Page 1

19.293 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

13. Avocat, spete civile si penale grele, garantez rezolvarea in regim urgenta. Nu preiau decat cazuri pe care pot sa le rezolv. Asigur interventii in dosare. 50 {; (0773.995.044 chiricamarian13@yahoo.com

Acte, avoca¡i, contabili, notari 1. Absolut accesibil firma autorizata CECCAR ofera servicii complete de contabilitate, consultanta fiscala, bilant certificat, contracte de munca revisal, declaratii fiscale lunare, semnatura digitala, refacere contabilitate, 100 L; (0722.657.989 euroexpertmng@gmail.com, www.eucontabil.ro 2. Acte firma absolut accesibil pfa puncte

lucru, sediu sect. 1, 2, 3 , 4, 5, 6, If., pret minim, schimb sediu, activitate, asociati, capital, administrator. 3 zile, consultanta gratis Autorizare la Primarie DSV DSP ISU. (0724.864.790/ 0766.408.676 3. Acte firma, liderii pietei infiintari

firme, Reinvent Consulting: infiintari firme, gazduire sedii sociale Bucuresti si Ilfov, modificari acte Registrul Comertului, inchideri firme, contabilitate. www.reinventconsulting.ro. 190 L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 marketing@reinventconsulting.ro

Acte firme gazduire sediu social, infiintari societati, modificari acte pentru Registrul Comertului, infiintari plus sedii sociale, etc., www.infiintari-firme-bucurestiilfov.ro (0767.429.878 4.

5. Acte firme, infiintari firme, gazduire

sediu social, toate actele pentru Registrul Comertului, Bucuresti, Ilfov; (0762.036.000 6. Acte notariale, Legalizari acte,

traduceri acte/ apostila/ supralegalizare; cadastru/ intabulare; certificari -data certa; legalizari semnatura/ sigiliu/ tipare ciocan silvic; depozite; acte societati comerciale/ asociatii (021.320.80.27/ 0748.115.411 notariatconcordia@gmail.com 7. Agentia Permanent Assistance

presteaza servicii de plasare si selectare personal intern / 8 ore pentru menaj, ingrijire copii, batrani, spitalizati (0740.005.644/ 021.642.50.82 permanent.assistance@yahoo.com 8. Avocat (fost judecator, procuror, profe-

sor), divort, partaj, mosteniri, recuperari case, terenuri, fond funciar, litigii MCA, pensii, penal, comercial, legislatie rutiera, experienta indelungata, terene scurte, solutii rapide, onorarii minime, (0734.361.870/ 0766.299.075

Avocat acord asistenta juridica, reprezentare divorturi, partaje, mosteniri, revendicari cauze civile; Penale - politie, Parchet; Comerciale; Litigii munca; Consultanta ETC. Drept civil, penal, administrativ, familiei, muncii, comercial (0744.485.831/ 0766.329.907/ 0724.821.144 flori.manciu@scpmanciu.ro

Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

9.

14. Birou expert contabil autorizat CECCAR ofer servicii contabilitate completa bazate pe profesionalism si seriozitate. Detalii pe site. www.contavia.ro. Contabilitate, consultanta fiscala, resurse umane, servicii salarizare (0766.529.524 nuta.georgeta@gmail.com 15. Cabinet de avocat, ofera asistenta si reprezentare in fata instantei sau altor institutii ale statului, consultatii juridice in materiile drept administrativ, drept civil, drept comercial, dreptul familiei. (0723.700.700/ 0741.113.454 16. CabinetAvocat consultatii juridice si reprezentare Consultatii juridice si reprezentare in instanta, infiintari firme, PFA, intreprinderi individuale,modificari la actele firmelor, cesiune parti sociale, mentiuni ONRC. Drept civil. Dreptul familiei. (0784.412.333/ 031.108.54.49 office@avmichinici.ro 17. Cadastru, intabulare (apartamente -

250 lei), terenuri, constructii noi, actualizari, dezlipiri, energetic, urgente; (0722.278.432/ 0763.926.456 18. Cenzorat pentru Asociatii Proprietari

efectuat de firma autorizata CECCAR si administrator atestat. Intocmire liste. Emitem factura. Tarif negociabil; (0722.698.108/ 0723.171.681 19. Certificat Energetic, Audit energetic.

Auditor Energetic pentru Cladiri Grad I, atestat MDRAP (Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice), specialitatea Constructii si Instalatii. (0767.880.000 siaenergy@yahoo.com 20. Certificate energetice efectuam,

necesare vanzarii / inchirierii, termen 24 h. Pret 120 L- garsoniera, 2,3 camere 130 L, 4 camere- 140 L, 5 camere - 150 L TVA inclus; (0740.032.092/ 0731.032.092 contact@vreauenergetic.ro www.vreauenergetic.ro 21. Colaborare auditor

financiar/auditor independent auditor financiar doreste colaborare cu firme de audit sau independent pentru zona Moldova; 300 {; (0743.188.569 office@sansebastian.com.ro 22. Contabil expert ofer servicii de

contabilitate, consultanta fiscala, declaratii lunare, revisal, resurse umane, semnatura digitala, bilant certificat CECCAR, preturi avantajoase, 100 L; (0722.657.989/ 0767.269.480 alexmarcu@eucontabil.ro, euroexpertmng@gmail.com 23. Contabili Experti contabili, oferim ser-

vicii complete de contabilitate si consultanta in domeniu, salarizare, resurse umane, Revisal, depuneri declaratii. 1 L; (0722.426.674/ 0721.563.866 kontabexpert@gmail.com 24. Contabilitate expert, servicii

contabile complete, declaratii lunare, bilant, tva, salarizare, revisal, resurse umane, PFA, II, consultanta si expertiza contabila, semnatura electronica, bonus o luna gratuit, 100 L; (0766.369.930/ 0766.369.750 activcontab@gmail.com

Contabilitate completa Societate de contabilitate sector 6. Servicii oferite: evidenta contabila completa, servicii de personal si salarizare, reglare fise fiscale Anaf. Tel, site: www.contabilitate-tcp.ro 100 L; (0723.944.436 camelia@ contabilitate-tcp.ro

25.

26. Contabilitate completa, bilant, ITM,

declaratii, inclusiv Ilfov, prima luna gratuit, pret avantajos; (0734.599.929 27. Contabilitate, servicii complete de contabilitate si intocmirea situatiilor financiare pentru toate tipurile de societati comerciale, detalii pe www.biroulcontabil.ro 100 L; (0725.316.318 office@biroulcontabil.ro www.biroulcontabil.ro 28. Contabilitate, lichidare societati comerciale expert contabil, prestez servicii de evidenta contabila, depunere declaratii, certificare bilanturi, depunere situatii financiare anuale. Lichidare societati comerciale si asociatii non profit (0724.527.178 ioana.cucias66@gmail.com 29. Expert contabil judiciar, cenzor evalu-

atori ANEVAR firma expertiza contabila, autorizata CECCAR Bucuresti, expert judiciar, servicii contabile pt firme mari si mici, servicii de evaluare ANEVAR. Pentru startup preturi pornind de la 100 Lei/ luna, 100 L; (0745.358.263/ 0746.125.266 rodica_stanica@yahoo.com 30. Expert Contabil Judiciar, Cen-

zor, Evaluator Anevar Intocmire Expertize Contabile judiciare si extrajudiciare, contabiliate financiara, bilant contabil, declaratii, consultanta financiara; raport de cenzor, dosar radiere societate comerciala (0762.599.829/ 031.430.31.42 gguzinschi@yahoo.com 31. Expert contabil sector 2, Bucur Obor,

autorizat CECCAR, ofera servicii de consultanta fiscala, servicii contabile, depunere situatie financiara la Anaf, reprezentare control, resurse umane. www.starconta.ro 1 L; (0773.883.055/ 021.253.19.85 hosugabrielanetwork@gmail.com 32. Expert contabil. Evidenta contabila

completa, salarizare, resurse umane,REVISAL, infiintari firme gratuit, depunere declaratii online, refacerea contabilitate, intocmire bilanturi, cenzorate, expertize, etc. 1 L; (0722.384.543 leeafincont@yahoo.com 33. Gratuit ofer consultanta juridica per-

soanelor cu venituri mici; (0724.492.063 34. Infiintam firme, asociatii si fun-

datii Cabinet de avocatura infiinteaza firme, asociatii, fundatii/modificari acte. O echipa tanara si ambitioasa ce vine in sprijinul dumneavoastra pentru a va economisi timpul. 100 L; (0741.031.005/ 0737.535.126 avocat_simion_mihaela@yahoo.com 35. Infiintare firma, SRL, PFA,IFBucuresti Pinamix Solutions :infiintari: SRL, PFA, II, IF in Bucuresti, Ilfov. Preturi incepand de la 250 lei. Oferim serivicii complete de infiintari, modificari, radieri firme. Bulevardul Basarabia nr 9, sector 2. 250 L; (0727.585.518 consultanta@pinamix.ro

10. Avocat cu experienta, divort, partaj, minori, evacuari, succesiuni, ordonante de plata, legislatie rutiera, procese penale, asistenta notariala. Onorarii minime. (0722.726.763 11. Avocat si mediator ofer asis-

tents si reprezentare instante, parchet, politie, consiliez civil partaje, penal, malpraxis medical, litigii banci, dr muncii, familiei, adoptii, comercial administrativ, dr autor, recuperari creante taxe, infiintez/ modific firme PFA; (0744.226.031/ 0722.406.039 avocat@avocat-costache.com 12. Avocat, asistenta si reprezentare, civil, penal, comercial, muncii, divorturi, consultatii cabinet Drumul Taberei si Drumetului; (021.725.15.66/ 0744.271.251

E-mail: redactia@anuntul.ro

36. Infiintare firme, gazduire sediu, acte

accesibil, gazduire sediu firma 500 L/an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi; (0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com www.gazduirefirme.ro 37. Infiintari de firme Activitati fidu-

ciare, consultanta in afaceri, fiscala si contracte; negocieri; fonduri europene. Administrare de patrimonii, bunuri mobile si imobile. Administrare de afaceri si de firme. (0740.368.324 av.mihai.russu@gmail.com

Infiintari societati si gazduire sediu social, toate actele si modificarile actelor pentru Registrul Comertului etc., www.infiintari-firmebucuresti-ilfov.ro (0767.429.878 38.

39. Infiintari societati, gazduire sediu social, toate actele pentru Registrul Comertului, inclusiv modificari, Bucuresti Ilfov; (0762.036.000 40. Pensia ta poate fi antecalculata, calculata si recalculata. Daca ne contactati, umblam dupa adeverinte, vechime, sporuri, grupa de munca (0740.005.644/ 021.642.50.82 permanent.assistance@yahoo.com 41. Redactare si autentificare acte

notariale declaratii, procuri, invitatii, testamente, certificari de fapte; legalizari de copii, legalizari de traduceri; autentificarea contractelor (0722.585.248 monicataniapop@gmail.com 42. Reprezentanta si asistenta juridica in fata tuturor autoritatilor administrative si juridice din Bulgaria pentru societatile comerciale romanesti efectuand transport rutier de marfa sau de calatori. (0744.221.138/ 0767.159.717 d_marinow71@abv.bg 43. Servicii contabile complete

Cabinet de contabilitate cu sediul in Bucuresti, oferim servicii complete de contabilitate, resurse umane, salarizare, declaratii fiscale, intocmire si certificare bilant. (0728.422.440 office@contalogic.ro 44. Servicii contabilitate, salarizare, resurse umane. Societate contabilitate, membra CECCAR, ofera servicii de: contabilitate, salarizare si administrarea personalului pentru societati din Bucuresti si Ilfov. 50 {; (0745.094.211 office@contacaruntu.ro

16. Acoperisuri accesibile pentru 6. Acoperis Lindab suedez, acceServicii de contabilicase si mansarde Resuceri de sarsorii, jgheaburi, burlane, livrari tate, fiscalitate si gratuite la domiciliul clientului. batori! Reparatii si montaj in salarizare, oferim consulPreturi fara concurenta; Bucuresti, Ilfov, Constanta, Praho(0762.435.037/ 0729.613.397 va montaj, tigla metalica si tigla tanta, asistenta, intocmiri ceramica. Calitate acte, analiza financiara, maxima.www.decramontaja7. Acoperis orice tip execontabilitate de gestiune. coperis.eu (0742.378.581/ cutam tigla metalica, 0735.026.432 Seriozitate si profesional- tabla lindab, tigla ceramiism, (0723.563.568 total- ca, tabla cupru/aluminiu, 17. Acoperisuri accesibile expertserv@gmail.com burlane, jgheaburi, pentru case vile si blocuri 46. Servicii infiintare firma Bucuresti si mansardari, dulgherie, executam acoperisuri Ilfov oferim Servicii integrate atat celor care mici reparatii. Preturi orice tip ,tigla metalica, fac primii pasi in afaceri, cat si celor care avantajoase. Oriunde in cauta servicii complexe de consultanta tigla ceramica, tabla zincomerciala. (0745.761.006 tara. Garantie: materiale cata, tabla cupru, tabla avradoi@gmail.com 30 ani, manopera 5 ani. aluminiu, si reparatii Reducere 15%, 47. Tehnoredactare profesionala DTP, acoperisuri vechi sau noi, tehnoredactare computerizata profesion(0720.159.094 se lucreaza cu materiala, DTP, redactare licente, dizertatii, doctorate. Corecturi si inserare diacritice, note 8. Acoperis tabla montam acoperis alele clientului sau prode subsol. Valabil si in tara, 5 L; tabla, tigla metalica tip lindab, prii. (0736.942.667/ (0722.370.323 tigla ceramica. Facem si mici tehnoredactarepro@gmail.com 0737.275.802 homeexperreparatii, dulgherie, izolatii acoperisuri. Mitica (0755.786.486 tacoperisuri2@gmail.com 45.

Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri 1. Acoperis absolut convenabil montam

acoperisuri din tigla metalica Bramac, Lindab etc. Facem si lucrari de dulgherie, montam polistiren, executam mici reparatii. Reducere 20%. Preturi mici. Mitica; (0731.754.645 2. Acoperis asteriala orice fel, mansarde,

tigla metalica si ceramica, zincata si accesorii. Seriozitate maxima! Preturi bune; (0720.249.316 3. Acoperis cu tabla zincata, montare, reparatii si vopsitorii tabla, jgheaburi, burlane, parazapezi, confectionat/ montat tubulatura ghena, sudura - confectii metalice, protectii atic, pervaze geam, instalatii sanitare, zugraveli scari bloc (0744.372.095

Acoperis cu tabla zincata, tigla ceramica, mici reparatii, dulgherie, vopsit acoperisuri. 40% reducere pana la 30.11.2017; (0722.722.743

4.

5. Acoperis de calitate executam acoperisuri din tabla Lindab, zincata, tigla metalica, tigla ceramica. Montam jgheaburi, burlane. Executam mansardari, dulgherii. Facem reparatii mici si mari. Preturi foarte bune (0728.664.733

9. Acoperis tabla zincata, mici reparatii,

vopsitorii, jgheaburi, burlane reconditionate; (0762.435.037/ 0729.613.397 10. Acoperis tabla zincata, tabla Lindab, orice reparatie de urgenta. Dulgherii, mansardari, jgheaburi, burlane, alte reparatii. Echipa de meseriasi lucram cu materialul nostru sau al clientului. Vopsitorie acoperisuri (0740.756.103/ 0735.588.976 11. Acoperis tigla metalica,

mansardari, terase, foisoare, cabane, izolari termice, constatare gratuita; (0762.435.037/ 0729.613.397 12. Acoperis tigla metalica, accesorii, jgheaburi burlane, parazapezi, transport gratuit. Rog seriozitate; (0762.435.037/ 0729.613.397 13. Acoperis, montaj acoperis din tigla ceramica si orice fel de tabla, sisteme pluviale. Vasile (0737.136.670

Acoperisuri executam lucrari de constructii civile, dulgherie, montaj tigla metalica, jgheaburi, burlane, sorturi, captusit acoperis, pus tigla si izolatii, (0745.812.723/ 0721.125.281 contact@belprofilgeneralconstruct.ro 14.

15. Acoperisuri absolut avantajoase avariate sau noi, reparatii si montaj in Bucuresti si tara, oferim garantie, promtitudine, seriozitate, calitate. Executam orice tip de lucrari de reparatii acoperis la urgenta, montaj tigla ceramica, (0730.135.333/ 0748.948.822 office@montareacoperis.ro

18. Acoperisuri accesibile,10 % reducere, case, mansarde, blocuri. Reparam, renovam, modificam si construim acoperisuri complete, montam tigla metalica, ceramica, zincata, jgheaburi, burlane, parazapezi,vopsitorie si demolari oferim garantie, rog seriozitate (0737.638.888/ 0747.252.490 19. ACOPERISURI CASE/BLOCURI -

15% REDUCERE Asiguram lucrari de calitate in Bucuresti si tara, montaj si reparatii. Montaj sistem pluvial (parazapezi/ sorturi), consultanta tehnica mentenanta, dulgherie, termoizolatii, oferim garantie si seriozitate Lindahouse Roof SRL (0742.539.213/ 0737.361.781 office@reparatiiacoperisbucuresti.ro 20. Acoperisuri, dulgherie, tabla, reparatii, case la rosu, lemn, zidarii, tencuieli, gleturi, rigipsuri, instalatii sanitare, electrice, fatade, garduri, decorative, gresie, faianta, sape, amenajari interioare; (0762.628.271/ 0725.498.142 21. ACOPERISURI, tigla metalica,

orice fel de acoperisuri, mici reparatii. Mircel. (0757.396.037

Acoperisuri, executam tigla metalica, tabla fortuita, jgheaburi, burlane, mici reparatii, sarpante, mansarda, tigla ceramica. La Pensionari 15 %; (0725.412.383

22.

23. Acoperisuri, firma contract si garantie, meseriasi orice tip de tabla, tigla metalica si ceramica, tabla zincata si cutata, sistem pluvial, jgheaburi, burlane, parazapezi, dulgherie, mansardare, sarpante, izolatie carton, placari polistiren. Transport gratuit, (0731.545.436/ 0758.808.695 24. Acoperisuri, mansardari, finisaje interioare, exterioare, oferim materiale de constructii, seriozitate si garantie; (0799.417.888 25. Acoperisuri, reparatii, accesorii, montaj reparatii acoperis, montaj acoperis,montaj Lindab, tigla ceramica,tabla faltuita,personal calificat. Avem in Bucuresti, Sibiu, Brasov, etc (0742.917.299/ 0741.913.336 26. Acoperisuri, tabla ceramica, tabla

lindab, reparatii dulgherie, placari polistiren, tabla metalica; (0737.489.988

Acoperisuri. Reparatii acoperisuri, montator orice tip de tabla si reparatii mici; (0738.169.082

27.

28. Aer conditionat instalare, ream-

plasari, reparatii, incarcari freon orice tip de aparat; (0727.217.717

Alpinism execut,decopertari, reparatii fatade publicitate, spalari geamuri, vopsitorii tabla,montare jgheaburi si burlane infiltratii,hidroizolatii. zugraveli scari de bloc, instalatii sanitare, (0744.372.095

29.

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR 1. PRESTÅRI SERVICII

6

Acte, avoca¡i, contabili, notari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Evenimente, petreceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ¥ngrijire personalå, sånåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Repara¡ii electrocasnice, electronice . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ¥ntreprinzåtori alte domenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2. LOCURI DE MUNCÅ

6

Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3. IMOBILIARE V¢NZÅRI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

5. AUTO, MOTO

6

Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Motociclete, scutere, atv-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Camioane, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Diverse vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

6. MODÅ, FRUMUSEºE

6

Bijuterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

7. CASA ªI GRÅDINA

6

Animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Materiale construc¡ii, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Mobilå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Grådinå, curte, teraså . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Termice, electrice, sanitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

8. ELECTRONICE

6

Computere, laptopuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

9. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE

6

Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

10. AFACERI, DIVERSE

6

Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Echipamente profesionale, Horeca . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Utilaje agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

ANUNºURI ULTIMA ORÅ . . . . . . . . . . . . . . .

68

PRESTÅRI SERVICII Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri 30. Alpinism utilitar spalare geamuri, montaj publicitare, reparatii tencuiala, fatade, balcoane, acoperisuri, rosturi de dilatatie, termoizolatii, tencuiala decorativa, vopritorii, taiere/ toaletare arbori, tigla metalica; (0721.614.588 beniamincraciun@yahoo.com 31. Alpinism utilitar, executam lucrari la mare inaltime, in locuri greu accesibile, termoizolatii, spalari geamuri, renovari toaletari arbori etc. Echipa alpinisti cu o experienta vasta in domeniul alpinismului; (0768.412.793 prompt_alpin@yahoo.com http://alpinismutilitar-expres.ro 32.

Amanajari apartamente rigips tencuiala, glet, lavabil, sapa, glafuri, scafe, rigips; (0729.495.890 33. Amenajam apartamente, case,

birouri, tencuieli, glet, zugraveli, sapa, rigips, gresie, instalatii, (0773.939.925 34. Amenajam apartamente, case, vile, glet slefuit mecanic, zugraveli superioare, vinarom, tapet, parchet, glafuri, scafe, arcade, rigips, tencuieli, gresie, faianta, negociabil; (0737.278.209 35. Amenajam, renovam apartamente

case totul de la A-Z gresie, faianta, zugravit, parchet, glet, tencuiala, rigips, marmura, decoratiuni, garduri, pavele, sape etc. Experienta Italia 15 ani, preturi avantajoase; (0762.749.557 36. Amenajam, renovam case-vile, apartamente, reparatii, zugraveli, lavabila, izolatii, consolidari, gresie, parchet, mocheta, garduri, pavaj, polistiren, decorativa; (0720.372.500 37. Amenajare baie, schimbat cada, faianta, sanitare, glet, lavabil, parchet laminat, montat usi, reparatii diverse, lucrari mici si medii. Preturi pe site: amenajarireparatii.blogspot.ro (0727.278.287/ 0727.278.287 amenajare.baie@yahoo.com amenajarireparatii.blogspot.ro

60. BTM Divizia de Securitate ofera

toata paleta serviciilor de paza executate cu personal uman si se adreseaza unei game largi de beneficiari, din diverse sfere de activitate, (0371.172.077/ 0735.315.114 office@btmsecuritate.ro 61. Buldozerist calificat, societate de constructii angajeaza buldozerist calificat. Salariu intre 2500-3000RON net, (0744.490.168 office@tumaco.ro

Burlane, jgheaburi, tigla metalica, dulgherie. Lucrari si in afara Bucurestiului. (0724.716.882 62.

63. Case de lemn, executie in 14 zile lucratoare construim case de lemn la comanda, 3 camere, baie si bucatarie. Suprafata 81 mp. La rosu cu fundatie 16.000 euro. Executie 14 zile lucratoare. 26.000 euro la cheie. 16.000 {; (0763.444.155 casagreen.rose@gmail.com 64. Case la rosu si amenajari inteioare execut rigips, zugaveli, parchet laminat, piatra naturala, montaje usi, geamuri constructi case la rosu.Experienta in domeniu 11 ani. Pt mai multe detali contactati-ma. Dl Victor si Alin. (0762.571.376/ 0763.703.508 victor1emilian@gmail.com

garsoniere zugraveli (vopsele interioare decorative diferite modele si culori), montaj pereti 3d (ipsos), glet, montaj parchet, gresie faianta, rigips (0733.318.949 42. Amenajari interioare si exterioare de calitate, zidarii, tencuieli, zugraveli, faianta, gresie, instalatii sanitare, electrice, transport; (0726.450.061 43. Amenajari interioare in Bucuresti si in

tara societate comerciala executa toate tipurile de lucrari de amenajare interioara si exterioara (montaj gresie/ faianta/ parchet, placari rigips, tencuieli, turnat sapa, etc.). Oferim garantie lucrarilor 10 L; (0722.720.782 prnarcisa@gmail.com 44. Amenajari interioare si exterioare, zidarie, tencuieli, sape, rigips, glet, zugraveli, polistiren, decorativa, gresie, faianta, parchet; (0728.962.909 45. Amenajari interioare, exterioare, placari polistiren, zugraveli, gresie, faianta, izolatii, terase, la preturi minime, reduceri pensionari; (0765.123.121/ 0723.748.480 46. Amenajari interioare, exterioare cali-

tate la pret accesibil: montaj rigips, glet, lavabila, termosistem, parchet, tapet, mont usi, gresie, faianta, scafe, sanitara, electrica etc 15 L; (0767.720.778 activ.renov21@yahoo.com 47. Amenajari interioare, exterioare

zugraveli, gresie, faianta, rigips, tapet, sape, tencuiala, polistiren fatada. (0746.468.124 48. Amenajari interioare. Mester, experi-

enta, execut lucrari zugraveala, faianta, gleturi, glafuri, rigips, zidarie, reparatii, orice montaje etc., calitate, seriozitate; (0727.251.833 49. Amenajari interioare/exterioare apartamente, case, vile, birouri, scari de bloc, scoli, zugraveli, glet, rigips tapet, sape, gresie, faianta, inst. sanitare, particular; (0768.555.370 50. Amenajari interior/ exterior, gresie, faianta, zugraveala, parchet, rigips, placari exterioare, tapet, marmura, decorativa. Contactati-ma cu incredere; (0768.923.422

67. Case rosu/ cheie, instalatii sanitare/ electrice etc. Case la rosu sau la cheie, finisaje ext- int, instalatii sanitare/ electrice, incalzire in pardoseala sau calorifere, acoperisuri, zidarie, tencuieli. Oferim seriozitate. Bucuresti/ Ilfov, 1 {; (0753.782.637 durablemansion@gmail.com 68. Case vile, hale, supraetajari, renovari,

consilidari, expertize case de lemn, oferim inclus servicii de proiectare urbanism, bonus 25 m gard. Consultanta cu diriginte santier, construim in toata tara; (0765.213.837 69. Confectii metalice Executam diferite

cutam orice tip de confectii metalice, garduri, porti, balustrade, grilaje de protectie, mobilier pentru casa si gradina, solarii, sere, etc. 200 L; (0762.520.530 ilie.iulian85@yahoo.com 71. Confectionam si montam acoperisuri din tabla Lindab / zincata, lucrari monumente istorice. Orice reparatie, in toata tara. 20% reducere; (0753.709.391 72. Constructii case la cheie - Case ieftine Bucuresti Constructii case la rosu si la cheie la preturi corecte! Finisaje, renovari, amenajari apartamente si case cu executii de calitate. Tencuieli, sape, zugraveli, montaj rigips, gresie, faianta, parchet, (0735.390.490/ 0735.100.666 73. Constructii case la rosu sau la cheie

din Porotherm sau din lemn, la cele mai bune preturi din Romania. Constructii case, amenajari, avem servicii de cea mai buna calitate, la un pret mic/ Folosim cele mai noi tehnologii in domeniul constructiilor: echipe de muncitori calificati cu o bogata experienta in domeniu pentru a construi casa dvs. la cel mai inalt standard si in cel mai scurt timp; (0735.390.490 contact@construimcaselacheie.ro 74. Constructii case vile si aparta-

mente, amenajari. Case la rosu, la gri sau la cheie, renovari, sistematizari. Realizam lucrari de constructii, lucrari industriale, amenajare sau reparatii la preturi corecte si transparente, termen de executie mic, avantajos, (0722.698.101 pavelescu.aurel1@gmail.com; contact@arhi-tech.ro 75. Constructii civile si industriale. SIA Engineering Company va ofera urmatoarele servicii:, case la rosu si la cheie, termoizolatii si hidroizolatii, instalatii electrice, consolidari, (0767.875.875 siaenergy@yahoo.com 76. Constructii garduri, executie din caramida, BCA, plase bordurata, fier forjat de orice fel la dorinta beneficarului; (0765.213.837 77. Constructii, firma construc?ii execu-

tam blocuri case vile instalati sanitare instalatii electrice si multe altele; 1 L; (0737.534.288

54. Arhitect autorizat Realizez proiecte

79. Construim de la a la z, construim

52. Apartamente, garsoniere, zugraveli,

lavabile, gleturi, rigips, tapet, faianta, gresie, parchet, instalatii sanitare etc., negociabil; (0768.131.751 53. Apometre, calorifere, montaj, sigilari,

complete personalizate pentru autorizatia de constructie si avize. Consultatii gratuite, 3 {; (0729.883.322 55. Arhitect autorizat proiecte personalizate, extinderi, case-vile, mansarde, hale, blocuri, PUD-PUZ, expertiza, avize, P.S.I. Autorizatie Construire; (0738.542.860 56. Arhitectura Autorizatii de construc-

tie, certificate urbanism, avize, proiecte, orice aprobari, extinderi, modificari, recompartimentari, etajari case, hale, PUDuri, PUZuri, scoateri din circuitul agricol, cadastre, orice zona; (0721.695.945/ 0766.722.367 drafimar@yahoo.com 57. Asamblez, montez, reconditionez mobila, mese rupte, scaune, canapele, paturi, coltare, schimb buretele lemn rupt, balamale, lacuiesc, repar usi, geamuri etc. (0737.135.489 58. Austrian Bio Cleaning, angajeaza

personal pentru curatenie si gradinari, femei si barbati, L - V: 9-16.00; (0736.393.114 59. Bransamente electrice si instalatii electrice. Societatea Acoelectric, atestata Anre si Enel, realizeaza bransamente electrice, instalatii electrice interioare, buletine Pram, avize Enel, mutari bransamente, reparatii instalatii electrice, 1 L; (0734.817.901/ 0721.644.261 acoelectric@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

execut gresie si faianta, 18 lei, rigips 17 lei. Glet 7 lei ,lavabil 4 lei, reparat pereti si zugravit 12 lei. Tencuieli 10 lei. Polistiren 20 lei. Parchet 9 lei. Tencuieli decorative si de soclu 9. Stefanmarin681@gmail.com 88. Echipa cu experienta in constructii Execut gresie 18 lei, rigips 17 lei, lavabil 4 lei, glet 7 lei, tencuieli 10 lei, polistiren 20 lei; (0761.654.773 Marinstefan90@yahoo.com

● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923 ● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509 ● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600 ● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65 ● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02 ● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15 ● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36 ● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261 ● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563 ● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25 ● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91 ● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80 ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02 ● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00

● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44

reparatii, instalatii sanitare in cupru, polipropilena, autorizat, garantie; (021.332.39.36/ 0722.141.866

L; lavabil 4 L; rigips 20 L; tencuieli 10 L; sapa 10 L; polistiren. Apartament la gata 1.400 Euro cu materiale sau fara; (0734.213.858

87. Echipa cu experienta an cinstructii

● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632

90. Echipa cu experienta in constructii,

rosu, blocuri, amenajari interioare exterioare, instalatii electrice si sanitare (0722.613.554/ 0766.263.094 tudorcony@gmail.com

78. Constructor bloc,casa,piscina,amenajari,demolari Construim la rosu si la cheie blocuri,imobile de birouri,case,piscine.Dem olari pereti decopertari gresie faianta,demolam case blocuri hale industriale.www.constructiiinstalatii-piscineirigatii.ro 360 L; (0744.876.332 office@constructii-instalatii-piscine-irigatii.ro

51. Amenajari, faianta-gresie 25 L; glet 8

86. Diriginte de santier firma de consultanta oferim servicii de dirigentie de santier si de management de proiect pentru constructii.www.diriginte-de-santier.com (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com

● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67

66. Case la rosu, construim case la

70. Confectii metalice, porti garduri, exe-

41. Amenajari interioare apartamente

demolam case bloc demolam pereti in apartament. Demolam case, blocuri, hale industriale. Decopertam gresie, faianta, tencuieli in apartamente. 100 L; (0724.971.229 office@constructii-instalatii-piscine-irigatii.ro

exterior, gresie, faianta, glet etc., instalatii electrice si sanitare; (0722.613.554

65. Case la rosu, amenajari interior si

39. Amenajari apartamente, preturi mici,

cuiala - 10 lei, sapa - 10 lei, glet - 6 lei, lavabil - 4 lei, pavele, beton, garduri; (0727.886.875

85. Demolam pereti, decopertam gresie,

Agen¡ii de Publicitate

● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133

lucrari de confectii metalice, dupa proiectul beneficiarului sau proiectare proprie, sudura CO2, Argon, Corgon, (0723.291.072 atelierulmecanic@gmail.com

40. Amenajari gresie, faianta, 20 lei, ten-

84. Decopertam/ demolam ziduri Decopertam faianta si gresie, demolam ziduri, spargem betoane, decopertam tencuiala, sapa, etc. Asiguram evacuarea molozului. Echipa cu experienta la preturi convenabile. (0735.493.750

89. Echipa cu experienta in constructii faianta si gresie 20 lei. rigips pe structura metalica 15 lei, glet 7 lei, tencuieli 10 lei, lavabil 4 lei. rigips+glet+lavabil 25 lei, termoizolatii 25 lei, parchet 10 lei. (0761.654.773 Stefanmarin681@gmail.com

38. Amenajari apartamente, case, faianta, gresie, zugraveli, gleturi, parchet, tapet, sapa, placari, rigips. (0729.971.647

zugrav, faiantar, gresier, reparatii glafuri, rigips, transport materiale + curatenie gratuit. Seriozitate (0723.073.776

4

blocuri, case la rosu, la gri sau la cheie, cerem si oferim seriozitate. 1 {; (0787.741.153 construimblocuri@yahoo.com 80. Construim mansarde, execut polis-

tiren si zugraveli exterioare si interioare. Preturi foarte bune, oferim seriozitate maxima. Oferim reduceri si garantie la lucrari. (0720.249.316 81. Consultanta, proiectare si executie constructii Consultanta prin Diriginte de santier si R.T.E., Proiectare structuri de rezistenta si Executie constructii (case, vile, hale, blocuri, consolidari, supraetajari, expertize). Calitate la pret corect. 100 L; (0734.241.240 fatu_mugur@yahoo.com 82. Curatenie de la A-Z, echipa profesionala, preturi mici. Dupa constructor, de intretinere, curatenie generala; (0785.418.778 83. Curatenie in case, vile, apartamente,

birouri, Firma specializata de curatenie, presteaza servicii de curatenie la cel mai inalt nivel. Oferim servicii specializate atat firmelor cat si persoanelor fizice in apartamente, case si birouri (0740.128.757 office@sinergitarget.ro

placari polistiren 20 L mp. Aplicare glet+lavabil 12 L mp. Placari gresie faianta 20 L mp. Tencuit pereti interiori 9 L mp. Rigips pe structura metalica 15 L mp; (0761.654.773 Stefanmarin681@gmail.com

● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10 ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62 ● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10 ● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153 ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00

Oficii Po¿tale Bucure¿ti

91. Echipa serioasa facem lucrari de

zugraveli, finisaje apartamente, vile, birouri, hale, subsoluri, preturi accesibile cu firma sau fara firma; (0724.950.428 92. Echipa specializata constructori antialcoolica, executam case la rosu/ cheie, garduri, fose. Maxima seriozitate, calitate garantata, preturi accesibile pt. toate buzunarele; (0787.322.356 93. Edi Total Vidanjare si desfun-

dare canalizare. Interventii urgente in Bucuresti si Ilfov, (0724.370.975/ 0752.444.520 office_total@yahoo.com 94. Efectuez poze ceramica, alb negru/color, sculptez pe cruci, placi, oriunde in tara; (0720.294.432 95. Electrician acord asistenta tehnica si

executie instalatii electrice, case, vile, apartamente, schimbat instalatii(cupru), reparatii, modificari, montaj tablouri electrice, corpuri de iluminat, prize. Calitate, seriozitate, (0723.022.738/ 0723.022.738 instalatii_electrice70@yahoo.ro 96. Electrician 24/24, schimb, montez, repar: instalatii electrice, tablouri electrice, sigurante, prize, intrerupatoare, lustre, aplice cu senzor, etc. Pentru mai multe detalii la telefon, factura, chitanta, garantie; 50 L; (0768.604.223 97. Electrician autorizat Bucuresti electrician autorizat ANRE. Cu peste 20 ani de experienta in tara si strainatate, ofer servicii de calitate tuturor clientilor mei, garantie si factura, (0740.983.312 98. Electrician autorizat execut lucrari complete: tablouri, instalatii noi pe cupru, la case, vile, apartamente, montat contoare pasante, impamantari, prezint garantie. Adrian; (0720.137.382 99. Electrician calificat, experienta, exe-

cut lucrari la case, vile, apartamente si zugraveli, urgent, negociabil; (0757.759.742 100. Electrician reparatii si montaj, tablouri electrice, corpuri de iluminat, reparatii instalatii electrice, reparatii tablouri electrice etc.Sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70 L; (0761.659.194/ 0740.983.312 101. Evacuez mobila, moloz, pamant,

electrocasnice nefolosibile, asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432 102. Execut apartamente, zugraveli, faianta, gresie, parchet, polistiren, particular. Rog seriozitate; (0771.155.930 103. Execut confectii metalice, lucrari de

confectii metalice de orice fel: scari, balustrade, garduri, buncare, etc.; (0738.584.939 104. Execut constructii cripte, borduri, sapaturi gropi- inmormantari, mozaic, marmura, granit cruci si sculptez pe placi de marmura oriunde in tara; (0720.294.432 105. Execut decopertare, faianta, gresie, parchet, demolari ziduri, evacuam molozul, mobila, electrocasnice, preturi acceptabile, demolam case batranesti, oriunde in tara; (0720.294.432 106. Execut gresie, faianta, rigips, izolatii,

polistiren, carton, tapet, parchet; (0720.347.831 107. Execut lucrari de zugraveala, zidarii,

rigips, glet; (0735.745.700

108. Execut lucrari case, garsoniere,

apartamente la cheie. Gresie, faianta, zugraveala, parchet, decorativa, placari exterior, tapet; (0768.923.422 109. Execut lucrari la inaltime, reparatii acoperis inlocuit cu tabla, cupru, titan, zinc, lindab, acoperis biserici si monumente istorice, vopsit si dulgherie; (0755.250.719 110. Execut reparatii felinare, lumanari, punem geamuri, vopsesc grilaje, cruci, fier la vanzare, oriunde in tara; (0720.294.432 111. Execut sapaturi gropi, inmormantari,

cavouri, apa, haznale, santuri, gaze si orice fel de sapaturi, oriunde in tara; (0720.294.432 112. Execut servicii funerare, transport

funerar, imbalsamari, constatari deces, sapaturi gropi, la preturi mici, oriunde in tara; (0720.294.432 113. Executam avantajos zidarie, ten-

cuieli, gleturi, rigips, polistiren, zugraveli, pavele, parchet, sapa, faianta, gresie, renovari, consolidari, demolari, case la cheie; (0755.125.452 114. Executam case de lemn, zero energie, producem un sistem de constructii din lemn si metal sub brandul Caze. Caze este un sistem pentru constructiile independente energetic, zero energie Caze=case zero energie. (0361.428.093/ 0729.055.700 socri@socri.ro 115. Executam constructii case, vile, la

rosu sau la cheie, placat polistiren, tencuieli, decorative, pret neg.; (0767.182.049 116. Executam finisaje de lux 5 stele Facem vopsele decorative de interior 3D avem o gama de modele si culori foarte mare pentru toate gusturile garantam calitate si seriozitate; (0743.419.658

● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59 ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27 ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03 ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01 ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67 ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14 ● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80 ● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39 ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90 ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96 ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30 ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77 ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42 ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17 ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50 ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79 ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08 ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58 ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54 ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25 ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51 ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15 ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78 ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60 ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75 ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44 ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86 ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69 ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05 ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29 ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35 ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32 ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43 ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02 ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55 ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07 ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54

Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov ● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI ● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI

Oficii Po¿tale din ¡arå ● BRAªOV . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. N. Iorga nr. 1 ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . . Str. Corbului nr. 3; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . . . Str. Soveja nr. 39 ● CRAIOVA . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . Str. Unirii nr. 54; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . Calea Bucure¿ti nr. 46 ● GIURGIU . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . Str. Mircea cel Båtrân nr. 18; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . . ªos. Bucure¿ti Bl. 205; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . . Str. Republicii 5A; . . . . . . . . . . . - Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . . Comuna Cålugåreni; . . . . . . . . . . . - Oficiul Crevedia Mare, . . . Comuna Crevedia Mare; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . . . Comuna Izvoarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . Calea Bucure¿ti 70; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Roata de Jos, . . . . . . Comuna Roata de Jos; ● IAªI . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . .- Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul ● PLOIEªTI . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul

Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal

nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.

1, . . . . . . . . . . Str. Cuza Vodå nr. 3; 8, . . . . . . Str. Costache Negri nr. 64 1, . . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8; 3, . . . . . . . . . . . . Sos. Nordului nr. 2; 6, . . . . . . . . . . . . . . Str. Postei nr. 75; 7, . . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6; 10, . . . . . . . . . Bd. Republicii nr. 102; 11, . . . . . . . . . . . Aleea Chimiei nr. 6; 12, . . . . . . . . Str. Malu Ro¿u, nr. 101; 13, . . . . . . . . . . Bd. Bucuresti nr. 24; 14, . . . P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2

● TIMIªOARA . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . B-dul Revolu¡iei nr. 2

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

20 aprilie 2018

3

4

PRESTÅRI SERVICII 117. Executam foraje puturi apa Ananova Bucuresti. Foraj de mica si medie adancime, denisipari, intretineri puturi, curatare puturi, foraje puturi adancime apa potabila, apa menajera, alimentare cu apa, foraje apa, foraje fantani. Oferim garantie, 100 L; (0749.093.200/ 0763.778.789 ananova.company@gmail.com 118. Executam lucrari de constructii montaj tigla metalica, jgheaburi, burlane, aticuri, dulgherie, mansardari; (0725.763.783 119. Executam mansarde, tabla lindab, placari polistiren, tabla de ceramica, metalica, reparatii mici; (0737.489.988

EXECUTAM TIGLA METALICA, DULGHERIE SI MANSARDARI, VOPSIT ACOPERISURI, JGHEABURI, ATICURI, ARCE, LUCRARI DE CONSTRUCTIE TIGLA CERAMICA, CONSULTATIE GRATUITA; (0759.128.701

120.

121. Experienta vasta la un telefon dis-

tanta Rezolv tehnic instalatii de toate felurile: apa, termice, termoseminee, pompe termice, etc. Experienta face diferenta. Plata lucrarii se realizeaza la finalizarea ei, nu in avans. 300 L; (0727.932.375/ 0754.677.284 instalthermo@yahoo.com 122. EXPERT QUARTZ S.R.L. = Ser-

vicii curatenie imobile Asiguram servicii de curatenie la scari de bloc, birouri, apartamente, sau chiar vehicule. Va intampinam cu seriozitate, aparatura si perosnal necesar pentru a livra lucrari de cat mai inalta calitate (0764.321.307/ 0737.771.183 support@expert-cleaning.ro 123. Firma Cleaning va ofera servicii de

curatenie profesionale si economice, de cea mai inalta calitate, in Bucuresti, Ilfov. Ne adresam segmentulului rezidential si celui comercial. Preturi promotionale la interventii. www.firma-cleaning.ro (0762.516.239/ 0724.217.669 contact@firma-cleaning.ro 124. Firma de constructii executam lucrari

de dulgherie, fierarie; (0734.466.632

125. Firma de constructii cu peste 10 ani

experienta executam lucrari de amenajari interioare apartamente, case si spatii comerciale, reparatii si consolidari, constructii case si constructii industriale, 1 {; (0722.250.911 georgearmasu@yahoo.com 126. Firma de constructii executam orice tip de lucrari (constructii case la rosu sau la cheie canalizari, alimentari cu apa, drumuri, hale industriale, renovari). Avem ingineri specialisti.www.constructii-renovari-consolidari-case.ro (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com 127. Firma de securitate si detectivi, GMD

Security cu sediul in Germania, ofera servicii de depistare, gasire si urmarire a clientilor. Detalii la tel. sau mail: (00491727871509 L.ana1@aol.com 128. Foraje si puturi ieftine, executam reparatii puturi, piloni de sustinere, lucrari de mentenanta, puturi absorbante, foraje de epuizment, denisipari, intretinere puturi si foraje orizontal (0769.474.365 129. Garduri metalice construim garduri

si porti metalice, terase, copertine, balustrade, scari interioare si exterioare, diverse structuri metalice. 100 L; (0722.768.555 130. Glet, 6 L/mp, lavabil 5 L/mp, tencuiala 10 L/mp, faianta, gresie, 25 L/mp; (0724.641.540 131. Graffiti Echipa noastra executa lucrari graffiti exterioare (lasertag, parc distractii) sau interioare (perete, personificat mobila, obiecte personale etc.)fatade, terase si spatii exterioare, 15 {; (0733.723.032 DECORAMPERETI@GMAIL.COM 132. HandyMan servicii de curatenie, compania ofera servicii profesionale de curatenie, in diverse locatii (locuinte, centre comerciale, hale industriale etc.) detalii pe www. handy-man.ro (0751.223.388 133. HIDROIZOLATII LICHIDE cu CAU-

CIUC ACRILIC executate la hale, blocuri, terase, depozite, fundatii, acoperisuri, rezervoare, piscine, poduri, parcari, statii peco, in Bucuresti si, pentru suprafete minim 300mp, in toata tara. 1 L; (0726.339.894 contact@stadicon.ro 134. HIDROIZOLATII, execut lucrari de hidroizolatii cu membrane bituminoase profesionale pentru terase de bloc, hale, fundatii, balcoane, garaje etc, execut si reparatii: inlocuire guri de scurgere aeratoare, seriozitate (0740.075.174 135. Instalatii mecanica si tapiterie

de scena. Amenajari sali de spectacole, proiectare, executie si montaj instalatii de scena pentru teatre, tapiterie de scena, (021.434.95.24/ 0722.458.475 prothalia@yahoo.com 136. Instalator autorizat execut instalatii

143. Instalator autorizat, non-stop execut: instalatii sanitare- termice: apometre, cazi, chiuvete, WC+rezervor, robineti, baterii, tevi sparte, desfundari sifoane sucrgere, subsol-coloane - canal; (0733.722.294/ 0724.427.666 144. Instalator Bucuresti Ilfov, desfundari

non-stop, 24/24 ,7/7 zile. Desfundat wc, canale, tevi, reparatii si montaj sanitare, centrale, panouri solare, hidrofoare. Executam si brasamnete de apa si canal 12 L; (0771.431.836 instalabc@yahoo.com 145. Instalator profesionist execut lucrari: sanitare, termice, gaze. Depanare: aragaze, centrale termice, hidrofoare. Montaj senzori gaze electrovalve, termostate ambient. Preturi negociabile. (0730.310.810 146. Instalator sanitar centrale termice,

hidrofoare, boiler, incalzire pardoseala, incarcari freon, montaj aer conditionat, instalatii electrice. (0728.633.409/ 0771.722.890

147. Instalator sanitar, Firma noas-

tra este specializata in lucrari de inlocuire tevi apa, scurgere si termoficare, desfundare canalizare la blocuri si case, montaj obiecte sanitare, centrala termica, apometre, robineti. (0764.457.850/ 0785.446.916 avariiinstalatii@gmail.com 148. Instalator sanitar, electrician 24/24 schimb/montez conducte de apa rece, apa calda, centrale termice, calorifere, cazi, lavoare, wc, masini de spalat, hidrofoare etc. 50 L; (0768.604.223 dginvest.office@gmail.com 149. Instalator sanitar, electrician particular, 24/24 schimb/montez conducte de apa rece, apa calda, centrale termice-electrice, calorifere, cazi, lavoare, wc, masini de spalat, hidrofoare etc. 50 L; (0762.834.399 150. Ionita Construct, amenajari interioare si exterioare, constuctii civie, consolidari, renovari, termoizolatii fatade, placari speciale. Distibuitor materiale pentru constuctii si finisaje; (0726.755.449 it@ionitaconstruct.ro

140. Instalator ?i electrician / carotare ?i demolare echipa formata din instalator si electrician cu experienta de peste 18 ani executam, reparam si modificam instalatii termice, electrice si sanitare la un pret convenabil si intrun timp foarte scurt. 100 L; (0727.356.330 georgescuionutsorin@yahoo.com 141. Instalator accesibil autorizat, aragazuri, apomentre, centrale termice, calorifere, robineti, baterii wc+bazin, obiecte sanitare, intalatii gaze,detectoare gaz (0766.257.867

Instalator accesibil, non-stop execut: instalatii sanitare- termice: apometre, boilere, centrale- calofiere, cazi, chiuvete, WC+rezervor; tevi sparte, robineti, desfundari scurgeri, sifoane, coloane; (0724.600.234/ 0769.856.694 142.

174. Repara Acasa mestrii tai in reparatii

se reamenajari, executam lucrari si interventii, electrice, sanitare, mobilier, lacatuserie si zugraveli. www.reparaacasa.ro (0734.874.870 interventii@reparaacasa.ro

Reparatii acoperisuri executam garduri din fier forjat, balustrade din inox, case, vile ridicate la rosu, montat gresie si faianta, rigips, vopsitorie, etc. (0745.812.723/ 0721.125.281 contact@belprofilgeneralconstruct.ro 175.

176. S.C. Irbis Guard GruP S.R.L este flexibila la cererea de servicii de paza si protectie existenta pe piata, avand posibilitatea de a satisface necesitatile clientilor. (0769.077.195 office@irbisguardgrup.ro

Service centrale termice de peste 20 ani, echipa noastra de profesionisti executa operatiuni de service pentru centrale termice - punere in functiune (PiF), intretinere, verificari tehnice in utilizare (VTP) (0749.143.939/ 021.456.73.73 programari@avis-ctservice.ro 178.

188. Tamplarie PVC tamplarie PVC Ger-

mania cu geam termopan la pret de fabrica, montaj si transport gratuit; (0722.511.311 189. Tapiter particular execut reparatii la

domiciliul clientului, ieftin, rapid si de calitate, reducere pensionari; (0768.312.397/ 0774.698.510 190. Tencuieli mecanizate, amena-

jari interioare. Servicii de amenajari interioare si exterioare la preturi accesibile si calitate garantata. Serviciile noastre: tencuieli mecanizate, zugraveli si renovari, instalatii electrcie, termice si sanitare. (0722.778.899 office@amenajari-totale.ro 191. Termopane, Tamplarie Alu-

miniu / PVC productie si montaj de tamplarie pvc sau aluminiu cu geam termoizolant geam termopan ).Usa de garaj tip rulou, numai 297 euro + tva, preturi de producator www.authentique.ro; www.usa-garaj.com (0733.711.111/ 0732.557.799 office@rulouriexterioare.eu 192. Tigla metalica Plannja Suedia,

tabla de faltuit Extramaleabila 0.6 mm, profile industriale, jgheaburi inclusiv jgheaburi dreptunghiulare si burlane, accesorii pentru acoperis, ferestre de mansarda (0727.773.255/ 0745.181.239 vitenconstruct@yahoo.com 193. Zidar zugrav, execut zidarie ten-

cuiala, glet, rigips, tapet, gresie, faianta, sape plecari cu polistiren decorativa pavele acoperisuri montez usi etc la cele mai bune preturi, (0787.313.772/ 021.337.26.54 194. Zugrav amenajari interioare lavabila,

glet, gresie, faianta, parchet izolatii anti mucegai. Amenajari exterioare izolatie carton, decorativa, placat poliesterIonut (0735.698.146 Gabtirlabadea@gmail.com

Eurodeal Cursuri de calificare autorizate in urmatoarele meserii barman, bucatar, vanzator, inspector resurse umane, instalator, lucrator in comert, operator calculator, ospatar, igiena, prim ajutor, (021.255.52.71 eurodeal33@hotmail.com 4. Curs de canto muzica pop Invatati sa

cantati si consolidati-va pregatirea impreuna cu compozitorul, Cristian Alivej. Site: www.cristianalivej.ro 100 L; (0744.320.776 cristian.alivej@gmail.com 5. Curs engleza restrans. Curs engleza manuale Cambridge, metode moderne, grupe 3-4 cursanti. Ideal daca vrei toata atentia profesorului, dar si un curs vesel si interactiv. Detalii pe invatengleza.eu sau la tel. 40 L; (0744.998.774/ 0744.998.774 info@invatengleza.eu 6. Curs ofiter protectie date DPO, Regulamentul GDPR, Pro Management in parteneriat cu PECB Europe organizeasa cursul DPO, Regulamentul de prelucrare a datelor cu caracter personal GDPR.Cursul este autorizat PECB cu diploma recunoscuta international. 1.309 {; (0721.391.236/ 021.217.09.29 office@promanagement.ro

Cursuri autorizate si acreditate in Bucuresti Bestcor Training Center o gama variata de cursuri autorizate si acreditate din domenii diverse. Pregatim periodic oferte si pachete de cursuri, preturi reduse, plata in rate si inscrieri online! 520 L; (021.315.20.20/ 0744.660.448 contact@bestcor.ro 9.

162. Muncitori calificati cu experienta pentru finisaje interioare, montat gresie, faianta, rigips. Firma de constructii, salariul porneste de la 1800-3000. Toate detaliile se discuta la interviu (0767.880.590

pregatire intensiva, evaluare nationala, bacalaureat, admitere, performante. Meditez domiciliu elev; (0745.271.605

28. Profesor matematica, sedinte individ-

uale, orice zona, programa Ministerului Educatiei, profesor, succesul garantat (0770.428.673

29. Scoala de meserii autorizate, sprijin angajare frizer, coafor, manichiura, pedichiura, sudor, stivuitorist, ISCIR, croitor, infirmiera, brutar, ospatar, cofetar, bucatar, maseur, lucrator comercial, agent securitate, constructor, stilist, unghii, macelar, instructor, 400 L; (0751.855.929/ 0726.964.482 cursuri_romania@yahoo.com

177. Securitate evenimente, o sec-

tiune importanta in activitatea de paza si securitate este reprezentata de asigurarea securitatii pentru activitatile sociale precum concertele, spectacolele, targurile si expozitiile, meciurile. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro 179. Servicii de administrare imobile, oferim servicii de administrare si mentenanta tehnica pentru imobile medicale (policlinici, spitale, laboratoare), de birouri, rezidentiale, centre comerciale. (0720.050.060 office@administrare-cladire.ro 180. Servicii de curatenie in: aparta-

164. Parchetar, experienta 25 ani, mon-

181. Servicii de curatenie de la A-Z, echipa profesionala, preturi mici. Dupa constructor, intretinere, generala, 100 L; (0785.418.778

166. Parchetar, montez, raschetez orice tip de parchet, dusumele, usi, scari interior, zugraveli; (0720.551.903 167. Personal curatenie birouri -

menajere- post fix Personal curatenie birouri Bucuresti (firma curatenie), zonele Aurel Vlaicu,Baneasa. Program lunivineri, posturi fixe. Contract munca, salariu bun, bonuri masa,decontare transport. Tel;021.252.3180 (021.252.31.80

Placari polistiren, tencuieli, gleturi, zugraveli, vopsit, decorativa, si mici reparatii; (0738.169.082 168.

169. Pompare beton Bucuresti si impre-

jurimi, Firma executa lucrari de pompare beton cu pompa Putzmaister P715 noua, statica, pompare 18mc/h, coloana furtun 100 m, personal calificat, in Bucuresti si in imprejurimi, min. 2 ore, 200 L; (0732.611.947/ 0744.505.911 mioara702000@yahoo.com 170. Prodconfex produce si comer-

cializeaza prin brandul propriu: lenjerie bumbac satinat, lenjerie cotton linen, lenjerie material creponat, lenjerie pentru copii, lenjerie bumbac 100%, (0243.282.943 prodconfex95@yahoo.com 171. Produse pentru tratamentul lemnului cu substante ignifuge, anticarii, antifungice, insecticide, confera lemnului rezistenta sporita impotriva inamicilor naturali si impotriva incendiilor (0233.234.544/ 0723.274.875 office@romtecgrup.ro

21. Matematica, info, fizica. Intensiv, recuperari, sinteze. Subiecte testari/ examene sistematic. Experienta. Engleza computationala, practica. (0726.803.036

27. Profesoara de romana-engleza I-XII,

163. Parchetar montez, raschetez,

paluxez masina cu aspirator, preturi minime; (0731.896.182/ 0765.718.690

20. Matematica si romana, eminent profesor si pedagog meditez cu mare eficienta clasele IV-XII la domiciliul elevului. Pret negociabil (0730.206.104

26. Profesoara cu experienta ofer meditatii la limba romana, orice nivel, la domiciliul meu, langa statia de metrou Timpuri Noi; 50 lei/sedinta de doua ore. (0746.398.753

mente, case, scari de bloc, firme, banci, cladire birouri, spatii comerciale, lucram in tot Bucuresti-ul, pentru mai multe detalii la telefon; (0768.604.223

paluxez, masina cu aspirator, preturi minime; (0731.896.182/ 0765.718.690

viduale, domiciliul elevului, succesul garantat, programa Ministerului Invatamantului, reusita sigura, preturi negociabile, 1 L; (0761.929.678 matematicaprofesor@yahoo.co.uk

profesor cu deosebita experienta, meditez matematica, fizica orice nivel, inclusiv Bac, admitere facultate, evaluare nationala si studenti. La cerere lucrez si in week-enduri + in toate vacantele (0745.365.972 ll632743@gmail.com

Irbis Guard Grup ofera servicii de monitorizare si interventie rapida pentru apartamente, case, vile, spatii comerciale, santiere si alte tipuri obiective de interes pentru beneficiari. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro

chet classic si laminat, mester cu multa experienta. (0720.565.423

19. Matematica Profesor, sedinte indi-

25. Meditez matematica fizica orice nivel,

157. Monitorizare si interventie

161. Montez, raschetez si paluxez par-

frecventa la distanta prin corespondenta).Au inceput inscrierile pentru anul universitar 2017-2018. Invatamant la distanta FFDC. Facultati: stiinte economice, contabiltate, drept, taxa scolara 330 E/an. 330 {; (021.210.53.57/ 021.210.53.58 ara@ffdc.ro

ozitate, sedinta 2 ore, 40 L; (0721.277.102

de lemn, case de vacanta, kituri case, amenajare teren de fotbal si tenis. Gasiti mai multe modele de case lemn pe www.mobinstal.ro (0730.030.380 oferte@mobinstal.ro

182. Servicii de paza si protectie

eficiente prin recrutare, training si controlincredere, responsabilitate, beneficii, clienti, implicare, securitate. (0769.077.195/ 031.437.09.08 office@irbisguardgrup.ro 183. Servicii de protectie si paza Irbis Guard Grup furnizeaza servicii de protectie si paza pentru toate categoriile de obiective, bunuri si valori, cu agenti de paza atestati, instruiti, specializati pentru astfel de activitati. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro

195. Zugrav cu experienta execut

7. Curs tehnician sisteme de securitate

196. Zugrav particular, efectuez lucrari de

COR 352130 Au inceput inscrierile la cursul de Tehnician sisteme de detectie, supraveghere video, control accesBd.Iuliu Maniu nr.7 APACA) 700 L; (0723.252.222 eurocurs@yahoo.com

zugraveli lavabile, glet, rigips, tavane false, casetate, etc. Asigur calitate, seriozitate; (0723.054.182 calitate si avantajos. Sunati la tel: (0729.658.439

197. Zugrav, faiantar, instalatii sanitare, executa meserias, calitate, seriozitate, preturi negociabile, exclus intermediari, (0761.933.313 198. Zugrav, glet 10 L, lavabil 5 L, sapa 10 L, tencuieli 10 L, rigips 15 L, parchet, faianta/ gresie 25 L, tinci 7 L, apartament la gata 1.500 Euro. Glafuri, curatat, polistiren; (0724.691.262 199. Zugrav, particular, efectuez lucrari de foarte buna calitate, preturi avantajoase, seriozitate, calitate; (0720.972.538 200. Zugrav, zidar, faiantar execut lucrari, mester cu experienta, seriozitate; (0727.251.833/ 0728.412.787 201. Zugraveli igienizari, vopsitorii,

polistiren, rigips, parchet, faianta, izolatii, renovari apartamente, case, birouri, scari bloc, consultatii gratuite. (0732.044.445 202. Zugraveli - vopsitorii, lavabil, par-

chet raschetat-lacuit, laminat, gresie, faianta, instalatii sanitare-electrice; (0727.957.787

203. Zugraveli, amenajari meserias

serios efectuez lucrari: zugraveli, faianta, gresie, (fara bai), parchet laminat, tencuieli reparatii, finisaje, amenajari, glafuri, etc. Rog seriozitate, 5 L; (0773.328.982/ 0773.328.982 fastbrain62@yahoo.com

184. Servicii instalatii gaze Bucuresti-Ilfov autorizare ANRE ,executam lucrari de calitate in domeniul Cursuri, medita¡ii, instalatiilor de gaze si termice la cele mai bune preturi. Proiecte la cheie ¿coli, traduceri pentru toate instalatiile de gaze natural: 1. Anticariat Bucuresti, proiectare, executie, cumparam carti noi si instalare, punere in funcvechi, din orice domeniu tiune si intretinere si orce cantitate. Lichi(0721.631.761/ dam biblioteci sau stocuri 0788.388.625 de depozit. Plata pe loc, contact@victoriaglobal.ro deplasare gratuita, 185. Sisteme supraveghere video profe(021.315.87.04/ sionale retele structurate, sisteme detectie 0731.407.474 incendiu, acces control, automatizari,

autorizare, analiza risc, proiect tehnic, videointerfoane, reclame led programabile, bariere automate, porti automatizate. (021.324.06.06/ 0721.761.116 contact@titannet.ro 186. Sobar specialist execut sobe, semi-

nee, reparatii, scuturat cosuri; (021.221.66.99/ 0745.991.298

2. Apostile, declaratii de valoare, traduceri Echipa noastra este aici pentru a te asigura ca proiectele tale sunt livrate la timp si in bugetul promis de fiecare data. Mizam pe preturi corecte si rapiditate in livrare, 1 L; (0744.335.213 officemga@gmail.com

8. Cursuri acreditate recunoscute

Uniunea Europeana coafor, frizerie, manichiura-pedichiura, unghii false, cosmetica, masaj, make-up cu practica din prima zi. (0763.606.638/ 0736.938.407 florone.professional@yahoo.com 10. Cursuri calificare peste 100 meserii, alimentatie, turism, constructii, auto, infrumusetare, SSM, PSI, Anre, certificate Ministerul Muncii. Cursuri ISCIR: stivuitorist, fochist, macaragiu, masinist pod, operator GPL, imbuteliator, prelungire autorizatii; www.fundatiaapt.ro; (0784.238.728/ 0744.437.105 fundatiaaptbucuresti@yahoo.com 11. Cursuri calificare-formare profesion-

ala. Asociatia Bucharest Business School.Cursuri alimentatie publica, constructii, servicii si notiuni fundamentale de igiena. Asociatia BBS este o organizatie nonprofit, neguvernamentala, apolitica, independenta fata de orice institutie. (0723.631.967/ 0765.276.239 asociatiebbs@yahoo.com

Cursuri domeniul financiar, piata de capital atribut fundamental: formarea si perfectionarea profesionala in domeniul pietei de capital, fiind atestat de catre CNVM (ASF) ca organism de pregatire profesionala pentru specialistii in domeniu (021.327.11.80 office@cpf-millenium.ro 12.

13. Cursuri operator calculator. Cursuri de perfectionare intensive avizate Ministerul Muncii si Educatiei: Operator calculator electronic si retele; contabilitate primara cu utilizarea calculatorului; contabilitate financiara, (0724.772.425/ 0770.434.606 office@cursuri-picon.ro 14. Cursuri Profesionale Stilist Pro-

tezist Unghii Alege sa fii un adevarat stilist de unghii participand la cursurile Issa Nails Academy. Acceseaza www.issa-nails.ro/cursuri pentru promotiile la Cursurile de Specializare & Perfectionare. (0747.819.938 academy@issanails.ro

8. Pipera Vila de lux de inchiriat pentru evenimente, petreceri private, house party, onomastici, nunti. Vila dispune de club jacuzzy, sauna, bar, biliard, dormitoare. Mai multe detalii la telefon, 399 {; (0784.668.383 luxurymansionpaty@gmail.com 9. Restaurant Liviu Rebreanu Bucuresti Preparate calde, Garnituri, Minuturi, Ciorbe,Pizza, Desert, Gratar, Salate; Peste 20 tipuri de bauturi in colectia noastra. Peste 2000 clienti multumiti. Organizam nunti si botezuri (0788.221.270 stanici@titannet.ro 10. Toalete mobile de lux, nunti, botezuri,

evenimente inchiriem toalete mobile de lux in Bucuresti si in toate judetele Romaniei; 300 {; (0727.374.440/ 0721.780.178 comenziweb@tsgroup.ro 11. Villa party, house party, jacuzzi, club Luxury villa for rent for events: private parties, house party, weddings, baptisms, team building, meetings, filming, photo meetings, pool party, contact, 399 {; (+40784668383/ +40784668383 luxurymansionpaty@gmail.com

Îngrijire personalå, sånåtate

18. Invatamant la distanta (fara

24. Meditez engleza, germana, rog seri-

156. Mobinstal Romania produse case

dormitoare, livinguri, la domiciliul clientului; (0774.925.355/ 0767.374.131

17. Gradinta FEG Bucuresti face inscrieri pentru program de weekend si vacante! Predare in limbi straine (engleza, franceza, germana)Cursuri calificare: infirmiera, operator calculator, coafura, frizerie, cosmetica, asistent asistent social nivel mediu, tehnician maseur, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar - patiser, vanzator, tipograf, instalator, meserii constructii (021.311.10.54/ 0788.424.314

specialitate pregatim elevi cu probleme de invatare orice nivel si/ sau predam ore de engleza si germana, inclusiv incepatori intr-un cadru organizat, conditii excelente. Bucuresti sect 1, 50 L; (0728.893.860/ 0765.681.536

155. Mester, designer execut lucrari apart., magazine mester cu experienta si cunostinte de design renovez, decorez apart. si magazine. lucrez si in constructii. execut lucrari de gresie, faianta, marmura, laminat. vopsit, gips carton, seminee, piatra (0760.963.922 ramona1@ymail.com

160. Montez mobila de orice tip bucatarii,

16. Gradinita Yannis & Yasmine nivel 1: 3 - 5 ani; nivel 2: 5 - 6 ani. Oferim optionale de: pian, limba engleza, limba germana, dans, atelier de creatie. Ne gasiti in incinta Centrului Comercial Sun Plaza (031.426.00.04/ 0744.544.178

23. Meditatii elevi cu probleme Cadre de

154. Meserias amenajari interioare pentru gresie si faianta 2 bai, caut instalator pentru conectare toaleta, dus, cada, lavoar, robinete, 2 bai noi si instalarea unui sistem de incalzire in pardoseala automatizare. 100 {; (00447448282201 eduard_cazan@yahoo.com

159. Montator mobila Bucuresti, demontez si montez orice model de mobila, ieftin si dupa sau fara schita, sector 1, 2, 3, 4, 5, 6, Paul, 50 L; (0735.512.196

suri de formare in toate domeniile care au cautare pe piata fortei de munca, interna si europeana. Cursuri de calificare: electrician, sudor, instalator, coafor, cosmetician, bucatar, ospatar etc. Cursuri de specializare: tehnician energetician/electrician, contabil, inspector resurse umane etc. Sediu din Bucuresti, Str Caderea Bastiliei nr 58, lateral, in spate la ASE. www.feg.ro; (0756.876.091

tam la cursuri saptamanale gratuite pentru vorbitori de limba engleza si romana, studenti la Eduation Point - str. Mendeleev nr. 7-15, sector 1. Cursurile se vor tine in zilele de: 26 aprilie ora 19-21; 4, 9, 16, 23, 30 mai 2018 de la 18.30-20.30;

Mansardari, modificari acoperisuri, montatori, tabla lindab, jgheaburi, burlane, opritori de zapada, in toata tara; (0768.530.870

158. Montam absolut orice fel de tigla metalica si din tabla zincata, mansarde, izolatii, ghene de gunoi si mici reparatii. Gheorghe (0737.298.319

15. FEG Education organizeaza cur-

22. Meditatie Sahaj in Bucuresti. Va invi-

153.

165. Parchetar, montez, raschetez,

montaje diverse. Preturi pe site: instalatorbucuresti.blogspot.ro (0727.278.287 instalatorgabi@gmail.com

tant de instalatii, autorizat ANRE realizez proiecte la fazele dtac sau pth. Mai multe detalii la telefon. Disponibil dup? ora 19; (0767.992.005 marinrrazvan@yahoo.com

3. Centrul de Formare Profesionala

152. Maistru execut zugraveli, instalatii sanitare, gresie, faianta, mozaic, marmura tamplarie, dulgherie, zidarii, izolatii terase (0729.633.656

137. Instalator bun si ieftin.

139. Instalator sanitare-termice, reparatii

173. Proiectare instalatii inginer proiec-

187. Tai lemne drujba, asez, sparg cu toporul, oriunde e nevoie, (0720.294.432

zugraveli, sanitare, electrice, sape, zidarii, decorativa, placari polistiren, rigips, modele rigips, etc 1 L; (0765.932.097 Sukar_boss64@yahoo.con

sanitare, termice, ofer factura, garantie. (0720.177.760

138. Instalator execut instalatii tehnico - sanitare, montaj centrale termice, preturi avantajoase (07961977715

de construire, relevee, cadastru, avize, amenajari interioare, pret/mp 3 {; (0722.214.535/ 0722.897.482

151. Lucrari gresie, faianta, parchet,

tez parchet laminat clasic, stratificat, reparatii parchet, sfaturi cumparare, ajutor transport; (0762.271.242

(0775.603.830 wenemil3@yahoo.com

172. Proiectare constructii, instalatii, aut.

30. Traduceri autorizate Real Translations Traduceri legalizate orice limba, interpretariat, servicii supralegalizare, apostila Haga, legalizari la ambasade, vizari acte studii, experienta 15 ani, traducatori profesionisti, preturi minime. (0723.795.265 office@real-translations.ro

Evenimente, petreceri 1. Accesorii de petrecere, cele mai

vesele si creative articole si accesorii de petrecere: farfurii, pahare, servetele, coifuri, trompete, baloane, decoratiuni, lampioane, artificii, confetti, lumanari party (0758.222.203 office@accesoriidepetrecere.ro 2. Avenue Business Lunch, pentru un pranz cu stil, 19 Lei trei feluri de mancare incluse. Avenue Business Lunch isi primeste oaspetii de luni pana vineri, intre orele 11.00 15.30, pe Sos. Pipera 46-48 19 L; (0724.322.189/ 0724.247.163 office@ballroomsbybamboo.ro 3. Formatia WOW Band, Cu Formatia WOW Band va puteti bucura, la petrecerea dumneavoastra, de un repertoriu vast incepand de la muzica ambientala, cafe concert, muzica usoara, cover-uri, pana la autenticul folclor. (0769.630.501 contact@wowband.ro 4. Formatie muzica nunta botez evenimente Bucuresti Formatie de muzica pentru evenimente festive in Bucuresti si zone limitrofe echipament profesional lumini si fum greu, pret avantajos in functie de eveniment formatie, muzica, nunta, botez, evenimente, 1 {; (0724.508.613 5. Fotograf videograf nunta botez eveni-

mente. Experienta in domeniu 6 ani. Cele mai flexibile preturi. Preturi de la 1400 lei. Deplasari in toata tara. Detalii la telefon 1.400 L; (0721.034.438 Alex.icleanu@gmail.com 6. Machiaj mireasa, Alexandra Rîpeanu Make-up Artist make-up artist cu experienta, specialist in corectie si remodelare sprancene, ofer servicii profesionale de machiaj pentru mirese/nunti, evenimente, petreceri, sedinte foto, ocazii speciale. 250 L; (0755.298.971 catrinelv@gmail.com 7. Pachete pentru nunta, aranjamente florale naturale si artificiale in regim de vanzare si chirie, vestimentatii si accesorii nunta si botez, invitatii, decoratiuni si cadouri (0720.604.178 bibanu888@yahoo.com

1. asistenta medical asistenta medical pentru camin de batrani Domnesti (Ilfov). (0722.462.671 2. Asociatia Crestina Sf. Gheorghe

si Sf. Dumitru camin particular pentru batrani si bolnavi de Alzheimer, Centrul Balotesti & Baneasa, cladiri modern utilate su mobilate, asistenta medicala, personal calificat care va ofera ingrijire 24/24 (0721.900.100/ 0722.223.166 contact@camin-particular.ro 3. Bone si menajere Bucuresti si zona de Nord avem ceea ce va doriti. Echipa bona- menajeraBaneasa se ocupa de selectia, initierea si plasarea unei bone sau menajere in zona de Nord (Baneasa, Otopeni, Pipera, Balotesti, Tunari si nu numai) (0721.750.857/ 0764.884.393 office@bona-menajera-baneasa.ro 4. Cabinet stomatologic, Dynamic Dental

Drumul Taberei: ofera servicii complete stomatologice, la cel mai inalt nivel profesional: implantologie, parodontologie, protetica, endodontie, ortodontie, ocluzologie, gutiere anti sforait. (0722.426.543/ 021.726.64.41 dayanast@yahoo.com

5. Camin batrani Floriana House oferim conditii de cazare preferate de toti batrani, varstnici care doresc sa petreaca timpul intr-un mediu linistit, curat si sa fie tratati cu respect de personalul calificat. (0723.786.244/ 0767.906.264 b72agf@yahoo.com 6. Camin de batrani Bucuresti, Acasa la Bunici: ingrijire, asistenta medicala si recuperare zilnica. Se afla intre parcurile Carol si Tineretului. O oaza de 700 mp de verdeata in centrul Bucurestiului, (0724.384.753 office@caminulacasa-la-bunici.ro 7. Camin de batrani Bunica Ecateri-

na, servicii cazare; servicii medicale 24/24, servicii medicale asigurate, nutritie personalizata; servicii speciale de ingrijire personala, consiliere psihologica (0732.011.302 8. Camin de batrani Martha, curte

1.800 mp, gradina amenajata cu foisor, terasa, pomi fructiferi, cladire 800 mp p+2, camere cu 2 si 3 paturi, living capacitate 50 locuri, cabinet medical, spalatorie, bucatarie complet utilata. (0745.766.173/ 0769.242.873 mateielena2005@yahoo.com 9. Camin varstnici ofera ingrijire permanenta, servicii de calitate intr-un mediu civilizat cu rezultate foarte bune. Asistente, medic familie, med. geriatru, med. psihiatru, med. neurolog, kinetoterapeut, 2.200 L; (0731.425.153 fundatiasfantulpetru@yahoo.com

Casa de ingrijire pentru varstnici. Vechime de peste 10 ani. Cauti camin de batrani / o clinica geriatrie / azil batrani in apropierea Bucurestiului? Casa Snagov situata in Ghermanesti este locul pe care si-l doreste orice batran (0731.920.920 icassian@yahoo.com 10.

11. Celulita, stres, oboseala. Acum aveti ocazia ca in linistea casei dvs. sa va relaxati, eliminati oboseala si aspectul cojii de portocala de pe fese, coapse si abdomen prin cel mai revolutionar masaj anticelulitic, maderoterapia 69 L; (0753.371.255 12. Clinica Serenity ofera servicii de cea mai buna calitate in specialitatile: psiholog, psihoterapie, psihiatrie, sexolgie si servicii conexe. (0748.043.454 contact@clinicaserenity.net 13. Consultatie, evaluare medicala generala Consultatie si evaluare medicala generala, psihiatrica si psihologica, testare rapida a drogurilor in urina, testare HIV/SIDA, asistenta si administrare tratament substitutiv. (0747.896.161/ 0728.983.652 amghita@yahoo.com 14. Consultatii si investigatii oftalmologice, camp vizual computerizat, OCT, biometrie, prescriere lentile de contact, laser YAG, optica medicala; prescriere, executie, interventii chirurgicale. (021.324.63.98/ 0722.225.227 costescu_ioana@yahoo.com 15. Doamna pentru ajutor famile batrani Caut doamna pentru ajutor menaj si ingrijire famile batrani, domn imobilizat la pat, 4-8 ore/zi, de 3 ori pe saptamana, la bloc, cartier Giulesti, aproape de stadionul Giulesti, vis a vis de biserica. (0726.243.735 16. Doamne serioasa ingrijim batrani la

domiciliu, cu experienta, exclus intern; (0767.445.047/ 0731.992.429

17. Ingrijire si supraveghere batrani in cadrul caminului, batranii beneficiaza de supraveghere permanenta, tratamente specfice virstei, consiliere, socializare, asistenta medicala primara, asistenta religioasa (0762.334.434/ 0745.035.334 filantropiaberca@gmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


4

20 aprilie 2018

4

PRESTĂ…RI SERVICII Ingrijire si supraveghere batrani servicii sociale primare, servicii sociale specializate pentru persoane in varsta si cu dizabilitati; gazduire batrani; asistenta medicala, ingrijire, socializareCapacitate primire 158 de persoane (0266.364.126/ 0744.515.360 sf.elisabeta@caritas-ab.ro 18.

19. Ingrijire, tratament, recuperare varstnici centru rezidential pentru ingrijirea, tratamentul si recuperarea persoanelor varstnice, Bucuresti, sectorul 1. Sprijinim permanent varstnicul ce se afla in situatie de dificultate (0767.914.722 contact@resedinta-victoria.ro 20. Manichiura pedichiura la domiciliul

clientului. Ofer tratamente manichiura si pedichiura. Unghii incarnate, bataturi etc 35 L; (0756.924.820 Keresztesmihaelam@yahoo.com 21. Masaj ayurvedic si masaj de relaxare

Temple of Bliss, va ofera masaj ayurvedic conceput special pentru a va reda starea de bine. Pentru doamne putem oferi masajul Menstru Help care atenueaza durerile menstruale si masaj anticelulitic, 150 L; (0787.571.747

22. Masaj de relaxare, tehnician maseor,

ofer masaje de toate tipuriile de relaxare de 35 min sau o ora, pe masa, se maseaza tot corpul fata si spate, din cap pana in picioare sector 4, la domiciliul meu sau ma deplasez, 100 L; (0732.792.071/ 0732.792.071 lissa_lissa68@yahoo.com 23. Masaj, scapa de durerile de spate prin masaj osteopat personalizat, 100 -150 lei, (in functie de gradul de afectare); (0786.737.682 24. Pat electric cu telecomanda Bock Germania, cumparat si nefolosit, cu saltea normala si saltea antiescara, scaun cu roti nou nefolosit, toate la pretul de 4.200 lei. Pretul de achizitie 5700 lei 850 {; (0729.101.123 valeriu@valeriustancu.ro 25. Terapeuta Ofer masaj de relaxare,

reflexogen, terapeutic, drenaj limfatic si masaj anticelulitic. Scoala masaj, atestat, experienta, seriozitate. Drumul Taberei Moghioros. Rog seriozitate, 50 L; (0766.553.639 26. Tratamente stomatologice pro-

fesioniste -Tratamente ORTODONTICE de calitate;-Tratamente endodontice la MICROSCOP;-Interventii CHIRURGICALE complexe: inserare de implanturi care necesita sau nu aditii osoase;Servicii protetice (0744.549.003/ 031.109.52.91 prelipceandaciana@yahoo.com 27. Unghii cu gel toate noutatile in

materie de unghii Yly stilist protejist realizez: constructie gel, intretinere gel, gel pe unghia naturala, manichiura semipermanenta, french, tips, pictura, pedichiurapreturi fara concurenta, dotari noi (0722.612.915 constantimob@yahoo.com

Masaj 1. Abandoneaza-ti cautarile. Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 2. Abate drumul tau spre o relaxare pla-

cuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat, situat intr-o vila de pe strada Baba Novac, nr 9i, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 3. Alege un masaj adevarat, de calitate,

realizat de o d-na tehnician maseur, prin relaxare, tonifiere, terapeutice, shiatsu, reflexo, sauna, aparate recuperare si slabit, curatenie, Crangasi. Nu ofer sex de niciun fel. 130 L; (0731.515.140 4. Alessia Vip. Locatie lux. Te astept la mine la tine sau hotel pentru un masaj de relaxare, masaj corporal masaj total complet relaxabil, nu ezita sa suni, poze reale 100%, 50 L; (0767.434.581/ 0767.434.581 Escortevip20@yahoo.com 5. Alex, maseur terapeut ofer masaj de

relaxare, body massage, general si corp la corp. Te simti obosita, singura, stresata, simti ca nu ti se ofera atentie si ai nevoie de relaxare si validare. Atat la domiciliu si hotel, cat si la mine, zona Victoriei, 99 L; (0772.734.011 6. Alexa noua in zona masaj de calitate pt. domnii care se respecta si stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L; (0732.721.047 7. Alexia, Daria, Emy, Sorina, Izza, Ralu-

ca, Eva, Alina, Corina, Sasha, Ana, Vicky sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru de masaj, situat in Bucuresti, strada Baba Novac, o locatie de lux, situata la vila. Discretie, lux, calitate, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 8. Alice, tanara dulce, sexy si senzuala, poze reale bruneta reala cu ochii verzi, 20 ani, sexy, frumoasa si pasionala. Masaj erotic si de relaxare. Suna si vino la mine. Mai multe detalii la telefon. Discretie, igiena si bun simt. Zona Universitate, 60 L; (0738.217.515 Tanaraescorta@yahoo.com 9. Alina 21 de ani, domnisoara supla, manierata si cu o experienta ireprosabila in arta masajului. Te astept pe tine cel interesat intr un cadru intim si discret pentru a te rasfata cu un masaj de relaxare. Titan Auchan. 60 L; (0721.964.205 10. Alina, 30 de ani, 1.68 m si 59 de kg, te astept in locatia mea, bulevardul Mircea Voda, Camera de Comert pentru un masaj de vis. Curatenie, discretie. Mai multe detalii la tel. Poze reale. Intre orele 11-22, 100 L; (0738.493.946 11. Alina, Unirii, doamna foarte discreta, 30 ani, nonconformista si extrem de pasionala, ofer diverse tipuri de masaj d-lor ce doresc sa evadeze din cotidian si banal, 150 L; (0729.541.822 sweetpleasure@yahoo.com 12. Aliyna, una dintre putinele maseuze

14. Amazonia Piata Victoriei, Alege din cele 6 Amazoance pe cea care se potriveste cel mai bine cu stilul tau, 170 L; (0734.745.200/ 0741.741.529 info_amazonia@yahoo.com 15. Ambianta si rafinament, daca esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. 120 L; (0732.545.457 16. Ambianta si rafinament. Cauti ceva

inedit, cauti sa te detasezi de problemele cotidiene? Te asteptam alaturi de fete superbe, experte in arta masajului erotic, cu bun simt, senzuale, atente la dorintele tale, salon lux, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 17. Ana, noua pe site, 30 ani, cu experien-

ta in arta masajului de relaxare, zona Drumul Taberei, suna-ma pentru mai multe detalii, 80 L; (0723.114.875 18. Ana, Dr. Taberei, bruneta, 30 ani, edu-

cata, cu bun simt, te astept, pe tine domn serios pt. un masaj de relaxare la domiciliul meu. Discretie serioziitate. Singura in locatie, 100 L; (0725.326.069/ 0756.422.429 anacriss83@yahoo.ro 19. Ananda Studio Masaj, atingerea este

o modalitate de explorare a trupului, de savoare tot mai profunda asenzualitatii Ananda Studio Masaj /Splaiul Unirii, 130 L; (021.322.80.79/ 0723.408.191 20. Andra, doamna serioasa si educata ofer masaj de relaxare d.lor genero?i si manierati la domiciliul meu. Cer si ofer discretie si igiena. Mai multe detalii la tel. locuiesc singura 200 L; (0727.027.598 21. Andra, Magheru bruneta siliconata, poze reale, confirm cu tatuajele, ofer masaj de relaxare si erotic !mai multe detali la telefon 100 L; (0799.055.923 22. Andreea 29 de ani, doamna draguta,

manierata si foarte atenta cu tine domn care sti sa te respecti. Te astept la mine pentru a te relaxa asa cum meriti. Titan bdl 1 Decembrie; 60 L; (0730.498.538

46. Cauti ceva inedit, am creat special pentru tine un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase si senzuale fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera senzuala si plina de erotism, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457

76. Doamna 34 ani, experienta, atestat, ofer masaj de relaxare profesional, masaj terapeutic, cervical, lombar, capilar, locatie centrala, dicretie, o sedinta dureaza o ora si se efectueaza pe masa de masaj. 100 L; (0732.937.889

47. Cauti lux si calitate, lasa-te invaluit de

ofer masaj de relaxare la domiciliul meu sau deplasare. Mall Vitan, Dristor 200 L; (0735.395.398 dia_rr@yahoo.com

atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai memorabile clipe, doar in incinta salonului Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253

48. Cel mai nou salon din Bucuresti daca

esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta. 120 L; (0720.525.253 desiree.masaj@yahoo.com 49. Cele mai rare si exotice tehnici de

masaj, cu clavicula, cu sanii, fesele, abdomenul maseuzei. Discretie, frumusete, senzualitate si mult erotism le puteti gasi la 10 incitante domnisoare maseuze. Garantam satisfactia. 150 L; (0720.335.522 50. Clipe de vis-salon lux. Te-ai gandit

vreodata ca mangaierile si atingerile, rasfatul si alintul unei fete, calificata in arta masajului erotic, te pot face sa vibrezi, sa te detasezi de micile sau marile probleme cotidiene? 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 51. Cosmetica si masaj de relaxare,

Budimex, ofer servicii de masaj de relaxare/somatic/anticelulitic/reflexo la domiciliul meu, locatie de lux, conditii deosebite, discretie si comfort, epilari cu ceara/crema/tuns/pensat. Rog seriozitate. 150 L; (0761.914.506 panzacos@live.com 52. Creola voluptoasa ofer domnilor gen-

erosi masaj In locatia mea Titan, masaj si alte placeri exclus contact sexual, nu sunt escorta, nu suna pt. sex, relaxare, erotism, fantezii, fetishuri; 100 L; (0765.753.016

77. Doamna 38 de ani, 1.75 m, 60 kg,

78. Doamna 41, stilata si educata calma

si rabdatoare ofer masaj de relaxare cu atingeri suave si delicate (cu ulei sau crema) intr-o atmosfera calda linistita, discretie maxima locuiesc singura, program 10-20 (0735.580.905 79. Doamna Irina, blonda matura, slim,

cu un fizic de invidiat, recent divortata, doresc sa gust din placerile vietii si sa nu ma mai simt neglijata. Sunt maseuza cu experienta si doresc sa cunosc domni discreti, generosi, masaj./ 150 L; (0733.911.204 discreterosrl@gmail.com 80. Doamna matura oxigenarea intregului

organism; masaj medical; Punctul VC6 oceanul energiei situat sub ombilic relaxare, cervical, lombar, reflexoterapie. Luni-sambata 10:00-20:00 175 L; (0720.377.471

81. Doamna matura, noua pe site, amabi-

la si cu zambetul pe buze ofer masaj terapeutic si relaxare, daca vrei rasfat te astept. Dristor, non-stop; (0735.521.454

82. Doamna roscata, 40 ani, sector 3, masaj de relaxare la mine sau la tine. Sunt apa si foc, alege diferenta. Try to be you. Viva to exito. I speak english; (0736.848.706 nicol_pana@yahoo.com 83. Doamna, 38, eleganta, discreta, ofer masaj de relaxare, singura in locatie, poze 100% reale. Bulevard Dimitrie Cantemir, Budapesta, Tineretului, nu rasp la nr privat. Program l-v: 10-20/21. S: 10-14/16, 100 L; (0767.752.256/ 0730.967.399 84. Doamna, Matura experimentata in arta masajului te invit sa traiesti o experienta care fiecare barbat merita sa aiba parte. Locatie centrala foarte curata. uleiuri finela fel si momentele. 200 Ron jum de h, 300 Ron/h 300 L; (0733.844.526

23. Andreea 38 Doamna matura, draguta, licentiata ofer masaj de relaxare si reflexogen, 200 L; (0733.301.362

53. Cristina 31 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii sunama. Zona piata Muncii. 100 L; (0737.184.035

24. Andreea, te invit la mine pentru o ora de relaxare prin arta masajului si prin tehnici bine cunoscute, promit o ora de relaxare totala, locatie centrala, lux, intimate si discretie 100 L; (0765.158.731

54. Cristina bruneta cu bun simt ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

acasa sau la hotel ofer masaj de relaxare pt mai multe detalii suna-ma; 300 L; (0732.445.512

25. Andreea, 29 ani, Dristor 2 metrou,

55. Cristina, bruneta 31 ani, ofer masaj

de relaxare la domiciliu, pt. detalii sunama. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

tezie, camera speciala dominare la Noblesse Unic, sedinta cuprinde masaj relaxare, body si erotic plus diverse fantezii, cum ar fi dominare, fetish, striptease, lap-dance, toys, latex outfit, role-play, 300 L; (0727.148.861

senzualitatea si feminitatea sunt calitatile care ma caracterizeaza. Discreta, cu bun simt si bune maniere, ofer masaj erotic si de relaxare la mine acasa. Mai multe detalii la tel 60 L; (0764.093.732 26. Andreea, am revenit, sunt aici pentru

a-ti face un masaj de relaxare, vreau si daruiesc discretie si igiena maxima, te astept in locatie usor accesibila si discreta, pentru mai multe informatii nu ezita sa suni. Titan. 80 L; (0720.649.896 27. Ardeleanca plinuta, draguta calma si

comunicativa doar pentru domnii seriosi maturi. Ofer masaj, fara graba, (0741.645.898 28. Ariana si Roxy, poze reale, club Vip Zone masaj bar, muzica, companie, dans la bara, lapdance, streaptease, privat show, masaj erotic, happy endings, dush asistat gratuit, jacuzzi. Paza, locuri parcare. Reduceri pt. grupuri 3+1, 5+2. Rez. tel. 250 L; (0735.777.203 mari.angajari@gmail.com 29. Artemis Masaj Bucuresti Salon de

masaj erotic Artemis Masaj te invita in lumea placerilor !!! www.masajclub.ro (0727.861.111 30. Atingeri pasionale. Masajul erotic

oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 31. Atingeri patimase. Bucura-te de cele

mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 32. Berceni, blonda ofer masaj de relaxare terapeutic body, masaj domnilor discreti si manierati, mai multe detalii la telefon, (0735.665.672 33. Berceni, Georgiana, bloduta, 27 ani,

ofer masaj de relaxare, domnilor cu bun simt si interesati poze reale Straja, Resita, 50 L; (0724.757.800 34. Berceni, Piata Sudului, Alexandru

Obregia stradal, domnisoara curata, am bun simt, ten alb, 25 ani, iti ofer calitate, tu alegi tariful, 60 lei, 100 lei, ora 120 lei, sunt o tipa educata vorbesc putin, te astept cu placere, 11-21 bloc stradal, parcare 60 L; (0749.494.562 35. Black Velvet Massage BV ofera frumusete, relaxare si profesionalism! Taxi gratuitwww.eroticmassagevelvet.comSuna acum, (0761.811.080 36. Blonda 29 ani, ofer masaj terapeutic de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate; 300 L; (0729.299.278 37. Blonda ofer masaj de relacsare ter-

apeutic cervical, inghinal, in locatia mea de lux amenajata special pentru tine pentru ati oferi cele mai bune servicii, 200 L; (0732.568.368 38. Blonda 28, blonda reala selectiva ofer

masaj de relaxare domnilor care apreciaza calitatea intr-un cadru intim si discret, zona Alba Iulia 200 L; (0732.584.646 39. Blonda apetisanta, cu experienta in masajul de relaxare te invit la o sedinta de relaxare la domiciliul meu. Pentru alte detalii ma poti suna; 100 L; (0731.755.042 40. Bruneta 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii sunama, zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035 41. Bruneta inalta, frumoasa, cu poze

reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare vino la mine si lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat, zona Zepter, 50 L; (0774.929.887 42. Bruneta matura, te astept pe tine

domn generos sa te rasfat cu un masaj de relaxare si tonifiere a trupului si sufletului, in locatia mea discreta si curata. Unirii, Zepter. 50 L; (0737.401.576 43. Bruneta noua in Oras zona Dristor 2,

Baba Novac buna dragule, numele meu este Denisa. Te astept la mine pentru un masaj de relaxare. Pozele mele sunt 100% reale. Pot confirma cu tatuajele, (dr2). i speak english, call me. 60 L; (0749.431.765

care au poze reale, asta pentru ca te respect pe tine domnul meu si iti fac pe plac, sa te relaxez cu diferite tehnici de masaj, locuiesc singura, zona metrou Timpuri Noi. (0729.797.491 frumoasa_alina20@yahoo.com

44. Bruneta, inalta, frumoasa, poze reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare vino la mine si lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat, zona Zepter 50 L; (0774.929.887

13. Amalia sunt o bonda finuta cu stil si cu o eleganta aparte ofer masaj de relaxare in locatia mea discreta luxoasa in zona Alba Iulia 200 L; (0732.568.399

45. Buna sunt Andreea noua in orasul

tau, Militari Bruneta dulce, 24 de ani te astept la mine sa te rasfat cu un masaj total; (0768.206.402

56. Cristina, bruneta cu bun simt, ofer

masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 57. Daniela, 26 ani Domnisoara noncon-

formista si lipsita de prejudecati, 26 ani, bruneta slim si senzuala, o fire vesela, libera, ofer diverse tipuri de masaj numai in locatia mea dlor discreti si generosi. Fotografii reale, 150 L; (0730.732.195 58. Darya, bruneta inalta 1.75 cu 68 kg

30 de ani vino la mine sa te surprind cu un masaj si clipe unice, poze reale 100% zona Zepter 50 L; (0763.154.254 59. Darya, bruneta inalta 1.75 cu 68 kg 30 de ani vino la mine sa te surprind cu un masaj si clipe unice, poze reale 100% zona Zepter, 50 L; (0763.154.254 60. Darya, buna sunt o bruneta finuta,

curata, 30 de ani, 1.75 cu 65 de kg, ofer domnilor draguti un masaj cu clipe frumoase pentru mai multe detalii suna-ma, zona Zepter. 60 L; (0784.986.529 61. Delia, te invit la mine pentru o de relaxare prin arta masajului erotic si prin tehnici bine cunoscute, plus alte surprize in locatia mea centrala, 100 L; (0764.501.255 62. Denisa 33 de ani blonda matura, inal-

ta 1.75m, slim,o fire pozitiva, vesela si nonconformista, maseuza, ofer diverse tipuri de masaj numai in locatia mea dlor discreti si generosi. Fotografii absolut reale, zona Unirii, 150 L; (0785.696.651 63. Denisa, noua in zona te astept pe tine

domn serios pt. a-ti oferi un masaj de relaxare plin de surprize intr-un cadru intim. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady 80 L; (0723.192.086

64. Dessiree Masaj a creat pentru tine un

loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com www.dessireemasaj.ro 65. Dessiree Masaj Atingerile tinerelor noastre domnisoare te vor face sa vibrezi de placeri nebanuite, te vor duce pe culmile extazului si toate astea intr-o atmosfera de basm, locatie de vis, calda, intima. Te astept, 120 L; (0720.525.253/ 0732.545.457

66. Dessiree Masaj, masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 67. Dessiree Masaj, alege calitatea masajului de relaxare facut de fete profesioniste, cu uleiuri aromatice intr-un ambient de vis. Te asteptam intr-o locatie curata si discreta, unde vei mai reveni. Strada Traian 254, 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 dessiree.masaj@yahoo.com 68. Diana masaj massage visit hotel or your apartment Diana, nice to meet you. I am brunette, senzual and I can make you a very good massage. My meticulous eye for detail ensures each encounter is tailored to your innermost desires. Relax massage, erotic. 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com 69. Diana massage, masaj, visit hotel or

your apartment, Diana, senzual lady, brunette, slim , elegant and expert in massage make you feel your senses , gentle. Hotel visit only or visit at your apartment. Call for details. 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com 70. Diana noua in zona, masaj de calitate

fara graba, fara fite discretie si curatenie, zona Lizeanu aproape de Obor. 80 L; (0799.633.655

71. Diana, 35 ani, singura bruneta finuta,

dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare totala super calitate, zona Piata Munci Decebal, 100 L; (0769.857.366

72. Diana, best massage, masaj, visit hotel or your ap Diana, brunette, slim, very elegant and expert in massage make you feel very good. Hotel visit or visit your apartment. Elegance and sweet. Best massage (masaj). Unirii, Arc Triumf, Victoriei. Call me. 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com 73. Diana, Unirii, 30 de ani, doamna matura, blonda discreta, ofer diverse tipuri de masaj, relaxare, somatic etc numai in locatia mea, o vila de lux situata in zona Pta Unirii.Discretie, intimitate. Conditii lux. 150 L; (0723.735.479 74. Doamna casatorita, stilata, masaj de relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. (0722.966.960 75. Doamna 34 reala selectiva ofer masaj

de relaxare si erotic zona centrala AlbaIulia 250 L; (0732.568.575

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

105. Iti doresti tandrete si pasiune, lasa-te

purtat intr-o lume a placerilor erotice, invadata de muzica relaxanta, alaturi de tinere maseuze dornice sa-ti ofere clipe de neuitat intr-un ambient intim si senzual. Salon lux, fete superbe 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 106. Iti doresti tandrete si pasiune? Excess massage va ofera cea mai placuta experienta de relaxare totala prin arta masajului erotic, intr-o atmosfera invaluita in mirosuri afrodisiace alaturi de trupurile senzuale ale tinerelor noastre, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 107. Jolie te asteapta pentru un rasfat

brazilian, buna, numele meu este Jolie sunt 100% brazilianca te astept intr o atmosfera discreta in cea mai deplina curatenie pentru a te rasfata cu un masaj asa cum meriti. I speak english; 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 108. La cuibusor cu fete dragute, mai multe fete dragute profesioniste va asteptam la noi la masaj de relaxare de mai multe feluri masaj nud, masaj body.masaj terapeutic. Cu jacuzzi ?i sauna, cu lengerie noua, locatie discreta, (0758.426.587 Popa_popa@yahoo.com, 109. La mine, Maria 30 de ani ofer masaj

terapeutic si de relaxare locatie Dristor Camil Ressu multe detalii la tel. 60 L; (0720.522.833 110. La tine sau la hotel Alina, maseuza cu

experienta, 26 ani, curata, discreta, ofer servicii de masaj domnilor cu bun simt, pozele sunt reale si recente (nu insista). Call me for more details, 200 L; (0723.825.710 111. La tine sau la hotel Ana ma deplasez la tine sau la hotel pentru mai multe detalii contacti-ma non stop, 100 L; (0768.689.770

115. Larisa, noua in orasul tau, fotografii

87. Domn ofer masaj profesionist doamnelor, domn, 35 ani, ofer masaj de relaxare, intretinere si sportiv, doamnelor si domnisoarelor la domiciliul acestora sau la hotel, 50 L; (0737.353.999

100% reale, ofer masaj de relaxare domnilor generosi, te astept in locatia mea intrun ambient placut. 100 L; (0720.598.721

88. Dristor 2, Andra 21 de ani, tanara,

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms. 70 L; (0744.819.981

116. Laura 31 ani, poze reale 100 ofer

117. Laura, pustoaica 18 ani, masaj erotic

89. Dristor, noua in zona ta, buna, ma numesc Alina, am 25 de ani, te astept in locatia mea curata si discreta pentru un masaj de neuitat, ofer masaj de relaxare domnilor manierati si cu bun simt. Sunama si nu vei regreta. 50 L; (0727.525.886/ 0727.525.886

nud, priveste cu atentie pozele mele. Ei bine, realitatea e chiar si mai frumoasa deoarece eu nu sunt prea fotogenica. Energizeaza-te instant la un masaj erotic cu o pustoaica jucausa la Noblesse Unic. 200 L; (0727.148.861

90. Dupa o zi incordata si plina de stres,

prins de arta masajului in compania mea la domiciliul meu intr-un cadru intim si discrer. Detalii suplimentare la tel. Titan bld Theodor Pallady. 80 L; (0720.649.896

92. Ema, Snagov, roscata pasionala, 30

ani, nonconformista, altfel decat restul, vesela si plina de viata, maseuza foarte experimentata, ofer diverse tipuri de masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi, 200 L; (0729.724.953 sweetpleasure@yahoo.com 93. Eroi Revolutiei, buna sunt Alina, te

astept la un masaj de relaxare de calitate. Pozele imi apartin 100%. Locatie foarte curata 100 L; (0762.867.216/ 0785.530.617 94. Eroii Revolutiei ofer masaj intr-o locatie curata si foarte discreta. Sunt o tipa de 36 ani 1, 72, 52 kg, blonda, foarte vesela si comunicativa. Detalii la tel. Program 10-19. 60 L; (0740.291.892 95. Erotism, tandrete si intimitate, o

doamna matura, 48 de ani, calda, pasionala te invita pt. clipe de tandrete si erotism, masaj body erotic, show, plus multe surprize placute dupa o zi stresanta. Te astept. La tel. 5/ 15 min., 100 L; (0729.443.193 96. Estera 50 ani plus masaj terapeutic si

de relaxare intr-o locatie de lux, in compania unei doamne stilate, selective. Rafinament, discretie, intimitate. Garantez eficienta si igiena, amanunte pe Google (0724.184.287

97. Eva, Natasha, Vichy, Raluca, Michy, Izza, Vera, Emy, Sorina, Sasha sunt cateva nume ale fetelor din salonul nostru. Cauti pasiune si extaz, discretie si lux, calitate si igiena? Aici este locul perfect pentru a beneficia de un masaj extraordinar, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 98. Excess Massage va invita sa va

relaxati intr-un loc incantator, elegant, sigur si discret. Salonul nostru va ofera o gama variata a serviciilor de masaj: relaxare, terapeutic, body, erotic. 120 L; (0763.369.660 99. Excess Massage, simte atingerile patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti ceva unic. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 100. Favorit, roscata stilata, 35 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 63 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare. 60 L; (0731.784.820 101. Favorit, satena stilata, 35 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare 60 L; (0731.784.820 102. Fete noi, locatie lux, simte atingerile patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile doar prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti placere, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 103. Finuta si draguta, te astept intr-o locatie discreta si curata, pentru un masaj de relaxare si tonifiere, pentru mai multe detalii suna-ma. Unirii, Zepter. 60 L; (0725.473.852 104. High class massage de relaxare, ter-

apeutic, lombar si cervical, uleiuri aromatherapy, igena maxima, central, recomandat persoanelor care doresc calitate si bun gust 300 L; (0734.013.158

137. Masaj la hotel sau la salon daca esti

in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze iti vor oferi o experienta unica. 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 138. Masaj la hotel sau la Salon Mosilor,

fete frumoase cu experienta va ofera masaj de relaxare si erotic direct in camera dvs. de hotel sau la salonul nostru. Nu trebuie sa va deplasati, noi venim direct la dumneavoastra, daca ne chemati, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 139. Masaj la tine sau la hotel buna sunt o blonda fara fite iti ofer un masaj deosebit mai multe detali la tel. pupici; (0731.536.906

141. Masaj Lucky Love, salon de masaj si

114. La tine sau la hotel, ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si discreti. Sunt o fata cu bun simt si nu imi plac oamenii neseriosi. Sunt poze reale garantez pentru ele. Pentru mai multe detalii la telefon, I speak english. 200 L; (0720.964.613

conformista, experimentata, maseuza, ofer diverse tipuri de masaj domnilor discreti si generosi intr-o locatie de lux, situata in Snagov, foarte aproape de DN 1. Foto reale 200 L; (0784.368.280

136. Masaj la 4 maini, doua prietene mature, 45/31 ani, maseuze experimentate, blonda senzuala si calma si roscata obraznica si spontana, oferim cele mai tari senzatii in cadrul unui show real dlor interesati, 450 L; (0729.724.953

113. La tine sau la hotel, buna ma

86. Dominare masaj erotic, masaj fan-

91. Eliza, Snagov blonda pasionala, non-

135. Masaj Floreasca, un masaj plin de fantezie Maseuze noi si superbe in locatie. Va asteptam la un masaj erotic de calitate intr-o vila cocheta. Pozele sunt reale, intra pe site sa vezi galeria completa si tipuri de masajwww.fantasymasaj.ro: 180 L; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com

140. Masaj la tine sau la hotel, sunt o blonda frumoasa si sexi, iti ofer un masaj deosebit de relaxare, pentru mai multe detalii, suna-ma, deplasari, (0731.536.906

deplasez la tine acasa sau la hotel, ofer masaj terapeutic si de relaxare, pt mai multe detalii contacteaza-ma. 300 L; (0786.612.773

te astept pe la mine (la tine sau la hotel) pentru o sedinta de masaj reflexoterapeutic. Rog seriozitate. Pentru mai multe detalii ne auzim la telefon, 100 L; (0735.675.797

134. Masaj erotic, tantric, jacuzzi, la hotel pentru domni ce stiu sa aprecieze calitatea si care se respecta. Oferte jacuzzi, free bar, la noi sau hotel, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

ta, finuta si cu bun simt ofer masaj terapeutic de relaxare, selectiva si dornica de experiente noi, 200 L; (0736.686.726

112. La tine sau la hotel, bruneta, elegan-

85. Doar deplasare hi ma deplasez la tine

frumoasa si discreta, ofer momente unice de relaxare domnilor generosi, masaj. Poze reale 100% din locatie, garantez revenirea. Pentru mai multe detalii la telefon. 70 L; (0738.590.092

133. Masaj erotic, garantam dubla satisfactie. Suntem 10 maseuze pe toate gusturile. Dedicate, ascultatoare sau rebele. Nu te lasam nesatisfacut. Tehnici rare, non stop, 150 L; (0728.557.788

118. Lory 25 ani, am revenit, lasa-te sur-

119. Luna Massage. O oaza de placere si

relaxare te asteptam seara de seara in salonul nostru pentru o sedinta de masaj speciala. La noi te vei simtii cu adevart bine. Fete, dulci, frumoase, cu experienta. Bar, Jacuzzy, Parcare, curatenie, discretie, 150 L; (0722.877.223 120. Maria 32 Ani, poze reale 100% ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel.Nu rasp. la nr. privat si sms, (0751.816.977 121. Maria, 38, 172, 64, doamna matura,

frumoasa si licentiata in arta masajului, ofer masaj de relaxare si terapeutic domnilor manierati; 300 L; (0762.041.704 122. Masaj Andra 21 de ani, tanara, frumoasa si satisfacatoare, ofer masaj de relaxare doar la tine sau hotel, poze %100 reale. Cer si ofer seriozitate. Pentru mai multe detalii la telefon. (0738.590.092 123. Masaj de relaxare pt domni, doamne

si domnisoare Masaj profesional de relaxare efectuat pe masa de masaj intr-o atmosfera placuta. Detin certificare in domeniu. Poze reale de la cabinet. Zona Bucurestii Noi, metrou iesirea Parc Bazilescu. 75 L; (0731.093.149 liviu.c.georgescu@gmail.com 124. Masaj de relaxare totala la domiciliul

meu, zona Tineretului, pentru mai multe detalii, suna-ma 60 L; (0767.450.188 125. Masaj de relaxare, 36 ani rep. Mold,

masaj de relaxare fara graba cu o maseuza cu experienta in arta masajului de relaxare la domiciliul meu care se afla in centrul orasului la Universitate, discretie si igiena cu siguranta, (0758.804.949 popa_popa@yahoo.com 126. Masaj delicios Vip Obsession Mas-

sage te invita sa petreci momente memorabile in salonul nostru de masaj de lux. Avem cel mai delicios masaj senzual. Locatia Piata Unirii. Galeria foto cu modele o gasiti, 200 L; (0755.141.868/ 0733.533.422 contact@vip-obsession.ro 127. Masaj delicios. Vip Obsession Mas-

sage te invita sa petreci momente memorabile in salonul nostru de masaj de lux. Avem cel mai delicios masaj senzual. Locatia Piata Unirii. Galeria foto cu modele o gasiti pe site, 200 L; (0755.141.868/ 0733.533.422 contact@vip-obsession.ro 128. Masaj erotic Bucuresti Bucura-te de

night club, te cheama la o experienta de neuitat alaturi de cele mai fermecatoare, senzuale si frumoase fete. Masaj de relaxare, erotic, body masaj, striptease, intim ladies show. 130 L; (0722.110.003/ 0754.035.723

142. Masaj massage visit hotel or your apartment Diana, visit hotel or your apartment, bruneta, slim, senzuala, delicata, te pot face sa te simti ca in rai, fac foarte bine masaj, massage la hotel sau la tine. Alegema si vei reveni garantat!! 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com 143. Masaj pasional, sauna, jacuzzi cu cele mai permisive fete, in cel mai curat salon. Fara graba, igiena maxima, fete frumoase si dulci, respect, discretie. Programari pe site, pe email si pe telefon. 200 L; (0760.498.238/ 0727.282.178 contact@sweetgirls-masaj.ro 144. Masaj placut de relaxare inainte de

culcare. fa-ti timp azi si ofera-ti un capriciu cu o sedinta placuta de masaj, stimulez toti porii pielii tale, te vei simti in al 9-lea cer, Disponibila non stop. Vezi video-ul din acest anunt si apoi ma suni; 250 L; (0721.609.296 145. Masaj profesional, maseuza, 8 ani

te asteapta intr-un cadru intim si discret. Atingerile pasionale, devotamentul si finetea cu care te vor trata te vor face sa uiti grijile si sa depasesti barierele placerii. 120 L; (0732.545.457

164. Maya roscata fierbinte si senzuala iti

ofer masaj tantric de calitate combinat cu atingeri pasionale care te vor face sa uiti de griji. Zona Lizeanu, Obor, Stefan cel Mare 150 L; (0736.943.695 165. Melissa 30 ofer masaj total de

relaxare piata Victoriei, 100 L; (0785.867.680 166. Mihaela noua in zona, Mihaela bruneta 24 de ani,1.65 50 kg, te astept astept pe tine dom generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi ,mai multe detalii la tel, zona Stefan cel Mare, 80 L; (0747.212.288 miha03257@gmail.com 167. Militari Residence, noua in zona. Te

astept pentru ati efectua un masaj de relaxare profesional, masaj body si plus alte fantezii. Pentru mai multe detalii la telefon. 100 L; (0733.387.520 168. Miniona skinny ofer domnilor masaj,

exclus sex, intr-un ambient intim si discret. sunt singura in locatie, discretie maxima, nu suna pentru sex, nu sunt escorta, nu ofer contact sexual. Sunt noua in domeniu, (0736.737.499 169. Mirela, ofer masaj de relaxare intrun ambient placut la domiciliul meu. Titan, Bd. Theodor Pallady, 60 L; (0736.549.922 170. Mister si seductie, lux si calitate Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0720.525.253/ 0732.545.457 171. Model in centru, 5 zile, rog seriozitate, sunt iubitoare, romantica, imi place sa fiu iubita, mangaiata, imi place sa la joc, stiu multe jocuri sexuale, suna-ma, kiss, 100 L; (0731.779.390 maxelena4u2@yahoo.com 172. Monica bruneta reala 1.68 cu 60 kg

30 de ani, selectiva si plina de pasiuni si erotism si foarte dulce te astept la un masaj, suna-ma zona Zepter, 40 L; (0731.289.615 173. Monica maseuza cu bun simt si rabdatoare te astept intr-un cadru intim pentru a te relaxa cu un masaj de caliatate. Zona Rond Alba Iulia 60 L; (0725.767.843 174. Monica 35 ani, dincolo de imagini si

cuvinte cauti esenta, servicii de masaj, erotic, body si sensual, aromatherapy, meloterapie. (0762.430.730 175. Monica, bruneta reala 1.68 cu 60 kg

30 de ani, selectiva si plina de pasiuni si erotism si foarte dulce e astept la un masaj, suna-ma zona Zepter, 40 L; (0731.289.615 176. Monica, draguta 43 ani ofer masaj relaxare, discretie sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 70 L; (0726.566.223 177. Naidine 19 Ani La tine sau la Hotel!!

178. Nemtoaica reala, blonda, finuta si frumoasa, 28 ani, 1,78m/58kg, ofer un masaj de neuitat domnilor manierati si cu bun simt in locatia mea de pe b-dul Unirii. Poze reale, detalii suplimentare la tel. 100 L; (0765.763.308

147. Masaj si terapie, maseor experimen-

179. Noblesse Unic, salon masaj erotic nud 60 min Respect si calitate. 15 maseuze tinere, sexy, profesioniste. Free bar. Salon Noblesse Unic Private Massage & Spa str. Leonida nr 8, in centru, zona Petrom Eminescu 200 L; (0727.148.861

tat in cele mai rafinate tratamente de relaxare, rezolvarea problemelor musculare, articulare, stress ofer servicii de calitate. Locatie centrala, discretie, curatenie, 100 L; (0762.025.410 masajterapie@yahoo.com

148. Masaj special dominare si fantezie servicii Vip Sedinte speciale, cu masaj de dominare si fanteziii, fetish, toys si accesorii, intr-un labirint al placerii. Caliatetea serviciilor garantata. Lucrez si cu asistenta la cerere. Vin si la Hotel. 250 L; (0746.755.197 149. Masaj suedez, experimentata in ter-

apii bioenergetice, varsta 28 ani, ofer masaj suedez de relaxare. Durata o ora jum, zona centrala. 150 L; (0723.473.209/ 0723.473.209 150. Masaj tandru pasional si rasfat te

astept la mine, ofer masaj cu de toate si multa pasiune. 70 L; Nicolae georgiana179@Gmail.com 151. Masaj tantric pasional, rasfat in

jacuzzi Va asteptam sa va relaxati corpul si mintea, intr-o locatie ce provoaca dependenta. Armonia oferita de noi o sa va ajute sa simtiti adevarata placere a masajului erotic sau jacuzzi cu mai multe fete. 200 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 152. Masaj terapeutic, doamna 35 ani, fin-

uta si discreta ofer servicii de masaj intr-un cadru curat si discret domnilor educati. Profil real, zona Berceni bd. Alexandru Obregia, 100 L; (0731.893.621 153. Masaj, buna sunt Diana o fata cu

bun simt si dezinvolta. Discretie, igiena ma caracterizeaza, mai multe detalii la telefon. Dristor Kaufland, 100 L; (0767.791.309 154. Masaj, Cristina 39 ani, ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu. Te astept cu drag. Zona centrala. (0724.975.229

155. Masaj, Oana, vino sa te relaxezi in

locatia mea Dristor 2, cu un masaj deosebit, garantez revenirea, mai multe detalii la telefon atunci. 70 L; (0765.127.530

157. Masaj, noua in oras, blonda finuta, masaj, suna-ma pentru mai multe detalii, 150 L; (0735.738.876 Aale539@yahoo.com

132. Masaj erotic, domnisoare frumoase

35 de ani, sunt o blonda mignona cu ochi albastri, sani numarul 3, vesela si senzuala. Masaj, discretie, ingiena, relaxare. 100 L; (0729.574.688

146. Masaj relaxare Cristian Cismigiu pe durata unei sedinte de o ora va veti relaxa si simti cum va detensionati, va veti incarcati cu energie pozitiva. Pretul unei sedinte este de 50 lei. Maseur 36 ani cu 6 ani experienta; 50 L; (0737.698.979 blkoldsun111@yahoo.com

129. Masaj erotic Bucuresti. Bucura-te de

131. Masaj erotic high class. Girlfriend experience, seductie erotica cu domnisoare frumoase si sexy intr-o atmonsfera intima si relaxanta. La Nirvana Masaj orice serviciu ales este realizat in cele mai bune conditii de catre superbele noastre maseuze; 170 L; (0721.904.419/ 0764.585.331 Masaj.nirvana@yahoo.com

163. Matura, Universitate, sunt Delia, am

Dragi gentalmeni, sunt fata din visele tale sau ad putea fi. Am 19 ani de frumusete intunecata, cu un corp uluitor si emotie impunatoare, care va face visele tale erotice, realitate Poze reale 100%100!!! 300 L; (0737.498.332

156. Masaj, buna sunt Diana, am 26 de ani, 1.60 m, 45 kg, poze din locatie, zona Dristor, Kaufland, mai multe detalii la telefon, igiena si discretie, 100 L; (0767.791.309

130. Masaj erotic Decebal/ Rond Alba Iulia Sweet Touch este locul ideal pentru domnii care cauta un loc plin de senzualitate, eleganta si rafinament. Maseuzele noastre te vor face sa traiesti cele mai frumoase si senzuale clipe. Te asteptam 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

metrou, ofer servicii de masaj, domnilor seriosi, civilizati. Bunul simt, discretia ma caracterizeaza, 100 L; (0722.494.310

experienta, ofer domnilor civiliza?i si manierati masaj profesional de relaxare, terapeutic si de intretinere, cervical si lombar, executat cu creme si uleiuri aromate. Rog seriozitate, 300 L; (0746.405.688

cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe strada Traian nr. 54, 120 L; (0720.525.253 cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253

162. Matura 47 ani, matura 47 ani, Titan

158. Masaj. Buna bruneta finuta, curata, draguta, 30 de ani ofer domnilor draguti masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale100 % zona Zepter 60 L; (0784.986.529 159. Masajul ideal. Hei sunt Darya, sunt

experta in arta masajului. Vino sa te convingi personal. Poze 100% reale, 70150 ron, (0768.382.109 alexandra.ayan@yahoo.com

180. Noua in orasul tau, bruneta reala 25 de ani, ofer domnilor generosi masaj total de relaxare la domiciliu meu, daca anuntul meu ti-a atras atentia atunci nu ezita sa ma suni, te astept pt ati oferi cele mai bune servicii, 80 L; (0721.821.385 adelacristina2003@gmail.com 181. Noua ta maseuza in Militari, bruneta

27 de ani, te invit la mine pentru a te relaxa. 100 L; (0720.699.369 182. Noua, de origine turca Sunt o domni?oara tanara, 22 ani, bruneta, 60 kg. Ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut. Igiena si discretia ma caracterizeaza in totalitate, 100 L; (0767.023.065 183. Obor, doamna 45 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate, mai multe detalii la tel., 50 L; (0764.738.593 voiculescusonya@yahoo.ro 184. Oferta speciala masaj erotic nud, hai sa ne cunoastem. Noi suntem salonul Noblesse Unic, in centru, la vila. Va invitam la un masaj relaxare sau body to body si erotic. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. www.private-massage.ro 140 L; (0727.148.861 185. Parfum de femeie, langa mine vei

gasi parfum de femeie dornica sa simta pasiunea unui barbat ce adora masajul. Daca si tie iti plac sedintele in compania unei femei complete, nu ezita. (0906.760.690 186. Pasiune si tandrete Abandoneaza toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage, de pe Strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism, unde te poti destinde total 120 L; (0763.369.660 187. Placere unica, masaj erotic special Te invitam sa traiesti o experienta de care fiecare barbat merita sa aiba parte cel putin o data in viata. Scopul nostru este placerea si satisfactia ta. Te asteptam, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 188. Poze reale facute recent dovedesc

cu tatuajele, buna, Sara, blonda, ochii caprui, 1.62 inaltime, 50 kg, te astept la mine pentru masaj de relaxare placut, locatie curata si discreta, pozele sunt recente facute la locatie Zona rond Alba Iulia, 150 L; (0720.184.898 189. Poze reale, Delia 19 ani, fitness model, poze reale, te asteapt pentru a petrece o ora de neuitat prin cel mai bun masaj, I speak english, locatia este intr-o zona centrala in conditii de discretie si igiena, ac, prosoape curate. 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com

de ani frumos ofera masaj de relaxare doamnelor, si cuplurilor.Daca nu raspund va rog sa lasati un sms. Detalii la telefon. 1 L; (0751.850.325 Ba@gmail.com

190. Poze reale, dovedesc cu tatuajele, buna sunt sara fata singura si disponibila vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare, ambient placut si curat, ofer seriozitate maxima, pozele imi apartin, dovedesc cu tatuajele, 150 L; (0720.184.898

161. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0720.084.742

191. Promo masaj erotic la dublu, intre doua nu te ploua. Si nici nu te ninge. Hai acum la Noblesse Unic si alege-ti maseuzele preferate. 2 simultan, sedinta dureaza 60 de minute si costa 300 ron. Garantam ca vei alege dintre multe. 300 L; (0727.148.861

160. Maseur toy boy pt cuplu Baiat de 35

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

20 aprilie 2018

4

PRESTÅRI SERVICII 192. Promotie masaj erotic nud, salon de

calitate la vila in str. Leonida nr. 8, in centru, zona Petrom Eminescu. Masaj relaxare, body to body si erotic. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Promotie valabila luni orele 13-19; 150 L; (0727.148.861

193. Ramona 32 ani, noua in zona, masaj

terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Obor, Kaufland. 70 L; (0751.996.381

194. Rasfat fara limite doar la Excess Massage Lasa-te invaluit de atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai minunate clipe, doar in incinta salonului Excess Massage pe str Baba Novac, 120 L; (0766.238.084/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 195. Rasfat si calitate Dessiree va ofera

masaj erotic de calitate oferit de domnisoare superbe, experte in arta masajului erotic. Va asteptam pe str. Traian, nr. 254 (intersectia Calea Mosilor cu Mihai Eminescu), 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 desiree.masaj@yahoo.com 196. Rebeca, zona metrou Timpuri Noi,

220. Unirii, rusoaica, noua in Bucuresti, ofer masaj terapeutic de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea. Locatie de lux, igiena si discretie, 300 L; (0727.576.513 221. Vicious Girl Experience Erotic Mas-

sage o experienta de masaj diferita, intr-o locatie atent aranjata cu tematica ce te va purta in jurul lumii. Amplasat central Gradina Icoanei, te asteptam cu free bar si maseuze frumoase 250 L; (0758.731.867

200. Roxana, noua in zona, Ofer masaj de relaxare fara graba si fite intr-o locatie curata si discreta. Titan, bld Theodor Pallady, 80 L; (0735.232.246 201. Salon cu dragute din Republica Moldova dragute si pasionale de ceea ce fac, cu experienta, profesioniste in arta masajului cu 2 sau 4 maini, te vor duce pe culmile fericirii intr-o locatie discreta si curata, va invitam la salonul nostru. (0758.848.296 Popa_popa@yahoo.com, 202. Salon de masaj erotic, la salobul de masaj eroticIrina cu mai multe domnisoate superbete asteapta la un masaj de relaxare intro locatie din centru orasului, discretie si igiena garantat. (0758.857.350 Popa_popa@yahoo.com, 203. Salon lux Baba Novac Abandoneaza

toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage de pe strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism unde te poti destine total, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

204. Salon lux Baba Novac incita-ti imaginatia alaturi de trupuri apetisante si miscari lascive, pune in practica cele mai ascunse fantezii, renunta la inhibitii si alatura-te celor mai pasionale si jucause domnisoare experte in masaj, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 205. Salon lux Baba Novac Seductie erot-

ica cu domnisoare sexy si atragatoare intro atmosfera intima si relaxanta. La Excess Massage cele mai frumoase si talentate maseuze va pot oferi o sedinta de masaj memorabila, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 206. Samira si Antonia, poze reale, club

privat masaj masaj erotic, happy endings, dush asistat gratuit, jacuzzi, bar, dans la bara, lapdance, streaptease, privat show, companie, muzica. Paza, locuri parcare. Reduceri pt. grupuri 3+1, 5+2. Rez. tel.; 250 L; (0735.777.203 mari.angajari@gmail.com 207. Sani mari frumosi, eleganta, pasion-

ala, doamna matura cu sani mari, te voi alinta cu un masaj incendiar, body-erotic nud plus alte momente placute, intr-un cadru intim, discret. Seriozitate, parcare, 100 L; (0729.443.193

208. Selectiva, noua pe site ofer masaj de relaxare, intretinere corporala, lux, central, discretie asigurata, seriozitate maxima, igiena garantata, 150 L; (0736.114.266 cautcolega@yahoo.com 209. Servicii de calitate Vanesa Danielle, ofer servicii de calitate (masaj) intr-o ambianta placuta si discreta, la mine sau la hotel, domnilor generosi, care stiu sa aprecieze calitatea, 150 L; (0736.890.339 210. Servicii de calitate, Bianca, 29 ani, ofer mai multe tipuri de masaj, domnilor generosi, intr-o locatie de lux. La mine sau la hotel. Sunt eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate. Tel: 100 ron. 120 L; (0738.141.644 211. Servicii de calitate, masaj, Anna,

kinetoterapeut, ofer servicii de calitate (masaj) intr-o ambianta placuta si discreta (la mine sau la hotel) domnilor generosi, care stiu sa aprecieze calitatea. 130 L; (0736.890.339 212. Servicii totale de calitate, Eroii Rev-

olutiei noua in zona, tanara simpatica bine dispusa,te astept la un masaj total de calitate. Vino sa ne cunoastem. 100 L; (0785.530.582 213. Sofia, 19 ani, te teleporteaza in

Brazilia Brazilia e la un apel telefonic si cativa km de tine, o fata cu forme rubensiene te asteapta intr-o locatie de lux cu maxima igiena si cofidentialitate pentru a te rasfata cu un masaj erotic de vis, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com 214. Studenta 22 ani, selectiva ofer masaj de relacsare domnilor seriosi in locatia mea discreta zona rond Alba Iulia, 300 L; (0732.855.248 215. Studente frumoase reale blonda si bruneta, masaj doua studente 21 si 25 de ani, reale oferim impreuna si separat masaj de relaxare. Locatie ultra centrala de Lux. Discretie, igiena, confort, parcare, jacuzzy si siguranta. Deplasare si la hotel 120 L; (0764.182.119

224. Viviana, Blonda 24 de ani, te astept

la un masaj total de relaxare a trupului si sufletului intr-un cadru discret si curat, Unirii Zepter. Poze reale 100%, 100 L; (0743.610.899

Repara¡ii electrocasnice, electronice 1. Aer conditionat - montari, demontari,

service la preturi avantajoase; (0724.240.274 2. Automatizari, reparatii centrale ter-

mice, service intretinere centrale, piese originale, cura?ari chimice si ventilatie reglaje crestere randament, reparatii pe loc placi electronice centrale Instalator Promptitudine, garantie Florin Bucuresti-Ilfov (0726.442.376/ 0726.442.376 instalcentral_98term@yahoo.com 3. Autorizat, asigur reparatii masini auto-

mate de spalat, deplasare gratuita, garantie reparatii. Aer conditionat- curatare si iginienizare. Seriozitate. Urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233 zoare cu tub si lcd, monitoare, dvd-playere, calculatoare, laptopuri, sisteme audio, reinstalari Windows, devirusari etc. Deplasarea si constatarea gratuita. Garantie sase luni. Seriozitate maxima (0721.521.536 reparatiiladomiciliu@ymail.com 5. Depanez calculatoare, instalare Win-

dows 50 lei, instalare pachet: Chrome, Antivirus, Acrobat Reader, Winrar, Office, VLC, 50 lei, configurare router 50 lei, instalare imprimanta 30 lei. 50 L; (0745.132.833

Depanez frigidere si congelatoare, inclusiv sambata si duminica. Experienta, promptitudine. Relatii la telefon: (0744.517.905/ 021.425.87.56 6.

Depanez frigidere, combine frigorifice si congelatoare, toate tipurile. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; Tel. (0729.473.587/ 0762.988.567/ 021.420.36.48 7.

8. Electrician autorizat Coman Cos-

tel service. Bucuresti, toate sectoarele, varsta 39 ani, experienta 23 ani. Desigilare contor, gratuita, recomand procedura Enel gratuita. Ma ocup personal de aceasta procedura; (0740.983.312/ 0761.659.194 9. Inginer repar centrale termice, service

non stop, autorizat RSL, intretinere, montaj, avize orice combustibil, marca, putere 800 kw experienta 20 ani expert specializat, centrale in condensare www.termicecentrale.ro; (0726.209.005 cristeapaulconstantin@yahoo.com

Instalatii electrice non stop Bucuresti, reparam instalatii electrice de toate tipurile. Fie ca ai nevoie de repararea unei prize sau a unui tablou electric echipa noastra de electricieni autorizati iti sta la dispozitie (0722.974.760/ 0766.974.760 office@ruady-service.ro

10.

11. Instalator accesibil-autorizat ANRE

executam istalatii gaze, obiecte sanitare, centrale termice, schimbari coloane blocuri, montari argaze si calorifere,detectoare gaz (0720.992.196 12. Instalator sanitare, termice si gaze, montez chiuvete, robineti, wc, bideuri, cazi acrilice si fonta, cu hidromasaj, centrale termice, cabine de dus, masini de spalat, sifon pardoseala, trasee tevi PPR si cupru. Bucuresti si Ilfov; 10 L; (0763.113.357 contact@instalatorulcaseitale.ro 13. Instalator-interventii. Repar tevi

sparte, robineti, baterii, calorifere, centrale, cabine, modificari instalatii, desfundari scurgeri, montaj masini de spalat; (0724.000.475 14. Instalez Windows 10 - 8.1- 7 cu Licenta si Drivere pe 32-64 biti , pret 45 Lei. Instalez Office cu licenta. Instalez aplicatie Filme si seriale 2017, Instalez Antivirus cu licenta,Instalez drivere,optimizari, aplicatii, codecuri, programe si softuri, 45 L; (0722.491.955/ 0722.491.955 chancristy@yahoo.com 15. Masini automate de spalat, acum

217. Tandrete si pasiune, daca esti in

16. Mecanic electrician in domeniul confectii, repar masini de cusut casnice si industriale, atat pe parte mecanica cat si pe parte electrica; (0768.886.318

218. Ukrainean women ofer masaj de relaxare si tonifiere intr un cadru minunat si de lux, uleiuri fine, prosoape curate, central, poze reale 500 L; (0731.718.524 219. Unirii, Corneliu Coposu, te astept sa

iti ofer clipe de neuitat, masaj. Curatenia si discretia ma defineste in totalitate. Sunt o domnisoara plinuta cu 70 de kg si am 1.70 inaltime blonda cu parul lung si ochii caprui; 80 L; (0727.580.137

44. Transport persoane/ colete oriunde in tara, sofer personal cu auto propriu (Opel Insignia Cosmo 200 CP Biturbo) scaune piele incalzire ?i racire scaune fata, priza 230 v spate, portbagaj 530 l, efectuez la comanda transporturi private (0746.097.005 Emilian@bostenaru.ro

23. Reparatii calculatoare, laptopuri si monitoare LCD instalare Windows 10/7/8. 1/XP, instalare programe, devirusare, resetare BIOS, recuperare date, probleme internet, wireless, configurare router, curatare praf laptop, constatare defecte, deplasare la domniciliu 100 L; (0726.054.690/ 031.424.43.93 pyanystul@yahoo.com 24. Reparatii frigidere Bucuresti, ne ocupam numai de reparatii frigidere, masini de spalat si o facem bine. Reparatii frigidere Arctic, reparatii frigidere Indesit, reparatii frigidere Zanussi, reparatii. (0722.572.248/ 0766.394.796 25. Service Reparatii masini de spalat si

aragaze CMC Service Expert. Bucuresti .Service-reparatii masini de spalat Indesit, whirlpool, Ardo, Zanussi, Electrolux, Service-reparatii masini de spalat vase Whirlpool, Indesit, Service-reparatii aragaze Indesit, Ariston, (0729.563.337 cmcserviceexpert@yahoo.it

26. Verificari PRAM, instalatii electrice eliberam buletin PRAM, certificat PRAM : verificare  rezistenta de dispersie, verificare continuitate nul de protectie la centura de impamantare pentru prizele cu contact de impamantare. (0767.875.875 siaenergy@yahoo.com

Transport, turism

4. Depanare la domiciliul clientului televi-

asigur deplasare gratuita, garantie reparatii. Curatare - igienizare aer conditionat. Seriozitate, urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233

cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta la Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950

19. Transport ieftin si eficient marfa,

22. Reparatii aragaze va salut, technician electrocasnice repar aragaze, plite, cuptoare la care nu sta flacara, reglaj presiune gaz inlocuire butoane schimb diuze, termocuple,la domiciliul clientului, se ofera garantie. 20 L; (021.648.58.59/ 0721.552.970 service.tcm78@gmail.com

muzica, companie, dans la bara, lapdance, streaptease, privat show, masaj erotic, happy endings, dush asistat gratuit, jacuzzi. Paza, locuri parcare. Reduceri pt. grupuri 3+1, 5+2. Rez. tel. 100 L; (0725.333.555 mari.angajari@gmail.com

216. Sunt noua in orasul tau, Blonda cu

forme, ofer masaj de relaxare domnilor manierati care stiu sa aprecieze calitatea, nu cantitatea, locatie de lux, pretind discretie, igiena maxima, poti face un dus; (0736.645.038

18. Transport agabaritic, combine, utila-

223. Vip-Zone Privat Erotic Club nou, bar,

near metro Piata Unirii discreet very clean house you are welcome! Yoday I'm at your disposal non stop. 460 L; (0721.609.296

199. Rond Alba Iulia, ofer servicii de masaj total la domiciliul meu, pt mai multe detalii astept tel. tau, poze reale 100%, singura in locatie program de la 11-23, speak English, 50 L; (0721.773.154/ 0753.815.302

20. Repar masini de spalat automate toate marcile: Ariston, Whirlpool, Ardo, etc. Ofer garantie. Relatii la tel: (0767.177.665/ 0722.327.483

43. Transport persoane Bucuresti Germania, Anglia, Ester Tours va ofera transport de persoane Bucuresti in Germania si Anglia cu autocare si microbuze moderne zilnic direct pana la adresa de destinatie. Pt rezervari contactatine; 1 {; (0773.908.912 office@estertours.ro

21. Reparatii masini spalat automate, garantie 24 luni, orice marca, piese, urgente; (0722.599.271/ 0767.888.141/ 021.230.72.06

197. Relax and reflexotherapy massage

near Piata Unirii, you are welcome. Please look my video here and then you call me, 460 L; (0040721609296

17. Transport marfa sau transport mobi-

222. Vino la mine si nu vei regreta, te astept intr-un cadru intim si selelect, masaj, 100 L; (0759.109.449 Imperial.massage@yahoo.com

esti in cautarea unei maseuze pentru un masaj de relaxare bine executat? Sunt ceea ce-ti doresti, pentru stabilirea unei intalniri, sunt disponibila zilnic ptr tine pana tarziu. 250 L; (0732.065.889

198. Relax and reflexotherapy massage,

19. Repar frigidere, masini spalat la domiciliu dv. Particular, avand vechime de peste 20 ani in acest domeniu, repar frigidere/ masini de spalat, la domiciliul dv., indiferent de marca, model, defectiunea prezentata. Ofer garantie 1 an de zile, 150 L; (0722.509.635 grigoreflorea81@yahoo.com

17. Montaj si asamblare mobila si deco-

ratiuni, oferim servicii profesionale de montaj, montare si asamblare mobilier si decoratiuni de orice fel in Bucuresti si imprejurimi. Montam si asamblam mobilier Ikea, Kika, Jysk, Tekzen, Emag, Tamos, Lems. 80 L; (0799.996.760 ROMONTAJ@GMAIL.COM 18. PC doctor cu profesionalism si preturi

minime va vindeca calculatorul sau laptopul chiar la domiciliul dvs; (0727.820.491

1. Abandonati cautarile la transport cu dube-camion, marfa, mobilier din ap. 1, 2, 3, 4 cam., transport bagaje, pianine, electrocasnice, materiale. Evacuam din apartamente moloz, tocarie, mobila veche, cu personal pt. incarcare 50 L; (0755.276.968 comenzi@efectueztransport.ro www.efectueztransport.ro

la in regim de taxi in Bucuresti, astfel in maxim 60 minute de la primirea solicitarii, va punem la dispozitie dube de 3,5 t cu personalul aferent, sunati, program nonstop, 100 L; (0786.559.977 comenzi@transportbagaje.ro www.transportbagaje.ro je, tractoare, transport trailer cu rampe si cu troliu de tone, transport containere, transport utilaje santiere, transport combine agricole, transport agabaritic (0727.244.420/ 0767.419.106 office@transportmarfarutier.ro

mobila, orice Transport ieftin marfa, mobila, mutari, materiale de constructii, electrocasnice mari, la nevoie ajut la incarcat si descarcat oriunde si oricand, cu dube de 3,5 tone, in Bucuresti preturi negociabile, (0727.997.992 Florentyna.mihaila@yahoo.com 20. Transport ieftin si eficient: marfa, mobila, orice Asiguram transport mobila, marfa, mutarii de sedii in condi?ii de maxima siguranta atat in Bucuresti cat si in orice alta localitate. Pe cursul transportului mobila este asigurata. Avem oameni pregatiti, (0727.997.992 Florentyna.mihaila@yahoo.com 21. Transport ieftin, program zilnic inclu-

siv weekend transport marfa, mobila, bagaje, haine, diverse obiecte in Bucuresti si in tara la preturi in functie de volumBucuresti 50-150 In tara 1-2,5 km 12-24 m3 50 L; (0725.131.703 mereumotor@yahoo.com 22. Transport in Bucuresti efectuam transporturi cu dube si carosate in Bucuresti si in Romania, transport ieftin mobila, marfa, bagaje, piese mobilier, saci haine, flori, sau orice alta marfa va asiguram un transport optim si decent 50 L; (0784.000.183 mihaidum77@yahoo.com 23. Transport marfa mobila diverse.

