 12.50 lei/h. Shaormeria LaRegie angajeaza shaormar cu minim o luna experienta in domeniu. Avem diverse ture si de zi si de noapte. Salariul este de 10 - 12.50 lei pe ora. Se ofera si o masa pe zi. 2.500 L; (0774.028.349 voipding@gmail.com

1422. Instalator sanitar, termice, ofer loc

de munca, pentru firma, cer si ofer seriozitate. (0720.241.826

1497. Lent Sor Stile din Bucuresti angajeaza vanzatoare cu experienta magazin mobila salariu intre 1.500 - 2.000 lei; (0727.667.575

Instalator sanitare termice, aer conditionat, lucrari in Bucuresti, angajam. Informatii la: (0732.672.654

1423.

1498. Linda Beauty Salon sector 4, angajeaza in conditii avantajoase coafeza, manichiurista, cosmeticiana, cu experienta. Se ofera carte de munca la 8 ore, program flexibil. Detalii la: (0722.440.999 lili_moisa@yahoo.com

1424. Instalator tehnico-sanitar cu sau

fara experienta pt. firma specializata in interventii instalatii sanitare. Cerinte obligatorii: permis de conducere cat. B; salariu motivant, bonusuri, masina de serviciu; (0765.634.734 rudi@instalatorbucuresti.com

1429. Instalator. SC Electromagnetica SA angajeaza Instalator. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la numerele de telefon; (021.404.21.20/ 0767.427.948

1486. Lacatus sudor, SC cu punct de lucru in Voluntari angajeaza lacatus sudor cu experienta in confectii metalice 2.500 L; (072987956 florin.marchidanu@yahoo.com

ice SC Impecadium Group SRL angajeaza. Constructii industriale si civile angajam: lacatusi montatori structuri metalice, dulgheri, fierari betonisti, finisori, (0758.050.137 vlad.pop@impecadium.ro

1417. Instalator gaze si termice

1428. Instalator, electrician, firma de instalatii angajeaza instalator si electrician cu experienta pentru activitati de mentenanta. Salariu 800-1000 euro + bonusuri, program L-V. Detalii la telefon; (0730.441.177 tehnic@coninstal.com

fectii metalice, urgent, asiguram cazare pentru provincie. Locatia P-ta 1 Mai. Mai multe detalii, sunati la telefon. (0761.338.033 fierareu@gmail.com

1490. Lacatusi montatori structuri metal-

cat. B, firma de instalatii din Bucuresti, cu experienta pt. instalatii de gaze, termice, sanitare. Carnetul de conducere cat. B reprezinta un avantaj.Telefon: (021.345.55.51 emgazconstruct@yahoo.com

1427. Instalator, societate angajeaza urgent instalator termice sanitare, gaze, cu/ fara carnet conducere cat. B. Se angajeaza personal cu/ fara experienta si perioada de proba, salariu atractiv si bonusuri (0760.651.226 office.4ctl@gmail.com www.centralaieftina.ro

na, atelier de confectii metalice situat in Bucuresti Sector 3 angajam lacatus confectii metalice operator abkant si ghilotina CNC. (0744.654.439 radughita@eurama.ro

1489. Lacatusi mecanic si mecanic frigotehnic, conditii avantajoase, salariu motivat.Mai multe detalii la tel. 2.500 L; (0726.201.101

1416. Instalator cu permis de conducere

sanitarist si gaze pentru constructii civile si industriale. Pachetul salarial atractiv; (021.201.11.14 fli@fli.ro

tor fatada. SC Stral Big SRL angajeaza personal in constructii. (0722.346.015 office@stralbig.ro

1472. Laborator de cofetarie si patiserie cu specific frantuzesc, angajam cofetar. Gym angajeaza tanar/tanara, pentru postul de instructor sala fitness, full time, in ComAtitudinea pozitiva si seriplexul Residential Orhideelor 2, Strada ozitatea reprezinta un Orhideelor 28 M, parter, Chiajna, Ilfov; avantaj pentru apartenenta (0720.822.973 contact@stylesportgym.ro in echipa noastra. Mai multe detalii la 1459. Interpreta online 5-8 ore/zi. Pro(0755.915.169 gram optional. Salariu garantat 5000 lei

1457. Instructor auto pentru scoala de

cat. B avantaj, contract munca; (0734.874.870

1426. Instalator, FLI, angajaza instalator

1483. Lacatus mecanic, sudor si monta-

1484. Lacatus operator abkant si ghiloti-

1415. Instalator cu experienta permis

Angajez instalator tehno-sanitar. Caut o persoana serioasa, proactiva, onesta, care are experienta in domeniul instalatiilor termo-sanitare. Avantaj cei care detin permis si au cunostinte de electrica, 2.500 L; (0727.356.330 georgescuionutsorin@yahoo.com

tor fatada pentru SC Stral Big SRL angajeaza personal in constructii. (0722.346.015 office@stralbig.ro

si spalator vase. Descopera calea cea mai scurta de la candidat la angajat. Angajam ajutor de bucatar si spalatoii vase. Venituri de 1500 ron, program flexibil, colegi faini, mancare buna si oportunitati de invatare; (0744.924.717 cv@lamama.ro

1414. Instalator cu experienta pentru blocuri locuinte Bucuresti, se lucreaza pe PPR. Salariu motivant, cu carte de munca la 8 ore (0768.170.395

1425. Instalator termice si sanitare.

1482. Lacatus mecanic, sudor si monta-

1442. Instalatori si electricieni pentru

Bucuresti Firma Igna Construct Bucuresti angajeaza instalatori retele termice, sanitare si electricieni pt. santiere in Bucuresti. Carte de munca, salariu 2.000-3.000 lei net. Detalii la tel. (0372.960.645 bucuresti@ignaconstruct.ro 1443. Instalatori si electricieni. Firma constructii recruteaza instalatori si electricieni cu experienta, angajare pe perioada nedeterminata. Se ofera salariu atractiv, se cere seriozitate si bune cunostinte in domeniu. Relatii de luni si pana vineri, intre orele 09.00 si 16.00, la (0731.328.840 1444. Instalatori si muncitori necalificati

angajez pentru lucrari in tara, ofer cazare si diurna, posibilitate ore suplimentare platite, permis de conducere categ. B constituie avantaj. (0734.477.291 1445. Instalatori si muncitori necalificati pt. societate comerciala, se asigura cazare si masa. Pentru instalatori salariul este 2800 Lei, iar pentru muncitori necalificati salariul este de 1800 Lei (0724.437.424 1446. Instalatori si necalificati, angajez

instalatori sanitari si necalifica?i salarii atractive rog seriozitate; (0726.299.989/ 0722.906.135

1460. Intersnack Romania companei

1474. Lacatus confectii metalice abkant

multinationala cauta candidati pentru pozitiile de sofer (agent livrari) si maniulant care sa se alature echipei din Tunari- Ilfov. Oferta: salariu motivant, pe masura realizarilor. Asteptam CV-ul la nr. de fax: 0372.734.815 sau email. Relatii la tel. (0730.012.556 hr@intersnack.ro

ghilotina Angajam lacatus confectii metalice pentru post operator abkant si ghilotina cnc. Sunt necesare cunostintele de citire a desenului tehnic, (0744.654.339 radughita@eurama.ro www.eurama.ro

1461. Invatatoare pentru gradinita sec-

torul 2 (Lizeanu), pers. dinamica, blanda, tanara, comunicativa, cu multa rabdare, apropiata de copii si plina de viata.Cerinte: Absolventa Univ. Stiintele Educatiei (0727.079.884 1462. Invatatoare after school pentru o

grupa de copii clasa 1 si pentru o grupa de copii clasa a treia (doua posturi disponibile). Sector 4. Grupele nu sunt mixte. CV pe mail angajari_sarida@yahoo.com, 1.800 L; (0723.153.068 angajari_sarida@yahoo.com 1463. Invatatoare calificata after school zona Ghencea, pentru detalii ne puteti contacta la tel. (0731.313.101 1464. Invatatoare, educatoare Iti doresti respect, un loc de munca stabil, un colectiv minunat si un salatiu pe masura vino la noi, ai mai multe calificari, cu atat mai bine, aplica pe mail, 3.000 L; (0775.323.729 mirela.ionescu35@yahoo.com

1448. Instalatori termice si aer condition-

1465. Invatatoare. In Localitatea Corbeanca, jud. Ilfov, gradinita si scoala particulara angajeaza: invatatoare, educatoare, ingrijitoare, asistenta medicala copii, secretara cu experienta pentru scoala, full time si part time. Asiguram transport de la Piata Presei Libere si masa de pranz; (0724.215.832

1449. Instalatori, 15 instalatori calificati

1466. Invatator afterschool sector 3, zona Titan Afterschool fondat 2009, angajam invatator/ educator. Cerinte: studii pedagogice, experienta in lucrul cu copiii. Cvuri la adresa email, informatii la telefon; (0723.523.721 ramyskids@gmail.com

1447. Instalatori sisteme de incendiu calificati sau cu experienta de minim 2 ani. Salariu incepand cu 2.500 lei. Detalii la nr. de telefon, 2.500 L; (0755.759.999/ 0756.046.396 office@instalatiialternative.ro

at full time, instalatori termice sanitare ventilatie si aer conditionat, lucrari zona Bucuresti. Permis auto obligatoriu categoria B. Pachet salarial motivant, se acorda bonusuri de lucrare. 1.800 L; (0767.208.855 contact@greenvent.ro si necalificati pentru sanitare si termice in Bucuresti. Contract de munca. Salariu 1.800-2.500, 2.000 L; (0722.296.686

1450. Instalatori, angajam 15 instalatori,

calificati si instalatori necalificati pentru sanitare si termice. Contract de munca. Salariu 2000-2.800. Relatii la tel.; 2.800 L; (0722.296.686 instalatii.hit@gmail.com

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1467. Job persoane fara limita de varsta Companie internationala angajeaza persoane pentru post: agent vanzari, full-time. Activitatea se desfasoara la birou. Salariu fix intre 1500 si 2500 lei, bonusuri de performanta. Rog/ ofer seriozitate, (0754.823.375 cristinarotarue@yahoo.com

1475. Lacatus confectii metalice, fabrica

de confectii metalice angajeaza lacatus confectii metalice. Oferim cazare gratuit. Relatii la nr de tel.; (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro 1476. Lacatus confectii metalice, SKB Prod Systems SRL din Chitila, avand ca obiect de activitate fabricarea masinilor de ridicat si transportat angajaza in vederea lansarii activitatii de productie. 2.500 L; (0740.244.245/ 0740.244.245 danut.dinca@skbs.ro 1477. Lacatus constructii metalice, ingrji-

tori cladiri. SEA angajeaza: Lacatus constructii metalice. Cerinte: interpretarea documentatiei tehnice/ construirea/ montarea/ instalarea diferitelor structuri metalice. Ingrijitor cladiri. Cerinte: asigura curatenia de intretinere zilnica in zonele interiioare/ exterioare ale societatii. Oferim: -pachet salarial (bonuri de masa incluse) si conditii de lucru la nivelul pietei muncii; -formare profesionala. Persoanele interesate sunt invitate sa depuna CV la adresa de email. Site internet: www.sea.ro resurseumane@sea.ro

1499. Livrator companie multinationala, angajeaza livratori cu autoturism, scuter sau bicicleta proprii. Experienta in domeniul livrarilor si cunoasterea Constantei constituie un avantaj. Salariu 55 Ron/zi (0728.719.676 incatalin30@gmail.com 1500. LIVRATOR cu masina pentru mancarea asiatica, suntem o firma care face livrarea de manacarea asiatica cu concept nou si dormi sa angajam livratori cu experianta cu masina proprie, (0729.269.857/ 0758.068.542 wvh88@yahoo.com

1506. Livrator pentru firma de catering, masina firmei, program full time. Firma de catering este in sectorial 1, in zona Pietei 1 Mai. Pentru detalii la nr de tel. (0734.562.931 1507. Livrator posesor cat. B cu sau fara

masina, pentru restaurant, home delivery, bonus salarial pt. posesori auto. (0744.494.099 1508. Livrator si bucatar de sushi restau-

rant japonez, in zona Budapesta, angajeaza livrator si ajutor bucatar sau bucatar de sushi cu experienta in domeniu. Detalii mai multe la interviu (0768.560.600 madalina.jerca@yahoo.com 1509. Livrator, preparator pizza Dominos

angajeaza livratori cu experienta si preparatori pizza fara experienta, pentru zona Pipera, metrou Aurel Vlaicu, program de lucru flexibil.Livrator 1100. Preparator pizza1500 lei. (0721.094.604/ 0733.371.820 pipera@dominos-pizza.ro 1510. Livrator, sofer pentru pizzerie cu livrare la domiciliu. Toate sectoarele. Mai multe variante de program. Salariu avantajos, benzina decontata, mancare asigurata, contract de munca. Rog seriozitate. (0736.418.923

LIVRATOR. ANGAJAM LIVRATOR PENTRU RESTAURANT ZONA 13 SEPTEMBRIE. SALARIU + TIPS+ DIVERSE AVANTAJE. CU SAU FARA AUTO. TELEFON: (021.411.00.40/ 0723.673.615

1511.

1512. Livrator/Livratoare, angajam livrator/livratoare pentru pizzerie. Mare parte din livrari sunt la maxim 1km distanta de pizzerie. Auto de la pizzerie , sau propriu. Calea VItan nr170 sector 3; 1513. Livratori pentru pizzarie-restaurant,

cu masina personala. Asiguram program, salariu atractiv, masa, decontam benzina zilnic cu consum de 10 %. 1.400 L; (0729.881.660 1514. Livratori pentru restaurant pizzerie

in Mall Veranda Obor. Conditii avantajoase. (0729.952.613 madalinafdumitru@gmail.com 1515. Livratori pentru restaurant Speed

Pizza din Cora Alexandriei , pe masina firmei, cu experienta in livrari, carnet de minim 5 ani, program 8 ore pe zi cu 2 libere; (0734.989.958 biank_08@yahoo.com 1516. Livratori pentru restaurant zona Lujerului, pe masina firmei, carnet de minim 5 ani, program flexibil, 2 libere pe saptama si 5 zile se lucreaza dimineata de la 10:00-14:00 si seara de la 19:00-24:00. 1.600 L; (0734.989.958 biank_08@yahoo.com 1517. Livratori Speed Pizza angajeaza livratori pe scuterul firmei cu sau fara experienta in livrari pentru sectorul 6 Cora Lujerului, 1.700 L; (0734.989.958 biank_08@yahoo.com 1518. Livratori cu masina personal pt. restaurant cu specific chinezesc. Detalii la tel. (0721.927.637 1519. Livratori zona Regie, Grozavesti

pentru pub.Livrarile se fac cu auto si scuter.Cerinte: permis categoria B, A.Se ofera salariu + tips, masina, scuter.Mai multe detalii la telefon. 2.000 L; (0769.164.064 filip.sergiu.dan@gmail.com 1520. Livratori. Restaurant situat in Piata

Uniri angajeaza livratori/soferi mancare cu experienta minim 5 ani. Domiciliul sect 3,4,5 fara antecedente. Cer referinte, cazier. Cunoasterea sectoarelor 3,4,5, obligatorie, 1.200 L; (0724.640.000 www.casabrancoveanu.ro 1521. Loc de munca, oportunitate, castig suplimentar pentru cei care sau saturat sa traiasca numai din salariu; (0724.225.047 vikys45@yahoo.com 1522. Loc de munca. Cele mai mari comisioane din domeniu, peste 60%. Site-uri noi si trafic garantat. Program optional fara reguli de studio. Gratuit operatii estetice; (0757.367.200

1501. Livrator pentru companie multina-

tionala, livrator pedestru (pe jos) sau pe masina firmei, pentru livrare Mc Donalds. Salariu de la 70 Lei/zi. (0725.944.517 office.kitcheneto@gmail.com

1523. Lucad&Gida Group angajeaza sofer profesionist. transport international (Comunitatea Europeana). (0728.962.025/ 0720.284.584 lucadigida@yahoo.com

1502. Livrator cu auto pentru restaurant

1524. Lucratoare pentru fast-food cu sau

1503. Livrator cu auto propriu Restaurant

fara experienta, program de 4 sau 8 ore de luni pana vineri, salariu bun, carte de munca, o masa pe zi, locatia adiacent Piata Unirii; (0726.117.743

1504. Livrator cu autoturism propriu Doresti sa lucrezi intr-un startup de succes si sa castigi peste 2.500 lei pe luna? Daca ai masina si permis, esti serios si doresti sa muncesti pe bune, contacteaza-ne, (0731.265.022 ionela@caserola.ro

1525. Lucratocomerciali, agent securitate, casieri part time si full time, receptioner Marfa - Auchan Militari angajeaza cu sau fara experienta/atestat. Se asigura contract de munca pe perioada nedeterminata, 8 h/zi, formare la locul de munca. Vino sa descoperi beneficiile de a face parte din echipa Auchan. CV-urile pot fi trimise pe adresa de email militari@auchan.ro sau depuse la Serviciul Clienti din incinta magazinului. Informatii pot fi obtinute la nr. (0374.101.324

italian; (0724.656.784

South Burger angajeaza livrator cu masina proprie. Se lucreaza 1/1zi salariu 80 ron pe zi , decont motorina consum 10%. Se ofera o masa gratis, carte de munca, 80 L; (0726.760.996 mcsfoodivision@gmail.com

1505. Livrator cu sau fara masina personala, pentru restaurant pizzerie. Salariu 1.300 lei + procent + o masa pe zi. 1.300 L; (0721.720.751

1478. Lacatus mecanic angajeaza o

firma producatoare de constructii metalice. (021.336.12.65 1479. Lacatus mecanic electrician automatist, stivuitorist si sofer mare tonaj pentru societate com. din domeniul moraritului, cu pct. de lucru in loc. Buftea, jud. If. Salariile sunt atractive si cm. (0746.118.878 angajari.panificatie@gmail.com 1480. Lacatus mecanic confectii metalice

SC Caloris Group SA, Piata Sudului, str. Berceni 8A, program l - v, program 8 ore. Salariu net 1.600 lei+ bonuri de masa.Decontam naveta (250 lei). 1.600 L; (0722.248.064/ 0722.248.064 sorin.pasat@caloris.ro 1481. Lacatus mecanic in Chitila, urgent 2 posturi, citeste desenele de executie si fisele tehnice si confectioneaza piese conform specificatilor, polizeaza, grureste, decupeaza, fasoneaza, nituiese, sudeaza si lipeste elementele metalice si executat. (021.436.00.06 liftkram@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


20 septembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

19

4

LOCURI DE MUNCÅ Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, spatii logistice si industriale, angajeaza ELECTRICIAN INTRETINERE S I R E PA R AT I I Program de lucru de 8 ore pe zi. C.V. la fax 021/208.41.53 sau e-mail: doina.bengescu@bss.ro, simona.rouamare@bss.ro. Informatii suplimentare si programari interviuri la tel.: 0752.150.677 si 0746.079.892 1526. LUCRATOR comercial pentru mag-

azin Shop&Go in zona Vitan. Oferim salariu + bonuri de masa si bonusuri de performanta. Solicitam seriozitate si implicare; (0735.182.686 musofilos@yahoo.com 1527. Lucrator comercial, casier pentru

magazin alimentar situat in Militari, zona Apusului, str. Ghirlandei. Cerinte: seriozitate, corectitudine, punctualitate, lucru in echipa. (0725.054.462 victordobrescu@ymail.com 1528. LUCRATOR comercial, casier/a pentru magazin alimentar situat in Calea Rahovei, intersectia Sebastian. Cerinte: seriozitate, corectitudine, punctualitate, lucru in echipa. Experienta pe casa de marcat; (0733.501.658 victordobrescu@ymail.com

1553. Lucrator comercial restaurant fastfood 3F Mega Mall Pantelimon angajam lucrator la linia de servire si comercial. Salariu motivant. Asteptam cv-urile sau datele dvs. de contact la numarul de telefon sau adresa de mail, (0721.157.766 bucuresti@treif.ro 1554. Lucrator comercial Shop&GO,

Calea Giulesti 113. 1.400 L; (0799.731.450 sg_caleagiulesti113@mega-image.ro

1555. Lucrator comercial benzinarie Rompetrol, Benzinarie Rompetrol, situata pe soseaua de Centura intre Popesti Leordeni si Comuna Berceni, la 5 min de statia de Metrou IMGB, angajeaza lucrator comercial; 2.000 L; (031.432.65.78 bucegi_management@yahoo.com

1577. Lucrator comercial, casier, pentru magazine Shop&Go. Program in doua schimburi (flexibil), forme legale de munca, salariu negociabil in functie de experienta (minim 1.300 L), bonusuri, posibilitatea de a promova; (0756.615.505 1578. Lucrator comercial, casier, Shop&Go zona Eroilor, relatii la telefon (0733.503.212 1579. LUCRATOR COMERCIAL, CASIERI- AUCHAN MILITARI, PROGRAM FULL-TIME, 8 H/ZI, CONTRACT DE MUNCA PE PERIOADA NEDETERMINATA. CV-URILE POT FI TRIMISE PE ADRESA DE E-MAIL SAU DEPUSE LA SERVICIUL CLIENTI DIN INCINTA MAGAZINULUI. INFORMATII POT FI OBTINUTE LA NR. TELEFON. TE ASTEPTAM IN ECHIPA NOASTRA; (0374.101.324 RECRUTAREMI@AUCHAN.RO 1580. Lucrator comercial, femei, pt. mezeluri Fox. Perioada nedeterminata. Aprovizionare rafturi, servire vitrina asistata in hipermarket-uri Bucuresti. Contactati-ne intre 9-17, de L-V; 1.700 L; (0726.718.768 1581. Lucrator comercial, sofer categoria

B, pentru societate cu sediul in Bucuresti, Sos. Andronache (Colentina). Asteptam CV pe adresa de e-mail. Tel: (0374.087.467 personal@hsl.ro 1582. Lucrator comercial, vanzatoare,

1556. Lucrator comercial Brasov. Efectu-

pentru magazin alimentar, zona salajan sau 13 Septembrie, seriozitate si spirit de echipa, salariu atractiv, contract de munca. Relatii la tel. sau CV; (0767.513.601 iiprf@yahoo.com

barbat, in cadrul celui mai mare lant de magazine second hand din Bucuresti, Monda (punct de lucru zona Salajan, Bd. Theodor Pallady). Cerem seriozitate, 1.500 L; (0748.564.000 ralucagadau@yahoo.com

area activitatii de vanzare a tigarilor electronice si accesoriilor aferente acestora. Respectarea regulilor comerciale de vanzare, ambalarea produselor, incasare si eliberare bon fiscal, 1.200 L; (0749.527.371 ovidiumarin88@yahoo.com

1530. LUCRATOR depozit en-gross pro-

1557. Lucrator comercial Calzedonia,

1583. Lucrator comercial-vanzator. Angajam personal in magazin tip Shop&Go in zona Unirii (langa Hotel Horoscop) minima experienta in domeniu. Solicitam seriozitate, spirit de echipa, corectitudine. Salariu atractiv, program flexibil; (0735.021.388 cristina_gheorghica2000@yahoo.com

1529. LUCRATOR comercial, femeie sau

duse congelate, sector 2, descarcare si incarcare marfa. Preluarea comenzilor si servirea clientilor. Program L-V 5,30-14.30; S 5,30-12.00, 1.600 L; (0745.472.470 1531. LUCRATOR gestionar. Conditie

obligatorie- cunostinte de operare calculator. Experienta in hotelarie constituie un avantaj, (0751.190.463 mihaela.mitrila@ramadaplazabucharest.ro 1532. Lucrator bucatarie si personal curatenie. Restaurantul Hard Rock Cafe angajeaza Lucrator bucatarie, Spalator vase si personal pentru curatenie. Program: 8 ore/zi, 5 zile/saptamana. Beneficii: masa de personal. (0751.190.479/ 0751.190.483 eliza.bourceanu@hardrockcafe.ro 1533. Lucrator bucatarie, ajutor bucataresa pt. Sis Kebap, Pipera metrou, 1.600 L; (0722.193.100 1534. Lucrator bucatarie, Calif angajeaza

personal in Bucuresti. Oferim salariu brut incepand cu 2200 lei, program de lucru flexibil si part time, servicii medicale la clinica privata. Cautam: ajutor bucatar, lucrator bucatar; 1.650 L; (0785.405.645 1535. Lucrator bucatarie, hotelul Shera-

ton angajeaza lucrator bucatarie/ muncitor necalificat pentru spalat vase. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata; (0742.081.800 hr@sheratonbucharest.com 1536. Lucrator bucatarie, pentru Friends

Fub, femeie, sa spele vasele, sa curete legumele. Program 2 zile cu 2 libere. Salariul 1200 lei/luna+tips. 1.200 L; (0728.197.287/ 0724.955.558 pub.friends@yahoo.com 1537. Lucrator bucatarie, spalator vase,

magazioner, program full time, oferim salariu atractiv, bonuri de masa, program flexibil, contract de munca, bonificatii. Nu necesita experienta. Puteti depune CV-ul pe adresa de e-mail: (0731.317.381/ 0735.213.403 bocanvasilica@gmail.com 1538. Lucrator bucatarie, vase, pentru

High Class Coffee &Lounge, blv. Burebista nr. 2, rond Alba Iulia (0765.502.088 highclasscoffeelounge@yahoo.com 1539. Lucrator cafenea pentru o impor-

tanta companie din industria petroliera din Bucuresti. Locatie: Casa Presei Libere. Program: 7:16/ 10:19:00. Cerinte: studii medii, limba engleza nivel conversational 1.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1540. Lucrator comercial (vanzatoare)

pentru magazin de haine. Contract de munca, salariu+comision, minim 1.700 lei. Daca esti motivata si serioasa te asteptam in echipa noastra tanara. 1.500 L; (0771.226.632 Hbarbati@gmail.com

Intimissimi Angajam lucratori comerciali pentru magazinele Calzedonia, Intimissimi si Tezenis din Bucuresti. Persoanele interesate pot trimite CV-ul pe adresa de email: futuralenjerie2010@gmail.com, 350 {; futuralenjerie2010@gmail.com 1558. Lucrator comercial cofetarie pentru

1545. Lucrator comercial magazin haine

sh Foisor. Iti place sa lucrezi cu oamenii, articolele de imbracaminte te pasioneaza si esti o persoana comunicativa?Te asteptam in echipa!CV la alina_veliscu@yahoo.com, (0733.205.805 Alina_veliscu@yahoo.com 1546. Lucrator comercial pentru magazin

de incaltaminte. Oferim salariu atractiv+comision din vanzari. Relatii la nr. de telefon; 1.400 L; (0775.581.438 1547. Lucrator comercial pentru magazin

Mega Image Shop & Go din Str. Fabrica de Chibrituri nr. 13-15 (langa Parcul Carol) si Str. Mantuleasa nr. 22. Salariu net (in mana) 1.400 Ron/luna. Experienta nu este necesara; 1.400 L; (0773.864.750 sg_armandcalinescu26@mega-image.ro 1548. Lucrator comercial pentru

magazin zona Balotesti. Se ofera salariu atractiv, program 8 h, weekend liber. Relatii la telefon: (0751.051.955 1549. Lucrator comercial pentru minimar-

ket situat in Bd. Unirii nr. 74 (intre blocul Zepter si rond Alba Iulia). Program de lucru 08-18 luni -vineri, sambata 08-14. Experienta nu e este necesara; (0755.011.789 alfamarket01@yahoo.com 1550. Lucrator comercial pentru Shop &

Go Mega Image, sector 6, cartier Militari, program in ture, echipa tanara, oferim seriozitate si stabilitate, bonus de performanta 1.400 L; (0722.323.331 secareanu.gabriel@gmail.com 1551. Lucrator comercial pentru super-

market. 1.600 L; (0725.145.552

1552. Lucrator comercial Producator

mezeluri angajeaza lucrator comercial in mai multe zone din Bucuresti;

1599. Lucrator depozit farmaceutic Chiti-

la pentru Farmexpert, pregatire comenzi, receptie si verificare marfa. Se asigura transport din zona Lujerului, tichete masa, salariu motivant si decont transport. Program luni-vineri. (0741.053.601 cristina.nita@farmexpert.ro 1600. Lucrator depozit Jilava, cerinte:

descarcarea marfurilor si receptia acestora, aranjarea lor pe rafturi, pregatirea comenzilor (impachetare/predare la curier) Depozitul este in Jilava, str. Ana Ipatescu. (0751.281.140 cristi.florea@carpartstuning.com 1601. Lucrator depozit produse cosmet-

ice sector 1 Firma importatoare produse cosmetice zona Grivitei, 1 Mai angajeaza persoana pregatire comenzi, etichetare, facturare, primire marfa, disponibilitate program prelungit, rugam seriozitate, CV pe email, 1.700 L; (0722.501.601 vanzari@sysmed.ro 1602. Lucrator depozit, firma Soli-

ton Computers - Bucuresti (sediu Sema Parc) angajeaza lucrator in depozit (incarcare-descarcare, coletare, gestionare curierat etc).Program de lucru 9:3017:30.Salariu negociabil. (0735.388.388 camelia.soliton@gmail.com

1614. Lucrator site online. Zona Fundeni,

magazin online incaltaminte, Fundeni, domiciliu in zona, program l-v 9:00-17:00, o sambata da, una nu program 9:00 14:00, cunostinte minimale de lucru cu calculatorul. Salariu pt. inceput 1600 ron; 1.600 L; (0768.582.602 soare.marillena13@yahoo.com 1615. Lucrator vase AFI Palace Cotroceni, Wasabi Running Sushi din Afi Palace Cotroceni angajeaza lucrator vase cu sau fara experienta. Programul: o zi cu o zi, de de la 9-22. Salariu: 1200 Lei + 200 Lei bonuri de masa si tips zilnic: 15-30lei 1.600 L; (0733.673.306 adriana.wasabi@gmail.com 1616. LUCRATORI comerciali pentru magazin Shop & Go, sos. Pantelimon, cu sau fara experienta cu domiciliul stabil in sectoarele 2, 3. Loc de munca stabil. Colectiv tanar, salariu avantajos. Bonusuri, (0726.255.118 1617. LUCRATORI comerciali/ mer-

chandiseri pt. aprovizionarea si asezarea produselor pe raft in hipermarket-uri, verificarea termenelor de valabilitate. Se ofera contract de munca pe perioada nedeterminata. Experienta nu este necesara. Pentru mai multe detalii suna la tel. sau trimite CV la adresa de e-mail si te vom contacta; (0756.054.384 simona.goganau@ trade-marketing.ro 1618. Lucratori in depozit, program de lucru in 2 ture, relatii la; (0732.672.654 1619. Lucratori SC Almi International,

fabrica de incaltaminte, angajeaza lucratori pentru urmatoarele operatii: croitor piele, lucrator masina de cusut 1 sau 2 ace, muncitor necalificat. Contact, (0722.307.783

1630. Lucratori comerciali, magazin Shop & Go situat in zona Kaufland, Mihai Bravu sectorul 3. Programul 8 ore, doua zile libere pe saptamana, ore suplimentare platite, transport asigurat tura doi. 1.400 L; (0723.322.090 mroswita@yahoo.com

1651. Magaziner, cantina angajeaza magaziner in conditii legale, cu experienta in domeniul alimentar si detinator permis auto, categoria B. Programul se desfasoara zilnic intre orele 06:00-14:30 de luni pana vineri; (0786.552.982

1631. Lucratori comerciali, muncitori necalificati Angajam lucratori comerciali alimentatie publica, sofer livrare, muncitori necalificati, pentru cantina/ restaurant zona Aviatiei-Pipera. Va asteptam l-j, orele 1017; (0724.460.965/ 0724.343.305/ 0723.746.208 office@smartbistro.ro

1652. Magazioner Gestionar magazie

1632. Lucratori depozit (picker, gestionari), salariu atractiv, 1.400 lei + bonuri de masa; (0731.777.735 1633. Lucratori depozit pentru un cunos-

cut depozit cu produse de nutritie animala din Bucuresti.Locatie: Stefanestii de Jos, Ilfov.Program: l-v 6:00 14:30 si 8:30 17:00Nu necesita experienta in domeniu. 1.900 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1634. Lucratori depozit pt etichetare, pregatire comenzi. Salariu 1.500 lei net+bonuri masa+overtime platit dublu. Transport asigurat de la Metrou Preciziei/Pacii. Program de lucru L-V,8:3017. Locatia: zona Kika-Hornbach Militari; 1.720 L; (0722.508.408 office@nmcromania.ro 1635. Lucratori in bucatarie, pizzari, van-

zatoare cu sau fara experienta pentru covrigarie patiserie simigerie Luca Oferim salariu avantajos, sistem de bonusare saptamanal, contract de munca. Zona Unirii 1.400 L; (0771.627.334 vladandrei381@gmail.com 1636. Lucratori in liniara. Confectii textile

angajam lucratori in liniara, oferim c.m., concediu platit, bonus de performanta, asiguram transport, sal. negociabil; (0743.697.247

1560. Lucrator comercial Hypermarket Militari, angajam 8 lucratori comerciali zona Militari. Asezarea pe raft a produselor; Etichetarea preturilor la raft si a afiselor in incinta unui hypermarket.8 ore/zi 5 zile 2libere 1500 lei net; 1.500 L; (0735.564.699

1637. Lucratori pentru depozit farmaceu-

tic, in Sos. Chitila. Se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon: 0725350496, (0725.350.496 1638. Lucratori pentru magazin Shop &

1561. Lucrator comercial Militari, anga-

Go, cu sau fara experienta cu domiciliul stabil in sector 5 sau 6. Loc de munca stabil. Colectiv tanar, salariu atractiv, bonusuri inventar si vanzari; (0763.507.007

jam lucratori comerciali pt hypermarket. Asezarea pe raft a produselor. Etichetare de pret la raft, program 8ore / zi 5 zile pe saptamana, 2 zile libere 2 schimburi. Salariul 1500 net; 1.500 L; (0756.151.857 1562. Lucrator comercial panificatie

Berceni, persoane cu varsta minima de 18 ani pt. aprovizionarea magazinelor zona Berceni cu produse de panificatie, 1 singur furnizor. Salariul 1450 lei net/program 8 ore/zi, l-v, detalii la tel. 1.450 L; (0756.154.621

1564. Lucrator comercial sector 6, pentru

1642. Macaragiu, pentru firma de con-

Hypermarket zona Militari.Program 8 h/zi , 2 libere pe saptamana, 2 schimburi. Salariu motivant. (0756.154.619 Catalin.ungureanu@trade-marketing.ro

structii, cu experienta si permis cat. B, locul de munca se afla in judetul Brasov,2500 lei. 2.500 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com

1565. Lucrator comercial serios, zona Colentina, Mercury360 angajeaza merchandiser pe ruta mobila, Carrefour Colentina si Carrefour Veranda, program luni-vineri, 8h/zi, sambata si duminica liber, pachet salarial atractiv, bonuri de masa de 15 Lei (0723.586.796/ 0726.166.998 stefan.braileanu@mercury360.ro

1643. Macaragiu, Militari, salariu brut 4.053 lei, salariu net 3.100 lei (2785 lei + 315 lei bonuri de masa), 100 lei/luna bonus sarbatori, 8h + 1h suplimentara, 8-18, autorizatie tip grupa E, macara turn, lu-vi; 4.053 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1644. Macelar pentru magazin carne

1567. Lucrator comercial supermarket

tor comercial in magazin Shop&Go situat in zona Bd Nicolae Titulescu. Contractul de munca se incheie pe perioada nedeterminata. Nu sunt necesare studii superioare si experienta; 1.400 L; (0725.155.460 ologu.nicoleta@gmail.com 1569. Lucrator comercial, Auchan Drumul Taberei (gastro, auto-brico, electrocasnice) alimenteaza rafturile cu produse, pune etichete cu pret, program 2 ture, 6.00-14.00; 14.00-22.00, salariu, bonuri, prime, (0374.409.880 arogojina@auchan.ro auchan.ro 1570. Lucrator comercial, casier, pentru magazine alimentare, sector 2 si 3. Forme legale de munca din prima zi, salariu motivant, bonusuri, posibilitatea de a promova. Experienta nu este necesara dar reprezinta un avantaj 1.300 L; (0727.138.734 1571. Lucrator comercial, cautam tineri

sa lucreze intr-o rulota langa metrou Pipera. Program luni-vineri 7:00-15:30, carte de munca. Sarcini: facut sandwichuri, cookies, registru de casa, facturi 1.400 L; (0741.972.053 bagels@sunday.ro 1572. Lucrator comercial, D&P Par-

fumum, angajeaza, pentru standurile de parfumuri D&P, situate in sectoarele: 3, 4 si 5. Experienta nu este necesara. 1.300 L; (0743.112.340 mogosanu_marian@yahoo.com 1573. Lucrator comercial, femeie sau barbat, in cadrul depozitului magazinului de haine second-hand Monda. Punctul de lucru zona Republica (Sos. Dudesti Pantelimon). Cerem seriozitate, 1.500 L; (0748.564.000 ralucagadau@yahoo.com 1574. Lucrator comercial, persoana dornica de o activitate in domeniul de fashion retail. Oferim contract de munca, target din vanzari, program flexibil. Trimite un cv la adresa de mail. ilikeoutlet.ro (0733.944.964 cv@ilikeoutlet.ro 1575. Lucrator comercial, sef tura, casier, Shop&Go Gara Obor, relatii la tel. (0786.327.577 1576. Lucrator comercial, casier pentru magazin Shop&GO (Mega Image) in zona Bucur Obor. Program flexibil. Salariu 1400 lei. Detalii la interviu, 1.400 L; (0767.655.834

sector 5, relatii la nr. ; (0722.200.800

1586. Lucrator depozit angajam pentru manipulare si gestiune marfa. Permis auto B, zona Militari, str. Preciziei; 2.200 L; (0758.233.351 cretupetrisor@yahoo.com 1587. Lucrator depozit angajam, pentru

manipulare si gestiune marfa. Cunostinte suplimentare: lacatuserie si sudura, indemanare scule electrice, indemanare transpalete marfa, permis auto B, zona Militari, str. Preciziei; 2.200 L; (0758.233.351 cretupetrisor@yahoo.com 1588. Lucrator depozit cu permis de con-

ducere categoria B. Sarcini: asezare marfa,procesare comenzi, distributie comenzi catre magazine.Va rugam sa trimiteti email office@cadouridiversity.ro 1589. Lucrator depozit Fruteria cauta o

persoana care sa ne ajute la ambalarea, sortarea ?i manevrarea lazilor cu fructe. Depozitul este in zona Militari. Program de duminica pana joi, salariu 1500 lei. Contact, 1.500 L; (0720.157.371 1590. Lucrator depozit gresie si faianta

situat in str. Valea Cascadelor, sector 6, salariu atractiv. Pentru detalii (0745.020.505 1591. Lucrator depozit pentru depozit farmaceutic situat in Ciorogarla. Se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon: (0725.350.496 1592. Lucrator depozit pentru firma de distributie materiale de constructii, termice si sanitare. Se cauta persoana dinamica si onesta. Salariu atractiv + bonuri. 1.400 L; (0757.085.217 office@roplast-instal.ro 1593. Lucrator depozit pentru incarcat/ descarcat marfa, aranjat, pregatire comenzi, etichetat (0762.696.267 terridgl@yahoo.com 1594. Lucrator depozit program de lucru L-V: 09-17 S: 09-14. Contract de munca pe perioada nedeterminata. Pentru detalii va rugam sa ne contactati direct la telefon. Complex Doraly Afumati, 1.700 L; (0766.667.972 office@elbowstore.ro 1595. Lucrator depozit - Stivuitorist Angajam personal pentru manipulare si gestiune marfa. Abilitati: persoana tehnica, permis auto categoria B, experienta in gestiune marfa depozit. Locatie: Bucuresti, sector 6, str Preciziei. 2.200 L; (0758.233.351 cretupetrisor@yahoo.com

1603. Lucrator depozit, societate produ-

1620. Lucratori bucatarie firma de cater-

catoare detergenti lichizi(sect.2), angajam lucratori depozit pentru etichetare/ ambalare/ pregatire comenzi/incarcare, descarcare marfuri. Detalii la tel: 0212550023 sau 0745144033;

ing din Bucuresti (zona Gara de Nord) angajeaza lucratori bucatarie. Se ofera carte de munca,echipament de protectie, salariu negociabil in functiie de experienta. Program 8:00-17:00; (0728.971.847/ 031.422.10.68 office@urbanfoodcatering.ro

1604. Lucrator depozit. Distribuitor produse papetarie si birotica angajeaza lucrator depozit, in Sema Parc, langa metroul Petrache Poenaru. Cerinte: persoana fara antecedente penale, studii medii, pentru descarcarea si receptia marfurilor, aranjarea pe rafturi, pregatirea si ambalarea comenzilor, inventarierea marfurilor. Beneficii: contract de munca pe perioada nedeterminata, program de lucru lunivineri, in timpul zilei. Pentru interviu: trimiteti CV-ul la adresa de e-mail, fax: 021.318.39.45 sau sunati la telefoanele: (021.318.39.44/ 031.423.03.40 pisaidiana@papetti.ro 1605. Lucrator fast-food cu experienta.

Salariu atractiv. Zona metrou Dimitrie Leonida. (0729.144.496 getaivan@yahoo.com 1606. Lucrator gestionar depozit Austria

Card companie ce activeaza in domeniul producerii si personalizarii cardurilor bancare angajeaza lucrator gestionar. Se ofera pachet salarial atractiv, bonuri de masa si transport decontat, (0725.206.363 adriana.negoiu@austriacard.ro 1607. Lucrator gratar, rotisor, friteuza angajeaza fast food, salariu 1.700 ron ; (0734.225.024 1608. Lucrator in depozit pentru pregatire comenzi, preferabil cu carnet de motostivuitorist angajeaza Firma de import, productie si distributie detergenti. Asteptam CV la e-mail. Persoanele selectate vor fi chemate la interviu. diradjunct@ponsro.com 1609. Lucrator mobila/confectioner pal melaminat. Angajam lucrator mobila/confectioner pal melaminat.Salariu 1800 lei netProgram Luni-vineriTelefon:0745030754 (0745.030.754 nidamobcom@yahoo.com 1610. Lucrator pentru depozit cu permis auto. Pregatirea coletelor (30 kg) pt livrare, aranjarea produselor in depozit, descarcat, incarcat marfa, program de zi de luni vineri, Expo Market Doraly. Afumati, Ilfov. CV pe email 1.800 L; contact@frameworks.ro 1611. Lucrator rampa si casier statie

Petrom Oferim loc de munca atractiv, dinamic, posibilitati promovare perfectionare. Pachet salarial atractiv, bonuri masa, prime anuale, ajutoare situatii speciale nastere, casatorie, adresa Sos Mihai Bravu nr. 321; (0740.409.641 fs1090667@petrom.com

1621. Lucratori comerciali angajez pen-

tru Subway Alexandriei din Rahova. Salariul minim este de 1400 Lei, bonus in functie de performanta, posibilitate de avansare (0729.931.401/ 0786.722.464 madalina@plach.ro 1622. Lucratori comerciali pentru supermarket zona Berceni. Contract de munca, bonuri de masa, program flexibil bonuri de masa, 1.630 L; (0374.064.691/ 0374.064.691 angajari.intermarket@yahoo.com 1623. Lucratori comerciali personal cu

sau fara experienta, salariul 1500 lei in mana, contract de munca din prima zi 2.000 L; (0764.231.514 Nicu.paunescu@sterlingcruise.eu 1624. Lucratori comerciali manipulare, ambalare, Suntem un colectiv vesel si dinamic si vrem sa completam echipa cu lucratori comerciali ambalare/ manipulare, program 8-17, salariu de la 1850, zona metrou Republica. Detalii la tel., 1.850 L; (0737.212.718 loredana.vreja@boutiquecadeaux.ro 1625. Lucratori comerciali Mega Image Shop&Go cu sau fara experienta. Mag este in Chiajna. Se lucreaza in ture de 8h. Atmosfera placuta. Se ofera bonuri de masa, salariu,1500 lei. Tel: 1.500 L; (0732.752.011 Gabrielaesparza9@yahoo.com

Manager cu experienta (bun gospodar, energic), bucatari, ospatari, PR, grataragiu pt. restaurant romanesc sector 2; (0740.665.577

1654.

1655. Manager transport marfa, societate

de productie mase plastice angajeza in conditii avantajoase pentru 2 camioane. (0784.235.304 mariana.voicu@evplast.com 1656. Manager, administrator, magazioner, piar organizator evenimente pentru complex restaurant, club, cafenea, piscina, zona Floreasca, sector 2; 650 {; (0740.665.577/ 0760.091.819

Manager, asistent manager, org. evenimente, PR, barman, ospatar, picoli grataragiu pentru club restaurant. Pentru provincie oferim cazare; (0737.710.889

1657.

1658. Manichiurista -pedichiurista, frizer+ frizerita, sos. Colentina la depou, salon Bon Boriass; (0740.316.621 1659. Manichiurista /pedichiurista/ stilist/ protezist pentru salon de infrumutesare Lumieux Beauty, zona Baneasa-Sisesti; (0722.388.188/ 0724.732.956

1661. Manichiurista cu experienta

1641. Macaragiu ISG Constructii anga-

1585. Lucrator comercial. Market angajeaza lucrator comercial pt. aranjat marfa in rafturi, conditii foarte bune, salariu foarte bun, zona sector 2, Sos. Colentina, 1.600 L; (0721.616.618

care executa instalatii electrice pentru constructii, salariul porneste de la 2000 Lei in functie de experienta fiecaruia, relatii la tel., (0726.485.671

1640. Lycamobile angajeaza promoteri

jeaza macaragiu autorizat +grup E, cu experienta, macara turn comanda sol. Santierul este in sector 5, Autogara Filaret, se construiesc 4 blocuri; (0753.112.729 simona@imogroup.ro

magazinul Shop&Go sector 2, 3 si 5 langa metrou, nu exista limita de varsta, salariu atractiv, bonusuri, program in ture, flexibil, posibilitate de avansare. 1.300 L; (0761.629.878

1653. Maistri electricieni, pentru societate

1660. Manichiurista cu experien?a pen-

agenti vanzari. Program full time. Contact Ilie Marius. Salariu brut 2.800 L; (0701.535.723

1566. Lucrator comercial si casier, pentru

alimentatie publica. Informatii la telefon; (0722.718.831 cuptorulculemne@yahoo.com

1639. Lucratori tamplarie, tineri necalificati si lucratori calificati pentru lucrari de montaj tamplarie din aluminiu si pvc. Oferim salariu atractiv. Relatii la telefon. (021.256.01.01 office@fenster.ro

1563. Lucrator comercial Ruta Mobila Berceni Angajam zona Berceni pentru aprovizionarea, aranjarea produselor de papetarie la raft in magazine, 8 ore l-v. Salariu 1.450 net. Minim 18 ani persoana serioasa si punctuala. Pt detalii sunati, 1.450 L; (0756.154.621

1568. Lucrator comercial, angajam lucra-

1544. Lucrator comercial magazin alimentar sector 5 (0724.568.037

1598. Lucrator depozit Chitila, esti in cautarea unui loc de munca stabil si sigur? Depozitul Dona. Logistica angajeaza lucratori in depozit. Asteptam CV-ul tau la adresa: (0731.799.557 recrutare@farmaciiledona.ro

1613. Lucrator servicii funerare pentru magazinul de servicii funerare Colosseum din Bd. Ghencea nr. 12, cu permis auto. Persoana de contact Virgil Patulea. (0722.266.143 colosseum.camin@yahoo.com

pentru magazinul alimentar Godac, zona Calea Giulesti; (021.220.28.54

1542. Lucrator comercial cu experienta

(0767.655.834

1597. Lucrator depozit Bucuresti. Distribuitor produse papetarie si birotica angajeaza lucrator depozit, in Sema Parc, langa metroul Petrache Poenaru. Cerinte: persoana fara antecedente penale, studii medii, pentru descarcarea si receptia marfurilor, aranjarea pe rafturi, pregatirea si ambalarea comenzilor, inventarierea marfurilor. Beneficii: contract de munca pe perioada nedeterminata, program de lucru luni-vineri, in timpul zilei. Pentru interviu: trimiteti CV-ul la adresa de e-mail, fax: 021.318.39.45 sau sunati la telefoanele: (021.318.39.44/ 031.423.03.40 pisaidiana@papetti.ro

1612. Lucrator sala Bingo pentru club Bingo Chez Gabi, barman (fara experienta). Va asteptam cu cv-urile in bd. Iuliu Maniu, nr. 11 (zona Apaca) in zilele de luni, marti, miercuri si sambata dupa ora 17:00. robert.donciu@yahoo.com

1559. Lucrator comercial cu experienta

LivrariRegie LivrariRegie angajeaza lucrator comercial cu carte de munca. Program: 2 zile da si 2 libere 08 - 20- 1400 lei, si de Du - Jo 20:00 - 02:00- 1150 lei. Se mai ofera diverse bonusuri. 1.400 L; (0774.028.349

faci parte din echipa noastra, hai si tu.Angajam lucrator comercial cu minim experienta in floarie.Detalii la tel.: (0745.765.453

super falafel angajeaza lucrator comercial/ preparator sandwich. Cautam persoane serioase, sociabile, orientate catre client, cu spirit de initiativa si dinamice; (0726.691.007

Pantelimon - Catelu. Persoana tanara, muncitoare, nu fumeaza, nu consuma alcool. Verifica si pregateste marfa. Angajare cu Contract de Munca. Sunati, trimiteti CV pe email pentru interviu, 2.400 L; (0722.317.109 vetro@vetro.ro

un important lant de cofetarii din Bucuresti. Locatie: Plaza Romania, Calea Dorobanti, Mall Vitan. Program: 2 schimburi.Nu necesita experienta in domeniu, 1.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1541. Lucrator comercial angajez lucrator comercial Shop and Go Piata Iancului. Program full time. Pentru detalii contactatima telefonic. (0764.371.925 megalimes@gmail.com

1543. Lucrator comercial Daca vrei sa

1584. Lucrator comercial. Fast Food,

1596. Lucrator depozit - verificator Zona

1645. Macelar pentru restaurant Calea Floreasca isi mareste echipa, cu minim 2 ani experienta. Salariu atractiv, tips. Daca doresti sa te alaturi echipei, trimite un cv pe adresa de email. (021.313.45.85 office@vacamuuu.com

tru salon in Drumul Taberei, cu vad format, conditii avantajoase (0722.609.552 angajam; (0766.527.180

1662. Manichiurista cu experienta

manichiura simpla si semipermanenta, pedichiura clasica si semi, salon zona 1 mai -Turda, salariu fix si comision carte de munca 8 h, 2.000 L; (0732.416.777 1663. Manichiurista cu experienta, salon in Sebastian, Calea Rahovei, vechime de peste 15 ani, vad si clientela formata, carte de munca 8 ore, program o zi cu o zi, conditii de lucru deosebite. Cerem si oferim seriozitate. (0720.757.176 Bogdan88gherasim@gmail.com 1664. Manichiurista cu minima experienta in salon de 4 ani , manichiura clasica, persoana tanara cu aptitudini bune de comunicare cu clien?ii . Salon zona Dorobanti . (0765.648.443 1665. Manichiurista pedichiurista pentru

unghii gel, oja semipermanenta, manichiura - pedichiura clasica, experienta minim 2 ani, sector 2, Bucuresti (0723.529.371 1666. Manichiurista pentru salon infru-

musetare, locatiile din Timpuri Noi si Militari. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare. (0723.383.315

1667. Manichiurista pentru MACELAR - AUCHAN MILIsalon zona Chisinau, salariu TARI, PROGRAM FULL-TIME, 8 1.800 - 2.500 L si frizer/ H/ZI, CONTRACT DE MUNCA PE frizerita, salariu 1.800 PERIOADA NEDETERMINATA. CV2.500 L; (0760.920.948 URILE POT FI TRIMISE PE ADRESA Manichiurista pt. salon DE E-MAIL SAU DEPUSE LA SERVI- 1668. deschis de 20 ani, conditii CIUL CLIENTI DIN INCINTA MAGAZavantajoase; INULUI. INFORMATII POT FI OBT(0764.692.929 INUTE LA NR. TELEFON. TE ASTEP1669. Manichiurista Salon Afrodita, BTAM IN ECHIPA NOASTRA; dul Lacul Tei, angajeaza coafeza, manichiurista si maseuza, cosmetician, salariu (0374.101.324 RECRUTAREatractiv; (0723.644.041/ 021.210.56.47 MI@AUCHAN.RO 1646.

1647. Macelar si ajutor de macelar si vanzatoare pt macelarie la butuc in piata Berceni Oltenita.Salariu atractiv si program flexibil, rog seriozitate; (0723.417.528 1648. Macelar si ajutor macelar pentru

magazin macelarie; (0760.124.090/ 0733.421.012

1649. Macelar si vanzatoare pentru mag-

azin macelarie; (0760.124.090

1650. Magaziner materiale constructii SC

Magnum Expert Building SRL (0728.106.312 magnum.expert.building@gmail.com

1670. Manichiurista urgent. Rua Beleza Studio, Bd. Metalurgiei 29 C, sector 4,informatii la tel. 1.500 L; (0767.807.802 voineabeatrice@ymail.com 1671. Manichiurista cu experienta pt.

