Page 1

18.402 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

13. Avocat, spete civile si penale grele, garantez rezolvarea in regim urgenta. Nu preiau decat cazuri pe care pot sa le rezolv. Asigur interventii in dosare. 50 {; (0773.995.044 chiricamarian13@yahoo.com

Acte, avoca¡i, contabili, notari 1. Absolut accesibil firma autorizata CECCAR ofera servicii complete de contabilitate, consultanta fiscala, bilant certificat, contracte de munca revisal, declaratii fiscale lunare, semnatura digitala, refacere contabilitate, 100 L; (0722.657.989 euroexpertmng@gmail.com,www.eucontabil.ro

15. Birou expert contabil autorizat CECCAR ofer servicii contabilitate completa bazate pe profesionalism si seriozitate. Detalii pe site. www.contavia.ro. Contabilitate, consultanta fiscala, resurse umane, servicii salarizare (0766.529.524 nuta.georgeta@gmail.com

2. Accesibil, acorduri, acte aditionale,

16. Cabinet de avocat, ofera asistenta si reprezentare in fata instantei sau altor institutii ale statului, consultatii juridice in materiile drept administrativ, drept civil, drept comercial, dreptul familiei. (0723.700.700/ 0741.113.454

3. Acte firma absolut accesibil pfa puncte lucru, sediu sect. 1, 2, 3 , 4, 5, 6, If., pret minim, schimb sediu, activitate, asociati, capital, administrator. 3 zile, consultanta gratis Autorizare la Primarie DSV DSP ISU. (0724.864.790/ 0766.408.676

17. CabinetAvocat consultatii juridice si reprezentare Consultatii juridice si reprezentare in instanta, infiintari firme, PFA, intreprinderi individuale,modificari la actele firmelor, cesiune parti sociale, mentiuni ONRC. Drept civil. Dreptul familiei. (0784.412.333/ 031.108.54.49 office@avmichinici.ro

cesiuni, autorizatii, infiintari/ lichidari societati, puncte lucru, modificari diverse; (0744.841.867/ 0721.215.010 sufletderoman@yahoo.com

4. Acte firma, liderii pietei infiin-

tari firme, Reinvent Consulting: infiintari firme, gazduire sedii sociale Bucuresti si Ilfov, modificari acte Registrul Comertului, inchideri firme, contabilitate. www.reinventconsulting.ro. 190 L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 marketing@reinventconsulting.ro

Acte firme gazduire sediu social, infiintari societati, modificari acte pentru Registrul Comertului, infiintari plus sedii sociale, etc., www.infiintari-firme-bucurestiilfov.ro (0767.429.878 5.

6. Acte notariale, Legalizari acte,

traduceri acte/ apostila/ supralegalizare; cadastru/ intabulare; certificari -data certa; legalizari semnatura/ sigiliu/ tipare ciocan silvic; depozite; acte societati comerciale/ asociatii (021.320.80.27/ 0748.115.411 notariatconcordia@gmail.com

7. Agentia Permanent Assistance

presteaza servicii de plasare si selectare personal intern / 8 ore pentru menaj, ingrijire copii, batrani, spitalizati (0740.005.644/ 021.642.50.82 permanent.assistance@yahoo.co m

8. Avocat cu experienta de 18 ani acor-

da servicii de consultanta, mediere, asistare si reprezentare pentru persoane fizice si juridice, romane si straine. Seriozitate si promptitudine (0733.172.107

Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

14. Birou autorizat contabilitate, salarizare, audit, Birou autorizat contabilitate si audit oferim servicii de calitate in Bucuresti, Ilfov. Gratuit 1 luna start-up, tarife de la 70 Lei. www.unicornconsulting.ro; 70 L; (0726.153.129 office@unicornconsulting.ro

9. Avocat (fost judecator, procuror, profesor), divort, partaj, mosteniri, recuperari case, terenuri, fond funciar, litigii MCA, pensii, penal, comercial, legislatie rutiera, experienta indelungata, terene scurte, solutii rapide, onorarii minime, (0734.361.870/ 0766.299.075

AVOCAT ACORD ASISTENTA JURIDICA, REPREZENTARE Divorturi, partaje, mosteniri, revendicari - Cauze Civile; Penale - Politie, Parchet; Comerciale; Litigii Munca; Consultanta ETC. Drept Civil, Penal, Administrativ, Familiei, Muncii, Comercial (0744.485.831/ 0766.329.907/ 0724.821.144 flori.manciu@scpmanciu.ro 10.

18. Cadastru, intabulare apartamente

250 lei, terenuri, constructii noi, dezmembrari, actualizari, energetic, extrase, urgente; (0722.278.432/ 0763.926.456 19. Cenzorat profesionist pentru asociatii de proprietari, asigurat de expert contabil, firma de cenzorat si expertiza membra CECCAR. Detalii pe: www.ettcenzorat.ro; (0751.191.619 marketing@ettcenzorat.ro

25. Contabilitate expert, servicii

contabile complete, declaratii lunare, bilant, tva, salarizare, revisal, resurse umane, PFA, II, consultanta si expertiza contabila, semnatura electronica, bonus o luna gratuit, 100 L; (0766.369.930/ 0720.891.226 activcontab@gmail.com

Contabilitate completa Societate de contabilitate sector 6. Servicii oferite: evidenta contabila completa, servicii de personal si salarizare, reglare fise fiscale Anaf. Tel, site: www.contabilitate-tcp.ro 100 L; (0723.944.436 camelia@contabilitatetcp.ro

26.

27. Contabilitate consultanta fiscala, resurse umane, Ofer servicii prompte si profesionale de consultanta fiscala si contabilitate completa, inclusiv primara, financiara, inventare, bilanturi, declaratii, deconturi, refaceri evidente, Revisal, salarizare, (0770.937.942 moscuadniel@yahoo.com 28. Contabilitate, servicii complete de contabilitate si intocmirea situatiilor financiare pentru toate tipurile de societati comerciale, detalii pe www.biroulcontabil.ro 100 L; (0725.316.318 office@biroulcontabil.ro www.biroulcontabil.ro 29. Contabilitate, fiscalitate, salarizare, contabilitate, servicii complete pentru societati comerciale, pentru persoane fizice autorizate si asociatii de proprietari. Verificam evidente si daca este cazul facem corectiile necesare; 250 L; (0726.206.024 contabilitate.vp@gmail.com

30. Contabilitate, lichidare societati comerciale expert contabil, prestez servicii de evidenta contabila, depunere declaratii, certificare bilanturi, depunere situatii financiare anuale. Lichidare societati comerciale si asociatii non profit (0724.527.178 ioana.cucias66@gmail.com 31. Evaluari Imobiliare impozitare Anevar GEV500, oriunde in Romania, Evaluare cladiri pentru impozitare, fuziune, vanzare-cumparare, mostenire, notar. Avem experienta de peste 20 ani si experti tehnici judiciari, evaluatori Anevar Epi Ebm EI, 300 L; (0732.867.172 contact@romaniabook.ro 32. Evaluator ANEVAR apartamente, case, spatii comerciale, hale industriale, terenuri, plantatii. www.evaluatoranevarexpertcontabilceccar.ro (0762.599.829 33. Evaluator imobiliar servicii de evaluare imobiliara Anevar pentru impozitare; (0725.263.827/ 0755.104.004 ramonacondrat.com@gmail.com 34. Expert Contabil Judiciar, Cen-

zor, Evaluator Anevar Intocmire Expertize Contabile judiciare si extrajudiciare, contabiliate financiara, bilant contabil, declaratii, consultanta financiara; raport de cenzor, dosar radiere societate comerciala (0762.599.829/ 031.430.31.42 gguzinschi@yahoo.com 35. Infiintam firme SRL, PFA, filiala/ sucursala, asociatii, fundatii, puncte lucru, gazduim sedii sociale, suspendare/ reactivare/ lichidari/ radieri SRL, autorizatii, permise sedere straini, vize, avize munca, actiuni instante; (0720.615.062/ 031.434.05.61 convenientconsulting@yahoo.com http://www.convenient.ro

36. Infiintare firma, SRL, PFA,IFBucuresti Pinamix Solutions :infiintari: SRL, PFA, II, IF in Bucuresti, Ilfov. Preturi incepand de la 250 lei. Oferim serivicii complete de infiintari, modificari, radieri firme. Bulevardul Basarabia nr 9, sector 2. 250 L; (0727.585.518 consultanta@pinamix.ro 37. Infiintari de firme Activitati fiduciare, consultanta in afaceri, fiscala si contracte; negocieri; fonduri europene. Administrare de patrimonii, bunuri mobile si imobile. Administrare de afaceri si de firme. (0740.368.324 av.mihai.russu@gmail.com 38. Infiintari societati si gazduire sediu social, toate actele si modificarile actelor pentru Registrul Comertului etc., www.infiintari-firmebucuresti-ilfov.ro (0767.429.878 39. Infiintari societati comerciale Beta Cont Expert puncte de lucru, cesiuni, includeri si excluderi asociati, autorizatii, schimbari sedii sociale, suspendari activitate, contabilitate, resurse umane, consultanta fiscala, www.birouconta.ro, (0762.884.889 office@birouconta.ro 40. Pensia ta poate fi antecalcula-

ta, calculata si recalculata. Daca ne contactati, umblam dupa adeverinte, vechime, sporuri, grupa de munca (0740.005.644/ 021.642.50.82 permanent.assistance@yahoo.com

20. Certificate energetice Garsoniera -

120 lei. Ap.2 camere - 130 lei. Ap.3 camere - 140 lei. Ap.4 camere - 150 lei. Casele - 230 lei. (0799.740.544 office@mauwis.ro 21. Certificate energetice efectuam, necesare vanzarii / inchirierii, termen 24 h. Pret 120 L- garsoniera, 2,3 camere 130 L, 4 camere- 140 L, 5 camere - 150 L TVA inclus; (0740.032.092/ 0731.032.092 contact@vreauenergetic.ro www.vreauenergetic.ro 22. Consultant credite bancare Oferim servicii de consultanta si interemediere pentru obtinerea unui credit bancar de nevoi personale. Steregerea din biroul de credit. Rel la tel. Cristi. cristi.lipan88@gmail.com; (0749.208.552 cristi.lipan88@gmail.com 23. Contabil cu experienta, contabil cu experienta ofer servicii contabilitate completa, precum si servicii de consultanta infiintari firme si puncte de lucru oriunde in Bucuresti si Ilfov. De asemenea servicii de resurse umane 350 L; (0766.617.147 olteanu.irinel@gmail.com 24. Contabil expert ofer servicii de contabilitate, consultanta fiscala, declaratii lunare, revisal, resurse umane, semnatura digitala, bilant certificat CECCAR, preturi avantajoase, 100 L; (0722.657.989/ 0767.269.480 alexmarcu@eucontabil.ro, euroexpertmng@gmail.com

11. Avocat cu experienta, divort, partaj, minori, evacuari, succesiuni, ordonante de plata, legislatie rutiera, procese penale, asistenta notariala. Onorarii minime. (0722.726.763 12. AVOCAT, cabinet de avocat ofera

consultanta si reprezentare juridica in domeniul dreptului civil, drept penal, administrativ, procedura darii in plata, infiintari societati comerciale etc., onorarii corecte (0722.469.548 ivanescumarius@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR 1. PRESTÅRI SERVICII

6

Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3. IMOBILIARE V¢NZÅRI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

5. AUTO, MOTO

6

Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Motociclete, scutere, atv-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Camioane, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Diverse vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

6. MODÅ, FRUMUSEºE

6

Bijuterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

7. CASA ªI GRÅDINA

6

Animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Mobilå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Grådinå, curte, teraså . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

8. ELECTRONICE

6

Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Aparate foto, camere video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

9. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE

6

Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

10. AFACERI, DIVERSE

Acte, avoca¡i, contabili, notari

6

Acte, avoca¡i, contabili, notari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Evenimente, petreceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ¥ngrijire personalå, sånåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Repara¡ii electrocasnice, electronice . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ¥ntreprinzåtori alte domenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2. LOCURI DE MUNCÅ

PRESTÅRI SERVICII

6

Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Echipamente profesionale, Horeca . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Utilaje agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

ANUNºURI ULTIMA ORÅ . . . . . . . . . . . . . . .

41. Prestari servicii contabile, firma autorizata CECCAR ofera servicii de contabilitate, consultanta fiscala, bilant certificat, contracte de munca revisal, declaratii fiscale lunare, semnatura digitala, refacere contabilitate; 100 L; kardinalcont@gmail.com 42. Profesionalism, competenta, legalitate aveti o cauza pe rol, litigiu sau drept litigios imobiliar? Va oferim consultanta imobiliara, juridica, in materia Dreptului de Proprietate, revendicari, retrocedari imobiliare. 100 {; (0758.259.751 office@imobservicecenter.ro 43. Redactare si autentificare acte notariale declaratii, procuri, invitatii, testamente, certificari de fapte; legalizari de copii, legalizari de traduceri; autentificarea contractelor (0722.585.248 monicataniapop@gmail.com 44. Reprezentanta si asistenta

9. Acoperis tabla tigla metalica, tip lindab, tigla ceramica. Facem si mici reparatii. Dulgherie, mansardari, asteriala. Oferim garantie. Firma autorizata. Preturi foarte mici, neg., Sandu. (0731.114.448/ 0761.444.506 10. Acoperis tabla lindab, zincata, jghe-

aburi, burlane, dulgherie, mansarda, polistiren, orice tip de tabla lindab. Reducere 20%. Mihai. gerardconstructroof.ro (0737.489.988 11. Acoperis tabla zincata, mici reparatii, vopsitorii, jgheaburi, burlane reconditionate; (0762.435.037/ 0729.613.397

12. Acoperis tabla zincata, tabla Lindab, orice reparatie de urgenta. Dulgherii, mansardari, jgheaburi, burlane, alte reparatii. Echipa de meseriasi lucram cu materialul nostru sau al clientului. Vopsitorie acoperisuri (0740.756.103/ 0735.588.976

juridica in fata tuturor autoritatilor administrative si juridice din Bulgaria pentru societatile comerciale romanesti efectuand transport rutier de marfa sau de calatori. (0744.221.138/ 0767.159.717 d_marinow71@abv.bg

13. Acoperis tigla metalica, accesorii, jgheaburi, burlane, parazapezi, transport gratuit. Rog seriozitate; (0762.435.037/ 0729.613.397

45. Servicii contabile complete Cabinet de contabilitate cu sediul in Bucuresti, oferim servicii complete de contabilitate, resurse umane, salarizare, declaratii fiscale, intocmire si certificare bilant. (0728.422.440 office@contalogic.ro

15. Acoperisuri absolut avanta-

46. Servicii contabile, bilant, ITM,

declaratii inclusiv PFA si Ilfov, prima luna gratuit, pret avantajos; (0734.599.929 47. Servicii contabilitate economist cu experienta, ofer consultanta financiara si servicii financiar-contabile (Revisal, depunere declaratii, etc)., pentru IMM-uri, S.R.L.-uri, PFA-uri, Intreprinderi si cabinete individuale (0721.140.266 48. Servicii contabilitate si proiecte

europene Echipa de experti contabili cu experienta oferim servicii complete de contabilitate pentru societati comerciale si ONGuri, refacere evidente, scriere, implementare proiecte europene si Start up nation, (0724.332.936 49. Servicii contabilitate, salarizare, resurse umane. Societate contabilitate, membra CECCAR, ofera servicii de: contabilitate, salarizare si administrarea personalului pentru societati din Bucuresti si Ilfov. 50 {; (0745.094.211 office@contacaruntu.ro

Servicii de contabilitate, fiscalitate si salarizare, oferim consultanta, asistenta, intocmiri acte, analiza financiara, contabilitate de gestiune. Seriozitate si profesionalism, (0723.563.568 totalexpertserv@gmail.com 50.

51. Servicii infiintare firma Bucuresti si Ilfov oferim Servicii integrate atat celor care fac primii pasi in afaceri, cat si celor care cauta servicii complexe de consultanta comerciala. (0745.761.006 avradoi@gmail.com 52. Start up 2018 Finantari nerambursabile: servicii de consultanta juridica, infiintare si modificare societati. Atentia noastra este centrata pe nevoile si dorintele dvs, pentru a va putea oferi solutii eficiente. 100 {; (0724.110.944 53. Tehnoredactare profesionala DTP, tehnoredactare computerizata profesionala, DTP, redactare licente, dizertatii, doctorate. Corecturi si inserare diacritice, note de subsol. Valabil si in tara, 5 L; (0722.370.323 tehnoredactarepro@gmail.com

Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri

64 1. Absolut avantajos amenajari, ame-

najari iinterioare gresie, faianta, parchet, gipscarton, lavabila, sanitare, etc) exterioare (fatade, polistiren, etc ) gradini, sere, etc, preturi negociabile, se poate emite si facturi, (0764.488.981/ 0730.378.720 aurelmihutescu@yahoo.com 2. Accesorii, acoperis, firma, montam

tigla metalica, mansardare, dulgherie, modificari acoperis + materiale, mici modificari zidarie, reparatii; (0766.375.601

3. Acoperis absolut convenabil montam

acoperisuri din tigla metalica Bramac, Lindab etc. Facem si lucrari de dulgherie, montam polistiren, executam mici reparatii. Reducere 20%. Preturi mici. Mitica; (0731.754.645

4. Acoperis asteriala orice fel, mansarde, tigla metalica si ceramica, zincata si accesorii. Seriozitate maxima! Preturi bune; (0720.249.316

Acoperis cu tabla zincata, tigla ceramica, mici reparatii, dulgherie, vopsit acoperisuri. 40% reducere pana la 30.11.2017; (0722.722.743

5.

Acoperis de calitate executam acoperisuri din tabla Lindab, zincata, tigla metalica, tigla ceramica. Montam jgheaburi, burlane. Executam mansardari, dulgherii. Facem reparatii mici si mari. Preturi foarte bune (0728.664.733 6.

7. Acoperis orice tip executam tigla metalica, tabla lindab, tigla ceramica, tabla cupru/aluminiu, burlane, jgheaburi, mansardari, dulgherie, mici reparatii. Preturi avantajoase. Oriunde in tara. Garantie: materiale 30 ani, manopera 5 ani. Reducere 15%, (0720.159.094 8. Acoperis tabla montam acoperis tabla, tigla metalica tip lindab, tigla ceramica. Facem si mici reparatii, dulgherie, izolatii acoperisuri. Mitica (0755.786.486

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

14. Acoperis, montaj acoperis din

tigla ceramica si orice fel de tabla, sisteme pluviale. Vasile (0737.136.670

joase avariate sau noi, reparatii si montaj in Bucuresti si tara, oferim garantie, promtitudine, seriozitate, calitate. Executam orice tip de lucrari de reparatii acoperis la urgenta, montaj tigla ceramica, (0730.135.333/ 0748.948.822 office@montareacoperis.ro 16. Acoperisuri accesibile pentru

case si mansarde Resuceri de sarbatori! Reparatii si montaj in Bucuresti, Ilfov, Constanta, Prahova montaj, tigla metalica si tigla ceramica. Calitate maxima.www.decramontajacoperis.eu (0742.378.581/ 0735.026.432

Acoperisuri accesibile pentru case vile si blocuri executam acoperisuri orice tip ,tigla metalica, tigla ceramica, tabla zincata, tabla cupru, tabla aluminiu, si reparatii acoperisuri vechi sau noi, se lucreaza cu materialele clientului sau proprii. (0736.942.667/ 0737.275.802 homeexpertacoperisuri2@gmail.com 17.

18. Acoperisuri accesibile,10 % reducere, case, mansarde, blocuri. Reparam, renovam, modificam si construim acoperisuri complete, montam tigla metalica, ceramica, zincata, jgheaburi, burlane, parazapezi,vopsitorie si demolari oferim garantie, rog seriozitate (0737.638.888/ 0747.252.490 19. Acoperisuri case montaj,reparatii -Deszapezire 15 % reducere in Bucuresti si tara, montaj si reparatii. Montaj sistem pluvial (parazapezi/ sorturi), consultanta tehnica mentenanta, dulgherie, termoizolatii, oferim garantie. (0742.539.213/ 0737.361.781 office@reparatiiacoperisbucuresti.ro 20. Acoperisuri din tabla lindab, zinca-

ta, jgheaburi, burlane, mansardari, punem polistiren la gata, dulgherie. Reducere 15%. Mihai; (0724.506.937 gerardconstructroof.ro

21. Acoperisuri, dulgherie, tabla, reparatii, case la rosu, lemn, zidarii, tencuieli, gleturi, rigipsuri, instalatii sanitare, electrice, fatade, garduri, decorative, gresie, faianta, sape, amenajari interioare; (0762.628.271/ 0725.498.142 22. Acoperisuri, execut tigla met-

alica, tabla zincata, jgheaburi, burlane, parazapezi si reparatii de calitate, la preturi reduse; (0741.760.007

4

37. Amenajam, renovam apartamente,

case, vile, reparatii, zugraveli, izolatii, lavabila, gresie, parchet, mocheta, case la rosu, la cheie, pavaj, acoperisuri; (0720.372.500 lavabil, parchet laminat, gresie, faianta, sanitare, electrice, polistiren; (0760.429.460 39. Amenajari apartamente, case,

faianta, gresie, zugraveli, gleturi, parchet, tapet, sapa, placari, rigips. (0729.971.647 40. Amenajari apartamente, Echipa de

zugravi-rigipsari executa placari rigips, zugraveli, tencuieli, gleturi, sape, gresie si faianta in apartamente, mansarde si case. Calitate. Pret mic 1 L; (0735.419.454 41. Amenajari apartamente, garson-

iere, zugraveli gleturi, rigips, faianta, sapa, parchet, electrica, inst. sanitare executam; (0768.131.751

42. Amenajari apartamente, preturi mici, zugrav, faiantar, gresier, reparatii glafuri, rigips, transport materiale + curatenie gratuit. Seriozitate (0723.073.776 43. Amenajari constructii - tamplar exe-

cut montaj usi, mobila, parchet, aplic autocolant, usi bloc, reparatii, revizii; (0722.942.436

44. Amenajari interioare si exterioare

apartamente, case, garduri, tencuieli, sape, zidarii, zugraveli, rigips, gresie, faianta, parchet; (0728.962.909

45. Amenajari interioare si exterioare

de calitate, zidarii, tencuieli, zugraveli superioare, instalatii sanitare, electrice, transport; (0720.680.142

46. Amenajari interioare si exterioare, executam lucrari de urgenta in Bucuresti, tencuiala, glet, rigips, lavabila, gresie, faianta, parchet, zugraveli, tencuiala decorativa; (0723.172.070 47. Amenajari interioare, zugrav-

eli, tencuieli, lavabila, stucco venetian, gresie, faianta, (0722.931.300

48. Amenajari interioare,exterioare Anvelopare pereti exteriori,reparatii si zugraveli scari de bloc,sape,parchet,montare gresie si faianta,demolare,reconstructie ziduri interiori exteriori,placare cu rigips.0730581401 (0730.581.401/ 0767.579.047 49. Amenajari interioare- exterioare, rigips, glet, lavabila, gresie, faianta, parchet, instalatii, termosistem, sape, etc. Amenajari apartamente- vile; (0799.467.010 50. Amenajari interioare/exterioare apartamente, case, vile, birouri, scari de bloc, scoli, zugraveli, glet, rigips tapet, sape, gresie, faianta, inst. sanitare, particular; (0768.555.370 51. Amenajari interioare: zugraveli, faianta, gresie, rigips, parchet, sape, usi, placari polistiren, sanitere, electrice, mobila la comanda, scari de bloc; (0734.466.632 52. Amenajari, faianta, tapet, rigips, zugraveli de claitate, renovari generale, experienta si mentalitate occidentala, garantie; (0756.581.720 53. Amenajari, faianta, gresie 24 L, glet

10 L, lavabil 5 L, rigips 14 L, tencuiala 10 L, curatat 5 L, sapa 10 L, parchet, polistiren 30 L, apartament la gata 1.700 euro; (0724.691.262 54. Amenajari, renovari interioare casa ta are nevoie de noi. Firma cu angajati 100% competenti, total impotriva alcoolului si fumatului, ofera servicii de amenajari interioare gresie, faianta, instalatii sanitare si electrice, termopan. (0721.863.072 termopane.top@gmail.com 55. Apometre, calorifere, montaj, sigi-

lari, reparatii, instalatii sanitare in cupru, polipropilena, autorizat, garantie; (021.332.39.36/ 0722.141.866 56. Ardeleni construim case la rosu si

la cheie cu materiale si manopera incluse. Material si manopera la cheie totul inclus. Proiectul se ofera bonus. Construim si case de lemn masiv sau OSB (0745.453.096 myrfaninvest@yahoo.com

23. ACOPERISURI, tigla metalica, orice fel de acoperisuri, mici reparatii. Mircel. (0757.396.037

57. Arhitect Proiectez case, constructi

24. Acoperisuri, executam sarpante,

58. Arhitect autorizat realizez proiecte

metalice la preturi avantajoase (0768.338.140

mansarde, invelitori din orice tip de tabla si tigla ceramica si mici reparatii de urgenta; (0721.897.813

complete personalizate pentru autorizatia de constructie si avize. Consultatii gratuite, 3 {; (0729.883.322

25. Acoperisuri, firma contract si garantie, meseriasi orice tip de tabla, tigla metalica si ceramica, tabla zincata si cutata, sistem pluvial, jgheaburi, burlane, parazapezi, dulgherie, mansardare, sarpante, izolatie carton, placari polistiren. Transport gratuit, (0731.545.436/ 0758.808.695

59. Arhitectura Autorizatii de construc-

26. Acoperisuri, jgheaburi, burlane, izolatii carton si dulgherie, tigla metalica si reparatii; (0722.198.795 27. Acoperisuri, mansarde, lambriuri,

constructii din lemn, terase, foisoare, tigla, scari, preturi promotionale. Tel. (0784.741.670

28. Acoperisuri, mansarde, reparatii -

tigla metalica, jgheaburi, burlane, dulgherie. Reducere 10%; (0757.159.948 29. Acoperisuri, reparatii, accesorii, montaj reparatii acoperis, montaj acoperis,montaj Lindab, tigla ceramica,tabla faltuita,personal calificat. Avem in Bucuresti, Sibiu, Brasov, etc (0742.917.299/ 0741.913.336 30. Acoperisuri, tabla lindab, zincata, jgheaburi, burlane, dulgherie, mansarda, de pus polistiren la gata. Reducere 20%. Radu; (0731.451.466/ 0744.963.206 gerardconstructroof.ro 31. Amenajam accesibil apartamente, glet, lavabila, rigips, tapet, faianta, tavane false, parchet, instalatii sanitare; (0721.165.459/ 021.629.25.21 32. Amenajam apartamente case, glet

- 7 L, gresie, faianta - 17 L, lavabil - 4 L, sapa, parchet - 8 L, glafuri, etc., (0785.386.807

33. Amenajam apartamente, case,

asiguram consultanta si materiale la preturi mici, transport gratuit. Sunati inainte de inceputul lucrarii, castigati timp si bani; (0722.400.497

tie, certificate urbanism, avize, proiecte, orice aprobari, extinderi, modificari, recompartimentari, etajari case, hale, PUDuri, PUZuri, scoateri din circuitul agricol, cadastre, orice zona; (0721.695.945/ 0766.722.367 drafimar@yahoo.com

60. Asamblator mobilat tapiter pentru schimbat buretele la canapele, fotolii, coltare paturi, schimbari lemn rupt, placaj spart, reconditionat total. Montez demontez mobila, repar usi lemn schimbat feroneria; (0737.135.489 61. Asamblez, montez, lacuiesc mobila

biblioteca, sifoniere, comode, noptiere, scaune, canapele, paturi, schimb balamale, montez repar rupturi mobila, piese sparte; (0731.286.512

62. Atelier de tamplarie executa lucrari de reparatii, reconditionari, vopsitorie usi, geamuri si mobilier lemn si la domiciliul clientului, oferim maxima seriozitate; (0770.381.145 63. Bransamente de apa si canalizare

separari contracte la blocuri executa firma agreeata Apa Nova; (0763.802.109/ 0721.609.856

64. BTM Divizia de Securitate ofera toata paleta serviciilor de paza executate cu personal uman si se adreseaza unei game largi de beneficiari, din diverse sfere de activitate, (0371.172.077/ 0735.315.114 office@btmsecuritate.ro 65. Burlane, jgheaburi, tigla metalica, dulgherie. Lucrari si in afara Bucurestiului. (0724.716.882

35. Amenajam apartamente, case,

66. Caldo Privat Security, servicii paza si securitate paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor; proiectare, instalare, modificare, intretinere a componentelor si a sistemelor de alarmare impotriva efractiei (021.322.08.11 office@caldoprivatsecurity.ro

36. Amenajam apartamente, case, vile, glet slefuit mecanic, zugraveli superioare, vinarom, tapet, parchet, glafuri, scafe, arcade, rigips, tencuieli, gresie, faianta, neg.; (0737.278.209

67. Case de lemn, executie in 14 zile lucratoare construim case de lemn la comanda, 3 camere, baie si bucatarie. Suprafata 81 mp. La rosu cu fundatie 16.000 euro. Executie 14 zile lucratoare. 26.000 euro la cheie. 16.000 {; (0763.444.155 casagreen.rose@gmail.com

34. Amenajam apartamente, case,

glet, lavabila, gresie, faianta, parchet, rigips, instalatii electrice si sanitare. Executie rapida, calitate garantata; (0722.400.497 rigips, pereti despartitori, scafe forme deosebite, plafoane casetate. Executie rapida, calitate garantata; (0722.400.497

Agen¡ii de Publicitate

38. Amenajari ap. (case), glet, rigips,

● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67 ● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632 ● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923 ● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509 ● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600 ● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65 ● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02 ● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15 ● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36 ● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261 ● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563 ● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25 ● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91 ● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80 ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02 ● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00 ● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133 ● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10 ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62 ● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10 ● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153 ● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44 ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00

Oficii Po¿tale Bucure¿ti ● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59 ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27 ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03 ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01 ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67 ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14 ● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80 ● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39 ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90 ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96 ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30 ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77 ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42 ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17 ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50 ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79 ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08 ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58 ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54 ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25 ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51 ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15 ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78 ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60 ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75 ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44 ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86 ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69 ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05 ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29 ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35 ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32 ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43 ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02 ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55 ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07 ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54

Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov ● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI ● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI

Oficii Po¿tale din ¡arå ● BRAªOV . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. N. Iorga nr. 1 ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . . Str. Corbului nr. 3; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . . . Str. Soveja nr. 39 ● CRAIOVA . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . Str. Unirii nr. 54; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . Calea Bucure¿ti nr. 46 ● GIURGIU . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . Str. Mircea cel Båtrân nr. 18; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . . ªos. Bucure¿ti Bl. 205; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . . Str. Republicii 5A; . . . . . . . . . . . - Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . . Comuna Cålugåreni; . . . . . . . . . . . - Oficiul Crevedia Mare, . . . Comuna Crevedia Mare; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . . . Comuna Izvoarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . Calea Bucure¿ti 70; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Roata de Jos, . . . . . . Comuna Roata de Jos; ● IAªI . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . .- Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul ● PLOIEªTI . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul

Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal

nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.

1, . . . . . . . . . . Str. Cuza Vodå nr. 3; 8, . . . . . . Str. Costache Negri nr. 64 1, . . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8; 3, . . . . . . . . . . . . Sos. Nordului nr. 2; 6, . . . . . . . . . . . . . . Str. Postei nr. 75; 7, . . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6; 10, . . . . . . . . . Bd. Republicii nr. 102; 11, . . . . . . . . . . . Aleea Chimiei nr. 6; 12, . . . . . . . . Str. Malu Ro¿u, nr. 101; 13, . . . . . . . . . . Bd. Bucuresti nr. 24; 14, . . . P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2

● TIMIªOARA . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . B-dul Revolu¡iei nr. 2

E-mail: redactia@anuntul.ro


19 martie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

3

4

PRESTÅRI SERVICII 68. Case din lemn, amenajari curti, flori, brazi, pavele, oferim inclus servicii propirectare, urbanism, avize, autorizatie. Bonus 25 ml gard, construim in toata tara; (0765.213.837 69. Case la rosu, construim case

la rosu, blocuri, amenajari interioare exterioare, instalatii electrice si sanitare (0722.613.554/ 0766.263.094 tudorcony@gmail.com 70. Case rosu/ cheie, instalatii sanitare/

electrice etc. Case la rosu sau la cheie, finisaje ext- int, instalatii sanitare/ electrice, incalzire in pardoseala sau calorifere, acoperisuri, zidarie, tencuieli. Oferim seriozitate. Bucuresti/ Ilfov, 1 {; (0753.782.637 durablemansion@gmail.com

71. Confectionam si montam acoperisuri din tabla Lindab / zincata, lucrari monumente istorice. Orice reparatie, in toata tara. 20% reducere; (0753.709.391 72. Constructii case la cheie - Case

ieftine Bucuresti Constructii case la rosu si la cheie la preturi corecte! Finisaje, renovari, amenajari apartamente si case cu executii de calitate. Tencuieli, sape, zugraveli, montaj rigips, gresie, faianta, parchet, (0735.390.490/ 0735.100.666 73. Constructii case la rosu sau la cheie din Porotherm sau din lemn, la cele mai bune preturi din Romania. Constructii case, amenajari, avem servicii de cea mai buna calitate, la un pret mic/ Folosim cele mai noi tehnologii in domeniul constructiilor: echipe de muncitori calificati cu o bogata experienta in domeniu pentru a construi casa dvs. la cel mai inalt standard si in cel mai scurt timp; (0735.390.490 contact@construimcaselacheie.ro 74. Constructii case la rosu si la cheie

executam case la rosu sau la cheie finisaje exterioare cat si interioare; 35 {; (0761.607.906 radoi_adrian_marius@yahoo.com

75. Constructii case vile si aparta-

mente, amenajari. Case la rosu, la gri sau la cheie, renovari, sistematizari. Realizam lucrari de constructii, lucrari industriale, amenajare sau reparatii la preturi corecte si transparente, termen de executie mic, avantajos, (0722.698.101 pavelescu.aurel1@gmail.com; contact@arhi-tech.ro 76. Constructii case, vile la rosu, cheie, garduri, sedii comerciale, birouri, oferim inclus servicii proiectare, urbanism, avize, autorizatie, bonus 25 ml gard, construim in toata tara; (0765.213.837 77. Constructii case. Echipa autorizata

construim case, vile la rosu/ cheie, case pe structura din lemn, proiectare, documentatie completa, cu si fara materiale; (0785.641.405

78. Constructii si amenajari, meserias

execut lucrari constructii si amenajari interioare, sape autonivelante, izolatii, gresie si faianta, parchet, instalatii electrice si sanitare. Preturi atractive. (0761.171.787 mihai_daniel26@yahoo.com

79. Constructii, amenajari. Executam

lucrari de amenajari interior exterior. Preturi accesibile. Zugraveli, gresie, faianta, polistiren, parchet, sape, rigips. Poze reale. Rog seriozitate, (0738.820.162 iulian_20071@yahoo.com

91. Echipa serioasa, facem zugraveli, finisaje rigips, instalatii sanitare, apartamente, birouri, hale, vile, mansarde, subsoluri; (0724.950.428 92. Echipa specializata constructori antialcoolica, executam case la rosu/ cheie, garduri, fose. Maxima seriozitate, calitate garantata, preturi accesibile pt. toate buzunarele; (0787.322.356 93. Edi Total Vidanjare si desfun-

dare canalizare. Interventii urgente in Bucuresti si Ilfov, (0724.370.975/ 0752.444.520 office_total@yahoo.com 94. Efectuez poze ceramica, alb

negru/color, sculptez pe cruci, placi, oriunde in tara; (0720.294.432 95. Electrician acord asistenta tehnica

si executie instalatii electrice, case, vile, apartamente, schimbat instalatii(cupru), reparatii, modificari, montaj tablouri electrice, corpuri de iluminat, prize. Calitate, seriozitate, (0723.022.738/ 0723.022.738 instalatii_electrice70@yahoo.ro

96. Electrician 24/24, schimb, montez,

repar: instalatii electrice, tablouri electrice, sigurante, prize, intrerupatoare, lustre, aplice cu senzor, etc. Pentru mai multe detalii la telefon, factura, chitanta, garantie; 50 L; (0768.604.223 97. Electrician autorizat execut

rapid instalatii noi, reparatii sau inlocuire instalatii la apartamente, case. Montez tablou, sigurante, prize, bransament. Garantie, executie rapida; (0722.400.497 98. Electrician autorizat montez, repar

tablouri electrice, lumini, prize, rapid; (0762.356.999

99. Electrician autorizat ANRE execut

orice tip de lucrare 220v, 380v. Echipa este formata din 4 electricieni. La nevoie se extinde. 50 L; (0760.149.099 bebe_tur@yahoo.com

123. Executam foraje puturi apa Ananova Bucuresti. Foraj de mica si medie adancime, denisipari, intretineri puturi, curatare puturi, foraje puturi adancime apa potabila, apa menajera, alimentare cu apa, foraje apa, foraje fantani. Oferim garantie, 100 L; (0749.093.200/ 0763.778.789 ananova.company@gmail.com 124. Executam zugraveli, glet, faianta, gresie, parchet, polistiren, montam usi de calitate; (0720.459.481 125. Finisaje de calitate rapid eficient si

ieftin, daca te hotarasti sa zugravesti, sa renovezi apartamentul, imobilul etc fara deranj si batai de cap apeleaza cu incredere la specialistul tau in finisaje de calitate (0773.886.826/ 0744.372.439 nistor_house@yahoo.com

126. Firma Cleaning va ofera servicii de

curatenie profesionale si economice, de cea mai inalta calitate, in Bucuresti, Ilfov. Ne adresam segmentulului rezidential si celui comercial. Preturi promotionale la interventii. www.firma-cleaning.ro (0762.516.239/ 0724.217.669 contact@firma-cleaning.ro

127. Firma de constructii executam orice tip de lucrari (constructii case la rosu sau la cheie canalizari, alimentari cu apa, drumuri, hale industriale, renovari). Avem ingineri specialisti.www.constructiirenovari-consolidari-case.ro (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com

141. Instalator accesibil non stop execut: instalatii sanitare-termice: apometre, boilere, centrale- calorifere, cazi, chiuvete, wc+rezervor, tevi sparte, robineti, desfundari scurgeri; (0724.600.234/ 0769.856.694 143. Instalator autorizat monteaza, repara obiecte sanitare, calorifere, hidrofoare, boilere, coloana apa, gaze, aragaze, sigilari apometre; (0720.433.272/ 0785.887.402

Instalator autorizat non stop, execut: instalatii sanitare-termice: apometre, cazi, chiuvete, wc+rezervor, robineti, baterii, tevi sparte, centrale termice, desfundari, sifoane-scurgeri subsol si canal; (0733.722.294/ 0724.427.666 144.

145. Instalator gaze, instalatii incalzire,

sanitare, revizii, proiecte, avize etc., la cele mai mici preturi; (0752.860.181

128. Garduri metalice construim garduri

146. Instalator profesionist execut

129. HandyMan servicii de curate-

lucrari: sanitare, termice, gaze. Depanare: aragaze, centrale termice, hidrofoare. Montaj senzori gaze electrovalve, termostate ambient. Preturi negociabile. (0730.310.810

si porti metalice, terase, copertine, balustrade, scari interioare si exterioare, diverse structuri metalice. 100 L; (0722.768.555

nie, compania ofera servicii profesionale de curatenie, in diverse locatii (locuinte, centre comerciale, hale industriale etc.) detalii pe www. handy-man.ro (0751.223.388

147. Instalator sanitar centrale termice,

hidrofoare, boiler, incalzire pardoseala, incarcari freon, montaj aer conditionat, instalatii electrice. (0728.633.409/ 0771.722.890

159. Montez, raschetez, paluxez par-

chet clasic, laminat, din 1985; (0766.304.178/ 0720.170.233

160. Orice apartamente sau duplexuri, finisari, zugraveli, gresie, faianta, parchet, usi montate, zidarie, tencuieli, rigips, orice fatade, echipa 2, 3 baieti. (0761.143.830 161. Parchetar montez, raschetez, paluxez masina cu aspirator, preturi minime; (0731.896.182/ 0765.718.690 162. Parchetar montez, raschetez orice

tip, scari interior, usi, dusumele, zugraveli; (0720.551.903 163. Parchetar, experienta 25 ani,

montez parchet laminat, clasic, stratificat, reparatii, parchet, sfaturi cumparare, transport; (0762.271.242 164. Particular zugrav de foarte buna

calitate, preturi foarte mici, seriozitate, calitate, promptitudine; (0720.972.538/ 0775.583.762 165. Particular sau firma execut lucrari

de zidarie, tencuiala, amenajari interioare, case rosu sau la cheie; (0761.511.679/ 0765.025.220

166. Personal curatenie birouri menajere- post fix Personal curatenie birouri Bucuresti (firma curatenie), zonele Aurel Vlaicu,Baneasa. Program lunivineri, posturi fixe. Contract munca, salariu bun, bonuri masa,decontare transport. Tel;021.252.3180 (021.252.31.80 168. Pompare beton Bucuresti si impre-

jurimi, Firma executa lucrari de pompare beton cu pompa Putzmaister P715 noua, statica, pompare 18mc/h, coloana furtun 100 m, personal calificat, in Bucuresti si in imprejurimi, min. 2 ore, 200 L; (0732.611.947/ 0744.505.911 mioara702000@yahoo.com

100. Electrician autorizat Bucuresti electrician autorizat ANRE. Cu peste 20 ani de experienta in tara si strainatate, ofer servicii de calitate tuturor clientilor mei, garantie si factura, (0740.983.312

latii electrice 220 V, remedieri instalatii, schimbat tablou electric si altele; (0724.825.019/ 0771.730.839

102. Electrician execut instalatii elec-

trice, tablouri 220-380V, aplice, prize, case-vile, apartamente, convenabil; (0724.129.669

103. Electrician reparatii si montaj, tablouri electrice, corpuri de iluminat, reparatii instalatii electrice, reparatii tablouri electrice etc.Sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70 L; (0761.659.194/ 0740.983.312

rosu, la gri sau la cheie, renovari. Realizam lucrari de constructii, lucrari industriale, amenajare sau reparatii la preturi corecte si transparente, termen de executie mic, avantajoase, 1 {; (0787.741.153 construimblocuri@yahoo.com

DSVCAM. Montez, repar: prize, intrerupatoare, corpuri iluminat, senzori, tablouri electrice, instalatii electrice, sisteme de:supraveghere video, alarma, antiincendiu (retele structurate). Execut gauri: hota, sustinere dulapuri etc. 35 L; (0741.166.518/ 0733.311.986 Vicollaurentiu69@gmail.com

82. Construim mansarde, execut polis-

tiren si zugraveli exterioare si interioare. Preturi foarte bune, oferim seriozitate maxima. Oferim reduceri si garantie la lucrari. (0720.249.316

electrocasnice nefolosibile, asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432 106. Execut faianta si gresie 18 L, glet 7

L, lavabil 4 L, rigips 17 L, tel; (0761.654.773 Stefanmarin681@gmail.com

83. Consultanta, proiectare si exe-

cutie constructii consultanta prin diriginte de santier si RTE, Proiectare structuri de rezistenta si executie constructii (case, vile, hale, blocuri, consolidari, supraetajari, expertize). Calitate la pret corect. 100 L; (0733.818.854 fatu_mugur@yahoo.com

Cumpar fier vechi baterii auto, aluminiu, cupru, tabla, zinc, cabluri internet si auto, transport moloz, debarasari, mansarde, subsoluri; asigur transport, incarcare, taiere + plata pe loc (0721.154.119 84.

85. Curatarea si igienizarea tubulaturii,

curatarea si igienizarea tubulaturii de la ghenele de gunoi menajer, spalare cu aparat de presiune cu jet de apa, perii rotative, detergent decapant-dezifectant si parfumant, 100 L; (0768.604.223 dginvest.office@gmail.com

86. Curatenie in case, vile, apartamente, birouri, firma specializata de curatenie, presteaza servicii de curatenie la cel mai inalt nivel. Oferim servicii specializate atat firmelor cat si persoanelor fizice in apartamente, case si birouri (0740.128.757 office@sinergitarget.ro 87. Demolam pereti, decopertam gre-

sie, demolam case bloc demolam pereti in apartament. Demolam case, blocuri, hale industriale. Decopertam gresie, faianta, tencuieli in apartamente. 100 L; (0724.971.229 office@constructii-instalatii-piscine-irigatii.ro 88. Diriginte de santier firma de consul-

tanta oferim servicii de dirigentie de santier si de management de proiect pentru constructii.www.diriginte-desantier.com (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com 89. Echipa pentru finisaje interioare si

exterioare executam lucrari atat in tara cat si in afara. Rog seriozitate. (0754.569.125

90. Echipa executam zidarie, tencuiala,

gresie, faianta, gleturi, zugraveli, electrice, sanitare. (0766.923.531/ 0767.404.347

111. Execut case la rosu, parchet, gresie, faianta, zidarie, glet, lavabila, zugraveli, sapa, betoane, rigips, polistiren, tencuieli, fatade. Frima sau persoana fizica. Detalii la telefon 1 L; (0745.975.345/ 0765.350.831 sc.cristiconstruct.srl@gmail.com 112. Execut constructii cripte, borduri,

sapaturi gropi- inmormantari, mozaic, marmura, granit cruci si sculptez pe placi de marmura oriunde in tara; (0720.294.432 113. Execut decopertare, faianta, gre-

sie, parchet, demolari ziduri, evacuam molozul, mobila, electrocasnice, preturi acceptabile, demolam case batranesti, oriunde in tara; (0720.294.432

114. Execut lucrari la inaltime, reparatii

acoperis inlocuit cu tabla, cupru, titan, zinc, lindab, acoperis biserici si monumente istorice, vopsit si dulgherie; (0755.250.719

115. Execut reparatii felinare, lumanari,

punem geamuri, vopsesc grilaje, cruci, fier la vanzare, oriunde in tara; (0720.294.432

116. Execut sapaturi gropi, inmorman-

tari, cavouri, apa, haznale, santuri, gaze si orice fel de sapaturi, oriunde in tara; (0720.294.432 117. Execut servicii funerare, transport

funerar, imbalsamari, constatari deces, sapaturi gropi, la preturi mici, oriunde in tara; (0720.294.432

118. Execut zugraveli, faianta, rigips, parchet, placari, polistiren (carton, tapet); (0720.347.831 119. Executam avantajos zidarie, tencuieli rigips, polistiren, zugraveli, pavele, parchet, sapa, faianta, gresie, gleturi, renovari, consolidari, demolari; (0755.125.452 120. Executam case de lemn, zero

energie, producem un sistem de constructii din lemn si metal sub brandul Caze. Caze este un sistem pentru constructiile independente energetic, zero energie Caze=case zero energie. (0361.428.093/ 0729.055.700 socri@socri.ro 121. Executam constructii case, vile, ap., de jos si la gata, placate polistiren, tencuieli, vopseli decorative, zidarii, faianta, gresie, parchet, instalatii electrice, preturi bune, negociabile. Multumim; (0767.182.049 122. Executam constructii case, vile,

sp. comerciale+mobilier din pal la comanda, pret competitiv; (0721.878.231

174. Reparatii curente, ai nevoie de reparatii curente in casa, de montat mobilier, de schimbat prize, intrerupatoare si corpuri de iluminat, de vopsit, de montat rigips, de reparat sau refacut instalatii sanitare si termice. 30 L; (0769.116.770 enigmescu@yahoo.com 175. Rigips, gresie, zugraveli, renovari

interioare si exterioare. Lucru repede si bine la un pret bun. Calitate maxima la un pret bun. In Bucuresti si imprejurimi. Gresie/faianta, (0724.751.763 catalin_pletea@yahoo.fr 176. S.C. Irbis Guard GruP S.R.L

este flexibila la cererea de servicii de paza si protectie existenta pe piata, avand posibilitatea de a satisface necesitatile clientilor. (0769.077.195 office@irbisguardgrup.ro 177. Securitate evenimente, o sec-

tiune importanta in activitatea de paza si securitate este reprezentata de asigurarea securitatii pentru activitatile sociale precum concertele, spectacolele, targurile si expozitiile, meciurile. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro

180. Servicii de alpinism utilitar, vopsi-

105. Evacuez mobila, moloz, pamant,

110. Execut case de la A la Z, finisaje de cea mai buna calitate, instalatii sanitare, tencuieli, placari pereti si tavane cu placi rigips, scari din beton, acoperisuri, amenajari curti etc.multumesc anticipat (0756.336.840 nicol87myky@yahoo.com

173. Repara Acasa mestrii tai in reparatii se reamenajari, executam lucrari si interventii, electrice, sanitare, mobilier, lacatuserie si zugraveli. www.reparaacasa.ro (0734.874.870 interventii@reparaacasa.ro

179. Servicii de administrare imobile, oferim servicii de administrare si mentenanta tehnica pentru imobile medicale (policlinici, spitale, laboratoare), de birouri, rezidentiale, centre comerciale. (0720.050.060 office@administrare-cladire.ro

104. Electrician, tehnician sisteme

seriozitate; (0771.155.930

172. Reconditionari cazi de baie Echipa noastra este specializata in: reconditionari, cazi, reconditionari cazi, reconditionat cazi, reparat cazi, emailare cada, restaurare cazi,Alexandru Gheorghe;www.reconditionari-cazi.eu 300 L; (0723.349.476 emailari_cazi@yahoo.com

Service centrale termice de peste 20 ani, echipa noastra de profesionisti executa operatiuni de service pentru centrale termice - punere in functiune (PiF), intretinere, verificari tehnice in utilizare (VTP) (0749.143.939/ 021.456.73.73 programari@avis-ctservice.ro

107. Execut rigips 17 Lei, glet 7 Lei,

81. Construim de la a la z Case la

studiu topo, studiu geo, expertize tehnice, avize, autorizatie construire. (021.220.16.31/ 0742.869.000 dragos.theodor@gmail.com

178.

101. Electrician autorizat execut insta-

80. Constructor lavabil 4 Lei, faianta 18 Lei bloc,casa,piscina,amena(0761.654.773 Stefanmarin681@gmail.com jari,demolari Construim la rosu si la cheie 108. Execut acoperis tabla blocuri,imobile de zincata, tabla cutata si birouri,case,piscine.Dem orice fel de tabla. Plus olari pereti decopertari jgheaburi si burlane. gresie faianta,demolam Orice fel de reparatii, case blocuri hale industri- jgheaburi, sorturi, opritori ale.www.constructiizapada. Oferim garantie. instalatii-piscineFirma autorizata. Cornel; irigatii.ro 300 L; (0735.568.331/ (0744.876.332 0765.580.578 office@constructii-insta109. Execut ap. zugraveli, faianta, grelatii-piscine-irigatii.ro sie, parchet, polistiren. Particular, rog

171. Proiecte, constructii vile la rosu,

130. Hidroizolatii lichide cauciuc acrilic

la hale, blocuri, terase, depozite, fundatii, acoperisuri, poduri, parcari, statii peco, in Bucuresti si, pentru suprafete minim 300 mp, in toata tara. Hidroizolatii cauciuc acrilic lichid profesionale, 1 L; (0726.339.894 contact@stadicon.ro

131. HIDROIZOLATII, execut lucrari de

hidroizolatii cu membrane bituminoase profesionale pentru terase de bloc, hale, fundatii, balcoane, garaje etc, execut si reparatii: inlocuire guri de scurgere aeratoare, seriozitate (0740.075.174 132. Inchirieri, intretineri toalete eco-

logice, inchiriere, igienizare toalete ecologice, Bucuresti, Ilfov, Targoviste, cabine noi, pe stoc, preturi competitive, servicii de calitate, 50 L; (0754.777.477 toaletee@yahoo.com 133. Inginer constructor cu echipa reno-

vam apartamente inginer constructor,cu echipa de meseriasi, executam lucrari de constructii, renovam apartamente, garsoniere, spatii comerciale, case la rosu. Lucrarile sunt de calitate si seriozitate. (0756.353.755 costinmelinte1986@gmail.com 134. Instalatii mecanica si tapiterie de scena. Amenajari sali de spectacole, proiectare, executie si montaj instalatii de scena pentru teatre, tapiterie de scena, (021.434.95.24/ 0722.458.475 prothalia@yahoo.com 135. Instalatii sanitare, electrice, ter-

mice, centrale, reparatii urgente; (0775.523.343/ 0764.285.335

136. Instalator bun si ieftin. (0775.603.830 wenemil3@yahoo.com

Instalator execut instalatii tehnico - sanitare, montaj centrale termice, preturi avantajoase (07961977715 137.

138. Instalator montez, inlocuiesc

instalatii cupru-ppr, centrala, calorifere, obiecte sanitare, masina spalat, aragaz, robineti, baterii; (0746.243.411 139. Instalator ?i electrician / carotare ?i demolare echipa formata din instalator si electrician cu experienta de peste 18 ani executam, reparam si modificam instalatii termice, electrice si sanitare la un pret convenabil si intr-un timp foarte scurt. 100 L; (0727.356.330 georgescuionutsorin@yahoo.com 140. Instalator accesibil autorizat,

aragazuri, apomentre, centrale termice, calorifere, robineti, baterii wc+bazin, obiecte sanitare, intalatii gaze,detectoare gaz (0766.257.867 142. Instalator autorizat instalatii

sanitare si termice, reparatii, montez cada, chiuveta, wc, calorifere, orice obiecte sanitare. Garantie, executie rapida; (0722.400.497

148. Instalator sanitar, Firma noastra este specializata in lucrari de inlocuire tevi apa, scurgere si termoficare, desfundare canalizare la blocuri si case, montaj obiecte sanitare, centrala termica, apometre, robineti. (0764.457.850/ 0785.446.916 avariiinstalatii@gmail.com 149. Instalator sanitar, electrician 24/24

schimb/montez conducte de apa rece, apa calda, centrale termice, calorifere, cazi, lavoare, wc, masini de spalat, hidrofoare etc. 50 L; (0768.604.223 dginvest.office@gmail.com 150. Instalator termice, sanitare si

gaze montez calorifere noi si din fonta, schimb reductiile, echipez cu robinet de tur-retur si aerisitor, montez obiecte sanitare, schimb robineti de trecere, pompe de put hidrofor, bai si bucatarii de noi. (0723.035.540 concept.install@yahoo.com

167. Placari marmura gresie, faianta, glet, tapet, tencuieli, sape, rigips, parchet, tencuieli decorative, izolatii; (0747.088.497/ 0738.113.250 169. Prodconfex produce si comer-

cializeaza prin brandul propriu: lenjerie bumbac satinat, lenjerie cotton linen, lenjerie material creponat, lenjerie pentru copii, lenjerie bumbac 100%, (0243.282.943 prodconfex95@yahoo.com 170. Produse pentru tratamentul

lemnului cu substante ignifuge, anticarii, antifungice, insecticide, confera lemnului rezistenta sporita impotriva inamicilor naturali si impotriva incendiilor (0233.234.544/ 0723.274.875 office@romtecgrup.ro

186. Sisteme de automatizare de calitate superioara Companie cu experienta in domeniul automatizarilor, oferim consultanta, montaj si mentenanta pentru sisteme de automatizare pentru instalatii electrice, incalzire, ventilare, dar si sisteme de securi. (0733.693.363 r.viziteu@berolec.com 187. Sisteme supraveghere video profesionale retele structurate, sisteme detectie incendiu, acces control, automatizari, autorizare, analiza risc, proiect tehnic, videointerfoane, reclame led programabile, bariere automate, porti automatizate. (021.324.06.06/ 0721.761.116 contact@titannet.ro 188. Sobar specialist execut sobe, semi-

nee, reparatii, scuturat cosuri; (021.221.66.99/ 0745.991.298

189. Sobar execut sobe teracota cu si

fara materialul meu, gratare, seminee, repede, bine, neg. (0723.004.446 190. Tai lemne drujba, asez, sparg cu

toporul, oriunde e nevoie, (0720.294.432

191. Tamplarie PVC tamplarie PVC Germania cu geam termopan la pret de fabrica, montaj si transport gratuit; (0722.511.311 192. Tencuieli mecanizate, amena-

jari interioare. Servicii de amenajari interioare si exterioare la preturi accesibile si calitate garantata. Serviciile noastre: tencuieli mecanizate, zugraveli si renovari, instalatii electrcie, termice si sanitare. (0722.778.899 office@amenajari-totale.ro 193. Termopane tamplarie pvc- ferestre si usi- Rehau, Gealan, Veka, Salamander,Extruplast. Garantat cel mai bun pachet calitate-pret. Suna si cere oferta, nu costa nimic si vom raspunde prompt. Plase gratuit; (0721.863.072 termopane.top@gmail.com 194. Termopane Germania, la pret de

fabrica, montaj si transport gratuit; (0721.511.311

195. Termopane, Tamplarie Alu-

miniu / PVC productie si montaj de tamplarie pvc sau aluminiu cu geam termoizolant geam termopan ).Usa de garaj tip rulou, numai 297 euro + tva, preturi de producator www.authentique.ro; www.usa-garaj.com (0733.711.111/ 0732.557.799 office@rulouriexterioare.eu 196. Tigla metalica Plannja Suedia, tabla de faltuit Extramaleabila 0.6 mm, profile industriale, jgheaburi inclusiv jgheaburi dreptunghiulare si burlane, accesorii pentru acoperis, ferestre de mansarda (0727.773.255/ 0745.181.239 vitenconstruct@yahoo.com 197. Zugrav cu experienta, execut gle-

turi, sape, gresie, faianta, parchet, zugraveli etc., la cele mai mici preturi; (0752.860.181

198. Zugrav execut, gresie, faianta, par-

chet, tapet etc. Ciprian; (0760.715.746

torie, zugraveli fatade si acoperisuri, placari polistiren. alpin-utilitar.ro (0722.132.475

199. Zugrav particular, efectuez lucrari

181. Servicii de curatenie in: aparta-

200. Zugrav, glet 8 L, lavabil 5 L, ten-

de calitate si avantajos. Sunati la tel: (0729.658.439

mente, case, scari de bloc, firme, banci, cladire birouri, spatii comerciale, lucram in tot Bucuresti-ul, pentru mai multe detalii la telefon; (0768.604.223

cuiala 10 L, sapa 10 L, polistiren 25 L, faianta, gresie 25 L, rigips 15 L, apartament la gata 1.500 euro, curatat 5 L, tinci 7 L, parchet; (0734.213.858

182. Servicii de curatenie profesionala, garantam calitatea unor servicii profesionale de curatenie, oriunde este nevoie. Asiguram curatenie acasa, la birou si in masina. Asiguram curatenie de intretinere si generala. (0764.321.307

201. Zugrav, parchet, faianta, instalatii

183. Servicii de paza si protectie eficiente prin recrutare, training si controlincredere, responsabilitate, beneficii, clienti, implicare, securitate. (0769.077.195/ 031.437.09.08 office@irbisguardgrup.ro

Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri

184. Servicii de protectie si paza Irbis Guard Grup furnizeaza servicii de protectie si paza pentru toate categoriile de obiective, bunuri si valori, cu agenti de paza atestati, instruiti, specializati pentru astfel de activitati. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro 185. Servicii instalatii gaze Bucuresti-Ilfov autorizare ANRE ,executam lucrari de calitate in domeniul instalatiilor de gaze si termice la cele mai bune preturi. Proiecte la cheie pentru toate instalatiile de gaze natural: proiectare, executie, instalare, punere in functiune si intretinere (0721.631.761/ 0788.388.625 contact@victoriaglobal.ro

sanitare, glafuri, zugraveli; (0727.957.787

202. Zugrav, zidar, execut zugraveli,

rigips, gleturi, faianta, reparatii, placari, montaje, calitate, seriozitate; (0727.251.833

Anticariat Bucuresti, cumparam carti noi si vechi, din orice domeniu si orce cantitate. Lichidam biblioteci sau stocuri de depozit. Plata pe loc, deplasare gratuita, (021.315.87.04/ 0731.407.474 1.

2. Centrul de Formare Profesionala Eurodeal Cursuri de calificare autorizate in urmatoarele meserii barman, bucatar, vanzator, inspector resurse umane, instalator, lucrator in comert, operator calculator, ospatar, igiena, prim ajutor, (021.255.52.71 eurodeal33@hotmail.com 3. Curs engleza restrans. Curs engleza manuale Cambridge, metode moderne, grupe 3-4 cursanti. Ideal daca vrei toata atentia profesorului, dar si un curs vesel si interactiv. Detalii pe invatengleza.eu sau la tel. 40 L; (0744.998.774/ 0744.998.774 info@invatengleza.eu

151. Instalatori, executam lucrari de instalatii termice-sanitare (subsoluri, coloane, centrale termice, incalzire pardoseala, calorifere, obiecte sanitare, hidrofoare, canalizari) montaj-cupru, polipropilena, polietilena, pex, 1.234 L; (0721.507.109 jackass.hm@gmail.com 152. Ionita Construct, amenajari interioare si exterioare, constuctii civie, consolidari, renovari, termoizolatii fatade, placari speciale. Distibuitor materiale pentru constuctii si finisaje; (0726.755.449 it@ionitaconstruct.ro 153. Mobinstal Romania produse case

de lemn, case de vacanta, kituri case, amenajare teren de fotbal si tenis. Gasiti mai multe modele de case lemn pe www.mobinstal.ro (0730.030.380 oferte@mobinstal.ro

154. Monitorizare si interventie Irbis Guard Grup ofera servicii de monitorizare si interventie rapida pentru apartamente, case, vile, spatii comerciale, santiere si alte tipuri obiective de interes pentru beneficiari. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro 155. Montaj parchet toate tipurile, raschetat, lacuit, masini profesionale cu aspirator, preturi minime, seriozitate; www.raschetare-parchet-profesional.ro (0763.798.090 www.raschetare-parchet-profesional.ro 156. Montam absolut orice fel de tigla metalica si din tabla zincata, mansarde, izolatii, ghene de gunoi si mici reparatii. Gheorghe (0737.298.319 157. Montez parchet, toate tipurile, raschetez, paluxez, calitate, preturi minime. Rog seriozitate; (0724.899.781/ 0723.941.718 158. Montez, raschetez si paluxez par-

chet classic si laminat, mester cu multa experienta. (0720.565.423

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


4

19 martie 2018

4

PRESTÅRI SERVICII 4. Curs ofiter protectie date DPO,

Regulamentul GDPR, Pro Management in parteneriat cu PECB Europe organizeasa cursul DPO, Regulamentul de prelucrare a datelor cu caracter personal GDPR.Cursul este autorizat PECB cu diploma recunoscuta international. 1.309 {; (0721.391.236/ 021.217.09.29 office@promanagement.ro 5. Curs tehnician sisteme de securitate

COR 352130 Au inceput inscrierile la cursul de Tehnician sisteme de detectie, supraveghere video, control accesBd.Iuliu Maniu nr.7 APACA) 700 L; (0723.252.222 eurocurs@yahoo.com 6. Cursuri acreditate de masaj, cosmeti-

ca si make-up, Diplome recunoscute U.E. Materiale de curs/ suport curs gratuite. Incepere imediata, practica in centre specializate. Profesori cu experienta in domeniu; Curs masaj somatic, reflexogen, terapeutic 1 L; (0737.091.693/ 031.438.27.17 steftom_concept@yahoo.com 7. Cursuri acreditate recunoscute

Uniunea Europeana coafor, frizerie, manichiura-pedichiura, unghii false, cosmetica, masaj, make-up cu practica din prima zi. (0763.606.638/ 0736.938.407 florone.professional@yahoo.com 8. Cursuri autorizate si acreditate in Bucuresti Bestcor Training Center o gama variata de cursuri autorizate si acreditate din domenii diverse. Pregatim periodic oferte si pachete de cursuri, preturi reduse, plata in rate si inscrieri online! 520 L; (021.315.20.20/ 0744.660.448 contact@bestcor.ro 9. Cursuri calificare peste 100 meserii, alimentatie, turism, constructii, auto, infrumusetare, SSM, PSI, Anre, certificate Ministerul Muncii. Cursuri ISCIR: stivuitorist, fochist, macaragiu, masinist pod, operator GPL, imbuteliator, prelungire autorizatii; www.fundatiaapt.ro; (0784.238.728/ 0744.437.105 fundatiaaptbucuresti@yahoo.com 10. Cursuri calificare-formare profesion-

ala. Asociatia Bucharest Business School.Cursuri alimentatie publica, constructii, servicii si notiuni fundamentale de igiena. Asociatia BBS este o organizatie nonprofit, neguvernamentala, apolitica, independenta fata de orice institutie. (0723.631.967/ 0765.276.239 asociatiebbs@yahoo.com

Cursuri domeniul financiar, piata de capital atribut fundamental: formarea si perfectionarea profesionala in domeniul pietei de capital, fiind atestat de catre CNVM (ASF) ca organism de pregatire profesionala pentru specialistii in domeniu (021.327.11.80 office@cpf-millenium.ro 11.

12. Cursuri operator calculator. Cursuri

de perfectionare intensive avizate Ministerul Muncii si Educatiei: Operator calculator electronic si retele; contabilitate primara cu utilizarea calculatorului; contabilitate financiara, (0724.772.425/ 0770.434.606 office@cursuri-picon.ro 13. Cursuri Profesionale Stilist Protezist

Unghii Alege sa fii un adevarat stilist de unghii participand la cursurile Issa Nails Academy. Acceseaza www.issanails.ro/cursuri pentru promotiile la Cursurile de Specializare & Perfectionare. (0747.819.938 academy@issa-nails.ro 14. FEG Education organizeaza

cursuri de formare in toate domeniile care au cautare pe piata fortei de munca, interna si europeana. Cursuri de calificare: electrician, sudor, instalator, coafor, cosmetician, bucatar, ospatar etc. Cursuri de specializare: tehnician energetician/electrician, contabil, inspector resurse umane etc. Sediu din Bucuresti, Str Caderea Bastiliei nr 58, lateral, in spate la ASE. www.feg.ro; (0756.876.091 15. Germana si engleza, germana si

engleza meditez orice nivel intr-un cadru organizat si conditii excelente. Bucuresti sector 1. Professor cu experienta 50 L; (0728.893.860 16. Gradinita Yannis & Yasmine nivel 1: 3 - 5 ani; nivel 2: 5 - 6 ani. Oferim optionale de: pian, limba engleza, limba germana, dans, atelier de creatie. Ne gasiti in incinta Centrului Comercial Sun Plaza (031.426.00.04/ 0744.544.178 17. IELTS, TOEFL, CAE, conversatie cu

profesor nativ. Pregatire in limba engleza cu profesor vorbitor nativ din Anglia. Meditatii IELTS, TOEFL, CAE, indurmare pentru scrierea de eseuri, editarea proiectelor speciale si aplicatiilor pentru universitate. 140 L; (0770.723.202/ 0773.370.948 symbolsandsigns7@gmail.com

18. Instructor auto pt. Scoala de Soferi

Dinu (0769.555.777 dinuautototal@yahoo.com

19. Invatamant la distanta (fara frecventa la distanta prin corespondenta).Au inceput inscrierile pentru anul universitar 20172018. Invatamant la distanta FFDC. Facultati: stiinte economice, contabiltate, drept, taxa scolara 330 E/an. 330 {; (021.210.53.57/ 021.210.53.58 ara@ffdc.ro 20. Matematica (sotul,48), romana (sotia,45), V-XII. Titulari, experienta 18 ani meditatii. Nici un picat bac, 10 mate admitere liceu 2013, 10 mate bac 2012 si 9,8 in 2017, 20 lei/ora; (0730.434.041 21. Matematica, Info, orice nivel V

- XII, recuperari, intensiv, pregatire subiecte testari, bac., experienta, engleza, convenabil; (0726.803.036

22. Matematica, info, fizica, recu-

perari, intensiv, orice nivel V-XII, pregatire subiecte testari, bac, experienta, engleza; (0726.803.036 23. Matematica, profesor sedinte indi-

viduale, domiciliul elevului, rezultate rapide garantat. Programa Ministerului Invatamantului. Comod sigur si eficient. (0754.916.860 24. Matematica, profesor, orice zona

sedinte individuale, domiciliul elevului, rezultate garantate. Programa Ministerului Invatamantului. Experienta = zero sapte sase unu noua doi noua sase sapte opt (0761.929.678

25. Meditez matematica, fizica, orice

Îngrijire personalå, sånåtate

nivel, la domicilul elevului; (0723.491.828

26. Pregatire cursuri si examene engleza/germana pregatire pentru Engleza cls I- VIII si Germana pt promovare ex interviu cls 0 Goethe + cls I IV. Conversatie exclusiv in limba aleasa. Testari nationale si examenele Cambridge-YLE, KET, PET, FCE. 60 L; (0747.471.595 julia_schvob_ro@yahoo.com 27. Pregatire examene si cursuri

engleza, germana Meditatii pentru bacalaureat si admitere facultate. Engleza, germana, matematica, chimie, biologie, alte materii si profesori selectati pe baza rezulatelor obtinute anterior cu elevii. Vezi detalii. 1 L; (021.795.34.14 office@accesis.ro 28. Profesoara cu experienta ofer med-

itatii la limba romana, orice nivel, la domiciliul meu, langa statia de metrou Timpuri Noi; 50 lei/sedinta de doua ore. (0746.398.753 29. Profesori matematica, fizica, informatica, meditam cls. 5-12, Bac, admitere facultate la domiciliul elevului; (0726.366.652 30. Scoala de meserii autorizate, sprijin

angajare frizer, coafor, manichiura, pedichiura, sudor, stivuitorist, ISCIR, croitor, infirmiera, brutar, ospatar, cofetar, bucatar, maseur, lucrator comercial, agent securitate, constructor, stilist, unghii, macelar, instructor, 400 L; (0751.855.929/ 0726.964.482 cursuri_romania@yahoo.com 31. Scoala Postliceala FEG

Bucuresti face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. (021.311.10.54/ 0788.424.314 32. Traduceri autorizate Real Transla-

tions Traduceri legalizate orice limba, interpretariat, servicii supralegalizare, apostila Haga, legalizari la ambasade, vizari acte studii, experienta 15 ani, traducatori profesionisti, preturi minime. (0723.795.265 office@real-translations.ro 33. Traduceri pe loc acte auto Germa-

nia, Austria si Anglia. Acoperim sector 5, Prelungirea Ghencea, Magurele, Bragadiru, Clinceni, Cornetu, Mihailesti. Pentru alte zone trimitem prin curier, 10 Ron, 70 L; (0738.930.635 traducerigermanaengleza@yahoo.com

Evenimente, petreceri 1. Accesorii de petrecere, cele

mai vesele si creative articole si accesorii de petrecere: farfurii, pahare, servetele, coifuri, trompete, baloane, decoratiuni, lampioane, artificii, confetti, lumanari party (0758.222.203 office@accesoriidepetrecere.ro 2. Avenue Business Lunch, pentru

un pranz cu stil, 19 Lei – trei feluri de mancare incluse. Avenue Business Lunch va fi lansat pe 8.01.2018 si isi va primi oaspetii de luni pana vineri, intre orele 11.00 – 15.00, pe Sos. Pipera 46-48 19 L; (0724.322.189/ 0724.247.163 office@ballroomsbybamboo.ro 3. Cameraman si fotograf experienta, magneti cadou oferta, marturii magnetice cadou, filmare full hd si fotografii artistice nelimitate. Oferim servicii de calitate, sedinta foto inclusa, dvd uri personalizate, miniclip artistic. 2.000 L; (0760.182.953/ 0770.576.274 serbanescumariusgabriel@yahoo.com 4. Formatia WOW Band, Cu For-

matia WOW Band va puteti bucura, la petrecerea dumneavoastra, de un repertoriu vast incepand de la muzica ambientala, cafe concert, muzica usoara, coveruri, pana la autenticul folclor. (0769.630.501 contact@wowband.ro 5. Foto, video nunta si botez Opreste-te

din cautare. Pe www.luxfotovideo.ro ai cea mai buna oferta de servicii foto-video pentru nunta, botez si alte evenimente. Foto+video botez: 1000-1.500 lei. Foto+video nunta: 1.500-2.000 lei (0751.011.001 luxfotovideo@yahoo.com 6. Machiaj mireasa, Alexandra Rîpeanu Make-up Artist makeup artist cu experienta, specialist in corectie si remodelare sprancene, ofer servicii profesionale de machiaj pentru mirese/nunti, evenimente, petreceri, sedinte foto, ocazii speciale. 250 L; (0755.298.971 catrinelv@gmail.com 7. Mickey si Minnie sufletul petrecerii,

prezenti acum la orice eveniment din viata dumneavoastra. 200 L; (0764.946.747 alinutza_craciunitza@yahoo.com

8. Pachete pentru nunta, aranjamente florale naturale si artificiale in regim de vanzare si chirie, vestimentatii si accesorii nunta si botez, invitatii, decoratiuni si cadouri (0720.604.178 bibanu888@yahoo.com 9. Pipera Vila de lux de inchiriat pentru

evenimente, petreceri private, house party, onomastici, nunti. Vila dispune de club jacuzzy, sauna, bar, biliard, dormitoare. Mai multe detalii la telefon, 399 {; (0784.668.383 luxurymansionpaty@gmail.com 10. Restaurant Liviu Rebreanu

Bucuresti Preparate calde, Garnituri, Minuturi, Ciorbe,Pizza, Desert, Gratar, Salate; Peste 20 tipuri de bauturi in colectia noastra. Peste 2000 clienti multumiti. Organizam nunti si botezuri (0788.221.270 stanici@titannet.ro 11. Villa party, house party, jacuzzi, club Luxury villa for rent for events: private parties, house party, weddings, baptisms, team building, meetings, filming, photo meetings, pool party, contact, 399 {; (+40784668383/ +40784668383 luxurymansionpaty@gmail.com

1. asistenta medical asistenta

medical pentru camin de batrani Domnesti (Ilfov). (0722.462.671 2. Bone si menajere Bucuresti si

zona de Nord avem ceea ce va doriti. Echipa bona- menajeraBaneasa se ocupa de selectia, initierea si plasarea unei bone sau menajere in zona de Nord (Baneasa, Otopeni, Pipera, Balotesti, Tunari si nu numai) (0721.750.857/ 0764.884.393 office@bona-menajera-baneasa.ro 3. Cabinet stomatologic, Dynamic Den-

tal Drumul Taberei: ofera servicii complete stomatologice, la cel mai inalt nivel profesional: implantologie, parodontologie, protetica, endodontie, ortodontie, ocluzologie, gutiere anti sforait. (0722.426.543/ 021.726.64.41 dayanast@yahoo.com 4. Camin batrani Floriana House

oferim conditii de cazare preferate de toti batrani, varstnici care doresc sa petreaca timpul intr-un mediu linistit, curat si sa fie tratati cu respect de personalul calificat. (0723.786.244/ 0767.906.264 b72agf@yahoo.com

19. Servicii medicale stomatologice. Ai card national de sanatate? Poti beneficia de unele tratamente stomatologice gratuite sau decontate de casa nationala de asigurari. Pentru detalii sunati la nr. de mai jos: (0721.718.112 20. Tratamente stomatologice

profesioniste -Tratamente ORTODONTICE de calitate;-Tratamente endodontice la MICROSCOP;-Interventii CHIRURGICALE complexe: inserare de implanturi care necesita sau nu aditii osoase;Servicii protetice (0744.549.003/ 031.109.52.91 prelipceandaciana@yahoo.com

Unghii tehnice cu gel si intretinere, arta poate imbraca multe forme si culori, acum unghiile pot inlocui panza. Alegem cele mai fine extracte ale naturii care stimuleaza pielea pentru a ramane tanara si sanatoasa (0722.426.557 nailsaloon@outlook.com

21.

23. Ambianta si rafinament. Cauti ceva inedit, cauti sa te detasezi de problemele cotidiene? Te asteptam alaturi de fete superbe, experte in arta masajului erotic, cu bun simt, senzuale, atente la dorintele tale, salon lux, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 24. Amy, poze reale, zona centrala, I speak engl Servicii de calitate, 29 ani, ofer mai multe tipuri de masaj, domnilor generosi, intr-o locatie de lux. La mine sau la hotel. Sunt eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate, 150 L; (0769.172.748 25. Ana 35 ani, ofer masaj de relaxare la

domiciliul meu. Poze reale, zona Dristor, Baba Novac, program 10-17; 50 L; (0725.044.235

26. Ana, noua pe site, 30 ani, cu experi-

enta in arta masajului de relaxare, zona Drumul Taberei, suna-ma pentru mai multe detalii, 80 L; (0723.114.875

27. Anabelle, masaj erotic nud, senzatii

minunate cu senzuala Anabelle din echipa maseuzelor Noblesse Unic. Va invitam si pe voi sa o cunoasteti. Masaj erotic nud, sedinta de 60 de minute, la vila Noblesse Unic, in centru. 200 L; (0727.148.861

Masaj

28. Anays, poze reale 100%, 19 ani,

1. 3R Masaj. Masaj somatic, reflexogen,

29. Andra, doamna serioasa si educata

locatie Dristor, masaj, 60 L; (0769.942.956

terapeutic sau mixt. Gimnastica fizica, respiratorie si mentala. Indrumare pentru adaptarea programului la stilul tau de viata. 0738638999 sau masaj.golivu.com. (0738.630.999

ofer masaj de relaxare d.lor genero?i si manierati la domiciliul meu. Cer si ofer discretie si igiena. Mai multe detalii la tel. locuiesc singura 200 L; (0727.027.598

rina, servicii cazare; servicii medicale 24/24, servicii medicale asigurate, nutritie personalizata; servicii speciale de ingrijire personala, consiliere psihologica (0732.011.302

2. Abandoneaza-ti cautarile. Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

poze reale, confirm cu tatuajele, ofer masaj de relaxare si erotic !mai multe detali la telefon 100 L; (0799.055.923

7. Camin de batrani Martha, curte

3. Abate drumul tau spre o relaxare pla-

5. Camin de batrani Acasa. Camin de

batrani angajeaza infirmiera si asistenta in Ilfov; (0722.462.671/ 0769.840.200 sctoro95@yahoo.com 6. Camin de batrani Bunica Ecate-

1.800 mp, gradina amenajata cu foisor, terasa, pomi fructiferi, cladire 800 mp p+2, camere cu 2 si 3 paturi, living capacitate 50 locuri, cabinet medical, spalatorie, bucatarie complet utilata. (0745.766.173/ 0769.242.873 mateielena2005@yahoo.com 8. Camin varstnici ofera ingrijire permanenta, servicii de calitate intr-un mediu civilizat cu rezultate foarte bune. Asistente, medic familie, med. geriatru, med. psihiatru, med. neurolog, kinetoterapeut, 2.200 L; (0731.425.153 fundatiasfantulpetru@yahoo.com

Casa de ingrijire pentru varstnici. Vechime de peste 10 ani. Cauti camin de batrani / o clinica geriatrie / azil batrani in apropierea Bucurestiului? Casa Snagov situata in Ghermanesti este locul pe care si-l doreste orice batran (0731.920.920 icassian@yahoo.com 9.

10. Celulita, stres, oboseala. Acum

aveti ocazia ca in linistea casei dvs. sa va relaxati, eliminati oboseala si aspectul cojii de portocala de pe fese, coapse si abdomen prin cel mai revolutionar si natural masaj anticelulitic 69 L; (0753.371.255 11. Complex Sportiv Extreme, sala

fitness dotata cu aparatura moderna, aerobic (taeboo, clasic, power, dance, step, sculpting ball), instructori specializati, scoala fitness, kick boxing, autoaparare, sauna, vestiare, dusuri, bar. (0727.898.822 cs_timpurinoi@yahoo.com 12. Consultatie, evaluare medicala generala Consultatie si evaluare medicala generala, psihiatrica si psihologica, testare rapida a drogurilor in urina, testare HIV/SIDA, asistenta si administrare tratament substitutiv. (0747.896.161/ 0728.983.652 amghita@yahoo.com

13. Consultatii si investigatii oftal-

mologice, camp vizual computerizat, OCT, biometrie, prescriere lentile de contact, laser YAG, optica medicala; prescriere, executie, interventii chirurgicale. (021.324.63.98/ 0722.225.227 costescu_ioana@yahoo.com 14. Eliminarea tumorilor eficient, rapid, noninvaziv Terapeut, Buc, elimina tumorile numai cu dovezi stiintifice, 3 ecografii ca dovada. Metoda proprie, pt. 95% dintre tipuri (cele la sani, cap, piele, membre-eficienta 100%), nu reactii adverse, plata dupa; (0745.076.300

Ingrijire si supraveghere batrani in cadrul caminului, batranii beneficiaza de supraveghere permanenta, tratamente specfice virstei, consiliere, socializare, asistenta medicala primara, asistenta religioasa (0762.334.434/ 0745.035.334 filantropiaberca@gmail.com 15.

Ingrijire si supraveghere batrani servicii sociale primare, servicii sociale specializate pentru persoane in varsta si cu dizabilitati; gazduire batrani; asistenta medicala, ingrijire, socializareCapacitate primire 158 de persoane (0266.364.126/ 0744.515.360 sf.elisabeta@caritas-ab.ro 16.

17. Ingrijire, tratament, recuperare varstnici centru rezidential pentru ingrijirea, tratamentul si recuperarea persoanelor varstnice, Bucuresti, sectorul 1. Sprijinim permanent varstnicul ce se afla in situatie de dificultate (0767.914.722 contact@resedinta-victoria.ro 18. Scapa de dureri sacaietoare de

spate. Cabinet chiropractica - osteopatie, masaj si la domiciliu (exclus sex); 100 L; (0786.737.682

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

cuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat, situat intr-o vila de pe strada Baba Novac, nr 9i, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 4. Adina 30 ani, reala 100%, sunt o bruneta reala 100%, selectiva, educata, ingrijita ofer masaj de calitate domnilor educati, zona rond Alba Iulia pentru mai multe detalii suna-ma 300 L; (0724.545.019 5. Adriana, locatie discreta, poze reale

neprelucrate domnisoara educata, chip angelic, ofer masaj de relaxare, body to body si erotic, prin tehnici de masaj. Lasa-ti trupul sa experimenteze atingerile tandre ale unei maseuze profesioniste, (0721.904.419/ 0764.585.331 Masaj.nirvana@yahoo.com 6. Alege un masaj adevarat, de calitate,

realizat de o d-na tehnician maseur, prin relaxare, tonifiere, terapeutice, shiatsu, reflexo, sauna, aparate recuperare si slabit, curatenie, Crangasi. Nu ofer sex de niciun fel. 130 L; (0731.515.140 7. Alegerea perfecta pentru un masaj

erotic. Suna acum si alege cel mai bun serviciu de masaj erotic din Bucuresti, 8 domnisoare asteapta sa te rasfete intr-o oaza de lux, liniste si placere din centrul capitalei. (0732.889.966/ 021.316.88.38 8. Alegerea perfecta, buna numele meu este Delia, am 24 ani, sunt o domnisoara educata, stilata, ofer masaj de calitate domnilor educati, zona centrala Splaiul Unirii. Pentru mai multe detalii suna-ma, 200 L; (0730.482.669 9. Alegerea perfecta, garantez pozele

reale, daca esti adeptul unei astfel de experiente sau pur si simplu iti doresti o experienta memorabila prin masaj, sunt sigura ca vei gasi ce doresti intr-o intalnire cu mine. Daca ti-am starnit interesul suna-ma. (0720.318.411 10. Alessia Vip. Locatie lux. Te astept la mine la tine sau hotel pentru un masaj de relaxare, masaj corporal masaj total complet relaxabil, nu ezita sa suni, poze reale 100%, 100 L; (0769.169.038 Escortevip20@yahoo.com 11. Alex, maseur terapeut ofer masaj de

relaxare, body massage, general si corp la corp. Te simti obosita, singura, stresata, simti ca nu ti se ofera atentie si ai nevoie de relaxare si validare. Atat la domiciliu si hotel, cat si la mine, zona Victoriei, 99 L; (0772.734.011 12. Alexa noua in zona masaj de cali-

tate pt. domnii care se respecta si stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L; (0732.721.047 13. Alexandra, blonda reala, selectiva,

24 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0726.526.916 14. Alexandra, de azi in Eroii Revolutiei, te astept la un masaj total si de calitate. Satena, 1.75, 55 kg, sani nr 3, 28 ani. Program 10-19. Mai multe detalii la tel. 100 L; (0748.526.129

15. Alexia, Daria, Emy, Sorina, Izza, Raluca, Eva, Alina, Corina, Sasha, Ana, Vicky sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru de masaj, situat in Bucuresti, strada Baba Novac, o locatie de lux, situata la vila. Discretie, lux, calitate, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 16. Alice doamna matura 48 de ani, la

tel. 5/15 min, sani nr. 5, ofer masaj de relaxare, body erotic nud cu uleiuri aromatice, intr-un mediu intim, discret si multe surprize, domnilor educati. Posibil si la tel. 5/15 min. Rog seriozitate. P. Muncii; 100 L; (0723.432.237 17. Alina, Unirii, doamna foarte discreta,

30 ani, nonconformista si extrem de pasionala, ofer diverse tipuri de masaj dlor ce doresc sa evadeze din cotidian si banal, 150 L; (0729.541.822 sweetpleasure@yahoo.com 18. Am revenit, Carmen, 43, matura cu experienta ofer masaj de relaxare, domnilor stilati, zona bd Unirii, langa Zepter, 70 L; (0725.341.667 19. Am revenit, poze reale, buna, Sara,

blonda, ochii caprui, 1.62 inaltime, 50 kg, te astept la mine pentru masaj de relaxare placut, locatie curata si discreta, pozele imi apartin. Zona rond Alba Iulia, 120 L; (0720.184.898 20. Amalia sunt o bonda finuta cu stil si

cu o eleganta aparte ofer masaj de relaxare in locatia mea discreta luxoasa in zona Alba Iulia 200 L; (0732.568.399 21. Amalia, noua in zona, miniona,

30. Andra, Magheru bruneta siliconata,

31. Andreea 38 Doamna matura, draguta, licentiata ofer masaj de relaxare si reflexogen, 200 L; (0733.301.362 32. Andreea, miniona matura selectiva,

ofer masaj de relaxare det suplimentare la tel, zona Unirii Horoscop, 120 L; (0767.823.794/ 0734.323.084

33. Andreea, te invit la mine pentru o ora de relaxare prin arta masajului si prin tehnici bine cunoscute, promit o ora de relaxare totala, locatie centrala, lux, intimate si discretie 100 L; (0765.158.731 34. Andreea, 29 ani, Dristor 2 metrou, senzualitatea si feminitatea sunt calitatile care ma caracterizeaza. Discreta, cu bun simt si bune maniere, ofer masaj erotic si de relaxare la mine acasa. Mai multe detalii la tel 60 L; (0764.093.732 35. Andreea, 35 de ani Piata Universi-

tatii, educata, stilata, rabdatoare, cu experienta, ofer masaj de relaxare, intrun cadru placut, curat, discret, Piata Unirii, Universitate, Romana, (0727.035.770

36. Andreea, am revenit, sunt aici pen-

tru a-ti face un masaj de relaxare, vreau si daruiesc discretie si igiena maxima, te astept in locatie usor accesibila si discreta, pentru mai multe informatii nu ezita sa suni. Titan. 80 L; (0723.192.086 37. Andreea, blonda, 24 de ani, te

astep la un masaj de relaxare si tonifiere a trupului si sufletului intr-un cadru discret si curat din zona Unirii Zepter. 50 L; (0732.260.367 38. Angela, Unirii, blonda matura, 40 de

ani, o doamna in adevaratul sens al cuvantului, slim, inalta 1,70 m, maseuza cu experienta, o fire calda, dulce, nonconformista. Ofer masaj d-lor discreti si generosi, zona P-ta Unirii. 150 L; (0723.735.489 sweetpleasure@yahoo.com 39. Ania matura, doamna, 37 ani,1.75 m, 62 kg, ofer masaj domnilor care se respecta. Poze absolut reale si recente. Daca cauti calitate, atat serviciil cat si aspect fizic, suna cu incredere. Nu deranja inutil 150 L; (0730.138.339

locatie sa iti ofer masaj relaxare, poze reale, discretie si seriozitate, Dristor, Baba Novac, 50 L; (0769.183.062 57. Bruneta 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii suna-ma, zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

58. Bruneta efectuez masaj de relaxare

intr-o atmosfera calda si placuta. Mai multe detalii la tel. Zona Dristor, 50 L; (0763.978.947 59. Bruneta finuta, cu bun simt, ofer

masaj de relaxare domnilor discreti si educati, zona Dristor, 50 L; (0733.782.676

60. Bruneta inalta, frumoasa, cu poze reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare vino la mine si lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat, zona Zepter, 50 L; (0774.929.887 61. Bruneta ofer masaj de relaxare, body masaj, prin diverse tehnici ale masajului. Zona Dristor, locatie discreta, 50 L; (0763.978.947 62. Bruneta reala, selectiva, 19 ani, ofer

masaj de relaxareintr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, rond Alba Iulia 200 L; (0724.136.320 63. Bruneta selectiva ofer masaj de relacsare domnilor seriosi in locatia mea discreta zona rond Alba Iulia, 300 L; (0732.855.248 64. Bruneta 28 de ani, finuta, tandra ofer masaj total domnilor generosiintr-un ambient placut la domiciliu meu. Titan Bd. Theodor Pallady, 80 L; (0721.821.385 adelacristina2003@gmail.com 65. Bruneta focoasa si pasionala, tan-

dra si rabdatoare cu mult bun simt, te astept in compania mea pentru un masaj de vis. Detalii la tel. Drumul Taberei. Andreea, 100 L; (0761.622.032 66. Bruneta matura, te astept pe tine domn generos sa te rasfat cu un masaj de relaxare si tonifiere a trupului si sufletului, in locatia mea discreta si curata. Unirii, Zepter. 50 L; (0737.401.576 67. Bruneta reala 100% Splaiul Unirii, buna numele meu este Vanessa iti ofer masaj de relaxare pentru a scapa de rutina zilnica, intr-o locatie selecta pozele imi apartin in totalitate, astept apelul tau, 100 L; (0768.451.200 Boltinescuginel@gmail.com 68. Bruneta, 29 de ani, comunicativa si

cu bune maniere, fac o invitatie domnilor pretentiosi pentru a petrece o ora de masaj relaxare alaturi de mine intr-o locatie de lux. P-ta Alba Iulia, 200 L; (0734.898.782 69. Bruneta, 31 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt mai multe detalii suna-ma. Zona piata Muncii. 100 L; (0737.184.035

70. Bruneta, inalta, frumoasa, poze reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare vino la mine si lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat, zona Zepter 50 L; (0774.929.887 71. Buna, blonda finuta, curata, draguta,

35 de ani, ofer domnilor draguti masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Te invit in locatie discreta, unde igena si curatenia ma reprezinta. (0768.177.993 Mireluta@gmeil.com 72. Cauti ceva inedit, am creat special

pentru tine un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase si senzuale fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera senzuala si plina de erotism, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457

40. Antonia, 24 de ani, bruneta slim, vino sa te bucuri de un masaj de relaxare plin de surprize, nu vei regreta, Stefan cel Mare, Aurel Vlaicu. 80 L; (0726.470.535

73. Cauti lux si calitate, lasa-te invaluit de atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai memorabile clipe, doar in incinta salonului Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253

41. Antonia, Dristor, la mine la tine sau

74. Cel mai nou salon din Bucuresti daca

la hotel Blonda, 23 de ani, 165 cm, 48 kg, nr. 4 la sutien, masaj tantric si erotic la mine la tine sau la hotel, mai multe detalii la telefon, 50 L; (0765.920.394 42. Artemis Masaj Bucuresti Salon de

masaj erotic Artemis Masaj te invita in lumea placerilor !!! www.masajclub.ro (0727.861.111

43. Atingeri pasionale. Masajul erotic

oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 44. Atingeri patimase. Bucura-te de cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 45. Berceni, blonda ofer masaj de

relaxare terapeutic body, masaj domnilor discreti si manierati, mai multe detalii la telefon, (0735.665.672

esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta. 120 L; (0720.525.253 desiree.masaj@yahoo.com 75. Cleo, bruneta slim, sunt o domnisoara inalta, slim, sexy, ofer masaj de relaxare, body si erotic, domnilor interesati. Pentru mai multe detalii astept telefonul tau. Te pup si te astept cu drag; 150 L; (0732.663.006

76. Clipe de vis-salon lux. Te-ai gandit vreodata ca mangaierile si atingerile, rasfatul si alintul unei fete, calificata in arta masajului erotic, te pot face sa vibrezi, sa te detasezi de micile sau marile probleme cotidiene? 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 77. Cosmetica si masaj de relaxare,

Budimex, ofer servicii de masaj de relaxare/somatic/anticelulitic/reflexo la domiciliul meu, locatie de lux, conditii deosebite, discretie si comfort, epilari cu ceara/crema/tuns/pensat. Rog seriozitate. 150 L; (0761.914.506 panzacos@live.com

46. Berceni, doamna matura noua in zona ofer masaj de relaxare la domiciliul meu curat si discret, pentru mai multe detalii contacti-ma, mai am si o colega. 70 L; (0727.573.743

78. Cristina 31 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii suna-ma. Zona piata Muncii. 100 L; (0737.184.035

47. Berceni, Resita, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu curat si discre, mai multe detalii la tel., poze reale mai am o colega. 60 L; (0768.689.770

79. Cristina, 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Pt detalii sunama, zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035

48. Berceni. Noua in zona ofer masaj

80. Cristina, bruneta 31 ani ofer masaj

de relaxare la domiciliul meu curat si discret poze reale te astept non stop, 60 L; (0768.689.770

de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii; 100 L; (0737.184.035

49. Blonda ofer masaj de relacsare ter-

81. Cristina, bruneta 31 ani, ofer masaj

50. Blonda apetisanta, cu experienta in

82. Cristina, bruneta cu bun simt, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii, 100 L; (0737.184.035

apeutic cervical, inghinal, in locatia mea de lux amenajata special pentru tine pentru a-ti oferi cele mai bune servicii, 200 L; (0732.568.368 masajul de relaxare te invit la o sedinta de relaxare la domiciliul meu. Pentru alte detalii ma poti.., 100 L; (0731.755.042 51. Blonda noua in zona, doamna matu-

ra, eleganta, sarmanta tot timpul cu zambetul pe buze, am 34 Ani, 165cm, 48 kg, sani mari, fund bombat, iti pot oferi cel mai incitant masaj fara grabaL 200 L; (0734.065.785

52. Blonda noua pe site calma si rabda-

toare, cu experienta, ofer masaj de relaxare cu uleiuri fine si esente parfumate domnilor manierati. Discretie si igiena, 150 L; (0720.691.722

53. Blonda, reale 100% 30 de ani 58 kg

vino la mine te astept la un masaj erotic domnilor maturi si manierati zona Zepter 40 L; (0768.519.135

forme frumoase, discreta si atenta la dorintele tale, te astept in compania mea sati ofer masaj si alte surprize. Contacteaza-ma si nu vei regreta alegerea facuta. 100 L; (0722.717.260

54. Bruneta 27 de ani, zona Dristor Kaufland, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Locuiesc singura. 50 L; (0733.782.676

22. Ambianta si rafinament, daca esti in

55. Bruneta 28 ani, ofer masaj terapeu-

cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. 120 L; (0732.545.457

56. Bruneta 30 ani te astept la mine in

tic de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate, 300 L; (0732.834.602

de relaxare la domiciliu, pt. detalii sunama. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

83. Cuplu serios 35 si 37 ani oferim

doamnelor serioase si nonconformiste masaj de relaxare,r ugam discretie totala si oferim totodata, pt mai multe detali va astept pe whatapp.. (0784.352.503 84. Darya, bruneta inalta 1.75 cu 68 kg 30 de ani vino la mine sa te surprind cu un masaj si clipe unice, poze reale 100% zona Zepter 50 L; (0763.154.254 85. Darya, buna sunt o bruneta finuta, curata, 30 de ani, 1.75 cu 65 de kg, ofer domnilor draguti un masaj cu clipe frumoase pentru mai multe detalii suna-ma, zona Zepter. 60 L; (0784.986.529 86. Delia, te invit la mine pentru o de

relaxare prin arta masajului erotic si prin tehnici bine cunoscute, plus alte surprize in locatia mea centrala, 100 L; (0764.501.255 87. Denisa roscata inalta 1.72, frumoasa si tanara, 20 ani. Te astept in compania mea sa te rasfat cu masaj de relaxare si body masaj. Contacteaza-ma si nu vei regreta alegerea facuta. 80 L; (0731.403.624

88. Denisa, the best massage in town I’m waiting for you in my location or in your hotel room, 200 L; (0724.486.010 89. Dessiree Masaj a creat pentru tine

un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com www.dessireemasaj.ro

90. Dessiree Masaj Atingerile tinerelor noastre domnisoare te vor face sa vibrezi de placeri nebanuite, te vor duce pe culmile extazului si toate astea intr-o atmosfera de basm, locatie de vis, calda, intima. Te astept, 120 L; (0720.525.253/ 0732.545.457 91. Dessiree Masaj, masajul erotic ofer-

it de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950

92. Dessiree Masaj, alege calitatea masajului de relaxare facut de fete profesioniste, cu uleiuri aromatice intr-un ambient de vis. Te asteptam intr-o locatie curata si discreta, unde vei mai reveni. Strada Traian 254, 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 dessiree.masaj@yahoo.com 93. Diana masaj massage visit hotel or your apartment Diana, nice to meet you. I am brunette, senzual and I can make you a very good massage. My meticulous eye for detail ensures each encounter is tailored to your innermost desires. Relax massage, erotic. 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com 94. Diana massage, masaj, visit hotel or

your apartment, Diana, senzual lady, brunette, slim , elegant and expert in massage make you feel your senses , gentle. Hotel visit only or visit at your apartment. Call for details. 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com

95. Diana, 35 ani, singura bruneta finu-

ta, dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare totala super calitate, zona Piata Munci Decebal, 100 L; (0769.857.366 96. Diana, best massage, masaj, visit

hotel or your ap Diana, brunette, slim, very elegant and expert in massage make you feel very good. Hotel visit or visit your apartment. Elegance and sweet. Best massage (masaj). Unirii, Arc Triumf, Victoriei. Call me. 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com 97. Doamna casatorita, stilata, masaj de

relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. (0722.966.960

98. Doamna 33 ani, selectiva, manierata, ofer masaj de relaxare, intretinere corporala, lux, central, discretie asigurata, seriozitate maxima, igiena garantata. 300 L; (0733.127.653 cautcolega@yahoo.com 99. Doamna 33 ani, selectiva, manierata, ofer masaj de relaxare, intretinere corporala, lux, central, discretie asigurata, seriozitate maxima, igiena garantata. 150 L; (0731.788.278 100. Doamna bruneta ofer masaj de relaxare si terapeutic intr-o ambienta discreta si placuta, sunt singura, zona Dristor, 50 L; (0763.978.947 101. Doamna matura deschisa si comu-

nicativa te invit sa petrecem momente placute cu un masaj erotic si mici fantezii servicii fara graba se poate si la tel zona centrala Goga, Vitan, 80 L; (0730.771.006 102. Doamna matura 34 ani, bruneta fumoasa reala 100%, care iti poate oferi acel masaj de relaxare de care ai nevoie atunci cand vrei sa scapi de stresul acumulat sau de rutina zilnica. Locatie centrala, discretie, igiena, 400 L; (0737.428.170

103. Doamna matura, am revenit, am 50 de ani, sunt singura, plinuta si te astept la un masaj menit sa-ti relaxeze tot corpul. Piata Romana; 50 L; (0738.268.040 104. Doamna, 45 ani, educata, ofer masaj de relaxare doar la tine sau la hotel. Speak english 150 h. Program de la 8-20. Anunt valabil doar pentru Buuresti, 150 L; (0725.494.605/ 0738.575.700 florentinacrt@yahoo.com 105. Doamna, Matura experimentata in arta masajului te invit sa traiesti o experienta care fiecare barbat merita sa aiba parte. Locatie centrala foarte curata. uleiuri finela fel si momentele. 200 Ron jum de h, 300 Ron/h 300 L; (0733.844.526 106. Domenii, vila de lux, te asteptam la noi intr-o locatie de lux sa descoperi pasiunea masajului erotic. Impreuna vom atinge culmile placerii intr-o ora de neuitat. Suntem tot ceea ce cauti. Zona Domenii. 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813 107. Dominare, multe fantezii Un masaj

erotic combinat cu cele mai indraznete dorinte. Te vei lasa complet pe mana unei femei seducatoare, al carei unic scop este sa iti ofere placere. Zona: Calea floreasca 250 L; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com 108. Domn ofer masaj profesionist doamnelor, domn, 35 ani, ofer masaj de relaxare, intretinere si sportiv, doamnelor si domnisoarelor la domiciliul acestora sau la hotel, 50 L; (0737.353.999

109. Domnisoara 19 ani, Unirii, noua in

zona, selecta si calma te astept la mine pentru un super masaj. Suna si nu vei regreta. Detalii la telefon; 100 L; (0735.698.519 Badboss94@yahoo..com 110. Domnisoara slim, buna ma numesc Cristina o bruneta inalta slim, eleganta si manierata. Ofer servicii de masaj domnilor manierati si civilizati. Zona centrala, servicii ireprosabile. Mai multe relatii la tlf. 150 L; (0735.618.078

111. Donna in Baba Novac, Dristor, 100% bucuresteanca versata, adaptabila si intelegatoare. 300 L; (0726.894.837 112. Dristor 2 metrou, buna, sunt Nikol, o bruneta frumoasa si sexy, te invit in locatia mea pentru un masaj de relaxare, discretie garantata, fara graba, poze reale 100%, mai multe detalii la telefon, 70 L; (0736.277.258 113. Drumul Taberei, Favorit, Sibiu, buna, sunt o tanara de 24 de ani, inalta, blonda cu multiple calitati in arta masajului. Mai multe detalii la telelon. 70 L; (0752.960.836 114. Ema, Snagov, roscata pasionala, 30

ani, nonconformista, altfel decat restul, vesela si plina de viata, maseuza foarte experimentata, ofer diverse tipuri de masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi, 200 L; (0729.724.953 sweetpleasure@yahoo.com 115. Erika, noua in Bucuresti. Buna, ma numesc Erika, daca vrei masaj alaturi de o blonda senzuala plina de sexappeal te astept sa ma contactezi si iti promit ca vei avea cele mai senzuale si dulci clipe, 100 L; (0784.093.914 erikalove24@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


19 martie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

PRESTÅRI SERVICII 116. Eroii Revolutiei, Alina, 42 ani, 1.70,

52 kg, satena. Te astept la un masaj. Detalii la tel., 60 L; (0767.083.861

117. Este timpul sa incerci altceva, sunt

atragatoare si comunicativa, stiu ce sa fac ca sa te relaxezi, fantezia masajului cu mine e altfel; (0906.760.640

118. Estera 50 ani plus masaj terapeutic

si de relaxare intr-o locatie de lux, in compania unei doamne stilate, selective. Rafinament, discretie, intimitate. Garantez eficienta si igiena, amanunte pe Google (0724.184.287

119. Estera 50 ani plus masaj terapeutic

si de relaxare. Garantez eficienta si igiena. Locatie de lux, doamna stilata, rafinata, selectiva. Amanunte pe Google (0724.184.287

120. Eva, Natasha, Vichy, Raluca, Michy,

Izza, Vera, Emy, Sorina, Sasha sunt cateva nume ale fetelor din salonul nostru. Cauti pasiune si extaz, discretie si lux, calitate si igiena? Aici este locul perfect pentru a beneficia de un masaj extraordinar, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 121. Excess Massage va invita sa va

relaxati intr-un loc incantator, elegant, sigur si discret. Salonul nostru va ofera o gama variata a serviciilor de masaj: relaxare, terapeutic, body, erotic. 120 L; (0763.369.660 122. Excess Massage, simte atingerile

143. Masaj Andra 21 de ani, tanara, fru-

moasa si satisfacatoare, ofer masaj de relaxare doar la tine sau hotel, poze %100 reale. Cer si ofer seriozitate. Pentru mai multe detalii la telefon. (0738.590.092

144. Masaj de relaxare Doar cateva zile

in Bucuresti La mine sau la hotel Tel,. 150 L; (0764.182.119

145. Masaj O doamna sociabila, comu-

nicativa te astept in locatia mea din zona Veterani pentru a te relaxa intr un cadru intim si dicret cu numai 50, 100 sau 150 ron; (0738.143.336 146. Masaj Brazilian, piata Victoriei, astenia iti schimba starea? Te asteptam pe la noi pentru un masaj bun. 170 L; (0734.745.200/ 0741.741.529 Contact@amazoniamasaj.ro 147. Masaj cu de toate, Doamna Rep.

Mod. cu experienta in arta masajului de relaxare, te astept intr-un ambient placut si discret, igiena, mai multe detalii la tel., (0758.804.949 Raissarusu@yahoo.com 148. Masaj cu stapana fantezia masaju-

lui cu o stapana cu o vasta experienta si un ambient select non stop la sms 1554 cu text masaj sau la telefon; (0906.120.860/ 1554.000.000 mirunaarmin@yahoo.com 149. Masaj de relaxare pe tot corpul. Doamna matura, Corina, va astept in locatia mea pt masaj tantric. Discretie, 150 L; (0751.981.150

patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti ceva unic. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

te invit la un masaj de relaxare cu sauna si jacuzi intr-un ambient discret si placut; 150 L; (0759.109.449 Raissarusu@yahoo.com

123. Favorit, satena stilata, 35 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intro garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare 60 L; (0731.784.820 cacurobert@yahoo.com

151. Masaj de relaxare pt domni, doamne si domnisoare Doamna, masaj profesionist de relaxare, tonifiere, intretinere corporala, lombar, cervical. Bucuresti, sector 1 75 L; (0731.093.149 liviu.c.georgescu@gmail.com

124. Fete noi, locatie lux, simte atingerile

152. Masaj de relaxare totala la domicili-

patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile doar prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti placere, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

125. Giulya ofer masaj, fantezia masaju-

lui cu o pustoaica disponibila non stop stiu ce sa fac ca sa te relaxez, cu mine e special, ma poti contacta si prin SMS 1554 cu text Masaj sau la telefon (0906.120.844/ 155400000 mirunaarmin@yahoo.com

126. Happy tantric hour, Sweet Touch Massage vine in intampinarea voastra cu o oferta incendiara. Tantric massage 160 Ron/ora de luni pana vineri intre orele 13:00-17:00. Programeaza-te pentru o experienta de neuitat 160 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 127. High class Nicole, poze reale

100%, domnisoara inalta, slim, educata, te invit in locatia mea din zona Cotroceni pentru a da frau imaginatiei printr-un masaj pasional. Iti garantez ca experienta va fi de neuitat iar satisfactia deplina, 170 L; (0721.904.419 Masaj.nirvana@yahoo.com 128. Inna, miniona, o doamna cu un car-

acter aparte, matura, mereu aceeasi, dar intotdeauna altfel, maseuza cu experienta ofer masaj terapeutic si de relaxare numai la domiciliul meu din zona Dorobanti, (0757.266.841

129. Irene, masaj la tine sau la hotel Bruneta cu forme iti pot oferi un masaj de vis. I also speak english, masaj (massage) la hotel sau la tine. Programare cu 1 h inainte, 350 L; (0766.699.417 irene2018irene@yahoo.com 130. Iti doresti tandrete si pasiune, lasa-

te purtat intr-o lume a placerilor erotice, invadata de muzica relaxanta, alaturi de tinere maseuze dornice sa-ti ofere clipe de neuitat intr-un ambient intim si senzual. Salon lux, fete superbe 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

131. Iti doresti tandrete si pasiune? Excess massage va ofera cea mai placuta experienta de relaxare totala prin arta masajului erotic, intr-o atmosfera invaluita in mirosuri afrodisiace alaturi de trupurile senzuale ale tinerelor noastre, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 132. Jolie te asteapta pentru un rasfat

brazilian, buna, numele meu este Jolie sunt 100% brazilianca te astept intr o atmosfera discreta in cea mai deplina curatenie pentru a te rasfata cu un masaj asa cum meriti. I speak english; 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 133. Karla, bruneta slim, 25 de ani, te

astept in locatia mea pt. un masaj de relaxare asa cum doresti. Pozele imi apartin 100%. Zona Costin Georgian 70 L; (0784.699.923 134. La tine sau la hotel Bruneta, 27 ani,

57 kg, 1,65. Ofer masaj de relaxare, pentru mai multe detalii contactati-ma, 300 L; (0765.346.973/ 0765.346.973 135. Larisa Te astept in locatia mea discreta si curata pentru un masaj de relaxare de neuitat, nu ezita sa ma suni, poze reale, 60 L; (0784.990.953 Amos.kitner@gmail.com 136. Laura, noua in orasul tau, fotografii

150. Masaj de relaxare cu ucrainence,

ul meu, zona Tineretului, pentru mai multe detalii, suna-ma 60 L; (0767.450.188

153. Masaj de relaxare, buna sunt Bety, te astept la mine in locatie pentru a petrece un masaj de neuitat unde discretia si linistea ma reprezinta, pentru mai multe detalii suna-ma. 100 L; (0768.945.546 154. Masaj de relaxare, 36 ani rep. Mold, masaj de relaxare fara graba cu o maseuza cu experienta in arta masajului de relaxare la domiciliul meu care se afla in centrul orasului la Universitate, discretie si igiena cu siguranta, (0758.804.949 popa_popa@yahoo.com 155. Masaj delicios Vip Obsession Massage te invita sa petreci momente memorabile in salonul nostru de masaj de lux. Avem cel mai delicios masaj senzual. Locatia Piata Unirii. Galeria foto cu modele o gasiti, 200 L; (0755.141.868/ 0733.533.422 contact@vip-obsession.ro 156. Masaj erotic Bucuresti Bucura-te

de cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe strada Traian nr. 54, 120 L; (0720.525.253 157. Masaj erotic Bucuresti. Bucura-te de cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253 158. Masaj erotic cu cele mai frumoase

domnisoare, te asteptam la noi intr-o locatie de lux sa descoperi cat de dulci si pasionale putem fi. Impreuna vom atinge culmile placerii intr-o ora de neuitat. Suntem tot ceea ce cauti. Zona Domenii. 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813 159. Masaj erotic high class. Girlfriend

experience, seductie erotica cu domnisoare frumoase si sexy intr-o atmonsfera intima si relaxanta. La Nirvana Masaj orice serviciu ales este realizat in cele mai bune conditii de catre superbele noastre maseuze; 170 L; (0721.904.419/ 0764.585.331 Masaj.nirvana@yahoo.com 160. Masaj erotic pentru inima, trup si

suflet, incalzeste-ti inima, trupul si sufletul cu o sedinta fierbinte de masaj erotic si sauna la cel mai bun salon de masaj erotic din Bucuresti. Atmosfera, senzualitate, profesionalism si discretie. (0732.889.966/ 021.316.88.38

140. Mall Vitan, masaj unic si clipe unice, buna, sunt Maria, daca anuntul meu ti-a atras atentia, atunci nu ezita sa ma contactezi, sexy si atenta la detalii te astept, sa-ti ofer cele mai bune servicii de masaj, 100 L; (0757.702.170 141. Mama si fiica, finute si dragute te

asteptam la un masaj de relaxare la patru maini, intr-o locatie discreta si curata. Discretia si bunul simt ne caracterizeaza. Unirii, Zepter. 200 L; (0723.733.144 142. Maria, 38, 172, 64, doamna matu-

ra, frumoasa si licentiata in arta masajului, ofer masaj de relaxare si terapeutic domnilor manierati; 300 L; (0762.041.704

culcare. Fa-ti timp azi si ofera-ti un capriciu cu o sedinta placuta de masaj, stimulez toti porii pielii tale, te vei simti in al 9lea cer. Disponibila non stop. Vezi videoul din acest anunt si apoi ma suni, 250 L; (0721.609.296 174. Masaj profesional in Bucuresti, Maseur profesionist efectuez masaj de relaxare, aromaterapie, terapeutic, reflexoterapie sportiv, cervical, capilar, facial, (70 Lei/ora, (150 Lei 2 ore). Tel: 0743491548 L-D 09:00 23:00 no sex 70 L; (0743.491.548 fructariancalator@gmail.com 175. Masaj relaxare, domn stilat, ofer masaj de relaxare pentru picioare (cunoasterea punctelor reflexogene din talpa) doamnelor si domnisoarelor; (0746.910.279 176. Masaj suedez, experimentata in terapii bioenergetice, varsta 28 ani, ofer masaj suedez de relaxare. Durata o ora jum, zona centrala. 150 L; (0723.473.209/ 0723.473.209 177. Masaj total, open mind, bruneta

focoasa, te astept la un masaj de relaxare, servicii ireprosabile, Unirii, i speak english, 150 L; (0738.076.554 178. Masaj, buna sunt Diana o fata cu

bun simt si dezinvolta. Discretie, igiena ma caracterizeaza, mai multe detalii la telefon. Dristor Kaufland, 100 L; (0767.791.309

179. Masaj, mai devreme sau mai tarziu

ceea ce iti doresti este sa te afli in compania persoanelor care te fac sa zambesti si sa te iubesti pe tine insuti. Foloseste ghidarea apelului tau spre pozitivitate; (0721.475.173 180. Masaj, Oana, vino sa te relaxezi in

locatia mea Dristor 2, cu un masaj deosebit, garantez revenirea, mai multe detalii la telefon atunci. 70 L; (0765.127.530

181. Masaj, buna sunt Diana, am 26 de ani, 1.60 m, 45 kg, poze din locatie, zona Dristor, Kaufland, mai multe detalii la telefon, igiena si discretie, 100 L; (0767.791.309 182. Masaj, noua in oras, blonda finuta,

masaj, suna-ma pentru mai multe detalii, 150 L; (0735.738.876 Aale539@yahoo.com 183. Masaj. Buna bruneta finuta, curata,

draguta, 30 de ani ofer domnilor draguti masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale100 % zona Zepter 60 L; (0784.986.529

184. Masajul ideal. Hei sunt Darya, sunt

experta in arta masajului. Vino sa te convingi personal. Poze 100% reale, 70150 ron, (0768.382.109 alexandra.ayan@yahoo.com

185. Maseuza frumoasa, stilata, nonconformista si pasionala. Te astept sa ne cunoastem in cadrul unei sedinte de masaj de relaxare. Mai multe detalii pot fi discutate la telefon. Program 10 - 20, 400 L; (0726.823.376 186. Maseuza cu atestat. Roxy 200

lei/100 euro, Calitate, rafinament, discretie, experienta. Bruneta frumoasa cu bun simt, 28 de ani. Ofer masaj profesional d-lor manierati la domiciliul meu 200 lei ora, cer si ofer seriozitate, 200 L; (0731.646.555 187. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m,

47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0720.084.742 188. Maseuza tanara, reala 100%,

bruneta, maseuza reala 100%, bruneta. Masaj profesional de relaxare, rasfat si caliate. Conditii de lux. Igiena si discretie. Jacuzi, parcare, bar personal, prosoape curate, ultracentral, informatii la telefon. 150 L; (0764.182.119 brunetatanarasireala@yahoo.com

190. Matura 47 ani, matura 47 ani, Titan

sexy, pasionala ofer masaj erotic si alte surprize placute domnilor manierati si generosi intr-o ambianta relaxanta, curata si discreta, zona Diham. Accept si cupluri. 100 L; (0722.918.195 163. Masaj erotic, tantric, jacuzzi, la hotel pentru domni ce stiu sa aprecieze calitatea si care se respecta. Oferte jacuzzi, free bar, la noi sau hotel, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 164. Masaj la 4 maini Doua maseuze cu

bra energiile in corp si a elibera toxinele din interiorul corpului, acest masaj este si terapeutic si energetic si te rasfata cu relaxare si sanatate. 250 L; (0725.161.609

eleganta 22 ani, ofer masaj erotic domnilor interesati sa petreaca clipe de neuitat in compania unei domnisoare superbe, nu lucrez cu poze false, folosesc uleiuri si creme special concepute pentru a-ti oferi 300 L; (0722.134.204

173. Masaj placut de relaxare inainte de

162. Masaj erotic, noua in zona, tanara

137. Lory 25 ani, am revenit, lasa-te sur-

139. Ma deplasez, bruneta frumoasa si

cele mai permisive fete, in cel mai curat salon. Fara graba, igiena maxima, fete frumoase si dulci, respect, discretie. Programari pe site, pe email si pe telefon. 200 L; (0760.498.238/ 0727.282.178 contact@sweetgirls-masaj.ro

189. Maseze (Ucraina) Maseze cu experienta in arta masajului de relaxare . Vei avea parte de fete frumoase si atmosfera placuta zona Universitate; (0758.848.296 Popa_popa@yahoo.com,

experienta, 29 si 30 de ani, amandoua slim fit, cu un fizic de invidiat, doua femei frumoase si open-mind, oferim sedinte de o ora de masaj la dublu d-lor discreti. Zona Piata Unirii, 450 L; (0723.735.411

138. Luna Massage. O oaza de placere si relaxare te asteptam seara de seara in salonul nostru pentru o sedinta de masaj speciala. La noi te vei simtii cu adevart bine. Fete, dulci, frumoase, cu experienta. Bar, Jacuzzy, Parcare, curatenie, discretie, 150 L; (0722.877.223

172. Masaj pasional, sauna, jacuzzi cu

te asteapta intr-un cadru intim si discret. Atingerile pasionale, devotamentul si finetea cu care te vor trata te vor face sa uiti grijile si sa depasesti barierele placerii. 120 L; (0732.545.457

161. Masaj erotic, domnisoare frumoase

100% reale vrei sa incerci ceva nou, te invit la mine intr-un cadru intim sa petrecem o ora doua de vis in care fanteziile nu vor avea limita. Ofer servicii totale domnilor care stiu ce vor. Masaj exotic normal. (0726.537.509 queenpnc1908@gmail.com

prins de arta masajului in compania mea la domiciliul meu intr-un cadru intim si discrer. Detalii suplimentare la tel. Titan bld Theodor Pallady. 80 L; (0720.649.896

171. Masaj massage visit hotel or your apartment Diana, visit hotel or your apartment, bruneta, slim, senzuala, delicata, te pot face sa te simti ca in rai, fac foarte bine masaj, massage la hotel sau la tine. Alege-ma si vei reveni garantat!! 300 L; (0766.698.140 diana2018diana@yahoo.com

165. Masaj la 4 maini, pentru a va echili-

166. Masaj la hotel sau la salon daca

esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze iti vor oferi o experienta unica. 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 167. Masaj la hotel sau la Salon Mosilor,

fete frumoase cu experienta va ofera masaj de relaxare si erotic direct in camera dvs. de hotel sau la salonul nostru. Nu trebuie sa va deplasati, noi venim direct la dumneavoastra, daca ne chemati, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457

168. Masaj la tine sau la hotel buna sunt

o blonda fara fte iti ofer un masaj deosebit mai multe detali la tlf pupici; (0731.536.906

193. Melissa 30, ofer masaj total de

relaxare fara graba, Piata Victoriei 100 L; (0735.545.648 194. Mirela, ofer masaj de relaxare intr-

un ambient placut la domiciliul meu. Titan, Bd. Theodor Pallady, 60 L; (0736.549.922

195. Mister si seductie, lux si calitate Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0720.525.253/ 0732.545.457 196. Monica maseuza cu bun simt si rabdatoare te astept intr-un cadru intim pentru a te relaxa cu un masaj de caliatate. Zona Rond Alba Iulia 60 L; (0725.767.843 197. Monica, bruneta reala 1.68 cu 60

kg 30 de ani, selectiva si plina de pasiuni si erotism si foarte dulce e astept la un masaj, suna-ma zona Zepter, 40 L; (0731.289.615 198. Monica, draguta 43 ani ofer masaj relaxare, discretie sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223 199. Nasty mistress, looking for slavish

slaves Ofer body masaj si dominare soft/ hard, high heels fetish, cigarette fetish, foot fetish, bondage, roleplay, si diferite alte fantezii ce te vor duce pe culmile placerii. Astept sa ma suni, 350 L; (0734.961.426/ 0737.204.401

170. Masaj Lucky Love, salon de masaj

200. Nicol bruneta slim, buna ma

numesc Nicoll, am 21 de ani sunt subtirica slim, am 46 kg si sunt dornica de a cunoaste persoane noi, te astept sa petrecem momente relaxante de masaj intr-un ambient placut. 200 L; (0726.073.377

8. Depanare la domiciliul clientului tele-

203. Noua domnisoare te asteapta pen-

229. Servicii de calitate, Bianca, 29 ani,

230. Servicii speciale dominare, masaj

9. Depanez calculatoare, instalare Windows 50 lei, instalare pachet: Chrome, Antivirus, Acrobat Reader, Winrar, Office, VLC, 50 lei, configurare router 50 lei, instalare imprimanta 30 lei. 50 L; (0745.132.833

tru un rasfat Royal intr-un cadru intim, nou si igienic cu freebar jacuzzi, piscina exterioara, lenjerii si prosoape curate si parfumate, locatie lux, masaj, 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com

204. Noua in Bucuresti Doamna matura

35 ani, sunt o femeie rabdatoare si foarte pasionala, ofer diferite tipuri de masaj domnilor manierati care vor sa iasa putin din cotidian. zona centrala, 100 L; (0732.629.024 205. Noua in zona, Andra 28 de ani, daca anuntul meu ti-a atras atentia, atunci nu ezita sa ma contactezi, sexy si atenta la detalii te astept, sa-si ofer cele mai bune servicii totale de masaj. Contacteaza-ma; 80 L; (0721.821.385 adelacristina2003@gmail.com 206. Obor, doamna 45 ani ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate, mai multe detalii la tel., 50 L; (0764.738.593 voiculescusonya@yahoo.ro

207. Oferta speciala masaj erotic nud, hai sa ne cunoastem. Noi suntem salonul Noblesse Unic, in centru, la vila. Va invitam la un masaj relaxare sau body to body si erotic. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. www.private-massage.ro 140 L; (0727.148.861 208. Pasiune si tandrete Abandoneaza toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage, de pe Strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism, unde te poti destinde total 120 L; (0763.369.660 209. Placere unica, masaj erotic special

Te invitam sa traiesti o experienta de care fiecare barbat merita sa aiba parte cel putin o data in viata. Scopul nostru este placerea si satisfactia ta. Te asteptam, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 210. Plinuta tanara 36 ani plinuta

draguta calma comunicativa. Te astept la un masaj doar pentru domni maturi seriosi. Sector 4; (0741.645.898 211. Poze reale, Delia 19 ani, fitness model, poze reale, te asteapt pentru a petrece o ora de neuitat prin cel mai bun masaj, I speak english, locatia este intr-o zona centrala in conditii de discretie si igiena, ac, prosoape curate. 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 212. Poze reale, dovedesc cu tatuajele, buna sunt sara fata singura si disponibila vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare, ambient placut si curat, ofer seriozitate maxima, pozele imi apartin, dovedesc cu tatuajele, 120 L; (0720.184.898 213. Promo masaj erotic la dublu, intre

doua nu te ploua. Si nici nu te ninge. Hai acum la Noblesse Unic si alege-ti maseuzele preferate. 2 simultan, sedinta dureaza 60 de minute si costa 300 ron. Garantam ca vei alege dintre multe. 300 L; (0727.148.861 214. Promotie dominare si masaj erotic

vip fantezie discount la Noblesse Unic, masaj relaxare, body, erotic, plus diverse fantezii: striptease, lap-dance, erotic show, latex outfit, stockings, dominare, feet-fetish, high heels. Promotie joi, orele 12-22. 250 L; (0727.148.861 www.private-massage.ro 215. Promotie masaj erotic nud, salon

de calitate la vila in str. Leonida nr. 8, in centru, zona Petrom Eminescu. Masaj relaxare, body to body si erotic. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Promotie valabila luni orele 13-19; 150 L; (0727.148.861 216. Rasfat fara limite doar la Excess

Massage Lasa-te invaluit de atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai minunate clipe, doar in incinta salonului Excess Massage pe str Baba Novac, 120 L; (0766.238.084/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 217. Relax and reflexotherapy massage,

near Piata Unirii, you are welcome! Please look my video here and then you call me, 460 L; (0040721609296 218. Rond Alba Iulia, ofer servicii de

219. Rond Alba Iulia, Rebeca 20 de ani

100%, oferim masaje complete de relaxare, detalii suplimentare la tel, 100 L; (0730.148.540 ronaldo_cristian7@yahoo.com

dows la domiciliu Servicii profesionale, instalari Windows 10, 8.1, 8, 7, XP, MacOS, reparatii laptopuri, calculatoare la domiciliu in Bucuresti, devirusari, recuperari date, configurare router wireless, Cristi, 50 L; (0734.680.513 vizoare cu tub si lcd, monitoare, dvdplayere, calculatoare, laptopuri, sisteme audio, reinstalari Windows, devirusari etc. Deplasarea si constatarea gratuita. Garantie sase luni. Seriozitate maxima (0721.521.536 reparatiiladomiciliu@ymail.com

191. Maya foarte draguta, cu experienta

192. Maya & Inna, maseoze, reale

6. Calculatoare, service acasa, Win-

228. Servicii de calitate Vanesa Danielle, ofer servicii de calitate (masaj) intr-o ambianta placuta si discreta, la mine sau la hotel, domnilor generosi, care stiu sa aprecieze calitatea, 80 L; (0736.890.339

masaj total la domiciliul meu, pt mai multe detalii astept tel. tau, poze reale 100%, singura in locatie program de la 11-23, speak English, 50 L; (0721.773.154/ 0763.247.735

in domeniu, ofer masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa ma suni pentru mai multe detalii la telefon, locatie 3 minute Unirii, 200 L; (0736.674.940

227. Servicii complete de masaj, atitudine pro client. Locatie langa metrou Piata Unirii 2. Locatie cu toate conditiile, confort lux te vei simti placut. Confirm realitatea pozelor cu video si cu chipul meu, ma vezi la usa cand iti deschid. English spoken. 250 L; (0721.609.296

202. Nou o fata simtul cu umorului si bun simt te astepta intr-o locatie civilizata si curata, zona Mall Vitan, luni-vineri 10-19. Oferta de servicii: masaj de relaxare, cervical, lombar, sportiv si reflexogen, 100 L; (0729.362.323/ 0730.733.289

metrou, ofer servicii de masaj, domnilor seriosi, civilizati. Bunul simt, discretia ma caracterizeaza, 100 L; (0722.494.310

169. Masaj la tine sau la hotel, sunt o blonda frumoasa si sexi, iti ofer un masaj deosebit de relaxare, pentru mai multe detalii, suna-ma, deplasari, (0731.536.906

si night club, te cheama la o experienta de neuitat alaturi de cele mai fermecatoare, senzuale si frumoase fete. Masaj de relaxare, erotic, body masaj, striptease, intim ladies show. 130 L; (0722.110.003/ 0754.035.723

201. Noblesse Unic, salon masaj erotic nud 60 min Respect si calitate. 15 maseuze tinere, sexy, profesioniste. Free bar. Salon Noblesse Unic Private Massage & Spa str. Leonida nr 8, in centru, zona Petrom Eminescu 200 L; (0727.148.861

te astept in locatia mea pentru a te satisface cu cele mai bune clipe de relaxare intr-un ambient placut. Rasfata-te cu un masaj profesional, contacteaza-ma pentru mai multe detalii, 70 L; (0734.423.317 dragusinancuta20@gmail.com 220. Rond Alba Iulia, Piraeus Bank, te

invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180

221. Roscata, la mine, Dristor, roscata slim fit, pasionala, nonconformista, 24 de ani, slim, 1.60 m, 40 kg, o fire calma, pozitiva, vesela, masueza cu experienta, ofer diverse tipuri de masaj numai in locatia mea dlor discreti. 70 L; (0769.469.301 222. Roxana, noua in zona, Ofer masaj de relaxare fara graba si fite intr-o locatie curata si discreta. Titan, bld Theodor Pallady, 80 L; (0735.232.246 223. Ruby, frumoasa, reala, locatie centrala de lux poze 100% reale in locatie, lucrez in cadrul unui salon de masaj care iti ofera: prosoape si lenjerii curate si parfumate, freebar, aromaterapie, jacuzzi, 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 224. Salon lux Baba Novac Aban-

doneaza toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage de pe strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism unde te poti destine total, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 225. Salon lux Baba Novac incita-ti

imaginatia alaturi de trupuri apetisante si miscari lascive, pune in practica cele mai ascunse fantezii, renunta la inhibitii si alatura-te celor mai pasionale si jucause domnisoare experte in masaj, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 226. Salon lux Baba Novac Seductie erotica cu domnisoare sexy si atragatoare intr-o atmosfera intima si relaxanta. La Excess Massage cele mai frumoase si talentate maseuze va pot oferi o sedinta de masaj memorabila, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

ofer mai multe tipuri de masaj, domnilor generosi, intr-o locatie de lux. La mine sau la hotel. Sunt eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate. Tel: 100 ron. 100 L; (0738.141.644

fantezie, camera speciala dominatrix la Noblesse Unic, sedinta cuprinde masaj relaxare, body si erotic plus diverse fantezii, cum ar fi dominare, fetish, striptease, lap-dance, toys, latex outfit, role-play, 300 L; (0727.148.861

Depanez frigidere si congelatoare, inclusiv sambata si duminica. Experienta, promptitudine. Relatii la telefon: (0744.517.905/ 021.425.87.56 10.