Reducere de 20% pe site www.transportmarfa-mobila.ro 70 L; (0721.213.667/ 0721.213.667 valentinochioiu@yahoo.com 24. Transport marfa Servicii de transport

cansnice la pret mic va sarim in ajutor cu autoutilitare de 3,5 tone pentru a face experienta d-voastra cu o firma de transport mult mai usoara si pentru ca din aprecieread-voastra se naste si recomandarea noastra (0727.997.992 Florentyna.mihaila@yahoo.com

mobila veche de la orice adresa din Bucuresti; 100 L; (0737.178.195

6. Depozitare bunuri si mobilier, marfuri generale DEPOZITARE BUNURI. La cerere transport, manipulare, servicii door to door, curatenie. Depozitul este in Bucuresti, incinta Faur. Paza 24/24+asigurare. 100 L; (0732.199.999/ 0732.199.999 relocations@gmail.com 7. Efectuez mutari mobila marfa intern

international cu Dacia Doker 2 sau 7 locuri tarif 0.7 lei / km sau duba 3.5 tone volum util 24 mc tarif 1.5 lei / km op?ional contracost avem personal incarcare putem ata?a remorc? 750 kg volum util 8 mc non stop 70 L; (0744.476.667 8. Evacuam mobila veche, transport, mutari, relocari. Transport la groapa de gunoi. Program in fiecare zi. Preturi mici (0729.694.800 9. Evacuam moloz si mobila veche. avem personal pentru incarcare. programul nostru de lucru este de L- D , 08-20. Pretul se negociaza; 1 L; (0722.768.555 10. Inchirieri auto Bucuresti ieftin, non-

stop Inchiriem Auto Dacia Sandero 2017 motor 1.2 benzina manuala 6+1 culoare neagra, predare si preluare gratuita in Bucuresti; adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit; cauciucuri noi de iarna, 25 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com 11. Inchirieri auto Bucuresti ieftin, nonstop inchiriem Auto peugeot 207+ an 2014 motor1.4 benzina 20.000 km culoare rosie, predare si preluare gratuita in Bucuresti. Adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit. Cauciucuri noi de iarna 30 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com 12. Inchirieri auto Bucuresti, lux, nonstop, aeroport inchiriem Auto Audi A8 2014 motor 3.0 diesel Quattro culoare neagra. Predare si preluare gratuita in Bucuresti, adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit, cauciucuri noi de iarna 200 {; (0786.802.323 13. Inchirieri auto Bucuresti, lux, non-

stop, aeroport inchiriem auto Toyota RAV4 motor 2.0 diesel manuala 6+1 culoare neagra. 4x4. Predare si preluare gratuita in Bucuresti adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit cauciucuri noi de iarna; 55 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com

Mutari mobilier, evacuare mobilier vechi, nedorit, apartamente 1-4 camere, relocari, demontare, montare, manipulare, echipa tanara 4 baieti, camion 5T. Experienta, profesionalism. Iulia Bucur (0762.676.751/ 0762.676.750 14.

15. Mutari, transport mobila, depoz-

itare, debarasare. Oferim servicii de mutari, transport mobilier si relocari de apartamente, sedii de firma. Oferim depozitare in Bucuresti. Manipulare mobila, impachetare, despachetare, demontare/remontare, curatenie. 30 L; (0745.100.101/ 0745.100.101 romania@premiermoving.ro 16. Ofer servicii de transport oriunde in

Bucuresti sau in tara. Transport moloz, gunoaie, diverse pana in 3,5 tone la preturi negociabile. In caz de nevoie asigur si oameni de incarcare-descarcare. (0727.997.992/ 0767.976.612 arvearveson@gmail.com

autoutilitare dube 3,5T efectuez transport in Bucuresti si Romania ieftin. Orice fel de marfa, mobila, bagaje, electrocasnice, saci haine, flori sau alta marfa ce necesita deplasare si manipulare, 1 L; (0784.000.183 mihaidum77@yahoo.com 28. Transport marfa si mobila ieftin,

transport zilnic si in weekend marfa, mobila, bagaje, haine, diverse obiecte personale transport in Bucuresti si in tara preturi in functie de volum, tarif Bucuresti 50-150 lei, tara 1-2,5 lei pe km, 1 L; (0725.131.703 mereumotor@yahoo.com 29. Transport marfa, duba 3,5 t, volum 17 metrii cubi, intern extern. Asigur factura, decont. (0722.715.339

ditii sigure Transport marfa si mobila ieftin, transport zilnic Punem la dispozitie nonstop personal cu experienta. Onoram orice comanda din Bucuresti si din alte orase. Transportam cu masini de diferite volume, 10 L; (0727.997.992 51. Transportam ieftin si eficient in con-

ditii sigure Transportam diverse, mobila, moloz, alte chestii suntem o echipa de muncitori seriosi punctuali, preturile variaza in functie de cerintele clientului. Detinem autoutilitare diverse pentru transport 10 L; (0727.997.992 52. Transportam molozul, nisipul, pietrisul, gunoiul balastul sau mobila oriunde in Bucuresti si zonele limitrofe in cel mai scurt timp posibil, fara niciun efort in plus din partea ta (0727.997.992 Florentyna.mihaila@yahoo.com 53. Transportam orice, oricand, oriunde,

casa de expediti. Transport mobila si marfa in Bucuresti si in tara. www.transportmarfuri.net (0767.633.147/ 0768.293.961 54. Transportam rapid si ieftin orice si oricand, asiguram transport rapid si ieftin marfa, mutari de sedii in conditii de maxima siguranta atat in Bucuresti cat si in orice alta localitate. Detinem autoutilitare de transport pregatite oricand. 1 L; (0727.997.992 Florentyna.mihaila@yahoo.com

Întreprinzåtori alte domenii

Broderie industriala societate executa la comanda broderii elec32. Transport marfa, transport mobila, tronice, pe orice tip de ieftin, transport zilnic si in weekend marfa, suport textil, cu aplicatii, mobila, bagaje, haine, diverse obiecte perdecupaje laser, realizeaza sonale transport in Bucuresti si in tara preturi in functie de volum,greutate timp 1 L; si modifica programe de (0748.682.232 brodat, asigurand conversia in orice limbaj masi33. Transport mobila na; (021.224.47.00/ Bucuresti, ieftin prestam 0744.569.363 servicii de transport cu office@brodona.ro masini de diferite volume, manipulare, infoliere, 2. Curatenia si ordinea te preocupa mai montaj mobila. Programul mult ca pe altii? Te pricepi sa manuiesti ustensilele de facut curatenie? Hai in nostru de lucru este de lechipa noastra. Suntem o companie de d, in intervalul orar 07servicii medicale; (021.312.30.41 22,00.Transportam 3. Tapiter execut lucrari la domiciliul marfa,marfuri g. clientului, pret negociabil. (0726.113.452 (0721.654.085 contact@transportmobilasibagaje.ro Servicii diverse

35. Transport mobila si in weekend.

Asiguram servicii de mutari mobila ,transport marfa,etc. Dispunem de autoutilitare de diferite volume 3-24mc, si personal bine instruit. Program de lucru 09-21, l-d. 50 L; (0735.534.488 36. Transport mobila si marfa ,cu manip-

ulare Transport mobila si marfuri generale cu manipulare inclusa ,la pretul de 120lei/ora. Program si in weekend. Sunati in fiecare zi pana la orele 22,00. 120 L; (0733.896.700 37. Transport mobila, moloz, veche,

nefolosibila, electrocasnice. Asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432 38. Transport mobila, marfa in Bucuresti

si in tara va sarim in ajutor cu autoutilitare de 3,5 tone pentru a face experienta dvoastra cu o firma de transport mult mai usoara si pentru ca din aprecierea d-voastra se naste si recomandarea noastra. (0727.997.992 Florentyna.mihaila@yahoo.com

39. Transport moloz si mobila de aruncat. la pretul de 5lei/ sac. Transport mobila veche la groapa de gunoi; 5 L; (0722.768.555 40. Transport national masina 3.5 tone

cu lift, frigorific, oferim transport la tarife avantajoase la nivel national. Autoutilitarele dotate cu lift hidraulic pentru o incarcare rapida si instalatii de racire, transport seifuri, ATM-uri, de/montare mobilier. 50 L; (0771.610.853 peroate@yahoo.com 41. Transport orice In Bucuresti si in tara, mobila veche, tocarie usi, personal incarcare, descarcare contra cost, program inclusiv in weekend, preturi foarte avantajoase 50 L; (0761.021.127

13. Alice fara graba, masaj de relaxare, Unirii, Bd. Coposu. Program 7.00 -18.00, 50 L; (0769.822.691 14. Alice, blonda, matura, eleganta, ofer masaj de relaxare totala si tonifiere la domiciliul meu, servicii de calitate, singura in locatie, poze reale 100 %. Bd. Dimitrie Cantemir, Budapesta, Tineretului, 100 L; (0767.752.256/ 0730.967.399 15. Alice, tanara reala dulce, sexy si senzuala ofer masaj de relaxare in locatia mea, poze reale, bruneta senzuala cu ochii verzi, 20 ani, ten alb, zona Universitate, ultracentral. 60 L; (0738.217.515 Tanaraescorta@gmail.com 16. Alina 39 ani, ofer masaj de relaxare in

totalitate domnilor interesati, pentru nai multe detalii suna-ma; 100 L; (0767.007.834/ 0720.192.241

19. Alina, ofer masaj medical: disfunctia erectila Punctul VC6 Oceanul energiei situat sub ombilic -tonifiere "Super Oferta" Abonamente 3+1(gratuita). Disfunctia erectila ajuta la eliminarea stresului 175 L; (0721.435.321

la dispozitie dube cu volume cuprinse intre 11-24mc pentru servicii complete de transport - Mut?ri, manipulare, montaj mobila. Avem personal bine instruit. Program L- D, 08-20:00. Sunati; (0721.926.735

31. Transport marfa, mobila, bagaje

Transport mobila marfa in Bucuresti si tara, oferim servicii de transport marfa mobila mobilier bagaje relocari atv, motociclete, materiale de constructii. Bucuresti si in provincie. Preturi de la 100 Lei. Oferim factura (0732.548.835

ani dornica de experiente noi iti ofer diverse tipuri de masaj corporal intr-un ambient deosebit domnilor pretentios care apreciaza calitatea. Zona centrala. 70 L; (0738.143.758/ 0734.047.945

48. Transport-mutari-relocari, punem

utile 4,2x2x2,1 (Lxlxh)-18mc, pret minim, PSP/ promtitudine, seriozitate, punctualitate 1 L; (0722.873.643

34.

12. Alexia bruneta reala, selectiv? 20 de

17. Alina Dristor Kaufland, bruneta draguta, simpatica comunicativa atenta la dorintele tale 28 de ani, 1.70, 58 kg iti pot oferi clipe de neuitat in locatia mea Dristor, Kaufland, te astept sa ne cunoastem; 50 L; (0737.049.440

30. Transport marfa, mobila, dimensiuni

ieftin, absolut la dispozitia dumneavoastra. Marfa, mobila, bagaje, electrocasnice sau diverse obiecte personale ieftin in Bucuresti si in toata tara la preturi normale. Ofer si rog seriozitate. 1 L; (0748.682.232

11. Alexandra, Drumul Taberei, Raul Doamnei, stil si eleganta te invit la mine acasa sa iti ofer un masaj de relaxare, cu uleiuri aromate, dus, aromatherapy, discretie max, igiena totala, cer si ofer seriozitate, poze reale, 150/ora, program 12-24. 80 L; (0738.191.485

47. Transport, mutari mobilier, apartamente 1-4 camere, case, vile. Servicii complete de relocare. Montam si demontam orice tip de mobila, camion 25 m3. Iulia Bucur. (0762.676.751/ 0762.676.750

50. Transportam ieftin si eficient in con-

27. Transport marfa si mobila cu

5. Debarasam mobila veche debarasam

46. Transport rutier, aerian, feroviar, maritim Mutari interne si internationale, relocari interne si internationale. Transport animale vii de companie, inclusiv pesti. Impachetari speciale obiecte de arta, antichitati, tablouri (0734.170.165 office@priorititransport.com

25. Transport marfa bagaje electro-

3. Acum oferta pret fix 100 lei in Bucuresti

transport mobila, servicii complete de mutari, specializata in mutari locale si nationale, mutari de efecte personale si mobilier atat pentru persoane fizice cat si pentru mari corporatii; (0733.330.051 office@chmoving.ro

45. Transport Romania Olanda Belgia Germania Curse regulate cu autoutilitare de 3,5t in regim de grupaj sau exclusive. Transport bagaje, colete, mobila, electrocasnice, biciclete, motociclete, (0745.024.750 fts.freight@gmail.com

49. Transportam diverse, mobila, moloz, alte chestii Suntem o echipa de muncitori seriosi punctuali. Preturile variaza în functie de cerintele clientului, (0767.976.612/ 0727.997.992 arvearveson@gmail.com

2. Accesibili 100%, transport mobila, bagaje, electrocasnice, canapele, diverse marfuri. Avem si manipulanti. Program zilnic, inclusiv in week-end; 50 L; (0735.493.750

4. Champions Moving companie de

pamant, moloz, nisip, balast, excavatii, demol?ri. Oferim seriozitate; (0723.138.003 mihaita.trans@yahoo.com

marfa si mobila in Bucuresti si toata tara detinem masini de 3.5 tone, 6 tone cu lift hidraulic, 22 tone prelata decopertabila, sunati pentru oferte. Oferim reduceri, 2 L; (0727.244.420 office@transportmarfarutier.ro www.transportmarfarutier.ro

26. Transport marfa intern sau international Dacia Papuc 2 locuri sau 4 mc volum util tarif 0.7 Lei / km sau duba 3.5 tone volum util 9 mc tarif 0.8 Lei / km separat contracost avem incarcare descarcare servicii rapide cu doi soferi express 80 L; (0766.642.507

mutari de orice fel sau transporturi cu duba+sofer si echipa la cerere in Buc sau in provincie 1leu/km cu program si sambata sau duminica, telefon, 100 L; (0724.449.415

42. Transport pamant, moloz transport

1.

1. 1 Mai, zona Obor Colentina, travestita

reala, fara implant de silicon, par natural ofer masaj de relaxare combinat persoanelor care stiu ce vor. Non stop, poze reale, (0730.259.890/ 0765.018.213 2. 21 ani, Buna,te astept la mine pentru un masaj nemaivazut, detalii la tel. 60 L; (0767.953.087 3. Abate drumul tau spre o relaxare placuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat. Vila, lux, aromaterapie, uleiuri aromate, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com www.excessmassage.ro 4. Adi, tanar maseur efectuez masaj gen-

eral pe tot corpul, fata, spate, inghinal, reflexo, sunt curat, educat, agreabil, uleiuri bune, locatie curata, convenabil, nonstop, suna-ma oricand, Adrian 45 L; (0723.784.039 5. Adina, ofer masaj de relaxare domnilor

maturi si educati, Titan metrou, 60 L; (0785.355.791 6. Alecxya, buna sunt bruneta, am 20

ani, inaltime 160, greutate 50 kg, ofer masaj de relexare domnilor generosi cu bun simt, va astept la mine in locatie, pozele sunt reale 100%. Dristor. 70 L; (0738.143.758/ 0733.169.730 7. Alesia si Diana, vrei sa te relaxezi te invit la mine pentru o ora de relaxare totala prin tehnici bine cunoscute de masaj, locatie centrala, 100 L; (0766.414.936 8. Alesia, doamna sociabila, stilata, placuta prin modul de abordare, stil si eleganta, ofer masaj de relaxare. Ofer si pretind discretie, intimitate, parcare in fata blocului. Unirii, str. Alexandru Vlahuta 100 L; (0729.703.729 9. Alexa, noua in zona, masaj de calitate

pt domnii care se respecta si stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L; (0732.721.047 10. Alexandra, 42 ani noua in zona.

Masaj de relaxare si intretinere, efectuat pe masa de masaj. Zona Bucur Obor. Detalii la telefon 100 L; (0799.634.864

5

18. Alina, maseuza blonda te astept in locatia mea curata si discreta ca sa iti ofer un masaj de neuitat pe tot corpul. Zona Militari Iuliu Maniu (Apusului). Mai multe detalii la telefon. 60 L; (0724.188.831

20. Am revenit, Drumul Taberei, buna sunt

Denisa ofer masaj la domiciliul meu pentru mai multe detalii suna-ma; 100 L; (0769.551.739

21. Amalia, 29 de ani sunt o bruneta rabdatoare, pozele imi apartin, te astept la mine in locatie sa iti ofer masaj de relaxare intr-un cadru intim si curat, discretie si seriozitate. Dristor Baba Novac, 50 L; (0760.746.468 22. ANA, bruneta, 30 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un cadru intim si curat, pt. mai multe detalii, suna-ma. Drumul Taberei, Billa. Singura in locatie, poze noi reale, 100 L; (0725.326.069/ 0756.422.429 23. Anca noua in zona si in locatie, blonda cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare plin de surprize, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889 24. Anca noua in zona si in locatie, blonda cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare plin de surprize, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889 25. Anca, 40 de ani, ofer masaj de relaxare si terapeutic intr-un cadru discret. Zona Dristor, non stop; (0734.175.143

45. Atestat masaj terapeutic profesional,

general reechilibrant de relaxare pe masa masaj, lombar, cervical, drenaj limfatic, presopunctura 100L+reflexoterapie se executa pe masa de masaj 10-21 aer conditionat, loc. Mosilo-Eminescu, 150 L; (0724.898.065 46. Atestat masaj, sc Christine Valmy, doamna 60 ani ofer masaj relaxare, tonifiere si anticelulitic zona teiul doamnei. Program ; L-V-10-19. Nu raspund la sms sau nr privat, 50 L; (0721.166.631 47. Atestat masaj terapeutic profesional,

general reechilibrant de relaxare pe masa masaj, lombar, cervical, drenaj limfatic, presopunctura 100 L + reflexoterapie 150 L se executa pe masa de masaj 10-21 aer condit, loc. Mosilor Eminescu, (0724.898.065 48. Atestat, masaj terapeutic, profesional/ general reechilibrant de relaxare pe masa masaj, lombar, cervical drenaj limfatic, presopunctura 100 + reflexotererapie, 1h 30/150 L, se executa pe masa masaj10-21, Mosilor Eminescu, ac (0724.898.065 49. Atestat, tehnician maseur, masaj 100% profesional: somatic intretinere relaxare, sportiv anticelulitic epilat- 100 L/1 h+ reflexo capilar facial 150 L/1.30 h pe masa masaj central. Nu erotic. Nu sex. LS:10-20, 150 L; (0743.593.040 50. Aura , 31 ani, la mine, noua in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei ap. de Obor 70 L; (0744.876.225 51. Barbat, 37 ani, dragut, discret si cu bunul simt, ofer masaj de relaxare pentru doamne si domnisoare. Exclus barbati; (0731.065.224 52. Bella, matura, selectiva ofer masaj

terapeutic de relaxare la domiciliu meu. 100 L; (0737.207.792 53. Berceni, noua in zona,18 ani, slim, te

astept sa ne simtim bine impreuna, masaj, detalii iti pot oferi la telefon, pozele sunt 100 % reale, 80 L; (0754.272.138 54. Berceni, bd. Alexandru Obregia, stradal, parcare, domnisoara curata, am bun simt, ten alb, 25 ani, iti ofer calitate, tu alegi tariful, 60 lei, 100 Lei, ora 120 lei, sunt o tipa educata vorbesc putin, te astept cu placere, 11-21 bloc stradal, parcare 60 L; (0749.494.562 55. Berceni, Lidl, Kamy, noua in zona tanara, 21 de ani, par lung ochi caprui, ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite, in locatia mea de lux. Poze reale; 100 L; (0761.049.966 56. Berceni, noua in zona, Alina 29 ani, esti satul de masaje si experiente care tiau lasat un gust amar? Eu sunt o doamna rafinata,calma si rabdatoare, daca vrei sa ne cunoastem suna-ma si nu vei regreta. Poze reale, 60 L; (0737.416.773 57. Berceni, soseaua Giurgiului, strada Alunisului, doamna matura 39 ani, ofer masaj de relaxare, 70 L; (0799.450.298 58. Berceni, Straja, servicii de calitate, masaj pt. doritori de relaxare intr-o locatie discreta, 50 L; (0762.823.671 59. Bianca, d-na matura ofer masaj de relaxare la domiciliul meu discretie si intimitate, Delfinului Pantelimon, 40 L; (0727.512.037

26. Anca, noua in zona si in locatie, blonda cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare plin de surprize, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889

60. Bianka, 35 ani, poze reale 100%, ofer

27. Andreea Blonda 27 de ani cu poze reale te astept la mine pentru un masaj ce iti va indeplini toate dorintele mai multe detalii la telefon zona Mall Vitan 40 L; (0761.002.526

61. Blonda singura discreta si rabdatoare

28. Andreea blonda cu poze reale 27 de

62. Blonda 28, blonda reala selectiva ofer

ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. (0746.532.027 cu bunul simt al umorului ofer masaj de relaxare la domiciliul meu domnilor manierati si discreti. Militari 50 L; (0768.546.406 masaj de relaxare domnilor care apreciaza calitatea intr-un cadru intim si discret zona Alba Iulia 200 L; (0732.584.646

29. Andreea 19 ani, tanara si selectiva ofer masaj de relaxare domnilor politicosi la domiciliul meu placut si maxima discretie, pt mai multe detalii la tel; 80 L; (0763.498.915

63. Blonda matura ofer masaj de relaxare, discretie, intimitate. Igiena asigurata. Armonia oferita o sa va ajute sa simtiti adevarata placere a masajului, 150 L; (0725.326.208 cautcolega@yahoo.com

30. Andreea am revenit respectuoasa si

64. Blonda matura, draguta si discreta, 1

foarte rabdatoare, ofer masaj de relaxare in cele mai bune conditii de igiena si discretie. Titan bld Theodor Pallady 80 L; (0723.192.086

31. Andreea, 1.70 m, 55 kg, ofer masaj terapeutic si de relaxare, pentru mai multe detalii, astept tel. tau. Zona Dristor Kaufland, 50 L; (0761.984.032 32. Andreea, blonda 27 de ani 1.65 cu

58 kg, te astept pe tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la tel. zona Zepter 40 L; (0761.002.526 33. Andreea, blonda cu poze reale 100

%, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si foarte dulce te astept la un masaj, sunama, zona Zepter 40 L; (0761.002.526 34. Andreea, blonda cu poze reale 100

%, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si foarte dulce te astept la un masaj, sunama, zona Zepter 40 L; (0761.002.526 35. Andreea, blonda cu poze reale 27 de

ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, plin de surprize zona Zepter, detalii suplimentare; 40 L; (0761.002.526

36. Andreea, blonda cu poze reale 27 de

ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

37. Andreea, blonda cu poze reale facute

in apartament iti ofer un masaj ce te duce pe culmile fericirii, vino langa o domnisoara care stie ce doresti, suna-ma, un telefon ne desparte, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526

67 m,60 kg, ofer masaj de relaxare domnilor manierati si generosi. Te astept la mine acasa intr-un ambient deosebit in zona Drumul Taberei ,Favorit. Cer si ofer discretie si igiena; 100 L; (0723.040.088 65. Blonda, 1.70, 56 kg, ofer masaj ter-

apeutic si de relaxare profesional plus multe alte surprize, pentru mai multe detalii, astept tel tau, Dristor Kaufland; 50 L; (0734.522.735 66. Blonda, masaj de relaxare prin proce-

duri de alinare a starilor de disconfort pe punctele reflexogene de pe suprafata corpului in stadii incipiente. Manevrele efectuate bland, 100 L; (0726.508.066 67. Blonda, Dristor Kaufland, 27 de ani, ochi albastri ofer masaj terapeutic si de relaxare profesional pentru mai multe detalii, astept tel tau, Dristor, locuiesc singura 50 L; (0734.522.735 68. Bona Rosu, Chiajna cautam pentru ingrijire copil (1 an si 4 luni) in Rosu, strada Crinului. Program 10h/zi. Indatoriri: totul legat de copil (hrana, menaj strict legat de copil, plimbat/ joaca cu el) (0766.441.490 stroeramona@hotmail.com 69. Bruneta 28 ani, ofer masaj terapeutic de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate. 300 L; (0732.834.602 70. Bruneta 28 ofer masaj de relaxare la

domiciliul meu pentru detalii suna-ma, Dristor, Kaufland, 50 L; (0735.732.192

38. Andreea, Blonda, cu poze reale, 27

71. Bruneta 31 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii sunama. Zona piata Muncii; 100 L; (0737.184.035

39. Andreea, esti obosit sau stresat vino

72. Bruneta draguta, fara fite, ofer masaj de relaxare intr-o locatie curata si discreta. Zona Dristor. Locuiesc singura, 50 L; (0733.782.676

de ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

la mine pentru clipe unice alaturi de o blonda cu poze reale, 27 de ani mai multe detalii la telefon, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

73. Bruneta ofer masaj de relaxare dom-

40. Andreea, o blonda cu poze reale te

nilor generosi. Ma deplasez. Poze reale. Mai multe detalii la telefon, 150 L; (0769.768.088

41. Andreea, 19 ani Ofer masaj de

74. Bruneta frumoasa Berceni, ofer masaj de relaxare, boody, creme si uleiuri aromate, igiena maxima, deplasari doar hotel, locatie intersectia Luica cu Giurgiu Dedeman, 80 L; (0721.625.812

astept pe tine, domn generos, la un masaj suna-ma, sigur vei reveni, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526 relaxare la domiciliul meu, un loc placut, discretie si igiena, 80 lei sedinta zona Alba Iulia, pt detalii la tel; 80 L; (0763.498.915 42. Andreea, 29 ani, ofer masaj de

relaxare, la domiciliul meu, locul perfect pt tine, clipe de liniste, relaxare absoluta si atmosfera placuta, poze reale. Mai multe detalii la tel. 60 L; (0764.093.732 43. Andreea, 32 ani te astept la mine in locatie pentu cateva momente de relaxare, oferindu-ti diferite tipuri de masaj. Cer si ofer discretie si seriozitate. Berceni 60 L; (0738.430.434 44. Antrenoare fitness, 2, te asteapta la

antrenament. Vino sa te antrenezi cu noi intr-o locatie de lux in zona centrala cu o igiena maxima, iti putem oferi ceva de baut din partea casei si un masaj de vis. Te astept sa ne cunosti, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com

75. Bruneta, 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 76. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon, 50 L; (0765.580.679 77. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon. 50 L; (0765.580.679 78. Bucur Obor, doamna draguta, 44 de ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati. Discretie maxima, pentru mai multe detalii contactati-ma telefonic. 50 L; (0764.738.593 voiculescusonya@yahoo.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


6

20 aprilie 2018

PRESTÅRI SERVICII 79. Bucura-te de un masaj profesional, calitate, relaxare, tonif-sportiv, cervical, shiatsu, presopunctura, reflexo, aparate performante de recuperare medicala si de slabit, sauna, ultrasunete, RF, galvanic, curat, merita. Nu sex. Crangasi. 130 L; (0731.515.140

115. Doamna 40 ani, draguta si discreta ofer masaj de relaxare domnilor generosi la mine sau la tine. Make the diference, no matter is your level find the reason to choose and be your personal best in active charm, (0736.848.706

151. Eroii Revolutiei, tanara 19 ani, respectuoasa si foarte rabdatoare, ofer masaj de relaxare in cele mai bune conditii de igiena si discretie. Ce vezi in poze asta vei gasi garantat. Te astept sa ne cunoastem, 100 L; (0720.014.632

116. Doamna 41, matura, rabdatoare, cu

80. Buna ofer masaj de relaxare pe tot

experienta, ofer masaj autentic de relaxare cu ulei sau crema, atingeri fine si delicate intr-un ambient discret linistit, domnilor seriosi, detalii telefon (0720.951.785

152. Execut mobila la comanda execu-

117. Doamna 42 stilata si educata, ofer

tam mobila la comanda clientului din PAL, MDF, sau AGT, masuratori, montaj si transport gratuit. Montaj si reglare usi, parchet mocheta, tapet, etc. Oferim seriozitate, 100 L; (0799.062.735/ 0765.889.939 iulian.precup@yahoo.com

corpul combinat cu masaj cervical, mai multe detalii spe pot la telefon. Zona Teiul Doamnei aproape Obor sau Colentina, discretie, igiena. Fara fite 34 ani, 100 L; (0737.204.863 81. Buna, vrei sa ma cunosti? Suna-ma.

Sunt blonduta, curata, draguta, atenta la cerintele voastre, invit domni la un masaj de calitate si clipe de rasfat; (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com 82. Buna, sunt Alina, Eroii Revolutiei, te

astept alaturi de mine sa iti ofer un masaj de neuitat. Am 165, 50, 28 de ani. Mereu cu zambetul pe buze si foarte respectuoasa. Vino sa te convingi. 100 L; (0785.530.617 83. Buna, sunt Andreea noua in orasul

tau Militari bruneta dulce 24 de ani te astept la mine pentru un masaj si rasfat total, (0768.206.402 84. Buna, sunt Carina, o domnisoara de

21 ani, 1.80 , 60 kg noua in domeniu, locatie centrala. Te astept la mine pentru un masaj de relaxare mai multe detalii la tel., 60 L; (0701.175.927 85. Catalina, 47 ani, draguta ofer masaj

domnilor generosi, seriosi care doresc discretie, va asteapta o doamna care stie ce vrea, locatie Militari in spatele Pietei Veterani sau Uverturii, Teatru Masca Militari, 50 L; (0731.045.645/ 0724.605.269 86. Cosmeticiana independenta, rabda-

toare, atenta, ofer epilare inghinala cu hidratare speciala pt. barbati. Te rog citeste detaliile pe blog, nu ofer informatii la telefon, http://vreauepilare.blogspot.com. Nu suna pt. companie. 150 L; (0758.609.361 http://totuldesprerandunica.blogspot.com 87. Crina, 22 de ani, domnisoara rafinata si cu bun simt, ofer masaj de relaxare profesional la domiciliul meu. Creez dependenta. Poze recente din locatie. Detalii la tel., Dristor 2, 50 L; (0732.299.069

masaj de relaxare autentic, deconectant cu ulei sau crema, atingeri suave delicate pentru cei ce-si doresc un plus de placere, 10-21, 120 L; (0735.580.905 118. Doamna 53 de ani, discreta si manierata, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon. 60 L; (0732.074.954 119. Doamna 53 de ani, ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu, zona Pantelimon, Delfinului; 60 L; (0732.074.954 120. Doamna 53, discreta si manierata,

ofer masaj de relaxare. Zona Pantelimon, 60 L; (0732.074.954 121. Doamna draguta, amabila si manier-

ata ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Igiena si discretie; (0720.169.810

122. Doamna matura doamna matura ofer companie domnilor seriosi si educati la domiciliul meu ptr mai multe detalii ma puteti contacta la 100 L; (0720.664.662

oxigenarea intregului organism, punctul VC6, oceanul energiei, 90 min/175 ron elimina stresul, creste libidoul, luni-vineri 10:00-20:00, sambata 10:00-18:00, 175 L; (0770.847.221

125. Doamna matura ofer masaj terapeu-

tic: disfunctia erectila, punctul VC6, oceanul energiei situat sub ombilic, 90 min/175 ron, masaj medical genital ajuta la irigarea zonei intime,deblocarea centrilor nervosi; 175 L; (0770.846.094

ofer masaj de relaxare domnilor in locatia mea situata pe bulevardul Iuliu Maniu (Apusului) Militari. 60 L; (0734.195.421

masaj de relaxare la domiciliu meu, ambient placut fara graba zona central Zeptar, Goga det la tel. 60 L; (0765.228.499

90. Cristina, buna sunt o bruneta draguta

128. Doamna matura 48 ani, noua in

relaxare la domiciliul meu, Zona piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.; (0723.424.793 93. Cuplu curat si discret dorim cunostinta

domni 20-35 ani pt. masaj relaxare; (0752.434.469 94. Cupluri, masaj pentru cupluri, desfatarea simturilor. Masajul la cuplu la Noblesse Unic Massage & Spa in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Avem si spa jacuzzi sauna, 300 L; (0727.148.861 www.private-massage.ro 95. Curatenie profesionala, curatenie

apartamente, birouri, spatii comerciale (rezidential & comercial, industrial)Preturi corecte, treaba buna. 250 L; (0722.682.940 Office@CuratenieOMG.ro 96. Daniela, 25, blonda, ofer masaj, dis-

cretie, igiena. Pt. mai multe detalii la tel. Dristor, 60 L; (0737.750.980 97. Darya, doamna matura te astept pe

tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la telefon, zona Zepter. 50 L; (0763.154.254 98. Denisa, noua in zona, te astept intr-o

locatie curata si discreta pt. a-ti oferi un masaj de relaxare. Titan Theodor Pallady 80 L; (0723.192.086 99. Dessiree Masaj a creat pentru tine un

loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com www.dessireemasaj.ro 100. Diana, 35 ani, singura, bruneta finu-

ta, dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare totala super calitate, zona Piata Munci Decebal, 100 L; (0769.857.366 101. Diana, noua in zona, visele tale pot deveni realitate, doar alaturi de mine poti sa te bucuri de un masaj foarte bine executat, zona lizeanu aproape de obor poze reale 80 L; (0799.633.655 102. Doamna casatorita, stilata, masaj de

relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel.; (0722.966.960 103. DOAMNA cu experienta, ofer masaj

de relaxare zona Floreasca 80 L; (0774.941.696 104. DOAMNA educata, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu domnilor manierati, mai multe detalii la telefon, cer si ofer discretie si igiena. Locuiesc singura, 150 L; (0727.027.598

zona Teiul Doamnei. Sunt o doamna matura care stie ceea ce vrea. Ofer masaj de relaxare domnilor care doresc sa scape de rutina. Fara graba Va astept, detalii la tel. Lacul Tei ap. Obor, 80 L; (0729.402.665 129. Doamna matura, Deea 38 ani, sociabila si selectiva te astept sa petrecem cateva momente in compania unui masaj de relaxare zona Goga/ Vitan; 60 L; (0733.261.723 130. Doamna matura, ofer masaj terapeutic, punctul VC6, oceanul energiei 90 min/175 Ron Luni-Vineri 10:00-20:00 Sambata 10:00-18:00 175 L; (0770.846.094 131. Doamna matura, plinuta, 40 de ani, ofer masaj domnilor generosi, zona Ferentari, statia Valtoarei; (0746.990.282 132. Doamna matura, zona Lacul Tei ofer

masaj de relaxare, ambient deosebit pentru domni pretentiosi care apreciaza calitatea, conditii deosebite, lux, discretie. 80 L; (0751.976.055 133. Doamna matura, 34 ani 1,70 m, 56

kg, ofer masaj la locatia mea. Te astept intr-o locatie linistita discreta, curata, pt mai multe detalii te astept sa ma suni. Zona soseaua Giurgiului intersectie cu Toporasi, 70 L; (0734.927.063 134. Doamna, 33 ani, ofer masaj, selecti-

va, ofer masaj de relaxare-intretinere corporala, lux, central, discretie asigurata, seriozitate maxima, igiena garantata. Relatii suplimentare la telefon, 150 L; (0731.632.844 cautcolega@yahoo.com

135. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profesional de relaxare, cervical, lombar. Mosilor-Obor. Program 14-22. Discretie si igiena. Pret 100 L ora, 100 L; (0727.483.225 136. Doamne si cupluri, buna, sunt un tip

educat, ingrijit si discret, ofer masaj de relaxare, detalii la telefon, poze pe whatsapp. 1 L; (0738.584.941 Manumimi303@yahoo.com

137. Domn 60 de ani, fac masaj. Relatii la

telefon. (0762.153.728

138. Domn execut masaj de relaxare doar

pentru doamne, la domiciliul acestora sau hotel, cu uleiuri specifice; (0754.464.316 139. Domnisoare, poze reale, te astep-

tam sa ne cunosti, oferim masaj. Nu vei regreta. Suntem tinere si frumoase. 80 L; (0786.565.306 140. Dristor Ofer masaj de relaxare curatenie si discretie. Poze reale 40 L; (0723.900.774 141. Dristor ofer masaj de relaxare

curatenie si discretie. Poze reale, 40 L; (0738.178.637 142. Dristor 2 Alexia, Dristor 2, singura in

locatie, ofer masaj de relaxare domnilor generosi si cu bun simt in locatia mea discreta si impecabila, te astept sa ne simtim bine. Suna-ma acum, 50 L; (0767.532.407

(0735.670.953

143. Dristor 2 metrou, Baba Novac reala Buna, sunt Denisa. Te astept la mine sa ne cunoastem. Eu sunt fata din poze garantat, 60 L; (0749.431.765

106. Doamna noua in zona Dristor, ofer

144. Dristor noua pe site, 19 ani, 1.70 ,

105. Doamna fac masaj terapeutic;

masaj de relaxare la domiciliul meu. Discretie si seriozitate. Poze reale; 50 L; (0727.199.458 107. Doamna ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si cu bun simt la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, 120 L; (0723.709.726 108. Doamna ofer masaj de relaxare si intretinere, corporala zona Obor, Mosilor. 50 L; (0730.951.575 109. Doamna ofer masaj delicat de relaxare, tonifiere si intretinere corporala central Universitate; 100 L; (0729.668.399 110. Doamna Sara doamna matura te astept cand esti obosit sau deprimat intr-o locatie discreta si curata. Mai multe detalii la tel., (0735.026.104/ 0760.716.483 111. Doamna singura, o fire placuta,

50 kg te invit la mine pentru masaj de relaxare si tonifiere discretie si igiena maxima, mai multe detalii tel. 150 ora 60 L; (0767.358.684 145. Dristor, te astept in locatia mea intr-

un ambient placut pentru un masaj de relaxare, singura in locatie, poze reale 100%, mai multe detalii la tel., nu raspund la sms si nr privat, rog seriozitate, 100 L; (0720.980.541 146. Dristor, noua in zona ta, ofer masaj

de relaxare domnilor generosi, te astept in locatia mea curata si discreta. Nu raspund la sms si privat,suna-ma si nu vei regreta. 50 L; (0727.525.886/ 0727.525.886 147. Dristor, noua pe site Monica 30 ani,

1 65, 45 kg te invit in compania mea pentru un masaj de relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxima, mai multe detalii tel., 60 L; (0769.164.892 148. Eleganta si rafinament, doamna

comunicativa si discreta ofer masaj de relaxare d-lor generosi si cu bun simt, depun pasiune in ceea ce fac, detalii la telefon. Militari, 50 L; (0737.218.736

matura ofer masaj de relaxare la mine acasa o locatie discreta si luxoasa, deschisa laorice pretentie zona Alba Iulia 200 L; (0732.568.399

112. Doamna 31, Berceni, bruneta, ofer

149. Epilare inghinala cu ceara pentru barbati. Ofer servicii de cosmetica, epilare masculina, inghinal si interfesier. Asigur igiena maxima, seriozitate si discretie. Zona Unirii. Program 10-20. 200 L; (0746.405.688

masaj de relaxare totala creme si uleiuri parfumate, igiena, discretie, intersectia Luica cu Giurgiu, 60 L; (0728.592.914 113. Doamna 34, reala, selectiva ofer

masaj de relaxare zona centrala Alba Iulia 250 L; (0732.568.575 114. Doamna 35, ofer masaj de relaxare

,revigorare si intretinere corporala cu uleiuri speciale d lor, la mine, central Universitate. 50 L; (0730.951.575

13 m Tekko Logistik ofera servicii inchiriere si transport incarcatoare telescopice Terex, Manitou, Jcb, Merlo, cu maxim 2500 ore de functionare; brat telescopic de 13 m; sarcina de lucru de 3500 kg (0749.064.848 tekko@tekko.ro

157. Intercontinental, Universitate,

127. Doamna matura 45, bruneta ofer

92. Cuplu casatorit, masaj de relaxare,

155. Inchiriem incarcatoare telescopice

124. Doamna matura ofer masaj medical,

89. Cristina, blonda draguta, 28 de ani,

91. Cristina, 30 ani, ofer masaj de

intretinere corporala, cervical, lombar, facut pe masa de masaj timp de o ora. Program 15-20 100 L; (0726.066.981/ 0725.791.534

relaxare domnilor educati si seriosi la domiciliul meu. pentru mai multe detalii contactati 100 L; (0720.644.662

123. Doamna matura ofer masaj de

ofer masaj de relaxare domnilor in locatia mea situata pe bulevardul Iuliu Maniu (Apusului) Militari, 60 L; (0734.195.421

si atenta la dorintele tale iti ofer clipe de neuitat, masaj, alaturi de mine. Dristor, Kaufland. 70 L; (0720.421.266

154. Geanina, masaj terapeutic, relaxare,

156. Intercontinental Universitate, Romana te astept in locatia mea pentru cele mai bune clipe de relaxare intr-un ambient placut. Rasfata-te cu un masaj profesional, contacteaza-ma pentru mai multe detalii, 70 L; (0734.423.317 dragusinancuta20@gmail.com

126. Doamna matura 40 ani, Dana, am 1,70, 57 kg, par lung ten alb, ofer domnilor discreti masaj de relaxare pe tot corpul, fara sa ne grabim reciproc, discretie si igiena. Va astept cu drag. Teiul Doamnei cu Lacul Tei. 100 L; (0787.337.213

88. Cristina blonda draguta, 28 de ani,

153. Fete superbe, locatie de lux multe maseuze dragute si permisive, cu experienta in domeniu, oferim masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa suni. Jacuzzi, free bar. Zona Decebal, 150 L; (0751.770.600/ 0784.522.572 salonsweettouch@yahoo.com

150. EROII Revolutiei, Maria, 35 de ani,

1.69 m, 52 kg. Doamna blonda, curata, ingrijita si foarte carismatica, ofer masaj la domiciliul meu. Pt. mai multe detalii si o eventuala intalnire suna-ma, 50 L; (0741.956.770

Romana, te astept la mine pentru a petrece clipe unice de relaxare alaturi de o bruneta tanara, 20 de ani. Ofer masaj de relaxare si o companie placuta. 70 L; (0737.674.848 dragusinancuta20@gmail.com 158. Ionela, noua in zona, te astept la un masaj de relaxare intr-un ambient relaxant si discret. Detalii la telefon. Zona rond Alba Iulia. 100 L; (0729.389.274 159. Iulia 27 ani, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere a trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat. Unirii Zepter 40 L; (0733.347.650 160. Karina 34 ani, poze reale 100%, ofer

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland); 70 L; (0755.303.986 161. Katy, bruneta, dulce si atenta cu tine

locatie de lux, ofer masaj complet, garantez igiena si seriozitate. Sunt o persoana sociabila, educata, ma adresez persoanelor cu bun simt, poze reale, 300 L; (0736.137.686 katyblack2016@gmail.com 162. La mine sau la hotel, Tineretului, buna sunt Alexandra si sunt noua în orasul tau ! Sunt o persoana sexi si foarte pasionala ! Te astept într o locatie discreta si curata pentru ati oferii servicii totale de calitate. Tinererului, 80 L; (0785.076.751 163. La mine sau la hotel, Tineretului Buna, ma numesc Andreea, sunt o fata dulce, te astept la un masaj total de relaxare al trupului si sufletului intr-o locatie discreta si curata, 80 L; (0736.250.017 164. La mine sau la tine, Dristor, blonda 30

de ani ofer masaj terapeutic si de relaxare, locatie zona Dristor Camil Ressu. 60 L; (0720.522.833 165. La mine, Calea Dudesti, Burebista, bruneta creata si draguta te astept in locatia mea curata din zona Ronda Alba Iulia, Burebista pentru a te relaxa in compania mea. Masaj total de relaxare, poze 100% reale, mai multe detalii la telefon. 50 L; (0786.612.333 166. La tine sau la hotel ofer masaj de relaxare domnilor cu bun simt. Te-ai saturat de poze false? Acum ai ocazia sa nu mai fi mintit. Suna si nu vei regreta alegerea facuta. Pentru mai multe detalii la tel. 200 L; (0723.825.710 167. La tine sau la hotel, Selena, 21 de

ani, 1,70 m, 51 kg, ofer masaj de relaxare si tonifiere. Pozele sunt reale 100%, 300 L; (0799.237.123 168. Lory am revenit, lasa-te surprins de

arta masajului in compania mea la domiciliul meu intr-un cadru intim si discretie. Detalii suplimentare la tel. Titan bld Theodor Pallady, 80 L; (0720.649.896 169. Lory, buna, Lory, noua in zona ta te

astept sa te bucuri de un masaj de relaxare foarte bine executat, discretie si intimitate, Titan, Salajan, Pallady, 80 L; (0720.649.896 170. Ma deplasez Masaj professional ate-

stat in domeniu se executa pe toata suprafata corpului (talpi picioare spate si cervical) poate fii facut cu pietre vulcanice si bambus, 120 L; (0770.107.153 171. Magazin Unirii, Lory, am 19 ani, bruneta, 1.70, 50 kg, ochi albastri. Te-ai saturat de poze false si servicii incomplete, la mine nu e cazul, te astept pentru a-ti oferi un masaj de relaxare de neuitat, 50 L; (0720.611.629 Denydenisa@gmail.com 172. Magazinul Unirii Buna sunt Miky, am 1.60, miniona, bruneta si cu bun simt, 50 L; (0721.576.764 Tigeriulyan@mail.com

183. Masaj de relaxare, terapeutic si sportiv efectuat pe masa de masaj, curatenie, discretie, zona Iancului. 100 L; (0726.359.885 184. Masaj La mine sau la tine, ofer masaj domnilor doritori de experiente noi. Te astept in locatia mea sau ne putem intalni la tine sa petrecem cele mai frumoase momente, 100 L; (0769.470.293 185. Masaj La tine sau la hotel masaj de

relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0769.208.929 186. Masaj Ofer masaj domnilor seriosi si

cu bun simt. 60 L; (0764.390.216

187. Masaj somatic, de relaxare, intretinere, cervical, lombar, capilar, fese, gambe. Masajul se executa pe masa de masaj. Exclus sex. Pentru mai multe detalii, apelati numarul, 100 L; (0722.142.808 188. Masaj somatic, de relaxare, intretinere, sportiv si terapeutic pe masa de masaj. Cer si ofer conditii deosebite de igena. Exclus sex, (0733.293.542 189. MASAJ terapeutic, oferit de o doam-

na cu experienta, zona Mosilor, 100 L; (0733.148.658 190. Masaj 100% profesional, atestat tehnician maseur, masaj somaric=intretinere relaxare, anticelulitic sportiv epilat-100L/1 h+ reflexo capilar facial-150L/1.30 h, pe masa masaj central. Nu erotic. Nu sex. L-S:10-20; 150 L; (0720.148.681 191. Masaj de calitate la noi sau la hotel,

domnilor care se respecta si care stiu sa aprecieze calitatea. Oferte jacuzzi, oferte hotel, petreceri, free bar, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0751.770.600/ 0784.522.572 salonsweettouch@yahoo.com 192. Masaj de relaxare domnilor seriosi,

zona Ion Mihalache-Turda; (0720.144.720 193. Masaj de relaxare, doamna matura,

217. Maseur sportiv 28 ani, Tanar sportiv

28 ani efectuez masaj pentru domni, doamne, domnisoare si cupluri, diferite tipuri de masaj. Ofer si cer maxima seriozitate, igiena, (0774.969.337/ 0774.969.337 218. Maseuza ofer masaj terapeutic de

relaxare, intretinere, capilar si facial. Exclus sex. Zona Titan. Program 10.0018.00, 70 L; (0723.720.849 219. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0720.084.742 220. Matura stilata. Daca ti doresti altceva suna-ma, stil, rafinament, eleganta, discreta si rafinata, ofer masaj de relaxare domnilor pretentiosi. Poze 100% reale, 150 L; (0763.259.242 221. Matura 47 ani, Titan metrou, ofer masaj de relaxare domnilor civilizati, 100 L; (0722.494.310 222. Matura stilata Claudia, 40 ani, min-

iona dar cu forme, iti pot oferi masaj de relaxare si nu numai. Poze reale 100%, locatie discreta, detalii la tel. Garantez revenirea, 150 L; (0763.259.242 223. Matura, bruneta, discreta, te astept

la mine pentru cel mai bun masaj de relaxare. Poze reale. Pentru detalii sunama, 100 L; (0799.149.750 224. Matura, inalta supla ofer masaj de

relaxare. Zona Camera de Comert, Bld Mircea Voda. (0726.874.434 225. Matura, selectiva, noua in zona si pe

site, bruneta, te astept la mine in locatie sa iti ofer clipe de neuitat. Zona Dristor. 80 L; (0768.382.128 226. Matura, 41, Piata Romana masaj,

60 nr, 120/h pe locatie, la hotel, 200 60 L; (0754.958.709 claudiabotez62@gmail.com

efectuez masaj capilar, facial, cervical, lombar, masajul muschilor fesieri, sportiv, reflexoterapie. Masajul dureaza o ora pe masa de masaj. Igiena si discretie. (0786.650.782

227. Maya, doamna 32 de ani, inalta, finu-

194. Masaj de relaxare, Marilena blonda,

228. Melysa 35 ani, poze reale 100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland), 70 L; (0721.659.625

46 ani, la mine, Berceni, seriozitate; (0763.664.061 195. Masaj de relaxare, regenerare.

Reflexoterapie, presopunctura, o ora de rasfat prin masaj taoist, pe tot corpul. La tine sau la hotel. Alina 39 ani; 120 L; (0799.655.540 196. Masaj de relaxare, te astept sa te

relaxezi la un masaj la domiciliul meu, program 10:00-20:00, programari cu 30 minute inainte, no sex 100 L; (0785.656.225 ana_ana0051@yahoo.com 197. Masaj de relaxare. Si sambata si duminica. Langa Sala Palatului si Calea Victoriei. Blonda, ochi albastri, 40 ani. Speak english. Singura, ambient curat. Numai pt domni care agreaza doamnele plinute dar cu forme placute. 70 L; (0726.030.857 198. Masaj la tine sau la hotel, buna, sunt

Diana, vin la tine pentru a te rasfata cu un masaj deosebit, pentru mai multe detalii la telefon; (0731.536.906 199. Masaj profesional Doamna maseur

cu atestat si experienta ofer masaj de relaxare, anticelulitic, de slabit, terapeutic si reflexoterapie, pe pat de masaj. Fara alte servicii, (0733.859.509 200. Masaj profesional la mine, Rond Alba Iulia, maseuza cu atestat si experienta te astept in locatia mea curata din zona Dristorului, Burebista, pt a te relaxa cu un masaj profesional pe masa de masaj, 100 L; 201. Masaj profesional te astept la mine pt un masaj de relaxare (soft sau in forta), pt calmarea durerilor musculare, eliminarea toxinelor. Zona Dudesti: 3 min de Baba Novac, Mall Vitan, Dristor, (0730.957.743 202. Masaj relaxare, noua in zona, tanara

ta, amabila si foarte simpatica, te astept la un masaj in locatia mea personala sector 2, 80 L; (+40736943695 sexmaya4@gmail.com

229. Melysa, 35 ani Poze reale 100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland), 70 L; (0721.659.625 230. Menaj. Doamna serioasa 40 ani, fac

menaj la domiciliu, eventual firma. Rog seriozitate. (0726.450.107 231. Miniona matura doamna matura ofer

masaj de relaxare la domiciliul meu, ambient placut, discretie totala 120 L ora, detalii tel. Zona Unirii, Horoscop, 50 L, 50 L; (0734.323.084/ 0767.823.794 232. MIRELA Ofer masaj de relaxare intr-

un ambient placut fara graba la domiciliul meu. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady 60 L; (0736.549.922 233. Mirela ofer masaj de relaxare intr-un

cadru intim si discret. Detalii suplimentare la telefon. Titan, bd. Theodor Pallady, 60 L; (0736.549.922 234. Mirela 27 ani, noua in zona te astept

la un masaj de relaxare la domiciliul meu curat si discret, Unirii, Zepter, 60 L; (0725.871.620 235. Mirela, cosmeticiana, Drumul Taberei, ofer masaj de relaxare pt domni manierati si generosi. Program 10:0020:00, 60 lei/30 min, 120 Lei/h. 60 L; (0745.028.362 236. Monica draguta 43 ani ofer masaj relaxare, discretie, soseaua Pantelimon, cimitirul Armenesc. 70 L; (0726.566.223 237. Monica 33 ani, Bucuresti, poze reale

placuta, ofer masaj de relaxare domnilor generosi, in zona Diham. Garantez ca te vei simti excelent. Asigur discretie maxima si igiena. (0730.782.361

100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms 70 L; (0730.947.092

203. Masaj somatic, de relaxare, intretinere, cervical, lombar, gambe. Masajul se executa pe masa de masaj. Exclus sex. Pentru mai multe detalii, apelati tel., 100 L; (0726.215.714

238. Monica, draguta, 43 de ani, ofer masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 70 L; (0726.566.223

204. Masaj terapeutic prin manevre de reglare si tonifierea muschilor, stimularea circulatiei sangelui, masaj al scalpului cu miscari tranzitorii de regenerare si refacere a intreg organismului. Obor Mosilor 100 L; (0726.508.066 205. Masaj terapeutic pt trup si spirit,

Baneasa, DN1. Masaj terapeutic pt relaxarea totala, eliminarea de stres si tensiune, reflexoterapie, antistres, transmitere energetica pt. deblocarea interioare, relaxarea si oxigenarea creierului 70 L; (0732.727.502 mireladucu@yahoo.com 206. Masaj terapeutic, de relaxare prin

239. Monica, draguta, 43 de ani, ofer masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 70 L; (0726.566.223 240. Nemtoaica Blonda, finuta si fru-

moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona Bvd. Unirii langa Ucecom, poze reale, mai multe detalii la tel., 100 L; (0765.763.308 241. New in zona, buna sunt Cami te astept in compania mea am 28 de ani 55 kg, detalii despre serviciile mele la tel. (0721.638.387 Brunette.lovelly@yahoo.com

metode de tampotamente musculare alternand cu tehnici de relaxare a regiunii respective. Metode de frictiune si presare care deblocheaza contractiile musculare. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066

242. New, new, Alexandra 30 ani, ofer masaj total de relaxare. Cer si ofer igiena si discretie maxima. Mai multe detalii la tel. 50 L; (0784.515.518

207. Masaj terapeutic, oferiti-va un mesaj

243. Nicoleta, buna sunt Nicoleta am 25

251. Pustoaica noua in zona, Maya, 20 de ani, sunt o fire tandra si calda ce ma implic in totalitate in a oferi masaj si o companie frumoasa. Nu rsp la nr. privat sau mesaj, 40 L; (0769.530.636 252. Raluca, Militari Noua in Bucuresti. Bruneta, 60 kg, ochii caprui, 1,65. Program non-stop. Pentru detalii suna-ma; (0730.366.253 253. Raluca, Militari, Noua in zona, si in domeniu, Te astept la mine in locatie unde este discretie. Ma poti contacta non-stop, 50 L; (0730.366.253 254. Raluca, Militari, program non-stop.

Te astept in locatia mea discreta. Sunt o tipa bruneta cu 1,65, 60 kg, ochii caprui, 21 de ani. (0730.366.253 255. Refresh, Efectuez masaj pt. relaxare, incordari musculare, dureri dorsale. Reflexo, pres pe meridiane, consultanta psihologica si nutritionala. Trat. faciale, masti. (0752.663.416 256. Relaxare prin masaj si viata sanatoasa, eliminarea stresului si oboselii acumulata in timp. Maseuza, efectuez diferite tipuri de masaj; (0738.031.064 257. Relaxare prin masaj si viata sanatoasa, eliminarea stresului si oboselii acumulata in timp. Maseuza, sector 6, efectuez diferite tipuri de masaj, intre orele 13.00 - 21.00; (0738.031.064 258. Relaxare si destindere momente placute in compania unei doamne mature. Sunt sociabila, placuta dar extrem de selectiva, bvd Alexandru Obregia, intre orele 10.00-19.00, de luni pana vineri, 150 L; (0733.714.153 259. Reparatiii termopane in Bucuresti,

pret 50 lei 50 L; (0746.219.424 Reglajetermopan@gmail.com

260. Roxana, ofer masaj de relaxare fara

graba si fite intr-o locatie curata si discreta, Titan, bld. Theodor Pallady, 80 L; (0735.232.246 261. Roxana, noua in zona, ofer masaj de

relaxare fara graba si fite intr-o locatie curata si discreta, Titan, bld. Theodor Pallady, 80 L; (0735.232.246

262. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de ani, 1,75 cu 65 de kg, vino la un masaj real, cu multa pasiune, zona Zepter. 50 L; (0775.194.625 263. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de ani, 1,75 cu 65 de kg, vino la un masaj real, cu multa pasiune, zona Zepter. 50 L; (0775.194.625 264. ROXY, Dr. Taberei, ofer masaj terapeutic, masaj de relaxare si intretinere corporala, detalii la telefon, zona Drumul Taberei, 100 L; (0767.821.102 265. Servicii de calitate Ana, kinetoterapeut, ofer servicii de calitate, rafinament, discretie experienta. Roscata frumoasa, cu bun simt, 30 de ani, ofer masaj profesional d-lor manierati la domiciliul meu, 100 ron/ sedinta, 80 L; (0736.890.339 266. Servicii de montaj si asamblare mobila oferim servicii profesionale de montaj, demontaj, asamblare si instalare mobilier si decoratiuni de orice fel in Bucuresti si imprejurimi. Montam si asamblam mobilier casnic, office, magazine, etc. 120 L; (0799.996.760 montaremobila@gmail.com 267. Servicii sablare profesionale, prestam servicii de sablare cu grit si sticla pentru piese- suprafete fier, aluminiu, cupru, lemn, caramida. ?Tarifele se stabilesc in functie de gritul consumat. Detalii suplimentare pe www.tekko.ro (0749.064.848 268. Silvia, 34 ani, poze reale 100%, ofer

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms. (0720.407.840 269. Simona, 30 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Kaufland Obor. Mai multe detalii la tel. Poze reale, 70 L; (0748.944.812 270. Simona, roscata, 29 de ani, ofer masaj de relaxare doar la domiciliul meu, igiena maxima. Zona intersectia Doamna Ghica, 70 L; (0734.404.714

271. Simona, maseuza cu atestat si experienta tehnician maseur cu experienta efectuez masaj de relaxare, tonifiere, drenaj limfatic, reflexoterapie, cervical, lombar, masaj anticelulitic, facial, capilar, masaj sportiv si medical, (0728.847.244 272. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg.

Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0725.458.291 273. Sorina, te astept la mine pentru o

fesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor 70 L; (0758.158.334

275. Studenta 22 ani stilata si cu mult bun simt ofer servicii de masaj si intretinere corporala in locatia mea de lux central Alba Iulia 300 L; (0732.855.248 276. Sunt o doamna eleganta discreta ofer masaj de relaxare in locatia mea de lux, discretie si igiena, zona Alba Iulia 200 L; (0732.568.368

244. Nicoleta, buna, am 25 de ani, 1.60

278. Tanara, 34 de ani, experienta, ates-

208. Masaj, Ada, selectiva, ofera domnilor

174. Maria 43 ani masaj de relaxare si intretinere, efectuat pe masa de masaj. Discretie maxima, detalii la tel. Zona Bucur Obor, 100 L; (0755.932.589

cu bum simt masaj de relaxare intr-un ambient placut, sector 3, intre orele 8-17, 50 L; (0735.366.510

m si 50 de kilograme, ofer masaj de relaxare domnilor generosi si cu bun simt la mine in locatie, zona Dristor Kaufland, 70 L; (0733.412.631/ 0730.458.675

209. Masaj, daca vrei sa scapi de stresul

245. O experienta unica Vrei un masaj mai

176. Mariana, ofer masaj de relaxare domnilor manierati, ofer igiena si discretie, Berceni; (0732.963.998 177. Mariana, 47 ani, ofer masaj de

relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea. Berceni, rel. la tel. (0732.963.998 178. Marilena, 46 ani, blonda, ofer masaj

corporal la mine, seriozitate, discretie, Berceni; (0763.664.061 179. Marra, selecta, open minded, dis-

cretie (singura), bun simt, igiena si pasiune, materializate intr-un masaj sweet touch memorabil. In rest, te las sa descoperi singur, (B-dul Magheru, Romana), 200 L; (0799.664.040 180. Mary 35 ani Doamna matura ofer masaj de relaxare domnilor generosi intr-o ambianta curata si linistita, pt detalii la tel. zona Lacul Tei, 100 L; (0787.337.213 181. Mary 35 ani, doamna singura, o fire

placuta, comunicativa si discreta ofer masaj de relaxare d-lor generosi si cu bun simt, depun pasiune in ceea ce fac, detalii la telefon 100 L; (0787.337.213 182. Masaj Cristina, 27 de ani, ofer masaj

de relaxare. Pentru mai multe detalii contacteaza-ma, Tineretului, 100 L 2 sedinte, 60 L 1 sedinta; (0767.450.188

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0768.121.420 211. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel, masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii la tel., 150 L; (0769.208.929 212. Masaj, buna iti ofer masaj de relaxare facut de o bruneta eleganta si cu bun simt iti alunga stresul si te face sa uiti de rutina zilnica. Te astept sa ne cunoastem intr-un ambient placut si discret. Nou venita in Bucuresti 100 L; (0799.334.470 213. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,

masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0768.121.420 214. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,

prestez masaj terapeutic, detalii la tel., 150 L; (0769.208.929 215. Masaj, noua, de origine turca, Unirii

sunt o domnisoara tanara, 22 ani, bruneta cu 60 kg. Ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut. Igiena si discretia ma caracterizeaza in totalitate, 100 L; (0767.023.065 216. Maseur efectuez masaj relaxare

tonifiere. Rog seriozitate. (0774.969.337/ 0774.969.337

tat, ofer masaj de relaxare profesional, masaj lombar, cervical, capilar, terapeutic, masajul de face pe masa de masaj, locatie centrala, foto reale din locatie, 100 L; (0732.937.889 279. Tanya, bruneta, 30 de ani, ofer

aparte intr-un cadru placut. Lasa-te surprins de o noua experienta. Masajul este de relaxare (somatic), pe tot corpul, Reflexoterapie (masaj la talpi, puncte reflexogene), 49 L; (0730.733.289

masaj de relaxare doar la domiciliul meu, igiena maxima. Mai multe detalii la telefon, zona Kaufland Obor, 70 L; (0734.404.714

246. Oferta deosebita pt un domn special

280. Tarife diferite Masaj intretinere cor-

si manierat, daca nu te grabesti si vrei un masaj mai aparte, intr-un cadru placut si discret, apeleaza cu incredere la mine. Astept un domn civilizat, bine crescut, minim 30 de ani, preferabil casatorit, 70 L; (0758.850.507

porala, terapeutic bioenergoterapie. Bioenergoterapia reprezinta un proces complex care vizeaza sanatatea fizica si cea spirituala, detalii la telefon, 70 L; (0730.228.089

247. Piata Delfinului, ofer masaj total la

cea mai buna calitate. Igiena si discretie, pozele imi apartin. Mai multe detalii la telefon sau pe WhatsApp. Rog si ofer seriozitate 80 L; (0727.580.137

domicilul meu. Pentru mai multe detalii astept tel tau. Singura in locatie (0764.712.718/ 0764.712.718 ancutatinka@gmail.com 248. Piata Progresul, doamna 55 ofer masa de relaxare persoanelor de varsta apropiata; (0730.515.750 249. Productie puplicitara, print si tiparituri casete luminoase, bannere, colantari, standuri, carti de vizita, flyere, brosuri, decoratiuni magazine, promovare offline si online, litere volumetrice, totemuri, decorari/ redecorari magazine (0788.936.079 alexandru.buzan@printdivision.ro 250. Promotie masaj cupluri Noblesse

Unic, o experienta super. Masajul la cuplu. Salon Noblesse Unic in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Promo valabil sambata intre orele 14-23. 250 L; (0727.148.861 www.private-massage.ro

3. Ad Garage angajeaza mecanic auto, Calea Dudesti nr. 167 sector 3, cu experienta, salariu 3000 lei, program luni - vineri. 3.000 L; (0753.096.899/ 0753.896.897 office@reparammasini.ro 4. Administrator imobil cu atestat si domiciliul in zona Drumul Taberei, angajeaza asociatie de proprietari cu sediul in sector 6, zona Favorit. aspropod2@gmail.com 5. Administrator cantina angajam administrator cantina cu experienta in zona de food si coordonarea unei echipe de 14 persoane. Program de luni pana vineri, 8ore/zi. Puteti trimite CVul pe adresa recrutare.fms.ro@sodexo.com (0786.552.982 6. Administrator magazie, lucrator ges-

tionar, pentru administrarea si evaluarea stocurilorde materiale si piese de schimb automotive si utilaje grele, aprovizionarea si refacerea stocurilor. (0372.462.014 7. Administrator site, magazin on-line, fotografierea produselelor si adaugarea acestora pe site. Preluare comenzi telefonice si procesarea lor.Nu este nevoie de studii superioare, dar cei 7 ani de acasa, da. Program 10:00-19:00 l-v; (0771.542.600/ 0720.534.703 bravoshop.ro@gmail.com 8. AEK Security Division angajeaza agenti

de securitate, servanti pompieri, receptioniste, dispeceri. Scolarizare gratuita. Salariu peste medie, plata ore suplimentare, bonusuri, servicii medicale gratuite. Relatii la telefon: (0760.411.281 recrutare@aeksecurity.ro 9. AEK Security Division angajeaza agenti

de securitate, servanti pompieri, receptioniste, dispeceri. Scolarizare gratuita. Salariu peste medie, plata ore suplimentare, bonusuri, servicii medicale gratuite. Relatii la telefon: (0760.411.281 recrutare@aeksecurity.ro 10. AEK Security Division angajeaza sefi de tura, dispeceri, agenti de paza si agenti interventie pentru Carrefour Bucuresti. Salariu net 1680-1800 lei; (0760.411.281 11. Afumator carne (fumarist) afumator carne (fumarist) pentru punctul de lucru din comuna Magurele, Ilfov (la un kilometru de la iesirea din Bucuresti, acces RATB).Oferim salariu atractiv , 1 masa/zi, decont combustibil. (0727.857.390 resurseumane@prodafum.ro 12. Agent interventie cu permis categoria

B si atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

13. AGENT paza parcare. Sasgym anga-

jeaza agent paza parcare, salariu atractiv, 1 zi cu 1 zi sau 2 zile cu 2 zile, de la 10 la 22; (0724.365.514 marya.negru@gmail.com 14. AGENT paza si ordine, agent control

acces cu atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

16. Agent comercial pentru magazin de

277. Tanar 37, educat, ingrijit, finut fac masaj de relaxare si reflexoterapie domnilor curati, civilizati, central; (0733.363.901

210. Masaj, la tine sau la hotel, masaj de

2. Acrobati, dansatori si animatoare, pentru mega discoteca tineretului din Costinesti. Salarizare intre 200 - 350 Lei pe seara, in functie de performanta. Hostess si fete sampling (distributie pliante salarizare intre 100 - 120 Lei/zi. DJ si MC salariul se discuta telefonic. Se ofera cazare in statiune; (0754.068.470/ 0784.388.122

15. Agent comercial cu permis auto anga-

de ani 1.60 m 45 de kilograme ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bun simt la mine in locatie zona Dristor Kaufland, 60 L; (0733.412.631/ 0730.458.675

si tonifiere. Poze reale. Zona Colentina Doamna Ghica 40 L; (0754.709.995 Zona.obor.colentina@gmail.ro

1. A M International locuri de munca, A M International, companie de productie publicitara, angajeaza:lacatul confectii metalice, finisor asamblator obiecte din mase plastice, electrician; (0747.085.815 maria.ene@ami.ro

274. Soryna 30 ani, masaj terapeutic pro-

de relaxare, cervical, lombar, drenaj limfatic, reflexoterapie, terapeutic. Durata 60 minute la un pret de 100 lei. Zona Tineretului. Program de lucru L-V 10:00 - 18:00, 100 L; (0737.923.960

cotidian te astept la mine pt o sedinta de masaj relaxant. Zona Splaiul Unirii (0724.975.229

¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så acorde tuturor ¿ansa de a participa la ocuparea unui post, indiferent de: raså, etnie, na¡ionalitate, limbå, religie, convingeri, categorie socialå, categorie defavorizatå, vîrstå, sex,orientare sexualå, cf. Legii 48/2002

ora de relaxare prin arta masajului de relaxare, terapeutic, Alba Iulia, 100 L; (0765.596.597

173. Magazinul Unirii, buna sunt Miki, minionul jucaus, sunt bruneta, am 1.65 m, 57 kg. Te-ai saturat de graba si poze false. Nu este cazul meu. Pentru detalii suna-ma; 50 L; (0721.576.764 Tigeriulyan@mail.com

175. Maria, 28 ani, ofer masaj de relaxare

Oferte full time

281. Unirii, buna. Vino sa-ti ofer masaj de

282. Veronica doamna matura ofer ser-

vicii de masaj domnilor stilati si cu bun simt, fara graba, zona centrala Zeptar, Goga, prog 11/20, 60 L; (0731.084.734 283. Veronica 55 ani, doamna matura, casatorita, ofer masaj de relaxare domnilor discreti si educati, ofer si pretind discretie, 70 L; (0734.786.543 284. Viviana, 24 ani, noua in zona, te astept la un masaj total de relaxare al trupului si sufletului intr-o locatie discreta si curata. Unirii, 100 L; (0743.610.899 285. Welcome to my world. I'm Elena, who provides discreet companionship and relaxing massage for those who appreciate the finer things in life. I want to provide the best experience possible, so please take a look at my real & recent picture, (0738.628.430

jez; (0773.709.922

materiale pentru instalatii sanitare office@cripal.ro 17. Agent contractari firma de colectare

angajeaza agenti pentru incheiere contracte. Cerinte angajare: permis cat B, abilitati de comunicare si disponibilitate pentru munca de teren; 2.000 L; (0732.840.181 18. Agent curatenie, angajam doamna pentru curatenie de intretinere, program 8 ore, institutie de stat la Piata Romana, Teatrul Tandarica. Oferim salariu motivant plus tichete de masa; (0723.609.832/ 0374.034.370 contact@winscope.ro 19. Agent curatenie, firma curatenie angajeaza agent curatenie pentru locatie fixa din zonele: Berceni, Balotesti si Otopeni. Oferim salariu motivant. Relatii la telefon (0751.049.869 20. Agent de curatenie angajam doamna pentru curatenie de intretinere, program 14-22 de luni pana vineri, zona Pta Universitate. Oferim salariu + tichete de masa; (0754.794.359/ 0723.609.832 21. Agent de curatenie doamna cu experienta pentru curatenie de intretinere birouri si protocol. Locatia este Mall Plaza Militari, iar programul este de luni pana vineri incepand cu ora 6 dimineata (0723.609.832/ 0374.034.370 contact@winscope.ro 22. Agent de curatenie, angajam doamna

serioasa pentru curatenie birouri program 14:00-20.30 in zona Voluntari (Rond Mc.Donalds). Oferim loc de munca pe termen lung, salariu atractiv si bonuri de masa; (0770.392.904/ 0771.791.342 office@daisyclean.ro 23. Agent de curatenie, personal cu experienta pentru echipa mobila de interventie. Cerinte: cunostinte in folosirea echipamentelor de curatenie, apt de lucru la inaltime, carnetul de conducere poate fi un avantaj. 2.500 L; (0754.299.405 angajaricuratenie2018@gmail.com 24. Agent de paza - tura de noapte anga-

jam pentru unitate de alimentatie publica din bd. Iuliu Maniu agent paza pe timp de noapte; (0726.652.097 recrutare@elanconsulting.ro 25. Agent de securitate, femei pt. Fox, fabrica de mezeluri. Atestat de paza. Spor de noapte, tichete de masa, masa calda gratuita, bonusuri, nedeterminata, 12/24 12/48. Sector 4. Contactati-ne intre 9-17, L-V 1.400 L; (0726.718.768

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

20 aprilie 2018

anuntul.ro

7

4

LOCURI DE MUNCÅ 65. Agenti de curatenie pentru birouri si hypermarket. Oferim salariu peste medie, platit la timp, bonuri de masa, plata orelor suplimentare. Informatii de luni pana vineri intre orele 9,0018,00 la nr.: (0784.290.182

86. Agenti de securitate cu atestat,

66. Agenti de paza angajam agenti de paza conform Legii nr. 333/2003. Salariu atractiv si bonuri de masa. Numar contact. (0734.710.699

88. Agenti de securitate cu atestat, pentru centre de afaceri zona Petrache Poenaru (Semanatoarea). Salarii atractive plus bonuri de masa (0728.488.480 coordonare@kryptonguard.ro

67. Agenti de paza angajeaza firma

de paza pentru obiective in Ghermanesti- Ilfov. (0723.393.728

26. Agent de teren Producator de tamplarie pvc Rehau, Weiss, Salamander si Deceunink, angajam agent de teren pentru zona de Bucuresti, Ilfov, Prahova, Giurgiu, Ialomita, Buzau, Calarasi, Teleorman, Dolj, Dambovita. 500 {; (0752.308.101 ofertare.sibelplast@gmail.com

43. Agent vanzari Digi Mobil descrierea postului: prezentarea si promovarea serviciilor din portofoliul companiei, creeaza, dezvolta si mentine legatura cu clientii/ potentialii clienti; 2.000 L; (0774.200.094 ionut.serban@rcs-rds.ro

27. Agent de vanzari cu experienta in domeniul tipografic si productie publicitara. Se ofera salariu motivant + comision din vanzari. CV la: regatadesign@gmail.com

44. Agent vanzari inghetata Algida angajeaza agent vanzari/ distributie, masina 3,5 to. (cat. B). Salariu fix+ bonus+ comision+ bonuri de masa. (0734.459.652 florin.cracana@unilever.com

28. Agent de vanzari, unic importator/dist.

produse alimentare angajez agent de vanzari/ comercial cu experienta portofoliu in domeniul alimentar reprezinta un avantaj), permis categoria B. Oferim conditii avantajoase; (0744.895.838/ 0722.269.661 office@onercon.ro 29. Agent distributie aparate cafea Vend-

ing Master SRL Popesti-Leordeni angajeaza agent distributie cafea si consumabile pentru aparatele de cafea. Experienta nu este obligatorie.Trimiteti CV pe mail si va vom contacta; angajari@vendingmaster.ro 30. Agent imobiliar, cu sau fara experien-

ta, mediu de lucru placut, cunostinte PC minime, posibilitate avansare, vanzari/inchirieri, castiguri de minim 2.000 lei pe luna; (0725.472.839 Rbrtoffice@gmail.com 31. Agent paza cu sau fara atestat din

Bucuresti, preferabil sectorul 2 (0763.589.788 32. Agent paza cu sau fara atestat, 1.350

l in mana fara intarzieri. Obiective: ADPP sector 1, carte de munca pe perioada nedeterminata, 1.350 L; (0753.128.171/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro

45. Agent vanzari produse alimentare Bucuresti Distribuitor produse alimentare angajam agent vanzari pentru zona Bucuresti. Experienta minim 2 ani. Mediu de lucru placut. Salariu motivant, (0735.881.343 alinacassandra.dobre@gmail.com 46. Agent vanzari, companie importatoare si producatoare de produse alimentare naturale angajeaza personal calificat pentru departamentul vanzari. Postul implica munca de birou si/ sau teren (0740.101.051 eliza@aktis.com.ro 47. Agent vanzari, imobiliare comunicare,

atent la detalii, organizat. Contracteaza clienti, ofera consiliere, mentinere relatii clienti, promovare anunturi. Asteptam CV-ul tau la adresa de mail. Activitate birou. optic.outlet@yahoo.com 48. Agent/ agenta curatenie echipa mobi-

la. Firma de curatenie profesionala angajaza 2 agenti / agente pentru echipa de interventii mobila, salariu 2000 lei Net- in mana, contract de munca, program flexibil. Bonusuri de performanta. 2.000 L; (0771.449.760

33. Agent paza Glina Firma angajam agent de paza pentru Glina. 1.300 L; (0724.140.971 ogrezeanu.daniela@gmail.com

49. Agenti angajam agenti paza cu ates-

34. Agent paza, 1.350 - 1600 L in mana

gram 8 ore/part time, seara, pentru birouri si spatii comerciale, salariu motivant, transport asigurat; (0723.395.147

fara intarzieri. Contract de munca pe perioada nedeterminata, 1.450 L; (0753.128.171/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro 35. Agent Securitate - Auchan Mili-

tari angajeaza cu sau fara experienta/ atestat. Se asigura contract de munca pe perioada nedeterminata, 8 h/zi, formare la locul de munca. Vino sa descoperi beneficiile de a face parte din echipa Auchan. CV-urile pot fi trimise pe adresa de email militari@auchan.ro sau depuse la Serviciul Clienti din incinta magazinului. Informatii pot fi obtinute la nr (0374.101.324 36. Agent securitate, Societate de paza angajeaza agenti paza zona Baicului Obor. Rog seriozitate (0720.203.513 securityflash@hotmail.com 37. Agent vanzari companie angajeaza

agent vanzari in domeniul sistemelor de securitate si incendiu. Experienta in vanzari, prezentare oferte, negociere cu clientul final. Carnet de conducere cat. B, comision 1.900 L; (0724.545.093 angajari@ssk.ro 38. Agent vanzari firma distributie materi-

ale perdele si draperii, angajam agent de vanzari,vorbitor de limba maghiara la nivel nativ/avansat, dispus la deplasari in ungaria. office@samaromania.com (021.320.28.60 office@samaromania.com 39. Agent vanzari Arome Ambientale 1800 lei + comision. Va rugam sa ne trimiteti CV-ul dumneavoastra la office@marketaroma.com 1.800 L; (0747.209.219 office@marketaroma.com 40. Agent vanzari Bucuresti Ilfov, departa-

ment hr cu cunostinte de contabilitate, sef parc auto Ilfov, contabila, inginer constructor, personal curatenie, persoane serioase (0723.970.996 ogrezeanu.daniela@gmail.com

Agent vanzari cafea salariu excelent. Firma distribuitoare cafea premium Italia, cauta/ angajeaza agent vanzari cafea, cu pasiune pt. cafea, motivat, experienta in vanzari FMGC, Horeca. Cerinte: excelent networking, abilitati comunicare, persoana dinamica cu initiativa si orientata catre rezultate. Salariu de baza + comision 70 Euro pt. orice contract de minim 8 kg de cafea/ luna. CV la: gdcoffeeromania@gmail.com 41.

42. Agent vanzari cu experienta Horeca

Fabrica de produse din carne angajeaza agent cu experienta in domeniul Horeca pentru a dezvolta acest segment. Salariu fix, bonus vanzari, masina, telefon, laptop,decont transport, 1 masa/zi. (0727.857.390 resurseumane@prodafum.ro

68. Agenti de paza cu atestat sau fara, angajeaza firma de paza pentru Bucuresti. Oferim si cerem seriozitate; (0765.802.331/ 0768.870.943/ 0765.801.800 69. Agenti de paza pentru depozit piese

auto zona Carrefour Militari, cunostinte minime de calculator, cu sau fara atestat, program L-V de zi 12 ore, salariu 1700 net, plata la termen 1.700 L; (0769.075.999/ 021.311.35.13 angajari@carpatguard.ro 70. Agenti de paza pentru firma de scuri-

tate pentru Jilava, Magurele si Bucuresti; (0761.657.691/ 0721.216.234 71. Agenti de paza pentru obiective din zonele Militari si Bulevardul Expozitiei, Casa Presei, cu sau fara atestat. Tel: (021.332.05.44

AGENTI DE PAZA ANGAJEAZA FIRMA DE PAZA, PENTRU PUNCTE DIN BUCURESTI PANTELIMON- BRANESTI. (0723.393.728 72.

73. Agenti de paza barbati si femei pentru tipografii, depozite, ansambluri rezidentiale, in zonele Crangasi, Pipera Tunari, Militari, Berceni, Apaca, Popesti Pantelimon, program L-V 12h, 8 h, ziua 1400 Lei net, 12/36h, 24/48h 1.600 L; (0769.075.999/ 021.311.35.13 angajari@carpatguard.ro

absolventi liceu, pentru paza institutii de invatamant sector 3, Theodor Pallady. Salariu incepand cu 1.500 lei in mana. L-V orele 1016; (0743.183.110 87. Agenti de securitate cu atestat,

experienta in paza minim 2 ani, bacalaureat, conditie fizica, apt securitate pentru cartier rezidential in sectorul 2. Salariu 1.6002.000 lei in mana, L-V orele 10-16; (0743.183.110

89. Agenti de securitate cu/fara permis de conducere pentru obiective in Bucuresti. (021.335.44.91/ 0723.346.264 90. Agenti de securitate pentru centre de afaceri, ansambluri rezidentiale si depozite. Salarii attractive plus bonuri de masa (0728.488.480 coordonare@kryptonguard.ro 91. Agenti de securitate SC Plus Protect Security SRL angajeaza agenti de securitate cu sau fara atestat. Conditii avantajoase de salarizare, obiective situate in Bucuresti. Mai multe informatii la tel.; (0773.800.174 office@plusprotect.ro 92. Agenti de securitate SC Plus Protect

Security SRL, angajeaza agenti securitate cu atestat. Conditii avantajoase de salarizare, obictive situate in Bucuresti. Program 24/72. Mai multe informatii la tel. (0771.214.365 office@plusprotect.ro 93. Agenti de securitate Bucuresti anga-

jam in conditiile legii, cu / fara experienta, pentru depourile Ciurel si Pantelimon. Pentru mai multe informatii va rugam contactati, tel. (0730.011.168 94. Agenti de securitate pentru magazine comerciale, SSG Security angajeaza agenti de paza cu si fara atestat pentru magazine comerciale. Salariu 1600-2000 lei net. Oferim Training de specialitate cu reale posibilitati de promovare. Relatii la tel; (0732.830.207/ 0725.500.510 recrutari@ssg.ro 95. Agenti de securitate pentru societate de paza, societate de paza angajam agenti de securitate pentru dispecerat supraveghere video, cu sau fara atestat (cunostinte minime PC) zona Militari; (0722.432.186

103. Agenti imobiliari cu sau fara experienta pentru zonele Piata Iancului, Unirii, Alba Iulia, Tineretului, Vitan, Nerva Traian, oferim training, contract, auto, decont taxi, publicitate fara limita de buget, anunturi pe toate site-urile cu plata; 1.000 {; (0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro 104. Agenti imobiliari cu sau fara experi-

enta, abilitati in comunicare si seriozitate pt. agentia imobiliara Florex Home zona Unirii (0731.144.155 105. Agenti imobiliari, agentie imo-

biliara/ angajeaza agenti imobiliari cu experienta in zona Batistei Universitate, comision atractiv, salariu,masina sau secretara cu experienta CV realestatesvaoffice@gmail.com 1.000 {; (0722.737.226 realestateoffice@gmail.com 106. Agenti imobiliari. Agentie imo-

biliara angajeaza personal. Carnetul de conducere constituie un avantaj; (0722.338.326 107. Agenti interventie cu atestat agent

securitate pentru societate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 2.000 lei, 2.000 L; (0760.650.245 angajare.tg@gmail.com

societate de paza angajeaza agenti de securitate cu si fara atestat pentru paza unor scoli si gradinite. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, salariu net 1600 Lei. Tel. 1.600 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84/ 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com

119. Agenti paza Margeanului Rahova

144. Agenti securitate urgent agenti de

Libra Guard angajeaza agenti paza pt Bucuresti zona Margeanului Rahova. Salariu, 1.500 L; (0758.113.453 office@libraguard.ro

120. Agenti paza pentru societate de paza, angajam agenti de paza cu sau fara atestat, inclusiv pensionari pentru obiectiv in Baneasa, (zona OMV Baneasa, sectia 2, Politie). Salariu motivant; (0723.270.146 prosig.total@yahoo.ro 121. Agenti paza receptie cladire birouri

agenti paza receptie cladire birouri Bucuresti, Sector 1; 1.600 L; (0765.900.665

122. Agenti paza Tineretului, Timpuri Noi

Libra Guard angajeaza agenti paza zona Tineretului-Timpuri Noi. Salariu 1.500 lei. 1.500 L; (0758.112.861 office@libraguard.ro

123. Agenti paza, angajam urgent agenti

paza salariu net 1800 lei, contract de munca zonele Unirii, Colentina, Rahova, Magurele, (0722.520.106 office@midojobs.ro 124. Agenti paza, angajez agenti paza din orasul Giurgiu si zonele limitrofe ofer transport; 1 L; (0764.003.300 david_isai7@yahoo.com

tat. Obiective sect. 3 Bucuresti. (0372.349.293 50. Agenti curatenie baieti si fete, pro-

125. Agenti paza, Libra Guard angajeaza

agenti paza pt Bucuresti zona Militari. Salariu 1500 Ron 1.500 L; (0758.112.861 office@libraguard.ro

51. Agenti curatenie cu carnet cat B,

birouri si centre comerciale, program full time. Se asigura salariu motivant, transport gratuit; (0723.395.147

126. Agenti paza, Libra Guard angajeaza

agenti paza pt. Bucuresti zonele Margeanului si Salaj. Salariu 1.500 lei 1.500 L; (0758.113.453 office@libraguard.ro

52. Agenti curatenie depozit Stefanestii

de Jos- zona Ilfov, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0767.644.116

127. Agenti paza, Libra Guard angajeaza

agenti paza pt. Bucuresti zona Berceni. Salariu 1500 Ron 1.500 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro

53. Agenti curatenie Firma de curatenie

128. Agenti paza, Libra Guard angajeaza

angajeaza baieti pentru echipa de interventii cu experienta in manevrarea utilajelor de curatenie (monodisc, masina de spalat pardoseala dura si mocheta, spalat supfatete vitrate). 1 L; (0742.111.113 office@ghostbusters.ro

agenti pt. Bucuresti zonele Prelungirea Ghencea si Bd. Timisoara. Salariu 1.500 Ron 1.500 L; (0758.112.861 office@libraguard.ro

129. Agenti paza, Libra Guard angajeaza

pt. Bucuresti zonele Pajura si Berceni. Salariu 1.500 Ron 1.500 L; (0755.000.687

54. Agenti curatenie hypermarket Colenti-

na- zona Colentina, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0748.292.030

130. Agenti paza, program 8 ore si 12

ore, sector 2; (0725.636.692

55. Agenti curatenie hypermarket Colos-

seum- zona Chitila, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0735.327.870

131. Agenti securitate angajam urgent pentru Bucuresti si Ilfov, salariu 1400-1600 ron. (0737.039.536

56. Agenti curatenie hypermarket Militari-

zona Militari, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0727.812.776

132. Agenti securitate companie de paza angajeaza pentru zona A1 Centura Chiajna, program de noapte Pentru mai multe detalii apelati numarul de telefon 1.300 L; (0720.000.202/ 031.425.82.27

57. Agenti curatenie hypermarket Park

133. Agenti securitate pentru obiective

Lake- zona Dristor, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0754.590.242

din Bucuresti angajeaza societate autorizata de paza si protectie. Program 12 ore / 24 ore; (0736.690.195

58. Agenti curatenie hypermarket Unirii-

AGENTI SECURITATE (50) SOCIETATE DE PAZA ANGAJEAZA, CONFORM PREVEDERILOR LEGII 333/2003. SALARIU NET 1.525 L; (021.327.14.18 134.

zona Unirea, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0720.114.630

Agenti curatenie pentru sedii banci si cladiri birouri, Bucuresti; (0733.733.178/ 021.326.79.79

59.

60. Agenti curatenie si lucratori comerciali

pentru magazine in zonele Otopeni, Balotesti, Militari. Oferim: salariu motivant, training gratuit, plata orelor suplimentare, bonuri de masa, program flexibil. Daca esti o persoana dinamica, responsabila si cu simtul raspunderii nu ezita sa ne contactezi; (0751.051.955 61. Agenti curatenie birouri pro-

gram 8 ore Luni-Vineri, salariul atractiv+ tichete de masa +decontare transport. (0735.883.335 62. Agenti curatenie New Cleaning Con-

cept pentru spatii de birouri in locatie centrala. Oferim salariu motivant platit la timp plus bonuri de masa; (0722.276.596/ 0758.230.474 marius.bucur@newcleaning.ro 63. Agenti de curatenie pentru hipermarket din zona Berceni. Program 8 ore, contract, conditii avantajoase; (0758.044.134 64. Agenti de curatenie birouri, la 8 ore si

la 4 ore. Salariu net 1200 lei, bonuri de masa in valoare de 300 lei lunar si decontare transport 1.200 L; (0731.280.579

74. Agenti de paza barbati si femei pen-

tru tipografii, depozite, ansambluri rezidentiale, in zonele Crangasi, Pipera Tunari, Militari, Berceni, Popesti Pantelimon, program L-V 12h, 8 h, ziua 1400 Lei net, 12/36h, 24/48h, 1.500 L; (0769.075.999/ 021.311.35.13 angajari@carpatguard.ro 75. Agenti de paza cu atestat, pentru

obiectiv de langa Podul Constanta Soseaua Grivitei Bucuresti. Pentru detalii sunati la tel. (0721.932.532 76. Agenti de paza cu atestat, pentru obiective din Bucuresti. Salariu net de la 1.400 L; (0730.344.788/ 0768.074.078 77. Agenti de paza cu sau fara atestat,

Bronec angajeaza agenti securitate cu sau fara atestat pentru obiectivele din Bucuresti. Adresa: str. Mesterul Manole nr. 1, bloc D 17, sc. 1, ap. 12, Int. 12, sector 3, Bucuresti (021.323.54.69 bronec@bronec.ro www.bronec.ro 78. Agenti de paza, salariu brut 1900

lei+10 tichete de masa. 1.900 L; (0745.157.516

79. Agenti de paza, femei, urgent, zona

Magurele, agenti de paza zona Afumati, jud. Ilfov; (0726.676.817

80. Agenti de securitate angajam cu con-

tract de munca salariu motivant, (0722.558.551

81. Agenti de securitate angajam cu domiciliul in Bucuresti. SSG Fire& Rescue Security Investigatii marim echipa. Vino alaturi de noi; (0725.500.510/ 0732.830.207 82. Agenti de securitate angajeaza Agen-

tia de securitate, conform legii 333 /2003, program 8 h/zi, posturi interior, echipament gratuit, salariu motivant. 1.400 L; (021.337.44.77/ 0747.221.397 83. Agenti de securitate barbati si femei,

salariu motivant (se da de doua ori pe luna), pentru obiective din Bucuresti, Ilfov, Stefanesti, (0786.399.263

84. Agenti de securitate Compania Swat

Force International angajaza agenti de securitate atat barbati cat si femei pentru centre comerciale. Calificarea o puteti obtine la noi. Fara intarzieri salariale. 1.450 L; (0734.222.064/ 0725.443.366 dan.sandu@swatinternational.ro 85. Agenti de securitate cu atestat pentru

Buftea, posturi de interior, ture de 8 ore 1.900 L; (0722.304.298 office@jfs.ro

96. Agenti de securitate, angajam urgent

cu experienta si atestat pentru postul de dispecer, zona Balotesti. Conditii bune de munca, salarizare atractiva plus bonuri de masa (0754.061.918 97. Agenti de securitate, societate de paza angajeaza pentru obiective din Bucuresti si zone limitrofe. Oferim conditii de lucru avantajoase, salarii motivante 1.900 L; (0728.124.192 office@stewardsas.ro 98. Agenti de securitate, agenti de interventie, plata salariilor la timp, sarbatori legale platite dublu, prime/ bonusuri, calificare profesionala gratuita, contract de munca integral, stabilitate la locul de munca, servicii medicale gratuite. Pentru posturile de agent de securitate si agent de interventie exista obiective in toate sectoarele din Bucuresti si in zonele limitrofe. BGS Divizia de Securitate. Interviuri: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3 Bucuresti (vis a vis de Targul Auto Vitan). Relatii la telefon: (0749.062.295 99. Agenti de securitate. Compania Swat

Force International angajeaza agenti de securitate barbati si femei, cu sau fara experienta pentru jud. Cluj, orasul Cluj Napoca. Dispeceri monitorizare video, cunostinte minime operare calculator. Salariu atractiv fara intarzieri; (0731.731.315/ 0731.731.319 bodan.ursu@swatinternational.ro

AGENTI DE VANZARI MARE PUBLICITATE ANGAJEAZA ANUNTUL TELEFONIC. CAUTAM PERSOANE DINAMICE CU EXPERIENTA IN VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO 100.

101. Agenti imobiliari B+IF metrou, carte

de munca, cursuri gratuite loco, finantare externa, cu/ fara experienta, publicitate, masina, colectiv deosebit, bonusuri, program flexibil, fara restrictii varsta/ sex, rugam CV (0755.022.290/ 0758.323.323 office@imobservicecenter.ro 102. Agenti imobiliari cu/ fara experienta in vanzari/ inchirieri, sediu 3 minute metrou Timpuri Noi, stradal, persoana responsabila, comunicativa, eficienta, oferim comision 60%, telefon, abonament, birou propriu, publicitate agresiva; (0732.717.111/ 0742.730.047 dolhaimob@yahoo.com

109. Agenti interventie si securi-

tate. Swat Force Romania angajeaza urgent agenti interventie (moto/auto) si agenti de securitate, barbati si femei pentru obiective din Bucuresti si zonele limitrofe. Asiguram scolarizare si salariu in functie de specificul obiectivelor. Telefon programare interviu: (0735.319.640/ 0725.443.366 108. Agenti interventie cu atestat pt. soci-

etate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 2.000 Lei 2.000 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com 110. Agenti paza Angajez urgent

agenti de paza cu atestat pentru obiectiv in zona biserica Armeneasca. Salariul 1400 lei in mana. Programul este de luni pana vineri. Rog seriozitate; (0756.669.600 mihaela.veronica1@gmail.com 111. Agenti paza cu atestat pentru

Bucuresti, salariu 1400 lei net.Angajam agenti de interventie cu atestat si permis conducere cat. B, salariu 1800 lei net. Program lucru 12/24 sau 24/48. (0728.873.928 112. Agenti paza cu/fara atestat salariu

atractiv incepand de la, 1.500 L; (0760.596.513 113. Agenti paza (30), urgent, cu/ fara

atestat. Salarizare 1.400- 1.600 lei net. Obiective Bucuresti; (0753.258.921/ 0753.258.914 114. Agenti paza barbati program 24 / 24

ore si program 12 ore /zi, luni -vineri, pentru obiectiv din Pipera. (0720.499.689 115. Agenti paza Bucuresti Libra

Guard angajeaza agenti paza pt obiective industriale. 1.300 L; (0784.908.888 Office@libraguard.ro 116. Agenti paza Bucurestii Noi,

Pajura, Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Pajura Bucurestii Noi 1.500 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro 117. Agenti paza cu atestat pentru

societate comerciala sector 6. Salariu 1.600 lei net+ tichete de masa. Informatii la tel., 1.600 L; (0732.672.654

143. Agenti securitate scoli si gradinite,

118. Agenti paza femei si barbati cu sau fara atestat pentru obiective in Bucuresti si Ilfov, zona Carrefour Militari depozit piese auto, cunostinte minime de calculator, program de zi 12 ore L-V, salariul 1800 net, bonus de performanta, plata la termen 1.800 L; (0769.075.999/ 021.311.35.13 angajari@carpatguard.ro

securitate pentru obiective Bucuresti si Ilfov. Angajam agenti de paza cu si fara atestat. salariu de la 1450 lei. Oferim training de specialitate cu posibilitati de promovare; 1.450 L; (0765.900.665 office@badboysecurity.ro 145. Agenti securitate, inclusiv pensionari

pt. SC Electromagnetica SA (0721.252.667 146. Agenti securitate, Mall Plaza Romania BMF Security angajeaza, agenti securitate, pentru Mall Plaza Romania, 8 lei/ ora net, analize gratuite. Relatii la tel. lunivineri 09-17 sau mail, 1.900 L; (0799.402.499/ 0799.402.499 hr@bmfsecurity.eu

AGENTI SECURITATE. TORNADO SECURITY ANGAJEAZA AGENTI DE SECURITATE PENTRU BUCURESTI (SECTOR 2), SALARIU NET, 1.400 L; (0738.217.413

147.

148. Agenti teren ptr aducere clienti straini in club tinere/tineri motivati, vorbitori engleza conversational, simpatici, sociabili, zambitori ptr recrutare clienti din cluburi, baruri. Oana zi/0762.359.164,Liana noapte/ 0737.634.109. 10.000 L; (0762.359.164/ 0737.634.109 mari.angajari@gmail.com 149. Agenti vanzari - Proiect Orange Franciza Orange cauta agenti vanzari directe (experienta in vanzari constituie un avantaj). Salariu fix, contract 8h + bonuri de masa + comision motivant + telefon de serviciu; (0744.631.484 amet.adler@idn.ro 150. Agenti vanzari, promoteri pentru

companie multinationala. Salariul net, 1.500 L; (0764.914.055 151. Agenti vanzari, sofer, doamne si

domni Angajam domni si doamne cu permis auto si experienta serioasa in sofat la distante mari, exp. in vanzari de orice natura, disponibili. Program de luni pana vineri, doar in deplasare la nivel national; (0758.098.847 resurseumaneimm@gmail.com 152. Agenti. Ce cautam? Agenti de curatenie si coordonatori pentru divizia office si hypermarket. Ce oferim? Plata salariului la timp, minim 1.500 Ron net, bonuri de masa, plata orelor suplimentare, contract de munca integral. Informatii la tel. sau adresa de email: (0784.290.182 recrutare@deziclean.ro 153. Agentie turism angajeaza sofer cat-

egoria D, preferinta pensionar, posesor atestat curse ocazionale cu autocar si microbuz; (0731.396.104 154. Ajutor bucatar si femeie de serviciu pentru servirea la liber si evenimente la restaurantul Mirador, sectorul 4, salariu fix, plus comision, carte de munca 8 ore, mese si decontare transport; (031.425.44.44 tel.0314254444@gmail.com 155. Ajutor bucatar, femeie la vase, debarasator, pt. fast food zona 13 Septembrie, 2.000 L; (0729.001.020 156. AJUTOR bucatar. Restaurant zona

135. Agenti securitate barbati si femei pt.

Aviatorilor angajeaza femeie de servici si ajutor bucatar. Relatii la telefon; (0722.594.728

136. Agenti securitate complex reziden-

157. Ajutor barman Restaurant din zona Floreasca angajeaza urgent ajutor barman. Se ofera salariu atractiv, program de lucru in ture, masa. Asteptam CV la adresa de mail: (021.313.45.85 office@vacamuuu.com

firma paza, conditii bune de munca. Salariu 1.700 lei net. Locatii: intrarea Straulesti (Bucurestii noi) si str. Rudeni (Chitila) (0751.055.607

tial, pentru societate. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, salariu 1.700 lei net. Tel.: 1.700 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84 stancovici@teamguard.ro 137. Agenti securitate Ghencea, Militari,

Crangasi societate de paza angajeaza agenti securitate cu/ fara calificare pentru zona Crangasi, Militari, Ghencea, Calea Grivitei, Bucurestii Noi, Damaroaia. Program flexibil, salariul net 1.600 Lei 1.600 L; (0760.650.245/ 021.315.21.84/ 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com 138. Agenti securitate Grivita, Laromet, Bucurestii Noi cu si fara atestat. Bucurestii Noi, Calea Grivitei, Laromet. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 1.700, 1.700 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84 angajare.tg@gmail.com 139. Agenti securitate in Bucuresti cu/ fara atestat. Salariu 1.400 net. Relatii tel. 1.400 L; (0770.258.552 dansilviu@gmail.com 140. Agenti securitate parcare program zi

agenti securitate parcare program zi salariu atractiv, echipament gratuit. Supraveghere parcare interioara centru comercial. Salariu incepand de la 1400 lei; (0784.219.522

141. Agenti securitate pentru magazine Bucuresti. Salariu incepand de la 1.800 Lei net, care se plateste la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, prime, servicii medicale gratuite, conditii placute de munca, excursii gratuite munte/ mare, asiguram calificare profesionala gratuita. Interviurile: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3, luni-vineri, 09.0016.00. Mijloace de transport: 124, 202, 223, 135, 123 Auchan Vitan, vis a vis de Targul Auto Vitan. Relatii la tel. (0749.062.295 142. Agenti securitate RPG Security agenti securitate RPG Security angajeaza agenti securitate cu domiciliul in Bucuresti sau Ilfov, relatii la telefon sau mail, pentru interviuri in intervalul L - V 09.00 - 16.00; 1.680 L; (0219534 hr@rpg.ro; emil.petcu@rpg.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


8

20 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCĂ… 200. Ajutor bucatar, barman, ospatar Pastram un loc in echipa Poesia, doar pentru tine! Daca esti pasionat de servit sau de gatit,esti zambitor si creativ, vrem sa te cunoastem! Angajam ospatar, barman si ajutor bucatar. Mult succes! (0744.502.000/ 0730.992.550 office@poesia.ro 201. Ajutor bucatar, bucatareasa, ajutor bucatar fara experienta sau bucatareasa cu experienta pentru masa calda, salariu 2000-2700 lei, program 1 zi lucrata cu 1 zi libera, zona Berceni, sector 4, cm+masa. 2.700 L; (0773.316.497 202. Ajutor bucatar, fata servire linie,

femeie la vase autoservire zona Colentina Fundeni, 2 zile lucratoare cu 2 zile libere. Detalii de luni-vineri intre orele 9-17, la tel. (0785.660.612 203. Ajutor bucatar, fata spalat vase angajez urgent in Pipera ajutor bucatar si fata la spalat vase, vis-a-vis de DRPCIV (permise auto). Mai multe detalii la telefon (0722.540.169 georgen58@gmail.com

181. Ajutor bucatar Afi Mall, vanzator comercial, Bistro Caffe Corner, Afi Palace Cotroceni angajeaza vanzator comercial sau ajutor bucatar, salariu motivant, echipa dinamica, contract de munca, program 8 ore luni - vineri (0724.278.296/ 0723.233.303

Ajutor bucatar, femeie cu sau fara experienta si femeie la vase pentru restaurant. Relatii dupa ora 12,00; (021.211.72.50/ 0723.325.038

182. Ajutor bucatar cu experienta pentru

205. Ajutor bucatar, femeie de serviciu,

204. 158. Ajutor barman, societatea IDM Kennedy Group angajeza ajutor barman (spalat pahare, curatenie, ajuta barmanul la servirea produselor). Contract de munca full time, program in ture. Va rugam trmiteti CV pe email, (021.316.09.62 hr@idm.ro 159. Ajutor barman/ospatar Restaurant

Gargantua cauta o persoana tanara, dinamica, sociabila care sa ocupe ambele posturi, ospatar si ajutor barman. Program de lucru M-S de la 12:00-21:00, D-L liber. Salariu fix + tips, 1.600 L; (0786.372.861/ 0761.805.040 andreea@restaurantgargantua.ro

firma catering cu livrare la domiciliu (sector 3). Program luni - duminica, una cu una (o zi lucrata cu o zi libera). Salariu 1800 2200 in functie de experienta. (0770.472.087

160. Ajutor bucatar 2000 ron, femei la vase, femei cu si fara experienta fast food. (0734.225.024 Chickengrillvitan@gmail.com

prepararea salatelor, garniturilor si a deserturilor Roxy Pub (Regie) angajam pe perioada full time. Rugam seriozitate si oferim un salariu atractiv; (0785.224.502

161. Ajutor bucatar Ajutor bucatar, cunoscator pizza, restaurant sector 2. Program flexibil salariu motivat. Rel tel; 2.000 L; (0727.946.415/ 0727.576.440 olimpia_olimpia75@yahoo.com

184. Ajutor bucatar cu experienta 2000 lei, firma catering cu sediul in sect 5 strada Margeanului, angajeaza ajutor de bucatar cu experienta; 2.000 L; (0765.489.624

162. Ajutor bucatar angajam ajutor bucatar cu experienta pentru restaurant libanez in Mall Promenada. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati; (0722.153.477 bamboofood@gmail.com

ta, pentru bucataria calda. Program: lunivineri, 06:30-18:30, sambata si duminica liber. Salariu: 2.800 lei plus masa. Zona Colentina - Fundeni, 2.800 L; (0742.266.859

183. Ajutor bucatar cu experienta pentru

185. Ajutor bucatar cu sau fara experien-

163. Ajutor bucatar angajeaza Bistro

186. Ajutor bucatar pentru bucatarie

Cafe din zona Unirii. Salariu atractiv. (0722.362.680

pizza, cautam persoana energica, dornica de munca, minim de experienta. Detalii la telefon (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com

164. Ajutor bucatar autoservire pentru mancare gatita. Adresa Valea Cascadelor nr. 23, Militari; (0766.363.080/ 0762.647.526 165. Ajutor bucatar Fabrica de carne

angajeaza ajutor bucatar cantina pentru punctul de lucru din Magurele. Oferim salariu atractiv, 1 masa/zi si decont transport. Pentru persoanele din alte localitati asiguram cazare. (0727.857.390 resurseumane@prodafum.ro 166. Ajutor bucatar Fast food cautam aju-

tor bucatar pt restaurant cu autoservire, bd. Ion Mihalache nr. 26-28 (zona Piata Victoriei, spital Filantropia). Pt. detalii sunati intre orele 08-11 si 15-17 (L-V); (0784.429.173/ 021.311.32.17 comenzi@colorfood.ro 167. Ajutor bucatar J'Adore Grand Ballroom angajeaza ajutori de bucatari. Salariu motivant; (0761.280.642 168. Ajutor bucatar Pentru fast food in zona Piata Domenii, program luni-vineri, salariu minim 2.000-2.500 lei. Oferim stabilitate si perspective de evolutie profesionala si financiata. Te steptan in echipa noastra, 2.500 L; (0721.850.689/ 0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com 169. Ajutor bucatar pentru preparare sandwichuri, salate, cu sau fara experienta. Program de luni pana vineri dimineata: 06:00 - 15:00. Informatii la numarul de telefon sau CV pe mail; (0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com 170. Ajutor bucatar pentru restaurant in

sectorul 2. Salariu decent, bonus, lucru 2/2, masa calda. (0722.537.018 171. Ajutor bucatar pentru restaurant

South Burger (sector 3 si 4). Se lucreaza 2 zile cu 2 zile 10/11-22/23. Se ofera decont transport, carte de munca, salariul incepand cu 1800, bonuri de masa. 1.800 L; (0751.807.076 mcsfoodivision@gmail.com 172. Ajutor bucatar pentru taverna Ikaria.

Conditii avantajoase. Se asigura transport (0769.953.918 Razvan.rosca3@gmail.com 173. Ajutor bucatar program felxibil,

188. Ajutor bucatar sector 3, restaurant Allegro, sector 3, bd. Nicolae Grigorescu, angajeaza ajutor bucatar. Mai multe detalii la nr. de telefon afisat; (0744.649.177 allegrotitan@gmail.com

180. Ajutor bucatar (femeie) ptr fast food.

Program 07.00-17.00 l-v, weekend liber, contract de munca, o masa pe zi. Situat in zona armeneasca (Vasile Lascar); 1.500 L; (0762.883.978/ 0769.263.027 daniela_stanciu1989@yahoo.com

bucatar pentru Toan`s Vietnam SRL. Rugam seriozitate; (0726.166.981

in sect 2 angajeaza ajutor bucatarese (nu conteaza varsta) cu experienta minim 1 an, salariu 1800L/15 zile, contract de munca, o masa pe zi, tips, 1.800 L; (0765.922.428

rant zona P-ta Domenii angajam bucatar, ajutor de bucatar, program flexibil,bonuri de masa, transport si masa asigurate. (0749.114.667 barka.saffron@gmail.com 230. Ajutor de bucatar, ospatar pt. Paltinis, jud.Sibiu pt. hotel 4 stele dotat cu restaurant in Paltinis, jud. Sibiu. Calificarea si experienta sunt necesare. Relatii la tel., cv pe mail. (0726.652.097 recrutare@elanconsulting.ro 231. Ajutor de macelar fara experienta. macelarie cu traditie, situata in centrul Bucurestiului angajeaza, ajutor de macelar (nu necesita experienta). Vino sa faci parte din echipa noastra de profesionisti; (0761.243.474 232. Ajutor de ospatar, angajeaza Taverna "La Calinescu" cu contract de munca, salariu atractiv + bonusuri. Program 1 zi cu 1 zi; (021.331.07.50/ 0788.472.725 233. Ajutor de vanzator legume si fructe angajez muncitori necalificati pentru magazin alimentar cu legume si fructe. Salariu forte atractiv. Zona sector 2 aproape de Cora Pantelimon; (0723.957.672/ 0767.361.400 234. Ajutor de vulcanizator cu sau fara

experienta, urgent, sector 2 /3 salariu atractiv, (0761.025.337 autototal.complet@gmail.com 235. Ajutor electrician. Societate comerciala angajeaza ajutor electricieni. Salariu motivant. Pentru provincie se asigura cazare. Permisul auto constituie un avantaj. Detalii la nr. de tel. (0763.685.263 office@erstesystem.ro 236. Ajutor gestionar Impreuna cu gestionarul receptioneaza marfa de la furnizor si o pregateste pentru livrare. Participa la inventar. Loc de munca in sectorul 1, Sos. Odaii nr. 157-163. Se deconteaza abonamentul RATB; 2.000 L; (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro 237. Ajutor in bucatarie fast food zona Unirii, angajeaza fata in bucatarie. Program de lucru de L_V, salariul si alte detalii la nr. de telefon din anunt, dupa ora 14; (0721.079.301

sef magazin cu/fara experienta. (0729.495.499 255. Ajutor vanzator, pentru magazin de

materiale pentru instalatii sanitare (0741.141.025 office@cripal.ro 256. Ajutor-bucatar, femeie vase, restaurant, angajeaza ajutor-bucatar, femeie vase, fara exprienta , se asigura transport seara, tips, masa si concdediul de odihna platit; (0729.946.595 danaiuga1@gmail.com 257. Alpinisti utilitari cu experienta in constructii, curatat fatade, siliconari, montari fatade de sticla. Oferim cazare pt cei din provincie, salariu motivant, 3.000 L; (0765.425.864 serbcostineduard@yahoo.com 258. Alpinisti utilitari SC Expert Extreme Solutions SRL angajaza alpinisti utilitari cu experienta in constructii, vopsitorii industriale, mentenanta cladiri, toaletare arbori etc. (0761.880.368/ 0720.620.138 secretariat.vtc@gmail.com 259. Amanetar si electronice amanet Crangasi Lazar amanet Crangasi angajeaza. salariu cuprins intre 1700-2500 lei. Experienta in domeniu Cerinte: cunostinte IT (nivel incepator) dar dornic/a sa invete, abilitati de comunicare si relationare in vanzari; 2.500 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com 260. Ambalatoare pentru producator de

cosmetice, zona Berceni. Perioada determinata. Atentie distributiva, disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi; (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro 261. Ambalatoare, muncitoare necalificate, asiguram calificare, program 8 ore pe zi, luni-vineri, salariu 2.000 Lei pe luna net, o masa calda asigurata, doar nefumatoare, contract de munca, zona sector 1 2.000 L; (0731.552.788 angajari2018@gmail.com 262. Ambalatoare, S6 Cautam personal

(femei/ barbati) pentru ambalare de detergenti si ierbicide, S 6. Program: L-V, 1 schimb. Salariul: 1200, tichete de masa, transport asigurat. Pt. detalii sunati, 1.200 L; (0755.651.839 ioana08.recrutare@gmail.com 263. Ambalator atelier confectii textile,

angajam personal pentru ambalat (fete). (0722.697.499/ 0722.738.477 catalina.ifrim@yahoo.com

195. Ajutor bucatar, pentru restaurant Trattoria Borghese. Salariu in mana 2000 Lei + tips, program 2 cu 2 zile, 10-23.30. Se cere experienta anterioara. Interviu str. Dambului 155 (20 metri Mc Donalds Brancoveanu); 2.000 L; (0760.650.710/ 0726.782.482 www.trattoriaborghese.ro

198. Ajutor bucatar, restaurantul Mignon Bistro angajeaza ajutori bucatari cu experienta specific romanesc/ international, carte de munca, transport, bonusuri, beneficii, program 2 zile lucratoare 2 libere 2.500 L; (0740.954.593 mignon_bistro@yahoo.com 199. Ajutor bucatar, Wise Box, cea mai noua companie intrata pe piata de food delivery din Romania, bucatar, pizzar, lucrator bucatarie si ajutor bucatar cu/fara experienta. Salariul intre 14002000 ron net, program 8 ore/zi. CV pe mail. Informatii la tel. 2.000 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

sector 6 Angajam fara experienta pentrudepozitul de haine si rechizite din sec. 6 langa Carrefour Militari. Se ambaleaza, pregatesc comenzile. Program L-V 0716:00 (o ora pauza). Salariul net 1500 lei, 1.500 L; (0734.893.911 278. Ambalatori legume si fructe Sector

4. Baieti si fete. Salariu net 1800 Ron 1.800 L; (0722.600.959/ 0722.242.797 simaimpex@yahoo.com 279. Ambalatori pentru sectii de productie alimentara. Program de lucru in ture. Salariu net 1600 lei + tichete de masa + o masa calda 1.600 L; (0732.672.654

jam urgent ambalatori necalificati. Salariu net: 1700-1800 ron, Navata 120 ron. Program: 12 ore in ture/ luni-vineri. Perioada nedeterminata. Zona: sector 4/ Metalurgiei. Detalii la telefon, 1.750 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 282. Angajam agenti paza cu atestat, inclusiv femei societate de paza, angajam agenti paza cu atestat, personal masculin si feminin prezenta agreabila, pentru obiectiv special, situat in zona centrala a orasului (0723.270.146/ 021.423.20.12 prosig.total@yahoo.ro

193. Ajutor bucatar, cu sau fara experien-

refour Orhideea angajeaza ajutor bucatarie. Program 8 h/zi. Rog trimiteti CV la adresa de e-mail. Relatii la telefon, Salariu 1500 ron + bonuri de masa; 1.500 L; (0722.750.759 office@gradinitasmiley.ro

277. Ambalatori depozit haine, rechizite,

281. Ambalatori, femei si barbati Anga-

192. Ajutor bucatar, camin de batrani din sectorul 1 (Bucurestii Noi) angajeaza ajutor bucatar; (0722.601.148/ 0722.306.974

194. Ajutor bucatar, gradinita zona Car-

276. Ambalatori depozit Urgent. Salariu: 1750 lei net (in mana), transport asigurat 120 lei. Program: 12h/zi (6:30-18:30/18:306;30). Locatia: bulevardul Metalurgiei 7375, 1.750 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com

je din plastic angajam AMBALATORI ,ALIMENTATORI,REGLORI CONTROLOR CALITATE .Experienta in injectare mase plastice constituie avantaj.Locatia incinta Faur Sector 3 . (0784.235.304 mariana.voicu@evplast.com

bucatar pentru cantina-restaurant in sectorul 2, aproape de statia de metrou Pipera, program de luni pana vineri; (0721.280.679

ta, pentru lucru la fritueze, pentru shaormerie, salariu 1900 Lei, zona Berceni, program 14 cu 34 ore libere, masa calda zilnic, CM 8 ore nedeterminat 1.900 L; (0773.316.497

Ambalatori femei din Bucuresti si provincie. Pentru personalul din provincie se asigura cazare, salariul 1600 lei net, bonuri de masa (15.09 lei/bon); Barbati care utilizeaza scanerul de produse, salariul 2000 lei net, bonuri de masa (15.09 lei/bon); Picari, salariul 1800 lei net, bonuri de masa(15.09 lei/bon), angajam pentru societate comerciala din sectorul 4. Relatii la telefon; (0753.070.408 275.

280. AMBALATORI, Fabrica de ambala-

191. Ajutor bucatar, angajam ajutor de

176. Ajutor bucatar Restaurantul Social1

ciliu angajam ajutor bucatar. Zona Udristei, magazin Cocor, sector 3. Program 2 cu 2 zile, 7 zile/saptamana. (0775.373.949

mediu de lucr placut; (0757.047.438

229. Ajutor de bucatar, bucatar, restau-

254. Ajutor vanzator Shop&Go, vanzatori,

la vase pt. restaurant Centrul Vechi (0763.400.965

8.00-18.00. Salariu 1.800 lei, bonusuri, masa asigurata. Carte de munca 1.800 L; (0728.011.145/ 0744.329.559 ghe_ioana@yahoo.com

179. Ajutor bucatar terasa/livrari la domi-

209. Ajutor bucatar, transport decontat,

228. Ajutor de bucatar si fete pentru salate angajeaza restaurant din sectorul 3 Titan. Salariu de la 1400 pana la 2100 lei + procent vanzare si carte de munca; 2.100 L; (0721.720.751

253. Ajutor shaormar fara experienta, salariu 1900 lei, program 1 zi cu 1 zi libera, cm 8 ore, nedeterminat, zona Berceni, se ofera masa zilnic, training gratuit, postul nu necesita nici un fel de experienta, 1.900 L; (0773.316.497

190. Ajutor bucatar, ajutor pizzar, femeie

197. Ajutor bucatar, program 6 zile/sapt.,

ciliu angajam ajutor bucatar cu experienta minima obligatorie 2 ani. Zona Udristei/ magazin Cocor, sector 3. Program 2 cu 2 zile, 7 zile/ saptamana. (0747.040.977 emilia.vlad@yahoo.com

Best Western Stil Hotel. Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu. oferim 13 salarii/an, masa, concediu platit, cazare pentru cei din provincie. Asteptam CV la receptie sau la office@hotelstil.ro (021.233.39.90 office@hotelstil.ro

227. Ajutor de bucatar cu experienta, pentru Friends Pub. Program de lucru 2 zile cu 2 libere. Se asigura transportul 2.000 L; (0728.197.287/ 0724.955.558 pub.friends@yahoo.com

252. Ajutor shaormar Mister Kebab isi mareste echipa cu ajutor shaormar fara experienta. Salariu peste medie, masa gratuita, tips, bonusuri. Bd. Aerogarii, Baneasa, (0721.303.303

189. Ajutor bucatar si bucatar, femei curatenie si muncitori necalificati pt. complexul Militari Residence Ballroom si restaurantul Aqua Garden (0731.312.271 office@militariresidenceballroom.ro

175. Ajutor bucatar restaurant zona bule-

178. Ajutor bucatar Terasa/ livrari la domi-

208. Ajutor bucatar, spalator vase pentru

211. Ajutor bucatareasa Restaurant situat

& Me, bd. C-tin Brancoveanu 110 D, program 2/2 zile, salariu 2.000 Lei net + tips, contract munca. Se cer seriozitate si experienta in bucatarie de restaurant 2.000 L; (0726.782.482

Restaurant Trattoria 20 din Regie. (0751.267.453

207. Ajutor bucatar, sector 1 Suntem in cautarea unui coleg/ unei colege, pentru postul de ajutor bucatar, pentru locatia noastra din bd. Ion Mihalache- The Coco Pub. Daca ti-ar placea sa faci parte din echipa noastra, asteptam CV, 1.600 L; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro

mana Restaurantul Stadio angajeza ajutor bucatar salate, locatie centrala (Piata Universitatii), program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

174. Ajutor bucatar pt. magazin tip fastfood zona Piata Straduintei, Berceni. Sunati de luni pana vineri intre orele 10.0016.00. (0722.332.982

177. Ajutor bucatar si pizzar pentru

Restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, angajeaza ajutor bucatar si femeie serviciu si, vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro

210. Ajutor bucatar. 10 posturi de ajutor

196. Ajutor bucatar, pentru restaurant You

(in fata Casei Poporului) angajeaza ajutor bucatar program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

206. Ajutor bucatar, femeie serviciu vase,

187. Ajutor bucatar salate, 5 zile/sapta-

salariu motivant (0746.013.623

vardul Decebal. (0729.565.694

pizzer, ospatarita. Program si salariu atractive. Sunati intre orele 9.00-17.00; (0746.243.829

226. Ajutor de bucatar cu experienta Restaurant cu specific italian, Bd. Gh. I. Sisesti nr. 269, sector 1, angajeaza ajutor de bucatar cu experienta. Salariul oferit 3000 lei. Pentru detalii, 3.000 L; (0724.053.013

212. Ajutor bucataresa, restaurant situat in sectorul 2 angajeaza ajutor bucatarese (nu conteaza varsta), cu experienta minim 2 ani, salariu 2600 L, contract de munca, tips, o masa pe zi; 2.600 L; (0737.467.133 213. Ajutor bucatarie, patiserie pentru firma catering sector 4, carte de munca, orele suplimentare se platesc separat. Nu se cere experienta foarte mare, se cere dorinta de invatare.Nu exista limita maxima de varsta 1.500 L; (0722.100.991 office@premiercatering.ro 214. Ajutor cofetar cu sau fara experien-

ta, din Bucuresti; (0763.676.005

215. Ajutor cofetar, femeie, pentru cofetarie zona P-ta Romana,program 07-15,de L-S.Salariu 2000 de lei net.(bani in mana). Se asigura contract si carte de munca. 2.000 L; (0730.224.457

238. Ajutor in bucatarie si ospatar pentru pensiune zona Bragadiru. Se lucreaza in ture. Pentru provincie se deconteaza transportul sau se asigura cazarea; (0744.342.575 239. Ajutor instalator pentru instalatii san-

itare si termice la blocuri noi in Bucuresti in cartierul Militari. Program 8:00-17:00 de luni pana vineri, carte de munca. Incepere imediata. Rog seriozitate; 1.800 L; (0722.692.595/ 0722.692.595 stancu_adrian1983@yahoo.com 240. Ajutor menaj pentru domn in varsta,

ofer locuinta separata, ajutor reciproc, discutabil + remuneratie 1.000 L; (021.337.20.43

216. Ajutor cofetar, patisier, laborator in Pipera Voluntari rond McDonalds, angajam ajutor cofetar, patisier. Se asigura transport. Detalii la; (0741.777.509

241. Ajutor montator tamplarie PVC, ajutor montator tamplarie pvc - fara experienta; (0736.860.856

217. Ajutor cofetar. Cofetaria Arkadia Sector 2 angajeaza ajutor de cofetar. Salariul motivant, program flexibil. Posibilitate de avansare; (0765.086.964

Relais&Chateaux Le Bistroit Francaise ajutor ospatar. Se cere minima experienta.Locatie in zona Piata Romana. Salariu atractiv.Engleza mediu/avansat; (021.230.00.36 resurseumane@lemanoir.ro

218. Ajutor cofetar. Cofetarie artizanala,

angajam ajutor cofetar. Salariu 1700 Ron, 8 h pe zi, 6 zile pe saptamana. Experienta anterioara reprezinta un avantaj, (0746.299.996/ 0758.092.348 Office@lapetite.ro 219. Ajutor de bucatar contract de munca, program de lucru in ture: 08:00 16:00, 11:00 - 19:30;16:00 - 24:00, decont transport, salariu fix, bonuri de masa, spor de week-end, plata ore suplimentare; 1.700 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 220. Ajutor de bucatar Green Hours Bistro& terasa situat pe calea Victoriei angajeaza ajutor de bucatar in conditii avantajoase:salariu atractiv, carte de munca, transport, seriozitate, (0725.226.156/ 0762.769.639 221. Ajutor de bucatar pentru bucatarie japoneza, fara experienta, dornic sa invete tainele acestei bucatarii. 1.700 L; (0724.220.078 222. Ajutor de bucatar pentru linie

autoserivire zona Romana, salariu motivant, program 8 ore luni- vineri, (0799.844.474 223. Ajutor de bucatar White Lion Pub &

Grill, str. Lujerului nr 40 langa Plaza Romania, Drumul Taberei). Se asigura pe langa salariu cu carte de munca, transport, masa calda 1.700 L; (0770.792.738 home.mariobadescu@gmail.com 224. Ajutor de bucatar (femeie) si

242. Ajutor ospatar angajeaza

243. Ajutor ospatar (picol), ajutor bucatar,

pentru restaurant chinezesc, sector 3; (031.430.66.16

244. Ajutor patiser, modelator pentru

patiserie traditionala in zona Unirii, cu experienta in domeniu sau intr-un domeniu apropiat (bucatarie), masa, prime 2.100 L; (0724.570.778 245. Ajutor patiser, modelator pentru

patiserie traditionala in zona Unirii, cu experienta in domeniu sau intr-un domeniu apropiat (bucatarie), masa, prime. Detalii la telefon 2.000 L; (0724.570.778 246. Ajutor patiser, modelator pen-

tru patiserie traditionala in zona Unirii, cu experienta in domeniu sau intr-un domeniu apropiat (bucatarie), masa, prime. Detalii la telefon 2.000 L; (0724.570.778 247. Ajutor patiser, modelator pentru patiserie traditionala in zona Unirii, cu experienta in domeniu sau intr-un domeniu apropiat (bucatarie), masa, prime. Detalii la telefon, 2.000 L; (0724.570.778 248. Ajutor pentru cresterea unei perechi

de gemeni de 1 an si 5 luni, in Popesti Leordeni (Splaiul Unirii-Confort City), in regim intern sau extern. Pentru mai multe detalii, contactati-ne la tel. Oferim: 1.500 L; (0785.346.768

249. Ajutor pizzar pentru restaurant

La mami acasa, din Popesti-Leordeni, program 8h, de luni-vineri, carte de munca; (0765.851.559/ 0723.538.729 Andrei_fer2008@yahoo.com

femeie la vase, restaurant din zona Pipera, cu specific libanez, angajeaza ajutor de bucatar femeie) si femeie la vase. Salariu avantajos. Transport asigurat plus alte beneficii. Rugam seriozitate; (0733.200.011 andreiohaci@gmail.com

250. Ajutor pizzar pentru restaurant Speed Pizza, cu sau fara experienta, liceu+bac, se ofera training si scolarizare, salariu fix si bonuri de masa, (0734.989.958 biank_08@yahoo.com

225. Ajutor de bucatar cu experienta pen-

251. Ajutor pizzar, pizzar, cuptor electic,

tru Restaurant NoName (0761.280.642/ 021.332.00.29

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

cuptor pe lemne. 1 L; (0729.106.169 office@luckypizza.ro

264. Ambalator pentru o fabrica din zona Metrou Pipera. Se ambaleaza produse alimentare.Program noapte19:00-5:00 de duminica pana joi.Salaiu 1960, plus bonus 150lei din a doua luna. Pentru interviuri 1.960 L; (0729.699.825 andreea@wedohr.ro 265. Ambalator Suntem o fabrica de

patiserie, situata la intrarea in Bragadiru si dorim sa ne marim echipa cu unul sau doi ambalatori. Munca nu este grea, se lucreaza in ture, oferim un salariu atractiv si bonusuri; (0741.677.690/ 0727.114.962 davi.darius.distribution.pan@gmail.com 266. Ambalator cu permis auto coordo-

nator productie chimisti, automatist, electrician pentru fabrica detergenti sector 3. CV la email, tel., www.arcalux.ro (0722.404.983 arcalux@yahoo.com 267. Ambalator cu permis auto fabrica detergenti sector 3 - angajeaza ambalator cu permis, coordonator productie, chimisti, automatist, electrician. CV la email, tel., www.arcalux.ro (0722.404.983 arcalux@yahoo.com 268. Ambalator industrie alimentara

pentru Agriro SRL, cu contract pe perioada nedeterminata, ambalator plante aromate pentru punctul de lucru din Valea Cascadelor. Program 8 h. Salariu de pornire 1300 lei net, ore suplimentare paltite. (0724.584.869/ 0744.322.388 tomagabrielandrei@yahoo.com

283. Angajam in domeniul farmaceutic Companie romaneasca producatoare de medicamente, angajeaza ambalator manual, electrician, mecanic, inginer chimist, inginer automatist. annemarie.caruntu@biofarm.ro 284. Angajam MONTATORI usi metal si

lemn. Oferim salariu 3.000 lei. 0742.999.081 3.000 L; (0742.999.081

Angajam montatori cu experienta in montaje de usi interioare si metalice, 2.900 L; (0742.999.081/ 0733.511.887 285.