Salon Stephanie, (15 ani activitate) soseaua Oltenitei 238, sector 4 (0723.460.908 stefy_seb@yahoo.com 1672. Manichiurista cu experienta si in unghii false, carte de munca, platita pe 8 ore salariu 2.200 lei, salon de 10 ani, program 1 zi da unu nu, 1 weekend da unu nu, zona metrou Gorjului; 2.500 L; (0724.357.422

1626. Lucratori comerciali patiserii Cau-

tam personal cu studii medii, pentru o viitoare retea de patiserii apartinand unei bine cunoscute companii din sectorul Horeca, în orasul Bucuresti. Relatii la tel., 1.600 L; (0722.206.637 iulian.lorenzo.fulger@gmail.com 1627. Lucratori comerciali si manipulanti

marfa, salariu 1600 lei in mana la care se adauga carnetul de munca.Program de 8 ore, in ture.Nu este necesara experienta si nu conteaza varsta.Se lucreaza cu legume-fructe. 1.600 L; (0724.591.407 t.cristinaroxana@yahoo.com 1628. Lucratori comerciali, casieri (fete baieti )zona metrou Nicolae Grigorescu salariu ?i program atractiv, totul discutabil si negociabil in functie de experienta si calitati; (0770.522.019 1629. Lucratori comerciali, magazin in

parc I.O.R.; (0764.344.632

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


20

20 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 1715. Manipulant marfa si lucrator com-

««««««««««««««««««

1716. Manipulant marfa, depozit de

MASEUR- TEHNICIAN MASEUR, ACS BEAUTY EXPERT ANGAJEAZA PENTRU SALON SITUAT IN SECTORUL 2. TELEFON/ FACEBOOK: ACS BEAUTY EXPERT. SITE: WWW.ACSBEAUTYEXPERT.COM; (0721.121.261

ercial, societate comerciala, angajam manipulanti marfa si lucratori comerciali pentru magazine alimentar in sectorul 3 . Experienta in Mega Image sau Shop&Go constituie in avantaj . Detalii la telefon; 1.700 L; (0723.322.090 marfa situat pe soseaua de centura, la iesirea din Popesti, salariu 1500 lei net, program de luni pana vineri, ore suplimentare, carte de munca 1.500 L; (0727.250.971 alberto.catanus@gmail.com

1717. Manipulant marfa, lucrator comercial Depozit produse alimentare angajeaza manipulant marfa se ofera salariu net de 1.600 lei. Adresa: str. Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4 (punct de reper: in spate la magazinul Metro Berceni), 1.600 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 1718. Manipulant marfa, program l-v 8-

1673. Manichiurista pedichiurista, manichiura clasica, semipermanenta, si gel, pentru salon situat in Mall Veranda Obor. Solicitam experienta min 2 ani. Oferim salariu fix, carte de munca 8 ore, concediu platit. Solicitam seriozitate. 1.500 L; (0722.305.219/ 0744.352.013 mona_popescu2005@yahoo.com 1674. Manichiurista sau inchiriem post

1696. Manichiurista. sectorul 3, Titan,

zona metrou 1 Decembrie. Salariu, contract munca 8 ore, concediu platit. Salon cu clientela, vad, mediu de lucru placut. Oferim si solicitam seriozitate. colaborare termen lung. (0774.430.738 scifi_ds@yahoo.com 1697. Manichiuriste, coafeza, frizer

Salon Tishara ce functioneaza din 2001 doreste pt. angajare manichiurista cu experienta CM, salariu motivant, program flexibil sau inchiriere post. Va asteptam cu drag. (0722.505.399 Salon@tishara.ro

Salonul Alizone Beauty Spa isi mareste echipa daca vrei sa faci parte din echipa noastra te asteptam pentru interviu la numarul de tel., WhatsApp sau cv la albucristina78@yahoo.com; (0734.231.629 albucristina78@yahoo.com

1675. Manichiurista sector 4, unghii

1698. Manipulant Angajam urgent

16.30, lucru in depozit scule si echipamente al Tresa (fost Geve Com) din Bucuresti, Bulevardul Timisoara 104 E, sector 6.Salariu: 1.300 lei (in mana) + 300 lei tichete de masa + prime de sarbatori. 1.600 L; (0757.050.501 hr@tresa.ro 1719. Manipulant marfa, spalator auto,

vulcanizator, mecanic, ajutor de mecanic pentru service auto, situat in Pipera. Se ofera contract de munca si salariu motivant, (0745.999.771 office@barami-service.ro 1720. Manipulant marfa, stivuitorist soci-

etate comerciala angajeaza manipulant marfa cu atestat de stivuitorist. Salariu motivant. Sediu situat intre Tunari si Otopeni pe soseaua de centura (0746.052.053 mehmet@wallpoint.ro

1721. Manipulant marfa. S.C Tarell Import Export SRL, distribuitor bere, bauturi angajeaza manipulant marfa pentru depozit sector 6.administrativ@tarell.ro, office@tarell.ro

false si mani + pedi doar oja semi, produse IBD gel si Opi gelcolor, se lucreaza 1 zi/ 1 zi libera, stradal, zona circulata, clientela formata. Salariu, incepand cu 1500 lei; (0728.986.420 andrei_rahova@yahoo.com

manipulant marfa Pansiprod Distributie, str. Baiculesti nr. 1 sector 1. Se ofera loc de munca stabil, salariu 1.100 lei net, bonuri masa. Transport asigurat pt cei din sector 5 si 6, 35 L; (0722.503.418

1676. Manichiurista si cosmeticiana,

angajeaza fete si baieti pentru lucru in atelier: ambalare, etichetare, confectionare etc. Candidatul ideal trebuie sa fie serios, stabil si rapid in lucru. Cautam din sector 6, 1.450 L; (0769.837.990 admin@aliweb.ro

1722. Manipulant marfa. RIN Grand Hotel patru stele. Desfasoara activitati de incarcare/descarcare a marfurilor, manipularea si asezarea acestora in depozite, manual sau cu ajutorul lizei; decorarea salilor pentru evenimente festive si targuri de nunti (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

1700. Manipulant marfa pentru

1723. Manipulant marfuri distributie Cluj

salon zona Cultural, sector 4, (Big Berceni), salariu + carte de munca, sau comision; (0723.293.222 1677. Manichiurista, angajez urgent

in Drumul Taberei. Relatii la telefon; (0721.547.274/ 0722.233.416

1699. Manipulant Fabrica de lumanari

(0722.211.105

industria carnii, angajeaza societate comerciala sector 3. (0744.786.212/ 0749.064.348

1679. Manichiurista, coafeza, ucenic cu

1701. Manipulant marfa. Beraria H anga-

1724. Manipulant marfuri, Producator de

1680. Manichiurista, persoana cu mini-

jeaza incarcator, descarcator marfa. Cautam persoane serioase si muncitoare. Daca iti cauti un loc de munca stabil, te asteptam la Beraria H, str. Kiseleff 32, sector 1, Bucuresti; (0725.345.302 www.berariah.ro 1702. Manipulant marfuri. Angajam pen-

1725. Manipulant, lucrator depozit, 2 barbati manipulant depozit cu sau fara permit cat. B, program 8 h-17.30 luni pana vineri, adresa: sos. Pipera langa metrou Aurel Vlaicu. Contract de munca, salariu 1400 lei net, bon de masa, bonus. 1.750 L; (0721.886.688 contact@pamikio.com

1678. Manichiurista, angajez;

experienta, Salon Divin, sector 2, (0722.605.019 Salondivin@yahoo.com

ma experienta de 4 ani in salon, cu aptitudini bune de comunicare cu clientii, persoana prezentabila si serioasa, salariu negociabil; (0765.648.443

1681. Manichiurista, post manichiurista

disponibil in zonele Victoriei, Lujerului si Tei. Oferim salariu motivant, portofoliu de clienti deja format, posibilitate de perfectionare; (0720.996.748 1682. MANICHIURISTA, Salon infru-

musetare zona Sebastian angajeaza manichiurista cu experienta. Conditii avantajoase. Tel., (021.430.21.75 1683. Manichiurista, Sun Beauty Studio

isi mareste echipa. Ai experienta si calificare? Daca da, asteptam contactul tau telefonic. Zona Big Berceni. Contract de munca & salariu motivant, 1.500 L; (0723.080.104

tru depozit produse electrice situat in Bucuresti, sector 6, zona Militari. (0748.880.824 alina@spotvisionelectric.ro 1703. MANIPULANT pentru depozit de

echipamente electrice. Se ofera contract de munca, bonuri de masa incluse, decontare transport, plata orelelor suplimentare. Va asteptam la sediul nostru intre orele 1016. 2.000 L; (021.301.96.00 resurse.umane@comtec-int.ro www.comtec-int.ro

1684. Manichiurista, angajaza salon

1704. Manipulant depozit mezeluri Bucuresti, depozitul este situat pe strada Drumul intre Tarlale, nr. 29A, sector. 3, Bucuresti (0720.660.985 office@vericom2001.ro

1685. Manichiurista, coafeza pentru

1705. Manipulant depozit suntem cel mai mare magazin online de obiecte sanitare. Atributiile angajatului vor fi: receptie marfa, ambalare, manipulare, program luni-vineri 9:00-18,00 salariul net: 1500 RON + bonuri masa; 1.700 L; (021.212.30.10 razvan.dumitru@german-quality.ro www.germanquality.ro

Beauty Lounge, salon lux, zona Calea Mosilor, intersectie Eminescu, Dacia, Pizza Hut. Spatiu comercial, clientela formata. Experienta in domeniu, unghii false, pictura pe unghii, seriozitate, (0722.301.575/ 0744.499.555 cristina@wic.ro http://www.thebeautylounge.ro Salon zona Basarabiei, Arena Nationala, 1 zi/1zi. Salariu fix sau procent, carte de munca. Contact Elena, (0726.322.028 saftoium@yahoo.com 1686. Manichiurista, coafeza, salon Bucur Obor, cu experienta. Ofer salariu fix sau procent + carte de munca; (0745.280.495 1687. Manichiurista, hairstylist, coafeza

cu experienta. Curly Salon situat Bulevardul Unirii sector 3 angajeaza manichiurista, hairstylist/coafeza cu experienta, necesar aptitudini de frizerie, 1/1 zi, carte de munca, salariu atractiv, duminica inchis, (0732.163.316/ 0732.163.316 liliana.dachin@cleverkids.ro 1688. Manichiurista, maseuza. Angajam manichiurista cu experienta si maseuza la Salon Green Day Spa sector 5 si 6, vad format; (0747.639.790 1689. Manichiurista, pedichiurista,

coafeza vrem sa ne marim echipa. Angajam manichiurista, pedichiurista, cu specializare si in unghii false si coafeza cu experienta pentru salon situat in zona Militari, Veteranilor. (0725.933.717 1690. Manichiurista, tehnician unghii cu experienta, oferim salariu de 1.700+ carte de munca 8 ore. Program o zi cu o zi, zona Straja (salon cu vad), nu se opresc bani pe materiale. www.salonhema.ro . (0766.663.406 1691. Manichiurista, tehnician unghii

false pt. Saloanele Magic, conditii deosebite, salariu fix/ procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, CM 8 ore, traininguri gratuite 3.000 L; (0768.106.512 angajari@saloanelemagic.ro 1692. Manichiurista, tehnician unghii

false, salon situat in sec. 4 (Aparatorii Patriei). Program o zi cu o zi, carte de munca, salariu fix + procent. 1 L; (0767.126.874 Isac_vica@yahoo.com 1693. Manichiurista- pedichiurista cu experienta, carte de munca si salariu atractiv, salon central. Pt. detalii sunati la: (0726.781.766 1694. Manichiurista- pedichiurista, coafeza si cosmeticiana (acceptam si echipa). Salon cu vechime 15 ani, clientela formata, carte de munca, 8 ore, salariu fix garantat+ comision; (0768.652.703/ 0723.574.326 1695. Manichiurista. Salon angajeaza manichiurista unghii tehnice, coafeza, frizer, zona Pantelimon Orange; (0743.491.252

1706. Manipulant depozit Afumati,

mocheta, linoleum, PVC, urgent, (0767.282.836 contact@proconfort.eu 1707. Manipulant marfa Activitati de incarcare-descarcare, activitati de pregatire a produselor pentru livrare, manipularea marfurilor de la locul de depozitare pana la locul livrarii (0755.044.515 bench.making@yahoo.com 1708. Manipulant marfa pentru depozit

de materiale electrice cu varsta cuprinsa intre 18-40 de ani. Depozitul se afla in Sos. Pipera-Tunari, judetul Ilfov, transportul in Bucuresti, masa asigurat. Mai multe detalii la telefon. 1.600 L; (0759.035.541 sorin.hagiu@damieco.ro 1709. Manipulant marfa depozit la firma

pe camion distributie. Salariu intre 16501800 lei pe luna. Mai multe detalii la telefon (0749.034.335 translogisticnad@yahoo.com cosmetice, in Bucuresti - zona Berceni. Atentie distributiva, disponibilitate pentru munca fizica; (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro www.loncolor.ro

1726. Manipulanti marfa angajam bar-

bati pentru depozit de bauturi, in incinta complexului Antrefrig (strada Fantanica, nr 36). Salariul 1500 Lei (021.313.29.59 1727. Manipulanti marfa pentru Best

Market, cu sau fara experienta pentru magazin alimentar zona Baneasa. (0774.410.317 resurse.umane@gfmarket.ro 1728. Manipulanti marfa Popesti-Leordeni angajam urgent manipulant depozit in Popesti-Leordeni, producator usi de garaj si termostoruri. Program L-V 7.30-16.00. Oferim: salariu atractiv, tichete, prime, transport, 1.300 L; (0745.398.408 recrutare@mcagrup.com www.mcagrup.ro 1729. Manipulanti marfa si incarcator,

decsracator depozit in zona Doraly, salariu 2000 lei, pentru mai multe detalii la tel: 2.000 L; (0733.984.338 1730. Manipulanti marfa, muncitori necalificati femei si barbati pentru firma Zarea, productie de bauturi. Beneficii: bonuri de masa, ore suplimentare platite dublu, spor de noapte, prime, bounusuri, pachet cu sticle. Interviuri de l-v orele 1315 sediu. (021.667.00.20 office@zarea.ro

Manipulanti marfuri fabrica de productie alimentara angajeaza manipulant marfuri, program de lucru in ture, salariul 1.400 lei in mana + tichete de masa (0732.672.654

1731.

Zarea, barbati, necalificati, program lunivineri numai dimineata. Interviu zilnic orele 10-16. Transport: metrou statia Laminorului sau autobuz 112, 697 (021.667.00.20 office@zarea.ro

1732. Manipulanti marfuri, soferi, stivuitorist. Firma de distributie bauturi din Com. Berceni, Judet Ilfov angajeaza manipulanti marfuri, soferi categoria C cu arestat si card tahograf si stivuitorist. (0752.285.730/ 0752.285.730

1710. Manipulant marfa depozit, anga-

««««««««««««««««««

jam urgent manipulant marfa pentru depozit din sectorul 3 si 6. Decontare Transport Urban. Salariu brut: 1700 Ron+Bonuri-300 Ron+Bonus 250 Ron. Program: 8 ore. Cautam oameni din sect 3,4,5 si 6; 1.700 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 1711. Manipulant marfa depozit, Mit Clima Distribution srl angajeaza manipulant marfa depozit.Beneficii: salariu motivant. Contract de munca pe perioada nedeterminata. Ore suplimentare platite. Decontare transport; (0725.999.949 angajari@mitclima.ro

Manipulant marfa depozit, Pod Fundeni, contract 8 ore/zi, L-V, minime cunostinte PC, seriozitate, stabilitate, 1.450 L; (0730.073.940 1712.

1713. Manipulant marfa depozit, asistent logistica la Pod Fundeni (zona XXL), 8 ore/ zi, l-v. atributii: receptia marfii, depozirea ei, realizare colete pentru promotii. Cerinte: minime cunostinte PC, seriozitate, dorinta de stabilitate. 1.450 L; (0730.073.940 1714. Manipulant marfa Popesti Leor-

deni, angajam manipulanti marfa la depozitul MCA Grup, Popesti Leordeni, producator usi de garaj si termostoruri. Program l-v 7.30-16.00. Salariu 1300, tichete, prime, transport;contract nedeterminat; 1.300 L; (0758.062.201 recrutare@mcagrup.com www.mcagrup.ro

MANIPULANTI PENTRU LIVRARE MOBILIER LA DOMICILIU CLIENTULUI ANGAJAM, PUNCT DE LUCRU ROND MOGOSOAIA. SALARIU 1.500 NET+ BONURI DE MASA; (0722.214.793/ 0729.618.811/ 0730.709.446 1733.

«««««««««««««««««« 1734. Manipulanti S5, angajam manipu-

lanti pentru o fabrica de usi de garaj din S5. Program L-V, 8 h/zi. Salariu NET 1400 lei. Posibilitate de marire. Decontare transport. Detalii si programari la numarul din anunt; 1.400 L; (0755.651.839 1735. Manipulanti si stivuitoristi Otopeni

zona aero, angajam manipulanti si stivuitoristi pentru depozit situat in zona Aeroportului Otopeni; (0722.399.810 dan@asgwind.eu

1736. Manipulanti, muncitori necalificati

pt. Fox, fabrica de mezeluri. Program in schimburi. Perioada nedeterminata. Alte beneficii: spor noapte, bonusuri, prime, masa calda. Zona sector 4. Contactati-ne intre orele 9-17 de L-V. 1.600 L; (0726.718.768 1737. Manipulanti, pickeri, lucratori

depozit Angajam pickeri, manipulanti pentru depozit fresh legume si fructe si ambiental, salariu de la 1300 lei - 1900 lei (in mana). Transport asigurat pe ruta: Ciolanesti, Videle, Poieni Ciorogarla, (0761.303.191/ 0736.373.987 1738. Mar&Pet Grup Srl angajeaza lucra-

tor depozit, cel mai mare producator de tamplarie PVC Rehau din Romania 1.500 L; (0727.789.170 financiarbucuresti@marpet.ro

1739. Maractiv Broderie angajeaza muncitori Firma Maractiv, care activeaza in domeniul broderiei industriale, angajeaza muncitori calificati/necalificati, program normal 8 ore, salarii motivante, zona metrou Timpuri Noi, rugam seriozitate. (0730.168.785 maractiv@yahoo.com 1740. Market Colentina angajeaza

1743.

1770. Mecanic auto cu experienta pentru

1744. Maseuze cu fara experienta anga-

1771. Mecanic auto cu sau fara experien-

jeaza salon masaj erotic de lux din Bucuresti, zona Piata Unirii, contract, cursuri specializare, bonusuri, echipa tanara, program flexibil. 1.500 {; (0758.063.750 Contact@vip-obsesion.ro 1745. Maseuze, cele mai bune comi-

sioane la Mon Amour Massage. Esti tanara, frumoasa, senzuala, lipsita de prejudecati si in cautarea unui venit consistent? Te invitam sa te alaturi echipei noastre de elita, cu 9 ani experienta. Mon Amour Massage, cel mai important furnizor de servicii de masaj erotic de lux din Bucuresti, este mereu in cautare de noi talente care sa se alature echipei noastre de maseuze de elita. Experienta nu este necesara pentru ca asiguram complet gratuit dezvoltarea profesionala (cursuri de specialitate si analize medicale). Iti oferim un mediu de lucru profesional, de lux, prietenos si flexibil precum si oportunitati pentru construirea unui venit consistent (contract cu carte de munca, salariu motivant si cele mai bune comisioane de pe piata). Si inca ceva foarte important, nu suntem o agentie de escorta si nu oferim servicii sexuale. Completeaza acum formularul de pe site pentru a inregistra CV-ul tau in baza noastra de date sau suna-ne direct. Nu mai sta pe ganduri, aplica acum, te vom invita sa ne cunosti, vei vedea ce iti putem oferi si suntem convinsi ca nu vei regreta. www.monamour-masaj.ro (0732.889.966/ 021.316.88.38 manager@monamour-masaj.ro 1746. Masinist marochinarie si modelier

Atelier de accesorii din piele naturala, angajeaza modelier si masinist marochinarie. Salariu fix. Program fix. Ore suplimentare platite. Bucuresti. siminadesign@gmail.com (0766.285.336 siminadesign@gmail.com 1747. Masinist, operator masini de ambalat, produse de bacanie, salariul net 2000 lei/luna+bonuri de masa+ore suplimentare platite+transport platit. Program de lucru l-s: 7,00-16,00. Str. Drumul Intre Tarlale nr. 45G, sect. 3. 2.000 L; (021.361.28.28 licitatii@ketos.ro 1748. Masinista (masa+masina), pentru

atelier de productie incaltaminte dama, persoana pentru pregatit, montat si cusut fete incaltaminte, (masa + masina). Pachet salarial atractiv, plata la 2 saptamani; (0731.242.650 1749. Masiniste cu experienta, angajez

pe perioada nedeterminata, zona Afumati; (0761.359.345/ 0721.837.473 1750. Masiniste pentru atelier confectii

textile Afumati judetul Ilfov. Detalii la tel: (0761.359.345

Masiniste. Confectii textile angajeaza masiniste cu experienta si calcat final. Decont transport+ tichete de masa, zona Militari; (0734.522.529 1751.

Masiniste. Confectii textile, zona Militari, angajeaza masiniste cu experienta si calcat final. Decont transport+ tichete de masa; (0764.587.370 1752.

1753.

Mecanic auto, relatii la (0735.302.907

1754. MECANIC camioane. Reprezentan-

ta service camioane si remorci, angajam mecanic camioane cu experienta, venituri lunare intre 2.000-4.500 L, conditii bune de lucru, zona Militari-Industriilor, cerem diploma relatii la, 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 1755. MECANIC masini si utilaje pentru productie, firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din B-dul Bucurestii Noi 176, sector 1, transport: metroul Parc Bazilescu si autobuz 697, 112; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro

Mecanic / vulcanizator pentru vulcanizare in zona Luica. Oferim contract de munca, salariu brut 2.100 L; (0722.732.794 vadrexim@yahoo.com 1756.

1757. Mecanic /electromecanic auto.

Service auto in Titu, Dambovita angajam mecanic/ electromecanic auto. Salariu 1.500-3.000 ron in functie de experienta; (0723.727.914 pieseautopaun@yahoo.com 1758. Mecanic auto cu experienta care stie sa faca si geometrie, salariu motivant, de preferat sector 2 sau 3; (0733.585.700/ 0784.410.141 1759. Mecanic auto cu experienta tehni-

ta pentru service auto multimarca, locatia este in zona Eroii Revolutiei (0759.030.644

1772. Mecanic auto sau dezmembrator parc auto. Salariu in functie de abilitati. Nu acceptam persoane fara experienta. Zona Iuliu Maniu, Militari 2.500 L; (0731.457.466 denisautodez@yahoo.ro 1773. Mecanic auto si ajutor de mecanic

auto, service auto autorizat RAR sector 3 angajeaza mecanic auto si ajutor de mecanic auto. Conditii bune de lucru.Salariu atractiv.Program de lucru normal; 2.500 L; (0722.606.159 1774. Mecanic auto si muncitori salubritate, SC Ecogreen Construct SRL, cu sediul in loc. Adunatii Copaceni, angajam mecanic auto (pt intreprindere privata) salariu 3000 lei. muncitori salubritate (necalificati) salariu 1.400 Lei (0726.152.603 adunati07@icloud.com 1775. Mecanic auto, minim 2 ani experi-

enta, cunostinte in vederea reparatiilor masinilor Mercedes Sprinter din cadrul firmei, diploma de mecanic. Varsta angajatului poate fi cuprinsa intre 25-45 de ani; (0724.034.153 bianca@medicalvision.ro 1776. Mecanic auto, sunt in cautare de mecanici seriosi pentru service auto situat in Bucuresti, sector 3 (Zona Theodor Pallady). Service-ul nostru se bazeaza doar pe mecanica si geometrie roti. Este echipat ultra modern; 6.000 L; (0732.117.746 autobelucciservice@yahoo.com 1777. Mecanic auto, vulcanizatori, electri-

cian auto, muncitori necalificat pentru service auto - roti. Oferim salariu atractiv, bonusuri, 2.500 L; (0723.520.848/ 0371.470.870 kadserviceroti@gmail.com

1778. Mecanic auto, ucenic, pregatitor vopsitor, vopsitor, muncitor necalificat, agent vanzari, spalator auto pentru angajare sau colaborare service auto. Asiguram cazare pt. persone din provincie. Adresa Popesti Centura, Dn4, salariu: 1.5004.000, 4.000 L; (0744.290.636 neg.viorel@gmail.com 1779. Mecanic interior fabrica de medica-

mente Executa lucrari de intretinere, revizie si reparatii, pregatirea, montarea, demontarea pieselor de format si a accesoriilor pe echipamente de productie si reglajele necesare. Lucru in 3 ture, l- v (0733.170.053 ionela.corcau@hrdesign.ro

1780. Mecanic reparatii buldoexcavatoare cunostinte mecanica, permis categoria B, salariu motivant, (0766.588.281/ +40766363217 office@leaderinstal.ro 1781. Mecanic reparatii si intretinere pen-

tru fabrica produse panificatie din Bd. Theodor Pallady, langa statia de metrou Nicolae Teclu. Salariu atractiv. Program in trei schimburi 6:00-14:00-22:00 (0755.116.678 1782. Mecanic si electrician auto pentru

Skoda Team Services S.R.L, cu experienta.Salariu atractiv. Detalii la telefon: (0784.281.761/ 0784.281.765 skodateamservices@gmail.com 1783. Mecanic utilaje pentru miniincarca-

tor cu comenzi la pedale si miniexcavator, de preferinta cu categoria B, locatie atelier zona Baneasa lucari in Bucuresti si Ilfov.Cu exeprienta pe utilaje. (0722.155.702 1784. Mecanic, electrician auto cu expe-

rienta minima de 3 ani in mecanica auto multimarca pt. Wox Autoserv. Serviciile principale cerute sunt : revizii filtre si ulei, schimb distributii, schimb elemente franare 3.000 L; (0769.210.101/ 0723.656.275 office@servautopro.ro 1785. Mecanic, mecanic incepator,

ucenic, Ilfov candidatul ideal trebuie sa aiba permis categoria B, cunostinte de mecanica, (0784.293.112 vanzari@mecanovalmar.ro

tinichigiu auto Pentru 2 importanti dealeri auto din Romania, locatie Bucuresti, recrutam: mecanic auto, pregatitor - vopsitor auto, electrician auto, tinichigiu auto. Asteptam sa ne contactati (0799.645.511/ 0799.645.511 office@hrgold.ro 1788. Mecanic, vulcanizator si spalator

auto, 2500 lei salariu ptr. mecanic auto cu experienta. Service-ul se afla in Prelungirea Ghencea, nr. 126, dotat cu rampa, elevatoare, s.d.v.-istica, statie de geometrie, diagnoza computerizata etc. 2.500 L; (0731.853.214 corina.taroiu@yahoo.com 1789. Mecanici societate de constructii angajeaza mecanici reparatii si intretinere auto si utilaje. Solicitam seriozitate si vechime in munca min.3 ani. Rel.L-V, in intervalul orar 8.00 - 16.00; (0727.221.670 david@dimar.ro

1761. Mecanic auto cu experienta, ucenici auto, vulcanizatori conditii bune de lucru, echipament de lucru, carte de munca, salariu motivant, concediu de odihna platit, zona Carrefour Orhideea Crangasi 2.500 L; (0729.009.900/ 0760.160.130 floriannica@yahoo.com

1792. Mecanici auto si ajutori de mecanic, urgent, salarizare 2000-3000? (0743.336.664 autototal.complet@gmail.com

ta, ofer salariu motivant intre 2000 si 3000 de lei. Se cere seriozitate, responsabilitate, adaptabilitate. Vitan, Barzesti, nr de tel: (0767.855.628 nick.2111@yahoo.com 1764. Mecanic auto Dealer auto Suzuki

si Citrone angajeaza in conditii avantajoase mecanic auto; (0721.250.718/ 0722.227.998 dragos.ionescu@honda.com.ro 1765. Mecanic auto numai Dacia Logan,

sediu garaj Sos. Andronache sector 2; (0765.519.814

1767. Mecanic auto pentru service autor-

izat RAR, salariu atractiv, urgent. (0720.062.063

MENAJERA ANGAJAM MENAJERA - PERSOANA CINSTITA, SERIOASA, HARNICA SI ORGANIZATA. SE SOLICITA EXPERIENTA INTR-UN POST SIMILAR, PRECUM SI REFERINTE SCRISE DE LA LOCUL DE MUNCA ANTERIOR. INFORMATII LA NUMARUL DE TELEFON: (021.308.25.10 1800.

1801. Menajera angajam pentru pensi-

une in sectorul 6. Se asigura cazare. (0724.807.623 1802. Menajera cu experienta, pentru firma, in zona Herastrau. Program full-time, carte de munca. Relatii la tel: (0742.919.936/ 0757.737.706 1803. Menajera Dorobanti, 8 ore, 2500 L.

Romana, 14-22 , 2000+contract munca. Unirii, 2000 L, 8 ore. Menajera interna, 2500 L. Menajera, 3 zile (Lu-mi-vi), 120 lei/ zi, Unirii. Cerinte: experienta, recomandare; 2.500 L; (0724.617.662 office@famileto.ro 1804. Menajera Familie angajeaza doamna pentru menaj, apartament, zona metrou Izvor, curatenie, spalat, calcat. Experienta, nefumatoare, curata serioasa program luni-vineri 9.30-17.30 1.600 L; (0721.283.599 1805. Menajera Familie serioasa dorim menajera pentru activitati usoare in apartament: curatenie, spalat si mancare. Program 5 - 6 ore/ zi. Locatie zona Parc Herastrau, apartament 3 camere; (0766.949.316 ofirabokk@gmail.com 1806. Menajera Gradinita particulara, zona Pipera, angajam menajera, transport inclus. Detalii la interviu; (0748.238.684 vali.diana@yahoo.com 1807. Menajera imobil Snagov. Cerinte:

curatenia si igienizarea zilnica in imobil. Varsta maxima 50 ani. (0373.783.008 1808. Menajera la birouri in zona Baneasa. Program 8 ore de l-v (6.00 14.00). Rog seriozitate. (0769.088.600 1809. Menajera numai sector 6, complex

Gema bd. Iuliu Maniu (0740.274.127/ 0753.090.011

1810. Menajera pentru casa particulara; (0764.554.455 1811. Menajera pentru familie fara copii, nefumatoare, minim 5 ani experienta, program 8 ore pe zi, zona Domenii, sector 1. Contract de munca, 3.000 L; (0733.279.160 iulianad1982@gmail.com 1812. Menajera pentru o batrana. Ofer

locuinta si salariu; (0722.223.667

in piata Romana, program in ture, salariu motivant. (0723.909.534 dragos.neacsu@journey-pub.ro

1791. Mecanici auto pentru service auto multimarca, cu experienta. Cautam persoane responsabile, pasionate de domeniul auto. Salariu bun, bonusuri, conditii de lucru bune. Zona Teiul Doamnei, Colentina. (0799.827.900

1763. Mecanic auto cu sau fara experien-

Angajam medic specialist cardiolog, ev. rezident anul 5Angajam medic specialist med. de familie, ev. competenta ultrasonografie generala si bune cunostinte de pediatrie.In cartier Drumul Taberei, 3.000 L; (0733.942.945 mediculcasei@yahoo.com

1787. Mecanic, vopsitor, electrician si

pentru service auto, cu experienta.Salariu atractiv. Relatii la telefon. (0768.771.519

1760. Mecanic auto cu experienta vasta multimarca. Service specializat in casete de directie isi extinde activitatea! Angajam doar profesionisti! Pentru incepatori salariul pleaca de la 2000 lei. 3.500 L; (0785.661.199 Kitdirectie@yahoo.com

ditii foarte bune de munca. Adresa: str. Humulesti sector 5; (0722.550.018 unomagservice@gmail.com

1799. Medici med. familie si cardiologie

1813. Menajera pentru restaurant situat

angajeaza in zona Pipera. Salariu atractiv si motivant. Se lucreaza de luni pana vineri, foarte rar sambata intre orele 9:3017, 1.500 L; (0723.691.731/ 0723.691.731 sebastian@racingcode.ro

1762. Mecanic auto cu experienta. Con-

1798. Medic veterinar, Farmacie veterinara Biovet angajam medic veterinar. Program de lucru in ture si weekend prin rotatie. Suntem situati in zona Str Garii; (0746.768.173 resurse.umane@biovetimpex.ro

1786. Mecanic, vopsitor si tinichigiu auto

ca in reparatii si schimb piese auto multimarca. Calificare profesionala si experienta minim 2 ani. Asiguram transportul din Bucuresti. Salariu negociabil. (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

1742. Marochinera si masinista genti

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

ta, varsta maxima 30 de ani, preferabil posesor permis de conducere. Service-ul se afla in zona metrou Mihai Bravu. (0736.897.883 maryanagheorghe87@gmail.com

Autotehnic Service - intersectia Aparatorii Patriei (0721.667.950 office@autotehnic.net

1741. Marochiner pentru atelier din zona centrala a Bucurestiului, vopsitor cu experienta. Detalii la telefon. (0733.760.127

dama, angajare sau colaborare, 50 lei/ bucata cap-coada. (0734.984.671

1769. Mecanic auto urgent, cu experien-

««««««««««««««««««

1766. Mecanic auto pentru BMF Auto Service, cu experienta de minim un an in service multimarca. Service-ul se afla in zona Vitan. Salariu atractiv. Rog cv la email. (0799.888.211 bmfautoserv@bmfgrup.eu

urgent vanzatoare, salariu, 1.500 L; (0768.052.808

1768. Mecanic auto service autorizat RAR, angajeaza cu contract si carte de munca. Adresa Bd. Theodor Pallady 287 sector 3, 3.000 L; (0723.263.373/ 0723.007.249 costel.diaconu@gmail.com

1790. Mecanici auto firma serioasa

1793. Mecanici auto cu experienta pen-

tru service autorizat multimarca. Pachet salarial atractiv (3.000-4.000 lei in functie de experienta). Posibilitate de avansare. 4.000 L; (0722.416.512/ 0730.343.389 office@erc-auto.ro 1794. Mecanici intretinere /reparatii utilaje constructii, cu atestat, in com. Vidra, jud. Ilfov, experienta de minim 3 ani in mentenanta utilaje de constructii, pe parte mecanica, electrica, hidraulica. Program flexibil in ture. Salariu 2.800 lei + bonusuri, cazare asigurata. Pentru detalii sunati la nr. de tel. (0737.035.791 1795. Mecanici. Firma transport persoane angajez mecanici cu experienta pentru Isuzu, Mercedes, WV, Cibro, salariu 2.000 - 3.000 Lei; (0733.743.721

1814. Menajera pentru salon de masaj, locatia din Piata Romana. Solicitam experienta, seriozitate si referinte. Programul de lucru este de 8 ore/zi, salariul atractiv; (0747.374.023 office@group-rbm.com 1815. Menajera pentru un depozit cu pro-

duse cosmetice din Bucuresti situat langa Carrefour Militari. Program: L-V in doua schimburi. Salariu + tichete de masa (1.100 Ron + TM ->15 Lei) 1.400 L; (0728.063.417 recrutare@passion4work.ro 1816. Menajera pt domn educat, 3-4 zile pe saptamana. program 10 ore zi, 200-300 lei zi. Doamna/ domnisoara serioasa, harnica, discreta, deschisa, aspect placut, mms poze si sms descriere, se poate provincie/ interna; (0728.435.028 1817. Menajera cladire birouri pentru

birouri in zona Aviatiei, persoana dinamica, program 8 ore/zi. Se ofera salariu motivant, contract de munca, masa inclusa (0470.111.453 resurseumane@ekadevelopment.ro 1818. Menajera club de inot pentru copii,

club de inot pentru copii din Bucurestii Noi angajeaza menajera part-time si full-time, persoana serioasa si responsabila, salariu motivant. Detalii suplimentare la telefon. (0722.310.052/ 021.668.76.97 clubulmiciicampioni@yahoo.com 1819. Menajera externa pentru doamna

in etate caut persoana serioasa, nefumatoare, gospodina pentru menaj extern apart. 2 camere sec. 1, piata Dorobanti/ Floreasca. 8 ore L-V, 6 ore sambata. Gatit, aprovizionare, plimbari.Sunati dupa ora 17 (021.231.26.80 talydrimer@gmail.com 1820. Menajera externa/ interna, cu experienta, vila, program 8 ore/zi sau interna. Salariu 1.700- 2.500 Lei plus cazare si masa. Agentie fara comision; (0726.637.102 1821. Menajera full time, caut o femeie

serioasa pentru menaj si calcat in zona voluntari aproape de colentina varsta (4055 ani) ofer carte de munca. (0733.971.173 Rangin_rachid@icloud.com 1822. Menajera gradinita si scoala, cau-

tam o persoana muncitoare, pozitiva si agera, pentru curatenie intr-o gradinita si scoala, cu echipa tanara, deosebita; (0766.577.740 guantonya@yahoo.com

Medic dentist cu experienta pt. magazin stomato1823. Menajera interna angajam menalogic din D-na Ghica. Cv la jera in regim intern de luni pana vineri, adresa email; pentru activitati de menaj la casa in Bucuresti. Oferim salariu si restul conditiilor emiliakarina@yahoo.com

1796.

1797. Medic veterinar, cunostinte HACCP,

legislatie, PC (Word, Excel, etc.), industrie alimentara sectia tran?are industriala, salariu atractiv, pentru provincie asiguram cazare si masa. Relatii intre orele 10.0016.00; (0769.961.624

asigurate. Telefon; (0723.206.313

1824. Menajera interna foarte harnica si

responsabila, nefumatoare, sa aiba mult bun simt si respect, corecta fara vicii, zona Baneasa, particular,salariu negociabil, (0728.001.001

1825. Menajera interna pentru imobil Snagov. Cerinte: curatenia si igienizarea zilnica in imobil. Doar cu referinte sau recomandari, 2.500 L; (0721.721.488 mihaellavasile@gmail.com 1826. Menajera interna pentru menajul unei doamne singure, in zona Fundeni, la curte si ofer in schimb cazare in aceeasi curte, 3 camere, baie, bucatarie cu toate utilitatile si masa. (0722.599.289/ 0737.577.782 prodstefano93@yahoo.com 1827. Menajera interna zona 2 Cocosi, se cauta menajera interna, pers. cu experienta si recomandari, pentru familie din sect 1, zona 2 Cocosi, pt casa de 200 mp. Se ofera 2 weekenduri libere/ luna, 21 zile concediu/ an, ctr de munca, salariu neg., 2.000 L; (0726.251.442 isrecruitment.ro@gmail.com 1828. Menajera Kisellef se cauta pentru un apartament de 100 mp. Atributii: curatenie, calcat, gatit la pranz, ocazional. D-na are un catel. Program L-V, 8-15, salariul 1.200 Lei, contract de munca. Din luna 2 + bonuri 1.200 L; (0726.251.442 isrecruitment.ro@gmail.com 1829. Menajera Otopeni pentru camin de batrani privat, ture de 12 ore, plata corecta si la timp, masa asigurata, carte de munca. Acces usor cu transport in comun. Rugam seriozitate, post pe termen lung 1.800 L; (0726.081.666/ 0771.720.299 camineden@gmail.com 1830. Menajera part time pentru birou

zona Piata Romana. Pentru detalii tel. (0762.136.975 1831. Menajera pentru 2 camere si serv-

ice auto; (0763.030.109

1832. Menajera pentru laborator cofe-

tarie, zona Autogara Rahova (sector 5); (0786.886.178 1833. Menajera pentru sediu de firma, zona 13 Septembrie. Program de lucru: 6.00 - 15.00 de luni pana vineri. Programari interviu la tel. sau trimite CV, 1.400 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1834. Menajera pentru vila in Popesti Leordeni, program 8 ore de luni pana vineri, carte de munca. Doresc menaj (fara gatit), persoana onesta, iubitoare animal companie (caine), responsabila, din Popesti Leordeni, Berceni sau imprejurimi. Rog seriozitate; (0727.222.322 1835. Menajera pentru zona Pipera (Voluntari) Familie ce locuieste in zona Pipera (Voluntari) cauta menajera pentru curatenie in casa si gatit. Program full-time / parttime. Detalii la telefon; (0733.973.060 pr@bwfr.org 1836. Menajera vila, zona Sisesti. Pro-

gram luni-vineri sau sambata-duminica. Relatii la: (0732.956.246

Menajera zona Pipera, (metrou Pipera) salariu 100/200 lei pe zi. Program 2-3 zile/ saptamana; (0740.665.577

1837.

1838. Menajera, angajam cu contract de

munca menajere tip cameriste pentru curatenie apartamente din zona parcului Herastrau , relatii la tel.; (0770.812.520 1839. Menajera, femeie pentru menaj, de

luni pana sambata, chiar si din provincie, intern. Termen lung. Rog maxima seriozitate. Voluntari, Ilfov. (0758.228.651/ 0758.228.656 1840. Menajera, firma de curatenie anga-

jeaza menajere pentru birouri si familii in zonele Bucuresti si Ilfov. Program 8 ore. Salariu atractiv; (0745.526.682 echipadecuratenie@gmail.com www.echipadecuratenie.ro 1841. Menajera, pentru casa in Mili-

tari, 8 ore/zi de luni pana vineri curatenie, calcat, gatit, 1800 lei/luna. 1.800 L; (0722.221.538/ 0732.733.846 1842. Menajera, bona, doamna pana in 50 ani pentru menaj gospodarie 4 persoane (gatit, curatenie zilnica, spalat, calcat, curatenie generala) si ocazional bona copil 1 an. Regim intern (masa, camera proprie). (0726.744.159 Ralmariaco@gmail.com 1843. Menajera, femeie de serviciu pen-

tru apartamente in regim hotelier in zona Piata Universitatii. Program luni-vineri, 917 si ocazional in weekend. (0745.500.676 1844. Menajera, program 8 ore, salariu 2000 ron, angajez urgent menajera, zona Piata Victoriei, program 8 ore, salariu 2000 Ron. Mentionez ca am 2 copii si o bona interna care ajuta si ea la menaj. Rela?ii suplimentare la telefon; (0723.525.198 1845. Menajere pentru clinici medicale private Recrutam menajere cu experienta pentru clinici medicale din Bucuresti. Program de lucru: 8 ore/ zi - program in ture, de luni pana vineri. Salariul lunar: 1600 lei, contract de munca, 1.600 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

MENAJERE, FULL-TIME, PENTRU CLINICILE SI SPITALUL SANADOR. (0757.577.711/ 0755.045.495 RESURSEUMANE@SANADOR.RO

1846.

1847. MERCHENDISERI pentru firma Zarea la depart. vanzari pentru mercantizarea produselor in supermarket. Trimiteti CV pe adresa de mail si vei fi contactat pentru interviu. Te asteptam sa ni te alaturi; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 1848. Meserias in domeniul tamplariei din Aluminiu si PVC. Angajez necalificati in domeniul tamplariei din Aluminiu si PVC; (0724.536.358 1849. Meseriasi si salaori in domeniul constructii. Meseriasi 100-150 lei/zi.Salaori 80-90 lei/zi.Cazare gratuit.Oferim carte de munca.Plata la 7-10 zile.Cerem si oferim seriozitate. (0767.429.689 1850. Meseriasi constructii, muncitori in constructii, meseriasi fierari si dulgheri 120 Lei. Plata se face zilnic si saptamanal. Se cere si se ofera seriozitate. Ilfov si Bucuresti. Se ofera cazare pentru provincie 120 L; (0765.423.517 Amicul_perfect2006@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

20 septembrie 2017

anuntul.ro

21

4

LOCURI DE MUNCÅ 1895. Montator subansamble (barbati si

femei), angajam urgent pentru firma Stratum Enclosures SRL Bucuresti. Oferim contract pe perioada nedeterminta, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in doua schimburi: 06:00-14:00/ 14:0022:00. Relatii la telefon: (0729.925.035 1896. Montator tamplarie PVC cu experi-

enta; (0728.037.615 anomis2004@yahoo.com

1853. Meseriasi si salahori, meseriasi 3100 lei/luna, salahor 2100 lei/luna. 3.000 L; (0766.221.966 office@pacoconstruct.ro

MODELE ITI DORESTI VENITURI COLOSALE? NOI ITI OFERIM SOLUTIA. DEVINO MODEL LA BEST STUDIOS SI VEI CASTIGA MII DE DOLARI .CELE MAI BUNE BONUSURI, PRIMA DE ANGAJARE + 1.000 EURO GARANTAT PRIMA LUNA; WWW.BESTSTUDIOS.RO, (0730.752.752 ANGAJARI@BESTSTUDIOS.RO

1854. Meseriasi, angajam muncitori in

1875. Modele online. Esti comunicativa?

1852. Meseriasi si necalificati pentru con-

structii diverse si mentenanta, 100lei/ zi, 08.00-17.30. Bucuresti, sect 5, 100 L; (0736.927.517 pubsnatch@gmail.com

constructii: dulgheri, fierari, zidari, santier situat in zona Pantelimon . Se ofera si cazare. Salariu atractiv; (0735.597.654 office@ristconstrcut.ro 1855. Mester tehnolog pentru fabrica de

confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor, (021.424.62.93 1856. Metaloglobus SRL angajeaza muncitori necalificati, secretara (cunostinte de contabilitate primara). Relatii la telefon; (0723.181.551 1857. Metropolitan Residence anga-

jeaza electricieni calificati cu experienta pentru ansambluri rezidentiale, conditii deosebite, urgent. CV la mail 3.500 L; (0721.805.158 gabriela@metropolitanresidence.ro 1858. Metropolitan Studio angajeaza doamne/ domnisoare daca esti serioasa, ambitioasa si iti doresti sa faci cariera ca model online sau pur si simplu iti doresti un castig suplimentar alatura-te echipei noastre si vei avea parte de multe beneficii, site: www.metropolitan-studio.ro; 3.000 L; (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro

1874.

Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci vino sa ne cunosti. Noi te ajutam sa fii "rich" pe toate planurile. Cum? Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatiile pe internet. Job bine platit, 100% procent din incasari in prima luna lucrata. Cazare gratuita. Servicii gratuite de infrumusetare. Training gratuit/ cursuri de limba engleza. Suna acum la telefon sau da-ne un bip si te sunam noi. www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 1876. Modele online. Vrei un job cu venituri garantate de 1000$/luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Loc de munca legal, confidential, cle mai bine platit din Romania. Training gratuit+ cazare gratuita. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi www.beststudios.ro; (0730.752.752 angajari@beststudios.ro 1877. Modelier confectii. Atelier de croito-

rie angajam modelier, salariu atractiv.Sector 1, Bucuresti; 2.200 L; (0743.010.899 alisalitrarovici@gmail.com

montaj tigla metalica / ceramica cauta montatori tigla pentru lucrari zona Bucuresti - Ilfov. Plata in functie de experienta 100 -150 Ron per zi. Se asigura cazare in Bucuresti; (0720.906.041 1900. Montatori - tamplari, pentru

mobila la comanda. Program fix, carte de munca, salariu motivant, sector 5; (0727.127.729/ 0762.771.459 1901. Montatori calificati sau necalificati

tamplarie pvc, aluminiu usi, salariu fix + bonus din montaje,, permis de conducere categoria B, disponibilitate program prelungit 3.000 L; (0724.536.463 mihai.popescu@tamplarie.com www.tamplarie.com 1902. Montatori calificati sau necalificati

tamplarie pvc, aluminiu usi, salariu fix, bonus din montaje, permis de conducere categoria B, nu este obligatoriu, disponibilitate program prelungit 3.000 L; (0724.536.463/ 0724.536.463 mihai.popescu@tamplarie.com 1903. Montatori casete tabla expandata si lacatusi, salariu adecvat, carte de munca, disponibili la deplasari, rog seriozitate, (0746.045.974/ 0742.271.895 gheorgheburlacu@hotmail.com 1904. Montatori fatade ventilate, munci-

tori pentru montaj pereti cortina si fatade ventilate. Angajarea se face numai pe baza de contract de munca. Salariul oferit, incepand de la 2500 lei. Se poate oferi si cazare. (0734.204.248 1905. Montatori gips carton, instalatori,

electricieni, firma amenajari interioare angajeaza montatori gips carton, zugravi, faiantari, instalatori, electricieni. Se ofera contract de munca, asigurare medicala, transport auto. Salariu foarte atractiv; (0734.058.981/ 0371.304.494

productie mobila; (0748.290.001

1860. Model Secret Models isi mareste

1879. Modelier/confectioner cu expe-

Montatori gresie/ faianta, zugravi, tencuitori, conditii avantajoase, angajam urgent; (0763.226.331/ 0760.872.298

Model online cu cele mai mari castiguri Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 USD. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani. O echipa de profesionisti lucreaza pentru tine; (0766.016.639 1861.

1862. Modelatoare covrigi pentru covri-

garii din zonele: Piata Iancului si Doamna Ghica. Cu experienta. Urgent; (0722.585.808 1863. Modelatoare covrigi, cu experien-

ta, salariu avantajos, zona 1 Mai. (0727.120.785 1864. Modelator covrigi program o zi cu

o zi sau 6/7. Oferim salariu atractiv, carte de munca perioada nedeterminata. Cautam persoane serioase si cu experienta. Sector 6. (0736.033.867/ 0746.648.324 Pretzel.factory@yahoo.com 1865. Modelator covrigi la patiseria Pinocchio, angajam modelator covrigi la Patiseria Pinocchio.Program de dimineata de luni pana vineri. Adresa str. Primo Nebiolo nr.1 sect.1 ,vis-a-vis de Agronomie. Transport 331, 335, 330, 131, 282, 41; (0784.570.903/ 0784.570.903 1866. Modelator covrigi, angajez mode-

lator/patiser cu/fara experienta pentru covrigarie-patiserie in Colentina, la avion., 8 ore, salariu progresiv/in functie de experienta. Accept pensionar (a); (0723.841.963/ 0722.486.720 emanuel_burlacu@yahoo.com 1867. Modelator covrigi, gogosi, urgent,

cu experienta pentru locatia din Auchan, Titan, 1 Decembrie 1918, sector 3. Program 6/7, pentru detalii va rog sunati. (0736.033.867/ 0765.637.615 Pretzel.factory@yahoo.com 1868. Modelator covrigi, pizzar, program

o zi cu o zi sau 6/7. Oferim salariu atractiv, carte de munca perioada nedeterminata. Cautam persoane serioase si cu experienta; pentru locatia din Auchan Titan sector 3; (0765.637.615/ 0736.033.867 Pretzel.factory@yahoo.com 1869. Modelator modelatoare covrigarie

bulevardul Timisoara nr 49, sector 6, salariul 1.700-2.200, (0761.662.598

Modelatori covrigi fabrica productie alimentara angajeaza modelatori covrigi,salariul intre 1800-2000 lei net+ tichete de masa. Relatii la (0732.672.654 1870.

Modelatori covrigi, program de lucru 8 ore/zi, salariu intre 1.800- 2.000 Lei net, tichete de masa, o masa calda. Informatii la: (0732.672.654

1871.

MODELATORI COVRIGI, TIP TOP ANGAJEAZA MODELATORI COVRIGI, PROGRAM DE LUCRU 8 ORE/ZI, SALARIUL INTRE 1.8002.000 LEI NET, TICHETE DE MASA, O MASA CALDA. INFORMATII LA TELEFON; (0732.672.654 1872.

1873. Modele chatline Salariu 2.000$5.000$ pe contract. Oferim bonus 500$ la semnare. Experienta nu este necesara. Program 7 h/ zi (5 zile/ saptamana). Detalii L-D 08:00-20:00. Angajam doar personal feminin, 4.860 {; (0767.887.888 uinrom@gmail.com

rienta, atelier creatie rochii de seara angajeaza modelier/confectioner cu experienta, executare produs integral. Program 8 h/zi de L-V 8.45-17.15 cu 30 min. pauza. Carte de munca. Zona centrala; 2.000 L; (0743.906.952/ 0736.949.494 1880. Modelieri si confectioneri pen-

tru firma confectii dama. Salarii atractive, tichete de masa si bonusuri; (0728.977.764

1881. Montator si muncitor necalifi-

cat in vederea calificarii, cu carnet sofer, angajam pentru atelier mobilier pal (0728.928.898

1882. MONTATOR tamplarie PVC, cu experienta, permis conducere, zona Militari, salariul 1.200-2.500 lei; (0721.410.591 1883. Montator :tamplarie pvc / al, angajam montatori tamplarie pvc si aluminiu seriosi cu experienta vasta in domeniu fara permis (sau cu permis) salariu motivant, program luni -vineri, 2.400 L; (0723.495.610 optim.profesional@gmail.com 1884. Montator atelier mobila, personal

pentru productie mobilier la comanda. Cerinte: Experienta in montaj si productie mobila. Experienta pentru circular, masina aplicare cant, masina de gaurit, CNC. Salariu atractiv sector 5, (0721.879.336/ 0767.951.296 vasiliuana@yahoo.com 1885. Montator mobila cu experienta

pentru magazin Prosper, Sos. Mihai Bravu 452-460. Relatii: (0723.168.665 1886. Montator mobila de pal melaminat

si MDF in atelier; (0765.844.732

1887. Montator mobila, pentru 2 magazine in zona Ghencea. Cerinte: permis de conducere categoria B, experienta in montaj mobila, atentie la detalii, spirit de echipa. CV pe e-mail. Mai multe relatii la telefon (0720.067.622 mobila@spectral.ro 1888. Montator parchet laminat Bucuresti

Parchet Shop angajeaza montatori parchet laminat, salariu intre 2.500 si 3.200 Lei (in functie de numarul de metri montati lunar) cu contract munca. Telefon/ mail 2.500 L; (0766.648.216 contact@parchet-shop.ro 1889. Montator parchet, tamplar Soci-

etate cu experienta in montarea pardoselilor din lemn, angajeaza montator parchet / tamplar, cu sau fara experienta. Salariu intre 1.000 - 1.500 euro, 1.000 {; (0723.315.147/ 0723.315.147 contabilitate@bau-land.ro 1890. Montator pardoseli Firma SC Ipsal

Interplast SRL angajeaza montator pardoseli (covor PVC, mocheta, sape autonivelante etc) cu experienta in domeniu, pe termen nelimitat. Salariul negociabil in functie de experienta; (021.316.00.53/ 0722.641.947 info@ipsal.ro 1891. Montator pardoseli/uusi, angajam

personal cu experienta pentru montaj parchet triplustratificat, masiv, laminat, mocheta si usi de interior. Permis cat. B, reprezinta avantaj. Oferim posibilitatea de castig avantajos; 2.500 L; (0749.025.805 ionut.barbu@podnet.ro 1892. Montator partitii sticla, rigipsari Angajam montatori cu sau fara experienta in domeniul compartimentarilor de sticla, montaj partitii sticla, usi metalice, usi sticla. Salariu 1.800-2.800, in functie de experienta. (0786.124.787/ 0732.055.800 1893. Montator scaune. Societate comerciala de productie a scaunelor de birou cauta: montator scaune (cu sau fara experienta), se cere: seriozitate, atitudine pozitiva, comportament profesionist obligatoriu, prezinta interes si avantaj cei care au absolvit scoli profesionale, nu este obligatoriu, dar prezinta avantaj posesia permisului de conducere cat. B. Se ofera: instruire permaneta, loc de munca stabil, conditii de lucru bune, pachet salarial motivant, corelat cu perfomante. Cei interesati sunt rugati sa-si trimita CV-ul pe email sau sa ne contacteze la numarul de telefon, pana la data de 30.09.2017; Vor fi contactati cei care corespund cerintelor postului. (0741.270.430 resurseumane@scaune.ro 1894. Montator si electronist usi garaj industriale, bariere, automatizari porti cu sau fara experienta. Pachet salarial atractiv 2000 - 2400 Lei. Cerem si oferim seriozitate maxima (0741.117.722/ 0741.118.822 silviadan@usiautomatizate.ro

1926. MUNCITOR necalificat in domeniul

1927. Muncitor Rpk Construct, Buc., sect. 2 angajeaza muncitori calificati montaj tamplarie aluminiu si PVC, usi met., usi interior, partitii sticla sec. Permis auto cat. B, salariu garantat, bonus de performanta; (0725.433.341 rpkconstruct@gmail.com www.rpkconstruct.ro

1906. Montatori glafuri cu sau fara expe-

echipa. Daca iti doresti sa faci cariera in domeniul online sau pur si simplu iti doresti un castig suplimentar, te asteptam sa faci parte din echipa noastra. (0723.499.633/ 0761.720.098 contact@secretmodels-studio.com

Systems SRL angajeaza personal necalificat, manipulator marfa profile din aluminiu. Zona Popesti Leordeni. Rugam seriozitate; (0724.444.499 aurel@jaluzele-ro.ro www.depozitul-de-rulouri.ro

1898. Montator tamplarie pvc si usi garaj,

1878. MOdelier textile, pentru lansator productie, persoane serioase cu experienta in domeniu. Salariu motivant, mediu placut de munca, utilaje noi, program 8 ore cu contract de munca. Zona Doamna Ghica, Baicului, sector 2. (0724.936.331 office@hovakim.ro

1859. Mobilisti si muncitori necalificati

1925. Muncitor depozit. Comfortex Tehno

confectie metalica - vopsitorie.Activitatea se desfasoara in localitatea Bragadiru. Cautam persoana tanara si serioasa. Oferim salariu atractiv, (0722.924.262 tzanu2003@yahoo.com

1899. Montator tigla, firma specializata in

Meseriasi constructii. Ofer cazare + mancare; (0725.623.939

nelimitat si cu contract de munca in conditii serioase. (0786.516.830 margresn@yahoo.com

1897. Montator tamplarie PVC cu sau fara experienta, salariu in functie de cunostinte, bonusuri in functie de munca depusa (0745.548.184 plasetermopane@gmail.com

usi industriale, automatizari porti cu sau fara experienta. Pachet salarial atractiv 2000 lei - 2400 Lei. Cerem si oferim seriozitate maxima 2.400 L; (0741.117.722/ 0741.118.822 silviadan@usiautomatizate.ro

1851.

1924. Muncitoari in constructii pe termen

rienta Firma serioasa, angajam pe perioada neterminata montatori glafuri ferestre la blocurile care se reabiliteaza termic. Salariu atractiv in functie de competente. Plata saptamanala sau la 2 saptamani. (0720.028.478 iulmet@yahoo.com 1907.

1908. Montatori mobilier, Mobexpert Baneasa, manipuleaza si monteaza produsele intr-o maniera profesionala. Program de lucru: 8 ore, salariu 1900+tichete de masa.Cerem si oferim seriozitate. 1.900 L; (0727.333.717 cosmin.talmaciu@mobexpert.ro 1909. Montatori montaj parchet, usi inte-

rior si trepte, cautam montatori zona Bucuresti; avem atelier tamplarie productie trepte lemn masiv, showroom cu parchet stratificat si masiv, usi de interior Germania; (0749.279.847 office@treptelemn.ro 1910. Montatori pal melaminat angajam

1928. Muncitor acoperis angajam muncitor necalificat pentru montaj acoperis. Program 8 ore. Ore suplimentare platite. Sambata lucrata- 100 ron. Salariu 1.500 L; (0735.257.834 1929. Muncitor calificat meserias constructor muncitor policalificat meserias constructor, intr-o echipa de max. 6 persoane, serios si vrednic de munca, salariu la 2 saptamani. Program: 8.00 - 18.00. Sambata, duminica libere. Fara cazare. Rog seriozitate, 125 lei/zi, 125 L; (0769.687.810 1930. Muncitor calificat si necalificat,

angajam muncitor calificat si necalificat; 2.000 L; (0758.258.717/ 0755.677.424 1931. Muncitor cu experienta, fabrica incaltaminte, pentru banda de tras (lansator, aplicat, lipit talpa tunit, solutie calapod si talpa, glaspapir (glazuit), caltiera, consolidat toc). 2.500 L; (+40730501000/ +4024728262 contact@sansavana.ro

MUNCITOR DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII, SOSEAUA FUNDENI, LUNAR 2.000 L; (0735.887.402

1932.