231. Silvia, te invit la mine pentru o ora

de masaj de relaxare, body, atingeri usoare si tandre, 100 L; (0761.548.967

232. Sofia, 19 ani, te teleporteaza in Brazilia Brazilia e la un apel telefonic si cativa km de tine, o fata cu forme rubensiene te asteapta intr-o locatie de lux cu maxima igiena si cofidentialitate pentru a te rasfata cu un masaj erotic de vis, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com 233. Sophie 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista 200 L; (0725.458.291 234. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0725.458.291 235. Sportiva, model de lux, foarte eleganta, finuta, ofer masaj de relaxare, placut si tonifiant, mai multe detalii la telefon, zona centrala, lux. 450 L; (0735.636.599 236. Stapana ofer masaj erotic si dom-

inare doamna matura, ofer clipe de relaxare, te astept sa te alint cu masaj body erotic nud si multe alte surprize. Pot fi stapana, pt. domnii submisivi, le implinesc fanteziile. Suna. La tel. 5/15 min., (0726.803.363 237. Sunt noua pe site, ofer masaj total de relaxare la domiciliu meu curat si discret , domnilor generosi,care stiu Sa aprecieze calitatea,pentru Mai multe detalii contacti-ma.Locuiesc singura. Titan Bd.Theodor Pallady 100 L; (0737.150.500 238. Tandrete si pasiune, daca esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta la Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 239. Tanya 30 ani, ofer servicii de calitate, masaj relaxare domnilor generosi, discretie si igiena maxima, detalii la telefon, zona Obor Kaufland. 70 L; (0754.517.309 240. Titan, Auchan, ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu curat si discret, mai multe detalii la tel, 50 L; (0767.345.563/ 0733.780.623 241. Transexuala siliconata blonda ply-

mate, sexi eleganta ofer un masaj minunat etc. Pozele de pe site imi apartin. 150 L; (0721.754.777 pamela.catana@yahoo.com 242. Transexuala siliconata blonda,

sexi ofer un masaj minunat in conpania mea, pozele de pe site imi apartin. 100 L; (0721.754.777 pamela.catana@yahoo.com 243. Unirii, Zara, noua in zona, ofer masaj la domiciliul meu curat si discret, mai multe detalii la tel., 50 L; (0767.345.563/ 0733.780.623 244. Unirii, Angelica, noua in zona, ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut. Igiena si discretia ma caracterizeaza in totalitate. Sunt o fire calma, intelegatoare si cu bun simt. 80 L; (0727.235.259 245. Unirii, noua in zona, poze reale,

draguta si rabdatoare, te astept la un masaj de relaxare total, discretie si igiena. Nu raspund la numar privat. Mai multe detalii la telefon. 100 L; (0757.477.022 baddboss94@yahoo.com 246. Unirii, rusoaica, noua in Bucuresti,

Unirii, rusoaica, noua in Bucuresti. Ofer masaj terapeutic de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea. Locatie de lux, igiena si discretie. 300 L; (0727.576.513

247. Valentina milf, maseoza matura, 30 ani, 1,67 m, 50 kg, ofer masaj total de relaxare la domiciliul meu. Program 10.00-20.00. 100 L; (0720.203.837 248. Viviana, Blonda 24 de ani, te astept la un masaj total de relaxare a trupului si sufletului intr-un cadru discret si curat, Unirii Zepter. Poze reale 100%, 100 L; (0743.610.899 249. Zona Decebal, foto reale, Diana

reala, selectiva, 25 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie, 300 L; (0724.135.251

Repara¡ii electrocasnice, electronice 1. Accesibil, reparatii masina de spalat

si frigidere reparatii masina de spalata, frigidere, aere conditionate, montaje demontaje, incarcari cu freon, la preturi promotionale, (0766.726.725 Cosminpaun0807@yahoo.ro 2. Aer conditionat, montari, demontari,

service, la preturi avantajoase; (0724.240.274

3. Automatizari, reparatii centrale ter-

mice, service Intretinere centrale, piese originale, curatari chimice si ventila?ie, reglaje crestere randament, reparatii pe loc placi electronice centrale. Promptitudine, garantie asigurata Florin BucurestiIlfov, (0726.442.376/ 0726.442.376 instalcentral_98term@yahoo.com 4. Autorizat reparatii frigidere, combine

frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

5. Autorizat, asigur reparatii masini automate de spalat, deplasare gratuita, garantie reparatii. Aer conditionatcuratare si iginienizare. Seriozitate. Urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233 7. Depanam televizoare, orice model, la

domiciliu, Bucuresti si Ilfov; (0734.641.198

5

11. Depanez frigidere, combine frigorifice si congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

Depanez frigidere, combine frigorifice si congelatoare, toate tipurile. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; Tel. (0729.473.587/ 0762.988.567/ 021.420.36.48

12.

13. Electrician autorizat Coman Costel service. Bucuresti, toate sectoarele, varsta 39 ani, experienta 23 ani. Desigilare contor, gratuita, recomand procedura Enel gratuita. Ma ocup personal de aceasta procedura; (0740.983.312/ 0761.659.194 14. Frigidere casnice si comerciale, congelatoare, convenabil, garantie, inclusiv sambata si duminica; (0722.565.401/ 0728.247.631 15. Frigidere service si reparatii Frigidere, combine frigorifice, congelatoare, reparatii. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48 16. FRIGIDERE, reparatii frigidere, combine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv Sambata, Duminica, (0729.473.587/ 021.420.36.48 17. Inginer repar centrale termice, serv-

ice non stop, autorizat RSL, intretinere, montaj, avize orice combustibil, marca, putere 800 kw experienta 20 ani expert specializat, centrale in condensare www.termicecentrale.ro; (0726.209.005 cristeapaulconstantin@yahoo.com 18. Instalare Windows, reparatii calculatoare, reparatii laptopuri, instalare Windows XP/7/8/10, reparatii monitoare LCD, programe, devirusare, resetare BIOS, recuperare date, probleme internet, wireless, configurare router. D. gratis, 50 L; (0726.054.690/ 031.424.43.93 pyanystul@yahoo.com http://www.reparatiicalculatoare.16mb.com

Instalatii electrice non stop Bucuresti, reparam instalatii electrice de toate tipurile. Fie ca ai nevoie de repararea unei prize sau a unui tablou electric echipa noastra de electricieni autorizati iti sta la dispozitie (0722.974.760/ 0766.974.760 office@ruady-service.ro

19.

20. Instalator accesibil-autorizat ANRE

executam istalatii gaze, obiecte sanitare, centrale termice, schimbari coloane blocuri, montari argaze si calorifere,detectoare gaz (0720.992.196

21. Instalator sanitare, termice si gaze,

montez chiuvete, robineti, wc, bideuri, cazi acrilice si fonta, cu hidromasaj, centrale termice, cabine de dus, masini de spalat, sifon pardoseala, trasee tevi PPR si cupru. Bucuresti si Ilfov; 10 L; (0763.113.357 contact@instalatorulcaseitale.ro www.instalatorulcaseitale.ro 22. Masini automate de spalat, acum

asigur deplasare gratuita, garantie reparatii. Curatare - igienizare aer conditionat. Seriozitate, urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233 23. Mecanic masini de cusut casnice si

industriale; (072004414

24. Repar masini de spalat automate toate marcile: Ariston, Whirlpool, Ardo, etc. Ofer garantie. Relatii la tel: (0767.177.665/ 0722.327.483 25. Reparatii masini spalat automate, garantie 24 luni, orice marca, piese, urgente; (0722.599.271/ 0767.888.141/ 021.230.72.06 26. Reparatii frigidere combine frigori-

fice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

Transport, turism 1. Abac Trans oferta mutari si transport

pret fix oferta 100 lei servicii de mutari sau transport in localitate sau provincie 1 leu/km, echipa incarcare la cerere si program si sambata sau duminica; 100 L; (0728.541.180 mutaritransport@gmail.com 2. Abandonati cautarile la transport cu

dube-camion, marfa, mobilier din ap. 1, 2, 3, 4 cam., transport bagaje, pianine, electrocasnice, materiale. Evacuam din apartamente moloz, tocarie, mobila veche, cu personal pt. incarcare, 50 L; (0755.276.968 comenzi@efectueztransport.ro www.efectueztransport.ro

3. Abandonati cautarile transport cu dube si carosate, ieftin, marfa, mobila, bagaje, electrocasnice, saci haine, flori si diverse obiecte personale in Bucuresti si pe intreg teritoriul Romaniei la preturi rezonabile, negociabile cu dube 3,5, 50 L; (0748.682.232 4. Acatiste la Parintele Arsenie Boca in

perioada Postului Sf Pasti. Contact ghid Lucian 30 L; (0775.203.891

5. Acces acum transport zi de zi marfa

si mobilier electrocasnice, diverse tocarie, asigur la orice adresa din Bucuresti si-n tara in timp util si costuri reduse, ofer seriozitate si promptitudine, asigur personal pt. incarcare, 100 L; (0722.762.732 comenzi@07carmarfa.ro www.07carmarfa.ro 6. Acces in orice zona, evacuam moloz,

mobila din apartamentul dvs., transport moloz in saci si ferestre tocarie, obiecte sanitare, linoleum, parchet, mobila veche, pamant, deseuri din urma amenajarilor, sunati, dispecerat non stop; (0786.999.444 comenzi@evacuaremoloz.ro www.evacuaremoloz.ro

7. Accesibili 100%, transport mobila, bagaje, electrocasnice, canapele, diverse marfuri. Avem si manipulanti. Program zilnic, inclusiv in week-end; 50 L; (0735.493.750 8. Accesibili 100%. Echipa, prestam servicii de mutari profesioniste. Asiguram ambalare, manipulare, montaj mobila, 50 L; (0722.768.555 9. Asigur servicii de transport de marfa cu duba de 3.5 T, mobila, obiecte fragile, mutari apartamente, sedii firma, electrocasnice, evacuari moloz. Personal calificat pentru incarcat si descarcat marfa, non stop. 1 L; (0762.113.393 transportmarfa_buc@yahoo.com 10. Avem masini libere pt. transport la preturi minime in Bucuresti si in tara cu autoutilitare (dube+ camioane) diferit tonaj si volum, mobila, marfuri diverse, materiale, bagaje, electrocasnice, colete, evacuam moloz, 1 L; (0722.228.149 comenzi@transport-ieftin.ro www.transport-ieftin.ro 11. Champions Moving companie de transport mobila, servicii complete de mutari, specializata in mutari locale si nationale, mutari de efecte personale si mobilier atat pentru persoane fizice cat si pentru mari corporatii; (0733.330.051 office@chmoving.ro 12. Depozitare bunuri si mobilier, marfuri generale DEPOZITARE BUNURI. La cerere transport, manipulare, servicii door to door, curatenie. Depozitul este in Bucuresti, incinta Faur. Paza 24/24+asigurare. 100 L; (0732.199.999/ 0732.199.999 relocations@gmail.com 13. Efectuez mutari mobila marfa intern

international cu Dacia Doker 2 sau 7 locuri tarif 0.7 lei / km optional contracost remorca 750 kg volum util 8 mc sau duba 3.5 tone volum util 24 mc tarif 1.5 lei / km op?ional contracost avem personal incarcare, 70 L; (0746.478.545 14. Empendo Distribution, transport ruti-

er de marfuri, punem la dispozitie masini cu masa de 3.5 t, pentru transporturi rutiere de marfuri, atat in municipiul Bucuresti cat si in tara. Relocari, mutari firme, transport si mutari de mobila. www.empendo.ro 100 L; (0726.281.281/ 0738.859.000 office@empendo.ro 15. Evacuam mobila veche, transport, mutari, relocari. Transport la groapa de gunoi. Program in fiecare zi. Preturi mici (0729.694.800 16. Inchiriem Fiat Tipo 2018 motor 1,4

benzina si GPL montat, manuala 6+1 , culoare neagra cauciucuri de iarna noi, asigurare full Casco gratuit. Program 7/24. Relatii la nr tel. (0758.557.777

17. Inchirieri auto Bucuresti ieftin, non-

stop Inchiriem Auto Dacia Sandero 2017 motor 1.2 benzina manuala 6+1 culoare neagra. -predare si preluare gratuita in Bucuresti; -adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit; -cauciucuri noi de iarna, 25 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com 18. Inchirieri auto Bucuresti, lux, nonstop, aeroport Inchiriem Auto toyota rav4 motor 2.0 diesel manuala 6+1 culoare neagra. 4x4; -predare si preluare gratuita in Bucuresti -adaugare sofer suplimentar pe contract GRATUIT -cauciucuri noi de iarna; 55 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com 19. Inchirieri auto Bucuresti, lux,non-

stop, aeroport Inchiriem Auto audi a8 2014 motor 3.0 diesel quattro culoare neagra. -predare si preluare gratuita in Bucuresti -adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit -cauciucuri noi de iarna 200 {; (0786.802.323

ocupam numai de reparatii frigidere, masini de spalat si o facem bine. Reparatii frigidere Arctic, reparatii frigidere Indesit, reparatii frigidere Zanussi, reparatii. (0722.572.248/ 0766.394.796

20. Inchirieri Auto Bucuresti, Rent a Car Bucharest, Inchiriem Auto Renault Laguna3 2014 motor 1.5 hd manuala 6+1 culoare neagra. -predare si preluare gratuita in Bucuresti; -adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit; -cauciucuri noi de iarna; 35 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com

28. Reparatii instalatii termice, sanitare, electrice solutii adecvate in ceea ce priveste lucrarile de instalatii termice, instalatii sanitare, instalatii electrice, instalatii de gaze si frigotehnice, lucrari de amenajari amenajari interioare (0762.447.379 racconstruct@yahoo.com

21. Inchirieri auto Bucuresti, Rent a Car Bucharest, lux, inchiriem Auto Dacia Sandero an 2017, 0.9, benzina, 5+1 manuala, 10.000 km culoare neagra, predare si preluare gratuita in Bucuresti, adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit, cauciucuri noi, 25 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com

29. Reparatii tv, lcd, led, masini de spalat, centrale termice, sisteme audio video, sisteme supraveghere, laptopuri si calculatoare la domiciliul clientului sau la laborator. Preturi minime si garantie, 1 L; (0764.881.906 hristuciprian@yahoo.com

22. Inchirieri Auto Bucuresti, Rent a Car Bucharest, lux, inchiriem auto Peugeot 207+ an 2014 motor 1.4 benzina 20.000 km culoare rosie. Predare si preluare gratuita in Bucuresti, adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit , cauciucuri noi de iarna, 30 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com

27. Reparatii frigidere Bucuresti, ne

30. Service frigidere combine frigorifice,

congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48 31. Service Reparatii masini de spalat

si aragaze CMC Service Expert. Bucuresti .Service-reparatii masini de spalat Indesit, whirlpool, Ardo, Zanussi, Electrolux, Service-reparatii masini de spalat vase Whirlpool, Indesit, Servicereparatii aragaze Indesit, Ariston, (0729.563.337 cmcserviceexpert@yahoo.it

32. Tapiter execut reparatii de canapele, fotolii, scaune, coltare, capitonaj si huse la domiciliul clientului, firme; (0745.989.296

23. Inchirieri auto, rent a car Bucharest, lux, inchiriem auto Toyota Rav4, motor 2.0 Diesel, 80.000 km, cutie manuala 6+1, 4x4, culoare neagra.Predare si preluare gratuita in Bucuresti, adaugare sofer suplimentar pe contract gratuit. 55 {; (0786.802.323 rent.topservice@gmail.com 24. Mobila si tapiserie, transport

gratuit Sifoniere 2, 3 usi, comode, dormitoare, paturi, bucatarii, canapele din stoc si la comanda. Disponibile pe mai multe culori. Facebook: Magazin de mobila Poiana Campina (0720.721.712/ 0734.164.644 pascuaugustin@yahoo.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


6

19 martie 2018

4

PRESTÅRI SERVICII 25. Mutari in toata tara prestam servicii de transport cu masini de diferite volume, manipulare, infoliere, montaj mobila. Programul nostru de lucru este de l-d, in intervalul orar 07-22,00.Transportam marfa,marfuri g. (0721.654.085 contact@transportmobilasibagaje.ro 26. Mutari locuinte si sedii de firma

prestam servicii de mutari A-Z. Asiguram infoliere, montaj, manipulare, marfa asigurata.Programul nostru de lucru este l-d. 09-21:00. 1 L; (0720.115.849

Mutari mobilier apartamente 1-4 camere, relocari, demontare, montare, manipulare, ambalare la cerere, tamplar propriu, echipa tanara 4 baieti, camion 5T. Experienta, profesionalism. Iulia Bucur (0762.676.751/ 0762.676.750 27.

28. Mutari, transport mobila,

depozitare, debarasare. Oferim servicii de mutari, transport mobilier si relocari de apartamente, sedii de firma. Oferim depozitare in Bucuresti. Manipulare mobila, impachetare, despachetare, demontare/remontare, curatenie. 30 L; (0745.100.101/ 0745.100.101 romania@premiermoving.ro 29. Oferta pret fix 100 lei in Bucuresti si

Ilfov, mutari de orice fel sau transporturi cu duba+sofer si echipa la cerere in Buc sau in provincie cu program si sambata sau duminica, telefon; 100 L; (0724.449.415 30. Posesor autoutilitare transport cu

dube 3,5T efectuez transport in Bucuresti si Romania ieftin. Transport orice fel de marfa, mobila, bagaje, electrocasnice, saci haine, flori, sau orice alta marfa ce necesita transport si manipulare, 50 L; (0784.000.183 mihaidum77@yahoo.com 31. Pret mai mic nu exista, servicii de

transport in Bucuresti sau in tara.Transport moloz, gunoaie, diverse pana in 3,5 tone la preturi negociabile. In caz de nevoie asigur si oameni de incarcaredescarcare; 50 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

Tractari auto 24 din 24, Bucuresti, Ilfov si in tara. Cele mai mici preturi0784071879 (0784.071.879

32.

33. Tractari auto non-stop la preturi

avantajoase. Bucuresti. Romania

34. Transport marfa sau transport

mobila in regim de taxi in Bucuresti, astfel in maxim 60 minute de la primirea solicitarii, va punem la dispozitie dube de 3,5 t cu personalul aferent, sunati, program nonstop, 100 L; (0786.559.977 comenzi@transportbagaje.ro www.transportbagaje.ro 35. Transport ofer servicii de transport

oriunde in Bucuresti sau in tara.Transport moloz, gunoaie, diverse pana in 3, tone 150,00 Ron. In caz de nevoie asigur si oameni de incarcare- descarcare, 30 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 36. Transport absolut oriunde oricand

+ echipa incarcare, transport si mutari 80-120 lei Bucuresti dar si in provincie, pret fix 1 leu/km, avem program si sambata sau duminica 80 L; (0732.223.578 transportmutarirelocari@gmail.com

Transport agregate balastiera, nisip balastru, piatra, margaritar, refuz de ciur, pamant vegetal. Ridic moloz, mobila veche, Bucuresti, Ilfov0784071879 (0784.071.879

37.

38. Transport diverse Asiguram trans-

port mobila, in Bucuresti sau in orice localitate. (0720.259.702 cataneagu33@gmail.com

39. Transport diverse, zi de zi, marfa si

mobilier, electrocasnice, diverse tocarie, asigur la orice adresa din Bucuresti in timp util si costuri reduse, ofer seriozitate si asigur personal pt. incarcare. (0720.259.702 cataneagu33@gmail.com

40. Transport ieftin de marfa cu duba sau papuc, transport accesibil Buc. Pret de la 50 Lei cursa papuc sau de la 75 Lei duba. Ex: mobilier, bagaje, mat. constructii, etc. La cerere manipulare.Daca am tel inchis rog sms si sun în cateva minute. 50 L; (0722.851.823 Dandubapapuc@yahoo.com 41. Transport intern si international,

transport marfa intern si international, mutari mobila, preturi negociabile, posibilitate facturare sau cautam contract colaborare. Dimensiuni incarcare 4,3 m lungime 1,94 inaltime si 1,70 latime; (0765.189.874 Dennylexexclusiv.srl@gmail.com 42. Transport la pretul cel mai mic, transport obiecte voluminoase, orice tip de marfa vitrine, utilaje grele, aparate cafea orice cu masini dotate cu lift hidraulic si personal cu experienta. Transport porcul de Craciun, 30 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 43. Transport marfa intern sau interna-

tional Dacia Papuc 2 locuri sau 4 mc volum util tarif 0.7 Lei / km sau duba 3.5 tone volum util 9 mc tarif 0.8 Lei / km separat contracost avem incarcare descarcare servicii rapide cu doi soferi express 80 L; (0766.642.507 44. Transport marfa si mobila ieftin,

transport zilnic si in weekend marfa, mobila, bagaje, haine, diverse obiecte personale transport in Bucuresti si in tara preturi in functie de volum, tarif Bucuresti 50-150 lei, tara 1-2,5 lei pe km, 1 L; (0725.131.703 mereumotor@yahoo.com 45. Transport marfa, duba 3,5 t, volum

17 metrii cubi, intern extern. Asigur factura, decont. (0722.715.339

48. Transport marfa, mobila, moloz, obiecte voluminoase, Nu ai cu ce sa transporti porcul pentru Craciunul asta, Eu sunt solutia,transport, mutari/ evacuari, transport marfa. Mutari din apartamente sau case. Evacuam moloz, tocarie veche mobila 60 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 49. Transport marfa, mobila, moloz,

obiecte voluminoase, va mutam din casele dumneavoastra fara sa aveti dureri de cap oricand chiar si in zile de sarbatoare la cel mai rapid si eficient mod. Obiecte fragile, frigidere, canapele, calorifere 30 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 50. Transport mobila bagaje, electrocasnice, canapele, etc. La cerere, asiguram servicii de manipulare, infoliere, montaj mobila. Program L-D 09-21:00, 50 L; (0729.694.800 51. Transport mobila 7 zile/7, transport

mobila in Bucuresti si alte orase. Optional, asiguram servicii de manipulare si montaj. 50 L; (0737.178.195

Transport mobila marfa in Bucuresti si tara, oferim servicii de transport marfa mobila mobilier bagaje relocari atv, motociclete, materiale de constructii. Bucuresti si in provincie. Preturi de la 100 Lei. Oferim factura (0732.548.835

52.

53. Transport mobila si in weekend. Asiguram servicii de mutari mobila ,transport marfa,etc. Dispunem de autoutilitare de diferite volume 3-24mc, si personal bine instruit. Program de lucru 09-21, l-d. 50 L; (0735.534.488 54. Transport mobila si marfa ,cu

manipulare Transport mobila si marfuri generale cu manipulare inclusa ,la pretul de 120lei/ora. Program si in weekend. Sunati in fiecare zi pana la orele 22,00. 120 L; (0733.896.700 55. Transport mobila, marfa de orice

47. Transport marfa, mobila, bagaje

ieftin, absolut la dispozitia dumneavoastra. Marfa, mobila, bagaje, electrocasnice sau diverse obiecte personale ieftin in Bucuresti si in toata tara la preturi normale. Ofer si rog seriozitate. 1 L; (0748.682.232

1. 1 Mai Symona transsexuala in trata-

ment, transsexuala, in tratament esti un tip care vrea sa fie rasfatat si alintat cu un masaj asa cum n-ai mai avut parte? Este locul ideal pentru domnii care cauta un loc plin de senzualitate, non stop, 300 L; (0730.259.890/ 0765.018.213 2. 1 Mai, zona Obor Colentina, travestita

reala, fara implant de silicon, par natural ofer masaj de relaxare combinat persoanelor care stiu ce vor. Non stop, poze reale, (0730.259.890/ 0765.018.213

3. Abate drumul tau spre o relaxare pla-

cuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat. Vila, lux, aromaterapie, uleiuri aromate, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com www.excessmassage.ro 4. Adina, ofer masaj de relaxare dom-

nilor maturi si educati, Titan metrou, 60 L; (0785.355.791 5. Adina, ofer masaj de relaxare, ter-

apeutic, disfunctia erectila, punctul VC6, oceanul energiei, sedinta 90 min/175 lei. Luni-sambata 10:00-20:00. Happy-Hour 10:00-13:00/60 min. 150 lei, 175 L; (0720.377.471 6. Adriana doamna eleganta, ofer masaj de relaxare pe tot corpul la domiciliu meu. Discretie si igiena.Nu se ofer? companie intima, (0735.621.301 7. Aer conditionat instalare, reamplasari,

reparatii, incarcari freon orice tip de aparat; (0727.217.717

8. Aida, doamna matura, 40 de ani, ofer

masaj de relaxare, detalii la tel., zona Dristor, Kaufland, 50 L; (0724.164.656 9. Ajutor bucatar, Bazaar Gastrolounge

angajam ajutor bucatar cu experienta, oferim seriozitate, venit motivant si multe alte beneficii. Locatia se afla in centrul istoric; (0721.200.050/ 0721.200.050 CONTACT@THEBAZAAR.RO

fel, mutari mobila oriunde in Bucuresti si in tara, la cerere asiguram montare demontare mobila, incarcare, descarcare dim auto lung. 4,20 inaltime 2,30 latime 2,15 (0761.022.164/ 0774.458.104 nelualbastrelu@yahoo.com

10. Alecxya, buna sunt bruneta, am 20

56. Transport mobila, marfa, diverse. Mutari, foarte ieftin; (0771.039.163

11. Alexa, noua in zona, masaj de calitate pt domnii care se respecta si stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L; (0732.721.047

57. Transport mobila, moloz, veche,

nefolosibila, electrocasnice. Asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432 58. Transport moloz si mobila de aruncat. la pretul de 5lei/ sac. Transport mobila veche la groapa de gunoi. 5 L; (0722.768.555 59. Transport moloz, gunoaie, marfa, paleti, mobila, bagaje agregate balastiera, zapada.Oriunde in tara.Seriozitate si omenie. 30 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 60. Transport mutari mobila sedii firma,

auto 3,5 T, personal incarcare la cerere. 24/24, 50 L; (0770.870.235

61. Transport national masina 3.5 tone

cu lift, frigorific, oferim transport la tarife avantajoase la nivel national. Autoutilitarele dotate cu lift hidraulic pentru o incarcare rapida si instalatii de racire, transport seifuri, ATM-uri, de/montare mobilier. 100 L; (0771.610.853 peroate@yahoo.com

62. Transport national masina 3.5 tone

cu lift, oferim transport la tarife avantajoase la nivel national.Autoutilitarele sunt dotate cu lift hidraulic pentru o incarcare rapida si instalatii de racire pentru transporturi speciale. 100 L; (0722.564.252 cristian_toporan1407@yahoo.com 63. Transport obiectiv, voluminoase,

orice tip de marfa, vitrine, canapele, obiecte fragile, frigidere; (0763.773.746 64. Transport orice tip de marfa, pale-

tat sau vrac, materiale de constructii, ob. voluminoase precum piane, bancomate sau echipamente IT de mari dimenisuni oriunde in tara. Efectuam relocari complete atat pt. locuinte si companii. 1 L; (0780.600.100 comenzi@bucurestitransport.ro www.bucuresti-transport.ro 65. Transport persoane Bucuresti Germania, Anglia, Ester Tours va ofera transport de persoane Bucuresti in Germania si Anglia cu autocare si microbuze moderne zilnic direct pana la adresa de destinatie. Pt rezervari contactatine; 1 {; (0773.908.912 office@estertours.ro 66. Transport persoane/ colete oriunde

in tara, sofer personal cu auto propriu (Opel Insignia Cosmo 200 CP Biturbo) scaune piele incalzire ?i racire scaune fata, priza 230 v spate, portbagaj 530 l, efectuez la comanda transporturi private (0746.097.005 Emilian@bostenaru.ro 67. Transport Romania Olanda Belgia

Germania Curse regulate cu autoutilitare de 3,5t in regim de grupaj sau exclusive. Transport bagaje, colete, mobila, electrocasnice, biciclete, motociclete, (0745.024.750 fts.freight@gmail.com 68. Transport rutier, aerian, feroviar, maritim Mutari interne si internationale, relocari interne si internationale. Transport animale vii de companie, inclusiv pesti. Impachetari speciale obiecte de arta, antichitati, tablouri (0734.170.165 office@priorititransport.com 69. Transport, abilitate acum la transport indiferent de timpul zilei sau de vremea de afara, cu dube si camioane cu lift ce ridica 800 kg, contactati-ne, prog. non stop, transportam marfa, mobila, electrocasnice, pianine, piane, 1 L; (0733.688.274 comenzi@transportmutari-bucuresti.ro

Transport, mutari mobilier, apartamente 1-4 camere, case, vile. Montam si demontam absolut orice tip de mobila. Experienta 13 ani, camion 25 m3. Iulia Bucur. (0762.676.751/ 0762.676.750 70.

71. Transport. Dorim sa te muti cu tot cu bagaje, mobila, plante etc. Satisfactia clientilor este cel mai important aspect pe care vrem sa-l indeplinim. Transport obiectiv, voluminoase, orice tip de marfa, vitrine, canapele, obiecte fragile, frigidere; (0763.773.746 72. Transportam orice, oricand, oriunde, casa de expediti. Transport mobila si marfa in Bucuresti si in tara. www.transportmarfuri.net (0767.633.147/ 0768.293.961

46. Transport marfa, mobila, alimente,

gunoaie prioritatea noastra nr. 1 este sa te ajutam sa te muti cu tot cu bagaje, mobila, plante, vitrine, canapele, obiecte fragile, frigidere, cu masini dotate cu lift.Ne intelegem noi la pret. 30 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

Servicii diverse

Întreprinzåtori alte domenii CURATAM SI INTRETINEM SCARI DE BLOC (GUNOI, CURATAM GRAFFITI), SPATII VERZI. WWW.PIK.RO; (0720.616.096 1.

ani, inaltime 160, greutate 50 kg, ofer masaj de relexare domnilor generosi cu bun simt, va astept la mine in locatie, pozele sunt reale 100%. Dristor. 70 L; (0738.143.758/ 0733.169.730

12. Alexandra 34 satena, matura te astept la mine in locatie pentru un masaj de relaxare. Ofer si cer seriozitate. Zona Berceni, Piata Sudului 60 L; (0784.329.838 13. Alexandra, tehnician maseur, efectuez masaj profesional terapeutic si intretinere corporala (masaj de relaxare, tonifiere, reflexogen, sportiv, medical) in locatia mea situata central. Program L-S intre orele 12:00-20:00; (0728.847.244 14. Alexia bruneta reala, selectiv? 20 de

35. Andreea, blonda cu poze reale 100

%, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si foarte dulce te astept la un masaj, suna-ma, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

36. Andreea, blonda cu poze reale 27 de ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; (0761.002.526 37. Andreea, blonda cu poze reale facute in apartament iti ofer un masaj ce te duce pe culmile fericirii, vino langa o domnisoara care stie ce doresti, sunama, un telefon ne desparte, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526 38. Andreea, Blonda, cu poze reale, 27 de ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare zona Zepter, 40 L; (0761.002.526 39. Andreea, esti obosit sau stresat vino la mine pentru clipe unice alaturi de o blonda cu poze reale, 27 de ani mai multe detalii la telefon, zona Zepter 40 L; (0761.002.526 40. Andreea, o blonda cu poze reale te

astept pe tine, domn generos, la un masaj suna-ma, sigur vei reveni, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526

41. Andreea, 29 ani, ofer masaj de relaxare, la domiciliul meu, locul perfect pt tine, clipe de liniste, relaxare absoluta si atmosfera placuta, poze reale. Mai multe detalii la tel. 60 L; (0764.093.732 42. Andreea, bruneta cu mult bun simt,

calma si rabdatoare ofer masaj de relaxare si tonifiere. Mai multe detalii la tel., Drumul Taberei, 100 L; (0761.622.032

43. Antonia 24 de ani, bruneta slim te

astept sa te bucuri de un masaj de relaxare plin de surprize placute, zona Stefan cel Mare, langa metrou. 80 L; (0726.470.535

44. Antrenoare fitness, 2, te asteapta

la antrenament. Vino sa te antrenezi cu noi intr-o locatie de lux in zona centrala cu o igiena maxima, iti putem oferi ceva de baut din partea casei si un masaj de vis. Te astept sa ne cunosti, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com 45. Atestat masaj terapeutic profesion-

106. Doamna matura ofer masaj de relaxare domnilor educati si seriosi la domiciliul meu. pentru mai multe detalii contactati 100 L; (0720.644.662

71. Brunetica, buna sunt noua in locatie te astept in locatia mea curata pt un masaj de relaxare si pt a petrece cateva clipe de neuitat, te astept pt mai multe detalii suna ma, 60 L; (0736.058.198 72. Bucura-te de un masaj profesional,

calitate, relaxare, tonif-sportiv, cervical, shiatsu, presopunctura, reflexo, aparate performante de recuperare medicala si de slabit, sauna, ultrasunete, RF, galvanic, curat, merita. Nu sex. Crangasi. 130 L; (0731.515.140

73. Buna eu sunt Adriana, am 24 ani si ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bune maniere. Mai multe detalii la tel. 50 L; (0733.095.809/ 0733.095.809 yanisgabrielbos@gmail.com 74. Buna eu sunt Diana Am 35 ani si ofer masaj de relaxare domniilor generosi si cu bune maniere, mai multe detalii la nr, 50 L; (0729.387.539 75. Buna, Am 35 ani, ofer domnilor

maturi masaj de relaxare pe tot corpul, astept domni discreti si cu bun simt asa ca si mine. Lacul Tei cu Teiul Doamnei; 100 L; (0737.204.863 76. Buna, eu sunt Adriana si ofer masaj

de relaxare domnilor generosi, cu bune maniere. Mai multe detalii la tel. 50 L; (0729.354.592/ 0729.354.592 yanisgabrielbos@gmail.com

77. Buna, eu sunt Adriana, am 24 ani si ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bune maniere, mai multe detalii la tel. 50 L; (0733.095.809/ 0733.095.809 yanisgabrielbos@gmail.com 78. Buna, eu sunt Diana Am 35 ani si ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bune maniere mai multe detalii la nr., 50 L; (0733.095.809 yanisgabrielbos@gmail.com

46. Atestat profesional pe masa din

80. Catalina 47 ani draguta ofer masaj

poze, pe Vitan colt cu M. Bravu, civilizat, servicii complete de masaj. Ma adresez persoanelor pretentioase ce apreciaza calitatea. Relax, rasfat si sanatate. Cititi si detaliile. Nu sex, 150 L; (0752.521.730/ 0752.521.730 47. Atestat, masaj terapeutic profesion-

al, general de relaxare reechilibrant, drenaj limfatic, presopunctura si terapii alternative 100 L, reflexoterapie, sedinta completa 1h 30, 150 L pe masa masaj, aromaterapie, Eminescu, Mosilor; (0724.898.065

15. Alexia, bruneta, 1,60 m, 20 ani, te

49. Berceni, bdul Alexandru Obregia,

Unirii, Bd. Coposu. Program 7.00 -18.00, 50 L; (0769.822.691

70. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon. 50 L; (0765.580.679

79. Bunaa, eu sunt Natasa am 20 ani si ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bune maniere mai multe detalii la nr., (0729.384.116 yanisgabrielbos@gmail.com

48. Aura , 31 ani, la mine, noua in zona,

16. Alice fara graba, masaj de relaxare,

105. Doamna matura efectuez masaj de

al/ general de relaxare reechilibrant, drenaj limfatic, presopunctura si terapii alternative 100 L+ reflexoterapie, sedinta completa 1h 30/150 L, pe masa masaj, aer conditionat, Eminescu Mosilor 10-21 (0724.898.065

ani dornica de experiente noi iti ofer diverse tipuri de masaj corporal intr-un ambient deosebit domnilor pretentios care apreciaza calitatea. Zona centrala. 60 L; (0738.143.758/ 0734.047.945

astept la mine pentru un masaj de relaxare intr-un ambient placut zona Dristor vs Kaufland. 70 L; (0738.143.758

69. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon, 50 L; (0765.580.679

masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei ap. de Obor 70 L; (0744.876.225

bloc stradal, tu alegi cat platesti, 60 lei masaj 100 lei, ora 120 lei, sunt timida, romantica, te astept cu placere, poti veni si acum, sunt pregatita pentru tine, am 25 ani draguta, imi place ce iti ofer 60 L; (0749.494.562

domnilor generosi, seriosi care doresc discretie, va asteapta o doamna care stie ce vrea locatie Militari Uverturii Teatru Masca. 50 L; (0731.045.645/ 0724.605.269 81. Columbianca noua pe site, zona Dr. Taberei. Ofer masaj de relaxare si intetinere corporala, te astept la mine, program 14-22, 100 L; (0760.715.736 82. Cristina, blonda draguta, 28 de ani,

ofer masaj de relaxare domnilor in locatia mea situata pe bulevardul Iuliu Maniu (Apusului) Militari. 60 L; (0734.195.421 83. Cristina, bruneta ofer masaj de

relaxare, zona Rond Alba Iulia. 100 L; (0733.257.218 84. Cristina, 30 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, Zona piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 85. Cuplu casatorit, masaj de relaxare, ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.; (0723.424.793

relaxare. Acest masaj va permite sa va abandona?i unei forme de placere cu care nu sunteti obisnuit. Masajul dureaza o ora si costa 150 lei, 100 L; (0733.859.509

107. Doamna matura ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, discretie si intimitate. Zona Pantelimon, Delfinului, 40 L; (0727.512.037 108. Doamna matura, Deea 38 ani, sociabila si selectiva te astept sa petrecem cateva momente in compania unui masaj de relaxare zona Goga/ Vitan; 60 L; (0733.261.723 109. Doamna matura, o bruneta draguta

cu bun simt, te astept sa ne cunoastem, sa iti pot oferi masajul mult dorit de tine dar fara graba. Unirii, I speak English, 100 L; (0723.991.795

110. Doamna matura, Ana, ofer masaj terapeutic: disfunctia erectila, punctul VC6, oceanul energiei situat sub ombilic, 90 min/175 ron, luni - vineri 16:00-21:00, sambata 12:00-18:00. Happy-hour 16:3017:30/150 ron. 175 L; (0770.847.221 111. Doamna singura, 44 ani, ofer

masaj de relaxare, zona centrala, 70 L; (0768.037.948 112. Doamna singura, sociabila fizic pla-

cut o fire linistita discreta si rabdatoare cu experienta in masaj terapeutic depun pasiune in ceea ce fac d-lor manierati si educati, detalii la telefon, Militari, 50 L; (0737.218.736 113. Doamna, 33 ani, ofer masaj, selec-

tiva, ofer masaj de relaxare-intretinere corporala, lux, central, discretie asigurata, seriozitate maxima, igiena garantata. Relatii suplimentare la telefon, 150 L; (0731.632.844 cautcolega@yahoo.com 114. DOAMNA, 45 de ani, ofer masaj de

relaxare si terapeutic la domiciliul meu. Igiena si discretie maxima; (0730.920.166

115. Doamna, Sara manierata, matura,

stilata, te invit in locatie curata si discreta pentru masaj terapeutic sedinte de dominare. Mai multe detalii la tel. 80 L; (0735.026.104/ 0760.716.483 116. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la

119. Dristor 2 metrou, buna, sunt Nikol, o tanara frumoasa, te invit in locatia mea pentru un masaj de relaxare, poze reale 100%, noua pe site, mai multe detalii la telefon, 70 L; (0736.277.258 120. Dristor, noua pe site, 1 65, 45 kg,

te invit la mine pentru un masaj de relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxima, mai multe detalii tel., 100 L; (0761.740.301

121. Dristor, noua pe site, Alexandra 20

19. Alina, te astept la un masaj de

52. Berceni, Mariana ofer masaj de

124. Drumul.Taberei, ofer masaj de

relaxare domnilor seriosi si discreti. Garantez revenirea; (0733.145.064

88. Daniela 25, blonda, ofer masaj, dis-

cretie, igiena. Ptr mai multe detalii contacte ma. Dristor, 50 L; (0737.750.980

relaxare, curatenie si discretie. Poze reale; 40 L; (0738.178.636/ 0738.178.637

53. Berceni, Mariana, ofer masaj de

89. Darya, doamna matura te astept pe

125. Eleganta si rafinament, doamna

terapeutic profesional, tonifiere si intretinere corporala. Zona Dristor, Kaufland. Program 9.00-20.00, 50 L; (0763.978.947 21. Alina, am revenit Bruneta draguta,

simpatica comunicativa atenta la dorintele tale 28 de ani, 1.70, 58 kg iti pot oferi clipe de neuitat in locatia mea Dristor, Kaufland, te astept sa ne cunoastem, 50 L; (0737.049.440 22. Amalia, 29 de ani sunt o bruneta

relaxare domnilor seriosi si discreti, garantez revenirea; (0733.145.064

54. Bianca ofer masaj de relaxare la

domiciliul meu zona Delfinului Pantelimon 40 L; (0727.512.037

55. Bianka, 35 ani, poze reale 100%,

ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. (0746.532.027

rabdatoare, pozele imi apartin, te astept la mine in locatie sa iti ofer masaj de relaxare intr-un cadru intim si curat, discretie si seriozitate. Dristor Baba Novac, 50 L; (0760.746.468

56. Blonda singura intr-o locatie intima, curata, central, ofer masaj de relaxare chiar si pe masa de masaj domnilor care se respecta si aprecieaza calitatea, discretia, 200 L; (0730.283.576

23. Ana, doamna matura, 35 ani, ofer

57. Blonda matura ofer masaj de

masaj de relaxare la domiciliul meu, poze reale. Zona Dristor, Baba Novac, program 10-17, 50 L; (0725.044.235 24. Anays, poze cu 100% reale, Dristor

19 ani, masaj, 60 L; (0769.942.956

25. Andra - Militari Residence - Incall

and outcall Dulce, pasionala si deschisa la lucruri noi, te astept sa ma descoperi. Ofer masaj de relaxare la domiciliul meu sau la hotel. Mai multe detalii la telefon. Poze reale si recente. Discretie si igiena. 100 L; (0742.551.369 andra.bucharest.escort@gmail.com 26. Andreea 29 ani. Ofer masaj de

relaxare domnilor generosi la domiciliul meu. Zona Kaufland Obor, mai multe detalii la tel., poze reale 100% 70 L; (0754.501.294 27. Andreea Blonda 27 de ani cu poze

reale te astept la mine pentru un masaj ce iti va indeplini toate dorintele mai multe detalii la telefon zona Mall Vitan 40 L; (0761.002.526 28. Andreea blonda cu poze reale 27 de ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter 40 L; (0761.002.526 29. Andreea 32, te astept la mine in

locatie pentru a ti oferi cateva momente de relaxare prin diferite tipuri de masaj. Cer si ofer seriozitate. Berceni; 60 L; (0738.430.434 30. Andreea 35 ani, draguta, sociabila

te astept pentru un masaj de relaxare discretie zona Octavian, Goga, 60 L; (0730.754.260

31. Andreea am revenit respectuoasa si

foarte rabdatoare, ofer masaj de relaxare in cele mai bune conditii de igiena si discretie. Titan bld Theodor Pallady 80 L; (0723.192.086 32. Andreea, 1.70 m, 55 kg, ofer masaj

terapeutic si de relaxare, pentru mai multe detalii, astept tel. tau. Zona Dristor Kaufland, 50 L; (0734.522.735 33. Andreea, blonda 27 de ani 1.65 cu

58 kg, te astept pe tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la tel. zona Zepter 40 L; (0761.002.526 34. Andreea, blonda cu poze reale 100

%, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si foarte dulce te astept la un masaj, suna-ma, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

matura ofer masaj de relaxare la mine acasa o locatie discreta si luxoasa, deschisa laorice pretentie zona Alba Iulia 200 L; (0732.568.399

90. Denisa, noua in zona sunt o roscata

126. Epilare inghinala pt. barbati care

91. Dessiree Masaj a creat pentru tine

un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com www.dessireemasaj.ro

relaxare, discretie, intimitate. Igiena asigurata. Armonia oferita o sa va ajute sa simtiti adevarata placere a masajului, 150 L; (0725.326.208 cautcolega@yahoo.com

92. Diana, 35 ani, singura, bruneta finu-

58. Blonda matura, draguta si discreta,

93. Diana, noua in zona, visele tale pot

1 67 m,60 kg, ofer masaj de relaxare domnilor manierati si generosi. Te astept la mine acasa intr-un ambient deosebit in zona Drumul Taberei ,Favorit. Cer si ofer discretie si igiena; 100 L; (0723.040.088 59. Blonda, masaj de relaxare prin pro-

ceduri de alinare a starilor de disconfort pe punctele reflexogene de pe suprafata corpului in stadii incipiente. Manevrele efectuate bland, 100 L; (0726.508.066 60. Bruneta 28 ani, ofer masaj terapeu-

tic de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate. 300 L; (0732.834.602 61. Bruneta 28 ofer masaj de relaxare

la domiciliul meu pentru detalii suna-ma, Dristor, Kaufland, 50 L; (0735.732.192 62. Bruneta 31 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii sunama. Zona piata Muncii; 100 L; (0737.184.035 63. Bruneta ofer masaj de relaxare domnilor generosi. Ma deplasez. Poze reale. Mai multe detalii la telefon, 150 L; (0769.768.088 64. Bruneta 30 ani iti ofer masaj de

relaxare intr-un ambient placut, poze reale, discretie si seriozitate, Dristor, Baba Novac. 50 L; (0764.292.336 65. Bruneta frumoasa Berceni, ofer

masaj de relaxare, boody, creme si uleiuri aromate, igiena maxima, deplasari doar hotel, locatie intersectia Luica cu Giurgiu Dedeman, 60 L; (0721.625.812 66. Bruneta reala Daca vrei sa uiti de monotonia si stresul de zi cu zi te astept la mine. Cel mai bun masaj 100%, 50 L; (0731.602.173 67. Bruneta, 31 ani ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu. Zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 68. Bruneta, 27 ani, iti pot oferi un masaj de relaxare si tonifiere de cea mai buna calitate, alaturi de o maseuza frumoasa, atenta la dorintele tale. Locatie curata si discretie maxima, zona Drumul Taberei sector 6 50 L; (0734.531.946

123. Drumul Taberei, ofer masaj de relaxare, curatenie si discretie 40 L; (0738.178.636/ 0738.178.637

tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la telefon, zona Zepter. 50 L; (0763.154.254

tanara si frumoasa, 1,72 inaltime, varsta 20 ani, dispusa sa ti ofer un masaj placut si relaxant. Promit sa nu te dezamagesc. 80 L; (0731.403.624

ta, dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare totala super calitate, zona Piata Munci Decebal, 100 L; (0769.857.366

deveni realitate, doar alaturi de mine poti sa te bucuri de un masaj foarte bine executat, zona Stefan cel Mare langa metrou, singura in locatie, poze reale 80 L; (0799.633.655 94. Diana. Buna eu sunt Diana am 35

ani si ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bune maniere mai multe detali la nr: 50 L; (0729.387.539 yanisgabrielbos@gmail.com 95. Doamna casatorita, stilata, masaj de

relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel.; (0722.966.960 96. Doamna fac masaj terapeutic;

(0735.670.953

97. Doamna noua in zona Dristor, ofer

masaj de relaxare la domiciliul meu. Discretie si seriozitate. Poze reale; 50 L; (0727.199.458 98. Doamna ofer masaj de relaxare

domnilor seriosi si cu bun simt la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, 120 L; (0723.709.726 99. Doamna ofer masaj de relaxare si intretinere, corporala zona Obor, Mosilor. 50 L; (0730.951.575 100. Doamna simpatica, 33 de ani, te

astept la mine sa ne cunoastem, la domiciliul meu curat si discret in spate la hotel ibis, grivitei, sector 1 70 L; (0736.943.695 101. Doamna singura, o fire placuta,

comunicativa si discreta ofer masaj de relaxare d-lor generosi si cu bun simt, depun pasiune in ceea ce fac, detalii la telefon. Militari, 50 L; (0737.218.736 102. Doamna 31, Berceni, bruneta, ofer

masaj de relaxare totala creme si uleiuri parfumate, igiena, discretie, intersectia Luica cu Giurgiu, 60 L; (0728.592.914 103. Doamna 53, discreta si manierata,

ofer masaj de relaxare. Zona Pantelimon, 60 L; (0732.074.954 104. Doamna 53, tandra si manierata,

ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon, Delfinului 60 L; (0732.074.954

142. La tine sau la hotel Cristina, la tine sau la hotel 27 ani, 1.65 57 kg execut masaj de relaxare numai domnilor seriosi si hotarati, pt mai multe detalii nu ezitati sa ma contactati, 300 L; (0765.346.973 143. La tine sau la hotel Diana, am 28 de

ani, 1.60 m, 55 kg. Ofer masaj de relaxare si de tonifiere. Pozele sunt 100% reale 300 L; (0737.482.822

144. La tine sau la hotel, Selena, 21 de

ani, 1,70 m, 51 kg, ofer masaj de relaxare si tonifiere. Pozele sunt reale 100%, 300 L; (0799.237.123

145. Laura 23 ani, bruneta reala 100%,

bruneta inalta, 23 de ani, ofer masaj terapeutic, de relaxare, body masaj, domnilor manierati intr-un cadru discret. Daca stii sa apreciezi calitatea si bunul simt, astept sa ma contactezi, 200 L; (0723.426.681 146. Laura Unirii noua in Bucuresti, selectiva ofer masaj de relaxare domnilor manierati intr-o ambianta placuta si discreta. Servicii ireprosabile. Educata si amabila 80 L; (0729.355.247 147. Loc de pierdut timpul Daca esti plic-

tisit sau in cautare de ceva nou te asteptam la noi, (0742.427.695

148. Lory am revenit, lasa-te surprins de

arta masajului in compania mea la domiciliul meu intr-un cadru intim si discretie. Detalii suplimentare la tel. Titan bld Theodor Pallady, 80 L; (0720.649.896

151. Mara masaj relaxare, tonifiere, reflexo la domiciliul meu, discretie 100 L; (0752.830.023 antonia0000@yahoo.com

18. Alina Eroii Revolutiei, varsta 42, ingrijita 1,70, 50 kg. Ofer masaj de relaxare domnilor la domiciliul meu in Eroii Revolutiei, 60 L; (0767.083.861

20. Alina, 28 de ani iti pot oferi masaj

141. La tine sau hotel, Andreea, 21 de ani, noua pe site. Draguta, sociabila. Ofer masaj de relaxare de buna calitate. Pt mai multe detalii la telefon. 150 L; (0722.116.386

118. Domnita, miniona matura, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, ambient placut, discretie totala 120 l ora, detalii tel. Zona Unirii, Horoscop, 50 l, 50 L; (0734.323.084/ 0767.823.794

21 de ani roscata cu ochi caprui ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite. Poze reale 150 lei ora. Nu raspund la numar privat. Cer si ofer discretie. Aer conditionat. 100 L; (0761.049.966

relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Discretie maxima, Unirii-Zepter, 40 L; (0758.279.994

140. La mine tine hotel, I speak english, Anays ma deplasez, bruneta frumoasa si eleganta 24 ani, ofer masaj domnilor interesati sa petreaca clipe de neuitat in compania unei domnisoare superbe, nu lucrez cu poze false, 100 L; (0762.342.118

150. Mama si fiica, finute si dragute asteptam domni manierati la un masaj de relaxare la patru maini cu uleiuri si creme speciale la domiciliul nostru discret si curat. Unirii-Zepter. 200 L; (0723.733.144

122. Drumul Taberei ofer masaj de relaxare, seriozitate, mai multe detalii la telefon. Poze reale 40 L; (0723.900.774

51. Berceni, Lidl, noua in zona. Tanara

30 de ani ofer masaj terapeutic si de relaxare, locatie zona Dristor Camil Ressu. 60 L; (0720.522.833

117. Domnisoara simtul umorului si bun simt te astept intr-o locatie civilizata si curata, zona Mall Vitan, luni-vineri 1019. Oferta de servicii: Masaj de relaxare, cervical, lombar, sportiv si reflexogen 100 L; (0729.362.323/ 0730.733.289

87. Cupluri, masaj pentru cupluri, desfatarea simturilor. Masajul la cuplu la Noblesse Unic Massage & Spa in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Avem si spa jacuzzi sauna, 300 L; (0727.148.861 www.privatemassage.ro

ofer masaj de relaxare in locatia mea, bruneta senzuala cu ochii verzi, 20 ani, ten alb, zona Universitate, ultracentral. 50 L; (0738.217.515 davidbiancadaniela27@gmail.com

tanara, 21 de ani, par lung ochi caprui, ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite, in locatia mea de lux. Poze reale; 100 L; (0761.049.966

139. La mine sau la tine, Dristor, blonda

149. Lory, buna, Lory, noua in zona ta te

ani, 1 65, 60 kg te invit in compania mea pentru un masaj de relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxima, mai multe detalii tef., 60 L; (0769.164.892

50. Berceni, Lidl, Kamy, noua in zona

tiva, 24 de ani, ofer diverse tipuri de masaj corporal intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, 100 L; (0799.334.470

dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profesional de relaxare, cervical, lombar. Mosilor-Obor. Program 14-22. Discretie si igiena. Pret 100 L ora, 100 L; (0727.483.225

86. Cuplu foarte simpatic oferim masaj pentru doamna sau domnisoara. Oferim si recompensa. Asteptam contact pe email; inimacalda@yahoo.com

17. Alice, bruneta reala dulce si sexy,

138. La mine sau la hotel, bruneta selec-

doresc sa isi imbunatateasca aspectul fizic. Zona Titan, zilnic, Betty. Ceara, crema depilatoare, tuns, cum doresti 100 L; (0730.497.949

127. Erika 35 ani, poze reale 100% ofer

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms. 70 L; (0729.753.166

astept sa te bucuri de un masaj de relaxare foarte bine executat, discretie si intimitate, Titan, Salajan, Pallady, 80 L; (0720.649.896

152. Mara, te astept la mine pentru o ora

de relaxare prin arta masajului terapeutic, masaj de relaxare, zona Bd. Burebista, sector 3, 100 L; (0767.629.025 153. Maria, 28 ani, ofer masaj total de

relaxare si tonifiere. Poze reale. 40 L; (0754.709.995 Zona.obor.colentina@gmail.ro

154. Mariana, 47 ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea. Rel. la tel. Berceni; (0732.963.998 155. Mariana, 47 ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea. Rel. la tel. Berceni; (0732.963.998 156. Mary 35 ani Doamna matura ofer masaj de relaxare domnilor generosi intro ambianta curata si linistita, pt detalii la tel. zona Lacul Tei, 100 L; (0787.337.213 157. Mary 35 ani doamna matura ofer masaj de relaxare si intretinere domnilor generosi intr o ambianta deosebita pt mai multe detali suna-ma 100 L; (0787.337.213 158. Mary 35 ani, doamna singura, o fire placuta, comunicativa si discreta ofer masaj de relaxare d-lor generosi si cu bun simt, depun pasiune in ceea ce fac, detalii la telefon 100 L; (0787.337.213 159. Mary, 35 ani Doamna matura ofer masaj de relaxare si intretinere cu diferite uleiuri si creme, pt. detaili sunati la tel. zona Lacul Tei, 100 L; (0744.218.264 160. Masaj la mine, tanara 34 de ani, atestat, experienta 5 ani, ofer masaj de relaxare profesional, masaj cervical, lombar, capilar, detin masa de masaj, locatie centrala, vezi harta, discretie, foto reale, 100 L; (0733.529.054 161. Masaj La tine sau la hotel masaj de

128. Eva si Emma, 19 si 21, nou in zona

relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0769.208.929

129. Fete frumoase, cele mai frumoase

162. Masaj somatic, de relaxare, intretinere, sportiv si terapeutic pe masa de masaj. Cer si ofer conditii deosebite de igena. Exclus sex, (0733.293.542

ta, te asteptam. Oferim masaj total, detalii la tel., Unirii. 60 L; (0734.419.830 12 domnisoare in cea mai curata si intima locatie din Bucuresti, ambientul perfect pentru a te relaxa si destinde. Mai sus doar o parte din colege, 140 L; (0727.646.456

130. Fete superbe, locatie de lux multe maseuze dragute si permisive, cu experienta in domeniu, oferim masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa suni. Jacuzzi, free bar. Zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 131. Floreasca doamna sociabila, noua

in zona, masaj de relaxare la domiciliul meu, locatie discreta, curatenie si bun simt, 80/150, 80 L; (0730.975.319

132. Inchiriem incarcatoare telescopice

13 m Tekko Logistik ofera servicii inchiriere si transport incarcatoare telescopice Terex, Manitou, Jcb, Merlo, cu maxim 2500 ore de functionare; brat telescopic de 13 m; sarcina de lucru de 3500 kg (0749.064.848 tekko@tekko.ro 133. Inna, miniona, o doamna cu un car-

acter aparte, matura mereu aceeasi, dar intotdeauna altfel, maseuza cu experienta ofer masaj terapeutic si de relaxare numai la domiciliul meu din zona Dorobanti, (0757.266.841 134. Ioana 32 ani, noua in zona, te

astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare al trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat, Dristor, 60 L; (0731.154.887 135. Ioana noua in zona Dristor singura

163. Masaj tanar prezentabil curat cu atestat si experienta efectuez masaj terapeutic de relaxare intretinere corporala la domicilul dvs al meu. Cer si ofer seriozitate zilnic locatia Alba Iulia (0729.433.215 164. Masaj de calitate la noi sau la hotel,

domnilor care se respecta si care stiu sa aprecieze calitatea. Oferte jacuzzi, oferte hotel, petreceri, free bar, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 165. Masaj de relaxare domnilor seriosi,

zona Ion Mihalache-Turda (0720.144.720

166. Masaj de relaxare cu efect terapeu-

tic si stare de bine, care iti reda energia fizica si psihica. Maseuza, sector 6; (0738.031.064

167. Masaj de relaxare cu efect terapeu-

tic si stare de bine, care iti reda energia fizica si psihica. Maseuza, sector 6; (0738.031.064

168. Masaj de relaxare cu efect terapeu-

tic si stare de bine, care iti reda energia fizica si psihica. Maseuza, sector 6; (0738.031.064

169. Masaj de relaxare fara graba, buna, suntem 2 fete dragute va asteptam intr-o locatie noua, va oferim clipe de neuitat prin masaj de relaxare, (0733.786.467

in locatie ofer masaj de relaxare si clipe de neuitat domnilor generosi si cu bun simt in locatia mea discreta si impecabila te astept sa ne simtim bine impreuna cu lumanari parfumate si lumini, suna-ma, 60 L; (0767.532.407

170. Masaj de relaxare, doamna matura,

136. Karina 34 ani, poze reale 100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland); 70 L; (0755.303.986

171. Masaj de relaxare, domnilor seriosi,

137. Katy, bruneta, dulce si atenta cu tine locatie de lux, ofer masaj complet, garantez igiena si seriozitate. Sunt o persoana sociabila, educata, ma adresez persoanelor cu bun simt, poze reale, 300 L; (0736.137.686 katyblack2016@gmail.com

173. Masaj de relaxare, Marilena blonda

efectuez masaj capilar, facial, cervical, lombar, masajul muschilor fesieri, sportiv, reflexoterapie. Masajul dureaza o ora pe masa de masaj. Igiena si discretie, 150 L; (0730.957.743 Ion Mihalache- Turda; (0720.144.720

172. Masaj de relaxare, Marilena blonda

46 ani, parul lung te astept la mine Berceni; (0763.664.061

46 ani, parul lung, te astept la mine Berceni; (0763.664.061

174. Masaj de relaxare, Marilena, blon-

da, 46, parul lung, te astept la mine. Berceni; (0763.664.061

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

19 martie 2018

LOCURI DE MUNCÅ

PRESTÅRI SERVICII 175. Masaj de relaxare, Marilena, blon-

da, 46, parul lung, te astept la mine. Berceni; (0763.664.061

176. Masaj de relaxare, regenerare. Reflexoterapie, presopunctura, o ora de rasfat prin masaj taoist, pe tot corpul. La tine sau la hotel. Alina 39 ani. 120 L; (0799.655.540 177. Masaj de relaxare, te astept sa te relaxezi la un masaj la domiciliul meu, program 10:00-20:00, programari cu 30 minute inainte, no sex 100 L; (0785.656.225 ana_ana0051@yahoo.com 178. Masaj la tine sau la hotel, buna, sunt Diana, vin la tine pentru a te rasfata cu un masaj deosebit, pentru mai multe detalii la telefon; (0731.536.906 179. Masaj muscular, terapeutic, de relaxare, util pentru atrofia musculara, oboseala cronica, blocaje musculare, suprasolicitarea zonelor musculare prin manevre de frictiune pana la extensii de tractiune. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066 180. Masaj profesional terapeutic, relax,

in Bucuresti maseur profesionist efectuez masaj de relaxare, aromaterapie, terapeutic, reflexoterapie sportiv, cervical, capilar, facial, (70 Lei/ora, (150 Lei 2 ore). Tel: 0743491548 L-D 09:00 23:00, no sex, 70 L; (0743.491.548 fructariancalator@gmail.com 181. Masaj profesional, masaj somatic, de relaxare, reflexogen, terapeutic.Cer si ofer conditii deosebite de igiena, program 10-18, zona Tineretului, pret 100 lei/60 min, 150 L; (0728.535.978

208. Mirela 27 ani, noua in zona si in locatie te astept pe tine domn generos la un masai de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului, in locatia mea discreta si curata Zepter, 50 L; (0725.134.038 209. Mirela, cosmeticiana, Drumul Taberei, ofer masaj de relaxare pt domni manierati si generosi. Program 10:0020:00, 60 lei/30 min, 120 Lei/h. 60 L; (0745.028.362 210. Mirela, scapa de stresul zilnic alegand un masaj de relaxare in compania mea, la domiciliul meu unde domina discretia, igiena si intimitatea. Detalii suplimentare la telefon. Titan. 60 L; (0736.549.922 211. Mona matura, draguta, sociabila, te

astept pt. un masaj de relaxare, in zona Octavian Goga 60 L; (0721.026.251

212. Monica draguta 43 ani ofer masaj

relaxare, discretie, soseaua Pantelimon, cimitirul Armenesc. 60 L; (0726.566.223 213. Monica 33 ani, Bucuresti, poze reale 100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms (0730.947.092 214. MONICA, draguta, 43 de ani, ofer

184. Masaj terapeutic prin manevre de

218. New, bruneta sexy, Parc Sebastian,

187. Masaj total, bd. Unirii, te invit la un

masaj de relaxare si tonifiere, intr-o locatie curata si discreta. Nu vei pleca dezamagit, locuri de parcare in fata blocului. Nu raspund la nr privat. Te astept. 100 L; (0729.615.906 baddboss94@yahoo.com

188. Masaj, Ada, ofera domnilor manierati masaj terapeutic, igiena, discretie.sector 3, orele 8-17, 50 L; (0735.366.510 189. Masaj, Berceni, doamna draguta si

discreta, ofer masaj de relaxare, terapeutic body, masaj, pt. mai multe detalii, contacteaza-ma, 150 L; (0769.498.620

217. Nemtoaica, blonda, finuta si fru-

Simona, 19 ani, poze reale 100%. Te astept in locatia mea pentru un masaj de calitate fara graba, igiena garantata. Mai multe detalii la tel., cer si ofer seriozitate, detin locatie de lux, 100 L; (0768.632.497 Rebeca_2020@yahoo.com

219. Nicol, bruneta slim, ofer body masaj de relaxare intr-un ambient placut si discret, foto reale din locatie, garantez, mai multe detalii la telefonic, 200 L; (0726.073.377 220. Nicolae Grigorescu, oferim masaj

de relaxare, curatenie si discretie. Poze reale 40 L; (0738.178.636/ 0738.178.637

221. Nicoleta, buna sunt Nicoleta am 25 de ani 1.60 m 45 de kilograme ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bun simt la mine in locatie zona Dristor Kaufland, 60 L; (0733.412.631/ 0730.458.675 222. Nicoleta, buna, am 25 de ani, 1.60

m si 50 de kilograme, ofer masaj de relaxare domnilor generosi si cu bun simt la mine in locatie, zona Dristor Kaufland, 70 L; (0733.412.631/ 0730.458.675 223. Noua in zona piata Delfinului, ofer masaj total noua in zona piata Delfinului te astept la mine pt a te simti in al noualea cer; (0768.385.427/ 0768.385.427 teleportata@gmail.com

190. Masaj, daca vrei sa scapi de stresul cotidian te astept la mine pt o sedinta de masaj relaxant. Zona Splaiul Unirii (0724.975.229

224. Ofer servici masaj de relaxare si

191. Masaj, la tine sau la hotel, masaj

225. Oferta deosebita pt un domn spe-

de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0768.121.420

192. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,

masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii la tel., 150 L; (0769.208.929

193. Masaj, buna iti ofer masaj de relaxare facut de o bruneta eleganta si cu bun simt iti alunga stresul si te face sa uiti de rutina zilnica. Te astept sa ne cunoastem intr-un ambient placut si discret. Nou venita in Bucuresti 100 L; (0799.334.470 194. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,

masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0768.121.420

195. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,

prestez masaj terapeutic, detalii la tel., 150 L; (0769.208.929

196. Maseuza efectuez diferite tipuri de

masaj somatic, reflexogen si limfatic cauzate din diferite motive stres, oboseala sau dureri (relaxare) (0738.031.064

197. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0720.084.742 198. Matura prezentabila, educata, cu

experienta, masaj de relaxare, servicii complete domnilor civilizati, manierati. Locuiesc singura, zona Barbu Vacarescu. I speak english. Exclus sms, nr. privat, program 8-24 100 L; (0729.654.535 199. Matura stilata. Daca ti doresti altce-

va suna-ma, stil, rafinament, eleganta, discreta si rafinata, ofer masaj de relaxare domnilor pretentiosi. Poze 100% reale, 150 L; (0763.259.242

anticelulitic, la preturi avantajoase, cu rezultate garantate. George; (0785.166.787

cial si manierat, daca nu te grabesti si vrei un masaj mai aparte, intr-un cadru placut si discret, apeleaza cu incredere la mine. Astept un domn civilizat, bine crescut, minim 30 de ani, preferabil casatorit, 130 L; (0758.850.507 226. Piata Delfinului, ofer masaj total la

228. Presatri servicii, buna eu sunt

Diana am 35 de ani si ofer mesaj de relaxare domnilor generosi cu bune maniere, mai multe detalii la nr. 50 L; (0729.387.539/ 0729.387.539 yanisgabrielbos@gmail.com 229. Prestari servicii, buna eu sunt Adri-

ana am 24 ani si ofer domnilor generosi cu bune maniere masaj de relaxare, mai multe detalii la nr. 50 L; (0729.354.592/ 0729.354.592 yanisgabrielbos@gmail.com 230. Prestari servicii, bunaeu sunt

205. Melysa, 35 ani Poze reale 100%,

ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland), 70 L; (0721.659.625 206. Miniona matura doamna matura ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, ambient placut, discretie totala 120 L ora, detalii tel. Zona Unirii, Horoscop, 50 L, 50 L; (0734.323.084/ 0767.823.794 207. MIRELA Ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut fara graba la domiciliul meu. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady 60 L; (0736.549.922

profesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor 70 L; (0758.158.334 249. Spa, jacuzzi, sauna, masaj oriental,

sanus per aquam. Rejuveneaza-te cu un pachet SPA, 120 min. la Noblesse Unic Masaj & Spa din str. Leonida nr. 8, in centru. Free drinks. Fotografii reale pe site. Masaj relaxare, body si oriental, 360 L; (0727.148.861 250. Sunt new in zona Drumul Taberei, buna, sunt Camy, am 28 ani, te astept in locuinta mea pentru a petrece cateva min. impreuna, masaj, str. Targul Neamt nr. 28, (0721.638.387 Brunette.lovelly@yahoo.com

251. Sunt noua in domeniu, bruneta, reala 100%, 24 de ani, inalta, ofer servicii de masaj domnilor manierati in locatia mea, in conditii de discretie si igiena, relaxare maxima totul fara graba, (0733.786.690 252. Sunt noua in zona Dristor ofer masaj de relaxare la domiciliul meu discre?ie seriozitate poze reale 30 ani Dristor, 50 L; (0769.183.062

tor Maya, roscata reala, selectiva, 24 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie, Drumu Taberei, 70 L; (0769.469.301 238. Roxana, noua in zona, ofer masaj

de relaxare fara graba si fite intr-o locatie curata si discreta, Titan, bld. Theodor Pallady, 80 L; (0735.232.246 239. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de

ani, 1,75 cu 65 de kg, vino la un masaj real, cu multa pasiune, zona Zepter. 50 L; (0775.194.625

240. ROXY, Dr. Taberei, ofer masaj terapeutic, masaj de relaxare si intretinere corporala, detalii la telefon, zona Drumul Taberei, 100 L; (0767.821.102

27. Agent imobiliari doar cu experienta.

(0723.022.838 office.nellyimob@gmail.com

11. AGENT curatenie, firma servicii pro-

fesionale de curatenie angajeaza personal cu experienta pentru obiective: spatii de birouri sau alte institutii in Bucuresti. Pachet salarial motivant. (0720.341.946 office@visionclean.ro 12. AGENT paza si ordine, agent con-

trol acces cu atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 13. Agent call center - italiana, suntem in cautarea unor noi colegi pentru functia de operator call center. Program luni vineri 10-19! Contact : george.lupascu@solutions30.com; (0775.356.231 goerge.lupascu@solutions30.com

28. Agent paza - zona Sos Straulesti.

Pentru detalii sunati la: (021.407.52.35 29. Agent paza (femeie) pentru

fabrica productie alimentara sector 6, salariul 1.600 lei+ tichete de masa, informatii la tel. (0732.672.654 30. Agent paza cu sau fara atestat, 1.350 l in mana fara intarzieri. Obiective: ADPP sector 1, carte de munca pe perioada nedeterminata, 1.350 L; (0753.128.171/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro 31. Agent paza, 1.350 - 1600 L in mana

tru butic suveniruri in incinta Garii de Nord Bucuresti. Salariu motivant. Detalii la nr tel. (0720.059.544

fara intarzieri. Contract de munca pe perioada nedeterminata, 1.450 L; (0753.128.171/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro

15. Agent comercial sofer, redactor coordonator engleza, franceza, activitate editoriala 5 ani, secretar general de redactie engleza franceza, pt. editura, urgent. CV la email, tel., (0744.531.333 office.carte2016@gmail.com

32. Agent securitate pt. locatie Auchan Drumul Taberei cu atestat-paza, program lucru 8 ore/ schimb - 2 schimburi. Salariu fix, tichete masa, prima vacanta, prime; (0374.409.880 arogojina@auchan.ro auchan.ro

14. Agent comercial se cauta fata pen-

264. Zona Decebal, foto reale, Diana

52. Agenti de paza cu atestat .

(0744.555.199

53. Agenti curatenie angajam urgent fete curatenie cu experienta, si baiat cu permis, pentru echipa de interventie birouri, apartamente, vile. Salariu de la 1400 Lei net, se asigura contract de munca, plata la timp 1 L; (0720.542.280 totalcleaningservices2017@gmail.com 16. Agent curatenie, angajam doamna

pentru curatenie la birouri, program 8 ore, langa statia de metrou Aviatorilor, Pta Charles de Gaulle. Oferim salariu competitiv plus tichete de masa; (0754.794.359 contact@winscope.ro 17. Agent curatenie, doamna pentru

curatenie de intretinere, institutie de stat la Piata Romana, Teatrul Tandarica. Oferim salariu motivant plus tichete de masa; (0754.794.359 contact@winscope.ro 18. Agent de curatenie in zona Dorobanti Firma de curatenie angajeaza personal pentru curatenie intr-un spatiu de birouri din zona Dorobanti. Se ofera salariu motivant, program 8 ore/zi, dimineata sau seara. Detalii la telefon. (0763.223.167 contact@cleanwork.ro

ciu; (0755.939.939

2. Absolvent liceu, scoala profesionala,

constructii Grup firme proiectare constructii si testare materiale de constructii. Cunostintele tehnice in domeniul consturctiilor constituie un avantaj. Oferim instruire si calificare. Contract de munca. (0744.504.284 maria.socol@utest.ro

soane, cu sediul in Buc., sector 2, angajeaza agent/a de vanzari pentru zona Militari. Rel. tel. (0723.308.960/ 0723.977.636 hr@cdy.ro

51. Agenti curatenie, 4 h /zi, zona Rahova. Relatii la tel. (0786.102.017

21. Agent de paza cu atestat pt

Amurgului nr. 53, sector 5, angajeaza de urgenta pentru paza proprie agent de securitate. Relatii la telefon; (021.423.17.49/ 0723.191.888

46. Agent vanzari, soc. transport per-

50. Agenta curatenie, echipa mobila, firma ICS angajaza pentru echipa interventii o noua colega. Se cere seriozitate maxima, aspect ingrijit si disponibilitate program flexibil. Salarizare peste medie, conditii bune, contract munca full. 1.850 L; (0771.449.760 office@curateniebirou.ro

20. Agent de paza si femeie de servi-

1. A.S.C.A.R.P. Omenia Bucuresti, str.

45. Agent vanzari, caut agent de vanzari, pentru zona Moldovei, cu experienta in domeniul bicicletelor si al accesoriilor de bicicleta si vopsea spray, detalii la numarul de telefon, (0742.343.704

salariu plus bonuri de masa, marire salariu in functie de vechime, prime de Paste si Craciun, decontare abonament transport. (0767.435.725/ 0767.435.700 office@helpclean.ro

paza zona Popesti-Leordeni, Pipera 5961, vama Otopeni, 2.000 L; (0731.325.382

Oferte full time

Doors&Windows angajeaza agenti vanzari showroom usi. Puteti trimite CV pe adresa de email nina.baluta@nusco.ro; int 107 (021.233.34.31 nina.baluta@nusco.ro

49. Agent, specialist curatenie oferim:

19. Agent de paza cautam agent de

¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så acorde tuturor ¿ansa de a participa la ocuparea unui post, indiferent de: raså, etnie, na¡ionalitate, limbå, religie, convingeri, categorie socialå, categorie defavorizatå, vîrstå, sex,orientare sexualå, cf. Legii 48/2002

44. Agent vanzari showroom Pinum

48. Agent vanzari. Companie internationala angajeaza agent vanzari cu sau fara experienta, persoana comunicativa, contract de munca, training gratuit. Oferim cazare; (0728.650.079

toare te astept la un masaj de relaxare la mine acasa zona Dn Ghica intersectie cu Colentina, 60 L; (0721.980.503

262. Unirii, poze reale, super finuta si rabdatoare te invit in locatia mea pentru un masaj placut de relaxare; 50 L; (0745.702.713 Badboss94@yahoo..com

43. Agent vanzari pe tara firma care se ocupa cu import si distributie produse cosmetice profesionale in saloane, angajam agent de vanzari pe tara. Disponibilitate pentru deplasari, cu experienta in vanzari. CV la email 1 L; (0753.038.501 office@redist.ro

cu sau fara experienta, oferim cazare in Bucuresti; (0371.477.855

258. Tina 42 ani, draguta finuta si rabda-

nisoara draguta, discreta si curata, te astept pentru un masaj de relaxare de neuitat in locatia mea; 100 L; (0735.698.519 badboss94@yahoo.com

42. Agent vanzari directe, Telekom Romania, Telekom angajeaza persoane cu sau fara experienta in domeniu. Contract de munca, salariu fix+comision si bonusuri. Program full-time/part-time. Daca esti interesat asteptam CV-ul sau telefonul tau. (0786.718.355 ovidiu_cristian@telekom.ro

47. Agent vanzari, distributor, angajam

257. Tina 42 ani simpatica si finuta te astept la un masaj de relaxare ma poti gasi pe Colentina la intersectie cu Doamna Ghica 60 L; (0721.980.503

233. Roberta, buna sunt bruneta, am

237. Roscata, la mine sau la hotel, Dris-

10. Agen?i de Securitate. Angajam Agenti de Securitate cu atestat, pentru obiectiv în zona Republica; (0372.349.293

masaj de relaxare doar la domiciliul meu, igiena maxima. Mai multe detalii la telefon, zona Kaufland Obor, 70 L; (0734.404.714

relaxare de cea mai buna calitate. Nu ezita sa ma suni, 50 L; (0732.448.560

invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180

9. AeroMotorsport cauta economist/ contabil (3-7 ani) cautam sa angajam un contabil cu norma intreaga, cu o experienta minima de 3 ani si care doreste sa evolueze profesional. Pe langa cerintele profesionale, candidatul trebuie sa fie o persoana pozitiva; (0756.022.220 office@handy-man.ro

pentru doamne; (0768.466.146

232. Reala, 20 de ani, ofer masaj de

236. Rond Alba Iulia, Piraeus Bank Te

8. Administrator tehnic care sa indeplineasca si functia de casier pentru firma Scomet administrare imobile. Conditii obligatorii: permis, masina. Program 13.00-21.00, 2.200 L; (021.336.77.44/ 0372.979.797

256. Tanya, bruneta, 30 de ani, ofer

reala, selectiva, 25 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie, 300 L; (0724.135.251

235. Rond Alba Iulia, te astept la mine pentru a petrece clipe unice de relaxare alaturi de o bruneta tanara, 20 de ani. Ofer masaj de relaxare si o companie placuta. 70 L; (0734.423.317 dragusinancuta20@gmail.com

7. Administrator teatru Teatrul Apollo111, cauta un administrator full time.Canditatul ideal: obligatoriu sa detina carnet de conducere categ. B, (0771.681.935 lauraroxin@gmail.com

255. Tanar maseur ofer masaj terapeutic

231. Promotie masaj cupluri Noblesse

bruneta, 1.70, 50 kg ochi albastri. Te-ai saturat de poze false si servicii incomplete, la mine nu e cazul, te astept pentru a-ti oferi un masaj de relaxare de neuitat, 50 L; (0720.611.629 Denydenisa@gmail.com

6. Administrator credite ifn, studii drept, raspunde de procesul de administrare a creditelor, incepand cu momentul aprobarii creditului de catre persoanele competente, derularea creditului si pana la momentul rambursarii, recuperare credite,

toaletam, scoatem radacini copaci, defrisam si deztelenim terenuri, la cerere asiguram incarcare in auto, transportam masa lemnoasa, descarcam si depozitam la groapa de gunoi. 300 L; (0744.876.332 dragomircornelcristi@yahoo.com

263. Zona Berceni soseaua Giurgiului strada Alunisului iti ofer masaj de relaxare la loculcatia mea.1,70 m 90 kg, 60 L; (0763.753.996

Unic, o experienta super. Masajul la cuplu. Salon Noblesse Unic in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Promo valabil sambata intre orele 14-23. 250 L; (0727.148.861 www.private-massage.ro

serioase, minim liceul, ambitioase care doresc timp liber si bani; (0763.692.275

254. Taiere, toaletare copaci taiem,

261. Unirii, noua in zona, 19 ani, dom-

4

5. Activitate prin colaborare persoane

253. Sunt o doamna eleganta discreta ofer masaj de relaxare in locatia mea de lux, discretie si igiena, zona Alba Iulia 200 L; (0732.568.368

Diana am 35 ani si ofer domnilor generosi cu bune maniere masaj de relaxare mai multe detali la nr. 50 L; (0729.387.539 yanisgabrielbos@gmail.com

234. Rond Alba Iulia, Lory, am 19 ani,

ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland), 70 L; (0721.659.625

248. Soryna 30 ani, masaj terapeutic

260. Unirii, la mine sau la tine, ofer masaj domnilor doritori de experiente noi. Te astept in locatia mea sau ne putem intalni la tine sa petrecem cele mai frumoase momente. 100 L; (0786.644.324

ofera masaj persoanelor de varsta apropiata; (0730.515.750

201. Matura, inalta supla ofer masaj de

204. Melysa 35 ani, poze reale 100%,

Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0725.458.291

227. Piata Progresul, doamna de 55 ani

masaj de relaxare domnilor civilizati, 100 L; (0722.494.310

203. Matura, feminina, deosebita prin stil si calitate, ofer masaj terapeutic prin proceduri specifice terapiei, benefice organismului cu imbunatatirea tonusului necesar vietii cotidiene, poze reale, 9-23 de V-D, nu raspund la nr. privat sau sms, nu noaptea, 300 L; (0730.369.218

245. Silvia, 34 ani, poze reale 100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms. (0720.407.840

259. Titan, blonda, ofer masaj de relaxare domnilor manierati intr-o locatie discreta. Cer si ofer seriozitate; 70 L; (0799.182.770

200. Matura 47 ani, Titan metrou, ofer

202. Matura, roscata simpatica, milf, te astept la un masaj de relaxare la domiciliul meu in sectorul 1. 80 L; (0774.913.827

244. Servicii sablare profesionale, prestam servicii de sablare cu grit si sticla pentru piese- suprafete fier, aluminiu, cupru, lemn, caramida. ?Tarifele se stabilesc in functie de gritul consumat. Detalii suplimentare pe www.tekko.ro (0749.064.848

domicilul meu. Pentru mai multe detalii astept tel tau. Singura in locatie (0764.712.718/ 0764.712.718 ancutatinka@gmail.com

19 ani, inalltime 160, greutate 50, sunt o fata discreta, pozele imi apartin, demonstrez cu tatuajele, locatia este la Dristor Kaufland, masaj. 70 L; (0738.143.758/ 0733.169.730

relaxare. Zona Camera de Comert, Bld Mircea Voda. (0726.874.434

apeut, ofer servicii de calitate, rafinament, discretie experienta. Roscata frumoasa, cu bun simt, 30 de ani, ofer masaj profesional d-lor manierati la domiciliul meu, 100 ron/ sedinta, 100 L; (0736.890.339

247. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg.

masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona Bvd.Unirii langa Ucecom, poze reale, mai multe detalii la tel., 100 L; (0765.763.308

186. Masaj terapeutic, domna educata ofer servicii de masaj intr-un cadru curat si discret domnilor manieratii cu bun simt. Pentru mai multe det sunama. Nu ras la nr privat sau sms. Poza facuta in locatie. Zona Berceni (0784.748.712

243. Servicii de calitate Ana, kinetoter-

215. Monica, draguta, 43 de ani, ofer

183. Masaj relaxare, energetic, Thai masaj la sol, masaj relaxare, terapeutic medical prin presopunctura (energie) si terapia masajului Thai (energie si deconectare). (0768.290.956

metode de tampotamente musculare alternand cu tehnici de relaxare a regiunii respective. Metode de frictiune si presare care deblocheaza contractiile musculare. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066

draguta, atenta la toate detaliile, ofer masaj de relaxare si alte surprize, pt detalii suna-ma, pozele imi apartin. 80 L; (0725.495.114

246. Simona, 30 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Kaufland Obor. Mai multe detalii la tel. Poze reale, 70 L; (0748.944.812

216. Natasha, Matura, 43 ani, placuta, 1.60 m, 58 kg, experta in arta masajului, ofer calitate, masaj foarte bun, discretie, igiena. Programari; 300 L; (0740.948.427

185. Masaj terapeutic, de relaxare prin

242. Sector 2, Maya 22 ani, roscata

masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

182. Masaj profi, 42de ani, 1.65 m, 67 kg. Imi rezerv dreptul de a selecta clientii. Am atestat. Durata sedintei este de o ora sau in functie de tipul masajului personalizat. Zona Alba Iulia Trafic. Parcare, caldura 100 L; (0764.152.740

reglare si tonifierea muschilor, stimularea circulatiei sangelui, masaj al scalpului cu miscari tranzitorii de regenerare si refacere a intreg organismului. Obor Mosilor 100 L; (0726.508.066

241. Sara domnisoara frumoasa, poze reale, varsta 22 ani, te astept in compania mea pentru diverse tipuri de masaj. Daca cauti relaxare o vei gasi in compania mea. Contacteaza-ma si sigur nu vei regreta, 200 L; (0762.934.370

7

societate comerciala sector 6,salariu +tichete de masa 1.600 L; (0732.672.654 22. Agent de paza. Societate de

paza angajam agent de paza cu cunostinte minime operare calculator. Salariu net 1.920 lei. Transport asigurat. Informatii la telefon: 1.920 L; (0731.355.558 23. Agent de ticketing si turism, experi-

enta min 3 ani, limba engleza f bine, Amadeus, sisteme de rezervari, interactiune directa clienti corporate, sistem backoffice Q, Excel, powerpoint, disponibil pentru deplasari, punctual, corect. 3.500 L; rodica@rojobusiness.ro 24. Agent de vanzari produse intretinere piatra natura produse destinate, impregnarii, impermeabilizarii, intretinerii, si lipirii marmurei, granitului, travetinului, sau pietrei naturale. Oferim si cazare daca este cazul 4.000 L; (0745.861.531 roro6979@gmail.com 25. Agent de vanzari, firma de curate-

3. Achizitor, Phoenicia Hotels & Resorts angajeaza achizitor pentru Hotel Lido Bucuresti. Salarii intre 3.000 si 3.500 lei. Cerinte: experienta in domeniu, engleza cunostinte Excel (0764.913.418 raluca.tunsanu@phoeniciahotels.ro

nie & DDD experienta nu este obligatorie. Cunostinte minime de calculator, dispus la deplasari in Bucuresti, se deconteza transportul in comun, permis conducere nu este obligatoriu. Venituri de pana la 4000 lei. (021.780.00.80/ 0772.029.406 contact@conexclean.ro

4. ACP, societate comerciala in orasul Otopeni angajeaza femeie de serviciu serioasa pentru curatenie, program zilnic 7.30-15.30, vopsitor industrial in camp electrostatic si sudor in argon. Pentru detalii sunati la telefon sau puteti trimite CV-uri pe adresa de mail; (021.350.38.10 office@acp.ro

26. Agent imobiliar cu experienta, cautam un coleg, agent imobiliar in primul rand ambitios, perseverent si mai ales sa urmareasca acel confort ce vine odata cu independenta financiara pe care ar trebui sa si-o doreasca; (0722.625.665/ 021.242.21.53 office@neboimobiliare.ro

33. Agent securitate urgent angajam.

54. Agenti curatenie birouri / spatii comune, tura zi, zona Pipera. Relatii la tel. (0786.102.017

34. Agent securitate hotel de 4 stele,

55. Agenti curatenie birouri, tura zi / noapte, zona Semanatoarea. Relatii la tel. (0731.178.581

Salariul net 1300-1500 lei (0799.746.324

Rin Grand Hotel. Cerinte: calificare in domeniu, disponibilitate de lucru in picioare, limba engleza nivel conversational constituie un avantaj, abilitati bune de relationare, program: 12/24; 12/48 (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro

««««««««««««««««««

AGENT SECURITATE, URGENT, 5, CONF. LEGII 333/2003, BANII LA TIMP SI SCOLARIZARE. OBECTIV DE INTERIOR, ZONA TRAFIC GREU, BUCURESTI, OFERIM SALARIU BRUT: 1.900 L; (0763.397.173 35.

«««««««««««««««««« 36. Agent telesales, Amicredit angajeaza colegi noi, responsabili, program orele 9-17:30, vanzari in domeniul bancar. Salariul net 2.000 ron + bonusuri trimestriale. Rog CV pe mail (0726.248.057 alice@amicredit.ro 37. Agent turism pentru scursala noastra noua in orasul Calarasi. Cu experienta in domeniu, preferat cu baza de date cu clienti din Calarasi, cunostinte de pc, MS Office, sisteme de rezervari. (0723.024.204 incoming@tentour.ro 38. Agent turism/ticketing, angajam agent turism/ticketing full time. Salariu motivant, timp de lucru flexibil si o atmosfera minunata cu oameni veseli. Cerinte: apt de munca, sociabil, creativ, nonconformist. Te asteptam; (0745.172.444 siciliamerisanu@gmail.com

56. Agenti curatenie, birouri / spatii

comune, tura zi, zona Colentina. Relatii la tel. (0744.320.276 57. Agenti curatenie, birouri / spatii comune, tura zi, zona Floreasca / Polona. Relatii la tel. (0786.102.017

63. Agenti de curatenie pentru echipa

mobila, cautam persoane punctuale, serioase, organizate, rezistente la munca fizica si dispuse sa lucreze in echipa. Transportul la punctele de lucru este asigurat de firma. Salariul se negociaza la interviu. (0767.435.725/ 0767.435.700 office@helpclean.ro 64. Agenti de curatenie, femeie si bar-

bati pentru firma de curatenie in hypermarket din zona Berceni, contract de munca, program 8 ore, conditii avantajoase; (0758.044.134

65. Agenti de interventie, firma de paza

angajeaza agentii de interventie pentru Bucuresti cu atestat de paza si agentii de securitate / paza, salarizare platita la timp, tinuta gratuita. Program telefonic: L-V 9-18; (0751.143.961 66. Agenti de paza angajam agenti de

paza/ securitate pentru obiective bancare si magazine. Detinerea atestatului reprezinta avantaj. Detalii la nr. (0758.237.900

67. Agenti de paza angajeaza firma de paza, pentru obiective din Berceni si Chitila. (0723.393.728 68. Agenti de paza cu atestat pentru obiective din Bucuresti. Salariu atractiv. (0730.344.788/ 0768.074.078 69. Agenti de paza barbati si femei pentru cladiri de birouri, depozite, ansambluri rezidentiale, in zonele Pipera-Tunari, Eroilor, Militari, Pantelimon, Popesti Leordeni program L-V ziua 12h, 12/36h, 24/48h, salariul 1.500 Lei net 1.500 L; (0769.075.999/ 021.311.35.13 angajari@carpatguard.ro 70. Agenti de paza barbati si femei pentru tipografii, depozite, ansambluri rezidentiale, in zonele Crangasi, PiperaTunari, Militari, Berceni, Pantelimon, program L-V 12h,8 h, ziua 1400 Lei net, 12/36h, 24/48h, 1.500 L; (0769.075.999/ 021.311.35.13 angajari@carpatguard.ro 71. Agenti de paza cu atestat angajam

pentru obiectiv de pe Calea Grivitei. Pentru detalii sunati la tel (0761.633.215

72. Agenti de paza cu atestat pentru obiectiv din zona Gara de Nord. Pentru informatii sunati la tel. (0721.932.532 73. Agenti de paza cu atestat pentru

hotel de pe Calea Victorei. Se ofera 3 mese. Pentru detalii sunati la tel. (0735.866.474 74. Agenti de securitate angajam cu

contract de munca salariu motivant, (0722.558.551

75. Agenti de securitate angajam cu domiciliul in Bucuresti. SSG Fire& Rescue Security Investigatii marim echipa. Vino alaturi de noi; (0725.500.510/ 0732.830.207 76. Agenti de securitate angajeaza Olimp Security, posturi de interior, program flexibil, salariu 1.400 Lei/195 h. 1.400 L; (021.337.44.77/ 0747.221.397 77. Agenti de securitate Caldo Privat Security angajeaza agenti de securitate cu sau fara atestat, pentru cladiride birouri, galerii comerciale, centre de afaceri si hoteluri. Experienta in paza constituie un avantaj dar nu este obligatorie. Salariu motivant (0766.051.733/ 021.322.02.11 recrutare@caldoprivatsecurity.ro 78. Agenti de securitate cu atestat si

58. Agenti curatenie, spatii comerciale, tura zi / noapte, zona Baneasa. Relatii la tel. (0786.102.017

fara. Oferim si rugam seriozitate; (0768.870.943/ 0765.801.800/ 0765.802.331

59. Agenti curatenie, spatii comerciale, tura zi / noapte, zona Pantelimon. Relatii la tel. (0786.102.017

79. Agenti de securitate cu/fara atestat

60. Agenti curatenie, spatii comerciale,

80. Agenti de securitate Firma de secu-

tura zi / noapte, zona Titan / Liviu Rebereanu. Relatii la tel. (0786.102.017 61. Agenti curatenie, femei si barbati pentru firma de curatenie in hypermarket din zona Berceni, contract de munca, program 8 ore, conditii avantajoase; (0758.044.134 62. Agenti de curatenie pentru birouri si hypermarket. Oferim salariu peste medie, platit la timp, bonuri de masa, plata orelor suplimentare. Informatii de luni pana vineri intre orele 9,00-18,00 la nr.: (0784.290.182

pentru obiective in Bucuresti, sector 3 si sector 4; (0734.331.702

ritate, angajeaza agenti de securitate cu sau fara experienta pentru obiective situate in Bucuresti si Ilfov. Rugam seriozitate. (0734.444.411 angajare@companiadepaza.ro 81. Agenti de securitate pentru obiective in Bucuresti, zona Militari, Pantelimon si Tunari; (021.434.00.52/ 0740.533.503 82. Agenti de securitate salariu atractiv,

bonuri de masa pentru cladiri de birouri, zona centrala (0720.262.461/ 0728.482.800 coordonare@kryptonguard.ro

83. Agenti de securitate cu sau fara calificare, agenti de interventie (neaparat permis auto cat. B), firma de paza din Bucuresti angajeaza pentru obiective deosebite din zona Militari. Salariu motivant (021.300.21.01 office@guardone.ro

39. Agent vanzari Firma producatoare

si distribuitoare de vopsele angajeaza agent vanzari. Abilitati negociere si comunicare, permis conducere categ. B, seriozitate, experienta in vanzari, promovarea produselor firmei; (0736.101.126 iulian.constantin@sticky.ro 40. Agent vanzari persoana responsabila, cu abilitati de negociere si comunicare. Oficiu in localitatea Afumati. Trimiteti CV pe adresa de mail (0738.152.501 canapelini@gmail.com 41. Agent vanzari bilete Companie de transport persoane angajeaza persoana pentru agentie, abilitati pentru lucru cu publicul, rezistent la stres; (0743.333.015 gsm.trans@yahoo.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


8

19 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 125. Agenti securitate complex reziden-

141. AirbnbSupport selecteaza opera-

tial, pentru societate. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, salariu 1.700 lei net. Tel.: 1.700 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84 stancovici@teamguard.ro

toare PC si customer service, salariu fix 2.200 lei plus bonusuri de performanta, 2.200 L; (0725.988.889 hr@airbnbsupport.ro

126. Agenti securitate Floreasca complex rezidential societate de paza angajeaza agenti de securitate pentru complex rezidential in zona Floreasca. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu 1.600 lei net 1.600 L; (0767.800.080/ 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com 127. Agenti securitate Ghencea, Mili-

tari, Crangasi societate de paza angajeaza agenti securitate cu/ fara calificare pentru zona Crangasi, Militari, Ghencea, Calea Grivitei, Bucurestii Noi, Damaroaia. Program flexibil, salariul net 1.600 Lei 1.600 L; (0760.650.245/ 021.315.21.84/ 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com 84. Agenti de securitate cu sau fara

experienta. Compania de paza Swat Force International angajam agenti de securitate pentru judetul Ilfov localitatile Mogosoaia, Ghermanesti, Crevedia si pentru orasul Bucuresti. Salariu atractiv si fara intarzieri. Program 12 ore, cuantumul salarial 1.500 Lei. Persoana contact: Miu Lucian tel.: 0731.355.551, e-mail: lucian.miu@swatinternational.ro; George Constantin: 0730.073.087, e-mail: george.constantin@swatinternational.ro; Cristi Serban: cristi.serban@swatinternational.ro 85. Agenti de securitate pentru maga-

zine comerciale, SSG Security angajeaza agenti de paza cu si fara atestat pentru magazine comerciale. Salariu 1600-2000 lei net. Oferim Training de specialitate cu reale posibilitati de promovare. Relatii la tel; (0732.830.207/ 0725.500.510 recrutari@ssg.ro 86. Agenti de securitate pentru soci-

etate de paza, societate de paza angajam agenti de securitate pentru dispecerat supraveghere video, cu sau fara atestat (cunostinte minime PC) zona Militari, si agenti securitate pentru obiectiv zona Domnesti, (0722.432.186 87. Agenti de securitate, angajam urgent agenti de securitate si fete pentru receptie, pentru cladiri de birouri; (0749.051.050 88. Agenti de securitate, compania

Swat Force International angajeaza agenti de securitate barbati si femei, cu/fara experienta; 1.400 L; (0731.731.315/ 0731.731.319 bogdan.ursu@swatinternational.ro 89. Agenti de securitate, fete si baieti pentru hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti. Cunoasterea limbii engleze la nivel mediu. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 90. Agenti de securitate. Firma de paza

102. Agenti paza Bd Basarabia Libra

Guard angajeaza agenti paza pt Bucuresti zona Bd Basarabia, sector 3. 1.400 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro 103. Agenti paza bd. Basarabia si Vitan

Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti, zonele bd. Basarabia si Vitan. Salariu, 1.500 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro 104. Agenti paza Bragadiru Libra Guard angajeaza agenti paza pt Bragadiru. Se ofera salariu si tichete de masa, 1.300 L; (0784.908.888 office@libraguard.ro 105. Agenti paza Bucuresti Libra Guard

angajeaza agenti paza in Bucuresti. Salariu, 1.300 L; (0784.908.888 Office@libraguard.ro 106. Agenti paza Bucurestii Noi, Paju-

ra, Rahova si Vita Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucurestii Noi, Pajura, Rahova Margeanului, Piata Covasna, Nerva Traian si Vitan. Telefon; 1.500 L; (0755.000.687 Office@libraguard.ro

enta pentru zonele Piata Iancului, Unirii, Alba Iulia, Tineretului, Vitan, Nerva Traian, oferim training, contract, auto, decont taxi, publicitate fara limita de buget, anunturi pe toate site-urile cu plata; 1.000 {; (0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro

94. Agenti imobiliari cu sau fara experienta, abilitati in comunicare si seriozitate pt. agentia imobiliara Florex Home zona Unirii (0731.144.155 95. Agenti imobiliari, secretara, asistent

manager-B+IF metrou, carte de munca, cursuri gratuite loco, finantare externa,cu/ fara experienta, publicitate, masina, colectiv deosebit, bonusuri, program flexibil, fara restrictii varsta/ sex, avansat /incepator, rugam CV: (0755.022.290/ 0758.323.323 office@imobservicecenter.ro www.imobservicecenter.ro

96. Agenti Imobiliari, cu sau fara experienta, compania Red House Rezidential a mai deschis un birou de vanzari. Firma dezvoltare si vanzare imobiliara cauta brokeri imobiliari cu sau fara experienta; 1 L; (0737.567.824 redhouserezidential@gmail.com 97. Agenti interventie cu atestat agent

securitate pentru societate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 2.000 lei, 2.000 L; (0760.650.245 angajare.tg@gmail.com 98. Agenti interventie cu atestat pt. societate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 2.000 Lei 2.000 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com

146. Ajutor bucatar (femeie) pentru Don

Corleone restaurant situat pe str. Delea Veche nr. 51, program interviuri 15:0018:00, nu va trebuie programare (0786.887.766/ 0763.600.077 badrian580@gmail.com 147. Ajutor bucatar 1.800 lei, femeie la

vase 1.600 lei si vanzatoare 1.700 lei pt. restaurant- autoservire zona Armeneasca. Program L-V 7.00- 17.00; (0721.221.397 148. Ajutor bucatar cantina anagajam

ajutor bucatar, zona soseaua Pipera la 5 minute de statia de metrou Aurel Vlaicu. Mai multe detalii la telefon. (0729.024.019 georgen58@gmail.com 149. Ajutor bucatar cu experienta. Zona

centrala. 2.200 L; (0745.458.922 fiorentina.massimo@yahoo.com

163. Ajutor bucatar si bucatar, bucatareasa, fata call office preluat comenzi telefonice, sector 5 si 6, salariu si conditii avantajoase. Urgent. (0787.699.692 164. Ajutor bucatar si femeie la vase pentru evenimente - Militari Residence Ballroom, experienta nu este obligatorie; (0766.420.696 office@militariresidenceballroom.ro 165. Ajutor bucatar si femeie vase, restaurant italian zona Mariott (vis-a-vis Catedrala Neamului), angajeaza; (0722.221.025 166. Ajutor bucatar zona Teiul Doamnei

pub restaurant Old Brick, program 2 cu 2. Daca ai experienta in bucatarie, iti place sa gatesti si sa inveti lucruri noi, te asteptam in echipa noastra (0726.240.796 office@oldbrickpub.ro 167. Ajutor bucatar, bucatar, cu experienta, urgent, restaurant sector 3 angajeaza. Detalii la nr. (0721.014.601/ 0763.979.638

182. Ajutor bucatar/ajutor ospatar mic dejun. Pentru Hotel Hello 2 stele (Calea Grivitei, nr. 143, Sector 1, Bucuresti) angajam ajutor bucatar/ajutor ospatar mic dejun. Cerinte: Orientare catre client; Atitudine pozitiva; Initiativa. Conditii legale de munca: salariu fix +bonuri de masa. Relatii la (0723.281.700 183. Ajutor bucatarie, pizza, cautam persoana energica, dornica de munca, cu minim de experienta. Detalii la telefon (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com 184. Ajutor cofetar pt. cofetarie din cen-

tru (0741.055.359 cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro

185. Ajutor cofetar, o zi cu o zi, salariul

1.800 Lei, zona Cora Pantelimon (0734.396.420

2 Bucuresti; (0725.636.692

186. Ajutor cofetar, femeie vase, Cofe-

116. Agenti paza, inclusiv pensionari.

taria Agnes angajeaza ajutor cofetar, femeie la vase, pentru punct de lucru in sector 4, Berceni;

cu sau fara atestat, cu domiciliul stabil in zona Rahova, Antiaeriana, Ferentari, Bragadiru, Mihailesti pentru obiectiv in zona podului Bragadiru (0723.270.146 prosig.total@yahoo.ro

paza angajeaza pentru zona Spitalul Coltea, pod Baneasa. Pentru mai multe detalii apelati numarul de telefon 1.150 L; (0720.000.202/ 031.425.82.27

187. Ajutor cofetarie cu sau fara califi130. Agenti securitate scoli si gradinite,

societate de paza angajeaza agenti de securitate cu si fara atestat pentru paza unor scoli si gradinite. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, salariu net 1600 Lei. Tel. 1.600 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84/ 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com 131. Agenti Securitate si Receptioneri

Angajam Agenti Securitate si Receptioneri pentru institutii bancare, cladiri birouri, galerii comerciale, Program de lucru in ture, salarii motivante. (0786.189.306 132. Agenti securitate societate de

angajeaza agenti securitate, conditii avantajoase, salariu motivant. (0769.666.416

paza si receptionist lb engleza, pentru cladire de birouri, salariu atractiv, bonuri de masa, zona Pipera; (0720.262.461/ 0728.482.800 coordonare@kryptonguard.ro

121. Agenti securitate Firma de securi-

133. Agenti securitate, firma specializa-

120. Agenti securitate companie paza

tate, angajeaza agenti de securitate cu sau fara experienta pentru obiective situate in Bucuresti si Ilfov. Rugam seriozitate. (0734.444.411 angajare@companiadepaza.ro 122. Agenti Securitate Pentru obiective

in zonele Titan, Vitan, Pallady, Crangasi, Cotroceni, Militari, Drumul Taberei,Ghencea. Oferim salarizare atractiva, program de lucru flexibil, Salariile se achita la timp. (0786.189.306 123. Agenti securitate angajeaza Stov

100. Agenti paza cu atestat pt post in zona Piata Victoriei. Salariul este de 1400 Lei in mana si o masa calda pe zi (0756.669.600 mihaela.veronica1@gmail.com

124. Agenti securitate Balotesti, Snagov Otopeni, Tunari societate de paza angajeaza agenti securitate cu si fara calificare pentru Balotesti, Snagov, Otopeni, Tunari. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, salariu motivant (0722.579.389/ 021.315.21.84 angajare.tg@gmail.com

femeie la vase pentru restaurant zona centraa, sector 1. Se cauta persoane serioase, dinamice. Se ofera: contract de munca full time, salariu, conditii excelente, 2 zile cu 2 zile; telefon; (0787.637.937 resurse.umane@legrenierapain.com.ro

181. Ajutor bucatar, spalator vase, curatenie Autoservirea Mama Food din Bragadiru (Ilfov) cauta ajutor bucatar, spalat vase, curatenie, salariu 1500 1700 lei, 2 zile cu 1 libera, de la 06:0018:30), obligatoriu experienta, de luni pana sambata, 1.700 L; (0728.878.785

115. Agenti paza, program 8 ore, sector

119. Agenti securitate companie de

178. Ajutor bucatar, ospatar, aj ospatar,

nie si vase linie autoservire, angajeaza personal, program l-v, 7-16, s-d liber, conditii de lucru si salarizare f bune. Adresa Blv. Lascar Catargiu 51-53, metrou Piata Victoriei. 1.900 L; (0765.213.848 nerva@thechoice.ro

114. Agenti paza Tineretului, Timpuri Noi Libra Guard angajeaza agenti paza zona Tineretului-Timpuri Noi. Salariu 1.500 lei. 1.500 L; (0758.112.861 office@libraguard.ro

Securitate barbati si femei ) , Dispeceri centru alarma si Monitorizare video pentru obiective in Bucuresti, program flexibil, salarizare atractiva. (0786.189.306

Uncle John Pipera Plaza isi mareste echipa. Cautam ajutor bucatar dedicat care sa invete si sa prepare retetele burgerilor nostri. Salariu atractiv, bonuri de masa, bonusuri, program 5 zile/sapt., 8 h (0726.240.796 office@unclejohn.ro

180. Ajutor bucatar, servire linie, curate-

si Bd Timisoara Libra Guard angajeaza agenti pt Prelungirea Ghencea si Bd Timisoara. Salariu 1500 RON. 1.500 L; (0758.112.861 office@libraguard.ro

118. Agenti Securitate Angajam Agenti

177. Ajutor bucatar, lucrator bucatarie.

wich-uri Firma catering productie sandwich-uri, angajeaza personal cu experienta bucatarie (femei) pt schimb de zi, ajutor bucatar. Preparatoare sandwichuri pentru schimb de noapte. (0722.339.553

113. Agenti paza Prelungirea Ghencea

117. Agenti pentru obiectiv din zona Gara de Nord, angajam agenti de paza cu atestat pentru obiectiv de pe Calea Grivitei. Salariu atractiv + o masa pe zi. Pentru detalii sunati la tel. (0721.932.532

176. Ajutor bucatar, fata spalat vase angajez urgent in Pipera ajutor bucatar si fata la spalat vase, vis-a-vis de DRPCIV (permise auto). Mai multe detalii la telefon (0722.540.169 georgen58@gmail.com

179. Ajutor bucatar, preparatoare sand-

110. Agenti paza noapte Pantelimon si Vacaresti, Libra Guard angajeaza agenti paza de noapte pt zona Pantelimon si Vacaresti; 1.300 L; (0755.000.687 Office@libraguard.ro

Security. Cerinte: atestat paza, domiciliul in Bucuresti, llfov, program 12/24 cu 12/48, salariu motivant, conditii optime de lucru. (021.317.42.76/ 0720.133.112

in Mogosoaia; (0744.555.199

sonal productie panificatie cu sau fara experienta, program si salariu atractiv; (0772.261.614

Tunari, Libra Guard angajeaza agenti paza pt zonele Margeanului, Salaj si Tunari. Salariu 1.500 lei; 1.500 L; (0758.113.453 office@libraguard.ro

99. Agenti paza cu atestat pentru zonele, Republica, Colentina, Sebastian, Bragadiru, Cernica si centru Bucurestiului, salariu 1300 lei se lucreaza 24-48 ore, 12-36 ore; (0728.873.928

101. Agenti paza cu atestat pt. obiectiv

145. Ajutor brutar, angajam urgent per-

162. Ajutor bucatar shaorma si ajutor ospatar cu sau fara experienta. Salariul de inceput este 1.700 ron in mana, 2 mese/zi, bonusuri, crestere salariala in functie de performanta. Cazare la cerere. Trimiteti CV-urile la mail. 1.700 L; (0748.246.246 madobucuresti@mado.ro

109. Agenti paza Margeanului, Salaj si

112. Agenti paza Piata Cosbuc. Libra Guard angajeaza agenti paza pt. zona Piata Cosbuc. Salariu 1300 ron; 1.300 L; (0784.908.888 office@libraguard.ro

93. Agenti imobiliari cu sau fara experi-

- Bucuresti. Salariu incepand de la 1.800 Lei net, care se plateste la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, prime, servicii medicale gratuite, conditii placute de munca, excursii gratuite munte/ mare, asiguram calificare profesionala gratuita. Interviurile: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3, luni-vineri, 09.00-16.00. Mijloace de transport: 124, 202, 223, 135, 123 Auchan Vitan, vis a vis de Targul Auto Vitan. Relatii la tel.:, (0749.062.295

144. Ajutor barman, societatea IDM Kennedy Group angajeza ajutor barman (spalat pahare, curatenie, ajuta barmanul la servirea produselor). Contract de munca full time, program in ture. Va rugam trmiteti CV pe email, (021.316.09.62 hr@idm.ro

Guard angajeaza agenti paza pt Bucuresti zona Cutitul de Argint. Salariu 1.350 lei. 1.350 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro

AGENTI DE VANZARI MARE PUBLICITATE ANGAJEAZA ANUNTUL TELEFONIC. CAUTAM PERSOANE DINAMICE CU EXPERIENTA IN VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO in vanzari/ inchirieri sediu 3 minute metrou Timpuri Noi, stradal, persoana responsabila comunicativa eficienta, oferim comision 60% telefon abonament birou propriu publicitate agresiva (0732.717.111/ 0742.730.047 dolhaimob@yahoo.com

129. Agenti securitate pentru magazine

Aviatorilor angajeaza femeie de servici si ajutor bucatar. Relatii la telefon; (0722.594.728

restaurant Rocka Burgers angajeaza ajutor de bucatar, carte de munca, 2 zile cu 2 zile sau femeie la vase part time (V, S, D). Salariu atractiv plus beneficii. Locatia este la Plaza Lujerului (0751.576.021/ 0746.305.165 artramid@gmail.com

108. Agenti paza Cutitul de Argint Libra

111. Agenti paza Pajura si Rahova. Libra Guard angajeaza agenti paza pt zonele PAJURA si Rahova. Salariu 1.500 RON. 1.500 L; (0758.112.861

92. Agenti imobiliari cu/ fara experienta

Bucurestii Noi cu si fara atestat. Bucurestii Noi, Calea Grivitei, Laromet. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 1.700, 1.700 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84 angajare.tg@gmail.com

143. AJUTOR bucatar. Restaurant zona

161. Ajutor bucatar sau femeie la vase,

107. Agenti paza Chitila Libra Guard angajeaza agenti paza pt Chitila, judet Ilfov. Salariu 1350 ron. 1.350 L; (0758.113.453 office@libraguard.ro

angajeaza agenti de securitate cu/fara atestat pentru Bucuresti si Ilfov, salariu motivant; (0751.066.663/ 0757.027.025

91.

128. Agenti securitate Grivita, Laromet,

142. Ajutor bucatar fara experienta pentru taiat si tocat legume, zona Berceni, sector 4, se ofera 1 masa calda si CM, program 1 zi cu 1 zi libera, 1.700 L; (0773.316.497

160. Ajutor bucatar rece angajam urgent, restaurant Paine si Vin angajeaza urgent ajutor bucatar rece (fata), cu experienta, pasionata, carte de munca instant, decont taxi, sal+tips, echipa tanara, doar Bucuresti, detalii; (0726.748.978

ta in paza, angajeaza agenti de securitate cu atestat, pentru obiective in Municipiul Bucuresti (0745.210.046/ 0756.121.607 integraguard@yahoo.ro 134. Agenti securitate, paza, barbati si

femei, pentru magazine situate in Bucuresti. Asiguram scolarizare si salariu atractiv.Pentru mai multe informatii, sunati la tel. Rugam seriozitate. (0725.400.335 office@akbsecurity.ro 135. Agenti vanzari Iti doresti independenta in activitate si financiara? Sa inveti cum sa-ti pui in valoare calitatile personale in mediul profesional si in acelasi timp sa le dezvolti?Contacteaza-ne la tel. (0724.567.883 officedkrecruiting@gmail.com 136. Agenti vanzari, Proiect Orange, buna ziua, franciza Orange cauta agenti vanzari directe (experienta in vanzari constituie un avantaj). Salariu fix, contract 8h + bonuri de masa + comision motivant + telefon de serviciu; (0744.631.484 amet.adler@idn.ro 137. Agenti. Angajam agenti securitate

zona Baneasa, Oras Pantelimon, Bd.Timisoara; (021.335.03.11/ 0732.690.571 138. Agenti. Societate de paza anga-

jeaza agenti de securitate, zona Bucur Obor, Fundeni si Buftea. Posturi de interior, ture de 8 ore de la ora 22:00 la 06:00. Relatii la telefon: (0722.304.298 139. Agenti. S.C. Pols Security SRL angajeaza agenti de securitate cu atestat. Conditii de munca si salarizare conform legii; (0751.511.138 140. Agenti. Societate de paza angajeaza urgent agenti de securitate pentru magazine in centre comerciale, cu atestat profesional si domiciliu in Bucuresti. Oferim un tarif net/ ora de 9 L; (0725.523.119/ 0728.133.736

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

150. Ajutor bucatar fara experienta pentru shaormerie zona Berceni, program de lucru 1 zi cu 1 zi libera, se ofera 1 masa zilnic, contract 8 ore. 1.700 L; (0770.573.286

168. Ajutor bucatar, bucatar, vanzatoare masa rece si calda femeie vase si livratori. Pentru bistro zona Unirii. 250 L; (0764.590.596/ 0724.124.240 viorelpor@gmail.com

151. Ajutor bucatar pentru companie

169. Ajutor bucatar, cautam ajutor bucatar si ajutor bucatar cu experienta in zona de paste. Oferim un loc de munca stabil, intr-un mediu placut si salariu atractiv (0723.305.306 iulian.stoicescu@yahoo.com

catering, o zi cu una libera, salariu minim 2.000-2.500 Lei. Avem vechime 15 ani si 1200 clienti zilnic. Oferim stabilitate si bonusuri financiare. Fa parte din echipa noastra 12.313 L; (0721.850.689/ 0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com 152. Ajutor bucatar pentru scoala.

(0726.130.220

153. Ajutor bucatar Restaurant cu

terasa sector 6. Pachet salarial atractiv de la 1.700 L, bonusuri pentru evenimente, concedii platite. Se lucreaza o zi cu o zi, 1.700 L; (021.434.18.28/ 0722.462.827 154. Ajutor bucatar (femeie) si femeie

la vase, zona Baba Novac, program 1 zi da 1 nu; (0762.769.583 155. Ajutor bucatar + Femeie curatenie/

zona Baneasa, Cafe Natu- cafenea cu meniu de pranz & catering evenimenteangajeaza ajutor de bucatar si femeie pentru curatenie in bucatarie. Persoane organizate, muncitoare & entuziaste. (0741.079.117/ 0741.079.117 otiliaoanav@yahoo.com 156. Ajutor bucatar cu experienta lunivineri 8-16 ajutor bucatar cu experienta, program luni-vineri 8-16, salariu initial motivant - 1800 lei. Echipa unita cautam un nou coleg dornic de munca si pasionat de bucatarie. Otopeni, zona aeroport 1.500 L; (0734.727.777 contact@arome.work 157. Ajutor bucatar in zona Grazavesti 1800-2000 lei pub situat in complex Regie (Grozavesti) angajeaza ajutor bucatar . Program in ture, salariu 18002000, tips zinic, experienta constituie un avantaj. Detalii la telefon sau in urma interviului (0769.164.064 filip.sergiu.dan@gmail.com 158. Ajutor bucatar montaj, cald,

legume angajam ajutor bucatar, pentru restaurantul Nor (SkyTower), program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon sau email resurse.umane@stadio.ro. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 159. Ajutor bucatar pentru fast food (femeie) angajez ajutor bucatar (femeie) pentru fast food zona centrala, program L-V 07:00 - 17.00, weekend liber, carte de munca, o masa pe zi. Mai multe detalii la telefon. Disponibilitate imediata. (0762.883.978/ 0769.263.027

170. Ajutor bucatar, femeie la vase si

vanzator linie autoservire. Persoane decente si ingrijite, zona Pipera; (0785.440.168 171. Ajutor bucatar, ne marim echipa,

restaurantul Buffet35 situat pe str Dr. Staicovici, zona Cotroceni - Eroilor, se extinde, daca esti ajutor de bucatar, te asteptam sa te alaturi echipei noastre, salariu atractiv (0731.364.606/ 0731.364.606 office@buffet35.ro www.buffet35.ro 172. Ajutor bucatar, Restaurant NoName angajeaza ajutor de bucatar salariu motivant plus procent din vanzare si tips evenimente 1.700 L; (021.332.00.29/ 0761.280.642 contact@restaurantnoname.ro

Ajutor bucatar, restaurant sectorul 2, Bd Lacul Tei nr. 84, angajeaza: ajutor bucatar cu experienta bucatarie romaneasca si salate, si femeie pentru spalate vase si curatat legume, asiguram mancarea si transport la domiciliu seara, program o zi cu o zi. Sarizare atractiva. (0725.129.998 173.

care pentru laborator cofetarie zona Pipera, program 08-18, doua cu doua zile, (0757.116.733 188. Ajutor contabil cu experienta in

programul Saga pentru cabinet contabilitate; (0741.096.293 189. Ajutor de bucatar Cautam o per-

195. Ajutor de bucatar - rece - Zona Iancului angajam ajutor de bucatar, la sectia rece, specific international. Program 2 cu 2, de la 10-22. Transport decontat, masa asigurata. Salariu 15002000 lei in functie de experienta. Detalii la telefon. (0726.600.921 196. Ajutor de bucatar cantina Pipera, Cantina angajeaza ajutor de bucatar cu program de 8 ore in 3 ture. Oferim conditii legale, salariu 1.600 Lei net, tichete de masa si masa asigurata. Cantina se afla in apropiere de metrou Pipera (0786.552.982 197. Ajutor de bucatar si bucatar pentru

pizza cu sau fara experienta. Program de lucru: 12:00 - 00:00. Doua ture de munca cu doua ture libere. Salariu atractiv. Zona Leu, Grozavesti. (0756.067.969 tisuandrei@gmail.com 198. Ajutor de bucatar si fete pentru salate angajeaza restaurant din sectorul 3 Titan. Salariu foarte atractiv + procent si carte de munca; (0721.720.751

199. Ajutor de bucatar, angajam ajutor de bucatar pentru restaurant tip fast food in mall Promenada Aviatiei), detalii la tel; (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com 200. Ajutor de bucatar, Taksim angajeaza ajutor bucatar, masa si transport asigurat; 1.600 L; (0727.561.605/ 0764.231.514 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 201. Ajutor de gestionar depozit, hala

de productie produse de patiserie, salariu 1800 ron, program 10 ore. (0737.523.284

202. Ajutor de instalator si instalatori pentru lucrari de instalatii sanitare, termice, apa, program L-V si CM, dorim persoane serioase si stabile la locul de munca, firma activeaza in raza Buc. si I (0748.755.313 203. Ajutor de masinist, ajutor de ges-

tionar si incarcator- descarcator pentru tipografie. Relatii la telefon in intervalul 10-17 de luni – vineri (0741.179.700 204. Ajutor de ospatar, angajeaza Tav-

erna “La Calinescu” cu contract de munca, salariu atractiv + bonusuri. Program 1 zi cu 1 zi; (021.331.07.50/ 0788.472.725 205. Ajutor electrician. Societate com-

erciala angajeaza ajutor electricieni. Salariu motivant. Pentru provincie se asigura cazare. Permisul auto constituie un avantaj. Detalii la nr. de tel. (0763.685.263 office@erstesystem.ro 206. Ajutor Gestionar pentru o impor-

tanta companie specializata in asamblarea de generatoare. Program: L-V 8:00-16:30 Locatie: Soseaua de Centura, langa Tunari 1.800 L; (0725.132.133 ionut.dragoi@passion4work.ro 207. Ajutor gestionar pentru o impor-

tanta companie specializata in asamblarea de generatoare. Program: L-V 8:00-16:30. Locatie Soseaua de Centura, langa Tunari, 1.800 L; (0725.132.133 ionut.dragoi@passion4work.ro

soana pentru pozitia de ajutor de bucatar. Oferim contract de munca cu pachet salarial atractiv. Echipa tanara si dinamica ce isi desfasoara activitatea in zona centrala (Bdl. Decebal). 2.000 L; (0786.777.444 bucharest@tasty4food.com

208. Ajutor gestionar piese schimb angajam in cadrul unei companii specializate in asamblarea de generatoare electrice. Locatie: Centura Bucuresti, Tunari. Program: l-v 8:30 - 17. 1.800 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

190. Ajutor de bucatar contract de munca, program de lucru in ture: 08:00 16:00, 16:00 - 24:00, decont transport, salariu de la 1.400 lei net, bonuri de masa, spor de week-end. 1.500 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro

209. Ajutor gestionar, impreuna cu ges-

191. Ajutor de bucatar cu sau fara experienta si ajutor ospatar, angajeaza restaurantul Cucina di Casa, sector 4. Salariu motivant. Relatii la tel dupa ora 10.00; (0722.244.364 192. Ajutor de bucatar pentru restau-

rant Berceni sector 4. Informatii suplimentare la nr de telefon. (0786.171.917

193. Ajutor de bucatar pentru spatiu de

productie alimentara, salariu net incepand 1900 lei. Zona Militari, Uverturii, la 7 min de mers de statia de metrou Gorjului, asteptam sa faci parte din echipa noastra; 1.900 L; (0738.652.992/ 0727.561.605 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 194. Ajutor de bucatar restaurant cu

autoservire zona Colentina Fundeni angajeaza ajutor de bucatar. 11 ore/zi, 2 zile lucratoare cu 2 zile libere. Pachet salarial atractiv si beneficii. Detalii de luni-vineri 9-17, la tel., (0785.660.612

tionarul receptioneaza marfa de la furnizor si o pregateste pentru livrare. Participa la inventar. Loc de munca in sectorul 1, Sos. Odaii nr. 157-163. Se deconteaza abonamentul RATB; 2.000 L; (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro 210. Ajutor instalator pentru instalatii

sanitare si termice la blocuri noi in Bucuresti in cartierul Militari. Program 8:00-17:00 de luni pana vineri, carte de munca. Incepere imediata. Rog seriozitate; 1.700 L; (0722.692.595/ 0722.692.595 stancu_adrian1983@yahoo.com 211. Ajutor lucrator comercial Cofetaria Alice descarca, depoziteaza si aranjeaza corect produsele de cofetarie, mentine curatenia in magazin. Pachet salarial la angajare 1800 net + bonuri de masa 200 Lei. Program in ture L-D, 8h/zi, 5 zile/7; 2.000 L; (0741.037.366 resurseumane@cofetariaalice.ro 212. Ajutor mecanic Sc Avd Turbo Srl

mareste echipa, cu aceasta ocazie angajam ajutor mecanic. Experienta pentru ajutorul de mecanic nu este necesara dar reprezinta un avantaj. Program normal. Zona Colentina sector 2, (0731.609.338 alex@avdturbo.ro

174. Ajutor bucatar, restaurant zona Militari, angajam ajutor bucatar. Nu este obligatorie experienta, importanta este seriozitatea si dorinta de a munci; (0723.640.178 175. Ajutor bucatar, Wise Box, cea mai noua companie intrata pe piata de food delivery din Romania, angajeaza ajutor bucatar cu experienta. Salariul intre 1500-1800 ron net, program 8 ore/zi. CV pe mail. Informatii la tel. 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


19 martie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

9

4

LOCURI DE MUNCÅ 244. Ambalator, ambalatoare in Chitila

cu experienta ind. alim, program 8-17. Decontarea transportului, masa calda, contractul de munca pe suma integrala. Zona industriala Chitila; 1.700 L; (0758.108.018/ 0758.108.018 miachimov@gmail.com 245. Ambalatori - fabrica Bragadiru, Ilfov, angajam ambalatori pentru o fabrica de medicamente. Locatia este in Bragadiru, Ilfov.Program de lucru - 3 schimburi (06:00-14:00/14:00-22:00/ 22:0006:00). Se oferta transport: Piata Unirii Fabrica; 1.165 L; (0749.409.027 recrutare@laropharm.ro

««««««««««««««««««

AMBALATORI ANGAJAM, ETICHETARE SI AMBALARE PRODUSE, PREGATIREA PRODUSELOR ETICHETATE IN VEDEREA LIVRARII, SALARIU DUPA PERIOADA DE PROBA 1600 LEI NET INCLUSIV BONURI DE MASA, LOCATIE PANTELIMON, ILFOV, PUNCT REPER FABRICA DE BERE TUBORG. CATALIN ILIE; 1.600 L; (0731.035.321 246.