286. Angajam montatori usi Realizarea intregului proces de montaj usi (usi metalice, usi rezistente la foc, usi de lemn, usi industriale: sectionale, rapide, rulouri, etc). (0722.309.589 office@eds-ro.eu 287. Angajez sofer firma colaboratoare Uber si Taxify, inchiriaza Seat Cordoba si Skoda Felicia ambele cu gpl. 400 ron/saptamana. Mai multe relatii la numarul de telefon. (0729.112.243 Stegarualexandra7@gmail.com 288. Animator socio-educativ pentru loc

de joaca copii. Program de lucru in ture 917, 14:30-22:30 (8h/zi, 5 zile/sapt). Daca esti o persoana deschisa, energica si mereu cu zambetul pe buze, te asteptam in echipa noastra. (0756.060.008 andreea@gymboland.ro

293. Aqua Garden Militari Residence Complexul de piscine si restaurantul angajeaza personal pt perioada sezonului estival 2018: - ospatari (fete si baieti) pentru piscina de vara; - ospatar si ajutor ospatar restaurant si terasa; - barmani; - ajutor de barman;- casiera; - spalatoreasa; - personal curatenie piscine si restaurant; - personal ingrijire gradina. CV-uri/ detalii: (0726.827.535/ 0760.150.392/ 0785.169.320 office@militariresidenceballroom.ro 294. Arhitect Responsabilitati: nivel de studii: superioare de specialitate arhitectura. Cunostinte programe specifice: Autocad, Arhicad, Autodesk 3DS MAX, Adobe Photo Shop, Corel Draw etc, nivel avansat, (0722.744.183 arhitectconstruct@yahoo.com 295. Arhitect stagiar full time. Va rugam trimiteti portofoliu (online sau PDF) CV si o scrisoare de intentie (fisier de max. 10 MB) la adresa de mail: (0726.333.865 office@admba.ro 296. Asamblatori echipamente electrice montare, asamblare componente electrice. Identificare, izolare produse neconforme, executie lucrari in timpul stabilit. Se ofera training la locul de munca, decontare transport. (0756.140.001 office@urbioromania.ro 297. Asistent administrativ candidatul ideal: trebuie sa fie o persoana organizata, riguroasa si cu spirit de echipa. Alatura-te echipei din departamentul Administrativ la sediul nostru din Bucuresti, str. Domnita Ancuta, nr. 14. 2.500 L; (0744.753.896 office@gfa-securitate.ro 298. Asistent departament administrativ pentru firma de constructii. Experienta obligatorie. Biroul societatii este in comuna Domnesti, Ilfov. Cei interesati pot trimite CV la email; office@gama-admin.ro 299. Asistent departamentament financiar contabil, asistenta, pentru firma de constructii, pentru punctul de lucru din com Domnesti jud Ilfov. (0723.567.941/ 0723.507.592 office@gama-admin.ro 300. Asistent livrare saltele cu permis Drimus.ro cauta pentru activitate de depozit, asistent livrare in Bucuresti. Permisul cat. B si exprienta pe duba obligatoriu. Zona depozit A2- Gara Catelu. Salariu motivant, (0723.520.638 distributiemobila@yahoo.com 301. Asistent magazin online. Cautam o persoana ambitioasa, cu cunostinte PC, limba engleza si constituie un avantaj pentru un post de asistent magazin online. Sarcini: preluare comenzi, oferte, adaugare produse pe site, facturare, cosmin.rdg@gmail.com 302. Asistent manager Foarte bune cunostinte de limba spaniola si limba engleza; Foarte bune abilitati de comunicare si organizare. Atentie distributiva, bune abilitati de operare PC (Microsoft Office, etc.). Claritate (0765.214.577 georgeta.costache@romtatay.ro 303. Asistent manager intocmirea con-

tractelor de munca, introducerea in sistemul informatic a datelor si a unor acte contabile, deconturi cheltuieli deplasare, intocmirea statelor de plata si altor documente specificer, (0745.163.366 ciprian@royaltrans.ro

304. Asistent manager pentru agentie de

289. Anuntul Telefonic angajeaza

recrutare si plasare personal, zona Obor, part time sau full time, salariul fix si comision (0731.579.464

reprezentant vanzari Jobul presupune preluarea de anunturi in sediile redactiei si contactarea clientilor pentru incheierea contractelor de publicitate. Oferim training, salariu fix 1200 lei plus comisioane foarte bune. 1.200 L; (021.310.03.31 mihaelas@anuntul.ro

305. Asistent manager pentru magazin online Zebu.ro, abilitati de comunicare cu clientii, cu sau fara experienta, zona Prelungirea Ghencea, Cartierul Latin. Mediu de lucru foarte placut. CV pe email 1.600 L; (0799.550.555 contact@zebu.ro

269. Ambalator manual Companie cu domeniu de activitate in fabricarea produselor parafarmaceutice, cosmetice, suplimente alimentare, angajeaza ambalator manual si preparator in zona Bucurestii Noi. Rel. la tel., (0756.717.770/ 0756.717.771 office@eminvest.ro

gajam aplicatori pentru executia de pardoseli epoxidice, sape, pardoseli decorative. Oferim contract de munca 8 h. Salariu peste media pietei. Permis cat. B constituie un avantaj la salariu. (0723.824.989 office@concreteart.ro

270. Ambalator manual patiserie, femeie

291. Aprovizionier. Complex de eveni-

pentru manipularea si ambalarea marfii de patiserie. Se asigura transportul. Locatie: Voluntari, Ilfov (0741.777.509

292. Aqua Garden Militari Residence Complexul de piscine si restaurantul angajeaza personal pentru perioada sezonului estival 2018: ospatari (fete si baieti) pentru piscina de vara, ospatar si ajutor ospatar restaurant si terasa, barmani, ajutor de barman, casiera, spalatoreasa, personal curatenie piscine si restaurant, personal ingrijire gradina. CV-uri pe mail, detalii la tel. (0726.827.535/ 0760.150.392/ 0785.169.320 office@militariresidenceballroom.ro

290. Aplicatori pardoseli epoxidice, Ana-

mente angajeaza persoana responsabila pe departamentul de aprovizionare. Urgent. Cu permis de conducere. Program de lucru in weekend.

306. Asistent manager baiat pentru zona

bd. Timisoara, 4 zile/saptamana si un weekend lucrat/ luna 2.000 L; (0771.223.860

307. Asistent manager magazin studente, program flexibil, salariu motivant, magazin Mall Baneasa office@top-teacompany.ro office@top-tea-company.ro 308. Asistent manager pentru firma transport SC Romkayatur SRL (00905442177001/ 00905545791047 sahin@kayatur.net

271. Ambalator manual, fabrica produca-

toare de mobilier, zona Faur, angajam in conditii avantajoase ambalator manual. Se ofera salariu motivant . Program de munca de la ora 07:00 la ora 16:00. (0723.606.863 dan@sofasp.ro 272. Ambalator marfa angajam baiat / fata pentru scanare impachetare si aranjare produse pentru livrare, sigilarea cutiilor pentru transport Program L-V 10:00-18:00. Salariu 1500 ron depozit in Sos Alexandriei 99A Bragadiru; 1.500 L; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro 273. Ambalator peste proaspat.

Oferim tichete de masa, masa calda, salariu net, 1.300 L; (0757.029.705 274. Ambalator produse alimentare metrou Pipera se alege intre: tura de zi, program de la 07:30-16:00, sau tura de noapte 19-5:00. Salariu incepand de la 1600 Lei. Zona metrou Pipera. Persoanele interesate pot suna la numarul de telefon 1.600 L; (0729.699.825 andreea@wedohr.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

20 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 354. Baieti Firma construnctii cauta urgent muncitori pentru placari cu polistiren (termosistem), cazare inclusa, plata integrala la 2 saptamani, salariul motivant; (0762.546.031

postul de instructor. Sala fitness; (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro 356. Baieti necalificati/ pavatori Bucuresti

377. Barman pentru loc joaca copii. Pro-

sector 4 angajam oameni pentru refaceri pavaje. Cazare pentru cei din afara Bucurestiului (0770.328.042/ 0732.358.981 daniel.odobescu@gmail.com

gram de lucru in ture 9-17, 14:30-22:30, 8h/zi, 5 zile/ saptamana, cu 2 zile libere, (0756.060.008 andreea@gymboland.ro

Baieti si fete cu/ fara experienta pt. spalatorie auto. Posibilitati cazare provincie, carte de munca (se ofera 3 mese saptamana). Salariu 1.200- 1.500 ron. Cerem si oferim seriozitate. Zona sector 1- Piata Domenii; (0765.999.927

379. Barman Restaurant din zona cen-

357.

331. Asistenta personala urgent, manag-

Mall Baneasa, program flexibil, salariu motivant, preferabil studenti. office@toptea-company.ro office@top-teacompany.ro

er director strain in Bucuresti cauta urgent o asistenta personala part-time, cu sau fara experienta. Aspect fizic placut. Program flexibil. Plata la zi. Rog email cu poze si date de contact. 5.000 L; (0728.477.325 Atos.ramirez@gmail.com

310. Asistent manager, cerinte: cunos-

tinte operare PC, limba engleza, permis auto categoria B, seriozitate. CV-urile se pot trimite la email 2.500 L; (0726.385.162/ 0726.385.162 office@spalatorii-textile.ro 311. Asistent manager, contabil evidenta

primara ce vei face: administratie si secretariat, contabilitate primara, indeplinirea sarcinilor cerute de manager. Detalii la telefon (0753.055.577 312. Asistent manager, prezentare si

vanzari www.magazinul-de-jaluzele.ro Angajam o persoana pentru showroom-ul nostru din Soseaua Chitilei nr. 361. Oferim salariu fix negociabil plus bonus din vanzari 1 L; magazinuldejaluzele@gmail.com 313. Asistent manager, secretara MyCliq

angajeaza asistent meneger si secretara. Minim 2 ani experienta, limba engleza, word, excell mediu. Detalii: (0799.856.652 314. Asistent manager, secretara, agen-

tie imobiliara, cu sau fara experienta cunostinte pc redactare, Office, dinamica, spirit de echipa, aspect fizic placut, responsabila, bun organizator. (0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro 315. Asistent mecanic pentru reprezen-

tanta service camioane si remorci, ucenici, fara experienta, cu diploma de mecanic, oferim conditii bune de lucru, oferim specializare, seriozitate, Preciziei nr. 11. 1.900 L; (0749.102.608/ 0749.102.523 resurseumane@edparts.ro

332. Asistenta personala, persoana

comunicativa cu abilitati bune de organizare, open-minded, sociabila - disponibila la program prelungit care doreste o ascensiune fulminanta in construirea unei cariere de succes. 2.000 L; (0728.808.064 ruxandra.finichiu@ambasador-events.ro

ASISTENTA SI INFIRMIERA, ANGAJAM URGENT PENTRU CAMIN BALOTESTI; (0722.223.166/ 0744.321.376

333.

334. Asistenta si studenta farmacie anul

IV-V pentru farmacie Gara de Nord; (0729.918.674 ovidiu.rabinca@yahoo.com 335. Asistenta stomatologie Clinica de stomatologie, situata in sectorul 2, strada Stefan cel mare, angajam asistenta cu sau fara experienta. CV-urile cu poza pot fi trimise la adresa de e-mail: dr.40@yahoo.com; Dr.40@yahoo.com 336. Asistenta stomatologie si radiologie

dentara pentru Q Med, centru medical cu 6 cabinete dentare cautam personal cu min. 1 an experienta, organizata, placuta. Salariu motivant; (0754.547.162 contracte.qmed@gmail.com

azinul Calzedonia din Iulius Mall Timisoara angajeaza personal pentru pozitia de asistent si consilier de vanzari. Aplica si tu trimitand un CV la adresa: 350 {; futuralenjerie2010@gmail.com

337. Asistenta stomatologie, Dr Dima Cosmin, angajeaza pentru clinica din Pta Romana, asistenta stomatologie, cu experienta. Se ofera conditii avantajoase. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV, insotit de o poza recenta, (0722.543.676/ 0722.543.676 drdima@dentalprogress.ro

317. Asistent vanzari Calzedonia Intimis-

338. Asistenta vanzari Magazin special-

316. Asistent si consilier de vanzari Mag-

simi Tezenis alege sa faci parte dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si lenjeria italiana, trimitand un CV la adresa de email de mai jos. Mentionati in e-mail locatia magazinului 360 {; futuralenjerie2010@gmail.com 318. Asistent vanzari Calzedonia si Intimissimi Baneasa alege sa faci parte dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si lenjeria italiana, trimitand un CV la adresa de e-mail de mai jos. Mentionati in e-mail ca aplicati pentru Baneasa. 360 {; futuralenjerie2010@gmail.com 319. Asistent vanzari pentru boutique accesorii marochinarie. Job-ul perfect pentru studenti sau tineri. Program de lucru in ture, flexibil. CV-uri la dadaboutique@dada.ro sau tel. Oana; (0729.997.408 mihaela@dada.ro 320. Asistent(a) manager, Bucuresti,

salariu 4.000 de lei net (in mana). Astept CV-uri pe email: ahmed.alsamarrai@yahoo.com 321. Asistent(a) manager, Bucuresti,

salariu 4.000 de lei net (in mana). Astept CV-uri pe email: ahmed.alsamarrai@yahoo.com 322. Asistent(a) manager, Bucuresti,

salariu atractriv. Astept CV-uri pe adresa: ahmed.alsamarrai@yahoo.com 323. Asistenta live, echipa Phoenix angajeaza personal feminin pentru conversatii online.Oferim: bonus angajare 4000 lei, avans 4000 lei din prima zi, bonus recomandare 1000 lei, salariu fix incepand de la 2500 lei. 4.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com 324. Asistenta medicala angajam

pentru camin de batrani zona Pantelimon; (0769.606.639 325. Asistenta medicala clinica medicala angajeaza 5 asistente medicale cu ALP, Malpraxis, experienta minim 2 ani in domeniul sanitar. Conditii avantajoase, program flexibil, contract de munca; (031.100.22.05 326. Asistenta medicala cu experi-

enta, program 24/48 h pentru camin de batrani din sectorul 5. Salariu atractiv; (0722.368.881

330. Asistenta personala caut o tanara

pana in 35 ani pentru a-mi fi asistenta personala. Jobul nu are program fix si consta in insotire la deplasari, etc. Salariu 700 euro, rog sms cu descriere sau mail pe duduciu@gmail.com 700 {; (0726.421.896 duduciu@gmail.com

380. Barman Restaurant situat in sectorul

5 angajeaza barman cu experienta. Program 2 zile cu 2 libere. Oferim si solicitam seriozitate; (0724.993.035 381. Barman cu experienta pentru pub

Salariu atractiv 1.900 lei, 1.900 L; (0725.923.547

situat in zona regie/Grozavesti. Cerinte: experienta minim 1 an pe postul de barman. Beneficii: salariu atractiv + procent din vanzarea pe bar (zilnic). Detalii la tel. 1.800 L; (0769.164.064 Filip.sergiu.dan@gmail.com

359. Baieti, cu sau fara experienta, pen-

382. Barman cu experienta, pt. bar de zi,

358. Baieti si fete in Oraselul Copiilor.

tru postul de operator (slot attendant) sala jocuri de noroc; (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro 360. Bar woman wanted 1500 ron net pentru o pensiune mica cu bar, cautam o femeie tanara pt servirea si amenajarile in zona targ Vidan. Cu cartea de munca 1500 net / 2600 brut ful time 6 zile lucratoare; 2.600 L; (0728.491.825 amertrab@gmail.com 361. Barbat fara obligatii, pentru

intretinerea unei gospodarii. Ofer cazare, masa plus salariu. Astept provincia; (0722.302.309 362. Barbat pentru tuns iarba in inc-

inta magazinelor Metro Bucuresti, salariu si 50 lei decont transport, 1.400 L; (0733.030.402 363. Barbat vorbitor limba rusa de 30-40 de ani, cu masina, care are cunostinte pe piata imobiliara, care este capabil sa negocieze si sa lucreze cu informatii. Salariul este de la 800 de euro. 800 {; (0773.880.551 www.dmi4499@yandex.ru

zona Titan. Conditii bune de munca, salariu motivant; (0724.210.770 hhtitanatlas@yahoo.com

401. Barmani si ospatari, hotelul Shera-

ton Bucuresti angajeaza barmani si ospatari, fete si baieti, cu sau fara experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 402. Barmani, full time, salariu motivant

+ tips, echipa prietenoasa, detalii la tel. Zona Grozavesti, (0735.311.530 cristian.filip01@gmail.com 403. Barmani, casieri, plasatori, program flexibil in functie de nevoile fiecaruia, 8.5 lei/h net (banii in mana). Puteti trimite cv pe email sau telefon. 1.500 L; (0735.333.363 megamall@cinemacity.ro 404. Barmani, ospatari Vol Caffe pasajul

Villa Crosse angajeaza barmani si ospatari, pentru detalii sunati. (0754.352.837

sos. Giurgiului (Piata Progresul) (0721.294.361/ 0721.294.362 407. Barmanite si ospatarite (picolite).

424. Bona externa, Podul Grant, 8 ore, 2

385. Barman si ospatar Restaurant in

408. Bartender si Barista fara experien-

zona Unirii, angajeaza barman si ospatar cu experienta, masa asigurata. Salariu motivant, mediu de lucru placut; asteptam CV pe adresa de email. (0771.389.193/ 021.224.50.17 office@micaelvetie.ro 386. Barman si ospatarita. Shiva coffee angajeaz? barman si ospatarita Program 2 cu 2 salariu avantajos. Colectiv prietenos. Contract de munca 8 ore. Mai multe detalii la interviu: (0785.111.777 b244lcy@gmail.com

Tips garantat minim 100 lei /zi. (0729.565.694 ta. Training RAY Coffee angajeaza bartender fara experienta(fete/baieti). Salariu motivant, masa, training de specialitate(6 luni)+tips. Posibilitatea de a lucra ca barista sau bartender, 1.700 L; (0742.085.648 spetco.andrei@gmail.com 409. Beauty One cauta receptionera Angajam o fata cu aspect fizic placut dornica sa lucreze cu publicul pentru un salon de infrumusetare ca receptionera, o zi cu o zi, (0766.702.703/ 0766.702.703 ene.gaby@yahoo.com

enta in domeniul distributie anvelope, salariu 1.900 L; (0740.190.606 349. Babysitter cu experienta in

SC Agra's SA depozitul din Bucuresti. Trimiteti CV la e-mail. Relatii la tel. (0732.900.110 bucuresti@agras.ro 351. Baduc SA angajeaza sofer permis de conducere categoria B,C si E, certificat de pregatire profesionala eliberat ARR, transport marfa, valabil, cartela tahograf, valabila, experienta minim 3. (0745.349.022 autobaza@baduc.ro 352. Baiat pentru ajutor magazin din

provincie, asiguram cazare, salariu 1.700; (0734.406.034 353. Baiat pentru magazin si depozit, fara

experienta in zona Doraly Afumati. Program 8 ore. Salariu 1.800 lei. 1.800 L; (0766.664.996/ 0766.664.996 mirel172004@yahoo.com

423. Bona externa, 9 ore, bebe 3 luni, Vol-

copii Cleaning & Babysitting recruteaza bona externa, pt doi copii draguti de 2 si 4 ani, program 8 ore, zona Podul Grant, salariu 2.000 Ron. Detalii la tel., 2.000 L; (0726.334.403/ 0721.796.468 agentiaplevnei25@gmail.com 425. Bona gemeni, suntem o familie cu cu

2 fetite gemene de 7 luni. Cautam ajutor, o doamna cu varsta 40-60 de ani, eventual cu experienta, care sa iubeasca copii.initial program joi-duminica 8 h/zi , ulterior 5 zile/sapt. (0741.979.462 binugeorgiana@yahoo.com 426. Bona in Militari pentru copil in varsta

de 3 ani 8 luni. Locatie: cartier Militari, metrou Lujerului. Program de lucru: 10 ore/zi, de luni pana vineri. Programari interviu telefonic sau trimite CV. 2.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 427. Bona interna Familia de straini cu doi

copii de 3 si 1 an angajeaza bona interna pentru munca la Berlin, Germania. Trebuie sa stie rusa, germana sau turca. Vorbim doar aceste limbi la telefon. Transport asigurat, 950 {; (0373.781.604/ +994505590708 428. Bona interna familie din bucuresti, Piata Victoriei, 2 copii si cu menajera full time 8 ore pe zi, cauta bona interna. Se ofera camera si baie separata, salariu minim 3000 Ron pe luna, net. 3.000 L; (0723.525.198 429. Bona interna 4 zile zona Corbeanca,

364. Barbati depozit, 8 ore sau 4 ore Angajam urgent barbati pentru pregatire marfa in depozit pentru 4 ore sau 8 ore. Salariu net: 1300 ron (8 ore) si 600 ron (4 ore), Tichete de masa 300 ron, bonus 500 ron. Zona: Republica, sector 3, 1.800 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 365. Barbati la curatenie zona bd. Timisoara, 4 zile/ saptamana, salariul intreg, carte de munca 1.300 L; (0771.223.860 366. Barbati necalificati Incarcare,

descarcare depozit sector 3. Angajam urgent barbati necalificati pentru postul de manipulant in depozit vopsea lavabila. Salariu: 1600-1800 lei net, tichete 300 ron, transport 150 ron. Program:8 ore L-V. Detalii la telefon, 1.800 L; (0733.409.308 367. Barbati necalificati zona Obor Anga-

jam urgent necalificati pentru postul de manipulant in depozit lactate. Salariu: 1900 ron (bonuri de masa incluse), transport asigurat. Program: 8 ore/ in schimburi. Zona Afumati. Detalii la telefon, 1.900 L; (0733.409.308 368. Barbati pentru curatenie si strans

carucioare la hipermarket din zona Berceni, program 8 ore, contract; (0758.044.134 369. Barbati pentru curatenie si strans

carucioare la hipermarket din zona Berceni. Program 8 ore, contract; (0758.044.134 370. Barbati pentru fabrica, cautam per-

sonal barbatesc, fabrici din sectoarele 2 si 6. Se poate asigura si cazare. Program 12/24, Salariul 1800 lei net, bonuri de masa, spor de weekend, prima de Paste si Craciun. Contact: (0770.274.055/ 0770.153.166 office@ihres.ro 371. Barbati si femei fabrica Ambalatori si

manipulanti marfa, sectoarele 1 si 6 salariu 1.200-1.400 lei, program 8h/zi Luni-Vineri, transport asigurat, contract nedeterminat, detalii la telefon; (0725.477.438 372. Barber, men's hairdresser, Finecvt

isi mareste echipa. Manuiesti cu talent foarfeca si masina de tuns? Iti place sa creezi, sa urmaresti tendintele in hairstyling si sa le aplici?Vino in echipa noastra. (031.438.01.87 barbershop@finecvt.ro 373. Barista pt. Cafenea care are ca

obiect activitate vanzarea de cafea de specialitate, zona Aviatiei. Metrou Aurel Vlaicu. Detalii tel., (0741.777.509 office@breadandspices.com.ro 374. Barista, Ivy Coffeeshop din zona Piata Rosetti angajeaza barista, preferabil cu experienta. Mai multe informatii la tel. sau CV in email (0745.574.230/ 0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com

387. Barman, angajam barman la Beraria

Germana - Oraselul Copiilor Pizza Giovane ); 1.800 L; (0726.477.406 elisaa.alexandraaa@yahoo.com 388. Barman, locatie centrala (zona Unirii

sau Universitate), program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon sau e-mail resurse.umane@stadio.ro. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 389. Barman, restaurant Piata Romana. Mediu de lucru placut, contract de munca, masa, transport, concediu platit. (0764.718.500 alex@lente.ro 390. Barman, restaurant sector 3 angajeaza barman cu calificare. Program in ture 2/2. Carte de munca si bonus; (07522020 trattoriaventi@gmail.con 391. Barman, ajutor barman, fii parte din

echipa. Esti o persoana dinamica, comunicativa si cu spirit de echipa? Restaurant Miraj angajeaza barman, ajutor barman. (0732.343.837 militari@mirajpizza.ro 392. Barman, ajutor bucatar, femeie la vase -salate, angajam urgent pentru Restaurant Casa Myt Drumul Taberei nr. 4; (0722.555.564 393. Barman, ospatar, ajutor ospatar restaurantul Stadio (Piata Universitatii) este in cautare de noi colegi. Iti oferim un salariu motivant, program flexibil, masa de pranz asigurata, posibilitati de avansare si dezvoltare (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 394. Barman, ospatarite, zona Dorobanti,

Ambiance Caffe, salariu+ tips, program 1 zi cu 1 zi sau 2 cu 2, 1.500 L; (0766.446.977 395. Barman-Ospatar Barman -Ospatar

, Palmiye Cake & Coffee Shop (0743.255.777 info@palmiye.ro 396. barmani & ospatari Mutam jobul de

la mare in Bucuresti! Vino sa lucrezi in cea mai cool echipa a verii - ospatar & barman @ Pescariu Aqua. Contact: 0721 470 073 (0721.470.073 ana.habuc@pescariusports.ro 397. Barmani cu experienta in zona Titan pt. bar de zi. Venituri f. bune, conditii exclente de munca, program confortabil, colectiv tanar; (0732.408.999 hhtitanatlas@yahoo.com 398. Barmani discoteca, club - barmani restaurant cu experienta, pentru societate comerciala detinatoare a mai multor restaurante pe litoral. Oferim salariu incepand de la 3.500 Lei pana la 10.000 Lei lunar pentru perioada iulie/ august, numai in functie de proba de lucru si seriozitate. Oferim cazare in statiune. Ofer detalii intre orele 10,00-20,00. Contact: (0728.101.352/ 0784.388.122

410. Beraria Gambrinus angajeaza: bucatar si sef bucatar, pachet salarial motivant in functie de performanta. Relatii la telefon sau la sediul din Bd. Regina Elisabeta, nr. 38, sector 5; (0731.422.181/ 0722.374.373 411. Beraria Gambrinus angajeaza

bucatar, ajutor bucatar cu experienta, pasionati de gastronomie, seriozitate. (0722.374.373 412. Beraria Gambrinus angajeaza ospatari, pachet salarial motivant in functie de performanta. Relatii la telefon sau la sediul din Bd. Regina Elisabeta, nr. 38, sector 5; (0731.422.181/ 0763.184.877 413. Best Studios vrei un job cu venituri

garantate de minim 1000 de Dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, cazare gratuita in Bucuresti si zeci de beneficii financiare. Servicii gratuite de infrumsetare. Loc de munca legal, confidential, serios. Training gratuit, castiguri din prima zi. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi. www.beststudios.ro; (0730.752.752 414. Betty Ice SRL angajeaza vanzator/

oare inghetata pentru punctele din Bucuresti. Pentru persoanele care nu au domiciliul in Bucuresti, se asigura transport. Persoanele interesate sunt rugate sa depuna un CV la adresa email. Detalii la nr. tel. (0753.084.816 mirela.cozma@bettyice.ro 415. Betty Ice SRL angajeaza vanzator/

oare inghetata pentru punctele din Bucuresti. Pentru persoanele care nu au domiciliul in Bucuresti, se asigura transport. Persoanele interesate sunt rugate sa depuna un CV la adresa email. Detalii la nr. tel. (0753.084.816 iordache.vasilica@bettyice.ro

444. Bona, menajera interna, nefumatoare, activa, pentru menaj si pentru dus copii la scoala si la alte activitati. Este nevoie si de gatit si de calcat. (0732.999.308 445. Bona, menajera interna, zona Pipera, tanara, energica, educata, curata, bun simt, pentru 2 fetite 3-6 ani, ofer 4 zile liber pe luna, pentru inceput, 2.500 L; (0766.272.561 446. Bona, menajera, ingrijitoare batrani 8

posturi, agentie angajeaza ingrijitoare batrani regim intern 5 posturi libere, menajera externa Pipera program extern 2 posturi. Menajera interna 1 post, pentru intern cazarea, toate mesele, 4 zile libere, 2.000 L; (0727.760.960 anidaroti@yahoo.com 447. Bona, menajera, ingrijitoare batrani in Bucuresti recrutam bona, menajera, ingrijitoare batrani pentru familii deosebite din Bucuresti. Program de lucru part-time sau full-time. Salarii europene. Programari interviu telefonic sau trimite CV. (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 448. Bona, Pipera cautam bona externa,

pentru bebe 5 luni, in Piperazona Omv Pipera/McDonals). Program de 9-10 ore pe zi, L- V. Salariu intre 1600 - 2300. Dorim colaborare termen lung. Sunati; 2.300 L; (0724.231.334 449. Bona, zona Herastrau, 3000 lei/luna

cautam bona cu experienta pentru baietel 1 an, zona Herastrau. Program 8-9 ore/zi. Atributii : supraveghere si ingrijire copil, salariul 3000 lei/luna. Tel.; 3.000 L; (021.310.74.03/ 0726.256.070 office@marypoppins.ro 450. Bona- menajera, Bucuresti,

2.400 L; (021.310.74.03

451. Brasseria Caju by Joseph Hadad

angajeaza bucatari 2 bucatari, cu minim 2 ani experienta in bucataria a la carte, profesionista. Puteti trimite CV-ul pe adresa: (0733.888.704 caju@hadad.ro 452. Broker asigurari agent operator PC

in asigurari cu/fara experienta, pentru biroul nostru din Piata Mihai Viteazu nr. 1 Ploiesti. Scolarizare gratuita. Program full time 9-18 l-v, 9-13 s. Nu este job de teren. Detalii la telefon. 1.400 L; (0720.631.644 sebastian_1122@yahoo.com

2 copii de joi pana duminica, dispusa la deplasari, cu experienta, 3.800 L; (0724.047.365

453. Bronec Int. Company angajam conducatgori auto cat. B pentru serviciul interventie; (021.326.20.44/ 0219532

430. Bona interna 4 zile/saptamana bona interna pentru doi baieti 5 si 7 ani, program de lucru de miercuri pana sambata intern zona de lucru Pipera. Dorim persoana serioasa si activa 1.900 L; (0729.007.828 stoica.officeconsulting@gmail.com

454. Brutar Brutarie in Pipera, rond Mcdonalds, angajam brutari se asigura transport. Detalii la; (0741.777.509 455. Brutar, brutarie angajeaza brutar cu experienta si calificare. Program 8 ore/zi; (0799.995.893 office@brotmanufactur.ro

431. Bona interna Bucuresti, Pentru baietel 1 an si fetita 5 ani. Se cauta o persoana tanara, nefumatoare, serioasa, vesela si harnica. Se ofera salariu si conditii atractive (0754.054.298 manuadrianaiuliana@yahoo.com

456. Bucatar ajutor bucatar cu sau fara

432. Bona interna Dorobanti, 2 copii, Cleaning & Babysitting recruteaza bona interna, pt 2 copii de 2 si 5 ani, 2 weekenduri libere/luna, Dorobanti, 2.800 L; (0726.334.403/ 0721.796.468 agentiaplevnei25@gmail.com

457. Bucatar angajam bucatar cu experi-

433. Bona interna in Bucuresti, Angajam

344. Atelier mobila angajeaza vopsitor si

348. Autosoft angajam sofer cu experi-

experienta. Program full time/part time. Zona Piata Dopmenii. Rog seriozitate; (0722.205.872 daniella.cristea@yahoo.com

406. Barmanita, pentru berarie zona

depozit we look for an assistant manager. She will be responsible for invoicing, keeping sales tracks and managing warehouse in general English and Excel is important. 2.500 L; (0722.678.579 kerim.erzurumlu@gmail.com

ITP cu experienta, salariu + comision, (0757.091.414

422. Bona cu experienta caut bona cu

si cautam colegi in cadrul M60.Suntem cunoscuti ca una dintre cele mai bune cafenele de specialitate din Bucuresti. Locatia: Piata Romana, Str. Mendeleev 1 L; (+40742225406/ +40742225406 luizaa.apostu@gmail.com

343. Assistant manager for our leather

347. Auto Soft Militari angajeaza inspector

Manta, experienta, nefumatoare, sanatoasa, ingrijita, 10 ore, salariul 2.200 L; (0737.317.493

384. Barman si barista, ne marim echipa

infirmiere, femei de serviciu pentru centru privat de recuperare in Bucuresti. Posibilitate cazare; (0799.755.553

346. Auto Soft Baneasa angajeaza vulcanizator cu experienta salariu fix + comision; (0743.058.438

421. Bona copil 1 an si 6 luni, zona Banu

untari Cleaning & Babysitting recruteaza bona externa, pentru baietel 3 luni, program 9 ore, 9-18 lu-vi, zona Voluntari, salariu 2.000 Ron. Urgent, 2.000 L; (0726.334.403 agentiaplevnei25@gmail.com

342. Asistenti medicali, kinetoterapeuti,

345. Auto Soft Baneasa - Militari- Fundeni- Dudesti angajeaza vulcanizatori cu experienta, salariu+comision; (0757.091.414

de 2 ani si menaj. Salariu atractiv; (0731.300.300

383. Barman si ajutor de barman, alatura-te echipei noastre de bar. Conform Trip Advisor, suntem cel mai bun restaurant din Bucuresti (+40742225406

341. Asistente si infirmiere pentru camin de batrani Bucuresti, urgent. Conditii avantajoase. Relatii la tel.: (0744.321.376/ 0728.555.959

pregatitor, tamplar lemn masiv si pal, (0723.329.331

420. Bona angajez pentru crestere copil

BARMANI/ BARMANITE, CLUB CENTRUL VECHI ANGAJAM BARMANI (BAIETI/ FETE); (0723.313.341 405.

340. Asistenta, coordonator, asistenta manager, vesela, deschisa la cunoastere si initiativa profesionala. Atasati detalii cu fotografii pe mail. Prima luna 2000 lei, transport si alte facilitati. 3.000 L; drum.bun17@yahoo.com

350. Back-up agenti vanzari angajeaza

sector 1, in ultimul an/ scoala de asistente absolvita, sa fie muncitoare, activa, responsabila, salariu atractiv, job stabil, echipament gratuit, info.; (0748.037.806 dentistholiday2011@gmail.com

trala angajeaza barman si ajutor barman cu sau fara experienta, salariu plus tips. Informatii la tel. (0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com

Herastrau. Locatie in parcul Herastrau angajeaza barmani si ospatari. Conditii decente, contract de munca, training si multe alte beneficii. Cerinte: - Experienta minim - 2 ani; 1 L; (0744.215.521 stefan.dinca@yahoo.com

tinuta, vocabular, minim studii medii, seriozitate. Email, salariu/ luna, 3.000 L; (0764.961.443 ecocivica@consultant.com

tru cabinet medical medicina de familie Bucuresti; (0723.479.261

329. Asistenta medicala stomatologie

vechi, salariu 2800 lei; (0753.300.333

400. Barmani si Ospatari - Restaurant in

339. Asistenta vanzari, tanar absolventa,

327. Asistenta medicala generalista pen-

batrani centru rezidential situat in zona Militari Piata Gorjului (0762.983.394 mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro

378. Barman pentru restaurant centrul

399. Barmani si grataragii, angajam barmani si grataragii pentru peste 20 de evenimente care vor avea loc pe perioada verii, in week-end-uri. Disponibilitate pentru deplasare in tara. Rugam seriozitate; (0746.439.634

izat in comercializarea produselor de lux, angajeaza asistenta vanzari- locatie: mall "Baneasa Shopping City". Experienta constituie avantaj. Relatii la telefon; (0722.533.346

supravegherea si ingrijirea copiilor. Astept CV la adresa de mail; hr@blueriver.ro

328. Asistenta medicala pentru centru

(0741.900.300 a.gancicovschi@tucanocoffee.com

376. Barman KLANdestin - angajaza barman cu experienta, minim 3 ani abilitati comunicare, organizare, seriozitate, aspect fizic ingrijit, fara meteahna bauturii, 1.400 L; (0723.522.933 beatrice_mansour@yahoo.com

355. Baieti cu sau fara experienta pentru

309. Asistent manager vanzari, magazin

375. Barista, Tucano Coffee Bucuresti;

9

bona interna cu experienta pentru familie deosebita din Bucuresti. Cazare, hrana asigurate de angajator. Varsta copil: 2 ani. Salariul lunar: 700 Euro.Programari telefonic sau trimite CV 700 {; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 434. Bona program normal, in zona Berceni, Emil Racovita, pentru doua fetite de 7 ani si 5 ani. Program 8.30-18.00, lunivineri, stat cu copiii si gatit pentru ei. Salariu 2000 lei luna. 2.000 L; (0745.778.900 mdinculescu@yahoo.com 435. Bona sector 3 doresc ca urmatoarele

cerinte sa fie indeplinite pentru persoanele doritoare: varsta maxim 55 ani, nefumatoare si cu analizele la zi, sa poate ridica copilul in brate fara probleme. (0720.362.915 436. Bona, copil 1 an, Pipera, urgent, 2.500 L; (021.310.74.03 437. Bona, experienta, copil 2 ani,

Bucurestii Noi, salariu/ luna, 2.500 L; (0726.256.070 438. Bona, experienta, copil 5 luni,

Militari, salariu/ luna, 2.100 L; (0726.256.070 439. Bona, experienta, copil 7 luni,

Herastrau, salariu/ luna, 3.000 L; (0726.256.070 440. Bona, experienta, copil 7 luni,

Berceni, 2.000 L; (021.310.74.03

441. Bona, experienta, copil 8 luni,

Drumul Taberei, urgent, 1.900 L; (021.310.74.03 442. Bona, experienta, copil 9 luni,

Titan, 2.100 L; (021.310.74.03

443. Bona, experienta, copil 2 ani,

Corbeanca, urgent, 2.400 L; (0726.256.070

experienta pt. bistro din zona centrala, informatii intre 09-17 si CV pe mail; (0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com enta cu specific italian. Zona centrala; (0745.458.922 fiorentina.massimo@yahoo.com 458. Bucatar bucatareasa, ajutor de bucatar pentru restaurant in Magurele salariu începând de la 2500 ron; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro 459. Bucatar cu experienta bucatarie internationala, pentru restaurant in sala de jocuri situat in Piata Alba Iulia, in rond. Asteptam CV pe mail sau tel. Salariul in functie de nivel, intre 2500-3000 ron 3.000 L; (0765.932.247/ 0736.378.348 neacsu.raluca89@yahoo.com 460. Bucatar cu experienta minim 3 ani angajeaza Caffe Latte- sector 1. Rog seriozitate. Relatii la telefon; (0722.433.952 461. Bucatar cu experienta, linie autoservire, zona Unirii; (0767.955.907 462. Bucatar Isovolta SA angajeaza: bucatar pentru cantina societatii. Cerinte: calificare bucatar. Informatii la nr. (031.030.11.38 463. Bucatar Organizator de evenimente

angajez maestru bucatar si bucatar pt. evenimente premium. CV pe adresa de mail: experta.events@yahoo.com; experta.events@yahoo.com 464. Bucatar pentru restaurant central, program 1 zi cu 1 zi, de la 08.00-24.00, transport asigurat, masa asigurata, salariu, procent (0727.585.253 office@theharp.ro 465. Bucatar pentru restaurant zona metrou Brancoveanu, sector 4. Program 2/2 zile, salariu 3.000 Lei in mana + tips, bonusuri. Se cer experienta, seriozitate, creativitate, organizare 3.000 L; (0760.650.710 466. Bucatar pt. terasa/ restaurant, zona Arena Nationala. Salariu atractiv. Va rugam sa ne contactati la numarul de tel din anunt (0731.153.153 467. Bucatar Restaurant Burgarescu sau

mai bine zis paradisul burgerului are nevoie de tine, (0755.287.437 florinm_2003@yahoo.co.uk

416. Blueberry Garden & Bistro angajeaza barman si femei de serviciu, urgent. Trimiteti CV la adresa de mail (0723.400.103 blueberrybistro@gmail.com 417. Bona externa, pentru nou nascut,gatit si menaj usor, experienta in domeniu, pe termen lung, nefumatoare. Familie serioasa, zona Doamna Ghica.Prefer doamna matura, serioasa si responsabila. (0723.295.052 kty977@yaho0.com 418. Bona pentru sector 4 si sector

1, experienta anterioara si recomandari, conditii foarte bune, salariu extraordinar de bun; (0746.157.070

419. Bona 10 ore, Piata Muncii, Colentina,

Cautam doamna care sa aiba grija de o fetita de 1 an; program de 10 ore/zi, de luni pana vineri; in zonele Piata Muncii si Doamna Ghica; salariul 1800-2000 de lei. 1.800 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 office@elite-jobs.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


10

20 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCĂ… 513. Bucatar si ajutor de bucatar zona Obor Hashtag Pub angajeaza personal pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 32, zona Obor: bucatar si ajutor. Program de lucru 2 zile cu 2, salariu atractiv si bonusuri in functie de realizari, tips; (0724.803.412 office@hashtagpub.ro 514. Bucatar si ajutor de bucatar, zona

Aparatorii Patriei, pentru restaurant Acvila; (0726.849.065 515. Bucatar si pizzar campus studen-

tesc. 3 min. metrou Grozavesti, conditii avantajoase, bucatarie romaneasca; (0742.181.263/ 0755.013.339

516. Bucatar specialist bucatarie indiana

468. Bucatar restaurant cu specific ital-

ian, sector 1, Bd. Sisesti, angajeaza bucatar cu experienta in bucataria traditionala italiana. Salariul oferit: 1000 Euro. Pentru detalii; 1.000 {; (0724.053.013 469. Bucatar Restaurant Nomad Sky Bar

angajeaza bucatar. Program 8 h/zi, 5 zile pe saptamana. Oferim salariu atractiv. Asiguram transport la domiciliu. Detalii de l-v intre orele 10-18 la telefon. (0730.448.080 alina.bounegru@tonka.ro

470. Bucatar Salon de evenimente din Bucuresti angajam bucatar si ajutor bucatar cu o experienta minima necesara. Salariul este negociabil, pt detalii va rugam sa ne contactati la nr.; (0771.213.952 Carmela_kov@yahoo.com 471. Bucatar si ajutor de bucatar, restaurant Piata Romana (Dacia 18); (0722.295.463/ 0744.659.707 472. Bucatar Trattoria Pane e Vino anga-

jeaza bucatar la cald, program de lucru 1 zi cu 1 zi, salariul net 3500 lei. Adresa strada Nerva Traian 25, zona metrou Timpuri Noi, vis a vis de Scoala Generala nr. 81, 3.500 L; (0744.489.993 trattoriapanevino2010@yahhoo.com 473. Bucatar vanzatoare, ajutor bucatar,

muncitor la vase. (0731.831.335

474. Bucatar & pizzar, angajam bucatari si pizzari cu experienta, si personal curatenie restaurant in sectorul 2, Bd. Barbu Vacarescu. (0721.470.073 ana.habuc@pescariusports.ro 475. Bucatar (calificare de bucatar

necesara), ajutor bucatar (nu necesita calificare) - Auchan Militari angajeaza cu sau fara experienta. Se asigura contract de munca pe perioada nedeterminata, 8 h/zi, formare la locul de munca. Vino sa descoperi beneficiile de a face parte din echipa Auchan. CV-urile pot fi trimise pe adresa de email militari@auchan.ro sau depuse la Serviciul Clienti din incinta magazinului. Informatii pot fi obtinute la nr (0374.101.324 476. Bucatar bufet rece Caut urgent bucatar pentru bufet/ dulciuri. Salariu si bonusuri. Rog sunati la, (0723.393.083 trattoria2005@gmail.com 477. Bucatar cald restaurantul Nor situat

la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu Vacarescu) angajeaza bucatar tigai program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 478. Bucatar cu experienta salariu intre 2500 si 3500 Lei cu contract si bonusuri de perfomanta, zona Cotroceni (0726.337.470/ 0766.969.784 Lapiatzamall@gmail.com 479. Bucatar cu experienta, ajutor

bucatar, femeie la vase si livratori cu masina personala pt. restaurant cu specific chinezesc. Detalii la tel. (0721.927.637 480. Bucatar cu experienta, firma de catering aflata in sect. 3 cautam bucatar cu experienta in bucatarie romaneasca. Program: luni - duminica, o zi lucratoare cu o zi libera. Salariu 2500-3000 lei in funcie de experienta. (0770.472.087 481. Bucatar cu experienta, locatie Take

Away si Delivery, zona Piata Romana, program luni-vineri. Doar pt. cine vrea sa munceasca; (0727.471.315 482. Bucatar cu experienta, restaurant cu

specific romanesc, grill si international angajam bucatar cu experienta pentru a delecta clientii cu preparatele sale. Te asteptam sa stam de vorba si sa te vedem la o proba de lucru (0745.147.766 office@mantuleasa40.ro 483. Bucatar cu sau fara experienta angajam bucatar, ajutor de bucatar pentru restaurant cu livrari in comuna Mogosoaia judetul Ilfov. Salariu motivant! Relatii la tel; 2.500 L; (0734.461.876 Liana.olteanu@yahoo.com 484. Bucatar de linie cu experienta pentru post in zona Drumul Taberei, 2.500 L; (0729.094.719

485. Bucatar full time, The Temple Social

Pub angajeaza bucatar sectia cald, prog. 2/2, decont taxi, salariu motivant + tips, detalii; (0767.671.013 office@thetemplepub.ro

486. Bucatar Grill restaurant Stadio situat

in Piata Universitatii angajam bucatar grill, salariu atractiv, program flexibil, masa si transportul asigurate. Detalii la numarul de telefon (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 487. Bucatar grill, restaurantul Nor situat la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu Vacarescu) angajeaza bucatar grill, program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

Bucatar incepator si cu experienta, salariul intre 1.400-2.000 Ron net. Relatii la telefon; 2.000 L; (0799.831.111 488.

489. Bucatar la cald, angajam pentru

micul dejun pt omlete, personal cu experienta. Langa metrou Aurel Vlaicu. Detalii tel. (0741.777.509

490. Bucatar pentru camin batrani Caminul de batrani Colosseum din sectorul 5, Bucuresti, angajeaza bucatar pentru program full-time. Oferim salariu motivant, conditii optime de lucru. Detalii la tel. Virgil Patulea, (0722.266.143 colosseum.camin@yahoo.com 491. Bucatar pentru restaurant cu servire

rapida contract de munca, program de lucru in ture: 08:00-16:30, 16:00-24:30, salariu 2300 lei, spor de weekend, decont transport. 2.300 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 492. Bucatar rece, restaurant central,

517. Bucatar the Embassy pentru restau-

540. Bucatar, ospatari si femeie la vase

ofer si rog seriozitate, restaurant specific pescaresc. (0724.748.244 Juliananedelcu@yahoo.com

518. Bucatar tura noapte Bistro zona Piata Victoriei cautam bucatar cu experienta pentru completarea echipei de noapte. Salariu atractiv, mediu de lucru placut; (0724.290.539

541. Bucatar, sector 1 Suntem in cautarea unui coleg/ unei colege, pentru postul de bucatar, pentru locatia noastra din bd. Ion Mihalache, The Coco PUB. Daca ti-ar placea sa faci parte din echipa noasta, asteptam CV-ul tau, 2.500 L; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro

519. Bucatar, ajutor bucatar cu experien-

ta pt. restaurant din zona centrala, informatii intre 09-17 si CV pe mail; (0745.574.230 ella.translucid@gmail.com

520. Bucatar, ajutor bucatar zona Piata Universitatii, pentru sambata si duminica. Salariu motivant. Informatii la telefon; (0745.574.230 ella.translucid@gmail.com

522. Bucatar, esti in cautarea unui job?

495. Bucatar sectia cald, restaurant zona

centrala. Contract de munca, bonus, transport, (0752.308.454 daniel@lente.ro 496. Bucatar sectia rece full time The Temple Social Pub angajeaza bucatar sectia rece, cu experienta min. 2 ani, cm, salariu motivant + tips, program 2-2, echipa tanara, posibilitate de avansare. Adresa: Bdv. Marasesti 71-73 2.200 L; (0767.671.013 office@thetemplepub.ro 497. Bucatar sectia rece, restaurant zona

centrala. Contract de munca, transport, bonus. (0752.308.454

539. Bucatar, ospatar restaurant Tulin

rant central. Beneficii: Salariu motivant, program o zi cu o zi, transportul la domiciliu asigurat dupa program, 2.600 L; (0733.500.300

vase, ospatari pentru Trattoria 20. Salariu plus bonuri de masa. (0724.992.762

rant La Barca, sectorul 3 Bucuresti;

538. Bucatar, bucatareasa, ajutor de bucatar pentru restaurant La Crama, in Magurele, program flexibil salariu incepand de la 2500 Lei (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro

specific libanez) cauta grataragiu (cu sau fara experienta) si ajutor ospatar. Pentru detalii sunati intre 12:00-20:00 (0762.212.675 Restauranttulin@yahoo.com

493. Bucatar restaurant de sushi, pt.

494. Bucatar sau bucatareasa pt. restau-

537. Bucatar, bucatareasa cu experienta pentru restaurant central in Calea Floreasca, program 2 cu 2, salariu cald + gratar 2800/ 3000 lei, salariu rece 2.400 lei. 3.000 L; (0766.405.416

SC Taj Evemts SRL angajeaza bucatar specializat in bucataria indiana. Cei interesati pot trimite CV pe express@tajrestaurant.ro. Proba practica eliminatorie. Experienta minima 3 ani; (0720.069.657 express@tajrestaurant.ro

cautam persoana tanara, energica, serioasa, cu experienta de minim 1 an. Se ofera mediu de lucru placut si modern, echipa tanara si dinamica, pachet salarial atractiv; (0733.555.777 hr@upstairs.ro restaurant Chico Chillout cu specific japonez si european. (0733.324.426 chilloutchico@gmail.com

536. Bucatar, bucatareasa Bucatar, bucatareasa pt. Pizza Club 16 cu sediul in Bucuresti, bulevardul Camil Ressu nr. 16 (zona Dristor), castig 2600 plus tips, 2.600 L; (0755.070.846/ 0771.258.305

521. Bucatar, ajutor bucatar, lucrator

Plated angajeaza bucatar.Trimite Cv la mail sau programeaza un interviu la numarul de tel. Abia asteptam sa te cunoastem. (0757.115.735 bistro.plated@gmail.com

523. Bucatar, hotel 4 stele zona Unirii, angajeaza bucatar pentru restaurantul din incinta hotelului, (0755.979.797 fdm@international-bucharest.ro 524. Bucatar, Jollero Restaurant Drumul

Taberei, angajeaza bucatar (masa rece si calda) cu experienta.Salariu motivant, plus tips la evenimente; (0721.374.700 office@jollero.ro 525. Bucatar, restaurant cu specific spaniol situat in zona Dorobanti capitale, angajeaja bucatar cu experienta, (0734.349.076

542. Bucatar,ospatar,persoane pentru curatenie si vase Hotelul Crowne Plaza angajeaza persoane serioase, dornice de munca. Oferim contract de munca, salariu atractiv, masa calda, asigurare medicala de sanatate la Medlife. (021.202.10.60 rodica.mesaros@crowneplaza.ro 543. Bucatar. Terasa/ livrari la domiciliu angajam bucatar cu experienta minima obligatorie 3-5 ani in bucataria internationala. Zona Udristei/ magazin Cocor, sector 3. Program 2 cu 2 zile, 7 zile/saptamana. (0747.040.977 emilia.vlad@yahoo.com 544. Bucatar. Oferta angajare Restaurant

din Neptun, angajeaza pentru sezonul estival 2018: bucatar cu experienta (se ofera salariu foarte bun), ajutor de bucatar, bufetiera, pizzar, spalator vase, ospatari, barman, sef de sala. (0740.674.093 ellimng@yahoo.com 545. Bucatareasa bucatar, pentru Restaurant You & Me, bd. C-tin Brancoveanu 110 D, program 2/2 zile, salariu 2.500 Lei net, tips, bonus de performanta. Se cer experienta in bucatarie romaneasca si/ sau internationala 2.500 L; (0726.782.482 546. Bucatareasa cu sau fara experien-

ta, pentru restaurant Speed Pizza din sectorul 6 Cora Lujerului, program full time in ture, salariu fix si bonuri de masa; 1.600 L; (0734.989.958 contabilitate@speedpizza.ro

498. Bucatar sectie rece angajeaza Relais&Chateaux Le Bistroit Francaise angajeaza ospatar. Se cere minima experienta.Locatie in zona Piata Romana. Salariu atractiv; (021.230.00.36 resurseumane@lemanoir.ro

561. Bucatari si ajutor bucatari cu experienta, pentru sectiile cald si rece, restaurant cu specific romanesc si international zona Casin- Agronomie Oferim salariu intre 2500 si 5000 Lei. Relatii la tel., 100 L; (0746.102.014 veronicanitu07@gmail.com 562. Bucatari si ajutori de bucatari urgent

bucatari (salariul 1.800 - 2.300 lei net + tichete de masa in val. de 300 lei) si ajutori bucatari (salariul 1.500 lei net + tichete de masa in valoare de 300 lei). Detalii la nr. (021.252.20.10/ 021.252.73.31 intermacedonia98@yahoo.com 563. Bucatari si femei la vase, Restaurant- Pub Weiss beer Garden, situat in Militari, b-dul Uverturii nr. 132, angajeaza bucatari si femei la vase, (0723.502.237 oplerbeer@yahoo.com 564. Bucatari, ajutor de bucatari, ospatari angajeaza restaurant zona Drumul Taberei. (0765.035.262 565. Bucatari, restaurant angajez bucatari, ajutor bucatar, om la vase, (0720.554.919 mario_magy_33@yahoo.com

Bucatari, restaurant romanesc angajeaza 5 bucatari urgent, cu plata la zi. Ospatari, picoli (cu sau fara experienta), femei la vase. Oferim cazare si masa; (0737.214.911 566.

567. Bucatari, Wise Box angajeaza bucatari incepatori si cu experienta. Pentru locatiile din: Pipera, Stefan cel Mare, Crangasi, 13 Septembrie; 2.000 L; (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 568. Bucatari, aj. bucatarei, pizzari, femeie vase, bucatar bucatarie romaneasca, salatiera pentru restaurant. Decontare transport. Dupa ora 10,00: (0722.387.386/ 0723.644.179 569. Bucatari, aj. bucatari Restaurant sect 3 specific romanesc angajeaza bucatari, aj bucatari, salariu motivant, se asigura transport; (0744.494.099 570. Bucatari, aj. bucatari, pizzari, femeie vase, bucatar bucatarie romaneasca, salatiera. Decontare transport. Tel. dupa ora 10,00; (0722.387.386/ 0723.644.179 571. Bucatari, ajutor bucatar, ospatari, ajutor ospatar, cameriste, femei de serviciu (curatenie), receptioneri barbati (camping), muncitori necalificati (paznici) pt. restaurant Casa Alba - Baneasa, conditii avantajoase. www.casaalba.ro (021.361.77.33 572. Bucatari, ajutori bucatari pentru restaurant din mall Baneasa, in conditii avantajoase.Program de lucru doua cu doua.Saluriu motivant plus tips zilnic. (0768.494.450 573. Bucatari, ajutori de bucatari Restau-

rant sector 3 angajeaza bucatari, aj. de bucatari. Se ofera salariu motivant. Se asigura transport, bonificatii zilnice, posibilitate de afirmare; (0744.494.099 fivacom@yahoo.com

499. Bucatar sef restaurant din zona Avi-

atori, angajeaza bucatar sef cu experienta in bucataria frantuzeasca. Salariu 1500 euro net. Limba engleza la nivel conversational obligatorie. (0720.804.405 nicoleta_hotnogu@yahoo.com

574. Bucatari, grataragiu, pizzer, ospatari, fete la autoservire, ajutor bucatari la zarzavat, spalatori vase pentru Litoral. Numai cu contract de munca. Salariu atractiv. Oferim cazare si masa; (0729.476.172/ 0763.311.269

500. Bucatar sef restaurant italian, Bd.

Gh. Ionescu Sisesti, sector 1, angajeaza Bucatar Sef cu experienta, min.10 ani in posturi similare.Salariul este de 1500 euro! Pentru detalii, va rugam sa sunati la, 1.500 {; (0724.053.013

575. Bucatari, ospatari cu experienta, ajutor ospatari, femeie la vase si femeie de servici, angajeaza restaurant din Drumul Taberei; (0729.977.250

501. Bucatar sef tura -15 ture cu salariu

2700 lei si bucatar sef -salariu 3700 lei +bonus procent la vanzare a-la-carte si evenimente. 3.700 L; (0721.720.751

576. Bucatari, ospatari, barmani, picoli,

ajutor bucatar angajeaza restaurantul "Elzada" din sectorul 4. (0722.214.001/ 0723.019.747

502. Bucatar sef, Taverna Racilor isi

mareste echipa.Angajam bucatar-sef cu experienta in fructe de mare si peste.Salariu 1500 euro/luna. 1.200 {; (0741.931.611 office@raci.ro

577. Bucatari, ospatari, pizzari, salatiera,

503. Bucatar si ajutor bucatar angajam

578. Bucatari. Restaurant situat in Centrul Capitalei angajeaza in conditii avantajoase bucatari, ospatari, barmani. Salariu motivant, (0744.624.971

bucatar bucatarie romaneasca, pentru restaurant. Decontare transport. Tel. dupa ora 10,00; (0722.387.386/ 0723.644.179

pentru restaurant (0722.718.831

504. Bucatar si ajutor bucatar Mon Paris

Restaurant & Lounge angajeaza bucatar, ajutor bucatar. Contract de munca. Salariu motivant, transport asigurat, obligatoriu experienta minim 1 an; 3.000 L; (0722.893.404 contact@restaurantmonparis.ro

579. Bucatari. Restaurant zona Unirii

angajeaza bucatar, ajutor bucatar si bucatar pentru bucataria rece, (0721.100.000 office@berestroika.com

gram 8 ore, luni-vineri, salariu 2.200-2.500 lei; (0724.546.571

BUCATARI. RESTAURANT GRAFFITI URBAN FOOD ANGAJEAZA BUCATAR CU EXPERIENTA SI AJUTOR DE BUCATAR, ZONA DRUMUL TABEREI. PENTRU MAI MULTE DETALII LA TELEFON; (0721.240.699

550. Bucatareasa pentru preparare

581. Buldoexcavatorist cu experienta

505. Bucatar si ajutor bucatar pentru

salon evenimente zona Pipera, metrou Aurel Vlaicu. (0740.066.015 506. Bucatar si ajutor bucatar, Bistro situ-

at in zona Ateneului Roman angajeaza bucatar si ajutor bucatar (fete) (0766.303.730 florin_casam@yahoo.com 507. Bucatar si ajutor bucatar, colabora-

tor s+d sau full time, pentru salon nunta langa aeroportul Otopeni, in Saftica pe DN1. Maxi de la P-ta Presei, 20 min. Oferim cazare pentru cei din provincie tel: (0742.665.590 contact@salondumariage.ro 508. Bucatar si ajutor bucatar, sector 2

Restaurantul Blue Margarita, angajam Bucatar si Ajutor Bucatar: tineri si dornici sa invete secretele unei bucatarii deosebite. Asiguram training, salariu motivant+bonusuri, transport, lucru 2/2. (0722.537.018 509. Bucatar si ajutor de bucatar Firma de catering zona Militari Residence, Rosu, Chiajna angajeaza bucatar si ajutor de bucatar; (0723.286.401

580.

526. Bucatar, restaurant Pub angajeaza bucatar, program 1 zi cu 1 zi, de la 08.0024.00, transport asigurat, masa asigurata, salariul+procent. (0727.585.253 office@theharp.ro 527. Bucatar, sef de tura si bucatar linie

rece cu experienta, program 1 zi/1 zi libera. Salariu 2500-3000 lei/luna plus bonusuri evenimente, decontare transport. De preferat cu domiciliu in sect 5-6. 3.000 L; (0745.304.777 cm.enescu@gmail.com 528. Bucatar, aj bucatarie, spalat vase

Ne marim echipa, restaurant in Centrul Vechi. Cautam bucatar, aj. bucatarie, spalat vase. Pentru programarea interviului va rgam sa sunati la numarul de telefon intre: 10.00-16.00; (0735.861.683

restaurant fast food, catering situat in Berceni; (0762.348.084

549. Bucatareasa cu experienta, pro-

sandwich, salariu progresiv + bonus, masa gratuita, program 8-22. O zi cu o zi libera, zona Cora Pantelimon; (0734.974.539

pentru firma cu profil electric (0743.047.807 resurse.umane@montajelectric.ro

551. Bucatareasa si ajutor bucatareasa

582. Buldoexcavatorist pentru

cu experienta pentru Gradinita particulara, zona Militari; (0723.737.939 552. BUCATAREASA, camin privat pen-

tru batrani angajeaza gospodina priceputa la bucatarie. Locatiile sunt in Aviatiei sau Floreasca. Relatii la telefon; (0722.621.462 caminprivat@gmail.com www.caminprivat.ro

530. Bucatar, ajutor bucatar Restaurant

553. Bucatareasa, ajutor de

510. Bucatar si ajutor de bucatar pentru Pub, locatie zona Piata Domenii. Detalii la: (0720.533.071 511. Bucatar si ajutor de bucatar pentru

531. Bucatar, ajutor bucatar, catering,

512. Bucatar si ajutor de bucatar Story Pizza angajeaza pentru punctele de lucru din Giulesti si Rahova bucatar si ajutor de bucatar pe o perioada nedeterminata, se lucreaza in ture de 2 cu 2. Salariu bucatar 3200, salariu ajutor 2300, (0733.751.076 manicea.alin@yahoo.com

rant in zona Fizicienilor; (0723.326.713

548. Bucatareasa cu experienta pentru

529. Bucatar, ajutor bucatar pentru Grill Pub, variante de program de lucru full time sau part time, zilnic sau in ture. Detalii suplimentare si programari la interviu (0767.121.685 rezervari@grillpub.ro

Britannia angajeaza personal bucatarie : Bucatar, Ajutor Bucatar, Femeie la vase. Pentru mai multe detalii va asteptam sa ne contactati la numarul de telefon: (0743.937.285

restaurant Herastrau. Cerem seriozitate. Oferim salariu atractiv si beneficii. Te asteptam in echipa noastra; (0786.778.811 info@herastrau.ro

547. Bucatareasa pentru terasa- restau-

evenimente, mancare gatitta, angajare- full time sau part time, carte de munca. Cerinte: experienta, seriozitate, punctualitate, calificare. Locatie sector 4, (0724.248.428 office@catering-evenimente.ro 532. Bucatar, ajutor bucatar, debutanti

pentru un hotel din sectorul 1 1.750 L; (0751.190.463 mihaela.mitrila@ramadaplazabucharest.ro 533. Bucatar, ajutor bucatar, Rocka Burgers angajeaza bucatar sau ajutor de bucatar, carte de munca, 2 zile cu 2 zile. Salariu atractiv plus beneficii. Locatia este la Lujerului vis a vis de mall Plaza, Restaurant Rocka Burgers (0751.576.021 artramid@gmail.com 534. Bucatar, ajutor bucatar, pizzar si lucrator bucatarie interna pentru toate zonele Bucurestiului. Companie multinationala domeniul food delivery deschide noi locatii si cauta colegi. Alaturati-va echipei noastre, se lucreaza 8 ore/zi 2 zile libere pe saptamana, salariul cuprins intre 1.400-2.000 in functie de experienta, persoanele interesate pot suna la numarul tel./ CV la: 2.000 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 535. Bucatar, bucatar sef si ospatari cu experienta, angajeaza Restaurantul Trattoria Piccola situat in Parcul "Lumea Copiilor", Tineretului. Salariu atractiv. (0744.795.060

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

bucatar, angajez pentru camin de batrani, zona Pantelimon; (0769.606.639 554. Bucatarese, bucatar cu experienta

pentru fast food zona Berceni (nu este necesara diploma, nici varsta), salariu 2500-2700 lei, program 1 zi cu 1 zi libera. Contract de munca, 1 masa calda zilnic. 2.700 L; (0770.573.286

555. Bucatari angajeaza Bistro Cafe din

zona Unirii. Salariu atractiv. (0722.362.680

556. BUCATARI pentru hotelul Sheraton

Bucuresti. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata. (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com 557. Bucatari pentru restaurant situat in zona Dorobanti pentru sectia cald. Conditii excelente de lucru, salariu atractiv, tips, asiguram masa, decontam transportul la plecare, program 1/1; 3.200 L; (0729.660.781 alexandra.saioc@gmail.com 558. Bucatari restaurant Vanity angajeaza Bucatari, ajutor bucatari, bufetier, ospatari, picoli, ajutor barman si femeie de serviciu. Pentru detalii sunati la numarul sau office@restaurantvanity.ro (0768.561.332 office@restaurantvanity.ro

Bucuresti. Conditii avantajoase, angajare pe termen lung cu continuitate si iarna. Oferim cazare pentru candidatii din provincie. Perms auto categoriile C sau TR. Echipa tanara si dinamica; (0733.927.231 ninamariasof@yahoo.com 583. Buldoexcavatorist posesor C pt.

societate instalatii Bucuresti. Relatii tel. (0724.482.653 584. Buldoexcavatorist cu experien-

ta pt. firma de constructii Chitila. Se asigura cazare gratuita sau facilitati la transport. Salariu net de inceput 2.400 L; (0755.025.011 585. Buldoexcavatorist, operator pen-

tru buldoexcavator cu permis de conducere. Lucrari in Bucuresti si Ilfov. Asiguram cazare si diurna. Relatii la tel. (031.439.71.31/ 0722.259.653 586. Buldoexcavatorist. Societate comerciala cu sediul in Voluntari,angajeaza buldoexcavatorist cu experienta si permis conducere. Asiguram si cazare .Salariu atractiv , rugam seriozitate. (0762.203.264 bostinagabriel80@yahoo.com

611. Camerista pentru hotel situat vis-avis de Piata Progresul-Bucuresti, angajeaza camerista. Cerinte: persoana curata, constiincioasa, nu este necesara experienta. Responsabilitati: curatarea spatiilor de cazare si anexe; (0722.612.792

592. Calcatoreasa, program full-time,

612. Camerista pentru hotel Herastrau, cautam o colega pe postul de camerista la hotel Herastrau. Cerem seriozitate. Oferim salariu atractiv si beneficii. Te asteptam in echipa noastra; (0786.778.811 info@herastrau.ro

mediu de lucru placut, salariu motivant; (0768.697.894 593. Calcatoreasa, curatatorie haine, Park Lake, Bucuresti. Ofera salariala de la 1.700 L; (0762.259.787 594. Calificati si necalificati pal, femei sau barbati, pentru fabrica mobilier serie, Sos. Oltenitei, Popesti Leordeni, aproape de Pepsi. Salariul 2.000-3.000 lei in functie de experienta si indemanare. (0753.277.788 laramodul@gmail.com

613. Camerista pentru hotel Sarroglia Daca vreti sa faceti parte din echipa noastra, va asteptam la interviu. Hotelul este situat in centru, la 5 minute de statia de metrou Universitate 1.700 L; (0767.186.069 maria@sarrogliahotel.com

595. Calificati si necalificati. Firma constructii cauta pentru reabilitari cu termosistem, cazare gratuita, 30 lei avans/zi; (0746.799.743/ 0724.643.775

614. Camerista, daca esti o persoana ordonata, corecta, lucrezi bine, te asteptam in echipa noastra pentru a ocupa postul de camerista. Informatii si detalii la tel. (0374.130.034 h3302-qm@accor.com

596. Call center Locuri de munca pe limba

615. Camerista, program de 8 ore/zi, program de zi, contract de munca, salariu 1400 lei net primele 3 luni, 1600 lei dupa 3 luni, hotel central, detalii la telefon. 1.600 L; (0721.002.899 enforcems@yahoo.com

engleza, italiana, romana, franceza, germana spaniola, maghiara suport tehnic, relatii clienti. Locatiile sunt: Bucuresti, Brasov, Sibiu, Tg Jiu, Galati, MiercureaCiuc, 99.999 L; (0799.733.465 valeriantamas31@gmail.com 597. Camerista Hotel Minerva. Oferim seriozitate, conditii de munca deosebite, salariu, bonuri de masa, ore suplimentare, sporuri, program 8:00 - 16:00 - 2 zile pe saptamana libere (0726.103.427 hr@minerva.ro 598. Camerista pentru apartamente in regim hotelier, zona Universitate. 1500 lei/luna. Program 3-4 ore/zi, 4-5 zile/saptamana. Pentru detalii sunati la nr de telefon. 1.500 L; (0721.002.899 599. CAMERISTA pentru hotel trei stele, langa Mall Plaza, sector 6. Oferim o masa/ zi, conditii motivante de lucru, bonusuri periodice si alte facilitati. De preferat candidatii sa fie domiciliati in sectorul 5-6. (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com 600. CAMERISTA SI PERSOANA PENTRU CURATAREA ZONELOR PUBLICE. OFERIM SALARIU ATRACTIV, O MASA CALDA/ZI, PROGRAM DE LUCRU 8 ORE/ZI, ANGAJEAZA HOTEL NOVOTEL. PERSOANELE INTERESATE SUNT RUGATE SA SUNE LA NUMARUL DE TELEFON, DE LUNI PANA VINERI, IN INTERVALUL ORAR 09.0017.30 (0747.284.805 601. Camerista si receptionera pentru

hotel. (0745.761.111

602. Camerista cu sau fara experienta,

hotel nou in zona Gara de Nord, 12 camere, program o zi cu o zi, 12 ore/ zi. Camerista cu cateva atributii si de receptie. Limba engleza este un avantaj. Salariu motivant. Rog seriozitate; (0768.730.690 manager@embassy-nord.ro 603. Camerista hotel Angajam persoana cu sau fara experienta, dinamica si reponsabila. Oferim contract de munca, o masa/ zi, salariul net 1500 lei, program de lucru 8 ore/zi, 8 zile / luna libere. Va asteptam in echipa noastra, 1.500 L; (0761.960.309

616. Camerista, femeie vase pentru hotel 4 stele, zona Arc de Triumf, intre Manastirea Casin si Piata Domenii, informatii la telefon (0760.016.599 617. Camerista, ingrijitor spatii hoteliere Hotel Caro, Barbu Vacarescu 164A, sector 2, angajeaza camerista, ingrijitor spatii hoteliere. Relatii la tel., (021.208.61.21 hr@carohotel.ro 618. Camerista/ajutor ospatar in Azuga, suntem in plin proces de extindere si te dorim in echipa noastra! De aceea angajam pentru pensiune in Azuga: bucatari/ajutor bucatari/cameriste/ajutor ospatar; (0723.387.350 cristina.sasu@yahoo.com 619. Cameriste cu experienta pentru hotel de 4 stele in Bucuresti. 2.000 L; (0728.293.279/ 0728.293.279 diatalpos@gmail.com 620. Cameriste cu sau fara experienta pentru unul dintre clientii nostri din Bucuresti (Baneasa). Salariu intre: 1600 lei - 1900 lei (in mana), bonus dupa prima luna in valoare de 100 lei, 1.900 L; (0770.330.875 recrutare@evohr.ro 621. Cameriste din provincie, anga-

jam pentru hotel. Se ofera cazare. Salariul este intre 1200- 2000 ron net. (0755.200.032 622. Cameriste si personal curatenie hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti, angajeaza cameriste si personal curatenie, cu sau fara experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (0743.145.333 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 623. Cameriste zona centrala hotel 5 stele, Agentia Black&Silver, angajeaza cameriste zona centrala. Salariu incepand de la 1600 net, o masa pe zi, plus transportul decontat. Rugam seriozitate, 1.600 L; (0760.696.291 office@black-and-silver.ro 624. Cameriste, cautam persoane serioase, atente la detalii, cursul de calificare sau experienta in domeniul hotelier este un avantaj, salariul se discuta la interviu. Exista si varianta de 4 ore/zi, colaborare/zi. (0765.461.287 625. Cantuitor pentru productie mobilier

604. Camerista hotel 3 stele Langa Mall Afi Cotroceni. Program de lucru 8 ore/ zi, 2 zile libere/ saptamana. Masa de pranz asigurata. Salariu motivant, bonusuri de sarbatori. Programare la interviu la tel., (0728.842.997

la comanda din pal melaminat. Persoane cu experienta sau cunostinte in domeniu. Program L-V 8-18. In Incinta Faur sector 3. Carte munca. Colectiv tanar, posibilitati avansare 2.200 L; (0766.638.967

605. Camerista hotel 4 stele Europa Royale Bucharest angajeaza persoana dinamica, rezistenta la efort, responsabila. Atributii: Curatarea zilnica a camerelor/bailor oaspetilor, holurilor, respectand regulile de igiena. (0724.244.148 manager.bucharest@europaroyale.com

ajutor bucatarie in Piata Amzei si in deschidere in mai in Dorobanti; (0729.191.538

606. Camerista hotel 4 stele Hotel Christina 4 stele, in Bucuresti, zona Piata Romana. Salariu atractiv, mese asigurate, experienta nu este obligatorie. Telefonati pentru programare interviu. (0731.009.999 office@hotelchristina.ro 607. Camerista hotel 4 stele, zona Unirii,

pentru firma de curatenie (0745.526.682

608. Camerista hotel Bucharest Comfort

Suites Bucharest Comfort Suites ofera un post de camerista, fix in inima Bucurestiului. Criteriile sunt urmatoarele 1.200 L; (0786.083.544 nora.alzain@comfortsuites.ro 609. Camerista hotel de 4 stele, RIN

Grand Hotel (Sos. Vitan-Barzesti, 7D). Efectueaza curatenia in camerele de hotel conform standardelor impuse. Cerinte: persoana muncitoare, dinamica,atenta la detalii. Program: 2 zile/ 2 zile libere; (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro 610. Camerista hotel Ion Mihalache Hotel 3 stele - bd. Ion Mihalache, langa statia de metrou 1 mai, capacitate 22 camere, angajam urgent camerista. Program o zi lucrata cu o zi libera, program 817. (0728.884.855

626. Casier cu program flexibil sau fix,

627. Casier pentru targ antichitati zona Bd. Timisoara, program de la 4.30 la 14, 3 zile/saptamana, carte de munca, salariu atractiv (0772.276.051 628. Casier - lucrator comercial angajam lucrator comercial pentru chioscuri cu profil vanzare de presa, tutun, racoritoare, incarcare electronica telefonie mobila, etc. situate in Piata Unirii si zona Regie. Relatii la telefon (0723.554.992 office@octagon.ro 629. Casier Gara de Nord program de

lucru 8 ore zi, schimbul I si schimbul II, activitate de 5 zile lucratoare cu 2 zile libere. Salariu de 1600 Ron net cu contract de munca declarat cu toate taxele; 1.600 L; (0734.300.301 ruxandra.simion@pella.ro 630. Casier pentru benzinarie sector 6, benzinaria Mol, Valea Cascadelor, angajeaza cu contract de munca persoane responsabile. Program flexibil, salariu fix, tichete de masa, tips zilnic, bonusuri. (0769.220.414 valeacascadelor@molromania.ro 631. Casier, vanzator si lucrator comercial

angajeaza SC pentru magazine alimentare situate in zona Rezidentiala Berceni. Salariu atractiv +bonuri valorice. (0769.871.569/ 0764.510.366

632. Casier, casiera benzinarie Mol situata in orasul Otopeni, program de lucru flexibil, oferim bonusuri de performanta; (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com

587. Buldozerist cu experienta, masinist

utilaj angajam masinist utilaj - buldozerist cu experienta si diploma de calificare pentru lucru pe buldozer pe senile in Bucuresti si Ilfov. Salariu atractiv. 2.500 L; (0761.613.297/ 0728.317.560 ady_bantz@yahoo.com www.bitruck.ro

559. Bucatari si ajutori bucatari pentru restaurant din sectorul 6. (0758.111.411

588. Cafe Klein angajeaza ospatar, ospatarita, barman angajam fete/baieti pt cafenea in Centrul Vechi. Daca ai o experienta minima, dorinta de munca si implicare asteptam CV tau. Oferim salariu fix, bonuri de masa, decont transport; kleincafe@gmail.com

560. Bucatari sefi, bucatari, shaormari cu

589. Calcatoreasa finisaje final, Pante-

experienta, pentru societate comerciala detinatoare a mai multor restaurante pe litoral. Oferim salariu incepand de la 4.500 Lei pana la 15.000 Lei lunar pentru perioada iulie/ august, numai in functie de proba de lucru si seriozitate. Oferim cazare in statiune. Ofer detalii intre orele 10,0020,00. Contact: (0784.388.122/ 0728.101.357/ 0723.063.031

591. Calcatoreasa si confectionera atelier croitorie, central, cautam calcatoreasa 3 ore pe zi si confectionera pt produse usoare, lucrate la comanda sau serii mici; (0731.849.891 caliman.andreea@gmail.com

limon, Ilfov, zona Selgros, salariu 1.700 L; (0762.259.787 590. Calcatoreasa pentru final si interfazic, fabrica confectii dama situata in zona Autogara Militari, angajeaza calcatoreasa pentru final si interfazic, confectionere pentru masina simpla de cusut (cu experienta). Relatii la telefon; (0729.847.742

E-mail: redactia@anuntul.ro


20 aprilie 2018

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

11

4

LOCURI DE MUNCÅ 674. Casieri benzinarie Mol (langa Aero-

portul Otopeni); (0722.476.936

675. Casieri societate comerciala angajeaza Casieri, salariul de 2400 Lei, pentru Centrul Comercial Baneasa. Asteptam sa faci parte din echipa noastra; 2.400 L; (0738.652.992/ 0727.561.605 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 676. Casieri benzinarie Mol Benzinarie

Mol, situata in Otopeni, langa aeroport, angajam personal in functia de casier. (0722.476.936 roxanapopescu1974@yahoo.com 677. Casieri OMV Pipera si Chitila, OMV

angajeaza casieri pentru Pipera si Chitila. Salariul este minim 1500 lei + bonuri de masa + bonusuri pentru realizarea targeturilor. Se lucreaza 15 zile pe luna in schimburi zi/noapte, 1.500 L; (0727.101.010 joburistatie@gmail.com

633. Casier, casiera benzinarie Mol, Caramfil, situata in cartierul Aviatiei, (0760.273.774 bicamarian@yahoo.com 634. Casier, casiera, cu sau fara experi-

enta pentru un fast food in zona Berceni, se asigura masa zilnic, contract de munca, training gratuit, se lucreaza 1 zi cu 1 zi libera, 1.700 L; (0770.573.286 635. Casier, lucrator comercial angajam

casier-lucrator comercial pentru magazin cu profil vanzare de presa, tutun, racoritoare si alte produse, situat in hol iesire clienti Metro Cash & Carry Voluntari, Detalii la; (0723.554.992 office@octagon.ro 636. Casier, lucrator comercial pentru

autoserivire. Sunati intre 10.00-17.00; (0769.241.385

637. Casier, lucrator comercial, ajutor cofetar-bucatar, angajam din provincie, oferim cazare pentru personal in bakerycafenea (zona Pipera). CV la email si tel., (0742.102.875/ 0744.520.860 office@freshfooddelivery.ro 638. Casier, operator facturare Firma

accesorii mobilier angajeaza pt. showroom Prelungirea Ghencea nr. 65B casier, persoana pentru facturare. Daca vrei sa faci parte dintr-o echipa tanara, nu ezita sa ne contactezi, 2.000 L; (0728.983.609/ 0799.991.575 office_geo2000@yahoo.com 639. Casier, sofer, ajutor de bucatar pen-

tru Food Truck disponibilitate de a se deplasa in tara pe timpul weekendului. Salariu fix atractiv + plata pe eveniment; (0758.108.018 miachimov@gmail.com 640. Casier- vanzator in magazin non

stop, salariul 1500 lei, adresa str. Aurel Persu nr. 153, sector 4. Rog seriozitate, 1.500 L; (0765.934.678

Casier-operator cu/fara experienta, companie multinationala angajeaza pentru noile locatii din zona Panduri, Victoriei, Stefan cel Mare, Titulescu, D-na Ghica, Titan si Crangasi, se asigura pregatire la locul de munca, salariu intre 1.500 - 1.800 Ron net, o masa asigurata, program flexibil si bonusuri in functie de performanta. Relatii la tel. oricand. CV la mail; 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

641.

642. Casier-operator cu/fara experi-

enta, companie multinationala angajeaza pentru noile locatii din zona Panduri, Victoriei, Stefan cel Mare, Titulescu, D-na Ghica, Titan si Crangasi, se asigura pregatire la locul de munca, salariu intre 1.500 - 1.800 Ron net, o masa asigurata, program flexibil si bonusuri in functie de performanta. CV la mail, relatii la telefon: 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 643. Casier-vanzator restaurant. Vanza-

tor restaurant, asigura gestionarea incasarii banilor, respecta timpii de servire, sugereaza produse. Asigura si pastreaza curatenia in zona de servire, raspunde de aspectul produselor. 1.800 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 644. Casier/ operator preluare comenzi

bucatarie cu terasa/ livrari la domiciliu angajam casier/operator preluare comenzi cu experienta minim 2 ani. Zona Udristei/ magazin Cocor, sector 3. Program 2 cu 2 zile, 7 zile/saptamana. (0747.040.977 645. Casiera depozit engross angajeaza

casiera se ofera salariu net de 1600 ron+300 ron tichete de masa. Adresa: str. Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4 (punct de reper: in spate la magazinul Metro Berceni) 1.600 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 646. Casiera Magazin alimentar, sector 3,

zona Baba Novac angajam personal cu experienta in domeniu pentru postul de casier/a. Program 8h/ zi, carte de munca 8h, salariu, 1.800 L; (0731.305.499/ 0722.697.088 Lisa_fedak9@yahoo.com

651. Casiera cu sau fara experienta, sec-

tor 3, urgent, salarizare 1500, conditi de munca avantajoase, 1.500 L; (0738.725.588 autototal.complet@gmail.com 652. Casiera domeniul auto angajam

casiera in domeniul auto (service auto, spalatorie, vulcanizare) cu experienta Oferim salariu atractiv, mai multe detalii la nr; (0765.000.200/ 0799.400.300 contact@cafyjr.ro 653. Casiera domeniul auto angajam casiera in domeniul auto (service auto, spalatorie, vulcanizare) cu experienta. Oferim salariu 1700-2400 lei mai multe detalii la nr; (0765.000.200/ 0799.400.300 contact@cafyjr.ro 654. Casiera fast food. Fast food din sec-

tor 4 angajam casiera disponibila pentru program in ture, in zona Aparatorii Patriei, relatii la telefon, zilnic dupa ora 9.00, (0722.320.341

655. Casiera Restaurant Restaurant centrul vechi angajam casiera, program o zi cu o zi. (0762.898.936/ 0762.774.268 656. Casiera Shop & Go Sector 5. Zona

13 Septembrie-Petre Ispirescu, Antiaeriana. Ai experienta sau nu, vrei sa inveti lucruri noi, vino sa te alaturi unei echipe entuziaste. Vom gasi un pachet atractiv pentru tine. Vino la un interviu; (0760.919.154 magazinshopgo@gmail.com

tru restaurant Speed Pizza din sectorul 2 Cora Pantelimon, fire comunicativa si spirit de echipa, program full time in ture, salariu fix si bonuri de masa; 1.600 L; (0734.989.958 contabilitate@speedpizza.ro

689. Chelner/ chelnerita - bonus la anga-

jare, Restaurant Nan-Jing angajeaza ospatar/ ospatarite. Oferim seriozitate, conditii de munca deosebite: salariu, ore suplimentare, sporuri, tips si program flexibil, (0729.777.728 hr@minerva.ro 690. Chimisti pentru detergenti pro-

ducator detergenti sector 3 angajeaza inginer chimist, operator chimist, automatist, electrician conditii salariale foarte bune. Cv la arcalux@yahoo.com www.arcalux.ro (0722.404.983 arcalux@yahoo.com 691. Chocolat angajeaza bucatar cu

experienta Chocolat Createur de Gout angajeaza bucatar cu experienta de minim 5 ani atat in sectia cald cat si in sectia rece a bucatariei. Experienta in locatii cu specific international reprezinta un avantaj; 3.200 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro 692. Cinema Pro (Universitate), anga-

jeaza doamna pentru menaj cinematrograf (full time), program flexibil, bonusuri. Detalii la: (0724.885.599 693. CIRCULARIST, Firma din Bucuresti,

producatoare de mobilier la comanda din PAL si MDF, angajeaza urgent circularist cu experienta. Oferim salariu motivant si bonusuri de performanta. (0784.260.321/ 0722.672.160 office@mobilaromania.ro www.mobilaromania.ro 694. Clean Serv angajeaza agenti curate-

nie Angajam agenti curatenie centre comerciale in Bucuresti, sector 6, cu contract de munca pe perioada nedeterminata, 1.500 L; (0799.402.499

per 13 Septembrie sector 5, angajez coafeza cu abilitati de frizerie, salariu fix, comision; (0726.683.545 704. Coafeza cu experienta angajez zona

Brancoveanu, salon cu vad format; (0723.880.799 705. Coafeza pentru vad vechi, salariu si conditii avantajoase; (0764.554.455 706. Coafeza si cosmeticiana pt. Salon Zuzi Style, salonul functioneaza de 9 ani 1.200 L; (0767.415.727 ana_frizeritza@yahoo.com 707. Coafeza si manichiurista cu experi-

enta angajam urgent pt. salon situat in Colentina sector 2, Fundeni, vechime 8 ani, clientela formata, 1 L; (0761.024.023/ 0737.753.638 mihaelam.dragomir@yahoo.com 708. Coafeza si manichiurista cu experi-

enta cu experienta salon Berceni, sect 4 deschis de peste 15 ani, vad si clientela formata, CM 8 ore, program o zi cu o zi. Salariu atractiv negociabil cerem/ oferim seriozitate, 2.000 L; (0726.234.238 709. Coafeza si maseuza Salon Green Day Spa Orhideea angajeaza coafeza si maseuza, vad format,conditii de lucru foarte bune, www.greendayspa.ro; (0747.639.790

««««««««««««««««««

COAFEZA ZONA DIHAM SI IANCULUI PENTRU LANT SALON DE INFRUMUSETARE, CONDITII AVANTAJOASE. SALARIU DE LA 1.900 LEI LA 15 ZILE; (0773.893.325

710.

«««««««««««««««««« 711. Coafeza, manichiurista cu experien-

ta pentru salon de infrumusetare situat in sector 2 (0722.605.019 salondivin@yahoo.com

722. Cofetar si ajutor de cofetar. Laborator de cofetarie, situat in apropiere de Piata Sudului, angajam cofetar si ajutor de cofetar. Oferim salarii atractive si program flexibil. (0740.439.062/ 0743.776.828 dul_mi@yahoo.com 723. Cofetar, ajutor de cofetar, cau-

tam colegi/e pentru compania de deserturi elegante Cupcake Philosophy (www.facebook.com/cupcakephilosophy) in zona Sos. Colentinam Andronache. Contact la mail. (0726.050.568 ioana@cupcakephilosophy.ro.

724. Cofetar, cofetaria Art Dessert,

cursuri de instruire profesionala platite de companie; instruire profesionala continua alaturi de Master Cake Irina Apostol; venit salarial in functie de nivelul pregatirii tale. (0722.305.398 emilia@emexromania.ro 725. Cofetar, modelator pasta de zahar, cofetarie zona Titan, angajeaza modelator pasta de zahar. (0734.376.662 ira_eu@yahoo.com 726. Cofetar, patiser cu experienta,

daca stapanesti bine bazele cofetariei/ patiseriei, esti serios, punctual si pasionat de meseria ta, te asteptam cu drag sa ni te alaturi. Salariu intre 2.300 si 3.000 lei in functie de experienta (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro

enta in domeniu, oferim salariu atractiv; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 659. Casiera, Autosoft angajeaza

casiera, salariu net, 1.900 L; (0753.090.362

727. Cofetarese (2), cu experienta, 3 ajutor cofetar cu minim experrienta si lucrator comercial. Program 8 ore/zi, salariu motivant plus bonusuri in functie de implicare si talent; (0732.811.100

660. Casiera, lucratoare comerciala

Shop&Go Mega Image angajeaza in sectorul 1, program 8 ore pe zi, salariu motivant cu sanse de avansare (0730.064.288 661. Casiera, lucratoare comerciala Shop&Go Mega Image angajeaza in sectorul 1, program 8 ore pe zi, salariu motivant cu sanse de avansare; (0730.064.288

728. Cofetari pentru laboratorul nostru din Militari, apropiere mall Plaza Romania. Salariu net: 2.300-3.000 lei in functie de experienta plus bonuri de masa. Program decent. Contract perioada nedeterminata; 3.000 L; (0743.501.155 laborator@chocolat.com.ro

662. Casiera, lucratoare comerciala Shop&Go Mega Image angajeaza in sectorul 6 (B-dul Iuliu Maniu), program 8 ore pe zi, salariu motivant cu sanse de avansare; (0729.903.824

729. Cofetari si patiseri pentru hotelul Sheraton Bucuresti. Salariul incepand de la 1.700 lei, negociabil in functie de experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com

663. Casiera, lucratoare comerciala

Shop&Go Mega Image angajeaza in sectorul 6, program 8 ore pe zi, salariu motivant cu sanse de avansare (0729.903.824

730. Cofetari, patiseri cu experienta,

zona 13 Septembrie; (0744.530.245

664. Casiera, lucratoare comerciala Shop&Go Mega Image angajeaza in sectorul 6, program 8 ore pe zi, salariu motivant cu sanse de avansare (0729.903.824

731. Cofetari, pizzari, patiseri, vanzatoare pentru cofetaria Atena, CV la contact@cofetraia-atena.ro (0751.308.181 contact@cofetaria-atena.ro

665. Casiera, lucratoare comerciala, Shop&Go Mega Image angajeaza in sectorul 1, program 8 ore pe zi, salariu motivant cu sanse de avansare (0730.064.288

732. Cofetaria Sweet by Marvio anga-

jeaza cofetar, ajutor cofetar, personal curatenie, salariu avantajos; (0765.627.216

733. Cofetariile Tip Top - vanzatoare pt locatiile din Ferentari, Sebastian, Giurgiului,Crangasi, Bucurestii Noi, Mihaelache, Pipera. Salariul 1650 lei net + 145 lei bonuri de masa, 1.800 L; (0732.672.654

666. Casiera, lucratoare comerciala, Shop&Go Mega Image angajeaza in sectorul 1, program 8 ore pe zi, salariu motivant cu sanse de avansare (0730.064.288 667. Casiera, lucrator comercial Shop&GO Mega Image zona Sos Pantelimon, capat 14, cu sau fara experienta anterioara in comert, flexibilitate si spirit de echipa. Program in ture, contract munca, 1.700 L; (0767.810.249 adrian_bra@yahoo.com

734. Colaboratori, firma Express Kurier Europa din Austria cauta colaboratori, firme de transport cu Sprinter cu capacitate de la 4 europaleti pentru transport marfa în UE. www.exs (004366287977218 tub.at@exs.de

668. Casiera/vanzatoare pt magazin

735. Colaboratori. Companie de teatru

alimentar zona Brancoveanu. Conditii avantajoase, program flexibil. Tel: (0722.691.308 serban.penda@yahoo.com

669. Casiere pentru hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti. Experienta si cunoasterea limbii engleze este obligatorie. CVurile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (0742.081.800 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com

671. Casiere cu sau fara experienta

650. Casiera cu sau fara experienta, pen-

688. Chelner, chelnerita, ajutor bucatarie Companion Bistro cauta colegi noi care se ne ajute la prepararea si servirea meniului nostru realizat din produse naturale si sanatoase. Str. Ionescu Baican 31. (0745.023.177 radu@bacaniacompanion.ro

703. Coafeza Salon situat in zona Pros-

auto; (0744.377.851

648. Casiera pentru un shop din incinta

Shop&Go Mega Image angajeaza in sectorul 1, program 8 ore pe zi, salariu motivant cu sanse de avansare; (0729.903.824

681. Casieri. Pepco Retail angajeaza casieri pentru magazinul din Bucuresti Mega Mall. Alatura-te si tu echipei noastre! Mediu de lucru placut si posibilitati de dezvoltare continue. Rugam sunati la 0737514675 sau trimiteti CV-ul la: hr.ro@pepco.eu (0737.514.675 hr.ro@pepco.eu

687. Cauti de munca? Alatura-te echipei noastre de curatenie. Suntem o firma profesionista de curatenie, specializati pe spatiile comerciale. Salariu peste medie. Sunati pentru detalii; 1.000 L; (0723.034.368 curateniegenerala01@gmail.com

702. Coafeza Salon coafor angajez coafez(a) sa stie si frizerie, coafeza, pentru salon situat in zona Brancoveanu, vad; (0734.548.871 floryhapau@yahoo.com

658. Casiera, angajam casiera cu experi-

670. Casiere pentru magazin alimentar.

649. Casiera / lucratoare comerciala

680. Casieri. Pepco Retail angajeaza casieri pentru magazinul din Bucuresti Centrul Comercial Colosseum. Alatura-te si tu echipei noastre! Mediu de lucru placut si posibilitati de dezvoltare continue. Rugam sunati la: 0726178226 sau trimiteti CV-ul la: (0726.178.226 hr.ro@pepco.eu

Caut doamna pentru ajutor menaj; (0722.507.708

657. Casiera spalatorie - vulcanizare

647. Casiera pentru service auto, vulcanizare, angajam casiera , salariu 1.600 lei, program o zi cu o zi sector 1 zona Piata Domenii, 1.600 L; (0784.339.160

S-Park- zona Piata Presei angajez o persoana pentru postul de casiera. Programul este de L-V de la 9-17. Salariul este de 1400 lei net; 1.400 L; (0729.699.825 andreea@wedohr.ro

678. Casieri, lucratori comerciali pentru Shop&Go. Locatia este in sector 1 Bucuresti. Program de 8 ore. Beneficiezi de Bonus de inventar intre 300 si 600 lei si anumite zile se pl?tesc dublu; 1.600 L; (0787.868.036/ 0724.510.904 cityshop.angajare@gmail.com

686.

Program avantajos . Primesti bonus de inventar 1.600 L; (0724.510.904 Cityshop.angajare@gmail.com

urgent sector 3 program 1 zi cu o zi salarizare 1500 -2000; (0738.725.588 buildprest@yahoo.com 672. Casiere si lucratori comerciali Shop&Go Mega Image angajeaza in zona Bucurestii Noi, 6 posturi disponibile, primesti bonus la inventar. + un cos de cumparaturi lunar; program non stop 1.700 L; (0787.868.036/ 0724.510.904 Cityshop.angajare@gmail.com 673. Casiere, Shop&Go angajeaza casiere si lucratori comerciali pentru programul 07:00-22:30 zona Bucurestii Noi sector 1. Se primeste bonus de inventar, se primeste un cos de cumparaturi lunar 1.600 L; (0787.868.036/ 0724.510.904 Cityshop.angajare@gmail.com

si film cauta colaboratori scenariu, regie, actorie, figuratie; (0732.883.008/ 0763.547.723/ 0774.408.620

679. Casieri, casiere si preparatoare sandwich-uri Benzinaria Mol Timpuri Noi angajeaza cu contract de munca persoane responsabile. Program flexibil, salariu fix, tichete de masa, tips zilnic, bonusuri. Angajam si operatori platforma cu atestat GPL; (0724.528.622 timpurinoi@molretail.ro

Casieri. Pepco Retail angajeaza casieri pentru magazinul din Bucuresti Sun Plaza. Alatura-te si tu echipei noastre! Mediu de lucru placut si posibilitati de dezvoltare continue. Rugam sunati la: 0728444921 sau trimiteti CV-ul dvs. la: hr.ro@pepco.eu. (0728.444.921 hr.ro@pepco.eu 682.

Casieri. Pepco Retail angajeaza casieri pentru magazinul din Bucuresti Vulcan. Alatura-te si tu echipei noastre! Mediu de lucru placut si posibilitati de dezvoltare continue. Rugam sunati la: 0732420973 sau trimiteti CV-ul dvs. la: hr.ro@pepco.eu. (0732.420.973 hr.ro@pepco.eu 683.

695. Club Oxygen angajeaza ospatar, ospatarita puteti lasa un CV la adresa de mail sau la receptia clubului din mall Sun Plaza, de langa metrou Piata Sudului, Big Berceni. (0751.091.792 rezervari@oxygen.com.ro 696. CN Posta Romana SA, Oficiul Postal Municipiul Bucuresti din Calea Giulesti, nr. 6-8, sector 6, Bucuresti, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi: oficiant urban; factor postal distribuitor urban. Conditii de participare: invatamant obligatoriu. Documente necesare pentru inscriere: cerere de inscriere la concurs adresata Directorului General; actul de identitate sau orice alt document care sa ateste identitate, potrivit legii, dupa caz (copie si original); documentele care sa ateste nivelul studiilor (copie si original); cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; curriculum vitae. Loc de depunere a documentelor: Directia Resurse Umane - Bucuresti, cu sediul in Calea Giulesti, nr. 6 - 8, sector 6, Bucuresti; (021.302.27.57 resurseumane@posta-romana. ro 697. CNPR - Of. Postal Bucuresti 5 anga-

jam factori postali si oficianti. Relatii la: (021.336.45.65/ 0736.705.119 698. Coafeza am deschis cel de-al doilea

salon Anias Beauty Center si ne marim echipa. Angajam coafeza , experienta minim 3 ani. Salariul 2500 ron. Ne gasiti langa statia de metrou Dimitrie Leonida; 2.500 L; (0730.823.044

684. Casierita, pizzeria Vechia Napoli

699. Coafeza angajam coafeza in zona sectorului 5. Nesatisfacand numarul mare de cerinte ne dorim sa va alaturati echipei noastre Salariu peste asteptari; 1 L; (0723.195.467

angajeaza casiera serioasa, dinamica, sa se alature echipei noastre tinere dar cu vechime mare la noi, program atractiv, 2 zile 10:00 -21:30, 2 zile libere. Zona sector 1 (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com

700. Coafeza cu experienta minim 1 an, salariu atractiv, 2.000 lei +cm platita, 8 ore, salon de 10 ani. Program 1 zi da, una nu. Weekend da, unu nu, zona metrou Gorjului, 2.000 L; (0724.357.422

685. Castiga pe scena online vrei castig-

701. Coafeza pachet salarial atragator

uri peste medie, luna de luna, cu un efort minim si un program lejer? Vrei siguranta si stabilitate? Ai peste 18 ani? Stii engleza la nivel mediu? Castiga cu www.teatrustudio.ro . (0768.663.442/ 0768.663.442 contact@teatrustudio.ro

peste 2500 ron format din parte fixa, bonus de performanta, bonus de fidelitate, carte de munca, alte beneficii, program flexibil, training gratuit, clientela selecta formata. 2.500 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro

712. Coafeza, salon la piata Iancului, angajam coafeza. 8 ore / zi, nu se lucreaza duminica. CM 8 ore. tel; (0721.789.050 713. Coafeza, zona Ozana, sector 3, salariu atractiv. Cer experienta minim 3 ani; (0766.527.180 714. Coafeza, cosmeticiana, maseuza, manichiurista, tehnician unghii false, salon sector 3, Titan, vad format, cu contract munca; (0733.814.616 715. Coafeza, frizer, cosmeticiana, manichiurista (manichiura pedichiura clasica si semi) experienta minim 2 ani pentru salon de infrumusetare Bella Studio program o zi cu o zi , duminica liber. Zona Obor, Stefan cel Mare (0727.862.288 florentinapopescu12@yahoo.com 716. Coafeza, manichiurista, frizer, acceptam incepatori talentati, zona Big; (0729.918.156 717. Coafeza, stilist Manichiurista cerinte:

sa stie sa faca manichiura simpla si semipermanenta si pedichiura, salonul este situat in zona Ion Mihalache -Turda, sector 1, 3.000 L; (0731.276.442/ 0732.416.777 liliana_badana@yahoo.com

736. Colantor cu experienta si permis auto cat. B, salariu motivant. CV la email; regatadesign@gmail.com

Coleg pentru departament grafica cu competente in: Photo Shop, Coreldraw, Adobe Light Room. Conditii salariale si de lucru bune. Rugam seriozitate, zona Vatra Luminoasa, sector 2; 2.500 L; (0773.948.582 bekam_grup@yahoo.com

737.

738. Colega Gorgona Design, producator

articole suvenir. Colectiv unit si plin de viata confectionam, etichetam si ambalam produse manufacturiere. Cautam colega serioasa, indemanatica, spirit de echipa, comunicativa. Contract munca, bonuri si alte avantaje; (0787.613.427

739. Colega pt magazinul nostru de mer-

cerie. 1.500 L; (0723.160.120 milion@primul-meu-milion.ro

740. Colega cautam, market Aviatiei zona

metrou Aurel Vlaicu, program flexibil. Conditii avantajoase. Salariu net, 1.800 L; (0751.110.789

««««««««««««««««««

COLEGI -UN NOU CONCEPT INTERNATIONAL IN ROMANIA, KONE MANIA, PIZZA LA CORNET. SOCIETATEA PROMPT FOOD, COMPANIE CU VASTA EXPERIENTA IN INDUSTRIA OSPITALITATII ESTE IN CAUTARE DE NOI COLEGI- PIZZARI SI LUCRATORI FAST FOOD ORIENTATI CATRE PERFORMANTA SI REZULTATE IN SERVIREA CLIENTILOR NOSTRI. DACA ACCEPTI PROVOCAREA NOASTRA, TRIMITE-NE CV-UL TAU SAU SUNA LA (0724.540.839 RESURSE.PROMPT@ GMAIL.COM 741.

«««««««««««««««««« 742. Colegi cautam, societate comerciala

cu sediul in Bucuresti, sect. 2, angajeaza in conditiile legii gestionar depozit, manipulant marfuri si muncitori productie. Relatii la tel; (021.252.54.53 marilena.ghita@youngerkarom.ro 743. Compania municipala Paza si Secu-

ritate Bucuresti angajeaza : agenti de securitate, agenti interventii, tehnicieni sisteme de securitate, operator dispecer. Detalii la tel; (021.371.26.95 744. Companie de paza angajeaza agenti securitate, conditii avantajoase, salariu motivant, Berceni. (0726.906.599 745. Concurs pentru urmatoarele posturi

organizat de Regia Autonoma Monitorul Oficial - consilier juridic la Redactia Monitorul Oficial Partea I - absolventi ai Facultatii de drept, utilizatori computer; - auditor intern - studii superioare economice, certificat de atestare ca auditor intern, vechime in specialitatea studiilor de minim 5 ani, utilizatori computer; - redactor - absolventi ai Facultatii de Filologie, Limbi Straine, Jurnalism, utilizatori computer; - redactor contract pe perioada determinata, absolventi ai facultatilor de Litere, Limbi Straine, Jurnalism, avand cunostinte temeinice de limba engleza, utilizatori computer; experienta acumulata intr-o editura constituie avantaj. Relatii la telefon; (021.318.51.35 746. Concurs titularizare invatatoare Scoala Primara Little Genius organizeaza concurs de titularizare pe 4 posturi de invatatoare. Pentru informatii asteptam mail la office@littlegenius.ro office@littlegenius.ro 747. Conducator auto Bronec angajeaza

personal pentru functia de conducator auto cu atributii de agenti securitate, cu permis categoria B, pentru obiectivele din Bucuresti; (021.326.20.44 bronec@bronec.ro 748. Conducator auto soc. com distribu-

tie optica medicala, sect. 3, angajeaza conducator auto.Cerinte: permis de conducere cat. B (vechime minim 5 ani), experienta pe autoutilitaraserios, responsabil, punctual, fara cazier. (0722.357.139 glassdistribution@yahoo.ro 749. Conducator auto societate comerciala angajeaza conducator auto pentru transport persoane categoria D, cu atestat persoane si cartela tahograf valabile pentru tronsonul Mihailesti Bucuresti, tur-retur (0785.823.513/ 0735.547.161 mihai.millenium@yahoo.com 750. Conducator auto, societate comerciala angajeaza conducator auto pentru transport persoane, permis categoria D cu atestat persoane si cartela tahograf valabile pentru tronsonul Buftea Bucuresti, turretur (0767.721.978/ 0785.823.513 mihai.millenium@yahoo.com 751. Conducatori auto categoriile b, c, e

- salariu + bonuri de masa + ore suplimentare platite si muncitor necalificat salariu + bonuri de masa pt. Protan SA sucursala Popesti Leordeni (0721.211.003 florentina.draghici@protansa.ro 752. Confectioner confectionera,. atelier de design vestimentar angajam confectionera cu experienta confectii dama, produs cap coada. Un cadru placut. Se ofera salariu atractiv, bonusuri si CM. Locatie Piata Alba Iulia; (0743.554.746

718. Coafeza, stilist, pentru salon lux Beauty Lounge clientela formata, spatiu comercial, zona Calea Mosilor, intersectie Eminescu, Pizza Hut, Dacia. Experienta in domeniu, coafuri speciale, seriozitate, profesionalism, aspect fizic placut, receptiva; (0744.499.555/ 0722.301.575 cristina@wic.ro http://www.thebeautylounge.ro 719. Coafeza. Salon de infrumusetare sit-

uat in sector 4 intre piata Sudului si b-dul Brancoveanu angajeaza coafeza cu sau fara experienta, posibil si pensionara. Program 8h/zi CM,2 zile libere pe saptamana(d-l) (0741.163.188/ 0744.648.721 stancaramonadaniela@gmail.com 720. Cofetar Laborator in Pantelimon, Ilfov. Vei prepara produse de cofetarie, torturi si decoratiuni pentru cofetaria proprie. Contract de munca, program flexibil, salariu motivant, mediu de lucru placut. (0720.738.498 721. Cofetar profesionist, in zona Pipera,

contract de munca si salariu motivant. 3.500 L; (0751.015.851/ 0757.116.733

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


12

20 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 793. Consultant vanzari Showroom obiecte sanitare de lux angajam consultant vanzari cu experienta in domeniu, oferim salariu motivant plus bonus din vanzari. Relatii la, 2.000 L; (0729.932.957 doina@artemisromania.ro 794. Consultant vanzari Societate com-

erciala cu sediul in Valea Cascadalor angajeaza consultant vanzari pentru showroom obiecte sanitare, oferim salariu plus comision din vanzari; (0729.932.957 DOINADUMITRU@HOTMAIL.COM 795. Consultant vanzari cu experienta

pentru magazin online de carucioare si scaune auto copii.Salariu motivant + procent.Experienta in vazari directe in magazin sau pe teren, bun comunicator, prezentabil, cunostinte operator calculator. CV pe mail: (0743.666.006 contact@carucioaredecopii.ro 796. Consultant. Benzinaria OMV Lizeanu angajeaza consultant vanzari gastro si shop; (0736.898.770 797. Consultat vanzari suntem un maga753. Confectioner masina liniara,

triplock, personal masa croit, muncitor necalificat, bonuri de masa; (0746.198.989

754. Confectioner textile, liniare, triplock, produs cap-coada, program de lucru 8 h, experienta minim 2 ani, remunera?ie avantajoasa. Conditii deosebite de lucru, zona Piata Victoriei. Persoana contact: Georgia; (0724.292.369 eurobotul@yahoo.com 755. Confectioner haine, angajam cu carte de munca confectioner textile. Candidatul trebuie sa stie sa coasa un produs cap-coada. Oferim un salariu motivant, mediu de lucru placut si bonusuri care dubleaza venitul (0727.772.146 756. Confectioner imbracaminte dama

zona Costin Georgian metrou, salariu avantajos, conditii de munca excelente, CM, 2.000 L; (0734.537.564 office@fashionhaine.ro

757. Confectioner incaltaminte Firma incaltaminte angajeaza personal pentru atelierele de cusut (masiniste si preg?titoare masa), talpuit si croit stanta. Zona Timpuri Noi. Tel. (0726.158.451 758. Confectioner simpla, triploc. Atelier

croitorie angajam confectionere pe simpla triploc. Curatat de ate, alimentat. Se lucreaza pe operatii, oferim prime, bonusuri, decontam transport. Salariul brut de inceput 1400 ron, 1.400 L; (0760.316.499 florin@nastya.ro 759. Confectioner tamplarie aluminiu

Confectioner tamplarie aluminiu, experienta minim 5 ani in productie, salariu + bonusuri in functie de productia realizata. O buna cunoastere a profileleor Profilco, Aluprof, Alumil . 3.500 L; (+40724536463 mihai.popescu@tamplarie.com 760. Confectioner, cusator, articole

marochinarie, asamblator-montator, croitor-stantator, necalificati. Firma italiana de productie art. marochinarie, Buc, sect 3, Drum intre Tarlale nr. 42, Ratb 103, 246, Statia Garii Catelu. (021.345.04.46 george@nazarenogabrielli.ro 761. Confectioner, montator tamplarie

rie, zona Piata Rahova; (0761.969.724/ 0764.995.225

nzin de bijuterii si ne cautam colega daca vrei sa faci parte de echipa noastra te asteptam alaturi de noi. Pentru detalii; 1.400 L; (0769.611.210/ 0728.041.217 catalina.elena788@yahoo.com

774. Confectionere pentru triplok, liniara

798. Contabil Angajam contabila pentru

773. Confectionere pentru atelier croito-

si calcat cu experienta, personal la sala de croit in zona Delfinului. Se ofera contract de munca si salariu intre 1600 si 1800 lei Cerem seriozitate. (0742.032.849/ 0763.484.929 gaby.nicolae@gmail.com 775. Confectionere cu experienta haine

dama, salariu fix 1.500 - 1.900 + bonuri de masa, program 07.00 - 15.30, conditii foarte bune, sector 3; (0767.341.095/ 021.324.53.08 776. Confectionere Imbracaminte,

croitorese . Angajam confectioneri imbracaminte, croitorese cu experienta la masina simpla, 2 ace si triplock. Zona Ghencea, sector 6. program 8 ore /zi . Se asigura salariu, bonuri de masa si transport gratuit; 1 L; (0720.475.185/ 0720.475.185 office@escapestarjeans.ro

Confectionere masini liniare, surfilat, calcat final si interfazic, modelier si personal pentru sala de croit. Decontare transport +tichete masa. Salariu negociabil. Zona Militari; (0734.522.529 777.

778. Confectionere textile cu experienta

pentru masina simpla si triplok pentru atelier croitorie, salariu motivant, program 8 ore, de luni pana vineri. Zona sos. Viilor 1.500 L; (0723.009.441 office@bludesign.ro

782. Confectioneri angajeaza firma de

764. Confectionera cu experienta in

confectii dama, cunoscatoare masina de cusut liniara. Salarizare peste medie, loc stabil, conditii placute; (0722.203.046/ 0722.399.717 asistent.manager@chanttal.ro 765. Confectionera liniara juki, angajam

doamna cu experienta pentru masina liniara juki, produs cap coada. Colectiv minunat, Salariu atractiv, Gimnastica, Obiective frumoase, Petreceri de firma, Bonusuri. Atelier Piata Unirii; 1 {; (0726.221.274/ 0722.284.442 office@annebebe.ro 766. Confectionera pentru lucru la

masina de cusut liniara. Fabrica de steaguri, zona Dristor - Vitan. Salariu motivant, program de lucru L-V; (0762.632.268

pot trimite CV la email; office@gamaadmin.ro

804. Contabil cu experienta minim 1 an, cunoastere soft Saga obligatoriu, pentru companie experta CECCAR. Pachet salarial avantajos 1.900 L; (0726.383.953 angajari@contabilicesc.ro

839. Covrigar cu experienta, Soseaua Pantelimon, program zilnic 8 ore, (5.3013.30), duminica inchis, carte de munca, salariu 1500 Lei (0764.497.270 840. Covrigar cu experienta, urgent in zona Pantelimon Cora. Program o zi de la 5.30-18.00. Duminica inchis, salariu, 1.500 L; (0757.371.822 841. Covrigar si patiser cu experienta,

zona Giulesti; (0785.854.405

842. Covrigar, covrigarie angajam covri-

gar si vanzatoare cu experienta, carte de munca. Rog seriozitate. (0768.745.571 843. Covrigar, patiser si vanzatoare;

(0770.445.103

823. Control final, verificare marfa iesire

magazin depozit engross angajeaza control final/ verificare marfa iesire magazin ofera salariu net de 1600Ron+300 ron tichete de masa, din:Str.Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4, in spate la Metro Berceni; 1.600 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 824. Conversatii online Esti o persoana

dinamica, vesela si ambitioasa atunci acest job este perfect pentru tine. Bonus angajare 800$, posibilitate de avansare, fara stres si fara sefi. Castiguri garantate 5000-10.000$, 5.000 {; (0760.657.114 gorgonize@yahoo.com 825. Conversatii online fete si baieti, bonus de angajare 850$. Iti doresti un job care sa-ti ofere satisfactie financiara? Ai nimerit exact unde trebuie!Suna acum la unul dintre numerele noastre si programeaza-te chiar azi la un interviu; (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro

844. Covrigareasa cu experienta pt.

Patiseria Tismana, se lucreaza: luni-vineri, 06:00-16:30, sambata si duminica liber. Zona Colentina Fundeni 2.500 L; (0733.869.232

COVRIGARI, PATISERI, PERSONAL PATISERIE ANGAJAM ZONA COLENTINA. OFERIM TRANSPORT SI SALARIU BUN; (0749.327.214 845.

846. Cristim angajeaza agent de securi-

tate (cu atestat), (0745.790.537/ 0758.078.945

847. Cristim angajeaza pentru sectia

catering (Bd. Bucurestii Noi, nr. 140, sector 1, Bucuresti), mecanic utilaj, sef serviciu tehnic (inginer utilaje catering); (0758.078.945 costantin.rautu@cristim.ro

Croitor - croitoreasa dama, barbat. Cautam o persoana cu experienta in retusuri/ creatie vestimentara. Oferim prime si un colectiv sociabil si plin de viata. Salariu atractiv. Atelier central, Mosilor; (0720.130.490 848.

849. Croitor angajam urgent atelier de

croitorie pe comanda, zona Domenii, angajeaza urgent croitor cu experienta si lucrator in masina. Program L-V:10:0018:30. Salariu atractiv. Mediu excelent de munca. Detalii la telefon; 2.500 L; (0722.988.918 office@adola.ro 850. Croitor cu experienta, croitorie bar-

bateasca. Atelier productie si retuserie, zona Obor, salariu motivant, 2.000-3.000 lei; (0724.284.448 851. Croitor pentru atelier de croitorie cautam pe cineva pasionat de croitorie (cu sau fara experienta, putem invata impreuna) care sa lucreze pe partea de productie; (0740.240.604 andreea.tron@gmail.com 852. Croitor sau croitoreasa pentru

retusuri, magazinul Bucur Obor. Detalii tel.; (0766.979.230 853. Croitor, croitoreasa, pentru retusuri,

B-dul Ion Mihalache. 2.000 L; (0723.160.120 milion@primul-meu-milion.ro

sector 4, salariu atractiv; (0723.283.374 785. Confectioneri si calcatori final cu

855. Croitoreasa Atelier cu vechime de

experienta pt. firma confectii dama zona Vitan. Relatii la telefon (0745.020.199

7 ani, zona Piata Romana, angajam croitoreasa pentru produs cap coada si serii mici. Program: luni - vineri: 8.30 17.00, salariu si carte de munca. (0748.119.171

786. Confectioneri, calcatori, muncitori sala croit confectioneri, calcatori, muncitori sala croit, .Oferim salariu 1 400 - 1600 lei si bonuri de masa, Contract de munca. Programul este de 8 ore in acord global.. salariul platit la timp;

856. Croitoreasa Atelier in zona Victo-

riei, angajam croitoreasa pentru croit serii mici si comanda. Salariu, cm; (0748.119.171 manu@manuri.ro

787. Confectioneri, calcatori, muncitori

sala croit cu contract de munca, salariul 1400 -1600 net+ bonuri de masa. Programul 8 ore conform acord global. Zona Militari sector 6. (0773.878.994

790. Consilier vanzari Baneasa, cautam

770. Confectionera, confectioner, pen-

consilieri vanzari pentru magazinul din Baneasa Shopping City! Asteptam CV-urile voastre pe adresa: anaradufashion@yahoo.com ?i pentru alte detalii nu ezita?i sa ne contacta?i; (0733.535.912 anaradufashion@yahoo.com

771. Confectionere cu experienta pen-

791. Consilier vanzari, service auto cautam o persoana serioasa, onesta, cu experienta in domeniu si care sa se implice in actiunile desfasurate in service prin prezentarea, promovarea si vanzarea produselor. (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

tehnollog (coordonator activitate) pentru atelier confectii dama serie, program 7.30 16, salariul motivat; (021.434.88.48/ 0747.501.279

803. Contabil cu experienta Cei interesati

tate al produselor textile dama. Experienta in domeniu minim 1 an, cunoscator masina de cusut liniara; (0722.203.046/ 0722.399.717 asistent.manager@chanttal.ro

784. Confectioneri tamplarie pvc, zona

769. Confectionera textile, angajam

772. Confectionere masina liniara,

tati foarte bune de operare pe calculator, persoana flexibila, usor adaptabila in situatii noi, atitudine pozitiva, atentie distributiva, meticulozitate, abilitati f bune de organizare; (0755.502.616/ 0725.886.010 office@stehos.ro

838. Cosmeticiana. Lant de saloane Bucuresti, angajeaza cosmeticiana cu experienta zona Dorobanti. Vad, conditii avantajoase. Salariu 2.400-5.000 lei la 13 zile/ duminica liber; (0751.251.411

854. Croitor, modelier Atelier de creatie vestimentara angajeaza pentru punctul de lucru din Bucuresti, sector 4, croitor(easa) / modelier(a) cu experienta in executia unui articol cap-coada. Program full time, 2.500 L; liviumarin61@gmail.com

789. Consilier Vanzari - Cofetaria Art Dessert, cofetaria de lux Art Dessert angajeaza consilier vanzari, venit lunar net: 2100 lei (dupa trei luni), contract de munca. Adresa: Sos. Buc. - Targoviste nr. 22B (in zona Restaurantului Doi Cocosi); 2.100 L; (0722.305.398 emilia@emexromania.ro

tru masina liniara. Mijloc de transport metrou Timpuri Noi; (0771.706.646

802. Contabil Chitila, zona sector 1 abili-

822. Control CTC, controlul de cali-

cusut, butoniere, nasturi, triplok, calcator final, pentru fabrica de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor, (021.424.62.93

768. Confectionera si confectionere liniara confectii Angajam confectionera si confectionere pentru atelier confectii textile Bucuresti. Angajam doamne cu experienta pentru atelier confectii Bucuresti Unirea Shopping Center, aproape metrou, (0726.221.274/ 0722.284.442 prunoiualex@yahoo.com

tru produs cap-coada atelier creatie vestimentara, salariu atractiv, mediu de lucru placut, loc de munca stabil, contract munca, program l-v, 8h cu pauza de masa, zona Piata Victoriei-Aviatorilor; (0723.879.101 jobs@cristallini.com

801. Contabil asistent manager foarte ordonata, atenta firma de audit si expertiza contabila din zona Floreasca cautam economista/ contabila (eventual stagiara) foarte ordonata, atenta, harnica si cu multa rabdare pentru lucrari de expertize si audit (0724.317.245/ 0744.317.245 gabriel@ceacalopol.com

persoana contabilitate primara, minime cunostinte despre comert si alim. publica, biroul fiindu-i in restaurant, Militari. Program 8 ore Luni-Vineri, 07-15, sau poate fi 10-18. Oferim masa zilnica; 1.700 L; (0737.567.547

783. Confectioneri in masina simpla de

atelier, cartier vizavi Oncologie Fundeni. Conditii bune; (0720.267.528

confectionera textile cu experienta pentrumasina liniara si triploc realizarea cap coada a unui produs (Rochii de zi), program L-V / 7-15, salariu 1800-2000 ron, asiguram carte de munca; (0720.290.699

(0721.152.872

837. Cosmeticiana, program o zi cu o zi, salon vechime 9 ani; (0787.329.518

821. Contabilitate primara, angajam

confectii din Bucuresti. Relatii la telefon. (0731.041.499/ 0722.810.381

788. Consilier vanzari angajeaza Le Manoir, magazin cu specific de vinuri frantuzesti pe piata romaneasca. Cerinte: engleza mediu/ avansat, experienta minima, adaptabilitate, empatie fata de clienti (021.230.00.36 resurseumane@lemanoir.ro

767. Confectionera si calcatoreasa, mic

800. Contabil pentru firma;

820. Contabilitate primara angajam o persoana serioasa doamna sau domnisoara ) pentru eveidenta contabilitate primara. Pachet salarial atractiv, program de lucru L-V. Rugam seriozitate; (0786.700.901 vanzari@globalcityresidence.ro

cate, croitoreasa pentru atelier, croitorie si retusuri; (0730.820.120

762. Confectioner/ masinist/ croitoreasa

pla (liniara), triplock, lucru pe operatii; (0720.003.254

activitate este in sector 1, Baneasa. Contabilitate generala. (0729.882.050 capricciosa_restaurant@yahoo.com

819. Contabilitate primara, societate administrare imobile doreste ocuparea a 2 posturi contabilitate.Contabilitate in partida simpla pentru asocatii de proprietari. Persoana serioasa, bune cunostinte de lucru cu calculatorul, seriozitate, termen lung, salarizare motivanta. cv la mail: office@administrare.ro

780. Confectionere, muncitoare necalifi-

781. Confectionere, sc angajeaza confectionere cu experienta pentru masina simpla si triplock. Se ofera conditii salariale foarte avantajoase. Program de lucru 7.0015.30, zona soseaua Fundeni; (0722.581.165 ellensdesign@gmail.com

763. Confectionera pentru masina sim-

799. Contabil cu experienta, zona de

818. Contabila/contabil sef, experienta in contabilitate minim 3 ani. Inreg.si verif. documentelor financiar-contabile;a obligatiilor fiscale si intocmirea declaratiilor si a situatiilor financiare. Membru Cecar (0729.209.010 anamariastefania@yahoo.com

779. Confectionere triplok liniara, sala croit, angajam confectionere triplok liniara, sala croit zona Theodor Pallady, sector 3 , punct de reper intre statiile de metrou 1 Decembrie, Nicolae Teclu program 8 ore, salariu intre 1500-3000 ron (0760.086.115

PVC, salariu brut 3791 lei, salariu net 2.501 lei (2.186 lei + 315 lei bonuri de masa), 100 lei/luna bonus sarbatori, l-v, 818, nu oferim cazare. 2.505 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com angajam confectioner in atelier de croitorie langa parcul Carol, programul se stabileste impreuna, se lucreaza produs cap coada, cautam persoana serioasa. Detalii la tel. Salariu 1.400 L; (0751.560.892 atelier.georgeta.serban@gmail.com

evidenta primara: facturare, NIR, etc, experienta de minim 3 ani este obligatorie, cunostinte de Microsoft Outlook, Word, Excel, bune abilitati de comunicare, program 8 ore; (0722.393.476 vasiletimis@yahoo.com

817. Contabila primara, cu experienta in domeniu, oferim salariu atractiv plus multe alte beneficii 1.800 L; (0765.000.200 Contact@cafyjr.ro

792. Consilier vanzari, sofer, cautam pentru magazin materiale mobilier MamBricolaj, str. Luica 180, rog trimiteti CV. Salariu de la 2.800 lei brut. Obligatoriu permis conducere cat B. Plus comision din vanzari, 2.800 L; (0740.409.813 office@mam-bricolaj.ro

805. Contabil cu experienta, engleza,

cunostinte PC, pentru firma productie; (0721.209.081 806. Contabil economist angajam la firma de productie alimentara in zona Crangasi, experienta, declaratii si bilant, salariu incepand de la 2600, CV la info@frenchbakery.ro tel, 2.600 L; (0785.398.378/ 021.220.53.21 info@frenchbakery.ro 807. Contabil junior pt. firma contabilitate,

conostinte Word, Excel, PC, persoana serioasa, avantaj cunoastere Saga,contabilitate primara, posibilitati dezvoltare cariera, salariu avantajos, bonusuri pt. realizari, CV la (0733.075.558 mcr_consult@yahoo.com 808. Contabil junior servicii contabile

complete coordonate de un expert contabil, declaratii, bilant, tva, salarizare, revisal, resurse umane, administratie, avizari, autorizari, gestiune, redactare, activitati secundare; 2.700 L; (0722.677.873 onlinepedianetwork@gmail.com 809. Contabil pensionar pentru contabili-

tate primara (0723.339.851

810. Contabil primar pentru fabrica de

paine fabrica de paine din sectorul 5 angajeaza contabil primar part time sau full time. Relatii la tel Aura (0761.672.597/ 0764.586.112 idopanimdat@yahoo.ro

826. Coordonator vanzari echipamente industriale persoana organizata, comunicativa, permis categoria B, experienta in vanzari, MS Office, calatoreste 50% din timp, pasionata de tehnica. Oferim plan de privat medical, bonusuri. Tel. 1.000 {; (0730.607.136 827. Coordonator, sef echipa curatenie

pentru hypermarket din zona Militari Lujerului. Program 8 ore, contract, conditii avantajoase; (0758.044.134 828. Cortina Development S.R.L. anga-

jeaza personal pentru prelucrarea produselor de origine animala: muncitori necalificati pentru punctele de lucru din Bucuresti si Prahova. Experienta nu este obligatorie. Oferim contract de munca, training. Cerem si oferim seriozitate. CV la e-mail: (0731.336.003 office@cortinadevelopment.ro 829. Cosmeticiana angajeaza

Saloanele Magic. Conditii deosebite. Salariu fix / procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, CM 8 ore, traininguri gratuite, 3.000 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 830. Cosmeticiana cu experienta si in masaj, salariu atractiv 2.000 lei, cm, platita program 1 zi da una nu, 1 weekend da unu nu. Salon de 10 ani, zona metrou Gorjului; 2.000 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro 831. Cosmeticiana salon Classic Beau-

811. Contabil primar, contabil(a) primar cu experienta pentru contabilitate primara, facturare, evidenta stoc, solduri, program SAGA. Locatie Jollie Ville, Pipera. Program l-v, 8.30-16.30.CV la email. jobsmf1@yahoo.com

ty situat in sectorul 4, la 3 min. de metrou Dimitrie Leonida, angajeaza personal cu experienta pentru postul de cosmetician. Cerinte Oxigen Hiperbaric, Mexoterapie, Microdermabrazie, 1.500 L; (0726.731.232 alexandra.tapus13@gmail.com

812. Contabil primar, cunoastere pro-

832. Cosmeticiana cu exp., Salon

gram Saga si productie panificatie; (0744.487.633 813. Contabil primar, junior introducere

documente contabile in program de contabilitate, emitere facturi, NIR-uri, deplasari la Anaf, ITM, Reg. Comertului etc. Trimiteti CV pe mail. 1.700 L; euroservices2003@yahoo.com

Stephanie, 16 ani vechime, Sos Oltenitei 238 bl. 53, sect 4. angajeaza cosmeticiana cu exp. (0723.460.908 Stefy_seb@yahoo.com 833. Cosmeticiana cu experienta pentru

un salon elegant din zona Kiseleff. Mediul de lucru placut, echipa este formata din tineri profesionisti, (0723.354.001

814. Contabil, contabila senior, postul presupune intocmirea evidentei contabile, gestionarea, analizarea si prelucrarea documentelor contabil, intocmirea evidentelor contabile (declaratii, bilanturi. Solicitam studii superioare economice. 3.500 L; (0726.047.494 roxi_marin@yahoo.com

834. Cosmeticiana cu experienta si make up salariu atractiv, 2.000 lei + carte de munca pe 8 ore, program 1 zi da una nu. 1 weekend da unu nu. Salon de 11 ani, zona metrou Gorjului. Anunt adresat persoanelor cu chef de munca. 2.000 L; (0724.357.422

815. Contabil, contabilitate primara, dom-

835. Cosmeticiana si frizerita anga-

nisoara pentru contabilitate primara. Salariu 2000 Ron. Domeniu materiale de constructii. Locatie Voluntari 2.000 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro 816. Contabil, soft Saga , angajam contabil la firma de contabilitate. se lucreaza in Saga. Locatia in bucuresti, sectorul 2, zona Doamna Ghica.contabilitate@contaconta.ro ; (0757.056.985 contabilitate@conta-conta.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

jeaza saloanele Amelie pt locatia Marriott-Parlament. Clientela formata, mediu de lucru relaxat, conditii atractive, seriozitate, 1 zi cu 1 zi, salariu fix/procent, contract 8 h, concedii platite. (021.410.30.91/ 031.411.53.33 836. Cosmeticiana, manichiurista, frizerita, coafeza. Nu trebuie portofoliu de clienti. Salon sector 5, vechime 12 ani. (0744.811.796/ 0728.912.545

857. Croitoreasa cu experienta pentru

mic atelier, program part-time, full time si colaborare,salariu atractiv.Zona Costin Georgian.Salariu atractiv. (0747.234.594 858. Croitoreasa cu experienta retusuri si modificari imbracaminte, program flexibil. Salariu atractiv, program o zi cu o zi. Oferim si cerem seriozitate; (0766.292.570/ 0767.524.302 859. Croitoreasa sector 4, atelier de croitorie angajam personal pentru cusut produse de dama foarte simple. Mediul de lucru foarte placut, carte de munca, salariul avantajos, program de luni-vineri (0740.879.105 860. Croitoreasa - confectionera rochii ocazie, pentru croitorie cap - coada, la comanda de dama, modificari sau retusuri articole de dama. Atelier situat central in zona Dorobanti, sector 1, program lejer, salariu motivant; (0755.123.033 contact@retoucherie.ro 861. Croitoreasa angajez pentru atelier retusuri, zona Poltehnica; (0727.272.888 862. Croitoreasa atelier. Se cauta

croitoreasa pt atelier de rochii de seara cu vechime pe piata. Se primeste produsul deja croit. Mediu placut, salariu atractiv, seriozitate, salariu la timp, carte de munca. Aproape de metrou; (0723.621.139 rochiifashion@gmail.com

««««««««««««««««««

CROITOREASA CU EXPERIENTA IN RETUSURI, SALARIU MOTIVANT NET, CONTRACT DE MUNCA. ATELIERUL SE AFLA IN ZONA CALEA MOSILOR, PROGRAM 8 ORE, L-V: 10.0018.00, 1.700 L; (0763.716.740 863.

866. Croitoreasa sau masinista atelier serie scurta angajeaza masinista cap coada si persoana la croit dupa tipare. Atelierul se afla in zona Baicului. Mai multe detalii la telefon; (0767.591.496 867. Croitoreasa si croitor sala de croit cu experienta, pentru atelier creatie vestimentara, 2.000 L; (0724.970.248/ 0724.970.248 roxanabutnaru@yahoo.com 868. Croitoreasa, Anton Atelier anga-

jeaza croitoreasa/confectioner cu experienta. Angajam personal cu experienta in confectionare produse cap-coada, atentie la detalii, punctualitate, organizare; (0755.406.149 869. Croitoreasa, atelier creatie dama, angajeaza urgent croitoreasa cu experienta in tot procesul de productie. Se ofera salariu 2500 lei net. Program vara 10-19. Atelierul este in sector 1, zona Piata Domenii; (0722.988.918 870. Croitoreasa, atelier de croitorie sit-

uat in sectorul 4 , angajam persoane pentru cusut produse de dama rochii, bluze, colanti ). Mediul de lucru placut, carte de munca; (0765.023.017 claudia.mitrica@yahoo.com 871. Croitoreasa, ne marim echipa.