1933. Muncitor depozit, Societate comer-

ciala de distributie articole menaj plastice, angajeaza muncitor depozit cu contract munca, salariu motivant. Rugam seriozitate. Tel. (0732.777.291/ 0762.222.224/ 0784.283.720 trimarq@trimarq.ro

SC Plus Confort SRL angajeaza montatori pereti cortina, placari cu bond, tamplarie aluminiu cu experienta in domeniu minim 5 ani si disponibilitate la deplasari. Oferim salariu motivant; (021.255.41.15/ 0756.135.920 claudia@plusconfort.ro

1936. Muncitor necalificat angajam necalificat pentru slefuire suduri cu flexul pregatire pentru vopsire finisaj, asamblare carucioare si diverse produse lucru in atelier program L-V de la 08-17 tichete de masa tichete cadou; 1.800 L; (+40731005008 mitmetall@yahoo.com 1937. Muncitor necalificat angajam pen-

tru depozit materiale de constructii in zona Pantelimon, jud. Ilfov. (0736.640.392/ 0741.144.697 somes_srl@yahoo.com

1918. Montatori tigla metalica, dulgheri,

oameni in constructii, fete si baieti pentru impartit pliante, inginer tehnic pentru ofertare si licitatii, secretara - se cere contabilitate primara; (0738.325.831/ 0767.156.181 1919. Multinationala angajeaza picker,

manipulant cu/fara experienta si stivuitorist cu experienta minim 3 luni pentru depozitul nostru din Chiajna, parc logistic (km 13).Contact: tel. Adina Lungu. (0730.999.980 alungu@fmlogistic.com 1920. MUNCITOARE fabrica de produc-

tie sosete cu punctul de lucru in Militari sector 6 angajeaza muncitoare. Salariu incepand de la 1200 net + bonuri de masa. Informatii la telefon intre orele 09.00-17.00; (0730.096.765 office@rogalu.ro 1921. MUNCITOARE necalificate pentru

depart. productie la firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din Bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Transport: metroul statia Parcul Bazilescu si autobuz 697; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 1922. Muncitoare necalificate pentru

firma producatoare usi metalice cu sediul in comuna Pantelimon. Nu este necesara experienta. (0726.203.998/ 0731.029.459 office@aluset.ro 1923. Muncitoare necalificate, zona

Bucuresti, sector 6. Relatii la: (0743.755.698

gresie, faianta, rigips, montaj pavaj, salariu atractiv, rog seriozitate, (0763.345.199 1963. Muncitori calificati, pietrar-

mozaicar, tencuitor, program 8 ore. Salariu 3000 lei. Sambata si duminica liber. Relatii la (0761.301.404 1964. Muncitori caut muncitori pentru lucrari interior/ exterior plata la zi 70/100 lei, program 8.00-17.00. Dorim seriozitate; (0730.987.026

muncitori pentru reabilitari cu polistiren (termosistem), cazare gratuita, plata integrala la 2 saptamani, salariul motivant; (0762.546.031

1967. Muncitori firma de constructii, SC

Consirox Construct SRL din Bucuresti, cu carte de munca: zugravi, zidari, tencuitori si rigipsari. (0773.332.565 1968. Muncitori in constructii, zilieri si

meseriasi. 80 lei pt. salaori si 120 pt. meseriasi. Plata se face si zilnic sau saptamanal. Sunati doar daca sunteti dornic de munca si harnic. Ilfov si Bucuresti. 120 L; (0765.423.517

1992. Muncitori calificati, dulgheri, zidari, rigipsari, salariu 1.400 euro, fete curatenie, salariu 1.200, 6 ore, bonusuri, ofer - cer seriozitate; (0766.778.240 1993. Muncitori calificati, necalificati, zidar, fierar betonist pentru firma constructii, salariul atractiv + bonus performanta. Posibilitate cazare in santier. Info si programari interviu tel. (0729.070.212 officebuildigdivision@gmail.com 1994. Muncitori calificati-necalificati, societate angajeaza muncitori reparat paleti la Bucuresti, Balotesti, Jud. Ilfov si la Lugoj, Jud Timis. Contract de munca, transport decontat, salariu atractiv, prime de sarbatori; 1.500 L; (0745.217.659 nikosan1970@yahoo.com 1995. Muncitori calificati/necalificati con-

structii Belgia, permis categoria B. (0736.000.300 bogdanbaiu@yahoo.com 1996. Muncitori calificati/necalificati,

angajam urgent muncitori calificati si necalificati pentru posturile de zugrav, finisor, montator gresie/faianta. Se ofera contract individual de munca, salariu atractiv, conditii excelente de munca; (0762.590.535 madalinacalljob@gmail.com 1997. Muncitori constructii in zona de nord a Bucurestiului, cu cazare foarte buna pentru cei din provincie. (0734.492.895 margresn@yahoo.com

1970. Muncitori necalificati in betoane, program 8 ore. Sambata si duminica, liber. Salariu 2000 lei. (0761.301.404

1999. Muncitori constructii, dulgher, fier-

1939. Muncitor necalificat angajez pentru

1971. Muncitori pentru curatenie ofeirm

ajutor la vopsitorie; (0762.219.621

cazare, zona Colentina; (0763.646.272

1940. Muncitor necalificat asamblare sau

1972. Muncitori pentru firma de constructii, calificati sau necalificati. Oferim salariu atractiv, de la 120 la 160 lei pe zi, contract de munca.Pentru zonele Bucuresti-Ilfov. 120 L; (0723.206.262 andreea.banica30@gmail.com

ambalare produse metalice, pentru sediul din Otopeni. Asiguram transport, salariu motivant, bonuri de masa. Program 8-16. CV la email; (021.350.68.10 office@acp.ro

1943. Muncitor necalificat cu sau fara permis B (0787.686.096 luminita@sensoya.ro 1944. Muncitor necalificat din provincie;

(0769.681.631

1945. Muncitor necalificat pentru atelier

confectii metalice zona pod Constanta, Bucurestii Noi sau Giulesti Constructorilor, 7:30-17:00, 1200- 1500 Lei net 1.500 L; (0786.010.368/ 0721.980.095 contabilitate@bndgroup.ro

(0721.635.574

1973. Muncitori SC Fibro Metals SRL angajeaza muncitori necalificati, barbati, pentru hala industriala Mogosoaia, salariu atractiv, cu carte de munca; (021.224.01.17 1974. Muncitori calificati instalatori sanitare/ termice, electricieni pentru SC Eurocors Constructii AG. Relatii la tel. 2.000 L; (0727.300.575 office@eurocors.ro 1975. Muncitori calificati pentru finisaje

interioare si exterioare, zugravi, rigipsari, faiantari. Experienta constituie un avantaj. Asiguram carte de munca, echipament si transport, (0729.894.241 constructii_diverse@yahoo.com 1976. Muncitori calificati pentru masina de cusust si necalificati pentru masa la fabrica noua de incaltaminte; (0774.677.221 1977. Muncitori calificati pentru tamplarie PVC si aluminiu, sediu firma in sector 4; (0744.552.405/ 0740.255.741

1946. Muncitor necalificat pentru depozit,

1978. Muncitori calificati si necalificati in

1947. Muncitor necalificat pentru sapa-

1979. Muncitori calificati si necalificati pentru firma de constructii. Se ofera cazare pentru provincie; (0786.717.210

cu sau fara experienta. Carte de munca, salariu atractiv. Zona Obor. Seriozitate, punctualitate, disponibilitate imediata. Program de zi (0751.873.793 turi; va ajuta echipele de electricieni (0743.047.807 resurse.umane@montajelectric.ro 1948. Muncitor necalificat (preparator).

1949. Muncitor necalificat in constructii

ta, rugam seriozitate, urgent. Salariu de 2.000-2.500 Lei, urgent; (0728.371.397 Isaila_razvan@yahoo.com

1962. Muncitori calificati in constructii,

1991. Muncitori calificati, companie angajeaza muncitori calificati: zugravi, rigipsari, faiantari, tamplari, zidari, lucratori in structuri pt. constructii. Obligatoriu absolventi cu diploma de scoala profesionala sau cursuri 1 L; (0746.888.858 office@consolidated.ro

contract de munca, pentru intretinerea spatiilor verzi. Oferim asigurare de sanatate, salariu bun si tichete de masa de masa de 315 lei. Se lucreaza de luni pana vineri, 8 ore/zi. (021.318.91.77 hr@semaparc.ro

1916. Montatori tamplarie pvc si alu-

1917. Montatori termopane cu experien-

cati angajam, pentru magazin non stop, program de noapte; (0729.495.499

Muncitori calificati, (zidari, zugravi, lucrari interioare) pentru companie constructii (Bucuresti). Contact: (021.315.65.81 joburi@incepmunca.ro 1990.

1998. Muncitori constructii asiguram cazare Buc. Firma angajeaza in Bucuresti muncitori calificati si necalificati. Angajam si echipe. Asiguram cazare; (0720.060.601

producator. Relatii la telefon (0726.711.301 miniu, angajam cu contract de munca montatori tamplarie pvc si aluminiu cu si fara experienta, salariu minim 1900 lei; (0720.565.112

1961. Muncitor, muncitoare necalifi-

Acceptam si echipe, in constructii; (0724.138.837

1969. Muncitori instalatori si necalificati;

1938. Muncitor necalificat angajam, cu

Laborator de cofetarie angajeaza muncitor necalificat (preparator creme, foietaj). Salariu 1.400 Lei net. 1.400 L; (0785.285.910/ 0785.285.911

1915. Montatori tamplarie PVC pt. SC

1960. Muncitor sudura, structura, hala metalica zona Republica. Cerinte: disponibilitate pentru munca fizica. Avantaj: domiciliu sector 3 sau 2. Relatii la tel. (021.256.26.30/ 0770.462.440

1966. Muncitori Firma construnctii cauta

manal, 8 lei la ora, 20 pe fiecare zi la 12.00 transport in oras, 2.000 L; (0744.342.961

1942. Muncitor necalificat centru fier vechi, zona P-ta Progresul, angajeaza muncitor necalificat, salariu atractiv, negociabil, 1.450 L; (0722.684.348/ +40788000800 ovidiumanucu@gmail.com

1914. Montatori tamplarie aluminiu, firma

1989. Muncitori calificati si necalificati.

1935. Muncitor in constructii, plata sapta-

1911. Montatori rigips pt. firma de constructii. Salariu 3.100- 3.700, ajutor montator rigips, salariu 1.800- 2.200, angajarile se fac pe baza de contract. Plata la doua saptamani, santiere in Bucuresti; (0726.320.200

- 2500 ron, firma cu vechime angajeaza montatori tamplarie pvc si aluminiu. Zona Eroii Revolutie, acces metrou! Rugam seriozitate, angajare pe termen lung. Se ofera salariu 2500 ron net, carte de munca; 2.500 L; (0723.691.222 dragos@techsuport.ro

1959. Muncitor reparatii paleti salariu net 1500 lei. Pachet salarial competitiv, decontare transport,Romgrup Development SRL,Stoenesti, Aricestii Rahtivani, DN 72,depozitare si reparare paleti,detalii la telefon. 1.500 L; (0722.265.383 office@romgrup.ro

ale ptr cripte, borduri, cruci.A folosi flex este important.Program flexibil. 1.500 L; (0767.411.886 magda_sarbu@yahoo.com

1934. Muncitor in cimitir, pregatit materi-

1941. Muncitor necalificat cautam pentru depozit materiale mobilier MamBricolaj, str. Luica 180. Este necesara rezistenta fizica. Salariu 2.200 lei brut. 2.200 L; (0740.409.813 office@mam-bricolaj.ro www.mam-bricolaj.ro

1913. Montatori tamplarie pvc si aluminiu

1988. Muncitori calificati si necalificati, zidari, dulgheri, necalificati. Oferim cazare, o masa, salariu atractiv, contract de munca, (0760.156.999/ 0762.880.010

1965. Muncitori Firma constructii Bucuresti, angajam muncitori constructii: finisori, faiantari, dulgheri, muncitori necalificati. Program fix si salariu atractiv. Oferim cazare pentru provincie. (0740.122.049/ 0799.722.231 adriancornelvoica@yahoo.com

montatori pal melaminat cu experienta salariu de la 1800 net, carte de munca, bonusuri montaje platite, pt atelier zona Rahova Bragadiru se asigura transport. Rugam seriozitate. (0741.113.395

1912. Montatori tamplari mobilier din PAL melaminat, salariu MARE, sunati pentru informatii. Cazare daca este nevoie. Persoane cu experienta sau cunostinte in domeniu. Program luni-vineri orele 8-18. In incinta Faur sector 3. Carte munca. (0766.638.967/ 0735.876.984 office@marcoshop.ro www.marcoshop.ro

1958. Muncitor necalificat. Sebastian Macelarie, angajeaza muncitor necalificat. Salariu+ bonuri de masa, 1.800 L; (0744.552.969

80/ 90 lei/ zi din provincie, serios si vrednic de munca. Program: 8.00 - 18.00 (9 ore + o ora pauza de masa). Salariu la 2 saptamani fara intarziere, 90 L; (0769.687.810 1950. Muncitor necalificat, ajutor de elec-

tricianpe zona Bucuresti Ilfov.Salariu atractiv.Nebautor.Rog seriozitate.Carte de munca, etc. (0740.983.312 1951. Muncitor necalificat, la fabricare

constructii, parchetar, zugrav, faiantar, cu calificare la locul de munca, salariu atractiv; (0722.638.575

1980. Muncitori calificati in domeni-

ul constructii funerare Bucuresti, sector 4. Program 8.00-18.30. Salariu 4.500 L; (0768.566.300/ 0764.139.540

1981. Muncitori calificati pentru lucrari de

constructii lucrarile sunt in Bucuresti, nu se ofera cazare. Zugrav, montatori ceramica, rigips, tencuitori, zidari, finisori fatade. De la 110 lei/zi. Carte de munca norma întreaga, decontare transport local 130 L; (0756.135.239 1982. Muncitori calificati si necalificati angajam pentru lucrari de constructii civile in judetul Calarasi. Societate comerciala, contact (0727.374.199/ 0737.126.318 1983. Muncitori calificati si necalificati

sapun natural. (0768.895.827

pentru fabrica tamplarie PVC; (0727.019.893

1952. Muncitor necalificat, societate

1984. Muncitori calificati si necalificati

straina angajeaza, locatie Voluntari, pachet salariu motivant; (0756.820.912 1953. Muncitor necalificat, abatorul Peris

cauta 25 de muncitori necalificati pentru perioada determinata de 3 luni. Oferim salariu lunar net fix 1500-1700 lei, tichete de masa, transport si/sau cazare.Detalii la tel. (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 1954. Muncitor necalificat, ajutor electri-

cian, salariu atractiv,rog seriozitate. (0761.659.194

1955. Muncitor necalificat, incarcator/descarcator. Firma Dana Prodcom family angajeaza incarcator/descarcator marfa, muncitor necalificat si lucrator comercial. Punct de lucru: Pgb Fantanica Bucuresti. (0766.308.726 1956. Muncitor necalificat, manipulant marfa. Depozit fructe angajeaza manipulant marfa (liza manuala)-Glina/Ilfov (capatul maxi-taxi 154). Domiciliul in zona, Popesti-Leordeni, Aparatorii Patriei, Berceni. Carte de munca; (0735.538.587 1957. Muncitor necalificat. SC Electromagnetica SA angajeaza Muncitor Necalificat. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la numerele de telefon; (021.404.21.20/ 0767.427.948

zugravi, vopsitori, zidari, firma de constructii angajeaza pentru finisaje interioare; (0723.634.927

ar, zidar, polivalent. Salariu 3000 lei pe luna, contract de munca, beneficiar direct nu intermediar. Doresc persoane serioase care vor un loc de munca stabil pe termen lung. 3.000 L; (0766.886.242/ 0766.886.242 imobilinvest@yahoo.com 2000. Muncitori constructii, firma de con-

structii angajam calificati si necalificati cu contract de munca, cazare gratuita oferita de firma. Se munceste si in perioada iernii la interioare . inf. la nr de telefon din anunt. 2.000 L; (0723.631.455

2001. Muncitori constructii, firma de con-

structii angajeaza dulgherii si muncitori necalificati doar din zona Bucuresti. Pentru detalii sunati la nr. de telefon afisat; (0720.636.890 2002. Muncitori constructii, sc angajeaza

muncitori calificati cu experienta in dulgherii,finisaje si invelitori cu salariu motivant. Asiguram cazare. Tel. director tehnic; 3.000 L; (0744.304.636 2003. Muncitori constructori. Firma de constructii anajeaza un zidar si un necalificat. Salariu atractiv (0760.065.717 binian.construct@yahoo.com

Muncitori depozit materiale de constructii, salariu atractiv + bonuri de masa; (0744.675.760

2004.

2005. Muncitori depozit, muncitori productie, angajam in Bragadiru: muncitori depozit si muncitori productie (femei si barbati); (0730.072.503 2006. Muncitori horticoli si muncitori necalificati pentru SC de amenajari spatii verzi. Relatii tel. de L-V intre orele 7,3017,30; (0752.163.550 2007. Muncitori in constructii cautam muncitori in constructii: dulgheri, fierari, zidari, zugravi. Santiere in Bucuresti si Ilfov. Pt. cei din provincie asiguram cazare. Pentru detalii suplimentare: Ing. Ene George; (0766.840.318 enegeorge88@yahoo.com 2008. Muncitori in constructii pentru

firma constructii Bucuresti, calificati si necalificati pentru constructii. Oferim salariu motivant, contract de munca, decontare transport urban si alte beneficii; (0729.990.877 abisconstruct@yahoo.com 2009. Muncitori in constructii metalice

calificati/necalificati. Cer si ofer seriozitate. Ofer un salariu atractiv, peste media de piata. (0754.373.513 officedecorglass@yahoo.com 2010. Muncitori in constructii, angajam

muncitori in constructii, pentru lucrari de interior si exterior - termoizolatie, hidroizolatie, rigips, gresie, montaj usi, parchet etc pentru santier in Brasov. Se asigura cazare si transport, (0747.388.456 cecilia@cwdkonstrukt.com

2015. Muncitori in constructii, personal calificat pentru finisaje interioare, zugravi, faiantari, rigipsari, se cere seriozitate si se ofera contract de munca. Ofer cazare pentru muncitorii din provincie. Salariu 2500 lei, (0762.141.900 smadu_i@yahoo.com 2016. Muncitori in constructii, zidari, dulgheri, rigipsar, zugravi si muncitori necalificati.Salariul pentru calificati 110-140 lei/zi. Salariul necalificati 80 lei/zi, 1 {; (0763.909.303/ 0726.496.783 2017. Muncitori in constructii, cazare inclusa, firma serioasa, activitate din 1993, angajam muncitori calificati (rigipsar, faiantar, zugrav, dulgher) si necalificati in constructii, activitatea se desfasoara in Bucuresti Ilfov (0734.651.945/ 0725.528.321 contact@profielements.ro 2018. Muncitori in crama, barbati la firma

Zarea, program de 8 ore dimineata si conditii foarte avantajoase. Interviu luni-vineri orele 13-15 la sediul firmei bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, cu metrou statia Laminorului sau 112 (021.667.00.20 office@zarea.ro 2019. Muncitori in fabrica. Firma produc-

tie obiecte sanitare (Bucuresti, zona Ghencea) angajam muncitori in fabrica. Cerinte: persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orele suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun; (0720.112.734 2020. Muncitori in productie persoane cu

sau fara experienta dornice de lucru, care sa fie interesate de un loc de munca intr-o companie de productie. Disponibilitate pentru program in schimburi. Bucuresti, sector 3. (021.569.05.07/ 021.569.05.07 cosmin.fatu@carboplak.ro 2021. Muncitori la o ferma de vaci, persoane cu varsta intre 19 si 30 ani pentru munca in ferma de vaci si livada de pomi. (0731.868.614 2022. Muncitori mecanica fina, optician,

tamplari, sudor si strungar, angajam. Relatii la telefon: (0741.019.435 2023. Muncitori necalificati angajam urgent pentru depozit materiale de constructii, zona Militari- Rosu; (0726.586.912 2024. Muncitori necalificati firma de reci-

clare angajeaza muncitori necalificati. Se ofera contract pe perioada nedeterminata, salariu motivant, program luni-vineri. Se cere disponibilitate pentru munca fizica, seriozitate (0751.170.501 hr@twmanagement.ro 2025. Muncitori necalificati in domeniul constructii funerare Bucuresti, sector 4, program 8.0018.30, salariu 2.500 L; (0764.139.540/ 0768.566.300 2026. Muncitori necalificati in vederea pregatirii pentru meseria de macelartransator. Oferim cazare si masa gratuita. Asteptam provincia. Firma isi desfasoara activitatea in Bucuresti. Salarii atractive. Relatii intre 10.00- 16.00. (0769.961.624 2027. Muncitori necalificati pentru bru-

tarie, program si salariu atractiv, (0786.094.857 2028. Muncitori necalificati pentru firma

de reciclare. Se ofera contract pe perioada nedeterminata, salariu motivant, program luni-vineri.Se cere disponibilitate pentru munca fizica, seriozitate. (0751.170.501 hr@twmanagement.ro 2029. Muncitori necalificati pentru o fab-

rica de mezeluri din Bucuresti. (0787.578.757/ 021.313.12.36 2030. Muncitori necalificati pentru polizat

piese metalice. Relatii la telefon (0734.735.067/ 0734.735.066 2031. Muncitori necalificati pentru santier

situat in Bucuresti. In functie de performante, salariul poate fi negociat. Pentru provincie se ofera cazare 2.000 L; (0722.111.082 2032. Muncitori necalificati pentru sectii de productie pentru fabrica productie alimentara sector 6, program de lucru in ture, salariul 1.400 lei in mana + tichete de masa + o masa calda, relatii la; (0732.672.654 2033. Muncitori necalificati pentru supermarket zona Berceni. Contract de munca, bonuri de masa, program flexibil. 1.630 L; (0374.064.691 angajari.intermarket@yahoo.com 2034. Muncitori necalificati permisul cat

B este un avantaj, pentru lucru in atelier confectie rulouri sau montaj; (0732.557.799/ 0722.209.073 office@rulouriexterioare.eu 2035. Muncitori necalificati pt. fabrica de

pavaje si garduri din beton, salariu 3000 lei/luna plus o masa pe zi, plata la doua saptamani, punct de lucru Bragadiru, Ilfov, pt. provincie asiguram cazare si utilitati gratis. (0735.377.400 2036. Muncitori necalificati SC angajeaza muncitori necalificati (1800 net) si electricieni (2200 net) program l-v 7:30-17 cu contract de munca si toate legalitatile, santierele se afla in sudul Bucurestiului, 2.000 L; (0735.558.022 g.a.istrati@gmail.com

1985. Muncitori calificati si 2037. Muncitori necalificati si calificati pt. necalificati pentru fabrica constructii, oferim cazare; (0723.248.640 2011. Muncitori in constructii, calificati si de mobilier tapitat necalificati din Bucuresti si din alte localitati 2038. Muncitori necalificati Societate cu carte de munca, asigur cazare si trans(canapele si fotolii) din angajeaza muncitori necalificati pentru port. Salariu incepand cu 1.800 lei net. Bucuresti, membra a grupusortare deseuri reciclabile. Salariu 1500 lei, Relatii la tel. intre orele 9-17 lui Mobexpert. Salariu de bonuri de masa; (0743.335.228 (0770.852.194 proba 1.550 Lei net + saxonconstruct@gmail.com Muncitori necalificati tipografie din bonuri de masa (300 de lei 2012. Muncitori in constructii, dezvoltator 2039. sector 5, angajeaza urgent. Taietor ghilotilunar). Relatii la telefon; na polar, stantator, muncitor necalificat. imobiliar, angajeaza muncitori in construc(0733.509.653 (0729.199.076/ 021.335.41.57 secretaritii, calificati, necalificati oferim calificare ) si 1986. Muncitori calificati si necalificati, societate comerciala cu sediul in Bucuresti, Sector 4, angajeaza muncitori calificati si necalificati pt. tamplarie PVC/alu, confectii metalice. Salariu atractiv, conditii de munca decente, bonus; 3.000 L; (0737.900.400 cossmin_nicolae@yahoo.com 1987. Muncitori calificati si necalificati, societate producatoare de tubulatura de ventilatie din Bucuresti, sectorul 3, angajeaza muncitori calificati si necalificati. Se ofera cazare. Site: www.metalplus.ro. (0726.333.363 contabilitate@metalplus.ro

echipe gata formate, pentru Anglia si Germania. Transport, cazare si 3 mese pe zi gratuite; 2.500 {; (0727.220.250 Consuela.cara@icloud.com

2013. Muncitori in constructii, firma constructii angajeaza cu carte de munca muncitori pentru interioare/ exterioare, finiaje, gresie, faianta, parchet in Bucuresti. Cerem si oferim seriozitate 2.400 L; (0784.712.833 topuzru.alina.alexandra@gmail.com 2014. Muncitori in constructii, firma de constructii angajeaza finisori, zidar. Pentru detalii sunati la nr. de telefon afisat; (0746.246.588

at@crist.ro

2040. Muncitori necalificati + sofer fabri-

ca de ambalaje Popesti-Leordeni, angajeaza muncitoari necalificati, ambalatoare manual si sofer din zona Popesti-Leordeni sau Berceni S4, buse.industries@yahoo.com 1 L; (0741.642.879/ 021.361.19.87 buseindustries@yahoo.com 2041. Muncitori necalificati - 2000/luna Angajam muncitori necalificati - femei si barbati seriosi, pentru sortare deseuri in localitatea Sindrilita, Ilfov. La cerere putem oferi si cazare. Salariu NET 2000 / luna + 2 mese/zi 2.000 L; (0725.333.503

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


22

20 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ Muncitori si muncitoare necalificati S.C.Wirquin Romania S.A. din str. Preciziei nr. 3, Sector 6, Bucuresti angajeaza muncitori si muncitoare necalifi2043. Muncitori necalificati constructii, cate si muncitori calificati Drumul Taberei contract de munca full pt lucru pe utilaje pt. prelutime, program 7:30-17:00 luni - vineri si 2 sambete, salariu 2.040 Lei. Rugam seriozicrare rame metalice. tate (0722.544.143 Relatii si informatii intre orele 9.00-17.00 la tel; 2044. Muncitori necalificati fara experienta pentru fabrica de incaltaminte. Salariul (0755.044.934 2042. Muncitori necalificati confectii met-

alice, fabrica de confectii metalice angajeaza muncitori necalificati din Bucuresti sau din provincie. Oferim cazare gratuit! Rel la nr. de telefon; (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro

oferit este de 1500 lei (1300 lei si 20 bonuri valorice). Fabrica este in zona mall VitanTimpuri Noi. 1.500 L; (+40730501000/ +40724728262 contact@sansavana.ro 2045. Muncitori necalificati in constructii

in zona Militari. Se ofera CM (0734.125.125 2046. Muncitori necalificati in constructii

pentru firma de constructii, zidari si sudori.Salariu, avans si lichidare.Se asigura contract de munca.Pentru persoanele din provincie se asigura cazare.Tel.: (0725.942.460 laurentiu_sorin@yahoo.ro 2047. Muncitori necalificati in constructii

pt. Bucuresti. Salariu 2.000L. Telefon, (0724.930.204 2048. Muncitori necalificati in constructii,

angajez muncitori necalificat in cinstructii finisaje. Plata saptaminal 90 lei zi. Program 8-18 pauza 12-13; 90 L; (0746.131.889 2049. Muncitori necalificati pentru agri-

cultura, angajeaza societate. Salariu atractiv, tichete de masa, abonament transport; (021.492.04.38 2050. Muncitori necalificati pentru Pitesti,

Amboselii Ro SRL angajeazA Montatori Cablaje auto(muncitor necalificat barbati si femei). Descriere post: montator (asamblare) de cabluri. Detalii la telefon; (0755.787.794 becickova.marketa@gmail.com 2051. Muncitori necalificati si calificati in

fabrica de mezeluri; (0721.450.253/ 0721.450.253 mihaelaungur05@gmail.com

2052. Muncitori necalificati si calificati

pentru lucrari int./ext., salariu avantajos, plus carte de munca/ contract; (0763.903.604 2053. Muncitori necalificati si operatori

mase plastice, societate comerciala angajeaza. Program de lucru 8 ore/zi, 3 schimburi. Se ofera salariu conform contract de munca, tichete de masa, transport. Punct de lucru in Oras Pantelimon, judetul Ilfov. Relatii la telefon: (0747.490.213 2054. Muncitori necalificati, angajam in

domeniul tamplariei din lemn. Loc de munca in Bucuresti sector 3, relatii la telefon. Pentru cei din afara localitatii oferim cazare (0731.900.900/ 0735.555.555 2055. Muncitori necalificati, angajeaza

firma producatoare usi de exterior. Nu este necesara calificare. Sediul firmei este in oras Pantelimon. Angajam si persoane din alte localitati, oferim cazare Tel.: (0726.203.998 office @aluset.ro 2056. Muncitori necalificati, caut munci-

tori necalificati pentru lucrare in zona Militari, cu plata la zi sau la saptamana. Mai multe detalii la tel; (0731.493.492 2057. Muncitori necalificati, in ved-

erea calificarii, in meseria de operator dezinsectie. Cerinte minime obligatorii, studii medii, finalizate, permis cat. B, nefumator, domiciliu stabil in Bucuresti. Oferim conditii avantajoase si un salariu incepand de la: 2.400 L; (0722.224.644 2058. Muncitori necalificati, pentru

ajutor electrician, angajam; (0758.862.873 2059. Muncitori necalificati, pentru cosit

gazon. Salariu motivant, 2.500- 3.000 lei; (0722.296.707 2060. Muncitori necalificati, zidari, dul-

gheri, se asigura cazare, firma de constructii angajeaza; (0766.263.094/ 0722.613.554 2061. Muncitori necalificati, contract de

munca, contract full-time, salariu brut 2.316 lei, salariu net 1.902 lei(1.587 lei + 315 lei bonuri de masa), nu oferim cazare, program de lucru lu-vi, 8-18, zona Auchan, Militari, 1.902 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

2073.

2074. Muncitori si/ sau echipe placari

blocuri cu polistiren. Salariu atractiv. Plata la timp. Seriozitate maxima. Iarna se lucreaza la interioare. Lucrari pe termen lung si foarte lung (0799.855.433 mihaicatalin21@yahoo.com 2075. Muncitori tineri si seriosi Bucuresti,

faiantari, rigipsari, parchetari, pentru colaborare in Bucuresti - amenajari interioare. Contract munca si salariu motivant, (0741.231.841 diana@nextdoor.ro 2076. Muncitori tineri, finisaje interioare, Bucuresti cautam faiantari, rigipsari (inclusiv necalificati), pentru colaborare in Bucuresti - amenajari interioare. Contract munca si salariu motivant si posibilitate de crestere in functie de performante (0741.231.841 2077. Muncitori, angajam muncitori cu si

fara experienta in constructii, cu contract pe perioada nedeterminata si posibilitatea de calificare la locul de munca. Relatii la tel; (0770.809.339 veronica_matei80@yahoo.com 2078. Muncitori, Eurokurt angajeaza muncitori necalificati (B/F), motostivuitorist, sofer, inginer mecanic si subinginer, mester extruder pt. mase plastice si ajutor. Adresa: Popesti Leordeni str. Pavel Ceamur nr. 4. (0742.244.271/ 021.890.33.02 2079. Muncitori, fabrica de talpi incalta-

minte, zona Rostar Alexandriei sosea, angajam femei, barbati pentru finisori talpi incaltaminte. Salariu, bonuri masa, transport decontat, program 7- 15.30. Cerem seriozitate; (0744.505.252 liliana_iftimie@yahoo.com 2080. Muncitori, societate constructii din Bucuresti angajeaza pentru santierele proprii cu carte de munca: dulgherii si muncitori necalificati; (0723.525.358/ 0723.100.080 2081. Muncitori, mecanici de intretinere societate de constructii angajeaza pentru statii de betoane tip Liebherr, situata in loc. Jilava; relatii de L-V, in intervalul orar 08.30 - 16.00, solicitam seriozitate, (0724.558.567 betoane.jilava@dimar.ro 2082. Muncitori. Productie mase

plastice angajam urgent muncitori calificati si necalificati, reglori, electromecanici, tehnicieni, controlori calitate. functionam in incinta faur sector 3. (0784.235.304 2083. Muncitori. Firma angajeaza

sudori electric, instalatori constructii (teava neagra otel, polipropilena) salariu 2.500 lei/ muncitori, necalificati salariu minim 1.700 lei; (0768.595.679 2084. Muncitori. Tipografie din Bucuresti

cu 20 ani de activitate in domeniu angajeaza muncitori calificati/ necalificati pentru legatorie manuala si masinisti (stantatori si operatori folio). Pentru cei fara experienta asiguram pregatirea la locul de munca; (0740.025.260 2085. Muncitorii constructii, caut meseri-

asi in constructii. Zidarii, fierari, dulgherii, necalificatii; 200 {; (072454124 petre_negrea2009@yahoo.com 2086. Necalificat Angajez muncitor necalificat pentru impachetare colete, cu permis de conducere categoria B, zona Carrefour Colentina. Programul este de 8 ore l-v. Detalii la tel. intre orele 10-12; (0726.773.075 2087. Necalificat ajutor instalator pentru

Adyra Construct (0764.409.917

2088. NECALIFICAT, firma de instalatii in constructii ang. muncitori necalificati si calificati, salariu pe masura capacitatii de munca, cm, 1.800 L; (0749.553.869 office.roingsystems@yahoo.com

2101. Necalificati, barbati si femei la fabrica productie pavaje. Punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8,p reper: floraria Garden Plaza. Statia ICSITMUA autobus (449,780,783) .Oferim cazare gratis, sal. 2.500-3.000 L; (0724.545.953 2102. Necalificati, firma de izolatii din Bucuresti angajeaza muncitori necalificati pentru montaj vata si cauciuc pe teava si tubulatura. Se ofera carte de munca, salariu negociabil, decontare transport, echipament. (0732.638.117/ 0731.369.991 izolatiitehnice@gmail.com 2103. Necalificati, ofer cazare, masa +

salariu; (0724.778.928

2104. Necalificati, tapiteri, scheletari, atelier de tapiterie, angajeaza: tineri necalificati, dornici sa invete meseria de tapiter; tapiteri cu si fara experienta si scheletari. Salarii motivante si bonuri de masa. Se ofera cazare; (0736.614.744/ 0736.614.744 cornelia@merantistudio.ro 2105. Nicoresti restaurant, Restaurant Nicoresti angajeaza ajutori ospatari, ajutori bucatari, femeie la vase si femeie de serviciu, pt. orice informatie sunati la cele doua numere; (021.211.24.80/ 0724.290.550 dandinu_72@yahoo.com 2106. Novomatic Admiral Tip&Cash isi mareste echipa si angajeaza: personal curatenie si casieri pentru salile de jocuri Admiral si Tip&Cash. Cerinte: personal curatenie - persoana activa, amabila si sociabila, studii elementare. Cerinte casieri: persoana activa, amabila, sociabila, studii medii, operare calculator. Oferim: salariu competitiv, bonusuri, bonuri de masa, posibilitati reale de avansare. Nu este necesara experienta. Detalii la tel. sau CV la adresa de e-mail: (0749.056.492/ 0758.078.660 hr@admiral.ro 2107. Nuncitor necalificat, operator chimist, producator de cosmetice, in Bucuresti, zona Berceni. Disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi; (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro www.loncolor.ro 2108. Ofiter relatii cu clientii cu limba germana, responsabil de gestionarea comunicarii cu clienti nativi germani; ofera suport tehnic telefonic, prin e-mail si chat online clientilor,in vederea identificarii si solutionarii problemelor acestora. cv@liadhotel.com 2109. OMV angajeaza consultant vanzari Bucurestii Noi, shop si gastro, relatii la tel. (0721.254.054 mihai.stircu@yahoo.com 2110. OPERATOARE amanet pt. casa de

amanet/ exchange, cu si fara experienta. Oferim salariu atractiv, comisioane, CIM, bonuri, program flexibil. Cerinte: cunostinte minime PC, bacalaureatul. Rog CV: (0724.035.338 hr@casa-amanet.com 2111. Operatoare introducere date,

cu bune cunostinte de Excel; (0754.651.477 2112. Operatoare casa de amanet cu si fara experienta, pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, b. masa, comision. Cv la adresa: 1.400 L; contact@creditareamanet.ro 2113. Operatoare casa de amanet, Post

vacant : operatoare casa de amanet. Cerinte: experienta obligatorie. Avantaje : Mediu placut de lucru, colectiv dinamic si unit, salariu avantajos. Locatie : Sectorul 2 - Statie de masina; (0769.088.454 Claudiupena2005@yahoo.com 2114. Operator casa de amanet. Program flexibil, salariu atractiv, cu sau fara experienta; (0732.648.297 2115. Operator CNC gaurire / frezare

mobilier PAL / MDF. Se cer cunostiinte operare calculator, cunostiinte tehnice mobilier, seriozitate si dorinta de perfectionare in domeniu. Se ofera salariu motivant; (0721.238.957 office@mobiladebucatarie.eu www.mobiladebucatarie.eu 2116. OPERATOR CNC la masina cu cap

laser pentru taiere materiale textile. Se solicita cunostiinte de calculator si seriozitate. Va oferim un loc de munca stabil, salariu motivant carte de munca. (0722.411.446/ 0722.232.852 office@asined.ro 2117. Operator companie angajeaza

angajam pentru atelier mecanic in zona Cora Pantelimon. Relatii la tel; (0722.513.951/ 0727.842.195

operatori DDD cu experienta de minim 3 ani, disponibilitate de deplasare in Bucuresti si in tara. Oferim conditii legale de munca, salariu fix, bonuri de masa. Permis categoria B; (0786.552.982

2090. Necalificat, curatare hote, firma

2118. OPERATOR date contabilitate pri-

2089. Necalificat, muncitor necalificat

imobiliar angajez muncitori necalificati. Cautam oameni seriosi, muncitori, nonalcoolici, doar din provincie exclus din Bucuresti, oferim cazare, 2.200 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com

specializata in curatare hote (mai multe detalii la tel) angajam full-time, 2000 - 2300 lei. Se cere seriozitate si dorinta de munca. Posibilitate de promovare sef de echipa in funct 2.300 L; (0722.306.634 alexandru.naftaila@gmail.ro

mara. Societate angajam operator date contabilitate primara, activitati de secretariat, cu competente IT, care sa aiba excelente abilitati de comunicare. CV-urile la adresa de e-mail. (0737.856.558 office@premiumexpert.ro

2063. Muncitori pentru finisaje interioare:

2091. Necalificati Angajam baieti necali-

2119. OPERATOR masini prelucrat hartie

2062. Muncitori necalificati. Dezvoltator

glet, rigips, gresie, faianta, parchet si necalificati. Se plateste la mp, banii saptamanal. (0751.325.099 2064. Muncitori pentru santiere in Bucuresti Firma de constructii angajeaza pe perioada nedeterm. m. necalificati pentru curatenie si OS, obiective in Bucuresti. Program de santier. Salariu pana la 2500 lei/ luna. Carte de munca + avantaje; (0744.522.170 cristian.chitimia@gmail.com 2065. Muncitori placat izolatii fatade cu experienta, pentru lucru in Militari, sector 6. Plata la zi sau saptamanal. Fara echipe; (0731.493.492 2066. Muncitori productie montatori mobilier pal angajam pentru montaj, productie, manipulare mobilier pal urgent pt. societate de vanzare si productie mobilier. Loc de munca: soseaua de centura nr. 20 Tunari, Ilfov (0723.139.027 2067. Muncitori productie publicitara,

persoana dinamica, cu capacitate de invatare, responsabila, capabila de lucru in echipa. Program 8-16.30. Zona Ozana. (0729.069.994 virgil@jjdisplays.ro 2068. Muncitori productie, SC Rafa Plast

angajeaza pentru productie mase plastice.Se ofera: contract perioada nedeterminata, salariu fix + bonusuri, tichete de masa, program de 8 ore/zi in schimburi (0754.041.803 personal@rafaplast.ro 2069. Muncitori santier de constructii, angajam urgent dulgheri, fierari, muncitori necalificati pentru lucrari de constructii in Bucuresti. Oferim carte de munca, salarii decente si punem la dispozitie si autoturism (daca este nevoie) (0762.404.205 maruntu.daniel@gmail.com 2070. Muncitori sectia spirtoase la firma

Zarea, program 8 ore dimineata si contract in conditii avantajoase. Interviuri zilnic L-V orele 13-15 la sediu Bucurestii Noi 176, sector 1. Transport metrou statia Laminorului, autobuz 112/697 (021.667.00.20 office@zarea.ro

ficati dinamici in domeniul constructiilor, plata este intre 70 si 100 lei pe zi, plata zilnic, seriozitate, 10.000 L; (0742.427.695 2092. Necalificati barbati si femei punct

de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8, jud. Ilfov (fabrica Pavaj), punct reper Garden Plaza sau mag. Bellona. Statie autobus ICTSMUA. Oferim cazare, salariu 2.5003000 L, 3.000 L; (0724.545.953 2093. Necalificati pentru service auto

zona Pod Grand si necalificati pt. acoperisuri; (0763.030.109 2094. Necalificati barbati/femei, anga-

jam urgent personal necalificat fabrica. Salariu 1500+bonuri+transport+bonusuri. Program Luni-Vineri 8 ore in 3 schimburi. Contract pe perioada nedeterminata; (0770.334.947 resurseumane.dorin@gmail.com 2095. Necalificati pentru lucru la banda,

Compania La Fantana angajeaza barbati harnici, cu putere de munca si rezistenti la efort fizic pentru lucru la banda (bidoanele de 19 L se pun si se coboara de pe banda). Se lucreaza 8 ore/zi (L-V). (0725.050.493/ 0732.713.290 iulia.ciocalteu@lafantana.ro 2096. Necalificati pentru productie mobilier din PAL. Angajam persoane pentru sters, ambalat si alte activitati specifice. Carte munca. L-V 8-18. Faur sector 3. Salariu negociabil. Colectiv tanar, posibilitate avansare, (0766.638.967/ 0735.876.984 www.marcoshop.ro 2097. Necalificati si calificati pt. lucrari

electrice angajam, nu este necesara experienta, pentru lucrari electrice de curenti slabi, control acces, cctv, siteme de alarma, efractie, incendiu, retele voce date. Contract cu carte de munca. (0728.777.028 alexandru.racovita@recency.ro 2098. Necalificati si calificati, urgent,

pentru realizare garduri placi beton. Oferim cazare, zona Ilfov, Stefanestii de Sus, salariu intre 1.700-1.900 lei; (0723.538.148

2071. Muncitori sectia spirtoase la firma Zarea, program de 8 ore dimineata si conditii foarte avantajoase.Interviu luni-vineri orele 13-15 la sediul firmei :B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, cu metrou statia Laminorului sau 112. (021.667.00.20 office@zarea.ro

tru incarcare descarcare mobila, cu sansa de a invata meserie pentru cine vrea. Faur, sector 3, 1300 lei net, 1.300 L; (+40725227397/ 0726.301.049 josephrizk00@hotmail.com

2072. Muncitori sectia spirtoase la firma

2100. Necalificati, angajam urgent

Zarea, program lucru 8 ore de luni-vineri, numai dimineata. Interviuri zilnic orele 1315 la sediul firmei din B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, transpot metrou statia Laminorului, 112. (021.667.00.20 office@zarea.ro

2099. Necalificati, angajam tineri, pen-

necalificati pentru fabrica de productie. Salariu:1500-1700 RON. Program de lucru: 8-12 ore L-V. Zona Sector 2,Sector 3,Sector 4,Sector 5,Sector 6. Pentru mai multe detalii la telefon; 1.700 L; (0733.409.308

in role. Carte de munca. Program de lucru in 2 schimburi: 7-15 sau 14-22, luni-vineri, (021.232.29.41 office@kmp.ro 2120. Operator amanet electronica cu experienta sau fara, program in ture plus comision, salariu, trimite-ti cv+ foto; 2.000 L; orzainvest@gmail.com 2121. Operator amanet exchange, cu

experienta in domeniu program in ture. Asteptam CV + foto, salariu 2.000 L; amanetplatinum@gmail.com 2122. Operator amanet, TopAmanet angajam persoane, cu sau fara experienta, responsabile si serioase cu varsta minima de 25 ani. Reprezinta un avantaj experienta in domeniul vanzarilor. Cv+foto pe mail. 1.700 L; (0733.705.704 topamanet@yahoo.ro www.topamanet.ro 2123. Operator calculator Comfortex Tehno Systems Srl angajeaza operator calculator, ofertare, gestionare date productie. Zona Popesti Leordeni. Rugam seriozitate; (0724.444.499 aurel@jaluzele-ro.ro www.depozitul-derulouri.ro 2124. Operator calculator Firma Scomet

Administrare Imobile angajeaza operator calculator contabilitate partida simpla. Salariul o mie opt sute lei pe luna. Posibilitati crestere in functie de performanta, 1.800 L; (021.336.77.44/ 0372.979.797 2125. Operator calculator pentru magazine online, bun cunoscator de Adobe Photoshop, inserare produse. Salariu motivant, zona Crangasi. CV pe mail. 1.600 L; (0768.886.856 geal.ronico@gmail.com 2126. Operator calculator (cantar) fabrica

prefabricate beton, Popesti Leordeni, Sos. de Centura nr. 111, angajeaza operator calculator (cantar), cazare gratuita camin, salariu net 1700 Lei, 2 schimburi, valabil 30 sept. 2017, (0747.225.783 2127. Operator calculator casier cunostinte calculator, oferim program flexibil, salariu motivant, contract de munca, bonuri de masa, puncte de lucru: Pod Constanta si Calea Giulesti (0744.629.531 2128. Operator calculator pentru vanzari online, vanzator accesorii mobila, stivuitorist cu experienta min. 2 ani, gestionar pentru pal cu experienta, operator PC, operator calculator pentru preluare comenzi, tamplari, muncitori necalificati; (0731.038.195

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

2129. Operator calculator, cautam o per-

soana tanara, dinamica, cu cunostinte de operare calculator si contabilitate primara, pentru facturare, NIR-uri, registru de casa, gestiune. 2.000 L; (0726.012.806 cristina.voicu@sweetela.ro

2158. Operator pc asistent manager, contabil primar, consultant vanzari, la fabrica productie pavaej. Punct de lucru Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Cu si fara experienta, sal.+ comision, CV la adresa de email, 2.000 L; armopavsrl@yahoo.ro

2130. Operator calculator, fata pt. introdus facturi, tinut legatura cu furnizorii, conditii foarte bune, carte de munca, zona sector 2, Sos. Colentina, salariu 2.000 L; (0734.072.088 rusu2222@gmail.com

2159. Operator preluare comenzi pizza

2131. Operator calculator, firma de contab. angajam un op.calculator/contabil. Poate fi si absolvent de liceu sau student. Sunt necesare cunostiinte de word/excel si dorinta de a invata Program partime sau fulltime CV pe email; expertcontabilro.ro@gmail.com

2160. Operator preluare comenzi, indatoriri: preluare comenzi online, prin email si telefonic, ambalare colete, mentinerea relatiilor cu furnizorii. Cerinte: Microsoft Excel, permis de conducere. Salariu + comision. 1.500 L; (0726.792.144 nuntatex@yahoo.com

2132. Operator calculator. Birou notarial

2161. Operator preluari comenzi telefon-

Andrei- Claudiu Manolache angajeaza operator calculator cu experienta; (0757.099.909 bnp.manolache@gmail.com 2133. Operator call center cu sau fara

experenta, limba romana,engleza, franceza, italiana, germana. Contract de munca, salariu atractiv. Pentru stabilirea unui intrviu trimite-ti CV-ul la monikdana@yahoo.com, 450 {; 2134. Operator call center Va oferim un job in cadrul departamentului de call center. Firma noastra se afla in sect. 4, Bucuresti (zona Aparatori Patriei). Program 09:00 - 18:00. Salariu atractiv+bonusuri, 1.200 L; (0799.006.750 alexandra.antochi@directmarketing.ro 2135. Operator call center cu sau fara experienta Cerinte: 4, 6 sau 8 ore/ zi, luni vineri. Activitatea se va desfasura la sediul din Bucuresti. Oferim: carte de munca, salariu atractiv, sansa de cariera, 1.700 L; (0755.143.651 hr@biosistemteam.com 2136. Operator call center, angajam cen-

trul de sanatate, varsta minima 18 ani. Detalii la numarul: (0758.236.588

Operator call-center depozit anvelope - jante angajeaza operatoare callcenter, fete tinere, dinamice. Perioada sept. - dec. 2017. Contract munca full time, salariu brut 2550 2850 lei. 2.850 L; (0722.732.794 vadrexim@yahoo.com 2137.

2138. Operator centru copiere si reincar-

cari cartuse Centru printare si reincarcari cartuse angajam personal pentru activitati de copiere, printare, refill, stampile, vanzari birotica si consumabile imprimante. (0723.390.550 Inovomag@gmail.com 2139. Operator CNC. SC Electromagneti-

ca SA angajeaza Operator CNC. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la numerele de telefon; (021.404.21.20/ 0767.427.948 2140. Operator colete magazin online haine dama, 1.400 L; (0730.209.570 neatu.mirela.joviale@gmail.com

pentru pizzerie cu sediul in sect. 5,Program in ture, masa asigurata, contract munca,salariu 1500 lei. (0765.489.624 vlad@delarte.ro

ice si online pentru firma de livrare mancare la domiciliu, aflata in zona Garii de Nord, (0723.227.220

2162. Operator preparare sandwichuri pentru Benzinaria Mol Otopeni (0723.233.448/ 0760.273.774 bicamarian@yahoo.com 2163. Operator sala jocuri Sala King Game angajeaza baiat, de preferat sector 4 Berceni, pentru mai multe detalii sunati la tel. intre orele 9:00-19:00. (0768.840.225 adryana1987@yahoo.com 2164. Operator sala jocuri Las Vegas

Games, Operator sala jocuri, Bucuresti, Las Vegas Games. Angajam fete/baieti cu/fara experienta pt. postul de supraveghetor sala. Detalii suplimentare. C.V. la adresa e- mail; 1.500 L; (0765.657.235 anna09995@gmail.com 2165. Operator schimb valutar si amanet, cu domiciliul in Bucuresti, diploma bac. Oferim pregatire si salarii incepand cu 1.400 Ron net+ comision; (0764.402.441 2166. Operator si ajutor masina aplicat cant pentru S.C. Komandor Romania, producator de mobilier la comanda. Relatii: (0728.853.061

««««««««««««««««««

OPERATORI SI MANAGERI SALA JOCURI (TINERI/TINERE). OFERIM: TRAINING, TINUTA, PROGRAM FLEXIBIL, CONTRACT DE MUNCA, SALARIU ATRACTIV+ BONUSURI; (0753.383.211 OFFICE_PLANETM@ YAHOO.RO 2186.

«««««««««««««««««« 2187. Operatori statie reciclare in Car-

refour, preluare deseuri de la clienti, folosire presa, cantar, PC, face procese verbale. Program inegal, contract perioada nedeterminata. Disponibilitate pt. munca fizica. Venit 1650 lei net. Contact: 1.650 L; (0751.170.501 hr@twmanagement.ro 2188. Operatori utilaje si muncitori necal-

2170. Operator. Amanet exchange angajeaza operator cu experienta in domeniu, zona Bucurestii Noi, salariu motivant, CV+foto, 2.000 L; (0722.213.243 orzainvest@gmail.com 2171. Operator/e. Magazin online anga-

2190. Ospatar pentru restaurant situat ultracentral, sunati la telefon in intervalul 10:00-20:00. (0733.248.959 2191. Ospatar Restaurant cu specific mediteranean angajeaza ospatar cu sau fara experienta. Conditii de munca avantajoase. (0730.007.660 office@sardin.ro 2192. Ospatar restaurant LA Cocosatu, angajeaza ospatari, salariul este de 1500 Lei pentru detalii sunati la tel., 1.500 L; (0736.445.737 office@lacocosatu.ro

situat in zona centrala angajeaza ospatar. Suntem ineresati de persoane cu experienta si dornice sa lucreze in echipa! (0724.226.479 restaurant@elpato.ro 2195. Ospatar sau ospatarita si bucatar

pt. restaurant si berarie germana zona Pipera - Baneasa. Conditii avantajoase (0723.321.293 n.marin@tecadra.ro

2196. Ospatar si ospatarite cu experien-

ta, pt. hotel-restaurant Prelungirea Ghencea, program 2 zile cu 2 libere, se asigura transport. Salariu incepand de la 1.600 lei, (0743.485.055/ 021.350.56.21 office@bucharestwestmotel.ro 2197. Ospatar(ita) ospatar PUB din zona Panduri (Marriott). Experienta min. necesara. Program full time, 17.00-.3.00 doua cu doua, carte de munca, concedii de odihna platite, bonus vanzare; (0736.927.517 pubsnatch@gmail.com

jeaza operator/e. Magazin online incaltaminte imbracaminte, zona Vitan, domiciliu in zona, program luni vineri 09-00 17-00. Cunostinte calculator avansat, carte de munca, mediu de lucru placut si curat. Sector 3, 1.500 L; (0737.617.844 contactpromotii@gmail.com

2198. Ospatar(ita) Snatch Pub - sos. Panduri 26, angajeaza fete si baieti pentru posturile de ospatar. Programul si conditiile se discuta la interviu. CV pe adresa de mail sau tel. (0736.927.517 Pubsnatch@gmail.com

2143. Operator date cadastrale minim 2 ani exp., cunostinte practice privind domeniul, abilitati peste medie privind operarea cu AutoCad, ArcView si MS Office, cunostintele necesare prelucrarii masuratorilor (0722.304.466

2172. Operatori call center MPS Solutions este in cautarea de noi operatori call center, vorbitori de limba italiana.Sediul este langa statie de metrou Grozavesti.Suna pentru a stabili un interviu. 2.200 L; (0728.117.215/ 0728.117.216 andrei.mandache@mpssolutions.net

Centrul Vechi angajeaza ospatarita cu minim de experienta si picolita fara experienta. Diferite variante de program, inclusiv part-time. Salarii foarte avantajoase, contract munca (0723.188.953 lidiabitu@yahoo.com

2144. Operator de curatenie in zona

2173. Operatori call center operatori tele-

2141. Operator contabilitate primara pen-

tru magazin alimentar situat in sector 3, market@xo-market.ro (0744.531.952 viorel@xo-market.ro 2142. Operator cutter ploter, ploter

imprimanta, cu cunostinte Corel, Draw, AI, Autocad; (0723.294.972

metrou Pipera pentru partea de interior a cladirii Program in 2 schimburi de la 6:0014:00 si 12:00-20:00 de L-VSalariu fix +Tichete de masa+ decont transport (0728.063.417 recrutare@passion4work.ro 2145. Operator etichetare pentru masina automata de etichetat sticle la sectia imbuteliere angajeaza firma Zarea. Interviuri zilnic luni-vineri orele 13-15 la sediu in B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, metrou Laminorului; (021.667.00.20 office@zarea.ro 2146. Operator facturare pentru societate de distributie produse alimentare si bauturi din sectorul 6. (0722.221.538/ 0732.733.846

fon Oferim: pachet salarial atractiv, program 8h/zi, mediu tanar, loc stabil, contract de munca.Sediul se afla in Prosper Plaza,S5. Detalii la tel. (0785.548.668 cosmin.andrei.bo@gmail.co, 2174. Operatori call center, pentru com-

pania leader in domeniul telemarketing, limba italiana, cu sau fara experienta.Suna pentru a stabili un interviu. 2.200 L; (0728.117.215/ 0728.117.216 andrei.mandache@mpssolutions.net 2175. Operatori CNC pentru firma de

productie. Contract de munca, masa asigurata, transport, salariu incepand de la 1700 lei net, ore suplimentare platite. Lucrul in schimburi. Tel. (0741.090.021 2176. Operatori linie imbuteliere personal

erciala angajeaza fata pentru postul operator facturare, zona Voluntari. Rugam seriozitate (0722.152.638 office@attoregal.ro

calificat pentru sectia productie angajeaza firma Zarea. Interviuri de angajare zilnic luni - vineri orele 13-15 la sediul din bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1 (021.667.00.20 office@zarea.ro

2148. Operator facturare vanzator / gestionar anvelope, baiat tanar dinamic, cunostinte bune PC, Word, Excel, bacalaureat. Salariu brut 2.550 - 2.850 lei, 2.850 L; (0722.732.794 vadrexim@yahoo.com

2177. Operatori masina inscriptionat, gravat pentru firma de productie. Contract de munca, pranz, transport, salariu incepand de la 1500 lei net, ore suplimentare platite. Lucrul in schimburi. Tel. (0741.090.021

2149. Operator facturare, casiera cunos-

2178. Operatori masini de tricotat Cotton

2147. Operator facturare societate com-

tinte program Saga cu experienta in emitere facturi si alte documente de evidenta primara, evidenta de gestiune. Rugam seriozitate. Zona Popesti Leordeni; (0724.449.944 aurel@jaluzele-ro.ro www.depozitul-de-rulouri.ro

Operator facturare, vanzator, gestionar anvelope zona Luica. Baiat tanar, dinamic, bacalaureat. Salariu brut: 2.850 L; (0722.732.794 vadrexim@yahoo.com

2150.