213. Ajutor montator PVC Firma montaj

tamplarie PVC cautam un coleg care sa ne ajute in desfasurarea activitatii societatii noastre, (0745.548.184 plasetermopane@gmail.com 214. Ajutor ospatar restaurant de top,

locatie centrala, angajam aj. ospatar. Cerem seriozitate, implicare, interes de a colabora pe termen lung. Oferim salariul atractiv + tips, posibilitate de promovare, stabilitate 1.200 L; (0784.111.321 andreea@restaurantgargantua.ro 215. Ajutor ospatar (picol), restaurantul

Casa di David (Parc Herastrau) angajeaza ajutor ospatar (picol) cu experienta minimum 3 luni. Relatii la tel. sau CV pe e-mail; (021.232.47.16 casadidavid1@yahoo.com 216. Ajutor ospatar, barman, si femeie la vase pentru restaurant zona Tineretului, sector 4; (0745.351.635 217. Ajutor patiser cu sau fara experi-

enta, pentru laborator in zona Pipera. (0768.505.633/ 0740.113.311 218. Ajutor patiser, modelator pentru patiserie traditionala in zona Unirii, cu experienta in domeniu sau intr-un domeniu apropiat (bucatarie), masa, prime. Detalii la telefon 2.000 L; (0724.570.778 219. Ajutor patiser, modelator pentru

patiserie traditionala in zona Unirii, cu experienta in domeniu sau intr-un domeniu apropiat (bucatarie), masa, prime. Detalii la telefon 2.000 L; (0724.570.778 220. Ajutor patiser, modelator pentru

patiserie traditionala in zona Unirii, cu experienta in domeniu sau intr-un domeniu apropiat (bucatarie), salariu 1500 net plus bonus din vanzare intre 400 si 600 lei, masa, prime. 2.000 L; (0724.570.778 221. Ajutor pentru freshuri si limonade

naturale, efectuarea ceaiurilor, alimentare frigidere program 9 h cu 2 libere. Locatie noua, moderna in Aviatiei, la 6 min de metrou Aurel Vlaicu, detalii la tel. (0741.777.509/ 0770.695.416 222. Ajutor pizzar pentru restaurant Speed Pizza, cu sau fara experienta, liceu+bac, se ofera training si scolarizare, salariu fix si bonuri de masa, (0734.989.958 biank_08@yahoo.com 223. Ajutor pizzar pt. pizzeria Vechia Napoli, program de 2 zile (10:00-21:30) si 2 libere. Pizzeria este in sectorul 1 (Calea Grivitei) (0722.607.226 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.co m 224. Ajutor pizzar urgent Paine si Vin Bucuresti, Winebar Pizzabar Paine si Vin cauta ajutor Pizzar cu experienta sau nu, program 5 cu 2, carte de munca, decont taxi (detalii la interviu), doar din Bucuresti, (0726.748.978 hristu.valentin@gmail.com 225. Ajutor pizzar, pizzerie sector 2 cu

livrare la domiciliu angajeaza ajutor pizzar cu sau fara experienta, program in ture de noapte, conditii bune de lucru, carte de munca, salariu atractiv; (0722.787.354 226. Ajutor preparare, sect 6 Sarcinile presupun tocare, feliere, cantarire ingrediente. Program program in 2 schimburi, l-d, 2 zile libere pe sapt, salariu fix, tichete de masa, masa asigurata, transport; (0727.852.980 veronica.grigorie@jerryspizza.ro 227. Ajutor secretariat pentru firm?

instalatii electrice (0721.519.809 magnuminstal@gmail.com 228. Ajutor shaormar fara experienta, salariu 2.000 lei, program 1 zi cu 1 zi libera, cm, zona Berceni, se ofera masa+cm, training gratuit, postul nu necesita nici un fel de experienta, 2.000 L; (0773.316.497 229. Ajutor vanzator, pentru patiserie

traditionala in zona Unirii. Contract pe perioada nedeterminata, prime, masa. Experienta in patiserie sau comert este benefica. Persoane de sex feminin. Detalii la telefon 2.100 L; (0724.570.778

231. Alpla, lider mondial in productia de ambalaje din plastic de inalta calitate pentru produse din piata alimentara, cosmetica si solutii de curatenie angajeaza personal in fabrica din Pantelimon: ambalator manual (6 posturi- locatia Pantelimon). Responsabilitati: ambaleaza manual produsele finite, strange cutiile de carte si le aseaza/ depoziteaza pe paleti, asambleaza cutiile sau containerele de transport, pune marfurile pe paleti, inregistreaza containerele, aplica pe pachete etichete, opereaza pe liniile de impachetare. Cerinte: constituie avantaj experienta in activitati manuale in productie sau in ambalare, disponibilitate la program de lucru in 3 schimburi a cate 8 ore, disponibil (a) pentru a invata lucruri noi. Candidatii interesati pot trimite CV-ul pe adresa de email sau pe nr. fax: 021.352.11.18 pana la data de 23.03.2018. Telefon; (021.352.11.20 emanuela.avramescu@alpla.com 232. Amabalator, Pentru tura de zi, program de la 07:30-16:00 de L-V. Salariu de inceput este 1500 lei. Zona metrou Pipera. Pot fi angajate doar persoanele care au experienta in bucatarie! 1.570 L; (0729.699.825/ 0729.699.825 andreea@wedohr.ro

««««««««««««««««««

260. Ansamble angajeaza personal locatie Izvor bucatar sef, bucatar, ajutor bucatar, spalator vase, picol, gestionar si casier. Detalii la tel. sau pe mail la amoldovan@ansamble.ro (0786.553.636/ 0726.194.279 evenimente@ansamble.ro 261. Antrenor fitness, angajam instruc-

tor fitness, full time, sau part-time, apt sa sustina si antrenamentele personale pentru clientii salii. Sala moderna deschisa in localitatea Balotesti, cartier Good-Residence, judet Ilfov, 2.500 L; (0745.078.712 carmen_paraschiv@darin.ro 262. Aplicator folie auto, angajez aplicator folie geamuri auto. De la 2000lei/luna, contract de munca, loca?ie noua, condi?ii foarte bune, zona Theodor Pallady; 2.500 L; (0767.252.894 creativewrx01@gmail.com 263. Aquatulip angajeaza agent de vanzari Aquatulip SRL angajeaza agent de vanzari. Abilitati negociere si comunicare, permis conducere categ. B, seriozitate, experienta in vanzari, promovarea produselor firmei, (0725.885.885 comenzi@aquatulip.ro 264. Aquatulip SRL angajeaza contabil

Societatea Aquatulip Srl angajeaza contabil primar.Avantaj prezinta cunoasterea programului SAGA. (0725.885.885 comenzi@aquatulip.ro 265. Asistant manager, productie Firma producatoare de panouri structurale de tip sandwich angajeaza asistant manager pentru partea de productie. Cerinte: limba engleza scris, vorbit obligatoriu, operare PC, Exel, PowerPoint. (0730.081.777 jana@sippaneltechnologies.eu

247. Ambalatori legume si fructe. Sector 4. Baieti si fete. Salariu net, 1.800 L; (0722.600.959/ 0722.242.797 simaimpex@yahoo.com

266. Asistent departament administrativ pentru firma de constructii. Experienta obligatorie. Biroul societatii este in comuna Domnesti, Ilfov. Cei interesati pot trimite CV la email; office@gamaadmin.ro

248. Ambulantier. Statia ambulanta Puls, angajeaza cu contract de munca ambulantier. Pentru programare interviu sunat la: (0219290

267. Asistent manager Cafenea Bd. Decebal, angajam fata pentru contabilitate primara cu experienta; (0745.753.228 oscarcaffe@yahoo.com

249. Angajam inspector SSM, program

268. Asistent manager in domeniul

full-time, 8-18 santier de constructii, Auchan Militari, program full-time, de la 8-18 (8 h + 1 h suplimentara), lu-vi, salariu motivant + bonuri de masa, bonus de sarbatori (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

imobiliar cu sau fara experienta sediu timpuri noi punctuala sociabila spirit de echipa cunostinte pc abilitati organizatorice inregistrare de documente oferim salariu+bonusuri comisioane, (0732.717.111/ 0742.730.047 dolhaimob@yahoo.com

282. Asistent medical generalist cabinet medic de familie, angajeaza asistent medical generalist cu experienta minim 1-2 ani. Cabinet medical sect 4, zona Piata Sudului. (0741.315.491 moniquemizumschi@yahoo.com 283. Asistent product planner, reprezentanta engleza angajeaza asistent product planner persoana dinamica, activa, pozitiva care sa lucreze in progamul nostru GC, sa comande accesorii textile conform tabelelor primite din Anglia roxana@carmel-romania.com 284. Asistent vanzari pt. boutique accesorii marochinarie, job-ul perfect pentru studenti sau tineri, program de lucru in ture, flexibil. Asteptam CV-uri la dadaboutique@dada.ro, tel. Oana (0729.997.408 mihaela@dada.ro 285. Asistent vanzari Calzedonia

Intimissimi Tezenis alege sa faci parte dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si lenjeria italiana, trimitand un CV la adresa de e-mail de mai jos. Mentionati in e-mail locatia magazinului 360 {; futuralenjerie2010@gmail.com 286. Asistent vanzari Calzedonia si Intimissimi Baneasa alege sa faci parte dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si lenjeria italiana, trimitand un CV la adresa de e-mail de mai jos. Mentionati in e-mail ca aplicati pentru Baneasa. 360 {; futuralenjerie2010@gmail.com

233. Amanetar aur si electronice

amanet Crangasi Lazar Amanet Crangasi angajeaza. salariu cuprins intre 1700-2500 lei. Experienta in domeniu Cerinte: cunostinte IT (nivel incepator) dar dornic/a sa invete, abilitati de comunicare si relationare in vanzari. 2.500 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com

239. Ambalator manual in Popesti Leordeni angajam fete si femei, pentru fabrica de biscuiti din Popesti-Leordeni. Se asigura transportul. Minim 10 clase. Experienta in domeniu constituie avantaj (0727.226.302 240. Ambalator manual, fabrica produ-

catoare de mobilier, zona Faur, angajam in conditii avantajoase ambalator manual. Se ofera salariu motivant . Program de munca de la ora 07:00 la ora 16:00. (0723.606.863 dan@sofasp.ro 241. Ambalator pentru producator de

cosmetice, zona Berceni. Perioada determinata. Atentie distributiva, disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi. (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro www.loncolor.ro

230. Albalact angajeaza soferi distribu-

242. Ambalator produse textile Responsabilitati: curatat de ate, verificat si ambalat produse finite. Oferta noastra: contract de munca, salariu atractiv, tichete de masa, program de lucru de luni-vineri, (0748.219.724 danielavisinescu@bustieremedicale.ro

tie Bucuresti. Cerinte: permis cat. B,C, atestat marfa, card tahograf (reprezinta avantaj), experienta in distributie min. 2 ani. Responsabilitati: livrarea produselor (0734.500.235/ 0755.059.052 recrutare_albalact@albalact.ro

243. Ambalator si legator manual, angajam (fete si baieti) pentru postul de ambalator manual/ stantator, zona de productie. Se cer studii medii. Puteti suna la numarul de telefon (0758.012.886 office@angels-d.ro

301. Asistenti medicali, infirmiere,

femei de serviciu, kinetoterapeuti, bucatatareasa, si mentenanta pt. centru de recuperare privat in Bucuresti. Posibilitate cazare; (0799.755.553 302. Auchan Cotroceni recruteaza pen-

tru urmatoarele posturi: casier, lucrator comercial, receptioner marfa, tehnician intretinere, vanzator produse proaspete, agent de paza. Va asteptam sa va depuneti CV-ul la Serviciul Clienti din punctul de lucru Bd. Vasile Milea, nr. 4 (AFI Palace Cotroceni) sau ne puteti trimite pe adresa de email. Va asteptam sa faceti parte din echipa Auchan Cotoceni; cvasilache@auchan.ro

toriei, angajeaza personal linie si bucatarie; (0751.789.840 306. Autoservire zona P-ta Victoriei,

angajam picol vrei sa lucrezi intr-un mediu dinamic, cu un colectiv plin de energie? Daca esti o persoana pozitiva, sociabila, ai un aspect fizic placut si iti doresti un job stabil, atunci esti persoana potrivita. 1.500 L; (0726.555.689 geo@restaurantgargantua.ro 307. Baiat pt depozit magazin alimentar,

236. Ambalator pentru o fabrica din zona metrou Pipera cu specific produse alimentare. Program 7:30-16:00, o singura tura. Contract de munca cu 8 ore; 1.570 L; (0729.699.825

pentru Agriro SRL, cu contract pe perioada nedeterminata, ambalator plante aromate pentru punctul de lucru din Valea Cascadelor. Program 8 h. Salariu de pornire 1300 lei net, ore suplimentare paltite. (0724.584.869/ 0744.322.388 tomagabrielandrei@yahoo.com

de batrani Balotesti, urgent. Conditii avantajoase.Relatii la tel. (0744.321.376/ 0728.555.959

305. Autoservire Restaurant Piata Vic-

sonal feminin fara experienta pentru depozitul de haine/rechizite scolare, in sector 6, langa Carrefour Militari. Sarcini: se ambaleaza produsele. Program l-v 08:00-16:00. 1.500 L; (0736.575.730

238. Ambalator industrie alimentara

300. Asistente, infirmiere pentru camin

304. Austing Com angajeaza tehnician sisteme de securitate: sisteme avertizare incendiu, sisteme stingere, sisteme avertizare efractie, supraveghere video, control acces). Pentru informatii tel. (0722.125.206 austing.secretariat@gmail.com

235. Ambalatoare produse textile, per-

depozit, ambalarea produselelor pentru livrare. Gestionare depozit. Inregistrarea in calculator a produselorNu este nevoie de studii superioare, dar cei 7 ani de acasa, DA. Program 10:00-19:00 L-V; (0771.542.600/ 0720.534.703 bravoshop.ro@gmail.com

299. Asistente medicale, clinica medicala angajeaza 5 asistente medicale cu experienta, ALP, malpraxis. Conditii avantajoase, contract de munca, salariu atractiv, program de lucru flexibil, zona centrala - Bd. Stefan cel Mare (031.100.22.05

303. Austing Com angajeaza electrician instalator intretinere cu experienta in domeniu. Responsabilitati: intretinere si reparatii instalatii electrice. Constituie un avantaj permis cat B. Pentru informatii tel. (0722.125.206 austing.secretariat@gmail.com

234. AMBALATOARE DIN BUCURESTI SI PROVINCIE, ANGAJAM PT. SOCIETATE COMERCIALA DIN SECTORUL 4. PENTRU PERSONALUL DIN PROVINCIE SE ASIGURA CAZARE. SALARIUL 1600 LEI NET, BONURI DE MASA (15.09 LEI/BON). RELATII: 1.600 L; (0753.070.408

237. Ambalator colete /administrator

298. Asistente medicale Clinica medicala de estetica, angajeaza asistente medicala- program full time si part time. Conditii de munca avantajoase, bonusuri, ambianta foarte placuta, (0766.483.103 Artesteticutopia@gmail.com

angajez baiat pentru depozit magazin alimentar; (0744.303.030

250. angajam personal pentru evenimente angajam personal pt evenimente :bucatari ,ajutor bucatar,personal spalat vase,sofer si contabil asteptam cv pe adresa de mail vreaubucatar@gmail.com (0731.405.658/ 0761.133.440 vreaubucatar@gmail.com

269. Asistent manager nivel avansat lb. franceza scris/vorbit. (0740.101.051 eliza@aktis.com.ro

251. Angajam sofer taxi, angajam echipaj pentru Logan colantat la Dartex/Cristaxi/Speed, schimb de noapte pentru logan colantat la Speed zona Cartierul 23, zona Iancului, schimb de noapte pentru zona Berceni Opel TAXI 2000; (0733.956.240 nicoleta.costea@serviceprompt.ro

birouri Bolintin Vale, obligatoriu engleza si calculator; (0721.209.082

252. Angajam tineri Firma de finisaje interioare, angajeaza tineri care doresc sa lucreze intr-un mediu dinamic, sa invete diverse tehnici de aplicare a finisajelor, pentru executia de pardoseli si pereti. (0723.824.989/ 0722.586.386 office@concreteart.ro 253. Angajam vanzatoare mezeluri merchandiser mezeluri, salaru atractiv, program flexibil, angajare perioada nedeterminata, 1500-1700, 1.600 L; (0744.367.076/ 0721.694.694 vandcumpar270@gmail.com 254. Anglia, muncitori necalificati (bar-

bati), salariul 230 lire sterline pe saptamana, cazare gratuita. Nu se percepe comision. Mai multe informatii doar la tel. sau CV la email (00447974652492 kondi.kan77@yahoo.com 255. Anglia, soferi cat C+E urgent. Cazare gratuita, nu necesita exerienta, atestat sau card digital. Mai multe detalii doar la tel. sau CV la email. Nu se percepe comision (00447974652492 kondi.kan77@yahoo.com 256. Anglia. Menajere cu experienta, in

Anglia. Contract minim 3 luni, salariu motivant, transport, cazare- oferit de angajator. Rog seriozitate. Alte detalii: (0730.292.947 257. Animator socio-educativ pentru loc de joaca copii. Program de lucru in ture 9-17, 14:30-22:30 (8h/zi, 5 zile/sapt). Daca esti o persoana deschisa, energica si mereu cu zambetul pe buze, te asteptam in echipa noastra. (0756.060.008 andreea@gymboland.ro 258. ANS Astra Nova Security anga-

jeaza agenti securitate, barbati si femei, obiective retail. Scolarizare si analize medicale gratuite, angajam si dispecer; (0725.989.708/ 0737.520.137 259. Ansamble angajeaza personal

bucatarie SC Ansamble Catering & Services, companie catering multinational angajeaza personal in bucatarie: bucatar, ajutor bucatar, casier, spalator vase pentru urmatoarele locatiile din Bucuresti, sector 2, 3 5 (0786.553.636 evenimente@ansamble.ro

270. Asistent manager pentru pizzerie-

restaurant in zona Cotroceni; (0723.273.751 271. Asistent manager firma productie,

272. Asistent manager, angajam cu/

fara experienta; (0799.519.777 contact@rca-construct.ro

273. Asistent manager, descrierea job-

ului: analizarea pietei fortei de munca, elaborarea de scrisori informative legate de diverse activitati, deruleaza activitatile de secretariat, preia comenzi, intocmeste avize, facturi. (0758.503.472 office@bellemoon.ro 274. Asistent manager, dezvoltator

imobiliar angajeaza asistent manager. Atributii zilnice de secretariat si contabilitate primara. Programul de lucru L-V de la 9:000-17:00 , zona metrou Mihai Bravu . vanzari@globalcityresidence.ro 275. Asistent manager, limba engleza, rusa, PC, arhivare, zona Piata Muncii. Provincie oferim cazare; (0737.214.911 276. Asistent manager, ne dorim o colega dinamica, cu abilitati organizatorice si de planificare pentru activitati manageriale si secretariat. Asteptam CV + poza pe e-mail. Mediu de lucru placut. Zona 13 Septembrie/Razoare. violetapredescu@saloanelemagic.ro

287. Asistent/a medical, Centrul de Ingr. si Asis. pers. varstnice Mogosoaia ang. asistent/a med. generala, cm nedeterm., progr flexibil, transp. decontat, 3 mese asig, o paine pe zi,d econtare echip lucru, sal.de la 1600 -1800 lei, 1.600 L; (021.310.33.03/ 0788.140.866 casasfantultomaconta@yahoo.com 288. Asistenta birou acte notariale si

consultanta Angajam pentru birou de acte notariale si traduceri in sectorul 1 (piata Dorobanti, Floreasca). Cerinte : o buna cunoastere a limbii romane, punctualitate, dorinta de a invata, aspect fizic placut, (0728.987.746 office@k-it.ro 289. Asistenta cu experienta, cabinet

stomatologic, zona Militari - Virtutii; (0722.736.696 290. Asistenta live, echipa Phoenix angajeaza personal feminin pentru conversatii online.Oferim: bonus angajare 4000 lei, avans 4000 lei din prima zi, bonus recomandare 1000 lei, salariu fix incepand de la 2500 lei. 4.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com 291. ASISTENTA MANAGER, VANZARI, PRODUCATOR CONFECTII FEMEI, ZONA UNIRII. SALARIUL FOARTE ATRACTIV, VA RUGAM TRIMITETI CV LA: (0728.444.155 ARTISTAROMANIA@YAHOO.COM

277. Asistent manager, pt. dezvoltator

292. Asistenta medicala cu experienta si infirmiera pentru camin de batrani sector 5, program 24/48 h, salariu atractiv; (0722.368.881

Berceni/ Ilfov. Cunostinte pc, Word/ Excel, punctualitate, spirit de echipa, seriozitate. Posibilitati de promovare. Trimiteti CV 1.500 L; office@exclusivconstructii.ro

293. Asistenta medicala pt. gradinita particulara, zona Drumul Taberei, obligatoriu experienta in gradinita (0724.032.742 secretariat@gradinitadaria.ro

278. Asistent manager, secretara, agentie imobiliara, cu sau fara experienta cunostinte pc redactare, Office, dinamica, spirit de echipa, aspect fizic placut, responsabila, bun organizator. (0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro

294. Asistenta medicala pentru centru

279. Asistent manager. Tipografie situ-

ata in sect. 5 Bucuresti, angajeaza asistent manager cu studii economice (liceul/ facultate). Detalii la tel. (0722.500.853 280. Asistent manager/ receptionera la

saloanele de infrumusetare situate in Colentina si Dristor. Oferim posibilitatea de avansare. Pachet salarial atractiv si colectiv placut. Relatii la: (0725.449.595 281. Asistent medical generalist pentru

cabinet stomatologic in Bucuresti, cartier Militari. Conditii, drept de libera practica, (0741.169.111 dstomadent@yahoo.com

308. Baiat sau barbat in Piata Obor, program lejer, carte de munca si salariu bun; (0765.531.934 309. Baieti cu sau fara experienta pen-

tru postul de instructor, pentru sala fitness. Zona Piata Sudului; (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro 310. Barbati necalificati pentru fabrica

productie, angajam urgent in zona sect 3. Salariu 1200 lei net, bonuri de masa, bonus, transport. Program de lucru de LV 8h/zi-3 schimburi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon 1.200 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 311. Barbati si femei pentru firma

curatenie in hypermarket din zona Berceni. Conditii avantajoase, program 8 ore pe zi; (0758.044.134 312. Barista exista o vorba care spune “Omul sfinteste locul”, noi credem in asta si avem nevoie de tine. Daca doresti sa lucrezi alaturi de o echipa tanara si cool, te asteptam. (0729.768.027 micky_ior@yahoo.com 313. Barman Barman cu atestat, pentru

terasa in Parcul Herastrau, zona iesire piata Charles de Gaulle. (0725.630.179 314. Barman cafenea in centru vechi,

pasajul Macca-Villacrosse, mai multe detalii la telefon: (0754.352.837 315. Barman pentru loc joaca copii.

Program de lucru in ture 9-17, 14:3022:30, 8h/zi, 5 zile/ saptamana, cu 2 zile libere, (0756.060.008 andreea@gymboland.ro 316. Barman pentru restaurant centrul

vechi, salariu 1200 lei +4% procent din vanzare. (0753.300.333 317. Barman ture 12 ore, doua zi, doua

noapte, doua libere. Salariu 1800 L, tips mediu lunar 700 L, 1.800 L; (0748.202.849 hr@gamblersbar.ro

318. Barman ospatar, picol fara experi-

enta Cautam tineri sociabili si dornici sa invete cu sau fara calificare pt. restaurant situat pe calea Victoriei, carte de munca, salariu atractiv, program flexibil. Vorbitor de limba engleza avansat; (0724.893.394 adrian.cibotariu890420@gmail.com

319. Barman si ospatari in zona Pipera.

Salariu motivant. Pentru mai multe detalii: (0722.156.000

320. Barman, bistro cafenea cu terasa localizata in Piata Univesitatii angajeaza barman cu experienta. Se ofera salariu plus bonificatie, (0722.266.345 dumidumi1001@yahoo.com 321. BARMAN, Bistro din zona centrala

angajeaza barman, ajutor barman preferabil cu experienta. Mai multe informatii la tel. sau CV la; (0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com 322. Barman, ospatar, picol femeie de

serviciu angajam pentru Pub central; (0734.563.492

323. Barman, ospatar Bahiti Lounge

locatie in zona Unirii, angajeaza o persoana pe postul de barman/ ospatar. Program 2 zile cu 2 zile, salariu atractiv, tips individual. www.bahiti.ro, (0721.350.448 office@bahiti.ro 324. Barman, ospatar cu experienta contract de munca norma intreaga, program 2 cu 2 si 2 weekend de cate 3 zile fiecare libere pe luna, 1 masa cu 2 feluri asigurata. Clientela selecta, tips motivant. 1.500 L; (0722.893.404 contact@restaurantmonparis.ro 325. Barman, ospatar, ajutor ospatar restaurantul Stadio (Piata Universitatii) este in cautare de noi colegi. Iti oferim un salariu motivant, program flexibil, masa de pranz asigurata, posibilitati de avansare si dezvoltare (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 326. Barman, picoli si ospatari cu expe-

rienta in restaurant cu specific libanez, urgent, tel. dupa ora 12.00; (021.222.57.55/ 021.223.22.25

Barman. Angajez barman cu salariu intre 1.500-3.000 lei si ajutor barman cu salariu intre 1.500-2.500 ron + tips+ masa+ transport, sef de sala cu experienta cu salariu intre 2.000-4.000 lei, ospatar cu experienta cu salariu intre 1.5002.500 lei, ajutor ospatar (picol, runner), personal pentru curatenie si vase cu salariu intre 1.5002.000 lei + tips +masa+ transport, la restaurantul Hanul Voievozilor in zona 13 Septembrie - Academia Militara. Relatii la tel.; (0770.975.620 327.

328. Barmani si ospatari, hotelul Sheraton Bucuresti angajeaza barmani si ospatari, fete si baieti, cu sau fara experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 329. Barmani, muncitori necalificati si ospatari program flexibil si bonusuri, sediul firmei Baicoi, Prahova; 1.500 L; (0729.056.659 cupidonsrl92@yahoo.com 330. Barmanita pub sector 1 The Place Pub angajeaza urgent barmanita. Cerinte: experienta, studii medii, flexibilitate, disponibilitate pentru un program full-time, persoana energica, tips foarte motivant (barman singur pe tura). (0722.398.245 alina.andriescu@mauveideas.ro 331. Barmanita, cautam o colega cu aspect fizic placut, dispusa sa lucreze in ture de 12 ore. Locatie centrala, salariu 2.000 Ron plus comision din vanzari. Detalii la tel.; (0720.337.700 mari.angajari@gmail.com 332. Benzinarie. Mol Caramfil (cartier Baneasa) angajeaza: casier 3 posturi, operator copertina 2 posturi, femeie pentru curatenie 1 post, relatii la numerele de telefon, (0723.233.448/ 0760.273.774 bicamarian@yahoo.com 333. Beraria Gambrinus angajeaza bucatar, ajutor bucatar cu experienta, pasionati de gastronomie, seriozitate. (0731.422.181/ 0722.374.373 334. Beraria Gambrinus angajeaza ospatar, barman pachet salarial motivant in functie de performanta. Relatii la telefon sau la sediul din Bd. Regina Elisabeta, nr. 38, sector 5; (0731.422.181

batrani centru rezidential situat in zona Militari Piata Gorjului (0762.983.394 mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro 295. Asistenta medicala stomatologie sector 1, in ultimul an/ scoala de asistente absolvita, sa fie muncitoare, activa, responsabila, salariu atractiv, job stabil, echipament gratuit, info.; (0748.037.806 dentistholiday2011@gmail.com 296. Asistenta personala Caut d-ra aspect fizic placut care in timpul liber doreste o colaborare. Permisul de conducere reprezinta un avantaj. Posibil part sau full time.Rog foto si det pe mail adrian.adrian150@yahoo.com 1.000 {; adrian.adrian150@yahoo.com 297. Asistente medicale ALP vizata la

zi, seriozitate, angajeaza Spital privat. (0730.461.743

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


10

19 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 375. Bona, copil 1 an, 8 h/zi, zona langa

Spitalul Panduri, 1.700 Lei; Bona, copil 1 an jumate, 9 h/zi, Baneasa, langa pod, 2.000 Lei; Bona, fetita 10 ani, 4 h/zi, Bucurestii Noi, 1.200 Lei; (0764.185.105/ 0764.949.335 376. Bona, experienta, copil 10

luni, Berceni, urgent, 2.000 L; (0726.256.070 377. Bona, experienta, copil 7

luni, Titan, urgent, 2.000 L; (0726.256.070 378. Bona, experienta, copil 8 luni, Crangasi, urgent, 2.000 L; (021.310.74.03 379. Bona, experienta, copil 9 luni, Romana, urgent, 2.100 L; (0726.256.070 380. Bona, gemene 1 an si 4 luni, 4 h/zi,

335. Best Studios vrei un job cu venituri

garantate de minim 1000 de Dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, cazare gratuita in Bucuresti si zeci de beneficii financiare. Servicii gratuite de infrumsetare. Loc de munca legal, confidential, serios. Training gratuit, castiguri din prima zi. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi. www.beststudios.ro; (0730.752.752 336. Best Studios angajeaza modele.

354. Bona cu experienta, copil 1

an, Unirii, 2.200 L; (021.310.74.03

ani, Tineretului, 2.000 L; (0726.256.070

381. Bona, menajera interna, zona Pipera, tanara, energica, educata, curata, bun simt, pentru 2 fetite 2-5 ani, ofer 4 zile liber pe luna, pentru inceput, 2.000 L; (0766.272.561

356. Bona cu experienta, copil 7

382. Bona, menajera, ingrijitoare batrani

355. Bona cu experienta, copil 2

luni, Militari, 2.300 L; (0726.256.070

357. Bona externa, baiat 2,3 ani, 1800

de ce sa platesti chirie? te asteptam in echipa best studios si iti vei permite casa ta. venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multiple beneficii din tara, domeniu 100% legal, site: www.beststudios.ro; (0730.752.752

ron Cleaning & Babysitting recruteaza bona externa, pentru baiat 2,3 ani, program flexibil, comuna Dascalu, atributii legate strict de copil, 1800 ron, 1.800 L; (0726.334.403 carmen@babysitting.ro

337. Betty Ice cauta colegi pentru

8 ore/zi, 2200 Cleaning & Babysitting recruteaza bona externa, pentru bebe 4 luni, program flexibil, 8 ore, Pipera, menaj usor, 2200 ron, 2.200 L; (0726.334.403 carmen@babysitting.ro

departamentul de distributie din Bucuresti. Post vacant: agent comercial. Cerinte: permis de conducere categoria B. Persoanele interesate sunt rugate sa depuna un CV la adresa de mail. Detalii la nr. de telefon; (0744.340.104 bucuresti@bettyice.ro 338. Betty Ice SRL angajeaza vanzator/

oare inghetata pentru punctele din Bucuresti. Pentru persoanele care nu au domiciliul in Bucuresti, se asigura transport. Persoanele interesate sunt rugate sa depuna un CV la adresa email. Detalii la nr. tel. (0753.084.816 mirela.cozma@bettyice.ro 339. BGS angajeaza: Agenti de securitate, agenti de interventie, plata salariilor la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, prime/ bonusuri, calificare profesionala gratuita, stabilitate la locul de munca, servicii medicale gratuite. Interviuri: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3 Bucuresti (vis a vis de Targul Auto Vitan). Relatii la telefon: (0749.062.295 340. Biolog principal Clinica medicala

privata, din Bucuresti, sect 4 (Piata Sudului), angajeaza full time, sau part time, biolog principal cu ALP si master. Salariu motivant. CV la office@lotusmedica.ro; office@lotusmedica.ro 341. Bistro El Madrileno, cartierul francez angajam picolite, ospatarite, aj. bucatar, persoana vase, lucrator comercial; (0724.988.911/ 0773.753.923 342. Bistro La Boeru angajam barman/ ospatar (fete), ospatarite program in ture, contract de munca salariu, tips. Zona Baneasa. (0726.260.038 adi.boieru74@gmail.com 343. Bistro La Boeru angajam barman, ospatar, fete ospatarite, program in ture 2/2, salariu +tips individual + masa asigurata. Zona Baneasa 1.000 L; (0726.260.038 adi.boieru74@gmail.com 344. Blueberry Garden & Bistro angajeaza bucatari cu experienta, ajutor de bucatar, barmani, ospatari si femei de serviciu. Asteptam CV-urile pe adresa de mail. Telefon (0723.400.103/ 0757.411.718 blueberrybistro@gmail.com 345. Bombonareasa angajam urgent,

salariu 2.400 Ron. Relatii la telefon 2.400 L; (0746.731.022

346. Bona familie cu doi copii de 2 si 4

ani, dorim sa angajam o doamna cu varsta de peste 50 ani, blanda, responsabila ,pentru o colaborare pe termen lung; (0737.124.659 347. Bona interna sau full time pentru

copil de 3 ani. Exclus menaj sau intretinerea casei. Urgent (0770.671.462 ionela30051988@gmail.com

348. Bona interna, externa pentru 2

copii. (0748.868.907

Dristor, 1.200 Lei; Bona, copil 1 an jumate, 6 h/zi, Stirbei Voda - zona Operei, 1.800 Lei; Bona interna gemeni de 3 ani, Baneasa, 2.500 Lei; (0764.185.105/ 0764.949.335

358. Bona externa, Pipera, bebe 4 luni,

396. Bucatar pentru centru pentru per-

soane varstnice (0762.983.394 mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro

397. Bucatar pentru linie calda la restaurant in Dr. Taberei. Dorim persoana cu experienta in bucatarie, muncitoare. Oferim conditii motivante, masa, tips. De preferat domiciliat in sector 5 sau 6; (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com 398. Bucatar pentru mic dejun la hotel pt. restaurant Drumul Taberei, cu experienta in bucatarie, salariu motivant, masa asigurata, program 06:00- 11:00, de luni pana vineri. Preferabil cu domiciliul in sector 5-6 (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com 399. Bucatar pentru restaurant in Cen-

trul vechi, conditii salariale aventajoase; 3.000 L; (0753.300.333 400. Bucatar Pentru restaurantpizzerie, cu terasa si vad bun Cerem calificare, minim 3 ani experienta si serozitate. Program 2/2, orele 10:30-23.30. Salariu, bonus la evenimente, decont. transport seara. (0744.312.911 401. Bucatar pentru restaurantsi salon

de evenimente, salariu motivant, cu experienta sau fara (0771.223.860 402. Bucatar pentru scoala (0726.130.220/ 021.315.65.43 403. Bucatar pentru spatiu de produc-

420. Bucatar cu vasta experienta in domeniu, locatie foarte pretentioasa, se cere: seriozitate, rapiditate, curatenie, spirit de echipa. Locatie in sectorul 3, program de lucru 2 zile cu 2 zile. 1 L; (0764.900.000 radulescu.mihai23@yahoo.com 421. Bucatar full time, daca esti

pasionat de bucatarie, vrei sa lucrezi intr-un mediu relaxat, dar plin de provocari, te asteptam la interviu in Temple Pub. Program flexibil, transp. decontat, salariu motivant. (0765.454.103/ 0799.730.730 office@thetemplepub.ro

383. Bona, Titulescu, cautam o doamna

404. Bucatar Restaurant cu specific

423. Bucatar grill, restaurantul Nor situ-

care sa aiba grija de un copil de 4 luni, 10 ore pe zi, de luni pana vineri, zona Titulescu, Pod Basarab, salariul 2000 lei negociabil. 2.000 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 office@elite-jobs.ro

italian angajeaza bucatar la cald, program de lucru 1 zi cu 1 zi. Salariul net 4000 ron. Adresa str Nerva Traian 23. Metrou Timpuri Noi. 4.000 L; (0744.489.993

uat in Piata Universitatii angajam bucatar grill, salariu atractiv, program flexibil, masa si transportul asigurate. Detalii la numarul de telefon (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

at la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu Vacarescu) angajeaza bucatar grill, program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

359. Bona externa, Titan, fetita 1, 6 ani,

2000 lei, Cleaning & Babysitting recruteaza bona externa, pentru fetita de 1, 6 ani, program 9 ore, Lu-Vi, zona Titan, salariu 2000 Ron. Detalii la tel; 2.000 L; (0726.334.403 carmen@babysitting.ro 360. Bona full-time Pipera, rond OMV/

Pipera Plaza. Cautam bona full-time 8 ore, program 10:00-18.00, cu flexibilitate pentru program intern (de noapte) 1 data pe saptamana in weekend, 2.200 L; (0767.990.722 matei.carmenn@gmail.com 361. Bona Giurgiului Piata Progresu,

angajez bona pentru baietel de 10 luni. Caut o persoana serioasa, calma si care sa vorbeasca in mod corect limba romana. Atributii strict legate de copil. Program: L-V, 8-18:30. Salariu: 1800 lei/luna 1.800 L; (0724.923.422 corinacbarbu@gmail.com

435. Bucatar salate si deserturi pentru restaurant situat in sectorul 6, langa mall Plaza Romania. Vei avea un salariu motivant, bonusuri lunare, masa de pranz asigurata, un discount semnificativ si te vom ajuta s? te dezvolti. (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com

451. Bucatar, hotel 4 stele zona Unirii,

436. Bucatar sectia calda Restaurant

453. Bucatar, restaurant situat in Militari, cautam oameni seriosi cu experienta. Asiguram carte de munca, transport, salariu motivant 2.500 L; (0722.462.827/ 021.434.18.28

Nor, restaurantul Nor situat la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu Vacarescu) angajeaza bucatar pentru sectia calda, program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

Bucatar sef cu experienta in bucatarie cu specific romanesc oferim salariu intre 3.000-6.000 lei+ tips+transport, bucatar cu experienta ofer salariu intre 2.0004.000 lei+ tips+transport, ajutor de bucatar salariu intre 1.700-3.000 + tips+transport,si personal pentru vase si curatenie ofer salariu intre 1.600-2.500 lei+ tips+masa+transport, atat din Bucuresti cat si din jurul Bucurestiului, pentru restaurantul Hanul Voievozilor situat in zona 13 Septembrie Academia Militara. Relatii la telefon; (0770.975.620 437.

362. Bona intern, Bucuresti, 3500 lei/luna cautam urgent bona in regim intern pentru baietel 3 ani, Bucuresti. Salariul: 3500lei/luna. Tel; 3.500 L; (0726.256.070/ 021.310.74.03 office@marypoppins.ro

438. Bucatar sef, bucatar sef de tura locatie centrala, program flexibil, salariu motivant, bonusuri, masa si transportul asigurate. Detalii la nr. tel. sau e-mail resurse.umane@stadio.ro (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro

363. Bona interna pentru copil 3 ani

439. Bucatar si ajutor bucatar pentru

(fara menaj sau altceva), 8 libere pe luna, mancarea asigurate si tot comfortul, 1.400 L; (0770.671.462 ionela30051988@gmail.com

Fast Food, angajez bucatar si ajutor bucatar pentru Fast Food in Jilava. Relatii la telefon nr.; (0723.352.044/ 0724.333.144 mariastiubei@yahoo.com

364. Bona interna Bucuresti, pentru bai-

440. Bucatar si ajutor bucatar, Yca’s Pub & Grill situat in Piata Minis, Titan, sector 3, angajeaza bucatar-grataragiu cu experienta si barman-ospatar, carte de munca; (0720.523.509

etel 1 an si fetita 5 ani. Se cauta o persoana tanara, nefumatoare, serioasa, vesela si harnica. Se ofera salariu si conditii atractive (0754.054.298 manuadrianaiuliana@yahoo.com

441. Bucatar si ajutor de bucatar pentru restaurant Herastrau. Cerem seriozitate. Oferim salariu atractiv si beneficii. Te asteptam in echipa noastra; (0786.778.811 info@herastrau.ro

365. Bona interna, cautam o doamna pentru postul de bona, program intern, salariul 3000 de lei, negociabil. 3.000 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 office@elite-jobs.ro

442. Bucatar si ajutor de bucatar zona Obor Hashtag Pub angajeaza personal pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 32, zona Obor: bucatar si ajutor. Program de lucru 2 zile cu 2, salariu atractiv si bonusuri in functie de realizari, tips; (0724.803.412 office@hashtagpub.ro

366. Bona part-time inclusiv weekend zona Dristor pt. nou-nascut, bona va fi un ajutor pentru parinti (mama copilului este in concediu de crestere a copilului si se ocupa de supravegherea fratilor gemeni, 1an si 9 luni) 1.300 L; (0720.919.744 ileanaracheru@gmail.com 367. Bona pentru fetita de 1 an, caut doamna respectabila pentru ingrijirea unei fetite de 1 an; (0746.263.263 florescu.codruta@yahoo.com 368. Bona pentru nou-nascut, experien-

ta in domeniu, pe termen lung, se cer cunostinte limbi straine. Se ofera carte de munca. Zona Parcul Circului, salariu negociabil; (0745.577.545

369. Bona Pipera, copil 4 ani, program 10 ore/zi, de luni pana vineri, rabdatoare, experienta, recomandari, carte de munca 2.300 L; (0731.579.464

384. Bona, zona Carrefour Orhideea cu

experienta pentru familie deosebita, zona Carrefour Orhideea. Program: 8– 10 ore/zi, de luni pana vineri. Atributii: activitati de ingrijire si supraveghere copii. Varsta copii: 5 ani, 10 ani. 2.800 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 385. Bona, zona Militari, 2500 lei/luna

Cautam bona cu experienta zona Militari, pentru copil 2 ani. Program 8 ore/zi strict ingrijire copil, fara menajul familiei. Salariu: 2500 lei/luna. 2.500 L; (0726.256.070/ 021.310.74.03 office@marypoppins.ro

405. Bucatar restaurant cu specific ital-

424. Bucatar la rece cu experienta

ian, sector 1, Bd. Sisesti, angajeaza bucatar cu experienta in bucataria traditionala italiana. Salariul oferit: 1000 Euro. Pentru detalii; 1.000 {; (0724.053.013

minim 1 an pentru restaurant in cadrul hotelului Best Western - Otopeni; (0735.300.399 diana.cretu@hotellevor.com

406. Bucatar Restaurant Nomad Sky Bar angajeaza bucatar. Program 8h/5zile pe saptamana. Oferim salariu atractiv. Asiguram transport la domiciliu. Detalii lv orele 10-18 la tel. (0730.448.080 alina.bounegru@tonka.ro

425. Bucatar linia calda, pt tigai, de preferat cu experienta, program 1 zi/1 zi, bonusuri evenimente. 2.300 L; (0745.304.777 cm.enescu@gmail.com

407. Bucatar Restaurant zona Dristor

386. Broderie Fabrica de broderie, zona Piata Domenii angajeaza femei cu sau fara experienta in domeniu; (021.224.47.00

350. Bona 400-600 eur Arad, angajez bona, 400 eur, carte de munca, copil 1 an 7 luni, program 9-17 sau 10-18. micalaca Orizont. Arad. sau bona interna 600 eur; (0721.364.199 cebanlilia@yahoo.com

371. Bona regim intern, 4500 lei/luna cautam bona cu experienta in regim intern, vesela, energica pentru un baietel 9 luni. Atributii: ingrijire si supraveghere copil. Salariul: 4500 lei/luna. Tel; 4.500 L; (021.310.74.03/ 0726.256.070 office@marypoppins.ro

387. Brodeza, pentru cusut manual cu

408. Bucatar / bucatareasa angajam

353. Bona copil 3 ani jumatate, 10 h/zi, Nerva Traian, 2.000 Lei; Bona copil de 1 an jumate, 8 h/zi, Vitan, 1.800 Lei; Bona, 2 copii de 2 ani si de 4 ani, 10 h/zi, Drumul Taberei, 1.800 Lei; Bona, baietel de 3 ani, 8 h/zi, Cotroceni, 2.300 Lei; (0764.185.105/ 0764.949.335

419. Bucatar cu experienta, secretara cu experienta, comunicativa, punctuala, cunostinte minime operare calculator; (0722.500.595

422. Bucatar Grill restaurant Stadio sit-

ani. Program: L-V: 07:00 - 09:00 si 17:00 - 19:30, sambata: 07:00 - 13:30; duminica: 08:00 - 13:00 1.000 L; (0731.170.731

copil 1 an in Buftea. Program 08:0018:00, luni-vineri, rugam seriozitate pentru o colaborare pe termen lung, (0744.481.505 anamariastefania@yahoo.com

418. Bucatar cu experienta, salariul intre 1.5002.500 Ron net. Relatii la telefon; 2.500 L; (0799.831.111

tie alimentara, salariu net incepand 2300 lei. Zona Militari, Uverturii, la 7 min de mers de statia de metrou Gorjului, asteptam sa faci parte din echipa noastra; 2.300 L; (0738.652.992/ 0727.561.605 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu

349. Bona 13 Septembrie copil 2 ani, program 10 ore/zi, Luni pana Vineri, cu experienta si recomandari; 2.000 L; (0724.047.365

352. Bona Buftea Angajam bona pentru

417. Bucatar cu experienta, restaurant cu specific italian, Bd. Sisesti 269, sector 1, angajeaza bucatar cu experienta in bucataria traditionala italiana. Salariul oferit: 1000 Euro. Pentru detalii; 1.000 {; (0724.053.013

in Bucuresti recrutam bona, menajera, ingrijitoare batrani pentru familii deosebite din Bucuresti. Program de lucru part-time sau full-time. Salarii europene. Programari interviu telefonic sau trimite CV. (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

angajeaza urgent bucatar in conditii deosebite de munca, se ofera si se cere seriozitate, contract de munca, salariu 3000 lei net prima luna, tips. Relatii la telefon. 3.000 L; (0726.901.843 restaurantdristor2015@gmail.com

351. Bona Baneasa, program 9 ore/zi, copil 4 ani, activitati legate de crestrea copilului, cu experienta si recomandari, carte de munca 2.300 L; (0772.276.051

416. Bucatar cu experienta, pentru restaurant in centrul vechi. Program 2/2, 9.30.00-24.00, salariu 3200, tips, transport. Rog seriozitate, (0749.772.974

370. Bona Pod Constanta pt. fetita 4

372. Bona zona Gorjului, familie, cautam bona tanara, vesela, dinamica si cu experienta (maxim 50 de ani), program 8.00-16.00 luni-joi si vineri 8-19 pt copil de 3 ani. Zona Piata Gorjului, metrou. Salariul se discuta. (0741.111.094 oana.ochiana@gmail.com 373. Bona zona Popesti Leordeni, cau-

tam bona pentru copil 1 an si 10 luni zona Popesti Leordeni, program 08-18, de luni pana vineri, (0725.609.115 Iuliastefanescu2010@gmail.com

374. Bona, familie, cautam bona pentru

un baietel de 5 ani. Zona Calea Calarasi. Program de luni pana vineri intre 12 si 20. Salariu negociabil; (0771.484.464 danvasile14@yahoo.ro

acul broderie cu margele in atelier de creatie, salariu atractiv, mediu de lucru placut, contract munca, program l-v, 8h cu pauza masa, zona Piata Victoriei, Aviatorilor, (0723.879.101 office@cristallini.com 388. Broker / agent imobiliar Euroinvest, companie fondata in 2005 pentru a oferi servicii imobiliare complete si profesionale, cu sediul in Bucuresti, pe Bd. Unirii, selecteaza Broker / Agent Imobiliar; (0785.232.323 job@euroinvest.ro 389. Brutar - modelator, zona Baicului;

(0733.796.659

390. Brutar, brutarie angajeaza brutar

cu experienta si calificare. Program 8 ore/zi; (0799.995.893 office@brotmanufactur.ro 391. bucatar Angajam pentru restau-

rant, terasa Centrul Vechi urgent: bucatar, ajutor de bucatar, ospatari/ospatarite, picol/picolite cu experienta minima in domeniu. Mai multe detalii si programari la interviu la telefon. (0768.036.349 niculescu.robert20@gmail.com

bucatar/ bucatareasa, zona Chiajna, Ilfov.program luni-vineri 08:00-14:00 salariu atractiv, negociabil. Persoana agila, lucru in echipa,cantina, se pregateste mancare pentru 50+ persoane; (0721.551.608 409. Bucatar cald restaurantul Nor situ-

at la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu Vacarescu) angajeaza bucatar tigai program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 410. Bucatar cald restaurant Stadio, Universitate Restaurantul Stadio situat in Piata Universitatii angajam bucatar cald, salariu atractiv, program flexibil, masa si transportul asigurate. Detalii la numarul de telefon. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 411. Bucatar cald, pt. restaurantul

smart-casual Stadio asezat in Piata Universitatii. Salariu atractiv, transportul si masa de pranz asigurate. Detalii la nr. de telefon sau email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 412. Bucatar catering, echipa Delicios

392. Bucatar cu experienta bucatarie internationala, pentru restaurant in sala de jocuri situat in Piata Alba Iulia, in rond. Asteptam CV pe mail sau tel. Salariul in functie de nivel, intre 25003000 ron 3.000 L; (0765.932.247/ 0736.378.348 neacsu.raluca89@yahoo.com

Food se mareste. Cautam bucatar cu experienta, meniu romanesc, program o zi cu una libera, salariu pornire 3.0003.500 Lei. Locatia: sector 1. Date fixe de salariu, fara intarziere 3.500 L; (0721.850.689/ 0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com

393. Bucatar cu experienta in specific

413. Bucatar cu experienta la Beraria

pescaresc pentru Pensiune Delta Dunarii. Oferim cazare, masa si salariu atractiv. (0744.601.262

394. Bucatar full time. Fundatia Viitor Pentru Copiii Romaniei angajeaza bucatar full time. Relatii la telefon, de luni-vineri 09-17, (0742.098.908 casasfiosif@mailbox.ro 395. Bucatar Hotel Restaurant Sinaia, angajeaza bucatar rece/cald si sous chef - se ofera cazare; (0721.456.471 mariana.ichim@ioana-hotels.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

Germana, Oraselul Copiilor. 3.000 L; (0724.066.424 elisaa.alexandraaa@yahoo.com 414. Bucatar cu experienta intr-o pensi-

une angajam, pentru Delta Dunarii, zona Periprava. Tel.: (0728.112.694 415. Bucatar cu experienta, pentru

pozitia chef de tura intr-o locatie centrala in Calea Floreasca, program 2 cu 2, transport decontat, salariu 3800-4000 de lei, 4.000 L; (0766.405.416

426. Bucatar linie rece pentru Bazaar

Gastrolounge, oferim seriozitate, venit motivant si multe alte beneficii. Locatia se afla in centrul istoric pe strada Covaci, nr. 10; (0721.200.050 Contact@thebazaar.ro 427. Bucatar pentru bucataria rece,

Restaurant cu specific italian angajam bucatar pentru bucataria rece (salate, deserturi). Program 1 zi cu 1 zi. Salariul net 2600 ron. Adresa noastra str Nerva Traian 23, metrou Timpuri Noi. 2.600 L; (0744.489.993 428. Bucatar pentru cantina in Pipera-

Tunari, cu program de 8 ore de luni pana vineri intre 06:00-14:30. Oferim conditii legale, salariu 1800 lei net, tichete de masa si masa asigurata. (0786.552.982 429. Bucatar pentru restaurant cu servire rapida, contract de munca, program de lucru in ture: 08:00-16:00, 16:00-24:30, salariu 2000 lei net, bonuri de masa, spor de weekend, decont transport. 2.200 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 430. Bucatar prep. reci calde, gratarag-

iu, aj.bucatar; Cautam colegi pentru a pregati impreuna retete traditionale romanesti. Conditii de lucru si salarizare, foarte bune. Informatii la telefon, e-mail; (+40212324582/ 0733.159.846/ 021.232.45.82 rezervari@restaurantvoievodal.ro

443. Bucatar si femeie de serviciu program 2/2, Bodega La Mahala, angajeaza bucatar si femeie de serviciu, program de 2/2, ora 12:00-0:00 salariu atractiv+bonus din vanzarile pe bucatarie, tin interviuri zilnice, va rog contactati-ma; (0724.273.971 tanasetinel@yahoo.com 444. Bucatar si femeie la vase restaurant zona Dacia, Stefan cel Mare, angajeaza bucatar cu experienta si spirit de echipa, minim 5 ani experienta, program 2 cu 2 sau 1 cu 1, contract de munca, transport asigurat. 2.500 L; (0722.893.404 contact@restaurantmonparis.ro 445. Bucatar, ajutor bucatar, spalator

vase pentru Restaurant Trattoria 20. (0751.267.453 446. Bucatar, ajutor de bucatar, femeie

la vase angajeaza PUB central; (0734.563.492 447. Bucatar, angajam bucatar cu experienta in zonele Cotroceni, Colentina, Ion Mihalache. Relatii suplimentare Dl Morozan; (0736.492.095 448. Bucatar, angajez bucatar sau bucatar chef restaurant cantina in zona aeroportului Henri Coanda. Program de luni-vineri orele 7:00-14:30; (0724.269.553 elena.obloja@hotmail.com

angajeaza bucatar pentru restaurantul din incinta hotelului, (0755.979.797 fdm@international-bucharest.ro 452. Bucatar, personal bucatarie,

pentru Socului Kebap; (0764.673.064

454. Bucatar, Restaurant South Burger angajeaza bucatar pt sector 3. Se lucreaza 2/2, 10:00-22:00. Se ofera 3000 salariu brut, bonuri masa 11 lei/zi, tips. Se pot oferi bonusuri in functie de experienta. 3.000 L; (0726.760.996 mcsfoodivision@gmail.com 455. Bucatar, restaurant Tulin (specific libanez) angajeaza pentru gustari calde. Pentru mai multe detalii sunati intre 12:00 - 20:00; (0762.212.675/ 021.314.40.01 restauranttulin@yahoo.com 456. Bucatar, restaurant zona Obor angajeaza bucatar cu experienta, program 2 zile cu 2 libere, mai multe detali la telefon; (0723.503.171/ 0761.261.781 stefan_jercau@yahoo.com 457. Bucatar, aj. bucatar, restaurant asiatic (zona Barbu Vacarescu) angajeaza bucatar / aj bucatar. Salariu net bucatar 1800 lei / salariu net ajutor bucatar 1500 leiProgram L-V 08:0016:30 Marius Baltag 1.800 L; (0761.967.323 458. Bucatar, ajutor bucatar autoservire tip restaurant, situata in zona centrala, langa magazinul Unirea, angajam personal pentru urm. posturi:bucatar si ajutor bucatar (cu experienta),salariu atractiv, program de 8 ore (in ture). (0754.991.433 459. Bucatar, ajutor bucatar Pagaia, noul concept de live-cooking, angajeaza bucatar si aj bucatar pentru locatia din zona Metrou Pipera. Program de luni pana vineri, weekend liber. Pentru CV transmiteti email (0744.649.649 letitia.spandonide@qsinn.ro 460. Bucatar, ajutor bucatar pentru restaurantul Clubului IDM. Full time, contract de munca; (021.316.09.62 hr@idm.ro 461. Bucatar, ajutor bucatar cu experi-

enta, pentru salate si deserturi, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029 462. Bucatar, ajutor bucatar sector 3 restaurant Allegro, sector 3, bd. Nicolae Grigorescu, angajeaza bucatar, ajutor bucatar. Mai multe detalii la nr. de telefon afisat (0744.649.177 allegrotitan@gmail.com 463. BUCATAR, AJUTOR BUCATAR SI PIZZAR PENTRU ZONA CRANGASI SI 13 SEPTEMBRIE, COMPANIE MULTINATIONALA DESCHIDE NOI LOCATII SI CAUTA COLEGI, ALATURATI-VA ECHIPEI NOASTRE, SE LUCREAZA 8 ORE/ZI, 2 ZILE LIBERE PE SAPTAMANA, SALARIUL CUPRINS INTRE 1500-25000 IN FUNCTIE DE EXPERIENTA, PERSOANELE INTERESATE POT SUNA LA NUMARUL; (0799.831.111 464. Bucatar, ajutor bucatar, ospatar, picol si femeie la vase; (0761.892.096/ 0773.937.033 465. Bucatar, ajutor bucatar, supraveghetor copii loc de joaca, Bragadiru, rond Cristalului; (0720.075.598

lucreze intr-o bucatarie super utilata, restaurant zona Drumul Sarii, 13 Septembrie oferim si cerem seriozitate, (0722.506.068 office@excellence.ro

466. Bucatar, ajutor de bucatar, sef bucatar, angajam pt. saloane de evenimente, activam de peste 8 ani in domeniu, avem locatii la Piata Presei Libere si in zona Pipera Doamna Ghica 500 {; (0741.237.829 bstefanie93@yahoo.com

450. Bucatar, gradinita privata, situata in Cotroceni, angajeaza bucatar (este necesar atestat), part/full time. Carte de munca. Conditii occidentale 1 L; (0742.908.707 Dan.alban@gmail.com

467. Bucatar, bucatareasa cu experienta pentru restaurant central in Calea Floreasca, program 2 cu 2, salariu cald + gratar 2800/ 3000 lei, salariu rece 2.400 lei. 3.000 L; (0766.405.416

449. Bucatar, cu experienta, dornic sa

431. Bucatar Raw Vegan, Mancare Raw Vegana. Experienta minim 2 ani. Oferim carte de munca, sanse reale de afirmare. Rugam seriozitate; (0721.410.401/ 0723.165.461 432. Bucatar rece Restaurant Gram Bistro situat in Piata Victoriei angajeaza bucatar sectia rece, program 2/2 zile. Salariu se discuta la interviu. (0769.775.216 Just_zissu@yahoo.com 433. Bucatar restaurant de sushi, pt. restaurant Chico Chillout cu specific japonez si european. (0733.324.426 chilloutchico@gmail.com 434. Bucatar salate si ajutor bucatar zona centrala restaurantul Stadio (Piata Universitatii) angajeaza bucatar salate si ajutor bucatar, oferim un program flexibil, salariu motivant, decont transport si masa de pranz asigurata (0731.322.472 andrei.buf@stadio.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

19 martie 2018

anuntul.ro

11

4

LOCURI DE MUNCÅ 511. Calcatoreasa si confectionera cu

experienta pentru atelier confectii dama situat in Calea Rahovei sector 5. Mediu de lucru placut, contract de munca cu program fix 8 ore si salariu avantajos; 1.700 L; (0730.030.700/ 0730.030.707 marina@mario.ro 512. Calcatoreasa curatatorie zona Costin Georgian, Morarilor, personal cu experienta (masa de calcat, calandru, chimic). Program 7 ore/zi, 2 sambete liber, duminica liber. Statie metrou 100 m, statie autobuz 20 m. (0722.537.203 dumitru.sotir@yahoo.com 513. Calcatoreasa pentru final si inter-

BUCATAR, LIVRATOR. RESTAURANT GRAFFITI URBAN FOOD ANGAJEAZA BUCATAR CU EXPERIENTA SI LIVRATOR, PROGRAM 2 ZILE CU 2 ZILE, SECTOR 6. PENTRU MAI MULTE DETALII SUNATI LA: (0721.240.699 468.

469. Bucatar, ospatar Restaurant Ai

Sapori angajeaza bucatar si ospatar. Programul 2 cu 2 de la 8 la 24, salariul se negociaza dupa proba. Informatii la tel. (0731.335.335

490. Bucatari debutanti, in zona Piata Presei Libere. Salariul 1.750 RON net la care se adauga spor de noapte. Contact Mihaela Mitrila (0751.190.463 491. Bucatari la cald si la rece, restau-

rant, angajam bucatari la sectia cald si rece, program 1/1, salariu motivant, procent din vanzare, transportul si masa asigurate. CV pe mail: manager@barrio.ro, (0733.222.777 manager@barro.ro 492. Bucatari si femei la vase, Restau-

rant- Pub Weiss beer Garden, situat in Militari, b-dul Uverturii nr. 132, angajeaza bucatari si femei la vase, (0723.502.237 oplerbeer@yahoo.com

fazic, fabrica confectii dama situata in zona Autogara Militari, angajeaza calcatoreasa pentru final si interfazic, confectionere pentru masina simpla de cusut (cu experienta). Relatii la telefon; (0729.847.742 514. Calcatoreasa si alimentator banda, firma de confectii textile sport SC Treximco SRL cu sediul in Bucuresti, str. Carausilor, nr 10-12, langa gara Obor, angajeaza in conditii avantajoase (0722.583.419/ 0726.742.533 515. Calificat sau nu tehnician retea telecomunicatii- catv & internet, administrare mentenanta retea de internet / catv, instalare noilor clienti incheiere de noi contracte, 2.687 L; (0755.917.233 telecommsis@gmail.com www.telecommsis.ro 516. Calificati si necalificati angajam in

- ofer cazare, masa, salariu; (0761.089.659

in zonele Cotroceni si Ion Mihalache. Relatii suplimentare la Dl Morozan. (0736.492.095

471. Bucatar, pentru autoservire,

constructii, firma de constructii angajam muncitori in constructii fara limita de varsta si pe cei fara experienta. Oferim conditii avantajoase de munca si cazare gratuita. Echipament standard european de munca; 2.000 L; (0723.631.455

494. Bucatari, restaurant din zona cen-

517. Calificati si necalificati interioare,

470. Bucatar, ospatar, pensiune Azuga

ajutor de bucatar, fete la linie, grataragiu, livrator (pedestru), rog experienta, seriozitate; (0764.552.554 472. Bucatar, pizzar, spalator

vase, ospatarite/ospatari cu sau fara experienta pentru restaurant mediteranean zona Piata 1 Mai; (0737.940.512 473. Bucatar, pizzar, femeie vase, barman pentru restaurant. Decontare transport seara. Dupa ora 10,00: (0723.644.179/ 0722.387.386 474. Bucatar, pizzar, femeie vase, barman pentru restaurant. Decontare transport seara. Dupa ora 10,00: (0723.644.179/ 0722.387.386 475. Bucatareasa (prefer pension-

ara) si ospatarita; (0722.241.875

476. Bucatareasa doamna pentru

postul de bucatareasa, cu sau fara experienta, pentru casa de batrani, comuna Jilava. Program de lucru o zi cu o zi libera. Salariu 1.600 Lei/ luna (0765.414.991 477. Bucatareasa Dristor Kebab Pan-

telimon angajeaza bucatareasa cu sau fara experienta. Program in ture salariu atractiv mediu de lucru placut. Rel la tel. (0733.067.273 ionita_cristina91@yahoo.com 478. Bucatareasa pentru terasa-

restaurant in zona Fizicienilor; (0723.326.713

479. Bucatareasa catering, Catering

Two Friends situat in zona centrala angajeaz? femeie bucatareasa cu raspundere ?i ajutor bucatar femeie program de L-V sambata si duminica liber; (0733.766.689/ 0726.513.300 480. Bucatareasa gradinita particulara, gradinita particulara din sectorul 6, angajeaza bucatareasa cu studii de specialitate si diploma! Persoanele interesate sunt rugate sa sune la 1.600 L; (0731.738.788 gradinitawonderland@yahoo.com

493. Bucatari si ospatari cu experienta

trala angajeaza bucatari cu experienta de minim 6 luni pe un post similar. Vei lucra intr-o echipa tanara dar cu experienta. Cerem si oferim seriozitate. Calificarea e un avantaj (0721.102.101 cv@perfecthoreca.ro 495. Bucatari, Wise Box angajeaza bucatari. Pentru locatiile din: Pipera, Stefan cel Mare, Crangasi, 13 Septembrie; 2.000 L; (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 496. Bucatari, ajutori bucatari pentru restaurant din mall Baneasa, in conditii avantajoase.Program de lucru doua cu doua.Saluriu motivant plus tips zilnic. (0768.494.450 497. Bucatari, ajutori bucatari, Trattoria

Roz Cafe si Roz Cafe Bistro zona MIlitari.bucatar, ajutor bucatar, spalator vase, livratori.Salarii negociabile. Rugam seriozitate, fara vicii (pariuri, facebook etc.) (0723.504.103 braileanucatalin@yahoo.com 498. Bucatari, ospatari cu experienta,

ajutor ospatari si femeie la vase angajeaza restaurant din Drumul Taberei; (0729.977.250

485. Bucatareasa, chelneri, ospatari Restaurant nou deschis angajeaza personal tanar, calificat, pentru posturile de bucatareasa/ bucatar si ospatari. Pachet salarial atractiv, mediu de lucru placut, intr-o echipa tanara, dedicata. Zona Pipera, (0724.477.267 486. BUCATARI pentru hotelul Shera-

ton Bucuresti. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata. (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com

487. Bucatari Restaurant international

sector 3 angajam bucatari cu experienta. (0768.308.199 Gamafusion.office@yahoo.com 488. Bucatari Vrei sa te alaturi echipei

Yoshi? Vino la un interviu si discutam toate detaliile. Relatii la tel. (0744.434.834/ 0749.979.521

Bucatari (3) cu experienta (curati, mancare gustoasa ca acasa) ospatari, picoli, femei vase serviciu, pentru restaurant romanesc, sect. 2. Bucatari salariul zilnic. Oferim cazare pentru provincie; (0737.214.911 489.

in Sos. Oltenitei angajeaza urgent camerista. Programul de lucru este de 24/48. (0727.105.414 office@hotelcorvaris.ro 520. Camerista Hotel Minerva. Oferim

seriozitate, conditii de munca deosebite, salariu, bonuri de masa, ore suplimentare, sporuri, program 8:00 - 16:00 - 2 zile pe saptamana libere (0726.103.427 hr@minerva.ro 521. Camerista Hotel Novotel

angajeaza camerista si persoana pentru curatarea zonelor publice. Oferim salariu atractiv, o masa calda/zi, program de lucru 8 ore/zi. Persoanele interesate sunt rugate sa sune de luni pana vineri, in intervalul orar 09.0017.30 la telefon; (0747.284.805

cameriste. Salariul este intre 1200- 2000 ron net. (0756.200.044/ 0755.200.071 536. Cameriste. Phoenicia Hotels

& Resorts angajeaza cameriste pe perioada nedeterminata. Salariu atractiv. Informatii la (0749.022.236 537. Cantuitori, montatori masa, circu-

larist, pentru fabrica de mobila; (0737.506.339/ 0737.506.337 538. Carpat Guard angajeaza agenti paza, salariu 1.500-1.800 lei net lunar, pentru obiective zone centrale, cladiri de birouri, ambasade. Zonele: Baneasa, Militari, Berceni, Pantelimon. Program: luni-vineri pe timpul zilei sau ture de noapte 12 h cu 36 h. Interviurile: zona Obor-Lizeanu, str. Radu de la Afumati nr. 13A, sector 2, luni-vineri: 10.00-18.00. Plata la termen; (0786.410.128/ 0769.075.995 539. Casa de Ajutor Reciproc a Pen-

sionarilor Omenia Bucuresti cu sediul in str. Amurgului nr. 53, sector 5 angajeaza urgent casieri zonali cu diploma de absolvire studii medii si cu domiciliu in urmatoarele sectoare ale capitalei 1, 2, 3, 4 si 6. Relatii la tel. (0752.001.445/ 021.423.17.49 540. Casier Boutique situat in incinta Universitatii Politehnice (sector 6) angajam o persoana interesata de un job cu program de luni-joi 8-18, vineri 8-16, week-end liber. Salariu net de inceput 1.600 lei, 1.600 L; (0743.337.603 tradingm2b@gmail.com 541. Casier restaurant tip autoservire,

situat in zona Unirii, angajam personal pentru postul de casier. Oferim un salariu motivant, program flexibil, contract de munca, o masa pe zi; (0754.991.433 542. Casier angajez urgent pentru Shop

& Go Mega Image, zona Obor. Salariu atractiv+bonuri masa; (0767.655.834

555. Casier/a de noapte Oval Market angajeaza pt postul de casier de noapte persoana dinamica, responsabila, serioasa si punctuala, cm, salariu motivant, bonusuri si prime, prog 20-6, detalii la interviu, pt. mag. Morarilor, 1.700 L; (0723.333.122 556. Casiera angajam pentru restaurant din zona centrala (Universitate). Dorim o persoana responsabila, activa, stabila la locul de munca. Oferim seriozitate, stabilitate, echipa dedicata. 2.500 L; (0728.443.300 557. Casiera pentru service auto,

vulcanizare, salariu 1.600 lei, program o zi cu o zi sector 1 zona Piata Domenii, 1.600 L; (0784.339.160/ 0784.339.160 558. Casiera cantina in Pipera, cantina, angajam casiera cu program de 8 ore in 3 schimburi (614:30, 10-18, 22-6), prin rotatie. Oferim conditii legale, 1350 Lei net + bonuri + 25% spor noape + masa asigurata in valoare de 16 Lei/zi, (0786.552.982 559. Casiera cu sau fara experienta pentru restaurant Speed Pizza din Cora Pantelimoni, fire comunicativa si spirit de echipa, 2 libere pe saptamana si 5 zile se lucreaza 8 ore. 1.700 L; (0734.989.958 contabilitate@speedpizza.ro 560. Casiera Dristor Kebab Pante-

505. Buldoexcavatorist, experienta,

561. Casiera spalatorie, vulcanizare

579. Clubul Sportiv Aqua Sport anga-

auto; (0744.377.851

523. Camerista complex turistic, com-

experienta, dinamica si responsabila. Oferim contract de munca, o masa/zi, salariul 1.500 lei. Program lucru: 8 ore/zi, 8 zile libere/luna. Rel. la tel. Va asteptam in echipa noastra. (0761.960.309

Calcator interfazic si masiniste liniara cu experienta producator confectii femei, zona Unirii. Salariu atractiv, carte munca; (0728.444.153

510.

525. Camerista hotel de 4 stele, RIN

Grand Hotel (Sos. Vitan-Barzesti, 7D). Efectueaza curatenia in camerele de hotel conform standardelor impuse. Cerinte: persoana muncitoare, dinamica,atenta la detalii. Program: 2 zile/ 2 zile libere; (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro 526. Camerista hotel, hotel 4 stele din

oras Otopeni, judet Ilfov angajeaza camerista. Efectueaza curatenia in camerele de hotel conform standardelor hotelului. Informatii la telefon (0740.113.329/ 021.203.65.00 527. Camerista pentru Boutique hotel

DBH Bucuresti Oferim un loc de munca stabil pentru persoane responsabile si motivate. Programul este de 8 ore/ zi, asiguram masa si carte de munca.Zona Barbu Vacarescu. Va asteptam la interviu; (0724.891.819 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro 528. Camerista pentru hotel Herastrau,

cautam o colega pe postul de camerista la hotel Herastrau. Cerem seriozitate. Oferim salariu atractiv si beneficii. Te asteptam in echipa noastra; (0786.778.811 info@herastrau.ro 529. Camerista, pensiune 8 camere,

aproape de Piata Unirii, angajeaza camerista, Program 8 ore/ zi, salariu, tichete de masa 1 L; (0722.456.036 valentinasipu@yahoo.com

544. Casier benzinarie OMV Soseaua Giurgiului, firma partener OMV, angajam casier/vanzatoare benzinarie OMV Soseaua Giurgiului. Asiguram un salariu decent, training gratuit si un program flexibil, (0723.473.371 gflorin_2004@yahoo.com 545. Casier cu sau fara experienta

Angajam casier si lucrator comercial cu sau fara experienta pentru restaurant tip fast food in mall Promenada (Aviatiei), detalii la tel; (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com 546. Casier fara experienta cu calificare

la locul de munca la pizzar sau casier. Salariu 1500 lei in mana, ore suplimentare platite integral, salariu net cu ore suplimentare, 1800 lei, o masa pe zi. 1.800 L; (0756.791.346 r.solomon@dodopizza.ro 547. Casier pariuri sportive Clinceni Ilfov, candidatul ideal: fara cazier, cunostinte de operare PC nivel minim, seriozitate si punctualitate, pachet salarial atractiv si motivant, perioada de training, 2.000 L; (0785.050.782 sirsyshu@gmail.com 548. Casier si lucratori comerciali,

Shop&Go Mega Image angajeaza casiere si lucratori comerciali in zona Bucurestii Noi, 6 posturi disponibile, primesti bonus la inventar. + un cos de cumparaturi lunar; 1.700 L; (0787.868.036/ 0724.510.904 Cityshop.angajare@gmail.com 549. Casier, casiera benzinarie Mol situata in orasul Otopeni, program de lucru flexibil, oferim bonusuri de performanta; (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com 550. Casier, casiera benzinarie Mol,

Caramfil, situata in cartierul Aviatiei, (0760.273.774 bicamarian@yahoo.com

563. Casiera, lucratoare comerciala

Oval Market angajeaza casiere cu experienta in mag. alimentar, dinamice, apte de munca, serioase si punctuale. CM, prime, bonusuri, prog: 2 zile: 7-21 si 2 zile liber, Constructorilor sect 6, 1.700 L; (0771.415.022 564. Casiera, lucratoare comerciala Oval Market, Crangasi, angajeaza 2 pers dinamice, apte de munca, serioase, punctuale si cu experienta in mag alimentare. Oferim CM, salariu motivant bonusuri, prime. Program 2 zile 7-21 si 2 zile liber, 1.700 L; (0771.415.022 565. Casiere pt. restaurant pizzerie, in Mall Veranda Obor, conditii avantajoase (0729.952.613 madalinafdumitru@gmail.com 566. Casiere pentru Socului, Kebap, salariu avantajos + tips; (0764.673.064 567. Casieri si lucratori comerciali,

Supermarket angajeaza urgent: casieri/ casiere (salariul net: 1.250 lei + tichete in val. de 300 lei) si lucratori comerciali (salariul net: 1.400 Lei + tichete in valoare de 300 Lei); (0758.108.240/ 0744.385.079 intermacedonia98@yahoo.com 568. Casieri si ospatari Restaurant 14

Lane cautam ospatari si casieri pentru angajare. Detalii la numarul de telefon. (0737.772.777 office@14th-lane.com

569. Casieri, lucratori comerciali pentru Shop&Go cu program non-stop. Avem si tura de zi 1700 Lei/ luna + bonus la inventar (600). Locatia este in sector 1 Bucuresti + lunar 1 cos de cumparaturi gratis; 1.700 L; (0787.868.036/ 0724.510.904 cityshop.angajare@gmail.com

551. Casier, lucrator comercial, ajutor cofetar-bucatar, angajam din provincie, oferim cazare pentru personal in bakerycafenea (zona Pipera). CV la email si tel., (0742.102.875/ 0744.520.860 office@freshfooddelivery.ro

570. Casieri, casiere si preparatoare sandwich-uri benzinaria Mol Timpuri Noi angajeaza cu contract de munca persoane responsabile. Program flexibil, salariu fix, tichete de masa, tips zilnic, bonusuri. Angajam si operatori platforma cu atestat GPL (0724.528.622 timpurinoi@molretail.ro

530. Camerista, ingrijitor spatii hoteliere Hotel Caro, Barbu Vacarescu 164A, sector 2, angajeaza camerista, ingrijitor spatii hoteliere. Relatii la tel., (021.208.61.21 hr@carohotel.ro

552. Casier- vanzator in magazin non stop, salariul 1500 lei, adresa str. Aurel Persu nr. 153, sector 4. Rog seriozitate, 1.500 L; (0765.934.678

571. Casieri, persoana serioasa, responsabila, capabila sa lucreze in echipa pentru benzinarie. Salariu atractiv+bonuri de masa; (0724.246.833

554. Casier-vanzator restaurant. Van-

zator restaurant, asigura gestionarea incasarii banilor, respecta timpii de servire, sugereaza produse. Asigura si pastreaza curatenia in zona de servire, raspunde de aspectul produselor. 1.800 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro

572. Casierita, pizzeria Vechia Napoli

531. Cameriste serioase, atente la detalii, cursul de calificare sau experienta in domeniul hotelier este un avantaj, salariul se discuta la interviu. Exista si varianta de part/time, colaborare/zi. (0722.261.464

598. Coafori si tehnicieni unghii false Andreea Beauty Salon, are momentan un numar de 4 locatii situate in sectoarele 2, 3 si 6. Ne dorim intotdeauna sa gasim persoane noi si calitative pentru a putea evolua impreuna 1.500 L; (0724.542.277 Salon.andreea@ymail.com 599. Cofetar cu experienta, program flexibil, laborator la intrarea in Jilava (Dedeman Giurgiului). Salariu motivant. 10 L; (0763.675.240 candybarbucuresti@gmail.com

601. Cofetar pentru scoala.

Plaza din sect. 6 angajeaza coafezafrizerita, cosmeticiana, manichiurista; (0723.329.376 vlasceni@yahoo.com

602. Cofetar pt. cafenea din centrul

586. Coafeza cu experienta, zona sec562. Casiera, depozit engross angajeaza casiera se ofera un salariu net de 1500 Ron, 200 Ron tichete de masa. Adresa: Str. Drumul Dealul Bradului, Nr. 50-80, Sector 4 (punct de reper: in spate la magazinul Metro Berceni) 1.500 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com

597. Coafeza. Salon Colentina, vechime 5 ani angajeaza coafeza, conditii avantajoase; (0769.748.074

581. Coafeza Salon situat vis a vis de

situat in sector 2 Colentina, vechime 8 ani program o zi cu o zi (0761.024.023 mihaelam.dragomir@yahoo.com 543. Casier benzinarie avantaje: salariu fix, program in ture, bonuri de masa, program de training, cerinte: studii medii, seriozitate. (0788.143.101 gabriela.macnovit@yahoo.com

596. Coafeza, hairstylist, pentru Salon din Aparatorii Patriei, cu experienta. Program o zi da una nu de la 09:00 la 21:00, sambata pana la 20:00, iar duminica inchis. 1 L; (0775.239.904 andreea@maac.ro

600. Cofetar Laborator in Pantelimon, Ilfov. Vei prepara produse de cofetarie, torturi si decoratiuni pentru cofetaria proprie. Contract de munca, program flexibil, salariu motivant, mediu de lucru placut. (0720.738.498

585. Coafeza cu experienta, pt. salon

522. CAMERISTA pentru hotel trei stele, langa Mall Plaza, sector 6. Oferim o masa/ zi, conditii motivante de lucru, bonusuri periodice si alte facilitati. De preferat candidatii sa fie domiciliati in sectorul 5-6. (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com

COAFEZA, HAIRSTILIST ACS BEAUTY EXPERT ANGAJEAZA PENTRU SALON IN SECTORUL 2. TELEFON/ FACEBOOK: ACS BEAUTY EXPERT. WWW.ACSBEAUTYEXPERT.COM; (0721.121.261

595.

salariu atractiv, 2.000 lei +cm platita, 8 ore, salon de 10 ani. Program 1 zi da, una nu. Weekend da, unu nu, zona metrou Gorjului, 2.000 L; (0724.357.422

584. Coafeza cu experienta pentru salon cu vechime 8 ani situat in sector 2 Colentina (0761.024.023

524. Camerista hotel persoana cu/fara

fectioner Atelier de confectii angajam personal cu experienta pt urmatoarele posturi: calcator interfazic si final, confectioner, curatat ate, (0730.773.889 daniella.cristea@yahoo.com

jeaza personal curatenie, sector 1; (0733.125.581/ 0728.303.653

in zona Titan - Auchan, salon cu vechime 7 ani. Se ofera salariu fix si CM. Se cauta persoana serioasa, dornica de munca; (0722.252.164

soferi cat. D, minim 2 ani experienta. Salariul atractiv. Relatii la telefon: (0730.444.455

509. Calcator cu experienta, final, con-

577. Circularist si montator pe masa cu experienta pentru productia de mobila din pal melaminat. salariul 2.500 lei si carte de munca. Bucuresti sector 2, (0722.354.291/ 0763.652.221

583. Coafeza cu cunostinte de frizerie,

506. C&I Grup International angajeaza

508. Calcator cu experienta pentru atelier confectii de dama, zona Gara de Nord. (0730.773.889/ 021.335.03.19

576. Circularist pal Atelier mobila angajeaza circularist cu experienta in zona Pantelimon (metrou republica). Salariu atractiv; (0723.599.451 dan@mobambient.ro

582. Coafeza (competente frizerie) si manichiurista- pedichiurista pentru salon Drumul Taberei, carte de munca. Rog seriozitate. Urgent; (0722.325.546

plex turistic Miorita din Com. Berceni, Jud. Ilfov cauta camerista pentru curatenie camere, program 12 cu 24, salariu avantajos, asigurare transport sau decontare transport; (0721.999.926 office@miotur.ro

ospatarita, barman fete, baieti. Centrul Vechi. Daca ai o experienta minima, dorinta de munca si implicare asteptam CV tau. Oferim salariu fix, bonuri de masa, decont transport kleincafe@gmail.com

575. Chef bucatar pub, cautam chef, daca esti pasionat de bucatarie, vrei sa lucrezi intr-un mediu relaxat, dar plin de provocari, hai la interviu in temple pub. Prog. flexibil, transp. decont., salariu + tips, (0765.454.103 office@thetemplepub.ro

580. Coafeza cu experienta minim 1 an,

si calificare, salariu motivat. Doresc persoana serioasa din Bucuresti care sa-si doreasca sa munceasca, asigur carte de munca si un salariu de 2600 Lei 2.600 L; (0723.585.221 any_nistor@yahoo.com

507. Cafe Klein angajeaza ospatar,

574. Chef bucatar Restaurant La Cocosatu, angajeaza chef bucatar, pentru programare interviu sunati la nr. de telefon. (0736.445.737

578. Circularist, ajutor circular, taplar universal, salariu atractiv, bonusuri (carte de munca), muncitori necalificati cu sau fara experienta, rog seriozitate. 2.400 L; (0763.692.398/ 0773.887.548 office@artamobilei.ro

ta ce detine permis sau atestat pentru manipularea lui (0745.069.814/ 0770.184.776 eurogazconstruct_sediu@yahoo.com

504. Buldoexcavatorist, angajam operatori pentru buldoexcavator cu permis de conducere cat. C sau TR. Lucrari in Bucuresti si Ilfov (031.439.71.31/ 0722.259.653

573. Caut schimb de noapte si de zi la 12 ore sau echipaj Logan Leone, licenta Bucuresti, plan 70 lei; (0731.385.243

limon, Dristor Kebab Pantelimon angajeaza casiera.Studii medii(min 12 clase) iar daca aveti cunostinte minime de contabilitate primare reprezinta un avantaj. Program in ture mediu de lucru placut; (0733.067.273 ionita_cristina91@yahoo.com

501. Buldo-excavatorist companie constructii angajeaza buldoexcavatorist cu experienta pe utilaj. Punct de lucru Mogosoaia;

503. Buldoexcavatorist pentru JCB 3 cx si case cu permis categoria C sau TR. Punct de lucru Bragadiru Ilfov. Pentru provincie asiguram cazare gratis. 3.000 L; (0735.377.400

pentru batrani angajeaza gospodina priceputa la bucatarie. Locatiile sunt in Aviatiei sau Floreasca. Relatii la telefon; (0722.621.462 caminprivat@gmail.com www.caminprivat.ro

519. Camerista Hotel Corvaris, situat

535. Cameriste. Hotel angajeaza

500. Building Support Service, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, spatii logistice si industriale, angajeaza personal: electrician intretinere si reparatii, instalator tehnico sanitare si gaze, tehnician frigitehnist, receptionista, lacatus mecanic, camerista, ingrijitor cladiri. Program de lucru de 8 ore sau tura pe zi. CV la fax 0212084153 sau e-mail: doina.bengescu@bss.ro, simona.rouamare@bss.ro. Informatii suplimentare si programari interviuri la tel. (0752.150.677/ 0746.079.892

482. Bucatareasa, ajutor bucatar cu experienta angajeaza restaurant situat in zona Mall Vitan. (0722.306.322

484. BUCATAREASA, camin privat

zona Tineretului angajeaza camerista. Relatii la telefon (0723.892.378 maria.florescu2010@yahoo.com

534. Cameriste, guvernanta, agent paza, ospatari, ingrijitori spatii hoteliere pentru hotel 5 stele, Bd. Ghencea 134. CV pe mail; (0725.827.216 a.dobrescu@dobexpert.ro

femei serviciu si grataragiu, zona Baneasa; (0722.323.071/ 0722.416.548

502. Buldoexcavatorist cu experien-

experienta angajeaza restaurant situat in zona Sebastian; (0723.143.537

518. Camerista hostel Formenerg,

533. Cameriste zona centrala, Agentia Black&Silver, angajeaza Cameriste zona centrala. Salariu incepand de la 1600 net, o masa pe zi, plus transportul decontat. Rugam seriozitate; 1.600 L; (0760.696.291 office@black-and-silver.ro

553. Casier-operator cu/fara experienta, companie multinationala angajeaza pentru noile locatii din zona Panduri, Victoriei, Stefan cel Mare, Titulescu, D-na Ghica, Titan si Crangasi, se asigura pregatire la locul de munca, salariu intre 1.500 - 1.800 Ron net, o masa asigurata, program flexibil si bonusuri in functie de performanta. Relatii la tel. oricand. CV la mail; 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

499. Bucatari, ospatari, picoli,

481. Bucatareasa pentru fast food, sefa tura, zona Berceni, sector 4, salariu 2200 lei, se lucreaza 1 zi cu 1 zi, cu experienta,contract 8 ore,se asigura masa zilnic. 2.200 L; (0770.573.286

483. Bucatareasa, ajutor bucatar cu

in domeniul constructii pentru interioare, plata saptamanal. 150 L; (0733.721.888

532. Cameriste si personal curatenie hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti, angajeaza cameriste si personal curatenie, cu sau fara experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (0743.145.333 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com

torului 5. Nesatisfacand numarul mare de cerinte ne dorim sa va alaturati echipei noastre Salariu peste asteptari 1 L; (0723.195.467 587. Coafeza si frizerita pentru salon,

sector 4; (0735.844.100/ 0761.680.047 588. Coafeza si manichiurista Salon Poeme de Beaute angajeaza personal pentru:manichiura, pedichiura, tehnician unghii false, coafor. Programul este o zi cu o zi, l-v, de la 10 - 21, S, 9 - 18. (0747.444.089 ioana_0909@yahoo.com 589. Coafeza si manichiurista, cu experienta, carte de munca, plata se face cu procent 50% din incasari. Program 8 ore, o zi cu o zi, un week end liber, unul nu. Zona Hala Bucur Obor; (0786.365.050 590. Coafeza, angajam urgent, zona Drumul Tabere langa Piata Moghioros, vad format. (0767.793.880 591. Coafeza, Salon de infrumusetare,

angajam coafeza cu experienta minim 3 ani in locatiile din zonele Militari si Timpuri Noi, oferim salariu motivant plus cursuri de perfectionare (0723.383.315 592. Coafeza, salon infrumusetare zona P-ta Sudului, Brancoveanu angajeaza coafeza, program 8 h (marti pana sambata de la 12:00—20:30), contract de munca, clientela selecta, salariu atractiv, 2 zile libere pe saptamana; (0744.648.721/ 0741.163.188 stancaramonadaniela@gmail.com

Coafeza, vad vechi, salariu fix sau procent; (0764.692.929 593.

594. Coafeza, angajez urgent, zona

Brancoveanu. Salon cu vad format; (0723.880.799

(0726.130.220

vechi, pachet salarial motivant, salariu, bonuri masa. Programari interviuri la numarul de telefon, CV-urile pe mail (0736.980.296 jobs@vangogh.ro 603. Cofetar cofetaria Victoria Experienta este un atu dar nu un criteriu eliminatoriu. Cautam oameni seriosi care isi doresc sa castige bani din munca. Salariul si programul se discuta la interviu. CV la office@casa-victoria.ro (0724.376.275 catalinchivu1984@gmail.com 604. Cofetar cu experienta, cautam cofetar cu sau fara experienta, 5 zile pe saptamana 9 ore pe zi, pentru preparare de prajituri la o cofetarie din Bucuresti, zona Victoriei.Cautam o persoana curata, serioasa, cm; 2.000 L; (0728.795.984 simona@tortdebezea.com 605. Cofetar cu experienta, cofetarie din 99, sector 4, firma serioasa, loc de munca stabil, mediu placut de lucru, salariu motivant. (0729.737.619 606. Cofetar cu experienta, patiser cu experienta, ajutor de cofetar pentru cofetarie. Salariu atractiv. Detalii la tel.; (0722.365.058 607. Cofetar pentru cofetaria de lux Art Dessert venit salarial in functie de nivelul pregatirii tale;instruire profesionala continua alaturi de Irina Apostol; cursuri de instruire profesionala platite de companie (0722.305.398 emilia@emexromania.ro 608. Cofetar si ajutor de cofetar, pentru laborator din sectorul 3. Salariu motivant; (0722.400.481 609. Cofetar si ajutor de cofetar. Labo-

rator de cofetarie, situat in apropiere de Piata Sudului, angajam cofetar si ajutor de cofetar. Oferim salarii atractive si program flexibil. (0740.439.062/ 0743.776.828 dul_mi@yahoo.com 610. Cofetar si brutar, angajez cofetar si brutar cu experienta pentru locatie zona Timpuri Noi /Tineretului Bucuresti. Cautam si ajutori bucatarie si vanzare. Programul full time sau part time. Suna pentru detalii; (0721.967.808 611. Cofetar, ajutor cofetar, zona

13 Septembrie; (0744.530.245

612. Cofetar, patiser cu experienta, daca stapanesti bine bazele cofetariei/ patiseriei, esti serios, punctual si pasionat de meseria ta, te asteptam cu drag sa ni te alaturi. Salariu intre 2.300 si 3.000 lei in functie de experienta (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro

angajeaza casiera serioasa, dinamica, sa se alature echipei noastre tinere dar cu vechime mare la noi, program atractiv, 2 zile 10:00 -21:30, 2 zile libere. Zona sector 1 (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.co m

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


12

19 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 648. Confectionere cu experienta haine dama. Salariu fix 1.500-1.900+ bonuri de masa. Program: 07.00- 15.30, conditii foarte bune, sector 3; (0767.341.095/ 021.324.53.08 649. Confectionere masina liniara si calcatoreasa, pentru atelier confectii dama serie mica zona Militari. Contract de munca, salariul motivat, (021.434.88.48/ 0747.501.279 650. Confectionere cu experienta in

liniara si triplock, atelier in zona Viilor, salariu motivant; (0771.048.007 651. Confectionere Imbracaminte,

croitorese . Angajam confectioneri imbracaminte, croitorese cu experienta la masina simpla, 2 ace si triplock. Zona Ghencea, sector 6. program 8 ore /zi . Se asigura salariu, bonuri de masa si transport gratuit; 1 L; (0720.475.185/ 0720.475.185 office@escapestarjeans.ro

Confectionere masini liniare, surfilat, calcat final si interfazic, modelier si personal pentru sala de croit. Decontare transport +tichete masa. Salariu negociabil. Zona Militari; (0734.522.529 652.

613. Cofetar, patiser, brutarie angajeaza cofetar cu experienta minim 6 luni, program 8 ore/zi. Detalii la nr. de telefon, persoana de contact Crina Ionita (0799.995.893 office@brotmanufactur.ro 614. Cofetari cu experienta (decor), str.

Domnita Anastasia nr. 5, sambata duminica liber; (0722.558.062 615. Cofetari si patiseri pentru hotelul

Sheraton Bucuresti. Salariul incepand de la 1.700 lei, negociabil in functie de experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com 616. Cofetariile Tip Top-vanza-

toare in noile locatii din ,Colentina, Iancului, Lacul Tei , Pipera, Pantelimon,Barbu Vacarescu, Bucurestii Noi.Va asteptam in echipa noastra. (0732.672.654 617. Colaborare. Suntem o echipa

tanara, dinamica, dornica de munca si pasionata de ceea ce face. Daca si tu dispui de aceste calitati, noi iti oferim o colaborare pe urmatoarele departamente: extensii gene si Make-up Artist Profesional. pentru a ne cunoaste te asteptam cu un telefon la nr.: (0725.449.595 618. Colaboratori, firma Express Kuri-

er Europa din Austria cauta colaboratori, firme de transport cu Sprinter cu capacitate de la 4 europaleti pentru transport marfa în UE. www.exs (004366287977218 tub.at@exs.de 619. Colector (manipulant) marfa, s.c

distributie produse parafarmaceutice angajeaza manipulant (colector) marfa, produse de mici dimensiuni, receptie marfa, pregatire comenzi pt. livrare, cunostinte minime operare PC; (0733.777.012 office@pdgroup.ro 620. Coleg cautam, Firma distributie,

cautam sa ne marim echipa. Avem nevoie de sofer cu experienta pe autoutilitara categoria B, sa locuiasca in Sectorul 6 sau Chiajna. Varsta maxima 35 de ani. Salariu atractiv; recrutare@constructii-shop.ro 621. Colega Gorgona Design, produca-

tor articole suvenir. Colectiv unit si plin de viata confectionam, etichetam si ambalam produse manufacturiere. Cautam colega serioasa, indemanatica, spirit de echipa, comunicativa. Contract munca, bonuri si alte avantaje; (0787.613.427 622. Colega masaj Locatie de lux, clien-

tela formata, comision 50%, program de zi sau de noapte, cerinte - minim 18 ani loialitate, respect. Plata zilnica, pt. detalii te astept la interviu, cazare gratuita 4.000 {; (0760.455.399 ionita_oana_andreea@yahoo.ro 623. Colega pentru masa de croit, cu experienta si prezenta placuta pentru croitorie confectii textile, atelier central Piata Unirii - sector 3, acces metrou, conditii minunate de lucru (25-26 grade iarna), luni vineri 7:00-15:30 1 {; (0726.221.274/ 0722.284.442 prunoiualex@yahoo.com 624. Colege pentru socializare pe net Beneficii avem, lipsesti doar tu ! Locatii centrale la 5 minute de metrou; vile Unirii, Crangasi. Castiguri de peste 5.000 Ron lunar, comision progresiv de pana la 70%. Contract de munca part time/full time, bonusuri in functie de performanta. Varsta minima 18 ani, engleza sau franceza scris/vorbit la nivel mediu/avansat . Bonus 300 $ de bun venit. www.divinostudio.ro/divinostudio (0734.146.115/ 0720.932.936 625. Compania municipala Paza si Securitate Bucuresti angajeaza : agenti de securitate, agenti interventii, tehnicieni sisteme de securitate, operator dispecer. Detalii la tel; (021.371.26.95 626. Companie catering multinationala

angajeaza in Otopeni : bucatarii, ajutor bucatar, spalator vase, personal curatenie, gestionar/ subgestionar, incarcator/ descarcator.Detalii la: (0786.553.636 evenimente@ansamble.ro 627. Conducatori auto categoriile b, c,

e - salariu + bonuri de masa + ore suplimentare platite si muncitor necalificat salariu + bonuri de masa pt. Protan SA sucursala Popesti Leordeni (0721.211.003 florentina.draghici@protansa.ro 628. Confectioner haine masinista

(simpla+ triploc ), atelier dama din zona Iancului, program de la 8:00 - 16:30, 30 min pauza, salariu inceput 1500 lei, (0787.601.090 contact@funkers.ro 629. Confectioner liniara textile Piata Unirii (acces metrou) atelier textile angajeaza confectioner cu experienta, lucru cap coada pt liniara noua Juki. Mediu lucru placut, program flexibil, personal cu experienta, 1 {; (0722.284.442 office@annebebe.ro

630. Confectioner masina de cusut responsabilitati: confectioner textile pentru masina de cheite si masina de cusut simplaOferta: contract de munca, salariu atractiv, tichete de masa, program de lucru de luni-vineri. (0748.219.724 danielavisinescu@bustieremedicale.ro

retusuri costume barbati, salariu atractiv, mediu de lucru placut, contract munca, program l-v, 8H cu pauza de masa, loc de munca stabil, zona Piata Victoriei, Aviatorilor. (0785.404.040 office@consiglieri.ro www.consiglieri.ro

653. Confectionere si calcatoreasa, atelier de creatie vestimentara, ne marim echipa, angajam:-confectionere, masiniste pe triplok si liniara si calcatoreasa, ajutor in atelier, impachetat rochiile (0723.360.949 badoi_monik@yahoo.com

632. Confectioner tamplarie aluminiu

654. Confectioneri in masina simpla

631. Confectioner retusier pentru

Confectioner tamplarie aluminiu, experienta minim 5 ani in productie, salariu + bonusuri in functie de productia realizata. O buna cunoastere a profileleor Profilco, Aluprof, Alumil . 3.500 L; (+40724536463 mihai.popescu@tamplarie.com 633. Confectioner textile cu experien-

ta Atelier de creatie vestimentara angajam confectionere cu experienta (rochii de eveniment, mireasa, tipare, etc). Oferim seriozitate si un mediu de lucru placut, 3.000 L; (0720.290.699 634. Confectioner textile, croitor,

necalificat, atelier de creatie vestimentara angajam confectionere textile (rochii de eveniment/ mireasa /etc). Oferim seriozitate si un mediu de lucru placut.Locatie langa metrou (Grozavesti). Inclusiv necalificat; (0724.571.092 andreea@anki.ro 635. Confectioner, atelier croitorie, angajam confectioner imbracaminte cap - coada), zona 13 Septembrie, (0728.320.550/ 021.420.50.57

de cusut, butoniere, nasturi, triplok, calcator final, pentru Fabrica de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor, (021.424.62.93 655. Confectioneri tamplarie pvc,

zona sector 4, salariu atractiv; (0723.283.374

656. Confetioner si calcator in croito-

rie, angajam confectioner si calcator in atelier mic de croitorie. Pe site: ad-fashion.ro se pot vedea produsele pe care le lucram; (0732.222.530/ 0732.222.522 office@ad-fashion.ro 657. Consilier Vanzari - Cofetaria Art Dessert, cofetaria de lux Art Dessert angajeaza consilier vanzari, venit lunar net: 2100 lei (dupa trei luni), contract de munca. Adresa: Sos. Buc. - Targoviste nr. 22B (in zona Restaurantului Doi Cocosi); 2.100 L; (0722.305.398 emilia@emex-romania.ro

667. Consultant vanzari magazin cosmetice Baneasa Feguro angajeaza lucrator produse cosmetice pentru insula in Feeria Baneasa, cu prezentare si vanzare, seriozitate, implicare activa, vanzare, salariu fix si procent din vanzari, experienta in domeniu (0722.501.601 office@sysmed.ro 665. Consiliul de administratie al Gra-

dinitei Palatul Copiilor, cu sediul in Bucuresti, str. Morilor, nr. 19, sector 3, telefon: 0740673742, anunta organizarea concursului pentru ocuparea urmatoarelor posturi didactice/catedre titularizabile in asociere cu Scoala Gimnaziala Metropolitana Arc. 1. Educatoare - 1 posturi titularizabile. Concursul se va desfasura conform urmatorului grafic: 1. Inregistrarea cererilor la secretariatul unitatii - 03-06.04.2018, intre orele 10.0014.00. 2. Afisarea listei candidatilor admisi pentru sustinerea probelor de concurs - 06.04.2018. 3. Proba practica/ inspectia speciala la clasa - 1112.04.2018. 4. Proba scrisa 13.04.2018. 5. Afisarea rezultatelor 13.04.2018. 6. Depunerea contestatiilor 16.04.2018. 7. Afisarea rezultatelor finale si repartizarea candidatilor 17.04.2018. Actele necesare la inscriere la concurs sunt mentionate in cererea de inscriere; (0740.673.742 668. Consultant vanzari pentru magazin online, oferim si cautam seriozitate. Ce implica jobul? Suport telefonic clienti, mentinerea relatiei cu acestia si vanzarea produselor, intocmire awb-uri curier, etc. Oferim salariu+bonus. (0747.581.882 loredana.modella@gmail.com 669. Consultant vanzari, Diego Palla-

dy angajeaza! Alatura-te unei echipe tinere de profesionisti unde vei gasi conditii de munca bune, un mediu dinamic si stabil. Trimite CV-ul tau la: bucurestipallady@diego.ro (0758.091.777 bucurestipallady@diego.ro

685. Conversatii online fete si baieti, bonus de angajare 850 $. Vrei un job care sa-ti ofere satisfactie financiara. Noi suntem alegerea potrivita pentru tine. Suna si programeaza-te chiar astazi la un interviu (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro 686. Coordonator - sef echipa curatenie in hypermarket din zona Berceni. Se ofera contract de munca, program 8 ore, conditii avantajoase; (0758.044.134 687. Coordonator activitate, dispecerat Urgent coordonator, preluari comenzi, dispecerat. functie de raspundere. Experienta are un plus avantaj. Mail: comenzi@kungfu-pizza.ro; (0728.159.524/ 0774.428.631 comenzi@kungfu-pizza.ro 688. Coordonator spalatorie auto, experienta coordonare spalatorie auto – minim 12 luni, bacalaureat, cunostinte operare calculator, salariu negociabil + bonuri+ab.medical, program: LuniVineri 11:00-20:00, Militari-Preciziei (0756.040.651 hr@genesisproperty.net 689. Coordonator transport, expeditor transport, intern si international transport marfa/ coordonator transport descriere job - intermedierea transporturilor rutiere in trafic intern si international. CV la email oferta.angajare2018@gmail.com 690. Coordonator tura schimbul 2,

curierat, firma de curierat angajeaza coordonator tura, schimbul 2, program de la 15:30, sediul in zona Buzesti, pentru detalii tel; (0745.099.523 oanaporfir@gmail.com 691. Coordonator. Firma din Bucuresti, langa statia de metrou Republica, angajeaza coordonator productie tevi din polietilena si alte produse chimice. Cerinte: persoana responsabila si experienta in conducerea oamenilor; (0766.056.747 office@ecotech.com.ro 692. Cosmetician auto, detailer auto,

Activ. Productie, 300 m de capat tramvai 25, Sos. Giurgiului; (0720.010.146 claudiu.somacescu@procema.ro

pregatitor auto CuAbur.ro angajeaza pentru operatiunile de cosmetica interioara-exterioara. Salariul porne?te de la 1700 Lei. Program L-S de la 08:00 la 20:00; (0733.017.772

671. Contabil cu experienta Cei intere-

693. Cosmeticiana cu experienta si in

670. Contabil Procema Perlit SRL.

sati pot trimite CV la email; office@gama-admin.ro 672. Contabil Junio, companie experta Ceccar angajeaza contabil junior cu experienta. Bonuri de masa. Transport in comun decontat. Salariul in functie de experienta 3-posturi libere; (0726.383.953 angajari@contabilicesc.ro

masaj, salariu atractiv 2.000 lei, cm, platita program 1 zi da una nu, 1 weekend da unu nu. Salon de 10 ani, zona metrou Gorjului; 2.000 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro 694. Cosmeticiana cu experienta, pentru salon Zona Unirii, rog seriozitate; (0726.105.995 negulici_albina@yahoo.com

636. Confectioner, montator tamplarie

PVC, salariu brut 3791 lei, salariu net 2.501 lei (2.186 lei + 315 lei bonuri de masa), 100 lei/luna bonus sarbatori, l-v, 8-18, nu oferim cazare. 2.505 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

642. Confectionera liniara pentru atel-

ier confectii dama triplock si yuber, calcator interfazic si final. Modelier serie zero, produse pe comanda. Constructior tipare si gradator tipare dama si copii, (0734.703.280/ 031.433.47.92 office@innab.ro 643. Confectionera simpla, atelier de

croitorie angajam confectionere pe simpla. Se lucreaza pe operatii. Atelierul este situat la casa presei libere (scanteia) . Oferim bonusuri, prime de sarbatori, bonuri de masa; 1.400 L; (0760.316.499 florin@nastya.ro 644. Confectionera textile cu experienta pentru masina liniara sau triplock, realizarea cap coada a unui produs program L-V / 7-15 salariu 1500-1800 Ron. Asiguram carte de munca (0720.290.699 645. Confectionera, atelier confectii

dama, zona Fundeni, angajam confectionere, carte de munca, ore suplimentare platite, conditii bune de lucru salarii atractive, plata la timp, 1.500 L; (0787.541.716/ 0771.752.873 646. Confectionera, confectioner, pentru produs cap-coada atelier creatie vestimentara, salariu atractiv, mediu de lucru placut, loc de munca stabil, contract munca, program l-v, 8h cu pauza de masa, zona Piata Victoriei-Aviatorilor; (0723.879.101 jobs@cristallini.com 647. Confectionera, mic atelier, cartier

vizavi de Spitalul Fundeni, conditii avantajoase, salariu mare, carte de munca; (0720.267.528

reteaua de magazine; (0741.212.068 710. Croitor manual incaltaminte cu

experienta. (0724.229.497

711. Croitor cu experienta, croitorie

barbateasca. Atelier productie si retuserie, zona Obor. Salariu motivant in functie de executie si calitate, 1.400 3.000; (0724.284.448 712. Croitor dupa tipare confectii, anga-

jam persoana cu experienta pentru sala croit, atelier piata unirii - central. Mediu placut de lucru, Colectiv excelent, Croietorie dupa Tipar pe baza bon comanda. Program luni - vineri (8ore/zi); (0726.221.274/ 0722.284.442 office@annebebe.ro

713. Croitor span (ajutor), producator confectii femei, zona Unirii. Salariu foarte atractiv; (0728.444.153 714. Croitor, croitoreasa cu experienta in rochii de seara, croit dupa tipar in atelierul de creatie Alina Cernatescu, salariu atractiv, mediu de lucru placut, contract munca, program L-V, 8 h, zona Universitate. (0752.013.011 elena@alinacernatescu.fashion

716. Croitor/ croitoreasa, pentru retusuri, in incinta magazinului Bucur Obor, conditii avantajoase; (0769.990.169 717. Croitoreasa Atelier croitorie retusuri si modificari haine cu 3 sedii, oferim carte de munca, bonusuri in functie de experienta, salariu atractiv, pentru zona Obor.Tel: (0760.603.161

Confectionera cu experienta rochii eveniment, program 9-17 L-V, carte munca, zona Obor. Proba (tipare - realizare produs cap-coada, modificari in produs). Salariu 3.000 - 3.500 Lei; (0765.606.076

641. Confectionera haine dama masinista simpla + triploc ), program de L-V , de la 08:00 - 16:30 , 30 min pauza. Salariu de inceput 1500 lei; (0787.601.090 contact@funkers.ro

709. Cristim angajeaza vanzator pentru

pentru magazin perdele, draperii si metraje. Magazinul e situat in complex Big Berceni. Salariu atractiv. Relatii la telefon: (0771.553.103

638.

640. Confectionera cu experienta pentru atelier de creatie vestimentara, zona centrala. Detalii la: (0721.375.733

708. Covrigareasa cu experienta pt. Patiseria Tismana, se lucreaza: lunivineri, 06:00-16:30, sambata si duminica liber. Zona Colentina Fundeni 2.500 L; (0733.869.232

715. Croitor, croitoreasa cu experienta

637. Confectionera Atelier de creatie vestimentara angajeaza croitorese pentru confectii in serie mica si croitorie la comanda. Experienta in cusut pe masina liniara/ triplock constituie un avantaj; (0724.137.040 office@finehearts.ro

639. Confectionera cu experienta cunoscatoare toate operatiile. Progr. 8 ore, un weekend cu unul liber. Piata Sudului, contract munca, abonament, salariu si bonificatii, 2.000 L; (0728.291.276/ 0787.422.500

707. Covalact Bucuresti cautam: gestionar depozit, manipulant marfa, Trimitene CV –ul tau pe email la recrutare@covalact.ro sa ne contactezi la telefon; (0742.077.479 recrutare@covalact.ro

center pentru relatii clienti si ofertare. Cerinte: cunostinte operare calculator, abilitati de gestionare a relatiilor cu clientii. Societatea ofera pachet salarial montivant, tichete de masa si cadou etc. (021.644.13.23/ 0733.083.789 agerthermoserv@gmail.com 659. Consilier vanzari, lucrator comercial sector 6, Bd. Ghencea.Oferim un loc de munca stabil si de viitor + salariu avantajos si tichete de masa. Asteptam CV-urile la: mail: 1.500 L; (0754.043.721 ambiantabucuresti@gmail.com 660. Consilier vanzari, service auto

cautam o persoana serioasa, onesta, cu experienta in domeniu si care sa se implice in actiunile desfasurate in service prin prezentarea, promovarea si vanzarea produselor. (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 661. Consiliera cu studii juridice, de preferat experienta de 1, 2 ani (notariat, birou executor etc.). Salariu atractiv. Pentru detalii sunati (0728.141.414 office@asociatiavictimelordinaccident.ro 662. Consilieri logistica Leroy Merlin Craiova Cautam consilieri logistica pentru noul nostru magazin din Craiovita. Detalii la telefon sau pe adresa de email job.craiova.craiovita@leroymerlin.ro https://job.leroymerlin.ro/ (0758.884.754 job.craiova.craiovita@leroymerlin.ro 663. Consilieri vanzari - magazin pro-

duse cosmetice, cautam vanzatori polivalenti, seriosi, deschisi si comunicativi pentru magazin de ingrijire personala si ingrijirea casei din zona Crangasi. Program full time in doua ture; (0747.770.700 recrutare.proxi@auchan.ro 664. Consiliul de administratie al Gra-

dinitei Noel, cu sediul in Bucuresti, str. Trifoi, nr. 10, sectgor 3, anunta organizarea concursului pentru ocuparea urmatoarelor posturi didactice/ catedre titularizabile in asociere cu Scoala Gimnaziala Metropolitana Arc. 1. Educatoare - 1 post titularizabil. Concursul se va desfasura conform urmatorului grafic: 1. Inregistrarea cererilor la secretariatul unitatii - 03-06.04.2018, intre orele 10.0014.00. 2. Afisarea listei candidatilor admisi pentru sustinerea probelor de concurs - 06.04.2018. 3. Proba practica/ inspectia speciala la clasa - 1112.04.2018. 4. Proba scrisa 13.04.2018. 5. Afisarea rezultatelor 13.04.2018. 6. Depunerea contestatiilor 16.04.2018. 7. Afisarea rezultatelor finale si repartizarea candidatilor 17.04.2018. Actele necesare la inscrierea la concurs sunt mentionate in cererea de inscriere. (0728.459.857 666. Consultant vanzari Door to Door

Telekom te asteptam in echipa noastra daca crezi ca ai abilitati de convingere, esti sociabil, dinamic si dornic de a face performanta in cel mai performant canal de vanzare al companiei Telekom. (0786.718.328 iancu_calin@telekom.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

673. Contabil junior Firma contabilitate,

sector 3, angajeaza contabil junior, cunoscator program SAGA; (0722.385.782/ 0722.385.782 contdeclaratii@gmail.com

674. Contabil pentru pfa-uri, firma de contabilitate, cu sediul in sos Fundeni nr. 70, sector 2, angajam contabil, (0723.839.276 secretariat@contaradulescu.ro 675. Contabil primar, experienta in con-

tabilitate-Saga, emitere facturi, chitante, inregistreaza incasarile si platile in lei conform extrasului de cont. Asigura evidenta contabila a conturilor. Intocmeste situatii si rapoarte contabile, arhivare documente, office@financeone.ro 676. Contabil sef, daca ai cunostinte

solide in domeniul legislatiei financiarcontabile: contabilitate de gestiune, contabilitate financiara, inclusiv salarizare si experienta de minim 5 ani pe un post similar (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro 677. Contabil, contabila, ofertare eligibilitate, persoana dinamica specializarea contabilitate primara cu experienta si disponibilitate pentru intocmire partea de eligibilitate DUAE si certificate pentru licitatii. (0753.042.510 office@casiluc.ro 678. Contabil, contabilitate primara, domnisoara pentru contabilitate primara. Salariu 2000 ron. Domeniu: materiale de constructie. Locatie: Voluntari. 2.000 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro 679. Contabil/a SC Adexim Modelcom angajeaza contabil/a activitate distributie bauturi, contabil/a activitate constructii civile; (0752.241.500 adrianadexim@gmail.com 680. Contabila, contabilitate primara, firma instalatii, cunoscatoare Word, Excel si Devize lucrari. Program 6 ore/zi, L-V, salariu 2.400 L; (0766.694.941 681. Control CTC controlul de cali-

tate al produselor dama conform fisei produsului. Analizeaza produsele confectionate si indica problemele de calitate. Cunoscator masina de cusut liniara, experienta in domeniu minim 2 ani; (0722.203.046/ 0722.399.717 asistent.manager@chanttal.ro

682. Control final, verificare marfa iesire magazin Depozit engross angajeaza control final/verificare marfa iesire magazin se ofera salariu net 1500 Ron+200 ron tichete de masa, din: str. Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4, in spate la Metro Berceni. 1.500 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 683. Controlor CTC pentru verificarea curateniei la toaletele ecologice din Bucuresti. Obligatoriu cunoasterea Bucurestiului si permis cat B, cunostinte minime PC, program 8 h, sambata prin rotatie, (021.311.00.11 684. Conversatii online Esti o persoana dinamica, vesela si ambitioasa atunci acest job este perfect pentru tine. Bonus angajare 800$, posibilitate de avansare, fara stres si fara sefi. Castiguri garantate 5000-10.000$, 5.000 {; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com

Cosmeticiana manichiurista- pedichiurista si coafeza cu portofoliu de cliente pt. salon central, zona Magheru. Relatii la tel. (021.316.26.62 695.

696. Cosmeticiana Salon Green Day

Spa, zona Grozavesti angajeaza cosmeticiana pasionata de cosmetica, vad format; www.greendayspa.ro; (0747.639.790 697. Cosmeticiana cu expereinta de minim 2 ani in domeniu, pentru salon din zona Dristor si Colentina. Salariu motivant; (0725.449.595 698. Cosmeticiana cu experienta si

make up salariu atractiv, 2.000 lei + carte de munca pe 8 ore, program 1 zi da una nu. 1 weekend da unu nu. Salon de 11 ani, zona metrou Gorjului. Anunt adresat persoanelor cu chef de munca. 2.000 L; (0724.357.422 699. Cosmeticiana, manichiurista, frizerita, coafeza. Nu trebuie portofoliu de clienti. Salon sector 5, vechime 12 ani. (0744.811.796/ 0728.912.545 700. Cosmeticiana, salon de frumusete situat in zona Panduri, 13 Septembrie angajam cosmeticiana cu experienta. Carte de munca, incadrare 8h, salariu de baza+procent. Se lucreaza cu branduri de top: Guinot, Babor, Janssen. (0726.787.519/ 0745.564.612 701. Cosmeticiana, salon de infrumusetare, angajam pentru locatiile din zonele Timpuri Noi si Militari, oferim salariu motivant (0723.383.315

Cosmeticiana, coafeza si tehnician unghii pentru salon Estetic Beauty Studio, zona Brancoveanu, Secuilor, sector 4; (0764.275.535

702.

703. Cosmeticiana, esteticiana, manichiurista, coafeza Kontur Beauty Labs recruteaza cosmeticiana/esteticiana, manichiurista, coafeza.Va rugam trimiteti CV-urile impreuna cu o scurta scrisoare de intentie la mail. contact@konturbeautylabs.ro 704. Cosmeticiana, manichiurista (unghii false) coafeza, Crangasi, salon cu vad, foarte urgent; (0760.342.240

Cosmeticiana, manichiurista, pedichiurista si coafeza, cu portofoliu de clienti. Salon central, zona Bl. Magheru angajeaza, relatii la tel: (021.316.26.62 705.

706. Cosmeticiene in conditi deosebite cu experienta, intr-un mediu de lucru placut, epilat, pensat, tratamente faciale etc. (0766.483.103

729. Croitoreasa, confectionera imbra-

caminte dama. Cerinte: experienta in lucrul cu masini industriale, atitudine pozitiva, entuziasta, serioasa, pasionata de croitorie, atenta la detalii. (0724.448.703

««««««««««««««««««

CROITOREASA/ CONFECTIONERA, RETUSURI SI/ SAU CAP-COADA. PROGRAM L-V 10,0018,00, SALARIU ATRACTIV, CARTE DE MUNCA; (0726.993.333

730.

«««««««««««««««««« 731. Croitorese cu experienta in domeniu, oferim carte de munca, conditii excelente de munca si salariu bun. (0761.667.929 732. Croitorese masini liniare si calcator interfazic si final, zona Obor, Doamna Ghica, Baicului; (0722.625.000 733. Croitorese masiniste, confectii

textile, mester, ctc, banzicar, taietor curis, mecanic. Sos. Oltenitei 39-45 (0722.594.982 734. Croitorese si muncitoare sau

muncitori necalificati - in croitorie, angajam. Adresa: Bd. Timisoara nr. 84, Valea Cascadelor, sector 6, in incinta Complex Comet (Fabrica de Steaguri). Program 8-16; (0731.372.735 735. Croitori, croitorese, cu experienta,

atelierul situat in Fundeni, program lejer de luni pana vineri de la 8:00-16:30. Salariu atractiv, carte de munca, bonificatii, ore suplimentare platite (0769.259.589

718. Croitoreasa Atelier cu vechime

736. Croitorie, cusatorese in simpla, triploc si calcat. Decontam transport, oferim bonuri de masa, bonusuri, prime. Situat la casa presei libere etaj 3. Se lucreaza pe operatii, calcat interfazic si final (0737.687.047/ 0760.316.499 Florin@nastya.ro

719. Croitoreasa Atelier cu vechime

737. Crystal Palace Ballroms recruteaza personal ajutor de bucatar si ospatar.Oferim contract de munca si salariu net avantajos.Program 8 ore pe zi. Trimiteti un C.V. prin e-mail la adresa: recrutare@crystalpb.ro

cauta croitoreasa cu experienta in realizarea de rochii de ocazie (produsul se primeste croit), conditii de munca bune, carte de munca, seriozitate. Salariu f avantajos. (0723.621.139 rochiifashion@gmail.com

658. Consilier vanzari si operator call-

728. Croitoreasa, ne marim echipa. Cautam croitoreasa cu experienta in creatie vestimentara si/sau retusuri. Zona Dristor, aproape de metrou si tramvai. Ne dorim o colaborare pe termen lung. (0752.111.118 retoush_boutique@yahoo.com

de 7 ani, zona Piata Romana, angajam croitoreasa pentru produs cap coada si serii mici. Program: luni - vineri: 8.30 17.00, salariu si carte de munca. (0748.119.171 720. Croitoreasa cu experienta la

masa de corit, pentru textile de casa (lenjerii de pat, cuverturi, perne decor). Salariu motivant, mediu placut. Zona metrou 1 Decembrie 1918 (0723.485.684 distributie.fabsem@gmail.com 721. Croitoreasa angajam, experienta

cu liniara si triplok necesar precum si producerea unui articol cap-coada, atelier localizat in zona Banu Manta; (0740.080.657 722. Croitoreasa angajez pentru atel-

ier retusuri, zona Poltehnica; (0727.272.888

723. Croitoreasa atelier atelier de

croitorie pentru dama, serie mica si comanda, angajeaza croitoreasa (modelier) cu experienta in ateliere similare in coaserea produsului cap-coada (fara croit). Zona metrou Stefan cel Mare; 2.000 L; (0799.523.278 724. Croitoreasa cu experienta minim

5 ani, program de lucru flexibil (8ore/zi). Carte de munca - 1150 lei salariu net. Tichete de masa. Transport asigurat de la metrou Pipera, la sediul din Ilfov (~ 3045 min); (0758.721.294 725. Croitoreasa raion perdele, Diego

Bucuresti angajeaza. Alatura-te unei echipe tinere de profesionisti unde vei gasi conditii de munca bune, un mediu dinamic si stabil. Trimite CV-ul tau la: bucurestipallady@diego.ro, (0758.091.777 bucurestipallady@diego.ro

738. Cuptorist pentru fabrica de patiserie, zona Bragadiru. Experienta nu este necesara. 1.500 L; (0741.677.690 davi.darius.distribution.pan@gmail.com 739. Curatatoria Aqua din Titan angajeaza personal prezentabil pentru primire haine. Salariu+tichete 2000 lei, sporuri,decontare transport. Cerinte:liceul, cunostinte calculator, MS Office, limba engleza mediu.Trimite CV cu poza pe email. 2.000 L; (0722.291.414 contact@aquaclean.ro 740. Curatenie, scari de bloc, predare gunoi, intretinere spatii verzi si curatenie subsoluri. (0720.616.096 741. Curatenie, spalat vase, bucatar/ ajutor, ospatar/ bar, cerinte: aspect fizic placut, bune abilitati de comunicare, cu/ fara experienta. Oferim: pachet salarial atractiv, program de lucru in ture, echipa tanara. Restaurant Olimpico, incinta Mall Vitan (0724.998.111 cariere@gameworld.ro 742. Curier Bucuresti, permis cat B si manipulant pentru electrocasnice, permis categoria B, salariu motivant, bonusuri, carte de munca. Rog seriozitate Informatii la tel. (0761.090.900 charmingstyle.srl@gmail.com 743. Curier cat B sector 1, salariu la 8h/zi 1900 lei brut/2 libere pe saptamana, 3.70 lei pentru fiecare comanda livrata, 150 lei bonus la fiecare 750 comenzi livrate+ tips, (0720.777.308 alina.hasegan@jerryspizza.ro

echipa de croitorese, in sectorul 4 (piata timpuri noi), sectorul 1 (metrou Basarab) Vrei un salariu bun, carte de munca, un mediu armonios vino in echipa noastra; (0723.225.882

744. Curier categoria B, sect 2, pizerrie angajeaza curier autoturismul companiei sau auto personal. Salariul pentru 8 h/zi 1900 lei brut/3.44 lei pentru fiecare comanda livrata, 150 lei bonus la fiecare 750 comenzi livrate+tips. (0733.773.251 marius.danaila@jerryspizza.ro

727. Croitoreasa, atelier croitorie din Bucuresti, sector 4, angajeaza masinista produs cap-coada. Oferim salariu atractiv, carte de munca.Se accepta si persoane aflate la pensie sau part-time in intervalul 8.00-20.00; (0786.874.813

745. Curier categorie B, salariu la 8h/zi 1900 lei brut/2 libere pe saptamana, 3.70 lei pentru fiecare comanda livrata, 150 lei bonus la fiecare 750 comenzi livrate+ tips, (0728.088.643 cristi.badila@jerryspizza.ro

726. Croitoreasa sector 4, 1 Ne marim

Angajam urgent pentru firma STRATUM ENCLOSURES SRL Bucuresti

MONTATOR SUBANSAMBLE Oferim contract pe perioada nedeteminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in doua schimburi: 6.00-14.00/ 14.00-22.00.

Relatii la telefon 0729.925.035

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

19 martie 2018

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 785. Dulgher. Angajez dulgher cu expe-

rienta. Ofer cazare. Plata saptamanal; (0724.108.631 786. Dulgheri, fierari, zidari, rigipsari necalificati in constructii numai cu experienta dovedita. 100 L; (0720.988.319 dragomircornelcristi@yahoo.com 787. Dulgheri. Angajez dulgheri si fier-

ari. rog seriozitate. Oferim cazare de santier. Salariu lunar 750 {; (0787.322.356 788. Echipa Salon Per Sempre angajeaza personal coafor si inchiriaza post de lucru manichiura si cosmetica. Spirit tanar si dornic de noi colaborari. Detalii la telefon, 1 L; (0748.944.985 andreea_denisa94@yahoo.com

746. Cusator de tapiterie, huse

canapele, munca pentru cusator de tapiterie (huse canapele) in regiunea Derbyshire (Anglia). Daca vorbiti limba engleza la nivel conversational sunati la 1 {; (0362.630.106/ 0362.630.106 munca@wfpsuk.com 747. Cusator, cusatoreasa, fabrica de

canapele angajeaza cusator/ cusatoreasa cu minim de experienta, zona Jilava (0733.962.022 748. Dansatoare club, club centrul

vechi angajeaza dansatoare/ animatoare cu/ fara experienta. Carte de munca, salariu bun (0723.313.341 Musicromania@gmx.com 749. Dansatoare pentru night club cu sau fara experienta, varsta minima 18 ani, program flexibil, comision 30% plata la zi. Clientela formata, oferim cazare gratuita. (0735.670.108 750. Debarasator mese, bufet -cantina

in incinta Facultatii de medicina, in spatele Spitalului Municipal angajeaza debarasator mese. Pentru informatii suplimentare sunati dupa ora 18 la telefon; (0785.660.613

751. Depozit cabluri angajam manipulant marfa, rugam seriozitate; (0720.533.200 752. Depozit materiale de constructii,

zona Progresul (Jilava), angajez sofer pentru platforma 3,5 t, cat. B; (0751.223.138

753. Desenator tehnic in jud. Prahova Cerinte: cunostinte desen tehnic; cunostinte proiectare AutoCad; cunostinte electrice.Salariu atractiv + transport. Trimite CV-ul la: 1 L; (0799.744.142 recrutare@amakron.com 754. Deservent pompa de beton si

automacaragiu. Societate comerciala angajam deservent pompa de beton, cifa 285 m, automacaragiu grupa A (sau grupa 1). Oferim salariu atractiv, bonuri de masa, asiguram cazare. Sediul societatii se afla in Otopeni, pe Soseaua de Centura; (0741.108.726 755. Direct-Line Inox, cautam colegi.

Filiala Bucuresti angajeaza: Operator utilaj CNC/ Tehnician,Manipulant Marfa depozit www.directline.roRelatii la tel.0212562242 sau CV la e-mail: bucuresti@directline.ro (021.256.22.42 bucuresti@directline.ro 756. Director vanzari accesorii mobila,

765. Distribuitor autorizat bauturi

racoritoare, alcoolice si non alcoolice angajeaza la punctul de lucru in Chiajna langa Carrefour Militari lucrator depozit, se asigura transport de la statia metrou Pacii; (0752.212.696 766. Distribuitor produse pentru menaj si uz casnic. Angajam agent comercial cu experienta in domeniu. Oferim salariu fix + comision; (0773.709.922 767. Distribuitori door hangere, angajam 2 persoane cu experienta pentru distributia de door hangere (la manerul usilor), cu contract de 8 ore/ perioada nedeterminata, zone de lucru Militari si Dristor. Mai multe detalii, telefonic 1.700 L; (0763.670.173 cristi@two4promotions.ro

770. Distributori pedestru (cu sau fara

794. Educatoare gradinita Wonderland

771. Doamna pensionar 67 ani, solicit

sector 6, angajeaza educatoare pentru grupa mica. Program de lucru 8 ore/zi. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita cv la mail sau sa ne contacteze. (0762.000.920 gradinitawonderland@yahoo.com

experienta) fara limita de varsta. Salariul motivant; (0764.914.055 ingrijire la domiciliu; (0723.279.925 772. Doamna fara obligatii familiale

pentru a ingriji o persoana in scaun cu rotile si a merge la recuperare; (0722.635.507

763. Dispeceri pentru monitorizare

video program in ture, cunostinte de utilizare a calculatorului, pentru cladire de birouri zona Pipera. Rog cv-uri pe adresa de mail cu specificatia postului pentru care se aplica. (0751.219.823 armand@companiadepaza.ro 764. Dispeceri supraveghere video cu

sau fara experienta, preferabil din sectoarele 2, 3 si orasul Pantelimon. Program in ture, salariul se plateste la timp; 1.600 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro

808. Electrician Societate comerciala specializata in executia instalatiilor electrice interioare angajeaza electricieni. Salariu motivant, CM. Pentru provincie se asigura cazare (apartament), (0763.685.263 office@erstesystem.ro 809. Electrician - sectie productie asigura interventii pe profil electric asupra utilajelor din sectia de productie. Cunostinte de baza automatizari, tablouri electrice. Salariu 2800-2900 ron net + beneficii (bonuri de masa, etc.) 2.800 L; (0745.031.031 810. Electrician auto cu experienta pentru dealer auto zona Vitan, mediu de lucru profesional. (0742.262.532 811. Electrician auto, BMF Angajeaza

electrician auto absolvent de scoala profesionala sau liceu de specialitate experienta minim 3 ani in service multimarca cunostinte de diagnosticare, testare electronica si interpretare 1 L; (0732.560.152 hr@bmfgrup.eu 812. Electrician auto, reprezentanta camioane angajam mecanic camioane si electrician auto cu experienta, venituri lunare intre 2000-5000 ron, conditii bune de lucru, zona Militari-Industriilor, cerem diploma, CV la adresa; 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 813. Electrician automatician, cu experienta, Sc Fibro Metals SRL angajeaza la punctul de lucru din Mogosoaia, salariu 1000 euro 1.000 {; (021.224.01.17/ 021.224.01.17 814. Electrician automatist pentru

826. Electrician, electriciana, se cauta

urgent pt. Germania, domeniul dvs de activitate: Instalarea si conectarea masinilor si echipamentelor electrice. Ansamblarea si service de componente electronice pe santier. Conectarea si cablarea dulapurilor de comanda 827. Electrician, inginer electronist, tehnician Angajam specialisti domeniu electric si sisteme de securitate. Intretinere si deschideri de noi spatii comerciale in Bucuresti si in tara. Salariu de la 2.500 lei. Email: office@gfa-securitate.ro, 2.500 L; (021.242.07.87/ 0744.753.896 office@gfa-securitate.ro 828. Electricieni firma specializata in executia instalatiilor electrice pentru constructii angajeaza electricieni. Contract de munca, plata orelor suplimentare. Se poate transmite cv-ul la adresa de e-mail a societatii. (0762.303.516 cv@profesionalelectric.ro 829. Electricieni minim 10 lei/ora si ajutori electricieni de la 9 lei/ora pentru santiere Bucuresti; (0762.564.000 830. Electricieni pentru lucrari de con-

structii-montaj; (0722.332.889

831. Electricieni pentru lucrari de joasa, medie si inalta tensiune, subterane si aeriene precum si lucrari de statii electrice si posturi de transformare; (0743.047.807 resurse.umane@montajelectric.ro 832. Electricieni pentru munca in santier Brasov. Asiguram cazare Solicitam experienta. Va rugam sa trimiteti CV dumneavoastra la adresa de email sau 0757058868Salariu 2.800 net. Program luni vineri 8- 18, 2.800 L; (0757.058.868 Dmtci@yahoo.com 833. Electricieni pentru santier in Bucuresti. Salariu 3000 net 3.000 L; (0757.058.868 Dmtci@yahoo.com 834. Electricieni SC Bep Light Energy

SRL angajeaza electricieni pentru bransamente electrice. Oferim salariu atractiv iar pentru cei din provincie cazare. Rel. la telefon intre orele 9-17 (0767.197.851/ 0742.085.000 elena.coman97@gmail.com

depart. Productie la firma Zarea, la sediul din bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Trimiteti CV pe email pentru programare la interviu (021.667.00.20 office@zarea.ro

835. Electricieni calificati pentru santiere in Bucuresti; (0727.287.322

815. Electrician cu experienta, cunos-

836. Electricieni cu experienta minim

tinte minime sanitare, salariu atractiv, CM, permis conducere avantaj; (0734.874.870

5 ani, salariu atractiv, program de lunivineri la 8 ore cu contract de munca, mai multe detalii la nr.; (0757.028.718

tam doamna serioasa si apta de munca la vase si curatenie pentru un restaurant in sectorul 3. Salariu atractiv + tips evenimente. Detalii la nr.: (0732.971.539 bianca_rby@yahoo.com mara zona Voluntari, urgent; (0722.191.888

775. Doamna pentru gatit, 2 zile pe

saptamana, caut sa angajez; (0737.140.584

776. Doamne fara experienta, birou, inclusiv pensionare, pentru activitate de birou, programari intalniri de lucru, telefon, etc, program de luni pana vineri. Oferim ssalariu fix, contract de munca, bonuri de munca, etc. (0746.204.411 resurseumaneimm@gmail.com

DOAMNE, DOMNISOARE, MODELE ONLINE. PROBLEME CU BANII? NOI TE AJUTAM SA CASTIGI LUNAR PESTE 3.000 USD. NU CONTEAZA VARSTA SAU ASPECTUL, CONTEAZA DORINTA DE A FACE BANI. O ECHIPA DE PROFESIONISTI LUCREAZA PT. TINE; (0766.016.639 782. Doamne, domnisoare, videochat la un alt nivel, Empire Studio Imbina cu succes eleganta si tehnologia de ultima ora, oferind conditii de top (poze reale). bonus de angajare, locatie ultracentrala, oferim cazare, (0769.839.200/ 0799.055.960 angajari@empirestudio.ro 783. DominoÂ’s Pizza angajeaza livra-

tor pe scuter indiferent de varsta. Se cere: obligatoriu permis categoria A1, A sau B, preferabil experienta de mers pe scuter, aspect fizic ingrijit si placut; 1.400 L; (0734.581.607 nmirela1692@yahoo.com 784. Dulgher angajez, cu experienta.

Ofer cazare. Plata saptamanal. (0731.879.500

tara angajam urgent familie modesta pentru ingrijire gospodarie cu animale (2 cai, 5 magari, 2 ponei si pasari) intr-un sat de munde din jud. Buzau. Oferim un salariu de 1200 Lei, cazare, plata utilitati, cartela (0765.434.709 swat_seb@yahoo.co.uk

850. Electromecanic pentru intretinere ascensoare, reviziiinterventii, electromecanic pentru montaj ascensoare, sector 6, Bucuresti. (0766.229.614 office@cristalimage.ro 851. Electromecanic, electronist montaj aparate si electromecanism pt. Aerofina SA (0722.677.033 teodorabalanescu@aerofina.ro 852. Electromecanic, firma Tinib Services angajeaza electromecanic intretinere pentru reparatii pompe apa, experienta minima 2 ani, cat. B, salariu motivant si integral. Informatii la tel. (0722.891.888 853. Electromecanic, societate anga-

jam electromecanic, ptr.asigurare service si mentenanta toalete automate, permis cat.B, disponibil munca teren, program 8 h, doua schimburi, avantaje; auto+telefon serviciu, (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com

ESTI STUDENT SI VREI BANI DE VACANTA? ESTI ANGAJAT SI DORESTI MAI MULTI BANI? NU AI JOB SI VREI SA TE ANGAJEZI? ESTI CONVINGATOR? CONVINGENE SI TE ANGAJAM. ANUNTUL TELEFONIC ANGAJEAZA PERSOANA DINAMICA PENTRU ECHIPA DE VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO 857.

rienta pentru conversatii online, 200 $ bonus la angajare. Programare interviu la telefon, 3.000 L; (0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com

781.