Cautam croitoreasa cu experienta in creatie vestimentara si/sau retusuri. Zona Dristor, aproape de metrou si tramvai. Ne dorim o colaborare pe termen lung. 2.700 L; (0752.111.118 retoush_boutique@yahoo.com 872. Croitorease pentru atelier creatie vestimentara specific "croitorie pe comanda", zona Cotroceni, cu experienta produs cap coada. Salariu motivant, program 8 h/zi. (0763.664.356 innes.atelier@gmail.com 873. Croitorese cu experienta in dome-

niu, oferim carte de munca, conditii excelente de munca si salariu bun. (0761.667.929 874. Croitorese masina liniara, triplock, personal masa croit, muncitor necalificat, bonuri de masa; (0727.387.435

875. Croitorese Posibil cu experienta in

croitorie la comanda,8 ore pe zi, 5 zile pe saptamana, salariu atractiv. Ore peste program pl?tite separat. Detalii la; (0799.124.165 876. Croitorese cu experienta in executarea produsului croit-cusut. Cunostinte in domeniu, abilitati de comunicare, sinceritate, bunele maniere, aspect profesional, flexibilitate, seriozitate, (0766.531.452/ 0723.256.616 iulian.chirca@gmail.com 877. Croitorese masini liniare si cal-

cator interfazic si final, zona Obor, Doamna Ghica, Baicului; (0722.625.000 878. Croitorese, salarii atractive, pro-

888. Decorator floral, floraria Flori cu Har

cauta decorator floral cu experienta minim 1 an. Oferim contract de munca, salariu atractiv, bonusuri, program flexibil.Cv-urile le asteptam pe mail. (0766.446.560 OFFICE@FLORICUHAR.RO 889. Decorator floral, Prestige Flowers

Boutique angajeaza decorator floral cu experienta de minim 2 ani. Salariu motivant, contract de munca, mediu de lucru elegant. (0723.298.190

890. Deziclean. Agenti de curatenie, coordonatori pentru birouri si hypermarket Bucuresti. Salariu minim net 1.500 Ron si plata orelor suplimentare; (0784.290.182/ 021.335.00.11 891. Dezosatori pui cu experienta, sector

6. Bucuresti; (0767.010.611 office@primofastfood.ro

892. Dezvoltator imobiliar angajez agent

de vanzari asiguram continuitate la locul de munca, salariu 2500 net plus comision din vanzari. 2.500 L; (0787.506.572 vanzari@titan4residence.ro

893. Director de marketing pentru dezvoltatorul Metropolitan Residence. Cerinte: ablitati de cercetare a pietei, realizarea, gestionarea si coordonarea campaniei de marketing, asistenta juridica, consultanta pt. evenimentul de lansare a proiectului, abilitati de comunicare si organizare. CV pe mail; gabriela@metropolitanresidence.ro 894. Dispecer monitorizare video firma de securitate, angajam dispeceri, program de noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, pentru cladire de birouri. Rog cv pe adresa de mail (0751.219.823 armand@companiadepaza.ro 895. Dispecer monitorizare video firma de securitate, angajam dispeceri, program de noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, pentru cladire de birouri. Rog cv pe adresa de mail (0751.219.823 armand@companiadepaza.ro 896. Dispecer preluare comenzi pizza, mai multe detalii la telefon (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com 897. Dispeceri supraveghere video cu sau fara experienta, preferabil din sectoarele 2, 3 si orasul Pantelimon. Program in ture, salariul se plateste la timp; 1.600 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro 898. DISTRIBUITOR pliante. Agentie publicitate cauta colaboratori pentru distributie pliante la cutiile postale sau stradal. Relatii la; (021.322.87.84 899. Doamna caut doamna serioasa responsabila cu bun simt, comunicativa pentru a lucra intern, rog si ofer seriozitate; (0732.057.107 ciucanuclaudia74@gmail.com

gram L-V 7.30-16.00; (0721.496.325/ 021.224.41.96

900. Doamna pensionar 67 ani, solicit

879. Croitorese, calcator (necalificat)

901. Doamna deplasabila angajez insoti-

ingrijire la domiciliu; (0723.279.925

angajam, zona Bucurestii Noi - Sos. Chitila; (0723.933.354

toare pentru noapte, fara obligatii familiale; (021.315.08.00

880. Cuplu detinator viza SUA pentru ingrijire batrani. Necesar cunostinte minime engleza. Seriozitate si experienta in munca cu batranii; (0751.097.395

902. Doamna la vase Maison des Crepes

881. Curatenie Victoriei-clinica - tura de noapte 22-6 Firma de curatenie angajam pentru clinica in zona piata victoriei personal curatenie cu experienta pentru tura de noapte; . Se cere seriozitate mare, experienta, aspect ingrijit, atentie la detalii . 1.550 L; (0771.449.760 office@curateniebirou.ro 882. Curier auto Bucuresti Livrare plicuri, colete conform regulament. Pachet salarial foarte atractiv; (0745.772.258 office@fastius.ro 883. Curier bicicleta Bucuresti, livrare pli-

curi / colete mici dimensiuni cu bicicleta in Bucuresti conform regulament, pachet salarial atractiv; (0745.772.258 884. Curier scuter Bucuresti, livrare pli-

curi, colete in Bucuresti conform regulament. Pachet salarial foarte atractiv; office@fastius.ro

885. Curier scuter pentru Bucuresti, livrare plicuri, colete in Bucuresti conform regulament. pachet salarial foarte atractiv; (0745.772.258 886. CUSATOARE, Pantelimon, Fabrica de incaltaminte, angajeaza cusatoare 1-2 ace, zig-zag si alte operatii de banda, angajam muncitori banda de tras si muncitori necalificati in vederea calificarii, (0764.090.600

Cyber Security angajeaza agenti de securitate pentru obiectivele din Bucuresti si Otopeni. Salariu atractiv si la timp. Informatii suplimentare la tel. (0744.422.884 887.

angajeaza femeie la vase pentru locatia de la Romana. Program de la 10:00 pana la 22:00, doua zile se licreaza, doua zile liber.Salariu este 1250 lei. (0759.107.608 903. Doamna la vase pt. restaurant zona

Obor, pentru Hashtag Pub, personal pentru locatia de pe soseaua Mihai Bravu nr. 32, zona Obor, Doamna la vase. Salariu atractiv, tips, bonusuri si carte munca. (0724.803.412 office@hashtagpub.ro

904. Doamna menaj, studio videochat Piata Romana Angajam doamna menaj, program 8 ore/zi, 5 zile/ saptamana. Se ofera salariu 1.300 ron/ net, bonuri de masa 15 ron/ zi, prime Craciun/ Paste. Se acorda toate drepturile legale (zile libere legale, concediu), 1.600 L; (0730.123.562 905. Doamna pentru curatenie in gradinita, gradinita particulara sector 2 (zona Obor) cautam persoana harnica, serioasa, dispusa la colaborare pe termen lung (0720.207.772 906. Doamna pentru ingrijire batrana 80 ani, deplasabila. Program 3 zile: joi, vineri si sambata - intern, salariu atractiv, rog seriozitate. Zona Berceni; (0725.149.843 toma_any17@yahoo.com

««««««««««««««««««

DOAMNA. SALON INFRUMUSETARE BUCURESTI ANGAJEAZA DOAMNA PENTRU CURATENIE, ZONA DRUMUL TABEREI; (0721.000.376 908.

««««««««««««««««««

««««««««««««««««««

Croitoreasa draguta, amabila cu clientii. Nu conteaza varsta, mediu placut, salariu de baza atractiv plus comision din incasari; (0742.105.106 864.

865. Croitoreasa retusiera pentru atelier

de retus. Salariu peste 2200 lei; (0723.254.463 Office.tailors@gmail.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

20 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 945. EDUCATOARE, calificata pt. Gradinita Bel Sorriso cu sediul in Voluntari, jud. Ilfov (pe linia 153). Acceptam si studente in an terminal la Facultatea de Stiinte ale Educatiei. Asteptam CV la mail, (0742.265.070 gradinitabelsorriso@yahoo.com www.belsorriso.ro

964. Electrician de executie si ajutor electrician pentru santiere din Bucuresti si din tara. SC instalatii electrice si curenti slabi. Cond. salariale bune, CM, ore supl, progr. 8 ore/zi, posib. avansare; CV la mail: 3.000 L; (031.437.06.35 angajari@mhtexperience.ro

946. Educatoare, ajutor educator pentru

de angajare: scoala profesionala de specialitate, experienta minim 3 ani; (0372.129.327

centru educational, personal calificat/necalificat, dornic sa lucreze intrun mediu placut si distractiv alaturi de copii. (0771.168.576 contact.onceuponatime@yahoo.com 947. Educatoare, ingrijitoare, profesor

de engleza, angajeaza gradinita Gifted International - Parcul Carol; (0722.277.090 contact@gradinitagifted.ro 948. Educatoare. Gradinita particulara situata in cartierul Militari angajeaza educatoare cu studii de specialitate. Relatii la tel.; (0720.777.221 magicworldeducation@gmail.com

907. Doamna pentru ingrijire varstnica,

preferam persoane calificate cu disponibilitate program intern. Negociabil; (0723.967.354/ 0786.507.521 909. Doamne curatenie firma de curate-

nie angajam personal 8 ore pentru Ploiesti, zona AricestiI Rahtivani, complex Ploiesti West Park (0729.900.930 910. Doamne curatenie urgent, firma de

curatenie angajam personal curatenie 8 ore sediu/cladire birouri in zona Pipera. 14:00- 22:00. (0729.900.930 911. Doamne curatenie, firma de curate-

nie angajam urgent personal curatenie 8h in Iasi, cladire de birouri (0729.900.930 912. Doamne curatenie, firma de curate-

nie angajam urgent personal curatenie 8h in Iasi, cladire de birouri (0729.900.930 913. Doamne mature cu sau fara experienta pentru conversatii online, 200 $ bonus la angajare. Programare interviu la telefon, 3.000 L; (0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com 914. Doamne si domnisoare pt conversa-

tii online. Contract de munca, bonusuri de angajare, program flexibil, bonus de angajare 300 $, procente de la 50%-80%, bonusuri de fidelitate, anuale, bonusuri de performanta, 5.000 L; (0799.617.440 915. Doamne si domnisoare pt. videocon-

versatii vrei un job cu un salariu decent, vino in echipa noastra. Oferim 1200 ron bonus de angajare si multe alte bonusuri de performanta. Oferim plata la zi sau bilunara, salariu fix sau procent intre 50-80%. 5.000 L; (0799.617.440/ 0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com 916. Domnisoara/ doamna cu sau fara experienta pentru menaj apartament 2 camere, ultracentral, Bucuresti, program : L-S orele 08,00-14,00. Persoana serioasa, harnica, punctuala si atenta la detalii. Salariu : 2000 RON NET. Programari interviu telefonic: 0728740977 sau trimite CV pe adresa de e-mail rodicadorcea78@gmail.com 2.000 L; (0728.740.977 917. Doua persoane la marketing urgent

angajez responsabilitati : trimirea sms-uri. De sunat potentialii clienti. De administrat niste site-uri prin aprobarea anunturilor. Trimiteti cv ul dvs pe email; 1.500 L; (0745.150.894 avocat@coltuc.ro 918. Dulgher angajez, cu experienta.

Ofer cazare. Plata saptamanal. (0731.879.500

Dulgher, tamplar cu calificare, angajeaza Negro 2000 SRL. Contract de munca durata nedeterminata, salariu atractiv, bonuri de masa. Relatii la (0724.505.002 919.

920. Dulgher. Angajez dulgher cu experi-

enta. Ofer cazare. Plata saptamanal; (0724.108.631 921. Dulgheri firma de constructii anga-

jeaza urgent dulgheri cu certificat de calificare. Se accepta si colaborare cu echipa de dulgheri. Pentru mai multe detalii sunati; (0766.271.341/ 0722.896.717 sevacon@yahoo.com 922. Dulgheri pentru firma de constructii,

cu contract de munca legal. Se ofera cazare si transport daca este cazul. Se ofera si se cere seriozitate, 2.800 L; (0723.283.775 Office@highconstruct.ro 923. Dulgheri si muncitori necalificati,

urgent, ofer cazare; (0771.076.530

924. Dulgheri si necalificati, firma constructii angajeaza dulgheri / echipe dulgheri si muncitori necalificati. Relatii la telefon; (0734.937.259 925. Dulgheri, fierari betonisti, necalifi-

cati, fabrica prefabricate beton Popesti Leordeni, Sos.de Centura nr. 111 angajeaza dulgheri, fierari betonisti, necalificati,cazare gratuita camin, salariu negociabil, relatii L-V 8-17, anunt valabil 15 mai (0746.229.696 lucian.savu@deltaacm.ro 926. Dulgheri, fierari, zidari, rigipsari

necalificati in constructii numai cu experienta dovedita. 100 L; (0720.988.319 dragomircornelcristi@yahoo.com 927. Dulgheri, salariu net 2403 lei,

Auchan Militari contract de munca full time, salariu brut 3626 lei, salariu net 2.403 lei (2.088 lei+315 lei bonuri de masa), nu oferim cazare, program 8-18, lu-vi, punct de lucru zona Auchan Militari 2.403 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 928. Dulgheri, zidari cu experienta,

muncitori necalificati, CityConstruct Group angajeaza in domeniul constructiilor. Se ofera carte de munca, zile de concediu, prime si bonusuri 4.000 L; (0727.787.713 office@cityconstruct.ro 929. Dulgheri, zidari, finisori, fierari, insta-

latori, electricieni angajam in constructii. Salarii incepand de la 2000 lei (+bonusuri). Santiere in Botosani, Iasi, Suceava. Acceptam si echipe, 2.000 L; (0748.181.882/ 0760.691.090 office@rtbfundsconsulting.ro

930. Echipa tanara DDD cautam

colegi noi. Oferim conditii avantajoase. Cerinter: necalificati, studii medii, nefumatori, domiciliul Bucuresti, permis cat. B; (0766.648.361

««««««««««««««««««

ECHIPA- URBAN SNACKS ISI MARESTE ECHIPA. VINO LA NOI INTR-O ECHIPA TANARA, DINAMICA SI CU O ATITUDINE POZITIVA. ANGAJAM BARMANI CAFENEA.ITI GARANTAM UN SALARIU ATRACTIV SI UN MEDIU PLACUT DE MUNCA TRIMITE CV-UL TAU SAU SUNA LA (0724.540.839 RESURSE.PROMPT@ GMAIL.COM 931.

««««««««««««««««««

949. Educator, educatoare calificat/ necalificat pentru grupa 3-6 ani, persoana calda, calma, responsabila si cu dorinta de a invata lucruri noi; (0772.234.572 contact.onceuponatime@yahoo.com 950. Electrician angajam electrician.

Experienta pe un post de luminist teatru poate constitui un avantaj. Pentru mai multe detalii apelati; (0728.105.817 bileterapsodia@gmail.com 951. Electrician Atelier confectii metalice

tip container, angajeaza electrician cu experienta. L-V: 8-18. Pauza 30 min, cm, salariu inceput 1 800 lei net in mana, 1.800 L; (0726.666.333 contact@corturisihale.ro 952. Electrician cu experienta pentru

intretinere hale. Relatii la telefon de L-V 818 2.500 L; (0758.022.771 grecrombussinegroup@yahoo.com 953. ELECTRICIAN curenti slabi. Constituie un avantaj experienta ca si conducator auto cat. B. Salarizare si bonificatii in functie de experienta; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 954. Electrician industrie alimenta-

ra zona Glina. Raspunde de buna functionare a echipamentelor electrice si a instalatiilor electrice de joasa tensiune, experienta minim 5 ani, pranz asigurat, transport asigurat, (0753.021.361 office@mandyfoods.ro

965. Electrician de intretinere. Conditii

966. Electrician hotel 4 stele Residence

Hotels. Salariu net 2000 Lei, contract de munca, masa personal. Informatii suplimentare la tel (0721.005.885 monica.murariu@residence.com.ro 967. Electrician in constructii civile si industriale 2 locuri disponibile, constructii civile si industriale, montaj corpuri iluminat, aparataj, tablouri etc. Salariu fix, bonuri, transport. (021.335.84.35 office@lucedomotica.ro 968. Electrician, pt. societate instalatii

Bucuresti. Relatii tel./ email; (0724.482.653 resurseumane@hitcold.ro 969. Electrician, sudor, lacatusi mecani-

ci, frezor, Ingrijitor si muncitori necalificati pentru sectiile zincare si coletare angajeaza SC Electromontaj SA -FSM Bucuresti, Strada Ilioara nr. 160, sector 3. (021.346.55.37/ 021.346.03.18 970. Electrician, Electromecanic, Magurele, If. Facilitare transport, salariu atractiv. plata diurne, ore suplimentare. Revizuirea echipamentelor pe baza documetelor tehnice. Detalii: cariere@all4meat.ro 971. Electrician, inginer, tehnician anga-

jam specialisti domeniu electric si sisteme de securitate. Intretinere si deschideri de noi spatii comerciale in Bucuresti si in tara. Salariu de la 3000-3500 lei. Email: office@gfa-securitate.ro 3.500 L; (021.242.07.87/ 0744.753.896 office@gfa-securitate.ro 972. Electrician. Complex de eveni-

mente angajeaza electrician.Zona Otopeni. Oferim si cazare pentru persoanele din provincie. 974. Electrician/ electromecanic. Societate Comerciala angajeaza electrician/ electromecanic cu experienta si cunostinte in domeniul electric de joasa tensiune pentru efectuarea lucrarilor de punere in functiune si service a grupurilor electrogene. Compania ofera: Pachet salarial atractiv, tichete de masa, masina de serviciu, laptop, telefon mobil. (0751.195.819

984. Electricieni calificati Metropolitan Residence angajeaza electricieni front de lucru conditi avantajoase. CV la email, salariu/luna 3.300 L; gabriela@metropolitanresidence.ro 985. Electricieni cu experienta si ajutor electricieni angajam pentru SC Mag Electricity Service (0736.656.428 lotreavioreladrian@yahoo.com 986. Electricieni cu sau fara experienta,

salariu motivant. Se ofera cazare; (0729.851.290

987. Electricieni instalatii electrice in constructii, din Bucuresti/ provincie. Tel./ CV la email; (0744.678.288 cifadesign@yahoo.com 988. Electricieni si ajutor de electrician, societate cu experienta in domeniul instalatiilor, cu sediul in Popesti-Leordeni, angajeaza cu forme legale electricieni. Oferim seriozitate si stabilitate financiara. Solicitam responsabilitate (0732.164.447 officeddinstalatii@yahoo.com 989. Electricieni si necalificati Societate

angajeaza electricieni si necalificati cu experienta instalatii electrice industriale; (0723.174.958/ 0799.175.042

990. Electricieni si tehnicieni in constructii, SC angajeaza electricieni in constructii, ajutor electricieni si tehnicieni sisteme de securitate in constructii, program L-V 10 ore + doua sambete 6 ore, pontate 10. Salariul intre 2.400-3500 lei, 700 {; (0722.273.793 gabriel.dumirache@s-it.ro

ELECTRICIENI, INSTALATORI, MUNCITORI NECALIFICATI COMPANIE SPECIALIZATA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR CIVILE ANGAJEAZA ELECTRICIENI SI INSTALATORI CALIFICATI/ NECALIFICATI CU DISPONIBILITATEA DE A LUCRA PE SANTIERE. OFERIM SALARIU MOTIVANT ATRACTIV SI MOTIVANT IN FUNCTIE DE ABILITATI SI PERFORMANTE. RELATII LA TEL. ZILNIC DUPA ORA 15; (0743.770.572 993.

932. Echipe zidari caut, plata la mc/ con-

tract munca nedeterminata, ofer cazare Bucuresti; (0768.080.030

933. Echipe zidari, plata la mc sau 200

lei/zi, contract munca, necalificati - 110 lei/zi; (0762.548.811

934. Ecoinstant Speed SRL angajeaza soferi taxi cu atestat. Relatii la telefon; (0761.030.671 935. Economist serviciu contabilitate, angajam economist pentru departamentul financiar contabile, absolvent finante contabilitate, experienta in domeniu, inchideri bilant, balante, rapoarte financiare, declaratii fiscale, ionel.gherghe@exmobi.ro

1001. Electromecanici, angajam electromecanici ascensoare, salariu motivant; (0744.523.970/ 0745.151.547 universallift@gmail.com 1002. Elvetia - Galaxy Bar, job bine platit

pentru tinere 18 + dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/whatsapp, email, vb. lb. romana, www.galaxyrueti.ch (0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 1003. Elvetia- Club Relax 2, iti asigura succesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari, in cel mai cunoscut adult- club din Zurich, peste 10.000 Euro/luna, plata la zi, asiguram cazare, transport. Raspundem la beep, sms, whatsapp. CV la e-mail:, (0041762064337 info2@clubrelax.ch

ESTI STUDENT SI VREI BANI DE VACANTA? ESTI ANGAJAT SI DORESTI MAI MULTI BANI? NU AI JOB SI VREI SA TE ANGAJEZI? ESTI CONVINGATOR? CONVINGE-NE SI TE ANGAJAM. ANUNTUL TELEFONIC ANGAJEAZA PERSOANA DINAMICA PENTRU ECHIPA DE VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO 1004.

1005. Excavatorist serios, punctual si cu

experienta, necesar autorizatie. Se ofera masa calda in fiecare zi/ 2 mese calde pe zi pentru angajatii din provincie oferim si cazare. Salariu 3000 lei/luna. 3.000 L; (0725.333.503

««««««««««««««««««

1006. Exclusiv feminin pentru conversatii

EDITOR COREL ADOBE LUMIA. CONDITII DE LUCRU BUNE. RUGAM SERIOZITATE, CU SAU FARA EXPERIENTA, SALARIU, 2.500 L; (0773.948.582

online studio/acasa oferim cadou 3000 lei la angajare, salariu fix garantat 6000 lei + procent 50%-70%, bonus abonament fitness, solar, unghii, gene. Contact nonstop. 6.000 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com

936.

1007. Executant mobilier la comanda

««««««««««««««««««

PAL, MDF etc. Angajam tamplari cu experienta in executarea mobilierului la comanda din PAL, MDF, Furnir. Salariu motivant, bonusuri, carte de munca, echipa tanara, (0762.482.484/ 0786.468.800 creativomobili@gmail.com

937. EDUCATOARE angajam pentru gra-

1008. Expert contabil asteptam cv-ul pe

email. 800 {; (0757.099.020 e.manzat@reconta.com

dinita particulara zona Plaza Romania. Pentru detalii tel.: (0720.222.200/ 0723.165.653

1009. Expert contabil, marketing, respon-

938. Educatoare cresa privata, sector 6

sabil mediu Toate detaliile si conditiile se discuta la telefon sau prin e-mail; (0759.059.991 sarah.dragos@yahoo.com

Bucuresti, angajeaza urgent educator puericultor calificat, cu experienta. Calitati: blanda, empatica, punctuala, aspect fizic placut. Oferim salariu si masa zilnica; (0770.515.310 pro.kids.newacademy@gmail.com

1010. Fabrica de ambalaje angajeaza muncitori calificati si necalificati in domeniul tipografic si ambalaje: masinisti tipografi2.200-3.000 lei net. Operator masina brosat- 2.500 lei net. Operator masina taiat- 2.300- 2.500 lei net. Operator masina capsat- 2.000 lei net. Operator masina stantat- 2.500 lei net (vechime 2-5 ani)2.700 lei net (vechime peste 5 ani). Operator masina faltuit- 2.300 lei net. Personal legatorie manuala (calificat)- 1.500 lei net. Personal necalificat- 1.350 lei net. Femeie de servici- 1.200 lei net. CV la email/ tel. (0758.109.809 silvia.gheorghe@tipografiaeruobusiness.ro

939. Educatoare gradinita - grupa mini. Gradinita particulara cu sediul in Voluntari, angajam educatoare necalificata (grupa mini). Rugam seriozitate; (0740.068.384 gradinitabelsorriso@yahoo.com 940. Educatoare Gradinita particulara sector 2, angajeaza educatoare calificata, dornica sa lucreze intr-un mediu placut si distractiv alaturi de copii. (0742.898.325 office@wl.com.ro 941. Educatoare Gradinita sector 2 angajeaza educatoare, persoana dinamica, tanara, comunicativa, cu multa rabdare, apropiata de copii si plina de viata. Cerinte: Absolventa Univ. Stiintele Educatiei; (0724.353.337 gabrielamv_calitate@yahoo.com 942. Educatoare si suplinitoare educa-

toare. Gradinita cu baloane : http://asociatiapentrutoticopiii.ro. Cerinte: Pe langa experienta de cel putin un an in lucrul cu copiii si studiile de profil -pedagogie/ psihopedagogie, se cer si urmatoarele calitati: atentie distributiva, rabdare, initiativa si creativitate, atentie la detalii. Responsabiliti: activitati educative cu grupele de copii conform curiculei pentru prescolari, jocuri educative, activitati de recreere si activitati optionale, supraveghere mese. Program normal de lucru de luni-vineri. Persoanele interesate vor depune CV la adresa: (0724.550.375 office@asociatiapentrutoticopiii.ro 943. Educatoare calificata pt. Gradinita Eurokid, sector 4, detalii la tel. Rugam seriozitate (0731.732.734 info@gradinitaeurokid.ro 944. Educatoare grupa mini (2-3 ani),

gradinita particulara zona Prelungirea Ghencea angajeaza educatoare grupa mini (2-3ani). Cerinte: persoana calda, draguta, serioasa, nu necesita studii de specialitate. CV pe email angajarigradi@yahoo.com 1.800 L; (0734.357.910 angajarigradi@yahoo.com

1011. Fadromist, pentru statia de sortare 955. Electrician Societate comerciala

973. Electrician. Societate sediul in sec-

991. Electricieni uzinare tablouri elec-

specializata in executia instalatiilor electrice interioare angajeaza electricieni. Salariu motivant, CM. Pentru provincie se asigura cazare (apartament), (0763.685.263 office@erstesystem.ro

torul 4, angajeaza electrician cu experienta in domeniu. CV la mail, tel.: (0730.339.664 officedietchef@gmail.com

trice studii de specialitate. Experienta pe un post similar constituie un avantaj. Locurile de munca se afla in Otopeni, sos. Odaii nr. 42 (cladire ETCO), 5 posturi. Se deconteaza transport pe Ratb; (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro

956. Electrician auto Experienta in domeniu minim 2 ani. Calificare profesionala.Asiguram transportul din Bucuresti cu auto firma. Salariul se negociaza in urma interviului (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 957. Electrician auto pentru service auto, salariu atractiv. Informatii tel. 1 L; (0755.060.593 pacifictur@yahoo.com 958. Electrician auto, reprezentanta

camioane angajam mecanic camioane si electrician auto cu experienta, venituri lunare intre 2000-5000 ron, conditii bune de lucru, zona Militari-Industriilor, cerem diploma, CV la adresa; 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 959. Electrician auto, SC Madcom DLS

Impex SRL, angajeaza sofer cat. D. Salariu atractiv, conditii de munca decente, pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati tel; (0762.424.201 mirela.bobea@dlsbus.ro 960. Electrician auto, soc. service auto cu sediul in Buc., sector 2, angajeaza electrician auto cu experienta pentru autocare,sprintere, salariul atractiv; (0730.444.450 hr@cdy.ro 961. Electrician constructii, retele electrice, societate comerciala angajeaza in conditii avantajoase, pachete salriale si prime, sporuri atractive, electricieni in constructii, retele electrice joasa si medie tensiune. 962. Electrician cu certificat califi-

care. Responsabilitati: asigura mentenanta echipamentelor din magazin si efectueaza mici reparatii in magazin, birouri. Program 2 schimburi (06.00-14.00, 14.00-22.00), locatie: magazin Drumul Taberei; (0374.409.880 arogojina@auchan.ro auchan.ro 963. Electrician cu experienta, cunostinte minime sanitare, interventii si instalatii electrice, permis B, CM + salariu avantajos; (0734.874.870

ELECTRICIAN/ELECTROMECANIC PENTRU ACTIVITATE SERVICE, PERMIS DE CONDUCERE B, HISTRIA INTERNATIONAL, BUCURESTI, SECT. 2, 021.242.26.94/ 122, 021.242.26.98/ 122; (0731.993.910 975.

976. Electricieni angajam electricieni

oferim cm, bonuri de masa, 8h/zi, (0744.612.979 ingineruelectrician@gmail.com 977. Electricieni firma specializata in executia instalatiilor electrice pentru constructii angajeaza electricieni. Contract de munca, plata orelor suplimentare. Se poate transmite cv-ul la adresa de e-mail a societatii. (0762.303.516 cv@profesionalelectric.ro 978. Electricieni joasa, medie tensiune.

SC Maira Montaj SRL (0721.871.458 alexandra.barbu@maira.ro

979. Electricieni pentru lucrari construc-

tii montaj, curenti tari si slabi; (0722.332.889 980. Electricieni pentru munca in santier

1014. Familie pentru menaj Familie cu

994. Electricieni, instalatori, frigotehnisti,

tehnicieni intretinere cladirii de birouri in Bucuresti Experienta in domeniu de min 3 ani constituie avantaj. Se asigura cadru de lucru stabil si profesionist. Detalii la telefon. CV pe email. (0720.777.011 career@coralconstruct.ro 995. Electricieni, lacatusi S.C. anga-

bucatarie, zona Piata Matache; (021.310.36.32 domiciliu in Ilfov angajeaza FAMILIE pentru menaj,bucatarie si intretinere curte. program de lun- simbata.. Se ofera cazare pentru cei din provincie Se cauta oameni seriosi. (0755.346.607

1019. Farmacist si asistent. Farmaciile Bella Medifarm angajeaza farmacisti si asistenti farmacie cu sau fara experienta. Se ofera salariu motivant+decont transport, 1.500-2.500 lei; (0723.081.504 1020. Fast Food angajez ajutor bucatar si

shaormar, zona Mihai Bravu, sector 3. Relatii: (0768.262.240 1021. Fast Food angajez bucatareasa si

ajutor bucatar, zona Piata Ramnicu Sarat, sector 3. Relatii: (0764.715.927 1022. Fast-Food angajeaza preparatoare

sandwich cu sau fara experienta, salariu + masa gratuita + bonus, zona Cora Pantelimon, 2.000 L; (0734.974.539 1023. Fata Vanzatoare angajez fata pentru magazin de haine zona Brancoveanu, program zilnic 9-18 duminica inchis, CV pe watsap, 2.000 L; (0733.624.473 1024. Fata - doamna din provincie, curata,

harnica, cu aspect ingrijit pt. menaj. Ofer cazare, mancare si 1.000 L; (0765.685.348 1025. Fata la cusut, pregatit fete incaltaminte, experienta obligatorie, atelier de incaltaminte de dama sector 5. Pachet salarial atractiv si daca se doreste oferim si posibilitatea de plata la saptamana. (0723.296.296 1026. Fata la spalat vase urgent, la canti-

na in Soseaua Pipera nr 46F (vis-a-vis de DRPCIV). Mai multe detalii la telefon (0729.024.019 georgen58@gmail.com 1027. Fata la vase pentru restaurant cu specific italian. Program de lucru 1 zi cu 1 adresa noastra este Bucuresti, sector 3, strada Nerva Traian 23, metrou Timpuri Noi, 1.700 L; (0744.489.993 trattoriapanevino2010@yahoo.com 1028. Fata la vase, Big Ben pub cauta fata

la vase program 2 zile cu 2; (0734.986.399 antoniotoni298@gmail.com 1029. Fata la vase, curatenie si curatat legume pentru locatie tip impinge tava cu spirit de observatie, agile, harnice, educate, ingrijite. Program L - V 08:00 - 17:30, sambata, duminica, sarbatori liber. Salariu 1500 - 1700 Lei / luna. Urgent 1.700 L; (0761.686.754 clienti@contabconsult.ro 1030. Fata pentru curatenie, pentru cladire

care se inchiriaza in regim hotelier in zona autogara Filaret. Varsta intre 25 si 50 de ani. Program lejer, salariu motivant. (0721.120.731 1031. Fata pentru operare facturare si sofer distributie cu atributii de agent vanzari. Program L-V 08-17 sambata de la 0814. Salariu atractiv, ritm de munca lejer (0723.191.909 dana@nevalimcandy.ro 1032. Federatia Romana de Scrima cu sediul in Bucuresti, str. Av. Popa Marin nr. 2, sector 1 angajeaza: ingrijitoare bucatarie- 1 post, sofer- 1 post. Relatii la tel. (021.230.64.96 1033. FEG Education organizeaza cursuri de formare/ specializare in toate domeniile care au cautare pe piata fortei de munca, interna si europeana. Cursuri de calificare: electrician, sudor, instalator, coafor, cosmetician, bucatar, ospatar etc. Cursuri de specializare: tehnician energetician/ electrician, contabil, inspector resurse umane etc. Sediu din Bucuresti, Str. Caderea Bastiliei nr. 58, lateral, in spate la ASE. www.feg.ro; (0756.876.091 1034. Femei pentru curatenie in spatii de birouri, program 8 ore de luni - vineri (piata Romana) incepand cu ora 6. Salariu 1.400 lei in mana + decontare transport; 1.400 L; (0769.671.121 ddbecoservices@gmail.com 1035. FEMEI pentru spalat vase, curatenie si activitati auxiliare bucatarie, cu experienta in domeniu, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029

treburi gospodaresti. Asigur cazare; (0722.923.001/ 0743.177.472 1016. Familie serioasa, care se pri-

1037. Femei curatenie, Firma specializata

1015. Familie pentru spalatorie auto si

cepe la crescutul pasarilor si gradinarit. Punem la dispozitie casa si toate utilitatile platite, 2.500 L; (0723.143.147

996. Electricieni, muncitori necalificati

1017. Familie/ persoana pentru gospodarie in apropiere de Bucuresti. Salariu+ cazare+ alte beneficii; (0727.369.108

pentru Gama Electro Constructii SRL, avantaj permis de conducere. Se ofera salariu atractiv, bonuri de masa, etc. Informatii la tel. Program L-V 8:17 (0740.596.574 office@gamaec.ro

1018. Farmacia Veterinara Tim Life angajeaza pentru punctele sale de lucru situate in zona Berceni - Popesti-Leordeni, medic si asistent veterinar, cu sau fara experienta, dar cu initiativa si seriozitate. Se ofera un pachet salarial motivant si un mediu placut de lucru. Rog CV la email; (0723.611.625 tim.lifeactive@yahoo.ro

1036. Femei curatenie in depozit, pentru Compania La Fantana. Se lucreaza de luni-vineri, 8 ore/zi. Detalii la numerele din anunt in intervalul orar luni-vineri orele 09:00-17:30. (0725.050.493 recrutare@lafantana.ro

jeaza electricieni, ajutor electricieni si lacatusi pentru lucrari de executie pe santier. Salariu motivat, CM, plata orelor suplimentare; (0722.549.421/ 0722.549.421

in servicii curatenie angajam personal curatenie in Bucuresti. Oferim salariu avantajos. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati; (0762.121.478/ 0766.585.826 ciocirlan.viorel@yahoo.com 1038. Femei curatenie, supermarchet Baneasa, salariu 1.300 lei si 50 lei transport; (0723.543.454/ 0733.030.402

997. Electricieni. Electricieni-S.C. Profe-

sional Electric angajeaza electricieni cu experienta sau incepatori pentru constructii. Se cere si se ofera seriozitate. Se ofera stabilitate avand proiecte pe termen lung. (0762.303.516 cv@profesionalelectric.ro

999. Electricieni. Firma specializata

voce. (0723.301.196/ 0723.301.194 alexandru@telecommaintenance.ro

Conditii bune de lucru, contract de munca, salariu de la 150 Lei pe zi, in mana. Sambata si duminica nu se lucreaza 150 L; (0744.849.817 1013. Familie 3 persoane cauta ajutor

981. Electricieni pt. constructii Bucuresti

983. Electricieni si instalatori retele date

1012. Faiantari in sector 3 pentru santier.

trice angajeaza electricieni calificati si necalificati. Program de L - V de la 8:00 17:30 (0720.565.841/ 0764.411.353 buduvictor@yahoo.com

998. Electricieni. Firma de instalatii electrice angajeaza ELECTRICIENI pentru constructii. www.profesionalelectric.ro/contact (0762.303.516 cv@profesionalelectric.ro

982. Electricieni si ajutator electricieni necalificati pt instalatii electrice de interior. La blocuri, case, vile. Plata avantajoasa si la zi, (0764.360.456/ 0729.179.406 larioniuliana1981@gmail.com

a deseurilor Glina. Relatii zilnic intre orele 08-17 de L-V. Calificarea de stivuitorist constituie un avantaj 3.000 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com

992. Electricieni, firma de instalatii elec-

Brasov. Asiguram cazare Solicitam experienta. Va rugam sa trimiteti CV dumneavoastra la adresa de email sau 0757058868Salariu 2.800 net. Program luni vineri 8- 18, 2.800 L; (0757.058.868 Dmtci@yahoo.com pt. firma automatizari. Salariu de la 1.900 L; (0770.433.557

13

in instalatii electrice cauta electricieni in constructii si reparatii; (0722.219.500/ 0727.714.634/ 0741.219.600 1000. Electromecanic Societate anga-

jam electromecanic, ptr. asigurare service si mentenanta toalete automate, permis cat. B, disponibil munca teren, program 8 h, doua schimburi, avantaje, auto, telefon serviciu. (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


14

20 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 1086. Femeie de serviciu, program 8 ore,

cu carte de munca, tichete de masa, locatie fixa; (0731.400.192 1087. Femeie de serviciu, zona Ste-

fan cel Mare si Pipera, Pajura, Oltenitei, Piata Muncii si Drumul Taberei, pt comanie food delivery/ bucatarie interna, program 8 ore/zi, 2 zile libere pe saptamana, salariul 1.400 Ron net. Relatii la telefon, 1.400 L; (0799.831.111 1088. Femeie de serviciu, curatenie, urgent, pentru sala de fitness. Salariu motivant, zona Piata Victoriei, Piata 1 Mai, (0721.905.339 anamaria.ivan27@gmail.com 1089. Femeie de serviciu. Roxy Pub (Regie) angajam femeie de serviciu (spalat vase) pentru mentinerea curateniei in grupurile sanitare si igienizarea veselei si a tacamurilor, oferta full time, salariu atractiv; (0785.224.502 1090. Femeie ingrijire varstnici, Caut

femeie pentru program intern ingrijire batran Alzheimer. Locatia in Bucuresti. De preferat persona fara obligatii majore. Conditii deosebite de cazare si salarizare; (0744.520.525 1091. Femeie la curatenie cofetaria Mon-

alisa din Voluntari angajeaza in conditii deosebite femeie la curatenie. Program o zi cu o zi; (0785.082.421

Femei de serviciu pentru zona Pajura, Oltenitei, Piata Muncii si Drumul Taberei, se ofera salariul de 1.400 lei net, program 8 ore/zi, contract de munca. Relatii la telefon: (0799.831.111 1039.

1040. Femei de serviciu si baieti operatori

masini de spalat si aspirat pardoseli program de luni pana vineri, de la 07-15.30. Relatii la telefon. (0741.043.638

1041. Femei de serviciu/ cameriste, anga-

jam in zona Piata Presei Libere. Garantam plata salariului si a taxelor legale. Salariul 1.600 ron net. (0751.190.463 1042. Femei la curatenie scari, firma de curatenie angajam doamne serioase pentru curatenie la scari de bloc. Pt detalii sunati la numarul de telefon afisat (0727.401.622 1043. Femei la vase angajam pentru

restaurant zona Berceni - Piata Sudului. Relatii suplimentare la telefon; (0742.064.891 1044. Femei la vase, ajutor de

1062. Femeie de servici, salariu net

1.400 + 300 tichete de masa; (0744.327.060

1063. Femeie de serviciu angajam femeie

de servici scari imobil ingrijitor imobil); (0722.354.069

1064. Femeie de serviciu Antena TV Group angajeaza femeie de serviciu pentru punctul de lucru Iride Business Park (langa statia de metrou Pipera), pentru birouri. Program de lucru in ture. (021.203.02.97 cariere@antena1.ro

pt Bucuresti -Socului; (0731.339.505 Voluntari, la curatenie si presa; (0727.476.963

1049. Femei si barbati pentru postul de

agent vanzari, distribuitor cu sau fara experienta. Oferim cazare. Programari interviuri la numarul: (0733.380.388

1050. Femei si barbati la curatenie pentru

supermarchet Metro Pallady si Berceni; (0733.030.414/ 0733.030.417

1051. Femei. Firma curatenie angajeaza femei la spitalele Floreasca, Polizu, Bagdasar, Tei, muzeu, interviu str. Maica Domnului nr. 9, sector 2; (0726.693.792 1052. FEMEIE bucatarie, vase, curatenie

pt. restaurant autoservire,salariu atractiv, zona Militari, urgent. Rog seriozitate, (0720.292.000 remus_maierean@yahoo.com

1053. Femeie de servici angajam pentru

restaurant Drumul Taberei, sector 6. Relatii la telefon; (0721.261.600 1054. Femeie menaj harnica si cu experi-

enta, vila, zona Fundeni, o zi pe saptamana -100lei; (0722.570.681

1055. Femeie bucatarie cu sau fara expe-

rienta Evia Fast Food este aproape de statia de metrou Aurel Vlaicu Program L-V 716 si din 2 in 2 sambete, salariu 1500Lei. Relatii la nr. de telefon; (0726.684.892 1056. Femeie curatat legume, urgent,

intre 7 si 10 ore pe zi 3-4 zile pe saptamana in functie de comenzi. Plata la zi/ saptamana sau 2 saptamani. De preferat din sectorul 6 Bucuresti; (0730.353.306 mrfanhost@gmail.com 1057. Femeie curatenie laborator cofetarie zona Timpuri Noi. Programul incepe la ora 8 si se termina la ora 16. Se lucreaza un singur schimb 1.500 L; (0752.299.944 apolonfrut@yahoo.com 1058. Femeie curatenie si vase cu indem-

anare si aspect curat si ingrijit pentru laborator cofetarie situat in zona Militari, apropiere Mall Plaza Romania. Salariu 1.400 lei net plus bonuri de masa, 1.600 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro 1059. Femeie curatenie si vase pentru

laborator cofetarie situat in zona Militari, apropiere mall Plaza Romania, cu indemanare si aspect curat si ingrijit. Salariu: 1400 lei net plus bonuri de masa. 1.400 L; (0743.641.991 laborator@chocolat.com.ro 1060. Femeie curatenie si vase, chiar fara

experienta, angajam la catering in zona Giulesti/ Crangasi, salariu 1500 lei, bonusuri, program flexibil, 1.500 L; (0785.398.378 info@frenchbakery.ro 1061. Femeie de servici si vanzatoare

market turcesc zona Obor-Pantelimon; (0734.940.000

1116. Femeie pentru curatenie intr-o

cladire de birouri. Program 9 h/zi, dintre care 1 1 h pauza, salariu fix+ bonuri de masa. Pentru mai multe detalii, contactatine la numarul de telefon; (0761.247.825 1117. Femeie pentru curatenie birouri Societate comerciala angajeaza personal pentru curatenia interioarea a birourilor, program luni-vineri 08:30-17:30, salariu motivant net 2200 ron/ luna.Preferam sa angajam din zona Tunari/ Otopeni, (0743.100.720 greenvestproduct@yahoo.ro 1118. Femeie pentru curatenie si ajutor in bucatarie Restaurant in zona Iancului Pantelimon angajeaza doamna gospodina pentru curatenie si ajutor in bucatarie cu domiciliul in sectoarele 2 sau 3. Se asigura transport, masa, comisioane. (0725.524.674 1119. Femeie pentru ingrijire persoana cu

tiv, zona Stirbei Voda 50; (021.311.44.58

1120. Femeie pentru vase, zona Dorobanti, program luni - vineri 6.30 17.00 salariu net 1.500 lei. 1.500 L; (0720.223.618/ 0724.039.111

1066. Femeie de serviciu in Bucuresti

1096. Femeie la curatenie sector 6, Iuliu

1065. Femeie de serviciu cu salariu atrac-

(zona Victoria), la program de 8 h/zi (ora 14.00-22.00), angajam pt firma curatenie. Oferim salariu avantajos, tichete de masa. Detalii la; (0736.925.152 1067. Femeie de serviciu in Centru Com-

ercial zona Cotroceni, program 8h/zi (de la ora 11.00-19.00), salariu avantajos, tichete de masa. Detalii: (0773.921.782 1068. Femeie de serviciu la Beraria Ger-

mana, Oraselul Copiilor. 1.500 L; (0726.415.946 elisaa.alexandraaa@yahoo.com

1070. Femeie de serviciu laborator patis-

1048. Femei si barbati la magazinul Metro

1094. Femeie la curatenie pt. restaurant;

FEMEIE PENTRU CURATENIE INTR-O CLADIRE DE BIROURI, PROGRAM 9 H/ ZI DINTRE CARE 1 H PAUZA, SALARIU FIX + BONURI DE MASA, DETALII LA TELEFON: (0761.247.825

1115.

1095. Femeie la curatenie Restaurant central angajeaza femeie la curatenie. Conditii avantajoase: contract de munca, salariu net 1800 lei, tips, program flexibil, masa asigurata; (0773.731.677

1045. Femei la vase, ajutoare ospatar, ospatar cu locatii in Herastrau, Nerva Traian si Unirii angajam ospatari, ajutoare de ospatar si femei la vase. Salatiu foarte motivant; (+40722494583 mosteanuv@gmail.com

1047. Femei serviciu caut femeie serviciu

tor cofetarie, Oraselul Copiilor sector 4, harnica, curata, acceptam si provincie, mediu placut, avem masina de spalat vase, urgent; (0761.491.901

gadiru, 5 zile pe saptamana, 9 ore pe zi, 1500 de lei pe luna, 1.500 L; (0741.677.690/ 0727.114.962 davi.darius.distribution.pan@gmail.com

handicap, fara picior. Colentina, capat 21; (021.655.66.34/ 0723.719.568

1069. Femeie de serviciu la un bazin de inot din sectorul 6. Program 8 h. (0736.454.498 geanyradu@yahoo.com

batrane. Relatii la interviu. Locuiesc in zona Pietei Minis, tramvai 14 sau 40. Program lucru 4 sau 8 ore; (031.410.73.53

1093. Femeie la curatenie pentru labora-

1114. Femeie pentru bucatarie zona Bra-

(0742.230.602

bucatarie pentru restaurant sector 2, strada Baicului nr. 66; (0720.579.689

1046. Femei pentru ingrijirea unei

1092. Femeie la curatenie cu program part-time de 4 ore sau full-time de 8 ore. Se cere seriozitate si personal amiabil; (0769.077.022

1113. Femeie pentru bucatarie la Fastfood zona Piata Victoriei. Mai multe relatii la tel. doar dupa ora 15.00; (0752.130.282

Maniu cautam o femeie pentru curatenie birouri, curte si casa obligatoriu persoana serioasa responsabila si muncitoare, 1.500 L; (0721.333.655 restaurantdenis@yahoo.com 1097. Femeie la spalat vase si ajutor

1121. Femeie serviciu Laborator cofetarie,

angajam femeie de serviciu. Responsabilitati: vase, curatenia generala. Transport asigurat de la metrou Pipera. Locatia ansamblul rezidential Cosmopolis. 1.600 L; (0746.299.996/ 0758.092.348 Dianasimona22@yahoo.com

cofetar cu sau fara experienta pentru firma catering cu sediul in Popesti-Leordeni. Cautam persoane harnice si serioase. Salariu motivant. Detalii la telefon (0733.811.097 office@royalcatering.ro

1122. Femeie serviciu pt. cofetarie patiserie zona Berceni, piata Straduintei, sunati de luni pana vineri intre orele 10.00-15.00; (0723.193.112

1098. Femeie la vase angajeaza Bistro

sushi Terra Afi park 3, curatenie vase plus sala. Salariu motivant plus tips; (0746.705.705 Oancea.ilie@icloud.com

Cafe din zona Unirii. Salariu atractiv. (0722.362.680

1123. Femeie serviciu restaurant japonez

1136. Fete productie sandwichuri, zona spitalul Fundeni. Program 6 zile/sapt., 1221 sau 8.00-17.00. Salariu 1.800 lei + bonus saptamanal, masa asigurata, carte de munca, 1.800 L; (0728.011.145/ 0744.329.559 ghe_ioana@yahoo.com 1137. Fete productie sandwishuri, zona Spital Fundeni, 6 zile pe saptamana (S-J), 7.00-16.00, (liber vinerea) masa asigurata, bonusuri, training gratuit. Angajam cu carte de munca la 8 ore, numai persoane serioase si cu putere de munca 1.800 L; (0728.011.145/ 0744.329.559 ghe_ioana@yahoo.com 1138. Fete si baieti pentru conversatii online bonus de angajare 850 $. Visezi la propria masina, la noi ai sansa sa iti indeplinesti visul, suna si programeaza-te chiar astazi la un interviu (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro 1139. Fete si baieti, conversatii online bonus de angajare 850 $. Iti doresti o vacanta de neuitat dar jobul actual nu ti-o permite nici financiar, nici ca timp, e timpul sa faci o schimbare in viata ta. Programeaza-te astazi la un interviu (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro 1140. Fete, baieti pentru curatenie Restaurantul Turquoise, zona Bvd Decebal, angajam fete/ baieti petru spalare vase si curatenie. Salariu atractiv, tips, (0720.392.392 andreea.florentina.babuta@gmail.com 1141. Fete. Loc de joaca angajeaza fetge

supraveghere copii. Detalii la tel. (0737.484.837

1142. Fierari betonisti pentru santier, in

Bucuresti, ofer 13 lei la ora, (0721.235.960/ 0761.731.260

1143. Fierari, Auchan Militari contract de

munca full time, salariu brut 3626 Lei, salariu net 2.403 Lei (2.088 lei + 315 lei bonuri de masa), nu oferim cazare, program 8-18, lu-vi, punct de lucru zona Auchan Militari, 2.403 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1144. Filler, operator, reprezentant tehnic automate cafea si snacksuri pentru Bucuresti si zone limitrofe. Studii medii, fara cazier, persoana serioasa, dinamica, experienta in operarea automatelor de cafea constituie un avantaj, (0728.282.505 iancu.balasa@duodistribution.ro 1145. Finisori, vopsitori, faiantari vopsitorii in front deschis, gleturi, ceramica, parchet, materialele asigurate zilnic, 20004000 lei. Santiere numai in Bucuresti. Contract nedeterminat. 9 h/zi. Plata la 2 sapt. numai Bucuresti, proba. 3.000 L; (0736.084.640 office@globalcontractor.ro 1146. Firma Cara angajeaza pentru stran-

dul Titan muncitori necalificati, asistenti medicali, salvamari (cu atestat), femeie de serviciu, vanzatori. (0741.314.322 angajari.cara@gmail.com

1073. Femeie de serviciu pentru curatenie in hotel - program de 8 ore/zi, 5 zile cu 2 libere. Salariul este de 1.600 Ron net. (0751.190.463 mihaela.mitrila@ramadaplazabucharest.ro

Winbet cauta personal curatenie pentru salile noastre de jocuri din zona Unirii. Oferim: loc de munca stabil cu contract pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, program in ture, inclusiv ture de noapte; (0758.870.000 1082. Femeie de serviciu si spalator vase. Restaurant in Piata Victoriei, angajeaza femeie de servici si spalator vase. Program 8 ore pe zi, 5 zile pe saptamana. (0731.293.500 office@inspirago.ro 1083. Femeie de serviciu, companie multinationala angajeaza femeie de serviciu pentru curatenie, se asigura salariul de 1400 ron net, program 8 ore/zi, 2 zile libere pe sapatamana, relatii la telefon; 1.400 L; (0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro 1084. Femeie de serviciu, firma vanzari piese auto, cautam femeie de serviciu, in orasul Otopeni, full time sau part time. Cvurile la adresa contabilitate@royal-automotive.ro sau detalii telefonice; (0737.042.284 1085. Femeie de serviciu, gradinita partic-

ulara zona Pipera, angajeaza femeie de serviciu, program 8 ore, 3 zile pe saptamana. Salariu 1000 ron + 100 ron transport., 1 masa pe zi. Recomandare de la angajatorul precedent; (0748.238.684 vali.diana@yahoo.com

salariu atractiv, 1200-1500 lei, cm platita/8 ore, program 1 zi da, una nu, 1 weekend da, unu nu, salon de 10 ani, minim de clienti 20 /zi, zona metrou Gorjului. 1.500 L; (0724.357.422 1164. Frizer Salonul Style & Glow din sec-

torul 1 angajeaza frizer cu minim 3 ani experienta. Cerinte: tuns barbati, copii, aranjat si tuns barba. Lucrul cu briciul constituie un avantaj, (0722.676.378 langelescu2@gmail.com 1165. Frizer cu experienta angajez salon

Mozaic Bucur Obor; (0723.880.799

««««««««««««««««««

1169. Frizer, pedichiurista, manichiurista,

(unghii false) cu experienta in zona Bucur Obor, mai multe detalii la tel. (0769.285.258

Frizer, program 1 zi libera, 1 zi lucratoare, salariu fix, salon vechime 9 ani; (0787.329.518 1170.

1077. Femeie de serviciu pentru Magic

1081. Femeie de serviciu in zona Unirii,

1163. Frizer cu experienta minim 1 an,

pentru salon situat in zona Dristor; (0724.702.797

1076. Femeie de serviciu pentru locatiile Tip Top din Crangasi si Veteranilor; (0732.672.654

cocosatu, angajeaza femeie de serviciu, salariu 1200 lei; (0736.445.737 office@lacocosatu.ro

angajeaza frigotehnisti cu experienta de minim 5 ani, acreditat AGFR. Salariu incepand cu 2.200 lei net, ore suplimentare,e-mail: vanzari@midal.ro (021.250.47.57

1168. Frizer sau frizerita cu experienta

1075. Femeie de Serviciu pentru Fabrica de Mezeluri in sectorul 3, Str. Drumul intre Tarlale, nr 25-29. Se ofera salariu atractiv, bonuri de masa + masa la cantina unitatii.Detalii la tel. (0720.660.635

1080. Femeie de serviciu Restaurant La

1162. Frigotehnist Midal Interfrig Service

1167. Frizer pentru vad vechi, salariu sau procent si conditii avantajoase; (0764.554.455

nie salon de evenimente. Salariu atractiv; (0731.123.956

sport. Contract de munca cu norma intreaga, salariu motivant. Programari interviu la: (021.316.09.62

tor 6 Militari- Pacii, vanzatoare cu experienta in patiserie/ covrigarie/ alimentatie /fornetti. Program 1 zi+1 libera, duminica inchis. Salariu 1700lei/net+bonificatii. Oferim si cerem seriozitate! 1.700 L; (0737.567.547

««««««««««««««««««

1074. Femeie de serviciu pentru curate-

rant central, zona Radu Voda 50, salariu atractiv; (0753.070.387

1179. Frizerita, coafeza, salon situat vis a

tor 6 Militari- Pacii, vanzatoare cu experienta in patiserie, covrigarie, alimentatie, fornetti. Program 1zi+1 libera, duminica inchis. Salariu 1700 lei/ net, bonificatii. Oferim si cerem seriozitate, 1.700 L; (0737.567.547

FRIZER CU EXPERIENTA PENTRU LANT SALOANE DE INFRUMUSETARE BUCURESTI, ZONA DIHAM SI IANCULUI. VAD, CONDITII AVANTAJOASE. SALARIU DE LA 1.800 L; (0773.893.325

1072. Femeie de serviciu pentru curatenie birouri. Locul de munca se afla in Sectorul 1 si Otopeni. CV-urile se trimit pe adresa office@chorus.ro (0336.401.262 office@chorus.ro

1079. Femeie de serviciu pentru sala de

1160. Fornetti angajam vanzatoare sec-

1166.

1071. Femeie de serviciu pentru covrigarie - patiserie, din zona Pantelimon, Basarabia, Sos. Fundeni; (0736.389.833/ 0724.932.154

1078. Femeie de serviciu pentru restau-

1178. Frizerita si cosmeticiana cu experi-

1161. Fornetti angajam vanzatoare sec-

erie, sambata- duminica liber, str. Ion Brezoianu nr. 10. (0765.226.077

Salon. Program de lucru in ture, salariu 1400 lei, carte de munca, bonuri de masa, 21 zile concediu, 1.400 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro

1159. Fochist pentru hotel din Paltinis jud.Sibiu cu diploma de calificare fochist. Rog CV la email. Informatii la tel. (0726.652.097 recrutare@elanconsulting.ro

1099. Femeie la vase cu experienta in restaurant, zona 13 Septembrie-Rahova, program 2 zile cu 2. Oferim si solicitam seriozitate, salariu la timp si tips, 1.400 L; (0724.993.035 1100. Femeie la vase pentru restaurant central, zona Floreasca, program 2 cu 2, salariu de 1600 lei, se asigura transport in Bucuresti la plecare. 1.600 L; (0766.405.416 vasilou.octavian@yahoo.ro 1101. Femeie la vase pentru restaurant din zona centrala. Program 2 cu 2, salariu plus tips. Informatii la telefon. (0745.574.230/ 0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com 1102. Femeie la vase pentru restaurant

sector 4; (0749.774.774

1103. Femeie la vase pentru restaurant

zona Brancoveanu, sector 4, program 5 zile cu 2 libere, salariu in mana 1.500 Lei + tips, contract de munca. Se cer seriozitate, curatenie, dinamism; 1.500 L; (0726.782.482/ 0760.650.710 1104. Femeie la vase pentru restaurant.

Detalii la telefon (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com

1105. Femeie la vase pentru restaurant.

Program la tura, contract de munca full time, conditii avanajoase. Progamari interviu; (0732.368.237

1124. Femeie serviciu sala operatii pentru

spital spital privat angajeaz? femeie la curatenie pentru sala de operatii, nu este necesara experienta. Salariu 1400 lei plus 200 lei bonuri (1.600 lei). Contract de munca pentru 8 ore; 1.600 L; (0747.796.069 claudiarauti@gmail.com 1125. Femeie serviciu si vase, pentru restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro 1126. Femeie serviciu, camerista, ajutor

zugrav, pentru intretinere vila Costinesti, masa cazare asigurate. Salariu motivant; (0740.692.519/ 0748.936.080 1127. Femeie serviciu, vase, restaurant

Le Boutique - Food Concept Store angajeaza femeie de serviciu/ vase cu contract munca perioada nedeterminata. Salariu foarte atractiv, transport, program lucru 2 zile/ 2 zile (0722.538.274 1128. Femeie vase restaurant Mignon

Bistro Restaurantul Mignon Bistro situat in blvd Nicolae Grigorescu nr 5D angajeaza femeie la vase, program 2 zile lucratoare cu 2 libere, carte de munca, bonusuri, transport asigurat, 1.275 L; (0740.954.593 mignon_bistro@yahoo.com 1129. Femeie vase. ne marim echipa si

cific pescaresc situat in sector 1, Piata Romana, angajeaza femeie la vase. Rugam seriozitate; (021.311.46.06 loredanacirvicescu@gmail.com

avem nevoie de o femeie la vase. Daca doresti sa faci parte din echipa noastra contacteaza ne pentru detalii la nr. de telefon; 2.000 L; (0749.979.521 cristina@restaurantyoshi.ro

1107. Femeie la vase Restaurant situat in

1130. Fete cu sau fara experienta pentru

1106. Femeie la vase restaurant cu spe-

sectorul 2 angajeaza femei la vase, salariu 2300 ron, o masa pe zi, contract de munca, 2.300 L; (0737.467.133 1108. Femeie la vase si fete pentru servit

la linie autoservire situata in str. Fizicienilor 21B, sect. 3, se ofera o masa pe zi, interviuri dupa 12.00 la adresa, posibititate promovare/ implicit salariu marit; 1.500 L; (0785.224.444 bucatarulfaimos@gmail.com 1109. Femeie la vase pentru restau-

rant central Piata Romana. Relatii la tel.: (021.311.46.06 1110. Femeie la vase, curatenie, Restau-

rant cauta femeie la vase, programul de munca este de o zi cu o zi, se asigura masa de personal, bonusuri si transport in Bucuresti.Adresa este str. Icoanei nr 80, sector 2 (Piata Gemeni). 1.600 L; (0786.346.196 office@zexe.ro 1111. Femeie la vase- curatenie, spalator lucrator, 5 zile (8 ore)/ 2 libere, 21 zile concediu, carte de munca +bonuri de masa, transport (de noapte), 3 ture. Calea Victoriei - Platinum Casino; (0726.141.233 1112. Femeie la vase-menaj angajeaza cu contract de munca si salariu avantajos + Tips, Taverna "La Calinescu". Nu asiguram transport, de preferat domiciliul in sectoarele 4 sau 5. (021.331.07.50/ 0788.472.725

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

casa de pariuri Rahova, sector 5. (0762.976.687 1131. Fete pentru fast food cu sau fara experienta. Program flexibil. Contract full time pe perioada nedeterminata. Decontare transport pentru provincie, 2.000 L; (0740.060.708 1132. Fete curatenie angajam urgent per-

sonal curatenie cu experienta, pentru loc de joaca zona Pipera (reper cladire eliberare permise). Salariu 1450 lei net; 1.450 L; (0720.542.224 totalcleaningservices2017@gmail.com 1133. Fete pentru curatenie, restaurant angajam personal (fete) pentru curatenie; (0721.259.439 1134. Fete pentru receptie, casierie pentru

un restaurant central in Calea Floreasca, program 2 zile cu 2 zile, salariu motivant Pentru mai multe detalii astept sa ma contactati. (0766.405.416 Vasiloiu.cristina@yahoo.com 1135. Fete pentru servicii de curatenie Firma de curatenie angajeaza fete pentru servicii de curatenie locatie zona I Mai(birouri), zona Mall Baneasa, Piata Sudului, parcul Cismigiu (intretinere galerie magazin), program 8 h, contact: Flori. 1 L; (0742.111.113/ 0745.943.466 office@ghostbusters.ro

1147. Firma constructii angajeaza muncitori necalificati si zidari. Cazare asigurata, salarii de la 130-150 lei pentru meseriasi si necalificat 80-100 lei; (0723.950.990 1148. Firma de Catering angajeaza bucatar si bucatar sef cu experienta. Asteptam CV-urile dvs pe adresa de email: (0730.339.664 officedietchef@gmail.com 1149. Firma de distributie bauturi cu sedi-

ul in sectorul 4, angajeaza stivuitoristi cu experienta (minim 1 an); (0729.164.060

1150. Firma de incaltaminte angajez

fata la pregatit plus masinista; (0724.317.494

1151. Firma Garkony Studio SRL,

producator incaltaminte dama, angajeaja: tras talpuit manual. Salariu motivant. Bucuresti Sos. Iancului 46 (metrou Iancului). Tel. (0722.314.015

Firma germana angajeaza pentru santierul naval din Papenburg Germania, tubulatori ventilatie civila/ navala si lacatusi navalisti cu experienta si cunostinte de plan si izometrie. Cazare asigurata si salariu atractiv. Telefon si CV la email; (0744.301.194 antonavmaritim@gmail.com 1152.

1153. Firma papetarie angajeaza lucrator

gestiune Postul presupune pregatire comenzi, incarcare - descarcare marfa, ambalare. Program lucru luni-vineri 8-18. Salariu net 2000 lei. Ore suplimentare platite. Relatii la telefon. Sediu Bucuresti. (0744.585.690/ 031.437.05.56 totalofficetrd@gmail.com

1154. Firma paza angajam dispeceri

pentru dispeceratul video propriu situat in sector 3, cunostinte minime operare calculator; (0725.594.816

««««««««««««««««««

FRIZER, FRIZERITA PENTRU LANT DE SALOANE BUCURESTI, ZONA TITAN, VAD, CONDITII AVANTAJOASE. SALARIU DE LA 1.800 LEI; (0724.133.585 1171.

«««««««««««««««««« 1172. Frizer, frizerita, angajez Str. Brasov,

nr. 14, sector 6. Acceptam si pensionari; (0723.979.455 1173. Frizer, frizerita, numai cu experien-

ta, zona Cultural Berceni, sector 4, vechime peste 9 ani, salariu atractiv; (0723.293.222 1174. Frizer, frizerita, coafeza, experienta,

salon Zamfir, Colentina 277; (0744.349.160 1175. Frizer. Frizerie, in domeniu de 25 ani, angajeaza frizer cu experienta, in tunsori clasice si moderne. Salariu 1900 lei, pe carte de munca. Zona Obor, 1.900 L; (0767.659.676

Frizer/ita cu experienta minim 1 an si receptionera pentru salon infrumusetare, sector 6; (0765.522.475

1176.

1177. Frizeri, coafeze, manichiurista, ped-

hichiurista Angajez sau inchiriez post lucru. Pentru angajat ma intereseaza persoane iesite la pensie dar nu este obligatoriu. Se poate inchiria si postul. (0766.581.228

enta Nina Beauty Salon, angajeaza frizerita si cosmeticiana cu experienta pentru program full time. (0722.336.161/ 021.345.24.15 wolf1salon@gmail.com vis de Plaza din sect. 6 angajeaza coafeza-frizerita, cosmeticiana, manichiurista; (0723.329.376 vlasceni@yahoo.com 1180. Frizerita, manichiurista pentru salon de coafura salon zona Prosper sector 5, Bucuresti, cu vad format, stradal angajeaza frizerita, coafeza si manichiurista. Conditii avantajoase, experienta minim 2 ani; (0722.460.733 1181. Frizerita, sect. 3, Pallady, metrou 1

Dec, salariu, contract munca 8 ore, program o zi cu o zi. Salon cu clientela, vad, mediu de lucru placut. Oferim si solicitam seriozitate. colaborare termen lung. (0761.434.582 scifi_ds@yahoo.com 1182. Frizerita/frizer, coafeza cu experi-

enta pentru salon situat in Auchan Crangasi, Oferim salariu fix, carte de munca 8 ore, concediu platit; 10 L; (0722.305.219/ 0744.352.013 mona_popescu2005@yahoo.com 1183. Functionar administrativ in cadrul

unei companii producatoare de generatoare electrice, panouri electrice, panouri solari din zona Tunari. Locatie: Soseaua de Centura, Tunari. Program: L-V 8:00 16:30. 2.300 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1184. Functionar administrativ prelucrare

acte, pentru societate. Tel. intre 10,0018,00; (0725.532.555 1185. Ganesha Caffe angajam ospatarita,

salariu fix, tips. Adresa str. Barbu Vacarescu, nr. 71, sector 2, Bucuresti. www.ganeshacaffe.ro (0040766699015 1186. Gastropub Energiea angajeaza bucatar la cald rece Energiea (6 ani pe piata restaurantelor) angajeaza bucatar la sectia cald si sectia rece, program 2 cu 2, carte de munca, bonuri de masa, decont taxi, centrul Bucurestiului. Detalii: 3.000 L; (0737.843.264/ 0737.843.264 Ioancristian.serb@yahoo.com 1187. Gestionar atributii in receptionarea marfurilor si pregatirea comenzilor, cunostinte minime de operare in Saga sau alt program de gestiune; program 8 ore lunivineri, salariu atractiv + tichete masa. (0735.883.335 1188. Gestionar Compania Ion Mos

angajeaza gestionar. Cunoasterea si folosirea in trecut a unui program de gestiune tip ERP, supervizarea depozitarii marfurilor in spatiile destinate acestora; (021.352.22.11 office@ionmos.eu 1189. Gestionar / facturist fabrica de carne angajeaza gestionar/facturist. oferim salariu atractiv, asiguram 1 masa si decont transport. Pentru persoanele din alte localitati asiguram cazare si masa; (0727.857.390 resurseumane@prodafum.ro 1190. Gestionar anvelope noi si sh cu experienta salariu atractiv. Mai multe detalii la nr; (0765.000.200/ 0799.400.300 contact@cafyjr.ro 1191. Gestionar depozit Vending Master SRL Popesti-Leordeni angajeaza gestionar si manipulant marfa depozit. Experienta in domeniu nu este obligatorie. Trimiteti CV pe adresa de mail si va vom contacta; angajari@vendingmaster.ro 1192. Gestionar depozit, epiesa.ro anga-

jeaza gestionar depozit auto Constanta. Se ofera seriozitate si salariu atractiv; office@epiesa.ro 1193. Gestionar operator firma de constructii zona Republica, program fix de luni pana vineri. CV pe email/ tel. (0733.963.145 info@alveco.ro 1194. Gestionar/lucrator comercial depozit instalatii angajam gestionar / lucrator comercial/ vanzator depozit materiale de instalatii sect. 1, asiguram contract munca, salariu motivant si bonuri de masa.Solicitam persoana serioasa si responsabila; (0744.565.759/ 0765.506.187 comaromtrade@yahoo.com 1195. Gestionara cu experienta pen-

tru depozit produse finite, accesorii confectii dama. Salariu peste medie, conditii placute; (0722.203.046/ 0722.399.717 asistent.manager@chanttal.ro 1196. Gestionari pentru gestiune de

santier in Bucuresti angajeaza Bog'ArT. Salariu motivant, asigurare medicala, decont transport. Relatii la tel; (0727.770.783/ 021.320.01.17 1197. Gilda Lounge in Centrul Vechi anga-

jeaza ospatar si ajutor bucatar cu experiena. Cerem seriozitate, pentru interviu tel. (0786.770.941 1198. Gospodar in Bucuresti, sector 6,

asigur cazare si 1400 lei lunar pentru curatenie si intretinere curte si cladire si alte activitati gospodaresti. Post pe termen lung cu posibilitate de crestere a salariului; (0740.790.199 a1.autostrada@gmail.com

1155. Floraria Tria's angajeaza gestionar pentru depozit angajam gestionar pentru depozitul de plante din Baneasa. Responsabilitati: utilizare program de gestiune pentru facturare, receptie, gestiune generala; (0751.136.426 ciprian@trias.ro 1156. Floraria Tria's angajeaza vanzatori

magazin plante Angajam vanzatori si decoratori pentru magazine in Bucuresti. Necesar minim liceul, experienta in vanzari, atitudine pozitiva. Salariu foarte motivant trecut pe carte de munca integral. (0751.136.426 ciprian@trias.ro

1157. Fochist autorizat, experienta, contract de munca permanent, hotel Casa Presei, urgent, 1.800 L; (021.795.70.30 1158. Fochist fabrica de produse zaharoase angajeaza fochist cazan abur joasa presiune. Salariu atractiv, echipament de lucru, program 08.00- 16.30. CV la email. (0736.101.526/ 0736.101.525 hr@romegaindustry.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


20 aprilie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 1242. Infirmiera Camin privat pentru batrani angajeaza infirmiere si ingrijitoare. Locatiile sunt in Aviatiei si Floreasca. Relatii la telefon; (0722.621.462 caminprivat@gmail.com www.caminprivat.ro 1243. Infirmiera clinica medicala de

recuperare si ingrijire angajeaza 6 infirmiere si 3 ingrijitoare. Experienta in domeniu minim 1 an. Conditii avantajoase, contract de munca, program flexibil, zona centrala, (031.100.22.05 1244. Infirmiera Ne marim echipa! Camin de batrani, zona Jolie Ville Pipera, cautam personal calificat pentru postul de infirmiera. Pentru programarea unui interviu va rugam sa sunati; 3.000 L; (0724.205.565 1245. Infirmiera si ingrijitoare pentru

camin de batrani. In zona rezidentiala Pipera. Salariu intre 1600si 2000 lei. Oferim cazare si masa de praz. Carte de munca. Rog seriozitate; (0754.523.372 i.ion82@yahoo.com 1246. Infirmiera. Camin de batrani anga1199. Gospodar intretinere ferma ani-

1221. Hotel Angajam Cameriste. Hotel

male, langa Ploiesti. Oferim cazare; (0724.094.959

FunnyTime din Calea Vitan nr 275 (in apropriere de auchan vitan piata bobocica , autovit) , angajam cameriste . 1.750 L; (0720.313.151 Hotelfunnytime2009@yahoo.com

1200. Gospodar. Societate angajeaza gospodar/ tehnician de intretinere /administrator tehnic pentru vizite la asociatiile de proprietari. Serios, cunostinte tehnice, termen lung, permis conducere, salariu motivant. Programari la telsau cv la mail: (021.340.00.81 office@administrare.ro

GRADINAR ANGAJAM GRADINAR PENTRU SEDIUL DIN BALOTESTI: CUNOSTINTE DE HORTICULTURA, PERSOANA CINSTITA, SERIOASA, HARNICA SI ORGANIZATA. INFORMATII PUTETI OBTINE LA NUMARUL DE TELEFON: (021.308.25.09 1201.

1202. Grafician pentru catalog produse

1222. Hotel Criss - Militari, anga-

jeaza bucatar si receptioneri. Detalii tel.; (0752.449.512 1223. Hotel Elizeu angajeaza receptioner/a si camerista angajam personal receptie, program de lucru in ture. Cunoasterea unei limbi straine si usurinta in comunicare constituie avantaj. Hotelul este situat in zona Gara de Nord. Se asigura o masa zilnic; (0722.550.139 rezervari@hotelelizeu.ro 1224. Hotel Mercure Bucharest City Cen-

ter angajeaza bucatar. Salariu motivant, tichete de masa, abonament medical clinica privata, bonus anual. CV la email, tel. de L-V orele 10.00-16.30; (0731.100.204 h9680-hr@accor.com 1225. Hotel Mercure Bucharest City Cen-

electrice, accesorii mobila; (0753.153.688 andraalex74dana@gmail.com

ter angajeaza camerista, salariu motivant, 8 h/zi, tichete de masa, abonament medical clinica privata, bonus anual; (0731.100.208

1203. Grataragii, rotisoristi, carmanger

1226. Hotel Premium Wellness angajeaza

cu experienta, pentru societate comerciala detinatoare a mai multor restaurante pe litoral. Oferim salariu incepand de la 3.500 Lei pana la 9.000 Lei lunar pentru perioada iulie/ august, numai in functie de proba de lucru si seriozitate. Oferim cazare in statiune. Ofer detalii intre orele 10,00-20,00. Contact: (0784.388.122/ 0723.063.031/ 0728.101.357

receptioner/a angajam personal receptie, program de lucru in ture. Cunoasterea unei limbi straine si usurinta in comunicare constituie avantaj. Hotelul este situat in sectorul 4, Bd. Metalurgiei, Berceni; (0758.239.811 office@premiumwellness.ro

(0761.868.684

1227. Hotel Ramada North angajeaza ospatari si ajutor de ospatar. Oferim pachet salarial atractiv +bonusuri in func?ie de performanta. Pentru detalii sunati la tel. sau transmiteti CV la email: (021.407.52.35 resurse.umane@ramadanorth.ro

1206. Grataragiu fabrica de carne anga-

1228. Hotel Ramada North angajeaza

1204. Grataragiu angajez urgent;

(0730.671.335/ 0763.489.117

1205. Grataragiu angajez zona Obor;

jeaza gratargiu pentru terasa . Oferim salariu atractiv, asiguram 1 masa si decont transport. Pentru persoanele din alte localitati asiguram cazare si masa; (0727.857.390 resurseumane@prodafum.ro 1207. Grataragiu Restaurant La Cocosatu, angajeaza grataragiu, detalii la telefon. (0736.445.737 office@lacocosatu.ro 1208. Grataragiu cu experienta pentru terasa restaurant Elena in sector, 12/24, carte de munca 1.800 L; (0745.009.700 1209. GreenVent SRL angeajeaza insta-

lator termice/ac GreenVent SRL angajeaza instalator termice si aer conditionat. Cerinte : Experienta in domeniu,permis conducere. Salariu integral pe carte de munca incepind de la (vezi mai jos), lucrari zona Bucuresti. 1.800 L; (0767.208.855 contact@greenvent.ro 1210. Guvernanta pentru Popescu

Tatiana. CV la email: ro.tatianapopescu@gmail.com

1232. Il Cantuccio Ristorante angajeaza

interior, cabine dus, gresie - faianta zona Militari; 1.800 L; (0732.759.092 dincadumitru@fertilis.ro 1234. Incarcator - descarcator, pt. firma

metrou, cu experienta in domeniu, intr-un salon amplasat in sectorul 4, zona Piata Sudului, langa mall Sun Plaza la 30 m de metrou. Alina tel: (0723.080.104 office@sunbeauty.ro

angajam o persoana care sa preia produsele alimentare si sa le depoziteze. Program de luni pana vineri. Salariul net de 1.300 Ron 1.300 L; (0751.190.463 mihaela.mitrila@ramadaplazabucharest.ro

1215. Hostess Vino sa lucram impreuna

1236. Incarcator-descarcator com-

1218. Hotel - restaurant Zava Bucuresti,

sector 2, str. Stefan Mihaileanu nr. 21, angajeaza persoana cu sau fara experienta pentru servirea micului dejun; (0744.373.025 1219. Hotel - restaurant Zava Bucuresti,

sector 2, str. Stefan Mihaileanu nr. 21, angajeaza persoana cu sau fara experienta pentru servirea micului dejun; (0744.373.025/ 0754.033.335 1220. Hotel - restaurant Zava Bucuresti, sector 2, str. Stefan Mihaileanu nr. 21, angajeaza receptionera pentru hotel, obligatoriu cunoscatoare limba engleza, avansat (scris, citit, vorbit); (0754.033.335/ 0744.373.025

1251. Inginer constructii civile si industri-

ale pentru lucrari de constructii si intretinere spatii comerciale, experienta minim 3 ani, salariu intre 3500-4000 lei/luna, contract de munca (0757.077.332 superspeed.expedition@yahoo.com

cumparaturi, mancare, curatenie; (0734.353.702 1269. Ingrijire batrani intern cu 2 weekend uri libere, la casa, zona Rahova, persoana semiimobilizata, preferabil experienta 2.000 L; (0771.223.680 1270. Ingrijire batrani intern si extern

Ingrijire batrani intern Colentina 2 weekend-uri libere/luna 2000 ron, ingrijire baiat 15 ani extern in scaun cu rotile, program lv 7- 17 2200 ron, ingrijire doamna 90 ani zona Dorobanti intern. 2.000 L; (0724.047.365 1271. Ingrijitoare Asociatia de proprietari din Bd. Decebal angajeaza ingrijitoare cu contract, program 4h / zi, 5 zile / saptamana; (0727.173.489 1272. Ingrijitoare scoala Primara Bel

Sorriso, cu sediul in Voluntari (linia 153) angajeaza ingrijitoare curatenie. Salariu motivant. Dorim seriozitate. Asteptam CV la adresa de email; (0742.065.070/ 0740.068.384 gradinitabelsorriso@yahoo.com 1273. Ingrijitoare batran, zona metrou

Lujerului, semideplasabil, experienta, sanatoasa, 8 ore, salariul, 1.700 L; (0737.317.493 1274. Ingrijitoare batrana Caut ingrijitoare pentru mama mea, paralizata pe partea dreapta, in urma unui AVC. Prefer o persoana tanara, in putere. Persoana va locui in regim intern, salariu 1.800-2.000; (0773.750.822/ 0752.196.023 elena.camarasan@gmail.com 1275. Ingrijitoare batrana semideplasabila, lucida, zona Titulescu, Primaria Sector 1, program intern, salariul 2.000 L; (0760.775.344

latii termico sanitare. Oferim salariu atractiv, bonusuri de performanta, transport de la sediul firmei la punctul de lucru. Anuntul se refera la instalator pentru sanitare; 2.500 L; (0767.154.322/ 0762.659.849 Contact.qualityresidence@gmail.com 1294. Instalator cu experienta. Cer si

ofer seriozitate. Relatii la telefon. (0720.177.760 1295. Instalator sanitare si instalatii frig-

orifice. (0723.566.747 mihaela.dobre@friginstall.ro

1296. Instalator societate comerciala angajeaza instalatori cu experienta pentru instalatii sanitare, termice si climatizare Program de L-V, salariu motivant. Bucuresti, sector 4 zona Brancoveanu; (0728.966.444 tebysaniterm@gmail.com 1297. INSTALATOR termice sanitare cu

calificare si experienta; (0722.471.613 minobene@gmail.com

1298. Instalator / frigotehnist. Angajam instalatori si frigotehnisti cu si fara experienta, posesori permis cat. B, salariul integral pe cartea de munca + bonuri de masa. Rog C.V. pe mail: (0767.208.855/ 0767.692.004 mariangabrieltudose@gmail.com 1299. Instalator climatizare ventilatii panouri solare termice si climatizare. Lucru in echipa, firma serioasa, program lunivineri. Weekend liber (0723.326.382 Robertginea@gmail.com 1300. Instalator cu calificare Firma de

instalatii din Bucuresti angajeaza instalator sanitar cu calificare. (0754.054.414 1301. Instalator cu experienta minim 5 ani in domeniu, solicitam maxima seriozitate, permis de conducere, cunostinte de lucru dupa planuri de instalatii, interviu obligatoriu si perioada de proba, 3.500 L; (0745.016.543 office@petrostal.ro

1315. Instalator,ajutor instalator zugrav, rigipsar, lacatus, termopanist, revizii, policalificati constructii, necalificati lucrari numai Bucuresti. Cerem, oferim seriozitate. Se ofera cazare. (0775.218.504 1316. Instalator. Complex de eveni-

mente din Otopeni angajeaza instalator.Program de lucru in weekenduri; 1317. Instalator/ necalificat Firma de instalatii angajez instalator sau muncitor necalificat, cu carte de munca. De preferat din sectorul 5 si 6. Mai multe detalii legate de salariu si program la telefon; (0745.186.391 ciopei_catalin11@yahoo.com 1318. Instalatori pt. societate instalatii

Bucuresti. Relatii tel. (0724.482.653

1319. Instalatori sanitari cu experienta si

muncitori necalificati. (0770.108.540

1320. Instalatori sanitari si termice, aer

conditionat, muncitori necalificati, la SC Tehnica Invest SRL, se ofera salariu foarte avantajos (0734.698.696 1321. Instalatori societate comerciala

angajeaza instalatori instalatii sanitare, instalatii termice. Contact; 35 L; (0722.209.098 liliana.mihai@freonti.ro 1322. Instalatori 3000 salariu la lucrare

angajam instalatori la lucrare cu contract legal 3000 leafla, facem contract de munca toate actele in regula si plata la lucrare pentru mai multe informatii lucrari in Bucuresti (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com 1323. Instalatori calificati cu experienta

necesara in instalatii sanitare si termice pentru societate in Bucuresti; (0729.160.239 1324. Instalatori calificati cu experienta

necesara, in instalatii sanitare si termice pentru societate in Bucuresti; (0729.160.239 1325. Instalatori calificati si instalatori

necalificati pentru sanitare si termice in Bucuresti; 25 L; (0722.296.686 1326. Instalatori cu experienta, Radion

conditionat, salariu motivant (0757.066.188 1328. Instalatori sanitare, termice si aer conditionat, program de lucru 8 ore, lunivineri, lucrari in Bucuresti, masina de serviciu; (0722.259.452 trams_cs@yahoo.com

personal pentru sezonul festival 2018 bucatar, ajutor bucatar, ospatari, ajutoro spatar, personal linie autoservire, personal bucatarie calificat-necalificat, casier autoservire, (0722.211.050/ 0724.936.635 mugurel_1984@yahoo.com

1214. Hairstylist, coafeza, Piata Sudului

angajeaza in conditii avantajoase hostess. Cerinte minime: studii medii finalizate. Program: part-time. Daca te consideri o persoana sociabila, educata, carismatica, te asteptam, (0759.040.383 orotoro_resurse@yahoo.com

rale. Firma autorizata ANRE si ISCIR in domeniul gazelor naturale si a instalatiilor termice, prezenta de peste 15 ani pe piata, angajeaza inginer autorizat EGIU si PGIU cu experienta. (0762.680.493 marius.dinu@prodimar.ro

1268. Ingrijesc batrani bolnavi, fac

1293. Instalator angajam instalator insta-

1231. Hotel Vulturul Venusa angajeaza

1235. Incarcator descarcator marfa,

1217. HOSTESS, Restaurantul "Osho"

1250. Inginer autorizat ANRE gaze natu-

tehnica clientilor referitoare la masinile de cusut si echipamentele de calcat, redacteaza oferte, etc permis cat. B, engleza, trimiteti CV si salariu dorit la mail. info@vaella.ro

1292. Inspector itp clasa III-A, certificat atestare profesionala clasele I, II, III sau atestare RAR. Exprienta minim 2 ani. Asiguram transportul din Bucuresti cu auto firma. Salariu negociabil; (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

1327. Instalatori incalzire, sanitare si aer

distributie (oras Pantelimon Ilfov). Salariu dupa perioada de proba 2000 lei, inclusiv b.m. (0731.038.011

impreuna in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de e-mail (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

tru camin Colosseum, camin batrani, sect. 5, Bucuresti. Oferim salariu motivant, program in ture 24/48, contract de munca. Detalii la tel. Virgil Patulea. (0722.266.143 colosseum.camin@yahoo.com

1267. Inginer textilist, ofera consiliere

1291. Inspector Firma de constructii din Bucuresti angajeaza inspector sanatate si securitate in munca. Ofera: salariu atractiv, tichete de masa, transport decontat si asigurare medicala. Telefon. (0740.590.912

1230. Hotel Rin Central situat in zona Unirii, angajeaza: spalator vase si ajutor bucatar 0731.111.164. Ajutor ospatar: 0731.111.418. Camerista- 0730.777.040. Bellboy: 0737.355.850;

salon central; (0721.294.363

1216. Hostess restaurant, vino sa lucram

1249. Infirmiere, ingrijitoare batrani pen-

tate, alarme inginer cu experienta in sistemele de securitate. Salariu motivant. Auto. Locuinta de serviciu pentru cei din provincie, 3.800 L; (0726.444.496 office@eisol.ro

Instal angajeaza instalatori cu experienta, salariu atractiv intre 2500-3500 lei in functie de experienta. Rog seriozitate; (0728.747.669/ 0721.660.407 radioninstal@yahoo.com

bucatar, ajutor bucatar; (0724.540.839

in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de e-mail, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1248. Infirmiere, ingrijitoare batrani Camin de batrani din sectorul 1, Bucurestii Noi, angajeaza infirmiere/ ingrijitoare batrani. (0722.601.148/ 0722.306.974

1266. Inginer tehnician sisteme securi-

ajutor de bucatar si bucatar. Oferim pachet salarial atractiv +bonusuri in functie de performanta. Pentru detalii sunati la tel. sau transmiteti CV la email: (021.407.52.35 resurse.umane@ramadanorth.ro

1233. Incarcator - descarcator pentru usi

1213. Hairstilista si manichiurista pentru

camin de batrani in zona rezidentiala Pipera. Salariu intre 1.500 si 1.800. Oferim cazare si masa de praz gratuita, carte de munca, rog seriozitate, (0754.523.372 i.ion82@yahoo.com

firma de constructii angajam; (0721.237.920

1229. Hotel Ramada North -angajeaza

pt. salon coafura zona Dorobanti, contact: Flori (0722.765.450 Bd. 1 Decembrie 1918, sector 3. Salariu net 2.000 Lei + comision, carte de munca, program intreg; (0744.643.726

1247. Infirmiere si ingrijitoare pentru

1265. Inginer si maistru in executie,

1290. Ingrijitori copii - Bucuresti persoanele interesate pot suna pentru detalii la numarul de telefon sau pot depune CVul direct la sediul din Calea Floreasca, nr. 165; (0734.333.606 andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro

spalator de vase. Salariul oferit 1600 lei+ bonusuri in functie de performanta. Pentru detalii suna?i la tel. sau transmiteti CV la email: (021.407.52.35 resurse.umane@ramadanorth.ro

1211. Hair stilist cu experienta si incepator

1212. Hair stylist, salon vechime 10 ani,

jez infirmiera sau femeie de serviciu in cadrul unul camin de batrani, zona Luica (Berceni). Rog seriozitate. Salariu avantajos. (0730.001.599/ 0721.550.387

1264. Inginer si instalatori autorizati ANRE si sudori ISCIR pentru SC autorizata; (0721.152.872

1329. Instalatori sanitari pentru firma de 1252. Inginer constructii civile Algorithm

Residential S3 SRL, angajeaza inginer constructii. Pentru mai multe detalii sunati la numarul de telefon. Experienta minima 5 ani; (0722.604.730 algorithm.residential@gmail.com 1253. Inginer constructor - atestat RCE,

salariu 5098 Inginer constructor - atestat RCE, contract de munca full time, salariu brut 8232 ron, salariu net 5098 ron (4783 ron+315 ron bonuri de masa), 100 ron/luna bonus sarbatori, program 8-18 lun-vin. 5.098 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1254. Inginer cu experienta in confectii

metalice pentru lucrari (santiere) din Bucuresti la firma din Bucuresti; (0749.178.069 maria.radulescu@pcsgrup.ro

panie cu domeniu de activitate in fabricarea produselor parafarmaceutice, cosmetice, suplimente alimentare, angajeaza incarcator-descarcator marfa, in zona Bucurestii Noi. Rel. la tel; (0756.717.770/ 0756.717.771 office@eminvest.ro

1255. Inginer de drumuri apa si canalizare cu experienta in executie minim 3-5 ani, salariu intre 4500-5000 lei /luna (0757.077.332 superspeed.expedition@yahoo.com

1237. Incarcator-descarcator, anga-

jeaza inginer de drumuri si poduri (CFDP) cu experienta de minim 10 ani; (0767.952.756 drumetul.tomis@yahoo.com

jam incarcatori-descarcatori bagaje, marfa(cargo), posta in si din aeronava in Aeroportul Henri Coanda. Program de lucru in ture. Cerinte: permis conducere 'B". Oferim tichete de masa+diferite sporuri; (0372.462.014 1238. Incarcatori, descarcatori marfa depozit Stil Ambalaj angajeaza incarcatori, descarcatori marfa depozit pentru a lucra intr-un cadru dinamic si profesionist, pentru comuna Afumati, in incinta complexului Doraly. Cautam numai persoane serioase. (0756.109.655 1239. Inchiriem licente taxi valabile

Bucuresti - Ilfov (2021) eventual, asiguram si reparatiile masinii dvs., 900 L; (0753.200.780/ 0785.787.878 1240. Inchiriez masina pt serv. Uber ofer

spre inchiriere masina Fiat Doblo pt serviciul Uber. Conditii colaborare, cazier juridic si cazier auto fara antecedente penale. Ofer conditii avantajoase.. rog seriozitate; (0766.350.111 1241. Infirmiera angajam pentru camin de batrani zona Pantelimon; (0769.606.639

1256. Inginer drumuri Societate anga-

1257. Inginer instalatii cerinte : experienta

santier, permis conducere, cunostinte Autocad, Excel, Word, abilitati coordonare/gestionare echipe muncitori; (0767.208.855 contact@greenvent.ro 1258. Inginer intretinere cladiri, Fac.

1276. Ingrijitoare batrani pentru camin in

1302. Instalator cu experienta, salariu

Mogosoaia, program 24 cu 48 ore. Salariu 1700 Lei net, asiguram masa, transport de la statia de autobuz pana la camin, contract de munca, solicitam seriozitate, 1.700 L; (0755.613.985

incepand cu 2.400 lei, firma serioasa; (0751.057.003 office@totalservice.ro

1277. Ingrijitoare batrani si infirmiere la

un camin de batrani din zona Pipera, Bucuresti.Asiguram contract de munca, salariu min 1.800 lei, plus 3mese/zi si cazare. Tel; 2.200 L; (0758.074.440/ 0740.035.051 1278. Ingrijitoare cladire. Angajam

femeie de serviciu seriozitate, program 8 ore de luni - viner de la 8.00-16.30. Relatii la: (0720.199.116 1279. Ingrijitoare gradinita urgent pentru

gradinita privata, Bucuresti, sector 1, zona Domenii.Program 8 ore, de luni pana vineri, salariu fix, carte de munca. Relatii la tel., (0729.743.382 1280. Ingrijitoare pentru batrani in Bucuresti, recrutam personal pentru ingrijire batrani in Bucuresti.Program de lucru intern, 4-5 zile libere/luna.Cazarea si hrana sunt asigurate de angajator. 2.500 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

1259. Inginer mecanic cu experienta Autocad, Catia, Pro engineer, Bucuresti, Sector 3, (0784.372.172 office@degrize.ro

1261. Inginer proiectant colaborare/

angajare societate comerciala cauta inginer proiectant instalatii si retele electrice in vederea realizarii documentatiilor tehnicoeconomice pentru lucrari de eficientizare/ modernizare/ extindere iluminat p.; (0733.303.035 alex.carlig@easervices.ro 1262. Inginer proiectant de structuri, reprezint un birou de arhitectura din Bucuresti si doresc sa angajez inginer proiectant de rezistenta pentru intocmirea documentatiilor DTAC/PTh. Program flexibil. Posibilitate de avansare rapida; 3.000 L; (0735.561.543 proiecteromania@yahoo.com 1263. Inginer santier Metropolitan Residence, atributii principale: supravegheaza executia lucrarilor, supervizeaza echipele proprii de lucru si subantreprenorii, verifica calitatea constructiei, raspunde de respectarea riguroasa a tehnologiilor de executie, planifica, urmareste si coordoneaza activitatea din santier a subantreprenorilor; planifica si organizeaza executia lucrarilor, verifica realizarea lucrarilor cu respectarea ordinii de executie stabilita, stadiul lucrarilor si incadrarea in termenele de executie; supravegheaza din punct de vedere tehnic lucrarile in curs si realizeaza situatii de lucrari; se asigura ca termenele de finalizare a lucrarilor sunt respectate. CV la mail; gabriela@metropolitanresidence.ro

1284. Ingrijitor curte Popas Rustic Diana

angajeaza om de curte. Asiguram cazare. Locatia este la 15 km de Cora Pantelimon, Bucuresti, 1 L; (0742.939.393 dianadinei96@gmail.com 1285. Ingrijitor curte Proprietar in Snagov, jud Ilfov angajez permanent om priceput pentru ingrijire curte si animale de curte. Ofer salariu si cazare permanenta in incinta proprietatii. (0726.307.706 1286. ingrijitor curte / paznic angajez ingrijitor curte / paznic 1600 /0737059034 (0737.059.034 1287. Ingrijitor spatii exterioare, RIN Grand Hotel cauta persoana muncitoare si serioasa pentru: efectuarea curateniei in parcare, in toate spatiile exterioare ale hotelului, colectarea gunoiului, precum si ingrijirea spatiilor verzi (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 1288. Îngrijitori cladire, curatenie, firma de curatenie profesionala angajeaza personal cu experienta pentru curatenie spatii comerciale in sectorul 3. Total pachet salarial 1700 lei=1500 lei salariu net plus bonuri de masa 200 lei; 1.700 L; (0730.330.168 1289. Ingrijitori copii - Bacau, persoanele interesate pot suna pentru detalii la numarul de telefon sau pot depune CVul la sediul din str. Garii, nr. 45, Hemeius. (0734.333.606 andreea.boroanca@sossatelecopiilor.ro

1330. Instalatori sau persoane necalificate cautam persoane calificate sau necalificate cu posibilitatea de calificare la locul de munca. Permis cat. B reprezinta un avantaj; (0722.934.905/ 021.345.55.51 emgazconstruct@yahoo.com 1331. Instalatori si ajutor instalatori pen-

tru lucrari de instalatii sanitare, termice, apa, program l-v si cm, dorim persoane serioase si stabile la locul de munca, firma activeaza pe raza Bucuresti. (0767.390.449

1305. Instalator si ajutor instalator pentru

1332. Instalatori si electricieni cu experi-

instalatii termice si sanitare la blocuri de locuinte. Salariu pt instalator 2.400 lei, ajutor instalator 1.700 lei. Program de la 817:00 de luni pana vineri. Contract de munca (0728.558.231 1306. Instalator si electrician angajam

din toata tara in conditii avantajoase instalatori si electrician in statiunea Costinesti pe litoral. Asiguram cazare si masa plus salariu foarte atractiv; 2.000 L; (0724.043.691 tufisimarianviorel@yahoo.com 1307. Instalator si muncitor necalificat,

1308. Instalator termice si sanitare SC

1283. Ingrijitor cladire companie multina-

instalatii sanitare si termice, angajam pentru societate comerciala. Relatii la telefon, salariu intre 2.400-3.300 ron; (0729.661.834/ 0768.097.884

ificat, instalatii sanitare, termice, climatizare. Salaru 2.500-3.000 lei in functie de cunostinte. Program de luni pana vineri; (0722.280.633

1282. Ingrijitor pentru intretinere imobil

tionala angajeaza ingrijitor cladire pentru tura de noapte. Program L-V; 22:00-06:00 Salariu:1163 net+25% spor de noapte+tichete de masa+150 ron curatenie generala. (0749.229.339

er PAL zona Crangasi sector 6 Bucuresti; (0722.698.948 iulia.gusoiu@mobira.ro

1304. Instalator si ajutor instalator necal-

angajez instalator pt. instalatii sanitare si muncitor necalificat pt. instalatii sanitare, program de 8 ore, 5 zile pe saptamana, salariu 1700 lei muncitor necalificat, instalator salariul negociabil, (0723.631.637/ 0722.290.265 c.stancu@ymail.com

cu apartamente (zugraveli, reparatii electrice/ sanitare) oferim locuinta de serviciu si provincie; (0745.830.521

1260. Inginer proiectant productie mobili-

1303. Instalator sanitar si electrician si necalificati Firma serioasa angajez instalator sanitar, electrician cu experienta si necalificati in perspectiva specializarii in domeniul instalatiilor, cu carte de munca; (0722.483.937

1281. Ingrijitoare, infirmiere doamne pentru postul de ingrijitoare, infirmiere, pentru camin batrani, comuna Jilava, experienta nu este obligatorie insa dorim sa lucram cu persoane de incredere, cu o atitudine pozitiva, empatica 1.800 L; (0765.414.991

Instalatii Angajam ingineri-specialitatea instalatii pentru intretinere cladiri de birouri in Bucuresti. Experienta in domeniu de min 3 ani constituie avantaj. Detalii la telefon. CV pe email, (0720.777.011 career@coralconstruct.ro

15

Util Instal 96 SRL angajeaza instalator termice si sanitare, posesor de permis conducator auto categoria B si cazier curat. (0744.500.595 util_instal96@yahoo.com 1309. Instalator termice si sanitare, pos-

tul presupune instalarea sistemelor de panouri solare pentru apa calda menajera/instalatii panouri solare. Beneficii: salariu avantajos, diurna, cazare in Bucuresti. Telefon: (0725.576.512/ 0757.118.431 financiar@voltech.ro 1310. Instalator termice si sanitare. Angajez instalator tehno-sanitar. Caut o persoana serioasa, proactiva, onesta, care are experienta in domeniul instalatiilor termo-sanitare. Avantaj cei care detin permis si au cunostinte de electrica, 2.500 L; (0727.356.330 georgescuionutsorin@yahoo.com

enta pentru societate comerciala detinatoare a mai multor restaurante pe litoral. Oferim salariu incepand de la 2.500 Lei pana la 4.500 Lei lunar pentru perioada iulie/ august, numai in functie de proba de lucru si seriozitate. Oferim cazare in statiune. Ofer detalii intre orele 10,00-20,00. Contact: (0728.101.357/ 0784.388.122 1333. Instalatori si electricieni, cautam colegi cu pregatire profesionala ca instalator, pentru sisteme sanitare si termice, care sa aibe un mod de lucru atent si precis, orientat spre client, cat si capacitatea de a lucra in echipa, 2.500 L; (0724.541.561/ 0724.541.561 rudolf.likker@yahoo.com 1334. Instalatori si necalificati angajam

cu contract legal 8 ore pe zi, oameni seriosi, pentru mai multe informatii la tel. 2300 salariu, (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com 1335. Instalatori si necalificati. angajam

cu forme legale pt. santier in Bucuresti, 2.500 L; (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com 1336. Instalatori si sudori, salariu motivant, firma specializata in domeniul proiectarii si executiei instalatiilor anti incendiu angajeaza instalatori si sudori cu experienta sau fara pentru proiecte in derulare. Detalii la tel., (0725.333.202 cosmin.manu@accuro.ro 1337. Instalatori tehnico-sanitari. Firma

instalatii Bucurestii Noi angajam instalatori tehnico-sanitari calificati cu experienta. Salariu de la 3.000 L; (0766.304.099/ 0765.249.982

1338. Instalatori termice, angajez 10 instalatori pentru sanitare si termice. Lucrari in Bucuresti. Contract de munca. Relatii la tel., 26 L; (0722.296.686 instalatii.hit@gmail.com 1339. Instalatori termice, sanitare, salariul motivant, contract perioada nedeterminata, salariul real declarat pe cartea de munca, plata orelor suplimentare, asigurare transport la locul de munca (0740.036.805 mst_generalinstal@yahoo.com 1340. Instalatori, cu carte de munca, angajeaza urgent firma; (0724.102.111 1341. Instalatori, electricieni si necalificati. SC One Tech Instal SRL angajeaza instalatori, electricieni si necalificati, relatii la: 2.500 L; (0727.693.581 STEFANTENE@YAHOO.COM 1342. Instalatori, lacatusi, sudori. Angajam: sudori, instalatori, lacatusi pentru lucrari de instalatii, salariu motivant, bonuri de masa, contract, cazare, plecari in strainatate. SC Brenneka Install SRL (0756.047.999/ 0756.049.444 1343. Instructor auto categoria B avem

elevi cu care se poate incepe imediat. (0724.337.072/ 021.423.10.75

1344. Instructor auto, salariu motivant

scoala de soferi angajam instructor auto pentru categoria B, salariu atractiv, sector 1; (0736.932.372 1345. Invatatoare calificata after school zona Ghencea, pentru detalii ne puteti contacta la tel. (0731.313.101 1346. Invatatoare, scoala primara Bel Sorriso, cu sediul in Voluntari, jud. Ilfov, angajeaza invatatoare calificata. Asteptam CV la e-mail; (0742.065.070 gradinitabelsorriso@yahoo.com 1347. Invatatoare. Unitete de invatamant particulara din Corbeanca- Ilfov, angajeaza: invatatoare, educatoare- ingrijitoare, menajera- bucatarieasa, secretara-asistenta medicala; (0724.215.832 1348. It help desk Cautam coleg care sa fie punctual si serios, sa manifeste spirit de echipa si sa lucreze eficient in conditii de stres. Crezi ca descrierea ti se potriveste? Stii sa utilizezi un calculator? Esti entuziasm, simtul umorului, loialitate, implicare si dorinta de dezvoltare, experienta in utilizare PC - pachetul office, abilitati de comunicare si relationare umana; cunostinte avansate de limba engleza; energie, capacitatea de a invata, spirit organizatoric, responsabil. Oportunitati: Sansa de a lucra intr-un mediu profesionist, intr-o echipa tanara si motivata. Salariu motivant, pe masura realizarilor, bonusuri in functie de performanta. Program flexibil in ture zi/noapte. Asteptam CV-ul dumneavoastra la adresa de e-mail: (0765.517.197 hr@beststudios.ro 1349. Josi Logistic angajeaza sofer cu experienta minim 1 an in domeniul distributiei de produse lactate si manipulant cu experienta minim 1 an in domeniul produselor lactate. Relatii la tel. (0799.946.123 1350. Junior Manager pentru pentru Magic Salon. Aplica acum: http://saloanelemagic.ro/cariere/formular/ju nior-manager.Iti garantam un mediu de lucru magic, posibilitati rapide de avansare, 1.500 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 1351. Jurist, responsabil SEAP, service camioane si remorci, angajam jurist cu cunostinte in licitatii publice si juridice pentru gestionarea ofertelor in SEAP, oferim un pachet atractiv de venituri lunare, cerem exeperienta, cv la: 4.000 L; (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro 1352. Kinetoterapeut, clinica medicala angajeaza kinetoterapeut cu studiile finalizate si experienta in domeniu minim 2 ani. Program flexibil, conditii avantajoase, contract de munca. programari la interviu la telefon. (031.100.22.05 1353. Kinetoterapeut/ maseur cu o experienta de minim 2 ani. Pentru interviu sunati la: (0723.500.001 1354. Kinetoterapeuti, asistenti med-

icali, infirmiere, femei de serviciu pentru centru privat de recuperare in Bucuresti; (0799.755.553 1355. Laborant in constructii Angajam

persoana serioasa si cu experienta in domeniul constructiilor, profile: BBaBp, MBM, MTZ carnetul categoria B, reprezinta un avantaj, (0742.086.015 i.constructii@gmail.com 1356. Laborant, statie betoane, Loc. Sindrilita, Jud.Ilfov. Calificare si experienta laborator incercari betoane. Tel. (0723.283.903 hr@defne.ro 1357. Laborant/ tehnician cu sau fara

experienta. Relatii la telefon; (0764.352.788

1358. Laboratorul central angajeaza

muncitor (posesor permis categ. B) pentru activitate de laborator si santier - calificare la locul de munca. Se ofera salariu decent si bonuri de masa. Orele suplimentare se platesc; (021.230.54.57/ 0721.694.071

1311. Instalator termice-sanitare societate comerciala angajeaza urgent instalator termice-sanitare, salariu motivant, bonusuri in functie de realizari (posibilitate ore suplimentare). Experienta in domeniu necesara; (0760.651.226 office.exurbia@gmail.com 1312. Instalator termice-sanitare societate comerciala angajeaza urgent instalator termice-sanitare. Posibilitati castig intre 3000-7000 RON / luna, in functie de abilitatile si realizarile individuale. Tel:(Jitca Dan) (0760.651.226 service.4ctl@gmail.com 1313. Instalator, 15 instalatori calificati si instalatori necalificati pentru sanitare si termice. Contract de munca. Relatii la tel. 25 L; (0722.296.686 1314. Instalator, Tinib Services angajeaza instalator, santier, deplasari in afara localitatii. Munca in echipa si seriozitate. Informatii suplimentare la tel. intre 9-18; (0722.891.888

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


16

20 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 1399. Livratori pentru restaurant Speed Pizza sector 2, pe masina firmei, carnet de minim 5 ani, 2 libere pe saptama si 5 zile se lucreaza dimineata de la 10:00-14:00 si seara de la 18:00-23:00; 1.600 L; (0734.989.958 biank_08@yahoo.com 1400. Livratori pentru restaurant

Speed Pizza sector 6, pe masina firmei, carnet de minim 5 ani, 2 libere pe saptama si 5 zile se lucreaza dimineata de la 10:0014:00 si seara de la 18:00-23:00; 1.600 L; (0734.989.958 1401. Loc de munca Angajez frizer si manichiurista salon cu vad si clientela formata. Salon situat in zona Salajan sector 3; (0726.207.864 Angelfelea@yahoo.com 1402. Loc de munca stabil Ai peste 40 de

ani si cauti un loc de munca stabil si bine platit?Castiga mii de $ pe luna (garantat!), doar stand de vorba pe internet! (0720.418.000 1403. Lucratoare magazin mobila anga1359. Lacatus montator si/sau laca-

tus mecanic asamblare piese electromecanice pentru Romversis Top. (0766.229.614 1360. Lacatus confectii metalice -2.800 lei. Tamplar pal- 3.500 lei. Sofer montator mobilier- 2.800 lei. Muncitor depozit/ atelier- 2.100 lei. Zona Fundeni, asiguram cazare; (0735.887.402 1361. Lacatus confectii metalice Produ-

cator prefabricate din beton angajeaza lacatus confectii metalice sau lacatus mecanic, punct de lucru Magurele, Ilfov. Program 7:00-16:00. Se accepta si pensionar cu drept de lucru; (0723.595.841 1362. Lacatus confectii metalice, fabrica

1380. LACATUSI montaj, sudori Com-

panie industriala angajeaza : lacatusi montaj si confectii metalice, sudori, frezori CNC, strungari CNC, operatori masini de alezat si frezat cu CNC (bohrwerg), operatori centre de prelucrare. (021.255.22.83 resurse.umane@itaco.ro 1381. Librar Bucuresti Librariile

Hamangiu cauta persoana dinamica, corecta, minim studii liceale, cunostinte minime de PC (Office si navigare internet) pentru postul de librar; (021.336.04.43 ciprian.padurariu@hamangiu.ro 1382. Livrator angajam livrator cu/fara

masina. Program de lucru in ture, salariu motivant. Detalii la tel; (0766.520.523

de confectii metalice angajeaza lacatus confectii metalice. Oferim cazare gratuit. Relatii la nr de tel.; (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro

1383. Livrator pizzerie zona Baba Novac

1363. Lacatus in Bucuresti, vrei sa faci

1384. Livrator Pizzzerie cu program non-

parte din echipa noastra? Esti mester iscusit si vrei sa faci parte din echipa noastra?Te asteptam cu un salariu atractiv. Societate cu traditie angajam lacatus mecanic; 2.500 L; (0766.974.760/ 0722.974.760 conta@ruady-service.ro 1364. Lacatus mecanic angajam cu con-

tract nelimitat, zona Policolor, metrou N. Teclu. Se ofera salariu motivant, tichete masa, ore suplimentare platite, bonusuri, (0723.540.278 biz@artinox.ro

angajeaza livrator cu auto personal; (0784.133.155/ 0766.534.066 nitudana2004@yahoo.com stop angajeaza livratori cu auto personal, (0723.469.078 1385. Livrator zona sector 3, Bucuresti,

(0733.380.335

1386. Livrator catering restaurant, restau-

rant sect 3, angajeaza livrator catering restaurant cu autoturism propietate, salariu motivant, bonificatii pt fiecare comanda ,o masa pe zi +lejeritate servici,fara stres. Nu conteaza varsta (0744.494.099

sortare Glina. Obligatoriu cunostinte de sudura. Relatii zilnic intre orele 08-17, de luni- vineri; 3.000 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com

1387. Livrator catering, firma catering, cautam livrator. Program: marti - sambata 11:00 - 20:00. Alte beneficii: masa asigurata, tips-ul clientilor. Salariu fix: 1500 - 1800 in functie de experienta. (0724.285.766

1366. Lacatus mecanic confectii metal-

1388. Livrator cu auto personal pentru

1365. Lacatus mecanic pentru statia de

ice, strungar frezor, sudor pentru SC Eco Clima Industrial (str Torentului). CV la adresa email, detalii tel., (0799.922.158/ 021.250.42.58 office@ecoclimaindustrial.ro 1367. Lacatus mecanic cu experienta Atelier confectii metalice tip container, angajeaza lacatus mecanic cu experienta. L-V: 8-18. Pauza 30 min, cm, salariu inceput 1 800 lei net in mana, 1.800 L; (0726.666.333 contact@corturisihale.ro 1368. Lacatus mecanic cu experienta

pentru societate care activeaza in industria alimentara. Calificare lacatus mecanic. Cunostinte minime sudura, constituie un avantaj. Permis de conducere cat. B (0745.049.903 birleanu@echorom.ro 1369. Lacatus mecanic sau sudor, Berceni, Vidra, Lacatus mecanic x2 (cu experienta) si sudor x1 (electrod) in Vidra, Jud Ilfov.Se ofera salariu motivant, bonuri de masa, transport de la Piata Sudului si se lucreaza doar in schimbul 1. (0744.676.589 recrutare@so-li.ro 1370. Lacatus mecanic si sudor, angajam

din toata tara lacatus mecanici si sudori cu experienta in sta?iunea Costinesti pe litoral.Asiguram cazare si masa plus salariu avantajos; 2.300 L; (0724.043.691 tufisimarianviorel@yahoo.com 1371. Lacatus mecanic, angajam in

Bucuresti personal cu calificare in vederea executarii si montarii de compartimentari cu sticla si PAL la interior 2.500 L; (0721.488.884 1372. LACATUS MECANIC, ZONA FUNDENI, ASIGURAM CAZARE, 2.800 L; (0735.887.402 1373. Lacatus mecanic. Conditii de anga-

jare: scoala profesionala de specialitate, experienta minim 3 ani; (0372.129.327 1374. Lacatus montator. Firma de con-

structii angajeaza lacatus montator cu experienta, sudori calificati din Bucuresti si provincie-carnetul de sofer constituie un avantaj. Se ofera cazare, diurna, transport, (0756.588.447/ 0726.204.444 radu.micu@exconag.ro 1375. Lacatus, mecanic pentru sisteme

control-acces, interfoane, usi metalice. Constituie un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti, (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 1376. Lacatus, sudor, operator abkant pt.

societate cu profil confectii metalice. Toate calificarile necesita experienta; (0735.842.429 1377. Lacatusi confectii metalice in Constanta Recrutam lacatusi confectii metalice cu experienta intr-un post similar de minim 2 ani, cunostinte foarte bune de desen tehnic. Oferim salariu motivant, echipamente noi, program de 8 ore. (0771.208.536 contact@ebc-hr.ro 1378. Lacatusi confectii metalice.

Oferim seriozitate, salariu atractiv, conditii de munca decente. Cunostinte sudura constituie un avantaj; (0722.765.379 1379. Lacatusi mecanici, dulgheri, sefi de

echipa firma din Buc. angajam lacatusi mecanici, dulgheri si sefi de echipa (cazare si transport), salariu motivant, constructii hale si montaj panouri sandwich. 2.000 L; (0730.252.573/ 0752.220.480 papalea.bogdan@yahoo.com

jam personal pt magazin de mobila, (fem), cu sau fara experienta, posibil si part time. Cerinte: varsta 22-40 de ani, prezenta agreabila, abilitate in lucrul cu clientii. Salariu negociabil; (0741.113.395 1404. LUCRATOR santier contructii.

Dezvoltator imobiliar angajeaza muncitori calificati si necalificati pe perioada nedeterminata in zonele Bucuresti, sector 5, oras Bragadiru si Domnesti. (0770.172.877/ 0726.088.081 1405. Lucrator bucatarie restaurant, fast

food 3F Mega Mall Pantelimon angajam lucrator bucatarie si personal curatenie. Asteptam cv-urile sau datele dvs. de contact la numarul de telefon sau adresa de email. (0721.157.766 bucuresti@treif.ro 1406. Lucrator bucatarie Take Away in

Centrul Bucurestiului (Universitate) angajam personal bucatarie (legume, vase). Program de l-v, 8.00-17.00. (0723.143.169 1407. Lucrator bucatarie interna cu /fara experienta pentru locatia cea mai apropiata de casa, se ofera pregatire si suport la locul de munca, salariu de 1.400-2.000 lei net in functie de experienta, program 8 ore/zi. Relatii la tel. sau mail: 2.000 L; (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1408. Lucrator bucatarie interna cu sau

fara experienta pentru locatia cea mai apropiata de casa, se ofera pregatire si suport la locul de munca, 2.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440

1421. Lucrator comercial Magazin alimentar, sector 3, zona Baba Novac angajam personal cu experienta in domeniu pentru postul de lucrator comercial. Program 8h/zi, carte de munca 8h, salariu, 1.700 L; (0731.305.499/ 0722.697.088 Lisa_fedak9@yahoo.com 1422. Lucrator comercial Magazin de bijuterii aflat in incinta Galeriei Comerciale Careffour Colentina, angajeaza vanzatoare. Trimiteti CV de prezentare cu poza pe adresa de mail adriananpopa@yahoo.com; adriananpopa@yahoo.com 1423. Lucrator comercial pentru magazin

Shop & Go Mega Image in comuna Chiajna. Experienta in domeniu constituie un avantaj. Program de lucru: 8 ore, in doua ture. Salariu: 1700 de lei in mana; 1.700 L; (0723.229.787 xandrei_drag@yahoo.com 1424. Lucrator comercial pentru magazin

si depozit materiale sanitare, electrice si constructii in Calea Dudesti, sector 3; (0722.241.079/ 0725.652.395 1425. Lucrator comercial pentru magaz-

inul Inmedio din Carrefour Colentina, 1.400 L; (0726.137.599 barbulescunicoleta@yahoo.com 1426. Lucrator comercial pt. magazin ali-

mentar in Colentina. Rog seriozitate si implicare; (0766.343.348/ 0768.600.037 1427. Lucrator comercial restaurant

- fastfood 3F Mega Mall, Pantelimon angajam lucrator linie servire. Salariu motivant. CV-urile sau datele dvs. de contact la numarul de telefon sau adresa de mail; (0721.157.766 bucuresti@treif.ro 1428. Lucrator comercial S.C Danaprodcom angajeaza manipulant marfa cu experienta program de l-v orele 7:00-16:00 si sambata 7:00-14:00. Punct de lucru P.G.A Metalurgiei sector 4 Bucuresti. Pentru detalii: l-v orele 9:00-14:00. 1.800 L; (0786.278.268 1429. Lucrator comercial SaladBox angajeaza fete si baieti, cu sau fara experienta pentru locatiile deschise, in Centrul Comercial Promenada si Baneasa. Asteptam telefonul tau. 1.600 L; (0727.561.605 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 1430. Lucrator comercial SC Ziggo

House SRL este pe piata din 2001 si comercializeaza haine de dama, cu reprezentante in 2 centre comerciale importante in Bucuresti (Sun Plaza si Afi Palace Cotroceni). (021.316.00.49 office@ziggo.ro

restaurant in sector 2. Rugam seriozitate; (0760.366.384/ 0723.591.840

Bucuresti, angajam pentru toate zonele Bucurestiului, se ofera 10 Lei/comanda la o medie de comenzi de 600 /livrator pe luna, contract de munca, relatii la telefon (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

1395. Livrator pizza cu masina personala, Story Pizza angajeaza livrator cu masina personala pentru punctele de lucru din Giulesti si Rahova, experienta nu este necesara dar reprezinta un avantaj, consum 10%, se duc in jur de 40 de comenzi; (0733.751.076 manicea.alin@yahoo.com 1396. Livrator sector 4 si zonele invecinate, program 2 cu 2. Zona Brancoveanu www.pomodoropizza.ro ; (0730.965.800 1397. Livrator, sofer pentru pizzerie cu livrare la domiciliu. Sectorul 2. Mai multe variante de program. Salariu avantajos, benzina decontata, contract de munca. Rog seriozitate. (0764.839.484 1398. Livratori pentru restaurant pizzerie

in Mall Veranda Obor. Conditii avantajoase. (0729.952.613 madalinafdumitru@gmail.com

Giulesti sector 6, Shop & Go angajez lucrator comercial full time, in Calea Giulesti 113, preferabil experienta, salariu 1500 ron net + beneficii; (0729.181.467 sg_caleagiulesti113@mega-image.ro 1443. Lucrator comercial zona mall Vitan, angajam lucrator comercial, la un supermarket in zona mall Vitan. Salariu atractiv, contract de munca, bonuri de masa (0799.375.173 velniceru.group@gmail.com

1445. Lucrator comercial, casier, pentru

1469. Lucrator depozit, gestionar pentru

magazine Shop&Go Salajan(metrou), Titan(Liviu Rebreanu). Cautam persoane serioase, dornice de promovare. Experienta nu este obligatorie, dar reprezinta un avantaj. Program flexibil; 1.700 L; (0771.035.631

societate din Bucuresti, Sos. Andronache (Colentina), usi tehnice/ industriale. Experienta in tamplarie pvc, aluminiu, usi metalice, constituie avantaj. Asteptam CV pe email; (0740.854.097 personal@hsl.ro

1446. Lucrator comercial, chiosc alimentar si carti, Bucur Obor. Experienta comert, studii liceale + bac. Urgent, seriozitate; (0742.316.558

activitate electrom Compania electromecanica cauta o lucratoare de sex feminin cu o dexteritate buna si care stie limba italiana. Zona Bucarets, Voluntari. scarsissp@vodafone.it

1447. Lucrator comercial, femeie, in cadrul celui mai mare lant de magazine second hand din Bucuresti, Monda (punct de lucru zona Salajan, Bd. Theodor Pallady). Cerem seriozitate; 1.850 L; (0748.564.000 jobs@monda.ro 1448. Lucrator comercial, femeie, in cadrul celui mai mare lant de magazine second hand din Bucuresti, Monda (zona Constantin Brancoveanu, Alunisului, sector 4). Cerem seriozitate 1.850 L; (0770.517.847 jobs@monda.ro 1449. Lucrator comercial, pentru maga-

1410. Lucrator bucatarie, ajutor bucatar,

bucatarie interna cu livrare la domiciliu angajeaza ajutor bucatar, se asigura pregatire la locul de munca, se asigura contract de munca, salariul in functie de experienta intre 1400-2000 ron net, 2.000 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1411. Lucrator bucatarie, salate, sand-

wichuri Bistro langa Afi Mall angajeaza lucrator bucatarie, femeie, pentru masa rece, program zilnic luni - vineri, orele 08:00 - 17:00. Salariu 1300, bonus. Experienta minima si seriozitate. 1.300 L; (0723.365.025 1412. Lucrator bucatarie, vase Tratoria Il Villagio angajeaza lucrator bucatarie pentru mentenanta si curatenie. Pachet salarial atractiv. (0753.500.600 ioana.hinta@ilvillagio.ro 1413. Lucrator bucatarie/ajutor bucatar

angajam lucrator bucatarie/ajutor bucatar in zona Iancului (Piata Iancului) si Militari (Lujerului). Asiguram contract de munca pe perioada nedeterminata. 2.000 L; (0785.405.645 ioana.vlad@calif.ro 1414. Lucrator comercial angajam in inc-

inta Mall Vitan (0767.282.836 contact@proconfort.eu

1415. LUCRATOR COMERCIAL angajam

vanzatoare cu experienta pentru brutarie artizanala, situata in zona Foisorul de Foc/ Iancului. Detalii si programari pentru interviu la telefon (0742.444.116 1416. Lucrator comercial casierie, pt.

patiserie zona Universitate. (0722.537.838 1417. Lucrator comercial cautam o per-

soana activa cu bune abilitati de comunicare verbala si scrisa pentru postul de lucrator comercial, asistent vanzari in zonele Piata Romana si Militari care sa se implice pe termen lung. cosmin.rdg@gmail.com 1418. Lucrator comercial cu experienta

pentru magazin Shop & Go in Crangasi. Experienta in Shop & Go constituie un avantaj. Program de lucru: 8 ore, in ture. Salariu: 1800 de Lei in mana 1.800 L; (0738.979.290 xandrei_drag@yahoo.com 1419. Lucrator comercial Firma accesorii

mobilier, angajeaza baiat pentru magazin si depozit in Prelungirea Ghencea nr. 97. Se ofera salariu avantajos. Daca doresti sa faci parte dintr-o echipa tanara, nu ezita sa ne contactezi, 2.000 L; (0799.991.575/ 0728.983.608 office_geo2000@yahoo.com 1420. Lucrator comercial In parcul

Oraselul Copiilor, sector 4 pentru preparare si vanzare de gogosi, inghetata, Kurtos si alte produse. Salariu pleaca de la 1200 Lei-1600 Lei (0723.230.178

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1433. Lucrator comercial casiera terasa Tismana, zona Colentina-Fundeni, angajeaza lucrator comercial pentru vanzare si servire, cu sau fara experianta. Program: L-D 08-18.30, o saptamana lucratoare, o saptamana libera. Relatii tel. 1.800 L; (0734.378.436 1434. Lucrator comercial cu experienta Angajam personal pentru posturile de casier si lucrator comercial in Shop&Go Mega Image Colentina. Program in ture. Detalii la interviu; 1.600 L; (0767.792.434/ 0767.655.834 1435. Lucrator comercial cu sau fara experienta, angajam la atelier copiere chei si operatori calculator, pt. mai multe detalii sunati la nr. de telefon. Salariul se va negocia in urma interviului; (0737.609.609 activitate.transport@yahoo.com 1436. Lucrator comercial Drumul Taberei, Orizont alatura-te unei echipe tinere, cu mult entuziasm si pune-ti calitatile in valoare. Vei gasi oportunitatea de a invata lucruri noi si de a fi apreciat. Programul de lucru in ture. Detalii la interviu. (0760.919.154 magazinshopgo@gmail.com 1437. Lucrator comercial fast food, societate de alimentatie publica, fast food, incinta Mega Mall, ofera locuri de munca pentru vanzator, grataragiu, shaormar. salariu si bonusuri atractive. (0763.696.555 georgiana.nannos@dinnerfood.ro

Lucrator comercial magazin alimentar Shop&Go, in zona Piata Romana si Pantelimon. Se acorda bonus de performanta, loialitate. Salariu motivant in functie de experienta. Colectiv tanar; (0748.942.347 1438.

necalificat, plata la zi, (0726.333.707 office@aresrentacar.ro

1472. Lucrator intretinere, angajez lucra-

tor intretinere centru comercial, care sa aiba cunostinte sanitare si de reparatii usoare rigips, zidarie, finisaje); (0723.668.701

1473. Lucrator sortator deseuri recicla-

bile. Conditii de anagajare: minim scoala generala; (0372.129.327

1450. Lucrator comercial, persoana dor-

1475. LUCRATORI comerciali/ merchan-

1455. Lucrator comercial, femei, pt.

1432. Lucrator comercial Auchan Militari. Raioane Gradina, Carmangerie, Brutarie, Parfumerie, Auto, Vanzator Produse Proaspete. Program FullTime, 8h/zi, contract de munca pe perioada nedeterminata. Pachet salarial atractiv si posibilitati de dezvoltare. CV-urile pot fi trimise pe adresa de email militari@auchan.ro sau depuse la Serviciul Clienti din incinta magazinului. Informatii pot fi obtinute la nr. 0374101324. Te asteptam in echipa noastra!

1471. Lucrator in constructii calificat si

1474. Lucrator spatii verzi si salubrizare

tura pt Shop&Go zona Ion Mihalache sect 1. Fara limita de varsta,experienta nu este obligatorie dar reprezinta avantaj. Salariu avantajos, bonuri de masa, bonusuri pt performanta, program in 2 schimburi/8 ore (0726.756.208/ 0744.553.549 1431. Lucrator comercial urgent, supermarket Lujerului, Militari. Salariul brut 1900 ron. Tel, e-mail. (0721.758.124/ 0757.130.689/ 0723.575.737 jurimedoffice@gmail.com

1470. Lucrator feminin pentru o noua

zin Shop&Go, Mega Image, in Bucuresti, zona Crangasi. Salariu atractiv, program flexibil si bonusuri in functie de performanta. (0722.162.052 roxana.crac@darco.ro

1454. Lucrator comercial, casier si sef

noastra. LeLunch angajeaza lucrator bucatarie pentru restaurant cu servire la vitrina, zona Cismigiu. Salariu 2.000 lei, program de luni-vineri, de la 06:00-15:00 2.000 L; (0721.240.209 andreea@lelunch.ro

1468. Lucrator depozit magazie pt.

manipulare marfa, verificare marfa, Technoelectric SRL ofera: conditii moderne de lucru; Posibilitatea dezvoltarii profesionale intrun mediu dinamic. Contact: (0735.175.261 geanina.simileanu@technoelectric.eu

1453. Lucrator comercial, casier Shop&Go zona Obor vino in echipa noastra, iti oferim oportunitati de invatare si crestere profesionala, la un pas de casa ta. Alatura-te noua pentru posturile: manipulant marfuri, lucrator comercial, casier 1.300 L; (0737.225.114/ 021.330.03.35 office@constantart.ro

1409. Lucrator bucatarie, vino in echipa

1467. Lucrator depozit farmaceutic Ciorogarla Se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon; (0725.350.496

pentru magazin alimentar situat in Rosu, Militari (10 min Ratb 336). Cerinte: seriozitate, corectitudine, puctualitate. (0731.103.020/ 0766.305.131 danielmitroi@yahoo.com

1444. Lucrator comercial, angajam tineri

engross, se ofera salariu net 1600 Ron + 300 tichete de masa. Adresa: Str. Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4 (reper in spate la magazinul Metro Berceni) 1.600 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com

1392.

1394. Livrator pentru pizzeri in zona Floresca (mall Promenada), distributia se face pe scuter de la firma detalii la tel. (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com

1442. Lucrator comercial Shop&Go

1452. Lucrator comercial, pt. depozit

1391. Livrator masina personala Companie multinationala angajeaza livrator masina persoanala, pentru locatia cea mai apropiata de casa, se ofera 10 lei/comanda livrata, bani se primesc zilnic, media de comenzi 25-30 comenzi zilnic, 3.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 cariere@wisebox.ro

Livrator pe scuterul firmei. Companie multinationala angajeaza sofer livrator pe scuterul firmei, dupa 1 an scuterul ramane la tine, proprie, pentru locatia cea mai apropiata de casa, 7 lei de comanda (medie 500 comenzi/luna). CV la mail; (0799.821.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

1441. Lucrator comercial Shop&Go Dorobanti colegii nostri din Shop&Go Mega Image situat Dorobanti au nevoie de ajutor. Program de lucru in 2 ture, nu ai nevoie de experienta, te invatam noi. Daca esti interesat lasa CV mihai.vish@gmail.com mihai.vish@gmail.com

1451. Lucrator comercial, persoana serioasa si dedicata pentru postul de lucrator comercial in zona Voluntari Ilfov. Salariu 1500-2500 ron; 2.500 L; (0721.375.179 laurica_78@yahoo.com

1390. Livrator cu masina proprie zona

1393.

1440. Lucrator comercial Promenada Mall - Bucuresti angajam cu contract pe perioada nedeterminata o fata pe postul de reprezentant vanzari punct de vanzare tip insula. Program de lucru: 10.00-22.00, se lucreaza 12 cu 24. Pachet salariat motivant; 1.700 L; (0724.832.265 cristi@giftology.ro

nica de o activitate in domeniul de fashion retail. Oferim contract de munca, target din vanzari, program flexibil. Trimite un CV la adresa email; (0720.496.638 cv@ilikeoutlet.ro

1389. Livrator cu masina personala si ajutor bucatar locatii disponibile pentru toate sectoarele. Program full time. Salariul motivant + alte beneficii. Relatii la telefon. (0751.309.890 sergiu.cojocariu@trentapizza.ro

Livrator pe scuterul firmei. Companie multinationala angajeaza sofer livrator pe scuterul firmei, dupa 1 an scuterul ramane la tine, proprie, pentru locatia cea mai apropiata de casa, 7 Lei de comanda (media 350400 comenzi/luna). Relatii la tel. sau mail: (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

1439. Lucrator comercial pentru market, aranjat marfa, conditii bune, program ture, zona Colentina, salariu 1.800 L; (0734.072.088

mezeluri Fox. Perioada nedeterminata. Aprovizionare rafturi, servire vitrina asistata in hipermarket-uri Bucuresti. Contactati-ne intre 9-17, de L-V; 1.800 L; (0726.718.768 1456. Lucrator comercial, vanzatoare, suntem magazin mixt, avem nevoie de doamna sau domn serios, care este dornic de munca, si vrea o colaborare serioasa. Salariu motivant, program flexibil, bonusuri. Zona Teius. (0723.427.347 veronacomplexgrup@gmail.com 1457. Lucrator comercial, vanzator statie

peco, DN3, Str. Biruintei nr.3 Pantelimon, jud Ilfov, (Lukoil), disponibil pentru: lucrul cu clientii, program in ture, lucru cu casa de marcat, gestiune de marfa, (0734.920.701 camiirod@yahoo.com

1458. Lucrator comercial, vanzator, ges-

tionar, urgent angajam gestionar-lucrator comercial- vanzator(e) depozit materiale constructii, instalatii zona Bucurestii Noi, Straulesti. Oferim conditii avantajoase, contract, salariu si bonuri de masa (0744.565.759/ 0765.506.187 comaromtrade@yahoo.com 1459. Lucrator comercial. Magazin alimentar tip market, angajeaza lucrator comercial cu sau fara experienta, cu spirit de echipa buna dispozitie, salariul net 1500 lei plus carte de munca 8h/ zi, zona Militari, 1460. Lucrator comercial/casier, lucrator

comercial, casier pentru magazin Shop&GO (Mega Image) in zona Bucur Obor. Program flexibil, bonuri de masa, bonus inventar, asigurare privata de sanatate. 1.600 L; (0767.792.434

1461. Lucrator comercial/salatier societate comerciala angajeaza lucrator salatier, salariul de 1600 Lei, pentru urmatoarele Centre Comerciale: Afi Cotroceni, Park Lake, Auchan Titan si Baneasa. Asteptam sa faci parte din echipa noastra; 1.600 L; (0738.652.992/ 0727.561.605 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 1462. Lucrator curatenie spatiu logistic

Angajam personal pentru curatenia spatiilor comune exterioare si interioare ale unui complex de cladirii logistice, situat intre Tunari si Otopeni pe soseaua de centura. Program de lucru 08-17:30, (0743.100.720 greenvestproduct@yahoo.ro

parcuri spatii verzi, carte de munca, program si salarizare atractive (0761.789.002

diseri pt. aprovizionarea si asezarea produselor pe raft in hipermarket-uri, verificarea termenelor de valabilitate. Se ofera contract de munca pe perioada nedeterminata. Experienta nu este necesara. Pentru mai multe detalii suna la tel. sau trimite CV la adresa de e-mail si te vom contacta; (0756.054.384 simona.goganau@trademarketing.ro 1476. LUCRATORI pentru magazin Shop

& Go, cu sau fara experienta, cu domiciliul stabil in sector 5 sau 6. (0763.507.007 1477. Lucratori comerciai Angajam

casieri lucratori comerciali pentru Shop&Go Clinceni, salariu motivant intre 1,400-1,800 lei net in mana, la nevoie se deconteaza si transportul; (0748.322.113/ 0761.657.052 andrei.buleandra@yahoo.com 1478. Lucratori comerciali 1600 lei net,

sef de magazin Shop & Go, salariu motivant si ajutor vanzator magazin alimentar pentru noapte. (0729.495.499 1479. Lucratori comerciali magazin mixt, zona Titan, angajeaza personal calificat si necaificat salariu motivant, minim 2000 lei garantat. Program 8 h conditii de munca excelente. Training gratuit unde este cazul. Relatii la tel. (0724.210.770 1480. Lucratori comerciali pentru ben-

ziarie (Peco si terasa) zona Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei. (0741.099.296 1481. Lucratori comerciali pt. maga-

zin mixt, in zona Titan Auchan. Conditii excelente, program 8 ore pe zi, colectiv dinamic, tanar, venituri de 1.900 L; (0732.408.999 hhtitanatlas@yahoo.com

1482. Lucratori comerciali pentru benzinariile Carbogaz din Bucuresti si Ilfov. Program de lucru in schimburi (12 ore ) zi si noapte, contract de munca, salariu atractiv, bonuri de masa; (0728.878.954 ciuperca2008@gmail.com 1483. Lucratori comerciali si agenti de curatenie pentru locatii fixe din zonele Militari, Otopeni si Balotesti. Se ofera: salariu motivant platit la timp, plata orelor suplimentare, bonuri de masa, program flexibil, training gratuit. Relatii la tel. (0751.051.955 1484. Lucratori comerciali, grataragii in

domeniul fast food. Oferim salarii atractive. (0786.311.311 florin.iorgus@dinnerfood.ro 1485. Lucratori comerciali, grataragii in domeniul fast food. Oferim salarii atractive. (0786.311.311 florin.iorgus@dinnerfood.ro 1486. Lucratori comerciali, societate angajeaza personal pentru manipulare si sortare deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatii ideali trebuie sa fie persoane serioase si de incredere. Str V. Cascadelor, autogara Militari 1.500 L; (0723.670.538 1487. Lucratori comerciali/ merchandiseri, angajam pentru zona Baneasa Militari Orhideea Pallady Voluntari cu si fara experienta ca lucrator comercial/ merchandiser. Program de lucru 8 ore zi doar schimbul 1 si 2 1.500 L; (0734.300.315 ruxandra.simion@pella.ro 1488. Lucratori comerciali/casieri, anga-

jam lucratori comerciali/casieri in magazin de haine Veranda Obor. Trimiteti Cv sau datele personalenume, prenume, varsta, studii si numar de telefon) la recrutare@peeraj,ro cu mesajul veranda; 1.350 L; recrutare@peeraj.ro

1489. Lucratori depozit pentru un cunos-

cut depozit cu produse de nutritie animala din Bucuresti.Locatie: Stefanestii de Jos, Ilfov.Program: l-v 6:00 14:30 si 8:30 17:00Nu necesita experienta in domeniu. 1.900 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1490. Lucratori depozit, Dagmar angajeaza manipulanti marfa pentru depozit din sos. Chitilei. Relatii la tel., (0722.226.579 1491. Lucratori pentru depozit farmaceu-

tic, in Sos. Chitila. Se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon: 0725350496, (0725.350.496

1492. Lucratori productie standuri expozitionale. Atelier zona Dristor - Vitan. Salariu motivant, program de lucru L-V; (0762.632.268 1493. Lucratori service/mentenanta angajam lucratori service si mentenanta. Asteptam CV pe adresa de email service@italiastar.ro, relatii la nr. tel. (0758.644.374 service@italiastar.ro 1494. Lucratori spatii verzi, cu sau fara carent de conducere, pentru societate comerciala. Rugam seriozitate; (0723.504.813 1495. Macaragii angajeaza pentru macarale turn, firma Bog'Art. Relatii la telefon: (0745.119.431 1496. Macaragiu autorizat Societate comerciala angajeaza macaragiu autorizat categoria B sau E, pentru manevrare macara cu comanda de la sol. (Potain IGO 32). Salariu si bonuri de masa; (0774.699.394 1497. Macaragiu pod rulant relatii la tele-

fon. (0734.735.067/ 0734.735.066

1498. Macelar angajez macelar, contract

de munca, salariu corect, tichete de masa; (0724.262.407/ 0723.282.402 dlivi70@yahoo.com 1499. Macelar cu experienta pentru mag-

azin, salariu atractiv; (0760.124.090 1500. Macelar si ajutor de macelar;

(0728.575.838

1501. Macelar si vanzatoare Carmange-

ria Meat Box din pta Matache angajeaza macelar iscusit si vanzatoare descurcarete pentru magazinele din Militari si Dr Taberei. Oferim program de lucru flexibil si salarii motivante, (0722.572.260 popa.reluflorian@gmail.com 1502. Macelar, preparator, lucrator comercial pt. magazinul Selgros Berceni. Trimiteti CV-ul la e-mail sau direct la sediul magazinului (Informatii Clienti) Selgros Berceni, str. Turnu Magurele nr. 92-108, sector 4, Bucuresti; 145_SK@selgros.ro 1503. Macelar- ciontolitor transator carne

la punctul de lucru din comuna Magurele, Ilfov (la un kilometru de la iesirea din Bucuresti, acces Ratb). Oferim salariu atractiv si alte avantaje, (0727.857.390 resurseumane@prodafum.ro 1504. Macelari, bucatari, ajutor de bucatar, spalator de vase, sector 2-3. (0768.308.199 Radu_mihaela00@yahoo.com

1505. Macelari, locuri de munca esti macelar sau ne poti recomanda unu?Daca da iti oferim £100 bonus.Cautam macelari cu experienta.Poti castiga intre £ 2500 si £ 3000 pe luna.Te rugam sa suni la tel. (+447500845556 andreai@quattrorecruitment.co.uk 1506. Machiurista, coafeza cu experien-

ta. Zona Obor. (0786.365.050

1507. Magazinul Selgros Drumul Taberei

cauta pentru angajare: femeie de serviciu, lucrator comercial, casier, macelar, operator la fabricarea mezelurilor. Trimiteti CV-ul la email, fax sau direct la sediul magazinului (Informatii Clienti) Selgros Drumul Taberei, Valea Cascadelor nr. 26 B, sector 6, Bucuresti; (021.225.81.99 158_PS@selgros.ro

1508. Magazioner CSC Trans Metal SRL

domeniul de activitate confectii metalice cu sediul in Sat Rudeni Jud.Ilfov angajez magazioner. Salariul 1500 net lei + bonuri Pentru mai multe detalii la nr de telefon sau email; (0730.094.441/ 0724.364.406 alin.it@csc-transmetal.com

1509. Magazioner manipulare marfa (sis-

teme de climatizare) la sosirea ei in depozit si apoi la iesire. Evidenta stocuri de marfa si materiale; (0722.975.599/ 031.432.70.70 cariera@climatico.ro 1510. Magazioner si gestionar depozit magazie si depozit componente elecromecanice ascensoare, sector 6, Bd. Timisoara nr. 100; (0766.229.614 1511. Manager societate comerciala angajeaza, salariul de 3200 lei, pentru urmatoarele: centrul comercial Baneasa. Asteptam sa faci parte din echipa noastra. 3.200 L; (0738.652.992/ 0727.561.605 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 1512. Manager magazin Mall Baneasa, fluent engleza, salariu motivantoffice@toptea-company.ro office@top-teacompany.ro 1513. Manager securitate, societate de paza angajeaza manager securitate; (0723.237.397 nc.ppttehnic@yahoo.com

1463. Lucrator depozit Doraly, pentru manipulare si receptie marfa, pregatirea comenzilor. Se asigura transport din zona Doamna Ghica; (0753.153.688 1464. Lucrator depozit firma de detergenti lichizi din Sector 2, Bucuresti, angajeaza lucratori depozit pentru etichetare/ ambalare/ pregatire comenzi/incarcare, descarcare marfuri. Detalii la tel: (021.255.00.23/ 074514403 1465. Lucrator depozit zona oras Pante-

limon, program L-V 8-17, salariu 1.800 lei, carte de munca, pregatirea comenzilor, posibilitate avansare. Articole de menaj; 1.800 L; (0734.663.000 mihai@modelia.ro

1466. Lucrator depozit cu permis cat. B, ne marim echipa, suntem importatori de parbrize si cautam coleg nou. Cautam o persoana serioasa, detinatoare de permis, pentru depozitul din B-dul Basarabia, nr. 256, zona Faur (Republica) 1.700 L; (0720.258.791 alin9635@gmail.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

20 aprilie 2018

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 1557. Manipulant depozit, firma de distributie materiale de constructii cu sediul in orasul Pantelimon angajeaza pe termen lung manipulanti depozit de preferat cu domiciliul in Pantelimon sau zonele apropiate 1.800 L; (0731.015.774 ciprian.hriscu@sci-distribution.ro 1558.