2151. Operator gestiune pentru service camioane, cu experienta. Cerinte: diploma bacalaureat , cunostinte PC, seriozitate. Oferim pachet salariu motivant si conditii bune de lucru. (0749.102.603 resurseumane@edparts.ro 2152. Operator introducere date pt. firma de contabilitate, cunostinte MS Office, viteza operare, asimilare rapida de cunostiinte noi, persoana serioasa, organizata, cunostiinte contabilitate primara constituie un avantaj; (0767.269.480 expertcons2013@gmail.com

- necalificati firma de tricotaje angajeaza muncitori necalificati care sa lucreze ca operatori masini de tricotat Cotton/ confectioneri tricotaje- salariul brut 1450 Lei, tichete de masa si plata orelor suplimentare 1.450 L; (0734.301.444/ 021.310.01.88 bianca.nicolae@trerofashion.ro

2179. Operatori masini de tricotat Shima,

firma de tricotaje angajeaza muncitori calificati, femei si barbati, care sa lucreze ca operatori masini de tricotat Shima. Salariul brut este de 1800lei + tichete de masa si ore suplimentare platite 1.800 L; (0734.301.444/ 021.310.01.88 bianca.nicolae@trerofashion.ro

2180. Operatori masini de tricotat si

confectionat Angajam muncitori calificati/ necalificati pentru posturi de operatori masini de tricotat, confectioneri, ambalatori, sortatori, 1.600 L; (0754.089.616/ 0740.055.005 claudiaandreea05@gmail.com 2181. Operatori masini fasonat otel

cu comanda numerica urgent in Bucuresti (in incinta SC Faur) (0736.796.200

2153. Operator linie productie cu/fara experienta pentru Austria Card SRL, companie ce activeaza in domeniul productiei si personalizarii cardurilor bancare. Se ofera pachet salarial atractiv, bonuri de masa, transport decontat. (0725.206.363 adriana.negoiu@austriacard.ro

2182. Operatori masini injectie studii medii sau scoala profesionala absolvite, seriozitate si responsabilitate, experienta in productie, disponibilitate de a lucra in 3 schimburi; (0729.067.080 bruo@romtatay.ro

2154. Operator livrare manipulare marfa,

2183. Operatori Peco pentru zonele

incarcare/ descarcare/ livrare marfa. Manipulare, infoliere, asezare produse in spatii special amenajate. Carnet de conducere obligatoriu. Se ofera salariu atractiv, decontare transport (0756.140.001/ 0756.140.001 office@urbio-romania.ro 2155. Operator logistica, manipulant marfa depozit Stefanestii de Jos, 18-35 ani. Transport asigurat gratuit de la/catre Unirii sau metrou Pipera. Program: schimb 1, 6:30-14:30, schimb 2, 14:00-22:00. Contact: (0733.927.543 diana.matei@erka.ro 2156. Operator miniincarcator, buldoexcavator, miniexcavator, obligatoriu experienta pentru firma de constructii cu sediul in comuna Domnesti (0723.567.941 2157. Operator pariuri sportive cu experi-

enta in domeniu, urgent, conditii legale de munca, firma renumita, agentie in zona Margeanului - Rahova, sector 5. Detalii la telefon (0760.404.081

2199. Ospatar, Bemolle Cafe situata in

2200. OSPATAR, Gastropub, zona cen-

trala angajeaza ospatar cu experienta. Informatii intre 9 -17. CV in mail; (0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com

2201. Ospatar, ospatarita cu experienta angajam. Program 1&1 zi, salariu motivant, in zona Magurele, seara se asigura transport. (0723.580.658 2202. Ospatar, ospatarita, tanar(a), responsabil(a), dinamic(a), servirea la liber si evenimente la restaurantul Mirador, sectorul 4, program 1 zi cu 1 zi, salariu fix, plus comision, carte de munca 8 ore; (031.425.44.44 tel.0314254444@gmail.com www.restaurantulmirador.ro 2203. Ospatar, Pasta bar Pasterra anga-

jeaza ospatar/ospatarita cu experienta. Salariu atractiv, carte de munca. Informatii la numarul de telefon; (0722.524.561 pasterrapastabar@gmail.com

2204. OSPATAR, Restaurant Dorada angajeaza ospatar pentru locatia situata in Piata Victoriei; (0722.300.725 liliana.chiracu@hotellevor.com 2205. Ospatar, restaurant-berarie Bere-

stroika angajeaza ospatar cu experienta, (0721.100.000 office@berestroika.com

2206. Ospatar, Restobarul Entourage amplasat in centrul istoric, angajeaza ospatari in conditii deosebite, experienta in domeniu constituie un avantaj. Aspect fizic placut, rugam seriozitate; (0723.378.834 2207. Ospatar, zona Timpuri Noi;

(0757.115.310

2208. Ospatar, ajutor de bucatar, limba

engleza si cunostintele in domeniile gastronomic si enologic sunt avantaj. www.enotek.ro (0749.033.999 bianca.bucur@enotek.ro 2209. Ospatar, ajutor ospatar hai sa lucram impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numarul de telefon sau scrie-ne la adresa de email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2210. Ospatar, ajutor ospatar la cafenelele din Bucuresti. Salariu atractiv, tichete de masa. Calificarea se poate face si la locul de munca. Sunati la nr. din anunt de l-v intre orele 9.00-17.00, (0741.277.755 info@ruby.ro 2211. Ospatar, barman Restaurant in

zona de nord, Baneasa angajeaza ospatari si barmani, asiguram transprt de la metrou in locatie, salariu atractiv, sunati; (0744.332.072/ 0757.065.159 florina.saru@stejariicountryclub.ro 2212. Ospatar, ospatarita cu minim de

experienta si picolita fara experienta pt. terasa Bemolle Cafe situata in Centrul Vechi, Pasaj Vilacrosse, program 2 zile cu 2 zile, tips, contr. munca, sal.1.650 Lei net si prime lunare 1.650 L; (0723.188.953 lidiabitu@yahoo.com

Chitila, Pod Constanta, Militari autostrada, Oltenitei, Pantelimon si Pantelimon centura. Program 180 ore/luna, posibilitate de a obtine functii conform cunostintelor si muncii depuse 1.600 L; (0734.920.701 camiirod@yahoo.com

2213. Ospatar, ospatarita Hai sa lucram impreuna in cel mai frumos restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numarul de telefon sau scrie-ne la adresa de email resurse.umane@stadio.ro, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

2184. Operatori procesare date pen-

2214. Ospatar, ospatarita pentru pizzerie

tru firma de curierat. Punctul de lucru este in Otopeni Ilfov. Program de lucru 9:30-18:30 o ora pauza. Relatii la telefon. (0725.860.912 vam_unic@yahoo.com

2185. Operatori productie Abatorul

Peris, 15 operatori productie, responsabili si dornici sa intre in echipa noastra. Oferim salariu fix lunar net de 1200 de Lei, tichete de masa, transport sau cazare. Detalii tel. (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro

2221. Ospatar, ospatarita si barman, bar-

manita, mai multe detalii la telefon. Salariu in functie de experienta; (0736.952.535 razvanadamescu@yahoo.com

2223. Ospatar, ospatarita, pentru restau-

angajam ospatar, obligatoriu limba engleza. Colectiv tanar; (0732.817.052 office@zexebraserie.ro

2194. Ospatar cu experienta! Restaurant

SC. TE-MA Romania SRL angajeaza operatori/ ambalatori masini. Sectia de productie este situata in str. Prelungirea Ghencea nr. 65. Cautam persoane dinamice, serioase. Posibilitati de avansare; (0751.080.014/ 0744.312.192 productie@te-ma.ro www.te-ma.ro

2220. Ospatar, ospatarita cu experienta, cu experienta, salariu motivant cu crestere anuala bonusuri, contract de munca, zona Petre Ispirescu (0766.301.835

2189. Ospatar Braserie zona Aviatorilor

2168. Operator vanzari prin telefon si

2169. Operator, ambalator mase plastice,

2219. Ospatar, ospatarita cu experienta pizzerie angajeaza pentru sector 1. Conditii de munca moderne. Echipa tanara. Transport, masa asigurata, salariu, tips, bonusuri lunare; (0733.200.012

2222. Ospatar, ospatarita, pentru restaurant cu specific interna?ional, situat central. Detalii la tel. (0769.077.788

2193. Ospatar si femeie la vase pentru Bistro situat in vitan str. Foisorului colt cu Zizin.Program 2 zile cu 2 de l-v de la ora 10:00-00:00, s-d de la ora 11:0000:00.Detalii la tel. (0742.246.246 elena_raduta007@yahoo.com

agent vanzari SC distributie prod. parafarmaceutice angajeaza operator preluare comenzi prin telefon de la clientii din baza de date (oblig. cunostinte PC) si agent comercial (oblig. permis cat. B), (0733.777.012 office@pdgroup.ro

2218. Ospatar, ospatarita Restro-Bar Klandestin doreste sa-si mareasca echipa cautand oameni profesionisti cu exerienta in domeniu. Conditii bune de munca, salariu atractiv, beneficii suplimentare, posibilitate de promovare; (0723.522.933 beatrice_mansour@yahoo.com

ificati (femei si barbati) pentru societate cu sediul in orasul Pantelimon; (0759.019.910

2167. Operator tipar digital, cunos-

tinte Corel Draw, zona Oltenita sector 4, Bucuresti (0730.833.838

2217. Ospatar, ospatarita Restaurant Casa Laura cauta ospatari cu experienta in domeniu, pentru restaurant cu specific romanesc. Pentru interviu, (0764.891.319

zona Baba Novac. (0784.133.155/ 0766.534.066 nitudana2004@yahoo.com

2215. Ospatar, ospatarita pentru restaurant Casa Noastra, cu minim de experienta. Salariu in fuctie de experienta. Va rog sa ne contactati tel sau direct la sediul restaurantului din str. Matei Voievod nr. 67. (0735.842.919 Mihnea1976@yahoo.com 2216. Ospatar, ospatarita pentru restau-

rant din Bucuresti, cladirea Sky Tower, et. 36, aflat in Bd. Barbu Vacarescu. Venituri peste 6.000 lei/ luna, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

rant, zona centrala. Program de lucru 1/1. Masa inclusa. Postul necesita experienta. Programarile se fac doar telefonic in intervalul 11-20 2.000 L; (0745.458.922 fiorentina.massimo@yahoo.com 2224. Ospatar, ospatarita, pentru restaurant/ bar in hotel de 4 stele din Otopeni. Cu posibilitatea de cazare si 2 mese pe zi (0758.911.984 fom@bwplusbristonhotel.com 2225. Ospatar, ospatarita, Persoana serioasa, dinamica, aspect placut, sociabila. Salariu atractiv, masa, tips, transport asigurat, (0767.281.108 alex@madamepogany.ro 2226. Ospatar, ospatarite. Bucatar, ospatar/ospatarite, femeie la vase, picol (part time). 1.450 L; (0722.451.183 alecsandrapopescu@yahoo.com 2227. Ospatar, picol pentru restaurant

italian; (0724.656.784

2228. Ospatar, pizzar cu experienta

salariu atractiv, contract de munca. Zona Sebastian sector 5 (0762.067.172 raduma_90@yahoo.com 2229. Ospatar. Angajez ospatar pentru Complex Turistic 4 stele Brasov. Salariu fix plus plata suplimentara la evenimente, transport, o masa/zi. CV la adresa de mail, 1.500 L; (0758.111.016 office@stejariibrasov.ro 2230. Ospatar/ospatarita, restaurant zona Nordului angajam ospatar/ospatarita; (0722.161.718 2231. Ospatari fete sau baieti pentru restaurant central in conditii avantajoase. (0732.803.690 2232. Ospatari pentru un important restaurant din zona Aviatiei. Locatie sector 1. Program: 2 zile lucrate cu 2 libere. Beneficii masa asigurata,uniforma asigurata 1.100 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 2233. Ospatari Pink Cafe & Lounge, Bdul Decebal nr 13, angajeaza urgent ospatari tineri, aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Program 2/2, flexibil, contract de munca. Detalii financiare la interviu (0768.907.220 alexandra.stefanesa@gmail.com 2234. Ospatari angajez (cu sau fara experienta). Colectiv tanar, carte de munca, transport decontat, conditii bune de lucru; (0768.041.033 2235. Ospatari cu experienta. Restaurant

italian, Bd. Sisesti nr. 269, sector 1, angajeaza ospatari cu experienta. Pentru detalii (0724.053.013 2236. Ospatari ospatarita, ajutor de bucatar, doar cu experienta, salariu motivant, pentru restaurant in Magurele, Ilfov seara asiguram transportul; 1.500 L; (0723.580.658 2237. Ospatari pentru pub, salariu, tips,

situat in complex Regie. Program 2 cu 2, contract de munca, salariu+ tips.Cerinte: experienta minim 1 an, beneficii: pachet salarial, lucru in echipa tanara, tips. 80 L; (0769.164.064 filip.sergiu.dan@gmail.com 2238. Ospatari restaurant exclusivist Bucuresti, selectionam persoane cu aspect fizic ingrijit, carsimatice, cu excelente abilitati de comunicare in limba romana si limba engleza, experienta in service a la carte si evenimente; 2.500 L; (0728.293.279/ 0728.293.279 diatalpos@gmail.com 2239. Ospatari si bucatari la rece restaurant situat in centru cu specific international angajeaza ospatari si bucatari la rece (0741.055.359 cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro 2240. Ospatari si cameriste, pt. hotel in Bucuresti. Engleza mediu; (0762.884.632 2241. Ospatari si ospatarite evenimente

Bucuresti Plata este de minimum 150 Lei/eveniment. Plata se face la sfarsit. Interviul are loc in zona metrou Brancoveanu.www.ospatari.com. George (0763.562.772/ 0726.353.022 geo.wteam@yahoo.com 2242. Ospatari si picoli Restaurant din Calea Floreasca angajeaza urgent ospatari cu experienta si picoli, program de lucru in ture, salariu atractiv, CV pe adresa din anunt. Relatii la tel.; (021.313.45.85 office@vacamuuu.com 2243. Ospatari, ajutor bucatar (salate, linie calda), pentru restaurant Regie. Conditii avantajoase, decont transport, bonuri masa; (0724.992.762 2244. Ospatari, ajutori ospatar, barman,

bucatari, ajutori bucatar si femeie la vase pentru restaurant zona Tineretului. Salarii motivante. (0745.351.635 2245. Ospatari, angajam in cadrul unui renumit hotel de 5 stele din Bucuresti.Locatie: Universitate, Km 0. Program: 5 zile / 2 libere. Necesita limba engleza nivel conversational. Masa este asigurata; 1.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 2246. Ospatari, barman, ospatari, picoli, pentru restaurant si terasa in Magurele, asiguram salariul, comision, program flexibil, seara asiguram transportul (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro 2247. Ospatari, fete, baieti, picoli pt. restaurant cu terasa si 3 sali de evenimente zona 13 Sept., Petre Ispirescu, oferim si solicitam seriozitate, salariu la timp. Tips. (0722.506.068 office@excellence.ro www.excellence.ro 2248. Ospatari, ospatarita, ajutor de bucatar, doar cu experienta, salariu motivant, pentru restaurant in Magurele, Ilfov seara asiguram transportul, 1.400 L; (0723.580.658 2249. Ospatari, ospatarita, ajutor de bucatar, doar cu experienta, salariu, comision din vanzare, pentru restaurant in Magurele, Ilfov, 1.400 L; (0723.580.658 2250. Ospatari, ospatarita, program flexibil, salariu motivant, pentru restaurant in Magurele, Ilfov seara asiguram transportul, 1.500 L; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

20 septembrie 2017

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 2251. Ospatari, picol, ajutor bucatar pen-

tru restaurant zona de Nord, (0766.463.960 Elizaandracraciun@gmail.com 2252. Ospatari, restaurant Bistro 37-39 situat pe Bd.Basarabia cauta ospatari! Persoanele interesate sunt rugate sa sune la numarul de telefon din anunt; (0731.153.153 2253. Ospatari, restaurant Dream Regie

angajazeaza ospatari cu experienta. Pentru detalii sunati; (0749.911.202 s_sasu@yahoo.com 2254. Ospatari, Restaurant sector 2,

zona Foisorul de Foc, angajeaza ospatari, ospatarite. Se ofera: salariul avantajos, masa, tips, transport asigurat. Se cere seriozitate; (0766.871.277/ 0721.076.016 tyby2711@yahoo.com 2255. Ospatari, ajutori de bucatari. Restaurant in Militari angajeaza ospatari, bucatari, ajutori bucatari. Locatia este situata in Bulevardul Uverturii nr.132.Pentru detalii puteti suna la tel. (0723.502.237 geo.mustatea@weissbeer.ro weissbeer.ro 2256. Ospatari, angajeaza Restaurantul

Capsa. Salariu net 1.800 L; (0757.645.737 2257. Ospatari, barmani, vanzatoare prod patiserie, brutar. Restaurant cu locatii si terase in centrul Capitalei, zona 0 si 1, cautam sa ne marim echipa cu ospatari, barmani si vanzatoare. Oferim salarii motivante, masa de pranz, traininguri, (0740.111.453/ 0721.268.438 2258. Ospatari, barmani. Daca esti pasionat/a de cafea, daca ai experienta ca ospatar/ barman si daca doresti sa lucrezi alaturi de o echipa tanara, atunci dialogue este raspunsul. Asteptam un email de la tine pe adresa de email. Suna la: (0722.515.104 attohia@gmail.com

2281. Ospatarite pentru pub, restaurant, terasa situat central Mantuleasa 40. Pentru a putea participa la un interviu va rog trimiteti CV Sau suna?i pentru programare. Program 2 zile cu 2 zile, salariu de la 1400. 1.400 L; (0745.147.766 office@terasaflorilor.ro www.terasaflorilor.ro

2316. Persoana angajam pentru menaj, preferabil cu experienta in bucatarie, program 5 zile pe saptamana. Se asigura decontare transport dupa caz. Relatii la tel./ CV-uri la e-mail: (0744.343.216 oana.chirila@vincomromamia.com

2282. Ospatarite si barmani cu experien-

calculator, cu cunostinte de contabilitate primara. Salariu motivant, tichete masa, contract de munca, perioada nedeterminata; (0726.247.657

ta angajam; (0768.386.805

2283. Ospatarite si ospatari, pizzari, aju-

tor bucatar, femeie de serviciu, angajeaza restaurant italian, cu salarii motivante; (021.313.47.65

2284. Ospatarite, hostesse, cliente false ospatarite hostesse dansatoare, Club din Bucuresti angajeaza si ofera cazare gratuita pentru: ospatarite, hostesse, cliente false, dansatoare si animatoare. Castiguri intre 100 si 400 Ron pe seara (0721.800.012 2285. Ospatarite, ospatari pentru pub zona Unirii, cu experienta de min. 6 luni pe un post similar, salariu motivant, tips, echipa tanara in plina ascensiune. 1.400 L; (0761.805.040/ 0799.730.730 Office@thetemplepub.ro 2286. Ospatarite, ospatari pentru restau-

rant zona Brancoveanu, sector 4. Program 2/2 zile, salariu 1500 lei in mana, contract munca, tips individual, bonusuri. Se cer, experienta, dinamism, seriozitate, 1.500 L; (0760.650.710/ 0726.782.482 2287. Ospatarite, ospatari restaurantul

rant international din sector 2, cu experienta. Salariu atractiv, masa, tips, transport asigurat,rugam seriozitate. (0734.872.858/ 0721.076.016 tyby2711@yahoo.com 2263. Ospatari, ospatarite pentru restau-

rant, salariu preferential, in functie de experienta, zona Cotroceni. Rog seriozitate, (0722.500.361 emil.avramita@yahoo.com 2264. Ospatari, ospatarite pentru restau-

rantul La Mama Atheneu, cu sau fara experienta. Venituri intre 3.000-4.000 lei. Te asteptam in echipa noastra. Suna acum si programeaza un interviu. (0761.194.005 ciobanu.lucica@lamama.ro 2265. Ospatari, ospatarite Stadio restau-

rantul smart-casual asezat in Piata Universitatii angajeaza ospatari, ospatarite. Venituri motivante program 2 zile cu 2 zile, transport si masa. Detalii la numarul de telefon, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2266. Ospatari, ospatarite, restaurantul La Mama din Centrul Vechi angajeaza ospatari/ospatarite cu sau fara experienta. Venituri intre 2.500-3.500 lei. Te asteptam in echipa noastra. Suna acum si programeaza un interviu (0731.036.878 necula.georgiana@lamama.ro 2267. Ospatari, ospatarite, spalator

la vase, ajutor in bucatarie, full time si part time pentru restaurant, dupa ora 10 sunati; (0725.498.366 2268. Ospatari, ospatarite, zona Foisorul

de Foc, la "Terasa Rustica Foisor", salariu + tips, 1.200 L; (0720.452.045/ 0784.690.793 2269. Ospatari, picoli, bucatari pentru

locatie centru vechi. Pachet salarial atractiv, rog seriozitate, (0768.901.960 dediucris@yahoo.com 2270. Ospatari, picoli, bucatari, ajutor bucatar, restaurantul Flying Pig amplasat langa Mall Promenada vrea sa-si mareasca echipa. Detalii la tel., (0743.046.666 2271. Ospatari, picoli, vanzatori

teschetari, masa calda Rest Efes angaj. ospatari, picoli, vanzatori tejchea (masa calda). Add: str. Nerva Traian nr. 19, bl. M70. Mij T. M-st Timpuri Noi, A 133- st. Papazoglu, T 1- st. Papazoglu. Detalii la telef, CV pe mail. (0722.611.359/ 0737.018.590 efes.food@yahoo.om 2272. Ospatari. Restaurant Beijing anga-

jeaza ospatari/ospatarite cu/fara experienta si femeie la vase. B-dul Unirii. Relatii dupa ora 11.00; (0767.566.670/ 021.327.40.10 2273. Ospatarita pentru restaurant cu bucatarie internationala, central, oferim salariu avantajos, transport si un mediu de lucru placut. Pentru detalii va rugam sa sunati la tel sau email. 1.200 L; (0752.206.746/ 0752.206.746 office@jazzbook.ro 2274. OSPATARITA Restaurantul Casa Mino angajeaza ospatarita cu contract de munca si ofera un salariu motivant plus bonusuri la fiecare eveniment; (0766.100.813 office@casamino.ro 2275. Ospatarita in aeroportul Otopeni,

angajam intr-un restaurant dedicat angajatilor din aeroport.Salariu si tips atractiv, colectiv placut, angajam si ajutor de bucatar (0734.727.777 contact@arome.work 2276. Ospatarita si bucatar pentru

restaurant international, program flexibil, tips, transport asigurat, pt. mai multe datalii astept telefon intre orele 13:00-17:00 de luni pana sambata, (0722.229.700 rezervari.lacollina@gmail.com 2277. Ospatarita, Angajam ospatarita pt

restaurant The Globe, langa Billa Titan, Str. Postavarul nr.56, 2 zile cu 2 libere. sal. 2600 lei fix. Relatii la tel. (0721.741.418/ 0721.329.164 contact@theglobepub.ro 2278. Ospatarita, Restaurant Casa Noastracu o vechime de 8 ani, situat pe strada Matei Voievod nr 67 angajeaza ospatarita cu minim de experienta. Salariu debut 1200 ron plus tips. Oferim si dorim seriozitate. (0735.842.919 mihnea1976@yahoo.com 2279. Ospatarita, restaurant La Barca,

sectorul 3 Bucuresti, angajeaza ostapatarita. Preferabil domiciliul in sectorul 3; (0740.060.708 2280. Ospatarita, ospatar, picolita pentru

restaurant, Piata Unirii, limba engleza constituie un avantaj, picolite, aspect ingrijit, experienta obligatorie, 1 zi/ zi, carte munca. Tips individual. 1450 lei net. Carte munca 8 ore/zi, 1.450 L; (0724.640.000

rusa, salariul incepand de la 1.600 lei net; (0729.492.492 2320. Persoana de serviciu, angajeaza

Hotelul Capsa. Telefon: (0757.645.737

2321. Persoana dinamica pentru activi-

tatea de administrare imobile. Program lucru 13:00-21:00 Nu este necesara experienta 1.600 L; (0723.106.360 admynya@yahoo.com 2322. Persoana ingrijire locuinta personala (intretinere, curatenie, aprovizionare etc). Se solicita permis cat. B si preferabil cunostinte in domeniul tehnic. CV la adresa email; (0744.343.216 oana.chirila@vincomromania.com 2323. Persoana ingrijire batrana pentru

batrana 85 ani, interna comuna Berceni. (0772.836.831

Conu'. Bucatari, ajutori bucatari, ospatarite, femeie la vase. Interviurile vor avea loc la locatie. Adresa: Oltenitei nr. 2 Citty Mall, (0765.456.057 Daniele.Iliescu@gmail.com 2355. Personal Shop&Go Timisoara 35C

angajam casiera si lucraltor comerciali. Programul este de 8 ore cu doua zile libere. Detalii suplimentare oferim doar la interviu. Rog CV la adresa de mai jos pt. Timisoara. 1.400 L; (0723.322.090/ 0723.322.090 homebusinesstrade@gmail.com 2356. Personal - Cherhana la Parfene

(Ilfov), angajam bucatar, ospatar, ajutor bucatar, spalator vase, paznic, intretinere curte. Angajam si din provincie (oferim cazare). Contact telefon sau cariera@tancabesti.ro ; (0766.455.665 cariera@tancabesti.ro 2357. Personal : vase/ ajutor bucatar,

firma de catering in Baneasa angajeaza personal vase/ ajutor bucatar; 1.500 L; contact@chefsgallery.ro

fast-food program 9-18, sambata si duminica liber, salariul 1400, zona Unirii (0730.115.599

2288. Ospatarite, ospatari, barmani,

2325. Persoana lucru la domiciliu, soci-

2359. Personal arta grafica, angajam

bucatar si femeie de serviciu, pentru mai multe detalii la nr. de tel. sau la sediul nostru din B-dul Decebal nr. 1, parter, multumim, (0733.244.286/ 0727.099.913

2290. Osptari/ ospatarite pt. restaurant cu

2262. Ospatari, ospatarite pentru restau-

2319. Persoana cunoscatoare limba

2354. Personal pentru Restaurant La

productie (fabrica), zona de lucruBucurestii Noi, program 10 ore/zi, salariu motivant, tichete de masa, carte de munca; (0726.247.655

2260. Ospatari, femeie la vase Restau-

time angajam urgent, salariu atractiv; (0774.636.294

simpla, liniara si uberdeck, colega pentru atelier confectii 1.600 L; (0766.556.217

2353. Personal pentru restaurant La Brasserie du Parc, situat in Parc Herastrau, cu experienta, lucrator bucatarie rece si ospatar (vorbitor de limba engleza). Relatii la tel. sau CV la email. (0376.203.061 andra@labrasserie.ro

2324. Persoana la spalat vase pentru

ing, snooker, tenis de masa, terasa, restaurant angajeaza ospatarite/picolite. Contract de munca. Bonus de performanta.Va rugam trimiteti CV pe email, (021.316.09.62/ 0372.742.863 hr@idm.ro

2261. Ospatari, ospatarite full time si part

2318. Persoana cu experienta masina

Baneasa, bucatar, ajutor bucatar, ajutor ospatar. (0768.494.450

Vivo isi mareste echipa. Daca esti ospatarita/ospatar si vrei sa te alaturi echipei noastre asteptam sa ne contactezi. Experienta anterioara nu este necesara. (0787.709.154 vivofoodbar@gmail.com www.vivofoodbar.com

2259. Ospatari, bucatar, pizzar urgent pentru restaurant, pizzerie, sector 3, fete si baieti, calificati. Preferabil domiciliul in zona. Se asigura CM, salarizare conform experientei. Rugam seriozitate. (0744.387.982 carmen_grigoroiu2015@yahoo.com

rant Suzana Ribs Bucuresti isi mareste echipa, se cere experienta minim 1 an in domeniu. Se ofera: salariu atractiv, lucru in ture si alte beneficii. Localul este situat in zona Rondul Cosbuc; (0785.444.442 office@suzanaribs.ro www.suzanaribs.ro

2317. Persoana angajam pentru operare

2352. Personal pentru restaurant in mall

2289. Ospatarite. Club de biliard, bowl-

specific chinezesc. Detalii la tel. (0721.927.637

2291. Parchetar Societate comerciala angajeaza parchetar cu experienta pentru montaj si raschetat parchet si trepte din lemn masiv si montaj parchet stratificat. Salariu atractiv, (0731.707.550 adriangrosu83@gmail.com 2292. Patiser - patisera, angajam urgent, salariu avantajos. Relatii la telefon; 2.500 L; (0751.223.653 2293. Patiser/ cofetar Firma de catering cautam persoane pasionata de deserturi si patiserie traditionala. Experienta nu este necesara. Program de lucru- luni - vineri7:00 - 17:00. Sector 3. (0724.285.766 2294. Patiser/ patisera angajam urgent, salariu avantajos. Relatii la telefon 2.700 L; (0746.731.022 2295. Patisera cu experienta pentru labo-

rator cofetarie-patiserie, central, sector 3. Salariul este negociabil in functie de experienta. Cautam persoana serioasa , stabila si cu spirit de echipa. Detalii la interviu. (0726.577.971 sorina.office@yahoo.com 2296. Patisera in zona Spital Colentina;

(0744.347.782

2297. Patisera modelatoare covrigi, van-

zatoare cu experienta; (0761.041.822

2298. Patisera cu experienta, se lucreaza

luni-vineri, 06:00-16:30 (sambata si duminica liber). Salariu atractiv. Zona Fundeni; (0733.869.232

2299. Patiserie pizzerie, angajam patiser,

pizzar cu sau fara experienta pentru patiserie-pizzerie aflata in sector 2. Rog seriozitate 1 {; (0723.360.076 alex.gusita@gmail.com 2300. Patiserie, zona Kogalniceanu,

angajeaza vanzatoare, program o zi da una nu, fara limita de varsta, conditii bune de munca. salariu 1.200 L; (072447596 2301. Paza noapte si receptie motel Casa

de Piatra, Branesti, Ilfov, fara studii,cu cazare gratuita la locatie, 2000 net, cm, cazare in motel cu baie proprie. Maxi 503, 10 min. sms sau tel dupa h 13:00. Angajare cu c.i. 2.000 L; (0767.079.463

2302. Paznic angajam pensionar cu drept

de munca pentru functia de agent paza zona Cora Pantelimon. Relatii telefon; (0722.513.951/ 0727.842.195

2303. Paznic pentru santier in zona Pipera, salariul motivant (0724.007.314 2304.

Paznic terasa angajez; (0786.178.733

2305. Paznic caut pentru un spatiu si

paznic pentru o balta, telefon: (0727.889.133/ 0743.066.384

2306. Paznic ferma piscicola, ferma pisci-

cola jud. Calarasi angajeaza paznic termen lung cu contract de munca. Oferim cazare si bonusuri. Buget de echipamente anual. Acceptam familie 1.800 L; (0731.001.054 pescuit@baltaluica.ro www.baltaluica.ro 2307. Paznic intern, societate de produc-

tie, angajam paznic intern.Se ofera contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu si cazare.Se cere cazier curat, seriozitate, experienta nu este obligatorie; (0733.882.161 paula@bdlemntech.ro

2308. Paznic, santier constructii, Chiajna,

etate din Militari angajeaza persoane din cartier Militari, Chiajna, Dragomiresti pentru lucru la domiciliu pentru produse din cablu, chinga, plasa, elastica si rigida. (021.433.06.63 office@eurosandow.ro 2326. Persoana menaj Pipera, luni pana

vineri, 8 ore/zi, curatenie, spalat, calcat la 2 familii; 3.000 L; (0724.047.365 2327. Persoana pentru accesorizare pro-

duse textile Atelier creatie haine copii cauta persoana cu cunostinte masina liniara si triplock, cu imaginatie, abilitati de lucru handmade, pentru accesorizare articole de botez. Zona Piata Unirii. (0726.221.274 georgiana@artconfex.ro 2328. Persoana sau familie pentru curatenia si intretinerea unei case de vacanta in localitatea Nucsoara, judetul Arges. Se asigura cazare si salariu net de persoana 2.000 L; (0730.711.519 2329. Persoana serioasa interna pentru ingrijire permanenta, doamna varstnica la domiciliu, conditii deosebite; (0723.225.536 2330. Persoana serioasa interna, pentru

ingrijire permanenta, doamna varstnica la domiciliu, conditii deosebite; (0723.225.536

PERSOANA SERIOASA, ASPECT INGRIJIT, ANGAJAM PENTRU CURATENIE CASA ZONA AVIATIEIBANEASA, LUNI-VINERI: 4 ORE/ZI, PREFERABIL DIMINEATA. RUGAM SERIOZITATE. RELATII L-V: 9-15; 021/211.16.84-1 (021.211.16.84

2331.

2332. Persoana suport call center in ture 8 h/zi (lucrul in ture) cu abilitati de relationare si comunicare. Cautam persoana ordonata, responsabila. Persoana responsabila ofera suport benzinariilor; (0725.888.225 nicoleta.gana@qwerty-sol.ro 2333. Persoane active si dinamice pentru munca de teren, fara limita de varsta, experienta nu este necesara, salariu 1.600 lei net + bonusuri (0764.914.055 2334. Persoane tinere, serioase si cu spirit de echipa pentru distributie Bucuresti, salariul 1.800 lei net; (0733.380.388 2335. Persoane. Cautam persoane sa

lucreze 3-6 h/zi, pentru postul de distribuitor pliante. Detalii la numarul: (0758.236.588

2336. Persoane. Firma de catering- Pan-

2312. Pensiunea Agnes din Popesti

Leordeni angajeaza ajutor bucatar, camerista, bucatar, ospatar; (0723.428.566

2313. Pensiunea Atra angajeaza personal Valea Doftanei, Prahova, ospatari, ajutor bucatar, (cu/fara experienta). (0732.675.816 andrei.popa@atradoftana.ro 2314. Persoana contabilitate primara.

Angajez persoana pentru 8 h studii medii liceu economic, cunostinte calculator, salariul minim pe economie, munca de birou tel contact, cv la adresa mail madalinuta23@yahoo.com; (0723.267.641 madalinuta23@yahoo.com 2315. Persoana pentru curatenie.

Program de luni pana vineri. Angajez pentru zona Pantelimon -Cernica, sunati intre orele 16 - 18. 2.000 L; (0749.064.348

tronice in zona D. Taberei si Piata Progresul. (0721.389.440 2362. Personal birou si personal teren, firma administrare imobile angajeaza personal birou (operare PC) si personal teren (verificare administrativ-tehnica). Salariu incepand de la 1500 lei . Rugam seriozitate; (0752.027.797 crissanaavantaj@yahoo.com 2363. Personal bistro, angajez bucatar,

ajutor de bucatar pentru bistro cafe situat in zona Piata Unirii; (0722.362.680 2364. Personal Boutique Deluxe

Buchetino. Buchetino anunta inceperea cursurilor de calificare.Dac? vrei sa inveti o meserie de viitor si sa ai un loc de munca alatura-te echipei noastre si vino in atelierele Buchetino, (0721.401.401 surub28@yahoo.com 2365. Personal bucatarie angajeaza

fast food, salariu 1.500 ron; (0734.225.024 2366. Personal bucatarie La Mama din str. Barbu Vacarescu nr. 3 angajeaza ajutori de bucatar si spalatori de vase. Cautam persoane serioase care vor sa invete si sa se dezvolte la locul de munca; (0722.629.621 manolache.oana@lamama.ro 2367. Personal bucatarie pentru firma de

livrare mancare la domiciliu, aflata in zona Garii de Nord, cu sau fara experienta. Tel. interviu. (0723.227.220 2368. Personal bucatarie pentru restaurant Beirut, ospatari, ajutor ospatar, femeie vase, zona Arcul de Triumf, conditii decente, salariu motivant, program lejer. (0722.302.320 ancad1111@yahoo.com 2369. Personal bucatarie restaurant cu

specific italian si romanesc in zona Voluntari si Pantelimon,bucatar cu experienta, ajutor bucatar, pizzar, carte de munca, transport asigurat, (0733.817.694 tudordinusorin@yahoo.com 2370. Personal bucatarie hotel, hotel 4

2371. Personal cabinet optica medicala,

sandwich; (0773.945.313

2338. Personal angajam, curatenie scari

bloc, toate sectoarele; (0720.249.870 2339. Personal aparate de cafea;

(0766.569.115

2340. Personal centru masaj & spa, cu 3

feminin, in sectorul 3. Cautam o persoana matura, serioasa, corecta, ingrijita, disponibila sa inceapa imediat, cu diploma BAC si experienta in vanzari. (0722.678.578/ 0731.368.131 Eyeseemedical@yahoo.com 2372. Personal cafenea, bakery, cafenea,

locatii, angajam personal feminin cu sau fara experienta pt postul de tehnician maseur. Carte de munca, salariu motivant+bonusuri, la cerere program flexibil. 3.800 L; (0736.611.941

cofetarie, patiserie premium, in Pipera, pe str. Erou Iancu Nicolae, angajeaza ajutor bucatar, casier, lucrator comercial barman si ospatar, (0742.102.875 office@freshfooddelivery.ro

2341. Personal cu experienta minima pentru depozit, zona metrou A. Saligny; (0731.777.734

2373. Personal calificat Firma confectii dama angajeaza personal calificat pe posturi de maistru atelier si confectioner. (0766.630.079/ 0770.137.921

2342. Personal curatenie pentru sedii

birouri/cladiri birouri, locatie fixa program 8 ore, Piata Romana, Floreasca, Pipera, Piata Presei, Apaca, Militari, Piata Victoriei, Aurel Vlaicu, Baneasa, urgent; (0728.228.603 2343. Personal curatenie pentru sedii birouri/cladiri birouri, locatie fixa program 8 ore, urgent, Aurel Vlaicu, doamne si domni pentru curatenie, (0731.400.591

2345. Personal de curatenie pt. birouri, program 3-4-8 ore/zi, dimineata sau seara, de luni pana vineri, Bucuresti, salariu atractiv, CM. relatii la tel; (0728.870.117/ 021.311.70.01 office@intercomserv.ro

pensionar cu permis cat B. Persoana cu experienta in a rezolva problemele care apar la o firma. Cerinte : persoana cu studii superioare; (0722.393.476 vasiletimis@yahoo.com

2361. Personal bar, bucatarie, jocuri elec-

2337. Personal angajam pentru laborator

2309. Paznici balta peste, 18 km Bucuresti, asigur transport dubita Colentina; (0762.311.312

2311. Pensionar cu permis cat B, cautam

2360. Personal autoservire zona Romana: bucatar, ajutor de bucatar, personal servire linie, personal la vase. (0799.844.474

stele din zona Bucuresti, cautam: bucatar, bucatar rece cu experienta; (0722.300.725/ 0735.300.399 liliana.chiracu@hotellevor.com

2344. Personal curatenie si vase pentru Boulevard Cafe, situat pe b-dul Gheorghe Sincai nr. 9A, zona Tineretului. Program de 2/ 2 libere, contract de munca; 1.300 L; (0735.155.357 Cafeblv@gmail.com

dornica sa lucreze cu copii, serioasa, comunicativa, ordonata, dinamica; abilitati de lucru in echipa; studii medii sau superioare, obligatoriu modulul pedagogic (0742.098.908 casasfiosif@mailbox.ro

urgent personal necalificat pentru tipografie. Salariu 1700 lei net -20 zile lucratoare/2200 lei net -30 zile lucratoare. Program 12 ore/zi de L-V. Pentru detalii sunati la telefon; 2.200 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com

telimon angajam 2 persoane: pentru servit la linie si pentru spalatul vaselor; (0726.685.108

1715 lei, Paznic, santier constructii, Chiajna, contract full-time, salariu net 1715 lei (1400 lei cash, 315 lei bonuri de masa), 100 lei bonus de sarbatori. Se cere atestat de paza, 1.715 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

2310. Pedagog social educator, persoana

2358. Personal angajam pentru sectie

2346. Personal feminin pentru cabinet de

optica medicala in sectorul 6. Oferim un salariu de baza cu targeturi si bonificatii multiple si asiguram un loc de munca curat, fara stres potrivit pentru o doamna serioasa. (0722.678.578 Eyeseemedical@yahoo.com

2347. Personal fete, baieti angajez pen-

tru pariuri sportive, nu necesita experienta. Rog seriozitate; (0763.558.333 2348. Personal firma de curierat: sofer

curier cu experienta in curierat sau firma de distributie, sofer camion 7.5 t, manipulanti coletarie. 1.700 L; (0760.235.017/ 0760.235.006 gabriel.mitu@curierdragonstar.ro 2349. Personal pentru fabrica geam termopan cu sediul in Bragadiru, pentru prelucrarea sticlei (femei si barbati) cu si fara experienta, si o responsabila evidenta comenzi si contabilitate primara; (0738.550.783/ 031.431.34.21 decoglass.construct@gmail.com 2350. Personal pentru restaurant cu spe-

cific romanesc, grataragiu cu experienta, femeie la salate cu experienta si ospatar cu experienta. Salariu motivant, tips, zona Parcul Tineretului. (0765.019.074

2351. Personal pentru restaurant cu spe-

cific romanesc: ospatari, bucatari, ajutori de bucatar, femeie de serviciu. (0722.561.666

2374. Personal calificat pentru societate de instalatii, societate instalatii Buc. angajeaza personal calificat pentru executie lucrari de instalatii sanitare si stingere incendiu, se ofera salarizare atractiva si posibilitatea de cazare. rel. la telefon; (0724.273.971 tanasetinel@yahoo.com 2375. Personal calificat si necalificat pen-

tru firma catering, deservire bucatarie (bucatar, ajutor bucatar, personal curatenie), cofetar, vanzator, sofer si operator calculator cu sau fara experienta. (0769.666.616/ 0769.666.610 cristinnlimpex@gmail.com 2376. Personal calificat si necalificat instalatii, firma de instalatii angajeaza muncitori pentru lucrari de instalatii sanitare, termice si lacatusi, sudori pentru confectii metalice, (0767.984.812 contact@instaltermic.ro 2377. Personal calificat si necalificat, AS

Metal Com SRL, inginer metalurg, topitor turnator, macaragiu/competente graifer, stivuitorist, sortator metale, muncitor necalificat, salariu atractiv, tichete masa, decontare transport, (021.319.39.57/ 0784.263.704 adriana.bud@asmetal.ro 2378. Personal calificat. Producator ambalaje angajeaza urgent personal calificat pentru urmatoarele posturi: masinisti tipografi, masinisti legatorie (stanta, brosat, faltuit, colator, caserat, plastifiat, folio, taietori) legatori manuali, motostivuitoristi si muncitori necalificati. Asteptam CV la adresa de email, tel. sau va puteti prezenta la interviu in incinta platforma Danubiana Sos. Oltenitei nr. 181, intre orele 9.0015.00; (0758.109.809 silvia.gheorghe@tipografiaeruobusiness.ro 2379. Personal cantina Companie multinationala angajam personal calificat pentru cantina: ajutori de bucatari, lucratori bucatarie, casieri, personal pentru linia de servire, debarasatori. Program 8 ore/ zi. LV; (0748.298.012/ 021.201.79.83 taverna@dussmann.ro 2380. Personal cantina self service, zona

metrou Pipera, pentru urmatoarele pozitii: bucatar, ajutor bucatar zona cald/rece, lucrator linia de servire, debarasator, casiere. (0742.668.259 mihai.samson85@yahoo.com

2381. Personal constructii, ne marim echipa Angajam Bucuresti, personal in constructii, recompartimentari, zidarie si rigips, gleturi, finisaje, tencuieli, placari, placa de beton, refacere garduri, zidarie si constructie metalica, placari pereti, 2.000 L; (0725.583.061 nelu_iosef@yahoo.com 2382. Personal cosmetizare auto

(polish/ tapitrie), salariu 1.000 lei +comision 150 lei/ masina, carte de munca, posibilitate de cazare. Telefon: (0765.132.999 2383. Personal covrigarie, patiserie, modelator covrigi, vanzatoare si personal necalificat, salariu atractiv, relatii la tel: (0784.880.335 2384. Personal cu contract pentru sectia

foliere si accesorii, SC producator tamplarie PVC, acceptam pensionari (femei si barbati) (0728.853.009/ 0728.853.003 2385. Personal cu experienta in productie

publicitara, angajam urgent personal cu experienta in realizarea de casete luminoase, litere volumetrice, colantari, montaje etc. Salariu fix atractiv+bonusuri lunare. CV la office@signproduction.ro; (0723.592.611 office@signproduction.ro 2386. Personal cu sau fara experienta

pentru fast food in zona Iancului si Militari, asiguram contract de munca pe perioada nedeterminata, o masa pe zi, echipament de lucru, training-uri. Salariu fix, bonusuri, bonuri de masa, (0785.405.645 2387. Personal cu si fara experienta pan-

ificate la fabrica de paine in zona Morarilor sector 2 Bucuresti. Mai multe detalii la tel., (0728.494.247 kanimpex@yahoo.com 2388. Personal Curatatoria zona Titan angajeaza personal pentru curatat si calcat. Se ofera tichete de masa, sporuri, decontare transport, servicii medicale in clinica MEDLIFE. Program interviu: luni vineri intre orele 10.00 - 18.00. 1.800 L; (0722.291.414 contact@aquaclean.ro 2389. Personal curatatorie, spalatorie

eco tip Nufar cu sau fara experienta, salariu motivat, oferim contract si seriozitate. (0734.027.736 urgent_cleaning@yahoo.com 2390. Personal curatenie angajam cu contract de munca 8 ore/zi, l-v, femeie de serviciu, curatenie birouri. Telef. (0731.313.150 hr@masterclean.ro 2391. Personal curatenie cu experienta,

parti comune birouri, 8 ore/zi, 4 ore 06-10 si 3 ore 14-17, de luni pana vineri in zona mall Pantelimon. Salariul 1100 lei, tichete de masa de 300 lei si abonament Ratb. (0736.627.007 phoenixmar@yahoo.com 2392. Personal curatenie part -time, pro-

gram 7-11. Full time curatenie vestiare, birouri ?i grupuri sanitare, depozit, 1.800 L; (+40766730769/ 0766.528.729 office@curatenieoffice.com 2393. Personal curatenie pentru com-

panie multinationala situata in Popesti Leordeni. Programul este 12/24, intre 06:00-18:00. Oferim contract de munca, salariu brut 1450 si tichete de masa (0786.552.982 2394. Personal curatenie Salariu motivant, program 2 zile cu 2 zile, masa de pranz asigurata. Posibilitate de crestere a salariului. Suna sau scrie-ne la adresa de email resurse.umane@stadio.ro, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2395. Personal curatenie birouri Bucuresti (firma curatenie), zonele Aurel Vlaicu, Militari. Program luni-vineri, posturi fixe. Contract munca, salariu bun, bonuri masa, decontare transport; (021.252.31.80 2396. Personal curatenie blocuri pentru Expert Service&Building Management, fete sau baieti.Cerinte: seriozitate, harnicie, experienta, recomadare de la ultimul loc de munca (obligatoriu).Zona-Dristor, 1.500 L; (0726.899.700/ 0760.767.679

23

2411. Personal curatenie, in centre com-

erciale si cladiri de birouri, salariu net: 1.100 - 1.300 L, personal curatenie, in spatii comerciale, program 3 ore/ zi, salariu net: 600 L; (031.101.21.39/ 0722.763.974/ 0732.018.935 2412. Personal curatenie, scoala particulara in Pipera, se cauta persoane harnice cu experienta in domeniu; (0733.047.375 2413. Personal curatenie, depozit Ciorog-

arla cautam personal curatenie pentru depozit din Ciorogarla, Km.13, autostrada Bucuresti-Pitesti. Oferim contract de munca si tichete de masa. Program: 08:00- 16:30. Detalii la tel. (0733.241.059 2414. Personal curatenie. Angajam

personal curatenie pentru clinica privata, conditii deosebite. (0755.200.076

2415. Personal de paza locatii deosebite,

din Bucuresti, agenti de paza barbati/ femei, receptioniste zi/ noapte (lb. engleza si operare pc), dispeceri (numai cu atestat), agenti securitate inarmati 18-45 ani, minim 8 clase, 1.200-2.000; (0749.050.576/ 0747.225.916 iulian.draganete@securitas.com.ro

2416. Personal depozit (barbati) pentru depozit articole copii. Salariul oferit este de 1.400, bonuri de masa, dupa o perioada de proba de 2 luni (valoare bonuri 300lei), 6 {; (0766.180.122 2417. Personal echipa interventie firma

serioasa cu experienta in domeniul curateniei, angajam personal curatenie, salariu motivant, bonuri, bonus de performanta, program L-V 6:00-14:30 S 6:10 asiguram toate formele legale de munca 1.800 L; (0729.548.456 contact@curateniepremium.ro 2418. Personal evenimente ospatari, bar-

mani, bucatari, femei curatenie; (0722.546.084

2419. Personal fabrica pentru productia

produselor de patiserie, ambalarea si coacerea acestora. Program de 9h/zi, salariu de 1500 lei/net, bonusuri in functie de performante, bonus de prezenta 100 lei. Rog seriozitate. 1.500 L; (0726.538.429/ 0727.114.962 ionutnita86@gmail.com 2420. Personal fabrica produse cosmet-

ice salariu oferit 2700 euro net/ luna. Programul de 1 h/zi respectiv 40 h/ saptamana un singur schimb. De luni pana vineri. Se pot face si ore suplimentare (tarif.1,5E/min+TVA) 2.700 {; (0900.310.110 2421. Personal fabrica, angajam urgent

personal necalificat pentru fabrica. Salariu:1065 ron net+Bonuri 300 ron+bonus 350 ron+Decontare transport. Program de lucru: 8 ore L-V. Zona Sector 6, Sector 5. Pentru detalii la telefon; 1.065 L; (0733.409.308 2422. Personal fast food cu/ fara experienta, zona Banul Manta, sector 1. Detalii la telefon dupa ora 16:00; (0765.270.047 2423. Personal fast food sector 2,

Shaormeria Iancului angajeaza shaormar si persoana la taiat zarzavaturi. (0729.060.441 2424. Personal fast food zona BaneasaSisesti, fast food zona Baneasa-Sisesti, angajam personal pentru lucru in bucatarie curatenie, pregatirea legumelor, salate).Program L-V 8.5 ore/ zi, se asigura o masa la locul de munca; (0765.487.405 seb1988ro@yahoo.com 2425. Personal feminin curatenie LTV Network, program 12 ore, 1 zi cu o zi, salariu atractiv, contract de munca, asigurare privata. Solicitam experienta in domeniu, suna pentru interviu acum (0748.589.879 2426. Personal fete masaj, somatic, plata

zilnic din comision, oferim si cazare pentru provincie, calificari pentru masaj, conditii excelente, experienta nu este necesara, exclus sex. Carti de munca, salon lux, vila, 3.000 {; nelly_pisy@yahoo.com 2427. Personal firma de curatenie, anga-

2442. Personal patiserie, angajam mode-

lator, patiser vanzator cu sau fara experienta. Punct de lucru in zonele Diham, Iancului, 13 Septembrie 1 {; (0734.046.120/ 0722.848.630 alex.gusita@gmail.com 2443. Personal patiserie, covrigarie patis-

er, modelator, salariu atractiv, procent din vanzari, program 8 ore. Locatia se afla la intersectia Sos. Colentina cu Sos. Fundeni (la avion); (0723.841.963/ 0722.486.720 2444. Personal patiserie, covrigarie, vanzatori si modelatori cu sau fara experienta.Program de 8 ore sau 1 zi cu 1 zi.Salariul net, in mana 1600 lei.Mai multe detalii la telefon. (0769.695.878 alina201133@gmail.com 2445. Personal paza, obiectiv 13 Septembrie, persoana cu atestat de paza, conditii avantajoase; 1.200 L; (0752.111.707 razvan@mirano.ro www.mirano.ro 2446. Personal pentru atelier productie incaltaminte si marochinarie (0720.581.833 giapanatau@yahoo.com 2447. Personal pentru confectionere la Atelier de croitorie zona Fundeni-Dobroesti. Salariu atractiv, program fix; (0720.490.320 2448. Personal pentru croit si retus.