849. Electromecanic in zona Baneasa, la program de 8 h/zi, salariu avantajos, tichete de masa, angajam pentru firma curatenie. Detalii la telefon; (0728.855.453

856. Esti dansatoare/hostess si ai dori sa obtii castiguri substantiale si atractive chiar in Bucuresti? Clubul The Buddhist din Bucuresti, iti ofera aceasta posibilitate. 35 L; (0752.068.887 office@mcinternational.ro

777. Doamne la curatenie, angajam d-

conversatii vrei un job cu un salariu decent, vino in echipa noastra. Oferim 1200 ron bonus de angajare si multe alte bonusuri de performanta. Oferim plata la zi sau bilunara, salariu fix sau procent intre 50-80%. 5.000 L; (0799.617.440/ 0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com

864. Familie intretinere gospodarie, in zona Snagov, inclusiv pentru supraveghere si ingrijire batrana deplasabila. Oferim retributie, masa si casa, dupa ora 16.00; (0722.393.069

855. Elvetia- Club Relax 2, iti asigura succesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari, in cel mai cunoscut adult- club din Zurich, peste 10.000 Euro/luna, plata la zi, asiguram cazare, transport. Raspundem la beep, sms, whatsapp. CV la e-mail:, (0041762064337 info2@clubrelax.ch

774. Doamna pentru contabilitate pri-

780. Doamne si domnisoare pt. video-

848. Electricieni. Firma de instalatii electrice angajeaza ELECTRICIENI pentru constructii. www.profesionalelectric.ro/contact (0762.303.516 cv@profesionalelectric.ro

854. Elvetia Club Relax 2, iti asigura succesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari in cel mai cunoscut adult- club din Zurich. Peste 10.000 euro/ luna, plata la zi. Asiguram cazare.Raspundem la beep, sms, whatsapp, CV la mail (0041762064337 info2@clubrelax.ch

773. Doamna la vase si curatenie, cau-

779. Doamne si domnisoare pt conversatii online. Contract de munca, bonusuri de angajare, program flexibil, bonus de angajare 300 $, procente de la 50%80%, bonusuri de fidelitate, anuale, bonusuri de performanta, 5.000 L; (0799.617.440

762. Dispeceri monitorizare video, angajam dispeceri, program de noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, pentru cladiri de birouri. Rog cv-uri pe adresa de mail cu specificatia postului pentru care se aplica. (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro

792. Educatoare calificata pt. gradinita

eri/ postasi full time sau part time pentru distributia materialelor postale in Bucuresti (0744.306.364

758. Dispecer helpdesk Bucuresti sec-

761. Dispeceri monitorizare video angajam dispeceri, program de noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, pentru cladiri de birouri. Rog cv-uri pe adresa de mail cu specificatia postului pentru care se aplica. (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro

bucatari, ospatari si menajera; (0722.966.382

793. Educatoare gradinita - grupa mini. Gradinita particulara cu sediul in Voluntari, angajam educatoare necalificata (grupa mini). Rugam seriozitate; (0740.068.384 gradinitabelsorriso@yahoo.com

778. Doamne mature cu sau fara expe-

760. Dispecer pentru monitorizare video, program in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, pentru cladire de birouri zona Pipera, tarif 9,21 lei ora plus bonuri de masa. Rog cv pe mail. (0751.219.823 armand@companiadepaza.ro

791. Edgar’s Pub angajeaza ajutori de

769. Distributie pliante, angajam curi-

757. Dispecer pentru dispecerat central

759. Dispecer pentru monitorizare video, program de noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, pentru cladire de birouri zona Aurel Vlaicu, tarif 8,3 lei ora plus bonuri de masa. Rog cv pe mail. (0751.219.823 armand@companiadepaza.ro

angajam economist pentru departamentul financiar contabile, absolvent finante contabilitate, experienta in domeniu, inchideri bilant, balante, rapoarte financiare, declaratii fiscale, ionel.gherghe@exmobi.ro

particulara in zona Dristor. Detalii la telefon. (0799.741.474

promoteri full time sau part time, pentru distributia de materiale publicitare in Bucuresti (0748.181.886

ne/d-ni curatenie la unul din hostelurile noastre din Centru Vechi, Bucuresti, program 12 ore lucru, cu o zi libera,1700 lei net+alte comisioane si beneficii. Pt. detalii sunati; (0786.329.136 georgiana@elevate.ro

tor 1 preluare solicitari interventie, gestionare aplicatie helpdesk, coordonare echipe interventie, utilizare PC - MS Office, ture zi si noapte 1.500 Lei net, CV la email (021.420.02.22 office@synotech.com

790. Economist serviciu contabilitate,

768. Distributie pliante curieri/ postasi/

pal melaminat SC Decopal Exim SRL angajeaza Director vanzari accesorii mobila, pal melaminat si blaturi cu studii superioare absolvite, minimum 2 ani experienta de management in vanzari. Detalii la nr. 1 L; (+40745667788 maged.kharabit@decopal.ro de monitorizare. Aptitudini operare calculator, abilitati de comunicare, studii medii; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

789. Economist pentru activitati financiar- contabile intr-o firma de productie. Cerinte: studii in domeniul financiar- contabil, minim 3 ani experienta, cunostinte legislative financiar- contabile si de operare PC, MS Office, Soft-uri in domeniu. CVuri la adresa email; iulia_jr@yahoo.com

807. Electrician soc. com. din dom. fabricarii pastelor fainoase, angajeaza: electrician, mecanic, op. masina ambalat si manipulant marfuri. Pct. de lucru se afla in Buftea, transp. gratuit, bm si salariu atractiv; (0746.118.878 angajari.panificatie@gmail.com

795. Educatoare centru educatie sector 1 cautam o persoana dinamica, creativa, iubitoare dornica de a lucra cu copiii. Ideal ar trebui sa fie interesat atat de dezvoltarea personala cat si de dezvoltarea inteligentei emotionale a copiilor. (0723.338.160 eddy.505@icloud.com 796. Educatoare pentru gradinita din Pipera, oferim: salariu motivant; conditii exceptionale de lucru; oportunitatea de a munci alaturi de o echipa entuziasta, intr-o atmosfera armonioasa. Mai multe detalii la nr de telefon; (0734.776.698 797. Educatoare si femeie de serviciu

pentru gradinita privata langa Auchan Titan, (0725.211.112 798. EDUCATOARE, calificata pt. Gra-

dinita Bel Sorriso cu sediul in Voluntari, jud. Ilfov (pe linia 153). Acceptam si studente in an terminal la Facultatea de Stiinte ale Educatiei. Asteptam CV la mail, (0742.265.070 gradinitabelsorriso@yahoo.com www.belsorriso.ro 799. Educatoare, ingrijitoare, profesor

de engleza, angajeaza gradinita Gifted International - Parcul Carol; (0722.277.090 contact@gradinita-gifted.ro 800. Educatoare. Gradinita particulara

sector 2 angajeaza educatoare calificata/necalificata, dornica sa lucreze intr-un mediu placut si distractiv alaturi de copii. (0742.898.325 office@wl.com.ro 801. Educatoare. Gradinita particulara

situata in cartierul Militari angajeaza educatoare cu studii de specialitate. Relatii la tel.; (0720.777.221 magicworldeducation@gmail.com 802. Educatoare. Gradinita particulara

angajeaza educatoare tanara, dinamica, zona Iancului; (0722.773.103 803. Elecricieni cu program normal de

8 ore/zi, 40 ore/ saptamana. schimbul 1. Relatii tel. (0733.042.931 804. ELECTRICIAN curenti slabi. Con-

stituie un avantaj experienta ca si conducator auto cat. B. Salarizare si bonificatii in functie de experienta; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 805. Electrician in constructii, program

de lucru 9 ore, salariu intre 1.800 si 2.500 lei in functie de pregatire si cunostinte. Telefon (0766.395.788/ 0766.578.503 electric.planet@yahoo.con 806. Electrician industrie alimentara

zona Glina. Raspunde de buna functionare a echipamentelor electrice si a instalatiilor electrice de joasa tensiune, experienta minim 5 ani, pranz asigurat, transport asigurat, (0753.021.361 office@mandyfoods.ro

816. Electrician de executie si ajutor electrician pentru santiere din Bucuresti si din tara. SC instalatii electrice si curenti slabi. Cond. salariale bune, CM, ore supl, progr. 8 ore/zi, posib. avansare; CV la mail: (031.437.06.35 angajari@mht-experience.ro 817. Electrician de intretinere si reparatii. Uzina metalurgica angajeaza cu norma intreaga electrician de intretinere si reparatii. Oferim salariu motivavant, tichete de masa si transport. Cerinte: cunostinte in automatizari industriale. (0732.155.855 cristi.ionescu@laromet.ro 818. Electrician mentenanta linie de

productie, asigura interventii pe profil electric asupra utilajelor din sectia de productie si a echipamentelor auxiliare, 3 schimburi. Salariu 2800-2900 Lei, sporuri, BM, transport, disp. interventii, 2.800 L; (0745.031.031 office@mediamarket.ro 819. Electrician pentru amenajari imobil nou in zona Fundeni; (0724.262.147 820. Electrician pentru cablare, punere in functiune a instalatiilor si mentenanta. Program L - V: 918 cu o ora pauza. Salariu include si bonuri, 1.500 L; (0761.247.825 821. Electrician pt. firma de mentenanta cladiri birouri, carte de munca, tichete de masa; (0720.220.173/ 0751.108.382 822. Electrician, galeriile Titan angajeaza instalator, electrician cu experienta minim 3 ani in intretinere imobile. Abilitati majore de comunicare, seriozitate, flexibilitate, aspect ingrijit si fara meteahna bauturii, 1.500 L; (0737.030.810 estanescu64@yahoo.com www.galeriiletitan.ro 823. Electrician, montatori schele. Cerinte: seriozitate, punctualitate, experienta in lucrul pe santier, permis conducere cat. B. Detalii la tel. 0730.250.001 de luni pana vineri, orele 09.00-17.00. (0730.250.001 cariere@azzurra.ro 824. Electrician, societate autorizata

in domeniul executiei lucrarilor de bransamente electrice angajeaza electriceni. Salariu net cuprins intre 30003500 Lei. Permisul auto cat. B. este considerat un avantaj (0723.149.448 laurentiu.vladuta@yahoo.com 825. Electrician, Triumph Construct Instal, angajam electrician cu experienta si experienta medie pentru lucrari de executie instalatii interior, detalii la interviu, ne aflam in sectorul 4 (0767.574.558 officetriumph@yahoo.com

13

837. Electricieni cu sau fara experienta, pentru societate. Se ofera cazare in conditii de apartament. Salariu motivant; (0723.751.290 838. Electricieni Franta, firma

franceza angajeaza electricieni calificati pentru lucrari instalatii electrice in Franta; (031.431.30.95 839. Electricieni medie si inalta tensi-

une Electromontaj SA angajeaza electricieni pentru linii de medie si inalta tensiune si statii electrice. Asiguram cazare (021.330.77.35 electromontajsb@gmail.com 840. Electricieni si muncitori necalificati pentru firma instalatii electrice. Program 8 ore l-v, salariu, bonuri de masa, decont transport sau cazare pentru cei din provincie, posibilitate calificare la locul de munca; (0733.969.963 841. Electricieni si necalificati in constructii civile. Se ofera cazare. Salariul la zi, de doua ori pe luna; (0723.751.290 842. Electricieni si tehnicieni in constructii, SC angajeaza electricieni in constructii,ajutor electricieni si tehnicieni sisteme de securitate in constructii, program l-v 10 ore + doua sambete 6 ore,pontate 10.Salariul intre 2.400-3.000 lei, 600 {; (0722.273.793 gabriel.dumirache@s-it.ro 843. Electricieni uzinare tablouri electrice Studii de specialitate. Experienta pe un post similar constituie un avantaj. Locurile de munca se afla in Otopeni, sos. Odaii nr. 42 (cladire ETCO), 2 posturi. Se deconteaza transport pe Ratb. (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro

858. Evaluator junior, abilitati de analiza si sintetiza. Cunostiinte bune de MS Office. Cunostiinte bune ale limbii engleze (scris si vorbit). Persoana ordonata, implicata profesional, dornica sa invete. (0722.297.738 bogdan@cociobanu-asociatii.ro 859. Excavatorist serios, punctual si

cu experienta, necesar autorizatie. Se ofera masa calda in fiecare zi/ 2 mese calde pe zi pentru angajatii din provincie oferim si cazare. Salariu 3000 lei/luna. 3.000 L; (0725.333.503 860. Execut sapatura manuala orice gen, fac deplasare in toata tara, echipa de 20 de baieti; (0775.342.991 861. ExpiratClub angajeaza ajutor bar-

man si debarasator Expirat Halele Carol angajeaza ajutor barman si debarasator. Program si detalii la telefon, salariu negociabil in functie de experienta. Detalii mail/tel. (0743.263.492/ 0743.263.492 laurentiu.dedu@gmail.com 862. Fabrica productie alimentara, Sector 6, angajeaza muncitori necalificati pentru sectii de productie. Program de lucru in ture. Salariu net + tichete de masa + o masa calda. Relatii la tel. 1.400 L; (0732.672.654 863. Fadromist, pentru statia de sortare a deseurilor Glina. Relatii zilnic intre orele 08-17 de L-V. Calificarea de stivuitorist constituie un avantaj 3.000 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com

865. Familie pentru ingrijire gospodarie

866. Familie pt. spalatorie auto si tre-

buri gospodaresti. Asigur cazare; (0743.177.472/ 0722.923.001

867. FAST FOOD ANGAJAM SHAORMAR CU EXPERIENTA; (0764.788.373/ 031.432.85.65 868. Fast Food, sectorul 3 angajeaza bucatari, salariu 2.000 lei si lucrator bucatarie; (0734.225.024 869. Fast Food, sectorul 3, angajeaza shaormari cu sau fara experienta, salariul 2.500-3.000 lei; (0734.225.024 870. Fast-food Springtime situat in Straulesti angajeaza personal pentru preparare-servire si personal curatenie. Domiciliul in Straulesti sau imprejurimi. Salariul brut 2.000 lei + tichete de masa (in valoare de 317 lei), program flexibil (full-time sau part-time). CV pe e-mail. Informatii la telefon; (0752.273.287/ 0752.097.890 resurseumane@springtime.ro 871. Fast-food Springtime situat in Straulesti angajeaza personal pentru preparare-servire si personal curatenie. Domiciliul in Straulesti sau imprejurimi. Salariul brut 2.000 lei + tichete de masa (in valoare de 317 lei), program flexibil (full-time sau part-time). CV pe e-mail. Informatii la telefon; (0752.273.287/ 0752.097.890 resurseumane@springtime.ro 872. FAST-FOOD, ANGAJAM SHAORMAR CU EXPERIENTA; (0764.788.373/ 031.432.85.65 873. Fata pt. birou xerox, asigurari, acte auto Sector 6. Cerinte: cunostinte operare PC. Experienta in domeniu constituie un avantaj. Se ofera pachet salarial 1200 lei + procent din incasari, (0723.600.365 carciumaruilie@yahoo.com 874. Fata Vanzatoare angajez fata pen-

tru magazin de haine zona Brancoveanu, program zilnic 9-18 duminica inchis, CV pe watsap, 2.000 L; (0738.383.888

875. Fata ing consultat, vanzatoare in fitofarmacie absolventa de horticultura, agricultura, protectia plantelor, sau cu liceu agricol. (0767.591.885 valentinalan@yahoo.com 876. Fata la cusut, pregatit fete incalta-

minte Experienta obligatorie, atelier de incaltaminte de dama sector 5. Pachet salarial atractiv si daca se doreste oferim si posibilitatea de plata la saptamana, (0723.296.296 877. Fata la spalat vase urgent, la canti-

na in Soseaua Pipera nr 46F (vis-a-vis de DRPCIV). Mai multe detalii la telefon (0729.024.019 georgen58@gmail.com

878. Fata pentru contabilitate primara angajeaza Service auto multimarca zona Metalurgiei Berceni. Asteptam CV-uri la adresa de email. Service auto zona Berceni Metalurgiei angajeza sef service, salariu atractiv; (0721.733.622 autoserviceiancului@yahoo.com 879. Fata prezentabila pentru servire si

salat box pentru Catering Two Friends (0733.766.689/ 0726.513.300

880. Fata ptr. facturare, angajam fata ptr. facturare, preluare si intocmire comenzi; (0723.191.909 dana@nevalimcandy.ro 881. FEMEI pentru spalat vase, curate-

nie si activitati auxiliare bucatarie, cu experienta in domeniu, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029

882. Femei curatenie, Firma specializa-

ta in servicii curatenie angajam personal curatenie in Bucuresti. Oferim salariu avantajos. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati; (0762.121.478/ 0766.585.826 ciocirlan.viorel@yahoo.com 883. Femei de serviciu pentru firma de

curatenie. Se ofera tichete de masa si carte de munca; (0731.400.199

884. Femei de serviciu pentru tipografie.

Relatii la telefon (0741.179.700

844. Electricieni, Bep Light Energy SRL angajeaza electricieni pentru bransamente electrice. Oferim salariu intre 3000-3500 lei iar pentru cei din provincie cazare. Rel. la telefon L-V intre orele 9-17 (0767.197.851/ 0742.085.000 elena.coman97@gmail.com 845. Electricieni, firma de instalatii electrice angajeaza electricieni calificati si necalificati. Program de L - V de la 816:30 (0720.565.841/ 0764.411.353 buduvictor@yahoo.com 846. Electricieni, ajutori electricieni, necalificati, pentru instalatii electrice de interior, zone rezidentiale. Plata si la zi; (0764.360.456/ 0729.179.406 847. Electricieni, instalatori, frigotehnisti, tehnicieni intretinere cladirii de birouri in Bucuresti Experienta in domeniu de min 3 ani constituie avantaj. Se asigura cadru de lucru stabil si profesionist. Detalii la telefon. CV pe email. (0720.777.011 career@coralconstruct.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


14

19 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 923. Femeie de serviciu pentru scari de

bloc, firma specializata in servicii pentru curatenie angajeaza femei pentru curatenie la scari de bloc in toate sectoarele din Bucuresti. Cerem seriozitate. Oferim salariu motivant si program flexibil; (0772.029.406/ 0773.848.657 contact@conexclean.ro 924. Femeie de serviciu vase pt.

restaurant zona Drumul Taberei, (0770.327.976 florescuoana20@yahoo.com 925. Femeie de serviciu, Asociatie Pro-

prietari str. Aron Cotrus 57, angajeaza, salariu brut 1.900 L; (0747.498.171 926. Femeie de serviciu, cautam femei

de serviciu pentru scari de bloc in Bucuresti urgent; (0728.195.520/ 0762.847.801 927. Femeie de serviciu, companie

multinationala angajeaza femeie de serviciu pentru curatenie, se asigura salariul de 1400 ron net, program 8 ore/zi, 2 zile libere pe sapatamana, relatii la telefon; 1.400 L; (0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro 928. Femeie de serviciu, CSC Trans

885. Femei de serviciu pentru

zona Pajura, Oltenitei, Piata Muncii si Drumul Taberei, se ofera salariul de 1.400 lei net, program 8 ore/zi, contract de munca. Relatii la telefon: 1.400 L; (0747.815.440/ 0799.831.111

Femei de serviciu pentru zona Pajura, Oltenitei, Piata Muncii si Drumul Taberei, se ofera salariul de 1.400 lei net, program 8 ore/zi, contract de munca. Relatii la telefon: (0799.831.111 886.

887. Femei de serviciu si baieti opera-

tori masini de spalat si aspirat pardoseli, program de luni pana vineri, de la 0715.30, salariu net 1.200 lei plus bonuri de masa in valoare de 150 lei. Relatii la telefon: (0741.043.638 888. Femei la vase zona Baneasa, pro-

gram 9 ore sau 2 zile cu 2 zile, preferabil experienta, carte de munca (0772.276.051 889. Femei pentru ingrijire persoana in

varsta pe timpul noptii in com. Cornetu, jud. Ilfov. Sunati dupa ora 11.00 ziua; (0723.669.188/ 0722.560.804 890. Femei si barbati pentru curatenie

bloc. Relatii la tel. (0744.535.910

891. Femei. Firma curatenie angajeaza femei la spitalele Floreasca, Polizu, Bagdasar, Tei, muzeu, interviu str. Maica Domnului nr. 9, sector 2; (0726.693.792 892. Femei. Firma curatenie angajeaza

femei necalificate la magazin Carrefour Baneasa; (0723.543.454 893. Femei. Firme textile anga-

jeaza femei in fabrica productie accesorii textile in zona Pantelimon. Program L-V, 8.00-17.00, salariu atractiv, tichete de masa, transport decontat, rel. la tel. 031.438.18.85/ 86; (031.438.18.85 894. FEMEIE bucatarie, vase, curatenie

pt. restaurant autoservire,salariu atractiv, zona Militari, urgent. Rog seriozitate, (0720.292.000 remus_maierean@yahoo.com 895. Femeie calificate si femei necalifi-

cate angajez in constructii; (0727.386.617 896. Femeie curatenie laborator cofe-

tarie programul este de 8 ore incepand cu ora 8. Laboratorul se afla la Timpuri Noi. (0752.299.944 apolonfrut@yahoo.com 897. Femeie de servici: 1 - 16,00-19,00 Piata Victoriei; 2 - 16,00-22,00 Piata Victoriei; (0722.388.878 898. Femeie de serviciu after school,

zona Piata Victoriei la 3 minute de metrou, salariu motivant cu potential de crestere din luna septembrie, interval orar 07:00-16:00, 2.075 L; (0734.040.227 Vaideanu39@gmail.com 899. Femeie de serviciu cu carte de

munca la sediul nostru din Voluntari. Program 8 ore luni-vineri. Everest International Holding SRL; (021.350.33.83/ 0722.250.799 horia.stanescu@everestint.ro 900. Femeie de serviciu in Bucuresti (zona Victoria), la program de 8 h/zi, pt firma de curatenie. Salariu avantajos. Detalii la tel: (0736.925.152 901. Femeie de serviciu la un bazin de

inot din sectorul 6. Program 8 h. (0736.454.498 geanyradu@yahoo.com 902. Femeie de serviciu pentru Asoci-

atie de Proprietari, inclusiv pensionari; (0722.354.069 903. Femeie de serviciu pentru complex

sportiv, zona Universitate. Program L-V 6-14, S - 6-12. Salariu 1.200 L; (0727.026.642

904. Femeie de serviciu pentru curate-

nie in hotel - program de 8 ore/zi, 5 zile cu 2 libere. Salariul este de 1.600 Ron net. (0751.190.463 mihaela.mitrila@ramadaplazabucharest.ro 905. Femeie de serviciu pentru firma serioasa, o locatie de evenimente. Ofer salariu 1500 lei, carte de munca si bonusuri.Contact tel. (0753.319.577/ 0784.123.450 office@palatulghicatei.ro 906. Femeie de serviciu pentru institutie de invatamant superior, Bucuresti, sector 4; (0740.107.745 907. Femeie de serviciu pentru maga-

zin, zona Hala Traian sector 3. (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com 908. Femeie de serviciu pentru norma

intreaga, oferim salariu si conditii motivante (0747.111.183 enachenicolae@enklean.ro 909. Femeie de serviciu pentru sala de

sport. Contract de munca cu norma intreaga, salariu motivant. Programari la interviu; (021.316.09.62 910. Femeie de serviciu pentru salon

de infrumusetare zona Unirii si Lujerului, program 8 ore/zi de l-s 07.30-15.30, salariu 1.100 lei, carte de munca, 1.100 L; (0728.498.725 911. Femeie de serviciu program de

lucru 4 ore, ptr sectie de confectii. Oferim contract de munca, salariu 700 lei si bonuri de masa. zona Militari, sector 6, Bucuresti; (0729.025.741

Metal SRL cu sediul in sat Rudeni, comuna Chitila, angajeaza femeie de serviciu, mai multe detalii la numarul de telefon sau adresa de mail. (0730.094.441 alin.it@csctransmetal.com 929. Femeie de serviciu, gradinita par-

ticulara Pipera angajeaza femeie de serviciu; (0748.238.684 vali.diana@yahoo.com 930. Femeie de serviciu, gradinita par-

ticulara sector 3 Bucuresti angajeaza femeie de serviciu, program part time, pe interval orar 18.00-20.00 de luni pana vineri; (0720.446.942 bobdegrau.gradinita@gmail.com 931. Femeie de serviciu, spalatori la

vase pentru restaurant in sec. 1, Bucuresti, angajam urgent; (0725.498.366 932. FEMEIE DE SERVICIU, ZONA STEFAN CEL MARE SI PIPERA, BUCATARIE INTERNA ANGAJEAZA FEMEIE DE SERVICIU, PROGRAM 8 ORE/ZI, 2 ZILE LIBERE PE SAPTAMANA, SALARIUL 1400 RON NET.RELATII LA TELEFON; (0799.831.111 933. Femeie de serviciu, Optiblu Carrefour Baneasa, lantul de optica medicala OPTIblu cauta femeie de serviciu pentru magazinul Optiblu din Carrefour Baneasa. Program part-time: luni, miercuri, vineri -09.00-13.00. Salariu 600 lei; (0733.770.542

949. Femeie la vase in Pipera Laborator cofetarie angajam femeie vase, 5 cu 2 libere, 8- 17.00, in rond Pipera langa OMV-MC Donalds. Transport asigurat. Suna pt detalii; (0741.777.509 950. Femeie la vase, ajutor bucatarie, vase, legume, curatenie, pentru restaurant Terasa Florilor, program 2 cu 2 zile, carte de munca (0745.147.766/ 0745.147.766 office@terasaflorilor.ro 951. Femeie la vase, angajeaza cu contract de munca si salariu 1400 ron + Tips, Taverna “La Calinescu”. Nu asiguram transport, de preferat domiciliul in sectoarele 4 sau 5. (021.331.07.50/ 0788.472.725 952. Femeie la vase, restaurant anga-

jeaza femeie la vase. Salariu si conditii avantajoase; (0730.007.660 953. Femeie la vase, restaurant Refugiu angajeaza femeie la vase si ajutor de bucatar in zona Lacul Tei, sector 2. Carte de munca, salariu convenabil plus tips; (0727.626.981 954. Femeie la vase, curatenie, Restau-

rant cauta femeie la vase, programul de munca este de o zi cu o zi, se asigura masa de personal, bonusuri si transport in Bucuresti.Adresa este str. Icoanei nr 80, sector 2 (Piata Gemeni). 1.600 L; (0786.346.196 office@zexe.ro

Femeie la vase, pizzer, bucatar Restaurant L’incontro Titan angajeaza femeie la vase, pizzer, bucatar. Relatii la sediul firmei: (0732.113.701

955.

956. Femeie pentru bucatarie zona Bra-

gadiru, 5 zile pe saptamana, 9 ore pe zi, 1500 de lei pe luna. 1.500 L; (0741.677.690 davi.darius.distribution.pan@gmail.com 957. Femeie pentru curatenie intr-o

cladire de birouri. Program 9 h/zi, dintre care 1 1 h pauza, salariu fix+ bonuri de masa. Pentru mai multe detalii, contactati-ne la numarul de telefon; (0761.247.825 958. Femeie pentru curatenie Macelarie

angajeaza femeie pentru curatenie, program de lucru, doua zile se lucreaza, doua zile libere. Salariu 1700 lei, contract de munca. Rog si ofer seriozitate. Detalii la telefon, 1.700 L; (0760.541.442 mircea.oana88@yahoo.com 959. Femeie pentru curatenie

birouri Bucuresti, firma de curatenie angajeaza personal cu norma de 2 ore, 4 ore sau 8 ore pentru Bucuresti si Ilfov. Oferim: salariu atractiv, contract de munca, bonusuri lunare. (0751.193.866/ 031.438.08.42 nonica.danciu@efms.ro

972. Fete curatenie angajam urgent per-

sonal curatenie cu experienta, pentru loc de joaca zona Pipera (reper cladire eliberare permise). Program de lucru flexibil. Salariu 1450 lei net; 1.450 L; (0720.542.224 totalcleaningservices2017@gmail.com

973. Fete curatenie si vase, zona Piata Presei linie autoservire, program 7-16, LV, sambata si duminica liber, conditii de lucru si salarizare f bune. Adresa: Str. Tipografilor 11-14, cladirea S. Park 1.900 L; (0726.829.502/ 0726.580.381 s-park@thechoice.ro 974. Fete curatenie si vase, zona Stefan cel Mare Linie autoservire angajeaza fete pentru curatenie si vase, program 716, L-V, sambata si duminica liber, conditii de lucru si salarizare f bune. Adresa: Blv. Iancu de Hunedoara 48, 1.400 L; (0764.273.371/ 0733.163.418 sole@solerestaurant.ro 975. Fete la Rustic in Auchan Militari si Cora Lujerul pentru servire clienti la Fast-Food, chiar fara experienta. Salariu de inceput 1.500, mancare si bonusuri zilnice in functie de vanzari (inca aprox 400 Ron lunar) program o zi (9-22) cu una libera; (0723.705.385 976. Fete la vase, curatenie si curatat legume pentru locatie tip impinge tava, cu spirit de observatie, agile, responsabile, educate, ingrijite. Program 9 ore/zi, 07:45 - 16:45 si/sau 11:45 - 20:45, s-d liber, salariu 1500 - 1700/luna. 1.700 L; (0761.686.754 clienti@contabconsult.ro 977. Fete pentru receptie, casierie pen-

tru un restaurant central in Calea Floreasca, program 2 zile cu 2 zile, salariu motivant Pentru mai multe detalii astept sa ma contactati. (0766.405.416 Vasiloiu.cristina@yahoo.com

ta pentru postul de operator (slot attendant), pentru sala jocuri. (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro

980. Fete si baieti cu aspect placut pt. vanzare la patiserie. Daca se poate si permis B, Hala Obor; (0724.808.509 981. Fete si baieti, pentru postul de

instructor fitness, kangoo jumps si aerobic pt. sala fitness. (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro 982. Fete si baieti, conversatii online bonus de angajare 850$. Visezi la propria masina, La noi ai sansa sa iti indeplinesti visul. Suna si programeazate chiar astazi la un interviu (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro

922. Femeie de serviciu pentru birouri,

firma de curatenie angajeaza femei de serviciu pentru curatenie birouri locatie fixa si interventii. Oferim salariu motivant si carte de munca. Cerem seriozitate 1.400 L; (0772.029.406/ 021.780.00.80 contact@conexclean.ro

cu experienta; (0766.527.180

1000. Frizer, frizerita, persoana tanara

angajez, Sos. Colentina, salon Zamfir; (0744.349.160 1002. Frizer, frizerita, coafeza, cosmeti-

ciana, manichiurista, angajam pentru salon Piata Moghioros, Drumul Taberei; (0732.359.007/ 0769.521.858 1003. Frizer/ coafeza/ hairstylist cu experienta de minim 2 ani in domeniu, pentru salon cu vad din Colentina. Pentru interviuri suna-ne la: (0725.449.595 1004. Frizeri cu cunostinte de coafura,

punctul de lucru este pe soseaua Giurgiului, Dedeman (0732.981.727 dany.dany74@yahoo.com 1005. Frizerita, salon situat in zona Tineretului, deschis de 17 ani, vad format, angajam frizerita cu experienta, carte de munca, program zi/zi; (0722.269.792 matei_sch04@yahoo.com

1007. Frizerite si coafeze cu experienta

pentru salon din zona Berceni, sector 4, Bucuresti. Program 1 zi cu 1 zi fara duminici. Salarii excelente. (0721.956.508 1008. Gestionar abator Peris Cautam un gestionar competent si motivat sa se alature echipei noastre din Niculesti, Dambovita. Oferim salariu motivant, tichete de masa, tichete cadou, transport si/ sau cazare, (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro

916. Femeie de serviciu zona Pipera, la

921. Femeie de serviciu pentru birouri Otopeni, societate de prestari servicii de curatenie, angajeaza femeie de serviciu pentru birouri elegante in Otopenirelatii la telefon; (0374.941.111 enachenicolae@enklean.ro

999. Frizer, cosmeticiana, manichiursta

urgent pentru salon deschis de 18 ani in sectorul 4, portofoliu mare de clienti, carte de munca 8 ore. program l v 8-20, s 8-18, d 8-13, 1 zi cu 1 zi. (0765.238.278 Anisiavulpoiu@yahoo.com

de vase. Adresa noastra Calea Dorobanti 140A. Restaurant Sushi Terra. (0743.153.333 alinariulet@mail.ru

920. Femeie de serviciu pentru birouri Otopeni oferim salariu motivant, relatii la telefon 1.200 L; (0747.111.183/ 0374.941.111 enachenicolae@enklean.ro

rienta, Bd-ul Iuliu Maniu nr. 69, salariu atractiv 1200-1500 Lei (0732.032.527

1006. Frizerita, coafeza, manichiurista,

915. Femeie de serviciu si spalatoare

919. Femeie de serviciu pentru birouri Otopeni angajam cu program de 8 ore si un salariu net de 1200 Lei, relatii la telefon (0374.941.111 enachenicolae@enklean.ro

998. Frizer West Barber-Shop cu expe-

1001. Frizer, coafeza cu experienta

914. Femeie de serviciu scara bloc, zona Titulescu, din imprejurimi; (0722.575.607/ 0722.505.601

Afumati (langa Doraly). Societate comerciala angajeaza. Detalii la tel.; (0755.015.890

urgent, zona Obor, salon Mozaic. Salon cu vad format; (0723.880.799

979. Fete si baieti cu sau fara experien-

BBQ & Grill, zona Pipera; Salariu 1400 net plus alte avantaje. Zona industriala Pipera, cap tramvai 16 si 36, program luni-vineri 11.00-20.00, weekend liber, 1.300 L; (0722.533.439 office@bbqgrill.ro

918. Femeie de serviciu pentru birou, in

Salajan, Titan, angajez; (0726.207.864 997. Frizer cu experienta, angajez

cu aspect placut, varsta maxima 30 ani, experienta minim de 4 ani in salon, salon zona Dorobanti; (0765.648.443

913. Femeie de serviciu pt. restaurant

917. Femeie de Serviciu in conditii foarte bune la spital privat, sector 2, langa Arena Nationala, contract de 8 ore, se lucreaza in ture, salariu 1500 lei cu tot cu bonuri de masa, conditii foarte bune 1.500 L; (0747.796.069 claudiarauti@gmail.com

996. Frizer cu experienta, zona

978. Fete pentru servicii de curatenie Firma de curatenie angajeaza fete pentru servicii de curatenie locatie zona parc Cismigiu, program 8 h, zona parc Cismigiu, salariu 1500 lei. Contact: Flori. 1.500 L; (0720.076.062 office@ghostbusters.ro

912. Femeie de serviciu pt. laborator cofetarie zona Metalurgiei, Metro Berceni, sunati de luni pana vineri intre orele 10.00-15.00; (0723.271.249

program de 8 h/zi, salariu avantajos, angajam pt firma de curatenie. Detalii la; (0728.855.453

995. Frizer Frizerie, in domeniu de 25 ani, angajeaza frizer cu experienta, in tunsori clasice si moderne. Salariu 1900 lei, cu carte de munca. Zona Obor. 1.900 L; (0767.659.676

934. Femeie intern familie angajam,

zona Snagov, pentru supraveghere si ingrijire batrana deplasabila si ajutor la menaj. Oferim retributie, masa si casa. Tel. dupa ora 16; (0722.393.069 935. Femeie iubitoare de animale

pt. ingrijire pisici si caini, in Bucuresti, interna sau externa; (0723.210.878 936. Femeie la bucatarie (vase, legume) si sutdent part time pentru contabilitate primara, pt. restaurant zona Decebal, sect.3. Detalii la tel. (0761.221.334 937. Femeie la bucatarie, angajez

femeie la bucatarie program 1 zi cu 1, in sectorul 6, o masa inclusa, salariu 1500 lei. Detalii la; (0784.718.363 938. Femeie la curatenie (spalat vase).

ajutor bucatar, vanzatoare si casiera, salari intre 1500 si 2000 lei, zona Unirii, 2.000 L; (0764.590.596/ 0724.124.240 viorelpor@gmail.com

939. Femeie la curatenie sector 6 Cau-

tam o femeie pentru curatenie birouri si curte, obligatoriu persoana serioasa si responsabila si muncitoare, 1.500 L; (0721.333.655 restaurantdenis@yahoo.com 940. Femeie la curatenie si femeie la

960. Femeie pentru curatenie in Pipera

983. Fete si baieti, pt. conversatii online

Plaza, program de 8 ore pe zi de luni pana vineri de la 08.00-16.00. Detalii la telefoon: (0751.193.866/ 031.438.08.42

Iti doresti un job care sa-ti ofere satisfactie financiara, ai nimerit exact unde trebuie. Suna acum la unul dintre numerele noastre si programeaza-te chiar azi la un interviu, bonus de angajare 850 $, (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro

961. Femeie pentru curatenie, sala de

fitness si piscina zona Piata Sudului cauta personal pentru curatenie. Program de lucru in doua schimburi (06-14 / 14-22), sau doar tura de noapte (22-06) (0721.678.078 962. Femeie serviciu catering, in

bucatarie pentru curatenie si spalat vase,program luni-vineri 06:30-15:30 si 2 sambete cu program 06:30-13:30.O masa pe zi, contract de munca, posibilitati de avansare,langa metrou Costin Georgian. 1.500 L; (0729.810.961 denisa.niculici@bucateperoate.ro 963. Femeie serviciu si vase, pentru

restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro 964. Femeie spalat vase la firma cater-

ing, sector 3; (0731.001.152

965. Femeie vase cafenea cu sediul in

vase, pentru restaurant in sectorul 2, salariu motivant; (0760.366.384/ 0723.591.840

Plaza Romania si Mall Vitan angajeaza femeie la vase. Program8h/zi cu doua libere/saptamana. Detalii dupa ora 10; (0761.200.141

941. Femeie la curatenie, spala si vase

966. Femeie vase restaurant cu specific

) pentru locatie in Piata Alba Iulia nr. 3 (rond Piata Alba Iulia), program 2/2. Noapte - zi salariu 1400 +masa; 1.400 L; (0765.932.247 neacsu.raluca89@yahoo.com 942. Femeie la magazin alimentar,

angajez, zona Giurgiului, Toporasi; (0728.575.838

943. Femeie la vase in centrul vechi,

str. Smardan nr. 27. Salariu 1200 lei, decontare taxi. Program 2 cu 2. Informatii zilnic dupa ora 11:30; (0727.572.000

944. Femeie la vase pentru bistro cen-

tral. Program la tura, contract de munca full time, programari interviu; (0732.368.237 945. Femeie la vase pentru restaurant

central, zona Floreasca, program 2 cu 2, salariu de 1600 lei, se asigura transport in Bucuresti la plecare. 1.600 L; (0766.405.416 vasilou.octavian@yahoo.ro 946. Femeie la vase pentru restaurant. Detalii la telefon (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com 947. Femeie la vase Program 1 cu 1, 8-

20.00 langa metrou Aurel Vlaicu. pentru detalii; (0741.777.509 mi@breadandspices.com.ro

948. Femeie la vase si fete pentru servit

la linie autoservire situata in str. Fizicienilor 21B, sect. 3, se ofera o masa pe zi, interviuri dupa 12.00 la adresa, posibititate promovare/ implicit salariu marit; 1.500 L; (0785.224.444 bucatarulfaimos@gmail.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

romanesc angajeaz? femeie la vase, femeie pentru bufet rece si salate cu experienta, osp?tar cu experienta, ajutor de barman cu experienta. Zona Parcul Tineretului. (0742.222.290 967. Femeie vase-servici, Aj.bucatar,

livratori, vinzatoare, curatator legume, barman, ospatar, operator calculator, receptionera comenzi, casiera si sef sala; 2.000 L; (0764.590.596/ 0724.124.240 viorelpor@gmail.com 968. Femeie, angajam femeie la vase.

Asiguram carte de munca, tips, transport. Se lucreaza o zi cu o zi. Salariu motivant; (0722.462.827/ 021.434.18.28 969. Femeie, ajutor bucatareasa in

Park Lake Titan, harnica, chiar fara experienta, pentru ajutor bucatareasa la autoservire in Park Lake Titan. Salariu 1500lei, mancare si bonusuri zilnice in functie de vanzari, program o zi, 9-22, cu una libera, (0733.967.668/ 0726.691.587 970. Femeie, barbat de serviciu urgent,

persoane pentru curatenie scari de blocuri si birouri. Cautam numai persoane serioase si dornice sa lucreze intro echipa cu obiective pentru dezvoltare si succes, (0761.149.570/ 0742.898.325 office@wl.com.ro 971. Fete cu sau fara experienta pentru

postul de receptionera pentru sala fitness. Zona Piata Sudului. (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro

984. Fete, alege BeYou si beneficiezi de

80% comision in prima luna, Bonus de angajare 300$, outfituri cadou, plata zilnic/bilunar. Este momentul sa-ti castigi independenta , i-a atitudine! Suna si convinge-te 7.000 {; (0766.905.905/ 0730.872.297 985. Fierari, dulgheri, zidari, constructii societate, angajeaza in zona Prelungirea Ghencea, Proiect rezidential, contract de munca 8 ore 3.000 L; (0727.083.468 adv.rezidential@gmail.com 986. Finisator ceramica Clarte Studio SRL, angajam finisatori ceramica/portelan. Experienta nu este obligatorie, calificarea se face la locul de munca. 2.200 L; (+40722609720 Carmendobrota97@gmail.com 987. Firma autorizata instalatii anga-

jeaza instalatori gaze, termice si sanitare. Salariu atractiv; (0724.351.401/ 0725.910.657 988. Firma de constructii angajam

zugravi, gipsari, faiantari si necalaificati. Salarii cuprinse intre 1800-3000 de lei, 3.000 L; (0734.488.101 989. Florist/ decorator floral. Floraria Trixperience este in cautarea unei persoane creative, cu simt artistic dezvoltat si disponibilitate full-time. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj. Contact: George Garea (0766.538.667 gareageorgegabriel@gmail.com 990. FOCHIST Galeriile Titan, angajeaza fochist cu experienta minim 3 ani in exploatare imobile. Abilitati majore de comunicare, seriozitate, flexibilitate, aspect ingrijit si fara meteahna bauturii. 1.800 L; (0721.811.511/ 0737.030.810 estanescu@yahoo.com

1009. Gestionar depozit materiale instalatii lucrator comercial, sect. 1, asiguram contract munca, salariu motivant si bonuri de masa.Solicitam persoana serioasa si responsabila. (0744.565.759/ 0765.506.187 comaromtrade@yahoo.com 1010. Gestionar serios, dornic sa munceasca si cu capacitate de a se adapta la conditii de lucru. Suntem producatori de prajituri, pateuri si paine; (0756.044.061 1011. Gestionar service auto Service auto angajeaza persoana serioasa pentru postul de gestionar cu experienta (operare facturi achizitie, facturi vanzare, consumuri lunare - piese, consumabile, verificari lunare, program de luni pana vineri 8.00- 17.30, sector 3, (0374.065.066 contabilitate@adely.ro 1012. Gestionar, muncitor necalificat, distribuim materiale si accesorii tamplarie PVC si aluminiu. Salariu gestionar 2000 ron, salariu muncitor necalificat 1500 ron. Locatie: Voluntari. 2.000 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro 1013. Gestionar. Cantina/ Restaurant angajeaza gestionar/ magazioner. Program de lucru: L-V: 7.00-17.00, bonusuri de performanta si o masa calda pe zi. Relatii la tel./ email: 1.700 L; (0735.517.631 contact@thecanteen.ro

1017. Gradinar, peisagist Navodari complex rezidential in constructie. Plantare si intretinere: plante si gazon. Santier langa Hanul Piratilor, Mamaia Nord. Program: l - v 8 ore. Angajam si cu contract de munca/contract prestare. (0752.030.457 recrutare@moradgroup.ro 1018. Grataragii (4/ patru) cu experienta pentru gratar carbuni, femei de serviciu (Piata Muncii, sect. 2), ospatari, picoli, salariul zilnic. Pentru provincie oferim cazare; (0737.214.911 1019. Grataragiu + picolite, zona Obor;

(0761.868.684

1020. Grataragiu cu sau fara experien-

ta (0722.337.818 vikingmedia2013@gmail.com

1021. Grataragiu, operator gratar.

(0761.155.686/ 0736.257.112 bora_drago79@yahoo.it

1022. Grataragiu, barmani/ospatari,

angajam grataragiu si barmani/ospatari pentru restaurant situat in Bucuresti, sectorul 2. Experienta constituie un avantaj. Program in ture. Castiguri atractive. Pentru mai multe detalii contactati-ne; (0726.902.907 romeo_ktn@yahoo.com 1023. Gratuit: Invata cu noi cum sa-ti maresti venitul. Destul sa am o viata grea. Destul fara bani suficienti in fiecare luna. Destul cu un serviciu pe care-l detest.Daca si tu esti dispus sa schimbi viata ta, contact.schimbaredestin@yahoo.com contact.schimbaredestin@yahoo.com 1024. Guard One angajeaza agenti de securitate, pentru obiective in Bucuresti si ciorogarla (showroom - depozit). Salariu motivant, transport gratuit, scolarizare, bonus lunar, (0734.337.652 florin.stoicescu@guardone.ro 1025. Hair stylist, salon vechime 10 ani,

Bd. 1 Decembrie 1918, sector 3. Salariu net 2.000 Lei + comision, carte de munca, program intreg; (0744.643.726 1026. Hair-stylist, manichiurst, cosmetician, Sector 6, Angajam personal in zona Crangasi, Sector 6, pentru urmatorele posturi: hair-style/frizerie, manichiura/pedichiura/unghii tehnice,cosmetica/gene fir cu fir 2D, 3D, 4D/machiaj/epilare,receptie, (0762.184.597 angajari@saloanelebravory.ro 1027. Hair-Stylist. Suntem in cautarea unei persoane vesele, entuziaste, careia ii place sa coafeze si sa isi petreaca timpul printre persoane tinere. Program L V: 9-18, cu o ora pauza de masa, salariu negociabil in functie de experienta, zona Piata Muncii, relatii la nr: (0761.247.825 1028. Hairstilista si manichiurista pen-

tru salon central; (0721.294.363

1029. Hostess pt restaurant centrul

vechi, 25 lei/ora. (0753.300.333

1030. Hostess Vino sa lucram impre-

una in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de e-mail, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1031. Hostess interior pentru cafeneaua Bemolle Cafe din centrul vechi, Pasaj Villacrosse, pt. intampinat clientii in cafenea. Program 2 zile cu 2 libere de la ora 18, 20 lei pe ora, 6-7 ore/zi, contract,banii la final de tura. 2.000 L; (0723.188.953 lidiacoman19@yahoo.com 1032. Hostess restaurant, vino sa lucram impreuna in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de e-mail (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1033. Hotel Criss din Militari langa Metro angajeaza receptioneri, bucatari, cameriste, (0752.449.512

1014. Global Archive Management angajam electrician specializat A.N.R.E, intretinere la sediul nostru din Darasti jud. Ilfov, salariu fix, bonuri de masa, decont transport. 1.800 L; (0747.041.029 irina.nicolae@archive.ro

1034. Hotel FunnyTime angajam cameriste + cazare in Calea Vitan nr 275 in apropiere de Auchan Vitan si Autovit, program 8 ore / zi si o zi libera pe saptamana + carte de munca 1.750 L; (0720.313.151 Hotelfunnytime2009@yahoo.com

1015. Godot Cafe-teatru angajeaza ospatar, ajutor ospatar si barman. Vino sa lucrezi intr-o atmosfera minunata si sa vezi piese de teatru in fiecare seara; (0769.898.902

1035. Hotel Mercure Bucharest City Center angajeaza bucatar cu experienta de maxim 5 ani. Salariu motivant, tichete de masa, bonus anual, abonament medical clinica privata. Pt. Interviu de lunivineri, orele 10.00- 17.00; (0731.100.204

1016. Gradinar Companie cu sediul in Balotesti, Ilfov angajeaza: Gradinar. Program de lucru Full-time si in ture. Salariul motivant, tichete de masa, facilitati pentru angajati. (0735.400.103 recrutare@therme.ro

1036. Hotel Mercure Bucharest City Center angajeaza camerista hotel. Fara experienta. Salariu motivant, tichete de masa, bonus anual, abonament medical clinica privata; (0731.100.208

991. Fochist pentru club sportiv sector

3, salariu atractiv; (0728.303.652

992. Frigotehnist, sudor cupru, electri-

cian, lacatus angajam frigotehnist, sudor cupru, electrician, lacatus, montator cu sau fara experienta, muncitori necalificati. In functie de pregatire, oferim salariu intre 1600 si 3500 lei + diurna legala, 3.000 L; (0720.333.909 birou.avf@gmail.com 993. Frigotehnisti pentru firma ce activeaza in domeniul frigorific, cu experienta sau tineri dornici de a invata. Sediul social al firmei este in Magurele Ilfov. Se asigura transport. (0727.744.896 coinsfri2006@yahoo.com 994. Frizer cu experienta minim 1 an, salariu atractiv, 1200-1500 lei, cm platita/8 ore, program 1 zi da, una nu, 1 weekend da, unu nu, salon de 10 ani, minim de clienti 20 /zi, zona metrou Gorjului. 1.500 L; (0724.357.422

E-mail: redactia@anuntul.ro


19 martie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

15

4

LOCURI DE MUNCÅ 1076. Ingrijitoare, infirmiera si asistente. Camin de batrani situat in Cartierul Aviatiei angajeaza: ingrijitoare, infirmiere si asistente. Locatia este premium si ofera conditii deosebite, respectand standardele in vigoare. Salariul este atractiv si motivant. Va asteptam sa ne sunati la telefon sau trimiteti CV la email: (0722.621.462 caminprivat@gmail.com 1077. Ingrijitoare. Gradinita particulara

sector 2, angajeaza ingrijitoare, dornica sa lucreze intr-un mediu placut si distractiv alaturi de copii. office@wl.com.ro 1078. Ingrijitoare. Gradinita particulara

situata in zona Cartierul Militari angajeaza ingrijitoare copii . Relatii la telefon, (0720.777.221 magicworldeducation@gmail.com 1079. Ingrijitor adapost de caini langa

Bucuresti iubitor al animalelor, serios, muncitor, nealcoolic. Salariu 1.500 Lei/ luna si produse alimentare (0728.213.939 sorinconstantin_ro@yahoo.com 1037. Hotel Ramada North angajeaz?

1056. Inginer proiectant de rezistenta

cameriste, curatatorese lenjerie, spalatori de vase, ingrijitori spatii hoteliere (interior/exterior), valeti, personal administrativ, ospatari, barmani, bucatari, agenti securitate, soferi. Oferim pachet salarial atractiv + bonusuri in func?ie de performan?a. Pentru detalii suna?i la tel. sau transmiteti CV la: (021.407.52.35 resurse.umane@ramadanorth.ro

Suntem o echipa de proiectare ce cautam inginer de rezistenta care sa stie sa intocmeasca documentatii dtac si dde pt diverse constructii. Avantaj : portofoliu; permis categ B. Locatie Obor. 1.800 L; (0726.908.216 cristian_isp@yahoo.com

1038. Hotel Vulturul Venusa angajeaza

personal pentru sezonul festival 2018 bucatar, ajutor bucatar, ospatari, ajutoro spatar, personal linie autoservire, personal bucatarie calificat-necalificat, casier autoservire, (0722.211.050/ 0724.936.635 mugurel_1984@yahoo.com 1039. Incarcator - descarcator, pt. firma distributie (oras Pantelimon Ilfov). Salariu dupa perioada de proba 2000 lei, inclusiv b.m. (0731.038.011 1040. Incarcator-descarcator, zona

Andronache. Program luni-vineri, 8:30 16:30. Salariu net (in mana) 1600 Lei. Detalii la telefon; 1.600 L; (0724.246.362 depozit@romtelteks.ro 1041. Incarcatori descarcatori, femeie

serviciu, moara sector 4, angajeaza incarcatori descarcatori venit net 1900 ron, femeie de serviciu, venit net 1550 Ron. Program luni - sambata 8-16.30 1.900 L; (0371.050.144 1042. Incarcatori-descarcatori marfa depozit, Stil Ambalaj angajeaza incarcatori-descarcatori marfa depozit pentru a lucra intr-un cadru dinamic si profesionist. Pentru comuna Afumati, in incinta complexului Doraly. Cautam numai persoane serioase; (0756.109.655 1043. Infirmiera si ingrijitoare pentru

camin de batrani. In zona rezidentiala Pipera. Salariu intre 1600si 2000 lei. Oferim cazare si masa de praz. Carte de munca. Rog seriozitate; (0754.523.372 i.ion82@yahoo.com 1044. Infirmiera, angajam infirmiere la

camin de batrani situat in zona str. Drumul Sarii, sectorul 6; (0770.222.822 1045. Infirmiera, femeie la curatenie si

bucatarie angajez la un camin de batrani, carte de munca, salariu avantajos, caminul se afla in Ciorogarla la 10 min. de metrou Pacii, avand mijlocul de transport accesibil (0723.273.520/ 0727.220.277 1046. Infirmiere si ingrijitoare pentru

camin de batrani in zona rezidentiala Pipera. Salariu intre 1.500 si 1.800. Oferim cazare si masa de praz gratuita, carte de munca, rog seriozitate, (0754.523.372 i.ion82@yahoo.com 1047. Infirmiere cu experienta in ingri-

jire batrani Camin Mosia Bunicilor angajeaza infirmiere interne cu experienta ingrijire batrani. Oferim contract de munca, cazare si 3 mese/zi. Ne pot contacta si familii pentru ingrijire batrani, curte, imobil (0761.116.039 1048. Infirmiere, clinica medicala angajeaza 8 infirmiere. Experienta minim 2 ani. Contract de munca, salariu atractiv, program de lucru flexibil, zona centrala - Bd. Stefan cel Mare. programari la interviu la telefon (031.100.22.05 1049. Inginer asigurarea calitatii, desen tehnic, mecanica, limba engleza pt. societate. Contact: tel./ email; (0722.518.576 angajari.resurse.umane.ir@gmail.com 1050. Inginer auto mecanic, coordona-

tor activitate de intretinere si reparatii auto pentru Societate de constructii. Solicitam experienta min. 5 ani, asteptam CV-ul pe email (0372.185.601 office@dimar.ro

1057. Inginer tehnolog sau tehnolog

prelucrari mecanice Aerofina SA angajeaza inginer tehnolog sau tehnolog prelucrari mecanice (studii medii sau superioare) avand experienta in productie de preferat (0722.677.033 teodorabalanescu@aerofina.ro latii electrice locuinte civile. (0722.234.908 magnuminstal@gmail.com 1059. Ingineri si devizier, inginer con-

1083. Ingrijitor cladiri Cautam o familie

1058. Inginer, student proiectare insta-

structii civile, 1 post, inginer apa si canalizare, 1 post, devizier, 1 post. (0727.374.199/ 0737.126.318 claudiu.ivanof@yahoo.com

pentru o casa de vacanta din Snagov. Program: flexibil. Nu necesita experienta, 1.462 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1060. Ingrijire batran zona Tineretului,

1084. Ingrijitor cladiri si femeie de

program 6 ore, L-V, persoana semiimobilizata, cu experienta 1.500 L; (0724.047.365 1061. Ingrijire batrana regim intern, pentru orasul Mizil, judetul Prahova. Program de 2 saptamani pe luna. Doamna are 84 ani si nevoie de ajutor la deplasare, la baie si menaj in casa.Detalii la telefon; (0744.493.371

1055. Inginer proiectant colaborare/

angajare societate comerciala cauta inginer proiectant instalatii si retele electrice in vederea realizarii documentatiilor tehnico- economice pentru lucrari de eficientizare/ modernizare/ extindere iluminat p.; (0733.303.035 alex.carlig@easervices.ro

1096. Instalator sanitare si termice,

angajam instalator pentru instalatii sanitare si termice si ajutor de instalator. Rugam trimiteti CV la e-mail. Relatii la telefon (0722.450.011 bellainstal@gmail.com 1097. Instalator termice si sanitare, postul presupune instalarea sistemelor de panouri solare pentru apa calda menajera/instalatii panouri solare. Beneficii: salariu avantajos, diurna, cazare in Bucuresti. Telefon: (0725.576.512/ 0757.118.431 financiar@voltech.ro 1098. Instalator, angajam instala-

tor gaze termice si sanitare, sudor otel; (0753.700.800 1099. Instalator, firma autorizata anga-

jeaza instalator si lacatus in instalatii, decontam transport in Bucuresti, salariu avantajos, dorim seriozitate (0724.572.026 ginitza58@yahoo.com

1118. Instalatori calificati necalificati, societate angajeaza instalatori calificati/necalificati pentru instalatii gaze, instalatii termice, cu/ fara permis auto, zona Piata Sudului, carte de munca si SSM, conditii salariale foarte bune (0775.153.614 1119. Instalatori cu experienta in exe-

cutie lucrari de gaze naturale, angajam cu contract de munca (0752.022.371 retele.agafia@yahoo.com 1120. Instalatori cu experienta, Radion

Instal angajeaza instalatori cu experienta, salariu atractiv intre 2500-3500 lei in functie de experienta. Rog seriozitate; (0728.747.669/ 0721.660.407 radioninstal@yahoo.com 1121. Instalatori si ajutor instalator

firma nostra angajeaza personal in domeniul instalatiilor sanitare, termice cu contract de munca si program de lucru de luni pana vineri (0748.755.313 1122. Instalatori si electricieni, anga-

jeaza instalator, santier, deplasari in afara localitatii. Munca in echipa si seriozitate. Informatii suplimentare la tel. intre 9-18; (0722.891.888

jam cu contract electricieni/ instalatori calificati/ necalificati, cu experienta, pentru santiere in Bucuresti. Oferim stabilitate, seriozitate si salariu atractiv. Solicitam seriozitate (0744.669.339 ms.ciobanu@gmail.com

1101. Instalator, zugrav, rigipsar, laca-

1123. Instalatori si necalificati angajam

1100. Instalator, Tinib Services anga-

tus, termopanist, revizii, policalificati constructii, necalificati lucrari numai Bucuresti. Cerem, oferim seriozitate. (0775.218.504 1102. Instalator, electrician de

servici. Complex rezidential scoate la concurs 2 posturi; (0728.963.969

intretinere si utilaje si muncitori necalificati pentru societate de productie teava si fitinguri din polipropilena cu sediul in oras Pantelimon, jud. Ilfov. Program de 8 ore, 3 schimburi, salariu atractiv. Nu se lucreaza in zilele de repaus saptamanal (sambata si duminica). Relatii la tel. (021.350.70.03/ 0736.101.623

1085. Ingrijitor curte, angajam familie

1103. Instalator, electricieni pentru

pentru curte si menaj casa si curte situate in zona Corbeanca aproape de DN1. Se asigura si locuinta. Pt. informatii sunati la tel. si CV la email (0744.520.860 office@melaz.ro

firma cu o vechime de 25 de ani in domeniul activitatii de instalatii pentru constructii. Program de lucru 8-17 de luni pana vineri. (0722.925.001 mihaela.barzoi63@gmail.com

cu contract legal 8 ore pe zi, oameni seriosi, pentru mai multe informatii la tel. 2300 salariu, (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com 1124. Instalatori si necalificati angajam

cu contract legal, 8 ore pe zi, oameni seriosi, pentru mai multe informatii la tel. 2300. (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com 1125. Instalatori si necalificati ventilatii

angajam in conditii avantajoase instalatori ventilatie si muncitori necalificati. Solicitam si oferim seriozitate; (0724.526.106 1126. Instalatori termice, sanitare, necalificati; instalatori VRC - AC, sudori electric + autogen, pentru teava instalatii. (0729.200.822/ 0730.280.202

1135. Instructor auto pentru cate-

goriile B, C, CE, SC Vlad Expert Autoservice SRL; (0722.211.164/ 0766.222.888 1136. Instructori auto categoriile A, B,

CE si D; (0722.244.202

1137. Invatatoare cu experienta pentru

scoala; (0722.319.863

1138. Invatatoare. Unitete de invatamant particulara din Corbeanca- Ilfov, angajeaza: invatatoare, educatoare- ingrijitoare, menajera- bucatarieasa, secretara-asistenta medicala; (0724.215.832 1139. Invatatoare. Angajez invatatoare

pentru after program 13.00-18.00. pentru 12 copii, salariu 1.400 -1.800 RON, zona Piata Progresului, Str. Stoian Militaru. Tel.: (0728.106.100 1140. Josi Logistic angajeaza manipulant cu experienta minim 1 an in domeniul produselor lactate. Rel. la tel. (0799.946.123 1141. Josi Logistic angajeaza sofer cu experienta minim 1 an in domeniul distributiei de produse lactate. Rel. la tel. (0799.946.123 1142. Junior Manager pentru pentru

Bucuresti, urgent, 2.000 L; (021.310.74.03 1063. Ingrijire batrani 8 ore zona Cran-

1143. Junior Manager. Echipa noastra

gasi, persoana imobilizata, cu experienta si recomandari 1.700 L; (0771.223.860

de profesionisti isi cauta supercolega. Ai capacitatea de a lucra cu clientii, esti o persoana dinamica, dornica de munca si dezvoltare personala, atunci te invitam la noi, pentru a ne cunoaste mai bine; (0725.449.595

1064. Ingrijire batrani, 2 saptamani lucrate, 2 libere, la un domn deplasabil zona Romana 1.100 L; (0771.223.860

1144. Jurist, responsabil SEAP, service

camioane si remorci, angajam jurist cu cunostinte in licitatii publice si juridice pentru gestionarea ofertelor in SEAP, oferim un pachet atractiv de venituri lunare, cerem exeperienta, cv la: 4.000 L; (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro

1065. Ingrijire batrani. Abos Care

angajeaza personal pentru ingrijire batrani la domiciliul clientului. (0747.604.604 contact@aboscare.ro 1066. Ingrijire batrina paralizata Per-

soana serioasa cu experienta pentru ingrijire batrana 74 ani, cu pareza pe partea stanga, imobilizata, program intern, salariu avantajos, 1-2 weekenduri libere pe luna, urgent; (0727.825.047 danasig2000@yahoo.com

1145. Kinetoterapeut. Caminul de

batrani Colosseum din sectorul 5, Bucuresti, angajeaza kinetoterapeut. Cerinte: experienta constituie un avantaj, detine ALP si asigurarea de malpraxis. Detalii la tel. Virgil Patulea, (0722.266.143 colosseum.camin@yahoo.com

1067. Ingrijitoare gradinita particulara

sector 3, zona Dristor - Baba Novac. Program ture 7.00 - 16.00 si 11.00 20.00. Tefefon: (0799.741.474

1146. La Collina angajaza personal,

ospatar, pizzar, ajutor bucatar, detaii la tel. (0722.229.700 ovidiu.furcoi@bestfoods-ltd.com

1068. Ingrijitoare batrani Centru rezidential pentru batrani, angajeaza ingrijitoare batrani.Centrul se afla in Militari, Piata Gorjului. (0762.983.394 mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro

1147. La Copac angajeaza ajutor de bucatar. La Copac, restaurant din zona Piata Romana, angajeaza urgent ajutor bucatar. Solicitam seriozitate si dorinta de munca. Oferim conditii foarte bune. Detalii la tel. (0745.082.007 la.copac@yahoo.com

1069. Ingrijitoare batrani in Bucuresti,

recrutam ingrijitoare pentru persoana varstnica in Bucuresti. Program: intern, 4,5 zile libere/luna. Salariul lunar: 20002200 lei. Programari interviu telefonic sau trimite CV si te contactam noi. 2.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

1148. Lacatus confectii metalice finisor asamblator obiecte din mase plastice,muncitor necalificat, sudor, pentru companie de productie publicitara (0747.085.815 maria.ene@ami.ro

1070. Ingrijitoare batrani si infirmiere la un camin de batrani din zona Pipera, Bucuresti.Asiguram contract de munca, salariu min 2000 lei, plus 4 mese/zi si cazare. Tel: 2.200 L; (0740.852.564/ 0743.406.604

1149. Lacatus in Bucuresti, vrei sa faci

parte din echipa noastra? Esti mester iscusit si vrei sa faci parte din echipa noastra?Te asteptam cu un salariu atractiv. Societate cu traditie angajam lacatus mecanic; 2.500 L; (0766.974.760/ 0722.974.760 conta@ruady-service.ro

1071. Ingrijitoare centru de educatie

1072. Ingrijitoare copii pentru

1054. Inginer Electronist Automatist pentru lucrari de proiectare, atelier proiectare executie panouri electrice, automatizari, sector 6, Bucuresti. Mail: marius.nastase@romversis.ro (0766.229.614 office@cristalimage.ro

instalator panouri solare. Salariu atractiv + cazare + diurna. Fara experienta; (0756.019.675 financiar@voltech.ro

1117. Instalatori calificati necalificati, societate angajeaza instalatori calificati/ necalificati pentru instalatii gaze, instalatii termice, cu/ fara permis auto, zona Piata Sudului, carte de munca si SSM, conditii salariale foarte bune; (0775.153.614

Magic Salon. Aplica acum: http://saloanelemagic.ro/cariere/formular/junior-manager.Iti garantam un mediu de lucru magic, posibilitati rapide de avansare, 1.500 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro

1052. Inginer constructor pentru

maistru SC Venus Residence angajazeaza inginer constructor finisaje sau maistru santier cu experienta, salariul motivant, asiguram continuitate, zona santier Berceni sector 4. Detalii intre orele 10 - 20. (0723.274.499

1095. Instalator panouri solare urgent!

1116. Instalatori angajam oferim cazare, instalatori oferim cazare contract de munca totul legal; (0733.788.523

1062. Ingrijire batrana, intern,

1051. Inginer constructii, pentru firma de constructii. CV/ mail, tel intre 0917.00 (0744.335.571 office@pas97.ro

1053. Inginer constructor finisaje sau

1081. Ingrijitor animale de companie, se asigura cazare, Budesti, jud. Giurgiu. Se angajeaza ingrijitor animale de companie (caini si pisici), in regim full-time, se asigura locuinta individuala sau pentru mica familie. Conditii avantajoase, durata lunga, 400 {; (0764.166.966 contact@siddhartha.ro 1082. Ingrijitor caini de rasa angajam barbat singur sau casatorit, pentru postul de ingrijitor caini, intern, permanentCanisa (caini de rasa) in localitatea Corbeanca, judetul Ilfov. (0744.479.919/ 0766.927.337 Ionut_ranga@yahoo.com

Sector 1, centru de educatie particular cauta persoana potrivita (ingrijitoare) pentru echipa noastra care va avea grija sa avem un spatiu placut si igienizat pentru prichindei si grija fata de copii. (0723.338.160 nicoleta.sanda@yahoo.com

Bucuresti, salariu atractiv; (0766.279.124

1080. Ingrijitor animale pentru ferma de vaci. Oferim salariu motivant, cazare si masa, in jud. Calarasi; (0724.872.186

1094. Instalator mecanic/ sanitar/incalzire pt Germania Domeniul dvs de activitate:- toate instalatiile de incalzire si instalatii sanitare- reparetiile de incalzire si a instalatiilor sanitarepunerea in functiune a sistemelor de alimentare a acestora. (00498966059066 info@neuer-job.com.de

supraveghere copii gradinita particulara situata in Prelungirea Ghencea (0741.046.420/ 0726.931.215

1150. Lacatus mecanic Angajam per1086. Ingrijitori copii pentru SOS Satele Copiilor, persoanele interesate pot suna pentru detalii la numarul de telefon sau pot depune CV-ul direct la sediul din Calea Floreasca, nr. 165; (021.668.00.88 andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro 1087. Ingrijitori copii pentru SOS

1104. Instalator. Firma de instalatii sanitare si termice angajeaza cu contract de munca instalatori calificati cu experienta, salariu lunar 3.000 L; (0785.262.333 1105. Instalator/ instalatoare de lucru pt Germania, domeniul dvs de activitate: experienta in domeniu, prelucrarea metalelor, acoperisuri din tabla (tigla metalica) drenaj pt acoperise,

1073. Ingrijitoare gradinita, gradinita privata situata in Cotroceni angajeaza ingrijitoare copii. Program full time, carte de munca, salariu atractiv. Relatii la tel. 1 L; (0721.336.969 dan.alban@gmail.com

Satele Copiilor, persoanele interesate pot suna pentru detalii la numarul de telefon sau pot depune CV-ul la sediul din str. Garii, nr. 45, Hemeius. (021.668.00.88 andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro

1074. Ingrijitoare, femeie de serviciu,

1088. ingrijitori la domiciliu! Funda?ia

1107. Instalatori 3000 salariu angajam

pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale angajeaza ingrijitori la domiciliu, cu norma par?ial?/norma intreaga, pentru activitate in Bucuresti. Relatii suplimentare la tel: 0721009008.

1108. Instalatori angajam instalatori,

centru educational angajeaza personal necalificat pe partea de curatenie. (0771.168.576 contact.onceuponatime@yahoo.com 1075. Ingrijitoare, infirmiera si asis-

tente Camin de batrani situat in Cartierul Aviatiei angajeaza: ingrijitoare, infirmiere si asistente. Locatia este premium si ofera conditii deosebite, respectand standardele in vigoare. Salariul este atractiv si motivant. Va asteptam sa ne sunati la telefon sau trimiteti CV la email: (0722.621.462 caminprivat@gmail.com

1089. Inspector SSM facultatea tehni-

ca. Curs SSM de 270 ore, care sa nu aibe obligatii contractuale cu alte societati de profil. Nu conteaza varsta; (0722.651.215 1090. Instalator / electrician mentenanta echipamente, cerinte: experienta in mentenanta echipamente de climatizare si permis auto B. Program de lucru: luni-vineri, 8,30 - 17.00. Disponibilitate pentru deplasari. Oferta: 1900 lei net+tich masa (15lei); 2.200 L; (031.429.81.17 1091. Instalator antene satelit, companie de telecomunicatii angajeaza personal cu sau fara experienta pentru cablaj si montaj echipamente. Se ofera auto, carte de munca, asigurare, salariu net de referinta 1800 lei plus bonusuri, 1.800 L; (0764.237.744/ 0764.237.743 yannis_art_design@yahoo.com 1092. Instalator aparate aer condition-

at, EBC cauta un instalator aparate aer conditionat in Bucuresti. Cerinete: permis auto; diplom? de frigotehnist; disponibilitate deplas?ri (25% din timp); Se ofera: salariu fix + decontare transport; (0771.208.536 contact@ebc-hr.ro 1093. Instalator gaze cu experienta in executia de instalatii de utilizare, conducte si bransamente; (0745.069.814/ 0770.184.776 eurogazconstruct_sediu@yahoo.com

1106. Instalatori 2500 lei instalatori

1900 necalificati contract de munca (0733.788.523 cu contract legal 8 ore; (0733.788.523

cu sau fara experienta, salariu avantajos, fara deplasari in afara Bucurestiului; (0723.615.614/ 0722.530.125 vladimir@neptuneng.ro 1109. Instalatori sanitare, termice

primim si pensionari, cer seriozitate. (0720.177.760 1110. Instalatori si ajutor instalator lucrari instalatii sanitare si termice dorim oameni seriosi care doresc stabilitate raza de activitate este Bucuresti, Ilfov program L-V si CM; (0748.755.313 1111. Instalatori si ajutor instalator pentru lucrari de instalatii sanitare si termice societatea noastra cauta oameni seriosi care doresc stabilitate la locul de munca. Program L-V si CM lucrari in Bucuresti si Ilfov; (0767.390.449 1112. Instalatori si ajutor instalatori,

sanitare, termice si aer conditionat, program de lucru 8 ore, luni-vineri, lucrari in Bucuresti (0722.259.452 trams_cs@yahoo.com 1113. Instalatori si ajutor instalatori, sanitare, termice, aer conditionat, lucrari in Bucuresti, program de lucru 8 ore, luni -vineri (0722.259.452 trams_cs@yahoo.com 1114. Instalatori si necalificati anga-

jam; (0770.638.036

1115. Instalatori tehnico-sanitari cu

experienta cu salariul incepand de la 2000 lei. Rog si ofer seriozitate; (0753.378.009 dragaiflorin@gmail.com

1127. Instalatori, angajez instalatori calificati si instalatori necalificati pentru sanitare si termice in Bucuresti; 25 L; (0722.296.686 1128. Instalatori, firma de instalatii industriale angajeaza instalatori cu experienta in instalatii anti-incendiu, termice si sanitare. Se ofera salariu 2500-3500 Ron pentru inceput 3.000 L; (0729.919.911 office.marvoi@gmail.com 1129. Instalatori, contract full time, Auchan Militari, salariu brut 4.828 lei, salariu net 3.107 lei (2.792 lei cash + 315 lei bonuri de masa), 100 lei/ luna bonus de sarbatori, zona Auchan Militari, lu-vi 8-18, nu oferim cazare, 3.107 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1130. Instalatori, electricieni sau

echipe Firma de constructii, angajam in conditii avantajoase instalatori, electricieni si dorim colaborare cu echipe de instalatori si electricieni pentru executarea de lucrari in domeniul constructii civile. (0728.302.612/ 0724.456.182 ovv.multiconsult@gmail.com 1131. Instalatori, lacatusi, sudori. Angajam: sudori, instalatori, lacatusi pentru lucrari de instalatii, salariu motivant, bonuri de masa, contract, cazare, plecari in strainatate. SC Brenneka Install SRL (0756.047.999/ 0756.049.444

soana cu experienta pentru confectionare si montare reclame luminoase, aplicare de autocolant si suporturi imprimate digital.Abilitatea de a lucra la inaltime. Sect 3, permis de conducere; (0722.233.851 office@decoramagrup.ro 1151. Lacatus mecanic cu experienta si

cunostinte desen tehnic, in zona Th. Pallady, metrou N. Teclu. Se ofera contract de munca nelimitat, bonuri de masa, ore suplimentare platite, bonusuri, munca, preponderent de atelier. (0723.540.278 biz@artinox.ro 1152. Lacatus mecanic pentru statia de

sortare Glina. Obligatoriu cunostinte de sudura. Relatii zilnic intre orele 08-17, de luni- vineri; 3.000 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com 1153. Lacatus mecanic cu experienta

1155. Lacatus mecanic, firma de constructii angajeaza lacatus mecanic cu experienta in Complex Cosmopolis, Ilfov. Ofera: salariu motivant, tichete de masa si cazare. Roxana: (0721.280.994 1156. LACATUS MECANIC, ZONA FUNDENI, ASIGURAM CAZARE, 2.800 L; (0735.887.402 1157. Lacatus, atelier confectii metalice

angajeaza lacatus pentru confectionare porti si garduri, zona Prelungirea Ghencea (0744.301.474 1158. Lacatus, lacatuserie copiere chei

cu sau fara experienta angajam, asteptam CV pe mail sau la nr de telefon. Salariul se va negocia in urma interviului; (0784.703.703 activitate.transport@yahoo.com 1159. Lacatus, mecanic pentru sisteme

control-acces, interfoane, usi metalice. Constituie un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti, (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 1160. Lacatus, polizator, turnator formator, producator mobilier de gradina angajez lacatus , polizator, turnator formator neferoase. Program normal de lucru, transport asigurat; 2.000 L; (0722.433.350 1161. Lacatus, sudor, pentru lucrari de

mentenanta. Oferim salariu motivant si tichete de masa de 300 lei/luna. Se lucreaza luni vineri, 8.00-16.30. Cautam o persoana serioasa. (021.316.91.78 hr@semaparc.ro 1162. Lacatusi confectii metalice, sudori angajam pentru punct lucru in comuna Domnesti, judetul Ilfov (asiguram cazare). (0722.557.831 1163. Lacatusi incepere imediat. Avem

nevoie de 12 lacatusi se asigura cazare pentru cei care sunt din provincie. Fabrica se afla in Militari pe autostrada Pitesti 3.500 L; (0738.321.219 1164. Lacatusi ?i sudori Sc Angazaza Sudori co2 si Lacatusi cunoscatori foarte bine pe meseria care opteaza pentru a fi angajati. Disponibili la deplasari. Se lucreaza in fabrica se asigura cazare, echipament de munca. 3.500 L; (0738.321.219 1165. Lacatusi confectii metalice si

sudori. Tel.: (0722.352.394

1166. Lacatusi confectii metalice,

sudori, angajam pentru punct de lucru in comuna Domnesti, Ilfov (asiguram cazare); (0722.292.798

Lacatusi constructii metalice si sudori MIG MAG cu experienta. Tel /fax: (0726.123.818/ 021.460.04.88

1167.

1168. Lacatusi mecanici in cadrul unei firme specializate in constructia de ascensoare din Romania. Locatie: Chitila. Program: L-V 8:30 - 17. Cerinte: minimum 8 clase; calificare in domeniu 3.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1169. Lacatusi mecanici (2), vechime minim 5 ani, cunostinte sudura electrica. Relatii la tel. (021.410.61.00 1170. Lacatusi montatori confectii met-

alice, sudori, punct de lucru comuna Domnesti, Ilfov, Bucuresti (asiguram cazare). (0722.292.798 1171. Lacatusi montatori confectii met-

alice, sudori, punct de lucru comuna Domnesti, Ilfov, Bucuresti (asiguram cazare); (0722.557.831 1172. Lacatusi si sudori cu experienta pentru confectii metalice, firma producatoare de containere metalice. Se acorda salariu atractiv si bonuri de masa (0752.008.409 office@lucimet.ro www.lucimet.ro 1173. Lacatusi, confectii metalice, sudori, punct de lucru comuna Domnesti Ilfov (asiguram cazare ). (0722.292.798 1174. Lacatusi, matriteri, frezori, angajam pentru punct de lucru: comuna Domnesti, Ilfov (asiguram cazare); (0722.557.831

pentru societate care activeaza in industria alimentara. Calificare lacatus mecanic. Cunostinte minime sudura, constituie un avantaj. Permis de conducere cat. B (0745.049.903 birleanu@echorom.ro

1175. Lacatusi, matriteri, frezori, punct de lucru comuna Domnesti Ilfov, Bucuresti (asiguram cazare); (0722.627.106

1154. Lacatus mecanic, angajam in Bucuresti personal cu calificare in vederea executarii si montarii de compartimentari cu sticla si PAL la interior 2.500 L; (0721.488.884

1176. Lacatusi, montatori, sudori confectii metalice, angajam pentru punct de lucru in Bucuresti si comuna Domnesti, Ilfov, (asiguram cazare); (0722.292.798

1132. Instalatori, tehnician service centrale termice Societate autorizata ISCIR si ANRE angajeaza: instalatori calificati si necalificati, inginer/tehnician service centrale termice. (0731.333.731 office@agv.ro 1133. Instalatori, zugravi, rigipsari, electricieni (preferabil posesori permis auto) firma amenajari interioare si exterioare angajam, seriosi, realisti si harnici; (0720.632.369 1134. Instalatori. Societate instalatii angajeaza instalatori calificati/ necalificati pentru instalatii gaze, instalatii termice, cu/ fara permis auto, zona Piata Sudului, carte de munca si SSM, conditii salariale foarte bune; (0775.153.614

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


16

19 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 1214. Lucrator bucatarie, salate, sand-

wichuri, bistro langa Afi mall angajeaza lucrator bucatarie, femeie pentru masa rece, program zilnic luni - vineri, orele 08:00 - 17:00. Salariu 1300. Experienta minima si seriozitate. 1.300 L; (0723.365.025

1215. Lucrator bucatarie/ajutor bucatar

angajam lucrator bucatarie/ajutor bucatar in zona Iancului (Piata Iancului) si Militari (Lujerului). Asiguram contract de munca pe perioada nedeterminata. 2.000 L; (0785.405.645 ioana.vlad@calif.ro 1216. Lucrator comercial angajam

urgent pentru magazin Deluka din Baneasa Shopping Center. Salariu 1600 ron + comision vanzari 1.600 L; (0723.187.378

1195. Livratori pentru restaurant Speed

ice Lacatusi-montatori, muncitori hale metalice, sef echipa, necalificati. Salariu 3000-4000 lei. (0726.394.483 doramibrand@yahoo.com

Pizza din Cora Alexandriei sector 5, pe masina firmei, carnet de minim 5 ani, program full time in ture. (0734.989.958 biank_08@yahoo.com

1178. Lacuitor vopsitor pentru fabrica

1196. Livratori restaurant cautam

de usi in zona Fundeni, sectorul 2, program de lucru luni-vineri 07:00-15:30, contract de munca, conditii foarte bune, salariu avantajos (0722.209.503/ 0729.994.304

colaboratori pentru livrari restaurant cu auto/ scuter propriu. Salariu fix 1200 lei + taxe livrari - 5-20 lei/ comanda in functie de distanta. Program in ture 2+1 libera, (0735.111.095 edosushibucuresti@gmail.com

1179. Legatorese, ajutor masinist,

stantator Tipografie Morarilor angajeaza urgent legatorese, ajutor masinist, stantator, salariu dupa proba de lucru, 1.450 L; (0726.324.108 1180. Livrator cu masina proprie pt catering si pizzerie in Magurele, Ilfov program flexibil, tips, decontare combustibil; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro 1181. Livrator Restaurantul Quattro Stagioni angajeaza livratori. Se folosesc masinile firmei. (0733.808.494 info@quattrostagioni.ro 1182. Livrator cu auto personal atat in

conditii full time cat si part time, pentru restaurant zona Piata de flori. Salariu motivant (0735.005.002 bogdansturzea@gmail.com 1183. Livrator cu experienta zona

Colentina, 2.000 L; (0767.974.709 1184. Livrator cu masina personala si

ajutor bucatar pentru toate sectoarele. Program full time sau part time in functie de disponibilitatea dvs. Salariul motivant + alte beneficii. Relatii la telefon (0751.309.890 sergiu.cojocariu@trentapizza.ro 1185. Livrator cu masina personala,

restaurant catering angajeaza livrator cu masina personala, zona Barbu Vacarescu. Salariu net 1400lei. Program LuniVineri 10:00-16:00. Decont consum benzina 10%, Florin Popa; 1.400 L; (0722.293.143 1186. Livrator cu masina proprie zona

Bucuresti, angajam pentru toate zonele Bucurestiului, se ofera 10 Lei/comanda la o medie de comenzi de 600 /livrator pe luna, contract de munca, relatii la telefon (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1187. Livrator cu masina proprie, ajutor

bucatar, femeie vase, femeie curatenie, pt. firma catering zona sector 3; (0786.064.590 1188. Livrator mancare pentru restau-

rant in zona Dorobanti-ASE 1.500 L; (0720.119.751 lorenopris07@gmail.com 1189. Livrator masina personala Com-

panie multinationala angajeaza livrator masina persoanala, pentru locatia cea mai apropiata de casa, se ofera 10 lei/comanda livrata, bani se primesc zilnic, media de comenzi 25-30 comenzi zilnic, 3.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 cariere@wisebox.ro

LIVRATOR MASINA PROPRIE CU PFA -FIRMA CATERING PENTRU TOATE ZONELE BUCURESTIULUI, PRETUL PE COMANDA ESTE DE 15 LEI CU O MEDIE LUNARA DE 500-600 COMENZI. RELATII LA TELEFON (0799.831.111 1190.

1197. Livratori, pentru restaurant Speed Pizza sector 6, pe masina firmei, carnet de minim 5 ani, 2 libere pe saptama si 5 zile se lucreaza dimineata de la 10:00-14:00 si seara de la 18:00-23:00; 1.600 L; (0734.989.958 1198. Livratori. Pizzarie-restaurant

angajeaza livratori cu masina personala. Solicitam seriozitate si asiguram program 2-2, benzina se deconteaza zilnic cu consum de 10%, 1.400 L; (0729.881.660 1199. Livratori. Pizzerie cu livrare la

domiciliu angajeaza livratori (venit 2.5004.000) si ajutori pizzari, conditii avantajoase; (0785.225.516 1200. Loc de joaca angajam fete dinam-

ice Loc de joaca Fancy Kids Events angajeaza personal pentru bistro-bar (servirea clientilor cu produse alimentare, prezentarea ofertelor pentru petreceri) si supraveghetor copii la locul de joaca. (0753.037.114 nicoleta.teodorescu@yahoo.com

pentru Shop&Go Mega Image, cu program in ture; (0767.655.834/ 0767.792.434 1218. Lucrator comercial cu sau fara

1241. Lucrator comercial, vanzator,

at in Popesti-Leordeni, Drumul Fermei nr. 111, angajeaza livrator, bucatar, ajutor de bucatar si pizzar. Detalii la tel.; (0766.568.502

1219. LUCRATOR COMERCIAL MAGAZIN CONFECTII, SALARIU ATRACTIV, IN COMPLEX COMERCIAL LANGA MALL AFI COTROCENI; (0723.534.187 1220. Lucrator comercial pentru maga-

zine alimentare in Bucuresti, sectoarele 1 si 3. Varsta si lipsa de experienta nu constituie un impediment. Salariul atractiv (0736.890.193

1221. Lucrator comercial pentru super-

market, 1.600 L; (0725.145.552

1222. Lucrator comercial personal pt.

institutie tip amanet-exchange. Trimiteti CV + foto recenta pentru stabilirea interviului amanetplatinum@gmail.com 1223. Lucrator comercial / vanzator /

casier benzinarie angajam lucrator comercial / vanzator / casier / lucrator platforma, benzinarie Bucuresti, sector 4. Relatii telef.; (0730.690.786 1224. Lucrator comercial benzinarie Rompetrol, benzinarie Rompetrol, situata pe soseaua de centura intre Popesti Leordeni si comuna Berceni, la 5 min de statia de Metrou IMGB, angajeaza Lucrator Comercial. Beneficii peste medie; 2.000 L; (031.432.65.78 bucegi_management@yahoo.com

vanzatoare in zona Republica, cartierul 23 August la supermarket, carte de munca, salariu brut 1900 lei, cer si ofer seriozitate 1.900 L; (0722.687.259 1242. Lucrator comert, angajez opera-

tor, vanzator gpl in Bucuresti, salariu atractiv si bonusuri, 1.000 L; (0771.032.630 alessya_cristyna@yahoo.com 1243. Lucrator curatenie, firma special-

izata in servicii de curatenie angajeaza lucrator curatenie cu experienta in domeniu (full time si part time) pentru punctele de lucru din sector 4, sector 5 si sector 2; (0785.349.894 office@cleaningconcept.ro

1260. Lucratori comerciali Mega Image

Shop&Go Chiajna. Angajam lucratori comerciali Mega Image Shop&Go cu sau fara experienta. Magazinul este in Chiajna. Se lucreaza in ture de 8 h. Atmosfera minunata. Salariul porneste de la 1500 lei, 1.500 L; (0732.752.011 Gabrielaesparza9@yahoo.com

1261. Lucratori comerciali pentru fast food, in 3 restaurante fast food din Militari, Oltenitei si Rahova. Venitul este de minim 1400 ron. Posibilitati rapide de avansare. Program flexibil. 1.400 L; (0729.931.401/ 0728.798.321 madalina@plach.ro 1262. Lucratori comerciali, cunostinte PC, stivuitoristi, manipulanti marfa pt. depozit materiale mobila, tamplari, circularisti, zona Colentina; (0731.038.195 1263. Lucratori comerciali, Shop&Go situat in Dristor cauta colaboratori pe termen lung. Programul este de 8 ore, doua zile libere pe saptamana, ore suplimentare platite, iar transportul este asigurat pentru tura doi. 1.450 L; (0723.322.090 cristimatea@gmail.com 1264. Lucratori comerciali, societate

langa Mall Plaza angajeaza femeie la spalat vase, conditii bune, salariu motivant plus tips o masa/zi. De preferat cu domiciliul in sector 5-6 (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com 1208. LUCRATOR santier contructii.

Dezvoltator imobiliar angajeaza muncitori calificati si necalificati pe perioada nedeterminata in zonele Bucuresti, sector 5, oras Bragadiru si Domnesti. (0770.172.877/ 0726.088.081 1209. Lucrator bucatarie (salate, sand-

1210. Lucrator bucatarie interna cu sau

fara experienta pentru locatia cea mai apropiata de casa, se ofera pregatire si suport la locul de munca, 1.600 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 bucataresa pt. Sis Kebap, Pipera metrou, 1.600 L; (0722.193.100 1212. Lucrator bucatarie, pentru Fox,

fabrica de mezeluri. Perioada nedeterminata. Sector 4. Program 12/24-12/48. Contactati-ne de L-V intre 9-17 1.500 L; (0726.718.768 1213. Lucrator bucatarie, ajutor bucatar, bucatarie interna cu livrare la domiciliu angajeaza ajutor bucatar, se asigura pregatire la locul de munca, se asigura contract de munca, salariul in functie de experienta intre 1400-1800 ron net, 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

1303. Manichiurista, inchiriere scaun

1265. Lucratori comerciali, acum,

1284. MAGAZIONER, Firma ce activeaza in domeniul frigotehnic, angajeaza magazioner si frigotehnisti. Sediul social este in Magurele, Jud. Ilfov, (0727.744.896 coinsfri2006@yahoo.com

1266. Lucratori depozit pentru un cunoscut depozit cu produse de nutritie animala din Bucuresti.Locatie: Stefanestii de Jos, Ilfov.Program: l-v 6:00– 14:30 si 8:30–17:00Nu necesita experienta in domeniu. 1.900 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1285. Manager Bar, daca esti sociabil si

muncitor necalificat, lucrator depozit (femei si barbati)pentru sortare ambalaj. Beneficii: salariu fix, bonuri de masa, prime sarbatori legale. (0721.333.590 sigmaprest_logistics@yahoo.com 1246. Lucrator depozit, descarcarea

coletelor primite de la producator, verificarea acestora si pregatirea coletelor pentru expediere, asigurarea fluxului de intrari-iesiri, conform reglementarilor interne, salariu atractiv (0744.594.240 info@zappatos.ro

1.600 net, sef de magazin Shop&Go, salariu motivant si ajutor vanzator magazin alimentar pentru noapte; (0729.495.499

iti place sa evoluezi, vino sa ne cunoastem la Temple Pub. Cautam bar manager cu experienta, salariu motivant, tips, program flexibil, masa asigurata. Marasesti 71 2.000 L; (0767.671.013 office@thetemplepub.ro 1286. Manager departament personalsalarizare conditii: experienta minim 4 ani pe post similar, cu atestat, cunostinte f. bune de legislatia muncii, cunostinte pc si engleza mediu, capacitate de lucru in echipa si de lucru cu termene limita, office@mir.ro 1287. Manager logistica interna pt.

societate internationala 1.700 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro 1288. MANAGER VANZARI IMOBILIARE 3000-6000 ron, suntem un brand nou in vanzari imobiliare. www.proimo.ro/carieraSuntem dedicati si pasionati de ceea ce facem si ne dorim sa atingem mari orizonturi in imobiliare. (079917777 office@proimo.ro 1289. Manageri de restaurant, ospatari,

vanzatoare, bucatar, ajutor bucatar, livratori cu masina proprie, pizzerie facem angajari pentru 4 locatii in Bucuresti, (0762.205.060 officecasapizza@yahoo.com

Oval Market- Crangasi angajeaza 2 pers dinamice, apte de munca, serioase, punctuale si cu experienta in mag alimentare. Oferim CM, salariu motivant bonusuri, prime. Program 2 zile 7-21 si 2 zile liber 1.700 L; (0723.333.122

1207. Lucrator bucatarie. Restaurant

1283. Magazioner scule angajeaza Societate Constructii Metalice din Bucuresti, zona Pallady sector 3. Pentru detalii sunati la: (021.345.26.23

1245. Lucrator depozit femei si barbati,

1204. Lucratoare comerciala, casiera

1206. Lucratoare in domeniul comercial angajam personal de sex feminin, cu sau fara experienta, pt un magazin piese auto amplasat in zona Vitan, complex Autovit. L-v 09-18,pt programare interviu solicitam sms numele complet si data nasterii. 1.800 L; (0728.888.788 magazinvopseaauto@gmail.com

1301. Manichiurista si cosmeticiana angajez pt salon in Doamna Ghica. Ofer si cer seriozitate maxima. Relatii la tel. 1 L; (97723653281/ 0723.248.246 Isabelaluciacretu@yahoo.com

1244. Lucrator depozit Compania Ion Mos din Bucuresti, care produce ingrediente pentru industria carnii, angajeaza lucrator depozit. (021.352.22.11/ 021.352.22.11 ionmos@ionmos.eu

rigipsari si zugravi; (0733.963.075

1205. Lucratoare comerciala, casiera, Oval Market angajeaza 2 pers tinere dinamice, apte, serioase, punctuale si cu experienta in mag alimentare. Oferim CM, salariu motivant bonusuri, prime. Program 2 zile 7-21 si 2 zile liber, Crangasi. 1.700 L; (0771.415.022 solkainfinity@gmail.com

1282. Magazinul Selgros Berceni recruteaza personal: lucrator comercial food/ nfood- 2 posturi, adjunct sef raion food/nfood- 2 posturi, operator la fabricarea mezelurilor- 1 post, macelar- 1 post. Trimiteti CV-ul la email sau direct la sediul magazinului (Informatii Clienti), Selgros Berceni, str. Turnu Magurele nr. 92-108, sect. 4 Bucuresti; 145_ps@selgros.ro

angajeaza personal pentru manipulare si sortare deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatii ideali trebuie sa fie persoane serioase si de incredere. Str V. Cascadelor, autogara Militari, 1.400 L; (0723.670.538

1203. Lucim SRL angajeaza urgent

1211. Lucrator bucatarie, ajutor

1194. Livrator, bucatar Bistro-Cafe situ-

experienta pentru Shop & Go Mega Image zona Obor, salariu atractiv+bonuri masa; (0767.655.834

1259. Lucratori comerciali in mall Veranda Obor. Trimiteti Cv sau date de contact (nume, prenume, varsta si numar de telefon) la mail cu mesajul mall Veranda Obor. recrutare@peeraj.ro

1202. Locuri de munca litoral Costinesti, Hotel Top Costinesti, angajeaza personal pentru sezonul estival 2018: bucatar, ajutor bucatar, ospatar, ajutor ospatar, camerista. Oferim cazare, masa si salariu atractiv. Telefon: (0738.666.659

1192. Livrator scuter, se angajeaza

livrare la domiciliu angajeaza sofer cu auto propriu, program flexibil, (0724.598.402 vlada_daniela@yahoo.com

& Go in zona Baneasa, cartier Greenfield. Experienta nu este obligatorie, 1.700 L; (0742.602.602 s.mantarau@gmail.com

sau fara experienta. Accesorii si feronerie mobiler, zona Petre Ispirescu. Angajare cu carte munca, perioada nedeterminata, bonuri de masa; (0728.420.054/ 021.423.28.45 office@gelutrade.com www.gelutrade.com

de ani si cauti un loc de munca stabil si bine platit?Castiga mii de $ pe luna (garantat!), doar stand de vorba pe internet! (0720.418.000

wichuri), bistro situat langa Afi Mall angajaza ajutor bucatar, femeie, pentru masa rece, program luni-vineri orele 08.0017.00. Solicitam seriozitate si experienta minima. Salariu 1300 lei. (0723.365.025

1193. Livrator, pizzerie sector 2 cu

1239. Lucrator comercial, casier Shop

1258. Lucratori comerciali in depozit cu

1201. Loc de munca stabil Ai peste 40

1191. Livrator pe scuterul firmei. Companie multinationala angajeaza sofer livrator pe scuterul firmei, dupa 1 an scuterul ramane la tine, proprie, pentru locatia cea mai apropiata de casa, 10 lei de comanda (media 350-400 comenzi/luna). CV la mail; (0799.821.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

livrator cu scuterul personal pentru livrare mancare centru vechi, perimetrul de livrare este de 2 km. Salariu 1200. Program L-V de la 10-15 2 lei per comanda. O masa pe zi (0766.676.754

1238. Lucrator comercial, persoana dornica de o activitate in domeniul de fashion retail. Oferim contract de munca, target din vanzari, program flexibil. Trimite un CV la adresa email; (0720.496.638 cv@ilikeoutlet.ro

1240. Lucrator comercial, femei, pt. mezeluri Fox. Perioada nedeterminata. Aprovizionare rafturi, servire vitrina asistata in hipermarket-uri Bucuresti. Contactati-ne intre 9-17, de L-V; 1.700 L; (0726.718.768

1217. Lucrator comercial cu experienta

1177. Lacatusi-montatori hale metal-

1237. Lucrator comercial, pentru punct farmaceutic veterinar, experienta obligatorie, salariu 1500 lei + bonus, zona bdul Chisinau Diham), rog trimite-ti CV la alin.vet@gmail.com 1.600 L;

1290. Manichiurista cu experienta pentru salon in Drumul Taberei, cu vad format, conditii avantajoase, salariu fix+ carte de munca platita, (0722.609.552 1291. Manichiurista cu minima experi-

1225. Lucrator comercial casiera terasa Tismana, zona Colentina-Fundeni, angajeaza lucrator comercial pentru vanzare si servire, cu sau fara experianta. Program: L-D 08-18.30, o saptamana lucratoare, o saptamana libera. Relatii tel. 1.800 L; (0734.378.436 1226. Lucrator comercial cu experienta

Angajam personal pentru posturile de casier si lucrator comercial in Shop&Go Mega Image Colentina. Program in ture. Detalii la interviu; (0767.655.834 1227. Lucrator comercial Inmedio Lib-

erty Center experienta ca vanzator sau cunostinte POS reprezinta un avantaj. Cei interesati sunt rugati sa depuna un CV cu poza in magazin sau pe mail (0733.321.281 redli.office@gmail.com 1228. Lucrator comercial insula cos-

metice Feeria Sysmed angajeaza in Feeria Baneasa, cu prezentare produse si vanzare, seriozitate, implicare activa, disponibilitate imediata. Incasare cash si card, introducere marfa, program o zi cu o zi 1.900 L; (0722.501.601 office@sysmed.ro 1229. Lucrator comercial pentru maga-

zin cadouri, jobul este pentru un magazin de cadouri in zona Lacul Tei. Programul este flexibil, poate fi si part time. Salariul este de 1943 lei plus comision in functie de vanzari. (0722.105.205 1230. Lucrator comercial preferabil nefumator, program 7.30-14.30 schimb1 14.30-21.30 luni/ vineri. In weekend 821.30. Doua sunt libere. Salariu 2100 brut. Relatii Cal. Ferentari nr 11. (0744.563.576 1231. Lucrator comercial Shop and Go

Iancului, in zona Piata Iancului metrou. Salariul de la 1500 lei; (0731.143.264 catalin.bebereche@limes-services.ro 1232. Lucrator comercial, casier, cu sau fara experienta, pentru magazine Shop&Go cu acces la metrou. Se efectueaza training la locatie, program 8 ore in 2 schimburi (dimineata si dupaamiaza). Fara limita de varsta. (0771.035.631 1233. Lucrator comercial, casier, pentru magazine Shop&Go localizate in sectoarele 2 si 3. Program flexibil, experienta nu este obligatorie, program 8 ore, 2 schimburi. Fara limita de varsta, (0771.035.631 1234. Lucrator comercial, casier, pentru magazine Shop&Go metrou Salajan. Cautam persoane serioase, dornice de promovare. Experienta nu este obligatorie, dar reprezinta un avantaj. Program flexibil. Fara limita de varsta. 1.700 L; (0771.035.631 1235. Lucrator comercial, depozit engross angajeaza lucrator comercial salariu net de 1500 ron+200ron tichete de masa. Adresa: str. Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80,Sector 4 (punct de reper: in spate la magazinul Metro Berceni); 1.500 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 1236. Lucrator comercial, femeie sau barbat, in cadrul celui mai mare lant de magazine second hand din Bucuresti, Monda (zona Baba Novac, Sos. Mihai Bravu 288). Vino sa faci parte din echipa, 1.850 L; (0740.308.960 jobs@monda.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1247. Lucrator depozit, firma importa-

toare de piese auto angajeaza lucrator depozit pentru locatia din Popesti Leordeni, jud. Ilfov. Candidatul ideal trebuie sa fie un bun organizator, serios, punctual, meticulos si muncitor. (0725.535.539 1248. Lucrator depozit, electromecanic, montator, op.CNC. Angajam: lucrator depozit, electromecanic, montator,operator CNC. Transport asigurat de la metrou Pacii. Locatie job zona Hornbach/Kika Militari. Program:L-V;7,30-16. Detalii la interviu. Rugam seriozitate; (0722.508.408 office@nmcromania.ro 1249. Lucrator depozit. Distribuitor autorizat bauturi alcoolice si non-alcoolice angajam la punctul de lucru situat in Chiajna langa Carrefour Militari. Se asigura transport de la statia de metrou Pacii. Relatii: (0752.212.696 1250. Lucrator fast food-burgeri Exista o vorba care spune Omul sfinteste locul, noi credem in asta si avem nevoie de tine. Daca doresti sa lucrezi alaturi de o echipa tanara si cool, te asteptam. Experienta constituie un avantaj; (0729.768.027 micky_ior@yahoo.com 1251. Lucrator gestionar statie peco

SOCAR, Oradea SOCAR angajeaza lucrator gestionar statie peco: lucrul cu clientii, program in ture, lucru cu casa de marcat, gestiune de marfa. Persoanele interesate pot trimite CV la: recrutare@socarpetroleum.ro

1267. Lucratori in bucatarie angajam zona Sisesti- Baneasa; (0761.420.460 1268. Lucratori pentru instalare sis-

atragator peste 2000 ron format din parte fixa, bonus de performanta, bonus de fidelitate, carte de munca, alte beneficii, program flexibil, training gratuit, clientela selecta formata. 2.000 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro

1269. Lucratori pentru magazin

1293. Manichiurista sectorul 3, Palla-

incaltaminte, urgent, angajam vanzatoare in zona Cora Lujerului, contract de munca 8 ore. O zi cu o zi, salariu motivant+ comision; (0756.789.789

dy, metrou 1 Decembrie. Salariu, contract munca 8 ore, program o zi cu o zi. Salon cu clientela, vad, mediu de lucru placut. Oferim si solicitam seriozitate. colaborare termen lung (0761.434.582 scifi_ds@yahoo.com

1270. Lucratori tencuieli de fatada. Competente de limba engleza/ rusa necesare. www.fastfassaad.ee. Salariu de pana la 6.000 {; (0724.605.876 info@fastfassaad.ee

1294. Manichiurista - experienta minim 2 ani, coafeza, frizer angajeaza cu procent, eventual portofoliu de clienti, Salon zona Crangasi. Inchiriem urmatoarele posturi: frizer, coafor, manichiura. (0721.532.250

1271. Lucru depozit, pregatire marfa, operare calculator Obligatoriu: carnet B. Avantaj: cunostinte Word-Excel, zona Republica. Relatii; Lucrator in depozit si operare pe calculator; (0770.462.440/ 021.256.26.30 1272. Macaragii angajeaza pentru macarale turn, firma Bog’Art. Relatii la telefon: (0745.119.431 1273. Macaragiu, firma de constructii

angajeaza macaragiu pentru Telemac 12.5 to. Telefon: (0753.106.136 1274. Macelar cu experienta angajez;

(0769.954.500

1275. Macelar pentru magazin carne

1253. Lucrator in depozit, cu sau fara experienta pentru depozit utilaje de constructii, activitate de sortare, intretinere si incarcare/descarcare Theodor Pallady / Metrou N.Teclu, luni - vineri 8-17; (0774.699.394 shoogten@gmail.com

1276. Macelar Chitila Experienta de minim 3 luni. Se doconteaza transportul. Program luni-vineri de la 8-17. Se ofera masa calda (catering). Contract de munca; 2.200 L; (0758.108.018 marin@3dhumandevelopment.ro

1254. Lucrator pentru Zhejiang SC

1277. Macelar transator carne pui,

Zhejiang Pujiang Wanhong Industry and Trade CO. LTD Pujiang, Sucursala Bucuresti, CUI 33929315 angajeaza: commissioner, lucrator commercial, calculator pret cost, incarcator descarcator. (0765.324.661

angajam transator macelar carne pui, full time, sector 4, Bucuresti. Salariu 2800 ron; 2.800 L; (0766.549.645 office.amicorum@gmail.com

chandiseri pt. aprovizionarea si asezarea produselor pe raft in hipermarket-uri, verificarea termenelor de valabilitate. Se ofera contract de munca pe perioada nedeterminata. Experienta nu este necesara. Pentru mai multe detalii suna la tel. sau trimite CV la adresa de e-mail si te vom contacta; (0756.054.384 simona.goganau@trade-marketing.ro 1256. Lucratori comerciai pentru Shop

& Go Clinceni. Conditii de munca avantajoase, salariu motivant intre 1400 si 1800 Lei net in mana, relatii la tel. (0748.322.113/ 0761.657.052 andrei.buleandra@yahoo.com 1257. Lucratori comerciali cu sau fara

experienta, in parcul Oraselul Copiilor din sectorul 4, cer si ofer seriozitate, mai multe detalii la telefon (0721.552.353 Alexandrualexandru87@yahoo.com

1292. Manichiurista pachet salarial

teme de securitate, interfonie, etc pt. firma instalatoare sisteme securitate. Experienta in domeniu constituie un avantaj, dar nu este obligatorie. Rugam cv pe email (0774.044.629 dana@systec.ro

1252. Lucrator in constructii angajez lucrator in constructii, plata la zi; (0726.333.707 office@aresrentacar.ro

1255. LUCRATORI comerciali/ mer-

enta in salon de 4 ani , manichiura clasica, persoana tanara cu aptitudini bune de comunicare cu clien?ii . Salon zona Dorobanti . (0765.648.443

sector 5, relatii referitoare la program, salariu la tel., (0753.663.159

1295. Manichiurista cu experienta pt. salon Tina din calea Vitan sector 3, salariu fix si cm, pt. mai multe detalii telefon si interviu in salon, (0761.718.282 emy25emy2000@yahoo.com 1296. Manichiurista cu experienta si in unghii false, carte de munca, platita pe 8 ore salariu 2.200 lei, salon de 10 ani, program 1 zi da unu nu, 1 weekend da unu nu, zona metrou Gorjului; 2.500 L; (0724.357.422 1297. Manichiurista pasionata de aceasta meserie, la salon situat in zona Obor. Iti oferim super conditii. Vino si tu. Suna-ne la: (0725.449.595 1298. Manichiurista pedichiurista cu

experienta angajam pentru salon zona Militari; (0723.312.856

1299. Manichiurista si coafeza Salon din Blv. Lacul Tei angajeaza coafeza si manichiurista cu experienta si dorinta de dezvoltare. Oferim salariu fix, procent si conditii de lucru deosebite. Cautam si oferim seriozitate si stabilitate; (0730.999.689 office@veronique.ro www.veronique.ro 1300. Manichiurista si coafeza, anga-

jez urgent, Auchan Berceni; (0721.990.720

1302. Manichiurista si cosmeticiana

cu experienta pt. salon situat in zona Tineretului, deschis de 6 aniMai multe detalii la tel. (0745.965.549

coafor. Salon Floreasca, deschis de 12 ani; (0723.302.545

1304. Manichiurista, Pastel Studio angajeaza manichiurista/ tehnician unghii false pentru salon de infrumusetare in sectorul 2, Sos. Pantelimon, nr. 255 , zona Delfinului, . (0724.222.614 1305. Manichiurista, salon cu vad angajeaza manichiurista cu experienta unghi cu gel si oja semi. Salariu atractiv (0761.828.486/ 0721.534.374 neludima74@gmail.com 1306. Manichiurista, vad vechi, salariu fix sau procent; (0764.692.929 1307. Manichiurista, Crangasi, unghii

false, cosmeticiana, coafeza, salon cu vad, foarte urgent; (0760.342.240

1308. Manichiurista, cu experienta, salon de infrumusetare angajam pentru locatiile din zonele Militari si Timpuri Noi, oferim salariu motivant plus cursuri de perfectionare (0723.383.315 1309. MANICHIURISTA, PEDICHIURISTA, TEHNICIAN UNGHII. ACS BEAUTY EXPERT ANGAJEAZA PENTRU SALON IN SECTORUL 2. TELEFON/ FACEBOOK: ACS BEAUTY EXPERT. WWW.ACSBEAUTYEXPERT.COM (0721.121.261 1310. Manichiurista. Salon vad format angajeaza manichiurista- unghii gel, cosmeticiana- machiaj; (0745.186.925/ 0720.605.668 1311. Manipulant marfa, SC Vericom 2001 SRL angajeaza manipulant marfa pentru depozit produse din carne, situat pe strada Drumul intre Tarlale, nr. 29A, sector 3, Bucuresti; (0720.660.635 office@vericom2001.ro 1312. Manipulant bagaje, personal pentru incarcare, descarcare bagaje Aeroport Otopeni. Salariu 1400 net (de inceput), bonuri de masa (300 lei) si 300 lei sub forma de bonuri combustibil, 2.000 L; (0756.042.232 george.ionita@handling.ro 1313. Manipulant cu permis categoria D, personal pentru deservire pe aeroportul Otopeni. Salariul de inceput 1600 net, 300 lei bonuri combustibil, bonuri de masa (300 lei). Program in ture de la 5.00 am si de la 10.00 am; 2.100 L; (0756.042.232 george.ionita@handling.ro 1314. Manipulant depozit suntem cel

mai mare magazin online de obiecte sanitare. Atributiile angajatului vor fi: receptie marfa, ambalare, manipulare, program luni-vineri 9:00-18,00 salariul net: 1600 RON + bonuri masa; 1.800 L; (021.212.30.10 razvan.dumitru@german-quality.ro

1315. Manipulant depozit(primitor-distribuitor) la Zarea pentru depozit produse finite, receptie marfa, pregatire comenzi, acte, aranjat marfa, operat in calculator. Sediul in sector 1, Bdul Bucurestii Noi nr.176, firma Zarea, la statia metrou Laminorului; (021.667.00.20 office@zarea.ro 1316. Manipulant depozit, 1800 l si

TM, SC Domocare International SRL angajeaza personal pentru postul de manipulant depozit in conditii avantajoase. Zona CTParc Dragomiresti-Deal. Transportul asigurat. Relatii la telefon. 1.800 L; (0766.967.640 1317. Manipulant firma distributie. Firma distibutie materiale de constructii, angajeaza manipulant marfa pentru depozit, in zona orasului Pantelimon. Echipa tanara, dinamica, oferim salariul atractiv program Luni-Vineri. 1.500 L; (0731.015.774 office@scidistribution.ro 1318. Manipulant marfa angajez manipulant marfa la magazinde materialede constructii in com.Glina, sat Catelu, in apropiere de statia de metrou Anghel Saligni.email: vijea_raluca@yahoo.com (0729.807.896 vijea_raluca@yahoo.com

1278. Macelar, supermarket- macelarie, angajam macelar cu experienta. Program flexibil, salariu atractiv; (0721.596.286 ramonanegoianu@yahoo.com 1279. Macelar- preparator angajam

macelar/ preparator cu domiciliu in apropiere de Voluntati Ilfov. Conditii foarte bune. (0744.585.641 1280. Macelari pentru abatorul Peris, langa Otopeni Pentru unitatea de procesare carne de la Niculesti-Peris cautam macelari seriosi si dornici sa se alature echipei noastre, (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 1281. Macelari, locuri de munca esti

macelar sau ne poti recomanda unu?Daca da iti oferim £100 bonus.Cautam macelari cu experienta.Poti castiga intre £ 2500 si £ 3000 pe luna.Te rugam sa suni la tel. (+447500845556 andreai@quattrorecruitment.co.uk

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

19 martie 2018

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 1351. Maseuze Te invitam sa te alaturi echipei noastre de elita ! Cea mai buna alegere pentru venituri excelente. Iti oferim un mediu de lucru profesional, contract cu carte de munca, salariu motivant si cele mai bune comisioane de pe piata. Aplica acum www.monamourmasaj.ro/angajari (0732.889.966

1369. Mecanic auto, minim 1 an experi-

+bonuri masa. Ofer cazare. (0725.680.876

1389. Medic veterinar pentru clinica veterinara Biovet, angajam urgent medic veterinar cu experienta practica in domeniul animalelor de companie .Clinica este situata in zona Mall Afi Cotroceni . Cv la resurse.umane@biovet-impex.ro. (0746.768.173 resurse.umane@biovet-impex.ro

1352. Maseuze, cele mai bune comi-

1371. Mecanic auto, salariu motivant

1390. Medic, farmacist veterinar Farma-

sioane La Mon Amour Massage. Esti tanara, frumoasa, senzuala, lipsita de prejudecati si in cautarea unui venit consistent? Te invitam sa te alaturi echipei noastra de elita, cu 10 ani de experienta! Mon Amour Massage, cel mai important furnizor de servicii de masaj erotic de lux din Bucuresti, este mereu in cautare de noi talente care sa se alature echipei noastre de maseuze de elita. 3.000 {; (0732.889.966/ 021.316.88.38 manager@monamour-masaj.ro 1353. Masinista. Atelier de marochi-

narie, angajam masinista cu experienta, conditii avantajoase de salarizare. Acceptam si persoane care doresc reorientare profesionala care au notiuni minime in domeniu. (0772.071.247/ 0736.360.067 1319. Manipulant marfa cerinte:

responsabilitate si eficienta, zona Morarilor (0755.221.050 1320. Manipulant marfa pt. magazin si

depozit zona Obor- Colentina. Cerinte: tanar, disponibil, cu chef de munca; (021.252.41.31 1321. Manipulant marfa Cofetaria Alice

Piata Iancului, transporta si descarca produsele de cofetarie, receptioneaza marfurile de la furnizor, curata recipientii mari la masina de spalat, program in ture L-D, 8h/zi, 5 zile/7. Detalii la telefon; 1.900 L; (0741.037.366 resurseumane@cofetariaalice.ro 1322. Manipulant marfa depozit Pro-

gram luni-vineri 9.00-18.00, Bucuresti, str. Preciziei 34B; (0738.979.952 irina.belibov@toolsworld.ro 1323. Manipulant marfa Parmalat(San-

tal) Tunari, angajez picker(manipulant) la fabrica de Santal din Com. Tunari. Atributii: pregatirea comenzilor, utilizarea lizei, scanare, infoliere. Salariu fix, prime, tichete masa, transport asigurat de la Obor; 1.680 L; (0720.072.659 1324. Manipulant marfa si lucrator comercial pentru magazin Shop&Go sector 3 . Program 8 ore, doua ture , doua zile libere . Oferim asigurare medicala si transport pentru tura 2. Salariu negociabil in functie de experienta fiecarui candidat . (0765.655.114 cristian.matea@gmail.com 1325. Manipulant marfa, angajam per-

sonal care sa se ocupe cu manipularea produselor electronice si electrocasnice, program de luni-vineri, colectiv tanar, posibilitati de avansare, (0737.362.473 hr@depanero.ro 1326. Manipulant marfuri Ne extindem

echipa, astfel cautam oameni plini de energie si pozitivi pentru postul vacant de manipulant marfa. Disponibilitate deplasare in tara. (0768.299.299 danigeorgescu@ft-logistic.ro 1327. Manipulant marfuri receptionarea marfii, verificare cantitativa si calitativa, sortare, aranjare produse, pregatirea comenzilor pentru livrare, manipulare, incarcare descarcare marfa la raft; (0726.764.169 cristi.florea@carpartstuning.com 1328. Manipulant marfuri, stivuitorist, reglor injectie Fabrica de productie angajeaza manipulant marfuri, stivuitorist pentru magazie, reglor mase plastice. Lucru in 2-3 schimburi, decont transport, tichete masa. Detalii la: (0372.740.824/ 0737.466.725 1329. Manipulant marfuri/ incarca-

tor -descarcator/ operator facturare pentru depozitul propriu. Oferim transport din Bucuresti si zonele Bolintin, Ogrezeni, Trestieni, Buturugeni. Beneficii: contract pe perioada nedeterminata +salariu fix +bonuri de masa +bonusuri. Telefon: (0749.155.878 1330. Manipulant si sofer Otopeni angajam urgent barbati necalificati pentru depozit logistica. Salariu:1300-1500 Ron net + bonuri 200 RON. Program de lucru: 8-12 ore. Zona hotel Angelo, detalii la telefon 1.500 L; (0733.409.308 1331. Manipulant, 3 schimburi, 1276 net, beneficii, A1, Km 13. 1.276 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro 1332. Manipulant, incarcator-descar-

cator Nimfa Com, depozit de materiale de constructii. Depozitul se situeaza la intersectia centura cu Cheiul Dambovitei, comuna Glina (Lukoil de la pod Catelu). 1500-1800lei+bonuri de masa. Prime de sarbatori, (0729.006.625 office@tevilaminate.ro 1333. Manipulant. Albalact SA, anga-

jeaza manipulanti depozit perioada nedeterminata, zona Afumati. oferim salariu atractiv, tichete de masa, prime, transport gratuit. Cv-urile se primesc pe e-mail, detalii, (0372.609.324/ 0372.609.338 recrutare_albalact@albalact.ro www.albalact.ro 1334. Manipulanti cartier 23 August,

angajam urgent barbati necalificati pentru sortare vopsea in fabrica productie. Salariu:1400 Ron net + Bonuri 200 Ron + transport 100 Ron. Program: 8 ore LV/3 schimburi. Zona sector 3. Detalii la telefon. 1.700 L; (0733.409.308 1335. Manipulanti depozit. Angajam

manipulanti depozit in Popesti Leordeni, incarcare/descarcare marfa, aranjare marfa in depozit. Oferim: tichete de masa, transport din localitatile invecinate (Frumusani, Vidra, Berceni, Sintesti, Oltenita etc.), prima de Craciun si Paste. Contract pe perioada nedeterminata intro companie de 20 de ani pe piata. Program L-V 7.00-15.30. Salariu net 1.450 L; (0758.062.201

1336. Manipulanti marfa anga-

jeaza SC Azad Enterprises SRL. Punct de lucru zona Obor; (0746.111.124 1337. Manipulanti Marfa, Sector 3 angajam urgent manipulanti marfa pentru depozit in sectorul 3/ Anghel Salagny. Salariu net: 1400 Ron, Bonuri de Masa 300 ron. Program: 8 ore/ 2 schimburi/luni-vineri. Perioada nedeterminata 1.700 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 1338. Manipulanti marfuri. Firma dis-

tributie bauturi, punct lucru langa Carrefour Militari, angajam manipulanti marfuri, (021.778.03.98 1339. Manipulanti marfuri. Sport Vision Electric&Lighting, depozit produse electrice angajeaza manipulanti marfuri. Relatii la depozitul din Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 616 la tel. sau email; (0748.880.824/ 0745.968.910 alina@spotvisionelectric.ro 1340. Manipulanti si muncitori necalifi-

cati Depozit preparate carne angajam gestionari, manipulanti, muncitori necalificati. Se ofera salariu avantajos si tichete de masa; (0734.119.205 office@vericom2001.ro

1354. Masiniste in confectii dama

pe produs cap coada, sau pe operatii, sect. 2, salariu foarte bun; (0744.672.670 1355. Masiniste in triplok si liniara, atel-

ier croitorie angajeaza masiniste in triplok si liniara. Salariu motivant, carte de munca, program de 8 ore. Atelierul este situat in zona Baicului, sector 2, (0767.734.066 1356. MECANIC masini si utilaje pentru

productie, firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din B-dul Bucurestii Noi 176, sector 1, transport: metroul Parc Bazilescu si autobuz 697, 112; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 1357. MECANIC pentru reparatie si intretinere de stivuitoare. Locatia Bragadiru, jud. Ilfov. Pentru detalii sunati la nr. de tel., 3.500 L; (0784.293.112 mecanovalmar@yahoo.ca 1358. Mecanic salariu 3.000 ron

net/150 h, Electrician auto salariu 2.800 ron net si Vulcanizator cu experienta angajeaza Reprezentanta Citroen/Suzuki; (021.461.01.66

enta; diploma de mecanic obligatoriu; varsta angajatului poate fi cuprinsa intre 25-45 de ani; 1370. Mecanic auto, salariu + comision

(incepand de la 1.000 euro, in functie de experienta). Service-ul este in zona Costin Georgian. Detalii la telefon: (0723.816.676 smartautofix@gmail.com 1372. Mecanic auto, service auto anga-

jeaza mecanic cu experienta, salariu atractiv program 08:00-18:00 luni -vineri, service-ul este in zona Trapezului; 1 {; (0731.761.196/ 0765.514.282 office@conceptdrive.ro 1373. Mecanic auto, electrician auto

Sky Auto Service angajeaza mecanic si electrician auto cu experienta. Adresa: str. Sergent C-tin Moise nr. 5C, sector 6. (0751.120.121/ 0751.102.020 office@skyautoservice.ro 1374. Mecanic Fabrica pentru

intretinere, angajam urgent mecanic cu experienta pentru fabrica bauturi imbuteliere. Program: 12h, in schimburi. Salariu: 2000 net + bonuri de masa. contract nedeterminat. Sunati la numarul afisat (0725.061.793 resurseumane.dorin@gmail.com 1375. Mecanic intretinere pentru statia

de sortare Glina. Obligatoriu cunostinte de sudura. Relatii zilnic intre orele 08-17, de luni- vineri, 3.000 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com 1376. Mecanic pentru fabrica angajam

urgent mecanic pentru fabrica bauturi. Salariu 2000 net, sporuri, tichete de masa. Program: L-V 12 ore, in schimburi. Contractul se incheie pe perioada nedeterminata. Sunati la numarul afisat; (0725.061.793 resurseumane.dorin@gmail.com 1377. Mecanic reparatii/ intretinere

masini unelte. Cerinte: pneumatica, hidraulica, mecanica.Tel./ email; (0722.518.576 angajari.resurse.umane.ir@gmail.com 1378. Mecanic si manipulant pentru montaj si intretinere platforme autoridicatoare. (0722.622.353

cia veterinara ZooMax isi mareste echipa, angajam medic veterinar sau farmacist veterinar, (0768.899.912 lazaralexandruioan@yahoo.com 1391. Menaj 3 zile zona Dorobanti, curatenie, splalat, calcat, gatit cu experienta si recomandari 2.000 L; (0771.223.680 1392. Menaj, 8 ore, Eroilor si Floreasca,

cautam doua doamne pt menajul a doua apartamente, unul situat in Floreasca si unul la Eroilor; program 8 ore/zi, de l-v; salariul 2000 de lei negociabil. 2.000 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 office@elite-jobs.ro 1393. Menajera 3 zile pe saptamana, zona Tineretului, cu experienta si recomandari, curatenie, spalat, calcat 1.500 L; (0771.765.563

1394. Menajera caut menajera program 8 ore de luni pana vineri, casa la curte sectorul 3, salariu 2000 ron, doresc menaj complet si de calitate si calcat, (0722.219.204 1395. Menajera full time, Domenii,

2.800 L; (021.310.74.03

1396. Menajera pentru curatenie

birouri. Persoana activa, harnica, politicoasa, cu experienta min 6 luni. Locatia Dragomiresti-Deal. Program 08.30 h17.30 h. (0728.000.283 madalina.voicu@delamode-group.com 1397. Menajera pentru pensiune, cazare+ salariu, program 9,00-17,00, seriozitate; (0724.807.623 1398. Menajera casa, sector 1, urgent,

persoana cu experienta care sa asigure menajul unei case, sector 1, zona 1 Mai, Kiseleff. Program: 14:00- 22:00, de luni pana vineri. Disponibilitate si week-end; (0753.333.002/ 0729.440.447 secretariat@gbsystem.ro, office@gbsystem.ro 1399. Menajera cu experienta, 2

zile/ saptamana, Universitate, urgent; (021.310.74.03

1341. Manipulanti si stivuitoristi

1342. Manipulanti, muncitori necalifi-

cati pt. Fox, fabrica de mezeluri. Program in schimburi. Perioada nedeterminata. Alte beneficii: spor noapte, bonusuri, prime, masa calda. Zona sector 4. Contactati-ne intre orele 9-17 de LV. 1.600 L; (0726.718.768

1411. Menajera prezentabila, pentru menaj usor si gatit, 3 zile/ saptamana, 4 ore/zi, salariu/ luna, 2.500 L; (0768.563.623 1412. Menajera sediu de birouri,

Baneasa recrutam menajera pentru sediu de birouri in Baneasa, sector 1. Program de lucru: 8 ore/zi de luni pana vineri. Salariul net: 1700 lei. Programari telefonic sau trimite CV si te vom contacta noi; 1.700 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1413. Menajera sediu de birouri,

Otopeni, angajam menajera pentru sediu de birouri. Program de lucru: 8 ore/zi de luni pana vineri. Salariul lunar net: 12001300 lei, tichete de masa, servicii medicale private; 1.500 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

1416. Menajera- zona Straulesti (Bucuresti). Angajez menajera, doamna serioasa, cu simtul raspunderii, pentru menaj imobil in Straulesti. Salariu atractiv, transport asigurat +alte beneficii. Program: 07:30-15:30 de luni pana vineri; (0733.663.316

1344. Maractiv Broderie angajeaza muncitori, companie de broderie industriala angajeaza fete/ femei, persoane calificate sau necalificate pentru completarea echipei. Munca stabila, fara deplasari, doua schimburi (dimineata/dupa-masa), contract (0730.168.785 maractiv@yahoo.com

1417. MENAJERE cu forme legale, per-

sonal de curatenie pentru birouri, case, interventii. Cautam persoane serioase pentru colaborare pe termen lung; 1.500 L; (0745.526.682 office@echipadecuratenie.ro

MARKET COMERT ALIMENTAR ZONA SALAJAN, SECTOR 3 ANGAJAM FETE LUCRATOARE COMERCIALE SI CASIERE CU EXPERIENTA, SALARIU ATRACTIV. RELATII LA TELEFON; (0720.051.025 1345.