Manipulant marfa Depozit central, Bucuresti. (0733.733.178/ 021.326.79.79

1559. Manipulant marfa la platforma

1514. Manager service auto Manager

service auto cu experienta in domeniu, posesor permis cat B, studii superioare, abilitati foarte bune de comunicare, spirit de echipa, 3.000 L; (0765.000.200 Contact@cafyjr.ro 1515. Manager vanzari angajam manag-

er vanzari in companie de distributie cu auto personal; 600 {; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro 1516. Manager vanzari pentru societate productie produse de patiserie/ cofetarie si Horeca (0756.255.667 minigastrobites@yahoo.ro 1517. Manager vanzari imobiliare 3000-

6000 ron, suntem un brand nou in vanzari imobiliare. www.proimo.ro/cariera. Suntem dedicati si pasionati de ceea ce facem si ne dorim sa atingem mari orizonturi in imobiliare, mail: 3.000 L; (079917777 office@proimo.ro 1518. Manichiura, coafor, masaj. anga-

jez, inchiriez post Sylvyana Beauty Salon (vechime 8 ani), clientela formata, angajeaza (inchiriaza post) manichiurista, coafeza, maseuza, 1 L; (0760.045.897 Sylvyana@yahoo.com 1519. Manichiurista (constructie gelsemi) experienta minim 1 an. Situat in sect. 3, aproape de metrou. Oferim sal. fix, comision si alte facilitati. (0720.605.668/ 0745.186.925 1520. Manichiurista am deschis cel de-

al doilea salon Anias Beauty Center si ne marim echipa. Angajam manichiurista, experienta minim 3 ani. Salariul 2000 ron. Ne gasiti langa statia de metrou Dimitrie Leonida, 2.000 L; (0730.823.044 1521. Manichiurista cu experienta

angajam urgent pentru salon situat in Prelungirea Ghencea, sector 6, vad formant, program o zi cu o zi, carte de munca 8h, salariu. Rog seriozitate; (0729.748.493 1522. Manichiurista cu experienta full time/ program flexibil care sa isi doreasca sa lucreze in mediu placut, colectiv tanar, salon cu clientela proprie in zona Baba Novac; (0743.010.337/ 0721.158.215 cristiana_julea@yahoo.com 1523. Manichiurista cu experienta pentru salon in Drumul Taberei, cu vad format, conditii avantajoase, salariu fix+ carte de munca platita, (0722.609.552 1524. Manichiurista cu experienta, salon in Sebastian, Calea Rahovei, vechime de peste 15 ani, vad si clientela formata, carte de munca 8 ore, program o zi cu o zi, conditii de lucru deosebite. Cerem si oferim seriozitate. (0720.757.176 Bogdan88gherasim@gmail.com 1525. Manichiurista pachet salarial atra-

gator peste 2000 ron format din parte fixa, bonus de performanta, bonus de fidelitate, carte de munca, alte beneficii, program flexibil, training gratuit, clientela selecta formata. 2.000 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 1526. Manichiurista pentru salon cu o

vechime de 16 ani, Campia Libertatii; (0726.116.830 1527. Manichiurista pentru salon in zona Victoriei, salariu 1900 fix garantat, contract pe 8 h, produsele din partea salonului, clienti stabili, colectiv tanar si placut; 1.900 L; (0720.996.748 elena.andreea.d@gmail.com 1528. Manichiurista pentru salon situat in Militari, bd. Iuliu Maniu; (0722.654.660 1529. Manichiurista sectorul 3, Pallady,

metrou 1 Decembrie. Salariu, contract munca 8 ore, program o zi cu o zi. Salon cu clientela, vad, mediu de lucru placut. Oferim si solicitam seriozitate. colaborare termen lung (0761.434.582 scifi_ds@yahoo.com 1530. Manichiurista tanara, cu aspect

fizic placut, cu minimum 2 ani de experienta, aptitudini suplimentare UF, construc?ii gel si oja semipermanenta. (0745.775.511 marius33_2004@yahoo.com 1531. Manichiurista cu experienta si in

unghii false, carte de munca, platita pe 8 ore salariu 2.200 lei, salon de 10 ani, program 1 zi da unu nu, 1 weekend da unu nu, zona metrou Gorjului; 2.500 L; (0724.357.422 1532. Manichiurista cu experienta,

salon, zona Titan, angajeaza; (0722.211.105 1533. Manichiurista pentru vad vechi, salariu- procent si conditii avantajoase; (0764.692.929 1534. Manichiurista semi, clasic, gel,

serioasa, muncitoare si dornica sa evolueze in domeniu pentru Beauty salon in sector 3 cu vad si vechime. Te asteptam in echipa noastra (0722.132.892 simona.zuza@yahoo.com 1535. Manichiurista si coafeza Salon

din Blv. Lacul Tei angajeaza coafeza si manichiurista cu experienta si dorinta de dezvoltare. Oferim salariu fix, procent si conditii de lucru deosebite. Cautam si oferim seriozitate si stabilitate; (0730.999.689 office@veronique.ro www.veronique.ro

1536. Manichiurista si coafeza, cu

experienta salon Auchan Berceni; (0721.990.720

1537. Manichiurista si cosmeticiana, salon One situat in Frumusani, jud Calarasi angajeaza pe postul de manichiurista si cosmeticiana. Oferim salariu fix + comision si carte de munca cu 8 ore (0766.345.279 Ely_190688@yahoo.com 1538. Manichiurista, angajez manichi-

urista cu experienta, aptitudini suplimentare UV, constructie gel, oja semipermanenta, salon cu clientela in sector 3, (0743.010.337 cristiana_julea@yahoo.com 1539. Manichiurista, coafeza, cosmeti-

ciana, Crangasi, salon cu vad, foarte urgent; (0760.342.240

1540. Manichiurista, ne marim echipa, cautam manichiurista ce isi doreste un loc de munca stabil unde poate obtine venituri substantiale. De 6 ani in Romania, carte de munca la 8h, salariu fix sau comision, zona Titan (0766.621.638

legume- fructe Cora. Unde? La magazinul Cora Pantelimon. Ce presupune? Depozitarea, expedierea marfurilor care intra/ ies din depozitul legume fructe si realizarea documentelor aferente. Ce oferim? Program flexibil (fulltime), bunuri de masa, asigurare medicala, bonusuri in functie de productivitate. Cum? Depuneti CVul pe mail sau suna la tel. 0374.120.080/ 0374.120.016; (0374.120.086/ 0758.013.417/ 0756.076.110 sion@cora.ro 1560. Manipulant marfa pentru

depozit cabluri din sector 3. Salariu atractiv. Program lunivineri 08.00-16.30; (0720.533.200 1561. Manipulant marfa pentru restau-

rantul Nor, preluarea marfurilor, verificarea, cantarirea, transportul acestora in magazie si aranjarea in raft, efectuare plati. Program l-v 9-18. Cladirea SkyTower (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1562. Manipulant marfa SC din Bucuresti angajam manipulant produse alimentare. Rugam seriozitate. Salariu 1800 lei. Inf la telefon; (0733.004.646 1563. Manipulant marfa - muncitor

necalificat depozit fructe si legume din Voluntari, angajeaza manipulant marfa cu forme legale de munca.Salariul este atractiv si oferim conditii de munca decente. Cautam persoane serioase si responsabile; (0747.061.996/ 0723.776.099 claudiu.belehuzi@aebs.ro 1564. Manipulant marfa cu permis cat.B

ciana, maseuza personal pentru salon cu vad, cu contract de munca, salariu fix, program o zi cu o zi, duminica liber, bulevardul Ion Mihalache, zona piata 1 Mai. Relatii la telefon. (0726.575.990

va oferim: armonie, salariu fix care poate creste dupa 1 luna, plata orelor suplimentare, week-end si sarbatori legale liber. Daca esti interesat trimite mail la:officenira@yahoo.com.Salariu: 1600 lei net 1.600 L; (0755.363.737 officenira@yahoo.com

1542. Manichiurista, cosmeticiana,

1565. Manipulant marfa depozit Urgent.

1541. Manichiurista, coafeza, cosmeti-

salon cu vad, Crangsi, foarte urgent; (0760.342.240

1543. Manichiurista, pedichiurista in salon central, salariu atractiv, program flexibil, salon modern; (0749.232.233

Salariu: 1500 lei net (in mana), bonuri de masa 200, bonus 200, spor de noapte. Program: 8 h/zi. Locatia Afumati, 1.500 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com

1580. Manipulanti marfa Afumati Depoz-

it angajeaza manipulanti marfa. Pachet salarial: 1.700 lei, alte beneficii. Program de lucru: 3 schimburi. Pentru mai multe detalii sunati la numarul afisat, 1.700 L; (0749.608.510 1581. Manipulanti marfa, angajam barbati pentru depozit de bauturi, in incinta complexului Antrefrig (strada Fantanica, nr 36). Salariul 1700 Lei, de preferat din imprejurimi; (021.313.29.59 1582. Manipulanti marfa, firma distributie

materiale de constructii cu sediul in bd-ul Timisoara sector 6 Bucuresti angajeaza manipulanti marfa, salariu + bonuri de masa; (0722.587.837/ 0729.152.347

1603. MCA Grup angajeaza lacatusi mecanici in Popesti Leordeni. Vino in echipa cu cei mai buni. Oferim: - venit net pana la 2.500 Lei net in functie de pregatire; - transport din localitatile invecinate (Berceni, Vidra, Oltenita, Frumusani, Glina si altele). Asiguram tichete masa, prime pentru realizari, prima de Craciun si Paste, contract pe perioada nedeterminata. Suntem o companie serioasa de 20 de ani pe piata. Sunati la tel. pentru o programare la interviu; (0758.062.201 1604. MECANIC auto cu experienta min. 3 ani si cunostinte avansate de mecanica auto multimarca. Service situat in zona Carrefour Orhideea- Grozavesti. Salarizare in functie de competente (0723.355.884

1583. Manipulanti marfuri pentru pregatire marfa Dep. Livrare. Salariul 1400 + tichete de masa, dupa perioada de proba salariul se modifica. Informatii la tel. (0732.672.654

1605. MECANIC masini si utilaje pentru productie, firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din B-dul Bucurestii Noi 176, sector 1, transport: metroul Parc Bazilescu si autobuz 697, 112; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro

1584. Manipulanti marfuri pentru pregatire marfa Dep. Livrare. Salariul 1400 + tichete de masa, dupa perioada de proba salariul se modifica. Informatii la tel.; (0732.672.654

1606. MECANIC pentru reparatie si intretinere de stivuitoare. Locatia Bragadiru, jud. Ilfov. Pentru detalii sunati la nr. de tel., 3.500 L; (0784.293.112 mecanovalmar@yahoo.ca

1585. Manipulanti marfuri, soferi, firma

1607. Mecanic Auto cu experienta in

de distributie bauturi din comuna Berceni, judetul Ilfov, angajeaza manipulanti marfuri si soferi categoria C cu atestat; 35 L; (0752.285.730/ 0752.285.730

domeniu, oferim salariu atractiv si bonusuri din realizari. Salariu 2500-3500, mai multe detalii la tel. (0765.000.200/ 0799.400.300 contact@cafyjr.ro

1586. Manipulanti marfuri. Firma distrib-

1608. Mecanic auto cu experienta tehnica in reparatii si schimb piese auto multimarca. Calificare profesionala si experienta minim 2 ani. Asiguram transportul din Bucuresti. Salariu negociabil. (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

utie bauturi, punct lucru langa Carrefour Militari, angajam manipulanti marfuri, (021.778.03.98

MANIPULANTI PENTRU DEPOZIT MARMURA DIN ALEEATEISANI 137A, BUCURESTI. ASIGURAM STIVUITOARE NOI, CARTE MUNCA SI CONDITII EXCELENTE DE MUNCA, PENTRU CEI DIN PROVINCIE ASIGURAM TRANSPORT SI CAZARE. PROGRAM: LUNI-VINERI 9-18, SAMBATA 10-15 (2 PE LUNA). RELATII: (0723.922.822 1587.

1588. Manipulanti sector 2 Angajam urgent barbati necalificati pentru depozit lactate. Salariu: 1700 ron net, tichete 200 ron. Program: 8 ore/ in schimburi. Zona Afumati. Detalii la telefon, 1.900 L; (0733.409.308

1609. Mecanic auto cu experienta. Avan-

taj cunostinte electrica, diagnoza, permis auto. Salariu foarte atractiv si bonusuri, (0772.148.213 1610. Mecanic auto Minim 1 an experien-

ta, diploma de mecanic obligatoriu; (0724.034.153 bianca@medicalvision.ro 1611. Mecanic auto pentru parc dezmembrari auto, cu minima experienta, oferim salariu atractiv in functie de cunostinte si prestari. Parcul se afla in Popesti Leordeni, strada Scolii nr. 73. 3.000 L; (0721.178.851 dez.antony@yahoo.com 1612. Mecanic auto pentru service roti, cu experienta, sector 1, bd. Ion Mihalache, salariu, 4.000 L; (0784.339.160/ 0784.339.160 1613. Mecanic auto service auto multi-

marca angajeaza mecanic auto cu sau fara experienta, locatia este in zona Eroii Revolutiei, (0759.030.644

1544. Manichiurista, pedichiurista, stilist

protezist cu experienta, salon central, Bd. Carol intersectie Mosilor. Cati; (0740.941.097

1545. Manichiurista- pedichiurista salon

central vis-a-vis hotel Marriott, angajam manichiurista - pedichiurista; (0726.815.031

Bucuresti angajeaza manichiurista (unghii tehnice) cu experienta, zona Dorobanti. Vad, conditii avantajoase. Salariu 2.0003.500 lei 13 zile/ duminica liber; (0751.251.411

1547.

1548. Manipulant angajam;

(0737.994.034

1549. Manipulant pentru montaj si

intretinere platforme autoridicatoare. (0722.622.353

1550. Manipulant bagaje, personal pen-

tru incarcare, descarcare bagaje Aeroport Otopeni. Salariu 1400 net (de inceput), bonuri de masa (300 lei) si 300 lei sub forma de bonuri combustibil, 2.000 L; (0756.042.232 george.ionita@handling.ro

1551. Manipulant cu permis categoria D,

personal pentru deservire pe aeroportul Otopeni. Salariul de inceput 1600 net, 300 lei bonuri combustibil, bonuri de masa (300 lei). Program in ture de la 5.00 am si de la 10.00 am; 2.100 L; (0756.042.232 george.ionita@handling.ro 1552. Manipulant depozit frig. Ofer-

im tichete de masa, masa calda, salariu net, 1.500 L; (0757.029.705 1553. Manipulant depozit zona Metro

Militari, program luni-vineri, Orar 06.0014.30,salariu 1400 lei. 1.400 L; (0737.020.795

1554. Manipulant depozit frigorific CocoRico, Pantelimon Minim 6 luni experienta pe un post similar. Experienta in manipularea marfii manual si cu liza. Experienta utilizare scanner. Persoana ordonata, constiincioasa, cu spirit de echipa, (0725.827.679 anca.manolache@aaylex.ro 1555. Manipulant depozit(primitor-distribuitor) la Zarea pentru depozit produse finite, receptie marfa, pregatire comenzi, acte, aranjat marfa, operat in calculator. Sediul in sector 1, Bdul Bucurestii Noi nr.176, firma Zarea, la statia metrou Laminorului; (021.667.00.20 office@zarea.ro 1556. Manipulant depozit, angajam un

coleg care sa ne ajute la pregatirea comenzilor si la receptia/ descarcarea marfurilor. Sediul companiei este in Jilava, Soseaua Giurgiului 292, persoana contact: Toni (0749.151.506

mecanic pt masini si utilaje firma de constructii; (0784.311.300 logistica@recondoje.ro

1630. Mecanic pentru parc dezmembrari.

Se oferta cazare. Detalii la: (0742.273.628

1631. Mecanic reparatii si intretinere pen-

tru fabrica produse panificatie din Bd. Theodor Pallady, langa statia de metrou Nicolae Teclu. Salariu atractiv. Program in trei schimburi 6:00-14:00-22:00 (0755.116.678 1632. Mecanic, Autosoft Militari angajeaza mecanic geometria directiei salariu +comision, tel. (0745.097.291

1567. Manipulant marfa in cartier Vitan,

1590. Manipulanti, muncitori necalificati

locatie: calea Vitan, sector 3, zona Piata Bobocica / Auchan. Salariu 1700 lei net. Program in 2 ture: 06:00 - 14:30 / 12:00 20:00, Luni - Vineri (fara weekend); (031.805.75.70 hr@orklafoods.ro 1568. Manipulant marfa la depozit Urgent. Salariu:1300 lei net (in mana), bonuri de masa 300, bonus 500, transportul decontat 150 lei. Program: LuniVineri 8h/ zi. Zona sector 3 Republica, 1.300 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 1569. Manipulant marfa Otopeni, companie angajeaza manipulant marfa pentru locatia din Otopeni. Oferim: contract de munca, salariu net 1500 lei, bonuri in valoare de 15 lei/zi, abonament medical, transport asigurat (decontat). (0786.552.982 1570. Manipulant marfa urgent Salariu:

1.300 lei net (in mana), bonuri de masa 300 plus bonus 500 plus transportul decontat 150 lei plus bonus de loialitate. Program: L-V 8h/zi. Zona sector 3 Republica, 1.300 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 1571. Manipulant marfa, angajam per-

sonal care sa se ocupe cu manipularea produselor electronice si electrocasnice, program de luni-vineri, colectiv tanar, posibilitati de avansare, (0737.362.473 hr@depanero.ro 1572. Manipulant marfa, societate comerciala angajeaza manipulant marfa depozit legume fructe cu sediul in afumati, Ilfov; (0722.533.680 comenzi@cosuldelegumefructe.ro 1573. Manipulant marfa, uzina metalur-

gica angajeaza cu norma intreaga manipulant marfa. Oferim salariu motivant si tichete de masa; (0732.155.855/ 0729.036.742 cristi.ionescu@laromet.ro 1574. Manipulant marfa, casier si consili-

er vanzare pentru raioanele: materiale de constructii, gradina, bucatarii si vopsea. Leroy Merlin Chitila cauta colegi, te asteptam in echipa noastra (0758.095.784/ 0753.103.136 1575. Manipulant marfuri, firma cu sediul

in Afumati angajam baiat manipulant marfuri pentru depozit, asiguram transport de la Colentina; (0721.267.936 platinambalaje@gmail.com 1576. Manipulant Otopeni, urgent Anga-

jam manipulant depozit marfuri generale zona Otopeni. Salariul 1.500 lei, bonuri program L-V de la 7. Pentru detalii sunati la numarul din anunt; (0770.334.947 1577. Manipulant, angajam urgent. Relatii la: (0722.246.104/ 021.345.65.70 1578. Manipulanti marfa angajeaza

SC Azad Enterprises SRL. Punct de lucru zona Obor; (0746.111.124 1579. Manipulanti marfa Barbati si femei

fara experienta, salariu 1.200-1.500 lei net, bonuri de masa, bonusuri de activitate, program 8h/zi L-V, transport asigurat, contract nedeterminat. Detalii la telefon; (0725.477.438

pt. Fox, fabrica de mezeluri. Program in schimburi. Perioada nedeterminata. Alte beneficii: spor noapte, bonusuri, prime, masa calda. Zona sector 4. Contactati-ne intre orele 9-17 de L-V. 1.700 L; (0726.718.768 1591. Manipulator, angajam pentru dis-

tributie produse alimentare sector 6; (0720.063.730 1592. Mar&Pet Grup SRL angajeaza pro-

ducator de tamplarie termoizolanta angajeaza lucrator depozit. Salariu in functie de experienta variaza intre 1600-2000 ron+ bonuri de masaTel. Stoicof Liviu 1.600 L; (0727.789.170 LIVIU.STOICOF@marpet.ro 1593. Marochiner si masinista cu experi-

enta, conditii avantajoase de salarizare pt. atelier de marochinarie. Mijloace de transport, tramvai 32, 8, 23, 47, 25, 10, 1. Autobuz 117, 173. Tel. (0772.071.247/ 0736.360.067 1594. Maseuza, masaj anticelulitic, reflex-

ogen etc., program dupa-amiaza: 14-22. Pentru interviu sunati la numarul afisat (dupa ora 16:00) sau trimiteti CV pe e-mail; (0734.394.305 alexfitness@ymail.com www.alexgym.ro

permis cat. B; (0733.585.700/ 0784.410.141

1615. Mecanic auto camioane, cautam un coleg nou, daca aveti calificare de mecanic auto va asteptam sa ne contactati la tel.0730612742 Locatia Popesti Leordeni. Daca sunteti din provincie vi se asigura cazare. Salariu atractiv. (0730.612.742 1616. Mecanic auto cu experienta, anga-

jam mecanic auto cu experienta, cuno?tin?e tester, salariu atractiv, 30005000 lei, Bucuresti, Sector 3; 5.000 L; (0743.336.664 autototal.complet@gmail.com 1617. Mecanic auto sector 5, cazare,

mecanici auto cu experienta salariu incepand cu 3000 lei, pentru provincie se asigura cazare in garsoniere utilate, mobilate. 3.000 L; (0722.409.408 rodifarm@yahoo.com 1618. Mecanic auto sectorul 1, experien-

ta minima de 5 ani. Cunostinte in reparatii mecanica: - frane, directie, suspensie, distributii motoare, ambreiaje, cutii viteze, motoare, diagnoza; (0727.323.433 office@mamservice.ro

1619. Mecanic auto, salariu motivant (incepand de la 1.000 euro, in functie de experienta). Service-ul este in zona Costin Georgian. Detalii la telefon: (0723.816.676 smartautofix@gmail.com 1620. Mecanic auto, sudor tobe pentru colaborare in service dotat, procent 50%. (0724.337.072

1595. Maseuze cu sau fara experienta angajaza salon masaj erotic de lux din Bucuresti, zona centrala - Piata Unirii, contract de munca, salariu motivant, bonusuri, echipa tân?ra, oferim cursuri de specializare, 2.000 {; (0758.063.750/ 0748.021.660 Contact@vip-obsesaion.ro

1621. Mecanic auto, electrician auto Sky Auto Service angajeaza mecanic si electrician auto cu experienta. Adresa: str. Sergent C-tin Moise nr. 5C, sector 6. (0751.120.121/ 0751.102.020 office@skyautoservice.ro

1596. Maseuze full time sau part time cauti un job cu program flexibil si castiguri foarte bune? Cautam persoane de sex feminin sociabile, responsabile si cu aspect fizic placut pentru postul de maseuza. Experienta nu este necesara; 2.000 {; (0754.590.853 fantasymasaj@yahoo.com

service salariu motivant functie de calificare. Mediu de lucru si beneficii occidentale. Service multimarca; (0722.641.051/ 0761.745.380

1597. Maseuze reflexoterapeute, cabinet

medical angajeaza maseuze / reflexoterapeute cu sau fara experienta in sectorul 6, program full time sau part time (0724.539.091 1598. Masinist cu experienta in curatenie

supermarchet; (0733.030.402

1599. Masinist terasamente,

mecanic reparatii auto, mecanic reparatii utilaje, electromecanic pentru societate de constructii. Cerinte: experienta similara; (0731.160.273 1600. Masinista incaltaminte atelier de incaltaminte - angajam masinista care sa stie si pregatitul(masa). Conditii foarte bune, zona Timpuri Noi; (0764.313.557 Theodora.adelina@yahoo.com

1622. Mecanic auto, vulcanizator, ajutor

1623. Mecanic biciclete, Mos Ion Roata angajeaza mecanic de biciclete. Se apreciaza pasiunea pentru biciclete, dorinta lucrului bine facut. Este necesara experienta anterioara in cadrul unui service; (0724.323.363 roxana@mosionroata.ro 1624. Mecanic camioane Reprezentanta

intreaga, zona Piata Romana; (0736.968.156 1652. Menajera angajez menajera (femeie), iubitoare de animale (pisici si caini), in zona Pipera, program de lucru 6 zile pe saptamana, 8 ore/zi, cu posibilitate contract de munca; (0722.232.015 crystalcosmetics.moghioros@gmail.com

1634. Mecanic, sef service, mecanici

auto, vulcanizatori si geometrie roti, pt. service auto Chiajna, autorizat RAR; (0722.700.725 traiancapitanescu@yahoo.com

1635. Mecanic, ajutor mecanic, electromecanic pentru utilaje de ridicat (stivuitoare, transpaleti).SC Mecano Valmar SRL; 3.500 L; (0784.293.112 vanzari@mecanovalmar.ro 1636. Mecanic, electrician auto cu expe-

rienta minima de 3 ani in mecanica auto multimarca pt. Wox Autoserv. Serviciile principale cerute sunt : revizii filtre si ulei, schimb distributii, schimb elemente franare 3.500 L; (0769.210.101/ 0723.656.275 office@servautopro.ro

1655. Menajera cautam persoana pentru curatenie, cladire birouri si camere, pentru sediul din Piata Victoriei.Program alternativ in ture 6:00-14:00/14:00-22:00.Cerem si oferim calitate, seriozitate 1.500 L; (0748.777.757 1656. Menajera cu permis auto cat. B, 8

h/zi, eventual interna; (0722.967.272

1657. Menajera curata, nefumatoare,

simpla, cu mult bun simt, cinstita, pt. ap. 2 camere (45 m). Ofer 100 lei, rog seriozitate, 100 L; (0751.257.496 1658. Menajera part - time 6 ore pe zi,

familie cu 1 copil, zona Doamna Ghica 1.500 L; (0724.309.693

1637. Mecanici auto cu experienta urgent sector 3 salariu 2.500-4.000 + bonusuri conditi avantajoase de munca; (0726.215.246 autototal.complet@gmail.com

1659. Menajera pentru apartament 2 camere zona Drumul Taberei. Detalii la tel. (0731.699.543

1638. Mecanici auto pentru intretinere/

1660. Menajera pentru curatenie aparta-

Medic HACCP pentru societate multinationala, care sa verifice in 6 locatii in domeniul alimentar. Salariul se negociaza la interviu. Relatii la tel. (0799.831.111 1642.

1614. Mecanic auto si ajutor mecanic, cu

1651. Menajera angajam, norma

1654. Menajera caut menajera 2 zile pe saptamana (luni si joi) 10 ore pe zi, curatenie si calcat, zona Trapezului, sector 3, plata la zi 170 ron, casa la curte, (0722.219.204 olo_adriana@yahoo.com

net/150 h si electrician auto salariu 2.800 Ron net, cu experienta, angajeaza Reprezentanta Citroen/Suzuki; 3.000 L; (021.461.01.66

1641. Mecanici auto, ajutori mecanici, montatori demontatori auto, tinichigii auto, vopsitori auto; (07262154246 autototal.complet@gmail.com

1589. Manipulanti si muncitori necalificati Depozit preparate carne angajam gestionari, manipulanti, muncitori necalificati. Se ofera salariu avantajos si tichete de masa; (0734.119.205 office@vericom2001.ro

program incepand cu ora 13.00.Zona Lacul Tei. Rog seriozitate. De preferat, nefumatoare. (0728.808.064

1653. Menajera angajez menajera, zona Otopeni, program de lucru 8 h / zi si 5 zile/ saptamana (week end liber). telefon 1 L; (0799.880.646

1640. Mecanici auto si ajutor mecanic, tinighigi auto, motatori demontatori urgent, sector 3 salarizare 1500 -4000 oferim cazare; (0726.215.246 autototal.complet@gmail.com

1566. Manipulant marfa depozit Bucuresti urgent pt. Pansiprod Distributie, str. Baiculesti nr. 1 sector 1. Se ofera loc de munca stabil, salariu + bonuri masa. Transport asigurat pt cei din sector 5 si 6 (0722.503.418 hr@pansiprod.ro

1650. Menajera angajam menajera cu

1633. Mecanic, salariu 3.000 Ron

1639. Mecanici auto si ajutor mecanic, sector 3 Bucuresti, salariu atractiv, conditii excelente, 2.000-4.000 4.000 L; (0726.215.246 autototal.complet@gmail.com

««««««««««««««««««

««««««««««««««««««

1629. Mecanic masini si utilaje angajam

reparatii camioane (tiruri) + autoturisme, experienta este obligatorie, contract de munca, salariul intre 3000-3500 Lei/ luna (0757.077.332 superspeed.expedition@yahoo.com

1546. Manichiurista. Lant de saloane

MANICHIURISTA. LANT SALOANE DE INFRUMUSETARE BUCURESTI ANGAJEAZA MANICHIURISTA (UNGHII TEHNICE), ZONA DIHAM SI IANCULUI. VAD, CONDITII AVANTAJOASE. SALARIU DE LA 1.800 L; (0773.893.325

17

1643. Medic oftalmolog, medic internist, medic cardiolog, parttime sau full- time si cu posibilitatea de a inchiria cabinet, pt. Policlinica. (021.321.26.85/ 0742.965.732 secretariatcajm@gmail.com 1644. Medic Stomatolog si injectare acid

hialuroni MyCliniq angajeaza medic stomatolog si chirugi pentru ingectii cu acid hialuronic. Cartier Francez str. Cretei, nr 11, sector 1. (0799.856.652 eurocomstrategic@gmail.com 1645. Medic tehnician veterinar pentru farmacia Medivet, urgent, zona parc Tineretului. Va rugam trimiteti cv la email (0746.768.173 resurse.umane@biovetimpex.ro 1646. Menaj si gatit, agentie fara comision

cautam doamna pentru menaj si gatit zona Prelungirea Ghencea, l-v 7-15, sambata pana la 12. Salariu 2200 ron, carte de munca.Bona copil 9 luni zona Piata Amzei. L-v 15-19. 1400 ron. 2.200 L; 1647. Menaj Tunari 4, 6 sau 8 ore in func-

tie de disponibilitate, curatenie, spalat, calcat, salariul atractiv; (0724.047.365

1648. Menaj, 8 ore, Floreasca, cautam doua doamne pt menajul unui apartament, situat in Floreasca; program 8 ore/zi, de lv; salariul 2000 de lei negociabil. 2.000 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 office@elite-jobs.ro 1649. MENAJERA ANGAJAM MENAJERA - PERSOANA CINSTITA, SERIOASA, HARNICA SI ORGANIZATA. SE SOLICITA EXPERIENTA INTR-UN POST SIMILAR, PRECUM SI REFERINTE SCRISE DE LA LOCUL DE MUNCA ANTERIOR. INFORMATII LA NUMARUL DE TELEFON: (021.308.25.10

mente in regim hotelier, in zona P-ta Romana, P-ta Unirii. Program luni-vineri, 09.00-17.00 plus 2 weekend-uri lucrate cu cate 2 libere in timpul saptamanii, (0753.044.261 hr@divainteractive.ro 1661. Menajera pentru familie sector 2 si sector 1, program de lucru scurt sau normal, conditii de calitate. (0746.157.070 1662. Menajera pentru Gurdal Seila. CV

la email: sinebyseila@gamil.com 1663. Menajera pentru pastrarea curate-

niei si activitatile de protocol in birou. Salariu motivant, tichete de masa, carte de munca; (0765.336.865 1664. Menajera pentru vila in Mili-

tari, program 8 ore/zi, curatenie, calcat, gatit, 1.800 L; (0732.733.846 1665. Menajera 8h/zi, Popesti Leordeni Cautam menajera pentru zona Popesti Leordeni, familie cu 2 adulti + 1 copil, locuiesc la vila. Atributii strict de curatenie, spalat, calcat. Preferabil doamna nefumatoare, curata, harnica, serioasa, 2.000 L; (0735.277.484 contact@selectfamily.ro 1666. Menajera apartament, zona Delea

Veche, curatenie, calcat, gatit, program 8 ore, salariul, 2.000 L; (0760.775.344 1667. Menajera birouri zona Piata Victo-

riei Firma de curatenie angajeaza menajera pentru birouri situate in zona Victoriei. Program luni - vineri 06:00 - 14:00. 1.500 L; 1668. Menajera cu program de 8 ore, firma de curatenie angajeaza pentru zona Aurel Vlaicu menajera pentru intretinere spatii de birouri. Program de lucru 8 ore de luni pana vineri de la 06:30-15:00; 1.600 L; (0754.299.405 angajaricuratenie2018@gmail.com 1669. Menajera in Dorobanti Cautam o menajera cu experienta pentru familie deosebita. Locatie: Dorobanti. Activitati de curatenie si calcat pentru 2 persoane. Program: 8 ore/zi de luni pana vineri. Salariul lunar: 3000 lei, 3.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1670. Menajera interna pentru vila Snagov. Cerinte: curatenia si igienizarea zilnica in imobil, spalat, calcat. Doar cu referinte sau recomandari, salariu 2500, 2.500 L; (0373.783.008 mihaellavasile@gmail.com 1671. Menajera interna, fara obligatii, apartament doua camere, barbat strain. Salariul se va discuta la interviu; (0764.343.500 1672. Menajera interna, Pipera Cleaning & Babysitting recruteaza menajera interna, zona Pipera, vila, curatenie, calcat, gatit si supravegheat 2 copii simpatici de 3 si 12 ani, 1000 euro/luna, 1.000 {; (0726.334.403/ 0721.796.468 agentiaplevnei25@gmail.com 1673. Menajera Italia familie italiana cau-

tam menajera ca sa ne ajute cu treburile. Sa cere persoana curata si de suflet.Sa ofera salariu si cazare si masa la domiciliu.Este necesar sa trimiteti CV si cateva poze; 600 {; menajera.salerno@yahoo.com

service camioane si remorci, angajam mecanic camioane cu experienta, venituri lunare intre 2.000-5000 L, conditii bune de lucru, zona Militari, Industriilor, cerem diploma relatii la, 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro

1625. Mecanic electrician auto cu experi-

enta urgent, sector 3, salarizare 2.0004.500 cu experienta 4.500 L; (0743.336.664 autototal.complet@gmail.com

1626. Mecanic electrician auto cu experi-

enta, urgent sector 3 salarizare 2000-4000 buc oferim cazare gratuit; 4.000 L; (0726.215.246 autototal.complet@gmail.com

1601. Masinista marochinarie angajam masinista marochinarie cu experienta, program de lucru L-V 8-16.30, atelier sector 1, salariu atractiv; (0766.285.336 siminadesign@gmail.com

1627. Mecanic intretinere pentru statia de

1602. Masiniste, banzicar, taietor curis, spanuitor confectii textile, sos. Oltenitei 3945 (0722.594.982

1628. Mecanic intretinere/ reparatii

sortare Glina. Obligatoriu cunostinte de sudura. Relatii zilnic intre orele 08-17, de luni- vineri, 3.000 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com auto, informatii la telefon; (0722.662.250

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


18

20 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCĂ… 1716. Modele fete, studente, casnice pen-

tru conversatii online, intr-un cadru legal de munca, oferim plata zilnica, saptamanala, perioada, bonusuri, garantat 60% prima luna. (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com 1717. Modele fete, studente, casnice Sky

is the limit, la Secret Models poti castiga atat de multi bani cat iti propui pentru a-ti indeplini toate visurile. Plata la zi, saptamanal, perioada, bonusuri atractive, garantat 60% prima luna. (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com 1718. Modele online Ai vrea sa castigi in

fiecare zi mii de euro? Devino acom model la Fetish Word, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100 % legal. www.fetish-world.ro; 3.000 $; (0766.016.639 angajari@fetish-world.ro

1674. Menajera multifunctionala full time

Familie cu 2 copiii, cautam colaborare de lunga durata. Salariu atractiv. Program de lucru l-v. Cerinte: muncitoare, flexibila, sa locuiti aproape se zona Pipera, calcat, spalat, menaj complet. (0762.608.708 Liliana.jurca1@gmail.com 1675. Menajera pentru atelier de moda in

Piata Romana. Program: 7:00 15:30 de luni pana vineri, contract perioada nedeterminata. Programari interviu telefonic sau trimite CV si te sunam noi. 1.500 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

Menajera pentru magazinul Casa Rusu din Vitantis sau Cora Alexandriei. Detalii: (0723.654.392 alexandra.rachisan@mobilacasarusu.ro

1676.

1677. Menajera pentru o casa de vacan-

ta in localitatea Nucsoara, judetul Arges. Se ofera salariu net de 2 000 de lei, contract de munca si cazare in conditii deosebite. (0730.711.519 1678. Menajera Popesti Leordeni, carte

de munca, familie 2 persoane, locuim in Popesti Leordeni - casa, dorim menajera pe termen lung. program: l-v 9-18, iubitoare animale, carte de munca; (0722.219.569 cameliagc@yahoo.com 1679. Menajera program part-time in

Bucuresti, cu experienta, pentru familii deosebite. Program de lucru: part-time, 2, 3 zile /saptamana. Salariul oferit: 150 Lei/zi. Programari telefonic sau trimite CVul si te contactam noi 1.800 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1680. Menajera sediu de birouri, Otopeni,

Program de lucru: 8 ore/zi de luni pana vineri. Salariul lunar net: 1300 lei, tichete de masa, servicii medicale private, 1.500 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1681. Menajera si bona in Bucuresti (Piata Dorobantilor) cautam o menajera & bucatareasa pentru o persoana singura, care sa aiba grija de toata casa si sa faca mancare la nevoie, sa faca cumparaturile si administrarea generala a locuintei; 700 {; personal@georgebutunoiu.com 1682. Menajera si spalator vase restaurant sushi Chico Chillout, centru Bucuresti. (0733.324.426 chilloutchico@gmail.com 1683. Menajera Unirii 6 ore/zi, de luni pana vineri, cu experienta si recomandari, fara gatit (0772.276.051 1684. Menajera zona Pipera rond OMV

pentru apartamente in regim hotelier. Sa locuiasca in zona (Pipera, Aviatiei, Baneasa etc). Salariu 1500 lei, 1.500 L; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com 1685. Menajera, Herastrau, 3 zile/

saptamana; (021.310.74.03

1686. Menajera, bona, ingrijire batrani fara nicio taxa, cauta doamne serioase pentru posturi de menajera, bona si ingrijire batrani in toate zonele Bucurestiului la salarii atractive 2.000 L; (0771.765.563 1687. Menajera, camerista, hotel 3 stele in sectorul 6. Salariu negociabil de la 1.350 pana la 2.000 lei pe luna, in functie de orele lucrate. Experienta non necesara 2.000 L; (0721.211.268/ 0760.399.191 1688. Menajera. SC comerciala anga-

jeaza menajera in Afumati (langa Doraly). Detalii la tel. (0755.015.890 1689. MENAJERE cu forme legale, per-

sonal de curatenie pentru birouri, case, interventii. Cautam persoane serioase pentru colaborare pe termen lung; 1.500 L; (0745.526.682 office@echipadecuratenie.ro 1690. Menajere pentru curatenie aparta-

mente angajam urgent. Salariu lunar, 1.600 L; (0722.209.880 1691. Menajere, suntem o companie de

publicitate in cautarea unor doamne pentru curatenie/menajere care doresc sa se angajeze full time; (0725.555.557 hrbucharestlowe@mullenlowe.com 1692. Menajere, agenti de curatenie,

firma de servicii integrate angajam, in conditiile legii si cu contract de munca, menajere si agenti de curatenie pentru curatenie rezidentiala pentru clienti privati. (0731.367.444 recrutare@toyhouseonline.ro 1693. Menajere/agenti curatenie, club fitness si spa in Baneasa angajeaza personal pentru curatenie, asiguram transport de la metrou pana in locatie, program 8 ore, in ture, salariul 1500 lei net, contract de munca; 1.500 L; (0743.164.680/ 0744.332.072 1694. Menjaera full, part time club de inot, club de inot angajeaza pentru zona Bucurestii Noi, Jiului menajera pentru intretinere. Program de lucru 4, 6, 8 ore de luni pana vineri, in ture. (0722.310.052 clubulmiciicampioni@yahoo.com

1695. Merchandiser/lucrator comercial cautam merchandiseri, cu sau fara experinta, pentru magazinele de tip supermarket din Bucuresti. Salariu atractiv, bonusuri in functie de performante, contract de munca, decont transport. (0738.749.694 denisa.mihai08@gmail.com 1696. Meseriasi pentru finisaje interioare:

gresie, faianta, marmura, granit, parchet, usi, rigips, glet si vopsea lavabila. Angajam cu carte munca, salarii atractive si cazare (apartamente inchiriate) pt cei din provincie; (0741.222.008 ciprianpal@yahoo.com 1697. Meseriasi echipe constructii la

rosu cheie, angajam meseriasi si echipe pentru constructii la rosu la cheie interioare si exterioare se poate plata la lucrare la mp la zi. Interioare exterioare oferim cazare pentru cei din provincie seriozitate; 1.000 {; (0723.066.619 razvangradinaru92@gmail.com 1698. Meseriasi in constructii cu experi-

enta si cunostinte constructii. Oferim cazare, masa, salariu negociabil. Tel. (0758.074.440/ 0740.035.051

1699. Meseriasi pt. tencuiala mecanizata

Bucuresti. Angajez sau caut sa colaborez cu echipa de tencuitori cu experienta pentru tencuieli mecanizate industriale in imobile noi (pe baza de var-ciment si ipsos), 4.000 L; (0740.282.243 mera.dorinel@gmail.com

1700. Mester, tehnolog pentru Fabrica de

confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor, (021.424.62.93 1701. Mester/ tehnolog/ sef de sectie

confectii dama Atelier de croitorie in sistem lohn, pentru confectii textile de dama este in cautarea unui tehnolog cu experienta de productie in confectii pentru export, calitati organizatori, bun tehnolog. 1 L; (0730.170.475/ 0728.203.033 art.broderie01@gmail.com

1740. Montator tamplarie pvc si ajutor de montator, detalii la interviu (0766.263.992 richard.nedelcu@yahoo.com 1741. Montator tamplarie PVC, muncitor

neclaificat, tamplarie PVC Bucuresti, sector 2; (0733.700.202 decebal.badea@marpet.ro 1742. Montator, reglor, depanator

ascensoare, electromecanic ascensoare pentru societatea Romversis Top; (0766.229.614 office@cristalimage.ro 1743. Montator, masurator jaluzele si

copertine pentru jaluzele interioare si exterioare, copertine si usi pliante. Cerinte: om serios si indemanatic, de preferat cu experienta, obligatoriu permis categoria B, dispus la program prelungit, 1 L; magazinuldejaluzele@gmail.com

1719. Modele online Supreme Studio iti ofera castiguri intre 3.500$- 7.800$ lunar. Bonus angajare 700$. Program optional. Plati oferite zilnic, saptamanal, bilunar. Puncte de lucru: Unirii, Crangasi, Obor, Universitate, 7.800 {; (0728.611.611/ 0768.515.515 supremeoffice@yahoo.com

1744. Montatori cu sau fara experienta in

1720. Modele online Supreme Studio iti ofera castiguri intre 3.500$- 7.800$ lunar. Bonus angajare 700$. Program optional. Plati oferite zilnic, saptamanal, bilunar. Puncte de lucru: Unirii, Crangasi, Obor, Universitate, 7.800 {; (0728.611.611/ 0768.515.515 supremeoffice@yahoo.com

glet, parchet, gresie, faianta, finisaje. Salariu motivant + cazare; (0734.715.088

1721. Modele online, Comisioane avanta-

joase 50%-70%, bonus de angajare, bonus de recomandare, bonus de performanta. My-Studio zona Pta Victoriei, iti ofera un mediu de lucru modern si exclusivist. Contract legal, salariu fix sau comision. www.my-studio.ro; 3.000 {; (0726.101.732 office@my-studio.ro 1722. Modele online, esti comunicativa, Iti doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti, noi te ajutam sa fii rich pe toate planurile. Job bine platit 100% procent din incasari in prima luna (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 1723. Modele online, tinere 18+, cunos-

tinte minime de limba engleza si un aspect fizic placut, Cherry Studio iti ofera un sistem de castiguri care sa te multumeasca si sa te motiveze. Daca iti doresti sa schimbi ceva in viata ta, daca simti ca esti cam departe de visele tale, atunci noi, cei de la Cherry Studio te putem ajuta sa prosperi. Te asteptam sa faci parte din echipa noastra. Bonus angajare, bonus recomandare, www.cherry-studio.ro, 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro 1724. Modele, fete Bonus angajare 300$.

Comision 50-80% net. Plata la zi sau bilunar. Fara reguli stricte si abuzive. Hai si tu in echipa BeYou, 5.000 L; (0766.905.905/ 0730.872.297 office@beyou-studio.ro

domeniul compartimentarilor de sticla, montaj usi de sticla, montaj usi metalice,montaj profile PVC, montaj pereti gips carton (0786.124.787 smartproiect.office@gmail.com 1745. Montatori gips carton, meseriasi in

1746. Montatori mobila Fabrica de mobi-

la la comanda angajeaza personal cu experinta min 1 an in montaj mobilier la comanda. Salariu avantajos si contract pe perioada nedeterminata. Permis de conducere cat. B, 2.800 L; (0786.194.467 victoriarusu@datrimex.ro 1747. Montatori mobila si tamplari pal. Firma productie mobilier la comanda (Bucuresti, zona Vitan) angajam tamplari pal/ montatori mobila. Cerinte: persoane muncitoare, experienta in domeniu, disponibilitate la lucru program prelungit. Oferim: salariu fix, bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport Ratb si Metrorex. Tel.: (0723.667.880 1748. Montatori mobilier, Indeko mobili

isi m?re?te echipa! Angajam tamplari si montatori mobilier PAL/MDF. Ne dorim in echipa oameni cu experienta minim 12 luni dinamici si responsabili. Va asteptam in Bdul. Basarabia 256C. (0744.372.259 contact@indeko.ro 1749. Montatori mobilier, Mobexpert

Baneasa monteaza produsele intr-o maniera profesionala. Program de lucru: 8 ore, salariu 1900+bonusuri in functie de performanta. Suna la tel. sau trimite CV-ul la email 1.900 L; (0727.333.717 cosmin.talmaciu@mobexpert.ro 1750. Montatori muncitori garduri munci-

tori necalificati pentru hala, productie garduri din placi prefabricate de beton. Asiguram cazare dupa caz 100 lei pe zi); 100 L; (0762.666.607 art_pav@yahoo.com

1766. Muncitor depozit, depozit din Vol-

untari-Ilfov (Complex Smart-Expo Flora) angajeaza urgent muncitori depozit; (0731.331.398 laura.litu@ertec.ro

1767. MUNCITOR DEPOZIT/ ATELIER ZONA FUNDENI, ASIGURAM CAZARE, 2.100 L; (0735.887.402 1768. Muncitor in constructii, plata la zi

80 Lei, pe ora 8 L; (070744342961

1769. Muncitor in domeniul feroviar din

Germania. Cautam persoane cunoscatoare de Limba Germana (mediu sau avansat) pentru domeniul feroviar din Germania in sistem full time. Denumire posturi: 1. Personal responsabil de siguranta santierelor feroviar; 2. Manevrant feroviar; 3. Personal control panou digital autovehicule autonome; Se ofera: - cazare; - scolarizare; - posibilitate de promovare; - tarif orar incepand de la 9 Eur/brut pentru personal siguranta feroviara; - tarif orar incepand de la 12 Eur/brut pentru manevran/mechanic locomotive; - tarif orar incepand de la 14 Euro/brut pentru personal control panou digital autovehicule autonome; - ore sulimentare platite, sporuri platite; - transport (se asigura transportul pana in Germania in momentul angajarii); contract de munca semnat direct cu angajatorul din Germania; Se cere: - seriozitate; - punctualitate; - flexibilitate; - disponibilitate de a invata; - carnet categ b reprezinta un avantaj.; - cunoasterea limbii Germane; - candidatul trebuie sa fie apt d.p.d.v. fizic si psihic; Plecarile sunt in luna mai iar inscrierile se fac pana in 25 aprilie. Informatii la tel./ CV la: (0040740022410 personalserviceeurope@gmail.com 1770. Muncitor intretinere spatii verziterenuri sport, angajam muncitori amenajare si intretinere spatii verzi si terenuri de sport gazon natural si sintetic; 35 L; (0728.330.574/ 0723.542.755 office@hydroseeding.ro 1771. Muncitor la magazin de materiale

de constructii, zona Soseaua Fundeni, Bucuresti, salariu atractiv, urgent, 1.800 L; (0722.245.190

1772. Muncitor magazin, de materiale de

constructii zona Soseaua Fundeni, salariu atractiv. 1.800 L; (0722.245.190 1773. Muncitor necalificat angajam pen-

tru incarcare-descarcare marfa. Cerintele postului: seriozitate, forta de munca, cu domiciliul in Bucuresti, zona Titan Pantelimon 1.500 L; (0732.925.706 1774. Muncitor necalificat angajez

muncitor necalificat pentru ajutor instalator si montator aer conditionat; (0722.471.613 minobene@gmail.com 1775. Muncitor necalificat asamblare sau

ambalare produse metalice, pentru sediul din Otopeni. Asiguram transport, salariu motivant, bonuri de masa. Program 7.0015.30. CV la email; (021.350.38.10 office@acp.ro

Angajam urgent pentru firma STRATUM ENCLOSURES SRL Bucuresti

MONTATOR SUBANSAMBLE Oferim contract pe perioada nedeteminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in doua schimburi: 6.00-14.00/ 14.00-22.00.

Relatii la telefon 0729.925.035 1791. Muncitor necalificat pt. depozit Lidl

Chiajna Operare presa de reciclare ladite de lemn. Program luni-vineri 8 ore, sambata 4 ore. Salariu net 1.500 lei, plata ore supl., decont transport, 1.800 L; (031.429.81.17 1792. Muncitor necalificat, ofer 100 lei/zi,

zugrav, faiantar incapand de la 130 lei/zi; (0722.483.384 1793. Muncitor necalificat, personal necalificat din provincie, cazare si masa asigurata, in zona ilfov-Stefanesti, salariu atractiv (0747.709.090 1794. Muncitor necalificat, salon de evenimente angajeaza muncitor necalificat. Program luni - vineri: 9-17. Pentru interviu sunati la tel.: (0766.594.249 1795. Muncitor necalificat, societate prestatoare de servicii angajeaza muncitori necalificati. (0735.778.844 sablamtot@gmail.com 1796. Muncitor pentru depozit materiale

de constructii (cherestea), zona soseaua Alexandriei; (0740.037.693 1797. Muncitor sortare depozit ceramica angajam muncitori sortare depozit ceramica. Se ofera contract de munca si salariu motivant. Se asigura transport de la statia de metrou Aparatorii Patriei. Punctul de lucru este pe Sos. de Centura Buc. (0722.726.162 marian.teodorescu@bdlemntech.ro 1798. Muncitor, mester extruder, inginer

Fabrica Eurokurt angajeaza muncitori necalificati (B/F), mester extruder pt. mase plastice si ajutor, inginer mecanic. Adresa: Popesti Leordeni, str. Pavel Ceamur nr.4, jud. Ilfov. Tel. (0742.244.271 1799. Muncitori angajam muncotori cali-

ficati si necalificati pentru lucrari de constructii; (0735.777.335 1800. Muncitori constructii salariu 120150ron/zi, program 8:00-17:00, contract de munca. (0734.711.833/ 0720.672.767

1702. Metropolitan Residence angajam

agenti imobiliari cu experienta. Cerinte: abilitati operare PC, orientare catre client, orientare catre rezultate, abilitatea de a lucra in echipa. Abilitati de comunicare, negociere, vanzare, organizare. CV la mail; gabriela@metropolitanresidence.ro

1801. Muncitori necalificati pentru fabrica

de garduri din beton. Se cauta baieti tineri rezistenti la efort fizic intens, salariu 3500 lei net, contract de munca , pt. provincie asiguram cazare. 3.500 L; (0730.712.603

1703. Modelator numai persoane cu experienta si care doresc un loc de munca pe perioada foarte lunga. Urgent, program o zi cu o zi sau 8 ore in fiecare zi de luni pana sambata. Locatia se gaseste pe sos. Pantelimon. 1.500 L; (0757.371.822

1803. Muncitori Profi Print Production din

1704. Modelator covrigarie Covrigaria Moara cu Noroc angajeaza modelator cu experienta, program 05.30 -13.30 de luni pana sambata, duminica inchis, salariu 15 milioane. 1.500 L; (0757.371.822

Branesti, societate de print publicitar, angajeaza urgent: muncitor necalificat, ambalator, sofer, masinist croitorie din zona Branesti-Islaz, Fundulea. (0731.375.135 office@profi-print.ro

1705. Modelator covrigarie doar cu expe-

1804. Muncitori SC Fibro Metals SRL angajaza la hala industriala Mogosoaia muncitori cu carte de munca;salariu intre 4000 si 6000 lei. (021.224.01.17

rienta, malaxat-modelat-copt (covrigi, rulouri, sir, specialitati covrigi). Program o zi cu o zi, 5.30-18.00, duminica inchis, salariu 15 milioane, contract de munca 8 ore, 1.500 L; (0757.371.822

1706. Modelator covrigarie zona Pipera, (se munceste 1zi da /o zi libera 5.30-21.30 sau 12 ore 6.00-18.00 salariu 1800 lei) si bd. Uverturii (12 ore de munca 06.00 dim18.00 sau 1 zi da, o zi libera) (0737.523.284 1707. Modelator covrigi si vanzator;

(0723.155.370

1708. Modelator covrigi cu experienta

pentru covrigarie in Popesti Leordeni (centru, langa statuie), un liber/ sapt, salariu 2500 lei 2.500 L; (0735.988.298 caramelturk@yahoo.com 1709. Modelator covrigi, salariu neg., program 8 h sau 12 h (1 zi cu o zi), detalii la: (0726.324.433 1710. Modelator covrigi, cu experienta, pt. patiserie zona Stefan cel Mare, program 1zi/1zi de la 5:30 la 19:30, 2.000 L; (0763.077.414 1711. Modelator, zona Gara de Nord;

(0738.437.351

1712. Modelator/ modelatoare, pen-

tru covrigarie situata in Militari, metrou Lujerului, salariu avantajos, rog seriozitate, pentru mai multe detalii sunati la nr: (0736.090.125 1713. Modelatori covrigarie cu sau fara

experienta zona metrou Aparatorii Patriei si zona metrou Iancului, program flexibil. Cautam persoane serioase. Salariu fix plus bonusuri (0765.318.359/ 0741.313.048 1714. Modele de top la Best Studios. Vrei un job cu venituri garantate de minim 1000 de Dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, cazare gratuita in Bucuresti si zeci de beneficii financiare. Servicii gratuite de infrumsetare. Loc de munca legal, confidential, serios. Training gratuit, castiguri din prima zi. Suna acum la telefon sau dane un beep si te sunam noi; www.beststudios.ro; (0730.752.752 1715. Modele fete, studente, casnice pen-

tru conversatii online, intr-un cadru legal de munca, oferim plata zilnica, saptamanala, perioada, bonusuri, garantat 60% prima luna (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com

1802. Muncitori placari polistiren necalifi-

cati pt. SC constructii. Oferim si cazare daca este cazul; (0766.869.247

1725. Modelier, croitoreasa calificata, pentru confectii cu experienta in constructie tipare, croit, este ideal a cunoaste realizarea unui produs cap-coada si pentru productie la serie in confectii de export. Competente de calcat. 1 L; (0730.170.475/ 0728.203.033 art.broderie01@gmail.com 1726. Modelieri, CTC-ist si confec-

tioneri cu buna calificare si experienta angajeaza firma confectii dama unde se lucreaza produse de lux, serii mici. Oferim salarii peste media pietei. Salariul este stabilit in urma probei de lucru. (0728.977.764

1751. Montatori pereti cortina angajez pe

1776. Muncitor necalificat firma High

baza contract, muncitori cu experienta pentru montaj pereti cortina si fatade ventilate (bond, eternit). Salariul lunar incepand de la 2.200 la 3.000 lei in functie de experienta in domeniu (0734.204.248

Class Residence angajeaza muncitori necalificati pentru santierul situat pe Str. Postasului nr. 29, Bucuresti, sector 3 (0738.853.591 highclassresidence@gmail.com

1752. Montatori tamplari mobilier din PAL melaminat, sunati pentru informatii. Minim 2.500 ron. Persoane cu experienta sau cunostinte in domeniu. Program lunivineri orele 8-18. In incinta Faur sector 3. Carte munca. 3.000 L; (0766.638.967 office@marcoshop.ro

1777. Muncitor necalificat pentru curatenie curtea interioara a fabricii, salariul 1500 lei+ tichete de masa, informatii la tel. (0732.672.654

1753. Montatori termopane cu experien-

1727. Montator aer conditionat;

(0724.240.274

ta, rugam seriozitate, urgent. Salariu de 2.000-2.500 Lei, urgent; (0728.371.397 Isaila_razvan@yahoo.com

1728. Montator folie cu saci fara experi-

1754. Montatori tigla metalica cu experi-

enta program flexibil, salariu motivant. (0723.390.858

1729. Montator SC Mobira Grup SRL, firma producatoare de mobilier angajeaza monatori cu experienta, zona Crangasi, sector 6. (0722.698.948 1730. Montator aer conditionat, persoane

cu experienta de minim 1 an in montarea aparatelor de aer conditionat; se ofera contract pe perioada nedeterminata. Detalii la numarul de telefon. (0737.362.473 hr@depanero.ro 1731. Montator atelier mobila, fabrica mobila la comanda, angajam montator atelier. Fabrica complet utilata, toate conditiile, taiere in pachet, gaurire CNC. Salariu atractiv. Sector 5. (0727.454.449 1732. Montator mobila Firma din Bucuresti sect 2, producatoare de mobilier din PAL si MDF, angajeaza urgent montator mobilier, cu permis de conducere. Oferim salariu motivant si bonusuri de performanta, (0784.260.321/ 0722.672.160 office@mobilaromania.ro 1733. Montator Mobilier Mobexpert Mili-

tari angajeazaMontator MobilierManipuleaza si monteaza piesele de mobilier la domciliul clientului sau in magazin (0720.333.987 militari@mobexpert.ro

1734. Montator mobilier pal cu experienta minima in montajul si prelucrarea mobilierului. Programul de lucru l-v interval 8.30 -17.30, sectorul 4 IRA. 2.400 L; (0744.529.523/ 0744.529.523 1735. Montator mobilier pal, atelier mobila din pal angajeaza montatori cu experienta la bancul de lucru. Atelierul este situat in zona metrou Republica. Salariul este atractiv (0723.599.451 1736. Montator parbrize angajez montator parbrize autocare, camioane si autovehicule cu experienta, permis de conducere cat B; (0753.310.383 Office@metroautoglass.ro 1737. Montator subansamble. Angajam

urgent pentru firma Stratum Enclosures SRL Bucuresti montator subansamble. Oferim contract pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in doua schimburi: 6.00-14.00 / 14.00-22.00. Relatii la telefon: (0729.925.035

enta pentru firma din Bucuresti, plata salariului la doua saptamani, fara intarzieri la plata, concediu de odihna platit 30 zile pe an, lucrari in Bucuresti si Ilfov, lucru stabil toata perioada anului. 3.380 L; (0723.153.211 1755. Montatori usi lemn, muncitori

calificati si necalificati angajeaza firma. (0722.123.669 1756. MUNCITOARE necalificate pentru

depart. productie la firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din Bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Transport: metroul statia Parcul Bazilescu si autobuz 697; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 1757. Muncitoare spalat vase, ajutor

bucatar, Restaurant autoservire; (0731.831.335 1758. Muncitor necalificat (barbati), pen-

tru diverse activitati. Va rugam trimiteti CV la adresa de e-mail; (0755.112.226 office@soimiigs.ro 1759. Muncitor pentru societate comerciala zona Pantelimon Tuborg, permisul de conducere categoria B. constituie un avantaj, 1.700 L; (0785.555.551 jobbucuresti2018@gmail.com 1760. Muncitor (zugrav) pentru amenajari la interior firma din Bucuresti, angajeaza muncitori pentru lucrari de zugravire si amenajare la interior. Nu este obligatorie calificarea, ci priceperea. Oferim si cerem seriozitate. Restul se poate invata (0726.229.905/ 0764.649.905 1761. Muncitor calificat linie asamblare

terminale 1 L; (753999918 florentina.ispas@easypaysystem.ro

1762. Muncitor calificat si necalificat pen-

tru atelier de tamplarie din pal melaminat; (0763.691.442/ 0723.479.632 1763. Muncitor calificat/ necalificat, sec-

retara - asistent manager, personal calificat/ necalificat angajam pentru fabrica de mase plastice Prelungirea Ghencea, la 100 m de bariera, cazare asigurata pentru provincie. Luni- vineri, salariu 2.000 L; (0722.442.213 mtymtyplast@yahoo.com

(cu permis auto); (0762.630.660

1764. Muncitor cu permis coordonator productie chimisti, automatist, electrician pentru fabrica detergenti sector 3. CV la email/ tel., www.arcalux.ro (0722.404.983 arcalux@yahoo.com

1739. Montator tamplarie pvc / al, anga-

1765. Muncitor depozit firma corpuri de

1738. Montator tamplarie PVC angajez

jam montatori tamplarie pvc si aluminiu seriosi cu experienta vasta in domeniu cu permis salariu motivant, program luni vineri, 2.500 L; (0723.495.610 optim.profesional@gmail.com

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

iluminat angajeaza muncitor pentru depozit, zona Voluntari-Ilfov, program de lucru LV 08-17, salariu 2000 ron,rog cv pe office@atas.ro. Telefon (0768.633.974 cafer@atas.ro

1778. Muncitor necalificat pentru curatenie curtea interioara a fabricii, salariul 1500 lei+ tichete de masa, informatii la tel.; (0732.672.654 1779. Muncitor necalificat pentru magazin materiale de constructii zona Hala Traian (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com 1780. Muncitor necalificat pentru vulcanizare- carte de munca, urgent, zona Gara de Est, Electronicii 36 A, sect. 2, Bucuresti. Vasile; (0761.443.139 1781. Muncitor necalificat Societate com-

erciala angajeaza muncitor necalificat, ambalator manual, confectioner pungi de hartie. Zona Bucurestii Noi, Chitila, Sector 1. Program 08:00 - 16:00, un schimb. (0737.049.182 1782. Muncitor necalificat societate com-

erciala angajeaza muncitori necalificati pentru gradinarit . Pentru cei din provincie se asigura si cazare gratuit. Salariul intre 1500-1700 lei/luna; 1.600 L; (0724.537.511 emilia.rosca@ecogarden.ro 1783. Muncitor necalificat tanar 2.000 lei net, tamplar, 4.000 lei net, zona noua Chitila; (0723.331.761 1784. Muncitor necalificat Colentina angajam pentru sortare marfa. Domeniul de activitate este colectarea deseurilor reciclabile. Posturi disponibile in Carrefour Colentina. Mai mult detalii la tel. (0755.087.515 1785. Muncitor necalificat dulgher Vitam World Services SRL angajeaza muncitor necalificat dulgher-ajutor montator parchet, 8 ore/ zi; (0784.759.060

1805. Muncitori calificai amenajari interioare, cu experienta, pt. firma de constructii, salariu atractiv + cazare (0784.717.299 contact@biroul-de-constructii.ro 1806. Muncitori calificati CGG Construct

Group angajeaza pentru santierele din Bucuresti muncitori calificati (dulgheri, fierari, finisori). Se ofera contract de munca, iar salariul se negociaza in functie de experienta. (0747.775.502 office@persons.com.ro 1807. Muncitori calificati in constructii angajam pentru santiere in comuna Cernica si Berceni. Dulgeri, fierari si zidari. Relatii la nr.; (0743.675.074/ 0771.060.128 l.simy@yahoo.com 1808. Muncitori calificati pentru

tamplarie PVC si aluminiu, sediu firma in sector 4; (0744.552.405/ 0740.255.741 1809. Muncitori Calificati , Angajam muncitori calificati in confectionare tamplarie PVC si Aluminiu. Tel: 0729.168.688 (PVC) si 0724.021.049 Aluminiu) (0729.168.688/ 0724.021.049 1810. Muncitori Calificati /Necalificati

MUNCITORI CALIFICATI- 140-180 RON/ZIMUNCITORI NECALIFICATI -100110 RON/ZI PLACATORI POLISTIREN,ECHIPE MUNCITORI,ECHIPE LA METRU CAZARE ,CARTE DE MUNCA ,BANI DE MASA 25 RON/ZI (0746.799.743/ 0724.643.775 1811. Muncitori calificati hale industriale pt constructii industriale, oferim cazare si masa, conditii foarte bune de lucru, salariu atractiv, calificare la locul de munca, obligatoriu apt lucru inaltime 600 {; (0728.273.851/ 021.313.38.89 office@plana-innova.com 1812. Muncitori calificati in constructii firma de constructii angajam muncitori calificati in constructii pentru intretinere spatii comerciale, contract de munca, program de zi/ noapte, salariu intre 2500-3000 lei/ luna de inceput (0757.077.332 superspeed.expedition@yahoo.com

1813. Muncitori calificati in constructii. SC Creative Home Construct angajeaza cu carte de munca muncitori calificati: zugrav, zidar faiantar, contract de munca si salariu negociabil; (0722.527.005 creativehomeconstruct.sc@gmail.com 1814. Muncitori calificati sau necalificati Bucuresti Punem la dispozitie urmatoarele posturi: montaj usi interior - exterior / ferestre termopan, montaj ferestre de mansarda - acoperisuri. Salariu incepand de la 1800 lei net. Detalii; (0729.005.202 orbitalsdi@gmail.com 1815. Muncitori calificati si necalificati Firma constructii angajeaza muncitori calificati si necalificati. Se asigura cazare; (0771.770.120 1816. Muncitori calificati si necalificati Firma de constructii in Bucuresti , angajeaza muncitori calificati si necalificati precum rigipsari, zugravi, faiantari, instalatori.Asiguram contract de munca cu salariu avantajos. (0761.908.813 1817. Muncitori calificati si necalificati OneHR, recurteaza pentru industria mec. fine (barbati si femei), operatori, reglor, strungar univ., frezor, lacatus mecanic, controlor calitate. Locatie Popesti-Leordeni jud. If., (0734.158.175 contact@onehr.ro 1818. Muncitori calificati si necalificati

pentru constructii (interioare); (0740.903.257

1819. Muncitori calificati si necalificati pentru finisaje si interioare, zugravi, vopsitori, pentru firma de constructii; (0723.634.927 1820. Muncitori calificati si necalificati pentru instalatii HVAC (ventilatie, tubulatura)Montare de tubulatura ventilatie si aerisire. Ofer cazare. Salariu 90 lei/zi necalificat 130 lei/zi calificat; 3.000 L; (0720.604.219 bfaconstructint@gmail.com 1821. Muncitori calificati si necalificati constructii Algorithm Residential S3 SRL. Salariu motivant si contract de munca. Salariul net pentru muncitori calificati 2400 Lei, iar pentru necalificati 1.700 Informatii suplimentare pot fi solicitate la telefon (0722.604.730/ 031.433.44.52 algorithm.residential@gmail.com 1822. Muncitori calificati si necalificati pentru fabrica de mobilier tapitat (canapele si fotolii) din Bucuresti, membra a grupului Mobexpert. Salariu de proba 1600 lei net + bonuri de masa (300 de lei lunar). Relatii la telefon, 1.600 L; (0733.509.653 1823. Muncitori calificati termosistem si

finisaje urgent. Salariu atractiv. Contact: 130 L; (0734.802.880

1824. Muncitori calificati, necalificati pen-

tru reabilitare blocuri (placare polistiren). Salariu atractiv + cazare; (0721.229.538 1825. Muncitori calificati. Firma de con-

structii angajeaza muncitori calificati, salariu net 3.000-3.500 Lei, ajutor muncitori, salariu net 2.000-2.500 Lei; (0726.320.200

1826. Muncitori constructii pentru santierul nostru din Balotesti, judet Ilfov, angajam muncitori calificati sau cu experienta in constructii si finisaje interioare. 2.200 L; (0745.078.712 carmen_paraschiv@darin.ro 1827. Muncitori constructii calificati si necalificati Se ofera contract de munca, echipament protectie, Cazare gratuita, un loc de munca serios cu salariu platit la timp si motivational. Salariu intre 2.000-4.000 ron, 2.500 L; (0723.631.455 1828. Muncitori constructii. Firma anga-

jeaza muncitori necalificati: dulgheri. Seriozitate, contract de munca, cazare; (0766.672.766/ 0771.446.461 1829. Muncitori cu experienta pen-

tru firma constructii, salariu 120180 Lei/zi + cazare gratuita la apartament, avans 25 Lei/zi; (0746.799.743/ 0724.643.775

1830. Muncitori cu permis conducere si fara permis sau familie pentru munca la gradina de legume. Ofer cazare. 15 km de Bucuresrti. Rog seriozitate; (0753.819.816 1831. MUNCITORI DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII NUMAI CU CARTE DE MUNCA; (0744.675.760 1832. Muncitori fabrica tamplarie PVC Producator de tamplarie PVC angajeaza muncitori calificati si necalificati (asiguram calificare la locul de munca); (0746.372.326 1833. Muncitori finisaje angajam, salariu

motivant; (0731.585.999

1786. Muncitor necalificat la depozit. dis-

tribuim materiale si accesorii tamplarie PVC si aluminiu. Salariu muncitor necalificat 1500 ron. Locatie: Voluntari; 1.500 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro 1787. Muncitor necalificat pe santier in constructii cu experienta de santier, serios si vrednic de munca, non-alcoolic, constructie case in Bragadiru. Sambata se lucreaza optional, duminica liber. Cazare. Mai multe detalii la telefon. Cer seriozitate, 80 L; (0769.687.810 1788. Muncitor necalificat pentru amena-

jari interioare Angajam muncitori necalificati cu experienta minima in amenajari interioare (reparatii, zugravire, etc). dorim persoane serioase pentru colaborare pe termen lung. Cerem si garantam seriozitate; (0726.229.905/ 0764.649.905 office@i-solutions.ro 1789. Muncitor necalificat pentru gradi-

narit tuns iarba, intretinere curte, zona Bucuresti, Ilfov (0745.683.291 1790. Muncitor necalificat pentru instalatii

sanitare si termice la blocuri noi Bucuresti. Program 8- 17 de l-v. Salariu de la 1700, contract de munca. (0728.558.231

E-mail: redactia@anuntul.ro


20 aprilie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 1878. Muncitori, fabrica de talpi incaltaminte,zona Rostar Alexandriei sosea, angajam femei, barbati pentru finisori talpi incaltaminte. Salariu, bonuri masa, transport decontat, program 7- 15.30. Cerem seriozitate; (0744.505.252 liliana_iftimie@yahoo.com 1879. Muncitori, firma din Popesti-Leordeni angajeaza muncitori calificati si necalificati pentru fabrica de sticla; (0725.921.769 claudiu.soare@xglas.eu

1834. Muncitori finisaje salariu motivant,

tel (0731.585.999 popa.ovidiu.mihai@gmail.com

1835. Muncitori finisaje interioare caut pentru angajare, se ofera 13 lei pe ora, cei interesati sa sune la; (0728.081.718 1836. Muncitori in constructii cautam

muncitori in constructii: dulgheri, fierari, zidari, zugravi. Santiere in Bucuresti si Ilfov. Pt. cei din provincie asiguram cazare. Pentru detalii suplimentare: Ing. Ene George; (0766.840.318 enegeorge88@yahoo.com 1837. Muncitori in constructii, calificati si

necalificati pt. polistiren si decorativa plata saptamanal 150 de Lei pe zi 150 L; (0753.436.315/ 0753.436.315 Dorincristea05@gmail.com 1838. Muncitori in crama, barbati la firma

Zarea, program de 8 ore dimineata si conditii foarte avantajoase. Interviu luni-vineri orele 13-15 la sediul firmei bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, cu metrou statia Laminorului sau 112 (021.667.00.20 office@zarea.ro 1839. Muncitori in fabrica. Firma produc-

tie obiecte sanitare (Bucuresti, zona Ghencea) angajam muncitori in fabrica. Cerinte: persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun. Se lucreaza in doua schimburi saptamanale, tel.: (0720.112.734 1840. Muncitori in productie persoane cu

sau fara experienta dornice de lucru, care sa fie interesate de un loc de munca intr-o companie de productie. Disponibilitate pentru program in schimburi. Bucuresti, sector 3. (021.569.05.07/ 021.569.05.07 cosmin.fatu@carboplak.ro 1841. Muncitori livratori marfa in PGB

sector 4; (0744.581.596

1842. Muncitori necalificati angajam pen-

tru fabrica ambalaje plastic, Bulevardul Timisoara, pe termen lung, cu contract, program 12 ore /24 ore, 4.300 L; (0769.957.243 1843. Muncitori necalificati angajez muncitori necalificati pentru manipularea, sortarea ?i repararea paletilor de lemn. Salariu de la 1500 ron pana la 2000 ron bani in mana; (0720.725.384 1844. Muncitori necalificati cu permis conducere cat. B. Salariu 2.000 - 2.500 Lei; (0765.709.700 1845. Muncitori necalificati cu sau fara

experienta salariu, comison, sector 5, urgent. 3.000 L; (0723.772.532 Office.buildprest.ro@gmail.com 1846. Muncitori necalificati cu sau fara

experienta, domeniul vulcanizari auto, urgent, sector 3, salarizare 800-1500, comisioane, oferim cazare; (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com 1847. Muncitori necalificati Fabrica

Eurokurt angajeaza muncitori necalificati (B/F), indiferent de varsta. Adresa Popesti Leordeni str. Pavel Ceamur nr. 4, judetul Ilfov (0742.244.271/ 021.890.33.02 1848. Muncitori necalificati femei si bar-

bati, pentru sortare deseuri 1.500 L; (0752.901.901 razvan.enache@recicleaza-deseuri.ro 1849. Muncitori necalificati Firma con-

structii angajeaza muncitori necalificati, zidari, salariu motivat. Relatii la telefon; (0731.620.278 1850. Muncitori necalificati pe pozitia de

sortator deseuri reciclabile, carton, folie in locatia Carrefour Vulcan, salariul 1600 lei, bonuri de masa, alte bonusuri, 1.600 L; (0752.901.901 gabriel.petre@recicleazadeseuri.ro 1851. Muncitori necalificati pentru ai cali-

fica la firma noastra pentru job de matriter. Nefumator, disponibil program prelungit, ore suplimentare platite, o masa calda pe zi, sector 1, 2.500 L; (0731.552.802 iuliad1982@gmail.com 1852. Muncitori necalificati pentru mon-

taj/demontaj schele seriosi si dornici sa faca parte dintr-o echipa tanara si dinamica. Experienta nu este necesara, te vom invata noi tot ceea ce trebuie sa stii 1 L; (0728.666.600 office@schela.com 1853. Muncitori necalificati pentru polizat

piese metalice. Relatii la telefon (0734.735.067/ 0734.735.066 1854. Muncitori necalificati confectii met-

alice, fabrica de confectii metalice angajeaza muncitori necalificati din Bucuresti sau din provincie. Oferim cazare gratuit! Rel la nr. de telefon; (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro 1855. Muncitori necalificati cu sau fara experienta pentru societate comerciala detinatoare a mai multor restaurante pe litoral. Oferim salariu incepand de la 2.000 Lei pana la 3.500 Lei lunar pentru perioada iulie/ august, numai in functie de proba de lucru si seriozitate. Posibilitatea avansarii in functie. Oferim cazare in statiune. Ofer detalii intre orele 10,00-20,00. Contact: 0720.055.742; (0723.063.031/ 0784.388.122/ 0769.714.404

1856. Muncitori necalificati in constructii

pentru firma din Bucuresti, plata salariului zilnica, se lucreaza la acoperisuri, zona Soseaua Giurgiului, program 08:18; 100 L; (0723.153.211

1857. Muncitori necalificati in constructii

pt. Bucuresti. Salariu 110 lei/ zi. Angajam cu contract de munca. Telefon; (0724.930.204 1858. Muncitori necalificati pentru san-

itere Bucuresti, SC angajeaza. Salariu net 2.600 L; (0751.512.789 1859. Muncitori necalificati si ambalatori. Fabrica productie alimentara Sector 6, angajeaza muncitori necalificati si ambalatori pentru sectii de productie. Program de lucru in ture. Salariu net 1600 lei + tichete de masa + o masa calda, 1.600 L; (0732.672.654 1860. Muncitori necalificati, agentie orga-

nizari evenimente angajeaza personal necalificat, fete si baieti, pentru manipulare logistica evenimente, incarcat, descarcat, aranjat. Program joi, vineri, sambata, duminica, luni; 2.000 L; (0726.350.802 1861. Muncitori necalificati, dezvoltator

imobiliar cu sediu social in sector 1 angajam muncitori necalificati. Relatii la telefon: (0741.043.638 1862. Muncitori necalificati, femei si bar-

1912. Operatoare casa de amanet cu si fara experienta, pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, comision 1.400 L; contact@creditareamanet.ro

1881. Muncitori, anunt angajare, firma

1913. Operatoare introducere date

productie export, zona Obor, angajeaza barbati si femei pe posturile de lacatusi, strungari, rectificatori. (0723.242.485 iulian.bratu@branto.ro

Echipa Mandy Foods cauta colega, contract pe perioada nedeterminat, pranz asigurat, transport asigurat, sediu. Com. Glina, Jud. Ilfov (0753.021.361

1882. Muncitori. Fabrica productie alimentara Sector 6, angajeaza muncitori necalificati pentru sectii de productie. Program de lucru in ture. Salariu net + tichete de masa + o masa calda. Relatii la tel., 1.600 L; (0732.672.654

1914. Operatoare pc, cautam o colega calma, vesela, comunicativa pentru operare pc (nu are importanta varsta) , in sector 5, Bucuresti. Program: L-V 14-22, S 1421, salariu 1600 Ron, (0770.869.943

1883. Muncitori. Firma tamplarie PVC cu

tor si xerox, conditii avantajoase. Trimiteti CV pe: copysiprint@gmail.com

sediul in orasul Pantelimon angajam muncitori necalificati. Femei si barbati. Tel: (0759.019.910

1885. My-Studio zona P-ta Victoriei angajeaza modele online, Comisioane avantajoase 50%-70%, bonus de angajare, bonus de recomandare, bonus de performanta, mediu de lucru modern si exclusivist. Contract legal, salariu fix sau comision. www.my-studio.ro (0726.101.732 office@my-studio.ro

1917. Operator amanet aur si electronice. 2.000 lei+ comision; (0721.070.679 antikgold2013@yahoo.com

zidari, dulgheri seriosi. Oferim cazare, transport. 150/ zi, 150 L; (0762.444.673

1886. Necalifica?i, firma amenajare si intretinere spatii verzi , angajam muncitori necalificati. Pentru cei din provincie oferim cazare si utilitati gratuit. Salariul 2000 ron. Mai multe relatii la telefon. 2.000 L; (0745.224.703 1887. Necalificat cu permis auto angajam in vederea calificarii la punctul de lucru aflat in sos Alexandriei nr 6 a, persoana pentru ansamblat utilaje agricole mici. Punct de reper Penitenciarul Rahova 1.700 L; (0770.256.475 devaxmotors@gmail.com

1889. Necalificat pentru calificare

1866. Muncitori necalificati. Cautam zilieri - castiguri intre 100-150 lei/zilnicVrei sa muncesti atunci cand ai timp si sa castigi zilnic intre 100 si 150 de lei? Detalii si inscrieri direct la numarul de telefon; (0738.749.656 1867. Muncitori necalificati. Fabrica pro-

ductie alimentara sector 6 angajeaza muncitori necalificati. Informatii la tel. (0732.672.654

1868. Muncitori necalificati. Laborator de

cofetarie, situat in apropiere de Piata Sudului, angajam muncitori necalificati. Oferim salarii atractive si program flexibil. (0740.439.062/ 0743.776.828 dul_mi@yahoo.com 1869. Muncitori necalificati. Firma

de confectii angajam muncitori necalificati: - curatat ate, finisat produs la capat de linie. Carte de munca, loc stabil, zona centrala, salariu peste medie; (0722.203.046/ 0722.399.717 asistent.manager@chanttal.ro 1870. Muncitori pentru firma cu profil

sportiv; (021.211.33.44

1871. Muncitori pentru sectia de produc-

tie Fabrica de mezeluri SC Vericom 2001 SRL, cu sediul in Bucuresti str. Drumul intre Tarlale, nr: 25-29, sector 3, angajam femei si barbati, pentru sectia de productie, (0720.660.635 office@vericom2001.ro 1872. Muncitori pentru societate constructii: sef echipa. Se cere seriozitate si experienta. Se ofera contract de munca. Cazare gratuita. Salarii pana la 200 Lei/zi si 30 Lei/zi avans pt. mancare; (0746.799.743/ 0724.643.775 1873. Muncitori placari polistiren.

Angajam meseriasi, salariu 120180 Lei/zi. Pentru necalificati salariu intre 90-110 Lei/zi, oferim cazare gratuita, 30 Lei avans/zi; (0746.799.743/ 0724.643.775 1874. Muncitori productie uzina metalurgica angajeaza cu norma intreaga personal muncitor cu posibilitatea calificarii la locul de munca. Oferim salariu motivant si tichete de masa; (0729.036.742/ 0732.155.855 cristi.ionescu@laromet.ro 1875. Muncitori schela pentru incarcat,

descarcat si montaj. Salariul substantial + cazare; (0734.715.088 1876. Muncitori vopsitorie industriala,

in meseria de lacatus montator, lacatus mecanic pentru atelier piese electromecanice, Romversis Top; (0766.229.614

1918. Operator aparate cafea si bauturi

angajam personal pentru aprovizionarea aparatelor de cafea si bauturi. Punctul de lucru il avem in incinta Aeroportului Otopeni. Masa asigurata si transport gratuit. Salariul 1800 lei, 1.800 L; (0731.770.849 razvan.vlad@ofresh.ro 1919. Operator buldoexcavator cu

B.C.TR. Salariu avantajos; (0724.419.041

1934. Operator call center. Companie multinationala in extindere din domeniul food delivery angajeaza operator call center preluare comenzi telefonice, salariul 1.5001.800 lei, program 8 ore/zi CV la relatii la tel., 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1935. Operator call-center Bionatura Plant isi mareste echipa! Cautam operatori Call-Center, persoane optimiste si dinamice. Salariu atractiv+bonusuri. CV la contab@bionaturaplus.com (0736.634.120 victorina.dumitru@bionaturaplant.com 1936. Operator casa schimb valutar/amanet - Bucuresti, operatiuni de schimb valutar, western union si amanet. Pachet salarial atractiv (salariu fix, comisionare fara target, decontare transport, al 13-lea salariu), pregatirea si formare initiala asigurata, 2.100 L; (0738.836.388 ru@creditamanet.ro 1937. Operator CNC Cunostinte de CorelDraw, AutoCad si Microsoft Office. Experienta in productie relevanta - domeniul taierii de polistiren utilizand CNC cu fir caldDorinta de evolutie si dezvoltare alaturi de echipa, (0724.757.227 1938. Operator comenzi in cadrul unui

cunoscut magazin ochelari de vedere, ochelari de soare, si lentile de contact. Locatie: Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, sector 6, langa Afi Cotroceni. Program: 9:30 - 20 1.600 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1939. Operator curatenie pt. fabrica de medicamente. Responsabilitati: spalare echipamente productie, curatare zone ale fabricii. Program de 3 schimburi/8 ore, lunivineri (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com 1940. Operator curatenie bloc rezidential Dristor, firma de curatenie angajeaza operatori de curatenie (femei+barbati) pentru scara de bloc rezidential zona Dristor, program 8h/zi, salariu atractiv, contract de munca. .Relatii la nr de telefon (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro

1920. Operator buldoexcavator, miniexcavator, miniincarc Firma de constructii angajeaza operatori pentru: miniexcavator Caterpillar, buldoexcavator Caterpillar, miniincarcator Bobcat Experienta obligatorie, avantaj permis B, C, E sau BE.Salarii atractive; (0723.567.941 office@gamaadmin.ro

1941. Operator curatenie in Bucuresti, bloc, firma de curatenie angajeaza operatori de curatenie (fete, baieti) scara bloc residential Dristor, program 8 h/zi, contract, salariu motivant, program de l-v. Relatii la nr de telefon. (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro

1922. Operator calculator Magazin de materiale pentru instalatii sanitare angajeaza operator calculator. Constituie un avantaj: cunostinte minime de contabilitate primara si permis categoria B. office@cripal.ro

1942. Operator curatenie. Firma de curatenie angajeaza operator curatenie pentru centru comercial in Bucuresti (zona Pantelimon). Oferim: salariu net 1.800 lei, prima de instalare, ore suplimentare platite, program 8 h/zi; (0751.113.011

1955. Operator magazin online, coletator,

responsabilitati: preluare comenzi on line, telefonice/ email. Furnizarea de informatii comerciale clientilor. Activitati de coletare / impachetare a produselor (0755.044.515 bench.making@yahoo.com 1956. Operator masina aplicat cant, producator de mobila, angajam lucratori cu experienta pentru masina de aplicat cant si masina de gaurit multiplu. Program fix, zona Popesti Leordeni reper : Pepsi, Ford), 3.000 L; (0733.318.308 laramodul@gmail.com 1957. Operator masina productie, in zona

Militari. Programul este de 8h/zi, in 2 schimburi. Cerinte: liceul terminat, prefer cu profil mecanic. Salariul negociabil la interviu. Se ofera bonuri de masa. 1.800 L; (021.311.77.09 1958. Operator masini, ambalator, lucra-

tor depozit operator masini, cunostinte minime tehnice. Ambalator si lucratori depozit. zona Branesti - Pantelimon. se asigura transport; (0753.094.139 petre.voicu@microgrup.ro 1959. Operator miniincarcator, buldoexcavator, miniexcavator, obligatoriu experienta pentru firma de constructii cu sediul in comuna Domnesti (0723.567.941 1960. Operator monitorizare trafic cunostinte foarte bune de Excell. Operativitate in indeplinirea sarcinilor. Spirit analitic, atentie distributiva. Disponibilitate de lucru in ture. Monitorizarea video a activitatii. Trimite Cvul; (0756.120.979 hr@icarustel.com 1961. Operator pariuri, angajam operator

pariuri sportive, zona Colentina Fundeni; (0740.554.444 Sir.popescu@yahoo.com 1962. Operator PC, Cautam coleg

1893. Necalificati constructii angajam cu forme legale de munca pt megaproiect in Bucuresti, plata la 2 saptamani, echipament gratuit. Oferim si cerem seriozitate maxima. 2.600 L; (0764.198.912

care sa fie punctual si serios, sa manifeste spirit de echipa si sa lucreze eficient in conditii de stres. Crezi ca descrierea ti se potriveste? Stii sa utilizezi un calculator? Esti entuziasm, simtul umorului, loialitate, implicare si dorinta de dezvoltare, experienta in utilizare PC - pachetul office, abilitati de comunicare si relationare umana; cunostinte avansate de limba engleza; energie, capacitatea de a invata, spirit organizatoric, responsabil. Oportunitati: Sansa de a lucra intr-un mediu profesionist, intr-o echipa tanara si motivata. Salariu motivant, pe masura realizarilor, bonusuri in functie de performanta. Program flexibil in ture zi/noapte. Asteptam CV-ul dumneavoastra la adresa de e-mail: (0765.517.197 hr@beststudios.ro

1894. Necalificati cu cazare in Bucuresti

1963. Operator polivalent supermarket

1890. Necalificati ofer cazare, masa+

salariu; (0724.778.928/ 0769.584.631

1891. Necalificati ambalare produse Urgent. Salariu net: 1700-1800 ron. Program: 12 ore in schimburi. Locatie: sector 4/ bvd Metalurgiei. Detalii la telefon, 1.750 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 1892. Necalificati angajam in constructii.

Se ofera cazare, diurna si contract de munca. Cerem si oferim seriozitate, fara alcool, salariu 2.000 L; (0734.492.895

pt. firma constructii. Asiguram diurna zilnica. Conditii serioase. Salariu 2.000- 2.400 lei; (0740.838.160

Obor, cautam persoane responsabile care doresc sa lucreze ca si operatori polivalenti in locatia noastra din Obor. Oferim: tichete de masa, asigurare de sanatate, etc. (0747.770.700 iucretu@auchan.ro

1895. Necalificati depozit, manipulant marfa Angajam urgent manipulant marfa. Salariu: 1500 lei net (in mana), bonuri de masa 200, bonus 200, spor de noapte. Program: 8 h/zi in 3 schimburi. Locatia Afumati, 1.500 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com

1964. Operator productie, barbati, turna-

torie, S6 Cautam personal pentru fabrica de obiecte sanitare, zona Militari. Program: in ture 8h/12 h. Salariul 1.500 lei, tichete de masa, alte beneficii. Pentru interviuri, 1.500 L; (0755.651.839 ioana08.recrutare@gmail.com

1896. Necalificati in Bucuresti. Cazare pt. cei din afara Bucurestiului, conditii bune, banii zinic pt. tigari si mancare. Seriozitate. Salariu 80-100 lei/zi, Marian; (0786.516.830

1965. Operator roboti calcat (de tip

manechin), Pantelimon, Ilfov, zona Selgros, salariu 1.700 L; (0762.259.787

1897. Necalificati in constructii pentru

firma din Bucuresti, salariu la 15 si 30 a lunii, fara intarzieri la plata, program 8-18, de lucru toata perioada anului, se lucreaza la acoperisuri iar pe timp ploios in interior, nu asiguram cazare. 2.600 L; (0723.153.211 1898. Necalificati pentru montaj partitii

sticla, montatori fara experienta in domeniul compartimentarilor de sticla, metoda de lucru in echipa. Montaj pereti de sticla, usi metalice, usi sticla, usi lemn, usi glisante. Salariu 1800 Lei (0786.124.787 smartproiect.office@gmail.com 1899. Necalificati pentru productie mobilier din PAL. Angajam persoane pentru sters, ambalat si alte activitati specifice. Carte munca. L-V 8-18. Faur sector 3. Salariu negociabil. Colectiv tanar, posibilitate avansare, 1.600 L; (0766.638.967/ 0735.876.984 1900. Necalificati pt. constructii anga-

jam, cazare si banii de mancare zilnic. Bucuresti, salariu 2.000- 2.400 lei; (0767.357.151

1901. Necalificati, angajam personal fara calificare pentru activitati de manipulare materiale. Salariu atractiv si bonuri de masa; 1.800 L; (0721.488.884 1902. Necalificati, barbati si femei la fabrica productie pavaje. Punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Statia ICSITMUA autobus (449, 780, 783). Oferim cazare gratis, sal. 3.000-3.500 L, 3.500 L; (0766.085.519

angajam personal calificat/necalificat pentru vopsitorie industriala. Salarii 1500-2300 net+bonuri de masa. Program 8-17 lunivineri. Transport de la Cora Pantelimon; 1.500 L; (0733.972.912 office@nhdp.ro

1903. Nest - CM Com, statie de betoane angajeaza agent de vanzare. CV-urile vor fi transmise pe adresa de email: contact@nestholding.ro

1877. Muncitori, angajam femei munci-

1904. O.P.M.B. organizeaza concurs pen-

tori necalificati pentru fabrica ambalaje, zona B-dul Timisoara, cu contract full-time/ part-time, program luni- vineri; 2.350 L; (0769.957.243

1916. Operator casa de amanet.

Program flexibil, salariu atractiv, cu sau fara experienta; (0735.545.644

1863. Muncitori necalificati, pentru ai cal-

1865. Muncitori necalificati, tamplari, lacuitor pt. fabrica de mobila din zona Fundeni, sectorul 2. Program de lucru 07:0015:30. Pauza de masa, ore suplimentare platite, salariu avantajos (0722.209.503/ 0729.994.304

1915. Operatoare, operator calcula-

1884. Muncitorii calificati in constructii

1888. Necalificat depozit lemn de foc ofer cazare gratuita, conditii excelente de cazare baie, bucatarie salariu 1500 Lei/luna 1.500 L; (0722.661.731 gabi_ninu@yahoo.com

1864. Muncitori necalificati, calificati, SC Cordon Electronics SRL angajeaza muncitori necalificati/ calificati. Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati de luni pana vineri, intre orele 09:00- 17:00, la telefon; (0725.681.014

1911. Operatoare call center (relatii cu clientii) in telecomunicatii, relatii clienti program luni vineri 11.00-19.00 sambata 10.14. cunostinte calculator, timbru vocal placut, rabdare. Disponibilitate de lucru; 1.300 L; (0761.463.095/ 0722.633.317 serviciul13@yahoo.com

1880. Muncitori, societate productie mase plastice angajeaza pt. punctul de lucru din Bragadiru muncitori calificati/ operatori mase plastice/ reglori. Asiguram transport cazare pentru provincie. Relatii la tel.; (0733.053.493 akktiv_e@yahoo.com

bati seriosi, pentru sortare deseuri in localitatea Sindrilita, Ilfov. La cerere putem oferi si cazare. Salariu net 2000 pe luna + 2 mese/zi. 2.000 L; (0725.333.503 ifica la noi in firma. Producem accesorii telefoane. Salariu + o masa calda. Doar nefumatori! program 9-18, luni-vineri, locatia este sector 1, zona Domenii-Casin, 2.500 L; (0723.376.606 angajari2018@gmail.com

1910. Operatoare calculator si call center site pentru magazin online cu domiciliul in apropiere de Dragonul Rosu. Experienta minima operare calculator si comunicare, orientare spre client. (0771.766.207 cv@meimall.ro

tru ocuparea unui post de oficiant urban la Oficiul Postal Bucuresti 25 din Piata Montreal nr. 10, sector 1, Bucuresti. Oficiul este situat in incinta World Trade Center Bucuresti. Conditii de participare: invatamant obligatoriu. Informatii la tel.; (0736.705.419

1921. Operator calculator domeniu tamplarie PVC. Program L-V, Bucuresti, sector 2; (0733.700.202 decebal.badea@marpet.ro

1943. Operator date angajam urgent in Jilava operator date cunoscator program Saga. Relatii la telefon (0766.074.840/ 0774.502.806 calitate.maia@gmail.com

1923. Operator calculator pentru un site online de produse profesionale de coafor, 1.800 L; (0728.561.857 banutoana@yahoo.com

1944. Operator DDD (deratizare- dezin-

1924. Operator calculator depozit pt. Fox,

fabrica de mezeluri. Cunostinte calculator, lucrul in schimburi, perioada nedeterminata, bonusuri, prime, masa calda gratuit. Sector 4. Contactati-ne intre orele 9-17 de l-v. 1.800 L; (0726.718.768 1925. Operator calculator electronic si retele pentru provider internet, full time sau part time (0725.561.767 adrian@adrana.ro 1926. Operator calculator, CM;

(0727.247.981

1927. Operator calculator, contabilitate

primara angajeaza SC Agra's SA depozitul din Bucuresti. Trimiteti CV la e-mail; (0732.900.110 bucuresti@agras.ro 1928. Operator calculator, contabil primar, pentru firma de contabilitate. Poate fi si absolvent de liceu sau student. Sunt necesare cunostiinte de word/excel. Program full time 9-17. CV pe email; 1.400 L; birouldeconta2016@gmail.com 1929. Operator call - center firma de mar-

keting angajeaza operator Call-CenterDomeniu activitate: cercetare de piata. Puteti trimite cv-ul la adresa: anita.marculescu@360insights.euPers.de contact: Anita Marculescu (0758.086.876 anita.marculescu@360insights.eu

1905. Ofer cazare, masa plus salariu unui

1930. Operator call center ai imaginatie, esti comunicativ, vrei un job in care sa nu te plictisesti si care sa iti ofere posibilitatea de a promova. BestCall e solutia pentru tine (0786.385.814 nicoleta.stan@bestcall.ro

1906. Oficianti oficiu postal, zona

1931. Operator call center Pizzerie cu

barbat fara obligatii pentru intretinerea unei gospodarii. Astept provincia; (0723.875.379 Lizeanu - Stefan cel Mare, sector 2, Bucuresti; (0733.691.679 1907. Om pentru curatenie, cautam om la curatenie pentru un spatiu cultural (sala de teatru, bar + terasa) de langa Cismigiu. Program 8h, contract de munca. Cautam oameni seriosi, (+40726185812 ioan@apollo111.ro 1908. Om sau femeie de serviciu la scari

de bloc, pt. firma, rugam seriozitate (0764.949.605/ 0764.875.581

1909. OMV Rahova angajeaza personal cu/fara experienta pentru spalatorie auto ,restaurant, bar, bucatarie, consultant vanzari, casier, salariu 2350 lei. Detalii in Calea Rahovei 266 A Trafic Greu; (0723.360.300

program non-stop angajeaza dispecera preluare comenzi. Programul de lucru este 2 zile de zi, doua zile libere, doua zile de noapte (12 h ). Contract de munca nedeterminat. Salariu fix 1500, 1.500 L; (0799.349.624 valle.ungureanu@gmail.com 1932. Operator call center, companie multinationala angajeaza operator call center cu sau fara experienta pentru locatia de la metrou Aviatorilor, se ofera pregatire la locul de munca, program flexibil de 8 ore /zi, 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1933. Operator call center, persoane pentru birou call center/preluarea comenzi. 1 L; (0729.106.169

19

sectie-dezifectie) DDD, Sc Ddd Nord Srl angajeaza operator DDD.Cerinte minime: permis conducere categoria B; disponibilitate de lucru la ore tarzii; experienta in domeniu constituie avantaj; (0740.236.789 contact@ddd-bucuresti.ro 1945. Operator departament facturare, firma distributie operator departament facturare, firma distributie bauturi alcoolice platforma vest, Carrefour Militari, angajeaza operator PC departament facturare. Se ofera salariu motivant, transport din zona Pacii; 1.900 L; (021.410.92.57 angajari@karadistrib.ro 1946. Operator depozit, ambalator,

stivuitorist Soc. comerciala cu activitate ambalare articole alimentare angajeaza personal mixt femei, barbati fara limita de varsta. Persoanele cu experienta in campul muncii indiferent de domeniu si varsta (0769.092.633 office@sare.ro 1947. Operator dispecer centru de alarma si video pentru RPG Security. Program de lucru flexibil, salarizare avantajoasa. Programari interviu la: (0219534 1948. Operator dispecerat. Se lucreaza

in ture, norma intreaga, engleza sau germana obligatoriu; (0723.215.588 1949. Operator facturare zona Branesti -

Pantelimon Ilfov. Cunostinte minime de contabilitate, operare PC. Se asigura transport propriu; (0753.094.139 petre.voicu@microgrup.ro 1950. Operator facturare, Agricover cauta pentru depozitul de inputuri agricole din Joita, jud Giurgiu kM 23, A1.Detalii la email (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro

1966. Operator si tehnician automate cafea si snack salariu motivant, bonuri de masa, bonus-uri, contract de munca perioada nedeterminata. CV email (0752.168.105 liviuciuperca@networkcafe.ro 1967. Operator statie betoane, locatie com. Sindrilita, jud. Ilfov. Experienta si seriozitate; (0723.283.903 hr@defne.ro 1968. Operator utilaje curatatorie ecologi-

ca, Pantelimon, Ilfov, zona Selgros, salariu 1.700 L; (0762.259.787 1969. Operator, masina imprimat de mari dimensiuni si masina de laminat UV. Experienta in domeniu. Punct de lucru Faur sector 3. Program L-V, 9-18. Carte de munca. Colectiv tanar. Salariu motivant (0766.638.967 office@marcoshop.ro 1970. Operator, operatori casa de schimb valutar Locatia are vechime si clientela formata. Program in ture. Salariu atractiv si motivant. Adresa Bld Theodor Pallady (intersectia Salajan), (0727.707.013/ 0763.127.437 hodealarisageorgiana@gmail.com 1971. Operator. Firma tamplarie PVC angajeaza operatori cu experienta pentru sectie infoliere profile PVC. Salariu fix 4600 lei. Angajare pe baza de concurs. Tel: (0744.499.891

Operator. Companie multinationala in extindere din domeniul food delivery angajeaza operator call center preluare comenzi telefonice, salariul 1500- 1800 lei, program 8 ore/zi. CV la mail, relatii la telefon, 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1972.

1973. Operatori curatenie in farmacii Bucuresti firma de curatenie cu obiectiv in toata tara angajeaza operatori de curatenie in farmacii, inlocuitori concedii, pe perioada indelungata din toate sectoarele. Program 8h/zi, de L-V. Relatii tel. (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro 1974. OperatorI curatenie in farmacii Iasi,

firma de curatenie cu obiectiv in toata tara angajeaza operatori de curatenie in farmacii, program de 8h/zi, L-V, contract de munca, in localitatea Iasi. Relatii la nr. tel., (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro 1975. Operatori date si contabili, societate comerciala specializata in administrarea imobilelor angajeaza operatori date si contabili. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita c.v-ul la adresa de email: dan_calina2000@yahoo.com dan_calina2000@yahoo.com 1976. Operatori depozit, angajam munci-

tori necalificati. Fabrica profile din aluminiu in Bolintin Deal. Oferim formare la locul de munca, salariu atractiv de 2250 ron net, tichete de masa, transport. 1977. Operatori in productie. ICME ECAB SA -CABLEL Fabrica de electrice si de telecomunicatii angajeaza. Se ofera conditii foarte bune de salarizare, prime lunare, prime cu ocazia sarbatorilor si tichete de masa. Candidatii interesati sunt invitati intre orele 8.00-13.00 la sediul companiei din Str. Drumul Intre Tarlale, nr. 42, Sector 3. Relatii la telefoanele: (021.209.04.15/ 021.209.01.10/ 021.209.03.09 1978. Operatori la Fabricarea Berii Barsov, se cere: minim 8 clase, se ofer: salariu atractiv, tichete de masa 12 lei, plata orelor suplimentare, al 13-lea salariu, prime si sporuri, program de lucru 3 schimburi, navete de bere gratuite lunar; (0720.534.811 ana.munteanu@passion4work.ro 1979. Operatori PC in domeniul instalati-

ilor, manager pentru prelucrarea, introducere si validare date si documente, cunostine Microsoft Word, Excel, Point, avanataj daca cunoasteti domeniul instalatiilor, 2.000 L; (0724.040.460 distrigazsan@gmail.com 1980. Operatori productie in cadrul unei companii producatoare de obiecte sanitare din Bucuresti. Locatie: Bd. Preciziei.Program: L-V 3 schimburi 1.900 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1981. Operatori productie in cadrul unei

importante companii specializata in constructia de gresie si faianta din Bucuresti. Locatie: Valea Cascadelor, Sector 6, Pacii. Program: L-V / 12/24; 2.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1982. Operatori productie in cadrul unei importante companii specializata in constructia de gresie si faianta din Bucuresti. Locatie: Valea Cascadelor, sector 6, Pacii. Program: L-V / 12/24; 2.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1983. Operatori productie pentru fabrica de tubulatura, program in ture de 12/24, 12/48, salariu mediu net lunar - 2300-2500 lei; transport asigurat de la Piata Unirii, zona Rahova; detalii suplimentare la telefon (0729.800.076 1984. Operatori productie societate com-

erciala cu sediul in sectorul 6 angajeaza operatori productie (femei si barbati) cu varsta maxima 40 de ani. Ptr detalii si programare interviu rog contactati; (0736.600.734 andreea.gagara@izolatiiconducte.ro 1985. Operatori productie fabrica sector 3 Angajam urgent barbati necalificati pentru fabrica vopsea lavabila. Salariu: 15001700 ron net, tichete 200 ron, transport 100 ron. Program: 8 ore/in schimburi. Zona Cartier 23 August. Detalii la telefon, 1.700 L; (0733.409.308 1986. Ospatar angajam ospatar pentru restaurant -pizzarie cu terasa si vad bun, in sect 4, calificat cu minima experienta in domeniu 1 an. Oferim si cerem seriozitate si corectitudine' (0744.312.911 gabiflorescu56@yahoo.com 1987. Ospatar cu experienta pt. bistro din

zona centrala. Informatii intre 9 -17. CV in mail; (0726.277.097 ella.translucid@gmail.com 1988. Ospatar pentru restaurant zona Obor. Detalii la interviu; (0745.078.029 1989. Ospatar Restaurant in zona Iancu-

lui, Pantelimon, angajeaza ospatar. Conditii bune, tips, comisioane, masa. (0725.524.674 1990. Ospatar restaurant la Cocosatu, angajeaza ospatari, salariul este 1500 lei, alte detalii la telefon; (0736.445.737 office@lacocosatu.ro 1991. OSPATAR Restaurant modern, cen-

tral. Se cere experienta de minim un an, seriozitate. Se ofera mediu de lucru placut si modern, pachet salarial atractiv; (0762.172.877 hr@upstairs.ro 1992. Ospatar restaurant situat central,

cu specific italian, angajeaza ospatar; (0730.007.660

1951. Operator GPL, vanzator GPL. cu

sau fara atestat, 1.000 L; (0046765823079/ 0771.032.630 alessya_cristyna@yahoo.com 1952. Operator incarcator frontal, cu con-

tract, telescopic cu experienta, cunostiinte de mecanica si seriozitate. Utilaj tip Terex cu brat multifunctional, 12 m. Oferim o masa/zi si salariu 2500 lei. 2.500 L; (0725.333.503 1953. Operator introducere date - Chitila introdus continut pe website, prelucrare specificatii, descrieri produse, monitorizare stocuri in platforma ERP, Prelucrare oferte si liste de preturi - Excel 2.000 L; contact@hrselect.ro 1954. Operator laborator foto, program luni vineri 8 ore. Experienta in lucrul cu laboratoare foto Noritsu necesara. Zona: Liberty Mall; (0724.514.572

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


20

20 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 2044. Ospatari cu experienta restaurant sector 2, angajeaza ospatari/ospatarite cu experienta, salariu atractiv, tips, masa asigurata, va rugam seriozitate. (0766.871.277/ 0734.872.858 laconac2014@yahoo.com 2045. Ospatari pentru restaurant libanez

salariu 2000-2500 lei pe luna, tips intreg; (0728.081.718 2046. Ospatari pentru pub, salariu, tips,

situat in complex Regie. Program 2 cu 2, contract de munca, salariu+ tips.Cerinte: experienta minim 1 an, beneficii: pachet salarial, lucru in echipa tanara, tips. 80 L; (0769.164.064 filip.sergiu.dan@gmail.com 2047. Ospatari sau ajutor de ospatar, bucatar sau ajutor bucatar, brutar, femei la curatenie, incarcator descarcator marfa, angajeaza restaurant situt in str. Panait Istrati 101, vizavi de Piata Domenii. Relatii la: (0733.653.909 2048. Ospatari si barmani, La Copac restaurant cu terasa (strada Pitar Mos 23) angajeaza colegi ospatari si barmani, oameni tineri, pozitivi, cu chef de munca si atitudine placuta! Oferta salariala foarte buna, (0763.972.337 la.copac@yahoo.com 2049. Ospatari si picoli pentru local in sectorul 3. Cautam persoane serioase si dornice de munca. Salariu atractiv, tips evenimente; (0742.080.068 bianca_rby@yahoo.com 2050. Ospatari si picoli pentru restaurant 1993. Ospatar restaurantul Mica Elvetie angajeaza ospatar cu experienta in conditii avantajoase. Pentru detalii tel; (0771.389.193 office@micaelvetie.ro

2018. Ospatar, ajutor ospatar si spalator vase pentru restaurant situat pe Calea Floreasca. Rog seriozitate; (0723.845.910 cristi@uanderful.ro

1994. Ospatar taverna Ikaria (Pipera). Se

2019. Ospatar, barman Restaurant cu locatie in centrul Capitalei, cautam sa ne marim echipa. Oferim salarii motivante, masa de pranz, traininguri, (0729.857.378 resurseumane@ekadevelopment.ro

asigura transport seara (0769.953.918 razvan.rosca3@gmail.com

1995. Ospatar / ospatarita pizzerie zona

Baba Novac angajeaza ospatar sau ospatarita si picoli; (0784.133.155/ 0766.534.066 nitudana2004@yahoo.com 1996. Ospatar / ospatarita. Restaurant in Piata Victoriei, angajam ospatar / ospatarita. Program de lucru: 5 zile pe saptamana.Mediu de lucru atractiv plus bonusuri salariale. (0731.293.500 office@inspirago.ro 1997. Ospatar barman, ospatarita/ bar-

man/ barmanita, pentru bistro cafe in Afi Mall Cotroceni. Conditii bune de munca, se lucreaza 2 zile cu 2 libere. Salariu motivant, echipa tanara si dinamica (0724.278.296/ 0724.233.303 1998. Ospatar cu experienta, Jollero

Restaurant Drumul Taberei, angajeaza ospatar cu experienta. Pachet salarial si program de lucru atractive. Relatii la telefon; (0763.015.115 office@jollero.ro 1999. Ospatar fata pentru High Class Coffee &Lounge, b-dul. Burebista nr. 2, rond Alba Iulia. Asteptam CV-ul dvs. pe adresa de mail. Cerinte: minim 3 ani experienta, diploma ospatar, (0726.486.302 highclasscoffeelounge@yahoo.com 2000. Ospatar pentru restaurant Herastrau cautam un coleg pe post de Ospatar in restaurant Herastrau. Oferim salariu motivant si beneficii, cerem seriozitate. Te asteptam in echipa noastra; (0786.778.811 info@herastrau.ro 2001. Ospatar restaurant Nor Restaurantul Nor este in cautare de noi colegi. Iti oferim un salariu motivant, program flexibil, masa de pranz asigurata, posibilitati de avansare si de dezvoltare, (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro 2002. Ospatar room-service pentru un

2020. Ospatar, bucatar si ajutor de ospatar, angajam ospatar, bucatar, ajutor de bucatar cu program si salariu atractiv, masa asigurata si alte beneficii.Zona Calea Plevnei, sector 1, Bucuresti, (0756.072.311 georgiana.bontas@hotelsiqua.ro 2021. Ospatar, bucatar, ajutor bucatar, femeie de serviciu pentru restaurant cu specific arabesc, vis a vis de Arena Nationala; (0756.616.666/ 0754.240.105/ 0746.696.666

Elisa angajeaza bucatar (3000 lei salariu) si ospatari. Locatia se afla la 20 km de Bucuresti, iesirea Cora Pantelimon, DN3, 1 L; (0744.340.397

2006. Ospatar si femeie la curatenie pen-

tru restaurant pub, program 1 zi cu 1 zi, conditii avantajoase de munca (0752.177.431

2007. Ospatar si femeie la vase, restau-

2054. Ospatari, barman, picoli, bucatari,

ajutor bucar angajeaza restaurantul "Elzada" din sectorul 4. (0722.214.001/ 0723.019.747

2027. Ospatar, ospatarita Milano Caffe

si bucatar angajez urgent pentru restaurant cu specific italian, Drumul Taberei. CV la adresa de mail: (0723.393.083/ 0765.723.733 trattoria2005@gmail.com 2029. Ospatar, ospatarita, restaurant situ-

at in sectorul 2 angajeaza ospatari, ospatarite cu experienta minim 3 ani, salariu 1.600 L/ 15 zile, contract de munca, o masa pe zi plus tipsul personal. Restaurantul are si terasa 1.600 L; (0765.922.428 2030. Ospatar, ospatarita, te astept la

Doncafe Brasserie pt. mai multe detalii. Cerintele nu sunt mari, doar dorinta de a profesa in domeniul ales, iar calitatea serviciilor pe masura asteptarilor dvs (0746.222.444 2031. Ospatar, ospatarite, ajutor de bucatar si femeie de serviciu angajam in zona Militari, sector 6. Relatii la telefon; (0770.354.776 2032. Ospatar, picol, ajutor de bucatar

bucatar, angajam ospatar, picol, bucatar, ajutor de bucatar. O masa/zi, prime de sarbatori,concedii platite,contract pe per nedet; (0734.207.029/ 0735.530.533 2034. Ospatar. Vrei sa ajungi Ospatar? incepe la Stadio sau Social1 chiar daca nu ai experienta! Vino ca picol si noi te invatam sa devii cel mai bun ospatar! Te platim pentru asta si ai parte de cursuri specializate si un program flexibil; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2035. Ospatar/ ospatarita full time The

Temple Social Pub angajeaza ospatar/ospatarita, persoana sociabila, serioasa, CM, salariu 1400 ron, posibilitate de avansare, masa zilnica asigurata, bonusari, echipa tanara, program 2/2; 1.400 L; (0767.671.013 office@thetemplepub.ro 2036. Ospatar/ospatarita cu sau fara

experienta, zona Mosilor; (0787.789.515

2038. Ospatari pentru restaurant/pub

rant. Berceni, 15 zile pe luna, 12 ore pe zi. O masa calda pe zi. Evenimentele se platesc separat. Rog seriozitate; (0769.399.555 Casaluica@gmail.com 2015. Ospatar, restaurant pub angajeaza

ospatar, program 1 zi cu 1 zi, se lucreaza in ture 8-12-16, tips individual, masa asigurata, carte de munca. (0752.177.431 office@theharp.ro 2016. Ospatar, restaurant-berarie Bere-

stroika angajeaza ospatar cu experienta, (0721.100.000 office@berestroika.com

2017. Ospatar, ajutor de ospatar, Hashtag Pub angajeaza pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 32, zona Obor, salariu atractiv si bonusuri in functie de realizari. Tips; (0728.523.059 office@hashtagpub.ro

2079. Ospatarite zona Dorobanti pentru

Ambiance Caffe, salariu 100 lei/zi + tips destul de mare; (0766.446.977

OSPATARITE, CLUB CENTRUL VECHI ANGAJAEZA. SALARIU FOARTE BUN; (0723.313.341

2080.

2081. Ospatarite, club de biliard, bowl-

ing, snooker, tenis de masa, terasa, restaurant angajeaza ospatarite/ picolite. Contract de munca cu norma intreaga. Va rugam trimiteti CV pe email (021.316.09.62 hr@idm.ro

2103. Pepco Retail angajeaza casieri sec-

tor 5 si 6 angajam casieri lucratori, persoane dinamice, amabile, motivate. Mediu de lucru placut, posibilitati de dezvoltare profesionala. Salariu motivant ,bonuri masa . CV uri la luminitadanila90@yahoo.com luminitadanila90@yahoo.com 2104. Perosnal pe litoral, complex turistic

in Costinesti angajeaza: muncitori necalificati, instalatori, electricieni. Conditii avantajoase. Se ofera cazare si 3 mese zi. (0784.388.122 Dovleacmadalin@gmail.com 2105. Persoana contabilitate primara, minime cunostinte despre comert si Alim.Publica, biroul fiindu-i in restaurant, Militari. Program 8 ore luni-vineri, 07-15, sau poate fi 10-18. Oferim masa zilnica, 1.800 L; (0737.567.547

Quantic, ospatari full time, salariu motivant fix + tips, echipa prietenoasa, zona Grozavesti, detalii la tel. (0735.311.530 2039. Ospatari Restaurant Casa Anca

din bd 1 decembrie 1918, angajeaza ospatari, ospatarite si picoli. Relatii la tel. (0721.333.344 ancapene@yahoo.com 2040. Ospatari Restaurant italian, Bd. Sisesti 269 (autobuz 205 de la Casa Presei), sector 1, Giardino Del Lago, angajeaza ospatari cu experienta. Salariul este negociabil. Pentru detalii, 2.000 L; (0724.053.013 2041. Ospatari (fete, baieti), ajutor

bucatar, lucrator vase, angajam urgent; (0721.105.555

2042. Ospatari / ospatarite cu limba straina si experienta probanta, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 031.436.44.77 2043. Ospatari angajeaza Restaurantul

Capsa. Salariu net 1800 lei. Interviuri zilnic, intre 8.00- 15.30 in Calea Victoriei nr. 36 (0757.645.737

2121. Persona pentru complex Debar-

cader Eforie Nord, jud. Constanta, incepand cu 1 iunie pentru perioada sezonului estival (0732.551.456 complexdebarcader@gmail.com

2122. Personal angajam personal calificat in constructii metalice navale in tara si strainatate. Pentru detalii ne puteti contacta la nr. de tel. de luni pana vineri intre orele 10:00 - 18:00; (0732.496.797 2123. Personal baza sportiva Sud Arena

situata in sos. Vitan-Barzesti 5-7 angajeaza personal fara experienta. Salariu 1.300 lei program 8h/zi; 1.300 L; (0737.337.037 office@sudarena.ro

2124. Personal Cafenea in zona Decebal

angajeaza ospatari, barmani si femeie de serviciu. Pentru mai multe detalii suna?i la nr. tel. (07216864444

2125. Personal cu sau fara experienta pentru magazin Shop&Go situat in sectorul 3. Program 8 ore, doua ture, 2 zile libere. Transport asigurat tura doi . Salariu 1450 1600 Lei; 1.600 L; (0721.269.304 cristianmatea@gmail.com 2126. Personal cu sau fara experienta

urgent sector 3, salarizare 800-1500, comisoane zilnice, oferim cazare. (0738.725.588 autototal.complet@gmail.com

2127. Personal curatenie mall Baneasa,

cinema. Program 8 ore in schimburi. Salariu net 1400 lei. (0760.014.788

2128. Personal curatenie si vase anga-

jeaza restaurant italian. 1600 lei, tips, transport. (0729.565.694

2131. Personal patiser, modelator, vanza-

toare patiseria Petru locatie 1 Mai si Crangasi. Ofer salariu atractiv si program flexibil in ture. (0721.230.101/ 0721.230.111

mana, Oraselul Copiilorm Pizza Giovane. 1.500 L; (0726.477.406 elisaa.alexandraaa@yahoo.com

2013. Ospatar, Esti o persoana tanara,

2014. Ospatar, full time, terasa restau-

2078. Ospatarite Restaurant angajeaza ospatarite cu experienta si ajutori de bucatari cucexperienta salariu atractiv plus bonus; (0735.011.736/ 0735.011.735 Bistrohb@yahoo.com

2102. Pepco Retail angajeaza casieri pentru magazinul din Militari Shopping City. Alatura-te si tu echipei noastre. Mediu de lucru placut si posibilitati de dezvoltare continue. Pentru detalii rugam sunati la tel sau trimiteti CV-ul la: (0737.024.831 hr.ro@pepco.eu

2026. Ospatar, ospatarita la Beraria Ger-

restaurant, cunostinte de barman, restaurant Sushi Chico Chillout, centrul vechi; (0733.324.426 chilloutchico@gmail.com dinamica si sociabila?Alatura-te echipei noastre. Cautam personal (ospatari, ajutor ospatari) pentru locatia din Str. Monetariei si din Gradina Icoanei. Salariu atractiv + tips (0784.111.321 andreea@restaurantgargantua.ro

2077. Ospatarite pentru pub, restaurant, terasa situat central Mantuleasa 40. Pentru a putea participa la un interviu va rog trimiteti CV Sau suna?i pentru programare. Program 2 zile cu 2 zile; (0745.147.766 office@terasaflorilor.ro

angajaza ospatar/ ospatarita cu experienta minim, 3 ani abilitati de comunicare, organizare, seriozitate si adaptare la munca in echipa, aspect fizic ingrijit, 1.350 L; (0723.522.933 beatrice_mansour@yahoo.com

2037. Ospatari Jack's Pub angajeaza ospatari fete/baieti cu experienta pentru locatie din centru vechi. Pachet salarial atractiv. Program 2/2. Pentru interviu zilnic dupa ora 15.00 str. Lipscani nr. 45, 1.200 L; (0749.772.974 dediucris@yahoo.com

2012. Ospatar, cunostinte de barman,

sa faceti parte din echipa noastra noastra tinera si dinamica restaurant El Torito angajeaza ospatarite, ajutor bucatar si femeie la vase, toti cu sau fara experienta, (0738.124.198 erubio83@outlook.com

2025. Ospatar, ospatarita Klan Destin

2132. Personal pentru curatenie in hotel,

2055. Ospatari, barman, picoli, pentru

restaurant si terasa in Magurele, asiguram salariul 130 Ron tura, comision din vanzare, program 1/1, 2/2 130 L; (0723.580.658

2082. Ospatarite, barmanite pentru

2106. Persoana cunoscatoare engleza

restaurant cu specific international din sectorul 3. Salariu 1400 ron, 1.400 L; (0721.720.751

angajeaza Firma confectii militare, program full time sau part time. Relatii la telefon (0722.459.985

2056. Ospatari, barmani Restaurantul La

2083. Ospatarite, ospatari pentru Tratto-

2107. Persoana curatenie scari de bloc,

ria Borghese. Salariu 1.500 Lei in mana, tips individual, bonusuri program 2/2 zile. Se cer experienta, seriozitate, implicare. Interviu str. Dambului 155 1.500 L; (0760.650.710/ 0726.782.482

Mama Ateneu angajeaza ospatari si barmani cu experienta. Programul e flexibil si vei lucra intr-o echipa tanara dar cu experienta. Cerem si oferim seriozitate; (0761.194.005 ciobanu.lucica@lamama.ro 2057. Ospatari, casieri, operatori PC cu

experienta, pentru societate comerciala detinatoare a mai multor restaurante pe litoral. Oferim salariu incepand de la 2.000 Lei pana la 5.000 Lei lunar pentru perioada iulie/ august, numai in functie de proba de lucru si seriozitate. Oferim cazare in statiune. Ofer detalii intre orele 10,00-20,00. Contact: 0728.101.352; (0784.388.122/ 0767.782.378/ 0723.063.031 2058. Ospatari, ospatarite Angajam

ospatar fata sau baiat cu experienta in domeniu. Restaurant cu specific mediterranean, (0734.349.076

2060. Ospatari, ospatarite, restaurant

rant zona centrala (Unirii), salariu motivant, bonusuri, masa si transportul asigurate. Detalii la nr. tel. sau e-mail resurse.umane@stadio.ro (0731.322.472 roxana@stadio.ro

2076. Ospatarite Ne marim echipa. Doriti

femeie de serviciu zona Tei, contract de munca pe perioada nedeterminata, program 8 h, salariu la zi fara intarzieri. Detalii la tel.; (0745.524.991

2033. Ospatar, picol, bucatar, ajutor de

2011. Ospatar zona Unirii, ospatar restau-

din zona Unirii. Salariu atractiv. (0722.362.680

2101. Pepco Retail angajeaza casieri pentru magazinul din Kaufland Valea Oltului. Alatura-te si tu echipei noastre! Mediu de lucru placut si posibilitati de dezvoltare continue. Va rugam sunati la tel. sau trimiteti CV-ul dvs. la: (0728.555.625 gantimir@pepco.eu

PERSONAL INTRETINERE SI MONTAJ SISTEME INTERFON, VIDEO (CURENTI SLABI) PERMIS CATEGORIA B; (0728.142.542/ 031.827.05.20

2008. Ospatar si ospatarita pentru restau-

2010. Ospatar urgent pentru Ressu Restaurant & Lounge un singur post disponibil, salariu 1500 lei, opt ore pe cartea de munca, mancare si bautura zilnica asigurata + tipps-uri zilnice si comision la evenimente. Capacitatea restaurantului este de 160 de pers. 1.500 L; (0725.871.875

2075. Ospatarite angajeaza Bistro cafe

««««««««««««««««««

2130.

2059. Ospatari, ospatarite restaurant din sector 2 angajeaza ospatari, ospatarite. Salariu atractiv, masa, tips, transport asigurat. Rugam seriozitate; (0734.872.858/ 0721.076.016 contact@conacul-nobil.ro

te asteptam in cadrul echipei Stadio sau Social1 unele dintre cele mai cautate localuri din Bucuresti. Iti oferim seriozitate, un venit peste medie, program flexibil, masa si transportul asigurate; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

uat in zona Rosetti, cauta fete pentru posturile - servire mancare in salon si spalat vase. Relatii telefon dupa ora 14.00; (0723.356.934 office@jbistro.ro

program 4-8 ore/zi, dimineata seara, lunivineri, in zonele Drumul Taberei, Afi Cotroceni Bucuresti, mediu placut de lucru, relatii la tel., salariu atractiv, CM, (0728.870.117/ 021.311.70.01 office@intercomserv.ro

seriosi pentru zona Tineretului (parc, terasa). Mediu de lucru civilizat. Mai multe detalii la telefon (0727.420.486

2009. Ospatar si vrei sa castigi mai mult?

2074. Ospatarita/spalat vase, bistro sit-

2129. Personal de curatenie pt. birouri,

rant Belviso centrul vechi angajam urgent ospatar cu experienta 1200 lei net si femeie la vase 1800 lei net. Program 2 zile cu 2 zile libere. Sunati pentru interviu; 1.200 L; (0723.693.149 rant NoName, sector 4 (0761.280.642/ 021.332.00.29

e Vino angajeaza ospatarita, ospatar. Program de lucru 1 zi cu 1 zi. Salariul net 1700 ron. Adresa noastra este strada Nerva Traian 25 (zona metrou Timpuri Noi), 1.800 L; (0744.489.993 trattoriapanevino2010@yahoo.com

PAZNICI, SOCIETATE PRODUCTIE ANGAJAM PAZNICI INCLUSIV PENSIONARI; (0744.350.256 LUPUDANYELA@GMAIL. COM 2100.