Firma de croitorie angajeaza; (0763.584.429 2449. Personal pentru curatenie scari bloc firma angajeaza in Bucuresti. Contract de munca cu program de 8 ore, medicina muncii, ssm, decontare transport, bonuri de masa. Posibilitati de castiguri suplimentare 1.200 L; (0730.916.145/ 0722.611.525 info.clean@yahoo.com 2450. Personal pentru curatenie si vase Boulevard Cafe, situat pe b-dul Gheorghe Sincai nr. 9A, zona Tineretului, angajeaza personal pentru curatenie si vase. Program de 2/ 2 libere, contract de munca. Cerem si oferim seriozitate, 1.300 L; (0735.155.357 cafeblv@gmail.com 2451. Personal pentru depozit textile, pentru termen lung in zona sector 2. Cu permis categoria B, 1.600 L; (0720.900.000 Sumit290@gmail.com 2452. Personal pentru fast food in zona Unirii, program luni-vineri, salariu fix + bonuri de masa, program de lucru flexibil si part time, servicii medicale la clinica privata 2.000 L; (0785.405.645 hr@calif.ro 2453. Personal pentru finisat incaltaminte, angajeaza un producator de incaltaminte din zona Tineretului, Timpuri Noi. (0744.317.188 2454. Personal pentru magazin alimentar si macelar, punct de lucru Nerva Traian, Mihai Bravu; (0722.504.063/ 021.346.17.64 2455. Personal pentru montaj sisteme de

securitate, electricieni, cunoscatori curenti slabi si muncitori necalificati. Se acorda transport si tichete de masa. Obligatoriu permis de conducere. Telefon: 0722620051. (0722.620.051/ 0722.620.051 georgeta@mgds.ro 2456. Personal pentru postul incarcatordescarcator, fabrica termopane angajeaza personal pentru postul incarcator-descarcator, ansamblator montator si muncitor necalificat. Salariul se stabileste in urma interviului; 1 L; (0731.304.181/ 0731.304.178 raluca.ivascu@decopvc.ro 2457. Personal pentru productie,

ambalare, bucatarie angajeaza firma produse sandwichuri; (0742.625.778 2458. Personal pentru receptie, secretari-

at Administreaza si distribuie documentele care intra si ies din firma, redacteaza corespondenta oficiala a firmei, receptioneaza comenzile on-line/ telefonice, comunica clientilor statusul comenzii, (0728.870.117/ 021.311.70.01 office@intercomserv.ro 2459. Personal pentru remodelare hyper-

2397. Personal curatenie firma catering

jam personal (barbati si femei)- firma specializata pe curatenie in Bucuresti. Cerem seriozitate , atentie la detalii. Program normal de 8 ore/zi. Contract de munca. Asteptam si din provincie; (0722.826.263

2460. Personal pentru servire si incasare

2398. Personal curatenie in centru com-

2428. Personal florarie Floraria The Secret Garden - isi cauta personal pentru formarea si dezvoltarea echipei, o persoana dornica de munca si de a invata,cu aspect ingrijit si serioasa. Salariu atractiv + bonusuri 1 L; (0731.336.430 cristina1984_24@yahoo.com

pt. firma productie sandwich-uri, program: duminica-joi, vineri si sambata liber. Salariu, masa gratuita. Contract de munca pe perioada nedeterminata, zona Preciziei, Militari; 1.400 L; (0721.144.526 office@snack4u.ro www.snack4u.ro ercial din sector 3, la program de 8 h/ zi, firma de curatenie angajeaza urgent; (0761.690.021

2399. Personal curatenie magazin de haine. Curatenie Premium cauta personal, femei, pentru curatenie magazin de haine zona Parc IOR, Pantelimon, program 6-10, de luni-vineri, doar 4 ore pe zi, toate formele legale de munca, 800 L; (0729.548.456 contact@curateniepremium.ro 2400. Personal curatenie parti comune

birouri, doamna pentru curatenie in zona Mega Mall Pantelinon, 8 ore/zi 4 ore intre 06:00-10:00 si 3 ore intre 14:00-17:00. Pachet salarial cu tichete de masa si abonament RATB (0736.627.007 phoenixmar@yahoo.com 2401. Personal curatenie si dezinsectie-

deratizare Angajm urgent personal cu experienta pentru activitatea de curatenie zona Crangasi, personal pentru echipa interventie (birouri, vile) si operator dezinsectie-deratizare. Salariul motivant (1700 lei), 1.700 L; (0741.268.172 totalcleaningservices2017@gmail.com 2402. Personal curatenie zona Aurel

Vlaicu, companie angajeaza femei pentru curatenie in spatii de birouri, zona Aurel Vlaicu. Program:06:00-14:00 si 14:0020:00. Se ofera contract de munca pe 8 ore, 1.065 lei net + tichete de masa; (0786.552.982 2403. Personal curatenie, angajam pen-

tru clinica privata, conditii deosebite, salariu motivant. (0755.200.076

2404. Personal curatenie, companie

multinationala, angajam agenti curatenie pentru cladiri birouri. Salariu atractiv, tichete de masa, decont transport, (021.201.79.83/ 0726.141.528 2405. Personal curatenie, firma administrare imobile angajeaza personal curatenie blocuri sector 2 si 3. Salariu atractiv + contract de munca. Cerinte : seriozitate, domiciul in Bucuresti sau in apropriere. tel; (0723.922.805/ 0752.027.797 crissanaavantaj@yahoo.com 2406. Personal curatenie, firma de curatenie angajeaza femei pentru complex rezidential. Zona Lacul Tei, 1.450 L; (0744.530.400/ 0723.691.539 2407. Personal curatenie, firma de

curatenie angajeaza personal curatenie pentru complex rezidential zona Pipera 1.300 L; (0736.087.785 2408. Personal curatenie, firma de

curatenie angajeaza personal pentru curatenie birouri, program 8 ore, zona Televiziunea Romana (0722.623.865 office@curatenielions.ro 2409. Personal curatenie, firma de

prestari servicii curatenie, angajaza personal curatenie. Program fix, beneficii salariale. Rugam seriozitate, tel. contact; (0766.211.715/ 0728.241.073 office@eurodavas.ro 2410. Personal curatenie, full-time, anga-

jam pentru cladire de birouri in zona Baneasa, locatie fixa si salariu motivant. Telefon: (0751.278.488

2429. Personal hotelier urgent, pentru postul de curatenie, fete si baieti. Program 05:50 - 14:30. Descriere post: asigura curatenie la piscina hotelului, 1.800 L; (0764.615.565 treft_treft@yahoo.com www.rentwaiters.ro 2430. Personal in bucatarie pentru restaurant in zona Popesti Leordeni, metrou Dimitrie Leonida, ajutor de bucatar si om la vase. (0727.247.660 2431. Personal in constructii. Angajam

zidari, zugravi, dulgheri, fierari, faiantari, muncitori necalificati (se cauta persoane responsabile, profesioniste, punctuale) (0728.106.312 magnum.expert.building@gmail.com 2432. Personal intern, 8 ore, selectam si plasam pentru menaj, ingrijire copii, batrani, spitalizati; (021.642.50.82/ 0740.005.644 2433. Personal intretinere, intretinere cladiri -salariu 1.600-1.800, cunostinte medii in domeniul constructii, electrice, sanitare, in Bucuresti, obligatoriu carnet de conducere, prezinta avantaj vorbirea limbii engleze; 1.800 L; (0733.869.293 2434. Personal la bucatarie, debarasare

si spalare vesela pt. Bbq & Grill Pipera. Program luni-vineri 07-16, salariul brut 1450 Lei, plus alte avantaje. Zona Industriala Pipera, Metrou Pipera, (0774.081.481 Cristina.dragos2007@gmail.com 2435. Personal la curatenie persoana serioasa, apta de munca pentru curatenie sala fitness, program 2 zile lucrate /2 zile libere, salariu 1.800 Lei (0762.970.269 marya.negru@gmail.com 2436. Personal linie autoservire, prefer-

abil doamne/ domnisoare. pt vanzare/ servire produse restaurant catering autoserivre, seriozitate, cm, salariu decent, bonus, masa. Zona Expozitiei, l-v, 8-17.00; 1.400 L; (0722.288.988 angajari@qzine-catering.ro 2437. Personal magazin Militari Residence, urgent, cu carte de munca. Conditii: prezentabil, sociabil, modest si responsabil. 500 {; (0786.640.000 statiarombeer@gmail.com 2438. Personal montaj mobilier, montatori

mobila home, spatii comerciale, mobilier birouri, program flexibil part time/ full time, salariu avantajos (1.600 - 2.400 lei plus procent montaj). Pentru mai multe informatii contactati-ne telefonic, 2.000 L; (0799.996.760 montaremobila@gmail.com

2439. Personal necalificat angajam

pentru patiserie/ cofetarie/ covrigarie cu puncte de lucru in sectoarele 2, 3 si 6. 1.200 L; (0751.223.653

2440. Personal necalificat pentru fabrica

napolitate. Conditii avantajoase. Cerem si oferim seriozitate. Asiguram cazare; (0758.308.869

2441. Personal necalificat pentru manipu-

lare hartie in sectia tipar si legatorese pentru sectia de cutii din tipografie. Relatii la tel.: (021.318.19.14/ 0744.787.614

market sector 6. Salariu motivant 8h/ zi, 2 libere/ saptamana, 1.500 L; (0756.151.857 sorin.dogaru@trade-marketing.ro pentru restaurant tip cantina din Chiajna, Ilfov.Cautam persoane serioase, responsabile si implicate. Pentru detalii apelati: (0728.907.427 2461. Personal pentru vanzare si

modelare, covrigarie patiserie angajeaza, zona Universitate; (0724.396.390 2462. Personal pentru vanzare si receptie marfa ture zi/ noapte angajeaza minimarket zona Universitatre; (0724.396.390 2463. Personal permanent pentru servire

la petreceri pentru copii; (0724.045.665/ 0721.257.290

2464. Personal productie publicitara tehnician reclame, sudor, colantor, lacatus mecanic angajeaza Lartek Grup. Va rugam sa trimiteti CV-urile dvs pe e-mail la jobs@lartekgrup.net sau SMS telefon (0722.963.430 2465. Personal productie sandvisuri, fabrica sandvisuri zona Pipera angajeaza personal, salariu 1800 ron + carte de munca, program de zi, 08-16, 5 zile pe saptamana, masa zilnica asigurata, nu necesita experienta. detalii; 1.800 L; (0721.240.209 2466. Personal productie sandwich-uri

ambalate pentru firma catering, zona Colentina. Program: duminica-joi, intre 10.00 - 18.30. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport decontat, masa asigurata. (0731.127.458 contact@sandwickbreak.ro 2467. Personal productie sandwich-uri ambalate pentru firma catering, zona Colentina. Program: duminica-joi, intre 21.00 - 05.30. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport decontat, masa asigurata. (0731.127.458 contact@sandwickbreak.ro 2468. Personal pt evenimente bucatari, ajutor bucatar, personal spalat vase pt evenimente constiinciosi, muncitori seriosi si cu chef de munca; (0761.133.440/ 0751.133.440 vreaubucatar@gmail.com 2469. Personal pt. depozit si sofer, anga-

jam pt. depozit de sanitare, gresie si faianta (si sofer) Militari, str. Valea Cascadelor, nr. 23, magazin Imorom, program: l-v 09-18, sambata 09-16, duminica liber, salariu + bonus, 1.600 L; (0756.602.020 2470. Personal pub, restaurant ultracen-

tral, Calea Victoriei angajeaza: ospatarite/ ospatari, bucatar ajutor bucatar, spalator vase; (0729.829.957 2471. Personal restaurant angajam bucatar si ajutor de bucatar si lucrator Fast Food pentru restaurant situat la Piata Crangasi. (0746.439.634 viobeti@gmail.com 2472. Personal restaurant angajam personal pe posturile: bucatar, ajutor bucatar, spalator vase. Nu este necesara experienta. Zona Piata Unirii. Se ofera salariu atractiv, program flexibil. Detalii la telefon. (0756.019.636 2473. Personal restaurant bucatar, ajutor de bucatar, picol, ospatar, femeie la curatenie pentru restaurant central, zona Unirea PIata Sfanta Vineri. Detalii la telefon sau cv pe email; (0760.966.360 comenzi@bucatarasul.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


24

20 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 2474. Personal restaurant Capriccio, bucatar, ajutor bucatar si femeie pentru spalat vase. Restaurant zona Gradina Icoanei. Conditii foarte avantajoase. Mai multe detalii la nr. de telefon afisat. (021.211.12.35

2504. Personal, urgent. Personal feminin

2475. Personal restaurant Hai in echipa Social 1, restaurantul smart-casual asezat langa Casa Poporului. Daca vrei sa arati cat esti de bun, suna-ne si hai sa ne vedem la o cafea.Angajam ospatar, picol, bucatar tigai si desert. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

2505. Personal, vanzatori, gestiune si

pt masaj somatic. Experienta nu este necesara deoarece oferim formare profesionala gratuita! Plata zilnic, conditii excelente lucru, exclus sex! 5.500 L; (0736.611.941 discreterosrl@gmail.com asistent manager firma de tesaturi, zona Voluntari 1 L; (0722.596.239 zina_mudi@yahoo.com

2506. Personal. Caut oamnei pentru

2535. Pizzar cuptor pe lemne, program 2

a face perne si pentru cusut la masina, ofer cazare, detalii la telefon: (0720.938.411

bucatar rece, pentru restaurant in zona Universitate. Vrem sa te cunoastem (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

2507. Personal. Firma recrutare cauta/ofera, personal ingrijire batrani, intern, full time, menaj; (0733.514.203

2477. Personal restaurant pentru Terasa

2508. Personal. Firme germane anga-

2478. Personal restaurant Dubai, in

cadrul unui restaurant de lux din Dubai. Pozitiile: chef partie, head chef, commis, waiter, bartender, mixologist 4.000 {; (0720.534.815/ 0728.063.417 ionut.dragoi@passion4work.ro 2479. Personal restaurant italian zona Universitate, urmatoarele posturi: spalator vase, ajutor bucatar, ospatari.Asteptam Cv cu poza la adresa de email. (0733.933.933/ 031.421.92.96 ghitafdaniel@yahoo.ro 2480. Personal restaurant, bucatar,

ospatar, ajutor bucatar, ajutor ospatar pt. restaurantul La Nuci, zona Doraly, Afumati. Se ofera contract de munca si 2 mese/zi. Detalii la tel. (0744.530.286 2481. Personal restaurant, bucatar, ospatar, livrator , sector 5, contract de munca, salon evenimente. (0762.295.524 burcus_ionut@yahoo.com 2482. Personal restaurant, hai in echipa

SHC. Cautam colegi pentru urmatoarele pozitii:ospatar, ajutor ospatar, picol, bucatar, ajutor bucatar, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2483. Personal restaurant, hai in echipa

Social 1, restaurantul smart-casual asezat langa Casa Poporului. Daca vrei sa arati cat esti de bun, suna-ne si hai sa ne vedem la o cafea. Angajam ospatar, picol. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2484. Personal restaurant, ne marim

echipa. Restaurant in centrul Bucurestiului, piata Unirii-Sfanta Vineri, angajam bucatar, ospatar, femeie curatenie. CV pe email comenzi@bucatarasul.ro sau programare interviu la telefon; (0760.966.360 comenzi@bucatarasul.ro 2485. Personal restaurant, urgent picoli,

ospatari, ajutor ospatar. (0768.308.199 Mihaelaantonmihaela@gmail.com

2486. Personal restaurant. Restaurant in

Centrul Istoric angajeaza ospatari, bucatari, picoli si lucratori la vase. Salariu motivant si conditii de munca decente. (0788.493.922 franceza@redangus.ro 2487. Personal sala croit pentru atelier croitorie zona Electronica, salariu motivant, carte de munca 8 ore pe zi (0736.365.066 2488. Personal salon infrumusetare,

Echipa Oan-Mi se extinde si este in cautarea unor colegi noi pentru posturile de frizer coafor, cosmetica, manichiura pedichiura. Sector 5 Bucuresti, Mai multe detalii la telefon, (0726.161.124 2489. Personal servicii curatenie

Bucuresti Firma TopMop Cleaning Station, cu sediul in Bucuresti, angajez personal pentru servicii curatenie: menaj, birouri, scari de bloc. Rog seriozitate. Salariu atractiv. Pentru mai multe detalii, tel. (0767.824.640 andreeamanea93@yahoo.com 2490. Personal spalatorie auto, profesionala. Se ofera salariu fix, cazare, pentru cei din provincie, 1 masa calda zi, se cauta doar persoane serioase, aspect placut, ingrijit, cazier curat. Venit 2800 lei. Program luni-vineri 09-18, 2.800 L; (0738.154.922 2491. Personal spalatorie covoare, spala-

toria de haine Elisse angajeaza personal pentru sectiunea spalatoria de covoare. Oferim pachet salarial avantajos + bonusuri dar cerem in schimb seriozitate si implicare; 1.500 L; (0723.611.629 spalatoriaelisse@gmail.com 2492. Personal tipografie KMP angajeaza

cu contract de munca personal in sectia de productie. Calificare la locul de munca. Firma este situata in Bucuresti, sector 1; (021.232.29.41 office@kmp.ro 2493. Personal vanzari directe, consul-

tanta financiara firma Big Credits Solutions cauta oameni deschisi, cu viziune. Un mare avantaj daca ati lucrat in vanzari (0724.007.239 bigcredits@yahoo.com 2494. Personal vase Restaurant din Bucuresti, cladirea Sky Tower, etaj 36, aflat in Bd. Barbu Vacarescu, angajeaza personal vase, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2495. Personal vase si intretinere curate-

nie restaurant situat in Centrul Istoric, angajeaza in conditii avantajoase personal vase si intretinere curatenie, barbati si femei. Cerem seriozitate maxima; (0723.378.834 2496. Personal vase/ curatenie. Grand

Cafe Van Gogh angajeaza personal vase si curatenie. Contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu integral declarat pe cartea de munca. Salariu atractiv. Pentru detalii sunati la tel. (0758.119.320 jobs@vangogh.ro 2497. Personal, angajam personal func-

tie: ambalator, sex feminin, nefumator, studii- liceul, varsta 25-45 ani, cu domiciliul in sectorul 3beneficii: salariu brut: 1700 lei salariu net: 1233 lei; 1.700 L; (0786.137.807 hr@alphashot.r 2498. Personal, cauti un loc de munca stabil, alatura-te echipei noastre. Cautam personal dinamic si dornic de munca. Nu conteaza daca ai experienta in domeniu, alaturi de noi vei invata. Daca ai domiciliu in Bucuresti sau Pantelimon, suna-ne, (031.420.64.84 kncimpex11@gmail.com 2499. Personal, femeie de serviciu pen-

cu lemne nou deschis, pentru linie autoservire zona Piata Rosetti. Se ofera salariu intre 2.000 si 2.500 Lei si program flexibil. Relatii la: (0740.102.003 2534. Pizzar cu experienta program de lucru 1/1. Programarile se fac doar telefonic in intervalul orar 11-20 1.800 L; (0745.458.922 fiorentina.massimo@yahoo.com

2476. Personal restaurant Ospatar,

Tress 2, urgent, barman, ospatari, ajutor bucatar, ajutor narghilist, personal vase, curatenie. Programari interviu la telefon. Detaliile se vor discuta doar in cadrul interviului. (0746.509.006 dumitru.lili@yahoo.com

2533. Pizzar cu experienta pentru cuptor

jeaza personal ne/calificat in abatoare. Plecarea imediata; (004915175458079 2509. Personal. Laborator de cofetarie

situat in zona Piata Sudului (Berceni), angajeaza personal necalificat. Se ofera salariu motivant, (0740.439.062/ 0743.776.828 2510. Personal. Menajere cu experienta

pentru curatenie in locuinte.Mai multe joburi pe: www.inchirieriregimhotelier.ro/angajariOferim: salariu peste medie; telefon de serviciu; bonusuri de performanta. 1.800 L; (0725.482.487 2511. PERSONAL. Pensiunea Nea Stefan, Moeciu de Sus, judetul Brasov, angajeaza personal. Oferim masa si cazare; (0722.203.665 2512. Personal. Restaurant Chinezesc

situat in sectorul 3, angajeaza baieti si fete (picoli si ospatari) se cere seriozitate si un minim de experienta, program 12.00 22.00, se lucreaza o zi si o zi, sau doua cu doua; (0786.477.305/ 0724.242.303 2513. Personal. Spalatorie textile cauta personal. Investitie austriaca angajeaza persoane serioase, indemanatice si cu disponibilitate pentru munca fizica usoara. Oferim conditii financiare avantajoase, zona Militari. Daca v-am starnit interesul, va rugam sa ne contactati la urmatorul numarul de telefon: (0728.225.655 2514. PERSONAL. ZONA FAURREPUBLICA- TITAN, FABRICA BISCUITI ANGAJEAZA PERSONAL IN PROCESUL DE PRODUCTIE AMBALARE; (0744.301.980/ 0758.239.700 2515. PERSONAL. COMPLEXUL COMERCIAL DE LEGUME SI FRUCTE SI MARKET DIN COMUNA AFUMATI? -JUDETUL ILFOV ANGAJEAZA: 1) ELECTRICIAN DE INTRETINERE 1 POST; 2) INSTALATOR SANITAR DE INTRETINERE -1 POST. PENTRU AMBELE POZITII CANDIDATII TREBUIE SA FIE ABSOLVENTI DE STUDII DE SPECIALITATE ASTFEL INCAT SA POATE FI ANGAJATI PE ACESTE POSTURI (SCOALA PROFESIONALA, LICEU ETC). VA RUGAM NU SUNATI DACA NU LOCUITI IN ZONA SAU LIMITROF AFUMATI. RELATII LA NR. DE TELEFON. URGENT/ ANGAJARE IMEDIATA. SALARI?U +BONURI DE MASA. SE LUCREAZA SI SAMBATA; (0723.599.122 2516. Personal. Fabrica angajam personal pentru ambalat. Zona: Bucurestii Noi (statia de metrou Straulesti). Salariu motivant, conditii foarte bune de lucru intr-un mediu civilizat si prietenos. Relatii; (031.107.32.88 2517. Personal. Firma de constructii

recruteaza zidari, faiantari si gipsari cu experienta, angajare pe perioada nedeterminata. Se ofera salariu atractiv, se cere seriozitate si bune cunostinte in domeniu. Relatii, de luni si pana vineri, intre orele 09.00 si 16.00, la numarul tel. (0731.328.840 2518. Personal: pizzer, ospatarite, per-

sonal curatenie angajam pentru Restaurant Grand Pub, zona Drumul Taberei; (0762.399.350

2519. Picol, picolite cu experienta, pentru

pub-restaurant zona Cotroceni, carte de munca, salariu, se asigura masa (0722.500.361 emil.avramita@yahoo.com

2520. Picoli si femei de serviciu 6 picoli/debarasatori si 2 femei de serviciu. Zona Pipera. Salariu intre 1500 si 1800 lei/luna. Telefon: (0724.936.891 2521. Picoli si femeie la vase restaurant situat in Piata Iancului angajeaza picoli/ picolite si femeie la vase/ ajutor bucatar pentru colabarare pe termen lung. Cautam persoane serioase si responsabile (021.252.73.31 intermacedonia98@yahoo.com 2522. Picoli si ospatari Curtea Berarilor, vrei sa faci parte dintr-o echipa frumoasa, angajam picoli si ospatari intr-un mediu stabil si bine definit. Contact tel. (zilnic intre 13.00 si 17.00) sau email (021.313.75.32 office@curteaberarilor.com 2523. Picoli, picolite, restaurant situat ultracentral angajeaza, cu sau fara experienta. (0733.248.959 2524. Picoli, si femeie de serviciu, anga-

jam pentru Restaurantul Capri- zona Militari. Salariu atractiv, rog seriozitate; (0730.094.662/ 0722.797.639

2525. Picoli, aj bucatar, Restaurant chinezesc Din Fu angajeaza urgent: picoli, ospatari, aj bucatar. Salariu atractiv, tips, o masa pe zi. Tel: Tin. Adresa: str Alexandru Moruzzi nr 78, sect. 3, Bucuresti. (0728.192.277 Sperchezroxana@yahoo.com 2526. Pizzar Angajam pizzar cu sau fata

experienta, zona Titan, 1 Decembrie, program 2 cu 2 (0773.388.604 2527. Pizzar angajez zona Obor;

(0767.242.921

tru debarasare, curatenie si spalare vase la bar. Se lucreaza in doua schimburi, 716, 13-22, sambata una da, alta nu, duminica liber, salariu 1200 plus alte avantaje. (0722.533.439

rantul smart-casual de la Universitate, vizitat zilnic de peste 500 de oameni. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

2500. Personal, Restaurant Camizo, sec-

2529. Pizzar pentru restaurant situat in

2528. Pizzar hai in echipa Stadio, restau-

zile (10:00-21:30) si 2 zile libere. Zona sect. 1. Calea Grivitei, (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com 2536. Pizzar pentru restaurant italian, pe

zi 140 L; (0724.656.784

2537. Pizzar si ajutor de pizzar angajam

2567. Preparator si gestionar condimente, se accepta personal inclusiv din provincie. Cerinte : studii medii si placerea de-a lucra cu condimente. Program L-V, 8h/zi 09.00-17.00 ). Salariu 1800 lei; (0723.666.777 2568. Preparatori si ambalatori pentru

fabrica de sandwich-uri, tura de dimineata si tura de dupa amiaza, zona Hala Traian, 1.200 L; (0742.625.778 2569. Prestatori scari bloc si birouri pt.

firma autorizata de curatenie. Rog seriozitate. Rel. la tel. (0761.981.305 2570. PRINCESS ANTONIA VOLUNTARI ANGAJEAZA FRIZER, SALARIU 1.200 L; (0766.350.901

pizzar si ajutor de pizzar. Se lucreaza la cuptor electric, in ture, se asigura transport la plecare. Salariu pizzar =2500 lei. Salariu ajutor de pizzar=1950 lei, 1 L; (0764.842.717/ 0729.106.169 alina@laiancu.ro

implementarii unui brand premium de cafea italiana in locatiile partenere, experienta minim 1 an in vanzarea cafelei espresso (0756.033.303 mihaela.d@globalmirex.it

2538. Pizzar zona Berceni, oferim si

2572. Productie ambalaje alimentare din

cazare. (0769.399.555 Casaluica@gmail.com

2539. Pizzar, Friends Pub isi mareste echipa, angajeaza pizzar cu experienta. Program de lucru 2 zile cu 2 libere. Se asigura transportul. 2.500 L; (0728.197.287/ 0724.955.558 pub.friends@yahoo.com 2540. Pizzar, pentru restaurant pizzerie,

cu experienta salariu atractiv, transport asigurat Voluntari, (0733.817.694 tudordinusorin@yahoo.com 2541. Pizzar, pt. restaurantul Cetatea

Berarilor, situat in sectorul 3, in apropierea statiei de metrou N. Grigorescu, pentru detalii va rugam sunati la tel., (0723.383.637 2542. Pizzar, restaurant Horoscop Unirii )

angajeaza pizzar. Program - o zi cu o zi. Pentru cei interesati va rugam sa ne contactati la numarul de telefon; (0786.223.663 2543. Pizzar, bucatar bucatarie romaneasca, ospatari, ajutor de ospatar, femeie vase, decontare transport. Tel. dupa ora 10,00; (0731.333.414 2544. Pizzari pentru pizzarie, restaurant,

cu experienta. Asiguram program-salariu atractiv, masa, transport.De preferinta sa domicilieze in sectoarele 2, 3 sau 4. (0729.881.660 2545. Pizzer si femeie la spalat vase

Restaurant Bucuresti, sector 3, angajeaza pizzer si femeie la spalat vase (inclusiv pensionari pentru postul la vase). Program flexibil, conditii avantajoase. Contact; (0767.124.117 2546. Pizzeria "La Donna" angajeaza ospatarita, conditii bune; (0722.350.214

2571. Product supervisor urmarirea

plastic, fabrica de ambalaje din plastic angajam: ambalatori, alimentatori, reglori, controlor calitate. Experienta in injectie mase plastice constituie avantaj.Firma se afla in incinta Faur sector 3. (0784.235.304 mariana.voicu@evplast.com 2573. Profesor limba engleza pentru

scoala particulara, sector 6, (0761.880.643 secretariat@kinggeorge.ro

2574. Profesori. Firma angajeaza profe-

sori limba engleza si studenti atestat engleza, dans, pentru activitati cu copii in gradinita. Profesori si studenti limba germana; (0722.552.786 2575. Programatori HTML5, JS, CSS,

AngularJS, Q-Bis Consult SRL aflata in actiunea 2.2.1 din cadrul Axei 2 a POC, detine un nr de 3 posturi de progamator: HTML5, JS, CSS, AngularJS, trimitere CV la suport@qbis.ro; (0745.766.995 suport@qbis.ro 2576. Proiectant cunoscator Autocad,

(0732.335.050/ 021.252.22.96 office@alexgama.ro

2577. Proiectant pentru mobila la comanda schite + desene, sef atelier, salariu motivant; (0727.127.729/ 0762.771.459 2578. Proiectant Totalmob angajeaza proiectant mobilier, cunoscator de materiale, accesorii si program gen PRO 100. Salariu in functie de experienta. Punct de lucru langa Gara Basarab. Program flexibil 8.00 -16.00; (0723.688.722 contact@totalmob.ro www.totalmob.ro 2579. Proiectant, designer mobila la

sofer cu auto propriu pentru distributie pizza; (0722.350.214

comanda experienta 1 an in proiectare 3D a mobilierului din pal, mdf, executare proiecte pentru lansarea in productie, permis conducere categoria B. Salariu motivant (0751.298.991 gd.servicii@gmail.com

2548. Portar noapte centru de zi ingrijire

2580. Proiectare mobilier cu soft IMOS

2547. Pizzeria "La Donna" angajeaza

copii cauta persoana serioasa, muncitoare. Relatii la tel. de luni pana vineri in intervalul 9-18. (0742.098.908 casasfiosif@mailbox.ro 2549. Portar, angajeaza Hotelul Capsa.

Telefon: (0757.645.737

2550. Post vacant contractual, angajare prin concurs Liceul Teoretic C.A Rosetti din sector 2, organizeaza concurs ĂŽn data de 02.10.2017 pentru ocuparea posturilori vacante contractual de: 1 post administrator patrimoniu, 3 posturi de ingrijitor, (0723.915.115 lcarosetti@gmail.com 2551. Postas angajam, sector 5;

(021.335.33.08

2552. Postas angajam, sectorul 5;

(0737.994.015

2553. Pregatit, cusut fete incaltaminte Doresc colaborare munca la domiciliul dvs (trebuie sa aveti masina de cusut) pentru realizare fete incaltaminte. Plata la pereche, 10 L; (0725.822.811 alex.33.buc@gmail.com

Pregatitoare si cusatoare incaltaminte, sal. platit la timp, zona Tineretului. Program luni vineri, 8 h/zi. salariu net de la 1.800 L; (0733.306.060 2554.

2555. Pregatitor auto cu experienta minim 5 ani, salariu la timp, foarte atractiv. Serviceul este in zona Colentina. (0721.721.089 vali@vnsauto.ro 2556. Pregatitor auto Service auto autor-

izat RAR situat in zona Colentina - intersectia Fundeni-Andronache, angajeaza pregatitor auto. Program de lucru: lunivineri, 8.30-17.00. www.toptenauto.ro (0769.498.688 simi1682@yahoo.com 2557. Pregatitor la masa pentru marochinarie, genti pentru atelier de accesorii din piele naturala, salariu fix. Program fix. Ore suplimentare platite. (0766.285.336 siminadesign@gmail.com 2558. Pregatitor MDF atelier mobila pre-

gatitor MDF, montator atelier, operator masina aplicat cant si operator CNC gaurire (POINT) pentru productie mobila sector 5. Toate conditiile necesare. Strict productie fara montaj la client; (0721.879.336/ 0767.951.296 2559. Pregatitor vopsitor si tinichigiu, cu

experienta, pentru service auto multimarca din sectorul 2. Salarizare atractiva, in raport cu realizarile, 3.500 L; (0724.756.215 2560. Pregatitor vopsitorie pentru Vip

Best Car Service, salariu atractiv, program flexibil, l-v 08:30 - 17:00. Societatea noastra este situata in Voluntari, str. Izvoarelor, nr. 43. (0732.113.360/ 0723.241.090 cristi.oprea@vbcs.ro 2561. Pregatitor vopsitorie auto, service

auto angajam, pregatitor vopsitorie auto, program flexibil cu posibilitatea de a lucra si part time. Detalii la tel. (0787.605.413 startautouniversal@yahoo.com 2562. Pregatitor, vopsitor, mecanici auto

calificati cu experienta, ne marim echipa.Pentru detalii, asteptam sa ne contactati la nr de tel.Dati de veste si prietenilor. 3.000 L; (0751.266.727/ 0761.336.865 mihai.b@autoleader.ro 2563. PRELUCRATOR prin aschiere, SKB Prod Systems SRL, avand ca obiect de activitate fabricarea masinilor de ridicat si transportat angajaza in vederea lansarii activitatii de productie (0740.244.245/ 0740.244.245 danut.dinca@skbs.ro

CAD. Salariu consistent in functie de abilitati. Detinem utilaj prelucrare cu comanda numerica (CNC), (0721.238.957 office@mobiladebucatarie.eu www.mobiladebucatarie.eu 2581. Protezist unghii cautam profesion-

2584. RECEPTIONER Hotel 4 stele, zona Unirii angajeaza receptioner calificat, cunoscator al limbii engleze nivel avansat. Cunoasterea sistemului de gestiune Opera reprezinta un avantaj, (0755.979.797 fdm@international-bucharest.ro www.international-hotels.ro 2585. Receptioner hotel minim studii

medii. Experienta pe un post similar hotel 4/5 stele, minim 1 an. Calificarea in meseria receptioner hotel constituie un avantaj. Minim limba engleza, niv. avansat, (0758.094.095 2586. Receptioner(a), fluent limba engleza, P.C., etc., ajutor bucatar si femeie pentru spalatorie rufe, hotel zona centrala; (0744.827.323 2587. Receptioner, angajeaza Hotelul

Capsa. Telefon: (0757.645.737

2588. Receptioner, receptionera hotel,

hotel central 3 stele Bucuresti cauta o persona pentru postul de receptioner/a, limba engleza obligatoriu. Salariu de inceput 1.500 Ron, posibilitate de calificare si avansare. CV la email (021.210.39.58/ 0727.599.599 office@hoteldan.ro 2589. Receptioner, receptionere hotel,

program flexibil, carte de munca. Pentru mai multe informatii sunati la: (0745.151.062 mihai_dinculescu@yahoo.com

2590. Receptionera Hotel 4 stele anga-

jeaza receptionera cunoscatoare limba engleza. (0722.202.986

2591. Receptionera hotel, zona centrala. Program de lucru 2 zile de zi, de la 920, 2 ture de noapte, de la 20-9, 2 libere. Cunoasterea limbii engleze este necesara 1.600 L; (0745.458.922 fiorentina.massimo@yahoo.com 2592. Receptionera pentru salon Anias

Beauty Center (0738.046.370 aniasbeauty@yahoo.com

2593. Receptionera sala de fitness, sec-

tor 5, program 08:00 - 23:00,se lucreaza o zi cu o zi liber, contract de munca, maxim 35 ani, aspect fizic placut, trimite-ti cv la adresa de mail. (0765.614.724/ 0765.614.724 burcus_ionut@yahoo.com

2594. Receptionera Boutique hotel 4 stele Cautam o persoana sociabila, cunoascatoare a limbii engleze. Interviu zilnic, str. Barbu Vacarescu nr. 51, l-v 12-15, CV la: serban@decebalhotel.ro; DBH Bucharest; (0724.891.819/ 0723.515.009 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro 2595. Receptionera front office Guard

One, pentru un sediu de birouri aflat in Bucuresti. Pachet salarial motivant, mediu de lucru placut, echipa tanara si dinamica. (0726.287.250 recrutare@guardone.ro

2530. Pizzar pentru restaurant situat pe

2565. Preparatoare semifabricate si

2597. Receptionera pentru salon masaj

2503. Personal, service auto angajeaza

tinichigiu, vopsitor, pregatitor, mecanic auto, locatie sector 6 Militari si sector 3; 1 {; (0731.344.156 smautoservice1@yahoo.com

2532. Pizzar angajez zona Pasaj Maras-

esti; (0729.039.025

2566. Preparator sandvisuri Restaurant

tip fast-food situat in Piata Victoriei angajeaza personal tanar, salariul atractiv, tichete de masa, bonusuri. Program de lucru 8 ore, 2 zile libere. Rugam seriozitate; (0745.020.816 subway.victoriei@gmail.com

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

ajutor bucatar sector 4, zona Aparatorii Patriei, (Berceni). Pentru mai multe detalii la nr . de telefon . (0785.035.620

sala fitness din zona 13 Septembrie. Program de 8 h/zi, contract de munca, se lucreaza in ture.Asteptam CV ul dvs la adresa mail. (0763.975.455 abonamente@newfitway.ro

2629. Restaurant China Town angajeaza

2661. Salon cu clientela utilizat, inchiriaza

2604. Receptionere hotel, bune cunoscatoare de limba engleza, persoana pozitiva cu aptitudini de comunicare, seriozitate si punctualitate. Va rugam sa trimiteti CV-ul (cu poza) la adresa de email; (021.223.13.26 Marius@irisa.ro

den angajeaza ospatari si femei la bucatarie; (0771.247.122/ 0771.218.642

2602. Receptionera, Sun Beauty Studio isi mareste echipa. Ai experienta ca receptionera, daca da, asteptam contactul tau telefonic, 1.600 L; (0723.080.104 2603. Receptionera, instructor fitness

2605. Receptionere hotel bune cunoscatoare de limba engleza, persoane pozitive cu aptitudini de comunicare, seriozitate si punctualitate (021.223.13.26 marius@irisa.ro 2606. Receptioneri cladire de birouri Bucuresti Fete carismatice, comunicative, vorbitoare de limba engleza, 1.500 L; (0728.293.279/ 0728.293.279 diatalpos@gmail.com 2607. Receptioneri, (fara lb straina), cameriste, mesterul casei, pensiune 'casa de piatra, padurea' pustnicul, Branesti. Se poate oferi si cazare gratuita.maxi 503 de la cora pantelimon-10 minute.salarii motivante. Sms sau tel dupa 11 a.m; 1.700 L; (0767.079.463 2608. Receptioneri, cameriste, bucatar,

pentru hotel 4 stele situat in zona de Nord a Bucurestiului. Receptioneri: 1750 lei net + sporuri ore suplimentare. Cameriste: 1500 lei net. Bucatar: 2700 lei net. (0723.248.232/ 0723.248.232 simona.patru@class-hotel.ro 2609. Receptionista pentru sala de fit-

ness, Fitness Zone, Bucurestii Noi. (0721.535.636 contact@fitnesszone.ro 2610. Recon-Ex, confectii metalice anga-

jeaza vopsitor, sudor si electrian; (021.326.61.46 office@recon-ex.ro 2611. Recrutam manipulant marfa bar-

2628. Restaurant Casa Laura angajeaza

picol, ospatar, femeie de serviciu, mai multe detalii la nr de tel, de l-d intre orele 12 - 21. Sector 2, (0788.671.161

2630. Restaurant chinezesc Beijing Gar-

2631. Restaurant Gastronomika isi mareste echipa, angajam bucatar, grataragiu, ospatar/ ospatarita cu sau fara experienta. CV: (0737.940.512 restaurant@gastronomika.ro 2632. Restaurant Hanul cu Tei angajeaza: ajutor bucatar, personal curatenie, barman, ajutor barman, ospatar. Detalii la: (0727.571.371/ 0733.500.303 2633. Restaurant italia, Piata Romana, angajeaza bucatar, ajutor bucatar, ospatari si picoli. Detalii la tel. dupa ora 9; (0733.333.021 2634. Restaurant La Virajul Trei, person-

al, ajutor bucatar cu sau fara experienta. Detalii la telefon. (0765.920.072

2635. Restaurant Margineni angajeaza bucatari si picoli cu experienta si calificare in conditii avantajoase; (0733.986.867/ 0726.110.693 2636. Restaurant Mc Moni's angajeaza picoli, ospatari si barmani. Se ofera salariu avantajos de 2.000 lei plus bonusuri si program flexibil. Relatii la tel. (0740.102.003 2637. Restaurant Mc Moni`s angajeaza

femeie la vase si curatenie, soferi cat. B+C, tamplari, electricieni, lacatusi si gradinari. Relatii la tel.; (0740.102.003 2638. Restaurant Mc Moni`s zona Piata

Presei Libere angajeaza bucatar, ajutor de bucatar si cofetar pt. bucatarie romaneasca si internationala. Se ofera conditii bune de lucru si salariu avantajos. Relatii la tel.; (0740.102.003

bati, depozit zona Militari, Bolintin Deal. Oferim salariu 1610 lei net+200 lei in tichete de masa, contract de munca, transport asigurat dus intors, program de lucru 8 ore. 1.810 L; (0734.300.301 madalina.istudor@pella.ro

2639. Restaurant Octopus angajeaza personal, 2 fete pentru bufetul rece, echipa este deja formata, nu necesita experienta, posibilitatea de avansare foarte rapida, salariu atractiv, transport, detalii dupa ora 14, (0763.353.111 ionut_tudor88@yahoo.ro

2612. Rectificator, coordonatist, bohrwerkist, frezor, General Turbo Tools Bucuresti angajeaza in conditiile legii: rectificator, coordonatist, bohrwerk-ist, strungar conventional si CNC, frezor conventional si CNC, sculer-matriter, caruselist; (0787.694.427/ 021.319.43.17 sirbu@digi.ro

2640. Restaurant Ribs angajeaza personal bucatari, ospatari, picoli, femeie curatenie. Salariu atractiv (0766.692.196 bogdan.popescu@lurbanromania.ro

2642. Restaurantele fast-food Spring-

salariu fix+comision, bonusuri motivante, posibilitate rapida de avansare, echipa tanara, program flexibil, cu sau fara experienta. 3.500 L; (0773.788.419 laurentiu.gheorghe@rcs-rds.ro

Calea Floreasca, cautam receptionera cu experienta in domeniul relatii cu clienti, obligatoriu limba engleza fluent, aspect fizic placut, varsta maxima de 35 ani, persoana sociabila si comunicativa; (0754.590.853 fantasymasaj@yahoo.com

2598. Receptionera sala aerobic, se cauta pentru receptie persoana serioasa si organizata, pentru activitati de secretariat, contabilitate primara, primire clienti. 1.500 L; (0740.405.650/ 0740.405.650 andreea.enache87@gmail.com

situat in zona Obor, sect. 2, coleg care doreste sa lucreze intr-un colectiv tanar, program o zi cu o zi, salariul fix 1400 sau procent la alegere. (0728.492.173/ 0728.492.173 enegaby@yahoo.com 2660. Salon Carita angajam manichiurista, coafeza. Salonul functioneaza de 12 ani (zona Prosper- 13 Septembrie), vad format. Oferim carte de munca, salariu motivant; (021.430.21.75/ 0755.695.691

2627. Restaurant Burebista, Calea Mosilor nr. 195 angajeaza bucatareasa cu experienta la plita. Tel. dupa ora 12,00; (0723.755.275

2583. RCS&RDS, agenti vanzari, achizitii,

2501. Personal, restaurant Herastrau,

2531. PIZZAR pt. trattoria cuptor cu lemne, zona Mall Plaza, experienta min. 1 an, serios, organizat, responsabil, comunicativ, interviuri de luni -vineri intre orele 15:30-18:00, in restaurant sau CV pe email, (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com

2659. Salon Beauty One angajam frizer,

2614. Rematholding angajeaza condu-

tor 3, angajeaza: bucatar, ajutor bucatar, salariu atractiv, asiguram transportul; (0723.970.946 office@camizo.ro www.camizo.ro

2502. Personal, restaurant italian zona Cotroceni isi mareste echipa si angajeaza bucatar, ospatari, picoli, barmani, personal vase. Pentru detalii sunati la tel., (0724.371.047 contact@laterrazza.ro

2626. Restaurant Angajam Manipulant Marfa Preluarea marfurilor, verificarea,cantarirea, transportul acestora in magazie si aranjarea in raft, efectuare plati cu acordul gestionarului. Program L-V 9-18. Cladirea SkyTower. Detalii 0731322472. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

operatoare PC si analiste date. Salariu, 2.100 L; (0784.020.020 cv@reddithelp.ro

2596. Receptionera pentru salon de infrumusetare, post disponibil in Unirii, Floreasca si Lujerului 1500 lei plus bonusuri, program in ture, un weekend liber, un weekend lucrator, 1.500 L; (0728.498.725

semipreparate culinare cu un minim de experienta. Sunati la nr. de telefon din anunt. Punct de lucru in zona Mihai Bravu sector 3. Program de L-S. Se ofera si tichete de masa (0741.277.755 info1@ruby.ro

2601. Receptionera, pentru salon zona Diham, salariu atractiv si coafeza, salariu 2.500 - 4.000 L; (0773.893.325

2658. Salon Andreea angajam frizer, coafor, manichiurist, cosmetician si maseur, deschidem o noua locatie in Prelungirea Ghencea nr. 28. Program 09:0021:00 L-V, sambata 08:00-20:00, duminica 09:00-14:00. O zi cu o zi (0724.542.277 Office@salonandreea.ro

2582. RCS - RDS angajeaza agenti de vanzari salairu fix + comision, cointract de munca, 3.000 - 4.000 lei; (0774.200.465

2564. Preparatoare salate, preparare salate si sandwich-uri, pentru bufet. Program: luni-vineri 05:30-17:30, sambata si duminica liber. Salariu 1800 Lei + o masa. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca, 1.800 L; (0742.266.859

blvd Alexandru Obregia sect 4, se lucreaza 15 zile pe luna, salariu 2100 de lei. 2.100 L; (0764.430.276 ella.flory@yahoo.com

2600. Receptionera, clinica veterinara angajam in zona intersectie Razoare, sector 6, receptionera. Program de lucru in ture si o sambata prin rotatie saptamanala. CV la resurse.umane@biovet-impex.ro (0746.768.173 resurse.umane@biovetimpex.ro

2625. Restaurant a la carte angajam bucatari si ospatari bucatari sef, bucatari, aj. bucatari, ospatari, aj. ospatar si personal curatenie bucatarie. Experienta constituie un avantaj. Se asigura ctr. munca, masa si decont transport. (0729.652.843/ 0786.386.435 evenimente@dada.ro

2641. Restaurant Spartan angajeaza preparator, restaurant Spartan este cel mai mare lant de restaurante cu carne rotisata din Romania. Daca vrei sa lucrezi cu oameni tineri te asteptam la un interviu. Salariu incepand cu 1400 Lei, 1.400 L; (0723.751.323 rerumfood@gmail.com www.spartanrestaurant.ro

iste in protezarea unghiilor, realizarea tratamentelor de baza, aplicarea unghiilor cu gel si extensiilor etc. Oferim venituri peste medie. CV pe email soho@usa.com

sector 2, cu experienta, conditii avantajoase: transport asigurat, masa asigurata, tips din vanzare. 2.500 L; (0765.160.512/ 0725.246.188 dbrisit@yahoo.com

angajeaza: ajutor bucatar, personal vase, (0730.822.085 isoletta@isoletta.ro

2599. Receptionera si camerista angajam. Ne marim echipa, te asteptam la noi; (0744.492.076

2613. Reddithelp.Ro isi mareste echipa:

cator auto mare tonaj, posesor permis auto categoria B, C, C+E si de atestat profesional transport marfa. Conditii bune de lucru, salariu motivant, tichete de masa. Cursele se efectueaza numai pe plan local- zona Bucuresti/Ilfov. Interviuri: Sos. Berceni Fort nr. 5, sector 4, Bucuresti. Relatii la telefon: (0724.343.454 2615. Reprezentant comercial societate distributie produse nealimentare angajeaza urgent reprezentant comercial, posesor carnet categoria B.Disponibilitate deplasari in Bucuresti si provincie. Rugam seriozitate maxima (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro 2616. Reprezentant tehnic comercial materiale electrice pentru Societatea Comerciala Lore Electro Stil S.R.L. cu sediul in Ploiesti, reprezentant renumitelor firme de profil, 35 L; (0726.274.679 loreelectro@yahoo.com 2617. Reprezentant vanzari cu experi-

enta pentru importator piese si service camioane si remorci, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 2.000-5.000 lei, in Bucuresti si tara, cv la email: 5.000 L; (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.piesewabco.ro 2618. Reprezentant vanzari pentru: actvitate de birou, gestionare si dezvoltare portofoliu de clienti existent, vanzare prin telefon si email, intocmire facturi, avize, chitante etc. Cerinte: studii medii sau superioare, cunoasterea operarii pe calculator, bune abilitati de comunicare, orientare catre client, persoana serioasa, organizata, atenta la detalii, responsabila, dispusa sa invete angajeaza Firma de productie publicitara cu experienta de 14 ani. Se ofera: salariu fix + tichete de masa+ comision din vanzari motivant. Trimiteti CV la: recrutare@excelexpo.ro 2619. Reprezentanti vanzari pentru Bucuresti si Ilfov, cu experienta de minim 2 ani pe un post similar (retail si Horeca), si buna capacitate de comunicare si relationare cu clientii angajeaza firma importatoare, producatoare si distribuitoare de detergenti. Se ofera pachet salarial atractiv si cursuri de formare. Asteptam CV la e-mail. Persoanele selectate vor fi programate pentru interviu. diradjunct@ponsro.com 2620. Reprezentat RPK Construct, Buc.,

sect. 2, cautam colega. Consilier vanzari timplarie termopan Al si pvc, parchet, usi. Prezenta placuta, comunicativa, spontana. Minim studii medii, oferim salariu si comision; (0725.433.341 rpkconstruct@gmail.com www.rpkconstruct.ro 2621. Responsabil achizitii piese, pentru

service camioane si remorci, magazin piese camioane si remorci, oferim venituri atractive, conditii bune de lucru, strada Preciziei, sector 6 Bucuresti, cerem experienta in domeniul auto, CV la 3.500 L; (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.piesewabco.ro 2622. Responsabil calcat si ambalat pt. atelier confectii textile. Mediu de lucru placut, castig avantajos (0735.174.420 2623. Responsabil magazin service IT

esti onest si responsabil, te pricepi la calculatoare si sti sa lucrezi in Microsoft Office, daca stii si Corel sau Photoshop. Te asteptam in echipa noastra. CV pe email 1.500 L; (0786.860.222 angajari@opm.com.ro 2624. Restaurant "Pisica Salbatica"

din Soseaua Alexandriei 195B, angajeaza bucatar in conditiile legii. (0723.340.699

time angajeaza personal pentru preparare - servire, domiciliu in Bucuresti, salariu brut 1.600 + tichete de masa, CV la mail, informaiti la tel.; (0752.273.287/ 0752.097.890 resurseumane@springtime.ro 2643. Restaurantul Clubului IDM angajeaza bucatar, ajutor bucatar, full time, contract de munca; (021.316.09.62 hr@idm.ro 2644. Rich Girls Studio. Vrei un job cu venituri garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare peste 18 ani. 100% procent din incasari in prima luna. Fii model la cel mai mare studio de videochat. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca stabil, legal, confidential, serios. Training gratuit/ cursuri de limba engleza oferite gratuit. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi. www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 2645. Rigipsar pentru un bloc dintr-un

complex, oferim cazare gratuita 150 L/zi, in sector 1 pe Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti 150 L; (0725.368.099 2646. Rigipsar zugrav Firma de construc-

tii specializata in amenajari interioare in Bucuresti cu activitate din 2002 angajeaza rigipsari, zugravi. Asiguram contract de munca cu salariu avantajos, transport, bonuri de masa; (0732.401.725 2647. Rigipsari pe perioada nedetermi-

nata, montatori gips carton in Bucuresti, pentru proiecte rezidentiale. Salar 3400 Lei net. Oferim: serizitate contract de munca. Contact tel. intre orele 9-17 (0731.150.177 2648. Rigipsari si zugravi meseriasi cu

carte de munca. Rog si ofer seriozitate; (0766.617.494

2649. Rigipsari si zugravi cu carte de munca. Rog seriozitate si ofer seriozitate. Salariu motivant; (0762.457.833 2650. Rigipsari, cel putin 3000 lei bani in

mana pe luna, 3.000 L; (0744.520.200 nextrol@gmail.com

Rigipsari, necalificati, zugravi, angajam. Salariu atractiv. Telefon: (021.313.43.79

2651.

Rigipsari, zidari, gresieri, faiantari, zugravi, salahori, angajam in conditii bune, cu carte de munca, firma serioasa. Salarii avantajoase. Oferim cazare; (0748.805.805 2652.

2653. Rigipsari, zugravi, faiantari, instala-

tori, electricieni, muncitori necalificati, firma de constructii angajeaza pentru amenajari spatii comerciale in Bucuresti. Program LV, salariu atractiv (0728.220.114 office@conpolroserv.ro 2654. Rigipsari. Firma constructii angajeaza rigipsari si ajutor de rigipsar. Valabil si pt. provincie, oferim cazare; (0760.580.828/ 0736.070.694 2655. Rotiseria Lial Floreasca 15 anga-

jeaza: bucatar, shaormar, necalificati; (0768.326.336

2656. Rustic angajeaza fete la fast-food

in Mall-uri, fete harnice, si fara experienta, pentru sevire clienti in Auchan Militari si Cora Lujerului. Salariu de inceput 1400, mancare si bonusuri zilnice din vanzari, program o zi (9-22) cu una libera, 1.400 L; (0723.705.385 2657. Sabon, consilier clienti magazin cosmetice in mall Salariu atractiv. Bonus procent din vanzari. Discount pentru achizitionarea produselor. Bonuri de masa. Decontare transport pentru Bucuresti. Program de lucru 8 ore flexibil, (0746.120.830 dana.nicolae@sabon.ro

post de cosmeticiana; (021.331.04.16/ 0766.609.609

2662. Salon Maxstil din sos. Mihai Bravu

angajeaza frizer cu experienta; (0721.175.710

2663. Salvamari. Cel mai mare centru de

Wellness si Relaxare din Europa isi mareste echipa. Salariu atractiv la care se adauga tichete de masa, sporuri, transport asigurat, program flexibil in ture, mediu de lucru profesionist. Relatii la: (0735.400.103 2664.

SAMPONEZA, SALON ANGAJEAZA, ZONA TITAN; (0724.133.585

2665. SC Admir AL PVC, magazin cu profile si accesorii pentru termopane, angajam fata pentru vanzarea accesoriilor de tamplarie. Zona Tineretului. Asteptam CVurile dvs. pe admiralpvc@yahoo.com. Relatii la telefon 0765.349.198 in intervalul 08.30-17.00 2666. SC Aida Grains SRL, companie multinationala din Braila, angajeaza soferi tir, CV pe mail: (0760.995.144 transport@aida-grains.com 2667. SC Almaz Clothing angajeaza secre-

tara sunt necesare abilitati de a gestiona activitati multiple, contabilitate primara, relatie furnizori si clienti precum si cunoasterea limbii engleze scris, vorbit. Cunoasterea limbii italiene avantaj. (0723.262.363 liliolaru2000@yahoo.com 2668. SC angajeaza ajutor de rigipsari,

salariu atractiv; (0722.226.162/ 0722.228.818/ 0786.746.141

2669. SC Ars SA angajeaza bucatar, ajutor

bucatar, ospatar, ajutor ospatar, pregatirea se va face la locul de munca; (0749.022.579 parklake@pizzahut.ro 2670. SC Compania de Paza R.O. angajeaza agenti de securitate barbati si femei, cu sau fara experienta, pentru obiective situate in Bucuresti si Ilfov. Dispeceri monitorizare video, cunostinte minime operare calculator, pentru: cladiri birouri situate in Bucuresti, cladiri birouri situate in Ilfov (Pipera); (0734.444.411 angajare@companiadepaza.ro 2671. SC constructii angajeaza

zidari, zugravi, necalificati; (0743.237.862

2672. SC Corpconstruct angajeaza

zugravi, faiantari, meseriasi in constructii, program 8 ore; (0768.348.389/ 0799.293.512

2673. SC Deea Speed Cars SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Sold. Zambila Ionita nr. 3, S2, CUI 27878675, angajeaza manipulant marfa, Cod COR 933303. Cerint: studii generale; (0726.257.568 2674. SC Electrolift Serv SRL anga-

jeaza montator reglor depanator ascensoare calificat cu experienta, sau cu cunostinte in instalatii electrice, mecanice sau electronice pentru calificarea in domeniul ascensoarelor. (0726.118.153/ 0722.641.135 stoica_florian2000@yahoo.com

2675. SC Komandor Romania SRL cu sediul in Magurele, producator de mobilier la comanda angajeaza operator si ajutor circular debitare. Relatii la tel. (0728.853.061 2676. SC Komandor Romania SRL cu sediul in Magurele, producator de mobilier la comanda, angajeaza vopsito si slefuitor MDF. Relatii la tel. (0730.166.668 2677. SC Komandor Romania SRL cu sediul in Magurele, producator mobilier la comanda, angajeaza muncitori necalificati. Relatii la tel. (0728.853.061 2678. SC LUCIELLA - LUX ANGAJEAZA LUCRATOR COMERCIAL PENTRU MAGAZIN BUCUR-OBOR, RAION CONFECTII BARBATI; (0722.366.191 2679. SC Maur SA angajeaza

mecanici auto si portari; (0742.208.911

2680. SC Oscar angajeaza sofer tir pentru

deplasari in Europa. Contact; (0730.874.722

2681. SC Pala SRL angajeaza manipulant

marfa pentru depozit covoare in Afumati (langa Doraly). Mai multe detalii la: (0755.015.890

2682. SC Ping Activ SRL angajeaza calcu-

lator pret cost pentru punctul de lucru din Bucuresti, Str. Vasile Predescu, nr. 7987,Complexul Dragonul Rosu-extindere corp 4, studii medii, cerinte lb. engleza minim, 8 ore/ zi. Contact; (0784.759.060 2683. SC Practicom SRL selecteaza per-

sonal pentru urmatoarele posturi: sofer profesionist cu ADR pentru comunitatetoate judetele, sofer profesionist curse interne sau tur-retur- zona Brasov. Echipaj sofer distributie (3,5 to), si manipulanti marfuri- Bucuresti, Popesti Leordeni, Ilfov, Brasov. Iti oferim: salariu, diurna sau bonus, abonament medical retea clinici private, loc de munca stabil, mediu de lucru placut si profesionist. Detalii la tel./ e-mail: (021.444.04.52 hr@practicom.ro 2684. SC Procema SA (Bucuresti) angajeaza sofer autocamion- cerinte: absolvent studii medii (liceale/ bacalaureat), permis conducere categoriile C+E, avantaj autorizat agabaritic, experienta in domeniu minimum 3 ani, lipsa cazier si antecedente penale, cunoasterea legislatiei in domeniu, rezistenta la stres si efort. Oferim: loc de munca stabil, salariu motivant. Contact: (0730.602.723 2685. SC Roelectro angajeaza ellectricieni calificati program 8 ore salariu 2000/ 2500 lei executie instalatii interioare, imobile civile. Rog seriozitate tel: (0766.786.750/ 0721.195.764 2686. SC Sut Carpati SA angajeaza electri-

cian intretinere si reparatii in conditiile legii. Se ofera salariu atractiv si bonuri masa de 15 Lei. Relatii de luni pana vineri intre orele 08-16 (0756.113.095/ 0728.984.838 androneg@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

20 septembrie 2017

anuntul.ro

25

4

LOCURI DE MUNCÅ ««««««««««««««««««

SC ZEELANDIA SRL ANGAJEAZA FACTURIST. CERINTE: EXPERIENTA RELEVANTA (OPERAREA IN SCALA CONSTITUIE UN AVANTAJ), STUDII MEDII ATESTATE, DOMICILIU IN BUCURESTI. SARCINI: INTOCMIREA FACTURILOR DE VANZARE A MARFURILOR SI PRODUCTIEI PROPRII, PRELUAREA COMENZILOR ATAT DE LA CLIENTI CAT SI DE LA REPREZENTANTII DE VANZARI, INTOCMIREA AVIZELOR DE INSOTIRE SI FACURILOR IN BAZA COMENZILOR PRIMITE, INTOCMIREA SCRISORILOR DE TRANSPORT PENTRU FIECARE SOFER/TRANSPORTATOR CONFORM INCARCARII, ARHIVAREA SI PASTRAREA DOCUMENTELOR CU REGIM SPECIAL, ASIGURAREA FLUXULUI DE DOCUMENTE SI INREGISTRAREA DOCUMENTELOR IN REGISTRUL DE INTRARI/IESIRI. OFERIM SALARIU ATRACTIV SI BONUSURI IN FUNCTIE DE PERFORMANTELE REALIZATE. CV-URILE SE DEPUN LA ADRESA DE MAIL; OCTAVIAN.LUCA@ZEELANDIA.RO 2687.