1418. Menajere pentru curatenie apartamente, salariu lunar 1.600 lei, urgent; (0722.209.880 1419. Menajere / cameriste, angajam doamne si domnisoare serioase si muncitoare pentru efectuarea curateniei in zona Dristor. Oferim program de lucru flexibil, mediu de lucru placut, seriozitate si plata salariului la timp; (0726.935.405

1346. Marochiner si masinista cu

experienta pentru atelier de marochinarie. Conditii avantajoase de salarizare. Acceptam persoane care doresc reorientare profesionala, salariu fix; (0772.071.247

1420. Menajere, suntem o companie de publicitate in cautarea unor doamne pentru curatenie/menajere care doresc sa se angajeze full time; (0725.555.557 hrbucharestlowe@mullenlowe.com

1347. Marriott Bucharest Grand Hotel

1421. Merchandiser vanzatoare

mezeluri, conditii bune de munca, program flexibil, prime de sarbatori; (0744.367.076 vandcumpar270@gmail.com

1359. Mecanic auto cu sau fara experi-

1379. Mecanic utilaje, pentru buldoex-

1400. Menajera cu permis auto catego-

enta, ofer salariu motivant intre 2000 si 2500 de lei. Se cere seriozitate, responsabilitate, adaptabilitate. Vitan, Barzesti, (0767.855.628 nick.2111@yahoo.com

cavator JCB 3cx si Case este necesar permis de conducere categoria C sau TR. Salariu minim 3000 Lei. Punct de lucru Bragadiru, Ilfov. Pentru provincie asiguram cazare si utilitati gratis 3.000 L; (0735.377.400

ria B si exp angajam menajera cu permis auto categoria B si experienta de sofat in Bucuresti. Program: L-V 8 h/zi (10:3018:30). Zona Zoo Baneasa/Iancu Nicolae. Salariu lunar: 2000lei. Menaj, gatit, insotit copii; 2.000 L; (0730.888.779 abacuus@yahoo.com

1422. Merchandiser vanzatoare mezeluri. Firma noastra angajeaza merchandiser vanzatoare mezeluri, program flexibil, prime de sarbatori, 1.500 L; (0744.367.076/ 0721.694.694 vandcumpar270@gmail.com

1380. Mecanic, service auto multimar-

1401. Menajera externa, 8 ore, Colenti-

1423. Merchandiser, lucrator comer-

1360. Mecanic auto Firma de construc-

tii, angajeaza mecanic auto cu experienta, permis auto cat. B, pentru reparatii si intretinere a autovehiculelor si utilajelor din dotarea societatii. Salariu motivant. Tel: (0746.294.414 ovv.multiconsult@gmail.com 1361. Mecanic auto pentru intretinere

?i pentru reparatii autoturisme si autocamioane. Experienta sau specializarea reprezinta un avantaj; (0727.348.104 iulian.raduta@nemoexpres.ro

Nutritie, Masaj si Beauty (Stefan cel Mare) angajeaza, aspect ingrijit, personalitate placuta; (0723.522.403 felyiancu@yahoo.com

1362. Mecanic auto pentru service roti,

1349. Maseuza cu eperienta pentru salon de remodelare corporala, Zona Unirii, conditii deosebite, rog seriozitate; (0726.105.995 negulici_albina@yahoo.com

1363. Mecanic Auto S.C. Saf Speed

angajaza salon masaj erotic de lux din Bucuresti, zona centrala - Piata Unirii, contract de munca, salariu motivant, bonusuri, echipa tân?ra, oferim cursuri de specializare, 1.500 {; (0758.063.750/ 0748.021.660 Contact@vip-obsesaion.ro

de munca, familie 2 persoane, locuim in Popesti Leordeni - casa, dorim menajera pe termen lung. program: l-v 9-18, iubitoare animale, carte de munca; (0722.219.569 cameliagc@yahoo.com

Petre Ispirescu, caut doamna care sa ma ajute cu treburile zilnice in casa: curatenie, gatit, ajutor la nevoie cu copiii.Cerinte: nefumatoare, sa vorbeasca corect.Program de lucru: 09:00-19:00 LV (0733.523.660 ioanacismigiu@yahoo.com

romano-olandeza angajeaza MANIPULAT MARFA (0724.566.520

1350. Maseuze cu sau fara experienta

1410. Menajera Popesti Leordeni, carte

1415. Menajera, ajutor in casa, zona

1343. MANIPULAT MARFA Companie

1348. Maseuri profesionisti. Cabinet

1409. Menajera pentru firma din Bucuresti, angajam menajera cu experienta pentru firma din Bucuresti(lunivineri 8 ore/zi). Sediul se afla intr-o vila, zona Ion Mihalache/Domenii. Beneficii: contract de munca,1200 lei (net); (0766.011.256

1414. Menajera, cautam doamna serioasa, pe postul de menajera pentru o familie cu doi copii, cu program de lucru de luni pana vineri in intervalul orar 09:30-17:30, in zona Pipera. Oferim conditii de munca deosebite (021.539.79.53 office@phoenixventures.eu

Bucuresti angajam urgent personal. Salariul de la 1200 la 2000 de lei +Bonuri +alte beneficii. Program L-V in schimburi. Pentru detalii sunati la numarul din anunt (0770.334.947 resurseumane.vlad@gmail.com

are urmatoarele pozitii disponibile: Camerista / ingrijitor spatii hoteliere. Cunostinte elementare de limba engleza; Persoana energica, flexibila, motivata, orientata catre client, amabila, ordonata. Instalator: cunostinte tehnice si experienta in ceea ce priveste montarea si legarea cablurilor electrice, prize, intrerupatoare, corpuri de iluminat.Bucatar / patiser: cunostinte de bucatarie sau diploma de bucatar; cunostinte de cofetarie / patiserie sau diploma de cofetar/patiser; cunostinte despre igiena alimentara; Persoana organizata si pasionata de bucatarie / patiserie. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite. Adu-ti la noi pasiunea si dorinta de a reusi, iar noi iti vom arata o lume a oportunitatilor. CV-ul la email. Detalii la tel: (021.403.19.94 emanuela.anton@marriott.com

cu experienta, sector 1, bd. Ion Mihalache, salariu, 3.500 L; (0784.339.160/ 0784.339.160

ca zona Piata Chibrit angajeaza mecanic; (0736.362.001 1381. Mecanic, societate angajeaza mecanic intretinere pentru parcul auto al firmei; (0762.208.311 1382. Mecanic, ajutor mecanic, electro-

mecanic pentru utilaje de ridicat (stivuitoare, transpaleti).SC Mecano Valmar SRL; 3.500 L; (0784.293.112 vanzari@mecanovalmar.ro 1383. Mecanic, electrician auto cu

Car S.R.L angajeaza mecanic auto. Candidatul ideal trebuie sa posede cunostinte solide de mecanica auto. Se asigura conditii modern de lucru si pachet de beneficii motivant. (0721.578.288 office@speedcar.ro

experienta minima de 3 ani in mecanica auto multimarca pt. Wox Autoserv. Serviciile principale cerute sunt : revizii filtre si ulei, schimb distributii, schimb elemente franare 3.500 L; (0769.210.101/ 0723.656.275 office@servautopro.ro

1364. Mecanic auto cu experienta serv-

1384. Mecanic, electrician camioane,

ice auto, angajeaza mecanic auto cu experienta (camioane, turisme), in Str. Prelungirea Ghencea nr. 185, salariu avantajos (0769.633.358 gadintretinere@gmail.com

angajam mecanic si electrician camioane si utilaje. Posibilitate cursuri specializare. Salariu atractiv; (0722.333.733 ruxandra.bejinariu@unimog-service.ro

1365. Mecanic auto cu experienta, pentru service auto multimarca in sector 4 Bucuresti (021.460.33.61/ 0744.661.106 1366. Mecanic auto în comuna Ciol-

pani, jude?ul Ilfov, ofer un salariu atractiv. Pentru mai multe detalii sunati; (0760.838.996 Alinutzamaria58@yahoo.com 1367. Mecanic auto service reparatii turbosuflante Service auto reparatii turbosuflante angajam mecanic auto (mecanica usoara, demontat, remontat ansamblu turbosuflanta si anexe, revizie)Cautam o persoana dinamica cu experienta in domeniul auto, (0731.609.338 alex@avdturbo.ro 1368. Mecanic auto, conditii avantajoase, salariu 3000 Lei, cu procent la incasari zona sector 3 Theodor Pallady, metrou Anghel Saligny, contact tel. (0722.653.393 autoagusta@yahoo.com

1385. Mecanici societate de constructii

angajeaza mecanici reparatii si intretinere auto si utilaje. Solicitam seriozitate si vechime in munca min.3 ani. Rel.L-V, in intervalul orar 8.00 - 16.00; (0727.221.670 david@dimar.ro 1386. Mecanici auto cu experienta pentru service autorizat multimarca. Pachet salarial atractiv (3.000-4.000 lei in functie de experienta). Posibilitate de avansare. 4.000 L; (0722.416.512/ 0730.343.389 office@erc-auto.ro 1387. Mecanici auto, service auto mul-

timarca. Salariu negociabil, sector 1, Bucuresti; (0728.625.820 1388. Mecanici intretinere si reparatii

utilaje, producator de biscuiti si napolitane angajeaza pentru fabrica din Popesti-Leordeni. Salariu motivant + bonuri de masa. Se asigura transportul. Experienta in domeniu (0727.226.302

17

na, Cleaning & Babysitting recruteaza menajera externa, casa zona Colentina, 8 ore/zi, 2500 ron. 2.500 L; (0726.334.403 carmen@babysitting.ro 1402. Menajera Floreasca 6 ore/zi, de luni pana vineri, curatenie, spalat, calcat, carte de munca 1.500 L; (0772.276.051 1403. Menajera full time ptr casa in

zona Pipera daca locuiesti in apropiere de zona Pipera, esti serioasa si muncitoare, atunci ne poti suna ptr o proba. Familie cu 2 copiii, cautam o persoana devotata, atenta la detalii, spalat, calcat, menaj complet. (0762.608.708 Liliana.jurca1@gmail.com 1404. Menajera hotel, camerista, apartamente regim hotelier in BucurestiP-ta Romana. Program: 10:00-16:00, 5 zile/saptamana; (0752.757.696 alina.ghimisi@gmail.com 1405. Menajera in sector 1, zona Damaroaia Familie serioasa cauta o doamna muncitoare, curata, energica, vesela, cinstita si sincera, responsabila, ordonata si nefumatoare care sa ne ajute in toate treburile casei. L-v/8 h. Tel. (0745.440.533/ 0741.969.095 cristina.popescu@qpas.ro

cial, cautam merchandiseri, cu sau fara experinta, pentru magazinele de tip hypermarket si supermarket din Bucuresti. Salariu fix, bonuri de masa, bonusuri, contract de munca, pachete produse lunar. (0738.749.694 visan.florin86@gmail.com 1424. Meserias Firma constructii cu vechime 8 ani pe piata cauta meserias, cu deplasare in jud Constanta, carte de munca, salariu atractiv, program flexibil, cazare+masa incluse. Urgent. Detalii, 2.500 L; (0721.128.916

1427. Metropolitan Residence angajam agenti imobiliari cu experienta. Cerinte: abilitati operare PC, orientare catre client, orientare catre rezultate, abilitatea de a lucra in echipa. Abilitati de comunicare, negociere, vanzare, organizare. CV pe mail; gabriela@metropolitanresidence.ro 1428. Modelatoare covrigi cu experi-

enta. Program de l-v, sector 2; (0768.153.798 ioanadinu2006@yahoo.com 1429. Modelatoare covrigi pentru cov-

rigarie din zona Doamna Ghica, numai cu experienta. Urgent. (0722.585.808 1430. Modelatoare covrigi, Patiseria Tismana, zona Colentina- Fundeni, angajeaza modelatoare covrigi. Program lucru: Luni-Vineri 06.00-16.30, Sam. si Dum. liber. Salariu: 2.500 lei. Relatii tel; 2.500 L; (0734.378.436 1431. Modelator covrigi angajam mod-

elator de covrigi cu experienta, full time,program 05 00-17 00, 1 liber/sapt, contract full time, concediu anual salariu 3000 lei, salariu platit de 2 ori/luna, seriozitate; 3.000 L; (0735.988.298 caramelturk@yahoo.com 1432. Modelator covrigi, gogosi, urgent, cu experienta pentru locatia din Afi Cotroceni sector 6 program o zi cu o zi de la 8:00-20:00 se ofera salariu atractiv, prime, bonus, pentru detalii va rog sunati (0736.033.867 Pretzel.factory@yahoo.com 1433. Modelator, vanzator. Covrigaria

Petru angajeaza modelatoare covrigi si vanzatoare cu sau fara experienta pentru punctul de lucru din Bucuresti, Piata Timpuri Noi, salariu atractiv. Detalii la tel. 1.500 L; (0768.199.199 office.springleader@gmail.com 1434. Modelatori covrigi, vanzatoare patiserie, angajam modelatori covrigi si vanzatoare patiserie zona Mihai Bravu, Vitan, (0721.880.281 1435. Modele de top la Best Studios. vrei un job cu venituri garantate de minim 1.000 dolari pe luna? job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, cazare gratuita in bucuresti si zeci de beneficii financiare. servicii gratuite de infrumusetare. loc de munca legal, confidential, serios. training gratuit, castiguri din prima zi. suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, site: www.beststudio.ro (0730.752.752 www.beststudios.ro 1436. Modele online Ai vrea sa castigi in fiecare zi mii de euro? Devino acom model la Fetish Word, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100 % legal. www.fetishworld.ro; 3.000 $; (0766.016.639 angajari@fetish-world.ro 1437. Modele online, Comisioane avan-

tajoase 50%-70%, bonus de angajare, bonus de recomandare, bonus de performanta. My-Studio zona Pta Victoriei, iti ofera un mediu de lucru modern si exclusivist. Contract legal, salariu fix sau comision. www.my-studio.ro; 3.000 {; (0726.101.732 office@my-studio.ro 1438. Modele online, esti comunicativa, Iti doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti, noi te ajutam sa fii rich pe toate planurile. Job bine platit 100% procent din incasari in prima luna (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 1439. Mon Cher Decebal, angajeaza bucatari, ajutori de bucatari, ospatari si femeie la vase; (0722.232.220 1440. Montator cu experienta. Permis de conducere cat. B Pentru detalii sunati la tel. (0758.068.843 office@lamaison.ro 1441. Montator SC Confort System angajeaza montator copertine, rulouri transparente, pergole lemn, program LV, salariu atractiv, punct de lucru Sos Morarilor Nr 1 Bucuresti sector 2 (in incinta Postavariei Romane); (0751.221.981 office@confortsystem.ro 1442. Montator biciclete, salariu

atractiv, zona Vitan Barzesti; (0745.099.708

1425. Meserias pentru intretinere restaurant Hashtag Pub este in cautare de mester pentru mentenanta/ intretinere restaurant. Program de lucru flexibil (5 zile pe saptamana). Salariu motivant si bonusuri. Mai multe detalii la telefon 1.400 L; (0751.157.297 office@hashtagpub.ro

1443. Montator electronist cu experien-

1426. Mester, tehnolog pentru Fabrica de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor, (021.424.62.93

1444. Montator parbrize auto, salariu

ta usi industriale, usi garaj, bariere, automatizari porti. Pachet salarial atractiv. Cerem si oferim seriozitate maxima. Pentru detalii sunati la tel (0741.117.722/ 0741.118.822/ 0746.155.566 silviadan@usiautomatizate.ro atractiv + comision 4.000 L; (0722.749.809 angarajiparbrize@gmail.com

1406. Menajera in Soseaua Nordului Menajera pentru familie, zona Soseaua Nordului, parc Herastrau. Atributii post: activitati de curatenie apartament. Program: 8 ore/zi de luni pana vineriSalariul net: 2000 lei, contract de munca, 2.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1407. Menajera ingrijitoare copii in cadrul gradinitei Rose Mary Prelungirea Ghencea program 11-19.30. Se cere: seriozitate, experienta.CV pe email pentru selectie interviu (0747.179.897 gradinitarosemary@yahoo.ro 1408. Menajera interna, Bucuresti, 2500 ron, Cleaning & Babysitting recruteaza menajera interna, zona Tei, apartament 4 camere, menaj usor, 4 zile libere/ luna, 2500 ron, 2.500 L; (0726.334.403 carmen@babysitting.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


18

19 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 1478. Muncitor necalificat pentru pentru instala?ii sanitare si termice la blocuri noi. Program de la 8-17 de luni pana vineri; 1.700 L; (0722.692.595 stancu_adrian1983@yahoo.com 1479. Muncitor necalificat zona Hala Traian, sector 3, Bucuresti, (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com 1480. Muncitor necalificat in met-

alurgie. Uzina metalurgica angajeaza cu norma intreaga muncitori necalificati cu posibilitatea calificarii la locul de munca. Oferim salariu motivant, tichete de masa si decontare transport si alte beneficii; (0732.155.855 CRISTI.IONESCU@LAROMET.RO 1481. Muncitor necalificat si lucrator

comercial Firma dana Prodcom family angajeaza muncitor necalificat si lucrator comercial, pentru detalii sunati la numarul de telefon intre orele 9:00-15:00 de luni pana vineri. (0786.278.268 1482. Muncitor necalificat, autoutilitara

vidanja, cautam un coleg nou, muncitor necalificat pe vidanja. Se ofera cazare pentru persoanele din provincie. Locatie: Popesti Leordeni. Pentru mai multe info sunati la tel. 2.000 L; (0730.612.742 1483. Muncitor necalificat, lucrator depozit, manipulant marfa, incarcatordescarcator. Beneficii: bonuri de masa, prime sarbatori legale, posibilitati de avansare in cadrul companiei. (0721.333.590 sigmaprest_logistics@yahoo.com 1484. Muncitor necalificat, operator

1445. Montator partitii sticla - calificati /

necalificati angajam montatori cu Âsau fara experienta iÂn domeniul compartimeÂntarilor de sticla. MÂontaj pereti de sticla, usi metalice, usi sticla, usi lemn. Salariu 1.800-2.800, in functie de experienta; (0786.124.787/ 0732.055.800 virgil@smartestproiect.ro

1446. Montator partitii sticla, rigipsari Angajam montatori cu Âsau fara experienta iÂn domeniul compartimeÂntarilor de sticla, mÂontaj partitii sticla, usi metalice, usi sticla. Salariu 1.800-2.800, in functie de experienta. (0786.124.787/ 0732.055.800 1447. Montator subansamble angajam

1460. MUNCITOARE necalificate pen-

tru depart. productie la firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din Bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Transport: metroul statia Parcul Bazilescu si autobuz 697; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro

1485. Muncitor vulcanizare camioane

1461. Muncitoare calificate sau necal-

1486. Muncitor, firma corpuri de ilumi-

ificate pentru sectia de cutii, masinist tipar offset pentru Heidelberg Sorm Z si stantator. (021.318.19.13/ 0744.787.614

1462. Muncitor firma corpuri de iluminat angajeaza muncitor pentru depozit, zona Voluntari-Ilfov, program de lucru LV 08-17, salariu 2000 ron, rog cv pe office@atas.ro. Telefon: (0768.633.974 cafer@atas.ro

urgent pt. firma Stratum Enclosures. Oferim contract pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in 2 schimburi: 6,0014,00/ 14,00-22,00. Relatii la tel.: (0729.925.035

1463. Muncitor pentru autoutilitara vidanja (barbati). Va rugam trimiteti CV la adresa de e-mail; (0755.112.226 office@soimiigs.ro

1448. Montator usi de garaj si

1464. Muncitor spatii verzi;

automatizari. Societate comerciala angajeaza montator usi de garaj si automatizari. Cerinte: permis de conducere cat. B, experienta in domeniu, cunostinte tehnice. Relatii la tel.: (0736.860.101/ 0765.652.925 1449. Montator, instalator, service aer

conditionat responsabilitati: efectueaza montaj, intretinere si service la echipamente de aer conditionat, este responsabil pentru echipamentele primite, sansa de a colabora pe termen nelimitat 3.400 L; (0732.525.252 office@aerconditionat.org 1450. Montatori gresie faianta prefer-

abil cunoasterea a cel putin 2 meserii, contract de munca, dispoibilitate deplasari in tara. CV la email (0745.003.715 petre.nelu@gmail.com 1451. Montatori mobila si tamplari pal.

Firma productie mobilier la comanda (Bucuresti, zona Vitan) angajam tamplari pal/ montatori mobila. Cerinte: persoane muncitoare, experienta in domeniu, disponibilitate la lucru program prelungit. Oferim: salariu fix, bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport Ratb si Metrorex. Tel.: (0723.667.880 1452. Montatori pardoseala flotanta angajam pentru Bucuresti muncitori calificati pentru montaj pardoseala flotanta. Salariu intre 2300 si 3000 ron in functie de experienta. 2.300 L; (0771.249.733 q2k_q2k@yahoo.com 1453. Montatori pardoseli, linoleum, mocheta, tapet, parchet, sape, autonivelante, salariu 1.800 - 2.500 L, rog seriozitate; (0725.934.998 1454. Montatori pereti cortina, angajez

cu contract de munca, muncitori, pentru montaj pereti cortina si fatade ventilate. Se ofera un salariu intre 2200 - 3000 Lei, in functie de experienta. Mai multe detalii se ofera la telefon (0734.204.248

1455. Montatori tamplari mobilier din PAL melaminat, sunati pentru informatii. Minim 2.500 ron. Persoane cu experienta sau cunostinte in domeniu. Program luni-vineri orele 8-18. In incinta Faur sector 3. Carte munca. 2.500 L; (0766.638.967 office@marcoshop.ro 1456. Montatori tamplarie Al, pereti

cortina, fatade si muncitori necalificati. Informatii la telefon, (0723.323.229 mimo@mimo.ro 1457. Montatori tigla metalica cu expe-

rienta pentru firma din Bucuresti, plata salariului la doua saptamani, fara intarzieri la plata, concediu de odihna anual, lucrari in Bucuresti, de lucru toata perioada anului. 3.500 L; (0723.153.211

(0725.363.824

1465. Muncitor atelier cu sau fara

nat angajeaza muncitor pentru depozit, zona Voluntari, judet Ilfov, program de l-v ora 08:17, salariu 2000 ron. Rog cv la adresa de mail, detalii la telefon. (0768.633.974 cafer@atas.ro 1487. Muncitor, mester extruder, ingin-

er Fabrica Eurokurt angajeaza muncitori necalificati (B/F), mester extruder pt. mase plastice si ajutor, inginer mecanic. Adresa: Popesti Leordeni, str. Pavel Ceamur nr.4, jud. Ilfov. Tel. (0742.244.271 1488. Muncitor, montator, pentru soci-

etate comerciala zona Pantelimon Tuborg, permisul de conducere categoria B. constituie un avantaj (0722.555.557 jaluzele.net@gmail.com

1503. Muncitori constructii calificati si

necalificati. 1 L; (+40763591114 mihai_amg@yahoo.com

1504. Muncitori constructii calificati si necalificati se ofera contract de munca, echipament protectie, Cazare gratuita un loc de munca serios cu salariu platit la timp si motivational 2.500 L; (0723.631.455 1505. Muncitori constructii calificati si necalificati, angajez, pentru santier in Bucuresti, muncitori calificati si necalificati cu carte de munca. Salariu negociabil in functie de aptitudini, 2.000 L; (+40722648935 1506. Muncitori finisaje in constructii

Firma Elite Surface Systems angajeaza cu contract de munca in Bucuresti muncitori pentru finisaje in constructii.Telefon Izabela Manea. 2.200 L; (0724.000.108 izabela.manea@pardoseli-elite.ro 1507. Muncitori in constructii cautam muncitori in constructii: dulgheri, fierari, zidari, zugravi. Santiere in Bucuresti si Ilfov. Pt. cei din provincie asiguram cazare. Pentru detalii suplimentare: Ing. Ene George; (0766.840.318 enegeorge88@yahoo.com

1525. Muncitori necalificati in conditii avantajoase, lucrari stradale de minisantuire, in domeniul telecomunicatiilor. Sapatul, spartul si excavatul se face cu utilaje. Salariu net intre 1800 si 2200 de lei + cazare in Bucuresti + masa calda; (0769.467.442 1526. Muncitori necalificati in constructii pentru firma din Bucuresti, plata salariului zilnica, se lucreaza la acoperisuri, zona Soseaua Giurgiului, program 08:18, nu asiguram cazare. 100 L; (0723.153.211 1527. Muncitori necalificati pentru firma constructii, firma constructii angajeaza zugravi, tencuitori, muncitori necalificati pentru Bucuresti si Ilfov. Se ofera contract de munca 8 ore/zi, salariu atractiv in functie de performante si tichete de masa; (0786.911.411 cristi@mullers.ro 1528. Muncitori necalificati, baieti pentru munca la depozit in Voluntari, descarcat, incarcat marfa din si in masini. Contract de munca, salariu si comision in functie de munca prestata; (0720.795.533 1529. Muncitori necalificati, femei si barbati seriosi, pentru sortare deseuri in localitatea Sindrilita, Ilfov. La cerere putem oferi si cazare. Salariu net 2000 pe luna + 2 mese/zi. 2.000 L; (0725.333.503 1530. Muncitori necalificati, fierari -

1548. Muncitori, firma de constructii face angajari, muncitori calificati si necalificati pt montaj pereti cortina, bond, fatade ventilate. Oferim contract pe perioada nedeterminata iar salariul e negociabil. Relatii la tel. (0770.809.339 veronica_matei80@yahoo.com 1549. Muncitori. Angajam pietrari, polizatori, muncitori calificati si necalificati pentru prelucrarea pietrei naturale, se asigura cazare, informatii Pantelimon, str. Orizontului, nr. 3, telefon: (031.106.60.20/ 0756.029.210 1550. Muncitori. Firma tamplarie PVC

cu sediul in orasul Pantelimon angajam muncitori necalificati. Femei si barbati. Tel: (0759.019.910 1551. Muncitori. Societate de con-

betonisti, dulgheri, lacatusi, rigips, zugrav, zidari, acceptam si echipe, nu asiguram cazare; (0724.138.837

structii angajeaza muncitori pentru placari cu poliestiren. Oferim cazare; (0766.869.247

1508. Muncitori in constructii firma serioasa, activitate din 1993, angajam muncitori calificati (rigipsar, faiantar, zugrav, dulgher) si necalificati in constructii, activitatea se desfasoara in Bucuresti Ilfov. (0734.651.945/ 0725.528.321 contact@profielements.ro

1531. Muncitori necalificati, tipografie zona Fundeni angajeaza urgent muncitori necalificati, formare la locul de munca femei legatorie, barbati pentru manipulare marfa si supraveghere stante. Carte de munca, bonuri de masa; 1.600 L; (0724.660.827

1552. Muncitori. SC angajeaza muncitori in constructii. Salariu 120-150 Lei/zi si contract munca. Program 8-17 de L-V; (0734.711.833

1509. Muncitori in constructii calificati,

1532. Muncitori necalificati, tamplari,

necalificati angajam cu contract de munca, cazare gratuita oferita de firma si echipament de munca muncitori pentru constructii interioare si exterioare. Se angajeaza cu forme legale pe o perioada nedeterminata 2.500 L; (0723.631.455 1510. Muncitori in constructii, angajam

necalificati, rigipsari, zugravi, fierarbetonist, dulgheri si ingineri. Oferim cazare celor din provincie salariul este discutat fata in fata; (0736.423.565 Andrei.ciuraru85@icloud.com

lacuitor pt. fabrica de mobila din zona Fundeni, sectorul 2. Program de lucru 07:00-15:30. Pauza de masa, ore suplimentare platite, salariu avantajos (0722.209.503/ 0729.994.304 1533. Muncitori necalificati, viitori tamplari, ucenicie Ai terminat scoala de ceva vreme si nu-ti gasesti locul. Esti muncitor, serios, dornic de a invata o meseria de tamplar mobila? Vino la Soemy intr-o ehipa noua pentru a vedea daca ti se potriveste. 1.600 L; (0758.074.005 contact@soemy.ro

1553. Muncitori/ muncitoare anga-

jam, necalificati pentru tamplarie, reconditionari, salariu motivant; (0744.683.004 1554. Necalificat, aj. montator aer conditionat, sofer persoana tanara, o minima experienta in domeniul tehnic apropiat. Capacitatea de a-si insusi cunostinte noI in montaj si service, salariul fiind in functie de cunostinte, Avantaj permis cat. B, 2.300 L; (0732.525.252 office@aerconditionat.org 1555. Necalificat, sapator gaze, pen-

tru firma de gaze, se ofera carte de munca si transport. Rog seriozitate, 2.000 L; (0765.252.117 distrigazsan@gmail.com

1556. Necalificat. Adyra Construct angajeaza necalificat pentru ajutor instalator; (0764.409.917

1466. Muncitor calificat productie pub-

1557. Necalificati constructii angajam cu forme legale de munca pt megaproiect in Bucuresti, plata la 2 saptamani, echipament gratuit. Oferim si cerem seriozitate maxima. 2.600 L; (0764.198.912

1467. Muncitor calificat sau necalificat

1558. Necalificati fabrica sector 3 angajam urgent necalificat barbati pentru fabrica productie sector 3. Salariu 1200 lei net + bonuri de masa + bonus + transport. Program de lucru de L-V 8h/zi3 schimburi. Pentru detalii sunati la telefon 1.200 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com

licitara Pentru intretinere si productie firme luminoase in benzinarii. Se cere indemanare si lucru la inaltime pentru montaj si disponibilitate la deplasari. Calificarea se face la locul de munca. 2.100 L; (0722.225.024 tamplarie PVC, zona Sos. Chitilei; (0723.968.123

1468. Muncitor constructii pentru fin-

isaje interiore, lucrari gips-carton, montaj gresie, faianta, parchet etc.; (0773.915.251 ivrelu@yahoo.com

1559. Necalificati, barbati si femei la fabrica productie pavaje. Punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Statia ICSITMUA autobus (449, 780, 783). Oferim cazare gratis, sal. 3.000-3.500 L, 3.500 L; (0766.085.519

1469. Muncitor cu carte de munca pentru firma instalatii si aer conditionat. Permisul constituie avantaj; (0784.883.995 1470. Muncitor cu permis, fabrica detergenti sector 3- angajeaza muncitor cu permis, coordonator productie, chimisti, automatist, electrician. CV la email. www.arcalux.ro (0723.666.441/ 0722.404.983 arcalux@yahoo.com 1471. Muncitor cunostiinte lacatuserie, angajez muncitor cunostiinte lacatuserie, pentru confectii metalice inox - zona Viilor. Salariu in functie de experienta. Fabricatia in zona Chirigii - Sos. Viilor; (0721.922.902/ 0720.852.570 office@horeca-bucuresti.ro

MUNCITOR DEPOZIT/ ATELIER ZONA FUNDENI, ASIGURAM CAZARE, 2.100 L; (0735.887.402 1472.

1473. Muncitor in productie plasa sudata SC Stehos Acero SRL cu sediul in Chitila anagjeaza muncitori cu sau fara experienta in productia de plasa sudata. Oferim salariu motivant. Va rugam sunati la tel. (0728.206.769/ 0755.481.684 office@stehos.ro 1474. Muncitor intretinere spatii verziterenuri sport, angajam muncitori amenajare si intretinere spatii verzi si terenuri de sport gazon natural si sintetic; 35 L; (0728.330.574/ 0723.542.755 office@hydroseeding.ro 1475. Muncitor necalificat angajam, cu

contract de munca, pentru intretinerea spatiilor verzi. Oferim asigurare de sanatate, salariu bun si tichete de masa de masa de 315 lei. Se lucreaza de luni pana vineri, 8 ore/zi. (021.318.91.77 hr@semaparc.ro 1476. Muncitor necalificat asamblare sau ambalare produse metalice, pentru sediul din Otopeni. Asiguram transport, salariu motivant, bonuri de masa. Program 7.00- 15.30. CV la email; (021.350.38.10 office@acp.ro

1459. Motostivuitorist Societate

1477. Muncitor necalificat pentru

comerciala cu sediul in Jilava, incinta Arteca Jilava, angajeaza motostivuitorist cu toate avizele la zi. (0761.092.633/ 0769.250.759 office@sare.ro

vulcanizare camioane Voluntari, angajeaza muncitor demontat/montat roti, program fix, loc de munca stabil, salariu+bonuri de masa. (0722.246.284 emil@lahorama.ro

1502. Muncitori calificati-necalificati mobila, oferim angajare cu contract de munca, salariu avantajos, program normal. Muncitori calificati si necalificati montare, manipulare mobilier PALFemeie de serviciu birou si hale, Pipera, Voluntari, (0756.389.234

1524. Muncitori necalificati in Bucuresti, firma reciclare angajam muncitori necalificati in zonele Zetari, Oboga si Faur. Venit 1600 lei. Program luni-vineri, 8 ore/zi, contract de munca, disponibiilitate pt munca fizica; (0751.196.811 hr@twmanagement.ro

experienta in domeniul tamplariei din aluminiu. Conditii avantajoase, bonuri de masa, prime anuale, ore suplimentare platite. Voluntari.www.everest-int.ro, (021.350.33.83/ 0722.250.799 office@everest-int.ro

Montatori usi lemn, muncitori calificati si necalificati angajeaza firma. (0722.123.669

1458.

mecanic, producator de cosmetice, in Bucuresti, zona Berceni. Experienta minim 2 ani. Disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi. (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro

1501. Muncitori calificati, necalificati. Angajam muncitori necalificati si calificati in constructii, in vederea montarii de pereti cortina si fatade ventilate din bond, trespa, eternit, etc. Oferim cazare; (0723.452.380

curatenie curtea interioara a fabricii, salariul 1500 lei+ tichete de masa, informatii la tel. (0732.672.654

MUNCITORI ANGAJAM MUNCITORI PENTRU MANIPULARE MARFA - STATIE SORTARE. RELATII LA TELEFON: (0728.290.630 1489.

1511. Muncitori in constructii, calificati

si necalificati din Bucuresti si provincie, cu contract de munca, asigur cazare si transport. Salariu net incepand cu 1.800 Lei, in functie de performante. Relatii la tel. intre orele 9-17 (0770.852.194 saxonconstruct@gmail.com

1491. Muncitori in constructii pentru plecari in strainatate nu se percep nici un fel de comisioane. Rog seriozitate; 1 {; (0784.261.800

1512. Muncitori in fabrica. Firma productie obiecte sanitare (Bucuresti, zona Ghencea) angajam muncitori in fabrica. Cerinte: persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun. Se lucreaza in doua schimburi saptamanale, tel.: (0720.112.734

1492. MUNCITORI in constructii, cu

1513. Muncitori in productie persoane

1490. Muncitori Firma de constructii

angajam muncitori pentru finisaje interioare si exterioare, se ofera cazare. Salariu atractiv. (0756.455.177

sau fara experienta. Este adresat anuntul si persoanelor care lucreaza in echipa. Pentru mai multe detalii (angajare, salariu) la telefon. Oferim cazare 3.500 L; (0767.890.982 georgeandriuca@yahoo.com 1493. Muncitori SC Fibro Metals SRL

angajaza la hala industriala Mogosoaia muncitori cu carte de munca;salariu intre 4000 si 6000 lei. (021.224.01.17 1494. Muncitori urgent, zidari, zugravi

si meseriasi pentru placari polistiren, oferim cazare. (0720.056.060 1495. Muncitori calificati pentru tamplarie PVC si aluminiu, sediu firma in sector 4; (0744.552.405/ 0740.255.741 1496. Muncitori calificati si necalificati in constructii. Salariu cuprins intre 2.500 si 3.300 lei; (0723.254.038 1497. Muncitori calificati si necali-

ficati in domeniul anvelopare blocuri cu polistiren, salariul se poate negocia. Mai multe detalii la: (0771.721.892 1498. Muncitori calificati si necalificati

OneHR, recurteaza pentru industria mec. fine (barbati si femei), operatori, reglor, strungar univ., frezor,lacatus mecanic, controlor calitate. Locatie Popesti-Leordeni Jud. If. (0734.158.175 contact@onehr.ro

Muncitori calificati si necalificati pentru fabrica de mobilier tapitat (canapele si fotolii) din Bucuresti, membra a grupului Mobexpert. Salariu de proba 1600 lei net + bonuri de masa (300 de lei lunar). Relatii la telefon (0733.509.653 1499.

1500. Muncitori calificati si necalificati,

Societatea Eurocors Constructii AG angajeaza: sudor, lacatus, fierar betonist, dulgher, zidar, tamplar, instalator, electrician, sofer. Necalificati. Salariu negociabil. Rel. la tel. (0727.300.575 office@eurocors.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

cu sau fara experienta dornice de lucru, care sa fie interesate de un loc de munca intr-o companie de productie. Disponibilitate pentru program in schimburi. Bucuresti, sector 3. (021.569.05.07/ 021.569.05.07 cosmin.fatu@carboplak.ro 1514. Muncitori necalificati (2.600 net)

si electricieni (3.000 net), societatea angajeaza pentru lucrari instalatii electrice si sanitare Bucuresti; (0751.512.789

1515. Muncitori necalificati (barbati), pentru igienizare curte, fabrica - sector 6. Oferim tichete de masa si o masa calda, salariu in mana: 1.400 L; (0732.627.654 1516. Muncitori necalificati 80 lei

1534. Muncitori necalificati. Cautam

zilieri - castiguri intre 100-150 lei/zilnicVrei sa muncesti atunci cand ai timp si sa castigi zilnic intre 100 si 150 de lei? Detalii si inscrieri direct la numarul de telefon; (0738.749.656 1535. Muncitori necalificati. Fabrica productie alimentara sector 6 angajeaza muncitori necalificati. Informatii la tel. (0732.672.654 1536. Muncitori necalificati. Laborator de cofetarie, situat in apropiere de Piata Sudului, angajam muncitori necalificati. Oferim salarii atractive si program flexibil. (0740.439.062/ 0743.776.828 dul_mi@yahoo.com 1537. Muncitori pardoseala flotanta. Angajam pentru Bucuresti muncitori calificati si necalificati pentru montaj pardoseala flotanta.Salariu intre 2000 si 2800 RON in functie de experienta. Pentru cei din provincie oferim cazare. (0771.406.930 Office.tiax@gmail.com 1538. Muncitori pardoseli Bucuresti, pentru executia de pardoseli epoxidice si pardoseli industriale. Oferim contract de munca 8 h. Salariu negociabil in functie de experienta. Pentru permis cat. B constituie un avantaj. (0723.824.989 office@concreteart.ro 1539. Muncitori pentru agricultura si lacatus mecanic, conditii avantajoase, pt. societate din Bucuresti; (021.492.04.38 1540. Muncitori pentru ferma de

legume, in comuna RadulestiIalomita; (0766.455.881

pe zi, plata saptamanal; (0775.342.991

1541. Muncitori pentru firma cu profil

1517. Muncitori necalificati angajam urgent pentru depozit materiale de constructii, zona Militari- Rosu; (0726.586.912

1542. Muncitori pentru montaj fatade

1518. Muncitori necalificati caut pentru

cosit iarba. Ofer lunar, 3.000 L; (0722.296.707

1519. Muncitori necalificati in domeniul

electric, societate comerciala angajeaza, salariu motivant; (0746.360.516/ 0742.048.166 1520. Muncitori necalificati meseriasi si

personal necalificat. Domeniul de activitate montarea tavanelor extensibile (0764.614.143/ 0767.166.820 olgaprotiuc@gmail.com 1521. Muncitori necalificati pentru cali-

ficare operatori dezinsectie. Cerinte obligatorii: studii medii, nefumatori, permis auto categoria B, domiciliul Bucuresti. Salariu net, 1.700 L; (0766.648.361

1522. Muncitori necalificati pentru soci-

sportiv; (021.211.33.44

din sticla. Angajam pentru Bucuresti muncitori calificati si necalificati pentru montaj fatade din sticla.Cerinte: seriozitate si lucru la inaltime.Salariu intre 2300 si 3000 RON in functie de experienta, (0740.340.973 Office.tiax@gmail.com 1543. Muncitori productie publicitara,

tamplari angajam urgent pentru mai multe posturi: tamplar, productie publicitara. Punct de lucru Basarab, acces metrou, salariu atractiv . Rugam seriozitate si disponibilitate incepere lucru imediata. (0765.456.995/ 0730.592.792 office@optim4all.ro

1561. Necalificati, rigipsari, zugravi,

salariu in functie de merite; (0768.080.030

1562. Om pt. ajutor gospodarie ofer cazare masa, angajez om pt. ajutor gospodarie ofer cazare masa si un mic salariu. Preferam un om la varsta de 5060 ani, fara locuinta; (0722.607.732/ 0760.280.330 1563. OPERATOARE, casa de marcat,

fise magazie, stocuri, evidente contabile primare, depozit Voluntari, CV e-mail, detalii la telefon; (0720.795.533 kstoffice@yahoo.com

1564. Operator calculator, pentru casa de pariuri sportive zona Giulesti. Salariul 1800- 2000 lei/luna. (0733.046.070 1565. Operator casa de amanet. Program flexibil, salariu atractiv, cu sau fara experienta; (0735.545.644 1566. Operator Firma dezinsectie si deratizare angajeaza operator. Obligatoriu permis cat B. Barbat sau femei cu sau fara experienta. (0731.017.224 mihai@3d-deratizarecompleta.ro 1567. Operator Productie Publicitara Op Printer. Firma productie publicitara angajam operator printer format mare, zona Cora Pantelimon. Candidatul trebuie sa aiba cunostinte Corel Draw. Salarizare atractiva. (0721.688.769 1568. Operator Abkant si lacatus mecanic angajeaza firma EFD Induction din comuna Vidra, Ilfov. Conditii excelente. Interior 105. (021.332.19.48 1569. Operator amanet, amanet anga-

jaza personal cu experienta in domeniu program in ture, oferim loc de munca stabil salariu + comision. CV + foto recenta la email orzainvest@gmail.com orzainvest@gmail.com

angajam persoane responsabile si atente la detalii pentru ambalarea medicamentelor.Se lucreaza in echipa de 3 persoane.Program: 3 schimburi, luni-vineri.Locatie: Theodor Pallady, sector 3. 1.700 L; (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com 1571. Operator aparate cafea si bauturi

angajam personal pentru aprovizionarea aparatelor de cafea si bauturi. Punctul de lucru il avem in incinta Aeroportului Otopeni. Masa asigurata si transport gratuit. Salariul 1800 lei, 1.800 L; (0731.770.849 razvan.vlad@ofresh.ro 1572. Operator calculator Firma Scomet Administrare Imobile angajeaza operator calculator contabilitate partida simpla. Salariul o mie opt sute lei pe luna. Posibilitati crestere in functie de performanta, 1.800 L; (021.336.77.44/ 0372.979.797 1573. Operator calculator Kara Distrib angajeaza la punctul de lucru Chiajna (langa Carrefour Militari) operator calculator facturare. Salariu net 1.900 ron (bonurile de masa incluse); (0752.212.696 depozit@karadistrib.ro 1574. Operator calculator Magazin de materiale pentru instalatii sanitare angajeaza operator calculator. Constituie un avantaj: cunostinte minime de contabilitate primara si permis categoria B. (0741.141.025 office@cripal.ro 1575. Operator calculator contabilitate primara intrari-iesiri, acte premergatoare contabilitatii.Experienta, lucru in programul de ctb Mentor (0751.873.793 gkpoilgroup@yahoo.com 1576. Operator calculator cu experienta

in notariat, operator calculator cu experienta notariala in redactarea actelor: contracte de vanzare, contracte de ipoteca, succesiuni, dezlipiri, alipiri, etc; (0733.017.907/ 021.230.44.41 secretariat@notariatomnia.com 1577. Operator calculator pentru super-

market, Situat in sectorul 4, angajeaza operator calculator, experienta in domeniul retail constituie un avantaj, oportunitate majora de dezvoltare profesionala, colectiv tanar si dinamic, salariu motivant. (021.332.03.88/ 0725.563.362 1578. Operator call center angajam pentru preluare comenzi pizza. Detalii la telefon (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com 1579. Operator call center de produse

naturiste, vanzare outbound, sector 1, Bucuresti ionelia.florea@outlook.com 1580. Operator call center, companie

multinationala angajeaza operator call center cu sau fara experienta pentru locatia de la metrou Aviatorilor, se ofera pregatire la locul de munca, program flexibil de 8 ore /zi, 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

OPERATOR CALL CENTER, COMPANIE MULTINATIONALA IN EXTINDERE DIN DOMENIUL FOOD DELIVERY ANGAJEAZA OPERATOR CALL CENTER PRELUARE COMENZI TELEFONICE, SALARIUL 1500- 1800 LEI, PROGRAM 8 ORE/ZI. CV LA MAIL, RELATII LA TELEFON, 1.800 L; (0799.831.111 CLAUDIA.PETRE @WISEBOX.RO 1581.

1582. Operator call center, full-time. Puteti trimite cv-ul la adresa de mail.Pers de contact: Anita Marculescu (de sunat in intervalul l-v orele 10:30 - 18:00) (0758.086.876 anita.marculescu@360insights.eu 1583. Operator call center, operator calculator Companie multinationala in extindere din domeniul food delivery angajeaza operator call center preluare comenzi telefonice, salariul 2100- 2300 lei, program 8 ore/zi. Relatii doar la telefon. (0738.665.421/ 0738.665.423 1584. Operator casa pariuri sportive Get’ s Bet cu/fara experiena, zona Delfinului 0754.671.562, zona Chiajna 0768.618.937; 1585. Operator CNC in Chitila, respon-

sabilitati: pregateste panourile, ruleaza programul CNC pe masina cu comanda numerica conform instructiunilor de operare si cu specificatiile tehnice; (0760.973.184 hello@fronte.ro 1586. Operator CNC si programator limbaj Siemens operator strung CNC si programator limbaj Siemens cu G coduri si Fanuc. (0724.663.593

1544. Muncitori santier firma de constructii angajam personal in constructi, curatenie in santier, muncitori calificati si necalificati; (0767.880.590 1545. Muncitori tamplarie PVC cu per-

mis auto, cunostinte confectie/montaj tamplarie PVC. Salariu: de la 2000 ron 2.500 ron. 2.500 L; (0728.859.699/ 0722.808.995

etate comerciala din domeniul metalurgic, cu norma intreaga, cu posibilitatea calificarii la locul de munca. Oferim salariu motivant, transport si tichete de masa. (0732.155.855 cristi.ionescu@laromet.ro

1546. Muncitori, ambalori, stivuitoristi.

1523. Muncitori necalificati Bucuresti,

1547. Muncitori, firma de constructii din Bucuresti, angajeaza dulgheri. Oferim cazare si salariu atractiv; (0744.216.189/ 0740.633.741 office.vaho@yahoo.com

angajez muncitori necalificati in Bucuresti. Salariu atractiv; (0728.388.020 elena.popovici65@yahoo.com

1560. Necalificati, instalatori, electricieni Abstarelectric SRL. Angajam muncitori necalificati.Angajam muncitori calificati in instalatii electrice si sanitare.Pentru mai multe detalii ne puteti contacta telefonic la numarul: (0735.349.777

1570. Operator ambalare medicamente

Conditii foarte bune de munca, instruire gratuita, salaraiu motivant, asiguram transport. Posibilitate de crestere profesionala; (0757.496.289 roman.croitor@laserprocessing.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


19 martie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 1623. Operator(masinist) masina ambalat-Parmalat, angajez operator(masinist) la masina de ambalat la fabrica de Santal din Com. Tunari, sos. de Centura, nr. 12, jud. Ilfov. Atributii: modifica constant parametrii de proces ai utilajului de productie; 1.800 L; (0722.431.614 adina.popescu@parmalat.ro 1624. Operator, operatoare call center,

program l-v 9.00-18.00, salariu 1400 net+bonusuri, zona unirea, central, cunoasterea produselor naturiste si cosmetice avantaj. (0723.531.268 claudiu.elixir@yahoo.com 1625. Operator. Firma tamplarie PVC angajeaza operatori cu experienta pentru sectie infoliere profile PVC. Salariu fix 4600 lei. Angajare pe baza de concurs. Tel: (0744.499.891

Operator. Companie multinationala in extindere din domeniul food delivery angajeaza operator call center preluare comenzi telefonice, salariul 1500- 1800 lei, program 8 ore/zi. CV la mail, relatii la telefon, 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1626.

1587. Operator CSB abatorul Peris,

langa Otopeni Pentru abatorul Peris cautam un operator calculator competent si motivat sa se alature echipei noastre. Sa detina cunostinte MS Office, MS Outlook, cunostinte sistem informatic CSB, (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro

OPERATOR CU EXPERIENTA IN DOMENIU PENTRU AMANET EXCHANGE, PROGRAM IN TURE, SALARIU DE LA 2.200 LEI NET, CV + FOTO RECENTA PE MAIL; (0722.213.243 AMANETPLATINUM@GMAIL.COM

1588.

1589. Operator curatare echipamente,

fabrica fabrica de medicamente situata in Theodor Pallady, Sector 3 (Ozana, Trapezului) angajeaza colegi pentru a efectua curatenia in fabrica.Program: 3 schimburi, luni-vineri. (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com 1590. Operator curatenie in Bucuresti, firma de curatenie cu obiectiv in toata tara angajeaza operatori de curatenie in farmacii - inlocuitor concedii, in toate sectoarele, perioada nedeterminata, program 8h/zi. Relatii la nr; (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro 1591. Operator curatenie, Societate comerciala specializata angajeaza operator curatenie pentru centrul comercial in Bucuresti (zona Pantelimon si Titan- Pallady). Relatii suplimentare la; (0751.113.011 1592. Operator departament facturare,

firma distributie operator departament facturare, firma distributie bauturi alcoolice platforma vest, Carrefour Militari, angajeaza operator PC departament facturare. Se ofera salariu motivant, transport din zona Pacii; 1.900 L; (021.410.92.57 angajari@karadistrib.ro 1593. Operator etichetare pentru masi-

na automata de etichetat sticle la sectia imbuteliere angajeaza firma Zarea. Interviuri zilnic luni-vineri orele 13-15 la sediu in B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, metrou Laminorului; (021.667.00.20 office@zarea.ro 1594. Operator executie lucrari, cu per-

mis auto categoria B, angajeaza societate comerciala de prestari servicii dezinsectie; (0753.108.368 1595. Operator facturare (doua fete) in

Dragonul Rosu (sa locuiasca aproape). Cunostinte de calculator, contabilitate primara, niruri, registru de casa 15002000 lei. Program Luni-Sambata, intre orele 07-15; 1.500 L; (0764.872.707 bucuresti.kavamegastore@gmail.com 1596. Operator facturare pentru accesorii mobila si pal SC Decopal Exim SRL angajeaza operator facturare pentru vanzare accesorii mobila si pal melaminat cu experinta in domeniu, cunoasterea programului WinMentor constituie un avantaj sau programul SAGA. (+40745667788 maged.kharabit@decopal.ro 1597. Operator facturare Saga registru

de casa, intrari marfuri, transfer marfuri, tiparire mandate postale. Salariu 1.500 Lei, zona Banu Manta, sector 1 1.500 L; (0762.948.362 ionelia.florea@outlook.com 1598. Operator facturare, responsabili-

tati: intocmire de facturi, receptie marfa, asezarea produselor in depozit, intocmire de rapoarte si situatii, retur facturi. Comenzi la furnizor. Program 8 ore + o ora pauza, L-V. Rahova; (0761.144.638 1599. Operator GPL, vanzator GPL. cu

sau fara atestat, 1.000 L; (0046765823079/ 0771.032.630 alessya_cristyna@yahoo.com 1600. Operator incarcator frontal, cu

contract, telescopic cu experienta, cunostiinte de mecanica si seriozitate. Utilaj tip Terex cu brat multifunctional, 12 m. Oferim o masa/zi si salariu 2500 lei. 2.500 L; (0725.333.503 1601. Operator inchirieri biciclete

echipa IÂ’Velo cauta colegi pentru redeschiderea sezonului de pedalat din Bucuresticerinte: studii medii, cunostinte operare pc nivel mediu, persoana responsabila, dinamica,part time/full time. (0728.132.975 adrian.ghiocel88@greenrevolution.ro 1602. Operator injectie mase plas-

tice si reglor. Tel./ email; (0726.396.619 plugaru.nicolae@laser-tech.org 1603. Operator linie productie pentru

Camp Medica Distribution. Programul este de 8 ore pe zi, de luni pana vineri. Persoanele interesate pot trimite CV pe adresa de email. (0730.522.337 office@camp.ro

1604. Operator mecanic industrie ali-

mentara identifica deficientele/ incidentele care apar in functionarea utilajelor, planifica si efectueaza activitati de intretinere si reparatie pentru utilajele de productie (0753.021.361 recrutare@mandyfoods.ro 1605. Operator miniincarcator, buldoex-

cavator, miniexcavator, obligatoriu experienta pentru firma de constructii cu sediul in comuna Domnesti (0723.567.941 1606. Operator PC angajam in cadrul

unui cunoscut depozit specializat in asamblarea de generatoare. Locatie: Soseaua de Centura, Tunari. Program: 8:30 - 16:30. 1.900 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1607. Operator pc, la o casa de paruri,

zona cartier 23 August, oferim carte de munca, pentru detalii contactati-ne rog si ofer seriozitate, oferim salariu 1300 lei (in mana) 1.300 L; (0765.968.849 1608. Operator pc, suport clienti pt.

Societate cu sediul in sectorul 1, Sos.Chitilei.Program: L-V 9-17. Necesar: engleza nivel mediu, operare Microsoft Office (Word, Excel) (0745.656.278 office@decowelt.ro

1627. Operator. Societate angajeaza

operator control vizual. Contact: tel./ email; (0722.518.576 angajari.resurse.umane.ir@gmail.com 1628. Operatori angajam operatori cal-

culator cu sau fara experienta. Rugam CV la: amalia.trica@artgroup.ro. Relatii la telefon; (0741.043.638 amalia.trica@artgroup.ro 1629. Operatori la fabricarea biscuitilor

pentru fabrica din Popesti-Leordeni. Se asigura transportul. Minim 10 clase. Experienta in domeniu constituie avantaj (0727.226.302

1641. Ospatar Ne marim putin echipa.

Bistro dragut, casa veche, oameni frumosi, atmosfera linistita cauta colega/ coleg pentru pozitia de ospatar. Cerem multe zambete si voie buna. Rela?ii la tel. CV la radu@cookatar.ro; (0726.025.028 1642. Ospatar restaurant central anga-

jeaza ospatar cu experienta. Salariu motivant si program flexibil; (0773.731.677 1643. Ospatar Restaurant La Cocosatu,

angajeaza ospatari, salariul 1500 lei, o masa, pentru alte detalii va rog sa sunati la nr. de telefon. 1.500 L; (0736.445.737 1644. Ospatar Restaurant Zexe anga-

jeaza ospatari, venit minim garantat 4400 lei, cunoscator limba engleza. Asteptam CV-ul dvs la adresa de mail office@zexe.ro; (0786.346.196 office@zexe.ro 1645. Ospatar cu experienta, Jollero Restaurant Drumul Taberei, angajeaza ospatar cu experienta. Pachet salarial si program de lucru atractive. Relatii la telefon; (0760.273.219 office@jollero.ro 1646. Ospatar cu experienta, restaurant

Dream Drumul Taberei angajeaza ospatar cu experienta, program full time; (0749.911.202 1647. Ospatar cu experienta, restaurant

in sectorul 2. Te asteptam in echipa; (0769.077.022 1648. Ospatar pentru salon nunti, preferabil din provincie. Oferim cazare. Acceptam incepatori. Locatia este in Saftica pe DN1, dupa aeroportul Otopeni. Program 5 cu 2 libere. www.salondumariage.ro (0769.901.090 mihalachereluflorin@gmail.com 1649. Ospatar room-service pentru un

important hotel din Bucuresti. Locatie: Universitate, zona centrala. Program: 5 zile/ 2 libere: 8ore pe schimb. Salariu: 1200-1500 lei net, 1.500 L; (0725.132.133

1664. Ospatar, restaurant-berarie Bere-

stroika angajeaza ospatar cu experienta, (0721.100.000 office@berestroika.com 1665. Ospatar, ajutor de ospatar, restaurant zona P-ta Domenii, angajam ajutor ospatar, pachet salarial avantajos, program agreat impreuna cu colectivul, masa si transport asigurate.Daca esti student te asteptam. Trimite CV; (0749.114.667 barka.saffron@gmail.com 1666. Ospatar, ajutor ospatar si spala-

tor vase pentru restaurant situat pe Calea Floreasca. Rog seriozitate; (0723.845.910 cristi@uanderful.ro

1667. Ospatar, ajutor ospatar, bucatar, ajutor bucatar, restaurant Maison Mignin, str. Sevastopol, sector 1, angajeaza; (0728.675.306 1668. Ospatar, Barman, Locatiile Nomad Skybar, centrul vechi Bucuresti si Tonka Soul Cafe, Piata Amzei Bucuresti angajeaza ospatari si barmani. Pentru detalii, va rugam sa ne trimiteti CV la adresa: costel.ioan@tonka.ro 1669. Ospatar, barman, femeie serviciu, spalat vase restaurant cu locatie in centrul Capitalei, cautam sa ne marim echipa. Oferim salarii motivante, masa de pranz, traininguri, tel (0729.857.378 resurseumane@eka-development.ro 1670. Ospatar, Barman, Natu cafe, Baneasa, Bucuresti, zona Baneasa, Aerogarii, Natu Cafe.Cafenea cu meniu de pranz & delivery evenimente. Program de lucru avantajos. Interviu si detalii tel/email, (0763.095.757 otiliaoanav@yahoo.com/ natucafe@yahoo.ro 1671. Ospatar, oportunitate de formare

in management vrei sa fii un simplu ospatar sau sa inveti management? Casa Mica - Grozavesti iti ofera sansa! O echipa tanara cu flexibilitate si intelegere pentru studenti. Fiecare student-ospatar are portia lui; (0744.338.943

1672. Ospatar, ospatarita cu experien-

ta, pt. restaurant situat in sector 2, program 2/2 zile, contract de munca, masa asigurata 1.400 L; (0761.515.503/ 0722.813.552

sa fie punctual si serios, sa manifeste spirit de echipa si sa lucreze eficient in conditii de stres. Crezi ca descrierea ti se potriveste? Stii sa utilizezi un calculator? Esti entuziasm, simtul umorului, loialitate, implicare si dorinta de dezvoltare, experienta in utilizare PCpachetul office, abilitati de comunicare si relationare umana; cunostinte avansate de limba engleza; energie, capacitatea de a invata, spirit organizatoric, responsabil. Oportunitati: Sansa de a lucra intrun mediu profesionist, intr-o echipa tanara si motivata, salariu motivant, pe masura realizarilor, bonusuri in functie de performanta. Program flexibil in ture zi/noapte. Asteptam cv-ul dumneavoastra la adresa de e-mail; hr@online-management.ro

rant Agape, calea Floreasca nr. 200, angajeaza ospatari si spalator vase, salarii atractive; relatii la tel: (0733.333.002

1695. Ospatari, angajam ospatari pen-

tru restaurant Centrul Vechi , program doua cu doua zile, salariul 1200 lei net; (0753.300.333 1696. Ospatari, barman, ospatari, picoli, pentru restaurant si terasa in Magurele, asiguram salariul, comision, program flexibil, seara asiguram transportul (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro

pentru benzinaria Mol Caramfil situata in cartierul Aviatiei. (0760.273.774 bicamarian@yahoo.com

1697. Ospatari, barman, picoli, pentru

restaurant si terasa in Magurele, asiguram salariul, comision, program flexibil, seara asiguram transportul. 2.000 L; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro

1613. Operator preparare sandwichuri pentru Benzinaria Mol Otopeni (0723.233.448/ 0760.273.774 bicamarian@yahoo.com

Games Bucuresti sect 2. Angajam fete cu/fara experienta pentru postul de supraveghetor/operator sala jocuri. Cv.uri la adresa de e-mail: Anna09994@gmail.com (0765.657.235 Anna09994@gmail.com 1619. Operator si programator CNC strung si freza, angajam operator si programator CNc strung si freza, cu experienta. Salariu atractiv, zona Pantelimon, Ilfov; (0768.192.599 office@marelko.ro 1620. Operator strung CNC Operator

pe o masina performana , automata, scolarizare inclusa inainte de a se incepe efectiv lucrul, practic poate lucre oricine cu un pic de cunostinte tehnice (0722.583.208 office@tpscom.ro 1621. Operator turnare poliuretan, exe-

cuta turnarea pieselor din poliuretan prin injectie, in matrite. Experienta minim un an pe un post asemanator, studii medii cu profil tehnic, seriozitate. Salariu 2000 lei, bonuri de masa, asigurare. (0722.224.665 office@fabricadeprofile.ro

1622. Operator vanzator statie benzina,

Oferim loc de munca atractiv pentru vanzator statie peco, dinamic, posibilitati promovare si perfectionare. Pachet salarial atractiv, contract, bonuri masa prime (0734.920.701 camiirod@yahoo.com

Centru reziden¡ial pentru persoane cu dizabilitå¡i angajeazå: - PERSONAL DE ÎNGRIJIRE ªI SUPRAVEGHERE; - PERSONAL PENTRU CURźENIE; - TERAPEUºI; - ªOFER;

0726.622.439

1690. Ospatari pentru restaurant zona Drumul Taberei contract de munca, masa asigurata, program agreat in acord comun cu colectivul (0770.327.976 florescuoana20@yahoo.com

1694. Ospatari si spalator vase restau-

(0740.110.447

1618. Operator sala jocuri, Las Vegas

Decebal angajam ospatari/ospatarite, barmani. Program 2/2 zile, salariul atractiv, tips personal. Pentru mai multe detalii contactati-ne la nr. de telefon; (0724.661.462

rant italian - Piata Amzei. Detalii la nr. de tel. dupa ora 9; (0733.333.021

1612. Operator preparare sandwichuri

1617. Operator sala gaming ture 12 ore, doua zi, doua noapte, doua libere. Salariu 1800 L, tips mediu lunar 700 L, 1.800 L; (0748.202.849 hr@gamblersbar.ro

1689. Ospatari pentru cafenea pe

1693. Ospatari si picoli pentru restau-

1611. Operator pompa beton angajez;

(0737.994.034

stanta. Echipa Nuba se mareste. Angajam ospatari full time pentru Bucuresti si Constanta, conditii de munca avantajoase si venituri substantiale garantate; (0765.198.330 Jean@nuba.ro

Ospatari si ospatarite pentru pizzerie in sector 4. Conditii avantajoase; (0731.333.405

Oborm cautam persoane responsabile care doresc sa lucreze ca si operatori polivalenti in locatia noastra din Obor. Oferim: tichete de masa, asigurare de sanatate, etc. (0747.770.700 iucretu@auchan.ro

1616. Operator productie, telefon:

1688. Ospatari Nuba Bucuresti si Con-

1692.

1610. Operator polivalent supermarket

1615. Operator productie Tipografie zona Fundeni angajeaza operator productie, experienta nu este obligatorie, minim 8 clase, contract nedeterminata, 1600 bonuri de masa incluse, 1.600 L; (0724.660.827

1687. Ospatari fete si baieti pentru Anglia urgent, restaurant chinezesc, aproape de Londra, experienta minima, engleza incepatori/mediu. Venit net: 1600 lire net/luna. Rog seriozitate. (0722.455.581 georgedogaru74@yahoo.com

1691. Ospatari si femeie la vase, Bistro Restaurant cu specific muzical angajeaza ospatarite si femeie la vase, oferim transport si un mediu de lucru placut; 1.400 L; (0752.206.746 office@jazzbook.ro

1609. Operator PC. Cautam coleg care

1614. Operator productie Calyn Food angajeaza operatori productie si ambalatori in domeniul panificatiei, cu sau fara experienta in Bolintin Deal. Pentru detalii: (0729.943.400

1698. Ospatari, bistro cu gratar si

terasa acoperita in Popesti-Leordeni angajeaza ospatari, ajutor de ospatari. Salariu minim net 3500 lei. Detalii la tel. 3.500 L; (0773.912.596 1630. Operatori linie imbuteliere per-

sonal calificat pentru sectia productie angajeaza firma Zarea. Interviuri de angajare zilnic luni - vineri orele 13-15 la sediul din bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1 (021.667.00.20 office@zarea.ro 1631. Operatori masina roluit ambalatori muncitori necalificati. Oferim venituri cuprinse intre 1300-1600 Ron + tichete de masadetalii tel. (0786.222.000 1632. Operatori productie in cadrul unei importante companii specializata in constructia de gresie si faianta din Bucuresti. Locatie: Valea Cascadelor, Sector 6, Pacii. Program: L-V / 12/24; 2.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1633. Operatori productie in cadrul unei importante companii specializata in constructia de gresie si faianta din Bucuresti. Locatie: Valea Cascadelor, sector 6, Pacii. Program: L-V / 12/24; 2.000 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1634. Operatori productie PepsiCO

Romania angajeaza pentru fabrica din Dragomiresti, transport asigurat, program in schimburi (0722.633.867 eduard.radu.contractor@pepsico.com 1635. Operatori productie, verificatori,

pikeri personal barbati si femei fabrica produse farmaceutice Bucuresti, salariu peste 1900 Lei, + bonur de masa (negociabil la interviu). Program luni-vineri 8:00-17:00, contract nederminat, transport asigurat (0725.477.438 1636. Operatori utilaje, angajam cu contract de munca mecanici (operatori) utilaje constructii (0752.022.371 retele.agafia@yahoo.com 1637. Operatori-muncitori productie

Firma Internationala mase plastice cu sediul in Copaceni Ilfov, angajeaza: operatori-muncitori productie, electricieni, mecanici. Oferim: salariul motivant fix, tichete de masa (15 Ron/zi), spor noapte, abonament medical privat, plata ore suplimentare conform legii, bonus anual de performanta, instruire si dezvoltare profesionala. Pentru mai multe detalii va rugam sa sunati intre 9:00-17:00 la 0213166923, 0213166920 (021.316.69.21/ 0740.169.885 1638. Opertator miniincarcator,

Bobcat S650 cu experienta, absolvent scoala profesionala sau liceu cu profil tehnic, permis categoria B, dispus la deplasari angajeaza Societate de Constructii. (021.434.15.03 1639. Ospatar Bistro, zona Piata Victo-

riei angajeaza ospatari (baieti si fete), minima experienta in a la carte cunostinte de folosire a sistemelor de marcaj, aspect fizic ingrijit si placut, abilitati in vanzari. 1.600 L; brickevent@gmail.com 1640. Ospatar cu experienta pt. bistro din zona centrala. Informatii intre 9 -17. CV in mail; (0745.574.230 ella.translucid@gmail.com

1650. Ospatar si ajutor bucatar, Restaurantul Lincontro Berceni angajeaza ospatar cu experienta, ajutor bucatar, program flexibil, salariu atractiv, bonusuri zilnice, contract conform legii, colectiv tanar; (0769.077.033 1651. Ospatar si bucatar Complex turis-

tic Elisa angajeaza bucatar (3000 lei salariu) si ospatari. Locatia se afla la 20 km de Bucuresti, iesirea Cora Pantelimon, DN3, 1 L; (0744.340.397 1652. Ospatar si bucatar, restaurant terasa parc Herastrau cautam persoane serioase pentru colaborare indelungata, experienta nu este obligatorie, venituri cinstite; (0730.930.421 manager@embassy-park.ro 1653. Ospatar si femeie la vase Bistro

Restaurant cu specific muzical angajeaza ospatar si femeie la vase, oferim un mediu de lucru placut si transpost la sfarsitul programului. Info la tel: 1.400 L; (0752.206.746 office@jazzbook.ro 1654. Ospatar si femeie la vase, restaurant Belviso centrul vechi angajam urgent ospatar cu experienta 1200 lei net si femeie la vase 1800 lei net. Program 2 zile cu 2 zile libere. Sunati pentru interviu; 1.200 L; (0723.693.149 1655. Ospatar si ospatarita aspect pla-

cut si seriozitate. Restaurantul se afla in zona Baba Novac, (0722.218.487/ 021.324.23.87 pizza_gili@yahoo.com 1656. Ospatar si ospatarita cu sau fara

experienta pt. restaurant La Barca, sectorul 3 Bucuresti. Mediu de lucru placut, salariu + tips; (0740.060.708 1657. Ospatar zona centrala, ospatar restaurant zona centrala (Unirii sau Universitate), salariu motivant, bonusuri, masa si transportul asigurate. Detalii la nr. tel. sau e-mail (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1658. Ospatar, barman pentru restau-

rant in zona Magurele, Ilfov. (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro 1659. OSPATAR, cunostinte de barman,

restaurant, cunostinte de barman, restaurant Sushi Chico Chillout, Centrul Vechi, 1.200 L; (0733.324.426 chilloutchico@gmail.com 1660. Ospatar, ospatarita pentru sala

de jocuri in zona Piata Alba Iulia. Program 2/2. Asteptam CV la adresa de email. Program zi/noapte. 1.200 L; (0765.932.247/ 0763.110.110 neacsu.raluca89@yahoo.com 1661. Ospatar, ospatarita, ajutor de

bucatar, doar cu experienta, salariu, comision din vanzare, pentru restaurant in Magurele, Ilfov. (0723.580.658 1662. Ospatar, restaurant Bolta Rece,

ta, varsta maxima 35 de ani. Zona centrala (Piata Romana), program de lucru 1/1. 2.000 L; (0745.458.922 fiorentina.massimo@yahoo.com

1699. Ospatari, ospatari, ospatarita, ajutor de bucatar, doar cu experienta, salariul 2000ron pentru restaurant in Magurele, Ilfov seara asiguram transportul; 2.000 L; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro

1674. Ospatar, ospatarita locatia este situata pe Bulevardul Decebal. Candidatul ideal este o persoana serioas?, activa si implicata dornica de performanta. Oferim salariu motivant plus tips, posibilitate de avansare. (0799.959.999/ 0724.858.990 Office.ipetrica@gmail.com

1700. Ospatari, ospatarita pentru restaurant in zona Magurele, Ilfov, salariul atractiv, procent, seara asiguram transport. Pentru mai multe detalii, 2.000 L; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro

1675. Ospatar, picol si bucatar restau-

ta, picoli angajeaza restaurant Casa Brandusa din zona 13 Septembrie. (0723.143.537

1673. Ospatar, ospatarita cu experien-

rant Bucatarasul, zona Piata Unirii Sfanta Vineri, angajam un ospatar, un picol si un bucatar. Relatii si programari la interviu la telefon sau cv pe email. (0760.966.360 comenzi@bucatarasul.ro 1676. Ospatar, sofer, bucatar, ajutor

bucatar, grataragiu, femeie la vase, femeie de serviciu, restaurant Maher angajeaza; (0724.939.913 1677. Ospatar, spalator vase, bucatar,

salariu atractiv echipa restaurantului nostru se mareste. Angajam personal dinamic pe posturile de ospatar, spalator vase, bucatar. Contacteaza-ne la nr de tel: zona Floreasca. (0755.211.909 agape.cuisine@yahoo.com 1678. Ospatar. Restaurant Refugiu angajeaza ospatar cu experinta in zona Ghica Tei sector 2. Program de lucru 1 zi cu 1 zi, carte de munca, salariu plus tips; (0727.626.981 1679. Ospatar/ ospatarite, restaurant cu

terasa, zona Dorobanti; (0756.999.666

1680. Ospatar/ospatarita. Bistro situ-

at in zona Rosetti, cauta ospatar/ospatarita care sa lucreze de luni pana vineri, program pana la ora 17.00. Daca nu ai pregatire, te invatam, mail: office@jbistro.ro, (0723.356.934 office@jbistro.ro 1681. Ospatari Jack’s Pub angajeaza

ospatari fete/baieti cu experienta pentru locatie din centru vechi. Pachet salarial atractiv. Program 2/2. Pentru interviu zilnic dupa ora 15.00 str. Lipscani nr. 45, (0749.772.974 dediucris@yahoo.com

1701. Ospatari, ospatarite cu experien-

1702. Ospatari, restaurant cu sediul in

Drumul Taberei angajeaza ospatarite aspect fizic placut cu sau fara experienta din provincie. Se asigura salariu motivant, contract de munca, cazare, masa. Rugam seriozitate; 1.800 L; (0757.577.025 gadrestaurant@yahoo.com 1703. Ospatari, ajutor ospatar, barmani

si ajutor barman, perosnal curatenie, ingrijitor gradina pt. complexul de piscine-restaurant Aqua Garden Militari Residence (0760.150.392/ 0726.827.535 office@militariresidenceballroom.ro

1704. Ospatari, ajutor ospatari, ajutor bucatar, femei la vase, barmani, bucatari pentru Restaurant Medieval din Centrul Istoric Bucuresti; (0753.416.744 1705. Ospatari, barmani, restaurant din

zona centrala angajeaza ospatari si barmani cu experienta de minim 6 luni in domeniu. Programul e flexibil si vei lucra intr-o echipa tanara dar cu experienta. Cerem si oferim seriozitate (0721.102.101 cv@perfecthoreca.ro 1706. Ospatari, bucatari, aj. bucatari, picoli, femei vase, cameriste, receptioneri pt restaurant-hotel-terasa-piscina specific romanesc a la carte + evenimente, situat la Pustnicul, program 2 cu 2, salariu, cm, tips. Maxi taxi 503-10 minute, cazare provincie; (0768.201.991

1707. Ospatari, ospatarite cu experienta, restaurant sector 3 angajeaza, salariu atractiv, program dupa-amiaza; (0764.098.266 1708. Ospatari, ospatarite. Restaurant chinezesc angajeaza ospatari/ ospatarite cu experienta min. 1 an, Bucuresti, 11 Iunie nr. 62, salariu 1.200 L; (0736.661.737 1709. Ospatari, picoli, personal bucatarie, bucatarie rece - salatieri pentru restaurant situat in Piata Rosetti; (0730.940.723 1710. Ospatari. Restaurant cu specific

international- romanesc in Centru Capitalei angajeaza ospatari, bucatari cu experienta, salarii atractive. (0729.132.170 1711. OSPATARITA Friends Pub anga-

jeaza ospatarita cu experienta si aspect fizic placut. Program 2 zile cu 2 libere. Venituri atractive; 1.000 L; (0728.197.287/ 0724.955.558 pub.friends@yahoo.com www.friendspub.ro 1712. Ospatarita (mic dejun bufet), fara experienta Rembrandt Hotel cauta o fata pt aranjarea si servirea bufetului de mic dejun. Necesar este lb. engleza conversational, implicare, ordine si zambet.Oferim salariu fix, bonuri de masa, decont RATB info@rembrandt.ro 1713. Ospatarita zona Berceni, ajutor

bucatar, zona Campia Libertatii, pizzar; (0760.275.510 1714. Ospatarita, Bemolle Cafe situata

in Centrul Vechi angajeaza ospatarita cu minim de experienta. Program 2 zile cu 2 libere (prima zi de la ora 9,a 2 zi de la ora 13). Salariu aprox 2.000/luna net, tips zilnic motivant, 2.000 L; (0723.188.953 lidiacoman19@yahoo.com 1715. Ospatarita, restaurant Casa Noastra angajeaza ospatarita cu minim de experienta. Adresa str. Matei Voievod nr. 67, sector 2. Va rugam trimiteti CV pe adresa de mail sau direct la sediu; (0733.422.433/ 0735.842.919 mihnea1976@yahoo.com 1716. Ospatarita, restaurant La Barca,

sectorul 3 Bucuresti, angajeaza ostapatarita. Preferabil domiciliul in sectorul 3; (0740.060.708 1717. Ospatarita, ospatar Restaurant

cu specific italian angajam ospatarita, ospatar. Program 1 zi cu 1 zi. Salariul net 1800 ron. Adresa str Nerva Traian 23, metrou Timpuri Noi. 1.800 L; (0744.489.993 1718. Ospatarite pt. cafenea-pub cu

sau fara experienta, program flexibil, sector 1, Arcul de Triumf; (0733.352.352 1719. Ospatarite pt. restaurant nou arabesc situat in Pipera-Voluntari, angajam urgent. Oferim contract si conditii de munca avantajoase (0728.777.223 office@farmex.ro 1720. Ospatarite si preparator sucuri naturale. La Copac angajeaza ospatarite tinere, cu atitudine placuta si disponibile pentru program full-time sau part-time si preparator sucuri naturale. Conditii foarte bune de munca. Detalii la tel. (0763.972.337 la.copac@yahoo.com 1721. Ospatarite, angajam domnisoare dragute, comunicative, vesele pt locatie cu o vechime de 10 ani. Program flexibil, dupa amiaza, contract de munca, asig medicala, bonuri masa, tips. Zona Unirii, Centrul Vechi, (0768.585.148 1722. Ospatarite, ospatari, ajutor de bucatar, femeie de serviciu, pentru restaurant situat in zona Militari, sector 6. Program flexibil (0762.864.991/ 0770.354.776 1723. Paine si Vin angajeaza ajutor bru-

tar Brutaria cu maia & restaurant Paine si Vin angajeaza ajutor brutar cu sau fara experienta, program 5 zile cu 2 libere, 8 ore/zi, carte dmunca, bonuri masa, experienta nu este necesara tel. 1.700 L; (0726.748.978 hristu.valentin@gmail.com 1724. Parchetar lemn masiv/stratificat, angajam parchetar lemn masiv/stratificat cu experienta minima. Program de lucru de la 9-18 de luni pana vineri. Contract de munca pe perioada nedeterminata. Salariu motivant in functie de implicare; 1 L; (0749.010.454 office@magazinparchet.ro 1725. Partener imobiliar dezvoltator Berceni, Ilfov angajeaza in conditii excelente parteneri imobiliari pentru vanzari terenuri/ case/ apartamente office@exclusivconstructii.ro 1726. Patiser cofetarie angajeaza urgent patiser cu experienta.Punct de lucru: Eroii Revolutiei; (0723.299.464

1682. Ospatari pentru Restaurant Trat-

toria 20; (0751.267.453

1683. Ospatari pt. restaurant cu specif-

ic italienesc. Detalii la tel. (0785.225.000 1684. Ospatari Restaurant angajeaza

osp?tari cu si fara experienta, salariu atractiv. (0722.597.816 claudiughitiu@yahoo.com

Bucuresti sector 1, angajeaza ospatar, experienta minim 5 ani, contract de munca, tips zilnic (0722.527.077 boltarece@gmail.com

1685. Ospatari si tineri pentru formare

1663. Ospatar, restaurant Joy House

straina si experienta probanta, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 031.436.44.77

angajam ospatar, ospatarita, program 2/2 intre orele 11-24, zona Teiul Doamnei, sector 2; (0735.371.713

19

pizza. Mai multe detalii in privat; (0743.557.524 Alina.cls@yahoo.com 1686. Ospatari / ospatarite cu limba

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


20

19 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 1727. Patiser pentru patiserie traditionala in zona Unirii, salariu initial este 2300 lei la care se adauga masa, prime, contract de munca pe perioada nedeterminata. Trepte de salarizare in functie de performante 2.300 L; (0724.570.778 1728. Patiser pentru patiserie tradition-

ala in zona Unirii. Salariu foarte atractiv, masa, bonusuri, contract pe perioada nedeterminata. Detalii la telefon (0724.570.778 1729. Patiser pentru patiserie tradition-

ala in zona Unirii. Salariu foarte atractiv, masa, bonusuri, contract pe perioada nedeterminata. Detalii la telefon (0724.570.778 1730. Patiser si ajutor patiser sector 2;

(0724.094.959

1731. Patiser / brutar Noe Patisserie cu punct de lucru in Sos Fundeni 168 angajeaza urgent patiser. Asiguram scolarizare pentru brutarie artizanala frantuzeasca. Oferim si solicitam seriozitate. (0722.244.420 florinzma@holy-heat.ro 1732. Patiser cu experienta, zona Ste-

fan cel Mare, sambata- duminica liber; (0722.558.062 1733. Patiser cu experienta, angajam in

domeniu. Salariul motivant, multe beneficii. Cofetaria Sweet By Maruio, sos. Stefan cel Mare nr. 31; (0765.627.216 1734. Patiser sau ajutor patiser pentru

patiseria din incinta statiei de metrou Gara de Nord, Bucuresti, Sector 1 (0722.645.728/ 0730.256.994 costache.marian@yahoo.com 1735. Patiser, cofetar, locatie Electro-

magnetica, Trafic Greu Liberty. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati telefonic. (0785.285.910 1736. Patiser, Cofetaria Alice, Piata

Iancului. Pachet salarial la angajare de 2300 lei (2100 lei net + bonuri de masa 200 lei). Program in ture l-d, 8 h/zi, 5 zile/7. Contract de munca legal. Detalii la telefon. 2.300 L; (0741.037.366 resurseumane@cofetariaalice.ro

1758. Personal curatenie pentru magazin, zona Hala Traian, sector 3; (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com 1759. Personal curatenie, blocuri, spatii

verzi, si pensionari (0766.866.075/ 0728.216.380

1760. Personal Firma curatenie anga-

jam personal pentru spital Polizu si alte spitale, masinist spital Bagdasar, program 8 ore. Interviu str. Maica Domnului nr. 9, sector 2, zona Lizeanu; (0735.564.809/ 0726.693.792 1761. Personal firma SC D G L Industri-

al SRL. Angajeaza strungari, ajustori lacatusi, mecanici sau muncitori necalificati. (0744.501.225

1762. Personal patiser, modelator, van-

zatoare patiseria Petru locatie 1 Mai si Crangasi. Ofer salariu atractiv si program flexibil in ture. (0721.230.101/ 0721.230.111 1763. Personal paza, 1.600 L;

(0737.059.034

1764. Personal pentru posturile de bucatar si ajutor bucatar angajam pentru restaurant in zona Drumul Taberei, Masa asigurata, program o zi cu o zi. (0770.327.976 1765. Personal pentru productie mase plastice. Conditii de munca moderne, Colectiv tanar. Posibilitati de scolarizare si avansare in cadrul companiei. Experienta in domeniu constituie avantaj 1.900 L; (0751.080.014 productie@te-ma.ro www.te-ma.ro 1766. Personal pescarie angajaza van-

zatoare si manipulant marfa. Salariul este atractiv; 2.000 L; (0758.610.180 Stefan.adriana1219@gmail.com 1767. Personal Restaurant La

Brasserie du Parc, situat in Parc Herastrau, angajeaza lucrator bucatarie rece (bufet) si ajutor ospatar cu experienta. Relatii la tel. CV la e-mail; (0376.203.061 andra@labrasserie.ro 1768. Personal Restaurant Piatra Alba

gi, patiserie in zona Crangasi, preferabil domiciliu in zona. (0723.663.281 dana23s@yahoo.com

isi mareste echipa. Angajam personal: ospatari, picoli, barman, bucatari, ajutor bucatar, spalator vase, operator preluare comenzi prin telefon. Detalii la nr.; (0723.132.765 piatra.alba@gmail.com

1738. Patiser, ajutor patiser, vanza-

1769. Personal Societate angajeaza

1737. Patiser, patisera, modelator covri-

sector 3; (0720.285.128

personal pentru urmatoarele pozitii: sandwich artist, store manager, shift manager.Mai multe detalii la telefon. (0770.498.321 alina.bounegru@tonka.ro

1740. Patisera cu experienta pt. Patise-

1770. Personal (fete si baieti), anga-

toare, angajeaza urgent cofetarie; (0722.622.815 1739. Patisera cu experienta, Titan,

ria Tismana, zona Colentina Fundeni. Program lucru: L-V 06.00-16.30, Sambata - duminica liber. Salariu atractiv. Relatii la telefon (0734.378.436 1741. Patisera cu experienta, patiserie

Stefan cel Mare angajeaza; (0744.347.782 1742. Patiseri, modelatori covrigi zona

Pipera angajam pentru locatia Pipera personal patiserie. Program 9 ore 6 zile/ 7. Se poate opta si pentru program o zi-o zi libera. Salariu 2.000 Lei, bonus, 2.000 L; (0726.724.289/ 0721.280.038 arimotorsro@gmail.com 1743. Paza noapte si curatenie motel

Casa de Piatra, Branesti, doar intern-cu cazare la noi, barbat fara obligatii. Salariu, cm nedeterminat, cazare. Angajare cu ci in original. Sms cu text paza la orice ora si sun inapoi. 2.000 L; (0767.079.463 1744. Paznic, Sevacon Impex cauta

firma de paza sau angajeaza paznic de noapte la sediul social din str. Intrarea Straulesti, nr. 2D, sector 1. Program zilnic de 12 ore; (0722.896.717

jeaza societate de curatenie pentru: sedii firme, scari de bloc, gradini, etc; (0762.807.428 1771. Personal (necalificat) Oraselul Copiilor Bucuresti, salariu net 1.800 L; (0722.260.427 1772. Personal angajam urgent, angajam urgent: operator utilaje, sofer,devizist ofertare, economist agricultura, gestionar; (0755.052.092 florytolea@yahoo.com 1773. Personal bucatarie Restaurant Bistro Nord din Garade Nord angajeaza personal bucatarie, salariu avantajos plus tips. Rugam seriozitate. (0720.059.544 madalina.harabor85@gmail.com 1774. Personal bucatarie, terasa zona

aviatorilor angajam personal bucatarie: femeie vase, ajutor bucatar, bucatar. (0766.463.960 Cuisinenavodari@gmail.com

1775. Personal bucatarie, zona Drumul

Taberei, salariu atractiv si bonuri de masa; (0731.440.494

1776. Personal bucatarie, cantina Slati-

Pensionar. Angajez pensionar care a avut calificare pentru posturile de manager restaurant, pentru postul de gestionar si pentru postul de bucatar, mentenanta, la restaurantul Hanul Voievozilor din zona 13 Septembrie. Relatii la telefon: (0770.975.620

1777. Personal Bucuresti - Suceava, firma de constructii cu sediul in Bucuresti angajeaza pentru jud. Suceava buldoexcavatoristi, dulgheri, fierari si muncitori necalificati; oferim cazare si o masa pe zi. tel: (0744.756.876 ADRIANA.FILACHE@ECX.RO

1746. Pensionari Firma de consultanta

1778. Personal calificat pentru fabrica

1745.

tehnica din BUcuresti angajaza pentru 6 ore/zi de l-vi, inginer geodez sau inginer civile pensionar. Cunostinte minime PC, permis catg B. (0786.152.226/ 021.794.19.32 evaluare@consultingdivision.ro 1747. Persoana cunoscatoare Autocad,

angajez persoana cunoscatoare Autocad pentru proiectare in instalatii; (021.252.22.96/ 0732.335.050 office@alexgama.ro 1748. Persoana cunoscatoare limba

rusa, angajam, sociabila, cunostinte de calculator; (0733.380.388 1749. Persoana curatenie, 8 ore, curatenie in apartamente, zona Mosilor, serioasa, punctuala, corecta. Program de lucru: l-v 9-17, 2 weekenduri pe luna. Carte de munca, abonament transport, 1.400 L; (0764.494.068 rostudiostilsrl@gmail.com 1750. Persoana de vanzari pentru

magazin de tip plafar Cautam personal cu experienta obligatorie de minim un an in vanzari in magazine de tip plafar. Mediu de lucru placut, punct de lucru in zona Rahova. Salariu 2.000 - 3.000 lei. Program full-time L-V; (0761.144.638 1751. Persoana dinamica facturare si

pregatire marfa pt. firma distributie papetarie. Studii minim liceu. 1800-2000 Lei net (021.327.75.14 1752. Persoana ingrijire batran, intern 2

saptamani lucrate, 2 libere, zona Romana, batran deplasabil, cu experienta si recomandari; 1.100 L; (0771.223.860 1753. Persoana ingrijire batrana, intern,

Bucuresti, 2200 lei/luna, ingrijire batrana regim intern cu 4 zile libere, Bucuresti central. Atributii: supraveghere si ingrijire femeie, 82 ani, greu deplasabila, fara boli cronice), salariu: 2200 lei/luna, tel 0726256070 2.200 L; (0726.256.070/ 021.310.74.03 office@marypoppins.ro 1754. Persoana pentru curatenie si vase pt. restaurant zona Piata de Flori George Cosbuc. Salariu performant. Conditii bune (0735.005.002 bogdansturzea@gmail.com 1755. Persoana pentru evidenta primara PrimusPub cu sau fara experienta, Pub Primus Bucuresti. Tel: (0724.249.828 office@done.ro 1756. Personal barbati sau femei pentri

ingrijire cladiri, curti, firma de curatenie, cu carte de munca; (0731.400.192 1757. Personal cu sau fara experienta

pentru magazin Shop&Go situat in sectorul 3. Program 8 ore, doua ture, 2 zile libere. Transport asigurat tura doi . Salariu 1450 - 1600 Lei; 1.450 L; (0721.269.304 cristianmatea@gmail.com

na companie multinationala angajam personal cantina in Slatina (Olt): bucatari, ajutor de bucatar, casieri, personal debarasare/ vase. Pachet salarial motivant + beneficii. Program: 8 h/zi (021.201.79.83/ 0743.105.043

incaltaminte Pantelimon, pentru productie incaltaminte, cusatoare, lansatoare, control calitate, salarii negociate in functie de aptitudini, (0764.090.600 1779. Personal calificat in productie publicitara, angajam personal calificat in productie publicitara pentru executie si montaj casete luminoase, litere volumetrice, prelucrare materiale publicitare, standuri expozitionale si proiecte speciale; (0799.908.496 ofertare@kingadvertiser.ro 1780. Personal calificat pentru con-

structii, rigipsari, zidari, zugravi, salariu motivant 3.100 - 4.500 net + carte de munca, oferim cazare; (0748.154.615/ 0762.548.785 1781. Personal calificat pentru

sala de croit si constructor tipare, angajeaza firma confectii dama, salariu motivant + bonuri de masa si decontare transport; (0766.849.566 1782. Personal calificat si necalificat pentru pescarie Piata Veteranilor. Salariu foarte bun, carte de munca. Relatii la telefon; (0722.283.189 1783. Personal calificat, necalificat si

secretara-asistent manager, pentru fabrica mase plastice Prelungirea Ghencea, la 100 m de bariera de centura. Asiguram cazare pentru provincie, (0752.282.828 mtymtyplast@yahoo.com 1784. Personal cautam, cu sau fara experienta in productie publicitara si personal cu experienta in amenajari interioare, precum: lacatus mecanic, sudor, vopsitor structuri metalice, colantor, tamplar, zidar, faiantar. Societatea noastra activeaza in domeniul productiei publicitare de peste 10 ani iar sediul firmei se afla in sector 2 (zona Dna. Ghica- Baicului). Tel. (0730.072.341 1785. Personal club, dansatoare, maseoze, consumatoare false, program de noapte; (0742.427.695 1786. Personal coafor si masaj New-

linestudio angajeaza persoane care iubesc munca in echipa, cu minima experienta, calificare de specialitate, seriose, punctuale, dinamice, pozitive cu dorinta de a evolua continuu. (0733.527.297 1787. Personal constructii, Firma Niran Total Construct angajaza: zidari, zugravi, rigipsari, salarii atractive. Relatii la telefon; (0727.716.001 1788. Personal covrigarie patiserie Vanzator, modelator, patiser, zona Piata Gorjului, Militari. Salariu incepand de la 1600 lei net, bonus + prime; (0769.850.770

1789. Personal covrigarie patiserie, angajam vanzator, patiser, modelator cu sau fara experienta. Locatie Universitate. Asiguram contract de munc si salariu fix 100 {; (0737.745.255/ 0736.389.836 1790. Personal covrigarie, patiserie,

patiser, modelator, vanzatoare, sofer. Asiguram salariu fix si contract de munca. Puncte de lucru zona 13 Septembrie, zona Diham, Hala Traian. 100 {; (0734.046.120/ 0767.434.527

1818. Personal curatenie spatii exterioare - hotel. angajeaza Hotel Ramada North - Bucuresti (zona Pasaj Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu). Oferim 1.500 lei in mana, masa calda in cantina proprie, cazare daca este cazul. Pentru programari interviuri sunati la tel. sau transmiteti CV la: 1.500 L; (021.407.52.35 resurse.umane@ramadanorth.ro 1819. Personal curatenie, pentru scari

de blocuri, spatii verzi si birouri. (0766.866.075

1791. Personal cu experienta in centru de printare si confectionat stampile, zona Baba Novac; (0730.833.838

particulara, salariu brut + bonuri, 1.900 L; (0787.420.639

1792. Personal cu experienta in confec-

1821. Personal curatenie, bucatar, aj.

tionat stampile, cunostinte Corel Draw; (0730.833.838

1820. Personal curatenie, universitate

bucatar angajam personal curatenie sala, bucatar, aj. bucatar pentru un restaurant din zona metrou Pipera. Program de luni pana vineri, weekend liber. Pentru CV email (0745.318.232 letitia.spandonide@qsinn.ro

PERSONAL CU EXPERIENTA PENTRU CURATATORIE CHIMICA ANGAJAM IN DRUMUL TABEREI, METROU VALEA IALOMIOTEI. SALARIU ATRACTIV. (0722.507.172 OFFICE@SARACLEAN.RO

1822. Personal curatenie, menajera, persoana harnica, serioasa, politicoasa. Angajatul va presta activitati de curatenie / menaj la imobilele de locuinte detinute de compania noastra. Postul are caracter permanent (8 ore/zi) cu contract munca. (0745.830.521

1794. Personal cu experienta sau fara,

1823. Personal curatenie, spalator

1793.

angajam pentru laborator, fabrica de paine Piata Moghioros. Relatii la telefon; (0784.227.774 1795. Personal cu sau fara experienta

amanet si exchange. Program in ture. Oferim cele mai bune conditii din domeniu salariu motivant plus comision. Cv + foto recenta amanetplatinum@gmail.com 1796. Personal cu sau fara experienta pt. centru estetica faciala si corporala modern, cu vad format, rugam maxima seriozitate, rel. la tel. Anunt valabil si pt. maseuze, cosmeticiene. Relatii la tel. (0723.997.163 1797. Personal cu sau fara experienta,

Star Kebab angajeaza personal cu sau fara experienta pentru fast food. (0771.018.684 hr.bucuresti@starkebab.ro

1798. Personal curatat legume si impa-

chetare companie de catering. Locatia se afla in apropierea restaurantului 2 Cocosi. Pentru informatii sunati. Activitatea se extinde si ne marim echipa; (0748.284.545/ 0724.448.967 florin@lifebox.ro

vase, personal necalificat pentru ture 12 ore/zi, in ture de 2 zile lucratoare, 2 libere. Salariu fix + tips. (0735.111.095 edosushibucuresti@gmail.com 1824. Personal curatenie. Angajam femei de servici. Tel., (0766.337.838 1825. Personal curatenie. Locuri de munca ideale pentru studenti sau pensionari! Firma de curatenie profesionala angajeaza personal cu program de 4 ore/zi, dimineata, in magazine de haine din cadrul unor centre comerciale situate in zonele: Baneasa, Unirii, Calea Vitan, B-dul Timisoara, Calea Floreasca, Lipscani, Berceni, Afumati, Titan, Rahova, Obor si altele. Se asigura contract de munca, tichete de masa, mediu de lucru placut. Informatii suplimentare va oferim la nr. de tel.: (0727.277.478/ 0733.104.222/ 0729.777.375 1826. Personal debarasare, curatenie,

vase mari autoservire in zona Unirii, angajam personal pentru urmatoarele posturi: debarasator, curatenie, spalator vase mari. Oferim un salariu motivant, program de lucru flexibil, o masa pe zi; (0754.991.433 1827. Personal depozit logistica, anga-

1799. Personal curatatorie chimica (receptie primire haine, calcator, operator curatator textile, croitoreasa). Punct de lucru: centru comercial. Salariu de baza atractiv plus comisioane; (0742.105.106

jam urgent ajutor sofer/ manipulant marfa/ sofer cat. B pentru depozit zona sector 1. Salariu de pornire 1200 Lei net + bonuri + transport decontat. Program de L-V 8h/zi. Pentru detalii sunati la telefon 1.200 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com

1800. Personal curatatorie haine zona Floreasca-Baneasa pentru curatat si calcat haine. Beneficii: tichete de masa, sporuri, decontare transport, servicii medicale in clinica Medlife. 1.800 L; (0722.291.414 contac@aquaclean.ro

1828. Personal fast food, fast food situat in sectorul 2 angajeaza personal(shaormar cu experienta, pizzar, bucatar, bucatareasa). Salariu atractiv. Contract de munca 100 {; (0723.360.076

1801. Personal curatenie angajam

1829. Personal fast-food Maya Fresh Mexican Inspired - Take Away angajeaza personal fast food in locatia din Piata Amzei, Bucuresti. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj dar nu o necesitate; (0775.254.472 vasilecorbu@live.com

pentru clinica privata. Salariu motivant. (0755.200.076

1802. Personal curatenie Angajam:Per-

sonal curatenie in spatii comerciale 3ore/zi, salariu net :600 Ron centre comerciale si cladiri birouri salariu net :13001400 Ron sali de cinema salariu net :1400 Ron (031.101.21.39/ 0722.763.974 1803. Personal curatenie Firma cu peste 10 ani in domeniu angajeaza personal cu experienta in servicii de curatenie, program 8h/ zi, salariu atractiv+bonuri de masa. Activitatea se desfasoara in Bucuresti; (0722.306.784

1804. Personal curatenie in Centrul Comercial din zona Berceni, la program de 8 h/zi, angajam pt. firma de curatenie. Salariu avantajos. Detalii la tel. (0731.121.239 1805. Personal curatenie in Centrul

Comercial din zona Militari si Crangasi, program 8 h/zi, salariu avantajos. Detalii tel. (0731.400.891 1806. Personal curatenie pentru loc joaca copii, situat in Mega Mall, program 8h/zi, 5 zile pe saptamana. (0756.060.008 andreea@gymboland.ro 1807. Personal curatenie responsabil curatenie pentru societate situata in sectorul 2, program 8 h/zi, contract de munca, reale oportunitati de promovare; (0734.956.558 team@fratelli.ro 1808. Personal curatenie Baneasa,

companie multinationala angajeaza personal curatenie la birouri in Baneasa. Conditii legale , program schimbul 3 de la 22:00-06:30. Salariu 1162 lei net, tichete de masa, spor de noapte 25% (0786.552.982 1809. Personal curatenie birou pentru multinationala program de lucru normal, contract de munca perioada nedeterminata, salariu, bonuri de masa, decontare transport. Rugam seriozitate. Pentru mai multe detalii ne gasiti la nr. de telefon de mai jos. 1.200 L; (021.312.80.00 1810. Personal curatenie bucatarie Take Away in Centrul Bucurestiului (zona Universitate) angajeaza lucrator bucatarie (curatenie, spalat vase, spalat legume), program de luni pana vineri, 817.00. Pt interviu la tel. (0723.143.169 1811. Personal curatenie depozit far-

maceutic relatii la telefon (0725.350.496

1830. Personal feminin pentru conver-

satii online, oferim cadou 3000 lei la angajare, salariu fix garantat 4000 lei+procent 50%, program part-time/fulltime, bonus abonament fitness, solar, unghii, gene. Contact non-stop; 9.560 {; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com 1831. Personal feminin pentru curate-

nie la birouri 8 ore incepand cu ora 8 dimineata. Punctul de lucru este fix. Seriozitatea, punctualitatea si bunul simt trebuie sa va caracterizeze. Cu contract (0728.931.467 1832. Personal feminin, conversatii online castiguri 2000$-7000$/luna,bonus pana la 1000$ din prima zi, costumatii gratuite, decontam chiria integral,contract de munca,cadouri saptamanale; 7.000 {; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com 1833. Personal firma constructii Bucuresti-Suceava firma de constructii cu sediul in Bucuresti angajeaza pentru jud. Suceava buldoexcavatoristi, dulgheri, fierari si muncitori necalificati; oferim cazare si o masa pe zi. tel: (0744.756.876 ADRIANA.FILACHE@ECX.RO 1834. Personal ingrijitor curte, terasa pt. restaurant La Brasserie du Parc, situat in parc Herastrau, relatii la tel., CV pe e-mail (0376.203.061 office@labrasserie.ro 1835. Personal intretinere cladiri, con-

tract munca norma intreaga, 8-17 lunivineri, cunostinte medii in instalatii si constructii, centru comercial in Bucuresti, sector 5. 1 L; (0733.869.293 1836. Personal intretinere spatii verzi, angajam personal cu experienta pentru intretinere spatii verzi. Activitatea se desfasoara intr-un parc din sectorul 6. Salariu de inceput 1.500 lei + bonuri de masa. Se lucreaza si iarna; 1.700 L; (0744.476.094 1837. Personal magazin online, opera-

tor, operatoare calculator, call center, relatii clienti si personal pregatire comenzi pentru magazin online. Locatie Dragonul Rosu. Trimiteti CV la mail: cv@meimall.ro

Comuna Chitila (transport gratuit Piata Victoriei - Cora Lujerului); 0721.262.304 (0722.233.425/ 0722.597.230/ 021.252.02.12

1838. Personal necalificat firma de instalatii angajeaza in domeniul instalatiilor sanitare, termice, industriale. Se ofera contract de munca si salariu 18002500 Ron pentru inceput 2.000 L; (0729.919.911 office.marvoi@gmail.com

1813. Personal curatenie echipa mobila

1839. Personal necalificat in domeniul

1812. Personal curatenie depozit, zona

Bucuresti Companie angajam personal curatenie, program de L-V intre 06:0014:30, diferite locatii din Bucuresti. Pentru acest post este nevoie si de permis categoria B. Salariul 1350lei net si tichete de masa. (0786.552.982

1814. Personal curatenie in zona Sem-

anatoarea, companie multinationala angajeaza personal pentru curatenie cu program de luni pana vineri in zona Semanatoarea. Oferim conditii legale de munca (contract), salariul platit la timp si tichete de masa (0786.552.982 1815. Personal curatenie restaurant

locatie centrala (Piata Unirii), salariu motivant, program full-time, masa de pranz asigurata. Posibilitate de crestere a salariului. Detalii la nr. de telefon sau adresa de email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1816. Personal curatenie restaurant

locatie centrala (Piata Unirii), salariu motivant, program full-time, masa de pranz asigurata. Posibilitate de crestere a salariului. Detalii la nr. de telefon sau adresa de email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1817. Personal curatenie si vase pentru

restaurant catering, seriozitate, CM, sal decent, masa. Zona Expozitiei, Romexpo, L-V 8-17.00; (0722.288.988 angajari@qzine-catering.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

instalatilor pentru constructii. Se ofera calificare in cadrul companiei dupa perioada de proba. Detalii la interviu, (031.431.35.74 office@feqs.ro

1840. Personal necalificat / muncitori necalificati, tipografie angajeaza muncitori necalificati pentru formare la locul de munca, carte de munca, bonuri de masa incluse, stabilitate, zona de lucru: la 10 minute de la Cora Pantelimon, 1.600 L; (0724.660.827 1841. Personal necalificat fabrica anga-

jam barbati pentru munca fabrica. Salariul 1500 lei pe luna +Bonuri + 100 lei transport decontat Punct de lucru in spatele autogarii Militari.Pentru detalii sunati la nr din anunt; (0770.334.947 resurseumane.vlad@gmail.com 1842. Personal necalificat pentru fabri-

ca Bucuresti punct de lucru zona autogara Militari. Salariul 1500 Lei, 200 Lei, bonuri. Program L-V in schimburi Contract nedeterminat pentru detalii sunati la numarul de telefon din anunt (0770.334.947 resurseumane.vlad@gmail.com 1843. Personal necalificat pentru patiserie pentru Hala de Productie (pentru patiserie), program de lucru 12 ore, salariu 2.000 ron, se ofera cazare gratuit pentru cei din afara Bucurestiului. (0737.523.284

1844. Personal necalificat, Manpower

1871. Personal productie sandwich-uri

1845. Personal optica medicala feminin

1872. Personal productie sandwich-uri

angajeaza ambalatori si operatori productie in sector 3 pentru un client din domeniul productiei. Salariu 1500-1600 lei. Program de lucru in 2 schimburi, 8h/zi, L-V. Detalii la tel. 1.500 L; (0729.800.159

ambalate pentru firma catering, zona Colentina. Program: duminica - joi, intre orele 11.30 - 20.00. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport decontat, masa asigurata; (0731.127.458 contact@sandwick-break.ro

pentru un cabinet de optica medicala, situat in Bucuresti, pe strada dna Ghica. Program full time. Oferim un loc de munca stabil, curat, linistit fara stres, cu carte de munca. (0722.678.578 Eyeseemedical@yahoo.com

ambalate pentru firma catering, zona Colentina. Program: duminica-joi, intre 21.00 - 05.30. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport decontat, masa asigurata. (0731.127.458 contact@sandwickbreak.ro

1846. Personal patiserie patiseriile Auguri isi maresc echipa in Bucuresti. Vino in familia noastra. Program de lucru exceptional. Contract full time. Relatii la telefon; (0743.103.104

1873. Personal productie sandwich-uri

1847. Personal patiserie - simigerie, angajam personal cu si fara experienta pentru deschidere unitate de productie si vanzare produse de panificatie si patiserie. CV-uri / mesaje la hr@covata.ro hr@covata.ro 1848. Personal patiserie zona Aparatorii Patriei Patiseria Matei angajeaza pentru locatia Aparatorii Patriei, patiseri, modelatori, vanzatoare cu/fara experienta. Program 9 ore, 6 zile/7. Se poate opta si pentru program (o zi - o zi libera). 2.000 L; (0721.280.038/ 0726.724.289 1849. Personal pe resurse umane Companie experta Ceccar angajeaza personal pe resurse umane. Intocmiri contracte, depunere revisal, state de plata, concedii medicale. Posturi in companie 2. Bonuri de masa, experienta obligatorie, 1.900 L; (0726.383.953 angajari@contabilicesc.ro 1850. Personal pentru activitati birou si teren. Angajam fete pentru activitate de birou si teren in Bucuresti, program flexibil. Pentru selectie lasati CV complet care sa contina minim 2 pagini. Adresa email angajaripersonal2018@yahoo.com (0748.979.149 angajaripersonal2018@yahoo.com 1851. Personal pentru bucatarie si laborator in care se fac prajituri de casa, situat in oras Pantelimon. Cautam persoane serioase (fara limita de varsta) care doresc sa lucreze cu drag alaturi de noi pe postul de ajutor in bucatarie. (0726.743.325 apetit.services@gmail.com 1852. Personal pentru calcat interfazic

si final. Program de L-V, 7-15,30, cu 30 min. pauza, Soseaua Viilor, nr. 56. www.atmospherefashion.ro; (0724.515.514 officeatmosphere8@gmail.com

1853. Personal pentru coafor-hair styling pentru salon profesional amenajat ultramodern, salariu avantajos, zona Militari. (0722.446.493 1854. Personal pentru curatenie scari bloc, sector 2 si 3, oferim salariu minim pe economie si carte de munca, telefon: luni vineri orele: 9.00 - 17.00; (0723.922.805 1855. Personal pentru curatenie zona

Dorobanti, (0724.386.660 office@curatenielions.ro

1856. Personal pentru curatenie si

vase, cautam personal pentru curatenie si vase in restaurant Herastrau. Cerem seriozitate. Oferim salariu atractiv si beneficii. Te asteptam in echipa noastra; (0786.778.811 info@herastrau.ro 1857. Personal pentru curatenie tura de

noapte, angajam doamna pentru curatenie de intretinere birouri, tura de noapte. Oferim salariu competitiv plus tichete de masa. Locatia este in zona P-ta Charles de Gaulle, statia de metrou Aviatorilor; (0754.794.359 contact@winscope.ro

1858. Personal pentru fabrica de incalt-

aminte cautam a ocupa urmatoarele pozitii de lucru:masinist, masinista-mesier, finisator/ finisatoare (0722.307.783 orders@biaggio.ro 1859. Personal pentru fabrica, sectorul

6 productie obiecte sanitare. Beneficii: salariu de la 1650 Lei net, bonuri de masa, decont transport, prima de Craciun si Paste. Detalii la tel. (0770.274.055/ 031.437.95.44 office@ihres.ro 1860. Personal pentru functia de dis-

tributor pedestru, fara limita de varsta. Programarile se fac la tel: (0371.477.855

1861. Personal pentru LPG Cellu M6, salonul Line Body Care angajeaza persoane cu experienta pentru LPG Cellu M6. Salonul este situat in zona Unirii. Pentru detalii ne puteti contacta . Multumim (0746.112.266 Ghibirdic.irina@gmail.com 1862. Personal pentru magazin alimen-

tar situat in Branesti Ilfov Program 8 ore cu doua zile libere pe saptamana. Relatii suplimentare la telefon. Salariu 1400 Lei 1.400 L; (0723.322.090 1863. Personal pentru magazine accesorii gsm aspect fizic placut, nu necesita experienta, se califica la locul de munca; (0765.110.011 gsmteius@gmail.com 1864. Personal pentru manipulare carti

Mg Net Distribution angajeaza manipulanti marfa pentru depozitul de carti din Bucuresti (zona garii de nord). Program l-v 9-18 Salariu: 1400 lei net/luna. Detalii si programari interviu la telefon. (0785.521.361 cristi_yo80@yahoo.com 1865. Personal pentru munca de teren,

cunostinte PC, electronica, Bucuresti, full time; (0744.567.314 1866. Personal pentru pizzerie, angajam personal necalificat (fete, baieti) pentru restaurant pizzerie in mall Promenada, programul de lucru este de L-V de la 09 la 17, mai multe detalii la tel. (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com 1867. Personal pentru vase si ospatarita pentru restaurant zona Colentina; (0720.753.747 1868. Personal primire haine curatatorie Curatatorie angajeaza personal pentru primire haine zona Piata FloreascaBaneasa. Program flexibil 3 zile pe saptamana. Beneficii:tichete masa, asig. transport, serv medicale Medlife, concediu 21 zile. 1.600 L; (0722.291.414 contact@ecofresh.ro 1869. Personal productie de mobilier, angajam personal cu experienta in productia de mobila. Preferam persoane care stiu ce inseamna seriozitate, punctualitate, spirit de echipa, forta de munca dar in acelas timp sa aiba o viziune ampla; (0799.908.496 ofertare@kingadvrtiser.ro 1870. Personal productie publicitara,

SC Agrippa Design&Advertising SRL,firma productie publicitara, angajeaza: operator mase plastice/router, colator /decorator. Email : rodica.dumitrescu@agrippa.ro 35 L; (0730.039.029 rodica.dumitrescu@agrippa.ro

ambalate, pentru firma catering, zona Colentina. Program: duminica-joi, intre 08.00 - 16.30. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport decontat, masa; (0731.127.458 contact@sandwickbreak.ro 1874. Personal receptie Clinica medicala din Ilfov, Stefanestii de Jos, angajeaza personal pentru receptie cu experienta. Detalii si CV la mail/telefon. 1 L; (0729.958.522 office@libertymedicalcenter.ro 1875. Personal receptie pentru club

sportiv, sector 3, salariu atractiv; (0728.303.652

1876. Personal restaurant angajam personal pe posturile: bucatar, ajutor bucatar, spalator vase. Nu este necesara experienta. Zona Piata Unirii. Se ofera salariu atractiv, program flexibil. Detalii la telefon. (0756.019.636 1877. Personal restaurant vase, servire

linie, barista, bucatari, casieri, pentru locatiile Flavours coordonate de Chef FOA. (0736.370.199/ 0742.684.167 cristina.chiripuci@flavours.ro

1878. Personal restaurant, angajam pentru restaurant in sectorul 2: Bucatar, Ajutor bucatar, spalator vase. Conditii bune de munca, salarii decente, lucru in ture 2/2, masa calda, bonusuri; (0722.537.018 1879. Personal restaurant, bucatari, ospatari hotel de 4 stele din zona Baneasa angajeaza personal restaurant. Salariu motivant, masa gratuita, program flexibil. (0723.248.232 simona.patru@class-hotel.ro 1880. Personal Salon Balans, sector 1,

angajam coafeza, manichiurista, cosmeticiana cu experienta dar si proaspat absolventi, salon Balans, sector 1 cu vad format si clientela in crestere. Contract cu CM. Detalii la: (0767.742.708 balans.salon@gmail.com 1881. Personal salon de infrumusetare,

salon de infrumusetare Bella Studio angajeaza frizer, coafeza, cosmeticiana, manichiurista, minim 2 ani experienta, program o zi cu o zi, duminica inchis, zona Stefan cel Mare-Obor, (0727.862.288 florentinapopescu12@yahoo.com 1882. Personal service auto, zona Piata Presei pentru Autoerebus, cu experienta pentru pozitiile de mecanic, tinichigiu, pregatitor-vopsitor, vopsitor, polishator auto, consilier programari, consilier vanzari auto. Detalii, (0722.765.765 atatoi@gmail.com

1883. Personal sortare manipulare legume/ fructe, Glina, angajam personal sortare manipulare legume/ fructe, Glina.Depozitul de afla in Comuna Glina (soseaua de centura). Salariu net 1.400 Lei plus bonuri de masa aprox. 10 ron/zi; (0769.544.735/ 0744.542.292 bogdan.silinescu@sinfrutta.ro 1884. Personal spalat vase, restaurant Dorobanti, angajam femeie pentru spalat vase. Conditii de munca avantajoase; (0761.706.942 1885. Personal spalatorie auto cu sau

fara experienta, baieti sau fete, de preferat si sot si sotie, conditii foarte bune demunca. (0725.244.400

1886. Personal spalatorie auto, parc

auto, avantajos Loc de munca stabil, spalatorie privata/ parc auto, zona Baneasa sect. 1 Bucuresti, carte de munca, program 8 ore. Bonus in functie de volum. Program luni-vineri 8.3018.00, salariu 1.500-2.000, 1.500 L; (0757.043.515 toma.danut@gmail.com 1887. Personal supermarket, sef maga-

zin cu experienta in domeniul retail. Salariu motivant, colectiv tanar, posibilitate formare echipa proprie, oportunitate de dezvoltare in plan profesional. Amplasat in sectorul 4. 3.500 L; (0737.062.420/ 021.332.03.88 1888. Personal tehnic abatorul Peris

Abatorul Peris cauta personal tehnic (frigotehnist, electrician, lacatus mecanic). Oferim: transport asigurat, salariu fix, tichete de masa, tichete cadou, (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro

1898. Personal. Atelier croitorie in Vol-

untari cauta personal pentru modificare rochii seara si mireasa. Program L - V: 8.30 - 18.00, salariu + transport asigurat, 2.500 L; (0728.228.642 1899. Personal. Autoservire dorim colaborare doar pentru weekend pentru debarasat si curatenie, plata la zi, rog seriozitate; (0764.552.554

«««««««««««««««««« 1900. PERSONAL. DACA ESTI MOTIVAT SI VREI SA LUCREZI LA STANDARDE EUROPENE VINO LA RESTAURANTUL DINES DIN PARCUL CAROL SA FACI PARTE DIN ECHIPA NOASTRA, ANGAJAM: BUCATAR, AJUTOR BUCATAR, OSPATARI, PICOLI, SPALATOR VASE, BUFETIER, VANZATOR, MUNCITOR NECALIFICAT PTR MANIPULARE MARFA, GRATARAGIU (WEEKEND), MESTERUL CASEI. POSTURI VALABILE SI DOAR DE WEEKEND. SALARIU ATRACTIV, PROGRAM FLEXIBIL. SALARIUL SI PROGRAMUL SE NEGOCIAZA LA INTERVIU IN FUNCTIE DE EXPERIENTA SI POSTUL DE LUCRU. (0723.634.741

«««««««««««««««««« 1901. Personal. Daca esti motivat si vrei sa lucrezi la standarde europene vino la restaurantul IL Cantuccio Ristorante sa faci parte din echipa noastra. Angajam bufetiera, bucatar/ ajutor bucatar, pizzar, ospatarite /picolite, mesterul casei. Salariu atractiv, program flexibil; (0721.251.823 1902. Personal. Firma romana-engleza

angajeaza personal pentru: -atelier productie- activitate manuala usoara (finisare produse), -depozit- manipulare marfa. Activitatea se desfasoara in zona Republica- Cora Pantelimon. Cerinte: seriozitate, indemanare. Oferim: conditii de munca atractive. Program: 8 ore/zi (luni-vineri). Relatii: (021.255.42.91

1903. Personal intretinere reparatii/ electrician. Grand Hotel Continental 5 stele, hotel situat pe Calea Victoriei nr. 56 - Bucuresti, angajeaza: Personal intretinere reparatii/ electrician (departament tehnic). Descrierea postului: Intervine operativ la remedierea oricaror defectiuni aparute la instalatiile din dotarea hotelului. Cerinte: Absolvent studii medii/ Certificat de calificare-Electrician; Experienta in intretinere si mentenanta a instalatiilor electrice in constructii civile (cladiri de birouri, hoteluri); Permis de conducere categoria B; Disponibilitate de lucru in program prelungit (inclusiv weekend); (0726.222.603 1904. Picker, lucrator in depozitul din Bragadiru IVA BESTAL angajeaza lucratori in depozitul din Bragadiru. Salariul net de 1700 lei dupa 3 luni + Bonus anual + Prime; Carte de munca. Sunt platite orele suplimentare. L – V / 8:30 – 17:30. Telefon: 1.700 L; (0722.305.398 emilia@emexromania.ro 1905. Picker/coletar pentru depozitul nostru din loc. Tunari, judet Ilfov; salariu motivant. Puteti trimite cv-urile pe office@pentruanimale.ro; pentru alte informatii ne puteti suna (0758.044.685 office@pentruanimale.ro

1889. Personal urgent, firma de curatenie angajam personal curatenie 8 ore sediu/cladire birouri in zona Aurel Vlaicu, femei si barbati. (0729.900.927

1906. Picol BIistro Unirii, Timpuri Noi angajam urgent picol(ita) cu experienta minim 6 luni, program 8h/ L-V, intr-o echipa tanara; oferim ctr de munca, salariu si seriozitate. Asteptam CV-ul dvs la adresa alexandra.exigent@gmail.com; (0723.562.986 alexandra.exigent@gmail.com

1890. Personal urgent, firma de curate-

1907. Picol, picolita pentru restaurant cu

nie angajam personal curatenie 8 ore pentru Ploiesti, zona Aricestii Rahtivani, complex Ploiesti West Park. (0729.900.930

specific international. Experienta nu este obligatorie. Va asteptam cu un CV in str. Rabat, nr. 2. Pentru intrebari va rugam sunati la telefon; (0722.597.269

1891. Personal vase pentru restaurant

1908. Picoli restaurant chinezesc sect.

Daca iti cauti un loc de munca stabil si serios cu un program de 8 ore/ zi, 5 zile pe saptamana, 1400 lei net + alte beneficii, te asteptam la Beraria H din Parcul Herastrau. Detalii la; (0725.345.302 jobs@berariah.ro

3; (031.430.66.16

1909. Picoli Restaurant Ivan’s anga-

jeaza picoli sau ajutor ospatar cu sau fara experienta cu domiciliul in sector 2 sau 3. Oferim seriozitate; (0763.341.717 george81m@yahh.com

1892. Personal vase, restaurant din Bucuresti, cladirea Sky Tower, etaj 36, aflat in Bd. Barbu Vacarescu, angajeaza personal vase, program flexibil salariu motivant; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1910. Picoli, ospatari, bucatari, ajutor bucatari, picoli pizzari, salariu atractiv, tips transport asigurat, sect. 2, restaurant Amore tereasa, (0725.433.400/ 021.211.06.88

1893. Personal vase, restaurantul Nor

1911. Picoli, picolite, cu sau fara experi-

situtat in cladirea Sky Tower(Barbu Vacarescu) angajeaza personal vase, program full-time flexibil, transportul si masa de pranz asigurate. Detalii la nr. de telefon; (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro 1894. Personal vase, curatenie, baieti/ fete, linie autoservire angajeaza personal pentru spalat vase grele, bucatarie capacitate mare, program L-V, 7-16, conditii salariale foarte bune. Str. Tipografilor 11-14, cladirea S-Park 1.900 L; (0726.829.502/ 0726.580.381 spark@thechoice.ro 1895. Personal vase/ bucatarie, anga-

jam spalatori vase si ajutori de bucatar pentru restaurante din centrul Bucurestiului. Program flexibil 1 zi cu 1 zi sau 5 zile pe saptamana. Oferim seriozitate si medu de lucru placut; (0721.102.101 cv@perfecthoreca.ro 1896. Personal vase/ curatenie program doua zile lucratoare cu doua libere, salariu atractiv. Ne situam in Bucuresti, sector 3, str. Fildesului nr. 1 (0737.214.290 1897. Personal, fabrica productie anga-

jeaza in comuna Ciorogarla, sat Darvari operatori masina roluit, ambalatori si muncitori necalificati. Fara experienta, oferim training. Asiguram: venituri intre 1600-1800 ron. (0786.222.000 angajari2013@gmail.com

enta angajam foarte urgent in conditii foarte avantajoase, femei pentru bucatarie, soferi livratori, operatori calculator; (0722.912.671

1912. Pizza PPH angajeaza livratori cu auto propriu pentru livrare pizza si mancare. Conditii avantajoase, program flexibili, salariu atractiv, contract de munca. Sectoarele 5 si 6. Urgent; (0768.299.834 1913. Pizzar cu experienta pe cuptor cu lemne, program 2/2 sau 1/1, carte munca salariu motivant; (0769.208.222 1914. Pizzar cu experienta pe cuptor

electric. 2.500 L; (0724.066.424 elisaa.alexandraaa@yahoo.com

1915. Pizzar cu experienta pt. restaurant central, sector 1, contract de munca, program 2 zile/ 2. Salariu 2500 lei plus tips. Se ofera si se doreste seriozitate, (0787.637.937 resurseumane@ekadevelopment.ro 1916. Pizzar cu experienta, zona cen-

trala. program de lucru 1/1; 2.500 L; (0745.458.922 fiorentina.massimo@yahoo.com

1917. Pizzar Jollero Restaurant angajeaza pizzar cu experienta, conditii de munca si salatiu motivant, zona Drumul Taberei. (0733.912.005 office@jollero.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


19 martie 2018

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

21

4

LOCURI DE MUNCÅ 1918. Pizzar pentru restaurant Speed Pizza, cu minim 2 ani experienta, se ofera training si scolarizare, program full time in ture, salariu fix si bonuri de masa; (0734.989.958 biank_08@yahoo.com 1919. Pizzar / ajutor de pizzar, restau-

rant central angajeaza pizzar / ajutor pizzar cu experienta. Program de lucru flexibil, salariu atractiv; (0773.731.677 1920. Pizzar cu/fara experienta pentru lant de bucatarii din toate zonele Bucurestiului, salariu 1.800 - 2.500 lei net in functie de experienta, relatii la tel. 2.500 L; (0799.831.111 1921. Pizzar pentru pub in zona Graza-

vesti, Regie, Se ofera salariu, contract de munca, tips zilnic. Cuptor electric. Experienta este obligatorie.Mai multe detalii la telefon/ interviu, (0769.164.064 filip.sergiu.dan@gmail.com 1922. Pizzar sector 6 pentru restaurant, cu experienta pe cuptor cu lemne. Program 2 zile cu 2 libere, masa si transport asigurat. Relatii la tel: (0732.343.837 militari@mirajpizza.ro 1923. Pizzar si ajutor bucatar pt.

restaurant situat in Centrul Istoric, 2.500 L; (021.313.47.65 1924. Pizzar zona Universitate, Jerry s Pizza angajeaza preparator pizza fara experienta, sector 1. Salariul net, bonuri masa, decont transport=1500lei net/8h pe zi /2libere pe saptamana, bonus productivitate acordat saptamanal; (0728.088.643 cristi.badila@jerryspizza.ro 1925. Pizzar, angajam pentru locatie in

Mall Promenada, cuptorul este pe lemne, programul in ture de la 09-22, mai multe detalii la tel. (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.co m 1926. Pizzar, restaurant LÂ’incontro Titan angajeaz? pizzar cu experienta salariu si conditii avantajoase; (0723.581.055 Spyry_88speed@yahoo.com 1927. Pizzar, ajutor bucatar in zona

Piata Iancului. 2.400 L; (0725.524.674 1928. Pizzar, ajutor pizzar bucatarie interna cu livrare la domiciliu. 2.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro 1929. Pizzar, bucatar, aj bucatar cu

experienta, rog seriozitate, oferim salariu avantajos, 2000-3000 lei. 2.000 L; (0741.111.727 cristinadumitru000@gmail.com 1930. Pizzar, bucatar, ajutor bucatar,

sofer, angajez bucatar, pizzar, ajutor bucatar, sofer conditii si program avantajoase, zona Pantelimon; (0787.699.692/ 0767.659.089 1931. Pizzar, livrator cu masina person-

ala, bucatar, angajam urgent, salariu motivant+bonuri, locatie Baba Novac, sect. 3, firma delivery; (0757.505.162 1932. Pizzar, vanzatoare, modelator covrigi, gestionar, ajutor bucatar, sef de tura pentru pizzerie; (0763.312.293 1933. Pizzari (fete sau baieti). Pizzarie-

restaurant angajeaza pizzari, asiguram program si salariu avantajos in functie de experienta, masa, transport. De preferinta sa domicilieze in sectoarele 2-3 sau 4. (0729.881.660 1934. Pizzer, bucatar, camerista, recep-

tioner de noapte hotel restaurant Diesel angajeaza: pizzer, bucatari, camerista, receptioner de noapte; 12.012 L; (0744.492.076 office@hoteldiesel.ro 1935. Pizzeri si bucatari, firma serioasa

angajam pizzeri si bucatari cu o min experienta de 6 luni. Detalii in privat; (0743.557.524 Alina.cls@yahoo.com 1936. Pizzeria Pikandy Plus angajeaza

personal, livratori pizza in Sebastian 1-3 sector 5. Relatii contact: (0722.885.970/ 0726.403.013 1937. Portar, societate comerciala, angajeaza portar in zona Grozavesti la 2 minute de metrou, cu varsta cuprinsa intre 30-50 ani, cu sau fara experienta, program full time. Relatii la ; (0734.825.197/ 0742.564.850 1938. Portar. Pensionar la limita de varsta pentru functia de partar scara bloc angajeaza asociatie de proprietari; (0738.162.193 1939. Preaparator pizza fara experien-

ta DominoÂ’s pizza angajeaza preparator pizza.Suntem pasionati sa excelam in tot ce facem. Nu este nevoie de experienta te vom invata noi tot ce trebuie sa stii. 1.400 L; (0743.664.667 recrutare@dominos-pizza.ro 1940. Pregatitor vopsitor ?i tinichigiu

auto cu experienta, pentru service multimarca din sectorul 2. Se ofera salarizare atractiva; (0724.756.215 1941. Pregatitori si muncitori necalificati, mobila. Angajam personal pentru industria mobilei, pregatitori si muncitori necalificati.Contract de munca indiscutabil si salariu bun; (0784.818.455 vatafu@vopsimlemn.ro 1942. Pregatitori vopsitorie industriala

1948. Preparator pizza, Bucurestii Noi, Jerry s Pizza angajeaza preparator pizza fara experienta, sector 6. Salariul net, bonuri masa, decont transport=1500lei net/8h pe zi /2libere pe saptamana, bonus productivitate acordat saptamanal; (0733.106.979 valentin.nechifor@jerryspizza.ro

1975. Receptionera la hotel Sir Orhideea cu aspect placut, sociabila, serioasa, ambitioasa, limba engleza, punctuala se ofera training gratuit salariul 1.750 L net/ luna, program receptie 12/24-12/48 1.750 L; (0723.023.830 sales@sirgrup.ro

2003. Restaurant Zet angajaeaza per-

2032. Secretara persoana organizata,

sonal, situat in zona Unirii, bucatari, ajutor bucatar, femeie la vase, program 2 zile cu 2 zile, ture de zi, de noapte. (0722.145.882 restaurantzet@yahoo.com

agila, inteligenta, responsabila, pachet Office avansat, capacitate foarte buna de comunicare si relationare cu clientii, cunostinte solide de limba romana, permis auto cat. B. 2.000 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro

1976. Receptionera pentru clinica

1949. Preparator pizza, job simplu zona Titan Jerry`s Pizza angajeaza pt. sector 3 preparator pizza fara experienta. Salariul net, bonuri masa, decont transport 1500 Lei net/8 h pe zi/ 2 libere pe sapt. 100 euro pentru fiecare coleg recomandat (0729.074.307 Victor.craciun@jerryspizza.ro

stomatologica situata in sectorul 1. Asteptam CV pe adresa email. Tel: (0758.396.333 office@dentiq-atelier.ro

Popa Stoica din Farcas nr 29 Calea Dudesti) angajeaza personal feminine pentru posturile de bucatar paste/carne ajutor bucatar si ospatar cu calificare; (021.323.52.40/ 0723.617.966 da_giulio@yahoo.com

1950. Preparator sandwichuri, restau-

rant tip fast-food situat in Piata Victoriei angajeaza personal, salariul 1500 net. Program de lucru 8 ore, 2 zile libere (0745.020.816 subway.victoriei@gmail.com 1951. Preparator sect 4 Jerry`s Pizza

angajeaza pt. sector4 preparator pizza fara experienta. Salariul net, bonuri masa, decont transport 1500 Lei net/8 h pe zi/2 libere pe sapt. 100 euro pentru fiecare coleg recomandat. (0729.074.306 elena.tudose@jerryspizza.ro 1952. Preparatori fete baieti, carman-

geria Meat Box din pta Matache angajeaza persoana priceputa pentru productia de carnati, mezeluri si afumaturi traditionale. Se ofera salariu motivant, peste medie, si program de lucru atractiv (0722.572.260 1953. Programatoare PHP, baze de

date, 3 ani exp pentru automatizari web. Se lucreaza cu proxy, captcha si emailuri. Salariu: 3500-4500 lei/luna si crestere. Contact doar prin C.V-uri pe adresa de email: 3.500 L; (0720.334.477 alina.sediu@gmail.com 1954. Programator ajutor, o persoana

pt. Mobsoft Technology SRL cu sediul in Bucuresti, sector 3, bd. Basarabia nr. 256, cladire grup social birou 23, et. 3. CV pe email; mobsoft@yahoo.com 1955. Proiectant pentru mobila la

comanda, masuri, desen, schite debitare; (0762.771.459 1956. Proiectant Sisteme de Securitate. Proiectant Sisteme de SecuritateEfractie si Semnalizare la Incendiu,certificat si autorizat ARTS, cu experienta.Salariu creste in functie de implicare. Permis. Locuinta de serviciu pentru provincie. 800 {; (0726.444.494 office@eisol.ro 1957. Proiectant, angajam proiectant

instalatii si distributii gaze naturale; (0745.069.814/ 0770.184.776 eurogazconstruct_sediu@yahoo.com 1958. Pub Black & White angajam bucatar ajutor bucatar, ospatarite/ ospatari, femeie vase (0725.347.954 1959. Rcs-Rds angajeaza tehnicieni service (mentenanta) inginer zona - permis cat. B, studii superioare tehnice, experienta in domeniu. Operator Retele permis cat B + inclinatii tehnice. Trimiteti C.V. la recrutare@rcs-rds.ro si mentionati postul; recrutare@rcs-rds.ro 1960. Receptioner pensiune 8 camere

situata in centru angajeaza receptioner cu sau fara experienta, obligatoriu limba engleza scris-vorbit, program flexibil. Salariu + tichete de masa; 1 L; (0722.456.036 valentinasipu@yahoo.com 1961. Receptioner ApartHotel Studio One, Militari, cerinte: experienta min. 612 luni in domeniul hotelier, lb. engleza, program 12/24-12/48, oferim sal. 1500 lei net + bonuri + ab. medical. (0756.031.736 hr@genesisproperty.net 1962. Receptioner hostel cautam full

time, 8 ore pe zi /trei ture, contract de munca,de preferat cu domiciliul in sectorul 1 zona Grivitei ,Bucurestii Noi, sos. Chitilei. 1.900 L; (0722.673.393 venusbucuresti@complexvenus.ro 1963. Receptioner hotel 4 stele zona

Barbu Vacarescu receptionera, daca esti o persoana comunicativa, cu experienta pe un post similar de minim 3 luni si cunosti bine limba engleza, suntem nerabdatori sa te alaturi echipei. (0723.515.009 cristina.bogasievici@yahoo.com 1964. Receptioner hotel, Minim studii

medii. Experienta pe un post similar hotel 4/5 stele, minim 1 an si/ sau calificarea in meseria receptioner hotel constituie un avantaj. Minim limba engleza, niv. avansat, (0758.094.095 1965. Receptioner(a). Angajam receptioner(a), la hotel zona Titan, Piata Salajan; (0722.240.772 1966. Receptioner, angajeaza Hotelul

Capsa. Telefon: (0757.645.737

1967. Receptioner, pensiune 8 camere situata in centru angajeaza receptioner cu sau fara experienta, obligatoriu limba engleza scris-vorbit, program flexibil. Salariu + tichete de masa; 1 L; (0722.456.036 valentinasipu@yahoo.com 1968. Receptionera clinica stomato-

logica angajam full time contract de munca receptionera. Rog CV +poza pe adresa de email; (0728.905.063 contact@elveto-dent.ro

1977. Receptionera pentru salon de

infrumusetare, post disponibil in Floreasca, 13 Septembrie si Timpuri Noi, 1.500 lei fix plus bonusuri, posibilitati de avansare, program in ture, un weekend liber, un weekend lucrator, contract full time, 1.500 L; (0728.498.725 1978. Receptionera Salon Andreea, pentru locatia aflata in sector 6, Prelungirea Ghencea nr. 28 Program o zi cu o zi, un week-end liber unul lucrator (14 zile lucratoare). Carte de munca 8 h. Salariu 1.400 Lei, (0724.542.277 1979. Receptionera salon infru-

musetare, sector 3, strada Traian Popovici nr. 87A, program de la 9-21, o zi da una nu, duminica liber. Cautam o persoana serioasa, comunicativa, atentie distributiva si dornica sa se implice in bunul mers al societatii; (0765.266.131 1980. Receptionera service auto Cau-

tam receptionera cu experienta pentru comenzi piese, intocmire devize si facturare. Cunostinte de conabilitate primare si experienta in aplicatia Audatex. Zona Teiul Doamnei, (0724.756.215

tate, angajeaza receptionere, program de zi de luni pana vineri 10 ore, cunostinte de calculator si engleza. Rog cv-uri pe adresa de mail, cu specificatia postului pentru care aplicati. (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro 1983. Receptionist service, reprezen-

tanta service camioane si remorci angajam receptionist service cu fac. transporturi AR, cu experienta, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 2.000-4.500 L, bd. Preciziei, CV la email 4.500 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 1984. Receptionist/a clinica de recuperare medicala Recu Kinetic angajeaza receptionist/a, cu sau fara experienta; (0770.273.181 office@recukinetic.ro 1985. Recruiter, titularul postului are

rolul de a asigura elaborarea ?i implementarea politicilor de resurse umane (recrutare, selectie, integrare, pregatire profesionala, motivare, organizare si relatii de munca) (0726.555.685 andreea@restaurantgargantua.ro 1986. Rectificator piese metal - Com.