2024. Ospatar, ospatari, ajutor bucatar si

2028. Ospatar, ospatarita, femeie la vase

2005. Ospatar si bucatar Complex turistic

2053. Ospatari, barman, pentru restaurantul, situat Sector 6, Militari. Contract de munca pe perioada nedeterminata, transport, mediu de lucru placut. Salariu motivant intre 1.500-1.700; (0722.462.827/ 021.434.18.28

2073. Ospatarita, ospatar Trattoria Pane

««««««««««««««««««

viciu Gradina Roka angajeaza ospatar, bucatar, pizzar, femei de serviciu. Pentru orice detaliu sunati la: (0773.772.821

2003. Ospatar si baiat pentru livrari la

Bite cauta ospatari si barmani cu experienta pentru gestionarea activitatii de lucru in bar si pe sala. Program 2 cu 2 sau 1 cu 1, de la 11-23. Transport si masa decontate; (0726.600.921 fadidraghici@gmail.com

2052. Ospatari, picoli, bucatari, barmani, ajutoare angajam pentru restaurant in Centrul Civic. Cei interesati sa sune la: (0728.081.718

2072. Ospatarita, ospatar Restaurant cu specific italian angajam ospatarita, ospatar. Program 1 zi cu 1 zi. Salariul net 1800 ron. Adresa str Nerva Traian 23, metrou Timpuri Noi. 1.800 L; (0744.489.993

2099. Paznic, santier constructii, Chiajna, contract full-time, salariu net 1715 lei (1400 lei cash, 315 lei bonuri de masa), 100 lei bonus de sarbatori. Se cere atestat de paza, 1.715 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

2023. Ospatar, bucatar, pizzar, femei ser-

Unirii angajeaza ospatar/ita cu experienta. Conditii avantajoase: contract de munca, program flexibil, venituri atractive, masa asigurata; (0773.731.677

2004. Ospatar si barman cu experienta

2051. Ospatari, barman, picoli, pentru restaurant si terasa in Magurele, asiguram salariul 130 ron tura, comision din vanzare, program 1/1, 2/2. 2.000 L; (0723.580.658

trul Vechi, Pasaj Villacrosse angajeaza ospatarita. Program 2 zile cu 2 libere sau diferite variante de program: program de la ora 13, ora 16 sau part time de la ora 19. Tips, contract; 2.000 L; (0723.188.953 lidiacoman19@yahoo.com

2022. Ospatar, bucatar, barman, picol, 21 Pub Innovator isi mareste echipa- angajam bucatar, ajutor bucatar, ospatar, picol, barmanSalariu atractiv; (0770.288.500 Laura.csilag@gmail.com

important hotel din Bucuresti. Locatie: Universitate, zona centrala. Program: 5 zile/ 2 libere: 8ore pe schimb. Salariu: 1200-1500 lei net, 1.500 L; (0725.132.133 domiciliu, angajeaza restaurant din 13 Septembrie. Relatii la telefon: (0764.687.270

italian, str. Mendeleev nr. 1. Detalii la tel. dupa ora 9.00; (0733.333.021

2071. Ospatarita, Bemolle Cafe din Cen-

international din sector 3, Blv. Decebal, angajeaza ospatari, ospatarite. Salariu avantajos, tips, masa, transport asigurat. Rugam seriozitate. (0734.872.858 contact@conacul-nobil.ro 2061. Ospatari, picoli, barmani restaurant/lounge Bd Decebal, angajeaza ospatari, barmani si picoli cu experienta! Salariu atractiv, se lucreaza in ture, dorim angajati permanenti, seriosi si ambitiosi, aspect fizic placut; (0735.365.809 Izabella.ionita@gmail.com 2062. Ospatari- picoli pensiune Azuga,

cazare+ masa+ salariu; (0761.089.659 2063. Ospatari. Angajez ospatari cu

experienta, restaurant in zona Ion Mihalache, Cotroceni; (0736.492.095 2064. Ospatari. Restaurant Beijing anga-

jeaza ospatari/ ospatarite cu/fara experienta si femeie la vase, livrator B-dul Unirii. Relatii dupa ora 11.00; (0767.566.670/ 021.327.40.10 2065. Ospatari/ barmani, La Mama Lip-

scani angajeaza ospatari si barmani cu experienta de minim 6 luni in domeniu. Programul e flexibil si vei lucra intr-o echipa tanara dar cu experienta. Cerem si oferim seriozitate, (0721.102.101 necula.georgiana@lamama.ro 2066. Ospatari/ ospatarite, pt. restaurant

libanez; (0742.230.602

2067. Ospatarita in Otopeni zona aero-

2084. Ospatarite, ospatari, pt. Luna Cafe

& Bistro. Program de lucru avantajos. Punct lucru: str. Viitorului 32, sector 2, punct reper Piata Gemeni. Trimiteti CV-ul pe adresa de email 1.500 L; (0771.609.431 info@cafeluna.ro www.cafeluna.ro 2085. Ospatarite/barmanite Pub Cen-

tru Istoric angajeaza ospatarite, barmanite, animatoare si cliente hostess pt exterior. Program de noapte. Oferim salariu, comision din vanzari si cazare. Pentru detalii; (0763.651.507 2086. Patiser Bucuresti, sector 3 ) caut

patiser cu experienta, pasionat si creativ, deschis la idei noi, organizat si foarte atent la detalii. Salariul lunar: 2500 lei. (0751.090.973 2087. Patiser cofetar Cofetaria Alice, Piata Iancului. Pachet salarial la angajare de 2300 lei (2100 lei net, bonuri de masa 200 lei). Program in ture l-d, 8 h/zi, 5 zile/7. Contract de munca legal. Detalii la telefon, 2.300 L; (0741.037.366 resurseumane@cofetariaalice.ro 2088. Patiser cu experienta, modelator covrigi si ajutor cofetar, zona Berceni; (0723.384.312 2089. Patiser sau ajutor patiser Magazin patiserie cautam patiser sau ajutor patiser pentru rulare Kurtos Kalacs. (0768.505.633/ 0751.015.851 2090. Patiser si covrigar cu experienta,

va rugam seriozitate, salariu 2.500 L; (0773.380.631/ 0773.803.631 2091. Patiser si vanzatoare pentru cofe-

tarie-patiserie, zona Nitu Vasile; (021.460.36.78 2092. Patisera cu experienta in zona Crangasi, preferabil domiciliu in zona; (0723.663.281 dana23s@yahoo.com 2093. Patisera pentru patiserie, Stefan

cel Mare; (0744.347.782

2070. Ospatarita full time, Temple Social Pub angajeaza osparatite pentru restaurant si terasa, situat in zona Unirii, program 2/2, salariu motivant, interviurile se tin zilnic de la 11:00- 19:00, pe Bvd. Marasesti 71; (0767.671.013 office@thetemplepub.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

80 lei/zi, dimineata la iesire din tura, motel Casa de Piatra Pustnicul, urgent. Program 20-8. Sms cu text paza. 2.400 L; (0767.079.463 2097. Paznic cu atestat, program noapte,

12/24 si 12/48 salariu 1162 Lei plus ore suplimentare, contract de munca. Rog seriozitate 1.162 L; (0737.450.801 cristina.dumitru@alpenside.ro 2098. Paznic de zi/ noapte, firma Bucuresti. Oferim contract de munca si salariu motivant. Restul detaliilor se discuta in cadrul interviului. Relatii la tel. (0735.608.241

supraveghere masini ambalat, pregatire comenzi, Militari, Chiajna; (0745.019.468 tridentcoprimex@yahoo.com 2134. Personal pentru paza obiective,

cu/fara atestat, inclusiv pensionari. (021.335.44.91/ 0723.346.264

2135. Personal pizzerie cu program non-

2150. Personal bucatarie firma catering

angajaza personal bucatarie, zona Fundeni. 1.800 L; (0788.888.835 alexandra@corelligroup.ro

2151. Personal bucatarie La Copac restaurat cu terasa (strada Pitar Mos 23) angajeaza buc?tar, ajutor de buc?tar ?i lucrator comercial bucatarie (spalat vase). Detalii la telefon si CV pe adresa la.copac@yahoo.com (0745.082.007 la.copac@yahoo.com 2152. Personal bucatarie bucatar, ajutor bucatar, personal curatenie pentru cantina restaurant catering zona centrala. Program de lucru L-V 6.30-15.30, salariu atractiv (0723.337.174 2153. Personal Bucuresti - Suceava, firma de constructii cu sediul in Bucuresti angajeaza pentru jud. Suceava buldoexcavatoristi, dulgheri, fierari si muncitori necalificati; oferim cazare si o masa pe zi. tel: (0744.756.876 ADRIANA.FILACHE@ECX.RO 2154. Personal cafenea cafenea Tutti Cafe Promenada et. 2, angajeaza cu contract de munca si salariu motivant personal cu experienta pentru urmatoarele posturi: ospatar, ajutor ospatar, picol si barman. (0728.739.655 2155. Personal calificat bucatarie rece,

ospatari, picoli; (021.313.16.07/ 0730.940.723

2156. Personal calificat Curatatorie chimi-

ca angajam personal calificat in domeniu. Conditii foarte bune, salariu atractiv, program lejer; (0722.318.200 cristianst20@yahoo.com

2157. Personal calificat pentru constructii:

rigipsari, zidari, zugravi. Salariu motivant: 3.100-4.500 lei net + CM. Oferim cazare; (0748.154.615/ 0762.548.785

Personal calificat pentru menaj pentru apartamente, vile, Bucuresti, zona Pipera. (0733.733.178/ 021.326.79.79 2158.

2159. Personal calificat pentru montaj si asamblare mobila. Beneficii: contract de munca cu toate beneficiile oferite unui contract de munca stabil. 500 {; (0731.014.083/ 0721.263.936 office@blejan.ro 2160. Personal calificat si necalificat pen-

tru productie in cadrul fabricii de patiserie Davi- Darius, situata la intrarea in Bragadiru. Experienta nu este necesara, dar constituie un avantaj. Salariul este confidential si se discuta la interviu, 10 L; (0741.677.690/ 0727.114.962 davi.darius.distribution.pan@gmail.com 2161. Personal cantina angajam langa

2109. Persoana dinamica angajam persoana dinamica, abilitati negociere si comunicare, experienta in vanzari servicii, permis categoria B. Salariu fix + comision din vanzari;

2136. Personal prepress- DTP. CV la adresa email/ tel. Salariu 3.500 L; (0758.109.809 silvia.gheorghe@tipografiaeruobusiness.ro

2110. Persoana dinamica pentru activitatea de administrare imobile. Program lucru 13:00-21:00. Nu este necesara experienta, 1.800 L; (0723.106.360 admynya@yahoo.com

2137. Personal restaurant angajeaza femeie la vase, ajutor de buc?tar cu experienta si osp?tar cu experienta. Program de lucru 2 zile cu 2 zile libere.Mai multe detalii la interviu; (0722.823.333

2162. Personal cantina, cantina situata in imediata vecinatate a statiei de metrou Pipera angajeaza personal cantina (bucatari cald/rece, casieri, lucratori la linie, debarasatori, lucratori curatare legume). (0742.668.259/ 0744.487.028 mihai.samson85@yahoo.com

2111. Persoana ingrijire barbat paralizat

2138. Personal Restaurant cu mai multe locatii in Bucuresti. Doresti sa te alaturi unei companii profesioniste, dinamice si sa lucrezi pentru un brand de renume noi, la Wuxing, ne dezvoltam si cautam sa ne marim echipa,CAUTAM COLEGI NOI.Detalii la:0731617815

cautam doamna cu varsta maxim de 50 ani, fara obligatii familiale, program intern, pentru ingrijirea unui barbat paralizat. Detalii la telefon; (0722.635.507 iuliancroitoru39@yahoo.com 2112. Persoana ingrijire batrana pentru

batrana 85 ani, deplasabila, interna comuna Berceni- Ilfov, toate conditiile de trai confortabil. Salariu discutabil. 1.800 L; (0772.836.831

2139. Personal restaurant nou deschis in

2113. Persoana pentru curatenie. Coafor angajam persoana pentru curatenie part time sau full time de luni pana sambata de la 06:30. Salonul este situat in zona Baba Novac; (0765.266.131

2140. Personal Restaurant Piatra Alba isi

2114. Persoana receptie, unitate cazare esti sociabila/a si dornic/a de a invata, te asteptam sa lucram impreuna. Vei gasi siguranta, seriozitate ?i sustinere. Angajam cu cm si te dorim in echipa noastra. Limba engleza este o conditie 1.600 L; (0723.716.229/ 0728.711.782 office@antiquehostel.ro 2115. Persoana salad bar restaurant Pagaia, angajeaza persoana cu experienta pentru salad bar - bucatarie rece.Program de luni pana vineri, weekend liber, conditii salariale avantajoase, o masa la pranz; (0745.318.232 letitia.spandonide@qsinn.ro

Pipera cauta ajutor bucatar, barman, ospatar/ospatarita, pizzar, brutar.Salariu bun + facilitati; (0726.494.076

mareste echipa. Angajam personal: ospatari, picoli, barman, bucatari, ajutor bucatar, spalator vase, operator preluare comenzi prin telefon. Detalii la nr.; (0723.132.765 piatra.alba@gmail.com

2141. Personal Shop&Go Timisoara 35C

angajam casiera si lucraltor comerciali. Programul este de 8 ore cu doua zile libere. Detalii suplimentare oferim doar la interviu. Rog CV la adresa de mai jos pt. Timisoara. 1.400 L; (0723.322.090/ 0723.322.090 homebusinesstrade@gmail.com

2142. Personal Societate din Bucuresti angajeaza: 3 lacatusi, 1 sudor, 1 maistru confectii metalice si 1 instalator. Oferim: salariu motivant, tichete de masa si transport decontat. (0740.590.912 2143. Personal spalat vase ), restaurant

tru intretinere capre, Teleorman; (0764.040.865

angajeaza personal in regim full time/part time, inclusiv pensionari, pentru spalat vase. Detalii la telefon in intervalul orar 1018. (0725.177.774

2117. Persoana. Societate cauta in ved-

2144. Personal angajam: zugrav, zidar,

2116. Persoana sau familie angajam pen-

2118. Persoanal curatenie pt. bucatarii,

2096. Paza, receptie, noapte, cu plata la zi

2133. Personal pentru depozit, ambalare,

2149. Personal bucatarie ajutor bucatar1.800 lei, vanzatoare linie calda- 1.700 lei, spalat vase si curatenie- 1.600 lei. Program L-V 7,00-17,00, zona Armeneasca; (0721.221.397/ 0723.533.841

stop angajeaza: bucatar, ajutor bucatar, dispecera preluare comenzi, livratori de zi si livratori de noapte cu auto propriu. Detalii la telefon; (0723.469.078 cosminbanica77@yahoo.com

2095. Patiseri, modelatori covrigi cu

2068. Ospatarita Restaurant situat in

lui, program flexibil si colectiv tanar; (0770.754.437

tatii femeie serviciu cu norma intreaga in zona Piata Universitatii, Bucuresti. Detalii la telefon sau la fata locului. (0736.677.547/ 0736.677.547 bgd.dumitrescu@gmail.com

erea angajarii pentru contabilitate primara persoana cu sau fara experienta in domeniu, detalii la telefon: (0773.727.981

experienta, angajam patiseri si modelatori covrigi cu experinta zona Mihai Bravu Vitan; (0721.880.281

2069. Ospatarita terasa in Militari Lujeru-

2108. Persoana curatenie Piata Universi-

2094. Patiseri pentru Fornetti in zona Titan Auchan, salariu motivant, conditii f. bune, colectiv tanar, proram de 8 ore/zi. (0732.408.999 hhtitanatlas@yahoo.com

port, program luni - vineri de la ora 8 la ora 16, salariu atractiv. Weekendul si sarbatorile legale libere, echipa unita, tips. 1 L; (0734.727.777 contact@arome.work sector 3, angajeaza ospatarita. Suntem o echipa tanara, plini de viata dar cu chef de munca. Daca te incadrezi in aceste 3 criterii te asteptam cu drag in echipa noastra. (0768.849.293/ 0768.849.293 Cataleyactl24@gmail.com

predare gunoi si spatii verzi, salariu intre 1000-1500 lei; (0735.214.123/ 0728.216.380/ 0766.866.075

barbati si femei. Program 5 zile pe saptamana/ 2 zile libere. Salariu 1400 net + transport asigurat, masa In cadrul hotelului; (0731.927.209 iulia_m_sv@yahoo.com

2148. Personal brutarie, angajam urgent personal pentru prouctie cu sau fara experienta, program si salariu atractiv (0772.261.614

cameriste, Info Clean angajeaza cameriste, pers. curatenie instrumentar bucatarii si bucatari pentru hotel Marriott. Contract de munca, bonuri masa, decontare transport, asigurare medicala, bonusuri atractive, 1.400 L; (0722.611.525 info.clean@yahoo.com 2119. Persoane energice inclusiv studen-

ti, fara experienta,pentru ai califica in meseria de modelator, necesita rabdare si migala, atentie mare la detalii. Producem carcase de protectie pentru telefoane, posibil avansare rapida, doar nefumatori, 2.500 L; (0723.376.606 angajari2018@gmail.com 2120. Persoane/familii harnice la lucru,

angajam intern persoane sau familii la intretinere gospodarie, ingrijire animale si plante. Se asigura salariu, cazare si masa; (0758.074.440/ 0740.035.051

faiantar, dulgher, fierar. Salariu 130-170 lei/zi, saptamanal. Angajam zidari, zugravi, faiantari, dulgheri, fierari si necalificati. Daca din cauza firmei nu se lucreaza, zilele state acasa sunt platite integral, 3.200 L; (0720.328.899 Dnu.investments@gmail.com

Parcul Cismigiu, program luni vineri bucatar 2600 brut, spalat vase 1400 lei, 2.600 L; (0720.807.555 topcatering2000@gmail.com

2163. Personal colectare produse SC distributie produse parafarmaceutice angajeaza personal pentru colectare marfa din depozit (produse plafar de mici dimensiuni ), receptie marfa, pregatire comenzi pt. livrare. Asteptam CV pe email; (0733.777.012 office@pdgroup.ro 2164. Personal contabilitate primara + receptie marfa depozit engross angajeaza personal contabilitate primara+receptie marfa se ofera salariu net de 1600ron+300 ron tichete de masa, minim liceu. Adresa: Str.Drumul Dealul Bradului, Nr.50-80,Sector 4. 1.600 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 2165. Personal covrigarie Patiseria Moara cu Noroc din Soseaua Pantelimon angajeaza urgent personal (modelator covrigarie, vanzatoare) la program de o zi cu o zi, salariu 15 milioane cu duminica inchis. 1.500 L; (0764.497.270 2166. Personal covrigarie patiserie, patis-

er, modelator, vanzatoare, sofer cu sau fara experienta. Locatie 13 Septembrie, Diham.Asiguram contract de munca si salariu fix 1 {; (0767.434.527/ 0734.046.120

2167. Personal covrigarie/ patiserie Angajez modelator patiserie-covrigarie, zona Piata Gorjului, Militari. Salariu incepand de la 1600 lei net, bonus, prime; (0769.850.770 2168. Personal cu experienta in domeniul instalatiilor sanitare, termice si electrice; Salariu pana la 3.200 L; (0732.642.491 2169. Personal cu experienta pentru cen-

tru de printare/ plotare, confectionat stampile (Dristor - Baba Novac). CV la: regatadesign@gmail.com

2170. Personal cu experienta in montajul

2146. Personal atelier confectii Atelier confectii angajeaza confectionere pentru masina simpla liniara, triplok si calcat (finisat), 1 L; (0774.476.259 iiloveyouforever8@gmail.com

si calarea tamplariei PVC, pentru departamentul Export - Relatii la telefon: 0726.711.301 si Operatori productie pentru sectia Infoliere profile PVC - relatii la tel: 0728.853.009 angajeaza SC Far Est Windows. Cerinte: cu sau fara experienta, abilitati tehnice, atentie la detaliu, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si dorinta de munca. Responsabilitati: realizarea normelor de lucru, respectarea standardelor de calitate, respectarea procedurilor de lucru. Beneficii: dezvoltarea carierei intr-o companie in continua evolutie, pachet salarial motivant, bonus in functie de targetul realizat, lucrul intr-un colectiv tanar si dinamic, format din profesionisti; (0726.711.301/ 0728.853.009

2147. Personal brutarie si vanzatoare Angajam personal (cu exp. sau fara) pt brutarie (cuptor pe lemne) salariul net intre 2.300-3.500 lei, noaptea progr 9 ore, ziua 10, o zi libera pe sapt. vanz-progr. O zi cu o zi, sal. 1800 lei. Piata Progr., (0728.811.451/ 0761.789.201

2171. Personal curatatoria Aqua Carrefour Felicia Baza 3 prezentabil pentru primire haine. Salariu 1800 lei net: tichete, sporuri, decontare transport. Cerinte: liceul, cunostinte calculator, MS Office, limba engleza nivel mediu; 1.800 L; (0722.291.414 contact@aquaclean.ro

2145. Personal angajare restaurant zona

Herastrau angajeaza, ajutor bucatar, bucatar sushi. ajutor bucatar pentru bufet rece(salate), se asigura transport seara, masa, tips concediul de odihna platit, (0751.849.703 danaiuga1@gmail.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


20 aprilie 2018

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

21

4

LOCURI DE MUNCÅ 2172. Personal curatatorie chimica

(receptie primire haine, calcator, operator curatator textile, croitoreasa). Punct de lucru: centru comercial. Salariu de baza atractiv plus comisioane; (0742.105.106

2173. Personal curatatorie haine zona Floreasca, pentru curatat si calcat haine. Beneficii: tichete de masa, sporuri, decontare transport, servicii medicale in clinica Medlife, 1.800 L; (0722.291.414 contact@ecofresh.ro 2174. Personal curatatorie si spalatorie eco tip Nufar. Salariu intre 1500 - 2000 Ron, contract de munca, program de lucru in ture Piata Big Berceni, multiple linii RATB si metrou, (0727.215.133 2175. Personal curatenie Angajam bar-

2202. Personal curatenie in centru comercial (zona Pantelimon), salariu net 1.900 L; (031.101.21.39/ 0722.763.974 2203. Personal curatenie pentru spitale din Bucuresti angajam personal, salariu 1200 lei plus sporuri, fara intarzieri salariale, ore suplimentare platite, asigurare medicala, se poate lucra si in schimburi, str. Maica Domnului nr. 9, tel. (0735.564.809/ 0735.564.801 2204. Personal curatenie si spalat vase pentru restaurant zona Dorobanti capitale 1.500 L; (0734.349.076 2205. Personal curatenie si vase pentru

restaurant catering, seriozitate, CM, sal decent, masa. Zona Expozitiei, Romexpo, L-V 8-17.00; (0722.288.988 angajari@qzine-catering.ro

2232. Personal la curatenie persoana serioasa, apta de munca pentru curatenie sala fitness, program 2 zile lucrate /2 zile libere, salariu 1.800 Lei (0762.970.269 marya.negru@gmail.com

2250. Personal pentru curatenie - echipa

2233. Personal la curatenie, in Centrul Comercial din zona Vitan, la program de 8 h/zi, salariu avantajos, tichete de masa, angajam pentru firma curatenie. Detalii la; (0761.690.021

2251. Personal pentru curatenie tura de

2234. Personal la vase Restaurant anga-

noapte, angajam pentru curatenie de intretinere birouri, tura de noapte. Oferim salariu competitiv plus tichete de masa. Locatia este in zona Universitate, strada CA Rosetti (0723.609.832/ 0374.034.370 contact@winscope.ro

jeaza personal la vase si curatenie. Conditii de munca avantajoase. (0730.007.660

2252. Personal pentru curatenie, pentru

Personal la vase, urgent, salariu 1.500 Lei + beneficii; ospatari, ajutor bucatar, bucatar, sector 4; (0721.105.555/ 021.330.03.76 2235.

bati pentru curatenie in terminal de ciment, intretinere spatiu verde, activitati gospodaresti in zona Glina. Salariu 1400 lei in mana si decontare transport, program 8 ore, 1.400 L; (0769.671.121 ddbecoservices@gmail.com

2206. Personal curatenie zona Pipera companie multinationala angajeaza personal curatenie back-up, tura de noapte/zi. oferim conditii legale de munca, salariu 1162 lei, tichete de masa si 25% spor pentru turele lucrate noaptea; (0786.552.982

2176. Personal curatenie companie multi-

2207. Personal curatenie, femeie de ser-

Autoservire Floreasca; (0729.629.424

2208. Personal curatenie, in Centrul

2237. Personal lucrari de constructie inginer drumuri si poduri, responsabil RTE, devizieri pentru ofertare si intocmire situatii de plata, mecanici utilaje (deserventi), muncitori necalificati (021.332.44.10/ 0732.668.015 office@petroconstructgroup.ro

nationala, angajeaza personal curatenie birouri in Bucuresti. Program schimbul 3 (22:00 - 06:00). Salariu net 1163 lei+tichete de masa+spor noapte 25%+150 lei curatenie generala; (0749.229.339

2177. Personal curatenie complex rezidential, zona Piata Victoriei. Program 7-15. Persoana serioasa cu experienta in curatenia profesionala, (0736.494.036 2178. Personal curatenie cu experienta

pt. scoala particulara. Tel./ email; (021.210.21.31 cristinab@cambridgeschool.ro

Personal curatenie depozit, program de zi, zona com. Chitila, transport gratuit Piata Victoriei- Cora Lujerului. Conditii deosebite. 0721262304; (0722.233.425/ 0722.597.230/ 021.252.02.12 2179.

Personal curatenie depozit- program de noapte, com. Chitila (transport gratuit Piata Victoriei- Cora Lujerului). Salarizare deosebita. 0212520212; (0721.262.304/ 0722.233.425/ 0722.597.230 2180.

2181. Personal curatenie firma de curate-

nie angajam personal curatenie in zona sector 1, urgent, (0724.140.971 2182. Personal curatenie Firma de

curatenie angajam urgent personal curatenie in zona sector 1. Program 8 ore, 06:0014:00, (0723.970.996 2183. Personal curatenie in centre comerciale, sali de cinema si cladiri de birouri, salariu net 1.300 - 1.400 Ron; (031.101.21.39/ 0722.763.974 2184. Personal curatenie in Centrul Com-

ercial din zona Vitan, la program de 8h/zi, salariu avantajos, tichete de masa; (0761.690.021

viciu pentru locatie in piata Alba Iulia, program 8 ore pe zi, salariu 1400 + o masa pe zi, carte de munca. Asteptam tel pentru programare interviu. 1.400 L; (0763.110.110/ 0762.400.500 neacsu.raluca89@yahoo.com Comercial din zona Berceni, la program de 8 h/zi, salariu avantajos, angajam pentru firma curatenie. Detalii la (0731.805.021 2209. Personal curatenie, in Centrul

Comercial din zona Militari, la program de 8 h/zi, salariu avantajos, angajam pentru firma curatenie. Detalii la (0721.357.923 2210. Personal curatenie, Mister Kebab

angajeaza personal pentru curatenie. Program de luni pana vineri de la ora 12:00 pana la 20:00, masa gratuita, tips, bonusuri. Bd. Aerogarii -Baneasa, 1.200 L; (0721.303.303 2211. Personal curatenie, Restaurantul

Stadio angajeaza personal curatenie, locatie centrala (Universitate), salariu motivant, program full-time flexibil, masa de pranz asigurata. Detalii la nr. (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro 2212. Personal curatenie, Titan Mar

angajeaza pentru cladire birouri vis-a-vis de Carrefour Militari. Beneficii: contract de munca, salariu si bonuri de masa, mediu de lucru placut (0799.902.956 diana.onofrei@titanmar.ro

2188. Personal curatenie pentru gradini-

ta. Beneficii si promovari, in functie de implicare si seriozitate, sector 5; (0724.224.455/ 0724.224.455 director@thecollege.ro

2189. Personal curatenie pentru

sala arte martiale, zona Panduri, luni-sambata, 2 ore, dimineata, 500 L; (0775.619.670 2190. Personal curatenie pentru sedii de

birouri si spatii comerciale. Program fulltime 8 ore - salariul 1.300 lei. Program part-time 4 ore, salariul 800 lei. Se solicita seriozitate si dorinta de munca. Salariu fix, decontare transport, loc de munca stabil, ore suplimentare platite, mediu de lucru modern; (0723.329.680 2191. Personal curatenie pentru soci-

etate situata in sectorul 2, program 8 h/zi, 5 zile/saptamana, contract de munca, oferim si si solicitam seriozitate. (0734.956.558 team@fratelli.ro 2192. Personal curatenie pt. scoala gim-

naziala aflata in sector 3, statia de metrou Mihai Bravu (0724.664.040 cristian.mari@scoala-arc.ro

2197. Personal curatenie birouri si sofer firma de curatenie angajam urgent personal fete si baieti (cu experienta) pentru birouri si sofer. Salariu motivant. CV-urile pentru postul de sofer se primesc la totalcleaningservices2017@gmail.com 100 L; (0720.542.280 totalcleaningservices2017@gmail.com 2198. Personal curatenie birouri, Conex Clean angajeaza femei de serviciu pentru curatenie birouri locatie fixa si interventii. Oferim salariu motivant si carte de munca; 1.400 L; (021.780.00.80/ 0772.029.406 contact@conexclean.ro 2199. Personal curatenie cu/fara experi-

enta, salariu atractiv, program complex si variabil, sporturi de activitate/ore suplimentare, prime de sarbatori, training specializat in domeniu. Suna acum. 1.500 L; (0724.897.323/ 0726.094.908 axel.axel34@yahoo.ro 2200. Personal curatenie depozit farma-

ceutic relatii la telefon (0725.350.496

2201. Personal curatenie echipa mobila

Bucuresti Companie angajam personal curatenie, program de L-V intre 06:0014:30, diferite locatii din Bucuresti. Pentru acest post este nevoie si de permis categoria B. Salariul 1350lei net si tichete de masa. (0786.552.982

2257. Personal pentru menaj pentru o

scoala de langa Carrefour Colentina. Relatii la tel. L-V intre 9-14; (0736.669.707 2258. Personal pentru operator servicii ddd cu permis conducere categoria B, muncitor necalificat, personal curatenie birouri part-time, angajeaza SC Dezinsectie si Deratizare SRL. (0753.108.368 2259. Personal pentru productie si

ambalare, tura de dupa- amiaza, locatie Hala Traian pt. fabrica de sandwich-uri; (0742.625.778 2260. Personal pentru restaurant Unirii Restaurant Unirii angajam ospatari, ajutor bucatar cu sau fara experienta, (0768.499.457 Theodorescuvalentina@yahoo.com

2275. Personal resturant, ospatar, picol, barman, bucatar, ajutor bucatar, pizzer, vase. Program in ture. Asiguram transport de la metrou Aurel Vlaicu pana in locatie. (0753.151.246/ 0744.332.072 petre.draghiciu@stejariipoolclub.com 2276. Personal salon de evenimente

salon de evenimente angajeaza personal la bucatarie, program l-v 10-18, salariu 1800- 2400 lei. (0728.106.700/ 0761.682.629

2227. Personal feminin, pentru conversa-

tii online oferim cadou 3000 Lei la angajare, salariu fix garantat 4000 Lei + procent 50%, program part-time/ full-time, bonus abonament fitness, solar, unghii, gene. Contact non-stop 4.000 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com 2228. Personal feminin, live activity minim 18 ani, bonus angajare 4000 lei, salariu garantat de pana la 6000 lei, program flexibil, contract de munca. Locatii in toate sectoarele. Contactati-ne cu incredere. 6.000 L; (0736.400.300 officepsk@yahoo.com 2229. Personal fete masaj, somatic, plata

zilnic din comision, oferim si cazare pentru provincie, calificari pentru masaj, conditii excelente, experienta nu este necesara, exclus sex. Carti de munca, salon lux, vila, 3.000 {; (0724.168.007 nelly_pisy@yahoo.com

2230. Personal firma constructii Bucuresti-Suceava firma de constructii cu sediul in Bucuresti angajeaza pentru jud. Suceava buldoexcavatoristi, dulgheri, fierari si muncitori necalificati; oferim cazare si o masa pe zi. tel: (0744.756.876 ADRIANA.FILACHE@ECX.RO 2231. Personal gradinita particulara sec-

tor 1, ingrijitoare copii prescolari program full time (8 ore) sau program part-time (program 15.00-19.00) in conditii avantajoase, cu incepere imediata a activitatii. (0762.616.442

2293. Personal, fabrica productie anga-

jeaza in comuna Ciorogarla, sat Darvari operatori masina roluit, ambalatori si muncitori necalificati. Fara experienta, oferim training. Asiguram: venituri intre 16001800 ron. (0786.222.000 angajari2013@gmail.com

productie alimentara Sector 6, angajeaza muncitori necalificati si ambalatori pentru sectii de productie. Program de lucru in ture. Salariu + tichete de masa + o masa calda 1.600 L; (0732.672.654 2242. Personal necalificat pentru pozitii de ambalator, manipulant marfuri, curatenie pentru producatori de produse textile / cosmetice cu sediile in sect. 3 si in sect. 6. Detalii la; (0729.800.167 simona.pavel@manpower.ro

PERSONAL NECALIFICAT, PERSOANE INDEMANATICE CU APTITUDINI LUCRU MANUAL, CONTRACT DETERMINAT PE DOUA LUNI, ZONA MORARILOR. RUGAM SERIOZITATE, SALARIU NET 2.000 L; (0773.948.582 2243.

2244. Personal patiserie, covrigarie Pan-

telimon, angajam modelator covrigarie cu experienta. Salariu 15 milioane, program zilnic 8 ore, duminica inchis. carte de munca. (5.30-13.30) 1.500 L; (0764.497.270

2245. Personal patiserie, simigerie califi-

cat si necalificat, program flexibil, (o zi cu o zi,sau 9 ore pe zi), oferim salariu atractiv, bonusuri. Metrou Aparatorii Patriei si Iancului. Posturi disponibile. (0741.313.048/ 0755.941.782 dumaflorinpetru@gmail.com 2246. Personal pentru activitate de distributie/ curierat, angajam urgent, plata la zi sau salariu net, 1.600 L; (0764.914.055 2247. Personal pentru activitati de paza Securitas Romania angajeaza dispeceri, servanti pompieri, sefi tura, agenti securitate din Bucuresti, barbati, minim 8 clase, atestat, aspect fizic placut. Bld. Timisoara, nr. 26 Z, sector 6, (0749.050.576/ 0747.225.916 iulian.draganete@securitas.com.ro 2248. Personal pentru catering Fast-food

Two Freinds angajeaza personal pentru urmatoarele posturi: bucatar cu experienta in bucataria romaneasca, ajutor bucatar cu experienta.Programul este de luni pana vineri de la ora 7:30-17.00; (0733.766.689/ 0726.513.300 nootka200@yahoo.com 2249. Personal pentru clatitarie, zona

Mega Mall Societate comerciala, cauta tineri motivati, isteti, muncitori, pentru a livra servicii de inalta calitate consumatorilor. Se ofera pachet salarial motivant, in functie de efortul depus; (0753.899.090 silviu.florica@gmail.com

2261. Personal pentru service auto cu sediul in Bucuresti sector 2: mecanici auto, ucenici auto, lacatus auto si vopsitor auto pentru autocare, sprintere. Relatii la telefon (0730.444.450 hr@cdy.ro 2262. Personal pentru vase in restaurant

Herastrau. cautam personal pentru vase in restaurant Herastrau. Cerem seriozitate. Oferim salariu atractiv si beneficii. Te asteptam in echipa noastra; (0786.778.811 info@herastrau.ro 2263. Personal productie Spalatorie

industriala de lenjerie angajeaza personal productie calificat sau necalificat in orasul Buftea; (0766.536.179 2264. Personal productie sandwich-uri

ambalate pentru firma catering, zona Colentina. Program: duminica-joi, intre 21.00 - 05.30. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport decontat, masa asigurata. (0731.127.458 contact@sandwickbreak.ro 2265. Personal productie si ambalare

sandwichuri, zona Spitalul Fundeni. Program 6 zile/ saptamana (vinerea liber). Salariul 2.000 net, bonusuri, masa asigurat, contract de munca perioada nedeterminat 2.000 L; (0728.011.145/ 0744.329.559 ghe_ioana@yahoo.com 2266. Personal restaurant angajam personal pe posturile: bucatar, ajutor bucatar, spalator vase. Nu este necesara experienta. Zona Piata Unirii. Se ofera salariu atractiv, program flexibil. Detalii la telefon. (0756.019.636 2267. Personal restaurant Bistro, locatie

pozitionata in inima capitalei, pe malul Dambovitei, recruteaza peronal: bucatar, ajutor bucatar, barman, ajutor barman, ospatar, picol, manager, femeie serviciu, 1 L; (0736.111.666/ 0723.389.918 Cristi.diaconu@yahoo.com 2268. Personal restaurant ospatari, barmani, ajutor ospatar, doamna spalat vase, bucatar, ajutor bucatar si shaormari. Pt detalii sunati la tel. (0722.597.816/ 021.448.17.28 claudiughitiu@yahoo.com 2269. Personal restaurant Story Pizza

locatii sector 6 si sector 5, angajeaza: bucatar, ajutor bucatar, ajutor pizar si livrator. Salariu avantajos plus procent din vanzare. Relatii la telefon; (0733.751.076 2270. Personal restaurant fast food

angajam personal pentru restaurant fast food zona Giurgiului Toporasi.Cautam vanzatoare,ajutor bucatar si femeie la vase. Program de lucru de zi,L-V, salariu atractiv + carte de munca + masa calda; (0723.304.805 vatra_distrib@yahoo.com

2277. Personal service auto, zona Piata

Presei pentru Autoerebus, cu experienta pentru pozitiile de mecanic, consilier vanzari auto, asistent comercial-prelucrare contracte, spalatori auto, gestionar depozit, coordonator flota rent a car. Detalii, (0722.765.765 atatoi@gmail.com 2278. Personal societate zona Agonomie

angajeaza soferi, zugravi, electrician si tamplar pentru intretinere restaurant. Oferim salariu intre 2000-2500 lei si o masa pe zi . Relatii la tel intre orele 10.00-16.00 100 L; (0746.102.014 veronicanitu07@gmail.com 2279. Personal spalare vase restaurant cu livrare. Program de lucru 07:00-15:00, weekend-urile libere. Asiguram o masa pe zi. Salariu 1500 Lei net. Zona de lucru Buzesti Victoriei (0726.387.774 contact@sectorgurmand.ro 2280. Personal spalat vase fete de preferat domiciliul sectorul 5, sarcini: spalat vase si curatenie pt. restaurant, zona Palatul Parlamentului 1.800 L; (0371.303.700 2281. Personal spalat vase, Locatia

NomadSkybar din Centrul Vechi, Bucuresti angajeaza Spalator Vase. Oferim salariu atractiv, tips, conditii excelente de munca. Pentru detalii, sunati intre orele 10:0016:00; (0732.448.080 costel.ioan@tonka.ro 2282. Personal spalatorie auto cu sau fara experienta, baieti sau fete, de preferat si sot si sotie, conditii foarte bune demunca. (0725.244.400 2283. Personal spalatorie auto in zona Drumul Taberei, Tricodava, vis-a-vis de parcul Moghioros, cu/fara experienta. Oferim cazare, pregatire profesionala, carte de munca si echipament. (0720.139.139 realgasdistribution@gmail.com 2284. Personal tipografie angajam ajutor magazioner, manipulant marfuri si incarcator, descarcator pentru lucru in tipografie. Relatii la telefon. (0741.179.700 2285. Personal urgent angajam angajam

muncitori pentru hala de productie in ture 06:00-14:30 si 214:30- 21:00 in Petrechioaia; (0723.970.996 2286. Personal vanzari Magazin de imbracaminte femei angajeaza personal vanzari. Magazinul este situat in incinta Unirea Shopping Center. Relatii la telefon. (0737.615.465 2287. Personal vase restaurant sector 4,

situat pe Bvd. Marasesti, nr. 71-73, angajeaza personal vase, program 2/2, Contr. munca, decont taxi, sarariu pornind de la 1400 rondet. 1.400 L; (0765.454.103 office@thetemplepub.ro

tric, instalator apa-canal, lacatus mecanic, necalificati pentru societate cu sediul in Magurele, jud. Ilfov. Relatii la tel. (0748.192.837 2305. Petrom - str. Brasov (Drumul Taberei) angajeaza casier. Relatii tel.; (0723.651.135 2306. Picker produse farmaceutice 1800 -

2000 Ron net 1.800 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro

2307. Picker sector 5 Fabrica de paine angajeaza personal pentru postul de picker. Salariu net: 1700 lei, tichete. Program de lucru: 5 zile/ sapt, 2 zile libere, 20:3004:00. Pentru detalii sunati la nr. afisat, 1.700 L; (0749.608.510 2308. Pickeri cu sau fara experienta bar-

bati si femei pentru fabrica, program 8h/zi l-v, salariu 1400-1500 lei net, bonuri de masa, transport asigurat, contract nedeterminat, mai multe detalii la telefon; (0725.477.438 2309. Pickeri, manipulanti marfa, personal curatenie pentru depozit fresh Bolintin Deal. Vino in echipa Profi! (0738.761.522 andreea.matei@profi.ro 2310. Picol si ospatar restaurant italian aflat in zona Cotroceni isi mareste echipa si angajeaza picoli, ospatari, personal curatenie, personal pentru vase. Pentru detalii sunati la tel.; (0724.371.047 contact@laterrazza.ro 2311. Picol. Restaurant pe Calea 13 Septembrie, sector 5, cu vad si clientela formata angajam picol. Salariu net 1500 Ron. Programul este o zi cu o zi. Se face tips peste 50 Ron/zi. 1.500 L; (0745.009.700 2312. Picol/ajutor ospatar tineri cu si

fara experienta pentru restaurantele Hotelurilor Ramada. Salariul 1500 ron. 1.500 L; (0751.190.463 mihaela.mitrila@ramadaplazabucharest.ro 2313. Picol/picolita, casier, ajutor bucatar si shaormar pentru fast-food din Centrul vechi Bucuresti (Efendi Doner). Informatii la tel. (0722.402.441 2314. Picoli Restaurant Ivan's angajeaza picoli sau ajutor ospatar cu sau fara experienta cu domiciliul in sector 2 sau 3. Oferim seriozitate; (0763.341.717 george81m@yahh.com

««««««««««««««««««

2315. Picoli (ite), femei bucatarie cu sau

PERSONAL. DACA ESTI MOTIVAT SI VREI SA LUCREZI LA STANDARDE EUROPENE VINO LA RESTAURANTUL IL CANTUCCIO RISTORANTE SA FACI PARTE DIN ECHIPA NOASTRA. ANGAJAM BUFETIERA, BUCATAR / AJUTOR BUCATAR, PIZZAR, OSPATARITE/ PICOLITE, SOFER LIVRARE COMENZI. SALARIU ATRACTIV, PROGRAM FLEXIBIL; (0721.251.823 2241. Personal necalificat Fabrica

2304. Personal: sudor argon, sudor elec-

urista? te pregatim gratuit timp de 30 de zile, chiar daca nu ai diploma, apoi iti oferim angajare intr-unul din saloanele noastre. Ne dorim sa oferim o sansa reala persoanelor pasionate de manichiura. (0720.996.748 elena.andreea.d@gmail.com

2298.

2221. Personal fast-food Maya Fresh Mexican Inspired - Take Away angajeaza personal fast food in locatia din Piata Amzei, Bucuresti. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj dar nu o necesitate; (0775.254.472 vasilecorbu@live.com

2226. Personal feminin pt conversatii online, castiguri intre 20.000-30.000$ lunar. Oferim salariu fix intre 3.000-4.000 lei, bonus angajare 500$, program optional, plata bilunar, zilnic, sapt. Procent incasari 50%. 3.000 L; (0736.022.220/ 0761.022.220 alniva10@gmail.com

2292. Personal zona Voluntari pentru atelier tamplarie PVC, salariu super atractiv; (0723.560.267

2297. Personal, vrei sa devii manichi-

modelier, firma de confectii imbracaminte de lucru angajeaza persoana cu experienta pentru sala de croit (spanuire, incadrare, taiat curis) si modelier pentru seria 0 zona Bd.Ghencea(vis a vis stadion Ghencea) (0724.264.382 office@limarom.ro

optica medicala situat in localitatea Breaza, jud Prahova.Oferim un loc de munca stabil, curat fara stres, cu carte de munca, salariu motivant cu target (0722.678.578 Eyeseemedical@yahoo.com

angajeaza personal vase si curatenie (0722.330.607/ 031.421.79.31 dragospriguza@gmail.com

pentru restaurant pizzarie, sector 4, cu terasa si vad bun, (0744.312.911 gabiflorescu56@yahoo.com

2220. Personal experienta sala de croit si

beneficiezi de Bonus de angajare 300$, comision 50-80%, outfituri gratuite. Este momentul sa-ti castigi independenta , ia atitudine! Suna si progreameaza un interviu 5.000 L; (0766.905.905/ 0730.872.297 office@beyou-studio.ro

2291. Personal vase. Paque Bistro&More

2296. Personal, ospatari, bucatar, ajutor,

ductia, ambalarea produselor de patiserie in Bragadiru. Program de 9 h/zi, salariu 1.500 lei/ net, diverse bonusuri in functie de performante, asiguram transport. Rog seriozitate, 1.500 L; (0741.677.690/ 0727.114.962 davi.darius.distribution.pan@gmail.com

2223. Personal feminin Alege BeYou si

2290. Personal vase si curatenie laborator cofetarie. Cautam colegi/e pentru compania de deserturi elegante Cupcake Philosophy (www.facebook.com/cupcakephilosophy) in zona Sos. Colentina/ Andronache. Contact la ioana@cupcakephilosophy.ro. (0726.050.568

barman-ospatar si grataragiu pentru terasa. Salariu atractiv, zona cartier Berceni, sector 4; (0740.897.147

2219. Personal din provincie pentru pro-

ani, pentru provincie asiguram locuinta; (0729.721.712/ 0722.418.555

2289. Personal vase restaurant, restaurantul Stadio Piata Universitatii angajeaza personal vase, program full-time flexibil, transportul si masa de pranz asigurate. Detalii la nr. de telefon; (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro

2295. Personal, fete si baieti pe post de

Archive Management angajeaza personal calificat si necalificat pentru sediul din Darasti jud. Ilfov 2.000 L; (0747.041.029 irina.nicolae@archive.ro

2222. Personal fast-food, fete peste 18

2288. Personal vase pentru restaurant, daca iti cauti un loc de munca stabil si serios cu un program de 8 ore/ zi, 5 zile pe saptamana, 1450 lei net + alte beneficii, te asteptam la Beraria H din Parcul Herastrau. Detalii la; 1.450 L; (0725.345.302 jobs@berariah.ro

2294. Personal, bucatar si ospatar PubRestaurant in centrul istoric angajeaza bucatar si ospatar, organizam interviuri zilnice, program de lucru, 2 zile lucrate cu 2 zile libere, salariu+bonus, telefon sau CV la adresa de mail, (0724.273.971 tanasetinel@yahoo.com

2217. Personal depozit materiale de con-

2225. Personal feminin pentru cabinet

3 magazine din zona Floreasca, Amzei si Victoriei angajam o persoana 4 ore pe zi in intervalul 17:00-21:00. Persoana trebuie sa aiba conduita buna, aspect ingrijit, sa reziste la efort fizic. 1.000 L; (0729.699.825 andreea@wedohr.ro

tar. Angajam in zona Piata Progresul, zona Piata Resita; (0722.349.355

depozit, gestionar si manipulanti pentru depozitul Altex din Brasov. Salariu atractiv, bonuri de masa (300 lei), asigurare medicala, decont transport. (0725.554.776 andra.demeny@altex.ro

2194. Personal curatenie Salon de infru-

2196. Personal curatenie 4 ore/zi, pentru

limon, angajam personal necalificat in vederea calificarii pentru productie de incaltaminte; (0764.090.600

tor, agent vanzari pedestru, fara limita de varsta; (0371.477.855 2256. Personal pentru magazin alimen-

2216. Personal depozit Altex Brasov, sef

2193. Personal curatenie Q's Inn Upground angajeaza personal pentru curatenie terasa, bucatarie. pentru detalii sunati la (0753.223.388

2195. Personal curatenie 4 ore, pentru intervalul 17:00-21:30 de l-v in zona Victoriei. Se face contract de munca, salariu de 1000 lei in mana. 1.000 L; (0729.699.825 andreea@wedohr.ro

2240. Personal necalificat Cora-Pante-

2255. Personal pentru functia de distribu-

PERSONAL RESTAURANT. ANGAJAM BARMAN, AJUTOR BARMAN, OSPATAR,PICOL, PERSONAL CURATENIE, PERSONAL VASE.PENTRU ACESTE FUNCTII ANGAJAM SI PENSIONARI. VA RUGAM SA VA PREZENTATI LA INTERVIU CU CV- UL. RESTAURANT HANUL VOIEVOZILOR, SITUAT PE BARBU URLEANU NR.9. VA RUGAM SA NE CONTACTATI DUPA ORA 16.00. TELEON 0771122646. (0771.122.646 2274.

stat) pentru spatii comerciale in Bucuresti. Salariu atractiv. Elnet Security; (0759.046.133/ 0759.046.197

2224. Personal feminin in Grand Arena Mall stand / insula cu accesorii pentru telefoane mobile in incinta mallului Grand Arena. Program 10-22.00, O zi cu o zi sau 2 cu 2. Doua weekenduri libere/ luna. Salariu, 1.600 L; (0769.637.305 alinacunitchi@yahoo.com

musetare angajeaza personal curatenie pentru locatiile din Berceni si Drumul Taberei. Salariul 1600 ron/ jumatate de luna; (0721.000.376

experienta in servicii de montaj si asamblare mobila kika, Ikea, Dedeman) la domiciliul sau sediul clientului. Salariu atractiv, 1500 2400 Lei, program ora 09:00-18:00 2.400 L; (0799.996.760 montaremobila@gmail.com

angajam bucatari, ajutor bucatar, personal spalat vase pentru evenimente si un sofer cat B intre 18 si 30 de ani oameni seriosi care doresc sa munceasca neseriosii sa nu sune, (0731.405.658/ 0761.133.440 vreaubucatar@gmail.com

bucatar, ospatar, spalator vase la un restaurant din piata operei, zona metrou Eroilor. (0755.840.808 nastase_dana@yahoo.com

program de luni pana vinri 8.00-16.00. Incepere imediata; (0763.300.600

2218. Personal depozite de arhiva Global

tila angajeaza femeie curatenie bucatarie. Salariu 1500 lei net. Relatii la telefon; (0744.358.451/ 0732.514.999

2239. Personal montaj mobilier cu

2254. Personal pentru evenimente urgent

2273. Personal restaurant, bucatar, ajutor

2215. Personal de paza (cu sau fara ate-

2186. Personal curatenie locatie centrala

2187. Personal curatenie Locco Pub Chi-

2238. Personal masaj, cu o experienta de 3 ani in domeniul masajului si o clientela formata, ne dorim sa ne extindem echipa si sa oferim sansa catre un job bine platit unor fete in cautarea unui loc de munca; 3.000 {; (0799.222.792/ 0799.222.792 blue.moonline@yahoo.ro

2253. Personal pentru depozit (gestionari, manipulanti) zona Catelu. Conditii avantajoase; (0731.777.734

2272. Personal restaurant pentru Star Kebab, bucatari, ajutori de bucatari, casiere, livratori, femeie de serviciu zona Cotroceni, (0771.018.684 hr.bucuresti@starkebab.ro

2214. Personal curatenie, Piata Victoriei,

structii muncitori, manipulant marfuri cu permis categoria B, avantaj permis stivuitorist. Pentru detalii, sunati la tel. (0744.675.760 alexradutz@yahoo.com

(Universitate), salariu motivant pana la 2000 lei, program full-time, masa de pranz asigurata. Posibilitate de crestere a salariului. Detalii la nr. de telefon sau adresa de email, 2.000 L; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

2236. Personal linie si distributie pentru

relatii si interviu puteti sa ne contactati la numarul de telefon (Filip Bogdan) (0738.722.242 iulia_m_sv@yahoo.com

2271. Personal restaurant in Herastrau restaurant in Herastrau cauta pentru angajare full time: barmani, ospatari, bucatar (experienta), ajutor de bucatar, lucrator comercial, livratori pe scuterul nostru sau masina personala (0722.494.583 mosteanuv@gmail.com

2213. Personal curatenie, menajera, persoana harnica, serioasa, politicoasa. Angajatul va presta activitati de curatenie / menaj la imobilele de locuinte detinute de compania noastra. Postul are caracter permanent (8 ore/zi) cu contract munca. (0745.830.521

Full time sau part time salariu net, 1.400 L; (0787.441.699

2185. Personal curatenie in Universitate.

mobila, angajam cu contract de munca 8 ore/zi personal pentru curatenie, echipa mobila- Bucuresti. Relatii la tel; (0731.313.139 office@masterclean.ro

«««««««««««««««««« «««««««««««««««««« 2299. PERSONAL. DACA ESTI MOTIVAT SI VREI SA LUCREZI LA STANDARDE EUROPENE, VINO LA RESTAURANTUL DINES DIN PARCUL CAROL SA FACI PARTE DIN ECHIPA NOASTRA. ANGAJAM: BUCATAR, AJUTOR BUCATAR, OSPATARI, PICOLI, SPALATOR VASE, BUFETIER, VANZATOR, MUNCITOR NECALIFICAT PTR MANIPULARE MARFA, GRATARAGIU (WEEKEND), MESTERUL CASEI, BARMAN SI PIZZAR. POSTURI VALABILE SI PENTRU WEEKEND. SALARIU ATRACTIV, PROGRAM FLEXIBIL. SALARIUL SI PROGRAMUL SE NEGOCIAZA LA INTERVIU IN FUNCTIE DE EXPERIENTA SI POSTUL DE LUCRU; (0723.634.741

«««««««««««««««««« 2300. Personal. SC Electromontaj SA -

FSM Bucuresti, Strada Ilioara nr. 160, sector 3, angajeaza: Electrician, sudor, lacatusi mecanici, frezor, Ingrijitor si muncitori necalificati pentru sectiile zincare si coletare. (021.346.55.37/ 021.346.03.18 2301. Personal. Firma curatenie angajeaza personal curatenie; (0741.540.555 2302. Personal. Ne marim echipa. SC Melissa Express SRL angajeaza lucrator comercial, vanzator pentru tura zi sau noapte, zona Universitate, cu sau fara experienta, salariu atractiv; (0763.262.200 2303. Personal. Spalatorie auto zona

Dorobanti angajeaza personal cu experienta in domeniu. Program atractiv, salariu 1.000 L; (0740.210.836/ 0761.294.713

fara experienta; (0722.912.671

2316. Picoli, barmani, personal vase,

pizzeri angajeaza Restaurant- Terasa sector 6. CV la mail; (0762.399.350 antreprenori_s6@yahoo.ro 2317. Picolita si femeie la vase pentru

restaurant, zona Lacul Tei; (0763.560.630 2318. Picolite, ospatarite angajam

urgent pentru restaurant Gedo, sector 2; (0724.241.932/ 0744.424.222 2319. Pink Cafe&Lounge angajeaza ajutor

de bucatar angajam ajutor de bucatar, oferim salariu si bonusuri motivante. Program flexibil. Detalii la interviu; (0768.907.220 alexandra.stefanesa@gmail.com 2320. Pink cafe&lounge angajeaza ospatar cu experienta Daca ai pana in 35 de ani si un aspect fizic placut, te asteptam in echipa noastra. Suntem o echipa tanara si dinamica pe care dorim sa o marim. Dorim colaborari pe termen lung; (0768.907.220 alexandra.stefanesa@gmail.com 2321. Pizza Hut Mosilor angajeaza ospatar, casier, lucrator bucatarie, cu sau fara experienta. Relatiila la tel sau in restaurant (calea Mosilor nr 219 intersectie cu bdl Eminescu); (0740.121.902 Mosilor@pizzahut.ro 2322. Pizzar cu experienta angajeaza restaurant italian zona Dorobanti. 3.000 L; (0729.565.694 2323. Pizzar Il Villagio, restaurant cu spe-

cific italienesc, angajeaza pizzar, full time, pachet salarial atractiv; (0753.500.600 ioana.hinta@ilvillagio.ro 2324. Pizzar pentru locatie sector 2. Minim 2 ani experienta cuptor lemne. Salariu intre 3000 si 3250 lei. Program 2 cu 2. Contract de munca. Transport asigurat. Urgent; (0764.839.484 2325. Pizzar pentru restaurant Speed Pizza, cu minim 2 ani experienta, se ofera training si scolarizare, program full time in ture, salariu fix si bonuri de masa; (0734.989.958 biank_08@yahoo.com 2326. Pizzar pentru restaurant tip fast

food in Mall Promenada, detalii la tel., (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com 2327. Pizzar pentru zona Pipera (metrou).

Program luni-vineri:schimb I: 07.30-14.00, schimb II: 11.30-20.00Salariu 1800 Lei. Relatii la nr de tel., (0767.069.367 office@pizzacut.ro 2328. Pizzar bucatar cu experienta, restaurantul se afla in zona Baba Novac (0722.218.487 papy_catalina@yahoo.com 2329. Pizzar cu experienta pentru Restau-

rant italienesc, zona Alba Iulia, sector 3. Salariu brut 4.260 lei, net 2.700 lei + tips + transport; (0731.333.410/ 021.320.20.32 2330. Pizzar cu experienta restaurant italian, Osteria Giardino del Lago, sector 1, Bd. Gh. Ionescu Sisesti nr. 269, angajeaza pizzar Pentru detalii: (0724.053.013 2331. Pizzar cu experienta, salariu motivant cu crestere anuala ,bonusuri, contract de munca,asigur transport, zona Petre Ispirescu, (0766.301.835 raduma_90@yahoo.com 2332. Pizzar cu/ fara experienta pen-

tru lant de bucatarii din toate zonele Bucurestiului, salariu 1.400 - 2.000 lei net in functie de experienta, relatii la tel.; 2.000 L; (0799.831.111

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


22

20 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ Pizzar cu/fara experienta pentru lant de bucatarii din toate zonele Bucurestiului, salariu 1.400 - 2000 lei net in functie de experienta, relatii la tel. 2.000 L; (0799.831.111 2333.

2334. Pizzar cuptor cu lemne Pizzerie

delivery angajeaza pizzar cuptor cu lemne, serios, fara vicii (pacanele), ordonat, curat, ingrijit, cu simt de raspundere, zona Militari Residence, (0769.749.978 semmagazine@yahoo.ro 2335. Pizzar restaurant Embassy Laho-

vari, salariu motivant 3000 - 3500 lei/luna. Program in ture 2 cu 2 zile libere. Colectiv tanar. Conditii foarte bune de lucru; 3.500 L; (0733.500.300 office@theembassy.ro 2336. Pizzar restaurant, angajam pizzar,

locatie centrala (Piata Universitatii), program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon sau e-mail resurse.umane@stadio.ro. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2337. Pizzar zona Berceni, 15 zile pe

luna, salariu ok, (0769.399.555 Casaluica@gmail.com

Pizzar, bucatar, ajutor bucatar, femeie la vase, barman, Restaurant lincontro (0732.113.701

2338.

2339. Pizzar, Pizza Cut angajeaza pizzar

pentru locatia din piata Romana. Colectiv tanar, mediu de lucru placut, concediu legal, program lejer. (0767.069.367 Office@pizzacut.ro 2340. Pizzar, ajutor pizzar bucatarie inter-

na cu livrare la domiciliu. 2.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro 2341. Pizzar, bucatar, ajutor bucatar, rog seriozitate, salariul avanatajos 2000-3000 lei, 2.000 L; (0744.304.499 cristinadumitru000@gmail.com 2342. Pizzari pentru restaurant din sec-

torul 6; (0758.111.411

2343. Pizzari, brutari, cofetari si patiseri

cu experienta, pentru societate comerciala detinatoare a mai multor restaurante pe litoral. Oferim salariu incepand de la 2.500 Lei pana la 8.000 Lei lunar pentru perioada iulie/august numai in functie de proba de lucru si seriozitate. Oferim cazare in statiune. Ofer detalii intre orele 10,00-20,00. Contact: (0728.101.357/ 0761.560.580/ 0784.388.122 2344. PIzzari, femeie la vase si barmani pentru restaurant cu terasa, zona Militari; (0774.037.290 2345. Pizzer cu experienta, pentru zona

Pipera (metrou). Program: luni-vineri 09.30-19.30 Cuptor: electric. Salariu: 2500. 2.500 L; (0767.069.367 office@pizzacut.ro 2346. Pizzeri restaurantul Mignon Bistro

situat in Blvd Nicolae Grigorescu Nr.5 angajeaza pizzeri cu experienta, carte de munca, transport, bonusuri, program 2 zile lucratoare cu 2 zile libere. Rog seriozitate; 2.500 L; (0740.954.593 mignon_bistro@yahoo.com 2347. Pizzeri, urgent, ospatari si casieri

cu o minima experienta. Program de lucru 2 cu 2. Salarii avantajoase. Detalii in privat. (0743.557.524 Alina.cls@yahoo.com 2348. Porta bloc bd. Unirii, 12- 24/ 12-48,

net, 500 L; (0765.024.880

2349. Portar fabrica de carne angajeaza portar. Conditii salariare avantajoase: salariu fix, masa, decont transport. Pentru persoanele din alte localitati asiguram pe langa salariu, cazare si masa; (0727.857.390 resurseumane@prodafum.ro 2350. Portar, zona Smart Flora, Voluntari.

Relatii la: (0723.774.066

2351. Post manichiura/unghii false,

inchiriez, ILC Nails Studio situat pe Bv. Timisoara, stradal, inchiriaza post manichiura/unghii false. Postul se inchiriaza utililat complet (lampa UV, pila electrica, aspirator incorporat, cadita pedichiura). 100 {; (0729.932.482 Iftime.laura.cristina@gmail.com 2352. Pregatitor vopsitor - reconditionari

cazi de baie, experienta in tinichigerie vopsitorie + permis cat. B constituie avantaj. Salariu 2400-4000 lei net. CV la adresa de email cu foto recenta. Necalificat. Te poti califica la locul de munca; (0740.145.043 robit@reccadba.ro 2353. Pregatitori vopsitorie industriala angajam personal calificat/necalificat pentru vopsitorie industriala. Salarii 1500-2000 net+bonuri de masa. Program 8-17 lunivineri. Transport de la Cora Pantelimon; 1.500 L; (0733.972.912 office@nhdp.ro 2354. Preluare apeluri telefonice, com-

panie multinationala angajeaza persoana dornica de munca, care sa lucreze la birou, sa raspunda la telefon, sa preia apelurile telefonice de la clienti, se asigura pregatire la locul de munca. 1.800 L; (0747.815.440 2355. Prelucratori prin aschiere pt. SC

Maira Montaj SRL (0721.871.458 alexandra.barbu@maira.ro

2356. Prelucratori prin aschiere soci-

etatea noastra angajeaza strungari (strunguri clasice, carusel si CNC), frezori (freze clasice si CNC) si rectificatori. Se ofera salarii incepand de la 2500 ron venituri nete; 2.500 L; (0722.363.657 2357. Preparator carne fabrica de carne angajeaza preparator carne.Oferim salariu atractiv, decont conbustibil, 1 masa /zi si la nevoie cazare; (0727.857.390 resurseumane@prodafum.ro 2358. Preparator sandwichuri, restaurant

tip fast-food situat in Piata Victoriei angajeaza personal, salariul 1500 net. Program de lucru 8 ore, 2 zile libere (0745.020.816 subway.victoriei@gmail.com 2359. Prestator. Conditii de angajare: scoala profesionala, mecanic utilaje, experienta minim 3 ani; (0372.129.327 2360. Prezentatoare TV, reporter TV,

firma productie TV organizeaza concurs pentru ocuparea postului de prezentatoare TV si asistenta TV. Nation TV. Pentru inscriere va rugam cv + foto 4.000 L; victor.serini@gmail.com 2361. Primitor distribuitor materiale

magazie de piese. Primitor distribuitor materiale pentru magazie de piese la dealer auto, zona Vitan; (0742.262.532 2362. Productie ambalaje alimentare din

plastic, fabrica de ambalaje din plastic angajam: ambalatori, alimentatori, reglori, controlor calitate. Experienta in injectie mase plastice constituie avantaj.Firma se afla in incinta Faur sector 3. (0784.235.304 mariana.voicu@evplast.com 2363. Productie, colantator, modelator-

prelucrare plexiglass, electrician, sudor, lacatus, personal cu experienta in domeniul productiei publicitare pt. firma Rosial Concept cu sediul in Otopeni; (0754.549.692 office@rosialconcept.ro

2364. Profi. Vino in echipa Profi. Depozit

fresh Bolintin Deal angajam: - pikeri; manipulanti marfa; - personal curatenie. Oferim: venit motivant cuprins intre 1.650 2.300 Lei net; - tichete masa; - asiguram transportul de la Autogara Militari (sector 6); - contract de munca pe perioada nedeterminata; - bonusuri de sarbatori. Cerinte: - rezistenta la temperaturi controlate (intre 2 si 10 grade Celsius) si efort fizic prelungit; - disponibilitatea de a lucru in schimburi, inclusiv de noapte; - experienta pe un post similar constituie avantaj. Iti raspundem la intrebari la tel. Ne poti trimite CV-ul tau pe adresa de e-mail: (0738.761.522 andreea.matei@profi.ro

PROMOTER, CLUB CENTRUL VECHI. ANGAJAM FETE PENTRU PROMOVARE PUB, COMISIONE SUBSTANTIALE+ 2.500 L; (0723.313.341 2365.

2392. Receptionera, Hotel Mon Caprice

angajam receptionera, limba engleza, program in ture de zi si noapte, sociabila, ambitioasa, salariu motivant de la 1200 1800lei. www.hotelmoncaprice.ro, trimite-ti cv ul pe email, (0723.107.007 office@hotelmoncaprice.ro www.hotelmoncaprice.ro 2393. Receptionera, secretara, cu, fara

experienta angajeaza salon masaj senzual de lux in Bucuresti, Piata Unirii. Cerinte: limba engleza, program 12/24. Oferim contract de munca, pachet salarial atractiv, bonusuri, echipa tanara, 2.000 L; (0758.063.750 contact@vip-obsession.ro

««««««««««««««««««

2420. Restaurant Margineni cauta bucatari, ajutor bucatari, bucatari pt. salate si picoli. Oferim salarii avantajoase; (0733.986.867/ 0726.110.693 2421. Restaurant Mesogios din sectorul

1, angajeaza femeie la vase si curatenie. Se ofera pachet salarial avatajos (salariu fix + tips + taxi decontat). Program de lucru: 15 zile/ luna. Se cauta persoana dinamica, serioasa, punctuala si cu aspect fizic ingrijit; (0724.987.984 2422. Restaurant Prosper, 13 Septem-

brie, angajam ospatar, program full time, conditii de munca avantajoase, castiguri substantiale. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati; 2.000 L; (0762.295.524 mustata.alexandra95@gmail.com

2449. SC Compania de Paza R.O. angajeaza agenti de securitate barbati si femei, cu sau fara experienta, pentru obiective situate in Bucuresti si Ilfov (Popesti Leordeni). Agenti interventie, program 24/48, pentru Bucuresti si Dragomiresti. Dispeceri monitorizare video, cunostinte minime de operare calculator, pentru cladiri birouri situate in Bucuresti si Ilfov; (0734.444.411 angajare@companiadepaza.ro 2450. SC Decopal Exim angajeaza pentru punctul de lucru din incinta Faur operator facuturare, contabilitate primara cu cunostinte programul de Winmentor sau Saga, CV pe mail; (0745.667.788 maged.kharabit@decopal.ro 2451. SC Land Optic Consulting SRL

angajeaza macaragii pod rulant (comanda din cabina si de la sol), manipulant marfa, portar pentru depozitul din Bucuresti- sector 4. Oferim salarii competitive. Pentru interviuri: (0741.110.076

RECEPTIONERA. LANT DE SALOANE RECEPTIONERA ZONELE: DIHAM, TITAN, OBOR, BERCENI, PIATA PROGRESU, RAHOVA, DR. TABEREI; (0721.000.376

jeaza urgent 6 bucatari (mancare ca acasa), salariul poate fi la zi sau saptamanal. Sector 2, Piata Muncii, oferim si cazare; (0740.665.577

SC LUCIELLA-LUX, ANGAJEAZA VANZATOARE PENTRU MAGAZIN BUCUR OBOR, RAION CONFECTII BARBATI; (0722.366.191

««««««««««««««««««

2425. Restaurant Tratoria Monza anga-

2453. SC Marian si Ana Invest anga-

2367. PSIHOTERAPEUT, Camin de

2395. Receptionere, pt. firma de securi-

jeaza pizzari. Program 2 zile cu 2, salariu 2500 lei + tips, transport asigurat, (0734.654.141

2396. Receptioneri angajeaza Hotelul

2426. Restaurantele fast-food Springtime angajeaza lucratori comerciali pentru preparare-servire. Salariul brut 2.000 lei + tichete de masa (in valoare de 317 lei) + alte beneficii. Program flexibil (full-time sau part-time). CV la email. Informatii la telefon; (0752.273.287/ 0752.097.890 resurseumane@springtime.ro

2454. Sc Masina Engineering Srl anga-

2366. Prosider International Trading SRL

batrani particular angajeaza psihoterapeut. Relatii la telefon, (0722.621.462 caminprivat@gmail.com 2368. Pub Black & White angajam bucatar

ajutor bucatar, ospatarite/ ospatari, femeie vase (0725.347.954 2369. Pub central angajeaza ospatari. Pub-restaurant situat la intrarea in centrul vechi cauta colegi ospatari/ospatarite cu experienta si cunostiinte minime de limba engleza, (0773.736.057 dancristache23@gmail.com 2370. Q's In Upground angajeaza personal curatenie, Compania Bom Gusto, angajeaza persoana serioasa, responsabila, cu spirit de echipa pentru postul de lucrator curatenie in sediul Q s Inn Upground din zona Pipera, Bucuresti. Telefon 1.500 L; (0753.223.388 upground@qsinn.ro 2371. Q's Inn Upground angajeaza casieri si vanzatori compania Bom Gusto, angajeaza persoana serioasa, responsabila, cu spirit de echipa pentru postul de vanzator in sediul Q s Inn Upground din zona Pipera, Bucuresti; 1.500 L; (0753.223.388 upground@qsinn.ro 2372. Receptioner angajez urgent

receptioner pentru hotel patru stele; (0722.202.986 2373. Receptioner ApartHotel Studio

One, Militari Experienta min. 6 luni in domeniul hotelier, lb. engleza, program 12/24-12/48, salariu lunar net 1700 lei, bonus 200 lei, 15 lei/zi bonuri de masa si ab. medical, (0756.031.736 hr@genesisproperty.net 2374. Receptioner hotel 3 stele, central. Se accepta studenti cu bune cunostinte lb. straine. Se asigura pregatire. Salariu de inceput 1.700 Ron net + bonus + prime. Asteptam CV-ul dvs. la: margarujan@hoteldan.ro 2375. Receptioner hotel, Minim studii medii. Experienta pe un post similar hotel 4/5 stele, minim 1 an si/ sau calificarea in meseria receptioner hotel constituie un avantaj. Minim limba engleza, niv. avansat, (0758.094.095 2376. Receptioner(a), hotel Tripoli angajeaza receptioner(a). Pentru interviuri va asteptam zilnic la sediul nostru din Calea Calarasi nr 90 intre orele 13.0016.00; (0727.834.812/ 0726.803.840 tripolibucuresti@gmail.com

2394.

tate, program de luni pana vineri 10 ore pe zi, cunostinte de utilizare a calculatorului si engleza la nivel conversational, pentru cladire de birouri. Rog CV (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro Capsa. Interviuri zilnic, intre 8.00- 15.30 in Calea Victoriei nr. 36, in receptia hotelului. (0757.645.737 2397. Receptioneri hotel cu experienta, selectionam pentru un hotel de 4 stele in Bucuresti. Cei interesati sunt rugati sa trimita cv-ul pe adresa de email 2.000 L; (0728.293.279 diatalpos@gmail.com 2398. Receptionist service, reprezentanta service camioane si remorci angajam receptionist service cu fac. transporturi AR, cu experienta, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 2.000-4.500 L, bd. Preciziei, CV la email 4.500 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 2399. Recon-Ex, constructii metalice (hale) angajeaza vopsitor, sudor si lacatusi montator; (0723.571.856 office@reconex.ro 2400. Recrutam Beauty Consultant Elec-

tro program de lucru 8 ore zi, activitate de 5 zile lucratoare cu 2 zile libere, activitatea se desfasoara in Metro raion electro zona Baneasa sau Berceni. Experienta reprezinta un avantaj; 1.600 L; (0734.300.301 ruxandra.simion@pella.ro 2401. Reddithelp.Ro isi mareste echipa:

operatoare pc si analiste date, salariu 2.100 L; (0784.020.020 cv@reddithelp.ro

2402. Reprezentant comercial pentru

inchiriere nacele societate din Bucuresti inchirieri utilaje angajaza agent comercial pentru inchiere nacele si platforme autoridicatoare; 1.500 L; (021.222.02.44 office@sanutilaje.ro 2403. Reprezentant rela?ii cu clientii, cautam un reprezentant relatii cu clientii, care sa satisfaca prioritatile clientului, sa ofere asistenta prietenoasa, intr-o maniera personala pentru clientii nostri. 1.800 L; (0771.313.525 carmen.patirlageanu@allpacka.ro 2404. Reprezentant vanzari cu experienta in domeniul materialelor de constructii pentru amenajari interioare (magazin Bella Casa) Salariu net 2000 lei pentru perioada de incepere a colaborarii; 2.000 L; (0732.759.092 dincadumitru@fertilis.ro

2377. Receptioner(a). Angajam receptioner(a), la hotel zona Titan, Piata Salajan; (0722.240.772

2405. Reprezentant vanzari cu experienta in domeniul sistemelor si serviciilor de securitate, orientat catre client, permis auto cat. B.; 2.500 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro

2378. Receptioner, receptionera Grup

2406. Reprezentant vanzari cu experi-

Hotelier Sir angajeaza receptioner/a cu/fara experienta, engleza nivel conversational, diploma bacalaureat, program 12/24 - 12/48, salariu 1750 lei. CV la email. Relatii la tel. (0740.676.727 sirgrup4@gmail.com

enta pentru importator piese si service camioane si remorci, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 2.000-5.000 lei, in Bucuresti si tara, cv la email: 5.000 L; (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.piesewabco.ro

2379. Receptioner, receptionera pt. hotel de 4 stele cauta receptioner. Cunostinte de limba engleza la nivel avansat (obligatoriu) si a doua limba straina (optional). Experienta reprezinta avantaj. Salariu atractiv. Contact tel. (0743.557.392 office@hotel-monaco.ro

2407. Reprezentant vanzari sau agent

2380. Receptioner, receptionera Saftica Resort aflat pe DN 1 angajeaza receptioneri (fete sau baieti). Se cere permis cat. B si limba engleza (nivel incepator). Program 12/24-12/48. Salariu, 1.700 L; (0752.665.595/ 0752.665.595 Radu.hrituleac@gmail.com 2381. Receptioner/ receptionera cu o

experienta anterioara. Pentru interviu sunati la: (0723.500.001 2382. Receptioner/ receptionera

limba engleza fluent, ospatar /ospatarita si ajutor de bucatar. (0744.827.323/ 075804355 2383. Receptioner/a clinica medicala Clinica medicala privata, din sector 4 (Piata Sudului), angajeaza receptioner/a full time. Salariu atractiv, CV la: office@lotusmedica.ro 2384. Receptionera Am deschis cel de-

al doilea salon Anias Beauty center si ne marim echipa. Angajam receptionera. Salariul 1800 ron. Ne gasiti langa statia de metrou Dimitrie Leonida, 1.800 L; (0730.823.044 2385. Receptionera sala fitness, zona

Targul Vitan, angajam urgent; CV: milmag.ro@gmail.com 2386. RECEPTIONERA Salon de frumusete situat in zona Panduri, deschis de 18 ani, angajam receptionera cu aspect fizic placut si studii medii. Colectiv tanar, atmosfera placuta, salariu atractiv, (0726.787.519/ 0745.564.612 2387. Receptionera call-center salon masaj urgent, fete pentru job receptionera/ operator call-center salon masaj erotic. Atributii: preluare rezervari telefonice si asistenta clienti. Se lucreaza atat de la birou cat si din salon, 3.000 L; (0760.109.680 office@attractionclub.ro 2388. Receptionera cu experienta pt. salon de infrumusetare, salariu pt. inceput 1.800lei + cm platita pe 8 ore, zona metrou Gorjului. Va rog cv pe mail., 2.250 L; (0724.357.422 offece@cmstill.ro 2389. Receptionera DBH Bucharest.

Cautam o persoana sociabila, cunoascatoare a limbii engleze. Experienta minima 6 luni pe acelasi post sau similar. Trimite cvul la email; (0724.891.819/ 0723.515.009 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro

de vanzari, cu abilitati word, pdf, seap, etc., (0784.293.112 stivuitoare@mecanovalmar.ro

REPREZENTANT VANZARI PRODUSE EDUCATIONALE. EDITURA ANGAJEAZA REPREZENTANT DE VANZARI PRODUSE EDUCATIONALE SI PAPETARIE / BIROTICA. POSESOR PERMIS AUTO. ASTEPTAM CV LA: (0742.076.480 OFFICE@EDITURATREND.RO 2408.

2409. Resataurantul Clubului IDM

angajeaza bucatar, ajutor bucatar full time, contract de munca; (021.316.09.62 hr@idm.ro 2410. Responsabil comercial, activitate in showroom minim 2 ani de experienta in vanzari, cunostinte cu privire la tehnici de vanzare si negociere, cunostinte de operare PC (pachetul Microsoft Office si internet), cunoasterea limbii engleze. (021.316.00.53/ 0722.641.947 info@ipsal.ro 2411. Restaurant "Casa Diham" angajam bucatar, ajutor bucatar, pizzar, femeie la vase, barman, ospatari, picoli; (0768.735.154/ 0722.555.245 2412. Restaurant Berceni angajeaza bucatareasa si femeie curatenie in conditii avantajoase pentru Prod Com Anghel Company Services SRL; (0730.015.696 2413. Restaurant Borsalino (zona Unirii)

Angajam: - Picol, ajutor ospatar; Ospatari- Bucatar; - Ajutor de bucatar; Barman; - Lucrator comercial. Experienta nu este necesara decat pentru posturile de bucatar; (0722.494.583 mosteanuv@gmail.com 2414. Restaurant Casa Alba - Baneasa

mareste echipa, angajam bucatari si ajutori bucatari; (0766.692.196 bogdan.popescu@lurbanromania.ro 2424. Restaurant romanesc anga-

2427. Restaurantele trickShot angajeaza ospatari/picoli Echipa trickShot se mareste. Salariu motivant, tips, alte beneficii, program doua zile lucrate cu doua zile libere, carte de munca. 1.200 L; (0747.085.439 recrutare@trickshot.ro 2428. Reteaua Floraria Tria's angajeaza

floristi, ai experienta in realizarea decorurilor florale si iti doresti sa lucrezi intr-un mediu ce iti permite sa te dezvolti profesional? Hai la noi in echipa. (0751.136.426 ciprian@trias.ro

2429. Rictuitoare, masinista manu-

al cu experienta pentru firma incaltaminte; (0722.665.289

2430. Rigipsari si zugravi, angajam;

(0764.059.755/ 0784.709.673

«««««««««««««««««« 2431. RIGIPSARI 110-130 LEI/ZI, ZUGRAVI 110-130 LEI/ZI ,AJUTOR RIGIPSAR 80-90 LEI/ZI. CONTRACT DE MUNCA 8 ORE, CAZARE GRATUITA PENTRU CEI DIN PROVINCIE; (0733.981.422/ 0765.449.077

«««««««««««««««««« 2432. Rigipsari si zugravi meseriasi, rog

si ofer seriozitate (0766.617.494

2433. Rigipsari, zugravi Firma constructii

angajeaza montatori gips-carton si zugravi. Pentru cei din provincie oferim cazare. Salariu 800-1000 euro/ luna 1.000 {; (0732.184.152

2434. Rigispsari si zugravi, personal cal-

ificat Oferim: contract de munca si salariu atractiv; (0740.031.203/ 0760.040.096 gabby_hacker@yahoo.com 2435. Ron -Gheves angajeaza muncitori necalificati pt. curatenie in santiere, contract de munca 8 ore; (0733.931.974 2436. RPG Security angajeaza agenti de

interventii calificati cu domiciliul in Bucuresti si Ilfov. Cerinte: posesori permis categorie B. Salariu net 2.100 Lei. Programari interviu la telefon 2.100 L; (0219534 emil.petcu@rpg.ro; hr@rpg.ro 2437. Rubin 2000 angajeaza agent vanzari distributie produse nealimentare in zona Transilvania, cu activitate de teren si birou, preferabil cu domiciul in Targu Mures sau imprejurimi. (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro 2438. S.C. Global Facility SRL angajeaza electrician mentenanta magazine. Conditii: - atestat profesional; - permis conducere cat. B; - experienta. Salariu net 2.000 L; (0760.411.281 2439. S.C. Wirquin Romania S.A. din Str.

Preciziei nr. 3 sector 6, Bucuresti, angajeaza: operatori stanta; operatori CNC; operator inst sablaj; ambalator manual montaj piese din plastic; operatori injectie mase plastic; reglori injectie mase plastic; muncitori necalificati. Inf. la tel: (0755.044.934 2440. Sala de fitness Sas Gym angajeaza

receptionera program 12/24, 12/48 (tura de noapte), salariu 1600 lei, bonus din vanzari; (0762.970.269 marya.negru@gmail.com 2441. Salatiera, pizzar, bucatar, paznic de noapte pt. restaurant. Decontare transport dupa ora 10.00; (0722.387.386/ 0723.644.179 2442. Salon PerSempre, manichiurista,

salon PerSempre angajeaza manichiurista, nu ezita sa ne cauti pentru mai multe detalii la tel, facebook.com/PerSempreLB. www.persempre.ro. (0730.828.792

««««««««««««««««««

SAMPONEZA. LANT DE SALOANE INFRUMUSETARE BUCURESTI ANGAJEAZA SAMPONEZA, ZONA DIHAM SI IANCULUI; (0773.893.325 2443.

angajeaza bucatari, ajutor bucatar, ospatari, ajutor ospatar, cameriste, femei de serviciu (curatenie), receptioneri barbati (camping), muncitori necalificati (paznici). Conditii avantajoase; www.casaalba.ro (021.361.77.33

««««««««««««««««««

2415. Restaurant Casa Diham anga-

2444. SC ADR-ING Concept SRL anga-

jeaza ajutor bucatar, femeie la vase, pizzar, ospatar, rog seriozitate; (0723.502.300/ 021.340.60.06 2416. Restaurant Cherhanaua Ancora angajeaza barman salariu motivant. Telefon: (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com 2417. Restaurant I`Ladrino in sos. Iancu-

lui nr. 31, sector 2, angajam bucatar cu experienta. Rugam seriozitate si responsabilitate; (0769.077.022

2390. Receptionera hotel, daca vrei sa inveti meseria de receptionera hotel, te asteptam cu drag in echipa noastra. Avem nevoie doar de dorinta ta de a invata, sinceritate, buna dispozitie si cunoasterea limbii engleze (0723.321.293 office@tecadra.ro

2418. Restaurant La Fattoria angajeaza urgent barman, ajutor de ospatar, ajutor de bucatar, femeie la vase si valet; (0729.994.995

2391. Receptionera salon masaj Centrul

2419. Restaurant L`incontro Berceni

Vechi. Angajam tanara cu aspect fizic placut, cunoscatoare cel putin limba engleza. 15 zile/luna. Salariu 1500 ron. Conditii excelente. 1.500 L; (0762.888.120

2423. Restaurant Ribs Bar&Grill isi

angajeaza femeie la vase, ajutor bucatar, livrator cu scuter sau masina proprie, ospatari; (0763.841.311

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

jeaza fata pt. ajutor bucatar pt. fast- food zona Colentina- Voluntari. Cu experienta, program L-S 6.00- 14.00. Salariu atractiv; (0765.727.710 2445. SC angajeaza agent vanzari cu sau

fara experienta, persoana comunicativa, contract de munca, training gratuit; (0728.650.079 2446. SC Best Point Star SRL firma de

distributie detergenti si produse de hartie, cu sediul in Afumati, angajeaza lucrator deposit (manipulant marfa). Relatii la nr. tel. (0744.499.802

angajeaza agenti servicii client. Pentru mai multe informatii sunati la tel. (0767.867.294 2452.

jeaza dulgheri, fierari betonisti, ofer salariu lunar 3.500 lei + cazare si mancare. Zidari, rigipsari, faiantari, necalificati, electrician, instalatori sanitari, marmurier; (0786.855.911/ 0736.145.273 jeaza, firma cu profil de mecano-sudura si masini speciale angajeaza: sudor-montator, lacatus mecanic, sudor mig-mag, tig, controlor calitate. Zona de lucru: Strada Garii, Nr. 19 A, Mogosoaia, Ilfov (0748.664.922 madalina.nicolescu@masina-engineering.com 2455. Secretar notariat, preferabil, absolvent de invatamant superior, viteza si acuratete in tehnoredactare, cunostiinte Microsoft Office, organizat, punctual, comunicativ, amabil, disponibilitate pentru program prelungit. (0721.029.312 dianateodoracarausu@gmail.com 2456. Secretar, secretara birou notarial

Avem sediul in Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 57, sector 6. Adresa de e-mail pentru trimiterea CV-urilor este: bocancea_carmen@yahoo.ro. Va asteptam CV-urile, bocancea_carmen@yahoo.ro 2457. Secretara cunostinte pc, seriozi-

tate, punctualitate pentru scoala de soferi, experienta nu este necesara. www.sosoauto.ro (0767.838.932 2458. Secretara pentru clinica stomato-

logica, zona Dorobanti Romana, cu experienta. Se ofera conditii foarte avantajoase. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV insotit de o poza recenta (0722.543.676/ 0722.543.676 drdima@dentalprogress.ro 2459. Secretara persoana organizata,

agila, inteligenta, responsabila, pachet Office avansat, capacitate foarte buna de comunicare si relationare cu clientii, cunostinte solide de limba romana, permis auto cat. B. 2.000 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro 2460. Secretara departamentul vanzari,

cautam pentru sucursala din Afumati, Ilfov, doar munca la birou. Avem nevoie de o persoana organizata, serioasa, ambitioasa. Oferim o masa pe zi. Program L-V 08:17 sambata 08-13 2.000 L; (0727.665.015/ 021.311.13.23 altekstricot@yahoo.com 2461. Secretara pentru restaurant, loca-

tia este situata in Pipera la rond MCDonalds. Se asigura transport, detalii la tel., (0741.777.509

2462. Secretara, agentie de turism angajam secretara. Program de luni pana vineri, orele 09:00 - 18:00; (0723.523.808 contact@deltatravel.ro 2463. Secretara, program 09:00-18:00

(0723.668.701

2464. Secretara, societate comerciala angajeaza secretara in conditiile legii, experienta nu este obligatorie dar reprezinta un avantaj. CV-rile insotite de poza se vor trimite la adresa de mail ayash@ayash.ro 2465. Secretara, asistent manager cu

experienta si prezenta. Locatie Pantelimon Ilfov, vav Selgros, 3.000 L; office@eisol.ro 2466. Sef atelier auto de intretinere si

reparatii camioane (tiruri) si autoturisme, experienta minim 2 ani, salariu intre 40004500 lei/luna, contract de munca, garajul se afla in comuna Peris, Ilfov (0757.077.332 superspeed.expedition@yahoo.com 2467. Sef bucatar + echipa bucatarie

restaurant (0723.114.488

2468. Sef de productie Panel PVC (pentru

tamplarie PVC). Locatie Voluntari. CV pe e-mail. Salariu pleaca de la 2000 ron+bonusuri din productie; 2.000 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro

2469. Sef depozit si manipulanti Altex pen-

tru depozitul Altex din Braila. Salariu atractiv, bonuri de masa (300 lei), asigurare medicala. (0725.554.776 andra.demeny@altex.ro

2470. Sef santier cu experienta Cerinte: coordoneaza si verifica echipele de executie, gestionarea resurselor materiale, se cere experienta in lucrari interioare si exterioare. (0743.100.720 greenvestproduct@yahoo.ro

angajeaza: tinichigiu auto cu experienta, salariu foarte bun, tel. 0721733622. Sef service cu experienta. tel. 0721733622. Vopsitor sau pregatitor auto, salariu foarte bun. Tel. 0724253083. 2481. Service GSM Lazar Crangasi angajeaza tehnician GSM. Cu sau fara experienta.Experienta in domeniu constituie un avantaj. Asteptam CV-ul dvs la adresa de email, 3.500 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com 2482. Sezonieri, necalificati, supraveg-

hetori utilaje agrement - parcul Oraselul Copiilor, Bucuresti, salariu net 2.100 L; (0722.260.427 2483. Shaormar Mister Kebab isi mareste echipa cu shaormar experimentat. Program doua de zi, doua de noapte, doua liber, masa gratuita, tips, bonusuri, carte de munca. Bd. Aerogarii - Baneasa; 3.000 L; (0721.303.303 2484. Shaormar cu experienta angajez shaormar cu experienta in sectorul 6, Lujerului plata la tura, 13 lei/h + taxi. Program 1 zi cu 1, detalii la; (0784.718.363 2485. Shaormar cu experienta Salariu 2.500-2.700 lei se lucreaza 14 cu 34 libere, taxiU decontat, 1 masa calda+CM, zona Berceni, contract de 8 ore nedeterminat. 2.700 {; (0773.316.497 2486. Shaormar grataragiu (preparator meniuri) cu experienta pentru unitate fast food pentru prepararea si montarea meniurilor. Zona Orhideelor; (0762.570.925 mihaiandrei1991@yahoo.com 2487. Shaormar si bucatar Fast Food din

2489. Shaormar, bucatar, ospatar, necali-

ficat; (0722.295.520

2490. Shaormar, societate comerciala

angajeaza shaormari, salariul de 2400 Lei, pentru urmatoarele Centre Comerciale: Plaza Romania, Vitan, Promenada si Baneasa.Asteptam sa faci parte din echipa noastra; 2.400 L; (0727.561.605/ 0764.231.514 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 2491. Shaormari 2.500-3.000 lei, lucra-

tori comerciali fast food cu si fara experienta 2000 lei, ajutor bucatar 2000 ron, lucratori gratar, rotisor, friptuza 2000 lei, personal bucatarie cu si fara ex., (0734.225.024 Chickengrillvitan@gmail.com 2492. Shaormari cu/fara experienta Primo fast food, angajeaza shaormari cu si fara experienta. Salarii atractive, bonusuri, target la vanzari, tips; (0767.599.151 office@primofastfood.ro 2493. Simigeria Matei cauta pizzeri,

patiseri, modelatori, zona Afi Cotroceni sau Ap. Patriei, program 9 ore 6 zile/ 7. Se poate opta si pentru program o zi-o zi libera. Salariu 2.000 lei, bonus, 2.000 L; (0767.565.640/ 0721.280.038 arimotorsro@gmail.com 2494. Simigeria/ pizzeria Luca angajeaza

sofer angajam sofer cu experienta pentru transport produse patiserie. Oferim contract de munca, salariu 1800 lei, program 1 zi cu 1 zi. Pentru mai multe detalii va rugam sa apelati numarul din anunt; (0744.783.217 2495. Slefuitor, pregatitor vopsitorie cu minim de experienta. Punct de lucru pe Soseaua de Centura aproape de Berceni, se asigura transport. Salariu 1600-1800 lei. Detalii la tel.; (0733.882.160 andrei.floroiu@bruag.ch 2496. Socar angajeaza la statia peco Vestem, Sibiu lucrator gestionar disponibil pentru: lucrul cu clientii, program in ture, lucru cu casa de marcat, gestiune de marfa. Persoanele interesate pot trimite CV la mail: recrutare@socarpetroleum.ro 2497. Societate Comerciala angajeaza sofer profesionist TIR pentru comunitate cu card tahograf si atestat de marfa. Salariu 2.000-2.200 euro. Se sta pe comunitate 1 luna jumatate si pe tara 10 zile; (0724.275.244 2498. Societate comerciala, cu sediul in Bucuresti, angajeaza in conditii bune de munca, salariu motivant si bonuri de masa: strungar comanda numerica, strungar universal, lacatus confectii metalice, bobinator masini electrice, controlor calitate, tamplar universal, muncitor necalificat (pentru curatenie in incinta societatii); (031.425.12.14/ 0755.073.558

2477. Servanti pompieri, dispeceri, agen-

ti de securitate Securitas angajeaza agenti de securitate (barbati) din Bucuresti si Giurgiu, punct de lucru in Bucuresti, minim 8 clase, atestat, aspect fizic placut. Transport gratuit Buc-Giurgiu/ retur; (0749.050.576/ 0747.225.916 iulian.draganete@securitas.com.ro 2478. Service auto angajeaza mecanici,

2448. SC Calipso, angajeaza lucratori cali-

Angajeaza mecanic, tinichigiu si vopsitor auto, salariu negociabil (021.637.03.66/ 0728.625.820

electricieni, tinichigii, spalatori; (0723.581.680

2501. Sofer angajam sofer distributie marfa categoria B. Angajam sofer distributie marfa categoria C. Zona: Progresul, comuna Jilava; (0737.995.905 2502. Sofer angajam soferi pt autoutilitara

3,5 tone, curse in Bucuresti si in afara. Salariu 1800-2000 ron. (0741.113.395 2503. Sofer angajez sofer taxi, carte de

vatorist, cazare si salariu avantajos. (0763.049.026 2505. Sofer autobuz pt. societate transport persoane. Conditii obligatorii: permis categoria D, card tahografic, atestat transport persoane. pentru zonele limitrofe, (0738.842.888 gsm.trans@yahoo.com

auto in sectorul 2, 1.700 L; (0765.000.200/ 0799.400.300 2508. Sofer cu masina firmei pentru Uber Romania. Conditii: varsta minim 22 de ani, permis minim 1 an 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2509. Sofer de tir angajez;

(0763.041.200

2510. Sofer distributie, cu experienta, pt.

laborator cofetarie zona Berceni, Metalurgiei, conditii atragatoare si salarii pe masura. Sunati de luni pana vineri intre orele 10.00-15.00, (0737.023.140 2511. Sofer Firma cu sediul in oras Pante-

2479. Service auto multimarca, sector 1

ale in incinta complexului Cosmopolis, program luni-vineri 09:00-18:00 sambata 09:00-14:00, salariu 1500 Ron 1.500 L; (0763.849.084 aqua.instalatii@yahoo.com 2518. Sofer pentru autovehicul special pompa beton. Calificare si experienta profesionala. Locatie com. Sindrilita, jud. Ilfov; (0723.283.903 hr@defne.ro 2519. Sofer pentru societate. Dispecerat

Speed Taxi. Tel: (0723.540.951

2520. Sofer pentru Uber Select si pentru

aplicatie online cu masina firmei 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 posesor permis auto cat. C . Va rugam trimiteti CV la adresa de e-mail; (0777.112.226 office@soimiigs.ro

2523. Sofer sc angajeaza soferi. Atributii: realizare livrari la locatii specifice (majoritar Bucuresti). ne dorim: sofer cu experienta, posesor de categoria B sau B + C, seriozitate si disponibilitate resurseumane@promaxadv.ro 2524. Sofer taxi atestat valabil, fara cazier

taxi, domiciliu stabil Bucuresti, pentru Logan, benzina cu gaz, ac, obligatoriu carte munca, (0732.669.734 2525. Sofer taxi pt. societate, dispecerat

Speed. Tel. (0723.540.951

2526. Sofer tur retur Romania-Germania-

Romania, atestat marfa, card tahograf. (+40731027409 dumitru.mihai34@yahoo.com 2527. Sofer auto mare tonaj (cimentruck),

SC Sut Carpati SA angajeaza in conditiile legii, sofer auto mare tonaj. Se ofera salariu atractiv, bonuri de masa si prime de sarbatori. Sunati la tel. de luni pana vineri, intre orele 08-16; (0728.984.838/ 0756.113.095 androneg@yahoo.com 2528. Sofer autobasculanta 8x4, cu experienta, in Bucuresti. (0729.646.406 mihaita.trans@yahoo.com 2529. Sofer autocamion abroll 5000/luna, soferi profesionisti pentru camioane cu sistem Abroll. Se cere experienta min. 3 ani, disponibilitate deplasari in tara. Se poate oferi cazare. Salariu 3900 lei+50 ron diurna pe zi +bonus km efectuati. 5.000 L; (0725.333.503 2530. Sofer autoutilitara 3.5 t fabrica de carne angajeaza sofer cu experienta pentru autoutilitara de 3.5 t.Oferim salariu atractiv, asiguram 1 masa si decont transport. Pentru persoanele din alte localitati asiguram cazare si masa; (0727.857.390 resurseumane@prodafum.ro 2531. Sofer autoutilitara 3.5t - 2 posturi cerinte: permis cat. B, experienta post similar 3 ani, certificat ADR avantaj. Atributii: intocmire acte, incarcarea manipularea marfurilor, deseurilor. Beneficii salariu fix, telefon, bonus lunar 1.800 L; (0759.013.277 office@idealconsulting.ro 2532. Sofer B sector 5 Fabrica de paine angajeaza personal pentru postul de sofer cat. B. Salariul se discuta in cadrul interviului. Program de lucru: 5 zile/ sapt+2 zile libere, 04:00-12:00; 2533. Sofer B si B+ C+E, cu sau fara experienta, Firma Siraco Trans, angajeaza soferi cat B pentru comunitate si soferi B, C, E pentru transport intern, extern turretur sau comunitate. Garajul este situat in zona IMGB. Puteti suna la nr; 4.000 L; (0723.355.712 adrian.florescu@siracotrans.ro

angajeaza soferi categoria B + E; (0723.567.941

2507. Sofer cu experienta pentru service

Romania angajeaza servanti pompieri cu atestat si experienta in domeniu de minim 1 an.Oferim contract de munca cu norma intreaga, plata orelor suplimentare. (0766.686.135

cu UBER. Salariu fix+bonusuri. Detalii la telefon, (0784.039.818/ 0726.449.876 2517. Sofer pentru alimentare cu materi-

2500. Societate panificatie angajeaza in Dascalu, Ilfov: soferi distribuite, personal calificat productie panificatie, gestonari livrare; (0725.808.809 cristi@smpberlin.ro

2476. Servant pompieri Grupul Feqs

2475. Selectie agenti paza atestati, zona

2516. SOFER pe masina firmei in relatia

2534. Sofer B tonomate cafea Otopeni Angajam urgent baieti necalificati pentru alimentare tonomate cafea pentru fabrica. Salariu: 1450 ron net, tichete 200 ron. Program: 08:00-16:00 L-V. Zona Otopeni. Cerinte: minim 10 clase. Detalii la telefon, 1.650 L; (0733.409.308

Pantelimon - Branesti; (0799.593.583

sefi tura, obiective Bucuresti; (0753.258.914/ 0753.258.921

Uber Select si Taxify. Varsta minim 25 de ani. Detalii la telefon. 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2499. Societate de constructii angajam: fierari betonisti, zidari, rigipsari si macaragii. Contract de munca, asiguram cazare si masa, salariul in functie de calificare. Solicitam seriozitate maxima. Lucrari in Romania, Italia si Germania. Trimiteti mesaj la nr. de telefon si va contactam noi; (0040769682952

2506. Sofer cu categoria B cu experienta pentru distributie in Bucuresti si in tara cu domiciliu in sectorul 3, peuntu interviu va asteptam la adresa str. Drumul Lunca Prutului nr. 75-79 sec. 3, intre orele 10-16 1.800 L; (0785.298.901

2474. Sefi obiective, inspectori securitate,

2515. Sofer inchiriez auto pentru protocol,

2522. Sofer profesionist in zona Otopeni (Balotesti), Ilfov pentru camion 7.5 tone, 12 tone si 18 tone (categoria B, C), transport intern (in tara) de marfuri generale, 3.000 L; (0766.559.278

2504. Sofer autobasculanta si buldoexca-

tura pentru spalatorie auto, oferim salariu motivant+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

2514. Sofer firma servicii funerare angajeaza sofer cu permis cat B. Salariu atractiv; (0721.511.144/ 0763.631.813 tane.annya@yahoo.com

2488. Shaormar, angajez shaormar fast food Otopeni, cu sau fara experienta, contract, o masa gratuit, transport, platit; (0721.462.315

2472. Sef tura in Centrul Comercial din

2473. Sef tura spalatorie auto angajam sef

2513. Sofer Firma de construc?ii angajeaza sofer detinator de permis categoriile B si C, din zona Cornetu, Bragadiru, Clinceni, Mihailesti, Tufa. (0726.507.020

2521. Sofer profesionist cu experienta,

munca, masini foarte bune si foarte bine intretinute, plan 110 lei si 115 lei, (0761.061.147/ 0722.703.737 Floremiexpert@gmail.com

zona Theodor Pallady, la program 8 h/zi, salariu avantajos, tichete de masa. Detalii la (0786.810.532

2512. Sofer firma de colectare angajeaza soferi cu experienta minum un an, cu abilitati de comunicare si promovare a serviciilor prestate. Oferim salariu atractiv pe masura performantelor dvs; 2.000 L; (0732.925.706

Bucuresti (zona Stefan cel Mare) angajeaza Shaormar si Bucatar cu experienta in bucataria orientala. Cei interesati poti suna la; (0747.333.102

2471. Sef statie, sef tura, lc, ospatar, bucatar, Sc Hpy and Pepper Srl angajeaza pentru punctul de lucru statia Rompetrol Downstream situat in Otopeni/ Calea Bucurestilor, nr. 216-218, oras Otopeni, jud. Ilfov, personal calificat si necalificat. (0724.051.489 hpypepper@yahoo.com

2447. SC Blaksea Suppliers angajeaza muncitori depozit cu sau fara experienta, salaru atractiv + decontare abonament (RATB si metrou); (0722.450.798

ficati si necalificati pentru constructii funerare si servicii funerare; (0722.329.284

2480. Service Automulti Marca Berceni

limon angajeaza sofer permis cat. B, cu experienta pe duba pentru livrari de marfa, program l-v 9-18, s 9-13. Carte de munca, salariu atractiv, 1.700 L; (0770.361.755/ 021.350.20.35 secretariat@topk.ro

2535. Sofer B+E Firma de constructii

2536. Sofer B, C pe Mitsubishi Canter (7450 kg). Locatie Voluntari. Salariu 2300 ron. CV: 2.300 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro 2537. Sofer B, C Societate comerciala cu

sediul in Bragadiru angajeaza sofer posesor permis cat CE, B si C, atestat marfa, cunoscator mecanica, (0735.335.566 2538. Sofer bascula articulata categoria

C+E (cu experienta), pt. transportul de agregate. Garaj in comuna Pantelimon. Salariu 4.500 lei. Mai multe detalii la tel. 4.500 L; (0721.249.083 madalina_pestritza@yahoo.com 2539. Sofer basculanta 8x4, cu experienta pt. firma constructii Chitila. Se asigura cazare gratuita sau facilitati la transport. Salariu net de inceput, 2.400 L; (0755.025.011 2540. Sofer C sau C1, val si fara exp comunitate valabil si pentru incepatori pt. comunitate pe 7.5 t, prelata, salariul este compus din diurna euro + fix in lei = 1500 euro, se lucreaza 6 sapt. cu 2 sapt acasa. 1.500 {; (+40751081551 cornel.mirea@gmail.com 2541. Sofer camion pe comunitate 2.300

euro/ luna, (0743.213.808 roxana.philipe@transeurope.ro

2542. Sofer camion, caut conducator auto

categoria C+E pentru transport frigorific. Bucuresti, sector 4, cu experienta; (0723.472.133 popescu_bodo@yahoo.com 2543. Sofer camioneta 3,5 tone, firma de

constructii angajeaza soferi pentru camionete de 3,5 tone. Sediul este in Domnesti, Ilfov, (0722.271.606 2544. Sofer cat B, Sprinter 2010, 3.5 t, cat. B. Punct de lucru Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Fabrica de Pavaje. distributie pavaje Bucuresti si Ilfov. Salariu 2000 lei+ bonus. Interviu zilnic 9-17 la adresa afisata, 2.000 L; (0766.085.523 2545. Sofer cat B, muncitor necalificat angajam muncitor necalificat cu permis categoria B pentru atelier mobila zona Bragadiru, Ilfov. Cutam persoane tinere, serioase. (0762.482.484/ 0786.468.800 creativomobili@gmail.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

20 aprilie 2018

23

4

LOCURI DE MUNCÅ 2546. Sofer cat D angajez sofer microbuz

incepator care doreste sa inceapa o cariera intro firma serioasa, cu masini ingrijite, cu posibilitatea, de avansare pe autobuz sau curse special ocazionale; (0733.980.351 2547. Sofer cat D Urziceni pentru curse

speciale Urziceni-Afumati. (0723.694.128 2548. Sofer cat. B pt. firma de catering din

Mogosoaia. Interviu la tel. (0788.515.800 2549. Sofer cat. B, manipulanti depozit,

necalificati, angajam sofer cat. B pentru duba 3,5 t, salariu 1700 Lei, manipulant depozit si muncitori necalificati salariu 1600 Lei in com Jilava Ilfov. Program L-V 1.700 L; (0720.885.522 2550. Sofer cat. C+E si C distributie in

Bucuresti si tara; (0723.349.975/ 0726.116.888

2551. Sofer cat. C+E, semiremorca, Serios, punctual + atestate valabile, fara limita de varsta. Curse locale fixe in Bucuresti. Program in ture. Salariu (net 500 EUR), bonuri masa, decontare transp. Suplimentar abonament med., bonus vechime 2.800 L; (0721.236.300 roxana@lagoudakis.ro 2552. Sofer cat. C+E, semiremorca,

serios, punctual. Se lucreaza in ture. Curse locale fixe in Bucuresti (intre depozite). Salariu, bonuri masa, transport, asig. med., bonus vechime, 2.800 L; (0721.236.300/ 0721.236.300 roxana@lagoudakis.ro 2553. Sofer cat. D, curse speciale Bucuresti, sofer educat si ingrijit, chiar si pensionar, numai cu atestat valabil, nu ma intereseaza card tahograf, masinile se prezinta impecabil estetic si mecanic (0733.980.351 2554. Sofer categoria B Magazin de mate-

riale pentru instalatii sanitare angajeaza sofer categoria B. 11 {; office@cripal.ro

2555. Sofer categoria B Firma curierat frigorific angajeaza sofer categoria B pentru distributie marfa in Bucuresti si in Tara. Se ofera salariu + diurna. Masina ramane acasa la sofer. 2.000 L; (0733.041.903 logistica.bian@gmail.com 2556. Sofer categoria B pentru complex Saftica Resort, sofer pentru livrari pizza si transfer aeroport. Se ofera carte de munca, cazare, salariu 1500 lei plus Tips. Program de lucru 5/2, de la ora 11-23, 1.500 L; (0752.665.595 Radu.hrituleac@gmail.com 2557. Sofer categoria B pentru transport marfuri alimentare. Informatii la: (0722.662.250 2558. Sofer categoria B pt. depozit materi-

ale construc?ii si agregate. Depozit in comuna Pantelimon. Salariu 2000 lei. Mai multe detalii la tel. 2.300 L; (0721.249.083 madalina_pestritza@yahoo.com

2559. Sofer categoria B (duba) Fabrica de

produse congelate, angajam sofer categoria B (duba 3,5 tone, capacitate 6-8 paleti) pentru livrare marfa in Bucuresti. Salariu motivant, bonuri de masa, bonusuri. (40756077484 gmartin@europeanpastry.ro 2560. Sofer categoria B, angajam urgent

pentru distributie produse alimentare. Relatii la telefon (0746.731.022

2561. Sofer categoria B, fabrica de confectii metalice angajeaza sofer pentru achizitii pe autoutilitara 3.5 tone. Relatii la nr. de tel. (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro 2562. Sofer categoria B, C

Aprovizioneaza marfa de la furnizori si o livreaza la clientii companiei. Constituie un avantaj atestatul de transport marfa. loc de munca in sos. Odaii nr. 157-163, sectorul 1, Bucuresti; (0336.401.262 office@chorus.ro 2563. Sofer categoria B, C pentru auto-

basculanta 8/4 in zona BucurestiSalariu motivant. Program 9h/zi (0744.386.347 VGOINVEST@GMAIL.COM 2564. Sofer categoria B, distributie produse alimentare companie de import si distribuite de produse alimentare cu sediul in Bucuresti, angajeaza sofer categoria B pentru operatiuni distributie, plus diverse comisioane, zona Bucuresti; 2.300 L; (0720.044.495 matteo@gelato-mio.ro

2579. Sofer curier pentru sector 5 livrare/ ridicare colete in sector 5, permis cat. B, Forta de munca, Rezistenta la stres si program prelungit. Salariu 1700 Lei net luna. Auto acasa Depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru; 1.700 L; (0766.399.650/ 0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro 2580. Sofer de protocol societate comer-

ciala angajeaza. Cerinte: prezenta agreabila, atitudine impecabila, seriozitate, punctualitate, discretie. Beneficii: salariu motivant; (0731.474.491 cameliadobindas@gmail.com 2581. Sofer de taxi cu atestat, pe Logan,

aer conditionat full, gaz colantate la taxi Pelicanul, Sprinter si Expres Taxi la plan de 500 Lei pe saptamana. Oferim la ramanere pe o perioada de 10 luni 1 an jumate in functie de masina (0767.621.745

SOFER DE TIR, CU EXPERIENTA, ATESTAT, CURSE FIXE, SALARIU ATRACTIV; (0726.150.269/ 0722.928.656

2582.

2566. Sofer categoria C Angajam urgent

sofer detinator al categoriei C. Salariul in functie de experienta. Program: L-V, 8 ore. Contractul se incheie pe perioada nedeterminata. Pentru angajari sunati la numarul din anunt, (0725.061.793 resurseumane.dorin@gmail.com 2567. Sofer categoria C pentru camioneta

platforma, salariu fix, bonuri de masa. Sediul in sector 3, zona Theodor PalladyNu este necesar atestat; (0774.699.394

2568. Sofer categoria C+E si ADR nece-

sar, pentru comunitate; (0723.591.036

2569. Sofer categoria C, pe camion de 7,5

t cu prelata, parcare zona Militari (Rosu). 1800 lei. Detalii la telefon, experienta pe 7,5 t, un avantaj. Locale si tara, in general seara acasa, 1.800 L; (0766.266.423 2570. Sofer categoria C, rog seriozitate,

salariu atractiv; (0765.501.818

2571. Sofer categoria C, socetate comer-

ciala cu sediul in Tunari Ilfov angajeaza sofer categoria C cu atestat pentru camion cu macara. Curse doar local Bucuresti si Ilfov (0762.203.264 bostinagabriel80@yahoo.com 2572. Sofer categoria D pt. cursa speciala, se fac 3 curse pe zi (accept si pensionari), de preferat din zona Jilava, Berceni sau Aparatorii Patriei. Salariu negociabil. Mai multe detalii la tel. 1 L; (0721.249.083 madalina_pestritza@yahoo.com 2573. Sofer categoria D, caut persoana

serioasa pentru curse microbuz sau autobuz, curse speciale in Bucuresti program de luni pana vineri. Weekend liber, salariu atractiv plus bonusuri in functie de capacitatea soferului; (0723.694.128 2574. Sofer categoria D, de luni pana

vineri numai din Militari sau zona km. 44 sau km. 56. De luni pana vineri 2500 lei, 4 curse pe zi. 2.500 L; (0721.600.061 rocritour@yahoo.com 2575. Sofer cu categoria D si atestat, pe maxi taxi Auchan Bucuresti: Berceni, Pallady, Titan, Vitan sau Militari. (0770.893.349 stancan.andreea22@yahoo.com 2576. Sofer cu experienta distributie/

duba, in Baneasa; contabila cu experienta acte primare, Baneasa; (0745.246.825 2577. Sofer cu masina personala, nu mai

veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber si Taxi Fy. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana.http://partners.uber.com/i/y24a y98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2578. Sofer cu permis cat. C, pentru

camioneta platforma, salariu fix, bonuri de masa. (0722.622.353

permis minim 2 ani, engleza nivel conversational, se ofera salariu, bonusuri, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2609. Sofer pentru atelier confectii metal-

ice Atelier confectii metalice, angajeaza sofer masina mica si platforma auto, cu experienta. L-V: 8-18. Pauza 30 min, cm, salariu inceput 1 800 lei net in mana. 1.800 L; (0726.666.333 contact@corturisihale.ro 2610. Sofer pentru depozit pentru distribu-

tie materiale de constructii zona Bucurestii Noi, Straulesti, cautam persoana serioasa. Oferim contract munca, salariu si bonuri masa, mail:comaromtrade@yahoo.com (0744.565.759/ 0765.506.187 2611. Sofer pentru distributie produse ali-

mentare in Bucuresti. Punctul de lucru al firmei este situat in oras Pantelimon (0720.777.444 doruletflorin7@gmail.com 2612. Sofer pentru platforma 3,5 t, catego-

ria B la depozit materiale constructii, zona Protresul (Jilava); (0751.223.138

2583. Sofer delivery pentru restaurantul

Lincontro Otopeni (0748.221.653 crina.stanila1@gmail.com

2613. Sofer pentru societate comerciala cu activitate in constructii, program lunivineri07:30-18:00. Salariul fix motivant net 2200 ron/ luna.Preferam sa angajam din zona Tunari, Otopeni, (0743.100.720 greenvestproduct@yahoo.ro

2584. Sofer distributie masina Sprinter 3,5

2614. Sofer pentru TIR trafic intern,

t, din Afumati, Voluntari, sector 2 si 3; (0753.153.688

2585. Sofer distributie panificatie, sector

2; (0724.094.959

2586. Sofer distributie bauturi, Dagmar angajeaza sofer cat. B pentru distributie bauturi pt. depozitul din sos Chitilei, sect 1 Bucuresti. Relatii la tel intre orele 09 00 18 00 (0722.226.579/ 0722.317.406 radu.rizescu@gmail.com 2587. Sofer distributie categoria C Urgent. Salariu: 2300 net, tichete de masa, sporuri. Program: L-V, 8 ore, in schimburi. Contract nedeterminat. Sunati la numarul afisat pentru detalii; (0725.061.793 resurseumane.dorin@gmail.com 2588. Sofer distributie cu experienta pt.

SC Agrirom, cu filiala in Bucuresti. Cerem si oferim seriozitate. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta intre orele 9:0017:00 (0731.370.464 catalinivan@agrirom.ro 2589. Sofer distributie produse alimentare,

categoria B cu Mercedes 3,5t, in Bucuresti pentru Inter Korex cu sediul in str. Dreptatii nr.1 F, sector 6 (statia de metrou Gorjului). Program luni-sambata 09-17 2.200 L; (021.430.06.26 2590. Sofer distributie, angajam pentru

zona Bucuresti (0737.020.795

2591. Sofer domeniul auto cu sau fara

experienta in domeniul auto (service auto, spalatorie, vulcanizare) in Sectorul 2. Salariu atractiv. Mai multe detalii la nr. (0765.000.200/ 0799.400.300 contact@cafyjr.ro 2592. Sofer duba cat. B Olanda Ro, tur

retur salariu 1.050 euro/luna; contract de munca in Olanda; (tarif. 1,5 E/min+tva). Pentru informatii suplimentare si angajare, sunati la numarul de telefon (0900.310.110/ 0900.310.110 2593. Sofer livrare pizza, program 2

(10:00-21:30) si 2 zile libere. Zona sector 1, (0722.607.226 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com 2594. Sofer livrari manacare la domiciliu

Restaurant Borsalino (Unirii) angajeaza sofer pentru livrari comenzi. Programul este de 2 zile de lucru, 2 pauza. Salariul este negociabil in functie de experienta; (0722.494.583 mosteanuv@gmail.com

2595. Sofer livrator l-v 10:00-16:00, Yellow

Menu din strada Oltetului 11-13, angajeaza sofer livrator cu auto propriu sau pe scuterul firmei. Cerinte: permis cat. A/ B. Program luni-vineri 10-16, salariu motivant, decont combustibil 10%, 1.700 L; (0762.909.026 madalin@yellow.menu www.yellow.menu 2596. Sofer livrator pentru distributie bauturi in Bucuresti, 8 ore pe zi, 5 zile pe saptamana. Salariu 2000, este suficienta categoria B (0722.222.211 mega.sales@xnet.ro 2597. Sofer livrator pentru firma de distrib-

utie. (0742.123.005 concretoffice@gmail.com

2565. Sofer categoria B, transport interna-

tional marfuri, cu experienta si seriozitate, pentru curse internationale doar pe comunitate. Conditii atractive de salarizare, perioada de lucru 5 saptamani cu 7-10 zile libere (0758.057.803 angajam.sofer@gmail.com

2608. Sofer pentru aplicatie online conditii:

2598. Sofer livrator auto personal, companie multinationala deschide noi locatii in: Pipera, Stefan cel Mare, 13 Septembrie, Crangasi si nu numai 5.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

Sofer livrator cu masina proprie pt. Wise Box, companie multinationala de food delivery (livrare la domiciliu/office), 10 lei de comanda (media 350400 comenzi/luna). CV la adresa de mail; (0799.821.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

2599.

2600. Sofer livrator curierat si ajutor sofer,

firma de curierat cu sediul in sector 2, cauta sofer si ajutor de sofer (manipulant marfa) pentru activitate de curierat pe Bucuresti si imprejurimi. (021.252.00.46 OFFICE@BESTCOURIER.RO

2601. Sofer livrator pe scuterul firmei. Companie multinationala angajeaza sofer livrator pe scuterul firmei, dupa 1 an scuterul ramane la tine, proprie, pentru locatia cea mai apropiata de casa, 7 lei de comanda (media 350-400 comenzi/luna). Relatii la tel. sau mail: (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 2602. Sofer manipulant categoria B,

depozit Bragadiru angajaza persoana serioasa, responsabila si muncitoare. Relatii la telefon (0722.296.221 claudiu.mihaila@axial-logistics.ro 2603. Sofer mare tonaj Societate com. din

domeniul moraritului angajeaza sofer mare tonaj, pct de lucru se afla pe DN 7, la iesirea din Chitila. Programul de lucru este programul de condus. Se acorda BM si salariu atractiv; (0746.118.878 angajari.panificatie@gmail.com 2604. SOFER MONTATOR MOBILIER ZONA FUNDENI, ASIGURAM CAZARE, 2.800 L; (0735.887.402

2605. Sofer noapte, educat, auto propriu Sofer de noapte pt. personal si clienti firma Bucuresti. Educat, curat, auto propriu stare f buna, 8-12 ore/ 2.500-3.000 lei, 0762.359.164 Oana/ zi, 0737.634.109 Liana/ noapte, 0720 33.11.66 Mari HR, 3.000 L; (0762.359.164/ 0737.634.109 mari.angajari@gmail.com 2606. Sofer parcare privata angajez sofer

parare privata Airport Otopeni. Sofer categoria B (fara experienta), salariu motivant, bonusuri lunare, (0722.613.859 cars.managemet@wlcauto.ro 2607. Sofer pe betoniera firma MITLIV

EXIM SRL angajeaza sofer pe betoniera. (0728.729.147

salariu atractiv; (0722.351.455

2638. Sofer pt activitati administrative in Bucuresti Sofer cat B pe Logan pentru indeplinirea unor activiati administrative in cadrul firmei. Cerinte: punctual, politicos, 12 clase, corect, utilizare smartphone, sms, whatsup; (0722.826.263

Sofer pt curse speciale, categoria D, microbuz sau autobuz, salariu net pe luna de la 2.600 L; (0764.488.787 2639.

2640. Sofer si manipulant mobila, produ-

2642. Sofer taxi cu atestat, dispecerat

Cristaxi la 24 h, plan 100 lei; (0763.361.901 2643. Sofer taxi cu atestat, Logan 2012,

pla 95 lei, colantate la Leone; (0771.699.150

2647. Sofer taxi 12/24 diverse dispecer-

atestat obligatoriu, carte de munca, va rugam maxima seriozitate (0774.624.345 2645. Sofer taxi pe masina noua sau veche Logan 2011-2017 colantata Speed sau Pelicanul cu aplicatie Clever, orice zona de preferat Drumul Taberei sau imprejurimi. Cautam si schimb pe Drumul Taberei. Rahova. Chitila; (0728.005.505 2646. Sofer taxi Speed si Leone la 12/24 ore, CM + aplicatie si masini la ramanere; (0765.892.022

ate, plan 900 L; (0785.062.890/ 0753.200.780

2648. Sofer taxi cu atestat valabil masini

10 ani si experienta de protocol,nefumator, preferabil din sect 1 si 2. CV la mail; gabriela@metropolitanresidence.ro

Dacia Logan an 2008-2012. Oferim carte de munca, conditii avatajoase, plan de la 90 lei/24h. Mai multe relatii la tel.; (0765.920.047/ 0737.522.547

2618. Sofer Platforma sofer platforma cat-

2649. Sofer taxi cu atestat, bonusuri

egoria C si E cu minim experienta 3 ani; (0766.393.373 sandu.grigore@serviceonedia.ro 2619. Sofer profesionist cat B-C-E pos-

esor de atestat marfa pt un ansamblu cap tractor semiremorca prelata cursele se fac in tara al sfarsitul sapt se face pauza de 45 ore la garaj, salariu fix. (0766.536.179 2620. Sofer profesionist sofer profesionist,

avand cat. B+C+E; atestat de transport marfa, cu experienta de minim 3 ani disponibilitate de deplasari in tara si cunostinte minime de mecanica auto. Pt. alte informatii: telefonic; (0738.003.910 anda.lungu@strabag.com

ron/luna. Firma noastra detine flota de masini pentru activitatea de logistica in regim de transport persoane Uber. Firma este una din societatiile afiliate serviciului Uber, TaxiFy, Black Cab. 2.000 L; (0747.953.371

2641. Sofer T.I.R. tur-retur cu experienta sau incepator, card tahograf, cunostinte elementare mecanica reprezinta un avantaj, resedinta in Bucuresti Pt curse tur retur Ro-Slo-It-RO. Pt detalii sunati la tel. (072432091

2616. Sofer pentru Uber cu masina firmei.

2617. Sofer personal cu vechime mimim

2670. Sofer Uber, salariu de minim 2000

2671. Sofer, bune abilitati de comunicare.

2644. Sofer taxi la 24 de ore, plan 110 Lei,

Se ofera salariu fix + bonusuri+telefon de service. Pentru detalii va rog sa sunati 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

soferi, cadrul perfect legal in parteneriatul cu Uber, detinem flota de masini echipate cu GPL, stare impecabila, service asigurat de noi (0726.605.606 paraschivoiutraian@yahoo.com

cator de mobilier, angajam sofer categ B cu experienta pentru aprovizionare materiale, livrare si manipulare mobilier. Posibilitate castig suplimentar. Popesti Leordeni, apropiere Pepsi, Ford; 2.200 L; (0733.318.308 laramodul@gmail.com

Sofer pentru transporturi agabaritice. Oferim salariu motivant si diurna deosebita, precum si posibilitatea de a lucra intr-o firma de prestigiu, de viitor. Pentru interviu, rugam sunati la tel. sau trimiteti e-mail la: (021.322.34.94 hr@holleman.ro

2615.

2669. Sofer Uber firma serioasa angajam

diverse + libere pe luna, masini intretinute, plan 80-110 Lei; (0760.604.290/ 0785.063.890 2650. Sofer taxi Dacia Logan GPL, detinem service propriu, plan 80-100; (0785.787.878/ 0785.062.890 2651. Sofer taxi Next, auto Dacia Logan 1.4 facelift, dotari full, colantata Next Taxi, tarif 1,77 ron/km, licenta Bucuresti. 120 L; (0742.220.002/ 0768.923.613

Persoana organizata, dinamica, tenace. Disponibilitate la program prelungit, fara antecedente rutiere grave (penal sau cu permis suspendat) (0760.259.456 office.chitilei@caretta.ri

2673. Sofer, inchiriez auto pentru protocol,

2699. Soferi autospeciala vidanja curatitor

Uber si Taxify. Varsta minim 25 de ani. Detalii la telefon 3.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2674. Sofer, urgent pentru restaurant si fast-food. zona Colentina program 09.00 11.00; (0725.230.206/ 0744.648.409 oltean.zelena@yahoo.com 2675. Sofer, bucatar, ajutor bucatar, pizzar

Angajez sofer bucatar pizzar Pantelimon sofer Militari ajutor bucatar Rahova. Conditii si salariu avantajoase; (0760.950.248/ 0726.515.852 2676. Sofer, delegat evenimente, carnet conducere minim 3 ani, prezentabil, pentru firma catering evenimente sector 4, cu contract de munca, salariu net 1800 lei 1.800 L; (0785.600.118 office@ofertecatering.ro 2677. Sofer, muncitori necalificati, sofer cat. B (cat. C) transport deseuri reciclabile.Program luni-vineri, 8 ore pe zi. Zona: Statia de metrou Pipera. Pentru detalii contacti-ne telefonic (0761.320.573 office@urbancr.ro 2678. Sofer, om intretinere, angajam om

intretinere posesor de carnet de conducere in cadrul hotelului Levor, in aproprierea Pietei Victoriei; (0735.300.399 liliana.chiracu@hotellevor.com 2679. Sofer- livratori auto vinzatoare, casiera, femeie vase, ajutor bucarari si livratori. Pentru Bistro zona Unirii. Salari intre 1500 si 2000 lei. 2.000 L; (0764.590.596/ 0724.124.240 viorelpor@gmail.com 2680. Sofer. Firma de familie angajez

sofer cat. B si om la depozit, sector 2; (0737.372.724

local angajam sofer profesionist pentru transporturi locale la depozitele mari din jurul Bucurestiului de luni pana vineri 20% din transporturi se descarca noaptea, salariu negociabil; (074872446 agtranscom2013@gmail.com 2630. Sofer profesionist pt. international,

categorie C+E, curse tur-retur Slovenia, Croatia, Ungaria, Slovacia, Cehia weekend acasa, 4 curse/ luna dorim o persoana serioasa, stabila, sector 4 Bucuresti, (0722.211.075 mntrans.compex@gmail.com 2631. Sofer profesionist Scania R420 Tan-

dem lungime 19 metri, transport international si intern, detinator permis cat B, C+E, atestat de marfa, card tahograf, contract de munca, diurna, 3.500 L; (0765.701.050 office@agrobiobrichet.ro

2653. Sofer taxi, carte de munca, pe Logan cu GPL, colantat la Speed Taxi, 24 ore; (0768.036.862/ 0722.218.536 2654. Sofer taxi, cu atestat masini noi,

plan de la 100 L, taxi Pelicanu; (0724.205.996

2655. Sofer taxi, Taxi Speed, masini noi,

plan 110/ 24 h; (0763.776.696

2656. Sofer tir cu experienta minim 2 ani,

permis categoriile B, C+E, transport intern de marfuri generale, garaj zona Colentina Bucuresti, salariu intre 3.500 lei-4.000 lei/luna + bonificari la km; (0757.077.333 superspeed.expedition@yahoo.com

htona angajam sofer profesionist pentru basculanta 8x4. Locatie Bucuresti. Asiguram cazare. Salariu atractiv (2400 lei/luna) plus diferite bonusatii. Forme legale; 1 L; (0728.110.078/ 0735.341.350 2636. Sofer profesionist, cu cat. C, in Popesti Leordeni pe autospeciala vidanja (instruire la locul de munca). Program 1 zi cu 1 zi libera. Se ofera cazare pentru cei din provincie, salariu motivant, 2.800 L; (0730.612.742 office@kanal.ro 2637. Sofer protocol cu experienta pentru societate comerciala. Pentru stabilire interviu va rugam sa ne contactati la nr. de telefon; (0734.825.197/ 0742.564.850

2682. Sofer. Societate comerciala anga-

jeaza sofer cat. B+E pt. activitate pe pompa fixa de beton sau echipaj pt. pompa fixa de beton. Activitate in Bucuresti; (0755.747.964 2683. Soferi angajam sofer pentru Uber Select si aplicatie pentru aeroport. Varsta minim 25 de ani. Permis de minim 2 ani;

salariu atractiv; (0785.203.015

2658. Sofer TIR pentru curse externe,

2685. Soferi angajam soferi taxi si Uber;

2659. Sofer TIR intern pe camion frigorific

2686. SOFERI cu masina personala (nu

Turcia, Bulgaria; (0753.153.688

pentru transport intern. Relatii la telefon (0745.671.084 office@translogisticnad.ro 2660. Sofer tir prelata curse interne Ro, angajez sofer pe tir cu experienta, prelata, curse RO. Garajul este in Bucuresti. Se accepta si soferi din provincie Salariu: 1.000 lei + 0.30bani/km. Medie salariu: 3.000-4.000; (0768.270.750 2661. Sofer tir profesionist cu experienta

pentru intern. Salariu pentru 3.500 lei. Caut si ofer seriozitate. Detalii la tel. (0736.344.028

tari. Curse locale 3.200 L; (0730.302.193

2635. Sofer profesionist, companie auto-

Sofer. Firma noastra de curatenie angajeaza sofer cat. B din orasul Giurgiu. Pentru mai multe detalii sunati la tel. (0784.290.183/ 0786.247.805 2681.

2684. Soferi Angajam soferi profesionisti autobasculanta, deservent buldoexcavator cu permis de conducere C-TR, lucrari in Bucuresti si Ilfov, (0738.963.899

2657. Sofer tir curse locale Bucuresti,

2633. Sofer profesionist tir curse tur-retur

tional Curse tur-retur Slovenia, Croatia, Ungaria, Cehia, 4 curse pe saptamana, weekend acasa, salariu motivant, camioane euro 5 automate, dorim o persoana de incredere pt perioada indelungata.

Angajam urgent soferi B pentru alimentare tonomate cafea lavazza. Salariu: 1450 ron net, tichete 200 ron. Program: 8 ore L-V. Zona Otopeni. Detalii la telefon, 1.650 L; (0733.409.308

2702. Soferi C+E curse interne tur-retur Bucuresti, se transporta marfa usoara la contract, camioane tandem 12 tone Euro 5 automate, conditii usoare de munca, salariu fix + diurna, angajam si din tara (0722.211.075 2703. Soferi cat. B 1.700 lei net. Sofer cat. D+ licenta transport persoane valabila2.000 lei net. CV la adresa email/ tel. (0758.109.833 vanzari@tipografiaeurobusiness.ro 2704. Soferi cat. B si muncitori necalificati, firma de reciclare angajeaza, rugam seriozitate; (0771.260.325 2705. Soferi cat. B, oferi cat. C + atestat

marfa, muncitori necalificati, mecanici si confectioner structuri metalice pentru firma salubrizare (0745.031.185 2706. Soferi cat. D cu atestat transport persoane pe curse special regulate, zona Militari A1. Salariul atractiv. Persoana de contact ptr detalii Marian. (0722.713.009 dvalentin.office@gmail.com

2710. Soferi categoria B, CE Se lucreaza

2662. Sofer tir profesionist cu experienta pentru intern. Salariu pentru 3.500 lei. Caut si ofer seriozitate. Detalii la tel. (0767.640.218

2634. Sofer profesionist tur-retur interna-

2701. Soferi B alimentare tonomate cafea

tate angajeaza soferi, cu disponibilitate la deplasari in tara, pentru activitatea de panotaj-mobil. Nu exista limita de varsta, experienta e un avantaj CV-uri la mail. (0723.532.352 contact@mvcom.ro

2632. Sofer profesionist tir caut pentru transport frigorific pe Romania. Cu experienta pe duba frigorifica. Cerinte: permis cat.C+CE. Rog si ofer seriozitate. Salariu motivant. Tel; (0722.236.193

intern si Ue, posesor permis conducere categoria C+E, atestat profesional pentru transport marfa, card digital pentru tahograf (constituie un avantaj), experienta pe rute europene (constituie un avantaj); (0745.025.774

tone TWM, firma reciclare deseuri nepericuloase, angajeaza soferi. Experienta minim 1 an pe duba 3.5t. Disponibilitate pt munca fizica. Venit net lunar: 2000 lei. Contract perioada nedeterminata, (0751.170.501 hr@twmanagement.ro

2709. Soferi categoria B, Firma de publici-

2624. Sofer profesionist categoria C+E angajam soferi profesionisti categoria C+E pentru transport intern. Pentru detalii ne puteti contacta la tel.Salariu: 3.500 L; (0722.687.152

2629. Sofer profesionist pentu transport

2700. Soferi autoturisme si camionete 3.5

ani, firma cu activitate de peste 20 de ani in transporturi angajeaza pentru activitate de transport privat de persoane (Uber, Taxi Fy, Black Cab, Clever Delivery). 15004000 Lei 3.000 L; (0728.508.130 autobusinessride@gmail.com

2623. Sofer profesionist cat. B, C, D, E, experienta minim 10 ani; (0744.325.800

2628. Sofer profesionist cu experienta minim 5 ani pentru transport international ruta Romania - Bulgaria - Grecia - Romania, prelata duba frig. 20 tone; camion 7,5 tone, locale Bucuresti - tara - Romania; sofer cu experienta, profesionist, auto 3,5 tone - locale Bucuresti, sofer cu experienta; (0722.711.117

canalizare, salariu minim 2.200 ron net + tichete masa + prime lunare, permis categorie C, CE, atestat, card tahograf, ADR, disponibil pentru deplasari in tara (0726.680.049

2708. Soferi categoria B vechime minim 2

transport, angajeaza soferi profesionisti pentru transporturi interne Romania) si locale (Bucuresti). Program luni-vineri weekend-ul liber ) Salariu 3500 lei fix + bonusuri 4.000 L; (0735.857.696 Nicubogdan.ro@gmail.com

2627. Sofer profesionist cu atestat Mecano Valmar angajeaza sofer profesionist cu categorie C si E pentru transport utilaje. Sfoerul trebuia sa aiba obligatoriu atestat. Locatia platformei este in Buda, Brgadiru jud. Ilfov. (0784.293.112 vanzari@mecanovalmar.ro

2663. Sofer tir, categoria C+E, garaj Mili-

2664. Sofer tir, pe camion frigorific pentru

transport extern in regim tur-retur. Nu se sta pe comunitate. Relatii la tel.; (0745.671.084

2665. Sofer transport persoane, SC Mad-

com DLS Impex SRL, angajeaza cat. D pentru zona Bucuresti. Salariu atractiv, conditii de munca decente, pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati; (0786.355.169 mirela.bobea@dlsbus.ro 2666. Sofer Uber angajez pe masina

firmei, fizic ingrijit, caracter dinamic, cu un minim de 10 ore pe zi de munca, salariu intre 700-800-1000 Ron saptamanal, bonus de 50 Ron ptr fiecare dumica muncita (0723.861.862 2667. Sofer Uber Bani cu masina person-

ala in relatia cu Uber Romania. Program flexibil. Conditii: masina sa nu fie mai veche de 15 ani. Detalii la telefon. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2668. Sofer Uber firma serioasa angajam

soferi in cadru perfect legal pentru relatia Uber, detinem florta Chervolet Aveo echipate GPL, stare impecabila, mentenanta este asigurata de noi revizie, ulei filtre etc, (0723.861.862

2727. Soferi profesionisti CE curse interne

2728. Soferi profesionisti cu experienta, categoria BCE, Echipa Trans International este pregatita sa se mareasca. Angajam soferi profesionisti cu experienta, categoria BCE, pentru camioane 22 TO, cu disponibilitate de lucru pe comunitate; 1 {; (0745.665.588 madalina@transinternationalsped.com

cefea Angajam urgent soferi cu categ B pentru incarcare aparate cafea. Salariu net: 1200 ron, bonuri de masa 200 ron, bonus. Masina se da acasa. Program: 8 ore/ flexibil. Punct lucru: sector 1/ Bucuresti, 1.400 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com

zina + gaz,, 108.000 km, colantat gata taxi, la 12/24 h, licenta Bucuresti, str. Valea Oltului nr. 20, sector 6; (0766.569.144

2726. Soferi profesionisti pentru societate de constructii. Cerinte: experienta similara, atestat, card tahograf; (0724.214.836

Firma de marcaje rutiere angajeaza soferi profesionisti, categ. C+ E, in conditii bune de munca, salariu motivant. Pentru cei interesati sunati la tel.; (0786.595.179 office@anduna.ro

2707. Soferi categ B incarcare aparate

2652. Sofer taxi pe Dacie 2014, ben-

jam soferi autocamion intern, atestat, salariul 1900 Lei plus ore suplimentare, contract de munca. Rog seriozitate 1.900 L; (0737.450.801 cristina.dumitru@alpenside.ro

2672. SOFER, cu experienta angajam pentru firma de distributie bauturi, zona Giulesti. Mai multe detalii la telefon; (0722.229.927

2622. Sofer profesionist C+E. Societate

card tahograf, domiciliul in Bucuresti. Relatii la tel. (0722.305.890

2725. Soferi profesionisti firma c-tii anga-

tur-retur, Bucuresti, tur-retur, camioane tandem 12 tone euro 5 automate , se transporta marfa usoara, salariu motivant, weekend liber, angajam si din tara; (0722.211.075

enta pentru: transport extern (tur-retur), tir cu prelata Euro 6 (pentru extern, detinator atestat marfa si card tahograf) sau intern (tur-retur), marfuri generale, salariul negociabil. (0761.908.221

2626. Sofer profesionist cisterna apa, cu

Soferi autobetoniera. Societate producatoare de betoane angajeaza soferi autobetoniera, pentru punctele de lucru din Bucuresti- Ilfov. Cerinte: permis categoria C, atestat profesional; (0730.013.814 george.dragne@generalbeton.ro 2697.