«««««««««««««««««« 2688. Schelari, angajam schelari din zona de sud a Romaniei; (0731.014.050 i.daniela@euro-foster.ro 2689. Scoala Postliceala FEG

Bucuresti, face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala acreditata MECS Ordin nr. 3985/13.05.2008. Diplomele sunt recunoscute national si international. Efectuam si cursuri calificare: infirmiera, operator calculator, coafura, frizerie, cosmetica, asistent social nivel mediu, tehnician maseur, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar - patiser, vanzator, tipograf, instalator, meserii constructii. Liceul F.E.G. face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 cursuri de zi, seral, frecventa redusa, profil: uman, acreditat MECS, ordin nr. 3516/28.03.2016, Se efectueaza inscrieri si la Gradinita in limbi straine F.E.G www.scoalafeg.ro; Sedii: Bucuresti sector 1, str. Walter Maracineanu, nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A: tel: 021.311.10.54/ 0788.424.314, Sector 2, str. Badea Cartan, nr. 6, tel: 031.405.27.30 (031.405.27.30/ 0788.424.314/ 021.311.10.54 2690. Scoala Postliceala Studis

autorizata Ministerul Educatiei, inscrieri pentru anul scolar 20172018 la specializarile: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical balneofiziokinetoterapeut si recuperare. Diplome eliberate de Ministerul Educatiei, avantaje: numar de locuri cu si fara taxa, taxa in rate, burse de merit si sociale, se pot inscrie absolventi cu sau fara bacalaureat. Bucuresti, str. Caderea Bastiliei nr. 58, sector 1, www.scoalastudis.ro; (0756.876.091 2691. Scoala Postliceala Studis autorizata Ministerul Educatiei, inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la specializarile: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical balneofiziokinetoterapeut si recuperare. Diplome eliberate de Ministerul Educatiei, avantaje: numar de locuri cu si fara taxa, taxa in rate, burse de merit si sociale, se pot inscrie absolventi cu sau fara bacalaureat. Bucuresti, str. Caderea Bastiliei nr. 58, sector 1, www.scoalastudis.ro; (0756.876.091 2692. Scoala si gradinita particulara in

sectorul 1 angajeaza: ajutor bucatar; spalator vase; ingrijitor copii. Telefon: (0723.307.308 2693. Sculptori in lemn, tamplari, necalifi-

cati, femei pentru finisare mobila la atelier situat sin Sos. Fundeni 200; (0740.242.136 2694. Secretara Bune cunostinte de operare in Excel, Word, Outlook, rezistenta la stres, atentie la detalii, experienta in secretariat, vorbitoare de limba italiana. CV la: floreaghe@yahoo.com 2695. Secretara cunostinte Office, aparatura birou, limba engleza mediu. Persoana comunicativa, seriosa si organizata. Firma in domeniul electric (0743.047.807 resurse.umane@montajelectric.ro 2696. Secretara firma de constructii,

2702. Secretara personala, program luni-vineri intre 9-18, punctuala, serioasa, preferabil cu permis de conducere, sarcini: obtinere avize, autorizatii, contabilitate primara, experienta nu este necesara, 4 poze + cv pe mail. 4.000 L; (0738.549.577 job.line1990@gmail.com

2733. Shaormar cu experienta salariu 3000 Lei, se lucreaza 13 cu 35 libere, zona Berceni, se ofera CM si 1 masa zilnic 3.000 L; (0773.316.497 2734. Shaormar cu experienta si ajutor in

bucatarie, salariu atractiv; (0765.554.332

2767. Sofer Fast Food angajeaza urgent sofer, salariu motivant; (0725.230.206/ 0730.821.544 oltean.zelena@yahoo.com

2703. Secretara, soc.de constructii

2735. Shaormar experimentat, Mister

2768. Sofer incarcare, distributie si livrare

angajeaza secretara pt baza de productie situata pe Soseaua de Centura nr.3 (zona Voluntari), transport asigurat, relatii in intervalul orar 8.30 - 16.00, solicitam CV-ul pe email; (0372.185.601 office@dimar.ro 2704. Secretara, asistent manager S.C.

angajeaza persoana dinamica, organizata, cu abilitati organizatorice si de planificare pentru activitati manageriale si secretariat. Asteptam CV-urile pe e-mail. (0799.879.818 office@wl.com.ro 2705. Secretara, asistent manager, ac, firma de prestigiu, organizeaza concurs pentru postul de asistent manager, secretara, agenda zilnica, corespondenta, protocol, prezentarea ofertelor. Salariul atractiv, carte de munca, ultracentral; 3.700 L; raul.casttelo@gmail.com

2740. Shaormari cu experienta angajeaza fast food, salariu 2.500 ron; (0734.225.024 2741. Shaormari, personal bucatarie, casierite, Primo fast food, angajeaza cu si fara experienta: shaormari, personal bucatarie, casierite. Salarii atractive, bonusuri, target la vanzari, tips, (0765.604.794 office@primofastfood.ro 2742. Shaormari, vanzatori fast food,

Shop&Go Sector 2, 3 si 5 langa metrou, nu exista limita de varsta, salariu atractiv, bonusuri, program in ture, (0761.629.878

personal delivery cu talent si pasionati de meserie, pentru locatie ultracentrala in sectorul 1. Program flexibil, salariul la nivelul pietii cu posibilitatea maririi in functie de program si performante. Rugam CV-uri; (0722.392.323 alexandra.negoianu@gmail.com

2711. Sef de tura pentru echipa de curate-

2743. Shaormari, vanzatori fast food,

2710. Sef de tura pentru magazinul

nie in centru comercial din zona Crangasi. Oferim carte munca si salariu avantajos. Firma de curatenie angajeaza urgent; (0731.121.239 2712. Sef de tura Snack 4u Concept pen-

tru firma sandwich-uri, cu experienta.Salariul atractiv. 2.000 L; (0785.263.301 office@snack4u.ro www.snack4u.ro

2713. Sef de tura, Rudeni, Chiajna Cau-

tam sef de tura pentru sediul din Rudeni. Oferim transport gratuit de la Gara de nord, salariu motivant si intotdeauna la timp, contract de munca nedeterminat, bonuri de masa, diverse bonusuri; (0741.035.679 andreea.burlacu@srcl.com 2714. Sef depozit pentru editura, gestionar

depozit carte in conditiile legii 22/1969. Asteptam cv-ul dvs la adresa de email. (0744.531.333 office.carte2016@gmail.com

2715. Sef schimb la departament produc-

tie, cunostinte mecanica, electrica sau electrotehnica, coordonare echipa 15-30 muncitori/schimb, avantaj experienta in industria alimentara. Se lucreaza pe linie de imbuteliere. (021.667.00.20 office@zarea.ro

2716. Sef tura si Agenti Securitate. Firma

specializata in paza, angajam Sef Tura si Agenti Securitate pentru obiectiv spatiu comercial in zona Obor. Conditii optime de lucru, drepturi salariale la timp, program in ture; (0762.828.457 cosminvladescu@gmail.com 2717. Sef tura spalatorie auto angajam sef

tura pentru spalatorie auto, oferim salariu motivant+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

Sef tura, dispecere video, program flexibil, salarizare motivanta; (0786.189.306

2718.

2719. Sef tura, lucrator comercial, casier, cu experienta pentru magazine Shop&Go metrou Nicolae Grigorescu/1Decembrie. Program flexibil, salariu negociabil, acte din prima zi, posibilitatea de a promova, bonusuri; (0727.138.734 2720. Sefi tura, program de noapte in ture,

cunostinte minime de utilizare a calculatorului, pentru cladire de birouri situata in zona Pipera, lan Mc Donalds. Rog cv -uri pe adresa de mail. (0751.219.823

2721. Sefi tura, program de noapte in ture,

cunostinte minime de utilizare a calculatorului, pentru cladire de birouri situata in zona Pipera, lan Mc Donalds. Rog cv-uri pe adresa de mail. (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro

2722. Sercretara si vanzatoare magazin accesorii de moda in zona Dragonul Rosu, de la ora 7 pana la 3, luni pana sambata, sa fii serioasa si de incredere, 1.500 L; (0723.533.156 art_cosmetic@yahoo.com 2723. Servant pompier. MRC Fire SRL

angajeaza servant pompier pentru cladire de birouri in Bucuresti. Contract de munca norma intreaga, plata ore suplimentare, spor de noapte. Transmiteti CV la: (021.330.33.11 office@mrcfire.ro 2724. Servanti pompieri, Ama CSSU

angajeaza. Cerinte: certificat calificare, studii medii, domiciliul in Bucuresti, program 12/24 cu 12/48, tarif 11,7 lei brut/ ora, conditii optime de lucru; (021.317.42.76/ 0720.133.112

personal delivery cu talent si pasionati de meserie, pentru locatie ultracentrala in sectorul 1. Program flexibil, salariul la nivelul pietii cu posibilitatea maririi in functie de program si performante. Rugam CV-uri; (0722.392.323 alexandra.negoianu@gmail.com 2744. Shaormari, vanzatori fast food, personal delivery cu talent si pasionati de meserie, pentru locatie ultracentrala in sectorul 1. Program flexibil, salariul la nivelul pietii cu posibilitatea maririi in functie de program si performante. Rugam CV-uri; (0722.392.323 alexandra.negoianu@gmail.com

program 8 ore (14-22), duminica liber, salariu atractiv, zona Pieptanari; (0732.266.821

2729. Shaormar Fast Food angajeaza

urgent shaormar cu experienta, conditii avantajoase, salar motivant; (0725.230.206/ 0730.821.544 oltean.zelena@yahoo.com 2730. Shaormar Mister Kebab isi

mareste echipa cu shaormar experimentat. Program doua de zi, doua de noapte, doua liber, masa gratuita, tips, bonusuri, carte de munca. Bd. Aerogarii - Baneasa; 2.800 L; (0721.303.303 2731. Shaormar sector 4, program de

lucru 1 zi cu 1 zi 3.000 L; (0773.316.497

2732. Shaormar Shaormeria La Baiatu,

cautam shaormar cu experienta program flexibil (min 9h/zi), 1 liber pe saptamana, 12.5L/ h, Piata Amzei, str. Mendeleev nr. 715, sector 1, 150 L; (0731.440.282 denisa.firicel@gmail.com

ria C, pt. transportul de agregate si cereale.Depozit com. Pantelimon.Salariu 4000 lei negociabil.Mai multe detalii la tel. 4.000 L; (0721.249.083/ 0768.088.124 madalina_pestritza@yahoo.com

2770. Sofer livrator pentru firma de livrare

2793. Sofer basculanta. Sofer cu experienta pe basculanta 8x4 pentru firma constructii Bucuresti, garaj in loc. Chitila. Salariul de inceput 2.300 lei net. Asiguram cazare gratuita sau facilitati la transport, 2.300 L; (0722.284.776

mancare la domiciliu pe auto firmei. Se cauta om cu experienta in cunoasterea Bucurestiului, serios, prezentabil, curat. Salariu+tips. Zona Gara de Nord. (0723.227.220

2771. Sofer pe termen lung, sofer de tir

profesionist, cu atestat valabil pentru urmatoarea ruta: Romania-Turcia, TurciaEuropa si retur. Posesor permis de conducere C+E, experienta minim 3; (0736.655.295/ 0731.378.773 evrak@romkayatur.com 2772. Sofer pentru diferite deplasari in tara si in oras. Program de lucru: 06:30:00 - 18:00. Salariu 2.900 de Lei/ luna brut. Se face carte de munca. (tarif.1,5E/min+tva) 2.900 L; (0900.310.110 2773. Sofer pentru SC, cat. B, cu

domiciliul in sectorul 6 sau Ilfov, Chiajna, Dragomiresti, Ciorogarla etc., pentru autoutilitara Iveco Daily de 3,5t pentru distributie materiale de constructii. Rog CV. (0769.088.852 gestiune@depozit-online.ro 2774. Sofer profesionist categ C+E

cu atestat profesional si experienta, transport intern. Sambata si Duminica liber. (0723.770.877/ 0724.252.013 2775. Sofer profesionist pe camion.

Se ofera cazare. Detalii la: (0742.273.628

2776. Sofer restaurant situat in sec-

tor 2, angajeaza sofer pentru livrari la domiciliu fara auto /cu auto propriu, conditii avantajoase: contract individual de munca, tips, masa asigurata, rog seriozitate; 1.400 L; (0761.299.964/ 0722.813.552 dbrisit@yahoo.com

2794. Sofer BCE profesionist, cu atestat transport marfa pentru transportor autovehicule pe platforma. (0763.449.059 2795. Sofer C+E, se munceste 2 luni pe comunitate/2 saptamani acasa, se pleaca cu camionul de la garaj si se intoarce la garaj. Nu folosim microbuz sau avion, nu facem schimb de masini. (0723.179.955 tagatrans@yahoo.com 2796. Sofer camion zona Ilfov. Program

de lucru 08.00-17.00. (0724.331.902 aktimuroffice@gmail.com

2797. Sofer camion 7.5 tone, camion prelata sau duba de 7,5 t pentru distributie marfa local. Masina ramane in permanenta la sofer salariu fix plus bonificatie curse si diurna deplasari. 2.500 L; (0731.678.900 dragos@bricoconstruct.ro 2798. Sofer camion C+E comunitate Sc

Carmen Impex TM SRL. Cautam un sofer pentru comunitate 2 luni cu 1 luna acasa Cat C + E. Se va lucra pe capete tractor MAN, Mercedes E5, E6 si remorci cu prelata. Detalii la telefon intre orele 17:00 si 21:00; 2.000 {; (0744.688.372 angajari@citm.ro 2799. Sofer camioneta, producator de cosmetice, in Bucuresti - zona Berceni. Atentie distributiva, disponibilitate pentru munca fizica. Informatii, depunere aplicatii la tel. (0745.513.220/ 021.460.83.43 contact@papillon.ro.

2752. Societate de paza angajeaza agenti de securitate pentru zonele: Militari, Drumul Taberei, Ghencea, Rahova, salariu 1.450-1.800 lei (7 lei/ora) (0731.510.966 2753. Societate de paza angajeaza dispeceri cu si fara experienta, asiguram scolarizare gratuita, salariu net 1.700 lei la 180 ore; (0799.006.960 2754. Societate de transport persoane cu seidul in Voluntari - jud. Ilfov, angajeaza soferi cat. D cu atestat transport persoane, asteptam provincia, oferim gazda gratis; (0758.772.652

SOCIETATE MONTAJ FATADE VENTILATE SI PERETI CORTINA CU VECHIME DE 12 ANI IN DOMENIU ANGAJAM PE PERIOADA NEDETERMINATA PERSONAL CU SI FARA EXPERIENTA; (0745.653.719 2755.

2756. Sofer autoutilitara Iveco Daily 7.2

tone, posesor atestat marfa si card tahograf, urgent in Bucuresti (in incinta SC Faur); (0756.712.130

2759. Sofer categoria B care sa aiba

experienta. Oferim conditii deosebite, salariu si bonusuri motivante, mediu si colectiv extraordinar (0731.989.070 office@brutariacumaia.ro 2760. Sofer categoria B;

(0723.294.972

2761. SOFER categoria C+E angajam, pentru transport marfa in Bucuresti si in tara; (0726.116.888/ 0723.349.975 2762. Sofer categoria D pe autocar Isuzu

de 27 locuri, pentru curse speciale, de la Piata Sudului - Popesti Leordeni, jud. Ilfov. 2.500 L; (0746.015.269/ 0765.703.469 cristea_adrian1969@yahoo.com 2763. Sofer Comfortex Tehno Systems Srl

angajam sofer, posesor permis auto categoria B. Zona Popesti Leordeni. Rugam seriozitate; (0724.444.499 aurel@jaluzele-ro.ro www.depozitul-derulouri.ro

2764. Sofer conditii avantajoase, full time,

firma cu o vechime pe piata din romania de 10 ani. (0729.007.878 2765. Sofer cu experienta, pt achizitii diverse produse pt santier, categ B, program l-v 08:00-18:00, s, zi suplimentara (se plateste separat). Orele suplimentare se platesc. Salariu 1600 lei. 1.600 L; (0741.001.033 ecouniversal1@gmail.com

SRL, Sindrilita, Ilfov, angajeaza sofer categoria B. Oferim masa si cazare. Telefon sau CV la email (0730.909.124 logistic@algida.ro 2820. Sofer categoria B cu domiciliul in

sector 4 pentru distributie produse panificatie si necalificati, ajutor sofer Partener Vel Pitar cu domiciliul in sector 4 Bucuresti Emil Racovita, Piata Sudului, Berceni 1.800 L; (0723.649.620 wio640@yahoo.com

SOFER CATEGORIA B+BCE, DASCALU, ILFOV, PETRACHIOAIA, 2.500/3.500; (0799.995.001 2821.

2822. Sofer categoria B+D, cautam soferi

cu experienta minum un an, pentru transport copii domiciliu scoala si retur, din zonele Drumul Taberei, Militari, Chitila, Piata Chibrit, Pipera. Cerinte: Cat. B, D, (0730.352.411/ 0770.347.655

2823. Sofer categoria B, Compania Stericycle angajeaza urgent soferi categoria B. Oferim salariu motivant si intotdeauna la zi, contract perioada nedeterminata, bonusuri periodice, bonuri de masa. Telefon; 1.700 L; (0741.035.679 andreea.burlacu@srcl.com 2824. Sofer categoria B, cu experienta

livrari toate sectoarele, zona Fundeni; (0756.121.165

2825. Sofer categoria B, SC angajeaza

pentru aprovizionare unitate de productie tamplarie PVC. Pentru relatii contactati tel. (0724.254.009 dorinemi_77@yahoo.com 2826. Sofer categoria B, transport interna-

tional marfuri, cu experienta si seriozitate, pentru curse internationale doar pe comunitate. Conditii atractive de salarizare, perioada de lucru 5 saptamani cu 7-10 zile libere (0758.057.803 angajam.sofer@gmail.com 2827. Sofer categoria B-D Black&White

societate din Afumati; (0731.290.290

2778. Sofer Sprinter 2010, 3.5 t, cat.

2802. Sofer cat. B distributie pt. firma dis-

2828. Sofer categoria C angajam, cu

B. Punct de lucru Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Fabrica de Pavaje. Salariu 1.800 lei+ bonus. Interviu zilnic 9-17 la adresa afisata, 2.000 L; (0724.545.953

tributie produse alimentare si bauturi alcoolice, avantaj resedinta sector 4 sau Popesti-Leordeni. Asteptam CV la e-mail; (0751.055.301 officefastplus@yahoo.com FastPlus.ro

atestat profesional pentru transport intern (in RO), domiciliul in Bucuresti; (0744.530.782

2829. Sofer categoria C angajam, pentru transport intern in RO, posesor atestat profesional si ADR, domiciliul in Bucuresti; (0744.530.782 2830. Sofer categoria C angajez pentru distributie in Bucuresti, (0749.272.289/ 0744.525.480 2831. Sofer categoria C pentru camion de

7.5t si 12t. Se transporta marfuri generale in Bucuresti si in tara. Program L-V. Garajul in Caciulati, IlfovSalariu 2.500 lei+diurna+decont transport 3.000 L; (0762.289.282 2832. Sofer categoria C + E, angajez sofer categoria C+E pentru camion 6,5 tone platforma +remorca. Locul de munca:depozit materiale de constructii Dragomiresti, Ilfov. Salariu atractiv; (0723.160.391 riina.residence@yahoo.com 2833. Sofer categoria C, C+E, angajam

cu atestat marfa si cartela tahograf pt. prelata sau frig, curse interne, diurna+ salariul 3.000 L; (0767.182.853

2749. Societate comerciala angajeaza secretar/a cu abilitati in operare PC, comunicare, lucru in echipa. Acceptam si pensionari cu drept de munca. Rugam seriozitate. Relatii: (0746.184.594

agenti cu si fara experienta pentru Bucuresti si Ilfov, salariu net pornid de la 1.450 - 2.000 lei in functie de obiectiv; (0725.500.510

2819. Sofer categoria B SC Algida Center

2801. Sofer cat. B distributie marfa pentru

mecanic masini utilaje, lacatus mecanic si ascutitor, rectificator. Relatii suplimentare la telefon. CV la fax: 021.242.24.33 sau la email; (021.242.24.33 commercial@soceko.ro

2751. Societate de paza angajeaza

2818. Sofer categoria B pentru firma autorizata, pentru transport privat de persoane. Programul de lucru este de 8 ore pe zi de luni pana sambata, masini decente. 2.200 L; (0760.235.855 mirceacmv@yahoo.com

2777. Sofer si necalificat categoria B salariu atractiv; (0729.185.055

2800. Sofer cartator presa si cartator presa pentru distributie ziare si reviste; (0725.002.403/ 0725.200.800

2748. Societate comerciala angajeaza

2750. Societate de constructii angajam: secretara, cointabil, ingrijitor cladiri, asfaltatori, pavatori, muncitori necalificati, rugam seriozitate; (0731.707.530

2817. Sofer categoria B pentru cursa de noapte. Se lucreaza o zi da una nu 2.000 L; (+40725571733/ +40725571733 marianpeste@gmail.com

Travel cauta soferi cu experienta minum un an, pentru transport copii domiciliu scoala si retur. Cerinte: permis cat. B, D, card taho. Punctul de lucru este in Sos. Garii Catelu, (0770.347.655/ 0730.352.411

2747. Slot attendant/supraveghetor jocuri casino, retea sali de jocuri de noroc Bucuresti, angajam supraveghetoare jocuri. Ne dorim in echipa persoane comunicative, punctuale si cu aspect fizic placut. Salariu atractiv+bonus. Nu necesita experienta; 1.400 L; (0733.222.132

2758. Sofer categ. B, soferi profesionist, femeie de serviciu, incarcatori, pentru societate sector 4, salariu + tichete masa; (0371.050.144

2728. Shaormar cu experienta angajez,

2769. Sofer Iveco daily, categoria B. Se

2746. Slot attendant-operatori jocuri noroc, program flexibil, oferim salariu atractiv + bonusuri. Nu necesita experienta; (0767.316.158

2726. Service auto cu sediul in Soseaua

2698. Secretara pentru firma de consultanta fonduri europene, cu abilitati bune de comunicare, persoana creativa, cu atitudine dar si planificata, ordonata si serioasa. (0722.771.054 officeaccentc@gmail.com

2792. Sofer basculanta articulata, catego-

zin zona lujerului program un singur schimb 6.30-14.30 salariu 1200 net si bonuri de masa 15 lei zi 8 zile libere pe luna concediu conform legilor actuale tel; (0722.825.627

2757. SOFER C+E. Angajam soferi profesionisti pe autobasculante 8x4 si articulate. Cerinte-card, atestat profesional experienta in domeniu; (0728.515.777/ 0733.600.140 tcas.trans@gmail.com

cu experienta, program de lucru 08:3017:30 de luni pana vineri. Rog seriozitate; (0720.559.190

2791. Sofer basculabila (3M3), minim categoria B, pentru transportul de agregate si materiale constructii.Depozit in com. Pantelimon. Salariul intre 1500-2000 lei.Detalii la tel. 1.500 L; (0721.249.083/ 0768.088.124 madalina_pestritza@yahoo.com

2745. Shop&Go, angajam casier maga-

2725. Service auto cauta mecanic auto

club si restaurant . CV la bartenders2006@yahoo.com; (0799.911.411

cunostinte pachet microsoft office, e-mail, etc.; 1.500 L; (0742.275.221 ilcons111@gmail.com

experienta pentru fast food in zona Ion Mihalache, sector 1. Salariu 150-200 Lei pe tura, in functie de nivelul profesional. Se lucreaza o zi cu una libera, 3.000 L; (0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com

2708. Secretariat/ front office/ asistent manager Companie in zona M. Grozavesti. Cerinte: min 2 ani exp. in secretariat, word si excel, pers. serioasa, responsabila, comunicativa. Oferim: contract, durata nedeterminata, oportunitati de crestere profesionala; (0747.160.552 recrutare@vph.ro

Ilfov, Angajam secretara full time; (0754.054.103 management@maertools.com

2701. Secretara firma de constructii,

2737. Shaormar sau shaormista cu

pentru fast food turcesc in plina expansiune, locatia se afla in Centrul Istoric, str. Selari nr. 2. Persoanele interesate sunt rugate sa ne contacteze la nr. tel. (0722.402.441

2727. Seva angajeaza ospatari si picoli pt.

tor 1, cautam secretara pentru birou de acte notariale si traduceri in sectorul 1 (piata Dorobanti/Floreasca) Se solicita cunoasterea perfecta a limbii romane, punctualitate, dorinta de a invata; 1.800 L; (0728.987.746 office@k-it.ro

tru La Regie, cu experienta minim 2 luni, condiiti de munca avantajoase, program de la 8-22, 2 zile cu 2 libere, salariu 2300 de lei (153 lei pe tura) + o masa + contract de munca, 2.300 L; (0774.028.349

Angajam personal pt activitati de secretariat si contabilitate primara, abilitati organizatorice si de planificare, cunostinte operare PC, studii medii, limba straina; (0740.101.051 eliza@aktis.com.ro

2697. Secretara firma din Pantelimon,

2700. Secretara birou acte notariale sec-

face tara, intern, pleci luni de la Bucuresti dar nu se stie cand te intorci. Poti sa vii la 2 zile, la 4 zile sau poti sa prinzi toate weekend-urile acasa, dar nu garantez. 2.400 L; (0786.519.706

2739. Shaormar, casier si picol angajam

Pipera nr. 48, sector 2, angazeaza coordonator service auto, consilier piese auto si mecanic auto. Relatii la telefon intre orele 9-17 (0725.629.667/ 0722.622.212 office@diamondauto.ro

anagajam secretara pentru agentie imobiliara zona Titan Metrou, program de lucru luni-vineri de la 10:00-19:00, salariu 200 + comision garantat. Mediu placut; 200 {; (0741.074.087/ 0751.183.878 mihaela_actual@yahoo.com

2736. Shaormar salariu 2300 de lei, pen-

2707. Secretariat, contabilitate primara

angajez secretara, program 09.00 - 18.30, de luni pana vineri, salariu 2000 Lei. CV la adresa de mail telefon contact - Georgiana 2.000 L; (0752.196.391 georgiana.vanzari@gmail.com

2699. Secretara agentie imobiliara Titan,

marfa. Activitati conexe.Pemis auto cat. B, auto 3.5 t. Experienta 3-5 ani; (0755.044.515

2738. Shaormar, Shaormarie Lacul Tei, angajeaza: shaormar cu experienta, casier, ajutor bucatar. Se ofera salariu atractiv, conditii de munca la standarde ridicate, colectiv tanar. Cerem si oferim seriozitate maxima; (0733.374.226

2709. Sector 3, Titan, Theodor Pallady 287, vopsitor, avantaj si vopsitor in camp electrostatic; (0722.220.414/ 0722.220.413

simigeria Luca, oferim salariu motivant; (0744.783.217 tinervis@gmail.com

Kebab isi mareste echipa. Salariu peste medie, masa gratuita, tips, bonusuri, carte de munca. Bd. Aerogarii, Baneasa, 2.800 L; (0721.303.303

asfaltatori, pavatori, muncitori necalificati pentru societate constructii. Rugam seriozitate. Relatii la telefon; (0731.707.530

2706. Secretara, ingrijitor cladiri,

2766. Sofer cu si fara experienta pentru

2834. Sofer categoria C, profesionist pen-

2779. Sofer taxi cu atestat, angajez;

(0723.305.422

«««««««««««««««««« 2780. SOFER - DELEGAT CU EXPERIENTA IN DISTRIBUTIE; (0752.150.554 HERBARIUMREGIA@YAHOO.COM

«««««««««««««««««« 2781. Sofer administrativ responsabilitati:

cunoaste si respecta regulile interne de utilizare a autovehiculelor firmei precum si regulile generale de circulatie;respecta rutele stabilite. Cerinte: permis de conducere, cat. B (0755.212.121 office@regencycompany.ro

SOFER ANGAJEZ, DISTRIBUTIE LACTATE, PIATA DE GROS BERCENI; (0722.269.083 2782.

2783. Sofer aprovizionare, distributie pen-

tru un lant de restaurante, pers dinamica, permis cat. B, cazier curat, experienta aproviz-distributie. Se ofera salariu motivant+masa pranz, (0721.268.438/ 0740.111.453/ 0727.770.361 resurseumane@eka-capital.ro

2784. Sofer autocamion abroll - 4500/luna

Angajam soferi profesionisti pentru camioane cu sistem Abroll. Se cere ADR, experienta min.3 ani, disponibilitate deplasari in tara. Se poate oferi cazare. SALARIU 3500 lei in prima luna pana la 4500. 4.500 L; (0725.333.503

2785. Sofer autocar categoria D pentru autocar cu atestat de persoane masina de afla in sector 5. Rog seriozitate; (0721.376.588 2786. Sofer autoutilitara 3.5t - 2 posturi

cerinte: permis cat. B, experienta post similar 3 ani, certificat ADR avantaj. Atributii: intocmire acte, incarcarea manipularea marfurilor, deseurilor. Beneficii salariu fix, telefon, bonus lunar 1.800 L; (0759.013.277 office@idealconsulting.ro 2787. Sofer autoutilitara cat B, atel-

ier de confectii metalice situat in Bucuresti Sector 3 angajam lacatus confectii metalice ce detine permis cat B. Permisul este necesar pentru conducerea autoutilitarelor pentru aprovizionare; (0744.654.339 radughita@eurama.ro 2788. Sofer autoutilitara, soc com cu profil veterinar angajam sofer ptr autoutil Citroen Jumper in vederea aprovizionarii punctelor farmaceutice proprii 3) precum si pentru diverse sarcini administrative; 1.300 L; (0746.768.173 resurse.umane@biovet-impex.ro 2789. Sofer autoutilitara, societate de con-

structii angajeaza sofer (Categoria B).salariu 1700 net (in mana). Program L-V + 1 sambata/ luna) , ore 08:00 -17:30; (0770.328.042 daniel.odobescu@gmail.com 2790. Sofer B, C, E, pentru firma de con-

structii cu sediul in Com. Domnesti, pentru Bucuresti si Ilfov. Societatea detine camionete de 3,5 t si autoturisme cu platforme pentru transport utilaje. (0723.567.941 office@gama-admin.ro

2803. Sofer cat. B pentru duba 3.5 t pen-

tru comunitate, Companie de transport angajeaza sofer serios, corect, punctual, cu experienta de minim 1 an de condus, disponibil pentru curse pe comunitate/ international. Salariu atractiv. CV pe email. geronimo.spedition@gmail.com 2804. Sofer cat. B pentru Franta, Experi-

enta minim 3 ani pentru transport piese auto pe masina 3,5t. Contract de munca individual, salariu de 2.200 euro/ luna + salariu pe tara (tarif 1,5E/ min+tva) 2.200 {; (0900.310.110/ 0900.310.110 2805. Sofer cat. B si C, SC Transparent

Design SRL. (0721.336.557 office@transparentdesign.ro

2806. Sofer cat. B+C+E transport intern,

experienta min. 3 ani in distributie si pe tandem. Cunostinte minime de mecanica. Card tahograf, atestat si analize medicale valabile. Disponibil la deplasari. Oferim si cerem seriozitate (0723.638.194/ 0799.761.542 office@fwd-transport.com 2807. Sofer cat. B, pentru distributie

depozit materiale de constructii in jud. llfov. Relatii la tel. (0736.640.392/ 0741.144.697 somes_srl@yahoo.com 2808. Sofer cat. B, sprinter 2010, 3.5 t, punct de lucru Prelungirea Ghencea 416 . Distributie pavaje Bucuresti si Ilfov. Salariu 1800 Lei + bonus. Interviu zilnic 9-17 la adresa afisata; 1.800 L; (0724.545.953 2809. Sofer cat. B. Dezvoltator imobiliar

din Brasov angajeaza sofer cat. B si cunostinte mecanica; 2.000 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com 2810. Sofer cat. C sau C1, valabil si pentru incepatori pt. comunitate pe 7.5 t, prelata, salariul este compus din diurna euro + fix in lei = 1200 euro, se lucreaza 6 sapt. cu 2 sapt acasa. Se lucreaza la program, totul legal, detalii la tel., 1.200 {; (+40751081551/ +40751081551 anrotranslogistic@gmail.com 2811. Sofer cat. C+E, semiremorca serios,

tru camion de 7.5 t si 12 t. Se transporta marfuri generale in Bucuresti si in tara. Program l-v. Garajul in Caciulati, Ilfov.Salariu 3000 lei. 3.000 L; (0762.289.282 2835. Sofer categoria D, angajez

pentru microbuz cursa speciala, de preferat cu domiciliul in sector 2, 3, Pipera, Tunari; (0733.761.560 2836. Sofer categoria D, microbuz, pentru

transport persoane, cursa speciala. Se vor face 2 curse pe zi, weekend-ul liber.Salariu intre 1500-2000 lei.Mai multe detalii la tel. 1.500 L; (0721.249.083 madalina_pestritza@yahoo.com

2849. Sofer curier pentru Bucuresti si Ilfov,cerinte: experienta categorie cat. B,orientarea pe harta constituie un avantaj,studii minime 10 clase,rezistent la stres,salariu atractiv, (0725.860.912 2850. Sofer curier Bucuresti Livrare ridicare colete pe raza orasului Bucuresti, permis cat. B forta de munca rezistenta la stres si program prelungit, Salariul 1.700 lei net luna, Depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru, 1.700 L; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro www.bookurier.ro 2851. Sofer curier cu masina personala, Obligatoriu SRL si Autoutilitara LivrareRidicare colete in Bucuresti Se lucreaza doar cu contract de colaborare Plata prin banca Castiguri de peste 1000 euro Depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru; 1.000 {; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro www.bookurier.ro 2852. Sofer de taxi Firma colaborator Peli-

canul. Angajez sofer de taxi cu experienta 2 ani pe Renault Fluence, carte de munca pe 8h excelenta stare de functionare, la 24/h. Rog seriozitate plan 125 L; (0729.811.197

2853. Sofer de tir intern (transport lemne);

(0766.608.474

2854. Sofer delivery Bucuresti, livratori cu

autoturism propriu pentru firma delivery. Experienta in domeniul livrarilor si cunoasterea Bucurestiului constituie un avantaj. Salariu 110 L/ zi plus bonusuri (0725.944.517 office.kitcheneto@gmail.com 2855. Sofer delivery, restaurant in zona Berceni/Sun Plaza angajam sofer delivery. Program L-V 11:00-22:00.; 1.500 L; (0737.626.454 Bamboofood@gmail.com 2856. Sofer distributie aprovizionare si livrari marfa la clienti. Conditii avantajoase de lucru, program flexibil. Postul presupune si carat obiecte mai grele (espressor 50-80 kg - in doua persoane) 1.700 L; (0731.065.207/ 0731.065.207 stefan@contego-coffee.com 2857. Sofer distributie Candidatul ideal: permis auto cat. B. Experienta anterioara ca sofer distributie. Capacitate de organizare, spirit de echipa, atentie, seriozitate. Domiciliul sector 2 sau 3; (0765.512.277 2858. Sofer distributie pentru firma distrib-

utie articole plastic menaj, experienta. CV la email: trimarq@trimarq.ro; tel. contact: (0762.222.224/ 0732.777.291/ 0784.283.720 dan.nicolae@trimarq.ro

2859. Sofer distributie (categ B), companie americana angajeaza sofer distributie, duba de 3.5 tone, permis cat B. Se ofera 1530 net, 20 tichete de masa (val 191 lei), masa la pranz. Program 8-17, luni- duminica (2 zile libere/sapt); (0727.852.979 jobs@jerryspizza.ro 2860. Sofer distributie bauturi, Dagmar angajeaza sofer categ B pentru distributie bauturi pt depozitul din sos Chitilei, sect 1 Bucuresti. Relatii la tel intre orele 09 00 18 00; (0722.226.579 radu.rizescu@gmail.com 2861. Sofer distributie Bucuresti, angajam sofer distributie Bucuresti (conducator auto categoria B), marfa, studii medii, experienta pe un post similar,Comercializam produse de curatenie; (0728.870.117/ 021.311.70.01 office@intercomserv.ro 2862. Sofer distributie Bucuresti-Ilfov, domeniu de activitate transport, permis de conducere: Categoria B. Cerinte: permis auto categoria B minim 3 ani, experienta in lucru pe duba de 3.5 t, buna cunoastere a orasului Bucuresti, 1.700 L; (0744.557.698 calugaru_leonid@yahoo.com 2863. Sofer distributie de legume si fructe cu sediul in Afumati , Ilfov. Posesor permis conducere cat. B cu min. 1 an experienta. Salariu net 2000 de lei. (0733.773.227 comenzi@cosuldelegumefructe.ro 2864. Sofer distributie marfa Agil Trans angajeaza sofer profesionist in domeniul transportului intern de marfuri. Cerinte: card tahograf, atestat transport marfa, permis categ C. Oferim pachet salarial motivant si seriozitate. (0752.227.227 logistica@agiltrans.ro www.agiltrans.ro 2865. Sofer distributie si curierat auto 3,5T

cu experienta in distributie minim 3 ani, activitatea se va desfasura la km 13 autostrada A1, necesar permis cat B, fara cazier juridic si rutier, (0723.152.535 marianpanait2005@gmail.com

2866. Sofer distributie, firma distributie, produse alimentare,angajeaza,sofer pentru distributie, program 8 ore. cv focusmarketimport@gmail.com 1.750 L; (0751.681.114 focusmarketimport@gmail.com 2867. Sofer distributie. Laborator de cofe-

2837. Sofer categorie C+E, pentru trans-

tarie zona Rahova angajeaza sofer pentru distributie. Salariu 1.500 Lei + tichete de masa. 1.500 L; (0733.724.488

2838. Sofer colaborator Uber categoria B

2868. Sofer distributie. Steldico Bucuresti, angajeaza pentru depozitul din Voluntari (Stefanestii de Jos) soferi pentru distributie materie prima, cofetarie si patiserie, program de luni pana vineri. (0751.265.112 nicusor_feraru22@yahoo.com

portul de cereale. Ruta: Bucuresti-Constanta.Salariul 4000 lei.Mai multe detalii la tel. 4.000 L; (0721.249.083 madalina_pestritza@yahoo.com in conditii avantajoase. Program full time sau part time. Cerem si oferim seriozitate.Acceptam si colaboratori cu masina personala. (0754.701.654/ 0752.178.353 Desmoinessrl@gmail.com

2869. Sofer duba 3,5 t, Jilava, Ilfov, varsta

minima 35 ani. 1.700 L; (0720.885.522

2839. Sofer cu card tahograf, societate

2870. Sofer livrare pizza pizza program 2 (10:00-21:30) si 2 zile libere. Zona sector 1 (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com

2840. Sofer cu categoria D si atestat pe

2871. Sofer livrare, angajam sofer pentru livrare comenzi on-line pentru Bucuresti si Ilfov, de preferat cu experienta. Salariu si program de lucru convenabile; (0730.337.889 ciprianzah@gmail.com

straina angajeaza, atestat marfa, avize medicale, locatie Voluntari, (0725.778.051 Auchan Bucuresti, sectoarele 1-6, (0770.893.349 stancan.andreea22@yahoo.com

2841. Sofer cu cel putin 10 ani experienta. Conditii: sa cunoasca orasul, curat, sanatos fizic si psihic. Angajarea pe autoturismul directorului firmei. Salariu bun, bonuri de masa, contract cf. legii; (021.324.85.28/ 0743.884.579 2842. Sofer cu experienta pentru Bucuresti firma se afla in Afumati asiguram transport din Colentina, (0721.267.936 platinambalaje@gmail.com 2843. Sofer cu experienta pentru categora

B, cutie hidramata, persoana serioasa, profesionista, integra pentru firma din Bucuresti, angajeaza sofer. Program de lucru de luni pana vineri, 8 ore/ zi (0765.562.256

2872. Sofer livrator l-v 10:00-16:00, Yellow

Menu din strada Oltetului 11-13, angajeaza sofer livrator cu auto propriu sau pe scuterul firmei. Cerinte: permis cat. A/ B. Program luni-vineri 10-16, salariu motivant, decont combustibil 10%, 1.700 L; (0762.909.026 madalin@yellow.menu www.yellow.menu

2873. Sofer livrator Restaurantul La Mama str. Barbu Vacarescu nr. 3 angajeaza sofer livrator. Ai permis, experienta ca sofer in Bucuresti si cunosti sectorul 1 si 2 trimite-ne CV-ul; (0722.629.621 manolache.oana@lamama.ro 2874. Sofer livrator cat B, pentru Norvegia, retur in tara la 3 saptamani. Program de 9 h/zi, 5 zile/sapt, sambata 4 ore. 2350 euro salariu net / luna+ bonusuri. (tarif.1,5 Contact; 0900310110 (0900.310.110

punctual. Se lucreaza in ture, o zi cu o zi. Curse locale in Bucuresti intre doua depozite. Salariu, bonuri masa, transport, asig. med., bonus vechime 2.400 L; (0721.236.300/ 0721.236.300 roxana@lagoudakis.ro

tributie marfa, zona Voluntari (0722.269.661/ 0744.895.838 onerpaulina@ymail.com

2812. Sofer cat. C, C+E, international, tur-

2845. Sofer cu masina personala de tip

inchirieri utilaje (021.222.02.44 office@sanutilaje.ro

2846. Sofer cu masina personala castiguri

2876. Sofer microbuz categoria D (pt transportul de persoane) in cadrul unei curse speciale.3 curse pe zi.Salariul de inceput 1500 lei.Mai multe detalii la tel. 1.500 L; (0721.249.083 madalina_pestritza@yahoo.com

retur, preferabil Bucuresti si Ilfov; (0722.383.581 2813. Sofer cat. D, curse speciale Bucuresti, sofer educat si ingrijit, chiar si pensionar, numai cu atestat valabil, nu ma intereseaza card tahograf, masinile se prezinta impecabil estetic si mecanic. (0733.980.351 2814. Sofer cat. D, maxi-taxi;

(0787.563.960

2815. Sofer categ. B, sortatori depozit si

functionar societate cu profil de activitate colectori deseuri industriale. 2816. Sofer categoria B cu experienta in distributie, pentru livrari in Bucuresti angajeaza Firma de import, productie si distributie detergenti. Asteptam CV la e-mail. Persoanele selectate vor fi chemate la interviu. diradjunct@ponsro.com

2844. Sofer cu experienta, cat B, pt. dis-

van sau minidubita pentru livrare firma catering. Asiguram masa, decont carburant, tips, comenzi, salariu 2000-2.200 Lei 2.200 L; (0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com intre 1.000 - 2.000 L pe saptamana.http://partners.uber.com/i/y24a y98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2847. Sofer cu masina personala. Conditii de colaborare Uber, varsta minima 21 de ani, auto sa nu fie mai veche de anul 2001. Castiguri aproximative intre 1.000-2.000 saptamanal, http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2848. Sofer cu permis categoria B pentru

societate de distributie cu sediul in Bucuresti, bdul. Aerogarii nr. 33, complex Aviatiei, etaj 2, sector 1, pt. condus duba marfa textile de 3,5 to in Buc. si provincie. (021.232.46.28/ 021.232.71.29 tanase.i.corneliu@gmail.com

2875. Sofer macaragiu, pentru societate

2877. Sofer pentru distributie carne pui si curcan in Bucuresti. De preferat sectorul 4 - 5 Bucuresti 1.500 L; (0737.222.666 contact@carnepui.ro www.carnepui.ro 2878. Sofer pentru scoala privata, Baneasa cu experienta, pentru transport copii si activitati administrative, scoala privata. Locatie: zona Baneasa. Salariul lunar net: 1800-2000 Lei. Asteptam cv-ul la email 2.000 L; (0735.179.929 office@profiles.ro 2879. Sofer pentru Uber, pe masina Dacia

Logan 2017 (nou, full). Conditii de angajare: permis de conducere minim un an vechime, cazier judiciar fara antecedente penale si seriozitate; (0746.129.799 alexcalin22@yahoo.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


26

20 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 2880. SOFER PERSONAL, CUTIE AUTOMATA, ENGLEZA, CUNOSTINTE PC, 2.200 L; (0745.183.700/ 0737.059.034 2881. Sofer profesionist C+E pentru tir

curse regulate Romania-Bulgaria-Romania.Angajez sofer profesionist C+E pentru tir curse regulate Romania-Grecia-Romania. (0747.226.226 danimarlogistic@yahoo.com 2882. Sofer profesionist categoria C+E pe

relatia Romania-Turcia si pentru Romania inern, garaj zona Bragadiru Ilfov, salariu 1000 euro. (0746.959.835 2883. Sofer profesionist categoria CE

angajam, acte valabile, transport intern si international; (0738.212.334

2915. Sofer, fierari, dulgheri, zugravi, zidari, rigipsari cu carte de munca, firma angajeaza; (0722.155.956 2916. Sofer, Taxi As, Leone Dacia Logan benzina + GPL, contract de munca, plan la 24 h, doar persoane serioase, duminicile + 2 sambete libere, putem facilita obtinerea sau reinoirea atestatului taxi 110 L; (0720.411.087 2917. Sofer, delivery, restaurant situat in sector 2, angajeaza sofer cu/fara auto propriu pentru livrari la domiciliu, conditii avantajoase: masa asigurata, program doua zile cu doua, tips, rog seriozitate; 1.400 L; (0761.299.964/ 0768.143.658 dbrisit@yahoo.com 2918. Sofer, livrari catering cu experienta,

salariu atractiv, zona Petre Ispirescu. (0766.301.835 raduma_90@yahoo.com

2884. Sofer profesionist cu experienta pe

2919. Sofer, livrator restaurant situat in

2885. Sofer profesionist cu experienta,

sector 2, angajeaza sofer cu experienta cu/ fara auto propriu pentru livrari la domiciliu, conditii avantajoase: masa asigurata, program 2 cu 2, rog seriozitate, 1.400 L; (0761.515.503/ 0725.246.188 dbrisit@yahoo.com

bena de cereale. Salariu atractiv; (0722.556.598

pentru tir cu prelata, curse locale in Bucuresti, punct de lucru Bolintin Vale, salariu 3.000 L; (0723.369.874

2886. Sofer profesionist numai cu domicil-

iu in: Bucurestii Noi, Damaroaia, Pajura, Chibrit, 1 Mai, Domenii, Baneasa, Pipera, Grivita, Aviatiei, Floreasca, Stefan cel Mare; (0744.329.623

2887. Sofer profesionist C+E, societate de

transport angajam soferi profesionisti pentru bascule articulate si prelate, salariu minim 3.000 lei, prime de sarbatori, diurna pe zi. Avem in parc camioane DAF XF, CF si Mercedes. (0751.137.060/ 0755.069.600 gianni.miron@eurobc.ro

2888. Sofer profesionist camion SC anga-

jeaza sofer categoria C+E pentru camion transport containere deseuri. Experienta similara reprezinta un avantaj. Se ofera pachet salarial atractiv; (0742.046.666/ 0742.909.666

2889. Sofer profesionist cat. C, E firma de

transport angajeaza pt. curse Romania Bulgaria -Grecia (0722.727.137/ 450000 2890. Sofer profesionist categoriile C+E

pentru curse tur retur RomaniaAnglia/Anglia-Romania,venituri lunare 1400 euro. 1.400 {; (0745.777.270 constal167@yahoo.com 2891. Sofer profesionist distrubutie marfa,

angajam soferi profesionisti categorie c+e pentru transport frigorific intern. contact: Lucian Marin; (0726.178.721 logistica@karemafruct.ro 2892. Sofer profesionist posesor card

tahograf si contabil zona Popesti Leordeni - Ilfov; (0788.616.172/ 0725.757.139 2893. Sofer profesionist, societate comer-

ciala angajeaza cu CM, pe perioada nedeterminata, sofer profesionist B+C+E transport intern marfuri (0769.250.999/ 0723.508.232 spritimpex_ro@yahoo.com 2894. Sofer pt restaurant langa Mall

Plaza, cu masina firmei pt livrari la birouri, domiciliu si cumparaturi. Persoana dinamica, serioasa, de preferat sect. 5, 6. Interviu zilnic in restaurant intre orele 15-18. (0728.842.997 office@trattoriavivaldi.ro 2895. Sofer si vanzator pentru magazinul

MamBricolaj, specific materiale pentru mobilier). Salariu de la 2200 lei brut, Plus comision dein vanzari, 2.200 L; (0740.409.813 office@mam-bricolaj.ro www.mam-bricolaj.ro 2896. Sofer taxi cu atestat profesional plan 100 lei, masini foarte bune, service asigurat; (0722.703.736/ 0773.373.518 Floremiexpert@gmail.com 2897. Sofer taxi la 12 h pentru zona

Colantina, schimb de noapte, zona Pantelimon, zona Dobroiesti, schimb de noapte, zona Rahova, schimb de noapte si echipaj, masini colantate la Speed. (0733.956.240 nicoleta.costea@serviceprompt.ro

2920. Sofer, societate comerciala anga-

jeaza sofer categoria B si C, experienta minim 2 ani, relatii la telefon: (0744.651.046 2921. Sofer. Angajam sofer categoria B pentru distributie produse alimentare salariu 1800 ron. Relatii la telefon (0746.731.022 2922. Sofer. Societate angajeaza urgent

sofer cu permis categoria B, C, pentru transport marfa. Oferim salariu motivant; (0756.057.597 office@activbrands.ro 2923. Soferi angajam cu contract de

munca soferi profesionisti cu atestat valabil pentru basculanta 8x4; (0752.022.371 retele.agafia@yahoo.com 2924. Soferi cat B pentru distributie marfa

Bucuresti,garaj Popesti Leordeni,salariu incepand de la 2000 lei. (0731.013.258 office@georgiotrans.ro 2925. Soferi categoria B, relatii la; (0735.302.907 2926. SOFERI cu masina personala (nu

mai veche de 15 ani ) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2927. SOFERI cu masina personala (nu

mai veche de 15 ani ) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2928. SOFERI cu masina personala (nu

mai veche de 15 ani) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2929. SOFERI cu masina personala (nu

mai veche de 15 ani) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Se face angajare 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 danielcoconu@yahoo.com 2930. Soferi cu masina personala in rela-

tia cu Uber Romania pt. societate comerciala nu mai veche de 15 ani. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2931. Soferi cu masina personala, nu mai

veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2932. Soferi cu masina personala, nu mai

2898. Sofer taxi masini Speed, Pelicanul,

posibilitate Clever, plan de la 110 Ron. Carte de munca 8 ore, (0724.205.996

veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2899. Sofer taxi sau echipa de soferi pe

2933. Soferi cu masina personala, nu mai

masina noua Logan 2016-2017 colantata Speed sau Pelicanul cu aplicatie Clever, orice zona de preferat Dr. Taberei sau imprejurimi. Schimb de seara zona 1 Mai, Vitan, Militari; (0728.005.505 2900. Sofer taxi, angajez in Bucuresti,

veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 1.500 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

experienta constituie un avantaj, dispecerat Speed, carte de munca 8 ore. Ofer si doresc seriozitate; (0732.807.458

2934. Soferi pentru grup de presa. Pro-

2901. Sofer taxi, firma, doar cu atestat val-

2935. Soferi profesionisti;

abil, masini Logan Skoda Fluence Megane. Program luni sambata, duminica liber. Relatii la telefonul din anunt. 120 L; (0785.280.280/ 0768.068.068 pelicanultaxi2007@yahoo.com

2902. Sofer taxi, masina noua, rog seriozi-

tate; (0762.910.640

2903. Sofer taxi, cu atestat la plan sau

schimb de zi, zona Salajan; (0760.773.101/ 0763.444.542

2904. Sofer tir B+C+E Firma angajam

sofer pentru curse pe tara tur-retur, plecare din Bucuresti, program de luni pana vineri, salariu intre 3.000 lei si 4000 in functie de munca depusa. Pentru detalii sunati la telefon, 4.000 L; (0762.674.278 Soropaspeditions@yahoo.ro 2905. Sofer tir comunitate, Societate de

transport marfa angajeaza soferi 40T pentru comunitate cu minim 2 ani experienta si cunoscatori ai limbii italiene. Contract de munca in tara. Nu se lucreaza in echipaj 2.100 {; (0762.562.496 cornel.feraru87@gmail.com 2906. Sofer TIR profesionist pentru intern.

Salariu atractiv, conditii decente; (0767.640.218/ 0736.344.028

2907. Sofer TIR, angajam sofer tir, curse

locale. Salariu atractiv, contract de munca plus diurna; 2.500 L; (0744.542.292 2908. Sofer tir, transport international

marfa, prelata, camion cu semiremorca. Se cere: experienta minim 2 ani in transport international. Perioada de lucru 2 luni cu 2 saptamani concediu sau 4 saptamani lucrate cu 3C.; (0768.974.122/ 0729.165.355 2909. Sofer transport marfa in Bucuresti.

Permis categoria B, experienta pe acest post.Forme legale de angajare, salariu motivant. (0751.873.793

2910. Sofer transport marfa si persoane

Imsat angajeaza sofer categoria B si C, cu minim 3 ani experianta, pentru transport marfa si persoane (intern si extern).Aplicati cu CV, pe adresa hr@imsat.ro; (021.316.66.00 hr@imsat.ro 2911. Sofer Uber angajez, conditii avanta-

joase; (0729.124.809/ 0773.309.647

2912. Sofer Uber, bani cu masina person-

ala in relatia cu Uber Romania. Program flexibil. Conditii: minim 21 de ani, masina sa nu fie mai veche de 15 ani. Detalii la telefon. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2913. Sofer vidanjor, angajam sofervidanjor igienizare toalete ecologice, permis B. Program L-D(S-D platit dublu). Salarizare in functie de performante 2500 ron. Punct de lucru in spate la magazin Billa Barbu Vacarescu; (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com 2914. Sofer, angajam urgent pentru depozit materiale de constructii in zona Militari- Rosu, salariu atractiv; (0726.586.912

gram full time. (0734.294.256 cv@bursa.ro (0762.526.689

2936. Soferi Societate comerciala anga-

jeaza soferi cu masina personala nu mai veche de 15 ani, in relatia cu uber romania. Castiguri intre 1.000L-2.000 L saptamanal. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2937. Soferi Societate Comerciala angajeaza soferi pentru transport si manipulare deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatii ideali trebuie sa fie persoane serioase si de incredere. Str V. Cascadelor, sect 6, 1.600 L; (0723.670.538 2938. SOFERI taxi pentru dispeceratul

Speed Taxi; (0768.855.572

2939. Soferi agenti vanzari, domni si

doamne cu varsta de la 33 ani cu permis auto si experienta serioasa in sofat la distante mari, pentru un dep. de vanzari. Program de luni pana vineri, la nivel national in deplasari 2.000 L; (0746.204.411 resurseumaneimm@gmail.com

SOFERI AUTOBETONIERA SOCIETATE PRODUCATOARE DE BETOANE ANGAJEAZA SOFERI AUTOBETONIERA, PENTRU PUNCTELE DE LUCRU DIN BUCURESTI- ILFOV.CERINTE: CARNET CATEGORIA C, ATESTAT PROFESIONAL; (0730.013.814 2940.