Vidra, IF, rectificator piese metal pe masini manuale. Sector 4, com. Berceni, Vidra. Se ofera contract, tichete de masa (10lei/zi), transport de la Piata Sudului, cazare pt cei din alte orase. Salariu 2300 Lei, 1 L; (0731.227.729 recrutare@soli.ro 1987. Reprezentant vanzari cu experienta pentru importator piese si service camioane si remorci, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 2.0005.000 lei, in Bucuresti si tara, cv la email: 5.000 L; (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.piesewabco.ro 1988. Responsabil administrativ

resurse umane Bucuresti, (0743.213.808 roxana.philipe@transeurope.ro 1989. Restaurant ”Casa Diham” anga-

jeaza pizzar, ajutor bucatar, ospatari, ospatarite, rugam seriozitate; (021.340.60.06/ 0723.502.300 1990. Restaurant ”Mesogios” din sector 1 angajeaza femeie la vase si curatenie. Program de lucru: 15 zile/ luna. Se ofera pachet salarial avantajos (salariu fix+ tips+ taxi decontat). Se cauta persoana dinamica, serioasa, punctuala si cu un aspect fizic ingrijit; (0724.987.984 1991. Restaurant Borsalino angajeaza bucatar/ajutor de bucatar si barman.Programul este de 2 zile lucrate cu 2 libere si salariul este negociabil in functie de experienta; (0722.494.583 mosteanuv@gmail.com 1992. Restaurant Casa Diham angajam personal din sectorul 2 si 3: bucatar, ajutor bucatar, pizzar, femeie la vase, barmani, ospatari, picoli; (0768.735.154/ 0722.555.245 1993. Restaurant Casa Jienilor anga-

jeaza bucatari si ajutori de ospatari salariu atractiv; (0735.994.994 1994. Restaurant Chinezesc situat in

zona Dristor angajeaza picol/ picolite, ospatar/ ospatarite. Programul este de la ora 12.00 la 22.00 si se lucreaza 2 zile cu 2 zile. Se cere seriozitate si experienta. Va rugam sunati intre orele 11.0020.00; (0786.477.305 1995. Restaurant evenimente angajeaza personal curatenie si ospatari. Conditii avantajoase. Zona Pipera-Aurel Vlaicu sector 2, telefon dupa ora 14.00. (0724.878.735 1996. Restaurant Kung Fu King anga-

1970. Receptionera cu experienta pt.

1997. Restaurant La Sandu, din com.

salon de infrumusetare, salariu pt. inceput 1.800lei + cm platita pe 8 ore, zona metrou Gorjului. Va rog cv pe mail., 1.800 L; (0744.128.929 offece@cmstill.ro

Afumati - Ilfov angajeaza: bucatar, ospatar, grataragiu, calificati si necalificati, nu conteaza varsta, salariu atractiv; (0724.511.762

1971. Receptionera curatatorie eco-

contabila primara si casiera. Pentru detalii sunati: (0724.939.913

etatea noastra angajeaza strungari (strunguri clasice si CNC), frezori (freze clasice si CNC), rectificatori si bohrwerkisti. Se solicita experienta si seriozitate (0722.206.672 director@uniprom.ro 1945. Preparatoare salate si sandwich-uri Program: duminica-joi 05:3017:30, vineri si sambata liber. Salariu 2.500 lei, masa. Zona Colentina- Fundeni, 2.500 L; (0742.266.859 1946. Preparator pizza cu/fara experi-

enta, nu este nevoie de experienta te vom invata noi tot ce trebuie sa sti. Vei lucra pentru compania nr. 1 mondial in livrari de pizza, pentru a face asta vei trece printr-o perioada de training platit. 1.500 L; (0734.581.607 1947. Preparator pizza Popesti Leor-

deni, Jerry`s Pizza angajeaza preparator pizza fara experienta. Salariul net, bonuri masa, decont transport, 1500 lei net/8 h pe zi/2 libere pe saptamana, bonus eficienta acordat saptamanal, (0799.740.019 dan.baloiu@jerryspizza.ro

1972. Receptionera DBH Bucharest.

Cautam o persoana sociabila, cunoascatoare a limbii engleze. Experienta minima 6 luni pe acelasi post sau similar. Trimite cv-ul la email; (0724.891.819/ 0723.515.009 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro 1973. Receptionera hotel cu sau f?r?

experienta, buna cunoscatoare a limbii engleze la nivel conversational, responsabilitate, corectitudine, spirit de munca in echipa. Relatii la tel., (0729.881.116/ 0722.310.005 marius@irisa.ro 1974. Receptionera in salon de infru-

musetare Maac Beauty salon, Aparatorii Patriei, sector 4, angajeaza receptionera. Salariu 1.400 net, cm, program o zi da una nu. Relatii la, 1.400 L; (0775.239.904

2006. Rigipsari, zugravi si necalificati firma angajeaza in Bucuresti cu contract de munca.Asiguram cazare, iar salariu motivant (0786.205.067 costy_ordache@yahoo.com 2007. Rigipsari, zugravi, salariu dupa

merite. Sunati la tel.: (0762.548.811

2009. Rio Bucovina, parte a grupului

1943. Preluare apeluri telefonice, com-

1944. Prelucratori prin aschiere, soci-

««««««««««««««««««

1982. Receptionere Firma de securi-

jeaza livrator cu masina proprie, femeie la curatenie si casier pentru mai multe locatii din Bucuresti. Salariu atractiv+bonusuri, mediu de lucru placut, echipa tanara. (0765.806.322 ada_adelyna@yahoo.com

logica, studii medii, cunostinte operare calculator, comunicativa si responsabila, atentie la detalii, orientata catre clienti, placere de a lucra in echipa, implicare, flexibilitate si punctualitate. Locatie: Park Lake, Bucuresti. Oferta salariu: 1.700 L; (0762.259.787

RIGIPSARI, 110-130 LEI/ZI, AJUTOR RIGIPSAR 80-90 LEI/ZI, CONTRACT DE MUNCA 8 ORE, CAZARE GRATUITA PENTRU CEI DIN PROVINCIE; (0733.981.422 2005.

angajeaza urgent receptionera; (0722.202.986

1981. Receptionera. Hotel 4 stele

musete situat in zona Panduri, deschis de 18 ani, angajam receptionera cu aspect fizic placut si studii medii. Colectiv tanar, atmosfera placuta, salariu atractiv, (0726.787.519/ 0745.564.612

panie multinationala angajeaza persoana dornica de munca, care sa lucreze la birou, sa raspunda la telefon, sa preia apelurile telefonice de la clienti, se asigura pregatire la locul de munca. 1.800 L; (0747.815.440

««««««««««««««««««

2008. Rigipsari, zugravi, faiantari, instalatori, electricieni oferim carte de munca si eventual cazare. Dorim seriozitate; (0727.192.883 bogcraft1@gmail.com

angajam personal calificat/necalificat pentru vopsitorie industriala. Salarii 1800-2500 net+bonuri de masa. Program 8-17 luni-vineri. Transport de la Cora Pantelimon. 1.800 L; (0733.972.912 office@nhdp.ro

1969. RECEPTIONERA Salon de fru-

2004. Restaurantul ,,Da Giulio’’ str.

1998. Restaurant Maher angajeaza

1999. Restaurant Pheonix Cernica cauta personal Angajam bucatari, ajutor bucatar, ospatari, doamne la curatenie, barmani, 1 L; (0724.550.829 totaleco@yahoo.com 2000. Restaurant RIBS angajeaza per-

sonal, angajam ospatar si bucatar, conditii avantajoase, mediu de lucru decent. Solicitam seriozitate si profesionalism; (0766.692.196 bogdan.popescu@lurbanromania.ro 2001. Restaurant Sport House, terasa,

angajam lucratori (gestionar, bucatar, ajutor bucatar, ospatar, ajutor ospatar, administrator) terasa-restaurant cu s-au fara experienta, zona Arena NationalaComplex Natatie Lia Manoliu. 1.500 L; (0722.504.000 marius_vek@yahoo.com 2002. Restaurant US anagjeaza per-

sonal Restaurant in centru vechi, angajam personal: ospatari/te, ajutor bucatari, femeie la vase. Rog seriozitate. (0732.857.170 Mikecrazyhy@icloud.com

Maspex Polonia, angajeaza stivuitoristi si manipulanti marfa pentru depozitul din Chitila. Se ofera salariu motivant si tichete de masa. Transportul este asigurat de la metrou statia 1 Mai (Piata Chibrit). Relatii la tel. (0742.220.513/ 0744.437.845 2010. RPG Security angajeaza agenti de

interventii calificati cu domiciliul in Bucuresti si Ilfov. Cerinte: posesori permis categorie B. Salariu net 2.100 Lei. Programari interviu la telefon 2.100 L; (0219534 emil.petcu@rpg.ro; hr@rpg.ro 2011. S.C. Oscar angajeaza sofer cat. B

si muncitor necalificat pentru depozit cherestea. Contact: (0730.874.722 2012. S.C. Puls Medica S.A., angajeaza

conducatori auto. Pentru programare interviu sunati la: (0219290 2013. S.C. Wirquin Romania S.A. din Str.

Preciziei nr. 3, sector 6, Bucuresti, angajeaza: Operatori stanta; Operatori CNC; Operator Inst Sablaj; Ambalator Manual Montaj piese din plastic; Operatori injectie mase plastic; reglori injectie mase plastic; Muncitori Necalificati. Inf. la tel.: (0755.044.934 2014. Sala jocuri angajeaza fete si baieti

pentru postul de operator pariuri sportive; (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro 2015. Salatiera, bucatar -bucatarie

romanaseaca, femeie vase. Tel. dupa ora 10.00, decontare transport; (0723.644.179 2016. Salatiera, bucatar bucatarie

romaneasca, femeie-vase. Decontare transport. Dupa ora 10,00: (0723.644.179 2017. Salon de evenimente angajeaza

personal, bucatar, ajutor bucatar si colaboratori pentru evenimente. (0722.916.439 2018. Salon de infrumusetare, Cris Beauty Lux, situat pe sos. Berceni nr. 23, vizavi de Spitalul Obregia, angajeaza personal calificat pentru urmatoarele posturi: coafor, manichiura, cosmetica; (0774.489.519/ 0721.441.790 2019. Salon Max Stil Lujerului angajeaza cosmeticiana, coafeza si manichiurista; (0721.175.710 2020. Salon Sty Style angajeaza frizer, frizerita, coafeza experienta minim 2 ani, conditii avantajoase (0722.460.733 2021. SC Compania de Paza R.O. anga-

jeaza agenti de securitate barbati si femei, cu sau fara experienta, pentru obiective situate in Bucuresti si Ilfov (Popesti Leordeni). Agenti interventie, program 24/48, pentru Bucuresti si Dragomiresti. Dispeceri monitorizare video, cunostinte minime de operare calculator, pentru cladiri birouri situate in Bucuresti si Ilfov; (0734.444.411 angajare@companiadepaza.ro 2022. SC Compania de Paza R.O. anga-

jeaza dispeceri (femei si barbati), sefi de tura, agenti de securitate, aspect fizic placut, pentru centrul comercial (Mall), situat la circa 150 de metri de statie de metrou (central Bucuresti). Tarif orar incepand cu 8 lei pe ora, in functie de postul ocupat; (0720.722.193 angajare@companiadepaza.ro

2033. Secretara Societate zona piata

Domenii angajeaza persoana cu studii superioare finalizate sau in curs pentru activitati de promovare si birou. Cerinte: creativitate, cunostinte IT, grafica, engleza CV la e-mail:office@brodona.ro office@brodona.ro 2034. Secretara tanara sociabila, prezenta fizica agreabila, persoana flexibila, disponibilitate. Salariu motivant, program flexibil, poate fi studenta, posibilitate dezvoltare cariera in cadrul companiei. CV + foto pe email; iostanciu90@gmail.com 2035. Secretara cu sau fara experien-

ta, comunicativa, punctuala, cunostinte minime operare calculator, salariu net 1.500 L; (0371.477.855

2038. Secretariat/contabilitate pri-

mara, angajam secretara serioasa si responsabila, cunostinte contabilitate primara, cunostinte operare calculator. Capacitatea de a lucra cu termene limita. Capacitate de organizare a timpului si a sarcinilor; (0726.444.496 office@eisol.ro ; office@investprod.ro 2039. Sef bucatar pentru catering, meniu

romanesc, zona sector 1, program lunivineri salariu minim 4.500-5.000 l, functie de nivelul profesional. Avem proiecte serioase, 10 ani vechime. Gatim pentru 1.200 de persoane, 5.000 L; (0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com 2040. Sef coordonator santier, echipe zidari, firme mici cu experien?e reabilitari termice precum si: dulgheri, fierari betonisti, tamplari, zidari, hidroizolatori, instalatori termic-sanitari, muncitori necalificati, confectioner tamplarie PVC si aluminiu, electricieni, zugravi, rigipsari, lacatusi si sudori, tinichigii industriali, conducator auto categoria B, C, E cu atestat, angajam in conditii avantajoase pt societate constructii. Relatii la telefon, intre orele 09:00 - 17:00, de L-V. Pentru lucrari Bucuresti si imprejurimi; (0721.247.438 2041. Sef depozit accesorii mobila si pal

melaminat SC Decopal Exim SRL angajeaza sef depozit cu vanzare accesorii mobila si pal melaminat cu experinta in domeniu pentru gestionare marfurilor din depozit, intrari/iesiri. (+40745667788 maged.kharabit@decopal.ro 2042. Sef depozit Constanta pt. firma de

curierat. Relatii suplimentare la telefon: (0758.888.828 2043. Sef tura in Centrul Comercial din zona Berceni, program de 8 h/zi, angajam pt firm curatenie. Salariu avantajos. Detalii; (0731.121.239 2044. Sef tura, lucrator comercial, casi-

er, cu experienta pentru magazine Shop&Go metrou Nicolae Grigorescu/1Decembrie. Program flexibil, salariu negociabil, acte din prima zi, posibilitatea de a promova, bonusuri; (0771.035.631 2045. Sef tura. Firma curatenie angajeaza sef tura cu experienta la magazin Carrefour Mall Baneasa; (0733.030.402 2046. Sef, sefa tura benzinaria Mol Tim-

puri Noi. Benzinaria MOL Timpuri Noi angajeaza sef/a tura. (0724.528.622 timpurinoi@molromania.ro 2047. Sefi tura, receptioniste, agenti

securitate angajam pentru obiective deosebite. Domiciliul in Bucuresti. Experienta pe post, atestat, liceu, max 40 ani. Contact L-V intre orele 9-16 la tel (0749.050.576/ 0747.225.916 iulian.draganete@securitas.com.ro 2048. Servant pompier MRC FIRE SRL angajeaza servant pompier pentru cladire birouri in Bucuresti. Program 8,00 - 18,00, luni - vineri. Salariu net 1.500 1.600 ron. Transmiteti CV la e_mail. Telefon. (021.330.33.11 office@mrcfire.ro 2049. Servanti pompieri angajeaza

AMA CSSU, cerinte: certificat calificare, studii medii, domiciliul in Bucuresti, program 12/24 cu 12/48, salariu motivant, conditii optime de lucru. (021.317.42.76/ 0720.133.112

2051. Service GSM Lazar Crangasi

2026. SC Triada Prod Impex SRL angajeaza instalatori apa canal, dulgheri, constructori drumuri, calificati, salariu atractiv. Relatii la tel.; (021.335.71.20/ 0743.231.102 2027. Schelari, montatori schele. Cerinte: seriozitate, punctualitate, experienta in lucrul pe santier, permis conducere cat. B. Detalii la tel. 0730.250.001 de luni pana vineri, orele 09.00-17.00. (0730.250.001 cariere@azzurra.ro 2028. Sculptori in lemn pentru atelier

mobilier bisericesc. Bucuresti, Sos. Fundeni 200; (0740.242.136

2050.

angajeaza tehnician GSM. Cu sau fara experienta.Experienta in domeniu constituie un avantaj. Asteptam CV-ul dvs la adresa de email, 3.500 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com 2052. Shaormar Mister Kebab isi

mareste echipa cu shaormar experimentat. Program doua de zi, doua de noapte, doua liber, masa gratuita, tips, bonusuri, carte de munca. Bd. Aerogarii Baneasa; 3.000 L; (0721.303.303 2053. Shaormar cu experienta salariu 2300 lei, se lucreaza 1 zi cu 1 zi libera, zona Berceni, se ofera CM si 1 masa zilnic, contract de 8 ore, 2.200 L; (0770.573.286

(0727.345.946

2091. Sofer auto mare tonaj (cimen-

2062. Simigeria Luca angajeaza: mod-

2092. Sofer autobasculanta 8x4, firma constructii cu sediul in judetul Ilfov, angajeaza soferi autobasculanta 8x4, experienta minim 2 ani, fara cazier. Toate atestatele se cer sa fie valabile.Salariul va fi comunicat la interviu. (0724.509.166 proutildepoz@yahoo.com

sonal cu domiciliul in Branesti sau din apropriere. Program 8 ore, doua zile libere. Detalii suplimentare oferim la interviu. Rog cv la adresa de mai jos. 1.400 L; (0723.322.090/ 0723.322.090 cristianmatea@gmail.com elatori, vanzatoare, ajutor pizzar. Oferim salariu motivant, sistem de bonusare si un mediu de lucru placut. Asteptam persoane ambitioase si cu simtul responsabilitatii. 1.850 L; (0744.783.217/ 0723.059.813

2063. Slefuitor piese poliuretan execu-

Chiajna, Socar angajeaza lucrator gestionar statie Peco: lucrul cu clientii, program in ture, lucru cu casa de marcat, gestiune de marfa. Persoanele interesate pot trimite CV la: recrutare@socarpetroleum.ro recrutare@socarpetroleum.ro 2065. Socar angajeaza la statia peco

Vestem, Sibiu lucrator gestionar disponibil pentru: lucrul cu clientii, program in ture, lucru cu casa de marcat, gestiune de marfa. Persoanele interesate pot trimite CV la mail: recrutare@socarpetroleum.ro 2066. Soceko angajeaza electrician intretinere. CV e-mail/ fax, tel.: (021.242.24.33/ 0724.002.475 commercial@soceko.ro 2067. Soceko angajeaza mecanic,

lacatus mecanic, ascutitor rectificator. CV e-mail, fax, tel.: (021.242.24.33/ 021.242.18.47/ 0720.406.943 commercial@soceko.ro 2068. Soceko angajeaza servant

pompier (eventual pensionar) cu atestat si permis auto B; (0740.080.839 2069. Societate Comerciala sector

2093. Sofer autocamion abroll 5000/luna, soferi profesionisti pentru camioane cu sistem Abroll. Se cere experienta min. 3 ani, disponibilitate deplasari in tara. Se poate oferi cazare. Salariu 3900 lei+50 ron diurna pe zi +bonus km efectuati. 5.000 L; (0725.333.503 2094. Sofer autocar Firma de transport

persone din Bucuresti angajeaza sofer pentru autocar, cerinte: permis auto cat D, atestat transport personae, card tahograf. Obligatoriu experienta, tinuta decenta si seriozitate. (0769.956.221 contact@transport-personal.ro 2095. Sofer B+E Firma de constructii

angajeaza soferi categoria B + E; (0723.567.941

2096. Sofer B, C pe Mitsubishi Canter

(7450 kg). Locatie Voluntari. Salariu 2300 ron. CV: 2.300 L; (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro 2097. Sofer B, C, societate comerciala cu sediul in Bragadiru angajeaza sofer posesor permis cat B si C, atestat marfa, cunoscator mecanica. 2.000 L; (0735.335.566 2098. Sofer buldoexcavator Comuna Berceni, urgent, deservent mecanic, permis corespunzator cat C. Experienta, seriozitate, profesionalism. Salariu atractiv plus bonususuri, plata chiar si la zi. (0721.609.050 adycrystrans@yahoo.com 2099. Sofer C distributie bauturi angajam urgent sofer categoria c pentru distributie bauturi pe masina de 7,5 t sau 10 t. Salariu 2300-3500 ron net + bonuri 200 Ron. Program: 8 ore l-v. Zona Clinceni. Detalii la telefon 3.500 L; (0733.409.308

6 angajeaza agent paza (femei) cu sau fara atestat. Program de lucru 8 ore/zi, salariu net, plata transport, tichete de masa, o masa calda, 1.300 L; (0732.672.654

2100. Sofer camion 7.5 tone, camion prelata sau duba de 7,5 t pentru distributie marfa local. Masina ramane in permanenta la sofer salariu fix plus bonificatie curse si diurna deplasari. 2.500 L; dragos@brico-construct.ro

2070. Societate de Constructii angajeaza pentru postul de lucru din Bucuresti: zidari, zugravi, sudori electrici, electricieni, tamplari lemn, tamplari PVC, lacatusi. Salariu atractiv. Relatii la: (0725.562.642

2101. Sofer camion frigorific, 20t. Curse locale. Sofer camion frigorific, 20t. Curse locale. Depozitul se afla in sectorul 4, langa magazinul Metro. 1 L; (0722.600.959/ 0722.242.797 simaimpex@yahoo.com

2071. Sofer angajam sofer distributie marfa categoria B. Angajam sofer distributie marfa categoria C. Zona: Progresul, comuna Jilava; (0737.995.905

2102. Sofer camion, angajam soferi cu experienta, profesionisti si responsabili, cu disponibilitate de lucru pe comunitate. Interviurile pentru angajare se sustin zilnic,intre orele 10-17 in urma unei progr 1 {; (0745.665.588 madalina@transinternationalsped.com

2072. Sofer auto categorie B, angajam

pentru livrare produse optica medicala. Program l-v: 9.00-17.30 si 2 sambete/luna 9.00-13.00. Contract de munca, salariu, mediu placut. Sunati sau trimiteti CV pe mail, (0761.114.161 management@vision-optica.ro 2073. SOFER automalaxor, Societate de constructii angajeaza sofer automalaxor de capacitate 9 mc, cu atestate si cartela tahograf. Relatii in intervalul orar- 09.0016.00; (0724.558.567 betoane.jilava@dimar.ro 2074. Sofer categoria B C, zona Bragadiru, Ilfov, de preferat domiciliul adiacent, contract de munca, salariu negociabil. (0735.377.400 2075. Sofer cu experienta categoria B pentru transport materiale de constructii program full time. Urgent. In zona de Nord a Capitalei. 2.000 L; (0766.057.889 office@smartestproiect.ro 2076. Sofer cu masina firmei pentru Uber Romania. Conditii: varsta minim 22 de ani, permis minim 1 an 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2077. Sofer distributie paine din zona

Salaj-Rahova, program 4:30-10:30 (0723.661.247

2078. Sofer Firma cu experienta si o

vechime de 11 ani in domeniul transporturilor, cauta soferi minim categoria B pentru transport produse alimentare cu utilitare frigorifice. Oferim salariu motivant. (0725.529.220 steel.trans@yahoo.com 2079. Sofer inchiriez auto pentru proto-

col, Uber Select si Taxify. Varsta minim 25 de ani. Detalii la telefon. 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2080. SOFER pe masina firmei in relatia

cu UBER. Salariu fix+bonusuri. Detalii la telefon, (0784.039.818/ 0726.449.876 2081. Sofer pentru comunitate card tahograf atestat marfa 2 luni cu 2 saptamani acasa. (+40731027409/ +40731027409 dumitru.mihai34@yahoo.com 2082. Sofer pentru diferite deplasari in

tara si in oras. Program de lucru: 06:30:00 - 18:00. Salariu 2.900 de lei/luna brut. Se face carte de munca. (tarif. 1,5 e/min+tva). 2.900 L; (0900.310.110

2083. Sofer pentru distributie, livrare in

tara cu permis de conducere categ B, experienta in condus, program8.3017.00, cu experienta in condus, serios, dinamic, spirit de echipa, organizat si fara cazier, 2.000 L; (0732.007.316 simona.tudor@chromatic-properties.ro

2084. Sofer pentru Uber Select si pentru

aplicatie online cu masina firmei 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2103. Sofer cat B pentru distributie paine, zona IMGB, Berceni, contract de munca, masina la domiciliu, program 4.00-12.00, 4 libere/ luna, salariul porneste de la 1600 lei+bonus; (0769.303.699 dana.tobosaru@gmail.com 2104. Sofer cat D numai cu atestat profesional pentru zona Unirii Baneasa sau Pipera rog seriozitate exclus combinatii cu cei ce lucreaza si in alta parte. Masinile sunt foarte ingrijite si fara defecte; (0723.694.128 2105. Sofer cat. B pentru distributie Bucuresti, pt. firma mare din domeniul alimentar. Oferim salariu motivant, bonuri de masa plus prime conform activitatii desfasurate. Detalii la tel. (0722.646.763 sebastiannegro@yahoo.com 2106. Sofer cat. B pentru Franta, Experienta minim 3 ani pentru transport piese auto pe masina 3,5t. Contract de munca individual, salariu de 2.200 euro/ luna + salariu pe tara (tarif 1,5E/ min+tva) 2.200 {; (0900.310.110/ 0900.310.110 2107. Sofer cat. B si soferi profesionisti

pentru societate profil materiale constructii (0728.777.535 contabilitate@presto.ro

2108. Sofer cat. B+C+E transport intern,

experienta min. 3 ani in distributie si pe tandem. Cunostinte minime de mecanica. Card tahograf, atestat si analize medicale valabile. Disponibil la deplasari. Oferim si cerem seriozitate (0723.638.194/ 0799.761.542 office@fwd-transport.com

2109. Sofer cat. B, M&V International sector 3, angajeaza sofer Categoria B (persoana energica, studii medii, experienta auto 3.5 To), se ofera salariu fix, bonuri de masa, program luni-vineri 0917:00; (0744.326.655/ 021.320.46.27 2110. Sofer categoria B Magazin de materiale pentru instalatii sanitare angajeaza sofer categoria B. 11 {; (0741.141.025 office@cripal.ro 2111. Sofer categoria B transport

marfa alimentara. Informatii la: (0725.054.395

2112. Sofer categoria B pentru duba de

3,5 t, atributiile cuprind si activitati in cadrul depozitului companiei precum si mentinerea relatiei cu clientii. CV pe email. 2.000 L; (0728.098.052 marius@picurare.ro

2113. Sofer categoria B, angajam urgent

pentru distributie produse alimentare. Relatii la telefon (0746.731.022

2114. Sofer categoria B, transport inter-

2085. SOFER profesionist cu experienta,

2055. Shaormar grataragiu (preparator meniuri) cu experienta pentru unitate fast food pentru prepararea si montarea meniurilor. Zona Orhideelor; (0762.570.925 mihaiandrei1991@yahoo.com

posesor permis auto cat. C pentru vidanja. Va rugam trimiteti CV la adresa de email; (0758.111.300 office@soimiigs.ro

national marfuri, cu experienta si seriozitate, pentru curse internationale doar pe comunitate. Conditii atractive de salarizare, perioada de lucru 5 saptamani cu 7-10 zile libere (0758.057.803 angajam.sofer@gmail.com

2086. Sofer profesionist in zona Otopeni

2115. Sofer categoria B. Salariu

2087. Sofer profesionist, cerinte: experi-

2116. Sofer categoria B/C, aprovizioneaza marfa de la furnizori si o livreaza la clientii companiei. Constituie un avantaj atestatul de transport marfa. loc de munca in sos odaii nr. 157-163, sectorul 1, Bucuresti; (0336.401.262 office@chorus.ro

2056. Shaormar si bucatar Fast Food din Bucuresti (zona Stefan cel Mare) angajeaza Shaormar si Bucatar cu experienta in bucataria orientala. Cei interesati poti suna la; (0747.333.102

2030. Secretara angajam secretara cu experienta, cunostinte operare PC, minim studii medii, engleza nivel conversational. Rugam seriozitate; (0729.092.034 geso_office@yahoo.com

2057. Shaormar, Taksim angajeaza shaormar cu experienta in locatiile Vitan, Promenada program 15 zile pe luna salariul de 2400 lei 2.400 L; (0727.561.605/ 0764.231.514 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu

2031. Secretara Patronatul Bijutierilor

2058. Shaormari cu experienta

din Romania angajeaza secretara, 1 L; (0733.956.090 office@pbro.ro

2090. Sofer taxi, angajez;

2054. Shaormar cu experienta zona Lujerului, sector 6, plata la tura, masa inclusa 12 lei /h; (0784.718.363

barman, program 6/1, program 12-23, salariu 3000 lei tips, ospatar program 2/2, (0769.250.897

2029. Sebastian- Casa Bia angajeaza

sau 4, Logan GPL - benzina, plan 12 ore; 60 L; (0774.489.073

2061. Shop&Go Branesti angajaza per-

2064. Socar angajeaza la Statia Peco

angajeaza secretara cu experienta, cerinte: operare PC, abilitati organizatorice si persoana comunicativa. Trimiteti CVul pe mail, tel. (0758.888.877 ana.mihai@hermes-curier.ro

2089. Sofer taxi cu atestat, in sectorul 3

truck), SC Sut Carpati SA angajeaza in conditiile legii, sofer auto mare tonaj. Se ofera salariu atractiv, bonuri de masa si prime de sarbatori. Sunati la tel. de luni pana vineri, intre orele 08-16; (0728.984.838/ 0756.113.095 androneg@yahoo.com

2037. Secretara, firma de curierat

2024. SC Logos Corporate SRL anga-

2025. SC Meda Prod 98 SA angajeaza lucratori comerciali pentru vitrina asistata, raion mezeluri hipermarketurile Auchan, Carrefour, Cora. Se ofera salariu+bonuri de masa+transport; (0741.222.465

Cora Pantelimon angajeaza cu salariu atractiv, shaormar cu experienta; (0735.080.116 aldox1751@gmail.com

tie angajeaza secretara si sofer, cunostiinte operare PC, MS Office, Excel, Word, engleza avansat, salariu atractiv; (0728.777.223 office@farmex.ro

jeaza bijutier cu experienta, detalii la numarul de telefon: (0724.070.265 jeaza legatorese, montatori mobilier si operatori mase plastice. Cu o experienta de mai bine de 20 de ani pe piata romaneasca in domeniul productiei plublicitare, echipa Logos (021.250.81.93 secretariat@logospromo.ro

2060. Shaormari, firma situata în

ta slefuire piese. Experienta minima pe un post asemanator, studii medii sau scoala profesionala, seriozitate. Salariu 1400 lei+ tichete de masa, disponibilitate de marire in functie de aptitudini. (0722.224.665 office@fabricadeprofile.ro

2036. Secretara si sofer Firma distribu-

SERVICE GLUCOZA, ZONA TEI, ANGAJEAZA MECANIC AUTO CU EXPERIENTA. SALARIU ATRACTIV - MUNCA IN ACORD. RELATII LA NR.: (0741.256.092

2023. SC Koson Junior Grup anga-

2059. Shaormari cu/fara experienta Primo fast food, angajeaza shaormari cu si fara experienta. Salarii atractive, bonusuri, target la vanzari, tips; (0767.599.151 office@primofastfood.ro

pentru Socului Kebap, salariu avantajos + tips; (0764.673.064

(Balotesti), Ilfov pentru camion 7.5 tone, 12 tone si 18 tone (categoria B, C), transport intern (in tara) de marfuri generale, 3.000 L; (0766.559.278 enta de minim 3 ani, Se apreciaza detinerea atestatului profesional, card tahograf. Va asteptam la sediul nostru din str. Drumul Osiei nr. 51. 2.200 L; (021.301.96.00 resurse.umane@comtec-int.ro www.comtec-int.ro

2088. Sofer Societate comerciala situata

in Jilava, judetul Ilfov angajeaza sofer distributie (atestat transport marfa C) pentru Bucuresti si imprejurimi pentru auto 7,5 to; (0769.092.633/ 0769.250.759 office@sare.ro

net 1.500 L; (0730.592.784

2117. Sofer categoria C pentru transport

intern (0725.153.320

2118. Sofer categoria C, profesionist (pe

Bucuresti) pentru camion de 7.5 t si 12 t. Se transporta marfuri generale in Bucuresti (local) si in imprejurimi. Program l-v. Garajul in Caciulati, Ilfov.Salariu 2000 lei. 2.000 L; (0766.559.278/ 0766.559.278

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


22

19 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 2119. Sofer categoria C, atestat marfa angajam urgent barbati pentru postul de sofer distributie pentru depozit bauturi. Salariu: 2.300-3.500 Ron net + bonuri de masa 200 Ron. Program de lucru 8 ore L-V. Zona Bragadiru. Detalii la telefon 3.500 L; (0737.814.574

2147. Sofer profesionist cu experienta minim 5 ani, transport international ruta Romania- Bulgaria- Grecia- Romania, prelata- duba frig. 20 tone, camin 7,5 tone- locale Bucuresti tara Romania, camion 3,5 tone locale, Bucuresti. (0722.711.117

2120. Sofer categoria D pentru transport

2148. Sofer profesionist C+E Romania,

muncitori in Bucuresti, 4 ore pe zi (0734.489.107

2121. Sofer cu experienta de condus in domeniul transportului. Se lucreaza doar intern neavand un traseu stabilit, se pleca dintr-un oras in altul. Se doarme la cabina, aceasta fiind fara pat de dormit. 2.200 L; (0766.993.004 georgiancaruso@gmail.com 2122. Sofer cu masina proprie, firma de

catering angajeaza, decont combustibil 10%, program luni - vineri (11-15); (0726.790.990

2123. Sofer curier pentru sector 5 livrare/ ridicare colete in sector 5, permis cat. B, Forta de munca, Rezistenta la stres si program prelungit. Salariu 1700 Lei net luna. Auto acasa Depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru; 1.700 L; (0766.399.650/ 0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro 2124. Sofer curier sector 1 pentru sub-

contractor GLS, livrare, ridicare colete sector 1, permis cat. B. Forta de munca. Rezistenta la stres si program prelungit. Salariu intre 1500 - 1700 lei net luna. Auto acasa, Depozit in Sos. Alexandriei, Bragadiru, (0740.752.293/ 0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro

Bulgaria,Grecia Romania, postul 1: angajez sofer profesionist pentru curse regulate Ro-BG-Ro, 2 curse pe sapt, weekend-ul la garaj, RO - Grecia RO,angajez sofer profesionist pentru curse tur-retur Romania-UE, (0747.226.226 danimarlogistic@yahoo.com 2149. Sofer profesionist cu atestat

Mecano Valmar angajeaza sofer profesionist cu categorie C si E pentru transport utilaje. Sfoerul trebuia sa aiba obligatoriu atestat. Locatia platformei este in Buda, Brgadiru jud. Ilfov. (0784.293.112 vanzari@mecanovalmar.ro 2150. Sofer profesionist cu card

tahograf transport de marfuri, in Romania; predarea marfii catre clienti; punct de lucru Aparatorii Patriei, contract perioada nedeterminata; salariu de la 2500 lei + bonusuri; program: l-v. (0770.274.055/ 0770.153.166 office@ihres.ro 2151. Sofer profesionist curse in RO pentru firma transport marfa, B, C, E pe camioneta MAN pt. curse regulate in tara, atestat marfa, card tahograf, ADR daca e posibil, f. medicala, psiho. Cu domiciliu Buc/IF. (0722.456.806

2125. Sofer de camion, categoria C E, angajam sofer pe camion cu experienta pe camion cu remorca. Incarcari saptamanale pe Grecia; 1.400 {; (0723.154.159 astronsrl@yahoo.com

2152. Sofer profesionist pe camion angajez sofer profesionist pe camion, salariu atractiv, curse locale BucurestiIlfov. Se oferta cazare. (0742.273.628

2126. Sofer de tir E5 cu atestat marfa si card taho pentru curse relativ regulate si scurte în jurul capitalei. Oferim salariu atractiv plus bonusuri. Rugam seriozitate si experienta; (0723.666.475

Tandem lungime 19 metri, transport international si intern, detinator permis cat B, C+E, atestat de marfa, card tahograf, contract de munca, diurna, 3.500 L; (0765.701.050 office@agrobiobrichet.ro

2127. Sofer distributie firma de transpor-

turi, angajeaza echipaj format din sofer cu categorie B si incarcator descarcator, pentru distributie de marfa in Bucuresti cu masina de 3,5 tone 2128. Sofer distributie instalatii

sanitare, termice, electrice, zona Bucuresti si judetele limitrofe. Platforma 3,5 tone. Cerinte: experienta min. 5 ani, pachet salarial motivant si stabilitate. Nu se ramane peste noapte in alta localitate. Toni; (0753.100.032 2129. Sofer distributie SC Agrirom, filiala

Bucuresti angajeaza sofer distributie cu experienta. Pentru mai multe detalii intre orele 9:00-17:00, cerem si oferim serioazitate. (0731.370.464 catalinivan@agrirom.ro

2130. Sofer distributie bauturi, Dagmar angajeaza sofer cat. B pentru distributie bauturi pt. depozitul din sos Chitilei, sect 1 Bucuresti. Relatii la tel intre orele 09 00 - 18 00 (0722.226.579/ 0722.317.406 radu.rizescu@gmail.com 2131. Sofer distributie Bucuresti, permis

B+C conducator auto profesionist B+C, atestat transport marfa, studii medii, experienta pe un post similar. (0721.333.590 sigmaprest_logistics@yahoo.com 2132. Sofer duba 3,5 t si manipulanti

depozit angajam sofer duba 3,5 t (salariu 1700 lei) si manipulanti depozit (1600 lei) in Sos Giurgiului, intrare in Com Jilava. Salariile pot creste progresiv in functie de seriozitatea si munca prestata. 1.700 L; (0720.885.522 2133. Sofer linie 3.5 t, cat. B Firma curi-

erat, angajam sofer pentru rutele Bucuresti-Sibiu, duba de 3.5 t. Programari interviu la tel., (0784.888.853

2134. Sofer livrare pizza pizza program

2 (10:00-21:30) si 2 zile libere. Zona sector 1 (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com 2135. Sofer livrari Jollero Restaurant &

Delivery angajeaza sofer cu experienta pentru livrari comenzi la clienti, preparate restaurant si pizza, cu masina personala sau masina de serviciu. Salariu motivant. (0733.912.005 2136. Sofer livrari, firma catering anga-

jeaza sofer pentru livrari catre clienti si achizitii marfa. Viitorul nostru coleg trebuie sa fie serios, respectuos, corect, amabil (0720.533.482 2137. Sofer livrator zona Berceni full

time, avem masina personala (0769.399.555 Casaluica@gmail.com 2138. Sofer livrator auto personal, com-

panie multinationala deschide noi locatii in: Pipera, Stefan cel Mare, 13 Septembrie, Crangasi si nu numai 5.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

2139. Sofer livrator cu masina proprie pt. Wise Box, companie multinationala de food delivery (livrare la domiciliu/office), 10 lei de comanda (media 350400 comenzi/luna). CV la adresa de mail; (0799.821.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro 2140. Sofer livrator pizza, Forever Pizza

angajeaza vanzator la domiciliu cu auto personal sau pe masina firmei pentru livrare pizza la domiciliu, program de zi si de noapte, conditii bune de lucru, carte de munca; (0722.787.354

SOFER MONTATOR MOBILIER ZONA FUNDENI, ASIGURAM CAZARE, 2.800 L; (0735.887.402 2141.

2142. Sofer pentru depozit pentru dis-

tributie materiale de constructii zona Bucurestii Noi, Straulesti, cautam persoana serioasa. Oferim contract munca, salariu si bonuri masa, mail:comaromtrade@yahoo.com (0744.565.759/ 0765.506.187 2143. Sofer pentru distributie.

Firma de distributie sandwish-uri angajeaza sofer pentru distributie si dezvoltare, zona Bucuresti, zona centrala; (0724.396.390 2144. Sofer pentru firma catering, sector

3, Bucuresti; (0731.001.152

2145. Sofer pentru Uber cu masina

firmei. Se ofera salariu fix + bonusuri+telefon de service. Pentru detalii va rog sa sunati 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2146. Sofer personal cu vechime minim 10 ani si experienta de protocol, nefumator, preferabil din sect. 1 si 2. Relatii la tel. CV pe mail; gabriela@metropolitanresidence.ro

2153. Sofer profesionist Scania R420

2154. Sofer profesionist tir cu ate-

stat de marfa si card tahograf pentru Comunitate, angajeaza societate comerciala. Salariu 2.000 {; (0724.275.244

2155. Sofer profesionist TIR pentru transport intern, posesor permis conducere categoria C+E, atestat profesional pentru transport marfa (0744.574.389 roxiri.dumitru@gmail.com 2156. Sofer profesionist tir curse turretur intern si Ue, posesor permis conducere categoria C+E, atestat profesional pentru transport marfa, card digital pentru tahograf (constituie un avantaj), experienta pe rute europene (constituie un avantaj); (0744.574.389/ 0745.025.774 roxiri.dumitru@gmail.com 2157. Sofer profesionist, firma de transport angajam sofer profesionist pe extern tur - retur. Salariu avantajos; (0763.876.934 2158. Sofer profesionist, zona Colenti-

na; (0731.038.195

Sofer profesionist, zona de lucru Mogosoaia, Ilfov; (0740.168.308 2159.

2160. Sofer profesionist, cu cat. C, in Popesti - Leordeni pe autospeciala vidanja (instruire la locul de munca). Program 1 zi cu 1 zi libera. Se ofera cazare pentru cei din provincie, salariu motivant 2.800 L; (0730.612.742 office@kanal.ro 2161. Sofer Slovacia, salariu atractiv, sa

aiba cunostinte de constructii si amenajari interioare. Salariu atractiv + contract de munca (0787.377.784

2162. Sofer sofer cu experienta pentru firma de distributie (0733.178.090 Adrianslosman@yahoo.com 2163. Sofer taxi angajez sofer taxi,

masina 2016 Speed, rog seriozitate. (0721.061.379 2164. Sofer taxi cu atestat si experienta

posibilitate masina la ramanere, colantata la Cristaxi, (0722.360.111 2165. Sofer taxi la 12 sau 24 ore, sau

echipaj complet. Masina colantata la Speed taxi, gpl, android; (0726.172.244

2166. Sofer taxi masina noua Dacia Logan full, carte de munca la 8 ore plus alte facilitati. (0727.537.733/ 0746.129.799 alexcalin1989@yahoo.com 2167. Sofer taxi pe masina noua sau

veche Logan 20111-2017 colantata Speed sau Pelicanul cu aplicatie Clever, orice zona de preferat Drumul Taberei sau imprejurimi. Cautam si schimb pe Drumul Taberei (0728.005.505 2168. Sofer taxi Pelicanul, plan de la 100 ron. Speed taxi plan de la 110 ron .cm 8 h; (0724.205.996 claudiu_wst@yahoo.com 2169. Sofer taxi cu atestat pe Logan,

gpl, colantat Speed Taxi, cu carte de munca, 24 ore; (0722.218.536/ 0768.036.862

2170. Sofer taxi cu atestat valabil masini Dacia Logan an 2008-2012. Oferim carte de munca, conditii avatajoase, plan de la 90 lei/24h. Mai multe relatii la tel.; (0765.920.047/ 0737.522.547 2171. Sofer taxi cu atestat, fara cazier

taxi (0767.002.420

2172. Sofer taxi pe masini 2014-2015, la

12/24 h, licente pe Bucuresti; (0766.569.144

2173. Sofer taxi. Companie taxi anga-

jam sofer taxi cu atestat la 12-24 ore, urgent; (0768.457.688

2174. Sofer taxi. Societate comerciala

angajam soferi taxi, masini Dacia Logan Privilege II, 0 km, (navigatie, clima automata, camera). Contract de munca 8 h, acces aplicatii (Clever, Star, Pelicanul), internet nelimitat, 135 L; (0722.644.702 2175. Sofer TIR Firma de transport international din Bucuresti angajam conducator auto in trafic international; curse tur-retur Oferim si solicitam seriozitate si corectitudina. (0745.652.561 biftrans@gmail.com 2176. Sofer TIR prelata, ruta RO. Salariu 1.000 lei + 0.30 Ron/km. Sambata, Duminica acasa. Rog seriozitate. Accept si pensionari. Mai multe detalii la telefon; (0768.270.750 agroiuli@yahoo.com 2177. Sofer transport persoane SC

Madcom DLS Impex SRL, angajeaza soferi, cat D pentru zona Bucuresti - Titu. Salariu atractiv, conditii de munca decente, pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati; (0766.094.498 mirela.bobea@dlsbus.ro 2178. Sofer transportor auto cat. C+E,

pentru transport auto in Romania. Trimiteti C.V pe adresa de mail. office@rentlimo.ro

2179. Sofer Uber angajez pe masina firmei, fizic ingrijit, caracter dinamic, cu un minim de 10 ore pe zi de munca, salariu intre 700-800-1000 Ron saptamanal, bonus de 50 Ron ptr fiecare dumica muncita (0723.861.862

2207. Soferi Firma de transport angajeaza soferi profesionisti pentru distributie, camion 10 tone. Salariul atractiv oferim seriozitate; (0761.675.745 mircea.rapid@gmail.com

2232. Soferi pentru masini select in relatia cu aplicatie online. Varsta minima: 22 de ani. Permis de conducere (de minimum 2 ani) 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2208. Soferi Societate Comerciala

2233. Soferi pentru Uber Opel Astra H,

2180. Sofer Uber Bani cu masina personala in relatia cu Uber Romania. Program flexibil. Conditii: masina sa nu fie mai veche de 15 ani. Detalii la telefon. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

angajeaza soferi pentru transport si manipulare deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatii ideali trebuie sa fie persoane serioase si de incredere. Str V. Cascadelor, sect 6, 1.500 L; (0723.670.538

2181. Sofer Uber firma serioasa anga-

cadrul companiei, plan 24 h/zi, conditii avantajoase, autoturisme full dotate; (021.424.06.75/ 0762.008.075

jam soferi in cadru perfect legal pentru relatia Uber, detinem florta Chervolet Aveo echipate GPL, stare impecabila, mentenanta este asigurata de noi revizie, ulei filtre etc, (0723.861.862 2182. Sofer Uber pe masina firmei in

stare impecabila, cu instalatie gaz, venituri cuprinse intre 700-1000 ron saptamanal. Colaborez si cu soferi care vor sa lucreze cu masinile personale. (0726.605.606 Paraschivoiutraian@yahoo.com 2183. Sofer Uber program luni-sambata, 10 ore zi, duminica libere. Se ofera masina firmei 24/24 ramane la sofer, carburant, telefon serviciu, salariu motivant plus bonusuri, salariu 2000 lei, posibilitate angajare (0726.435.633 transportdesingauto@gmail.com 2184. Sofer Uber plan fix, fara alte taxe

Angajam sofer Uber la plan, planul este 550 lei pe saptamana fara alte taxe, pe masina firmei o Laguna din 2006, motor benzina +gpl, masina este full piele etc. Va oferim si un tel. pt folosirea pt aplicatie; (0786.107.170 Iulian_boss_31@yahoo.com 2185. Sofer Uber, Caut sofer Uber

Bucuresti. Accept si colaboratori cu masina proprie. Rog seriozitate; (0721.970.518 2186. Sofer Uber, persoana serioasa cu

aspect fizic ingrijit, salariu saptamanal plus prime depasire target, program flexibil si masina 24/24. (0723.861.862

2209. Soferi atestati taxi angajam in

2210. Soferi autobetoniera. Soci-

etate producatoare de betoane angajeaza soferi autobetoniera, pentru punctele de lucru din Bucuresti- Ilfov. Cerinte: permis categoria C, atestat profesional; (0730.013.814 george.dragne@generalbeton.ro 2211. Soferi autoturisme si camionete

3.5 tone twm, firma reciclare deseuri nepericuloase, angajeaza soferi. Experienta minim 1 an pe duba 3. 5t. Disponibilitate pt munca fizica. Venit net lunar 2000 lei. Contract perioada nedeterminata (0751.170.501 hr@twmanagement.ro 2212. Soferi C+E. Societate comercial?

angajeaz? soferi pe capete tractor cu semiremorci necesar experienta salariu atractiv plus prime detalii la telefon: 3.500 L; (0728.825.612

2213. Soferi cat B Germania -Romania -

tur retur salariul pleaca de la 1800 euro + bonusuri pt descarcari. La fiecare cursa de retur, soferul are liber 3 zile acasa. Se lucreaza la program.Cntact: (0747.167.731

2214. Soferi cat. B si agenti de vanzari,

se ofera si cazare. (0734.525.448 Ofertabeton@gmail.com

2215. Soferi cat. B si muncitori necalifi-

cati, firma de reciclare angajeaza; (0728.185.408

an 2008+gpl, VW Polo an 2009, pe saptamana plan 450 lei. Detalii la nr. de tel. (0762.115.073 2234. Soferi profesionisti firma de trans-

port angajez soferi cat. C si E pt. tir , 7.5 tone-16 tone, zona sector 4, Popesti Leordeni, (0723.623.490 2235. Soferi profesionisti pentru com-

panie specializata in domeniul transportului international de marfuri, pe ansamblu 40 tone. Pachet salarial atractiv. Conditii de munca adecvate. (+40741155099 2236. Soferi profesionisti pentru transport international, tur- retur camion 40 to. Bucuresti, jud. limitrofe, de asemenea si pentru transport intern, 40 to. (0766.070.088 2237. Soferi profesionisti Societate de constructii angajeaza soferi profesionisti, cu atestat transport marfa, atestat transport agabaritic si cartela tahograf. Relatii in intervalul orar- 08.00-16.00; (0727.221.670 david@dimar.ro 2238. Soferi profesionisti pentru camion, TIR firma curierat angajeaza soferi profesionisti cu card tahograf si atestat marfa. Depozitul este in Bragadiru. Interviurile au loc in str. Cutitul de Argint 2B, S4, Bucuresti tel., (0784.888.854 2241. Soferi profesionisti, catego-

ria C+E pentru bascule articulate. Detalii la: (0746.126.620 2242. Soferi profesionisti. Firma de

transport betoane angajeaza soferi profesionisti, permis cat. BC + E, cartela tahograf, atestat marfa, salariu: 3.000 L; (0722.584.703

2187. Sofer vidanjor angajam sofer-

vidanjor igienizare toalete ecologice, permis B. Program L-D(S-D platit dublu). Salarizare in functie de performante 2500 ron. Punct de lucru in spate la magazin Kaufland Barbu Vacarescu; (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com

2190. Sofer, agent, aprovizionare, opor-

tunitate Agent de aprovizionare pentru un lant important de restaurante, buna comunicare si mentinerea relatiei cu furnizorii, punctual, monitorizarea stocurilor, permis cat. B, salariu atractiv+bonusuri lunare. (0767.303.667 alexandru.obarsanu@gmail.com

2216. Soferi cat. B pentru distributie in

Bucuresti la piete, restaurante, pizzerii. Experienta minim 3 ani masini marfa, cunoasterea Bucurestiului, cazier + cazier rutier. Tel. intre orele 11.00h 18.00h 1.700 L; (0760.116.670 bmsltds@yahoo.com 2217. Soferi cat. D, pentru maxi taxi, salariu 150 lei pe zi, zona Bucuresti-Chitila; (0730.444.458

2243. Soferi taxi Angajam in conditii avantajoase soferi taxi cu atestat valabil. Experienta de cel putin 6 luni. Carte de munca, concediu, sarbatori legale, duminici libere, doua sambete libere, etc. Masini 2014, (0725.100.501 dan_cristianolteanu@yahoo.com 2239. Soferi profesionisti tir pentru Ger-

tator din Bucuresti pentru activitatea de distributie presa. (0740.000.016

2222. Soferi categoria C+E comunitate;

2240. Soferi profesionisti tir pen-

2197. Sofer- livratori auto vinzatoare, casiera, femeie vase, ajutor bucarari si livratori. Pentru Bistro zona Unirii. Salari intre 1500 si 2000 lei. 2.000 L; (0764.590.596/ 0724.124.240 viorelpor@gmail.com

2223. Soferi categoria D, asigur cazare;

2195. Sofer, ospatar cu permis categ. B,

pentru catering si evenimente, program luni-vineri 09:00-17:30 si 2 sambete/luna cu program redus. O masa pe zi, contract de munca, posibilitati de avansare, zona Morarilor, metrou Costin Georgian, 2.000 L; (0726.946.544 birou@bucateperoate.ro 2196. Sofer- cartator angajam sofer-car-

2198. Sofer-livrator, restaurant in sec-

torul 1 angajaza sofer pt. livrari la domiciliu, contract de munca, masa asigurata. Rugam seriozitate; 1.500 L; (0766.589.991/ 0768.143.658

Sofer. Angajam sofer cat. C+E, cu experienta pentru fabrica din Afumati. Salariu motivant, bonuri de masa si transport asigurat la locatie. Calipso; (0729.072.584

2199.

2200. Sofer. Societate angajeaza sofer cu domiciliul in sector 4, pentru protocol director general, experienta minim 5 ani. CV-uri la email, tel.: recrutaripersonal2015@yahoo.ro 2201. Sofer. Taxi angajez sofer cu ates-

tat, la plan 24 h sau schimb de noapte, in sectorul 2; (0771.500.976 2202. Sofer/Agent DDD Avantajos zona sector 6, angajam sofer/agent DDD, fara experienta/ necalificat cu permis cat B. Asiguram carte munca, scolarizare/pregatire, masina serviciu, telefon. Preferabil din zona sectorului 6 program full time flexibil, (0766.595.550 2203. Soferi angajam pe dube de 3.5 tone pt. distributie in Bucuresti si in tara pt. mai multe detalii va asteptam sa sunati la nr. de telefon, (0722.228.149 2204. Soferi angajam sofer pentru Uber Select si aplicatie pentru aeroport. Varsta minim 25 de ani. Permis de minim 2 ani; 2205. SOFERI cu masina personala (nu mai veche de 15 ani ) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2206. Soferi cu masina personala, nu

mai veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

2256. Soferi taxi cu atestat, zona Vitan,

2218. Soferi categoria B sau B, C, E,

aplicati cu CV la mail. 3.500 L; (0748.816.645 dhsl1@yahoo.com 2219. Soferi categoria B, Soci-

etate Comerciala sector 6, angajeaza soferi categoria B pentru transport marfuri alimentare. Program de lucru 2 schimburi. Salariu net+ tichete de masa; 1.600 L; (0735.302.907 2220. Soferi categoria C betoniere;

(0728.729.147

2221. Soferi categoria C pentru CIFA

(0728.729.147 (0771.722.780

2224. Soferi de tir pentru comunitate,

firma de transport international din Bucuresti, angajam soferi de tir pentru comunitate, salariu atractiv, asigurare, transport asigurat, avans diurna, venituri 2.000 {; (+40749032545 vali.dragomir@ucatrans.ro 2225. Soferi de TIR pt Comunitate, prelata firma de transport international din Bucuresti, angajam soferi de tir pentru Comunitate salariu atractiv, asigurare, transport asigurat, venituri diurna, salariu 2.000 {; (0726.377.807 dragomir.vallentin@gmail.com 2226. Soferi de tir, cu experienta pentru

intern, camioane frigo. Relatii la tel.; (0722.269.298

««««««««««««««««««

SOFERI DELEGATI CU EXPERIENTA IN DISTRIBUTIE; (0752.150.554 HERBARIUMREGIA@ YAHOO.COM 2227.

«««««««««««««««««« 2228. Soferi distributie pt. firma distribu-

tie. Se ofera contarct de munca, salariu de baza 1600 Lei, plus bonusuri 200-400 Lei. Cerinte: permis cat. B si studii, minim liceul 1.600 L; (0722.393.383 2229. Soferi distributie cu experienta, societate de transport din Bucuresti angajeaza soferi categoria B cu experienta in distributie marfa. avantaj cei cu domiciliul: sec. 5,6, bragadiru, rosu, chiajna si z. adiacente. Detalii; (0731.631.723 2230. Soferi distributie permis cat. B, transporta si distribuie marfa conform documentelor, transporta marfa in cele mai bune conditii pentru a evita deteriorarea acesteia. Zona incinta Faur, Bd. Basarabiei 256 (0741.224.220 gigi@trady.ro 2231. Soferi distributie, pt. firma distrib-

utie angajam. Se ofera contract de munca, salariu de baza 1600 lei, plus bonusuri 200-400 lei. Cerinte : permis cat B si studii, minm liceul 1.600 L; (0722.393.383

tru Germania. Cerinte: permis conducere cat. C+E - obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi- Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Aplicati prin completarea formularului urmator+ copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/Ul lrichGruppe/CEREREDEANGAJARESOFERIPROFESSIONISTIFISAPERSONALA. www.ullrichgruppe.de. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin email, sau telefonic: (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de 2244. Soferi taxi angajam soferi taxi cu atestat, masini Dacia Logan facelift, dispecerat Cristaxi. (0773.822.351

2258. Soferi taxi Pelicanu, masini 2012,

facilitati instalare Clever, plan 24 ore 105 L; (0765.519.814

2259. Soferi taxi, 12 ore/echipaj, licenta

de Bucuresti, masini 2014 Apolodor Plus/ Meridian Plus (se poate schimba cererea soferilor). Oferim statie+ o aplicatie Star; (0765.314.500

2260. Soferi taxi, modelul nou, masini noi, plan 105lei. Android Clever, facilitate acces aeroport, tarif variabil, 100 L; (0764.474.760

2249. Soferi taxi cu atestat,12 h echipaj si 24 h singur,relatii la tel. Dacia Logan 1.6 benzina+gpl. (0754.027.082 miunicolae1958@gmail.com 2250. Soferi taxi la taxi Leone si As.

Facilitam si obtinerea atestatului; (0768.533.688/ 0740.706.866

2251. Soferi taxi pentru firma, doar cu

atestat valabil, masini curate si intretinute. 110 L; (0785.280.280/ 0768.068.068 mircea.ciortea2014@gmail.com

Unirii angajeaza personal pentru bucatarie spalat vase. Cautam persoana punctuala si serioasa pentru colaborare. (0755.979.797 fdm@internationalbucharest.ro Rosetti angajeaza spalator vase. Program de luni pana vineri 7.30 - 16.00. Relatii la telefon. (0723.356.934 office@jbistro.ro

2287. Spalator vase si ajutor bucatar,

pentru restaurantul Hard Rock Cafe. Program: 8 ore/zi, 5 zile/ saptamana. Beneficii: masa de personal si bonus periodic (0751.190.479/ 0751.190.483 eliza.bourceanu@hardrockcafe.ro 2288. Spalator vase si curatenie pentru

firma catering, evenimente sector 4, program de lucru 8 ore, salariul la timp, cu contract de munca 1.500 L; (0785.600.118 office@premiercatering.ro 2289. Spalator vase, program in ture,

2261. Soferi Uber Cu peste 15 ani

sal. 1.400 lei net la 8 ore + spor de week-end + decont transp. pe tura de seara. Raspunde zilnic de spalarea vaselor si de efectuarea curateniei. 1.400 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro

2262. Soferi Uber . Partener UBER si

2290. Spalator vase, bonus 500 ron la angajare, pt. restaurant Nan-Jing. Oferim seriozitate, conditii de munca deosebite: salariu, ore suplimentare, sporuri, tips si program flexibil; (0729.777.728 hr@minerva.ro

vechime in domeniul transporturilor, firma noastra partenera Uber, detine autorizatie de transport persoane valabila. Masini noi cu instalatie GPL. Plan 60 lei/ zi, 60 L; (0721.145.906

2266. Soferi, societate de transport international angajeaza soferi cu permis C+ E si CPC, pentru curse in Europa. Detalii la telefon sau email; (00393275961524 info.transeuropeline@gmail.com 2267. Soferi, personal primire, cal-

catorese, croitorese, muncitori necalificati, fochisti, pentru zonele Obor, Pantelimon, Stefan cel Mare, Apaca, Aurel Vlaicu. Conditii excelente; (0755.200.031

2268. Soferi, portari, muncitori necalificati pentru ambalare produse carnet pt. firma Magurele- Ilfov. Contract de munca pe perioada nedeterminata, pentru provincie- cazare; (0737.515.988 2269. Soferi. Angajam soferi cate-

goria D1 si D, pentru activitatea de transport persoane (curse speciale si curse ocazionale) Bucuresti-Ilfov. Salariul oferit este de 2.000 Ron/luna; (0744.232.626 2270. Soferi. Companie de renume in

transportul pacientilor dializati, angajeaza soferi cu experienta minim 3 ani, in vederea transportului pacientilor dializati din Bucuresti, cat si din imprejurimi. Plata salariilor la timp, contract munca integral, sarbatori legale platite dublu, servicii medicale, stabilitatea locului de munca. Contact: (0758.025.805 2271. SOS Satele Copiilor angajeaza ingrijitori copii persoanele interesate pot suna pentru detalii la numarul de telefon sau pot depune CV-ul direct la sediul din Str. Hermann Gmeiner nr. 3-7, Cisnadie, jud. Sibiu; (021.668.00.88 andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro 2272. Spalator auto (fata/ baiat) in

Calea Mosilor nr. 78, piata Sfantul Gheorghe; (0742.144.939 2273. Spalator auto cu/fara experienta,

salariu + bonuri masa + cazare, zona Militari; (0725.680.876

2274. Spalator masini pentru firma inchirieri autoturisme in Otopeni. Solicitam seriozitate si permis categoria B, oferim salariu ce poate ajunge si chiar depasi 2500 lei net/luna. 2.500 L; (0770.252.262 hr@klasswagen.ro 2275. Spalator auto cu experienta in

zona Militari, Lujerului, cu sau fara cazare. Salariu atractiv si program lejer; (0770.754.437 costindolcee@yahoo.com 2276. Spalator auto cu experienta pen-

2277. Spalator auto zona Antiaeriana,

2248. Soferi taxi cu atestat valabil si fara datorii la alte firme. Aplicatiile Star si Clever incluse, 110 L; (0742.220.002/ 0768.923.613

2284. Spalator de vase, RIN Grand Hotel angajeaza personal pentru spalat vesela, tacamuri, pahare; curatat cuptoare, curatenie in bucatarie si cantina. Cautam persoane muncitoare, disponibile pentru ture de zi si noapte (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

2286. Spalator vase Restaurant zona

2247. Soferi taxi cu atestat sau adever-

inta de promovare a examenului de taximetrist, 4-5 libere/ luna+ bonusuri. Masini noi, modele variate, aplicatie Clever, Pelicanul, 105 L; (0764.474.760/ 0721.145.906 taxi.topoffice@gmail.com

Sos. Giurgiului Doby Spalatorie covoare angajeaza spalator covoare cu sau fara experienta/ Pregatire la locul de munca. Domiciliu sector 4/5. Program 06:0016:00. luni-vineri. De Pasti si Craciun si sambata 1.600 L; (0773.720.187 contact@doby.ro

2257. Soferi taxi Meridian, Speed, Leone, cu atestat valabil fara probleme in cazier, pentru Dacia Logan benzina cu GPL, ac, servo directie, autoturisme noi 2013-2017, la 24 h. Se ofera CM, sarbatori legale libere, bonusuri de fidelizare 130 L; (0768.555.999

2246. Soferi taxi atestat valabil, fara datorii, nefumatori, pe Logan 2010 gpl, cm, eventual masina la ramanere (plan mic); (0724.920.445

ozitate, masini noi; (0771.014.638

2283. Spalator covoare, punct de lucru

2285. Spalator vase Hotel 4 stele, zona

tru spalatorie auto cu vad format de peste 10 ani, ofer salariu, comision, carte de munca inclusiv cazare. Spalatoria este situaua in Prelungirea Ghencea nr. 107. Rog seriozitate. (0768.411.929/ 0762.361.825 crimi_viorel2008@yahoo.com

2245. Soferi taxi angajam. Rugam seri-

2282. Spalator auto, zona Muncii, Spalatorie auto, super vad, langa Mc Donalds Morarilor, angajeaza spalatori auto cu experienta. Basarabia nr. 89 sector 2. Detalii la spalatorie (0722.537.203

masini noi, 24 h, auto Dacia Logan 1.6 benzina + gpl, full options, an fabricatie 2012, stare tehnica foarte buna, pana in 100.000 km, foarte intretinute, autorizatii Ilfov, dispecerat AS. Se ofera carte munca 8h. (0724.203.270

2265. Soferi Uber, masini noi firma cu experienta in domeniul transportului de persoane ce detine autorizatie de transport, angajeaza soferi categoria B, ce au minim 2 ani experienta ca sofer. Plan 60 Lei/zi, masini cu gpl 60 L; (0721.145.906

SC transport marfa, cu sediul in Bucuresti sector 2, (0735.275.795/ 0730.444.450 hr@cdy.ro

agent vanzari pentru restaurant cu specific arabesc, situat vis a vis de Arena Nationala. Pentru angajari sunati la: (0746.696.666/ 0756.616.666

auto Dacia Logan, an fabricatie 2012, 1.6, benzina, gpl, full options, foarte intretinute, autorizatii Ilfov, dispecerat Taxi AS. Se ofera carte munca. Masinile sunt aproape noi. Zona Targ Autovit. (0724.203.270

2013, chirie de la 55 de lei; (0721.145.906

mania. Cerinte: permis conducere cat. C+E - obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi- Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Aplicati prin completarea formularului urmator+ copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CEREREDEANGAJARESOFERIPROFESSIONISTIFISAPERSONALA. www.ullrich-gruppe.de. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin e-mail, sau telefonic. Site: www.ullrichgruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrichgruppe.de

2194. Sofer, operator call center si

2255. Soferi taxi cu atestat, zona Vitan,

2264. Soferi Uber, masini noi, dupa

2191. Sofer, carnet profesionist, pentru

goria B, ajutor montator sticla (cabine dus, sticla colorata, usi sticla, compartimentari sticla, oglinzi). Program l-v 09:00-18:00. Bun cunoscator al orasului Bucuresti; 1.800 L; (0724.404.899 opricristal@gmail.com

2254. Soferi taxi cu atestat valabil pentru SC la 12 h sau 24 h, masini Dacia Logan II, 0 km, ac, benzina+gpl, contract de munca, sarbatori legale libere, acces aplicatii Clever, Star, 5 zile libere, masini noi colantate la Speed, Meridian, Leone. 130 L; (0768.444.420

sau masina personala masini in stare excelenta, cu instalatie gpl: Skoda Octavia, Renault Fluence, Renault Megane, Logan 2. Plata saptamanala, service propriu. Comision minim pt soferii cu masina personala. 70 L; (0721.145.906

ta in Jilava, judetul Ilfov angajeaza sofer distributie (categoria B) pentru Bucuresti, salariu atractiv (0769.250.759/ 0769.092.633 office@sare.ro

2193. Sofer, montator sticla, sofer cate-

benzina + GPL, dispecerizare Speed, model 2016, climatronic, 12/24 h; (0746.199.500

2263. Soferi Uber cu masina noastra

2189. Sofer, societate comerciala situa-

2192. Sofer, femeie de serviciu si personal necalificat, angajam sofer pentru transport marfa (2.000 ron salariu), femeie de serviciu (1.600 de ron) si personal necalificat pentru patiserie/ covrigarie (zona metrou Pipera) (0737.523.284

2253. Soferi taxi cu atestat Logan full,

TaxiFy, lucram doar cu masinile noastre. Masinile sunt fabricate in 2017, noi. Salariu 2100 - 4900 lunar in regim de 8 ore/zi la 600 ron/saptamana. Oferim un maxim de seriozitate! (0721.649.020 soferiuber1@gmail.com

2188. SOFER, Societate comerciala de distributie bauturi angajeaza sofer pentru autoutilitara de 3.5t, (0726.881.754

firma salubrizare pe masina autogunoiera sau autocontainera; (021.316.16.61

2252. Soferi taxi cu atestat la 24 de ore, urgent. Relatii la telefon (0768.265.805

sector 5. Salariu negociabil; (0722.233.687

2278. Spalator auto cu experienta salariu atractiv plus comision 20%, zona Salajan, Statuie Nicolae Grigorescu, Spalatoria Auto Smart, (0766.309.126

Spalator vase. Angajez spalator vase si curatenie atat din Bucuresti cat si din imprejurimi si pensionari pentru program full time sau parte time, oferim salariu intre 1.500-2.500 lei + tips + masa + transport, la restaurantul Hanul Voievozilor din zona 13 Septembrie- Academia Militara. Relatii la tel.; (0770.975.620 2291.

2292. Spalator vase. Hotel 4 stele angajeaza spalator de vase. Salariul oferit 1.600 lei+ bonusuri in functie de performanta. Pentru detalii suna?i la tel sau transmiteti CV la: 1.600 L; (021.407.52.35 resurse.umane@ramadanorth.ro 2293. SPALATOR, FEMEIE LA VASE- CURATENIE, LUCRATOR. 5 ZILE (8 ORE)/ 2 LIBERE, 21 ZILE CONCEDIU, CARTE DE MUNCA +BONURI DE MASA, TRANSPORT (DE NOAPTE), 3 TURE. CALEA VICTORIEIPLATINUM CASINO. CONTACT: (0726.141.233 2294. Spalatoreasa pentru fabrica de

mezeluri Fox. Perioada nedeterminata, doua schimburi. Spalat, uscat, calcat echipamentul de lucru al angajatilor cu aparatura specifica. Sector 4. Contactatine intre9-17 de L-V 1.500 L; (0726.718.768 2295. Spalatori auto baieti seriosi,

posibilitati cazare provincie, carte de munca, salariu 1.2001.400 lei; (0765.999.927

2296. Spalatori auto cu experienta, in

zona centrala, vad format de 5 ani, seriosi, aspect fizic decent, spirit de echipa, fara cazier. Conditii de munca deosebite, echipament lucru, vestiare, dusuri, 1200 ron. 1.200 L; (0722.857.660

2297. Spalatori auto si vulcanizatori -

fete si baieti, eventual cazare; (0744.636.380

2298. Spalatori auto cu experienta in

domeniu, salariu fix, contract de munca 8 ore, zona Petre Ispirescu, sector 5, 1.000 L; (0761.548.315/ 0760.417.640 bobynic989@gmail.com 2299. Spalatori auto cu experienta, contract de munca, program de la 8:3019:00, salariu 1200 lei + procent la tapiterie si polish, trafic intens. Marasesti nr. 14 langa gaze. Va asteptam la adresa cu copie buletin, 1.200 L; (0732.982.982 2300. Spalatori auto cu experienta, contract, salariu plus procente fete si baieti; (0724.337.072/ 021.423.10.75 2301. Spalatori auto cu experienta, zona Sos. Vergului nr 59 Pantelimon carte de munca, cazare, conditii bune de lucru, program flexibil. Salariu de la 8001000 Ron sau plata la zi, (0763.800.346 aquamaty@yahoo.ro 2302. Spalatori auto cu experienta, doar femei, sau cupluri, cazare in conditii decente, dus, tv, internet, ac, gratis. (0761.434.105 2303. Spalatori auto cu/ fara experien-

ta, posibilitate cazare, salariu 1.320 sau 1.080 + comision; (0744.377.851

2304. Spalatori auto Militari angajez spalatori auto cu sau fara experienta in sector 6 Militari Gorjului. La aceasta spalatorie se curata foarte multe tapiterii si polishuri (3-4 masini pe zi). Se ofera comision la fiecare masina 1.000 L; (0766.802.080 2305. Spalatori auto pentru Profimotors

enta, zona Calea Vitan (vis a vis de pompieri) pe langa Mall Vitan 1.000 L; (+40724582715/ +40724582715 gabilucian09@yahoo.com

SRL, avem 2 posturi libere spalator auto, obligatoriu cu carte de munca. Program o zi cu o zi. Nu oferim cazare.Acte necesare pentru angajare: buletin si cazier.Zona, Bd. Timisoara sector 6, Bucuresti. (0729.967.959

2280. Spalator auto salariu 1500 ron, spalatorie auto premium cu vad foarte mare, amplasata in complex comercial. Salariu 1500 ron; 1.500 L; (0755.677.424/ 0741.055.411

2306. Spalatori auto zona Baneasa conditii avantajoase, asiguram cazare gratuit 1.800 L; (0763.690.215 sibflorin@yahoo.com

2279. Spalator auto cu sau fara experi-

2281. Spalator auto zona Nicolae Grig-

orescu, cu experienta, salariu 50 lei/zi carte de munca, comisioane, langa metrou Nicolae Grigorescu. Seriozitate maxima. 1.400 L; (0723.340.157 vulpeionut74@yahoo.com

2307. Spalatori auto, in Splaiul Unirii, sector 3, acordam comision la lucrare, salariu 1.200 L; (0763.971.971

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

19 martie 2018

23

4

LOCURI DE MUNCÅ 2308. Spalatori auto, spalatorie auto angajeaza cu experienta, conditii foarte bune de lucru, contract de munca si salariu. Zona cu vad foarte bun si comisioane mari zilnic, zona Mall Vitan; (0725.244.400 alex.corcioveanu@yahoo.com

2335. Strungar CNC comanda numeri-

2309. Spalatori Auto. Spalatoria “ La Gill SRL “ , angajeaza spalator auto calificat sau necalificat , ofer cazare gratuita , salariu plus comision; (0744.657.330 la_gill_64@yahoo.com

2336. Strungar CNC-comanda numerica, inginer programator CNC, frezor pt. SC privata actionariat integral romanesc. Un loc de munca sigur, bonuri de masa, asigurare medicala privata. CV la email (021.255.19.15 office@duroterm.ro

ca, frezor, inginer programator pt. SC. Oportunitate, esti din iasi poti locui in Bucuresti. Asiguram cazare. Decontam transport. Aplicati doar daca sunteti un bun profesionist. CV-ul pe adresa email (021.255.19.15 office@duroterm.ro

2310. Spalatori auto. Spalatorie auto angajeaza urgent personal cu experienta in domeniu, salariu atractiv, bonusuri din: tapiterii, textile, polish. Ne gasiti pe Strada Martisor nr. 53, sector 4. Oferim si rugam seriozitate, (0726.583.594

angajeaza cu norma intreaga strungar universal. Se ofera salariu motivant, tichete de masa si decontare transport; (0732.155.855 CRISTI.IONESCU@LAROMET.RO

2311. Spalatori spalatorie auto sector

2338. Strungar, frezor Angajez prelu-

4, cu experienta, salariul 1900 lei, comisioane la degresari, tapiterii si polisuri, (0723.482.048 aidasrm@yahoo.com 2312. Spalatori/spalatorese pentru

spalatorie textile spalatorie textile angajam spalatori/spalatorese, in zona sect 3, Buc, cu program full-time, conditii avantajoase. Detalii a tel; (0745.175.060 2313. Spalatorie auto angajeaza lucra-

tori cu experienta. Carte de munca; (0737.836.770 2314. Stantator, masinist stantator

2337. Strungar, uzina metalurgica

cratori prin aschiere (strungari, frezori, ) in Mihailesti, judet Giurgiu. Asiguram transport, conditii decente de munca si salariu motivant. Pentru informatii suplimentare, 1 L; (0745.086.054/ 0745.086.054 universalservice@gmail.com 2339. Strungar, turner, Angajam strungar manual cu experienta. Salariu atractiv. We hire turner with experience. Attractive salary. Zona Pantelimon, Ilfov, 2.500 L; (0768.192.599 office@marelko.ro

tipografie sector 2 angajeaza stantator masinist, cunostinte folio, Emboss constituie avantaj salariu 2200 bonuri de masa incluse. 2.200 L; (0722.198.600

angajeaza societatea de confectii metalice din sectorul 5, Bucuresti. Cntract de munca, program 8 -18, salariu pentru inceput 2.200 L; (0726.666.333

2315. Stilist, coafeza cu experienta

2341. Sudor angajare imediata, atelier

salariu motivant, spirit de echipa, dornic de a invata si a merge la seminarii nationale si internationale. 2.800 L; (0731.276.442 2316. Stivuitorist Compania Ion Mos

din Bucuresti, care produce ingrediente pentru industria carnii, angajeaza stivuitorist. (021.352.22.11/ 021.352.22.11 ionmos@ionmos.eu 2317. Stivuitorist cu experienta pe interior lame laterale, urgent. Salariul 2.000 Lei in mana + bonuri. Program L-V 8-17. Contract nedeterminat, pentru detalii sunati la nr din anunt (0770.334.947 resurseumane.vlad@gmail.com 2318. Stivuitorist cu experienta, salari-

ul 2000 lei net + bonuri de masa Program flexibil L-V de la 8 la 17. Transport asigurat de la Grozavesti. Contract nedeterminat Pentru detalii sunati la numarul de telefon din anunt (0770.334.947 resurseumane.vlad@gmail.com 2319. Stivuitorist fabrica (in interior),

angajam urgent stivuitorist pentru fabrica, cu experienta pe lame laterale. Salariu: 2000 net, tichete de masa, transport. Program: L-V 8:00 - 17:00. Contract nedeterminat. Sunati la numarul afisat (0725.061.793 resurseumane.dorin@gmail.com 2320. Stivuitorist Fabrica, experienta

pe lame laterale angajam urgent stivuitorist pentru fabrica, cu experienta pe lame laterale, in interior. Program de lucru: L-V 8-17. Contract incheiat pe perioada nedeterminata. Sunati la numarul din anunt pt detalii (0725.061.793 resurseumane.dorin@gmail.com 2321. Stivuitorist manipulant, la fabrica prod. pavaje, punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8, punct reper: floraria Garden Plaza, statie autobus: ICTSMUA. Oferim cazare, 2.500 L; (0766.085.519 2322. Stivuitorist pentru fabrica bau-

turi in Ploiesti, cautam un stivuitorist pentru o fabrica din Ploiesti. Necesar minim 10 clase, Autorizatie ISCIR, minim 1 an experineta disponibilitate lucru in ture a cate 3 schimburi. Detalii la nr: (0771.208.536 contact@ebc-hr.ro 2323. Stivuitorist Reach Truck, A1 km

13, 3 schimburi, 1650 ron net. 1.650 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro 2324. Stivuitorist Sindrilita conducerea

stivuitoarelor (electric/ diesel). Necesar autorizatie. Oferim masa calda in fiecare zi / 2 mese calde pe zi pentru angajatii din provincie oferim si cazare. Salariu 2.500 Lei /prima luna, 2.500 L; (0725.333.503/ 0725.333.503 2325. Stivuitorist, angajam personal pentru postul de stivuitorist in depozit. Beneficii: bonuri de masa, prime sarbatori. (0721.333.590 sigmaprest_logistics@yahoo.com 2326. Stivuitorist, Baduc SA anga-

jeaza stivuitorist pentru depozitul din Popesti - Leordeni (0745.101.251 liliana.constantin@baduc.ro 2327. Stivuitorist, depozit engross

produse alimentare angajeaza stivuitorist, salariu net 1600 Ron + 200 tichete de masa. Adresa: Str. Drumul Dealul Bradului, Nr. 50-80, sector 4 (reper: in spate la magazinul Metro Berceni) 1.600 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 2328. Stivuitoristi in cadrul unui depozit cu furaje de animale din judetul Ilfov. Locatie: Soseaua de Centura, Stefanestii de jos. Program: L-V 6:30 15:00 / 8:30 - 17:00. Necesita atestat ISCIR; 2.100 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 2329. Stivuitoristi in cadrul unui depozit cu furaje de animale din judetul Ilfov. Locatie: Soseaua de Centura, Stefanestii de jos. Program: l-v 6:30 15:00/8:30 - 17:00. Necesita atestat ISCIR; 2.100 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 2330. Stivuitoristi cu atestat, urgent

personal barbati si femei, salariu 2000 Leibani in mana) + bonuri de masa. Transport asigurat. Program 8h/zi. Contract nedeterminat. Detalii la telefon. (0725.477.438 2331. Stivuitoristi si manipulanti necalificati pentru depozit, angajam urgent, salariul 1200-1600 + 200 bonuri. Program L-V in schimburi, contract nedeterminat. Pt. detalii sunati la nr. din anunt (0770.334.947 resurseumane.vlad@gmail.com 2332. Stivuitoristi, salariu fix net (bani

in mana) 1.700 ron/luna + bonusuri 300 ron/luna + bonuri de masa 9,41 lei/zi. Locatie: in zona Carrefour Militari, program l-v. (0728.297.207 logistica@digijobs.ro 2333. Straulesti, Damaroaia,2 Cocosi

complex rezidential pentru societate de paza, cu/fara calificare. Contract de munca legal, program flexibil, salariul net 1.700 lei. 1.700 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com 2334. Strungar pentru SN400, atelier

situat langa metrou Nicolae Grigorescu. Nu producem serie doar piese relativ simple. Program normal, nu se lucreaza sambata si duminica. 2.000 L; (0731.343.287

2340. Sudor /lacatus cu experienta

confectii metalice angajeaza sudor; locatie Bd Preciziei, sect 6 Bucuresti; valabil si pentru candidatii din provincie asiguram cazare; salariu 2000lei, integral pe cartea de munca, 2.000 L; (0729.978.261 office@ccsm.ro

2365. Tamplar cu experienta in PALMDF si lemn masiv Oferim salariu atractiv, bonusuri de buna executie. Conditii foarte bune de munca. Programul este de luni-vineri. (0723.333.223 office@mtfabrica.ro

Tamplar cu experienta, montaj mobilier PAL melaminat, in zona Clinceni. Salariul in functie de performanta; (0724.238.773 2366.

2367. Tamplar mobila la comanda salariu motivant, carte de munca, bonusuri pentru fiecare proiect finalizat, decontare transport (0724.074.784 office@caminulhighclass.ro www.regalclassdesign.ro 2368. Tamplar montator cu experienta

in executie mobilier PAL, 2.400 L; (0763.692.398/ 0773.887.548 office@artamobilei.ro 2369. Tamplar montator cu experienta

pentru mobila la comanda Pal si MDF. Activitate in atelier si pe teren, 2.4003.200 lei în functie de experienta, permisul de conducere constituie avantaj. Sos Alexandriei Bragadiru; (0735.848.552/ 0726.108.554 2370. Tamplar Pal si lemn, reparatii mobilier, cunostinte lacatuserie, CM, program si salariu atractive, permis conducere avantaj; (0734.874.870 2371. TAMPLAR PAL, ZONA FUNDENI, ASIGURAM CAZARE, 3.500 L; (0735.887.402 2372. Tamplar pentru mentenanta cladiri birouri. Se ofera carte de munca, tichete de masa; (0720.220.173

2342. Sudor cu experienta salariul 2500

2373. Tamplar universal, slefuitor lemn

2343. Sudor cu experienta in mediu pro-

masiv pt. atelier tamplarie zona Colentina. Carte de munca, program 8 ore, lunivineri, salariu saptamanal 1.700 L; (0740.229.920 bogdanconstantinescu25@gmail.com

lei, 20 zile/luna. Relatii la tel. (0747.017.010/ 0751.306.307 office@tabconstruct.com

tector, argon, pentru societate comerciala care activeaza in industria alimentara. Calificare sudor.Cunostinte lacatuserie. Permis de conducere cat. B (0745.049.903 birleanu@echorom.ro 2344. Sudor MIG-MAG angajam,

cunoscator argon, salariu deosebit, persoana contact: (0723.451.735 2345. Sudor, lacatus, muncitor necalifi-

cat Firma de confectii metalice usoare angajeaza muncitori cu sau fara experienta, in zona Bragadiru, (0720.059.000/ 0726.541.725 brillecoclean@yahoo.ro 2346. Sudori TIG/WIG teava otel si alu-

miniu. Cerinte: citire desen tehnic. Program 8.00 - 16.30 luni-vineri. Locatia Popesti-Leordeni. Beneficii: transport+masa calda. (031.429.81.17 office@a1-recruitment.ro

2347. Sudori, electricieni, instalatori tehnico sanitari Compania Ham Group angajeaza sudori, electricieni, instalatori tehnico sanitari cu experienta. Persoana contact Rusu Viorel; (0758.221.521 2348. Supravegehtor echipa curate-

nie, spatii comerciale, tura zi / noapte, locatie fixa. Relatii la tel. (0786.102.017

2349. Supraveghetoare copii loc de

joaca, de preferat zona Titan-Pantelimon; (0722.722.891

2350. Supraveghetoare sali jocuri de

noroc Angajam urgent fete pentru sali jocuri de noroc in Bucuresti (sector 2, 5, 6), cu si fara experienta, oferim salariu motivant, bonusuri si prime de sarbatori, program de lucru in ture 12/24/12/48, 1.400 L; (0767.316.158 goodwintimisoara@gmail.com 2351. Supraveghetor hotel 3 stele, sector 2, doar tura noapte. Cautam un domn responsabil si serios, priceput la mici reparatii. Va rugam sa trimiteti CV sau sa ne contactatati telefonic 1.360 L; (0733.532.187 office@citadella.ro 2352. Supraveghetor jocuri, angajam

urgent personal pentru postul de supraveghetor sala jocuri de noroc in sector 2 Bucuresti cu sau fara experienta. Se ofera training. Program de lucru in ture 12/24, 12/48. Detalii la nr. de tel. (0733.077.435/ 0767.316.158 sphinxarena2014@gmail.com 2353. Swat Force- Romania, angajeaza

urgent agenti securitate, barbati si femei pentru obiective din Bucuresti si zonele limitrofe, asiguram scolarizare si salariu in functie de specificul obiectivelor (salariu net intre 1.250 - 1.650 lei); tel. programare interviu: 0734.222.064; (0735.519.640/ 0730.073.087/ 0731.355.558 2354. Tablotier experimentat, salariu motivant; (0723.566.747 bogdan@friginstall.ro 2355. Talpuitor manual pentru atelier

incaltaminte dama (0730.097.607

2356. Talpuitor, angajeaza producator

de incaltaminte. Relatii la telefon (0764.407.684

2357. Tamplar cu experienta in lemn, mai putin pal. Cunoasterea tuturor utilajelor folosite in prelucrarea lemnului. Experienta in strung, circular, masini de frezare, gravare. Carnet cat. B, C. (0759.139.646 contact@ubikubi.ro

TAMPLAR cu experienta, PAL melaminat, atelier zona Clinceni, angajez; (0724.238.773 2358.

2359. Tamplar Firma producatoare de jocuri si jucarii din lemn, angajeaza tamplar. Punct de lucru: Magurele, IlfovCarte de munca, perioada nedeterminaDetalii la nr tel., (0751.661.491 cobzaruana@gmail.com 2360. Tamplar & muncitor necalificat fabrica de mobila daca ai experienta in fabricarea mobilie sau esti dornic sa inveti, iti doresti un job stabil intr-o echipa unita, hai in echipa MobArtLemn, producator mobila la comanda, activa pe piata din 2000, (0771.623.988 ionela@mobartlemn.ro

Tamplar cu experienta PAL melaminat angajam, punct de lucru zona Ghencea; (0748.300.400 2361.

2362. Tamplar cu experienta pentru mobila la comanda, conditii avantajoase. Vin taiate si cantuite, 2.500-3.000 lei; (0763.771.459 2363. Tamplar cu experienta in pal

melaminat, zona Prelungirea Ghencea, salariu atractiv; (0729.956.180

2364. Tamplar cu experienta in pal si

lemn masiv fabrica de mobilier (Zona Militari, Valea Lunga).Asiguram carte de munca, salariu atractiv.Carnet de conducere categoria B constituie un avantaj (0751.010.200 office@mistertamplar.ro

2374. Tamplar, pentru activitate productie si montaj mobilier la comanda. Se cere seriozitate si dorinta de munca. Posibilitate promovare functie sef atelier. Se ofera salariu foarte bun, in functie si de competenta, (0721.238.957 office@mobiladebucatarie.eu www.mobiladebucatarie.eu

Tamplar, montator, pentru fabrica de mobila la comanda,cautam persoane serioase cu mare experienta. Salariu 23003000 lei net/luna, contract munca 8 ore, program 7.30-16.00 l-v, decontare transport, conditii bune de lucru. 3.000 L; (0723.616.584/ 0784.408.899 office@popartdesign.ro 2375.

2376. Tamplar, proiectant mobilier, fab-

rica de mobila angajeaza tamplar cu experienta in prelucrarea lemnlui, mdf, pal. (montator mobilier, slefuitor). Salariu atractiv. (0723.200.779 constructmob@gmail.com 2377. Tamplari in domeniul mobila, montatori teren + atelier, circularisti, slarii de la 2.000 pana la 4.500 lei; (0768.885.090/ 0761.459.548 2378. Tamplari si motatori mobila, hala

de productie este pe Bd. Timisoara, langa mall Plaza. Conditii foarte bune de munca (incalzire, AC, curatenie, tramvai). Oferim 3000 lei in mana, ore suplimentare platite 3.000 L; (0726.371.528 2379. Tamplari, montatori mobila, ucenici, angajam cu CM, norma intreaga, program l-v 8,30-17,00, tamplari cu experienta in mobilier 3000, montatori mobila 2000, ucenici, pentru cei care vor sa invete meseria; 3.500 L; (0758.074.005 contact@soemy.ro

TANAR fara experienta pentru atelier productie mobila, zona Clinceni; (0724.387.773 2380.

2381. Tanar cu experienta pentru

service GSM; (0732.054.228/ 0721.878.231

Tanar fara experienta pentru atelier tamplarie angajam, zona Clinceni. Specializare la locul de munca. Cerinte: disponibilitate pentru munca in echipa, indemanare, seriozitate. Contact: (0724.238.773 2382.

2383. Tanar fara experienta, pentru atel-

ier productie mobilier, in zona Clinceni. Calificarea se face la locul de munca, salariul in functie de performanta; (0724.238.773 2384. Tapiter, tamplar, croitor productie

canapele, paturi, mobilier tapitat si mobilier din mdf si pal. Conditii foarte bune, salariu de la 2.500 Lei in functie de experienta cu posibilitatea de a se mari, in functie de rezultate 3.000 L; (0741.657.595 office@valenteosofas.ro www.valenteosofas.ro 2385. Tapiteri cu experienta pt. fabrica de canapele la comanda, este in prezent in cautare de oameni priceputi si pasionati (0784.384.884 puscasualbert@yahoo.com 2386. Taqueria angajeaza membrii de echipa Daca esti pasionat de bucataria Tex-Mex si vrei sa afli mai multe despre ea, alatur?-te echipei noastre. Locatia noastra mobila va merge la diferite festivaluri. Program flexibil si salariu competitiv. 2.000 L; (0371.123.413 careers@taqueria.ro 2387. Tatuator cu experienta esti talen-

tat la desen artistic? Noi iti oferim toate conditiile necesare pentru un loc de munca intr-o ambianta placuta plus castiguri considerabile.Dorim colaborare cu un tatuator cu experienta. 1 L; (0765.038.554 bulldogtattoo.ro@gmail.com 2388. Taverna Marelui Paharnic isi

mareste echipa. Angajam bucatar. Daca doresti sa faci parte din echipa noastra, poti lasa un C.V pe email sau poti suna la numerele de telefon; (0721.682.115/ 0743.901.377 contact@ladomenii.ro 2389. Technician sisteme de securitate montarea echipamentelor si efectuarea cablajelor; efectuarea lucrarilor de reparatii la structurile afectate de montare/ cablare. Detalii suplimentare la interviu (0730.500.662/ 0730.500.602 tehnic@kryptonguard.ro

2390. Tehnica dentara pentru laborator de tehnica dentara, modern utilat, sector 2, conditii deosebite, dorim colaborare sau parteneriat cu tehnicieni calificati, pentru orice fel de lucrari, inclusiv cu CAD/CAM; (0720.439.058 office@tehnicianulmeu.ro 2391. Tehnician instalator sisteme securitate cu experienta, detinator permis auto categoria B (0728.132.450 2392. TEHNICIAN montaj sisteme de

supraveghere video si antiefractie pentru firma paza si protectie, posesor permis categoria B. Va rugam trimiteti CV la adresa de email, (0737.003.434 office@soimiigs.ro

2415. Tehnicieni instalare GPS, Anga-

jam tehnicieni electromecanici auto cu o minima experienta in domeniu pentru instalare, service si interventii la echipamentele de tip GPS. Full time/part time in toata tara cu sau fara auto 2.400 L; (0725.583.061 nelu_iosef@yahoo.com 2416. Tehnicieni mentenanta cladiri

Cautam tehnicieni calificati pentru mentenanta cladiri (instalatori si electricieni). Salariu atractiv. Program 12/2412/48. Zona Eroii Revolutiei. Seriozitate. Profesionalism. Lucru in echipa; (0738.046.758 office@mentech.ro

2441. Ullrich Gruppe, firma germana cu

sediul in 34260 Kaufungen angajeaza pentru Germania soferi profesionisti Tir. Cerinte: permis conducere cat. C+E obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noiRenault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Aplicati prin completarea formularului urmator+ copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CEREREDEA NGAJARESOFERIPROFESSIONISTIFISAPERSONALA. www.ullrichgruppe.de. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin e-mail, sau telefonic: (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrichgruppe.de

2394. Tehnician automatizari soseaua Chitilei, angajam tehnician automatizari cu experienta pentru depozitul famaceutic situat pe Sos. Chitilei, care sa asigure mentenanta si buna functionare a liniei semiautomate din depozit. Detalii: (0725.350.496

Tehnicieni mentenanta pentru echipa mobila electricieni, instalatori, zugravi, zidari, frigotehnisti, pentru intretinere instalatii sanitare si electrice, tencuieli si zugraveli interioare/exterioare, in sedii banci si cladiri birouri, posesor permis auto, Bucuresti; (0733.733.178/ 021.326.79.79

2442. Vanzari/tehnician sisteme securitate companie de prestari servicii autorizata IGSU angajeaza pentru ofertare, vanzare servicii.Experienta in domeniu min 2 ani. Salariu fix + bonuri de masa + asigurare de sanatate + grila de comisionare; 2.500 L; (072454509 angajari@ssk.ro

2395. Tehnician identificare piese pen-

2418. Tehnicieni mentenanta, full time,

2443. Vanzatoare (patiserie) zona

tehnicieni (electrician, instalator) pentru intretinere tehnica curenta pentru locatie sector 2. Preferabil experienta minima anterioara, diplomele autorizate nu sunt obligatorii. (0734.956.558 team@fratelli.ro

2444. Vanzatoare angajam vanza-

2393. Tehnician auto, WebEye Interna-

tional cauta tehnician auto responsabil de instalarea ?i repararea sistemelor de monitorizare a autovehiculelor. Oferim masina, smartphone, laptop, salariu deosebit. CV la email (0751.110.253 info@ro.webeye.eu

tru service service auto din Pantelimon, Dobroiesti, angajeaza indetificator piese auto, comenzi de piese, gestiune, si urmarirea masinilor in lucru. Cunostinte in domeniu auto prezinta avantaj. 1 {; (0741.141.130 autoklass.expert.srl@gmail.com 2396. Tehnician in constructii pt. firma

2417.

2419. Tehnicieni sisteme securitate

de constructii (0722.544.973 offIce@vpa.ro

fara experienta, permis auto cat. B; 1.500 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro

2397. Tehnician instalari AC cu experi-

2420. Tencuitori, sapisti, necalificati, angajez cu contract de munca: tencuitori mecanizat, sapisti, fatadisti, muncitori necalificati. Carnetul de conducere reprezinta un avantaj. Salariul occidental. Sunati cu incredere; 3.500 L; (0720.101.115/ 0720.101.115 office@constructiimecanizate.com

enta de minim un an in domeniu; activitatea se va desfasura pe raza Bucurestiului, program de luni pana vineri. Detalii la telefon. (0737.362.473 hr@depanero.ro 2398. Tehnician instalator Hotel Caro, Barbu Vacarescu 164A, sector 2, angajeaza maistru/tehnician instalator. Relatii la tel: (021.208.61.21 hr@carohotel.ro 2399. Tehnician mecatronisr / Mecanic

auto! Cursuri! COLEGIUL UCECOM “SPIRU HARET” BUCURESTI -Cea mai mare unitate particular? de înv???mânt preuniversitar din România acreditat? de Ministerul Educa?iei Na?ionale, în parteneriat cu dealarii FORD, ?IRIAC UTOMOBILE ?i PORSCHE, anun?? începerea înscrierilor pentru: -Liceu, calificarea profesionala “Tehnician mecatronisr”, Scoala profesional?, calificarea “Mecanic auto”. Important! -?colarizare gratuit?, elevii pot primi burse de la partenerii de practic? în func?ie de performan?ele realizate, absolven?ilor li se asigur? locuri de munc?. (021.316.61.95/ 021.316.61.96 contact@ucecomspiruharet.ro

2421. Tinere, fete pentru activitate online. Comision 50-80% net, bonus angajare 300$ . Plata la zi sau bilunar. Fara reguli stricte si abuzive. Te asteptam in echipa BeYou; 3.000 L; (0766.905.905/ 0730.872.297 2422. Tineri cu/ fara experienta, anga-

jam pentru constructii; (0799.519.777

2423. Tineri fara experienta pentru pozi-

tia de picol, restaurant situat in cladirea Sky Tower, et. 36, angajeaza tineri fara experienta pentru pozitia de picol. Program flexibil, salariu motivant + bonusuri, masa asigurata. Detalii la numarul de telefon (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2424. Tinichigiu acoperisuri calificat

sau nu, program normal, carte de munca, angajare pe perioada indelungata. Salarizare atractiva pana la 20 lei/ora.Activitate in principiu in Bucuresti, (0752.026.882 stfunnycons@gmail.com

metrou Eroii Revolutiei; (0722.306.176/ 0722.245.776

toare, Insula cu Prajituri, Militari, Valea Cascadelor nr 268. Se cere corectitudine, spirit echipa. fara incidente pe cazier. Salariu 2000 ron contract de munca. contact; (0738.152.360 cristinacatalin36@yahoo.ro 2445. Vanzatoare brutarie angajeaza

vanzatoare, experienta minim 6 luni; (0799.995.893 office@brotmanufactur.ro

2446. Vanzatoare Casa di Luigi anga-

jeaza vanzatoare cofetarie in cadrul centrului comercial Cora Pantelimon, office@casadiluigi.ro 2447. Vanzatoare casiera cu experien-

ta in domeniu, angajam pt magazin alimentar zona Brancoveanu. Program flexibil, salariu incepe de la 1500 Lei, carte de munca (0722.691.308 serban.penda@yahoo.com

2448. Vanzatoare Cofetaria Alice, Piata Iancului. Pachet salarial la angajare 1850 lei net + bonuri de masa 200 lei. Program in ture L-D, 8h/zi, 5 zile/7. Contract de munca legal. Detalii la telefon; 2.050 L; (0741.037.366 resurseumane@cofetariaalice.ro

2451. Vanzatoare cu experienta pentru

magazin alimentar, zona Cultural, Berceni. Relatii tel. (0723.165.846

tie publicitara din Bucuresti sector 3 angajeaza tehnician, lacatus, sudor, tamplar pal.Conditii de munca luni-vineri, bonuri de masa 2.500 L; (0788.231.813 office@printdivision.ro

2453. Vanzatoare cu experienta pentru

angajeaza: pregatitori vopsitorie, tinichigiu auto, vopsitori si mecanici auto. Salariul atractiv. Relatii la telefon. (0768.771.519

2454. Vanzatoare cu experienta, pen-

2402. Tehnician service pentru cen-

pregatitor auto, mecanic auto. Locatie intersectia Aparatorii Patriei - Autotehnic Service (0721.667.950 office@autotehnic.net

2404. Tehnician sisteme de securitate pentru realizare instalatii de curenti slabi, sisteme de alarma, instala?ii de voce date, sisteme de interfonie si videointerfonie, control acces, sisteme de supraveghere video; 2.000 L; (0764.237.744 yannis_art_design@yahoo.com 2405. Tehnician sisteme de securitate,

alarmare efractie/incendiu, supraveghere video, interfonie/videointerfonie cu permis cat. B. Salariu atractiv; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 2406. Tehnician sisteme de securitate,

Instalare sisteme de detectie incendiu, sonorizare, CATV, control acces, cablare structurata. Disponibil la deplasari. CV la mail; Se ofera CM, ore supl, program 8 ore/zi. (031.437.06.35 angajari@mhtexperience.ro 2407. Tehnician sisteme de securitate.

Daca ai cunostinte si abilitati tehnice in domeniul sistemelor de securitate si supraveghere, esti candidatul ideal, 700 {; (0726.444.494 office@eisol.ro 2408. Tehnician sisteme securitateInterfoane Firma Electroexpert specializata in montajul si intretinerea sistemelor de interfoane, angajeza tehician cu experienta in domeniu. Se ofera salariu atractiv, bonusuri lucrari, masina de serviciu. (0727.097.227/ 0755.113.404 office@electroexpertinstal.ro 2409. Tehnician sisteme securizare Mifa Systems angajeaza tehnician sisteme securizare (cctv, detectie efractie, detectie incendiu, sonorizare, voce-date) cu sau fara experienta.C.V.urile se trimit la adresa mifasistems@gmail.com; (0727.000.939 mifasistems@gmail.com 2410. Tehnician slot macchine, firma

de jocuri de noroc angajeaza full time tehnician, preferabil cu experienta in domeniul aparatelor slot-machine. Cei interesati pot trimite CV-ul la adresa de e-mail (0735.559.639 dueppalese@yahoo.com

2429. Tinichigiu si vopsitor pentru soci-

etate de constructii, solicitam seriozitate si vechime min. 3 ani, relatii de L-V, intre orele 8.00 - 16.00 (0727.221.670 david@dimar.ro 2430. Tinichigiu. Service din zona

centrala angajeaza in conditiile legii tinichigiu auto cu experienta. Se ofera salariu motivant, program fix si mediu de lucru profesional; (0744.640.351/ 0747.277.277

2478. Vanzatoare pentru supermarket,

serioasa, cu spirit de echipa, sociabila, aspect fizic ingrijit, minim studii medii. Ofer seriozitate, salariu motivant si conditii de lucru bune (0726.687.006 alina.neda@yahoo.com

2479. Vanzatoare pentru un mini-market aflat in incinta hotelului Rin Grand din soseaua Vitan Barzesti, sector 4. Program o saptamana de zi cu o saptamana de noapte. Ambient placut si modern. Oferim carte de munca; 1.900 L; (0763.375.031 barcansimona@yahoo.com 2480. Vanzatoare pt. cantina, minima

experienta, program de L-V , incadrare numai cu forme legale, pt detalii dupa ora 15, 2.100 L; (0735.780.844

2452. Vanzatoare cu experienta pentru

raion mezeluri Drumul Taberei- Piata Valea Ialomitei; (0774.685.755 tru magazin confectii dama; (0745.130.455

2455. Vanzatoare cu sau fara experi-

enta pt. Pantelimon, salariu atractiv. (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com 2456. Vanzatoare firma de distributie mase plastice, angajam vanzatoare pentru a lucra in magazinul nostru care se afla in comuna Afumati, in incinta complexului Doraly. Cautam numai persoane serioase; (0762.222.214/ 0762.222.224 trimarq@trimarq.ro 2457. Vanzatoare IDM Basarab, salariu avantajos plus comision. Detalii la: 0723365028 (0762.753.104/ 0722.218.568/ 0764.039.827 2458. Vanzatoare in complex comercial IDM Basarab. Se cauta o persoana sociabila si placuta. Se ofera salariu motivant, comision din vanzari, contract de munca. Pentru detalii suplimentare contactatine telefonic (0724.028.219 leafu.flori79@gmail.com

tarie, covrigarie, salariu 1600 Ron. Detalii la telefon 1.600 L; (0746.731.022

2483. Vanzatoare stil ambalaj angajeaza vanzatoare pentru a lucra intr-un cadru dinamic si profesionist. Magazinul se afla in comuna Afumati, in incinta complexului Doraly. Cautam numai persoane serioase; (0756.109.655 2484. Vanzatoare / vanzatori, part time

/ full time, pentru linie “Impinge Tava”. Candidatul sa fie cu experienta, spirit de observatie, agil, corect, educat, amabil, ingrijit. Program 5 ore / zi = 1000 - 1200 lei, 10 ore / zi = 2200 - 2500, S-D liber; 2.200 L; (0761.686.754 clienti@contabconsult.ro 2485. Vanzatoare autoservire linie calda Mama Food autoservirea Mama Food din Bragadiru cauta vanzatoare, salariu 2000 Ron, program de la ora 7.00-17.00, obligatoriu experienta, de luni pana sambata; 2.000 L; (0728.878.785 2486. Vanzatoare cofetarie in locatiile

din sectoarele 4, 5, 6, (0785.137.937

2487. Vanzatoare cofetarie, cu sau fara experienta, varsta 18-40 ani, situata in sectorul 1, Bvd. Magheru, program 0721, 2 zile cu 2 zile, salariu net (bani in mana) de inceput 2000 lei. Contract si carte de munca. 2.000 L; (0730.224.457 evolution_1960@yahoo.com 2488. Vanzatoare cu experienta in patiserie, femeie de serviciu si modelatoare covrigi; (0734.030.995 2489. Vanzatoare cu experienta pentru

servici pentru locatiile din Crangasi si Veterani. Informatii la: (0732.672.654

2460. Vanzatoare magazin alimentar

2490. Vanzatoare cu experienta imbra-

2432. Tip Top, societate comerciala sec-

in sectorul 2. Experienta in domeniu, comunicativa, aspect placut. Salariu foarte atractiv 2.000 L; (0724.280.050 Marius.roman83@yahoo.com

tor 6 angajeaza agent paza cu atestat. Informatii la tel. Tichete de masa+ salariu, 1.600 L; (0732.672.654 2433. Tiparist/ designer confectii dama, cunoscator Gemini sau alt orice sistem Cad, conditii excelente, locatie centrala. Salariu mult peste media pietei, 3.0004.000 lei. (0722.203.046/ 0722.399.717 asistent.manager@chanttal.ro 2434. Trainer. Daca esti in cautare de

un loc de munca unde sa te simti ca acasa, daca esti o persoana creativa, implicata si dornica de a te afirma intr-o echipa tanara si dinamica, noi suntem cei pe care-i cauti. Daca spiritul de echipa si dorinta de invatare te caracterizeaza, atunci esti ceea ce cautam. Asteptam cu interes sa te alaturi echipei noastre de traineri; (0730.752.752 2435. Transator macelar sau persoana

Baneasa, sect. 1; (0733.419.761

2461. Vanzatoare magazin alimentar

2462. Vanzatoare magazin haine de dama in Iuliu Maniu 59 cu proncent 1% din vanzare. 1.500 L; (0726.489.742 octavia_69ro@yahoo.com 2463. Vanzatoare magazin in Piata Prosper (Calea 13 Septembrie, sector 5), contract de munca; (0769.199.463 contabsilvia@gmail.com 2464. Vanzatoare magazin mixt, situat in incinta statiei de metrou piata Sudului. Rog seriozitate (0769.843.480 2465. Vanzatoare magazin panificatie

sector 2; (0724.094.959

2466. Vanzatoare patiserie zona Ste-

fan cel Mare nr. 1-3, sambata- duminica liber; (0722.558.062

caminte. Dorim o vanzatoare cu experienta in domeniul articolelor de imbracaminte pentru complexul IDM Basarab care sa se ocupe de clienti salariul va fi unul pe masura asteptarilor, relatii la telefon; 1.800 L; (0786.869.433 ltricrolux@gmail.com

2491. Vanzatoare cu experienta linie calda in Afi Cotroceni, salariu de la 2000 lei net cu contract de 8 ore, program flexibil 8 h, 1/1, bonuri+masa +transport. Cerem si oferim seriozitate, (0726.337.470/ 0766.969.784 Office@la-piatza.ro 2492. Vanzatoare cu experienta, unic importator in Romania al produselor cosmetice Kallos angajeaza, pentru Bucuresti, vanzatoare cu experienta. CV la email sau la fax. (021.460.08.45 george_tordai@yahoo.com 2493. Vanzatoare Drumul Tabereim la

magazin de haine, pentru mai multe detalii va rog sa ma sunati (0740.019.309 elena_tudoras10@tahoo.com

2436. Transatori locuri de munca esti

2467. Vanzatoare pentru cabana in parc Ior Titan, cu sau fara experienta, dar persoane serioase. Salariu 1.5002.000 ron; (0764.384.338 lili_miky_my@yahoo.com

macelar sau ne poti recomanda unu?Daca da iti oferim £100 bonus.Cautam macelari cu experienta.Poti castiga intre £ 2500 si £ 3000 pe luna.Te rugam sa suni la tel. (+447500845556 andreai@quattrorecruitment.co.uk

2468. Vanzatoare pentru magazin alimentar cu raion de cofetarie, in sector 4. Program flexibil, posibil chiar si 10 libere pe luna. Salariul intre 1800-2200 lei + pensie privata pilonul 3. Rog si ofer serozitate; (0723.378.034

tar in Ionescu Gheorghe nr. 4, sect. 4. Salariu de inceput 1.800 net, contract 8 ore, bonusuri de performanta. Program de zi. E necesara experienta in domeniu. 1.800 L; (0744.136.687 stoica_nicolae_sorin@yahoo.com

2469. Vanzatoare pentru magazin alimentar in zona Fizicienilor, salariu atractiv; (0723.326.713

2496. Vanzatoare in magazin alimentar non stop in Ionescu Gheorghe nr. 4, sect. 4. Salariu 2000 net, contract 8 ore, bonusuri de performanta. Program de noapte. E necesar? experienta in domeniu. 2.000 L; (0744.136.687 stoica_nicolae_sorin@yahoo.com

cu experienta in transare carne (0737.199.032 raluca.sima@avmro.com

2438. Tucano Coffee angajam ospatar

tru asigurarea serviciului de verificare, intretinere si service pentru echipamentele de acces. Detalii/CV la: resurse.umane@service-expert.ro (0724.151.705 resurse.umane@service-expert.ro

ditionala in zona Unirii, cu experienta, salariul este de 1500 lei net plus bonus din vanzare intre 600 si 800 lei+masa. Detalii la telefon. 2.300 L; (0724.570.778

magazin alimentar in sectorul 5. Rugam seriozitate 1.500 L; (0720.029.960/ 0720.058.442 colibasanu@yahoo.com

2431. Tip Top angajeaza femeie de

2412. Tehnician, matriter, lucrator

2414. Tehnicieni cu permis ctg B, pen-

2477. Vanzatoare pentru patiserie tra-

Obor confectii; (0722.241.212

2437. Tucano Coffee angajam ajutor cofetar cu/ fara experienta.Programul de lucru este de 2 zile/ 2 libere. Salariu + tichete de masa (0724.643.421 catering@tucanocoffee.com

2413. Tehnicieni aparate de cafea, obligatoriu permis auto; (0766.569.115

ditionala in zona Unirii, cu experienta, salariul este de 1500 Lei net plus bonus din vanzare intre 600 si 800 Lei + masa. Detalii la telefon 2.300 L; (0724.570.778

2459. Vanzatoare in magazin Bucur

2411. Tehnician statie de epurare Angajam tehnician pentru service statie de epurare. Conditii: cunostinte instalatii sanitare si electrice, carnet de conducere categ. B, disponibilitate lucru pe teren in Buc. si zonele limitrofe, 450 {; (0786.233.779 khasm.group@gmail.com

montator, electromecanic, muncitor. Fara intreruperi sezoniere, angajare neintrerupta, sector 6, Bucuresti. (0766.229.614 office@cristalimage.ro

2476. Vanzatoare pentru patiserie tra-

2482. Vanzatoare pt. patiserie, cofe-

jeaza Cofetaria Capsa; (0757.645.737

2426. Tinichigiu auto, service auto,

rectangular si circular pentru firma de izolatii si confectii metalice. Se ofera carte de munca, echipament, decontare transport, 2.000-2.700 lei salariu; (0731.369.991/ 0732.638.117 Office@izolatiiantifoc.ro

alimentar situat in Militari Residence. Carte de munca, patru libere pe luna. Salariu 1800 lei. Urgent; 1.800 L; (0723.348.476 macsi.soniard@gmail.com

2450. Vanzatoare cu experienta anga-

2401. Tehnician reclame, firma produc-

2428. Tinichigiu industrial montaj tabla

«««««««««««««««««« 2475. Vanzatoare pentru magazin mixt

2481. Vanzatoare pt. cofetarie zona Berceni, Piata Straduintei. Sunati de luni pana vineri intre orele 10.00-16.00; (0723.193.112

magazin de haine situat in zona p-ta Victoriei (metrou). Salariu atractiv. Rog seriozitate. Pentru mai multe detalii contactati-ma; (0766.216.116 Danielcristian358@gmail.com

2403. Tehnician sisteme de securitate in domeniul sistemelor de curenti slabi (sisteme de securitate/sisteme de detectie incendiu). (0729.746.510 adrian.bonciu@securitymania.ro

VANZATOARE PENTRU MAGAZIN INCALTAMINTE IDM BASARAB. SALARIU ATRACTIV + COMISION, 7 LIBERE/ LUNA; 0768.318.382/ 0762.753.104; (0722.218.568/ 0723.531.668/ 0746.537.108

2474.

lui, modelator covrigi/ gogosi si patiser zona Brancoveanu. (0730.137.045

2425. Tinichigiu auto cu si fara experienta pentru dealer auto, zona Vitan, mediu de lucru profesional. (0742.262.532

trale termice, angajez tehnician service pentru centrale termice pe gaze naturale; (021.252.22.96/ 0732.335.050

««««««««««««««««««

2449. Vanzatoare covrigi, zona Iancu-

2400. Tehnician mentenanta (electrician/instalator), pentru cladiri de birouri, cu experienta, seriosi, lucreaza in echipa, program Lu-Vi 8h/zi sau in ture 12/48(OPS) salariu 2200 NET la timp, bonuri masa 15RON/zi, abonament medical, Preciziei + Pipera, (0752.214.753 hr@genesisproperty.net

2427. Tinichigiu auto, vopsitor auto

2473. Vanzatoare pentru magazin imbracaminte in Piata Rahova, oferim carte de munca, 2 zile libere/luna. Program L-V 8:00- 18:00, S 8:00-17:00, D 8:00- 14:00 2.000 L; (0722.929.323 paunamihai77@yahoo.ro

pentru cafenea pe Calea Dorobantilor (0757.204.444 e.bordian@tucanocoffee.com

2470. Vanzatoare pentru magazin alimentar non-stop. Carte de munca, program flexibil, salariul 2000 ron in mana. Baiat pentru ajutor magazin 1700 ron. 2.000 L; (0741.231.236

2439. Tutti Bistro din Mega Mall isi mareste echipa. angajam pizzar, ajutor bucatar si femeie la vase! Daca esti in stare sa te integrezi intr-o echipa tanara si sa-ti faci treaba intr-un mod profesionist, da-ne de stire. Detalii la tel; (0742.342.225

2471. Vanzatoare pentru magazin cu articole textile, programul este o zi cu o zi sau program normal, va oferim salariu fix + procent din vanzare, va oferim c. munca pe perioada nedeterminata, detalii la telefon (0728.707.948/ 0740.901.205 berkbimmrc95@yahoo.com

2440. Ucenic. Pictor bisericesc scolarizez (angajez) ucenic, stagiar sau om de ajutor pentru santiere de pictura bisericeasca; (0723.584.319 roman_valerian@yahoo.com

2472. Vanzatoare pentru magazin de bijuterii aflat in incinta galeriei comerciale Careffour Colentina. Program o zi cu o zi, contract de munca, conditii civilizate. (0762.635.590

2494. Vanzatoare Fornetti Colentina si

Titan (4 locuri de munca). Cu sau fara experienta. Cer si ofer seriozitate.

2495. Vanzatoare in magazin alimen-

2497. Vanzatoare in magazin alimentar. non-stop in Ionescu Gheorghe nr. 4, sect. 4. Salariu de inceput 1.800 net, contract 8 ore, bonusuri de performanta. Program: o zi de zi 7-19, una de noapte si una liber 1.800 L; (0744.136.687 stoica_nicolae_sorin@yahoo.com 2498. Vanzatoare la magazin non stop

pe Calea Mosilor, de zi sau de noapte. Irina 0762.371.030; Tudor 0723.216.477

2499. Vanzatoare linia autoservire, restaurant sector 6 angajeaza vanzatoare pentru linia de autoservire, program luni-vineri, cu sau fara experienta, (0752.166.337 santech.srl@gmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


24

19 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 2500. Vanzatoare magazin alimentar

2527. Vanzatoare si ajutor de macelar,

Berzei, P-ta Matache, Gara de Nord, carte de munca, salariu in mana 2000 Lei, 2 zile cu 2 libere, program magazin non stop, cerinte: experienta, seriozitate 2.000 L; (0736.366.233/ 0736.366.362 aioan.mail@gmail.com

Abatorul Peris pentru acest lant de magazine dezvoltat de noi, cautam 10 de vanzatoare si ajutori de macelari, seriosi si motivati sa se alature echipei noastre. (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro

2501. Vanzatoare magazin alimentar cu experienta. Program 8 ore /zi in ture. Carte de munca, o masa pe zi. Magazinul este situat in zona Armeneasca (0769.263.027/ 0762.883.978

2528. Vanzatoare si patiser; 021.460.37.78 - Nitu Vasile; Stefan cel Mare: 021.242.35.40

2502. Vanzatoare magazin deco/uz

casnic Iancului la 1 min de metrou, program 2 zile lucr. cu 2 libere. Prg mag LV: 09.00-20.00, S: 09.00-17.00, D: 09.00-14.00. Contract per. nedeterminata. Nu necesita experienta. Oferim si cerem seriozitate 1.400 L; (0745.503.179/ 0747.837.979 Office@productdevelopment.ro 2503. Vanzatoare magazin dulciuri

in Piata Delfinului, program 7.3019.30, 2 zile/ 2 libere, salariu, 2.000 L; (0723.634.747 2504. Vanzatoare magazin mixt, zona Dristor, salariul net, 2.200 L; (0745.658.958/ 0760.953.032 2505. Vanzatoare magazin mobila in Danielli Design Cautam persoana sociabila, responsabila si respectuoasa. Atributii: vanzare si contabilitate primara (facturare, nir-uri, registru casa). Salariu 1800 Lei + procent. Cv pe e-mail financiar@insha.ro 2506. Vanzatoare magazin papetarie, angajam urgent vanzatoare pentru magazin de papetarie zona Brancoveanu. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj. Pentru interviu sunati la nr. sau trimiteti CV; (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro 2507. VANZATOARE MAGAZIN TEHNICA MEDICALA. LANT DE MAGAZINE ANGAJEAZA VANZATOARE MAGAZIN TEHNICA MEDICALA. CERINTE: ASPECT INGRIJIT, PERSOANA COMUNICATIVA, SERIOASA SI MUNCITOARE. SE OFERA SALARIU FIX+BONURI+BONUS. CV PE MAIL. RELATII LA TEL. (0745.342.843 ADRIAN.VASILESCU@UNIFORMEMEDICALE.RO 2508. Vanzatoare mancare gatita, Cantina Grill Pipera cauta vanzatoare pentru linia de mancare calda. Salariul 1600 lei plus avantaje, program lunivineri 7.00-16.00. Zona metrou Pipera, tramvai 16 si 36; (0722.533.439 2509. Vanzatoare mezeluri cu forme legale, cu carte de munca, program flexibil, bonusuri, prime de sarbatori; (0744.367.076/ 0721.694.694 vandcumpar270@gmail.com 2510. Vanzatoare minimarket angajam

vanzatoare cu experienta pentru minimarket situat in Militari Residence. Obligatoriu cu domiciliul in sector 6. Program in ture. Cv-uri la office@impulsconcept.ro; 1.800 L; (0724.290.243 valentin83tudorache@yahoo.com

VANZATOARE PATISERIE ANGAJAM, ZONA BANEASA; (0734.000.555

2511.

2512. Vanzatoare patiserie Cu sau fara

experienta. Program: L-V 06-16.30, S-D liber. Zona Colentina Fundeni 2.000 L; (0742.266.859 2513. Vanzatoare patiserie Patiseria

Tismana, zona Colentina-Fundeni, angajeaza vanzatoare cu sau fara experienta. Program: L-V 06.00-16.30, sambataduminica liber, salariu 2000 Lei. Relatii tel. 2.000 L; (0734.378.436 2514. Vanzatoare pentru aprozar ali-

mentar, incepand cu 1.500 L; (0745.149.999 2515. Vanzatoare pentru magazin cu

profil sportiv; (0788.527.270

2516. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar Drumul Taberei. Program L-V: 720, S: 7-17, D: 7-15, in ture 2 zile cu 2 zile libere. (0765.790.837 2517. Vanzatoare pentru magazin

alimentar in Piata Iancului, la tura de noapte. Program ora 19-7 dimineata, 2 seri da, 2 seri liber. Salariu, 1.700 L; (0734.435.737 2518. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar non-stop. Program 2 zile de zi, 2 zile de noapte si 2 zile libere. Zona Dristor. Salariul 2000. Seriozitate si chef de munca 2.000 L; (0760.953.032/ 0735.658.958 Magda_magda350@yahoo.com 2519. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar situat in Militari Residence. Program L-V, 6.30-15.00, 2 weekenduri pe luna libere. Salariu brut 1.800 L; (0766.074.163/ 0766.546.681 2520. Vanzatoare pentru magazin alimentar, magazin alimentar din sectorul 4 cautam o persoana serioasa,cu spirit de echipa, sociabila, aspect fizic ingrijit. Oferim seriozitate si salariu motivant. Posibilitate prog flexibil sau 8 ore/ 2 schimburi (0724.437.517 gelu1601@yahoo.com 2521. Vanzatoare pentru patiserie,

zona Piata Minis; (0786.392.091 2522. Vanzatoare produse patiserie,

Titan, sect. 3; (0720.285.128

2523. Vanzatoare restaurant fast food

linie calda mancare, pentru locatie in zona Giurgiului - Toporasi. Contract de munca legal, salariu atractiv, o masa calda zilnic, program de lucru de zi L-V (0723.304.805 vatra_distrib@yahoo.com 2524. Vanzatoare sau vanzator flo-

rarie. Inchiriez spatiu pentru florarie; (0725.412.470 2525. Vanzatoare sau vanzator, nou 2018. Firma confectii haine barbatii angajam vanzatoare sau vanzator doar cu experienta in complexul comrcial IDM Basarab vizavi pod Basarab cu program full, l-s: 10-20, d: 10-16, 1.800 L; (0786.869.433 ltricrolux@gmail.com 2526. Vanzatoare si ajutor de macelar

Abatorul Peris Abatorul Peris deschide primele magazine proprii in Targoviste: magazin Piata 1 Mai; magazin Micro 4. Pentru aceste magazine, cautam 8 vanzatoare si ajutori de macelari. (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro

2529. Vanzatoare si sofer, angajeaza

fabrica de paine din Drumul Taberei, Piata Moghioros, urgent; (0784.227.774 2530. Vanzatoare Sun Plaza Mall,

Park Lake Mall Cautam persoane serioase care isi doresc un loc de munca stabil. Fara limita de varsta. Contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu motivant + bonuri de masa (0720.297.541 frolly.molly@yahoo.ro 2531. Vanzatoare zona Gorjului Anga-

jez vanzator/ vazatoare magazin alimentar in zona Pietei Gorjului. Salariu atractiv, carte de munca, trebuie sa aibe putine cunostinte in utilizarea calculatorului. Mai multe detalii la nr de tel. (0760.292.578 2532. Vanzatoare, angajam pentru

magazin alimentar Piata Moghioros, salariu foarte bun; (0720.565.891

2533. Vanzatoare, magazin alimentar angajeaza vanzatoare produse alimentare, salariul incepand cu 2370 lei, program lejer, in zona metrou Eroii Revolutiei, 2.370 L; (0722.696.583/ 0732.661.625 Kel00id@yahoo.com 2534. Vanzatoare, magazin alimentar,

zona statia de metrou Titan. 1 {; (0721.494.020

2535. Vanzatoare, magazin articole

pentru copii, zona Berceni, Cultural, salariu atractiv; (0723.167.174

2536. Vanzatoare, modelatoare paine

si panificatie, cocator lopata, patiser, brutar, zona Berceni -Piata Sudului; (0722.229.956 2537. Vanzatoare, patiser, modelatori, pizzar cu sau fara experienta, responsabili, aspect fizic placut pt. patiserie.Program o zi cu o zi, sau in ture de 8 ore. Salariu motivant, 1800-3000 lei (0769.656.890 2538. Vanzatoare, casiera pentru

magazin alimentar, zona Brancoveanu. Program flexibil, salariu atractiv. Detalii la tel., CV la email (0722.691.308 serban.penda@yahoo.com

2558. Vanzator chiosc presa, zona

Apaca-Militari, net 1.500 L; (0731.132.334/ 0721.738.715 2559. Vanzator cofetarie artizanala

Cautam 2 vanzatori pentru cofetarie Piata 1 Mai/Mihalache Bucuresti: prezenta placuta, atitudine pozitiva, limba engleza conversational, program ls in ture 12/24 sau 9:00-15:00/ 14:0020:00. office@biscuit.ro 2560. Vanzator cu experienta carte presa pentru chiosc metrou Iancului, salariu fix + comision din vanzari. Relatii la telefon; (0721.844.452/ 0764.510.114 2561. Vanzator facturist accesorii

mobilier Factureaza produsele, incaseaza cu numerar sau documente. Studii medii, experienta in vanzari sau facturare. Punct de lucru str. Pecineaga 61, sector 5 sau Sos. Alexandriei, Bragadiru. 1.800 L; (0728.420.054/ 021.423.28.45 office@gelutrade.com 2562. Vanzator magazin alimentar, sector 6 Calea Plevnei, in zona Carrefour Orhideea, angajeaza vanzator/vanzatoare, livrator (pedestru), manipulant marfa. Program flexibil. Salariu motivant, in functie de experienta. (0749.100.139/ 0745.965.148 fatumwine@gmail.com

2542. Vanzatoare, patiser si modelator

covrigi cu experienta, in sectoarele 4 si 5; vanzatoare in domeniul panificatie si patiserie. (0743.278.200

2543. Vanzatoare, personal cu exper-

inta, angajam in magazin de patiserie/ gogoseriezona Calea 13 Septembrie (0769.510.567/ 0761.662.598 mario_home_edition@yahoo.com

2544. Vanzatoare, urgent, pentru mag-

azin alimentar situat in zona Militari Residence. Rog seriozitate; (0766.546.681/ 0766.074.163 2545. Vanzatoare, vanzator minimarket zona Gara de Nord, 8 ore/zi, 07:0015:00, 12:00-20:00, L-V, nu se lucreaza in week-end. Numai pentru persoane serioase si care sunt in cautarea unui loc stabil de munca. Ofer si cer seriozitate 1.500 L; (0784.104.666 robert.arcana@yahoo.com 2546. Vanzatoare, vanzator pentru minimarket non-stop pe Bd. Pache Protopopescu nr. 34 (intersectie cu str. Traian). Program doua de zi, doua de noapte si doua libere 07.00-19.00. Doar personal serios si cu experienta in vanzari, 2.500 L; (0740.150.155 alexxvis@yahoo.com 2547. Vanzatoare, vanzator, cu sau

fara experienta, magazin alimentar, sectorul 5, salariu atractiv (0768.367.057/ 0724.390.742/ 0768.367.051 2548. Vanzatoare,, prezentare pro-

duse, tanara, ordonata, responsabila, pentru fabrica de garduri din beton, salariu negociabil. Punct de lucru Bragadiru, Ilfov. De preferat domiciliul adiacent, 2.500 L; (0735.377.400 fabricadegarduri@yahoo.ro 2549. Vanzatoare/ casiera patiserie cu

experienta. Afi Cotroceni sau Metrou Pipera. Program 9 ore, 6 zile din 7. Salariu atractiv, echipa tanara si mediu de lucru placut. Venit minim de 2200 lei; 2.200 L; (0721.280.038 arimotorsro@gmail.com

2550. Vanzatoare/ modelatoare cu

experienta, covrigarie - patiserie angajeaza, zona Intercontinental Bucuresti; (0724.396.390 2551. Vanzatoare/ vanzator inghetata

pentru punctele Betty Ice din Bucuresti. Pentru persoanele care nu au domiciliul in Bucuresti, se asigura transport. Persoanele interesate sunt rugate sa depuna un CV la adresa de email, detalii la nr.: (0753.084.816 mirela.cozma@bettyice.ro 2552. Vanzatoare/ vanzatori, shaormari, familie, sofer, femeie serviciu, ajutor ospatar, ajutor bucatar, angajeaza magazin alimentar Sos. Pantelimon nr. 110; (021.250.20.92/ 0749.120.322 2553. Vanzator cu experienta pentru magazin perdele, draperii si metraje si cunostinte intocmire registru de casa. Magazinul e situat in complex Big Berceni. Salariu atractiv. Relatii la telefon: (0771.553.103 2554. VANZATOR la stand de imbracaminte si incaltaminte in complexul din piata Valea Ialomitei, (0740.019.309 2555. Vanzator magazin alimentar. Salariu 1.700 lei, program flexibil, 1.700 L; (0760.733.103 stoian.mada@gmail.com 2556. Vanzator boutique Chocolat Car-

refour Feeria. Oferim salariu fix 1800 lei+bonuri de masa in valoare de 200 lei, bonus lunar intre 200 si 500 lei, in functie de performante, decont abonament transport. 2.650 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro 2557. Vanzator boutique Chocolat Baneasa, Feeria oferim salariu fix 1800 Lei net + bonuri de masa in val. de 200 Lei + bonus lunar intre 200 si 500 Lei in functie de vanzari + decont transport in limita a 150 Lei, asteptam cv ul pe email; 2.000 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com

2582. Vopsitor industrial, strungar carusel, strungar universal, lacatus confectii metalice, bobinator masini electrice, controlor calitate, presator mase plastice, gestionar depozit, tamplar universal, angajeaza societate comerciala, cu sediul in Bucuresti, in conditii bune de munca, salariu motivant si bonuri de masa; (031.425.12.14/ 0755.073.558 2583. Vopsitor industrial, sudori MigMag, lacatus, firma cu punct de lucru in Voluntari angajam sudori Mig Mag, lacatusi confectii metalice, vopsitor industrial, muncitori necalificati cu minima experienta in confectii metalice. Se ofera CM, salariu (0745.041.992 emilgagiu@yahoo.com

2585. Vulcanizare auto, salariu atractiv

2564. Vanzator magazin papetarie, articole hobby, Cerinte: Vanzare papetarie, articole hobby (pictura, activ. recreative, machete). Aprovizionare si expeditie colete prin posta. Operare calculator nivel mediu, 1500ron+200ron bonuri masa, 1.700 L; office@machete.ro 2565. Vanzator presa cu experienta,

sector 3, salariu atractiv; (0722.631.339

auto, Multimarca, sector 1, Bucuresti, salariu neg., (0728.625.820

1800-2000 lei, program part time sau full time cu weekend liber, contract de munca, 8 ore, rog seriozitate, (0723.231.235 Office@kuntyautoservice.ro 2586. Vulcanizator Auto variant serv-

ice roti angajeaza vulcanizator cu experienta, program de lucru 8 ore, salariu 2.500 lei, 2.500 L; (0784.339.160/ 0784.339.160 2587. Vulcanizator auto, contract de munca, salariu plus procente, zona Parc Sebastian. (0724.337.072/ 021.423.10.75

domeniul public. Se cere seriozitate.Detalii si programari la interviu la nr. de telefon; (021.450.51.11 office@decorpress.ro

2588. Vulcanizator cu experienta in domeniu salariu 2000+comision, carte de munca, cu posibilitate cazare fara nici un cost suplimentar. Zona BucurestiiNoi, sector 1. 2.000 L; (0722.997.000 george@depozitulderoti.ro

2567. Vanzator telefoane si accesorii

2589. Vulcanizator cu experienta;

2566. Vanzator presa pentru chiosc pe

2568. Vanzator, lucrator comercial ben-

angajam urgent pentru patiserie-cofetarie, salariu 1800 Ron. Relatii la telefon 1.800 L; (0751.223.653

vopsitorie. Fabrica este pe centura, in Chitila, pe centura Bucuresti (0769.702.652/ 0738.745.699 mdf@fronte.ro

alochimice cerinte: domiciliul stabil in Bucuresti, de preferat in sectorul 6. Rezistent la stres continuu. Salariul net afisat. 2.000 L; (0730.225.008 valentindumitru72@gmail.com

2540. Vanzatoare, covrigar si patiser,

2541. Vanzatoare, cu experienta,

2581. Vopsitor in Chitila si pregatitor

2584. Vopsitor si tinichigiu auto, service

pentru magazin alimentar, in zona Brancoveanu. Salariu atractiv, program flexibil. De preferat pentru persoane care locuiesc in zona. Tel., (0722.691.308 serban.penda@yahoo.com (patisera), angajam; (0732.954.147/ 0727.699.253

2580. Vopsitor auto multimarca cu experienta, pentru service auto autorizat situat in zona Aparatorii Patriei. Oferim salariu atractiv 3.500 L; (0720.268.447/ 0786.311.313 garage.automotiv@gmail.com

2563. Vanzator magazin met-

Amanet Crangasi Amanet Crangasi angajeaza vanzator de telefoane si accesorii gsm, salariu cuprins intre 17002500 lei. Experienta in domeniu constituie un avantaj. Cerinte: cunostinte IT. 2.500 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com

2539. Vanzatoare, casiera, angajam

2579. Vopsitor pentru vopsitorie suprafete lemnoase din Bragadiru. Salariu initial 2.200 Ron net. Dupa perioada de proba: majorare salariala, decontare transport si tichete de masa 2.500 L; (0723.165.515 office@woodmakeup.ro

zinarie angajam pentru statii Peco, in zonele, Bucuresti sector 4, Sos Oltenitei(IRA) Pantelimon Biruintei, Chitila soseaua Banatului, jud Ilfov. Venitul de inceput 1500 lei lunar, contract de munca, (0734.920.701 camiirod@yahoo.com 2569. Vanzator, operator GPL angajez

urgent 8-9 operatori Gpl, cu sau fara experienta, cu sau fara atestat de operator. Calificarea se face de catre compania noastra. Salariu+bonusuri. 1.000 L; (0046765823079/ 0771.032.630 alessya_cristyna@yahoo.com 2570. Vanzator, vanzatoare minimarket

non stop. Salariu 1.600 in prima luna si 1.800 dupa 3 luni; (0723.309.029 diana.dragoi@dmdcoffee.ro 2571. Vanzator, vanzatoare ptr mini

market situat in zona Brezoianu (Cismigiu), atat ptr tura de zi cat si ptr tura de noapte. Se lucreaza in ture, o zi cu o zi libera. Carte de munca, salariul atractiv. 1.800 L; (0772.266.437 doramarket@outlook.com 2572. Vanzator, vanzatoare cu experi-

enta pentru Boutique Chocolat Mall Baneasa, salariu 1800 Lei + 200 Lei bonuri de masa + 300 Lei decont transport+targhet lunar intre 200-500 Lei, 2.300 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com 2573. Vanzator/ospatar pentru cofetarie/cafenea Hotel Hello 2 stele (Gara de Nord), program 8 ore, in ture, salariu fix + tichete de masa, persoana comunicativa si dinamica. Relatii la: (0723.281.700 2574. Vanzatori non-stop in sectorul

doi, preferam persoane de peste 35 ani cu experienta, care doresc un loc de munca stabil. Pentru detalii sunati la tel. (0731.438.689 dananikolaev@gmail.com 2575. Vanzatori magazin de dulciuri

angajam urgent in Mall Baneasa. Salariu motivnat. Tel. dupa ora 12,00; (0735.123.244/ 0726.667.766 2576. Vanzatori. Angajam vanzatori -

locatiile din Pipera si Piata Victoriei, cu deschidere catre client, seriosi, muncitori. (0756.044.061 2577. Vase Bucatarie, Sector 1 Cautam

colegi pentru postul de vase bucatarie, zona Herastrau. Program: 2 ture, 5 zile/sapt.Salariul 1200 + tips+ alte beneficii. Pentru detalii sunati la numarul tel. 1.200 L; (0755.651.839 ioana08.recrutare@gmail.com 2578. Vivre Logistics cauta colegi pen-

tru depozit in Bucuresti. 1. Team Leader, cerinte: -bune abilitati de comunicare, coordonare si decizie, cunostinte pachet MS Office, atitudine proactiva orientata spre rezultat. Descrierea postului: -coordonarea unei echipe de persoane pe activitati de depozit, delegarea de sarcini de lucru si monitorizarea echipei, evaluarea si identificarea potentialului angajatilor. Salariu negociabil. 2. Responsabil Controlul Calitatii, cerinte: -cunostinte MS Office (Excel nivel mediu), experienta in domeniu constituie avantaj. Descrierea postului: -analizarea integrala a marfurilor sosite la depozitul Vivre: mod de ambalare, integritatea paleti/ cutii/ folie/ sigilii etc. Analizarea produselor si stabilirea procedurilor de procesare/ ambalare/ depozitare conform raportului de receptie. Manipularea marfii/ receptia/ stocarea/ procesarea produselor neconforme. Salariu negociabil. 3. Fulfillment Big- postul implica urmatoarele activitati: receptie/ stocare/ picking/ verificare/ ambalare/ shipping produse mari (mobilier, covoare etc). Program fix: 09.00- 18.00 (luni- vineri). Salariu net (bani in mana) 1.900 ron+ bonus de performanta net (bani in mana): 200-300 ron lunar+ bonuri de masa (pentru fiecare zi lucrata). 4. Fulfillment Packer- postul presupune ambalarea produselor in functie de caracteristicile calitative ale fiecaruia (dimensiuni, fragilitate, material etc). Salariu net (bani in mana) 1.600 ron+ bonus de performanta net (bani in mana): 200-300 ron lunar+ bonuri de masa (pentru fiecare zi lucrata). Program in doua ture: tura 1- 06.00-15.00 (lunivineri), tura 2- 12.00-21.00 (marti- sambata); (0755.114.650

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

(0766.440.630

2590. Vulcanizator auto cu experienta,

eventual calificare, salariu 1500 net, comision 10% din cost manopera, eventual cazare. Sau alte variante de colaborare - negociabil. Seriozitate, 1.500 L; (0725.251.135/ 0772.293.844 lucianno73@yahoo.com

2591. Vulcanizator auto cu experienta,

in zona Prelungirea Ghencea nr. 107, ofer salariu plus comision din incasari, inclusiv cazare. Rog seriozitate; (0768.411.929 crimi_viorel2008@yahoo.com

2606. Zidari. Angajez zidari pentru reabilitare blocuri cu contract de munca, salariu atractiv, necalificati. Rog seriozitate; (0771.500.684/ 0748.551.054 2607. Zilieri. Vrei sa iti rotunjesti veniturile?Ei bine, vino in echipa noastra de zilieri. Poti castiga intre 100 si 150 lei pe zi, iar programul il faci in functie de disponibilitatea ta. Pentru mai multe detalii sau inscrieri:contacteaza-ne la numarul de tel. (0738.749.656 2608. Zugrav calificat Societate cu activitate din 1996 angajeaza zugrav cu calificare. C.M. 8 ore, salariu si bonusuri actractive, concediu odihna platit, fara pauze pe perioada iernii. Cerem si oferim seriozitate; (0723.387.938 2609. Zugrav cu experienta in lucrari cu

huma; (0733.023.526

2610. Zugrav Hotel Minerva, oferim

seriozitate, conditii de munca deosebite, salariu, ore suplimentare, sporuri; (0744.305.192 tehnic@minerva.ro 2611. Zugrav, faiantar, instalator, electri-

cian, muncitor necalificat. Salariu intre 2.000 - 3.000 Lei/ luna; (0799.519.777

2612. Zugrav, mentenanta, realizeaza lucrari de reparatie, montaj gresie, faianta, granit, marmura interioare si exterioare dar si lucrari de finisaje interioare. Parc cladiri de birouri (zona Pipera), de luni-vineri, 8:00-16:00 (0756.040.651 hr@genesisproperty.net 2613. Zugravi 7 posturi disponibile pen-

tru Home Trading SRL.Rog seriozitate. Contact Adrian Popa (+40763120820 office@lifestyledesign.ro 2614. Zugravi pt santiere in Bucuresti,

cer si ofer seriozitate, salariu motivant. (0742.518.273 Florin.dogariu@yahoo.com

2615. Zugravi finisori cu experien-

ta, societate comerciala angajeaza in Bucuresti si Popesti Leordeni. Ofer contract si carte de munca. Salariu atractiv, conditii de munca decente 2.500 L; (0745.514.148 sebi_priest@yahoo.com 2616. Zugravi si necalificati pt

renovari scari de bloc, plata la zi sau saptamana necalificati 60 l, zugravi 100, rog seriozitate, exclus alcoolici sau falsi meseriasi, fara cazare, doar pt. Bucuresti, incepere imediata, doar persoane muncitoare, program 8-17. 100 L; (0766.228.168/ 021.210.00.67 geticconstruct@gmail.com

ZUGRAVI, FIRMA DE CONSTRUCTII ANGAJEAZA ZUGRAVI, RIGIPSARI, MUNCITORI NECALIFICATI; (0723.767.805

2617.