2724. Soferi permis cat. B, minim 3 ani experienta camioneta de 4,50 m lungime, persoane punctuale, responsabile, cu spirit de echipa, carte de munca, salariu atractiv. Va rugam sunati dupa ora 17:00. (0722.393.476 vasiletimis@yahoo.com

2698. Soferi autocamion categ. C+E

2621. Sofer profesionist C+E, cu experi-

2625. Sofer profesionist categoria C, angajez sofer categoria C cu experienta in Bucuresti pentru transport local si intern pe autocamion de 18 to. Salariu negociabil. Solicit si ofer seriozitate.Relatii la tel; (0737.540.879 ltt_cc@yahoo.com

2696. Soferi 2000 lei pe luna, angajez soferi 2000 lei pe luna. Mai multe detalii la telefon caut oameni seriosi; 2.000 L; (0773.933.137 sorinpreda8914@gmail.com

(0727.345.946

mai veche de 15 ani ) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2687. Soferi cu masina personala (nu mai

veche de 15 ani) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber si Taxi Fy. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2688. Soferi cu masina personala, nu mai

veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2689. Soferi Firma de transport anga-

jeaza sofer profesionist pentru curse interne, camion 10 tone, salariul motivant. Rugam seriozitate; (0761.675.745 mircea.rapid@gmail.com 2690. Soferi firma serioasa angajam

urgent pentru zona Afumati- Petrechioaia. CV si detalii la email; (0723.970.996 ogrezeanu.daniela@gmail.com 2691. Soferi pentru bascula articulata si

bascula 8X4, mai multe detalii la telefon. (0728.846.246 2692. Soferi pentru firma distributie bau-

turi, cu punctul de lucru langa Carrefour Militari, (021.778.03.98 2693. Soferi profesionisti angajez;

(0741.129.856

2694. Soferi profesionisti categoria D

(0747.045.104 nicoleta.rugina@gmail.com

2695. Soferi societate comerciala anga-

jeaza soferi pentru transport si manipulare deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatii ideali trebuie sa fie persoane serioase si de incredere. Str V. Cascadelor, sect 6; 1.700 L; (0723.670.538

2729. Soferi profesionisti pentru trafic international tur-retur cu camioane de 40 tone. Bucuresti - jud. limitrofe. Deasemeni si pentru transport intern; (0766.070.088 2730. Soferi profesionisti Tir. Ullrich Gruppe, firma germana cu sediu in 34260 Kaufungen angajeaza pentru Germania Soferi profesionisti TIR. Cerinte: permis conducere cat. C+E - obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de TIR (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. www.ullrich-gruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de 2731. Soferi si muncitori necalificati Com-

pania La Fantana angajeaza soferi distributie apa si muncitori necalificati pentru banda. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta de luni-vineri la numerele de telefon din anunt; (0725.050.493/ 0732.713.290 recrutare@lafantana.ro 2732. Soferi taxi cu atestat sau adeverinta

de promovare a examenului de taximetrist, 4-5 libere/ luna+ bonusuri. Masini noi, modele variate, aplicatie Clever, Pelicanul, 105 L; (0764.474.760/ 0721.145.906 taxi.topoffice@gmail.com 2733. Soferi taxi cu atestat valabil 12/24

ore dispecerat Titan autorizatii Ilfov (0752.110.404 apcristea@yahoo.com

2734. Soferi taxi cu atestat, Dispecerat

Cristaxi, 100 lei/ 24 h; (0744.377.851

2735. Soferi taxi cu atestat, fara datorii la

alte firme. Colaboram cu Clever si Star, plan 100 - 110 lei/ zi in functie de masina. Sector 5, 100 L; (0768.923.613/ 0742.220.002 office@etic-asigurari.ro

2736. Soferi taxi cu atestat, pe masini noi (Logan, Renault) de Bucuresti si Ilfov. Plan 105 lei, sarbatori legale libere, contract de munca, concedii. Revizii efectuate de firma. Android si bonusuri. 105 L; (0764.474.760 2737. Soferi taxi cu atestat. Masini noi: motor 0.9; 1.0; 1.2 CP. Plan 115 Lei, contract de munca, asigurare medicala, (0728.729.687 2738. Soferi taxi la 24 ore si echipaj Cristaxi, statie aplicatie, masina an 2010. Relatii la tel. (0770.896.588 2739. Soferi taxi 12/24, masini an 2014-

2015; (0766.569.144

extern 33 zile cu 7 zile acasa. Plata la zi, (0040745776749 jurianatrans@yahoo.com

2740. Soferi taxi cu atestat la 24 de ore,

2711. Soferi categoria D, societate anga-

2741. Soferi taxi cu atestat, la taxi As, taxi

jeaza: mecanic auto, tinichigiu, electrician auto, soferi categoria D. Oferim salariu atractiv. Pentru soferii din provincie asiguram cazare. Informatii la tel. (0730.444.454 ofiice@c-i.ro

2712. Soferi cu masina personala (nu mai

veche de 15 ani) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2713. Soferi cu permis de conducere cat.

D, angajam soferi profesionisti cu permis de conducere cat.D, atestat ARR, card tahograf, pentru transport persoane curse regulate ), in zona Baneasa - Pipera. Relatii la telefon; (0728.872.835 contact@deltatravel.ro 2714. Soferi de tir (Bisarca), angajam

soferi de tir cu experienta,Zona Caserta Italia, Bisarca curse national Italia,program l-v, salariu 2500 euro 2.500 {; (0774.638.564/ 031.422.62.36 cv@redseawork.ro 2715. Soferi din zona Oras Pantelimon si personal din zona Pantelimon, Bd. Basarabia, Ramnicu Sarat, Sos. Fundeni, Bd. Lacul Tei pentru covrigarie - patiserie; (0736.389.833/ 0724.932.154 2716. Soferi distributie, personal calificat productie panificatie, gestionari livrare, operator date contabilitate primara, pt. societate panificatie in Dascalu Ilfov. Tel./ email; (0725.808.809 cristi@smpberlin.ro 2717. Soferi distributie, pt. firma distribu-

tie. Se ofera contract de munca, salariu de baza 1.600 Lei, plus bonusuri 200-400 Lei. Cerinte: permis cat. B si studii, minim liceul 1.600 L; (0722.393.383 adrian.staicu@yahoo.com 2718. Soferi la Uber masini 2007-2017, toate masinile, indiferent de model au instalatie de GPL, 0 Km - 200.000 Km. Cel mai mic comision de pe piata. Se poate lucra si cu masina personala 60 L; (0764.474.760/ 0728.729.687 2719. Soferi livratori cu masina pro-

prie, pt Wise Box Companie multinationala din domeniul food delivery, plata la curse, 10 lei/ comanda cu o medie lunara de 500-600 comenzi. Telefon, CV la: (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 2720. Soferi maxi taxi categoria D, Auchan, plus atestat, zona Auchan Titan, Auchan Militari, Auchan Berceni. Salariu avantajos, pentru mai multe detalii sunati la numarul: 10 L; (0770.893.349 transcyti2002@yahoo.com 2721. Soferi pentru cifa si marfa, societate

transport angajeaza soferi profesionisti de cifa pentru transport local (Bucuresti) si transport intern marfa (Romania), (0730.444.450 hr@cdy.ro 2722. Soferi pentru distrbutie paine Per-

sonal cu experienta in distributie min. 1 an, permis cat. B. De preferat din sectorul 4 (piata Sudului, Piata Resita, Emil Racovita). Program: de la 2 dimineata. Sunati pt detalii, 1.400 L; (0755.651.839 ioana08.recrutare@gmail.com 2723. Soferi pentru masini select in relatia

cu aplicatie online. Varsta minima: 22 de ani. Permis de conducere (de minimum 2 ani) 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

urgent. Relatii la telefon (0768.265.805 Leone, facilitam si obtinerea atestatului; (0740.706.866/ 0733.585.700

2742. Soferi taxi cu atestat, zona Vitan,

auto Dacia Logan, an fabricatie 2012, 1.6, benzina, gpl, full options, foarte intretinute, autorizatii Ilfov, dispecerat Taxi AS. Se ofera carte munca. Masinile sunt aproape noi. Zona Targ Autovit. (0724.203.270 2743. Soferi taxi Meridian si Plus numai la

12h echipaj Logan Facelift Meridian 75 ron/12h,tura noapte Logan 1 zona Ferentari Meridian, Luica 70 ron/12 h, echipaj Logan 2 Meridian plus 87 ron/12 h. Oferim statie+2 app, permis, bi, atestat valabile. 87 L; (0765.500.640/ 0785.096.898 logistar.garage@yahoo.com 2744. Soferi taxi Meridian, Speed cu ates-

tat valabil fara probleme in cazier, pentru Dacia Logan benzina cu GPL, ac, servo directie, facelift, la 24 h. Se ofera contract de munca 8h, sarbatori legale libere, 5 zile libere pe luna, 120 L; (0768.444.420

2745. Soferi taxi Speed, Meridian, Leone,

Cristaxi, cu atestat valabil, pentru Dacia Logan, Renault Megane autoturisme noi 2013-2017, benzina cu GPL, ac, servo directie, la 24h. Se ofera contract de munca, CO, 5 zile libere pe luna. 130 L; (0768.444.420/ 0786.555.444

2746. Soferi taxi, 12 ore/ echipaj, licenta Bucuresti, masini 2014, Apolodor Plus/ Meridian Plus (se poate schimba cererea soferilor) oferim statie +o aplicatie Star; (0765.314.500 2747. Soferi taxi, modelul nou, masini noi, plan 105lei. Android Clever, facilitate acces aeroport, tarif variabil, 100 L; (0764.474.760 2748. Soferi transport intern categoria B+C pentru transportul de generatoare electrice. Locatie: Soseaua de Centura, Tunari.Perioada deplasare: 2-3 saptamani. Venit mediu - 2800 - 3200 Lei net. Conditii decente de munca 3.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 2749. Soferi transport persoane, SC Mad-

com DLS Impex SRL, angajeaza sofer cat. B si D pentru zona Bucuresti. Salariu atractiv, conditii de munca decente, pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati. (0751.148.488 mirela.bobea@dlsbus.ro 2750. Soferi Uber firma partener Uber cautam soferi auto pentru a activa in domeniul transport Uber Bucuresti. Detalii la telefon. Masini bune! Oferim si cerem seriozitate maxima; (0721.970.518 2751. Soferi Uber, firma colaboratoare Uber, recruteaza soferi. Iti doresti sa ai un venit mai mare fara prea mult efort? Te asteptam pentru mai multe detalii la tel. (0722.513.354 lidia_georgiana_grosu@yahoo.com 2752. Soferi Uber, modele variate, cuprinse intre 2009-2018.Sisteme de lucru multiple. Comision 10%, fara alte costuri suplimentare. Contract de munca+ service propriu. Toate masinile au instalatie GPL. 55 L; (0721.145.906 2753. Soferi Uber, se poate oferi si masi-

na. Detalii la tel., 3.000 L; (0761.581.518 vaduva.petrica@yahoo.com

2754. Soferi, angajam pentru transport marfa, mobila, pe autoutilitare de 3,5t, va asteptam, pt. mai multe detalii sunati la numarul de telefon (0784.703.703

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


24

20 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 2755. Soferi, personal primire, calcatorese, croitorese, muncitori necalificati, fochisti, pentru zonele Obor, Pantelimon, Stefan cel Mare, Apaca, Aurel Vlaicu. Conditii excelente; (0755.200.031

2788. Spalator vase, program in ture, sal. 1.400 lei net la 8 ore + spor de week-end + decont transp. pe tura de seara. Raspunde zilnic de spalarea vaselor si de efectuarea curateniei. 1.500 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro

2756. Soferi. Firma transport din

2789. Spalator vase, bonus 500 ron la

Bucuresti angajeaza: soferi profesionsti cu atestari pentru autobasculanta 8 x 4, soferi profesionisti pentru trailere si platforme; mecanici utilaj greu - Vola. Excavatoristi, buldozeristi, buldoexcavatoristi; mecanici de intretinere, utilaje si masini; (0722.100.178 2757. Soferi. Firma de transport anga-

jeaza soferi cat. C, camion 7,5 tone si cat. C+E. Rog seriozitate; (0766.292.401 2758. Solar Diamond angajeaza la recep-

tie fete dragute si sociabile, doar din zona Militari, salariu 1500 Ron 1.500 L; (0784.017.170

2759. SOS Satele Copiilor angajeaza ingri-

jitori copii persoanele interesate pot suna pentru detalii la numarul de telefon sau pot depune CV-ul direct la sediul din Str. Hermann Gmeiner nr. 3-7, Cisnadie, jud. Sibiu; (0734.333.606 andreea.boroanca@sossatelecopiilor.ro 2760. Spalator auto (fata/ baiat) in Calea

Mosilor nr. 78, piata Sfantul Gheorghe; (0742.144.939

2761. Spalator auto cu experienta, aspect ingrijit. Salariu 1200 lei, spalatoria se afla in zona Brancoveanu, vestiar, dus. Ofer comision la tot fara int-ext si bonusuri, carte de munca 8 ore, posibilitate de cazare. 1.200 L; (0727.840.510 sava.matei13@yahoo.com 2762. Spalator auto cu experienta pentru

spalatorie auto cu vad format de peste 10 ani, ofer salariu, comision, carte de munca inclusiv cazare. Spalatoria este situaua in Prelungirea Ghencea nr. 107. Rog seriozitate. (0768.411.929/ 0762.361.825 crimi_viorel2008@yahoo.com 2763. Spalator auto cu experienta, ofer

cazare, 700 L; (0726.443.185/ 0726.570.002

2764. Spalator auto cu experienta, oferim

plata la zi plus comision 50 L; (0765.000.200/ 0799.400.300

2765. Spalator auto cu/ fara experienta,

posibilitate cazare salariu 1.320 lei sau 1.080 lei + comision; (0744.377.851

2766. Spalator auto pentru tura noapte,

oferim salariu atractiv plus comision, 1.200 L; (0765.000.200

2767. Spalator auto pt. Fox, fabrica de

mezeluri. Program: 8-16.30. Perioada nedeterminata. Sector 4. Telefon intre 917, L-V 1.700 L; (0726.718.768 2768. Spalator auto spalatoria auto MR.

Wash este in cautare de 2 colegi pentru pozitia de spalator auto. Oferim salariu 1200 lei net + bonus de performanta. Locatia: Bd Expozitiei (in spatele Autoerebus) (0725.271.135 info@mrwash.ro 2769. Spalator auto spalatorie auto din

sectorul 4, zona Brancoveanu cauta spalatori. Salariul este negociabil; 1 L; (0722.327.601/ 0725.482.458 criscoservimpex@gmail.com 2770. Spalator auto Spalatorie auto pro-

fesionala, situata ultracentral, angajeaza spalator auto. Salariu 1900 lei + comisioane (bacsis intre 140-200 lei pe zi), contract de munca, cazare pt provincie. (0769.603.090 lili_nic@yahoo.com 2771. Spalator auto zona Bragadiru

angajeaza spalator cu sau fara experienta. Pentru detalii nu ezitati sa contactati. (0723.363.584 2772. Spalator auto zona Bucur Obor;

(0726.155.835

2773. Spalator auto zona Dristor, salariu

angajare, pt. restaurant Nan-Jing. Oferim seriozitate, conditii de munca deosebite: salariu, ore suplimentare, sporuri, tips si program flexibil; (0729.777.728 hr@minerva.ro 2790. Spalator, vulcanizator, mecanic, service auto spalatorie, vulcanizare angajeaza personal cu experienta in zona Prelungirea Ghencea Nr 185. Salariu atractiv. Detalii la tel. (0769.633.358 2791. Spalatori auto cu experienta din Bucuresti sau provincie, poate fi si familie de spalatori, salariu intre 1.100+1.500 + procente; (0729.942.777 2792. Spalatori auto cu experienta pen-

tru spalatorie cu vad, salariu 1900 lei, comisioane substantiale. Oferim cazare in conditii de apartament; (0763.656.188 2793. Spalatori auto cu experienta, dorni-

ci de a se integra intr un colectiv deosebit la o spalatorie situata central. Oferim cazare apartament carte de munca salariu 1900 lei, comisioane ce pot depasi 3500 lei pe luna. (0763.656.188 2794. Spalatori auto cu minima experienta ptr spalatorie cu vad format in sectorul 3. Salariu + bonuri masa+ procent. 1.500 L; (0724.370.496

spalatorie auto premium cu vad foarte mare, amplasata in complex comercial. Salariu 1500 ron; 1.500 L; (0755.677.424/ 0741.055.411 2779. Spalator auto Unirii baieti si fete, cu/fara experienta, serios, muncitor, lunar peste 2000lei, comision, bonusuri, vad exceptional, clienti fideli, oferim cazare, echipamente, contract, interviu in locatie intre 8 si 17 2.000 L; (0743.040.444/ 0743.174.433 2780. Spalator auto zona Nicolae Grig-

orescu, cu experienta, salariu 50 lei/zi carte de munca, comisioane, langa metrou Nicolae Grigorescu. Seriozitate maxima. 1.400 L; (0723.340.157 vulpeionut74@yahoo.com 2781. Spalator auto, cazare gratuita, con-

tract munca, pensie-sanatate 8 h, 1250 net, comision servicii (2 lei/m covoare, 100 lei tapiterie, degresari), vad foarte bun, venituri totale peste 1000 e, program 8-19, sector 6. 1.250 L; (0722.236.776 2782. Spalator auto, companie auto, dealer Opel. Salariu fix atractiv, bonuri de masa, bonusuri. (0730.040.988

2783. Spalator auto. SC Auto Car Wash SRL angajeaza spalatori auto cu experienta, seriosi si corecti. Detalii la sediul societatii din Bucuresti, str. Lujerului, nr. 32-34 si la telefon; (0743.333.461 mariana_wsh@yahoo.com 2784. Spalator de vase, RIN Grand Hotel angajeaza personal pentru spalat vesela, tacamuri, pahare; curatat cuptoare, curatenie in bucatarie si cantina. Cautam persoane muncitoare, disponibile pentru ture de zi si noapte (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

contract de munca, salariu, procente. (0724.337.072/ 021.423.10.75

2797. Spalatori auto Spalatorie auto

angajeaza spalatori auto cu experienta, 1.900 L; (0722.349.339 Georgy_taz@yahoo.com 2798. Spalatori auto zona Dristor. Salariu

atractiv. Tel. (0763.332.232

2799. Spalatori auto baieti-fete, cu/ fara experienta, aspect ingrijit. Zona Piata Victoriei, vad format, program 2 zile cu un liber, 1.900 L; (0723.177.850/ 0769.732.243 2800. Spalatori auto cu experienta in zona centrala, vad format de 5 ani, cu experienta, aspect fizic decent, fara cazier, seriosi, conditii de munca decente, echipament lucru, cu plata la zi sau salariu lunar 1500 lei, 1.500 L; (0722.857.660 Malutiservcompany@yahoo.com 2801. Spalatori auto cu experienta posi-

bilitati cazare, zona Casa Poporului, salariu 1900 lei brut, comision 25% la cosmetica auto, program flexibil, 8-20, carte de munca, rog seriozitate; 1.900 L; (0723.370.170 2802. Spalatori auto cu experienta urgent sector 3, salarizare 800-1.500, comisoane la fiecare auto spalat (0784.163.033 autototal.complet@gmail.com 2803. Spalatori auto cu experienta minim

un an pt. spalatoria Red Wash, salariu 1900 lei brut carte munca, conditii de munca deosebite, bonusuri atractive. Zona Liberty Mall Trafic (0726.483.884 dragosstoica99@yahoo.com

2804. Spalatori auto cu experienta, contract de munca, program de la 8:30-19:00, salariu 1200 lei + procent la tapiterie si polish, trafic intens. Marasesti nr. 14 langa gaze. Va asteptam la adresa cu copie buletin, 1.200 L; (0732.982.982 2805. Spalatori auto cu experienta, salariu, comision la fiecare auto, urgent, sector 3, (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com

lunar, salariu 1200 lei plus procente. (0724.337.072/ 021.423.10.75

enta salariu, comisoane la fiecare auto spalat, urgent, conditii avantajoase; (0784.163.033 autototal.complet@gmail.com

lei Spalatorie auto zona Vatra Luminoasa, Megamall Pantelimon, angajam fete sau baieti. Program de luni - sambata 9-18, duminica inchis, 1.000 L; (0771.070.176 bgdwash@yahoo.ro

2809. Spalatori auto zona Baneasa con-

ditii avantajoase, asiguram cazare gratuit, 1.800 L; (0763.690.215 sibflorin@yahoo.com 2810. Spalatori auto, angajam spalatori

auto cu experienta, oferim salariu mare + comision 20%; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 2811. Spalatori auto, avem 2 posturi

libere spalator auto, cu carte de munca. Program o zi cu o zi. Nu oferim cazare.Acte necesare buletin. Salariu 1100 lei si procente operatii suplimentare. Bd, Timisoara, 34, sector 6. (0729.967.959 2812. Spalatori auto, fete si baieti cu experienta, zona Berceni, salariu si comisioane atractive; (0725.162.543 2813. Spalatori Auto. Spalatoria " La Gill

SRL " , angajeaza spalator auto calificat sau necalificat , ofer cazare gratuita , salariu plus comision; (0744.657.330 la_gill_64@yahoo.com

2814. Spalatorie auto angajeaza spala-

tori, vulcanizatori, mecanici; (0723.581.680

2815. Spalatorie auto si vulcanizare

angajeaza spalatori si vulcanizatori fete si baieti. Asiguram cazare, sos. Chitilei nr. 131, salariu + comisioane, 1.900 L; (0767.533.644 2816. Spital angajeaza barbat si femeie la

curatenie Spital privat din sector 2, langa Arena Nationala, angajeaza femeie si barbat la curatenie, salariu 1300 lei plus 200 lei bonuri de masa (1.500 lei).Contract de 8 ore, se lucreaza in ture. 1.500 L; (0747.796.069 claudiarauti@gmail.com

2817. Spriter Fabrica de preparate traditionale din carne angajeaza spriter. Oferim salariu atractiv, asiguram 1 masa si decont transport. Pentru persoanele din alte localitati asiguram cazare si masa. (0727.857.390 resurseumane@prodafum.ro

Stilist(a) si manichiurista-pedichiurista, experienta minim 1 an pentru salon de infrumusetare sector 6; (0765.817.261

2818.

2785. Spalator la vase si curatenie in bucatarie, vase, legume. Va asteptam la Restaurantul Terasa Florilor, program 2 cu 2 zile, carte de munca. Salariul este de 1600 lei; (0745.147.766/ 0745.147.766 office@terasaflorilor.ro

Bucuresti angajeaza stilit(a) cu experienta, zona Dorobanti. Vad, conditii avantajoase, salariu 2.000-3.800 lei la 13 zile/ duminica liber; (0751.251.411

2786. Spalator vase Hotel 4 stele, zona

2820. Stivuitorist Agentie publicitate

2819. Stilist, stilista. Lant de saloane

Unirii angajeaza personal pentru bucatarie spalat vase. Cautam persoana punctuala si serioasa pentru colaborare. (0755.979.797 fdm@internationalbucharest.ro

angajeaza stivuitorist cu experienta minim 1 an (de preferat in utilizarea stivuitoarelor reach truck). Punct lucru: Magurele,Relatii la tel in intervalul 10:00-18:00; (0736.385.563 office@nanevents.ro

2787. Spalator vase reataurant tip fast

2821. Stivuitorist Compania Ion Mos

food, Salariul 1500lei, se lucreaza 1zi/1zi si 2/2, un week liber la 2 sapt, program 9-22, locatia se afla in mall park lake (DristorTitan).Constantin; (0729.910.157

im tichete de masa, masa calda, salariu net, 1.700 L; (0757.029.705

2826. Stivuitorist lame laterale Cautam

stivuitorist cu lame laterale, depozit de mediacamente, Chitila. Salariul: 2000 + tichete de masa. Program L-V, 1 schimb, 2.000 L; (0755.651.839 ioana08.recrutare@gmail.com

2827. Stivuitorist manipulant, la fabrica

prod. pavaje, punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8, punct reper: floraria Garden Plaza, statie autobus: ICTSMUA. Oferim cazare, 2.500 L; (0766.085.519 2828. Stivuitorist Sindrilita conducerea

2855. Sudori instalatori gaze firma autor-

izata ANRE angajeaza sudor-instalator gaze cu experienta pentru: executie, verificari si revizii instalatii gaze naturale. Oferim: salariu atractiv, masina, telefon, (+40741765935/ +40741765935 contact@proconstructo.ro 2856. Sudori Mig-Mag Firma cu punct de

lucru in Voluntari (langa soseaua centura Bucuresti) angajam sudori Mig Mag, cu experienta in confectii metalice, 600 euro net, (0745.041.992 emilgagiu@yahoo.com

2857. Sudori si lacatusi cu carte de

munca, salariu 500-800 Euro, pentru balustrade inox si fier la metrou, sector 3; (0723.918.217

2859. Sudori, lacatusi, anagajam

2808. Spalatori auto salariu 1.000 -1.500

2778. Spalator auto salariu 1500 ron,

2825. Stivuitorist depozit frig. Ofer-

2854. Sudori angajare, atelier confectii metalice angajeaza sudori cu experienta. L-v: 8-18. Pauza 30 min, cm, salariu inceput 2200 lei net in mana. 2.200 L; (0726.666.333 contact@corturisihale.ro

2829. Stivuitorist, angajam personal

2775. Spalator auto cu experienta fete si

ta, zona Calea Vitan (vis a vis de pompieri) pe langa Mall Vitan. 2 libere pe saptamana, program 9:00 - 20:00, duminica liber; 1.000 L; (+40724582715/ +40724582715 gabilucian09@yahoo.com

tie acoperitoare de pardosele angajeaza stivuitorist autorizat si gestionar pentru depozit. Experienta in domeniu va prezenta un mare avantaj; 1 {; (0756.155.663 acor@superprofil.ro

argon angajeaza SC Metron Instrument SRL, cu sediul in Sos. Bucuresti-Domnesti nr. 86. (0722.281.749

2796. Spalatori auto fete si baieti. Oferim

2807. Spalatori auto cu sau fara experi-

2777. Spalator auto cu sau fara experien-

2824. Stivuitorist calificat, firma distribu-

Salariu deosebit. Persoana contact: (0723.451.735

2853. Sudori calificati sau necalificati in

angajeaza sudori CO2 si electric din Bucuresti sau din provincie. Relatii la nr. de tel., (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro

2774. Spalator auto cu experienta Angajam tineri pentru spalatorie auto si curatare tapiterii pentru locatia din Calea Vitan sector 3. Mai multe detailii la telefon; (0723.462.886 contact@inauto.ro

ta 1200 + 40% procente, oferim contract de munca full time , salariu + comisoane 40% la tapiterii, covoare, ceara. Sector 6 1.200 L; (0767.440.435 Confettura@yahoo.com

2823. Stivuitorist Producator prefabricate angajeaza stivuitoristi, program 7:3016:00, punct de lucru Soseaua BucurestiMagurele. Se accepta si pensionar cu drept de munca; (0723.595.841

2852. Sudor. Cunoastere sudura argon.

nentele, realizeaza imbinari prin diverse procedee de sudura folosind utilaje si echipamente specifice de sudura, efectueaza operatiuni de lacatuserie. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

stivuitoarelor (electric/ diesel). Necesar autorizatie. Oferim masa calda in fiecare zi / 2 mese calde pe zi pentru angajatii din provincie oferim si cazare. Salariu 2.500 Lei /prima luna, 2.500 L; (0725.333.503/ 0725.333.503

2806. Spalatori auto cu plata la zi sau

2776. Spalator auto cu sau fara experien-

2851. Sudor, verifica si pregateste compo-

jeaza stivuitorist se ofera salariu net 1700ron + 300 tichete de masa. Adresa: str. Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4 reper: in spate la magazinul metro Berceni) 1.700 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com

enta, cazare gratuit. Salariu 1200- 1600. Mai multe detalii la nr. (0765.000.200/ 0799.400.300 contact@cafyjr.ro

2795. Spalatori auto cu sau fara experi-

intre 1000 si 1200 lei, 1.200 L; (0763.575.031 autodrive.clean@yahoo.com

baieti, in conditii foarte bune, cu contract de munca, salariu fix, comision la polish, tapiterie, ceara solida, in Bucuresti Str. Branduselor, Nr. 6B, S3 (0766.719.723/ 0764.927.060 magicwash04@yahoo.com

2822. Stivuitorist depozit engross anga-

angajeaza stivuitorist, autorizatie ISCIR , experienta de lucru pe stivuitor , persoana serioasa; (021.352.22.11 office@ionmos.eu

2858. Sudori, fabrica de confectii metalice

pentru postul de stivuitorist in depozit. Beneficii: bonuri de masa, prime sarbatori. (0721.333.590 sigmaprest_logistics@yahoo.com

pentru punct de lucru: Bucuresti, comuna Domnesti, Ilfov (asiguram cazare). (0722.292.798

2830. Stivuitorist. Conditii de angajare:

cazane din Bucure?ti angajeaz? sudori, tehnician chimist, automatist centrale termice. Informa?ii la telefon: (021.410.46.00

2831. Stivuitorist. ICME Ecab SA Cablel - fabrica de cabluri electrice angajeaza -pentru stivuitor de 5-7 tone - (autorizat ISCIR). Se ofera conditii foarte bune de salarizare, plata orelor suplimentare, prime lunare, prime cu ocazia sarbatorilor si tichete de masa. Candidatii interesati sunt invitati zilnic intre orele 09:00-13:00 la sediul companiei din Str. Drumul Intre Tarlale, nr. 42, Sector 3. Relatii la telefoanele: (021.209.01.10/ 021.209.04.15/ 021.209.03.09

Supervizare echipe curatenie angajam personal calificat supervizare echipe curatenie, Bucuresti, posesor permis auto. (0733.733.178/ 021.326.79.79

scoala profesionala, experienta minim 3 ani, autorizatie ISCIR; (0372.129.327

2832. Stivuitorist/ manipulant marfa

manipuleaza marfa cu ajutorul stivuitorului (stivuitorist) si lizei electrice sau manuale; autorizatie ISCIR; experienta de lucru pe stivuitor;pregateste paletii in vederea livrarii ; (021.407.74.88 cristina.stefan@delamode-group.com 2833. Stivuitoristi pentru depozit mar-

mura din Aleea Teisani 137A, Bucuresti. Asiguram stivuitoare noi, carte munca si conditii excelente de munca, pentru cei din provincie asiguram transport si cazare. Program: Luni-Vineri 9-18, Sambata 10-15 (2 pe luna). Relatii: (0723.922.822 2834. Stivuitoristi si manipulanti marfa Angajam urgent stivuitoristi si manipulanti marfa. Salariu net: 1.300-1.900 ron, Bonuri 300 ron, naveta 150 ron, bonus. Program: 8 ore/ L-V. Zona: sector 3/ metrou Republica. Detalii la telefon, 1.900 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 2835. Stivuitoristi si pickeri Bucuresti

barbati cu sau fara experienta, salariu 1500-200 lei, bonuri de masa, transport asigurat, contract nedeterminat, program 8h/zi L-V. Detalii la telefon (0725.477.438 2836. Straulesti, Damaroaia,2 Cocosi complex rezidential pentru societate de paza, cu/fara calificare. Contract de munca legal, program flexibil, salariul net 1.700 lei. 1.700 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com 2837. Strungar pentru Mezo Automotive.

Atelierul este situat in Domnesti Ilfov; oferim transport cu masina firmei si pachet salarial atractiv, program L-V 9-17. Pentru cei din tara oferim cazare (0720.948.512 info@mezoautomotive.eu

2860. Sudori. Societate produc?toare de

2861.

2862. Supraveghetoare sali jocuri de

noroc, urgent fete pentru sali jocuri de noroc in Bucuresti sector 2, cu si fara experienta, oferim salariu motivant, bonusuri si prime de sarbatori, program de lucru in ture 12/24/12/48, (0767.316.158/ 0733.077.435 goodwintimisoara@gmail.com 2863. Supraveghetor jocuri, Angajam urgent personal pentru postul de supraveghetor sala jocuri de noroc in sector 2 Bucuresti, bd. Basarabia cu sau fara experienta. Se ofera training. Program de lucru in ture 12/24,12/48 (0767.316.158/ 0733.077.435 sphinxarena2014@gmail.com 2864. Supraveghetor pentru magazin din mall angajam supraveghetor pentru magazin de lux din Mall Baneasa. Aspect ingrijit, sociabil, placut. Rezistenta la stat in picioare. Astept cv cu foto la email. Telefon; (0722.533.346 magazinglamour2016@gmail.com

foarte buna pentru atelier incaltaminte; (0722.655.749

2868. Talpuitor manual pt incaltam-

inte cu toc aplicat pentru atelier incaltaminte; (0723.123.330

2869. Talpuitor, angajeaza producator de

incaltaminte. Relatii la telefon (0764.407.684

2870. Talpuitor, atelier incaltaminte dama

angajeaza talpuitor manual. Zona 13 Septembrie (0730.097.607 claudiu_bvc@yahoo.com

TAMPLAR cu experienta, PAL melaminat, atelier zona Clinceni, angajez; (0724.238.773 2871.

2873. Tamplar cu experienta in montarea

2842. Sudor salariu 3000 ron, se solicita

calificare de sudorBragadiru Ilfov, 3.000 L; (0722.716.470 Office@totalmet.ro

2843. Sudor arcaerist, craituitor cu proba

de lucru, pentru Bucuresti, sector 4. Relatii la telefon (0734.735.067/ 0734.735.066 2844. Sudor argon cu experienta in sudarea aluminiului; (0722.722.622/ 0799.097.310 argonsud.office@yahoo.com 2845. Sudor argon, slefuitor, lacatus inox

Esti o persoana care iti cauti de lucru in cadrul unei firme unde sa fii respectat, suna-ne, iti doresti stabilitate financiara pentru tine si familia ta, suna-ne. Cautam persoane serioase, punctuale, 2.200 L; (052539138 alin.crintea@gmail.com

2846. Sudor cu experienta in mediu protector, argon, pentru societate comerciala care activeaza in industria alimentara. Calificare sudor.Cunostinte lacatuserie. Permis de conducere cat. B (0745.049.903 birleanu@echorom.ro 2847. Sudor electric. Angajam sudor-laca-

tus 2 in1, sudura electrica cu electrozi, conf. metal. usoare, punct de lucru Otopeni, str. Libertatii nr. 8, punct reper floraria Garden Plaza, statie autobuz ICSITMUA, oferim cazare, 3.000 L; (0724.545.953 2848. Sudor Mig Mag calificat, confectii metalice. Salariu atractiv. Persoana contact: (0723.451.735 2849. Sudor mig/mag + tig, producator de

carenaje pentru masini-unelte de inalta tehnologie, angajam sudor (barbat / femeie) calificat mig/mag si tig. Munca interesanta, conditii impecabile. La 5 min pe jos de Gara Buftea; info@rsq-one.com (0731.355.150 info@rsq-one.com 2850. Sudor pentru sudura in puncte a

inoxului, candidatul ideal experienta de minimum 1-2 ani in sudura in puncte; experienta in urmarirea unor instructiuni de lucru, completarea rapoartelor simple; (+40722609720 Carmendobrota97@gmail.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

2887. Tamplar, executant mobilier, mon-

tator mobilier Mob Large Print SRL doreste sa-si mareasca echipa motiv pt care dorim sa angajam personal pt executia mobilierului, si cu permis auto pentru montajul la client, se ofera 3000 lei si bonusuri. 3.000 L; (0746.579.850 mobilainstilultau@gmail.com

Tamplar, montator, pentru fabrica de mobila la comanda,cautam persoane serioase cu mare experienta. Salariu 23003000 lei net/luna, contract munca 8 ore, program 7.30-16.00 l-v, decontare transport, conditii bune de lucru. 3.000 L; (0723.616.584/ 0784.408.899 office@popartdesign.ro 2888.

2889. Tamplar, muncitor necalificat, sofer,

femeie serviciu, vanzator, vanzatoare, pt. firma de mobila, urgent. Salarii atractive, conditii de munca excelente. Se necesita seriozitate si multa ambitie 3.000 L; (0726.413.443/ 0722.379.109 valentinfidmob@yahoo.ro

2890. Tamplar, proiectant mobilier, fabrica de mobila angajeaza tamplar cu experienta in prelucrarea lemnlui, mdf, pal. (montator mobilier, slefuitor). Salariu atractiv. (0723.200.779 constructmob@gmail.com 2891. Tamplar. Complex de evenimente

din Otopeni angajam tamplar.Program de lucru in weekend.Oferim cazare pentru persoanele din provincie; 2892. Tamplar/ montator mobilier

PAL/MDF, pentru realizare si montaj mobilier magazine, urgent pentru firma de productie publicitara din Bucuresti (0767.234.325/ 0720.342.779 advertisignfly@gmail.com 2893. Tamplar/confectioner mobilier

pal-meserias, firma specializata in realizarea de mobilier din pal, angajeaza cu norma intreaga, tamplar meserias sau nivel mediu de cunostinte in domeniu, pentru productie. Ofer 2500 - 3500 lei salariu; 750 {; (0747.128.376/ 0722.770.294 createmob@yahoo.com 2894. Tamplar/tapiter fabrica producatoare de mobilier, incinta Faur, angajam in conditii avantajoase tamplar/ tapiter. Se ofera salariu motivant. Program de lucru de Luni pana Vineri intre orele 07:00 - 15: 45; (0723.606.863 dan@sofasp.ro 2895. Tamplari pal melaminat cu experienta si operator multipla de gaurit. Salariu incepand de la 2.300 L; (0732.129.210

2897. Tamplari pentru fabrica mobila,

jeaza taietor ghilotina (0723.326.235

2840. Sudor Aqua Therm CO SRL firma

argon pentru atelier confectii metalice. Contract de munca si cazare pentru provincie. Punct de lucru Bragadiru Ilfov, 3.000 L; (0735.377.400

masiv pt. atelier tamplarie zona Colentina. Carte de munca, program 8 ore, luni-vineri, salariu saptamanal 1.750 L; (0740.229.920 bogdanconstantinescu25@gmail.com

2866. Taietor. Tipografia Ex-Libris, anga2867. Talpuitor cu experienta, manopera

limon 161; sector 2program de lucru: lunivineri 8 ore/zi, in 3 schimburi 2.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

2841. Sudor cu experienta electric si

2886. Tamplar universal, slefuitor lemn

mobila angajeaza personal cu experienta in productie mobila la comanda din PAL si MDF. Lucru la banc, scule profesionale, schite 3D cu toate de executie, feronerie Blum si Hafele, 3.000 L; (0786.194.467 victoriarusu@datrimex.ro

2839. Studenti cu sau fara experienta pentru societate comerciala detinatoare a mai multor restaurante pe litoral. Oferim salariu incepand de la 2.000 Lei pana la 4.500 Lei lunar pentru perioada iulie/ august, numai in functie de proba de lucru si seriozitate. Oferim cazare in statiune. Ofer detalii intre orele 10,00-20,00. Contact: (0728.101.352/ 0784.388.122/ 0723.063.031

de instalatii angajeaza sudori (electric si CO2), program 08.00-16.00, carte de munca, pentru interviuri sunati de luni pana vineri intre 09.30 si 16.30 la nr. de telefon; (0724.343.424 office@aquatherm.ro

2885. Tamplar reconditionare mobila din lemn masiv Atelier de restaurare, reconditionare, reparatii mobila din lemn masiv format din 25 de angajati isi mareste echipa. Daca ai experienta sau iti doresti sa castigi banii in functie de pricepere suna-ne, 2.000 L; (0721.332.618 office@savemob.ro

2865. Taietor in banzic si curis, calcator, confectioner atelier de confectii angajeaza personal cu experienta pentru urmatoarele posturi: taietor in curis si banzic, confectioner, calcator, finisat produse confectii (nasturi, butoniere curatat ate etc) (0730.773.889 daniella.cristea@yahoo.com

2838. Studenti an terminal proiectare

firma Accuro cu sediul in Pipera (Jolie Ville - capat autobuz 301), angajam studenti an terminal pentru proiectare sisteme antiincendiu. Cerinte: cunostinte avansate autocad 2d. Salariu motivant. (0726.333.210

2884. Tamplar PVC calificat sau necalificat, zona Sos. Chitilei, Pod Constanta, de preferat cu permis auto; (0723.968.123

2872. Tamplar locatie soseaua Pante-

pieselor de mobilier cat si asamblarea accesoriilor pentru firma producatoare de mobilier la comanda. Salariu, bonusuri si cazare persoanelor din provincie (0784.260.321/ 0722.672.160 office@mobilaromania.ro www.mobilaromania.ro

2874. Tamplar cu experienta in PAL

melaminat, salaru motivant, zona Prelungirea Ghencea; (0729.956.180

Tamplar cu experienta PAL melaminat angajam, punct de lucru zona Ghencea; (0748.300.400 2875.

Tamplar cu experienta, montaj mobilier PAL melaminat, in zona Clinceni. Salariul in functie de performanta; (0724.238.773 2876.

2877. Tamplar cu sau fara experienta pal

melaminat pentru atelier productie mobilier, salariu 1800-3000 in functie de capacitate program 8- 17 sambata liber (0724.089.952 Angheldesign@yahoo.com 2878. Tamplar pal melaminat in

zona Cora Pantelimon; (0722.603.644

2879. Tamplar pal si circularist angajam

cu contract de munca 8 ore L - V. Salariu foarte bun. Salariul este precizat doar la interviu Bd. Iuliu Maniu, sector 6). Societatea noastra ofera stabilitate si seriozitate (0727.081.337 ateliertamplariepal@gmail.com

2880. Tamplar pal si lemn cu experienta, cunostinte lacatuserie, montaje si reparatii, permis B, CM + salariu avantajos; (0734.874.870 2881. Tamplar Pal, salariu net 3.000 lei +

CM, tapiter - salariu net 2.500 lei + CM, frigotehnist - salariu net 2.500 lei+ CM; (0727.247.981

TAMPLAR PAL, ZONA FUNDENI, ASIGURAM CAZARE, 3.500 L; (0735.887.402 2882.

2883. Tamplar pentru mobila la coman-

da, vin taiate si cantuite, program fix, conditii avantajoase carte de munca, salariu 2500 Lei - 3000 Lei 3.000 L; (0762.771.459

2896. Tamplari in Pal si MDF Fabrica de

experienta, salariu 2.500 - 3.000 Lei; (0765.709.700

TANAR fara experienta pentru atelier productie mobila, zona Clinceni; (0724.387.773 2898.

Tanar fara experienta pentru atelier tamplarie angajam, zona Clinceni. Specializare la locul de munca. Cerinte: disponibilitate pentru munca in echipa, indemanare, seriozitate. Contact: (0724.238.773 2899.

2900. Tanar fara experienta, pentru atelier

productie mobilier, in zona Clinceni. Calificarea se face la locul de munca, salariul in functie de performanta; (0724.238.773 2901. Tapiter, tamplar, montator produc-

tie canapele, paturi, mobilier tapitat si mobilier din mdf si pal. Conditii foarte bune, salariu de la 2.500 Lei in functie de experienta cu posibilitatea de a se mari, in functie de rezultate; 3.000 L; (0741.657.595 office@valenteosofas.ro 2902. Tehnician Firma distributie angajam tehnician. Se ofera contract de munca, salariu 1800 lei. Cerinte: permis cat B si cunostinte minime de reparatii aparate electrice, 1.800 L; (0722.393.383 2903. Tehnician aparate cafea Vending

Master SRL Popesti - Leordeni, angajam personal cu inclinatii tehnice pentru reparatii aparate cafea. Experienta in domeniu nu este obligatorie.Trimiteti CV pe mail si va vom contacta; angajari@vendingmaster.ro 2904. Tehnician aplicator, zugrav, soci-

etate producatoare de lacuri si vopsele decorative cu sediul in Popesti Leordeni. Cerintele postului: - Studii medii; - Minim 4 luni experienta in constructii (vopsitorie, tencuire, hidroizolare, termoizolare); Disponibilitate pentru deplasari frecvente ; - Coerenta in exprimare; - Spirit de echipa, indemanare, atentie la detalii; - Disponibilitatea de a invata continuu lucruri noi; Posesor permis de conducere categoria Bfara incidente. Responsabilitatile postului: Realizeaza demonstratii de aplicare a produselor, atat manual cat si mecanizat; Executa mostre de produse aplicate; Executa diverse lucrari de constructii pentru amenajare expozitii; Acorda consultanta tehnica. Detalii la: (0752.224.525 2905. Tehnician automate cafea Craiova revizionarea automatelor de cafea Necta. Se asigura formare profesionala si posbilitatea unei cariere. Cerinte: abilitati tehnicomecanice, organizat, atent la detalii, punctual. Salariu motivant, 2.500 L; (0748.222.951 office@automate-nova.ro 2906. Tehnician electrice si automatizari

Cerinte: abilitati tehnice, limba engleza nivel mediu; (0744.702.060 automatizari.inteligente@gmail.com

2907. Tehnician electromecanic Angajam in domeniul echipamentelor si masinilor de constructii, cunostinte despre motoare termice, permis categ. B, studii medii profil mecanic, cunostinte automatizari generale, (0758.644.374 service@italiastar.ro 2908. Tehnician intretinere instalatii ter-

mice, sanitare Zona Militari; (0735.529.998 office@serviceclimatizare.ro

2909. Tehnician maseur, fata, program

full time, contract de munca in cadrul salii de sport Next Door Fitness. (0787.327.196/ 0787.327.196 contact@nextdoorfitness.ro

2910. Tehnician mentenanta, Hemeius,

SOS Satele Copiilor Romania angajeaza tehnician mentenanta in Hemeius. Persoanele interesate pot suna la numarul sau pot merge direct la sediul din str. Garii, nr. 45, loc. Hemeius. (0734.333.606 andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro 2911. Tehnician reparatii electrocasnice

mari Depanero angajeaza tehnician electromecanic/frigotehnist. Activitatea se desfasoara la un punct de lucru fix. Detalii la numarul de telefon. (0737.362.473 petronela.haragoja@depanero.ro 2912. Tehnician sistem de securitate persoana placuta, gandire pozitiva, usurinta in relationare; Disponibilitate pentru calatorii si pentru program prelungit; Rezistenta la stres; Permis de conducere categoria B (de minim 3 ani); 2.300 L; office@enforce.ro 2913. Tehnician sisteme de calcul si

retea SC Info Service & Computers SRL, cu o vasta experienta in domeniul IT cauta tehnicieni sisteme de calcul si retea. Asteptam cv-ul tau pe adresa de mail; office@iscomputers.ro 2914. Tehnician sisteme de securitate,

alarmare efractie/incendiu, supraveghere video, interfonie/videointerfonie cu permis cat. B. Salariu atractiv; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 2915. Tehnician sisteme de securitate, Instalare sisteme de detectie incendiu, sonorizare, CATV, control acces, cablare structurata. Disponibil la deplasari. CV la mail; Se ofera CM, ore supl, program 8 ore/zi. 3.000 L; (031.437.06.35 angajari@mht-experience.ro 2916. Tehnician sisteme securitate, loc de munca stabil si de lunga durata, experienta necesara, permisul de conducere constituie un avantaj, detalii la interviu, ne aflam in sectorul 4; (0767.574.558 officetriumph@yahoo.com 2917. Tehnician unghii, manichiuristpedichiuris salon vis-a-vis zona Mall Vitan angajam tehnician unghii (+manichiurapedichiura semipermanenta si clasica)in conditii avantajoase.Pentru mai multe detali tel (0737.130.567/ 0722.134.627 ionroxana85@gmail.com 2918. Tehnician, formator mase plastice,

grafician Corel Draw, colantor, machetist pentru firma productie publicitara din Bucuresti sector 3, luni-vineri 9:00-17:30 bonuri de masa. www.printdivision.ro 2.500 L; (0788.231.813 mike@printdivision.ro 2919. Tehnicieni instalatori sisteme de securitate Rpg Security angajeaza tehnicieni instalatori sisteme de securitate pentru, posesori permis cat. B obligatoriu; (0219534 tehnic@rpg.ro; hr@rpg.ro; emil.petcu@rpg.ro 2920. Tehnicieni mecanici utilaje - farma

cautam tehnicieni mecanici utilaje fabrica medicamente. Sediul este in Bragadiru?Transport asigurat de la Pt. Unirii, Bucuresti?3 schimburi (06:0014:00,14:00-22:00,22:00-06:00)Tichete de masa (0749.409.027 recrutare@laropharm.ro

Tehnicieni mentenanta pentru echipa mobila electricieni, instalatori, zugravi, zidari, frigotehnisti, pentru intretinere instalatii sanitare si electrice, tencuieli si zugraveli interioare/exterioare, in sedii banci si cladiri birouri, posesor permis auto, Bucuresti; (0733.733.178/ 021.326.79.79

2921.

2922. Tehnicieni mentenanta, electricieni, instalatori Experienta in echipamente specifice cladirilor de birouri, program in ture 12/24, 12/48 sau de zi 8h/zi, salariu 2200 net la timp, bonuri masa 15 ron/ zi, abonament medical, zona Pipera/ Militari; (0756.040.651 hr@genesisproperty.net 2923. Tehnicieni sisteme securitate fara

experienta, permis auto cat. B; 1 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro

2924. Telesales takeaway.com we're the leading online food delivery marketplace in Romania and part of the fastest growing company in our industry in Continental Europe; (0725.944.518 a.state@oliviera.ro 2925. Tineri muncitori calificati si necalifi-

cati pentru executie si montaj/ instruire in domeniul confectiei si montajului tamplariei de aluminiu si peretilor cortina. Locatie: sectorul 6, Bucuresti; (0744.305.297 dan@eurofatade.ro 2926. Tineri fara experienta pentru pozitia

de picol locatie centrala (Unirii, Universitate). Program flexibil, salariu motivant, bonusuri, masa asigurata. Detalii la numarul de telefon, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

2927. Tineri fara experienta pentru pozitia

de picol pentru restaurantul Stadio (zona Universitate), program flexibil, salariu motivant + bonusuri, masa asigurata (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2928. Tineri inclusiv studenti pentru impartit pliante Vino in echipa Delicios Food. Angajam tineri cu sau fara experienta, inclusiv studenti, pentru impartit pliante pizza. Putem oferi si program flexibil. Oferim intre 10 si 12 lei pe ora, 2.200 L; (0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com 2929. Tineri ingineri pentru instruire in domeniul proiectarii executiei si montajului tamplariei de aluminiu si peretilor cortina. Locatie: sectorul 6, Bucuresti, permisul de conducere constituie un avantaj; (0744.305.297 dan@eurofatade.ro 2930. Tineri necalificati dornici sa invete o

meserie Societate comerciala angajeaza persoane dornice sa invete meseria de instalator in instalatii sanitare, termice si climatizare, permis categ. B reprezinta avantaj. Program L-V, salariu motivant. Sector 4, (0728.966.444 tebysaniterm@gmail.com

2931. Tineri, castigi 1000 lei / seara si te

si distrezi in club, angajam tinere / tineri motivati, engleza conversational, simpatici, sociabili, zambitori ptr recrutare clienti din cluburi, baruri, Horeca. 10.000 {; (0762.359.164/ 0720.331.166 mari.angajari@gmail.com 2932. Tinichigiu angajam tinichigiu auto cu experienta, oferim salariu atractin+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 2933. Tinichigiu auto cu experienta.

Salariu fix intre 3.500 si 5.000 Lei.Autotehnic Service - intersectia Aparatorii Patriei (0721.667.950 office@autotehnic.net 2934. Tinichigiu auto Reprezentanta

service camioane si remorci, angajam tinichigi camioane cu experienta, venituri lunare 2.000-4.000 lei, conditii bune de lucru, Bd. Preciziei nr. 11, sector 6, metrou Industriilor, 4.000 L; (0749.102.523/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 2935. Tinichigiu auto Service auto multimarcaangajeaza tinichigiu auto,locatia este in zona Eroii Revolutiei. (0759.030.644 2936. Tinichigiu auto service de restau-

rare masini de epoca cautam tinichigiu cu experienta si ucenici; (0723.378.385

2937. Tinichigiu auto cu experienta

pentru dealer auto, angajam pentru zona Vitan, salariu+ bonus+ bonuri; (0742.262.532

2938. Tinichigiu auto si vopsitor, service auto angajeaza urgent vopsitor auto cu experienta, si tinichigiu, salariul este foarte bun si program luni-vineri, sambata inchis; (0726.723.411 2939. Tinichigiu auto, candidatul ideal: experienta minim 3 ani in pozitia de tinichigiu auto, calificare in domeniu, cunoaste procesele specifice unui service auto multimarcapersoana responsabila, punctuala; (0770.378.717 alex82razvan@yahoo.com 2940. Tinichigiu carosier calificare profe-

sionala si experienta in executarea de lucrari de pregatire pentru vopsire autoturisme. Asiguram transportul cu auto firma din Bucuresti. Salariu negociabil (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

2941. Tinichigiu vopsitor montator auto cu experienta, salariu 1.500-3.500, conditii de munca, urgent sector 3, Bucuresti; (0761.025.337 autototal.complet@gmail.com 2942. Tip Top- angajeaza vanzatoare pt locatiile din Ferentari, Sebastian, Giurgiului,Crangasi, Bucurestii Noi, Mihaelache, Pipera. Salariul 1650 lei net + 145 lei bonuri de masa, 1.800 L; (0732.672.654 2943. TopAmanet angajeaza operator

amanet Angajam persoane cu sau fara experienta, responsabile si serioase. Reprezinta un avantaj experienta in domeniul vanzarilor. Asteptam CV-ul si foto la topamanet@yahoo.com 2.000 L; (0733.705.704 topamanet@yahoo.com 2944. Trainer. Daca esti in cautare

de un loc de munca unde sa te simti ca acasa, daca esti o persoana creativa, implicata si dornica de a te afirma intr-o echipa tanara si dinamica, noi suntem cei pe care-i cauti. Daca spiritul de echipa si dorinta de invatare te caracterizeaza, atunci esti ceea ce cautam. Asteptam cu interes sa te alaturi echipei noastre de traineri. Pentru mai multe detalii asteptam sa ne contactati la numarul de telefon: (0730.752.752 2945. Transatori locuri de munca esti macelar sau ne poti recomanda unu?Daca da iti oferim £100 bonus.Cautam macelari cu experienta.Poti castiga intre £ 2500 si £ 3000 pe luna.Te rugam sa suni la tel. (+447500845556 andreai@quattrorecruitment.co.uk 2946. TRATTORIA BUONGIORNO LIDO

Angajeaza : bucatar, ajutor bucatar, pizzer, grataragiu, ospatar, picol.Se ofera: transport personal, masa gratuita, posibilitate de avansare, salariu motivant.Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati la: (0723.821.665 cosmin.caciula@citygrill.ro 2947. Trattoria Roz Cafe angajeaza; Trattoria Roz Cafe si Roz Cafe Bistro zona Militari.bucatar, ajutori bucatari, pizzari, livratori. Salarii negociabile. Rugam seriozitate. (0723.504.103 braileanucatalin@yahoo.com 2948. Tucano Coffee angajam ajutor cofetar cu /fara experientaDetalii la numarul de telefon; (0724.643.421 catering@tucanocoffee.com 2949. Tucano Coffee angajam ospatar, barman cu /fara experienta. Detalii la numarul de telefon; (0757.204.444 e.bordian@tucanocoffee.com 2950. Tutti Bistro din Mega Mall angajeaza personal, ajutor de bucatar si pizzar. Program de lucru 2 zile cu 2 zile, mediu de lucru placut, salariu atractiv. Detalii la telefon. (0742.342.225 2951. Ucenic samponez pentru salon Magic, conditii foarte bune, carte de munca, traininguri gratuite. Pentru detalii suna; 1.050 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 2952. Vanzatoare angajam vanzatoare cofetarie sector 2 si 3. Relatii la nr de telefon in intervalul orar 09.00-15.00; (0743.594.344 2953. Vanzatoare angajam vanzatoare,

piata Obor etj 1, domeniul alimentar. Salariu 1800-2500, contract de munca+asigurare de sanatate la Clinica Regina Maria.; 2.500 L; (0771.255.356 2954. Vanzatoare angajeaza magazin

alimentar ultracentral. Rog seriozitate, salariu 1.600 L; (0764.461.614/ 021.313.52.50

2955. Vanzatoare brutarie angajeaza vanzatoare, experienta minim 6 luni; (0799.995.893 office@brotmanufactur.ro 2956. Vanzatoare cabana parc IOR Titan, cu sau fara experienta, dar persoane serioase. Salariu 1.700-2.000 lei. 1.700 L; (0765.614.058 lili_miky_my@yahoo.com 2957. Vanzatoare cabana parc IOR Titan, cu sau fara experienta, program lejer, dar persoane serioase. Salariu 1.7002.000 RON in functie de experienta si de seriozitate (0764.384.338 lili_miky_my@yahoo.com 2958. Vanzatoare cofetarie zona Dorobanti, angajez persoana serioasa, sociabila cu clientii, vesela, program flexibil (o saptamana se lucreaza una nu). Candidatul ideal persoana tanara si fara experienta) 2.000 L; (0720.750.005 Dorobanti140@yahoo.com 2959. Vanzatoare cu aspect placut,

cu sau fara experienta, nefumatoare, daca se poate cu sau fara permis de conducere; (0724.808.509

2960. Vanzatoare cu experienta pentru magazin alimentar situat in comuna Pantelimon. Program 07-22. Salariul 1.500 Ron, 15 zile lucratoare (0726.975.804/ 0727.732.089 costysim2000@yahoo.com 2961. Vanzatoare cu experienta in domeniul lenjerie dama si barbati zona MIlitari. (0765.327.563 2962. Vanzatoare cu sau fara experienta

in incinta magazinului Bucur Obor. Salariu atractiv, va asteptam cu drag; (0722.392.163/ 0720.858.806 2963. Vanzatoare Je Boutique angajeaza consilier vanzari. Pentru magazine de barbaii in Unirea Shopping Center program 10:00. La 19:00. Duminca liber, 2.000 L; (0725.911.679 Louis.juna@yahoo.com

2964. Vanzatoare la magazin alimentar mixt situat in str Margeanului sector 5. Salariu 1800 - 2000. (0761.660.258 cristianmilitaru79mae@gmail.com 2965. Vanzatoare la magazin alimentar

non stop, program in ture, salariu atractiv 10 libere pe luna. Magazinul se afla pe Soseaua Giurgiului in sector 4 (0767.041.109 multiimage@yahoo.com 2966. Vanzatoare la magazin alimentar

situat pe Bulevardul Timisoara, sector 6, Bucuresti. Rog seriozitate. (0721.796.210/ 0761.828.692 2967. Vanzatoare la magazin in Piata

Progresu. Detalii la telefon. (0723.205.928

2968. Vanzatoare la restaurant-

autoservire, zona Piata Victoriei, salariu net, program 8 ore, luni-vineri, 1.700 L; (0724.546.571

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

20 aprilie 2018

25

4

LOCURI DE MUNCÅ 2969. Vanzatoare lucrator comercial in magazin cu incaltaminte din piele in sect. 6. Este necesara experienta in magazin similar. Carte de munca, salariu + comision. Program flexibil; (0727.323.880 2970. Vanzatoare mag. confectii, sos. Giurgiului nr. 125, sect. 4 (0723.501.155 pleteamarius@yahoo.com 2971. Vanzatoare magazin alimentar in sectorul 2. Experienta in domeniu, comunicativa, aspect placut. Salariu foarte atractiv 2.000 L; (0724.280.050 Marius.roman83@yahoo.com 2972. Vanzatoare magazin alimentar

mixt, contract de munca, salariu bun, minim 1700 sector 4 Bucuresti, seriozitate, beneficii; (0722.432.378 2973. Vanzatoare magazin alimentar

zona Vitan-Barzesti, relatii la telefon. 2.000 L; (0762.631.110 vulpeionut74@yahoo.com

3006. Vanzatoare cu experienta

mezeluri - branzeturi, in Baneasa; (0745.246.825

3007. Vanzatoare cu experienta pentru

Centrul Comercial Doraly. Cerinte: seriozitate, cunostinte minime computer, experienta in vanzari en gross. (0760.621.607 karmise.office@gmail.com

Vanzatoare cu experienta pentru doua magazine alimentare mixte din Bragadiru (zona Leroy Merlin si strada Safirului). Program lejer, doua ture, salariu avantajos, mediu de lucru placut. Oferim si pretindem seriozitate. (0721.575.552 3008.

3037. Vanzatoare patiserie program 1 zi/ 1 zi de la 5.30 la 21.30, in zona Tineretului, salariul 2000 lei in mana. 2.000 L; (0769.377.100 gywliano@yahoo.com

3071. Vanzatoare, modelator, cuptorist, angajam pentru fabrica de paine Piata Drumul Taberei. Relatii la telefon; (0722.607.178

3038. Vanzatoare patiserie program 8 ore pe zi, o saptamana de la 5:30 la 13:30 si o saptamana de la 13:30 la 21:30, sambata si duminica liber, zona metrou Stefan cel Mare, salariul 1600 lei in mana, 1.600 L; (0769.800.877 gywliano@yahoo.com

3072. Vanzatoare, oferim cazare pt pers din provincie, in complex IDM Basarab, pentru magazin de haine. Salariu plus procent (minim 1.700 l), contract de munca, cazare (fara costuri de chirie, se plateste doar intrerinerea). Oferim si cerem seriozitate, 1.700 L; (0766.422.676 Hbarbati@gmail.com

3039. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar, salariu atractiv plus comision vanzare; (0765.216.086 3040. Vanzatoare pentru magazin cu

profil sportiv; (0788.527.270

3041. Vanzatoare pentru magazin Doraly Expo market comuna Afumati Ilfov, sos. Bucuresti - Urziceni, km 12.5 salariu motivant, conditii de munca, seriozitate; (0788.333.276/ 0766.886.638 scdiversmarket@gmail.com

3073. Vanzatoare, patiser si modelator covrigi cu experienta, in sectoarele 4 si 5; vanzatoare in domeniul panificatie si patiserie. (0743.278.200 3074. Vanzatoare, program o zi da una

nu pentru patiserie, zona Kogalniceanu, conditii bune de munca; (0724.471.596 3075. Vanzatoare, urgent, pentru

Vanzatori produse alimentare pentru sectoarele 3 si 4. Contract de munca durata nedeterminata, bonuri de masa (15.09 lei/bon), decont transport in Bucuresti. Relatii la: (0724.553.538 3102.

3103. Vanzatori, femeie de serviciu,

lucrator in bucatarie pentru 2 locatii la Piata Victoriei si Pipera, program de lucru in ture luni-vineri. Detalii la tel.; (0756.044.061 3104. Vilo SRL angajeaza electricieni cu

experienta si obligatoriu permis de conducere categoria B; (021.648.80.64 3105. Voila Bistro angajeaza colega draguta Voila Bistro, angajeaza fete pentru pozitia de ospatar. Full time sau part time, conditii excelente de munca, bonusuri, oameni frumosi, clienti minunati, colegi misto. Detalii la tel.; (0726.025.028

2974. Vanzatoare magazin alimentar, Piata Muncii, program 8 h/zi, conditii civilizate; (0722.332.931

magazin alimentar in sectorul 5. Rugam seriozitate 1.500 L; (0720.029.960/ 0720.058.442 colibasanu@yahoo.com

3042. Vanzatoare pentru magazin mini-

magazin de dulciuri in Mall Baneasa. Relatii la: (0735.123.244/ 0726.667.766

2975. Vanzatoare magazin comercial,

3010. Vanzatoare cu experienta pentru magazin alimentar si minimarket tip butic in sectorul 6. Salariu atractiv. Informatii suplimentare la numerele de telefon (0749.074.940/ 0749.074.942

3043. Vanzatoare pentru magazin alimentar Drumul Taberei. Program L-V: 720, S: 7-17, D: 7-15, in ture 2 zile cu 2 zile libere. (0765.790.837

3076. Vanzatoare, vanzator in cartierul 23 August pt. minimarket in sector 3. Carte de munca, salariu brut 1900 Ron, program full-time. Cautam o persoana serioasa si responsabila. Pt. detalii sunati 1.900 L; (0722.687.259/ 0762.866.842

3106. Vopsitor fabrica de confectii metalice angajeaza vopsitor industrial din Bucuresti sau din Provincie. Oferim cazare gratuit. Relatii la nr. de tel (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro

vanzatoare cu minimul de experienta program 8 ore salariu atractiv, oferim seriozitate un loc de munca stabil si solicitam seriozitate, zona sector 5; (0771.067.060 emarket22@gmail.com

VANZATOARE CU EXPERIENTA, MAGAZIN DE CONFECTII SI INCALTAMINTE, ZONA APACA SI ZONA TITULESCU; (0722.319.677

terii din aur si argint. Cautam persoane serioase si responsabile. Salariu fix, plus comision din vanzari. Oferim bonuri de masa si decontare transport, (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro

3077. Vanzatoare,vanzator SC angajeaza vanzatoare, vanzator,limita de varsta 55 de ani pentru minimarket in zona str. Polona, Stefan cel Mare, Calea Floreasca program 7/ore, salariu atractiv (transport, mancar 1.800 L; (0786.461.145 dincamarian74@gmail.com

3107. Vopsitor pentru suprafete lemnoase (MDF). Salariu initial in functie de experienta(1700-2200 lei net). Dupa perioada de proba: majorare salariala, decontare transport si tichete de masa 2.500 L; (0723.165.515 office@woodmakeup.ro

2977. Vanzatoare nou 2018, cu experi-

3012. Vanzatoare Drumul Taberei, cau-

3078. Vanzatoare. Magazin de accesorii dama si hand made angajeaza vanzatoare cu sau fara experienta, program flexibil. Pentru mai multe detalii sunati la tel.; (0736.648.689 banudaniela89@yahoo.com

3109. Vopsitor auto, calificare profesion-

zona Mall Vitan, angajeaza vanzatoare, program 2 ture de zi, 2 libere, 2 ture de noapte, 2 libere, salariul 2000 lei net, colectiv placut, se cere seriozitate, (0732.668.768 voicuadrian2005@yahoo.com

2976. Vanzatoare Minimarket angajeaza

3009. Vanzatoare cu experienta pentru

3011.

market, zona Tineretului, Timpuri Noi; (0722.250.840

3044. Vanzatoare pentru magazin biju-

3045. Vanzatoare pentru magazin market Ne marim echipa, program non stop in ture 2 zile de zi, 2 zile de noapte, 2 zile libere. Magazinul se afla pe Soseaua Giurgiului.Ofer salariu motivat si contract de munca. Rog seriozitate; (0767.041.109/ 0767.041.109 topdinamic@yahoo.com

enta in complexul IDM Basarab (vizavi pod Basarab) in magazin imbracaminte barbati (costume sacouri camasi pantaloni) relatii la telefon. 1.800 L; (0786.869.433 ltricrolux@gmail.com

tam o persoana ingrijita, meticuloasa, agreabila si corecta. Experienta in domeniu constituie avantaj. 1.900 L; (0729.094.719/ 0761.667.123

2978. Vanzatoare pentru aprozar alimen-

urgent cu sau fara experienta, posibil si studenti, pentru perioada de vara. Program o zi cu o zi, salariu atractiv plus bonus. (0736.033.867/ 0765.637.615

3046. Vanzatoare petshop, Aviatiei, zona

3014. Vanzatoare la magazin alimentar program in ture, 2 zi, 2 noapte, 2 libere. Salariu atractiv 10 libere pe luna. Magazinul se afla pe soseaua Giurgiului (0767.041.109/ 0767.041.109 rizeavali@gmail.com

3047. Vanzatoare Piata Moghioros,

tar, zona Obor Tei; (0745.149.999

2979. Vanzatoare pentru cofetarie-patis-

erie. Tel. 021.240.38.60 - Baba Novac si 0786.392.091 - Piata Minis;

2980. Vanzatoare pentru cofetarie-patis-

erie; (021.212.35.40/ 0786.392.091

2981. Vanzatoare pentru magazin alimentar in zona Fizicienilor, salariu atractiv; (0723.326.713 2982. Vanzatoare pentru magazin alimentar in zona Militari Residence, rog seriozitate. Salariul se discuta la interviu, pornete de la 1.400 lei; (0766.074.163/ 0766.546.681 2983. Vanzatoare pentru magazin alimentar in zona Titan, salariu atractiv, rog seriozitate relatii la tel; (0722.359.449 ilie_lixandru@yahoo.com 2984. Vanzatoare pentru magazin cu

textile salariu fix + procent (0728.707.948/ 0740.901.205 berkbimmrc95@yahoo.com 2985. Vanzatoare pentru magazin de textile si mercerie in incinta magazinului Bucur Obor. Salariul incepe de la 1600 ron. Nr. telefon 6 L; (0762.985.453/ 0720.406.308 2986. VANZATOARE PENTRU MAGAZIN INCALTAMINTE IDM BASARAB. SALARIU ATRACTIV + COMISION, 7 LIBERE/ LUNA; 0768.318.382/ 0762.753.104 (0764.039.827/ 0770.408.809/ 0722.218.568 2987. Vanzatoare pentru magazin incalt-

3013. Vanzatoare la Covrigelul din Afi,

3015. Vanzatoare la magazin mixt, pe

Calea Mosilor, de zi sau de noapte. Tudor: 0723.216.477; Irina - 0762.371.030; 3016. Vanzatoare la rochii de mirese,

ofer salariu bun, Complex Europa. Persoana serioasa, femeie; (0767.627.160 3017. Vanzatoare linie calda angajam vanzatoare /casiera pt restaurant linie calda in sect 6, program 8- 23, o zi da o zi nu, salariu 2000 lei net, transport seara, masa zilnic + bonusuri de perfomanta. (0726.337.470/ 0766.969.784 Oanaraducan1977@gmail.com 3018. Vanzatoare magazin paine, Colentina, sector 2; (0724.094.959 3019. Vanzatoare magazin alimentar

2991. Vanzatoare pentru minimarket sit-

uat in zona Unirii. Salariu atractiv. (0722.362.680

2992. Vanzatoare pentru patiserie. Patis-

eriile Auguri isi maresc echipa in Bucuresti. Vino in familia noastra. Program de lucru exceptional. Contract full time. Relatii la telefon. (0743.103.104

2993. Vanzatoare produse de patiserie in Complex Doraly Afumati, conditii optime, relatii la tel. (0723.344.927 2994. Vanzatoare pt. cantina, minima

experienta, program de L-V , incadrare numai cu forme legale, pt detalii dupa ora 15, 2.200 L; (0735.780.844 2995. Vanzatoare pt. cofetarie in sector

2. Salariu net, 1.800 L; (0723.830.104 2996. Vanzatoare pt. cofetarie zona Berceni, Piata Straduintei. Sunati de luni pana vineri intre orele 10.00-16.00; (0723.193.112 2997. Vanzatoare zona Nicolae Grig-

orescu, Piata Titan; (0762.614.620

2998. Vanzatoare zona Tineretului, Dris-

tor, Brancoveanu, pentru magazin alimentar mixt, tura zi si noapte, program flexibil, salariu plus bonus, carte de munca, 1.700 L; (0729.987.011

VANZATOARE - VANZATOR PENTRU COFETARIE, SECTOR 2, ZONA PIATA MUNCII - CAMPIA LIBERTATII; (0735.346.092 2999.

3000. Vanzatoare brutar, modelatoare, personal necalificat. Brutaria Piata Resita sector 4, angajeaza; (0757.821.597 3001. Vanzatoare cofetarie Mihai Bravu cautam o persoana sociabila, responsabila si atenta la detalii. Experienta in domeniu constituie avantaj. 2.300 L; (0729.094.719/ 0731.288.508 gustulpasiunii@gmail.com

VANZATOARE COFETARIE, EXPERIENTA IN DOMENIU, SALARIU 1.950 L; (0732.165.668

3002.

3003. Vanzatoare cofetarie, cu sau fara

experienta, varsta 18-40 ani, situata in sectorul 1, Bvd. Magheru, program 07-21, 2 zile cu 2 zile, salariu net (bani in mana) de inceput 2000 lei. Contract si carte de munca. 2.000 L; (0730.224.457 evolution_1960@yahoo.com 3004. Vanzatoare cofetarie. Cofetaria Arkadia Sector 2 angajeaza vanzatoare . Salariul 1800-2000 lei. Detalii la telefon. (0765.086.964 3005. Vanzatoare complex Europa,

detalii: (0786.237.566

rienta pentru presa. Relatii la telefon; (0721.828.818

3050. Vanzatoare si ajutor de macelar abatorul Peris pentru acest lant de magazine dezvoltat de noi, cautam 10 de vanzatoare si ajutori de macelari, seriosi si motivati sa se alature echipei noastre. (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 3051. Vanzatoare si ajutor de vanzatoare pentru magazin mixt si bar, salariu 2.000, respectiv 1.800, Piata Giulesti; (0725.236.917/ 0734.406.034

3053. Vanzatoare si casier, casiera ama-

3021. Vanzatoare magazin alimen-

tar, cu experienta, pentru tura de noapte. Program 19-07, 2 seri da, 2 seri liber, in Piata Iancului. Salariu 1.700 L; (0734.435.737 3022. Vanzatoare magazin alimentar,

3023. Vanzatoare magazin haine, anga-

Piata Rahova; (0761.969.724/ 0764.995.225

3049. Vanzatoare sau vanzator cu expe-

3020. Vanzatoare magazin alimentar zona Tineretului, cu experienta pentru magazin alimentar sector 4. Program 7-23 in 2 ture. Contract nedeterminat. Salariu 1.700 Lei net. Spor de fidelitate incepand cu 1 an; 1.700 L; (0724.525.800/ 0726.696.391 sirox.comserv@gmail.com

2988. Vanzatoare pentru magazin mate-

2990. Vanzatoare pentru magazin zona

3048. Vanzatoare responsabila si serioasa la magazin de lactate, in sectorul 3, rog seriozitate, 2.500 L; (0752.330.171 vasilecosmingabriel@gmail.com

3052. Vanzatoare si ajutor vanzatoare

aminte in Fashion House Outlet Militari. Program: 1 zi lucrata + 1 zi libera. Cereri: experienta in domeniu, persoana sociabila, punctuala si responsabila; (0768.798.515 mancinifashion@yahoo.com

2989. Vanzatoare pentru magazin mixt, zona P-ta Victoriei. Programul este lunivineri 15:00-22:00 si doua sambete pe luna, iar salariul este de 1700 Ron. Cerem si oferim seriozitate (0724.252.138/ 0728.888.114 pitulice_radu@yahoo.com

program de marti pana duminica, 2.100 salariu + 300 L bonuri, net 2.100 L; (0744.327.060

zona Ozana. Salariu 1.500 lei+ carte de munca. Pentru mai multe detalii sunati la tel., 1.500 L; (0762.605.085

minimarket cu experienta, zona matache gara de nord, carte munca, salariu in mana 2500 lei, 2 zile de zi, 2 zile de noapte si 2 liber, ture de 12 oremagazin nonstop.Seriozitate 2.500 L; (0736.366.233/ 0736.366.362 aioan.mail@gmail.com

riale de constructii zona Hala Traian, salariu atractiv (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com

metrou Aurel Vlaicu. Program flexibil, conditii avantajoase. Salariu net, 1.800 L; (0751.110.789

jez vanzatoare cu experienta haine dama in magazin situat pe Calea Victoriei 14 salariu 1.500 lei, 1.500 L; (0721.295.992 Ilie_emilia_eleonora@yahoo.ro

3024. Vanzatoare magazin Home Depot

situat langa liceul Iulia Hasdeu, Piata Iancului, program doua zile lucratoare cu doua zile libere. Program magazin L-V 920, S:9-17, D: 9-14, salariu net 1400 lei, 1.400 L; (0747.837.979/ 0745.503.179 3025. Vanzatoare magazin mezeluri

zona Tineretului, sector 4. Program 7-14, 14-20,30, sambata si duminica prin rotatie, net 1.600 L; (0722.610.904 3026. Vanzatoare magazin mixt, zona Dristor, salariul net, 2.200 L; (0745.658.958/ 0760.953.032

magazin alimentar, salariu atractiv. (0763.799.984

bil(a), serviabil(a), pentru magazin alimentar, zona parc IOR. Interviurile se tin in str. Campia Libertatii nr. 39 sector 3, 1.500 L; (0726.808.501 3054. Vanzatoare si sofer, angajam van-

zator / vanzatoare si sofer pentru o patiserie cu laborator propriu, in sector 5, Bucuresti (soseaua Bucuresti-Magurele ); (0770.869.943

3055. Vanzatoare urgent pentru mag. ali-

mentar Doua vanzatore pt. magazin mixt alimentar situat in Militari Residence, capat 138, 178. Salariu 1800 lei si carte de munca. Urgent, 1.800 L; (0723.348.476 soniard.grup@gmail.com 3056. Vanzatoare Vulcan si GrandArena

SC Alideea 2014 SRL angajeaza pt. raion mezeluri, salariu 1800 Ron net contract de munca perioada nedeterminata, 8 ore pe zi, este pt. ambele locatii 1.800 L; (0765.183.811/ 0722.663.271

3057. Vanzatoare zona Gorjului Angajez

vanzator/ vazatoare magazin alimentar in zona Pietei Gorjului. Salariu atractiv, carte de munca, trebuie sa aibe putine cunostinte in utilizarea calculatorului. Mai multe detalii la nr de tel. (0760.292.578

3058. Vanzatoare, angajam vanzatoare,

persoana placuta pentru cofetarie-cafenea, zona Pipera-vis-a-vis de British School. Locatie premium, posibilitate de promovare. CV la office@freshfooddelivery.ro 2.000 L; (0742.102.875 office@freshfooddelivery.ro 3059. Vanzatoare, magazin alimentar sector 3 Dristor angajeaza 2 persoane cu experienta sau fara, dar serioase, program in ture sau 8 ore, salariul1500 -1700 net 1.700 L; (0765.000.476 3060. Vanzatoare, patiser/ cofetar, bom-

experienta, zona Ghencea, salariu 2.000 2.500 Lei; (0765.709.700

bonareasa si muncitor necalificat, angajeaza patiserie/ cofetarie/ covrigarie. Program flexibil, salariu avantajos. Detalii la telefon (0746.731.022

3028. Vanzatoare magazin naturist cu

3061. Vanzatoare, pt cofetarie-gelaterie,

3027. Vanzatoare magazin mobila,

minim 1 an experienta in domeniu. Colectiv si mediu de lucru deosebite. Oportunitati de promovare. Salariul promis fara intarzieri. Bonusuri de performanta; 15.000 L; (0724.350.550 lucian_penciu@yahoo.com 3029. Vanzatoare magazin parfumuri in

mall Program : -ture de 5 +1 (pauza) ore 10-16, 16-22), 2 weekend liber, 2 weekend full. Locatia :- magazin tip insula pe galeria comerciala; 2.000 L; (0726.059.333 3030. Vanzatoare magazin tamplarie PVC, vanzatoare magazin de jaluzele, rulouri exterioare, cunostiinte Word, Excel. Showroom-ul nostru se afla in sector 3 Calea Vitan nr.225 www.jaluzele-ro.ro. Rugam seriozitate; (0720.449.944 ellavoicu@yahoo.com 3031. Vanzatoare Mall Grand Arena/Park Lake, angajez vanzatoare pentru stand comercial (insula cu jucarii) la Mall Grand Arena sau Mall Park Lake. Program 10-22. Se lucreaza 2 zile cu 2 zile libere. Salariu fix + comision din vanzari; (0724.250.226 draureliastancu@gmail.com 3032. Vanzatoare market zona Dimitrie Leonida, toate datele si informatiile le gasiti in poza anuntului, 1.650 L; (0740.459.868 Cosmin@kmbautoparts.ro 3033. Vanzatoare nefumatoare pentru

magazin de haine situat in Militari. Se ofera: salariu motivant, bonusuri salariale, zile libere, program normal de lucru; (0767.268.317 ovidiu.deaconu@gmail.com 3034. Vanzatoare operatoare facturare Stil Ambalaj angajeaza vanzatoare-op. facturare pentru a lucra intr-un cadru dinamic si profesionist. Magazinul se afla in comuna Afumati, in incinta complexului Doraly. Cautam numai persoane serioase (0756.109.655 3035. Vanzatoare patiserie cu experien-

ta, program o zi cu o zi (5.30-20.00), Duminica inchis, contract de munca. 1.500 L; (0764.497.270

3036. Vanzatoare patiserie Patiseria Tismana, zona Colentina-Fundeni, angajeaza vanzatoare cu sau fara experienta. Program: L-V 06.00-16.30, sambataduminica liber, salariu 2000 Lei. Relatii tel. 2.000 L; (0734.378.436

in mall AFI Cotroceni, fata/d-na nefumatoare, serioasa, program de 8 h/zi, 5 zile/sapt, in ture. Salariu: 1.400 lei net+300 lei in bonuri de masa + decontare transport. 1.700 L; (0720.682.997 3062. Vanzatoare, urgent pentru taraba

legume piata Crangasi, program 2-3 zile pe saptamana, plata la zi, fara limita de varsta. (0735.547.870

3063. Vanzatoare, vanzator pentru mag-

azin alimentar in orasul Otopeni. Se lucreaza in ture, numai cu carte de munca. Pentru mai detalii sunati intre orele 11-17; (0744.530.188 3064. Vanzatoare, zona Aparatorii Patriei, restaurant Acvila; (0726.849.065 3065. Vanzatoare, agent de vanzari, (magazin Imorom) in incinta unui magazin de produse sanitare de lux, gresie si faianta. Aspect fizic placut, sociabile, spirit de lucru in echipa, comunicativitate, oferim salariu si comision, sec 6. 2.000 L; (0756.602.020/ 0720.204.030 sanitare@yahoo.com

3066. Vanzatoare, casiera magazin nonstop, Titan Societatea Eva Mixt cu program non-stop, dispune de doua posturi vacante pentru functia de casiera/ vanzatoare pentru tura de noapte si tura de zi. Nu se solicita experienta in domeniu, 1.800 lei, 1.800 L; (0766.651.618 Dympandy@gmail.com 3067. Vanzatoare, contabila, patiser,

cofetar, femeie serviciu, angajez. (0721.402.121/ 0721.076.376

3068. Vanzatoare, cu experienta, anga-

jam urgent pentru patiserie-cofetarie, salariu 1800 Ron. Relatii la telefon 1.800 L; (0751.223.653 3069. Vanzatoare, lucrator comercial,

pentru magazin de haine. Contract de munca, salariu, comision, minim 1.700 lei. Daca esti motivata si serioasa te asteptam in echipa noastra tanara. 1.700 L; (0771.226.632 Hbarbati@gmail.com 3070. Vanzatoare, Mall Baneasa anga-

jam lucratoare comerciala pentru insula cu produse cosmetice in Mall Baneasa. Galeria Feeria. Salariu: 2000 de lei. Carte de munca. Program o zi da una nu. Orar 1022. Carte de munca 2.000 L; (0756.533.555 george_agafitei@yahoo.com

3079. Vanzatoare/ casiera, cu experienta

pentru market, zona Colentina, conditii bune, program ture, salariu 2.600 L; (0734.072.088

3080. Vanzatoare/or angajeaza Cofetaria Capsa. Salariu net 1.800 lei. Interviuri zilnic, intre 8.00- 15.30 in Calea Victoriei nr. 36. (0757.645.737 3081. Vanzator pentru restaurant, cu norma full time. Oferim salariu atractiv. Program luni - vineri, 8 ore, zona Piata Pipera (transport asigurat de la metrou pana la locatie) (0753.077.727 global@qsinn.ro

3108. Vopsitor auto cu experienta, in sectorul 2 (0765.000.200/ 0799.400.300

ala si experienta in executarea de lucrari de pregatire-vopsire pentru autoturisme. Asiguram transportul cu auto firma din Bucuresti. Salariu negociabil; (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

3110. Vopsitor auto, pregatitor vopsitor auto cu experienta pentru service auto in sectorul 2, oferim salariu atractiv plus alte bonusuri. Program de lucru flexibil. (0765.000.200/ 0799.400.300 contact@cafyjr.ro

Gemeni angajam vanzator covrigarie zona Pipera (metrou)si pentru Piata Gemeni. Programul este 1 zi lucrata de la ora 5.3021.30, ziua urmatoare libera. Salariul este de 1800 lei; (0737.523.284 3086. Vanzator echipamente frigorifice si

Horeca, TOPK angajeaza reprezentant vanzari cu experienta domeniu vanzari pt showroom. Salariu de baza+comision vanzari. Zona Pantelimon-Ilfov. Sunati pentru programare interviu; (0770.361.755 office@topk.ro 3087. Vanzator linie calda Restaurant/ cantina situat in sectorul 2, Stefan cel Mare, angajeaza vanzator linie calda. Program L-V 7:00-17:00. Relatii la tel. sau email. Salariu 1.700 L; (0735.517.631 contact@thecanteen.ro 3088. Vanzator presa cu experienta, sec-

tor 3, de preferat pensionar; (0722.631.339

3089. Vanzator si modelator covrigarie in

zona metrou Dristor si Podul Basarab; (0735.162.695

3090. Vanzator Statie Peco in Pipera Tunari, Sos. de Centura, salariu net, 1.700 L; (0768.486.400 3091. Vanzator terasa fast-food fabrica

de carne angajeaza vanzator terasa fastfood. Oferim salariu atractiv, asiguram 1 masa si decont transport. Pentru persoanele din alte localitati asiguram cazare si masa; (0727.857.390 resurseumane@prodafum.ro 3092. Vanzator, vanzatoare pentru o casuta comerciala situata in parcul oraselul copiilor, salariu net 1500, varsta maxima 30 de ani, rog si ofer seriozitate, nu deranjati inutil. 3093. Vanzator, lucrator comercial statie Peco, Sos. Oltenitei 217A, sector 4, Lukoil, disponibil pentru lucrul cu clientii, program in ture, lucrul cu casa de marcat, gestiune de marfa.Sos de Centura km 30 Com. Pantelimon, jud Ilfov, (0734.920.701 camiirod@yahoo.com 3094. Vanzator, operator GPL angajez urgent 8-9 operatori Gpl, cu sau fara experienta, cu sau fara atestat de operator. Calificarea se face de catre compania noastra. Salariu+bonusuri. 1.000 L; (0046765823079/ 0771.032.630 alessya_cristyna@yahoo.com 3095. Vanzator, vanzatoare cu experienta pentru Boutique Chocolat Mall Baneasa, salariu 2000 Lei + 200 Lei bonuri de masa + 300 Lei decont transport, target lunar intre 200-500 Lei, 2.600 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com 3096. Vanzator/ vanzatoare tura de noapte la un magazin alimentar situat in zona Rahova.Programul de lucru este o saptamana cu una libera, salariu 1200 lei/ luna. Oferim contract de munca, 1.200 L; (0728.394.390 Mihai_cotic@yahoo.com 3097. Vanzator/ vanzatoare, Shop&Go,

1700 lei casier, lucrator comercial Shop&GO Mega Imagezona Universitate, Sala Palatului, cu sau fara experienta anterioara in comert, flexibilitate si spirit de echipa. Program in ture, contract munca; 1.700 L; (0763.790.911 adrian_bra@yahoo.com 3098. Vanzator/oare pentru departament de branzeturi si mezeluri. Zona B-dul Chisinau (Socului). Salariul 1.500-1.800 lei si carte de munca; (0763.226.393 3099. Vanzatori cu experienta pt.

magazin non stop zona Titan. Salariu f. bun, minim 2.000 lei/luna, program 8 ore/zi, conditii excelente. Tel. intre 9.00- 17.00 (0724.210.770 3100. Vanzatori Fornetti, minima experienta, gospodina, in zona Titan. Salariu f. bun, 8 ore/zi, carte de munca, conditii foarte bune. (0732.408.999 hhtitanatlas@yahoo.com 3101. Vanzatori minima experienta

pt. mini market zona TitanAuchan. Salariu, carte de munca, conditii excelente, 8 ore pe zi, colectiv dinamic, tanar, orele 9-17, 2.000 L; (0732.408.999 hhtitanatlas@yahoo.com

cie. Se asigura cazare; (0766.263.094

3135. Zidari si zugravi cu experienta pentru lucrari in Bucuresti si in vecinatate. Ofer cazare + contract de munca + 150 lei / zi. Urgent, 3.500 L; (0740.652.067 3136. Zidari, dulgheri si necalificati. Mai

multe detalii la tel. (0762.442.006

3137. Zidari, contract de munca full-time, salariu brut 3626 lei, salariu net 2.403 lei (2.088 lei + 315 lei bonuri de masa), nu oferim cazare, punct de lucru zona Auchan Militari, 2.403 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 3138. Zidari, dulgheri caut din zona Moldovei, salariul in functie de cantitatea executata, ofer cazare Bucuresti; (0768.080.030 3139. Zidari, dulgheri, necalificati, salariu

dupa merite. Ofer cazare. Marius, Sos. Grivita-Bucuresti; (0786.379.048

3141. Zidari, zugravi, muncitori necalificati

3113. Vulcanizator cu experienta, salariu de baza 1.600 Ron net, se adauga prime si bonusuri, zona Filaret sau zona Jilava (0756.500.100/ 0754.900.100

3085. Vanzator covrigarie Pipera, pta

3134. Zidari si necalificati pentru provin-

3112. Vopsitor mdf, pregatitor mdf, soci-

3083. Vanzator boutique Chocolat Car-

Baneasa, Feeria oferim salariu fix 1800 Lei net + bonuri de masa in val. de 200 Lei + bonus lunar intre 200 si 500 Lei in functie de vanzari + decont transport in limita a 150 Lei, asteptam cv ul pe email; 2.000 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com

3133. Zidar, fierar, dulgher, zugrav, faiantar, muncitori necalificati, firma de constructii angajeaza pentru santiere in Bucuresti si Ilfov. (0730.557.318 etyc_cci@yahoo.com

sector 3 Bucuresti salarizare 3000-5000 conditii avantajoase; 5.000 L; (0761.025.337

etate comerciala, cu activitatea in domeniul productiei de mobilier, cautam persoane serioase pentru vopsitorie mdf. Salariu intre 2000-2400 lei, cu bonuri de masa cu tot; 2.400 L; (0725.872.091 mabisvb@yahoo.com

3084. Vanzator boutique Chocolat

3132. Wisebox angajeaza lucrator bucatarie interna cu sau fara experienta pentru locatia cea mai apropiata de casa. Se ofera pregatire si suport la locul de munca, salariu de 1.400 - 2.000 Lei net in functie de experienta, program 8 ore/zi. Relatii la tel. sau email; 2.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

3140. Zidari, faiantari, muncitori necalificati, societate comerciala angajeaza zidarifaiantari si muncitori necalificati cu contract de munca incheiat pe perioada nedeterminata. Permisul de conducere reprezinta un avataj. Salariu motivant (0752.272.888

3111. Vopsitor cu experienta auto, urgent

3082. Vanzator Bike - Cafecicleta serios, punctual si responsabil; flexibilitate si suport in relatiile cu colegii cu care interactioneaza direct dar si indirect, astfel incat sa fie asigurat un flux coerent al activitatii; (0720.467.868 robert.popa@maxwifi.ro

refour Feeria. Oferim salariu fix 1800 lei+bonuri de masa in valoare de 200 lei, bonus lunar intre 200 si 500 lei, in functie de performante, decont abonament transport. 2.650 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro

Wise Box,sofer livrator cu masina proprie companie de food delivery (livrare la domiciliu/office) locatii in tot Bucurestiul, 10 lei de comanda livrata(500-550 comenzi/luna , relatii la telefon (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 3131.

3114. Vulcanizator auto cu experienta, in zona Prelungirea Ghencea nr. 107, ofer salariu plus comision din incasari, inclusiv cazare. Rog seriozitate; (0768.411.929 crimi_viorel2008@yahoo.com 3115. Vulcanizator auto cu experienta.

Salariu + comision (0765.030.578

3116. Vulcanizator auto cu experienta;

(0744.377.851

3117. Vulcanizator auto cu sau fara experienta necalificati salariu +comisoan, urgent, sector 5, oferim cazare. (0738.725.588 autototal.complet@gmail.com 3118. Vulcanizator auto cu sau fara

experienta in sectorul 2, oferim salariu atractiv plus comision (0765.000.200/ 0799.400.300 3119. Vulcanizator, auto variant service

roti angajeaza vulcanizator cu experienta, program de lucru 8 ore, salariu fix 3000 ron. 3.000 L; (0784.339.160 3120. Vulcanizatori auto Vulcanizare

auto angajam vulcanizatori auto si ajutori mecanici, salariu 3000 lei, sector 1; (0723.231.235 3121. Vulcanizatori auto cu sau fara experienta angajez vulcanizator auto cu sau fara experienta salariu intre 2000 3000 lei plus comisionprogram flexibil mai multe detalii la nr ; (0765.000.200/ 0799.400.300 contact@cafyjr.ro 3122. Vulcanizatori auto, angajam urgent, preferabil cu experienta, zona sector 2. Oferim salariu atractiv + comision si cazare; (0722.286.420 3123. Vulcanizatori auto. Angajam urgent vulcanizatori auto, preferabil cu experienta, zona sector 2. Oferim salariu + comision si cazare; (0722.286.420 3124. Vulcanizatori cu experienta, salariu 800-2000+comisioane la fiecare auto, sector 3. (0763.903.555 autototal.complet@gmail.com 3125. Vulcanizatori cu sau fara experi-

enta urgent, sector 2 salariu, comision, persoane din provincie, oferim cazare gratuit, 3.000 L; (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com 3126. Weiss Beer Garden din Uverturii132

personal Restaurant Weiss Beer Garden, angajeaza pentru locatie in curs de amenajare situata in drumul taberei Grataragii, bucatari, ajutori de bucatari, picolI, barmani, ospatari, (0723.502.237 oplerbeer@yahoo.com 3127. Wise box deschide noi locatii

in zonele Stefan cel Mare, Pipera, Matei Basarab, Moinesti, Sos. Oltenitei, Bucurestii Noi angajam bucatar, pizzar, ajutor bucatar, operator casier (salariul intre 1.400-2.000 Ron net, program 8 h/zi) CV la mail, relatii la telefon: 2.000 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

Wise box deschide noi locatii in zonele Stefan cel Mare, Pipera, Matei Basarab, Moinesti, Sos. Oltenitei, Bucurestii Noi. Angajam bucatar, pizzar, ajutor bucatar, operator casier (salariul intre 1400-2000 ron net, program 8 h/zi). CV pe mail. Relatii la telefon; 2.000 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

3128.

3129. Wise Box Food Delivery, locatii in

angajam; (0720.680.142

3142. Zidari, zugravi, rigipsari pt. firma de

constructii. Plata saptamanal. Santierele sunt in Bucuresti; (0762.749.299

3143. Zidari, zugravi, sudori electrici, electricieni, tamplari lemn, tamplari PVC, lacatusi, operator (mecanic utilaj), muncitori necalificati, societate de constructii angajeaza pentru postul de lucru din Bucuresti. Salariu atractiv. Relatii la tel. (0725.562.642 3144. Zilieri. Vrei sa iti rotunjesti veniturile?Ei bine, vino in echipa noastra de zilieri. Poti castiga intre 100 si 150 lei pe zi, iar programul il faci in functie de disponibilitatea ta. Pentru mai multe detalii sau inscrieri:contacteaza-ne la numarul de tel. (0738.749.656 3145. Zugrav Firma de constructii angajeaza zidar, zugrav, faiantar, tencuitor. program de lucru luni-sambata, 8-18, salariu in functie de abilitati, carnet de conducere obligatoriu. Posibilitati de cazare, 2.500 L; (0734.122.367

Cereri muncå 1. Acord ingrijire persoanelor varstnice,

imobilizate sau greu deplasabile, cu program intern. Rog seriozitate; (0785.600.552

2. Administrativ Tanara serioasa, doresc colaborare job part time in administrativ. Engleza, scris, citit, vorbit nivel conversational. Rog oferte serioase si concrete pe e-mail; colaborare2017@gmail.com 3.

Asistenta medicala, profesat in spital, efectuez servicii: pansat, tratamente, aplic sonda urinara. (0727.631.181

4. Bucatar, ajutor bucatar, profesionalism, flexibilitate, pentru angajare restaurant, catering, privat, colaborare; (0771.457.883 sokkoll156@gmail.com 5. Caut de munca, ca necalificat,` cu plata

la zi, barbat, 43 ani; (0734.308.177

6. Caut loc de munca sofer cat B, am lucrat in domeniu colectari si distributie atat in Bucuresti cat si in afara Bucurestiului, vechime in domeniu 7 ani, 2.000 L; (0764.173.967 ilintchi@yahoo.com 7. Contabilitate Economista cu 25 ani de experienta tin evidenta contabila completa, inclusiv salarizare. Buna cunoscatoare a programelor Ciel si Saga. Doresc numai colaborare; (0766.263.777 8. Croitoreasa cu experienta angajez croitoreasa cu experienta, carte de munca, salariu atractiv. (0741.130.707 9. Doamna 63 de ani serioasa, nefumatoare, fara vicii, doresc sa ingrijesc batrana (intern). Rog seriozitate; (0729.529.423/ 0730.982.354 10. Doamna cu experienta in strainatate ofer serviciile mele in ingrijirea copiilor si a persoanelor bolnave; (0754.581.666 11. Doamna pensionara ingrijesc persoane bolnave si copii, program normal sau part time; (0724.787.471 12. Doamna sanatoasa doresc sa lucrez

ca soferita sau menajera la familie serioasa; (0727.824.647

13. Doamna serioasa ingrijesc copil,

minim un an, preferabil sector 4. (0765.009.209

14. Doamna serioasa fac menaj,

supraveghez persoane in varsta sau copii; (0721.057.790 15. Doamna, 31 ani, cu bun simt, respon-

sabila, ofer masaj de intretinere si relaxare, gatit si mic ajutor casnic sau colaborareangajare in diverse domenii cu program scurt. Puteti suna intre orele 10.00 - 21.00. (0725.661.766 16. Doresc ingrijire intern batrani sau

copil. (0726.422.742

17. Gradinar profesionist amenajez,

plantez plante, flori, exterior - interior, gazon, diverse; (0770.203.213

18. Infirmiera in cadrul caminului de batrani Paradisul Bunicilor Colentina sector 2, contact: 1.600 L; (0764.409.731 Ada.presura@yahoo.com 19. Inginer agronom domn serios 54 ani.

vant. Rog seriozitate. (0799.594.779/ 0736.860.856

De profesie inginer agronom solicit loc de munca in domeniu sau alte posturi similare. Rog maxima seriozitate. (0786.233.822

3147. Zugrav Hotel Minerva, oferim seri-

20. Inginer constructor solicit angajare;

3146. Zugrav cu experienta, salariu moti-

ozitate, conditii de munca deosebite, salariu, ore suplimentare, sporuri; (0744.305.192 tehnic@minerva.ro

3148. Zugrav, faianta, electrician si tam-

plar pentru firma de constructii si mentenanta. CM + salariu avantajos; (0734.874.870

3149. Zugrav/ tehnician aplicator pt. soci-

etate producatoare de lacuri si vopsele decorative, cu sediul in Popesti Leordeni. Cerintele postului: studii medii, minim 4 luni experienta in constructii (vopsitorie, tencuire, hidroizolare, termoizolare), disponibilitate pentru deplasari frecvente, coerenta in exprimare, spirit de echipa, indemnare, atentie la detalii, disponibilitatea de invata continuu lucru noi, posesor permis de conducere cat. B- fara incidente. Responsabilitatile postului: realizeaza demonstratii de aplicare a produselor, atat manual cat si mecanizat, executa mostre de produse aplicate, executa diverse lucrari de constructii pentru amanajare expozitii, acorda consultanta tehnica. Detalii la tel. (0752.224.525 3150. Zugrav/ vopsitor Global Contractor angajaza vopsitori si finisori pentru santiere din Bucuresti, Salariu in mana - 2200-3500 lei, in functie de productivitate. Program 9 ore, carte de munca, decont transport, bonusuri, 3.000 L; (0736.084.640 office@globalcontractor.ro 3151. Zugravi angajam zugravi cu experi-

enta. Plata se poate face pe zi sau pe lucrare. Pentru mai multe informatii apelati; (0728.105.817 bileterapsodia@gmail.com 3152. Zugravi Firma constructii angajeaza zugravi program l-v 8:00 - 17:00, o sambata da una nu 8:00 - 15: 00, 100 lei/zi. Rugam seriozitate; (0766.184.278 artifexconstruct@yahoo.com 3153. Zugravi finisori pt santiere in Bucuresti cu carte de munca la 8 ore, nu se opresc banii in casa, salariu 120-140 ron zi. Banii la 2 saptamâni sau saptamanal, cum vrea fiecare, (0729.974.743/ 0761.614.414 Florin.dogariu@yahoo.com 3154. Zugravi si necalificati 130 lei zugravi, necalificati 100 lei, bani se dau in fiecare sambata, se lucreaza de la 8 la 17.30, sambata de la 8 la 14, santierul se afla la statia de metrou Grozavesti. (0763.095.341 anelis50@yahoo.com 3155. Zugravi, rigipsari, faiantari, instala-

tori,electricieni si muncitori necalificati seriosi de preferat cu permis auto, (0771.137.452

3156. Zugravi, faiantari, rigipsari Firma de

constructii angajeaza zugravi, faiantari, rigipsari, de preferat cu permis auto si masina, program 9-18. Plata la zi sau saptamana 100 ron zi 100 L; (0727.667.405 andruxbytz@yahoo.com

3157. Zugravi, faiantari, rigipsari salariu de la 100 de lei pe zi,doar personal calificat in domeniu, asigur transport tur-retur de la metrou Pipera. La persoanele din provincie se asigura cazare. Rog seriozitate; 110 L; (0763.849.084 aqua.instalatii@yahoo.com 3158. Zugravi, faiantari, rigipsari calificati

cu contract de munca pe perioada nedeterminata. Plata la 2 saptamani, carte de munca, oferim cazare si conditii avantajoase. Salariu 2500-3000 Lei 2.500 L; (0729.520.520 ercosaactivity@gmail.com

toate zonele Bucurestiului angajeaza: bucatar, pizzar, ajutor bucatar, operator call center, casier, lucrator bucatarie interna cu/fara experienta. Salariul intre 1.4002.000 ron net, carte munca, program 8 h/zi. CV la email, relatii la tel.: (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

3159. Zugravi, rigipsari si muncitori necal-

3130. Wise Box Food Delivery, locatii in toate zonele Bucurestiului angajeaza: soferi livratori - plata la curse, cu masina proprie 10 lei/ comanda, pe scuterul firmei 7 lei/ comanda (500-600 comenzi/ luna). Cv la mail: (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

3160. Zugravi, zidari necalificati angajam. Asiguram cazare santier oferim cerem seriozitate maxima; (0733.171.474

ificati Angajam zugravi, rigipsari cu experienta si muncitori necalificati. Se ofera conditii avantajoase de lucru, santiere in Bucuresti, 1 L; (0767.278.150/ 0767.278.150 masterconstructdesign@yahoo.com

3161. Zugravi, zidari, faiantari, rigipsari, instalatori si muncitori necalificati seriosi preferabil cu permis auto; (0770.255.167

(0720.371.478

21. Ingrijire batrani, batrane, infirmier,

infirmiera. Arghir Florica, str. Rediu nr. 61, sector 4, Bucuresti; (0764.323.428 22. Inspector resurse umane, experienta

20 ani colaborez cu fime: administrare personal, Revisal, intocmire documente resurse umane, salarizare, consultanta legislatia muncii, regulament intern, CCM, etc. Colaborez si cu firme de contabilitate. (0721.487.130 resumane.hr@gmail.com

23. Job Fata 29 de ani caut job 6 ore: serioasa, muncitoare, part-time 6 ore max., studii medii. Exclus videochat si masaj. Detin permis de conducere de 11 ani; (0724.670.195 24. Manipulanti si stivuitoristi, Ciorogarla

Angajam manipulanti si stivuitoristi la depozitul din Ciorogarla. Asiguram transport din mai multe zone limitrofe. Salariu 2.287-3.200 lei, bonuri de masa, sporuri si prime. Program L-V, 8-17, 3.200 L; (0725.494.404 25. Menajera. Doamna fac menaj la domiciliu, eventual firma. Rog seriozitate. (0726.450.107

26. Om bun, plimb persoane in varsita sau

invalide, paznic intr-o curte, insotitor nevazator; (0725.179.799

27. Operatori control ne/distructiv, inclu-

siv pensionarii ?i operatorii cu autorizatiile expirate; (0786.356.720 spectrum_ndt@yahoo.ro

28. Personal Clinica Medicala angajam femeie de serviciu program 8 ore(program 12-20 )sau part-time,Clinica Medicala angajam terapeuti ABA si logopezi, program part time, (0771.730.011 uka693963@gmail.com 29. Personal restaurant, Bucuresti Anga-

jam personal restaurant in Bucuresti, bucatar, ospatar, vase bar, electrician, ajutor bucatarie. Salariu 1.162-2.000 net, masa asigurata, tips, alte beneficii. Program flexibil. Detalii la telefon, 2.000 L; (0725.494.404

30. Personal sezonier Delta Dunarii, personal receptie si menaj pentru hotel cu 14 camere in Sfantu Gheorghe, Delta Dunarii, din luna mai pana in septembrie. Oferim salariu motivant, cazare si 2 mese pe zi. Detalii la tel. (0745.262.111 anisia.budei@yahoo.com 31. Picol pentru autoservire zona P-ta Victoriei, autoservire zona Pta Victoriei angajaeaza picol cu sau fara experienta.Program L-V orele 09:00 - 18: 00. Cautam baiat sau fata care au sau nu experienta in domeniul horeca pentru pregatirea sali, poli; 1.600 L; (0726.555.689 geo@restaurantgargantua.ro 32. Rigipsar cu experienta si seriozitate,

cu scule si masina proprie, caut colaborare/angajare; (0772.770.066

33. SOFER categoria B, nefumator, expe-

rienta peste 25 ani, serios, responsabil, muncitor si discret, doresc angajare numai cu contract de munca, (0723.712.287 34. Sofer categoria B pentru firma de

catering Mogosoaia; (0724.515.800 analex@analexcatering.ro

35. Sofer categoria B, peste 35 ani, doresc colaborare 4, 6, 8 ore, cu auto propriu; (0752.012.310 36. Sofer profesionist cat. A, B, C, E, sofer profesionist 12 ani experienta, vorbitor engleza si italiana solicit angajare/colaborare exclus comunitate sau masini tonaj mare. De preferat sector 4; (0727.676.406 37. Soferi Uber 2000 lei pe luna, rog seri-

ozitate, detalii la telefon; 2.000 L; (0773.933.137

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


26

20 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 38. Spalatoare de vase si femeie de serviciu cautam o persoana serioasa, activa si dornica de munca, program doua cu doua zile. Salariu atractiv, Restaurant Sushi Terra Afi Park 3. (0745.215.212 alinariulet@mail.ru

20. Anglia. Castiguri mari in Anglia - +18

ani obligatoriu; 1 L; (+447557767037 dumitrescunicolas1997@gmail.com

21. Anglia. Tinere, 500 lire pe zi! Buna, ai

sofer personal. Detin permis cat. B din 1998; (0786.255.855

peste 18 ani si doresti sa ai castiguri substantiale te astept intr-o casa privata si curata aproape de centrul orasului, program flexibil cu o promovare pe masura, 1 {; (+447557767037

40. Tehnician incaltaminte, control cali-

22. Anglia. Vrei sa faci bani multi in

39. Tanar 40 ani, doresc angajare ca

tate, caut colaboratori. (0756.040.540

41. Zidar-zugrav, 56 ani, doresc anga-

jare in cadrul unei firme de constructii; (0735.745.700

Joburi în stråinåtate 1. Agent, Germania, job de top ca agent

de cautare fete dragute pentru studioul meu erotic din Germania si Elvetia. Primesti intre 300-500 euro pentru fiecare fata. Pentru mai multe informatii contacteaza-ma pe email, 3.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de

2. Agentie de escort Elvetia, fete pentru o agencie importanta de escort din Elvetia. 15.000 {; (+34665303261 davi_alde@hotmail.com 3. Agentie Escort Elvetia Geneva Salon

de masaj si escort cauta tinere cu aspect fizic placut cu varsta + 19, vorbitoare de limba franceza/ engleza/ italiana sau germana pentru contract full time sau comision. 10 {; (0034667352808 iulia.net.is@gmail.com 4. Anglia Caut fete +18 pentru serviciul

de escorta si masaj in Anglia, castiguri substantiale. Mai multe detalii la tel. sau Whatsapp, +40740911884 marcelabojan3@gmail.com 5. Anglia angajez escorte in Londra

50%50 Buna, suntem o firma care avem o vechime de peste 7 ani in Londra, la casa curata si formata, clienti garantat, rog seriozitate maxima. Mai multe detaliile pe watshapp +447501991887, 12.000 {; (+447501991887/ +447501991887 anutulescort@gmail.com 6. Anglia escorta, buna mai am 1 loc pentru o fata in apartament pentru a lucra ca escorta intro zona rezidentiala conditi de lux cazare gratuita castigurii intre 300500 de lire pe zii, 00447448271755 20.000 {; (00447448271755 7. Anglia locuri de munca caut fete dor-

nice sa munceasca in Anglia , cazare si conditii foarte bune de munca asigurate in salon de masaj . (+447468604523 8. Anglia, buna, vrei sa faci banii multi si rapid, caut colega pt serviciul de escorta si masaj. Casa este situata in afara Londrei. Mai multe detalii la 447438022423 (00447438022423 9. Anglia, casa privata cauta fete peste 18 ani pt. prestari servicii de escorta. Casa este situata in London conditii foarte bune. Cazarea si promovarea pe situri gratis, Wapp, urgent, 3.000 {; (+447389168841 Adela.curvy@outlook.com 10. Anglia, urgent, caut doamne, dom-

nisoare dragute, cu aspect fizic placut pt. servicii de escort, rog seriozitate, cazare asigurata, castiguri superbe, plata 50% zilnica, mai multe detalii la telefon sau Watap (00447424716852 katerinakaterina95@yahoo.com 11. Anglia, caut colega, apartament de lux caut colega pentru servicii de escorta si masaj Anglia. Se ofera cazare si publicitate intensa pe site-uri de specialitate. Detalii pe Whatapp +447748445714 10.000 {; (+447748445714 nicegirllondonpopa@yahoo.com 12. Anglia, caut colega, apartament de lux Caut colega pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera cazare si publicitate intensa pe site-uri de specialitate Detalii pe Whatapp +447748445714 10.000 {; (+447748445714 nicegirllondonpopa@yahoo.com 13. Anglia, fete 18+ pentru serviciul de masaj si escorta. Se ofera cazae, anunturi pe multiple situri, transport de oriunde. comision 50/50 fara costuri ascunse. Mai multe detalii pe whatsap sau la tel. 10.000 {; (00447448782682 14. Anglia, fete, 2 locuri libere apartament de lux. Ofer cazare, anunturi VIP pe situri de specialitate, transport de oriunde (bilete de avion). Conditii foarte bune de munca. mai multe detalii doar pe whatsapp. 10.000 {; (00447376519567 15. Anglia, Londra Se cauta tinere dragute si serioase cu minimul varstei 18 ani in vederea colaborarii ca si escorte la Londra, Anglia. Se ofera cazare, bilet de avion si publicitate gratuita. 100% legal prin agentii, 10.000 {; (00447570533697/ 00447851717150 diva.models@yahoo.com 16. Anglia, Londra centru zona 1 100%

Anglia ? Fete +18 ani. Castiguri minime garantate . Suntem situati intr-un oras foarte bun/productiv. Casa este curata! Staff sociabil! Fete dragute! Ma poti contacta la nr de tell: +447557767037 1 {; (+447557767037 dumitrescunicolas1997@gmail.com 23. Asistente medicale Marea Britanie experienta minima ca asistent medical, dorinta de relocare in Marea Britanie, limba engleza la nivel minim (se ofera cursuri intensive), persoane serioase, motivate, dornice de munca, (+40743057050 corina@dare.com.ro 24. Austria Night Club Pascha Graz cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii SMS/ apel/ whatsapp, facebook: Carmen Pascha; www.pascha-graz.at, (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 25. Austria Night Club Pascha Graz

cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms/ Apel/ WhatsApp Facebook: Carmen Pascha; www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 26. Austria Night Club Pascha Graz cauta doamne/domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms/Apel/WhatsApp, Facebook: Carmen Pascha. www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 27. Austria Night Club Pascha Graz, cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms / Apel / WhatsApp Facebook: Carmen Pascha, www.pascha-graz.at; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 28. Austria Night Club Pascha Graz, cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms / Apel / WhatsApp Facebook: Carmen Pascha, www.pascha-graz.at; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com

41. Austria. Fete dragute cu aspect fizic placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 euro /Luna pt. Casa Privata Laufhaus 182, Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 43. Belgia, Bar Champanie, escort, masaj

3 baruri (vitrine), conditii munca si remuneratii ff avantajoase ptr. fete ambitioase. Legal +18, debutante, engleza, franceza (mare atu). Detalii wp: sms, apel, seriozitate, (0032468344613 cool_genna@yahoo.com

44. Bona Dublin, 3 copii, Cleaning & Babysitting recruteaza bona pentru o familie irlandeza cu 3 copii de 8, 10, 12 ani, menaj si supraveghere copii. Avantaj permis de conducere si cunoasterea limbii engleze. Urgent 1.200 {; (0726.334.403 agentiaplevnei25@gmail.com 45. Casa privata caut fete dragute si serioase pt o frumoasa colabrare, intr-o casa curata si linistita, ofer cazare si reclama, plata se face la zi, pt mai multe detalii la telef sau whatsapp, 00447464964431 8.000 {; (447464964431

50. Club Goldwand - oferta excelenta de munca Suntem pe primul loc intre cluburile de noapte. 300 de franci minimul castig pe ora. Nu se lucreaza la procent, toti banii iti raman tie. Cautam fete tinere, plata la zi, se lucreaza legal 20.000 {; (0041762562228 51. Club Imperium - Lux. Aplica acum! plecari imediate! Doamne, domnisoare 18+ cu/ fara experienta, dansatoare si dame de companie, comision 60%,+ procent din consumatie. Cazare gratuita, contr de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms wattap / www.club-imperium.ch (0786.615.297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 52. Club Imperium - Lux. Aplica acum, plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+ cu/ fara experienta, dansatoare si dame de companie, comision 60%,+ procent din conumatie. Cazare gratuita, contr. de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms whatsapp, www.club-imperium.ch (0786.615.297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 53. Club Imperium - Lux. Aplica acum, plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+ cu/fara experienta, dansatoare si dame de companie, comision 60% + procent din conumatie. Cazare gratuita, contr. de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp; www.club-imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 54. Club Imperium - Lux. Aplica acum. Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.club-imperium.ch; (0786.615.297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

61. Club La Vita angajeaza fete pentru Germania Club La Vita Germania angajeaza fete si femei minim 18 ani. Castig lunar 5000 - 8000 euro pe luna. Cazarea si multe altele sunt gratis. Detalii la 004915757689953 prin mesaj, apel sau Whatsapp, 8.000 {; (+4915757689953 62. Club Relax din Elvetia angajeaza in deplina legalitate, tinere dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, in cel mai cunoscut adult-club din zona Zurich. Trebuie sa fii o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. 15.000 euro lunar. Telefon/Whatsapp. Ne gasesti si pe Facebook: Club Relax Elvetia. 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 63. Club Relax Elvetia. Vrei sa castigi bani

buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb/ romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ email. www.clubrelax.ch; 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 64. Club Sauna Elvetia angajeaza acum fete Club de tip sauna langa Zurich angajeaza fete! Nu se lucreaza la procent, tot ce faci iti ramane tie. Ai procent si din consumatie. 15.000 {; (0041766409888 65. Cluburile Galaxy & Joy (zona Zurich)

iti asigura succesul financiar la care ai visat.Cluburi luxoase de noapte angajam tinere 18 + dragute, sociabile, interesate de castiguri mari,cautam dansatoare si dame de companie. Castiguri substantiale. Clientela formata. Oferim seriozitate. Vino in echipa noastra. Raspundem la beep, sms, whatapp, www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 66. Colega pentru deplasarii in diverse tari pentru mai multe detalii referitoare la anunt la mail-ul din anunt; andreealarisa777@mail.com

77. Dilaila Club Elvetia - locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza Doamne/ Domnisoare frumoase open-mind, 18 + oferim cele mai bune conditii din Elve?ia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact + fotografii la: Informatii la tel. www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch 78. Dilaila Club Elvetia - locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza Doamne/ Domnisoare frumoase open-mind, 18 + oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact + fotografii la: Informatii la tel. www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch

31. Austria, doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta pentru Night Club Palmenhaus. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at

79. Dilaila Club Elvetia -locatie lux, locatie

de lux, clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, openmind, 18+ oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact+ fotografii la mail. Informatii la tel. www.dilailaclub.ch; (0041791577853 info@dilailaclub.ch

32. Austria, doamne/domnisoare 19+, cu

aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri substantiale. Cazarea este asigurata. Night Club Cumin. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon: www.cumin.at, 10.000 {; (004368864397459 office@cumin.at

80. Dilaila Club Elvetia, locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase open-mind, 18 +, oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact + fotografii. Informatii la tel. www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch

33. Austria, fete dragute cu aspect fizic placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/Luna pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi; site: wwww.lh182.at, 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 34. Austria, fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/luna pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, site: wwww.lh182.at, 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at

36. Austria, Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19 ani+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau Whatsapp, www.tabubar.at; (00436606083726 info@tabubar.at 37. Austria, Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19 ani+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau Whatsapp, www.tabubar.at; (00436606083726 info@tabubar.at 38. Austria, Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Venituri intre 5000-10000 E/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana. Telefon, sms sau WhatsApp la tel. www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at

75. DANEMARCA Angajam doamne si domnisoare peste 18 ani, cu aspect fizic placut, castiguri reale intre 6.000 - 10.000 E. Lucram la comision 50% fara alte cheltuieli, preturi 200 E/ora. WhatsApp +4571466552, 10.000 {; (+4571466552/ 0721.949.460 vippservices2012@gmail.com 76. Dansatoare animatoare strainatate Grecia, Global-Artist are propriul cabaret night club in Grecia select pe insula turistica Syros, este singurul cabaret night club de pe insula, selectioneza dansatoare plecare imediata, www.global-artist.ro. 4.000 {; (0749.200.802 office@global-artist.ro

30. Austria, fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, www.lh182.at; 10.000 {; (004366488728000 office@lh182.at

17. Anglia, Manchester - Pure Tantric angajeaza domnisoare selecte, elegante, care stiu ce inseamna conceptul "high class", cunostinte medii de limba engleza. Castiguri intre 8.000 - 10.000 Lire/ luna. Mediul de lucru "stres-free" nu se lucreaza la program, conditii de lux, club select. pentru orice detalii ne puteti contacta la tel./WhatsApp, www.puretantricmanchester.co.uk; 10.000 {; (00447472517150 massage@puretantricmanchester.co.uk

ment central daca esti voluptoasa cu sanii mari si fund bombat reprezinti un avantaj, englezilor nu le plac oasele, daca esti open mind cu varsta intre18-40 de ani, nu ezita sa ma contactezi.?? 10.000 {;

42. AUSTRIA. CAUTAM FETE PENTRU STUDIO IN AUSTRIA, STUDIO DE MASAJ, AMBIENT PLACUT, PROGRAM FLEXIBIL. NU CONTEAZA DACA NU VORBITI GERMANA. WWW.OESTRREICH-MASSAGE.AT (00436603533170/ 00436601545390

49. Club de lux Germania , angajeaza tinere Ai împlinit 18 ani ,esti motivat? ?i te intereseaz? unde po?i câ?tiga mult în timp record?DACA DORITI SA VA SCHIIMBATI VIATA SI SA FITI INDEPENDETE FINANCIAR SUNATI CHIAR ACUM (00491734618219

60. Club JOY, Elvetia, oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid! Detalii in lb romana: Tel/Whatapp/viber: www.joyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it

cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta. Venituri intre 5000 - 10000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp la www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at

35. Austria, Germania, fete cu aspect fizic placut pt. casa privata, castiguri substantiale, clientela formata, rog poze recente si seriozitate, plecari imediate, detalii la tel: 8.000 {; (004915776142108

19. Anglia, Scotia, escorte de lux, aparta-

40. Austria. Fete dragute cu aspect fizic placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro /Luna pt. Casa Privata Laufhaus 182, Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at

48. Caut medic stomatolog Franta medic stomatolog caut colaborator pentru Franta; Venitul minim lunar (35 ore lucrate/saptamina)peste 7000 euro. Este necesar experienta minim 3 ani, permis conducere; (0033674693955 stefan_vst@yahoo.com

29. Austria Tabu Bar, club de noapte

garantat castiguri mari: caut fete cu sau fara experienta escorta pt. munca in apartament zona 1 centrul Londrei. Asigur cele mai bune conditii, ai camera proprie, ma ocup personal de siteuri, receptie 20.000 {; (07459719661

18. Anglia, munca in strainatate Caut o fata draguta cu bun simt pentru munca ca escorta in Anglia, varsta si experienta nu sunt necesare. Pentru mai multe detalii va rog sa ma contactati pe whatsapp la nr de tel.; (+4407438379635 aanca138@yahoo.com

39. Austria, Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Venituri intre 5000-10000 E/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp; www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at

81. Dilaila Club Elvetia, locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open-mind, 18 +, oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact + fotografii pe mail. Informatii la tel. www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch

46. Case private angajeaza fete +18

pentru servicii de escorta.Scotia , Edinburgh , Glasgow, Aberdeen .Conditii foarte bune , avem experienta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale ! Apartamente de lux , cazare gratuita, discretie absoluta.Publicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured.Comision 50% Plata zilnic (00447448388043 47. Case Private din Scotia , Edinburgh , Glasgow angajeaza FETE +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private .Oferim: conditii foarte bune , avem experienta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale ! Apartamente de lux , cazare gratuita, discretie absoluta.Publicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured.Comision 50% Plata zilnic (00447448388043

55. Club Imperium - Lux. Aplica acum.

Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0786.615.297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 56. Club Joy Elvetia oferim locuri de

munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fii o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana. Tel/Whatapp/viber: www.joy-club.ch; 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 57. Club Joy Elvetia oferim locuri de

munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch, 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 58. Club Joy Elvetia oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute, interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fii o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb romana. el/Whatsapp/viber.www.joy-club.ch; 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 59. Club JOY, Elvetia, oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid! Detalii in lb romana: Tel/Whatapp/viber: www.joyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

67. Colega casa privata Anglia Vrei sa devii o pers independenta financiar? Venituri 5000-8000 lire/luna. Cautam tinere cu un aspect placut cu/fara experienta pentru servicii de escorta in Anglia comision 30%. WhatsApp +40757851422 10.000 {; (+40757851422 68. Colega casa privata Anglia Vrei sa devii o pers independenta financiar? Venituri 5000-8000 lire/luna. Cautam tinere cu un aspect placut cu/fara experienta pentru servicii de escorta in Anglia comision 30%. WhatsApp +40757851422 10.000 {; (0757.851.422 69. Colega Franta. Pentru job in Franta, Paris caut colega serioasa, dornica de munca, pt. mai multe detalii ma puteti contacta pe whats app; 10.000 {; (0765.573.864 70. Colega in Londra. Hey, iti doresti cas-

tiguri substantiale din prima zi dar si o colaborare frumoasa bazata pe respect si sinceritate? Locuiesc intr-un penthouse in Londra si caut urgent colega, 10.000 {; (07565839763 ritaion960@yahoo.com 71. Collaboration, colaborare, fata

Anglia, caut o fata bisexuala pentru a lucra impreuna ca si escorta in UK, detalii la telefon sau pe WhatsApp +447379308451 1.500 {; (+447379308451 loveforevernoidoua@gmail.com

COMUNITATEA EUROPEANA: FRANTA, BELGIA, GERMANIA, ANGAJEZ SOFER TIR. BONUSURI + SALARIU PE LUNA 1.950 {; (0766.064.412

72.

73. Copenhaga, casa privata, fete Cautam colaborare cu fete cu sau fara experienta, casa privata, camera individuala, plata la zi, castiguri intre 600-800 pe zi, zona centrala Copenhaga cerem si oferim seriozitate. 800 {; (+4571330117/ +4571330117 Descort@yahoo.com 74. Dama de companie pentru Italia, caut fete pentru escort, masaj. Se munceste pe apartament in Italia zona litoral plata la zi cazare gratuita, pentru mai multe detalii nr. de tel. sau whatsapp, (00393884785391 don_krisstian@yahoo.com

82. Echipaj format soferi tir frigo comunitate angajam echipaj format soferi de tir cu experienta pt frigo, spatiul intracomunitar (Austria-Franta) si tarile de tranzit, oferta si conditiile tel; 4.200 {; (+40749032545/ 0726.377.807 dragomir.vallentin@gmail.com 83. Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, Sco-

tia, case private angajeaza fete +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private. Oferim: conditii foarte bune, avem experienta in domeniu ca agentie castiguri substantiale. Apartamente de lux, cazare gratuita, discretie absoluta. Publicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured. Comision 50%. Plata zilnic. Tel sau WatsApp; (00447448388043 84. Elve?ia (Basel), studio exclusiv cauta

fete peste 18 ani. E?ti tân?ra ? Doresti s? faci bani? Atunci vino in locul potrivit! (0041786827821 85. ELVETIA Vrei sa castigi multi bani in

scurt timp? Atunci ai gasit locul potrivit. Noi iti garantam: castigi de la 4.000-6.000 { pe saptamana. Viata ta se va schimba, lasa-te alintata de acest lux financiar, (0041762522141 money4u@bluewin.ch 86. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit! Oferim: Discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare 15.000 euro/luna. Raspundem in lb romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 87. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit! Oferim: Discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare 15.000 euro/luna. Raspundem in lb romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 88. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar NightClub de lux, angajeaza legal fete 18 +. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe Whatsapp. www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it

89. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar, Night Club de lux, angajeaza legal fete 18 + La noi e party in fiecare seara! Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb romana telefonic sau pe Whatapp: www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 90. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar, Night Club de lux, angajeaza legal fete 18 + La noi e party in fiecare seara! Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat itiimaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte .Detalii in lb romana telefonic sau pe Whatapp: www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 91. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar, NightClub de lux angajeaza legal fete 18 +. La noi e party in fiecare seara! Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe Whatapp; www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 92. Elvetia - Club Relax 2, iti asigura suc-

cesul financiar la care ai visat! Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari , in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. peste 10.000 euro/luna, plata zi Asiguram cazare, transport Raspundem la beep, sms, whatapp, Cv la mail: (0041762064337 info2@clubrelax.ch

93. Elvetia - Galaxy Bar. Job bine platit pentru tinere 18 + dragute, prezentabile Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/wattap, email, vb lb. romana/ www.galaxyrueti.ch; (0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 94. Elvetia - Galaxy Bar. Job bine platit pentru tinere 18 + dragute, prezentabile Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/wattap, email, vb lb. romana/ www.galaxyrueti.ch; (0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 95. Elvetia cautam fete 18+ contacteaza-

ne acum. Cautam fete +18 ani, dragute, ingrijite si dornice de munca. Oferim cazare, internet nelimitat, reclama VIP. Nu rata, locuri limitate. Contacteaza-ne acum pt informatii (Engleza & Germana); (+41764601010

96. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top totul legal, cu permis de munca plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare. Raspundem in lb romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ email. www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 97. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb. romana la tel// beep/ sms/ whatsap/email. www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 98. Elvetia Privat Best privat xl money for

natural blond-light brown & busty Girls 1827 to work in our private studios, you should speak english, net 3.000-5.000 per week, 15.000 {; (0041762211818 glamoursuisse@gmail.com WWW.GLAMOURGIRLS.CH

99. Elvetia, agentie escort de lux, zona turistica, cauta fete sociabile, in vederea unei colaborari, ambient de lucru luxos, programul fiind foarte lejer, asiguram transportul, va asteptam, fara limita de varsta, 12.000 {; (0041793376504 alina77@gmx.ch www.xvip.ch 100. Elvetia, apartament privat in Elvetia, zona turistica. Mediu de lucru restrans si discret. Se lucreaza impreuna cu inca 2-3 fete, clientii fiind numai din zona high class. Asiguram transportul. Va asteptam, 14.000 {; (0041799110722 Alina77@gmx.ch www.studiohotcats.ch 101. ELVETIA, Club Soprano, cautam fete prietenoase, frumoase, cu varsta peste 18 ani care au placerea de a satisface castigand multi bani. Va rugam contactati-ne: telefon, email, 15.000 {; (0041766136666/ 0041433445506 contact@soprano.club.ch www.sopranoclub.ch 102. Elvetia, Club Soprano, cautam fete prietenoase, frumoase, cu varsta peste 18 ani care au placerea de a satisface castigand multi bani. Va rugam contactati-ne: telefon, email, 15.000 {; (0041766136666/ 0041433445506 contact@soprano.club.ch www.sopranoclub.ch 103. ELVETIA, de peste 10 ani, Club Relax lucreaza legal si fara probleme cu fete din Romania. Asiguram cazare, transport si peste 10.000 E lunar, plata pe loc. Beep/ sms/ whatsap/ email, 12.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch www.clubrelax.ch

E-mail: redactia@anuntul.ro


20 aprilie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 136. Escorte Anglia Cautam colaboratoare pentru escorta. Se lucreaza in/ outcall in locatii diferite din UK. Minim 18 ani, aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Detalii pe WhatsApp +447986933085 6.000 {; (+447986933085 momentan2003@yahoo.com 137. Escorte Anglia Doamne, domnisoare pentru massage si escort UK, casa privata, conditii excelente de munca, asigur cazare si transport la nevoie, 50% comision, detaliiwhatsapp: +447417433019 7.000 {; (+447417433019 momentan2003@yahoo.com 138. Escorte Anglia fete 18+ pentru serviciul de masaj si escorta. Se ofera cazae, anunturi pe multiple situri, transport de oriunde. comision 50/50 fara costuri ascunse. Detalii pe whatsap +447757141168 8.000 {; (+447757141168 momentan2003@yahoo.com 139. Escorte Anglia, locatii diverse si pri-

vate, caut fete dragute, 18-30 ani, cu experienta. Se asigura cazare, reclame, receptie. Plata la zi. se ofera si se cere seriozitate si discretie. Pt detalii sms/whatsapp. 7.000 {; (07547821926 ellyhelen@yahoo.com 104. Elvetia, extravgant daca ai peste 18

ani, si esti dornica de a castiga bani, totul este legal, oferim cazare daca esti interesanta pentru information, whats-app sau mail, 15.000 {; (0041788667670 info@extravagant-club.com www.extravagant-club.com 105. Elvetia, extravgant daca ai peste 18

ani, si esti dornica de a castiga bani, totul este legal, oferim cazare daca esti interesanta pentru information, whats-app sau mail, 15.000 {; (0041788667670 info@extravagant-club.com www.extravagant-club.com 106. Elvetia, club La Boum Zurich anga-

jeaza fete, night club de lux. Clubul este profesionist, managment elvetian, sistem de lucru avantajos, mediu de lucru placut si sigur! Se lucreaza doar in conditii legale. (0041765342020 job@clublaboum.ch 107. Elvetia, Club Lux Elvetia club de lux

exclusivist Elvetia, cu circuit inchis, angajam tinere dragute 18+ interesate de castiguri mari. Asiguram cazare, 100% legal, carte de munca, salariu de baza garantat 20.000 euro pe luna 20.000 {; (0012052934583 108. Elvetia, club luxos de noapte, Club Relax 2 angajeaza legal fete simpatice. Castiguri de peste 10.000 { pe luna, plata la zi. Raspundem la beep/ sms/ whatsap, 10.000 {; (+41764284337 info2@clubrelax.ch www.clubrelax2.ch 109. Elvetia, Club Relax. Vrei sa castigi

bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, totul legal, cu permis de munca, plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare si transport. Raspundem in lb. romana la tel./ beep/sms/ whatsapp/ email. www.clubrelax.ch, salariu/ luna, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 110. Elvetia, fete, studio de lux angajeaza

cu acte legale fete 18+. Detalii: whatsapp0041798513750 (0041798513750 carmen@luxusleben.ch 111. Elvetia, joburi pt. tinere 18+ dragute,

prezentabile, interesate de castiguri substantiale. Galaxy Bar - Club de lux cu clientela exclusivista, oferim cel mai bun comision din castiguri, permis de munca, cazare gratuita. Plecari imediate. Detalii in lb. romana despre transport, cazare si venituri la telefon/whatsapp/email, www.galaxyrueti.ch (0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 112. Elvetia, Le Rouge angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut ca dame de companie. Asiguram cazare, castiguri reale 10.000- 15.000 euro/luna. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste. Site: www.le-rouge.ch. Salariul/luna, 12.000 {; (0041762064337 info@le-rouge.ch 113. Elvetia, lux si bani adevarati, salariu

fix, procent. Aici este locul in care poti sa castigi banii la care ai visat mereu. Cautam tinere dragute, vesele si care stiu ce vor. Salariu fix de 3000 de franci pe luna plus procent zilnic din incasari. 15.000 {; (0041794224901 114. Elvetia, you like work Elvetia? would

you like to work in Switzerland in the biggest windows (display rooms) in Geneva, in full discretion, legally & safety? European Nationality is obligatory. Places available day and night; (+41766372573 andreapenna1201@icloud.com 115. Elvetia, Zurich Galaxy Kontaktbar. NightClub de lux, angajeaza legal fete 18+. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe whatsapp, www.galaxyclub.ch, 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 116. Elvetia, Zurich, locatie de lux, fete

vrei sa castigi multi bani in scurt timp? Atunci ai gasit locul potrivit. Noi iti garantam: castigi de la 4.000-6.000 euro pe saptamana. Viata ta se va schimba, lasa-te alintata de acest lux financiar. (0041762522141 money4u@bluewin.ch 117. Elvetia, Zürich de peste 10 ani, Club

Relax lucreaza legal si fara probleme cu fete din Romania. Asiguram cazare, peste 12-15.000 euro lunar, plata pe loc. Beep/ sms/ whatsap/ email, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch www.clubrelax.ch 118. Elvetia- Club Relax angajeaza fete

18+ cu aspect fizic placut ca dame de companie. Limba straina constitue un avantaj. Castiguri majore. Asiguram 60% din venituri, cazare si acte pe tot parcursul anului. Pt. mai multe detalii ne puteti contacta prin beep, e-mail, vorbim romaneste; www.relaxclub.ch, 12.000 {; (0041767644454 info@relaxclub.ch

119. Elvetia- Club Relax II iti asigura suc-

cesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute, interesate de castiguri mari in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. Plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, transport. Raspundem la beep, sms, whatapp, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info2@clubrelax.ch

120. Elvetia- Night Club Imperium anga-

jeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1500 CHF/ luna + bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Rapundem la apel, beep, sms, email; www.club.imperium.ch (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 121. Elvetia. Cautam fete 18+ pentru club

de lux. Conditii legale, venituri de peste 14.000Euro/luna, plata zilnic. Ne puteti contacta pe Viber/Whatsapp. (0041762786037

122. ELVETIA. Vrei sa castigi multi bani in scurt timp? Atunci ai gasit locul potrivit. Noi iti garantam: castigi de la 4.000-6.000 Euro pe saptamana.Viata ta se va schimba - lasate alintata de acest lux financiar 16.000 {; (0041765845080 swisscd@bluewin.ch

140. Escorte de lux pentru Dubai, Stock-

olm, Luxemburg Internacional Agency LTD..cauta colaborare cu Domnisoare ..varsta minima 19 ani, dragute, comunicative, vorbitoare de limba Engleza ,Franceza (mediu), detalii tel.+352661342398 10.000 {; (+352661342398 141. Escorte de lux pentru Tarile Arabe

Agentie cautam fete +18 cu aspect fizic placut si ingrijit pentru tariile arabe: Qatar, Muscat, Bahrain, Dubai si Kuweit pentru mai multe datalii whatsapp. 10.000 {; (+447449652684 142. Escorte Londra, doar pentru fete serioase Se cauta fete serioase, dornice de a face bani, curate si respectuoase. Se ofera locatii centrale, apartamente de lux si clientela formata. Comision 50% casa si anunturile asigurate.+447426500681; (+447426500681/ +447986968419 143. Escorte pentru Italia Apartament.