2941. Soferi C+E curse interne tur-retur

Bucuresti, curse pe distante scurte, se transporta marfa usoara la contract, camioane Euro 5, conditii usoare de munca, salariu fix+diurna, angajam si din tara. (0722.211.075 2942. Soferi cat. C, atestat marfa, mecanic si muncitori necalificati pt. firma de salubrizare din Magurele/ Ilfov. Detalii la nr de tel. (0745.031.185 office@saltrans.ro 2943. Soferi cat. C, C+E companie serioasa angajam pentru transport national. Card tahograf si atestat marfa valabile. Seriozitate si corectitudine. Venituri avantajoase (0755.155.025 fastanswercurier@gmail.com 2944. Soferi categoria B, firma cu vechime in domeniul transporturilor, angajam soferi categoria B, experienta de minim 4 ani. Firma detine autorizatie transport persoane; 2.500 L; (0722.110.722/ 0768.068.068 mircea.ciortea2014@gmail.com 2945. Soferi categoria B, C si E cu atestat

si card. Asiguram gratuit cazare, masa si diurna. Asteptam provincia. Salarii atractive. Firma isi desfasoara activitatea in Bucuresti. Relatii intre 10.00- 16.00; (0769.961.624 2946. Soferi categoria B, C, manipulant

marfa, paznic noapte, angajam. Pentru soferi oferim cazare; (0722.218.726/ 0723.294.725

2947. Soferi categoria B, C, SC Tarell Import-Export, distribuitor bere, bauturi, angajeaza soferi categoria B, C, pentru distributie bauturi in Bucuresti. administrativ@tarell.ro office@tarell.ro 2948. Soferi categoria C pentru transport

intern. Cerinte: card tahograf, experienta.Oferim salariu atractiv. (0725.153.320

2949. Soferi categoria D angajam, atestat si cartela tahograf, transport persoane, domicililiu in Bucuresti. Salariu 2.100 L; (0721.220.497 2950. Soferi categoria D, maxi-taxi pentru

traseele: Ogrezeni, Floresti, GaiseniBucuresti; (0771.722.780

2951. Soferi categoria D, pentru societate

transport persoane, salariu atractiv; (0730.444.458/ 0771.722.780

2952. Soferi categoria D, pentru societate

transport persoane. Salariu motivant; (0730.444.458/ 0771.722.780

2953. Soferi categoria D, societatea trans-

port persoane, salariu motivant; (0730.444.458/ 0771.722.780

2954. Soferi cu experienta categoria C+E

pentru comunitate, se transporta containere. Se lucreaza 2 luni cu 2 saptamani libere 1.900 {; (0758.057.803 genimar.romania@gmail.com

2955. Soferi cu masina personala (nu mai

veche de 15 ani) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2956. Soferi cu masina personala pt. soci-

2975. Soferi taxi cu atestat valabil si fara

datorii la alte firme. Auto Dacia Logan 1.2 facelift GPL. Contract de munca si asigurare de sanatate, aplicatia Clever gratuit. Sambata si duminica liber. Plan 120 Ron, 130 L; (0742.220.002/ 0768.923.613 2976. Soferi taxi la 24 h si 12 h sector 4,

masinile colantate la Speed, carte de munca si libere duminica si sarbatorile legale, mai multe detalii la telefon; (0756.191.130 2977. Soferi taxi angajam cu atestat,

Logan cu aer conditionat, 2011 - 2012/ conditii avantajoase, dispecerat AS, Leone sau Pelicanu; (0786.777.649/ 0721.456.070 2978. Soferi taxi angajam, cu atestat,

Logan cu aer conditionat, conditii avantajoase, dispecerat Speed; (0786.777.649/ 0721.456.070 2979. Soferi taxi cu atestat pentru Fiat

Albea cu gaz, dispecerat Cristaxi, 90/100/110 Lei la 24 h; (0744.377.851 2980. Soferi taxi cu atestat. Masini noi de

Bucuresti si Ilfov. Conditi avantajoase + bonusuri, masini 12/24 sau 24/24h. 4 5 zile libere lunar. Aplicatie Clever. Skoda Octavia, Skoda Rapid, Renault Fluence, Renault Symbol (0764.474.760 2981. Soferi taxi, 24 ore, Taxi As;

(0767.003.501

2982. Soferi taxi, auto Dacia Logan, an

fabricatie 2012, 1.6, benzina, gpl, full options, foarte intretinute, autorizatii Ilfov, dispecerat Taxi AS. Se ofera carte munca. Masinile sunt aproape noi. Zona Targ Autovit, (0724.203.270 2983. Soferi taxi, conditii avantajoase, Leone, Pelicanul, cu carte de munca, 90105 lei; (0765.519.814

etate comerciala. Conditii de colaborare: masina sa nu fie mai veche de 15 ani, masina sa fie in 4 sau 5 usi, in cazierul auto si cel juridic. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 3.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2984. Soferi transport copii. Scoala partic-

2957. Soferi de tir pentru comunitate,

2985. Soferi, calcatorese, muncitori

firma de transport international din Bucuresti, angajam soferi de tir pentru comunitate, salariu atractiv, asigurare, transport asigurat, avans diurna, venituri 2000 Euro 2.000 {; (+40749032545/ +40749032545 vali.dragomir@ucatrans.ro 2958. Soferi distributie cat. B, pt distributie

legume-fructe, depozit Bucuresti, PopestiLeordeni. 1.800 L; (0769.605.060 l_iulian@yahoo.com

ulara angajeaza soferi transport copii cu functii administrative, ingrijitoare copii si ajutor de bucatar; (0723.026.818

necalificati angajam pentru curatatorie, zona Apaca metrou. Conditii excelente. (0755.200.033 2986. Soferi, firma de transport, anga-

jeaza sofer profesionis pentru curse interne, salariul motivant. Rugam seriozitate; (0761.675.745 mircea.rqapid@gmail.com 2987. Soferi, livratori. Salarii de la 1500

2959. Soferi livrare mancare cat. B, pentru firma de catering (zona Gara de Nord), se ofera contract de munca, salariu 1400 lei. (0728.971.847/ 031.422.10.68 office@urbanfoodcatering.ro

Soferi, livratori cu auto personal sau de firma, urgent, zona Calea Giulesti. Full time. Venituri peste 2000 lei. Program 8 ore sau variante. 1.500 L; (0728.159.524/ 021.665.68.66 comenzi@kungfu-pizza.ro

2960. Soferi livrari dubita3,5 tone in

2988. Soferi-curieri mesagerie, conditii:

Bucuresti, angajam soferi cu experienta in distributie pentru livrari in Bucuresti si Ilfov. Cerem seriozitate, experienta minim 1 an in conducere dubite 3,5 tone, cunoasterea orasului reprezinta un avantaj; (0727.461.311 mirel.dinca@hygieneplus.ro 2961. Soferi livratori Forever Pizza Anga-

jam soferi, vanzatori la domiciliu cu experienta pe masina firmei, program de noapte, conditii bune de lucru; (0722.251.993 2962. Soferi profesionisti angajeaza soci-

etate comerciala. Detalii suplimentare la telefon; (0730.040.333

2963. Soferi profesionisti categoriile C+E,

prelata, pe comun. camioane euro 5 si euro 6. Salariu de la 2000 Euro, program de luni pana vineri. Posibilitate contract de munca pe Suedia. (0728.499.017 ac@ana-trans.com 2964. Soferi profesionisti Societate de

studii liceale, permis conducere cat.B, cazier judiciar, certificat medical -apt munca. Se ofera: carte de munca, telefon, salariu motivant; (0723.356.427 2989. Soferi. Companie de renume in transportul pacientilor dializati, angajeaza soferi cu experienta minim 3 ani, in vedere transportului pacientilor dializati din Bucuresti, cat si din imprejurimi. Plata salariilor la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, servicii medicale, stabilitatea locului de munca. Contract: (0758.025.805 2990. Soferi. Societate de transport beton, angajez soferi profesionisti pe aautobetoniera, cartela tahograf, atestat, permis B+E si C sau C+E; (0722.584.703 2991. Soferi. Societate comerciala anga-

jeaza in conditiile legii soferi pentru activitatea de taxi; (0736.359.184

constructii angajeaza soferi profesionisti, cu atestat transport marfa, atestat transport agabaritic si cartela tahograf. Relatii in intervalul orar- 08.00-16.00; (0727.221.670 david@dimar.ro

2992. Solar Diamond angajeaza fete dragute la receptie de preferabil din zona 13 Septembrie, Petre Ispirescu; (0784.017.170

2965. Soferi profesionisti B, C, E, pentru

mare, voce placuta, aspect tanar (0726.457.313

transport international, tur-retur cu camioane tir 40 tone, Bucuresti, jud. limitrofe; (0766.070.088

2966. Soferi profesionisti CE curse interne

tur-retur, Bucuresti, tur-retur, camioane tandem 12 tone euro 5 automate , se transporta marfa usoara, salariu motivant, weekend liber, angajam si din tara; (0722.211.075 2967. Soferi profesionisti tir pentru Ger-

mania. Cerinte: permis conducere cat. C+E - obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi- Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Aplicati prin completarea formularului urmator+ copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CEREREDEANGAJARESOFERIPROFESSIONISTIFISAPERSONALA. www.ullrich-gruppe.de. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin e-mail, sau telefonic. Site: www.ullrich-gruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de 2968. Soferi profesionisti tir pentru Germania. Cerinte: permis conducere cat. C+E - obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noiRenault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Aplicati prin completarea formularului urmator+ copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CERE REDEANGAJARESOFERIPROFESSIONISTIFISAPERSONALA. www.ullrich-gruppe.de. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin e-mail, sau telefonic: (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de 2969. Soferi profesionisti, categoria C + E pentru tir frigorific si prelata, pentru parcurs intern si extern dus - intors. Pentru cei interesati cu domiciliul in afara zonei Jud. Ilfov se poate asigura si cazare; (0734.025.012 office@o-g.ro 2970. Soferi pt. colaborare Uber societate

partenera Uber, recrutam colaboratori cu sau fara masina personala. Aveti nevoie de cazier judiciar, cazier rutier si permis de conducere cu o vechime de mimin 1 an 3.000 L; (0760.941.857 marius1983s@gmail.com 2971. Soferi si manipulanti pentru distrubutie bauturi, preferabil cu experienta in firma similara. Program luni- sambata. (0732.733.846/ 0732.733.853/ 0722.221.538 2972. Soferi taxi cu atestat la 12 ore/65 Ron, dispecerat sprinter, aplicatie Clever, autorizatii Ilfov (0752.110.404 apcristea@yahoo.com 2973. Soferi taxi cu atestat la taxi AS, taxi

Titan, taxci Leone, facilitam si obtinerea atestatului; (0768.533.230/ 0733.585.700 2974. Soferi taxi cu atestat profe-

sional, angajam la 12/24 ore, carte munca la 8 ore; (0763.806.086

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

2993. Solista, solist grupa 20K in for-

2994. Sortatoare si incarcator/descarca-

tor legume/fructe societate comerciala cu sediul in sat Sindrilita, com. Ganeasa, jud. Ilfov angajeaza sortatoare fructe/legume si incarcatori/descarcatori marfa. Se asigura cazare + masa. Detalii la tel: (021.351.35.30 office@algida.ro 2995. Sortator haine si incaltaminte second hand pt. depozit, salariu 1500 lei. Persoanele interesate pot trimite si CV la email (0770.517.847 angajari8@gmail.com 2996. Sos Food Concept angajeaza livratori, catering/pizza livrare la domiciliu, cu masina proprie sau fara, dispecer preluare comenzi. (0763.664.400 horia.stanica@yahoo.com 2997. Sous-chef, bucatari cald-rece si

ajutori, pizzari pentru restaurant ultracentral din sectorul 1, cu specific international. Salariul atractiv, cu posibilitatea maririi in functie de atributii si rezultatele personale. Va rugam CV, numar telefon; (0722.392.323 alexandra.negoianu@gmail.com 2998. Sous-chef, bucatari cald-rece si

ajutori, pizzari pentru restaurant ultracentral din sectorul 1, cu specific international. Salariul atractiv, cu posibilitatea maririi in functie de atributii si rezultatele personale. Va rugam CV, numar telefon; (0722.392.323 alexandra.negoianu@gmail.com 2999. Sous-chef, bucatari cald-rece si ajutori, pizzari, pentru restaurant ultracentral din sectorul 1, cu specific international. Salariul atractiv, cu posibilitatea maririi in functie de atributii si rezultatele personale. Va rugam CV, numar telefon; (0722.392.323 alexandra.negoianu@gmail.com 3000. Spalator auto (fata/ baiat) in Calea

Mosilor nr. 78, piata Sfantul Gheorghe; (0742.144.939

3001. Spalator masini pentru firma inchirieri autoturisme in Otopeni. Solicitam seriozitate si permis categoria B, oferim salariu ce poate ajunge si chiar depasi 2500 lei net/luna. 2.500 L; (0748.015.484 hr@klasswagen.ro 3002. Spalator piese angajam, inclusiv

pensionari, salariu: 1.500 L; (0723.309.820

3003. Spalator vase la restaurant Roma, angajam, dupa ora 11.00; (0722.323.734 3004. Spalator vase. Angajam personal

curatenie pt restaurant catering, seriozitate, CM, sal decent+masa. Zona Expozitiei, L-V 08-17.00; (0722.288.988 angajari@qzine-catering.ro 3005. Spalator auto cu experienta pentru

spalatorie auto cu vad format de peste 10 ani, ofer salariu, comision, carte de munca inclusiv cazare. Spalatoria este situaua in Prelungirea Ghencea nr. 107. Rog seriozitate. (0768.411.929/ 0762.361.825 crimi_viorel2008@yahoo.com

3009. Spalator auto pentru spalatorie Premium cu vad foarte mare, amplasata in complex comercial. Salariu atractiv. 1.000 L; (0755.677.424/ 0741.055.411 3010. Spalator auto (fete sau baieti), in Bucuresti, zona Pipera, Petricani pt. masini. Salariul este 1000/net+5 lei/per autoturism bonus+ bonus din relizari, tapiterii, polish, degresari, ceara. (0753.109.263/ 0748.226.901 OFFICE@REVIZIIRAPIDE.RO 3011. Spalator auto cu experienta fete si

3072. Sudor Bucuresti Angajam pentru santier in Bucuresti sudor, salariu 2500 lei; (0724.930.204 anca.stanescu@deck.ro

experienta cu carte de munca, salariu atractiv plus comisioane la polish si tapiterie, program de lucru: luni-sambata, duminica liber Bd. Fedinand, sector 2, (0748.218.318

3043. Spalatori vase pentru restaurant

3012. Spalator auto cu experienta, pentru

covoare angajeaza muncitori necalificati, 1.500 lei in mana, program 8 ore, locatie Pantelimon Ilfov; 1.500 L; (0736.455.242

firma SC Motor Trust Grup SRL, in zona Militari, B-dul Iuliu Maniu nr. 123-129, oferim cazare gratis; (0723.279.467/ 0725.411.446 3013. Spalator auto cu experienta, salariu atractiv plus comision 20% - zona Salajan - Statuie Nicolae Grigorescu, Spalatoria Auto Smart. (0766.309.126 3014. Spalator auto la Citygo Carwash, ultracentral, vad, cu/fara experienta, serios, zona Unirii- Calea Calarasilor, salariu+ bonus+ comision- 2.000 Lei, cazare, echipamente moderne, contract legal, 2.000 L; (0743.174.433/ 0743.040.433 3015. Spalator auto, angajam personal spalatorie auto cu vad, sector 4, soseaua Berceni, salariu fix + comisioane, carte de munca. Cerem si oferim seriozitate (0762.361.478 btc_carwash@yahoo.com 3016. Spalator auto, spalatorie auto profesionala cu clientela formata , angajam cu contract de munca, spalator auto cu sau fara experienta . Oferim cazare, salariu fix plus diverse comisioane. Venituri pana la 3000 lei; (0724.332.271 3017. Spalator auto, sector 2, Barbu Vacarescu Spalatoria Perfect Car Cleaning, angajeaza spalator auto calificat sau necalificat, salariu plus comision, str. Gheorghe Titeica, Nr. 174, Bucuresti. www.perfectcarcleaning.ro; 1.100 L; (0748.947.644 3018. Spalator auto, zona Muncii, spala-

torie auto, super vad, langa Mc Donald's Morarilor, angajeaza spalatori auto cu sau fara experienta. Basarabia nr. 89 sector 2. Detalii la spalatorie; (0722.537.203 3019. Spalator de vase, Ramayana Catering cauta spalator de vase pentru tura de zi, l-v 08:00-18:00, 1.400 lei net, Sector 6. Contact tel., email. (0746.029.209 florentina.avram@ramayana.ro 3020. Spalator vase pentru restaurantul La Mama din str. Delea Veche nr. 51, cautam persoane serioase, care vor sa munceasca. Trimite-ne datele de contact pe mail sau suna-ne, (0726.770.202 pirvan.ana@lamama.ro 3021. Spalator vase Restaurant situat in Otopeni angajeaza persoana pentru postul spalator vase. Se asigura contract de munca si transport la plecare. 2 posturi disponibile, 1.500 L; (0729.106.169/ 0766.699.229 3022. Spalator vase, angajam urgent

spalator vase (doar baieti), cu sau fara experienta, descriere post: se asigura curatenia si intretinerea echipamentelor, a spatiilor de gatit si a spatiilor adiacente, 1.650 L; (0764.615.565 treft_treft@yahoo.com www.rentwaiters.ro 3023. Spalator vehicule la Rompetrol Vol-

untari (0724.943.018/ 0735.182.686 roop041vt2@fillandgo.ro

3024. Spalator- calcator pentru Hotel

Hello- Gara de Nord. Program 8 ore (5 zile din 7), conditii legale de munca, salariu fix+ bonuri de masa. (0723.281.700 3025. Spalatori auto si cosmeticieni auto

la spalatoria City Car Wash din incinta Afi Palace Cotroceni, salariul motivant plus bonusuri 1.000 L; (0740.350.606 3026. Spalatori auto. spalatorie auto

angajeaza cu experienta, conditii foarte bune de lucru, contract de munca si salariu. Zona cu vad foarte bun si comisioane mari zilnic, zona mall Vitan; (0720.140.111 alex.corcioveanu@yahoo.com

Spalatori auto (salariu 1.200 Lei) si vulcanizatori auto (salariu 1.500 Lei), pe Soseaua de Centura la intrare in Com. Glina, jud. Ilfov; (0735.620.977/ 0733.877.077 3027.

3028. Spalatori auto cu carte de munca salariu plus comisioane de 50%, in sector 6, Prel. Ghencea; (0723.541.529 3029. Spalatori auto cu experienta, con-

tract de munca, 8 libere pe luna, program de la 9-20, salariu plus procent, trafic intens. Marasesti nr. 14 langa gaze. Va asteptam la adresa cu copie CI, 1.000 L; (0732.982.982 3030. Spalatori auto cu experienta,

salariu + comision; (0744.377.851

3031. Spalatori auto cu experienta,

salariu 1.200 lei si vulcanizatori auto cu experienta, salariu 1.500 lei, zona Republica, eventual ofer si cazare; (0737.836.770 3032. Spalatori auto cu sau fara experi-

enta, cazare gratuita, comision polis si curatat tapiterie, sector 5, 1.450 L; (0744.657.330 la_gill_64@yahoo.com 3033. Spalatori auto cu sau fara experi-

enta, din Bucuresti sau provincie, salariu atractiv, posibilitate de cazare; (0729.942.777 3034. Spalatori auto cu sau fara experienta, salariu fix atractiv, comisioane, carte de munca. Oferim si cerem seriozitate. Mai multe detalii la telefon. Str. Fantanica nr. 38, Pantelimon- sector 2, (0765.586.080/ 0772.054.209 premium.autoprest@yahoo.ro 3035. Spalatori auto pentru spalatorie

auto, conditii de munca avantajoase, oferim cazare gratuit, salariu 1100-1400 in functie de experienta; 1.400 L; (0763.690.215 sibflorin@yahoo.com 3036. Spalatori auto Spalatorie auto angajeaza urgent spalatori auto cu experienta, spalatori auto pentru covoare, spalatori auto pt polish profesional cu experienta, vulcanizator cu experienta, mecanic cu experienta; (0767.955.606 iulian_ng@yahoo.com 3037. Spalatori auto cu experienta in

3007. Spalator auto pentru spalatorie

3038. Spalatori auto cu experienta, angajez urgent. Salariu atractiv. Se ofera cazare. Relatii la telefon; (0771.771.362

3008. Spalator Auto pentru spalatorie auto profesionala, situata ultracentral. Salariu 1000 lei + comisioane (bacsis intre 100-180 lei pe zi), contract de munca, echipament lucru, cazare pt. provincie. (0769.603.090 lili_nic@yahoo.com

3042. Spalatori si vulcanizatori auto cu

Angajam personal pentru curatenie si spalatori vase pentru restaurant, 1.500 L; (0767.643.603/ 0722.675.766 Mihaela@thegate.ro

3006. Spalator auto locatie: intersectia

auto cu vad format de peste 10 ani, ofer salariu, comision, carte de munca. Spalatoria este situaua in Colentina. sector 2. Rog seriozitate, 900 L; (0765.697.730/ 0727.791.146 ionmincu@yahoo.com

3071. Sudor argonist pentru societate cu

baieti, in conditii foarte bune, cu contract de munca, salariu fix, comision la polish, tapiterie, ceara solida, in Bucuresti Str. Branduselor, Nr. 6B, S3 (0766.719.723 magicwash04@yahoo.com

domeniu, in zona Gara de Nord, str Mircea Vulcanescu, nr. 97, contract de munca, salariu, comisioane 30 % (0743.333.932/ 0720.336.332 pascariudragosc@gmail.com

Aparatorii Patriei.Autotehnic service. (0721.667.950 office@autotehnic.net

3041. Spalatori auto. Spalatorie zona Dorobanti, angajeaza spalatori auto cu experienta in domeniu. Program atractiv, cazare, salariu 1.000 L; (0761.294.713/ 0740.210.836

3039. Spalatori auto, angajam pentru spalatorie auto zona Carrefour Bucuresti, sector 6, baieti, fete cu sau fara experienta, seriosi, oferim salariu plus comisioane, cazare, mai multe detalii la telefon; 1.500 L; (0772.293.844/ 0725.251.135 3040. Spalatori auto, angajam spalatori

auto cu experienta, oferim salariu mare + comision 20%; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

3044. Spalatorie profesionala de

3045. Spartan angajaza femeie de servi-

ciu, restaurant Spartan este cel mai mare lant de restaurante cu carne rotisata din Romania, in locatia din Cora Pantelimon 1.200 L; (0723.751.323 3046. Specialist IT si GIS, mentenanta

retea, server si dezvoltari de aplicatii (0722.500.556 valeriu.m@theotop.ro

3047. Specialisti centrale termice sau

aer conditionat Firma instalatii climatizare angajam montatori aer conditionat, frigotehnisti si tehnicieni service centrale termice in Bucuresti; (0720.060.601

SSG Security angajeaza agenti de securitate si dispecer cu atestat si fara, asiguram scolarizare gratuita, agenti si dispeceri, salariu 1.450 - 2.000 lei; (0725.500.510

3048.

3049. STILISTA PENTRU SALON COAFOR ZONA TITAN, SALARIUL INCEPAND DE LA 2.000 L; (0724.133.585 3050. Stirom SA. Cel mai mare produca-

tor din Romania in domeniul sticlariei angajeaza: muncitor necalificat, sortator produse sticla (femei), electromecanic, lacatus mecanic. Cerinte: disponibilitate pentru lucru in echipa, corectitudine, seriozitate. Relatii suplimentare la departamentul Resurse Umane telefon, sau la sediu Str. Theodor Pallady nr. 45, sector 3; (021.201.85.94/ 021.201.85.86 3051. Stivuitorist cu atestat pentru

depozit zona Pantelimon. (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com 3052. Stivuitorist Depozit engross produse alimentare angajeaza stivuitorist se ofera salariu net de 1.700 lei. Ardresa: str Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4 (punct de reper: in spate la magazinul Metro Berceni), 1.700 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 3053. Stivuitorist en-gross depozit pro-

duse congelate sector 2, incarcare si descarcare marfa cu motostivuitor. Program l-v 5,30-14,30; s 5,30-12.30, 1.800 L; (0745.472.470

3054. STIVUITORIST pentru depozit la firma Zarea. Interviuri zilnic orele 10-16 la sediul din B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Transport: metrou statia Parc Bazilescu si autobuz 697 sau 112; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 3055. Stivuitorist pentru societate comerciala cu sediul in sat Sindrilita, com. Ganeasa, jud. Ilfov, cu experienta si atestat ISCIR valabil. Se asigura cazare + masa. Detalii la tel: (021.351.35.30 office@algida.ro 3056. Stivuitorist cu activitati de manipu-

lare marfa pt. Fox, fabrica de mezeluri. Autorizatie ISCIR. Program tura noapte 12/36. Perioada nedeterminata. Alte beneficii: spor noapte, bonusuri, prime, masa calda. Sector 4. Contactati-ne intre 9-17, de L-V 1.700 L; (0726.718.768 3057. Stivuitorist cu autorizatie ISCIR,

cu studii tehnice/ sc. profesionala pt. dep materiale de constructii. Operaratiuni de incarcare- descarcare. Persoana responsabila, loc de munca stabil, transport asigurat (0724.247.946 teodor.stoica@menatwork.ro 3058. Stivuitorist si operator proces

aluat, angajam personal pentru fabrica de aluat din iasi- zona tutora, program in schimburi, experienta-stivuitorist, salariu fix+tichete de masa de 15 lei+sporuri+prime de sarbatori, cv obrigatoriu; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro 3059. Stivuitorist, muncitor necalificat

SC cu sediul in Voluntari, angajeaza stivuitorit / muncitor necalificat pentru depozit. Relatii la nr. de telefon; (021.240.20.56

3060. Stivuitoristi pentru un cunoscut

depozit de electrocasnice din Bucuresti.Locatie km 13 A1. Program 2 schimburi. Necesita atestat ISCIR 1.800 L; (0725.132.217 ionut.dragoi@passion4work.ro 3061. Stivuitoristi cu experienta si incepatori pentru stivuitoare electrice si diesel. Depozitul este in comuna Jilava, judetul Ilfov. Pentru cei din provincie se asigura cazare. (0734.025.012 office@og.ro 3062. Stivuitoristi si lucratori depozit

pentru depozitul din Bolintin. Oferim transport din Bucuresti, Ogrezeni, Trestieni, Buturugeni. Beneficii: contract pe perioada nedeterminata +salariu motivant + bonuri de masa. Telefon: (0749.155.878

activitate de confectii metalice. Persoana de contact: Stelian Gaina, telefon. (0722.547.681 prestcomfmetal94@yahoo.com

3073. Sudor CO2 si electric Fabrica de confectii metalice angajeaza sudori CO2 si electric din Bucuresti sau din provincie. Oferim cazare gratuit. Rel la nr de tel.; (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro 3074. Sudor electric, muncitor necalificat,

lacatus si strungar, pentru confectii metalice, zona Cora Pantelimon, cartier 23 August, Bucuresti. Telefon: (0727.842.195

3075. Sudor electric, lacatus, mecanic, cunostinte minime instalatii electrice. Punct de lucru Otopeni str. Libertatii nr. 8, punct reper: floraria Garden Plaza, statie autobus str. Zborului (ICSTMUA), oferim cazare, salariu/ zi, 2.500 L; (0724.545.953 3076. Sudor lacatus muncitor necalificat dulgher, in cadrul unei firme, se asigura carte de munca, salariu intre 2000si 2700 Ron la program de 10 ore. Santiere in Bucuresti si imprejurimi. Atelier zona IMGB; (0729.955.406 3077. Sudor MIG/MAG, SKB Prod Systems SRL, cu sediul in Chitila, str. Rudeni, nr 114, avand ca obiect de activitate fabricarea masinilor de ridicat si transportat angajaza in vederea lansarii activitatii de productie, 2.500 L; (0740.244.245/ 0740.244.245 danut.dinca@skbs.ro 3078. Sudor si lacatus Societatea noastra isi mareste echipa cu inca doua posturi de sudor si lacatus. Se ofera salariu incepand de la 2000 lei si cazare. Orele suplimentare se platesc, bonusuri ĂŽn functie de performante, 2.000 L; (0725.354.589 office@ironcon.ro 3079. Sudor si muncitor necalificat Firma serioasa cu reputatie in domeniul constructiilor angajam sudor si muncitor necalificat. Compensatii avantajoase; (0371.092.138 office@plastrom.ro 3080. Sudor tig sinox si aluminiu si slefuitori inox, atelier de confectii metalice situat in Bucuresti sector 3 angajam pentru productie tamplarie metalica si mobilier inox (0744.654.339 radughita@eurama.ro 3081. Sudor, lacatus, pentru reprezentan-

ta service camioane si remorci, cu experienta, venituri lunare 2000-3000 lei, conditii bune de lucru, Bd. Preciziei nr. 11, sector 6, metrou Industriilor, 3.000 L; (0749.102.523/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro

3082. Sudor, slefuitor, lacatus, esti o persoana care iti cauti de lucru in cadrul unei firme unde sa fii respectat, suna-ne daca iti doresti stabilitate financiara pentru tine si familia ta (0752.539.138 alin.crintea@gmail.com 3083. Sudor, sofer Angajam sudor pentru

sudura in hala sau pe santiere. Nu este necesara calificare, se poate califica la locul de munca. Permis categoria B este necesar deoarece vor fi deplasari in tara, (021.223.46.25 office@sagitta.ro

3084. Sudor. Firma de instalatii angajeaza

sudor cu experienta. 2.500 L; (0751.147.183 catalin@romont.ro

3085. SUDORI Angajam cu contract,

sudori Mig-Mag, pentru lucrari de intretinere si confectii metalice la fabrica din loc. Sindrilita - IF. Se cere seriozitate, experienta si viteza de lucru. Salariu 3000 net/luna. 3.000 L; (0725.333.503 3086. Sudori si lacatusi, angajam;

(0722.509.864

3087. Sudori (electric si autogen brazare) si lacatus mecanic, angajeaza societate de constructii cu sediul in Bucuresti. Se asigura cazare, tichete de masa; (021.434.15.03/ 0745.138.621 3088. Sudori (electric si CO2) cu proba de

lucru. Relatii la telefon; (0734.735.067/ 0734.735.066

3089. Sudori in inox Staff SMB mareste echipa. Angajam sudori in inox pt. santier naval. Pentru detalii nu ezitati sa ne contactati la nr. de tel. de luni pana vineri intre orele 10.00; (0732.496.797 3090. Sudori lacatusi, sodor si lacatusi confectii metalice usoare se lucreaza doar in atelier program L-V 08 17 zona Grivita pod Constanta se acorda tichete masa tichete cadou; 2.500 L; (+40731005008/ +40731005008 mitmetall@yahoo.com 3091. Sudori mig/mag si tig, pentru firma cu sediul in Sat. Rudeni Jud. Ilfov, salariul 2000-2800 lei net (in mana) bonuri. Pentru mai multe detalii contactati-ne la nr de telefon sau adresa de mail. (0730.094.441/ 021.206.33.86 alin.it@csc-transmetal.com www.transmetal.ro 3092. Sudori si lacatusi, societate membra a Grupului Mobexpert (productie mobilier metalic) angajeaza sudori si lacatusi (nu e necesara calificarea, ci experienta). Carte de munca. Zona capat metrou Pipera. Program 7-15:30 (0720.333.251 office@feromex.ro www.feromex.ro 3093. Sudori, muncitori necalificati, in inc-

inta SC FAUR. Relatii la telefon. (0769.256.352

3094. Supermarket Majesty, Str. Ritmu-

lui 18, angajeaza personal de specialitate; (0723.771.087

3095. Supermarket, cartier Berceni, Luica, angajeaza casieri si lucratori comerciali. Salariu atractiv; (0769.781.839 3096. Supervizor, punct de lucru in ser-

3063. Strungar loc de munca in Bucuresti

vicii de curatenie. Se cere experienta; (0731.400.199

3064. Strungar. Firma de constructii din

3097. Supraveghetoare loc de joaca pentru copii part time si full time cu varsta cuprinsa intre 18-30 ani, in Sun Plaza. Mai multe detalii se discuta in urma unui eventual interviu. (0754.033.802 mihaelatataru@gymboland.ro

sector 3, relatii la telefon. Program fulltime, rugam seriozitate (0731.900.900/ 0735.555.555 cmarinatudor@yahoo.com Bucuresti angajeaza strungar calificat, matriter calificat, muncitor necalificat. Ofera: salariu atractiv, tichete de masa si transportul decontat; (0740.590.912

3065. Strungari, frezori, lacatusi, necalifi-

cati barbati si femei pt. firma productie export, zona Obor, (0723.242.485 iulian.bratu@branto.ro

3066. Student farmacie Farmacie angajam student farmacie cu sau fara experienta. Oferim mediu de lucru competitiv, contract de munca, posibilitati promovare. Relatii la telefonul afisat sau prin email; (0721.097.967 recrutari.farma@gmail.com 3067. Studente, conversatii online pe diverse teme, studente, absolvente, femei mature. Nu trebuie sa ai aspect de fotomodel, noi te invatam cum poti sa ai succes. Trainer personal si suport tehnic 24/7. 4.000 L; (0738.159.160/ 0764.643.806 3068. Sudor Bragadiru, la 10 minute de Bucuresti, salariu atractiv, oferim cazare; (0722.716.470 3069. SUDOR pentru instalatii sanitare si

termice. Program l-v, stabilitatea locului de munca, salariu motivant (negociabil in urma interviului). Candidat serios si punctual. Bucuresti, sector 4; (0728.966.444 tebysaniterm@gmail.com 3070. Sudor argon Bucuresti, cunostinte

lacatuserie in confectii inox. Permis auto categoria B. Montaj pe santiere in zonele Bucuresti Ilfov. Salariu atractiv, (0724.269.527/ 0728.550.047 toader.catalin1@yahoo.com

3098. Supraveghetoare sala jocuri Angajam de preferabil fata pentru postul de supraveghetor sala, soseaua Colentina. Pt detalii suplimentare si CV-uri tel. sau email anna09995@gmail.com, 1.500 L; (0765.657.235 Anna09995@gmail.com 3099. Supraveghetoare tinere pentru

loc joaca Tinere pentru supraveghere copii, cu sau fara experienta, program usor, venituri frumoase. Zona Bucurestii Noi. Formare echipa. Abia se inaugureaza la 1 septembrie; (0720.317.252/ 0728.159.524 kidspartykungfupizza@gmail.com 3100. Supraveghetor copii after school Iepurasul Bocanila, posesoare permis auto categoria B, experienta in domeniu constituie un avantaj. Pachet salarial atractiv + o masa de pranz zilnic. (0722.239.508 office@gradinitaiepurasulbocanila.ro 3101. Supraveghetor copii, persoana de

sex feminin, tanara, pentru a supraveghea copii aflati la spatiul de joaca in intervalul 13-21, 2 libere pe saptamana, salariu 1200 lei net. Informatii la tel. 1.200 L; (0770.683.688 3102. Taietor metale brute cu lancea oxigaz Relatii la telefon; (0734.735.066/ 0734.735.067

3103. Taietori ghilotina, operator masinist

stanta Kama pentru tipografie cu sediul in Otopeni, cu forme legale. Detalii la tel., (0743.092.003 lucian.negru@paragongrenadier.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

20 septembrie 2017

27

4

LOCURI DE MUNCÅ 3104. Talpuitor incaltaminte si masinist;

(0723.358.229

3105. Talpuitor manual cu o experienta inca din 1996 pe piata incaltamintei, incercam sa formam un colectiv cat mai unit, dedicat si performant pentru a duce mai departe o afacere de familie, (0744.354.766 mihai_caradan@yahoo.com 3106. Talpuitor, croitori manuali, angajeaza producator de incaltaminte; (0764.407.684 3107. Tamos angajeaza manipulanti

marfuri pentru depozit mobila; (0751.269.662

TAMPLAR cu experienta, PAL melaminat, atelier zona Clinceni, angajez; (0724.238.773

3108.

3109. Tamplar cu sau fara experienta. Ar

conta daca ar sti sa croiasca sau sa tapiteze. 500 {; (0761.516.066 stillmobenterprise@yahoo.com 3110. Tamplar pal melaminat in zona Republica, Cartier 23 August, salarizare incepand cu 1800 lei. Tel.: (0728.871.093 3111. Tamplar taiere si asamblare mobila

export cu experienta si seriozitate. Atelier in Bucuresti, zona Republica, acces metrou. Contract de munca 2000-2400 lei functie de experienta, (0731.150.157 iulian.sauleac@duo-design.ro 3112. Tamplar aluminiu cu experienta, nu

deranjati inutil, contract de munca full time, salariu brut 3194 ron, salariu net 2.505 Ron (2.190 Ron + 315 Ron bonuri de masa), 100 ron/luna bonus sarbatori 2.505 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

3133. Tamplari si muncitori necalificati montatori cu experienta in pal, mdf. Productie mobilier la comanda. Mediu de lucru curat si organizat, conditii excelente de munca. Muncitori necalificati in vederea calificarii (0751.298.991 gd.servicii@gmail.com 3134. Tamplari, montatori mobila la

3163. Tehnician ofertare Companie cu sediul Sat.Rudeni Jud. Ilfov profil confectii metalice de precizie angajeaza personal de ofertare cunostinte desen tehnic+microsoft office. Salariul 2000-2400 net+bonuri. Detalii mail tel. (0730.094.441/ 0724.364.406 alin.it@csc-transmetal.com

Tunari/Ilfov, program de lucru LV 07:1515:45, salariu net:1500 +tichete de masa. Pentru maimulte detalii sunati la numarul afisat; 1.500 L; (0749.608.510

3165. Tehnician service pentru activitate

3196. Tiparitor/ ajutor offset plan, pe masina Heidelberg 36x52 ZP, pt. tipografie zona Berceni (0744.177.312 lucian.voineagu@grupk.ro

3136. Tanar cu aspect fizic placut, limba

3166. Tehnician service electronica, ter-

3135. Tamplari, tapiteri, ambalatori

engleza nivel mediu, pentru moderare discutii online. Locatie ultramoderna, castiguri pe masura seriozitatii. Investim in educatia si dezvoltarea ta personala. (0746.368.630 contact@teamvisionstudio.ro

TANAR fara experienta pentru atelier productie mobila, zona Clinceni; (0724.387.773

3137.

3138. Tanar cu aptitudini tehnice Cautam

pentru angajare pe termen lung tanar fara experienta dar cu dorinta de a dobandi o calificare in domeniul instalatiilor electrice / electronice. Munca de teren (doar in Bucuresti), 1.700 L; (0720.344.774 instalatiielectronice@yahoo.com 3139. Tanar cu aspect fizic placut, limba engleza nivel mediu, pentru moderare discutii online. Locatie ultramoderna, castiguri pe masura seriozitatii. Investim in educatia si dezvoltarea ta persoana si profesionala. Detalii pe site; (0746.368.630 vlad.torcaru@teamvisionstudio.ro 3140. Tanar cu aspect fizic placut, limba

Autocad, pentru retele de joasa si medie tensiune (0743.047.807 resurse.umane@montajelectric.ro de teren cu auto personal, laptop si telefon. CV si detalii la email 2.000 L; trascagabi1@yahoo.com

minale bancare pentru munca de teren. Obligatoriu auto personal, laptop, telefon mobil. CV si detalii: trascagabi1@yahoo.com 2.000 L; trascagabi1@yahoo.com

3167. Tehnician sisteme camere de supraveghere pentru dezvoltator imobiliar, in Bucuresti. Program 08:00 18:30. Cerinte: permis de conducere categoria B, 3.500 L; (0729.088.527 blitzconstruct@gmail.com 3168. Tehnician sisteme de securiate

curenti slabi, avantajos, tehnician pentru intretinere si montaj instalatii curenti slabi, alarmare incendiu, retele de voce-date, sisteme de videointerfonie si control acces, efractie si sisteme de supraveghere, contact@clasis.ro 3169. Tehnician sisteme de securitate

detectie efractie, supraveghere video, oferim salariu 1800 lei pentru inceput si bonusuri de performanta 1.800 L; (0721.057.171/ 0721.057.171 office@cameresialarme.ro 3170. Tehnician sisteme de securitate

masiv Fabrica de productie mobilier angajeaza tamplar cu experienta, persoana serioasa, care isi doreste un loc de munca pe termen lung (zona Militari, Valea Lunga). Salariu atractiv. Carte de munca, (0758.500.767/ 0740.091.225 office@mistertamplar.ro

3141. Tanar cu aspect fizic placut, limba engleza nivel mediu, pentru purtarea de discutii online. Locatie ultramoderna, castiguri pe masura seriozitatii. Investim in educatia si dezvoltarea ta personala. (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro

3171. Tehnician, cunostinte de baza

3115. Tamplar cu experienta PAL si MDF

Tanar fara experienta pentru atelier tamplarie angajam, zona Clinceni. Specializare la locul de munca. Cerinte: disponibilitate pentru munca in echipa, indemanare, seriozitate. Contact: (0724.238.773

salariu atractiv, program 8 ore, lucrator banc, montator client, carte munca - contract. Oras Pantelimon (langa Ferma Animalelor - RATB merge pana la noi). Permisul de conducere constituie avantaj 2.550 L; (0723.569.221 3116. Tamplar cu experienta PAL si MDF,

salariu atractiv, carte munca, lucrator la banc, montator client, 2.500 L; (0723.569.221

Tamplar cu experienta, montaj mobilier PAL melaminat, in zona Clinceni. Salariul in functie de performanta; (0724.238.773 3117.

3118. Tamplar cu si fara experienta, atel-

ier de mobilier la comanda, angajeaza tamplar cu si fara experienta, ptr executie si montaj mobilier. Salariu motivant, bonuri de masa si bonusuri. Se asigura cazare ptr pers. din provincie; (0736.614.744/ 0736.614.744 cornelia@merantistudio.ro 3119. Tamplar in pal melaminat, zona

Cora Pantelimon; (0722.603.644

3120. Tamplar lemn si PAL Atelier de mobilier, cu experienta de peste 20 de ani, cautam tamplar cu experienta in producerea de mobilierPAL, MDF, lemn) scari interioare, si pergole. Salariu atractiv 2.000-3500 Ron, carte munca, 2.500 L; (0722.982.061 mariastan65@yahoo.com 3121. Tamplar mobila si circularist mobila

la comanda, montator mobila din pal si mdf, salariu foarte motivant cu carte de munca + bonificatii in functie de performanta. Experienta minim 3 ani. (0724.074.784 office@regalclassdesign.ro www.regalclassdesign.ro 3122. Tamplar mobila pal, mdf Cunos-

tinte in taierea placilor, asamblarea corpurilor si montajul la client. Experienta in folosirea utilajelor si sculelor de mana. Salariu in functie de experienta, (0723.167.081 florin.vochita@expertulcasei.ro 3123. Tamplar montator (teren sau atel-

ier), mobilier din pal, mdf, composit, etc. conditii de salarizare deosebite in functie de experienta; hala productie PopestiLeordeni. Permisul de conducere reprezinta avantaj (0727.704.131/ 0723.395.045 dan@furniturevision.ro 3124. Tamplar pal, mdf pentru societate comerciala, cu experienta, pt asamblare si montate piese de mobilier.Se cere experienta cu privire la accesoriilor de ultima generatie.Permisul categ. B avantaj. 3.000 L; (0722.379.109/ 0726.413.443 3125. Tamplar universal din Bucuresti sau din provincie. Oferim cazare gratuit. Relatii la nr de tel.; (0733.366.252 mihaela|@kemfort.ro 3126. Tamplar universal, program full

time luni-sambata. Salariu atractiv, cazare gratuita, zona Baneasa, pe Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti 467, 3.000 L; (0725.368.099 3127. Tamplar universal, slefuitor lemn

masiv pt. atelier tamplarie zona Colentina. Carte de munca, program 8 ore, luni-vineri, salariu saptamanal (0740.229.920 bogdanconstantinescu25@gmail.com 3128. Tamplar, pentru activitate productie

si montaj mobilier la comanda. Se cere seriozitate si dorinta de munca. Posibilitate promovare functie sef atelier. Se ofera salariu foarte bun, in functie si de competenta, (0721.238.957 office@mobiladebucatarie.eu www.mobiladebucatarie.eu

Tamplar, montator pentru fabrica de mobila la comanda, persoane serioase cu mare experienta. Salariu 2.300-2.800 lei net/ luna, contract munca 8 ore, decontare transport, conditii bune de lucru, 2.800 L; (0723.616.584/ 0784.408.899 office@popartdesign.ro www.popartdesign.ro 3129.

3130. Tamplar, tapiter, croitor, pentru pro-

ductie canapele, paturi, mobilier tapitat si mobilier din pal. Echipamente noi, conditii foarte bune si salariu de la 2.500 lei in functie de experienta. 2.500 L; (0741.657.595 office@valenteosofas.ro www.valenteosofas.ro 3131. Tamplari cu experienta in pal, mdf,

hpl, lemn. Productie mobilier pentru farmacii. Mediu de lucru curat si organizat, conditii excelente de munca si salarizare. Program 8-17. Atelierul in Vitan, sect. 3, (0723.272.251 office@ianson.ro 3132. Tamplari si masinisti utilaje pentru

fabrica de mobila pal in Pantelimon.Salariu negociabil, carte de munca, bonuri de masa, asigurare, program luni-vineri 9:0018:00 cu pauza de masa 1 ora. (0741.280.818/ 0743.337.992 office@design-concept.ro

3195. Tiparista cu experienta in domeni-

3164. Tehnician proiectant cunoscator

comanda. Contract de munca. Salariu 3000 lei. Zona Colentina. 3.000 L; (0724.186.034

pentru realizare instalatii de curenti slabi, sisteme de alarma, instala?ii de voce date, sisteme de interfonie si videointerfonie, control acces, sisteme de supraveghere video. (0764.237.744 yannis_art_design@yahoo.com

3114. Tamplar cu experienta in pal, lemn

Kaufvent SRL, are ca obiect de activitate confectionarea si montarea sistemelor de ventilatie industriala.Societatea angajeaza tinichigiu sisteme de ventilatii. 1.500 L; (0727.418.984 kaufvent@gmail.com ul confectiilor. (0766.887.023 georgiana_raluca89@yahoo.com

engleza nivel mediu, pentru moderare discutii online. Locatie ultramoderna, castiguri pe masura seriozitatii. Investim in educatia si dezvoltarea ta personala. (0746.368.630 vlad.torcaru@teamvisionstudio.ro

Tamplar cu experienta PAL melaminat angajam, punct de lucru zona Ghencea; (0748.300.400

3113.

3194. Tinichigiu sisteme de ventilatie SC

3142.

3143. Tanar fara experienta, pentru atelier

productie mobilier, in zona Clinceni. Calificarea se face la locul de munca, salariul in functie de performanta; (0724.238.773 3144. Tanar ucenic angajam o persoana

care doreste sa se califice in meseria de operator CNC, gaurire si frezare mobilier. Sunt necesare cunostiinte de operare calculator (0721.238.957 office@mobiladebucatarie.eu 3145. Tapiter angajeaza Hotelul Capsa.

Telefon: (0757.645.737

3146. Tapiter cu experienta indomenil,

zona sectorului 2. 2.500 L; (0786.094.094

3147. Tapiteri, tamplari si muncitori necalificati in activitatea unei firme de mobila si tapiterie. Salariu cuprins intre 1.500 - 2.200 Lei. Firma este situata in sector 6, Bd. Iuliu Maniu 187; (0765.955.560 3148. Taverna Marelui Paharnic isi mareste echipa angajam ospatari. Daca doresti sa faci parte din echipa noastra, poti lasa un C.V pe email sau poti suna la numarul de telefon; (0743.901.377 contact@ladomenii.ro 3149. Taverna Sarbului angajeaza femeie la vase, ajutor bucatar, salariu atractiv, lunar 2.000 L; (0727.300.415/ 0727.300.423 3150. Taverna Sarbului angajeaza picoli,

venit lunar 2.000 L; (0765.120.339/ 0727.300.423

3151. Teatrul Metropolis din Bucuresti angajeaza impresar artistic si secretar PR, cu contract individual de3 munca pe perioada determinata. Cerinte obligatorii: studii superioare absolvite cu diploma de licenta. CV-urile pot fi trimise pe adresa de email pana la data de 08 octombrie 2017. Informatii la telefon: (021.210.51.92 office@teatrulmetropolis.ro 3152. Tehnic pentru intretinere hotel Sir Lujerului, salariu 1500 lei, (tichete de masa incluse). Program de lucru: de luni pana vineri de la 08:00 la 17:00 1.500 L; (0734.291.576 andreea_nita15@yahoo.com 3153. Tehnician aparate cafea snack cu

experienta, salariu motivant, posibilitate cazare, relatii la tel. sau cv la email (+40725955959/ +40725955959 office@royalcoffeeservices.com

3154. Tehnician auto, vulcanizator, pen-

tru service auto, punctul de lucru din sectorul 4, B-dul Metalurgiei. Experienta nu este obligatorie. Program 8 ore/zi, salariu atractiv. (0730.654.169 contabilitate@best-tires.ro

3155. Tehnician dentar cu experienta pt:

metal, proteze, modele, salariu fix prima luna 2500 lei. (0732.457.875 roxi25ana@yahoo.com

3156. Tehnician gene, aplicat gene false

fir cu fir, pentru salon specializat in zona Vitan, salarizare fixa+comision din fiecare aplicat. Asteptam tel pentru mai multe detalii. (0762.400.500

3157. Tehnician gene. Suntem in cautarea unei persoane vesele, entuziaste, careia ii place tot ce tine de gene (lungime, arcuire, volum) si sa-si petreaca timpul printre persoane zambarete. Salariu motivant, bonuri de masa, echipa super tare. CV la mail: (0761.247.825 copywriter_ec1@yahoo.com 3158. Tehnician HVAC, frigotehnist cu experienta in montarea si punerea in functiune a sistemelor de aer conditionat si ventilatie. Salariu atractiv, posibilitati de promovare, asteptam CV pe email, info la tel.; (0722.100.042/ 021.321.47.83 hr@krenic.ro www.krenic.ro 3159. Tehnician interfoane si/sau sisteme alarma. Reprezinta un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti. (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 3160. Tehnician maseur Salon infru-

musetare situat in Baneasa angajeaza tehnician maseur femeie. Program o zi cu o zi. C.M. Salariu atractiv. (0722.925.083 mary@mergipe.net

electro-mecanica, limba engleza nivel conversational (cerinta obligatorie), permis conducere categoria B, persoana pasionata de reparatii de orice natura. (0755.080.887 hr@gymboland.ro 3172. Tehnicieni Laborator tehnica den-

tara sector 5 Bucuresti angajam tehnicieni dentari: modele, metal, ceramica, proteze. Adrian; (0722.644.466/ 0722.527.297 dr.ralucaburca@gmail.com 3173. Tehnicieni instalatori sisteme securitate pentru RPG Security, posesori permis cat. B obligatoriu. 2.000 L; (0219534 tehnic@rpg.ro 3174. Tehnicieni sisteme securizare cu sau fara experienta. Se solicita si se ofera seriozitate. Pentru interviu trimiteti C.V. la adresa de email, pentru detalii la telefon. (0727.000.939 mifasistems@gmail.com 3175. Tencuitor mecanizat firma de con-

structii ang. meseriasi pe masina de tencuit, obligatoriu experienta in domeniu, se ofera salariu la metru efectuat; 3.000 L; (0762.111.666 office.roingsystems@yahoo.com

3176. Tencuitori, angajez personal pen-

tru tecuieli mecanizate, p13 salariu la mp, asigur cazare in Bucuresti; (0744.660.888

TINERE, MODELE ONLINE. DE CE SA PLATESTI CHIRIE? TE ASTEPTAM IN ECHIPA BEST STUDIO SI ITI VEI PERMITE CASA TA. VENITURI LUNARE GARANTATE DE MII DE DOLARI, OFERIM CELE MAI MULTE BENEFICII DIN TARA. DOMENIU 100% LEGAL; WW.BESTSTUDIOS.RO, (0730.752.752 ANGAJARI@BESTSTUDIOS.RO 3177.

3178. Tineri cu sau fara experienta pentru postul de distribuitor, agent vanzari, oferim salariu 1.800 lei net; (0729.492.492 3179. Tineri cu sau fara studii, aspect fizic

placut, limba engleza nivel mediu, pentru moderare discutii online. Locatie ultramoderna, castiguri substantiale, putere, independenta. Dezvolta-ti cariera alaturi de noi (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro www.teamvisionstudio.ro 3180. Tineri la spalatorie auto moderna

3198. Tractorist pentru ferma din jud. Prahova. Salariu 2700 lei. 2.700 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com 3199. Tractorist. SC Electromagnetica

SA angajeaza Tractorist. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la numerele de telefon; (021.404.21.20/ 0767.427.948

ing, livrari, angajam personal bucatarie cu experienta sau fara, tineri dornici sa invete care sa fie activi. Program si salarii convenabile cu posibilitatea cresterii foarte rapide. Calea Giulesti langa Posta, 1.500 L; (0728.159.524/ 021.665.68.66 comenzi@kungfu-pizza.ro

ospatar cu experienta. Program 2/2. Salariu incepand de la 1200 lei. Relatii la tel. (0747.220.088 3204. Triplocarese, confectionere, firma

confectii angajeaza triplocarese si masinista cu experienta in domeniul confectii dama si tricotaje; (0768.697.894 alexandra_elena88@yahoo.com 3205. Tucano Coffee, angajam ajutor

cofetar. Experienta nu este necesara. Salariu fix +tichete de masa. Program 2 zile/2 libere; (0724.643.421 georgianachisalita@gmail.com 3206. TwinStudio angajeaza doamne,

domnisoare pentru conversatii online. Oferim comision de 60%. Sedinte profesionale photo/ video. Suport 24/7. Locatie centrala. www.TwinStudio.ro (0766.415.308 rosestudiotwin@gmail.com 3207. Ucenic frizer (fete) si ajutor frizer in

zona Obor; (0734.365.768

3208. Ucenici mecanici pentru service autorizat multimarca. Pachet salarial atractiv (1.500-2.000 lei in functie de experienta). Posibilitate de avansare. 2.000 L; (0722.416.512/ 0730.343.389 office@erc-auto.ro 3209. Valet, angajeaza Hotelul Capsa.

Telefon: (0757.645.737

3210. Vanzatoare 8 ore pe zi, 2 week-

end-uri pe luna, 1.500 Ron salariul (bani in mana), trimiteti cv la adresa de mail sau sunati la tel 1.500 L; (0728.437.301 office@ciorapi.com.ro 3211. Vanzatoare agentie loto, cu vide-

oloterie, angajaza vanzatoare relatii la telefon, zilnic intre orele 10:00-20:00. (0733.980.866 becomi2015@gmail.com 3212. Vanzatoare angajam urgent pen-

tru magazin de bijuterii. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj. Pentru interviu trimiteti CV-ul la adresa de email (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro 3213. Vanzatoare angajam urgent

pentru patiserie-cofetarie-covrigarie. Relatii la telefon 1.600 L; (0751.223.653 3214. Vanzatoare angajam urgent

pentru produse patiserie/ cofetarie. Relatii la telefon 2.500 L; (0746.731.022

toare pentru magazin mixt alimentar situat in Militari Residence, capat 138, 178. Salariu 1800 lei si carte de munca. Pentru tura noapte sal. 1900 lei, 1.900 L; (0723.348.476 plopeanu.jon@gmail.com 3217. Vanzatoare angajez pentru maga-

zin alimentar Drumul Taberei; (0774.685.755/ 0765.790.837 3218. Vanzatoare angajez pt. magazin

mezeluri in Piata Moghioros; (0749.297.339 magazin branzeturi in Piata Moghioros. Salariul atractiv. Mai multe detalii la telefon. (0762.612.512

3184. Tinichigiu angajam tinichigiu auto

3220. Vanzatoare angajez;

3185. Tinichigiu auto Dealer auto Suzuki

si Citroen angajeaza in conditii avantajoase tinichigiu auto; (0721.250.718/ 0722.227.998 dragos.ionescu@honda.com.ro

3186. Tinichigiu auto si vopsitor / pregatitor auto. Locatie: intersectia Aparatorii Patriei - Autotehnic Service; (0721.667.950 office@autotehnic.net 3187. Tinichigiu auto, angajam tinichigiu

auto cu experienta, oferim salariu atractiv; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

3188. Tinichigiu auto, vopsitor auto, mecanic auto, pregatitor vopsitor auto pentru service auto cu experienta de peste 15 ani situat in zona Sosea Giurgiului (0724.272.449 saaf92@yahoo.com 3189. Tinichigiu autoturisme cu experi-

enta, service auto multimarca, salariu fix si bonusuri in functie de lucrarile realizate. 2.000 L; (0744.873.958 serviceredsun@gmail.com 3190. Tinichigiu carosier calificare profe-

sionala si experienta in executarea de lucrari de pregatire pentru vopsire autoturisme. Asiguram transportul cu auto firma din Bucuresti. Salariu negociabil (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

3191. Tinichigiu si mecanic cu experien-

3162. Tehnician mentenanta IMSAT

3192. Tinichigiu si mecanic auto cu experienta pentru service auto zona Crangasi. Salariu neg., (0769.236.469 3193. Tinichigiu si vopsitor pentru societate de constructii, solicitam seriozitate si vechime min. 3 ani, relatii de L-V, intre orele 8.00 - 16.00 (0727.221.670 david@dimar.ro

3219. Vanzatoare angajez vanzatoare pt

(0728.625.231

3221. Vanzatoare bacanie cu norma intreaga, calificata, cu experienta, pentru magazin in zona 13 Septembrie; (0724.503.726 3222. Vanzatoare confectii, in magazin

Bucur Obor; (0722.241.212

3223. Vanzatoare covrigarie bulevardul

Iuliu Maniu statia Apusului sector 6; (0761.662.598 3224. Vanzatoare cu experienta in cofetarie, zona Pantelimon, program flexibil. Salariul net 1.600 L; (0734.396.420 3225. Vanzatoare cu experienta pentru macelarie; (0760.124.090/ 0733.421.012 3226. Vanzatoare cu experienta pentru magazin alimentar, salairu atractiv + comision vanzare; (0765.216.086 3227. Vanzatoare cu experienta pt mag-

azin alimentar. Detalii la nr: (0799.932.353 Cristinachiosu9@gmail.com 3228. Vanzatoare cu experienta pt. mag-

azin alimentar situat pe bd. Ramicul Sarat. Program de luni -vineri; 14:30- 21:00. Sambata; 9:00- 17:00. Relatii la nr. (0799.932.353 cristinachiosu9@gmail.com 3229. Vanzatoare cu experienta, serioasa, responsabila, comunicativa cu clientii, nefumatoare, pentru magazin insula cu bijuterii argint in Cora Pantelimon. Salariu 1300 lei + comision. Relatii la telefon. (0723.519.509 silver@stilplus.ro 3230. Vanzatoare cu si fara experienta

pentru patiserie/ pizzerie, zona lucru Afi Cotroceni. Salariu motivant(1900) + sistem bonusare avantajos, contract program 8 ore; 1.900 L; (0744.783.217 tinervis@gmail.com

3267. Vanzatoare serioasa si prezenta

3300. Vanzatoare la chiosc Facultatea de Instalatii sector 2, Pache Protopopescu, salariu, 1.000 L; (0771.396.112

lar cu experienta, Bucuresti, sector 5; (0768.273.036

agreabila magazin second hand zona Dimitrov, sect. 2. Program luni-sambata cu liber in alta zi din saptamana. (0743.333.203

3234. Vanzatoare mag alimentar, zona

(0722.241.875

Cora Alexandriei, program 8 ore, salariu motivant, contract demunca 8 ore, colectiv tanar si serios; (0721.889.061 saftacostin001@gmail.com 3235. VANZATOARE magazin alimentar sector 3 metrou Dristor, program o saptamana cu una libera, seriozitate si experienta contract de munca salariul net 1.500 lei 1.500 L; (0765.000.476 3236. Vanzatoare magazin alimentar, in

Piata Veteranilor, sector 6; (0722.291.968

3237. Vanzatoare magazin alimentar,

Piata Muncii, program 8 h/zi, conditii civilizate; (0722.332.931

3240. Vanzatoare magazin mix in incinta statiei de metrou piata Sudului. Rog seriozitate; (0733.918.339 cherry.ali.23@gmail.com

3203. Trattoria Garibaldi angajeaza

3266. Vanzatoare sau vanzator si mace-

3299. Vanzatoare in magazin mixt de produse alimentare, (bacanie, vinarie, legume-fructe), curat, cochet si plin de voie buna, in zona Dr. Taberei, Frigocom. Pachet salarial atractiv. 1.500 L; (0732.014.355 hd.violeta@gmail.com

experienta, 1500 Lei net 1.500 L; (0763.712.798 tanaselcristian@yahoo.com

3268. Vanzatoare si ajutor de vanza-

3202. Transatori/re cu si fara experi-

enta pentru industria carnii angajeaza societate comerciala sector 3. Program de lucru de luni -vineri. (0749.064.348

3265. Vanzatoare raion mezeluri, cu

3233. Vanzatoare in magazin confectii dama zona Piata Romana, B-dul Magheru. CV la adresa de mail; (0730.031.430 office.formatlady@gmail.com

3239. Vanzatoare magazin Fornetti in spitalul Elias, conditii bune, salariu 1.500 lei net (1.820 pe carte), program o zi cu o zi. Relatii la telefon; (0721.223.368 adrian202502@gmail.com

3183. Tineri, hand made tineri talentati sau pasionati hand made si studenti la arte plastice din Bucuresti si tara, cu imaginatie, energici cu aptitudini artistice realizare figurine comestibile salariu motivant. (0729.737.619

cu experienta, oferim salariu atractin+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

experienta pentru magazin alimentar aflat in Militari Residence. Domiciliu in apropiere un avantaj. Salariu 1800 lei si carte de munca, 1.800 L; (0788.869.295 plopeanu.jon@gmail.com

3201. Trainer, admin ai mai lucrat ca model si trainer, cunosti limba engleza la nivel mediu spre avansat. Noi ne marim echipa de traineri (0722.267.126/ 0773.768.766 contact@onmyown.ro

3216. Vanzatoare Angajez doua vanza-

3182. Tineri la bucatarie, bucatari cater-

3232. Vanzatoare Doua vanzatoare cu

tar, salariu atractiv, baieti aranjat marfa raft, Bucuresti, sector 2, str. Nicolae Zamfir nr. 7B; (0762.719.529/ 0762.724.666

3181. Tineri cu cunostinte in domeniul

detailing auto, mediu de lucru civilizat, pentru spalatorie auto; (0723.688.310

loc de munca stabil si credeti ca sunteti potrivita sa comunicati cu clientii ce ne intra in magazin, daca va plac hainele de dama si tot ce inseamna moda, aplica, (0727.770.367 Magazinglamour2016@gmail.com

3200. Trainer, Studio 27 recruteaza personal feminin pentru postul de trainer, zona Unirii. Colectiv exclusiv feminin. Cerinte: limba engleza scris/ vorbit la nivel avansat, experienta anterioara pe postul de model (0765.640.271 hr@studio-27.ro

3215. Vanzatoare angajam vanzatoare pentru patiserie- covrigarie, zona Gara de Nord; (021.222.35.24/ 031.436.86.32

ta urgent, mai multe delalii la telefon, salariul incepe de la 3200 lei. 3.500 L; (0726.723.411

angajeaza tehnician mentenanta sisteme preventie, detectie, stingere incendiu. Studii medii sau superioare. Experienta minim 3 ani in domeniu. Aplicatie cu CV pe adresa: hr@imsat.ro (021.316.66.00 hr@imsat.ro

ducator de ambalaje, angajeaza urgent personal calificat pentru: masinisti tipografi, ajutori de masinisti, masinisti legatorie (stanta, brosat, faltuit, colator, caserat, plastifiat, folio, taietori), legatori manuali, motostivuitoristi si muncitori necalificati. Cei interesati pot trimite CV la adresa de email si pot telefona pentru informatii la nr. de telefon; (021.405.04.58/ 0758.109.809 silvia.gheorghe@tipografiaeurobusiness.ro

tip tunel cu vad conditii de cazare deosebite, castiguri zilnice 120-160 Lei, comisioane la operatiuni salariu 1000 Lei. Pentru cei din provincie cazarea este gratuita (0763.656.188

3161. Tehnician masuratori tamplarie

PVC pentru SC producatori. Relatii la telefon (0726.711.301

3197. Tipografia Eurobusiness SRL pro-

3231. Vanzatoare Daca va doriti un un

3238. Vanzatoare magazin alimen-

3241. Vanzatoare magazin mixt, salariu

atractiv, contract de munca, zona Berceni mai multe detalii la telefon. (0720.261.731

tor, pentru magazin alimentar cu program non-stop; (0768.247.344 3269. Vanzatoare si vanzatori; 3270. Vanzatoare urgent pentru depozit

materiale de constructii in zona MilitariRosu, salariu atractiv; (0726.586.912

3271. Vanzatoare urgent pentru Vivo

Mall Polus Center) salariu fix, bonuri de masa, comision vanzari; 1.300 L; (0723.187.378 3272. Vanzatoare urgent, serioasa, pen-

tru mag inbracaminte, in zona Morarilor, doamna pensionara, somera, contract 8 ore/zi, 2 schimburi, cv cu poza pe adresa, 1300 net. 1.300 L; danradu41@gmail.com

3273. Vanzatoare urgent, taraba legume

piata Crangasi, cu experienta, fara limita de varsta. Program 2-3 zile/saptamana. (0735.547.870

3274. Vanzatoare angajam si lucrator comercial pentru market, zona Colentina Fundeni, carte de munca, salariu: 1.500 L; (0768.600.037 3275. Vanzatoare angajez, pentru maga-

zin de optica, cu sau fara experienta, zona Titan; (021.330.43.18 3276. Vanzatoare branzeturi (servire la vitrina vrac) in Auchan Drumul Taberei. Contract: 8 ore, 5 zile/saptamana: mie-vin (13-21); s-d (10-18), 2 libere (lu-ma). Cerinte: experienta similara, seriozitate. 1.500 L; (0730.073.940 cristina.radu@flm.ro

Vanzatoare branzeturi (servire), Auchan- Drumul Taberei, contract 8 ore, 5 incinta statiei de metrou Piata Sudului. Prozile: 10:00-21:00/ 10:00gram felexibil. (0733.918.339 18:00, seriozitate, experiencherry.ali.23@gmail.com ta (1.265 Lei+ bonus), 1.500 3243. Vanzatoare magazin producator L; (0730.073.940 incaltaminte piele, se lucreaza in doua 3277.