2618. Zugravi, faiantari, zidari,

soseaua Colentina. Salariu si comision. Rugam seriozitate (0763.922.217

instalatori, angajam lucratori pentru santier in Pantelimon, (Lebada) Ilfov, program 8-18 lunivineri, carte de munca, salariu negociabil (0731.035.208 enegrg@yahoo.com

2593. Vulcanizator auto cu sau fara experienta in sectorul 2, oferim salariu atractiv plus comision (0765.000.200/ 0799.400.300

2619. Zugravi, rigipsari Oferim conditii avantajoase, carte de munca, lucrari permanente si la nevoie oferim cazare; (0748.805.805

2594. Vulcanizator cu experienta aparatura moderna,conditii optime de lucru,program de lucru l-v 9-18, s 9-13, salariu negociabil, contract de munca.Calea Vcaresti, zona Timpuri Noi. (0722.542.084 siae27@gmail.com

2620. Zvon Bistro cafe angajeaza bar-

2592. Vulcanizator auto cu experienta,

2595. Vulcanizator si muncitor necalifi-

cat personal service roti. Program 8:3018:00. Contract de munca pe perioada nedeterminata. Salariu motivant si pe timpul verii. Colectiv tanar. Ne dorim doar oameni seriosi, indiferent de varsta avuta (0722.661.683/ 0748.766.228 office@depozituldebaterii.ro

2596. Wise box deschide noi locatii in zonele Stefan cel Mare, Pipera, Matei Basarab, Moinesti, Sos. Oltenitei, Bucurestii Noi. Angajam bucatar, pizzar, ajutor bucatar, operator casier (salariul intre 1400-2500 ron net, program 8 h/zi). CV pe mail. Relatii la telefon; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 2597. Wise Box,sofer livrator cu masina proprie sau pe scuterul firmei , companie de food delivery (livrare la domiciliu/office) locatii in tot Bucurestiul, 10 lei de comanda livrata(500-550 comenzi/luna , relatii la telefon (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 2598. Yokko angajeaza consilier vanzari. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Contacteaza-ne le tel. sau pe email; (0722.653.678 vivaldi.unirii7@gmail.com 2599. Zidar rosar-tencuitor pentru Home

Trading SRL. 19 posturi disponibile. Rog seriozitate. Contact: Adrian Popa (+40763120820 office@lifestyledesign.ro 2600. Zidar, instalator, electrician.

Salariu f. bun, valabil si pt. pensionari; (0765.182.899 2601. Zidari, angajam urgent zidari,

mani si ajutor de bucatar; (0728.998.809 Mihaela.stanciulesc@zvoncafe.com

Cereri muncå 1. Acord ingrijire persoanelor varstnice,

cu program intern, imobilizate sau greu deplasabile, rog maxima seriozitate, salariu 1500 lei; (0785.600.552 2. Ajutori de bucatari cu experienta

Firma de catering din Mogosoaia angajeaza: ajutori de bucatari cu experienta, lucratori bucatarie, femeie la spalat vase, 7 L; (0724.515.800 analex@analexcatering.ro 3. Am 43 ani, doresc angajare ca sofer,

cat. B, necalificat de la 08.00 - 18.00; (0769.976.781 4. Barbat, 54 ani, sanatos, fara vicii

(alcool, tutun) educat, familist, bun gospodar, caut loc de munca (agent paza, portar) la o institutie serioasa, termen lung. Exclus firme de paza. Ofer multa seriozitate. Mihai; (0724.708.945 5. Bona Bucuresti, doamna varstnica, cu experienta in ingrijirea copiilor, caut angajament termen lung pentru copil 0-3 ani, zonele Crangasi - Ghencea, adiacente. (0721.745.929 6. Bona copii, cu experienta calma, cu

simtul raspunderii; (0770.956.585

reat Curs bone, curs primul ajutor vorbesc fluent italiana, nefumatoare iubitoare de copii responsabila. Doresc sa supraveghez copil, ajut la lectii. meditez italiana, stiu sa utilizez calculatorul; (0732.993.152/ 0732.993.152 relyvlad@gmail.com 8. Bucatar caut loc de munca Franta-

Paris; (0725.614.204

9. Caut loc de munca in domeniul: infor-

matii clienti, receptie, secretariat pentru scoala, gradinita, facultate, policlinica; (0740.130.043

10. Caut serviciu urgent Doamna, 39 ani, caut angajare de urgenta la administrativ, achizitii, depozit sau magazin. Experienta vasta, 3 limbi vorbite fluent, seriozitate, punctualitate si eficienta, cu toata modestia, (0753.660.443 11. Croitorese angajez, salariu atractiv,

2602. Zidari, zugravi, instalator cu

12. Doamna 53 ani, fac menaj 1-2 zile

2603. Zidari, contract de munca fulltime, salariu brut 3626 lei, salariu net 2.403 lei (2.088 lei + 315 lei bonuri de masa), nu oferim cazare, punct de lucru zona Auchan Militari, 2.403 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 2604. Zidari, faiantari, necalificati, insta-

program de lucru L-V: 7,30-16.00; (0721.456.325/ 021.224.41.96 pe saptamana; (0751.366.745

13. Doamna serioasa, 39 ani, doresc

angajare in cadrul unei firme de paza (cladiri birouri); (0767.615.667

14. Doamna serioasa, experienta, reco-

mandare, ingrijesc bolnavi. Doresc seriozitate, oameni din inalta societate; (0730.317.982

15. Doamna, 63 ani, serioasa, nefuma-

toare, fara vicii, doresc sa ingrijesc batrana (intern). Rog seriozitate; (0799.516.926/ 0730.982.354

latori, SC de constructii angajeaza pe perioada nedeterminata, in conditii avantajoase. Permisul de conducere reprezinta un avantaj. Salariu motivant (0752.272.888 office@aqua-expert.ro

16. Domn, caut de lucru, mentenanta cladiri, intretinere, reparatii, instalatii sanitare, electrice, zugraveli, agent paza, diverse; (0737.140.584

2605. Zidari, zugravi cu experienta,

17. Doresc angajare ingrijire batrani,

angajam in domeniul constructiilor Bucuresti-Ilfov Sc Unique Development SRL angajaza in constructii zidari, zugravi cu experienta, program 8 ore, salariu atractiv, bonusuri, ore suplimentare; (0755.969.885

mobila in zona Fundeni. Program de lucru 07:00-13:00, o jumatate de ora pauza de masa. Salariu 750 Lei, contract de munca. Pentru alte detalii tel. 750 L; (0722.209.503/ 0729.994.304 20. Fochist autorizat ISCIR, clasele A-C

cu vechime peste 20 ani, doresc serviciu - fochist; (0721.864.743 21. Inginer constructor civile, cu experi-

enta, solicit angajare; (0720.371.478 22. Ingrijesc batrana numai intern.

Sunati, numai cei interesati; (0764.645.691/ 0727.608.546 23. Ingrijire batrani, copii Doamna, 63

ani, doresc sa ingrijesc intern copii, batrana, batran; (0729.831.761 24. Ingrijire batrani, copii Doamna, 65 de ani, doresc ingrijire batrana/ copil intern/ extern; (0729.831.761 anamariatrusca87@gmail.com 25. Inspector resurse umane, experienta 20 ani colaborez cu fime: administrare personal, Revisal, intocmire documente resurse umane, salarizare, consultanta legislatia muncii, regulament intern, CCM, etc. Colaborez si cu firme de contabilitate. (0721.487.130 resumane.hr@gmail.com 26. Job. Proiectare mecanica; 39 ani

vechime, subinginer TCM; conf./constructii metalice; case lemn; mobila; grafica; design industrial; autocad 3D - 2D; Corel; msoffice; engleza; (0757.507.435 27. Lucrator comercial pentru magazin

la Doraly in P6 Stand 78,care sa pregateasca comenzi,sa care marfa de la container la magazin,categoria B,serios si care doreste sa lucreze; 1.800 L; (0732.007.316 simona.tudor@chromatic-properties.ro 28. Maistru constructii, foreman, caut angajare în domeniul construc?ii montaj Ultimul loc de munca a fost la Cipa Denmark asociat al Copenhagen Metro Team. Am executat lucr?ri de constructii de metrou la M2, M3. (0769.570.919 siviuleonte866@yahoo.ro 29. Menajera Doamna fac menaj la domiciliu, eventual firma, rog seriozitate; (0726.450.107 30. Menajera 44 ani nefumatoare part time, punctuala, fac menaj/calcat 2 zile pe saptamana la familii sau in weekenduri birouri. Rog seriozitate, accept numai familii; (0748.534.075 31. Ofer menaj 8 ore pe zi sau ingrijire

batrana de luni pana vineri; (0766.833.576 32. Patiser patisera angajez urgent. Angajez patiser (patisera) urgent sector 5, salariu si conditii avantajoase; (0787.699.692 33. Pensionar recent, fost salariat in mediul editorial si administratia publica, bun comunicator, educat, cultura generala, sociabil- preferabil full time sector 6. (0720.896.561 nicolae_anton53@yahoo.com 34. Persoana menaj si gatit sector 4, zona Unirii urgent, angajare o persoana care sa se ocupe de curatenie si pregatit masa pentru 10-15 persoane. Sector 4 Bucuresti, zona Unirii, firma privata (0729.440.447/ 0753.333.002 secretariat@gbsystem.ro, office@gbsystem.ro 35. Preparator pizza Jerry`s Pizza angajeaza preparator pizza fara experienta. Salariul net, bonuri masa, decont transport, 1500 lei net/8 h pe zi/2 libere pe saptamana, bonus eficienta acordat saptamanal, (0728.088.657 dan.rus@jerryspizza.ro 36. Preparator pizza Drumul Taberei Jerry`s Pizza angajeaza preparator pizza fara experienta. Salariul net, bonuri masa, decont transport, 1500 lei net/8 h pe zi/2 libere pe saptamana, bonus eficienta acordat saptamanal, (0721.259.381 victor.craciun@jerryspizza.ro 37. Sofer cat. B, 50 ani, fara vicii, doresc

colaborare sau angajare cu auto propiu sau fara. Ma deplasez si in tara. (0764.912.595 38. Sofer profesionist, B, C, E, 49 ani, nefumator, detin auto 4×4, doresc angajare, colaborare, transport privat persoane sau colete in deplina siguranta, (0722.481.960 39. Sofer cat. B, experienta 3.5 t distrib-

utie national, fara evenimente rutiere, serios, casatorit, nefumator, domiciliul sector 2, doresc angajare; (0726.258.822 40. Sofer copii. Doresc sa ma angajez

sofer transport copii gradinite, afterschool, crese, centre de performanta . Detin auto propriu cu 7 locuri si permis auto din 1992. Sunt fost instructor auto. (0733.493.862 georgeplopeanu@yahoo.com

7. Bona cu experienta diploma bacalau-

muncitori in constructii si necalificati pentru reabilitare blocuri. Salariu atractiv; (0748.551.054/ 0771.500.684 experienta si muncitori necalificati angajeaza firma de constructii. Salarii foarte atractive. Rugam seriozitate. (0725.963.165

19. Femeie de serviciu pt. fabrica de

fara carte de munca; (0771.013.998 18. Echipa constructori, executam case

la rosu, tencuieli, glet, lavabila, gresie, faianta, rigips, parchet, termosistem; (0768.011.134

Joburi în stråinåtate 1. Aachen, Ac-girls Ac-girls. Casa priva-

ta program 10-24 zilnic, procente 50/50, nu se consuma b?uturi alcoolice. Dorim seriozitate. Suntem in regiunea Aachen la granita cu Belgia, Olanda. tel: 01757208000 (00491757208000 Juliaac@gmx.de

2. Agent, Germania, job de top ca agent

de cautare fete dragute pentru studioul meu erotic din Germania si Elvetia. Primesti intre 300-500 euro pentru fiecare fata. Pentru mai multe informatii contacteaza-ma pe email, 3.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de

3. Alaturati-va echipei Myoka Spas International Aplicati acum pentru aceast? ocazie interesanta de a lucra la cel mai mare operator de spa in Malta Europe, in Hilton, Marriott, Radisson Blu si Intercontinental Cairo. Trimite cv: admin@myoka.com 4. Anglia Caut fete +18 pentru serviciul

de escorta si masaj in Anglia, castiguri substantiale. Mai multe detalii la tel. sau Whatsapp, +40740911884 marcelabojan3@gmail.com

5. Anglia 50/50 cautam oameni seriosi casa privata cauta fata/fete 18+ Serviciul escorta comision 50:50, venituri zilnice intre 600-800 lire (Nu deranjati inutil va pierdeti timpul). Contact whatsapp 0767700736 (0767.700.736 denisdenisica@yahoo.com 6. Anglia, casa privata selecteaza fete pentru escorte in Anglia.Oferte avantajoase, suna-ma pe nr. de tel. sau WhatsApp.Este o super oferta, nu pierzi nimic, daca ma suni si ma intrebi de oferta; (00447438812919 nicegirlpopa@yahoo.co.uk 7. Anglia, casa privata, selecteaza fete cu aspect fizic placut, cu/ fara experienta, dornice de castiguri sigure, cunostinte minime de engleza, ofer cazare, siguranta, discretie; (00447438812919 nicegirlpopa@yahoo.co.uk

8. Anglia, caut fata si colega pentru ser-

vicii de escorta. Se ofera transport, cazare si publicitate pe siteuri. Casa privata cu plata pe loc 50%, program flexibil. Detalii la tel si pe whatsapp 00447459532451 10.000 {; (00447459532451 anaanabella20166@gmail.com 9. Anglia, caut colega, apartament de lux caut colega varsta intre 21-35 ani pentru munca de escort in Anglia. Castig cuprins intre 5000-10000/luna. Comision 30%, plata zilnic, clienti respectosi si foarte buni. Whatsapp. 10.000 {; (0742.835.882 gio.crl@hotmail.com 10. Anglia, escorta, casa privata cauta fete peste 18 ani pt. prestari servicii de escorta. Casa este situata in Anglia Nottingham, conditii foarte bune. Cazarea si promovarea pe site-uri gratis, Wapp, urgent,600£-800£ zilnic, 6.666 {; (0767.700.736 Denisdenisica@yahoo.com 11. Anglia, fete esti tanara si doresti venituri foarte mari? Casa privata Anglia angajeaza tinere 18-30 ani cu/fara experienta pt. job escorta in conditii extraordinare, 12.000 {; (+447387911886 marvin.sarah19@yahoo.com 12. Anglia, fete pentru escorta in Londra, cu/fara experienta, castigurile sunt intre 300-500 la zi, depinde de vointa pe care o ai, mai multe detalii pe whatsapp. 12.000 {; (00447440131613 Annays121@gmail.com 13. Anglia, fete discrete cu sau fara experienta pentru servicii de escorta, transport si cazare asigurata, publicitate pe siteuri. Casa privata, plata pe loc 50%, program flexibil. Detalii wtp 00447459532451 10.000 {; (00447459532451 anaanabella20166@gmail.com 14. Anglia, fete, casa privata, esti pregatita, vrei sa faci bani, se lucreaza ca escorta comisionul este de 300 pe sapt., restul e al tau, publicitate, cazare, ofer si cer seriozitate, pt detalii contactati-ma pe wapp. 5.000 {; (00447479907586/ 00447479907586 15. Anglia, Liverpool, zona lux, fete 10000£ garantat/luna, doua locuri libere pentru doamne/domnisoare cu sau fara experient. Engleza este un avantaj dar nu obligatorie. (0040732197217 16. Anglia, munca in strainatate Caut o fata draguta cu bun simt pentru munca ca escorta in Anglia, varsta si experienta nu sunt necesare. Pentru mai multe detalii va rog sa ma contactati pe whatsapp la nr de tel.; (+4407438379635 aanca138@yahoo.com 17. Anglia, Scotia escort UK, urgent

caut fete serioase min.18 ani pentru escort. Se lucreaza pe casa si iesiri. Plata zilnic. Comision 50%. Cazare asigurata. Contact WhatsApp non stop rog si ofer seriozitate 1 {; (00447587676714 chanel.amy@yahoo.com 18. Anglia, tinere dragute si serioase pt

servicii de escorta si masaj, 18+. (00447401354513 alyalina224@gmail.com 19. Anglia. Castiguri mari in Anglia -

+18 ani obligatoriu; 1 L; (+447557767037 dumitrescunicolas1997@gmail.com 20. Anglia. Masaj erotic nud. Fetele cu aspect fizic placut, rabdatoare si dragute, interesate de lucru in masaj erotic nud, contactati-ma pe Whatt App. (0763.528.467/ 07405951934 emaeam8080@yahoo.com 21. Anglia. Vrei sa faci bani multi in Anglia ? Fete +18 ani. Castiguri minime garantate . Suntem situati intr-un oras foarte bun/productiv. Casa este curata! Staff sociabil! Fete dragute! Ma poti contacta la nr de tell: +447557767037 1 {; (+447557767037 dumitrescunicolas1997@gmail.com 22. Austria Night Club Pascha Graz cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii SMS/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at 10.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 23. Austria Night Club Pascha Graz cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii SMS/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 24. Austria Night Club Pascha Graz cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii SMS/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at 10.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 25. Austria Night Club Pascha Graz cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii SMS/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 26. Austria Night Club Pascha Graz cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii SMS/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at, (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 27. Austria Night Club Pascha Graz, cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms / Apel / WhatsApp Facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha, www.pascha-graz.at; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 28. Austria Night Club Pascha Graz, cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms / Apel / WhatsApp Facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha, www.pascha-graz.at; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 29. Austria Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta. Venituri intre 5000 - 10000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp la www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at

E-mail: redactia@anuntul.ro


19 martie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 30. Austria, fete dragute cu aspect fizic

placut, posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, www.lh182.at; 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 31. Austria, fete dragute cu aspect fizic

placut, posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, www.lh182.at; 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 32. Austria, fete dragute cu aspect fizic

placut, posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, www.lh182.at; 10.000 {; (004366488728000 office@lh182.at 33. Austria, Night Club Pascha Graz cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii Sms/apel/WhatsApp, Facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha. www.pascha-graz.at; 10.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 34. Austria, Casa Privata Laufhaus 182, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi. Site: www.lh182.at. Salariu/luna 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 35. Austria, Tabu Bar, club de noapte

cauta dansatoare si dame de companie 19 ani+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau Whatsapp, www.tabubar.at; (00436606083726 info@tabubar.at 36. Austria, Tabu Bar, club de noapte

50. Case Private din Scotia , Edinburgh ,

Glasgow angajeaza FETE +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private .Oferim: conditii foarte bune , avem experienta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale ! Apartamente de lux , cazare gratuita, discretie absoluta.Publicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured.Comision 50% Plata zilnic (00447448388043

51. Caut colega masaj pt Anglia buna, daca esti o fata draguta si vrei sa lucrezi cu mine suna-ma oricand la nr de telefon sau whatsappcastiguri foarte, foarte mari cu plata zilnica, 20.000 {; (0725.467.038 52. Caut colega, castiguri bune.

Strainatate, colega cu sau fara experienta pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera transport, cazare, publicitate, plata la zi, comision de 50%, program flexibil. Detalii pe whatsapp, (0731.344.023 Iuli_4ever_sle15@yahoo.com 53. Club Imperium - Lux. Aplica acum! plecari imediate! Doamne, domnisoare 18+ cu/ fara experienta, dansatoare si dame de companie, comision 60%,+ procent din consumatie. Cazare gratuita, contr de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms wattap / www.clubimperium.ch (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 54. Club Imperium - Lux. Aplica acum. Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 55. Club Imperium - Lux. Aplica acum. Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 56. Club Imperium - Lux. Aplica acum.

cauta dansatoare si dame de companie 19 ani+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau Whatsapp, www.tabubar.at; (00436606083726 info@tabubar.at

Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

37. Austria, Tabu Bar, club de noapte

57. Club Imperium - Lux. Aplica acum.

cauta dansatoare si dame de companie 19 ani+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau Whatsapp, www.tabubar.at; (00436606083726 info@tabubar.at 38. Austria. Dansatoare Pascha Austria, Night Club Pascha Austria, cauta fete 19 ani+, transport gratuit din Romania, cazare gratuita, locatie de inalta calitate. Rugam seriozitate. Castig 4.000 euro/luna garantat+ procent (se poate ajunge si la 10.000 euro). Locatie de inalta calitate. Nu suntem agentie. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie: sms, apel, whatsapp, facebook: Club Pascha & Carmen Pascha, www.paschagraz.at; (00436607949606 39. Austria. Fete dragute cu aspect fizic

placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro /Luna pt. Casa Privata Laufhaus 182, Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 40. Austria. Fete dragute cu aspect fizic

placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 euro /Luna pt. Casa Privata Laufhaus 182, Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 41. Cabaret, Zurich angajeaza dansatoare, salariu fix! Elvetia, Zurich, Blue Line Cabaret angajeaza dansatoare. Salariu fix 2300 euro plus comisioane mari. Lucrezi legal, club de noapte, dansuri si distractie. Cautam fete care danseaza. 2.300 {; (0041793712741 42. Care assistant, va ajuta cu cazare si

incepeti munca imediat. Salariul saptamanal .Cerinta-engleza conversationalacceptabil. 00447716747199 (00447716747199 laura.ungureanu78@gmail.com 43. Casa privata Germania, fete propri-

etar casa privata cauta ptr colaborare domnisoare cu prezenta placuta, varsta 18+, abilitati de limba engleza sau germana constituie un avantaj. 7.500 {; (01622946276 Alabama@icloud.com 44. Casa Privata Laufhaus 182, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro/luna. Oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi. Site: www.lh182.at. Salariu/luna 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 45. Casanova Bar - Saarlouis, Germa-

nia Night Club de lux, angajeaza dansatoare la bar, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani Oferim conditii de top, cazare siguranta si seriozitate! Castiguri deosebite si clientela formata! Vino sa faci parte din echipa noastra! Locurile sunt limitate! www.casanovabar.de (00491734618219 info@casanovabar.de 46. Casanova Bar - Saarlouis, Germa-

nia Night Club de lux, angajeaza dansatoare la bar, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani Oferim conditii de top, cazare siguranta si seriozitate! Castiguri deosebite si clientela formata! Vino sa faci parte din echipa noastra! Locurile sunt limitate! www.casanovabar.de (00491734618219 info@casanovabar.de 47. Casanova Bar - Saarlouis, Germa-

nia, Night Club de lux angajeaza: dansatoare la bar, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim conditii de top, cazare, siguranta si seriozitate. Castiguri deosebite si clientela formata. Vino sa faci parte din echipa noastra. Locurile sunt limitate. www.casanovabar.de (0049173618219 info@casanovabar.de 48. Casanova Bar - Saarlouis, Germa-

nia. Night Club de lux angajeaza: dansatoare la bar, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim conditii de top, cazare, siguranta si seriozitate. Castiguri deosebite si clientela formata. Poti lucra la cele mai bune cluburi din Germania. Vino sa faci parte din echipa noastra. Locurile sunt limitate. (00491734618219 49. Case private angajeaza fete +18 pentru servicii de escorta.Scotia , Edinburgh , Glasgow, Aberdeen .Conditii foarte bune , avem experienta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale ! Apartamente de lux , cazare gratuita, discretie absoluta.Publicitate gratita pe siteuri de top platite cu optiuni full gen Vip Featured.Comision 50% Plata zilnic (00447448388043

Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 58. Club Imperium - Lux. Aplica acum. Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 59. Club Joy Elvetia oferim locuri de

munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch, 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 60. Club Joy Elvetia oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 61. Club Joy Elvetia oferim locuri de

munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 62. Club Joy Elvetia oferim locuri de

munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 63. Club JOY, Elvetia, oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid! Detalii in lb romana: Tel/Whatapp/viber: www.joy-club.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 64. Club JOY, Elvetia, oferim locuri de

68. Colega pentru escorta Scotia, Escorta Scotia caut colega 18-32 ani pentru munca de escorta; 8.000 {; (07490655429 danalastun@gmail.com 69. Comunitate. Angajam sofer auto (C+E) experienta camioane Euro 6 prelate, ruta Germania - Italia - Germania, posesor card tahograf, analize medicale + psihologic, atestat marfa. Detalii la tel., lucianstepone.ro (0728.111.275 70. Dansatoare New Blue Up- Sauna-

club- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. 10.000 {; (0041792983079/ 0041435424670 info@newblueup.ch 71. Dansatoare Pascha Austria, Night Club Pascha Austria cauta doamne/ domnisoare +19 ani. Transport gratuit din Romania, cazare gratuita, locatie de inalta calitate. Castig 4.000 Euro/ luna garantat + procent (se poate ajunge si la 10.000 Euro). Nu suntem agentie. Rugam seriozitate. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie: Sms/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.paschagraz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 72. Dilaila Club Elvetia - locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza Doamne/ Domnisoare frumoase open-mind, 18 + oferim cele mai bune conditii din Elve?ia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne e-mail cu datele de contact + fotografii la: Informatii la tel. www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch 73. Dilaila Club Elvetia - locatie de lux,

clientela exclusivista recruteaza Doamne/ Domnisoare frumoase open-mind, 18 + oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne e-mail cu datele de contact + fotografii la: Informatii la tel. www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch 74. Dilaila Club Elvetia -locatie lux,

clientela exclusivita recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open mind, 18+, oferim cele mai bune conditii din Elvetia, centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca, www.dilailaclub.ch; (0041791577853 info@dilailaclub.ch 75. Dilaila Club Elvetia -locatie lux, locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open-mind, 18+ oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact+ fotografii la mail. Informatii la tel. www.dilailaclub.ch; (0041791577853 info@dilailaclub.ch 76. Dilaila Club Elvetia, locatie de lux,

clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open-mind, 18+ oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact+ fotografii la mail. Informatii la tel. www.dilailaclub.ch; 10.000 {; (0041791577853 info@dilailaclub.ch 77. Dilaila Club Elvetia, locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open-mind, 18+ oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact+ fotografii la mail. Informatii la tel. www.dilailaclub.ch; 10.000 {; (0041791577853 info@dilailaclub.ch 78. Disco pub Spania angajeaza

doamne cu varsta minim 18 ani pentru relatii cu publicul, dame de companie (petreceri private), Spania într-un spatiu select si elegant, 100 euro noapte plus jumatate consumatie, whatsapp0034642223724, 4.500 {; (0034642223724/ 0772.554.558 carmenduranoportunidad@gmail.com 79. Domnisoare pentru club 18-25 de

ani, cu aspect fizic placut, serioase, responsabile, cunoscatoare limba engleze (nu e obligatoriu). Suna pt detalii la tel. 10.000 {; (0769.255.115 mariaioana9989@gmail.com 80. Dubai agentie cu experienta, clienti

formati, seriozitate si profesionalism cauta escorte high-class pentru venituri subtantiale pe perioade determinate; 15.000 {; (+971563602056 luxury.courtesan@yahoo.com 81. Dubai, Oman, Anglia caut fete

serioase, care doresc o colaborare pe termen lung. Cunostinte de limba engleza, seriozitate. Ofer clientela fidela formata de-a lungul anilor. Pentru mai multe detalii, poze pe whatsaap; (+96898071352 sandraiubita92@gmail.com 82. Echipaj format soferi tir frigo comu-

nitate, angajam echipaj format soferi de tir cu experienta pt frigo, spatiul intracomunitar (Austria-Franta) si tarile de tranzit, Oferta si Conditiile de lucru la tel; 1 {; (+40749032545/ 0726.377.807 dragomir.vallentin@gmail.com 83. Edinburgh , Glasgow, Aberdeen -

Scotia FETE +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private .Oferim: conditii foarte bune , avem experienta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale ! Apartamente de lux , cazare gratuita, discretie absoluta.Publicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured.Comision 50% Plata zilnic (00447448388043 84. Edinburgh, Glasgow, Aberdeen,

munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid! Detalii in lb romana: Tel/Whatapp/viber: www.joy-club.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

Scotia, case private angajeaza fete +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private. Oferim: conditii foarte bune, avem experienta in domeniu ca agentie castiguri substantiale. Apartamente de lux, cazare gratuita, discretie absoluta. Publicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured. Comision 50%. Plata zilnic. Tel sau WatsApp; (00447448388043

65. Club La Vita angajeaza fete pentru

85. Elvetia - Night Club de lux, anga-

Germania Club La Vita Germania angajeaza fete si femei minim 18 ani. Castig lunar 5000 - 8000 euro pe luna. Cazarea si multe altele sunt gratis. Detalii la 004915757689953 prin mesaj, apel sau Whatsapp, 8.000 {; (+4915757689953 66. Club Sauna Elvetia angajeaza acum fete Club de tip sauna langa Zurich angajeaza fete! Nu se lucreaza la procent, tot ce faci iti ramane tie. Ai procent si din consumatie. 15.000 {; (0041766409888 67. Colega Italia, escort de lux in Italia,

cu un castig garantat cuprins intre 5000/8000 euro lunar. Comision 30%, plata zilnica, clienti selectati. Specifica in mesaj pentru Italia 8.000 {; (0742.835.882 gio.crl@hotmail.com

jeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18 ani+. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/luna + bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, e-mail, www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 86. Elvetia Cluburile Galaxy & Joy (zona Zurich) iti asigura succesul financiar la care ai visat. Cluburi luxoase de noapte angajam tinere 18+, dragute, sociabile, interesate de castiguri mari, cautam dansatoare sau dame de companie. Castiguri substantiale, clientela formata. Oferim seriozitate. www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

87. Elvetia Esti o tanara de minimum 18

ani, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Nicht-Club Galaxy - canton Zurich-Elvetia, iti ofera un permis de munca intr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde castigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Pentru mai multe detalii, ne gasesti la www.galaxyrueti.ch. Informatii in lb. romana la tel./mail sau whatsapp; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 88. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit! Oferim: Discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare 15.000 euro/luna. Raspundem in lb romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 89. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit! Oferim: Discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare 15.000 euro/luna. Raspundem in lb romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 90. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar,

Night Club de lux, angajeaza legal fete 18 + La noi e party in fiecare seara! Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb romana telefonic sau pe Whatapp: www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 91. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar,

Night Club de lux, angajeaza legal fete 18 + La noi e party in fiecare seara! Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat itiimaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte .Detalii in lb romana telefonic sau pe Whatapp: www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 92. Elvetia - Night Club de lux angajeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18 ani+. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/luna + bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, e-mail, www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 93. Elvetia - Club Relax 2, iti asigura succesul financiar la care ai visat! Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari , in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. peste 10.000 euro/luna, plata zi Asiguram cazare, transport Raspundem la beep, sms, whatapp, Cv la mail: (0041762064337 info2@clubrelax.ch 94. Elvetia - Galaxy bar, job bine platit pentru tinere 18+ dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel./WhatsApp, e-mail, lb. romana. www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 95. Elvetia - Galaxy bar, job bine platit pentru tinere 18+ dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel./WhatsApp, e-mail, lb. romana. www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 96. Elvetia - Galaxy Bar, job bine platit

pentru tinere 18+, dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate, tel./wattap, emial, vb. limba romana. www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 97. Elvetia - Galaxy Bar. Job bine platit

pentru tinere 18 + dragute, prezentabile Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/wattap, email, vb lb. romana/ www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 98. Elvetia - Galaxy Bar. Job bine platit

pentru tinere 18 + dragute, prezentabile Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/wattap, email, vb lb. romana/ www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 99. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top totul legal, cu permis de munca plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare. Raspundem in lb romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ email. www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 100. Elvetia Dilaila Club locatie lux,

clientela exclusivista angajam tinere frumoase si serioase 18+. Oferim permis legal de munca, te asteptam in echipa noastra, noi iti asiguram succesul financiar la care ai visat, castiguri 6.000 10.000 euro/ luna; www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch 101. Elvetia New Blue Up Saunaclub in

Pfaffikon- Zurich ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi,Informatii in lb. romana la tel./ WhatsAppwww.newblueup.ch (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 102. Elvetia Night Club Imperium anga-

jeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/ luna+ bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Raspundem la apel, beep, sms, email. www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 103. Elvetia Night Club Imperium anga-

jeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/ luna+ bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Raspundem la apel, beep, sms, email. www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 104. Elvetia Privat Best privat xl money for natural blond-light brown & busty Girls 18-27 to work in our private studios, you should speak english, net 3.000-5.000 per week, 15.000 {; (0041762211818 glamoursuisse@gmail.com WWW.GLAMOURGIRLS.CH

105. Elvetia Zurich, tinere 18+, dansatoare, animatoare pentru New Blue Up- Saunaclub - ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ Whatsapp. www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 106. Elvetia, agentie escort de lux, zona

turistica, cauta fete sociabile, in vederea unei colaborari, ambient de lucru luxos, programul fiind foarte lejer, asiguram transportul, va asteptam, fara limita de varsta, 12.000 {; (0041793376504 alina77@gmx.ch www.xvip.ch

107. Elvetia, Club Galaxy iti asigura succesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere 18+, dragute, sociabile, interesate de castiguri mari, cautam dansatoare sau dame de companie, castiguri substantiale, clientela formata. Oferim seriozitate. Stim cum sa ne facem treaba si totul functioneaza perfect. Vino in echipa noastra. Raspundem la beep, sms, whatsapp. Site: www.galaxyclub.ch. Salariu/luna 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 108. Elvetia, Club Joy oferim locuri de

munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 109. ELVETIA, Club Soprano, cautam fete prietenoase, frumoase, cu varsta peste 18 ani care au placerea de a satisface castigand multi bani. Va rugam contactati-ne: telefon, email, 15.000 {; (0041766136666/ 0041433445506 contact@soprano.club.ch www.sopranoclub.ch 110. Elvetia, Esti o tanara de minimum 18 ani, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Nicht-Club Galaxy canton Zurich-Elvetia, iti ofera un permis de munca intr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde casigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sati schimbi viata in bine. Pentru mai multe detalii, ne gasesti la www.galaxyrueti.ch. Informatii in lb. romana la tel./mail sau whatsapp; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

123. Elvetia, Galaxy Bar-Club, iti ofera un permis de munca iontr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde castigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti o tanara de 18 ani +, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Plecari imediate. Detalii in limba romana despre venituri si cazare la tel/ whatsapp, www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 124. Elvetia, job for you, cautam fete prietenoase, frumoase, cu varsta peste 18+, ca dansatoare sau dame de companie. Castiguri 6.000-10.000 Euro/luna. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Va rugam contactatine: tel., e-mail. Rog seriozitate, DilailaClub. Site: www.dilailaclub.ch. (0041791577853 info@dilailaclub.ch

jeaza fete, night club de lux. Clubul este profesionist, managment elvetian, sistem de lucru avantajos, mediu de lucru placut si sigur! Se lucreaza doar in conditii legale. (0041765342020 job@clublaboum.ch 115. Elvetia, Club Loco Casa Reinach

angajeaza fete. Situat in Elvetia, Club Loco Casa angajeaza tinere dragute. Castiguri mari, fara intermediari, plata la zi, 12.000 {; (0041791201482 info@lococasa.ch 116. Elvetia, club luxos de noapte, Club

Relax 2 angajeaza legal fete simpatice. Castiguri de peste 10.000 { pe luna, plata la zi. Raspundem la beep/ sms/ whatsap, 10.000 {; (+41764284337 info2@clubrelax.ch www.clubrelax2.ch

117. Elvetia, Club Relax. Vrei sa castigi

bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, totul legal, cu permis de munca, plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare si transport. Raspundem in lb. romana la tel./ beep/sms/ whatsapp/ email. www.clubrelax.ch, salariu/ luna, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 118. Elvetia, Club Relax. Vrei sa castigi

bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, totul legal, cu permis de munca, plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare si transport. Raspundem in lb. romana la tel./ beep/sms/ whatsapp/ email. www.clubrelax.ch, salariu/ luna, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 119. Elvetia, Cluburile Galaxy &Joy (zona Zurich) iti asigura succesul financiar la care ai visat. Cluburi luxoase de noapte angajam tinere 18+ dragute, sociabile, interesate de castiguri mari, cautam dansatoare si dame de companie. Castiguri substantiale, clientela formata. Oferim seriozitate. Vino in echipa noastra. Raspundem la beep, sms, whatsapp. Site: www.galaxyclub.ch. Salariu/luna 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 120. Elvetia, fete Best privat xl money for attractive girls, we are looking for natural blond and busty girls to work in our privat studios, you should speak english, net 3.000-5.000 euro per week. 15.000 {; (0041762211818 glamoursuisse@gmail.com

147. Escorte Berlin 100 euro -30 min., 200 euro-60,1h 400- 3h 700-6h 1700-24 h totul este 50/50 se lucreaza si pe outcall si pe casa. Nu mai aveti nici un cost in plus cazare, site absolut tot include in cei 50%

149. Escorte Germania 25000-30000 Â lunar, Escorta Berlin 1000Â -1500 Â zilnic, escorta Berlin cautam fete cu varsta peste 18 ani cu experienta/fara experienta, pentru jobul de escorta, casa lux, castiguri substantiale, comisionul este de 50. (0731.344.023 Iuli_4ever_sele15@yahoo.com

127. Elvetia, New Blue Up - Saunaclub in Pfaffikon- Zurich ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 128. Elvetia, studio Elite din Luzern angajeaza fete Studio de lux din LuzernElvetia, mangment profesionist, mediu de lucru sigur, in conditii excelente de munca angajeaza romance. Poti gasi mai multe poze pe site-ul nostru www.studioelite.ch, 10.000 {; (0041786091327 129. Elvetia, Zurich Galaxy Kontaktbar. NightClub de lux, angajeaza legal fete 18+. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem n club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe whatsapp, www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

131. Elvetia, Zurich Galaxy Kontaktbar.

114. Elvetia, club La Boum Zurich anga-

colege escorte fete +18 ani, dragute, curate, discrete si sociabile pt. castiguri avantajoase. Plata zilnica. Casa privata, cazare si utilitati asigurate, site-uri de specializare Wts 00447424619549 10.000 {; (00447424619549 tanyanovakk2016@gmail.com

126. Elvetia, Le Rouge, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut ca dame de companie. Asiguram cazare, castiguri reale 10.000- 15.000 euro/luna. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste. Site: www.le-rouge.ch. Salariul/luna 12.000 {; (0041762064337 info@le-rouge.ch

112. Elvetia, Club Joy la 12 km de

113. Elvetia, Club Joy la 12 km de Zurich, angajeaza legal tinere dragute, sociabile, interesate de castiguri mari intrun interval scurt de timp. Clubul are vechime, este foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Oferim conditii foarte bune de munca, asiguram acte si mediu de lucru placut. Peste 15.000 Euro lunar. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./whatsapp/ viber. www.joy-club.ch (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

146. Escorte Anglia, nu rata oferta, caut

148. Escorte de lux pentru Qatar, Dubai, Kuwait, agentie cautam fete +18 cu aspect fizic placut si ingrijit pentru tariile arabe: Qatar, Muscat, Bahrain, Dubai si Kuweit pentru mai multe datalii whatsapp. 10.000 {; (+447449652684

130. Elvetia, Zurich Galaxy Kontaktbar. NightClub de lux, angajeaza legal fete 18+. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem n club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe whatsapp, www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

Zurich, angajeaza legal tinere dragute, sociabile, interesate de castiguri mari intrun interval scurt de timp. Clubul are vechime, este foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Oferim conditii foarte bune de munca, asiguram acte si mediu de lucru placut. Peste 15.000 Euro lunar. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./whatsapp/ viber. www.joy-club.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

145. Escorte Anglia, Londra, casa privata in Londra, caut fete dragute, aspect fizic ingrijit, varsta peste 18 ani pentru job de escorta. Ofer cazare inclusa, publicitate gratuita, cer si ofer seriozitate, (00447448213342 maria.pana86@yahoo.co.uk

125. Elvetia, Le Rouge angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut ca dame de companie. Asiguram cazare, castiguri reale 10.000- 15.000 euro/luna. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste. Site: www.le-rouge.ch. Salariul/luna, 12.000 {; (0041762064337 info@le-rouge.ch

acum, plecari imediate, doamne/ domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%, plus procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata, vorbim lb. romana, sms/ whatsapp, www.clubimperium.ch. (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

111. Elvetia, Club Imperium- lux. Aplica

25

NightClub de lux, angajeaza legal fete 18+. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem n club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe whatsapp, www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 132. Elvetia, Zurich Galaxy Kontaktbar. NightClub de lux, angajeaza legal fete 18+. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe whatsapp, www.galaxyclub.ch, 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 133. Elvetia, Zürich de peste 10 ani,

Club Relax lucreaza legal si fara probleme cu fete din Romania. Asiguram cazare, peste 12-15.000 euro lunar, plata pe loc. Beep/ sms/ whatsap/ email, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch www.clubrelax.ch 134. Elvetia- Club Imperium, lux, alica acum, plecari imediate, doamne/ domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%, plus procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata, www.clubimperium.ch. (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 135. Elvetia- Galaxy Club angajeaza fete 18+. La noi e party in fiecare seara. Vino acum sa lucrezi in Club Galaxy (zona Zurich) si vei castiga mai mult decat iti imaginezi, www.galaxyclub.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 136. Elvetia- Night Club de lux angajeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/ luna+ bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, email. www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club.imperium.ch 137. Elvetia. Cautam fete 18+ pentru

club de lux. Conditii legale, venituri de peste 14.000Euro/luna, plata zilnic. Ne puteti contacta pe Viber/Whatsapp. (0041762786037 138. Elvetia. Jaeger KontaktBar angajeaza fete Se lucreaza in club de noapte, in termeni legali, plata la zi, castiguri de peste 10.000 euro pe luna, 15.000 {; (0041793476563 139. Escort in UK Scotland, casa priva-

ta in strainatate cauta doamne serioase, cu experienta sau fara pentru servicii de masaj, escort in UK. Casa centrala cu toate facilitatile, wi-fi, tv, atmosfera de lucru calma si relaxata, (+447707136300

140. Escort pentru Scotia, doamne mature, serioase, cu experienta sau fara, plecari rapide cu avionul, casa privata in Scotia, toate facilitataile wi-fi, tv, atmosfera de munca calma si relaxata, castiguri mari din prima zi de munca. (+447707136300 141. Escorta in Londra cauti un loc de

munca unde castigurile iti vor depasi cu mult asteptarile, avem locul ideal pentru tine. Daca te consideri sexy si fara prejudecati te asteptam pentru a colabora impreuna 15.000 {; (00447405702074 alex.alexandru8888@yahoo.com 142. Escorte Anglia, locuri disponibile in

case private, zone de lux, comision 50%, fara alte cheltuieli. Transport gratuit. Castiguri minime garantate 10000 lire/lunar. WhatsUp (0769.784.760

121. Elvetia, fete, studio de lux angajeaza cu acte legale fete 18+. Detalii: whatsapp, email, Facebook: luxusleben elvetia. (0041798513750 carmen@luxusleben.ch

fara cheltuieli, cu sau fara experienta. Oferim transport. Comision 50 %. Detalii pe WhatsApp (0769.784.760

122. Elvetia, Galaxy Bar, job bine platit pentru tinere 18+, dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate, www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

144. Escorte Anglia cautam doamnedomnisoare 18+ cu/fara experienta pentru serviciul de escorta in Anglia. Se lucreaza in case private, asiguram reclama, cazare, 50/50+ castiguri substantiale. Detalii la tel: 00447405169345 8.000 {; (00447405169345 maria23452@yahoo.com

143. Escorte Cipru, apartament privat,

150. Escorte Germania 700 E-1500 E

zilnic. Germania, Lberli, centru, zona 1, 100% garantat castiguri mari: caut fete cu sau fara experienta escorta pt. munca in apartament zona 1, centrul Germaniei. Asigur cele mai bune conditii, ai camera proprie, (0731.344.023 Iuli_4ever_sele15@yahoo.com 151. Escorte pentru Danemarca, ocazie

unica. Angajam doamne si domnisoare intre 18-35 ani, serioase, cu aspect fizic placut, castiguri reale intre 6.000 - 10.000 E. Lucram la comision 50% fara alte cheltuieli, preturi 200 E/ora. WhatsApp +4571466552, 10.000 {; (+4571466552/ 0721.949.460 andra22018@gmail.com 152. Escorte, Anglia, fete care vor sa

munceasca pe casa in Anglia. (00447378835357 alinaaly344@gmail.com 153. Fete Anglia - Castiguri mari ! Foarte

mari! Fete Anglia - Castiguri foarte mari la nr de tell: +447557767037 sau pe whatsapp la nr: +447557767037 1 {; (+447557767037 154. Fete Franta. Anunt doar pentru doamne domni?oare care doresc venituri substantiale pt Escort-job in Franta Paris, serioase, capabile si responsabile, cer si ofer seriozitate. Mai multe detalii pe whats app, 15.000 {; (0765.573.864 155. Fete minim 18 pentru munca in

Cipru in bar la consumatie. Oferim salariu, comision din consumatii si cazare. Plecari imediate, pentru detalii sunati la +35799107037 sau Platinumbarcy@yahoo.com; (+35799107037 Platinumbarcy@yahoo.com 156. Fete pentru Anglia, agentie masaj erotic Fetele dragute +18 interesate de serviciul de escorta, asigur cazare si publibitate pe site, comision de 50%. Castiguri exceptionale, cer si ofer seriozitate, detalii la +447448986468 sau WhatsApp; (00447448986468 emaema8080@yahoo.com 157. Fete pentru casa privata Ofer apartamente fete peste 19 ani sociabile, dragute, dornice de castiguri avantajoase. Cer si ofer seriozitate. Ofer cazare si transport UK, in UK nu trimit bani sau bilet de avion mai multe la tel., 8.000 {; (0047435241487 Romeo.motoi@yahoo.com 158. Fete pentru Germania Fete serioase 18 + cu/ fara experienta, pentru companie intima in casa privata de lux. Castiguri zilnice foarte bune si substantiale, clientela formata. Oferim cazare si seriozitate, 13.000 {; (004917661693989 krampertp@yahoo.de www.casapaula.com 159. Fete pentru Londra. Casa privata cauta tinere dragute min. 18 ani in vederea colaborarii in domeniul escorte pt. companie intima. Se asigura saituri, cazare si transport. Detalii la 07984454308 sau Whatsapp acelasi nr (07950330667 160. Fete pentru strainatate, relax club Studio-escort angajeaza fete ambitioase si dornice de a lucra cu profesionalism. Asiguram cazarea, plata la zi, bonusuri avantajoase si un procent de 60% din castig. Rasp la sms si whatsapp 15.000 {; (0041767684454 www.relaxclub.ch 161. Fete pt colaborare Anglia, esti tanara si nonconformista, esti in cautarea unor castiguri substantiale si rapide, este simplu, putem colabora impreuna in domeniu; (07475900189 escortlondon01@yahoo.com 162. Fete Scotia, min 18 ani, vorbitoare limba engleza mediu, cu sau fara experienta, pentru jobul de escorta, casa privata, castiguri substantiale, comision 50%50, pentru detalii pe whatsapp. 10.000 {; (+40733318949 163. Fete tinere pt. Elvetia Suntem in cautare de fete tinere, frumoase, cu placere de munca. Locatia noastra este situat in Wetzikon (Elvetia) pentru informatii contactati-ne acum, (+41764601010 164. Fete, Exclusive Massage Salon The noblest erotic Massage Salon of Austria is located in the business and banking district in the center of Wienna. (0036209942775 tnrmassage@gmx.com 165. Fete, urgent pentru Uk Manchester,

varsta 18+ castiguri garantate 500010.000 lunar, clientela formata. (0760.318.461 166. Fete, urgent pentru UK, varsta 18+, castiguri garantate, clientela formata, se lucreaza in apartament privat, cu sau fara experienta, (+447449689574 167. Franta Cautam oameni seriosi pen-

tru deschidere de firma in Franta. 10.000 {; (+33755726152 voila66@yahoo.com 168. Franta loc de munca. ofer loc de munca in Franta pentru muncitor in constructii la interioare -[gresie, faianta, rigips). Rog seriozitate. Relatii la tel; 0033/698647441 (0033698647441 169. Franta, colaborare urgenta. Ai minim 18 ani, dornica de castiguri substantiale, vrei sa colaborezi ca escorta si masaj in Franta? Detalii mail si Whatsapp; 25.000 {; (0033752726478 alexadobre84@yahoo.com 170. Franta, agentie cauta fete pentru colaborare domnisoare 18+, cu/fara experienta in vederea colaborarii pentru serviciul de escorta in Franta. Agentia se ocupa de cheltuielile de deplasare cazare. Mai multe detalii pe WhatsApp. 15.000 {; (0033638594173

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


26

19 martie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 171. Franta, agentie frantuzeasca, escorte profesionale oportunitate , dorim colaborare escorte 19-60 ani, serioase, motivate, organizate, fara prejudecati. Asiguram un sistem eficient, profesional. Perioada minima 2 saptamani. Detalii doar pe whatsapp; 15.000 {; (+33681164063 whatsapp0033681164063@aol.com 172. Franta, fete 18+ cu aspect fizic pla-

cut, cu sau fara experienta in domeniul escort. Casa privata in centru. Pentru mai multe detalii, relatii pe whatsapp. (0033786745460 173. Franta, urgent contracte munca constructii, calificati, necalificati, activitati casnice, cuplu: Franta, Belgia, Germania, Israel, Anglia, femei barbati regim hotelier; (0762.099.505 174. Franta. Agentie cu locatii in orase

diferite, cautam domnisoare cu aspect fizic placut pentru servicii de escorta, castiguri reale. Pentru mai multe detalii contactati-ne pe Whatsapp sau telefon. 12.000 {; (0033618814926 175. Frizeri profesionisti pentru Anglia, caut frizeri profesionisti pentru Anglia. Ofer salarii competitive si cazare. Faptul ca nu vorbiti limba engleza nu este un impediment; (0746.832.401 Apetr000@gold.ac.uk 176. Galaxy Bar-Club, iti ofera un permis de munca iontr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde castigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti o tanara de 18 ani +, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Plecari imediate. Detalii in limba romana despre venituri si cazare la tel/ whatsapp, www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 177. Galaxy Club- Elvetia, angajeaza

fete. La noi e party in fiecare seara. Vino acum sa lucrezi in club Galazy (zona Zurich) si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti bun si stabili. Stim cum sa ne facem treaba si totul functioneaza perfect. Vino in echipa noastra. Ne gasesti si pe facebook: Club Galaxy Elvetia. Pentru detalii sau intrebari iti stam bucurosi la dispozitie telefonic sau pe whatapp. www.galaxyclub.ch; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 178. Germania daca vrei sa faci parte din echipa uneia dintre cele mai renumite agentii de escorte din Germania, te asteptam sa ne contactezi. Cautam fete sociabile. Programul este foarte lejer, asiguram transport, 10.000 {; (00491778181491 alina7799@gmx.de www.russianbabes-escort.de 179. Germania casa privata cauta fete,

minim 18 ani care doresc sa munceasca intr-un mediu foarte palcut si cunoscut cu clientela bine formata. Vrei sa muncesti intr-un loc sigur, curat si exclusiv suna si rezerva un loc in casa, 13.000 {; (004917661693989/ 01736568876 krampertg@yahoo.dp 180. Germania, casa privata, la granita

Luxemburg si Franta Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu aspect placut, 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail, www.villaverona.de. (00491734618219 181. Germania, cautam fata/ chelnarita,

tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, cunoscatoare limba germana pentru club de noapte, Villa Verona Saarlouis, casa privata, la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in limba romana; (0049173618219 182. Germania, cautam fata/chelnerita,

tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, cunoscatoare limba germana pentru club de noapte Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in limba romana; (00491734618219 183. Germania, daca vrei sa faci parte din echipa uneia dintre cele mai renumite agentii de escorte din Germania, te asteptam sa ne contactezi. Cautam fete sociabile. Programul este foarte lejer, asiguram transport, 10.000 {; (00491778181491 alina7799@gmx.de www.russianbabes-escort.de 184. Germania, job de top ca agent de cautare fete dragute pentru studioul meu erotic din Germania si Elvetia. Primesti intre 300-500 euro pentru fiecare fata. Pentru mai multe informatii contacteazama pe email, 10.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de 185. Germania, joburi pt. tinere 18+,

cu/fara experienta care doresc a lucreze intr-o ambianta eleganta, Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta, castiguri deosebite, clientela formata, www.villa-verona.de. (00491734618219 jobs@villaverona.de 186. Germania, loc de munca in Casa Privata de lux, Saarbrücken Germania. Conditii +18 Ani. Oferim seriozitate si cazare. Castiguri zilnice foarte bune. info: www.casa-paula.com WhatsApp 13.000 {; (004917661693989 krampertp@yahoo.de www.casapaula.com 187. GERMANIA, MUNCITOR IN CON-

STRUCTII, OBLIGATORIU CARNET CATEGORIA C. DEMOLARI, AMENAJARI SI PAVAJE. CV-URI PE EMAIL. ROG SERIOZITATE; (0723.674.079 VADEANU@OUTLOOK.COM 188. Germania, soferi profesionisti tir.

191. Germania, fete pentru bar, casa privata Dorim sa colaboram cu fete 18+35 ani pentru servicii personale in casa privata de lux. Castiguri zilnice foarte bune si substantiale. Oferim cazare si siguranta, 12.000 {; (004917661693989 krampertp@yahoo.de 192. Germania, granita cu Franta, fete

dorim sa colaboram cu fete 18+ care doresc sa munceasca in casa privata foarte cunoscuta cu clienti bine formati. Ambiente de top castiguri zilnice foarte bune si substatiale. Oferim cazare. Informatii: 13.500 {; 193. Germania, muncitori, firma de con-

structii angajeaza pentru santierele de constructii din Germania dulgheri, fierari, macaragii, inginer (cunoscator limba germana), nu se percepe comision. (0722.408.968 194. Germania, Villa Venezia. Joburi pt

tinere 18+ cu /fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta elegant? .Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani. Atunci ai ajuns la locul protrivit. Oferim discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Atunci trimitene pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail. www.villa-venezia.de, (00491734618219 jobsforgirls@villavenezia.de 195. Germania, Villa Venezia. Joburi pt

tinere 18+ cu /fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta.Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani. Atunci ai ajuns la locul protrivit. Oferim discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail. www.villa-venezia.de. Tel. Katy; (00491734618219 jobsforgirls@villavenezia.de 196. Germania, Villa Verona Saarlouis,

casa privata la granita Luxemburg si Franta, angajam tinere cu aspect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail. Site: www.villa-verona.de; (00491734618219 jobs@villaverona.de

208. Londra casa privata, Casa Privata

228. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia

Londra 18+ job Escorte venituri sigure zilnic pentru detalii whatsapp +447443.064.902 20.000 {; (+447443064902 209. Londra, cautam tinere dragute min

18 ani in vederea colaborarii ca escorte la Londra. Se asigura cazare si transport. Mai multe detalii la tel sau Whatsap cu acelasi nr. (07950330667 210. Londra, caut fete pentru masaj, in casa privata. Posibilitate de cazare. Casa este in estul Londrei. Castiguri bune, Oana. (07424580197 Bibi_ju@yahoo.com 211. Londra, fete Casa privata cauta fata/ fete 18+. Serviciul escorta. Comision 50/50, venituri zilnice intre 600-800 lire. Nu deranjati inutil. Gen mesaje sa aflati zone sau etc, va pierdeti timpul, 17.000 {; vendetta_vendetta91@yahoo.com 213. Luxembourg casa privata, se cauta fete frumoase cu aspect fizic placut cu sau fara experienta pentru Luxembourg. Castiguri substantiale (in jur de 10.000 euro). Pentru mai multe detalii contact pe whatsApp0033661393004 10.000 {; (0033661393004 kristina.kris@outlook.fr 214. Maseoza pentru apartament, salon

de masaj autorizat din KitzingenWürzburg (Germania), se ofera cazare, procente din realizari, mai multe info. mobil/WhatsApp 1.700 {; (004915217282737 215. Massage in Japan 3000 10.000 per month. Pretty girls age 1825. 155 - 170 cm and skinny.Need to speak english and have european passport. Opportunity to work in beautiful Japan! 10.000 {; nagoya.tanoshi@gmail.com

Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 229. Night Club Palmenhaus Austria,

cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 230. Night Club Palmenhaus Austria, cauta doamne/domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experientaVenituri intre 5000-10.000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp la www.nightclubpalmenhaus.at; (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 231. Night Club Palmenhaus, Austria,

cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 232. Night Club Palmenhaus, Austria,

cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at

casa privata la granita Luxemburg si Franta, angajam tinere cu aspect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail. Site: www.villa-verona.de;, (00491734618219 jobs@villaverona.de

202. Germania. Angajez hidroizolatori.

Salarii atractive; (0766.802.731

203. Germania. Firma curatenie anga-

jeaza personal pt. curatenie, obligatoriu permis conducere cat. B; (00491702166544 204. Germania. Soferi profesionisti

tir pentru firma germana cu sediu in 34260 Kaufungen. Cerinte: permis conducere cat. C+Eobligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR), experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Program de lucru legal, conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi- Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala), sistem de lucru flexibil. Aplicati CV la email si copii dupa permise si atestate. Site: www.ullrichgruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de 205. Germany, Top Money in Germany for girls +18 ears, living, advertising for free, you can earn 10.000 euro and more in privat studio. A lof of regular clients, in city-center of Mannheim. Luxury ambiente, 11.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de

206. Job Elvetia Apartament privat, zona

212.

turistica. Mediu de lucru restrans si discret. Se lucreaza impreuna cu inca 2-3 fete, clientii fiind numai din zona high class. Asiguram transportul. 10.000 {; (0041793376504 alina77@gmx.ch hotcats.ch

249. Qatar Escort Agency, agentie cu vechime de 5 ani in Qatar-Kuwait cauta fete 19-30 ani pentru munca de escorta castiguri intre 700-2000 euro zilnic Watsap+393891423299 pentru mai multe detalii; 15.000 {; (+393891423299 escortcastingqatar@yahoo.com 250. Recruiting escorts now for UK. We are recruiting fun, friendly and exciting escorts.The suitable candidate must: be chatty and friendly, organised, be female. For more info about rates and hours, get in touch whatsapp: 00447459930349 10.000 {; (00447459930349 alissandoz2016@gmail.com 251. Scandinavian Escort cauta fete

dornice de munca va invitam in tara lui Mos Craciun, Finlanda.Angajam domnisoare 18-33 de ani pentru servicii de escorta in Finlanda, cunoscatoare de limba engleza 15.000 {; (00358465271004 252. SCOTIA case private din Edinburgh

, Glasgow, Aberdeen angajeaza FETE +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private .Oferim: conditii foarte bune , avem experienta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale ! Apartamente de lux , cazare gratuita, discretie absoluta.Publicitate gratita pe siteuri de top.Comision 50% Plata zilnic Tel sau WatsApp (00447448388043 253. Scotia , Edinburgh , Glasgow, Aberdeen FETE +18 cu/ fara expierenta pt a lucra ca escorte in case private .Oferim:conditii foarte bune , avem expierenta in domeniu ca agentie Castiguri substantiale !Apartamente de lux , cazare si discretie absolutaPublicitate gratita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured.Comision 50% Plata zilnic.Tel sau WatsApp (00447448388043 254. Scotia, Edinburgh, Glasgow,

Aberdeen fete +18 cu/ fara expierenta pt. a lucra ca escorte in case private. Oferim:conditii foarte bune, avem expierenta in domeniu ca agentie. Castiguri substantiale! Apartamente de lux, cazare si discretie absoluta. Publicitate gratita pe siteuri de top platite cu optiuni full gen Vip Featured. Comision 50% Plata zilnic.Tel sau WatsApp (00447448388043

Belgia-Bruxelles, caut un sofer cu experienta in transport de persoane cu cat B si un sofer cu experienta pe scooter[ motocicleta] vorbitori de franceza sau engleza.max 50 ani Sal. 1300-1800 euro (0733.923.012/ +32488982938 danielguta74@yahoo.com

casa privata la granita Luxemburg si Franta, angajam tinere cu aspect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail. Site: www.villa-verona.de;, (00491734618219 jobs@villaverona.de

201. Germania, zona Frankfurt cauta fete Salon de masaj erotic din Germania, cu vechime de peste 10 ani, cauta fete tinere si dragute pentru a lucra intr-o atmosfera familiara, cu conditii de cazare. Castig de peste 8.000 euro, 8.000 {; (00491788635130 gabrielastefan@web.de

Jobs Limited recruteaza bucatari, barmani, ospatari, menajere, spalator vase, receptioneri hotel, night porteri, bell boy, si management level. Engleza nivel conversational (0775.506.697 julia@blackberryjobs.com

256. Sofer cu experienta cat. A si B, pt

199. Germania, Villa Verona Saarlouis,

200. Germania, Villa Verona Saarlouis, casa privata, la granita Luxemburg si Franta angajam tinere cu astect placut 18 +. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de

248. Personal hotelier Anglia Blackberry

255. Scotia, Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, angajeaza fete +18 cu/fara experienta pentru a lucra ca escorte in case private. Oferim: conditii foarte bune, avem experienta in domeniu ca agentie. Castiguri substantiale. Apartamente de lux, cazare gratuita, discretie absoluta. Publicitate gratuita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip-Featured. Comision 50%. Plata zilnic. Tel sau Watshapp; (0044744838043

198. Germania, Villa Verona Saarlouis,

190. Germania, Elvetia, fete, job de top

ca agent de cautare fete dragute pentru studioul meu erotic din Germania si Elvetia. Primesti intre 300-500 euro pentru fiecare fata. Pentru mai multe informatii contacteaza-ma pe email. 3.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de

227. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

casa privata la granita Luxemburg si Franta, angajam tinere cu aspect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail. Site: www.villa-verona.de;, (00491734618219 jobs@villaverona.de

tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, cunoscatoare limba germana pentru club de noapte, Villa Verona Saarlouis, casa privata, la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in limba romana; (00491734618219

189. Germania, cautam fata/ chelnerita,

Nu ezita, locatii private, fete +18 pentru colaborare escorta, 50/50 (ce se face peste comision este castigul vostru). Asigur reclame, cazare, nici un cost suplimentar. Detalii doar pe whatsapp, 10.000 {; (00447438258261 ellylopez2017@gmail.com

197. Germania, Villa Verona Saarlouis,

Lucratori instalatii electrice Firma Schiffer Elektro und NetzwerkTechnik Gmbh din Germania, angajeaza: lucratori instalatii electrice (toate tipurile). Cerinte: instalare cabluri si componente electrice, punerea in functiune a sistemelor PV, voce, telefonice si prin satelit, testarea si masurarea sistemelor electrice, sistemelor de iluminat si comunicatii, cablare dulapuri comanda. Permis conducere tip B; Obligatoriu vorbitor limba germana. Se ofera conditii avantajoase. Persoana contact: Christopher Schiffer. (+4915259347646 christopherschiffer@ gmx.de

Cerinte: permis conducere cat. C+Eobligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR)- obligatoriu, card digital tahograf- obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noiRenault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Rugam sa aplicati prin completarea formularului urmator- si sa atasati copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CEREREDEANGAJARESOFERIPROFESIONISTIFISAPERSONALA, www.ullrich-gruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrichgruppe.de

207. Locatii legale si private in Anglia.

257. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Arad. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 258. Sofer tir transport frigorific pe comu-

216. Mecanic cu experienta. Caut un

mecanic cu experienta in reparatii de excavatoare, disponibil pentru a lucra în Italia.Oferta de la 7.000 ron cu cazare. Seriozitatea este necesara. 7.000 L; (+40742968272 mobil.lpl@gmail.com

233. Night Club Pascha Graz, Austria cauta fete +18 ani. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii beep/sms: 0043 660 7949606. Facebook: Carmen Pascha, (00436607949606 carmenpascha@gmail.com

217. Mesteri in constructii Suedia,

234. NightClub Pascha Austria +18 ani.

muncitori calificati si necalificati pentru munca in Suedia, pentru detalii suplimentare, avem de tras glet pe benzi, finisat glet, montat usi, montat geamuri, montat parchet, lipit linoleu etc. 1.000 L; (0046765823079/ 0771.032.630 alessya_cristyna@yahoo.com 218. Muncitori necalificati pentru Bucuresti pentru munca in constructii. Santier Bucuresti. Oferim cazare, 7 L; (0748.264.274 219. Necalificat Franta, urgernt,

muncitor necalificat pentru constructii cu experienta de santier. Serios, non alcoolist, curat, cu pofta de munca, prefer nefumator. Cazare, masa si transport asigurate. 800 {; (0033673613192 ssandusan@yahoo.fr 220. New Blue Up - Saunaclub- Elvetia

Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ whatsapp, www.newblueup.ch; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 221. New Blue Up - Saunaclub - Elvetia

Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 222. New Blue Up - Saunaclub - Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 223. New Blue Up cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. de tel. cu whatssapp. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 224. New Blue Up, cautam fete dragute

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Facebook: Carmen Pascha. 10.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 235. Olanda. Angajez in Olanda tineri de 18 ani, draguti, seriosi. Doar pt. tinerii gay. Ofer cazare + masa gratuit + lunar 2.000 {; (0745.928.495 236. Olanda. Angajez in Olanda tineri de 18 ani, draguti, seriosi. Doar pt. tinerii gay. Ofer cazare + masa gratuit + lunar 2.000 {; (0745.928.495 237. Olanda. Angajez in Olanda tineri de 18 ani, draguti, seriosi. Doar pt. tinerii gay. Ofer cazare + masa gratuit + lunar 2.000 {; (0745.928.495 238. Olanda. Angajez in Olanda tineri

de 18 ani, draguti, seriosi. Doar pt. tinerii gay. Ofer cazare + masa gratuit + lunar 2.000 {; (0745.928.495 239. Olanda. Angajez in Olanda tineri de 18 ani, draguti, seriosi. Doar pt. tinerii gay. Ofer cazare + masa gratuit + lunar 2.000 {; (0745.928.495 240. Olanda. Angajez in Olanda tineri de 18 ani, draguti, seriosi. Doar pt. tinerii gay. Ofer cazare + masa gratuit + lunar 2.000 {; (0745.928.495 241. Olanda. Angajez in Olanda tineri de 18 ani, draguti, seriosi. Doar pt. tinerii gay. Ofer cazare + masa gratuit + lunar 2.000 {; (0745.928.495 242. Olanda. Angajez in Olanda tineri

de 18 ani, draguti, seriosi. Doar pt. tinerii gay. Ofer cazare + masa gratuit + lunar 2.000 {; (0745.928.495 243. Olanda. Angajez in Olanda tineri de 18 ani, draguti, seriosi. Doar pt. tinerii gay. Ofer cazare + masa gratuit + lunar 2.000 {; (0745.928.495 244. Olanda. Angajez in Olanda tineri

de 18 ani, draguti, seriosi. Doar pt. tinerii gay. Ofer cazare + masa gratuit + lunar 2.000 {; (0745.928.495 245. Olanda. Angajez in Olanda tineri

de 18 ani, draguti, seriosi. Doar pt. tinerii gay. Ofer cazare, masa gratuit + 2.000 {; (0745.928.495

225. New Blue Up, Saunaclub, Elvetia, Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ whatsapp, www.newbluep.ch; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

246. Persoana specializata dezosarea carne de porci cautam 4 persoane in dezosarea de carne de porci pentru Belgium. Pentru mai multe informatii:website : www.activameat-recrutement.com 2.300 {; (0033650586337 alexandreme.am@gmail.com ; activameatlu@gmail.com

226. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

247. Personal Anglia TIG Recruitment angajeaza personal cu experienta-sudori pentru mig si macelari-vita. Cunostintele de limba engleza nivel mediu sunt necesare. Tel, mail. (0771.271.105/ 031.405.38.90 contact@tigrecruitmentuk.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

nitate Arges, compania Trota angajeazasoferi tir transport frigorific pe comunitateincepatori /cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, contact tel. 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 259. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Bacau, Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact tel. 2.100 {; (0744.678.034 soferitir@trota.ro 260. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Bistrita Nasaud. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 261. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Botosani. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipajContact. 2.100 {; (0743.161.336 soferitir@trota.ro 262. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Braila. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta, salariu atractiv, se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 263. Sofer TIR transport frigorific pe comunitate Bucuresti. Compania Trota angajeazasoferi tir transport frigorific pe comunitate.Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 264. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Buzau. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 265. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Calarasi. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 266. Sofer tir transport frigorific pe comu-

270. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 271. Sofer TIR transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 272. Sofer TIR Transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 273. Sofer TIR Transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 274. Sofer TIR Transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 275. Sofer TIR Transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 276. Sofer TIR Transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 277. Sofer TIR Transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

278. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Constanta. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/cu experienta, salariu atractiv, se lucreaza in echipajcontact: 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro

279. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Craiova. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipajContact: 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

280. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Deva. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

281. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Drobeta. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

282. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Fetesti. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

283. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Galati. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

284. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Giurgiu, Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta, salariu atractiv, se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr,bucuresti@trota.ro

nitate Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

297. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Satu Mare. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures Soferi Tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori /cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 298. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Sibiu. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 299. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Suceava. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj; 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro 300. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Tg Jiu. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 301. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Timis. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures Soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 302. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Vaslui. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro 303. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Vrancea. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro 304. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate, compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 305. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate, Teleorman. Compania Trota, incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0743.161.336 hr,bucuresti@trota.ro 306. Soferi comunitate Angajam soferi cu experienta pentru firma de transport marfuri internationale, masini pana in 3,5 tone cu prelata, masinile au cabina de dormit si webasto, (0722.408.968 ifacom.impex@gmail.com 307. Soferi tir pentru Spania, caut soferi

categoria C+E sa lucreze in Spania. Detalii la tel.+34633818955. 308. Strainanate, New Blue Up, fete

dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. cu whatssapp, mail. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 309. Strainatate, job for you, Relax Club- Studio Escort & Le Rouge Elvetia, angajeaza fete 18+, ambitioase si profesioniste ca dame de companie, asiguram cazare, acte, plata la zi, bonusuri avantajoase, 60% din castiguri, 15.000 Euro/luna. Raspundem la tel., beep, email, vorbim lb. romana, site: www.relaxclub.ch; (0041767684454 info@relaxclub.ch; info@le-rouge.ch

311. Strainatate, colega cu sau fara experienta pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera transport, cazare, publicitate, plata la zi,comision de 50%, program flexibilDetalii pe WhatsApp: 10 {; (0787.771.050/ +447588000613 rachel21ricky@gmail.com

287. Sofer tir transport frigorific pe comu-

312. Strainatate, job for you, Relax Club- studio Escort& Le Rouge Elvetia, angajeaza fete 18+ ambitioase si profesioniste ca dame de companie. Asiguram cazare, acte, plata la zi, bonusuri avantajoase 60% din castiguri. Raspundem la tel., beep, email, vorbim lb. romana. www.relaxclub.ch, salariu/ luna, 15.000 {; (0041767684454 info@relaxclub.ch/ info@le-rouge.ch

nitate Iasi. Compania Trota angajeazasoferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro

288. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Ilfov. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj; 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 289. Sofer TIR transport frigorific pe

comunitate Judetul Olt. Compania Trota angajeazasoferi tir transport frigorific pe comunitate.Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 290. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Neamt, Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact tel. 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro

292. Sofer tir transport frigorific pe comu-

269. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Salaj. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures Soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

286. Sofer TIR transport frigorific pe comunitate Ialomita. Compania Trota angajeazasoferi tir transport frigorific pe comunitate.Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

267. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

296. Sofer tir transport frigorific pe comu-

310. Strainatate, job for you, Relax Club-Studio Escort & Le Rouge Elvetia angajeaza fete 18+, ambitioase si profesioniste ca dame de companie. Asiguram cazare, acte, plata la zi, bonusuri avantajoase, 60% din castiguri, 15.000 Euro/luna, www.relaxclub.ch (0041767684454 info@relaxclub.ch

291. Sofer tir transport frigorific pe comu-

268. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Roman. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact, 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro

nitate Huedin. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

285. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Cluj Napoca. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro nitate Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact Andrei Groza. 2.100 {; (0740.295.418 soferitir@trota.ro

295. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Petrosani. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro nitate Prahova. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj; 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

293. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Resita. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

294. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate RM Valcea. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures Soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

313. Strainatate. Angajez muncitori in

construc?ii pentru plecari in strainatate salariu atractiv rog seriozitate. Cei care poseda permis de conducere reprezinta un avantaj. Nu se percep nici un fel de comisioane. 1 {; (0784.261.800/ 0762.633.561 314. Studio langa Zurich angajeaza per-

sonal, unul dintre cele mai vechi studiouri, te invita sa te angajezi. Lucreaza maxim 5 fete, in conditii de lux, clienti fideli de ani de zile 12.000 {; (0041774425223 info.smeier@gmail.com 315. Taxi driver in UK, cautam soferi de taxi pt. UK Christchurch Dorset, categoria B, varsta minima 25 ani, experienta 3 ani, vb. de lb. engleza nivel mediu, 200 lire prima de instalare, 2.000 {; (+447479514680/ +447481022883 reducerimereu@yahoo.com 316. Tenerife, dansatoare night club Tenerife The Best Gentlemen Club Passion angajeaza legal dansatoare cu aspect fizic placut cu sau fara experienta. Oferim cel mai bun comision din castiguri. Tel., beep, WhatsApp (0034604199252 Silvi_xl@yahoo.it 317. Tinere 18+, Germania-Villa Verona,

Saarlouis, casa privata lux la granita Luxemburg si Franta ofera joburi pentru tinere 18+ cu/fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani? Atunci ai ajuns la locul potrivit. Oferim discretie absoluta si conditii de top, mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe Whatsapp, Viber sau la email, www.villa-verona.de. Katy; (00491734618219 jobs@villaverona.de

E-mail: redactia@anuntul.ro


19 martie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 318. Tinere 18+, plecari imediate. Vino

acum sa lucrezi in Club Galaxy - Elvetia (zona Zurich) si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Clientela formata. Ofeirm seriozitate. Peste 15.000 euro/ luna, detalii in lb. romana tel./ whatsapp www.galaxyclub.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 319. Tinere Anglia conditii excelente iti doresti castiguri substantiale intr-un timp foarte scurt? Oferim loc de munca ca si escorta lin Anlia, locatii in zone ultra-centrale. Fete serioase, doritoare de munca cu aspect fizic placut, 9.000 {; (00447387911886 320. Tinere pentru Anglia. Angajam tinere peste 18 ani cu/fara experienta pt escorta in Anglia, conditii de munca excelente, plata zilnic, seriozitate si discretie maxima. Venituri mari si rapide, pt mai multe detalii whatsapp, 9.000 {; (00447387911886 stefancelmarexyz@gmail.com 321. Tinere, agentie escort legala Anglia, vrei sa castigi minim 6000 lire pe luna? Atunci te asteptam sa ne contactezi. Angajam tinere 18-30 de ani cu/fara experienta, job escorta, conditii super avantajoase, lux, discretie si igiena. 10.000 {; (00447387911886 marvin.sarah19@yahoo.com 322. Tinere, minim 18 in Anglia, castig-

uri substantiale Buna, ai peste 18 ani si doresti sa ai castiguri substantiale te astept intr-o casa privata si curata aproape de centrul orasului, program flexibil cu o promovare pe masura, 1 {; (+447557767037 323. Ullrich Gruppe, firma germana cu

sediul in 34260 Kaufungen, angajam soferi tir profesionisti cat. C+E - ADR pentru transporturi de marfa (prelata) pe teritoriul Germaniei. Contractul se incheie pe Germania - dispecerat in romana. Aplicati prin e-mail cu CV si copii dupa permise. Aflati mai multe la tel.: (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrichgruppe.de 324. Zidari cu experienta in BCA pentru

Danemarca, cu salariu de 2.000 euro+cazare gratuita, Whatsapp, Viber, (004526452556/ 0769.243.833 325. Zurich, Elvetia, club de sex cautam

urgent fata. Cu noi puteti castiga foarte bine. Va rugam Whatsapp rapoarte în limba engleza sau germana si o fotografie 15.000 {; (0041797906700 shehade@gmx.ch

Oferte part time 1. Activitate inteligenta pentru activi si

pensionari, minim liceul, venit progresiv, motivant, Vlad; (0723.595.764

2. Agent curatenie, barbat pentru echipa de curatenie, Bucuresti, zona centrala. Program de lucru 6-9, de luni pana vineri. Detalii la telefon (0722.384.131 3. Agent de curatenie, firma de curatenie, angajam doamna pentru curatenie de intretinere birouri, program 8 ore, zona p-ta Muncii. Oferim salariu competitiv plus tichete de masa (0754.794.359 4. Agent de paza /receptioner, preferabil

pensionar/ barbat, zona Aviatiei (program L-V 17.00- 21.00). Rog seriozitate; (0724.322.313 5. Agent despagubiri accidente Cautam

candidati pentru postul de agent in domeniul despagubirilor accidentelor rutiere. Abilitati de comunicare, seriozitate. Oportunitatea de a castiga sume importante de bani. (0733.610.102 cariere@corect-daune.ro 6. Agenti comerciali distributie detergenti si materiale de curatenie, firma germana, 10% din vanzari; (0728.081.718

18. Asistenta personala, aspect fizic placut, abilitati de comunicare. Salariu avantajos, program flexibil 2 ore pe saptamana, plata zilnica. Pentru inscriere rog email cu poze si date; uninsdistins@yahoo.com

47. Fete Sweet Touch cauta fete cu sau

19. Asistenta personala, caut tanara eleganta, ingrijita, cunostinte lb. engleza, pc. Program 4h pe zi (L-V). Doar persoane serioase. Contact doar pe WhatsApp 1.000 {; (0753.796.338

fete pentru calendare, evenimente. Plata pe loc la casting. De la 200 la 1.000 ron. Suntem o firma cu capital strain, avem sediul in Bucuresti. Trimite 3 poze + tel., 1.000 L; sales.paganini@gmail.com

20. Asistenta personala, draguta, disc-

49. Hostess onlinne Fara limita de vars-

reta,dezinhibata, inteligenta, nu conteaza experienta, 2-3 ore sapt., plata generoasa, poze, descriere pe mail, bonus la casting de la 500 ron, 5.000 L; (0757.040.400 rrobert.ideal.construction@gmail.com 21. Asistenta personala, pentru direc-

50. Inchiriez masini pemtru Uber

tor belgian Afacerist super cool cauta studenta, eleva, cu aspect fizic placut, motivata, 4-5 ore sapt. Locuinta de serviciu lux. Poze pe mail, wapp, program flexibil, plata la zi, imediat, 1.000 {; (0734.321.550 net_link3000@yahoo.com 22. Asistenta personala. Termen lung. Ofer 1000 euro lunar. Raspund numai la mesaj cu descriere. 1.000 {; (0770.985.653 23. Barman Cafeneaua Bemolle Cafe

situata in centrul vechi, Pasaj Villacrosse, angajeaza barman cu experienta. Program doar pt weekend vineri si sambata de la ora 16:00, contract munca, tips zilnic. 900 L; (0723.188.953 lidiacoman19@yahoo.com 24. Bona interna, 2 saptamani/luna,

angajam bona interna cu experienta, in Bucuresti pentru familie deosebita. Program: 2 saptamani lucratoare / luna. Oferta salariala: 1800–2000 Lei. Cazare, hrana si transport asigurate de angajator. 2.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 25. Bona pentru fetita de 8 luni 800 lei,

L-V: 4h/zi, metrou 1 Decembrie 1918 Cerinte: educata, nefumatoare, cu experienta, analize medicale, cazier, recomandari, domiciliul in cartierul Titan. Atributii: ingrijire bebelus, menaj usor (0761.932.521 26. Bona, centru, 3 ore, cautam o persoana tanara, care sa ia de la scoala si duca acasa, un baiat de 10 ani, 3 ore, de luni pana vineri, zona centrala, salariul discutabil. (0720.689.454/ 0747.614.370 office@elite-jobs.ro 27. Bucatareasa part-time, Piata Romana Recrutam bucatareasa cu experienta si calificare pentru familie deosebita, din zona Piata Romana.Program de lucru: part-time (4-5 ore/zi), 2-3 zile/saptamana. (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 28. Casiera cu sau fara experienta, Pentru bufet, o saptamana lucratoare, o saptamana libera. Program: 07:00-17:30. Incinta Institutului Clinic Fundeni 1.800 L; (0733.869.232 29. Casiera, vanzatoare pentru terasa

inchisa Program 08:00-18:30, o saptamana lucratoare, o saptamana libera. Zona Colentina Fundeni, 1.800 L; (0742.266.859 30. Casieri pentru firma Scomet Admin-

istrare Imobile, cu permis si masina. Program 16.30-21.00. 900 L; (021.336.77.44/ 0372.979.797 31. Casting pentru doamne varsta intre 35-55, cautam fete pentru calendare, evenimente. Plata pe loc la casting. De la 200 la 1.000 ron. Suntem o firma cu capital strain, avem sediul in Bucuresti. Trimite 3 poze + tel., 1.000 L; (00000000 sales.paganini@gmail.com 32. Caut doamna pentru ajutor menaj,

Berceni, ofer la schimb gazduire; (0747.663.174 33. Caut pensionar pentru ingrijire curte,

Aparatorii Patriei, 3 zile/ sapatamna; 500 L; (0747.663.174 34. Cofetar cofetaria de lux Art Dessert, cofetaria de lux Art Dessert angajeaza cofetar, venit salarial bun, carte de munca, mediu de lucru bazat pe respect si incredere, (0722.305.398 emilia@emex-romania.ro

8. Agenti imobiliari posibil sa lucrezi de

acasa, de la birou, la distanta, daca esti o persoana cu abilitati in comunicare serioasa si daca poti lucra cel putin 4 ore /zi venituri atractive, 111 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliar@yahoo.com

panie Multinationala cauta consultant financiar pentru zona Business Corporate. Ai cod RAF si experienta in domeniul asigurarilor, iti oferim ocazia unei cariere cu venit fix lunar intre 3000-7000, 7.000 L; (0736.052.002 Marius@angajam.eu

9. Ajutor de bucatar part time, urgent,

36. Consultant vanzari, account man-

10. Aptitudini artistice, filmari tv, asistent manager evenimente 100 Lei/ secretariat/zi 750-1.500 Euro, organizari spectacole. Data nasterii + CV; (0763.765.567 gmp.manager@yahoo.com 11. Asistenta manager spaniol, 30 ani,

in Bucuresti cauta o asistenta part-time, cu sau fara experienta. Aspect fizic placut. Program flexibil. Salariu bine platit. Plata la zi. Rog email cu poze. 5.100 L; (0728.477.325 Atos.ramirez@gmail.com 12. Asistenta personala, fizic placut,

pentru colaborare de lunga durata, program flexibil 2-3 ore saptamana. Rog foto si detalii; alex_sima30@yahoo.com 13. ASISTENTA personala. Domn gen-

eros foarte pretentios, rafinat, stilat cauta asistenta personala rafinata, stilata, discreta, open minded. Programul va fi flexibil de 1-2 ore pe saptamana. Astept detalii si poze pe mail, 300 L; (0767.286.164 iulian1515@yahoo.com 14. Asistenta live, echipa Phoenix angajeaza personal feminin pentru conversatii online.Oferim: bonus angajare 4000 lei, avans 4000 lei din prima zi, bonus recomandare 1000 lei, salariu fix incepand de la 2500 lei. 4.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com 15. Asistenta manager tanara sociabila, cunostinte operare pc, nu este necesara experienta, poate fi la primul job. Se asigura training. Posibilitate dezvoltare cariera. La nevoie se poate asigura cazare. CV + poze pe email iostanciu90@yahoo.com 16. Asistenta personala atragatoare,

discreta, domana sau domnisoara cu fizic placut, pentru manager companie, persoana serioasa, program 2-3 ore saptamanal, plata la zi, rog seriozitate, numai cu foto pe e-mail, (0726.062.689 adriantropaz@yahoo.com 17. Asistenta personala Director com-

panie multinationala, 45 ani, angajez o asistenta personala, eleganta, inteligenta, educata, cu bun simt, pentru ajutor part-time in activitati de serviciu si personale, 5.000 L; sorinm2009@yahoo.com

48. Fete pentru casting moda Cautam

ta. Doamne/ domnisoare. Plata la zi, saptamanala, bilunara, comision 60% sau salariu fix 3,000 lei. Se asigura transport sau cazare, bonus la angajare 500 lei, 3.000 L; (0762.822.483 expertstudio@ymail.com

7. Agenti de curatenie, femei, o femeie serioasa, punctuala, responsabila, activa, la curatenie (spatiu de birou). Locatia se afla in zona Pietei Presei Libere. Program de lucru de luni pana vineri de la 06:00 la 10:00. (0723.295.453 ionitaiulianamadalina@yahoo.com

pentru locatie tip “Impinge Tava” (preparate gatite, paneuri, salate, gratare, garnituri si deserturi) Piata Latina, neaparat cu experienta si recomandare. L V: 16:30 - 21:30, S - D liber, 1000 Lei. 1.000 L; (0761.686.754 clienti@contabconsult.ro

fara experienta. Asiguram cazare, carte de munca, cele mai bune comisioane, seriozitate si profesionalism, castiguri garantate. (0784.522.572

35. Consultant financiar cu RAF. Com-

ager pentru Syncro Translation.https://www.syncrotranslation.com/ro/contact_r/ fabian.dobre@syncrotranslation.ro 37. Croitoreasa atelier croitorie Dorobanti. Cautam croitoreasa si doamna care coase si brodeaza manual.Contract munca - 8 ore. (0721.389.024 38. Dansatoare. Se caut? dansatoare cu sau fara experienta pentru Night Club in Centru Vechi. Job-ul consta in a comunica cu clientii intr-un ambient placut si elegant, dans si consumatie. Se ofera salariu si comision; (0763.301.380 panselutaa@yahoo.com 39. Doamne colaborare, salon masaj pentru terapii de relaxare, terapeutic (cervical, lombar, reflexoterapie) program de lucru 10:00-20:00 luni-vineri, sambata 10:00-18:00, colaborare. 2.800 L; (0754.385.321 40. Doamne, domnisoare pentru conversatii online, oferim cadou 3000 lei la angajare, salariu fix garantat 4000 lei+procent 50%, program part-time/fulltime, bonus abonament fitness, solar, unghii, gene. Contact non-stop. 8.000 {; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com 41. Domn singur doresc menajera, pre-

fer pensionara; (0767.793.734

42. Fata la vase si curatenie, part-time, urgent, pentru locatie tip Impinge Tava (preparate gatite, paneuri, salate, gratare, garnituri si deserturi) Piata Latina, cu experienta. L - V: 07:45 - 12:45 sau 16:30 - 21:30, S - D liber, 800 Lei 800 L; (0761.686.754 clienti@contabconsult.ro 43. Femeie de serviciu in Bucuresti (zona Eroilor), la program de 3 h/zi, pt firma curatenie. Salariu avantajos. Detalii la tel: (0736.925.152 44. Femeie de serviciu Pentru curatenie

birouri. Locul de munca se afla in sectorul 1. (0336.401.262 office@chorus.ro 45. Femeie de serviciu pentru vila sec-

torul 2, zona Mosilor. Program doar 3 zile pe saptamana, program de lucru 8 h/zi de la 10 diminata la 6 seara, salariul 100 ron/zi. 1 L; (0722.243.820/ 0720.154.788 saifmoayad@gmail.com 46. Femeie servici. Asociatie proprietari,

Voluntari, Iancu Nicolae, angajeaza femeie serviciu, program 6 ore, salariu in mana 1.100 L; (0747.014.225

Renault Megane, Opel Astra, Ford Focus, Hyundai Elantra, Kia Cerato. Service dedicat. Benzina cu instalatie gaz, consum f bun. Pret 500 lei/saptamana. 450 L; (0799.262.307 Alinsws@gmail.com 51. Infirmiera camin de batrani Ilfov, program flexibil, carte de munca. Rugam seriozitate, zona Ciorogarla Ilfov, 1 L; (0722.462.671 52. Infirmiera, ingrijitoare persoana serioasa pentru ingrijire doamna imobilizata (post avc), schimbat pampers, dat medicatie, 2 weekenduri pe luna, program: s- 06:00/l- 09:00. 250 Lei /weekend. Mai multe detalii la tel. 250 L; (0731.175.697 volta.prod@yahoo.com 53. Invatatoare pentru afterschool, zona Drumul Taberei, (0724.032.742 secretariat@gradinita-daria.ro 54. Kungfu Pizza angajeaza lucratori

bucatarie 4 ore program 4 ore lucratori bucatarie tineri, necalificati pentru ambalare produse. Cu viteza de reactie. Program 10.30 - 14.30. Mail: comenzi@kungfu-pizza.ro ; Tel. 0774428631 (0774.428.631/ 021.665.68.66/ 0728.159.524 comenzi@kungfu-pizza.ro 55. Livrator cu masina personala, suntem o firma de catering. Avem nevoie de o persoana cu masina personala pentru 3 ore pe zi de la 6-9 dimineata pt. livrarea unor pachete cu mancare. Remuneratie 1.000 lei/ luna, 1.000 L; (+40749125165/ +40749125165 andrei@strongbodybuilding.ro 56. Livrator pizza cu scuter pentru weekend Restaurant premium in Piata Victoriei. Cautam livrator pizza cu scuter pentru weekend. Raza de livare: sector 1, (3 km distanta de locatie). (0742.405.668 57. Maseuza pentru salon in zona cen-

trala Centru de tratamente corporale din zona ultracentrala angajeaza maseuza pentru masaj si operare aparatura de remodelare corporala. Se ofera salariu fix + comision. Clientela este formata de 6 ani. (0786.910.230 58. Maseuza, part time sau full time pentru masaj anticelulitic, relaxare sau reflexo. Nu ne intereseaza varsta, ne intereseaza seriozitatea. Zona Unirii. Curs de masaj la baza. Salariul minim pe economie, (0724.125.697 tratamententecorporale@yahoo.ro 59. Menajera angajez persoana serioasa pentru curatenie si calcat 2 zile pe saptamina, salariu discutabil cer ofer seriozitate locatia Luic , accept oferte, 100 L; (0720.039.035 60. Menajera pt. om singur in sector 2, ap. nou 4 ore pe sapt., dupa ora 4, detalii la telefon sau WhatsApp 1.000 L; (0733.578.528 accesorii_14@yahoo.com 61. Menajera Bucurestii Noi, Parc

73. Ospatari - picoli, pensiune Azuga.

Ofer cazare, masa, salariu; (0761.089.659

74. Persoana masaj relaxare Domn, caut o fata, deschisa, curata, educata pentru masaj de relaxare. Nu conteaza aspectul fizic, nu este necesara experienta. Plata la sedinta. Raspund la sms, whatsup 200 L; (0753.645.245 75. Persoana pentru masaj cuplu, cau-

tam o fata, deschisa si vesela. Nu este necesara experienta. Plata la sedinta. Asteptam contact pe e-mail inimacalda@yahoo.com

76. Persoana responsabil? cu pregatirea grafica, Syncro Translation recruteaza in vederea ocuparii unei pozitii part-time sau project based, persoana responsabila cu paginarea documentelor traduse: https://www.syncrotranslation.com/ro/con tact_r/ fabian.dobre@syncrotranslation.ro 77. Personal curatenie. Firma curatenie

angajam personal pentru curatenie in Bucuresti la blocuri din Drumul Taberei, Crangasi, Militari, Berceni, Popesti, Dristor, Timpuri Noi, Obor, (0753.812.805 office.fullcleanup@gmail.com

78. Personal curatatorie haine, curatatorie haine, angajam personal pt punct de predare/primire, program full-time, in sect 2 Bucuresti; (0745.175.060 anca.lavanderia@gmail.com 79. Personal urgent, firma de curatenie angajam personal curatenie 4 ore sediu/ cladire birouri in zona Aurel Vlaicu, femei. (0729.900.927 80. Personal vase cantina de incinta

angajeaza personal la vase, program dimineata pana in ora 15.30, sector 5, (0720.533.482

81. Personal, urgent, firma de curatenie

angajam personal curatenie 4 ore sediu/cladire birouri in zona Aurel Vlaicu/Barbu Vacarescu, femei. (0728.854.896

82. Profesor de romana before-school, zona Drumul Taberei, angajeaza profesor de romana. (0724.032.742 secretariat@gradinita-daria.ro 83. Promoteri distributie pliante cautam promoteri pentru o campanie de impartit pliante door to door, incepand din data de 26.03.2018, in mai multe zone din Bucuresti.Program: 09:00-17:00Plata: 80 lei/zi 80 L; (0722.509.577/ 0761.265.231 hr@activpromotion.ro 84. Public spectator talent show: “The Four-Cei patru”!. IQ Media cauta tineri pt filmarile ce vor avea loc in perioada 09,11,13,15,21,23,30 martie si 01,03,05,06 aprilie la Romexpo intre 13:00 si 21:00! Remuneratia 30 ron/zi+ catering!Inscrieri: 0762371381 30 L; (0731.570.588/ 0755.998.801 berceanu.vali@gmail.com 85. Reprezentant vanzari RCS-RDS

angajeaza, cu sau fara experienta, comision motivant, program flexibil, posibilitate avansare, tel serviciu, Cv-urile se pot depune la adresa de mail din anunt. Va asteptam in echipa, 500 {; (0772.001.130 ionut.popa@rcs-rds.ro www.rcs-rds.ro 86. Responsabil curatenie Cautam responsabil curatenie, pentru apartamente de lux in regim hotelier, pentru zona centrala. Beneficii: program flexibil, salariu atractiv (1.700 lei, bonusuri) carte de munca, (0723.311.020 andrei.ghimbulut@citylifesuites.eu 87. Ricerca insegnante di lingua inglese Cerco insegnante per lezioni di lingua inglese, parlo solo italiano, possibilmente in Bucarestsettore 1, se interessati scrivere email. mes.serain@tiscali.it

Bazilescu, cautam menajera si ajutor bucatarie pentru o familie care locuieste intr-un apartament cu 2 camere in zona metrou parc Bazilescu Bucurestii Noi. Program de la 8.30 la 14.30 de luni pana vineri 1 L; (0722.433.776 mariana_catana@yahoo.com

the best, caut femei prezentabile, orice limba,cel putin engleza mediu. Traduce foi medicale (eliminarea tumorilor, cuvinte simple) pt. vipurile de pe planeta-job flexibil, f. rar. Prog la interviu la tel,16:00 18.00; (0745.076.300

62. Menajera part time pentru curatenie

89. Sofer livrator pentru firma catering.

si calcat 4 ore pe zi, in mai multe locatii. 1000 de lei. (0799.725.500 63. Menajera part-time zona Bioterra

Baneasa daca locuiti in apropiere de Bioterra, sunteti serioasa si muncitoare, sunati-ne pentru o proba. Familie cu 1 copil cautam o persoana devotata, atenta la detalii, spalat, calcat, menaj complet (0736.400.800 64. Menajera part-time, Soseaua Nor-

dului, pentru familie deosebita. Locatie: zona Parc Herastrau. Program de lucru: part-time, 1-2 zile/saptamana. Oferta salariala: 150 lei/zi. Programari interviu telefonic sau trimite CV. (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 65. Menajera vila Ilfov Caut menajera

cu experienta pentru vila în Ilfov, Dascalu, 1-2 zile / saptamana. Transport asigurat. Persoana curata, organizata, onesta, preferabil din Ilfov/ Colentina; (0762.274.913 66. Menajera, 3 zile, Charlles des Gaulle, 100ron/ zi Cleaning & Babysitting recruteaza menajera 3 zile/ saptamana, apartament, zona Charlles des Gaulle, 100 ron/zi, 100 L; (0726.334.403 carmen@babysitting.ro 67. Modele online, plata zilnica, mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 68. Operator date anunturi internet de acasa, program flexibil 1h/zi introducere, editare anunturi imobiliare. Job exclusiv pentru zona Ilfov-Bucuresti. Rugam exclusiv CV prin email. Experienta constituie avantaj, insa nu este obligatorie, 200 L; (0729.149.085 imobiliareload@gmail.com 69. Operator, cauti un job part time, ne-

ai gasit, Kantar TNS angajeaza operator call center part time. Trimite CV-ul tau pe: recrutare@tns-csop.ro sau suna la numarul de telefon pentru informatii; (0753.050.378 marinela.burtan@tnscsop.ro 70. Operatori curatenie in Bucuresti, firma de curatenie cu obiectiv in toata tara angajeaza operatori de curatenie in Bucuresti zonele Pantelimon, Pallady, Trapezului, Spitalul Militar, Giulesti, program: 2h/4h/6h. Relatii la nr. tel. (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro 71. Operatori curatenie in ParkLake si MegaMall Firma de curatenie angajeaza operatori de curatenie pe perioada indelungata pentru magazine de haine in incinta Parklake si Mega Mall, progr. 4 h/zi de l-d, 4 libere/luna salariu, 1000 lei net. (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro 72. Ospatar, picol Daca nu ai un job

momentan, atunci afla ca noi, echipa Corner Pub&Grill suntem in cautarea unui nou coleg pe postul de ospatar, picol. Ne dorim o persoana placuta, educata si dornica de munca. Buc s3, (0737.214.290 Interadabrand@yahoo.com

88. Secretare cu ambitie pt. job/salariu

in Bucuresti, zona Stefan cel mare cu autoturism propriu. Program de lucru de luni - vineri, de la ora 11:00 - 15:00. Decont benzina. Relatii la telefon (0784.203.926 90. Studio Gorgonize angajeaza mod-

ele online vino in echipa noastra sa uiti de grija banilor. Program flexibil, bonus angajare 300 $ venituri peste 6000 $, posibilitate de avansare si multe alte bonusuri. Locatii centrale 6.000 {; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com 91. Vanzatoare fast-food, zona Leroy -

Merlin (Bragadiru), duminica liber; (0758.118.123

92. Vanzatoare /vanzatori part time,

urgent, pentru locatie tip “Impinge Tava” (preparate gatite, paneuri, salate, gratare, garnituri si deserturi) Piata Latina, DOAR cu experienta. L - V: 10:00 - 15:00 sau 16:30 - 21:30, S - D liber, 1000 Lei. 1.000 L; (0761.686.754 clienti@contabconsult.ro 93. Vanzatoare magazin produse naturiste program part-time pentru magazin situat in Kaufland Militari-metrou Pacii, salariu 1000 ron net, 1.000 L; (0720.882.763 94. Zilieri Vrei sa stii cum poti castiga intre 100 si 150 lei pe zi? Nimic mai simplu: suna la nr. de tel. si inscrie-te in echipa noastra de zilieri; (0738.749.656

6. Asistenta personala Director com-

panie multinationala, caut o asistenta personala pentru a ma insoti in timpul liber in Arad. Trebuie sa fie 18+, frumoasa, inteligenta, educata. Email la, 4.500 L; sorinm2009@yahoo.com 7. Asistenta personala open mind, eventual disponibila pentru deplasari impreuna cu mine. Astept mail la adresa: 1 {; andrei.max2015@yahoo.com 8. Asistenta personala pentru director firma de 37 de ani, frumoasa, open minc, studenta sau salariata din Bucuresti sau provincie, 2 intalniri pe saptamana, salariu, 4.500 L; (0768.563.623 9. Asistenta personala tanara draguta,

sociabila, open-mind. Nu este necesara experienta, program flexibil, poate fi studenta. Posibilitate dezvoltare cariera pe termen lung in cadrul companiei. Salariu atractiv. CV, poze pe email, iostanciu90@gmail.com 10. Asistenta personala, strain, om de

afaceri serios, tanar, director al unei companii internationale in cautare de a angaja o asistenta personala. Candidatii trebuie sa fie femei tinere care arata bine, comunicare, Dorin, 8.000 L; antonio_banfi@yahoo.com 11. Asistenta personala, secretara pen-

tru director tanar cu aspect placut (open mind, dezinhibata, deschisa), disponibila pentru intalniri. Salariu de la 5000 lei in functie de disponibilitate, aspect, 4.000 L; (0757.040.400 rual.cinimod@gmail.com 12. AWE studio angajeaza modele pentru videochat, comision 50-70%, bonusuri performante, locatie Piata Unirii, studio cu experienta vasta in domeniu, promovare conturi, aparatura ultramoderna, salariu oferit zilnic/ bilunar, contract de munca; 2.000 {; (0769.404.320 angajari@awestudio.ro 13. Baieti si cupluri videochat Mediu de

lucru placut, fara stres, reguli/ amenzi stupide. Comision 50-65 %, avansuri. Site-uri cu trafic, promovare. Ne vedem azi, incepi maine. Locatie centrala, tura la alegere, 2.000 {; (0746.387.246 felix@flirt4fun.eu 14. Baieti si cupluri videochat Mediu de

lucru placut, fara stres, reguli/ amenzi stupide. Comision 50-65 %, avansuri. Site-uri cu trafic, promovare. Ne vedem azi, incepi maine. Locatie centrala, tura la alegere, 2.000 {; (0746.387.246

1. Admin tura de noapte, LuxuryStudio

angajeaza admin / trainer pentru tura de noapte. Se cere experienta anterioara ca model sau trainer, se ofera salariu fix + bonuri de masa + bonusuri lunare. Personal exclusiv feminin 3.500 L; (0748.589.879 contact@luxurystudio.ro 2. Admin, trainer, suplimentam posturile, ai experienta ca trainer sau model, ai mai lucrat pe tura de noapte sau crezi ca nu este o problema pentru tine. Nivelul tau de limba engleza este peste mediu, noi angajam acum, (0748.589.879 contact@luxurystudio.ro 3. ANGLIA, studio privat cauta fete sociabile si cu un aspect fizic placut in vederea unei colaborari. Mediu de lucru luxos, relaxat, alaturi de inca 2-3 fete. Asiguram transportul, va asteptam 10.000 {; (0041799110722 alina77@gmx.ch

32. Colega varsta minima 18 ani, plata la zi, venituri substantiale. Discretie maxima, sunt doar o fata in loc. Program flexibil; (0799.074.002 33. Colega de apartament zona centrala, conditii bune, program flexibil posibilitate de cazare pentru provincie (0737.441.057 34. Colega de apartament Dristor Kau-

fland cu aspect fizic placut, bun simt. Locatie curata discreta, usor accesibila. Clientela formata, venituri substantiale. Experienta nu este necesara. Astept provincia. Pentru mai multe detalii, sunama, 3.000 {; (0720.276.217 35. Colega de noapte Program: 21-05. Serioasa, care sa stie ce vrea, fara fite, cocheta. 50 %. 100 L; (0751.981.150 36. Colega masaj erotic Bani se fac

sigur numai sa vrei sa lucrezi, obligatoriu peste 18 ani, zona centrala, clienti formati, rog si cer seriozitate. Miruna, 5.000 {; (0767.580.924 37. Colega pentru videochat ofer garsoniera unde sa munceasca, conturi, ajutor, program la alegere si procent de 60%. Pentru mai multe detalii, contactatima pe WhatsApp. Rog seriozitate (Bucuresti) (0730.821.689 38. Colega pt masaj, urgent, minim 18 ani, program flexibil zi/ noapte, sa fii o fata ingrijita si comunicativa, clientela formata, venituri substantiale garantat. Exclus intermediari, cer si ofer seriozitate maxima, 3.000 {; (0730.482.669 39. Colega urgent, Drumul Taberei asigur cazarea pentru provincie. Nu conteaza experienta, important e sa vrei sa faci bani. Am nevoie de o fata vesela, glumeata, sa mai treaca timpul. Detalii la tel., (0701.027.297/ 0769.803.544 40. Colega, locatie preturi mari, nu este

pt. oricine. Trebuie sa arati bine sa fi sanatoasa la minte, sa fi punctuala. Nu suna degeaba.Varsta minim 18 + ani, mai multe detalii la telefon, (0767.524.256 41. Colega, nu percep comision. Caut o

colega serioasa si cu bun simt. Pentru detalii la tel. (0731.649.438 42. Colege ambitioase, care doresc un job stabil, bine platit, cu un program flexibil, intr-un colectiv, tanar, unit, exclusiv feminin, contract de munca legal 100%, posibilitatea de avansare, (0728.575.937

16. Baieti si cupluri videochat Mediu de

43. Colege ambitioase, care doresc un

lucru placut, fara stres, reguli/ amenzi stupide. Comision 50-65 %, avansuri. Site-uri cu trafic, promovare. Ne vedem azi, incepi maine. Locatie centrala, tura la alegere, 2.000 {; (0746.387.246 17. Baieti si cupluri videochat Mediu de

job bine platit DarkAngelStudio rasplateste in luna martie si aprilie modelele pentru munca lor. In lunile de primavara au loc concursuri cu bonusuri garantate, cu premii de pana la 1000$ si multe alte surprize, 4.000 {; (0728.575.937

lucru placut, fara stres, reguli/ amenzi stupide. Comision 50-65 %, avansuri. Site-uri cu trafic, promovare. Ne vedem azi, incepi maine. Locatie centrala, tura la alegere, 2.000 {; (0746.387.246

44. Colegi modele fete/trans, Sky is the limit, la Privatt Studio, poti castiga atat de multi bani cat iti propui, pentru a-ti indeplini toate visurile 2.500 {; (0760.387.829

18. Baieti videochat aspect fizic placut, engleza minim incepator, program 6 ore / zi. Locatie centrala, Piata Romanasalariu fix + comision 50 % din incasari; 1.000 {; (0770.845.070 sinfinity2016@gmail.com

45. Confidential Massage angajeaza

19. Best Studio recruteaza modele Videochat. Ai vrea sa mergi la shopping in fiecare zi? Devino acum model la Best Studio si iti vei permite orice articol sau masina de lux, vacante sau casa ta. Venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din tara. domeniu 100% legal; www.beststudios.ro; (0730.752.752 20. Best Studios angajeaza modele videochat. Ai vrea sa mergi la shopping in fiecare zi? Devino acum model la Best Studio si iti vei permite orice articol de lux, vacante, masina sau casa ta. Venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din tara, domeniu 100% legal, site: www.beststudios.ro; (0730.752.752 www.beststudios.ro 21. BeYou Studio angajeaza fete modele comision 80% in prima luna, bonus de angajare 300$ si outfituri cadou, plata zilnic, bilunar, salariu garantat 3000 lei/luna. Convinge-te ca nu sunt doar vorbe. 3.000 {; (0766.905.905/ 0730.872.297 22. Casting filme pentru adulti, agentia

de filme pentru adulti www.emeraldbabes.eu cauta fete cu varsta cuprinsa intre 18-30 ani, vorbitoare a cel putin o limba straina (de preferinta engleza). Detalii la castingro@emeraldbabes.eu 600 {; castingro@emeraldbabes.eu 23. Centrul Vechi, salon masaj (30-40

masaje/ noapte) va asteptam la interviu sperand ca veti face parte din echipa noastra. Program in ture, castig 50/50, plata pe loc. Salon splendid, administrat de o doamna, echipa prietenoasa. Hai sa ne cunoastem, 2.500 {; (0767.598.199 24. Charm Studios angajeaza modele videochat. Ne recomanda 150 de modele fericite. Ai program flexibil. 100% personal feminin. Programeaza un interviu. (0784.707.080 25. Cherry Studio, angajam videochat

Joburi videochat, masaj, adult

31. Colega urgent, fata sau doamne serioase pentru masaj de relaxare, bloc stradal, nu suntem mai multe sunt singura ofer si cazare, pentru mai multe info suna-ma, (0767.007.834

lucru placut, fara stres, reguli/ amenzi stupide. Comision 50-65 %, avansuri. Site-uri cu trafic, promovare. Ne vedem azi, incepi maine. Locatie centrala, tura la alegere, 2.000 {; (0746.387.246

15. Baieti si cupluri videochat Mediu de

Bucuresti, doamne/ domnisoare 18+, contract de munca, comisioane avantajoase 50%- 70%, bonus de performanta, bonus de angajare, bonus de recomandare, locatie ultracentrala- Piata Unirii, camere individuale, 5.000 Euro/luna, www.cherry-studio.ro; 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro 26. Cherry-Studio, doamne/ dom-

nisoare 18+, contract de munca, comisioane avantajoase 50%- 70%, bonus de performanta, bonus de angajare, bonus de recomandare, locatie ultracentralaPiata Unirii, camere individuale, 5.000 Euro/luna, www.cherry-studio.ro; 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro 27. Colaborare lux masaj, central, lux, conditii foarte bune, preturi mari, clientela formata, se poate colabora si doar la hotel. Daca te respecti vino sa lucrezi si sa faci bani. Programul ti-l faci tu, ma poti suna oricand, 3.000 {; (0757.857.096 28. Coleg/ colega admin studio cautam

coleg, colega admin pentru studio de videochat, oferim salariu motivant si in acelasi timp cerem seriozitate si experienta ca si admin. Daca indeplinesti aceste conditii te asteptam la un interviu. 2.500 L; (0760.387.829

4. Asistenta personala, cu aspect fizic placut, supla, open minded, fara obligatii, program flexibil, salariu 1000 euro, Unirii. 2 fotografii la adresa de email. 1.000 {; ciobanumihai1984@gmail.com

29. Colega pt. masaj cu sau fara experi-

5. Asistenta personala Director caut asistenta personala pe termen lung. Intalniri 2-3 pe saptamana. Detalii numai pe emailul afisat. Trimiteti si cateva poze dezinhibate ale dvs. Posibilitate petrecere Craciun la Dubai, 3.500 L; (0734.343.487 tudorpetre41@gmail.com

30. Colega serioasa si cu bun simt, zona Mega Mall pe bd Chisinau, banuti se fac pot sa asigur si cazare, mai multe detalii la tel. (0764.712.718/ 0764.712.718 ancutatinka@gmail.com

enta, nu conteaza aspectul fizic, sa ai peste 18 ani, zona Iancului Avrig (0768.002.804

27

hostess Salon masaj cu vechime de 12 ani, renumit datorita serviciilor oferite la cele mai inalte standarde, angajeza hostess. Oferim conditii deosebite de lucru si de salarizare. 46. Confidential Massage angajeaza

hostess si maseuze daca tot e sa muncesti, munceste alaturi de cei mai buni. Dorim sa ne intregim echipa cu noi colege pentru postul de hostess si maseuza. 2.000 {; (0748.111.333/ 0743.750.740 47. Conversatii online fete si baieti,

bonus de angajare 850 $. Vrei un job care sa-ti ofere satisfactie financiara. Noi suntem alegerea potrivita pentru tine. Suna si programeaza-te chiar astazi la un interviu (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro 48. Cupluri si fete. Camclub Studios angajeaza fete si cupluri. Plata zilnic sau bilunar, comision 50% si salariu fix. Contract de munca, bonus de angajare 300 $. Program flexibil Computere I7, echipamente HD, 3.000 {; (0737.356.653 49. Dansatoare animatoare night club

Centru Vechi, pozitie excelenta, oferim salariu fix plus comision 30%, castiguri mari, urgent. 4.000 {; (0764.750.336 50. Dansatoare animatoare nightclub Centru Vechi, pozitie excelenta, vad clienti, castiguri substantiale; 2.000 {; (0764.750.336 51. Dansatoare New Blue Up Sauna-

club - Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din pima zi. Informatii in lb. romana la tel./ Whatsapp. www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 52. Dansatoare Pascha Austria, Night

Club Pascha Austria cauta doamne/ domnisoare +19 ani. Transport gratuit din Romania, cazare gratuita, locatie de inalta calitate. Castig 4.000 Euro/ luna garantat + procent (se poate ajunge si la 10.000 Euro). Nu suntem agentie. Rugam seriozitate. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie: Sms/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.paschagraz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 53. Dansatoare Pascha Austria, Night Club Pascha Austria cauta doamne/ domnisoare +19 ani. Transport gratuit din Romania, cazare gratuita, locatie de inalta calitate. Castig 4.000 Euro/ luna garantat + procent (se poate ajunge si la 10.000 Euro). Nu suntem agentie. Rugam seriozitate. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie: Sms/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.paschagraz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com

56. Dilaila Club Elvetia, locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open-mind, 18 + oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact+ fotografii. Informatii la tele. Site: www.dilailaclub.ch; (0041791577853 info@dilailaclub.ch 57. Doamna, domnisoara pentru masaj

relaxare, doresc masaj de relaxare la domiciliul meu. Exclus escorte. Rog Detalii si prezentare pe mail. 100 {; gal.marian@rocketmail.com 58. Doamne si domnisoare cu varsta peste 18 ani, cu sau fara experienta. 200$ bonus la angajare. Limba engleza nu este obligatorie. Pentru a program un interviu sunati la nr. de tel., 3.000 L; (0766.715.701/ 0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com 59. Doamne si domnisoare pt conversa-

tii online, persoane comunicative si oferim bonus de angajare 300$, plata la zi sau bilunara cu procent intre 50-80% sau cu salariu fix, bonusuri de performanta si de fidelitate, locatie centrala. (0799.617.440/ 0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com 60. Doamne si domnisoare pt. videoconversatii Conversatii online non adult si adult procent de la 50% la 70%, bonus de angajare 300$, conditii excelente de lucru, locatie centrala, program felexibi, coafat si machiaj inainte de tura, va asteptam, 5.000 L; (0766.715.701 61. Doamne, domnisoare 18 + castiga-ti

independenta finaciara, Ai program flexibil si un venit garantat de 5.000 lei/luna, cazare gratuita, servicii de infumusetare. Vino sa te convingi singura, 100% legal, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro 62. Doamne, domnisoare Elvetia. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Atunci aceasta este adresa potrivita pentru tine. Cu noi poti sa castigi bani mai multi cu adevarat. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, totul legal, cu permis de munca, plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare si facilitati de gatit. Incepatorele sunt de asemenea binevenite. Garantam 100% discretie. Daca ti-am trezit interesul ai peste 18 ani esti activa si pozitiva, draguta, educata si sociabila, trimite-ne un email in care sa ne spui cateva detalii despre tine si sa incluzi cateva poze recente. Sau contacteaza-ne la numarul de telefon, apel, mesaj, whatsap, viber, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 63. DOAMNE, DOMNISOARE, MODELE ONLINE. PROBLEME CU BANII? NOI TE AJUTAM SA CASTIGI LUNAR PESTE 3.000 USD. NU CONTEAZA VARSTA SAU ASPECTUL, CONTEAZA DORINTA DE A FACE BANI. O ECHIPA DE PROFESIONISTI LUCREAZA PENTRU TINE; 3.000 $; (0766.016.639 64. Doamne, domnisoare, 18 +, castiga-ti independenta finaciara. Ai program flexibil si un venit garantat de 5000 lei/luna,cazare gratuita, servicii de infumusetare. Vino sa te convingi singura! 100% legal, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 65. Doamne. Aveti peste 30 de ani si nu

gasiti un loc de munca? Va asteptam in echipa noastra. Pentru interviuri sunati la nr. de tel., 4.000 L; (0766.715.701/ 0799.617.440 bliss.studio@yahoo.com 66. Doamne/domnisoare activitate online castiguri 2000$-7000$/luna, bonus pana la 1000$ la angajare, costumatii gratuite, decontam chiria integral, contract de munca, cadouri saptamanale; 6.000 {; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com 67. Domnisoara pentru masaj la domiciliul meu caut. Hello, caut pers. pt masaj la domiciliul meu, locatie sect 5, Marriott. Rog prezentare si detalii pe mail. 100 {; Razvanlive777@yahoo.com 68. Domnisoara pt masaj Daca lucrezi

intr-un salon e timpul sa-ti faci si clientii tai. Locuiesc in centru orasului, sunt o pers civilizata si de bun simt. Astept te rog detalii pe mail cristian_stere2001@yahoo.com 50 {; 69. Fete incepe primavara cu Studio 27!

Luna martie iti aduce 300$ la angajare! Program full-time/part-time, adult(girl/fetish)/non-adult, training personalizat, zona centrala Unirii; 4.000 {; (0765.640.271 hr@studio-27.ro 70. FETE salon masaj, vechime 7 ani, zona centrala (ofer cazare), program flexibil la alegere, clientela formata straina, venituri mari garantate. Rugam seriozitate; 5.000 {; (0767.580.924 goldenangelss2011@yahoo.com 71. Fete studio lux, Piata Muncii, angajam modele online, nivel engleza mediu, cu sau fara experienta, asiguram training, suport 24 h, bonusuri la angajare, conditii de munca excelente, 2.503 {; (0734.629.172 angajari@winstudio.ro www.winstudio.ro 72. Fete conversatii online Program flex-

ibil disponibil in 3 ture, plata zilnica, saptamanal, bilunar, 50-70% comision, contract de munca+cazare la cerere, bonus real de angajare, bonusuri. Vecinatati: Tineretului, Budapesta, Unirii, Dristor, (0768.179.679/ 0749.837.068 studio.lucky@yahoo.com 73. Fete conversatii online Program flex-

ibil disponibil in trei ture, plata zilnica, saptamanal, bilunar-50-70% comision, 200 $ bonus real de angajare, bonusuri. Vecinitati: Tineretului, Budapesta, Unirii, Dristor, 5.000 L; (0768.179.679/ 0749.837.068 studio.lucky@yahoo.com 74. Fete pentru colaborare masaj vrei bani urgent si sigur, fete pentru colaborare masaj la hotel/ apartament lux, programul ti-l faci tu, preturi (100-250 euro/h), conditii foarte bune, non stop, seriozitate, contact doar pe WhatsApp 3.000 {; (0753.796.338

54. Dansatoare- Elvetia Night Club Imperium angajeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18 ani+. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/luna + bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, e-mail, www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

75. Fete pentru salon masaj Centru Istoric cu vad excelent, cu minim 15-20 masaje pe noapte, angajeaza fete cu aspect fizic placut pt masaj. Comisionul este mare, plata pe loc, clientii doar straini, 3.000 {; (0764.750.336

55. Dansatoare- Elvetia. Esti o tanara

76. Fete pentru studio 100% legal, zona

de minimum 18 ani, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? NightClub Galaxy canton Zurich- Elvetia, iti ofera un permis de munca intr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde castigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Pentru mai multe detalii ne gasesti la www.galaxyrueti.ch, informatii in limba romana la tel./ mail sau whatsapp; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

centrala, se ofera bonus de angajare de 200$. Castiguri de pana la 5000$ lunar. Program flexibil in 3 tureConditii profesionale de munca, intimitate si transparenta veniturilor. Training high-level; (0768.179.679/ 0749.837.068 belleboudoir@yahoo.com 77. Fete peste 18 ani pt. poze si filme usor de facut, plata pe loc, 200 ron/zi. Trimiteti poze recente la email. Rog seriozitate 200 L; (0735.440.788/ 0746.571.012 admin@adultmedia.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


28

19 martie 2018

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 4

LOCURI DE MUNCÅ 78. Fete serioase varsta minim 18 ani pt

salon de 8 ani vechime, clienti straini, venit net gatantat 200 euro / zi, doar sa vrei sa muncesti, pt interviu apelati nr. telefon, se poate oferi cazare la cerere, 5.000 {; (0767.580.924

79. Fete si baieti pentru conversatii online bonus de angajare 850 $. Visezi la propria masina?La noi ai sansa sa iti indeplinesti visul! Suna si programeazate chiar astazi la un interviu! (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro 80. Fete si baieti, conversatii online, te-ai

saturat sa muncesti fara folos, iti doresti propria masina, visezi la o viata mai buna, la noi se poate. Totul depinde doar de tine. Programeaza-te chiar astazi la un interviu. Bonus angajare 850 $ (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro

81. Fete urgent, cu sau fara experienta pentru salon de masaj erotic. Varsta minima 18 ani, aspect fizic placut. Oferim comision 50%plata zilnic, carte de munca, cazare. 4.000 {; (0767.447.105 masaj_erotic@yahoo.com 82. Fete videochat zona Eroii Revolutiei,

Ai peste 18 ani, nu ezita sa colaborezi cu noi, suntem o echipa extraordinara cu dotari tehnice pe masura. Oferim 60% pana la 80% si bonusuri lunare, info la tel. (0799.454.499/ 0759.093.595/ 0737.239.376 studiom122@yahoo.com 83. Fete, transsexuali, PrivattStudio

angajeaza pt. videoconferinte online, cu/ fara experienta, training, suport tehnic 24/, bonusuri, sedinte foto profesionale, fumatul permis in camerele de lucru, 3.000 L; (0760.387.829/ 0760.387.829 office.privatstudio@gmail.com 84. Fete, cupluri videochat cu plata instant, arta de a face bani, pentru fete, cupluri cu/fara experienta, vii cand vrei, stai cat vrei, pleci cand vrei cu banuti la buzunar, regula bunului simt este singura, www netlive.ro 1.500 {; (0723.725.594 HARAPALB84@gmail.com 85. Fete, modele esti tanara si comunicativa, ai cunostinte de limba engleza? Alege BeYou Studio pentru a beneficia de venit 3000 lei/garantat, comision 5080%, te vom ajuta sa realizezi venituri de pana la 10.000 $, 3.000 L; (0766.905.905/ 0730.872.297 office@beyou-studio.ro 86. Fete, modele -salariu garantat de

minim 2500 ron, oferim profile full foto+video, locatie centrala, internet de mare viteza, trainning, confidentialitate, comision progresiv 50%-70%, bonusuri de performanta. Posibilitate cazare; 1.500 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 87. Fete, vino sa faci bani, urgent pentru

consumatie si/sau masaj. Exclus servicii sexuale. Varsta minima 18 ani. Se ofera cazare la cerere, contract legal de munca. Tura de zi sau de noapte la alegere. 6.000 {; (+40760116599 88. Fete- conversatii online program

flexibil disponibil in 3 ture/ plata zilnica/ saptamanal. Comision 50-70%, contract de munca/ cazare la cerere/ bonus real de angajare+ bonusuri.Vecinatati: Tineretului/ Budapesta/ Unirii/ Dristor; (0768.179.679/ 0749.837.068 studio.lucky@yahoo.com 89. Fete. Castiga peste 5000$ + salariu

garantat + banii la timp. Comision 50% 70 %. Cel mai luxos studio din Romania, locatii Vis-a-Vis Mall Vitan + Unirii. (0764.008.090/ 0753.889.900 office@glamourstudio.ro

FETISH WORLD VIDEOCHAT STUDIO TE AJUTA SA CASTIGI LUNAR PESTE 3.000 DE DOLARI. CEL MAI BUN STUDIO DE VIDEOCHAT DIN BUCURESTI ANGAJEAZA, NU CONTEAZA VARSTA SAU ASPECTUL, CONTEAZA DORINTA DE A FACE BANII. WWW.FETISHWORLD.RO 3.000 $; (0766.016.639 90.