Procentaj 50% Cautam fete pentru locatie Italia cu experienta. Limba italiana constituie avantaj in desfasurarea activitatii. Doar apartamente de lux nu club. Cerem seriozitate. 1.500 {; (0745.429.413

149. Fete pentru a munci in Elvetia, vrei sa castigi multi bani in scurt timp? Atunci ai gasit locul potrivit. Viata ta se va schimba ,lasa-te alintata de acest lux financiar. Szimi: 3.000 {; (+41786827821 csivikeszimike@gmail.com

167. Franta se cauta fete cu aspect fizic

150. Fete pentru Anglia, Anglia fete, Anglia, Londra, locuri disponibile in case private, urgent, plecari imediate, cautam doamne/ domnisoare (escorte) 18+, castiguri substantiale cazare gratuita, plata zilnic, 10.000 {; love_kitty@yahoo.com

168. Franta, doamne inteligente Dorim colaborare femei serioase pentru Franta. Casting online cu descriere,fotografii recente.Tarife 30 min 180 euro , 1 ora 250 euro. Comision 50%. Rugam seriozitate. Whatsapp +33679946377 30.000 {; whatsapp+33679946377@aol.com

151. Fete pentru apartament Italia oferim

job pe locatie in Italia. Procentaj 50%. 1.500 {; (0745.429.413 bogdan1448@gmail.com 152. Fete pentru casa privata Ofer aparta-

mente fete peste 19 ani sociabile, dragute, dornice de castiguri avantajoase. Cer si ofer seriozitate. Ofer cazare si transport UK, in UK nu trimit bani sau bilet de avion mai multe la tel., 8.000 {; (0047435241487 Romeo.motoi@yahoo.com 153. Fete pentru club de noapte si casa privata, fete serioase +18 cu/ fara experienta, pentru companie intima in casa privata si sauna club in Germania, castiguri zilnice foarte bune si substantiale, clientela formata. Oferim cazare si seriozitate; (+4964309261116/ 015165767011 Alicemada21@yahoo.com 154. Fete pentru Dubai, Oman, voluptoase serioase, cu sau fara experienta in apartamente private, 50% din castiguri substantiale, pasaport valabil pe 5 ani. Cunostinte lb. engleza. Poze pe Whatsaap sau e-mail, 10.000 {; (0096897626803 155. Fete pentru Germania Fete serioase

18 + cu/ fara experienta, pentru companie intima in casa privata de lux. Castiguri zilnice foarte bune si substantiale, clientela formata. Oferim cazare si seriozitate, 13.000 {; (004917661693989 krampertp@yahoo.de 156. Fete pentru Londra. Casa privata

cauta tinere dragute min. 18 ani in vederea colaborarii in domeniul escorte pt. companie intima. Se asigura saituri, cazare si transport. Detalii la 07984454308 sau Whatsapp acelasi nr (07950330667

placut pentru serviciu de escorta 18+, lb franceza sau engleza obligatoriu. Mai multe detalii pe WhatsApp la: 0033753171783 15.000 {; (0033753171783

169. Franta, fete serioase +18 ani pentru servicii de escorta dornice de venituri mari si clientela aleasa. Cerem si oferim seriozitate, Detalii pe whatsapp, 15.000 {; (0033680436395 mihaela.gheba89@gmail.com 170. Galaxy Bar - Club de lux job bine

platit pentru tinere 18+ dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel./WhatsApp, email, lb. romana. www.galaxyrueti.ch; (0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 172. Germania - Muncitor in domeniul feroviar. Descriere: Cautam persoane cunoscatoare de Limba Germana (mediu sau avansat) pentru domeniul feroviar din Germania in sistem full time.Denumire posturi: 1.Personal responsabil de siguranta santierelor feroviar;2. Manevrant feroviar; 3.Personal control panou digital autovehicule autonome. Se ofera: cazare; scolarizare; posibilitate de promovare;tarif orar incepand de la 9 Eur/brut pentru personal siguranta feroviara;tarif orar incepand de la 12 Eur/brut pentru manevran/mechanic locomotive;tarif orar incepand de la 14 Eur/brut pentru personal control panou digital autovehicule autonome; ore sulimentare platite, sporuri platite;transport (se asigura transportul pana in Germania in momentul angajarii);contract de munca semnat direct cu angajatorul din Germania.Se cere: seriozitate; punctualitate; flexibilitate; disponibilitate de a invata; carnet categ. B reprezinta un avantaj.; cunoasterea limbii Germane; candidatul trebuie sa fie apt d.p.d.v. fizic si psihic.Plecarile sunt in luna mai iar inscrierile se fac pana in 25 aprilie.Informatii la tel. sau e-mail; (0040740022410 personalserviceeurope@gmail.com

123. Elvetia. New Blue Up, Saunaclub, Elvetia, Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ whatsapp, www.newbluep.ch; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

lux Cauti conditii corecte de munca in Germania ?Te-ai saturat de incertitudini?Cu un simplu click vei face schimbarea!Cautam fete noi pentru locuintele noastre de lux din Saarlouis si Trier Experienta de 12 ani in domeniu !iti oferim un avans pentru calatoria taPlata la zi ! peste 8.000 Euro lunar Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna cum! 0049.173.461.82.19 (Whatsapp & Viber) 10.000 {; (00491734618219

ment privat ofera locuri pentru fete dornice de munca si care pot imbina utilul cu placutul . Nivel mediu lb.engleza , cer si ofer seriozitate mai multe detalii pe whatsapp: +447427341892 (+447427341892 catalynastar@yahoo.com

127. Escort service in Paris buna ziua cautam domnisoare cu varsta minima de 18 ani, pentru escort service in Paris. Seriozitate si clientela asigurata !! Cazare la hotel in Paris !!Contact numai prin Whatsupp : +33623863395 23 {; (0623.863.395

186. Germania, fete pentru bar, casa pri-

vata Dorim sa colaboram cu fete 18+-35 ani pentru servicii personale in casa privata de lux. Castiguri zilnice foarte bune si substantiale. Oferim cazare si siguranta, 12.000 {; (004917661693989 krampertp@yahoo.de

128. Escort Uk fete 18+, casa central Londra 50%50 Se cauta fete dragute si serioase pentru serviciul de escorta si masaj in Anglia. Casa curata complet utilata, plata la zi. Cazare, transport si anunturi VIP pe sit-uri mai multe detali pe Wattapp, 12.000 {; (+447501991887/ +447501991887 anutulescort@gmail.com

187. Germania, granita cu Franta, fete

dorim sa colaboram cu fete 18+ care doresc sa munceasca in casa privata foarte cunoscuta cu clienti bine formati. Ambiente de top castiguri zilnice foarte bune si substatiale. Oferim cazare. Informatii: 13.500 {;

129. Escort Uk fete 18+, casa central Londra, se cauta fete dragute si serioase pentru serviciul de escorta si masaj in Anglia. Casa curata complet utilata, plata la zi. Cazare, transport si anunturi VIP pe sit-uri Wattapp; 10.000 {; (00447388557380/ 07388557380 asafteimarius77@gmail.com

188. Germania, joburi pt. tinere 18+ cu/ fara experienta care doresc sa lucreze intro ambianta eleganta. Te asteptam in echipa noastra. Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villaverona.de

130. Escort UK, fete cu aspect fizic pla-

134. Escorta Scotia cautam fete cu aspect fizic placut, bun simnt minim 18 ani, dornice de munca, casa este situat in zona centrala este de preferat limba engleza. 10.000 {; (+40733318949 135. Escorte 18+ Anglia, Londra central Lux Se cauta fete dragute si serioase 18+ pentru serviciul de escorta la Londra. Se asigura cazare, bilet de avion si publicitate gratuita. Se lucreaza 100% legal prin agentii! Cerem si oferim seriozitate 10.000 {; (00447851717150/ 00447570533697 diva.models@yahoo.com

Luxemburg si Franta, Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18 +. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villaverona.de

185. Germania, fete noi pentru vile de

126. Escort in Suedia si Norvegia aparta-

133. Escorta Anglia, Londra caut fete dragute, aspect fizic ingrijit, varsta peste 18 ani. Ofer cazare inclusa, publicitate gratuita, cer si ofer seriozitate. Mai multe detalii pe whatsapp la nr +447501991887, 12.000 {; (+447501991887/ +447501991887 anutulescort@gmail.com

182. Germania, casa privata la granita

tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, cunoscatoare limba germana pentru club de noapte, Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in limba romana; (00491734618219 jobs@villa-verona.de

month free place for working in escort agency switzerland with more than 10 years of experience www escortsgeneva. ch works with number 1 in Geneva. We work commission 60% for the girl 10.000 euros a month; 10.000 {; (0034667352808

132. Escorta Anglia Doamne, domnisoare pentru massage si escort, casa privata, conditii excelente de munca, asigur cazare si transport la nevoie, 50% comision, detalii, astept mesaje pe whatsapp +447718283842, (+447391043822 sarayazagan@gmail.com

181. Germania, S.C angajez zidari, faiantari, rigipsari pentru munca in Germania. Salariu 1600 euro, cazare asigurata, 1.600 {; (0040753363274

184. Germania, cautam fata/chelnerita,

125. Escort agency Switzerland 10.0000

dragute +18 ani in vederea colaborarii ca escorte/ masaj la Londra. Wattsapp 00447388557380; (00447388557380

180. GERMANIA, MUNCITOR IN CONSTRUCTII, OBLIGATORIU CARNET CATEGORIA C. DEMOLARI, AMENAJARI SI PAVAJE. CV-URI PE EMAIL. ROG SERIOZITATE; (0723.674.079 VADEANU@OUTLOOK.COM

tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, cunoscatoare limba germana pentru club de noapte, Villa Verona Saarlouis, casa privata, la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in limba romana; (00491734618219

iubitoare si iti place sa seduci barbatii? Alatura-te echipei noastre! (+41779618282 puiutu_06@yahoo.com

131. Escort/ masaj Londra cautam tinere

179. Germania, loc de munca in Casa Privata de lux, Saarbrücken Germania. Conditii +18 Ani. Oferim seriozitate si cazare. Castiguri zilnice foarte bune. info: www.casa-paula.com WhatsApp 13.000 {; (004917661693989 krampertp@yahoo.de

183. Germania, cautam fata/ chelnerita,

124. Elvetia/ Geneva Esti distractiva-

cut, bun simt, lminim 18 ani, dornice de munca, casele sunt situate in zona centrala, draguta si vizitata foarte des de clienti. Venituri între 1500-2000 week. Urgent. 2.000 {; (+447389168841

144. Escortes Geneva free place for working in escort agency switzerland with more than 10 years of experience www escortsgeneva. ch works with number 1 in Geneva. We work commission (60% for the girl) ?All expenses paid 10.000 {; (0034667352808 iulia.net.is@gmail.com 145. Female escort need in North London, we are a London escort house incall, we looking for new ladies who want do good money. We offer good for ebony ladys, brunette, blonde, busty, european, asian, latin, arabic; 4.000 {; (+447389168841 sara.bby001@outlook.com 146. Femei atractive pt. escort in Germa-

nia Casa privata - bar, cazare, comision 50%, clientela formata, castiguri 3.00010.000 . Tel. whatapp 0049 151 7111 8022; (0728.206.555 a_marlyn@yahoo.com 147. Fete Anglia - Castiguri mari ! Foarte mari! Fete Anglia - Castiguri foarte mari la nr de tell: +447557767037 sau pe whatsapp la nr: +447557767037 1 {; (+447557767037 148. Fete colaborare Anglia, esti tanara si

nonconformista, esti in cautarea unor castiguri substantiale si rapide, este simplu, putem colabora impreuna in domeniu, (07475900189 escortlondon01@yahoo.com

157. Fete pentru masaj erotic Elvetia Studio de masaj erotic cauta fete tinere 18+ cu/ fara experienta (invatat si sprijin pentru incepatoare) pentru clientela noastra fidela. Castiguri rapide de bani fara sex. Vino si testeaza, (+41765037903 another4massage@gmail.com 158. Fete pentru sectorul adult, venituri mari, Belgia Esti sociabila, draguta si ai minim 18 ani. Cautam fete care sa lucreze discret în Belgia pentru o perioada de 1014 zile în fiecare luna, daca este ceea ce vrei. Venituri intre 5.000-7.000 , 7.000 {; (0732.759.351 selectiehasselt@outlook.com 159. Fete pentru strainatate, Relax Club Studio escort angajeaza fete ambitioase si dornice de a lucra cu profesionalism. Asiguram cazarea, plata la zi, bonusuri avantajoase si un procent de 60% din castig. Rasp. la tel., sms si whatsup, 15.000 {; (0041767684454 www.relaxclub.ch 160. Fete pentru strainatate, relax club Studio-escort angajeaza fete ambitioase si dornice de a lucra cu profesionalism. Asiguram cazarea, plata la zi, bonusuri avantajoase si un procent de 60% din castig. Rasp la sms si whatsapp 15.000 {; (0041767684454 www.relaxclub.ch 161. Fete pt colaborare Anglia esti tanara

si nonconformista? Esti in cautarea unor castiguri substantiale si rapide? Este simplu, putem colabora impreuna in domeniu. (07475900189 escortlondon01@yahoo.com 162. Fete pt colaborare Anglia, esti tanara

si nonconformista, esti in cautarea unor castiguri substantiale si rapide, este simplu, putem colabora impreuna in domeniu; (07475900189 escortlondon01@yahoo.com

163. Fete pt. London Fete in vederea ser-

viciilor de escorta, oferim maxima dicretie si seriozitate. Plata la zi. Cazare si securitate garantat procent de 50%. Mai multe detelli la telefon sau whatssap. Urgent, 3.500 {; (+4407389168841 Adela.curvy@outlook.com

164. Fete, Anglia, se cauta tinere dragute si serioase cu minimul varstei 18 ani in vederea colaborarii ca si escorte in, Anglia. Se ofera cazare, bilet de avion. (0767.080.489 Elenaanamaria1194@gmail.com 165. Firma spaniola angajeaza pentru munca in Spania personal cu experienta in sectorul constructiei. Cautam dulgheri si fierari. Se ofera salariu motivant. Cazarea si deplasarea asigurata. Cei interesati trimiteti CV la email. Tel. si whatsapp; (+34674322829 gpopa@ehasturias.com 166. Franta de la 1 Mai gletuitor cu expe-

rienta pentru rigips, contract, 2000 :/ luna, cazare, masa, la mine acasa. Curat, serios, cu pofta de munca si meserias. Transport asigurat firma de transport DoubleT Bucuresti, 2.000 {; (033637613192 ssandusan@yahoo.fr

27

171. Germania daca vrei sa faci parte din

echipa uneia dintre cele mai renumite agentii de escorte din Germania, te asteptam sa ne contactezi. Cautam fete sociabile. Programul este foarte lejer, asiguram transport, 10.000 {; (00491778181491 alina7799@gmx.de www.russianbabesescort.de

189. Germania, Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta, angajam tinere cu aspect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail. Site: www.villaverona.de; (00491734618219 jobs@villa-verona.de

173. Germania casa privata cauta fete, minim 18 ani care doresc sa munceasca intr-un mediu foarte palcut si cunoscut cu clientela bine formata. Vrei sa muncesti intr-un loc sigur, curat si exclusiv suna si rezerva un loc in casa, 13.000 {; (004917661693989/ 01736568876 krampertg@yahoo.dp

190. Germania, Villa Verona Saarlouis, casa privata, la granita Luxemburg si Franta angajam tinere cu astect placut 18 +. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villaverona.de

174. Germania casa privata, exclusiv, fete 18+. Cazare gratuita, castiguri zilnice foarte bune si substantiale. Casa Privata de Top cu clientela bine formata. Programari si info se fac pe WhatsApp. Tel Paula. 13.000 {; (004917661693989

191. Germania, zona Frankfurt cauta fete Salon de masaj erotic din Germania, cu vechime de peste 10 ani, cauta fete tinere si dragute pentru a lucra intr-o atmosfera familiara, cu conditii de cazare. Castig de peste 8.000 euro, 8.000 {; (00491788635130 gabrielastefan@web.de

175. Germania soferi profesionisti TIR.

Cerinte: permis conducere cat. C + E obligatoriu; atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu; card digital tahograf - obligatoriu; experienta ca sofer de TIR (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere; curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata); camioane noi Renault T; dispecerat in romana; contract pe Germania; asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania; sistem de lucru flexibil. Rugam sa aplicati prin completarea formularului urmator - si sa atasati copiile dupa permise si atestate:https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/cereredeangajaresoferiprofesionistifisapersonala; www.ullrichgruppe.de (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrichgruppe.de

192. Germania,tinere interesate de castiguri rapide Cauti conditii corecte de munca in Germania ?Te-ai saturat de incertitudini?Cu un simplu click vei face schimbarea!Cautam fete noi pentru locuintele noastre de lux din Saarlouis si Trier . Experienta de 12 ani in domeniu ! iti oferim un avans pentru calatoria taPlata la zi ! peste 8.000 Euro lunar Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna cum! (Whatsapp & Viber) (00491734618219 193. Germania,ville de lux Cautam fete

noi pentru locuintele noastre din Saarlouis si Trier . Experienta de 12 ani in domeniu !iti oferim un avans pentru calatoria taPlata la zi ! peste 8.000 Euro lunar Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna cum! (Whatsapp & Viber) (00491734618219

194. Germania-soferi tir Ullrich Gruppe,

firma germana cu sediu in 34260 Kaufungen angajeaza pentru Germania Soferi profesionisti TIR. Cerinte: permis conducere cat. C+E - obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de TIR (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. www.ullrich-gruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de 195. Germania-Villa Verona Saarlouis

casa private lux la granita Luxemburg si Franta ofera joburi pt. tinere 18+ cu/fara experienta, care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani? Atunci ai ajuns la locul potrivit. Oferim: dscretie absoluta si conditii de top, mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte in echipa noastra? Atunci trimitene pozele tale recente pe whatsapp, viber sau e-mail. Katy. www.villa-verona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de 196. Germania. Casa privata premiata cautam fete dragute cu aspect fizic placut ca dame de companie si escort, asiguram cazare gratuita, castiguri între 2000 E3000 E pe saptamana, 10.000 {; (004915175465790 Info@rouge-girls.eu 197. Germania. Cautam de Urgenta motori Mobila si Bucatari in Germania 1.800 {; (00491727151666 racanandrei@yahoo.ro 198. Germania. Muncitor in domeniul feroviar. Cautam persoane cunoscatoare de limba germana (mediu sau avansat) pentru domeniul feroviar din Germania in sistem full time. Denumire posturi: 1. Personal responsabil de siguranta santierelor feroviar; 2. Manevrant feroviar; 3. Personal control panou digital autovehicule autonome; Se ofera: - cazare; - scolarizare; - posibilitate de promovare; - tarif orar incepand de la 9 Eur/brut pentru personal siguranta feroviara; - tarif orar incepand de la 12 Eur/brut pentru manevran/mechanic locomotive;- tarif orar incepand de la 14 Eur/brut pentru personal control panou digital autovehicule autonome; - ore sulimentare platite, sporuri platite; - transport (se asigura transportul pana in Germania in momentul angajarii); contract de munca semnat direct cu angajatorul din Germania; Se cere: - seriozitate; - punctualitate; - flexibilitate; - disponibilitate de a invata; - carnet categ B reprezinta un avantaj.; - cunoasterea limbii Germane; - candidatul trebuie sa fie apt d.p.d.v. fizic si psihic; Plecarile sunt in luna mai iar inscrierile se fac pana in 25 aprilie. Informatii la tel. sau mail: (0040740022410 personalserviceeurope@gmail.com 199. Germania. Muncitori in domeniul constructiei instalatiilor de incalzire si sanitare pentru firma Design GmbH din orasul Leipzig-Dobeln. (0725.147.975 laurette_blackwell@yahoo.com 200. Grecia - Global Artist. Suntem de 20

ani in topul firmelor din Romania. Cabaret Night Club in Grecia selectioneaza: dansatoare, animatoare, dansatoare oriental, dansatoare la bara. Tinere 18+, aspect fizic placut, tinuta sexy - eleganta, engleza minim. Plecari imediate. Global Artist are propriul Cabaret Night Club in Grecia insula turistica Syros. Conditii excelente, salariu fix 40 Euro/zi - 1.200 Euro/ luna, 30% procent consumatie, +50% din Lap dance. Asiguram cazare +acte legale de munca (permis). Aplicati pe www.globalartist.ro la inscriere Dansatoare; 4.000 {; (0749.200.802 office@global-artist.ro 201. Grecia hotel 4 stele angajeaza cameriste, bucatar hotel 4 stele aflat in Insula Corfu, Grecia angajeaza cameriste, bucatar; 1.000 {; (0758.922.931 office@hotelstaff.ro 202. Hostess min 21 aNI, cautam fete min 21 in club select lux in Rotterdam piano bar shampagni caviar bar club legal busisnespeople internationale reputation conditi bune de lucru castiguri substantiale de peste 12000 euro, 12.000 {; (0031639719824 cmommaers47@gmail.com 203. Ibiza Night cauta fete +18 ani. Trans-

port gratuit din Romania sau din orice alt tara, cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii beep/sms: +447413231688 doar Whatssup 50.000 {; (+447413231688 ibook1994@yahoo.com 204. Inginer Austria angajam inginer full time pentru munca permanenta in Austria. Se ofera salariu atractiv si carte de munca in Austria. Obligatoriu scris si vorbit limba germana; (0728.587.249 DIANA@CSABAGENERAL.RO

205. Italia, fata pentru casa privata, caut fete dragute,aspect fizic ingrijit,varsta peste 18 ani.Ofer cazare,publicitate gratuita,cer si ofer seriozitate..whatsapp 00393885885725, consumabile asigurate 5.000 {; Salonmasaj@yahoo.com

176. Germania, cautam fata/ chelnarita,

tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, cunoscatoare limba germana pentru club de noapte, Villa Verona Saarlouis, casa privata, la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in limba romana; (00491734618219

177. Germania, daca vrei sa faci parte din echipa uneia dintre cele mai renumite agentii de escorte din Germania, te asteptam sa ne contactezi. Cautam fete sociabile. Programul este foarte lejer, asiguram transport, 10.000 {; (00491778181491 alina7799@gmx.de www.russianbabesescort.de 178. Germania, joburi erotice de lux , Villa Verona din Saarlouis te asteapta. Granita Franta, Luxemburg si Belgia ! Fete frumoase si zambitoare +18 ani. Castiguri intre 7.000-9000 euro/luna. Conditii prietenoase , un mediu curat si linistit! Plata este la zi, Katy -propietara. WhatsApp, Viber, Telegram. www.villa-verona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


28

20 aprilie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 206. Italia, Germania, Romania. Societate de constructii angajam: fierari betonisti, zidari, rigipsari si macaragii. Contract de munca, asiguram cazare si masa, salariul in functie de calificare. Solicitam seriozitate maxima. Lucrari in Romania, Italia si Germania. Trimiteti mesaj la nr. de telefon si va contactam noi; (0040769682952

233. Night Club Palmenhaus Austria cauta doamne/domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5000-10000 E/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp; www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at

207. Italia. Operator pentru masini unelte

234. Night Club Palmenhaus Austria

controlate numeric.Companie italian? de inginerie in domeniul fabricarii de strunguri ?i ma?ini de frezat, caut? lucr?tori pentru sediul din nordul Italiei. (00390445602727 icum@icum-tools.it 208. Iti dam bani doar ca sa inveti. Ce

zici? Vrei Bani? Vrei un castig decent? Iti dam bani doar ca sa inveti. Ce zici? Studiile Tale, Banii nostri. Invata si castiga de la £ 18 000 in fiecare an 1.300 {; (0721.625.819/ 0725.978.396 anatol.moroz@lsbuk.com 209. Job Anglia, Sotia cautam fete dragute minim 18 ani in vederea colaborarii ca escorte. Se asigura transport si cazare mai multe detalii pe whatsapp 0762943579. Rog seriozitate; (+40762943579 Caritas_caritas90@yahoo.ro 210. Job escorte in Anglia pe schimbare de locatii caut fete pentru a munci in domeniul escorta si masaj. Detalii pe whatapp +447507599639 20.000 {; (07507599639 schimbaredelocatii@yahoo.com 211. Locuri de munca in Helvetia Se cauta fete pentru plaza intr-o agentie importanta de escort din Suiza. Cerinte: buna prezenta: (fizic frumos, fete simpatice si placute), varsta minim 18 ani, cu pasaport sau buletin, 15.000 {; (+34665303261 davi_alde@hotmail.com 212. London escort job caut fete discrete

cu sau fara experienta pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera cazare, publicitate, plata la zi 50%, program flexibil. Detalii la tel sau whatsapp. 3.000 {; (+447389168841 Adela.curvy@outlook.com

213. London, Anglia, casa privata cauta fete peste 18 ani pt. prestari servicii de escorta. Casa este situata in Seven Sisters conditii foarte bune. Cazarea si promovarea pe site-uri gratis, Wapp, urgent, 2.500 {; (+447389168841 Adela.curvy@outlook.com 214. London, fete escort, aspect fizic pla-

cut, cu sau fara experienta pentru servicii escorta,ofer cazare si utilitati, cerem si oferim seriozitate, castiguri asigurate, plata instant, detalii tel sau Wapp, 3.000 {; (07389168841 adela.curvy@outlook.com 215. Londra, cautam tinere dragute min 18 ani in vederea colaborarii ca escorte la Londra. Se asigura cazare si transport. Mai multe detalii la tel sau Whatsap cu acelasi nr. (07950330667 216. LONDRA. Caut colega de apartament. Buna, dupa cum spune si titlul caut colega pt a locui si munci impreuna in Londra. Locuiesc intr-un penthouse, intr-o zona centrala, castiguri substantiale din prima zi, 10.000 {; ritaion960@yahoo.com 217. Lucratori depozit Franta, angajam pentru Franta, o echipa de 10 persoane. Barbati, vorbitori de limba franceza, seriosi, fara vicii. Plecari in fircare luna. Contract francez. Transport gratuit. Fara comision sau alte taxe. 1.350 {; (0040771667285/ 0033672365364 lilian.cirnu@gel-logistics.com 218. Lucratori in agricultura pentru

munca in Spania, barbati si femei, oameni seriosi. mai multe detalii la telefon. Curt Bobi (0773.539.879/ 0034642539879

cauta doamne/domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5000-10000 E/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp; www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 235. Night Club Palmenhaus Austria, cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 236. Night Club Palmenhaus Austria,

cauta doamne/domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experientaVenituri intre 5000-10.000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp la www.nightclubpalmenhaus.at; (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 237. Night Club Palmenhaus, Austria, cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 238. Night Club Pascha Graz, Austria

cauta fete +18 ani. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii beep/sms: 0043 660 7949606. Facebook: Carmen Pascha, (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 239. Night Club Pascha Graz, Austria,

domnisoare cu experienta pentru dans la bara. Fara contact sexual. Cazare si transport gratuite. Salariu 4000 /luna garantat, procent din bauturi si dans in privat. carmenpascha@gmail.com

femeie pentru curatenie. 2.500 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

223. New Blue Up - Saunaclub - Elvetia

Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 224. New Blue Up - Saunaclub - Elvetia

Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 225. New Blue Up cautam fete dragute

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. de tel. cu whatssapp. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 226. New Blue Up, cautam fete dragute

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 227. New Blue Up, Saunaclub, Elvetia, Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ whatsapp, www.newbluep.ch; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 228. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia

Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./WhatsApp, www.newblueup.ch, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 229. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia

Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./WhatsApp, www.newblueup.ch, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 230. New PrivatHaus4 Elvetia. Oferim job

fete 18+ buna, cauti de mult locul potrivit in care sa faci bani zilnic si sa ai castiguri lunare peste 10 000 euro, atunci chiar ai gasit locul potrivit, te asteptam in echipa noastra. Contacteaza-ne pt detalii; (+41764601010 231. Night Club Cumin, Austria cauta doamne/ domnisoare intre 19-40 ani, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri substantiale. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe whatsapp la nr. de tel. (004368864397459 232. Night Club Palmenhaus Austria

cauta doamne/ domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana Telefon, sms sau WhatsApp la: www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at

face transporturi internationalede marfuri pe comunitate. Firma cu sediul in Spania (Balaguer, Lerida). (0034667490750 controlflota4@villartlogistic.com 260. Spania, munca agricultura,

perioada de 3 luni, plecare 5-10 mai; (0762.056.004/ 0771.897.785 261. Spania. Ofer munca in agricultura, la

usturoi, la norma si ora. Numai oameni din provincie. Mai multe detalii la tel.; (0768.760.692

262. Strainanate, New Blue Up, fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. cu whatssapp, mail. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 263. Strainatate. Femeie servici pentru curatenie la bucatarie. Cazare, masa asigurate. Rog seriozitate, salariu 500 {; (004915166986088 264. Strainatate. Locuri de munca in

agricultura in strainatate, ofer seriozitate. (0769.535.935 265. Suedia, Norvegia, Finlanda si Scotia

266. Switzerland , Studio-Club-Escort,

15. Asistenta personala, aspect fizic placut, abilitati de comunicare. Salariu avantajos, program flexibil 2 ore pe saptamana, plata zilnica. Pentru inscriere rog email cu poze si date; uninsdistins@yahoo.com 16. Asistenta personala/secreatara director asistenta personala/secretara, prezentabila, draguta, program lejer 1-2 ore pe zi, 1-2 ori pe saptamana, plata la zi. Rog CV,fotografii recente.Salariu de la 1000 euro 1.000 {; (0744.220.066 ideal.construct.imobiliare@gmail.com

48. Femeie pentru curatenie birouri Bistri-

ta, firma de curatenie angajeaza personal feminin - Pensionara - pentru curatenie birouri in Bistrita . Program de 1 ora / zi de luni pana vineri; (0751.193.866/ 031.438.08.42

18. Baiat ptr reparatii masini de spalat cu

49. Fete Sweet Touch cauta fete cu sau fara experienta. Asiguram cazare, carte de munca, cele mai bune comisioane, seriozitate si profesionalism, castiguri garantate. (0784.522.572

sau fara experienta, din sectorul 3 sau 4 program part-time. (0744.526.477

19. Bona Perla Dorobanti program flexibil,

mamica, stau acasa, caut persoana energica, optimista si foarte curata care sa ma ajute la supravegherea, joaca si îngrijirea celor doi copii (2a10l si 1 an). L-V 8.3012.30 sau 16-19, plata la ora; (0761.137.818 20. Bucatar banqueting-evenimente femeie sau barbat locatie Timpuri Noi, Galeria, avem nevoie de un bucatar (ajutor) pentru evenimentele din weekend. Disponibilitate maxima de lucru sambata de la 8am -2am, duminica 8-22. Se ofera 30 lei/ora 500 L; (0723.136.476 office@epetrecere.ro

21. Casiera cu sau fara experienta, Pen-

tru bufet, o saptamana lucratoare, o saptamana libera. Program: 07:00-17:30. Incinta Institutului Clinic Fundeni 1.800 L; (0733.869.232 22. Colaboratoare part-time, max. 37 ani, abilitati de comunicare in online. CV, poza si scurta descrierepe mail, 4 ore pe saptamana, conditii financiare atractive. 500 {; patrick07consultancy@gmail.com 23. Colaboratori part time cu 2 si 4 ore

pentru SC; (0761.941.242

24. Companion pentru varstnic cu

Alzheimer cautam persoana, eventual pensionara pentru companie varstnic cu Alzheimer, 5 h/zi in zona Pta Iancului. (0729.753.606 25. Consilier cosmetice BIO, uleiuri esentiale Franta consiliere, recomandare, vanzare cosmetice BIO. Cunostinte de Internet, e-commerce, Excel. Experienta in vanzari, in industria beauty constituie un atu. Vorbitor de engleza si eventual franceza (0749.079.446 natural.paris@gmail.com 26. Consultanti bancari si Asistente

242. Nurses/ carers Required UK Equator

jam: tapiteri (pentru linia de productie) si tapiteri (traditionali). Salariul cuprins intre £9-£14 pe ora, minim 39 ore pe saptamana- garantate. 1.800 {; (0362.630.106 munca@wfpsuk.com

27. Contabil autorizat cu semnatura digitala pentru transmitere D 100, 101 si bilantul, balanta si ev. primara sunt facute in firma, Petre; (0744.772.614/ 031.434.53.90

268. Tenerife, salon masaj cauta fete Angajam fete pentru salon de masaj erotic,cu sau fara experienta, varsta minim 18 ani, finute, sociabile, senzuale, dornice sa faca banuti,zona turistica, Tenerife, locatie cu clienti formati, 25.000 L; (0034642814886 lucky.sunshine2014@yahoo.com

28. Distribuitori sau lideri de echipa job acasa, afacere online, pt afacere online produse dermato-cosmetice, aparate revolutionare pt corp. Inscriere si training gratuit. Tel. /sms orele 10-14, 16-20 sau mail (0763.125.044 radioana2008@gmail.com

269. Zugravi Cipru, urgent angajare jugravi Cipru 6/8 persoane experienta seriozitate salariu 1200 E se faciliteaza transport si cazare, permis conducere avantaj se va oferi masina; 1.200 {; (0729.158.583 nicu_imob@yahoo.com

familie batrani, mancare si plimbare. (0761.713.148

30. Doamne curatenie, urgent firma de

Oferte part time

31. Doamne curatenie, urgent angajam,

243. Oslo, Norvegia. Muncitori constructii.

Angajam muncitori. Plecare imediata. Fara comision. Direct angajator. Contract, carte munca, salar 1.200 -1.700 e. Cazare, transport contra cost. Asigurare medicala.1 luna/an concediu de odihna platit 1.500 {; (0761.702.490 cezareaproject@gmail.com

267. Tapiteri in Anglia, in prezent anga-

1. Agent curatenie, barbat/femeie, pentru

in cea mai mare si fumoasa vitrina de Geneva. (0041766372573 andreapenna1201@icloud.com

echipa de curatenie, Bucuresti, zona centrala. Program de lucru 6-9, de luni pana vineri. Detalii la telefon; (0722.384.131

246. Personal constructii in Germania Angajam fierari, dulgheri si zidari pentru contracte in Germania, (0740.787.705/ 0752.533.708 triatic.office@yahoo.com

2. Agent de curatenie, angajam doamna pentru curatenie de intretinere birouri, program de 8 ore de luni pana vineri, zona pta Muncii. Oferim salariu competitiv plus tichete de masa; (0723.609.832/ 0374.034.370

247. Personal hotelier Anglia Blackberry Jobs Limited recruteaza bucatari, barmani, ospatari, menajere, spalator vase, receptioneri hotel, night porteri, bell boy, si management level. Engleza nivel conversational (0775.506.697 julia@blackberryjobs.com 248. Pure Tantric Manchester angajeaza domnisoare selecte, elegante, care stiu ce inseamna conceptul "high- class" cunostinte medii de limba engleza. Alatura-te echipei Pure Tantric si ai ocazia sa iti castigi independenta financiara, fara a fi nevoie de foarte mult efort. Castiguri intre 8.00010.000 lire/ luna. Mediul de lucru "stresfree" nu se lucreaza "la program", conditii de lux, club select. Pentru orice detalii ne puteti contacta la tel./ whatsapp, email. www.puretantricmanchester.co.uk; 10.000 {; (00447472517150 massage@puretantricmanchester.co.uk 249. Qatar Escort Agency, agentie cu vechime de 5 ani in Qatar-Kuwait cauta fete 19-30 ani pentru munca de escorta castiguri intre 700-2000 euro zilnic Watsap+393891423299 pentru mai multe detalii; 15.000 {; (+393891423299 escortcastingqatar@yahoo.com 250. Saarlouis Germania case private angajeaza tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim conditii de top, cazare, siguranta si seriozitate. Castiguri deosebite si clientela formata. Vino sa faci parte din echipa noastra.Locurile sunt limitate. (00491734618219 251. Saarlouis, Germania, case private ,vile de lux , angajeaza tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim conditii de top, cazare, siguranta si seriozitate. Castiguri deosebite si clientela formata. Vino sa faci parte din echipa noastra. Locurile sunt limitate. (00491734618219 252. SCOTIA case private din Edinburgh ,

Glasgow, Aberdeen angajeaza FETE +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private .Oferim: conditii foarte bune , avem experienta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale ! Apartamente de lux , cazare gratuita, discretie absoluta.Publicitate gratita pe site-uri de top.Comision 50% Plata zilnic Tel sau WatsApp (00447448388043 253. Scotia , Edinburgh , Glasgow,

Aberdeen FETE +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private .Oferim:conditii foarte bune , avem expierenta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale !Apartamente de lux , cazare si discretie absolutaPublicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured.Comision 50% Plata zilnic.Tel sau WatsApp (00447448388043 254. Scotia, Edinburgh, Glasgow, Aberdeen fete +18 cu/ fara expierenta pt. a lucra ca escorte in case private. Oferim:conditii foarte bune, avem expierenta in domeniu ca agentie. Castiguri substantiale! Apartamente de lux, cazare si discretie absoluta. Publicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip - Featured. Comision 50% Plata zilnic.Tel sau WatsApp (00447448388043 255. Scotia, Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, case si cluburi private angajeaza fete +18 cu/ fara expeerienta pt. a lucra ca escorte in case private. Oferim: conditii foarte bune, avem experienta in domeniu ca agentie. Castiguri substantiale. Apartamente de lux, cazare gratuita, discretie absoluta. Publicitate gratita pe siteuri de top platite cu optiuni full gen VipFeatured. Comision 50%, plata zilnic. Tel. sau WhatsApp, (00447448388043

3. Agent inchirieri auto We Love CarsWLC) isi mareste echipa. Daca ai peste 18 ani, permis categoria B si esti pasionat de masini te asteptam in echipa WLC angajeaza: agenti inchirieri auto. Soferi parcare privata; (0720.594.846/ 0772.131.166 cars.management@wlcauto.ro 4. Ajutor de bucatar, ospatar pt. Paltinis,

suport office Firma consultanta bancara, asistenta suport office/colaboratori, part/full time (2 h - 8 h/zi). 4.500 L; (0722.668.329 florinlpopescu@yahoo.com

29. Doamna, part time pentru ingrijire

curatenie angajam personal curatenie 4 ore sediu/cladire birouri in zona Pipera. 18:00-22:00. (0729.900.930

firma de curatenie angajam personal curatenie 4 ore sediu/ cladire birouri in zona Pipera06:00- 10:00 si dupa amiaza; (0731.121.025 32. Doamne curatenie, urgent, firma de

curatenie angajam personal curatenie 4 ore sediu/cladire birouri in zona Pipera, 06:00-10:00 si 13:00-17:00. (0731.121.025

33. Doamne tricotat, se cauta doamne pensionare, rabdatoare, pentru tricotat, crosetat, se lucreaza o data sau de 2 ori pe saptamâna. Pentru relatii sunati la tel. (0728.176.675 Loredana2268@yahoo.com 34. Doctori pentru clinica medicala clinica

medicala de cardiologie, medicina interna si ecografie cu dotare completa, la zi, cauta colaboratori; (0735.126.185 laborator@eucardios.ro

jud.Sibiu avem nevoie pentru evenimente in Paltinis, jud. Sibiu la hotel 4 stele dotat cu restaurant. Calificarea si experienta sunt necesare. Relatii la tel., CV pe mail. (0726.652.097 recrutare@elanconsulting.ro

35. Electrician intretinere Pt. fabrica pro-

5. Ajutor la incarcat/ descarcat mobila cu

online studio/acasa oferim cadou 3000 lei la angajare, salariu fix garantat 6000 lei + procent 50%-70%, bonus abonament fitness, solar, unghii, gene. Contact nonstop. 6.000 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com

plata seara. Atentie, munca ocazionala. Trimiteti sms cu varsta, sectorul in care locuiti, zilele in care puteti lucra, platim13 Lei/ora, 13 L; (0720.115.849 6. Animatoare club swing Attraction

Club, cauta animatoare, streaptease si lapdance. Program de o ora incepand cu ora 23 sau 24 vineri sau sambata. Plata 150 lei. Zona P-ta Iancului. Detalii pe whatsapp.l 150 L; (0760.109.680 office@attractionclub.ro 7. Asistenta manager spaniol, 30 ani, in Bucuresti cauta o asistenta part-time, cu sau fara experienta. Aspect fizic placut. Program flexibil. Salariu bine platit. Plata la zi. Rog email cu poze. 5.100 L; (0728.477.325 Atos.ramirez@gmail.com 8. Asistenta live, echipa Phoenix anga-

jeaza personal feminin pentru conversatii online.Oferim: bonus angajare 4000 lei, avans 4000 lei din prima zi, bonus recomandare 1000 lei, salariu fix incepand de la 2500 lei. 4.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com 9. Asistenta peronala dorim colaborare cu doamna/domnisoara aspect fizic placut, abilitati de comunicare. Salariu avantajos, program flexibil 2 ore pe saptamana, plata zilnica. Pentru inscriere rog email cu poze si date; (0743.380.052 andrei.haha@yahoo.com 10. Asistenta personala Asistenta personala, secretara pentru director tanar cu aspect placut (open mind, dezinhibata, deschisa), disponibila pentru intalniri. Salariu de la 5000 lei in functie de disponibilitate si aspect 5.000 L; (0744.220.066 rrobert.ideal.construction@gmail.com 11. Asistenta personala atragatoare, discreta, domana sau domnisoara cu fizic placut, pentru manager companie, persoana serioasa, program 2-3 ore saptamanal, plata la zi, rog seriozitate, numai cu foto pe e-mail, (0726.062.689 adriantropaz@yahoo.com 12. Asistenta personala Om de afaceri caut asistenta personala. Program lejer 1-2 zile pe saptamana, 1-2 ore, central, plata la zi. Whatsapp, 5.000 L; (0722.952.882 13. Asistenta personala secretara cu aspect placut, disponibila pentru delegatii si intalniri de afaceri. Salariu lunar 1.200 euro in functie de disponibilitate, aspect si experienta, 1.200 {; (0753.796.338 14. Asistenta personala PR si comunicare foarte draguta, max. 32 ani, abilitati f bune de comunicare, experienta in social media. Ofer confort financiar. Detalii whatapp. patrick07consultancy@gmail.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

47. Femeie pentru curatenie birouri Baia Mare, firma de curatenie angajeaza personal feminin - Pensionara - pentru curatenie birouri in Baia Mare . Program de 2 ore de 2 ori / saptamana Luni - Joi; (0751.193.866/ 031.438.08.42

Lucrari specifice de birou, de secretariat, ordine, curatenie si protocol. Studii minime liceu. Program de L-V (9-18), S-D (liber), 250 {; (0721.271.651/ 0721.271.651 scolidesoferi@gmail.com

Angajam fete cu aspect fizic placut , care sa cunoasca obligatoriu o limba straina . Locatie de lux , escort in toata elvetia , club de lux cu clienti formati ! Castigul mimim este de 300 Chf pe ora (0041762272375

Personnel Ltd is looking for qualified nurses with/without UK pin to work in UK on permanent contract.Rates £1618:50£/hour+3£extra for overtime hours. 3 mounts free acomodation, holiday pay (004416747199 laura.ungureanu78@gmail.com

46. Femeie la vase cu sau fara experienta pentru restaurant. Program: luni-joi 6.3012.30 sau 12.30-18.30, vineri 06.30-18.30, sambata-duminica liber. Institutul Clinic Fundeni, bufet Gorjeanca, 1.700 L; (0742.266.859

17. Asistenta secretariat scoala de soferi

luna muncitori necalificati barbati/ femei. Oferim training/ cazare. Urgent, 00447716747199, laura.ungureanu78@gmail.com; (00447716747199 laura.ungureanu78@gmail.com

245. Persoane, vreti sa lucrati in Elvetia

222. New Blue Up Sauna Club cautam

259. Sofer pe tir cu experienta pentru a

241. Nurses Carers Required UK 3000£/

220. Muncitori necalificati cu limba

221. Munctori constructii - Austria contract 6 sau 12 luni. Necalificati -1000 Euro/ luna, calificati 1200 euro/ luna. Cazare gratuita. (0799.446.656

258. Sofer experienta cu permis A Caut sofer cu exp pe scooter sau motocicleta, franceza sau engleza nivel incepator, livrari in Belgia- Bruxelles, cazare asigiurata si salariul 1300-1600 euro, 1.300 {; (0733.923.012 danielguta74@yahoo.com

domnisoare 18+, cu/ fara experienta in vederea colaborarii pentru serviciul de escorta, locatii centrale, castiguri substantiale, cazare gratuita, site-uri renumite. Detalii pe whatssapp +447418027541 (+447418027541/ +447418027541 catalyna_star@yahoo.com

244. Paris societate de constructii si amenajari interioare, societate cu sediu in Paris cauta oameni in urmatoarele meserii, zidarie, rigips, faianta, gresie. electricitate, permisul auto, limba franceza sau engleza constiutue un avantaj, 100 L; (0762.140.481 mihaitagheorghe672@yahoo.com

franceza EBC HR Solutions angajeaza Muncitori necalificati cu limba franceza pentru unul dintre clientii din Franta, 1 {; (031.407.00.17/ 031.407.00.17

257. Scotia, Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, Scotia angajeaza fete +18 cu/ fara expierenta pt. a lucra ca escorte in case private. Oferim: conditii foarte bune, avem experienta in domeniu ca agentie. Castiguri substantiale. Apartamente de lux, cazare si discretie absoluta. Publicitate gratuita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip-Featured. Comision 50%. Plata zilnic. Tel. sau WhatsApp (00447448388043

luna muncitori necalificati barbati/ femei. Oferim training/ cazare. Urgent, 00447716747199, laura.ungureanu78@gmail.com (00447716747199 laura.ungureanu78@gmail.com

240. Nurses Carers Required UK 3000£/

tru masaj, oras Swindon, UK (persoana serioasa si responsabila), plata zilnic, limba engleza nivel mediu. Experienta constitue un avantaj. 5.000 {; (+447532878800 nicoletaalexandra74@yahoo.com

219. Masaj de relaxare, caut colega pen-

256. Scotia, Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, cluburi private angajeaza fete +18 cu/ fara experienta pt. a lucra ca escorte in case private. Oferim: conditii foarte bune, avem experienta in domeniu ca agentie. Castiguri substantiale. Apartamente de lux, cazare gratuita, discretie absoluta. Publicitate gratuita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured. Comision 50%. Plata zilnic. Tel. sau WatsApp (00447448388043

50. Fete, Bonne Studio transforma visele in realitate personal feminin cu/fara experienta, castiguri 3500$-7000$, bonus angajare 500$, costumatii gratuite, program la alegere, locatii in toate sectoarele. Telefon nonstop. 6.000 {; (0721.901.006 bonne28studio@gmail.com 51. Gradinari Firma serioasa angajam

gradinari cu experienta in domeniu. (0723.970.996

52. Hostess online, semneaza contract cu ShelbaStudio si castiga garantat 3500$7500$ lunar, decontam chiria integral in Bucuresti, oferim bonus 1050$ la angajare, abonament fitness si Spa. Program optional. 4.500 {; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com 53. Incarcator descarcator pentru firma de curierat, incarcator descarcator colete program luni-vineri 16:30-20.30 carte de munca 4 ore. Salariu este de 600 Ron net luna. Locatie Sos. Alexandriei 99A Bragadiru, 600 L; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro www.bookurier.ro 54. Infirmiera, ingrijitoare persoana serioasa pentru ingrijire doamna imobilizata (post avc), schimbat pampers, dat medicatie, 2 weekenduri pe luna, program: s06:00/l- 09:00. 250 Lei /weekend. Mai multe detalii la tel. 250 L; (0731.175.697 volta.prod@yahoo.com 55. Ingrijitor curte 3, 4 ore pe zi diminea-

ta, zona Pipera, Drumul Potcoavei, oras Voluntari. De preferinta dorim pensionar; (0744.811.545

56. It help desk Cautam coleg care sa fie punctual si serios, sa manifeste spirit de echipa si sa lucreze eficient in conditii de stres. Crezi ca descrierea ti se potriveste? Stii sa utilizezi un calculator? Esti entuziasm, simtul umorului, loialitate, implicare si dorinta de dezvoltare, experienta in utilizare PC - pachetul office, abilitati de comunicare si relationare umana; cunostinte avansate de limba engleza; energie, capacitatea de a invata, spirit organizatoric, responsabil. Oportunitati: Sansa de a lucra intr-un mediu profesionist, intr-o echipa tanara si motivata. Salariu motivant, pe masura realizarilor, bonusuri in functie de performanta. Program flexibil in ture zi/noapte. Asteptam CV-ul dumneavoastra la adresa de e-mail: (0765.517.197 hr@beststudios.ro 57. Kantar operator teren sondaje de

opinie, toata tara, cautam operatori de interviu (toate judetele) pentru proiecte de cercetare de piata si sondaje de opinie.Trimite CV la: madalina.gavrilescu@tns-csop.ro (0753.038.049 madalina.gavrilescu@tns-csop.ro 58. Livrator cu masina personala, sun-

tem o firma de catering. Avem nevoie de o persoana cu masina personala pentru 3 ore pe zi de la 6-9 dimineata pt. livrarea unor pachete cu mancare. Remuneratie 1.000 lei/ luna, 1.000 L; (+40749125165/ +40749125165 andrei@strongbodybuilding.ro 59. Lucrator bucatarie, esti bucatar sau ajutor de bucatar si vrei un program fix fara sa mai stai pana la ultimul client? Vino in echipa Scandia Sibiu, restaurant romanesc. Salariu de la 1600 lei + sporuri si prime. 1.600 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 60. Maseuza cu experienta, centrul de slabire BettyBlue angajeaza maseuza cu experienta pentru efectuare masaj si tratamente corporale. Posturi: 2, locatii Piata Unirii. Program 8 h/zi (8-16 sau13-21), 2 sambete/luna 9-15; 1.800 L; (0727.767.008/ 0371.045.587 bettybluesalon@yahoo.com 61. Maseuza program flexibil cauti un job

cu program flexibil si castiguri foarte bune. Cautam persoane de sex feminin sociabile, responsabile si cu aspect fizic placut pentru postul de maseuza 2.000 {; (0754.590.853 fantasymasaj@yahoo.com

ductie prefabricate, se accepta si pensionar cu drept de munca. Punct de lucru Magurele Ilfov, program 7:00-16:00; (0723.595.841

62. Mecanic auto cunascator testar si electrica auto salariu motivat; 4.000 L; (0784.163.033 Office.buildprest.ro@gamail.com

36. Exclusiv feminin pentru conversatii

63. Menajera Familie cu 3 copii (11, 9 si

37. Exclusiv feminin, pentru conversatii

online oferim cadou 3000 lei la angajare, salariu fix garantat 4000 Lei+procent 50%,program part-time/ full-time, bonus abonament fitness, solar, unghii, gene. Contact non-stop, 4.000 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com 38. Fata curatenie, firma de curatenie angajeaza fata pentru curatenie la magazin de pantofi zona Titan. Program de lucru 2 zile pe saptamana, martea si vinerea, 23 ore pe zi, de la ora 17.00-20.00. Salariu 250 lei net; 250 L; (0720.542.224 totalcleaningservices2017@gmail.com

3 ani) angajeaza doamna dinamica, ajutor casa la curatenie si mancare, 2 zile pe saptamana V - S, 8 ore/zi, zona Aviatiei. (0728.873.440 dana.grozav@yahoo.com 64. Menajera in zona Doamna

Ghica/Colentina, familie cautam o doamna serioasa pt menaj si treburile casnice, ajutor la nevoie cu copilul nou nascut. Nefumatoare. Program 08.00-13.00 l-v. (0723.295.052 kty977@yahoo.com 65. Menajera Salon de infrumusetare

angajam menajera (femeie), persoana serioasa, curata, harnica, program de 4 ore dimineata, 3 zile pe saptamana, in zona Dr. Taberei, salariu fix, posibilitate contract de munca; (0741.224.206/ 0741.224.206 crystalcosmetics.moghioros@gmail.com

39. Femeie curatenie casa Zona Fundeni,

66. Menajera 3 ore Doral Cleaning, angajeaza menajera pentru spatii de birouri in zona Aurel Vlaicu. Program de 3 ore de luni pana vineri de la 5:30:00-8:30, 750 L; (0786.461.231 angajari@doralcleaning.ro

40. Femeie curatenie/ spalat vase, locatie

67. Menajera 8 ore Firma de curatenie angajeaza menajera pentru intretinere spatii de birouri si laborator in zona Pantelimon. Program de 8 ore, 30 min. pauza de masa (9:00-17:30). Salariul in mana 1400 lei, bonuri, 1.600 L; (0786.461.231 aneta.avramescu@doral-cleaning.ro

Dragonul Rosu, cautam femeie pentru curatenie in casa cu disponibilitate de cel putin doua ori pe saptamana, cu intocmire contract de munca; (0731.940.357 kataivanciu@gmail.com Timpuri Noi femeie curatenie 3 zile/sapt., 1000 Lei net si spalat vase la evenimente (nunti, botezuri, petreceri), e necesara disponibilitatea in weekend si noaptea, cu plata suplimentara dubla. Cartier Timpuri Noi, 2.500 L; (0723.136.476 office@epetrecere.ro

41. Femeie de serviciu in Bucuresti (zona

Eroilor), la program de 3h/zi, pt firma curatenie. Salariu avantajos. Detalii la: (0736.925.152

42. Femeie de serviciu in Bucuresti (zona

Unirii si 13 Septembrie), la program de 2h/zi, pt firma curatenie. Salariu avantajos. Detalii la (0736.925.152 43. Femeie de serviciu pentru o asociatie

de proprietari, din sector 1, str Edgar Quinet, zona Universite. Salariul este de 300 lei/ luna, program lunea si vinerea, a cate 4 ore. Pentru mai multe detalii sunati dupa ora 18; (0723.515.724

44. Femeie de serviciu zona Mall Vitan, 2 zile/ saptamana: joi si vineri, de la 07.00-16.00. Conditii avantajoase. (0732.755.757 45. Femeie in casa angajez pentru familie

extinsa, menaj casnic, aprovizionare alimente proaspete, gatit usor. 4 h/zi, flexibil, plata saptamanala. Sector 4. 1.000 L; (0723.153.068

68. Menajera cu experienta si recomandari in Militari Menajera cu experienta si recomandari pentru apartament 3 camere in Militari / Veteranilor. Program: o data pe saptamana, 5 ore / zi. Ofer 50 lei / sedinta; (0724.274.888 69. Menajera Poiana Tapului, societate

comerciala angajeaza menajera pentru intretinerea si administrarea unei vile (locuinta particulara) in cartier Poiana Tapului, localitatea Busteni, judetul Prahova, program part-time; 1 L; (0723.248.232 simona.patru@classhotel.ro 70. Menajera sediu birouri, Pipera, 4 ore, 700l + cim. firma C&B angajeaza menajera cu experienta pentru sediu birouri in zona Pipera. Programul: 4 ore/zi 8:00-12:00). Salariul: 700 lei + CIM. Cautam doamne nefumatoare, meticuloase. Contract min.3 ani; 700 L; (0721.796.468/ 0726.334.403 davidaagentiaplevnei@gmail.com 71. Menajera, oras Pantelimon, 2 zile/

73. Muncitor necalificat pentru sortare, balotare marfa. Postul disponibil in Carrefour Drobeta. Se lucreaza doar sambata si duminica. Mai multe detalii la tel. (0733.896.015 74. Operator curatenie in farmacii Slobozia firma de curatenie cu obiectiv in toata tara angajeaza operatori de curatenie pentru farmacii cu un program de 2h/zi de luni pana vineri, se ofera contract de munca. Relatii la nr de telefon (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro 75. Operator PC, Cautam coleg care sa fie punctual si serios, sa manifeste spirit de echipa si sa lucreze eficient in conditii de stres. Crezi ca descrierea ti se potriveste? Stii sa utilizezi un calculator? Esti entuziasm, simtul umorului, loialitate, implicare si dorinta de dezvoltare, experienta in utilizare PC pachetul office, abilitati de comunicare si relationare umana; cunostinte avansate de limba engleza; energie, capacitatea de a invata, spirit organizatoric, responsabil. Oportunitati: Sansa de a lucra intr-un mediu profesionist, intr-o echipa tanara si motivata. Salariu motivant, pe masura realizarilor, bonusuri in functie de performanta. Program flexibil in ture zi/noapte. Asteptam CV-ul dumneavoastra la adresa de e-mail: (0765.517.197 hr@beststudios.ro

99. Tanar, tanara, job part time, operator PC stundent, studenta, parc auto dezmembrari, cu posibilitate masina de serviciu si cazare pentru cei din provincie. Va asteptam la interviu. 2.000 L; (0721.178.851 dez.antony@yahoo.com 100. Vanzatoare la chiosc in parcul Herastrau, zona Charles de Gaulle, pentru zilele de sambata, duminica si sarbatorile legale, etc. 100 lei/zi, plata se va face la sfarsitul fiecarei zile 100 L; (0755.329.648 vita.ionela@yahoo.com 101. Vanzatoare magazin produse de curatenie si ingrijire personala, 5 ore zi, program luni-sambata (1sambata libera). Zona B-dul Lacul Tei, 1.700 L; (0734.763.393 102. Vanzatoare part time Herastrau pentru zilele de sambata si duminica la chiosc in parcul Herastrau in zona Metroului, unde se comercializeaza sucuri, inghetata, popcorn, etc. Salariu 80 lei/ zi 80 L; (0755.329.648 vita.ionela@yahoo.com 103. Vanzatori (4) part-time pentru 2 bistrouri Piata Victoriei si Pipera, seriosi, deschisi catre cerintele clientilor. Trimiteti CV la florentina.ion@grandmoulin.net; (0724.262.533 104. Zilieri Vrei sa stii cum poti castiga intre 100 si 150 lei pe zi? Nimic mai simplu: suna la nr. de tel. si inscrie-te in echipa noastra de zilieri; (0738.749.656

76. Operator, cauti un job part time, ne-ai

gasit, Kantar TNS angajeaza operator call center part time. Trimite CV-ul tau pe recrutare@tns-csop.ro sau suna la numarul de telefon pentru informatii; (0753.050.378 marinela.burtan@tnscsop.ro

Joburi videochat, masaj, adult

77. Operatori curatenie -farmacii in Bucuresti, firma de curatenie angajeaza operatori de curatenie in farmacii, program 2h/4h/6h- L-V, in zonele Baneasa Mall, Ion Mihalache, Spitalul Fundeni , Magheru, Spitalul Pantelimon. Relatii la nr (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro

1. Absolvente nonadult, vrei sa te distrezi si sa castigi bani usor, Studio 27 iti ofera cele mai mari bonusuri de pe piata si cel mai mare potential de castig. Bonusul de angajare este in valoare de 300$ 7.000 L; (+40765640271 hr@studio27.ro

78. Persoana, part-time, pentru aranjarea vitrinei unui aprozar; (0751.374.102 79. Persoane, ai timp sa-mi faci teste in

Excel pentru gimnaziu, caut oameni creativi si rabdatori care sa-mi faca teste in format Excel (sau word) cu intrebari din materia de gimnaziu. Ofer si documentare. Trebuie sa ordoneze logic niste concepte la o materie. 25 L; (0754.677.284 ciprianh@gmail.com 80. Personal curatenie. Firma curatenie

angajam personal pentru curatenie in Bucuresti la blocuri din Drumul Taberei, Crangasi, Militari, Berceni, Popesti, Dristor, Timpuri Noi, Obor, (0753.812.805 office.fullcleanup@gmail.com 81. Personal call center, angajam fete ambitioase (cu/fara experienta). (0729.385.345/ 031.421.07.62 maiosistem@yahoo.com 82. Personal curatenie angajam cu contract de munca 3 ore/zi femeie de serviciu pentru magazin imbracaminte situat in Mall Vivo Pitesti. Relatii la tel.; (0731.313.150 office@masterclean.ro 83. Personal curatenie angajam cu contract de munca 4 ore/zi femeie de serviciu pentru magazin imbracaminte situat in Mall Promenada, Sun Plaza Berceni. Relatii la tel; (0731.313.139 office@masterclean.ro 84. Personal curatenie ptr. intretinere birouri. Rog seriozitate. Program de l - v de la 16.00 la 20.00. Zona Piata Baneasa. (0769.088.600 valentin.badea04@gmail.com 85. Personal curatenie firma fire dinami-

ca, comunicativa, disciplinata careia ii place sa faca curatenie, stie sa se autoorganizeze si sa lucreze eficient. Disponibilitate de lucru intre orele 7:30-12:30 de luni pana vineri; (021.345.41.10 office@dipet.ro 86. Personal curatenie in spatii comerciale, program 3-4 ore, salariu net 600-700 Ron; (031.101.21.39/ 0732.018.935 87. Personal pentru receptie, secretariat, part time/ full time. Administreaza si distribuie documentele care intra si ies din firma, redacteaza corespondenta oficiala a firmei, receptioneaza comenzile on-line/ telefonice, comunica clientilor statusul comenzii, (0728.870.117/ 021.311.70.01 office@intercomserv.ro 88. Personal urgent, firma de curatenie angajam personal curatenie 4 ore sediu/ cladire birouri in zona Aurel Vlaicu, femei. (0729.900.927 89. Personal vase Restaurant South Burger angajeaza personal vase din sectorul 4 zona Brancoveanu, Oltenitei, Luica, Metalurgiei). Program 21:00-24:00, 5 zile pe sapt. 1 L; (0751.807.076 mcsfoodivision@gmail.com 90. Personal, urgent, firma de curatenie

angajam personal curatenie 4 ore sediu/cladire birouri in zona Aurel Vlaicu/Barbu Vacarescu, femei. (0728.854.896

91. Receptionera spalatorie textila zona

Bucurestii Noi (statie metrou Jiului), angajam receptionera pentru predare/preluare comenzi. Program: 2 zile lucru, urmatoarele 2 zile libere. Experienta nu este necesara; 1.200 L; (0728.024.897 diana.munteanu@sferaexpert.ro 92. Reprezentant vanzari RCS-RDS angajeaza, cu sau fara experienta, comision motivant, program flexibil, posibilitate avansare, tel serviciu, Cv-urile se pot depune la adresa de mail din anunt. Va asteptam in echipa, 500 {; (0772.001.130 ionut.popa@rcs-rds.ro www.rcs-rds.ro

93. Secretara part-time, program flexibil,

avantaj: cunostinte contabilitate primara si limba germana. (0728.081.718 94. Secretara, receptionera angajam secretara, receptionera pentru clinica veterinara aflata in zona Parc Mihail Sebastian - program part time; (0729.447.744 madalina@speedvet.ro

95. Sefe de tura si personal curatenie angajam urgent sefe de tura si personal curatenie cu experienta pentru Complex Comercial Crangasi. Se asigura contract de munca, salariu motivant, plata la timp; 100 L; (0720.542.224 Totalcleaningservices2017@gmail.com 96. Sofer duba 3.5t. Cautam sofer pe duba pt servicii de mutari. Se lucreaza 2 zile/ saptamana, 120 lei/ zi, 120 L; (0722.125.972

««««««««««««««««««

STUDENTA PART-TIME, OPERATOR PC, IDENTIFICARE PIESE AUTO, SALARIU ATRACTIV, MASINA DE SERVICIU, CM, CAZARE PENTRU PROVINCIE, PROGRAM LUNI-VINERI; (0732.537.802

97.

saptamana; (0720.688.328

««««««««««««««««««

72. Modele online Supreme Studio iti ofera castiguri intre 3.500$- 7.800$ lunar. Bonus angajare 700$. Program optional. Plati oferite zilnic, saptamanal, bilunar. Puncte de lucru: Unirii, Crangasi, Obor, Universitate, 7.800 {; (0728.611.611/ 0768.515.515 supremeoffice@yahoo.com

98. Studio Gorgonize angajeaza modele online vino in echipa noastra sa uiti de grija banilor. Program flexibil, bonus angajare 300 $ venituri peste 6000 $, posibilitate de avansare si multe alte bonusuri. Locatii centrale 6.000 {; (0760.657.114 gorgonize@yahoo.com

2. Admin, suport tehnic, Studio 27, Profesional LiveChat recruteaza pentru postul admin/suport tehnic, experienta similara pe acest post 1 an in videochat. CV pe adresa de e-mail: hr@studio-27.ro 2.500 L; hr@studio-27.ro 3. Agenti vanzari - masaj erotic urgent, fete pentru job receptionera/ operator callcenter salon masaj erotic. Atributii: preluare rezervari telefonice si asistenta clienti. Se lucreaza atat de la birou cat si din salon; 3.000 L; (0760.109.680 office@attractionclub.ro 4. Animatoare Club Swing Attraction Club, cauta animatoare, streaptease si lapdance. Program de o ora incepand cu ora 23 sau 24 vineri sau sambata. Plata 150 lei. Zona P-ta Iancului. Detalii pe whatsapp. 150 L; (0760.109.680 office@attractionclub.ro 5. Asistenta personala asistenta personala atragatoare, discreta, doamna sau domnisoara cu fizic placut, pentru manager companie, persoana serioasa, program 23 ore saptamanal, plata la zi, rog seriozitate, numai cu foto 5.000 L; (0744.220.066 ideal.construct.imobiliare@gmail.com 6. AWE Studio angajeaza absolvente pen-

tru videochat Salariu fix+comision 50-70%, bonusuri performante, locatie Piata Unirii, studio cu experienta vasta in domeniu,contract de munca, promovare conturi, aparatura HD, salariu oferit zilnic/ bilunar. 2.000 {; (0769.404.320 angajari@awestudio.ro 7. AWE studio angajeaza modele pentru videochat. Comision 50-70%, bonusuri performante, locatie Piata Unirii, studio cu experienta vasta in domeniu, promovare conturi, aparatura ultramoderna, salariu oferit zilnic/ bilunar, contract de munca. 2.000 {; (0769.404.320 angajari@awestudio.ro 8. Baieti si cupluri videochat Mediu de lucru placut, fara stres, reguli/ amenzi stupide. Comision 50-65 %, avansuri. Site-uri cu trafic, promovare. Ne vedem azi, incepi maine. Locatie centrala, tura la alegere, 2.000 {; (0746.387.246 felix@flirt4fun.eu

9. Best Studio recruteaza modele Videochat. Ai vrea sa mergi la shopping in fiecare zi? Devino acum model la Best Studio si iti vei permite orice articol sau masina de lux, vacante sau casa ta. Venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din tara. domeniu 100% legal; www.beststudios.ro; (0730.752.752 10. BeYou Studio angajam modele fete )

Salariu garantat 5000 lei sau comision 80% in prima luna, bonus de angajare 300$ ,outfituri cadou, plata zilnic, bilunar. Fara reguli si amenzi abuzive ! Te ajutam sa devii independenta financiar ! 5.000 L; (0766.905.905/ 0730.872.297 office@beyou-studio.ro 11. Camhost, iti place sa socializezi? Vrei

o cariera de succes? Echipa EliteLook Agency vrea sa te cunoasca. Aplica daca esti ambitioasa si esti pregatita sa te dedici realizarii visului tau; (0748.988.898 ask@elitelook.ro 12. Categoria Milf- videochat Iasi Vixen Studio- cel mai vechi studio de videochat din Iasi si cel mai corect la plati angajeaza doamne /domnisoare 18+, pentru categoria Milf, 07289441194 (wapp) si 0735168703 (wapp) 3.000 {; (0735.168.703/ 0728.941.194 bodeacostin1@yahoo.com

13. Centrul Vechi, salon masaj (30-40 masaje/ noapte) va asteptam la interviu sperand ca veti face parte din echipa noastra. Program in ture, castig 50/50, plata pe loc. Salon splendid, administrat de o doamna, echipa prietenoasa. Hai sa ne cunoastem, 2.500 {; (0767.598.199 14. Charm Studios angajeaza modele videochat. Ne recomanda 150 de modele fericite. Ai program flexibil. 100% personal feminin. Programeaza un interviu. (0784.707.080 15. Cherry - Studio, angajari videochat Bucuresti doamne/domnisoare 18 +. Contract de munca, comisioane avantajoase 50%-70%, bonus de performanta, bonus de angajare, bonus de recomandare, locatie ultracentrala Piata Unirii, camere individuale, www.cherry-studio.ro 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro 16. Cherry Studio angajeaza doamne/domnisoare 18 +, cunostinte minime de limba engleza si un aspect fizic placut, te asteptam sa faci parte din echipa Cherry-Studio. Oferim un sistem de castiguri care sa te multumeasca si sa te motiveze. Te asteptam sa faci parte din echipa noastra. Bonus angajare, bonus recomandare 200 USD + 5% incasari; www.cherry-studio.ro 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro 17. Colaborare pentru masaj hotel lux,

persoane de calitate, majoritatea straini, conditii de lux, nu acceptam pe oricine, varsta minim 18 ani, rog seriozitate, bun sim.scrie mi pe watzap pentru detalii, 3.000 {; (0753.796.338

18. Colega caut colega serioasa cu bun simt varsta sau experienta nu conteaza. Locatie cu vad format toate cheltuielile din partea mea zona Obor Lizeanu, 150 L; (0725.631.715 19. Colega de apartament cu sau fara experienta, aspect fizic ingrijit si cu bun simt. Locatie Drumul Taberei, cer si ofer maxima seriozitate. Mai multe detalii la tel sau pe Whatsapp 100 L; (0738.182.546 20. Colega de apartament pt masaj, ofer

si cazare deltalii la telefon, zona Dr. Taberei. (0766.589.355

E-mail: redactia@anuntul.ro


20 aprilie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro Imobiliare vânzåri GARSONIERE

LOCURI DE MUNCÅ 21. Colega varsta minima 18 ani, plata la

zi, venituri substantiale. Discretie maxima, sunt doar o fata in loc. Program flexibil; (0799.074.002

22. Colega zona centrala. Program la alegerea ta. Posibilitate de cazare. Cerinte: seriozitate, discretie, igiena. Fara intermediari (0727.462.545 23. Colega zona Colentina, conditii bune

de munca. Apartamentul f. frumos zona este f. buna banutii se fac garantat comision 50% pt detalii suna-ma, (0725.495.114

24. Colega apartament cu sau fara experienta, castiguri mari, preturi incepand de la 300 lei/30min. Program flexibil la alegere. Fara reguli stupide, lucrezi cum vrei, comision 50% + alte bonusuri. (0735.064.029 25. Colega de apartament pentru masaj

de relaxare. Varsta peste 18 ani,aspectu fizic si experienta nu conteaza. Castiguri foarte bune. Posibil cazare. Cer si ofer maxima seriozitate. Titan Auchan (0730.498.538

26. Colega masaj erotic Bani se fac sigur

numai sa vrei sa lucrezi, obligatoriu peste 18 ani, zona centrala, clienti formati, rog si cer seriozitate. Miruna, 5.000 {; (0767.580.924 27. Colega pentru deplasari in tara, nu caut colega pt comision doar pt a imparti cheltuielile. Pt mai multe detalii contacteaza-ma telefonic (0738.473.377

28. Colega pentru masaj, cu sau fara experienta. Cer si ofer seriozitate. Program flexibil. Nu e aglomeratie. Preturile ti le faci tu. Drumul Taberei 400 L; (0736.420.610 29. Colega urgent Locatie lux, conditii

exceptionale. Plata pe loc, castiguri de aproximativ 1.000 lei la zi. Suma-ma indiferent de ora sau lasa mesaj revin imd.; (0740.834.296 30. Colega urgent, castiguri avantajose, clienti formati, locatie stradal. Eroii Revolutiei fix in gura metroului. As prefera multa seriozitate, aspect fizic placut Programul este si de noapte daca tu doresti (0748.526.129 31. Colega, locatie vechime 3 ani, clientela selecta, zona centrala, conditii foarte bune de munca. Program zi 11-18. Detalii la telefon, 3.000 {; (0731.246.322

51. Fata cu minim experienta pentru videochat sa lucreze independent in locatia mea. Mentionez ca nu sunt studio, detin aparatura necesara foarte performanta. Ofer 60% pentru fata, se poate si cazare, 3.000 {; (0731.158.180 doncastellano39@gmail.com 52. Fata videochat procent 60% din

incasari, intr-un apartament de lux, Berceni, la metrou Dimitrie Leonida. Vei beneficia de training, make-up, ajutor pentru a face cat mai multi bani, 3.000 {; (0741.361.745 53. Fata/ femeie masaj terapeutic de

relaxare la domciliu pt. persoana varstnica 52 ani, 100 L; (0731.699.543 54. Fete Colaborare pentru masaj de lux,

persoane de calitate, majoritatea straini, conditii de lux, varsta minim 18 ani, rog seriozitate, bun simt, 5.000 {; (0735.064.029 claudiaaclau7@gmail.com

55. FETE salon masaj, vechime 7 ani, zona centrala (ofer cazare), program flexibil la alegere, clientela formata straina, venituri mari garantate. Rugam seriozitate; 5.000 {; (0767.580.924 goldenangelss2011@yahoo.com 56. Fete frumoase +18 ani dornice de castiguri rapide. Cauti conditii corecte de munca in Germania ? Te-ai saturat de incertitudini? Cu un simplu click vei face schimbarea! Cautam fete noi pentru locuintele noastre de lux din Saarlouis si Trier. Experienta de 12 ani in domeniu. Iti oferim un avans pentru calatoria ta Plata la zi. 8.000 Euro lunar. Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna cum (WhatsApp & Viber), 8.000 {; (00491734618219 57. Fete masaj, salonul este deschis de 7

ani, exclus sex, plata zilnic, castiguri zilnice cuprinse intre 500-1000 lei /zi, cazare gratuita, fara alte costuri, salonul este situat la vila, stradal. Te asteptam aici 4.000 {; (0724.168.007 nelly_pisy@yahoo.com 58. Fete pentru masaj, personal fete pen-

tru masaj de relaxare, somatic din Bucuresti sau provincie, nu e necesara experienta, posibilitate diploma, cazare gratuita, castiguri substantiale, salon lux, clientela formata; 2.500 {; (0799.222.792/ 0799.222.792 blue.moonline@yahoo.ro

59. Fete pentru salon masaj Centru Istoric

32. Colege ambitioase, care doresc un job stabil, bine platit, cu un program flexibil, intr-un colectiv, tanar, unit, exclusiv feminin, contract de munca legal 100%, posibilitatea de avansare, (0728.575.937

cu vad excelent, cu minim 15-20 masaje pe noapte, angajeaza fete cu aspect fizic placut pt masaj. Comisionul este mare, plata pe loc, clientii doar straini, 3.000 {; (0764.750.336

33. Colegi modele fete/trans, Sky is the limit, la Privatt Studio, poti castiga atat de multi bani cat iti propui, pentru a-ti indeplini toate visurile 2.500 {; (0760.387.829

60. Fete pentru studio videochat. Studio Videochat 100% legal (Zona Tineretului) angajeaza fete. Se ofera bonus de angajare de 200 dolari. Castiguri de pana la 5000 dolari. Program flexibil, intimitate si transparenta veniturilor. Oferim cazare. (0040768179679/ 0040749837068

34. Confidential Massage angajeaza hostess si maseuze daca tot e sa muncesti, munceste alaturi de cei mai buni. Dorim sa ne intregim echipa cu noi colege pentru postul de hostess si maseuza. 2.000 {; (0748.111.333/ 0743.750.740 35. Conversatii online fete si baieti,

bonus de angajare 850 $. Vrei independenta financiara?La noi se poate. Angajam baieti si fete pentru conversatii online. Minim 18 ani. Oferim plata la zi/ bilunara, comisioane avantajoase, seriozitate; (0764.093.085/ 0756.302.730 office@tiffany-studio.ro 36. Dansatoare Pascha Austria, Night

Club Pascha Austria cauta fete +19 ani. Transport gratuit din Romania. Cazare gratuita. Locatie de inalta calitate. Rugam seriozitate. Castig garantat 4.000 Euro/luna + procent (se poate ajunge si la 10.000 Euro). Nu suntem agentie. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie Sms/ Apel/ WhatsApp Facebook: Carmen Pascha; www.pascha-graz.at ; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 37. Dansatoare, se cauta dansatoare cu

sau fara experienta pentru night-club in Bucuresti. Job-ul consta in a comunica cu clientii intr-un ambient placut si elegant, dans si consumatie. Se ofera salariu, comision, cazare, (0763.301.380/ 0766.532.433 panselutaa@yahoo.com 38. Diamond Girls Studio angajam fete

videochat Alege sa faci parte din echipa Diamond Girls Studio, oferim cele mai bune condi?ii de lucru, bonus real de angajare, bonusuri periodice, posibilitate salariu fix prima luna. Cerem si oferim seriozitate. 1.500 {; (0776.348.123 vivetuvidamaximo@gmail.com 39. Doamne si domnisoare cu varsta

peste 18 ani, cu sau fara experienta. 200$ bonus la angajare. Limba engleza nu este obligatorie. Pentru a program un interviu sunati la nr. de tel., 3.000 L; (0766.715.701/ 0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com 40. Doamne si domnisoare pt conversatii

online, persoane comunicative si oferim bonus de angajare 300$, plata la zi sau bilunara cu procent intre 50-80% sau cu salariu fix, bonusuri de performanta si de fidelitate, locatie centrala. (0799.617.440/ 0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com 41. Doamne si domnisoare pt. videocon-

versatii Conversatii online non adult si adult procent de la 50% la 70%, bonus de angajare 300$, conditii excelente de lucru, locatie centrala, program felexibi, coafat si machiaj inainte de tura, va asteptam, 5.000 L; (0766.715.701 42. Doamne, domnisoare cautam modele

cu sau fara experienta, daca esti comunicativa, fara inhibitii si ai nevoie de un job stabil si bine platit, te asteptam in echipa noastra. Comisioane atractive si bonusuri periodice. 5.000 L; (0754.380.584 justsee200@yahoo.com 43. Doamne, domnisoare 18 + castiga-ti independenta finaciara, Ai program flexibil si un venit garantat de 5.000 lei/luna, cazare gratuita, servicii de infumusetare. Vino sa te convingi singura, 100% legal, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro

44. Doamne, domnisoare, 18 +, castiga-ti independenta finaciara. Ai program flexibil si un venit garantat de 5000 lei/luna,cazare gratuita, servicii de infumusetare. Vino sa te convingi singura! 100% legal, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 45. Doamne. Aveti peste 30 de ani si nu

gasiti un loc de munca? Va asteptam in echipa noastra. Pentru interviuri sunati la nr. de tel., 4.000 L; (0766.715.701/ 0799.617.440 bliss.studio@yahoo.com 46. Echipa LuxuryLifeStudio angajeaza

modele Daca ai varsta minima 18 ani, cunostinte minime de limba engleza, iti doresti independenta financiara si confidentialitate noi te asteptam sa te alaturi echipei noastre 5.000 L; (0785.565.186 luxurylifestudio@yahoo.com 47. Exclusiv feminin pentru conversatii

online studio, acasa oferim cadou 3000 lei la angajare, salariu fix garantat 6000 lei + procent 50%-70%, bonus abonament fitness, solar, unghii, gene. Contact nonstop. 6.000 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com 48. Extravagance Salon de masaj erotic

situat la Piata Romana angajeaza maseuze cu sau fara experienta . Mediu de lucru placut castiguri substantiale. Oferim cazare. Pentru interviu: (0767.941.417 49. Fabuleux Studio angajeaza doamne

si domnisoare cu si fara experienta in cel mai performant studio. 3.000 L; (0757.612.551 fabuleux.studio@gmail.com

50. Fata caut colega pentru videochat caut colaborare cu o fata pentru categoria cuplu, cu varsta peste 18 ani, cu sau fara experienta, cu sau fara implicare sexuala (fara a se dezbraca). Plata dupa fiecare intalnire (intre 100-500 lei); (0730.821.689

61. Fete peste 18 ani pt. poze si filme

usor de facut, plata pe loc, 200 ron/zi. Trimiteti poze recente la email. Rog seriozitate 200 L; (0735.440.788/ 0746.571.012 admin@adultmedia.ro 62. Fete urgent, cu sau fara experienta pentru salon de masaj erotic. Varsta minima 18 ani, aspect fizic placut. Oferim comision 50%plata zilnic, carte de munca, cazare. 4.000 {; (0767.447.105 masaj_erotic@yahoo.com

79. Maseuza pentru salon masaj, cautam

colege, comision 50%, salon select cu vechime 3 ani, preturi mari, clientela selecta, zona centrala, conditii foarte bune de munca. Detalii la telefon 5.000 {; (0731.246.322 80. Maseuza, studenta, ai nevoie de un

job cu program flexibil te invit la un interviu, experienta nu este necesara. Suntem pe piata de 5 ani, comisionul 50% din incasari, exclus penalizarile, cazare pt. provincie, 3.000 {; (0721.586.031 81. Maseuza, locatie p-ta Iancului si

Colentina Attraction Massage angajeaza fete cu sau fara experienta, serioase, strict pt masaj, comision avantajos, plata la zi, program l-d, 5 zile 2 ture/10h, 2 zile libere, detalii la telefon sau whatsapp, 6.000 L; (0760.109.680 office@attractionclub.ro 82. Maseuza, program part-time Floreas-

ca salon de lux, curat si central angajeaza maseuze dragute si serioase cu/ fara experienta, program flexibil, strict masaj, comision atractiv si colectiv prietenos, clientela formata conditii excelente, 6.000 L; (0754.590.853 fantasymasaj@yahoo.com 83. Maseuze pt. salon cu vechime de 7

ani pe piata, fete, urgent, comisionul este de 50% din incasari, program de zi. (0721.586.031 84. Maseuze Salon masaj erotic situat in

zona Romana, angajam fete cu sau fara experienta pentru masaj si barman cu diploma. Se ofera contract de munca, salariu + comision. (0767.941.417

85. Maseuze Te invitam sa te alaturi echipei noastre de elita ! Cea mai buna alegere pentru venituri excelente. Iti oferim un mediu de lucru profesional, contract cu carte de munca, salariu motivant si cele mai bune comisioane de pe piata. Aplica acum www.monamour-masaj.ro/angajari (0732.889.966 86. Maseuze cu sau fara experienta Sweet Touch. Locatie centrala, la vila. Zona spa cu jacuzzi, cafe-bar. Curat, civilizat, legal, cauta fete frumoase si cu bun simt, la fel ca cele existente (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 87. Maseuze full time sau part time cauti

un job cu program flexibil si castiguri foarte bune? Cautam persoane de sex feminin sociabile, responsabile si cu aspect fizic placut pentru postul de maseuza. Experienta nu este necesara; 2.000 {; (0754.590.853 fantasymasaj@yahoo.com

consumatie si/sau masaj. Exclus servicii sexuale. Varsta minima 18 ani. Se ofera cazare la cerere, contract legal de munca. Tura de zi sau de noapte la alegere. 6.000 {; (+40760116599 67. Fete. Castiga peste 5000$ + salariu garantat + banii la timp. Comision 50% - 70 %. Cel mai luxos studio din Romania, locatii Vis-a-Vis Mall Vitan + Unirii. (0764.008.090/ 0753.889.900 office@glamourstudio.ro 68. Fete. Salon masaj erotic cu vechime

si situat central anagajeaza fete pentru masaj si receptionerea. Se ofera CM, salariu+ comision; (0721.243.749

69. Fetish World Videochat Studio angajeaza. Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 USD. Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti angajeaza. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani; www.fetish-world.ro (0766.016.639 70. Fotograf videochat sedinte foto teasere video profesionale 1 L; (0721.034.438 Alex.icleanu@gmail.com 71. Gorgonize Social angajeaza person-

al feminin Modele online. Program la alegere. Bonus angajare 1800 lei. Cadou 400 lei. Salariu garantat 4000 lei + comision pana la 70%. Avansare rapida. Confidential 100%. Locatii multiple in Bucuresti, 225.000 L; (0760.657.114 gorgonize@yahoo.com 72. Hostess online Legend Studio, studio

de videochat de top din Bucuresti, anunta scoaterea la concurs a postului de hostess online. Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin 4.000 L; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

73. Hostess online Legend Studio Legend Studio, studio de videochat de top din Bucuresti, anunta noi angajari pentru posturi de hostess online. Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin.www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 74. Legend Studio- Modele socializare online postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 75. Lucru part-time. Oferta provocatoare

ai peste 18 ani si vrei sa faci parte dintr-o echipa cu personal exclusiv feminin, intr-un studio profesional, elegant, design modern, dotat cu aparatura performanta ? (0735.168.703/ 0728.941.194 bodeacostin1@yahoo.com 76. LuxuryLifeStudio angajeaza modele adult/nonadult Vrei sa fii independenta financiar? Angajam modele de sex feminin, cu/fara experienta, varsta minima 18 ani,cunostinte de limba engleza la nivel conversational; 5.000 L; (0785.565.186 luxurylifestudio@yahoo.com 77. Masaje erotice Madrid, caut fete atractive intre 19-35 ani pentru casa de masaje si relax in Madrid zona financiara. Ambianta familiara, linistit (doar tre fete santem), comoditate. Comision 50%. Plata la zi. (0034653609438 isabellaromaxx@hotmail.com 78. Maseuza salon cu vechime adevara-

ta, nu vorbe; situat central, clienti straini, personal placut, se ofera cazare la cerere, programul il facem impreuna, plata pe loc, daca esti serioasa, te asteptam la noi pt. detalii. 5.000 {; (0767.554.513

gratuita, plata zilnica, procent din castiguri, cu sau fara experienta, suport tehnic 24/24, sedinte foto profesionale, program de lucru 5 zile/ sapt. Bucur Obor, 700 {; (0771.569.123

108. Modele online Supreme Studio iti ofera castiguri intre 3.500$- 7.800$ lunar. Bonus angajare 700$. Program optional. Plati oferite zilnic, saptamanal, bilunar. Puncte de lucru: Unirii, Crangasi, Obor, 7.800 {; (0728.611.611/ 0768.515.515 supremeoffice@yahoo.com

135. Modele videochat cu si fara experienta, angajam modele videochat cu si fara experienta. Limba engleza nu este obligatorie. Locatie centrala (1min de la metrou Piata Muncii). Program flexibil. Pentru programare interviuri tel., 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

109. Modele online fete si cupluri /bonus

136. Modele videochat cu si fara experi-

110. Modele online fete si cupluri /bonus angajare Nu mai poti lucra de acasa? Te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere,salariu fix + comisioane, fara reguli stupide/ amenzi. Bonus angajare, make up asigurat. Siteuri noi, trafic asigurat. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 111. Modele online fete si cupluri /bonus

angajare Nu mai poti lucra de acasa? Te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere,salariu fix + comisioane, fara reguli stupide/ amenzi. Bonus angajare, make up asigurat. Siteuri noi, trafic asigurat. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 112. Modele online fete si cupluri /bonus

angajare Nu mai poti lucra de acasa? Te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere,salariu fix + comisioane, fara reguli stupide/ amenzi. Bonus angajare, make up asigurat. Siteuri noi, trafic asigurat. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 113. Modele online fete si cupluri /bonus

angajare Nu mai poti lucra de acasa? Te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere,salariu fix + comisioane, fara reguli stupide/ amenzi. Bonus angajare, make up asigurat. Siteuri noi, trafic asigurat. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 114. Modele online fete si cupluri /bonus

89. Maseuze si dansatoare Nightclub si salon masaj Centru Vechi, pozitie excelenta, vad clienti format, oferim salariu fix plus comision. Venituri mari zilnic, program flexibil. Urgent, 4.000 {; (0764.750.336 90. Maseuze, persoane de calitate cu mult bun simt. Colaboratoare masaj, ambient select, accept doar persoane de calitate si cu bun simt, persoane prezentabile, ingrijite, program seara sau part-time, ultracentral. Relatii la: 2.500 {; (0788.771.818

mareste echipa. Avem locuri disponibile pentru cinci fete serioase, dornice de evolutie si independenta financiara. 1.000 {; (0799.427.958 office@legendstudio.ro

66. Fete, vino sa faci bani, urgent pentru

Muncii metrou, nivel engleza mediu, cu sau fara experienta, asiguram training si suport 24 h, bonusuri la angajare, conditii de munca excelente, 2.502 {; (0734.629.172 angajari@winstudio.ro

115. Modele online fete si cupluri /bonus

64. Fete, modele online Alege BeYou Stu-

minima 18 ani pentru masaj erotic! Se ofera comision 50%, plata zilnic,cazare, program flexibil, carte de munca. Locatie centrala, clientela deja formata. 4.000 {; (0732.269.270 masaj_erotic@yahoo.com

107. Modele online studio lux, Piata

angajare Nu mai poti lucra de acasa? Te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere,salariu fix + comisioane, fara reguli stupide/ amenzi. Bonus angajare, make up asigurat. Siteuri noi, trafic asigurat. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

91. Model videochat Confidentialitate, legalitate, trafic dedicat, exclusivitate, bonusuri, concursuri. Daca nu esti convins, intra pe site-ul nostru si informeaza-te. Indrazneste, 3.000 {; (0722.267.126/ 0773.766.768 contact@onmyown.ro

65. Fete, urgent. Angajam fete cu varsta

133. Modele videochat Vino la studio-ul unde nici un model nu castiga mai putin de 1000 $ pe luna. Plata la zi sau perioada, conditii de lux, in centrul Bucurestiului. Salariu minim garantat 2000 lei, 1.000 {; (0767.111.220 office@kendra-studio.ro www.kendra-studio.ro

88. Maseuze pentru doua saloane de lux Attraction Club Massage&Spa, angajeaza maseuza cu sau fara experienta. Comision mare, clientela formata, seriozitate si stabilitate financiara, promovare intensa. Program in ture. Detalii Whatsapp 6.000 L; (0760.109.680 office@attractionclub.ro

63. Fete, cupluri videochat, alege sa faci parte din echipa Diamond s Studio, oferim cele mai bune condi?ii de lucru, bonus real de angajare, bonusuri periodice, posibilitate salariu fix prima luna. Cerem si oferim seriozitate. 1.500 {; (0776.348.123 vivetuvidamaximo@gmail.com

dio si beneficiezi de venit 5000 lei/ garantat sau 80% comision in prima luna. Nu te multumi cu putin, iti poti obtine independenta financiara lucrand ca model. Pozele sunt reale, 5.000 L; (0766.905.905/ 0730.872.297 office@beyou-studio.ro

106. Modele online comisioane avantajoase 50%-70%, bonus de angajare, bonus de recomandare, bonus de performanta. My-Studio zona Pta Victoriei iti ofera un mediu de lucru modern si exclusivist. Contract legal, salariu fix sau comision. www.my-studio.ro 3.000 {; (0726.101.732 office@my-studio.ro

angajare Nu mai poti lucra de acasa? Te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere, salariu fix + comisioane, fara reguli stupide/ amenzi. Bonus angajare, make up asigurat. Siteuri noi, trafic asigurat. 5.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

92. Model videochat Legend Studio isi

93. Model videochat Vino la studioul unde

nici un model nu castiga mai putin de 1.000 $ pe luna. Plata la zi sau perioada, conditii de lux, in centrul Bucurestiului. Salariu minim garantat 2000 lei, 1.000 {; (0767.111.220 office@kendra-studio.ro www.kendra-studio.ro

angajare Nu mai poti lucra de acasa? Te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere,salariu fix + comisioane, fara reguli stupide/ amenzi. Bonus angajare, make up asigurat. Siteuri noi, trafic asigurat. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 116. Modele online fete si cupluri /bonus

angajare Nu mai poti lucra de acasa? Te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere,salariu fix + comisioane,fara reguli stupide/amenzi. Bonus angajare, make up asigurat. Siteuri noi, trafic asigurat. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 117. Modele online la Rich Girls Studio

Vrei un job cu venituri garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro 118. Modele online, comisioane avanta-

joase 50%-70%, bonus de angajare, bonus de recomandare, bonus de performanta. My-Studio zona Pta Victoriei iti ofera un mediu de lucru modern si exclusivist. Contract legal, salariu fix sau comision. www.my-studio.ro (0726.101.732 office@my-studio.ro 119. Modele online, bonus angajare

94. Model videochat, vino la studioul unde

mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

95. Modele Oasis Studio ofera salariu fix

120. Modele online, bonus angajare,

nici un model nu castiga mai putin de 2.000$ pe luna. Plata la zi sau perioada, conditii de lux, in centrul Bucurestiului. Salariu minim garantat 2000 lei. 2.000 {; (0767.111.220 office@kendra-studio.ro

3000 lei daca indeplinesti anumite conditii. Bonusuri de angajare, outfituri cadou, plata bilunara, comision intre 50%-80%; 3.000 L; (0732.626.505 office@oasis-studio.ro 96. Modele baieti videochat TeamVision

Studio angajeaza modele baieti, cu sau fara experienta, minim 18 ani, limba engleza conversational scris si vorbit, aspect fizic placut, cunostinte pc minime, vesel si sociabil, venit procetual. 3.000 {; (0746.368.630 contact@teamvisionstudio.ro 97. Modele cu sau fara experienta adult si nonadult locatie ultracentrala, locuri limitate, bonus angajare 1000 dolari. Nu avem reguli inutile sau amenzi, esti curioasa, vino la un interviu. Contracte legale si taxe platite la zi, 4.000 L; (0770.853.919/ 0775.345.090 office@twinstudio.ro 98. Modele fete 18+ pt conversatii online,

castiguri intre 20.000-30.000$ lunar. Oferim salariu fix intre 3.000-4.000 lei, bonus angajare 500$, program optional, plata bilunar, zilnic, sapt. Procent incasari 50%; 30.000 {; (0736.022.220/ 0761.022.220 alniva10@gmail.com 99. Modele Fete sau Trans pentru conversatii online, intr-un cadru legal de munca, oferim plata zilnica, saptamanala, perioada, 5.000 {; (0760.387.829 tech.studioprivatt@gmail.com

100. Modele fete, studente, casnice Cu sau fara experienta, independenta financiara, de acasa sau de la studio procent intre 50% si 75%, bonusuri, plata la zi/saptamanal/bilunar, garantat 60% prima luna. (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com 101. Modele fete, studente, conversatii

online Cautam colaboratoare pentru domeniul online/videochat. Secret Models va ofera cadru legal de munca, oferim plata zilnica/perioada, bonusuri, 60% prima luna. Nu mai sta pe ganduri si vino si tu. 2.000 {; (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com 102. Modele fete, studente, conversatii online, casnice intr-un cadru legal de munca, oferim plata zilnica, saptamanala, perioada, bonusuri, garantat 60% prima luna. 5.000 {; (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com 103. Modele fetish, bdsm, TeatruStudio

cauta modele fetish, BDSM pentru sesiuni online. Experienta, profesionalism, decor, atelier vestimentar propriu. Engleza mediu, trainer, 65%+bonusuri de performanta, sedinte foto profesionale. (0768.663.442 teatru.studio@yahoo.com 104. Modele fetish/ adult/ non adult/ non

nude fetish, program flexibil, legalitate. DarkAngel studio cu sediul in Bucuresti, Piata Muncii, angajeaza modele fetish nonadult, locatie lux, tinute, sedinte foto, carte de munca, legalitate. 5.000 {; (0728.575.937 105. Modele online Ai vrea sa castigi in fiecare zi mii de euro? Devino acom model la Fetish Word, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100 % legal. www.fetish-world.ro; 3.000 $; (0766.016.639 angajari@fetish-world.ro

mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 121. Modele online, comisioane avanta-

joase 50%-70%, bons de angajare, bonus de recomandare, bonus de performanta. My-Studio iti ofera un mediu de lucru modern si exclusivist. Contract legal, salariu fix sau comision. Promisiunea ca vom face impreuna performanta. www.my-studio.ro; 3.000 {; (0726.101.732 office@my-studio.ro

134. Modele videochat / cupluri cazare

enta. Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima luna, plata zilnic/bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 137. Modele videochat, avem job-ul per-

fect pentru tine. Venit garantat pana la 4000 Lei sau 65% din incasari. Alegemediu de lucru profesionist, plata la timp, program de lucru flexibil, join us 2.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 138. Modele videochat, job-ul perfect pentru tine. Te vom ajuta sa te descoperi, sa te dezvolti si sa-ti folosesti abilitatile de comunicare si puterea de seductie. 1.000 {; (0732.626.505 office@oasis-studio.ro 139. Modele Videochat. Iti doresti venituri

garantate de minim 1000 de Dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Loc de munca legal, confidential, cel mai bine platit din Romania. Training gratuit + cazare gratuita. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi. www.beststudios.ro (0730.752.752 140. Modele videochat: cupluri, fete, bai-

eti, cunostine limba engleza mediu (pentru a purta o conversatie), o stare de spirit buna si seriozitate.Zona Stefan cel Mare, 1.000 {; (0761.295.427 paradise.studio@yahoo.com 141. Modele, Rich Girls Studios ofera cel

mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni trainneri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Vino sa te convingi singura. 100% legal (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 142. Modelele cu /fara experienta 18+, esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci, vino sa ne cunosti! Noi te ajutam sa fii "Rich" Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatii pe internet; 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 143. Modelele cu sau fara experienta 18,

esti comunicativa. Iti doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti, noi te ajutam sa fii rich. Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatii pe internet 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 144. Muse Studios - videochat Inovativ

18+ models echipa de traineri cu care colaboram au transformat modele care incase 2.000 dolari pe luna, in Super Muse Modele realizand 25.000 dolari lunar. Primesti 2.000 ron cash la semnarea contractului; 20 L; (0731.211.520 contact@musestudios.ro 145. Muse Studios - videochat inovativ 18+ models echipa de traineri cu care colaboram au transformat modele care incase 2.000 dolari pe luna, in Super Muse Modele realizand 25.000 dolari lunar. Primesti 2000 Ron cash la semnarea contractului; 20.000 L; (0731.211.520 contact@musestudios.ro 146. Muse Studios Bucuresti angajeaza modele 18+ 2000 lei cash la semnarea contractului de training plus bonus model nou de 90% din incasari prima luna, 10.000 L; (0731.211.520 contact@musestudios.ro 147. New Blue Up cauta fete dragute care

doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varsta minima 18 ani. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

148. New Blue Up cauta fete dragute care

doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varsta minima 18 ani. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

149. New Blue Up cauta fete dragute care

doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varsta minima 18ani. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

122. Modele pentru conversatii online, angajam personal feminin cu/fara experienta. Castiguri confirmate $10.000$20.000 lunar. Oferta bonus 700$ din prima zi. Program otional. Beneficiati de costumatii, fitness si SPA gratuit, (0736.022.220/ 0761.022.220 alniva10@gmail.com

150. New Blue Up cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. de tel. cu whatssapp. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

123. Modele pentru sesiuni online fetish

151. New Blue Up, cautam fete dragute

/BDSM, TeatruStudio. Experienta, profesionalism, decor, atelier vestimentar propriu. Engleza mediu, trainer, 65% + bonusuri de performanta, sedinte foto profesionale (0768.663.442 teatru.studio@yahoo.com

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

124. Modele socializare online, postul se

152. New Blue Up, cautam fete dragute

adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

125. Modele socializare online, postul se

adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

126. Modele videochat Ai peste 18 ani si vrei sa faci parte dintr-o echipa cu personal exclusiv feminin, intr-un studio profesional, elegant, design modern, dotat cu aparatura performanta situat ultracentral, 1.000 {; (0732.626.505 office@oasis-studio.ro 127. Modele videochat Angajari personal

feminin, locatie de lux Unirii, 3 min de statia metrou bonus angajare 250 USD. Pentru mai multe detalii, va asteptam la un interviu, 4.000 L; (0786.400.195 office@blackvstudio.ro

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 153. New Blue Up. Cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 154. Nightclub Vegas angajeaza dansatoare cu/ fara experienta. Oferim salariu 150 ron/noapte+30% din consuma?ie. Oferim cazare, forme legale; (0765.260.009 155. Performeri fete sau trans pentru

128. Modele videochat CamStars Studio angajeaza modele cu sau fara experienta, cu varsta 18+, 4.000 L; (0744.784.477 studio@camstars.ro

sesiune online de videochat. Lucram in cadru legal de munca. Oferim plata zilnica sau bilunara. 5.000 {; (0760.387.829 tech.studioprivatt@gmail.com

129. Modele videochat din studio, plata la

156. Personal feminin pentru conversatii

zi si bilunar, bonus angajare 200$, comision din studio pana la 70%, siteuri diverse, program flexibil. 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

130. Modele videochat pentru modelele

care se angajeaza in luna aprilie prima luna procent este de 100%; 2.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

131. Modele videochat pentru modelele

care se angajeaza in luna aprilie prima luna procent este de 100%; 2.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

132. Modele videochat TeamVision Stu-

dio angajeaza modele baieti, cu sau fara experienta, minim 18 ani, limba engleza conversational scris si vorbit, aspect fizic placut,cunostinte pc minime, vesel si sociabil, venit procentual 2.000 {; (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro

29

online oferim cadou 3000 lei la angajare, salariu fix garantat 4000 Lei+procent 50%, program part-time/ full-time, bonus abonament fitness, solar, unghii, gene. Contact non-stop; 4.000 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com 157. Personal feminin cu/fara experienta

pt videochat castiguri intre 20.000-30.000$ lunar. Oferim salariu fix intre 3.000-4.000 lei, bonus angajare 500$, program optional, plata bilunar, zilnic, sapt. Procent incasari 50%. 30 {; (0736.022.220/ 0761.022.220 alniva10@gmail.com 158. Personal videochat, vrei sa lucrezi fara stres, reguli stupide? Vrei contract de munca? Ai nevoie de plata zilnica, siteuri cu trafic, promovare? Bonus angajare real 1.000 lei, experienta nu este necesara. 3.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

159. Pure Tantric Manchester angajeaza domnisoare selecte, elegante, care stiu ce inseamna conceptul "high- class" cunostinte medii de limba engleza. Alatura-te echipei Pure Tantric si ai ocazia sa iti castigi independenta financiara, fara a fi nevoie de foarte mult efort. Castiguri intre 8.00010.000 lire/ luna. Mediul de lucru "stresfree" nu se lucreaza "la program", conditii de lux, club select. Pentru orice detalii ne puteti contacta la tel./ whatsapp, email. www.puretantricmanchester.co.uk 10.000 {; (00447472517150 massage@puretantricmanchester.co.uk 160. Rich Girls Studio, vrei un job cu veni-

turi garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani. 100% procent din incasari in prima luna; 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

161. Salonul Confidential angajeaza maseuze, cautam colega. Plata la zi, comisioane de la 100 - 180 Lei/h, tips-uri consistente. Daca esti tanara, frumoasa, sociabila si vrei sa faci parte dintr-o echipa tanara si dinamica, hai sa ne cunoastem. 2.000 {; (0720.114.488 office@siam.ro

4

7. 13 Septembrie, intersectie cu Drumul

Sarii, garsoniera, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, libera, discutabil. 43.000 {; (0743.948.730

8. 13 Septembrie, intersectie cu Drumul

Sarii, dec., et. 5/8, 40 mp, garsoniera, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, libera, discutabil. 43.000 {; (0767.979.122

9. Alba Iulia, piata, et. 3/9, 44 mp, stradal,

mobilata, utilata, 2 balcoane, termopane, aer conditionat, 80.000 {; (0744.526.533/ 021.413.75.33

10. Aleea Livezilor, sector 5, et. 1/4, vand

garsoniera urgent, imbunatatiri, gaze, discutabil. 11.000 {; (0767.888.146

11. Alexandria, Cora, 36 mp, garsoniera

constructie noua cu rate direct dezvoltator, avans 10000 euro. 28.000 {; (0768.935.619/ 0763.051.387

162. Secretara receptie pentru salon masaj, cunostinte lb engleza, punctuala, program (10-18- L-V), salariu se ofera saptamanal sau la 2 saptamani, rog seriozitate, central 2.000 L; (0757.857.096

12. Alexandru Obregia Metalurgiei dec., et. 5/5, 40 mp, garsoniera dubla, bloc nou, bucatarie pe comanda, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 2 aparate aer conditionat centrala parcare bloc ocupat 100/% administratie bloc formata 5 min RATB acc credit bancar, 37.000 {; (0720.039.035/ 021.450.12.36 columbia.imobiliar@yahoo.com

163. Social Gorgonize angajam fete ambitioase care vor independenta sociala. Vino in echipa noastra si te sprijinim de la inceput cu bonusuri de angajare de 3.200 lei si salariu garantat pana la 6.000 lei, 6.000 L; (0760.657.114 gorgonize@yahoo.com

13. Antiaeriana - Rahova. garsoniera, dec., et. parter/parter, 2018, oferta promotionala - avans 75 % pentru a beneficia de un discount de 4000 Euro. Garsoniera este situata la parterul blocului! 25.900 {; (0737.282.225/ 0771.225.027 vanzari@oxyresidence.ro

164. Social gorgonize, hostess online, program la alegere. Bonus in prima luna 3.200 Ron. Salariu garantat 6.000 Lei + comision pana la 70%. Avansare rapida 6.000 L; (0760.657.114 gorgonize@yahoo.com

14. Antiaeriana, Rahova, apartament 2 camere, dec., et. 6/6, 39 mp, 2018, oferta promotionala, avans 75 % pentru a beneficia de un discount de 4000 euro. Apartamentul studio este aflat la etajul 6, la mansarda. Contracteaza acum unul din apartamente tip studio 2 camere. 26.400 {; (0737.282.225/ 0771.225.027 vanzari@oxyresidence.ro

165. Studio Adriano angajeaza modele videochat doamne, domnisoare +18, studente cu program flexibil. Plata se face bilunar, minim 1.000 dolari pe luna; (0725.854.471 166. Studio Diamond Girls angajam

doamne/domnisoare alege acum sa faci parte din echipa Diamond Girl's Studio si o sa ai parte de o echipa de profesionisti care sa te indrume sa ajungi un model de top intr-un timp scurt. Bonus real de angajare; 1.500 {; (0776.348.123 vivetuvidamaximo@gmail.com 167. Tanar doresc sa fac videochat cu o

tanara sau cuplu, nu am locatie, astept propuneri, Ovidiu, 34 ani; (0743.864.053 ospanache@gmail.com 168. Tinere masaj, dans, hostess club, companie club 150 lei/h. Angajam, calificam, cazam tinere 18- 40 ani pentru masaj erotic, dans, hostess. Saloane masaj si club privat. Maxima seriozitate si siguranta. Oana 10.000 L; (0762.359.164/ 0737.634.109 mari.angajari@gmail.com 169. Tinere, modele online, studio videochat Bucuresti - Rich Girls ofera cel mai mare procent net de pe pata. Cei mai buni trainneri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $, program flexibil, 100% legal, (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro 170. Tinere, modele online. Studio Rich Girls ofera cel mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni traineri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Program flexibil; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

15. Antiaeriana, Rahova, apartament tip

studio dec., et. 3/5, 39 mp, 2018, Antiaeriana, Rahova. Apartament tip studio 2 camere. Oferta promotionala avans 75 % pentru a beneficia de un discount de 4000 Euro, 29.900 {; (0737.282.225/ 0771.225.027 vanzari@oxyresidence.ro

16. Aparatorii Patriei, Piata Sudului dec.,

et. 2/7, 32 mp, 2019, vanzare garsoniera spatioasa metrou Aparatorii Patriei, finisaje incluse in pret. Toate utilitatiile contorizate individual. Constructie beton, caramida porotherm. Comision 0. Direct dezvoltator 36.000 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro 17. Armeneasca, vanzare apartament

et. 1/5, 20 mp, 1945, 28.000 {; (0729.539.539 florinag14@yahoo.com

18. Auchan, Titan, garsoniera, dec., et. 2/5, 33 mp, 2017, garsoniera, ansamblu nou, regim de inaltime D+P+5E, zona Ozana, Titan, cu acces facil la mijloacele de transport in comun, inclusiv Metrou, la doar 12 min de mers pe jos. Doar la plata cash. Comision 0. 31.550 {; (0730.888.285 iulian.tanasie@zonadesud.ro 19. Avangarde, Militari Residence, dec., et. parter/2, 33 mp, 2018, vand garsoniere dec, imobil P+2+M, situat in zona rezidentiala, Militari, Residence, centrala, incalzire pardoseala, acces Auchan, Metro, Carrefour, gradinite, scoli, piscina, finalizare iunie. 29.700 {; (0737.496.292

171. Vicious Girl Experience Erotic Mas-

20. Baba Novac, Dristor, Mihai Bravu, dec., et. 4/10, 36 mp, 1986, 5 min metrou, constructie 1986, dec.a, stradala cu vedere lateral-spate, scara impecabila cu paza, fara amenajari, disponibila imediat, acte in curs 50.000 {; (0725.646.382/ 0744.682.007

172. Vicious Girl Experience Erotic Mas-

21. Baba Novac, Dristor, strada Aurel Botea, dec., et. 2/4, 42 mp, 1994, 9 minute distanta de metrou, bloc de garsoniere cu locatari civilizati, curata, luminoasa. Vecinatati: Piata Alba Iulia, Decebal, Mihai Bravu, Iancului, Unirii, Muncii, Mihai Bravu, Titan, Vitan, 61.700 {; (0722.393.151 libra.imobiliare@gmail.com

sage angajam domnisoare. Esti plina de viata si cu zambetul pe buze, dar si putin nebunatica? Hai la un salon unde punem accent pe respect si curatenie. Vicious girl e o experienta unica pentru fiecare. (0758.731.867 contact@viciousgirl.ro sage angajam domnisoare. Esti plina de viata si cu zambetul pe buze, dar si putin nebunatica? Hai la un salon unde punem accent pe respect si curatenie. Vicious girl e o experienta unica pentru fiecare. (0758.731.867 contact@viciousgirl.ro 173. Videochat Hai in echipa RoyalGirls, confidentialitate 100%. Hai sa castigi peste 10.000$ pe luna. Angajari videochat Bucuresti. www.royalgirls.ro. Cazare gratuita. Plata garantata la fiecare perioada. Contract legal de munca. Salariu garantat 1300$, 1.300 {; (0765.565.656 angajari@royalgirls.ro 174. Videochat de acasa, videochat-ul de acasa nu a fost nici o data mai usor, cu noi ai parte de tot supportul necesar la inceput de drum. Colaboram cu persoane care vor sa lucreze de acasa, cu sau fara experienta (0746.525.225 contact@pinkblack.ro 175. Videochat in Piata Victoriei comision sau fix, My-Studio recruteaza modele in conditii de exceptie pentru locatia din Piata Victoriei; 3.000 {; (0726.101.732 office@my-studio.ro 176. Videochat non adult Stai de vorba pe net si castigi bani!Incearca si tu acum cel mai bine platit job din Romania!Conversatii Online, fara nuditate (0720.418.000 177. Vino si tu in echipa noastra, avem sute de modele fericite, sustinem cu mandrie ca suntem cel mai serios studio de videochat. Oferim cele mai mai mari comisioane (reale) de pe piata. Castiguri minim garantate si program de lucru preferential (0764.161.612

22. Balta Alba metrou 5 minute semidec.,

et. parter/10, 31 mp, 1980, garsoniera renovata, in bloc dupa '77, reabilitat termic, la 500 metri de metrou 1 Decembrie, se vinde mobilata si utilata, acte complete, proximitate piete si hypermarketuri, acces facil transport; 41.000 {; (0727.864.288 23. Baneasa, Ionescu Sisesti, dec., et. 2/5, 40 mp, 2017, vindem garsoniera in bloc nou, se preda la cheie, finisaje premium la alegere, blocul va avea lift, centrala proprie, incalzire in pardoseala. Acces rapid catre centre comerciale, direct dezvoltator. 51.960 {; (0725.957.934 24. Baneasa, Sisesti, 350 m de Metrou Straulesti, dec., et. 3/5, 54 mp, 2018, Maia Residence, studio cu suprafata construita de 54.25 mp (49.59 mp suprafata utila totala ce include balconul cu suprafata de 3.64 mp), este dec., cu bucataria inchisa, 65.238 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro 25. Baneasa, Sisesti, 350 m metrou Straulesti, 57 mp dec., et. 4/5, 57 mp, 2018, Baneasa, Sisesti, studio cu suprafata construita de 57 mp, 49mp utili, includ balconul de 12 mp, dec., bucataria inchisa. Termen: mai 2018, se preda complet finisat. 350 m de metrou Straulesti. 64.285 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro 26. Baneasa, Sisesti, North Side Park studio 1 camera, semidec., et. 9/10, 52 mp, 2019, constructie in curs de edificare, finalizare 2019.studio 2 camere, 51 mp. NorthSide Park este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu, Sisesti 67.600 {; (0735.100.039 contact@northsidepark.ro 27. Basarabia, 10-15min metrou Titan,

Garsoniere 1. 1 Decembrie 1918 , Piata Trapezului

dec., et. parter/2, 77 mp, 2018, 1 Decembrie 1918 garsoniera parter inalt, incalzire prin pardoseala. Terasa superba 40 mp, Nicolae Grigorescu, metrou 7 minute, Prima Casa, 56.700 {; (0724.808.488/ 0728.005.842 george.t@star-construct.ro 2. 1 Decembrie 1918, gars in bloc mixt,

semidec., et. parter/8, 30 mp, 1984, stradal, vedere spate, garsoniera in bloc mixt, parter/8, renovata complet cu finisaje de calitate, mobilata si utilata complet, acte, libera. Zone invecinate: Titan, Costin Georgian, 41.000 {; (0775.368.460 agentie6@mauwis.ro 3. 1 Decembrie, Ilfov, pe Soseua

Giurgiului, semidec., et. 4/4, 40 mp, 2013, garsoniera compartimentata, in bloc cu 4 etaje mansardat (exista posibilitatea folosirii mansardei ca spatiu locuibil). Blocul este construit in 2013. Mobilat complet/nemobilat. Pret negociabil; 22.000 {; (0770.329.687 alinamariablehuiu@gmail.com 4. 13 Septembrie -intersectie cu Drumul

Sarii, dec., et. 5/8, 40 mp, garsoniera, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, libera, discutabil 43.000 {; (0730.421.581 5. 13 Septembrie, Drumul Sarii, dec., et. parter/4, 40 mp, 1987, 1987 constructie bloc, stradal, dec.a 40mp, parter/4, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, cadstru si intabulare. 54.900 {; (0731.144.153/ 021.231.23.18 florexhome@gmail.com

6. 13 Septembrie, intersectie cu Drumul

Sarii, dec., et. 5/8, 40 mp, garsoniera, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, libera, discutabil. 43.000 {; (0721.624.980

C.Georgian, semidec., et. 1/10, 31 mp, 1982, Muncii, Diham, Bd.Chisinau, 1/10, bloc stradal, vedere spate, pe Vest ,curata, t, p, f, g, um, ac, instalatii sanitare si electrice refacute, usa bucatarie termopan, boxa, loc parcare, acte la zi. Se poate vinde si mobilata; 39.000 {; (0728.820.537 28. Basarabia, Bucovina, garsoniera la

cheie, ocazie semidec., et. 7/10, 35 mp, 1978, confort 1, semidec., an constructie 1978, bloc anvelopat, et. 8/10, supr. 35 mp, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, usa metalica, parchet. Acte in ordine. Sunati acum 43.500 {; (0770.810.694 agentie13@mauwis.ro

29. Basarabia, Chisinau, Diham stradal semidec., 32 mp, 1982, cf 1, semidec., toate actele la zi, acc. credit, bloc constructie 1982, curata, vecinatati: Lucretiu Patrascanu, Constantin Brancusi, parc IOR, Muncii, metrou Costin Georgian, Nicolae Grigorescu, pret fix 34.900 {; (0741.140.993 30. Basarabia, Diham, dec., et. 7/8, 35 mp, 1982, bloc mixt, reabilitat, construit in 1982, dec.a, amenajata, parchet, faianta, gresie, termopan, usi interioare noi, libera, merita vazuta, vecinatati. Nicolae Grigorescu, Chisinau, ova 113947, 47.500 {; (0737.504.516 office@catalog-rezidential.ro 31. Basarabia, metrou, Campia Libertatii, dec., 40 mp, C. Financiara, 40 mp, 10 min. de metroul P-ta Muncii, parcare, foarte spatioasa, etaj superior, balcon 10 mp, luminoasa est, bloc anvelopat, zona verde si civilizata, langa scoala, gradinita, intre 4 parcuri, acte la zi. Urgent, 38.000 {; (0723.019.495 cameliadona@yahoo.com 32. Basarabia, Stadionul National, chiar

pe Bucovina, bloc garsoniere, reabilitat si foarte curat, complet renovata, instalatii sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon, libera, acte 46.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


30

20 aprilie 2018

4

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 33. Batistei, Thomas Masaryk et. 1/5,

58 mp, 2018, Garsoniera de lux, finisata complet: gresie, faianta Spania, parchet masiv, tamplarie lemn, usa blindata, videointerfon, incalzire in pardoseala, obiecte sanitare Ideal Standard, aer conditionat, 125.000 {; (0758.041.197 office@gamainvest.ro 34. Berceni b-dul Metalurgiei, garsoniera

spatioasa. dec., et. 2/5, 2018, Direct dezvoltator vand garsoniera spatioasa, disponibila la etajul 2 al unui imobil nou, cu un regim de inaltime P+5E, situat in Beceni stradal pe b-dul Metalurgiei. 35.500 {; (0721.827.390/ 0721.165.251 cristi.farcas@sudrezidential.ro 35. Berceni Grand Arena Mall sector 4,

dec., et. 1/5, 38 mp, 2018, vand garsoniera spatioasa, intr-un ansamblu rezidential in construtie, predare luna septembrie, balcon, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, centrala proprie, lift. Pret promotional. Comision 0% 29.900 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro 36. Berceni metrou semidec., et. parter/4, 33 mp, 1973, la 8 minute de metrou, p/4, fara imbunatatirii, balcon mare, bloc mixt, cadastru, intabulare, apometre, repartitoare, accepta credit, ideala pentru investitie, pret usor negociabil, 36.500 {; (0732.859.500 37. Berceni metrou, dec.a, balcon dec., et. 2/5, 36 mp, 2019, investitie ideala in garsoniera spatioasa si luminoasa, dec.a, hol acces mare, bucatarie inchisa, cu debara, geam la baie, balcon generos, se vinde la cheie. Pret promotional la plata integrala; 32.205 {; (0724.660.088 38. Berceni metrou, dec.a, balcon, dec.,

et. parter/5, 39 mp, 2018, promotie cash, garsoniera foarte spatioasa, camera mare si luminoasa, cu balcon, bucatarie si hol de decomandare generoase, baie 5,2 mp, se vinde complet finisata, totul nou, cu garantie. Pret pentru plata imediata, 35.000 {; (0724.660.088 39. Berceni metrou, dec.a, pret pentru cash dec., et. parter/5, 32 mp, 2019, garsoniera spatioasa, bucatarie inchisa, hol mare, geam la baie, se vinde la cheie, finisata cu gresie, faianta si parchet la alegere. Ideala pt investitie cu randament ridicat. Pret pentru plata cash, 30.305 {; (0724.660.088 40. Berceni, dec., et. 2/3, 44 mp, 2018, Carrefour Grand Arena, Berceni, apartament tip studio, etaj intermediar, imobil nou cu lift, gresie, faianta, parchet, usi, termopan, centrala proprie, izolat termic, interfon. Plata prin credit. 36.800 {; (0721.888.400/ 0733.374.103 ionel@sudrezidential.ro 41. Berceni, dec., et. 1/5, 40 mp, 2017, finisaje incluse in pret, la alegere,toate utilitatiile, apa, gaz, curent, canalizare, contorizate individual.Centrala terminca 24 kw+calorifere.COMISION 0%! 35.000 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 42. Berceni, dec., et. 1/5, 34 mp, 2018, garsoniera dec.a, in bloc nou, disponibila la etajul 1 din 5, in bloc prevazut cu lift silentios. Imobilul este situat la rond Metalurgiei, langa Metro Berceni, cu acces rapid la metrou. 35.500 {; (0735.872.987/ 0720.063.459 ianis@sudrezidential.ro 43. Berceni, dec., et. parter/2, 50 mp, 2017, garsoniera dispune de centrala termica proprie si calorifere din otel. Se vinde bransata la toate utilitatile (energie electrica, apa, canal si gaze naturale).COMISION 0%! 29.500 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 44. Berceni, dec., et. 4/5, 38 mp, 2018, garsoniera spatioasa, bloc nou situata la 10 minute de metrou Dimitrie Leonida pretul este valabil doar pentru plata cash; 27.150 {; (0730.888.280 45. Berceni, dec., et. 4/5, 37 mp, 2018,

garsoniera spatioasa, situata la 7 minute de metrou Dimitrie Leonida. 31.400 {; (0730.888.280

46. Berceni, garsoniera, etaj 1, gresie, f,

parchet, t, usa metalica, mobilata, utilata, centrala, acte la zi, 18.500 {; (0766.862.569

47. Berceni, semidec., et. 8/10, 20 mp, 1974, Obregia stradal, garsoniera confort 2, etaj 8/10, cu imbunatatiri, bloc mixt, stradal, libera, 23.000 {; (0773.910.634 48. Berceni, dec., et. 1/5, 34 mp, 2018,

59. Berceni, garsoniera, loc parcare gratuit dec., et. parter/3, 30 mp, 2018, Garsoniera dec.a Berceni, Grand Arena, loc parcare gratuit, 30 mp- 42 mp, 850 euro/ mp, bloc finalizat la sfarsitul 2018, p+3, centrala proprie, finisaje la alegere, comision 0, direct dezvoltator, 25.800 {; (0764.832.071 smartrezidential@yahoo.com 60. Berceni, Grand Arena, dezvoltator, dec., et. 1/3, 35 mp, 2018, bloc nou, garsoniere dec.e, bucatarie inchisa, balcon, baie cu geam, centrala proprie, finisaje la alegere, 5 modele noi, direct dezvoltator, zona deosebita, acceptam doar plata cash. 29.800 {; (0761.309.031 blocnoubucuresti@yahoo.com

88. Bucurestii Noi,Soseaua Chitilei,cu

mp, 2018, dezvoltator, vand garsoniera pe B-dul Metalurgiei, in bloc nou. Locuinta se vinde finisata la cheie si racordata la toate utilitatile capitalei 35.500 {; (0731.171.007/ 0729.923.486 razvan.marginean@sudrezidential.ro

63. Berceni, Metalurgiei, loc parcare gratuit dec., et. parter/3, 31 mp, 2018, Garsoniere dec.e Berceni, Grand Arena, loc parcare gratuit, 30 mp- 42 mp, 850 eur/ mp, bloc finalizat la sfarsitul 2018, p+3, centrala proprie, finisaje la alegere, comision 0, direct dezvoltator, 25.800 {; (0764.832.071 smartrezidential@yahoo.com 64. Berceni, Metalurgiei, Metro Berceni, dec., et. 1/5, 34 mp, 2017, garsoniera simpla Metro Berceni Racordata la toate utilitatile sectorului 4, finisata complet, 35.500 {; (0722.557.782/ 0728.888.168 catalin.stoian@sudrezidential.ro 65. Berceni, Metalurgiei, sector 4 dec.,

et. 1/5, 33 mp, 2018, Garsoniera este disponibila intr-un imobil nou, amplasat stradal, imobilul este construit din cadre de beton si compartimentare cu caramida. Centrala proprie, loc de parcare disponibil. 35.500 {; (0722.664.430/ 0731.491.608 cristian@sudrezidential.ro 66. Berceni, Metro dec., 34 mp, 2018, Proiect nou, in constructie, garsoniera spatioasa, finisaje de calitate superioara, imobil amplasat stradal, acces rapid Ratb 10 m metrou 10min, gradinita si scoala vecinatate, bloc grinzi pozitie 10, 35.500 {; (0727.635.729 silveractivimob@yahoo.com 67. Berceni, metrou, dec., et. 1/5, 38 mp,

2018, Berceni, metrou, garsoniera spatioasa, prima casa, comision 0% 35.900 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro

68. Berceni, metrou, dec., et. 1/5, 40 mp,

2018, garsoniera in bloc nou, langa metrou. Finisata complet. Centrala proprie, lift, interfon. Se accepta credit ipotecar. Negociabil la plata cash. Dezvoltator comision 0 36.900 {; (0737.500.374/ 0737.500.374

69. Berceni, metrou, dec.a, balcon, bloc nou dec., et. 3/5, 39 mp, 2018, garsoniera foarte spatioasa, dec.a, hol de acces mare, bucatarie inchisa, generoasa, balcon practic, se vinde la cheie finisata cu materiale la alegere. ideala pentru investitie, pret la cash, 35.000 {; (0724.660.088 office@topclassresidence.ro 70. Berceni, metrou, garsoniera dec.a cu

balcon dec., et. 4/5, 38 mp, 2018, Berceni, acces rapid la metrou, garsoniera dec.a, cu balcon, in bloc nou, cu lift, se vinde la cheie cu finisaje la alegere, totul nou si cu garantie. Plata doar din surse proprii. 35.900 {; (0724.660.088 office@topclassresidence.ro

statie Ratb, semidec., et. parter/4, 17 mp, 1980, Nesti, cf.3, fara gaze, electric, parter/4, contoar Enel, apometru apa, pereti dublati termic, toilet in casa, um, termopan. Acces, Vitan, Sun Plaza, Brancoveanu, Eroii Revolutiei. Doar pers. interesate. Libera, 10.850 {; (0724.587.634 55. Berceni, aproape de metrou, investi-

tie, promotie dec., et. 5/5, 38 mp, 2018, garsoniera deosebit de spatioasa, camera mare, bucatarie separata, inchisa, hol de decomandare generos, balcon cu acces din camera, se vinde finisata, cu totul nou si in garantie. Pret pentru cash. 33.155 {; (0724.660.088 56. Berceni, Bd Berceni, dec., et. 3/5, 39

mp, 2018, garsoniera dec.a si spatioasa, 39 mp, se preda la cheie, gresie, faianta, parchet usi interioare la alegere, contorizare individuala la utilitatile orasului, direct dezvolator, fara comision, 36.900 {; (0725.957.934 57. Berceni, Brancoveanu, Grand Arena,

Metalurgiei dec., et. 1/3, 30 mp, 2018, garsoniera dec.a Berceni, Grand Arena, loc parcare gratis, 30 mp-42 mp, 850 eur/mp2, bloc finalizat la sfarsitul 2018, p+3, centrala proprie, finisaje la alegere, comision 0, direct dezvoltator. 24.900 {; (0762.989.889 alexpvl45@gmail.com 58. Berceni, Garsoniera dec.a 39mp

dec., et. 2/5, 39 mp, 2018, garsoniera, ansamblu rezidential constructie noua 2018 in apropiere de metrou Dimitrie Leonida, Sos. Berceni, suprafata utila de 39 mp (living 17.40 mp, bucatarie 10.86 mp, baie 3.28 mp, terasa 7.25 mp). 31.500 {; (0727.239.293/ 0721.165.251

mp, 1994, 42 mp, bloc 1994 intrare si vedere panoramica bulevardul Unirii, renovata recent, mobilata si utilata modern, etaj 9 din 10. Gresie, faianta, parchet laminat, aer conditionat nou, proprietar 82.500 {; (0732.827.453 90. Calarasilor, garsoniera in bloc 1993,

semidec., et.