3242. Vanzatoare magazin mixt, situat in

ture, salariul fix + comision motivant, carte de munca. Magazinul in zona Mall Vitan, Bucuresti. Solicitam experienta minim 3 ani. (0724.289.072 maricim@donpedro.ro

3244. Vanzatoare patiserie - covrigarie, sector 6 Bucuresti, carte de munca, salariu 1.400 L; (0735.065.989 3245. Vanzatoare pentru cofetaria Sele-

na urgent, cu experienta, echipa tanara, mediu placut, carte de munca, 15 zile pe luna, 1500 lei in mana. 1.500 L; (0727.252.763 Madalinafoculescu@yahoo.com

3246. VANZATOARE pentru cofetarie, sector 3, salariu atractiv, program 1 zi cu 1 zi; (0722.400.481 3247. Vanzatoare pentru fast food. Program de luni pana vineri intre 10:00-19:00. Salariu atractiv si carte de munca. Pentru mai multe detalii ma puteti contacta. 1.600 L; (0766.688.804 3248. VANZATOARE pentru Fornetti, cu

sau fara experienta, in Otopeni. Se lucreaza numai cu carte de munca. Pentru mai multe detalii 11:00-17:00; (0744.530.188 3249. Vanzatoare pentru insula dulciuri

pe galeria Carrefour Colentina si Cora Pantelimon.Solicitam seriozitate. Program full time. (0799.919.765 3250. Vanzatoare pentru locatiile din centrele comerciale Mega Mall (sect 2), ParkLake (sect 3) si Sun Plaza (sect 3). Programari la tel sau CV la email. (0720.297.541 angajare.mall@yahoo.com 3251. Vanzatoare pentru magazin alimentar Prelungirea Ghencea nr.19, carte de munca, program 8 ore. 1.450 L; (0723.744.572/ 0766.658.820 3252. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar situat in Militari Residence. Carte de munca, patru libere pe luna sau o zi cu o zi 1700 lei salariu. 1.700 L; (0770.106.700 macsi.soniard@gmail.com 3253. Vanzatoare pentru magazin alimentar situat pe b-dul 1 Decembrie. Program de lucru 8 ore in doua schimburi, salariu atractiv. (0722.156.923 mic_ul73@yahoo.com 3254. Vanzatoare pentru magazin alimentar, Piata Ferentari, program flexibil. CM, salariu atractiv; (0720.261.903 3255. Vanzatoare pentru magazin cu

produse patiserie angajam Bucuresti; (0730.093.425

3256. Vanzatoare pentru magazin de cadouri, mic si curat in zona Rahova, norma intreaga cu contract de munca, cu salariu decent. Experienta e un avantaj. Cerem cinste si seriozitate. 1 L; (0723.604.693 meistwerk3000@hotmail.com 3257. Vanzatoare pentru magazin de

haine. Cerinte: aspect ingrijit, persoana comunicativa, serioasa si muncitoare. Experienta e un avantaj. Salariu, carte de munca. Program: vineri 12h, sambata 8h, duminica 8 h 1.100 L; (0744.554.189 alexxneamtu@yahoo.com 3258. Vanzatoare pentru magazin de

haine. Cerinte: aspect ingrijit, persoana comunicativa, serioasa si muncitoare. Experienta in domeniu constituie un avantaj. Salariu 1.500 net, carte de munca + alte beneficii 1.500 L; (0744.554.189 alexxneamtu@yahoo.com 3259. Vanzatoare pentru minimarket in sectorul 4.Salariu 1500 lei, concediu platit, bonificatii.Program 8 ore. Un weekend se lucreaza unul este liber. (0753.028.121 luminita.koszti@gmail.com 3260. Vanzatoare pentru minimarket;

(021.361.51.59

3261. Vanzatoare pentru patiserie cu sau fara experienta, contract de munca, salariu atractiv, program 8 ore zilnic (1220), sambata program de la ora 6-14, duminica libera, Prelungirea Ghencea; (0767.914.130 3262. Vanzatoare pentru punctele noas-

tre de lucru din Carrefour Orhideea, Berceni, Colentina si Billa Floreasca. Contact tel., email ionmarmarketsrl@gmail.com; (0724.384.017

Vanzatoare pentru zonele: Iancului, Gabroveni, Colentina, Militari, salariul 1.500 lei in mana + tichete de masa, informatii la; (0732.672.654/ 021.301.15.67 3263.

3264. Vanzatoare produse cofetarie si fast food, ptr. cofetaria Atena din Sos. Giurgiului nr 121, statia Drumul Gazarului. CV la mail. (0751.308.181 dorutasbac@yahoo.com

3278. Vanzatoare choisc presa, sec-

tor 6, cu experienta si referinte de la ultimul loc de munca, fara limita de varsta, preferabil domiciliul sector 6; (0766.768.208

3301. Vanzatoare la magazin alimentar non stop, program in ture, 2 zi 2 noapte 2 libere, salariu atractiv, contract de munca, 10 libere pe luna. Magazinul se afla pe Soseaua Giurgiului; (0765.506.066/ 0723.639.444 multiimage@yahoo.com 3302. Vanzatoare la standul cu covrigi cu sau fara experienta, varsta minima 17 ani cu acordul parintilor pentru locatie din Auchan Titan sector 3. Program o zi cu o zi sau 6/7 in schimburi (0736.033.867/ 0765.637.615

Vanzatoare magazin alimentar pentru tura de noapte. Program 19-07, doua nopti da, doua nopti nu, salariu, 1.600 L; (0734.435.737

3303.

3304. Vanzatoare magazin alimentar zona Turda 1 Mai sector 1. Se ofera salariu 1700 lei. Se cere experienta si seriozitate. 1.700 L; (0720.362.871 3305. Vanzatoare magazin alimentar sector 5, doua zile repaos, 5 zile lucratoare. Salariu 1.800 lei, se lucreaza cu soft de gestiune, experienta necesara, 1.800 L; (0724.602.909/ 0724.602.909 danisichitiu@gmail.com 3306. Vanzatoare magazin alimentar zona Tineretului, cu experienta pentru magazin alimentar sector 4. Program 7-23 in 2 ture. Contract nedeterminat. Salariu 1.600 Lei net. Spor de fidelitate incepand cu 1 an, 1.600 L; (0724.525.800/ 0726.696.391 sirox.comserv@gmail.com 3307. Vanzatoare magazin alimentar, Berzei, P-ta Matache, Gara de Nord, carte de munca, salariu in mana 1800 lei, se lucreaza si de zi si de noapte, cerinte: cunostinte program de facturare, seriozitate; 1.800 L; (0736.366.233/ 0736.366.233 aioan.mail@gmail.com 3308. Vanzatoare magazin alimentar, sit-

uat in sector 2, program de 8 ore in 2 schimburi , dornica de un serviciu sigur si stabil. Cerem si oferim seriozitate; 1.700 L; (0764.706.855

3309. Vanzatoare magazin Fornetti in zona Lacul Tei (complex Domino), program o zi cu o zi, salariu 1700 lei net; (0721.241.599 adrian202502@gmail.com

experienta, cofetarie in Piata Victoriei cauta colege, pt. program de 8 ore/zi, 5 zile/7. Carte de munca, 1.200 Lei net plus bonuri de masa 1.200 L; (0740.016.577 elena@zoomserie.gr

3310. Vanzatoare Magazin Fornetti Domino Plaza angajam vanzatoare Fornetti Domino Plaza (intersectia Bulevardul Lacul Tei cu Str. Maica Domnului). Conditii bune, salariu 1.500 lei net, carte de munca. Program: 1 zi + 1 zi libera, doua fete pe tura 1.500 L; (0721.241.599

3280. Vanzatoare cofetarie, cu sau fara experienta, varsta 18-40 ani, situata in sectorul 1, Bvd. Magheru, program 07-21, 2 zile cu 2 zile, salariu net (bani in mana) de inceput 1.700 lei. 1.800 L; (0730.224.457 evolution_1960@yahoo.com

3311. Vanzatoare magazin Fornetti. Angajam vanzatoare magazin Fornetti in incinta spitalului Fundeni. Conditii bune, salariu 1.500 lei net, (1850 lei brut), carte de munca. Program: 1zi + 1 zi libera, doua fete pe tura. (0740.696.360 l.petrica87@gmail.com

3281. Vanzatoare cu experienta la mag-

3312. Vanzatoare magazin incaltaminte,

3279. Vanzatoare cofetarie cu sau fara

azin mixt pe Calea Mosilor, Irina; (0762.371.030

3282. Vanzatoare cu experienta oferim conditii deosebite, salariu si bonusuri motivante, mediu si colectiv extraordinar (0768.532.104 3283. Vanzatoare cu experienta pentru centru de carne, din zona bd. Constantin Brancoveanu, sector 4; (0726.655.797 3284. Vanzatoare cu experienta pentru

magazin articole imbracaminte, incaltaminte, jucarii; (0726.318.374

3285. Vanzatoare cu experienta in domeniul fashion rochii de seara ?i de mireasa, cu atitudine placuta, sa stie lb. engleza la nivel de conversatie. Carte de munca, 8 ore (0741.130.707 iuliana.alexievici@gmail.com 3286. Vanzatoare cu experienta, angajam vanzatoare cu experienta in centrele comerciale : Liberty Cora Lujerului Carrefour Colentina Sun Plaza. Va rugam trimiteti CV la biroudiversity@yahoo.ro - specificati punctul de lucru dorit; biroudiversity@yahoo.ro 3287. Vanzatoare cu experienta, cunoscatoare contabilitate primara, pentru magazin magazin general- metrou Politehnica; (0722.433.012 3288. Vanzatoare cu experienta, pentru

magazin articole imbracaminte, incaltaminte, jucarii; (0726.318.374

3289. Vanzatoare cu experienta, pentru

magazin de bijuterii, aspect fizic placut, comunicativa. Oferim: contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, comision din vanzari, bonuri de masa. Locatie: Promenada Mall. Va asteptam in echipa noastra. Asteptam un CV si 2 fotografii reprezentative la adresa: ( anda@ewas.ro

3290. Vanzatoare cu experienta, pentru

magazin mixt. Salariu motivant+ carte de munca, zona Cartier 23 August; (0727.317.594

3291. Vanzatoare cu experienta, Tordai

Hair Cosmetics, unic importator al produselor cosmetice kallos angajeaza pentru magazinele din Bucuresti, vanzatoare cu experienta. CV la mail sau la fax (021.460.08.45 george_tordai@yahoo.com 3292. Vanzatoare cu sau fara experien-

ta, raion tesaturi in incinta magazinului Bucur Obor (Grigore Margareta); (0722.392.163

3293. Vanzatoare florarie, zona Carrefour Colentina, experienta in domeniu constituie avantaj; (0722.397.334

Mall Park Lake; (0720.164.761

3313. Vanzatoare magazin jucarii in

Brancoveanu, program 2 zile lucratoare cu 2 zile libere, Program L-V 9-20 , S 9-17, D 9-14. Salariu 1300 Lei net. Contract nedeterminata. Cerem si oferim seriozitate 1.300 L; (0747.837.979/ 0745.503.179 Office@jucariireciclate.ro 3314. Vanzatoare mancare gatita. BBQ

Pipera cauta vanzatoare pentru linia de mancare calda, preferabil cu calificare si experienta. Venit net garantat 1500 plus avantaje. Luni- vineri 7-16. Zona metrou Pipera, tramvai 16 si 36; (0722.533.439

3315. Vanzatoare Mega Mall, Sun Plaza,

Park Lake, Promenada. Cautam persoane serioase care isi doresc un loc de munca stabil. Fara limita de varsta.Contract de munca pe perioada nedeterminata, concediu platit, salariu motivant + bonuri de masa, (0722.519.377 frolly.molly@yahoo.ro 3316. Vanzatoare mezeluri-carne sector 5 Bucuresti, Sos. Salaj, complex Humlesti; (0726.194.453/ 0724.001.140

3317. Vanzatoare mini market non stop, zona Dr. Taberei, angajez vanzatoare doar pe tura de noapte, se lucreaza o saptamana (7 zile) si cealalta libera, experienta în domeniu, aspect fizic placut, program 16- 06, 1.400 L; (0731.710.601 3318. Vanzatoare mini market zona Militari, aspect fizic placut, de preferat nefumatoare, experienta constituie avantaj, program de lucru: l-v 6-13 sau 13-20, 2 weekend uri 6-22, 2 weekend uri libere, carte de munca 8 ore. 1.400 L; (0734.806.835 3319. Vanzatoare minimarket zona Gara

de Nord, 8 ore/zi, 07:00-15:00, 12:0020:00, l-v, nu se lucreaza in week-end. Numai pentru persoane serioase si care sunt in cautarea unui loc stabil de munca. Ofer si cer seriozitate, 1.300 L; (0784.104.666 robert.arcana@yahoo.com

3320. Vanzatoare minimarket, angajam vanzatoare minimarket, cartier 13 Septembrie (Tudor Vladimirescu), program 8 ore pe zi sau o zi cu o zi, salariu 1500 lei net + bonusuri, carte de munca norma intreaga; 1.500 L; (0761.639.397 3321. Vanzatoare patiserie, covrigarie

zona Giulesti, program flexibil, salariu atractiv. (0766.766.335

3322. Vanzatoare pentru cofetarie Tekaffe Gara de Nord, program 8 ore, in ture, salariu fix+ tichete de masa, contract de munca legal, persoana comunicativa si dinamica. (0733.663.316

3294. Vanzatoare Fornetti Militari, vanza-

Vanzatoare pentru cofetarie, str. Alexandru Serbanescu nr. 16, sect. 1, cu experienta in vanzare; (0722.712.166

3295. Vanzatoare Fornetti zona Arcul de

3324. Vanzatoare pentru magazin de bijuterii, angajam Oferim: contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, comision din vanzari, bonuri de masa. Locatie : Promenada Mall; (0786.409.999 anda@ewas.ro

toare cu experienta in alimentatie, covrigarie, patiserie, sau Fornetti. Program 1zi+1libera+2 Sambate/luna. Duminica inchis.Salariu 1650Lei+bonificatii+Carte Munca. Cerem seriozitate; 1.650 L; (0737.567.051

Triumf angajam vanzatoare magazin Fornetti zona Arcul de Triumf. Conditii bune, salariu 1.500 lei net, carte de munca. Program: 1 zi + 1 zi libera, doua fete pe tura, concediu anual 21 de zile. 1.500 L; (0721.223.368 3296. Vanzatoare Fornetti, pt. mag. din Ion Mihalache, program 7-20, o zi cu o zi, sau 8 ore. Duminica liber. Persoana cu dorinta de munca. Contract de munca si salariu motivat, bonus dupa 1 an. 1500 lei net 1.500 L; (0722.528.637 darie.ilie@yahoo.com

3297. Vanzatoare haine pentru magazin

haine de dama complex Obor. Vrem persoana vesela, harnica si deschisa. Full time job, luni-vineri 9-18 30, sambata 9-16, duminica 9-15. Trimiteti CV la adresa de mail; (0740.303.135 Vlad.claudia85@yahoo.com 3298. Vanzatoare in magazin alimentar.

situat in Drumul Gazarului nr. 21 sector 4 exact la intersectia cu str. Straja. Salariu de inceput 1.700 lei + bonusuri de performanta + contract. Program 8 ore pe zi. (0744.136.687 stoica_nicolae_sorin@yahoo.com

3323.

3325. Vanzatoare pentru minimarket strada Alunisului - sector 4, carte de munca, salariu 1.500 L; (0723.518.451 3326. Vanzatoare pentru minimarket alimentar, zona Vitan, cu contract de munca, cu/fara experienta ,fara limita de varsta (0744.583.351 3327. Vanzatoare pentru patiserie, pro-

gram o zi da, una nu, duminica inchis, 1.500 L; (0773.803.631

3328. Vanzatoare pentru patiserie, covri-

garie, zona 1 Decembrie 1918, (Auchan Titan), program flexibil, salariu atractiv. (0762.908.233

3329. Vanzatoare raion carne in sectorul

5, Bucuresti, rugam seriozitate 1.500 L; (0720.029.960/ 0720.058.442 colibasanu@yahoo.com

3330. Vanzatoare raion carne, angajam

vanzatoare pentru raion carne in sectorul 5. Rugam seriozitate; 1.500 L; (0720.029.960 colibasanu@yahoo.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


28

20 septembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 3331. Vanzatoare raion carnemezeluri si lucrator comercial pentru supermarket zona ColentinaDoamna Ghica. Relatii la tel. (0723.687.895 3332. VANZATOARE SAU CUPLU CU EXPERIENTA SI CALIFICARE, FAMILIE, PROGRAM O SAPTAMANA CU O SAPTAMANA LIBER. SERIOZITATE; (0784.370.870 3333. Vanzatoare sau vanzator la maga-

zin alimentar, non stop program 2 zi 2 noapte 2 liber, salariu motivat, 10 libere pe luna. Magazinul se afla pe soseaua Giurgiului sector 4, (0765.506.066/ 0723.639.444 3334. Vanzatoare second-hand, pos-

turile disponibile la Prosper Vitan, Piata Iancului, Calea Mosilor. Se ofera: salariu motivant, prime si facilitati, mediu de lucru placut (0734.035.234 3335. Vanzatoare serioasa si prezentabi-

la, magazinul Philis Market, str. Avria nr. 14, sect. 2, zona Obor. Salariu atractiv; (0769.660.898/ 0764.751.093

3336. Vanzatoare si ajutor de macelar pentru abatorul Peris, 24 de vanzatoare si ajutori de macelari pentru lantul de magazine din principalele piete din Bucuresti. Oferim 1.500 lei net si tichete de masa.Detalii la: (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 3337. Vanzatoare si lucraroare comer-

ciala la magazin alimentar situat in str Margeanului sector 5, salariu 1800. (0761.660.258 cristianmilitaru79mae@gmail.com

3338. Vanzatoare si personal covrigarie

zona Piata Pajura, urgent, program de lucru o zi lucratoare/una libera, salariu 1.500 lei, si personal covrigarie, prog 8h, salariu 1200 lei sau program 10 h, sal 1400, (0764.659.622

3339. Vanzatoare si shaormar, program

flexibil, salariu atractiv, mediu de lucru placut.Pentru mai multe detalii, sunati la numarul afisat; (0735.868.606/ 0727.199.200 swemerone123@gmail.com 3340. Vanzatoare soseaua Giurgiului,

3364. Vanzatoare, vanzator tura de

noapte pentru minimarket nonstop pe Str. Rasaritului nr 9A, Militari, sector 6, Bucuresti; detalii la telefon intre orele 10:00 - 17:00 (0768.297.192 3365. Vanzatoare, vanzator, cautam

colege, colegi pentru magazinul de deserturi elegante Cupcake Philosophy din Piata Victoriei. www.cupcakephilosophy.ro. CV la email. ioana@cupcakephilosophy.ro 3366. Vanzatoare, vanzator, lucrator comercial vanzare de produse cristale. Veti fi instruit la locul de munca. Program full time. Job de lunga durata, formarea unei echipe. Persoana serioasa, dornica de munca. Experienta minima in vanzari (0725.542.038 universulcristalelor@gmail.com

««««««««««««««««««

VANZATOARE, VANZATOR. COLECTIV TANAR SI SALRIU ATRACTIV; (0729.145.313

3367.

«««««««««««««««««« 3368. Vanzatoare, zona Crangasi, pen-

tru magazin alimentar, program 8 ore pe zi de l-v wekeend o zi cu o zi. Pentru mai multe detali va rog sa sunati. (0767.002.200 mariancalmus@gmail.com 3369. Vanzatoare. Angajam vanzatoare

pentru magazin de mobila situat in Bdul Ghencea nr. 154A, sector 6, Bucuresti, 1.500 L; (0722.522.380/ 0726.368.355 gabibucur36@yahoo.com 3370. Vanzatoare. Caut vanzatoare tara-

ba legume piata Crangasi, 2-3 zile/ saptamana, prefer cu experienta, fara limita de varsta, se poate incepe imediat (0735.547.870 3371. Vanzatoare. Magazin alimentar

non stop situat in sectorul 5 angajeaza vanzatoare cu experienta. Program 8 ore pe zi, 6 zile pe saptamana. Se ofera salariu lunar. 1.400 L; (0762.062.918

Jilava magazin cu profil papetarie- birotica, jucarii. Cerinte: liceul absolvit, persoana ingrijita, ordonata, minime cunostinte calculator. Program 8 ore, salariu 1.400 Lei, contract de munca, 1.400 L; (0721.176.627 dumitrascu.marius@yahoo.com

3372. Vanzatoare. Magazin de dulci-

3341. Vanzatoare Targul de Craciun Sibiu, angajez 1-2 vanzatoare casuta decoratiuni la Targul de Craciun Sibiu, perioada 17-noiembrie-26 dec, salariu atractiv; (0763.645.795/ 0770.985.853

3373. Vanzatoare. Market angajeaza vanzatoare cu experienta, program in ture de 8 ore, conditii foarte bune. Salariu foarte bun, zona sector 2, Sos. Colentina, 2.000 L; (0721.616.618

3342. VANZATOARE, (secretara) tanara,

3374. Vanzatoare/ vanzator pentru mag-

3343. Vanzatoare, angajeaza Cofetaria

azin alimentar si macelarie situat pe Soseaua Giurgiului, program 2 zile de zi, 2 zile de noapte, 2 zile libere. Se asigura 10 libere pe luna si o masa calda zilnica; (+40723639444/ 0723.639.444 rizeavali@gmail.com

ordonata, responsabila, pentru fabrica de garduri si pavaje. Punct de lucru Bragadiru Ilfov. De preferat domiciliul adiacent. 2.000 L; (0726.256.565 Capsa.Telefon: (0757.645.737

3344. Vanzatoare, Cofetaria Alice anga-

jeaza vanzatoare, zona Piata Iancului. Asteptam CV-urile dvs. la adresa de mail sau ne puteti contacta telefonic; (0747.162.113/ 0752.318.103 resurseumane@cofetariaalice.ro

3345. Vanzatoare, cu experienta pentru

cofetarie sector 4, zona Big Berceni, carte de munca, salariu negociabil in functie de experienta; (0771.261.485 3346. Vanzatoare, hala noua Obor, etaj

1, program 2 zile lucrate cu 2 zile libere. salariu 1650 lei net.; 1.650 L; (0762.898.471

3347. Vanzatoare, pentru magazin

mixt alimentar, Bd. Ghencea nr. 2, sector 6, program 8 ore, salariu convenabil; (0724.503.726 3348. Vanzatoare, pentru magazin non stop in Militari, program 8 ore /zi, 1600 lei/luna, 1.600 L; (0732.733.846/ 0732.733.855 3349. Vanzatoare, salariu 1.800 lei, ajtor

de vanzator - 1.600 lei, pentru magazin mixt si bar, din provincie se asigura cazare in incinta - gratis; (0734.406.034

3350. Vanzatoare, Stil Ambalaj angajeaza lucratoare comerciala pentru a lucra intr-un cadru dinamic si profesionist. Magazinul se afla in comuna Afumati, in incinta complexului Doraly. Cautam numai persoane serioase; (0756.109.655 3351. Vanzatoare, vanzator de produse de cofetarie de lux in zona Piata Dorobanti. Persoana dinamica, tinara, serioasa. Contract 8 h/zi, perioada nedeterminata. 21 zile concediu/an. Bonusuri in functie de performanta. 1.800 L; (0726.737.304 3352. Vanzatoare, vanzator pentru mag-

azin alimentar in orasul Otopeni. Se lucreaza in ture, numai cu carte de munca. Pentru mai detalii sunati intre orele 11-17; (0744.530.188 3353. Vanzatoare, vrem sa te alaturi

echipei. Magazin mixt, cartier Colentina, angajam vanzatoare, pachet salarial decent, carte de munca, prime de sarbatori, libere de sarbatori, cerem seriozitate si o oferim, 1.400 L; (0721.871.358 3354. Vanzatoare, ajutor bucatar, Fast

food in zona Unirii, angajeaza vanzator si ajutor in bucatarie Program de 8 h lunivineri. Mai multe detalii la interviu sau la telefon dupa ora 14 (0721.079.301 3355. Vanzatoare, dispecer transport,

agent paza, femeie de serviciu; (0755.939.939

3356. Vanzatoare, lucrator comercial pentru magazin alimentar in zona Republica, cartier 23 August, sector 3. Salariu vanzatoare: 1800-2000 lei si lucrator comercial: 1500 lei. (0741.243.447/ 0741.243.447 angheldobrica@yahoo.com 3357. Vanzatoare, manipulant marfa, pentru magazin cu autoservire in Teiul Doamnei (Colentina) angajeaza vanzatoare si manipulant marfa. Salariu net 1200 lei + tichete de masa in valoare de 150 Lei / luna. Oferim conditii bune de munca (0726.687.006/ 0745.120.993 3358. Vanzatoare, mini market, zona

Mall Vitan, angajam vanzatoare magazin alimentar, zona Mall Vitan, carte de munca, salariu 1800 lei, program flexibil, colaborare pe termen lung, 1.800 L; (0753.584.071/ 0741.247.770 3359. Vanzatoare, modelatoare pt.

covrigarie zona Titan zona 1 Decembrie 1918, (Auchan Titan), program flexibil, salariu atractiv. (0762.908.233

3360. Vanzatoare, patiser si modela-

tor covrigi cu experienta, in sectoarele 4 si 5. (0743.278.200

3361. Vanzatoare, promoter, cu sau fara experienta la Covrigelul din Auchan Titan. Program o zi cu o zi 10-21 oferim salariu atractiv, carte de munca, seriozitate (0765.637.615/ 0736.033.867 3362. Vanzatoare, vanzator pt. mini-

market situat in zona piata Unirii, mai multe detalii la telefon. (0722.362.680

3363. Vanzatoare, vanzator si sofer categoria B magazin materiale de constructii Afumati; (0722.604.794

uri cu specific libanez, angajeaza vanzatoare in Mall Baneasa, salariu atractiv, se lucreaza in ture. Transport asigurat, rugam seriozitate; (0735.123.244/ 0726.667.766

3375. Vanzatoare/vanzator cu sau fara

experienta, salariu atractiv, bonuri masa, decontare transport, Ilfov, Moara Vlasiei; (0742.023.729/ 021.267.36.32 3376. VANZATOR /vanzatoare cu sau

fara experienta, In parcul oraselul copiilor din sectorul 4, la o casuta comerciala, varsta maxim 30 de ani, rog seriozitate, nu sunati inutil; (0721.552.353 3377. Vanzator Angajam urgent persoane cu experienta in vanzari. Magazinul tip InMedio este situat in Mall Sun Plaza Berceni- sector 4. Salariu atractiv, program flexibil, solicitam seriozitate si corectitudine; (0744.324.934 florin_media@yahoo.com 3378. Vanzator angajez pentru bar, zona

Giurgiului; (0765.760.416

3379. Vanzator sau vanzatoare presa cu

experienta in sector 6. (0734.489.051

3380. Vanzator (vanzatoare), norma intreaga, cu c.m., posibilitati castiguri suplimentare, pt. magazin panificatie, zona Militari, langa statia metrou; (0724.500.694 3381. Vanzator chiosc ziare pentru

Bucuresti. Cautam persoane dinamice, amabile si cu dorinta de munca, salariu motivant. Rugam seriozitate. De preferinta pensionari. Oferim loc de munca stabil; (0729.308.275 3382. Vanzator chiosc ziare angajam, persoana onesta de preferinta pensionar, conditii avantajoase; (0729.308.275 3383. Vanzator cofetaria Ana Pan din Militari, lucratori comerciali, Militari Shopping Center. Beneficiezi de: salariu fix, tichete de masa, bonus de performanta, 21 de zile CO/ an, program in schimburi. (0724.322.000 hr@anapan.ro, maria.olaru@anapan.ro 3384. Vanzator, Auchan Drumul Taberei,

Raion Audio-Video si Electrocasnice, consiliaza clienti alimenteaza rafturile cu produse, pune etichete cu pret, program 2 ture 6.00-14.00; 14.00-22.00, salariu, bonuri, prime; (0374.409.880 arogojina@auchan.ro auchan.ro 3385. Vanzator, vanzatoare la taraba in

Piata Moghioros- Drumul Taberei. Salariu 1.500-2.000 Lei; (0766.566.145 3386. Vanzator, vanzatoare magazin ali-

mentar pe tura de noapte magazin non stop. Salariu, bonusuri, urgent. Zona Ferentari; (0720.261.903 3387. Vanzator, vanzatoare zona Unirii (Corneliu Coposu). Cofetaria angajeaza vanzator/vanzatoare, cu varste intre 18-40 de ani. Experienta nu este necesara. Salariu net 1700, carte de munca. 7 ore/zi, 5 zile/saptamana (35 ore). 1.700 L; (0729.145.313 cvuri.office@gmail.com 3388. Vanzator, vanzatoare, Beautyque, angajam pentru magazin produse Concept in zona Garii de Nord, Bucuresti. Salariu net 1.700 lei plus bonus performanta; 2.500 L; (0723.164.275 La.oprea@yahoo.com 3389. Vanzator, vanzatoare. Vrei sa faci parte din echipa Zimbria? Suntem in cautarea de noi colegi in vanzarea produs elor traditionale. Oferim salariu motivant 1500-2000 lei, posibilitate de dezvoltare profesionala. 2.000 L; (0746.099.904 zimbriaromania@yahoo.com 3390. Vanzator, vanzatori Bere Kraft pen-

tru statia Rombeer, locuri de munca disponibile - 10. Conditii de munca deosebite. Carte de munca. Salar fix + 2 % din incasari 400 {; (0786.640.000 statiarombeer@gmail.com 3391. Vanzator. Angajez 2 vanzatoare cu

experienta (cunostinte sau familie) pentru magazin non stop sector 2. Salariu si programul relatii la telefon; (0765.676.459 Romeoo562@gmail.com 3392. Vanzator/ vanzatoare, cofetaria angajeaza vanzator/vanzatoare, in zona Dorobanti, cu varste intre 18-40 de ani, cu experienta sau fara. Salariu net 1500 + target de vanzare + carte de munca.7 ore / zi, 5 zile / saptamana; 1.500 L; (0729.145.313 cvuri.office@gmail.com 3393. Vanzator/ vanzatoare, cofetaria

angajeaza vanzator/vanzatoare, in zona Stirbei Voda (Eroilor), cu varste intre 18-40 de ani, cu experienta sau fara .Salariu net 1500+target de vanzare+carte de munca.7 ore/zi, 5zile/saptamana; 1.500 L; (0729.145.313 cvuri.office@gmail.com

3394. Vanzator/ vanzatoare, cofetaria angajeaza vanzator/vanzatoare, in zona Universitate, cu varste intre 18-40 de ani, cu experienta sau fara.Salariu net 1500 + target de vanzare + carte de munca.7 ore / zi, 5zile / saptamana; 1.500 L; (0729.145.313 cvuri.office@gmail.com 3395. Vanzator/ vanzatoare, cofetaria angajeaza Vanzator/Vanzatoare,in zona Unirii (Corneliu Coposu), cu varste intre 18-40 de ani, cu experienta sau fara. Salariu net 1500+target de vanzare+carte de munca, 7 ore/zi, 5zile/saptamana; 1.500 L; (0729.145.313 cvuri.office@gmail.com 3396. Vanzator/ vanzatoare, incarcator-

descarcator, femeie de serviciu, angajam pentru magazin alimentar; (021.250.20.92/ 0749.120.322 3397. Vanzator/ vanzatoare. Cofetaria

angajeaza vanzator/vanzatoare, in zona Stirbei Voda (Eroilor), cu experienta sau fara. Salariu net 1700 + carte de munca. 7 ore/zi, 5zile/saptamana. 1.700 L; (0729.145.313 cvuri.office@gmail.com 3398. Vanzator/ vanzatoare. Cofetaria angajeaza vanzator/vanzatoare, in zona Universitate, experienta nu este necesara. Salariu net 1700 + carte de munca. 7 ore / zi, 5zile / saptamana (35 ore) 1.700 L; (0729.145.313 cvuri.office@gmail.com 3399. Vanzator/ vanzatoare. Zona Dorobanti. Cofetaria angajeaza vanzator/ vanzatoare, experienta nu este necesara Salariu net 1700 + carte de munca.7 ore / zi, 5 zile / saptamana (35 ore) 1.700 L; (0729.145.313 cvuri.office@gmail.com 3400. Vanzator/lucrator comercial, angajam vanzator magazin Valea Cascadelor,salariu+comision intre 1900-2400 lei(in functie de vanzari),contract munca,program luni-vineri 9-18,sambata 9-14.Rog CV pe mail-contact@parchetshop.ro; 2.000 L; (0728.019.594 contact@parchet-shop.ro 3401. Vanzator/vanzatoare angajam.

Conditii avantajoase. Salariu 1600 ron net, (0723.309.029 diana.dragoi@dmdcoffee.ro 3402. Vanzator/vanzatoare cautam

colegi pentru completarea echipei de vanzari. Vanzator/oare bacanie/aprozar program flexibil, salariu atractiv, CM, preferabil cu experienta casa de marcat si diploma vanzator prod alimentare; 100 L; (0722.808.843 3403. Vanzatore la patiseria Pinocchio, program de dimineata de luni pana vineri. Adresa str. Primo Nebiolo nr.1 sect.1 . visa-vis de Agronomie. Transport 330, 131, 331, 41; (0784.570.903 gabrielasingurasu@yahoo.com 3404. Vanzatori cu experienta, magazin

alimentar, sector 3; (0722.225.639

3425. Vulcanizator firma sector 3, Bucuresti , angajeaza vulcanizator. Program de lucru 8 ore, salariu fix plus 20% comision la lucrari; 1 L; (0771.268.034 catalyna1976@yahoo.com 3426. Vulcanizator angajez, cu sau fara

experienta sau ajutor de mecanic auto, salariul atractiv + comision; (0787.558.091

3427. Vulcanizator auto cu experi-

3429. Vulcanizator auto cu experi-

enta. Salariu + comision; (0744.377.851

3430. Vulcanizator auto cu sau fara

experienta salariu, comisioane, urgent, sector 3, conditii avantajoase; (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com 3431. Vulcanizator auto sector 3,

salariu 800-1600, comisioane la fiecare masina 1.600 L; (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com 3432. Vulcanizator auto si ajutor

vulcanizator, salariu motivant, zona Obor, eventual din provincie; (0728.231.061/ 0764.572.488

3411. Vopsitor industrial Fabrica de

confectii metalice angajeaza vopsitor industrial din Bucuresti sau din provincie. Oferim cazare gratuit. Rel la nr de tel.; (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro 3412. Vopsitor industrial pentru confectii metalice se lucreaza doar in atelier, program L-V 08-17, zona Grivita pod Constanta, tichete de masa; 2.000 L; (+40731005008 mitmetall@yahoo.com 3413. VOPSITOR, fabrica de con-

fectii metalice angajeaza vopsitor din Bucuresti sau provincie. Oferim cazare. Rel. la nr. de tel., (0732.802.288 3414. Vopsitor, mecanic, tinichigiu,

receptioner pentru service auto multimarca, sector 2, Bucuresti, tel. (0729.200.009 3415. Vopsitor, pregatitor, tinichigii

auto Service nou angajam vopsitori, pregatitori, tinichigii auto salariu atractiv; (0730.007.457 wmbcar.service@gmail.com 3416. Vopsitor, pregatitor, tinichigiu service auto autoservice Altceva, cu sediul pe centura Bucuresti, intre Otopeni si Mogosoaia isi mareste echipa. Angajam vopsitori, pregatitori si tinichigii auto. Se ofera salariu atractiv. Relatii tel., (0726.444.007 3417. Vorbitori de limba italiana

Compania Leader in domeniul Telemarketing selecteaza vorbitori de limba italiana. Suna pentru a stabili un interviu 1.800 L; (0728.117.215/ 0728.117.216 3418. Vorbitori de limba italiana.

Compania Leader in domeniul Telemarketing selecteaza vorbitori de limba italiana. Suna pentru a stabili un interviu 1.600 L; (0728.117.214/ 0735.956.799 3419. Vulcanizare si spalatorie auto in sector 2 angajez personal cu si fara experienta, salariu + comision; (0768.917.455 3420. Vulcanizator angajam vulcan-

izator, cu experienta sau necalificat cu pofta de munca, dornic pentru a invata; (0722.240.772 3421. VULCANIZATOR auto cu expe-

rienta in zona centrala, salariu plus comision, ofer si cer seriozitate maxima, restul nu deranjati; (0722.857.660 3422. Vulcanizator cu experienta. Relatii

la tel. (0748.821.091

3423. Vulcanizator cu sau fara experien-

ta (se poate califica ulterior) salariu atractiv plus bonusuri si comisioane, vulcanizare moderna dotata cu tot ce trebuie (0787.558.091/ 021.776.91.48 3424. Vulcanizator Echipa noastra

angajeaza vulcanizator. Se castiga extrem de bine, salariul ajungand si la 4000- 5000 de lei pe luna. Zona Baneasa/ Ikea. Carte de munca, program lejer, termen lung, 4.000 L; (0763.692.707/ 0766.686.199 topwheelsauto@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

3461. Zugrav cu experienta, gresie,

4. Bucatareasa cu experienta, doresc

angajare la gradinita particulara; (0766.299.529

5. Cadru didactic supraveghez sco-

lari - teme, evaluari, concursuri, probleme de adaptare scolar - educationale, diverse; (0741.026.124/ 0742.012.252 6. Calc haine la domiciliul meu Doamna

respectabila si serioasa, calc haine la domiciliul meu, pe articol. Rog si ofer seriozitate. Exclus alte servicii; (0760.384.833 ghitulescuoana@yahoo.com

faianta, salariu bun, contract munca; (0734.874.870

7. Caut de munca ca necalificat plata la

3462. Zugrav faiantar cu experienta,

8. Caut job full time cu un salariu minim

zi, barbat 43 ani; (0720.228.042

salariu motivant in functie de dorinta de munca si experienta.Carte de munca transport in functie de locatie lucrare 120 L; (0775.138.421

de 1.400-2.000 de lei. Am experienta ca bona si infirmiera si urmeaza sa imi iau dreptul de libera practica ca asistenta medicala, 2.000 L; (0733.320.683

3463. ZUGRAV, firma Scomet adminis-

9. Caut societate proprie directa: agent

3434. Vulcanizator auto, angajam vulcanizator auto cu experienta, oferim salariu atractiv si comision 20%; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

3464. Zugrav, faiantar, electrician, rigipsar, muncitor necalificat, in vederea calificarii, firma de constructii angajeaza; (0740.177.012

10. Central. Agent imobiliar cu experienta

3435. Vulcanizator auto, salariu atractiv, descriere: montare/ demontare anvelopelor, montarea rotii pe autovehicul, vulcanizarea anvelopelor la rece, echilibrarea rotilor, inlocuirea anvelopelor uzate. Nu necesita experienta. (0736.404.156/ 021.313.62.51 3436. Vulcanizator cu experienta pentru service cu o vechime de peste 10 ani, cu clientela selecta formata, salariu fix, comision, bonusuri.Conditii de munca foarte bune. Situat in sectorul 1, (0728.091.670 radu.autograge@yahoo.com 3437. Vulcanizator cu sau fara experien-

ta, zona Cora Pantelimon tel Balan Gabriel. (0767.718.951

3440. Vulcanizator, mecanic in zona

fesionala si experienta in executarea de lucrari de pregatirevopsire pentru autoturisme. Asiguram transportul cu auto firma din Bucuresti. Salariu negociabil; (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

3460. Zugrav Sema Parc angajeaza, cu contract de munca. Cautam persoana serioasa, cu experienta. Program 8 ore/zi, luni-vineri. Se ofera tichete de masa cu valoare maxima, salariu bun si asigurare sanatate (021.316.91.78 hr@semaparc.ro

3. Bona, 49 ani, cu experienta si recomandari + un curs de prim ajutor, nefumatoare, calma, onesta, doresc colaborare ingrijire copil program 8-10 ore L-V; (0766.777.680

securitate, bacalaureat, tastare rapida, nefumator, vasrsta 58, seriozitate maxima; (0764.747.707

3408. Vopsitor pentru vopsitorie

3410. Vopsitor auto, calificare pro-

ZIDARI, ZUGRAVI, RIGIPSARI SI MUNCITORI NECALIFICATI ANGAJAM CU CARTE DE MUNCA; (0723.767.805

2. Bona cu experienta de 15 ani, iubitoare de copii si responsabila, doresc sa am grija de un copil pe termen lung. Rog seriozitate; (0769.659.865

trare imobile angajam zugravi, 1.800 L; (0372.979.797/ 021.336.77.44 office@scomet.ro www.scomet.ro

sector 1; (0765.418.317

domeniu depozitul de roti isi mareste echipa, salariu net 2250 cu carte de munca + bonusuri de performanta. Oferim si cerem seriozitate, (0745.763.874 office@depozitulderoti.ro

responsabil la service auto multimarca. Salariu foarte atractiv, (0723.316.181/ 0758.094.901 office@driftserv.ro

3458. Zidari, sudori electrici, electricieni,

izat sector 4, experienta 10 ani, referinte, ma ocup de blocul dumneavoastra (0744.813.337 puiutupi@yahoo.com

3433. Vulcanizator auto si mecanic,

zonele Oltenitei, Chitila, Militari autostrada, Pantelimon si Pantelimon centura. Personal serios, cunostinte lucru pe casa si gestiune magazin. Relatii la tel sau CV pe mail, (0734.920.701 camiirod@yahoo.com

3409. Vopsitor auto cu experienta si

pentru santier situat in Bucuresti. Salariu 2.500 Lei. In functie de performante, salariul poate fi negociat. Pentru provincie se ofera cazare 2.500 L; (0722.111.082

3459.

3438. Vulcanizator cu sau fara experien-

suprafete lemnoase din Bragadiru. Salariu initial 1.700 Ron net. Dupa perioada de proba: majorare salariala, decontare transport si tichete de masa 1.700 L; (0723.165.515 office@woodmakeup.ro www.woodmakeup.ro

1. Agent, Germania, job de top ca agent

3428. Vulcanizator auto cu experienta, in zona Prelungirea Ghencea nr. 107, ofer salariu plus comision din incasari, inclusiv cazare. Rog seriozitate; (0768.411.929 crimi_viorel2008@yahoo.com

3406. Vanzatori si modelatori pentru cov3407. Vanzatori statie Peco pentru

Joburi în stråinåtate

1. Administrator contabil, casier autor-

tamplari lemn, tamplari pvc, lacatusi, dulgheri, soferi basculante, muncitori necalificati. Societate de constructii angajeaza pentru postul de lucru din Bucuresti. Salariu atractiv. Relatii la tel.; (0725.562.642

de zi si tura de noapte, zona Universitate; (0724.396.390 rigarie, zona Universitate; (0724.396.390

Cereri muncå

3457. Zidari, fierari betonisti, dulgheri

enta, eventual calificare, salariu 1500 net, comision 10% din cost manopera, eventual cazare. Sau alte variante de colaborare - negociabil. Seriozitate, 1.500 L; (0725.251.135/ 0772.293.844 lucianno73@yahoo.com

ta urgent, sector 3, Bucuresti, salariu, comisoane, conditi bune de munca; (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com

3405. Vanzatori pentru minimarket, tura

3456. Zidari, dulgheri, zugravi, salarii foarte bune. Ofer cazare la nevoie. Rog seriozitate; (0723.692.421

3439. Vulcanizator, cu experienta in

Luica, cu calificare mecanic sau vulcanizator. Oferim contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu brut 2100 lei. 2.100 L; (0722.732.794 vadrexim@yahoo.com 3441. Vulcanizator, spalator camioane, contract de munca, salariu 2000 lei, locatie soseaua de centura Domnesti, 2.000 L; (0765.487.302 gh.paul@yahoo.com

3465. Zugrav, faiantar, pregateste zona de lucru, prepara diferite tipuri de adezivi, culori si executa lucrari de zugraveala clasica sau decorativa; executa placare cu faianta, gresie, tapet; recompartimentari rigips. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 3466. Zugrav, faiantar, rigipsar calificat.

Se ofera cazare si mancare; (0721.225.526 3467. Zugrav, necalificat pt firma. Colaborare, angajare zugravi, 10 lei/ora si necalificat 6 lei/ ora se lucreaza 10 ore contract plata la final de saptamana, fara limita de varsta, exclus alcoolici, rog si ofer seriozitate, 100 L; (0766.228.168 3468. Zugravi angajam; (0740.903.257 3469. Zugravi SC cu sediul in Stefanestii

de Jos angajeaza zugravi cu experienta. Se ofera pachet salarial atractiv, cazare si transport. Detalii la nr. tel. (0763.849.084 3470. Zugravi angajam, plata la zi: 140

lei, banii la saptamana; (0734.466.632

3471. Zugravi calificati cu contract munca

nelimitat, angajam urgent in Bucuresti; (0761.876.882 3472. Zugravi gletuitori, angajam echipe

gletuitori pentru finisare pereti si tavane gips carton: aplicat banda, montat coltare cu 2 straturi chit si un strat glet pe toata suprafata 9 L; (0723.606.898 3473. Zugravi pentru firma constructii, rog seriozitate. Pentru detalii: (0728.534.484 3474. Zugravi si muncitori necalificati, angajam zugravi cu experienta si muncitori necalificati. Se ofera conditii avantajoase de lucru, santiere in Bucuresti; 1 L; (0727.214.333/ 0767.278.150 masterconstructdesign@yahoo.com

3443. Vulcanizatori auto angajam

3475. Zugravi si rigipsari cu experienta. Se ofera pachet salarial atractiv, bonuri de masa, contract de munca perioada nedeterminata. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati telefonic. (0729.526.418

urgent zona sector 2. Oferim salariu motivant+ comision si cazare gratuita; (0722.286.420

job, se cere aspect fizic placut si cunostinte de limba engleza. Sunt necesare seriozitatea si ambitia. Beneficiezi de training, sedinte foto profesionale, dezvoltare personala. 2.000 L; (0746.847.466

3476. Zugravi si rigipsari pentru colaborare de lunga durata pentru firma serioasa de constructii. Salariu incepand cu 2.400 lei. Apelati cu incredere; (0761.474.928

3445. Webcam star, cel mai bine platit job

3477. Zugravi si rigipsari, muncitori necal-

3444. Webcam star, cel mai bine platit

pentru tineri, cu aspect fizic placut si cunostinte de limba engleza. Sunt necesare seriozitatea si ambitia. Beneficiezi de training, sedinte foto profesionale, (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro

3446. Webcam star, cel mai bine platit job

pentru tineri cu aspect fizic placut si cunostinte de limba engleza. Sunt necesare seriozitatea si ambitia. Beneficiezi de training, sedinte foto profesionale, (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro 3447. Wise Box cea mai noua companie intrata pe piata din Romania in domeniul restaurantelor cu livrare la domiciliu/ office angajeaza personal operativ: bucatar, ajutor bucatar, sofer livrator, office: casier operator, operator call center. Suntem o echipa tanara, de profesionisti, intr-o companie mare in crestere. Asteptam CV-ul dvs., la adresa: www.wbox.ro (0799.831.111 cariere@wisebox.ro/ emilia.musat@wisebox.ro 3448. Za Lokal angajeaza ajutor bucatar si

om la vase. Bistro Za Lokal angajeaza coleg/ colega pentru ajutor bucatar si persoana la vase. Adresa: Calea Victoriei, nr. 214, zona p-ta Victoriei, salariu motivant, (+40730041471 lita.bogdan87@gmail.com

3449. Zen Sushi angajeaza personal Restaurant specific japonez angajam personal bucatarie (bucatari, ajutor de bucatari), ospatari, picoli, barmani. Dorim cunostinte minime in domeniu (nu obligatoriu specific japonez), (0735.936.936 3450. Zidar tencuitor firma de instalatii electrice, Bucuresti, sector 1, angajeaza zidar tencuitor. Cunostinte de fierar betonist constituie un avantaj (0752.101.232 3451. Zidar, faiantar, personal pentru lucrari de reparatii si renovari in Bucuresti. Permis de conducere cat. B constituie un avantaj. (0765.634.734 rudi@instalatorbucuresti.com 3452. ZIDARI Firma de constructii anga-

jam zidari, dulgheri, tencuitori, zugravi, salariu 2.000 Ron. Necalificati salariu 1.500 Ron. Se asigura cazare gratuit si se munceste si iarna, 2.000 L; (0723.631.455 3453. Zidari si necalificati, domeniul reabilitari blocuri, punct lucru, sector 2, Bucuresti, firma constructii angajeaza; (0766.982.225 3454. Zidari, contract de munca full-time,

11. Contabilitate economista cu 20 ani de experienta, tin evidenta contabila completa, inclusiv salarizare. Buna cunoscatoare a programelor Ciel si Saga. Doresc numai colaborare (0723.639.358 12. Croitoreasa cu experienta caut de

lucru 4-6 ori/zi in sectorul 4; (0724.030.920

13. Croitoreasa retusuri, Militari Resi-

3442. Vulcanizatori cu sau fara experi-

enta, se poate oferi cazare, pentru Crangasi podul Grant, conditii bune de lucru, se lucreaza 8 ore + o ora pauza pe zi, cu carte de munca, concediu platit salariu neg., 1.500 L; (0729.009.900 floriannica@yahoo.com

imi ofer serviciile persoanelor care vor sa inchirieze un imobil in orice zona a capitalei sau cauta un chirias pt. locuinta lor. Apeleaza cu incredere, nu vei regreta, (0722.851.823

ificati angajam pentru amenajare spatii birouri. Nu oferim cazare, lucrari doar in Bucuresti 2.000 L; (0754.050.500 3478. Zugravi, angajam cu cm doi

zugravi, buni cunoscatori utilizare pompa de zugravit si slefuitoare tip girafa. Dorim si oferim seriozitate. Se cere calitate in executie (0723.606.898

dence, Spalatorie curatatorie umeda si uscata, angajeaza croitoreasa pentru retusuri, 2.000 L; (0766.267.727/ 0766.267.727 cristina@supercleanmilitari.ro

14. Dispecer transport, cautam persoana, tanara, care a ocupat un post similar.Cerinte: engleza la nivel conversational scris si vorbit ), Program 8 ore pe zi. Salariul se va negocia in urma interviului; (0768.974.122/ 0729.165.355 15. Doamna nefumatoare, studii liceale, caut serviciu. Am 55 ani; (0738.259.609 16. Doamna serioasa, experienta, 62 ani,

fac menaj, ingrijesc doamna neputincioasa, mobila, menaj fam. 3-5 zile saptamana; (0766.638.744/ 0799.837.508 17. Doamna, 55 ani, ingrijesc copil

in zona Auchan - Titan. Exclus agentii. (0721.990.326

18. Doamna, caut de lucru, part-time, call

center, receptie, menaj usor, alte oferte de munca, rog seriozitate; (0770.356.205

19. Doresc colaboare 6-8 ore, pensionar,

sofer de peste 35 ani, cu auto Logan; (0752.012.310

20. Doresc sa am grija de o batrana, 8

23. Femeie de serviciu pentru scari de

bloc. (0773.822.839

24. Fizician, CV deosebit, cu vechime in

munca doresc angajare la firma sau in invatamant de stat sau particular; (0766.534.298

25. Fochist autorizat ISCIR, clasa A-C,

doresc sa fiu angajat fochist; (0721.864.743/ 0721.854.749

26. Fochist autorizat ISCIR, clasa A-C,

doresc sa fiu angajat fochist; (0721.864.743/ 0721.854.749

27. Inginer constructor, experienta, per-

mis cat. B, solicit angajare; (0735.846.926

28. Ingrijesc batrana medicamente,

lor din Bucuresti, bloc+ case; (0751.074.864

30. Invatatoare pensionara, supraveghez copii 5- 6 ani si efectuarea temelor, copii cls. 0 - II; (0721.719.708

3481. Zugravi, faiantari, cautam meseriasi buni cu plata la saptamina! Sal 120 lei la zi program de la 8 la 18 cu o ora pauza de la 12 la 13.Punct de lucru autogara filaret ! Urgent; 120 L; (0746.131.889

31. Invatatoare supraveghez scolari

3482. Zugravi, faiantari, rigipsari salariu de la 100 de lei pe zi,doar personal calificat in domeniu, asigur transport tur-retur de la metrou Pipera. La persoanele din provincie se asigura cazare. Rog seriozitate; 100 L; (0730.406.746 aqua.instalatii@yahoo.com www.instalatorexpert.ro

32. Masiniste, atelier croitorie angajeaza masiniste in triplok si liniara . Salariu motivant, carte de munca, program de 8 ore.Atelierul este situat in zona Baicului pe linia autobuzului 143; (0736.365.066

muncitori necalificati pt. firma constructii; (0723.580.578/ 0762.858.707 3485. Zugravi, rigipsari, pentru societate

de constructii Axa Trans Construct din Bucuresti, in conditii bune de munca. Plata la 2 saptamani, carti de munca, si cazare pentru persoane din provincie. (0722.728.926/ 0720.292.292 robert.virlan@axatc.ro

mici, teme, evaluari, concursuri, meditatii, probleme de adaptare scolar-educationale; (0741.026.124/ 0742.012.252

33. Meditator spaniola/ colaborator

firme spaniole ofer clase private de limba spaniola atat copiilor cat si adultilor. Nivel incepator, mediu, avansat. 50 L; (0768.324.382 michelle14a@yahoo.es 34. Menajera doamna 40 de ani, fac menaj de 2-3 ori pe saptamana la domiciliu. Rog seriozitate. (0726.450.107 35. Mihalcea Serv SRL angajeaza mese-

riasi Firma de constructii angajeaza meseriasi, muncitori necalificati, salarii incepand de la 3000 lei pe luna sau colaborari cu echipe pe perioade nedeterminate.Detalii la telefon. (0722.125.705 36. Sofer cat. B, C, D, doresc angajare,

3486. Zugravi