91. Gorgonize Social angajeaza per-

sonal feminin Modele online. Program la alegere. Bonus angajare 1800 lei. Cadou 400 lei. Salariu garantat 4000 lei + comision pana la 70%. Avansare rapida. Confidential 100%. Locatii multiple in Bucuresti, 225.000 L; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com 92. Hostess online Legend Studio, stu-

dio de videochat de top din Bucuresti, anunta scoaterea la concurs a postului de hostess online. Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin 4.000 L; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

93. Hostess online Legend Studio Leg-

end Studio, studio de videochat de top din Bucuresti, anunta noi angajari pentru posturi de hostess online. Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin.www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 94. Hostess online, angajeaza-te chiar

acum la Anahita Studio iar noi iti punem la dispozitie un salariu lunar garantat de 4.000 Lei, bonus din incasari pana la 70%, bonus de angajare pana la 250 euro (0731.358.465 office@anahitastudio.ro 95. Hostessa night club night club

cauta hostesse (dansatoare lapdance, striptease) cu sau fara experienta. Se ofera loc de munca placut, sigur, discret. Se face carte de munca; (0737.650.262 96. Job videochat ofera cazare, minim

18 ani, aspect fizic placut, cunostinte engleza, 6 ore / zi. Locatie centrala, conditii excelente. Se ofera cazare; 1.000 {; (0770.845.070 sinfinity2016@gmail.com 97. Legend Studio- Modele socializare online postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 98. Masaj erotic, esti frumoasa, ambi-

tioasa si vrei sa faci banii usor?Doresti o colaborare bazata pe discretie ai responsabilitate, lucrand doar pe preturi mari? Te astept alaturi de mine. 4.000 {; (0767.447.105 99. Masaj, Caut maseuza tanara, empatica, placuta, pt. masaj la domiciliu, client serios. Posibila colaborare pe termen lung; (0721.540.254 100. MASEUZA cu / fara experienta

angajaza salon masaj erotic de lux Bucuresti, Piata Unirii. Oferim cursuri de specializare, contract de munca, bonusuri, lucru intr-o echipa tanara si intrun mediu atractiv, 1.500 {; (0758.063.750/ 0748.021.660 contact@vip-obsession.ro 101. Maseuza cu experienta, zona Teiul

Doamnei, sector 2, Bucuresti; (0741.288.558

102. Maseuza salon cu vechime adevarata, nu vorbe; situat central, clienti straini, personal placut, se ofera cazare la cerere, programul il facem impreuna, plata pe loc, daca esti serioasa, te asteptam la noi pt. detalii. 5.000 {; (0767.554.513 103. Maseuza, cuplu dragut solicitam servicii de masaj de la doamne sau domnisoare la domiciliul nostru. Plata la sedinta. Pentru detalii ne puteti contacta pe e-mail; inimacalda@yahoo.com 104. Maseuze pt. salon cu vechime de 7 ani pe piata, fete, urgent, comisionul este de 50% din incasari, program de zi. (0721.586.031 105. Maseuze cu sau fara experienta

Sweet Touch. Locatie centrala, la vila. Zona spa cu jacuzzi, cafe-bar. Curat, civilizat, legal, cauta fete frumoase si cu bun simt, la fel ca cele existente (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 106. Maseuze pt. Salon masaj salariu

atractiv. Salon de masaj angajeaza maseauze peste 18 ani cu sau fara experienta.plata se face zilnic sau in functie de dorinta dumneavoastra. Salariu motivant plus bonusuri mai multe detali la telefon, 5.000 L; (0756.634.162 Popa_popa@yahoo.com 107. Maseuze salon masaj erotic Con-

stanta. Local de lux, salon de masaj erotic, contact bar , dame de companie ,angajeaza urgent doamne/ domnisoare cu varsta min 18 ani. Se ofera contract de munca, cazare gratuita castiguri substantiale; (0728.481.305 mclaire525@yahoo.com 108. Maseuze, hostess, Salon de masaj

& Night club. Salon cu vechime in Centrul Vechi angajam fete serioase, varsta minima 18 ani. Salariu fix si comision, conditii de lucru decente, clientela formata, 100 euro bonus la angajare, 50 euro bonus recomandari, 1.000 {; (0730.919.969 desire.masaj@gmail.com 109. Maseuze, persoane de calitate cu

mult bun simt. Colaboratoare masaj, ambient select, accept doar persoane de calitate si cu bun simt, persoane prezentabile, ingrijite, program seara sau part-time, ultracentral. Relatii la: 2.500 {; (0788.771.818 110. Model videochat esti o persoana

sociabila, pozitiva, ai un aspect placut, nu ai inhibitii si cunosti limba Engleza? Te asteptam la interviu. Bonusuri, commision 50%-70%, exclusivitate, legalitate; (0722.267.126/ 0773.766.768 contact@onmyown.ro 111. Model videochat Legend Studio isi

mareste echipa. Avem locuri disponibile pentru cinci fete serioase, dornice de evolutie si independenta financiara. 1.000 {; (0799.427.958 office@legendstudio.ro 112. MODELE fetish, program flexibil, legalitate. DarkAngel studio cu sediul in Bucuresti, Piata Muncii, angajeaza modele fetish non-adult, locatie lux, decoruri, tinute, sedinte foto profesionale, carte de munca, legalitate. Alege sa castigi bani, (0728.575.937 113. Modele Oasis Studio ofera salariu

fix 3000 lei daca indeplinesti anumite conditii. Bonusuri de angajare, outfituri cadou, plata bilunara, comision intre 50%-80%; 3.000 L; (0732.626.505 office@oasis-studio.ro 114. Modele baieti videochat TeamVision Studio angajeaza modele baieti, cu sau fara experienta, minim 18 ani, limba engleza conversational scris si vorbit, aspect fizic placut, cunostinte pc minime, vesel si sociabil, venit procetual. 3.000 {; (0746.368.630 contact@teamvisionstudio.ro 115. Modele cu sau fara experienta adult si nonadult locatie ultracentrala, locuri limitate, bonus angajare 1000 dolari. Nu avem reguli inutile sau amenzi, esti curioasa, vino la un interviu. Contracte legale si taxe platite la zi, 4.000 L; (0770.853.919/ 0775.345.090 office@twinstudio.ro 116. Modele femei, fete cu/fara experi-

enta, Adelaine Studio, bonus garantat de angajare 300$, primele 2 luni procent 70%, procent 50-70%, plata bilunar sau saptamanal, fara limita maxima de varsta, nu conteaza aspectul fizic. Incearca. 3.000 {; (0741.216.753/ 0742.271.142 adelainejo@yahoo.com www.adelaine-studio.ro 117. Modele online Ai vrea sa castigi in

fiecare zi mii de euro? Devino acom model la Fetish Word, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100 % legal. www.fetish-world.ro; 3.000 $; (0766.016.639 angajari@fetish-world.ro 118. Modele online Alaturi de echipa

BlackV vei descoperi totul despre videochat, o activitate interesanta si atractiva din punct de vedere financiar. Ultimele 3 posturi libere, 4.000 L; (0786.400.195 office@blackvstudio.ro 119. Modele online Vrei sa lucrezi fara stres, reguli/ amenzi stupide? Ai nevoie de siteuri noi cu trafic? Vrei plata zilnica sau salariu fix real+ comisioane? Oferim contract de munca, bonus angajare platit imediat, cazare, 3.000 {; (0746.387.246 office@flirt4fun.eu 120. Modele online la Rich Girls Studio Vrei un job cu venituri garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro 121. Modele online, bonus angajare mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 122. Modele online, bonus angajare

mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 123. Modele online, bonus angajare,

siteuri cu trafic, mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 124. Modele online, comisioane avantajoase 50%-70%, bons de angajare, bonus de recomandare, bonus de performanta. My-Studio iti ofera un mediu de lucru modern si exclusivist. Contract legal, salariu fix sau comision. Promisiunea ca vom face impreuna performanta. www.my-studio.ro; 3.000 {; (0726.101.732 office@my-studio.ro

125. Modele online, plata zilnica mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 126. Modele online, plata zilnica mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 127. Modele online, plata zilnica, mediu

de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 128. Modele online, plata zilnica, mediu

de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 129. Modele online, plata zilnica, mediu

de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 130. Modele online, plata zilnica, siteuri

cu trafic, mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 131. Modele online, plata zilnica, siteuri

cu trafic, mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

150. New Blue Up cauta fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varsta minima 18 ani. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 151. New Blue Up cauta fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varsta minima 18 ani. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 152. New Blue Up cauta fete dragute

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varsta minima 18ani. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 153. New Blue Up cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. de tel. cu whatssapp. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 154. New Blue Up, cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

175. Tinere - Elvetia Cluburile Galaxy & Joy, cautam domnisoare si doamne cu/fara experienta 19+ ani, incepatoarele sunt binevenite. Castiguri exclusive, plata zilnic. Oferim conditii foarte bune de munca, asiguram acte si mediu de lucru placut. Castiguri peste 15.000 euro/ luna. Esti dornica sa castigi multi bani intr-un timp scurt, vino sa lucrezi la noi. Detalii in lb. roamna. Tel./Whatapp/viber, Ramona. www.joy-club.ch, www.galaxyclub.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 176. Tinere 18+, Germania-Villa Verona, Saarlouis, casa privata lux la granita Luxemburg si Franta ofera joburi pentru tinere 18+ cu/fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani? Atunci ai ajuns la locul potrivit. Oferim discretie absoluta si conditii de top, mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe Whatsapp, Viber sau la e-mail, www.villa-verona.de. Katy; (00491734618219 jobs@villaverona.de 177. Tinere masaj, dans, hostess

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

club, companie club, 100lei/h. Angajam, calificam, cazam tinere 18- 40 ani pentru masaj erotic, dans, hostess- companie.Saloane masaj si club privat. Maxima seriozitate si siguranta. Exclus servicii sexuale. Non stop 10.000 L; (0720.337.700 mari.angajari@gmail.com

156. New Blue Up. Cautam fete dragute

178. Tinere prezentabile, Private

155. New Blue Up, cautam fete dragute

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 157. Performeri fete cu sau fara experi-

Love Masaj angajam pentru masaj, totul lux, conditii de 5 stele, doar modele vip. Program zi sau seara, comision avantajos. Angajam si fata pentru receptie (salariu 2000 Ron + bonus). Rog doar sms 2.000 L; (0728.682.183 179. Tinere, modele online, studio

6. Alba Iulia, dec., et. 4/8, 40 mp, 1997, Burebista, constructie monolit, renovata, dec.a, etaj 4/8, ideala atat ca investitie cat si pentru locuit. 67.000 {; (0799.936.443 cosmin.andrei@inessintermed.ro 7. Alba Iulia, Vitan Mall, et. 1/8, dec.a, dec., et. 1/8, 44 mp, 1990, bl 1990, reabilitat, geam la baie bucatarie mare, hol imens balcon mare, gresie, faianta, parchet, se vinde mobilata utilata, potential investite, frigider, aragaz, masina spalat, metrou Dristor, Decebal, Burebista, 56.900 {; (0766.187.781 8. Alba Iulia- Piata, Unirii, Zepter semi-

dec., 1975, garsoniera etaj 4, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, bloc civilizat, costuri mici utilitati, acces rapid RATB, metrou Unirii- Pasajul Muncii, libera. 26.000 {; (0743.463.543 9. Aleea Banu Udrea, Vitan Mall, metrou

Mihai Bravu, dec., et. 7/8, 40 mp, 1988, confort 1 sporit, 40 mp, dec.a, bloc 1988, bucatarie mobilata si utilata, 7/8, 2 lifturi, aer conditionat, parchet, termopan, usa metalica, zugravita, gresie, libera, se accepta credit, acte la zi, 53.000 {; (0722.729.252 aurelburlan@gmail.com 10. Aleea Perisoru, Ozana, proprietar,

et. 4/4, vand camera in camin, stradal, reformata nou, 15.000 {; (0737.624.192 11. Alexandru Obregia, Metalurgiei,

dec., et. 5/5, 40 mp, 2016, acceptam prima casa, garsoniera formata din 2 camere, 2016, suprafata 40 mp, toate actele la zi, deosebita, cocheta, ej 5/5, asociatie locatari, parcare g, f, p, t, um, totul nou impecabil. 38.000 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliar@yahoo.com 12. Alexandu Obregia, semidec., et. 9/10, 20 mp, garsoniera bine situata, 2 statii metrou Piata Sudului bloc mixt, renovata, g, f, p, t, um, cadastru, intabulare, libera, et. 9/10, bloc stadal, 25.700 {; (0720.039.035/ 0764.409.116 columbia.imobiliar@yahoo.com 13. Antiaeriana, Rahova, apartament

132. Modele online, plata zilnica, siteuri

enta, independenta financiara, de acasa sau de la studio procent intre 50% si 80%. Nu ezita, detine propriul control financiar acum, 5.000 L; (0760.387.829/ 0764.073.490 interviu@privat-studio.ro

133. Modele online. Ai vrea sa castigi in

158. Personal v-am creat cele mai luxoase conditii pentru munca, relax si desfasurarea activitatii legal cu carte munca. Va punem la dispozitie: piscina exterioara, sauna, jacuzzi, aparate fitness, locuri de fumat si luat masa, gratar, terasa etc. 5.000 {; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com

Rich Girls ofera cel mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni traineri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Program flexibil; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

mp, 1987, Berceni, facultatea Spiru Haret, garsoniera confort 1 dec.a, etaj 3/8, constructie 1987, gresie, faianta, parchet, termopan, usi schimbate, instalatii sanitare electrice schimbate, renovata, complet libera, 44.000 {; (0773.910.634

159. Personal feminin pentru conversa-

181. Videochat de acasa. Primesti 90%

15. Aparatorii Patriei, semidec., et. 3/9,

cu trafic, mediu de lucru placut, fara stres, fara reguli stupide, fara amenzi. Locatie centrala, tura la alegere. Posibilitate plata zilnica, bonus angajare 500 lei. Experienta nu este necesara. 3.000 {; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro fiecare zi mii de euro? Devino acum model la Fetish Word, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100% legal, site: www.fetish-world.ro; (0766.016.639 angajari@fetish-world.ro 134. Modele socializare online, postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin.www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 135. Modele socializare online, postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 136. Modele socializare online, postul

tii online oferim cadou 3000 lei la angajare, salariu fix garantat 4000Lei+procent 50%,program part-time/ full-time, bonus abonament fitness, solar, unghii, gene. Contact non-stop. 7.590 {; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com 160. Personal feminin, videochat castig-

uri 2000$-7000$/luna, bonus pana la 1000$ la angajare, costumatii gratuite, decontam chiria integral,contract de munca, cadouri saptamanale; 5.000 {; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com 161. Personal masaj, ceva inedit, iti

se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

doresti sa lucrezi singura, vrei liniste si fara batai de cap, clientela formata, program la alegere, central. Vei lucra singura fara colege, suna pt. detalii 12 L; (0757.857.096

137. Modele videochat Ai peste 18 ani

162. Personal salon de masaj, doamne

si vrei sa faci parte dintr-o echipa cu personal exclusiv feminin, intr-un studio profesional, elegant, design modern, dotat cu aparatura performanta situat ultracentral, 1.000 {; (0732.626.505 office@oasis-studio.ro 138. Modele videochat din studio, plata

la zi si bilunar, bonus angajare 200$, comision din studio pana la 70%, siteuri diverse, program flexibil. 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

139. Modele videochat Legend Studio isi mareste echipa. Avem locuri disponibile pentru cinci fete serioase, dornice de evolutie si independenta financiara. 1.000 {; (0799.427.958 office@legendstudio.ro 140. Modele videochat TeamVision Stu-

dio angajeaza modele baieti, cu sau fara experienta, minim 18 ani, limba engleza conversational scris si vorbit, aspect fizic placut,cunostinte pc minime, vesel si sociabil, venit procentual 2.000 {; (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro 141. Modele videochat cu si fara experi-

enta, angajam modele videochat cu si fara experienta. Limba engleza nu este obligatorie. Locatie centrala (1min de la metrou Piata Muncii). Program flexibil. Pentru programare interviuri tel., 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

142. Modele videochat cu si fara experi-

enta. Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima luna, plata zilnic/bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

143. Modele videochat, job-ul perfect pentru tine. Te vom ajuta sa te descoperi, sa te dezvolti si sa-ti folosesti abilitatile de comunicare si puterea de seductie. 1.000 {; (0732.626.505 office@oasisstudio.ro 144. Modele videochat: cupluri, fete, baieti, cunostine limba engleza mediu (pentru a purta o conversatie), o stare de spirit buna si seriozitate.Zona Stefan cel Mare, 1.000 {; (0761.295.427 paradise.studio@yahoo.com 145. Modele, Rich Girls Studios ofera cel mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni trainneri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Vino sa te convingi singura. 100% legal (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 146. Modele, Winstudio, ultracentral, Piata Muncii, metrou angajeaza modele, minim 18 ani, plata bilunar, training, suport tehnic 24 h, 2.500 {; (0734.629.172 angajari@winstudio.ro 147. Modele. Fetish World videochat

Studio angajeaza. noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 de dolari. cel mai bun studio de videochat din bucuresti angajeaza, nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face banii. www.fetish-world.ro 3.000 $; (0766.016.639 148. Modelele cu /fara experienta 18+,

esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci, vino sa ne cunosti! Noi te ajutam sa fii “Rich” Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatii pe internet; 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 149. Modelele cu sau fara experienta 18, esti comunicativa. Iti doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti, noi te ajutam sa fii rich. Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatii pe internet 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

si domnisoare cu sau fara experienta, varsta minima 18 ani, comision 50%, plata la sfarsitul turei, oferim cazare gratuit. (0724.618.784 163. Personal salon de masaj, exclus relatii intime, salon de masaj angajeaza doamne sau domnisoare cu sau fara experienta. Se ofera cazare si salariu atractiv, comision 50% cu contract de munca. Garantez 3500 e pe luna, rog seriozitate, va astept. 4.000 {; (0757.522.278 Popa_popa@yahoo.com,

164. Personal videochat, vrei sa lucrezi

fara stres, reguli stupide? Vrei contract de munca? Ai nevoie de plata zilnica, siteuri cu trafic, promovare? Bonus angajare real 1.000 lei, experienta nu este necesara. 3.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 165. RECEPTIONERA pentru Artemis

Salon Masaj. Salariu atractiv plus bonusuri. Cerinte aspect fizic placut, limba engleza nivel mediu. Pentru interviu, va rugam sa ne trimiteti CV-ul si o poza recenta pe email, 3.000 L; (0733.572.225 artemis_masaj@yahoo.com www.masajartemis.ro 166. Rich Girls Studio, vrei un job cu venituri garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani. 100% procent din incasari in prima luna; 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 167. Salon masaj Vicious Girl angajeaza

doamne si domnisoare cu experienta in arta masajului. Locatie noua la vila, central, cu decoruri moderne si luxoase (0758.731.867 viciousgirl18@outlook.com

videochat Bucuresti - Rich Girls ofera cel mai mare procent net de pe pata. Cei mai buni trainneri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $, program flexibil, 100% legal, (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 180. Tinere, modele online. Studio

pe cardul tau pe care vei fi platita direct de catre siteuri. Poti renunta oricand la colaborare si poti primi 100%. Facebook - Vchat DeAcasa.Email vchat90@yahoo.com 999.999 {; (0724.448.959 vchat90@yahoo.com 182. Videochat in Piata Victoriei comision sau fix My-Studio recruteaza modele in conditii de exceptie pentru locatia din Piata Victoriei 3.000 {; (0726.101.732 office@my-studio.ro 183. Videochat non adult Stai de vorba

pe net si castigi bani!Incearca si tu acum cel mai bine platit job din Romania!Conversatii Online, fara nuditate (0720.418.000 184. Videochat Paradise studio,

zona Stefan cel Mare Castiga 1.000-3.000 euro lunar. Cel mai mare procent 60%. Cazare gatuita in locatii moderne. Abonamente fitness100% legalitate, confidentialitate. Aparatura de ultima generatieContact: 1.000 {; (0786.994.300/ 0761.295.427 paradise.studio@yahoo.com 185. Videochat, Alege Advance pentru cea mai buna si completa experienta in videochat. Forma legala de colaborare, taxe platite la timp, training personalizat, locatie la Piata Romana 6.000 L; (0732.295.258/ 0721.200.784 office@advance-studio.ro 186. Vino si tu in echipa noastra,

avem sute de modele fericite, sustinem cu mandrie ca suntem cel mai serios studio de videochat. Oferim cele mai mai mari comisioane (reale) de pe piata. Castiguri minim garantate si program de lucru preferential (0764.161.612 187. VirtualAngels angajeaza

modele minim 18 ani pentru conversatii online locatii centrale, limba engleza nivel incepator, mediu, avansat, salariu fix garantat 4000 lei, program flexibil 5 h8 h, promovare site-uri, posibilitate avansare. 6.500 {; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com 188. Vita de lux in Viena Cautam

pentru salonul nostru de lux maseuza pentru masaj erotic, frumoasa care vorbeste germana sau engleza. 3.000 {; tnrmassage@gmx.com

masaj pt conducere tura de zi la salon vechime 8 ani, clienti formati, bonusuri atractive, pt interviu apelati nr. telefon, 5.000 {; (0767.580.924

program la alegere. Bonus in prima luna 3.200 Ron. Salariu garantat 6.000 Lei + comision pana la 70%. Avansare rapida 6.000 L; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com 171. Studio angajeaza modele, program

flexibil. Bonus de angajare. Outfituri cadou. Primesti bonus de 200$ daca ne recomanzi unei prietene. Salariu de 90 euro/ora.(tarif. 1,5 e/min+tva). (0900.310.110

172. Studio Gorgonize angajam modele

online dinamice si motivante. Oferim salariu garantat pana la 6000 lei, bonus angajare pana la 3200 lei, bonus costumatii si va oferim un program flexibil, 6.000 L; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com

173. Studio videochat Pink Girls Grabeste-te sa faci parte din echipa Pink Girls!Vino sa iti alegi camera, si programul de lucru!!! Training specializat, suport tehnic, camere individuale, sedinte foto profesionale, make-up, bonusuri, 6.000 L; (0764.730.088/ 0762.522.030 174. The Buddhist club Bucuresti anga-

jeaza dansatoare sau hostess, cu sau fara experienta pentru o perioada nedeterminata, 35 L; (0752.068.887 office@mcinternational.ro

32 mp, Emil Racovita, garsoniera confort 1 semidec.a suprafata 32 mp balcon decent intretinuta apropiere metrou Aparatorii Patriei, etaj 3 acces la mijloace de transport, 32.000 {; (0773.910.634/ 0764.716.412

Garsoniere 1. 1 Decembrie, Bucuresti, et. 2/4, 16

mp, 1975, vand garsoniera confort 3, 16 mp, cadastru si intabulare, usa metalica, gresie, faianta, termopan, bloc reabilitat. Etaj 2 din 4. Garsoniera este situata in Bucuresti, sector 3, bulevardul 1 Decembrie 18.000 {; (0722.337.593 2. 13 Septembrie dec., et. 1/8, 41 mp,

1986, Intersectie Benzinaria Mall, et.1/8, confort 1 dec., bloc din 1985, partial termopan, usa metalica, libera, acte, acces usor ratb., utilitati, excelent pozitionata, ideal investitie. 43.200 {; (0724.262.436 gfirut@yahoo.com 3. 13 Septembrie -intersectie cu Dru-

mul Sarii, dec., et. 5/8, 40 mp, garsoniera, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, libera, discutabil 43.000 {; (0730.421.581

4. 13 Septembrie, dec., et. 1/10, 41 mp, 1985, Drumul Sarii, Benzinaria Mol, etaj 1/10, confort 1, dec., balcon, suprafata 41 mp, libera orietare Sud-Vest, necesita amenajari, acte, se accepta credit, ideal investitie, 43.000 {; (0733.089.030 5. Alba Iulia adiacent Vitan Mall (Direct

proprietar) dec., et. 2/8, 40 mp, 1990, garsoniera, confort 1 sporit, dec.a, in suprafata de 40 mp, situata la etajul 2 din 8 in bloc construit in anul 1990 in zona Vitan Mall - Piata Alba Iulia. Ideal investitie si locuit 59.900 {; (0760.490.739 ramonaterzea@yahoo.com

30. Bdul Nicolae Grigorescu nr 43 Titan semidec., et. 10/10, 32 mp, 1970, Proprietar vand garsoniera semidec.a cf 1 Bdul Nicolae Grigorescu nr 43, stradal renovata recent, bloc reabilitat, etajul 10, curata, langa parcul Titanii mobilata, exclus credit, acces magazine 39.500 {; (0726.778.555/ 0733.238.619 e.calota@yahoo.com 31. BDUL UNIRII dec., et. 8/9, 42 mp, 2002, Vand garsoniera, zona Bdul Unirii, 42 m2, dec.a, et 8/9, anul 2002. Pret 71 000 euro, negociabil, numar etaj: 9, numar camere: 1, numar loc de parcare: 1, numar bai: 1, suprafata utila: 42 71.000 {; (0727.177.008 katarinna00@yahoo.com 32. Berceni dec., et. parter/4, 34 mp, 1984, Gars Berceni, p/4, mobilata, utilata, balcon mare, usa metalica, grilaje, aer conditionat, loc de parcare, 270 {; (0744.318.151 mpetcu@elgeka-Ferfelis.ro 33. Berceni Grand Arena Mall sector 4, dec., et. 1/5, 38 mp, 2018, vand garsoniera spatioasa, intr-un ansamblu rezidential in construtie, predare luna septembrie, balcon, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, centrala proprie, lift. Pret promotional. Comision 0% 29.900 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro 34. Berceni metrou, dec.a, balcon dec., et. 2/5, 36 mp, 2018, investitie ideala in garsoniera spatioasa si luminoasa, dec.a, hol acces mare, bucatarie inchisa, cu debara, geam la baie, balcon generos, se vinde la cheie. Pret promotional la plata integrala; 30.510 {; (0724.660.088 35. Berceni metrou, dec.a, balcon, dec.,

et. 3/5, 39 mp, 2018, promotie cash, garsoniera foarte spatioasa, camera mare si luminoasa, cu balcon, bucatarie si hol de decomandare generoase, baie 5,2 mp, se vinde complet finisata, totul nou, cu garantie. Pret pentru plata imediata, 33.210 {; (0724.660.088

36. Berceni metrou, dec.a, pret pentru cash dec., et. parter/5, 38 mp, 2019, garsoniera spatioasa, bucatarie inchisa, hol mare, geam la baie, se vinde la cheie, finisata cu gresie, faianta si parchet la alegere. Ideala pt investitie cu randament ridicat. Pret pentru plata cash, 28.710 {; (0724.660.088 37. Berceni, dec., et. 1/5, 35 mp, 2017,

apartamente si garsoniere in zonele Berceni , Aparatorii Patriei, Mihai Bravu, la cele mai accesibile preturi, avantajoase variante, cu preturi incepand de la 37.000 euro, detalii www.meridianhouse.ro 37.000 {; (0725.652.660 dezvoltator_direct@yahoo.com

38. Berceni, dec., et. 1/5, 40 mp, 2017,

16. Aparatorii Patriei, et. 1/4, 16 mp, 1979, gars. cf. 3, fara gaze, bloc curat si linistit, str. Drumul Cretestilor, o statie autobuz pana la metrou Aparatorii Patriei, 10.000 {; (0763.858.111/ 0767.299.965

finisaje incluse in pret, la alegere,toate utilitatiile, apa, gaz, curent, canalizare, contorizate individual.Centrala terminca 24 kw+calorifere.COMISION 0%! 35.000 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro

17. Aparatorii Patriei, Piata Sudului dec., et. 2/7, 32 mp, 2019, vanzare garsoniera spatioasa metrou Aparatorii Patriei, finisaje incluse in pret. Toate utilitatiile contorizate individual. Constructie beton, caramida porotherm. Comision 0. Direct dezvoltator 36.000 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro

39. Berceni, dec., et. 4/5, 38 mp, 2018,

18. Auchan, Titan, Ozana, Pallady, Stra-

da Fetesti dec., et. 1/5, 40 mp, 2018, vand garsoniera dec.a intr un ansamblu rezidential nou pozitionat in sectorul 3 al Bucurestiului zona Titan, garsoniera se poate achizitiona si prin intermediul creditelor bancare, comision 0%, 40.350 {; (0730.170.085 mihai.dinu@zonadesud.ro 19. Autogara Filaret dec., et. 5/9, 43 mp, 2017, ISG Residence II, garsoniara dec.a, finisata complet, centrala termica proprie, predare la cheie decembrie 2017 58.800 {; (0748.238.661/ 0751.075.989 vanzari@imogroup.ro 20. Baba Novac, Dristor, strada Aurel Botea, dec., et. 2/4, 42 mp, 1994, 9 minute distanta de metrou, bloc de garsoniere cu locatari civilizati, curata, luminoasa. Vecinatati: Piata Alba Iulia, Decebal, Mihai Bravu, Iancului, Unirii, Muncii, Mihai Bravu, Titan, Vitan, 64.000 {; (0722.393.151 21. Baicului intersectia cu Pantelimon,

semidec., et. 3/10, 32 mp, 1992, confort 1, balcon, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobila bucatarie. Poate fi vazuta in weekend, 43.000 {; (0747.151.634 22. Baicului, Doamna Ghica Resi-

dence, dec., et. 3/4, 15 mp, 1975, vand la 10 min. metrou Obor, cu gresie, faianta, usa metalica, aer conditionat, centrala termica, bloc reabilitat, costuri minime. Zona linistita. In apropiere, scoala, gradinita, Lidl 19.000 {; (0723.924.996 Serafimpintoi8@gmail.com

24. Baneasa, Ionescu Sisesti, dec., et.

169. Social Gorgonize angajam fete

170. Social gorgonize, hostess online,

14. Aparatorii Patriei, dec., et. 3/8, 40

23. Balta Alba, 1 Decembrie, dec., et. 4/10, 33 mp, 1980, particular, vand garsoniera, dec.a, 4/10, 33 mp, Titan, renovata recent, instalatii, electrice noi,ac, bucatarie mobilata si utilata. Balcon 40.999 {; (0727.473.190 alexandruflorinmilea@yahoo.com

168. Sefa, manger tura Angajam fata de

ambitioase care vor independenta sociala. Vino in echipa noastra si te sprijinim de la inceput cu bonusuri de angajare de 3.200 lei si salariu garantat pana la 6.000 lei, 6.000 L; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com

tip studio dec., et. 3/5, 39 mp, 2018, Antiaeriana, Rahova. Apartament tip studio 2 camere. Oferta promotionala avans 75 % pentru a beneficia de un discount de 6000 Euro, 27.900 {; (0737.282.225/ 0771.225.027 vanzari@oxyresidence.ro

29. Batistei, Thomas Masaryk et. 1/5, 58 mp, 2018, Garsoniera de lux, finisata complet: gresie, faianta Spania, parchet masiv, tamplarie lemn, usa blindata, videointerfon, incalzire in pardoseala, obiecte sanitare Ideal Standard, aer conditionat, 125.000 {; (0758.041.197 office@gamainvest.ro

2/5, 40 mp, 2017, vindem garsoniera in bloc nou, se preda la cheie, finisaje premium la alegere, blocul va avea lift, centrala proprie, incalzire in pardoseala. Acces rapid catre centre comerciale, direct dezvoltator. 51.960 {; (0725.957.934 25. Baneasa, Sisesti, 350 m de Metrou Straulesti, dec., et. 3/5, 54 mp, 2018, Maia Residence, studio cu suprafata construita de 54.25 mp (49.59 mp suprafata utila totala ce include balconul cu suprafata de 3.64 mp), este dec., cu bucataria inchisa, 65.238 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro 26. Baneasa, Sisesti, 350 m metrou Straulesti, 57 mp dec., et. 4/5, 57 mp, 2018, Baneasa, Sisesti, studio cu suprafata construita de 57 mp, 49mp utili, includ balconul de 12 mp, dec., bucataria inchisa. Termen: mai 2018, se preda complet finisat. 350 m de metrou Straulesti. 64.285 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro 27. Baneasa, Sisesti, Northside Park, studio 1 cam., semidec., et. 3/11, 48 mp, 2018, Constructie in curs de edificare, finalizare 2018. Studio cu 1 camera de 44,85 mp, situat în zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu-Sisesti, 62.400 {; (0735.100.039 contact@northsidepark.ro 28. Basarabia, Chisinau, semidec., et. 7/10, 32 mp, 1980, bloc reabilitat, confort 1, semidec.a, 7/10, 32 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru intabulare, pret negociabil 38.800 {; (0765.874.442

garsniera cu o terasa superba, bloc nou, promotie 27000 euro. 27.000 {; (0730.888.280

40. Berceni, dec., et. 1/2, 2018, garson-

iera dec.a, bloc nou, suprafata 34 mp, soseaua Oltenitei 29.500 {; (0730.888.280

41. Berceni, dec., et. parter/2, 50 mp, 2017, garsoniera dispune de centrala termica proprie si calorifere din otel. Se vinde bransata la toate utilitatile (energie electrica, apa, canal si gaze naturale).COMISION 0%! 29.500 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 42. Berceni, semidec., et. parter/4, 27 mp, 1973, garsoniera, confort 1, cu balcon, cadastru, intabulare, 27.000 {; (0761.446.979/ 0748.551.054 43. Berceni, 30 mp, 2014, particular, vand gars. cf. 1, parter cu curte, mobilata si utilata; (0766.922.779 44. Berceni, semidec., 1975, Piata Resita, etaj 2, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, mobilata, renovata, 20.000 {; (0727.835.329 45. Berceni, acces metrou Dimitrie Leonida, dec., et. 1/5, 32 mp, 2018, garsoniera dec.a, bloc nou izolat termic, lift, se preda complet finisata, centrala termica, baie echipata. Cel mai bun pret din piata. Comision 0, direct dezvoltator 25.250 {; (0725.957.933 46. Berceni, Aparatoii Patriei, 16 mp, 1972, curat, contorizat, toate imb., libera, bloc curat, toate actele, 12.000 {; (0763.858.111/ 0768.848.776 47. Berceni, Aparatorii Patriei metrou, 1

st.Ratb, semidec., et. parter/4, 17 mp, 1980, nesti, cf.3, fara gaze, electric, parter, contoar Enel, nesti,apometru apa, pereti dublati termic, toilet in casa, imbunatatiri, g, f, parchet, usa metalica, termopan. Acces, Vitan, Sun Plaza, Brancoveanu, Eroii Revolutiei. Libera, 10.850 {; (0724.587.634

48. Berceni, Aparatorii Patriei, et. 1/5, garsoniera, confort 3, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru, intabulare, 19.000 {; (0761.446.979/ 0748.551.054 49. Berceni, aproape de metrou, investitie, promotie dec., et. 5/5, 38 mp, 2018, garsoniera deosebit de spatioasa, camera mare, bucatarie separata, inchisa, hol de decomandare generos, balcon cu acces din camera, se vinde finisata, cu totul nou si in garantie. Pret pentru cash. 31.410 {; (0724.660.088 50. Berceni, Bd Berceni, dec., et. 3/5, 39 mp, 2018, garsoniera dec.a si spatioasa, 39 mp, se preda la cheie, gresie, faianta, parchet usi interioare la alegere, contorizare individuala la utilitatile orasului, direct dezvolator, fara comision, 36.900 {; (0725.957.934 51. Berceni, Emil Racovita, semidec., et. 5/10, 32 mp, cf. 1, gresie, faianta, usa metalica, AC, libera, acte. 33.500 {; (0737.785.502/ 0765.011.786 52. Berceni, Emil Racovita, semidec., et. 3/4, 24 mp, garsoniera mare 23 mp curata renovata, g, f, p, t, um, cadastru, intabulare, libera, ej 3/4 la 10 min metrou Eroii Revolutiei, 16.800 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliar@yahoo.com 53. Berceni, Fac. Spiru Haret, semidec., et. 1/4, 17 mp, 1975, cf. 3, gresie, faianta parchet, termopan, usa metalica, Radet, gaze, toate actele. 17.000 {; (0737.785.502/ 0765.011.786 54. Berceni, Grand Arena, et. 1/4, 2010, cf. 2, imb., termopan, gresie, faianta, 20.000 {; (0760.291.733 55. Berceni, Grand Arena, et. 1/4, 2010, cf. 2, imb., termopan, gresie, faianta, 20.000 {; (0760.291.733

E-mail: redactia@anuntul.ro


19 martie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 56. Berceni, Grand Arena, dezvoltator,

dec., et. 1/3, 30 mp, 2018, blocuri noi, garsoniere dec.e, bucatarie inchisa, balcon, baie cu geam, centrala proprie, finisaje la alegere, 5 modele noi, direct dezvoltator, zona deosebita. 25.700 {; (0761.309.031 blocnoubucuresti@yahoo.com 57. Berceni, Metro dec., 34 mp, 2018,

Proiect nou, in constructie, garsoniera spatioasa, finisaje de calitate superioara, imobil amplasat stradal, acces rapid Ratb 10 m metrou 10min, gradinita si scoala vecinatate, bloc grinzi pozitie 10, 35.000 {; (0725.652.660/ 0731.853.944 silveractivimob@yahoo.com 58. Berceni, metrou, dec., et. 1/5, 40 mp, 2018, garsoniera in bloc nou, langa metrou. Finisata complet. Centrala proprie, lift, interfon. Se accepta credit ipotecar. Negociabil la plata cash. Dezvoltator - comision 0 36.900 {; (0737.500.374/ 0737.500.374

80. Calea Calarasi, schimb cu casa in Bucuresti, garsoniera stradal intre Universitatea Hyperion si metrou Unirii, etaj 3, balcon mare; (0760.152.167 81. Calea Mosilor, Carol I, semidec., et.

1/8, 18 mp, 1940, garsoniera situata la etajul 1 din 7, libera, in suprafata de 18 mp, ferestre PVC, usa metalica, renovata recent, gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare si electrice noi. 25.500 {; (0735.096.378 82. Calea Rahovei, dec., et. parter/8, 35

mp, 1982, gars., cf. 1, bloc reabilitat, calorifere noi, termopane, stradal, loc parcare, disc., 39.000 {; (0768.082.721

83. Calea Vitan, Pompieri, dec., et. 5/8,

40 mp, 1988, bloc mixt, stradal, garsoniera cf. 1 sporit, dec, etaj 5/8, fara imbunatatiri, spatioasa, bucatarie si baie patrate, apropiere metrou, 53.500 {; (0733.300.779/ 0722.300.698 84. Camil Ressu 43 mp, 2007, Nicolae

59. Berceni, metrou, dec., et. 1/5, 39 mp, 2018, garsoniera spatioasa, prima casa, bloc nou, 33.200 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro

Grigorescu, Ambrozie, 3 minute Metrou, bloc nou, centrala proprie, parter inalt, imbunatatiri noi, balcon inchis 43.000 {; (0762.345.350

60. Berceni, metrou, dezvoltator, dec.,

85. Campia Libertatii, stradal, aproape

et. 1/5, 2018, 2 min de metrou, ansamblu nou de locuinte format din garsoniere 31500 e, ap 2 cam de la 41000, si 3 camere de la 57000 euro. Mai multe detalii telefonic. 31.500 {; (0727.736.313 dragos.chivu@zonadesud.ro 61. Berceni, Moldovita, et. 3/4, garson-

iera, confort 3, parchet, termopane, cadastru, intabulare, 16.700 {; (0761.446.979/ 0748.551.054

62. Berceni, Piata Resita, semidec., et.

3/4, 17 mp, cf. 3, Radet, gaze, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, toate actele. 18.500 {; (0737.785.502/ 0765.011.786

de Muncii, confort 1 dec., 57 mp, la parter/10, bloc 1979 cu toate imbunatatirile noi, bucataria mobilata, instalatii noi, foarte curat, pretabil firma dar si locuit, merita 66.500 {; (0728.879.796 86. Cartier 23 August, piata, gars. la cheie, bloc nou, apa, lumina, gaze, acte la zi, pret bun; (0730.629.933 87. Cartierul Latin, Ghencea, dec., et. 2/6, 36 mp, 2017, Cartieru Latin, Prelungirea Ghencea, proprietar direct, garsoniera dubla, etaj 2, cu dormitor si balcon mare, comision 0%, confort 1 sporit, Ratb 122, 485, 222, se acepta toate tipurile de credit 29.000 {; (0765.420.123 evelin.residence@yahoo.com

32 mp, 2018, garsoniere dec.e, incepand cu pretul de 33.600 euro situate in statia de tramvai pe Sos. Oltenitei stradal intrun ansamblu de lux, acces rapid catre Pta Sudului. Comision 0, direct dezvoltator 33.600 {; (0725.957.933

88. Central, Universitatii, semidec., et. 4/8, 32 mp, inchiriez grasoniera ultra central la 3 min de statia de metrou Universitate, complet mobilata si ultilata. Rog seriozitate si inchirierea pe termen lung. 280 {; (0757.810.057 Cretescu_remus@yahoo.com

64. Berceni, Piata SuduluI, Secuilor,

89. Centrul Vechi, Cismigiu, dec., et.

63. Berceni, Piata Sudului, dec., et. 1/7,

dec., et. 3/10, 1976, 6 m metrou, confort 2, bloc mixt, totul nou, impecabil, g, f, p, t, um, usi interioare noi, instalatia sanitara si electrica noua, posibilitate mobilata, acceptam credit, negociabil, s t 25 mp, merita vazut, 32.000 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliar@yahoo.com

7/9, 11 mp, garsoniera cocheta situata ultracentral pe strada Eforie numarul 8, garsoniera are usa metalica, termopan, instalatii electrice noi,instalatii sanitare noi. Necesita refacere zidarie si paedoseli. 19.200 {; (0726.301.580 bogdanteofilnastase@yahoo.com

65. Berceni, Universitatea Spiru Haret,

dec., et. 5/6, 28 mp, 2018, Tineretului nr 63, Chiajna, apartament 1 camera/constructie 2018, dec., etaj 5/6, suprafata utila 28 mp, izolatie, balcoan, central proprie, 24.000 {; (0720.822.960 contact@rezidential-orhideelor2.ro

semidec., et. 5/9, 32 mp, 1970, garsoniera semidec.a aproape de metrou Aparatorii Patriei, Turnu Magurele, 32 mp, etaj 5/9, gresie, faianta, termopan, ac, zona buna, spatiu verde in fata blocului, pret neg., 35.000 {; (0751.053.622/ 0751.053.625 sigmaserviceimob@yahoo.com 66. Berceni, Viilor, Eroii Revolutiei, Pro-

prietar, garsoniera confort 3, bloc anvelopat, Pieptanari nr. 80, et 2/4, proaspat renovat g, f, t, incalzire pe electric, libera, (costuri mici de intretinere) 10.900 {; (0763.012.120 67. Berceni, Zona de Sud dec., et. 2/5,

2018, apartament 2 camere, dec., se preda la cheie, finisaje la alegere, bransat la toate utilitatile, canalizare, birou dezvoltator, comision 0% 47.700 {; (0725.957.934

68. Berceni, Zona de Sud, dec., et. 1/4, 39 mp, 2018, vand garsoniera dec.a, imobil constructie noua, 4 min statie de metrou, finisaje la alegere, centrala termica proprie, comision 0%, direct dezvolatator, 35.900 {; (0725.957.934 69. Brancoveanu metrou, Oraselul Copiilor, semidec., et. 5/10, 27 mp, 1987, 2 minute metrou, garsoniera curata, luminoasa, spatioasa, an c-tie 1987, 27 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon, partial mobilata. Fara credit, 45.000 {; (0766.595.977 70. Brancoveanu, Alunisului, parc

Oraselul Copiilor, dec., et. 1/3, 33 mp, 2017, Brancoveanu, Alunisului, parc Oraselul Copiilor, metrou Constantin Brancoveanu, constructie noua, finisaje la alegere, stradal. Acceptam orice tip de credit. Direct dezvoltator, 47.500 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro 71. Brancoveanu, Lidl dec., et. 1/3, 18 mp, 2017, Et. 1/3, 18 mp, dec.a, bl 2017, are gaze, ac, baie cu dus, balcon inchis cu termopan. Bucatarie americana. Garsoniera are usa metalica, g, f, baie, parchet. Se vinde complet mobilata si utilata, 15.000 {; (0766.661.912 72. Brancoveanu, Nitu Vasile, semidec., et. parter/4, 33 mp, 1973, gars. cf. 1 semi., parter/4, balcon, bloc mixt, su 33 mp, cadastru si intabulare 30.000 {; (0731.136.698/ 0765.643.014 73. Brancusi, dezvoltator bloc nou, 8

min. metrou, dec., et. 1/6, 42 mp, 2018, dezvoltator vand garsoniere si apartamente 2 camere de diferite dimensiuni in bloc din caramida capat de linie 168, la 8-10 minute metrou, discount la plata cash, lift, finisaje de lux la alegere. 40.900 {; (0722.116.600/ 0722.400.220 mail.dezvoltator@gmail.com 74. Bucuresti Magurele, garsoniera, stradala,RATB ! dec., et. 1/3, 39 mp, 2017, Sos. Bucuresti-Magurele,stradal, finisaje de calitate superioara, toate utilitatiile retelei de oras, loc parcare inclus, statie RATB la 2 minute, 34.500 {; (0764.665.766/ 0799.929.024 simona.b@star-construct.ro 75. Bucuresti. dec., 51 mp, 1941, 1 camera, zona centrala. Finisaje: gresie, faianta, geam termopan, et: parter, 70.000 {; (021.406.91.09 76. Bucurestii Noi, Pajura, dec., et. 3/8,

33 mp, 1976, bloc reabilitat, garsoniera impecabila, renovata nou, toate instalatiile schimbate, finisaje noi, de cea mai buna calitate, mobilata, utilata nou, modern, ct, ac, va puteti muta imediat 55.000 {; (0731.144.156 77. Bucurestii Noi, Pajurei, dec., et.

3/9, 34 mp, proprietar, gars. dec, et. 3/9, complet renovata, mobilata si utilata lux dec. 2017, instalatii electrice si sanitare noi, cabina dus, aer conditionat, bucatarie completa Mobexpert, usi noi, intabulare 54.000 {; (0734.546.458

Bulevardul Brancoveanu, 16 mp, metrou, parc Tineretului, Sos. Oltenitei, apa calda, caldura, renovata complet, eventual mobila, 19.500 {; (0748.133.331 78.

79. Calea 13 Septembrie, Drumul Sarii,

Bd. Ghencea dec., et. 7/8, 40 mp, 1991, pozitionata la intersectia celor 3 artere importante, complet mobilata si utilata, imobil dotat cu 2 lifturi, ideala atat pentru investite cat si pentru locuit, acces rapid RATB catre Politehnica 45.999 {; (0773.937.217 ysaccosmin@evocasainvest.ro

90. Chiajna, str Tineretului, garsoniera,

91. Chisinau semidec., et. 5/10, 33 mp,

1981, bd. Chisinau garsoniera cf. 1, semidec., 5/10, cu imbunatatiri cu balcon, cadastru, intabulare, bloc din 1981, 37.000 {; (0721.275.684 92. Chisinau, Diham, 34 mp, garson-

iera stradala mobilata utilata nou imbunatatita cu balcon spatios acte la zi, 36.500 {; (0762.345.350 93. Chitila, Lectorului Residence dec.,

et. 3/3, 2017, Lectorului Residence va propune spre vanzare, garsoniera, 35 mp suprafata utila, living 21 mp, bucatarie inchisa, baie cu geam, terasa 15 mp. Pretul include TVA 5% 45.000 {; (0768.717.830 94. Cismigiu, Cobalcescu, dec., et. parter/2, 28 mp, 1943, Cismigiu zona de case, vile, gars. cf. I. dec. parter inalt/2, suprafata utila 28 mp + o boxa de 12mp, anul 1943, renovata recent, bucatarie mobilata, utilata, lux la 3 minute de parc, 45.000 {; (0732.940.972 florikiss57@yahoo.com 95. Cismigiu, Mc Donald’s, Brezoianu, centrul istoric dec., et. 2/8, 30 mp, 1945, 2/8, dec., bloc fara nici un fel de risc seismic, renovata recent, mobilata si utilata complet, excelenta investitie (inchiriere), intrare si vedere spate, elib. 1 august. 48.000 {; (0735.883.452 daniel.enache@centralimobiliare.ro

106. Confort City cartier, imobil 2012, dec., et. 3/10, 42 mp, 2010, Vitan, Splaiul Unirii, complex rezidential Confort City, dec.a, toate îmbunatatirile, se poate vinde si mobilata, libera, toate actele, merita, vizite urgent, 30.000 {; (0728.879.797/ 0728.879.798 107. Cornetu Judecatorie, dec., 43 mp,

4/4+pod, centrala proprie, gresie, faianta, termopan, izolat, 22.800 {; (0745.067.409 108. Costin Georgian, semidec., et. 9/9,

32 mp, 1974, garsoniera, et 9 din 9, 2 min metrou Costin Georgian, loc parcare, boxa. 35.000 {; (0730.966.766 109. Crangasi, Studio tip Loft, exclusivist, spatios, dec., et. parter/10, 53 mp, 1996, proiectul nostru exclusivist, va pune la dispozitie apartamente de tip Loft, cu suprafete utile cuprinse intre 37 mp si 77 mp, cu diferite compartimentari, unde se creeaza spatii armonioase si practice, 69.000 {; (0723.243.544/ 0799.929.024 natalin.p@starconstruct.ro 110. Dacia semidec., et. 7/7, 18 mp, 1950, Studio cochet pozitionat ultracentral, cu o priveliste incredibil de frumoasa asupra orasului. Foarte aproape de Gradina Icoanei si Parcul Ioanid, la 5 minute de Piata Romana. 19.500 {; (0752.980.072 111. Dacia, Piata Romana dec., et. 4/6, 44 mp, 1940, Bulevardul Dacia 47, Piata Romana, vis a vis de liceul Xenopol, et. 4, su 44 mp, renovata recent, parchet, gresie, faianta, termopan, centrala termica, ac, 69.000 {; (0769.076.168/ 0724.306.586 valentin.cristea@orfeas.ro 112. Decebal, dec., et. 7/8, 39 mp,

1990, garsoniera in zona Decebal, Piata Muncii, 7/8 intr-un imobil mixt,construit in anul 1990, reabilitat termic. Garsoniera este dec.a, are suprafata totala de 39 mp, loc de parcare, 3 minute metrou. 64.500 {; (0734.222.102/ 021.252.19.22 flavia.velicu@imoprest.ro 113. Diham - IOR-300 m, et. 9/10, 30

mp, 1982, bloc anvelopat, zugravita, termopane, parchet, aer conditionat, zona excelenta, parcuri, exclus agentii, 40.500 {; (0761.988.151 114. Dimitie Leonida, metrou 100 metri, dec., et. demisol/4, 30 mp, 2017, Particular vand garsoniera in bloc finalizat octombrie 2017, dec.a, 30 mp, mobilata complet totul nou, utilata modern, frigider si aragaz noi, centrala termica proprie. Pret negociabil. 32.900 {; (0722.555.660 115. Dimitrie Leonida, dec., et. 1/2, 60 mp, 2018, vanzare garsoniera spatioasa 32 mp.Finisaje incluse in pret. Toate utilitatile racordate Oferta valabila la plata cash.Direct dezvoltator.Comision 0. 32.500 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro 116. Dimitrov, Mihai Bravu, semidec.,

et. 7/10, cf. 1, libera, cad., intab., exclus firma, 34.000 {; (0723.723.485 117. Doamna Ghica semidec., et. 3/4,

35 mp, 2018, de vanzare garsoniera in zona centrala, la numai 1 minut de statiile RATB, in bloc nou. Se preda complet finisat, cu obiecte sanitare in bai de calitate premium. Actele sunt gata iar mutarea imediata 38.600 {; (0740.023.302 oana.apostol@rfccity.ro 118. Doamna Ghica, dec., et. 1/10, 35

mp, 1979, Colentina, Doamna Ghica, garsoniera spatioasa, dec.a, mobilata si utilata complet, gresie, faianta, parchet, termopan, use metalica, finisaje impecabile, etaj 1/10, supr 35 mp, an constr. 1979. 43.900 {; (0726.597.055 fery.kdwimob@gmail.com 119. Doamna Ghica, dec., et. 4/4, 46

mp, 2009, complex rezidential, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica aer conditionat, bucatarie inchisa, contorizat, paza 24 h, balcon 8 mp, proprietar, tva 5% aplicabil, 48.000 {; (0753.088.272/ 0762.248.118 info@secure-homes.ro 120. Doamna Ghica, dec., et. 6/10, 39

2018, apartament (studio dublu) in bloc nou finalizat. finisaje de calitate (pot fi la alegere) suprafata totala 63mp, utila 43mp, parter, terasa 18mp, blocul are 2 etaje si mansarda; 63.000 {; (0745.695.511 robert@robertgagos.ro

mp, 1979, de vanzare garsoniera Doamna Ghica, confort 1 dec.a, anul constructiei 1979, balcon, 39 mp. Renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interior schimbate. Se vind e mobilata si utilata, 45.999 {; (0787.820.342 paraschiv.gadspor@gmail.com

97. Colentina, Doamna Ghica, et. 3/4,

121. Doamna Ghica, dec., et. 3/4, 40

96. Colentina, dec., et. parter/2, 70 mp,

37 mp, 2017, mutare imediata, garsoniera cocheta, centrala termica, Ratb, parc, supermarketuri, farmacii, piata, imobil nou, cadastru, intabulare. 39.000 {; (0747.600.200 corina.barbieru@rfccity.ro 98. Colentina, Doamna Ghica, dec., et.

6/10, 38 mp, 1979, Str. Sinaia, dec.a, etaj 6/10, bloc mixt, s. 38 mp, g, f, p, t, ac, mobilata, utilata elegant, la cheie. Acte complete 46.250 {; (0722.511.217/ 0762.628.915 uigimob@yahoo.com 99. Colentina, Doamna Ghica, et. 7/10, 24 mp, stradal, Luntrei, vedere buna, gresie, faianta, parchet, termopan, renovat, aer conditionat, termopane, usi interioare, usa metalica, langa parcurile Tei si Plumbuita, neg., 35.000 {; (0731.783.402/ 021.450.10.05 100. Colentina, Doamna Ghica, McDonalds, dec., et. 6/8, 40 mp, 1986, etaj 6/8, bloc 1986, dec.a, confort 1 sporit, 42 mp, orientata pe est, luminoasa, 2 lifturi, balcon spatios, pe mijloc, usa metalica, libera, cadastru, intabulare, pret negociabil 37.500 {; (0787.882.999 101. Colentina, Doamna Ghica, Obor,

dec.a dec., et. 8/10, 35 mp, 1980, bloc mixt, monolit, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii electrice si sanitare schimbate, scara civilizata in apropiere de metroul Obor maxim 10-15 minute, legaturi Ratb facile. 40.000 {; (0743.274.565/ 0756.116.070

mp, 2017, garsoniera de vanzare, stradal. Se preda finisata la cheie, obiecte sanitare in bai, complex rezidential inchis, acte gata, mutare imediata, comision 0% 45.000 {; (0740.026.772 andrada.pocovnicu@rfccity.ro 122. Doamna Ghica, semidec., et. 1/4, 36 mp, 2017, garsoniera deosebita, modern compartimentata, finisata la cheie, disponibila imediat, cu vedere la Raul Colentina, se accepta plata prin credit bancar, 51.000 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com 123. Doamna Ghica, semidec., et. 2/4,

37 mp, 2017, garsoniera la cheie, disponibila imediat,cu vedere la Raul Colentina, imobil nou construit, curte amenajata cu parcari.Se accepta plata prin credit bancar, 53.000 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com 124. Dorobanti, semidec., et.

demisol/6, 45 mp, 2017, Piata Dorobanti, subsol, pretabil pentru cabinet avocatura, notarial, stomatologic, analize medicale, grup sanitar, bucatarie, termopane, acces facil, autobuze182, 282, 331, 131, 335, 330, 301, liber 43.000 {; (0768.644.971 elkonareal@yahoo.com 125. Dorobanti, Cofetaria Ana, stradal,

dec., et. 6/8, 34 mp, 1976, 6/8, cf 1, dec, 34 mp, bloc mixt, reabilitat termic, fara risc seismic, vedere pe spate placuta, renovata, recent, mobilata modern, utilata complet, investitie, g, f, p, t, um, aer conditionat, intab, acc. credit, negoc. 68.000 {; (0770.956.572

102. Colentina, Fundeni, City Residence semidec., et. 3/6, 38 mp, 2013, Colentina, Fundeni, City Residence, 3/6, cf 1, sdec, 38mp, totul nou, mobilata complet, centrala termica, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer conditionat, alarma, cadastru, intabulare, accept credit. 32.500 {; (0724.336.834

126. Dorobanti, piata, gars. la etajul 2,

103. Colentina, Fundeni, Pantelimon,

127. Dristor adiacent, semidec., et.

Andronache, semidec., 33 mp, 2018, Neofort Rezidential va pune la dispozitie un nou Ansamblu Rezidential Neofort 10 amplasat in Zona Colentina - Soseaua Fundeni nr 250, sector 2, Bucuresti, imediat langa Spitalul Fundeni, 30.270 {; (0752.443.436 adrian.pintilie@neofortbiz.ro

ST-25 mp, gresie, faianta, parchet, centrala proprie, libera, ocazie, 35.000 {; (0732.698.434 parter/10, 31 mp, 1982, calea Vitan stradal, cf 1, sdec, fara imbunatatiri, curata, toate actele, parter cu balcon, bloc constructie 1982, acces rapid mijloace transport in comun, pret fix, ocazie; 33.000 {; (0741.140.993 128. Dristor metrou dec., et. 9/10, 35

201A, 30 mp, 2004, parter inalt, usa metalica, gresie, faianta, termopan, apometre, repartitoare, mobilata, utilata, 29.000 {; (0723.293.171

mp, 1976, bloc mixt, curat, stradal, vedere spate, liniste, balcon, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilata, utilata, acte la zi, 47.900 {; (0723.399.229/ 0740.246.872

105. Comuna 1 Decembrie, dec., et.

129. Dristor metrou, dec., et. 9/10, 35

104. Colentina, Sos. Andronache nr.

2/3, 42 mp, 1989, vand garsoniera mare, 42 mp util, transformata in 2 camere, g, f, p, termopan. Blocul nu are asociatie, cheltuielile sunt f mici si se platesc doar apa si gunoiul la primarie. Pret negociabil; 25.000 {; (0725.989.889

mp, 1976, stradal, bloc mixt, balcon, vedere spate, linistit, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilata, utilata, acte la zi, metrou la 2 minute. 48.000 {; (0740.246.872/ 0723.399.229

130. Dristor metrou, Camil Ressu cu Liviu Rebreanu, semidec., et. 2/10, 31 mp, chiar langa mall Park Lake si parc IOR, cf. 1, etajul 2 din 10, semidec.a, gresie, faianta, parchet, termopane, aer conditionat, mobilata, usa metalica, bucatarie mobilata, credit 45.500 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 131. Dristor, et. 7/10, 34 mp, 1981, per-

soana fizica vand garsoniera langa Kaufland Mihai Bravu, la 10 minute de statia de metrou Dristor. Se vinde mobilata si utilata. 47.000 {; (0729.844.662 lilixgadei@gmail.com 132. Dristor, chiar la metrou, dec., et.

9/10, 35 mp, 1976, 10 minute parc si mall, dec.a, stradal, vedere spate, gresie, faianta, usa metalica, libera, toate actele, negociabil 48.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 133. Dristor, la 10 metri de statia de metrou Dristor2, et. 4/10, 30 mp, 1969, vand garsoniera stradal linga statia de Metrou Dristor. Etaj 4/10, in bloc de garsoniere reabilitat, avand vedere pe spate, suprafata 30 mp, 2 lifturi.Imobilul dispune de paza 24/24, 45 {; (0749.229.930 alexandrupetcu71@yahoo.com 134. Dristor, metrou semidec., et. 2/10, 31 mp, chiar langa mall Park Lake si parc IOR, cf. 1, etajul 2 din 10, semidec.a, gresie, faianta, parchet, termopane, aer conditionat, mobilata, usa metalica, bucatarie mobilata, credit 45.500 {; (0732.135.467 135. Dristor, metrou, dec., et. 9/10, 35

mp, 1979, stradal Mihai Bravu, vedere spate, renovata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilata si utilata, libera, toate actele 47.500 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 136. Dristor, N. Grigorescu, Ilioara, dec.,

et. 6/7, 45 mp, 2009, Dristor, N. Grigorescu, Ilioara, bloc nou 2009, gars. cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala proprie, etaj 6/7 45 mp + 28 mp terasa, 52.000 {; (0761.532.117/ 0722.542.692 lacramioara_munteanu@yahoo.com 137. Dristor, Nicolae Grigorescu, dec.,

et. 1/10, 37 mp, garsoniera dec.a, zona semicentrala, 3 min metrou Dristor, 37 mp, et 1/10, structura beton, compartimentare excelenta, strazi asfaltate, bucatarie utilata. Direct dezvoltator, comision 0% 55.000 {; (0730.888.285 iulian.tanasie@zonadesud.ro 138. Dristor, Racari, semidec., et. 7/10,

32 mp, 1981, garsoniera semidec.a, 32 mp, et 7/10, bloc din 1981. Gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, bloc reabilitat. Mobilata si utilata cum se vede. Toate actele la zi. Se accepta si credit, 48.000 {; (0770.437.577 agentie1@mauwis.ro 139. Dristor, Racari, semidec., et. 4/10,

32 mp, 1986, vand garsoniera semidec.a 32 mp construiti, la 7 min pe jos de Dristor, Kaufland complet mobilata si utilata, usa metalica, termopan, bloc din 1986, reabilitat recent (1 luna), et 4/10. 46.500 {; (0757.437.190 140. Drumul Taberei 34 dec., et. parter/9, 38 mp, stradal cf 1 dec.a p/9 bloc tip Od contor gaze gresie faianta parchet termopan mobilata utilata libera acte, acc credit, usor disc, 46.000 {; (0726.488.835 141. Drumul Taberei, dec., et. 4/10, 36

mp, 1983, 1 Mai, Compozitorilor, cf. 1, dec., etaj 4/10 gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica mobilata, utilata, libera, cadastru, intabulare, acc credit 40.500 {; (0726.488.835 142. Drumul Taberei, dec., et. 4/10, 33

mp, 1983, 1 Mai, dec., etaj 4 din 10, mobilata si utilata, renovata, curata, aer conditionat, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, acte 40.500 {; (0723.118.765/ 0723.118.760 stentorintermed@yahoo.com 143. Drumul Taberei, semidec., et. 8/10,

28 mp, 1975, b-dul 1 Mai (Compozitorilor), proprietar, garsoniera confort 1, curata, logie inchisa, gresie, faianta, usa metalica, complet utilata, 5 minute de metrou Favorit, discutabil. 39.000 {; (0744.178.215 144. Drumul Taberei, dec., et. 9/9, 30

mp, 1978, bulevardul Timisoara, stradal, terasa refacuta, termopan, dec.a, scara foarte curata, ideal investitie, disponibila imediat. 33.500 {; (0730.928.310 trimbitasu@gmail.com 145. Drumul Taberei, semidec., et. 2/10,

33 mp, 1970, Favorit, 34, stradal, cf 1 semidec., etaj 2 /10, usa metalica, contorizat, zugravita, mocheta, ideal investitie, inchiriere, acte, acc credit, 41.999 {; (0769.470.920/ 0726.488.835 146. Drumul Taberei, dec., et. parter/9, 38 mp, 1965, Favorit, garsoniera situata intr-un bloc mixt, la parter. Este dec.a, are imbunatatiri si balcon. Este curata si zona este deosebita. 46.000 {; (0725.500.702/ 0725.500.700 mihai.nicolescu@gs2000.ro 147. Drumul Taberei, semidec., et. 6/10,

30 mp, 1984, Ghencea, semidec, etaj 6 din 10, renovat, mobilat si utilat, aer conditionat, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, acte, 36.500 {; (0723.118.765/ 0723.118.760 stentorintermed@yahoo.com 148. Drumul Taberei, semidec., et.

10/10, 30 mp, 1978, Plaza, semidec., etaj 10, nemobilata, renovata, curata, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, vedere si acces stradal, acte, 35.000 {; (0723.118.765/ 0723.118.760 stentorintermed@yahoo.com 149. Drumul Taberei, 1 Mai, Compozito-

rilor, semidec., et. 4/10, 32 mp, 1972, et 4/10, cf 1, 32 mp, semidec.a, necesita renovare, termopan peste tot, bucatarie inchisa, acces facil la mijloacele de transport in comun, viitoarea statie de Metrou Favorit, 3 min, acte pregatite, 37.000 {; (0786.325.404/ 0730.353.174 mihai.publicimob@gmail.com 150. Drumul Taberei, 1 Mai, Compozito-

rilor, bloc 1983 dec., et. 4/10, 34 mp, 1983, garsoniera cf. 1 dec., bloc mixt , renovata, situata in zona Ghencea, Latea Gheorghe, 3 minute linie 41, toate actele 40.500 {; (0787.871.394 151. Drumul Taberei, Aleea Craiesti, dec., et. parter/4, 37 mp, renovat recent, gresie, faianta, parchet, instalatii sanitare noi, storuri din lemn la ferestre, libera, pret negociabil; 40.000 {; (0733.272.367 152. Drumul taberei, bloc 1980, semidec., et. parter/8, 30 mp, 1980, parter/8, cf 1, semidec.a, gresie, faianta, parchet, termopan, are balcon, se vinde semimobilata, infrastructura, acte pregatite. 36.700 {; (0786.325.404/ 0730.353.174 mihai.publicimob@gmail.com 153. Drumul Taberei, Brancusi dec., et.

3/6, 42 mp, 2017, Garsoniera situata la etajul 3/6, suprafata utila totala 42 mp, dec.a, finisaje de calitate superioara la alegere, toate utilitatile la reteaua de oras, centrala termica, 44.900 {; (0764.665.766/ 0799.929.024 simona.b@star-construct.ro

154. Drumul Taberei, Brancusi, garsoniera parter inalt, dec., et. parter/6, 39 mp, 2017, garsoniera situata in zona Drumul Taberei - Brancusi, parter inalt, se preda finisata cu finisaje de calitate superioara, toate utilitatiile retelei de oras, suprafata utila 39mp, dec.a, 40.900 {; (0764.665.766/ 0799.929.024 simona.b@star-construct.ro 155. Drumul Taberei, Brancusi, imobil

nou, RATB 2 min dec., et. 2/5, 43 mp, 2018, Drumul Taberei, Brancusi, dec.a, 43 mp utili, 2 minute RATB, finisaje superioare, 2 minute pana la parc, 10 minute Kaufland si viitoarea statie de metrou Brancusi, 44.900 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro 156. Drumul Taberei, Brancusi, imobil nou, RATB 2 min. dec., et. 1/5, 43 mp, 2018, finisaje superioare, 2 minute pana la parc, 10 minute Kaufland si viitoarea statie de metrou Brancusi. 42.760 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro 157. Drumul Taberei, bvd. Timisoara,

dec., et. 3/4, 35 mp, 1974, strada Dealul Macinului, garsoniera dec.a, etaj 3/4, bloc mixt, reablitat termic, gresie, faianta, parchet, termopane, se vinde mobilata si utilata, acte pregatite pentru vanzare. 40.000 {; (0732.624.689 158. Drumul Taberei, Complex Favorit, semidec., et. parter/9, 32 mp, 1968, vanzare garsoniera, parter cu balcon, bloc de garsoniere monolit cu 2 lifturi, pozitie foarte buna pretabila si ca investitie pentru inchiriere, 38.900 {; (0799.455.788 159. Drumul Taberei, Drumul Ghindari,

dec., et. 2/3, 48 mp, 2015, Prelungirea Ghencea vis a vis de Primavara, bloc caramida, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala, totul contorizat, mobilata utilata, acte, cash/ credit, 35.500 {; (0726.488.835 160. Drumul Taberei, Favorit, dec., et. parter/8, 38 mp, 1970, garsoniera, confort 1, dec.a, parter/8, balcon inchis cu termopan, 38 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usi noi, mobilata si utilata, credit, cadastru, intabulare, 46.000 {; (0730.556.914 ionnedea.khc@gmail.com 161. Drumul Taberei, Frigocom, dec., et.

176. Ferentari piata, dec., et. 1/3, 31 mp, 2018, garsoniera Ferentari piata stradal confort 1 dec constructie 2018 31 mp, 24.000 {; (0732.592.007 177. Ferentari, Iacob Andrei, et. 3/4, cf.

3, baie, bucatarie, balcon, gaze, centrala, aer cond., bloc reabilitat termic, imb., agentie, 12.300 {; (0761.526.532/ 0726.671.256 178. Floreasca, Dorobanti, Perla, ideal

birou, dec., et. demisol/3, 35 mp, 1940, Regina Maria, garsoniera in bloc fara bulina risc seismic, Spital Floreasca. Ideal investitie cabinet avocat/stomatolog/etc. Amenajata birouri, acte in regula la zi. Pret negociabil, variante diverse. 29.990 {; (0722.377.859 equipshops@gmail.com www.anunturiproprietari.ro 179. Fundeni, Colentina semidec., et. 3/3, 35 mp, 2017, Acces mansarda, finisaje incluse in pret, obiecte sanitare in baie, centrala termica individuala, calorifere, ferestre din termopan, compartimentari din caramida, zona linistita, acces transport, 33.000 {; (0728.534.883 180. Fundeni, Dobroesti dec., et. 3/5, 37

mp, 2014, Garsoniera dec. bloc mixt, etaj 3/5 pe mijloc, particular, 29.900 {; (0724.278.982 sorin_sc@yahoo.com 181. Garsoniera, parc, Brancoveanu,

metrou, comision 0, dec., et. 1/3, 33 mp, 2018, garsoniera deosebita in zona Brancoveanu-Alunisului. Zona este deosebita, un cartier de case-vile cu posibilitatea iesirii in 3 artere principale: Sos Oltenitei, Bd. Brancoveanu, sos. Giurgiului 47.500 {; (0799.929.025/ 0725.597.221 182. Ghencea, Vladeasa, semidec., et.

6/10, 26 mp, 1984, particular vand gasoniera semidec.a, confort 1, 6 din 10, bloc mixt, vedere stradala. Renovata (g,f, t, ac, um, parchet). Se vinde partial mobilata. Bloc 1984 35.900 {; (0724.283.914 Muscalue@gmail.com 183. Giulesti, Biserica St. Vizantea, 22

mp, 1968, curata, fara imbunatatiri, st 37 mp teren, libera, zona buna, toate actele, 18.000 {; (0768.848.776/ 0768.756.617 184. Giurgiului Luica, semidec., et. 3/4,

3/4, 34 mp, 1975, et 3/4, cf 1, dec.a, bloc mixt, reabilitat termic, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, spatii de depozitare, se vinde ca in imagini, 3 min viitoarea statie de metrou, acte pregatite. 40.000 {; (0786.325.404/ 0730.353.174 mihai.publicimob@gmail.com

32 mp, 2013, garsoniera confort 1 curata mobilata utiilata complet ej 3/4, g, f, p, t, um, centrala, apartament cadastru, intabulare, acc credit bancar, ipotecar 10 min cu ratb metrou Eroii Revolutiei, bloc 2013, 32.500 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliar@yahoo.com

162. Drumul Taberei, Frigocom, dec., et.

185. Giurgiului, Luica, dec., et. 4/4, 30

3/4, 34 mp, 1975, Garsoniera spatioasa, luminoasa, dec.a. Bloc mixt, reabilitat. Gresie, faianta, parchet, termopane. Baie cu geam mare, renovata recent. Dulap spatios in hol, incastrat. Mobilata, utilata 39.500 {; (0724.340.875 irina2000_5@yahoo.com 163. Drumul Taberei, Garleni, dec., et. 4/10, 37 mp, 1983, 4/10, dec.a, libera, gresie, faianta, parchet, termopan, toate actele. Pentru banii cash se negociaza 40.500 {; (0769.470.920 164. Drumul Taberei, parc Brancusi, RATB 1 minut, dec., et. 1/6, 42 mp, 2017, Drumul Taberei - Brancusi, dec.a, finisaje superioare, 42 mp. utili, stradal, imobil nou, contorizare individuala, lift silentios. Direct dezvoltator, 44.900 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro 165. Drumul Taberei, Parc Moghioros,

semidec., et. 9/10, 25 mp, 1974, garsoniera impecabila lâng? parcul drumul taberei, planul doi, acces foarte bun la metrou, tramvai 41, piata, parc, bloc curat, civilizat, renovata integral, de mijloc, vedere spre sud, libera 29.500 {; (0773.891.775 lucian.stanila@gmail.com 166. Drumul Taberei, Plaza, Timisoara,

dec., et. 3/4, 40 mp, 2018, garsoniera, dec.a, etaj 3/4, cu lift, suprafata utila de 40 mp, bucatarie inchisa, finisata la cheie, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, usi de interior, obiecte sanitare, comision 0% 52.000 {; (0742.400.300 167. Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, dec., et. 1/3, 40 mp, 2018, Confort Ghencea vine cu un nou proiect, stradal, sector 6, cu garsoniere dec.e, spatioase, in bloc p+3, bucatarii inchise, mijloace de transport in fata compexului, termen de finalizare luna mai 2018 38.500 {; (0729.428.957/ 031.807.95.72 confortghencea@yahoo.com 168. Drumul Taberei, sector 6, semidec., et. 2/4, 22 mp, 1970, bld. Timisoara, Romancierilor, et. 2/4, vedere la bulevard, semidec., AC, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata, utilata, boxa, parcare, 22 mp. Ratb: 8, 25, 35, 137, 138. negociabil. 28.000 {; (0748.490.261 169. Drumul Taberei, Valea Oltului, Cartier Brancusi, dec., et. 7/7, 40 mp, 2017, oferta, bloc caramida, garsoniera finisata, et.7/7, finisaje moderne alegere, tamplarie Rehau, lift, centrala proprie, centru medical Brancusi, metrou Valea Ialomitei, Ratb 168, TVA inclus, parc copii, 43.500 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro 170. Drumul Taberei, Valea Oltului, Cartier Brancusi, dec., et. 5/8, 39 mp, 2017, oferta, bloc nou caramida, tronson 4, et. 3/8, finisaje import alegere, apometre, centrala proprie, lift, metrou statie Valea Ialomitei, Ratb 168, centru medical Brancusi, loc joaca copii, tva inclus, 42.900 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro 171. Drumul Taberei, Valea Oltului, Cartier Brancusi, dec., et. 3/8, 35 mp, 2017, oferta, tronson 4, garson. spatioasa, et. 1/8, finisaje moderne alegere, tamplarie Rehau, centrala proprie, centru medical Brancusi, metrou statia - Valea Ialomitei, Ratb 168, Tva inclus, parc copii, 38.900 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro 172. Drumul Taberei, Valea Oltului, Cartier Brancusi, dec., et. 1/8, 49 mp, 2017, promotie, garsoniera dubla, tronson 4, et. 1/8, finisaje moderne la alegere, centrala proprie, apometre, metrou - Valea Ialomitei, Ratb 168, centru medical Brancusi, spatiu joaca copii, tva inclus, 49.900 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro 173. Emil Racovita, et. 3/4, garsoniera,

confort 3, gaze, RADET, termopane, faianta, parchet. Libera. Negociabil, 16.900 {; (0730.452.410 174. Energeticienilor, semidec., et. 1, 20 mp, vand garsoniera pe bulevardul Energeticienilor, complet mobilata si utilata, parchet, gresie, et. 1/5 25.000 {; (0771.164.197 ioanamiscu@gmail.com 175. Eroii Revolutiei, Sura Mare,

Soseaua Giurgiului dec., et. parter/3, 31 mp, 2018, garsoniera dec.a situata in zona Eroii Revolutiei, finisata complet cu materiale de cea mai buna calitate, bloc nou. Merita vazuta, doar plata cash 38.500 {; (0730.888.286

29

mp, 1975, garsoniera dec.a, living, bucatarie, hol, baie, utilata, centrala+ac, posibilitate investitie. Merita vizionata, 32.000 {; (0724.234.365 violetaion@yahoo.com 186. Hala Traian, sector 3, urgent, garsoniera la curte, centrala termica, gaze la poarta, neg., 16.900 {; (0725.153.940 187. Iancului adiacent, la 5 minute de metrou, semidec., et. parter/10, 31 mp, 1982, garsoniera este libera, toate actele, ideal investitie pentru inchiriere 31 mp, 1982, apropiere Mega Mall, Obor, Iancului, Mall Veranda 44.000 {; (0727.424.131/ 0765.404.303 188. Iancului metrou, semidec., et. 6/10, 32 mp, 1980, oferta, garsoniera Iancului, 1980, confort 1, 32 mp, etaj 6/10, usa metalica, faianta baie, AC, zona linistita, 6 minute de mers de metrou, necesita renovare, ideala investitie, locuit, inchiriere. 39.500 {; (0749.131.838 ciprian@confortcasaimobiliare.ro 189. Iancului metrou, semidec., et. 2/10, 31 mp, 1979, vanzare garsoniera, zona Iancului metrou, semidec.a, suprafata 31 mp, etaj 2/10, bloc de garsoniere, in apropiere de metrou Iancului, libera. 38.000 {; (0770.236.372 office@confortcasanord.ro 190. Iancului, et. 4/10, cf. 1, bloc mixt,

imb., gresie, faianta, termopan, curata, zona metrou, 34.500 {; (0760.291.739 191. Iancului, Dimitrov, semidec., et.

7/10, 27 mp, 1965, garsoniera semidec.a, langa metrou, libera, fara imbunatatiri, are cadastru si intabulare, etaj 7, doar plata cash. 31.999 {; (0748.237.236 marian@confortcasaimobiliare.ro 192. Iancului, Elev Stefanescu semi-

dec., et. 5/10, 32 mp, 1982, apartament confort 1, semidec., 32 mp, situat la etajul 5/10, constructie 1982, renovata, instalatii electrice si sanitare noi, usa metalica, baie cu geam, cadastru si intabulare 44.500 {; (021.231.23.18/ 0731.144.159 193. Iancului, Elev Stefanescu, semidec., et. 8/10, 32 mp, 1982, proprietar, aer conditionat, parchet, termopan, usa metalica, libera, apropiere Mega Mall, Obor, Iancului 3 min, Mall Veranda, 43.500 {; (0722.758.881 dina7red@yahoo.com 194. Iancului, Metrou, dec., et. 1/9, 36

mp, 1982, vand garsoniera la 2 minute de metrou Iancului, langa restaurantul Intermacedonia, usa metalica, termopane, parchet laminat, mobilata si utilata complet, luminoasa, 52.000 {; (0733.101.261 selena_paraschiveanu@yahoo.com 195. Ilfov, Dobroesti, dec., et. 1/2, 40

mp, 2015, vand garsoniera complet mobilata si utilata. 45.000 {; (0762.648.401 Bogdan.groupama@gmail.com 196. InCity Residences, Studio de van-

zare dec., et. 11/17, 49 mp, 2009, 75.600 {; (031.005.08.90 daniel@danieldobre.ro 197. Iuliu Maniu, Militari, dec., et. parter/10, 35 mp, garsoniera confort 1, dec.a, situata in Bd. Iuliu Maniu, parter din 10, bloc anvelopat, foarte curat, pretabil spatiu firma (parter numai de firme: notariat agentie de turism etc. 55.000 {; (0728.372.200/ 0721.285.844 vas_cristina.flor@yahoo.com 198. Lacramioarei, Fizicienilor, dec.,

et. parter/4, 27 mp, 1985, gars. cf. 1, imbunatatiri, bloc reabilitat termic, 33.500 {; (0752.111.700 199. LACUL TEI -INGINERILOR -FACULTATE dec., et. 4/10, 40 mp, 1986, Garsoniera confort 1, dec.a cu o suprafata de 40 mp. situata la etajul 4/10, blocul construit in 1986, gresie, faianta, termopan, parcare ADP, zona civilizata 44.900 {; (021.231.23.18/ 0731.144.151 200. Lacul Tei, Maica Domnului, dec., et.

10/10, 42 mp, 1988, Complex Domino, Facultate, aproape de Parcul Circului, Tei, Strada Inginerilor, curata, mobilata, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare, ideal investitie inchiriere, accept credit, 42.900 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867

201. Liberty Center, chiar la Mall, Stra-

da Progresului, dec., et. 2/8, 41 mp, 1991, pe strada Nasaud, cf. 1, dec.a, complet renovata, mobilata, utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc din 1991, libera, 10 minute Unirii, toate actele, 50.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 202. Lidl, Pantelimon dec., et. 1/10, 37 mp, 1986, Vand garsoniera complet utilata su 37 mp, balcon 3mp, 40 st, 52.000 {; (0726.211.058 203. Lujerului, Virtutii, Orsova, metrou dec., et. 4/4, 42 mp, 1985, et 4/4, cf 1, 42 mp, dec.a, in spatele Bisericii, bucatarie patrata, se poate recompartimenta in 2 camere, fara imbunatatiri, necesita renovare, bloc 1985, zona verde, linistita, acte pregatite, accept credit 38.000 {; (0786.325.404/ 0730.353.174 mihai.publicimob@gmail.com 204. Magurele, Ratb, Prima Casa, par-

care garatuita dec., et. parter/3, 32 mp, 2018, garsoniera se gaseste pe parterul unui bloc cu 3 etaje, dispune de un loc de parcare gratuit, se preda finisata si racordata la toate utilitatile orasului, zona Rahova- Magurele. Comision 0, 29.500 {; (0799.929.025/ 0725.597.221 aura.c@star-construct.ro 205. Magurele, stradal, finisaje superioare, parcare, dec., et. 1/3, 2017, Magurele, stradal, imobil nou ce dispune de parcare inclusa, finisaje superioare, bransat la utilitatile orasului: gaze, energie electrica, canalizare si apa. Compartimentare din caramida; 34.500 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro 206. Mall Vitan bloc mixt 1996, dec., et.

parter/8, 40 mp, 1996, Vitan Mall Bloc 1996 bloc mixt dec.a. Este foarte spatioasa, idel pentru investitie. In imediata apropiere se afla statia de metrou Timpuri Noi. Acte ok, 48.500 {; (0770.805.447 agentie2@mauwis.ro 207. Mall Vitan, dec., et. 2/8, 42 mp, 1990, garsoniera spatioasa, dec.a, zona Mall Vitan, etaj 2/8, bloc 1990, renovat recent, instalatii electrice sanitare schimbate, termopan, usa metalica, bucatarie noua 57.000 {; (0725.591.444 208. Mall Vitan, dec., et. parter/8, 38 mp,

1996, super oferta, ideal investitie, garsoniera 4 min Mall Vitan, dec.a, 38 mp, bloc mixt, 1996, 47.500 {; (0735.229.832 liviaciobanuimob@gmail.com 209. Mall Vitan, Str. Foisorului, dec., et. 8/8, 40 mp, 1989, garsoniera, str Foisorului, zona Mall Vitan, et 8 din 8, vedere panoramica, 2 locuri de parcare, an 1989, balcon inchis termopan, aer conditionat, complet mobilata si utilata. Proprietar 57.000 {; (0744.366.642 dragalasa_uk@yahoo.com 210. Manastur, Cluj-Napoca, et. 2/4, 29 mp, 2004, va propunem spre vanzare garsoniera in Cluj-Napoca, cartierul Manastur, zona Casa Piratilor. Garsoniera este situata la etajul 2 intr-un imobil dispus pe 4 nivele plus mansarda. Loc de parcare inclus. 47.000 {; (0761.347.231 office@ayissaestate.ro 211. Marcu Armasul, Pantelimon, semi-

dec., et. 7/10, 23 mp, 1977, garsoniera luminoasa, spatioasa, investitie buna, renovata, partial mobilata, practica, utila, mijloace de transport, centre comerciale. 31.000 {; (0721.115.770 dragomirdianamaria@gmail.com 212. Matei Ambrozie - Fizicienilor, intersectie, parc, semidec., et. 4/8, 1984, particular vand garsoniera, cf. 1, termopane, bloc mixt, linistit, civilizat, 31.700 {; (0732.848.354 213. Matei Basarab Calea Calarasilor, Delea Veche dec., et. 8/8, 40 mp, 1994, intersectia matei basarab cu calea Calarasi, Delea veche si str. Agricultori va oferim la vanz o gars dubla cf1 1 sporit dec in S= 40 mp situata la etj 8/8 intr-un bloc din 1994 reabilitat termic 57.500 {; (0733.657.211 danyion67@yahoo.com 214. Mega Mall vanzare garsoniera 33

mp semidec., et. 9/12, 30 mp, 1977, 45.000 {; (0721.266.132 liviu.antoniu@galaxyimob.ro 215. Metalurgiei et. 5/10, 34 mp, gar-

soniera, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopane, balcon, toate actele. 35.000 {; (0730.452.410 216. Metalurgiei Residence dec., 51 mp, 2018, dezvoltator, garsoniera conf 1, dec, finisajele la alegere, bloc cadre de beton, apropiere centre comerciale, statie de metrou, comision 0%. Parcare subterana 51.500 {; (0737.242.425 217. Metalurgiei, dec., et. 3/3, 41 mp, 2017, de vanzare garsoniera dec.a, confort 1, suprafata utila 33.35mp + 7.32 mp suprafata balconului, sector 4. Pret: 42.703 eur, tva inclus. 42.703 {; (0761.660.013 office@mediacity.ro 218. Metalurgiei, Carrefour Grand Arena, et. 1/3, 31 mp, 2018, ocazie garsoniera in bloc nou in constructie, decomadata,finisaje la alegere, centrala proprie, zona linistita, RATB aproape. Oferta este cat timp blocul este in constructie comision 0%, plata cash, 25.900 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro 219. Metro Militari, dec., et. 1/8, 33

mp, 2016, gars. cf. 1, multiple imbunatatiri, 31.000 {; (0769.255.333/ 0766.244.446/ 021.771.18.52 220. Metrou Aparatorii Patriei, dec., et. parter/10, 35 mp, 1971, garsoniera dubla, pozitionata pe mijlocul blocului, foarte spatioasa, luminosa si caldurosa, libera si disponibila imediat, cadastru si intabulare, certificat energetic, foarte aproape de metrou, 38.000 {; (0727.864.288 221. Metrou Dimitrie Leonida dec., et. 5/5, 38 mp, 2018, la cheie, se vinde la plata cash, placa de beton, izolatie dubla si pod peste etaj 5, 27.150 {; (0723.535.968 222. Metrou Dimitrie Leonida, garsoniera, semidec., et. 3/3, 40 mp, 2015, garsoniera se afla intr-un bloc modern la 3 min. fata de statia de Metrou Dimitrie Leonida. Dispune de toate utilitatile, balcon inchis, acces rapid la magazine, gradinite. Doar pentru plata cash. 40.000 {; (0764.180.052/ 0723.509.708 office@nemarimobiliare.ro 223. Metrou Tineretului, bloc nou semi-

dec., et. 1/6, 40 mp, 2018, Direct dezvoltator, garsoniera spatioasa si bine compartimentata in bloc in constructie la 4 minute de metrou Tineretului, zona linistita, 40 mp, etajul intai, finisaje de exceptie. Comision 0 62.000 {; (0735.219.876/ 0725.597.221 vlad.m@star-construct.ro 224. Mihai Bravu metrou, et. 5/10, 42

mp, 2017, studio, bloc nou, etaj 5/10, mobilata si utilata, finisaje de calitate, pretabil investitie. Vecinatati: Dristor, Vitan Mall, Splaiul Unirii, Calea Vitan, Vacaresti. OVA 112105 65.000 {; (0752.099.439 office@catalog-rezidential.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


30

19 martie 2018

4

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 225. Mihai Bravu, Piata Muncii, Decebal,

dec., et. 1/8, 40 mp, 1988, metrou, etaj 1/8, dec.a, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer connditionat, bloc reabilitat termic, garsoniera pe mijloc, orientare est, cadastru, intabulare, se accepta credit, pret negociabil. 60.000 {; (0787.882.999 226. Militari dec., et. 4/7, 35 mp, 2017,

constructie noua care se va finaliza la sfarsitul anului 2017 predare la cheie, fara taxa de mentenata, parcare la liber, contorizari individuale. Zona cu facilitati: magazine, restaurante, 31.500 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 227. Militari dec., et. 3/7, 2017, Residence, in bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine, etc. 31.500 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 228. Militari dec., et. parter/7, 49 mp,

2017, Residence, in bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine. 40.915 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 229. Militari (1-2 min. de Politehnica

Parc), dec., et. 2/8, 38 mp, 1979, ofer spre vanzare, garsoniera confort 1, intr-o zona verde si foarte linistita, cu balcon, termopane, usa metalica, libera, acte, pret fix, 44.000 {; (0722.302.080 230. Militari Gorjului, dec., et. parter/10,

39 mp, 1978, gars cf 1, dec parter cu balcon, stradal, Iuliu Maniu, stradal, 40 metri 2 min metrou piata ratb, 39.000 {; (0761.167.220 231. Militari Metro, dec., et. 1/7, 37 mp,

2017, bloc nou, caramida + beton armat, finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, baie utilata, ct. Finalizare august 2017. Parcari, magazine, restaurante, parcuri, 33.300 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 232. Militari Metro, dec., et. 4/6, 46 mp,

2018, Rezidential Apusului 2-S+P+6E, imobil finalizare 2018, 46 mp utili, finiata la cheie, CT, loc parcare inclus in pret, accept credit prima casa. 34.000 {; (0726.500.535/ 0767.565.131 contact@rezidentialapusului.ro 233. Militari Residence dec., et. parter/7, 35 mp, 2017, bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, centrala termica, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centru comercial, parcari, parcuri, scoala, gradinite, 30.625 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 234. Militari Residence dec., et.

parter/7, 33 mp, 2017, bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, centrala termica, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centru comercail, parcari, parcuri, scoala, gradinite, 28.800 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 235. Militari Residence dec., et. 1/7, 31 mp, 2017, constructie noua, 2017 predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita, 27.900 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 236. Militari Residence dec., et. 3/6, 39

mp, 2017, constructie noua, finalizare august 2017, predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita, 35.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 237. Militari Residence dec., et. 7/7, 40 mp, 2017, Garsoniera, direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta, finalizare 2017, bloc beton/caramida, gresie, faianta, parchet, centrala, finisaje de calitate la alegere, 36.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 238. Militari Residence dec., et. 3/3, 2018, garsoniere noi, mansarda. Comision 0%. Direct dezvoltator 20.900 {; (0735.299.242/ 0751.336.390 office@expresscasaimobiliare.ro 239. Militari Residence, dec., et. 1/7, 31

mp, 2017, bloc finalizare 2017 finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, 2 lifturi, termopan Veka tripan, 27.900 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militari-residence.ro www.militariresidence.ro 240. Militari Residence, dec., et. 3/7, 35

mp, 2017, bloc finalizare mai 2016, balcon inchis, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, termopan Veka tripan, 31.500 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militari-residence.ro www.militari-residence.ro 241. Militari Residence, dec., et. 2/7, 31

mp, 2017, bloc finalizare mai, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, 2 lifturi, termopan Veka tripan, 27.100 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militari-residence.ro www.militariresidence.ro

249. Militari Residence, Rezervelor, dec., et. parter/7, 37 mp, 2017, garsoniera in bloc nou, 2017, finisaje la alegere incluse in pret, bransamente, contorizari individuale, parcare, ratb, parcuri, magazine, 31.800 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 250. Militari Residence, str Tineretului, comision 0%, dec., et. 1/5, 30 mp, 2016, garsoniera dec.a, mobila de bucatarie si electrocasnice noi. Te poti muta imediat; 31.500 {; (0742.400.300 251. Militari Rezidence, Auchan, dec., et. 5/8, 44 mp, 2014, garsoniera confort 1 dec.a situat la etajul 5/8, blocul este construit in 2014, are o suprafata de 44 mp, libera, centrala termica, toate utilitatile, cadastru si intabulare, pret discutabil 37.500 {; (021.231.23.18/ 0731.144.152

274. Militari, langa Auchan Metro, str. Tineretului 31 semidec., 37 mp, 2018, bloc d+p+6+m, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie Ratb 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, finisaje la alegere, finalizare vara, reducere 5% cash, detalii la www.nuferilor.ro, 30.000 {; (0772.020.517/ 0747.298.009 familia.suditu@yahoo.com 275. Militari, langa Auchan Metro, str.

Tineretului 31, semidec., 37 mp, 2018, demisol, bloc d+p+6+m, lift, geam Tripan Salamander, pereti zidarie, statie Ratb 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, finisaje la alegere, finalizare vara 2018, detalii la www.nuferilor.ro, 22.000 {; (0772.020.517/ 0747.298.009 fam.suditu@gmail.com 276. Militari, Lujerului, semidec., et.

252. Militari, dec., 36 mp, 2017, garson-

parter/10, 30 mp, 2011, garsoniera in bloc nou, hochparter, mobilata si utilata complet, modern, ideala investitie sau locuit imediat, paza permanenta, aproape de Politehnica, tramvai 41, metrou 47.500 {; (0731.144.156

253. Militari, dec., et. parter/9, 39 mp,

277. Militari, Lujerului, dec., et. 7/8, 42 mp, 1986, Veteranilor, 5 min metrou, prevazuta cu faianta, gresie, parchet, termopan, um, bloc prevazut cu 2 lifturi, aproape de piata, scoli, Politehnica, tramvai 41. Pret negociabil. 44.000 {; (0737.250.568 imobiliaretopcasa@yahoo.com

iera la oferta, finalizata la cheie. Finisaje de calitate, contorizari individuale. Mega Image, zona inverzita, 200 m statie RATB, 28.000 {; (0723.500.717 contact@amadeoresidence.ro www.amadeoresidence.ro

1969, Iuliu Maniu (piata Veteranilor), p/9, 1/dec., 39 mp, bloc mixt, curata, g, p, t, usi noi, um, acte, accept credit, 44.000 {; (0722.403.871 tranzactiiimobiliare_roxana@yahoo.com 254. Militari, dec., et. 2/8, 37 mp, 1980,

Politehnica, Lidl, dec, cf 1, etaj 2 din 8, bloc mixt, fara imbunatatiri, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, metrou, vedere spre parc Politehnica, zona linistita, 44.000 {; (0723.118.778/ 0723.118.760 stentorintermed@yahoo.com 255. Militari, 1-2 min. Sectia Politie,

Gorjului, dec., et. 2/4, 40 mp, 1981, garsoniera confort 1, cu balcon, in bloc mixt, se vinde complet mobilata si utilata, modern, zona foarte buna, cu toate imbunatatirile, inclusiv centrala termica, 46.900 {; (0722.528.996 256. Militari, 5 min metrou Pacii, dec., et. parter/3, 2017, garsoniera dec. suprf 32 mp, bloc nou finalizat, finisaje la cheie, bloc bransat utilitati, centrala termica, geamuri securizate cu struct metalica, usa metalica, direct proprietar, fara comision. 38.000 {; (0749.115.511 proprietatinoi@gmail.com 257. Militari, Apusului, semidec., et. 9/10, 32 mp, 1980, aproximativ 5 min. de RATB, cf. 1, 35.000 {; (0769.255.333/ 0766.244.446/ 021.771.18.52 258. Militari, Auchan, dec., et. 6/8, 29 mp, 2018, ansamblu rezidential nou, situat la capatul masinilor 138, 178, acces metrou statia Pacii, Preciziei, centru comercial, gradinita si scoala primara. Predare completa la cheie, 27.650 {; (0734.125.125/ 0721.128.128 office@mtresidence.ro 259. Militari, Auchan, Metro dec., et.

3/5, 32 mp, 2018, direct dezvoltator, garsoniera, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, bloc P+5, cu lift, Ratb 178 si 138 la 150 m, canalizare, gaze, curent electric. Comision 0, 27.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 260. Militari, Auchan, Metro, dec., et.

1/5, 32 mp, 2018, direct dezvoltator, garsoniera, bucatarie inchisa, hol de intrare si dressing, bloc p+5, cu lift, canalizare, gaze, curent electric, Ratb 178 si 138. Comision 0, 27.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 261. Militari, Auchan, Metro, garsoniera, dec., et. 3/5, 32 mp, 2018, bucatarie inchisa, direct dezvoltator, garsoniera, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, bloc P+5, cu lift, canalizare, gaze, curent electric, iluminat stradal, strazi asfaltate, Ratb 178 138. Comision 0 27.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 262. Militari, Auchan, Metro, garson-

iera, dec., et. 4/5, 32 mp, 2018, direct dezvoltator, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, bloc P+5, cu lift, statie Ratb 178 si 138 la 150 ml, utilitati canalizare, gaze, curent electric. Comision 0, 27.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 263. Militari, Auchan, Metro, garson-

iera, dec., et. 4/5, 32 mp, 2018, direct dezvoltator, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, balcon, finisaje la alegere, bloc p+5, cu lift, Ratb 178 si 138, canalizare, gaze, curent electric. Comision 0, 27.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 264. Militari, Bd-ul Iuliu Maniu, vand

garsoniera dec., et. 3/10, 1980, etajul 3/10, confort 2, bloc mixt, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilata, in apropiere metrou, RATB, piata. Pret discutabil, 28.500 {; (0744.994.267/ 0763.698.327 265. Militari, Bd. Iuliu Maniu, et. 3/10,

278. Militari, Lujerului, metrou, semidec., et. parter/9, 36 mp, 1972, de vanzare garsoniera semidec.a, 36 mp, parter, mobilata si utilata, fara balcon. Apropiere tramvai 41, metrou, piata, hipermarket. 46.900 {; (0736.723.755 279. Militari, Metro Auchan, dec., et.

3/5, 32 mp, 2018, direct dezvoltator, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, bloc P+5, cu lift, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, Ratb 178 si 138 la 100 ml, comision 0 27.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 280. Militari, Metro, Auchan, dec., et.

4/5, 32 mp, 2018, direct dezvoltator, garsoniera, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, bloc P+5, cu lift, canalizare, gaze, curent electric, dedurizator. Comision 0 27.000 {; (0761.440.400 mirela_daniela_istrate@yahoo.com 281. Militari, Metro, Auchan, garsoniera

dec., et. 1/5, 32 mp, 2018, direct dezvoltator, garsoniera, bucatarie inchisa, hol de intrare si dressing, bloc p+5, cu lift, cu loc de parcare, canalizare, gaze, curent electric, RATB 178 si 138. Comision 0 27.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 282. Militari, Metro, Auchan, garsoniera, dec., et. 3/5, 32 mp, 2018, direct dezvoltator, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, dressing, finisaje la alegere, bloc 2018, p+5, cu lift, Ratb 178 si 138, utilitati: canalizare, gaze, curent electric. Comision 0 27.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 283. Militari, Metro, Rezervelor 58,

dec., et. 7/7, 40 mp, 2017, bloc nou, caramida+ beton armat, finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, baie utilata, CT. Finalizare august 2017, Parcari, magazine, restaurante, parcuri, 36.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 284. Militari, metrou Gorjului, gars,bl

mixt, 1981, 2/4 dec., et. 2/4, 40 mp, 1981, Militari, metrou Gorjului, gars, cf I, dec, cu balcon, et 2/4, bloc mixt, c-ctie 1981, 40 mp, renovata, mobilata si utilata, mobilier Mobexpert, izolatie interioara, centrala termica, aer conditionat, 48.000 {; (0730.556.916 285. Militari, metrou Lujerului, dec., et. 1/4, 28 mp, 1980, metrou Lujerului, cf. 2 sporit, dec.a, 1/4, 28 mp, an c-tie 1980, g, f, p, t, um, piata, Cora Lujerului, Plaza, scoli, gradinite. 32.000 {; (0732.188.812 286. Militari, Pacii, V4 garsoniera semi-

dec., et. 9/9, 32 mp, 1978, 38.000 {; (0766.442.554 violetaion@galaxyimob.ro

287. Militari, padurea Rosu, apartament

1 camera 32 mp, semidec., et. 2/3, 32 mp, 2017, garsoniera 32 mp, semidec.a, bucatarie inchisa. 32 mp, predare la cheie, finisaje incluse. Termen de finalizare mai/iunie 2018. Statie mijloc de transport (linia 406), 28.800 {; (0734.774.455/ 0744.665.665 288. Militari, Penny Market, garsoniera

ieftina, dec., et. 1/6, Militari Residence, Penny Market, garsoniera mare, 32 m.p. construiti, 27 m.p. utili, etaj 1, dec.a, balcon, compartimentari caramida, finisaje la alegere de calitate Bella Cassa, fara mentenanta 23.900 {; (0732.776.334 pollux_residence@yahoo.com 289. Militari, Poarta Alba, semidec., et.

3/10, 33 mp, 1980, garsoniera semidec.a in bloc mixt, tamplarie PVC cu geam termopan, usa metalica, parchet, gresie, faianta, scara curata, orientare mixta, 43.000 {; (0728.874.504

cf. 2, imbunatatiri, mobilata si utilata, 1 min. RATB, 4 min. metrou, piata, acte, ideal investitie sau locuit, 28.500 {; (0763.698.327/ 0727.745.806

290. Militari, Politehnica, particular dec., et. 2/8, 37 mp, 1980, confort 1, bloc mixt, 37 mp utili, balcon mare, parc Politehnica 43.500 {; (0774.947.422

266. Militari, direct dezvoltator, garson-

291. Militari, Rasaritului, dec., et.

298. Mosilor, et. 7/10, 33 mp, 1980, 3 min metrou Obor, libera, cf. 1 cu bucatarie nemodificata si balcon, etj 7/10, bloc 81 cu 2 lifturi, g, f, t, p, usi noi, ac, intabulare, si accept credit, se vinde mobilata si utilata complet conform pozelor, 46.500 {; (0724.913.158/ 0744.163.253 299. Mosilor, Carol, Izvorul Rece, comision 0% semidec., et. 4/6, 31 mp, 1940, Va prezentam o garsoniera de 31mp utili, cocheta, primitoare, disponibila imediat. Situata la 5 min. de Universitate, intr-un bloc fara risc seismic, cu o vedere superba spre Rondul Izvorul Rece, 43.990 {; (0723.426.990 300. Nerva Traian, adiacent, renovata

complet 2015 dec., et. parter/8, 37 mp, 1990, toate facilitatile, se poate vinde mobilata si utilata complet, instalatii schimbate, usi noi, dressing spatios, obiecte sanitare noi, bideu, apropiere metrou Timpuri Noi, Bulevardul Unirii, Vitan mall, libera. 60.000 {; (0755.102.050 madalin.cana@yahoo.com

301. Nerva Traian, Papazoglu, dec., et.

303. Nerva Traian, Vitan Mall, metrou Timpuri Noi dec., et. 1/8, 44 mp, 1990, et. 1/8 dec.a, 44 mp, bloc 1990 reabilitat, hol locuibil, posibilitati modificari, bucatarie mare, apropiere metrou Timpuri Noi, Piata Vitan, parc, supermarket, Unirii, Alba Iulia, Decebal, libera, potential 52.900 {; (0744.516.515

325. Pantelimon,Chisinau,Basarabia,Diham,stradal semidec., et. 9/10, 32 mp, 1983, 9/10, cf 1, sdec, 32 mp, pe mijloc, scara si vedere stradala, orientata pe est, renovata, mobilata modern, utilata complet, g, f, p, t, um, aer conditionat, instal. Si calorifere noi, usi int. Noi, alarma, intab, libera 38.000 {; (0770.956.572

304. Nerva Traian, Vlad Dracul, 7

minute metrou, bloc mixt dec., et. parter/9, 37 mp, 1990, 50.000 {; (0720.451.235 cosmin.olinici@galaxyimob.ro 305. Nerva Traian, Vlad Dracul, garson-

iera 7 minute metrou, bloc mixt dec., et. parter/8, 37 mp, 1990, 50.000 {; (0720.451.235 cosmin.olinici@galaxyimob.ro

306. Nicolae Grigorescu, dec., et. parter/3, 37 mp, 2018, imobil nou, modern, direct dezvoltator, accept credit bancar/ipotecar, comision 0, tva 5% inclus,10-15 min. metrou, centrala proprie, conturizare individuala, finalizare constructie 2018, comision 0, 44.000 {; (0758.234.495 rusu.c@vbi.ro 307. Nicolae Grigorescu, 1 Decembrie

1918, dec., et. 1/2, 41 mp, 2018, dezvoltator, garsoniera spatiosa si eficient compartimentata, situata intr-un imobil nou cu regim mic de inaltime. Imobilul p+2 este la o distanta de doar 10 minute de metrou 1 Decembrie 1918, 44.900 {; (0724.808.488 george.t@star-construct.ro 308. Nicolae Grigorescu, Salajan, gar-

soniera semidec., et. 2/3, 35 mp, 2018, Vand garsoniera intr-un ansamblu rezidential nou, zona verde si linistita, preponderent case si vile, acces facil spre mijloace de transport, 800 metri pana la statia de metrou Nicolae Grigorescu, 39.000 {; (0730.170.085 mihai.dinu@zonadesud.ro

309. Obor, Colentina semidec., et. 9/10,

311. Obor, Colentina, Doamna Ghica, Bcr, dec., et. 2/10, 34 mp, 1980, vav Parc Plumbuita, rond, 10 minute metrou, cf. 1, bloc mixt, orientare est, pe mijloc, vedere deschisa imb., faianta, parchet, termopan, um, cadastru, intabulare, se accepta credit, 42.500 {; (021.380.28.14/ 0737.435.628

Kaufland, dec., et. parter/10, 35 mp, 1970, mall Veranda, stradal, P/10, cf 1, dec, 35 mp utili, bloc mixt, intrare si vedere stradala, ideala pt. Firma, vad bun, renovata recent, g, f, p, t, um, aer conditionat, inst. Sanitare noi, contorizata, intab, libera, pretnegoc. 41.900 {; (0770.956.572

294. Militari, strada Rezervelor, Auchan

247. Militari Residence, garsoniera, dec., et. 2/6, 38 mp, 2017, bloc nou, cu finalizare august 2017 finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, parcare, ratb, parcuri, magazine, 34.200 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 248. Militari Residence, langa ballroom

dec., et. 6/7, 35 mp, 2018, cf. 1, dec., finalizat 2018, bloc nou, mutare imediata, bloc locuit, 33.000 {; (0799.999.970

272. Militari, Iuliu Maniu, et. 3/4, 21

mp, 1980, vanzare garsoniera, etaj 3 din 4, cu imbunatatiri, gresie, faianta, termopan, usi interior noi, usa metalica, mobilata si utilata, toate actele, intretinere mica, merita vazuta, metrou 7 minute 20.400 {; (0771.152.889/ 0773.749.443 273. Militari, Lacul Morii, vanzare gar-

soniera, stadiu proiect semidec., et. 1/5, 40 mp, 2018, 25.000 {; (0753.199.924 ion.milea@galaxyimob.ro

296. Militari, Veteranilor, semidec., et.

8/9, 32 mp, 1974, garsoniera semidec, 32 mp, etaj 8/9, renovata, curata, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, acte, doua lifturi, apropiere piata, metrou, ratb. 44.000 {; (0723.118.758/ 0723.118.760 stentorintermed@yahoo.com 297. Militari- Veteranilor, dec., 37 mp,

1981, confort 1, etaj 2, bloc mixt, termopane, gresie, faianta, 35.500 {; (0769.115.522

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

5/8, 35 mp, 1958, Piata Romana Magheru, etaj 5/8, dec.a, 35 mp, vedere spate, renovata recent, doua lifturi, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, libera, 60.000 {; (0726.108.116 331. Piata Sudului, et. 4/10, 20 mp, gar-

soniera, confort 2, gresie, faianta, parchet, termopane, toate actele. 25.500 {; (0730.452.410 1982, proprietar vand garsoniera P-ta Sudului, confort 1, mobilata. Facilitati: parter Profi, Lidl, 3 min. metrou 4 min. Mall Sun Plaza 45.000 {; (0724.319.373

334. Piata Sudului, Soseaua Oltenitei,

IRA, dec., et. 1/7, 33 mp, 2018, Piata Sudului, Soseaua Oltenitei, IRA, garsoniera spatioasa, bloc nou, 35.700 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro 335. Pipera, Jolie Ville, Iancu Nicolae,

garsoniera , dec., et. 4/4, 40 mp, 2010, 59.000 {; (0755.164.205 victor.crangureanu@galaxyimob.ro

337. Policlinica Titan, semidec., et.

270. Militari, Gorjului, comision 0, dec.,

295. Militari, Teatrul Masca, dec., et. 4/8, 42 mp, 1991, garsoniera transformata in 2 camere, dec.a, constructie 1991, 42 mp, apropiere metrou, piata, linia 41, toate imbunatatirile, mobilata, utilata. 46.500 {; (0758.323.323 office@imobservicecenter.ro

330. Piata Romana, metrou, dec., et.

313. Obor, Colentina, Teiul Doamnei,

et. 4/4, 36 mp, 1982, confort 1, gresie, faianta, parchet, um, apropoiere metrou, 36.990 {; (0746.188.866

41 mp, 1987, garsoniera, confort 1, decomamdata, etaj 3/6, balcon inchis cu termopan, 41 mp, toate imbunatatirile, g, f, p, t, um, ac, utilata (masina de spalat, frigider, aragaz ), 5 minute metrou pacii, credit, C+I, 49.000 {; (0730.556.914 ionnedea.khc@gmail.com

camera la mansarda, 20.000 {; (0785.679.836

et. 6/10, 31 mp, 1979, c-tie 1979, 2 minute de Plaza Mall/ tramvai 41/ 5 Minute de parc, piata Moghioros, se vinde cu mobila de sufragerie noua, canapea noua, masina de spalat noua, frigider, termpoan, usa met. Pret negociabil, 39.000 {; (0732.188.812

269. Militari, Gorjului, Cernisoara, dec.,

mp, 2018, Metro Militari, direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta, termen de finalizare septembrie 2018, bloc beton/ caramida, gresie, faianta, parchet, centrala, finisaje de calitate la alegere. 28.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

329. Piata Romana, et. 5/5, 10 mp, o

312. Obor, Colentina, Doamna Ghica, Tei, semidec., et. 7/10, 24 mp, 1976, Parc Plumbuita,10 min. metrou, aproape Mall Veranda, Kaufland, cf. 2, bloc mixt reabilitat, 2 lifturi, orientare S-E, pe mijloc renovata 2017, imb., gresie, faianta, parchet, termopan, um, ac, cadastru, ideal locuit/ investitie, 28.999 {; (021.380.28.14/ 0737.435.628

315. Oltenitei, Berceni, dec., et. parter/5, 31 mp, 2018, garsoniera spatioasa sos. Oltenitei bloc nou. Garsoniera dispune de o gradina proprie amenajata si se vinde complet finisata (gresie, faianta, parchet, centrala, etc.) Merita vazuta, doar plata cash, 30.000 {; (0730.888.286

246. Militari Residence, dec., et. 1/7, 33

328. Piata Muncii, Basarabia, dec., et. 1/3, 33 mp, 1953, garsoniera, dec.a, bloc rusesc, 1/3, 2 minute parc, debara, bucataria mobilata. 44.000 {; (0749.214.778 anastasia.soare@galaxyimob.ro

333. Piata Sudului, Soseaua Oltenitei, IRA dec., et. 1/7, 40 mp, 2018, Piata Sudului, garsoniera dec.a, lux, Olympus Residence II, 41.500 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro

demisol/4, 22 mp, 2010, Militari, str. Valea Lunga, ofer spre vanzare garsoniera deosebita situata la Demisolul unui bloc construit in anul 2010. Garsoniera dispune de finisaje de calitate, gresie, faianta, parchet, termopan, 13.050 {; (0731.602.907/ 0755.680.215 ionut.imobiliare2011@gmail.com

271. Militari, Iuliu Maniu, dec., et. 3/6,

327. Piata Muncii metrou, dec., et. parter/8, 42 mp, 1990, garsoniera decomadata, 42 mp, p/8, bloc din 1990. Renovat recent, inclusiv instalatii electrica si sanitara. Toate actele la zi. Se accepta si credit. 57.000 {; (0770.437.577 agentie1@mauwis.ro

310. Obor, Colentina ,Stradal vedereintrare fata dec., et. parter/10, 35 mp, 1970, metrou 5 min, mall Veranda, piata, langa Kaufland, intrare, vedere stradala, P/10, bloc mixt, dec, 35 mp, imb,gfp, termopan, ideal cabinet, firma, investitie, inchiriere, avand trafic pietonal intens. 41.900 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867

293. Militari, str. Valea Lunga dec., et.

mp, garsoniera, cf. 1, finalizare ianuarie 2018, materiale si finisaje de calitae, negociabil, 33.000 {; (0799.999.970

dec., et. 1/5, 49 mp, 2017, biroul de vanzari Star Construct va ofera un ansamblu nou rezidential, pozitionat ultracentral: Piata Unirii se afla la 10 minute de mers pe jos, Parcuri (Tineretului si Carol), 48,50 mp, 78.225 {; (0736.378.304/ 0725.597.221 madalina.h@star-construct.ro

332. Piata Sudului, dec., et. 7/9, 35 mp,

268. Militari, Gorjului, dec., et. parter/8,

245. Militari Residence, dec., et. 6/8, 35

326. Parcul Carol, garsoniera superba,

29 mp, 1985, Teiul Doamnei sectia 7 politie metrou 7 min, piata, Kaufland, Mall Veranda, 8/10, bloc mixt, 1985, zugravita recent, um, termopan, pe mijloc, cadastru, intabulare, accept credit 35.900 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867

243. Militari Residence, dec., et. 3/7, 34

dec., et. parter/8, 28 mp, 2018, garsoniera cu balcon, dec.a, finisaje la cheie, direct dezvoltator, ansamblu rezidential nou zona noua Militari, centrala proprie. Acces metrou Pacii, Ratb 178, 138. Acceptam credit ipotecar, prima casa, 26.250 {; (0721.128.128/ 0734.125.125 officemtresidence@gmail.com

et. 7/10, 23 mp, 1976, Chisinau, confort 2, bloc mixt, etaj 7/10, termopan, bloc fara risc seismic, bloc reabilitat termic, pozitie buna, acces rapid la mijloacele de transport in comun, libera, cadastru, intabulare, 28.000 {; (0787.882.999 et. 9/10, 1980, bloc stradal dar putin retras, reabilitat, mixt, vedere in parcul Morarilor, cf 1, dec, etaj 9\10, multiple imbunatatiri, dublu termopan, gresie, faianta, usi interioare schimbte, necesita doar renovare. 35.999 {; (0766.400.300 neagut65@gmail.com

mp, 2018, garsoniera de vanzare, nou, dezvoltator, finalizare decembrie 2018. Avans minim 50%.Se preda finisata la cheie, centrala termica, termopane, izolatie termica si fonica. Merita vazuta. 34.000 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro

et. parter/4, 34 mp, 2018, garsoniera, strada Carabusului nr. 35, la parter (parter inalt), 34 mp, finisata la cheie,usa metalica, centrala proprie, calorifere de otel, prize si intrerupatoare, interfon, gresie, comision 0. 41.500 {; (0742.400.300

Mega Mall semidec., et. 6/10, 32 mp, 1980, et. intermediar, cf.1, pe mijloc, vedere superba (pe lac), bucatarie mobilata nou,2 lifturi, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, curata, intab., libera, zona linistita, pozitie deosebita, ideala investitie, numai cash, 36.900 {; (0770.956.572

324. Pantelimon, Parc Morarilor, dec.,

292. Militari, Rezervelor, dec., 35 mp, 2016, dezvoltator, demisol inalt, luminos, bucatarie inchisa, finisata, contorizata, canalizare separata, parcare, mijloace transport, metrou, credit. 25.000 {; (0768.147.217 pacii_residence@yahoo.ro

mp, 2017, garsoniera nou mobilata, etaj intermediar, 33.900 {; (0735.299.242/ 0751.336.390 expresscasaimobiliare@gmail.com

322. Pantelimon, Delfinului, Chisinau,

3/6, 38 mp, 2010, adiacent, 5 minute pana la metrou Timpuri Noi sau Mihai Bravu, bloc 2010, open space, finisaje moderne, centrala proprie, ne/mobilata, paza, supraveghere video, negociabil; 63.300 {; (0727.256.147/ 0740.023.488 nicoli.imobiiare@gmail.com

267. Militari, Gorjului, dec., et. parter/6, 36 mp, 2018, garsoniera, dec.a, la parter (inalt), 36 mp utili + terasa 24 mp, finisata la cheie, cu usa metalica, baie utilata, centrala proprie, calorifere de otel, gresie, faianta, parchet, comision 0% 49.900 {; (0742.400.300

244. Militari Residence, dec., et. 3/7, 34

346. Pucheni, Rahova, sector 5, dec., 32 mp, 2016, oferta, ansamblu rezidential, corp C, 9/10, mobilat, finisaje moderne alegere, centrala proprie, tamplarie Rehau, usa antiefractie, apometre, spatii joaca copii, teren sport, tva inclus, comision 0, 29.200 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro

dec., et. 2/4, 36 mp, 2018, direct dezvoltator vand garsoniere dec.e cu bucatarie inchisa, complet finisate (personalizare), bloc mic, curte comuna inchisa, centrala termica, contorizare proprie, se pot viziona si in weekend, 33.900 {; (0722.739.345/ 0728.114.700 siriului51@gmail.com

302. Nerva Traian, Timpuri Noi, dec., et.

mp, 2017, constructie noua, 2017, predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita, 29.700 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

36 mp, ocazie, bloc mixt, 5 minute metrou, piata, acte, 35.000 {; (0763.698.327/ 0727.745.806

321. Pallady, Ozana, str. Gura Siriului,

323. Pantelimon, Mega Mall, semidec.,

parter/8, 32 mp, 1978, bloc mixt, vedere pe spate la liniste, renovata nou, toate instalatiile schimbate, baie cu geam, finisaje de calitate, toate actele pregatite. Garsoniera este libera, va puteti muta imediat, 39.500 {; (0731.144.156

mp, 2017, garsoniera mobilata/ utilata in Militari Residence cu statie RATB in fata blocului liniile 138-178, Lidl, Mega Image si multiple facilitati comerciale imprejur 33.900 {; (0735.299.242/ 0751.336.390 viorel.miulet94@gmail.com

345. Pucheni, Rahova, sector 5 dec., et.

2/8, 40 mp, 1990, confort 1, dec.a, etaj 2/8, 40 mp, constructie 1990, renovata nou, libera, toate actele, 10 minute de metrou Timpuri Noi, 5 minute statia Ratb si magazine, ideala investitie/locuinta. 58.000 {; (0730.773.589 paula.kdwimob@gmail.com

iera, dec., et. 4/5, 32 mp, 2018, direct dezvoltator, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, bloc P+5, cu lift, Ratb 178 si 138, canalizare, gaze, curent electric 27.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com

242. Militari Residence, dec., et. 2/7, 33

320. Pallady, Ozana, Scoala 116, garsoniera bloc nou dec., et. 1/4, 38 mp, 2018, bloc P, 4, dec.a, s.utila 31 mp, etaj 1, balcon, geam la baie, termopane Veka, usi Pinum, centrala termica, usa metalica, la 900m este Auchan Titan, TVA 5% direct dezvoltator, accept Prima Casa, 33.900 {; (0722.739.345/ 0768.046.736 siriului51@gmail.com

314. Oltenitei sector 4, dec., et. 2/7, 33

316. Oltenitei, Piata Sudului, dec., et.

1/7, 31 mp, 2018, vand garsoniera dec.a, 31.98 mp utili, stradal, finisaje incluse in pret, usa metalica antiefractie, centrala termica si calorifere, baie utilata Soseaua Oltenitei; 33.600 {; (0723.363.867 anamaria@zonadesud.ro 317. Ozana, dec., 33 mp, 2018, vand garsoniera dec.a, et. 1, bloc nou, P + 5, zona Ozana, aproape metrou 1 Decembrie. 33.7 mp, centrala termica, usa metalica, calorifere de aluminiu. Reducere pret pentru plata cash, 32.000 {; (0737.500.376 mircea.nicolescu@zonadesud.ro 318. Ozana, dec., et. 1/5, 40 mp, 2018, vand garsoniera dec.a, et. 1, bloc nou, P + 5, zona Ozana, aproape metrou. 40.350 {; (0737.500.376 319. Pajura, Bucuresti Noi, dec., et. 9/9,

29 mp, 1977, Baiculesti, garsoniera libera, acte la zi, dec.a, bloc izolat termic, terasa refacuta, merita pentru investitie.situata la 15 minute de metrou Jiului. 25.300 {; (0748.908.724/ 0762.656.686

336. Plaza, Drumul Taberei, semidec.,

1/10, 20 mp, 1976, 10 min. metrou, 3 min. RATB, 5 min. Parc IOR, usa metalica, gresie, faianta, parchet, apometre, termopan, aer conditionat, 27.000, 27.000 {; (0767.405.349/ 0721.076.071 338. Popesti Leordeni, dec., 37 mp, 2012, centru, garsoniera in vila, cf 1 sporit, etaj 1, 37 mp + cota parte din partile comune respectiv gradina de 60 mp cu flori, gazon, zona de gratar, complet utilata si mobilata, toate utilitatile, neg. 39.800 {; (0762.921.883 339. Popesti Leordeni, et. 1/3, 34 mp, 1980, renovata recent, acte la zi, accept credit, direct proprietar, 21.900 {; (0721.175.022 340. Popesti Leordeni, et. parter/3, 33

mp, str. Leordeni, particular, garsoniera, gaze, parchet, termopan, renovata 23.000 {; (0743.310.044/ 0769.145.624 341. Popesti Leordeni, metrou, dec., et.

2/3, 63 mp, 2018, garsoniera dec.a Popesti, direct dezvoltator, comision 0 31.000 {; (0731.510.845 liviu.popa@zonadesud.ro 342. Prelungirea Ghencea, dec., et. 2/3, 48 mp, 2013, Drumul Ghindari, 2/3, c-tie 2013, libera, toate actele, centrala termica, loc de parcare in proprietate, magazine in apropriere, mini cartier locuit de familii tinere. 35.500 {; (0769.470.920 343. Prelungirea Ghencea, Cartierul Latin, dec., et. parter/6, 30 mp, 2017, direct proprietar vand garsoniera dec.a, in bloc nou, comision 0%, tva inclus, 23.900 {; (0765.420.123 evelin.residence@yahoo.com 344. Prelungirea Ghencea, zona superba si linistita, dec., et. 2/3, 47 mp, 2018, constructie noua 2018 intr-o zona verde a sc. 5, dezvoltator, parcare inclusa, tva 5% inclus, imobil micut si cochet, la cheie, finisaje, g, f, p, premium, discount considerabil pentru contractare cu plata cash. 34.000 {; (0729.519.479

7/10, 54 mp, 2016, oferta, bloc caramida, corp B et. 7/10, finisaje import alegere, centrala proprie, apometre, tamplarie exterioara Rehau, zona securizata, foisor, teren sport, RATB 227, teren de joaca, TVA inclus, 37.000 {; (0729.349.080 office@idealresidence.ro

373. Sector 4. dec., et. parter/3, 30 mp, 2017, Garsoniera beneficiaza de centrala termica proprie, finisaje interioare la alegere (gresie, faianta, parchet, usi de interior), tamplarie PVC cu geam termopan Low-e. Comision 0%, 24.000 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 370. Sebastian parc dec., et. 8/10, 1986, 8/10, bloc monolit, apropiere de parcul Sebastian, confort 1 sporit, 1986, 42 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, se vinde mobilata utilata, libera, acte ok cadastru, intabulare, merita vazuta, 42.000 {; (0743.274.565/ 0756.116.070 luminita.iosif@acorimobiliare.ro

347. Pucheni, Rahova, sector 5, dec., 37 mp, 2016, oferta, ansamblu securizat, et. 8/10, pachet mobila, centrala proprie, usa metalica antiefractie, finisaje moderne, teren sport, piscina, foisor, spatiu joaca copii, Ratb 227, tva inclus, comision 0, 32.300 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro

371. Sebastian, dec., et. 8/10, 42 mp, 1988, garsoniera cu multe imbunatatiri g+f+p+t+u.m) situata intr-un bloc cu vecini linistiti. Confort 1sporitEste dec.a. Are balcon. Mobilata si utilata. Aproape de Unirii. Proprietar 41.800 {; (0770.587.992

348. Rahova Pucheni Ideal Residence

vand garsoniera cf. 1, bloc nou, imbunatatiri, etc. Detalii la tel., neg., 38.000 {; (0734.493.223

20 de min Unirii dec., et. 6/10, 25 mp, 2015, Rahova, Pucheni, Ideal Residence, 20 de min. piata Unirii, 6/10, 25 mp, bucatarie inchisa, g, f, p, t, um, isn, ien, constructie 2015, zona linistita, in plina dezvoltare, acte in regula, neg., 26.900 {; (0726.664.381 valentin.florea@bvn.ro 349. Rahova, dec., et. 8/8, 40 mp, 1989,

garsoniera situata in zona RAhova,, la intersectia dintre Calea Rahova, Calea Ferentari si Sebastian, multiple imbunatatiri, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer conditionat, 37.000 {; (0743.136.972 luciionel@yahoo.com 350. Rahova, semidec., et. 4/10, 35 mp,

1980, Rahova, 3 min Petre Ispirescu, stradala, bloc mixt, curata, fara imbunatatiri, balcon 4 mp, vedere est, zona si bloc impecabile, libera, acte, acc credit. 34.000 {; (021.434.30.60/ 0731.322.851 bestimobiliaremilitari@gmail.com 351. Rahova, dec., et. 4/10, 37 mp, 1978, vand garsoniera Teius/Rahova, dec.a, cf 1, bloc din 1978, reabilitat, balcon inchis termopan, mobilata/utilata, bucatarie patrata cu canapea extensibila, 10 min pana la Unirii. Usor negociabil. 39.500 {; (0771.606.528 lascarcristian@yahoo.com 352. Rahova, semidec., et. 1/4, 15 mp,

1980, vand garsoniera zona Rahova, strada Amurgului 14.500 {; (0768.876.164 marius76@gmail.com 353. Rahova, dec., et. 7/9, 31 mp, 1980, vand urgent gars . cf 1, dec, et 7 /10, 1980, balcon termopan, geam la baie, ac, gresie, faianta, um, renovat . 10 min metrou Piata Unirii, liceu, scoala, gradinita, magazine, piata, 37.500 {; (0743.274.569 iuliana.plavetiu@acorimobiliare.ro 354. Rahova, Amurgului, 13 mp, centrala, coeficient 3, apa, canalizare, bucatarie, baie, etaj 2, renovata, strict exclus agentii, 13.000 {; (0755.914.905 355. Rahova, Barca, semidec., et. 6/10, 1984, cf. 1, mobilata, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, libera, toate actele. 33.500 {; (0737.785.502/ 0765.011.786 356. Rahova, Dream Residence dec., et. parter/6, 37 mp, 2018, garsoniera 37 mp, dec.a, complet finisata, sector 5, Dream Residence 34.900 {; (0734.824.188 office@dream-residence.ro 357. Rahova, Dream Residence dec.,

et. parter/6, 37 mp, 2018, garsoniera 37 mp. Decomandata, complet finisata sector 5, Dream Residence, 34.900 {; (0734.824.188 office@dream-residence.ro 358. Rahova, Dream Residence dec., et. 2/6, 41 mp, 2018, garsoniera complet finisata 41 mp Dream Residence 36.900 {; (0734.824.188 office@dream-residence.ro 359. Rahova, Dream Residence dec., et. parter/6, 37 mp, 2018, garsoniera finisata complet 38 mp. sector 5 Dream Residence Prima Casa 34.900 {; (0734.824.188 office@dream-residence.ro 360. Rahova, Dream Residence, et.

2/6, 41 mp, 2018, garsoniera 41 mp, dec., sector 5, Dream Residence; 36.900 {; (0734.824.188 office@dream-residence.ro 361. Rahova, Dream Residence, dec.,

et. 2/6, 43 mp, 2018, garsoniera 43 mp complet finisata dec.a, sector 5, Dream Residence, 38.900 {; (0734.824.188 office@dream-residence.ro 362. Rahova, Dream Residence, dec., et. 1/6, 46 mp, 2018, garsoniera 46 mp, dec.a sector 5, complet finisata, Prima Casa, 41.900 {; (0734.824.188 office@dream-residence.ro 363. Rahova, Petre Ispirescu, semidec., et. 1/10, cf. 2, bloc mixt, usa metalica, termopan, Radet, gaze, toate actele 22.500 {; (0737.785.502/ 0765.011.786 364. Rahova, Sebastian, dec., 40 mp,

1984, cf. 1, et. 8, bloc de garsoniere, curata , gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, 2 lifturi, libera, acte, accept credit. 37.000 {; (0737.785.502/ 0765.011.786 365. Rahova, Sebastian, dec., et. 1/3, 33 mp, 2015, la intersectia cu Sebastian, in vecinatatea supermarketurilor Peny si Lidl va recomand acesta garsoniera de 33 mp situata la etajul 1/3 a unui imobil construit in anul 2015. Comision 0% cumparator, 29.500 {; (0729.101.123 valeriu@valeriustancu.ro 366. Rahova-Sebastian dec., et. 3/10,

33 mp, 1984, Garsoniera cu multe imbunatatiri (2014-renovare capitala) situata intr-un bloc linistit, in spatele primului rand de blocuri expuse la strada principala. Predare la cheie cu toate investitiile facute. 42.900 {; (0766.290.615 silviu.braia@gmail.com 367. Rasarit de Soare, Auchan Titan, ocazie deosebita. semidec., et. parter/8, 31 mp, 2008, usor accesibila in vecinatatea Auchan,acces excelent la mijloace de transport,paza si monitorizare.excelenta locatie pentru un student sau pentru inchiriere, posibiltate de extindere la doua garsoniere. 39.900 {; (0744.349.967 office@erre.ro 368. Rezidential, Faleza Nord dec., et. 4/4, 28 mp, 1989, Vand garsoniera, Constanta, Faleza Nord, accept credit bancar, sup utila aprox.28 mp, la cca 500 m de mare, 36.000 {; (0723.372.154 ctitineanu@yahoo.ro 369. Romana, semidec., 27 mp, 1946, gars de vanzare Piata Romana metrou McDonalds, 29.900 {; (0771.325.570 372. Sector 1, metrou Eroilor, 27 mp, gars., centrala proprie, disc., 30.000 L; (0744.285.046

374. Sector 5, strada Pucheni, 2017,

375. Serban Voda, Tineretului, semidec., et. 3/3, 23 mp, 1942, etaj 3/3+pod, cf. 2, 23,5 mp, structura caramida, renovata complet 2016, parchet, termopane, gresie, faianta, usa metalica, obiecte sanitare inlocuite, ideal inchiriere, acte, boxa 4 mp. 18.900 {; (0720.487.878 staicu.florin@gmail.com 376. Sinaia, Valea Prahovei, dec., et. 3/10, 55 mp, 2010, vand garsoniera Sinaia, dec.a, 55.80 mp utili cu: parchet, gresie, faianta, geamuri termopan, centrala+calorifere, usa metal intrare, obiecte sanitare in baie, 37.900 euro (fara TVA)073350145. 37.900 {; (0733.501.453 alexandra@olympus-residence.ro 377. Slobozia, central in spatele tribunalului dec., et. 4/4, 17 mp, 1972, garsoniera, zona centrala (tribunal, spital), hol+camera+baie, terasa refacuta recent, gresie, faianta, parchet, usa metalica, gaze, boiler apa calda, frigider, 8.000 {; (0729.362.995 bogmanea@yahoo.com 378. Soseau Oltenitei, Sun Plaza, semi-

dec., et